Page 1

Uilskuiken en Takkeling R af Wa lschaerts en A ri ane Sonck met i l l ustrati e s va n S a bien Clement


Er was eens een lucht. In die lucht was een wolk. Onder die wolk? Een boom. Een appelboom. Zijn naam? Appelaar. In de groene kruin van Appelaar woonden twee uilenjongen. Eén uilenjong was Uilskuiken. Eén uilenjong was Takkeling.

– 3 –


Bang, Uilskuiken?

Bang? Voor wat?


Bang om te vliegen.

Om te vliegen? Ja.

Nee. Nee?

Nee. Ik wel.

Bang, Takkeling? Ja.

– 5 –


Om te vliegen? Nee, om te vallen.

Vallen? Als je vliegt, kun je vallen.

Echt? Tuurlijk.

Wow!

– 7 –


Uilskuiken?

Ja. Wat doe je?

Vliegen. Vliegen?

Ja. Heb je… gevlogen?

– 8 –


Ja. Echt?

Echt? Nee, in m’n hoofd. In je hoofd? Gevlogen?

Jazeker. Wow! Ver weg?

Ver weg wat, Takkeling? Ver weg gevlogen?

Jazeker. In de lucht?

Nee, onder water!... Tuurlijk in de lucht, uil! Waar anders? Wow!

Eerst even naar de zon. Naar de zon gevlogen?

Onderweg poosje gestopt in de wolken. Bij mama. Bij mama?

Ja, vliegje gegeten samen. Druppeltje regen gedronken… gezellig. Met mama? Woont ze in de wolken?

Tuurlijk. En?

En wat? Wat zei ze?

O… ze zei… hallo Uilskuiken. Hoe gaat het? Dat zei ze. En?

En wat? Wat zei ze nog meer?

Tja… We waren allebei nogal in een stille bui, geloof ik…

– 11 –


567 www.lannoo.com Registreer u op onze website en we sturen u regelmatig een nieuwsbrief met informatie over nieuwe boeken en met interessante, exclusieve aanbiedingen.

© Uitgeverij Lannoo nv, Tielt, 2016 TEKST

Raf Walschaerts en Ariane Sonck ILLUSTRATIES

Sabien Clement – www.sabienclement.be VORMGEVING

Leen Depooter – quod. voor de vorm.

D/2016/45/51 NUR 274, 282 978 94 014 3340 2 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

De illustrator ontving voor dit boek een werkbeurs van het Vlaams Fonds voor de Letteren.

– 12 –

9789401433402  

https://www.lannoo.be/sites/default/files/books/issuu/9789401433402.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you