Udruga Zora: Rezultati ispeglajmo neravnopravnost

Page 1

STAVOVI I ISKUSTVA MLADIH O RASPODJELI KUĆANSKIH POSLOVA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI

Inicijativa mladih ISPEGLAJMO NERAVNOPRAVNOST


Inicijativa mladih “Ispeglajmo neravnopravnost“ Mi, provoditelji/ice Inicijative mladih udruge Zora, želimo doprinijeti rodnoj ravnopravnosti u svakodnevnom životu u Međimurskoj županiji i dugoročno osvijestiti mlade i ostalo stanovništvo po pitanju rodne ravnopravnosti. Tako je stvorena i ova brošura koja govori o položaju muškaraca i žena kod obavljanja kućanskih poslova, a koja se temelji na rezultatima našeg istraživanja “Raspodjela obavljanja kućanskih i obiteljskih poslova između muškaraca i žena u Međimurskoj županiji”. Zbog pritiska za ostanak u tradicionalnim zadanim rodnim ulogama (muškarac – snažan, “glava obitelji”, hranitelj, uzdržavatelj, a žena – nježna, brižna, majka, domaćica) ne može se ostvariti ravnopravnost te muškarci i žene u društvu često nemaju jednake mogućnosti. Nepoštivanje i neuvažavanje različitosti dovodi do diskriminacije. Važno nam je osvijestiti mlade, potaknuti ih na međusobno razumijevanje i toleriranje kako bi i oni sami mogli stvarati ravnopravno društvo. Želimo ukazati ženama da sav teret kućanstva ne treba biti na njima. Muškarce pak želimo potaknuti da se uključe u “obiteljske poslove” i ukazati im kako to nije ništa sramotno, štoviše - zajednička uključenost u kućanske poslove i odgoj djece osnažuje vezu/ brak i pridonosi osjećaju zadovoljstva i uvažavanja za obje uključene strane. Također, želimo ih upoznati s mogućnostima Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (čl.12 i 19) prema kojemu i muškarac može koristiti dio rodiljnog dopusta te postati aktivniji sudionik u odgoju svog djeteta. U sklopu ove inicijative mladih provesti ćemo različite akcije: Provedba istraživanja “Raspodjela obavljanja kućanskih i obiteljskih poslova između muškaraca i žena u Međimurskoj županiji”, izrada edukativne brošure, konferencija za novinare, tiskanje promotivnih i edukativnih materijala o ravnopravnosti spolova, edukacija o ravnopravnosti spolova, javna akcija, kreiranje edukativnog videa, predavanja i projekcije videa. Inicijativa traje od 01.08.do 30.11.2013


Istraživanje “Raspodjela obavljanja kućanskih i obiteljskih poslova između muškaraca i žena u Međimurskoj županiji”

1. Svrha i ciljevi istraživanja

Istraživanje je provedeno u svrhu utvrđivanja stavova mladih o podjeli poslova u kućanstvu, tj. utvrđivanje je li obavljanje pojedinih kućanskih poslova i poslova vezanih uz brigu za djecu i starije ukućane ženina ili muškarčeva dužnost. Kod ispitanika/ca koji su odgovorili da žive s roditeljima (i sestrama i/ili braćom ako ih imaju), cilj je bio ispitati tko te poslove obavlja u njihovom kućanstvu.

2. Ciljana populacija, postupak i metodologija

Ciljana populacija ovog istraživanja bili su svi mladi od 15 do 30 godina koji žive ili su veći dio života živjeli na području Međimurske županije. Anketa je provođena putem interneta od 12. do 25. kolovoza 2013. god. Ispitanici/ce su o njoj bili obaviješteni putem objava na Facebooku, web stranici udruge Zora, „mailing“ lista i medija. Na svim ispitanicima/ama prikupljeni su osnovni demografski podaci. O stavovima oko dužnosti obavljanja pojedinih poslova u kućanstvu i vezanih uz brigu za djecu i starije ukućane, ispitanici/ce su bili ispitani putem skale s ponuđenim odgovorima ‘’samo žena’’, ‘’većinom žena’’, ‘’podjednako žena i muškarac’’, ‘’većinom muškarac’’ i ‘’samo muškarac’’. Isti poslovi navedeni su uz pitanje tko ih u njihovom kućanstvu najčešće obavlja (ponuđeni odgovori bili su ‘’majka’’, ‘’baka’’, ‘’otac’’, ‘’djed’’, ‘’sestra/e’’, ‘’brat/ ća’’ i ‘’ja’’). Međutim, taj dio ankete nije se odnosio na mlade koji žive sa partnerom/icom i svojom vlastitom djecom ako ih imaju, već samo na mlade koji žive sa svojim roditeljima.


Ispitanici

broj

Mjesto stanovanja Selo Čakovec Mursko Središće Prelog

253 57,3 131 29,8 44 10,0 13 3,0

Stupanj obrazovanja Završena osnovna škola Nezavršena srednja škola Završena srednja škola Viša škola Visoka škola Fakultet Magisterij

28 6,4 54 12,3 204 46,4 22 5,0 10 2,3 102 23,2 20 4,5

Radni status Učenik/ca Student/ica Nezaposlen/a Zaposlen/a Radim povremene poslove

85 19,3 196 44,5 42 9,5 107 24,3 10 2,3

Bračni status Neudata/neoženjen Udata/oženjen Živimo zajedno, ali nismo vjenčani

364 82,7 46 10,5 30 6,8

%

77 %

23 %


Smatrate li da je društvo u Međimurju patrijarhalno*? 12,5%

32,7%

54,8%

da ne ne znam

*Patrijarhat označuje izraženu dominaciju muškarca nad ženom i obitelji.

S kim živite u zajedničkom kućanstvu?

21,1% sam ili s partnerom/icom (i vlastitom djecom)

78,9%

s roditeljima (i braćom i/ili sestrama)


Smatrate li da u vašem kućanstvu postoji podjela na muške i ženske poslove? 8,6%

19,1% 51,1%

da ne ne znam

73,9% ispitanika/ca smatra da je kuhanje podjednako dužnost i žene i muškarca. Međutim, 81,3% navodi da to najčešće obavlja majka, 10,4% baka. Slični podaci dobiveni su na drugim poslovima – unatoč pretežito ravnopravnim stavovima, navedene poslove u njihovim obiteljima većinom obavljaju žene.

Poslovi za koje ispitanici/ce smatraju da ih treba obavljati samo ili većinom žena: (%) Glačanje 59,8 Pranje rublja 53,9 Pranje prozora 52,7


Poslovi koje najčešće obavljaju žene: (%)* Hranjenje djece 93,4 Kuhanje 91,7 Briga oko bolesne djece 90,5 Pranje rublja 89,9 Prematanje/preskidanje djece 89,3 Kupanje djece 86,5 Briga za starije i bolesne članove obitelji 81,0 Vođenje bolesne djece liječniku 77,6 Pranje prozora 76,1 Glačanje 75,8 Pomaganje djeci oko učenja i slično 70,0 Pranje i održavanje sanitarnih prostora i wc-a 66,3 Pranje posuđa 63,4 Odlazak u kupovinu 59,1 Igranje s djecom 58,5 *zbrojeni su odgovori ‘’majka’’ i ‘’baka’’


Zajednica u kojoj muškarci i žene imaju jednake mogućnosti školovati se i zaposliti, primaju jednake plaće za jednaki rad te imaju jednake mogućnosti napredovanja, u kojoj se oba partnera brinu za kontracepciju i odgoj djece, kao i jednakopravno obavljaju sve obiteljske poslove. Zajednica bez nasilja, seksualnog zlostavljanja, mobbinga, seksizma, zajednica koja poštuje i razumije različitost.

To je zajednica u kojoj želimo živjeti. Pridruži nam se u stvaranju boljeg Svijeta, već danas. • Postani volonter/ka Inicijative mladih “Ispeglajmo neravnopravnost” • Sudjeluj na edukacijama o ne/ravnopravnosti spolova koje pripremamo


•Dijeli informacije o našim akcijama • Pridruži nam se na javnim akcijama gdje ćemo uistinu “peglati” neravnopravnost. (Muško si i želiš se okušati u baratanju peglom? Prijavi se na akciju.

Više informacija o akcijama (mjesto i vrijeme te način prijave) potražite na www.udrugazora.hr ili na našim profilima društvenih mreža pod imenom “Udruga Zora” na Facebook-u, LinkedIn-u ili u našem mjesečnom e-biltenu. Javi nam se na zora@udrugazora.hr


Poslovi za koje ispitanici/ce smatraju da ih trebaju obavljati samo ili većinom muškarci: (%) Manji popravci po kući

67,1

Mijenjanje žarulja

46,4

Košenje trave

58,2

Popravljanje automobila

85,9

Poslovi koje najčešće obavljaju muškarci:

Koje poslove najčešće obavljam ‘’ja’’, ‘’brat/braća’’ i ‘’sestra/e’’?

(%)*

(%)*

Manji popravci po kući

76,4

Usisavanje 61,1

Mijenjanje žarulja

68,6

Brisanje prašine

53,6

Košenje trave

43,2

Košenje trave

46,7

Pranje automobila

51,6

Iznošenje smeća

38,3

Popravljanje automobila

87,6

Pranje automobila

37,5

Pranje posuđa

32,6

*zbrojeni su odgovori ‘’otac’’ i ‘’djed’’

*zbrojeni postoci odgovora ‘’ja’’, ‘’brat/braća’’ i ‘’sestra/e’’


Za najviše poslova ispitanici/ce su odgovorili da je njihovo obavljanje dužnost i žene i muškarca! (%)* Igranje s djecom

97,3

Pomaganje djeci oko učenja i sl.

96,6

Briga za stare i bolesne članove obitelji

96,4

Odlazak s djecom na igralište

95,7

Vođenje bolesne djece liječniku

94,1

Briga oko bolesne djece

92,0

Kupanje djece

90,5

Odlazak u kupovinu

89,5

Hranjenje djece

88,4

Plaćanje računa

85,5

Usisavanje 84,8 Pranje posuđa

82,7

Kuhanje 73,9 Iznošenje smeća

73,4

Brisanje prašine

64,8

Pranje i održavanje sanitarnih prostora i wc-a

62,3

Međutim, je li raspodjela takva i u stvarnosti?


Znaš li da 73,9% ispitanika/ca smatra da se kuhanje podjednako tiče i muškarca i žene?

73,9%

Ipak, njih 91,7% odgovorilo je da to najčešće u njihovoj obitelji radi žena!

91,7%

PROMIJENIMO TO ZAJEDNO


ZAKLJUČAK Svojim odgovorima mladi su pokazali da nisu skloni tradicionalnim podjelama na muške i ženske poslove – za većinu smatraju da je njihovo obavljanje podjednako i ženski i muški posao. Međutim, iskustva su im drugačija. Izjasnili su se da u njihovim kućanstvima rutinske, svakodnevne poslove koje tradicionalno nazivamo ‘’ženskim’’ poslovima pretežito obavljaju žene (majke i bake), dok muškarci (očevi i djedovi) najčešće obavljaju tek povremene poslove, kao što su popravljanje automobila, košenje trave i sl. Ovim istraživanjem željeli smo ukazati na potrebu ravnopravnog sudjelovanja u obavljaju kućanskih poslova, koji nikako ne bi trebali biti samo ženska briga jer o njihovom obavljaju ovisi ugodni život svih ukućana. Nadamo se da će mladi u svome obiteljskom životu postupati prema iznesenim stavovima jer je ravnopravnost u privatnoj sferi prvi korak k ravnopravnosti u cijelom društvu.


U izradi sudjelovale/li: Andreja Rambrot, Anja Repalust, Ivan Bujan, Katja Martinović, Marina Hunjadi i Tina Novak; Uredila: Marina Kolar; Lektura: Ivan Bujan. Veliko hvala mladima koji su sudjelovali u istraživanju „Raspodjela obavljanja kućanskih i obiteljskih poslova između muškaraca i žena u Međimurskoj županiji“.


O programu “Mladi na djelu” Mladi na djelu je program Europske unije namijenjen mladima. Ključna riječ programa “ Mladi na djelu” je neformalno učenje, što znači da se ono odvija na ležeran način, uz zabavu, druženje, volontiranje i razmjenu iskustava. Jedna od podakcija programa “Mladi na djelu” je i Inicijativa mladih. Kroz Inicijative mladih, mladima se pruža prilika da razviju svoju poduzetnost, kreativnost, da se aktivno uključe u svoju lokalnu zajednicu te da isprobaju vlastite ideje i time pridonesu izgradnji Europe. Ukoliko se i ti želiš uključiti u program Mladi na djelu, osmisliti projekt te ga provesti sa svojim prijateljima, posjeti www.mobilnost.hr i informiraj se.


2013. godine obilježavamo 10 godina aktivnoga rada udruge ZORA. Educiramo. Surađujemo. Kreiramo svijet u kojem živimo. Ovaj izvještaj tiskan je uz financijsku pomoć Europske unije. Sadržaj ovog izvještaja isključiva je odgovornost udruge Zora i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije.

ZORA, za nenasilje i ljudska prava A. Schulteissa 19, ured 68, 40000 Čakovec ● Tel/fax: (040) 395 344 www.udrugazora.hr ● zora@udrugazora.hr Donacije za udrugu Zora HR:2392007-1100002196 (PBZ)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.