{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2014.

Udruga Zora je nevladina i neprofitna organizacija koja radi na promicanju ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i prava manjina, kao i na edukaciji te podizanju svijesti o problemima od općeg društvenog interesa, nenasilju, zdravlju i cjeloživotnoj i neinstitucionalnoj edukaciji. Djeluje od 2003. godine. Programi udruge Zora: 1. Edukacijski centar 2. Osnaživanje i pomoć socijalno isključenim i marginaliziranim skupinama 3. Suzbijanje obiteljskog/rodno uvjetovanog nasilja Udruga Zora ponosi se brojnim nagradama i priznanjima za svoj rad: 2011. dobitnici Državne nagrade za volontiranje 2011. Zorina najvolonterka Dijana Kontrec (sada Miri) Najvolonterka Međimurske županije 2012. Zori dodijeljeno priznanje „Medijska zvijezda“ od Agencije za mobilnost i programe EU za najbolju vidljivost inicijative mladih. 2012. Zorina volonterka Sarah Jalušić (sada Bacinger) Najvolonterka Međimurske županije 2012. Marina Kolar, Izvršna direktorica udruge Zora dobitnica Priznanja za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava u lokalnoj zajednici „Krunoslav Sukić“ 2013. dodijeljena nam je Povelja Međimurske županije za 10 godina uspješnog rada na promociji ljudskih prava. Udruga Zora primjenjuje načela društveno odgovornog poslovanja kao i načela jednakih mogućnosti kod volontiranja i zapošljavanja. Financijski izvještaj 2014. kao i sve naše narativne i financijske godišnje izvještaje te Statut možete pročitati na www.udrugazora.hr na linku “O nama”. Krajem 2013. godine proveli smo javnu evaluaciju desetogodišnjeg rada udruge, njenih zaposlenih kao i vidljivosti i utjecaja u lokalnoj zajednici (2003.- 2013.) koju je ispunilo 78 predstavnika/ca suradničkih i partnerskih organizacija i institucija, volontera/ki, simpatizera/ki, članova/ica i direktnih korisnika/ca, a u kojoj smo dobile isključivo pozitivan feedback o našem radu, projektima, društvenom utjecaju, volonterskom programu, zaposlenima itd. Javna evaluacija pokazala je također visoku percepciju doprinosa udruge Zora lokalnoj zajednici, korisnicima te demokratizaciji općenito. Sažetak možete pročitati u 10 godišnjem izvještaju rada udruge Zora (stranice 64 do 75). http://issuu.com/udrugazora/docs/10_godina_udruge_zora

Zora, za nenasilje i ljudska prava A. Schulteissa 19, ured br. 68, 40000 Čakovec * Tel/fax: (040) 395 344 * www.udrugazora.hr zora@udrugazora.hr * ŽR: HR 84 2340 0091 1160 2329 3 (PBZ) * OIB 68408303136


Program 1. Edukacijski centar Edukacijski centar je program udruge Zora. Cilj mu je osnaživanje, edukacija i podizanje kapaciteta pojedinaca i organizacija kroz pružanje usluga neinstitucionalne i neformalne edukacije. Radionice takve vrste omogućuju uzajamno učenje, potiču razmjenu iskustava i aktivno sudjelovanje sudionika/ca u svim fazama rada. Povećani radni učinak, bolji međuljudski odnosi, bolji rezultati te promjena ponašanja/dizanje svijesti samo su neki od rezultata interaktivnih radionica za timove u sklopu ciklusa podizanja kapaciteta. Provodimo radionice raznih tema: Povećanje zapošljivosti, Ženska prava, Ljudska prava, Nenasilna komunikacija, Suradnja i timski rad, Osobno i profesionalno osnaživanje, Nasilje u vezama, Rodno uvjetovano nasilje, Predrasude i diskriminacija, Ne/nasilje, Vršnjački pritisak, Menadžment volontera, Ja volonter, Kreiranje volonterskog programa za organizatore volontiranja, Prevencija i spolno prenosive infekcije, Osnove knjigovodstva neprofitnih organizacija, Rad s medijima, Organizacija kampanja i akcija, Aktivizam u zajednici te mnoge druge radionice sličnih tema koje nemamo posebno definirane, već se prema želji klijenata posebno kreiraju. O nekima pročitajte ovdje: CH-Q metoda, Swiss career qualification program je usmjeren na poticanje i razvoj vještina upravljanja karijerom i upravljanja osobnim i profesionalnim razvojem. Cilj mu je povećati svijest o vlastitim potencijalima, vještinama i kompetencijama te potaknuti sudionike/ce na rad na svom profesionalnom razvoju. Osnovno načelo CH-Q treninga je načelo cjeloživotnog učenja – povećanje svjesnosti pojedinca o vlastitim mogućnostima (self-concept), povećanje sposobnosti djelovanja (osnaživanje) i povećanje profesionalne fleksibilnosti/mobilnosti (održive vještine za tržište rada). Ženska prava Koja su to ženska prava, zbog čega se krše te na koji način neravnopravni odnosi između muškaraca i žena utječu na rodno uvjetovano nasilje? Osvještavamo predrasude i zajednički definiramo pozitivne načine za osnaživanje žena. Potičemo žene na jednakopravno djelovanje i u javnoj i u privatnoj sferi života. Nasilje u mladenačkim vezama Gdje je tanka granica između ljubavi i raznih oblika nasilja u mladenačkim vezama? Koji su oblici nasilja koje mladi najčešće koriste u svojim vezama? Na koji način nasilje u vezama utječe na razvoj osobe i na formiranje veza u kasnijoj dobi? Koje su razlike između spola i roda te zbog čega se nasilno ponašanje uopće događa? Kako prepoznati nasilje, kako prepoznati nasilnika/cu, kako prepoznati žrtvu te na koji način mi možemo reagirati i kome se obratiti? Saznajte! Rodno uvjetovano nasilje Učimo o spolu i rodu, o rodnim kutijama, očekivanjima društva od muškaraca i žena te o načinu na koji ona utječu na rodno uvjetovano nasilje. Kako funkcionira ciklus u nasilnoj vezi, koji su oblici nasilja te kako utječu na cijelu obitelj i zajednicu? Koji je zakonski okvir te kome se obratiti? Na koji način smo mi kao promatrači odgovorni reagirati? U ugodnom i sigurnom okruženju zajednički prolazimo vježbe ovih tema. Osnove knjigovodstva neprofitnih organizacija Knjigovodstvo neprofitnih organizacija razlikuje se od knjigovodstva poduzeća i definirano je drugim zakonima (Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija i ostali akti), zbog čega pravilno vođenje knjigovodstva udruga često predstavlja problem knjigovodstvenim servisima. Udruge su specifične u svom poslovanju i zbog istovremenog knjigovodstvenog praćenja projekata i izvještavanja donatora te potrebe za uspostavljanjem dodatnih evidencija i planiranja troškova. Na ovoj radionici ili predavanju učimo kako voditi knjigovodstvo udruge u skladu sa svim Zakonima RH, te kako voditi evidencije koje su potrebne za izvještavanje donatora. Teme radionica vezane uz knjigovodstvo i financije možemo zajednički kreirati prema vašim specifičnim potrebama (plaće i naknade, izvještavanje, putni nalozi, planiranje troškova...).

Nenasilna komunikacija Koje su osnovne tehnike nenasilne komunikacije i kako ih primjenjivati u svakodnevnom životu? Zbog čega je nenasilna komunikacija komunikacija u kojoj svi dobivaju, a osobito u svakodnevnim obiteljskim i poslovnim odnosima? Nenasilna komunikacija utemeljena je na jeziku i komunikacijskim vještinama koje jačaju našu sposobnost da ostanemo ljudska bića, čak i u teškim uvjetima. Vještine aktivnog slušanja, JA-govora i davanja povratne informacije samo su neke od vještina koje nam omogućuju da komuniciramo na pravilan način. Suradnja i timski rad Briga za pojedinca u grupi i osjećaj sigurnosti, korisnosti i pripadnosti djeluju motivirajuće za svako obiteljsko i radno okruženje. U sklopu ove radionice sudionici/ce se bolje upoznaju, uče o timskom radu te o tome kako ovakav oblik rada može unaprijediti njihovo zajedničko djelovanje. Radionica je posebno korisna za izgradnju timova koji svakodnevno moraju zajednički djelovati, jer doprinosi stvaranju boljih međuljudskih odnosa te boljih rezultata. Menadžment volontera (za organizatore volontiranja) Naučite koji je zakonski okvir za volontiranje i kako uspostaviti volonterski program prema svim koracima menadžmenta volontera. Na ovoj radionici kroz interaktivan rad ćete kreirati osnovni volonterski program za svoju udrugu/organizaciju kako bi s uvođenjem volontera na pravi način mogli krenuti već sljedeći dan. Udruga Zora je dobitnica Državne nagrade za volontiranje u 2011. godini, najvišeg priznanja koje Republika Hrvatska dodjeljuje za volontiranje, doprinos razvoju volonterstva i razvoj volonterskih aktivnosti. Sljedeće godine to možete biti baš vi! Ja volonter/ka (za motivaciju volontera) Koja su prava i odgovornosti volontera? Zašto uopće volontirati i kako se odvažiti na prvi korak? Udruge/organizacije mogu organizirati ovu radionicu i za svoje potencijalne volontere kao prvi korak upoznavanja s volontiranjem prema Zakonu o volontiranju, na kojoj ćemo ih motivirati za djelovanje i naučiti kako organizirati volonterske akcije. Na taj način i budući se volonteri dodatno upoznaju i povezuju te pronalaze svoje mjesto u vašem timu. Žene i vođenje Radionicom osnažujemo i potičemo žene na aktivnije sudjelovanje u lokalnoj zajednici. Povećavamo senzibilitet za pitanja ravnopravnosti spolova te potičemo razumijevanje i suradnju. Na radionici obrađujemo vještine vođenja, komunikacijske vještine, suradnju, vještine javnog nastupa i ženska prava. Organizacija kampanja i akcija Dobrim planiranjem možete izbjeći mnoge pogreške, stoga ćemo na ovoj radionici naučiti kako planirati kampanju, organizirati akciju, izraditi akcijski plan, uključiti volontere, medije i korisnike, kako provesti akciju i evaluirati je. Naučite najbolji način za osvještavanje šire javnosti o temi kojom se bavite, izgradite pozitivan imidž i steknite potporu javnosti i medija.

Provodimo poludnevne, jednodnevne i višednevne radionice i predavanja. Pri planiranju radionice vodimo brigu o vašim stvarnim potrebama kao i o potrebama i očekivanjima sudionika/ca radionice. Svaku radionicu kreiramo posebno za vašu organizaciju. Educiramo. Surađujemo. Kreiramo svijet u kojem živimo.


Edukacijski centar u brojkama U sklopu Edukacijskog centra u 2014. godini je bilo provedeno 25 radionica, 7 predavanja, 2 tribine, 2 konferencije, 1 okrugli stol, 1 fokus grupa te 15 javnih akcija, a na kojima je bilo prisutno ukupno 4.774 direktnih korisnika/ca.

Neke od udruga/institucija za koje smo radili edukacije su:

Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri (CISOK) Varaždin, Međimurska županija, Hrvatski zavod za zapošljavanje područni ured Čakovec, Udruga za zaštitu mačaka “Sklonište dobrote”, Društvo multiple skleroze Varaždinske županije, Autonomni centar ACT, Volonterski ured Međimurja, Centar za socijalnu skrb, Sigurna kuća Čakovec, Udruga slijepih Međimurske županije, Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida, Društvo multiple skleroze Međimurske županije, udruga “Njezina druga šansa”, Bjelovarski klub mladih, Lezbijska organizacija Rijeka LORI, K-Zona Zagreb, Pobjede Osijek, Volonterski centar Bonsai Dubrovnik, Udruga tjelesnih invalida Međimurja… Edukacije vode trenerice sa više od 10 godina iskustva, specijalizirane u radu s udrugama i institucijama, pojedinačnim korisnicima i različitim društvenim skupinama (nezaposlene osobe, mladi, osobe s invaliditetom, žrtve obiteljskog nasilja, nacionalne manjine, zaposlenici/ce tvrtki i institucija, aktivisti/ce, vodstvo udruga, volonteri/ke..)

Mentorski programi dizanja kapaciteta i standardizacije rada udruge Zora za druge udruge U 2014. godini osmislili smo i provodili mentorske programe koje su objedinile podršku na slijedećim područjima: standardizacija rada udruga prema zakonima RH, procjena potreba, financije, volonterski program i kampanje i akcije. Mentorsku potporu koristile su udruge: Udruga tjelesnih invalida Međimurja, Udruga za zaštitu mačaka "Sklonište dobrote" Čakovec, K-Zona (Zagreb), Pobjede (Osijek), Bonsai (Dubrovnik), LORI (Rijeka), a na mentorstvo je utrošeno ukupno 203 radnih sati.

Ako želite da i u vašoj udruzi, organizaciji ili poduzeću provedemo neku od interaktivnih radionica ili imate dodatnih pitanja, za ponudu nam se javite na zora@udrugazora.hr ili na 040/395-344.

Udruga Zora. Educiramo. Surađujemo. Kreiramo svijet u kojem živimo. Edukacijski centar, interaktivne radionice, predavanja.


PODIZANJE KAPACITETA UDRUGE Edukacije i stručno usavršavanje zaposlenih i volontera udruge Zora od strane drugih organizatora Zaposlenice i volonteri/ke udruge nastavili su se educirati na vanjskim edukacijama, kao i edukacijama u sklopu Edukacijskog centra udruge. 5 osoba, zaposlenica i volonterki udruge, sudjelovale su na 21 vanjskoj edukaciji u ukupnom trajanju od 27 dana. Teme su uglavnom bile: pisanje projekata i razvoj organizacija civilnog društva, te unaprjeđenje rada. Ove godine krenule smo i s izradom novog strateškog plana 2015.-2019., a uz to bilo je provedeno i podizanje kapaciteta ZORA tima – u ožujku u Mariboru, te u listopadu u Accredo centru u Zasadbregu.

Udruga Zora je u 2014. sudjelovala u dva programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – "Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa" te je dvjema osobama omogućila mentorstvo na radnom mjestu Suradnica na odjelu financija i administracije. Uz pružanje svakodnevne pomoći u osobnom i profesionalnom razvoju zaposlenica, te pružanju mentorstva, one isto tako znatno svojim radom doprinose radu udruge Zora.

Sustav osiguranja kvalitete za neprofitne organizacije - SOKNO Organizacija koja želi kvalitetno ispunjavati svoju misiju mora svojim korisnicima pružati dobre usluge, a istovremeno prema donatorima pokazati stručnost, transparentnost te dobro i racionalno upravljanje resursima. Sustav osiguranja kvalitete SOKNO omogućuje nam da prepoznamo i odgovorimo na potrebe naših korisnika, kako bismo im mogli pružiti odgovarajuću uslugu u skladu sa standardima, imajući pri tome pisane tragove. Udruga Zora djeluje po visokim standardima druge razine SOKNO.

Zorateka sadrži 513 naslova s područja: ljudskih prava, roda/spola, ne/nasilja, nenasilne komunikacije, ravnopravnosti spolova, feminizma, dječjih prava, nasilja u vezama i obitelji, spolno reproduktivnog zdravlja (spolno prenosive infekcije, HIV/AIDS), ljudske seksualnosti, javnog nastupa, upravljanja projektima... Zbog nedostatka mjesta u Zor@teci, krajem 2014. godine isknjiženo je 95 knjiga koje su bile donirane Obiteljskom centru i Centru za socijalnu skrb ili pak otpisane. Obiteljskom centru također je poklonjen i komplet časopisa Doktor u kući, Zdrave vijesti, dok je Osnovnoj školi Jože Horvata Kotoriba poklonjen komplet časopisa "Geo".

VOLONTERSKI PROGRAM Promocija volontiranja jedan je od potprograma Edukacijskog centra udruge Zora. U udruzi Zora volontiraju mnogi pojedinci/ke koji, ustupajući svoja znanja i vještine, pomažu u kreiranju pozitivnih promjena u lokalnoj zajednici. Volonteri/ke su u 2014. godini volontirali prvenstveno na javnim akcijama, ali i kao prevoditelji, lektori, administratori u uredu, grafički dizajneri... 45 volontera/ki (40 ženskog i 5 muškog spola) ostvarilo je ukupno 545 volonterskih sati.

Hvala vam!


Obilježen 5.12. Međunarodni dan volontera NAGRAĐENA ZORINA NAJVOLONTERKA Udruga Zora je šestu godinu za redom dodijelila nagradu za Zorinog najvolontera/ku. Nagrada se dodjeljuje za nesebičan volonterski angažman i doprinos ciljevima udruge Zora. Najvolonterka 2014.: Andreja Rambrot iz Brezja Nakon završetka ugovora putem Poticajnih mjera HZZ-a u sklopu programa "Pomoć sebi i drugima" Andreja je nastavila volontirati u udruzi Zora na kampanji "Kreatori promjena", te na razvoju drugih projekata, te je tako bila vrijedna članica ZORA tima. Svim volonterima/kama uručene su zahvalnice i prigodni pokloni na druženju 5.12.

Kampanja: Kreatori promjena Udruga Zora je u rujnu 2013. godine navršila 10 godina uspješnog i aktivnog rada u našoj lokalnoj zajednici te smo tada započeli jednogodišnju kampanju "Kreatori promjena". Njome smo željeli zajednicu upoznali sa našim programima/projektima koje smo provodili, upoznati ih s našim rezultatima, kao i pružiti im mogućnosti za direktno uključivanje u akcije kojima unapređujemo našu zajednicu. Video o kampanji u kojem i naši korisnici/ce otkrivaju kako su im naše edukacije promijenile živote možete pogledati ovdje. (Youtube kanal udruge Zora, "Kreatori promjena")

Akcija "10 stabala za 10 godina rada" Za svaku godinu aktivnog rada posadile smo po jedno stablo i to u mjestima u kojima smo aktivno radile. U 2013. godini posađeno je 4 stabla, a u 2014. godini preostalih 6. Odabrano drveće je autohtono, lipe i stare sorte jabuka, jer smo se ovom gestom željele dotaknuti i problema siromaštva i gladi, ali i problem masovnog rušenja drveća u Međimurskoj županiji. Osim što se stablo nalazi na našem logotipu, sađenje stabala za nas ima značajnu simboliku; korijenje simbolizira sjećanje na napredak i rezultate koje je Zora postigla u posljednjih 10 godina, dok samo stablo koje raste predstavlja budućnost koju zajednički kreiramo. Ideja je da stabla služe u edukativne svrhe, a jabuke i lipin čaj da budu i dodatak užini školskoj djeci. 2 sadnice lipe donacija su Rasadnika "Iva" iz Štefanca, dok je 8 sadnica jabuka donacija tvrtke Agromeđimurje d.d. iz Čakovca. Grafički dizajn akcije donirao je Dark.arts, a ispis plakata tvrtka Nenographics. Stabla su posađena u dvorište Osnovne škole Orehovica, Općine Orehovica, Područne škole Novo Selo Rok , Općine Sveti Juraj na Bregu, Učeničkog doma Graditeljske škole Čakovec, u Eko centru "NERKA" Šenkovec, Vodocrpilištu u Nedelišću, te na dječjem igralištu u Čakovcu. Datume sadnje kao i adrese gdje se stabla točno nalaze možete vidjeti na ovoj interaktivnoj karti http://www.zeemaps.com/view? group=1057707&x=16.440997&y=46.387402&z=6

Prikupljanje sredstava Na pokrenutoj kampanji na GivenGain platformi (ZaDobroBIT) cilj nam je bio podizanje svijesti o problemima kojima se Zora bavi, kao i prikupiti 10.000,00 kuna koje smo iskoristili za edukacije u sklopu Edukacijskog centra udruge Zora u prvoj polovici 2014. godine. Kao što se sjećate, kampanja je predstavljena na svečanosti obilježavanja 10 godina rada udruge Zora (9/13.) Planirana sredstva prikupili smo uistinu brzo zahvaljujući našim podržavateljima/icama, donatorima/icama, simpatizerima/kinjama i volonterima/kama. Od 1.9.2013. do 31.3.2014. sveukupno je kroz kampanju prikupljeno 10.045,06 kn i ostvaren je cilj, nakon čega smo prestali aktivno sa skupljanjem sredstava te smo se posvetili provedbi edukacija.


Popis svih donatora i donatorica kampanje Kreatori promjena (GivenGain platforma, uplate putem žiro-računa, Dobri buvljak, božićne donacije): Johannes van Eeden, Igor Bistrović, Tena Škvorc, Colin Habberton, Nataša Kokić, Igor Lebar, Carla Ferreira, Darko Križnik, Silvija Kolar-Fodor, Tijana Cukerić, Marc Freudweiler, Ana Bajsić, Željka Koprivnjak, Jelena Anna Juras, Sanja Koraj, Petar Palašek, Danijela Zorković, Jelena Tepić, Gordana Obradović Dragisić, Dalija Glavina, Jasna Lovrec, Dina Madjar, Marina Kolar, Marijan Škvorc, Siniša Golub, Mirjana Škec, Dijana Uvodić-Đurić, Simona Perčić, Elizabeta Najman -Hižman, Majda Šavor, Filipa Blažon, Alen Zvošec, Tamara Vibovec, Nevenka Belak, Martina Bogdanić, Željko Ovčar, zaposlenici/ce Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područni ured Čakovec – Božić Ivančica, Blaženka Dasović, Galić Danijela, Hižman Melita, Kodba Marina, Kržina Dijana, Levačić Melita, Najman Iva, Nikolić Julijana, Pleh Marko, Škoda Saša, Vurušić Snježana i Zebec Vladimir, Darinka Rambrot, Ana Preveden, Robert Gašparac, Maja Čuljak, Lidija Posavec, Darija Dunjko, Marina Putica-Plavšić, Marina Hunjadi, Igor Roginek, Enes Zukić, Dejana Kurtović, Andreja Rambrot, Janja Varga, Sanja Macinko, Vesna Vilus, Marijana Risek, Ljubica Profeta, Karolina Kolarić, Marija Kolar, Nevenka Tepić, Mirjana Škvorc, Mirjana Bistrović, Franciska Četković. Općina Orehovica, Udruga žena Mali Mihaljevec, Volonterski centar Zagreb, Đurkin d.o.o., Međimurska županija, Fotografski studio Punaphoto d.o.o., Osnovna škola Orehovica, Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Čakovec, Turistička zajednica grada Čakovca, Pekara Cvek d.o.o., Dark.arts, grafičke usluge Neno graphics, Poklon galerija Posavec, Agromeđimurje d.d., Rasadnik Iva d.o.o.

Edukacije Radionice za udomitelje/ice djece i odraslih osoba iz Međimurske županije organizirane su u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Čakovec. Dvije radionice održane su 6. i 22.3.2014. , a sudjelovalo je 24 udomiteljica i 4 udomitelja. Teme koje smo prolazili bile su suradnja, timski rad i komunikacija te nenasilna komunikacija.

Predavanje za nezaposlene mlade iz Međimurske županije na temu "Volontiranjem do zaposlenja " održano je 13.3.2014. godine.Tema je bila volontiranje (Zakon o volonterstvu, Potvrda o kompetencijama, volonterska knjižica), mogućnosti koje se najčešće otvaraju kada se osoba uključi u volontranje, na koji način volontiranje može biti stepenica do dobivanja željenog zaposlenja ili pak željenih kompetencija. Bilo je riječi i o tome zašto je volontiranje važno za razvoj svakog pojedinca i zajednice u kojoj živimo, za poboljšavanje zaposlenosti, što sve dobivamo sudjelovanjem te koje mogućnosti za uključivanje sve postoje, kao i osobnih svjedočanstava predavačice.

Izložba "10 godina udruge Zora" i predstavljanje 10 godišnjeg izvještaja rada udruge Zora na Općem odjelu Knjižnice "Nikola Zrinski", kao i predstavljanje napretka kampanje Kreatori promjena. Na otvorenju, na kojem su se okupili naši dragi suradnici/ce, partneri/ce, volonteri/ke i prijatelji/ce, donatori/ce kao i predstavnici lokalnih medija izložbu je otvorila i predstavila sve okupljene u ime domaćina izložbe ravnateljica Knjižnice gđa Ljiljana Križan. Zatim je Izvršna direktorica Zore Marina Kolar predstavila 10 godišnji izvještaj rada udruge koji možete pročitati i preuzeti na: http://issuu.com/udrugazora/docs/10_godina_udruge_zora . Predstavili smo napredak kampanje "Kreatori promjena" kako bismo svim našim donatorima još jednom zahvalili na doniranim sredstvima, ali ih i podsjetili na što će se prikupljeni novac utrošiti. Prezentirali smo i napredak sakupljanja donacija za kampanju "Kreatori promjena" te najavili Nagrade "Kreatori promjena". Izložba "10 godina udruge Zora" bila je postavljena u Knjižnici Nikola Zrinski Čakovec od 25.2. do 15.3.2014. godine.

Edukacija za nezaposlene iz Međimurske županije po CH-Q metodi na kojima su sudionici/ce učili kako upravljati karijerom i svojim kompetencijama. Kao zadnja edukativna aktivnost u sklopu kampanje i fonda “Kreatori promjena” udruge Zora održana je edukacija za nezaposlene iz Međimurske županije po CH-Q metodi na kojima su sudionici/ce učili kako upravljati karijerom i svojim kompetencijama. Sam edukacijski proces trajao je 2 mjeseca (svibanj-srpanj) počevši od rješavanja pripremnih zadatka koji su sudionicima/cama pomogli da otkriju svoje jake i slabije (razvojne) strane. Tijekom svibnja, na nekoliko radionica u grupnom su radu naučili prepoznati svoje kompetencije, upravljati njima, definirati profesionalni cilj i korake ka njemu. Nakon toga su kreirali i prezentirali svoj akcijski plan, nove životopise, a zatim i portfolio – skup svih njihovih sposobnosti, znanja i mogućnosti sa pripadajućim dokazima. Edukaciju je vodila Marina Kolar, a sudionici su bili u dobi od 19 – 55 godina s trajanjem nezaposlenosti od mjesec i pol do 12 godina. Do kraja 2014. godine 90% sudionika/ca ostvarilo je svoj cilj definiran na edukaciji. Više o CH-Q metodi pročitajte na http://tinyurl.com/edukacija-chq

Dodjela nagrade Kreatori promjena 2014. Svečanom dodjelom nagrade “Kreatori promjena” 7.11.2014. u Knjižnici “Nikola Zrinski” Čakovec udruga Zora završila je istoimenu kampanju. Nakon raspisanog javnog poziva i evaluacije prijava, nagrada je dodijeljena Damjanu Mikecu rođenom 21.11.1996. iz Preloga. Uručena mu je statua koju je izradila Janja Varga i vikend aranžman u Spa & Sport Resortu Sveti Martin (hvala donatorima). Svečanost su svojim nastupom uveličali Dora Cividini i Ivan Srnec, članovi Zbora Josipa Slavenskog sa izvedbama pjesama “Zvira voda” i “Tu dobri su ljudi”. O dobitniku nagrade: Pregledom prijave utvrđeno je kako se radi o novom kreatoru promjena u svojoj zajednici, mladom učeniku Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec (koja je bila i predlagatelj kandidata), uspješnom i u sportskim i školskim aktivnostima koji zadovoljava sve kriterije javnog poziva. Istaknuo se svojom socijalnom osjetljivošću te je proaktivnim djelovanjem potaknuo na stotine svojih sugrađana na humanitarnu aktivnost, i pokazao osobnim promjerom kako svatko može konkretno pomoći. Ovakvim djelovanjem pokazao je iznimnu zrelost i inicijativu, te se samo možemo nadati kako će njegov primjer potaknuti i druge na aktivno djelovanje u zajednici. Cijeli izvještaj možete pročitati ovdje. Čestitamo!

HVALA ŠTO SI I TI KREATOR/ICA PROMJENA!


NAZIV PROJEKTA: Rodno ravnopravan utjecaj u lokalnim zajednicama Nositelj: K-zona – rodna i medijska kultura (Grad Zagreb) Partneri: Udruga Zora Čakovec, Udruga Lori Rijeka, Udruga Pobjede Osijek, Udruga Bonsai Dubrovnik. Iznos potpore za udrugu Zora od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva: 67.381,67 kn Iznos potpore za lokalnu kampanju od Međimurske županije: 10.000 kn Vrijeme provedbe: 1.1. - 31.12.2014. Partnerske su se organizacije razmjenom znanja i vještina primarno kvalitetnije upoznale i povezale, te ojačale vlastite kapacitete razmjenom znanja i vještina kroz održane radionice o menadžentu volontera, odnosima s medijima, timskom radu i komunikaciji, aktivističkom djelovanju i sl. Udruga Zora kao najiskusnija partnerska udruga tijekom cijelog projekta pružala mentorstvo ostalim partnerskim udrugama temeljeno na individualnim procjenama potreba. U tu svrhu provedene su i skype edukacija kao i e-materijali za standardizaciju rada. Provedeno je istraživanje među udrugama „Rodna ravnopravnost u vrednovanju rada i zadovoljstva radom u organizacijama civilnoga društva“ u kojem je sudjelovalo 109 udruga iz 13 različitih županija. Isto tako, provedeno je istraživanje o zadovoljstvu rada u udrugama u kojem je sudjelovalo 213 osoba. Na temelju istraživanja, definirane su konkretne potrebe organizacija civilnog društva u pet gradova u kojima se projekt provodi – Zagreb, Rijeka, Osijek, Čakovec i Dubrovnik, a na temelju njih osmišljene i pojedinačne lokalne kampanje svake organizacije koja sudjeluje u projektu. Udruga Zora je temeljem dobivenih rezultata istraživanja i nakon zajedničkog sastanka s lokalnim udrugama u drugom izvještajnom razdoblju provela individualne sastanke s 8 lokalnih udruga na temu problema i potreba u suradnji s lokalnim i regionalnim jedinicama lokalne samo/uprave, sa kojima je uspostavljena suradnja. Temeljem toga sumirani su rezultati i kreirane su zajedničke Preporuke za poboljšanje suradnje OCD-a i jedinica lokalne i regionalne samo/uprave koje su predstavljene donositeljima odluka i predstavnicima/cama udruga sa skraćenim rezultatima na Okruglom stolu 4.9.2014. Započet je dijalog s donositeljima odluka na lokalnom nivou temeljen na specifičnim potrebama utvrđenim kvalitativnim istraživanjem.

Jačanje kapaciteta partnerskih organizacija razmjenom znanja i vještina Udruga Zora tijekom cijelog je projekta jačala kapacitete u sklopu lokalne kampanje, uključivši i educirajući 14 članica tima, od kojih je 5 novih. Zajedničke edukacije bile su u kolovozu, listopadu i prosincu, a teme koje smo prošle bile su javne akcije i kampanje, zagovaranje i strateško planiranje, a između njih nove članice imale su povremeno individualno mentorstvo kroz uključivanje u aktivnosti udruge u lokalnoj kampanji. U sklopu lokalne kampanje provele smo nekoliko javnih akcija kojima smo poticale građane/ke da se uključe u rad lokalnih udruga, za bolje razumijevanje izazova s kojima se nose udruge a posebice žene koje ih vode. Projekt je predstavljan u sklopu Sajma prevencije i sigurnosti u Nedelišću 19.9., na javnoj akciji u Čakovcu povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 20.9. i na Sajmu poslova 29.10. Rezultati istraživanja, izazovi i prilike su predstavljeni i na predavanju “Udruge - prilika za samo/zapošljavanje” u Centru za informiranje i savjetovanje o karijeri Varaždin koje je održala Marina Kolar za 24 korisnika/ce. Kreirane su razglednice za poticanje uključivanja u rad lokalnih udruga, platnene torbe, te video za svaku partnersku organizaciju. Postojeću web stranicu smo redizajnirali te je sada dinamična i zanimljiva posebice mladima, koji su nam primarni korisnici. Pogledajte na www.udrugazora.hr Zajedničkim radom kreiran je i priručnik "Aktivistička početnica – Savjeti za osnivanje i vođenje udruge" koje smo udrugama diljem HR distribuirali poštom i u elektronskom obliku. Lokalne kampanje svaka je udruga partner sama provodila u skladu s potrebama zajednice. U rujnu je udruga Zora temeljem javnog poziva raspisala edukaciju/mentorstvo Mjesto za nove inicijative za udruge ili inicijative iz Međimurske županije koju vode većinom žene/djevojke. Mentorstvo je dodijeljeno Udruzi za zaštitu mačaka "Sklonište dobrote". Održana su 4 sastanka s vodstvom, kreirana samoprocjena, posložene su procedure rada na osnovni zakonski nivo, kreiran je volonterski program, opisi volonterskih mjesta, održan javni poziv za volontere na koji se javilo 30 osoba , uspostavljena je bolja suradnja s medijima, na radionici je educirano 12 novih volontera/ki, kreiranje je i proveden je plan javnih akcija (držane 4 akcije uz mentorstvo). Na početku je bilo predviđeno 20 sati mentorstva no zbog velike potrebe utrošeno je 62 sata mentorstva. Mjesto za nove inicijative je kroz lokalnu kampanju podržala i Međimurska županija. Osim lokalne kampanje udruge Zora, i partnerske udruge provele su svoje lokalne kampanje: Udruga K-zona "Virginia – naša soba" , udruga LORI " Vrijeme je za životno partnerstvo", udruga Pobjede "No kill azil Osijek", udruga Bonsai "Snaga je u kreativnosti". Projektom Rodno ravnopravan utjecaj u lokalnim zajednicama unaprijeđena su znanja i kompetencije 5 organizacija civilnoga društva iz različitih županija za zagovaranje i zajedničko djelovanje u svrhu utjecaja na pozitivne društvene promjene i rodno ravnopravnijeg uključivanja. Izrađene i prezentirane preporuke za provedbu specifičnih mjera u području većeg vrednovanja volonterskog rada žena i rada u udrugama na nacionalnom i lokalnom nivou, te organizirane javne akcije i kampanje u pet gradova. Mentorstvo je tijekom projekta pruženo trima novim inicijativama unutar uključenih pet županija.

Reklamu nacionalne v=Yy93Z_tmKew

kampanje

pogledajte

ovdje:

https://www.youtube.com/watch?


Program 2. Osnaživanje i pomoć socijalno isključenim i marginaliziranim skupinama Udruga Zora je članica glavne radne skupine u sklopu projekta Ministarstva socijalne politike i mladih pod nazivom "Podrška sustavu socijalne skrbi u procesu daljnje institucionalizacije socijalnih usluga" te smo sudjelovali u procjeni potreba u Međimurskoj županiji kao i u izradi akcijskog plana socijalnih usluga Međimurske županije. Udruga Zora članica je Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, te smo sudjelovali u edukacijama i na sastancima tijekom cijele godine. Marina Kolar, Izvršna direktorica udruge Zora, pridružena je članica Vijeća za prevenciju Međimurske županije, kao i članica Partnerskog vijeća Međimurske županije. Udruga Zora tijekom 2014. godine konstantno je pružala individualno osnaživanje i savjetovanje nezaposlenim osobama, s posebnim naglaskom na naše postojeće korisnike/ce i polaznike radionica pripadnike/ce nacionalne manjine.

Očuvanje spolno reproduktivnog zdravlja mladih 17.1.2014. javna akcija povodom Nacionalnog dana borbe protiv raka vrata maternice (19.1) Međimurskim srednjoškolcima i srednjoškolkama volonterke udruge podijelile smo 200 edukativnih razglednica o HPV-u (Humani papiloma virus) koji se povezuje s uzrokom raka vrata maternice, te o ABC prevenciji (A- apstinencija, B – budi vjeran/na, C – kondomi/condoms) u sklopu koje svatko može odabrati sebi najprihvatljiviju metodu kako bi zaštitio svoje i tuđe zdravlje. Upravo je HPV uzročnik najčešće spolno prenosive infekcije/bolesti koja pogađa i žene i muškarce, a cilj razglednica koje nose poruku “Papa test ti može spasiti život” je potaknuti srednjoškolke na redovne ginekološke preglede. Naime, ukoliko se infekcija otkrije u ranoj fazi razvoja, može se potpuno izliječiti. U Hrvatskoj se svaki dan jednoj ženi dijagnosticira rak grlića maternice, a svaki treći dan od te zloćudne bolesti jedna žena umre, stoga je izrazito bitno djelovati preventivno. Ovim putem pozivamo djevojke i žene da ne budu dio statistike i da pregled i papatest kod svog ginekologa dogovore već danas!

Obilježen Međunarodni memorijal svijeća u sklopu manifestacije "Hrvatska volontira" Međunarodni memorijal svijeća prvi je put održan 1983. godine kao jedan od najstarijih događaja posvećenih HIV-u i AIDS-u. Cilj je toga dana prisjetiti se osoba preminulih od AIDS-a, kao i ukazati na važnost davanja podrške osobama koje žive s HIV-om ili su oboljele od AIDS-a. Također, cilj je i podizanje svijesti o destigmatizaciji HIV/AIDS-a. Da je situacija ozbiljna pokazuje činjenica kako je u dva desetljeća ova bolest poharala cijeli svijet te uzrokovala preko 20 milijuna smrti. Mi smo ga obilježili 19.5. dijeleći srednjoškolcima edukativne razglednice o zaštiti spolno reproduktivnog zdravlja i ABC prevenciji.

Profesionalno osnaživanje nezaposlenih U sklopu Sajma poslova 29.10.2014. na štandu Udruge Zora ove godine smo uz informiranje o našim programima pripremili i individualno savjetovanje odnosno profesionalno usmjeravanje. Temeljem ovog javnog poziva dvjema nezaposlenim osobama dodijeljeno je i provedeno individualno savjetovanje u trajanju od 2 sata. Savjetovanje je uključivalo profesionalno savjetovanje koje će rezultirati osvještavanjem trenutne situacije u kojoj se sudionice nalaze, svojih jakih i slabih strana, postavljanjem prioriteta u traženju posla i definiranim ciljevima u kratkom akcijskom planu, prema CH-Q metodi, a provela ga je CH-Q trenerica Marina Kolar.


Izvršna direktorica udruge Zora postala CH-Q trenerica treće razine Izvršna direktorica udruge Zora Marina Kolar položila je treću razinu CH-Q metode. Sada je službeno trenerica/trenerica trenera/savjetnica za upravljanje karijerom i razvoj ljudskih potencijala za nezaposlene osobe, za one koji žele promijeniti svoju karijeru, kao i za usmjeravanje učenika/ca i studenata/ica. U Udruzi Zora ovu metodu s nezaposlenima koristimo duže od godine dana i po njoj provodimo radionice, a rezultati su više nego odlični. Više o CH-Q metodi pročitajte na www.udrugazora.hr – Edukacijski centar

Izvanredne situacije – pomoć za poplavljena područja Brzo smo reagirali na apele za pomoć u poplavljenim područjima motivirajući naše sugrađane/ke na pomoć, kao i skupljajući i odvozeći potrepštine u sabirne centre u Čakovcu i Varaždinu. Ne ponovilo se!

PROJEKTI NAZIV GRAĐANSKE AKCIJE: Glazbena radionica – mjesto za mene Donator: Regionalna zaklade za lokalni razvoj Zamah u sklopu decentraliziranog modela financiranja Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva. Partneri: Graditeljska škola Čakovec i njen Učenički dom Iznos potpore: 13.000 kn Vrijeme provedbe: 15.9. do 15.12.2014. U sklopu građanske akcije "Glazbena radionica – mjesto za mene" održano je nekoliko akcija na kojima je prostor starih sanitarija u Učeničkom domu Graditeljske škole srušen i ponovno izgrađen, kako bi pružio mjesto i infrastrukturu za "Glazbenu radionicu", odnosno za održavanje kvalitetnih kreativnih aktivnosti i edukativno preventivni rad u integriranim grupama učenika/ca koji su smješteni u Učeničkom domu, mladima hrvatske i romske nacionalnosti. Uz pomoć mentora i stručnog osoblja 24 učenika samo je izvelo sve građevinske radove, a na taj način su stekli i znanje o važnim majstorskim poslovima koje na praksi često nemaju prilike naučiti u 838 sati rada. Glazbena radionica opremljena je instrumentima te su započete glazbena i plesna grupa. Na svečanosti povodom Međunarodnog dana ljudskih prava 10.12. "Glazbena radionica" službeno je otvorena, a svi učenici su dobili informaciju o mogućnostima uključivanja i njenog korištenja. Sami učenici predstavili su tijek stvaranja prostorije, opremanja i početka vježbanja, a predstavili su se i glazbeno plesnim točkama. Učenici su uz pomoć voditeljice Učeničkog doma Nataše Vrček i pročelnika Međimurske županije Branka Sušeca prerezali vrpcu i otkrili ploču na ulazu u Glazbenu radionicu (donacija tvrtke Nenographics). Prezentaciju i sve aktivnosti građanske akcije slikovno prikazane možete pogledati ovdje. Ova opremljena prostorija poslužiti će kao temelj za daljnji razvoj kvalitetnih edukativnih integracijskih aktivnosti za srednjoškolce romske i hrvatske nacionalnosti, što pak je temelj za poboljšavanje suživota manjinskog i većinskog stanovništva u Međimurskoj županiji.

Suradnički / partnerski projekti Balkans ACT (Against Crime of Trafficking) now Donator: Europska komisija (IPA), Ured za udruge RH i Vlada Republike Francuske. Vrijeme provedbe: 1.12.2012 – 30.11.2014, s mogućnošću produženja još 2 godine Nositelj projekta: ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima (Srbija) Partneri: Partnerstvo za društveni razvoj (Hrvatska), MFS EMMAUS (Bosna i Hercegovina) i Otvorena porta – La Strada (BJR Makedonija). Suradnici za Hrvatsku: Udruga Zora, Udruga žena Vukovar, Ženska soba Cilj projekta: doprinijeti demokratizaciji i EU integracijskim procesima u zemljama Zapadnog Balkana kroz poboljšanje civilnog aktivizma, kapaciteta, predanosti i utjecaja mreža civilnog društva u raspravi o ljudskim pravima i vladavini prava u vezi s pitanjem organiziranog kriminala, a posebno trgovine ljudima. Tijekom 2014. završena je i predstavljena analiza istraživanja "Identifikacija i kompenzacija žrtvama trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj" 2005. – 2013. u čijoj izradi je sudjelovala i udruga Zora. Rezultati su prvi put u Hrvatskoj predstavljeni upravo u Čakovcu, na tribini “Trgovanje ljudima” koja se povodom Međunarodnog dana žena održala u organizaciji Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije 10.3.2014. u Velikoj vijećnici Međimurske županije. Analizu istraživanja pročitajte ovdje http://issuu.com/udrugazora/docs/istra__ivanje_identifikacija_i_komp


Na radnom sastanku partnera i suradnika projekta održanom 23.5. u Zagrebu dogovorena je kampanja "Dajmo im priliku za spas" s ciljem distribucije informacija koje potencijalnim žrtvama trgovanja ljudima mogu spasiti život i budućnost. Hrvatska je zemlja podrijetla, tranzita i destinacije za žrtve trgovanja ljudima. Rizici za potencijalne žrtve ovog brutalnog oblika kriminalnog djelovanja povećavaju se povećanim migracijama. Turistička sezona, produljeni vikendi, praznici, sportski događaji, zabavne i kulturne manifestacije zbog masovnih kretanja tranzitnim koridorima u pravilu stvaraju veće prilike za trgovce ljudima, koji izgubljeni u masi pokušavaju neometano prevesti osobe do krajnje destinacije, odnosno odredišta eksploatacije žrtava. Iz tog razloga je Udruga Partnerstvo za društveni razvoj, na vrhuncu sezone, u suradnji s Hrvatskim autocestama i uz podršku Hrvatskog radija pokrenula akciju informiranja potencijalnih žrtava trgovanja ljudima i svjedoka, upozoravajući na opasne situacije i ukazujući na besplatne brojeve za pomoć i hitnu intervenciju. Informativne kartice su se od 25. srpnja do 31. kolovoza putnicima dijelile na naplatnim postajama diljem zemlje, a posebno na najfrekventnijim lokacijama uz obalu, kroz Slavoniju i Istru te u blizini graničnih prijelaza. 18.12. održan je sastanak za relevantne lokalne dionike iz Međimurske županije organiziran od udruge Zora, a održan u Obiteljskom centru Čakovec. Sudjelovali su predstavnici/ce Obiteljskog centra Čakovec i Varaždin, Policijske uprave Međimurske, Sigurne kuće, Crvenog križa Zagreb, Centra za socijalnu skrb Čakovec, Partnerstva za društveni razvoj Zagreb i udruge Zora. Tema sastanka bila je predstavljanje ključnih rezultata istraživanja o identifikaciji i kompenzaciji žrtava trgovanja ljudima u RH predstavljanje modela rješenja iznesenih na regionalnoj konferenciji Pristup pravu na naknadu štete žrtvama trgovanja ljudima u regiji, predstavljanje mogućih rješenja trenutne situacije i diskusija među sudionicima sastanka (sve preporuke od strane sudionika bit će zabilježene i diseminirane relevantnim dionicima na nacionalnoj i EU razini).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program 3. Suzbijanje obiteljskog/ rodno uvjetovanog nasilja U sklopu ovog programa udruga Zora aktivna je u Povjerenstvu za ravnopravnost spolova Međimurske županije.

14.2. V-day: "Milijarda ustaje" (One Billion Rising) Milijarda ustaje globalni je prosvjed protiv nasilja nad ženama i djevojkama diljem svijeta. U ovoj globalnoj kampanji uključila se svojom akcijom i udruga Zora kako bi inspirirali ljude da pošalju poruku kako je krajnje vrijeme za zaustavljanje svih vrsta nasilja nad ženama, djevojkama i djevojčicama diljem svijeta. Na Valentinovo 14.2. udruga Zora se druge godine za redom uključila u globalnu kampanju „Milijarda ustaje“ (One Billion Rising) u borbi protiv nasilja nad ženama. Vođene UN-ovim statistikama koje pokazuju da će jedna od tri žene na svijetu biti zlostavljana, silovana ili pretučena tijekom svoga života, Zorice su odlučile poduzeti konkretni korak i aktivno doprinjeti rješavanju ovoga problema. Volonteri/ke Udruge izradili su 200 origami ždralova koji simbolično predstavljaju mir, slobodu i nadu, one osjećaje koji su potrebni svakoj ženi koja trenutno proživljava neki od oblika nasilja. Uz ždralove, ženama su dijeljeni i edukativni letci sa svim važnim brojevima raznih institucija u Međimurskoj županiji na koje mogu prijaviti nasilje ili pak se obratiti za konkretnu pomoć i na taj način doprinijeti ostvarivanju pravde za sebe.

Baloni dobrih želja U sklopu prve godišnjice trgovačkog centra Galerije Sjever u Čakovcu, 7. i 8.11. provele smo akciju "Baloni dobrih želja". Galerija Sjever donirala nam je 400 balona napunjenih helijem sa pripadajućim karticama za upisivanje dobrih želja koje smo za donaciju dijelile posjetiteljima. Balon su mogli ponjeti doma (čuvajmo prirodu :) ) ili pak pustiti u nebo sa svojom dobrom željom. Također, dijelile smo i označivače za knjige "Nikad nije kasno" sa informacijom o svim mjestima gdje se u Međimurskoj županiji može dobiti pomoć vezano uz prevenciju obiteljskog nasilja. U akcijama je sudjelovalo 9 volonterki, a sakupljeno je 2.271.15 kuna i 50 eurocenti donacija za udrugu Zora. Hvala svima!


PROJEKTI NAZIV PROJEKTA: Nikad nije kasno Donator: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Republike Hrvatske Partneri: Dom za žrtve obiteljskog nasilja Sigurna kuća Čakovec i Centar za socijalnu skrb Čakovec, podružnica Obiteljski centar. Iznos potpore: 20.000 kn Vrijeme provedbe: 15.7.2014.-31.1.2015. Cilj: Informiranje stanovništva ruralnih područja MŽ o uslugama i mjestima (udrugama/institucijama) gdje mogu besplatno koristiti pomoć vezano uz zaštitu i prevenciju nasilja u obitelji; Prepoznavanje različitih oblika nasilja u obitelji i povećani broj traženje pomoći -Edukacija javnosti i predstavnika udruga/institucija/škola o vrstama nasilja u obitelji i prevenciji te umrežavanje u zajedničkom radu na rješavanju problema; Poticanje muškaraca na uključivanje u suzbijanje različitih oblika nasilja u obitelji; Senzibiliziranje javnosti o posljedicama nasilja u obitelji po društvo i destigmatizacija žrtava. U sklopu projekta kreirani su edukativni materijali – plakati (100) i bookmarkovi (1000) sa porukom projekta i podacima mjesta gdje se svi u potrebi mogu obratiti za besplatnu pomoć vezano uz prevenciju i zaštitu od nasilja. Tijekom cijelog projekta dijelili smo ih po cijeloj Međimurskoj županiji – na akcijama, u školama, sveučilištima, ambulantama, u bolnici, knjižnicama i sl. Javna kampanja "Nikad nije kasno" uključivala je edukativne javne akcije povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u Čakovcu (20.9.), Prelogu (23.9.) i Murskom Središću (25.9.) Na njima su predstavnici/e partnerskih organizacija uz potporu kontakt policajaca i pomoć volonterki svima zainteresiranima dijelili edukativne materijale, pričali sa stanovništvom i davali konkretne savjete. Na akcijama su ljudi mogli bolje upoznati i svoje kontakt policajce odnosno policajce iz zajednice koji su im na njihovom terenu na raspolaganju. Održana su i 3 predavanja o prevenciji nasilja u obitelji i vezama u Čakovcu (28.10. dvorana Obiteljskom centra), Prelogu (30.10. u dvorani Muzeja Croata insulanus). Predavači su bili predstavnici svih partnera i suradnici Policijska uprava međimurska, Prisutnim predstavnicima srednjih i osnovnih škola podijelili smo edukativne materijale koje mogu koristiti u daljnjem svakodnevnom radu s učenicima, i dali im do znanja da se za pomoć mogu obratiti u udrugu Zora, a isto tako i dogovoriti edukacije za djecu i roditelje s Obiteljskim centrom, što će im u budućnosti značajno olakšati organizaciju sličnih aktivnosti. Priključili smo se Sajmu prevencije i sigurnosti u Nedelišću, 19.9. povodom Dana policije, gdje smo također promovirali projekt. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 27.11. održana je ravnopravnosti spolova i suzbijanju nasilja u obitelji". Govornici su bili Branko Kolar (udruga Zora), Renata Sever (CZSS), Mislav Mihael Mandir (Udruga Status M škole Čakovec). Na tribini je po prvi puta na događaju ovakve tematike bilo prisutno čega smo posebno zadovoljni.

tribina na temu "Uloga muškaraca u promociji Sušec (pročelnik Međimurske županije), Marina ) te Matej Veriga (Budi muško klub Graditeljske više od polovice sudionika muškog spola, zbog

Nakon svake javne aktivnosti imali smo upite od strane korisnika/ca vezano za savjet, smještaj i slično, stoga smatramo da smo ovaj cilj postigli uspješno. Svi partneri projekta na završnoj evaluaciji zaključili su da je projekt bio vrlo uspješan, te da ćemo sve aktivnosti nastaviti suradnički provoditi i nakon njegovog završetka i u projektima koje ćemo i nadalje provoditi.

UKRATKO IZ ZORE Dan otvorenih vrata udruga 6.6. sudjelovali smo u nacionalnoj akciji Ureda za udruge "Dan otvorenih vrata udruga" te smo svima zainteresiranima predstavili rad udruge Zora, naše edukativne reklame i filmove, te naše promotivne i edukativne materijale. Svi zainteresirani družili su se uz čajanku u uredu Udruge.

Inventure Kao i na svakom kraju godine obavljaju se razne inventure. I u ovogodišnjoj smo imali pomoć naših vrijednih volontera.

Skupština Ove godine imali smo čak dvije sjednice Skupštine. Na prvoj redovnoj 24.3. ZORA tim posadio je i zadnje stablo u sklopu naše akcije "10 stabala za 10 godina uspješnog rada udruge Zora" i to na dječjem igralištu u Čakovcu nedaleko ureda udruge. Druga, izvanredna Skupština, koja je održana 17.12. poslužila nam je i za pred Božićno druženje.


Suradnja Suradnja je odlascima na njihove događaje održavana s udrugama i institucijama: Zavodom za javno zdravstvo, Graditeljskom školom Čakovec, Međimurskom županijom, Turističkom zajednicom Grada Čakovca, Razvojnom agencijom REDEA, PUM; HZZ-om, udrugama Nobilis, Autonomni centar, DDICIP, Društvom socijalnih radnika.

Udruga Zora otvorena je za sva partnerstva i suradnje u aktivnostima i projektima čije aktivnosti doprinose stvaranju pozitivnih promjena u našoj zajednici, s naglaskom na naše strateške ciljeve i 3 glavna programa.

Udruga Zora članica je slijedećih mreža: Zaklada Anna Lindh (Anna Lindh Foundation- ALF); za promicanje dijaloga među kulturama euromediteranske regije. Y- PEER, međunarodna mreža vršnjačkih edukatora koji rade na području zaštite zdravlja BURA – neformalna mreža za standardizirano i umreženo djelovanje organizacija civilnog društva na suzbijanju korupcije.

Društvene

mreže – redovito komuniciramo sa javnosti putem profila društvenih mreža i alata Pratite nas na našoj web stranici www.udrugazora.hr , Facebook stranici "Udruga Zora", Youtube kanalu "Udruga Zora" , Issuu ebiblioteci "Udruga Zora", Linkedin profilu "Udruga Zora" te putem našeg mjesečnog e-biltena udruge Zora preko MailChimpa. Pratite nas? :) Evaluacija 10 godišnjeg rada udruge Zora od strane naših korisnika/ca i lokalne zajednice Tijekom rujna 2013. javno je bio dostupan obrazac za 10 godišnju evaulaciju rada udruge (web stranica, profili društvenih mreža: Facebook, Twitter, LinkedIn), na službenoj mailing listi. Anketu je ispunilo 78 osoba (66 ženskih i 12 muških) – volontera/ki, simpatizera/ki, predstavnika/ca suradničkih i partnerskih organizacija i institucija, članova/ica i direktnih korisnika/ca. Neke od komentara možete pročitati u 10-godišnjem izvještaju rada udruge Zora na http://issuu.com/udrugazora/docs/10_godina_udruge_zora.

Čakovec centar, srpanj 2014. Ovom prilikom želimo zahvaliti svima vama koji podržavate rad udruge Zora praćenjem i dijeljenjem, donacijama, podrškom, volontiranjem, podržavajućim članstvom... Zora tim

Profile for Udruga Zora

Narativni godišnji izvještaj Udruge Zora 2014.  

Narativni godišnji izvještaj Udruge Zora 2014. www.udrugazora.hr

Narativni godišnji izvještaj Udruge Zora 2014.  

Narativni godišnji izvještaj Udruge Zora 2014. www.udrugazora.hr

Advertisement