9789401464857

Page 1

T H C A W ! J I M OP

al a h r e v s e e l r o o v Een over geen tijd

Jolivet Fromental

vertaald door Sylvia Vanden Heede


Ring! Het is klokslag

7

. Ik rek me uit en gaap. Maar Beer?

Die heeft nog slaap. Hij soest nog even.Om

8

uur haast Beer zich rot.

‘Vlug! Mijn brood! Mijn honingpot!’

Mama zucht: ‘Te laat! Alweer! Zo gaat dat elke keer met Beer.’


Dan maar gauw in bad. Beer poedelt in het water. Het wordt later en later‌


‘O nee! Ik moet nog mee! Wacht op mij, wacht!’ Het is

8:15, kwart over acht

en dus vertrekt de bus.


Beer rent zo hard hij kan‌ Maar hij krijgt straf. Dat komt ervan!


Elke dag komt Beer te laat. Als dat zo verder gaat, leert hij nooit het ABC, telt hij letterlijk niet mee, schrijft hij geen lieve brieven, leest hij nooit een boek. Arme Beer staat in de hoek.


Als het tijd is voor de pauze, zit Beer nog in de klas. Wist hij maar wanneer iets ergens was!

Hoe laat? En waar? Half tien? Elf uur?

Dat lessenrooster maakt Beer het leven zuur.


Oorspronkelijke uitgever: © hélium / Actes Sud, Paris, 2018 Oorspronkelijke titel: L’ours contre la montre Nederlandse vertaling: © Uitgeverij Lannoo nv, Tielt, 2020 Vertaling: Sylvia Vanden Heede www.lannoo.com Registreer u op onze website en we sturen u regelmatig een nieuwsbrief met informatie over nieuwe boeken en met interessante, exclusieve aanbiedingen. D/2020/45/27 NUR 273, 274 ISBN 978 94 014 6485 7 Vormgeving: Studio Lannoo Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.