Page 1

schutblad


www.lannoo.com Vormgeving: Studio Lannoo Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Registreer u op onze website en we sturen u regelmatig een nieuwsbrief met informatie over nieuwe boeken en met interessante, exclusieve aanbiedingen. Š Uitgeverij Lannoo nv, Tielt, 2015 ISBN 978 94 014 2626 8 D/2015/45/334 NUR 273

De illustrator ontving voor dit boek een werkbeurs van het Vlaams Fonds voor de Letteren.


Magnus Kim Crabeels met illustraties van Sebastiaan Van Doninck


Magnus houdt PYJAMADAG en Trixie Poes doet mee. De POES spint heerlijk in de zon en Magnus ronkt voor twee.


In slapen is zo’n KAT een kei. Ze klauwt lief in haar kussen:

9789401426268  

https://www.lannoo.be/sites/default/files/samples/9789401426268.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you