Fremtidsparat Syddanmark 2021/22

Page 1

UNGDOMSUDDANNELSER

2021-2022

REGION SYDDANMARK


Kom tættere på virkeligheden med en HTX på Vejle Tekniske Gymnasium

US H T N E B Å r e d 4 1 Vi hol 0 1 l rk e b m e v 20. no

HUSK OGSÅ ORIENTERINGSAFTEN

MED EN HTX på Vejle Tekniske Gymnasium står du stærkt rustet til fremtiden. HTX er for dig, som er nysgerrig og har lyst til at få dine gode ideer ført ud i livet. Vi tilbyder et unikt og tæt fællesskab, en super elevtrivsel og masser af faglige udfordringer inden for naturvidenskab, teknologi og kommunikation. STUDIERETNINGER PÅ VTG • TEKNOLOGI A, DESIGN B • FYSIK A, MATEMATIK A • PROGRAMMERING B, KOMMUNIKATION/IT A • INFORMATIK B, MATEMATIK A • IDRÆT B, BIOTEKNOLOGI A • DESIGN B, KOMMUNIKATION/IT A • BIOTEKNOLOGI A, MATEMATIK A VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM Jernbanegade 28 | 7100 Vejle

25. januar 2022 kl. 19.00

Læs mere på på vtg.dk


Indhold Om uddannelsesvejledning

Side

4 Vejledning gennem den kommunale ungeindsats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 4 Hvad er en Studievalgsportefolie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 4 Vejledning til videregående uddannelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Erhvervsuddannelser 4 EUD - Erhvervsuddannelsens grundforløb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 4 EUX - Erhvervsfaglig student . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Gymnasiale uddannelser 4 STX - Almen studentereksamen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 4 HHX - Merkantil studentereksamen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 4 HF - 2-årig gymnasial uddannelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 4 HTX - Teknisk studentereksamen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 4 Internationale gymnasiale uddannelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Andre uddannelser 4 Efterskoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 4 FGU - Forberedende grunduddannelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 4 STU - Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Find ungdomsuddannelsen i din Region 4 Ungdoms- og erhvervsuddannelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 4 Efterskoler, Forberedende grunduddannelse - FGU og frie fagskoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

TIL FORÆLDRE: Gode råd til forældre HF for ordblinde

UDGIVER

Forlaget KSI Lille Stationsvej 11 4681 Herfølge Telefon: 5627 7444 www.fremtidsparat.nu og facebook.com/fremtidsparat

LÆS OGSÅ: 6 32

REDAKTION

Inspiration til din fremtid Frit valg og fællesskaber

Ansvarlig udgiver og redaktør: Kim Ingwersen ksi@ksi.dk

7 10

ANNONCER Forlaget KSI

LAYOUT

Grafikeren.nu v/ Lars Stobberup

FREMTID

SPARAT.N

U

FREMTIDSPARAT 2021/22 3


og få en-studentereksamen og få en studentereksamen der opfylder der dine opfylder drømme! dine drømme!

iv en del Blivafenetdel fantastisk af et fantastisk studiemiljø studiemiljø ed fokus medpå fokus faglig påudvikling faglig udvikling

lg en STX-uddannelse Vælg en STX-uddannelse på Rødkilde og påse Rødkilde frem til og 3 årsemed: frem til 3 år med:

okus på høj•faglig Fokus udvikling på høj faglig udvikling

n kombination teori og praksis af teori i alleog fag praksis i alle fag • Enafkombination

ange interessante interessante relevante studieretninger og relevante studieretninger • Mangeog

Vi ses til Vi ses til JUMP messen JUMP messen 10. november 2021 10. november 2021

ÅBENT HUS ÅBENT HUS 21. november 2021 21. november 2021 kl. 10.00 - 14.00 kl. 10.00 - 14.00

er UNESCO• verdensmålsskole Vi er UNESCO verdensmålsskole samarbejde med - samarbejde gymnasieelever med gymnasieelever fra hele verdenfra omhele verden om N’s 17 verdensmål FN’s 17 verdensmål

ærerige og spændende studieture spændende studieture • Lærerige og

ROEDKILDE-GYM.DK ROEDKILDE-GYM.DK


Frit valg og fællesskaber

Side 10

Et stjerneeksempel på et grønt skolevirksomhedssamarbejde

Side 34

Staby Efterskole er helt fremme i skoene Side 41

Yasmin bliver student og SoSu-assistent på samme tid

HF for ordblinde Side 32

Side 26

HTX blander teori og praktiske opgaver

Side 18

FREMTIDSPARAT 2021/22 5


Fremtidsparat anbefaler  Snak med dit barn! Husk, at en stor del af en konstruktiv dialoger at lytte.  Lær dit barn at vælge selv! Så lad være med at hjælpe dit barn med at vælge, hjælp i stedet dit barn med at finde ud af, hvad der er vigtigt for ham eller hende.  Vær opmærksom på, at du som forældre måske har nogle overbevisninger, der kan stå i vejen for dit barns valg, så vær åben i din tilgang.  Som inspiration kan du fortælle om din egen uddannelse og arbejde.  Træk uddannelsesvalget ned på jorden! Nogle unge kan blive skræmt fordi de har hørt, at valget er så vigtigt for resten af deres liv, men erfaringen viser, at valget af ungdomsuddannelse kun er det første valg i en lang række valg, så der er mulighed for at justere senere. Det vigtigste er, at man vælger uddannelse til.  Kig længere frem end ungdomsuddannelsen. Hvad skal ungdomsuddannelsen bruges til? Husk, at der ofte er flere veje til det man gerne vil være.  Der er kommet mange flere muligheder siden dengang i selv skulle vælge, så sæt jer ind i mulighederne - gernesammen med dit barn.

 Tag en snak om, hvad der er vigtigt for at få et godt liv. Job og uddannelse er ikke alt, men det har en stor indflydelse.

Her kommer nogle go de råd til, hvordan man kan gribe det an, når man skal tale med sit barn om valget af ungdomsuddanne lse. Rådene er ment som en hjælp til at få en god dialog om uddannelsesvalget .

 Lyt til, hvad der interesserer dit barn og anerkend styrkerne. Kan dit barn lide at være kreativ, at nørkle med computer, at bruge tid på sport, at være sammen med børn, at vise omsorg, at være udendørs? Undersøg, hvilke uddannelser, der imødekommer dit barns styrker og ønsker.  Stil for eksempel spørgsmål som: Hvad interesserer dig mest og hvorfor? I hvilke situationer har du oplevet, at du vidste og kunne mere end andre? Hvornår synes du, at det er sjovest at lære noget nyt? Hvordan vil du gerne bruge det, du er bedst til, i din fremtid? Sørg for at dialogen foregår i en positiv og optimistisk stemning. Og husk, at valget nu ikke betyder, at dit barn har valgt, hvad han eller hun skal bruge resten af sit liv til. Det er muligt at skifte branche senere i livet.

FAGLIGHED, TRADITIONER OG FÆLLESSKAB

Hvad er vigtigst for dig? 6  FREMTIDSPARAT 2021/22


n o i t a r i p ins Du sidder nu med Fremtidsparat på din skærm. Du er sikkert i gang med et af dine sidste år i folkeskolen. Og hvad skal der så ske? Du skal i gang med at vælge din ungdomsuddannelse! Det er et stort og svært valg. Derfor har vi lavet Fremtidsparat, som en inspiration til din fremtid. Folkeskolen er altså ved at være slut. Indtil nu har det meste været planlagt, men nu skal du selv til at planlægge din fremtid. Måske læser du dette sammen med dine forældre, derfor har vi også nogle gode råd med til dem. Sammen kan I finde masser af inspiration, få ideer og lægge gode planer, så du får den bedst mulige start på vejen ind i voksenlivet - en uddannelse! Hvad der er den bedste vej for dig, ja det ved du kun selv. Der er ingen opskrift. Du skal derfor skal lytte til dit hjerte, din hjerne og søge råd hos dine forældre og andre i din nærhed. Og så skal du læse Fremtidsparat - det vil hjælpe dig godt på vej. For uddannelse ér meget vigtigt! Faktisk, så er uddannelse en af de vigtigste faktorer for at få et godt liv. Og ja, der er mange muligheder. “Hvad skal jeg dog vælge?”, tænker du

sikkert. Er det en god idé, hvis jeg vil være håndværker. Svaret er ja! I fremtiden bliver der nemlig mangel på faglærte. Stor mangel. Men hvad nu hvis jeg vil på universitet…? Jo, det kan sagtens lade sig gøre. Så skal du bare have en gymnasial uddannelse – og med EUX, så er det muligt at kombinere de to veje, den gymnasiale og den faglærte. Måske ved du allerede, at det vigtigste for dig er at arbejde med mennesker… uanset hvilken vej til fremtiden du higer efter, så kan læse om mulighederne på de følgende sider. Mulighederne ér mange, hvad enten du gerne vil være håndværker, ud at rejse, på efterskole eller i gang med en handelsuddannelse. Undervejs vil du finde eksempler på andre unge, som har været igennem processen. Der er mange muligheder, og vi kan ikke omtale alle muligheder, men vi forsøger at give dig et overblik, så du kan træffe et valg eller finde flere oplysninger. Bagerst finder du en oversigt over alle uddannelsesmulighederne i din region, så du let kan komme videre med arbejdet. God læselyst!

FREMTIDSPARAT 2020/21 7


www.vucfyn.dk/hf2

2-årig HF Tag en gymnasial ungdomsuddannelse på 2 år, der giver adgang til videregående uddannelser. Du kan tage 2-årig hf i Odense, i Glamsbjerg og på Ærø.

én uddannelse - mange muligheder!


KUI Vejledning gennem Den kommunale ungeindsats I din kommune kan du gennem Den kommunale ungeindsats få vejledning om ungdomsuddannelse og fremtidigt erhverv, når du går i grundskolen, eller er under 25 år og ikke har en ungdomsuddannelse.

Vejlederne yder vejledning til elever i folkeskolens 7.-10. klasser. De giver kollektiv vejledning til alle og individuel vejledning til unge, der er vurderet ikke-uddannelsesparate til den ønskede uddannelse, lige som de formidler og koordinerer udsendelsen af elever i introduktions- og brobygningsforløb i 8.-10. klasse. De giver også vejledning til andre unge under 25 år, som enten ikke er i gang med/har afsluttet

en ungdomsuddannelse eller ikke er i job på mindst 30 timer om ugen. Vejledningen kan være opsøgende og er koordineret med andre kommunale vejledningstilbud. Den kommunale ungeindsats kan desuden yde vejledning til andre under 30 år i samarbejde med jobcentrene. Find Den kommunale ungeindsats i den kommune, hvor du bor på kommunens hjemmeside. Vær opmærksom på, at nogle kommuner bruger andre betegnelser end Den kommunale ungeindsats (fx Ungecenter eller Ungeenhed). Du kan også finde din personlige vejleder på Min vejleder eller Find vejleder på din kommunes hjemmeside.

INTERNATIONAL BACCALAUREATE • Challenge yourself academically • Embrace diversity • Boarding facilities Interested?

Contact IB Coordinator Mikkel H. Simonsen, phone +45 5131 5579 or mhsi@eucsyd.dk www.eucsyd.dk/internationalt-gymnasium

Internationalt Gymnasium Sønderborg FREMTIDSPARAT 2021/22 9

Foto: Steen Brogaard

• A world-class education


STX

Af Mona Østerlund

Frit valg og

fællesskaber På Rosborg Gymnasium & HF har eleverne masser af fag at vælge mellem, fordi gymnasiet er så stort. Samtidig er der stærkt fokus på ’Rosborg-kulturen’, som ikke mindst handler om fællesskab. -

10  FREMTIDSPARAT 2021/22


Hele det store fællesområde er fyldt med elever, som enten to og to eller i større grupper er i gang med at arbejde sammen. I musiklokalet øver elever på bandet Ulige Numres sang ’Frit land’. Ved siden af ligger idrætshallen, hvor et hold er i fuld aktivitet, mens andre er i gang med træningen på boldbanerne udenfor. Rosborg Gymnasium & HF er med 1450 elever landets tredjestørste, og det giver liv i lokalerne dagen lang. Størrelsen giver også eleverne mange valgmuligheder. Alle elever på STX skal vælge et kunstnerisk fag, og på Rosborg er der frit valg mellem alle fem mulige: musik, dramatik, design og arkitektur, mediefag samt billedkunst. Fælles for alle fem fag er, at de både indeholder praktisk arbejde og teori. - Som en stor skole har vi mulighed for at oprette alle fem kunstneriske fag, så eleverne kan virkelig vælge efter interesse her, siger uddannelsesleder Else Holme Behnk. Rosborg Gymnasium & HF har tradition for meget musik, og det er da også det kunstneriske fag, som fylder mest – på mange måder. Musikholdene er ofte på scenen ved fællesarrangementer, og når der hvert andet år er musical, er der sædvanligvis også mange musik- og dramatikelever blandt de medvirkende. - Og hvis man på forhånd er helt afklaret med, at man vil gå på en musikstudieretning, er det vigtigt, at man ved tilmeldingen vælger musik som kunstnerisk fag i 1.g, siger vicerektor Rasmus Løjborg.

FREMTIDSPARAT 2021/22 11


Fællesskaber i fokus

Også når det handler om valgfag generelt, har STX- og HF-eleverne på Rosborg et stort udbud at vælge mellem. - Jeg tror ikke, man finder noget gymnasium, der opretter flere valgfag, end vi gør, og fordi vi er så mange, kan eleverne få de valgfag, de ønsker, siger vicerektoren. På valgfagsholdene bliver eleverne blandet godt og grundigt, så der kan godt være elever fra syv-otte forskellige klasser på et valgfagshold. - Det er meget bevidst fra vores side, at vi forsøger at mikse eleverne mest muligt, fordi det giver dem et godt netværk her på skolen, at de kender mange af de andre, siger vicerektoren. - Ja, vi hylder mangfoldigheden, så der er heller ikke noget hierarki mellem årgangene. De mødes på kryds og tværs, supplerer Else Holme Behnk. Fællesskaber på tværs er en del af det, de to beskriver som den særlige Rosborg-kultur. - Rosborg-kulturen er kendetegnet ved, at vi gør ting sammen, hvad enten det er at synge sammen eller tage på hytteture, forklarer Rasmus Løjborg. Kulturen og fællesskabet er noget af det, kommende elever altid spørger til, når de kommer til åbent hus-arrangementer på Rosborg. Ikke mindst oplever Rasmus Løjborg, at det er et centralt tema for elever, der kommer fra et år på efterskole. - De elever, der vælger Rosborg, vil gerne fællesskabet, og de vil gerne være en del af det fede, sociale liv her, siger han.

12  FREMTIDSPARAT 2021/22


Et hav af elevklubber

Elevklubber er et andet område, hvor gymnasieeleverne også har meget at vælge mellem og mulighed for fællesskab og fordybelse. Klubberne spænder vidt og kan handle om alt fra frivillig matematik til styrketræning; fra poesiklub og bogklub til Røde Kors ambassadører eller samfundsklub. Skolens interne avis er også en elevklub, mens andre klubber sørger for hyggelige eller sjove fælles aktiviteter i løbet af året på skolen. Det kan være en fodboldturnering over mange frikvarterer eller varm kakao til alle elever den første skoledag i december. - Som elev kan man simpelt hen deltage i så mange forskellige ting, at man kan få dækket hele sit sociale behov her i huset, smiler uddannelseslederen. Og hvis udbuddet af elevklubber alligevel ikke er tilstrækkeligt, er skolens ledelse ifølge Else Holme Behnk meget åben for nye forslag fra elever, der gerne vil sætte gang i endnu en aktivitet, for der skal netop være plads til mangfoldigheden.

Uddannelsesleder Else Holme Behnk og vicerektor Rasmus Løjborg.

- Når vi snakker med eleverne om, hvordan det er her, siger mange, at de synes, her er plads til at være forskellige og at være sig selv, fortæller hun.

FREMTIDSPARAT 2021/22 13


Internationale gymnasiale uddannelser I Danmark er det muligt at tage en international gymnasial uddannelse med enten engelsk-, fransk- eller tysksproget undervisning. Flere skoler landet over udbyder International Baccalaureate (IB), der er en 2-årig international gymnasial uddannelse, som kan tages i over 100 lande. Her er undervisningsproget engelsk. I København er der desuden mulighed for at tage en 3-årig fransksproget gymnasial uddannelse og en 3-årig tysksproget gymnasial uddannelse. Uddannelserne giver adgang til optagelse på videregående uddannelser i Danmark og i udlandet. International Baccalaureate (IB) IB er et tilbud til bl.a. danske unge, der har gået i skole flere år i udlandet, og til udenlandske unge, der opholder sig i Danmark i længere tid. Undervisningen foregår på engelsk. Den består af 6 faggrupper: modersmålssprog, fremmedsprog, samfundsorienterende fag, naturvidenskab, matematik samt forskellige valgfag, herunder kreative fag. Du skal vælge ét fag fra hver af grupperne. Alle fag er 2-årige.

Bemærk: Ved ønske om optagelse på bacheloruddannelser i Danmark, bl.a. skal man som minimum have dansk på A-niveau og engelsk på B-niveau. Ønsker du at læse et af fagene under humaniora, skal du også have historie/samtidshistorie på B-niveau. Eksamen Der er skriftlige eksamener på engelsk i alle fag, og der er mundtlig eksamen i sprogfag. Eksamensbeviset hedder IB Diploma. Adgangskrav For at blive optaget direkte på den 2-årige IB skal du have afsluttet 10. eller 11. klasse i en international skole eller i en national skole i udlandet. Du kan også blive optaget efter en dansk 1. g (fra enhver studieretning). Varighed: 2 eller 3 år Adgangskrav: IB kræver en dansk 1. g eller 10. eller 11. klasse i en international skole eller en national skole i udlandet Økonomi: SU

Fleksibel og målrettet uddannelse På VUC kan du læse 2-årig HF i et ungt og voksent studiemiljø. Du kan læse 3HF, som er tilrettelagt for dig som har specielle behov. Du kan læse hf-enkeltfag og sammensætte dit skema, så det passer til din hverdag. Du kan følge dine fag om dagen, om aftenen eller som netundervisning. Læs mere på vores hjemmeside: hfvuc.dk

14  FREMTIDSPARAT 2021/22


Efterskoler Efterskoler er kostskoler for unge mellem 14 og 18 år. Her kan du bl.a. få undervisning i skolefag, der svarer til folkeskolens 8., 9. og 10. klasse. Du bor på skolen sammen med de andre elever, og der er ikke så meget forskel på undervisning og fritid, som du kender det fra din folkeskole. Ud over skolefagene har efterskolerne et stort udbud af valgfag inden for fx idræt og kreative fag. Efterskolernes kurser varer normalt ca. 41-42 uger og følger folkeskolens undervisningsår, der går fra 1. august til 30. juni. Der er som regel flere undervisningstimer end i folkeskolen. Timerne er fordelt over hele dagen, afbrudt af passende pauser. Skolernes tilbud dækker også weekenderne, hvor der er mulighed for program og samvær under andre vilkår end i hverdagen. Men der er selvfølgelig også weekender, hvor du kan vælge at tage hjem fra skolen. Efterskolerne tilbyder de normale skolefag samt en række valgfrie fag. Undervisningstilbuddene er forskellige fra skole til skole, men alle steder har man obligatoriske fag (dvs. fag, du skal deltage i) og tilvalgsfag.

UDDANNELSE MED

Det er også forskelligt, hvilke klassetrin skolerne tilbyder. Nogle skoler tilbyder kun 10. klassetrin, mens andre tilbyder både 8., 9. og 10 og 11. klassetrin. På nogle efterskoler kan man være elev flere år i træk, men det er altid muligt at vende tilbage til folkeskolen, hvis man ønsker det. Miljøet på en efterskole er anderledes end i folkeskolen. Der er ikke på samme måde forskel mellem fritid og undervisning, blandt andet fordi du bor på stedet. Der bliver lagt vægt på samarbejde og et frit samvær med ansvarlighed over for hinanden. Efter dit ophold på en efterskole kan du fortsætte på en ungdomsuddannelse.

FAKTA

Type: Grundskoleniveau mv. Varighed: Fra 1 til 3 år Adgangskrav: 7 års skolegang eller være fyldt 14 år Økonomi: Prisen er mellem 35.000 og 75.000 kr. i samlet egenbetaling. Elevstøtte efter husstandsindtægt.

ET HAV AF MULIGHEDER

Fuld hf-eksamen Uddannelse som skibsassistent 1. modul af skibsofficeruddannelsen Optagelse fra 9./10. klasse www.vucfyn.dk/hf-soefart

HF-SØFART MARSTAL

SVENDBORG

FREMTIDSPARAT 2021/22 15


STX ALMEN STUDENTEREKSAMEN Stx-uddannelsen er en 3-årig gymnasial uddannelse, hvor du får en bred vifte af fag indenfor samfundsvidenskab, naturvidenskab og humaniora Du er selv med til at vælge nogle af dine fag, men der også er mange fag, som du skal have. Dette inden for både naturvidenskab, sprog, kultur- og samfundsforhold. Du kommer både til at arbejde selvstændigt og til at løse opgaver sammen med andre. Du kan starte efter 9. klasse, og uddannelsen varer tre år. Formålet med en stx er, at du bagefter kan søge optagelse på en videregående uddannelse. Stx giver dig et bredt adgangsgrundlag til de videregående uddannelser på alle niveauer og inden for alle videnskabsområder. Via dit valg af valgfag og studieretning er du selv med til at forme din uddannelse. Du lærer at gå i dybden med fagene, du lærer at tilegne dig ny viden, og du lærer at forholde dig kritisk til denne viden. Undervisningen i gymnasiet vil bestå af en del klasseundervisning, men der vil også være gruppe- og projektarbejde,

hvor du/I arbejder selvstændigt med større opgaver. Der vil være en del skriftlige opgaver i løbet af skoletiden, og du skal også regne med at skulle bruge meget tid på forberedelse og lektier.

Fag som du skal have En stx består af fag på tre niveauer, A, B og C, hvor A er det højeste niveau. Du skal have mindst fire fag på A-niveau, og der er også krav til, hvor mange fag du skal alt, moderne og Vejen gymnasium oghave hf eri en og als hvordan du kan sætte dem sammen. Nogle fag vælger du lægger vægt på at tilbyde dig undervisnin selv, men størstedelen afder fagene er obligatoriske.

kvalitet såvel som muligheden for at beskæfti

Eksamen undervisningsemner, der interesserer netop d I hvert skoleår er der både mundtlige og skriftlige eksamener. I løbet af uddannelsen skal du til mindst 10 prøver, der alle tæller med i dit samlede INDIVID eksamensresultat. Nogle vil være obligatoriske, fx skriftlig dansk og almen sprogVi lægger vægt på at forståelse, og andre vil blive udtrukket. Når du harinstitutioner bestået og lokal FÆLLESSKAB den almene studentereksamen, får du et samlet eksamensder er stort fokus på bevis, hvori dit gennemsnit står. Du kan ikke senere der går på tværs af kl forbedre dit gennemsnit.FREMTID

Endeligt har vi på Vejen gymnasium og hf sør studieretningerne og fagpakker er sammensat at du kan få de fag og niveauer, der åbner dør netop din fremtid.

INDIVID

FÆLLESSKAB

FREMTID

På Vejen Gymnasium og HF fokuserer vi på den enkeltes læring og trivsel samtidig med, at vi vægter fællesskab og samarbejde på tværs af klasser og årgange højt. Det betyder, at du på Vejen Gymnasium har mulighed for at sammensætte dit helt eget gymnasieforløb med studieretninger og fagpakker, så det matcher dine drømme, interesser og ambitioner. Du er sikret en hverdag med en undervisning af høj, faglig kvalitet

16  FREMTIDSPARAT 2021/22

Petersmindevej 3 Petermindevej 3 6600 Vejen 6600 Vejen Tlf: 7536 3277 vg@vejengymnasium.dk www.vejengymnasium.dk

Tlf: 7 E-ma www.


TAG 3-ÅRIG STX ELLER 2-ÅRIG HF PÅ ROSBORG

ROSBORG GYMNASIUM & HF SKABER DYGTIGE, ENGAGEREDE OG NYSGERRIGE UNGE, DER LÆRER OG UDVIKLER SIG SAMMEN MED ANDRE I FORPLIGTENDE FÆLLESSKABER. ROSBORG ER IKKE BARE ET MODERNE UDDANNELSESSTED, DET ER OGSÅ EN FANTASTISK RAMME OM NOGLE AF DE VIGTIGSTE ÅR I DIT LIV...

ist r f K ings 22 S HU eld S 20 T m til AR 1. M

Rosborg Gymnasium & HF har ca. 1450 elever og 150 medarbejdere. Vi har 44 stx-klasser og 9 hf-klasser, høj faglighed og et fantastisk socialt liv. Vestre Engvej 61 · 7100 Vejle · Telefon 7583 2322 · www.rosborg-gym.dk 175x267_jumpannonce_rosborg.indd 1

06/07/2020 14.45


HTX

i r o e t r e d HT X blan e k s i t k a r p og opgaver

jle Tekniske e V å p X T H å d går i 2.g. p projekd e m e jd e b r a Jordan Milan t er vild med a n a H . også kan m n e iu g s a in n is v r Gymn e en, og at und d e h g li e k ir v ter fra rksted. foregå i et væ

Skoda, og for bilfirmaet e am nd kl lu re er st en Ø mmes. at lave Af Mona lærer og bedø ns klasse ved en ha l ti og es d er an ev il al afl Jordan M pgave, der sk I øjeblikket er , dnu en skoleo en l ti re m, siger Jordan ba ke ere den for de det bliver ik nt se æ pr og koda e den ind til S nt faktisk send re å . ts um al si al na sk Gym • Vi ud i virVejle Tekniske på g. 2 i r noget, der skal gå ve der la at l ti v får lo mheder. ev på skolen er ude i virkso at han som el on , rs dt fe pe l er ti t ls de ai m Han synes, re skal skrive ekan bruge sene for eksempel sikker på, jeg keligheden og g je er t de og r det, vi laver, tager ansvar fo vi at , jo r gø • Det r er ingeJordan. nelse. Hans fa an i livet, mener dd su om gd sin un t, at han e en HTX som også altid tænk lg an væ rd at Jo t e ig rl vd rden åbnet t natu tlig ha også, så egen på HTX har ve For ham var de t ie te il ar m st fa re ns væ ha r at flere i niør. Men efte niør, og det er nne sig til inge da ud le r. ul fø sk d også selv uligheder en r. Jeg han ser flere m ieretning efte sig for ham, så jeg valgt stud r ha elig t rk de vi så er , . Det design eget optaget af interesseret i m et et eg lse, ev m le t bl fø re r re ra væ ba d t er en er jeg • Jeg har alti ig til, men de og IT, og det m n e io at nn ik da un ud l m vi har også kom ikke, hvad jeg jeg ved endnu så , de en r Jordan. nd æ sp e mellem, sige lg væ t mere proat et eg sning og så de vi at jeg har m er nd eu vl ta ionel erne er han mellem tradit ne i værksted en er ng im ni T rk g. vi in el sn mlø r veks er med proble Han er glad fo everne arbejd el or hv , de re jektbase a. reelle cases. D også vild med arbejder med så og en vi m g, or da hv er er, tiske værksted r det samme hv i at vi ikke lave dt med de prak t, ke som at gå fe ig ik så jl k de is er kt er et t fa D s de • le og fø e, et D nd . af et svejse afveksle kan bruge meg sliber eller at gene er meget ed det samme uge en vinkel m br vi at i, r rd re fo læ og nogle dage et forskelligt, r sker så meg skole, fordi de nes Jordan. det, vi laver, sy , r nogle elever TX H m t godt være fo o de e n ka m t m de o en Ford lge HTX, m gå på HTX. ke svært at væ t et sejt valg at

r det ik kalder de For Jordan va som ligefrem n, se as L , og at man en rg Jø er alle sammen rd nø mener rektor er er ev er sig for res el , der interesser n fordom, at vo le de al r r fo ha e er gl i V no . fordi t ikke design og • Det gør jeg, ør. Sådan er de for eksempel ni så ge og in jo e iv er bl yd r at tilb kun går her fo idenskab, men atik og naturv em at m i, og teknol fag, siger han. andre kreative

18  FREMTIDSPARAT 2021/22


Rektor Jørgen Lassen og elev Jordan Miland.

FREMTIDSPARAT 2021/22 19


Der er dog også mange elever, som vælger at gå videre med en ingeniøruddannelse – omkring 40-50 procent, siger rektoren – men den anden halvdel tager alle mulige andre uddannelser. • HTX er den ungdomsuddannelse, der kvalificerer direkte til flest videregående uddannelser, siger han. Det faktum er det ikke alle forældre til afgangselever i grundskolen, der er klar over, mener gymnasierektoren, som oplever at blive mødt med en fordom om, at HTX ikke er en studentereksamen på lige fod med de øvrige. Den fordom kan Jordan godt genkende. • Da jeg fortalte min onkel, at jeg ville på HTX, var hans kommentar, at jeg jo så ikke ville få en rigtig gymnasial uddannelse, fortæller 2.g.-eleven. Han var også ude for, at nogle havde faste forestillinger om, hvad en HTX-elev er for en størrelse. • Nogle tror, at vi kun er sådan nogle nørdede typer, der sidder ved computeren hele dagen, drikker energidrik og aldrig taler med nogen, forklarer Jordan. Selv er han meget aktiv i sin fritid, hvor han bruger mange timer på at dyrke fitness, og det finder han fint tid til ved siden af skolearbejdet. • Det har overrasket mig, at det ikke er så hårdt, som jeg troede. Selvfølgelig skal man lave meget, men man kan altså godt få gode karakterer uden at skulle droppe hele det sociale liv, siger Jordan.

20  FREMTIDSPARAT 2021/22

Som en efterskole Vejle Tekniske Gymnasium (VTG) er med 400 elever den næststørste HTX i Region Syddanmark – kun Odense er større. Samtidig er VTG det lille gymnasium i Vejle, og det har betydning for nogle af eleverne, at det er en overskuelig skole midt i byen. • Min forgænger som rektor beskrev huset som en stor efterskole, og efter to år her kan jeg nikke genkendende til hans beskrivelse. Her er hyggeligt, synes Jørgen Lassen. Han har selv en fortid i det almene gymnasium og har set mange elever, der lader kammeraternes valg være afgørende for, hvor de selv ender. Også derfor mener han, det er modent at vælge HTX, fordi man så ikke nødvendigvis kommer til at fortsætte sammen med de gamle venner fra grundskolen. Jørgen Lassen håber på en udvikling, hvor flere unge vælger mere bevidst, hvilken ungdomsuddannelse, de vil tage. • Man skal for eksempel ikke vælge HTX for at slippe for oldtidskundskab eller fransk i det almene gymnasium. Vi vil gerne være et aktivt tilvalg for unge, som er interesseret i teknologi. Og dem bliver der virkelig brug for til nogle af de store udfordringer, vores samfund står overfor, siger rektoren.


HHX MERKANTIL STUDENTEREKSAMEN Hhx-uddannelsen er en 3-årig gymnasial uddannelse, hvor du især har fag indenfor økonomi og erhvervsforhold kombineret med sprog og andre almene fag. Du er selv med til at vælge nogle af dine fag, men der også er mange fag, som du skal have. Hhx er en internationalt orienteret uddannelse, og du arbejder med it i alle fag. Du kommer både til at arbejde selvstændigt og til at løse opgaver sammen med andre. Du kan starte efter 9. klasse, og uddannelsen varer tre år. Formålet med en hhx er, at du bagefter kan søge optagelse på en videregående uddannelse. På hhx-uddannelsen får du både undervisning i almene fag og i fag, der handler om virksomheders økonomi, afsætningsmuligheder og retslige forhold. Du lærer at gå i dybden med fagene, du lærer at tilegne dig ny viden, og du lærer at forholde dig kritisk til denne viden.

Fag som du skal have En hhx består af fag på tre niveauer, A, B og C, hvor A er det højeste niveau. Man skal have mindst fire fag på A-niveau, og der er også krav til, hvor mange fag du skal have i alt, og hvordan du kan sætte dem sammen. Nogle fag vælger du selv, men størstedelen af fagene er obligatoriske. Eksamener I hvert skoleår er der både mundtlige og skriftlige eksaminer. I løbet af uddannelsen skal du til mindst 10 prøver, der alle tæller med i dit samlede eksamensresultat. Nogle vil være obligatoriske, fx skriftlig dansk og økonomisk grundforløb, og andre vil blive udtrukket. Når du har bestået din hhx-eksamen, får du et samlet eksamensbevis, hvori dit gennemsnit står. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit.

Der vil være en del skriftlige opgaver i løbet af skoletiden, og du skal også regne med at skulle bruge meget tid på forberedelse og lektier.

Tlf. 7532 0722 www.grindstedlandbrugsskole.dk

FREMTIDSPARAT FREMTIDSPARAT 2021/22 2020 21 21


22  FREMTIDSPARAT 2021/22


campusvejle.dk

FREMTIDSPARAT 2021/22 23


FGU FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE FGU er en ny uddannelse, der forbereder dig på at gå i gang med en ungdomsuddannelse eller komme i job.

På de tre uddannelsesspor er der optagelse to gange om året, mens der er løbende optag på basisforløbet.

Den forberedende grunduddannelse (FGU) henvender sig til dig, der er under 25 år og endnu ikke er parat til at gå i gang med eller gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Det kan være af faglige, personlige eller sociale årsager.

Både på basisforløbet og uddannelsessporene kan du få undervisning på forskellige niveauer. Du kan altså begynde og afslutte på det niveau, der passer til dig.

Formålet med FGU er, at du efterfølgende kan fortsætte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller i job. FGU består af forskellige uddannelsesspor, som kan tilpasses dine behov og interesser. Om uddannelsen– skjul indhold Du kan tage den forberedende grunduddannelse på en FGU-skole i din kommune. Uddannelsen består af et introducerende basisforløb og tre uddannelsesspor, du kan vælge imellem. De tre uddannelsesspor er: almen grunduddannelse - agu produktionsgrunduddannelse - pgu erhvervsgrunduddannelse – egu

Vælg grønt – også når det gælder din uddannelse Hos JU er mulighederne mange. Du kan du fx blive: // Anlægsgartner // Gartner // Landmand // Jordbrugsmaskinfører // Dyrepasser // Skov- og Naturtekniker Du har mulighed for at bo på vores hyggelige skolehjem. JU ligger 10 km syd for Aarhus tæt på skov og strand.

24  FREMTIDSPARAT 2021/22

Det er ikke et krav, at du gennemfører FGU på en bestemt tid. Men som udgangspunkt kan du ikke gå på FGU mere end to år. Hvis du er i tvivl, om FGU er noget for dig, kan du starte i et afsøgningsforløb på op til 2 uger. Her kan du snuse til de forskellige fagområder og få vurderet dine kompetencer (fx tidligere skolegang, arbejde og kurser). Adgang og optagelse Du kan starte på FGU direkte efter 9. eller 10. klasse, hvis du fx er vurderet ikke-uddannelsesparat til en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Det skal ske efter aftale med din vejleder i kommunen og i samarbejde med dine forældre.


STU UNGDOMSUDDANNELSE FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) henvender sig til unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Uddannelsen henvender sig til unge under 25 år og indeholder undervisning på skole, praktisk træning og praktikophold i virksomheder eller institutioner. For at komme i gang skal man henvende sig til Den kommunale ungeindsats i bopælskommunen. Sammen med en vejleder bliver der lagt en uddannelsesplan for den unges forløb. Ungdomsuddannelsen indeholder både undervisning og praktiske aktiviteter, herunder praktikophold i virksomheder og institutioner. Den unge skal være under 25 år, når uddannelsen påbegyndes. Uddannelsen består af: En almen del, der indeholder fag om samfundsforhold, husholdning, økonomi og det at klare sig selv En specifikt målrettet del, der med udgangspunkt i interesser og evner indeholder undervisning i arbejdsmarkedsforhold

og træning i beskæftigelsesmæssige færdigheder Praktikophold i virksomheder og institutioner, der skal give den unge erfaring med arbejdsforhold og samarbejde på en arbejdsplads Uddannelsen indledes med et afklaringsforløb på op til 12 uger, hvor den unge sammen med en vejleder fra Den kommunale ungeindsats og sine forældre laver en uddannelsesplan for forløbet. Udgangspunktet er den unges ønsker og muligheder for fremtidig uddannelse og beskæftigelse. Uddannelsesplanen justeres efter behov og mindst en gang om året. I uddannelsesplanen kan indgå elementer af undervisning fra efterskoler, frie fagskoler, folkehøjskoler, produktionsskoler, erhvervsskoler, daghøjskoler og andre institutioner. Ved afslutningen af ungdomsuddannelsen udstedes et kompetencepapir, som indeholder en beskrivelse af de skole- og praktikforløb, den unge har deltaget i. Varighed: 3 år Adgangskrav: 9 års skolegang og under 25 år Økonomi: Gratis

Arbejde fr Projektgrupa 17 - 20 pe fra 19 - ? ??

F r e DA G

:

F*NDME GODT MAN HAR BUSSEN! Møde kl. 8

se - sove honsesMt i 14.00. kkel? Lo ED ! M TU R ER NE!! l Susan! T0S ips, gave ti Dyne, cLhCREME! !13! SO d klokken Afste

_

:

T ir s DAG

:

Skole fra 9.tem30atitilk1!5.45 Husk ! Ma Susan efter skole? Arbejde fra 17 - 20

To r s

G. r DA

..

Fredagsbar

_

8! ! N klokken A M øde n 16 . M ri klokke - 20 . F e fra 17 d Arbej DA G

- fri kl. 16

DA G

So n

_

Møde kl. : Historie a 8 - fri kl. 16 flyst - Y T Hvirsæhanneheller Mikkel AY! ! ar

FÅ REJSEFRIHED MED ET UNGDOMSKORT!

DA G

!

4 - 17 Arbejdee?1 ?? Træn til Huåskb: estilt den tid g F sk til tirsda Dan

Så er du godt kørende med bus og tog på hele Fyn! – til skolen, til sport, til kæresten, i biffen og til alt det andet! MAN

G: Ungdomskort.dk . Møde DklApå Læs mere om alle fordelene . Fri klok okken 8! ! ken Arbejde fr 16 a 17 - 20 FREMTIDSPARAT 2021/22 25


EUX Velfærd

Yasmin bliver student og SoSu-assistent på samme tid For Yasmin Shaterabadi er det en perfekt kombination at tage EUX Velfærd. Hun har både almindelige gymnasiefag og uddanner sig samtidig til SoSu-assistent. Bagefter vil hun læse videre inden for sundhedsvæsenet. Af Mona Østerlund Egentlig var Yasmin Shaterabadi begyndt på gymnasiet. Det var ligesom det naturlige valg for hende – en pige, der altid har været glad for de boglige fag i skolen, så hun har klaret sig godt og fået gode karakterer. Efter et par måneder på gymnasiet valgte hun alligevel at droppe ud. Det blev kedeligt og gav bare ikke mening for mig. Jeg kunne sagtens følge med, men syntes alligevel ikke, at fagene føltes relevante for mig. Jeg gik der bare, fordi jeg skulle have en ungdomsuddannelse, fortæller hun. Yasmin snakkede med en veninde, som var startet på EUX Velfærd og fortalte begejstret om kombinationen af at tage en studentereksamen og en SoSu-uddannelse på samme tid. Det lød interessant, syntes Yasmin, selv om hun aldrig havde hørt om det før. Men det endte med, at hun selv valgte at begynde på uddannelsen, der i alt tager fire år og syv måneder. Til gengæld har hun bagefter en uddannelse som social- og sundhedsassistent og en adgangsgivende studentereksamen, som hun kan bruge, når hun vil læse videre. Og hun har ikke fortrudt sit valg. Jeg har været glad for det lige siden. Det er helt perfekt for mig, siger Yasmin. Hun fremhæver for eksempel, at lærerne er gode til at vælge temaer, der er særligt relevante for eleverne. En litterær tekst i dansk kan for eksempel handle om en psykiatrisk afdeling, og i samfundsfag har de arbejdet med sommerens sygeplejestrejke. 19-årige Yasmin bor i Kolding med sin familie og går i skole i Vejle. Hendes klassekammerater er jævnaldrende med hende, og det er forskelligt fra den ordinære social- og sundhedsassistentuddannelse, hvor der kan være stor aldersforskel i en klasse.

Praktik har givet afklaring

I løbet af uddannelsen er der flere praktikforløb. Eleverne skal både i praktik i hjemmeplejen, på et plejehjem, et sygehus og i psykiatrien. Inden de kommer ud i de egentlige praktikforløb, er de i en kort læringspraktik – eller snusepraktik, som de kalder det – for lige at få en fornemmelse af, hvad det er, og så kan de forberede sig på det inden det egentlige forløb. For Yasmin har praktikkerne været lærerige på flere måder.

26  FREMTIDSPARAT 2021/22

Inden jeg begyndte på uddannelsen, var jeg overbevist om, at jeg skulle være sygeplejerske, og derfor passede det så godt med EUX Velfærd. Men efter at have været ude i praktik har jeg fundet ud af, at det ikke er sygeplejen, jeg brænder for. Jeg har megameget respekt for sygeplejerskernes arbejde og faglighed, men jeg skal bare ikke være det selv, siger Yasmin. Til gengæld har praktikkerne og uddannelsen givet hende indsigt i andre uddannelser som for eksempel farmakonom, farmaceut og biokemiker, og det er nogle af de uddannelser, hun overvejer i øjeblikket. Hvis Yasmin var fortsat på gymnasiet, er hun sikker på, hun ville være søgt ind på sygeplejeuddannelsen, så hun er glad for, at hun allerede nu gennem praktikkerne har fået afklaret, at det ikke er den vej, hun skal. Samtidig er der jo mange af mine klassekammerater, der er blevet bekræftet i, at de netop vil være sygeplejersker, fordi de har været ude i praktik, så det er virkelig godt at komme ud og opleve det i virkeligheden, synes Yasmin.

Partybus og sabbatår med god løn

For Yasmin er vekselvirkningen mellem praktik og skole god. Nogle gange kan det godt være lidt hårdt at komme ind i skolefagene igen efter en praktik, men efterhånden har hun lært sig nogle gode strategier. For eksempel skal man som EUX-elev være god til at tage notater, så de kan hjælpe efter en lang pause væk fra emnet. I februar 2023 er Yasmin færdig med sin EUX Velfærd, og hendes klasse har allerede bestemt, at det selvfølgelig skal fejres med studenterhue og en lun partybus i stedet for den åbne studentervogn – årstiden taget i betragtning. Derefter venter et sabbatår, hvor hun satser på at få et vikarjob som social- og sundhedsassistent på et plejehjem eller sygehus. Ja, det er da også en fordel, at jeg slipper for at få job på McDonald’s, men kan gå ud som assistent og tjene en god løn i mit sabbatår. Desuden vil det styrke mine kompetencer, inden jeg skal læse videre. Uanset, hvilken uddannelse, hun ender med at tage inden for sundhedsvæsenet, er hun sikker på, at hun vil have et godt forspring i mange fag, fordi hun har lært meget i løbet af sin EUX.


FAKTA FAKTA FAKTA

 EUX Velfærd tager fire år og syv måneder og er en kombination af en studentereksamen og en socialog sundhedsassistentuddannelse.  Med en EUX Velfærd kan man gå direkte ud i job som social- og sundhedsassistent på et sygehus, plejecenter, bosted, specialtilbud osv.  Man kan også søge ind på en videregående uddannelse som sygeplejerske, fysioterapeut, farmakonom, jordemoder eller læse fx psykologi, folkesundhedsvidenskab, idræt eller fødevare og ernæring.


EUD ERHVERVSUDDANNELSER En erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder i praktik. Du kan vælge mellem 102 uddannelser med over 300 trin eller specialer. Uddannelserne kan deles ind i følgende fire hovedområder: Omsorg, sundhed og pædagogik Kontor, handel og forretningsservice Fødevarer, jordbrug og oplevelser Teknologi, byggeri og transport Få en oversigt over erhvervsuddannelser inden for de 4 områder på ug.dk. Du kan begynde lige efter folkeskolen - eller senere. Vælg din alder og baggrund nedenfor og læs om, hvordan du kommer i gang. Efter endt uddannelse kan du søge job som faglært eller læse videre på en videregående uddannelse. Tager du

erhvervsuddannelsen med eux, får du en erhvervsfaglig studentereksamen. Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse - eller du begynder inden 1. september året efter, at du er gået ud af skolen - skal du normalt begynde på grundforløbets 1. del, der varer 20 uger (½ skoleår). Når du starter din erhvervsuddannelse med at tage 1. del af et grundforløb. Du vælger en af de fagretninger, som erhvervsskolen tilbyder inden for området, og dit første halve år på grundforløbet består af undervisning i fagretningen. En fagretning er et tema, der retter sig mod en gruppe af erhvervsuddannelser, som har noget fagligt tilfælles. Herefter vælger du et hovedforløb og fortsætter på grundforløbets 2. del, der også varer 20 uger. Når du har gennemført grundforløbets 2. del, starter du på uddannelsens hovedforløb.

Tag et kreativt år i Odense BO PÅ SKOLEN OG BLIV EN DEL AF ET KREATIVT FÆLLESSKAB SPILDESIGN & ANIMATION FASHION DESIGN KUNST & GRAFISK DESIGN INDUSTRIELT DESIGN LÆS MERE PÅ WWW.ODENSEDESIGNAKADEMI.DK

Ørstedsgade 28, 5000 Odense I info@odensedesignakademi.dk I +45 66 12 21 45

28  FREMTIDSPARAT 2021/22


EUX ERHVERVSFAGLIG STUDENT Med eux tager du både en erhvervsuddannelse og en gymnasial eksamen Du kombinerer din erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen og bliver faglært og student samtidig. Når du er færdig, er du erhvervsfaglig student og kan enten få job inden for dit fag eller søge ind på en videregående uddannelse. Som erhvervsfaglig student har du de samme muligheder for at læse videre som dem, der har taget en gymnasial uddannelse, herunder også på universitetet. Eux består af en erhvervsuddannelse, fx til gartner, kok, tandtekniker eller en af de andre uddannelser med eux, kombineret med en gymnasial eksamen. På eux skal du både have fag og undervisning, der hører til erhvervsuddannelsen, og fag på gymnasialt niveau. Du mister ikke noget fra erhvervsuddannelsen og bliver udlært på lige fod med elever uden eux. Men oven i får du en erhvervs-faglig studentereksamen, som udvider dine

muligheder for at videreuddanne dig. Videre efter eux Med eux tager du gymnasiale fag og niveauer, der omtrent svarer i omfang til en 2-årig gymnasial uddannelse. Du kan søge optagelse på videregående uddannelser på samme vilkår som personer med stx, hhx eller htx. Nogle videregående uddannelser ligger i naturlig forlængelse af din eux. Brug Adgangskortet til at se, hvilke uddannelser din eux-uddannelse giver direkte adgang til. Du har dog adgang til at søge ind på enhver videregående uddannelse, hvis du opfylder de specifikke adgangskrav om gymnasiale fag og niveauer. Du har også adgang til gymnasial supplering, hvis der kræves fag eller niveauer, du ikke har. Varighed Varigheden varierer fra uddannelse til uddannelse. Normalt vil en erhvervsuddannelse med eux være lidt længere end den tilsvarende erhvervsuddannelse uden eux.

VEJLE MED VILJE ...

Et samarbejde mellem SOSU-skolen i Vejle og Fredericia

ELEV

SOSU ELEVER I VEJLE KOMMUNE

I VEJLE KOMMUN E

Vejle Kommune ansætter årligt 58 social- og sundhedshjælper-elever(SSH) og 113 social- og sundhedsassistent-elever(SSA). i eget hjem, hvor du ser, hvordan rengøringen hos borgerne foregår.

• Som SOSU-elev i Vejle Kommune uddannes du til et job med mening. Du bliver en af hverdagens helte Vi uddanner til jobs, hvor to dage ikke er ens, og hvor dit engagement gør en forskel. Og ja, vi både griner, synger, tager i sommerhus, spiller skak, dyrker idræt, holder i hånd, giver knus og har sneboldkamp med borgerne. Kun fantasien sætter grænser.

• Som SSA-elev kommer du i praktik på et plejecenter, hvor borgeren bor; i distrikterne, hvor du besøger borgeren i eget hjem; og i socialpsykiatrien, hvor borgeren enten bor eller kommer på besøg, samt på en somatisk sygehusafdeling i Region Syddanmark.

• Som SSH-elev kommer du i praktik på et plejecenter, hvor borgeren bor på stedet, men du vil også møde borgere, der bor i eget hjem. I en hel uge kører du med ud til borgere

For begge uddannelser gælder det, at et veluddannet og engageret personale står klar til at tage imod dig som praktikant og vil støtte dig i din uddannelse.

Du får tilknyttet en praktikvejleder, som gennem uddannelsen støtter med råd og vejledning. Dit skoleforløb er på SOSU-skolen i Vejle eller Fredericia. Du får elevløn under din uddannelse som SOSU-elev. For at kunne søge en elevplads til SOSU-uddannelserne i Vejle skal du være i gang med eller have gennemført Grundforløb 1+2 på SOSU-retningen.

FREMTIDSPARAT 2021/22 29


Hvad er en studievalgsportfolio? I Danmark er det muligt at tage en international gymnasial uddannelse med enten engelsk-, fransk- eller tysksproget undervisning.

● Lærer at reflektere over sine kompetencer og potentialer og får kompetencer til at træffe valg på et godt og informeret grundlag.

Fra og med 8. klasse skal dit barn arbejde med at udfylde sin studievalgsportfolio

Dit barn skal bruge sin portfolio til at reflektere over sine egne uddannelsesønsker på baggrund af både sit kendskab til sig selv og sin viden og erfaringer med de ønskede uddannelser.Dit barns personlige studievalgsportfolio kan desuden bruges i den dialog, som du som forælder har med dit barn om valget af ungdomsuddannelse efter skolen.

Den personlige studievalgsportfolio er et led i den unges forberedelse til valget af ungdomsuddannelse efter 9. eller evt. 10. klasse, og den skal vedhæftes dit barns ansøgning til ungdomsuddannelse på optagelse.dk. Formålet med studievalgsportfolioen er: Arbejdet med portfolien er en del af en læringsproces, der skal støtte dit barn i valget og være med til at sikre, at han/ hun vælger ungdomsuddannelse på baggrund af grundige overvejelser. Formålet er, at den unge udvikler kompetencer til at vælge sin uddannelsesvej, bl.a. ● Lærer at opdage sine muligheder ● Lærer at samle og ordne sin viden og erfaring om uddannelse og job ● Lærer at forholde sig til, hvad der er vigtigt for netop ham/hende

Spar penge med et Ungdomskort og brug dem på noget COOOOOL Rejs alt det du vil lokalt til en fast lav pris – og til nedsat pris i resten af landet.

Læs mere på sydtrafik.dk/ung Bestil i god tid inden studiestart

30  FREMTIDSPARAT 2021/22

Studievalgsportfolioen skal sendes med ansøgningen til ungdomsuddannelse Når din søn/datter senest 1. marts i 9. klasse eller evt. i 10. klasse skal sende sin udfyldte uddannelsesplan som ansøgning til ungdomsuddannelse, skal hans/hendes personlige studievalgsportfolio vedhæftes uddannelsesplanen og sendes med. Det er dig som forælder, der har ansvaret for at sende ansøgningen. Der er ikke regler for, hvor meget der skal skrives i portfolioen, og studievalgsportfolien har ingen indflydelse på, om han/hun vil blive optaget, der hvor han/hun søger ind. Kilde: UddannelsesGuiden ug.dk


HVERT EFTERÅR INVITERER UU VEJLE TIL JUMP UDDANNELSESMESSE I SPEKTRUM DGI HUSET VEJLE

16. NOVEMBER 2022 BESØG JUMP – OG BLIV GODT AFKLARET! På JUMP kan elever fra 8., 9. og 10. klasse og deres forældre møde de gymnasiale ungdomsuddannelser, EUX (erhvervsgymnasial linje), efterskoler, high schools, sprogrejser, erhvervsskoler, 10. klasseskoler, produktionsskoler, SOSU, HF, søfart og landbrugsskoler. Messen tilbyder inspiration og afklaring. JUMP afholdes i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning i Vejle.

gang d a is t a r g r e r e D men! m o k l e v r e le l a og

Åbningstider: Onsdag den 16. november 2022 Kl. 8.15 – 18.30 Elev- og Forældreaften kl. 15.15 – 18.30

SPEKTRUM - DGI Huset Vejle

LÆS MERE PÅ JUMPNU.DK • FØLG OS PÅ FACEBOOK


HF for ordblinde Ordblindhed kan være en udfordring, når man skal gå i skole og studere. Det kan betyde, at nogle ordblinde vælger et lavere uddannelsesniveau, end de egentlig har lyst til – eller evner for - fordi de frygter at fx en hf eller en stx vil være for svær at gennemføre. Men med den rette støtte er der ingen grund til at vælge en gymnasial uddannelse fra, hvis det er den, man drømmer om.

Der findes en del støtte at hente, når man som ordblind vælger sin ungdomsuddannelse, men det er vigtigt at kende til mulighederne og at efterspørge støtten. De tre vigtigste støtteformer at kende til er, SPS, forlængelse af studietid og OBU (Ordblindeundervisning). Dette er ud over den almindelige mulighed for at benytte læse-stavestøtte og få forlænget tid til eksamen.

SPS – specialpædagogisk støtte Alle ungdomsuddannelser tilbyder SPS, som betyder specialpædagogisk støtte. For ordblinde består denne af gratis læse-staveteknologi (som programmer eller som computer med programmer), instruktionstimer og ikke mindst studiestøttetimer. Studiestøttetimer betyder, at skolen stiller en lærer til rådighed til at give individuel støtte til at strukturere sit studie. Det kan være på flere niveauer, både i forhold til at få styr på sit studieliv, men også til at få sat struktur på lektielæsning og

opgaveskrivning. Studiestøtte er ikke faglig støtte eller lektiehjælp, men en læsepædagogisk strukturbaseret støtte. Læs mere på www.spsu.dk

Forlænget studietid Hvis man har et handicap, som betyder, at man har brug for mere tid til at gennemføre sin ungdomsuddannelse, har man ret til at forlænge sit forløb med et år. Det betyder, at man fx kan tage gymnasiet på fire år og hf2 på tre år. Lov om de gymnasiale uddannelser, kapitel 9 §61 stk. 2. https://www. retsinformation.dk/eli/lta/2016/1716 Det er den enkelte skole, som afgør, om de kan tilbyde denne mulighed til den enkelte elev. Muligheden er et individuelt tilbud, men hvis der er nok elever på en skole, som kan få dette tilbud, må man gerne samle dem en klasse.

Ordblindeundervisning for voksne (OBU) OBU er et tilbud til voksne over 25, som er ordblinde. Man får undervisning af specialuddannede ordblindelærere på hold med max 6 kursister og OBU tilbydes på alle VUC’er samt hos andre aktører, typisk AOF eller sprogskoler.

Ribe Katedralskole Puggårdsgade 22 · Ribe · Tlf. 75 42 02 66

stx, htx, hhx, hf, eux, eud – TAG DIN UNGDOMSUDDANNELSE I RIBE – et godt sted at lære! www.ribekatedralskole.dk 32  FREMTIDSPARAT 2021/22


Hvis man går på en ungdomsuddannelse og er under 25 år, kan man dog også få adgang til OBU, hvis de almindelige læse-stavestøttende tilbud på uddannelsen ikke kan kompensere for de vanskeligheder man har. Læs mere på www. ordblindhed.dk

En særlig hf for ordblinde? Efterhånden udbyder flere VUC’er i DK særligt tilrettelagte hf-uddannelser for ordblinde, hvor man kombinerer disse tre støttemuligheder. VUC tilbyder nemlig både hf, OBU og SPS, så det er oplagt at kombinere alle tre muligheder, hvilket fx er mere vanskeligt på et gymnasium, der ikke må udbyde OBU. Der er dog ret stor forskel på tilbuddene hos de enkelte VUC’er. Nogle steder består støtten primært i den forlængede studietid og SPS, andre steder tilbyder også OBU i større eller mindre omfang og i et eller flere fag. Det er derfor en god idé at kontakte forskellige VUC’er for at finde ud af, hvad deres tilbud konkret indebærer, hvor lang erfaring de har med tilbuddet og hvor godt et ry det har på sociale medier. Det kan varmt anbefales at bede om at tale med nogle elever, som allerede deltager i tilbuddet for at høre, hvor godt det fungerer for dem. Marie Wolter Bertelsen Uddannelsesleder for ordblindeundervisning Hf og VUC Roskilde

Få en uddannelse med mange fremtidsmuligheder

Se mere på www.eucl.dk Kontakt skolen på tlf. 7920 1111

Hos EUC Lillebælt kan du uddanne dig til: • Kranfører • Procesoperatør • Togklargører • Guld- og sølvsmed Derudover har vi mange andre spændende uddannelser inden for Transport & Logistik og Industri & Håndværk. Du kan også tage en HTX eller EUX uddannelse hos os.

Fremtiden er din

Kontakt os gerne, så hjælper vi dig på vej.

Teknikervej 2 | 7000 Fredericia | Tlf. 7920 1111 info@eucl.dk | www.eucl.dk

FREMTIDSPARAT 2021/22 33


Et stjerneeksempel på et grønt skolevirksomhedssamarbejde - Maistic fra Løvens hule var det perfekte match

Sofie siger. ”Jeg synes, der mangler en dansk Greta Thunberg, som de unge kan spejle sig i. Og det skal ikke være en person, der synes, at vi skal strejke hver fredag, for så får vi fravær og kan ikke komme ind på en ungdomsuddannelse.” Også Sofia er optaget af klimadagsordenen og ved en del om plastik, fortæller hun. En enkelt gang har hun været ude at samle plastik, men vil hellere tegne plakater om emnet. Det har en større effekt, mener hun.

34  FREMTIDSPARAT 2021/22


Hanne er underviser og vil gerne give eleverne virkelighedstro og grønne opgaver. Sofie og Sofia er elever på valgfagsholdet og skal snart vælge uddannelse. Heidi fra virksomheden Maistic vil gerne i dialog med de unge, og kommunens playmaker Andreas har til opgave at bygge bro mellem skoletilbud og erhvervsliv. I Gladsaxe Kommune står taburetten robust og sikkert på fire ben, når det gælder succesfulde samarbejder om at styrke de unges fokus på erhvervsuddannelser. Vi er på GXU, Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskole. Lokalet er aflangt med vinduer ud til krogede æbletræer, og bordene ligner abstrakte kunstværker, skabt af elever gennem tiden, der gerne har måttet tegne uden for stregerne. Lokalet fungerer som værksted for de unge fra kommunens 10 folkeskoler, der har ønsket valgfaget grafisk design og illustration. To gange om året vælger udskolingselever sig ind på valgfag af en uges varighed og med eksterne undervisere. Grafisk designer og illustrator Hanne Louise Nielsen er en af underviserne. Hun har haft hold på GXU igennem en årrække og sidder klar til et fælles interview med to af pigerne fra sidste valgfag, Sofia og Sofie. De er 14 år og går i 9. klasse på Gladsaxe Skole. For en uge siden afleverede de sammen med deres holdkammerater fire bud på kampagne-plakater med budskabet Less plastic in this world. Modtageren var Heidi von Bülow fra virksomheden Maistic, der producerer plastfri husholdningsprodukter og emballage til 28 lande. Målgruppen var andre unge, og plakaterne skulle designes i Adobe Illustrator.

Løvens hule i Gladsaxe

Før Heidi fra Maistic holdt oplæg viste Hanne sine elever et klip fra tv-programmet ”Løvens hule” på DR 1. I klippet fik Heidi og ægtefællen Brian overbevist to af løverne om at investere 1.9 mio. kroner i deres virksomhed. Det var i februar 2020. Alle på valgfaget syntes, at det var sejt, at det var Maistic, der kom med opgaven. Sofie siger. ”At det var en ægte virksomhed betød, at vi tog det mere seriøst. Der var et formål med opgaven, og det var fedt at få lov til at designe budskaber om problemer med plastik.” Også holdkammeraten Sofia oplevede at blive en del af noget større. Hun siger. ”Det handlede ikke kun om ens eget forbrug, og hvordan man selv behandler verden i sin egen boble.” Begge piger bruger mange timer om dagen på at tegne. Sofia tegner for det meste mennesker, Sofie bruger meget af fritiden på at tegne designs og sy tøj. Deres underviser Hanne fortæller, hvordan hun igen og igen overraskes over niveauet af kreativitet hos eleverne.

Jeg oplever, at de har voldsomt nemt ved at få gode ideer. De får hurtigt noget fornuftigt og kreativt ned på papiret. Unge har vildt meget at byde på.

Emner som klima og miljø fylder i de unges bevidsthed. Det oplever Hanne, når hun underviser, og derfor er det væsentligt at skabe noget håndgribeligt som fx kampagneplakater om plastik. ”For mig er det vigtigt, at de unge møder voksne som Heidi, der viser, at de tager ansvar for klima og miljø og også handler på det. Der er lidt en fortælling om, at klimakampen er børnene og de unges, men det er os voksne, der har musklerne til at kunne skabe den nødvendige forandring.”

” FREMTIDSPARAT 2021/22 35


Også Heidi fra Maistic er imponeret over, hvad eleverne fik skabt på utrolig kort tid og i et grafisk program, som var helt nyt for dem. Det handlede om at kommunikere til egen målgruppe, og som hun forklarer det, så er eleverne jo netop de bedste til det. For hende er samarbejdet med skolen en oplagt mulighed for gensidig inspiration mellem erhvervsliv og elever. Maistic oplever, hvad der rører sig hos fremtidens forbrugere, og eleverne får indblik i erhvervslivet og de emner og problematikker, de kommer til at arbejde med i en verden med tiltagende krav om ansvarlighed. Heidi har flere gange hjulpet børn og unge med projekter som har fokus på mindre plast eller bioplast.

Unge skal tages alvorligt

”For mig handler bæredygtig fashion også om, at der fx ikke er brugt børnearbejde til mine materialer,” fortæller Sofie. Hun er sikker på, at hun vil uddanne sig inden for design, og at hun vil gøre verden til et bedre sted. Sofia fra samme klasse ved ikke helt, hvad hun vil, og det stresser hende. Hun siger. ”Mine lærere og forældre spørger mig tit, men der er mange i min klasse, der ikke ved, hvad de skal efter niende.” Sofia kunne godt tænke sig at få et mere enkelt overblik over alle uddannelser. Hun forklarer, at hun har prøvet at være med til et fremtids-arrangement, hvor der blev fortalt om de mange retninger, men bagefter glemte hun det hele igen. Hanne har undervist på valgfag i en årrække. Det var hende, der skabte kontakten til Maistic, og hun forklarer, at ideen med at få virksomheder med ombord også handler om at introducere forskellige typer grafiske arbejdsopgaver, så de unge, der kan være i

tvivl om, hvilken uddannelse de skal vælge, opdager, hvor bredt deres kreative evner kan bruges. Hun uddyber.

Ved at få stillet virkelighedstro opgaver, oplever eleverne, at der er arbejdspladser, der tager deres kreativitet seriøst. De unge bliver taget alvorligt.

Grøn erhvervsplaymaker i Gladsaxe

Som den første kommune i Danmark indarbejdede Gladsaxe Kommune i efteråret 2018 FN´s verdensmål som en del af deres kommunestrategi - Gladsaxestrategien. Erhvervsplaymaker Andreas Fatum, der oprindeligt er uddannet folkeskolelærer, er ansat til at styrke relationen mellem skoletilbud og erhvervsliv med afsæt i de 17 verdensmål. Han siger. ”Initiativet med Maistic er et stjerneeksempel på et samarbejde, som netop kobler elevernes produkter, skabt i det lukkede rum på skolen, til en virkelighed, hvor de vil kunne se sig selv senere i livet. At nogle af FN’s verdensmål tilmed blev spillet på banen, var et stort plus.”

HHX / EUD / EUX VARDE

Uddannelse i øjenhøjde Vi lægger stor vægt på, at hverdagen er præget af kvalitet, udvikling, gensidig respekt og masser af smil.

VARDE HANDELSSKOLE OG HANDELSGYMNASIUM - VARDEHS.DK 36  FREMTIDSPARAT 2021/22


Plakatdesign af Sofia Andreas forklarer, at det normalt er hans opgave at bygge bro mellem skole og erhvervsliv, men når en underviser selv finder en samarbejdspartner, bakker han 100 % op. Han forklarer. ”Sammen med elever og undervisere kan vi bidrage til nogle af FN´s verdensmål og skubbe yderligere til virksomhedernes bæredygtige udvikling. Samtidig er det min opgave at evaluere forløbet og se fremad. Maistic vil heldigvis gerne fortsætte relationen. Det er vi superglade for.”

Det skal give mening

Sofia har designet en plakat med overskriften ”Bund flasken, smag mikroplasten.” Sofie bruger ordlyden ”Bruh, vi spiser plastik. Det er ikke spor fantastisk.” Begge plakater kredser om budskabet, at vi alle sammen spiser, hvad der svarer til et dankort plastik om ugen, fordi der er plastik i stort set alt. En viden, pigerne fik gennem oplægget fra Maistic. De to sidste plakater illustrerer millioner af cigaretskodder og plastikflasker. Allerede dagen efter at Maistic modtog de fire kampagneplakater, fik eleverne feedback fra Heidi, og det skete med ord som: Super flot, jeg er imponeret og virkelig godt arbejde. Plakaterne blev efterfølgende delt på virksomhedens sociale medier. Erhvervsplaymaker Andreas siger, at han glæder sig til at bygge bro til endnu flere grønne og bæredygtige samarbejdspartnere, men også til virksomheder, der vægter andre elementer i verdensmålene og fx påtager sig en rolle i det lokale unge- og uddannelsesliv. Især der virksomheder som tager socialt ansvar og indgår i lokale partnerskaber. Han forklarer. ”FN’s verdensmål spænder vidt. De 17 overordnede mål er alle afgørende for, at vi får skabt en mere bæredygtig verden.”

Hent mere viden På Ditbarnsfremtid.dk er der podcast, film og artikler med unge, der er i gang med forskellige ungdomsuddannelser. Film, podcast og flere artikler er også overdraget til UVM, som har lagt materialet ind på læringsplatformen emu.dk https://emu.dk/grundskole/overgange/samtaler-om-uddannelse Podcast Lyt til podcastserien ”Hverdagens Klimahelte”, episoden ”Plast-fri fantastisk”, hvor journalist Lene Outzen Foghsgaard i tre dage var med i forløbet som flue på væggen. Hun interviewer både elever, underviser og Heidi fra Maistic. Find podcasten i iTunes, Spotify eller på Podimo.

FREMTIDSPARAT 2021/22 37


Kreative IT-uddannelser – faktuelt om uddannelserne Digital Media eller Webudvikler Digital Media Digital Media er en erhvervsuddannelse inden for multimedieområdet. Uddannelsen giver kompetencer inden for visualisering og 3D, som benyttes til film, computerspil, reklamer og arkitektur. Efter grundforløbet skal man specialisere sig, og her kan man enten vælge at blive multimedie integrator eller multimedie animator. Uddannelsen består af et grundforløb, der tages på en erhvervsskole og varer 20 eller 40 uger samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og skoleforløb. Hovedforløbet varer 2,5 år, hvor du er et år på skole og 1,5 år i praktik. Uddannelsens grundforløb udbydes flere steder i landet, men hovedforløbet udbydes kun på 3D College

38  FREMTIDSPARAT 2021/22

i Grenaa, som er en del af Viden Djurs. Du kan læse mere om uddannelsen på ug.dk og på hovedforløbsskolens hjemmeside. (indsæt knap med aktivt link) https://www.3dcollege.dk/3d-erhvervsuddannelsen/ Som færdiguddannet arbejder man enten i store eller små virksomheder i Danmark eller i udlandet. Medievirksomheder som DR og TV2, spiludviklere som IO Interactive eller ingeniørvirksomheden COWI er eksempler på oplagte arbejdspladser, men der er stigende efterspørgsel på folk som kan arbejde med animation, da mange web-kataloger som fx IKEA har brug for hjælp fra en multimedieanimator.

Webudvikler På uddannelsen til webudvikler lærer man at udvikle hjemmesider og apps til web. Man lærer at kode og programmere - og bliver ekspert i at lægge lyd, fotos, film og animationer på hjemmesider mv. Iværksætteri, e-handel og informationsteknologi er eksempler på fag, der er en integreret del af webudvikler uddannelsen. Som webudvikler samarbejder man typisk med professionelle mediefolk i private og offentlige virksomheder, på reklame- og webbureauer – eller man kan starte sit eget firma. Det tager 2 år og 3 måneder at blive webudvikler, men fordi det er en kvoteuddannelse, er der et begrænset antal pladser. Du kan læse mere om uddannelsen her

LÆS HER


ØNSKER DU AT ARBEJDE MED MENNESKER? Grundforløb 1 er det første trin i dit sammenhængende uddannelsesforløb. Du lærer og får erfaring med

Fakta om uddannelsen

• Grundforløbet er starten på en uddannelse til socialog sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, pædagogisk assistent eller EUX Velfærd. Det er her, du får et større kendskab til uddannelsen og fagområdet.

• Grundforløbet starter i august hvert år og varer 20 uger.

• Grundforløb 1 er for dig, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. • På grundforløb 1 kan du få afklaret dine ønsker til uddannelse, inden du starter på grundforløb 2.

Din uddannelse starter med et grundforløb

Ansøg via www.optagelse.dk Kontakt os på 79 211 200 eller læs mere på www.sosufvh.dk

• Uddannelsen udbydes både i Fredericia, Vejle, Horsens og Kolding. • Du vil opleve både klasseundervisning, gruppearbejde og selvstændigt arbejde. Der er også masser af motion og bevægelse lagt ind i undervisningen.


INVITATION ! Besøg forårsmessen for

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV I VEJLE ELLER KØGE

I samarbejde med:

KØGE

VEJLE

Den 7. april 2022 Spar Nord Arena

Den 4. maj 2022 SPEKTRUM DGI Huset

ÅBNINGSTIDER: Kl. 9.00 - 16.00

ELEV- OG FORÆLDREEFTERMIDDAG: Kl. 14.00 - 16.00 Ud i Fremtiden - bogen for unge

med særlige behov

MESSEN FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

–MESSE bogen N FOR for unge UNGEmed MED særlig SÆRLIGE e behov BEHOV

Forlage t KSI

ISBN 978-87-99 8440-0-5

Ud i Fremtid en - bogen for unge med særlige behov 2022

”Ud i fremtide n – bogen for unge med særlige hederne for uddanne lse behov” handler og beskæfti gelse funktion snedsæt om muligfor den store telser, der ikke gruppe unge for ungdoms har helt den med uddanne lser samme vifte som de fleste af mulighed har. er Det er meget vanskeli ge valg skæftige lse, der skal træffes om uddanne lse, bolig og senere også ældrene . Og beder er en jungle af den unge, som regel sammen med rundt i. af bestemm forelser og regler, man skal finde Gruppen af unge med særlige for at gennemf behov omfatter øre unge, der ikke krav på en 3-årig en ordinær ungdoms uddanne har særligt tilrettela lse. Disse unge mulighed gt ungdoms uddanne har et retslse – forkortet STU er hjørnest STU. enen ger derfor udgangs i uddanne lsen af unge med særlige behov. Bogen herunde r visitationpunkt i STU og gennemg taår uddanne lsen beslutni ng, justeringtil STU, den individu elle fra uddanne lsesplan alle vinkler, , koordine ring ningstim etallet , indstillin g, af uddanne lse på og botilbud , nelsen og kompete STU, afbrydel se og genoptag undervis else af ungdoms dannelse ssteder ncepapiret. Bogen har uddanet omfatten de for STU i hele register over landet. udSpørgsm ålet om med STU-forlø egen bolig bliver aktuelt bet. Bogen gennemg for mange unge register over i forbinde lse år de forskellig botilbud i hele e boforme r landet, især og har et i tilknytni ng til STU. Efter afsluttet STU skal den uddanne lse, unge videre andre ud i fremtide n, nogle i fortsat mer for beskæfti i beskæfti gelse. Bogen gennemg år de gelsesmu ligheder og omtaler virksomh forskellig for unge med funktion snedsæt e forvej ind på arbejdsm eder, der har særligt telser fokus på denne arkedet. gruppe unges Forbered ende Grundud dannelse unge på at gå - FGU - er en i gang med en uddanne lse er sammen sat ungdoms uddanne der forbered er af forskellig e kendte element lse eller komme i job. som har fået FGU ny struktur og rammer, og med er fra tidligere uddanne litet. lse, nye mulighed er for fleksibi”Ud i fremtide n – bogen for unge med særlige den unge og forældre ne, behov” er grundbo når perioden vet skal lægges gen for fra grundsko til rette. len og ind i voksenli -

Fra grundskole

2022

til voksenliv med

et handicap

Bogen for unge med særlige behov 2022

Bestil den på www.ua.dk

GRATIS ADGANG! Tilmeld jeres besøg på udifremtiden.dk


Staby Efterskole er helt fremme i skoene På Staby Efterskole kan du søge nye udfordringer og interesser mellem en lang række forskellige muligheder. Nu er der tilmed også padeltennis på vej.

FREMTIDSPARAT 2021/22 41


Nogen finder meget hurtigt frem til, hvilken efterskole de kunne tænke sig at gå på. Andre er ikke helt sikre og har brug for at overveje det nærmere. På Staby Efterskole er der plads til alle, næsten uanset hvad dine interesser er. Gennem tiden har efterskolen lagt en stærkere profil på både gymnastik, fodbold, kreative fag og boldspil generelt. Men det er slet ikke det eneste. Nu bliver padeltennis også en stor del af efterskolen. ”Vi kigger altid på, hvad tendenserne er”, siger forstander Anders Boll Mikkelsen. ”Vi interesser os for, hvad der rører sig. Vi har blandt andet set, at padeltennis er noget, der passer godt ind til vores elever.” Padeltennis er en ny sport, der på rekordtid har vundet indpas i Danmark. Bliv dygtigere og hav det sjovt på samme tid På Staby Efterskole er der mulighed for at blive dygtigere i skolen og have det sjovt på samme tid med blandt andet padeltennis. ”På vores efterskole er det boglige og det faglige vægtet meget højt. Desuden lægger vi vægt på, at man kan forbedre sig på de områder, man har interesse for, mens det også er vigtigt for os, at det er muligt at finde nye interesser såsom padeltennis”, fortæller Anders. Padeltennis er allerede populært på Staby Efterskole. ”Vi har lagt padeltennis ind om fredagen for vores 10. klasse elever. Her har de haft mulighed for at vælge tre gange at komme ud og spille padeltennis. Over halvdelen af dem havde valgt, at de gerne ville spille det. Det viser, at der er interesse for det”, siger Anders begejstret.

42  FREMTIDSPARAT 2021/22

Alle kan være med lige meget, hvor god man er Mange elever på Staby Efterskole har altså allerede prøvet at spille padeltennis. To af disse elever er Emilie Madsen og Julius Hansen, der begge er vilde med denne sport. For dem betyder det utrolig meget, at efterskolen er i gang med at sætte et større fokus på padeltennis. ”Hvis der var en efterskole uden padeltennis og en efterskole med padeltennis, så havde jeg helt klart valgt den efterskole, hvor der var padeltennis”, fortæller Julius. ”Alle kan være med lige meget, hvor god man er. Og så er man sammen med sine venner. Det er bare fedt at dyrke padeltennis, mens man er sammen med sine venner”. Emilie giver Julius ret og elsker, at sporten er så sjov og social på samme tid. ”Lige meget om man dyrker en masse sport eller ej, så kan man være med. Det er sjovt uanset, hvem man spiller padeltennis med”. Derfor er der ikke noget at sige til, at Staby Efterskole nu er i gang med at bygge en ny hal til formålet. Ny padeltennishal med tre baner indvies i februar Mange tænker måske, om det ikke er lidt vildt at bygge en padeltennishal. Men til det svarer Anders: ”Det tror jeg ikke. Vi bygger hallen så stor, at vi kan lave håndboldbaner eller lignende, hvis der er brug for det.” Hallen kommer til at indeholde tre padeltennisbaner, et opholdsrum samt to omklædningsrum med et til piger og et til drenge. Den nye hal er færdig i uge 8 og bliver indviet i februar 2022. Og det ser de to elever, Julius og Emilie, frem til. ”Jeg tror, at jeg vil spille så meget, jeg kan komme til det og har tid til, når den nye hal kommer.”, siger Julius. Emilie er lige


så glad ved tanken om den nye hal som Julius: ”Lige når jeg har tid til det, så vil jeg gå ned og spille, når hallen er klar”. Anders forklarer videre: ”Det virker til, at det er interessant for mange elever, og de kan blive gode til det. Det kan give succes og nogle gode oplevelser med padeltennis. Vi har allerede fået henvendelser på det fra elever på alle niveauer. Fra meget dygtige spillere, der vil høre mere om det, samt fra elever, der bare gerne vil prøve det. Og så er padeltennis et utrolig socialt spil”. Spil padeltennis hele ugen på Staby Efterskole Eleverne på efterskolen er ikke de eneste, der glæder sig til, at hallen står færdig. Forstanderen er også spændt på den dag, hvor hallen bliver indviet. ”Jeg er sikker på, at der vil være mange mennesker dernede, når først hallen er færdig. Det er en udbygning af de tilbud, vi allerede har. Jeg er overbevist om, at folk kommer til at hygge sig i hallen og med padeltennis, og det bliver rigtig godt, når der kommer tre baner. Vi glæder os, og det gør eleverne også.”, slutter Anders. Padeltennis kan vælges som både linjefag og valgfag på Staby Efterskole. Derudover findes det i 10Fredag.

LINJER: OUTDOOR & ADVENTURE KUNST & DESIGN TRIATLON VOLLEY ESPORT MUSIK

+

MASSER AF VALGFAG

Vesterbølle Efterskole / Sognevejen 300 / 9631 Gedsted / 98645380 / v-e.dk

FREMTIDSPARAT 2021/22 43


HTX TEKNISK STUDENTEREKSAMEN Htx-uddannelsen er en 3-årig gymnasial uddannelse, hvor der er fokus på tekniske og naturvidenskabelige fag kombineret med almene fag.

Du kan starte efter 9. klasse, og uddannelsen varer tre år. Formålet med en htx er, at du bagefter kan søge optagelse på en videregående uddannelse.

På det tekniske gymnasium får du både undervisning i almene fag og i fag, der handler om teknik, teknologi og kommunikation og it. Du lærer at gå i dybden med fagene, du lærer at tilegne dig ny viden, og du lærer at forholde dig kritisk til denne viden.

Fag som du skal have En htx består af fag på tre niveauer, A, B og C, hvor A er det højeste niveau. Du skal have mindst tre fag på A-niveau, og der vil være krav til, hvordan du kan sammensætte dine fag. Nogle fag vælger du selv, men størstedelen af fagene er obligatoriske.

Undervisningen i gymnasiet vil bestå af en del klasseundervisning, men der vil også være gruppe- og projektarbejde, hvor du/I arbejder selvstændigt med større opgaver. Særligt for undervisningen på htx er, at du får lejlighed til at afprøve en del af den teoretiske undervisning i værksteder og laboratorier. Der vil være en del skriftlige opgaver i løbet af skoletiden, og du skal også regne med at skulle bruge meget tid på forberedelse og lektier.

Flyt dig helt vildt!

Eksamen I hvert skoleår er der både mundtlige og skriftlige eksaminer. I løbet af uddannelsen skal du til mindst 10 prøver, der alle tæller med i dit samlede eksamensresultat. Nogle vil være obligatoriske, fx skriftlig dansk og produktudvikling, og andre vil blive udtrukket. Når du har bestået din htx-eksamen, får du et samlet eksamensbevis, hvori dit gennemsnit står. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit.

- Fællesskab skaber stærk Faglighed • Høj faglig løfteevne • Fællesskab på tværs af klasser og årgange • Fleksibilitet i sammensætningen af studieretninger • God lærerkontakt og stor elevindflydelse

Bliv klar til

HTX, HHX, EUX, STX og HF! Byg dit eget skema og vælg op til tre linjer: IT & Tech + eSport * Musik * Kunst Forfatter * Teater & Musical To rejser + over 30 fede valgfag Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole www.vge.dk

44  FREMTIDSPARAT 2021/22

Kirkevej 20 7160 Tørring Tlf. 75 80 18 44 adm@toerring-gym.dk


Lidt mere på hjerte

Idræt i en studieretning – kun på AGS

Eneste STX-gymnasium i Sønderjylland, der har studieretning med idræt

Byens rareste gymnasium

- plads til alle, tid til den enkelte – og byens bedste fester

Alssundgymnasiet Sønderborg Grundtvigs Allé 86 6400 Sønderborg

Science i verdensklasse og eget observatorium - et af Danmarks bedste sciencegymnasier, både for talenter og nybegyndere

Kom ud og oplev verden

Hyttetur, studietur OG sprogrejse for alle elever

Læs mere om os på: www.ags.dk facebook.com/alssundgymnasiet Instagram: #6400ags Snapchat: ags6400


Få vejledning til videregående uddannelse hos Studievalg Der findes syv studievalgcentre i Danmark, hvor du kan få hjælp til dit valg af videregående uddannelse. Her kan du få vejledning ansigt til ansigt om dit valg af videregående uddannelse?

På www.studievalg.dk kan du finde det nærmeste Studievalg-center for dig.

I Studievalg kan du møde en vejleder, som: du kan sparre med i forhold til at vælge videregående uddannelse og karriere har styr på reglerne i forhold til videregående uddannelse (ansøgning, kvote 1 og kvote 2, SU, gymnasial supplering mv.) du kan vende dine tanker om efter- og videreuddannelse med Studievalgscentrene er uafhængige af uddannelsesinstitutioner og vejleder om videregående uddannelse i hele Danmark, uanset hvilket center du opsøger.

Region Syddanmark: Studievalg Danmark - Center Fyn Amfipladsen 6, 1. sal (Studenterhuset) 5000 Odense C E-mail: fyn@studievalg.dk

Vejledningen hos Studievalg tager udgangspunkt i dine interesser, personlige og faglige forudsætninger og dine ønsker for fremtiden.

46  FREMTIDSPARAT 2021/22

Studievalg Danmark - Center Sydjylland Dyrehavevej 116 6000 Kolding sydjylland@studievalg.dk Studievalgs hovednummer: 3333 2000


soffesophie 5t soffesophie Lige nu

FAR HAR LAGT EN DEJ

soffesophie 2t

soffesophie 4t

Svar til soffesophie...

SES VED BÅLET

Svar til soffesophie...

Svar til soffesophie...

UN GDO MSKOR T ET ER Svar til soffesophie...

Fri rejse i dit område. Halv pris med bus og 25% rabat med tog i resten af Danmark.

Vejle

Billund Varde

ØST

Vejen Esbjerg

Kolding

Haderslev

VEST

SYD

Tønder Aabenraa

Sønderborg

Sydtrafiks områder


HVERT EFTERÅR INVITERER UU VEJLE TIL JUMP UDDANNELSESMESSE I SPEKTRUM DGI HUSET VEJLE

16. NOVEMBER 2022 BESØG JUMP – OG BLIV GODT AFKLARET! På JUMP kan elever fra 8., 9. og 10. klasse og deres forældre møde de gymnasiale ungdomsuddannelser, EUX (erhvervsgymnasial linje), efterskoler, high schools, sprogrejser, erhvervsskoler, 10. klasseskoler, produktionsskoler, SOSU, HF, søfart og landbrugsskoler. Messen tilbyder inspiration og afklaring. JUMP afholdes i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning i Vejle.

gang d a is t a r g r e r e D men! m o k l e v r e le l a og

Åbningstider: Onsdag den 16. november 2022 Kl. 8.15 – 18.30 Elev- og Forældreaften kl. 15.15 – 18.30

SPEKTRUM - DGI Huset Vejle

LÆS MERE PÅ JUMPNU.DK • FØLG OS PÅ FACEBOOK


Ungdoms- & Erhvervsuddannelser Region Syddanmark ASSENS KOMMUNE

HADERSLEV KOMMUNE

FREDERICIA KOMMUNE

Handelsgymnasiet Vestfyn

EUC Lillebælt

5620 Glamsbjerg 6471 1622 · vestfyns@vestfyns.dk www.vestfyns.dk

7000 Fredericia 7920 1111 · info@eucl.dk www.eucl.dk

SE A NNO NCE S ID E 8

SE A NNO NCE S ID E 33

EUC Syd 6100 Haderslev 7412 4242 · eucsyd@eucsyd.dk www.eucsyd.dk

SE A NNO NCE S ID E 9

Fredericia Gymnasium

Haderslev Handelsskole

5620 Glamsbjerg 6265 6680 · glamsbjerg@vucfyn.dk www.vucfyn.dk

7000 Fredericia 7592 0688 · adm@fredericia-gym.dk www.fredericia-gym.dk

6100 Haderslev 7452 1250 · info@hhs.dk www.hhs.dk

Vestfyns Gymnasium

VUC Fredericia

Haderslev Katedralskole

5620 Glamsbjerg 6372 7400 · adm@vestfyns-gym.dk www.vestfyns-gym.dk

7000 Fredericia 7224 2092 · ibc@ibc.dk www.ibc.dk

6100 Haderslev 7452 2721 · adm@haderslev-gym.dk www.haderslev-gym.dk

HF & VUC FYN Glamsbjerg

ESBJERG KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

Esbjerg Gymnasium

Faaborg Gymnasium

6705 Esbjerg Ø 7514 1300 · esbjerg.gymnasium@egonline.dk www.egonline.dk

5600 Faaborg 6261 8910 · post@faaborg-gym.dk www.faaborg-gym.dk

Handelsgymnasiet Ribe

HF & VUC FYN Faaborg

6760 Ribe 7688 2100 · kontakt@handelsgymnasietribe.dk www.handelsgymnasietribe.dk

5600 Faaborg 6265 6633 · faaborg@vucfyn.dk www.vucfyn.dk

Kjærgård Landbrugsskole

Midtfyns Gymnasium

6740 Bramming 7517 2900 · kjls@kjls.dk www.kjls.dk

5750 Ringe 6262 2577 · post@midtfyns-gym.dk www.midtfyns-gym.dk

Ribe Katedralskole

SE A NNO NCE S ID E 32

6760 Ribe 7542 0266 · rk@ribekatedralskole.dk www.ribekatedralskole.dk

Rybners 6700 Esbjerg 7613 3333 · info@rybners.dk www.rybners.dk

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg 6715 Esbjerg N 7610 6010 · post@sosuesbjerg.dk www.sosuesbjerg.dk

VUC Vest 6700 Esbjerg 7612 1720 · esbjerg@vucvest.dk www.vucvest.dk

SE A NNO NCE S ID E 8

Studenterkurset og Kostskolen i Sønderjylland 6520 Toftlund 7483 2062 · stuk@stuk.dk www.stuk.dk

VUC Syd - Gram 6510 Gram 7361 3333 · post@vucsyd.dk www.vucsyd.dk

VUC Syd - Haderslev 6100 Haderslev 7361 3333 · post@vucsyd.dk www.vucsyd.dk

KOLDING KOMMUNE HANSENBERG 6000 Kolding 7932 0100 · hansenberg@hansenberg.dk www.hansenberg.dk

IBC International Business College 6000 Kolding 7224 1600 · ibc@ibc.dk www.ibc.dk

Kolding HF og VUC

SE A NNO NCE S ID E 14

6000 Kolding 7633 6800 · post@koldinghfogvuc.dk www.koldinghfogvuc.dk

Munkensdam Gymnasium 6000 Kolding 7660 3060 · munkensdam@munkensdam.dk www.munkensdam.dk

SOSU Fredericia-Vejle-Horsens 6000 Kolding 7921 1200 · sos@sosufvh.dk www.sosufvh.dk

SE A NNO NCE S ID E 39

FREMTIDSPARAT 2021/22 49


LANGELANDS KOMMUNE HF & VUC FYN Langeland

ODENSE KOMMUNE SE A NNO NCE S ID E 8

5900 Rudkøbing 6265 6622 · langeland@vucfyn.dk www.vucfyn.dk

MIDDELFART KOMMUNE HF & VUC FYN Middelfart

SE A NNO NCE S ID E 8

5500 Middelfart 6265 6690 · middelfart@vucfyn.dk www.vucfyn.dk

Middelfart Gymnasium og HF-Kursus 5500 Middelfart 6441 2272 · mail@middelfart-gym.dk www.middelfart-gym.dk

Social- og Sundhedsskolen Fyn 5500 Middelfart 6310 2700 · middelfart@sosufyn.dk www.sosufyn.dk

NORDFYNS KOMMUNE HF & VUC FYN Søndersø 5471 Søndersø 6265 6540 · sonderso@vucfyn.dk www.vucfyn.dk

SE A NNO NCE S ID E 8

Nordfyns Gymnasium 5471 Søndersø 6489 2210 · post@nordfyns-gym.dk www.nordfyns-gym.dk

NYBORG KOMMUNE HF & VUC FYN Nyborg 5800 Nyborg 6265 6660 · nyborg@vucfyn.dk www.vucfyn.dk

Fyns HF-Kursus 5100 Odense C 6265 6580 · fynshf@vucfyn.dk www.vucfyn.dk

SVENDBORG KOMMUNE SE A NNO NCE S ID E 8

Nyborg Gymnasium 5800 Nyborg 6531 0217 · post@nyborg-gym.dk www.nyborg-gym.dk

SE A NNO NCE S ID E 8

5700 Svendborg 6265 6600 · svendborg@vucfyn.dk www.vucfyn.dk

Kold College

Oure Gymnasium

5260 Odense S 6313 2043 · koldcollege@koldcollege.dk www.koldcollege.dk

5883 Oure 6238 3838 · okg@oure.dk www.oure.dk

Mulernes Legatskole

Social- og Sundhedsskolen Fyn

5240 Odense Nø 6610 2642 · mail@mulerne-gym.dk www.mulerne-gym.dk

5700 Svendborg 6310 2700 · svendborg@sosufyn.dk www.sosufyn.dk

Odense Katedralskole

Svendborg Erhvervsskole

5000 Odense C 6612 2240 · post@odensekatedralskole.dk www.odensekatedralskole.dk

5700 Svendborg 7222 5700 · mail@svend-es.dk www.svend-es.dk

Sct. Knuds Gymnasium

Svendborg Gymnasium

5230 Odense M 6311 5660 · mail@sctknud-gym.dk www.sctknud-gym.dk

5700 Svendborg 6321 3141 · post@svendborg-gym.dk www.svendborg-gym.dk

Social- og Sundhedsskolen Fyn

Svendborg Søfartsskole

5000 Odense C 6310 2700 · sosufyn@sosufyn.dk www.sosufyn.dk

5700 Svendborg 6221 0484 · info@svesoef.dk www.svesoef.dk

Syddansk Erhvervsskole 5220 Odense Sø 7010 9900 · sde@sde.dk www.sde.dk

Odense Tekniske Gymnasium SE A NNO NCE S ID E 8

HF & VUC FYN Svendborg

5230 Odense M 7010 9900 · sde@sde.dk www.sde.dk

TietgenSkolen 5200 Odense V 6545 2500 · ts@tietgen.dk www.tietgen.dk

TietgenSkolen

SØNDERBORG KOMMUNE Alssundgymnasiet Sønderborg 6400 Sønderborg 7442 0501 · ags@ags.dk www.ags.dk

SE A NNO NCE S ID E 45

Business College Syd - Mommark Handelskostskole 6470 Sydals 7342 5525 · bcsyd@bcsyd.dk www.bcsyd.dk

Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS

5210 Odense Nv 6645 2001 · ts@tietgen.dk www.tietgen.dk

6400 Sønderborg 7342 5525 · bcsyd@bcsyd.dk www.bcsyd.dk

TietgenSkolen

EUC Syd

5000 Odense C 6545 2500 · tkc@tietgen.dk www.tietgen.dk

6400 Sønderborg 7412 4242 · eucsyd@eucsyd.dk www.eucsyd.dk

Tornbjerg Gymnasium

Gråsten Landbrugsskole

5220 Odense Sø 6615 7102 · kontor@tornbjerg-gym.dk www.tornbjerg-gym.dk

SE A NNO NCE S ID E 15

SE A NNO NCE S ID E 9

6300 Gråsten 7465 1024 · gl@gl.dk www.gl.dk

Social- og Sundhedsskolen Syd 6400 Sønderborg 7333 4300 · sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk

Sønderborg Statsskole 6400 Sønderborg 7442 3427 · post@statsskolen.dk www.statsskolen.dk 50  FREMTIDSPARAT 2021/22


VUC Syd- Sønderborg afdeling 6400 Sønderborg 7361 3333 · post@vucsyd.dk www.vucsyd.dk

Vejen Business College 6600 Vejen 7536 1311 · vejenbc@vejenbc.dk www.vejenbc.dk

TØNDER KOMMUNE EUC Syd 6270 Tønder 7412 4242 · eucsyd@eucsyd.dk www.eucsyd.dk

SE A NNO NCE S ID E 9

Social- og Sundhedsskolen Syd 6270 Tønder 7333 4300 · sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk

6270 Tønder 7472 1028 · tghf@toender-gym.dk www.toender-gym.dk

Tønder Handelsskole 6270 Tønder 7373 4080 · toha@toha.dk www.toha.dk

VUC Vest

Campus Vejle – Handelsgymnasiet & HF SE A NNO NC S ID E 2 2 E -2 3

Varde Gymnasium

SE A NNO NCE S ID E 36

7200 Grindsted 7532 3100 · grindstedgym@grindstedgym.dk www.grindstedgym.dk

7200 Grindsted 7532 0722 · grindls@grindls.dk www.grindls.dk

Rosborg Gymnasium & HF

SE A NNO NCE S ID E 21

SE A NNO NCE S ID E 17

7100 Vejle 7583 2322 · rosborg@rosborg-gym.dk www.rosborg-gym.dk

Rødkilde Gymnasium

SE A NNO NCE S ID E 4

7100 Vejle 7582 0488 · adm@roedkilde-gym.dk www.roedkilde-gym.dk

SOSU Fredericia-Vejle-Horsens 7100 Vejle 7921 1200 · sos@sosufvh.dk www.sosufvh.dk

HF & VUC FYN Ærø 5960 Marstal 6265 6590 · aeroe@vucfyn.dk www.vucfyn.dk

SE A NNO NCE S ID E 4

AABENRAA KOMMUNE Deutsches Gymnasium Für Nordschleswig

EUC Syd

Grindsted Gymnasium & HF

Grindsted Landbrugsskole

ÆRØ KOMMUNE

6200 Aabenraa 7462 2636 · rektor@deutschesgym.dk www.deutschesgym.dk

7200 Grindsted 7532 1300 · box@eggrindsted.dk www.eggrindsted.dk

6800 Varde 7522 1611 · post@vardegymnasium.dk www.vardegymnasium.dk

7323 Give 7971 5000 · info@campusvejle.dk www.campusvejle.dk

7200 Grindsted 7612 1740 · grindsted@vucvest.dk www.vucvest.dk

VEJLE KOMMUNE 7100 Vejle 7216 2616 info@campusvejle.dk www.campusvejle.dk

VUC Vejle

VUC Vest

Erhvervsgymnasiet Grindsted

VARDE KOMMUNE

6800 Varde 7612 1730 · varde@vucvest.dk www.vucvest.dk

6600 Vejen 7536 3277 · vg@vejengymnasium.dk www.vejengymnasium.dk

SE A NNO NC S ID E 2 2 E 7100 Vejle -2 3 7216 2616 · info@campusvejle.dk www.campusvejle.dk

6270 Tønder 7361 3333 · post@vucsyd.dk www.vucsyd.dk

VUC Vest

SE A NNO NCE S ID E 16

Campus Vejle EUD & EUX

VUC Syd - Tønder afdeling

6800 Varde 7522 2322 · vardehs@vardehs.dk www.vardehs.dk

SE A NNO NCE S ID E 4 4

6600 Vejen 7612 1750 · vejen@vucvest.dk www.vucvest.dk

Tønder Gymnasium

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium

Vejen Gymnasium og HF

SE A NNO NCE S ID E 24 7160 Tørring 7580 1844 · adm@toerring-gym.dk www.toerring-gym.dk SE A NNO NCE S ID E 2 Vejle Tekniske Gymnasium 7100 Vejle 642 6229 · vtg@sde.dk www.vtg.dk

Tørring Gymnasium

VEJEN KOMMUNE

SE A NNO NCE S ID E 39

6200 Aabenraa 7412 4242 · eucsyd@eucsyd.dk www.eucsyd.dk

SE A NNO NCE S ID E 9

IBC International Business College 6200 Aabenraa 7224 1600 · ibc@ibc.dk www.ibc.dk

Social- og Sundhedsskolen Syd 6200 Aabenraa 7333 4300 · sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk

VUC Syd - Aabenraa afdeling 6200 Aabenraa 7361 3333 · post@vucsyd.dk www.vucsyd.dk

Aabenraa Statsskole 6200 Aabenraa 7462 2311 · aabenraa@statsskole.dk www.statsskole.dk

FREMTIDSPARAT 2021/22 51


INVITATION ! Besøg forårsmessen for

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV I VEJLE ELLER KØGE

I samarbejde med:

KØGE

VEJLE

Den 7. april 2022 Spar Nord Arena

Den 4. maj 2022 SPEKTRUM DGI Huset

ÅBNINGSTIDER: Kl. 9.00 - 16.00

ELEV- OG FORÆLDREEFTERMIDDAG: Kl. 14.00 - 16.00 Ud i Fremtiden - bogen for unge

med særlige behov

MESSEN FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

–MESSE bogen N FOR for unge UNGEmed MED særlig SÆRLIGE e behov BEHOV

Forlage t KSI

ISBN 978-87-99 8440-0-5

Ud i Fremtid en - bogen for unge med særlige behov 2022

”Ud i fremtide n – bogen for unge med særlige hederne for uddanne lse behov” handler og beskæfti gelse funktion snedsæt om muligfor den store telser, der ikke gruppe unge for ungdoms har helt den med uddanne lser samme vifte som de fleste af mulighed har. er Det er meget vanskeli ge valg skæftige lse, der skal træffes om uddanne lse, bolig og senere også ældrene . Og beder er en jungle af den unge, som regel sammen med rundt i. af bestemm forelser og regler, man skal finde Gruppen af unge med særlige for at gennemf behov omfatter øre unge, der ikke krav på en 3-årig en ordinær ungdoms uddanne har særligt tilrettela lse. Disse unge mulighed gt ungdoms uddanne har et retslse – forkortet STU er hjørnest STU. enen ger derfor udgangs i uddanne lsen af unge med særlige behov. Bogen herunde r visitationpunkt i STU og gennemg taår uddanne lsen beslutni ng, justeringtil STU, den individu elle fra uddanne lsesplan alle vinkler, , koordine ring ningstim etallet , indstillin g, af uddanne lse på og botilbud , nelsen og kompete STU, afbrydel se og genoptag undervis else af ungdoms dannelse ssteder ncepapiret. Bogen har uddanet omfatten de for STU i hele register over landet. udSpørgsm ålet om med STU-forlø egen bolig bliver aktuelt bet. Bogen gennemg for mange unge register over i forbinde lse år de forskellig botilbud i hele e boforme r landet, især og har et i tilknytni ng til STU. Efter afsluttet STU skal den uddanne lse, unge videre andre ud i fremtide n, nogle i fortsat mer for beskæfti i beskæfti gelse. Bogen gennemg år de gelsesmu ligheder og omtaler virksomh forskellig for unge med funktion snedsæt e forvej ind på arbejdsm eder, der har særligt telser fokus på denne arkedet. gruppe unges Forbered ende Grundud dannelse unge på at gå - FGU - er en i gang med en uddanne lse er sammen sat ungdoms uddanne der forbered er af forskellig e kendte element lse eller komme i job. som har fået FGU ny struktur og rammer, og med er fra tidligere uddanne litet. lse, nye mulighed er for fleksibi”Ud i fremtide n – bogen for unge med særlige den unge og forældre ne, behov” er grundbo når perioden vet skal lægges gen for fra grundsko til rette. len og ind i voksenli -

Fra grundskole

2022

til voksenliv med

et handicap

Bogen for unge med særlige behov 2022

Bestil den på www.ua.dk

GRATIS ADGANG! Tilmeld jeres besøg på udifremtiden.dk


Efterskoler, FGU - Forberedende grunduddannelse og frie fagskoler Region Syddanmark ASSENS KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FGU FYN

Bernstorffsminde Efterskole

5620 Glamsbjerg Tel. 64 47 25 70 - assens@fgufyn.dk www.fgufyn.dk

5600 Faaborg Tlf. 6265 1229 · info@berns.dk www.berns.dk

Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Broby Fri- og Efterskole

5620 Glamsbjerg Tlf. 6472 1030 · kontor@gfeskole.dk www.gfeskole.dk

5672 Broby Tlf. 6263 1458 · info@brobysportsefterskole.dk www.brobysportsefterskole.dk

Glamsdalens Idrætsefterskole

Faaborgegnens Efterskole

5620 Glamsbjerg Tlf. 6472 3660 · gie@glamsdalen.dk www.glamsdalen.dk

5600 Faaborg Tlf. 6261 2662 · kontor@faae.dk www.faae.dk

Haarby Efterskole

FGU Syd- og Midtfyn

5683 Haarby Tlf. 6473 3310 · he@haarbyefterskole.dk www.haarbyefterskole.dk

Tommerup Efterskole 5690 Tommerup Tlf. 6476 1012 post@tommerup-efterskole.dk www.tommerup-efterskole.dk

Vestfyns Efterskole 5690 Tommerup Tlf. 6476 3113 · ve@vestfynsefterskole.dk www.vestfynsefterskole.dk

ESBJERG KOMMUNE Bieringhus Efterskole 6705 Esbjerg Ø Tlf. 7512 1644 · info@bieringhus.dk www.bieringhus.dk

Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole 6740 Bramming Tlf. 7517 3833 · be@bramming-efterskole.dk www.bramming-efterskole.dk

FGU VEST 6700 Esbjerg Tel. 2065 0009 - fguvest@fguvest.dk www.fguvest.dk

FGU VEST 6760 Ribe Tel. 7541 1611 - fguvest@fguvest.dk www.fguvest.dk

Sydvestjyllands Efterskole 6740 Bramming Tlf. 7517 4299 · se@s-e.dk www.s-e.dk

FREDERICIA KOMMUNE FGU Trekanten 7000 Fredericia Tel. 7922 2200 - info@fgutrekanten.dk wwwfgutrekanten.dk

5600 Faaborg Tel. 6261 9105 www.gusydogmidtfyn.dk

Hjemly Fri- og Idrætsefterskole 5750 Ringe Tlf. 6264 1024 · hjemly@hjemly.dk www.hjemly.dk

Korinth Efterskole 5600 Faaborg Tlf. 6265 1067 · kontor@korinth-efterskole.dk www.korinth-efterskole.dk

Ollerup Efterskole 5762 Vester Skerninge Tlf. 6224 2419 · mail@ollemus.dk www.ollemus.dk

Ringe Fri- og Efterskole 5750 Ringe Tlf. 6262 1368 · rfe@rfe.dk www.rfe.dk

Ryslinge Efterskole 5856 Ryslinge Tlf. 6267 1020 · mail@ryslinge-efterskole.dk www.ryslinge-efterskole.dk

Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole 5792 Årslev Tlf. 6599 1144 · kontor@1858.dk www.1858.dk

HADERSLEV KOMMUNE Agerskov Ungdomsskole 6534 Agerskov Tlf. 7483 3315 · info@agerskovungdomsskole.dk www.agerskovungdomsskole.dk

FGU Sønderjylland 6100 Haderslev Tlf. 7213 7000 - fgusyd@fgusyd.dk fgu-sonderjylland.dk/

Gram Efterskole 6510 Gram Tlf. 7482 0482 · kontor@gram-efterskole.dk www.gram-efterskole.dk

Hoptrup Efterskole 6100 Haderslev Tlf. 7457 1014 · mail@hoptrupefterskole.dk www.hoptrupefterskole.dk

Rødding Fri Fag- og Efterskole 6630 Rødding Tlf. 7484 2500 · mail@rffs.dk www.rffs.dk

Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole 6500 Vojens Tlf. 7454 1129 · vgie@vgie.dk www.vgie.dk

KERTEMINDE KOMMUNE Kerteminde Efterskole 5300 Kerteminde Tlf. 6532 1775 · kontor@keef.dk www.keef.dk

FGU FYN 5300 Kerteminde Tel. 6532 4600 - kerteminde@fgufyn.dk www.fgufyn.dk

KOLDING KOMMUNE Design- & Idrætsefterskolen Skamling 6093 Sjølund Tlf. 7557 4026 · kontor@skamling.dk www.skamling.dk

Efterskolen Kildevæld 6000 Kolding Tlf. 7552 4777 · post@efterskolen-kildevaeld.dk www.efterskolen-kildevaeld.dk

FGU Kolding Vejen 6000 Kolding Tel. 7550 1080 www.fgukoldingvejen.dk

Koldingegnens Idrætsefterskole 6000 Kolding Tlf. 7556 5400 · kontor@kie.dk www.kie.dk

Lunderskov Efterskole 6640 Lunderskov Tlf. 7558 6211 · mail@lunderskov-efterskole.dk www.lunderskov-efterskole.dk

Nordborg Slots Efterskole 6430 Nordborg Tlf. 7445 1528 · slottet@nordborg-slot.dk www.nordborg-slot.dk FREMTIDSPARAT 2021/22 53


Skanderup Efterskole 6640 Lunderskov Tlf. 7559 4126 · kontor@skanderupefterskole.dk www.skanderupefterskole.dk

Ågård Efterskole 6040 Egtved Tlf. 7555 3133 · post@aagaardefterskole.dk www.aagaardefterskole.dk

LANGELAND KOMMUNE

NORDFYNS KOMMUNE

SVENDBORG KOMMUNE

Efterskolen Flyvesandet

FGU Syd- og Midtfyn

5450 Otterup Tlf. 5117 2710 · kontor@flyvesandet.dk www.flyvesandet.dk

5700 Svendborg Tel. 6222 4110 www.gusydogmidtfyn.dk

FGU FYN

Skolerne i Oure - Sport & Performance

5450 Otterup Tel. 64 83 17 81- nordfyn@fgufyn.dk www.fgufyn.dk

5883 Oure Tlf. 6238 3838 · info@oure.dk www.oure.dk

Langelands Efterskole

Efterskolen ved Nyborg

Svendborg Medie & Sportsefterskole

5900 Rudkøbing Tlf. 6251 1183 · kontor@langelandsefterskole.dk www.langelandsefterskole.dk

5800 Nyborg Tlf. 6531 2920 · evn@evn.dk www.evn.dk

5700 Svendborg Tlf. 6363 6300 · kontor@smse.nu www.smse.nu

Musikefterskolen i Humble

FGU FYN

Sydfyns Fri Fagskole

5932 Humble Tlf. 6257 1363 · post@musikefterskolen.dk www.musikefterskolen.dk

5800 Nyborg Tel. 92 90 88 65 - blr@fgufyn.dk www.fgufyn.dk

5881 Skårup Fyn Tlf. 6223 1328 · post@sydfynsfrifagskole.dk www.sydfynsfrifagskole.dk

Nordfyns Efterskole

Vejstrup Efterskole

5471 Søndersø Tlf. 6484 1123 · nfekontor@mail.dk www.mail.dk

5882 Vejstrup Tlf. 6228 1089 · vejstrup@vejstrup.dk www.vejstrup.dk

MIDDELFART KOMMUNE Billeshave Efterskole 5500 Middelfart Tlf. 6440 6094 · mail@billeshave.dk www.billeshave.dk

ODENSE KOMMUNE

SØNDERBORG KOMMUNE

Den Rytmiske Efterskole i Baaring

DEKRA AMU Center Fyn ApS

5466 Asperup Tlf. 6448 1108 · info@rytmiskefterskole.dk www.rytmiskefterskole.dk

5210 Odense Nv Tlf. 7025 0300 · fyn@dekra.dk www.dekra.dk

Adventure Efterskolen Sønderjylland Skelde

Eisbjerghus Internationale Efterskole

FGU FYN

5580 Nørre Aaby Tlf. 6442 3840 · eisbjerghus@eisbjerghus.dk www.eisbjerghus.dk

FGU Trekanten

SE A NNO NCE S ID E 5 2

5250 Odense SV Tel. 66 17 08 43 - odense@fgufyn.dk www.fgufyn.dk

Rågelund Efterskole

5500 Middelfart Tel. 7210 9575 - info@fgutrekanten.dk wwwfgutrekanten.dk

5240 Odense NØ. 65 95 13 86 · www.raagelund.com raagelund@mail.dk

Nørre Aaby Efterskole

Odense Designakademi

5580 Nørre Aaby Tlf. 6442 1121 · naae@naae.dk www.naae.dk

Strib Idrætsefterskole 5500 Middelfart Tlf. 6440 6405 · kontor@stribidraetsefterskole.dk www.stribidraetsefterskole.dk

Vesterdal Efterskole 5580 Nørre Aaby Tlf. 6442 1112 · info@vesterdal.dk www.vesterdal.dk

Viby Efterskole 5580 Nørre Aaby Tlf. 6442 1241 · viby@viby-efterskole.dk www.viby-efterskole.dk

SE A NNO NCE 5000 Odense C S ID E 4 0 Tlf. 66 12 21 45 info@odensedesignakademi.dk odensedesignakademi.dk/

6310 Broager Tlf. 7444 2762 · info@adventure-efterskolen.dk www.adventure-efterskolen.dk

Efterskolen Epos 6440 Augustenborg Tlf. 5054 5467 · kontor@efterskolen-epos.dk www.efterskolen-epos.dk

FGU Sønderjylland 6400 Sønderborg Tlf. 7213 7000 - fgusyd@fgusyd.dk fgu-sonderjylland.dk/

Sønderborg Produktionshøjskole 6400 Sønderborg Tlf. 7448 8028 · sph@s-p-h.dk www.s-p-h.dk

TØNDER KOMMUNE FGU Sønderjylland 6270 Tønder Tlf. 7213 7000 - fgusyd@fgusyd.dk fgu-sonderjylland.dk

Højer Design Efterskole 6280 Højer Tlf. 7362 8900 · mail@hoejerdesignefterskole.dk www.hoejerdesignefterskole.dk

Højer Efterskole 6280 Højer Tlf. 7478 2140 · kontor@hoejerefterskole.dk www.hoejerefterskole.dk

54  FREMTIDSPARAT 2021/22


Løgumkloster Efterskole

Ølgod Efterskole

Tronsø Efterskole og Fri Fagskole

6240 Løgumkloster Tlf. 7474 3652 · lme@lme.dk www.lme.dk

6870 Ølgod Tlf. 7524 4522 · info@oelgodefterskole.dk www.oelgodefterskole.dk

7200 Grindsted Tlf. 7532 0722 · mail@tronsoeskolen.dk www.tronsoeskolen.dk

Rejsby Europæiske Efterskole

Øse Efterskole

Vandel Efterskole

6780 Skærbæk Tlf. 7475 3622 · kontor@rejsby-efterskole.dk www.rejsby-efterskole.dk

6800 Varde Tlf. 7529 8505 · kontoret@oese.dk www.oese.dk

7184 Vandel Tlf. 7588 5033 · kontor@vandelefterskole.dk www.vandelefterskole.dk

Sportsefterskolen SINE 6240 Løgumkloster Tlf. 7474 4990 · sine@sine.dk www.sine.dk

VARDE KOMMUNE 10 I CAMPUS 6800 Varde Tlf. 88 43 74 00 - mbar@varde.dk www.10icampus.vardekommune.dk

VEJEN KOMMUNE Askov Højskole og Efterskole 6600 Vejen Tlf. 7696 1800 · askov@askovefterskole.dk www.askovefterskole.dk

FGU Kolding Vejen

Vesterlund Efterskole 7323 Give Tlf. 7573 6111 · kontor@vesterlund-efterskole.dk www.vesterlund-efterskole.dk

AABENRAA KOMMUNE Den Tyske Efterskole Tinglev

6600 Vejen Tel. 2624 2786 www.fgukoldingvejen.dk

6360 Tinglev Tlf. 7464 4820 · nachschule@tingleff.dk www.tingleff.dk

Blåkilde Efterskole

Kongeådalens Efterskole

FGU Sønderjylland

6880 Tarm Tlf. 9737 1163 · info@blaakilde-efterskole.dk www.blaakilde-efterskole.dk

6660 Lintrup Tlf. 7485 5333 · info@keskole.dk www.keskole.dk

6200 Aabenraa Tlf. 7213 7000 - fgusyd@fgusyd.dk fgu-sonderjylland.dk/

Efterskolen Solgården

Ladelund Efterskole

Frøslevlejrens Efterskole

6880 Tarm Tlf. 9737 1151 · kontoret@solgaarden.dk www.solgaarden.dk

6600 Vejen Tlf. 7538 1006 · postkassen@ladelundefterskole.dk www.ladelundefterskole.dk

6330 Padborg Tlf. 7467 6644 · post@fle-skole.dk www.fle-skole.dk

Frøstruphave Efterskole

Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole

Produktionshøjskolen Meritten

6830 Nørre Nebel Tlf. 7528 2188 · post@frostruphave.dk www.frostruphave.dk

6600 Vejen Tlf. 7536 0751 · kontor@s-g-i.dk www.s-g-i.dk

FGU VEST 6800 Varde Tel. 3028 0510 - fguvest@fguvest.dk www.fguvest.dk

Skovlund Efterskole 6823 Ansager Tlf. 7529 2577 · skovlund.efterskole@ske.dk www.ske.dk SE A NNO NCE S ID E 4 4 Vardeegnens

Gymnasieforberedende Efterskole 6800 Varde Tlf. 7522 1193 · post@vge.dk www.vge.dk

Vostrup Efterskole - Skole for Musik og Teater 6880 Tarm Tlf. 9737 4188 · kontor@vostrup.dk www.vostrup.dk

VEJLE KOMMUNE Balle Musik- & Idrætsefterskole 7182 Bredsten Tlf. 7588 1205 · info@balle-efterskole.dk www.balle-efterskole.dk

6200 Aabenraa Tlf. 7367 0270 · meritten@meritten.dk www.meritten.dk

Sundeved Efterskole 6200 Aabenraa Tlf. 7468 0311 · kontor@sundeved-efterskole.dk www.sundeved-efterskole.dk

Brejning Efterskole 7080 Børkop Tlf. 7586 2999 · kontor@brejning.dk www.brejning.dk

FGU Trekanten 7100 Vejle Tel. 7572 1700 - info@fgutrekanten.dk wwwfgutrekanten.dk

FGU Trekanten 7200 Grindsted Tel. 6113 6176 - info@fgutrekanten.dk wwwfgutrekanten.dk

Midtjysk Efterskole 7361 Ejstrupholm Tlf. 7577 2333 · midtjysk@mju.dk www.mju.dk

FREMTIDSPARAT 2021/22 55


LEN

KESKO L O F D E M DIG

? Å S ’ A V H –OG FÆR

Fremtidsparat i din region hjælper elever og forældre på vej

UNGDO

MSUDD

ANN

2021-2022 E L S E R REGION SJÆLLAN D

UNGDOMSUDDANNELSER

2021-2022

REGION SYDDANMARK

UNGDOMSUDD

UNGDOMS

LSER UDDANNE

2021-2022

Følg os på Facebook: www.facebook.com/fremtidsparat

ANNELSER

2021-2022

RE GI ON NO RD JY LL AN D

R EG IO N D M ID T JY LL A N

Læs onlinemagasinet Fremtidsparat i alle 5 Regioner på

Fremtidsparat.NU

UNGDOMSUDDANNELSER

2021-2022

REGION HOVEDSTADEN


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.