Prezentacija predavanja "Nikad nije kasno"

Page 1

Mursko Srediťće, 4. studeni 2014.


Naziv projekta: Nikad nije kasno Provodi: Udruga Zora Partneri: Centar za socijalnu skrb Čakovec, Podružnica Obiteljski centar, Dom za žrtve obiteljskog nasilja "Sigurna kuća Čakovec" Suradnik: Policijska uprava međimurska Donator: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske Trajanje: 15.7.2014. - 31.1.2015.


Ciljevi projekta su - Informiranje stanovništva ruralnih područja MŽ o uslugama i mjestima (udrugama/institucijama) gdje mogu besplatno koristiti vezano uz zaštitu i prevenciju nasilja u obitelji - Prepoznavanje različitih oblika nasilja u obitelji i povećani broj traženje pomoći - Edukacija javnosti i predstavnika udruga/institucija/škola o vrstama nasilja u obitelji i prevenciji te umrežavanje u zajedničkom radu na rješavanju problema - Poticanje muškaraca na uključivanje u suzbijanje različitih oblika nasilja u obitelji - Senzibiliziranje javnosti o posljedicama nasilja u obitelji po društvo i destigmatizacija žrtvi.


VRSTE NASILJA * fizičko (guranje, šamaranje, čupanje kose, udaranje rukama, nogama ili predmetima, opekotine i sve ono što rezultira nanošenjem tjelesnih ozljeda.) * socio – ekonomsko (zabrana zaposlenja, a istovremeno kontroliranje i uskraćivanje novca) * seksualno (dobacivanje uvredljivih komentara seksualnog sadržaja; bilo koji oblik seksualne aktivnosti bez pristanka druge osobe; prisila na stupanje u seksualni odnos a također i prisila na seksualni odnos bez upotrebe kondoma; silovanje. ) * psihičko, emocionalno (vrijeđanje, omalovažavanje, izolacija od prijatelja/prijateljica i obitelji, kontroliranje odijevanja, ponašanja i kretanja osobe s kojom ste u vezi, ljubomorno i posesivno ponašanje.) * strukturalno ili indirektno (gdje nema direktnog počinitelja, žene na istom poslu manje zarađuju od muškaraca, drugačiji tretman na sudu isl...)


NASILJE U VEZAMA/OBITELJI JE CIKLIČKO NASILJE

NASILJE

honey moon faza

Napetost se povećava


Što učiniti i kome se obratiti u slučajevima obiteljskog nasilja u Međimurskoj županiji?


Obiteljski centar, podružnica CZSS-a Podružnica Obiteljski centar obavlja djelatnosti - savjetodavnu uslugu koja se odnosi na brak, roditeljstvo, obiteljske i partnerske odnose - razvoj socijalizacijskih vještina djece i mladih, posebno komunikacijskih vještina i nenasilnog rješavanja sukoba među djecom i mladima - razvoj komunikacije i tolerancije u mladenačkim i partnerskim odnosima organiziranje i provođenje edukacije posvojitelja - obiteljsku medijaciju - poticanje i razvoj programa rada u zajednici, volonterskog rada i rada udruga koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, mladeži i drugim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva - poticanje i provedbu programskih aktivnosti namijenjenih edukaciji i promidžbi obiteljskih vrijednosti - na temelju javnih ovlasti Podružnica obavlja poslove vezane uz obavljanje djelatnosti dadilje


Bračno i partnersko savjetovanje -

podrška bračnim partnerima da ostvare dobru i kvalitetnu komunikaciju i odnos, što je temelj i daljnjim kvalitetnim obiteljskim odnosima

- teškoće vezane uz funkcioniranje u braku, prekidu braka, razvodu, dogovori oko daljnjeg funkcioniranja pri razvodu ili razlazu, nasilje u obitelji


Pravno savjetovalište

Za sva pitanja vezana uz pravnu problematiku obitelji, prava jednoroditeljskih obitelji, brakorazvodni postupak, reguliranje druženja roditelja koji ne živi s djetetom, pravo djeteta na roditeljsku skrb, uzdržavanje ili skrbništvo, prava na temelju Zakona o socijalnoj skrbi, nasilja u obitelji, roditeljskim pravima, radnim odnosima ili imovinska pitanja


Prevencija Suradnja s predškolskim ustanovama Suradnja s osnovnim školama Suradnja s raznim udrugama Jednokratne aktivnosti za djecu i roditelje Programi za djecu, mlade i roditelje Akcijski plan Desetljeća za uključivanje Roma 2005.-2015.


Zaposlenice i kontakt Socijalna radnica Pravnica Psihologinja Tel: 040/395-927 Email: obiteljski.centar.medjimurske.zupanije@ck.t-com.hr Radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 8-16h


Postupanje policije u svezi Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji ZAPRIMANJE DOJAVE ILI ZAHTJEVAMJERE I RADNJE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA NA MJESTU DOGAĐAJA


NADLEŽNOSTI CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB U ZAŠTITI OD NASILNIČKOG PONAŠANJA U OBITELJI Definirane su Zakonom o socijalnoj skrbi, Obiteljskim zakonom i Protokolom o postupanju u slučajevima nasilja u obitelji Postupanje uključuje: Zaštitu od nasilničkog ponašanja u obitelji Centri za socijalnu skrb poduzimaju po službenoj dužnosti Preispituje se svaka prijava, došla ona iz prosvjetne, pravosudne, zdravstvene ustanove, od građana, oštećene osobe, ili anonimno Utvrđuje se ugroženost žrtve nasilničkog ponašanja Sačinjava se procjena rizika za sigurnost za maloljetnu djecu te nakon procjene po potrebi poduzimaju mjere obiteljsko pravne zaštite Sačinjava se plan sigurnosti koji može uključivati smještaj u dom za žrtve obiteljskog nasilja ( koji je za korisnice i korisnike besplatan) Žrtva se upoznaje sa mogućnostima pravne zaštite te drugim pravnim postupcima ( besplatna pravna pomoć, postupak razvoda braka , uzdržavanje...)


ZNAKOVI KOJI UKAZUJU NA IZLOŽENOST DJECE NASILJU

ZNAKOVI KOD DJECE PREDŠKOLSKE DOBI tjelesne pritužbe (glavobolja, trbuhobolja) izuzetno velika tjeskoba kod odvajanja mokrenje u krevet neprimjereno dobi sklonost cviljenju i tome da se “uhvati i prilijepi” za neku osobu kao znak tjekobe poremećaji spavanja (nesanica, povećan strah od mraka, opiranje odlasku u krevet) usporen tjelesni razvoj povučenost pomanjkanje povjerenja prema odraslima strah od određene osobe ili određenog spola samodestruktivno ponašanje ili agresivnost u interakcijama je dominantna tema moć i kontrola pretjerana uslužnost ili gorljivost da ugodi strah od ili odbijanje neugrožavajućeg odnosa


DJECA OSNOVNOŠKOLSKE DOBI

mogu očitovati neka od slijedećih ponašanja ovisno o stupnju i učestalosti zlostavljanja: trajne pritužbe na tjelesne boli ponašanja kojima traži odobravanje povučenost, pasivnost, potpuna poslušnost niska tolerancija na frustraciju ili beskonačna strpljivost prečesto djeluje kao “mamin mali pomoćnik” ili “učiteljičin mali pomoćnik” ispadi bijesa učestali sukobi s braćom/sestrama i vršnjacima u razredu agresivno maltretiranje druge djece Mogu očitovati krajnosti u ponašanju; s jedne strane odlično školsko postignuće, perfekcionizam i pretjeranu odgovornost, a s druge teškoće u koncentraciji, slabo praćenje školske nastave, nespretno ponašanje, sklonost nezgodama, strah od odlaska u školu…


ZNAKOVI I POSLJEDICE KOD ADOLESCENATA bijeg u drogu ili alkohol bježanje od kuće (ili provođenje vrlo malo vremena kod kuće) suicidalne misli i pokušaji homicidalne misli i pokušaji kriminalna djela poput prodaje droge ili krađe pesimizam u pogledu zadovoljavanja temeljnih potreba za sigurnošću, ljubavi i pripadanjem nisko samopoštovanje poteškoće u odnosima s vršnjacima smanjeno suosjećanje sa žrtvama poteškoće u kognitivnom i obrazovnom funkcioniranju bijeg u ranu trudnoću


VAŽNO je razlikovati razne razine i težine obiteljskog nasilja (Johnson M. P. 2005)

A) intimni terorizam – kojem je cilj imati potpunu kontrolu nad partnerom/ partnericom B) nasilni otpor – nasilnički odgovor na intimni terorizam C) situacijsko recipročno nasilje – koje nije uobičajeni obrazac moći i kontrole, već je rezultat eskalacije sukoba ili određenog niza sukoba


ZAŠTO ŽRTVE OSTAJU U NASILNIČKIM VEZAMA? (“realni i nerealni strahovi) EKONOMSKI PROBLEMI pitanje uzdržavanja djece – ni zaposlenje ne garantira dovoljno sredstava za uzdržavanje, (zajednički krediti?), pronalaženje stana (lokalne zajednice su dužne pomoći u pronalaženju stana – praksa?) UVJERENJE DA JE ZADRŽAVANJE BILO KAKVE ZAJEDNICE BOLJE ZA DJECU ("djeca trebaju oca") IZOSTANAK PODRŠKE OD NAJBLIŽIH (pritisak na ženu da “sačuva” brak) STRAH OD OBILJEŽENOSTI U SOCIJALNOJ OKOLINI


“Realni i nerealni strahovi” SPASITELJSKI SINDROM (ako ostane s njim, može ga “spasiti” i pomoći mu da se promijeni, on ne može živjeti bez nje, ubit će se i sl.- partner se doživljava kao nemoćan i neodgovoran – “dijete”) PORICANJE (smatra da to nije tako loš brak) EMOCIONALNA PRIVRŽENOST - ljubav LOJALNOST, DUŽNOST (religiozni i kulturološki razlozi, kulturom uv KRIVNJA (smatra kako je kriva zbog svega, jer je uzrokovala njegove probleme) Plaše se da će socijalna služba izdvojiti djecu iz obitelji ako prijave nasilje Plaše se da će se pokrenuti postupci nad kojima neće imati kontrolu Plaše se osvete nasilnika Loša iskustva poznanica koje su prijavile nasilje i ta prijava nije imala ishod kakav su očekivale ( pitanje efikasnosti zaštite/očekivanja žrtvi?)


Potencijalno nasilnički odnos možete prepoznati ako vaš partner/ica: Naređuje i ponaša se kao gospodar Prijeti van ili vas ucjenjuje, verbalno ponižava, vrijeđa Sam donosi sve odluke Kontrolira što radite, kuda se krećete, gdje i s kim ste bili Zabranjuje izlaske i/ili ne dozvoljava da imate vlastiti krug prijatelja Često pokazuje znakove ljubomore Prisiljava vas na spolni odnos Tuče vas, vuče za kosu, gura Prebacuje krivicu na vas, nakon što vas je istukao Nakon počinjenog nasilja se ispričava i govori vam da vas voli Poriče da vas zlostavlja


Dom za žrtve obiteljskog nasilja Sigurna kuća

Osnovana 2008. godine, početak smještavanja 2010. Ima kapacitet za smještaj 7 osoba Zbrinjava žrtve obiteljskog nasilja (najčešće su to žene s djecom) Korisnicima se pruža smještaj (najduže na godinu dana), prehrana, briga o higijeni, zdravlju, psihosocijalni tretman, radna terapija.


Stručne djelatnice Doma pomažu žrtvi putem ohrabrivanja, osnaživanja, pokušavaju žrtvi pomoći u realnom sagledavanju životne situacije u kojoj se našla, pomoć u ostvarenju prava vezanih uz obiteljsko pravnu zaštitu, kazneno pravnu zaštitu, te pomoć u ostvarivanja prava iz domene socijalne skrbi, besplatne pravne pomoći… O korisnicima se brinu: socijalna radnica i psihologinja Doma.


Korisnici se smještaju u Dom isključivo putem rješenja o priznavanju prava na privremeni smještaj od strane Centra za socijalnu skrb.

Sigurna kuća 099 835 7335 sigurna1kuca@gmail.com


Glavni programi udruge Zora su: 1. Edukacijski centar 2. Osnaživanje i pomoć socijalno isključenim i marginaliziranim skupinama 3. Suzbijanje obiteljskog/ rodno uvjetovanog nasilja


http://issuu.com/udrugazora Reklama: Ako nije fizičko ne znači da nije nasilje (Youtube kanal "Udruga Zora" )

Brošura (oblici nasilja, nasilje na internetu,Obveze škola (Protokol) kome se obratiti...


http://issuu.com/udrugazora

Reklama "Ispeglajmo neravnopravnost" Youtube kanal "Udruga Zora"


http://issuu.com/udrugazora


http://issuu.com/udrugazora


Hvala na pozornosti!

Zora, za nenasilje i ljudska prava A. Schulteissa 19 ured br. 67 i 68 40000 ÄŒakovec www.udrugazora.hr

zora@udrugazora.hr


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.