{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2012.


Udruga Zora je nevladina i neprofitna organizacija koja radi na promicanju ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i prava manjina, kao i na edukaciji te podizanju svijesti o problemima od općeg društvenog interesa, nenasilju, zdravlju i cjeloživotnoj i neinstitucionalnoj edukaciji. Djeluje od 2003. godine. Programi udruge Zora: 1. 2. 3.

Edukacijski centar Osnaživanje i pomoć socijalno isključenim i marginaliziranim skupinama Suzbijanje obiteljskog/rodno uvjetovanog nasilja

Udruga Zora primjenjuje načela društveno odgovornog poslovanja kao i načela jednakih mogućnosti kod volontiranja i zapošljavanja. Financijski izvještaj 2012. kao i sve naše narativne i financijske godišnje izvještaje te Statut možete pročitati na www.udrugazora.hr na linku “O nama”. Dok pišemo ovaj godišnji izvještaj, ušli smo u 2013. godinu, godinu kada Zora obilježava 10 godina aktivnog rada u našoj lokalnoj zajednici. Posljednjih nekoliko godina, svake godine imali smo rast korisnika/ca, aktivnosti, akcija, edukacija, volontera/ki, rezultata ..., a ni 2012. nije bila drugačija od toga. Hvala Vam što ste sve ove godine s nama! Vaša potpora puno nam znači!

02

UDRUGA ZORA · za nenasilje i ljudska prava


1. EDUKACIJSKI CENTAR Edukacijski centar je program udruge Zora. Njegov cilj je podizanje kapaciteta pojedinaca i organizacija kroz pružanje usluga neinstitucionalne i neformalne edukacije. Provodimo radionice i ostale edukativne aktivnosti temeljene na interaktivnom radu. Interaktivne radionice omogućavaju uzajamno učenje, potiču razmjenu iskustava i aktivno sudjelovanje sudionika/ica u svim fazama rada. Provodimo sljedeće radionice:

Ženska prava Koja su to ženska prava, zbog čega se krše te na koji način neravnopravni odnosi između muškaraca i žena utječu na rodno uvjetovano nasilje? Osvještavamo predrasude i zajednički definiramo pozitivne načine za osnaživanje žena. Potičemo žene na jednakopravno djelovanje i u javnoj i u privatnoj sferi života. Nasilje u mladenačkim vezama Gdje je tanka granica između ljubavi i raznih oblika nasilja u mladenačkim vezama? Koji su oblici nasilja koje mladi najčešće koriste u svojim vezama? Na koji način nasilje u vezama utječe na razvoj osobe i na formiranje veza u kasnijoj dobi? Koje su razlike između spola i roda te zbog čega se nasilno ponašanje uopće događa? Kako prepoznati nasilje, kako prepoznati nasilnika/icu, kako prepoznati žrtvu te na koji način mi možemo reagirati i kome se obratiti? Saznajte! Nasilje u obitelji Učimo o spolu i rodu, o rodnim kutijama, očekivanjima društva od muškaraca i žena te o načinu na koji ona utječu na rodno uvjetovano nasilje. Kako funkcionira ciklus u nasilnoj vezi, koji su oblici nasilja te kako utječu na cijelu obitelj? Koji je zakonski okvir te kome se obratiti? Na koji način smo mi kao promatrači odgovorni reagirati? U ugodnom i sigurnom okruženju zajednički prolazimo vježbe ovih tema. Osnove knjigovodstva neprofitnih organizacija Knjigovodstvo neprofitnih organizacija razlikuje se od knjigovodstva poduzeća i definirano je drugim zakonima (Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija i ostali akti), zbog čega pravilno vođenje knjigovodstva udruga često predstavlja problem knjigovodstvenim servisima. Udruge su specifične u svom poslovanju i zbog istovremenog knjigovodstvenog praćenja projekata i izvještavanja donatora te potrebe za uspostavljanjem dodatnih evidencija i planiranja troškova. Na ovoj radionici ili predavanju učimo kako voditi knjigovodstvo udruge u skladu sa svim Zakonima RH, te kako voditi evidencije koje su potrebne za izvještavanje donatora. Teme radionica vezane uz knjigovodstvo i financije možemo zajednički kreirati prema vašim specifičnim potrebama (plaće i naknade, izvještavanje, putni nalozi, planiranje troškova...). Uvod u spolno reproduktivno zdravlje Pravo na reproduktivno zdravlje dio je općih ljudskih prava i donosi velike prednosti pojedincima, obiteljima i zajednici u cjelini. Stoga svako suvremeno društvo organizira reproduktivnu zdravstvenu zaštitu kojom se provodi prevencija, dijagnostika, liječenje, zdravstveni odgoj i savjetovanje. Točne informacije i podrška, kao i preventivno djelovanje najefektivnije su metode borbe protiv spolno prenosivih infekcija, neplanirane trudnoće i rizičnog spolnog ponašanja. Ovisno o potrebama grupe i/ili organizatora radionice, teme koje obrađujemo na radionici su: vršnjački pritisak, kontracepcija, spolno prenosive infekcije/bolesti, mitovi o spolno reproduktivnom zdravlju... Radionica je namijenjena mladima. Nenasilna komunikacija Koje su osnovne tehnike nenasilne komunikacije i kako ih primjenjivati u svakodnevnom životu? Zbog čega je nenasilna komunikacija komunikacija u kojoj svi dobivaju, a osobito u svakodnevnim obiteljskim i poslovnim odnosima? Nenasilna komunikacija utemeljena je na jeziku i komunikacijskim vještinama koje jačaju našu sposobnost da ostanemo ljudska bića, čak i u teškim uvjetima.

Vještine aktivnog slušanja, JA-govora i davanja povratne informacije samo su neke od vještina koje nam omogućuju da komuniciramo na pravilan način. Suradnja i timski rad Briga za pojedinca u grupi i osjećaj sigurnosti, korisnosti i pripadnosti djeluju motivirajuće za svako obiteljsko i radno okruženje. U sklopu ove radionice sudionici/ice se bolje upoznaju, uče o timskom radu te o tome kako ovakav oblik rada može unaprijediti njihovo zajedničko djelovanje. Radionica je posebno korisna za izgradnju timova koji u budućnosti moraju zajednički djelovati, jer doprinosi stvaranju boljih međuljudskih odnosa te boljih rezultata. Menadžment volontera (za organizatore volontiranja) Naučite koji je zakonski okvir za volontiranje i kako uspostaviti volonterski program prema svim koracima menadžmenta volontera. Na ovoj radionici ćete kroz interaktivan rad kreirati osnovni volonterski program za svoju udrugu/organizaciju kako bi s uvođenjem volontera na pravi način mogli krenuti već sljedeći dan. Udruga Zora je dobitnica Državne nagrade za volontiranje u 2011. godini, najvišeg priznanja koje Republika Hrvatska dodjeljuje za volontiranje, doprinos razvoju volonterstva i razvoj volonterskih aktivnosti. Sljedeće godine možda ćete to biti vi. Ja volonter/ka (za potencijalne volontere) Koja su prava i odgovornosti volontera? Zašto uopće volontirati i kako se odvažiti na prvi korak? Udruge/organizacije mogu organizirati ovu radionicu i za svoje potencijalne volontere kao prvi korak upoznavanja s volontiranjem prema Zakonu o volontiranju, na kojoj ćemo ih motivirati za djelovanje i naučiti kako organizirati volonterske akcije. Na taj način i budući se volonteri dodatno upoznaju i povezuju te pronalaze svoje mjesto u vašem timu. Žene i vođenje Radionicom osnažujemo i potičemo žene na aktivnije sudjelovanje u lokalnoj zajednici. Povećavamo senzibilitet za pitanja ravnopravnosti spolova te potičemo razumijevanje i suradnju. Na radionici obrađujemo vještine vođenja, komunikacijske vještine, suradnju, vještine javnog nastupa i ženska prava. Rad s medijima Naučite kako komunicirati s medijima i na koji način planirati i provesti medijsku kampanju. Saznajte kako napisati kvalitetan dopis, organizirati konferenciju za novinare, izraditi vlastitu baza medija i novinara te čujte mnoge savjete za bolje predstavljanje svoje organizacije u javnosti. Ne zaboravite – ako mediji nisu popratili vašu aktivnost, kao da se nije ni dogodila. Organizacija kampanja i akcija Dobrim planiranjem možete izbjeći mnoge pogreške, stoga ćemo na ovoj radionici naučiti kako planirati kampanju, organizirati akciju, izraditi akcijski plan, uključiti volontere, medije i korisnike, kako provesti akciju i evaluirati je. Naučite najbolji način za osvještavanje šire javnosti o temi kojom se bavite, izgradite pozitivan imidž i steknite potporu javnosti i medija. Provodimo poludnevne, jednodnevne i višednevne radionice i predavanja. Pri planiranju radionice vodimo brigu o vašim stvarnim potrebama kao i o potrebama i očekivanjima sudionika/ica

www.udrugazora.hr · zora@udrugazora.hr

03


radionice. Svaku radionicu kreiramo posebno za vašu organizaciju. U sklopu Edukacijskog centra provodimo radionice i ostale edukativne aktivnosti temeljene na interaktivnom radu. Povećani radni učinak, bolji međuljudski odnosi te bolji rezultati samo su neki od rezultata interaktivnih radionica za timove u sklopu ciklusa podizanja kapaciteta. Za ciklus od najmanje 3 radionice ( provedba u sklopu 1 godine) kojima dižete kapacitete organizacije odobravamo popust. Povećani radni učinak, bolji međuljudski odnosi te bolji rezultati samo su neki od rezultata interaktivnih radionica za radne timove u sklopu ciklusa podizanja kapaciteta.

Edukacijski centar u brojkama U organizaciji Edukacijskog centra bilo je provedeno 63 edukativnih aktivnosti: 44 radionice, 16 predavanja, 2 okrugla stola i 1 prikazivanje edukativnih filmova na kojima je bilo prisutno ukupno 1 431 sudionika/ca. Neke udruge/institucija za koje smo radili su: Društvo multiple skleroze Varaždinske županije, Autonomni centar ACT, Volonterski ured Međimurja, Centar za socijalnu skrb, Sigurna kuća, Udruga slijepih Međimurske županije, Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida, Društvo multiple skleroze Međimurske županije, udruga “Njezina druga šansa”, Bjelovarski klub mladih...

Ako želite da i u vašoj udruzi ili organizaciji provedemo neku od ovih interaktivnih radionica ili imate dodatnih pitanja, za ponudu nam se javite na zora@udrugazora.hr ili na 040/395-344 Udruga Zora. Educiramo. Surađujemo. Kreiramo svijet u kojem živimo. Edukacijski centar, interaktivne radionice, predavanja.

Godišnji natječaj Edukacijskog centra udruge Zora u svrhu podrške lokalnoj zajednici Od 2011. godine u sklopu našeg programa Pomoći razvoju lokalne zajednice i civilnog društva provodimo natječaj za dvije besplatne edukativne aktivnosti (radionica, predavanje) za neprofitne organizacije (udruge, ustanove, institucije) s područja Međimurske županije. U 2012. je u sklopu natječaja održana radionica o uspostavljanju volonterskog programa za Udrugu tjelesnih invalida Međimurja te predavanje za Veleučilište u Varaždinu - studij sestrinstva, na temu “Aktivizam i volontiranje”.

PODIZANJE KAPACITETA UDRUGE Udruga Zora djeluje po visokim SOKNO standardima. Sredinom 2011. godine Zora je dostigla prvu razinu te nastavila dizanjem na drugu razinu. Organizacija koja želi kvalitetno ispunjavati svoju misiju mora svojim korisnicima pružati dobre usluge, a istovremeno prema donatorima pokazati stručnost, transparentnost te dobro i racionalno upravljanje resursima. Sustav osiguranja kvalitete SOKNO omogućuje nam da prepoznamo i odgovorimo na potrebe naših korisnika, kako bismo im mogli pružiti odgovarajuću uslugu u skladu sa standardima, imajući pri tome pisane tragove. SOKNO obuhvaća sljedeća područja: Planiranje za kvalitetu; Nadzor i upravljanje; Rukovođenje; Usmjerenost prema korisnicima; Zaposlenici i volonteri; Trening i razvoj, Upravljanje novcem, Upravljanje imovinom, Upravljanje aktivnostima, Umrežavanje i partnerstvo, Monitoriranje i evaluacija, Rezultati.

04

UDRUGA ZORA · za nenasilje i ljudska prava


Edukacije i stručno usavršavanje zaposlenih i volontera udruge Zora od strane drugih organizatora Ukupno 11 različitih osoba – zaposlenika/ca i volontera/ki udruge sudjelovalo je na 32 edukacije u ukupnom trajanju od 55 dana u organizaciji drugih organizacija vezano uz EU fondove, financije, prevenciju nasilja među mladima, prezentacijske vještine, javne politike i dr.

Zorateka sadrži 578 naslova s područja : ljudskih prava, roda/spola, ne/nasilja, nenasilne komunikacije, ravnopravnosti spolova, feminizma, dječjih prava, nasilja u vezama i obitelji, spolno reproduktivnog zdravlja (spolno prenosive infekcije, HIV/AIDS), ljudske seksualnosti, javnog nastupa, upravljanja projektima... te časopisa koje redovno dobivamo od naših donatora : Zdrave vijesti, Oktal pharma, Narodni zdravstveni list.

VOLONTERSKI PROGRAM Promocija volontiranja jedan je od podprograma Edukacijskog centra udruge Zora. I u 2012. godini proveli smo mnoge aktivnosti kojima smo promovirali volontiranje. Te su aktivnosti prepoznate i na lokalnoj i na nacionalnoj razini. U udruzi Zora volontiraju mnogi pojedinci/ke koji, ustupajući svoja znanja i vještine, pomažu razvoj zajednice. Volonteri za javne akcije, prevoditelji, lektori, administratori, grafički dizajneri... samo su neke od uloga koje su imali volonteri i volonterke u udruzi Zora u 2012. godini. 118 volontera (96 ženskog i 22 muškog spola) ostvarilo je 3174,18 volonterskih sati, a izdali smo i 82 nove volonterske knjižice.

ZORINI/E NAJVOLONTERI/KE Proslava Međunarodnog dana volontera u udruzi Zora Udruga Zora četvrtu je godinu za redom dodijelila nagrade za Zorine najvolontere. 2012. godine Zorine Najvolonterke su Tena Škvorc i Ana Marija Korent. Najvolonterkom od strane Međimurske županije ove godine je proglašena Sarah Jalušić, koja je također volonterka udruge Zora.

www.udrugazora.hr · zora@udrugazora.hr

05


ŠTO SMO JOŠ RADILI? • • • •

sudjelovali smo u nacionalnoj kampanji “Hrvatska volontira” pomagali smo savjetima drugim organizacijama kojima je bila potrebna pomoć oko uspostave volonterskog programa. proveli smo dvije radionice “Menadžment volontera” za Volonterski ured Međimurja održali smo 2 predavanja o volontiranju i o Europskoj volonterskoj službi

14.11. Zorini volonteri/ke sudjelovali su na otvorenju Volonterskog ureda Maribor u sklopu projekta City Volunteers. Izlet je bio u organizaciji Volonterskog ureda Međimurja. 14.12. volonterke udruge Zora sudjelovale su i na izletu u Karlovac u sklopu projekta “Veni, Vidi, Voluntarius Fio /Dođoh, vidjeh, postajem volonter” Udruge tjelesnih invalida Međimurja.

INSTITUCIONALNA POTPORA

VAŠA POŠTA ZA DOBRA DJELA

Cilj: Ulaganje u organizacijski razvoj ili stabilizaciju udruga registriranih u Republici Hrvatskoj te na taj način podizanje razine održivosti udruga koje doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva. Udruga Zora je od 2011. godine korisnica srednje Institucionalne potpore Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva. Donator: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva Trajanje: 2011.-2013. Sredstva za 2012.: 142.400,00 kn

Donator: Hrvatska pošta, program Trajanje: 1.1.-31.12.2013. Udruzi Zora donirano je 1 000 plaćenih poštanskih pošiljaka težine do 50 grama, koje smo iskoristili za potrebe svih projekata u 2012. godini.

DOBRO BIRAM - VOLONTIRAM!

ZORA, za nenasilje i ljudska prava

06

Cilj: Podići svijesti o vrijednosti volonterskog rada, informiranje o mogućnostima da se kroz volontiranje razviju ili poboljšaju osobne, društvene i profesionalne vještine, kao i educiranje o volonterskom radu, pravima i obavezama volontera i organizatora volontiranja u svrhu jačanja civilnog društva Međimurske županije. Donator: Program “Mladi na djelu” EU Trajanje: 01.12.2011. - 31.03.2012. Sredstva za 2012.: 42862,50 kn Inicijativa je započela 01.12.2011. s inicijalnim sastankom mladih provoditelja i mentorice. U pripremnoj fazi tiskani su promotivni materijali (letci, majice, džepni kalendarići) i postavljeni billboard plakati. Održali smo radionice bedževa na kojima su mladi volonteri izrađivali bedževe za inicijativu. Održane su 2 akcije prikupljanja volontera za planirane organizirane volonterske akcije, od čega je jedna bila na Trgu Republike u Čakovcu 10.12.2011., a druga u Gimnaziji Čakovec 22.12.2011. Održane su 2 radionice “Uvod u volontiranje” na kojima je sudjelovalo ukupno 58 volontera/ki. Kupljeni su razni materijali za akcije kod suradnika na projektu – Udruga za zaštitu životinja “Prijatelji”, Dnevni boravak djece “Dr. Antun Bogdan” Čakovec te Bolnica Čakovec – odjel pedijatrije. Tako su za akcije s djecom nabavljene društvene i didaktičke igre, materijal za kreativne radionice i Orffovi instrumen-

UDRUGA ZORA · za nenasilje i ljudska prava


tariji, dok je za akcije u azilu kupljen materijal za radne akcije grablje, lopate, kante, tačke, rukavice, špahtle i sl, za sve akcije u ukupnoj protuvrijednosti od 15 937 kn, čime su dugotrajno osigurani materijali za buduće volontere/ke i volonterske akcije. Održano je ukupno 12 volonterskih akcija (3 u azilu, 3 u Caritasu i 6 u bolnici) na kojima je sudjelovalo ukupno 90 volontera/ ki. Bilboard plakat bio je postavljen mjesec dana (2 tjedna donacija tvrtke PIO oglašavanje), dok je volonterka montirala i video o Inicijativi. http://youtu.be/0P0AfDfCx3I Na kraju Inicijative kreirana je i brošura izvještaj - http://issuu. com/udrugazora/docs/dobro_biram-volontiram-udruga-zora

U 2012. započeli smo i s promocijom internacionalnog volontiranja kroz Europsku volontersku službu, za koju smo početkom 2012 godine bili akreditirani u svrhu primanja, slanja i koordinacije volontera iz/u jednu od programske zemlje. 31.3.-4.4. Filipa Blažon, Zorina EVS koordinatorica, sudjelovala je na treningu „SOHO in France“, u organizaciji SALTO centra i Nacionalne agencije AMPEU radi poboljšanja kvalitete EVS-a. 11.04. je održano predavanje o Zori, Zorinom volonterskom programu i EVS-u radi motiviranja mladih za uključivanje u EVS. 23-26.7. Tena Škvorc, Zorina EVS mentorica sudjelovala je na edukaciji “Kvaliteta u projektima Europske volonterske službe” u Ogulinu u organizaciji Agencije za mobilnost i programe EU. 1.9.2012. smo primili francusku volonterku Clemence Bell na 10 mjeseci, te poslali 1 našu volonterku Albertu Matinu Pukšec u Češku na volontiranje od 12 mjeseci.

EVS – EUROPSKA VOLONTERSKA SLUŽBA U sklopu EVS-a možemo pružiti europske prilike mladima iz svoje lokalne zajednice i slati ih da provedu neko vrijeme volontirajući u drugoj zemlji, ali i dodati europsku dimenziju svojem radu ugošćivanjem međunarodnih volontera. Ukoliko imaš između 18 i 30 godina i želiš putovati i volontirati, imaš hrabrosti otići od kuće na duže vrijeme i upoznati novu kulturu, a usput se aktivno angažirati u radu s osobama s posebnim potrebama, radu s mladima ili pak na području zaštite okoliša zemlje u koju odlaziš, Zora će biti u mogućnosti poslati Te u odabranu organizaciju u neku od programskih zemalja. 1. veljače, 1. travanj i 1. lipanj rokovi su za slanje EVS projekata, a najbolje bi bilo povezati se sa svojom hosting organizacijom barem 1 mjesec prije roka. Više o EVS-u, uvjetima volontiranja i sl. pročitaj na http://udrugazora.hr/node/806

MARK MY DAY - Obilježi moj dan Cilj: Obilježavanjem važnih nacionalnih i međunarodnih dana različitim edukativnim aktivnostima utjecat ćemo na podizanje svijesti javnosti. Također će se povećati vidljivosti ovih tema/problema u lokalnoj zajednici, što je važno ako želimo pozitivno utjecati na promjene. Trajanje: projekt traje 1.6.2012.-31.10.2013. a volonterska služba 1.9.2012.-30.6.2013. Donator: Europska komisija, program Europska volonterska služba Volonterka: Clemence Bell Projektom obilježavamo međunarodne i nacionalne datume tema ljudskih prava, rodne jednakosti i prava manjina od kojih su neki Dan tolerancije, Dan Roma, Dan borbe protiv raka grlića maternice, Dan borbe protiv AIDS-a itd. Akcije pružaju mogućnost maksimalne uključenosti svih zainteresiranih. Promoviraju besplatni pristup informacijama, europsko građanstvo, anti-diskriminaciju, socijalno uključivanje i volontiranje. Aktivnosti su raspoređene kroz godinu, a dani će biti obilježeni predavanjima, radionicama ili drugim aktivnostima. Volonter će aktivno sudjelovati u kreiranju svih aktivnosti prema vlastitom interesu, vještinama i stručnosti te će svojim idejama u velikoj mjeri doprinijeti obogaćivanju lokalne zajednice i udruge Zora. Kroz čitavo trajanje projekta snimat ćemo i fotografirati naše aktivnosti, kreirati dvojezičnu brošuru i kratki video kojim ćemo predstaviti aktivnosti u kojima je volonter sudjelovao, na taj način promovirajući EVS program. Projekt omogućava osobni rast i razvoj našem EVS volonteru i timu udruge Zora, kao i razvoj tolerancije i aktivno djelovanje čitavoj zajednici.

www.udrugazora.hr · zora@udrugazora.hr

07


MARK MY DAY aktivnosti u 2012. 1.9. održana je konferencija za novinare na kojoj smo predstavili našu prvu EVS volonterku Clemence Bell. 28.9. predavanjem “Volontiranje u trećoj životnoj dobi” u Domu za starije i nemoćne osobe Čakovec (Depadansa) obilježili smo Tjedan cjeloživotnog učenja. 4.11.-8.11. u Orahovici je održan dolazni trening u organizaciji Agencije za mobilnost i programe EU. Trening je bio organiziran za 15 EVS volontera/ ki, koji su doputovali u Hrvatsku prethodna 3 mjeseca. Svi sudionici/ ce izmijenili su svoja iskustva o EVS-u. Neke radionice odnosile su se na vježbanje rješavanja sukoba, a također su svi kreirali svoj plan učenja tijekom volonterske službe. 6.11. na sam Međunarodni dan tolerancije održano je predavanje o toleranciji, različitosti i francuskoj kulturi. Povodom Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a, organizirano je nekoliko edukativnih aktivnosti. 1.12. Kondom party u Podroom -u, na kojem su volonterke distribuirale oko 200 kondoma, edukativnih letaka, razglednica “Šalji dalje” i bedževa. 3.12. prikazivanje edukativnih filmova o spolno reproduktivnom zdravlju u suradnji s ACT-om: Ti & ja – educirajmo se zajedno, 10 minuta za HIV i Jutro poslije.

Variety of language and cultures Provoditelj: BUNKR (Češka) Partneri: udruga Zora (Hrvatska), Tempo Libero Soc. Coop. Sociale ONLUS (Italija) i udruga „Alberto Pindado“ (Španjolska) Donator: Europska komisija, program Europska volonterska služba Volonterka: Alberta Matina Pukšec Trajanje projekta: 01.02.2012-31.10.2013., Trajanje službe: 01.10.2012- 30.09.2013. Sredstva udruge Zora: 480 € Aktivnosti: : U sklopu projekta, Bunkr pruža socijalne usluge mladima, kao što su razgovori između socijalnih radnika i klijenata i organizacija slobodnog vremena štićenika. EVS volonteri sudjeluju u organizacijiu slobodnog vremena štićenika. Organizacija djeluje u tri različita grada, što znači da volonter imaju više prilika za upoznavanje novih ljudi i bolje upoznaju regiju i lokalnu zajednicu. U početku, volonteri pomažu samo u Trinecu, gdje uče kako organizirati akciju, počinju učiti češki jezik i upoznaju se s drugim suradnicima, kao i sa mentorom i sa metodologijom rada organizacije. Kasnije, volonteri će raditi i u Bohuminu i Jablunkovu. Zora je poslala svoju volonterku Albertu Matinu Puksec koja će kao EVS volonterka, zajedno sa još 5 drugih EVS volontera iz cijele Europe, svoju volontersku službu u Češkoj obavljati 12 mjeseci.

2. Osnaživanje i pomoć socijalno isključenim i marginaliziranim skupinama Iako je projekt Poduzmi pozitivne korake za postizanje jednakosti pri zapošljavanju žena (SAAFEE) završio krajem 2011, i dalje smo obavljali savjetovanja za korisnice koji nas dođu tražiti pomoć (socijalno uključivanje, pisanje životopisa), a do sredine 2012. smo tjedno ažurirale web stranicu www.neovisna.com, koja za cilj ima osnaživanje i poboljšanje položaja žena na tržištu rada, s otvorenim natječajima za posao. Izvršna direktorica imenovana je u Vijeće za prevenciju Međimurske županije. Udruga Zora članica je Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Međimurske županije. Međunarodni memorijal svijeća u Graditeljskoj školi Čakovec, 2 akcije provedene su 24.5. Memorijal svijeća je prvi puta održan 1983. godine povodom prisjećanja na osobe koje su preminule od tada zagonetne bolesti i u svrhu davanja podrške onima koji su bolovali od iste te bolesti, danas svima dobro poznate kao HIV/AIDS. Od tada se međunarodni Memorijal svijeća odvija svake godine, treću nedjelju u svibnju. U dva desetljeća ova bolest je poharala cijeli svijet te uzrokovala preko 20 milijuna smrti. Međunarodni Memorijal svijeća održava u više od 115 zemalja svijeta i jedinstven je događaj koji promovira edukaciju, podiže svijest i potiče na akciju. Ima 4 glavne zadaće: Prisjećanje na osobe preminule od AIDS-a, Podršku osobama koje žive s HIV-om ili su oboljele od AIDS-a; Podizanje svijesti i destigmatizacija HIV/AIDS-a; Poticanje zajednice na borbu protiv HIV/AIDS-a. Tijekom akcija u Graditeljskoj školi Čakovec učenici/ce su crtali svijeće te napravili izložbu, a volonterke su im dijelile edukativne materijale.

08

UDRUGA ZORA · za nenasilje i ljudska prava


Šalji dalje Donator: Ministarstvo zdravlja Trajanje: 7.5.-31.12.2012. Vrijednost projekta: 25.000,00 kn Partner: Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije Cilj: Specifični ciljevi projekta su povećanje znanja mladih Međimurske županije o spolno prenosivim infekcijama/bolestima (HPV, klamidija, HIV), njihovim posljedicama i načinu prevencije. Također, cilj je bio pokrenuti javnu kampanju te lobiranje donositelja odluka i ostalih dionika koji utječu na mlade za pokretanje ideje zdravstvenog servisa u Međimurskoj županiji koji bi pružali preventivne usluge poput savjetovanja, testiranja i ginekoloških pregleda za mlade, koji su nam itekako potrebni. U sklopu projekta, tijekom listopada i studenog održano je 12 predavanja u svim srednjim školama u Međimurskoj županiji kojima je obuhvaćeno 800 učenika/ca, a u dvije škole provedene su i radionice za vršnjačke edukatore/ice. Izvele su ih doktorice Zavoda za javno zdravstvo: mr.sc. dr. med. Narcisa Slugan, dr. med. Diana Uvodić - Đurić, dr. med.Zrinka Zvornik – specijalistice školske medicine. Obilježen je Svjetski dan borbe protiv AIDS-a konferencijom za novinare 29.11., spuštanjem crvene trake (simbol borbe protiv AIDS-a) veličine 8 metara sa Scheierove zgrade u centru Čakovca te su dijeljene 4 vrste edukativnih razglednica s porukama o HIV-u, HPV-u, prevenciji i sl., bedževi, baloni i kondomi u edukativnim kutijicama. 1.12. Akcija na Trgu Republike u Čakovcu: dijeljenje kondoma u edukativnim kutijicama srednjoškolcima čakovečkih srednjih škola. 19.12. Održan je okrugli stol “Znanjem protiv predrasuda – Šalji dalje!” s predavačicama stručnjakinjama iz Zagreba na kojem su okupljeni prosvjetni i zdravstveni radnici iz Međimurske županije te kojim se nastavilo lobiranje za otvaranje ginekološke ordinacije u sklopu Školske medicine. Govornice su bile: - Marina Payerl Pal, dr.med., ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije - Marina Kolar, voditeljica projekta “Šalji dalje”, udruga Zora - prof. dr.sc. Marina Kuzman, dr.med., specijalist školske medicine iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo: Mladi i rizična ponašanja- kako ih možemo zaštititi?; - mr.sc.dr. Nives Šikanić-Dugić, specijalist ginekologije iz Klinike za dječje bolesti, Klaićeva Zagreb -Savjeti iz ginekološke ordinacije; - mr.sc. Narcisa Slugan, dr. med., specijalist školske medicine, Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije- Savjetovalište za zaštitu reproduktivnog zdravlja djece i mladih u Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije; U sklopu projekta, a u suradnji s projektom “Obilježi moj dan”, zajednički je organiziran i Kondom party i prikazivanje filmova o spolno-reproduktivnom zdravlju, o kojem je pisano u projektu “Obilježi moj dan”.

Osobe.Žene.Prijateljice. Trajanje: 01.08.2012. do 31.01.2013. Vrijednost projekta: 45 283,92 kn Suradnici: Učenički dom Graditeljske škole, Učenički dom “Svjetionik” Cilj: Projekt se bavi osnaživanjem djevojaka i žena Hrvatica i Romkinja iz Međimurske županije, u cilju osobnog i grupnog osnaživanja, razumijevanja vlastitih ženskih prava i mogućnosti, suzbijanju diskriminacije i predrasuda. Provedene su 4 interaktivne radionice: suradnja, ženska prava, osobno i grupno osnaživanje, timski rad i nenasilna komunikacija, 2 radionice izrade foto stripa o ženskim pravima Kreirale smo dvojezičnu brošuru - strip o ženskim pravima (hrvatski/bajaški), 5 grupa za pripremu svečanosti “Večer tradicije” 2 predavanja o romskoj i međimurskoj kulturi. Za 2013. godini u planu su grupa za pripremu Večeri tradicije kao i sama svečanost Večer tradicije te dodjela potvrda o sudjelovanju za sudionice projekta. Kroz sve aktivnosti projekta, sudionice predstavljaju i upoznaju romsku i međimursku kulturu kako bi se bolje upoznale te otklonile predrasude.

www.udrugazora.hr · zora@udrugazora.hr

09


IMAN Campaign (Interest Management Advocacy Campaign). Donator: Finsko Veleposlanstvo u Republici Hrvatskoj Trajanje: 1.10.2011. - 31.10.2012. Provoditelj: Partnerstvo za društveni razvoj Suradnici: Udruga Zora (Čakovec), Udruga žena Vukovar (Vukovar), Projekt građanskih prava (Sisak), CenzuraPlus (Split) Cilj: stvaranje okruženja za izradu odgovarajuće strategije za sprječavanje sukoba interesa u RH putem javnog širenja točnih informacija vezanih uz hrvatski Zakon o javnoj nabavi, upravljanje sukobom interesa u postupcima javne nabave, podizanje razine svijesti, predstavljanje i zagovaranje na lokalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini. 6.7. Zora je organizirala radionicu “Zakon o javnoj nabavi i upravljanje sukobom interesa” za predstavnike tijela jedinica lokalne samouprave koju je proveo Munir Podumljak iz Partnerstva za društveni razvoj.

3. Suzbijanje obiteljskog/ rodno uvjetovanog nasilja Izvršna direktorica udruge Zora imenovana je u Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Međimurske županije.

Povezani – za veze bez nasilja Donator: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva Trajanje: 1.1.-31.12.2012. Provoditelji: CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje Zagreb, udruga Zora Čakovec, Mirovna Grupa Oaza Beli Manastir, udruga Potencijal iz Rijeke, udruga ZUM iz Pule. Vrijednost projekta: 246 036,00 kn, Zorin dio 30.700,00 kn Cilj: projektnim aktivnostima (istraživanje, razvoj modela dobre prakse, javno zagovaranje) doprinijeti pozitivnim društvenim promjenama i djelotvornoj prevenciji i sprječavanju nasilja u vezama mladih. Provedeno je istraživanje o provedbi primjene javnih politika koje se bave prevencijom i sprečavanjem nasilja u partnerskim vezama mladih u svim županijama suradnika. Rezultati istraživanja objavljeni su u publikaciji “Za veze bez nasilja” koju su svi partneri projekta distribuirali i predstavili svojim lokalnim donositeljima/cama odluka koji/e imaju mogućnost implementirati preporuke i zaključke, kao i institucijama, školama i udrugama. http://issuu.com/udrugazora/docs/za_veze_bez_nasilja

Inicijativa mladih: Nasilne veze su bezveze Donator: Europska komisija, program Mladi na djelu Trajanje: 2.5.-30.11.2012. Vrijednost projekta: 4.938,00 eura Suradnici: Učenički dom Graditeljske škole Čakovec, Ekonomska i trgovačka škola Čakovec, Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec, Gospodarska škola Čakovec, Graditeljska škola Čakovec, Srednja škola Čakovec, Srednja škola Prelog, Tehnička škola Čakovec, Policijska uprava Međimurska, Zavod za socijalnu skrb Čakovec, Dom za žrtve obiteljskog nasilja “Sigurna kuća” Čakovec, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Međimurske županije, Vijeće za prevenciju Grada Čakovca, Centar za edukaciju savjetovanje i istraživanje- CESI Zagreb, Centar za žrtve seksualnog nasilja- Ženska soba, Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije. Cilj: promicanje zdravog života i slobode od rodno-uvjetovanog nasilja kroz edukaciju i aktivno djelovanje mladih Međimurske županije te formiranje multikulturalne radne skupine mladih u svrhu zajedničkog djelovanja u rješavanju problem rodno-uvjetovanog nasilja.

Nasilne veze su bezveze

12.-14.06. održana su dva ciklusa dvodnevnih edukativnih radionica. Kroz radionice tridesetak je mladih romske i hrvatske nacionalnosti bilo informirano o vrstama rodno - uvjetovanog nasilja, utjecaju nasilja u mladenačkim vezama na formiranje veza u kasnijoj dobi, razlikama između spola i roda te načinu na koji te razlike utječu na rodno-uvjetovano nasilje kao i o načinima sprječavanja te reagiranja na nasilje. Sudionici radionica formirali su multikulturnu radnu skupinu. Radna je skupina razradila razne slučajeve nasilja te na kraju zaključila koje su potrebe svih uključenih: žrtava rodno-uvjetovanog nasilja, njihovih prijatelja/ica, obitelji, vršnjaka, institucija i lokalne zajednice te definirala što predlaže kao rješenje ili pak prevenciju nasilja u mladenačkim vezama u svojoj lokalnoj zajednici. Zaključci radne skupine su objavljeni u brošuri “Nasilne veze su bezveze”. Brošura je dvojezična, pisana na bajaškom (jeziku Roma s područja Međimurja) i hrvatskom jeziku, tiskana u 3 000 primjeraka. Dvojezičnu brošuru pročitajte na: http://issuu.com/UdrugaZora/docs/nasilne_veze_su_bezveze/1 11.08. povodom Međunarodnog dana mladih, održana je prva javna akcija na Trgu Republike u Čakovcu. Pogledajte video o akciji i flash mobu: http://youtu.be/EQl1516mbuw 22.09. povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, održali smo drugu javnu akciju na Trgu Republike u Čakovcu. U spomen na sve ženske žrtve obiteljskog nasilja postavili smo simboličnu instalaciju. Osamnaest različitih parova ženskih cipela na bijeloj podlozi s obrisom ženskog tijela predstavljalo je 11 ubijenih žena žrtava obiteljskog nasilja u 2011. i godini te 7 žena žrtava u prvih devet mjeseci 2012. godine. Cilj nam je bio informirati građane o važnosti prevencije nasilja te ih upozoriti da alarmantan broj žrtava rodno-uvjetovanog obiteljskog nasilja nije samo puka statistika, već stvarnost, a da je obiteljsko nasilje direktna posljedica nasilja u mladenačkim vezama. Zbog toga je iznimno važno provoditi sustavne programe prevencije nasilja u mladenačkim vezama.

10

UDRUGA ZORA · za nenasilje i ljudska prava


18.9. Okrugli stol “Prevencija nasilja u mladenačkim vezama” u Učeničkom domu Graditeljske škole. Cilj je bio raspraviti o postojećoj situaciji vezanoj uz rodno-uvjetovano nasilje s naglaskom na nasilje u mladenačkim vezama, posljedicama na zdravlje, prevenciju i rješavanje problema u skladu s potrebama mladih. Naglašena je važnost osvještavanja o problemu rodno-uvjetovanog nasilja i educiranja mladih da prepoznaju nasilnika, ali i vlastito nasilno ponašanje. Na Okruglom su stolu kao govornici uz udrugu Zora sudjelovali i stručnjaci iz Centra za žrtve seksualnog nasilja - Ženska soba, Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje - CESI, Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije i Policijske uprave Međimurske. U sklopu inicijative ˝Nasilne veze su bezveze˝ nabavili smo 48 novih knjiga koje se bave tematikom nenasilja, prevencijom nasilja, načinima prepoznavanja nasilj i seksualnošću. Dostupne su u Zor@teci. U sklopu Inicijative osmislili smo planer za 2013. sa edukativnim dijelovima. Želimo osvijestiti važnost prevencije rodno-uvjetovanog nasilja u mladenačkim vezama kroz cijelu godinu!

Jednako vrijedni Donator: Ured za ravnopravnost spolova Partneri: Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Međimurske županije i Dom za žrtve obiteljskog nasilja Međimurske županije Trajanje: 01.07.-31.12.2012. Vrijednost projekta: 22.000,00 kn Cilj: 1. Upoznavanje seoskog stanovništva iz Međimurske županije sa antidiskriminacijskim zakonskim okvirom Zakona o ravnopravnosti spolova i Zakona o suzbijanju diskriminacije; 2. Osnaživanje i povezivanje seoskih žena za aktivno djelovanje u lokalnoj zajednici, prepoznavanje i suzbijanje predrasuda i stereotipa o muško-ženskim obiteljskim odnosima u svrhu ostvarivanja ravnopravnosti spolova; 3. Porast svijesti o značaju ravnopravnosti spolova te poboljšanje slike žena u lokalnim medijima. Mehanizme zaštite i antidiskriminacijski zakonski okvir predstavili smo u emisijama lokalnih televizija, putem edukativnih letaka i plakata koje smo distribuirali po cijelom Međimurju, 2 radionice, 2 javne akcije, press konferenciju. Tijekom projekta provedene su razne aktivnosti upoznavanja s antidiskriminacijskim mehanizmima zaštite. 18. i 22. 10. provedene su interaktivne radionice, a teme koje smo obradili su spol i rod, rodna ravnopravnost, kako prepoznati diskriminaciju, uznemiravanja i spolno uznemiravanje i na koji način se zaštititi postojećim mehanizmima, koji zakoni postoje te alati koje mogu koristiti, kako bi ih upoznali sa odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova i drugih odredbi koje čine antidiskriminacijsko zakonodavstvo. Teme su još bile i povezivanje, suradnja i aktivizam u lokalnoj zajednici tako da su se odmah mogli angažirati u javnim akcijama. Trenerice su bile Roberta Barat, predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije; Marina Kolar, voditeljica projekta te Martina Šebrek, dipl. socijalna radnica. 21.09. održana je konferencija za novinare povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i predstavljanja projekta “Jednako vrijedni”, a također su otvorene prijave za radionice u sklopu projekta. 23.11. održano je predavanje u Domu za žrtve obiteljskog nasilja Međimurske županije “Sigurna kuća”, gdje su sudjelovale korisnice smještaja Sigurne kuće. 24.11. Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježen je velikom akcijom na Trgu Republike u Čakovcu, u koju su se uključili mnogi. Osim udruge Zora, Povjerenstva za ravnopravnost spolova i Sigurne kuće, u akciju su se uključili i Policijska uprava Međimurska akcijom Živim život bez nasilja, Hrvatski zavod za zapošljavanje – područna služba Čakovec i područna služba Mursko Središće, Centar za socijalnu skrb, Obiteljski centar Međimurske županije, Društvo socijalnih radnika Međimurske županije, Organizacija žena HSS-a, Forum žena SDP-a, Općina Orehovica, Općina Nedelišće i Općina Sveta Marija, Forum mladih SDP-a, Društvo žena Sveta Marija, Košarkaški klub “Rudar Cimper”, Međimurje plin d.o.o., Udruga Biovrt u skladu s prirodom, Udruga MIS. Akciju su podržale i mnoge osobe iz javnog i političkog života kao što su župan Međimurske županije Ivan Pehoč, gradonačelnik Grada Čakovca Branko Šalamon, te saborska zastupnica Dragica Zgrebec.

www.udrugazora.hr · zora@udrugazora.hr

11


Na samoj akciji volonteri/ke su dijelili prolaznicima edukativne letke i informirali ih o danu koji obilježavamo. Akcija je bila posebno uspješna, a mnogi su u bilježnicu na štandu upisali i svoja razmišljanja o nasilju nad ženama, od kojih su neke: “Nasilje kao problem u našem društvu još nije dovoljno prepoznato te također nema društveno preventivnih mjera kojima bi se zaštitile ne samo žene, već i djeca. Nažalost, svjedoci smo da nasilje počinje od najranije dobi. U pravednom društvu, kakvo želimo graditi, nema mjesta nikakvim oblicima nasilja.” Dejan Hunjadi, načelnik općine Sveta Marija “Svako nasilje nad bilo kim je neprihvatljivo! Naročito je neprihvatljivo nad ženama kao nježnijem spolu koje su stup obitelji. Žene su dokazale da mogu isto ili bolje od suprotnog spola. Moraju biti ravnopravne - zaslužile su to.” Mladen Horvat, načelnik općine Nedelišće 25.11. održana je još jedna akcija i to u Gornjem Mihaljevcu, u sklopu proslave Dana općine, gdje su volonterke informirale posjetitelje/ice i dijelile im edukativne letke o anti-diskriminacijskom zakonskom okviru. Antidiskriminacijske zakonske okvire predstavile smo 11.07. na konferenciji projekta “Žene Jugoistočne Europe u Mreži za ruralni razvoj” u Malom Mihaljevcu, 20.9. na sjednici Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije, te u mnogim radio i TV-emisijama. Tijekom projekta pojačani su upiti za mehanizme zaštite, što je direktni pokazatelj potrebe za sličnim edukacijama te konkretnim rezultatima istih.

U UDRUZI ZORA Siječanj, veljača, ožujak – naš film “Uključi me” prikazivali smo u Osnovnim školama diljem Međimurja, a učenicima su se predstavile i neke od sudionice filma romske nacionalnosti, te pričale o svom iskustvu sudjelovanja na projektu i na edukacijama 27.03. Zora se predstavila na Sajmu poslova u organizaciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – područne službe Čakovec 25.04. održana je redovna i izborna sjednica Skupštine udruge Zora. Također, članstvo je izabralo novu predsjednicu, kojom je proglašena magistra psihologije Tena Škvorc. 23.06. Filipa Blažon, voditeljica projekata u udruzi Zora završila je specijalistički studij za “EU management” na sveučilištu Pannonija. 3-7.09. Izvršna direktorica udruge Zora Marina Kolar sudjelovala je na Euroguidance treningu „CH-Q trening prve razine: ‘Schweizerisches QualifikationProgramm zur Berufslaufbahn’/ Swiss career qualification program“ u Trakošćanu, organiziranom od strane Centra Euroguidance Hrvatska te je nakon praktičnog rada postala prva certificirana trenerica 1. razine CH-Q metode u Međimurskoj županiji. 28.9. Udruga Zora bila je na Svečanoj akademiji Policijske uprave Međimurske javno pohvaljena za uspješnu suradnju u 2012. 1.9.-31.12. sudjelovali smo u programu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Javni radovi, u sklopu kojeg smo omogućili stjecanje radnog iskustva dugotrajno nezaposlenoj osobi na 3 mjeseca. Kod nas je u sklopu tog programa bio zaposlen Mihael Posavec. 10.12. Izvršnoj direktorici udruge Zora Marini Kolar dodijeljeno je Priznanje za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava u lokalnoj zajednici „Krunoslav Sukić“.

AKTIVIZAM Kao i svake godine, volonteri/ke udruge Zora organiziraju razne akcije kojima je cilj informiranje javnosti o temama kojima se bavimo, kao i podizanje svijesti. Provedena je i 21 javna akcija na kojima je ukupno sudjelovalo 220 volontera/ki (neki su sudjelovali na više akcija). TEAMBUILDING • Tim udruge Zora organizira razne edukativne i teambuilding aktivnosti • Operativno planiranje • Biciklijada • Izlet u Badličan • Zajedničke proslave rođendana članova/ca tima

12

UDRUGA ZORA · za nenasilje i ljudska prava


MEDIJI O NAMA 93 različita medija iz cijele Hrvatske u 2012. godini pratilo je naš rad. Hvala vam na tome! Sve objave o našem radu možete pratiti na www.udrugazora.hr pod linkom “Mediji o nama” http://udrugazora.hr/node/171 ili pak na našem youtube kanalu http://www.youtube.com/user/zorica2010

POSTANITE ČLAN/ICA UDRUGA ZORA Pozivamo vas da postanete članom/icom udruge Zora te nam na taj način date svoju podršku. Uključite se u rad Udruge, volontirajte ili nas samo podržite svojim članstvom, a mi ćemo vam slati obavijesti o aktivnostima i edukacijama i naše edukativne materijale. Redovni članovi/ice plaćaju godišnju članarinu u iznosu od 50 kuna. Redovni član/ica je aktivni član/ica s punim opsegom Statutom predviđenih obveza i prava. Nominalni članovi/ice plaćaju godišnju članarinu u iznosu od 30 kuna. Nominalni član/ica je osoba bez ili s ograničenom poslovnom sposobnošću te ima sva prava i obveze redovnog člana/ice, osim što nema pravo sudjelovanja u radu tijela Udruge. Maloljetne osobe mogu biti samo nominalni članovi. Članovi/ce izvršnih i nadzornih tijela moraju biti redovni članovi/ce Udruge. Članarinu možete uplatiti na naš žiro račun HR 84 2340 0091 1160 2329 3 (PBZ) Nakon primitka uplate i ispunjenog obrasca, kontaktirat ćemo Vas. Prijavnicu nam možete poslati poštom, uručiti osobno, poslati skeniranu e-mailom ili pak faksirati na 040/395-344. Obrazac za učlanjenje u udrugu Zora možete naći na http://udrugazora.hr/node/615.

Dobrodošli u Zora tim! PODRŽITE RAD UDRUGE ZORA SVOJOM DONACIJOM Zora je neprofitna i nevladina organizacija koja se financira uglavnom zahvaljujući sponzorima i donatorima putem objavljenih natječaja. U financiranju rada Zore sudjeluju i pojedinci/ke koji žele potpomoći naš rad. Sva sredstva troše se namjenski, a naše financijsko i programsko poslovanje u potpunosti je transparentno. Sve narativne i financijske izvještaje udruge Zora možete pročitati na www.udrugazora.hr u tekstu “O nama”. Pozivamo i Vas da potpomognete rad udruge Zora, a samim time i razvoj naše lokalne zajednice. Educiramo. Surađujemo. Kreiramo svijet u kojem živimo. Žiro račun HR 84 2340 0091 1160 2329 3 (PBZ)

Udruga Zora je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruga 2011. - 2013.

www.udrugazora.hr · zora@udrugazora.hr

13

Profile for Udruga Zora

UDRUGA ZORA Godišnji izvještaj 2012.  

Godišnji izveštaj Udruge Zora za 2012. godinu

UDRUGA ZORA Godišnji izvještaj 2012.  

Godišnji izveštaj Udruge Zora za 2012. godinu

Advertisement