Page 1

De

W A A N ZI N N IGE BOOM H U T VA N

13 ve r d ie p ingen


atapult Reuzenk

Uitkijkdek

Limonadefontein

er Speelkam

Keuken

Hoofddek Doorzichtig zwembad

Slaapkamer van Andy


er Slaapkamerry van T

Kamer me kussens t

Sling liane

de

W A A N Z I N N IG E BOOM H U T VA N

13 V E r d I E p I N G E N Bowlingbaan

iFFiTHS R g Y D AN DeNTON en TeRRY door Vertaald

eNDeL AN De V V D R A W eD

NAAR geHeiM ONDeRgRONDS LABORATORiUM

quarium met mensenetende haaien


www.lannoo.com Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Registreer u op onze website en we sturen u regelmatig een nieuwsbrief met informatie over nieuwe boeken en met interessante, exclusieve aanbiedingen. Zesde druk © Uitgeverij Lannoo nv, Tielt, 2013 ISBN 978 94 014 0932 2 D/2013/45/344 NUR 283 Oorspronkelijke titel The 13-Storey Treehouse © Oorspronkelijke uitgever Pan Macmillan Australia, Pty Limited, 2011 Text copyright © Backyard Stories Pty Ltd 2011 Illustrations copyright © Terry Denton 2011 © Nederlandse editie Uitgeverij Lannoo nv, Tielt, 2013 Vertaling Edward van de Vendel


INHOUD hoofdstuk 1:

De boomhut van 13 verdiepingen

HOOFDSTUK 2:

De vliegende kat

25

HOOFDSTUK 3:

De vermiste kat

32

HOOFDSTUK 4:

De grote rode neus

39

HOOFDSTUK 5:

De tekenwedstrijd

49

HOOFDSTUK 6:

Blaffy de Blaffende Hondenshow

76

HOOFDSTUK 7:

De monstermeermin

80

HOOFDSTUK 8:

De grote bubbel

127

HOOFDSTUK 9:

De avonturen van Supervinger

149

HOOFDSTUK 10: Het HOOFDSTUK 11: De HOOFDSTUK 12: De

7

apenhuis met 13 verdiepingen 164

reuzengorilla

dag dat Zoetje er een mooie dag van maakte

189 205

HOOFDSTUK 13: Einde 221


HO OF D S T U K 1

DE BOOMHUT VAN 13 VERDIEPINGEN

Boek Andy

Hoi, ik heet Andy.

7


Dit is mijn vriend Terry.

Potlood

Terry

8


We wonen in een boom.

BOOM HUT

9


Maar als ik zeg ‘boom’, dan bedoel ik boomhut. En als ik zeg ‘boomhut’, dan bedoel ik geen oud gammel hutje – dan bedoel ik een boomhut met 13 verdiepingen!

10


Dus waar wacht je nog op? Kom maar naar boven!

11


atapult Reuzenk

Uitkijkdek

Limonadefontein

er Speelkam

Keuken

Hoofdde k Doorzichtig zwembad

er Slaapkamy van And


er van Slaapkam erry T

Kamer met kussens Slinger­ lianen Film- en boekenkamer

Badkamer

Bowlingbaan

Naar geheim ondergronds laboratorium

Aquarium met mensenetende haaien


We hebben een bowlingbaan,

Terry! Dat was mijn hoofd!

Oooeps, sorry!

14


een doorzichtig zwembad,

Hoor ik daar iemand?

15


een aquarium vol met mensenetende haaien,

Kijk uit, Terry! Achter je!

16

Stil! Ik ben de haaien aan het voeren!


slingerlianen,

mij lgens n. o v , y iaa And geen l t a d s i

17


een speelkamer,

E STERK MAN

Ik verveel me.

Dat meen je niet. Wel.

18


een geheim ondergronds laboratorium, Ik heb net ontdekt hoe je reuzenbananen kunt maken. Waarom?

GEVAAR

Omdat reuzenbananen geinig zijn.

19


een limonadefontein,

20


een groenteverdamper, DAAR!!

EEN SPRUITJ E!!

VERDAMP!!

JEEJ!

21


en een marshmallowmachine, die achter je aan rijdt en automatisch marshmallows in je mond schiet wanneer je honger hebt. Hoe zet je mme dat stoit u ding ?

22

Ik zit nog lang niet vol.


De boomhut is niet alleen de plek waar we wonen. We bedenken er ook onze boeken. Ik schrijf de tekst en Terry maakt de tekeningen.

Zo lekker!

23


Zoals je ziet zijn we daar al een tijdje mee bezig.

at De kde op mat

De koe  die Gew oo n voor   de   gek

n Ge w o o sto m Gewoon d schokken

Ge w ra a o o n r!

Het  slechte boek Welke

US BILLOSAUR

is dat?

24

Gewoo n klierig

Ge w sme roon ig

H et ERG  slec hte boe k

Gewoon Macbeth

Welk lichaams l dee t? is da

9789401409322  

https://www.lannoo.be/sites/default/files/books/issuu/9789401409322.pdf