Page 1

Lina & Judocus weten het beter


Lina & Judocus weten het beter EVELIEN DE VLIEGER met illustraties van SABIEN CLEMENT


Lina & Judocus ... vullen een kruiswoordraadsel in ... willen niet naar school ... ruiken een eind weg ... gaan dood

op p. 6

op p. 14

op p. 20

op p. 26

... gaan naar het voetbal ... vervelen zich

op p. 32

op p. 38


... staan op hun hoofd

op p. 44

... spelen ziekenhuisje

op p. 48

... over jongens en meisjes

op p. 54

... en de verjaardag van oma

op p. 60

... spelen cowboy en indiaan

op p. 66


Lina & Judocus vullen een kruiswoordraadsel in


Wat doe je? Oma helpen.

Vindt ze dat goed? Ik heb het niet gevraagd. Het is een verrassing.

Ik weet niet of ze dat leuk vindt. Natuurlijk vindt ze dat leuk!

7


8

Eens zien wat je al hebt. Zoute snoep. DRAP.

Haha, het is toch DROP! Maar er stond al een A.

Ik weet het niet hoor, drap. Alsof jij alle woorden kent!

Met z’n tweeën lukt het vast beter. Welk woord zoek je nog?

Hier: ‘Dwaas. Drie letters.’

DOM. Dat past niet.


Waarom niet? In het laatste hokje staat al een N.

Maak er dan een M van. Mag dat? Die N is fout. Dwaas is toch DOM.

Goed dan. Zo.

En hier: ‘Zich voeden. Vier letters.’

ETEN?

Ja, maar de eerste letter is die O van DOM.

9


Misschien is het in de verleden tijd. OTEN. OTEN? Het is toch ATEN?

Ja, maar we hebben een O, geen A.

Misschien is dat een tijd die we nog niet kennen, OTEN?

Zo. Wat nog?

10

Hier. ‘Noot. Twee letters.’


Noot? Walnoot, beukennoot, apennoot.

Twee letters, zei ik.

Maar dat bestaat toch niet, een noot van twee letters?

Nee, het is vreemd.

Of is het EI? Dat is toch geen noot?

Nee. Maar het valt ook op de grond.

11


Maar wel uit een kip en niet van een boom.

Ja. Maar misschien is het daarom toch ook een soort noot?

OkÊ dan. EI. Volgend woord ‌

Snel. Laten we ons verstoppen achter de bank. Goed! Ze zal wel opkijken.

Ik denk dat oma eraan komt.

12


Denk je dat we een snoepje krijgen? Vast wel. Ik kies een rode veter. Joepie! Zeg je wel dat ik geholpen heb?

13


www.lannoo.com Registreer u op onze website en we sturen u regelmatig een nieuwsbrief met informatie over nieuwe boeken en met interessante, exclusieve aanbiedingen.

tekst Evelien De Vlieger – https://eveliendevlieger.wordpress.com illustraties Sabien Clement – www.sabienclement.be vormgeving Leen Depooter – quod. voor de vorm.

© Uitgeverij Lannoo nv, Tielt, 2015 ISBN 978 94 014 2954 2 D/2015/45/395 NUR 274/370

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

De auteur en de illustrator ontvingen voor dit boek een werkbeurs van het Vlaams Fonds voor de Letteren.

9789401429542  

https://www.lannoo.be/sites/default/files/books/issuu/9789401429542.pdf