Page 1

Til samtlige husstande

89. årgang - Nr. 5

ONSDAG 28. januar 2015

www.aarsavis.dk Tlf. 98 62 17 11 Lokalavisen Aars · Sønderup-Suldrup Avis · Haverslev Avis · Hornum Avis · Vegger Avis

Løssalg: 5,00 kr.

Aars Bibliotek omdannes - og brugerne inddrages i processen Vesthimmerlands Biblioteker har fået ca. 1,8 mio. kr. til to projekter Af Torsten Hansen

Direktør Morten Degn drøfter fordelene ved de nye elmålere med elforsyningens afregningsansvarlige, Winnie Aagaard (til venstre) og Else Skovkær.

En mio. kr. retur til el-forbrugere ■ AARS: Aars-Hornum El-Forsyning tilbagefører i regnskabsåret 2014 1.087.000 kr. til forbrugerne, og der er indregnet en lignende besparelse i aconto-betalingen for 2015. - Billiggørelsen af målerne og effektivisering af elforsyningens drift kommer nu forbrugerne til gode, idet vi ser os i stand til at foretage denne permanente prisnedsættelse, oplyser direktør Morten Degn, AarsHornum El-Forsyning.

- Den opgørelse, forbrugerne får for 2014, hviler på fjernaflæsning. Vi har investeret seks mio. kr. i de nye målere og er overbevist om, at pengene er givet godt ud, understreger Morten Degn. De nye målere er også praktiske, når der er behov for at afbryde elforsyningen til en husstand i tilfælde af tekniske problemer eller manglende betaling. Det kan nu foretages fra elforsyningens administration.

Blue Keld 1l eller 1l

Frit valg

1000

+ pant

Originale Små sure shots

1l

Pr. flaske

7995

spar 10,-

Tilbuddene gælder fra onsdag d. 28. januar til og med lørdag d. 31. januar.

Coca Cola, Fanta, Sprite

■ AARS: Aars Bibliotek er på vej til at ændre indretning og til en vis grad også funktion. Antallet af udlån af fysiske bøger falder, og biblioteket har netop kasseret en række fagbøger, i erkendelse af at faglitteratur i højere grad søges på nettet. Derfor arbejder biblioteksleder Bo Jacobsen, Vesthimmerlands Kommune, på at omforme kommunens fire biblioteker, så de passer bedre til borgernes behov og ønsker. Bo Jacobsen har til det udtænkt to projekter der kan være med til at gøre bibliotekerne mere brugervenlige. Vesthimmerlands Biblioteker har søgt Kulturstyrelsen om penge til projekterne og har sammenlagt fået cirka 1,8 mio. kroner. Det

Biblioteksleder Bo Jacobsen ønsker at gøre bibliotekerne i Vesthimmerlands Kommune til mere end blot bogudlånere.

ene projekt hedder ”HackDitBibliotek”, og det andet ”Småt brændbart”. Det første er rent lokalt, mens det andet sker i samarbejde med Brønderslev Bibliotek og tre andre kommuners biblioteker.

GRATIS GLUHWEIN OG SAFTEVAND VED KONCERTEN

maria montell

maria montel

fredag 30. januar kl.16.00, kimbrertorvet, aars

fredag 30. januar kl.16.0 , kimbrertorvet, a rs

- kompetencer til en fremtid med succes

Bliv en bedre leder Den grundlæggende lederuddannelse

Vi starter nyt forløb den 24. februar. Lær dig selv bedre at kende og bliv en bedre leder. Kurset indeholder 5 moduler om: Ledelse og samarbejde Kommunikation som ledelsesværktøj Konflikthåndtering Mødeledelse - situationsbestemt ledelse Medarbejderinvolvering i ledelse

“Jeg lærte at agere frem for at reagere”,

Carsten Nørhave, butiks- og lagerchef, Hjallerup Maskinforretning.

Læs mere om kurset og hvordan du tilmelder dig på erhvervsskolerne.dk eller kontakt fuldmægtig Malene Terp.

www.gangidanmark.nU

Aars Handelsstandsforening Markedsvej 3 - 9600 Aars -Tlf. 96 37 76 00

- Vi ønsker at inddrage brugerne og indbyder dem til at deltage i processen om, hvad biblioteket skal rumme i fremtiden. Vi har tanker om, at biblioteket i langt højere grad bringes i spil som en lokal ressource,

hvor der kan skabes nye fællesskaber, netværk eller hjælp i hverdagen, siger Bo Jacobsen. - I første omgang vil vi satse på børnefamilier og seniorer. I Aars har vi også fokus på de studerende. Vi vil skabe rum og aktiviteter på biblioteket, som tiltrækker brugerne, forklarer Bo Jacobsen. I år sker processen i Aars, mens de øvrige biblioteker kommer med næste år. Aars Bibliotek skal nyindrettes. Til det har biblioteket hyret designer Anne Halskov. Hun skal ”hacke” bibliotekets møbler, genbruge dem og omdanne dem, så de måske får nye funktioner. Projektet skal give ideer til at skabe tidssvarende tilbud og være med til at transformere biblioteket fra det traditionelle biblioteksrum til fremtidens bibliotek.

www.aars.dk

Østre Boulevard 10 Tlf. 9698 1000 aars@erhvervsskolerne.dk 9600 Aars Fax 9698 1080 erhvervsskolerne.dk


2 Ugens navne

Aars Avis

Aars Avis - egnens lokalavis siden 1927

Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S Ansvh. redaktør Thorkil Christensen aarsavis@aarsavis.dk Oplag: 17.991

I redaktionen: Lars Lindberg Torsten Hansen redaktion@aarsavis.dk Annoncemodtagelse: Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11 . Fax 98 62 27 99 annonce@aarsavis.dk Salgskonsulent Morten Freundlich Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 8-16. Fredag kl. 8-15.00 Har De ikke modtaget avisen senest kl. 19.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00 - tlf. 98 92 89 00 - eller kontakt os på www.aarsavis.dk via kupon der findes under info-kontakt.

Himmerlandsgade 80 9600 Aars - Tlf. 98 62 34 88

Bedemand Birgitte og Hans Landry Det er vigtigt, at du ved dødsfald får præcis den hjælp og rådgivning, du har brug for - diskret og omhyggelig. Alle aftaler kan træffes i dit eget hjem.

Træf os personligt døgnet rundt

70 70 20 20 41 41 41 41

Aars Begravelsesforretning . Himmerlandsgade 26 . Aars www.hanslandry.dk

FARSø BEGRAVELSESFORRETnInG Højgårdsvej 24, Farsø

Telf. 98 63 13 24 Aftaler træffes gerne i hjemmet

Dorthe O. Nielsen www.farsobegravelse.dk

På betryggende måde ordner vi alt vedrørende

Claus Hylleberg

Medl. af

BEGRAVELSER OG BISÆTTELSER - overalt i landet!

Medlem af Danske Bedemænd

FAGLIG, ETISK OG LOKAL

Exam. bedemænd Jens Møller & Annette Rolighed

AALESTRUP: 98 64 18 69 · AARS: 98 62 58 69 Nørrehedevej 5 · Aalestrup 9620 · vesthimmerlandsbegravelse.dk

Indleveringsfrister: Forretningsannoncer , større annoncer, samt fællesaverteringer med andre blade: Torsdag inden kl. 9.

Off. bekendtgørelser (møder, indbydelser, taksigelser og lign.), forlystelser og loppeannoncer: Fredag inden kl. 9.

Dødsfald Thordal Bjerregaard, Oustrupvej 2C, Aars, 83 år. Han voksede op i en stor søskendeflok i Simested og kom som ung ud at tjene på landet.. Da han blev gift med Grethe etablerede parret sig i Aars. Thordal Bjerregaard fik arbejde hos en brøndborer, senere på et traktorværksted, og til han gik på efterløn som isolatør i et VVS-firma. Fugle var Thordal Bjerregaards store interesse. Han havde tropefugle i volierer og var meget aktiv i Aars Fugleforening, hvor han også sad i bestyrelsen. I en lang årrække var han desuden i bestyrelsen for Aars Radio- og Fjernsynsklub og for Aars Folkedanserforening. Som pensionist involverede Thordal Bjerregaard sig i arbejdet i Aars Tværfaglige Efterlønsklub, hvor han blev valgt til bestyrelsen. Han var desuden en ivrig petanquespiller, deltog i møderne i Aars Aktivitetscenter og i udflugter. Han var således en aktiv pensionist, som gerne ville være sammen med andre. Thordal Bjerregaard havde et lyst sind og var nem at omgås. For Thordal Bjerregaard var det især børn og børnebørn der satte kulør på hverdagen efter han i 1992 mistede sin hustru. Han havde da også glædet sig til at skulle blive oldefar for første gang, men en lungesygdom forværredes, og han sov stille ind på sygehuset i Hobro. Thordal Bjerregaard efterlader to døtre og en søn.

Dødsfald Forhenværende kommunalarbejder Aage Nielsen, Højvang, Aars, 71 år. Aage Nielsen, der også blev kaldt Bette Aage, sov stille ind på Aalborg Sygehus efter kort tids sygdom. Aage Nielsen var født og opvokset i Tolstrup. Han var ud af en søskendeflok på syv. Som ung kom han ud og tjene ved landbruget. Han kom til Svenstrup Gården og på en gård ved Grynderup ved Nørager. Aage Nielsen tjente sin værnepligt på Nr. Uttrup Kasserne. I 1964 var han udsendt som FN soldat på Cypern - på hold 1. I 1965 blev Aage Nielsen gift med Irene Nielsen. De fik tre børn sammen. De købte ejendommen i Tolstrup, som han løbende byggede om på. Aage Nielsen blev ansat ved Aars Kommune i 1968, han var ansat ved vejvæsnet i 38 år, hvor han varetog opgaver, som at køre med kommunens slamsuger, senere med en rendegraver, og som mange kendte ham, når han slog vejrabatter. Små rubrikannoncer (køb og salg): Mandag inden kl. 11

I flere år var han tillidsmand og i bestyrelsen i SiD. Aage Nielsen var en mand med mange jern i ilden. I over 25 år var han medlem af hjemmeværnet. Hans fritidsinteresse var i 18 år mink. Han drev farmen på ejendommen i Tolstrup, og senere på Tinghøj, sammen med en søn. Senere var han daglig leder af Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Hornum. Selv om pensionsalderen var nået, blev han ved. Han var også et kendt ansigt på genbrugspladserne i Aars og Farsø. Aage Nielsen havde den sorg at miste sin hustru i 1999, efter 34 års ægteskab. Men han var meget social. Han kom med i singleklubben, hvor han mødte Pia Meier. De nåede at få 15 gode år sammen. På den måde fik han også to bonusdøtre samt deres familier, som han holdt rigtig meget af. Han elskede, når børnebørnene var på besøg, og specielt Anton Pedersen, når han kom efter skoletid, så skulle der makkes og regeres. For tre år siden flyttede han til Aars sammen med Pia Meier. Han var en rigtig handy mand, og gå på mod det havde han til det sidste, hvor han gennem det sidste halvandet år har opført ny garage, samt lagt belægning og lavet have. Aage Nielsen var et socialt og varmt menneske, han var åben og ærlig. Hvilket gjorde, at døren altid var åben for besøg. Ja og så faldt der altid en ”røverhistorie” af. Aage Nielsen efterlader sin samlever Pia Meier, fire sønner og to steddøtre.

Runde fødselsdage

28. JANUAR 2015

Ugens portræt

Lilian Skovhus fejrer 40 års jubilæum Regnskabsassistent Lilian Skovhus, Høgholtvej 15, Sønderup, 9541 Suldrup, kan 1. februar 2015 fejre 40 års jubilæum i Dansk Landbrugsrådgivning. Den 1. februar 1975 satte den nyuddannede revisorassistent, Lilian Skovhus, sig til tasterne i Himmerland Samvirkende Landboforening i Aars. Gennem sin læretid hos Revisor Christensen i Aars havde hun haft adskillige landmænds momsregnskaber mellem hænderne, så det var helt naturligt for hende at fortsætte i det spor, da hun fik muligheden hos landboforeningen. Som nyansat fik hun, efter nutidens forhold, flere tidskrævende arbejdsopgaver. Blandt andet at skulle skrive forretningsregnskaber ind. Det foregik på gennemslagspapir, og hvis der blev skrevet et tal forkert, så måtte hun starte forfra. På den måde havde det konsekvenser hver gang, man var lidt uopmærksom. Gennem tiden er landbrugene blevet færre, men regnskaberne blevet større. Lilian Skovhus har fulgt mange af områdets landbofamilier tæt, og flere af kunderne har haft en smittende effekt på arbejdsglæden, så hun er fortsat inden for landbrugsrådgivningen – i dag i LandboNords ØkonomiRådgivning i Fjerritslev. Privat bor Lilian Skovhus sammen med sin

Niels H. Rebstrup, Svoldrupvej 181, Gislum, torsdag, 29. januar.

85

Finn Moos, Spurvevej 5, Aars, mandag, 2. februar.

70

Karin Kjemtrup, Torstenlundvel 1, Skørping, lørdag, 31. januar.

65

Abonnementspris: 780,- pr. år. Løssalg 5.- kr. pr. nummer fra bladets ekspedition eller i Kvicklys kiosk, Aars.

mand Lars Skovhus i et nedlagt landbrug i udkanten af Sønderup, hvor de tidligere har haft en besætning med malkekøer. I dag har de to voksne børn, en søn og datter, og tre børnebørn. Meget af fritiden går med hjemmet, familien og haven. Af og til bliver det også til et kort hotelophold rundt omkring i Danmark – allerhelst et sted med en interessant historie. Ifølge Lilian Skovhus er der stadig mange spændende steder tilbage for hende og Lars at besøge. Jubilæet bliver fejret med en reception for kunder, forretningsforbindelser, familie og kolleger torsdag den 5. februar i Idrætscenter Jammerbugt, Fjerritslev. brugt både på tennis, badminton og på børnebørn, som hun har syv af, og forslår de ikke, låner hun undertiden af andre. Ture i ind og udland er der også blevet tid til, og for det meste foregår det i autocamperen. Dagen fejres sammen med familien.

85

Inger Pristed, Brorsonsvej 30, Aars, søndag, 1. februar. Inger Pristed har øvet sig på pensionisttilværelsen de sidste tre år, idet hun gik på efterløn fra sit arbejde som dagplejer i 2012. Da havde hun været dagplejer i 34 år, og har nydt sit arbejde med børn og kolleger gennem alle årene. Adskillige er de børn som i tidens løb, har gået gennem hendes hænder, og

Lilian Skovhus.

Minilæsser stjålet

hun forsøger stadig at følge med i, hvordan det er gået dem i livet, og her er Facebook hende en god hjælp. Inger Pristed er uddannet sygehjælper og er i besiddelse af en stor empatisk evne, hvad enten det er børn, det drejer sig om, eller andre der har brug for hendes hjælp. Hun er hurtig på fingrene og altid klar til at hjælpe. Efterlønstiden er blevet

BJØRNSHOLM: Fredag mellem kl. 7.30 og 15.15 har tyve skaffet sig adgang til en kostald på Saltgårdsvej i Bjørnsholm. Fra kostalden er stjålet en rød-grå minilæsser af mærket VM Loader. Minilæsseren har stelnummer HW 201106006. Tyvene er kommet ind gennem en åben port. De har startet minilæsseren og kørt væk med den. Den er sandsynligvis kørt op på en lastbil. Minilæsseren har en værdi på 130.000 kroner.

Lokale meddelere: Anne K. Møller, Jyllandsgade 6 Tlf. 23 24 41 57 E-mail: annekjm@gmail.com

Lokale meddelere: Kirsten Olsen, Vognsild, Østrup og Vestrup Tlf. 98 65 85 46 E-mail: olsen4@email.dk

Inger Pristed.


Aars Avis

28. JANUAR 2015

SIDE 3

TAK

Vor kære far

Jens Larsen * 9. januar 1924 er stille sovet ind Aars, den 22. januar 2015

Børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn Begravelsen finder sted fra Aars Kirke lørdag den 31. januar kl. 11.00

Min kære Aage Vor kære far, svigerfar, bedstefar og oldefar Frederik Junker (t.v.) fra 3x på VHG sammen med sin makker fra Lyngby, Nikolaj Linder-Steinlein, på Fynbo Foods’ stand.

Gymnasieelever i Aars på sprogcamp AARS: Ud over den almindelige undervisning forsøger man på Vesthimmerlands Gymnasium og HF at give nogle ekstra udfordringer til særligt talentfulde elever. I sidste weekend var det således nogle sprogtalenter, der fik et tilbud om at deltage i en sprogcamp, som Hjørring Gymnasium de senere år – med stor succes – har arrangeret i samarbejde med studerende og undervisere fra AUU. I år deltog der omkring 175 elever fra 32 af landets gymnasier. Målet var at hjælpe de unge til at styrke deres fremmedsprogskompetencer og få dem til at udvikle sig sammen med andre sproginteresserede. Deltagerne blev præsenteret for fire forskellige workshops i løbet af weekenden. For eksempel handlede en af dem om kulturforståelse og simultantolkning, mens en anden var om telefon- og mailkommunikation. Otte forskellige sprog var repræsenteret, og inden for hvert sprog blev deltagerne sat sammen i grupper, der skulle præsentere en fiktiv virksomhed. Weekenden blev afsluttet med en messe, hvor campens deltagere fik

rig mulighed for at teste deres sprogfærdigheder ved at tage imod gæster udefra. Det bedste hold inden for hvert sprog fik flotte præmier. Her var en af VHG-deltagerne, Frederik Junker fra 3x, med på det vindende hold i tysk. Frederik Junker gav efter weekendens oplevelser udtryk for, at han havde haft meget ud af campen. Det havde for eksempel været en sproglig udfordring at blive sat ind i translatørboksen for simultant at oversætte fra tysk til dansk. Det havde også været interessant at skulle henvende sig til en bestemt målgruppe for en virksomhed. I tysk skulle deltagerne sælge for eksempel marmelade for Fynbo Foods, mens det i fransk var hospitalsudstyr for LBN Medical A/S og i italiensk fisk fra Polar Seafood. Endelig skal man ikke glemme det sociale ved at møde kammerater fra andre gymnasier med samme interesse for sprog. Lørdag aften havde det endda været lidt grænseoverskridende, da deltagerne havde lært noget om latiamerikansk kropssprog og kommunikation, idet Søren Frølund havde instrueret i salsa.

Fredagscafé på Aars Bibliotek AARS: Efter en pause i december er Vesthimmerlands Biblioteker klar med en ny runde af de populære Fredags-caféer. Sæsonens første fredagscafé på Aars Bibliotek finder sted fredag, 30. januar, hvor Ejner Larsen står for en eftermiddag med sange og fortællinger i vinterens tegn. Ved fredags-caféen i februar kan man møde bib-

liotekschef Bo Jacobsen, der fortæller om en rejse til Cuba i efteråret 2014, og i marts fortæller Gitte Juel, Strandby, alias Madam Mim om nye terapiformer. Fredags-caféerne finder sted den sidste fredag i måneden i udlånslokalet på Aars Bibliotek. Biblioteket byder på en kop kaffe og en småkage, og alle der har lyst, kan møde op.

Aage Nielsen ”Bette Aage” * 14. januar 1944 i Tolstrup er stille sovet ind efter kort tids sygdom Aars, den 21. januar 2015 Langt oppe i himlen i det fjerne er der en varm og kærlig stjerne, den er sendt fra vores hjerter op til dig og hvisker stille: Vi elsker dig

Pia Steen og Lone Ib og Tatiane Niels og Sanne Rene og Mona Børnebørn og oldebarn Bisættelsen finder sted fra Aars Kirke fredag den 30. januar kl. 13.00

TAK EFTER DØDSFALD

HJERTELIG TAK

for venlig deltagelse ved Anna Lise Kristensens begravelse. Tak for hilsner, blomster og kranse. Svend Kristensen og børn

TAK

til alle dem som har sendt en hilsen til Rolf på hans sidste rejse. Tak for varme tanker, besøg og blomster. På familiens vegne Anny og Karl Aage Sørensen

HJERTELIG TAK

for venlig deltagelse ved vor kære far, svigerfar, morfar, farfar og oldefar Thordal Bjerregaards bisættelse. Tak for de mange smukke blomster, kranse og pengegaver. En stor tak til sognepræst Niels Lai for den smukke og personlige tale i kirken. På familiens vegne Paula, Kalle og Lene

Hjertelig tak

for venlig deltagelse ved vor kære far, svigerfar, bedstefar og gode ven Svend Jørgensens bisættelse. Tak for de smukke blomster og kranse. En særlig tak til hjemme - og sygeplejen og personalet på Palliativ afdeling for kærlig pleje, støtte og omsorg. En stor tak til Niels Lai for den smukke og personlige tale i kirken. Morten og Anita Lone og Kim Hilda

for opmærksomheden ved Ellen M. Christensens død og begravelse. Familien

AL OPMÆRKSOMHED

til min fødselsdag frabedes. Agnes Nielsen

Lægehuset Haverslev

Klinikken passes i februar måned af Læge Niclas Seth Sørensen

Tillykke med sølvbrylluppet

AL OPMÆRKSOMHED

i anledning af min fødselsdag frabedes venligst. Ove Nielsen, Skivum

ÅBENT HUS

Da jeg runder endnu et skarpt hjørne, vil jeg gerne se familie, naboer og venner til en bid mad den 14. februar 2015 fra kl. 13.00 i Multihuset i Gundersted. Tilmelding senest den 10. februar 2015 på 98 66 11 65/ 20 66 72 71. Med venlig hilsen Doris Rask

INDBYDELSE

I anledning af min fødfød selsdag vil det glæde mig at se familie, ven venner og bekendte til lidt mad - drikke og hyggelig samvær onsdag, den 4. februar 2015 kl. 17.00 på Den Kinesiske Mur, Aars Kærlig hilsen Else Sørensen SU senest den 31. januar tlf. 98 62 53 89

til vores mor og far Juno og Henning den 10. februar 2015. Morgenmusik klokken 8.00 på Aatoften 46, 9600 Aars. Hilsen Kristian, Michael og Ronald.

Indsamling til loppemarked Lions Club Aars har løbende indsamling af effekter til sit årlige loppemarked. Har man effekter (kun brugbare ting, ikke tøj), som man vil skænke til Lions loppemarked, kan man blot ringe på tlf. 40 83 34 08 (Poul Poulsen), hvorefter afhentning vil blive arrangeret, eller benyt vores container på genbrugspladsen i Aars

Musikgudstjeneste i Ulstrup Kirke

Søndag den 1. februar kl. 19.30 Provst Hanne Petersen: Liturgi Jens Hostrup: Saxofon Anne Elisabeth Appel: Orgel

Velkommen til kyndelmissestemning i kirken

Advokatvagt i Aars Advokatvagten yder gratis vejledning vedr.: ■ Separation - skilsmisse ■ Bodeling ■ Ægteskab iøvrigt ■ Papirløst samliv ■ Forældremyndighed ■ Arv ■ Ansættelse ■ Forbrugerkøb ■ Leje ■ Fast ejendom ■ Erstatning ■ Forsikring ■ Håndværk og reparation ■ Tjenesteydelser ■ Offentlige myndigheder ■ Skat ■ Straf ■ Naboforhold ■ Konkurs, betalingsstandsning ■ Udlæg, tvangsauktion ■ Skøder, fast ejendom m.m. Rådhuset 1. torsdag i hver måned kl. 16,00-17,00 Kun personlig henvendelse


Aars Avis

SIDE 4

Vesthimmerlands Kommunes annoncer bringes i de fleste tilfælde blot som en overskrift og en enkelt linie eller to. I de tilfælde findes hele nyheden ved at benytte linket til hjemmesiden. Borgere, der ikke har adgang til internettet, kan tilgå dette på kommunens biblioteker og hos Borgerservice i Aars.

D E T

S K E R …

Byrådet inviterer indenfor! Byrådets møder er offentlige, så interesserede er velkomne til at deltage i det månedlige møde. Det foregår i Byrådssalen på Rådhuset i Aars, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars, torsdag den 29. januar 2015, kl. 16.00. Dagsordener og referater kan findes på www.vesthimmerland.dk/dagsorden

Fredagscafé Med udgangspunkt i årstiden vinter byder vi sammen med Ejner Larsen velkommen til en eftermiddag med vintersange og fortælling. Fredag den 30. januar kl. 16.00 på Aars Bibliotek. Gratis adgang, tilmelding ikke nødvendig.

Generalforsamling

Østrup Gymnastikforening

Den 10. februar 2015 kl. 19.00. Sted: Skolekøkkenet på Vestrup Skole. Dagsorden ifølge vedtægterne. Bestyrelsen

Solvangs Venner fredag den 13. februar 2015 kl. 14.30

Dagsorden iflg. vedtægter. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Efter kaffen underholdning af ”en lille flok amatører”. Henv. angående kørsel ml. kl. 8.00 - 9.00 samme dag.

Gratis sundhedstjek for mænd

Mød Xinxin Gudbjörnsson kendt fra ”Xinxin og de fortabte indvandrere” Xinxin lægger op til debat, inviterer til diskussion og giver stof til eftertanke, når hun præsenterer opdragelsesmetoden ”Den kinesiske tigermor”. Tirsdag den 3. februar kl. 19.00 på Aars Bibliotek. Billetter á 50 kr. på himmerlandsbilletten.dk. Se mere om arrangementerne på: www.vhbib.dk

Nytårskoncert med Nordjyllands Ungdomssymfoniorkester Festligt Nytårsrepertoire spillet af unge klassiske musikere fra hele Region Nordjylland. Søndag den 1. feb, kl. 14.00 i Dronning Ingrid hallerne i Farsø. Gratis adgang! Arrangør: Vesthimmerlands Kulturskole

Vegger Bogcafé Vegger Bogcafé genåbner tirsdag den 3. februar kl. 17.00 Velkommen i bogcaféens nye lokale i Vegger Idræts & Kulturhus. Bogudlån og mulighed for afhentning af materialer bestilt hos Vesthimmerlands Biblioteker. Betjening hver tirsdag kl. 17.00 - 18.00. Derudover selvbetjening for alle, der har adgang til huset.

Cafe om det lille barns sproglige udvikling

Lørdag d. 31. januar kl. 10 - 14 på Renovest i Oudrup Fredag d. 6. februar kl. 11 - 15 på Renovest i Aars Få tjekket dit blodtryk og fedtprocent, og få en snak om sundhed og Sundhedscentrets tilbud til mænd

LOPPEMARKED

Aars Y’s Men’s Club Aa

ÅBNINGSTIDER: Hver torsdag kl. 14.30-17.00 Første lørdag i hver måned kl. 10.00-12.00

Besøg vort store loppemarked og gør en god handel! Indsamling og aflevering af brugbare effekter hver torsdag mellem 14.30-17.00, eller efter aftale.

M E D D E L E L S E R

Y’s Men’s Clubben yder økonomisk støtte bl.a. i lokalområdet.

Kommuneplantillæg, lokalplaner og landzonetilladelser

Alle stillingsopslagene kan ses i deres fulde længde på www.vesthimmerland.dk/ledige-stillinger Pædagog til Vestermarkskolens SFO Vestermarkskolens SFO søger en pædagog til fast stilling på 30 timer, til besættelse snarest.. Ansøgningsfrist: 16. februar 2015.

afholder generalforsamling den 12. februar 2015 kl. 19.00 i Aktivitetscentret, Bymidten, 9600 Aars Dagsorden iflg. vedtægterne. Foredrag ved fodterapeut Inge Merete Vestergaard.

afholder

Generalforsamling fredag den 13. februar 2015 kl. 17.00 på Den Kinesiske Mur. Efter generalforsamlingen er der spisning.

Tilmelding senest d. 6. februar på tlf. 27 62 63 82. Alle er velkomne.

Markvænget 36, Aars

Se info: www.aars.ysmen.dk

RING: Aars: Tlf. 40 28 70 07 - 98 62 19 24 Farsø: Tlf. 98 66 30 89 Aalestrup: Tlf. 61 75 66 61

J O B

Vesthimmerlands Lokalforening

Renovest og Sundhedscenter Vesthimmerland inviterer til gratis sundhedstjek for mænd

Arrangement for forældre til børn i alderen 0-2 år. Ålestrup bibliotek onsdag den 4 februar kl. 10.00. Oplæg om sproglige aktiviteter og hvad forældre selv kan være opmærksomme på. Afholdes af tale-høre konsulent fra PPR. Cafeen er gratis.

Offentliggøres kun digitalt og kan ses på: www.vesthimmerland.dk/afgoerelser Her kan du læse om dine muligheder for at gøre indsigelse og klage.

Mandag den 2. februar kl. 14.00

på Hotel Farsø. Skriften Calibri skal anvendes Emne: »Rejsen frihed - en indre og ydre rejse« til tekstentili annoncerne Lone Mørch - barn af Himmerland - tager os med på en rejse over Europa, Asien og Amerika, der har givet en dyb personlig frihed og en forståelse for kulturens indflydelse på kvindelig identitet. Derefter generalforsamling. Alle er velkommen. Entre + kaffe 85 kr.

afholder generalforsamling

Aflysning Foredraget Dronerne er her, som skulle have fundet sted på Aalestrup Bibliotek den 2. februar er desværre AFLYST. Vi arbejder på at finde en anden dato.

28. JANUAR 2015

HIMMERLANDS KUNSTMUSEUM har hermed fornøjelsen at invitere til åbning af udstillingen

Stederne ER der

Inge Bjørn - Annette Holdensen Randi Nygaard Lium - Anne Marie Egemose

Tekstil og Fiber

Fredag d. 30. januar kl. 15 - 17

Foreningskonsulent i Vesthimmerland Brænder du for foreningsliv? Har du et stort kendskab til og netværk i foreningslivet? Bliver du motiveret af at arbejde med projekter og netværk?. Så er her mulighed for at omsætte idrætsinteresse og faglighed til et spændende job med udfordringer og ansvar. Stillingen er nyoprettet i et indtil videre 3 årigt samarbejde mellem DGI Nordjylland og Vesthimmerlands Kommune for at styrke idræts- og foreningslivet. Ansøgningsfrist: 3. februar 2015.

Else Kragh byder velkommen. Kunstnerne vil fortælle om deres værker og liv. Der vil være et mindre traktement. Udstillingen varer indtil 28. april 2015. Finissage 28. april 2015 kl. 15 - 17 i anledning af Inge Bjørns 90 års fødselsdag med festtale af Else Marie Bukdahl, tidl. rektor ved Det Kongelige Kunstakademi.

Himmerlandsgade 27 . 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 . www.vesthimmerland.dk

Himmerlands Kunstmuseum Søndergade 44 . 9600 Aars . 98 62 35 77

Med venlig hilsen

Jubilæumsreception Vor forretningsfører

Jens Damgaard

har 1. februar 2015 været ansat hos Aars Boligforening i 25 år. I den anledning indbydes til reception på Aars Hotel, Himmerlandsgade 111, 9600 Aars Fredag den 30. januar 2015 kl. 13.00-16.00. Bestyrelsen

AARSBO www.aarsbo.dk

Sogneaften

For de sangglade - og alle andre! En aften i selskab med forfatter, digter, foredragsholder og debattør, Iben Krogsdal. Tirsdag den 3. februar kl. 19.30 i Aalestrup Konfirmandhus. Mød op til en spændende aften, hvor Iben Krogsdal bl.a. fortæller om sin salmedigtning og vi skal synge sammen med Aalestrup Kirkes kor. Alle er velkomne – Pris 40 kr. incl. kaffe Aalestrup Menighedsråd


Aars Avis

28. JANUAR 2015

SIDE 5

Forretningsfører i Aars med sans for boligbyggeri Aars Boligforening markerer på fredag Jens Damgaards 25 års jubilæum som forretningsfører AARS: Jens S. Damgaard, kan søndag, 1. februar se tilbage på 25 år som forretningsfører hos Aars Boligforening. Det er en periode, med voldsom udvikling – ikke mindst takket være jubilarens ukuelige arbejdsindsats og energi. Da Jens Damgaard blev ansat, var stillingen deltids med tre ugentlige arbejdsdage og forretningsføreren som eneste ansatte i administrationen. Aars Boligforening havde på det tidspunkt 250 lejemål og to viceværter. I dag er der seks fuldtidsansatte medarbejdere i administrationen, 1100 lejemål og 13 viceværter. Jens Damgaard er født i Tinglev. Efter realeksamen blev han 1966-69 uddannet i Nordborg Bank. Efter et år ved Dragonregimentet i Holstebro blev Jens Damgaard ansat i samme bank, som nu var fusioneret til Sydbank. I 1974 blev han ansat som filialbestyrer for Sparekassen Sydjyllands afdeling i Bevtoft og senere som leder af ekspeditionsafdelingen i pengeinstituttets lokalhovedkontor i Agerskov. Fra 1982 var han forretningsfører for Mejlby Andelskasse i Himmerland, indtil han i 1990 blev forretningsfører i Aars Boligforening. Jens Damgaard bosatte sig sammen med hustruen, Inger, i Hejring ved Klejtrup. Når valget faldt på Himmerland, skyldtes det blandt

råds Foretagsomhedspris. Daværende erhvervsrådsformand, Svend Jørgensen, motiverede tildelingen således: ”Aars Boligforening har i allerhøjeste grad været med til at sætte sit direkte og synlige præg på bybilledet og har ydet et stærkt bidrag til udviklingen i Aars”. Boligforeningen markerer forretningsfører Jens Damgaards 25-års jubilæum ved en reception på Aars Hotel på fredag.

Jens Damgaard og formand, Niels Krogh Madsen, udgør et slagkraftigt team bag Aars Boligforening.

Jens Damgaard orienterer Kronprinsesse Mary om Aars Boligforenings 66 træhuse på den store boligmesse i Bellacentret i september 2014.

Kirkesanger i 25 år

andet, at Jens Damgaards hustru er født og opvokset i Oue – for øvrigt som datter af den lokale præst – og at Jens Damgaards mor er fra Valsgaard. Parret traf hinanden, da Jens Damgaard var på besøg hos en af sine morbrødre i Valsgaard. De to havde heste som fælles interesse, og det var ikke underligt, at de mødtes på hesteryg i det himmerlandske. Det er således heller ingen tilfældighed, at den landbrugsinteresserede Inger og Jens Damgaard i dag driver en gård på 20 tønderland med 17 hestebokse som et flot stutteri. Den store interesse for heste har også smittet af på deres tre børn: Sønnen underviser og tilrider ungheste på Vasehus Ridecenter ved Klejtrup, yngste datter, som er kemiingeniør på AKV Langholt, deltager ii dressurkonkurrencer til

Hornum, Vegger og Haubro. Hertil kommer, at der på Lucernevangen i Aalestrup er 13 træhuse under færdiggørelse, så denne naturskønne bebyggelse ved Simested Å i løbet af 2015 vil tælle 23 træhuse. Aars Boligforening står også bag opførelsen af 18 lejligheder i Falken i Løgstør. Aars C – det store kvarterløftprojekt ved Himmerlandsgade – skrider planmæssigt frem og vil i 2016 skaffe byen 55 lejligheder og et stort areal til kontorer og detailhandel. Projektet anslås at koste 165 millioner kr. Aars Boligforening erhvervede i 1993 den tidligere lægebolig på Kirkegade 2 til administrationskontor. Herfra styres den aktive boligforening, indtil administrationen kan rykke over i 225 kvadratmeter kontor i stueplanet af Aars C.

Jens Damgaard har mange talenter. Fra sin mor arvede han en helt eminent sangstemme. Sammen med sin tvillingesøster modtog han klaverundervisning som barn. Ved realeksamensafslutningen på Tinglev Skole i 1966 fik Jens Damgaard sin ilddåb, da han med sin flotte tenorstemme sang et af hovedpartierne i P. E. Hartmanns og H.C. Andersens ”Tavlebordsduetten” fra operaen Liden Kirsten. Det gik rigtig godt, og forretningsføreren har bevaret sin interesse for musik og sang op i voksenalderen. Nu er det kirkegængerne i Ulbjerg og Lynnerup, der har udbytte af sangstemmen, idet han er en dygtig kirkesanger – hvilket han for øvrigt også har været i 25 år. Jens Damgaard gør meget for at holde stemmen ved lige. Han har således flere gange deltaget i kursus på Vestervig Kirkemusikskole.

og med middelsvært niveau, mens den ældste datter, der er cand.oecon. i Ikast-Brande Kommune, dyrker ridesport på hobbyniveau.

Succesfuld udvikling Stillingen som forretningsfører i Aars Boligforening varetager Jens Damgaard med stor dygtighed. Gode resultater skorter det ikke på: Aars slap for at se på slagteriets nedslidte bygninger i årevis, da Boligforeningen med god støtte fra Sparekassen Himmerland og Aars Kommune ryddede slagterigrundenog i perioden 20042009 opførte Himmerlandsparken med 134 lejligheder. I 2006 sluttede opførelsen af 16 lejligheder i Aalestrups Tårnborgprojekt. Samme år indledtes opførelsen af 24 træhuse ved Hans Egedes Vej i Aars. De blev senere suppleret med yderligere træhuse i Aars,

Aars Boligforening fusionerede i 2007 med Hornum Boligforening og 1. januar 2011 med Boligforening Nørrevang i Aalestrup. Boligforeningen viderefører deladministrationn af boligforeningerne i Løgstør og Fjerritslev. At Aars Boligforening også kan gøre sig gældende på landsplan viser den kendsgerning, at boligforeningens stand på ”Almene Boligdage” i Bella Center København i 2014 påkaldte sig stor opmærksomhed. Blandt de interesserede gæster på boligforeningens stand var Kronprinsesse Mary. De fremragende resultater, som Jans Damgaard i samarbejde med Boligforeningens bestyrelse med formand Niels Krogh Madsen i spidsen, står bag, bevirkede, at Aars Boligforening i 2012 blev tildelt Aars Erhvervs-


Aars Avis

SIDE 6

28. JANUAR 2015

Skivum Vandværk A.m.b.a. afholder generalforsamling onsdag den 11. februar 2015 kl. 19.30 i Skivum Forsamlingshus.

Generalforsamling i

Haversdals Venner Torsdag d. 19 Feb. kl. 14.30 på Haversdal.

Dagsorden: Vedtægtsændring.

Efter generalforsamlingen er der kaffe og bankospil. Vel mødt til en hyggelig eftermiddag Dagsorden iflg. vedtægter

Hilsen Bestyrelsen

DILETTANT

i Blære Forsamlingshus Vi viser dilettantstykket

Med parlør og coach i udkantsdanmark Forestilling for alle pensionister mfl. Torsdag den 5. februar kl. 19.00 i Blære Forsamlingshus. Pris: 50 kr. incl. kagebord, mulighed for kortspil herefter.

Fredag den 6. februar kl. 19.00. Entre: Børn: 30 kr. incl. kagebord 50 kr. Voksne: 40 kr. incl. kagebord 60 kr. Lørdag den 7. februar kl. 13.30. Entre: Børn: 30 kr. Voksne: 40 kr. Lørdag den 7. februar kl. 18.30 med spisning. Menu: Svinekam m. både kartofler og årstidens salat, islagkage efter stykket. Pris for menu, forestilling og natmad er 150 kr. Tilmelding på tlf. 41 10 13 43 eller mail: lyngholmgaard@aars.dk senest onsdag den 4. februar. Dilettantstykket vises kl. 20.00. Pris for dilettantstykket, dans og natmad 75 kr. Støtteforeningen for Blære IF

Bestyrelsen

Aars Seniorer

Danseaften på Kimbrer Kroen, Aars fredag den 30. januar kl. 19.00 - 23.00. Musikken leveres af Lars Palle, Gug. Alle er velkomne. NB: Husk bankospil hver tirsdag kl. 19.15 på Kimbrer Kroen. Bestyrelsen

Generalforsamling Østrup-Vognsild Pensionistforening Ordinær generalforsamling, afholdes tirsdag den 10. februar 2015 kl. 14.00

I Østrup klubhus. Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde 8 dage før. Efter generalforsamlingen fortæller Sonja Krog Hansen om demente. Bestyrelsen

Vestrup Skole holder Åben skole

torsdag den 5. februar kl. 18.00 – 21.00

Der er fællesspisning kl. 18.00. Pris kr. 30, - inkl. kaffe/the med kage. Medbring selv service. Overskriften er denne gang: Lokalområde Vestrup under besættelsen Randi Thomsen og Per Nørgaard fortæller historier og erindringer fra lokalområdet i krigsårene. Tilmelding til spisning senest 2. februar til skolen eller Kernehuset.

www.aarsteaterbio.dk www.aarsteaterbio.dk

A.R.F Multimedie Generalforsamling (Radio og Fjernsynsklub)

Chaplin Chaplin

i Aktivitetscentret, Bymidten 15, 9600 Aars onsdag den 11. februar 2015 kl. 19.00. Dagsorden iflg. vedtægter. Forslag senest 5 dage før. Bestyrelsen

overrækkes overrækkes lørdag den 7. februar kl. 13.00

A.R.F. Støtteforening Aars Generalforsamling

Aars Kulturpris 2015 Aars Kulturpris 2008 lørdag den 2. februar kl. 13.00 Velkomst PrebenKyndesen Kyndesen Velkomst ved ved formand formand Preben

”Musik af elever fra Sang på ogtværs” musik opføres fra Talentklassen, Vesthimmerlands Gymnasium Vesthimmerlands Kulturskole Chaplin overrækkes af næstfmd. Chaplin overrækkes af kulturchef Borella Kultur- og Fritidsudvalg Asger Bruno Andersen ”Chaplin” kommer til Vesthimmerland Sang, Dans og Drama fra Greyhound og Aarsbiz “PowerDancers” indtager scenen Film overraskelse

Alle interesserede er velkomne

Alle interesserede er velkomne Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Aars Teater Bio

i Aktivitetscentret, Bymidten 15, 9600 Aars onsdag den 11. februar 2015 kl. 19.30. Dagsorden iflg. vedtægter. Forslag senest 5 dage før. Bestyrelsen

AARS AVIS - når det skal være lokalt!

Kinesisk tigermor fortæller i Aars AARS: Xinxin Gudbjörnsson er TV-vært, forfatter og ledercoach. Vi kender hende fra TV, hvor hun med programmerne ”Xinxin og de fortabte indvandrere”, ”Sådan opdrager du en vinder” og ”Tigermor og lektiekuren” har skabt opmærksomhed omkring den kinesiske måde at skabe motivation på. Tirsdag, 3. februar gæster hun Aars Bibliotek med foredraget ”Kinesisk tigermor – hvorfor og hvordan”. En tigermor er en mor, der ønsker at gøre sit barn klar til livets udfordringer gennem hårdt arbejde og disciplin. I sit foredrag kommer Xinxin ind på, hvorfor mange kinesere vælger at være tigerforældre for deres

Xinxin Gudbjörnsson holder foredrag på Aars Bibliotek.

børn, hvordan man gør og fordelene og ulemperne ved opdragelsesmetoden. Hendes foredrag giver stof til eftertanke og lægger op til debat, når hun stiller spørgsmålet, hvad vi kan lære af de kinesiske tigerforældre.

Egon kan rykke på tidsplanen i Aars AARS: Renoveringen af Østermarkskolen forløber planmæssigt. Dog har stormen Egon rykket så kraftigt i renoveringens overdækning, at der er kommet vand ind. Det betyder, at der skal ske en tørring inden der kan isoleres.

Processen følges nøje af Teknologisk Institut. Det kan måske betyde en forskydning af tidsplanen. Ifølge tidsplanen skal nuværende etape afsluttes til påske, hvorefter den sidste etape (fløj 1) påbegyndes.

Chaplin-prisen uddeles i Aars AARS: Der bliver sat fokus på kulturen, når Chaplin overrækkes til årets prismodtager lørdag, 7. februar ved et festligt arrangement i Aars Teater Bio. Chaplin bliver uddelt for 12. gang, og prisen gives til en person eller en gruppe af personer, som har ydet er særlig indsats for kulturlivet. Sidste år modtog Lene Weiss prisen. Borgerne er også i år kommet med forslag til kandidater, og indstillingerne er meget velbegrundede. Overrækkelsen af Chaplin sker ved Bruno Borella, kulturchef i Vesthimmerlands Kommune. Det fysiske bevis på

modtagelsen af prisen Chaplin er et kunstværk. Chaplin 2015 er udført af billedhugger Jan Anker Petersen, Alstrup, og Chaplin doneres af Aars Kulturråd. I dagens program ved prisoverrækkelsen indgår blandt andet sang og musik fra Talentklassen, Vesthimmerlands Kulturskole. Der er tale om engagerede elever fra Talentklassen i Vesthimmerlands Kulturskole. De spiller og synger på et meget højt musikalsk niveau, så det er en dejlig oplevelse at lytte til deres præstationer. Kristian Kjær og Katrine Dissing vil spille og synge sammen, mens Ebbe Michelsen og Oscar Wetche spiller henholdsvis klassisk og rytmisk klaver. Der er desuden sang, dans og drama fra Greyhound Stage Company og Aars Business School.

Fra Aars Teater Bios repertoire

10 års jubilæum på Luxaflex i Hornum Stort tillykke til James 1. februar 2015

Den danske underholdende komedie: ”Mænd og høns”, og den omtalte amerikanske actionfilm: ”American Sniper” er på biografens repertoire den dag Chaplin overrækkes. Dagen efter vises animationseventyret ”Big Hero” og familiefilmen Paddington. I tiden op til Kulturprisoverrækkelsen vises dramaet: ”En chance til”.


Aars Avis

28. JANUAR 2015

SIDE 7

AARS MANDAG - SØNDAG 8 - 21 Danske salmonellafrie Entrecote af filet. hele kyllingelår Ungkvæg

G A ND

PR. PK.

Ø S L

I T G

A D RE

F

20

00

Gluten Flour Hvedemel 2 kg

10

00

Fynbo marmelade Flere varianter. 550 g

10

00

100 G

PR. PK.

5

00

3 lags - 6 ruller/606 g 3 ruller/546 g

PR. 1/2 KG

LØS VÆGT SLIK

Ved køb af mere end 6 stk. pr. dag er prisen 11,60 pr. stk.

Luksus toiletpapir el. køkkenrulle

6

95

10

00

NYHED - NYHED - NYHED - FRISK BRØD HVER DAG FRA BAGER

HVER ONSDAG:

HVER LØRDAG - SØNDAG:

Formbrød

Onsdagssnegl

Rundstykker

5

00

PR. STK.

12

00

PR. STK.

HVER TIRSDAG:

1 STK.

Der tages forbehold mod leveringssvigt, afgiftsstigninger, udsolgte varer, billed- og trykfejl.

100

00

PR. PS.

Karolines revet pizzatopping

20

00

4 STK.

PR. PK.

Ved køb af mere end 6 stk. pr. dag er prisen 34,95 pr. stk.

200 g

8 - 12%

Ca. 750 gr.

PR. GL.

Rema 1000 Dybfrost 1500 g

Hakket dansk oksekød

2

00

Tilbuddene gælder til og med lørdag, 31. januar

AARS

Søndergade 36, Aars • Tlf. 98 62 36 13


Aars Avis

SIDE 8

28. JANUAR 2015

Vintertilbud

Øjenvippe-ekstensions jenvippe-ekstensions Normal 750,-

NU

650,-

Gælder indtil 28. februar

Beauty Boxen v/Gilda M. D. Pereira

Kosmetolog / Massør / Fodplejer

Postbakken 20 | 9640 Farsø | Tlf. 98 63 27 28 | 24 63 83 28 www.beauty-boxen.com

INGE-MARIE GATTEN

Farsø Sygehus får nu sin femte operationsstue (arkivfoto).

Nu også med online booking! www.imgatten.dk

Nu igen ÅBENT for tilgang

Tandbehandling Med hjertet på rette sted!

Himmerlandsgade 68, 1. sal • 9600 Aars • tlf. 98 62 29 90 tandlaege@imgatten.dk • www.imgatten.dk

Annoncetelefon 98 62 17 11

Udvidelser i Farsø sikrer flere nordjyske operationer Farsø Sygehus kan øge med 600 operationer årligt VESTHIMMERLAND: Flere hofte- og knæpatienter vil fremover kunne blive opereret på Aalborg Universitetshospitals ortopædkirurgiske afdeling i Farsø. En ny operationsstue indvies 30. januar. Forventningen er, at man nu kan øge antallet af operationer med 600 årligt i Farsø. I forbindelse med Region Nordjyllands ønske om at hjemtage flere af de operationer, man hidtil har fået foretaget uden for regionen,

har Aalborg UH, Ortopædkirurgisk Afdeling i Farsø fået mulighed for at lave en ny operationsstue. - Det er glædeligt, at flere borgere med den nye operationsstue nu kan blive opereret her i regionen, hvilket er til gavn for både den enkelte borger og regionens økonomi. Vi får samtidig udmøntet den del af den politiske aftale omkring sammenlægningen af Sygehus Himmerland og Aalborg Universitetsho-

Drømmer du om at blive selvstændig køkkenmontør?

Nyt Syn Aars - Anlægsvej 6 - 9600 Aars Tlf. 98 62 10 90 - nytsyn.dk

Kunne du tænke dig, at blive selvstændig køkkenmontør og montere kvalitetskøkkener og -bad fra JKE Design, så har vi kundegrundlaget og forretningen klar til dig. Vi kan tilbyde dig et godt samarbejde med et meget stabilt og velrenommeret firma. Så hvis du er rigtig god til at betjene kunder, er positiv og fleksibel, dygtig til dit håndværk og med meget stor ordenssans og har erfaring i køkkenmontering, så er det dig, vi gerne vil have en snak med. Helst henvendelse fra personer, der ikke er etablerede i forvejen, da vi selv ønsker at uddanne og støtte vores nye montør. Alle henvendelser bliver behandlet med fuld diskretion. Ring venligst til Butikschef Preben Bisgaard på Tlf.: 9671 4324 inden evt. personlig møde.

spital, som handlede om at øge den ortopædkirurgiske aktivitet på Farsø Sygehus. I Farsø er der skabt en unik faglighed omkring ortopædkirurgien, som vi nu styrker yderligere, siger regionrådsmedlem Thomas Hav, formand for Byggeudvalget. Ifølge ledende overlæge Poul Hedevang Christensen, Ortopædkirurgisk Afdeling, Farsø, betyder den ekstra stue, at man i Farsø kan lave yderligere ca. 240

Optiker

Indehaver

Stylist

Line

Kent

Annette

Nyt Syn Aars, Optik og kontaktlinseklinik

ALT I ELARBEJDE Køl - hårdehvidevarer Varmepumper - radio/tv Preben Nielsen

Christian Gregersen

Limfjordsvej 10 - 9670 Løgstør - Tlf. 9867 1933 - 9867 6280 info@midtfjordel.dk - www.midtfjordel.dk

St. Ajstrup v/Nibe

KØKKEN- OG HVIDEVAREBRUGSEN Brugsvej 7, St. Ajstrup · 9240 Nibe

Tlf. 98 35 53 11 - www.st-ajstrup.dk

Mandag - fredag kl. 9.00 - 17.30 - Lørdag og søndag lukket

Højeste dagspris gives for jern og metaller

g

in d forretn Bundsoli dle med! at han

Følg os på

Facebook

Nedskæring foretages overalt Biler modtages til skrotning

NiBe ProdukT ISO 14001

- det miljørigtige valg Aalborgvej 55, 9240 Nibe Tlf. 98 35 18 54 - www.skrotten.dk

hofte- og knæudskiftninger. - Derudover kan vi tilbyde ekstra plads til akutte operationer fra Aalborg, som derved skulle få frigjort tid til de mere komplicerede operationer, siger Poul Hedevang Christensen. Med den nye operationsstue forventer man at kunne øge antallet af operationer i Farsø med ca. 600, hvoraf halvdelen vil være overflytninger fra Aalborg. Med den nye operationsstue kommer afdelingen op på i alt fem operationsstuer og bliver derved den største målt på operationskapacitet, hvis man ikke medregner den dagkirurgiske enhed i Aalborg. - For nordjyderne skulle det gerne betyde kortere ventetider til både forundersøgelse og behandling på sigt, siger Poul Hedevang Christensen.

Flere ansatte og ombygning Udvidelsen af kapaciteten i Farsø er ikke alene godt for patienterne. For at kunne udføre de mange flere operationer, har det været nødvendigt at ansætte flere medarbejdere. - Vi har øget antallet af medarbejdere inden for næsten samtlige områder – sekretær, operationspersonale, sengeafdelingen, sterilcentralen, anæstesiafdelingen samt læger. Så nu er vi alt i alt omkring 100 ansatte i den ortopædkirurgiske del af Farsø, siger Poul Hedevang Christensen. Det øgede antal operationer betyder en stigning i ambulatoriebesøg. Det medfører, at en større ombygning af den tidligere medicinske afdeling i Farsø er på vej, idet lokalerne nu skal fungere som ambulatorium for ortopædkirurgien.


Aars Avis

28. JANUAR 2015

SIDE 9

Seks guld, fem sølv og fire bronze medaljer til danseglade fra Aars Mange debutanter hos Aars Business School på sejrspodiet i Ry

Eleverne så gamle udgaver af Aars Avis i ”spisebordsformat”.

Elever så Aars Avis i spisebordsformat AARS: Lærer Birgitte Boas fotograferede, eleverne kiggede og lyttede, og Malene Larsen fra 9.a på Aars Skole skrev referat, da klassen forleden tilbragte en såkaldt UUV-time (Ungdoms Uddannelses Vejledning) på Aars Avis. Holdet blev vist rundt og fik et indblik i dagligdagen med fremstilling af avis og tryksager. Der var også lejlighed til at se gamle aviser i arkivet, f. eks. en årgang 1965 af Aars Avis i det såkaldte ”spisebordsformat”, som er betydeligt større end de nuværende tabloidsider, som også kaldes ”frokostformat” . -Vi kiggede med store øjne, da vi så en meget stor printer, noterede Malene Larsen. Det er virksomhedens seneste nyanskaffelse -

en flere meter lang digital printer, som er ved at blive installeret. Eleverne så de første tryk inden de gik ud i bogtrykkeriet og undrede sig over, at der blev sprøjtet støvregn ud i lokalet. De fik at vide, at det sker for at undgå statisk elektricitet så papiret er nemmere at arbejde med i trykmaskinerne. Eleverne fik også lidt at vide om de forskellige faggrupper der er ansat på avisen - journalister, sælgere, kontorfunktionærer, grafikere, trykkere og ufaglærte. Alle har en vigtig funktion for at få avisen på gaden. Eleverne spurgte også ind til uddannelse og løn og fik med konkrete eksempler svar på deres spørgsmå inden de skulle tilbage til Aars Skole til undervisning i tysk.

DANS: 15 medaljer ud af 28 mulige. Dansestudiet, Aars Business School, er meget godt tilfreds med resultaterne fra de Jyske Mesterskaber i disco og hip hop, som de deltog i i Ry ved Silkeborg. Guldvinderne var: Debutanterne i disco duo for børn 1 Freja Rydborg og Anna Olesen. Debutanterne i hip hop gruppe for børn 1 Freja Rydborg, Anna Olesen, Naya Damborg og Augusta Mørk. Debutanterne i hip hop gruppe for junior 1 Augusta Varshøj, Johanne Torp, Laura Schmidt og Klara Bruhn. Line Bro i disco solo for junior 1 rekrutteringsrækken (guldmedaljen rykker hende nu videre som Talentdanser). Julie og Line i disco duo for junior 1 rekrutteringsrækken. Karoline Lund og Mette Fonnesbæk i Hip hop duo for Junior 1 rekrutteringsrækken. Sølvvinderne: Anna Olesen i hip hop solo for begynder børn 1. Debutanterne Emilie Kajsa og Johanne Carøe i disco duo for Børn 2 begyndere. Debutanterne Johanne Torp og Klara Bruhn i disco duo for junior 1 begyndere. Debutanterne Augusta Mørk og Naya Damborg i disco duo for Børn 1 begyndere. Debutanterne Sille Hejndorf, Marie-Johanne Jensen, Melanie Østergaard og Therese Pedersen i

Det blev blandt andet til guld til fire-mands junior.

hip hop gruppe for børn 2 begyndere. Bronzevinderne: Debutanterne Therese Pedersen & Melanie Østergaard i disco duo for børn 2 begyndere, Julie Clausen i disco solo for rekruttering junior 1 (placeringen rykker hende fra næste turnering videre til Talentrækken). Debutanterne Johanne Carøe og Julie Clare i hip hop gruppe for begyndere børn 2. Helena Quist og Anna Broch i disco duo for voksen Super Konkurrencedansere. Som det fremgår var der en del debutanter med, som alle klarede sig over al forventning og mildest talt løb med det hele. Udover medaljevinderne var følgende flotte placeringer: Disco solo: Emilie Kajsa: 1. plads i A-rækken. Johan-

Salon 2000

Vestergade 35 9620 Aalestrup

98 64 26 26

- Salonen for både

Vestergade 18 9620 Aalestrup

98 64 14 64

mænd og kvinder

ne Carøe: 5. plads i mesterrækken. Kathrine Olesen: 3. plads i B-rækken. Katrine Gislum: mesterrækken. Anna Broch: 3. plads i Arækken. Caroline Harding blandt de 12 bedste i rekruttering junior 2. Disco duo: Marie-Johanne Jensen & Sille Hejndorf : mesterrækken (blandt de 12 bedste). Clara Varshøj & Laura Schmidt : mesterrækken (blandt de 8 bedste). Cecilie Tolbod & Julie Clare: 1. plads i A-rækken. Hiphop solo: Kathrine Olesen nr. 4 i junior 1 talentrækken (hun rykker nu til konkurrencerækken fra næste turnering). Augusta Mørk blandt de 10 bedste i begynder børn 1. Hiphop duo: Emilie Kajsa

& Cecilie Tolbod nr. 5 blandt debutanterne i børn 2. Klara Thomasbjerg & Julie Thomsen blandt de 8 bedste. Helena Quist & Julie Carstensen blandt de 8 bedste. - En rigtig dejlig turnering hvor danseglæden var i højsædet. Kammeratskabet var som altid helt i top, og det er dette som instruktørteamet er allermest stolt af efter en så forrygende weekend. Ungerne havde en fest på gulvet og det er alt hvad det handler om. De knokler til træning, knokler derhjemme, og har en fest når vi er ude. Det hele gælder om at vinde over sig selv og have det sjovt, så kommer resultaterne ”helt af sig selv”, siger Louise Hejlskov, der er indehaver af Aars Business School. Kvalitets el-scootere til den rigtige pris! Fønix Komfort El-Scooter v. Jens Erik Andersen Torupvej 6, 9640 Farsø Tlf: 61 66 05 75 www.fonixkomfort.dk

Vi reparerer også alle former for el-scootere! isning fremv Gratis s dig! ho

- Frihed til livet Vi kører i hele Nordjylland

SPAR MANGE PENGE - LEJ HJEMMEFRA Book alpint udstyr til uge 8 nu! • • • • •

Komplet voksen pakke kr. 575,- for 8 dage Komplet junior pakke kr. 475,- for 8 dage Komplet børne pakke kr. 375,- for 8 dage Salg af ski - skistøvler og snowboard Slibning og voksning af ski og snowboard

Se priser og mere på www.golfogski.dk Henrik

Stine

Åbent på nr. 35 Eleverne i 9.a. på Aars Skole henlagde en undervisningstime til Aars Avis.

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag

9.00-17.30 9.00-17.30 9.00-17.30 9.00-17.30 9.00-19.00 LUKKET

Sanne

Åbent på nr. 18 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag

9.00-17.30 9.00-17.30 9.00-12.30 9.00-17.30 9.00-19.00 LUKKET

Golf & Ski www.golfogski.dk

Michael: 40633918 Ulf: 21810118 Oustrupvej 73, 9600 Års

Åbent hver torsdag fra kl 16.30-20.00 eller efter aftale!

NYHED: FAST RENTE PÅ 1,5%* I 20 ÅR Nu kan du få et 20-årigt realkreditlån med afdrag og en fast lav rente på 1,5%. Har du et variabelt forrentet lån – så grib muligheden og fasthold den lave rente i 20 år. Har du et fastforrentet lån med en pålydende rente på 3,5% eller derover – så få en beregning på, om 1,5% i 20 år er noget for dig. Har du planer om boligforbedringer, så er et 20-årigt lån med fast rente oplagt. Det er sikkert og billigt og har samtidig indbygget friværdibeskyttelse, når renteniveauet igen begynder at stige”.

Ring til 70 10 21 79 alle dage mellem 9-21. Eller send en mail til kundecenter@brf.dk Hans Olsen er uddannet statsaut. ejendomsmægler og har 15 års erfaring med finansiel rådgivning og vurdering af ejendomme.

* 20-årigt lån, 1.000.000 kr. udbetalt, hovedstol ca. 1.063.800 kr. (ved kurs 96,4 og inkl. ekspeditionsgebyr, tinglysningsservice og -afgift, kurtage og kurstab). Pålydende rente 1,50 %, ÅOP 2,79 %. Mdl. ydelse før skat ca. 5.673 kr. Samlede betalinger ca. 1.303.500 kr. før skat.

1,5%* Rek

ord fast re lav nte


Aars Avis

SIDE 10

28. JANUAR 2015

TV-PROGRAMMER ONSDAG 28. JANuAR 05.10 05.55 06.25 11.15 12.00 12.25 15.25 17.00 17.50 18.00 18.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.30 00.00 00.05 00.45

Emmerdale. 2 afsnit De store katte Formiddagsprogrammer Antikkrejlerne Antikduellen Eftermiddagsprogrammer Columbo: I rørt vande Downton Abbey TV Avisen Antikduellen Nyhedsblok med Aftenshowet Bonderøven Rigtige Mænd Danmarks Indsamling - Mads Steffensen i Haiti TV Avisen med Penge og Sporten Irene Huss : Tavshedens cirkel OBS Dirty Sexy Money Natfjernsyn

06.00 06.30 11.30 12.00 12.40 15.35 15.55 16.10 16.25 17.00 17.20 17.50 18.40

Nyhederne, Sporten og Vejret Go’ morgen Danmark Grænsepatruljen Nyhedsblok Eftermiddagsprogrammer Alarm 112. 2 afsnit Grænsepatruljen Hvem vil være millionær? Razzia Nyhedsblok VM-håndbold: Studiet Nyhedsblok VM-håndbold: Kvartfinale (m) direkte VM-håndbold: Studiet Bitz’ store kur Nyhedsblok Natholdet Top 20 Funniest Natfjernsyn

20.40 21.25 22.00 22.45 23.20 00.10

TORSDAG 29. JANuAR 05.10 05.55 06.25 11.15 12.00 12.25 15.25 17.00 17.50 18.00 18.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.30 00.05 00.45 01.35

Emmerdale. 2 afsnit De store katte Formiddagsprogrammer Antikkrejlerne Antikduellen Eftermiddagsprogrammer Columbo: Når rampelyset kalder Downton Abbey TV Avisen Antikduellen Nyhedsblok med Aftenshowet Skattejægerne Mary: Kronprinsesse med en sag Kontant TV Avisen med Bag Borgen og Sporten Hercule Poirot: Mordet i det blå tog Dirty Sexy Money Hamish Macbeth Natfjernsyn

06.00 06.30 11.30 12.00 12.40 13.30 14.20 15.15 15.55 16.25 17.00

Nyhederne, Sporten og Vejret Go’ morgen Danmark Grænsepatruljen Nyhedsblok Hvem vil være millionær? Nybyggerne Hjemme bedst CPH Lufthavnen. 2 afsnit Grænsepatruljen Razzia Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’aften Danmark Den åbne grænse - Razzia special Station 2: Stop tyven Nyhedsblok VM-håndbold: Studiet Natholdet Top 20 Funniest Natholdet Grænsepatruljen. 2 afsnit Natfjernsyn

20.00 20.40 22.00 22.45 23.15 23.50 00.40 01.10 02.10

fREDAG 30. JANuAR 05.10 05.55 06.25 11.15 12.00 12.25 13.05 13.45 15.25 17.00 17.50 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 21.25

Emmerdale. 2 afsnit De store katte Formiddagsprogrammer Antikkrejlerne Antikduellen Kender du typen? Hammerslag Kriminalkommissær Foyle Columbo: En identitetskrise Downton Abbey TV Avisen Antikduellen TV Avisen med Sporten og Vejret Disney Sjov X Factor TV Avisen med Vores vejr 21 Jump Street. Amr. actionkomedie fra 2012 23.10 Out of Sight. Amr. thrillerkomedie fra 1998 01.05 Natfjernsyn

06.00 06.30 11.30 12.00 12.40 13.30

Nyhederne, Sporten og Vejret Go’ morgen Danmark Grænsepatruljen Nyhedsblok Hvem vil være millionær? Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed Hjemme bedst CPH Lufthavnen. 2 afsnit VM-håndbold: Studiet VM-håndbold: Semifinale (m), direkte Nyhedsblok med Go’aften Danmark Inkasso. Dansk actionkomedie fra 2004 James Bond: Casino Royale. Amr./eng. action-thriller fra 2006 The Green Hornet. Amr. actionkomedie 2011 Natfjernsyn

14.15 15.15 16.00 16.25 18.00 20.00 21.25 23.50 01.55

løRDAG 31. JANuAR 05.20 Hvor ingen skulle tro, at nogen kunne bo 05.50 Liv på fjeldet 06.30 Piger støber kugler. Can. dramaserie 07.15 Forunderlige verden - Tigeren vender tilbage 08.05 Tæt på tigeren 09.00 Livet på savannen - de store katte. Japansk naturprogram fra 2013 09.50 Downton Abbey 10.40 I farezonen 11.30 Rigtige Mænd 12.00 DR1 Dokumentaren: Børnene med de blå mærker 13.00 Arvingerne 13.55 Danmarks Indsamling - Mads Steffensen i Haiti 14.25 Mary: Kronprinsesse med en sag 14.50 Kun en pige. Dansk drama fra 1995 17.30 X Factor 18.30 TV Avisen med Sporten og Vejret 19.00 Danmarks Indsamling 2015. Fra Terminalerne ved havneindløbet til Købehavn sender Danmarks Indsamling direkte det 9. show i rækken 00.00 Ni til fem. Amr. komedie fra 1980 01.45 Besat af fortiden. Amr. thriller fra 1996 03.50 Water Rats

06.00 06.05 06.20 06.40 07.05 07.25 08.00 12.00 12.20 12.55 13.30 16.50 17.05 17.50 17.55 19.00 19.45 20.00 21.05 21.40 22.10 00.20 02.10 04.00

Bernard. 2 afsnit Mouk Den tasmanske djævel Ninjago Chima Turtles Go’ morgen Danmark Nyhederne Anders & Torben - tvillingerne fra Holstebro Anders & Torben - tvillingerne i Thailand Kurs mod fjerne kyster. Rejsereportage med Mikkel Beha Erichsen. 4 afsnit SuperMatchen: Studiet SuperMatchen: HC Odense-TTH (k), direkte Nyhedsblok SuperMatchen: HC Odense-TTH (k), direkte Nyhedsblok VM-håndbold: Studiet Danmark har talent Best of Bremen Allstars Danmark har talent - afgørelsen The Town. Amr. thriller-drama fra 2010 Four Brothers. Amr. action-thriller fra 2005 Observe and Report Nyhederne og Vejret

SøNDAG 1. fEbRuAR 05.00 Hvor ingen skulle tro, at nogen kunne bo 05.30 Hvad skete der lige her 06.30 Piger støber kugler 07.15 Ekspedition Ny Guinea. Dokumentarserie fra BBC fra 2009 08.05 Vild med heste - Argentina 09.00 Okinawa-rottens genkomst 09.50 Naturens dyrebørn 10.40 I farezonen 11.30 OBS 11.45 Kommissær Winter: Næsten død mand. Sv. krimiserie. 2 afsnit 13.40 Verdens fedeste byer - Hongkong 14.30 Strictly Ballroom - De forbudte trin. Austr. kultfilm fra 1992 16.05 Hele Danmarks Mikkel 16.50 Kærlighedsromanen. Austr. romantisk komedie fra 1999 18.30 TV Avisen med Sporten og Vejret 19.00 Den frosne planet 19.50 Bag om den frosne planet 20.00 Arvingerne 21.00 21 Søndag 21.40 Sporten 21.50 Jamaica-kroen. Eng. drama-miniserie fra 2014 23.15 En natklubværtindes død 00.05 Whitechapel: Den maskerede morder 00.50 Unge Montalbano: Dødeligt såret 02.40 Natfjernsyn

06.00 06.05 06.20 06.40 07.05 07.25 08.00 12.00 12.20 13.10 14.00 14.20 16.10 17.05 19.00 19.30 20.00 21.00 23.15 23.50 01.00 01.50 02.15 02.45 04.00

Bernard. 2 afsnit Mouk Den tasmanske djævel Ninjago Chima Turtles Go’ morgen Danmark Nyhederne Årgang 0 Hvem vil være millionær? Dansk quizshow VM-håndbold: Studiet VM-håndbold: Bronzekamp (m), direkte VM-håndbold: Studiet VM-håndbold: Finale (m), direkte Nyhederne Regionalprogram Toppen af poppen. Seks stjerner i Mexico Warrior. Amr. action-drama fra 2011 Best of Bremen Allstars. 100 procent sketchshow Station 2: Stop tyven På smuglerjagt i Caribien - med destroyeren HMS Manchester på mission Toppen af poppen Kystpatrulje Miami Sky Cops. 2 afsnit Nyhederne og Vejret

Dr2

ONSDAG 28. jANuAr 07.00 11.00 11.35 12.00 12.30 15.05 15.50 16.20 17.00 18.00 18.55 19.30 20.00 20.30 21.00 22.00 22.30 23.00 23.55 00.25

DR2 Morgen Mit liv som plejebarn På sporet af maden AnneMad i Spanien Eftermiddagsprogrammer P1 Debat på DR2 AnneMad i Spanien Nak & Æd DR2 Dagen Sagen genåbnet Familien Danmark I Forandring Javel, hr. statsminister DR2 NU Blok på bistand Blå øjne Det politiske menneske Deadline Kvindernes revolution i Yemen DR2 NU Natfjernsyn

07.00 11.00 11.25 11.50 12.15 15.05 15.50 16.20 17.00 18.00 18.55 19.25 20.00 20.50 21.35 22.30 23.00 23.55 00.50 01.15

DR2 Morgen Familien Danmark I Forandring På sporet af maden AnneMad i Spanien Eftermiddagsprogrammer P1 Debat på DR2 AnneMad i New York Nak & Æd DR2 Dagen Sagen genåbnet Familien Danmark I Forandring Javel, hr. statsminister Den vilde monsun Mediemogulen Murdoch Dødsgangen - Sidste chance Deadline Tunesiske kvinders kamp Kvindernes revolution i Yemen Amazonas medicin Natfjernsyn

TOrSDAG 29. jANuAr

07.00 11.00 11.30 11.55 12.25 15.05 15.50 16.20 17.00 18.00 19.00 20.00 22.00 22.30 23.00 23.45 00.30 02.10 08.00 08.30 09.00 09.50 11.05

freDAG 30. jANuAr

DR2 Morgen Familien Danmark I Forandring På sporet af maden AnneMad i New York Eftermiddagsprogrammer P1 Debat på DR2 AnneMad i New York Nak & Æd DR2 Dagen Sagen genåbnet Husker du ... Beyond Borders. Amr. romantisk drama fra 2003 Store danskere: Storm P Deadline JERSILD minus SPIN 60 Minutes Children of Men. Amr./eng. actionthriller fra 2007 Natfjernsyn

LØrDAG 31. jANuAr

DR2 Morgen DR2 NU Tidens tegn På sporet af maden. 3 afsnit Den vilde monsun. Naturserie fra BBC 11.55 Congos kvindelige krigere 12.50 Kvindernes revolution i Yemen 13.45 Tunesiske kvinders kamp

SØNDAG 1. februAr

Nyheder fra Grønland DR2 Morgen Amazonas medicin På sporet af maden. 2 afsnit Hughs kamp for fisken Pengenes herrer To Rembrandt i haven! Eftermiddagsprogrammer Finanskrisen forfra Nak & Æd Kellys helte. Amr. krigsfilm Arvingerne Hugh i Danmark Virkelighedens Arvinger Beach Boy Lige til stregen Deadline DR1 Dokumentaren: Børnene med de blå mærker 00.00 Natfjernsyn

DR1 lørdag kl. 19.00: “Danmarks Indsamling 2015” Nikolaj Koppel og Louise Wolff er værter ved det store indsamlingsshow.

MANDAG 2. februAr

07.00 11.00 11.45 12.05 12.35 15.05 15.50 16.20 17.00 18.00 18.55 19.30 20.00 20.45 21.30 22.30 23.00 00.15 01.10 02.00

DR2 Morgen 60 Minutes På sporet af maden AnneMad i New York Eftermiddagsprogrammer Ugens Gæst AnneMad i New York Nak & Æd DR2 Dagen Sagen genåbnet Familien Danmark I Forandring Javel, hr. statsminister Danmark sælger ud Nak & Æd Nærkontakt Deadline Dokumania: Webjunkie Tunesiske kvinders kamp Bryd tavsheden om artikel 475! Deadline Nat

07.00 11.00 11.30 11.55 12.25 15.05 15.50 16.20 17.00 18.00 18.55

DR2 Morgen Familien Danmark I Forandring På sporet af maden AnneMad i New York Eftermiddagsprogrammer P1 Debat på DR2 AnneMad i New York Nak & Æd DR2 Dagen Sagen genåbnet Xinxin og de fortabte indvandrere Den sorte snog JERSILD minus SPIN Dokumania: Tre år i helvede Sort arbejde Deadline Melissa og mig JERSILD minus SPIN Natfjernsyn

TV2 lørdag kl. 21.05: ”Best of Bremen Allstars” TV 2s comedyhold fra sjette sæson er klar med masser af satire og skæve sketches.

TIrSDAG 3. februAr

19.25 20.00 20.45 22.15 22.30 23.00 23.55 00.40

MANDAG 2. fEbRuAR 05.05 05.50 06.20 11.15 12.00 12.30 15.25 17.00 17.50 18.00 18.30 20.00 20.45 21.30 22.30 00.00 05.05 05.50 06.20 11.15 12.00 12.30 15.50 17.00 17.50 18.00 18.30 20.00 20.30 21.30 21.55 22.20 22.30 00.00 00.40

Emmerdale. 2 afsnit De store katte Formiddagsprogrammer Antikkrejlerne Antikduellen Eftermiddagsprogrammer Columbo: Kommandørens sidste rejse Downton Abbey TV Avisen Antikduellen Nyhedsblok med Aftenshowet Sporløs Finanskrisen forfra TV Avisen med Horisont og Sporten Kriminalinspektør Banks: Djævelens ven Natfjernsyn

06.00 06.30 11.30 12.00 12.40 15.10 15.55 16.20 17.00 20.00 20.50 21.25 22.00 22.45 23.15 00.05 00.35 01.40

Nyhederne, Sporten og Vejret Go’ morgen Danmark Grænsepatruljen Nyhedsblok Eftermiddagsprogrammer CPH Lufthavnen. 2 afsnit Grænsepatruljen Razzia Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’aften Danmark Badehotellet Sæt pris på dit hjem Zirkus Nemo - Nu på tur Nyhedsblok Natholdet Top 20 Funniest Natholdet Grænsepatruljen. 2 afsnit Natfjernsyn

TiRSDAG 3. fEbRuAR

Emmerdale. 2 afsnit De store katte Formiddagsprogrammer Antikkrejlerne Antikduellen Eftermiddagsprogrammer Columbo: En sag om ære Downton Abbey TV Avisen Antikduellen Nyhedsblok med Aftenshowet Auktionshuset DR1 Dokumentaren: Til ægteskabet os skiller TV Avisen Madmagasinet Sporten Johan Falk: Operation Nattergal Dirty Sexy Money Natfjernsyn

06.00 06.30 11.30 12.00 12.40 15.10 15.55 16.25 17.00 20.00 20.50 21.40 22.00 22.45 23.15 00.05 00.35 01.35 02.25

Nyhederne, Sporten og Vejret Go’ morgen Danmark Grænsepatruljen Nyhedsblok Eftermiddagsprogrammer CPH Lufthavnen. 2 afsnit Grænsepatruljen Razzia Nyhedsblok med Go’ appetit og Go’aften Danmark Årgang 0 Holder Danmark i live Station 2 Politirapporten Nyhedsblok Natholdet Top 20 Funniest Natholdet Grænsepatruljen. 2 afsnit Cold Case Natfjernsyn

TV3

14.40 DR2 Tema: Epidemierne kommer 17.00 Menneskejagt på liv og død. Amr. thriller fra 1973 19.00 Husker du ... 20.00 DR2 Tema: De ting vi arver 22.30 Deadline 23.00 The Flowers of War. Kinesisk krigsdrama fra 2011 01.10 Bryd tavsheden om artikel 475! 02.00 Natfjernsyn 07.30 08.00 08.35 09.00 09.45 10.30 11.15 12.10 15.10 15.55 16.40 19.00 20.00 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00

DR1 fredag kl. 21.25: ”21 Jump Street”

DR1 søndag kl. 21.50: ”Jamaica-kroen”

TV2 søndag kl. 21.00: ”Warrior”

ONSDAG 28. JANuAr 05.50 Royal Pains 06.35 Vanderpump Rules 07.20 Med kniven for struben 08.10 Bones 09.05 NCIS. 2 afsnit 11.05 Masterchef USA 12.00 Amalies verden 13.00 The Kardashians. 2 afsnit 15.00 Luksusfælden 16.00 Bones 17.00 NCIS. 2 afsnit 19.00 Luksusfælden 20.00 NCIS. 2 afsnit 22.00 The Blacklist. Amr. dramaserie fra 2014 23.00 Ramsay’s Kitchen Nightmares 00.00 Kræsne købere 01.00 Paradise Hotel 01.50 Unforgettable 02.45 Natfjernsyn TOrSDAG 29. JANuAr 05.50 Royal Pains 06.35 Vanderpump Rules 07.20 Med kniven for struben 08.10 Bones 09.05 NCIS. 2 afsnit 11.05 Masterchef USA 12.00 Amalies verden 13.00 The Kardashians. 2 afsnit 15.00 Luksusfælden 16.00 Bones 17.00 NCIS. 2 afsnit 19.00 Luksusfælden 20.00 Familien fra Bryggen 21.00 Politirazzia 22.00 Married, Single, Dead 23.00 Ramsay’s Kitchen Nightmares 00.00 Kræsne købere 01.00 Paradise Hotel 01.50 Unforgettable 02.45 Natfjernsyn freDAG 30. JANuAr 05.50 Royal Pains 06.35 Vanderpump Rules 07.20 Med kniven for struben. Dansk dokumentarserie fra 2012 08.10 Bones 09.05 NCIS. 2 afsnit 11.05 Masterchef USA 12.00 Amalies verden 13.00 The Kardashians. 2 afsnit 15.00 Luksusfælden 16.00 Bones 17.00 NCIS. 2 afsnit 19.00 Luksusfælden 20.00 Tattoosalonen. Reportage fra 2012 21.00 The Longest Yard. Amr. actiondrama/komedie fra 2005 23.15 Jerry Maguire. Amr. drama fra 1996 01.55 Gridiron Gang. Amr. drama fra 2006 04.20 Tattoosalonen 05.05 Better With You. 2 afsnit LØrDAG 31. JANuAr 06.00 Ben and Kate 06.25 Ekstreme samlere 07.10 Big. Amr. komedie fra 1988 09.00 Bones. Amr. dramaserie fra 2006. 4 afsnit 12.50 NCIS. 3 afsnit

15.45 Jumping the Broom. Amr. drama fra 2011 18.00 NCIS. 2 afsnit 20.00 Politirazzia 21.00 Game of Thrones. Amr. dramaserie fra 2014. 2 afsnit 23.15 Riddick. Amr. action sci-fi thriller fra 2004 01.30 Pitch Black. Amr./austr. sci-fi thriller fra 2000 03.40 Hannibal. Amr. gyser fra 2001

SØNDAG 1. februAr 05.50 Alletiders barnepige. 3 afsnit 07.05 Undercover Bridesmaid. Amr. drama fra 2011 08.35 How I Met Your Mother. 4 afsnit 10.35 Gridiron Gang. Amr. drama fra 2006 13.05 Jerry Maguire. Amr. drama fra 1996 15.45 The Longest Yard. Amr. actiondrama/komedie fra 2005 18.00 Mit plastikmareridt 19.00 Familien fra Bryggen 20.00 Luksusfælden 21.00 Bollevenner. Amr. komedie fra 2011 23.10 How I Met Your Mother. 4 afsnit 01.10 Unforgettable 02.05 Natfjernsyn MANDAG 2. februAr 05.50 Royal Pains 06.35 Vanderpump Rules 07.20 Med kniven for struben 08.10 Bones 09.05 NCIS. 2 afsnit 11.05 Masterchef USA 12.00 Amalies verden 13.00 The Kardashians. 2 afsnit 15.00 Luksusfælden 16.00 Bones 17.00 NCIS. 2 afsnit 19.00 MasterChef 20.00 LIKE TV: Forsidefruer 21.00 Adam & Eva. Dansk underholdning fra 2015 22.00 Bollevenner. Amr. komedie fra 2011 00.10 Kræsne købere 01.10 Paradise Hotel 02.00 Natfjernsyn TIrSDAG 3. februAr 06.00 Better With You 06.20 Royal Pains 07.05 Vanderpump Rules 07.50 Bones 08.50 NCIS. 2 afsnit 10.40 Masterchef USA 11.30 Masterchef 12.30 The Kardashians. 2 afsnit 15.00 Luksusfælden 16.00 Bones 17.00 NCIS 18.00 Masterchef. 2 afsnit 20.00 Luksusfælden 21.00 Mit plastikmareridt 22.00 Din nye drømmebolig 23.00 Familien fra Bryggen 00.00 Kræsne købere 01.00 Paradise Hotel 01.55 Unforgettable 02.50 Natfjernsyn

Læs Aars Avis før aftenens tv-udsendelser!


Aars Avis

28. JANUAR 2015

SIDE 11

Maria Montell synger i Aars AARS: I rækken af lynkoncerter i Aars, under fællesnavnet ”Gang i Danmark”, kan borgerne i Aars nyde Maria Montells. På den rullende scene kommer hun fredag, 30. januar og giver en kort koncert, inden hun kører videre til næste by. Når børnene og ægtemanden stadig sover, holder Maria Montell af at stikke fødderne i gummistøvler, tage et krus nybrygget kaffe i hånden og gå udenfor i den nyvågne morgen for at indånde liv. Så jordnær kan lykken være. At noget så eftertragtet som følelsen af fuldstændig glæde ofte ligger lige for fødderne af os, synger hun om i sin enkle og blide sang med titlen ”Lykken ligger lige her”. Nummeret er et af dem, den både sang- og livmæssigt erfarne solist Maria Montell har indspillet til sit seneste album, der udkom i 2014, og er det første fra hende siden den roste engelsksprogede udgivelse ”Bossa For My Baby” fra 2005. Nok så væsentligt er de nye sange af og med den 45-årige stemme med den sødmefyldte klang et udtryk for, at hun denne gang har givet sig god tid til at finde ud af, hvad hun virkelig selv har lyst til at lave. Da hun i 1994 brød igennem med sit første soloalbum ”Jeg er her for dig”, havde hun allerede mange

stylisten kommer – direkte fløjet ind fra paris

Maria Montell giver koncert i Aars fredag, 30. januar.

års sangerfaring bag sig fra barndommen og ungdommen i Helsingørs musikmiljø samt fra en årrække som korsanger for blandt andre Dodo & The Dodo’s og Orup. To år senere fulgte hun op på debuten med

albummet ”Svært at være gudinde”, hvorfra singlen ”Imens hun sang” (di da di) blev et kæmpehit først i Danmark og siden i udlandet i en engelsk version.

Fredag og lørdag 6.-7. februar 2015

LIGE NU:

FÅ EN QUOOKER MED I KØBET.*

Vi har lånt hele Ørgreens brillekollektion disse dage Fredag og lørdag d. 6.-7. februar giver tidligere chefmakeupartist fra Christian Dior, Kenneth Adelhardt,

Kom til Åbent Hus i weekenden og få et værdibevis på en Quooker – værdi op til: 16.900,-* Invita holder Åbent Hus lørdag og søndag den 31. januar og 1. februar fra kl. 10.00 til 15.00.

Personlig styling og grAtis råDgiVning

omkring de nyeste tendenser og brillevalg. Begrænset AntA nt l PlADser! ntA

Læs mere på invita.dk

*) Værdibeviset gælder ved køb af komplet køkken for min. 75.000 kr. ekskl. hvidevarer og montering - til og med februar 2015. Værdibeviset er personligt, kan ikke kombineres med andre tilbud eller ombyttes til kontanter.

Vestre Boulevard 1-3 . 9600 Aars . Tlf. 98 67 28 00 . www.invita.dk

Book tid nu

98 62 11 19

Himmerlandsgade 79 - 9600 Aars aars@profiloptik.dk


Aars Avis

SIDE 12

28. JANUAR 2015

Hele Vesthimmerlands varehus ☺

Like os på facebook: Kvickly Aars

TiLBUDDENE GÆLDER FRA ONSDAG D. 28. jANUAR TiL OG MED LØRDAG D. 31. jANUAR Hver dag indtil kl. 11.00

Store flotte

Bagerens friskbagte

Fastelavnsboller m fløde

Slotsgrovhvede

Vælg mellem flødecreme, hindbærmarmelade eller sveskemarmelade

m. hvedekerner

Beg rænse

Kernerugbrød eller hvedebrød

Morgentilbud

10 bld. rundstykker + dagmartærte eller kanelstang eller 1 rugbrød

0 0 0 s tk . t p a r ti - 2

Pr. stk.

Spar 6,-

K U N F R E DA G

1000

Smag med

750 g

4500

Pr. stk.

Tillydenkgokdee

Änglamark gulerødder

KUN

1000

Spar 10,-

Spar 8,-

Spar 16,-

Få BT med til 50,-

Bakkedal

Økologiske bananer

Pr. stk.

Sukker

250 g

1 kg.

Mellemamerika Pose m. 6 stk.

Pr. pakke

Pr. pose

1000

1000

Spar 4,-

Spar 4,-

Pr. stk.

Pr. stk.

700

Ved køb af mere end 3 pakker pr. dag er prisen 14,95 pr. pakke

Ved køb af mere end 4 poser pr. dag er prisen 8,50 pr. pose

600

FØRST PÅ UGEN - GÆLDER KUN PÅ DE ANFØRTE DATOER KUN SØNDAG 1. FEBRUAR

KUN MANDAG 2. FEBRUAR

Änglamark havregryn

Store skrabeæg

Fin eller grov

Bagerens nybagte formfranskbrød

Normalpris 29,95

Pr. stk.

KUN TiRSDAG 3. FEBRUAR

Pr. bakke

800

Spar op til

7,95

Pr. stk.

1500

800

Spar 14,95

Spar 12,-

HUSK:

du kan få Coop point når du tanker ved OK!

Åbningstider Man-fredag 08.00-20.00 Lørdag 08.00-18.00 Søndag 08.00-18.00 Bageren åbner 6.30 hver dag

Postbutikkens åbningstider Kvickly Aars - Markedsvej 3 - 9600 Aars - Tlf. 96 37 76 00

Man-fredag Lørdag

11.00-17.00 10.00-12.00

Vi tager forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringer og udsolgte varer

2000


Aars Avis

SIDE 13

Tilldyenkgokdee

Smag med

Rævhede krondyr culotte

Rib-eye bøf

min 1,4 kg

NU

g DEM O tors da 0 k l. 1 3.0 0 - 17.0

or vi fejrer 2 forrygende uger hv de tilbud go den gode smag og de

Marmoreret kalvefilet

ca. 700 g - normalpris 299,90

15000

Spar 39,95

Spar 23,99

Skinke Schnitzler

min 2,5 kg - Velegnet til grill eller ovn

Pr. stk.

8995

Spar 65,86

Mini pattegris

med svær, uden ben min 4,5 kg Før 189,95

2 stk.

19995

Spar 100,-

Hel svinekam

600 g

Pr. stk.

19990

Vi tager forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringer og udsolgte varer

Hele Vesthimmerlands varehus ☺

Like os på facebook: Kvickly Aars

min 2 kg

Pr. stk.

Pr. stk.

10000

10000

Spar 149,75

Spar 79,80

HUSK:

du kan få Coop point når du tanker ved OK!

Åbningstider Man-fredag 08.00-20.00 Lørdag 08.00-18.00 Søndag 08.00-18.00 Bageren åbner 6.30 hver dag

Postbutikkens åbningstider Kvickly Aars - Markedsvej 3 - 9600 Aars - Tlf. 96 37 76 00

Man-fredag Lørdag

11.00-17.00 10.00-12.00

Tilbuddene gælder fra onsdag d. 28. januar til og med lørdag d. 31. januar.

28. JANUAR 2015


Aars Avis

SIDE 14

28. JANUAR 2015

Lions i Aars har uddelt 750.000 kroner på et år Det største samlede beløb i klubbens 50-årige historie blev uddelt i 2014

MASSER AF STJERNEGO’E PRISER

AARS: Det er ikke småstofmisbrug, og en del penge, der ”ryger over af klubbens medlemmer disken”, når Lions Club er med til at sælge bogen Aars gennem året uddeler ”Barn af Himmerland”, donationer til forskellige som gennem årene er blehumanitære formål for at vet noget af et samlerobBYGGECENTER BYGGECENTER hjælpe mennesker, der på jekt. T IG VILDT BILL den ene eller den anden Udover disse ting – måde har brug for støtte. som klart er de største I Lions er man stolte af indtægtskilder – har der KTOBER O . 2 G A D at kunne sige, at ”én krone gennem årene været manS R O T N R KU ÆLDER til Lions er én krone T tilILat ge andre UDDENE Gsom BUDDENE GÆLDE Baktiviteter IL T hjælpe andre”. Intet – abforedragsvirksomhed, solut intet – bliver brugt møntindsamling, cykelløb til administration og ligog lignende ting som alle nende. Hvis medlemmer i har haft til formål, at tjene Lions ved et arrangement penge for at hjælpe andre. eksempelvis har brug for I Lions Club Aars har noget at spise, bliver dette man ofte fået henvendelbetalt af medlemmernes ser fra andre Lions KlubDSALG 13.495,U . L J E V private lommer og ikke af ber som spørger om, hvorde penge, der bliver tjent dan det kan lade sig gøre, ved arrangementerne. at en klub i én af landets I den forløbne uge har mindre byer er én af de MORSØ Lions Club Aars talt sam- Overskuddet fra salg af blomsterbuketter bruges til præventivt arbejde overfor unge omkring stoffer, alkohol osv. – her ses en flok 8. og 9. klubber i landet, der samBRÆNDEOVN men på donationerne, der klasses elever fra Rus-Temadag i efteråret.LÅGER + SKINNESÆT - IALT 200 CM ler flest penge ind og yder 3 S 10-40 blev ydet i sidste kalende største donationer. er udført med gør en stor forskel,Fronten siger Vesthimmerland. Loppe- - Til dette spørgsmål er der derår – og helt præcist har eller hvor de pågældende dent i Lions Club Aars. helstøbt glas, der giver et heller ikke på anden måde - Vi vidste godt, at 2014 ville Niels Lunden. markedet klubben ydet donationer kunSKYDEDØRE én ting at sige: Det skylmoderne og eksklusivt præg. finder sted igen SKYDEDØRE SPAR OP TIL Ovnen er udført med18. koldtog 19. april. Et arStandardfor hvidmalet. hvidmalet. har kunnet blive hjulpet blive et helt specielt år, 2213,idet De mange penge, som den til forskellige formål des Standard ganske enkelt et godt håndtag, der ikke bliver varmt lågebredde 69 cm. lågebredde 69 cm. for at opfylde klubben havde 50 års jubi- uddeles året igennem, rangement, der de sidste samarbejde ikke mindre end Loftshøjde 754.754227,5med og- 229,5 fællesskab undertjefyring. Opvarmer op til - 229,5midler, cm. Loftshøjde 227,5 cm. et godt og velment ønske læum i oktober måned – og ner Lions Club Aars ved år har sat den ene rekord mellem klubbens ca. 40 105 m². kroner i 2014. til denne lejlighed havde vi forskellige aktiviteter, efter den anden med såvel medlemmer, som på tværs Dette beløb svarer til, at om hjælp og støtte. og omsætning. af alder, faglig baggrund og Lions Club Aars hver ene- - I Lions Club Aars er vi me- længe lagt penge fra, for at hvor klubbens omkring 40 besøgende M2 ING på mange L SORTER Men herudover er klubste måned i 2014 i gennem- get stolte og samtidig me- uddele donationer på ikke medlemmer – og også oftePR. erfaring SPECIAforskellig snit har hjulpet enkeltper- get ydmyge over, at det har mindre end en halv million deres ledsagere – møder bens medlemmer også in- felter forstår at arbejde samsoner, foreninger og andre kunnet lade sig gøre både kroner på selve jubilæums- op og gør en indsats på volveret i andre aktiviteter men, have det sjovt og at gå 5 CMved dagen. Men herudover er mange forskellige måder. SPAR IALT 13 - IALT 135 at NE tjene penge som220,eksempelvis salg af til med tilskud på 62.896 alle opgaver et Thøjt SÆsåT -mange NESÆ + SKIN + SKINmed GER 2 LÅGERkro2 LÅ Den helt overskyggende blomsterbuketter til byens humør og indstillingen til, ner. Penge, der således har vore aktiviteter og samtidig det altså lykkedes os at udvelNNen kvart med den helt klart virksomheder, hvor over- at det skal lykkes, forklaCM kunnet hjælpe til at op- at kunne hjælpe så mange dele godt ERog T 270aktivitet IAL T ESÆ SKI + 4 LÅG fylde formål, hvor det of- med så mange forskellige million kroner mere. Derfor største årlige indtjening skuddet går til præven- rer Niels Lunden, der er en fentlige system måske har formål som tilfældet er, ud- kan vi vist roligt tillade os er det årlige Lions Lop- tivt arbejde blandt børn tilfreds og glad præsident i WICANDERS HOME NORDIC PINE og og unge mod alkoholsagt nej til at yde tilskud, taler Niels Lunden, præsi- at sige, at Lions Club Aars pemarked i Messecenter Lions Club Lyddæmpende lunt gulv i træmønster. Stærktog og praktisk slidlag i 0,30Aars. mm vinyl. 10,5

MASSER AF

AFTEN

AF

6499,-

KL. 18-22

SALG

VI HAR KØBT ET RESTPARTI ELEGANCE SKYDEDØRE

SA

VI HAR KØBT ET RESTP ELEGANCE SKYDEDØRE

1199,-

12995

799

95

799

95

1499,-

TILBUD DER VARMER 99 Vesthimmerlands største brændeovnsudstilling... SPAR OP TIL 16

SPAR OP TIL 3175,-

x 185 x 1220 mm. CorkLoc – lægges uden brug af lim. 15 års garanti til privat brug og 5 års garanti til erhverv.

14,-

SPAR OP TIL 16

14,-

PR. M2

PR. LBM

BEGRÆNSET PARTI

95

WIMEX KOMPOSIT TERRASSEBRÆDDER

REMSTPARTI PR. LB 2

BEGR

24 I SÆLGER UD 24 I S V AF VORES HAVEMØBLER V 95

25 års garanti mod gennemslid, solblegning og pletter.

Altid mindst 35 ovne i udstillingen fra Morsø, Varde, Aduro ogEG MCZ pilleovne PERGO LONGPLANK

To meter lange planker med en struktureret overflade, som følger træets mønster. kliksystem PerfectFold sikrer en hurtig og nem montering.

,SPAR OP TIL 20

,SPAR OP TIL 20

VEDLIGEHOLDELS

BORD + 6 STOLE

ESFRIT

BEGRÆNSET ANTAL

BORD + 6 STOLE

Morsø S10-40

Opvarmer 45-105 m2 Vejl. 13.495,-

HAVEMØBELSÆT

PRISalu./nonwood med I VARM vedligeholdelsesfrit bord 205 x 90cm og 6 stabelbare stole.

6.999,-

KOM IND E OG SE ALL D, U VORES TILB E P VI ER SKAR N E IS PÅ PR

1499,Skorstenpakke 3,5 m

,AR OP TIL 2500 SP VARM PRIS

3.999,-

Varde Aura 1

Opvarmer 40-105 m2 Vejl. 9.995,VARM PRIS

4.995,-

1999,SPAR OP TIL 35

Asgård 1

Opvarmer 30-120 m

HAVEMØBELSÆT VARM PRIS I vedligeholdelsesfrit alu./nonwood med

2.899,-

bord 205 x 90cm og 6 kurvestole.

Mandag-fredag .....9.00-17.30 Lørdag ....................9.00-13.00 Søndag .................10.00-15.00 Søndergade 33 • Farsø • Telefon 98 63 16 99

VEDLIGEHOLDELS

00,-

Morsø 6141

2

Tilbudene gælder torsdag 2. oktober 2014 – så længe lager haves.

Komposit af nåletræ og plast. Slip for traditionelt vedligehold, som afslibning og oliering. Montage med diskret synlighed. 2 retsider, én side smårillet/én side børstet. 23 × 146 × 3600 mm Sort.

Forbehold for moms- og afgiftsændring, manglende og udsolgte varer samt billed- og trykfejl.

95

KUN 3000 M

SPAR 200,-

Opvarmer 45-90 m2 Vejl. 9.995,-

HAVEMØBELSÆT

ESFRIT

BORD + 6 S

149

VARM PRIS I vedligeholdelsesfrit alu./nonwood med bord 205 x 90cm og 6 stabelbare stole.

6.999,-

VI VIL VÆRE BILLIGST!

SPAR OP TIL


Aars Avis

28. JANUAR 2015

SIDE 15

Y’s Men har ydet støtte til lokale grupper

Deni Jordan demonstrerer tricket med at trække en pige i håret hen ad gulvet

Stuntman viste lidt af sin teknik i Aars AARS: Det blev en fornøjelig time for eleverne på Vesthimmerlands Gymnasium og HF, da de forleden havde besøg af den kendte stuntman og -koordinator Deni Jordan, der blandt andet har været nomineret til en Taurus World Stunt Award. Han var god til at inddrage eleverne i løjerne på scenen (eller snarere rullemadrassen i idrætshallen). Tilskuerne blev snart klar over, at de mange halsbrækkende optrin, man ser på film, er et spørgsmål om timing og perfekt samarbejde mellem de medvirkende, og

H V A M

eleverne blev instrueret i at simulere, når Deni Jordan tilsyneladende gav dem mavepumpere, trak dem hen ad gulvet i håret eller smed rundt med dem. Til sidst viste han nogle klip med drabelige scener fra kendte film, som han har medvirket i, og forklarede, hvordan de var blevet til. Efter fællestimen havde nogle mediefagselever fornøjelsen af at deltage i en workshop med Deni Jordan, så der vil nok indgå nogle action-scener i de film, der bliver produceret på Vesthimmerlands Gymnasium her i foråret.

AARS: Tilskyndet af et tilfredsstillende julesalg har Aars Y’s Men’s Club ved seneste bevillingsmøde imødekommet ansøgninger på i alt 30.000 kr. til forskellige foreninger og klubber. Y’s Men’s Clubben er blevet anmodet om støtte fra KFUM og KFUK i Danmark til afholdelse af ”Familiefestival 2015” under motto ”allerstørste til de allermindste”. Tilbud om deltagelse er lavet så relevant og interessant for småbørnsfamilier i den bredeste forstand. Klubben i

Nyborg Strand. Ved mødet blev sognepræst Thomas Felter, Vesterbølle, i øvrigt valgt til hovedbestyrelsen. Familieklubben blev bevilget tilskud til indkøb af maksimalt 20 sangbøger á 200 kr. stk. Sorggrupperne i Aars blev også tiltænkt fra Aars Y’s Mens Club. Gennem bidrag og støtte har sorggrupperne kunnet hjælpe mere end 60 børn og unge i alderen 6 - 18 år med at bearbejde sorgen efter et dødsfald i den nærmeste familie. Til dette stykke

omsorgsarbejde bevilgede klubben 10.000 kr. SAT-7 er en kristen arabisk tv-station, stiftet i 1995. Stationen sender nu døgnet rundt på fem satelitkanaler på arabisk, tyrkisk og persisk. Det daglige seertal udgør ifølge uafhængige undersøgelser  minimum 12 millioner i Den Arabiske Verden. SAT-7 kan tillige ses af de arabisk talende i Danmark. Klubben bevilgede også i år 5.000 kr. til dette arbejde.

WEBSIDER & WEBSHOPS get CMS til ✔ Brugervenligt og danskspro d redigering af indhol el med ✔ Responsive webside (kompatib computer, mobil og tablet) ✔ Unikt grafisk design ✔ Gode SEO muligheder

GRATIS SUPPORT

Få et tilbud hos dit LOKALE reklame- og webbureau på

20 30 65 43

Like os på FACEBOOK

Himmerlandsgade 150 • AARS • kontakt@boostingbusiness.dk • www.boostingbusiness.dk

ÅBENT HUS

HUSK

Aars støtter arrangementet med 5.000 kr. Ligeledes fik KFUM og KFUK et tilskud på 5.000 kr. til indkøb af en hoppeborg. Hoppeborgen tænkes udlånt eller udlejet til børneklubber og sommerlejre ligesom borgen kan lejes af såvel medlemmer som ikke medlemmer. Fra KFUM og KFUK i Farsø forelå to ansøgninger, der begge blev imødekommet. 3.000 kr. blev bevilget til tre medlemmers deltagelse i landsmøde 2014 på

Kom og få en snak med vort uddannede personale om obligatoriske syn af sprøjter

Almas sælger nye og brugte traktorer og maskiner med mulighed for energitilskud

Tirsdag den 3. februar 2015 fra kl. 10.00-21.00 Vi serverer lidt godt til ganen hele dagen

Kom til HVAM og få en god traktor og maskinsnak!

Vi er i handelshumør

HVAM Peter Guldbæk 2340 2650 • peg@almas.dk

Mød vores leverandører:

BRØNDERSLEV Børge Haugaard 2222 2430 • boh@almas.dk

MO Implements A/S • Ulvevej 24 C • 7800 Skive Telefon: 96 14 04 44 • Telefax: 96 14 92 44 E-mail: mo@mo-i.dk • Internet: www.mo-i.dk

Mads Christiansen 2222 2411 • mch@almas.dk

autoriseret forhandler

Fælles hovednr. for Almas Agro 9633 0300

Jes Bay Pedersen 2340 2630 • jbp@almas.dk

Almas BRØNDERSLEV

Almas HVAM

Markedsvej 136, 9700 Brønderslev

Hannerupvej 21, 9620 Aalestrup

agro

almas Brønderslev

Hvam

www.almas.dk 02-15 Almas opslag.indd 2

16-01-2015 07:47:21


Aars Avis

SIDE 16

28. JANUAR 2015

Ny kunstudstillling og 90 års fødselsdag i Aars Fire kunstnere om udstillingen ”Stederne ER der” AARS: Den lokale kunstner Inge Bjørn, der er fra Aalestrup, byder ind med store trådsøjler, der hænger ned fra loftet på Himmerlands Kunstmuseum, når udstillingen ”Stederne ER der” vises fra fredag, 30. janauar. Udstillingen vises frem til 1. maj. Lige længe nok til at Inge Bjørn kan nå at fejre 90 års fødselsdag under udstilingen. Fødselsdagen fejres med en Finissage, hvor festtalen holdes af tidligere rektor ved Det Kongelige Kunstakademi Else Marie Bukdahl. Senere holdes der en fest for private indbudte. Inge Bjørn er kun en ud af fire kunstnere, der viser deres værker på ”Stederen ER der”.

Samlet er de en gruppe på fire kunstnere. De øvrige er Randi Lium, Annette Holdensen og Anne Marie Egemose. Grunden til at de fire ønsker at præsentere sig i en fælles udstilling skyldes, at de oplever at have et grundlæggende fagligt fællesskab med basis i det at være vokset op i et landbomiljø, med de livsbetingelser som var knyttet til dette i tiden 193060. Barndommens tid præget af hænders arbejde har på en positiv måde formet deres liv som udøvende kunstnere. De har udviklet det kunstneriske udtryk med basis i tekstil, med de mange muligheder, som findes her. Titlen ”Stederne ER der”

er både en konstatering og en begyndelse til en fortælling om de fire tekstilkunstnere. Beskueren får gennem deres værker indblik i en rodfæstet kærlighed til den landbokultur de alle fire er vokset ud af. Arbejdsglæde, fordybelse og materialedyrkelse rt for alle fire blevet en retningspil til fortsat udvikling. - Som kulturbærere og formidlere har de haft og har en enestående betydning i en turbulent tid, hvor arbejdet med at spinde, plantefarve, væve, arbejde med fiber og papirflet har været en næsten uhørt luksus. De fire kunstneres værker bliver nu ofte til i samarbejde med arkitekter omkring deres udsmykninger af rum og steder, siger Else Haldrup Kragh, Himmerlands Kunstmuseum.

Anden gang Det er anden gang, at Anette Brandt deltager i en udstilling i Aars. Sidste gang viste hun fiber- og garnvævning. Denne gang kommer hun med halmflettede kurve. Anne Marie Egemose medbringer en hel trailer fyldt med fynsk jord. Hun vil skabe et rektankel på gulvet. Hun, og de øvrige kunstnere, går meget op i jord, fordi jord giver livsbetingelser. Inge Bjørn deltager blandt andet med vævede billeder som dette der kaldes ”Brakmark”.

Borgmester Knud Kristensen (t.v.) og formanden for Vesthimmerlands Konservative Vælgerforening, Ernst Pinstrup Sørensen, Aars, (t.h.) flankerer kredsens folketingskandidat Henrik Dalgaard, Sjøstrup.

Generalforsamling hos de lokale konservative Af Hanne Monrad AARS: Vesthimmerlands Konservative Vælgerforening har holdt generalforsamling på Aars Hotel. Formanden Ernst Pinstrup Sørensen, Aars, kom i sin beretning ind på de aktiviteter, der har været i det forløbne år. Det har været et stille år uden valg, dog havde man i maj valg til Europa Parlamentet. Lokalt deltog foreningen med opsætning af plakater. - Det blev et godt valg, og Bendt Bendtsen fik en periode mere i EU, konstaterede formanden. Igennem året deltog foreningen i to messer. Den første var Forårsmessen i Messe- og Kulturcenter Vesthimmerland, og samme sted

deltog man også i Kimbrerskuet, der blev en god lejlighed til at præsentere den nye folketingskandidat, Henrik Dalgaard. Ernst Pinstrup Sørensen fortalte om den ændring, der er blevet med hensyn til opstilling og afvikling af folketingsvalget. I fremtiden er det storkredsen, der står for det overordnede arbejde. - Men hvis vi skal have et godt valg og have Henrik Dalgaard kørt i stilling, skal vi også arbejde ihærdigt på lokal plan, fastslog Ernst Pinstrup og mindede om, at folketingsvalget snart kommer, og at det handler om at være klar, når statsministeren trykker på knappen. Formanden takkede for det gode arbejde i byrådsgruppen, og af alle øvrige,

der gør en indsats for konservative i Vesthimmerland. Kassereren, Hanne Grabow, Aalestrup, gennemgik det reviderede regnskab, som blev godkendt. Ved valget til bestyrelsen var der ikke stor udskiftning. Formanden Ernst Pinstrup Sørensen og næstformanden Jørgen Justesen blev genvalgt med applaus. Til bestyrelsen blev Marianne Broust, Aars, Lars Viborg, Aars og Hanne Monrad, Aalestrup, genvalgt. Jørgen Møller, Løgstør, ønskede ikke genvalg, i stedet blev Jesper Heisz fra Konservativ Ungdom valgt ind i bestyrelsen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er Erik Funder, Løgstør, Margit Kristensen, Aars, Peter Møller, Farsø, og Kurt Jensen, Aars.

SPAR 25% PÅ UDVALGTE KØKKENER

ÅBENT HUS I WEEKENDEN Lørdag kl. 9-13 og søndag kl. 10-15 Luk naturen ind med et køkken i træ. Lige nu sparer du 25% ved køb af køkken med elegante finerede låger eventuelt kombineret med hvid. Vælg mellem seks forskellige låger samt alle elementer og tilbehør. Besøg Designa, bliv inspireret og få et gratis og uforpligtende indretningsforslag.

PRIS KR. 15.783,-

Prisen er for skabe, sokkel og bordplade. Tilbuddet gælder til 25/1-15 ved køb for min. 20.000,- ekskl. hvidevarer og serviceydelser. Levering inden 31/3-15. Kan ikke kombineres med andre rabatter.

Erhvervsvej 4 • Møldrup • Telefon 86 69 13 00

Søndergade 33 • Farsø • Telefon 98 63 16 99

ÅBNINGSTIDER: MANDAG - FREDAG 9.00 - 17.30 . LØRDAG 9.00 - 13.00 . SØNDAG 10.00 - 15.00

Vi elsker hverdagen


Aars Avis

28. JANUAR 2015

E D SE R N Æ TIE R R G E A B P

SIDE 17

www.aldi.dk

Fra 30.01 - 01.02.2015

OPRYDNINGSSALG SPAR OP TIL

50%

på mange varer! I vores butik Aars City Center Søndergade 31 A Aars Vi modtager

Mandag-fredag 8-20 Lørdag-søndag 8-18

Helt uden gebyr

KVALITETEN HELT I TOP - PRISEN HELT I BUND


Aars Avis

SIDE 18

28. JANUAR 2015

ADVOKATFIRMAET

JAN POULSEN

Boligadvokat

Møderet for højesteret

Aagade 8 . 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 18 11 • Fax 98 64 24 58 Kontortid: Mandag - fredag kl. 8.30-16.00 - advokatkontoret der hjælper dig...

E-mail: jpo@advokatjanpoulsen.dk www.advokatjanpoulsen.dk

He

FR rreg r A ård kr sst . 6 en 0,-

Grundlagt 1927 -stadig på vej

182

KONTROLLEREDE B E T O N V A R E R

www.simested-cement.dk

Simested Cementstøberi ApS

Eveldrupvej 30 • Simested • 9620 Aalestrup Tlf. 98 64 90 63 • sc@simested-cement.dk • Fax: 98 64 91 45

Der var flest mænd til veterantraktorudstillingen. Selv i kravlegården var mandskønnet i klart overtal.

Der blev lavet velduftende kaffe på Madam Blå.

Lidt over 3000 besøgende i Aars fik et glimt af fortiden Veterantraktorudstilling satte ny besøgsrekord Af Torsten Hansen

M

AR SP

E ! NY UER PÅ IND NU E V N SE TIG OM IRIG G ER

EN

AARS: Det var næsten som en rejse tilbage i tiden. Arbejdende malkemaskiner og kurve med klare glasmælkeflasker stod på ladet af en ... gammel vogn. Mælken var ...at tale energirenovering med os der ikke, men lidt længere henne duftede af frisk kaffe. Det var ikke fra en kaffemaskine, nej, kaffen blev brygget af kogende vand på en Madam Blå kaffekande. En lille flok besøgende til Veterantraktorudstillingen sad og nød kaffen i gamle V/ TØMRERMESTER JAN JENSEN kaffekopper ved siden af en gammel radio. 5082 9078 · INFO@MEJAN-TOMRER.DK · MEJAN-TOMRER.DK Selv om mange af gæsterne har velvoksne grå tindinger, så er sceneriet er helt nutidigt, og fint arrangeret. Vi befinder os ved den årlige Veterantraktorudstilling i TOFTEVEJ 3 . 9620 AALESTRUP . 98 64 10Vesthimmer05 Messecenter SØNDERGADE 8 . 9640 FARSØ . 98 63 11 27 land. www.colorama-farsoe.dk Brug for... Malkemaskinerne var der kun få af, men veteranUde & inde maling traktorer manglede der i al Solafskærmning TOFTEVEJ 3 . 9620 AALESTRUP . 98 64 10 05 Ringikke. efterI hundrede tæppe- vis af fald Gardiner 8 . 9640 FARSØ . 98 63 11 27 SØNDERGADE gamle traktorer var parkeog gardinbussen! Tæpperwww.colorama-farsoe.dk ret i Hal 1, og kyndige landVinyler mænd og samlere gik rundt kommenterede de mange Ring til Karen eller Kristian Ring efter tæppeFaguddannede montører m/ og vådrumscertifikat maskiner. og gardinbussen! Tlf. 98 63 11 27 ell. 20 12 84 48 For den ukyndige journaog få fradrag på arbejdslønnen list så de alle flotte ud, men Faguddannede montører m/ vådrumscertifikat det var også tydeligt, at eks-

Det kan godt betale sig

ALT SAMLET ÉT STED - når du skal renovere eller bygge nyt. VI TILBYDER ÉN SAMLET LØSNING PÅ:

Køleanlæg

Varmeanlæg

Ventilation

Alarm-

Overvågning

Ring til os – så er vi i gang. Se mere på www.oegaard.dk DØGNVAGT 98 63 19 11

Bosch Varmepumper - 5 års garanti

ADM: TH. ERIKSENS VEJ 7 � 9640 FARSØ � AFD: V. BOULEVARD 25 � 9600 AARS � AFD: MEJLBYVEJ 42 � 9610 NØRAGER

perterne en gang i mellem ikke var tilfredse med den restaurering de så. Den var ikke altid udført autentisk nok. Tilfredse det var tilgengæld arrangørerne ”Motor- og Traktorklubben Jylland”. - Vi har cirka 100 udstillere, så vi er godt tilfredse, siger Christen Sæderup, der er redaktør af foreningens blad ”Svinghjulet”. Arrangementet i Aars har fungeret siden 2010, og

Sprogcafe i Aalestrup for forældre og børn Rundt i Vesthimmerland

El-installation VVS-installation

De mange gamle traktorer blev studeret grundigt.

AALESTRUP: Det lille barns sproglige udvikling er emne for et forsøg med en sprogcafe på Aalestrup Bibliotek onsdag, 4. februar. Hvis forsøget falder heldigt ud vil der blive oprettet sprogcafe på de øvrige biblioteker i Vesthimmerland. Tale-hørekonsulenterne fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Vesthimmerland lægger ud med et tilbud til for-

ældre med børn i alderen 0-2 år. Der bliver et oplæg ved en tale-hørekonsulent som fortæller om barnets sproglige udvikling, og om hvad forældre selv kan gøre for at skabe de bedste forudsætninger for et godt sprog. Tale-hørekonsulenten vil komme ind på, hvor stor betydning tid, nærvær, opmærksomhed og kontakt til barnet har. Der vil også blive talt om, hvordan man bringer bøger ind i barnets hverdag så tidligt som muligt.

hvert år er der bygget lidt ekstra til. - Vi har fået lidt historisk med, for eksempel Dansk Nutidsmuseum. Det skal gerne gøre det mere interessant for kvinderne, siger Christen Sæderup. Trods indsatsen så var antallet af gæster af det kvindelige køn stærkt begrænset. Selv når man kiggede i ”kravlegården”, hvor de yngste hyggede sig, så var pigerne nærmest helt fraværende.

Det samlede besøgstal til udstillingen nåede lige over sidste års rekordresultat. - Lørdagen så ikke helt så godt ud, måske fordi der var faldet fem centimeter sne. Men søndagen blev den hidtil bedste. Samlet nåede vi lige over 3000 besøgende, hvilket var en smule bedre end sidste år, siger direktør Nikolaj Holm, Messecenter Vesthimmerland.

Et symfoniorkester spiller med 3. klasse Rundt i Vesthimmerland FARSØ: I weekenden 31. januar og 1. februar samles ca. 90 unge musikere i Nordjyllands Ungdomssymfoniorkester (NUS) i Farsø. NUSstævnet samler børn og unge fra samtlige kommuner i Region Nordjylland. Ved stævnet får de unge, klassiske musikere mulighed for at spille sammen i et større orkester, og mange af dem er gengangere fra tidligere weekend- og sommerstævner. Til dette stævne har NUS desuden inviteret en 3. klasse fra Gedsted Skole til

at spille med til koncerten søndag. 3. klasse-eleverne undervises i violinspil på deres skole af Vesthimmerlands Kulturskoles lærere som en del af en den understøttende undervisning, som er kommet i stand efter folkeskolereformen. Elever fra Vesthimmerlands Kulturskoles strygeorkester, ”Himmelstrygerne” deltager også som musikere i NUS denne weekend. Resultatet af ugens arbejde kan opleves ved den offentlige afslutningskoncert søndag, 1. februar i Dronning Ingrid Hallerne, Farsø.


SOFAAFTEN IDEMØBLER 29 1 18-22 Aars Avis

28. JANUAR 2015

TORSDAG D.

KL.

/

TERNDRUP

SIDE 19

ToRsDag DEN 29. JaN. TIL kL. 22

SPAR

vI vIL væRE væRT MED sERvERINg af PoPcoRN og soDavaND - vELkoMMEN

SOFAAFTEN 29 1 18-22 TORSDAG D. BEGr ÆNSE T a N

25-50% PÅ ALLE SOFAER OG SOFABORDE

KL. 22.00

/

Gælder ikke i forvejen nedsatte varer samt Fast Lav Pris

Ta L

SPAR

25-50% 4.999.-

Pr. dag

43.-

over 10 mdr. Bari 3+2½ PErS. PE S. SOF SOFaa

BARI sofa i topkvalitet. Monteret m. blødt okselæder. Sædehynder i formstabilt koldskum. Ryghynder i dungranulat. 3 pers. L 210 cm - 2½ pers. L 180 cm. Normalpris 19.498.- NU 12.998.- SPAR 6.500.-

12.998.-

BOSTON SOF SOFa MED CHaiSELONG

BOSTON sofa med chaiselong (kan spejlvendes) monteret med slidstærkt betræk i farverne sort, chocolate eller antracitgrå. L 240 x D 95/153 cm. Normalpris 6.999.- NU 4.999.- SPAR 2.000.-

spar 6.500.-

B E S T iL L iN G S v a

kan kun købes hos IDe Terndrup

rE

SE DEt 250 M2 sTUDIo MED NaTUZZIE sofaER

Pr. dag

STOUBy EvA sofa 3+2 pers. klassik London. Monteret m. sort okselæder. Normalpris 26.765.NU 19.998.SPAR 6.767.-

%

%

TEN SOFAAF 29 1 18-22 TORSDAG D.

/

KL.

CLEVELAND HJØRNESOFA

%

PÅ ALLE SOFAER OG SOFABORDE

5.499,-

CLEVELAND hjørnesofa med chaiselong i sort bonded læder. L 308 x D 203 Før 10.999,- NU 5.499,- SPAR 5.500,- Tilbuddet gælder kun 29.01.15

cm.

3.999,-

SPAR 4.000,-

%

Gælder ikke i forvejen nedsatte varer samt Fast Lav Pris

SPAR 5.500,-

% SPAR

50%

JEAN SOFA

SPAR

25-50%

SPAR

50%

SPAR

50%

HELSINKI SOFA

4.499,-

SPAR

MUNCH SOFABORD

50%

SPAR 4.500,-

999,-

SPAR 1.000,-

oliebehandlet eg. Kan bestilles i flere farver samt med sortbejdset JEAN sofa monteret med betræk i 100% New Zealandsk uld. Stel i massivt, L 183 cm. Før 7.499,- NU 3.749,- SPAR 3.750,stel. 3 pers. sofa L 213 cm. Før 7.999,- NU 3.999,- SPAR 4.000,- 2½ pers. sofa SPAR 1.000,- Tilbuddene gælder kun 29.01.15 MUNCH sofabord i sortbejdset askefiner. D 90 x H 42 cm. Før 1.999,- NU 999,-

Udsalg

MØD VORES SOFAEKSPERTER

og få gode råd til valg af den rigtige sofa – vi byder på snacks denne aften.

med masser af vanvittige tilbud

WEEKENDTILBUD 30.1-1.2 Inkl.

50%

1.249,-

SPAR 1.250,-

%

i flere farver. L 273 x D 156 cm. Før 8.999,- NU 4.499,- SPAR 4.500,HELSINKI sofa med chaiselong monteret med blødt Vera betræk, som fås eg. Fås i to størrelser: Oval L 140 x B 70 x H 51 cm. SPUTNIK sofabord med bordplade i lakeret egefiner. Ben i massiv, lakeret gælder kun 29.01.15 Rund dia. 90 x H 51 cm. Før 2.499,- NU 1.249,- SPAR 1.250,- Tilbuddene

Power på vores

Fredag, lørdag og søndag

SPAR

SPUTNIK SOFABORD

adras Inkl. topm

adras 4 cm topm

DANSK

DANSK

PRODUCERET

PRODUCERET

BOKSMADRAS BOKS 1000 Dobbeltfjedret, medium eller fast affjedring. 2 • Nederst: 150 stk. Bonell fjedre pr. m . 2 • Øverst: 265 stk. 5-zonet Pocket fjedre pr. m . • Topmadras med indlæg af 4 cm skum. Ekskl. ben. B 180 x L 200 cm. Før 8.394,- NU 3.998,- SPAR 4.396,3.799,B 140 x L 200 cm. Før 6.798,- NU 2.999,- SPAR 3.799,-

180 x 200 CM

3.998,-

SPAR 4.396,-

ELEVATIONSSENG 8055 K1M Medium affjedring. • 8055 elevationsbund med 28 lameller heraf 5 justerbare. Pocke fjedre pr. m2. • K1M vendbar madras med 265 stk. 5-zonet Pocket • Silver topmadras med indlæg af 2,5 cm latex. Inkl. kabelfjernbetjening. 7.998,- SPAR 7.794,Ekskl. ben. B 180 x L 200 cm. Før 15.792,- NU 7.998,-

180 x 200 CM

7.998,-

SPAR 7.794,-

Se endnu flere tilbud på IDE.DK

se den nye brochure med masser af tilbud. se vores udstillingsudstillings tilbud på hjemmesiden www.maxjessen.dk

IDEmøbler MAX JESSEN Industrivej 2, 9575 Terndrup Tlf. 98 33 53 33, www.max-jessen.dk forbehold for mellem salg

Eva SOFa SOF 3+2 PErS. Fra

67.-

over 10 mdr.

19.998.spar 6.767.-

mODEl B814 sofa monteret med handskeblødt anilinlæder. Italiensk design og suveræn siddekomfort. Modellen fås i flere forskellige opstillinger, farver og størrelser. Hjørnesofa som vist inkl. en integreret motor med vippefunktion og indbygget fodskammel. L 387 x H 94 x B 289 cm. Normalpris 44.999.- NU 29.999.- SPAR 15.000.-

BEllA stol i massiv bøg monteret m. sort okselæder. Normalpris 8.395.TIlBUD 3.999.-

STO STOuBy BELL ELL STOL ELLa kan kun købes hos IDe Terndrup

Pr. dag

13.-

over 10 mdr.

3.999.spar 4.396.-

spar 2.000.-

NaT a uZZi aT EDiTiONS B814

over 10 mdr.

29.999.spar 15.000.-

BruNSTa BruNST NST D aD DvENT ENTurEE STOL TOL + SkaMMEL SkaMMEL

9.998.-

VI har besøg af konsulenTen fra brundsTad

spar 7.000.-

DElTA l hvIlESTO lTA ESTOl mED SkAmm mmEl I fineste sort okselæder. Normalpris 16.998.Leveres også med sort stel.

Hos Max Jessen finder du et stort udvalg udover 2 det store IDE sortiment. Besøg det 1000 m store søvn studie og 1000 m2 læder og design center

Pr. dag

100.-

kan kun købes hos IDe Terndrup

TERNDRUP

Pr. dag

33.-

over 10 mdr.


Aars Avis

SIDE 20

28. JANUAR 2015

Vesthimmerland vil finansiere alternativt Om frit skolevalg og Nye muligheder for de som har svært ved at låne AARS: Vesthimmerlands Kommune lancerer nu et ekstra værktøj til alternative finansieringsmuligheder, der hvor realkreditinstitutioner og pengeinstitutter ikke vil yde lån. Initiativet kommer fordi iværksættere, ildsjæle med innovative ideer og mindre virksomheder oplever store udfordringer med realkreditinstitutioner og pengeinstitutter om at kunne optage lån til at virkeliggøre deres ideer – specielt hvis de bor i yderområderne, hvor huspriserne i forvejen er lave. I samarbejde med bl.a. Booomerang.dk og Lendino.dk, som er Danmarks største sites på området, vil Vesthimmerlands Kommune igangsætte en proces, der sikrer, at kendskabet til både crowdfunding og crowdlending kommer bredt ud i det innovative miljø for iværksættere, ildsjæle og mindre virksomheder. Crowdlending er en låneplatform beregnet til små og mellemstore virksomheder, som har udfordringer med at låne penge. Platformen udbydes og administreres af bl. a. firmaet Lendino.dk, og er godkendt af Finanstilsynet. Begrebet Crowdlending er stort i bl.a. England og USA. Crowdlending skal ses

klassekvotienter Niels Heebøll, byrådsmedlem i Vesthimmerland for SF og medlem af Børne- og skoleudvalget, skriver om det frie skolevalg i Aars:

Borgmester Knud Kristensen: Et nyt værktøj til at skabe vækst og udvikling.

Byrådsmedlem Jan Dyregaard: - Vi vil forhindre, at ildsjæle flytter fra kommunen.

som et ekstra værktøj til både crowdfunding og generel fundraising. Crowdlending går ud på, at skære realkreditinstitutionerne og pengeinstitutterne ud som mellemled. - Det her skal ses som et nyt værktøj og middel mod de realkreditinstitutioner og pengeinstitutter, som ikke vil være med til at låne penge til innovative ideer, der kan skabe vækst og udvikling i vores kommune. Det vil vi gerne som kommune være med til at forhindre, da vi i kommunen er glade for at have rigtig mange initiativrige iværksætter, ildsjæle og mindre virksomheder, siger borgmester Knud Kristensen. Et af de byrådsmedlemmer, som ved flere lejligheder

har gjort opmærksom på problemet med manglende finansiering i yderområderne er Jan Dyregaard, Vestrup. - Hvis man gentagne gange får nej til sine lånansøgninger, fordi man har valgt at slå sig ned i et yderområde, vil det på sigt give en negativ vækst og manglende interesse for at blive boende i kommunen. Så flytter man andre steder hen, hvor mulighederne måske ser lysere ud. Det vil vi gerne forhindre. Derfor udvider vi og sætter ekstra tempo på, så disse værktøjer bliver redskaber, som de enkelte iværksættere, ildsjæle og mindre virksomheder kan gøre brug af, siger Jan Dyregaard.

Mere liberalisme tak Morten Mejdahl, Vilstedvej 30, Vindblæs, medlem af Venstres byrådsgruppe i Vesthimmerlands Kommune, kommenterer Lars Viborgs indlæg fra sidste uge: Under overskriften ”Kommunekassen skal ikke være en kassekredit” forholder Lars Viborg fra Konservativ Ungdom sig kritisk til kom-

munens evindelige favorisering af boligforeningerne. Og dette med rette. Vesthimmerlands Kommune har gennem de seneste år brugt mange millioner kroner som tilskud til almen nyttigt boligbyggeri – det såkaldte grundkapitalindskud. Dermed skal vi, der er fastboende ejere i Vesthimmerland betale ejen-

Træd i karakter Torben Thomsen, Gl. Blærevej 66, Aars, kommenterer Pernille Vigsø Bagge B(SF): I et indlæg, som ønsker godt nytår, benytter ledende figur i SF muligheden for at repetere for sig selv, hvilke sager partiet har haft på dagsordenen. Hun konstaterer, at det ikke var nok med den gode vilje, at de fremragende forslag til forbedring af kommunen ikke kom igennem, og egentlig blev det et nederlagsfyldt indlæg med alle de tabte visioner, som fire medlemmer er kommet ud for. Under overskriften ”Der var engang”giver hun det lidt eventyrets form, men ikke det gode eventyr for de fire valgte, snarere et opgivelsens suk: Det lod sig ikke gøre, selv om

vi lagde alle vore kræfter i det. Dog er noget gået i opfyldelse, kan man berolige de disciplinerede SFere med. Da en avis spurgte ind til partiets holdning til 0-klasse størrelser, kunne et medlem af SF gå ud at sige med meget oprejst pande og med det tunge politiske ansvar som forbundsfælle, at selvfølgelig kunne man ikke imødekomme et forældreønske om oprettelse af en ekstra klasse for at komme ned på et tåleligt antal små, små mennesker i 0. klasse. Partiet havde taget det tunge økonomiske ansvar på sig og kunne ikke arbejde for en ændring. Vi taler om 500000 kr. til at lette livet for børn i begynderklasse. Svært at forstå, at det kan gå sådan, når de i en slags årsrapport

domsskat, som kommunen dernæst - som tilskud til boligforeningerne - videresender til lejere, som med kort varsel kan forlade både bolig og kommune. Dette negative forsøg på at adfærdsregulere borgerne i vor kommune tager jeg selvfølgelig afstand fra. Jeg er helt enig med Lars Viborg i, at vi her skal lade markedskræfterne bestemme – det er god borgerlig politik. konstaterer, at ingen af deres visionære mærkesager er kommet igennem. Hvorfor så rykke ud som økonomisk hjælpetjeneste? Det politiske liv er vist altid i sin grundsubstans meget jordnært i Vesthimmerlands Kommune. Når en ekstra klasse ikke kan bevilges til Østermarkskolen, så kan det måske forklares ved, som nogle gør, at skolen allerede har rigelige bevillinger tildelt for at drive den skole, som forældre helst vil sende deres børn til. Nu skal de ikke blive for dygtige, de der skolelærere og via forældre tilrane sig flere bevillinger. Jamen, SF, træd dog i karakter, ingen anden opposition er til stede i et ret mislykket demokrati, hvor afgørende forskellige holdninger sjældent kommer til udtryk i offentligheden. Godt nytår til jer.

Der er to elementer i sagen om det frie skolevalg i Aars - mindst. En ene del handler om den aktuelle sag, hvor en gruppe forældre fra Aars Skoles skoledistrikt har fået afslag på at få deres børn indskrevet på Østermarken, fordi klasserne er fyldt op. Forældrene føler sig snydt, fordi de har fået en opfattelse af, at der er totalt frit skolevalg. Hvordan ideen om frit valg på alle hylder er opstået, skal jeg ikke kloge i, men blot konstatere, at børne- og skoleudvalget har handlet i respekt for de retningslinier for frit skolevalg og klassedelinger, som byrådet har vedtaget i 2012. Det er nævnt, at politikerne i denne sag ud fra et

”praktisk, pædagogisk og menneskeligt ” synspunkt kunne fravige reglerne. Jeg opfatter mig ikke som en udpræget principrytter og en umenneskelig politikker men må alligevel konstatere, at hvis vi her skal bøje regler og beslutninger, vil der også være mange andre sager med grænsetilfælde, hvor man kan forvente dispensationer og særbehandling. Der er ikke en masse frie midler at gøre med, så i en tid med en stram kommunal økonomi, vil pengene nødvendigvis gå fra nogle andre områder og så skrider grundlaget for, at byrådet prøver at fordele sol og vind lige ud fra politiske holdning og prioriteringer. Og så er vi ved den anden vinkel på sagen. En gruppe forældre har støttet frit-valgs-forældrene med det argument, at indskolingsklasser med 26 til 28 elever er for store. Her er jeg

og SF enig i, at der er noget at arbejde med. Jeg går ud fra, at skoler med så store indskolingsklasser allerede nu i et vist omfang arbejder med holddelinger eller tolærer-ordninger, men i SF er vi helt med på, at der kan være behov for flere ressourcer. Vi tror på, at en øget tildeling af midler på hele dagtilbudsområdet og til indskolingen for eksempel i form af øget brug af tolærerordninger eller lavere klassekvotienter vil vise sig at være en gevinst på længere sigt. Det er imidlertid et slagsmål, der skal tages for eksempel i forbindelse med den kommende skoledebat og den årlige budgetlægning. Her er SF som bekendt ikke en del af flertallet. Partier, som jeg har indtryk af også nyder en stor opbakning i Aars-området, har en anden holdning og har valgt at satse på de positive effekter af en omfartsvej.

Politikerne løber fra ansvaret Torben Nørgaard, Aars, er langt fra enig med Inger Nielsen (V) i sagen om Østermarkskolen: Inger Nielsen fra Venstre og jeg har tydeligvis forskellig opfattelse af hvad der er respektløst. Ifølge Venstres medlem af Børne- og skoleudvalget, er det respektløst, hvis det nuværende byråd ændrer på retningslinjer for klassestørrelser, der blev vedtaget i det forrige byråd. Undskyld Inger Nielsen, hvis jeg har misforstået demokratiet, men pointen er jo netop, at nye folk i byrådet vælges for at ændre den slags. Det må da om noget være målet for en nyvalgt byrådspolitiker som dig. Det mener du så, at du og byrådet er i gang med i form af jeres proces, der skal gennemføres i 2016. Du har tilsyneladende ingen skrubler med at tage årgang 09, der starter denne sommer, som gidsler i det spil. Respekt for at man da gør noget. Til gengæld mener jeg at det respektløst at fire politikere og to forvaltningsfolk på et møde med mellem 55 og 60 forældre til en enkelt årgang i Aars by, ikke vil røre en finger nu, for at ændre på klassestørrelser på mellem 24 og 28 elever i fire 0. klasser på de to skoler i Aars denne sommer. Faktisk synes jeg det er misinformation af værste skuffe, når udvalgsformand Henrik Dalgaard fortæller at klassedannelserne i Vesthimmerlands Kommune foregår på samme måde, som i de omkringliggende kommuner, når en nærmere under-

søgelse af hvordan det foregår andre steder, viser det stik modsatte. Netop den passus i retningslinjerne for klassedannelser, som byrådet vedtog den 29. november 2012 om at ”der skal være to ledige pladser pr. klasse/årgang” tolkes nemlig stik modsat af flere andre nordjyske kommuner. De andre steder betyder det, at der skal være to ledige pladser eller flere i en klasse, beregnet på tilflytning, tilgang osv. - i Vesthimmerlands Kommune vælger man at tolke det som to pr. årgang. Ifølge skolechef Kirsten Jensen er der ikke plads til tolkning, så kan man bare undre sig over det sjuskede i

at man ikke har skrevet enten to ledige pladser pr. klasse – eller to ledige pladser pr. årgang!, da det forrige byråd vedtog ædringen for godt 2 år siden. Udvalgsformanden vil løbe fra ansvaret og skubbe problematikken over på Østermarkskolens ledelse og Venstres repræsentant vil lade hånt om 09-årgangen, mens processen kører. Det er meget langt fra de slogans begge repræsentanters partier har haft gennem årene ”Mennesket først” og ”Mennesket frem for systemet”. Noget kunne tyde på at børn, der skal begynde i 0. klasse i 2015 – ikke hører under betegnelsen mennesker.

Spørgsmålstegn ved den brede proces… Maja Krebs Brorsen, Blærevej 45, Aars, kommenterer skole ad hoc udvalgets sammensætning: Så er der blevet nedsæt ad hoc udvalg i projekt ”Udvikling af børne- og skoleområdet”, og disse udvalg har allerede haft deres første møde. Der er fem udvalg, som arbejder indenfor områderne 0-5 år, indskoling, mellemtrin, udskoling/unge og til sidst geografi. I hver udvalg er er den en tovholder og diverse medlemmer. Tovholder er fire ud af fem en repræsentant fra forvaltningen, mens medlemmerne er skoleledere, ledere fra dagplejen, børnehaver og ungdomsskolen, repræsen-

tanter fra BUPL, DLF, FOA og PPR og endelig men ikke mindst er sundhedsplejen repræsenteret. Et bredt udvalg vil man synes…. Men der mangler altså nogen! For hvor er repræsentanter for forældrene? Hvorfor i alverden er vi ikke med? Det er os som borgere i en landdistriktskommune og vores børn, det hele handler om! Hvorfor er der for eksempel ikke forældrerepræsentanter fra skolebestyrelserne? Jeg er uforstående overfor den beslutning at undlade en så vigtig røst i en så vigtig proces. Vi er som forældre blevet sat helt udenfor indflydelse. Er det et bevidst valg fra forvaltningens side?


Aars Avis

28. JANUAR 2015

SIDE 21

KOLONIAL

KOLONIAL

SOLGRYN

SLIK

BASTOGNE KIKS PRINZEN ROLLEN

1100 g

MARS/SNICKERS/ TWIX

Chokolade kiks 200-300 g

Pr. pk .

12

00

Fr it v a lg

RESTT-I PAR

SKYLLEMIDDEL 750 ml. Flere slags

10

Pr. st k .

Kun

1/2 ltr. bæger med smag Flere slags

Rød/blå

Fr it v a lg

9

00

GULERØDDER

95

TORSDAG/ FREDAG

JOLLY COLA/LIGHT OG JOLLY TIME

29

+ pant

Forfriskende farverig forår...

FLOTTE PRIMULA 2 kg

Max. 5 pk. pr. kunde

Kun

12 st k .

95

BLOMSTERHJØRNET

GRØNTTILBUD

400 g

18

39

X-MAS

RØD KARAT KAFFE

Pr. st k .

Fr it v a lg

95

ØL

SKYR

00

TORSDAG/ FREDAG

00

MEJERI

RENGØRING

Bams e li ne

10

Multi 10 pk.

Kun

5

00

FREDAG/ LØRDAG

Flere farver

Pr. st k .

Kun

10

00

LØRDAG

RUNDSTYKKER

LØS VÆGT SLIK

Alm./grov

1,5 ltr.

Pr. st k .

6

95 + pant

100 g

6

95

Fr it v a lg

3

00

FRA OG MED LØRDAG DEN 31/1 HEDDER VI ALLE SAMMEN SPAR... ÅBNINGSTIDER ALLE UGENS DAGE KL. 7.00-20.00

H ave rs le v

v. Finn Ovesen

tlf. 98 65 40 13

Nørage r

tlf. 98 55 10 06

S uldr up

tlf. 98 37 90 00

TILBUDDENE GÆLDER ALLE 3 BUTIKKER FRA ONSDAG TIL OG MED SØNDAG (HVOR IKKE ANDET ER ANGIVET)


Aars Avis

SIDE 22

HORNUM Gatten

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

28. JANUAR 2015

VEGGER

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Skivum Giver

Succesfuld integration på Ulstruplund i Hornum HORNUM: Gennem halvandet år har der på Ulstruplund været tilknyttet to medarbejdere, som kommer fra henholdsvis Nepal og Columbia. Et forløb som fra starten var tænkt som en praktik på tre måneder. Praktikken er afsluttet for Nari, men Ana fortsætter sin praktik på andet år. Endnu en praktikant starter i uge 5, hvor sproget kan være en stor udfordring. Det kan være en stor udfordring for udlændige, at blive integreret i det danske samfund.

Det ansvar har beboere og medarbejdere på Ulstruplund taget til sig. Det skyldes blandt andet, at plejecentret har medarbejdere, som brænder for denne ekstra udfordring og som har taget mentoruddannelsen. Ledelsen på Ulstruplund giver følgende grunde til, at praktikforløbene har været succesfulde: - Fordi medarbejderen har været positive. - Beboerne var skeptiske i starten, men efterhånden er det en del af hverdagslivet på Ulstruplund til og til stor glæde for alle.

Skolernes Skakdag på Hornum Skole HORNUM: Fredag, 6. februar bliver en dag i hjernegymnastikkens tegn, hvor der dystes på tanker og idéer på Hornum Skole. Denne fredag sætter 68 elever fra Hornum Skole 68 til skakbrætterne for at dyste på tanker og idéer. Skolen har nemlig meldt sig til Skolernes Skakdag. Det er elever fra skolens 1., 2. og 3. klasse, der skal spille skak. - Vi har for første gang valgt at deltage i Skolernes Skakdag for første gang. Vi har valgt det, fordi vi ser, at eleverne her kan samarbejde på nye måder og lære nye sider af sig selv og

hinanden at kende. Skolernes Skakdag er inklusion i børnehøjde på en dag, hvor det skal være sjovt at blive klogere. Eleverne har i løbet af efteråret fået undervisning i skak, så de nu er parate til at spille med alle brikker på brættet, siger lærer Jan Kvitsau Nielsen, der sammen med lærer Hanne Nielsen har været på aktivitetslederkursus i Aarhus i efteråret, og er uddannet til at styre skoleskakaktiviteterne på dagen. - Vi glæder os til en spændende dag med masser af leg, læring og skoleskak, supplerer Hanne Nielsen. Skolernes Skakdag ar-

- Beboerne stifter bekendtskab med en anden kultur - De smager anderledes mad, når praktikanterne laver mad fra deres hjemland. - At beboerne kan være med til at gøre en forskel. - At ”gæsterne” lærer sproget, danske skikke og får erfaring med den danske kultur. - Praktikken kan være med til, at valget bliver en uddannelse indenfor social- og sundhedssektoren.

rangeres af Dansk Skoleskak i samarbejde med Skolemælk, Politiken, Spar Nord Fonden og Børnenes Hovedstad, Billund. Målet er, at det skal være sjovt at blive klogere.

BLÆRE

Det frivillige personale i bogcaféen glæder sig til at tage imod såvel gamle som nye lånere i det nye lokale i Vegger Idræts- og Kulturhus.

Vegger Bogcafé genåbner VEGGER: Vegger Bogcafé har siden opstarten i 2008 ført en lidt omtumlet tilværelse. Den har haft adresse flere forskellige steder i byen og har i en periode været husvild og dermed lukket ned. Men nu lysner det. Bogcaféen har fået lokale i Vegger Idræts & Kulturhus, en ideel placering i et spændende hus, der i Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

REPARATION AF ALLE MÆRKER

ÅBNINGSTIDER: Tirs.-ons.-tors. kl. 11-17 · Mandag og fredag efter aftale

Kommunalforsker Roger Buch taler om skolestruktur i Vesthimmerland ved et møde i Blære i morgen torsdag.

Færchs Torv 1 9240 Nibe Tlf. 98 35 15 66

Fryd & Nielsen Søren Fryd Leif Nielsen

Advokat (H) Advokat (H)

Åbent: Mandag-torsdag kl. 9-16, fredag kl. 9-13

Krogh Madsen Arkitekter a /s Oustrupvej 28, 9600 Aars

port dsrap Tilstan ådgivning & g nin rv talr - & To lig & Erhve imærk Energ Bygherre Bo

98 62 18 66

www.km-ark.dk

info@km-ark.dk

AARS AVIS Annoncetelefon 98 62 17 11

HAUBRO

materialer hos Vesthimmerlands Biblioteker og få dem leveret i bogcaféen, hvor de også kan afleveres. Der vil være betjening i bogcaféen en time hver tirsdag, men alle, der har adgang til huset, kan benytte bogcaféen, når det passer dem. Det frivillige personale i bogcaféen glæder sig til at tage imod såvel gamle som nye lånere. Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Tre spændende foredrag i Haubro

. CYKLER . EL-SCOOTER . SCOOTER

Advokatfirmaet

forvejen rummer masser af liv og aktivitet. I bogcaféen er der mulighed for at låne bøger fra en lille fast bogsamling. Denne samling suppleres hvert halve år med nye bøger, der er indkøbt af Vesthimmerlands Biblioteker til cirkulation mellem kommunens fem bogcaféer. Det er også muligt at bestille bøger og andre

Ny skolestruktur til debat i Blære BLÆRE: Hvordan kan skolestrukturen være med til at styrke og bevare vores unikke lokalsamfund i Vesthimmerlands Kommune? Det er emnet for et møde med kommunalforsker Roger Buch, Randers, som foredragsholder i morgen torsdag, 29. januar. Mødet holdes på Blære Skole og er for alle interesserede. Skolestrukturen skal drøftes hen over foråret, og det vil initiativtagerne gerne give en chance for, at så mange som muligt får mulighed for. Som et medlem af skolebestyrelsen siger: ”Vi mener jo at Vesthimmerland skal være en stor hjemmebane, og vi skal ud-

nytte alle de ressourcer, der er ude i lokalsamfundene, herunder også skolerne”. Kommunalforsker Roger Buch er en ivrig skribent og debattør. Han vil denne aften give et indspark om den kommende skolestruktur i Vesthimmerlands Kommune. Skolelukninger er en realitet i flere af landets kommuner, og er ligeledes på den politiske dagsorden i Vesthimmerlands kommune. Roger Buch vil belyse konsekvenserne af skolelukning i landområderne. Mødet gennemføres af skolebestyrelserne i Vestrup, Overlade, Strandby, Gedsted, Ullits og Blære, og med LOF Vesthimmerland som praktisk arrangør.

HAUBRO: Mandagshøjskolen på Himmerlands Ungdomsskole i Haubro har lagt de tre første foredrag i forårssæsonen på plads. Foreningen er stolt af at kunne præsentere tre rigtig spændende foredragsholdere. Mandag, 2. februar kommer præst og foredragsholder Ulla Morre Bidstrup. Med rødder på Himmerlands Ungdomsskole vil hun holder et foredrag der også har rødder i efter- og højskoleverdenen. Titlen er: ”At blive sig selv med de andre - Forskellighed og identitet med eksempler fra H. C. Andersens  persongalleri.” Journalist Jeppe Søe er næste på talerstolen. Mandag, 23. februar kommer han på skolen. Med opvækst på højskoler i bagagen, humor og et særdeles kritisk syn på mediernes rolle i samfun-

ØSTRUP

det giver Jeppe Søe et foredrag om ”Den medieskabte virkelighed”. Jeppe Søe er bl.a. tidligere tv-vært, og man  kan forvente der bliver skudt med skarpt. Mandag, 16. marts byder Mandagshøjskolen på Peter A.G. Nielsen, musiker og forfatter. Præsentation er for de fleste overflødig når frontmanden i Gnags kommer forbi med foredraget ”Kunsten og det sansende menneske”. Færre og færre har sig selv med i det de foretager sig, og foredraget kredser om det at være til stede i en moderne verden. Mandagshøjskolen er et initiativ iværksat af Svend Brøndum, tidligere lærer, og Hans Grishauge,tidligere forstander, og som nu på andet år trækker kendte navne og spændende foredragsholdere til Himmerlands Ungdomsskole.

Kirsten Olsen Nørregade 24, Østrup 9600 Aars Tlf. 98 65 85 46

Vestrup under besættelsen VESTRUP: Torsdag, 5. februar holder Vestrup Skole såkaldt åben skole. Arrangementet afvikles om aftenen, og der indledes med fællesspisning. Ud over spisningen så er temaet for aftenen ”Lokal-

område Vestrup under besættelsen”. Randi Thomsen og Per Nørgaard fortæller historier og erindringer fra lokalområdet i krigsårene. Der kræves tilmelding til spisningen.


Aars Avis

28. JANUAR 2015

NØRAGER

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

Borremose Stenild

SIDE 23

HAVERSLEV

Anne K. Møller, Jyllandsgade 6, Haverslev Tlf. 23 24 41 57

Mejlby Binderup

Antoni Gaudi i Haverslev

Elever følger nysgerrigt Maria Dubins arbejde.

Pygmæsøhest til Sortebakkeskolen

HAVERSLEV: Børnehaveklassen på Haverslev Skole har den seneste tid arbejdet med den spanske arkitekt og billedkunstner Antoni Gaudi. Det har været et spændende forløb, hvor børnene har fået en forståelse for Gaudis samtid samt de mange kendte mosaikker rundt omkring i Barcelona. Kulminationen på forløbet kom mandag, 19. januar, hvor klassen under overværelse af inviterede gæster åbnede sin Gaudi udstilling og afslørede både skitser og det endelige produkt i form af flotte mosaikker. Signe Mortensen og Rasmus Bjerregaard overrakte på en fin pude en finpudset saks til konstitueret skoleleder Henrik Heindorf, som

De indbudte gæster beundrer børnenes flotte værker.

klippede snoren og erklærede udstillingen åben. Derefter præsenterede hvert barn selv sit værk, som naturligvis havde fået en passende titel. Seksårige Marc Alexander Ellice og Patrick Vinter Christensen fortalte, kort før

snoren blev klippet, sammen lidt om Antoni Gaudi til de fremmødte, som blev trakteret med kulørte drinks og saltstænger, mens de beskuede værkerne og kunne stille spørgsmål til de stolte kunstnere.

Fabrikant giver endnu et maleri til en skole

Kids volley i Haverslev

NØRAGER: At en skole kvit og frit får skænket et seks kvadratmeter stort maleri af en anerkendt kunstmaler er ikke en hverdagsforeteelse. Det er ikke desto mindre lige netop, hvad der torsdag skete for Sortebakkeskolen i Nørager. Maleren er dansk-amerikanske Maria Dubin, der mødte op på skolen torsdag morgen med et tomt lærred og masser af malergrej. Den glade giver er fabrikant Flemming Christensen, Sawo i Støvring, der af egne midler har sørget for, at efterhånden de fleste skoler i Rebild Kommune - og nu også Sortebakkeskolen - har fået forskellige flotte kunstværker, ikke mindst i form af Maria Dubins livsbekræftende søhestemalerier. - Torsdag morgen var vi faktisk lidt nervøse for, hvad der ville ske, indrøm-

HAVERSLEV: Onsdag 21. januar afholdt Haverslev-Ravnkilde Skole i samarbejde med Himmerlandscenterets Idrætsefterskole en kidsvolleyturnering for 3. klasser. Der var 19 deltagende hold med i alt godt 80 elever fra Sortebakkeskolen, Suldrup Skole og Haverslev-Ravnkilde Skole. HCI’s elever deltog som holdledere og dommere og var en kæmpegevinst for stævnet, idet de hele tiden sørgede for godt humør og kampgejst. Det kom for eksempel til udtryk i kampråb før og efter kamSignaPro gav Black /det Lightde pene. Samtidig unge mennesker leder- og dommertræning. Der blev i alt spillet 66 kampe i løbet af de fire timer, stævnet varede. Undervejs blev der serveret burgere, bananer og saftevand. Efter nogle fantastisk tætte kampe fandtes

mer skoleleder Gitte Rubæk, Sortebakkeskolen. - Vores elever var meget optagede af det, der skulle foregå, og inden Maria gik i gang med maleriet, havde vores børn mulighed for at stille spørgsmål. Og med børnenes store spørgelyst, så var klokken kvarter over 9, før Maria kunne begynde med pensler og maling, fortsætter hun. Men derefter gik det stærkt, og i løbet af dagen kunne de mange interesserede børn opleve, hvordan farvestrålende og dansende søheste indtog det store lærred. Så da klokken var 13.20, var maleriet færdigt, og den planlagte fernisering kunne begynde. - Vi er utroligt taknemmelige for Flemmings flotte gave. Vi ville aldrig selv have mulighed for gå ud og købe et kunstværk af denne kaliber til skolen, og jeg blev utrolig glad, da Flem-

ming ud af det blå dukkede op, og spurgte, om vi var interesserede i at modtage denne kunstgave. Så en kæmpe tak til Flemming Christensen, siger en glad skoleleder. Maria Dubin har lavet store udsmykningsarbejder over store dele af verden, og i Danmark kan hendes værker bl.a. opleves i både København og Aalborg Zoo, og ikke overraskende er hendes motiver oftest hentet i dyre- og planteriget. Maleriet på Sortebakkeskolen kalder Maria Dubinfor ”Pygmæ søhest”. Det er seneste i den række af søheste-malerier, som Flemming Christensen har skænket til skolerne i Rebild. Men til ferniseringen kunne Flemming Christensen love, at det ikke er det sidste af sin slags, som vil give skoleeleverne i Rebild Kommune mulighed for at få noget smukt at kigge på.

Sløj anden halvleg kostede vigtige point TVH-herrerne hænger fast i bundstriden HÅNDBOLD 1. division, herrer Rækker Mølle-Team Vesthimmerland 26-21 (9-13) Af Lars Lindberg Efter sidste weekends skuffende hjemmebanenederlag til HØJ, havde Team Vesthimmerlands 1. divisionsherrer i den grad brug for at komme op på hesten igen, da de fredag aften mødte Rækker Mølle på udebane. En sejr ville give vesthimmerlændingene lidt til-

trængt luft i kampen om at gå fri af nedrykningsspillet, og alt tydede da også i første halvleg på, at gæsterne havde forstået situationens alvor. Holdene fulgtes ad til stillingen 7-7, men derefter trak TVH fra og kunne gå til pause oppe med fire mål. I anden halvleg ramlede det dog fuldstændig for gæsterne, som blot fandt vej til netmaskerne otte gange. Til trods for den sløje offensiv var TVH-drengene med indtil måltavlen viste 21-21, men derefter sco-

rede værterne fem gange i træk til slutresultatet 2621. Nederlaget betyder, at TVH-herrerne nu blot har to point ned til nedrykningsspilspladserne, og det vil sige, at der med al sandsynlighed skal høstes point i de kommende kampe mod midterholdene TMS Ringsted og Skive fH, hvis ikke holdet skal dumpe ned under stregen. Efter de to opgør venter der TVH en hjemmekamp mod AGF, som hidtil i sæsonen blot har hentet to

point - netop mod TVH hvorefter den står på hård kost, når først Randers HH og siden TM Tønder Håndbold venter. Som resultaterne har flasket sig den seneste tid, hersker der næppe tvivl om, at der ikke er råd til flere smuttere mod de lavere rangerende hold, hvis TVH-spillerne vil kunne gå på en tidlig sommerferie uden udsigt til nedrykningsspil.

Mere end 80 elever fra 3. klasserne på Sortebakkeskolen, Suldrup Skole og Haverslev-Ravnkilde Skole deltog i onsdags i et stort kids volley-stævne i Haverslevhallen.

der en klassevinder. Det blev Ravnkilde Skoles 3. klasse, og den fik overrakt en flot pokal.

Alle havde en super dag, og det er planen at gentage kids volley-stævnet for fjerde gang næste år.

UDFØRER ALT INDENFOR BYGGERI :: Nybygning, Tilbygning & Ombygning :: Jord/kloak, Beton & Murerarbejde :: Badeværelser :: Alt i reparationsarbejde :: Total entrepriser For personlig rådgivning kontakt Edi Elkjær Tlf.: 20 99 10 93 eller Henning Elkjær Tlf.: 20 99 10 92

Hvidkildevej 9 :: Mejlby :: 9610 Nørager

Tlf. 98 65 10 92 www.elkjaer-as.dk

Generalforsamling i Aars IK Der indkaldes herved til

ordinær generalforsamling i aars idrætsklub onsdag den 11. februar kl. 19.00 i klubhuset på lyngsøvej 2b.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 dage før.

bestyrelsen

Hovedsponsor


Aars Avis

SIDE 24

28. JANUAR 2015

Travl weekend i Vester Hornum Badmintonklub

Fire U16-drenge fra Team Vesthimmerland var i weekenden med til at sikre Kreds 2 det første Jyske Kredsmesterskab i 15 år.

Fire TVH-drenge var med på vinderhold HÅNDBOLD: Søndag eftermiddag mødtes de to bedste jyske håndboldkredse i U16 Drenge-regi i finalen i det jyske kredsmesterskab, og her var Team Vesthimmerland repræsenteret med hele fire spillere på Kreds 2-holdet.

Modstanderne fra Kreds 5 bestod primært af spillere fra HEI og AGF/Viby, som til dagligt huserer i U16 Ligaen, så Kreds 2-drengene var underdogs inden kampen. Den rolle så de dog stort på, da de besejrede østjy-

derne med 21-19. Det er 15 år siden, Kreds 2 sidste vandt stævnet. De fire TVH-drenge, som var med til at sikre sejren var Nicolaj Sørensen, Mads Nygaard, Niclas Nyholm og Christoffer Sørensen.

15 spillere fra Aars klar til Landsmesterskaberne BADMINTON: Alle spillere fra ungdomsafdelingen i Aars Badmintonklub er videre til Landsmesterskaberne 2015. I weekenden deltog 14 spillere fra Aars ved Udtagelsesstævnet til Landsmesterskaberne. Det blev til flere flotte resultater og medaljer for de unge spillere – flere af medaljerne af guld. I U11A lykkedes det den helt unge spiller Sarah Skriver at gå hele vejen og vinde guld i DS efter en flot indsats. Også i DD lykkedes det Sarah og hendes klubkammerat Mia Rosenberg at spille sig til en plads på podiet – endnu engang en medalje af guld om halsen på de unge spillere fra Aars. I MD blev det til en samlet 3. plads til Sarah. Mia fik en samlet 3. plads i DS og en 3. plads i MD. I U13B lykkedes det Magnus Buus Nørgaard og Jonas Poulsen at spille sig til finalen i HD. Her blev det til en endnu en flot 1. plads. Magnus leverede en ihærdig indsats i HS – her blev guldmedaljen også en realitet. Jonas fik en samlet 3. plads i HS. I MD blev det til en 2. plads for Magnus og hans mix-makker. I U13M spillede Thorbjørn Rohde Jensen sig til en flot plads i finalen i HS og efter en ihærdig indsats, blev det til en 2. plads og sølv en medalje. I HD lykkes det Thorbjørn og hans makker, at gå hele vejen og tage guldet med efter en sportslig indsats. I MD blev det også til en medalje af guld sammen med makkerne Ida Møller (Viborg).

BADMINTON: I denne weekend har der været overnatning for badmintonspillere i Vester Hornum hallen. En del af klubbens ungdomsspillere havde taget imod tilbuddet om og være med. De tre trænere Rune K. Thomsen, Emilie Laursen og Rune Laursen stod for arrangementet og havde lavet en fin plan for, hvad der skulle ske. Efter indkvartering var der saft og kage, og så var der ellers stafet rundt i hallen, gæt og grimasser, sjippe og gå balance med ketcher og meget mere. Der blev selvfølgelig også spillet badminton med sorte plasticsække på nettene. Naturligvis var der også natløb, hvor alle var rundt i byen til forskellige poster og endte så oppe i hallen, hvor der skulle laves en lagkage. Fløden havde de pisket undervejs, nogen havde gjort det så godt, at den var blevet til smør. Vel hjemme i hallen var der også konkurrencer i at veje slik og flere ting. Efter en kort nattesøvn var der dømt familiestævne. 16 hold var tilmeldt. De

Peter Kjeldsen og Rune K. Thomsen vandt pulje fire.

blev delt op i fire puljer, hvor der blev fundet en vinder i hver. Pulje 1 vandt Tobias Pedersen med sin far Poul. Pulje 2 vandt Jacob Kjeldsen med mor Lisa. Pulje 3 vandt Kirsten Vejs med sin makker Morten.

Den sidste pulje vandt Peter Kjeldsen med sin makker Rune. Efter præmieoverrækkelse var der kaffe, saft og kage, og de fleste var vist klar til og komme hjem og få en lille lur.

Billardspillere fra Aars videre til anden runde

Mia Rosenberg og Sarah Skriver fra Aars Badmintonklub skal sammen med 13 klubkammerater deltage i Landsmesterskaberne i slutningen af februar og starten af marts.

Oskar Klausholm fik en samlet plads 5. plads i HS, en 9. plads i HD og en 5. plads i MD i U13M rækken. I U15B blev det til en 2. plads for Anders Borg Andersen og Laura Nykjær i MD. I HS fik Anders en samlet 9. plads og en 5. plads i HD. Laura fik en samlet 7. plads i DS og en 4. plads i DD. I U17C blev det til en flot 2. plads i HD for Morten Worsøe og Simon Børgesen. Simon spillede sig også til en plads i finalen og her blev det til en flot 2. plads. Morten fik en samlet 5. plads i HS. I U17B blev det til en 4. plads for Kathrine Poulsen og Steffanie Bisgaard i DD. Begge piger fik en 7. plads i DS. Lukas Helligsø fik en

samlet 7. plads i HS - også i U17B række. I U17M rækken blev det til en 5. plads i HS for Simon Fløj Thomsen. I HD blev det til en samlet 5. plads og 9. plads i MD for Simon. Laura Fløj Thomsen U13E er også udtaget til Landsmesterskaberne – i Eliterækken er alle spillerne direkte med. Landsmesterskaberne for U11 & U13 afholdes 28/2 til 1/3 i Hadsten og Holsted. For U15 & U17 d. 14. - 15. marts i Fredericia og Middelfart. Klubben håber selvfølgelig på, at der også komme medaljerne med hjem ved Landsmesterskaberne 2015.

BILLARD: Til april 2015 afvikles de individuelle danske billardmesterskaber for elitespillere på både herre- og damesiden. Mesterskabet er for de 16 bedste spillere i landet, og Aars Billard Klub havde i den forgangene weekend to spilere med i første kvalifikationsrunde, hvorfra de begge spillede sig videre. Puljen med fire deltagere blev afviklet i Aars BK 70’s lokaler, og når der er to spillere fra samme klub, så skal deres kamp afvikles først. Som ved ethvert lokalopgør var der virkelig tænding på i denne kamp, som stod mellem Henrik (Hønse) Jensen og den nye førsteholdsspiller Daniel Gullach. Sidstnævnte vandt opgøret med et gennemsnit på 66,66 og vandt i øvrigt alle de andre kampe og sluttede som en suveræn puljevinder. Henrik (Hønse) Jensen rejste sig dog flot efter det indledende nederlag og vandt sine øvrige kampe og sluttede på en flot andenplads med et totalgennemsnit på 60. Begge spillere er dermed klar til næste runde. Den forgangene uge bød desuden på otte holdkampe, som gav følgende resultater:

1. division var på besøg hos Syd Fyn, og her blev det til et nederlag på 6-2. Holdsammensætningen var ikke den vante, idet holdet var erstattet af flere spillere fra andetholdet, da der var sket en rokering mellem første- og andetholdet. Henrik (Hønse) Jensen stod for den enlige sejr til Aarsmandskabet, og han opnåede et totalgennemsnit på 70,00. Andetholdet, som spiller i 3. division, har spillet dobbeltkamp hjemme mod Ans. Hjemmeholdet var til opgørene forstærket med spillere fra førsteholdet. Begge opgør endte med sejr til hjemmeholdet, som kom væk fra nedrykningsfaren. Første kamp endte med sejr på 5-3. Jan Bjørn, Brian Nielsen og Flemming Raun vandt her deres kampe. Det andet opgør endte med en total sejr på 8-0 til hjemmeholdet. De fire vindere var Jan Bjørn og Brian Nielsen, som begge spillede med 62,50 i gennemsnit. De to andre sejre sørgede Flemming Raun og Lars B. Nielsen for. I serie 3 er der afviklet tre holdkampe. ¨ Tredjeholdet var på besøg i Hjallerup og kunne drage hjem med et point efter uafgjort 4-4. Peter Sø-

rensen og Keld Poulsen sørgede med deres sejre for det ene matchpoint til holdet. Fjerdeholdet havde fordel af hjemmebane i deres opgør mod Svenstrup. Fordelen blev ikke udnyttet, idet gæsterne vandt opgøret med 6-2. Per Breinholt var den enlige vinder for hjemmeholdet. Sjetteholdet var på en længere køretur. Holdet var på besøg i Lemvig, og på trods af den lange køretur, så vandt Aarsmandskabet opgøret med 6-2. Peter Sørensen, Kaj Lykke Jensen og Jens Kvist var de tre sejrherrer. I Old Boys rækken blev der afviklet to kampe, og begge endte med nederlag på 2-6 for Aars BK 70. Sjetteholdet havde besøg af Viborg 8, og her stod Poul Madsen for den enlige sejr til hjemmeholdet. Syvendeholdet gæstede Viborg 7, hvor Jens Peter Jensen stod for den enlige sejr. Onsdag 4. februar inviteres alle klubbens medlemmer til klubaften, hvor der skal tages mål til nye klubjakker. Aftenen indledes med fællesspisning, som klubben er vært ved.


Aars Avis

28. JANUAR 2015

SIDE 25

U-17 drenge til Regionsmesterskab

Der er ofte stor aktivitet i Hornum Ulstrup Rideklub. Her ses klubbens springbane med de to ridehaller i baggrunden.

Stor aktivitet ved stævne i Hornum

Det var nødvendigt at stoppe for tilmeldingerne RIDNING: Det kan godt være at Hornum er en lille by og det på overfladen ser ud til at der ikke sker så meget men lige udenfor byskiltet ligger der en forening med stor aktivitet - Hornum Ulstrup Rideklub Rideklub har lige afviklet et D stævne, hvor alle ryttere fra hele Nordjylland kunnen deltage. Det trak ryttere fra 38 forskellige rideklubber. 107 pony starter og 167 heste starter. På grund af den overvældende store tilmelding til stævnet, kom det til at strække sig over 30 timers konkurrenceridning på en forlænget weekend. Der blev redet dressur fra fredag eftermiddag til kl. 21,30 og igen fra kl. 7,30 til 23,00 om lørdagen. Søndag startede konkurrencerne først kl. 8.00 i spring, da der lige skulle afsættes tid til bygning af forhindringsbane. Springkonkurrencerne sluttede søndag kl. 19.00 og kunne konstatere at det havde været et supert stævne, og alt var forløbet planmæssigt i en god sports ånd. Alt i alt var der 161 ekvipager i aktivitet denne weekend i lokalerne på Søttrupvej, og det var i alt 274 starter. Så hvis beboerne i Hornum og omkring har konstateret en stor hestetraileraktivitet, så har de ret i det. I ugen op til stævnet forsøgte en del ryttere også at tilmelde sig, men stævneudvalget var nød til at stoppe for tilmeldinger på grund af tidsmangel. Under sådan et stævne er det brug for rigtig mange frivillige hænder til at varetage forskellige administrative og praktiske opgaver. Lokalerne skal gøres pæne og klar til gæsterne, banerne jævnes med jævne mellemrum, portåbnere, skrivere, resultatindtastninger, springbanebygning, start og mål,

tidtagning, speakere og ikke mindst hjælpere til cafeteriet. Så alle har et sted at gå hen, få varmen og lidt til maven. Ledelsen i klubben er meget taknemmelig over, at så mange har givet en hånd til at rideklubben, så der igen kunne gennemføres et stort stævne til glæde for egne ryttere og gæsteryttere.

Resultater Hornum-rytterne var godt repræsenteret også på sejrsskamlerne. Fredag aften var det LA1,2,3,4 for heste. Her løb Grethe Næsby på Hera med sejren, tæt forfulgt af Annette Thyrrestrup på Liberty. 3 pladsen gik til Stine Falk Nielsen på Skovlunds De’Ablo. Det var en virkelig god klasse for klubben da der ud af de otte placeringer kun var levnet plads til to udenbys ekvipager. Lørdag åbnede stævnet med en LD1,2 dressur for ponyer. Her havde klubben igen repræsentanter på sejrsskamlen: Caroline Tolborg Thyssen på Elmholts Yvette på en andenplads. Tredjepladsen gik til Emma Mathiasen på Bakkegaardens Oliver. I LC1, 2, 3 pony løb Silje Høgh Sørensen på Viktor af med sejren. I LA1, 2, 3 pony var det Tuie Klysner Hamann på Spice Girl der fik en 3. plads. LC2 for heste fik Laura Overvad Rasmussen på Athene en delt 3 plads. LB1,2,3 for hest Malene Silkeborg på Sandy a Højbjerg nr. 2 og 4. Søndag var der springkonkurrence. Følgende ponyryttere red en fejlfri runde: Isabella Høgh Sørensen på Viktor og Rebekka Pinstrup på Afrodite i LF, Silje Høgh Søren-

Pæne placeringer til HURK ryttere RIDNING: Hornum Ulstrup Rideklub var forleden repræsenteret ved et C-stævne i Han Herreds Hesteportsklub. Her høstede rytterne fra Hornum af

”frugterne”. Rebecca Sørig Pedersen på Helse red en LA2 dressur til en fjerdeplads og på en delt femteplads er Stine Falk Nielsen på Skovlunds De’Ablo, og

sen på Viktor i LE og Christine Frost på Emil i LD. I LC stilspringning for ponyer blev Pernille Johansen på Bakkegaardens Sputnik og Mathilde Ståhl på Isabell nr. to, og det gentog sig i LB1* spring for ponyer hvor Pernille Johansen på Bakkegaardens Sputnik og Mathilde Ståhl på Isabell begge blev nr. 2. Derudover blev også Emma Skov på Shakira nr. 2 i LB** spring. Hesterytterne kunne også være med, der var fejlfri runder til Laura Overvad Rasmussen på Athene i LF, og til Anette Maria Nielsen på Nygårds Brown Sugar, Diana Klein på What a Spot og Laura Overvad Rasmussen på Athene i LE. I LC stilspringning for heste gjorde Kristine Dalmine Bak på Catano rent bord og blev nr. et.

FODBOLD: Selvom Rebild Syds U-17 fodbolddrenge i efteråret havde spillet i en træls B-pulje, som var præget af mange aflysninger, så var de fleste af dem klar til at spille indendørs fodbold. Spillertruppen talte 14 mand, som hurtigt blev fordelt på to jævnbyrdige syvmandshold. Til træning har der været 12 spillere stort set hver gang. Selve turneringen blev rigtig spandende med mange meget jævnbyrdige kampe. Holdene fra Rebild Syd endte på første- og tredjepladsen i puljen. De havde derved kvalificeret sig til regionsmesterskabet i henholdsvis A og B rækken. Regionsmesterskabet blev afviklet i Asaa 17. januar, og også her var jævnbyrdigheden stor. Desværre blev det lidt for meget “stolpe ud” for Rebild Syd-holdene, som ikke havde marginalerne med sig, som de havde haft det i turneringen. Samtidig blev de to hold ramt af lidt for mange udvisninger, og det kom til at koste. Men nederlag i A puljen på bare et enkelt mål til både Hjørring IF og de to hold, som kvalifiserede sig til Jydsk Mesterskab, Team Han Herred og Asaa, vidner om, at spændingen var intakt til sidste fløjt. Selvom spillerne selvfølgelig var lidt skuffede, mødte 14 mand op til træning

den efterfølgende onsdag. De to hold består af Magnus Andersen, Mike Grøn, Mads Pedersen, Mot Kriangdet, Magnus Villefrance, Mikkel Andersen, Lasse Meier, Emil Petersen, Ricki

Jørgensen, Jens Poulsen, Jacob Grønhøj, Frederik bo Christensen, Oliver Thuesen og Daniel Aggesø, og de bliver trænet af Lars Nielsen og Steen Holland.

U9 pigerne fra Suldrup IF. Bagerst fra venstre Sofie, Marie og Amalie, i midten Lærke og Simone. Forrest Regitze.

U9 piger tog sejren FODBOLD: U9 Pigerne fra Suldrup Idrætsforening gjorde det igen. De gjorde rent bord ved et stævne og kan hænge endnu en guldmedalje om halsen! Pigerne var til Nilfisk/ Alto Cup Hadsund.

Suldrup spillede første kamp mod Brovst. Den vandt de 3-0. Anden kamp vandt Suldrup 3-0 mod Hadsund, og sidste kamp mod Arden blev vundet 4-1. Alle pigerne glæder sig til forårs sæson.

Aktiv klub Hornum Ulstrup Rideklub er en selvejende forening med ca. 160 medlemmer i alle aldre. Klubben råder over to haller, hvor medlemmerne kan træne, få undervisning eller der bliver afholdt stævner. Lokalerne bliver til tider også udlejet til andre aktiviteter som petanquestævner med mere. Klubben har syv ansatte undervisere, og der kører undervisning i alle hverdage lige fra ens første møde med en hest til landsstævne niveau. I foreningen er der også en stald, hvor elevhestene blandt andet står. Alle bygningerne er bygget på frivillig basis og drives af frivillige hænder. Det er klubbens formand Jens Orla Nielsen, som igennem mange år har trukket og trækker det store læs. Han har været med fra klubbens start på en bar mark.

Rebecca Sørig Pedersen på Hejduk. Dagen efter var klubben ligeledes repræsenteret ved et pony C-stævne i Arden. Her vandt Katrine Aagaard Gregersen på RM Caiser en førsteplads i LA1 dressur. Maria Mathiasen på Røgild’s Bastian vandt en førsteplads i LA4 dressur.

Billetter kan hentes i Farsø eller Hornum senest den 30. januar

PROGRAM 2. division Damer Kl. 14.00 TVH - Skive fH2 1. division Herre Kl. 16.00 TVH - TMS Ringsted

KOM GRATIS TIL HÅNDBOLD OG FÅ CHANCEN FOR AT VINDE VI HAR 2 GAVEKORT PÅ 500 KR. PÅ HØJKANT

Støt vores lokale håndboldhold Den Jyske Sparekasse er topsponsor for vores lokale håndboldhelte fra Team Vesthimmerland som skal spille dobbeltstævne i Idrætscenter Østermarken Søndag den 1. februar 2015 kl 14.00 og kl. 16.00 Gratis billetter kan hentes i Farsø og Hornum filialer samt hos Kop & Kande i Aars. På kampdagen kan du deltage i en konkurrence om 2 gavekort på 500 kr. til Kop & Kande samt en Kähler vase. Vi glæder os til at se dig...

Nørregade 1 • Farsø • Tlf. 99 49 14 00

Torvet 4 • Hornum • Tlf. 98 66 13 77

www.djs.dk


Aars Avis

SIDE 26

28. JANUAR 2015

Butikken i Aars - hvor køber og sælger mødes

Danebo

Ejendomsmæglere, valuarer, MDE

Kom godt videre

edcdanebo.dk

�edigen villa på �ans Egedes �ej

�ennem�ørt og stilsikker villa ved �køjtesøen

�bent �us

�bent �us

�ed til�elding s�ndag d. 1. feb. 13.00 til 14.00

�ed til�elding l�rdag d. 31. jan. 12.15 til 13.15

���E�

C

�ans Egedes �ej �02, �ars �edigen �-plans villa på super beliggenhed op til det naturskønne �vebjerg. Havefacaden udført med forskudte bygninger, som giver et flot indtryk. �ntegreret med boligen, er der værksted og carport. Huset er beliggende i et af byens mest attraktive villakvarterer. �ndr.� �ntre med klinkegulv. �tort køkken�allrum med �nvita elementer og udgang til terrassen. Herfra fransk dør til hyggelig stue. �oveværelse. Bryggers. � vær. og soveværelse. 2 badevær.

Pris/udbetaling 2.445.000/125.000 Brt/nt ekskl. ejerudg. 11.626/9.201 Ejerudgifter 2.283 Bolig m² 1�8

D

Sag 913009�3

Grund Rum/ Opført/ m² vær. om��gg�t 935 �/5 2001/05 Kontakt tlf. 98622400

Eksklusiv lystejendom på naturskøn beliggenhed

�akkegårdsvej �0, �ars �or enden af en blind villavej finder du denne smukke perle. �illaen ligger på �. række ned til �køjtesøen og man har her formået at udnytte dette til fulde i form af flere forskellige hyggekroge og en stor terrasse med ��0 graders udsigt ned mod det naturskønne område. Her må man ikke glemme det store vinduesparti i husets vinkelstue, som både giver en masse lys og samtidig skaber en hyggelig atmosfære. Herfra er der åben adgang til køkkenet som er husets kerne�mødested.

���E�

Jordvarme & solceller

��,� ha jord

A

20

EDC Danebo

EDC Danebo

98 62 24 00

98 63 26 66

Himmerlandsgade 38 9600 Aars

Søndergade 5 9640 Farsø

Pris/udbetaling 2.550.000/130.000 Brt/nt ekskl. ejerudg. 11.696/9.448 Ejerudgifter 2.0�6 Bolig/ Grund Rum/ Opført �æld�r m² m² vær. 185/35 1041 6/4 19�4 Kontakt tlf. 98622400

En unik jagtejendom beliggende i smukke omgivelser mellem �alestrup og �ars�

2,2 ha jord

Ågårdsvej 9, 9640 Farsø Denne eksklusive, velbeliggende og energivenlige ejendom byder på 292 m2 boligareal med flot søudsigt, egen bøgeskov og et areal til afgræsning. Boligens energimærker er A 2020 og ejer har idag et energibudget tæt på nul. Her er nemlig både jordvarme og 6 kWh solcelleanlæg. Allerede i entreen fornemmer du det fantastiske lys, der præger hele boligen. Herfra er der adgang til den store lækre opholdsstue, hvor du fra karnappen kan nyde udsigten til søen og skoven.

Sag 91301485

Pris/udbetaling 2.995.000/150.000 Brt/nt ekskl. ejerudg. 14.268/11.289 Ejerudgifter 2.946 Bolig m² 292

E

Sag 91301355

Grund Rum/ Opført m² vær. 22000 9/6 2001 Kontakt tlf. 98622400

�islumvej ��0, �ars �n unik jagtejendom beliggende i smukke omgivelser mellem Aalestrup og Aars. �elve stuehuset er i liebhaverklassen� �ed udsigt direkte fra stuehuset er indrettet en parklignede have. Huset har gennemført en gennemgribende renovering de seneste år. �idligere ferielejlighed og denne bygning fremstår i boligstandard. �ilhørende ejendommen er der ialt ��,� ha mark, skov, lavtliggende arealer og yderligere en lille sø i bunden af marken, hvor der her kan drives jagt. �n unik ejendom for den kræsne køber.

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00-17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

Sag 9130153�

Pris/udbetaling 2.495.000/125.000 Brt/nt ekskl. ejerudg. 13.389/10.46� Ejerudgifter 1.294 Bolig/ Grund Rum/ Opført �æld�r m² m² vær. 208/21 113015 5/5 1933 Kontakt tlf. 98622400

Kom godt videre KOM GODT VIDERE


Aars Avis

28. JANUAR 2015

SIDE 27

Danebo

Ejendomsmæglere, valuarer, MDE

Kom godt videre

edcdanebo.dk

Kom godt i mål 48 EDC DANEBO SOLGTE AARS VILLAER

:

4 ANDRE 43 LOKALE SOLGTE MÆGLERE VILLAER Solgte villaer de sidste 12 måneder i postnr. 9600 pr. 22.01.2015. Kilde: boligsiden.dk/findmaegler.

S

HAN

63

VESTERVANG 14

EJ 2

SV

DE EGE

PAR K

ALLE

16

OUSTRUPVEJ 23

KAJ MUNKSVEJ 31

N8

LUNDE

GYVEL

GEDES

HANS E

5

VEJ 26

PEDE

R STU

BSVE

J 34

Sæt til salg nu - og vær klar til det store forårs salg Går du i salgstanker, så kontakt EDC Danebo, Aars for en GRATIS og uforpligtende vurdering af din bolig på tlf. 98 62 24 00. Skal det være indflytningsklar og billigt at bo i!

En ejendom alle b�rnefamilier dr�mmer om�

En attraktiv bolig med super beliggenhed

�NDELS �OLIG

NYHED

D

SOLGT

LIGNENDE SØGES

Bolig/kld. 141/8

Grund

Rum/vær.

Opført

760

4/3

1955

Kontakt tlf. 98622400

EDC Danebo

EDC Danebo

98 62 24 00

98 63 26 66

Himmerlandsgade 38 9600 Aars

B

Sag 91300987

Hjortholmvej 3, Suldrup Skal det være indflytningsklar og billigere end at bo til leje?. Boligen er renoveret med flot lyst køkken. Nyt stort bryggers og luksus badeværelse. Hyggelig opholdsstue. Stort vær. 1. sal med sovevær og vær.

Søndergade 5 9640 Farsø

SOLGT

LIGNENDE SØGES

Bolig m� 166

Grund

Rum/vær.

Opført

1157

5/4

2007

Kontakt tlf. 98622400

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00-17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

C

Sag 91300641

Hans Egedes �ej ��3, �ars �n ejendom alle børnefamilier drømmer om. Nyere lavenergi villa med minimal vedligeholdelse for øje beliggende i et roligt� børnevenligt og attraktivt kvarter. �asser til børnefamilien med separat forældre og børneafdeling.

Sag 91300845

Toftehaven �, �ars Skøn andelsbolig beliggende i attraktivt omr�de med kort afstand til midtbyen og grønne rekreative omr�der med skov� søer m.v. �ejlig vinkelstue. Sovevær. og 1 vær. Badevær. �økken med spiseplads. �av husleje� Bolig m�

SOLGT �NDE�S�� ��S��T�LE

107

Rum/vær.

Opført

4/2

1985

Kontakt tlf. 98622400

Kom godt videre KOM GODT VIDERE


Aars Avis

SIDE 28

28. JANUAR 2015

Butikken i Aars - hvor køber og sælger mødes

Danebo

Ejendomsmæglere, valuarer, MDE

Kom godt videre �od og solid �olig lige uden�or Aars ��

edcdanebo.dk Tæt på centrum og overkommelig husleje

Åbent hus

�elindrettet og ind�l�tningsklar villa

Åbent hus

Åbent hus

med tilmelding lørdag d. 31. jan. 12.15 til 13.15

med tilmelding lørdag d. 31. jan. 12.15 til 13.15

med tilmelding lørdag d. 31. jan. 12.15 til 13.15

NY PRIS

NY PRIS

NY���

E

�islumvej ��2, Aars Her finder du boligen til dem som gerne vil have en solid villa og garageanlæg der kan anvendes til flere formål. Boligen ligger på overskuelig grund få km udenfor Aars by i �islum. Der er endvidere nyere �arport. Boligen fremstår i fornuftig stand og sælger har renoveret i stueplan hvor man finder entre med trappe til 1. sal. Badeværelse med bruser. �økken alrum med adgang til opholdsstuen. �å 1. sal finder man � vær. Boligen opvarmes ved fastbrændsel så her kan man få lav varmeudgift. Bemærk den lave husleje. Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

545.000/30.000 2.526/2.039 1.105

Bolig m² 128

D

Sag 91300944

Grund Rum/ Opført/ m² vær. ombygget 885 6/4 1937/75 Kontakt tlf. 98622400

Sdr. Boulevard 62, Aars Vil du bo midt i byen hvor der er gåafstand til alt så er denne bolig et ekstra kig værd. Udover dette så får man en husleje som bestemt er overkommelig. Haven er passet og plejet i alle kroge. Entre. Fordelingsgang. Vinkelstue hvor der er muret bue til endnu en stue som er tilbygget i 1986. Der kan relativt nemt laves flere værelser i villaen. Nydeligt spisekøkken hvor man kan åbne op ind til stuen. Badeværelse med direkte adgang til soveværelset. Værelse. Bryggers. Absolut en bolig med masser af muligheder. Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

895.000/45.000 4.145/3.346 1.711

Bolig m² 135

Grund Rum/ Opført/ m² vær. ombygget 909 4/2 1964/86 Kontakt tlf. 98622400

�arakter�uld landejendom med 2 ha

Sag 91300871

Sdr. Boulevard ��, Aars �kal din næste bolig være indflytningsklar og ligge i gåafstand til alt i byen så er her en dejlig villa hvor alt er i en særdeles god stand. �il boligen er der �arport og isoleret redskabsrum. Villaen er indrettet med bryggers med gulvvarme. �oveværelse med skabe. Værelse. �yst �NV��A spisekøkken i åbent forbindelse med stuen hvor der er brændeovn og udgang til flisebelagt solterrasse. Badeværelse med bruseni�he� gulvklinker med gulvvarme. Der er �ergo gulve i alle andre rum. Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

1.575.000/80.000 7.249/5.854 1.640

Bolig m² 136

Grund Rum/ Opført m² vær. 985 4/2 1964 Kontakt tlf. 98622400

Sk�n nedlagt landejendom�mulighed �or leje a� jord

Skal du sælge?

Nedsat �r. ���.���,�

D

Bestil et gratis Salgstjek så hjælper vi dig godt videre.

E

Sag 91300903

Skatskovvej �2, �uldager �arakterfuld landejendom med � ha og kort afstand til Hovedvej A1�. Den har et stort herskabeligt stuehus med meget format og fine proportioner ude såvel som inde. Vinkelbygget udhus som er i mindre god stand. �tuehuset er på hele �1� m� og har gennemgået en totalrenovering. Bryggers. Bad med ni�he. �ben køkken med kogeø. �pisestue med br.ovn og trappe til 1. sal. �tor stue med udgang til flisebelagt terrasse. Vær. m�trægulv og sovevær. 1. �al er der stue med udgang til tagterrasse. � gode vær. samt et flot bad med ni�he. Bolig/ Grund Rum/ Opført/ Pris/udbetaling 1.695.000/85.000 Brt/nt ekskl. ejerudg. 7.827/6.321 �ælder m² m² vær. ombygget 6/4 1940/03 Ejerudgifter 2.034 210/12 19999 Kontakt tlf. 98622400

EDC Danebo

EDC Danebo

98 62 24 00

98 63 26 66

Himmerlandsgade 38 9600 Aars

D

Sag 91301000

Søndergade 5 9640 Farsø

Vind et 55" LED-TV Scan koden eller besøg edc.dk/vind inden d. 15. februar og deltag i konkurrencen om 3 stk. Samsung LED SmartTV til en samlet værdi af 30.000 kr.

�alk�rievej ��, �strup Ejendommen fremtår velholdt og er opført i pudsede malede ydermure og med tagdækning i røde betontagsten. �ammenbygget med stuehuset er der fin stald med saddelrum� værksted og fyrrum med stokerfyr. �tor dobb. �arport. Ejendommen er beliggende med flotte naturskønne rammer i rolige og landlige omgivelser tæt ved Himmmerlandsstien og �strup by. Dejlig stor grund på �.�9� m� med skøn lukket haveanlæg med store træer� afgræsningsareal� ridebane og gårdsplads. �ulighed for leje af �a. � ha jord� Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00-17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

Sag 91301075

1.095.000/55.000 5.237/4.142 1.409

Bolig m² 226

Grund Rum/ Opført/ m² vær. ombygget 4792 8/5 1922/94 Kontakt tlf. 98622400

Kom godt videre KOM GODT VIDERE


Aars Avis

28. JANUAR 2015

SIDE 29

Danebo

Ejendomsmæglere, valuarer, MDE

Kom godt videre

edcdanebo.dk

Gedigen og vel�eliggende et�lansvilla �� �ve��erg i Aars.

�traditionel villa �ed �orskudte �ygninger

D

�ans �gedes �e� ��, Aars �elholdt og velbeliggende familievilla med god udsigt over området. Huset er beliggende i meget attraktivt villakvarter med kort afstand til midtbyen og tæt ved det naturskønne område på �vebjerg med skov, søer og ådal. Indrettet med entre, bryggers, �tort køkken�alrum og udgang til vestvendt terrasse. Herfra halvmur til stor og lys opholdsstue med vindueskarnap, hvorfra der er udsigt over byen og �vebjerg. Hyggelig udestue. � værelser og det ene med dør til lille �alk In og udgang til haven.

Pris/udbetaling 1.895.000/95.000 Brt/nt ekskl. ejerudg. 9.053/7.163 Ejerudgifter 2.132 ����� m² 152

Grund �um� ����r� m² ��r� 1017 5/3 1996 Kontakt tlf. 98622400

Gyvellunden 28, Aars

�ans �gedes �e� ��8, Aars �traditionel og spændende villa i superattraktivt og roligt kvarter. �ygningerne er opført på utraditionel og spændende vis med forskudte bygninger. �ndv. carport og godt udhus�redskabsrum. Huset er beliggende i et byens bedste villakvarterer og få hundrede meter fra det naturskønne område ��vebjerg�. Indr.� �ntre. �tort køkken�allrum i hvidt og kirsebærelementer, asketræsgulve og udgang til terrasseområde. Opholdsstue med asketræsgulve. �ovevær. m�udg. til terr. � badevær. � vær. �tort lækkert bryggers.

Sag 91300244

Pris/udbetaling 2.495.000/125.000 Brt/nt ekskl. ejerudg. 11.881/9.401 Ejerudgifter 2.118 ����� m² 164

Grund �um� ����r� m² ��r� 935 6/4 2000 Kontakt tlf. 98622400

�eldg�rdkvarterets nyeres villa� Gyvellunden 28, Aars Nu udbydes udsigsgrund på éen af byens bedste beliggenheder i naturlig tilknytning til eksisterende boligområde. Grunden er højt beliggende med flot udsigt over området og ådalen. Himmerlandsstien løber langs udstykningen, hvorfra der kun er kort afstand til byens centrum, Kvickly mv. Området er kendetegnet ved flere grønne kiler, fælles opholdsarealer, stier m.v. I købsprisen er der indeholdt tilslutning til el, vand og kloakering.

Incl. tilslutning til el, vand & kloak

Pris/udbetaling Brt/nt ekskl. ejerudg. Ejerudgifter

545.000/30.000 3.040/2.296 917

Grund m² 936 Kontakt tlf. 98622400

Sag 91301483

�����

Pris

����� m² 236 Sag 91301556

EDC Danebo

98 62 24 00

98 63 26 66

Søndergade 5 9640 Farsø

Sag 91300909

����� m² 191

Grund �um� ����r� m² ��r� 1440 7/5 1997 Kontakt tlf. 98622400

�dle�ningse�endo� �ed � le�e��l i �ornu� �y ��ndv�rkergade ��, �ornu� �u har nu muligheden for at lave en god handel ved at erhverve denne udlejningsejendom, som består af � lejemål på hjørnet af Håndværkergade og �værgade i Hornum. �ejemålene er på henholdsvis ��� og ��� m� og giver en samlet lejeindtægt på ca. kr. ��.��� pr. år. �ygningen er placeret på en ��� m� grund og har tilhørende en lille have.

EDC Danebo

D

�eldg�rdve� ��, Aars �tor familievilla med � værelser beliggende i det attraktive Keldgårdskvarter i �ars. �illaen er opført i ����. Indrettet med stort lækkert køkken�allrum, god stue, � værelser, �oveværelse. � badeværelser mv Pris/udbetaling 2.198.000/110.000 Brt/nt ekskl. ejerudg. 10.471/8.285 Ejerudgifter 2.758

�dle�ningse�endo� �ed 2 le�e��l i �ornu� �y

Himmerlandsgade 38 9600 Aars

C

Sag 91300812

��ndv�rkergade �, �ornu� �dlejningsejendom med � lejemål på Håndværkergade i Hornum. �jendommen er placeret på en ��� m� stor grund og har tilhørende en have med fælles terrasse. �ejemålene er på henholdsvis ��, ��, ��og �� m� bolig og giver en samlet lejeindtægt på ca. kr. ���.���. �t. �r lejlighederne i stueetagen udlejet.

�����

495.000

Grund ����r�� m² �m������ 395 1907/90 Kontakt tlf. 98622400

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00-17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

Pris

����� m² 258 Sag 91301557

595.000

Grund ����r� m² 620 1910 Kontakt tlf. 98622400

Kom godt videre KOM GODT VIDERE


Aars Avis

SIDE 30

28. JANUAR 2015

Strømforbruget er halveret i hjemmets el-apparater Til gengÌld bruger familien mere strøm pü el-apparater til underholdning, computere og spilkonsoller BOLIG: Danskernes strømforbrug har foran-

dret sig markant de sieneste godt 10 ĂĽr. Nogle af de

$QWLN 2015 9HONRPPHQ WLO

i Viborg ANTIK & )UHGDJGMDQXDUNO /ÂĄUGDJ GMDQXDU NO 6ÂĄQGDJ GIHEUXDU NO

DESIGN

SpÌndende udstilling af antikviteter, malerier, designmøbler, smykker, antikvariske bøger og kuriositeter.

SÆRUDSTILLING:

mest populÌre elektriske apparater som kaffemaskine, elkedel og mikroovn er blevet langt mere energieffektive, og flere af dem bruger nu halvt sü meget strøm som for 8 til 10 ür siden. Til gengÌld bruger danskerne nu langt mere strøm pü at lade sig underholde foran tv, bÌrbare computere og spilkonsoller. Det viser en sammenligning, som ener-

AMERICAN SNIPER

29/1-4/2 • kl. 20.00

PADDINGTON

Gratis vurdering:

29/1-30/1 • kl. 16.00 31/1-1/2 • kl. 13.00

Entre kr. 60,-

69 kWh ĂĽrligt i 2004 til i dag at bruge 37 kWh.

EN CHANCE TIL 29/1-30/1 • kl. 16.30 31/1-1/2 • kl. 13.30

Fagfolk vurderer dine antikviteter. Max. 2 effekter pr. person.

En ny kaffemaskines strømforbrug er reduceret fra 69 kWh i 2004 til 37 kWh i dag.

29/1-4/2 • kl. 19.30

Jazz pü plakaten med Finn Nygaard Lørdag og søndag fra kl. 10.00 - 13.00

giselskabet NRGi stür bag. Vi für tit at vide, vi skal spare pü strømmen ved at Ìndre adfÌrd – for miljøets og pengepungens skyld. Men faktisk har vi füet god hjÌlp til at spare pü strømmen, da flere af de mest udbredte strømslugende elektriske apparater i hjemmet gennem ürene er blevet mere energieffektive. Nye energisparende modeller har faktisk füet halveret deres strømforbrug sammenlignet med for 8 til 10 ür siden. Til eksempel er en kaffemaskine güet fra at bruge

BIG HERO

www.aarsteaterbio.dk

Tlf. 98 62 11 75

KONGRES- OG MUSIKHUS TINGVEJ ¡ VIBORG ¡ TLF. 86 62 61 00

Det betaler sig at se efter Danske BOLIGadvokaters logo

Advokatfirmaet Stenum Jørgen Stenum (H) Bitten KjÌrsgaard (L)

Søndergade 22, 9600 Aars Tlf. 9862 2911 Fax 9862 4320 Mail: aars@adv-stenum.dk

www.tinghallen.dk ¡ E-mail: admin@tinghallen.dk

Hotel Simested Kro

9 �a

GEDSTED - �ogne�e�en 2��

NYHED

VINTERTILBUD Festmad ud af huset - min. 10 kuverter FORRET: Hjemmelavet hønsesalat pü ananasring m/ flutes eller tunmousse m/ rejer pü salatbund, dressing og flutes

HOVEDRET: Svinekam stegt som vildt m/ asier, tyttebĂŚr, waldorfsalat, hvide og brune kartofler og vildtsauce DESSERT: Islagkage m/ chocoladeovertrĂŚk

2 retter kr. 110,(normalpris 138,-)

I restaurationen

3 retter kr. 130,(normalpris 160,-)

(Ikke torsdag / fredag)

FORRET: Hjemmelavet hønsesalat pü ananasring m/ flutes eller røget laks pü salatbund m/ dressing og flutes

HOVEDRET: Wienerschnitzel - 200 g, m/ brasede kartofler, Ìrter og smørsovs eller herregürdsbøf m/ pommes frites, Ìrter og bearnaisesauce

SpĂŚndende ejendom med mulighed for jagt og hobbydyr.

DESSERT: Islagkage eller kaffe/te med lidt sødt

2 retter kr. 120,-

3 retter kr. 140,-

Restaurationsmenuerne kan ogsĂĽ leveres ud af huset

Fest pĂĽ kroen

m/ 3 retter fra 205,m/ kaffe og natmad 287,-

Tilbudene gĂŚlder til 31. marts

Boldrupvej 75, 9620 Aalestrup Telefon: 98 64 90 13 • www.simested-kro.dk

FRITIDSLANDBRUG �ag 91334 �redeligt beliggende fritidslandbr�g �ed gode ��lig�eder for �obbydyr� �este ��. Ved bygningerne� der best�r af stald� �al�lade� �al og st�e��s �ed �a. 215 k�� boligareal� er der ridebane. �n s��ndende e�endo� �ed gode ��lig�eder for at o�le�e nat�ren og for ridet�re i k��eret terr�n.

Nybolig Landbrug Holstebro - Viborg

Helgolandsgade 13 ¡ 7500 Holstebro 7500@nybolig.dk ¡ Tlf. 9742 2500

Kontant: 2.500.000 Ejerudgift pr. md: 1.901 �rt�nt� 11.����9.4�� �oligareal �2� 215

- Producenterne har gjort en stor indsats for at gøre deres produkter mere energieffektive. Det har isoleret set bidraget til en reduktion af strømforbruget. Men nür strømforbruget alligevel stadig er højt i mange hjem, skyldes det blandt andet, at vi nu i stedet bruger meget mere strøm pü underholdningsapparater end tidligere. Det er altsü stadig vÌrd at overveje sine elvaner og sit forbrug, hvis man gerne vil spare pü strømmen, siger Benny Hebsgaard, energirüdgiver hos NRGi. NRGi har beregnet, at danskerne i dag bruger omkring 3.250 kr. om üret pü at have underholdningsapparater tÌndt, mens vi for ti ür siden brugte ca. 600 kr. Energistyrelsens seneste tal viser, at underholdningsapparaterne stür for 39 procent af strømforbruget i et gennemsnitligt dansk hjem. Til sammenligning bruger vi 10 procent af energien i hjemmet pü madlavning, 12 procent pü belysning og 12 procent pü køle- og fryseapparater. NRGi, der er Êt af Danmarks største energiselskaber med mere end 1.200 ansatte og godt 210.000 kunder, ønsker at vÌre med til at nedsÌtte danskernes energiforbrug og derved reducere CO2-udslippet. Der kan spares mange penge ved at Ìndre energikilde eller renovere boligen. Men ogsü ved at Ìndre vaner kan energiforbruget sÌnkes. En adfÌrdsmÌssig Ìndring vil altid vÌre med til at reducere energiforbruget.

Årligt strømforbrug 1. LED TV 203 kWh 2. BÌrbar inkl. internetforbindelse 137 kWh 3. Spillekonsol 26-125 kWh 4. Tablet 15 kWh 5. Smartphone 10 kWh

Bogtryk/ Offset Tlf. 98 62 17 11


Aars Avis

28. JANUAR 2015

Analyse: Vi stoler ikke på brugtvognsforhandleren Tilliden til brugtvognsforhandleren er i bund MOTOR: Det er sjovt at købe en ny bil – knap så sjovt at købe en brugt. Mens markedet for nye biler scorer højt i forbrugerforholdsanalysen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, ligger markedet for brugte biler blandt de ti lavest placerede markeder – ud af 50 markeder. - Markedet for brugte biler har svært ved at leve op til forbrugernes forventninger. Forbrugernes tillid er helt i bund. Det er et problem for et marked, når forbrugerne oplever, at de tager en chance, når de køber et produkt. Det kan jo afholde dem fra en anden gang at købe produktet, siger Niels Enemærke, kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. På den offentlige forbrugerportal, forbrug.dk, er der hjælp at hente. Her kan man finde et tema om brugte biler, der ruster forbrugerne til at foretage det rigtige bilkøb. - Der er en række ting, som forbrugerne selv kan undersøge, før de køber en brugt bil. Hvis du for eksempel er i tvivl om bilens tilstand, kan det være smart at lade en uvildig mekaniker tjekke den eller få en brugtvognsattest, før du skriver under på en købsaftale. Det kan både spare køberen for ærgrelser og værkstedsregninger, siger Niels Enemærke. Selvom danskerne er

SUNDHED & VELVÆRE

utilfredse med markedet for brugte biler, holder det dem ikke fra at handle flittigt. I 2013 blev der ifølge Danmarks Statistik solgt næsten 500.000 brugte biler i Danmark. For nye biler lå salgstallet på omkring 182.000.

Gode råd - Tjek bilens papirer – registreringsattest, servicehæfte og eventuel synsrapport - Tjek bilen for restgæld hos ”Bilbogen”. Du skal oplyse stelnummeret - Tag en prøvetur. Giv dig god tid til at prøve bilens funktioner - Køb en bil med brugtbilsattest, eller overlad den tekniske test til en fagmand - Køb hos en forhandler. Det giver den bedste retssikkerhed - Overvej nøje, hvilke krav du stiller til bilens størrelse, udstyr og driftssikkerhed - Hav styr på økonomien, så du ved, hvad du har råd til - Læs slutsedlen grundigt igennem. Det er den bindende købsaftale - Betal ikke forud, og få altid udleveret den originale registreringsattest samtidig med bilen.

SUNDHED & VELVÆRE

KLINIK FOR FODTERAPI

Klinik for fodterapi

Statsaut. fodterapeuter Lonnie Andersen, Helle Viborg og Vibeke Brix Bymidten 1, 9600 Aars

Tlf. tid kl. 8.00-9.00 på 40 53 98 62

Fodbehandling - Bøjlebehandling - Aflast-

ninger - Indlæg - Kompressionsstrømper - Støttestrømper - Vejledning - Også udebehandling - Sygesikringsoverenskomst. Tilskud fra Danmark

KLINISK TANDTEKNIKER

Anne Grethe Nielsen Himmerlandsgade 73, Aars

Tlf. 98 62 13 40 Træffetid: Man.-tors. 9-12 og 13-16 - Fred. 9-12 Tilskud fra Sygesikring Danmark og udvidet helbredstillæg

Tiltræden snarest efter aftale.

En ny analyse viser, at forbrugernes tillid til brugtvognsforhandlere er helt i bund.

Alt i auto reparationer

Alle mærker Dæk, udstødning & rustarbejde m.v. Undervognsbehandling fra 1.800,- + moms LF Automobiler Gåsemosevej 7, 9541 Suldrup 98 37 85 47 / 40 92 91 57 Klargøring af biler til syn

• Fodbehandling • Nedgroede negle m.m. • Aflastning og indlæg • Salg af strømper/creme • Betaling med dankort til Sygesikring • Indberetning Danmark • Tager på udebehandlinger

Jytte Baade Lyngberg Hjedsbækvej 332 9541 Suldrup

Tlf. 21 57 95 44

v/Statsautoriseret Fodterapeut Karina Levo

Himmerlandsgade 103 C, 9600 Aars RING FOR AFTALE PÅ

TLF. 20 60 30 70

Erfaring i skrivning efter digital og analog diktafon er nødvendig, og du må gerne have kendskab til bogholboghol deri, bobehandlinger, overdragelser, tinglysning mv. Ansøgningsfrist den 15. februar Kontaktperson; Advokat Jan Poulsen Ansøgning sendes til: Advokatkontoret Aagade 8 9620 Aalestrup Email: jpo@advokatjanpoulsen.dk

Kontoret er grundlagt i 1904 og har gennem mange år været drevet aktivt af samme indehaver med rekonrekon struktioner, retssager og alt, hvad der i øvrigt kendetegkendeteg ner en blandet landhandel. www.advokatjanpoulsen.dk

AdvokA Advok Atfirm A tfirmAet

JAn Poulsen møderet for højesteret

Aagade 8 . 9620 Aalestrup

Boligadvokat

Byens BILLIGSTE vinterdæk Få iskolde tilbud på 98641088 BILVASK

FRA 39,-

Siden 1949 aalestrup@boll-biler.dk - 98641088

Aalestrup Motor Co. ApS Testrupvej 6

- kompetencer til en fremtid med succes

Handelslærer til Kontor, handel og forretningsservice Vores afdeling Kontor, handel og forretningsservice (tidligere Merkantil afdeling) har som mål at være Danmarks bedste.

Tilskud fra Danmark Overenskomst med Sygesikringen

KLINIK FOR FODTERAPI Kører også på udebehandling

- til selvstændigt arbejde

Til advokatkontor i Himmerland søges solid og moden sekretær med kendskab til arbejdet på et advokatkonadvokatkon tor - eller tilsvarende opgaver.

Udebehandling efter aftale

KLINIK FOR FODTERAPI

Lægesekretær søges

Da en mangeårig medarbejder går på pension, søger vi en uddannet lægesekretær pr. 1.4.2015 til 30 timer ugentligt. Dine primære opgaver vil være journalskrivning, indskanning af dokumenter, telefonkontakt til sygehuse samt speciallæger, attestskrivning m.v. IT-kendskab (XMO) foretrækkes. Vi tilbyder arbejde i et dynamisk miljø med 5 læger, 2 sygeplejersker, 4 klinikassistenter og 2 lægesekretærer. Ved evt. spørgsmål kontakt Connie Bruun Andersen, tlf. 98 67 15 00. Ansøgningsfrist mandag d. 16.2.2015. Lægerne i Løgstør Fogedgade 3, 9670 Løgstør logstor-dok@mail.tele.dk

Advokatsekretær

Tlf. 96 98 01 01

Statsaut. fodterapeut Inge Merete Vestergaard Blærevej 2, 9600 Aars

SIDE 31

Pædagog søges til Dalgaardens Dagsbeskæftigelse Vi søger en pædagog, som er god til at skabe overskuelighed og struktur i de aktiviteter, vi har på Dalgaarden. Du skal være kreativ, have lyst til at cykle, svømme, motionere, sejle, passe dyr, have, skovarbejde og madlavning - det er nogle af de aktiviteter, vi har på Dalgaarden. Stillingen er på 32-37 timer pr. uge. Løn efter kvalifikationer.

Lige nu søger vi handelslærer til deltid eller fuldtid til undervisning inden for IT, tysk, engelsk, dansk, samfundsfag samt salg og service. Hvis du kan undervise i flere af fagene, er det en fordel, men ikke et krav. Din profil • Lyst og evne til at omgås unge mennesker. • Relevante faglige kvalifikationer samt minimum 2 års erhvervserfaring. • Du vil først og fremmest skulle undervise på vores grundforløb, hvor udgangspunktet er cooperative learning og anerkendende pædagogik. • Ansøgere med pædagogikum eller tilsvarende samt med relevant undervisningserfaring og brede faglige kompetencer vil blive foretrukket. Ansøgningen Send din ansøgning mærket ”Handelslærer” vedlagt relevante bilag til aars@erhvervsskolerne.dk senest den 2. februar kl 8.00. Tiltrædelse pr. 1. marts 2015. Samtaler forventes afholdt uge 7. Yderligere oplysninger Kontakt venligst uddannelseschef Anne Marie Johansen på mob. 6155 4041 eller skriv til amj@erhvervsskolerne.dk.

Synes du, det er noget for dig, så send en ansøgning til os senest den 15. februar 2015.

DALGAARDEN DAGSBESKÆFTIGELSE Grønnerupvej 21, 9640 Farsø dagb@dalgaardbo.dk Tlf. 23 45 46 69 efter kl. 16.00

Østre Boulevard 10 9600 Aars

Tlf. 9698 1000 Fax 9698 1080

aars@erhvervsskolerne.dk erhvervsskolerne.dk


Aars Avis

SIDE 32

28. JANUAR 2015

TIL LEJE

Villa Hans Egedesvej, Aars

Stor villa fra 1997 på 189 m2 beboelse og 43 m2 integreret garage udlejes snarest. Stueetage med hall, stue, køkken/alrum, værelse og soveværelse med walk-in closet samt badeværelse. Første sal med 3 værelser og badeværelse. Genveksanlæg installeret. Nem lukket have med sydvendt terrasse. Mdl leje kr. 10.000 plus forbrug. Indskud efter aftale. Kontakt tlf. 20 99 78 69

TIL LEJE

2 vær. lejlighed på 64 m2 med åben køkken. Nær centrum. Ingen husdyr. Husleje kr. 3.500,-. 3 mdr.s dep. Tlf. 30 20 80 23

Lejlighed til Leje

Himmerlandsgade 53, 2. sal. 2-værelses, 50 m2, 3900.- pr måned plus forbrug Tlf. 23 26 90 11

3 ISOLEREDE LAGERHALLER på hhv. 600, 451 og 238 m2 udlejes samlet eller delt. Mulighed for velfærds- og kontorfaciliteter.

KØB OG SALG

NEVE EDB

Keldgårdvej 117 9600 Aars Karsten Neve

Salg, service og reparation af computere,netværk, printere, udstyr og programmer.

Telefon 98 62 51 15 PRIVAT/ERHVERV

Kirkens Korshær

Henvendelse:

Tlf. 403 403 53 BLANDEDE

FARVEKOPIER

Genbrugsbutik Nørager

* A3 - A4 * overhead-film * tryk på trøjer Aars Bogtryk & Offset

Dødsboer afhentes Tlf. 98 55 20 90 Åben daglig 13.00-17.00 Lørdag åben 10.00-12.00

BLANDEDE

Farvekopicenter Aars

www.Himmerlands Biludlejning.dk

Leje af flyttebiler, alm. biler el. byens største flyttetrailere. Book online!

Tlf. 40 24 00 04

Himmerlandsgade 150 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11

UDLEJNING

KIRKEGADE 2 - 9600 AARS TLF. 98 62 24 13 Bliv medlem... www.aarsbo.dk

Telefon 29 32 87 22

www.meldgaardboligudlejning.dk

AARS AVIS Annoncetelefon 98 62 17 11

Loppemarked top 4-f

18/08/04

8:35

Kontortid: Mandag-onsdag 9.00-16.00 Torsdag 10.00-17.00 Fredag 9.00-12.00

Side 1

Landsdelens bedste

LOPPEMARKED finder du i

HIMMERLANDS AVISERNE

Købes: Trailer ca. 1000 kg bremset. Ønsker køb af andel eller lejeaftale. Behov 1-3 gange/mdr. Kun Aalestrup. Tlf: 60 51 07 00

Sælges: Meget billig: Uld- og maskingarn, bløde stoffer, cowboy, fløjl, legetøj og meget mere. Hør nærmere på Tlf: 20 34 08 71

Sælges: 2 skønne ”uheld” mellem schæfer/labrador 1 tæve , 1 han meget tillidsfulde med gode gener og potentiale – begge forældre kan ses efter aftale Født d. 7/10-14 med sundhedsattest, vacc. Og reg. med chip. Pris 2500 kr. Kun seriøse henvendelser. Tlf: 26 36 42 57

Sælges: Noro Ice rundt brusehjørne, fejlkøb. Nypris 4.995 kr. sælges for 2.000 kr. Kun lidt brugt. Facet bruse-/dampkabine. 100 x 100 x 225. 2.000 kr. Tlf: 98 38 43 18/20 27 43 18

Sælges: 2 stk. pæne 3-fløjet klædeskabe, det ene med spejl. Gammel skænk med udskæringer, overstykke og låge. Tlf: 51 34 23 49 Sælges: Babysæt til Stokke højstol i farven Pale Pink. Så fin som ny. 150 kr. Tlf: 40 37 21 74

AARS AVIS AARS AVIS FARSØ AVIS FARSØ AVIS FOLKEBLADET STØVRING FOLKEBLADET STØVRING HADSUND FOLKEBLAD NIBE AVIS NIBE AVIS VESTHIMMERLANDS AVIS VESTHIMMERLANDS AVIS VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD VESTHIMMERLANDS FOLKEBLAD ØSTHIMMERLANDS FOLKEBLAD ØSTHIMMERLANDS FOLKEBLAD

Sælges: Duer. Månedsduer 50 stk. 20 kr. stk. 10 Zebrafinkehanner. Tlf: 20 78 54 14

Sælges: Flotte Kornsilo, 12 tdr., kr. 500. Hestejumbe, ca. 1890, i Købes: Dødsboer, flytteboer, rimelig stand, kr. 500. Nilfisk højfinere indbo, møbler, malerier, tryksrenser, kr. 250. (Trend) tæpper, lamper, ure, spejle, porTlf: 23 92 11 97

Købes: Antkviteter, teak, palisander og designmøbler. Flytterester til totalrydning af dødsboer. Alt har interesse. Kontant aftegning. Byttekøbmand Ged- celæn, glas, fajance, figurer, sølv, guld, samlinger, nips, småting. Sælges: Havetraktor, hjemmested.

bygget med 1 furet plov. Skal repareres lidt, men har delene. Tlf: 21 64 80 90 Købes: Udendørs trappe, højde min. 1 mtr. Tlf: 51 34 23 49

Tlf: 28 14 55 96 Toppris betales kontant.

Købes: Dødsbo. Vi køber og tømmer døds- og restbo. Vi kommer med kort varsel. Omfatter som regel en totalrydning af Købes: TOPPRIS GIVES! Dødshele boligen. bo og indbo fra 1950’erne - Sælges: Labradorhvalpe. 2 gule Tlf: 22 40 65 56 1980’erne købes. Teak, palisan- hanner, jagt- og famile, forældre

haves, HD og AD, 1. kl., DNA te-

Købes: Alt jern og skrot. Gode der og dansk design har stor stet, stam-/sundhedsbog, søger interesse. priser samt hurtig afhentning. gode hjem og udfordringer. Loppemarked kupon 4-f 18/08/04 8:23 Side 1 Tlf: 25 47 13 12 Tlf: 27 20 46 97 Tlf: 21 78 77 74/28 34 88 56

LOPPEMARKED til 101.262 husstande

20 ord for 50 kr. Teleskoplæsser med drejbar kurv og 220 volt generator. Kan række 17 meter og løfte 4 tons. Henvendelse: I/S Mikkelsen • 4034 2010

AARS BOLIGFORENING

Lejligheder i rolige og grønne omgivelser

HIMMERLANDS AVISERNE

Hjemmehjælp - valget er frit - valget er dit

✔ Hjemmeservice

Har du brug for hjælp...

Frit valg Privat Erhverv

www.himmerlandsvikarservice.dk Landbocentret Aars . Tlf. 99 98 97 40

Annoncen må fylde op til 20 ord!

Er der over 20 ord, skal der indrykkes en ekstra annonce - også med max. 20 ord.

BETALING:

Kontant ved levering af annoncen Annoncer til loppemarkedet kan ikke indtelefoneres!

Købes: Skrot, gammelt jern og hårde hvidevarer. Total oprydning Tlf: 40 19 92 59

Sælges: 1 stk. lang tagboks kr. 1.500,-. Tlf: 40 18 94 36 Sælges: 10 m transportør m/ motor kr. 600,-. Aflæsservogn m/gummibånd kr. 1.500,-. 15 rk. enkorns roesåningsmaskine kr. 1.000,-. Rustfri arbejdsbord kr. 1.200,-. Tlf: 22 17 40 43 Sælges: Brænde. gran kr. 200,pr. m. Løv fra kr. 295,- pr. m. Kan evt. leveres mod mere betaling. Tlf: 21 26 43 30 Sælges: Pink Nintendo DSi med oplader, sort Hello Kitty-etui og 10 spil, fungerer perfekt, 400 kr. (Løgstør) Tlf: 22 12 48 04 Sælges: Savet og kløvet grantræ og løvtræ sælges. Sælger også frisk træ til brug næste fyringssæson. Tlf: 31 38 25 92/40 88 71 40

Annoncen sendes til:

Aars Avis, Himmerlandsgade 150, 9600 Aars Østhimmerlands Folkeblad, senest fredag 9.00 Refsnæsvej 8, 9293kl.Kongerslev Mrk.: »Loppemarked« Betaling vedlagt:

❑ Kontant ❑ Check ANNONCETEKST: ❑ Sælges ❑ Købes ❑ Byttes ❑ Gives væk

Landbrug Erhverv Transport

Haveplan Omlægning Vedligehold

Sælges: Wrap hø. Mini-big og små baller. Tlf: 98 33 84 88

Indryk en loppemarkedsannonce og kom ud til 101.262 husstande!

✔ Vikarservice ✔ Haveservice

Sælges: Velholdt vaskemaskine, kr. 600. Evt. leveret. Tlf: 40 62 13 90

Telefon:

Afsenders navn og adresse:


Ulrik Lemvig • Mobil 22 43 14 46 • www.soettrupms.dk

rd’s Markservice a a g j ø H

Sjørupvej 44, Sjørup, 9640 Farsø Tlf. 22 99 83 65 (21 48 61 53) FlytningPresning af gylleaf ...............575,minibig + wrapningpr. time Udkørsel af gylle med 25 t vogn med slanger og sort/grønjordsnedfælder. presning og wrapning af rundballer

EntrEprEnør- og dræningsmEstEr

Økonom: Rammevilkårene har ødelagt dansk landbrug Professor vurderer, at hver tredje landmand er konkurstruet Dansk landbrug står på randen af en konkursbølge af historiske dimensioner. Mellem 15 og 20 procent af alle landbrug ligger i farezonen for at gå konkurs. De får i øjeblikket kunstigt økonomisk åndedræt fra bankerne, da de reelt har negativ egenkapital. - Hvis man lukker øjnene og gør ingenting, så vil de gå konkurs i løbet af et år eller kortere. Det her er så stort, at nogen må gå ind og løse det. Og det er ikke landmændenes skyld. De er konstant pålagt forringede rammevilkår, som dansk landbrug i EUsammenhæng ensidigt er blevet pålagt af politikerne, siger Troels Troelsen, der er associeret professor på Copenhagen Business School. Dansk landbrug har stærkt forringede driftsforhold i forhold til landbrug i resten af EU. Troels Troelsen har analyseret effekten af de skrappere regler i Danmark. Ved at sammenligne dansk landbrugs forhold med forholdene i nordtysk landbrug har Troels Troelsen regnet ud, at en dansk landmand i gennemsnit får mindst 2521 kr. mindre ud af hver hektar landbrugsjord på grund af anderledes rammevilkår. - Det er rammevilkårene, der har ødelagt branchen. Hvis rammevilkårene var i orden, så ville dansk landbrug næsten ingen problemer have. Det er ikke Rusland, der er problemet. Det er rammevilkårene omkring gødskning og en

lang række andre krav og reguleringer, der er det egentlige problem, siger Troels Troelsen. Økonomen anslår at det ville give dansk landbrug samlet set yderligere 5-6 milliarder kroner i årlige indtægter, hvis reglerne blev ligestillet med udlandet. Hvis man medregner følgeeffekter, så bliver det ifølge økonomen endnu mere. Det er især reglerne for brugen af kvælstof, der er problemet. I lande som Tyskland og Sverige følger man EU-reglerne på området, men Danmark har opsat skrappere krav. Dette er på grund af en opfattelse af, at det gavner miljøet. Der er dog international uenighed om, hvorvidt det overhovedet har en positiv påvirkning på naturen. I Sverige er fokus i de senere år flyttet fra udledning af kvælstof til udledning af fosfor i forhold til at gøre en positiv indsats for miljøet.

Mange i farezonen Troels Troelsen mener, at det ikke blot er de 15-20 procent af landbrugsfamilierne, som er i farezonen. Han mener reelt at omkring 35 procent risikerer at gå konkurs, som tingene ser ud i starten af 2015. Men det er ifølge økonomen ikke det største problem. - En negativ egenkapital er ikke nødvendigvis et stort problem, hvis man har en god fremtid foran sig. Den største trussel er den manglende fremtidige indtjening – især for plan-

teavlen, fortæller Troels Troelsen. Ændrede rammevilkår vil ifølge Troels Troelsens beregninger ikke bare øge indtjeningen, hvilket for en landmand med 200 hektar jord vil betyde en forbedret indtjening på godt en halv million kroner om året.

En positiv spiral Han mener tillige, at muligheden for at tjene penge med rammevilkår tilnærmet forholdene hos de andre sammenlignelige EUlande vil starte en positiv spiral, der kan forbedre indtægtsmulighederne og medføre stigende priser på landbrugsjord. - Priserne på jorden ville stige med omkring 100.000 kroner pr. hektar. Det ville løfte næsten alle landmænd ud af den negative egenkapital, siger Troels Troelsen, der ikke mener det er nok til at nå jordpriserne i Holland og Tyskland – men det er da et stykke af vejen. De øgede jordpriser vil ifølge økonomen også gøre fremtidig finansiering lettere og billigere. - Det afgørende er, at man får den indtjening på jorden, som man bør have. Det er det, der gør, at jorden bliver mere værd, lyder forklaringen fra Troels Troelsen. Hos Bæredygtigt Landbrug er adm. direktør Bjarne Nigaard meget bekymret over den svære økonomiske situation dansk landbrug befinder sig i, og han slår fast, at krisen er et problem for hele samfundet.

- Man skal huske på, at dette her ikke kun er selvmedlidenhed fra landbrugets side. Det er et opråb om, at hvis først så stor en andel af Danmarks vigtigste eksporterhverv går ned, så vil det begynde en negativ spiral for hele den danske økonomi. Banker vil gå ned, følgevirksomheder i massevis må dreje nøglen, beskæftigelsen i landområderne vil yderligere falde, og den danske eksportindtjening ligeså. Det her er et problem for hele det danske samfund, skabt af en forfejlet central regulering, siger Bjarne Nigaard og slutter med en opfordring til politikerne på Christiansborg. - At landbruget har det svært, betyder ikke, at der nødvendigvis skal eftergives gæld. Landbruget skal nok betale hver mand sit. Men det skal gøres muligt at de kan, og derfor har vi behov for at få rammevilkår, der på én gang ikke er til skade for miljøet, og heller ikke forringer konkurrencen overfor vores nabolande. Det kan faktisk lade sig gøre, hvis politikerne er sig ansvaret bevidst, siger han.

Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81 Spuling, af dræn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres

DIGITAL FARVE PRINT og alm. fotokopiering

A3 - A4 - A5 Storformat Overhead film Tryk på t-shirts Aars Bogtryk & Offset

Farvekopicenter Aars Himmerlandsgade 150 9600 Aars

Tlf. 98 62 17 11

A/S

Troels Troelsen, der er associeret professor på Copenhagen Business School, mener, at dansk landbrugs fremtid er i stor fare, hvis ikke politikerne får forbedret danske landmænds rammevilkår.

Ib NIelseN, Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

SIDE 34

Gudstjenester Søndag den 1. februar 2015

Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S, Aars. Redaktion: Thorkil Christensen (ansvarsh.), Lars Lindberg - tlf. 98 62 17 11 Torsten Hansen - tlf. 98 62 17 11. E-mail: redaktion@aarsavis.dk Annonceekspedition: Himmerlandsgade 150, 9600 Aars, tlf. 98 62 17 11, fax 98 62 27 99. E-mail: annonce@aarsavis.dk Indleveringsfrister for annoncer: Forretningsannoncer og andre større annoncer samt annoncer med farver eller korrektur senest torsdag kl. 9.00. Andre annoncer modtages indtil mandag kl. 11.00. Oplag: 21.634 ekspl. Bladet udsendes hver onsdag. Tryk: OTM Avistryk A/S Har De ikke modtaget avisen senest kl. 19.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00. - Tlf. 98 92 89 00

Naturrådgiver hos Agri Nord Peter Brinkmann Kristensen er 16. januar tiltrådt som naturrådgiver og projektleder hos Agri Nord. Han er uddannet biolog fra Aarhus Universitet i 2009 og efter en kort periode i Rebild Kommune fik han tilbudt en Ph.d.-stilling og han har netop afleveret sin Ph.d. om klimaudfordringer i forhold til vandløb. Peter Brinkmann Kristensen har desuden arbejdet med naturpleje i Jammerbugt Kommunes miljøafdeling. Naturpleje er også et vigtigt element i fritiden, idet han driver et fritidslandbrug med primært naturpleje og kødkvæg sideløbende med posten som formand for Naturplejeforeningen i Jammerbugt Kommune og en bestyrelsespost i Smag på Landskabet, der

Peter Brinkmann Kristensen - ny naturrådgiver og projektleder hos Agri Nord.

blandt andet arbejder med afsætningsfremme af naturkød. Peter Brinkmann Kristensen får base i Agri Nords afdeling i Aars, hvor han skal arbejde med naturpleje samt projekter og tilskud for både igangværende og nye projekter.

Tryksager til landbruget... AARS BOGTRYK & OFFSET Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S

Himmerlandsgade 150 . 9600 Aars . Telefon 98 62 17 11

OFFICIELLE ✔ Vikarservice Landbrug Erhverv Transport

✔ Haveservice Hjemmehjælp - valget er frit - valget er dit

Haveplan Omlægning Vedligehold

✔ Hjemmeservice

Har du brug for hjælp...

Frit valg Privat Erhverv

www.himmerlandsvikarservice.dk Landbocentret Aars . Tlf. 99 98 97 40

En ny kampagne, som Videncenter for Svineproduktion står bag, har til formål at bringe dødeligheden blandt smågrise ned.

Ny VSP-kampagne skal redde liv i farestalden Dødeligheden blandt smågrise skal ned Svinesektoren arbejder hele tiden på at øge overlevelsen i produktionen, og høj overlevelse er et vigtigt fokus i de forsøgsog rådgivningsaktiviteter, der gennemføres i Videncenter for Svineproduktion. I en ny kampagne, PattegriseLIV, sætter VSP fokus på højere overlevelse hos pattegrisene. - PattegriseLIV er en kampagne, der sætter fokus på pattegrise-overlevelse i de danske farestalde. Som en del af kampagnen vil vi afprøve tre forskellige rådgivningsmodeller i 30 sobesætninger. Vi starter afprøvningen i april 2015 og skal nu i gang med at

finde de besætninger, der ønsker at være med. For at deltage skal man have mindst tre medarbejdere i soholdet - og alle skal være motiveret for at øge pattegriseoverlevelsen. Hvis man kan sige ja til det, så har besætningsejere mulighed for at melde sig som afprøvningsvært, fortæller Rikke Ingeman Svarrer, der er projektleder på PattegriseLIV. VSP satte i 2011 en målsætning om, at landsgennemsnittet for totaldødeligheden blandt pattegrise skal være mindre end 20 % i 2020. Seneste tal fra 2013 viser, at den totale pattegrisedødelighed er 22 %, hvilket er en forbed-

ring i forhold til 2011. Totaldødeligheden varierer typisk mellem 20 og 25 % blandt besætninger, imens enkelte besætninger har en totaldødelighed så lav som 14,5 %. På dyrevelfærdstopmødet  i 2014 satte svinesektoren sammen med fødevareministeren og repræsentanter for slagterier, dyrlæger, dyrevelfærds- og forbrugerorganisationer og detailhandlen et nyt ambitiøst mål for pattegriseoverlevelse. I topmødets erklæring forpligter deltagerne sig til at arbejde for ”..at overlevelsesraten for smågrise øges med én gris pr. kuld i 2020”.

Om landbrugets krise Holger Madsgaard Nielsen, der er formand for SF Vesthimmerland, reagerer på flere læserbreve bragt i Vort Landboblad angående krisen i dansk landbrug:

Landbruget står i den værste krise i 30 år, og dansk landbrugs stolthed er i forfald. Lokale byrådspolitikere Henrik Dalgaard og Knud Kristensen (K) og Per Bisgaard og Per Bach Laursen (V) har de seneste to uger været ude at kommentere dansk landbrugs aktuelle situation. De mener mere eller mindre samstemmende, at en lempelse af rentebyrden, mere gødning og flere dyreenheder pr hektar, er det der skal til for at få landbruget på ret køl. Højaktuelle problemstillinger som dyrevelfærd og antibiotikaresistens (MRSA) er emner, som indlægsholderne alle som en vælger at forbigå i tavshed. For slet ikke at tale om konstante problemer med løn og arbejdsforhold for de tusindvis af ansatte udenlandske landbrugsar-

bejdere. Selvom det vel nok er sandsynligt, at det netop er her, nogle af årsagerne til det svigtende omdømme og den falmede stolthed skal søges. Det er meget muligt, at kritikken fra omverdenen efterlader landmændene med indtrykket af at være ”i vejen”. Man kan dog med lige så god ret hævde, at den voldsomt ekspanderende landbrugsproduktions fremfærd i det danske landskab efterlader den øvrige befolkning i landdistrikterne med samme indtryk. Nemlig med et indtryk af at være ”i vejen”. At affolkning og tomme huse i landdistrikterne skulle skyldes landbrugserhvervets finansielle og miljøpolitiske rammevilkår, som de to konservative politikere hævder, er da virkelig noget af en frisk og alternativ analyse. Den forklaring er jeg godt nok aldrig stødt på før- og mener iøvrigt også, at det er helt skudt ved siden af. Per Bisgaard hævder, at dansk landbrug er tvunget op i et hjørne, og at det ikke kræver den store universitetsuddannelse at vurdere dansk landbrugs nuværende konkurrenceevne.

Jeg mener modsat heller ikke, at det kræver nogen større universitetsuddannelse at konkludere, at fortsætter Damark med at vælge konkurrencestrategier med udgangspunkt i laveste fællesnævner op imod kæmpestore landbrugsnationer, der er os langt overlegne, så er vi - som det arealmæssige lille land vi nu én gang er - allerede godt og grundigt i gang med at male os selv længere op i hjørnet. Vi har tidligere været verdenskendte for vore landbrugsprodukter af meget høj kvalitet. Det er vi ikke mere. Man kan mene om den nuværende regering, hvad man vil, men det er altså ikke den, der er årsag til landbrugets krise. Det er derimod årtiers forfejlet landbrugspolitik, og den må landbruget og dets magtfulde lobbyorganisationer selv stå på mål for. Per Bisgaard mener desuden, at SF´s arbejde for at sikre miljøet er en bombe under dansk landbrug. Vi mener til gengæld, at flere pesticider, mere kunstgødning og endnu flere dyreenheder pr. hektar, er en bombe under Danmark.

Aars Kirke 10.00 Aars Frikirke 10.00 Skivum Kirke 16.00 Giver Kirke ingen Blære Kirke ingen Gislum Kirke ingen Vognsild Kirke 16.00 Haubro Kirke 19.00 Ulstrup Kirke 19.30 Gundersted Kirke ingen Veggerby Kirke Sønderup Kirke ingen Suldrup Kirke 19.00 Bislev Kirke 11.00 Ejdrup Kirke ingen Løgstør Kirke 11.00 Aggersborg Kirke ingen Kornum Kirke ingen Løgsted Kirke 9.30 Salling Kirke ingen Oudrup Kirke ingen Næsborg Kirke 11.00 Vindblæs Kirke ingen Ranum Kirke ingen Malle Kirke ingen Vilsted Kirke 9.30 Overlade Kirke 11.00 Farsø Kirke 10.30 Vester Hornum Kirke 13.00 Hyllebjerg Kirke ingen Flejsborg ingen Louns Kirke 10.30 Alstrup Kirke ingen Strandby Kirke ingen Ullits Kirke ingen Foulum Kirke ingen Svingelbjerg Kirke 19.30 Trængstrup Frimen. 10.00 Kgs. Tisted Kirke 19.30 Binderup Kirke ingen Durup Kirke ingen Rørbæk Kirke 16.00 Grynderup Kirke 10.30 Stenild Kirke ingen Brorstrup Kirke 10.00 Ravnkilde Kirke ingen Aarestrup Kirke ingen Haverslev Kirke 19.30 Aalestrup Kirke 10.00

Aars Landboauktion var i uge 4 tilført 42 grise, 100-220, 2 SDM kælvekvier, 3900-5000, 1 SDM kælveko, 3200, 2 RDM kælvekvier, 6000-6600, 1 kvie over 12 mdr. kødkvæg, 3800, 2 kvier under 12 mdr. malkerace, 10008000, 8 kvier under 12 mdr. kødkvæg, 1600-3800, 5 tyre over 3 mdr. kødkvæg, 2700-8900 og 40 tyre under 3 mdr. malkerace, 400-2800 Omsætning: 124.720,00 kr.

Smågrisenoteringen Beregnet notering uge 5 Basis 304,90 (318,00). SPF+Myc 309,90 (323,00). SPF 313,90 (327,00). Økologi 777,73 (787,78). UKtillæg 13. Vægt reg. kr./kg 30-40 kg 5,13 (5,22) kr.


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT SIDE 35

Dansk landbrug har et stort behov for lederuddannelse Og den kan man få på Erhvervsskolerne Aars Mange ledere i landbruget har ingen uddannelse i ledelse. Det kan have alvorlige konsekvenser og i værste fald hæmme væksten og føre til, at kompetente medarbejdere mister deres job. Der er udbredt enighed blandt flere fagpersoner om, at der eksisterer et stort behov for, at virksomheder inden for landbruget og andre brancher afsætter ressourcer til at uddanne ledere. - Det er rigtig, rigtig vigtigt, at uddanne ledere. Jeg har set mange eksempler på, at ledere i landbruget ikke ved, hvordan de skal håndtere jobbet, og så opstår der unødige konflikter, der kan have alvorlige konsekvenser, siger Vittus Bernlow, der er teamleder for ekstern HR, Agri Nord. Årsagen til den manglende uddannelse af lederne i industrien, mener Vittus Bernlow, skal findes i, at lederne har tilegnet sig titlen og ansvaret mere eller mindre tilfældigt. - Mange er blevet ledere over en kaffekop, og det betyder, at de ikke har lært at uddelegere og varetage ledelse i praksis, siger han. Det billede genkender Claus Andreasen, der er udviklingskonsulent i Himmerlands Udviklingsråd.

Claus Andreasen, der er udviklingskonsulent i Himmerlands Udviklingsråd, opfordrer ledere i landbrugserhvervet til at tage en lederuddannelse, da mange af dem ikke har en sådan.

- En lang række af de virksomheder, vi har med at gøre, har ledere ansat, som har opnået ledelsesansvaret ved et tilfælde. Det vil sige, at mange af disse ledere oplever at stå i situationer, hvor de mangler konkrete værktøjer, til at håndtere dem optimalt. Derfor synes vi, det er en rigtig god idé, at sende medarbejdere på ledelseskursus, siger han. En af de ledere som Vittus Bernlow og Claus Andreasen taler om, er Carsten Nørhave. Han er ansat som butiksog lagerchef ved Hjallerup Maskinforretning. - Vi er jo ikke uddannede

ledere. Vi er blevet det, fordi vi kunne påtage os ansvaret og havde de faglige kompetencer, der skulle til, siger Carsten Nørhave. Og hvad sker der så, når lederne i virksomhederne ikke har lært at være ledere? - Hvis ikke virksomhederne afsætter ressourcer til talentudviklingen, er der en reel risiko for, at de går glip af den potentielle vækst, mener Claus Andreasen. Og ifølge Vittus Bernlow er konsekvenserne heller ikke til at tage fejl af. - Alt for ofte sker det, at der opstår konflikter på grund af dårlig kommunikation. Landmanden tror, han har forklaret, hvad for en opgave der skal løses, men medarbejderen har ikke forstået den eller hørt den. Det bliver ord mod ord og opgaven bliver ikke løst, forklarer han. Han mener, der er et stort behov inden for landbruget for at fokusere på ”praktisk, jordnær ledelse”. Med det mener han, at lederne skal lære hvordan de holder afdelingsmøder, tager referater, så der er klare aftaler om opgavefordeling og ikke mindst, skal de lære at kommunikere med henblik på at forstå hinanden. Desværre kender Vittus Bernlow flere eksempler på

Landbo Nord-konsulent fejrer 40 års jubilæum Økonomikonsulent hos LandboNord Erik Myrup kan 1. februar fejre 40 års jubilæum i Dansk Landbrugsrådgivning. Erik Myrup er vokset op på gården Østergaard ved Gundersted som én ud af en søskendeflok på ni børn. Familien drev landbruget med både køer, grise og 60 tønder land, hvilket var stort efter datidens forhold. Arbejdslivet begyndte

STILLINGER Malker søges 3-4 eftermiddage pr. uge Fra 1. februar til 15. juni Henv. efter kl 19. Anton V. Poulsen 24 40 13 95

Erik Myrup kan 1. februar fejre 40 års jubilæum i Dansk Landbrugsrådgivning.

han som fodermester og driftsleder, og i 1973 tog han det grønne bevis på Malling Landbrugsskole, men tanken om at prøve noget andet fik ham til at uddanne sig videre til regnskabstekniker fra Vejlby Landbrugsskole i 1975. Da uddannelsen var i hus, blev han ansat i Himmer-

Landbrugsjord til forpagtning Skivum kirkejord på Mosbækvej Skivum ca. 3.8 ha. Forpagtningen begynder den 01-03 - 2015 til 31-12 – 2019 Skriftlig tilbud skal angives i kr. pr. ha. og sendes til Skivum Menighedsråd Vester Skivumvej 32. 9240 Nibe senest den 15. feb. 2015

lands Samvirkende Landboforening, og i dag, 40 år senere, sidder han i LandboNords Fjerritslev-afdeling. I Himmerlands Samvirkende Landboforening blev Erik Myrup tilknyttet en konsulent. Her fik han lov til at assistere med opgaverne, men det stod hurtig klart, at han kunne overlades et større ansvar, så efter et par år fik han lov at vælge 100 regnskaber, som han selv skulle stå for. Det blev til en bred vifte af landbrugskunder, og nøjagtigt som dengang sætter han en ære i at være forberedt i mødet med dem. Et møde som han altid indleder med ordene: ”Har du noget på hjertet”?

manglende kendskab til at håndtere ledelse i praksis og det kan have alvorlige konsekvenser. - Hvis det ikke går efter virksomhedsejerens hoved, handler han bag om ryggen på den ansvarlige, fordi det er nemmere, og så mister han altså en god driftsleder, siger han. Konklusionen er derfor klar: Ledere, mellemledere og kommende ledere bør tage en grundlæggende uddannelse inden for ledelse, ifølge Vittus Bernlow, Claus Andreasen og Carsten Nørhave. Efterspørgslen på konkrete ledelsesværktøjer kan Erhvervsskolerne Aars i mødekomme. 24. februar udbyder skolen et nyt forløb af Den grundlæggende lederuddannelse, der er bygget op omkring 5 moduler. Kursisterne kommer blandt andet rundt om konflikthåndtering, ledelse og samarbejde, kommunikation og medarbejderinvolvering. - Efter at have deltaget i kurset, har jeg forstået, hvor meget ledelse handler om mennesker. Jeg har lært mig selv bedre at kende og dermed mine medarbejdere. Nu spørger jeg ’hvorfor’ en situation er opstået, i stedet for bare at reagere på den. Kort sagt har jeg lært at agere frem for at reagere. Det kommer mine medarbejdere til gode, fordi jeg også har lært, hvorfor de reagerer, som de gør, forklarer Carsten Nørhave.

I 1995 blev Erik Myrup registreret revisor, og gennem tiden har han desuden også rådgivet i spørgsmål om investeringer, finansieringer og ikke mindst i socialøkonomiske spørgsmål, hvor han har oparbejdet en stor viden omkring socialøkonomi herunder: Efterløn, dagpenge, friplads, pension og andre sociale ordninger, som både kunder og kollegaer nyder godt af. Privat bor Erik Myrup med sin ægtefælle Lis i Aars. Sammen har de to voksne børn, en søn og en datter, og tre børnebørn. Han holder sig i form ved at dyrke løb eller en gang imellem at tage en tur på sin mountainbike. Siden Erik var 18 år, har han ledet gymnastikhold i flere gymnastikforeninger, og hans indsats i lokalområdet er ikke gået ubemærket hen. I 1992 resulterede det blandt andet i udnævnelsen til ”Årets Kimbrer”. Derudover er Erik Myrup også meget aktiv i Lions Club Aars, hvor han er glad for det sociale samvær og aktiviteterne med loppemarked, salg af buketter og ’Barn af Himmerland’. Jubilæet bliver fejret med en reception for kunder, forretningsforbindelser, familie og kolleger torsdag 5. februar fra klokken i Idrætscenter Jammerbugt, Fjerritslev.

Nye muligheder for ejerskifte Det er ikke sort og hvidt at være landmand. Den nye landbrugslov åbner op for en lang række muligheder, som gør det relevant at tænke på mulige eksterne investorer, når der for eksempel skal gennemføres ejerskifte på en bedrift. - De nye regler gør det mere attraktivt for eksterne investorer at investere i dansk landbrug, fordi de nu får samme aktionærstatus, som eksempelvis aktier optaget på reguleret marked. Fremtidige aktionærer i danske landbrugsselskaber kan nu få medindflydelse på både den strategiske og daglige ledelsesstruktur, siger chefkonsulent hos LMO Susanne Møberg. Når det drejer sig om selskabskonstruktion, dvs. primært anpartsselskab, aktieselskab eller partnerselskab, er vilkårene for eksterne investorer blevet identiske med investeringer i for eksempel en tømmermesters ApS eller A.P. Møller A/S. - Jeg synes, at det giver nye perspektiver for dansk landbrug, fordi investorer på denne måde blandt andet kan være med til at få finansieringen på plads i ejerskiftesituationer og tilføre frisk og ny kapital til erhvervet. Det kan sikre, at landbrugserhvervet ikke går helt i stå når den ældre generation trækker sig tilbage, siger Susanne Møberg. I løbet af de kommende år forventes det, at 10-15

procent af danske landbrug skal have skiftet ejere, så en ny måde at bruge selskabskonstruktion på kan blive relevant for mange, vurderer Susanne Møberg. - Mange står overfor økonomiske udfordringer, og en måde at komme igennem det kan netop være at få en investor med på banen, siger hun. Når man taler selskabsdannelse, er der mange muligheder, og det vil altid bero på en individuel vurdering, hvilken form der er bedst for den enkle virksomhed. - Med de nye ændringer i landbrugsloven vil partnerselskaber være rigtigt attraktive for mange landmænd. Det er min vurdering, at partnerselskaber indenfor landbrugserhverv er en overset selskabsform, som nu kan vise sig at blive en fordelagtig løsning for mange, siger Susanne Møberg. En af de store fordele ved partnerselskaber er, at der skattemæssigt gives mulighed for at anvende underskud i partnerselskabet til modregning i ejerens, eller dennes ægtefælles, personlige indkomster. - Ejerne af partnerselskaber har de samme skattemæssige fordele som i et interessentselskab og er ejermæssigt sikre på tilsvarende vis som i A/S og ApS. Partnerselskaberne har dermed det bedste fra henholdsvis en personligt ejet virksomhed og selskabsformerne, siger chefkonsulenten.

Susanne Møberg, chefkonsulent hos LMO, mener, at de nye regler for ejerskifte gør det mere attraktivt for eksterne investorer at investere i dansk landbrug.

KØB OG SALG TYREKALVE samt drægtige kvier købes til eksport, god pris.

Per Dalum

tlf. 98 65 61 07 el. 22 17 99 07

Halm sælges

Byg-, hvede-, rughalm samt ammoniakbehandlet halm sælges og leveres. Hø leveres.

Skovsgård, Skellerup, Hobro. Tlf. 98 55 52 22


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

SIDE 36

Upræcis MRSA-test giver risiko for fejlbehandling Ingeniøren påpeger problem med testen Lægerne kan let gå galt i byen, når de skal teste, hvor meget antibiotika der skal til for at dræbe en MRSAbakterie, skriver Ingeniøren. Testen er nemlig hængt op på bakteriernes genetik, men ny forskning viser, at stafylokokkerne kan udvikle højere tolerance over for antibiotika, uden at generne ændrer sig. Dermed opdager lægerne ikke resistensen, og det kan betyde, at patienter bliver fejlbehandlet, mener professor Hanne Ingmer fra Københavns Universitet. Ifølge hende udvikler MRSA-bakterierne højere tolerance over for vancomycin, hvis de kommer i kontakt med et andet antibiotikum – nemlig colistin. Vancomycin er et af de sidste bolværker mod MRSA, men hvis patienten kort forinden har været, eller stadig er, i behandling med colistin, så ændrer bakteriens cellevæg - og altså ikke generne - sig midlertidigt på en måde, der gør den mere modstandsdygtig over for behandlingen.

- Det kan betyde en fejlbehandling af patienter, som man ikke opdager, siger Hanne Ingmer og tilføjer, at de test man i dag bruger til at måle bakteriernes resistensniveau ikke længere er nok. De fungerer nemlig kort fortalt ved, at man tager bakterien ud af kroppen og dyrker den i forskellige koncentrationer, som man så tester sammen med forskellige koncentrationer af antibiotika. Men da ændringen, til forskel fra traditionel resistensudvikling med genmutationer, ikke er permanent, vil bakterien se mindre resistent ud, end den egentlig er. Og så vil lægen vælge en for lav koncentration af antibiotika. - Man kan ikke bare tage bakterien ud i laboratoriet og måle resistensniveauet. Ved genmutationer er ændringen jo permanent, men dette her fænomen aftager, når bakterien ikke længere er udsat for colistin. Og man vil ikke opdage fejlbehandlingen, da testene jo viser, at det

burde have virket, siger Hanne Ingmer. Bakterierne vil altså fremstå mindre resistente, når lægerne tester dem i laboratoriet, end de egentlig er inde i kroppen på patienten.

Colistin bruges til at behandle alvorlige bakterieinfektioner som eksempelvis E.coli, og der er altså i mange tilfælde tale om meget syge patienter. Og netop derfor, pointerer Hanne Ingmer, er det ikke

usandsynligt, at en patient får en stafylokok-infektion samtidig. - Det er ikke et urealistisk scenarie, og der er tilsyneladende en stigning brugen af colistin til behandling af infektioner med resistente bakterier. Det er typisk, når man har meget syge patienter, at der kommer flere infektioner, siger hun og tilføjer, at det ikke længere rækker at teste resistensniveau med traditionelle metoder. Hun påpeger, at man

bør begynde at lave følsomhedstest af forskellige stoffers samspil, når man skal lave flere antibiotikabehandlinger oven i hinanden. - Når man tyr til en behandling med vancomycin, hvor en lille ændring i tolerancen gør en væsentlig forskel, så mener jeg, at de her standardtest er utilstrækkelige, siger hun. Hanne Ingmers forskning er netop publiceret i tidsskriftet mBio.

SE LØSNINGER ...

ØkonomiRådgivningen holder årsmøde onsdag den 4. februar 2015 kl. 9.00-14.30 ØkonomiRådgivningens årsmøde 2015 indledes med formandens og chefkonsulenten beretninger. Derefter præsenteres årets første større solide analyse af regnskabsresultaterne for 2014 samt forventninger til 2015.

Som afslutning på dagen holder tidligere toproer Mette Bloch et foredrag fyldt med humor, selvironi og skæve betragtninger. ”Alle kan blive verdensmestre, nogle finder bare aldrig ud af i hvad,” citat Mette Bloch.

Årsmødetemaet er ”Se løsninger”. Temaet retter fokus mod konkrete tiltag, der kan forbedre hverdagen og indtjeningen hos den enkelte landmand. Herunder et indlæg med særlig fokus på økonomien i planteproduktionen. Finn Pedersen er tidligere landmand i Østjylland. I dag er Finn tilknyttet flere større virksomheder som ekstern konsulent. Kom og hør Finns egen historie og hvordan han hjælper andre landmænd til at se og finde løsninger.

Kom og oplev en række inspirerende indlæg, der tager udgangspunkt i de udfordringer, landbrugserhvervet står overfor.

LandboNord | 9624 2424 | www.landbonord.dk

PRAKTISK INFORMATION Årsmødet holdes hos Nordjyllands Idrætshøjskole, Parkvej 61, 9700 Brønderslev Pris PRAKTISK INFORMATION 350 kr. pr. deltager plus moms. Prisen er inkl. brunch, frokost og eftermiddagskaffe. TILMELDING

Tilmelding Senest tirsdag den 4. november Senest fredagpå30. januar 2015 på tlf. 9624 telefon 9624 2424 eller via 2424 eller vialandbonord.dk. landbonord.dk. Program PRIS Se landbonord.dk Pr. person er 595 kr. ex moms, inkl. frokost, kaffe og kage. STED LandboNord Erhvervsparken 1, 9700 Brønderslev

Profile for Aars Avis

Ars 20150128  

Ars 20150128  

Profile for ugeavis
Advertisement