UEA Magazine num 49 Juliol 2020

Page 34

El binomi de gaudir i aprendre anglès

UEA Magazine Conèixer l’empresa

Aprendre anglès tot prenent una tassa de te o refresc, en un ambient diferent, agradable i acollidor és possible: sota la direcció d’Anna Vilarrubias va néixer English&Tea, un centre d’anglès ubicat a Igualada, des de fa 14 anys. En aquest sentit, aquest centre es converteix en un binomi perfecte, atès que ofereix un espai que permet als seus alumnes la capacitat de mimetitzar-se, no només en un espai idíl·lic que defuig de les acadèmies d’idiomes convencionals; sinó també endinsant-se en les costums anglosaxones com ho és el fet de prendre “a cup of tea”.

34

(la parla), la part acadèmica, però també, les experiències a través de tallers vivencials en dies concrets i especials, com Halloween, Nadal, Sant Valentí i Pasqua entre d’altres. Tradicions molt arrelades al món anglès. “Fem celebracions anglosaxones perquè no només volem fomentar la pràctica i l’aprenentatge de l’anglès, sinó que l’alumne se senti còmode, potenciï la seva creativitat i que quan aprengui, s’ho passi bé i ho visqui”, explica Anna. Tanmateix, un dels punts forts d’aquest centre d’anglès, és el fet que les classes no estan estructurades per edats, sinó

Això ho tenia molt clar l’Anna, que després d’estudiar Filologia Anglesa i Protocol, volia unir tot allò que l’apassiona i l’entusiasma: els idiomes, el disseny, la comunicació i, sobretot, el te. Una lliçó d’emprenedoria.

“No anem per edats, anem per nivells” Els valors d’English&Tea són molt clars: learn, enjoy and grow; que vol dir: aprendre, gaudir i créixer. Aquesta fusió fa que “l’aprenentatge, sigui molt actiu i dinàmic”, afirma l’Anna. En aquesta línia, l’alumne viurà una immersió total de l’anglès: es potencia la gramàtica, l’speaking

per nivells. En aquest sentit, el centre ofereix diverses metodologies a escollir: english&fun(aprenentatge actiu i dinàmic per a nens dels 8 als 12 anys), cambridge&tea (preparació pels exàmens oficials pel Ket, Pet, First i Advanced), refresh&tea (adreçat a adults que vulguin refrescar i perfeccionar el seu anglès), you&tea (classe personalitzada per a una o dues persones) i speak&tea (practica i millora la teva conversa). Això no obstant, a partir d’aquest mes de setembre, s’ampliarà la línia educativa i també es donarà servei de classes d’anglès als alumnes a partir de 3r de primària.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.