Moeder de Gans Maart 2021

Page 1

Berichten van Moeder de Gans Uitgave van het KinderBoekenHuis Winsum

VOORLEESMOMENTJES MET JUF ELSA Het is al weer een tijdje geleden, dat juf Elsa

op zaterdagmiddag in het KinderBoekenHuis kon voorlezen. Ook de workshops van Myriam Roelandt worden door haar en de knutselende/schrijvende kinderen erg gemist. Om dit niet helemaal te vergeten en toch een beetje te gaan toeleven naar die middagen die ongetwijfeld weer zullen terugkomen, plaatsen we bijgaande foto van juf Elsa en haar geïnteresseerde luisteraartjes. Want we laten de moed niet zakken!

juf Elsa en haar geïnteresseerde luisteraartjes.

Jaargang 23 - no. 1 - maart 2021

In dit nummer 1 Voorleesmomentjes met juf Elsa 3 Nieuws uit het KinderBoekenHuis 3 De Gans later 4 Lichtpuntje in Lockdown: Myriams Coronaboek 5 Jeugd blij met overtollige KBH-boeken 6 Gelukkig en verliefd op het Hogeland 7 Hoge rapportcijfers voor KBH in regionale kranten 9 Jan Terlouw geeft de pijp aan Maarten 10 Een boeiende jonge bezoeker 11 Groningse Mielowiets 11 Oude telefooncel nu Biebje 12 Fraai plaatwerk tussen schenking 12 Een Surinaams schoolboekje 13 KinderBoekenHuis start webwinkel 15 Uit het gastenboek 15 BoekenzoekerNIEUWS UIT HET KINDERBOEKENHUIS

Vernieuwend, passend, eigentijds, financieel gezond. Thema’s die we als bestuur voor ons KinderBoekenHuis de komende jaren willen oppakken en (laten) uitwerken. Aan termen als vernieuwing en eigentijds willen we inhoud geven door jeugd en jongeren hierin een prominente rol te laten spelen. Zij zijn de toekomst. Zo komt de buitenwereld ook anders bij ons binnen, wordt ons kennis aangereikt over nieuwe onderwerpen, waaien er frisse blikken over onze vragen. En niet geheel onbelangrijk, brengen we actuele ervaring en kennis over communicatie en nieuwe media naar het KinderBoekenHuis. Dit bracht ons na de zomer bij twee groepen van vijf vierdejaars studenten van de opleiding Bedrijfskunde van de Hanzehogeschool in Groningen. De groepen hebben zich via praktijkgericht onderzoek gebogen over een aantal thema’s. Een mooie opbrengst en een aantal vernieuwende inzichten liggen nu voor ons waar we verder mee aan de slag gaan. Deze route gaan we zeker vaker bewandelen.

V

anaf mijn zolderkamer, van waaruit ik al enige maanden dagelijks werk, kijk ik met een melancholieke blik naar buiten. De januari maand leek bedekt onder een grauwe sluier. Nu jaagt sneeuw langs de ramen en hoor ik de wind gieren. Mijmerend over de woorden die in dit voorwoord moeten komen, met de eerste proefdruk van De Gans op mijn bureau, realiseer ik me dat we echt nog wel het nodige hebben gedaan in de afgelopen maanden. Met gepaste trots voor alle onze vrijwilligers en ieders inzet, neem ik u graag mee langs onze afgelegde paden. Half oktober moesten we besluiten de openingstijden van het KinderBoekenHuis te beperken tot twee dagen per week en begin november gingen de deuren voor ons publiek helemaal dicht. Achter de schermen werd er door menig vrijwilliger doorgewerkt. Naast reguliere werkzaamheden wordt ook gewerkt aan het volledig in beeld brengen van onze collectie centsprenten en het bergen van deze waardevolle collectie op een klimatologisch passende plek.

In het volgende nummer kunnen we hopelijk terugblikken op de hernieuwde openstelling van het KinderBoekenHuis. Wij staan met z’n allen in ieder geval weer te trappelen om aan de slag te gaan!

Ilona Ebels Voorzitter Bestuur KinderBoekenHuis

DE GANS LATER

Centsprenten

In verband met de derde corona-lockdown ontvangt

In onze opslag in Bedum, waar een grote voorraad kinderboeken van ons staat, werd door een aantal flinke vrijwilligers geordend en opgeruimd. Al enige tijd hebben we in ‘onderzoek’ hoe we aan onze boekenberg in Bedum een goede bestemming kunnen geven. In het artikel van Harm Post in deze De Gans kunt u lezen hoe we als KinderBoekenHuis gaan ondernemen!

u ons blad Berichten van Moeder de Gans later dan gebruikelijk. Het KinderBoekenHuis is al sinds begin december gesloten. Ook de inhoud van ons blad is anders. U zult enkele vaste rubrieken moeten missen. ‘Wat uit boeken valt’ en ‘De Schatkamer’ laten deze editie verstek gaan. Covid-19 is er ook oorzaak van dat we nog steeds geen schenkingen van kinderboeken kunnen aannemen. Dit in verband met mogelijke besmettingen. Wij hopen met u, dat aan deze pandemie spoedig een einde zal komen!

Heel blij zijn we met de prachtige en uitgebreide aandacht die het KinderBoekenHuis kreeg in een paginagroot artikel in het Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant. Vrijwilligers Kleny Bimolt en Marga Visser werden hiervoor twee uur lang geïnterviewd. Verderop in De Gans leest u hierover meer. Van het volledige artikel ‘Het begon met een oproep in de krant’ kunt u via onze website kennisnemen.

Houdt u vooral onze website in de gaten! Directie KBH 3


LICHTPUNTJE IN LOCKDOWN: MYRIAMS CORONABOEK De tegenstelling was groot. Van een enorme

De ernst wordt onderbroken door voorbeelden hoe je bijvoorbeeld leuke mondkapjes kunt maken. Tevens verstandige tips om de verveling tegen te gaan via quizjes, rebussen enz. Of maak leuke kunstwerken, schrijf een verhaal of een toneelstuk, knutsel iets boeiends, doe spelletjes. Zo verplaatst Myriam haar workshops, die ze normaal op zaterdagmiddag in het KBH houdt, naar het eigen huis.

drukte (zo’n 100 bezoekers per week) naar een bijna nulpunt. Toen de glorie over de benoeming van Winsum als mooiste dorp van Nederland en de vakanties een beetje geluwd waren, viel het KinderBoekenHuis in een diep gat. En ja, we waren wel een paar honderd gratis pockets kwijtgeraakt aan de vele toeristen en de Winsumers zelf! Die gingen als warme broodjes over de toonbank.

Mega doe- en beleefboek, dat helemaal je eigen coronaboek wordt! Leuke en duidelijke illustraties van VeryFineDesign.

We konden daardoor onze collecties gaan controleren en hergroeperen. Een deel (schoolboekjes en Oorlogsuitgaven) werden in alle rust gecatalogiseerd. De ‘schaduwcollectie’ in de loods in Bedum werd op orde gebracht, maar er ontbrak toch iets. We mochten van alles niets meer.

Hola Corona! is uitgegeven door uitgeverij Het Punt en is onder meer te koop bij Blokker. Kleny de Jonge-Bimolt

Corona werd de baas. Mondkapjes, desinfecteren, anderhalve meter, angst, onzekerheid, het hakte er behoorlijk in. We waren nog maar twee dagen in de week open. In december opnieuw volledig dicht! Een lichtpuntje: Myriam Roelandt, onze Vlaamse kinderboekenschrijfster en workshopleidster, greep de ‘noodsituatie’ aan.

In recordtempo bracht ze haar boek Hola Corona uit. Myriam woont een deel van het jaar op Lauwersoog en kon door de pandemie niet terug naar België. Het corona-boek ontstond. Ook een beetje ter compensatie van het niet-doorgaan van haar workshops in het KBH. Een leuk Doeboek, bestaande uit vier hoofdstukken. Zo legt ze onder meer, op voor kinderen begrijpbare manier, uit wat een pandemie is, wat corona inhoudt en wat het met het alledaagse leven en onze gevoelens doet. 4


JEUGD BLIJ MET OVERTOLLIGE KBH-BOEKEN H

et kaartje, dat ‘s avonds bij een van de KBHmedewerksters in de bus viel, zei genoeg: De Lichtweek in de Winsumer wijk De Brake bleek een groot succes en het aanbod van overtollige KBH-boeken werd zeer op prijs gesteld. Medeverantwoordelijk was het mooie, warme herfstweer, slechts onder-broken door een enkel verkoelend regenbuitje. Eén van mijn eerste bezoekers. De stand was nog in opbouw.

“Hartelijk dank voor de mooie boekjes. Van onze kleindochter hebben jullie de 1e prijs gewonnen. Een heel mooi gebaar van de boekjes. Hierbij een kleine bijdrage van deze blije opa en oma.” Uit de kaart viel een briefje van 5 euro.

Nog een aardigheidje tijdens de lichtweek in onze straat: de Hendrik Werkmankade, tijdelijk omgedoopt tot Boekenstraat.

Uit een van onze aloude minibiebjes mochten ze boeken uitzoeken. Deze exemplaren had het KBH zo ongeveer driedubbel in de verkoop en ze zagen er nog uit om door een ringetje te halen. Zo kregen de boekjes opnieuw een goede bestemming via blijde kinderen, ouders en grootouders. Al moest de KBHmedewerkster enkele kinderen streng toespreken. Zij kwamen soms wel drie keer terug en hadden opeens een heeeele grote familie... Kleny de Jonge-Bimolt

Bedankje van bezoeker in de stand.

Gezellig en kleurrijk zag De Brake er uit tijdens deze jaarlijkse Lichtweek. Het KinderBoekenHuis was er vertegenwoordigd met allemaal gratis boekjes voor de jeugd. “Zeg nooit meer, dat de kinderen niet lezen!”

5


“Even een half uurtje zeelucht opsnuiven en dan weer terug?” Ja!! De trein vertrok weer richting Winsum en ik klom de dijk op. Wouw, wat een rust en stilte. Dat was toch wat ik zocht op deze mooie zomerse septemberdag.

Mevrouw Ientje Kerkhof-Apenhorst uit het Overijsselse Borne stuurde het KBH op 27 oktober een brief over een, voor haar onvergetelijke, nazomerdag op het Groninger Hogeland in september. Het raakte ons, vrijwilligsters van het KBH, zeer en we waren van mening, dat wij u haar ‘fijne dag’ in Noordwest Groningen moesten laten meebeleven.

Maar na een half uurtje kwam de trein niet... en ook niet na twee, drie of vier halve uurtjes! Wat was ik gelukkig met de boekjes uit mijn kindertijd, 65 jaar geleden! Een stukje wandelen, wat bladzijden lezen en zo verstreek de tijd!

GELUKKIG EN VERLIEFD OP HET HOGELAND

De zon stond al laag, het prachtige late licht viel over het rimpelende water, toen om 19.20 uur een treintje kwam aanslingeren. Ik had nog een lange reis te gaan via Groningen en Zwolle. Mijn twee krentenbroodjes waren op en het flesje water was leeg en de boekjes waren uitgelezen, toen ik om half elf op het station in Borne aankwam. Een prachtige dag die mij weer energie gaf en waaraan ik nog vaak met veel plezier heb moeten terugdenken.

T

oen het in september leek dat de laatste nazomerdag zou aanbreken kreeg ik zo’n sterk verlangen om, ondanks het corona-virus, toch voor het eerst sinds lange tijd weer op de trein te stappen en ergens heen te reizen. Zo kwam ik in het schilderachtige, in de krant aangeprezen, Winsum terecht en ontdekte daar tot mijn verrassing het KinderBoekenHuis. Binnenlopend keek ik mijn ogen uit. Niet te geloven, zoveel boeken! In mijn herinnering doken wat boekjes op die mij als kind veel leesplezier gaven en waaraan ik nog wel eens terugdacht. Ik wist alleen nog titels. Een ervan, Tijntje Toverschaar, was een cadeautje voor mijn broertje voor zijn 7de of 8ste verjaardag en de andere las ik op school met vrijlezen.

PS ‘Tijntje Toverschaar’ heb ik voorgelezen aan mijn Syrische buurjongetje van 7 jaar. Hij vond het prachtig en kwam om de andere avond naar ons toe om weer een stukje te horen over de avonturen van Keesje Krul met zijn toverschaar. Dat was het begin van vele voorleesmomentjes voor onze Syrische buurkinderen.

Na wat praten, rondkijken en zoeken kwam een vrijwilligster met de twee gevonden boekjes vanachter hoge boekenkasten weer tevoorschijn. “Ja, dat moeten ze zijn”. Voorzichtig pakte ik ze aan en begon er in te bladeren. Vonkjes van herkenning lichtten op. “Wat mooi dat ik die hier in het voor mij onbekende, hoge noorden vind en vooral ook dat jullie alles met zoveel zorg en liefde bewaren!” Groot was mijn verbazing dat ik ze zo maar mocht lenen en in goed vertrouwen mee kreeg.

Helaas moeten we nu vanwege Covid-19 hiermee even stoppen. Maar zodra het kan pakken we de draad van het voorlezen weer op. Want het is prachtig om te zien hoe zij, het buurjongetje en zijn zusje van 3, genieten van een mooi verhaal en kleurige plaatjes in een rustige omgeving. Is het niet bijzonder dat mijn bezoekje aan het KinderBoekenHuis zo een vervolg krijgt in de tijd? Het maakt mij heel blij! Hartelijk dank voor jullie aandeel hierin!!

Met de twee boekjes in mijn rugzak liep ik voldaan en zorgeloos naar het station. “Het is nog maar vier uur, zal ik nog even doorreizen om de zee te zien”, dacht ik bij mijzelf. Zo kwam ik in het boemeltjes naar Roodeschool/ Eemshaven. Door de raampjes naar buiten kijkend zag ik nergens een gelegenheid om een ‘kopje thee met uitzicht op zee’ te drinken. De stationnetjes lagen aan de rand van de dorpen.”Eemshaven”, dacht ik, “daar zal wel zo’n cafeetje zijn”. Maar nee dus, geen terras of café, alleen een dijk met daarachter de zee!

Het betreft ‘Tijntje Toverschaar’ van Lenie Saris ‘Hij zorgt voor u’ van Nel Verschoor-van der Vlis. Met vriendelijke groet en hartelijke dank.

6


HOGE RAPPORTCIJFERS VOOR KBH IN REGIONALE KRANTEN

Kleny Bimolt (links) en Marga Visser aan de lange tafel in het KinderBoekenHuis. Foto: Peter Wassing

E

en hele pagina wijdden in december het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant aan het KinderBoekenHuis. Dat zo’n artikel gevolgen voor het KBH heeft kon niet uitblijven. Het aanbieden van boeken liep weer storm. Dit ondanks het feit dat we al bijna een jaar een stop hebben op schenkingen. Deze stop betreft niet alleen ruimtegebrek, maar in de eerste plaats veiligheid door de corona-crisis. Een en ander staat ook vermeld op onze website! Want een week na de mooie DvhN/Leeuwarder Courant-pagina moesten we de deuren van het KBH door de corona-pandemie al weer voor onbepaalde tijd sluiten. Maar voorlopig weet het Noorden weer dat er in Winsum een museum is voor kinderboeken, waar in ‘normale tijden’ ook lezingen, voorleesmiddagen en workshops worden gegeven. Beide kranten, die wekelijks een rubriek ‘Museumtest in Groningen, Friesland en Drenthe’ verzorgen, beoordeelden deze keer het KBH. Onze ‘rapportcijfers’ waren keurig. We zijn geslaagd! Ruim twee uur onderwierpen een verslaggever met een fotograaf onze collecties, ons ‘uiterlijk’, kindvriendelijkheid, expositie enz. aan een kritisch onderzoek. Ook De Gans werd hierin meegenomen: “Het fraai uitgegeven donateursblad Berichten van Moeder de Gans, verschijnt drie keer per jaar en bevat mooie verhalen over het museum en bijzondere boeken.”

Een kunstwerk van Volken de Vlas, gemaakt van oude kaften van kinderboeken.

7


ANNIE’S VOORUITZIENDE BLIK... De KBH- scores:

Het boek Abeltje van Annie Tentoonstellingen: 8 M.G. Schmidt zou in deze tijd geschreven kunnen zijn. Dan was het reuze actueel geweest! Misschien In het KinderBoekenHuis zijn tentoonstellingen bijhad de schrijfster vooruitziende blik. Er zijn verschillende zaak, het gaateen om de collectie.

vitrines waarin bijzondere boeken worden uitgelicht, In 1953 oude verscheen Abeltje. Een van de vele boeken van Annie. Naast zoals schoolboekjes. hoofdpersonen Abeltje, Laura en mevrouw Klaterhoen speelt meneer Tump een grote rol. Het boek werd Belichting/inrichting: 8 in 19jongen in het mooie rode pak met eerder genoemde mensen in deen lift op genre ontsloten. De collectie is thematisch

Op de bovenverdieping met antiquarische kinderboeken van voor 1900 en de oorlogsuitgaven die niet worden uitgeleend, is gelegenheid te kunnen lezen en studeren. Enkele boeken uit de oorlogscollectie van het museum. Foto: Peter Wassing

Mulimedia: 6 Een vrij laag cijfer! Bekijk website niet op je telefoon, want dan mis je het een en ander. Museumwinkel/horeca: 8 Dubbele exemplaren worden tegen een zacht prijsje verkocht -er is een hele kamer vol van-; pockets zijn gratis. Koffie en thee staan altijd klaar. Kindvriendelijkheid: 7 Voor ouders die hun kinderen willen voorlezen uit boeken van vroeger is geen betere plek denkbaar! Inmiddels heeft ook het weekblad De Winsumer Wiekslag een artikel aan het KBH gewijd. Het oordeel van deze verslaggever: “Ik wist niet wat ik me van het KinderBoekenHuis moest voorstellen, maar dit overtreft mijn stoutste verwachtingen!”

Een vitrine met ABC-boeken. Foto: Peter Wassing

Kleny de Jonge-Bimolt

Op de achterzijde van het pand staat een van de oudste Nederlandse kindergedichten. Foto: Peter Wassing 8


JAN TERLOUW GEEFT DE PEN AAN MAARTEN Z

o maar een berichtje in de kranten: Jan Terlouw stopt met kinderboeken.

Jan Terlouw

Wie heeft er eigenlijk nooit een boek van hem gelezen? Wie kent niet klassiekers als Pjotr, Oorlogswinter, Briefgeheim of Koning van Katoren? Prachtige, spannende boeken, die je nooit vergeet en honderd keer opnieuw leest. Pjotr. Het Russische jongetje, dat naar Siberië reist om zijn verbannen vader te zoeken. Het was het eerste jeugdboek van Terlouw en zag in 1970 het levenslicht. Het werd direct een bestseller! De 89-jarige auteur schreef vijf jaar geleden zijn laatste jeugdboek: Het Hebzuchtgas. Terlouw: “Ik ken de kinderen van nu niet meer. Ik heb er geen verstand meer van. Ik sta te ver van de huidige kinderen af.” Politicus Jan Terlouw, ooit vice-premier van Nederland, minister van Economische Zaken en partijleider van D66, schreef zo’n twintig jeugdboeken. Drie van deze boeken zijn zelfs verfilmd: Koning van Katoren (precies vijftig jaar geleden uitgekomen), Briefgeheim en Oorlogswinter. Jan Terlouw, geboren in Kamperveen, won ooit een Gouden Griffel voor het beste jeugdboek! Zijn favoriete jeugdboek: Alleen op de wereld van Hector Mallot. Helemaal afscheid nemen valt hem zwaar. Maar “Het zal mij verbazen als er nog een kinderboek in mijn pen zit.” Kleny de Jonge-Bimolt

9


EEN BOEIENDE, JONGE BEZOEKER Z

omaar een rustige, stille zaterdagmiddag in het KinderBoekenHuis. Halverwege de middag komen een vader en zijn zoon binnen. “Ik kom hier wel vaker, hoor”, aldus de jongen. Hij heeft het syndroom van Down. “Ik zoek boeken van Niels Holgersson.” Ik ben even de schrijver kwijt, maar vader stelt me gerust. “Hij weet precies waar ze staan.” De jongen kent duidelijk de weg, want hij loopt rechtstreeks naar de verkoop-ruimte, pakt zijn favoriete boek, trekt zijn jas uit en ploft neer bij het zitje. Vader vermaakt zich elders in het KBH, ik ga verder met mijn werk aan de grote tafel. In de verkoopruimte hoor ik iemand praten. Zijn er meer bezoekers? Maar de jongen leest hardop in zijn geliefde boek. Totaal in zichzelf gekeerd, in zijn eigen wereldje. Zo’n half uur later houdt hij het voor gezien. Hij neust verder tussen de andere boeken. Gewapend met enkele boeken komt even later hij naar de balie. “Deze wil ik graag kopen.” Hij overhandigt me trots enkele euro’s. “Ik ken heel goed Engels. Heeft u ook boeken in het Engels?” Het spijt me dat ik hem daar niet aan helpen. Ik verzeker hem dat ik voor hem zal uitkijken naar spannende boeken in die taal en die, als we ze krijgen, voor hem zal bewaren. “Joh, ik vind dit echt ‘bereknap’ van je,” vertel ik hem. “Ja, het is een leuke taal en helemaal niet zo moeilijk,” aldus zijn reactie en hij praat verder tegen me in zijn eigen Engels. Vader staat er glimlachend bij. Ik zoek soortgelijke boeken voor hem op in de collectie, die hij misschien ook wel interessant vindt. Maar hij wil alleen boeken, waarin mensen en dieren elkaar helpen en vriendschap sluiten. “Dat vind ik zo mooi!”. Hij vertelt er boeiend over! Na een uurtje vertrekken vader en zoon weer. “Ik kom gauw weer eens langs hoor, want ik woon in Winsum. Het is hier in het KinderBoekenHuis altijd erg leuk”.

Het gebeurt in de Hoogte!

Veel later dan gewoonlijk sluit ik de deur van het KBH. Zijn enthousiasme, ongedwongenheid, vrolijkheid en trots en de liefde van die vader voor zijn zoon hebben me best wel aangegrepen. Kleny de Jonge-Bimolt

Interesse naar nog meer mogelijkheden? info@dehoogte.nl 10


GRONINGSE MIELOWIETS M

ielowiets, het kipje met de mensenvoeten, heeft van zijn geestesvader Harm Post (bestuurssecretaris van het KinderBoekenHuis) een Groningse versie gekregen: Mielowiets, lutje hin mit mensenvouten. De lieve, fraaie illustraties van Marieke Blankert zijn dezelfde gebleven. Het verhaal in het Nederlands is door Fre Schreiber overgezet in het Gronings. De enige verandering met de Nederlandse versie is de ‘Stoere Woordenlijst’ achterin het boek. Dat is zelfs voor oer-Groningers wel handig, want sommige woorden en uitdrukkingen zijn redelijk onbekend. Een kleine greep uit de woordenlijst: Zenuwachtig: as n doef dij nait schieten kin. Naar bed: Betje Verenborg Spulletjes: pakkelarrie. Gekkie: maalhibbel. Lachen zich rot: laggen heur buus oet. Verdrietig: Kloet veur haals E-mails: stroombraifkes Het eigenwijze kipje Mielowiets is ontstaan uit de verhalen, die Harm Post zo’n dertig jaar geleden aan zijn beide dochters vertelde. Ze prijkt zelfs groot als ‘beeld’ aan de zijkant van het KinderboekenHuis.

mindervaliden, die Delfsail 2021 in Delfzijl willen bezoeken. Het boek bestellen en de goede doelen steunen kan via www.mielowiets.nl.

De opbrengst van het boek gaat naar twee goede doelen: Stichting Lutje Geluk, dat uitjes organiseert voor gezinnen die dat zelf niet kunnen betalen en

Kleny de Jonge-Bimolt

OUDE TELEFOONCEL NU BIEBJE ‘Oude’ dingen niet zo maar wegdoen! Dat begrepen ze in de Duitse plaats Olsberg heel goed. Een van onze donateurs stuurde ons bijgaande foto toe. Hij ontdekte daar deze gerestaureerde en omgebouwde telefooncel in een ErlebnesPark. In zijn ‘tweede leven’ doet deze telefooncel nu dienst als kleine bibliotheek. Iedereen kan daaruit een boek lenen, weer terugbrengen -al is dat niet verplicht- of met eigen boek(en) aanvullen. Rond de kleine bieb zijn bankjes geplaatst zodat men bij mooi weer lekker kan genieten van een spannend boek of de kinderen voorlezen. “Dit idee is uiteraard niet nieuw”, aldus deze donateur, “maar de telefooncel wel.”

11


FRAAI PLAATWERK TUSSEN SCHENKING W

e zijn een kinderboekenhuis. Maar af en toe treffen we tussen schenkingen jeugdboeken bijzondere dingen aan, die niets met onze instelling te maken hebben. Zo vonden we onder in een doos mooie, heel oude platen en magazines. De platen (A3-formaat) hebben bijna allemaal een commerciële achtergrond. Ze zijn echter te bijzonder om ze zonder meer bij het oud papier te gooien. Lijst erom en je hebt iets fraais aan de muur. De schilderingen en tekeningen komen onder andere uit de Groene Amsterdammer, HP De Tijd en De Prins. Ze dateren uit het begin van de vorige eeuw. Enkele magazines zijn van Engelse origine en zijn soms geheel gewijd aan hun koningshuis. Boeiend historisch en uniek lees- en kijkmateriaal! Het KBH gaat zich nog beraden over het vervolg van hun ‘zesde’ leven.

EEN SURINAAMS SCHOOLBOEKJE

De schrijver ‘neuzelt’ verder: “Om het bijwijzen met het leeskartonnetje in grote klassen te vergemakkelijken werd iedere bladzijde onderverdeeld in enkele genummerde lesjes.”

Ze kwamen uit een zak met schenkingen: twee fraai getekende Surinaamse schoolboekjes. Vooral de illustraties zijn van wondere schoonheid. Verantwoordelijk hiervoor: Corrie van der Baan. En als dan ook nog Anne de Vries de tekst er bij levert zit je ‘gebakken’. Ons eigen leesboek, deel 1, het boek van Loes. In 1953 uitgegeven bij Dijkstra’s Uitgeverij Zeist NV. In het voorbericht meldt Anne de Vries: Met deze uitgave doet het eerste leesboek in eigen sfeer zijn intrede in de Surinaamse scholen en het is voor mij een grote voldoening, dat dit geschiedt in een uitvoering die zich met de allerbeste uitgaven op dit gebied kan meten. Maar...het is alleen bestemd voor de Nederlands sprekende kinderen in Suriname. Erg belerende taal in dit voorbericht als: “En dit bedenke men goed: De kinderen lezen om de betekenis van de woordbeelden, om het verhaaltje en daarom alleen. Alle woorden zonder betekenis, alle onzin, is daarom streng geweerd en men vermijde die ook bij de bordoefeningen. Spellen is voorlopig niet gewenst???

Als men door de boekjes bladert, en je vergeet even dit voorbericht, dan ontpopt zich een erg duidelijke leesmethode voor de beginnende lezertjes. De mooie tekeningen erbij, maken het helder en aangenaam voor de eerste klassertjes. Ze geven bovendien een kijkje in het dagelijkse leven van de Surinaamse bevolking in de jaren vijftig. Anne de Vries en Corrie van der Baan hebben het boekje geschreven en getekend aan de hand van verhalen van vrienden. Ze zijn nooit in Suriname geweest. Kleny de Jonge-Bimolt 12


KinderBoekenHuis start webwinkel

een vak is zochten we contact met Studio Volken de Vlas, een atelier dat beeldend werk en designproducten ontwerpt en produceert. Zijn stijl heeft een duidelijke verwantschap met het Noorden: puur en zonder poespas. We kenden hem al, want hij maakt mozaïkportretten van kleine stukjes (3 x 3 cm) boekenkaft. De grote ‘aap, noot, mies’ in de centrale hal van ons KinderBoekenHuis is van zijn hand. Kijk zelf maar eens op ‘www.volkendevlas.nl’. Zijn studio kwam met drie ideëen op de proppen: De kaftenlamp. Liefst op schrijver, bijvoorbeeld een Kameleon lamp Bierviltjes. Van kaften gestanst. Schalen van papierpulp. Gemaakt van de boekenbladzijden.

H

et is duidelijk een trend. Nederland ruimt zijn zolders op. Het gevolg is dat we bedolven worden onder schenkingen van kinderboeken. Logisch, want boeken gooi je niet weg. Gevolg is wel geweest dat we begin vorig jaar een innamestop hebben moeten afkondigen. Via ons netwerk van inleverpunten in Nederland, we hebben er een stuk of tien, worden de kinderboeken naar ons KinderBoekenHuis in Winsum gebracht. Daar laten we ons bewaarbeleid op de nieuwe oogst los:

De afgelopen maanden hebben we ook twee studententeams van de Hanzehogeschool laten nadenken over de toekomst van ons KinderBoekenHuis. Zij kwamen ook met een aantal ideëen: De kaftklok Een boekplank De kinderboeken sieradendoos.

Hebben we het boek niet, dan gaat het natuurlijk in onze collectie. Zit het boek in onze collectie, dan kijken we welk exemplaar van betere kwaliteit is en vervangen we het exemplaar in de collectie door de nieuwe aanwinst. Dan beoordelen onze deskundige vrijwilligers of het kinderboek verkoopbaar is en gaat het boek naar onze verkoopkamer. Wat hierna nog overblijft aan boeken gaat in opslag bij loonbedrijf Peter Wieringa in Bedum. Als sponsor stelt hij een deel van zijn bedrijfshal ‘om niet’ aan ons beschikbaar.

De kaftenlamp

Het Bestuur is aangenaam verrast door deze golf van creativiteit en heeft budget vrijgemaakt om een begin te maken met deze productontwikkeling. Als eerste beginnen we met de productie van 100 kaftenlampen. Zodra het weer kan gaan we onze restvoorraad in Bedum sorteren op bruikbaarheid voor deze bijzondere lampen. Parallel daaraan gaan we een heuse webwinkel laten ontwerpen waarin we onze ‘boekenproducten’ te koop gaan aanbieden. Moderne sociale media zullen daarvoor worden ingezet. Het KinderBoekenHuis gaat ondernemen! En als in de loop van dit jaar de ‘Boekenberg bij Wieringa’ is opgeruimd, gaan we de innamestop natuurlijk weer opheffen. Zo snel mogelijk moeten de zoldervoorraden kinderboeken ons huis weer kunnen vinden! De slagader van het KinderBoekenHuis moet weer open!

Opslag ‘kinderboekenberg’ bij loonbedrijf Peter Wieringa

Peter’s bedrijf is onze zolder geworden. De kinderboeken liggen er inmiddels opgetast tot aan het plafond. We moeten iets doen tegen de kinderboekenberg. Onze zoektocht begon bij de vraag ‘wat kun je van oude kinderboeken maken’? Omdat productontwerp

Harm Post 13


Marenland recreatie Winsumerdiep 6 9951 CG Winsum Telefoon: 0595 442 750

www.marenland.nl

14


UIT HET GASTENBOEK

BOEKENZOEKER

Janneke uit Leusden: Ik ben het Pieterpad aan het lopen en het is erg warm. Daarom wilde ik even op het bankje in de schaduw bij de kerk gaan zitten en toen zag ik dit prachtige juweeltje. Omdat ik graag wat water wilde en naar het toilet probeerde ik of dit hier kon. Nou, twee lieve dames hielpen me, plus hun prachtige verhalen en ongelooflijk veel fraaie boeken. Veel zegen met jullie bezigheden en veel bekendheid hiervoor.

Gezocht Titel: Schrijver: Jaar:

Anneke in het ijspaleis

Anneke krijgt vuurrode schoentjes. Ik had dit boek als kind en het was een van mijn lievelings boeken. Ik ben nu 84 en zou het heel graag nog eens lezen. Wil Verhoef

Drie bejaarde bezoekers uit Nijmegen: Wij zijn op slag weer kind tussen al deze mooie boeken!

Titel: Schrijver: Jaar:

Emden, Duitsland: Ein sehr interessantes Museum mit einer guten Ausstellung uber Kinderbucher vor/wahrend und nach den 2. Weltkrieg.

Het Kabouterhuis C.M. van Hille-Gaerth 1930 - 1950

Titel: Schrijver: Jaar:

Uit Naarden: Bijzonder om te zien hoeveel kinderboeken zijn geschreven over onderwerpen, die niet erg kindvriendelijk zijn. Wij kijken daar natuurlijk met onze ogen van nu tegen aan. Toen was het misschien anders. Maar toch!

Mw. Loekie Wiegerinck-Rebel

Ouwe Bram W.G. van de Hulst 1909

Ik zoek Engelse vertaling van Ouwe Bram van W.G. van de Hulst. E.C. Rog

Jos van Doorn, Amersfoort: Prachtig! Sluwardi, de bunzing, eindelijk gevonden. Dank zij U. Hulde voor zo’n plek!

LEDEN COMITÉ VAN AANBEVELING Dhr. Wim Daniëls. Mevr. Els van Eijck van Heslinga, Dhr. Harm de Jonge, Dhr. Jan Jutte, Dhr. Jaap Kramer, Dhr. Dolf Verroen.

spar Gijzen Winsum HET VOLGENDE NUMMER

Het eerstvolgende nummer van Moeder de Gans verschijnt in augustus 2021. Kopij voor de nieuwe editie kunt u ter attentie van de redactie aanleveren tot uiterlijk 1 augustus op e-mail: info@kinderboekenhuis.eu www.kinderboekenhuis.eu

Uitgave van het KinderBoekenHuis Winsum, verschijnt drie maal per jaar.

Openingstijden

Bijdrage voor donateurs € 20,- per jaar op rekening (IBAN): NL68ABNA0467316430. BIC ABNANL2A

Zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur

KinderBoekenHuis Winsum, Kerkpad 2, 9951 EP Winsum (Gr.) Tel. 0595 - 44 36 63. E-mail: info@kinderboekenhuis.eu Website: www.kinderboekenhuis.eu

Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur

Redactie: Kleny de Jonge-Bimolt, Ilona Ebels, Harm Post en Ubel Smid

Opmaak: Ubel Smid Vormgeving

15

-

www.ubelsmid.nl


directie vervoer

“Visser chauffeursdienst is meer dan rijden alleen”

chauffeursdiensten

Mobiel: 06 - 200 85 852

privé chauffeur

www.visserchauffeursdienst.nl

Romke’s Verbouw- en onderhoudsbedrijf Lombok 4 9951 SC Winsum Tel.: 0595 492 163 Mobiel 06 - 232 49 120