Page 1

Bzzz


ALEXANDER KIRKWOOD BROWN MET ILLUSTRATIES VAN ANDREAS IVERSEN

DE KLEINSTE BANKOVERVAL TER WERELD

Vertaald door Corry van Bree


www.lannoo.com Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Registreer u op onze website en we sturen u regelmatig een nieuwsbrief met informatie over nieuwe boeken en met interessante, exclusieve aanbiedingen. © Uitgeverij Lannoo nv, Tielt, 2019 ISBN 978 94 014 5804 7 D/2019/45/152 NUR 282/283 Oorspronkelijke titel BZZZ – Verdens minste bankran © Tekst Aleksander Kirkwood Brown, 2018 © Illustraties Andreas Iversen © Oorspronkelijke uitgever Dreyers Forlag, Oslo © Nederlandse editie Uitgeverij Lannoo nv, Tielt, 2019 © Vertaling Corry van Bree, 2019 Vormgeving omslag: Studio Lannoo, Aurélie Matthys Vormgeving binnenwerk: Mieke Smalle


Inhoud 1. Die lastige muggen 2. De vrouwtjesmuggen 3. Het bloedbad 4. De bloedbank 5. Samenwerken 6. Spionage 7. Het plan krijgt vorm 8. Dingen die we nodig hebben 9. Een enorme schaduw 10. De laatste voorbereidingen 11. De roof begint 12. Het brandalarm 13. De kasten met bloed 14. Gevaar 15. De portier komt eraan 16. Het gevecht in de bloedbank 17. De vlucht uit de bloedbank 18. Oneerlijk 19. Feest 

p. 7 p. 15 p. 22 p. 31 p. 38 p. 42 p. 48 p. 51 p. 59 p. 66 p. 69 p. 73 p. 77 p. 83 p. 87 p. 92 p. 99 p. 103 p. 108

Feiten over muggen Feiten over de bloedbank Woord van dank 

p. 115 p. 117 p. 119


Hoofdstuk 1

Die lastige muggen Bzzzzzzzzz! Het irritantste geluid ter we­ reld als je in bed ligt en probeert te slapen … Je doet de leeslamp aan, maar er is geen mug te zien. Het is doodstil. Waar is ze gebleven? Of was het gewoon verbeelding? Je doet het licht weer uit. Dan hoor je het opnieuw, dich­ terbij dit keer. . De volgende ochtend word je wakker met een heleboel rode bulten die verschrikkelijk jeuken. Er was dus toch een mug! Wat een irritante rotbeesten, denk je waarschijnlijk.

7


Maar misschien zijn muggen niet zo ver­ schrikkelijk als je denkt? Misschien helpt het als je iets meer over ons zou weten. Heb je je bijvoorbeeld weleens afgevraagd waarom muggen je bloed willen hebben? Nee? Dat hebben ze nodig om eitjes te kun­ nen leggen. Een mug die geen bloed heeft gedronken, kan maar twee tot drie eitjes leg­ gen. Een mug die wel bloed heeft gedronken, kan meer dan honderd eitjes leggen!

8


Willen muggen dan zoveel kinderen? Kun足 nen ze niet beter maar een paar kinderen krij足 gen, zodat ze er beter voor kunnen zorgen? Het probleem is dat het heel, heel gevaarlijk is om een mug te zijn. Er zijn ontzettend veel muggen die het niet overleven. Je moet heel hard werken als je een mug bent. Tenminste, dat geldt voor de vrouwtjes足 muggen, want alleen zij zuigen bloed op. Inderdaad, terwijl de mannetjes op het huis passen, gaan de vrouwtjes naar hun werk. Nu weet ik wat je denkt: als alleen de vrouw足 tjesmuggen bloed opzuigen, wat doen de mannetjesmuggen dan?

9


Het antwoord is … niet zoveel.


Zie je die mug met de bril? Hij heet Mozze. Hij is de oudste en verstandigste mug die ik ken. Er wordt gezegd dat hij vijf hele weken oud is, maar ik weet niet of ik dat geloof. Is het mogelijk om zo oud te worden? En zie je die lange mug bij het biljart? Dat is mijn beste vriendin Larve-Line. Ze valt flauw als ze bloed ziet en daarom blijft ze bij de manne­ tjes. Ze is zo kleinzerig als een larve, vandaar haar bijnaam, maar verder is ze heel leuk. En ik? Ik ben de stoere mug die onderaan in de rechterhoek staat. Ik word 93 genoemd. Niet bepaald een bijzondere naam, ik weet het. Maar als je 113 broertjes en zusjes hebt, is het gewoon gemakkelijker om getallen te gebruiken. We wonen in een holle boomstam midden in het bos. Het is er vochtig en schemerig, precies zoals wij, muggen, prettig vinden.

11


‘Hij is klaar!’ roept Mozze. We verzamelen ons nieuwsgierig rond zijn nieuwe uitvinding, een doorzichtige container met aan de bovenkant een buis. ‘Wat is het?’ vraag ik. ‘Dit … is een nectarzuiger’, legt Mozze trots uit. ‘En wat doe je ermee?’ vraagt Larve-Line. Mozze glimlacht bijdehand. ‘Dat zal ik laten zien!’ Hij duwt een hefboom naar beneden en de lange buis kronkelt door een gat in de boomschors naar buiten. Even later druppelt

12


er heerlijke bloemennectar in de container. Mannetjesmuggen vinden nectar het allerlek­ kerste wat er bestaat. Mozze, je bent een genie. Nu hoeven we ons huis niet meer uit om eten te zoeken.

We eten tot onze buiken bol staan van de nectar. Ik probeer naar de bank te vliegen, maar mijn lichaam komt niet van de grond. Ik heb veel te veel gegeten. In plaats daarvan waggel ik ernaartoe en zak ik weg in de zachte kussens. 13


‘Aah, het leven is mooi’, zucht ik. ‘Zo is het maar net, 93’, zegt Larve-Line. ‘Ik snap niets van muggen die net zo lang rond­ vliegen tot ze uitgeput zijn. Het leven is maar kort. Je moet ontspannen en genieten van de weinige dagen die je hebt, vind ik.’ ‘Bzzzzz!’ Het gezoem komt dichterbij en klinkt bekend. Alle muggen hebben name­ lijk hun eigen ‘lied’, ons heel eigen geluid dat we maken als we vliegen. Zo herkennen we elkaar van een afstand. Slim, nietwaar? ‘Luister! De meiden zijn onderweg naar huis’, zeg ik. ‘Ik vraag me af hoe hun dag geweest is.’

14

Profile for Uitgeverij Lannoo

9789401458047  

https://www.lannoo.be/sites/default/files/books/issuu/9789401458047.pdf

9789401458047  

https://www.lannoo.be/sites/default/files/books/issuu/9789401458047.pdf