Page 1

   
2

   

 ! ć Ä? "   

   ĹĄ  ć    ĹĄ Ä?   Ä?     !  

karaktera koja se svake godine odrĹžava u Bakru u

argaretino leto je manifestacija kulturno-zabavnog

razdoblju od sredine lipnja pa do poÄ?etka kolovoza. PoÄ?eci odrĹžavanja ove vrlo zanimljive manifestacije seĹžu od samog poÄ?etka osnivanja Grada Bakra kao jedinice lokalne samouprave, odnosno od 1994. godine. Ĺ˝elja svih nas koji sudjelujemo u organizaciji je da Margaretino leto bude koncepcijski i programski dovoljno ĹĄaroliko i zanimljivo kako bismo privukli u naĹĄ drevni grad Bakar ĹĄto viĹĄe posjetitelja i kako bismo zadovoljili ukuse raznih generacija i kulturnih profila. Tako da tijekom Margaretinog leta i ove godine moĹžete uĹživati u brojnim dogaÄ‘anjima – koncertima, kazaliĹĄnim predstavama, izloĹžbama, Margaretinom sajmu, Pomorskoj bitci i mimohodu povijesnih postrojbi. ProĹĄle godine po prvi put u programu je bila manifestacija pod nazivom Ĺ etnja kroz povijest u kojoj će i ove godine sudjelovati gotovo sva kulturno-umjetniÄ?ka druĹĄtva s podruÄ?ja Grada Bakra. InaÄ?e, vaĹžno je napomenuti da su sve naĹĄe udruge i druĹĄtva ukljuÄ?eni u organizaciju  ć programa i da sudjeluju u odreÄ‘enim programima ĹĄto je dokaz da svi oni podrĹžavaju ne samo program Margaretinog leta nego i sva ostala kulturna i sportska dogaÄ‘anja koja se odvijaju tijekom godine u organizaciji gradske uprave i TuristiÄ?ke zajednice Grada Bakra. Svakako je vaĹžno istaknuti i doprinos naĹĄih dobrovoljnih vatrogasnih druĹĄtava koji su vrlo vaĹžan Ä?imbenik u organizaciji prometa i parkiraliĹĄta tijekom odrĹžavanja Pomorske bitke, Festivala BIS i joĹĄ nekih drugih programa na kojima se oÄ?ekuje veći broj posjetitelja. TakoÄ‘er treba istaknuti velik doprinos Bakarske straĹže prilikom organizacije Pomorske bitke, jer povijesne postrojbe koje sudjeluju u tradicionalnom mimohodu dolaze kao njihovi gosti. U programu su i ove godine Bakarski susreti u kojima se natjeÄ?u ekipe iz svih naĹĄih mjesta, a posebnu paĹžnju zasluĹžuju ekipe naĹĄih umirovljenika iz svih podruĹžnica umirovljenika Grada Bakra. Za organizaciju Bakarskih susreta najzasluĹžniji su Ä?lanovi KoĹĄarkaĹĄkog kluba Ĺ krljevo koji svake godne osmisle igre i vrlo uspjeĹĄno vode cjelokupno natjecanje. Program Margaretinog leta u proĹĄlim godinama odvijao se u Bakru na ureÄ‘enom Ĺ˝alu ribara, u samom gradu na Trgu vrata, na Trgu sv. Andreja, ispred KaĹĄtela ili na Trgu PlaÄ?ica. Po prvi put ove godine odvijanje programa Margaretinog leta proĹĄireno je na sva ostala mjesta od Zlobina do Kukuljanova. Na taj naÄ?in ovaj program postao je joĹĄ zanimljiviji i ukljuÄ?io je aktivno u organizaciju sva vijeća mjesnih odbora i sve udruge koje djeluju na njihovom podruÄ?ju. Stoga vjerujem da će druĹženje svih naĹĄih mjeĹĄtana od Zlobina do Kukuljanova biti ugodno, a da će svi posjetitelji koji doÄ‘u u Bakar moći osjetiti duh starih vremena, sjetiti se starih obiÄ?aja, uĹživati u raznim predstavama i koncertima te doĹživjeti grad Bakar u njegovom punom sjaju.

GRAD BAKAR

impressum Posebni prilog Margretino leto 2015., Nakladnik Novi list. d. d. Rijeka, urednik priloga Bruno LonÄ?arić, grafiÄ?ka urednica Marlena KrĹĄul TravaĹĄić, tekst i fotografije: Fotoarhiva Novog lista, Grad Bakar. TZ Grada Bakra, obrada fotografija: Lidija Anić, Deniza Hrvatin, lektura i korektura: Linda Lenac, Biljana Milevoj, pokrovitelji priloga Grad Bakar i TZ Grada Bakra, tiskano u Novom listu, 17. lipnja 2015.

  ć

  ć    Ä?   

 

         Ĺ   

com Grada pripremio je pregrťt događanja kroz pro-

rad Bakar, zajedno sa svojom TuristiÄ?kom zajedni-

gram ovogodiĹĄnjeg Margaretinog leta. Krećemo posljednjeg dana proljeća sa Ĺ etnjom kroz povijest, manifestacijom s kojom ćemo uz svesrdnu pomoć naĹĄih udruga pokuĹĄati na ulice grada vratiti djelić bogate proĹĄlosti bakarskog kraja. I ove godine pucat ćemo iz povijesnih topova na Pomorskoj bitci, veseliti se na Bakarskim susretima i uĹživati u melodijama Âťdomaće kanconeÂŤ na naĹĄem BIS festu. Novina ovogodiĹĄnjeg Margaretinog leta je odrĹžavanje manifestacija po svim naĹĄim mjestima. Na Ĺ krljevu ćemo joĹĄ jednom s naĹĄim koĹĄarkaĹĄima proslaviti ulazak u prvu ligu, Zlobin će uĹživati u zvucima limene glazbe gostiju iz FuĹžina, dok ćemo na Praputnjaku svi neĹĄto nauÄ?iti o arheoloĹĄkoj baĹĄtini naĹĄeg kraja. Nesumnjivo će biti smijeha na Krasici uz komediju u izvedbi RI Teatra. Nakon zavrĹĄetka radova na krovu crkve sv. Franje AsiĹĄkog na Kukuljanovu u istu će sa svojom pjesmom ući hrvatska pjevaÄ?ka diva, Radojka Ĺ verko. Ako niste do sada, ne propustite priliku doći na Hreljin i posjetiti jedan od simbola bakarskog kraja, hreljinsku Gradinu, ispred koje ćete uĹživati u zvucima klapske pjesme. Za dan grada, 13. srpnja Bakar će joĹĄ jednom biti u znaku klapske pjesme uz Tomislava Bralića i klapu Intrade, a ovogodiĹĄnje Margaretino leto zatvoriti ćemo uz violonÄ?elo proslavljene hrvatske violonÄ?elistice, Ane Rucner. SadrĹžajno bogat program ovogodiĹĄnjeg Margaretinog leta pruĹža za svakoga po neĹĄto, stoga vas pozivam da doÄ‘ete u Bakar, proĹĄetate njegovim ulicama, posluĹĄate njihovu povijesnu priÄ?u i uĹživate u programu koji smo vam pripremili.


3

  

  ć  Ä?  

 ĹĄ  

  

Ĺž       

dio ljetnih događanja u naťem primorskom kraju.

argaretino leto u Bakru sve viĹĄe postaje neizostavan

   ĹĄ       

   

5bana Petra Zrinskog, gospodara Bakra. Glavni oltar

agrađena je pored same luke 1658. godine, za vrijeme

ukraĹĄen je znamenitom slikom slovenskog slikara Valentina Metzingera iz 1757. godine. Slika prikazuje sv. Margaretu sa sv. Barbarom i sv. Katarinom, uokvirena je drvenim baroknim okvirom. Pored glavnog oltara, s njegove lijeve i desne strane nalazila su se i dva sporedna oltara, jedan posvećen Majci BoĹžjoj sa slikom „Madone della lettera“ a drugi sv. Antunu Padovanskom. Oltari su u kasnijim vremenima bili uklonjeni i zamijenjeni novim, a ostale su samo slike. Do Prvog svjetskog rata crkva je imala dva zvona, jedno je javljalo graÄ‘anima o izbijanju poĹžara a drugo je pozivalo na poÄ?inak. Godine 1916. skinuta su zvona u ratne svrhe, a nakon zavrĹĄetka rata postavljeno je samo jedno zvono. Kip sv. Ivana Nepomuka, koji je do 1804. godine bio u crkvi, iznesen je iz svetiĹĄta i postavljen na trg ispred zgrade Magistrata, gdje se i danas nalazi.

 ć

Tradicija je to koja privlaÄ?i ljude u naĹĄ predivni zaljev. Proteklih smo godina ponovno oĹživjeli Margaretin sajam, kroz stoljeća to je bio dogaÄ‘aj koji je okupljao posjetitelje. Brojnim ĹĄtandovima i rukotvorinama, vratili smo mu dah povijesti. Pomorska bitka i buka topova, spoj kopna i mora predivna je priÄ?a koja slavnu proĹĄlost ponovno budi u bljeĹĄtavilu boja. Tu su joĹĄ i izloĹžbe, koncerti, naĹĄ već treći Bis fest. Ĺ etnjom kroz povijest otvaramo vrata staroga grada, oĹživjeli smo njegove tihe uliÄ?ice i trgove na kojima svaki kamen priÄ?a svoju priÄ?u iz davnina. Od ove godine u manifestacije Margaretinog ljeta ukljuÄ?ili smo i brojna dogaÄ‘anja u ostalim naĹĄim naseljima. Ĺ˝elja nam je cijeli naĹĄ Grad pribliĹžiti srcima naĹĄih gostiju. Dragi prijatelji iz cijelog naĹĄeg Hrvatskog primorja i iz predivne nam domovine, posjetite nas, budite naĹĄi gosti. Drevni Bakar na moru i sva njegova naselja koja kao kruna sjaje na njegovoj sijedoj kraljevskoj glavi Ĺželjno Vas oÄ?ekuju. DoÄ‘ite nam, veselite se s nama i uĹživajte u bajkovitim priÄ?ama Bakarskih ljetnih noći. Siguran sam da ćete ih ponijeti sa sobom i da će Vam ostati u lijepom sjećanju. Dobro nam doĹĄli.

Jeste li znali? Ĺ˝ 

 

 

  Ä? ć   

+danaĹĄnji oblik zadobila je tijekom druge polovine

rkva sv. Andrije apostola bakarska je Ĺžupna crkva,

18. st. i u prvoj polovini 19. stoljeća jer je izgraÄ‘ena na mjestu stare crkve, a posvećena je 28. kolovoza 1853. g. Ova monumentalna graÄ‘evina najstarija je i najveća crkva u Bakru, a odmah iza zagrebaÄ?ke i Ä‘akovaÄ?ke katedrale te se zbog toga moĹže reći da se radi o najvećem pothvatu u podruÄ?ju sakralne arhitekture sredine 19. st. na Ä?itavom naĹĄem nacionalnom podruÄ?ju. Najstarija crkva na ovom mjestu bila je izgraÄ‘ena 1130. ili 1167. g., u svakom sluÄ?aju tijekom 12. st., te posvećena Presvetom Trojstvu. Nakon ĹĄto je ta prvotna crkva bila znatno oĹĄtećena u potresu 1323. g., a potom i popravljena, mijenja se zaĹĄtitnik crkve i gradski patron te to postaje sv. Andrija. PoÄ?etkom 18. st., toÄ?nije 1708. g. i 1718. g. dograÄ‘uju se lijevi i desni brod crkve, a u to je vrijeme (1710. g.) sagraÄ‘en i zvonik koji stoji joĹĄ i danas. Sredinom 18. st, prema predaji 1750. g., Bakar je zadesio snaĹžan potres koji je sruĹĄio crkvu, a zvonik crkve ostao je netaknut. Izgradnji nove crkve pristupilo se

dvadesetak godina kasnije. Posebnost ove bazilike je kripta ispod sanktuarija (svetiĹĄta) s dva hodnika i 80ak grobova, u kojoj su pokopani ugledniji graÄ‘ani, kao i graditelj crkve biskup Vjenceslav Ĺ oić. InaÄ?e, u Bakru su za vrijeme turske opasnosti stolovali mnogi biskupi, tako da je bakarska crkva do danaĹĄnjeg dana zadrĹžala status konkatedrale koja plijeni svojom veliÄ?inom, arhitekturom i umjetninama. Ispod Ĺžupne crkve sv. Andrije nalazi se kripta sa 85 grobnih mjesta, podijeljena u dva djela. U gornjem dijelu kripte nalazi se pilon koji sigurno pripada nekoj starijoj graÄ‘evini. Kripta nije dovoljno istraĹžena, ali će sigurno njeno istraĹživanje otkriti viĹĄe podataka o gradnji crkve. Grobovi su iz 18. i 19. stoljeća, a neka grobna mjesta nemaju nikakvog zapisa. U kripti je pokopan i biskup Vjenceslav Soić koji je najzasluĹžniji za obnovu crkve sredinom 19 st.

,mjesta, ono nema ishodiĹĄte u hrvatskoj rijeÄ?i kojom

revna povijest grada Bakra krije se već u nazivu

nazivamo metal bakar, već u praindoeuropskim jezicima koji jasno opisuju prirodnu karakteristiku poloĹžaja – naselja smjeĹĄtenog u dnu kamenitog zaljeva. Vel-Kier (Kameni zaljev) bio je keltski naziv za Bakar. AntiÄ?ki geograf Ptolomej u svojem zemljovidu tada poznatog Starog svijeta spominje naselje pod imenom Volcera (latinizirani oblik keltskog naziva), u izgovoru je to Bolkera, u srednjem vijeku Bucar, Buccari, Buccarensis, Bakri, Bkri, pa sve do danaĹĄnjeg naziva Bakar koji se prvi put spominje 1288. g. u Vinodolskom zakoniku. Poznati arapski putopisac Idrisi spominje Bakar 1153. g. kazavĹĄi da je „Bkri lijep i napuÄ?en grad“. TakoÄ‘er, u istom djelu, Idrisi istiÄ?e da je „Bkri“ nakon Lovrana (zadnjeg istarskoga grada) prvi grad u Hrvatskoj.

    

7Terezije iz 1779. g. kojom se Bakar proglaĹĄava slobodnim Gradskom muzeju u Bakru Ä?uva se povelja carice Marije

kraljevskim gradom. Carica je gradu izdala i posebnu grbovnicu. Kameni grb uzidan je u proÄ?elje Magistrata u Bakru.

  

*gornjoj trećini grba nalaze se elementi hrvatskog povijes-

akar je 1779. g. dobio novi grb koji je i danas u uporabi. U

nog grba, u sredini su tri kule koje simboliziraju tri tvrda grada: Trsat, Bakar i Hreljin koji su se nalazili na teritoriju tadaťnjeg Bakarskog municipija, a u donjoj trećini na plavom polju je znak sidra kao pomorska orijentacija. U najnovijem grbu grada plava boja je zamijenjena zlatnoŞutom, a Şuta plavom. Jeste li znali, TZ Grada Bakra, Bakar, 2014.
4  

 

 

" ! *+ ! "%,&! ĹĄ     ĹĄ

Bakru odrĹžava se spektakularsklopu Margaretinog leta u

na Pomorska bitka povodom proslave Dana Grada. RijeÄ? je o rekonstrukciji povijesnog pomorskog napada, kada su MleÄ?ani daleke 1616. godine po posljednji put bezuspjeĹĄno pokuĹĄali osvojiti Bakar. Za ideju i nastanak Pomorske bitke dugujemo zahvalnost entuzijazmu i inicijativi naĹĄih povjesniÄ?ara prof. KreĹĄimira Hercega, prof. Bora Ĺ tr-

bca, prof. Borisa Petkovića i arheologa Ranka Starca. TuristiÄ?ka zajednica Grada Bakra i Grad Bakar realizirali su ideju za rekonstrukciju pomorskog napada te je tako nastala ova jedinstvena manifestacija oĹživljene povijesti u danaĹĄnjem vremenu. U bitki sudjeluju stari jedrenjaci (Klementa, Avalon i Stari Ive) opremljeni pirotehniÄ?kim sredstvima i Ä?lanovi povijesnih postrojbi Hrvatske vojske iz svih dijelova

Hrvatske u svojstvu branitelja grada. Uz pucnjeve s jedrenjaka te puĹĄaka, kubura i topova s obale, vatrene buktinje, vodene bombe i dimne efekte, originalnost doĹživljaja prave pomorske bitke sigurno je zajamÄ?ena. Cijeli dogaÄ‘aj zavrĹĄava veliÄ?anstvenim vatrometom i koncertnim nastupom popularnog izvoÄ‘aÄ?a, te feĹĄtom do duboko u noć. Posjetite nas i doĹživite daĹĄak proĹĄlosti u povijesnom gradu Bakru‌

- .

 

  

Ĺ ETNJA KROZ POVIJEST, SVEÄŒANO OTVORENJE MARGARETINOG LETA, KONCERT TEDIJA SPALATA instalacija tradicijskih barki Jadrana ÂťJedra JazaÂŤ Luciana Kebera u Jazu u 18 sati, Ĺ etnja kroz povijest  i dan otvorenih vrata, u starom gradu u 21 sat, Otvorenje izloĹžbe Luciana Kebera Mali ĹĄkver pod voltom, u KaĹĄtelu u 21 sat, Ĺ tengel - prikazanje obiÄ?aja; serenada pod poneĹĄtrun, Katedra ÄŒakavskog sabora Bakarskoga kraja i klapa Ĺ krljevo u 22 sata, SveÄ?ano otvorenje Margaretinog leta i podizanje zastave, ispred KaĹĄtela u 22.30 sata, Koncert Tedija Spalata, ispred KaĹĄtela

IZLOŽBA PRIZORI DRUGOG VREMENA u 20.30 sati, otvorenje izloŞbe Mislava Leťića, bacc. art Prizori Drugog Vremena, u ateljeu Paulić

  

RASPJEVANI Ĺ˝AL u 19 sati, Susret djeÄ?jih zborova u organizaciji Praputnjarskih slavića, na Ĺ˝alu ribara u 20 sati, Otvorenje izloĹžbe Marije Brezac Benigar Krist se rodi i uskrsnu doista, Aleluja, u crkvi svete Maregarete

  KOĹ ARKAĹ KA NOĆ u 21 sat, FeĹĄta uz Lidiju BaÄ?ić i grupu Point u organizaciji koĹĄarkaĹĄkog kluba Ĺ krljevo, ispred Doma kulture na Ĺ krljevu

 

"# *! !" / 3$+3,/ Ĺž(+! 

  ! !"#!

KUD “Primorkaâ€? osnovano je 1977. godine. Nakon 15 godina zatiĹĄja, 2004. godine grupa entuzijasta pokreće kazaliĹĄno djelovanje KUD-a. Od tada do danas odigrano je preko 300 predstava i uprizorenja. Nositelj je kulturnih zbivanja u Gradu Bakru. Od samih poÄ?etaka krasiÄ?arski amateri igrali su puÄ?ke komedije na Ä?akavskom dijalektu i po tome su najprepoznatljiviji. U KUD-u djeluju mlaÄ‘a i starija dramska grupa. Predstave su dobro posjećene i publika s nestrpljenjem oÄ?ekuje svaku novu premijeru. Organiziraju se dramske radionice za djecu, izloĹžbe te promocije knjiĹževnih djela. MlaÄ‘u dramsku grupu Ä?ine uÄ?enici osnovnih i srednjih ĹĄkola.

$!%! Ĺ $&'(

Klapa Ĺ krljevo je utemeljena sada već davne 1997. godine. Mogu se pohvaliti nastupima na kultnom OmiĹĄkom festivalu te na Smotri sjevernojadranskih klapa u Senju gdje su osvojili 1. nagradu kao najbolji debitanti. Osim brojnih nastupa na kulturnim dogaÄ‘ajima diljem Lijepe NaĹĄe klapa biljeĹži i viĹĄe nastupa u inozemstvu i to u Sloveniji, ÄŒeĹĄkoj i NjemaÄ?koj. Po onoj staroj da je svugdje lijepo, ali u svom kraju najljepĹĄe, tako već tradicionalno organiziraju Susrete klapa na Ĺ krljevu u danima mjesta povodom blagdana Presvetoga Srca Isusova pa će tako i ove godine 12. lipnja po sedmi put Ĺ krljevÄ?ani i svi dragi gosti i posjetitelji moći uĹživati u klapskim napjevima 12 klapa iz viĹĄe Ĺžupanija. Klapski susreti na Ĺ krljevu su, kako za posjetitelje tako i za mnogobrojne klape, postali nezaobilazan i prepoznatljiv kulturni dogaÄ‘aj na koji je klapa posebno ponosna. Klapa u svojoj 18. godini postojanja i neprekidnog djelovanja pjeva s istim Ĺžarom i ljubavi prema klapskoj pjesmi kao prvog dana kad su se okupili. Trenutno broji devet Ä?lanova, a struÄ?ni voditelj je gospodin Marko Fortunato.

KUD Sloga iz Hreljina nastavlja dugu i bogatu tradiciju amaterskog djelovanja koja je zapoÄ?ela davne 1910. godine osnivanjem pjevaÄ?kog zbora Narodne Ä?itaonice. Tijekom viĹĄegodiĹĄnjega neprekidnog rada Sloga je ostvarila bezbroj uspjeĹĄnih nastupa, gostovanja i nezaboravnih druĹženja te je nagraÄ‘ena mnogim nagradama i priznanjima kao ĹĄto su Povelja prosvjetnog sabora Hrvatske, Zlatni grb Grada Rijeke kao i GodiĹĄnja nagrada Grada Bakra dobivena 2010. godine. Pod visokim pokroviteljstvom tadaĹĄnjeg predsjednika Republike Hrvatske profesora Ive Josipovića, Primorsko-goranske Ĺžupanije i Grada Bakra, krajem 2010.g., KUD Sloga obiljeĹžila je i proslavila zapaĹženim sveÄ?anim koncertom znaÄ?ajan jubilej 100 godina organiziranoga druĹĄtvenog i kulturnog Ĺživota u Hreljinu, a dvije godine kasnije pod istim nazivom izdana je i prigodna monografija. Najstarija sekcija druĹĄtva, MjeĹĄoviti pjevaÄ?ki zbor Sloga, pokretaÄ? je i nositelj druĹĄtvenoga i kulturnoga Ĺživota mjesta, Zbor je sudjelovao u svim znaÄ?ajnijim manifestacijama u Gradu Bakru, Primorsko-goranskoj Ĺžupaniji te je nastupao diljem Hrvatske, od Krapine i Zagreba do Murtera i PoreÄ?a . Potrebno je naglasiti i brojna, vrlo uspjeĹĄna meÄ‘unarodna gostovanja ostvarena u Poljskoj, ÄŒeĹĄkoj, Italiji, NjemaÄ?koj, Sloveniji, Makedoniji, Crnoj gori, SlovaÄ?koj i MaÄ‘arskoj. Od 2012. godine voditelj zbora je maestro Ivan Nino NaÄ?inović. U MjeĹĄovitom pjevaÄ?kom zboru Sloga aktivno djeluje 35 Ä?lanova.

  

KAZALIĹ NA PREDSTAVA u 21 sat, komedija ÂťLotto 7 od 45ÂŤ u izvedbi Ri Teatra na Krasici ispred ambulante

   DAN GRADA BAKRA u 10.30 sati, SveÄ?ana pjevana misa u 18. 30 sati, Koncelebrirana misa   ć u u crkvi sv. Margarete u Bakru u 21 sat, koncert Tomislava Bralića i klape Intrade na Ĺ˝alu ribara (ulaznica 40 kuna)

  

  

 

DJEÄŒJI DAN u 19 sati, VeÄ?er mladih PokaĹži Ä?a umeĹĄ u organizaciji udruge Vita. Nastup plesne grupe No name i prijatelja, na Ĺ˝alu ribara u 20.30 sati, Karaoke Pjesme po Ĺželji, u organizaciji La Bambe, na Ĺ˝alu ribara

BAKARSKI SUSRETI u 18 sati, Natjecanje ekipa, na Žalu ribara u 20.30 sati, Otvorenje skupne izloŞbe Ivana Reljca, bacc.art i Matije Bajca, bacc.art Rat Smjerova, u ateljeu Paulić u 22 sata, Feťta uz Grupu Trend

  

KONCERT RADOJKE Ĺ VERKO u 20 sati, Koncert Radojke Ĺ verko u crkvi sv. Franje AsiĹĄkog na Kuku-  Ĺ  ljanovu

KAZALIĹ NA PREDSTAVA ROMANCA O TRI LJUBAVI u 21 sat, Predstava u izvedbi KUD-a Primorka iz Krasice, ispred crkve sv. Andrije u Bakru

 $/! 0'$&,

MLADA MISA, MARGARETIN SAJAM, MIMOHOD POSTROJBI, POMORSKA BITKA, FEĹ TA u 8 sati, Pohod na Risnjak u organizaciji planinarskog druĹĄtva Bakar u 10.30 sati, Mlada misa u crkvi sv. Andrije ap. u Bakru u 17 sati, Margaretin sajam u 21 sat, SveÄ?ani mimohod povijesnih postrojbi Hrvatske vojske u 23 sata, Rekonstrukcija povijesne Pomorske bitke i vatromet u 23.30 sati, FeĹĄta uz Grupu Trend

KONCERT KUD-a SLOGA i KUU SKLAD I GOSTIJU IZ MAÄ?ARSKE u 21 sat, Koncert KUD-a Sloga, KUU Sklad i njihovih gostiju, na Ĺ˝alu ribara

)  

 

  

 

KONCERT PUHAÄŒKOG ORKESTRA FUĹ˝INE u 21 sat, Koncert puhaÄ?kog glazbe FuĹžine i tamburaĹĄa Ĺ˝aĹžara, na Zlobinu

BIS FEST (FESTIVAL BAKAR  Š I SERENADE) u 20 sati, Otvorenje izloŞbe fotografa Miljenka Šegulje Moj Bakar, u crkvi sv. Margarete u 21 sat, Festival na Žalu ribara (ulaznica 20 kuna)

a podruÄ?ju Grada Bakra aktivno djeluju Ä?ak 34 udruge, a od tog velikog broja, njih 12 su sportske, 2 su zdravstvene udruge, a njih Ä?ak 20 kulturne udruge. Nosioci kulturnih dogaÄ‘anja u Gradu Bakru su sljedeće udruge: KUD Sloga Hreljin, KUD Sklad Bakar, Katedra ÄŒakavskog sabora Bakarskoga kraja, DjeÄ?ji zbor Praputnjarski slavići, KUD Primorka Krasica, Bakarska Ĺžena, Ĺ krljevska Ĺžena, Gradska straĹža Bakar 1848, KUD Ĺ˝aĹžara Zlobin, Ĺ˝enska klapa Hreljin, Klapa Ĺ krljevo, Ark raku Dodir, Udruga umirovljenika, KDU Praputnjak, KUU Vedrenica Zlobin, DruĹĄtvo NaĹĄa djeca Bakar, Etno udruga TeĹžaki i teĹžakinje z Praputnjaka.

5

  

  Ĺ ETNJA S BAKLJAMA DO HRELJINSKE GRADINE u 21 sat (okupljanje kod DjeÄ?jeg vrtića Hreljin), ĹĄetnja s bakljama do Gradine uz prigodan program i koncert klape Ĺ krljevo i klape Hreljin.

 

SVEÄŒANO ZATVARANJE MARGARETINOG LETA I KONCERT ANE RUCNER u 21 sat, koncert Ane Rucner, na Ĺ˝alu ribara (ulaznica 30 kuna)

 

  

STRUÄŒNO PREDAVANJE I DODJELA NAGRADA ZA NAJLJEPĹ U OKUĆNICU u 21 sat, Predavanje Ranka Starca sa temom: ArheoloĹĄka baĹĄtina naĹĄeg kraja, u Domu kulture na Praputnjaku u 21.30 sati, SveÄ?ana dodjela nagrada za najljepĹĄu okućnicu, balkon i gospodarski subjekt, u Domu kulture na Praputnjaku

 Ĺ˝!Ĺž!! 1$*, KUD Ĺ˝aĹžara Zlobin osnovana je i registrirana 1988. godine i trenutno broji 24 Ä?lana. Ĺ˝aĹžara znaÄ?i zalazak sunca koji Zlobinu, malom mjestu na granici Primorja i Gorskog kotara te najsjevernijem mjestu općine Bakar, daje jednu posebnost, romantiÄ?nost, Ä?ar i privlaÄ?nost. NajznaÄ?ajniji dogaÄ‘aji KUD-a Ĺ˝aĹžara su sviranje uĹživo za HRT za vrijeme svete mise 28. studenog 2010. godine., nastup poslije koncerta klape Cambi, sviranje za tadaĹĄnjeg predsjednika Stjepana Mesića na Ĺ krljevu te sviranje na doÄ?eku sadaĹĄnje predsjednice Kolinde Grabar Kitarović u Rijeci.

 

23/! 3($&', ! -!2! ! !

Udruga umirovljenika Grada Bakra osnovana je 2006. godine. ÄŒlanica je Matice umirovljenika Hrvatske. Udruga ima sedam podruĹžnica: Bakar, Hreljin, Krasica, Kukuljanovo, Praputnjak, Ĺ krljevo i Zlobin. Jedan od ciljeva, pored brige o svojim Ä?lanovima joj je: promicanje aktivnosti Ä?lanova u kulturi (organizacija predavanja, izloĹžbi, posjeti kazaliĹĄtu, muzejima...), sportu (organizacija Penzićijade, uÄ?eťće u sportskim natjecanjima u organizaciji Grada Bakra, Ĺ˝upanije, MUH-a i sl.), kreativnim radionicama (Bakarska gospoda, KrasiÄ?arske papuće...) i razliÄ?itim vidovima rekreacije (druĹženja, maĹĄkare, izleti, ĹĄetnje ...) Predsjednik Udruge je Ivan Dubrović.

!+'2! Č! !(" / "!*! ! !" /! !&!

Katedra ÄŒakavskog sabora Bakarskoga kraja postoji joĹĄ od 2001. godine i djeluje na podruÄ?ju grada Bakra i Rijeke. Kroz godine Katedra je organizirala i prisustvovala na mnoĹĄtvu dogaÄ‘anja, smotri, izloĹžbi, pogovorima i projektima, koji se bave oÄ?uvanjem i popularizacijom narjeÄ?ne kulture Ä?akavĹĄtine. Katedra je izdala i nekoliko kola zbirki pjesama lokalnih Ä?akavkih pjesnika i pjesnikinja, kao i druge vrijedne knjige o naĹĄemu kraju i njihovim vrijednim ljudima. Katedra broji oko stotinjak Ä?lanova, uglavnom s podruÄ?ja bakarskoga kraja, za koje redovito priprema bogate kulturno-umjetniÄ?ke godiĹĄnje programe predstava, knjiĹževnih veÄ?eri, gostovanja, igranja druĹĄtvenih igara i izloĹžbi. Posebnu paĹžnju Katedra posvećuje djeci u svojoj zajednici, za koje organizira humanitarne, edukativno-zabavne i kulturne programe. Rad Katedre moĹže se pratiti na web stranici www.katedra-bakarskoga-kraja.hr.
4  

 

 

" ! *+ ! "%,&! ĹĄ     ĹĄ

Bakru odrĹžava se spektakularsklopu Margaretinog leta u

na Pomorska bitka povodom proslave Dana Grada. RijeÄ? je o rekonstrukciji povijesnog pomorskog napada, kada su MleÄ?ani daleke 1616. godine po posljednji put bezuspjeĹĄno pokuĹĄali osvojiti Bakar. Za ideju i nastanak Pomorske bitke dugujemo zahvalnost entuzijazmu i inicijativi naĹĄih povjesniÄ?ara prof. KreĹĄimira Hercega, prof. Bora Ĺ tr-

bca, prof. Borisa Petkovića i arheologa Ranka Starca. TuristiÄ?ka zajednica Grada Bakra i Grad Bakar realizirali su ideju za rekonstrukciju pomorskog napada te je tako nastala ova jedinstvena manifestacija oĹživljene povijesti u danaĹĄnjem vremenu. U bitki sudjeluju stari jedrenjaci (Klementa, Avalon i Stari Ive) opremljeni pirotehniÄ?kim sredstvima i Ä?lanovi povijesnih postrojbi Hrvatske vojske iz svih dijelova

Hrvatske u svojstvu branitelja grada. Uz pucnjeve s jedrenjaka te puĹĄaka, kubura i topova s obale, vatrene buktinje, vodene bombe i dimne efekte, originalnost doĹživljaja prave pomorske bitke sigurno je zajamÄ?ena. Cijeli dogaÄ‘aj zavrĹĄava veliÄ?anstvenim vatrometom i koncertnim nastupom popularnog izvoÄ‘aÄ?a, te feĹĄtom do duboko u noć. Posjetite nas i doĹživite daĹĄak proĹĄlosti u povijesnom gradu Bakru‌

- .

 

  

Ĺ ETNJA KROZ POVIJEST, SVEÄŒANO OTVORENJE MARGARETINOG LETA, KONCERT TEDIJA SPALATA instalacija tradicijskih barki Jadrana ÂťJedra JazaÂŤ Luciana Kebera u Jazu u 18 sati, Ĺ etnja kroz povijest  i dan otvorenih vrata, u starom gradu u 21 sat, Otvorenje izloĹžbe Luciana Kebera Mali ĹĄkver pod voltom, u KaĹĄtelu u 21 sat, Ĺ tengel - prikazanje obiÄ?aja; serenada pod poneĹĄtrun, Katedra ÄŒakavskog sabora Bakarskoga kraja i klapa Ĺ krljevo u 22 sata, SveÄ?ano otvorenje Margaretinog leta i podizanje zastave, ispred KaĹĄtela u 22.30 sata, Koncert Tedija Spalata, ispred KaĹĄtela

IZLOŽBA PRIZORI DRUGOG VREMENA u 20.30 sati, otvorenje izloŞbe Mislava Leťića, bacc. art Prizori Drugog Vremena, u ateljeu Paulić

  

RASPJEVANI Ĺ˝AL u 19 sati, Susret djeÄ?jih zborova u organizaciji Praputnjarskih slavića, na Ĺ˝alu ribara u 20 sati, Otvorenje izloĹžbe Marije Brezac Benigar Krist se rodi i uskrsnu doista, Aleluja, u crkvi svete Maregarete

  KOĹ ARKAĹ KA NOĆ u 21 sat, FeĹĄta uz Lidiju BaÄ?ić i grupu Point u organizaciji koĹĄarkaĹĄkog kluba Ĺ krljevo, ispred Doma kulture na Ĺ krljevu

 

"# *! !" / 3$+3,/ Ĺž(+! 

  ! !"#!

KUD “Primorkaâ€? osnovano je 1977. godine. Nakon 15 godina zatiĹĄja, 2004. godine grupa entuzijasta pokreće kazaliĹĄno djelovanje KUD-a. Od tada do danas odigrano je preko 300 predstava i uprizorenja. Nositelj je kulturnih zbivanja u Gradu Bakru. Od samih poÄ?etaka krasiÄ?arski amateri igrali su puÄ?ke komedije na Ä?akavskom dijalektu i po tome su najprepoznatljiviji. U KUD-u djeluju mlaÄ‘a i starija dramska grupa. Predstave su dobro posjećene i publika s nestrpljenjem oÄ?ekuje svaku novu premijeru. Organiziraju se dramske radionice za djecu, izloĹžbe te promocije knjiĹževnih djela. MlaÄ‘u dramsku grupu Ä?ine uÄ?enici osnovnih i srednjih ĹĄkola.

$!%! Ĺ $&'(

Klapa Ĺ krljevo je utemeljena sada već davne 1997. godine. Mogu se pohvaliti nastupima na kultnom OmiĹĄkom festivalu te na Smotri sjevernojadranskih klapa u Senju gdje su osvojili 1. nagradu kao najbolji debitanti. Osim brojnih nastupa na kulturnim dogaÄ‘ajima diljem Lijepe NaĹĄe klapa biljeĹži i viĹĄe nastupa u inozemstvu i to u Sloveniji, ÄŒeĹĄkoj i NjemaÄ?koj. Po onoj staroj da je svugdje lijepo, ali u svom kraju najljepĹĄe, tako već tradicionalno organiziraju Susrete klapa na Ĺ krljevu u danima mjesta povodom blagdana Presvetoga Srca Isusova pa će tako i ove godine 12. lipnja po sedmi put Ĺ krljevÄ?ani i svi dragi gosti i posjetitelji moći uĹživati u klapskim napjevima 12 klapa iz viĹĄe Ĺžupanija. Klapski susreti na Ĺ krljevu su, kako za posjetitelje tako i za mnogobrojne klape, postali nezaobilazan i prepoznatljiv kulturni dogaÄ‘aj na koji je klapa posebno ponosna. Klapa u svojoj 18. godini postojanja i neprekidnog djelovanja pjeva s istim Ĺžarom i ljubavi prema klapskoj pjesmi kao prvog dana kad su se okupili. Trenutno broji devet Ä?lanova, a struÄ?ni voditelj je gospodin Marko Fortunato.

KUD Sloga iz Hreljina nastavlja dugu i bogatu tradiciju amaterskog djelovanja koja je zapoÄ?ela davne 1910. godine osnivanjem pjevaÄ?kog zbora Narodne Ä?itaonice. Tijekom viĹĄegodiĹĄnjega neprekidnog rada Sloga je ostvarila bezbroj uspjeĹĄnih nastupa, gostovanja i nezaboravnih druĹženja te je nagraÄ‘ena mnogim nagradama i priznanjima kao ĹĄto su Povelja prosvjetnog sabora Hrvatske, Zlatni grb Grada Rijeke kao i GodiĹĄnja nagrada Grada Bakra dobivena 2010. godine. Pod visokim pokroviteljstvom tadaĹĄnjeg predsjednika Republike Hrvatske profesora Ive Josipovića, Primorsko-goranske Ĺžupanije i Grada Bakra, krajem 2010.g., KUD Sloga obiljeĹžila je i proslavila zapaĹženim sveÄ?anim koncertom znaÄ?ajan jubilej 100 godina organiziranoga druĹĄtvenog i kulturnog Ĺživota u Hreljinu, a dvije godine kasnije pod istim nazivom izdana je i prigodna monografija. Najstarija sekcija druĹĄtva, MjeĹĄoviti pjevaÄ?ki zbor Sloga, pokretaÄ? je i nositelj druĹĄtvenoga i kulturnoga Ĺživota mjesta, Zbor je sudjelovao u svim znaÄ?ajnijim manifestacijama u Gradu Bakru, Primorsko-goranskoj Ĺžupaniji te je nastupao diljem Hrvatske, od Krapine i Zagreba do Murtera i PoreÄ?a . Potrebno je naglasiti i brojna, vrlo uspjeĹĄna meÄ‘unarodna gostovanja ostvarena u Poljskoj, ÄŒeĹĄkoj, Italiji, NjemaÄ?koj, Sloveniji, Makedoniji, Crnoj gori, SlovaÄ?koj i MaÄ‘arskoj. Od 2012. godine voditelj zbora je maestro Ivan Nino NaÄ?inović. U MjeĹĄovitom pjevaÄ?kom zboru Sloga aktivno djeluje 35 Ä?lanova.

  

KAZALIĹ NA PREDSTAVA u 21 sat, komedija ÂťLotto 7 od 45ÂŤ u izvedbi Ri Teatra na Krasici ispred ambulante

   DAN GRADA BAKRA u 10.30 sati, SveÄ?ana pjevana misa u 18. 30 sati, Koncelebrirana misa   ć u u crkvi sv. Margarete u Bakru u 21 sat, koncert Tomislava Bralića i klape Intrade na Ĺ˝alu ribara (ulaznica 40 kuna)

  

  

 

DJEÄŒJI DAN u 19 sati, VeÄ?er mladih PokaĹži Ä?a umeĹĄ u organizaciji udruge Vita. Nastup plesne grupe No name i prijatelja, na Ĺ˝alu ribara u 20.30 sati, Karaoke Pjesme po Ĺželji, u organizaciji La Bambe, na Ĺ˝alu ribara

BAKARSKI SUSRETI u 18 sati, Natjecanje ekipa, na Žalu ribara u 20.30 sati, Otvorenje skupne izloŞbe Ivana Reljca, bacc.art i Matije Bajca, bacc.art Rat Smjerova, u ateljeu Paulić u 22 sata, Feťta uz Grupu Trend

  

KONCERT RADOJKE Ĺ VERKO u 20 sati, Koncert Radojke Ĺ verko u crkvi sv. Franje AsiĹĄkog na Kuku-  Ĺ  ljanovu

KAZALIĹ NA PREDSTAVA ROMANCA O TRI LJUBAVI u 21 sat, Predstava u izvedbi KUD-a Primorka iz Krasice, ispred crkve sv. Andrije u Bakru

 $/! 0'$&,

MLADA MISA, MARGARETIN SAJAM, MIMOHOD POSTROJBI, POMORSKA BITKA, FEĹ TA u 8 sati, Pohod na Risnjak u organizaciji planinarskog druĹĄtva Bakar u 10.30 sati, Mlada misa u crkvi sv. Andrije ap. u Bakru u 17 sati, Margaretin sajam u 21 sat, SveÄ?ani mimohod povijesnih postrojbi Hrvatske vojske u 23 sata, Rekonstrukcija povijesne Pomorske bitke i vatromet u 23.30 sati, FeĹĄta uz Grupu Trend

KONCERT KUD-a SLOGA i KUU SKLAD I GOSTIJU IZ MAÄ?ARSKE u 21 sat, Koncert KUD-a Sloga, KUU Sklad i njihovih gostiju, na Ĺ˝alu ribara

)  

 

  

 

KONCERT PUHAÄŒKOG ORKESTRA FUĹ˝INE u 21 sat, Koncert puhaÄ?kog glazbe FuĹžine i tamburaĹĄa Ĺ˝aĹžara, na Zlobinu

BIS FEST (FESTIVAL BAKAR  Š I SERENADE) u 20 sati, Otvorenje izloŞbe fotografa Miljenka Šegulje Moj Bakar, u crkvi sv. Margarete u 21 sat, Festival na Žalu ribara (ulaznica 20 kuna)

a podruÄ?ju Grada Bakra aktivno djeluju Ä?ak 34 udruge, a od tog velikog broja, njih 12 su sportske, 2 su zdravstvene udruge, a njih Ä?ak 20 kulturne udruge. Nosioci kulturnih dogaÄ‘anja u Gradu Bakru su sljedeće udruge: KUD Sloga Hreljin, KUD Sklad Bakar, Katedra ÄŒakavskog sabora Bakarskoga kraja, DjeÄ?ji zbor Praputnjarski slavići, KUD Primorka Krasica, Bakarska Ĺžena, Ĺ krljevska Ĺžena, Gradska straĹža Bakar 1848, KUD Ĺ˝aĹžara Zlobin, Ĺ˝enska klapa Hreljin, Klapa Ĺ krljevo, Ark raku Dodir, Udruga umirovljenika, KDU Praputnjak, KUU Vedrenica Zlobin, DruĹĄtvo NaĹĄa djeca Bakar, Etno udruga TeĹžaki i teĹžakinje z Praputnjaka.

5

  

  Ĺ ETNJA S BAKLJAMA DO HRELJINSKE GRADINE u 21 sat (okupljanje kod DjeÄ?jeg vrtića Hreljin), ĹĄetnja s bakljama do Gradine uz prigodan program i koncert klape Ĺ krljevo i klape Hreljin.

 

SVEÄŒANO ZATVARANJE MARGARETINOG LETA I KONCERT ANE RUCNER u 21 sat, koncert Ane Rucner, na Ĺ˝alu ribara (ulaznica 30 kuna)

 

  

STRUÄŒNO PREDAVANJE I DODJELA NAGRADA ZA NAJLJEPĹ U OKUĆNICU u 21 sat, Predavanje Ranka Starca sa temom: ArheoloĹĄka baĹĄtina naĹĄeg kraja, u Domu kulture na Praputnjaku u 21.30 sati, SveÄ?ana dodjela nagrada za najljepĹĄu okućnicu, balkon i gospodarski subjekt, u Domu kulture na Praputnjaku

 Ĺ˝!Ĺž!! 1$*, KUD Ĺ˝aĹžara Zlobin osnovana je i registrirana 1988. godine i trenutno broji 24 Ä?lana. Ĺ˝aĹžara znaÄ?i zalazak sunca koji Zlobinu, malom mjestu na granici Primorja i Gorskog kotara te najsjevernijem mjestu općine Bakar, daje jednu posebnost, romantiÄ?nost, Ä?ar i privlaÄ?nost. NajznaÄ?ajniji dogaÄ‘aji KUD-a Ĺ˝aĹžara su sviranje uĹživo za HRT za vrijeme svete mise 28. studenog 2010. godine., nastup poslije koncerta klape Cambi, sviranje za tadaĹĄnjeg predsjednika Stjepana Mesića na Ĺ krljevu te sviranje na doÄ?eku sadaĹĄnje predsjednice Kolinde Grabar Kitarović u Rijeci.

 

23/! 3($&', ! -!2! ! !

Udruga umirovljenika Grada Bakra osnovana je 2006. godine. ÄŒlanica je Matice umirovljenika Hrvatske. Udruga ima sedam podruĹžnica: Bakar, Hreljin, Krasica, Kukuljanovo, Praputnjak, Ĺ krljevo i Zlobin. Jedan od ciljeva, pored brige o svojim Ä?lanovima joj je: promicanje aktivnosti Ä?lanova u kulturi (organizacija predavanja, izloĹžbi, posjeti kazaliĹĄtu, muzejima...), sportu (organizacija Penzićijade, uÄ?eťće u sportskim natjecanjima u organizaciji Grada Bakra, Ĺ˝upanije, MUH-a i sl.), kreativnim radionicama (Bakarska gospoda, KrasiÄ?arske papuće...) i razliÄ?itim vidovima rekreacije (druĹženja, maĹĄkare, izleti, ĹĄetnje ...) Predsjednik Udruge je Ivan Dubrović.

!+'2! Č! !(" / "!*! ! !" /! !&!

Katedra ÄŒakavskog sabora Bakarskoga kraja postoji joĹĄ od 2001. godine i djeluje na podruÄ?ju grada Bakra i Rijeke. Kroz godine Katedra je organizirala i prisustvovala na mnoĹĄtvu dogaÄ‘anja, smotri, izloĹžbi, pogovorima i projektima, koji se bave oÄ?uvanjem i popularizacijom narjeÄ?ne kulture Ä?akavĹĄtine. Katedra je izdala i nekoliko kola zbirki pjesama lokalnih Ä?akavkih pjesnika i pjesnikinja, kao i druge vrijedne knjige o naĹĄemu kraju i njihovim vrijednim ljudima. Katedra broji oko stotinjak Ä?lanova, uglavnom s podruÄ?ja bakarskoga kraja, za koje redovito priprema bogate kulturno-umjetniÄ?ke godiĹĄnje programe predstava, knjiĹževnih veÄ?eri, gostovanja, igranja druĹĄtvenih igara i izloĹžbi. Posebnu paĹžnju Katedra posvećuje djeci u svojoj zajednici, za koje organizira humanitarne, edukativno-zabavne i kulturne programe. Rad Katedre moĹže se pratiti na web stranici www.katedra-bakarskoga-kraja.hr.


6

  

# $   ! % 

$&' #(')  Ĺ 

Âť       Ä‘ Ä? ć !     " ĹĄ  Ä? ÂŤ

     ć Ä‘ Ä?      

da Bakra BIS FEST-a ili Festivala Bakar i serenade ve, treće godine odrŞavanja velikoga projekta Gra-

 Ĺž

 ć

 

! "Ä?ć $%!

! %"ĹĄ

organizacijski smo pokuĹĄali unaprijediti neke od tehniÄ?kih novina koje smo kreirali prethodnih godina. NaĹĄ zaĹĄtitni znak, maleni okrugli kit, „plovit“ će po velikim led ekranima i najavljivati glasanje publike, a ekrane smo postavili ove godine kako bi vidljivost jaÄ?ine navijanja koja se mjerila „aplauzometrom“ bila ĹĄto jasnija. Isto tako, kako bi „aplauzometar“ ili ureÄ‘aj kojim se mjeri jaÄ?ina proizvedene buke davao ĹĄto realniju sliku navijanja s vrha prednje rasvjetne rampe postavit će se ĹĄirokopojasni mikrofoni koji će najadekvatnije loviti proizvedenu buku cijelog gledaliĹĄta. KoliÄ?ina buke mjerit će se na naÄ?in da svi mikrofoni idu u mikser gdje se suma mikrofona spaja u instrument za mjerenje buke tj. limitaciju razglasa koji ima digitalni izlaz. Digitalni izlaz pokazuje vrijednosti u decibelima, odnosno on pokazuje trenutni stupanj glasnoće. Kako bi se napravilo rangiranje jaÄ?ine navijanja, napravili smo i poÄ?etno testiranje 86 db, max 107db, podijeljeno na pet polja. Jedna velika vizualna novina ove je godine iznimno bogato osvjetljenje same pozornice, izvoÄ‘aÄ?a, pratećih vokala, ali i gledaliĹĄta. Naime, pokuĹĄali smo maksimalno pratiti nova kretanja u velikim televizijskim glazbenim show projektima (Voice, X faktor Adria), pa smo ih, jasno u skladu s naĹĄim mogućnostima, pokuĹĄali dovesti u Bakar i pokloniti svim gledateljima BIS FEST-a. Ideja samoga festivala i dalje je ostala ista. Naime, cilj je prezentirati domaće izvoÄ‘aÄ?e u interpretacijama koje im nisu svojstvene. IzvoÄ‘aÄ?i su dobili zadaću da odaberu dvije skladbe, jednu Ä?akavsku i jednu dalmatinsku serenadu, a uvjet je bio da jedna od njih bude potpuno suprotnog glazbenog izriÄ?aja od njihovog inaÄ?e svojstvenog stila izvoÄ‘enja. Ove će se godine poznatim imenima glazbene scene pridruĹžiti i dvije mlade pjevaÄ?ke nade, Mateo Resman, drugoplasirani iz hrvatske inaÄ?ice glazbenog realityja The Voicea te Antonio KriĹĄtofić, finalist glazbene emisije X faktor Adria. Publika će, kupnjom ulaznice, umjesto klasiÄ?ne ulaznice dobiti tzv. fućkalicu kako bi jaÄ?inom puhanja mogla nakon svake interpretacije dati svoju zvuÄ?nu i glasnu ocjenu kako pjesme, tako i snalaĹženja izvoÄ‘aÄ?a. JaÄ?ina zvuka (proizvedene buke) će se mjeriti posebnim ureÄ‘ajem za registriranje buke te će se na displayu prikazivati uspjeh odreÄ‘ene interpretacije (tzv. aplauzometar). Na BIS FEST-u ove će godine nastupiti: Radojka Ĺ verko, Damir KedĹžo, Antonio KriĹĄtofić, Leonora Surian, Katja BudimÄ?ić Sabljar, Mateo Resman, Alen Vitasović, Jozefina i Trio Rio, Gianluca Draguzet te Mirjana BobuĹĄ. Kroz cijeli program vodit će nas Mario LipovĹĄek Battifiaca koji će setove pauza i revijalnoga dijela BIS-a nadopunjavati svojim skeÄ?evima. Organizatori festivala su Grad Bakar i TZ Grada Bakra a medijski pokrovitelji: Novi list, Kanal RI, Radio Rijeka, Pomorski radio Bakar Zahvaljujem svima na suradnji, pomoći i pozivam vas na naĹĄ jedinstveni festival, Gordana Ĺ imić Drenik, ViĹĄi struÄ?ni suradnik za kulturu, ĹĄport, obrazovanje i predĹĄkolski odgoj Grada Bakra

 $"

&"' ("

)* $–+ $)Ä?ć, - &"', ) Ĺ ĹĄ", ! , &%! ć, !ć  $)Ä?ć  "ć, $! "ĹĄć & Ĺ ć ) 


7

  

 Ä?  Ĺž

    ĂŠ   

   

0

valevrijednim poduhvatom i iznimnim zalaganjem vanjskoga suradnika i prijatelja KnjiĹžnice, sudskog vjeĹĄtaka za umjetnine DuĹĄka VeÄ?erine iz Zagreba, otkupljena je u njemaÄ?koj aukcijskoj kući Hauff & Auvermann Buch und Kunstauktionen GmbH u Berlinu, raritetna knjiga austrijskog nadvojvode Ludwiga Salvatora „Der Golf von Buccari - Porto RĂŠâ€œ, (Bakarski zaljev i Kraljevica). Vrlo znaÄ?ajna za bakarsku zaviÄ?ajnu, kulturno-povijesnu baĹĄtinu, knjiga će krasiti ZaviÄ?ajnu zbirku KnjiĹžnice, dok će prethodno biti predstavljena javnosti u povodu Dana grada Bakra, u subotu 11. srpnja 2015. u 19.30 sati. Predstavit će je povjesniÄ?ar umjetnosti Theodor de Canziani iz Rijeke. Popratno, uz predstavljanje knjige, u galerijskom prostoru KnjiĹžnice bit će postavljena izloĹžba ilustracija koje su sastavni dio ove rijetke knjige. O knjizi: Posvećena autorovoj prijateljici carici Elizabeti od Bavarske, ĹĄiroj javnosti poznatijoj kao Sissi, knjiga “Der Golf von Buccari – Porto Reâ€? zasigurno je jedno od najraskoĹĄnijih izdanja jedne knjige o Bakarskom zaljevu, Bakru i Kraljevici. Pisana i tiskana na njemaÄ?kom jeziku, u izdanju samog autora, austrijskog nadvojvode iz toskanske linije, Ludwiga Salvatora, izaĹĄla je 1871. godine u Pragu. Autor ĹĄirokih interesa, cijenjeni putopisac, prirodoslovac, geograf, etnolog, pisao je najviĹĄe putopise, izdavĹĄi sveukupno sedamdeset knjiga. Budući da je ova knjiga meÄ‘u autorovim prvijencima, ona spada meÄ‘u najraskoĹĄnije opremljene autorove knjige. MeÄ‘u bogato opremljenim tvrdim koricama ispisanih zlatotiskom, leĹži vrijedan sadrĹžaj knjige, opisi krajolika, karte i crteĹži, onako kako ih je vidio i doĹživio sam autor, prije gotovo sto pedeset godina. Knjiga uz tekstualni dio prezentira 22 originalne ilustracije, 30 litografija, sliku u boji te plan grada Bakra. Posebnost je privitak s izuzetno vrijednom kartom i osobitim toponimima na podruÄ?ju Bakarskog zaljeva i Kraljevice. Izvrsnost kartografije upućuje na rad nekolicine vrsnih struÄ?njaka, beÄ?kih kartografa.

    

Ĺ    Ĺž  Ä? Ä? 

6festaciju Ĺ etnja kroz povijest u subotu, 20. lipnja s pouristiÄ?ka zajednica i Grad Bakar organiziraju mani-

Ä?etkom u 18 sati, gdje će razne udruge i pojedinci naĹĄega kraja kroz prezentacije, radionice, degustacije, izloĹžbe i glazbene programe predstaviti djelić naĹĄe povijesti. Pozivam vas da posjetite Bakar i proĹĄećete naĹĄom starom gradskom jezgrom, te nauÄ?ite poneĹĄto o bogatoj povijesti naĹĄega drevnoga grada Bakra. PridruĹžite nam se u putovanju kroz povijest i upoznajte Frankopanski kaĹĄtel, crkvu sv. Andrije ap., kriptu i katakombe, crkvu sv. KriĹža, Biskupiju, Rimsku i Tursku kuću te male trgove i uliÄ?ice naĹĄega grada. StruÄ?no voÄ‘enje organizirano je u 19, 20 i 21sat, a polazak će biti ispred KaĹĄtela kod Banskih vrata. Dobro nam doĹĄli i joĹĄ se bolje proveli! Sonja JeluĹĄić, direktorica TZ Grada Bakrau 18 sati, Ĺ etnja kroz Povijest u 20.30 sati, Igrokaz ÄŒast svakome – veresije nikome, PodruĹžnica umirovljenika Hreljin u 21 sat, Ĺ tengel – prikazanje obiÄ?aja; serenada pod poneĹĄtrun, Katedra ÄŒakavskog sabora „Bakarskoga kraja“ i klapa Ĺ krljevo u 22 sata, SveÄ?ano otvorenje Margaretinog leta i podizanje zastave u 22.30 sati, Koncert Tedija Spalata

Ĺ˝ 

- IzloĹžba fotografija „Oltari bakarskih crkava“ Miljenko Ĺ egulja u katakombama - IzloĹžba slika „Bakar“ - Ivan Paulić - IzloĹžba „Jeste li znali“ u Frankopanskom kaĹĄtelu - IzloĹžba fotografija „Bakarsko kulturno naslijeÄ‘e“ prof. Ivan Ĺ amanić - IzloĹžba u ateljeu „Biskupija“ pod nazivom „Trenutak inspiracije“ – stalna postava keramike Branke Ris, zbirka „Z naviganja“ i obiteljska zbirka uporabnih predmeta

ÄŒ Ä?    ! Boris Petković, Bore Ĺ trbac i Ranko Starac

Č 

- Bakarski suveniri – Melina Lazanja, Udruga Art raku Dodir, Bakarski baĹĄkot, PZ DolÄ?ina - Stara Bakarska vodica, Dar j.d.o.o., Obrt Megi i Beli

" 

Gradska straĹža Bakar 1848., udruga Bakarska Ĺžena, Udruga Ĺ krljevska Ĺžena, Etno-eko udruga Krasica, TeĹžakinje i teĹžaki z Praputnjaka, Bakarska gospoda i kapetani, udruga Art raku Dodir, DruĹĄtvo NaĹĄa djeca Bakar, ÄŒoÄ?man Express Hreljin, Osnovna ĹĄkola Hreljin, Osnovna ĹĄkola Bakar, Pomorska ĹĄkola Bakar, Katedra ÄŒakavskog sabora Bakarskoga kraja, Udruga Vita, Udruga Umirovljenika Grada Bakra; podruĹžnica Bakar, Hreljin, Kukuljanovo, Krasica, Ĺ krljevo, Praputnjak, Zlobin, KUD Sloga, KUU Sklad, muĹĄka klapa Kvarner, muĹĄka klapa Ĺ krljevo, TamburaĹĄi Ĺ˝aĹžara, Poljoprivredna zadruga DolÄ?ina, Bakarski baĹĄkot d.o.o., Mate LuÄ?ić, Darko Benić, Ranko Starac, Bore Ĺ trbac, Boris Petković, Melina Lazanja, Luciano Keber, Ivan Paulić, Nenad Petronio, Ivan Ĺ amanić, Desimir Ĺ irola, Miljenko Ĺ egulja


  

Margaretino leto 2015  

Margaretino leto je manifestacija kulturno-zabavnog karaktera koja se svake godine održava u Bakru u razdoblju od sredine lipnja pa do počet...

Margaretino leto 2015  

Margaretino leto je manifestacija kulturno-zabavnog karaktera koja se svake godine održava u Bakru u razdoblju od sredine lipnja pa do počet...

Advertisement