Page 1


houdt van de herfst


Avondwandeling ‘De zon is kwijt! We hebben nog niet gegeten en de zon is al weg!’ Frits en Frats staren naar het donker buiten. ‘De zon is al gaan slapen, zottekes.’ Kaatje kijkt Frats en Frits hoofdschuddend aan. ‘Ze gaat in de herfst steeds vroeger slapen, omdat de dagen korter worden.’ ‘Ik vind het maar niks’, bromt Frits. ‘Ik wil buiten spelen, maar het is te donker.’ ‘We kunnen wel naar buiten.’ Kaatje pakt haar jas. ‘Kom! We gaan een avondwandeling maken.’ ‘Maar zonder licht vallen we’, protesteert Frats. ‘Ja. Hoe kun je wandelen als je niks kunt zien? Dat is toch saai? En gevaarlijk!’ valt Frits in. ‘Dan nemen we toch licht mee’, zegt Kaatje. En ze zwaait met twee zaklampen. Viktor komt er ook bij, met een grote zaklamp boven op zijn hoofd. Kamiel heeft een lampion bij zich, een mooie rode. ‘Waar gaan we naartoe?’ Frats trippelt achter Kaatje aan. ‘Naar het bos!’ Met grote stappen neemt Kaatje de leiding. ‘Ik vind het toch maar eng, zo in het donker’, fluistert Frits tegen Frats. ‘Maar ook wel heel erg spannend’, fluistert Frats terug. Dicht tegen elkaar lopen ze verder, hun zaklampen stevig in hun vuisten.

8


het bos

de spin de slak

de tak

het spinnenweb

de uil

de paddenstoel

de boom


de zaklamp

de muis

de eekhoorn

de kastanje

de eikel

het beukennootje

de pompoensoep

het kampvuur


www.lannoo.com www.ketnet.be Registreer u op onze website en we sturen u regelmatig een nieuwsbrief met informatie over nieuwe boeken en met interessante, exclusieve aanbiedingen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Tekst Petra Pardon Illustraties Pascal Vermeersch Grafische vormgeving Keppie & Keppie, Studio Lannoo Š Uitgeverij Lannoo nv / Ketnet, 2018 ISBN 978 94 014 5565 7 D/2018/45/640 NUR 272/273

9789401455657  

https://www.lannoo.be/sites/default/files/books/issuu/9789401455657.pdf

9789401455657  

https://www.lannoo.be/sites/default/files/books/issuu/9789401455657.pdf