Page 1

Til samtlige husstande

90. årgang - Nr. 26

ONSDAG 29. juni 2016

www.aarsavis.dk Tlf. 98 62 17 11 Lokalavisen Aars · Sønderup-Suldrup Avis · Haverslev Avis · Hornum Avis · Vegger Avis

Løssalg: 5,00 kr.

4600 af Aars Fjernvarmes forbrugere får 6,5 mio. retur Fjernvarmen har masser af affald til rådighed

Jens Nielsens malerier skal ikke op og hænge på det nye rådhus i Aars.

Malerier skal ikke hænge på nyt rådhus ■ AARS: På rådhuset i Aars findes i dag en stor samling kunst af maleren Jens Nielsen. Samlingen er i sin tid testamenteret til Aars Kommune. De 100 akvareller og 25 oliemalerier er både elsket og hadet. Det er foreløbig beslut-

tet, at samlingen ikke skal ophænges på det nye rådhus, der bygges på Vestre Boulevard. - Der er ikke taget endelig stilling til, hvad der skal ske med malerierne, men vi arbejder på sagen, siger Solvejg Nielsen, Vesthimmerlands Kommune.

Bilplejecenter

■ AARS: Selv om varmeforbruget er steget cirka syv procent, er der gode nyheder til fjernvarmeforbrugerne i Aars, Suldrup, Haverslev og Hornum. Cirka 4600 af Aars Fjernvarmes forbrugere skal nemlig have 6.560.000 kr. tilbage i august. Cirka 800 forbrugere skal efterbetale 600.000 kr. Det viser fjernvarmens opgørelse af forbruget i regnskabsåret 2015-16, efter at bestyrelsen har sænket prisen pr. MWh varme med næsten 20 procent i forhold til budgettet. Aars Fjernvarmes formand, Svend F. Andersen, siger om baggrunden for den lavere varmepris: - Den gode nyhed har udgangspunkt i afskrivninger i forbindelse med Aars Fjernvarmes overtagelse af I/S Aars Varme-

Aars Fjernvarme har masser af affald til rådighed. (arkivfoto)

værk pr. 1. januar 2016, en usædvanlig god drift sidste vinter med kun få utilsigtede stop samt gode priser til fjernvarmen for at behandle affald.

Masser af affald Aftalen fra 1984 om affaldslevering fra Renovest

ALLE R E T R O SKJ

udløb pr. 31. december 2015. - Men bekymringen om, at vi ville stå i en situation med mangel på affald er indtil videre gjort til skamme, pointerer Svend Andersen. - I dag er situationen, at vi faktisk vælter os i affald.

Vi har vundet udbud på behandling af cirka 25.000 ton i bl.a. Rebild, Randers og Vesthimmerlands kommuner. Hertil kommer affald fra England, forklarer han. Aars Fjernvarme udsender i disse dage varmeregnskabet til forbrugerne.

Vi søger testpersoner

LANGE ÆRMER

FLERSTYRKELINSER - når du vil være fri for briller

FRIT VALG

Ring for nærmere aftale

Tlf. 98 62 29 62 Vestvej 9, 9600 Aars • Fax: 96 98 40 68 post@vaautolak.dk • www.vaautolak.dk

200,-

• Flerstyrkelinser ➝ Istedet for briller med overgang • Natlinser ➝ Se klart hele dagen UDEN linser! • Døgnlinser ➝ skal kun skiftes 1 gang om måneden • Linser til bygningsfejl ➝ Naturligvis! • Allerede linsebruger? ➝ Prøv os på prisen, vi er oftest billigst!

Stylist

Optiker

Indehaver

Annette

Line

Kent

Nyt Syn Aars | Anlægsvej 6 | 9600 Aars | Tlf. 98 62 10 90 | nytsyn.dk


2 Ugens navne

Aars Avis

- egnens lokalavis siden 1927

Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S Ansvh. redaktør Thorkil Christensen aarsavis@aarsavis.dk Oplag: 17.991

I redaktionen: Lars Lindberg - Torsten Hansen redaktion@aarsavis.dk Annoncemodtagelse:

Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 8-16. Fredag kl. 8-15.00 Har De ikke modtaget avisen senest kl. 19.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00 - tlf. 99 35 34 34 eller på mail: ndireklamation@nordjyske.dk - eller kontakt os på www.aarsavis.dk via kupon der findes under info-kontakt.

Aars Avis er medlem af Danske Medier, PD Danske Lokalaviser og annoncesalgsorganisationen De Lokale Ugeaviser.

Himmerlandsgade 80 9600 Aars - Tlf. 98 62 34 88

FARSø BEGRAVELSESFORRETnInG Højgårdsvej 24, Farsø

Telf. 98 63 13 24 Aftaler træffes gerne i hjemmet

På betryggende måde ordner vi alt vedrørende

Claus Hylleberg

Medl. af

BEGRAVELSER OG BISÆTTELSER - overalt i landet!

Medlem af Danske Bedemænd

FAGLIG, ETISK OG LOKAL

Din lokale bedemand · Exam. bedemand Jens Møller

AALESTRUP: 98 64 18 69 · AARS: 98 62 58 69 Nørrehedevej 5 · Aalestrup 9620 · vesthimmerlandsbegravelse.dk

Bedemand Hans Landry Aars Begravelsesforretning Døgn vagt

Tlf. 70 20 41 41

Himmerlandsgade 26 . Aars www.hanslandry.dk

Birgitte Landry

Indleveringsfrister: Forretningsannoncer , større annoncer, samt fællesaverteringer med andre blade: Torsdag inden kl. 9.

Torben Rask

80

Egon Thindahl, Engtoften 73, Aars, mandag, 4. juli.

70

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11 . Fax 98 62 27 99 annonce@aarsavis.dk Salgskonsulent Morten Freundlich

Dorthe O. Nielsen www.farsobegravelse.dk

Runde fødselsdage

35 års ng erfari

Hans Landry

Off. bekendtgørelser (møder, indbydelser, taksigelser og lign.), forlystelser og loppeannoncer: Fredag inden kl. 9.

Grethe Kristensen, Blåmejsevej 6, Aars, lørdag, 2. juli.

70

Ole Veggerby Hansen, Hans Egedes Vej 81, Aars, lørdag, 2. juli.

65

Gurli Iversen, Oustrupvej 8 B, Aars, lørdag, 2. juli.

Mindeord Eva Harbo Andersen har, på vegne af FDF indsendt følgende mindeord over Henrik Sommer, Hans Egedes Vej, Aars, 47 år. Sankthansaftensdag fik vi i FDF Aars den chokerende besked, at Henrik Sommer, en af kredsens trofaste og kreative ledere pludselig var død. Henrik var FDFer lige fra drengeårene, og var det medlem, der havde længst anciennitet i kredsen, nemlig næsten 40 år. Henrik var ikke en person, der gjorde et stort nummer ud af sig selv – derimod viste han gennem sine skæve og sjove ideer, at praktiske opgaver kunne løses på mange måder for at nå frem til et resultat. Henrik blev leder allerede i teenageårene, hvor han udfordrede sig selv og de børn og unge, han var leder for, med spændende udfordringer, der pirrede deres nysgerrighed og kreativitet. Igennem de mange års arbejde for kredsens børn og unge afpassede Henrik altid sin indsats efter det, der stod hans hjerte nærmest nemlig Marianne, som han mødte i FDF, og deres to døtre. Henrik satte især sine spor på de ugentlige møder for kredsens seniorer, der tæller de unge fra 14-19 år, og på den årlige journalistøvelse. Desuden var han i mange år kredsens repræsentant i Aars Kirkes børne- og ungeudvalg, aktiv i repræsentantskabet for Borremose Erhvervsskole og forskellige FDF-netværk. Så sent som til sæsonplanlægningsmødet, dagen før sin død, meldte Henrik ind på mange af den kommende sæsons opgaver. Og han stod for at skulle med på forbundets store landslejr på Sletten om to uger, hvor han skulle være leder i en af FDFs skøre, sjove og meget anderledes aktiviteter, nemlig vandlandet bygget op som Kong Risus og Dronning Cordelias slot. Vi vil savne Henrik som Små rubrikannoncer (køb og salg): Mandag inden kl. 11

menneske og leder. Han efterlader sig et stort hul. Vores store medfølelse går dog først og fremmest til Henriks familie, der pludselig mangler en elsket mand, far, søn, bror og onkel. I taknemlighed over de mange år vi fik lov at kende Henrik vil vi gerne ære hans minde med denne sorgfyldte hilsen fra FDF Aars.

Mindeord Leif Ervolder har, på vegne af bestyrelsen i Lions Club Aars indsendt følgende mindeord om Henrik Sommer, Hans Egedes Vej, Aars, 47 år. Det var med stor sorg, vi i Lions Club Aars i torsdags fik meddelelse om, at vores gode Lions ven og ét af klubbens yngste medlemmer, Henrik Sommer, pludselig var død onsdag aften i en alder af kun 47 år. I både klubbens bestyrelse og i klubbens øvrige medlemskreds går tankerne først og fremmest til Henriks familie, som har mistet en kærlig og omsorgsfuld far, mand, søn og bror. Henrik blev medlem af Lions den 1. oktober 2013, og selv om han kun nåede at være medlem af Lions Club Aars i en kort årrække, har Henrik markeret sig og på talrige måder vist, han gerne ville bidrage til fællesskabet og sætte sit præg på det arbejde og de aktiviteter, der gennem året gennemføres i klubben. Han har således bl.a. været bestyrelsesmedlem og sekretær i klubben i klubåret 2014/2015 og igen i det nuværende klubår – et hverv, som Henrik udførte omhyggeligt og med den samme gejst og iver, han også bidrog med i forbindelse med andre Lions-opgaver, han blev involveret i. Henrik var ikke en mand med store armbevægelser og han var ikke en type, der havde brug for at være midtpunkt i samværet med andre. Henrik var derimod en rolig og tillidsfuld ven og kammerat, der med sin lune væremåde og sit glimt i øjet, i høj grad bidrog til det gode klubliv i Lions Club Aars. Vi satte stor pris på Henrik og der blev lyttet til ham, når der eksempelvis på bestyrelsesmøderne var ting der skulle drøftes, idet Henrik altid gjorde sig umage for at se tingene fra flere sider. Henriks engagement, indsats og ikke mindst venskab vil blive savnet. Æret være Henrik Sommers minde. Bestyrelsen i Lions Club Aars Rune Toft, Jørgen Sørensen, Niels Bøving Lunden, Kurt Nielsen og Leif Ervolder. Abonnementspris: 780,- pr. år. Løssalg 5.- kr. pr. nummer fra bladets ekspedition eller i Kvicklys kiosk, Aars.

29. JUNI 2016

Ugens portræt

Kirsten Olsen er med i alt i Østrup Lokalsamfundet skal fungere. Det er et faktum, som ligger Kirsten Olsen, Nørregade 24, Østrup, meget på sinde. Hun gør også selv, alt hvad hun kan for at få det til at fungere. Kirsten Marie Berndtz Olsen, som hun faktisk hedder, er med i stort set alt hvad der foregår i Østrup. Ikke fordi hun ønsker at føre sig frem, men mere fordi hun stort set ikke evner at sige ordet nej. Det siges også, at hun ikke kender ordet. Kirsten Olsen er formand for Østrup Idrætsforening, og hun er også formand for VØ91, der er en fællesforening for Vognsild og Østrup. Hun har faktisk selv været med til at starte VØ91s fodboldafdeling. Interessen for at stifte den klub var dog ikke blot for lokalsamfundets skyld, hun var også selv fodboldinteresseret. Hun har spillet både i VØ91 og i Farsø. Kirsten Olsen har altid boet på egnen. Hun er født i Vesteris og vokset op der. Efter skolegang i Aalestrup og på Erhvervsskolerne i Aars rejste hun dog væk fra egnen. Hun fik arbejde i en slagterbutik på Sjælland. Men efter seks år på øen valgte hun at tage tilbage til hjemegnen. Sammen med Michael Olsen slog hun sig ned i Østrup. Her er hun kendt af alt og alle. Ud over idrætsforeningerne så har hun deltaget i den lokale dilettantforestilling gennem det meste af livet. Efterhånden er det at optræde på de skrå brædder blevet helt almindeligt for hende. Hun har været med i Cimbrercabaretten og med i Cabaret Alfa. Hun er også drivkraft bag den lokal revy. Hun er også begyndt at synge i koret A Piece of Cake, og apropos kage så er hun rigtig dygtig til at bage kage. Hun har i flere år vundet kagebage konkurrencen til Østrup Sommerfest, og i mange sammenhænge, så forventes det nærmest, at der kommer en kage fra Kirsten

Kirsten Olsen.

Olsen. Hun bager til alt og alle. Hun har også lært sine børn at bage. Det har nu ført til ”familiestridigheder”. Fordi i år måtte hun afgive førstepladsen i kagebage konkurrencen. Den blev nemlig vundet af hendes datter. Kirsten Olsen giver en hånd med alle vegne. Når der skal samles ind, så er hun klar. Hun har i flere år samlet ind for Kræftens Bekæmpelse og for Dansk Røde Kors. Hun samler også nyheder ind. Hun er nemlig meddeler til Aars Avis. Man skulle ikke tro, at der også er plads til et arbejde. Men efter turen til Sjælland var Kirsten Olsen et år på Danpo i Aars. Siden uddannede hun sig til kontorassistent, og i 2001 kom hun til Tulip i Svenstrup, som kontorassistent. Selv på Tulip kniber det med ordet nej. Hun er naturligvis med i personaleforeningen og arrangerer fester og andre events. Der er dog sket noget, som kan ændre ordforrådet. Hun er nemlig blevet mormor, og selv om der skal være plads til at støtte lokalsamfundet, så skal der dog være endnu mere plads til at være sammen med de to første børnebørn, som nu er kommet. En anden ting der også skal være plads til er at rejse. Det elsker hun nemlig. Indtil nu har både Sydafrika og Indien været på programmet. Hun er glad for at komme omkring, hun har dog et krav. Hun vil aldrig det samme sted hen flere gange.

Mærkedage i Aars Avis Aars Avis bringer gerne meddelelser og omtale af runde fødselsdage fra og med 50 år, bryllupsbilleder, omtale af sølv-, guld-, diamant- og krondiamantbryllup og jubilæer. Omtalen bringes kun forud for begivenheden og er gratis. Redaktionen respekterer også ønsker om undladelse af mærkedagsomtale. Meddelelserne kan sendes på fax 98 62 27 99 E-mail: aarsavis@aarsavis.dk eller ringes ind på tlf. 98 62 17 11.

Lokale meddelere: Anne K. Møller, Haverslev, Mejlby Tlf. 23 24 41 57 E-mail: annekjm@gmail.com

Lokale meddelere: Kirsten Olsen, Vognsild, Østrup og Vestrup Tlf. 98 65 85 46 E-mail: olsen4@email.dk


Aars Avis

SIDE 3

TILLYKKE Min kære elskede mand Pigernes allersødeste og kærlige far * 27. november 1968 er pludselig og alt for tidligt taget fra os Aars, den 22. juni 2016 Jeg elskede dig så inderligt, jeg elsker aldrig mere.

Marianne Ida og Marie Begravelsen finder sted fra Aars Kirke fredag den 1. juli kl. 11.00 Højtideligheden slutter ved graven

IKEA udvider samarbejdet i Aars AARS: Et nyt hold IKEAsalgsassistenter fra hele landet er uddannet i Aars. Den 10. juni stod i festens tegn for elevholdet FY 14_16 fra IKEA. Det var nemlig den dag, de var til fagprøve-eksamen på Erhvervsskolerne Aars. Det er det fjerde elevhold fra IKEA, der gør deres salgsassistentuddannelse færdig på Erhvervsskolerne Aars, og det femte hold er allerede godt i gang. Til efteråret udvider Erhvervsskolerne Aars samarbejdet med IKEA til også

at omfatte uddannelse af logistikassistenter og ernæringsassistenter fra de fem store varehuse i Danmark. Ud over de nye uddannelser er det også noget nyt, at en del af de elever, der starter deres uddannelse i IKEA, er trofaste ufaglærte medarbejdere, som IKEA i samarbejde med Erhvervsskolerne Aars laver et forløb til. Forløbet skal sikre, at de inden for ca. 18 måneder kan skifte etiketten ”ufaglært” ud med ”faglært” og dermed stå med en stærkere profil på arbejdsmarkedet.

Vi har alt for tidligt mistet vores elskede søn, bror, svoger og onkel

Henrik Sommer * 27. november 1968 Aars, den 22. juni 2016 Du kom med alt hvad der var dig

Mor og far Jens og Lotte Helle og Søren Helene, Katrine, Frederikke, Dicte og Freja

Vores ejegode og kærlige onkel og svoger

Henrik Sommer er uventet taget fra os.

onsdag den 22. juni 2016. I kærlig erindring

Merete og Bruno Rasmus og Sofie Rikke og Søren Kevan Sulaiman åbner Frisør William, Himmerlandsgade 54, Aars.

Ny frisør i Aars

fra Syrien. Han har cirka fire års frisørerfaring - både fra Danmark og Syrien.

Vores gode ven og kammerat

Henrik Sommer

er pludselig og alt for tidligt taget fra os.

Niels Jørgen Lund Sørensen er stille sovet ind Aars, den 24. juni 2016 Bisættelsen finder sted fra Aars Kirke torsdag den 30. juni kl. 13.00

Vores kære søn, bror og svoger

Claus Jepsen er stille sovet ind.

den 22. juni 2016. Dybt savnet

Birthe og Herby Helle og Henning Lene og Henrik Line, Julius, Simon, Frederikke, Casper, Dicte, Lasse, Jeppe, Thilde

Vor kære

Henrik Sommer

Hvis I møder denne smukke, unge dame på lørdag, så ønsk hende tillykke med de 70 somre. Kærlige hilsner fra Ann & Britt

AL OPMÆRKSOMHED

i anledning af min fødselsdag frabedes venligst Peter Petersen, Søndergade 22, Aars

Lions Club Aars har løbende indsamling af effekter til sit årlige loppemarked. Har man effekter (kun brugbare ting, ikke tøj), som man vil skænke til Lions loppemarked, kan man blot ringe på tlf. 40 83 34 08 (Poul Poulsen), hvorefter afhentning vil blive arrangeret, eller benyt vores container på genbrugspladsen i Aars

Bogtryk/ Offset

Tlf. 98 62 17 11

Reception/Åbent hus Lørdag 30. juli 2016 fra kl. 13.00 - ? I anledning af firmaets ophør efter 40 år og min 70 års fødselsdag, vil det glæde mig at se kunder, naboer, familie, venner og forretningsforbindelser. Tømrer- & Snedkermester Ove Andersen Vesterled 2 9600 Aars

Advokatvagt i Aars

Advokatvagten yder gratis vejledning den første hverdags-torsdag i hver måned i tidsrummet kl. 16.00-17.00. • Advokatvagten har til huse i kælderen under Aars Bibliotek, Søndergade 24, 9600 Aars, med adgang i passagen mellem Søndergade 24 og Søndergade 26. • Advokatvagten foretager mundtlig rådgivning og kan kun benyttes ved personlig henvendelse.

www.aarsfrikirke.dk Klip ud

✃✃

Kirkens Korshær i Hornum

Dødsboer og brugbare effekter afhentes. Tlf. i åbningstiden 98 66 14 26 eller Jens Secher tlf. 28 94 98 60 Man.-fre. kl. 13.00-17.00 • Lør. kl. 10.00-13.00

Sommermarked aars Y’s men’s Club markvænget 36, aars

Se info: www.aars.ysmen.dk

er pludselig død.

Lørdag den 2. juli kl. 10-12

Elsket og savnet.

Aars, den 22. juni 2016.

Mor Karen Lillian og Agner

Anette Gitte og Jørgen Kirsten og Poul

Kom og nyd markedsstemningen og gør en god handel!

Suldrup, den 23. juni 2016.

✃✃

AARS: En ny og billig frisør slår dørene op om få dage. Kevan Sulaiman åbner Frisør William, Himmerlandsgade 54, Aars. Han er i øjeblikket i gang med at indrette lokalet og forventer at være klar til 1. juli. - Jeg vil tilbyde billige priser til mænd og børn, siger Kevan Sulaiman. Han har de sidste fem år boet i Aars, men stammer

Indsamling til loppemarked

Henrik Sommer

Et nyt hold IKEA-salgsassistenter er blevet uddannet i Aars. Bagerst fra venstre: Lars Kjeldgaard Pedersen - underviser, Morten René Pedersen, underviser, Nicolai Stendahl, Jonas Jul Sandell, Morten Sandholm Larsen, Andreas Bilde Hansen, Christian Marcussen. Forrest stående: Ea Thor, Line Alexandersen, Laura Radoor Ahnfeldt-Mollerup, Camilla Bøgh Pedersen, Signe Møller Christensen, Helena Kim Jensen. Knælende: Peter Gagner Pontoppidan.

Klip ud

29. JUNI 2016

Gratis kaffe og rundstykker til alle, samt saftevand til børnene.


Aars Avis

SIDE 4

29. JUNI 2016

Modeltraktortræf Vesthimmerlands Kommunes annoncer bringes i de fleste tilfælde blot som en overskrift og en enkelt linie eller to. I de tilfælde findes hele nyheden ved at benytte linket til hjemmesiden. Borgere, der ikke har adgang til internettet, kan tilgå dette på kommunens biblioteker og hos Borgerservice i Aars.

Modeltraktorer - dioraMaer - SalgSboder

2. juli 2016 kl. 10-17 Haverslevhallen, Strandvejen 21, 9610 Nørager

MEDDELELSER

Ændret telefontid Sundhedscenteret ændrer sin telefontid pr. 1. juli. Sundhedscenterets telefonnummer er 99 66 82 00. Telefontiden er herefter: 08.00 – 12.00. www.sundhedscentervesthimmerland.dk

JOB Alle stillingsopslagene kan ses i deres fulde længde på www.vesthimmerland.dk/ledige-stillinger Lærere Farsø Skole Farsø Skole søger lærer til specialklasse og Håndværk/Design og lærer til udskolingen. Ansøgningsfrist: 30. juni 2016. Børnehaveklasseleder Er du en robust og pædagogisk tydelig person, der har erfaring med klasseledelse? - Så er du måske den nye børnehaveklasseleder på Farsø Skole. Ansøgningsfrist: 1. juli 2016.

Himmerlandsgade 27 . 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 . www.vesthimmerland.dk

• Entre ikke medlemmer 50 kr • Børn under 10 år gratiS

Se Mere på facebook grupperNe

Modelloftets Venner / Modeltraktorklubben.dk

Rebild Folkemusiktræf – sommerens hyggeligste... FOR DANSERE, SPILLEMÆND OG ANDET GODTFOLK.

Lørdag den 2. juli kl. 13-22 Dans, gammeldans og folkedans med instruktion

Non-stop Entré 50 kr.

Lyttemusik, buskspil og workshops.

9 spillemands- og harmonikalaug medvirker. Træffet foregår i festivalteltet og på Spillemandsmuseet. Nærmere information på: www.spillemandsmuseet.dk eller på tlf. 98 39 16 04. Mail: spillemandsmuseet@mail.dk

Jubilæum 25 år 1. juli Preben Rybjerg Virksomhedskonsulent

40 år 12. juli Jytte Høyer Sekretariatsmedarbejder

- vi ønsker hjertelig tillykke

G L A S S M U R E BAGAG I AARS

SÆRUDSTILLING Åben hver dag i uge 26 fra kl. 13.00 til 17.00

Palle Nielsen og Anders S. Jensen - nye partnere hos Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsens afdelinger i Mariagerfjord og Aars.

Nye partnere hos ejendomsmægler AARS: Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen, der har afdeling i Aars, har optaget to nye partnere. Det er Palle Nielsen og Anders S. Jensen, som begge har arbejdet i firmaet i en årrække. - Begge har en stor andel i den udvikling og i de resultater som firmaet har opnået gennem årene. Det er vigtigt for os at tilknytte dygtige og værdiskabende medarbejdere, der både har dokumenteret arbejdsomhed, resultater og som har ambitioner, siger ejendomsmægler John Frandsen. Palle Nielsen og Anders

Jensen er begge optaget som partnere i afdelingerne i Mariagerfjord Kommune og i Aars, og får det overordnede ansvar. Afdelingen i Aars blev med Jeppe Thostrup som daglig leder slået i gang i efteråret 2015. Det skete i midlertidige lokaler i Aars Bymidte, men siden er afdelingen flyttet til nye og bedre egnede lokaler i Himmerlandsgade 103. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S blev etableret i 1995. Firmaet har 26 boligafdelinger og derudover selvstændige erhvervs- og landbrugsafdelinger.

Ny butik åbner i Aars midtby AARS: Det er nu afgjort, hvor den nye butikskæde Normal får til huse i Aars. Som tidligere nævnt i Aars Avis åbner kæden i Aars i august. Butikken indrettes i tidligere herreekviperingshandler Jørn Holms ejendom Himmerlandsgade 84. Lokalerne har stået tomme siden naboen, Lysdahl & Simonsen, trak herretøjet ind i det tidligere Aars Varehus.

- Der er knap 300 kvadratmeter butikslokaler, som skal bygges om og indrettes inden åbningen, siger ejendomsmægler Ove Andersen, ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen, som har formidlet lejeaftalen. Normals sortiment indenfor dagligvarer er meget alsidigt. Kæden har mellem 40 og 50 butikker i Danmark.

Kimbrertorvet

Hver lørdag fra den 21. maj til og med den 3. september

AG DELT S I A R G T

Opstilling fra kl. 8.30 Slut kl. 14 .00

NY FRISØR

Herreklip 140,Børn 100,Pensionister/studerende 120,Frisør William Himmerlandsgade 54 t. h., 9600 Aars Tlf. 81 71 00 02

• Larsines stue • Gamle påklædningsdukker • Kongehuset og Vesthimmerland • Kaffedåser gennem 50 år I juli åben tirsdag, onsdag, torsdag og søndag kl. 11.00 til 17.00 Velkommen! - Entré 40,-

Støberivej 8 . 9600 Aars . Tlf. 98 62 66 88

G H

alleri

Pop-art udstilling i GATTEN Skærtorsdag kl. 11.00 lørdagd.2.28. julimarts kl. 14.00

immerland

v/Henrik vises foråret åretsDencker første store udstilling kunstfejrer i GATTEN med stormed forårsudstilling samt særudstilling med kunstværker. værker udvalgt med stor omhu franye anerkendte kunstnere fra ind- og udland. En ekstraordinær kunstoplevelse i indbydende lokaliteter. Se kalender - www.galleri-himmerland.dk Se kalender · www.galleri-himmerland.dk Fri Entre Åbningstider: Tirsdag - søndag kl. 11.00-17.00 eller aftale Gattenvej 85, Gatten, 9640 Farsø Åbningstider: Torsdag - søndag kl. 11.00-17.00 Gattenvej 85, 85, Gatten, Gatten,9640 9640Farsø Farsø Påskens FRI ENTRE Gattenvej åbningstider: Torsdag - Mandag kl. 11.00 -17.00 samt alle helligdage eller efter aftale. www.galleri-himmerland.dk

Mangler du tryksager? Spørg hos Aars Bogtryk & Offset

Tlf. 98 62 17 11


Aars Avis

29. JUNI 2016

SIDE 5

Sommerafslutning med overnatning i Aars og tallerkener og fik dækket bord. Atter andre kløvede brænde til bålet. Middagsmaden bestod af kylling og nye kartofler med gulerødder, løg og hvidløg. - Efter aftensmaden spillede vi kroket med en hjemmelavet bane. Forhindringerne var lavet ud fra egen fantasi. Alle Pilte deltog og synes det var en sjov aktivitet. Da spillet var ovre, var der fri leg, siger Michael Rolighed. Aftenen sluttede af med småkager bagt i en ovn, der var sat direkte på bålet. Piltene krøb herefter i soveposerne i shelterne. Der blev hyggesnakket, mens de lå og faldt til ro. - Lørdag morgen startede vi bålene op igen. Vi fik først cornflakes og havregryn. Der var også mulighed for varm havregrød. Dernæst lavede Piltene toast over

Aars FDFs pilte overnattede i de nye shelters

AARS: Piltene hos FDF Aars holdt i år en anderledes sommerafslutning. I år skete det som en overnatning fra fredag til lørdag. Dette skete blandt andet fordi Piltene dette forår ikke havde haft mulighed for en lejr kun med Pilte. - Lederne lærer børnene

Lørdag morgen blev der bagt toast over bål.

godt at kende, når vi har mange timer sammen. På den måde er det også meget givende for lederne, at

have en lejr kun med Pilte, forklarer pilteleder Michael Rolighed. Mødestedet var ved Ba-

neskovens Fritidscenter. Nogle Pilte deltog i forberedelserne med at lave mad. Andre hentede bestik

bål. Dette med to sandwichbrød, hvor det ene blev udhulet. Dernæst blev der slået et æg ud i hullet og lagt bacon over hullet. Over ægget blev der lagt bacon. Det hele blev pakket ind i bagepapir og toasten blev bagt over bål, forklarer Michael Rolighed. Piltene blev hentet af deres forældre ved 10 tiden. - Vi takkede hinanden for en lille hyggelig lejr samt for en god sæson. Efter sommerferien rykker nogle Pilte op i Væbnergruppen. Andre fortsætter på andet år som Pilt, siger piltelederen. Næste lejr er den store landslejr, hvor der samles 11.000 FDF fra hele landet på Sletten ved Himmelbjerget ved Silkeborg. Næste sæson for FDF Aars starter onsdag, 10. august.

Snart er det

SLUT...!

TAK FOR EN FANTASTISK TID I AARS - næsten 26 år...

Alt i butikken nu til:

50,-

25,-

100,Sidste åbningsdag er lørdag 16. juli 2016

78

En af aktiviteterne var kroket.

d r a a g p u r e d n y L å p Søndag den 21. august Herregårdskoncert kl. 12.30 - 16.30

re Kim Sjøgren med sit sto ter es ork ert nc sko ard Herrega Paevatalu Kgl. Opera sanger Guido Sopran Julie MeeRa Anders Blichhfeldt ak - forsanger i Big Fat Sn DR´s Vidunderbørn Gæste solist Villads fra fra Dublin, Ireland Dublin Ireland – direkte På Slaget 12 (band)

stilling/picnickurv Køb af billetter/bordbe oncert.dk på www.herregaardsk


Aars Avis

SIDE 6

Årets studenter fra Vesthimmerlands Gymnasium og HF fejrede i fredags traditionen tro deres nyerhvervede huer med en gevaldig lufttur.

29. JUNI 2016

Gymnasiets rektor, Jette Rygaard Poulsen, overrakte eksamensbeviserne til de mange studenter.

Nye studenterhuer blev fejret med lufttur Fredag fik årets VHG-studenter endelig deres eksamensbeviser Af Lars Lindberg AARS: Forventningens glæde var stor, da hundredvis af forældre, bedsteforældre og søskende til årets

Ægtepagt Testamente Dødsbo ADVOKATFIRMAET JAN POULSEN MØDERET FOR HØJESTERET

jpo@advokatjanpoulsen.dk

9864 1811

studenter fra Vesthimmerlands Gymnasium og HF fredag eftermiddag havde taget plads i skolens gymnastiksal for at hylde de nyudklækkede studenter. Traditionen tro fik familien lov at tage plads, før eleverne til taktfaste klapsalver marcherede ind klassevis og satte sig på dagens ærespladser. Her blev de budt velkommen af skolens rektor, Jette Rygaard Poulsen, inden alle istemte fællessangen “Linedanser”. Efter den smukke sang om den unge linedanser, der ligesom studenterne har verden liggende for

LECA - FUNDA BLOKKE Fab rik spr ise r Direkte salg til erhverv og private

Havefliser Belægningssten

Simested Cementstøberi Eveldrupvej 30 • Simested • 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 90 63 • sc@simested-cement.dk • Fax: 98 64 91 45

se meget mere: www.simested-cement.dk

HVEM VIL DU VÆRE? LÆS I ROSKILDE, SORØ ELLER NYKØBING FALSTER KVOTE 1: ANSØG SENEST 5. JULI 2016 LÆS MERE PÅ UCSJ.DK/UDDANNELSER

PROFESSIONSBACHELOR I

PROFESSIONSBACHELOR I

MANAGEMENT

OG SUNDHED

LEISURE

ERNÆRING

sine fødder, ønskede skolebestyrelsens næstformand, Palle Fogh, de unge mennesker tillykke med deres nye huer. Inde da opfordrede han dem dog til at give en stor hånd til deres “backing group” nemlig familierne, som var med til at hjælpe dem igennem de hårde år på skolebænken - en opfordring som studenterne fulgte. Inden Jette Rygaard Poulsen holdt sin tale til dimittenderne, fremførte skolens kor en flot version af den færøske sanger Teiturs “Josephine”. I sin tale gjorde Rektor Poulsen det klart for studenterne, at det nu er op til dem selv at “gribe dagen”. - I har afleveret opgaver svarende til mere end 600 timers arbejde, hvilket er over 17 ugers fuldtidsarbejde. Måske har I gjort det, fordi I skulle og for at tilfredsstille de krav, jeres lærere stillede til jer. Men lov mig at sådan er det ikke fremover. Det er altså hverken jeres lærere, eller de karakterer, de giver jer, der skal styre jeres liv. I skal ikke lære noget for andres skyld. I skal gøre det for jeres egen skyld, lød det blandt andet

fra Jette Rygaard Poulsen, der samtidig pointerede for studenterne, at deres fremtid vil byde på udfordringer, selv om deres nye kridhvide huer vil hjælpe dem godt på vej i livet. - Når I tager fejl - og det vil I gøre - eller dumper, eller dummer jer, så tænk på, at det sker for selv de bedste, og det skal I ikke lade jer slå ud over. Når I møder verden, skal I fremover huske på de meget vise ord, sagt af en meget stærk pige: ”Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg sikkert godt.” Måske kan I fra jeres barndom huske, at det er Pippi Langstrømpe, der ikke lader sig slå af pinden, når nye udfordringer melder sig på banen, sagde Jette Rygaard Poulsen, der naturligvis afsluttede sin tale med at ønske afgangseleverne god vind fremover. - I har ikke fået en hf- eller studentereksamen – I har tager den. I har knoklet og slidt med de mange historier. I kan dobbelt så meget, som I selv tror. I er klar til at erobre verden, og vi er pave-stolte af jer. Endnu engang stort tillykke med jeres hue, sagde hun. Efter rektorens tale sang koret Albertes “Lyse Nætter”, inden det var tid til hovedretten på dagens menykort - overrækkelsen af eksamensbeviserne. Hver eneste af skolens studenter kom på scenen, hvor de fik et håndtryk af Jette Rygaard Poulsen, inden hun gav studenterne det stykke papir, de har knoklet så hårdt for de seneste år. Da alle havde fået det eftertragtede eksamensbevis, fejrede dimittenderne traditionen tro deres nye huer med at kyle dem i luften, og forældrene fik travlt med at knipse løs på mobiltelefoner og kameraer i de få sekunder, hvor de hundredvis af hvide huer svævede i luften over de unge mennesker. Skolens husorkester kastede sig efter en småtumultarisk og ganske un-

Årets studentertale på Vesthimmerlands Gymnasium og HF blev i år holdt af Lukas Østergaard Hald.

derholdende omgang ”hvor-faen-endte-min-hue” ud i et potpourri af sange som ”Så længe jeg lever”, ”7 years”, ”Come together”, ”We are the champions” og ”Stairway to heaven”. Om der sad en blanding af tømmermænd og glædesrus i musikernes kroppe, eller om tanken om den efterfølgende festivitas distraherede dem, må stå hen i det uvisse, men nogen særlig kraftfuld musikalsk buillonterning fik orkestret ikke kogt de udvalgte musiknumre ind til. Til gengæld lykkedes det efterfølgende årets studentertaler anno 2016, Lukas Østergaard Hald, at koge tre års gymnasietid ind til en godt fem minutter lang tale. Han lagde ud med at takke sine medstuderende for en god studietid - og den seneste uges våde fester. Derefter takkede han skolens personale og bestyrelsen for at have skabt nogle gode rammer for de studerende. Han kom også ind på den ”gymnasielle midtvejskrise”, som han selv og mange af hans medstuderende blev ramt af - og siden overvandt. Han ønskede naturligvis sine studiekammerater held og lykke i fremtiden, men han tillod sig også at være lidt nostalgisk. - Vi har hjulpet hinanden med en masse opgaver, vi har udvekslet noter, og vi har holdt hinandens hår, når vi er blevet dårlige under en bytur. Det har været

hårdt både fysisk og psykisk, men vi skal huske, at de bedste venskaber skabes i den varmeste ild, sagde han blandt andet. Inden Jette Rygaard Poulsen rundede dimissionsfesten af, sang forsamlingen ”Midsommervisen”, inden de nyudsprungne studenter blev sendt ud i virkeligheden, hvor sabbatår, jobs, udlandsrejser, højskoleophold og flere år på skolebænken venter rundt om hjørnet. Inden da skulle studenterne dog lige give den en skalle til med de velfortjente studenterfester.

Legatuddeling

Der blev i år uddelt fem legater på Vesthimmerlands Gymnasium og HF. Himmerlands Udviklingsråd gav et legat til eleven med årets højeste gennemsnit, og det gik til Anne Tollerup Nielsen fra 3X. Vesthimmerlands Gymnasium og HF’s Venner uddelte to legater med titlen “Årets Ven”, og de gik til Saif Ali Dawoud Al-Amir fra 3X og Sara Kolding Hansen fra 2P. Rotary Aars uddelte to legater med titlen ”En elev, der har udviklet sig meget fagligt og socialt”, og de gik til Mark Oxlade Larsen fra 2Q og Andreas Mølgaard Andersen fra 3M.


29. JUNI 2016

To fonde giver penge til Kimbrerfesten AARS: Flytningen af Kimbrerfesten fra Aars Lystanlæg til området bag Messecenter Vesthimmerland er ikke helt gratis. Kimbrerfesten har derfor søgt to lokale fonde om tilskud. Hver af fondene

har bevilget 40.000 kr til dækning af engangsudgifter i forbindelse med flytningen af Kimbrerfesten til den ny festplads bag Messecenter Vesthimmerland. Folkene bag Kimbrerfesten er meget taknemmelig.

Aars Avis

SIDE 7

- Bidragene giver os mulighed for at skabe et rigtig hyggeligt miljø, så vi har fremover både god plads og gode rammer for festen, siger Morten Pugholm Rasmussen, formand for Kimbrerfestkomiteen.

En af de større donationer i år fra Fonden for Sparekassen Himmerland gik til Aars IK, som fik 75.000 kroner til anskaffelse af en ny plæneklipper til stadion i Aars. Her overækker afdelingsdirektør i Jutlander Banks privatkundeafdeling i Aars, Brian Larsen, gavebeviset til formand Per Nyborg, mens fem frivillige, tilfredse traktorførere ser til.

Milliontilskud fra fond til lokale initiativer

Fra venstre Dorthe Rask Jacobsen, kundechef Spar Nord, Aars, Karl Lausten, sekretær for Kimbrerfesten, Morten Pugholm Rasmussen, formand for Kimbrerfesten, Brian Larsen, afdelingsdirektør, Jutlander Bank, Aars.

AARS: Fonden for Sparekassen Himmerland har i år uddelt 1,35 mio. kr. Der er kommet nyt liv i den gavmildhed, som Fonden for Sparekassen Himmerland kan lægge for dagen. Fonden, der er storaktionær i Jutlander Bank, har i årets første fem måneder uddelt 1,35 millioner kroner til almennyttige formål i den tidligere Sparekassen Himmerlands virkeområde. - Vi støtter bredt formål, som kan være med til at løfte fællesskabet i de lokale samfund inden for kultur, idræt og andre fritidsaktiviteter som for eksempel spejdere, siger formanden for fonden, advokat Arne Bindslev fra Aars. Blandt de største udde-

linger er 50.000 kroner til flytning af Løgstør Bio til Lanternen, 100.00 til Støvring Svømmehal, 350.000 til Idrætscenter Østermarken i Aars og 230.000 til Vesthimmerlands Musikhus ALFA. - Men det er ikke kun større projekter, der får tilskud, betoner Arne Bindslev. - For en lille forening kan få tusinde kroner gøre en stor forskel, og vi har også mange ansøgere, der beder om støtte i den størrelsesorden, understreger Arne Bindslev. Hvis ansøgningsmønsteret fra årets første fem måneder fortsætter, kommer fonden i år til at udbetale omkring tre millioner kroner. Fonden for Sparekassen

Himmerland blev oprettet, da sparekassen i 2006 blev omdannet til et aktieselskab. Sparekassens reserver, som var opsparet siden stiftelsen i 1871, blev ombyttet til aktier og lagt ned i fonden. Fonden blev dermed hovedaktionær i sparekassen. Efter at Sparekassen Himmerland i 2014 fusionerede med Sparekassen Hobro til Jutlander Bank er fonden fortsat storaktionær i banken, og midlerne, som fonden nu har at dele ud af, stammer hovedsageligt fra det udbytte, Jutlander Bank udbetalte til sine aktionærer i 2015 og 2016.

ANNONCE

Kan du høre, men ikke forstå?

gervenlighed. Personer, som endnu ikke har høreapparater eller har mindst 4 år gamle apparater og genkender problemerne med taleforståelse, har nu mulighed for at afprøve Audéo V-høreapparater fra Phonak.

Stadig flere mennesker har svært ved at forstå og følge med i samtalen, selv om de hører udmærket. Det bliver især tydeligt til arrangementer med mange mennesker og foran fjernsynet. Audium tilbyder en diskret høreløsning, der forstærker de lyde, du vil høre og filtrerer baggrundsstøjen fra. Mange mennesker har svært ved at få detaljerne med, når flere taler på samme tid. De oplever at høre udmærket på tomandshånd, men har ofte svært ved at forstå, når tale bliver indirekte eller ved baggrundsstøj. Især i selskaber, ved fjernsynet og i familien, må de tit spørge, hvad der bliver sagt. Årsagen kan være, at de ikke længere kan høre de lyse toner. Det skyldes, at de sanseceller i øret, der registrerer disse toner, er beskadigede. Årsagen til skaderne kan være alderdom, forstyrrelser i blodgennemstrømningen, diabetes og ofte også støjbelastning i arbejdsmiljøet. Når disse sanseceller er beskadigede påvirker det evnen til at høre og forstå ordlyde, hvor konsonanter som s, f, t, k, h indgår. Talen fremstår derfor utydelig og klangløs. Tabet af sanseceller er uopretteligt og taleforståelsen bliver især

Ginette van Wijngaarden, Hørespecialist hos Audium, rådgiver om den nye høreløsning.

påvirket i baggrundsstøj eller i fjernsynsudsendelser med underliggende musik. Det er derfor vigtigt at understøtte den hørelse, som er bevaret, bedst muligt. Dilemmaet: Personer med denne type høretab, opfatter ikke sig selv som hørehæmmede. De hører de dybe toner uden problemer og forklarer manglende taleforståelse med utydelig udtale. Men det varer ikke længe, før forståelsesproblemerne irriterer. En avanceret høreløsning Den schweiziske høreapparatproducent Phonak har udviklet en høreløsning med fokus på taleforståelse, komfort og bru-

Første skridt er en høretest, hvor Audium måler hørelsen og taleforståelsen. Hvis hørelsen er nedsat bliver resultatet af høretesten overført til høreapparaternes operativsystem, værdierne beregnet, og høreløsningen tilpasset. Næste skridt er at finjustere indstillingerne for at optimere taleforståelsen i forskellige situationer. Den nye teknologi “Autosense OS” registrerer den primære samtalepartner, forstærker hans/hendes stemme, dæmper baggrundsstøj og finder automatisk de indstillinger, der passer præcis til lyttesituationen. Synkrone mikrofoner opfanger lyde fra alle retninger og skal kun bruge millisekunder til at skifte taleretning. Høreapparaterne ved, hvor du er, og justeres automatisk, uden at du behøver stille på dem. Interesserede kan ringe på tlf. 7171 0900 for en uforpligtende test.

Høresensation Audéo V hjælper især i selskaber

SWISS HEARING TECHNOLOGY

Forstå talen bedre med Phonak Audéo V

Audium Aars Himmerlandsgade 87 9600 Aars Telefon: 7171 0900 E-mail: kontakt@audium.dk www.audium.dk

em Prøv d nu gratis


Aars Avis

SIDE 8

29. JUNI 2016

VHG i Aars siger farvel til elever fra otte klasser AARS: Afgangselever fra otte klasser forlader i år Vesthimmerlands Gymnasium i Aars.

Fra 1.august åbner et nyt loppemarkedskoncept i Aars - Rod og Reoler.

Nyt loppemarkedskoncept i bowlingcentret i Aars Man kan leje hylder og sælge uden at være tilstede AARS: I Aars Bowlingcenter åbner nu ROD & REOLER. Dette er et indendørs loppemarked, hvor man kan leje reoler på ugebasis og sælge de ting man ikke længere har brug for. Konceptet kendes efterhånden fra flere steder, hvor det er yderst populært. I Aars har ejerne af Aars Bowlingcenter etableret

over 100 reoler i den ende af Bowlingcenteret, hvor der tidligere var Nethouse og spillehal. - Man sætter sine ting på hylden, og vi sælger dem for kunderne, uden de selv behøver være der fysisk, forklarer Michael Eiskjær. Når ugen er omme kan man blot, hente de resterende ting, og få pengene

for sine salg sat ind på sin bankkonto. - Der er selvfølgelig rabat, hvis man booker en hylde for mere end uge af gangen, og der er allerede nu reserveret mange hylder, så der bliver noget for gæsterne at kigge på, når vi slår dørene op til Åbningsfest den 1. august, lover Michael Eiskjær.

Kommunalt tilbud kan reducere angst og depression! AARS: 13 personer i Vesthimmerlands Kommune har, sammen med over 800 andre fra 36 andre kommuner, deltaget i Sundhedsstyrelsens kurser “Lær at tackle angst og depression”. En ny evalueringsrapport fra Sundhedsstyrelsen dokumenterer, at borgertilbuddet har positiv, signifikant effekt på deltagernes angst og depression. Kursets undervisere er mennesker, der selv har angst og depression. Kurset er initie-

ret af Sundhedsministeriet med det formål at understøtte den kommunale indsats for borgere med angst og depression. Depression og angstsygdomme er meget hyppige årsager til forringet livskvalitet og uarbejdsdygtighed og forårsager betydelige udgifter som fx tabt produktion og sociale ydelser. Endvidere er angst den lidelse, der medfører flest førtidspensioner. “Lær at tackle angst og depression”

er et mestringskursus, som Vesthimmerlands Kommune udbyder til borgere, der har brug for hjælp til at håndtere symptomer og problemer som følge af angst og/eller depression. Evalueringsrapporten konkluderer, at kurset er et værdifuldt supplement til behandlingen af mennesker med angst og depression. Evalueringen er udført af EPOS, Aarhus Universitetshospital & Aarhus Universitet.

Videre på HF? - eller EUX? Start på 10. klasse for voksne  Så får du de faglige kvalifikationer, du mangler  Du kan få SU

– eller EUX? 

Kontakt os og få mere at vide

Jyllandsgade 50 B, 9600 Aars www.vucnordjylland.dkTlf. 99 300 760

AARS

Eleverne er: hf almen 2p: Amalie Lind Lindemann Andersen, Aars, Anne Sofie V. Poulsen, Aars, Cecilie Tronier Mortensen, Ranum, Celine Michele Guillin Jensen, Farsø, Emilie Aagaard Andersen, Aars, Emma Skibber Hansen, Skørping, Frederik Kollerup Jensen, Løgstør, Julie Malthe Kristiansen, Hobro, Karoline Winge Riis, Farsø, Kathrine Guldbæk Wammen, Aars, Katja Bøgh Hansen, Aars, Louise Frendrup Schiøtt, Nibe, Louise Gravgaard Pedersen, Løgstør, Lærke Bonderup Grønhøj, Støvring, Mette Heilskov Sørensen, Aars, Mette Kerstinne Jensen, Nibe, Mie Emilie Grynderup Laursen, Farsø, Nadia Bjerre Gade Jensen, Aars, Nanna Lund, Farsø, Rikke Hedegaard Hejlskov, Støvring, Sara Flak Poulsen, Løgstør, Sara Kolding Hansen, Aars, Sine Nielsen Filbert, Aars, Sofie Ollerup Steg, Gedsted, Thea Pedersen, Løgstør, og Troels Binderup Andersen, Farsø. hf sport 2q: Anders Alisoso Grønborg, Aars, Christian Munch Sørensen, Aars, Frederik Baade Høberg, Aars, Frederik Jakob Björk Rask, Svenstrup J, Jacob Christensen, Suldrup, Jeppe Kjær Olsen, Nørager, Jeppe Lindhardt Hansen, Aars, Jonathan Ploumann Jensen, Løgstør, Lasse Vangsgaard Christensen, Farsø, Laura Skou, Farsø, Line Nørgaard Nielsen, Aars, Lotte Kragh Andersen, Nørager, Mads Ronnenberg, Aars, Mark Oxlade Larsen, Aars, Mathew Alimasi, Farsø, Mille Bak Kristensen, Suldrup, Nanna Ørbæk Søgaard, Suldrup, Pernille Holst Sørensen, Aars, Sebastian Nielsen, Løgstør, Simon Gade Greth, Farsø, Simone Bislev Sondrup Jensen, Aars, Simone Nygaard Christensen, Farsø, Sissel Smed Bojer, Farsø, Søren Fabricius Tange, Aars, Thomas Steffensen, Aars, Tobias Carlsbæk Møller, Aars. stx sprog og kultur 3x: Anna Fuglsang Maaløe, Aars, Camilla Jørgensen, Nørager, Cecilie Sloth Rold, Aars, Christina Nielsen, Løgstør, Christopher Buus Schärfe, Aars, Daniel Hededal Brath Jensen, Nørager, Heidi Bech Kristensen, Aars, Jacob Birk Petersen, Aars, Jeppe Kjær Nielsen, Løgstør, Jonas Trøst

Hansen, Løgstør, Katrine Strømgaard Hestbæk, Aalestrup, Kevin Seth Aden, Aars, Lena Ingemann Buus, Aars, Line Lund Iversen, Aars, Line Nielsen, Aars, Line Pedersen Grimnitz, Nibe, Marc Harbo Gudiksen, Aars, Maria Søborg, Aars, Sine Søe Poulsen, Nibe, Sofie Rohwedder, Farsø, Solveig Ingemann Buus, Aars, Thomas Bo Madsen, Aars, og Trine Marie Jensen, Aalestrup. stx krop og sundhed 3k: Anna Roersen Buchwardt, Gedsted, Anne Katrine Dalgaard Borup, Aars, Annemette Hansen, Nibe, Camilla Rask Nymand, Aars, Camilla Sæderup, Aars, Carina Klitgaard Olesen, Aars, Dennis Poulsen, Farsø, Elisabet Sólbjørnsdóttir, Aars, Emilie Sondrup Andersen, Aars, Emma Katrine Dalsgaard Lorenzen, Aalestrup, Frederik Bjerre Simonsen, Løgstør, Jeppe Naundrup Pedersen, Aars, Julie Vrist Bech Pedersen, Hobro, Kathrine Marie Jakobsen, Nibe, Kathrine Winther Nielsen, Løgstør, Kirstine Skadhauge Nielsen, Aars, Laura Bæk Pedersen, Farsø, Lise Ellehammer Bach Tønder, Aars, Mathilde Bager Jakobsen, Nibe, Mette Schmidt Due-Hansen, Farsø, Mia Mølgaard Nielsen, Aars, Nanna Zinck Jacobsen, Aars, Nikolaj Christensen, Aars, Rasmus Vels Pedersen, Løgstør, Rikke Mejlstrup Bøgh, Hobro, Stine Schultz, Løgstør, Thomas Juul Christensen, Nørager, Thomas Kristensen, Farsø. stx musik og kreativitet 3m: Andreas Furbo Jørgensen, Ranum, Andreas Mølgaard Andersen, Løgstør, Anna Krogh Hansen, Aars, Anne Julie Østergaard, Aars, Christian Holmgaard Jensen, Nibe, Daniel Alexander Larsen, Aars, Emilie Møller Jensen, Aars, Julie Skovmose Andersen, Aars, Kathrine Dissing, Nibe, Kristian Helmer Kjær Larsen, Aars, Louise Højgaard Fogh, Nørager, Manassie Hedvig Anthony Tophøj, Suldrup, Morten Frost Jakobsen, Aars, Nicoline Nyrup Vigsø, Aars, Sofie Holm Jacobsen, Aars, Sophia Madsen, Hobro. stx samfund og sprog 3s: Adisa Galic, Løgstør, Anders Jensen, Løgstør, Anders Kvejborg Lemvig, Aars, Christian Maric, Løgstør, Gustav Ledet Ditlev, Farsø, Jesper Thorup Nielsen, Aars, Julie Christensen, Aars, Julie Juul Wagenblast-Franck, Aars, Katrine Gravgaard Pedersen, Løgstør, Line Skrydstrup Kristensen, Løgstør,

Mads Ravnborg Godiksen, Nibe, Malene Roswalld Portefée Lex, Nørager, Nikolaj Holm Drejer, Løgstør, Rasmus Bechman Hansen, Løgstør, Rasmus Skovhus, Suldrup, Sebastian Dodensig, Aars, Signe Busk Nielsen, Aars, Simone Bodil Bengtha Ansel, Aalestrup, Tobias Bruun Kristiansen, Løgstør. stx samfund og sprog 3t: Amalie Bugge Larholt, Aars, Amalie Kjærsgaard Sørensen, Nørager, Amalie Krøier Sørensen, Aars, Anna Broch Christensen, Aars, Anne Sofie Frank Bisgaard, Aalestrup, Christian Højrup Heidemann, Farsø, Jakob Overgaard Holme, Løgstør, Jens Skov Sørensen, Aalestrup, Juliane Frost Larsen, Hobro, Julie Nyby, Farsø, Katrine Ølgaard Nielsen, Aars, Lasse Cort Møller, Aars, Laurits Kristian Rind, Farsø, Line Brix Harbo, Aars, Louise Hejlskov Thomsen, Aalestrup, Louise Taylor, Farsø, Lucas Østergaard Hald, Aars, Magnus Møller Haugaard, Aalestrup, Merethe Mark Jensen, Løgstør, Michael Kent Rønaa, Farsø, Mikkel Jensen, Aars, Monica Kristensen, Aars, Nadja Jakobsen, Aars, Nanna Kjær Jensen, Farsø, Oliver Ørbæk, Nibe, Pia Kjær, Suldrup, Simone Kjærsgaard Sand, Farsø, Sofie Zinck Jacobsen, Aars, Soleen Ali Dawoud Al-Amir, Farsø, Veronica Nielsen, Aars. stx natur og videnskab 3x: Amalie Thyrrestrup Olsen, Aars, Anne Tollerup Nielsen, Aars, Astrid Høvring Andersen, Farsø, Christina Rosenvinge Jensen, Aars, Claus Lolholm Nielsen, Aars, Frederik Aarestrup Carlsen, Aars, Jeppe Brøndum Berg, Farsø, Katrine Rønn Jakobsen, Farsø, Louise Elkjær Warming, Aars, Louise Holm Jensen, Løgstør, Louise Rechendorff Juncher, Hobro, Mads Riis Thomsen, Aars, Marie Riisgaard-Jensen, Løgstør, Mathilde Dønvig, Aars, Mathilde Sidsel Nielsen, Aars, Mille Risdahl Jørgensen, Farsø, Mira Natasja Møller Pedersen, Nibe, Morten Dahl Kruse, Aars, Morten Spanggaard Christensen, Aars, Nadia Poulsen, Aars, Nadja Østergaard, Nibe, Nanna Michelsen, Farsø, Oscar Ployart Wetche, Farsø, Peter Haahr Taankvist, Aalestrup, Saif Ali Dawoud AlAmir, Farsø, Søren Brix Grønhøj, Nørager, Tina Engelst Christensen, Gedsted, Trine Haldrup Jensen, Farsø, Zofia Katarzyna Okowinska, Farsø.


Aars Avis

29. JUNI 2016

AARS: Efter et par måneder i byggerod har Jutlander Bank slået dørene op til en nyrenoveret afdeling på Himmerlandsgade i Aars. Kundelokalet er ikke blevet gennemgribende renoveret siden midten af 80’erne, men nu gar håndværkerne endevendt hele afdelingen. Der er blevet malet, sat nye lofter op og endelig er der etableret flere mødelokaler. - I løbet af de seneste to år har vi fået otte procent flere kunder. Det betyder, at behovet for mødelokaler de seneste år er øget, forklarer afdelingschef Brian Larsen, Jutlander Bank.

Al vognmandskørsel udføres Containerservice Mobilkraner op til 80 tons Lastvognskraner m/u grab Blokvognstransport

Udtrækkelig sættevogn Mandskabskurv op til 60 m Sand og grus leveres Arbejde med gummiged udføres

få dit

Quick Fix er flyttet i større lokaler AARS: Forretningen Quick Fix, Himmerlandsgade 54, Aars, der reparerer mobiltelefoner og tablets er flyttet ind i nabolokalet. - Vi har manglet plads et stykke tid. Vi har så mange opgaver, at vi er nødt til at være to i butikken, siger Yasin Kart, Quick Fix. Han har købt ejendommen, og da genbrugsbutikken, der lå i nabolokalet, valgte at flytte, så beslut-

Quick Fix i Aars er flyttet i nye lokaler. Nu har Yasin Kart og Karina Hrab tre gange så meget plads.

Renovering slut

SIDE 9

tede Yasin Kart, at flytte Quick Fix ind i nabolokalet, som er tre gange så stort. I løbet af kort tid vil Yasin Kart også udvide med et nyt forretningskoncept. - Der er ikke længere nogle steder i Aars, hvor man kan benytte Western Union. Det arbejder vi på at tilbyde, vi håber på at være klar med det omkring 1. august, siger Yasin Kart.

naturlige

syn tilbage

Udlejning af skibscontainere, rulleskøjter, donkrafte, 7 tons truck m.m.

Hjortkjærsvej 23, 9600 Aars

Nyt Syn Aars - Anlægsvej 6 - 9600 Aars Tlf. 98 62 10 90 - nytsyn.dk Optiker

Indehaver

Stylist

Line

Kent

Annette

Nyt Syn Aars, Optik og kontaktlinseklinik

VM SIKRING

100%

udnyttELsE Af dit synsPotEntiALE

Vores nye rodenstock Dneye® scanner laver markedets mest præcise målinger af dine øjne og overfører dem direkte til dine nye brilleglas. På ALLE synsafstande får du:

- din lokale sikringsleverandør

- Din sikkerhed www.vm-sikring.dk       Telefon 70 230 550

VM Sikring

Vestre Boulevard 9 • 9600 Aars

Tlf. 70 230 550 www.vm-sikring.dk

Annoncetelefon 98 62 17 11

• Skarpere kontraster • Mere naturlige synsindtryk • Større synsfelter • Bedre nattesyn Kom ind og få 100% udnyttelse af dit synspotentiale.


Aars Avis

SIDE 10

Trætte erhvervsskolestudenter fik deres eksamensbeviser Lørdag formiddag - eller sidst på morgenen - var der fest i Aars AARS: Både fredag og lørdag i sidste uge blev der uddelt eksamensbeviser til studenter i Aars. Fredag eftermiddag modtog årets dimittender fra Vesthimmerlands Gymnasium og HF deres beviser, og de var næppe misundelige på deres “kolleger” fra Erhvervsskolerne Aars. Sidstnævnte måtte nemlig vente med deres dimissionsfest til lørdag formiddag klokken 10.00, og at dømme efter blikkene i studenternes øjne var det lige tidligt nok på dagen. Til trods for det - set i lyset af studenternes udskejelser natten til lørdag - småsadistiske tidspunkt for festivitassen havde samtlige afgangselever troskyldigt taget plads på ærespladserne, da skolens uddannelschef, Gert Husum, bød både dem og deres forældre og søskende velkommen til dimissionsfesten. Efter fællessangen “Blæsten gårt frisk over Limfjordens vande” var det selvsamme Gert Husum, der holdt festtalen for eleverne, og han lagde ud med at slå fast, at han og skolens øvrige ansatte havde glædet sig til dagen. - For jer og jeres familier er det her sandsynligvis en af de største dage i år, men

29. JUNI 2016

Legater Der blev traditionen tro uddelt flere legater i forbindelse med årets dimissionsfest på Erhvervsskolerne Aars. Himmerlands Udviklingsråd uddelte et legat til den tekniske student, der havde det højeste gennemsnit, og gik til Karen Bruun Andersen fra 3m, som sluttede med et imponerende snit på 12,2. Himmerlands Udviklingsråd uddelte ligeledes et legat til handelsstudenten med det højeste gennemsnit, og det gik til Kristoffer Hyldgaard Lynge fra 3c, som sluttede sin uddannelse med et snit på 10,8. ”Jutlander Banks le-

gat”, som gives til en elev fra Handelsgymnasiet, der har gjort noget særligt for sammenholdet i klassen og på skolen, gik til Jeanette Kastrup Ellersgaard fra 3ab. Aars Rotary Klubs legat til en student, som med sin adfærd, sin flid og sit væsen har formået at præstere en stor faglig udvikling gennem sin gymnasietid, blev givet til Caroline Skaarup Bojer fra 3ab og Mark Manggard Olsen Christoffersen fra 3t. Endelig gav Teknisk Gymnasium Aars et legat til en elev fra Teknisk Gymnasium, der har gjort noget særligt for sammenholdet i klassen og på skolen. Det gik til Charlotte Skov fra 3.y.

Ny fysiurgisk massør Det var en flok klatøjede studenter, der lørdag morgen klokken 10.00 gjorde sig klar til dimissions­ festen på Erhvervsskolerne Aars.

det er det også for os. Det er en fantastisk fornøjelse at få lov til at dimittere jer i dag, sagde Gert Husum, der holdt en både alvorlig og humistisk tale. Han sammenlignede studenternes situation med en skiferie, og den komparation slap han godt fra. - Da I kom her til skolen, havde I det, som når man lige er ankommet til foden af bjerget og tænker, at det kommer man aldrig op på. I dag står I på toppen af bjerget og skal træffe val-

get mellem den grønne, den røde og den sorte piste. Det er et valg, I selv skal træffe og føre ud i livet, når I inden skal vælge mellem 843 danske videregående uddannelser, sagde han inden han opfordrede studenterne til at stille sig selv de tre spørgsmål “Hvad vil jeg?”, “Hvad kan jeg?” og “Hvad driver mig?”. Han citerede også fra Benny Andersens digt “Råd til mine børnebørn”, hvor den folkekære digter skriver: “Sæt jer store mål, sæt jer tydelige spor,

det skal kunne ses at I har været her. Som barn skød vi med slangebøsser, de store drenge skød efter flasker, men hvor er skårene i dag? Jeg skød efter månen, og sporene ses tydeligt i dag”. Han opfordrede studenterne til at gå fremtiden i møde med rank ryk, og så sluttede han - igen i år - af med et af sine yndlingscitater, nemlig ordene fra Henry Ford: “Uanset om du tror, du kan noget eller du tror, at du ikke kan - så får du ret.”

Hos Viborg Helsepraktik er uddannet seks nye lægeeksaminerede fysiurgiske

massører. Den ene er Helle Vernon Kristiansen, Aars.

De nye fysiuriske massører er: Øverst fra venstre: Underviser Mette Pytlich, Lotte Sandbæk Larsen, Vinderup, Line Niewald, Viborg, underviser Charlotte Lind. Nederst fra venstre: Ribana Hasu, Viborg, Tina Gade Kristensen, Humlum/Struer, Helle Vernon Kristiansen, Aars, Josefine Overgaard, Gjellerup/Herning.

PLUK FRA WEEKENDENS TV-PROGRAMMER FREdAg

løRdAg

SøNdAg

Kl. 21.25: Fredagsfilm: Australia Australsk romantisk drama fra 2008. I 1939 arver den adelige englænder Sarah en ranch i Australien. Mere af nød end af lyst slår den porcelænsfine overklassekvinde sig sammen med den upolerede kvægdriver Drover. Hvis ranchen skal reddes fra en brutal kvægbaron, skal kvæget nemlig bringes til havnebyen Darwin.

Kl. 01.30: Farvel til mafiaen Amerikansk thrillerkomedie fra 2013. En lille amerikansk familie flytter ind i et hus i en fransk provinsflække. Ved første øjekast er det en familie som alle andre, men i virkeligheden er Fred Blake en berygtet mafioso, der har fået ny identitet som led i et vidnebeskyttelsesprogram.

Kl. 01.00: America’s Sweethearts Amerikansk romantisk komedie fra 2001. Gwen Harrison og Eddie Thomas er USA’s mest elskede skuespiller-par. Nu kan de ikke længere tåle synet af hinanden, men deres nye film står foran sin premiere, så pr-manden Lee får til opgave at overbevise pressen om, at det glamourøse ægtepar har fundet sammen igen.

Kl. 20.00: EURO 2016: EM-bold i Aarhus Mål, nyheder og afgørende øjeblikke med Ankerdal. Morten Ankerdal fortæller om seneste nyt og viser mål og afgørende øjeblikke fra EURO 2016 i Frankrig fra studiet i Aarhus. Sammen med eksperter i studiet vender han kampe, der er spillet, og kampe, der skal spilles, og får rapporter ind fra TV 2s udsendte på de franske stadions.

Kl. 23.35: A History of Violence Amr./can. thriller fra 2005. Tom Stall lever det lykkelige familieliv med sin kone Edie og deres to børn i en lille amerikansk flække, da han en aften bliver udsat for et røverisk overfald i sin diner. Under overfaldet nægter Tom at overgive sig og forsvarer sig på overraskende koldblodig vis.skyde de to røvere.

Kl. 21.00: The Notebook Amr. romantisk drama fra 2004. En ældre herre besøger regelmæssigt en kvinde på et plejehjem, men i stedet for at fortælle om hverdagsting læser han op fra en gammel, slidt notesbog om et ungt elskende par, Noah og Allie. Parret bliver adskilt under Anden Verdenskrig, men imod al sandsynlighed bliver Noah og Allie genforenet syv år senere.


Aars Avis

29. JUNI 2016

SIDE 11

MERE SMAG PÅ HVERDAGEN... Delikatessen tilbyder!

Bagerens friskbagte

Bagerens friskbagte

Bagerens lækre

Frokostplatte

Weekendbrød

Firenzeboller

Snittemarked

Normalpris 30 kr.

6 stk. pr. pose

Vælg mellem kokossnitter, Nürnbergsnitter og pistaciesnitter

KUN

50

00 KUN

KUN

2200

Delikatessens Nemt & Lækkert

Middag for 2

f redag n u k r Gælde Pr. stk. kun

1600

700

Indeholder koteletter, krydderkartofler og salat

Store skrabeæg

Hatting brød

Allans Guld ost Mellemlagret 45+ Ca. 2000 g

10 stk. str. L/XL

Flere varianter

KUN

50

00

Slagteren tilbyder Ta’ 3 poser

KUN

3000

Min 1000 g

1800

Tilbuddene gælder fra onsdag d. 29. juni til og med lørdag d. 2. juli.

Spar

50 Slagteren tilbyder

Grill roast af marineret oksebov kile Min. 1000 g

8500

Spar

Spar

29,85

11,95

53,50

Fredag demonstrerer vi de nye marinadepistoler kl. 15-18

SOMMERSALG

CYKEL-EVENT

KUN

00

KUN

Kom ned i butikken og få vist hvordan I nemt og lækkert marinerer jeres kød til grillen. Der vil selvfølgelig også være smagsprøver.

Marinadepistol

FREDAG KL. 14.00 - 16.00 Kom og få en prøvetur på vores el-cykler

Gælder fredag, lørdag og søndag

Mustang Passion el-cykel

SPAR

KUN

Alu. sort, 7 gear

25%

19995

på alle cykler

KUN

5000

2000,-

HUSK:

Åbningstider Varehus

Bager

Postbutik

Man-fredag Lørdag Søndag

6.30- 20.00 6.30- 18.00 6.30- 18.00

11.00- 17.00 10.00- 12.00 Lukket

8.00- 20.00 8.00- 18.00 8.00- 18.00

799900

Spar

(Gælder ikke el-cykler)

du kan få Coop point når du tanker ved OK!

KUN

Der kan betales med kontaktløst Dankort

Kvickly Aars Markedsvej 3 9600 Aars Tlf. 96 37 76 00

Vi tager forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringer og udsolgte varer.

Hjemmelavet nyrøget hamburgerryg


Aars Avis

SIDE 12

MALEREN... WALTHER BACH’s Eftf. v/Berit Asp Madsen

TLF. 22 72 46 11 Krogh Madsen Arkitekter a /s Oustrupvej 28, 9600 Aars

port dsrap Tilstan ådgivning & g nin & Totalr verv imærk & Erh Energ Bygherre Bolig

98 62 18 66

www.km-ark.dk

info@km-ark.dk

Alt murerarbejde udføres!

ght

www.vestbymureren.dk

UDFØRER ALT INDENFOR BYGGERI :: Nybygning, Tilbygning & Ombygning :: Jord/kloak, Beton & Murerarbejde :: Badeværelser :: Alt i reparationsarbejde :: Total entrepriser For personlig rådgivning kontakt Edi Elkjær Tlf.: 20 99 10 93 eller Henning Elkjær Tlf.: 20 99 10 92

Hvidkildevej 9 :: Mejlby :: 9610 Nørager

Tlf. 98 65 10 92 www.elkjaer-as.dk

Afgangselever fra Østermarkskolen i Aars AARS: Eleverne fra de tre 9. klasser på Østermarkskolen i Aars forlader nu skolen, for at uddanne sig videre. Eleverne er: 9.A: Anders P. B. Kristensen, Ellie Georgia Rees, Nanna Østergaard, Ayman Raad Al-Djanaby, Jeanelle Pedersen, Pernille Tang Nielsen, Benjamin Verdelin, Klara Knage Damsgaard, Sidse Hyldal Månsson,

Candra Christine Larsen, Louise Hjørringgaard, Søren Langer Thomasen, Cecilie C. Jespersgaard, Mads H. Henningsen, Tabita L. Christensen, Cecilie M. V. Jensen, Magnus B. Pedersen, Thanavich Supannavong, Christoffer Bonde, Maria Bauer Pedersen, Thea L. Pedersen, Tuie Klysner Hamann. 9.B: Amalie Houmøller Madsen, Emil Jensen, Magnus Berge, Andreas

Degn Rasmussen, Frederik Viderup, Nanna M. Haislund, Casper Larsen, Julie Lindberg Poulsen, Pelle Broust Kirchhoff, Cecilie Støttrup Nielsen, Julie Rauff Pedersen, Sandra Bjørn Jakobsen, Christina Nøhr Pedersen, Lasse Lyngsø Andersen, Sara Sørensen, Christoffer Bandsholm, Laura Bohl Jenner, Signe V. Bundgaard, Christoffer Rask Hansen, Mads Thomsen.

Afgangselever og modtagere af legater på Aars Skole AARS: Elever fra to 9. klasser på Aars Skole og afgangselever fra AKT5 og SPD, har nu fået deres afgangsbeviser. Samtidig er der uddelt fem legater til dygtige elever. Afgangselever er: 9. A: Janni Elbæk Lind Andersen, Mikkel Sondrup Andersen, Maria Bach Andersen, Christian Tobias Andersen-Mølgaard, Mads Hjorth Andreasen, Kathrine Maria Christen-

sen, Frederik Fick, Julie Hartmann, Emilie Bjerring Jakobsen, Rikke Krogh Jensen, Mathilde Rasmine Binderup Johansen, Kevin Bentzen Kristensen, Amalie Waring Krogsgaard, Rasmus Emil Bøgel Larsen, Amalie Hornbæk Larsen, Joakim Kristian Lausten, Ida Maria Mortensen, Naja Tøttrup Nielsen, Mads Nielsen, Thomas Wulff Pedersen, Morten Hyldal Steffensen. 9.B: Nadin Hamid Mah-

di Al-Khatarani, Sowmiya Anantharajah, Sarah Borg Andersen, Anders Borg Andersen, Jeanne Bisgaard, Jacob Vith Johnsen, Mads Møller Kassner, Cathrine Kjeldal Krabsen, Emil Sejer Lynnerup, Amalie Kristoffersen Olsen, Michael Krogholm Pedersen, Josefine Boier Dahl Pedersen, Hans Thoft Rasmussen, Hannah Gass Sibbesen, Tobias Rosenkilde Strøm, Malene Bachmand Thomsen.

29. JUNI 2016 9.C: Andreas Hougaard, Luna Højgaard Johansen, Sebastian Sloth Rold, Caroline Glinvad, Martin David Larsen, Sophie Skriver, Cecilie Søborg, Mathias B. B. Sørensen, Stine Naur Hansen, Gustav Uhrenholt Bigum, Mia T. Simonsen, Thea Bæk Nielsen, Helena Pihlsberg Kaad, Nadia Maria Kortsen, Tobias Mejlby Simonsen, Jacob Mikkel Hansen, Oliver Amnitzbøll Norlyk, Trine Bladsgaard Haubro, Kamilla Thaarup, Rasmus Krogh Kristiansen, Viktor Helle, Lasse Hamann Børgesen, Rikke Qvist Muldbjerg.

AKT5: Carla Hougesen, Per Christian Jørgensen, Mette Schmidt Sørensen, Simon Lomholt Tolbod. SPD: Alex Fibiger Bjerregaard, Vibeke Bundgaard Fragtrup, Claus Ørnebjerg Bols Madsen, Joshua Mangala Ntambwe, Marlene Betina Rasmussen, Anne Sophie Jæger Rasmussen. Legatmodtagerne var: Grethe Friis legat: Joakim Kristian Lausten, 9.A, Meylings legat: Sarah Borg Andersen, 9.B, Henning Larsens matematik legat: Anders Borg Andersen, 9.B, Aars Skoles legat: Carla Hougesen, 9.B/AKT5, Aars Skoles legat: Rikke Krogh Jensen, 9.A.

HVER ONSDAG. HELE aRET RUNDT. o

BYENS MALER JOHN T. LAURSEN

Er din stue blevet trist og grå er det Byens Maler du bør tænke på Alt male- og tapetserearbejde udføres GL. SKOLEVEJ 7 . 9600 AARS

DAG: MOBIL 40 20 38 82 . AFTEN TLF. 98 62 38 82

ALT SAMLET ÉT STED - når du skal renovere eller bygge nyt. VI TILBYDER ÉN SAMLET LØSNING PÅ: El-installation VVS-installation Køleanlæg

Varmeanlæg

Ventilation

Alarm-

Overvågning

Ring til os – så er vi i gang. Se mere på www.oegaard.dk DØGNVAGT 98 63 19 11

Bosch Varmepumper - 5 års garanti

ADM: TH. ERIKSENS VEJ 7 � 9640 FARSØ � AFD: V. BOULEVARD 25 � 9600 AARS � AFD: MEJLBYVEJ 42 � 9610 NØRAGER

AARS AVIS = SYNLIGHED

4 gode grunde til at annoncere i Aars Avis - din lokalavis: - Ifølge Gallup har Aars Avis en af landets højeste læserprocenter - Aars Avis udkommer også til de 31,1% af husstandene i udgivelsesområdet, som siger nej tak til reklamer - Din annonce indrykkes både i vores trykte avis og digitale bladreavis på www.aarsavis.dk - Aars Avis’ oplag er 17.991

interesseret?

Kontakt vores annoncekonsulent Morten Freundlich på tlf. 96 98 42 28 og få en uforpligtende snak om din markedsføring!

Aars Avis skaber værdi for dig og din forretning!


Aars Avis

29. JUNI 2016

Bro må bygges om kort efter opbygning Martin Hedegaard, Sdr. Boulevard 65, Aars, undrer sig overkommunens forbrug: Er der for mange penge i Vesthimmerlands Kommunes pengekasse? Det tror jeg ikke på er tilfældet, men jeg har i hvert fald eet bevis på, at pengene, efter min opfattelse, bliver brugt forkert. På Sdr. Boulevard, hvor jeg bor, går Danmarksstien forbi min have. Parallelt med stien løber en bæk, den såkaldte Aars Grøften. Ved regnvejr leder den overfladevandet fra byen ud til Halkær Å. Ved heftig regn,

og skybrud stiger vandet op til to meter i denne grøft. Bag min have er der en rørledning med en diameter på 130 centimeter. I den løber vandet fra den sydvestlige bydel. Denne rørledning er fritlagt de sidste ca. 30 meter mod Aars Grøften. Ved skybrud er denne store rørledning fyldt helt ud med vand. Det vil sige, det er enorme mængder der er tale om. For et par måneder siden har Kommunen nedrevet en gammel træbro, som førte cyklister og gående over sidstnævnte lille bæk. Broen er erstattet af

et rør i bunden, en dæmning af jord, og til sidst belægningssten hen over. En ganske enkel, og udmærket løsning. Det store problem er dog at røret i bunden kun er 60 centimeter i diameter, så her for en tid siden hvor det regnede kraftigt, fik jeg vand op i haven og det store græsareal blev oversvømmet. Det skal tilføjes at der i perioden ikke har været tale om skybrud, kun kraftig regn. At jeg får vand i haven i et kort stykke tid, kan jeg sagtens leve med, men jeg har svært ved at leve med, at i en eller anden

kommunal forvaltning sidder der en person, som formentlig har en uddannelse, og der med også en løn, af en vis karakter,som ikke magter at få denne opgave udført tilfredsstillende. Som jeg ser det, er det lærdom fra de første år i folkeskolen. Jeg er udmærket klar over, at vand strømmer bedre igennem plastrør end betonrør. Men eet er teori, et andet er praksis, og det går vel aldrig af mode at tænke sig om. Fakta er nu at et lokalt entreprenørfirma, i tirsdags begyndte at grave det hele op, og erstatte røret med et 120 centimeter rør. Jeg har ingen ide om hvad regningen bliver for dette arbejde, men jeg ved, at minimum to mand og en middelstor gravemaskine koster adskillige tusinde kroner pr dag, og

SIDE 13

ind til videre har de arbejdet der i fire dage. Regningen for dette arbejde kunne fuldstændigt være undgået, hvis den ansvarlige for opgaven havde haft viden om vandgennemstrømning, og i det hele taget havde udvist ansvarlighed. Og den store ekstra regning kunne der nok nemt være fundet anvendelse for til andre projekter. Jeg mener i høj grad, det er misbrug af skatteborgernes penge. Det ville være ønskeligt om der kunne foreligge en forklaring fra den ansvarlige forvaltning, gående på, hvorfor der er disponeret som der er. Så kan det jo også blive belyst om det er mig der har opfattet situationen forkert. Det tror jeg nu ikke er tilfældet.

DIGITAL FARVE PRINT og alm. fotokopiering

A3 - A4 - A5 Storformat Overhead film Tryk på t-shirts Aars Bogtryk & Offset

Farvekopicenter Aars Himmerlandsgade 150 9600 Aars

Tlf. 98 62 17 11

DRIV EN

P O H S B E W I DEN OG FÅ DEL E D N E G I ST

G N I N T Æ OMS ETTET PÅ N

Større geografisk marked mer Åbent 24 ti i døgnet Mersalg

Kig forbi fredag d. 1/7 kl. 14-18 og lørdag d. 2/7 kl. 1014, hvor alle der får et OK Benzinkort også får en flot gave

5 43 6 0 3 0 2 G RIN

Hellere lille og multi-lokal end stor og multinational OK er et multi-lokalt selskab – ejet af danskerne selv. Det betyder blandt andet, at vi hvert år støtter mere end 1300 lokale klubber og foreninger til bedre træningsforhold. For eksempel Aars Tennisklub, Aars Gymnastikforening og Aars I.K.

www.boostingbusiness.dk Himmerlandsgade 150 • AARS • kontakt@boostingbusiness.dk

Kvickly Års, Aars,Markedsvej Markedsvej5 5


Aars Avis

SIDE 14

Anne K. Møller, Jyllandsgade 6, Haverslev Tlf. 23 24 41 57

HAVERSLEV

Der kom gang i bålet i Haverslev HAVERSLEV: Det blev en fin Sankt Hans aften ved søen i Haverslev. - På trods af det dårlige vejr havde vi omkring 60 spisende gæster, siger Sisse Sass Linde fra Haverslev Borgerforening. Der var god mad fra Kølles Køkken, og i løbet af aftenen kom der flere og flere deltagere til søen. Alle HCI eleverne kom,

da bålet skulle tændes. Jeanette Sagan holdt årets båltale, og borgerforeningens formand Tove Hjulmann bød velkommen. Hun fortalte kort om, hvad foreningen er i gang med at lave i øjeblikket. 0.-klasse havde lavet en rigtig flot heks, og der blev hurtigt sat gang i bålet, trods alt den regn der er kommet i ugerne op til.

29. JUNI 2016

NØRAGER

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Mange frivillige har hjulpet med afviklingen af Skt. Hans arrangementet. De har bagt kage og lavet lignende opgaver. Næste år er Sankt Hans aften en fredag, og bestyrelsen kan allerede nu afsløre, at der bliver et brag af en fest. Planlægningen er allerede i gang. - Vi glæder os også til det næste arrangement vi holder. Nemlig fredag aften i byfesten i august, hvor vi sammen med Musikkens Venner har arrangeret musik og dans, slutter Sisse S. Linde.

Det lykkedes aldrig at få rigtig gang i bålet, men heksen var heldigvis meget letantændelig.

Sankthansbål uden ild i Nørager NØRAGER: Da sankthansbålet i Nørager skulle tændes torsdag aften, havde det nærmest samme konsistens som grønlangkål, så man opgav hurtigt den ulige kamp for at gang i flammerne. Det lykkedes dog at få sat ild til den meget letantændelige heks, der

Folk søgte ly under træerne, da der Skt. Hans blev fejret i Haverslev.

SULDRUP

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

til tonerne af 250 heksehyl blev sendt godt af sted mod Bloksbjerg. Som altid var mange af byens borgere mødt op for at have en hyggelig stund med hinanden, og de kunne bl.a. høre lokalpolitiker Morten Lem holde årets båltale. Morten Lem glæde-

de sig i sin tale over, at der nu kommer et sundhedshus i Nørager, og han fremhævede vigtigheden af, at man lokalt satte gang i forskellige projekter, der kan sikre fortsat udvikling i kommunens små samfund. Efter et par timer i den varme sommeraften trissede byens borgere hjem igen, og tilbage lå et meget vådt bål, der nu i stedet vil blive lavet til flis, hvilket ret beset også er en mere miljørigtig løsning.

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

AARESTRUP

Masser af turister i Suldrup SULDRUP: Suldrup Kro har forvandlet sine lokaler fra triste bal-lokaler med neonlys til friske nye lokaler og flotte værelser. Værelserne har allerede

været lejet ud 500 gange i år. Det viser, at der kommer masser af turister til byen, til stor gavn for forretningerne og ikke mindst til gavn for økonomien.

Det var hyggeligt til Skt. Hans i Aarestrup.

Flæskesteg og Karsten Kortbuks

AARS AVIS

Annoncetelefon 98 62 17 11

AARESTRUP: Sankt Hans aften havde man det hyggeligt i Aarestrup, siger borgerforeningens formand Tom Erichsen til avisen. Der var ca. 80 til at spise flæskesteg med flødekartofler og grøn salat i teltet i øse-regnvejr, men heldigvis var der jo ikke koldt, så stemningen fejlede ikke noget.

- Efter vi havde spist, klarede det op, og de fleste plus nogle nytilkomne hørte naturvejleder Karsten “Kortbuks” Hansens spændende og tankevækkende båltale, og derefter blev der trukket lod på de nummererede programmer, fortsætter Tom Erichsen. Igen i år var der mange fine sponsorgaver.

Bålet blev antændt, og voksede til et stort og lystig brændende bål med heks, samtidig med, at Midsommervisen blev sunget. Tom Erichsen har stor ros til den håndfuld frivillige, som flere dage forinden havde knoklet med at slå det store telt op, slæbe borde og bænke ind, bestille mad, bage kager til kaffen,

lave snobrød til ungerne, samlet og arrangeret bålet i søen osv., osv. ”Vi kommer til spisetid og går hjem når det lyster os, de frivillige bliver og skal klare oprydningen og i morgen pakke det hele ned, så stor tak til dem”, som én af gæsterne udtaler.


Aars Avis

29. JUNI 2016

SIDE 15

MANDAG 10-19 LØRDAG 10-18

SØNDAG 10-18 DETROIT HAVEBORD Grå polywood bordplade og sort aluminiumsstel. FRA 998.Bristol stol FØR 399.- NU FRA 199.FRA

999.-

TILBUD

Lageroprydning af havemøbler!

Kom og se de gode tilbud

FRA

- spar min.

998.-

PARASOLLER

50%

FRA

– tag trailer med, vi har fyldt vores gårdhave med havemøbler

TILBUD

50%

TILBUD

– alt skal væk!

GOA HAVEBORD Sort polywood og stel i sort aluminium. FRA 999.Mali stol FØR 1599,- NU 799,-

SPAR

99.-

Gælder ikke i forvejen nedsatte varer samt Fast Lav Pris

500.over 10 mdr.

4.499.-

på Minneapolis loungesofa

SPAR 4.500.-

4.999.-

499.-

SPAR 2.000.MINNEAPOLIS LOUNGESOFA Lounge sofa, inkl. hynder 3 pers. Natur/brun halvrund polyrattan, Stel i Aluminium og Hynder i lys beige polyester. FØR 8.999.- NU 4.499.-

SPAR 200.-

MADISON HAVEBORD Madison Havebord. FSC teaktræ og Stel i sortlakeret galv. stål. FØR 6.999.- NU 4.999.- Svaneke Havestol, eksl. hynde. FØR 699.- NU 499.-

KÆMPE 25-50% Fredag - søndag 1. - 3. juli

SPAR

50% på Minneapolis loungesofaer

3 pers. loungesofa

4.499.-

2 pers. loungesofa

3.499.-

SPAR 4.500.-

SPAR 3.500.-

SPARE

1.199.-

SPAR 600.-

8.999.- NU 4.499.- SPAR 4.500.3 pers. L 244 x H 66 x D 87 cm. Før polyrattan inkl. hynder i lys polyester. hvilestol, bord og chaiselong. MINNEAPOLIS LOUNGESOFA i natur/brun Til serien findes også hjørnesofa, 6.999.- NU 3.499.- SPAR 3.500.NU 1.199.- SPAR 600.2 pers. L 172 x H 66 x D 87 cm. Før Dia. 50 cm og dia. 40 cm. Før 1.799.VIGO LOUNGE BORDSÆT i fibercement.

999.-

SPAR 900.-

1.599.-

499.-

SPAR 600.-

SPAR 400.-

MALAGA PARASOL med FSC eucalyptus polyester. stok, tilt og dug i natur eller sort H 250 x dia. 330 cm. Før 2.199.NU 1.599.- SPAR 600.®

i metal. PORT BYRON LOUNGEHAVESTOL x B 64 cm. Fås i sort eller hvid. L 62 x H 75 Før 899.- NU 499.- SPAR 400.-

metal. MARIBO HAVEBÆNK i sortmalet L 141 x H 87 x D 44 cm. Før 1.899.- NU 999.- SPAR 900.-

4.999.-

2.199.-

499.-

SPAR 2.000.-

SPAR 1.000.-

SPAR 200.-

L 200 x H 74 x B 100 cm. Før 6.999.® stel i sortlakeret galvaniseret stål. med bordplade i FSC teaktræ og Før 699.- NU 499.- SPAR 200.aluminium og sæde i meleret polyrattan. SVANEKE HAVESTOL med stel i sort

polyrattan med hjul og trinløs vippeCEKA LUX SOLVOGN i sort præget Før 3.199.- NU 2.199.- SPAR 1.000.funktion. L 196 x H 29 x B 56 cm.

NU 4.999.-

Stol

WEEKENDTILBUD 1.-3. JULI

1.499.-

SPAR 1.500.-

SPAR

25-50% på ALLE loungehavemøbler

WEEKEND

Gælder ikke i forvejen nedsatte varer samt Fast Lav Pris

3.699.-

SPAR 1.300.® og stel i FSC eucalyptus. hynder i grå eller natur polyester LANGKAWI LOUNGESOFA med NU 3.699.- SPAR 1.300.L 180 x H 66 x B 90 cm. Før 4.999.-

Sidebord

699.-

SPAR 300.-

Skammel

699.-

SPAR 300.-

NU 1.499.- SPAR 1.500.polyrattan inkl. hynder. Før 2.999.ANCONA ØREKLAPSTOL i grå/brun Før 999.- NU 699.- SPAR 300.300.- Sidebord med glasplade. Skammel. Før 999.- NU 699.- SPAR

Se mulighederne og shop på IDE.dk

Se den nye 8 siders udslags flyer – med masser af tilbud!

på ALLE sofaer, sofaborde, lænestole, spiseborde og -stole

Gælder ikke i forvejen nedsatte varer samt Fast Lav Pris

11.999.-

699.over 10 mdr.

6.999.-

SPAR 3.000.LA-Z-BOY 520 NORMAN Stolen er den verdens mest populære Reclainer Hvilestol med indbygget fodskammel, på grund af den fantastiske sidde komfort og kvalitet. Leveres i cream, rød eller sort okselæder.

IDEmøbler MAX JESSEN Industrivej 2, 9575 Terndrup Tlf. 98 33 53 33, www.max-jessen.dk FORBEHOLD FOR MELLEM SALG

SPAR 4.000.599.over 10 mdr.

5.995.-

SPAR 2.003.-

KLINT 3+2 SOFA Sofa, inkl. ben. Sort bonded læder og bøg sæbebehandlet stel FØR 7.998.- NU 5.995.-

der

lægspla

il Inkl. 3 t

600.over 20 mdr.

Besøg os på Facebook og www.max-jessen.dk

50%

SPAR OP TIL

PÅ SPISEBORDE UDSTILLINGSMODELLER

MICHIGAN SM26 SPISEBORD med bordplade i sort nanolaminat, kant og stel i hvidolieret eg. 8 bensbord inkl. 3 tillægsplader. FØR 15.999.- NU 11.999.-


Aars Avis

SIDE 16

29. JUNI 2016

HORNUM

KØR SELV-FERIE

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Som læser af Aars Avis får du disse specielle læsertilbud på kør selv-ferie. Oplys rejsekoden ”AARSAVIS” ved bestilling – så får du automatisk rabatprisen. Brug rejsekoden på www.happydays.nu se flere opholdsmuligh og eder

Fem foreninger i Hornum modtog penge, da HME Fonden for første gang uddelte af fondens midler.

Enkeltværelse samme pr Prisen gælder også foris! 1 voksen + 1 barn med r abat

Sommer i hjertet af Danmark Severin HHH i Middelfart Oplev den danske sommer med charme og sjæl og udsigt til det blå bælt. Severin har både en historie at fortælle og sin gode placering ved Middelfart på Fyn, der gør stedet ideelt som sommerhotel for feriefamilien – nemt at finde kun hundrede meter fra motorvejsafkørsel 58A og med den dejligste udsigt over Lillebælt og de to broer. Her har I fornemmelsen af at have base lige i hjertet af Danmark med skoven som nabo, tæt på strand og vand og med let adgang til mange af sommerens allermest populære attraktioner. Oplev for eksempel Danmarks helt nye topattraktion: Bridgewalking! En oplevelse som kun findes magen til i Sydney og San Francisco. Valgfri ankomst i perioden 24.6.-11.8.2016.

Tysk oplevelse for alle

2 nætter fra 699,4 nætter fra 1.349,-

Hotel am Tierpark HHH Bo perfekt i forhold til spændende Güstrows mange attraktioner. Renæssanceslot, dyrepark med kæmpe akvarium, en prægtig katedral og et skønt vandland – alt dette og meget mere er lige inden for rækkevidde, når du bor på Hotel Am Tierpark. Hotellet ligger i udkanten af Güstrow med det tropiske sauna- og badeland Güstrow Spassbad Oase (1 km) som nabo.

Nu kan der købes fodboldmål, hegn og en tur i Zoo

Pris pr. pers. i dbl. værelse

1.499,Pris uden rejsekode 1.799,-

• 4 overnatninger • 4 x morgenbuffet • 4 x middagsret med salat • Fri Wi-Fi Børnerabat (ved 2 voksne) 1 barn 0-5 år gratis. 2 børn 6-14 år ½ pris. Maks. 2 børn pr. værelse.

Pris pr. pers. i dbl. værelse

999,-

Pris uden rejsekode 1.149,Pristillæg frem til 30.6. samt 1.9.-5.10.: 200,1.7.-31.8.: 350,• 3 overnatninger • 3 x morgenbuffet • 3 x eftermiddagskaffe • 3 x aftenbuffet m. drikkevarer Børnerabat (ved 2 voksne) 1 barn 0-2 år gratis. 1 barn 3-14 år ½ pris.

Valgfri ankomst frem til 20.12.2016.

Bondegårdsidyl i Østrig

Foreninger i Hornum fik penge fra HME Fonden

Pris pr. pers. i dbl. værelse

2.699,-

Af Torsten Hansen HORNUM: Da direktør Knud Kristensen og Hornum Murer og Entreprenørforretning sidste år havde 40 års jubilæum blev HMEs Jubilæumsfond stiftet, ud af de midler gæsterne indbetalte i stedet for at komme med gaver. Fondens målsætning er at støtte aktiviteter for børn og unge i Hornum. I fredags uddelte Knud Kristensen for første gang midler fra fonden. Ikke mindre end fem lokale foreninger nød godt af uddelingen. FDF Hornum fik 4000

kroner. FDF havde søgt om støtte til en bus, der kunne køre dem til Landslejren. FDF havde også søgt om støtte til at købe rafter, der skal bruges ved Landslejren. Hornum Ulstrup Ride Klub havde søgt om støtte til at opsætte et hegn ved deres indkørsel. Til det modtog HURK 7150 kroner. Hornum Idrætsforening manglede nogle tre-mands mål, til når U6 og U7 drengene træner. HME Fonden gav Hornum IF 4375 kroner, hvilket rækker til to mål. Værestedet i Hornum

Pop-art udstilling i Gatten GATTEN: Sommeren byder på ekstraordinære kunstoplevelser i Galleri Himmerland i Gatten. Galleriet sørger hele tiden for at supplere de mange kunstværker der løbende finder nye hjem med nye kunstværker fra de forskellige kunstnere således at udstillingen hele tiden fremtræder med nyt ansigt. Lørdag, 2. juli byder galleriet på noget nyt. Pop Art. Henrik Dencker er oprindeligt uddannet hos Spar Nord i Aalborg og efter mange år som økono-

midirektør, efter en MBA fra Harward, CFO i flere større virksomheder i Danmark og udlandet, skiftede han spor og blev udøvende kunstner, (lidt modstridende med venstre og højre hjernehalvdel) med værksted og galleri i København og Berlin. Bor nu i Berlin. Hans tid som reklametegner er vendt tilbage i malerierne med det stramme grafiske udtryk kombineret med rene farver og en begrænset farvepalet i takt med at street art nu er flyttet ind i stuerne.

Pris uden rejsekode 2.999,Pristillæg 2.7.-9.9.: 550,-

Landhotel Postgut HHHH Traditioner, atmosfære og familievenlighed er essensen af en ferie på Landhotel Postgut i den østrigske ferieregion Lungau i Salzburgerland. Værterne byder velkommen med et Grüss Got og forstår at skabe rammerne for en aktiv og hyggelig ferie på deres historiske hotel, hvor der også er aktiv gårddrift med kaglende høns i solen på gårdspladsen. Her kan I få en ridetur på ponyerne, klappe gederne i staldene og samtidig pleje luksusgenet i hotellets wellnessafdeling.

Bestil nu på

• 7 overnatninger • 7 x morgenbuffet • 7 x suppe til frokost • 7 x 3-retters middag inkl. salatbuffet • Badekåbe og badetøfler under hele opholdet Børnerabat (ved 2 voksne) 3 børn 0-5 år gratis. 3 børn 6-14 år ½ pris. Maks. 3 opredninger pr. vær.

Valgfri ankomst i perioden 22.6.-24.9.2016.

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Telefonen er åben hverdage kl. 8-17. Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr 99,-. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt.

Rejsekode: AARSAVIS Teknisk arrangør:

har aktiviteter både for børn og voksne. Børnene, der spiller Pool på første sal, har ønsket at få poolbordet fornyet. Til det har HME Fonden nu givet 4750 kroner. Den sidste forening der modtog penge fra fonden var Hurlumhejhuset. Det sjove navn dækker over fritidsordningen på Hornum Skole. De har søgt penge til at de cirka 50 børn kan komme en tur til Zoo. Turen bliver nu til noget. Hurlumhejhuset modtog 4800 kroner. Samlet set uddelte HME Fonden 25.075 kroner.

HME A/S • Evaholmvej 24 • Hornum • DK-9600 Aars Tel: +45 98 66 11 00 • www.hme.dk

Borgermøde

i Hornum Borgerforening på Hornum Skole den 4. juli kl. 19.00 På dagsorden er der: - Ulstruplunds fremtid - Byforskønnelse - Pakhuset og Stationsbygningen Der vil komme en repræsentant fra Vesthimmerlands Kommune og fortælle om det. Alle er velkomne!

Det startede med Irmapigen, hvor en ny historie opstod. Irmas logo med den lille pige i blå nederdel og gul kurv, er et stramt logo, hvor ansigt er uden mund og øjne. Henrik ændrede Irma, gav hende en rød trutmund og store øjne og kaldte hende “Irmas frække søster Asta”. Hun var bestemt den frække søster med sjæl. “Asta” og “Stress Man” var i skarp konkurrence om at komme på knap 400.000 kunstplastposer hos supermarkedskæden Irma. “Stress Man” vandt. Netop nu løber rigtig mange Stress Men rundt på Sjælland og på Galleri Himmerland ! Pludselig stod prinsesse Leia fra Star Wars der, og skulle peppes lidt op med kort kjole og lange lakstøvler, og samtidig med et naivt og nærmest uskyldigt udtryk. Inde i den onde Darth Vaters bor der et legebarn der elsker sin røde trehjulet Brio-cykel. Sidste skud på stammen er en fortolkning af englebasserne fra de velkendte glansbilledark – nu som hipster på lyserød sky. Henrik er besat af ikoner og befinder mig i sit es når de tvistes lidt! Henrik Dencker har adskillige udstillinger og installationer bag sig i Danmark og Europa.


Aars Avis

29. JUNI 2016

Delikatessen 1/4 PÅLÆGSKAGEMAND

(gerne på bestilling)

SIDE 17

KOLONIAL KOLONIAL

KOLONIAL KONFEKTURE

PARADISO FINE ASPARGESSNITTER

MARABOU PLADER

PR. DS.

PR. STK.

9 00 9 00

430 g

OMA MARGARINE

75

KUN .................

00

FISKEFILETTER

Bage/stege 500 g

PR. PK. MAKRELFILET i tomatsauce Arnold Sørensen

4 STK. FOR

20

4 STK. ...............

00

9

270-500 g

340 g - Frit valg

STOR VARM LEVERPOSTEJ

3 FOR

15

00

DAGENS VARME UGE 27

MANDAG:

KYLLINGBRYST MED RIS OG RØD SAUCE TIRSDAG:

SKINKE MED STUVET HVIDKÅL ONSDAG:

RULLESTEG MED SAUCE OG KARTOFLER TORSDAG:

STEGT FLÆSK MED PERSILLESAUCE FREDAG:

SAMMENKOGT

169

ALL DOGS Hund

20 KG

LIBERO BLEER

PR. STK.

KOLONIAL KØL

FYENSLAND OST 1400 g m/u kommen

00

59

95

KOLONIAL FROST

CARTEDOR, MAGNUM, FRISKO MULTIPAK IS

00

89 00 6 95

400-800 ml.

PR. STK.

25

00

KOLONIAL KAGER

VEL OPVASK

PR. STK.

PR. STK.

Winter

KUN TORSDAG/FREDAG PEPSI, MAX, FAXE KONDI, NICOLINE, MIRINDA 1,5 ltr. sodavand

9 00 19

PR. STK. GØL PØLSER PR. PK.

00

+ pant

H ave rs le v

v. Finn Ovesen

55

00

DAN CAKE BLÅBÆR ROULADE, MINI CITRONMÅNE

400-540 g

Direkte nr. 25 57 49 40 Hver dag fra kl. 8.00-15.00

20

"Stor" 400 g

PR. STK.

KOLONIAL NON-FOOD

PR. PK.

Delikatessen

00

20

00

MERCI GAVEÆSKE

00

MAIZENA QUICKBOLLER TÆRTEDEJ, PIZZADEJ

FRIT VALG PARADISO OLIVEN

FREDAG:

PR. STK. .............

20

180-200 g

tlf. 98 65 40 13

7

300 g

KUN

95

LØRDAG

TUBORG, CLASSIC, CARLSBERG 30 stk. pr. ks.

89 95 7

PR. KS. FIRST PRICE PISKEFLØDE 1/2 LITER

Nørage r

tlf. 98 55 10 06

ÅBNINGSTIDER ALLE UGENS DAGE KL. 7.00-20.00

95 + pant

S uldr up

tlf. 98 37 90 00

TILBUDDENE GÆLDER ALLE 3 BUTIKKER FRA ONSDAG TIL OG MED SØNDAG (HVOR IKKE ANDET ER ANGIVET)

MAX. 3 KS. PR. KUNDE!


Aars Avis

SIDE 18

29. JUNI 2016

ØSTRUP

Kirsten Olsen Nørregade 24, Østrup 9600 Aars Tlf. 98 65 85 46

Flot opbakning til byfesten i Østrup Årets byfest bød på underholdning for både store og små Af Lars Lindberg ØSTRUP: I sidste uge blev der holdt byfest i Østrup, og endnu en gang beviste den lille landsby, at det ikke er størrelsen men gørelsen, det kommer an på, når en fest skal stables på benene. Festlighederne blev indledt med bankospil i medborgerhuset onsdag aften, og her holdt 65 bankospillere tungen lige i munden, da der blev kæmpet om at få pladen fuld. Der var flotte præmier på spil, og stemningen var god aftenen igennem. Fredag aften bød Østrup Byfest traditionen tro på revy, hvor en række lokale spillere optrådte på slap line på de skrå brædder. Knap 80 gæster overværede revyen, og mange af dem benyttede lejligheden til samtidig at lege dommere i et af festens kulinariske højdepunkter - kagekonkurrencen. Der var blevet bagt kager i stor stil, men kun syv kagebagere ønskede at deltage i konkurrencen, som blev vundet af Henriette Berndtz Jensen. Efter fredagens anstrengelser var der formentlig en del Østrup-borgere, som havde lidt svært ved at få rystet sengen af nakken lørdag morgen, men tømmermændene forduftede hurtigt, da der var bilboksning på programmet. Det var den lokale autoophugger, som stillede mere eller mindre køredygtige biler til deltagernes rådighed, og bilboksningen bød på den rette blanding af sjov, spænding og dramatik. Lidt for dramatisk blev det dog,

Årets byfest i Østrup bød traditionen tro på en fodboldkamp - i år var braget mellem Østrup og Vognsild dog afløst af en showkamp, hvor spillerne fra de to byer blev blandet på to hold.

da en kvindelig deltager brækkede armen i et hændeligt men halvalvorligt uheld. Vinder i kvindernes række blev Anna-Grethe Nielsen, mens Martin Lemvig var “last man standing” i manderækken. Efter bilboksningen samledes festfolket på Østrup Stadion, hvor de yngste festdeltagere muntrede sig på hoppeborgen, imens deres forældre nød en kold øl eller vand og festens sidste solskinsstråler. Tradiotionen tro bød byfesten også på en fodboldkamp. Den plejer at stå mellem Østrup og Vogn-

sild, der stadig - 25 år efter byerne valgte at slå deres fodboldhold sammen - kan kæmpe håneretten byerne imellem. I år havde arrangørerne dog valgt at lave en ren showkamp, hvor spillerne fra de to byer blot blev blandet på to hold. En rigtig sommerkamp var der dog tale om. Kampen blev spillet i en god stemning, og der var plads til både tynde og trinde typer på holdkortet. Lørdagen bød også på Østrupdysten, hvor en række lokale virksomheder og foreninger satte hinanden stævne i en nogle temmelig alternative holdkonkurren-

Østrup Byfest bød både på hårdtslående underholdning som bilboksning og mere rolige aktiviteter som banko og petanque.

cer, hvor deltagernes evne til at samarbejde blev sat på prøve. Det var spejderne i Vestrup, der stod bag de sjove discipliner, og dysten blev vundet af Østrup Tømrer og Snedkerforretning foran Vognsild Beboerforening og Østrup Autoophug. I forbindelse med årets byfest i Østrup markerede arrangørerne jubilæumsåret for sammenlægningen mellem fodboldklubberne i Østrup og Vognsild, og da ærestitlen “Årets M/K” skulle uddeles, faldt valget på Michael Olsen, som har været aktiv som træner og leder i VØ91 siden fusionen.

Årets fest blev traditionen tro afsluttet med fællesspisning lørdag aften, og her deltog omkring 60 betalende gæster, der havde en hyggelig og festlig aften i godt selskab. Da den sidste fadøl var drukket, og det sidste lod i tombolaen var solgt, kunne arrangørerne gøre status efter en mere end godkendt byfest. - Overordnet set kan vi vist kun være tilfredse. Vi synes, der var en fin opbakning til festen fra både byens borgere og de sponsorer, som støttede tombolaen, så vi havde en rigtig god fest - og så var vi jo ikke så uheldige med vejret, som vi kunne

have været, sagde Kirsten Olsen, der er formand for Østrup Idrætsforening. Hun var med sine egne ord en smule “wasted” efter festlighederne, men hun og hendes familie havde god grund til at have trætte men glade smil på læberne. Michael Olsen, der blev kåret til “Årets M/K” er nemlig Kirsten Olsens mand, Henriette Berndtz Jensen, der vandt kagekonkurrencen, er Kirsten Olsens datter, og Kirsten Olsen selv - ja hun vandt såmænd det weekendophold, der var hovedpræmien i Østrup Byfests lotteri.

Ved en god byfest er der aktiviteter for både store og små, og det var også tilfældet, da der i sidste uge blev holdt byfest i Østrup.


Aars Avis

29. JUNI 2016

nes vandrepokal. Kammeratskabspokalen blev

for første gang uddelt efter nomineringer fra alle konkurrencesvømmerne, og hæderen tilfalder, som navnet antyder, årets kammerat i svømmeklubben. Der var mange nomineringer til prisen, men da alle motiveringer var læst igennem, var det tydeligt, at modtageren skulle være Mathias Toft. - Mathias formår at træde ind i hallen med et smil, der fylder hele ansigtet. Mathias spreder latter og glæde uanset, hvor han befinder sig. Derudover er Mathias en sand humørbombe. Mathias er meget vellidt blandt både store og små, ja sågar blandt de voksne i klubben. Mathias’ empati er helt speciel, han er et af de unikke mennesker, der gennem en menneskefyldt hal formår at spotte, hvis der er én, som har brug for en opmuntrende bemærkning eller et kram. Ja faktisk er det nærmere reglen end undtagelsen, at Mathias kommer flyvende med det samme. Mathias står altid klar med en hjælpende hånd – uanset hvilken situation det drejer sig om. Mathias siger aldrig nej, hans grænse er nærmest

ikke til at finde. Mathias har formået at være træner eller afløser på samtlige af svømmeklubbens forskellige hold. Specielt har vi for nyligt til alles udelte fornøjelse set Mathias som assisterende Aquafitness træner, hvor han virkelig kunne ryste numsen, og han springer også frisk ind som afløser på udspringsholdet, hvor han også giver den gas med forskellige (og tidligere helt usete) mystiske spring. Mathias er seriøs med sin træning, han deltager til hvert et træningspas. Mathias er altid er med til at skab god stemning, både til stævner, men også ved et hårdt træningspas har Mathias overskud nok til at give en high five og en opmuntrende kommentar til alle. Dermed er Mathias er beviset på, man sagtens kan træne seriøst - også med et stort smil på læben. Mathias er en uundværlig kammarat og et fabelagtigt klubmenneske. Det er derfor med stor glæde, at kammeratskabs pokalen i år tildeles Mathias Toft, lød det i den endelige begrundelse for valget af Mathias Toft.

- Så hvad vil vores mål være for den kommende sæson? Jo slet og ret at vi bygger videre på træningskulturen, så træningen bliver så god og motiverende som overhovedet muligt, samt at vi kan stille med et førstehold, der udelukkende består af spillere, der træner mindst to gange om ugen. Mit håb er, at klubben får sat et trænerteam i forbindelse med serie 4, der gør at an-

detholdet allerede begynder at spille træningskampe på samme tid som serie 2, fordi vi på den måde kan sikre os, at alle spillerne får et tilbud om at spille fodbold i hver eneste weekend og ikke kommer til at sidde over. Derudover skal vi gerne være så mange på træningsbanen, at kvaliteten bliver meget høj til træning, og hvis enkelte spillere, der ikke helt har kondien eller

niveauet, så kan få tilpasset træningen til dem, fordi vi også får andetholdstræneren med ned på træningsbanen, ja så begynder det at se rigtig godt ud for klubben i et sportsligt perspektiv. Hvis det sker, vil vi efter den kommende sæson allerede have lagt både et mellemlag bestående af flødeskum og jordbær, samt den næste kagebund på lagkagen, vurderer Jakob Vium Dyrman.

Michael Toft blev den første modtager af Kammeratskabspokalen i Aars Svømmeklub.

Flot hæder til ung svømmer

Mathias Toft blev kåret som årets kammerat i Aars Svømmeklub SVØMNING: Aars Svømmeklub har netop uddelt

Kammeratskabspokalen, der er det nye navn

for den pris, der tidligere hed Morgensvømmer-

SIDE 19

Aars IKs førsteholdstræner, Jakob Vium Dyrman, tror og håber på, at klubbens sportslige flagskib efter en sløj periode atter er på rette vej. Han hæfter sig blandt andet ved, at en række dygtige spillere vender tilbage til klubben i sommerferien.

Aars-træner ser positivt på førsteholdets fremtid Holdet har stabiliseret sig i serie 2 efter nedtur Aars IKs førstehold fik i den netop afsluttede sæson ”stoppet blødningen”, da holdet efter en rutsjetur ned gennem rækkerne stabiliserede sig i serie 2. En nedrykningsbillet var aldrig for alvor på tale, og havde det ikke været for de suveræne puljevindere fra Aabybro, kunne Aars-drengene måske have spillet med om en oprykningsplads. Derfor tager holdets træner, Jakob Vium Dyrman, også de positive briller på, når han skuer ind i fremtiden. Han har indtil videre stået i spidsen for holdet i et halvt år, men han har ”papir”

på tre år i trænerstolen, og han er derfor indstillet på at udvikle holdet, så det atter kan gøre sig en række, der er sjovere end serie 2. - Først og fremmest ser jeg det her projekt som en lagkage. Vi har nu lagt bunden, og den kage vi skal lave, vil vi meget gerne have, bliver en meget stor og flot kage, men vi mangler rigtig mange lag endnu. Det næste lag er så småt ved at være lagt i og med, at vi får stor tilgang på seniorsiden i den kommende sæson. Vi får hele syv U19-spiller op i seniorafdelingen. Derudover får vi tilgang af Rune Juhl

Pedersen, som senest har spillet i Silkeborg IF. Vi får Nikolaj ”Leo” Christensen tilbage fra Hobro, ligesom Kristan Bach vender tilbage fra militærtjeneste, og Mikkel Kragelund, Tobias Mortensen, Nelle Bach og Tobias Lau vender alle hjem fra deres rejser. Alt i alt 14 ekstra mænd, der alle kan spille med om at komme på førsteholdet, lyder de positive ord fra træneren, der håber, at de mange ekstra spillere ikke bare vil bidrage til et bedre førstehold men også til en bedre sammenhæng mellem første- og andetholdet.

Deltagerne i den årlige ridelejr i Hornum-Ulstrup Rideklub med de lækre kagemænd.

Hyggelig ridelejr i Hornum RIDNING: Hornum-Ulstrup Rideklub kunne igen i år afholde den årlige ridelejr med stor succes. 34 børn og unge samt en stor bunke frivillige deltog

i tre dages heste- og ponyhygge, som i år bød på både ponygames, skovtur på hesteryg, ringridning på ”jernhest”, overnatning i telt, spisning af lækre kage-

mænd samt en masse andet sjov og hygge i rideklubben. Det eneste minus ved det var, at der nu er et helt år til næste ridelejr i HURK.


Aars Avis

SIDE 20

29. JUNI 2016

Stærke ponypræstationer i military og dressur RIDNING: To af Hornum-Ulstrup Rideklubs dygtige og rutinerede ponyryttere var i weekenden ude at gøre stævnebanerne usikre, og de sørgede for flere flotte sløjfer til ære for rideklubben i Hornum. Tabita Laigaard Christensen var til C-stævne i Sportsrideklubben Aalborg med sin pony Supreme CC, og leverede et sikkert ridt, hvor de blev placeret som nummer tre i en af de højeste ponyklas-

ser, PRI, med 66,1 procent. Matilde Ståhl og ponyen Isabell var til tredages militarystævne i Kirstineholm Rideklub på Skårup Overgaard. Her red de cnc80 mod 26 startende ekvipager. Eftersom Matilde er blevet for gammel til at starte ponystævner, er hun nødt til at ride mod hestene på sin pony – men selvom benene er lidt kortere end resten af feltets heste, behøver det jo ikke

at være nogen hindring for at opnå flotte resultater. Fredag red de et fint program i dressuren og blev placeret som nummer fem, lørdag red Matilde og Isabell en fantastisk tur i terrænet med nul fejl, og søndag stod den på ridebanespringning, hvor det blev til en fin runde med et enkelt nedslag. Efter tre gode ridt kunne Matilde hive en velfortjent samlet fjerdeplads hjem.

Løgstør Autolakereri sikrede sig en suveræn sejr, da Aars Golfklub i weekenden var vært for den årlige elitesponsormatch. Her ses vinderne sammen med de øvrige præmievindere.

Velbesøgt elitesponsormatch

Matilde Ståhl fra Hornum-Ulstrup Rideklub og ponyen Isabell sluttede på en samlet fjerdeplads ved et tredages militarystævne i Kirstineholm Rideklub selv om de stillede op i hesteklassen.

GOLF: Fredag afholdt elitetruppen i Aars Golfklub den årlige match for sponsorer. Der var tilmeldt 14 sponsorhold til arrangementet, som blev afviklet efter det specielle AM/AM-format, hvor hver virksomhed stiller med et tremandshold, som gennem lodtrækning suppleres med en elitespiller. Efter morgenbuffet og briefing omkring matchen blev spillet sat i gang på en dag, hvor himlen på trods

af vejrudsigtens trusler om torden og regnvejr holdt tæt. Lunt vejr og svag vind gav dermed ideelle betingelser for de 56 spillere, hvilket afspejlede sig i dagens scores. Efter matchen var der fælles frokost og præmieoverrækkelse i klubhuset. Dagens matchvindere blev holdet fra Løgstør Autolakereri, som med flotte 124 point havde lagt behørig afstand til forfølgerne. På andenpladsen med 119 point fulgte holdet

fra REMA 1000, og på en tredjeplads med 115 point markerede holdet fra Ønskebørn sig positivt. På de to næste pladser var der pointlighed mellem holdet fra Aars Elforsyning og Krogh Madsen Arkitekter A/S – begge hold opnåede 110 point. Der var desuden præmier og ros til de dygtige golfere, som formåede at slå bolden tættest på hullet på banens par 3 huller.

Højt humør og præmier - allerede inden starten 112 golfspillere deltog i Kop & Kande Cup GOLF: I alt 112 spillere var klar, da Himmerland Golf Klub i samarbejde med Kop&Kande i Farsø og Aars indbød til golfturneringen Eva Solo/ Kop&Kande Cup søndag 26. juni. Dagen blev indledt med fælles morgenbuffet i Himmerland Golf & Spa Resorts multirum, hvor snakken gik lystigt. Humøret var højt, og klubbens chefpro, Robert “Bobby the Pro” Kristensen, fik alle til at istemme morgensangen “Oh what a beautiful morning”, så ikke et øje var tørt. Der var en startgave til alle, nemlig en voucher, der ville give rabat ved køb af Eva Solo eller Eva Trioprodukter i Kop & Kande i Farsø eller Aars - og rabatsatsen var op til spillerne selv. Den svarede nemlig til det antal point, spilleren præsterede på dagen, så der var ekstra blod på tanden, da spillet blev sat i gang. Begge baner var i brug, og mens C- og D-rækkerne spillede stableford på Garia Course, dystede A- og B-rækkerne i henholdsvis slagspil og stableford på Backtee Course. Efter runden, der blev spillet i fint vejr trods tunge og truende skyer fra mor-

5,80 meter Garia hul 13: Lis Beck Andersen 14,09 meter Garia hul 15: Ingen! Præmien blev fluks videregivet til den charmerende turneringsledelse. Garia hul 17: Ole Kuhr 3,46 meter Backtee hul 2: Anna Lystbæk 0,78 meter Backtee hul 7: Søren Farsinsen 0,53 meter Backtee hul 10: Jes Dalsgaard 4,84 meter Backtee hul 16: Jesper Damgaard 0,86 meter Præmievinderne i weekendens Kop & Kande Cup i Himmerlands Golfklub.

genstunden, blev deltagerne som en lille ekstra overraskelse budt på kaffe og en kæmpe kagemand. Anledningen var, at en af turneringens deltagere simpelthen havde valgt at henlægge sin 40 års fødselsdag til banen i Himmerland denne dag. Kagen blev selvfølgelig fulgt op med en fødselsdagssang fra alle deltagerne. Sponsors repræsentant, Jørgen “Kræmmeren” Højrup Jensen, uddelte på vanlig underholdende manér de flotte præmier efter nedenstående resultater, og slutteligt rundede turneringsleder Maria Fjelstrup Kallesø det hele af med tre

hurra’er, et rungende HIMMER-LAND og en tak for endnu en dejlig turneringsdag i Gatten.

30 point (HCP 13,5) 4. Karen Grenaa 30 point (HCP 18,6) 5. Walther Højbo 29 point

A-rækken 1. Christian Hedeby netto 68 slag 2. Bo Hedegaard netto 74 slag 3. Per Jensen netto 75 slag (HCP 11,0) 4. Sten Clemen Andersen netto 75 slag (HCP 12,7) 5. Jørgen Kristensen netto 76 slag

C-rækken 1. Benny Jensen 36 point 2. Carsten Damsgaard 34 point 3. Jørn Busch 33 point (HCP 21,6) 33 point var også resultatet for Ole Kuhr og Mette Hedegaard, men de havde højere handicaps og måtte nøjes med ros.

B-rækken 1. Anna Lystbæk 36 point 2. Jes Dalsgaard 31 point 3. Vivian Bøttger Hansen

D-rækken 1. Lis Beck Andersen 36 point 2. Lene Aaen 35 point

3. Maibritt Larsen 30 point 4. Tove Mortensen 28 point 5. Bent Johansen 27 point I denne turnering er også en vandrepokal på højkant, og denne blev i år vundet af Christian Hedeby med 75 slag, som blev skarpt fulgt af sidste års vinder, Christian Bæch, med 76 slag. Begge baner var i brug, så der var hele 10 Nærmest Pinden-præmier at kæmpe om, og vinderne blev: Garia hul 6: Carsten Damsgaard 8,95 meter Garia hul 8: Jørn Busch 16,95 meter Garia hul 11: Ole Kuhr

Der var således ingen, der rendte med dagens hole in one-præmie – et seks-dages golfophold i Østrig, så den præmie er på højkant igen til næste klubturnering – Fit&Sund Hard Core Cup 18.-19. juli. Der var selvfølgelig også en dyst for de længstslående, og præmietagerne i Længste Drive på begge baners hul 4 blev for damernes vedkommende Mette Hedegaard på Garia og Vivian Bøttger Hansen på Backtee. For herrernes vedkommende tog Dennis Pedersen sig af præmien på Garia, og Christian Bæch slog længst på Backtee.


Aars Avis

29. JUNI 2016

SIDE 21

11-årige Amra Vaizovic løb i weekenden med to guldmedaljer De åbne nordjyske mesterskaber i tennis blev spillet i Aars TENNIS: Aars Tennisklub var i weekenden vært for de åbne nordjyske mesterskaber i tennis for spillere i alderen U10 til U16. Kampene blev spillet i godt vejr, indtil lørdag aften klokken 18.00, hvor regnen satte en stopper for dagens kampe. Søndag startede det hele op igen klokken 09.00 og sluttede klokken 15.00, hvor de endelige mestre var fundet i de forskellige årgange. Den helt store triumfator blev 11-årige Amra Vaizoviz fra Aalborg Tennisklub, da hun både løb med guldmedaljen i U-12 og U-14 rækken for piger. Hun beviste dermed, at man i tennis sagtens kan kompensere for manglende råstyrke ved at have den rigtige teknik og det rette touch på bolden. Frejlev Tennisklub og Aalborg Tennisklub blev de to klubber, der løb med flest medaljer, da begge klubber kunne drage hjem med to guldmedaljer og en i sølvmedalje. For Frejlev var det brødrene Frederik og Carl Udengård Schjelderup, der forsvarede klubbens ære på fornemste vis, da de meget overbevisende sikrede sig guld i henholdsvis U-10 og U12-rækkerne. Aars Tennisklub havde i alt fem spillere med. De

Amra Vaizovic fra Aalborg Tennisklub var helt suveræn, da der i weekenden blev spillet åbne nordjyske mesterskaber i Tennis i Aars. Den 11-årige pige vandt således guld i både U12- og U14-rækkerne. kæmpede alle flot i deres kampe, men desværre blev

Niels Krogh Madsen gjorde sin hustru kunsten efter og vandt en Renault Talisman 1,6dCi EDC Intens i en uge.

det kun til en enkelt medalje til Aars Tennisklub.

Den løb Celina Kjær Christensen med, da hun vandt sølv i pige U-14, hvor hun i finalen måtte se sig slået af Amra fra Aalborg. I double blev det også til sølvmedalje for Anton Linde og Nicolai Høgh. Resultaterne blev følgende: U-10 pige: Simone Østergaard, ØBG Silkeborg - Ena Vaizovic, Aalborg Tennisklub 6-2,6-2 U-10 dreng: Frederik Udengård Schjelderup, Frejlev - Tobias Sudergaard, Frejlev 6-2, 6-2 U-12 pige: Amra Vaizovic, Aalborg Tennisklub Marie H. Sørensen, Hasle 6-4, 6-2 U-12 dreng: Carl Udengård Schjelderup, Frejlev - Frederik Hansen, Hjørring 6-0, 6-0 U14 pige: Amra Vaizovic, Aalborg Tennisklub Celina Kjær Christensen, Aars 6-4, 6-0 U-14 dreng: Victor Bang Mikkelsen, Silkeborg Tennisklub - Jonas E. Holmstrup, AGF 6-0, 6-0 U-16 dreng: Walther Malchau, Hjørring - Victor Bang Mikkelsen, Silkeborg Tennisklub 6-3, 6-1 Drenge double: Mads Knudsen/Svend Rughave Nykøbing Mors - Anton Linde/Nicolai Høgh, Aars 6-1, 6-4.

Sarah Skriver og Laura Fløj Thomsen skal repræsentere Aars Badmintonklub på Badminton Danmarks landslejre i henholdsvis Aalborg og Grindsted.

Badmintontalenter udtaget til landslejr BADMINTON: Ikke færre end fire ungdomsspillere fra Aars Badmintonklub er af Badminton Danmark udtaget til at deltage i forbundets landslejre i Aalborg og Grindsted. Det er kun landets bedste spillere, som bliver udtaget til denne lejr, hvor trænerteamet udelukkende består af landstrænere. I U13 rækken er det

Anna Klausholm (U13E), Sarah Skriver (U13E) og Jacob Lyngholm (U11A), som er udtaget til lejren i uge 26 i Aalborg. Laura Fløj Thomsen (U15E) er udtaget til U15 lejren i uge 26 i Grindsted. Det er først gang i mange år, at Aars Badmintonklub har fire spillere, som er udtaget, og det er klubben selvfølgelig stolt af.

Lis Krogh Madsen sikrede sig i forbindelse med Aars Golfklubs Ejner Hessel Parmatch en Mercedes-Benz C 220 d 9G Coupé i en uge.

To præmiebiler endte på samme adresse GOLF: Da der i søndags blev spillet Ejner Hessel Parmatch i Aars Golfklub, havde arrangørerne traditionen tro vejrguderne på deres side. Det var, som navnet antyder, Ejner Hessel, der var sponsor for turneringen, og bilforhandleren stillede to biler på højkant - dog kun i en uge. Og for blot anden gang i matchens historie

var det et ægtepar, som løb med hver sin bil, da Lis og Niels Krogh Madsen kunne køre hjem i henholdsvis en Mercedes-Benz C 220 d 9G Coupé og en Renault Talisman 1,6dCi EDC Intens. Ægteparret havde sigtekornet helt rigtigt indstillet på de par 3 huller, hvor bilerne var på spil, og det gjorde dem derfor næppe det fjerneste, at de ikke

blandede sig i toppen på det samlede scoreboard. Mere end 70 spillere deltog i turneringen, som blev ledet af Preben og Inga Christensen, og placeringspræmierne blev fordelt efter følgende resultater:

A-rækken Karen og Henning Outzen, Volstrup 36 point (SPH 22) Anni og Ole Larsen, Aars

36 point (SPH 24) Judi og Morten Degn, Aars 33 point (SPH 24)

B-rækken Lissy Lind og Knud Pedersen, Aars 34 point (SPH 26) Laila og Flemming Gadfeldt, Aars 34 point (SPH 30) Inga og Preben Christensen, Aars 32 point (SPH 29)

Anna Klausholm og Jacob Lyngholm fra Aars Badmintonklub er udtaget til Badminton Danmarks landslejr i denne uge i Aalborg.


Aars Avis

SIDE 22

29. JUNI 2016

Med den rigtige belægning er det muligt at opnå fradrag via bolig jobordningen 2016.

Ny indkørsel og terrasse med tilskud! BOLIG: Lav permeable belægning med fradrag på bolig jobordningen 2016. Hvordan gør man så det? Det kan lade sig gøre fordi belægningen skal have en ny bund. Derefter kan man genbruge den eksisterende håndlagte belægning eller købe ny. Fidusen er at fugen skal være åben på 10 til 14 procent af arealet, denne fugeafstand skabes med et afstandsstykke fra pave-systems. Herved kan man nedsive regnvand på belægningen omkring huset eller i indkørslen, hvor den falder, fordi vandet siver igennem fugen og opsamles i et reservoir. Bunden som dræner belægningen er derfor af grus fremfor sand. Når fugen åbnes skal belægningen så styrkes med

frostsikre PE (polyet-hylen) afstandsstykker for at modvirke at fliserne bevæger sig ud af placering. Det er især vrid fra dæk der vil sætte fliserne på en styrkeprøve og grunden til at afstandsstykket skal holde dem på plads og fastholde en flot linjeføring. Økonomisk er der flere fordele ved at etablere den permeable løsning. Arbejdslønnen er fradragsberettiget via Bolig-Jobordningen for 2016, og samtidig giver en del regionale vandværker yderligere tilskud.

belaster kloaknettet, men i stedet kan nedsive på egen matrikel, deraf navnet LAR (lokal afledning af regnvand). Når den nye bund af drængrus er lagt, skal der blot etableres en åben fuge, som tillader nedsivning på 10 til 14 procent af arealet. Dette løses med en af de mange typer afstandsstykker fra PaveSystems, så der er mulighed for at finde et mønster og look der passer til den enkelte. En drængrus er en tre lags blanding, som ikke indeholder sand, den fineste del er dermed både afretningslag og fugemateriale.

Regnvandet siver ned

Sidegevinster

Formålet med at skifte til permeable belægninger er, at regnvandet ikke længere

Der er flere sidegevinster ved permeable belægninger. Et regnvandsreservoir virker svalende om sommeren – og når det er koldt, lader de åbne fuger jordvarme stige op og fungere som passiv vinterbekæmper. Et løst bundmateriale giver sværere betingelser for at ukrudt kan rodfæste sig. Så win-win-win for ejer, pengepung og miljøet!

Økonomi

ES G Ø S E rd” K Ø BER 167

a Nørrega p u r o ”Sm opdræt. d e m r e årskø ha, 230

Jeg vil gerne i kontakt med interesserede købere til ovennævnte ejendom, beliggende Roldvej 52, 9610 Nørager Ring 40 59 60 14 eller mail til evald@evaldborup.dk

Med venlig hilsen Landbrugsmægler Evald Borup

Med en af de mange typer afstandsstykker fra PaveSystems, er der mulighed for at finde et mønster og look der passer til den enkelte.

Danske boligejere går fri af Brexit BOLIG: Ifølge ejendomsmæglerkæden Nybolig har danske boligejere ikke grund til at være bekymret over Storbritanniens udtrædelse af EU. Man bør købe og sælge bolig, som man ville have gjort i går, lyder analysen. Danske boligejere får ikke en ekstraregning, når Storbritannien træder ud af EU. Sådan lyder vurderingen fra ejendomsmæg-

lerkæden Nybolig, som står for ca. 20 pct. af de danske bolighandler. -Selvom det stadig kun er få dage siden, at Storbritanniens valgte at træde ud af EU, er vores analyse, at danske boligejere i fremtiden ikke kommer til at blive ramt negativt af Brexit. Vi vil højst se, at boligfinancieringen kan blive billigere, fordi den danske krone er blevet en endnu

mere attraktiv valuta, og det kan de fleste vel leve med, siger Thomas Hovgaard, der er presseansvarlig i Nybolig. Det er vigtigt for Nybolig at mane til forsigtighed oven på en afstemning, som har budt på mange forskellige bud på fremtidsscenarier. -Hvis man overvejer at enten sælge eller købe bolig, bør Brexit ikke give anled-

ning til at udsætte de overvejelser, man bør handle, ligesom man ville have gjort i går. Det danske boligmarked er meget stabilt, og vi har stadig et af verdens bedste og billigste realkreditsystemer. Og det er ikke vores vurdering, at det britiske EUvalg kommer til at lave om på det, siger Thomas Hovgaard.


Aars Avis

29. JUNI 2016

NYHED

NYHED

DR. MARGRETHES VEJ 17 VELINDRETTET VILLA MED VÆRKSTED - TOPMODERNISERET

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

1.695.000 1.940

85.000 8.038/6.417

Bolig m2: 134 Stue/vær: 1/3 Byggeår: 1967 Sag: 258V1500243

Grund m2: Kælder m2: Garage m2: Energi:

NYHED

LANGBJERGVEJ 30 LANDBRUGSEJENDOM MED CA. 9,5 HA - MEGET JORD TIL GOD PRIS

Aars Villa, 1 fam. På Dr. Margrethes Vej 17 får du 134 topmoderniserede kvadratmeter og en nem have mod syd. Boligen er indrettet med et elegant køkken i åbent rumforløb med boligens to stuer. Hertil kommer et lækkert badeværelse, tre soveværelser og en god kælder. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

SIDE 23

822 76 23 D

GØTTRUPVEJ 20 FANTASTISK FRISTED MED EN IDYLLISK UDSIGT TIL LANDSKABET

Farsø Landejendom Her får du et stort jordlod på ca. 9,5 ha med masser af muligheder. Både stuehus og tilbygninger har brug for en særdeles kærlig hånd, På grund af en skade på tilbygningerne er der en forsikringssum til gode. God jord til en god pris. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

1.295.000 1.464

65.000 6.144/4.904

Bolig m2: 96 Grund m2: Stue/vær: 1/2 Udhus m2: Byggeår: 1929 Sag: 258V1600104 Energi:

95.118 224 G

VESTERLED 10 ETPLANSVILLA PÅ GOD BELIGGENHED MED MANGE MULIGHEDER

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

995.000 1.664

50.000 4.731/3.775

Bolig m2: 129 Grund m2: Stue/vær: 1/4 Garage m2: Byggeår: 1965 Sag: 258V1500254 Energi:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

70.000 6.498/5.280

Bolig m2: 166 Stue/vær: 1/4 Byggeår: 1928/1992 Sag: 258V1300091

Grund m2: Udhus m2: Carport m2: Energi:

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

E

NYHED

Aars Villa, 1 fam. Denne yderst charmerende ejendom er gennemrenoveret i 2005/2006 både indvendigt og udvendigt. Udvendigt fremstår huset særdeles indbydende med glaseret tegltag, hvidpudset facade og bondehusvinduer. Indvendigt er der i hele stueplanen gulvvarme. 1.395.000 1.359

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

395.000 882

25.000 1.888/1.506

Bolig m2: 92 Stue/vær: 1/2 Byggeår: 1938 Sag: 258V1600092

Grund m2: Kælder m2: Udhus m2: Energi:

1.818 4 41 G

Haverslev Bolig/Erhverv Ejendom med muligheder for både bolig og erhverv i naturskønne omgivelser med en fantastisk udsigt over de åbne marker. Ejendommen har over de sidste to år gennemgået større renovering. Tilhørende stor erhvervsdel, værksted og dobbelt garage.

877 18

NYRUPVEJ 18, NYRUP TOTALRENOVERET LANDVILLA MED KUN 5 MIN KØRSEL TIL AARS

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

ROLDVEJ 94 FLOT RENOVERET EJENDOM MED UENDELIGE MULIGHEDER

Aars Villa, 1 fam. Man har her rig mulighed for at sætte sit eget præg på boligen, da den fremstår i mere eller mindre original stand. Boligen indeholder: Bryggers. Fire gode værelser. Lyst badeværelse. Spisekøkken som ligger i forbindelse med stuen. Vinkelstue med godt lysindfald. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Farsø Villa, 1 fam. Drømmer du om et fredeligt fristed med en idyllisk udsigt til et grønt landskab? Så se nærmere på denne bolig, der ligger som det sidste på en lukket vej - smukt omkranset af eng, marker og uspoleret natur. Huset kan i øvrigt anvendes fritidshus.

885 24 47 D

GERDAS VEJ 10 RUMMELIGT FRITIDSHUS FRA 2011 I TREND - EMINENT UDSIGT OVER LIMFJORDEN Trend Fritidshus Moderne sommerhus i Trend med den skønneste udsigt til Limfjorden. Her er god plads med tre værelser, to badeværelser og en stor stue. Huset fra 2011 er godt isoleret og kan bruges året rundt, og det er endda energivenligt med solceller på taget. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

1.695.000 1.910

85.000 8.708/6.770

Bolig m2: 110 Grund m2: Stue/vær: 1/3 Byggeår: 2011 Sag: 258V1600099

Vesthimmerland Ejendomsmæglere, MDE · Himmerlandsgade 102, 9600 Aars · Tlf. 9862 4444 · vesthimmerland@danbolig.dk · www.danbolig.dk

1.823

1.795.000 2.011

90.000 8.479/6.872

Bolig m2: 295 Grund m2: Stue/vær: 3/4 Garage m2: Byggeår: 1916/2008 Sag: 258V1300367 Energi:

2.269 59 C

BJØRNSHOLMVEJ 54 NATURSKØNT FRITIDSLANDBRUG MED CA. 2 HEKTAR JORD Overlade Landejendom Søger du en landejendom med gode solide udhuse og flot natur omkring dig? Så skal du helt sikkert tage et nærmere kig på denne bolig. Ejendommen er beliggende udenfor Overlade med skole og indkøbsmuligheder og ikke langt fra Trend, Løgstør og Aars. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

695.000 1.630

35.000 3.274/2.657

Bolig m2: 115 Grund m2: 20.044 Stue/vær: 1/3 Udhus m2: 640 Byggeår: 1920 Sag: 258V1500169 Energi: G


SIDE 24

Aars Avis

29. JUNI 2016


29. JUNI 2016

Aars Avis

SIDE 25


Aars Avis

SIDE 26

29. JUNI 2016

AARS - Engtoften 50 Velindrettet 1-plans andelsvilla (½ dobbelthus) beliggende i velfungerende andelsboligforening i attraktivt, roligt område med nem adgang via stisystemer til indkøb, skole, fritidsfaciliteter m.v.

NYHED

Sag: 16083

Andelsbolig

Kontantpris: Mdl. boligydelse:

645.000 3.000

Bolig m²

95

Grund

4.069

Stue/vær

1/2

Opført

1989

AARS - Oustrupvej 30 Rummelig villa med dejlig have og super god beliggenhed på en lukket del af Oustrupvej - både centralt og fredeligt i Aars. Boligens 228 m2 er fordelt på køkken, stue og spiseområde i åben forbindelse, bryggers, to badeværelser samt fire værelser. Stor carport med plads til tre biler.

Sag: 15189 Kontantpris: Ejerudgift pr. md: Udbetaling: Brt/nt ekskl. ejerudg:

Rummelig og meget charmerende villa - midt i Aars BOLIG SØGES

BOLIG SØGES

Familie søger ejendom i Aars med plads til både bolig og erhverv.

Vi har en familie i vores Køberkartotek, der søger en ejendom i Aars hvor de både kan have deres bolig og erhverv på samme matrikel. Erhvervsdelen/værkstedet skal være min. 100 kvm. Hvis den er mindre skal der kunne bygges til. Kontakt Jacob Andersen på tlf. 40351114 hvis du har en bolig der matcher dette, eller noget lignende.

Enlig mor med 1 barn søger bolig i Aars by.

For kunde i vores køberkartotek søger vi hus eller rækkehus i Aars by. Huset må max være ca. 110 m2. Pris max ca. 800.000.Overvejer du at sælge din bolig - så kontakt os på tlf. 9862 1400. Hos Nybolig får du en GRATIS salgsvurdering. Nybolig det sikre valg!

1.795.000 2.507 90.000 8.478/6.769

Bolig m²

228

Grund

1.265

Stue/vær

1/4

Opført

1972

BOLIG SØGES

Par har solgt deres ejendom og søger mindre bolig i Aars ...

... parret søger efter en 1-plans villa centralt beliggende i Aars by. Boligen må gerne være ca. 100 - 130 kvm. Har du en bolig du gerne vil have solgt - er vi klar til at hjælpe dig. Ring til Tina Sondrup på tlf 9862 1400, hvis du har en bolig der minder om dette.

AARS - Himmerlandsgade 1 Glæd dig til at flytte ind i denne velholdte villa, der ligger på en super central adresse i Aars. Her kan du se frem til en indbydende bolig på 152 veldisponerede kvadratmeter, der overalt fremstår nymalet og indflytningsklar, og med i købet får du en farverig, velanlagt have.

Sag: 16059 Kontantpris: Ejerudgift pr. md: Udbetaling: Brt/nt ekskl. ejerudg:

Nybolig Aars & Aalestrup

Himmerlandsgade 93 ·· ·9600 Aars 9601@nybolig.dk ·· ·nybolig.dk ·· ·Tlf: 98621400

1.295.000 1.702 65.000 6.022/4.893

Bolig m²

152

Grund

943

Stue/vær

1/4

Opført

1960


Aars Avis

29. JUNI 2016

HVALPSUND - Gøgevej 36

SIDE 27

AALESTRUP - Vestergade 67

Evt. bytte med sommerhus

Velholdt villa med plads til den store familie. På Vestergade i Aalestrup ligger denne rummelige villa med en flot, parkinspireret have. Du får en bolig, som giver dig Kontantpris: Ejerudgift pr. md: Udbetaling: Brt/nt ekskl. ejerudg:

695.000 1.805 35.000 3.266/2.651

de oplagte rammer, hvis du leder efter et hjem med masser af plads, god beliggenhed og et hyggeligt lokalsamfund. Sag: 16020 Bolig m²

261

Grund

1.418

Stue/vær

2/7

Opført 1907/1987

SULDRUP - Birkevej 8A

Midt på en stor, grøn grund, der grænser op til åbne marker, ligger dette charmerende sommerhus. Vi befinder os for enden af en lukket vej i hjertet af det naturskønne Kontantpris: Ejerudgift pr. md: Udbetaling: Brt/nt ekskl. ejerudg:

Vesthimmerland tæt på både Limfjorden og Louns Sø, hvor du med kikkert kan betragte fugleliv fra transformatortårnet. Sag: 15178

645.000 1.096 35.000 3.340/2.596

BOLIG SØGES

Bolig m²

77

Grund

1.213

Stue/vær

1/3

Opført

1970

På en stille, lukket vej i Suldrup venter dette halve dobbelthus på at slå dørene op for nye ejere. Her kan du se frem til en velindrettet bolig, der blandt andet byder på Kontantpris: Ejerudgift pr. md: Udbetaling: Brt/nt ekskl. ejerudg:

745.000 1.104 40.000 3.543/2.870

BOLIG SØGES

Ungt par fra Aalborg søger ejendom på landet max 30 min. fra Aalborg. ØNSKER: - Stort hus med store rum. - 2 badeværelser - Min. 3000 kvm. grund og op til et par ha. - Pris max 2.5 mill. Lyder det som din ejendom hører vi meget gerne fra dig

et stort, lyst opholdsafsnit og et rummeligt soveværelse. Med i handlen får du en skøn, sydvestvendt træterrasse. Sag: 16022 Bolig m²

87

Grund

1.027

Stue/vær

1/2

Opført

1981

BOLIG SØGES

Modent ægtepar fra Aars søger rækkehus eller andelsbolig i 1-plan centralt i Aars. Modent ægtepar fra Aars søger rækkehus eller andelsbolig i 1-plan centralt i Aars. De ønsker et boligareal på ca. 90 - 100 m2, og gerne med 1 værelse udover soveværelse. Standen skal være god, uden at det behøver at være gennemgribende moderniseret. Kontakt Jacob på tlf.: 40351114 eller mail: jba@nybolig.dk, hvis du har en bolig, der matcher denne købers ønsker.

1 plans villa søges til ung familie i Aars by.

Ung familie søger 1 plans villa i Aars by. Familien ønsker en villa i god stand på min 120 m2. Villaen må gerne være moderniseret, men dette er ikke et krav. Priside kr. 1.4 mio. Overvejer du at sælge så kontakt Nybolig på tlf. 9862 1400 for en gratis og uforpligtende salgsvurdering.

AARS - Jelstrupvej 20 Midt i den fredfyldte natur - kun tre kilometer fra Aars - ligger denne smukke landejendom med 1,6 hektar jord og mulighed for dyrehold. Her kan du nyde livet og de rolige rammer, og så får du naturen på tætteste hold, når du hver dag møder rådyr, fasaner og fuglevildt i egen have.

Sag: 16013 Kontantpris: Ejerudgift pr. md: Udbetaling: Brt/nt ekskl. ejerudg:

Landejendom med 1.6 ha. kun 3 km. fra Aars.

Nybolig Aars & Aalestrup Jesper Ejlertsen Ejendomsmægler & Valuar, MDE Mobil 20161422

Jacob Andersen Ejendomsmægler, MDE Mobil 40351114

Tina Sondrup Sagsbehandler

Himmerlandsgade 93 ·· ·9600 Aars 9601@nybolig.dk ·· ·nybolig.dk ·· ·Tlf: 98621400

1.695.000 1.303 85.000 7.862/6.389

Bolig m²

145

Grund

16.426

Stue/vær

1/3

Opført 1917/1990


Aars Avis

SIDE 28

29. JUNI 2016

Danebo

Ejendomsmæglere, valuarer, MDE

Kom godt videre Velindrettet andelsbolig på god beliggenhed

edcdanebo.dk Spændende etplansvilla på super beliggenhed

Harmonisk landejendom midt i Østerbølle by

Åbent hus

ANDELS BOLIG

Åbent hus

med tilmelding lørdag d. 2. jul. 14.00 til 15.00

Åbent hus

med tilmelding lørdag d. 2. jul. 14.00 til 15.00

med tilmelding lørdag d. 2. jul. 14.00 til 15.00

D

Engtoften 7, Aars Beliggende helt op ad det grønne areal på Engtoften i Aars finder du denne skønne andelsbolig. Boligen er veludnyttet og har rammerne til den enlige eller parret, som søger en overskuelig ejendom. Fra Engtoften er der endvidere gode stisystemer indtil byens centrum og grønne arealer, hvorfor der er noget for enhver smag.

Pris Boligydelse Forbrugsafhængige forhold

495.000 2.375 525

Bolig m² 73

C

Sag 91301954

Rum/ Opført vær. 3/2 1990 Kontakt tlf. 98622400

Rødstensvilla i hyggelig lokalsamfund

Højtoften 25, Aars Søger I en familievenlig bolig bør turen gå til Højtoften 25 i Aars. Beliggenheden er helt i top med kort afstand via stisystemer til det hele - skole, idrætscenter, svømmehal, handelsskole, gymnasium, midtby, naturskønne områder mv. På Højtoften er der endvidere fælles grønt område med legeplads, boldareal, bålplads mv. Grunden er anlagt med dejlig lukket have med sydvestvendt flisebelagt terrasse, flot forhave mv. Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

1.875.000/95.000 8.870/7.117 2.113

Bolig m² 172

Grund Rum/ Opført m² vær. 837 6/4 1984 Kontakt tlf. 98622400

Helt unik og skønt beliggende fritidshus

Åbent hus

Sag 91300940

Mosbækvej 31, Skivum Rødstensvilla i 1 plan med eternittag og sammenbygget garage. Desuden terrasse og drivhus i haven. Villaen er beliggende i Skivum som er et landsbysamfund mellem Aars og Nibe. Her er mulighed for at nyde naturen og det at bo på landet. Entré. Fordelingsgang. God stor stue. Stort værelse/tvstue. Køkken med spiseplads. Badeværelse m/brus. Soveværelse. Bryggers. Bagindgang. Der er nymalet og isat pillefyr.

Enebærvej 32, Øje Sø Her finder du et fritidshus, som er bygget som helårshus, opført i sibirisk lærketræ. Huset er smukt og falder godt i med naturen. Helt specielt for denne bolig, har man valgt jordvarmeanlæg til opvarmning og som bidrag hertil, er der naturligvis også en brændeovn. Huset (120 m2) ligger på en 4.920 m2 naturgrund i Himmerlands smukkeste natur.

380.000/25.000 1.814/1.456 956

Bolig m² 110

Grund Rum/ Opført m² vær. 778 3/3 1965 Kontakt tlf. 98622400

EDC Danebo

EDC Danebo

98 62 24 00

98 63 26 66

Himmerlandsgade 38 9600 Aars

Søndergade 5 9640 Farsø

Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

Bolig/ Grund Rum/ Opført/ 1.695.000/85.000 8.007/6.419 kælder m² m² vær. ombygget 10/5 1923/02 2.525 251/16 24100 Kontakt tlf. 98622400

med tilmelding lørdag d. 2. jul. 14.00 til 15.00

Sag 91310165

Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

Evaslundvej 1, Østerbølle Pæn og harmonisk landbrugsejendom med 2,4 HA jord. Udbygningerne består af stor hal/lade med port, stor garage, fyrrum og værksted/gildesal - alt er velholdt og udnyttet med 1. sal. Beliggende i Østerbølle med få min. kørsel til Aalestrup og med nem adgang til A13 mod Viborg/Aalborg. Mindre stykke agerjord til afgræsning. Baggang. Bad med niche. Vær. m/trægulv. Stort køkken/alrum. Vinkelstue m/trappe til 1. sal. Forgang. Mindre vær. 1. Sal fra 2003 er indrettet med repos, 4 vær. og stort bad.

Åbent hus

med tilmelding lørdag d. 2. jul. 14.00 til 15.00

F

Sag 91301959

Landejendom beliggende i skøn natur

Åbent hus

med tilmelding lørdag d. 2. jul. 14.00 til 15.00

E

Sag 91301785

1.395.000/70.000 7.096/5.554 1.434

Bolig m² 120

Grund Rum/ Opført m² vær. 4920 5/5 2007 Kontakt tlf. 98622400

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00-17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

D

Sag 91300874

Roldvej 22, Aars Ned af en grusvej omfavnet af særdeles flot natur med skov og sø finder du denne landejendom. Her har man virkelig følelsen af at være på landet og ikke desto mindre, så befinder man sig faktisk kun med under 5 minutters kørsel til Aars by. Beliggenheden er ikke at tage fejl af, og fra stuehuset har man et skønt kig ud over marker og træer. Stuehuset er i perioden fra 2009 til 2013 fuldstændig gennemrenoveret. Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

995.000/50.000 4.757/3.812 1.460

Bolig m² 118

Grund Rum/ Opført/ m² vær. ombygget 27729 4/2 1875/11 Kontakt tlf. 98622400

Kom godt videre KOM GODT VIDERE


Aars Avis

29. JUNI 2016

SIDE 29

Butikken i Aars - hvor køber og sælger mødes

Danebo

Ejendomsmæglere, valuarer, MDE

Kom godt videre Ideel til udlejning eller til dem der vil have lav husleje.

edcdanebo.dk

VI LUKKER IKKE I SOMMERFERIEN!

Landlig beliggende ejendom med gode udhuse

Vi træffes he le sommeren p å 98 62 24 00

G

Sag 91301918

B ol ig er sø ge s! Bo lige r sæ lge s!

Skal vi også SÆLGE for dig? Bestil et gratis salgstjek!

G

Vestergade 56, Aalestrup Her er boligen som er oplagt til udlejning eller til dem som kan lave noget selv. 1. sal er i dag udlejet på en fordelagtig lejekontrakt for lejeren. Lejeren giver 2000,- pr md. inkl alt forbrug. Der er fuld kælder hvor loftshøjden ca. er 2 meter. Stueplan indeholder entre, mindre badeværelse, ældre køkken, soveværelse, opholdsstue, værelse og forgang med trappen til 1. sal som indeholder thekøkken, stue, værelse og mindre toilet. Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

Sag 91301971

Nyrupvej 22, Aars Med kort afstand til Aars by ligger denne hyggelige landejendom, som i særdeleshed henvender sig til dem, som ønsker ekstra garageplads. Her er plads til pladskrævende hobbys, idet der er 174 kvm udhuse. Ejendommen er beliggende i dejlige og landlige omgivelser nær Aars by, og der er fra ejendommen kort afstand til Himmerlandsstien, hvor man kan færdes trygt på cykel eller gåben indtil Aars by. Til ejendommen er der en god have og stor grusbelagt indkørsel samt et mindre stykke markjord.

Bolig/ Grund Rum/ Opført 395.000/25.000 1.859/1.491 kælder m² m² vær. 709 3/3 1932 1.102 160/90 Kontakt tlf. 98622400

Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

Her har du ikke mindre end 5 værelser.

795.000/40.000 3.794/3.041 881

Bolig m² 60

Grund Rum/ Opført/ m² vær. ombygget 4937 3/1 1900/75 Kontakt tlf. 98622400

Harmonisk landejendom lige udenfor byskiltet til Hornum by

16,9 ha jord

C

D

Sag 91300912

Oustrupvej 34, Aars Denne skønne villa er løbende renoveret over de seneste 10 år, så den i dag fremstår lys, indbydende og med en rigtig god indretning med bl.a. fem værelser samt to badeværelser. Huset ligger for enden af blind villavej i børnevenligt villakvarter med få hundrede meter til skole, daginstitution m.v. Bolig Grund Rum/ Opført/ Pris/udbetaling 1.495.000/75.000 m² m² vær. ombygget Brt/nt ekskl. ejerudg. 7.083/5.679 2135 6/5 1974/77 149 Ejerudgifter 1.792 Kontakt tlf. 98622400

Gør her et godt køb!

Utrolig velholdt andelsbolig på Tvebjerg

NYHED

Sag 91301964

Aalborgvej 57, Hornum Her har du ejendommen, som indeholder rammerne til dyrehold og pladskrævende hobbyer med videre. Allerede fra ejendommens indkørsel bliver man fanget af den hyggelige landidyl, som stuehuset sammen med udbygningerne udstråler. Bolig Grund Rum/ Opført Pris/udbetaling 2.975.000/150.000 m² m² vær. Brt/nt ekskl. ejerudg. 14.510/11.490 169183 7/4 1938 125 Ejerudgifter 1.529 Kontakt tlf. 98622400

Boligen er på 96 m2 og ligger yderst centralt i Hornum

ANDELS BOLIG

ANDELS BOLIG

NYHED

F

SOLGT

LIGNENDE SØGES

Bolig m² 110

Grund

Rum/vær.

Opført

716

5/3

1962

Kontakt tlf. 98622400

EDC Danebo

EDC Danebo

98 62 24 00

98 63 26 66

Himmerlandsgade 38 9600 Aars

C

Sag 91301908

Peder Stubsvej 6, Aars En sjælden udbudt bolig på fantastisk central beliggenhed i Aars. Boligen er det perfekte match med køberen, som søger et sted som er kønt, hyggeligt og overskueligt på samme tid.

Søndergade 5 9640 Farsø

SOLGT UNDERSKR KØBSAFTALE

Bolig m² 95

Rum/vær.

Opført

3/2

2005

Kontakt tlf. 98622400

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00-17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

D

Sag 91301978

Hans Egedes Vej 153 F, Aars Utrolig velholdt andelsbolig på 95 m2. Boligen er opført i gode gedigne materialer med bl.a. træ/alu vinduer. Super god planløsning med bl.a. køkken/ allrum-stue med loft til kip. Dejlig flisebelagt terrasse.

Sag 91301791

Syrenvej 14, Hornum Nu får du muligheden for at købe denne nydelige etplans andelsvilla fra 1987. Boligen er på 96 m2 + udestue/havestue samt 26 m2 carport/ redskabsrum og ligger yderst centralt i Hornum.

SOLGT

Bolig m²

LIGNENDE SØGES

96

Rum/vær.

Opført

4/2

1987

Kontakt tlf. 98622400

Kom godt videre KOM GODT VIDERE


Aars Avis

SIDE 30

29. JUNI 2016

Daglig spisekort VWs opdatering af snydesoftware påvirker ikke bilerne negativt kylling 5 slags • d u nesk ekage e stjer • Ægg • Rigtig let letter • Ome ere... • Tarte f u a eget m e m b g k O ls • • Enge e earnais b f u e a t • Be tørs , lands sschnitzel r e m • Him te wiener beds

Prøv også:

Barnedåbsbuffet + vin: Familiefest:

fra

Test af VW-opdatering: Ingen bivirkninger - her og nu

200,348,-

34 år samme ejer

FÅ EN SNAK TLF. 98 37 80 03

GODE BYFEST-TILBUD! BYFEST UDFLUGT

VELKOMMEN TIL 6 MODERNE SALE

Gratis parkering · Telia Tirsdag · Biografklub Danmark VISES I 2D & 3D

PREMIERE TORSDAG

MOTOR: VWs opdatering af biler med det skandaleramte snydesoftware påvirker ikke bilerne negativ. Det viser test, FIA har lavet af de første opdateringer. Glædeligt, mener FDM, som stadig vil følge VWsagen tæt. Danske dieselbilejere, der er berørt af den såkaldte VW-skandale, behøver i første omgang ikke været bekymret for den varslede opdatering af bilernes software. Opdateringen, der i Danmark bliver obligatorisk, påvirker nemlig ikke bilens brændstofforbrug, ydeevne eller udledning af emissioner negativt. Det viser en test, de europæiske bilklubbers paraplyorganisation FIA, som FDM er en del af, netop har foretaget.I alt fire biler, en VW Golf og tre forskellige udgaver af Audi A4 Avant, alle med VW-koncernens 2.0 TDI motor, er blevet testet før og efter opdateringen af bilernes motorstyring med den softwareløsning, VWkoncernen tidligere har fået

Bilklubbernes paraplyorganisation, FIA, har lavet en test af de første VW-opdateringer. Den viser, at bilernes forbrug, ydeevne og udledning ikke påvirkes negativt.

godkendt af de tyske myndigheder. - Det er glædeligt, at softwareopdateringen ifølge undersøgelsen ikke umiddelbart har en negativt effekt på bilerne. VW-sagen berører omkring 90.000 danske bilejere og har fyldet meget i FDMs rådgivning. Derfor har det været vigtigt for FDM som bilejernes forbrugerorganisa-

Alt i auto reparationer

Alle mærker Dæk, udstødning & rustarbejde m.v. Undervognsbehandling fra 1.800,- + moms LF Automobiler Gåsemosevej 7, 9541 Suldrup 98 37 85 47 / 40 92 91 57

/IndependenceDayDanmark

DRAMA - Morgan Freeman

#IndependenceDayDk

Klargøring af biler til syn 13 MINUTTER FOR SENT...

tion at få lavet en uvildig og uafhængig test af VWs softwareopdatering, som bliver tvungen i Danmark, siger leder af FDMs tekniske rådgivning, Lone Otto. I forhold til den gældende NEDC-test (The New European Driving Cycle), som har betydning for bilens typegodkendelse, viste testen ingen signifikante forskelle på bilernes forbrug eller udledning af de skadelige NOx-gasser før og efter opdateringen. Heller ikke bilernes køreegenskaber blev påvirket negativt. - Det positive resultat ændrer dog ikke vores grundlæggende bekymring for den effekt, opdateringen kan have på lidt længere sigt. Vi bør også huske på, at testen her kun omfatter

FAMILIEFILM MED DANSK TALE

FRAOLIVERHIRSCHBIEGEL INSTRUKTØRENBAGDERUNTERGANG

HANVAR MINUTTERFRA ATÆNDREVERDENSHISTORIEN

KÆRLIGHEDEN BLOMSTER

2 x 30

sommerfest

Baseret på den internationale bestseller #MigFørDig

DRAMA - KOMEDIE

© 2016 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. and Warner Bros Entertainment Inc. All Rights Reserved

2 x 30

KOMEDIE - THRILLER

Fredag 8. juli

VI R TALE K DANS

er, E NDERNE TRO 18.30: små lune rett VAFG ENB RI A FredagsBUFFET KL. Pris 130.- pr. couv. pålæg, salater, ost.

ANIMATION - FAMILIEFILM © 2015 Movi3D Sprl All Rights Reserved

MUSIKKEN STARTER

VISES I 2D & 3D

Animation i 2D med dansk tale TWO WORLDS. ONE DESTINY.

VI PIPPER PÅ

DANSK

/SONYDANMARK

Billetter på NFBIO.DK

I 3D

CA. KL. 20.00 BEGGE

lørdag 9. juli vagabonderne og

AFTNER

kl. 18.30-24.00:

strømers venner

FRI EN VAGABONDERNE TRE 18.30: SPARERIBS, mør LØRDAGSmenu KL. Altid til fest og højt hu felsalat, salatbar PASTASALAT, kartof - pr. couv. Loppe- & kræmmer og flüte. Pris 130. lt te marked i nest 5. juli 00-17.00 Madbestilling se LØRDAG 8. JULI KL. 11.

nyt på programmet! 29. & 3o. Juli: Den svenske troubadur - charlie underholder

Nordisk Film Biografer Aalborg City Syd Vandmanden 5 · 9200 Aalborg

rømers venner

Vagabonderne og st

OGSÅ I 3D

GYSER

kl. 18.30-24.00:

begge arrangementer foregår i telt! drikkevarer skal købes

98 67 82 50 PLADSRESERVATION PÅ s stadeplads SENEST 5. JULI Grati

TREND CAMPING

Trendvej 6, Trend Tlf. 98 67 82 50 - www.trend-camping.dk

fire biler og én motorstørrelse ud af mange berørte mærker og modeller fra VW-koncernen. Derfor vil vi fortsat følge hele sagen tæt, og være klar til at tage de nødvendige skridt for at sikre forbrugernes interesser, siger Lone Otto. Udover at teste de fire biler efter den gældende NEDC-test, blev de også testet efter tyske ADACs motorvejstest og den mere virkelighedstro WLTC-test (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Cycle). WLTC-testen erstatter næste år NEDC-testen. Her viste bilerne efter opdateringen imidlertid et mindre øget brændstofforbrug. Til gengæld faldt NOx-udledningen signifikant, for VW Golfs vedkommende helt op mod 36 procent. Foruden den aktuelle test vil FIA også teste opdateringerne af VW-koncernens 1.2 og 1.6 liters dieselmotorer i takt med, at disse opdateringer godkendes af myndighederne.

Om testen Testen er gennemført i maj og juni måned af tyske ADAC, østrigske ÖAMTC og schweiziske TCS på vegne af FIA og de europæiske bilklubber på faciliteter i Tyskland, Østrig og Schweiz De testede biler var en VW Golf 2.0 TDI BMT og tre forskellige udgaver af Audi A4 Avant 2.0 TDI. Alle fire biler er testet med manuelt gear og start/stopteknikBilerne blev testet før og efter opdateringen af softwaren i bilens motorstyring Bilerne blev testet efter både den gældende NEDC-test samt WLTCtest og tyske ADACs Ecotest (motorvejstest). FIA vil fortsætte med at teste softwareopdateringerne fra VW i takt med at disse godkendes af de relevante myndigheder og bilerne tilbagekaldes.


Aars Avis

29. JUNI 2016

SIDE 31

TIL LEJE

Gode ferieråd til bilister

Gode råd før rejsen: - Pas på pillerne - en del medicin indeholder stoffer, der sløver. - Placer den tungeste bagage så langt inde i bagagerummet som muligt. Så undgår

du, at bilens styreegenskaber påvirkes alt for meget. Bagagen bør også være sikret på en sådan måde, at den bliver i bagagerummet selv ved hårde opbremsninger. Hvis du har en tagboks, skal du kun lægge de lette ting derop. - Husk, en tungt lastet bil ændrer køreegenskaber og har en meget længere bremselængde end normalt, så undgå at overskride bilens lasteevne. - Juster dæktrykket, inden du kører på ferie og igen, når du kommer hjem. - Tjek lygterne. På mange biler kan man fra instrumentpanelet justere bilernes forlygter i forhold til, hvor tungt bilen er læsset, så man undgår, at bilens

Ledigt job administration/butik til vores AGA forretning og butiksfunktioner

Jobbeskrivelse: • • • •

Ordremodtagelse. Registrering af ordrer samt turplanlægning. Administration flaskelager. Kundebetjening.

Vi forventer: • • • • • • •

Du er udadvendt. Kendskab til SAP og C5. Ordenssans og præcision. Telefoni med smil på læben. Du kan lide at arbejde i et aktivt team. Du har erfaring i administration og lager. Vi forventer du er udadvendt med et smil på læben. • At du kan lide udfordringer hvor der er fart på hverdagen. Stillingen er en fuldtid på 37 timer eller efter nærmere aftale med forventet tiltrædelse 1. august 2016. Vi distribuerer AGA svejsegasser i området fra Randers til Skagen, hvor vi kører med 2 lastbiler. Se mere om os på www.sb-himmerland.dk Kunne du tænke dig at blive en del af vores team er du velkommen til at sende en ansøgning til os senest den 15. juli mærket:

forlygter blænder modkørende trafikanter - se i bilens instruktionsbog. - Husk et DK-nationalitetsmærke på bilen, medmindre bilen har dansk EU-nummerplade. Kører man både med bil og campingvogn, skal begge være forsynet med skiltet.

steplads gør underværker. Luft bilen ud, mens du holder pause. - Drik meget væske - helst vand - og spis let. Maden fordøjes langsomt, når man sidder bag rattet.

Gode råd under rejsen: - Afsæt godt med køretid til rejsemålet. Hold pause mindst hver anden time. Bare ti minutter på en ra-

Står du/I og mangler en lejlighed i rolige og grønne omgivelser i Aars?

www.meldgaardboligudlejning.dk

Tlf. 29 32 87 22

Kontoret er åben tirsdag og fredag kl. 8-16

SHELL HAVERSLEV

Vi søger nattevagt på 37 timer til Shell, Industriparken 2, Haverslev, 9610 Nørager med opstart senest 1/8-2016. Bagermester, sælger, rengøringsassistent og natteravn. Hvis du besidder alle disse roller, så er det lige DIG, vi søger som ny natmedarbejder. Erfaring er ikke et krav, men bestemt en fordel. Vi søger fast nattemedarbejder på 37 timer til Shell, Industriparken 2, Haverslev, 9610 Nørager. Arbejdstiden ligger fra søndag aften til fredag morgen. At styre vores stationer om natten er ikke nogen let opgave. Du skal være indstillet på at kunne betjene en lang kø af kunder, samtidig med du bager morgenbrød og laver franske hotdogs. Der er mange opgaver, du skal nå i løbet af din vagt og vi har en forventning om at komme til en pæn butik næste morgen, når din vagt er slut. Som natmedarbejder sørger du for at gøre butikken klar til vores morgenkunder. Du bliver derfor den helt store bagermester, som får til ansvar at klargøre alt morgenbrød og fastfood. Kundeservice er altafgørende for os. Vi har mange gode tilbud i forretningen. Derfor er det vigtigt du finder din indre sælger frem og tilbyder vores tilbud til ALLE kunder. Mersalg er intet andet end god service for vores kunder. Vores kundesegment spænder vidt, så du skal kunne håndtere alle slags kunder. Ansøgningsfrist 15/7-2016 - hvis du ikke hører noget pr. 15/8-2016 er stillingen afsat til anden side. Ansøgning sendes pr. mail til: cvrick@hotmail.com att.: Christian

Peder Møller Lauridsen Åbningstider: mandag–fredag 0700–1600 · Lørdag 0900–1200

SUNDHED & VELVÆRE

Klinik for fodterapi

Statsaut. fodterapeut Inge Merete Vestergaard Blærevej 2, 9600 Aars

Tlf. tid kl. 8.00-9.00 på 40 53 98 62

Fodbehandling - Bøjlebehandling - Aflast-

ninger - Indlæg - Kompressionsstrømper - Støttestrømper - Vejledning - Også udebehandling - Sygesikringsoverenskomst. Tilskud fra Danmark

LEJLIGHED

Pæn 3 vær. lejl. på 69m2. Hobrovej 53. Mdr. leje 4200,- + forbrug men inkl. it og tv-pakke. Tlf. 23 30 88 94

Hornum, Torvet 2

1. sal. 3 vær.-lejl. pæn og velholdt. Pr. mdr. 5.200 kr. inkl. normalt forbrug. Indskud 3 mdr. AMH Bolig amh@amhbolig.dk Tlf. 22 71 12 70

KIRKEGADE 3 - 9600 AARS TLF. 98 62 24 13 Bliv medlem... www.aarsbo.dk Kontortid: Mandag-onsdag 9.00-16.00 Torsdag 10.00-17.00 Fredag 9.00-12.00

AARSBO www.aarsbo.dk

KLINISK TANDTEKNIKER

Anne Grethe Nielsen Himmerlandsgade 73, Aars

Tlf. 98 62 13 40 Træffetid: Man.-tors. 9-12 og 13-16 - Fred. 9-12

KLINIK FOR FODTERAPI v/Statsautoriseret Fodterapeut Karina Levo

Kører også på udebehandling

Kaj Munksvej 16, 9600 Aars RING FOR AFTALE PÅ

TLF. 20 60 30 70

BLANDEDE

FARVEKOPIER * A3 - A4 * overhead-film * tryk på trøjer Aars Bogtryk & Offset

Farvekopicenter Aars Himmerlandsgade 150 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

TIL LEJE

AARS BOLIGFORENING

Himmerlandsgade 139 · 9600 Aars · Tlf. 98 62 41 88 · Fax 98 62 44 96 www.sb-himmerland.dk · e-mail: info@sb-himmerland.dk

3 værelses lejlighed på 80 m2, mdl. 5.600,- + forbrug. Dep. 3 mdrs. husleje. Tlf.: 51 26 83 31

Kontakt Meldgaard Boligudlejning I/S, Ørnevang 3A, 9600 Aars

Peder Møller Lauridsen peder@sb-himmerland.dk

SPECIAL~BUTIKKEN HIMMERLAND A/S

60m2 lys kælder lejlighed udlejes straks. Pris 4000,inkl. forbrug Tlf. 21 26 28 48

Tilskud fra Sygesikring Danmark og udvidet helbredstillæg

MOTOR: Hvert år tager tusindvis af danskere på bilferie i Europa. Her kommer en række råd fra Falck til, hvordan turen kan gøres mere sikker. Er den gule sikkerhedsvest et lovkrav? Bliver bilens bremselængde påvirket, hvis bilen er tungt lastet? Skal man have DK-nationalitetsmærke på bilen? Der er mange spørgsmål, som kan være gode at få svar på, inden man kører på ferie.

Til leje i Aars midtby

Lejlighed i Aars

KØB OG SALG

KLINIK FOR FODTERAPI Statsaut. fodterapeuter Lonnie Andersen, Helle Viborg og Vibeke Brix Bymidten 1, 9600 Aars Udebehandling efter aftale

Tlf. 96 98 01 01

Tilskud fra Danmark Overenskomst med Sygesikringen Udvidet helbredstillæg

KØB OG SALG

NEVE EDB

Keldgårdvej 117 9600 Aars Karsten Neve

Salg, service og reparation af computere,netværk, printere, udstyr og programmer.

Telefon 98 62 51 15 PRIVAT/ERHVERV

Retssager • Overdragelser • Boer Familieret • Rekonstruktion • Inkasso Advokat (H) Jan Poulsen tlf. 98 64 18 11 jpo@advokatjanpoulsen.dk Aalestrup


Aars Avis

SIDE 32

Dødsbo. Vi køber og tømmer døds- og restbo. Vi kommer med kort varsel. Omfatter som regel en totalrydning af hele boligen. Tlf: 20 70 92 34

Himmerlandsavisernes

loppemarked

Nordbagge eller mindre hest. Tlf: 86 69 12 92/22 52 16 17

Syv lokale aviSer for Samme priS!

Toppris gives! Møbler og indbo fra 1950’erne - 1980’erne købes. Teak, palisander og design har stor interesse! Ring først til os! Tlf: 27 20 46 97

89.121 eksemplarer

sÆlges:

HIMMERLANDS AVISERNE

Boksmadras 120 x 200 cm m. meder. Kompostkværn, Alko. Kondicykel. Sofabord. Sofa 3+2, så pæn som ny. Garmin Nüvi 265 WT. Cykeltøj, Newline, XL. Striale Fitness Partner 410-2. Tlf: 98 31 38 59 Stiga Villa, 12,5 HK, m/hydro ny skær, 5.900 kr. Tlf: 61 67 28 23 Sofa med chaiselong. Bredde: 3 meter. Højde: 75 cm. Dybde: 160 cm. Meget velholdt. Gråmeleret. Pris 2.500 kr. Tlf: 61 66 77 63

...fra kyst til kyst

Stort kræmmermarked-loppemarked: Lørdag den 2. juli 2016 ml. 10-16. 20 stande. Kløvervej 4, 9280 Egense. Kom og gør en god handel.

AARS AVIS • FARSØ AVIS • FOLKEBLADET STØVRING NIBE AVIS • VESTHIMMERLANDS AVIS

VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD • ØSTHIMMERLANDS FOLKEBLAD

Damecykel, Basecamp Crawler, 3-gear, sikkerhedslås, indkøbskurv, super velholdt, 300 kr. Tlf: 98 37 38 23

- en stærk løsning… købes: Dødsbo købes. Total oprydning og rengøring. Evt. male og småreparationer, så dødsbo er salgs-/nøgleklar. Tlf: 70 23 00 02 Bajonetter/sabler. Tlf: 21 84 61 92

Jern og metaller købes til højeste dagspriser. Sælges: 1 stk. campingvogn, Prestige, 6 meter lang, fortelt 1 år gl. 1 stk. traktor, Ford 4000, 1 stk. veterantraktor, Bolinder-Munktell. 1 stk. fodervogn i rustfri. Tlf: 98 56 92 13 Skrot, gl. jern samt gamle hvidevarer. Tlf: 40 19 92 59

HIMMERLANDS AVISERNE

Kæmpe flyttesalg. Vi tømmer et helt hus på lørdag og søndag kl. 10-16 på Præstevej 17, Aarestrup, 9520 Skørping. Tlf: 40 11 45 98 Kaniner sælges. Franske dværgvæddere. Belgiske kæmper, voksne i flere farver og california voksne og unger, samt 2 stk. Sussex kokke. Tlf: 23 44 55 40/98 63 81 10

SådAN iNdryKKES EN lOppEANNONCE: Du kan aflevere tekst og betaling i ekspeditionen på avisen.

Bekæmp myrerne effektiv med et rent naturprodukt. Anvendes både ude og inde. Ufarligt for husdyr. Ring for info. 1 kg kr. 200. Tlf: 23 92 11 97 Vaskemaskine, AEG 5614FL, næsten som ny, kun brugt lidt. Kr. 900. Tlf: 22 18 02 42 Haveplanter eks. stauder, etageløg, bjørnetidsel, hvidløg, fritilaria, benved, bunddækkepl., prydgræs, skærmlilje, staudeklematis, alpinepl., juleroser, violfrøstjerne, bregne, astilpe, silkepæoner og kleopatrasnål. Tlf: 41 17 45 55/98 62 14 15 Brugt plæneklipper sælges, BS motor. Nyrenoveret. Jeg kan måske reparere din gamle maskine. Træffes efter kl. 15.30. Tlf: 30 31 98 94 Brænde. Gran kr. pr. m 200 kr. Løv fra kr. pr. m 295 kr. Kan evt. leveres mod mere betaling. Tlf: 28 59 12 49/21 26 43 30 Er du til antikviteter, dansk-/ svensk landstil og finurligheder, så besøg ”Storstuen”, Dalumvej 43, 9541 Suldrup den kommende weekend kl. 10-16. Tlf: 98 37 83 63

EllEr du kan sende teksten via mail til

annonce@himmerlandsgruppen.dk

og betale via Swipp 24 61 42 73. Husk at anføre betalernavn (bringes ikke i avisen) sammen med den fremsendte annoncetekst.

loppemarkeD

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars senest fredag kl. 9.00 Mrk.: ”Loppemarked” Betaling vedlagt:

 Check

ANNONCETEKST:  Sælges  Købes  Byttes  Gives væk

der er 3 muligheder for indrykning af en loppeannonce. 1. Almindelig loppeannonce under køb eller salg op til 20 ord - Kr. 50.2. Udvidet loppeannonce - 20 ord - med angivelse af tid og sted for afholdelse af privat loppemarked - Kr. 100.3. Loppeannonce med foto og 20 ord - Kr. 150.Loppeannoncer kan ikke indtelefoneres, og al betaling er inkl. moms. Loppeannoncer skal afleveres senest fredag kl. 9.00 til næste uges avis.

GOd fOrNøjElSE!

Telefon: Afsenders navn og adresse:

- INDEN DU 150 50 kr. LAVER DINkr. ANNONCE!

for alminDelig loppeannonce meD op til 20 orD.

for loppeannonce meD billeDe og op til 20 orD.

Hvad KAN loppemarkedet bruges til? Loppemarkedet er forbeholdt PRIVATE. Der kan annonceres med køb, salg, bytte og »gives væk« af næsten alle BRUGTE effekter. - Momsregistrerede personer og virksomheder kan IKKE bruge lopFlot gl. sofa, pæntmen grønt henvises bepemarkedet, til avisens øvrige træk og mahognitræ. L; 190 spalter. cm. Pris; 1.200 kr. Gipsbuste af Kong Christian d.10. H: 24 Hvilke effekter kan IKKE annonceres? cm. Pris:1.000 kr. Du kan IKKE bruge loppemarkedet til annoncerTlf: XX XX XX XX

ing af: Ejendomme, sommerhuse, grunde, biler, campingvogne, motorcykler og landbrugsmaskiner, herunder også traktorer. (Disse ting henvises til henholdsvis avisens EJENDOMSSIDER, Flot velourstue. Meget velMOTORSIDER og LANDBRUGSSIDER holdt. Pris 3.500,- eller evt. til rubrikken KØB OG SALG). - Du kanXXIKKE Tlf: XX XX XX for loppeindrykke annoncer med angivelse af dato og klokkeslæt. Disse annoncer henvises til rubrikken annonce om BEKENDTGØRELSER. f. eks. loppe-

100

kr.

markeD meD Hvor stor må annoncen være? angivelse af fylde Annoncen må HØJST 20 ord. Det første biler, motorcykler, ord f.eks. og til slut »tlf. nummer« tiD og»SÆLGES« steD. campingvogne regnes hver for et ord og skal derfor tælles med. ogeller traktorer - Uanset om et ord er forkortet skrevet helt ud, tæller det for et ord. Har du flere effekter henvises til til salg, end en annonce kan rumme, er du velkomavisens øvrige men til at indrykke med flere annoncer, husk dog telStort loppemarked annonce-pladser efonnr. hverAltannonce. gamle tingunder og sager. fra nips til møbler, design, retro. Alle fredage og lørdage Hvad koster en 10-16 loppeannonce? KUN kr.Tlf: 50.00 pr.XXannonce for hver XX XX XX

Indryk en loppemarkedsannonce - og kom ud til 89.121 husstande!

 Kontant

29. JUNI 2016

se eksempler:

Sælges: 2 pers. sofa (længde 165 cm) og lænestol i alcantarstof, kr. 1.000. Lille rundt bord (kirsebærtræ), 60 cm i diam, kr. 100. Tlf: 51 75 97 84

Annoncen sendes til:

...fra kyst til kyst

SE priser: HER!

indrykning. Annoncen betales KONTANT ved indleveringen eller ved check. Beløbet kan ikke vedlægges i frimærker. - Husk: Breve sendt med postvæsenet må IKKE indeholde kontanter!

SE HER!

Hvor bliver annoncen indrykket? Annoncen indrykkes i 8 aviser i Himmerland (totaloplag 101.622 ekspl.): Aars Avis. Farsø Avis. Folkebladet, Støvring, Hadsund Folkeblad. Vesthimmerlands Folkeblad, Løgstør.Vesthimmerlands Avis, Aalestrup. Østhimmerlands Folkeblad, Kongerslev. Nibe Avis.

- INDEN DU LAVER DIN ANNONCE! Vær opmærksom på, at der kan være ændrede indleveringsfrister i forbindelse med helligdagene året igennem.

Hvornår skal annoncen indleveres? Annoncen skal være avisen i hænde senest fredag kl. 9.00 ugen før indrykningen. Annoncer, der modtages senere, indrykkes ugen efter. Annoncer til loppemarkedet kan IKKE indtelefoneres.

Hvad KAN loppemarkedet bruges til? Loppemarkedet er forbeholdt PRIVATE. Der kan annonceres med køb, salg, bytte og »gives væk« af næsten alle BRUGTE effekter. - Momsregistrerede personer og virksomheder kan IKKE bruge loppemarkedet, men henvises til avisens øvrige spalter.

Hvilke effekter kan IKKE annonceres? Du kan IKKE bruge loppemarkedet til annoncering af: Ejendomme, sommerhuse, grunde, biler, campingvogne, motorcykler og landbrugsmaskiner, herunder også traktorer. (Disse ting henvises til henholdsvis avisens EJENDOMSSIDER, MOTORSIDER og LANDBRUGSSIDER eller evt. til rubrikken KØB OG SALG). - Du kan IKKE indrykke annoncer med angivelse af dato og klokkeslæt. Disse annoncer henvises til rubrikken BEKENDTGØRELSER.

Loppe-annoncerne bringes her i førstkommende nummer efter indlevering!

Hvor stor må annoncen være? Annoncen må HØJST fylde 20 ord. Det første ord f.eks. »SÆLGES« og til slut »tlf. nummer« regnes hver for et ord og skal derfor tælles med. - Uanset om et ord er forkortet eller skrevet helt ud, tæller det for et ord. Har du flere effekter til salg, end en annonce kan rumme, er du velkommen til at indrykke flere annoncer, husk dog telefonnr. under hver annonce. Hvad koster en loppeannonce? KUN kr. 50.00 pr. annonce for hver indrykning. Annoncen betales KONTANT ved indleveringen eller ved check. Beløbet kan ikke vedlægges i frimærker. - Husk: Breve sendt med postvæsenet må IKKE indeholde kontanter!

Du kan annoncere meD alt brugt fra hjemmet, Dog ikke biler, motorcykler, Hvor bliver annoncen indrykket? Annoncen indrykkes i 8 aviser i Himmerland campingvogne og traktorer. annoncer herom henvises til avisens øvrige annonce-rubrikker. (totaloplag 101.622 ekspl.): Aars Avis. Farsø Avis. Folkebladet, Støvring, Hadsund Folkeblad. Vesthimmerlands Folkeblad, Løgstør.Vesthimmerlands Avis, Aalestrup. Østhimmerlands Folkeblad, Kongerslev. Nibe Avis.


Task force skal håndtere Brexit

Selv om massive regnbyger gav dårlige betingelser for både deltagere og tilskuere, lykkedes det lørdag Himmerlands LandboUngdom at gennemføre et ganske vellykket og velbesøgt traktortræk i Aars.

Vejrguderne drillede traktortræk i Aars

Storbritannien har stor betydning for dansk landbrug, for dansk fiskeri og for den danske fødevareproduktion. Derfor er der behov for at følge situationen meget nøje i kølvandet på det britiske farvel til EU. På den baggrund har miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen fredag nedsat en task force, der skal følge udviklingen og håndtere de problemstillinger, der vil opstå. - Desværre ser det nu ud til, at vi får splittet vores væsentligste markeder – EU og Storbritannien – i to. Der er desværre sjældent vindere i en skilsmisse. Det handler nu om at sikre danske interesser bedst muligt i det spændingsfelt, der følger af skilsmissen mellem EU og Storbritannien. Vi har store eksportindtægter på spil, og den nye task force vil følge udviklingen tæt og kortlægge de danske interesser inden for fødevarer, landbrug og fiskeri, siger Esben Lunde Larsen.

Medlemmer i task forcen bliver blandt andet Landbrug & Fødevarer, DI, Danmarks Fiskeriforening og Danmarks Pelagiske Producentorganisation. Der har været holdt indledende møder i dag, og allerede i næste uge vil task forcen mødes første gang. Når det gælder eksporten af fødevarer er Storbritannien er et af de vigtigste markeder for Danmark. Den samlede danske vareeksport til Storbritannien udgjorde cirka 39 milliarder kroner i 2015, hvoraf den danske fødevareklynges andel udgjorde 12,9 milliarder kroner svarende til cirka 33 procent. På fiskeriområdet bliver skønsmæssigt 33 procent – svarende til 287.609 tons - af de danske fisk fisket i den britiske økonomiske zone. Værdien heraf skønnes til at udgøre 26 procent – svarende til 873 millioner kroner - af den samlede landingsværdi fra danske fiskere. For eksempel foregår størstedelen af tobisfiskeriet i britisk farvand.

Lørdagens traktortræk i Aars tiltrak trods møgvejr knap 800 tilskuere Af Lars Lindberg AARS: Der blev luftet overalls, træsko både med og uden hæl og paraplyer i lange baner, da Himmerlands LandboUngdom i lørdags arrangerede traktortræk bag Messecentret i Aars. Meteorologerne havde truet med store mængder vand fra oven, og som aftenen skred frem, skulle det vise sig, at der ikke var tale om tomme trusler. Den første traktor spyede sort røg op af skorstenen lidt efter klokken fire om eftermiddagen, og derefter gik det slag i slag indtil samtlige 39 deltagere

Det handler om at være godt forberedt, inden de tonstunge traktorer giver sig til at brøle. Det var Dicte og Espen Nielsen på henholdsvis fire og halvandet år da heldigvis også.

lidt efter klokken 21 havde spillet med musklerne.

De voldsomme regnmængder gjorde livet surt for tilskuerne - heldigvis kunne de stille sulten med gris stegt over bål, og det lunede gevaldigt på en trist dansk sommeraften.

De sidste par timers traktortræk blev dog præget af endog meget hidsige byger, og allerede midtvejs i konkurrencen var baneforholdende langtfra prangende. De sørgelige vejrforhold taget i betragtning var opbakningen til traktortrækket dog i top, og knap 800 tilskuere lagde vejen forbi pladsen, hvor der var godt gang i salget af både kolde øl og bålstegt gris. Indtjeningsmæssigt havde det dog formentlig været en bedre forretning at sælge paraplyer, og Morten Laursen, der var med til at

arrangere traktortrækket, lagde da heller ikke skjul på, at holdet bag trækket ikke var synderligt imponret over vejrguderne. - Taget i betragtning hvilke vejrmæssige udfordringer vi havde, synes jeg egentlig, det gik fint, men det blev virkelig vådt til sidst, og det var umuligt at holde banen god, så det ville da være løgn at sige, at vi er ovenud tilfredse, sagde Morten Laursen, som glædede sig over, at publikum ikke svigtede i samme grad som vejrguderne. - Vi har ikke talt det hele op endnu, men jeg tror, der var knap 800 tilskuere i løbet af aftenen, og det er da meget godt vejr og vind taget i betragtning, sagde Morten Laursen, som kunne afsløre, at traktortrækket ikke blot blev svigtet af vejrguderne. - Dommeren mødte simpelthen ikke op, men heldigvis var der to andre dommere, som skulle deltage i traktortrækket, og de hjalp så hinanden med at få det gennemført. På det punkt var vi heldige med, at de kunne træde til, sagde Morten Laursen.

Ulrik Lemvig • Mobil 22 43 14 46 • www.soettrupms.dk

Presning/Wrapning af rundballer udføres. Mulighed for variabel størrelse fra Ø 1,0 - 1,5 m.

ANDERS JAKOBSEN Hvorvarp - 21 47 14 76

EntrEprEnør- og dræningsmEstEr Ib NIelseN, Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50

Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81 Spuling, af dræn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres

HIMMERLANDS FUGESERVICE v/Peer Juhler Faldvejen 25, 9670 Løgstør Tlf. 98 67 88 77 . Mobil 30 41 21 52 ALT FUGEARBEJDE UDFØRES

Nybyggeri - betonelementer - døre - vinduer - køkken - bad - epoxy


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

SIDE 34

Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S, Aars. Redaktion: Thorkil Christensen (ansvarsh.), Lars Lindberg - tlf. 98 62 17 11 Torsten Hansen - tlf. 98 62 17 11. E-mail: redaktion@aarsavis.dk Annonceekspedition: Himmerlandsgade 150, 9600 Aars, tlf. 98 62 17 11, fax 98 62 27 99. E-mail: annonce@aarsavis.dk

Gudstjenester

Indleveringsfrister for annoncer: Forretningsannoncer og andre større annoncer samt annoncer med farver eller korrektur senest torsdag kl. 9.00. Andre annoncer modtages indtil mandag kl. 11.00. Oplag: 21.634 ekspl. Bladet udsendes hver onsdag.

Søndag den 3. juli 2016

Tryk: OTM Avistryk A/S Har De ikke modtaget avisen senest kl. 19.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00. - Tlf. 99 35 34 34 eller på mail: ndireklamation@nordjyske.dk

Et nyt samarbejde mellem Dyrenes Beskyttelse og Rokkedahl Kylling i Nibe løfter standarden for kyllingeproduktion i Danmark til nye højder. Rokkedahl Kylling starter produktion af en million fritgående og økologiske kyllinger, og etablerer nyt fjerkræslagteri.

Bedre dyrevelfærd for en million danske kyllinger Rokkedahl Kylling fra Nibe tænker stort Der er bedre dyrevelfærd på vej til mange danske kyllinger. Dyrenes Beskyttelse har netop indgået en ny samarbejdsaftale med Rokkedahl Kylling fra Nibe, hvor foreningen stiller sin store ekspertise inden for dyrevelfærd til rådighed for en af landets største producenter af kyllinger. Kyllingeproducenten vil udvikle en ny produktion af fritgående og økologiske kyllinger samt investere i et helt nyt fjerkræslagteri. - Danske forbrugere foku-

serer i stigende grad på god kvalitet og at dyrene har haft et godt liv, men vi oplever, at det i dag er svært at få en dansk kylling, der lever op til det. Derfor omlægger vi en stor del af vores nuværende produktion til både økologiske og fritgående kyllinger, hvor kyllingerne dels har mere plads, lever længere og får adgang til udeareal, siger Anders Laursen, adm. direktør i Rokkedahl Kylling. Etableringen af et helt nyt fjerkræslagteri Nordjylland bidrager også til et kæmpe

løft af kyllingernes velfærd. Det nye slagteri betyder, at de levende kyllinger højest skal transporteres 25 minutter, og det betyder ligeledes et opgør med den traditionelle bedøvelsesform, hvor man anvender strøm til at bedøve kyllingerne. Set med dyrevelfærdsbrillerne på er det med til at sætte barren meget højere på dyrevelfærdsområdet. For Britta Riis, direktør i Dyrenes Beskyttelse, er det et stort skridt for dyrevelfærden, at aftalen er kommet i hus.

- Vi ved, at forbrugerene og detailhandlen i meget høj grad efterspørger kyllinger, der er produceret med høj dyrevelfærd. Derfor er det naturligvis glædeligt, at Rokkedahl Kylling nu tager skridtet og investerer i en produktion af flere fritgående og økologiske kyllinger. Vi er som forening rigtig glade for, at vi kan være med til at højne levestandarden for rigtigt mange kyllinger. Det er et meget stort skridt på vejen, siger hun. Siden efteråret 2015 har Dyrenes Beskyttelse med sin

kampagne ”Tilbage til den gode kylling” arbejdet for at få flere kyllinger produceret med høj dyrevelfærd ud i køledisken. Det er derfor rigtig glædeligt at se, at dette arbejde nu er kommet et stort skridt nærmere. Foreløbigt er aftalen femårig, og i den periode vil der blive realiseret en lang række konkrete tiltag, der skal være med til at udvikle og optimere dyrevelfærden, og Dyrenes Beskyttelse vil stille den nødvendige dyrefaglige rådgivning til rådighed i perioden. Rokkedahl producerer årligt cirka 10 millioner kyllinger i Danmark. Rokkedahls kyllinger vil fremover kunne findes under Himmerland Kylling, Limfjords Kylling og Rokkedahl Kylling.

L&F: Bacon til briterne trods brexit Landbrug & Fødevarer håber ikke Brexit får store konsekvenser Briterne har talt og det blev til Landbrug & Fødevarers store fortrydelse et ja til at forlade det europæiske samarbejde. Det kommer til at skabe usikkerhed for en masse danske virksomheder, som lever af at eksportere fødevarer til Storbritannien. - Det er stærkt bekymrende, at briterne nu forlader EU.

Jeg tror dog stadig på, at der er et marked for dansk bacon i Storbritannien, da man i dag er langt fra at være selvforsynende med landbrugsprodukter. Derfor foreligger der nu et stort stykke arbejde med at få lavet aftaler, der gør, at vi fortsat kan eksportere bacon og andre fødevarer til de britiske øer, siger admi-

nistrerende direktør i Landbrug & Fødevarer, Karen Hækkerup. Danmark har eksporteret til Storbritannien gennem årtier, og der er al mulig grund til at tro, at briterne vil fortsætte importen. - Det er afgørende, at vi hurtigt får en pejling på,

hvordan eksporten af briternes elskede danske bacon fremadrettet vil kunne fungere. Vi ved, at briterne er glade for danske produkter, og vi vil fortsat gerne levere, men det britiske nej giver umiddelbart bank til dansk eksport, siger Karen Hækkerup.

Landbrug & Fødevarer opfordrer nu den danske regering til at sikre, at der så hurtigt som muligt indgås de nødvendige handelsaftaler mellem Danmark og Storbritannien, så danske virksomheder undgår ekstraomkostninger og bureaukrati.

Aars Kirke 10.00 Aars Frikirke 10.00 Skivum Kirke ingen Giver Kirke ingen Blære Kirke 19.00 Gislum Kirke ingen Vognsild Kirke 9.30 Haubro Kirke ingen Ulstrup Kirke 11.00 Gundersted Kirke ingen Veggerby Kirke 10.30 Sønderup Kirke ingen Suldrup Kirke 9.00 Bislev Kirke ingen Ejdrup Kirke 9.30 Løgstør Kirke 11.00 Aggersborg Kirke ingen Kornum Kirke 9.30 Løgsted Kirke ingen Salling Kirke ingen Oudrup Kirke ingen Næsborg Kirke ingen Vindblæs Kirke 9.30 Ranum Kirke 11.00 Malle Kirke ingen Vilsted Kirke ingen Overlade Kirke 9.30 Farsø Kirke 9.00 Vester Hornum Kirke ingen Hyllebjerg Kirke ingen Flejsborg ingen Louns Kirke 10.30 Alstrup Kirke ingen Strandby Kirke 9.00 Ullits Kirke ingen Foulum Kirke ingen Svingelbjerg Kirke 19.00 (friluftsgudtjeneste) Trængstrup Frimenighed. ingen Kgs. Tisted Kirke 10.30 Binderup Kirke ingen Durup Kirke ingen Rørbæk Kirke ingen Grynderup Kirke 10.30 Stenild Kirke ingen Brorstrup Kirke 10.15 Ravnkilde Kirke 9.00 Aarestrup Kirke 9.00 Haverslev Kirke ingen Aalestrup Kirke 10.00

OFFICIELLE ✔ Vikarservice Landbrug Erhverv Transport

✔ Haveservice Hjemmehjælp - valget er frit - valget er dit

Haveplan Omlægning Vedligehold

✔ Hjemmeservice

Smågrisenoteringen

Har du brug for hjælp...

Frit valg Privat Erhverv

www.himmerlandsvikarservice.dk Landbocentret Aars . Tlf. 99 98 97 40

Med den britiske beslutning om at forlade EU, forestår der nu et stort stykke arbejde med at få lavet aftaler, der gør, at vi fortsat kan eksportere bacon og andre fødevarer til de britiske øer, siger adm. direktør i L&F, Karen Hækkerup. Foto: Colourbox.com.

Beregnet notering uge 26 Basis 391,66 (393,55). SPF+Myc 396,66 (398,55). SPF 400,66 (402,55). Økologi 1.100,53 (1.100,53). UK-tillæg 11. Vægt reg. kr./kg 30-40 kg 5,86 (5,76) kr.


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT SIDE 35

Nye rammer og nyt navn til landboauktionen Nordjysk Landboauktion og Eksportstalde åbner - måske - 8. juli i Kgs. Tisted Af Lars Lindberg Aars Landboauktion blev stiftet for 62 år siden, og siden 26. oktober 1954 har der hver fredag været husdyr under hammeren på markedsvej i Aars. Nu er det dog slut. Sidste år solgte Aars Landboauktion lokalerne på Markedsvej til Vesthimmerlands Kommune, og da det ikke lykkedes at blive enig med de potentielle samarbejdspartnere om et nybyggeri ved Messecentret i Aars, så landboauktionen ingen anden udvej end at forlade Aars til fordel for Kgs. Tisted. Der har man nu fundet en passende ramme i den gamle karantænestald på Fælledbækgaard på Elbjergvej 49, og går alt efter planen, bliver den første landboauktion - nu under navnet Nordjysk Landboauktion og Eksportstalde holdt der 8. juli. - Det skrider planmæssigt

Klaus Pedersen, der er daglig leder af Nordjysk Landboauktion og Eksportstalde - det tidligere Aars Landboauktion - ser frem til at skulle svinge hammeren på Elbjergvej 49 i Kgs. Tisted. Han er glad for de nye lokaler og placeringen udenfor Aars, og han håber, at den første auktion på stedet kan holdes 8. juli.

fremad, og det bliver skide godt, men om vi bliver helt klar til 8. juli... Tjahh... jeg

Auktionarius og daglig leder af landboauktionen, Klaus Pedersen, ser frem til at udskifte de noget rustikke rammer på Markedsvej i Aars med de nye lokaler i Kgs. Tisted.

tør sgu ikke love det med sikkerhed, men jeg har, hvad jeg vil kalde et realistisk håb, siger Klaus Pedersen, der er daglig leder af landboauktionen. I disse dage knokler han og håndværkerne for at få stalden på Elbjergvej omdannet til en auktionshal, og selv om han blankt erkender, at han ind imellem mister overblikket over projektet, er han en glad mand. - Det bliver virkelig godt, når vi er færdige. Rammerne bliver perfekte både indenfor og udenfor, og så passer det altså bedre med en land-

Nyuddannede landbrugssmede Torsdag 16. juni var syv landbrugssmedelærlinge til svendeprøve ved Erhvervsskolerne Aars, og efterfølgende kunne da alle syv kalde sig landbrugssmede

efter syv flotte resultater. De syv nyuddannede landbrugssmede er: Christian Tegtmeier Buhl Christensen, Anders Elgaard Kristensen, Ras-

mus Beiner Mortensen, Johan Haugaard Pedersen, Henrik Lykke Rahbek, Søren Riis Svendsen og Michael Sørensen.

boauktion lidt udenfor byen end inde midt i Aars. Det var noget bøvl med de store lastbiler inde midt byen, og så var der jo også lidt lugtgener for naboerne, så jeg glæder mig til at åbne her, siger Klaus Pedersen, der på sin egen lune måde bekræfter, at han også fremover skal svinge hammeren på landboauktionen. - Nu kan man jo aldrig vide sig sikker på noget som helst, men jeg går ud fra, at nogen ville have fortalt mig det, hvis det ikke var planen, siger han med et skævt smil.

Håndværkerne knokler i øjeblikket for at få ombygget stalden på Fælledsbækgaard til en auktionshal, men først når kredsdyrlægen har godkendt byggeriet, kan de første dyr komme under hammeren.

KØB OG SALG POLLED LIMOUSINE TYR

økologisk, 2 år, 15000 kr. Tlf. 20 90 09 10

KORNTØRRING

131 m luftkanal, Ø50 cm, med remme og lukker sælges. Tlf. 22 42 80 46

Halm sælges

Byg-, hvede-, rughalm samt ammoniakbehandlet halm sælges og leveres. Hø leveres.

16. juni bestod disse syv landbrugssmede deres svendeprøve på Erhvervsskolerne Aars.

Selve ombygningen af stalden skrider planmæssigt frem i disse dage, og Klaus

Pedersen er overbevist om, at byggeriet nok skal stå færdigt inden deadline. Det kan dog blive nødvendigt med mange små tilrettelser og ændringer, inden stalden er klar til at modtage de første auktionsdyr, forklarer Klaus Pedersen. - Inden dyrene kan blive lukket ind, skal hele byggeriet godkendes af kredsdyrlægen i forhold til dyrevelfærd, og det er den del, der kan komme til at trække lidt ud. Det er jo umuligt at sige, hvor mange justeringer, der skal til, men der skal selvfølgelig være fuldstændig styr på det hele, så dyrene ikke kommer til skade eller bliver stresset mere end højst nødvendigt, siger Klaus Pedersen. Inden den første landboauktion på Fælledbækgaard skal håndværkerne ikke blot have gjort stalden færdig. Der skal også indrettes et kontor til blandt andre Klaus Pedersen.

Skovsgård, Skellerup, Hobro. Tlf. 98 55 52 22

KØ 167

S E G Ø S BERE

” regaard r ø N p u t. ”Smor d opdræ e m r e ø årsk ha, 230

Jeg vil gerne i kontakt med interesserede købere til ovennævnte ejendom, beliggende Roldvej 52, 9610 Nørager Ring 40 59 60 14 eller mail til evald@evaldborup.dk

Med venlig hilsen Landbrugsmægler Evald Borup


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

SIDE 36

ROLDVEJ 18 FLOT ISTANDSAT STRÅTÆKT EJENDOM MED UDSIGT TIL MARKER Aars Idyllen bliver næppe mere komplet end her på Roldvej 18, hvor denne ejendom har adresse. Foruden et flot renoveret stuehus med stråtækt tag, får du nemlig en skøn grund på 4.543 m2 samt fri udsigt til åbne marker, gravhøje og bøgeskov. Huset ligger helt fredeligt blot 3 kilometer fra Aars, hvor du finder alle hverdagens bekvemmeligheder. Huset, der er opført i 1877, fremstår fuldstændig indflytningsklart efter en totalistandsættelse, der blev færdiggjort i 2009.

NYHED

SOLBAKKEN 8 RENOVERET LIEBHAVERI CENTRALT I AARS MED STOR GARAGE

Villa, 1 fam. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

1.945.000 1.763

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

100.000 9.201/7.348

Bolig m2: 179 Grund m2: Stue/vær: 1/4 Byggeår: 1877/2009 Sag: 258V1600091 Energi:

4.543

Aars Klassisk liebhaverejendom fra 1926 på fredelig, lukket vej centralt i Aars. Gennemrenoveret med respekt for villaens originale detaljer. Flotte materialer og høj komfort for børnefamilien. Med i købet følger et muret lysthus, en garage fra 2005 og en utrolig lækker have. Første sal med loft til kip og synlige hanebånd fra 2003 - ligesom vinduerne, taget og boligens to badeværelser. Åben opholdsafdeling med Invita-køkken, brede gulvplanker i fyrretræ, pejs og brændeovn.

D

NYHED Villa, 1 fam. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

2.495.000 2.177

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: Bolig m2: 222 Stue/vær: 1/6 Byggeår: 1926 Sag: 258258V1600

125.000 11.803/9.426

Grund m2: Kælder m2: Udhus m2: Garage m2: Energi:

1.316 8 28 40 C

ÅBENT HUS LØRDAG D. 02/07 KL. 12.30-13.00 MEJSEVEJ 13 YDERST VELBELIGGENDE UDSIGTSVILLA I ATTRAKTIVT KVARTER

Kom til åbent hus i weekenden! Vi holder åbent hus på disse skønne boliger, så kig endelig forbi!

Aars Udsigten er værd at bemærke, når du ser denne familievenlige og velholdte villa for første gang - men den er også svær at undgå, for fra både stuen, terrassen og haven kan du skue ud over et skønt og frodigt marklandskab. For enden af den lukkede Mejsevej bor I fredeligt og tæt på den flotte natur, der omgiver Aars, og samtidig er der heller ikke langt til børnehave, skole og midtby. Villaen er løbende blevet renoveret med brug af kvalitetsmaterialer, så nye ejere kan flytte direkte ind.

Ring til os på tlf. 9862 4444 og hør nærmere om disse ejendomme.

ÅBENT HUS LØRDAG D. 02/07 KL. 13.15-13.45

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

1.795.000 2.104

90.000 8.479/6.769

Bolig m2: 158 Grund m2: Stue/vær: 1/4 Kælder m2: Byggeår: 1978 Sag: 258V1500252 Energi:

832 79 D

ÅBENT HUS LØRDAG D. 02/07 KL. 14.00-14.30

INGEMANNSVEJ 10 VELHOLDT UDSIGTSVILLA PÅ BLIND VILLAVEJ Aars Er I på udkig efter en tryg ramme om familielivet i mange år frem? Så bør I se nærmere på denne velindrettede étplansvilla i Aars. Her får I ud over god plads også en suveræn beliggenhed på en lukket vej med udsigt over landskabet og naturområdet Tvebjerg. Samtidig kan I glæde jer over kort afstand til skole, fritidsaktiviteter og centrum i Aars. Villaen har foruden en lys vinkelstue tre regulære værelser og to badeværelser. Hertil kommer et godt køkken med spiseplads og et praktisk bryggers.

Villa, 1 fam. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

ØSTERMARKEN 47 VELBELIGGENDE ETPLANSVILLA TÆT VED SKOLE Villa, 1 fam. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

1.475.000 1.823

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: Bolig m2: 156 Stue/vær: 1/3 Byggeår: 1972 Sag: 258V1600009

75.000 6.974/5.567

Grund m2: Udhus m2: Garage m2: Energi:

960 25 25 D

Aars Nu udbydes denne etplansvilla på en af byens bedste beliggenheder på blind villavej med stisystem til både Østermarkskolen, børnehave og midtbyen. Til ejendommen er der garage og dejlig lukket haveanlæg med vestvendt udestue og terrasse, hvor du helt ugeneret kan slappe af. Boligen er særdeles velindrettet bestående af 136 m2 bolig og 18 m2 udestue. Boligen fremstår indvendigt overalt lys og indbydende med hvide vægge og gipslofter. Søger du en indflytningsklar villa i Aars med en super god beliggenhed, så er denne bolig et oplagt valg!

Vesthimmerland Ejendomsmæglere, MDE · Himmerlandsgade 102, 9600 Aars · Tlf. 9862 4444 · vesthimmerland@danbolig.dk · www.danbolig.dk

Villa, 1 fam. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

1.345.000 1.781

70.000 6.377/5.091

Bolig m2: 136 Grund m2: Stue/vær: 1/4 Garage m2: Byggeår: 1975 Sag: 258V1500140 Energi:

891 33 D

Profile for Aars Avis

Ars 20160629  

Ars 20160629  

Profile for ugeavis
Advertisement