Udruga Zora

Udruga Zora

Čakovec, Croatia

Zora je nevladina i neprofitna organizacija koja radi na promicanju ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i prava manjina kao i edukaciji te podizanju svijesti o problemima od općeg društvenog interesa, nenasilju, zdravlju i cjeloživotnoj i ne-institucionalnoj edukaciji. Djeluje od 2003. godine. /vizija/

English ZORA is non governmental non profit organization dedicated to the protection of human rights, gender equality and minority rights as well as to education and awareness raising related to the issues of the general social concern, non violence, health and lifetime and alternative education.

Web site www.udrugazora.hr
Facebook site http://www.facebook.com/pages/Udruga-Zora/139712749418517
Youtube channel http://www.youtube.com/user/zorica2010
Issuu channel http://issuu.com/udrugazora

www.udrugazora.hr