Page 1


8 1 9 EN 2 Panoramic 3 4 5 Path 6 7 1 8 2 9 3 Plavo 4 5zelena 6 7staza 8 19 2

1 Staza 2 3krškog 4 5fenomena 6 7 8 EN 1 9Karst 2 3Phenomenon 4 5 6 Trail 7 1 8 2 9Panoramska 3 4 5 6staza 7 Škrljevo - Melnik - Repište - Krasica - Škrljevo

Škrljevo - Melnik - Repište - Krasica - Škrljevo

Škrljevo - Ponikve - Repište - K. dvori - Meja - Praputnjak - Škrljevo

Škrljevo - Ponikve - Repište - K. dvori - Meja - Praputnjak - Škrljevo

Bakar - Hreljin - Satničko - t.Tuhobić - Kv. Dvori - Meja - Bakar

Staza kreće iz centra Škrljeva, mjesta koje se spominje još u 17. stoljeću, a leži s jedne i druge strane ceste Karoline koja je izgrađena u prvoj polovici 18. stoljeća za vrijeme cara Karla VI.

The trail starts in Škrljevo, a place mentioned for the first time in 17th century which lies on both sides of the Karolina road and built in the first half of the 18th century, during Charles VI’s rule. Climbing up slowly toward the north, on your left you will see the picturesque hamlets of Plosna and Ponikve and the unique karst phenomenon known as “now you see it, now you don’t - a lake” which is not just a rare phenomenon in Croatia but throughout the world as well. In fact, during extremely rainy periods, the watershed and the underground waters in the karst valley create a lake and Ponikve, in just a few hours, becomes a place by the lake. This phenomenon does not last long. With the first bura (north - easterly wind), the water from the lake is blown away to the underground Bakar streams. Riding on the tarmac road you will pass by a bunker that dates back to the Second World War and then you will continue to climb up to reach the Rijeka - Zagreb highroad where, if you pass through the underpass, you can reach Kamenjak and continue your trip towards Platak. If, by the underpass you turn right and go down towards Repište you will climb up again to reach the Oštrovica - Meja road. When you reach it, you turn right and go 2 km along the asphalt road after which you turn a sharp right and go down the road to reach Krasica, a small, charming place known for its local people who are real virtuosos when it comes to masking. In the centre of Krasica you turn right and will soon reach your starting point in Škrljevo.

Iz centra Škrljeva krećete prema sjeveru, odnosno prema selima Plosna i Ponikve. Nakon što ih ugledate s lijeve strane, prelazite na makadam s desne strane te uz prugu i ostatke bunkera iz 2. svjetskog rata nastavljate do prvog sljedećeg križanja na kojem skrećete desno. Uspinjete se serpentinama uživajući u pogledu na bakarsko zaleđe i dio Kvarnerskog zaljeva.

From the centre of Škrljevo you head north, that is, towards the villages of Plosna and Ponikve. After you have seen those villages on your left, you will move to the tarmac road on your right and along the railway and the remains of a Second World War bunker you will continue to the next crossing where you will turn right. Climb up through the serpentine enjoying the view over the Bakar hinterland and part of the Kvarner Bay. The trail continues through meadows and the forest arriving on the Oštrovica - Meja road. When you reach the asphalt road, you turn left and after 450 m you turn right onto the tarmac road again. The trail goes down through Koritnjak towards the Hreljin Field. Although the tarmac road turns sharply left, on the right side you will see the remains of the Kvaternik Courts and will continue your way along them through the forest trail around 2 km before you reach the Meja railway station where the asphalt road begins again. You will then go down to reach the Oštrovica Meja road and turn left. After 500 m turn right again to the tarmac road and across the Glavčina hill where you will reach Praputnjak, a village whose diligent inhabitants have turned the rocky slopes of the Bakar Bay into a terrain suitable for the cultivation of grape vines. The widely renowned “Bakar dry stone walls” where the grape harvesting takes place were formed in this way. The famous sparkling wine“Bakarska vodica” was made from those grapes. From Praputnjak you continue on the asphalt road through Krasica to reach Škrljevo.

Vožnju započinjete na rivi jednog od najstarijih gradova na sjevernom Jadranu - grada Bakra. Vozeći se prema istoku i uspinjujući se prema Jadranskoj magistrali, za sobom ostavljate staru jezgru grada Bakra s dominantnim Kaštelom, crkvom sv.Andrije, Turskom i Rimskom kućom, te brojnim kamenim kućama koje stoljećima odolijevaju buri. Prelaskom magistrale nastavljate prema Meji, a tik prije nove autoceste s desne strane ukazat će vam se Bakarski prezidi - bakarske terase, koje se strmo spuštaju u more, gdje su obnovljeni vinogradi od kojih se proizvodi nadaleko poznato pjenušavo vino pod nazivom „stara Bakarska vodica”. Dolaskom u Meju skrećete desno prema Hreljinu, jednom od starih vinodolskih gradova koji se ponosi svojom Gradinom. U centru kod crkve skrećete lijevo gore prema Satničkom - izletištu podno Tuhobića do kojeg vodi strma asfaltirana cesta. Kod amfiteatra na Satničkom ugledat ćete tri staze i izabrati onu krajnje lijevo koja će vas odvesti do južnog portala tunela Tuhobić. Od tunela Tuhobić staza nastavlja lijevo - najprije makadam, a dijelom se nastavlja asfalt. Ubrzo dolazite do plinovoda i nastavljate preko njega, uz ruševne ostatke Kvaternikovih dvora šumskim putem do željezničke stanice Meja. Nastavljate asfaltom do prometnice Oštrovica - Meja i skrećete lijevo te se lagano spuštate prema Meji gdje skrećete najprije desno, a potom lijevo spuštajući se do mora pritom uživajući u prekrasnom pogledu na Bakarski zaljev i drevni grad Bakar.

Lagano se uzdižući prema sjeveru s lijeve strane ugledat ćete pitoreskne zaseoke Plosnu i Ponikve gdje možete vidjeti jedinstveni krški fenomen pod nazivom „sad ga ima, sad ga nema jezero”, koji je rijedak ne samo u Hrvatskoj nego i širom svijeta. Naime za vrijeme iznimno kišnih razdoblja slivne i podzemne vode od krške doline stvaraju jezero i tako Ponikve u samo nekoliko sati postaju mjesto uz jezero. Taj fenomen kratkog je vijeka jer vodu jezera već prva bura vraća u podzemne tokove bakarskih izvora. Prelazeći na makadam prolazite pored bunkera iz 2. svjetskog rata i nastavljate uzbrdo sve do autoceste Rijeka - Zagreb gdje ako prođete kroz podvožnjak možete stići do Kamenjaka i dalje nastaviti prema Platku. Kod podvožnjaka ipak skrećete desno i spuštate se prema Repištu te se ponovo uzdižete do prometnice Oštrovica - Meja. Dolaskom na istu skrećete desno i spuštate se 2 km po asfaltu nakon čega ćete skrenuti oštro desno i po stazi se spustiti do Krasice, malog, ljupkog mjesta poznatog po svojim mještanima koji su pravi virtuozi u maškaranju. U centru Krasice skrećete desno i uskoro stižete na početnu točku u Škrljevu.

5.5 km

560 m

17 km

10.5 km

190 m

2:00 h

1 km

550 m

500

3/5

Dolina krškog fenomena / Valley of karst phenomenon

Repište

Podvožnjak / Subway

550

7.5 km

610 m

20 km

9.5 km

170 m

2:30 h

3 km

580 m

Škrljevo

Škrljevo

300

300

250

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3 km

2m

3:00 h

2 km

720 m

14

15

16

Ž.p. Meja

Kvaternikovi dvori / Kvaternik Courts

Bunker

500

Hreljin

400

Škrljevo

Škrljevo

Tunel Tuhobić / Tunnel

Kvaternikovi dvori / Kvaternik Courts

Meja

300

Praputnjak

200

3

4 Castle 5 6 Trail 718293

EN

Vozite se asfaltiranom cestom kroz Ružić Selo i stižete do Karolinske ceste. Nastavljate ravno i makadamskom cestom stižete do asfaltirane ceste koja vas vodi do izletišta Satničko. Kod amfiteatra skrenete desno i nastavljate makadamom kroz tunel u smjeru Plasa. Čim stignete do asfalta ugledat ćete ostatke vapnenica - kamenih konstrukcija za tradicijsko dobivanje vapna od kamena vapnenca. Skrećete lijevo i Karolinskom cestom vozite do Zlobina. Odmah po prelasku pruge skrećete desno i nakon 500 m stižete do naftovoda. Skrećete desno kroz tunel i spuštate se naftovodom do asfaltirane prometnice koja vodi do vidikovaca „Oči Vinodola”. Ponovo skrećete desno i odmah nakon prelaska mosta preko pruge skrećete lijevo na makadam. Nakon 300 m skrećete lijevo na šumsku stazu po kojoj se spuštate do još jednog tunela. Taj dio na pojedinim dijelovima iziskuje ipak malo više opreza, a postoji mogućnost i guranja bicikla. Izlaskom iz tunela skrećete desno i nastavljate kroz borovu šumu stazom do Karolinske ceste gdje skrećete lijevo i spuštate se do križanja i autobusnog okretišta gdje skrećete lijevo i nastavljate do polazne točke. 11 km

680 m

19 km

6 km

340 m

2:30 h

2 km

750 m

Gradina - Hreljin - Satničko - Plase - Zlobin - naftovod - Gradina

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2 3 4 5 Staza 6 7potoka 8 1 9i jezera

4

Zlobin - Benkovac F. - Lepenice - G. Jelenje - Benkovac F. - Zlobin

The starting point is the car park above Hreljin Castle - ruins of the medieval town of Hreljin built on the western part of Vinodol, above Bakarac, old port of Hreljin, on the pyramid-like hill with steep slopes that are 321 m above the sea. You ride along the asphalt road through the village of Ružić and you will reach the Karolina road. Then you continue straight on and along the tarmac road until you reach the asphalt road which will take you to the Satničko excursion point. Close to the amphitheatre turn right and continue along the tarmac road and through the tunnel in the direction of Plase. When you reach the asphalt road the remains of limekilns - stone structures that were used traditionally for making lime from the limestone will appear. Turn left and along the Karolina road ride to reach Zlobin. Immediately after you have crossed the railway, turn right and after 500 m you will reach the oil pipe line. Then turn right through the tunnel and go down by the oil pipe line to reach the asphalt road which will take you to the “Vinodol Eyes” view point. Then turn right again and immediately after passing the bridge across the railway, turn left onto the tarmac trail. After 300 m turn left onto the forest trail along which you will go down to reach another tunnel. In some parts this area demands a little more attention and you may also have to push your bike. When you exit the tunnel turn right and continue along the pine tree forest trail to reach Karolina road where you will turn left and go down to the crossroads and the bus turnaround where you turn left and continue to the starting point.

Staza kreće s parkirališta iznad Hreljinske gradine - ruševnih ostataka srednjovjekovnog grada Hreljina koji je izgrađen na zapadnom dijelu Vinodola iznad Bakarca, nekadašnje luke Hreljina, na uzvisini piramidalnog oblika i strmih obronaka 321 m ponad mora.

Bakar

0

5 Stream 6 7 1and 8 2Lakes 93 4

EN

Zlobin - Benkovac F. - Lepenice - G. Jelenje - Benkovac F. - Zlobin

2

4

6

8

10

12

14

16

6 Put 7 zone 8 19 2

5

Tunel / Tunnel

5.5 km

720 m

20 km

12 km

740 m

2:30 h

2.5 km

950 m

Nastavljate asfaltiranom cestom kroz Kukuljanovo, nakon čega skrećete lijevo na glavnu prometnicu Škrljevo - Čavle. Prolazite industrijskom zonom i stižete na križanje s prometnicom Bakar Čavle gdje skrećete lijevo. Nakon 200 m skrećete na makadam i nastavljate oko južnog dijela industrijske zone do hrbta Sušačke Drage s kojeg se pruža predivan pogled na Riječki zaljev, istočni dio Rijeke i uvalu Martinšćicu.

At the top of the ascent, by the Lujzijana road, turn left and continue along the tarmac road through the hills of Tuhobić. After approximately 5 km, the tarmac road widens and the forest trail continues and in some parts demands a little more attention and you may have to push your bike.

2/5

Potok Lepenica / Lepenica Stream

6 km

240 m

10.5 km

4.5 km

215 m

1:30 h

0 km

350 m

4

6

8

10

12

14

16

18

7 Tuhobićka 8 1 9 2 3staza 4 5

6

Satničko - Tuhobić - Satničko

Uspon na Tuhobić jedna je od najzahtjevnijih staza bakarskog zaleđa. Start je na Satničkom, omiljenom izletištu s kojeg se kreće uzbrdo makadamom prema sjeveru. Vozeći se kroz bjelogoričnu šumu nakon 2,5 km dolazite do šterne (bunara) s lijeve strane na kojoj se možete okrijepiti, a malo dalje ćete uskoro ugledati i lovačku kuću. Prateći signalizaciju za Tuhobić uskoro stižete na rub šume s kojeg ugledate sam vrh Tuhobića. Nastavite travnatom površinom po šumskoj stazi u smjeru vrha na 1108 m. Nakon uživanja u predivnom pogledu na Kvarnerski zaljev i Gorski kotar spuštate se uz desni rub šume prema jugozapadu i nailazite na šumski put koji ubrzo prerasta u makadam. Spuštajući se istim prolazite ispod vijadukta Hreljin i nakon 500 m stižete na križanje. Skrećete gore lijevo i nakon 1 km uspona stižete na južni portal tunela Tuhobić. Skrećete desno i makadamom se spuštate do Satničkog.

5/5

0 km

600 m

12 km

8 km

590 m

1:45 h

4 km

1108 m

7 1Tuhobić 8 2 9 3 Trail 4 5

EN

Satničko - Tuhobić - Satničko

6

6

8

10

12

14

16

After riding 2.5 km through the broadleaf forest you will reach the draw-well on your left where you can refresh yourself. Further ahead the hunter’s house will appear. Following directions for Tuhobić you will reach the edge of the forest from which you will see the top of Tuhobić. Continue on the grassy surface along the forest trail in direction of the top located on 1108 m above sea level. After enjoying the wonderful view over the Kvarner Bay and Gorski kotar mountain area go down along the right edge of the forest towards southwest and find the forest trail that will soon turn into tarmac road.

18

20

7

Krasica - Hreljin - Križišće - Ružić Selo - Hreljin - Krasica

1

2

3

1100 1000 900

Šumski put / Forest Trail

Lovačka kuća / Hunter’s House

800

Vijadukt / Viaduct Hreljin

Tun. Tuhobić

600

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

HRVATSKI

11

ENGLISH

Bakar Bike

BAKARSKE BICIKLISTIČKE STAZE BAKAR CYCLING TRAILS

Bakar

grad s nogama u moru, a glavom u oblacima Jedan od najstarijih gradova na sjevernom Jadranu, smjestio se poput bisera u naručje duboke Bakarske vale. Prvo naselje na području današnjeg grada Bakra nastalo je još najvjerojatnije u pretpovijesno doba, odnosno u 3. ili 2. tisućljeću prije Krista, a osnovali su ga Iliri, tj. ilirsko pleme Liburna. Oni su nam ujedno i ostavili najstariji poznati naziv za današnji grad Bakar, a to je Vel-Kier (Kameni zaljev). Također, važno je spomenuti da su predstavnici Grada Bakra supotpisnici poznatog Vinodolskog zakonika (1288.), u kojem se prvi puta spominje sadašnje ime grada - Bakar.

Bakar

8

9 Below Risnjak

EN

G. Jelenje - Vilje - Medvjeđa vrata - Mrzla Vodica - G. Jelenje

Nakon otprilike 5 km uspona dolazimo do križanja s makadamskom cestom na kojem skrenemo desno prema Suhoj Rečini. Oni koji žele doći što bliže vrhu Risnjaka mogu produžiti ravno do parkirališta do kojeg se može doći i osobnim automobilom pa čak i nastaviti asfaltom prema Platku. Šumska staza potom vodi prema Medvjeđim vratima, prijevoju s kojeg se nastavlja planinarska staza prema vrhu Risnjaka dok druga vodi prema Leski i upravi Nacionalnog parka u Crnom Lugu.

After approximately 5 km of uphill climbing, you will reach the crossroads with the tarmac road where you should turn right towards Suha Rečina. Those who would like to reach the top of Risnjak Mountain can continue straight on to the parking place that can be reached by car or they can continue to the asphalt road towards Platak. The forest trail then leads towards Medvjeđa vrata, a pass where the hiking trail continues towards the Risnjak top whilst the other trail leads to Leska and the National Park’s administration in Crni Lug.

13.5 km

720 m

22 km

8 km

150 m

2:45 h

0.5 km

545 m

Nakon što ste skrenuli na makadam koji vodi kroz područje Suhe Rečine stižete do Mrzle Vodice. Dolazite do Lujzinske ceste i skrećete desno te se lagano uspinjete do Osoja - serpentina s kojih se pruža predivan pogled na vrh Risnjaka, a nedugo potom prolazite preko prijevoja Ravno podolje - najviše točke stare Lujzinske ceste. Nastavljate Lujzijanom do Gornjeg Jelenja i završavate svoj krug.

After passing through Melnice you will reach the highest point of the trail - the crossroads with Karolina road where you turn left and go down to Hreljin. Continue on the Karolina road, through Praputnjak, and towards Krasica where this trail ends.

4/5

Mirisno bakarsko zaleđe / Aromatic Bakar hinterland

1100 1050

400

1000

Meja

Hreljin

Serpentina / Serpentine

Krasica

8

10

18 km

5 km

780 m

2:15 h

0 km

1120 m

Gornje Jelenje

850

Gornje Jelenje

Mrzla Vodica

800

12

14

16

Nacionalni park Risnjak / Risnjak National Park

Osoj

900

Krasica

6

670 m

950

Hreljin

Križišće 4

13 km

After you have turned onto the tarmac road which passes through the area of Suha Rečina, you will reach Mrzla Vodica. When you come to Lujzijana road turn right and slowly climb up to the Osoj - serpentines from which the beautiful view over the Risnjak top extends. After few moments you will reach the Ravno podolje pass - the highest point of the old Lujzijana road. You continue through Lujzijana to reach Gornje Jelenje where your circle ends.

Križanje za Suhu Rečinu / Crossroad

450

2

7

Along the tarmac road passing alongside the same road ride towards Praputnjak where, by the playground, pass to the forest trail which will lead you to Hreljin and to the Bakar dry stone walls. When you reach Hreljin, continue along the old asphalt road towards Križišće where, in the centre, turn left and climb up towards Melnice taking the old branch road off Karolina road which will take you to Kraljevica and which dates back to 1856. On the same road you will encounter a large serpentine which enchants with its width and 17 metre-high supporting wall. From the curve a beautiful view extends over the Vinodol Valley.

500

0

10.5

Makadamom uz istu vozite prema Praputnjaku gdje kod igrališta prelazite na šumski put koji vas vodi prema Hreljinu i Bakarskim prezidima. U Hreljinu nastavljate starom asfaltiranom cestom prema Križišću gdje u centru skrećete lijevo i uspinjete se prema Melnicama starim odvojkom Karolinske ceste za Kraljevicu iz 1856. godine. Na istoj postoji jedna velika serpentina koja zadivljuje svojom širinom i 17 m visokim potpornim zidom. Sa zavoja se pruža lijep vidik na Vinodolsku dolinu.

150

12

9

A ride through the Risnjak National Park that starts in Gornje Jelenje on a tarmac road and continues on an asphalt road towards Vilje.

200

Satničko

Satničko

8

Vožnja kroz Nacionalni park Risnjak počinje na Gornjem Jelenju od kuda se kreće najprije makadamom, a potom asfaltiranom cestom prema Vilju.

1150

250

7

G. Jelenje - Vilje - Medvjeđa vrata - Mrzla Vodica - G. Jelenje

550

300

6

Ride from the centre of Krasica, a small, charming coastal village in the green and aromatic valley of the Bakar hinterland, towards a part of the new modern road that connects Rijeka to Križišće.

350

700

5

8 1 9 2Podno 3 4Risnjaka 5 6

Ružić Selo Vrh Tuhobića / Top of Tuhobić

4

Iz centra Krasice, malog, ljupkog primorskog mjesta koje se nalazi u zelenoj i mirisnoj dolini bakarskog zaleđa, krećete prema trasi nove moderne prometnice koja povezuje Rijeku s Križišćem.

3/5

Izletište Satničko / Satničko Excursion point

0

7 1 EN 8 2Karolina 9 3 4 Road 5 6

Nakon prolaska kroz Melnice, dolazite do najviše točke staze - na križanje s Karolinskom cestom na kojem skrećete lijevo i spuštate se prema Hreljinu te nastavljate Karolinskom cestom kroz Praputnjak prema Krasici gdje završavate ovu stazu.

By going down along the same trail, below the Hreljin viaduct and after 500 m, you will reach a crossroad. Turn left uphill and after 1 km you will reach the southern portal of Tuhobić tunnel. Turn right and go down through the tarmac road to reach Satničko.

Sv. Kuzam

220

Krasica - Hreljin - Križišće - Ružić Selo - Hreljin - Krasica

The ascent to Tuhobić is one of the most demanding trails in Bakar’s hinterland. The starting point is in Satničko, a much-loved excursion point from which you start your uphill ride along the tarmac road towards the north.

Škrljevo

240

Izviđački dom Lepenica / Scouts’ Centre

4

Škrljevo

260

5 6 8 1Karolinska 9 2 3 4staza

7

Industrijska zona

300

Jezero Lepenica / Lepenica Lake

2

Sušačka Draga / Sušačka Draga ridge

Kukuljanovo

340

280

0

19

The trail then slowly descends towards Sv. Kuzam where, when you reach the asphalt road, you turn left. You cross the Bakar Čavle road and continue your ride to the centre of Škrljevo.

Draški breg / Draga Hill

Zlobin

Zlobin

Continue along the asphalt road passing through Kukuljanovo and then turn left to the main Škrljevo - Čavle road. Pass through the industrial zone and reach the crossroads with the Bakar - Čavle road where you turn left. After 200 m turn onto the tarmac road and continue your ride around the southern part of the industrial zone to reach the Sušačka Draga ridge from which a beautiful view extends over the Rijeka Bay, the eastern part of Rijeka and the Martinšćica Bay.

Staza se potom lagano spušta prema Sv. Kuzmu gdje dolaskom na asfalt skrećete lijevo. Prelazite prometnicu Bakar - Čavle i nastavljate do centra Škrljeva.

At the end of the forest trail you will reach Benkovac Fužinski again and the asphalt road where you will turn right and ride back to Zlobin.

300 2

Škrljevo - Kukuljanovo - Ind. Zona - Veternice - Sv. Kuzam - Škrljevo

After 1 km you will enter Kukuljanovo - a village in which one of the largest industrial zones in Croatia is located. Besides that, close to the trail, you can test the stillness of your arm and the precision of your eye in the recently reconstructed “Vojsko” shooting range.

320

750

6 Zone 7 8Trail9

EN

Nakon 1 km ulazite u Kukuljanovo - mjesto u kojem se nalazi industrijska zona koja je površinom jedna od najvećih u Hrvatskoj. Osim toga, nedaleko od staze možete okušati mirnoću svoje ruke i oštrinu oka na nedavno uređenom strelištu „Vojsko”.

Zlobinsko brdo / Zlobin Hill

400

0

5

After climbing Zlobin hill, cycle downhill towards Benkovac Fužinski where, by the chapel, you turn left. Then continue to go down along the tarmac road to reach the Rijeka - Zagreb highroad and the Lepenica Lake. You will pass below the underpass and after 200 m turn left and continue on the tarmac road. The trail will lead you through the dense fir-tree forest and the Lepenica stream to the Lepenica Scouts’ Centre. Then the trail climbs up towards Gornje Jelenje.

800

Gradina

Gradina

4

Nakon uspona do Zlobinskog brda počinje spust prema Benkovcu Fužinskom gdje kod kapelice skrećete lijevo. Nastavljate se spuštati makadamom sve do autoceste Rijeka - Zagreb i jezera Lepenica. Prolazite kroz podvožnjak te nakon 200 m skrećete lijevo i nastavljate makadamom. Staza vas vodi kroz gustu jelovu šumu i potok Lepenica sve do Izviđačkog doma Lepenica nakon čega se staza uzdiže prema Gornjem Jelenju.

850

500

25

Ride from the centre of Škrljevo in the direction of the railway station and after 300 m turn left uphill. Climb towards the pine tree forest and ride above the northern part of Škrljevo.

900

Vapnenice / Limekilns

24

Škrljevo - Kukuljanovo - Ind. Zona - Veternice - Sv. Kuzam - Škrljevo

Benkovac Fužinski

600

3

22

Iz centra Škrljeva krećete u smjeru željezničke stanice i nakon 300 m skrećete lijevo gore. Uspinjete se prema borovoj šumi i vozite iznad sjevernog dijela Škrljeva.

Na kraju šumskog puta stižete nazad do Benkovca Fužinskog i asfaltne prometnice na kojoj skrećete desno i vozite se natrag prema Zlobinu.

950

20

Ride from the centre of Zlobin along Karolina road, the oldest road that linked Bakar to Karlovac way back in 1732, in the direction of Fužine.

3/5

Satničko

18

Iz centra Zlobina krećete Karolinskom cestom, najstarijom cestom koja je povezivala Bakar s Karlovcem još daleke 1732. godine u pravcu Fužina.

Na vrhu uspona, tik do Lujzinske ceste, skrećete lijevo i nastavljate makadamom po obroncima Tuhobića. Nakon otprilike 5 km makadam se sužava na šumski put koji na pojedinim dijelovima iziskuje ipak malo više opreza, a postoji mogućnost i guranja bicikla.

Hreljinska gradina / Hreljin Castle

Zlobin

700

Bakarski prezidi

Bakar

100

0

17

Gradina - Hreljin - Satničko - Plase - Zlobin - naftovod - Gradina

800

Bakarski zaljev / Bakar Bay

0 -50

4 Put 5 Gradine 6 7 8 19 2

3/5

25 km

Satničko

200

Trafostanica / Substation

200

890 m

600

400

Plosna

20 km

Your ride will start on the waterfront in one of the oldest towns on the north Adriatic - town of Bakar. Riding east and climbing towards the Adriatic Highway you will leave the town of Bakar’s old centre behind you with its dominant Kaštel (Castle), St. Andrew’s church, the Turkish and Roman house and numerous stone houses which have resisted the bura wind for centuries. When you cross the highway, continue towards Meja and just before the new highway on your right the Bakar dry stone walls will appear - which are Bakar’s terraces that sharply descend into the sea where the reconstructed vineyards can be found and where the widely renowned sparkling wine known as “old Bakarska vodica” is produced. When you reach Meja, turn right towards Hreljin, one of the old Vinodol towns that is proud of its Castle. In the centre, by the church, turn left and climb towards Satničko - an excursion point below Tuhobić to which a steep asphalt road leads. Close to the amphitheatre on Satničko you will see three trails. Choose the one at the far left which will take you to the southern portal of the Tuhobić tunnel. From the Tuhobić tunnel, the road continues on the left side - first tarmac and then the asphalt road. Soon you will reach the gas line. Continue crossing it whilst enjoying the remains of Kvaternik Courts along the forest trail and you will reach Meja railway station. Then continue on the asphalt road to reach the Oštrovica - Meja road. Turn left and easily go down towards Meja where you first turn right and then left going down towards the sea enjoying a beautiful view over Bakar Bay and the ancient town of Bakar.

700

500

400

4/5

Nad Kvarnerskim zaljevom / Over the Kvarner Bay

Repište

600

450

350

Nakon 500 m ponovo skrećete desno na makadam i preko brda Glavčina stižete u Praputnjak, mjesto čiji su vrijedni stanovnici kamenite padine bakarskog zaljeva pretvorili u padine pogodne za uzgoj vinove loze. Na taj način nastali su nadaleko poznati Bakarski prezidi s kojih se ubiralo grožđe i pravilo čuveno pjenušavo vino Bakarska vodica. Iz Praputnjaka nastavljate asfaltiranom cestom kroz Krasicu do Škrljeva.

Bakar - Hreljin - Satničko - t.Tuhobić - Kv. Dvori - Meja - Bakar

18

20

0

22

A town with its feet in the sea and its head in the clouds One of the oldest towns on the northern Adriatic it is, like a pearl, embraced by the deep Bakar Bay. The first settlement on the area of the today’s town of Bakar most probably appeared in the prehistoric period, that is, in the 3rd or 2nd millennium BC and was founded by the Illyrians, that is, by the Illyrian tribe, known as the Liburnians. Contemporarily they left us the oldest known name for today’s town of Bakar which was Vel-Kier (Stone Bay). Furthermore, it is important to mention that representatives of the Town of Bakar also signed the famous Law Codex of Vinodol (1288) in which the name of today’s town - Bakar was mentioned for the first time. However, Bakar is not only a point where the Mediterranean enters most deeply into the European mainland. It is also “a town with its feet in the sea and its head in the clouds”. In fact, the Town of Bakar area extends from Bakar Bay to the top of the Risnjak Mountain (1528 m) and covers a surface area of around 12,560 ha embracing 9 settlements: Bakar, Hreljin, Krasica, Kukuljanovo, Plosna, Ponikve, Praputnjak, Škrljevo and Zlobin.

2

4

6

8

10

12

14

16

Kaštel

Bakarski prezidi

Najpoznatija i svakako najatraktivnija građevina u Bakru jest srednjovjekovna tvrđava Kaštel. Ova monumentalna i impozantna građevina u obliku kakvom je danas vidimo potječe, nakon raznih pregradnji, iz 18. stoljeća, no njeni se korijeni protežu mnogo dublje u prošlost. Graditeljska osnovica Kaštela kakvog ga danas poznajemo nastaje početkom 16. stoljeća kada je ta frankopanska utvrda dodatno ojačana i utvrđena zbog prijetnje turske opasnosti. O tome svjedoči i glagoljski natpis iz 1530. godine uklesan na gornjem dijelu kamene vratnice ulaznih vratiju. Građevina je to koja inspirira i koja već na prvi pogled u mislima budi duh prošlosti, avanture, ratnih sukoba, slavnih vremena, ali i duh kulture, pismenosti i kreativnog stvaranja.

Na istočnim obroncima oko Bakarskoga zaljeva od Bakra do Ba­karca nalaze se Bakarski prezidi. Prezidi su suhozidi čija je izgradnja počela u doba vladavine Marije Terezije. Uz njeno je dopuštenje lokalno stanovništvo iskrčilo šumu i posadilo vinograd. U dobivene parcele žene su, u brentama, na leđima donosile zemlju u koju se sadila vinova loza „Belina”. Od tog se grožđa proizvodila nadaleko poznata Bakar­ska vodica.

građevina koja inspirira

Kaštel / Castle

18

tradicija bakarskih terasa

Prezidi su 1972. godine proglašeni zaštićenim krajo­likom (etno zonom) te su uvršteni u registar spomenika kulture. Obnova prezida pokrenuta je 2001. godine te proiz­vodnja pjenušca pod nazivom „stara Bakarska vodica”.

Bakarski prezidi / Dry Stone Walls

Turistička zajednica Grada Bakra Primorje 39 51222 Bakar

tel/fax: +385 51 761 111 e-mail: info@tz-bakar.hr web: www.tz-bakar.hr

If we add its natural beauties and plant and animal species, its cultural and traditional heritage, its established religious, cultural and its popular events as well as the variety of its terrain and vegetation, the large height differences and its rich flora and fauna world to the equation we can come to a conclusion that this is a town which will attract you with the strength of its famous history, where you can visit and experience the spirit of days gone by, as well as the magic of its varied and rich vegetation and enjoy the unique panoramic views over the blueness spread under its mountain tops.

No, nije Bakar samo mjesto gdje se Sredozemno more najdublje uvuklo u europsko kopno. Za njega kažu da je „grad s nogama u moru, a glavom u oblacima”. Naime, područje Grada Bakra proteže se od Bakarskog zaljeva do vrha Risnjaka (1528 m) i zauzima površinu od oko 12.560 ha, te obuhvaća 9 naselja: Bakar, Hreljin, Krasica, Kukuljanovo, Plosna, Ponikve, Praputnjak, Škrljevo i Zlobin. Ako svemu tome pridodamo prirodna bogatstva i raznolikosti, kulturno i tradicijsko nasljeđe, već uhodane vjerske, kulturne i pučke manifestacije, raznolikost terena i vegetacije, velike visinske razlike te bogat biljni i životinjski svijet, onda možemo slobodno zaključiti kako je riječ o gradu koji će vas snagom svoje slavne prošlosti namamiti da ga obiđete, osjetite duh prohujalih vremena, doživite čari raznolike i bogate vegetacije, ali i da uživate u jedinstvenim pogledima na plavetnilo koje se prostire pod njegovim planinskim vrhovima.

Bakar The facility that inspires

Bakar’s Dry Stone Walls

The most well-known and certainly most attractive building in Bakar is the medieval fortress, the Frankopan and Zrinski Castle. This monumental and impressive complex in its current form dates back, after a number of divisions, to the 18th century. However, its origins date even further into history. The construction foundation for Kaštel as we know it today was created at the beginning of the 16th century when this Frankopan fortress was additionally strengthened and fortified for defence from the Ottomans’ threats. This can be seen from the inscription chiselled in 1530 in the upper part of the stone door case at the entrance inscribed in the Glagolitic alphabet. The facility that inspires and, at first glance, awakens the spirit of days gone by in our thoughts, together with adventures, war battles, glorious times and the spirit of culture, literacy and crafts.

On the eastern hills around the Bakar Bay, from Bakar to Bakarac, are Bakar’s dry stone walls. The construction of these dry stone walls began in the period of Mary Teresa’s rule. With her permission, the local inhabitants cleared the forest and planted vineyards. Women, in wicker baskets on their backs, carried the soil to the created lots in which “Belina” grape vines were then planted. These grapes were used for the production of the widely famous sparkling wine Bakarska vodica. In 1972 the dry stone walls were proclaimed protected landscape (ethno zone) and were recorded in the cultural monuments register. Renewal of the walls began in 2001 as well as production of the sparkling wine known as “old Bakarska vodica”.

Impressum: Izdavač: Turistička zajednica Grada Bakra, za izdavača Sonja Jelušić Tekstovi: Bojan Šenkinc i arhiva TZ Grada Bakra Osmišljavanje i mjerenje staza: Bojan Šenkinc (Promotiv) Fotografije: Marko Matešić, Miljenko Šegulja i Bojan Šenkinc Prijevodi: Prolingua Koncept, dizajn i izrada karte: Molekula, kreativna agencija (Jasmina Hatežić i Ivan Pletenac) 2012. godina

Besplatan primjerak / Free sample

3/5

Staza nastavlja kroz livade i šumu do prometnice Oštrovica Meja. Dolaskom na asfalt skrećete lijevo i nakon 450 m skrećete desno na makadam. Staza se spušta kroz Koritnjak prema Hreljinskom polju. Iako makadamski put skreće oštro lijevo, s desne strane ćete ugledati ruševne ostatke Kvaternikovih dvora i uz njih šumskom stazom nastaviti oko 2 km do željezničke stanice Meja gdje opet počinje asfalt. Spuštate se do prometnice Oštrovica - Meja i skrećete lijevo.

Green 3 Blue 4 and 5 6 7 Trail 8 9

EN


8 1 9 EN 2 Panoramic 3 4 5 Path 6 7 1 8 2 9 3 Plavo 4 5zelena 6 7staza 8 19 2

1 Staza 2 3krškog 4 5fenomena 6 7 8 EN 1 9Karst 2 3Phenomenon 4 5 6 Trail 7 1 8 2 9Panoramska 3 4 5 6staza 7 Škrljevo - Melnik - Repište - Krasica - Škrljevo

Škrljevo - Melnik - Repište - Krasica - Škrljevo

Škrljevo - Ponikve - Repište - K. dvori - Meja - Praputnjak - Škrljevo

Škrljevo - Ponikve - Repište - K. dvori - Meja - Praputnjak - Škrljevo

Bakar - Hreljin - Satničko - t.Tuhobić - Kv. Dvori - Meja - Bakar

Staza kreće iz centra Škrljeva, mjesta koje se spominje još u 17. stoljeću, a leži s jedne i druge strane ceste Karoline koja je izgrađena u prvoj polovici 18. stoljeća za vrijeme cara Karla VI.

The trail starts in Škrljevo, a place mentioned for the first time in 17th century which lies on both sides of the Karolina road and built in the first half of the 18th century, during Charles VI’s rule. Climbing up slowly toward the north, on your left you will see the picturesque hamlets of Plosna and Ponikve and the unique karst phenomenon known as “now you see it, now you don’t - a lake” which is not just a rare phenomenon in Croatia but throughout the world as well. In fact, during extremely rainy periods, the watershed and the underground waters in the karst valley create a lake and Ponikve, in just a few hours, becomes a place by the lake. This phenomenon does not last long. With the first bura (north - easterly wind), the water from the lake is blown away to the underground Bakar streams. Riding on the tarmac road you will pass by a bunker that dates back to the Second World War and then you will continue to climb up to reach the Rijeka - Zagreb highroad where, if you pass through the underpass, you can reach Kamenjak and continue your trip towards Platak. If, by the underpass you turn right and go down towards Repište you will climb up again to reach the Oštrovica - Meja road. When you reach it, you turn right and go 2 km along the asphalt road after which you turn a sharp right and go down the road to reach Krasica, a small, charming place known for its local people who are real virtuosos when it comes to masking. In the centre of Krasica you turn right and will soon reach your starting point in Škrljevo.

Iz centra Škrljeva krećete prema sjeveru, odnosno prema selima Plosna i Ponikve. Nakon što ih ugledate s lijeve strane, prelazite na makadam s desne strane te uz prugu i ostatke bunkera iz 2. svjetskog rata nastavljate do prvog sljedećeg križanja na kojem skrećete desno. Uspinjete se serpentinama uživajući u pogledu na bakarsko zaleđe i dio Kvarnerskog zaljeva.

From the centre of Škrljevo you head north, that is, towards the villages of Plosna and Ponikve. After you have seen those villages on your left, you will move to the tarmac road on your right and along the railway and the remains of a Second World War bunker you will continue to the next crossing where you will turn right. Climb up through the serpentine enjoying the view over the Bakar hinterland and part of the Kvarner Bay. The trail continues through meadows and the forest arriving on the Oštrovica - Meja road. When you reach the asphalt road, you turn left and after 450 m you turn right onto the tarmac road again. The trail goes down through Koritnjak towards the Hreljin Field. Although the tarmac road turns sharply left, on the right side you will see the remains of the Kvaternik Courts and will continue your way along them through the forest trail around 2 km before you reach the Meja railway station where the asphalt road begins again. You will then go down to reach the Oštrovica Meja road and turn left. After 500 m turn right again to the tarmac road and across the Glavčina hill where you will reach Praputnjak, a village whose diligent inhabitants have turned the rocky slopes of the Bakar Bay into a terrain suitable for the cultivation of grape vines. The widely renowned “Bakar dry stone walls” where the grape harvesting takes place were formed in this way. The famous sparkling wine“Bakarska vodica” was made from those grapes. From Praputnjak you continue on the asphalt road through Krasica to reach Škrljevo.

Vožnju započinjete na rivi jednog od najstarijih gradova na sjevernom Jadranu - grada Bakra. Vozeći se prema istoku i uspinjujući se prema Jadranskoj magistrali, za sobom ostavljate staru jezgru grada Bakra s dominantnim Kaštelom, crkvom sv.Andrije, Turskom i Rimskom kućom, te brojnim kamenim kućama koje stoljećima odolijevaju buri. Prelaskom magistrale nastavljate prema Meji, a tik prije nove autoceste s desne strane ukazat će vam se Bakarski prezidi - bakarske terase, koje se strmo spuštaju u more, gdje su obnovljeni vinogradi od kojih se proizvodi nadaleko poznato pjenušavo vino pod nazivom „stara Bakarska vodica”. Dolaskom u Meju skrećete desno prema Hreljinu, jednom od starih vinodolskih gradova koji se ponosi svojom Gradinom. U centru kod crkve skrećete lijevo gore prema Satničkom - izletištu podno Tuhobića do kojeg vodi strma asfaltirana cesta. Kod amfiteatra na Satničkom ugledat ćete tri staze i izabrati onu krajnje lijevo koja će vas odvesti do južnog portala tunela Tuhobić. Od tunela Tuhobić staza nastavlja lijevo - najprije makadam, a dijelom se nastavlja asfalt. Ubrzo dolazite do plinovoda i nastavljate preko njega, uz ruševne ostatke Kvaternikovih dvora šumskim putem do željezničke stanice Meja. Nastavljate asfaltom do prometnice Oštrovica - Meja i skrećete lijevo te se lagano spuštate prema Meji gdje skrećete najprije desno, a potom lijevo spuštajući se do mora pritom uživajući u prekrasnom pogledu na Bakarski zaljev i drevni grad Bakar.

Lagano se uzdižući prema sjeveru s lijeve strane ugledat ćete pitoreskne zaseoke Plosnu i Ponikve gdje možete vidjeti jedinstveni krški fenomen pod nazivom „sad ga ima, sad ga nema jezero”, koji je rijedak ne samo u Hrvatskoj nego i širom svijeta. Naime za vrijeme iznimno kišnih razdoblja slivne i podzemne vode od krške doline stvaraju jezero i tako Ponikve u samo nekoliko sati postaju mjesto uz jezero. Taj fenomen kratkog je vijeka jer vodu jezera već prva bura vraća u podzemne tokove bakarskih izvora. Prelazeći na makadam prolazite pored bunkera iz 2. svjetskog rata i nastavljate uzbrdo sve do autoceste Rijeka - Zagreb gdje ako prođete kroz podvožnjak možete stići do Kamenjaka i dalje nastaviti prema Platku. Kod podvožnjaka ipak skrećete desno i spuštate se prema Repištu te se ponovo uzdižete do prometnice Oštrovica - Meja. Dolaskom na istu skrećete desno i spuštate se 2 km po asfaltu nakon čega ćete skrenuti oštro desno i po stazi se spustiti do Krasice, malog, ljupkog mjesta poznatog po svojim mještanima koji su pravi virtuozi u maškaranju. U centru Krasice skrećete desno i uskoro stižete na početnu točku u Škrljevu.

5.5 km

560 m

17 km

10.5 km

190 m

2:00 h

1 km

550 m

500

3/5

Dolina krškog fenomena / Valley of karst phenomenon

Repište

Podvožnjak / Subway

550

7.5 km

610 m

20 km

9.5 km

170 m

2:30 h

3 km

580 m

Škrljevo

Škrljevo

300

300

250

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3 km

2m

3:00 h

2 km

720 m

14

15

16

Ž.p. Meja

Kvaternikovi dvori / Kvaternik Courts

Bunker

500

Hreljin

400

Škrljevo

Škrljevo

Tunel Tuhobić / Tunnel

Kvaternikovi dvori / Kvaternik Courts

Meja

300

Praputnjak

200

3

4 Castle 5 6 Trail 718293

EN

Vozite se asfaltiranom cestom kroz Ružić Selo i stižete do Karolinske ceste. Nastavljate ravno i makadamskom cestom stižete do asfaltirane ceste koja vas vodi do izletišta Satničko. Kod amfiteatra skrenete desno i nastavljate makadamom kroz tunel u smjeru Plasa. Čim stignete do asfalta ugledat ćete ostatke vapnenica - kamenih konstrukcija za tradicijsko dobivanje vapna od kamena vapnenca. Skrećete lijevo i Karolinskom cestom vozite do Zlobina. Odmah po prelasku pruge skrećete desno i nakon 500 m stižete do naftovoda. Skrećete desno kroz tunel i spuštate se naftovodom do asfaltirane prometnice koja vodi do vidikovaca „Oči Vinodola”. Ponovo skrećete desno i odmah nakon prelaska mosta preko pruge skrećete lijevo na makadam. Nakon 300 m skrećete lijevo na šumsku stazu po kojoj se spuštate do još jednog tunela. Taj dio na pojedinim dijelovima iziskuje ipak malo više opreza, a postoji mogućnost i guranja bicikla. Izlaskom iz tunela skrećete desno i nastavljate kroz borovu šumu stazom do Karolinske ceste gdje skrećete lijevo i spuštate se do križanja i autobusnog okretišta gdje skrećete lijevo i nastavljate do polazne točke. 11 km

680 m

19 km

6 km

340 m

2:30 h

2 km

750 m

Gradina - Hreljin - Satničko - Plase - Zlobin - naftovod - Gradina

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2 3 4 5 Staza 6 7potoka 8 1 9i jezera

4

Zlobin - Benkovac F. - Lepenice - G. Jelenje - Benkovac F. - Zlobin

The starting point is the car park above Hreljin Castle - ruins of the medieval town of Hreljin built on the western part of Vinodol, above Bakarac, old port of Hreljin, on the pyramid-like hill with steep slopes that are 321 m above the sea. You ride along the asphalt road through the village of Ružić and you will reach the Karolina road. Then you continue straight on and along the tarmac road until you reach the asphalt road which will take you to the Satničko excursion point. Close to the amphitheatre turn right and continue along the tarmac road and through the tunnel in the direction of Plase. When you reach the asphalt road the remains of limekilns - stone structures that were used traditionally for making lime from the limestone will appear. Turn left and along the Karolina road ride to reach Zlobin. Immediately after you have crossed the railway, turn right and after 500 m you will reach the oil pipe line. Then turn right through the tunnel and go down by the oil pipe line to reach the asphalt road which will take you to the “Vinodol Eyes” view point. Then turn right again and immediately after passing the bridge across the railway, turn left onto the tarmac trail. After 300 m turn left onto the forest trail along which you will go down to reach another tunnel. In some parts this area demands a little more attention and you may also have to push your bike. When you exit the tunnel turn right and continue along the pine tree forest trail to reach Karolina road where you will turn left and go down to the crossroads and the bus turnaround where you turn left and continue to the starting point.

Staza kreće s parkirališta iznad Hreljinske gradine - ruševnih ostataka srednjovjekovnog grada Hreljina koji je izgrađen na zapadnom dijelu Vinodola iznad Bakarca, nekadašnje luke Hreljina, na uzvisini piramidalnog oblika i strmih obronaka 321 m ponad mora.

Bakar

0

5 Stream 6 7 1and 8 2Lakes 93 4

EN

Zlobin - Benkovac F. - Lepenice - G. Jelenje - Benkovac F. - Zlobin

2

4

6

8

10

12

14

16

6 Put 7 zone 8 19 2

5

Tunel / Tunnel

5.5 km

720 m

20 km

12 km

740 m

2:30 h

2.5 km

950 m

Nastavljate asfaltiranom cestom kroz Kukuljanovo, nakon čega skrećete lijevo na glavnu prometnicu Škrljevo - Čavle. Prolazite industrijskom zonom i stižete na križanje s prometnicom Bakar Čavle gdje skrećete lijevo. Nakon 200 m skrećete na makadam i nastavljate oko južnog dijela industrijske zone do hrbta Sušačke Drage s kojeg se pruža predivan pogled na Riječki zaljev, istočni dio Rijeke i uvalu Martinšćicu.

At the top of the ascent, by the Lujzijana road, turn left and continue along the tarmac road through the hills of Tuhobić. After approximately 5 km, the tarmac road widens and the forest trail continues and in some parts demands a little more attention and you may have to push your bike.

2/5

Potok Lepenica / Lepenica Stream

6 km

240 m

10.5 km

4.5 km

215 m

1:30 h

0 km

350 m

4

6

8

10

12

14

16

18

7 Tuhobićka 8 1 9 2 3staza 4 5

6

Satničko - Tuhobić - Satničko

Uspon na Tuhobić jedna je od najzahtjevnijih staza bakarskog zaleđa. Start je na Satničkom, omiljenom izletištu s kojeg se kreće uzbrdo makadamom prema sjeveru. Vozeći se kroz bjelogoričnu šumu nakon 2,5 km dolazite do šterne (bunara) s lijeve strane na kojoj se možete okrijepiti, a malo dalje ćete uskoro ugledati i lovačku kuću. Prateći signalizaciju za Tuhobić uskoro stižete na rub šume s kojeg ugledate sam vrh Tuhobića. Nastavite travnatom površinom po šumskoj stazi u smjeru vrha na 1108 m. Nakon uživanja u predivnom pogledu na Kvarnerski zaljev i Gorski kotar spuštate se uz desni rub šume prema jugozapadu i nailazite na šumski put koji ubrzo prerasta u makadam. Spuštajući se istim prolazite ispod vijadukta Hreljin i nakon 500 m stižete na križanje. Skrećete gore lijevo i nakon 1 km uspona stižete na južni portal tunela Tuhobić. Skrećete desno i makadamom se spuštate do Satničkog.

5/5

0 km

600 m

12 km

8 km

590 m

1:45 h

4 km

1108 m

7 1Tuhobić 8 2 9 3 Trail 4 5

EN

Satničko - Tuhobić - Satničko

6

6

8

10

12

14

16

After riding 2.5 km through the broadleaf forest you will reach the draw-well on your left where you can refresh yourself. Further ahead the hunter’s house will appear. Following directions for Tuhobić you will reach the edge of the forest from which you will see the top of Tuhobić. Continue on the grassy surface along the forest trail in direction of the top located on 1108 m above sea level. After enjoying the wonderful view over the Kvarner Bay and Gorski kotar mountain area go down along the right edge of the forest towards southwest and find the forest trail that will soon turn into tarmac road.

18

20

7

Krasica - Hreljin - Križišće - Ružić Selo - Hreljin - Krasica

1

2

3

1100 1000 900

Šumski put / Forest Trail

Lovačka kuća / Hunter’s House

800

Vijadukt / Viaduct Hreljin

Tun. Tuhobić

600

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

HRVATSKI

11

ENGLISH

Bakar Bike

BAKARSKE BICIKLISTIČKE STAZE BAKAR CYCLING TRAILS

Bakar

grad s nogama u moru, a glavom u oblacima Jedan od najstarijih gradova na sjevernom Jadranu, smjestio se poput bisera u naručje duboke Bakarske vale. Prvo naselje na području današnjeg grada Bakra nastalo je još najvjerojatnije u pretpovijesno doba, odnosno u 3. ili 2. tisućljeću prije Krista, a osnovali su ga Iliri, tj. ilirsko pleme Liburna. Oni su nam ujedno i ostavili najstariji poznati naziv za današnji grad Bakar, a to je Vel-Kier (Kameni zaljev). Također, važno je spomenuti da su predstavnici Grada Bakra supotpisnici poznatog Vinodolskog zakonika (1288.), u kojem se prvi puta spominje sadašnje ime grada - Bakar.

Bakar

8

9 Below Risnjak

EN

G. Jelenje - Vilje - Medvjeđa vrata - Mrzla Vodica - G. Jelenje

Nakon otprilike 5 km uspona dolazimo do križanja s makadamskom cestom na kojem skrenemo desno prema Suhoj Rečini. Oni koji žele doći što bliže vrhu Risnjaka mogu produžiti ravno do parkirališta do kojeg se može doći i osobnim automobilom pa čak i nastaviti asfaltom prema Platku. Šumska staza potom vodi prema Medvjeđim vratima, prijevoju s kojeg se nastavlja planinarska staza prema vrhu Risnjaka dok druga vodi prema Leski i upravi Nacionalnog parka u Crnom Lugu.

After approximately 5 km of uphill climbing, you will reach the crossroads with the tarmac road where you should turn right towards Suha Rečina. Those who would like to reach the top of Risnjak Mountain can continue straight on to the parking place that can be reached by car or they can continue to the asphalt road towards Platak. The forest trail then leads towards Medvjeđa vrata, a pass where the hiking trail continues towards the Risnjak top whilst the other trail leads to Leska and the National Park’s administration in Crni Lug.

13.5 km

720 m

22 km

8 km

150 m

2:45 h

0.5 km

545 m

Nakon što ste skrenuli na makadam koji vodi kroz područje Suhe Rečine stižete do Mrzle Vodice. Dolazite do Lujzinske ceste i skrećete desno te se lagano uspinjete do Osoja - serpentina s kojih se pruža predivan pogled na vrh Risnjaka, a nedugo potom prolazite preko prijevoja Ravno podolje - najviše točke stare Lujzinske ceste. Nastavljate Lujzijanom do Gornjeg Jelenja i završavate svoj krug.

After passing through Melnice you will reach the highest point of the trail - the crossroads with Karolina road where you turn left and go down to Hreljin. Continue on the Karolina road, through Praputnjak, and towards Krasica where this trail ends.

4/5

Mirisno bakarsko zaleđe / Aromatic Bakar hinterland

1100 1050

400

1000

Meja

Hreljin

Serpentina / Serpentine

Krasica

8

10

18 km

5 km

780 m

2:15 h

0 km

1120 m

Gornje Jelenje

850

Gornje Jelenje

Mrzla Vodica

800

12

14

16

Nacionalni park Risnjak / Risnjak National Park

Osoj

900

Krasica

6

670 m

950

Hreljin

Križišće 4

13 km

After you have turned onto the tarmac road which passes through the area of Suha Rečina, you will reach Mrzla Vodica. When you come to Lujzijana road turn right and slowly climb up to the Osoj - serpentines from which the beautiful view over the Risnjak top extends. After few moments you will reach the Ravno podolje pass - the highest point of the old Lujzijana road. You continue through Lujzijana to reach Gornje Jelenje where your circle ends.

Križanje za Suhu Rečinu / Crossroad

450

2

7

Along the tarmac road passing alongside the same road ride towards Praputnjak where, by the playground, pass to the forest trail which will lead you to Hreljin and to the Bakar dry stone walls. When you reach Hreljin, continue along the old asphalt road towards Križišće where, in the centre, turn left and climb up towards Melnice taking the old branch road off Karolina road which will take you to Kraljevica and which dates back to 1856. On the same road you will encounter a large serpentine which enchants with its width and 17 metre-high supporting wall. From the curve a beautiful view extends over the Vinodol Valley.

500

0

10.5

Makadamom uz istu vozite prema Praputnjaku gdje kod igrališta prelazite na šumski put koji vas vodi prema Hreljinu i Bakarskim prezidima. U Hreljinu nastavljate starom asfaltiranom cestom prema Križišću gdje u centru skrećete lijevo i uspinjete se prema Melnicama starim odvojkom Karolinske ceste za Kraljevicu iz 1856. godine. Na istoj postoji jedna velika serpentina koja zadivljuje svojom širinom i 17 m visokim potpornim zidom. Sa zavoja se pruža lijep vidik na Vinodolsku dolinu.

150

12

9

A ride through the Risnjak National Park that starts in Gornje Jelenje on a tarmac road and continues on an asphalt road towards Vilje.

200

Satničko

Satničko

8

Vožnja kroz Nacionalni park Risnjak počinje na Gornjem Jelenju od kuda se kreće najprije makadamom, a potom asfaltiranom cestom prema Vilju.

1150

250

7

G. Jelenje - Vilje - Medvjeđa vrata - Mrzla Vodica - G. Jelenje

550

300

6

Ride from the centre of Krasica, a small, charming coastal village in the green and aromatic valley of the Bakar hinterland, towards a part of the new modern road that connects Rijeka to Križišće.

350

700

5

8 1 9 2Podno 3 4Risnjaka 5 6

Ružić Selo Vrh Tuhobića / Top of Tuhobić

4

Iz centra Krasice, malog, ljupkog primorskog mjesta koje se nalazi u zelenoj i mirisnoj dolini bakarskog zaleđa, krećete prema trasi nove moderne prometnice koja povezuje Rijeku s Križišćem.

3/5

Izletište Satničko / Satničko Excursion point

0

7 1 EN 8 2Karolina 9 3 4 Road 5 6

Nakon prolaska kroz Melnice, dolazite do najviše točke staze - na križanje s Karolinskom cestom na kojem skrećete lijevo i spuštate se prema Hreljinu te nastavljate Karolinskom cestom kroz Praputnjak prema Krasici gdje završavate ovu stazu.

By going down along the same trail, below the Hreljin viaduct and after 500 m, you will reach a crossroad. Turn left uphill and after 1 km you will reach the southern portal of Tuhobić tunnel. Turn right and go down through the tarmac road to reach Satničko.

Sv. Kuzam

220

Krasica - Hreljin - Križišće - Ružić Selo - Hreljin - Krasica

The ascent to Tuhobić is one of the most demanding trails in Bakar’s hinterland. The starting point is in Satničko, a much-loved excursion point from which you start your uphill ride along the tarmac road towards the north.

Škrljevo

240

Izviđački dom Lepenica / Scouts’ Centre

4

Škrljevo

260

5 6 8 1Karolinska 9 2 3 4staza

7

Industrijska zona

300

Jezero Lepenica / Lepenica Lake

2

Sušačka Draga / Sušačka Draga ridge

Kukuljanovo

340

280

0

19

The trail then slowly descends towards Sv. Kuzam where, when you reach the asphalt road, you turn left. You cross the Bakar Čavle road and continue your ride to the centre of Škrljevo.

Draški breg / Draga Hill

Zlobin

Zlobin

Continue along the asphalt road passing through Kukuljanovo and then turn left to the main Škrljevo - Čavle road. Pass through the industrial zone and reach the crossroads with the Bakar - Čavle road where you turn left. After 200 m turn onto the tarmac road and continue your ride around the southern part of the industrial zone to reach the Sušačka Draga ridge from which a beautiful view extends over the Rijeka Bay, the eastern part of Rijeka and the Martinšćica Bay.

Staza se potom lagano spušta prema Sv. Kuzmu gdje dolaskom na asfalt skrećete lijevo. Prelazite prometnicu Bakar - Čavle i nastavljate do centra Škrljeva.

At the end of the forest trail you will reach Benkovac Fužinski again and the asphalt road where you will turn right and ride back to Zlobin.

300 2

Škrljevo - Kukuljanovo - Ind. Zona - Veternice - Sv. Kuzam - Škrljevo

After 1 km you will enter Kukuljanovo - a village in which one of the largest industrial zones in Croatia is located. Besides that, close to the trail, you can test the stillness of your arm and the precision of your eye in the recently reconstructed “Vojsko” shooting range.

320

750

6 Zone 7 8Trail9

EN

Nakon 1 km ulazite u Kukuljanovo - mjesto u kojem se nalazi industrijska zona koja je površinom jedna od najvećih u Hrvatskoj. Osim toga, nedaleko od staze možete okušati mirnoću svoje ruke i oštrinu oka na nedavno uređenom strelištu „Vojsko”.

Zlobinsko brdo / Zlobin Hill

400

0

5

After climbing Zlobin hill, cycle downhill towards Benkovac Fužinski where, by the chapel, you turn left. Then continue to go down along the tarmac road to reach the Rijeka - Zagreb highroad and the Lepenica Lake. You will pass below the underpass and after 200 m turn left and continue on the tarmac road. The trail will lead you through the dense fir-tree forest and the Lepenica stream to the Lepenica Scouts’ Centre. Then the trail climbs up towards Gornje Jelenje.

800

Gradina

Gradina

4

Nakon uspona do Zlobinskog brda počinje spust prema Benkovcu Fužinskom gdje kod kapelice skrećete lijevo. Nastavljate se spuštati makadamom sve do autoceste Rijeka - Zagreb i jezera Lepenica. Prolazite kroz podvožnjak te nakon 200 m skrećete lijevo i nastavljate makadamom. Staza vas vodi kroz gustu jelovu šumu i potok Lepenica sve do Izviđačkog doma Lepenica nakon čega se staza uzdiže prema Gornjem Jelenju.

850

500

25

Ride from the centre of Škrljevo in the direction of the railway station and after 300 m turn left uphill. Climb towards the pine tree forest and ride above the northern part of Škrljevo.

900

Vapnenice / Limekilns

24

Škrljevo - Kukuljanovo - Ind. Zona - Veternice - Sv. Kuzam - Škrljevo

Benkovac Fužinski

600

3

22

Iz centra Škrljeva krećete u smjeru željezničke stanice i nakon 300 m skrećete lijevo gore. Uspinjete se prema borovoj šumi i vozite iznad sjevernog dijela Škrljeva.

Na kraju šumskog puta stižete nazad do Benkovca Fužinskog i asfaltne prometnice na kojoj skrećete desno i vozite se natrag prema Zlobinu.

950

20

Ride from the centre of Zlobin along Karolina road, the oldest road that linked Bakar to Karlovac way back in 1732, in the direction of Fužine.

3/5

Satničko

18

Iz centra Zlobina krećete Karolinskom cestom, najstarijom cestom koja je povezivala Bakar s Karlovcem još daleke 1732. godine u pravcu Fužina.

Na vrhu uspona, tik do Lujzinske ceste, skrećete lijevo i nastavljate makadamom po obroncima Tuhobića. Nakon otprilike 5 km makadam se sužava na šumski put koji na pojedinim dijelovima iziskuje ipak malo više opreza, a postoji mogućnost i guranja bicikla.

Hreljinska gradina / Hreljin Castle

Zlobin

700

Bakarski prezidi

Bakar

100

0

17

Gradina - Hreljin - Satničko - Plase - Zlobin - naftovod - Gradina

800

Bakarski zaljev / Bakar Bay

0 -50

4 Put 5 Gradine 6 7 8 19 2

3/5

25 km

Satničko

200

Trafostanica / Substation

200

890 m

600

400

Plosna

20 km

Your ride will start on the waterfront in one of the oldest towns on the north Adriatic - town of Bakar. Riding east and climbing towards the Adriatic Highway you will leave the town of Bakar’s old centre behind you with its dominant Kaštel (Castle), St. Andrew’s church, the Turkish and Roman house and numerous stone houses which have resisted the bura wind for centuries. When you cross the highway, continue towards Meja and just before the new highway on your right the Bakar dry stone walls will appear - which are Bakar’s terraces that sharply descend into the sea where the reconstructed vineyards can be found and where the widely renowned sparkling wine known as “old Bakarska vodica” is produced. When you reach Meja, turn right towards Hreljin, one of the old Vinodol towns that is proud of its Castle. In the centre, by the church, turn left and climb towards Satničko - an excursion point below Tuhobić to which a steep asphalt road leads. Close to the amphitheatre on Satničko you will see three trails. Choose the one at the far left which will take you to the southern portal of the Tuhobić tunnel. From the Tuhobić tunnel, the road continues on the left side - first tarmac and then the asphalt road. Soon you will reach the gas line. Continue crossing it whilst enjoying the remains of Kvaternik Courts along the forest trail and you will reach Meja railway station. Then continue on the asphalt road to reach the Oštrovica - Meja road. Turn left and easily go down towards Meja where you first turn right and then left going down towards the sea enjoying a beautiful view over Bakar Bay and the ancient town of Bakar.

700

500

400

4/5

Nad Kvarnerskim zaljevom / Over the Kvarner Bay

Repište

600

450

350

Nakon 500 m ponovo skrećete desno na makadam i preko brda Glavčina stižete u Praputnjak, mjesto čiji su vrijedni stanovnici kamenite padine bakarskog zaljeva pretvorili u padine pogodne za uzgoj vinove loze. Na taj način nastali su nadaleko poznati Bakarski prezidi s kojih se ubiralo grožđe i pravilo čuveno pjenušavo vino Bakarska vodica. Iz Praputnjaka nastavljate asfaltiranom cestom kroz Krasicu do Škrljeva.

Bakar - Hreljin - Satničko - t.Tuhobić - Kv. Dvori - Meja - Bakar

18

20

0

22

A town with its feet in the sea and its head in the clouds One of the oldest towns on the northern Adriatic it is, like a pearl, embraced by the deep Bakar Bay. The first settlement on the area of the today’s town of Bakar most probably appeared in the prehistoric period, that is, in the 3rd or 2nd millennium BC and was founded by the Illyrians, that is, by the Illyrian tribe, known as the Liburnians. Contemporarily they left us the oldest known name for today’s town of Bakar which was Vel-Kier (Stone Bay). Furthermore, it is important to mention that representatives of the Town of Bakar also signed the famous Law Codex of Vinodol (1288) in which the name of today’s town - Bakar was mentioned for the first time. However, Bakar is not only a point where the Mediterranean enters most deeply into the European mainland. It is also “a town with its feet in the sea and its head in the clouds”. In fact, the Town of Bakar area extends from Bakar Bay to the top of the Risnjak Mountain (1528 m) and covers a surface area of around 12,560 ha embracing 9 settlements: Bakar, Hreljin, Krasica, Kukuljanovo, Plosna, Ponikve, Praputnjak, Škrljevo and Zlobin.

2

4

6

8

10

12

14

16

Kaštel

Bakarski prezidi

Najpoznatija i svakako najatraktivnija građevina u Bakru jest srednjovjekovna tvrđava Kaštel. Ova monumentalna i impozantna građevina u obliku kakvom je danas vidimo potječe, nakon raznih pregradnji, iz 18. stoljeća, no njeni se korijeni protežu mnogo dublje u prošlost. Graditeljska osnovica Kaštela kakvog ga danas poznajemo nastaje početkom 16. stoljeća kada je ta frankopanska utvrda dodatno ojačana i utvrđena zbog prijetnje turske opasnosti. O tome svjedoči i glagoljski natpis iz 1530. godine uklesan na gornjem dijelu kamene vratnice ulaznih vratiju. Građevina je to koja inspirira i koja već na prvi pogled u mislima budi duh prošlosti, avanture, ratnih sukoba, slavnih vremena, ali i duh kulture, pismenosti i kreativnog stvaranja.

Na istočnim obroncima oko Bakarskoga zaljeva od Bakra do Ba­karca nalaze se Bakarski prezidi. Prezidi su suhozidi čija je izgradnja počela u doba vladavine Marije Terezije. Uz njeno je dopuštenje lokalno stanovništvo iskrčilo šumu i posadilo vinograd. U dobivene parcele žene su, u brentama, na leđima donosile zemlju u koju se sadila vinova loza „Belina”. Od tog se grožđa proizvodila nadaleko poznata Bakar­ska vodica.

građevina koja inspirira

Kaštel / Castle

18

tradicija bakarskih terasa

Prezidi su 1972. godine proglašeni zaštićenim krajo­likom (etno zonom) te su uvršteni u registar spomenika kulture. Obnova prezida pokrenuta je 2001. godine te proiz­vodnja pjenušca pod nazivom „stara Bakarska vodica”.

Bakarski prezidi / Dry Stone Walls

Turistička zajednica Grada Bakra Primorje 39 51222 Bakar

tel/fax: +385 51 761 111 e-mail: info@tz-bakar.hr web: www.tz-bakar.hr

If we add its natural beauties and plant and animal species, its cultural and traditional heritage, its established religious, cultural and its popular events as well as the variety of its terrain and vegetation, the large height differences and its rich flora and fauna world to the equation we can come to a conclusion that this is a town which will attract you with the strength of its famous history, where you can visit and experience the spirit of days gone by, as well as the magic of its varied and rich vegetation and enjoy the unique panoramic views over the blueness spread under its mountain tops.

No, nije Bakar samo mjesto gdje se Sredozemno more najdublje uvuklo u europsko kopno. Za njega kažu da je „grad s nogama u moru, a glavom u oblacima”. Naime, područje Grada Bakra proteže se od Bakarskog zaljeva do vrha Risnjaka (1528 m) i zauzima površinu od oko 12.560 ha, te obuhvaća 9 naselja: Bakar, Hreljin, Krasica, Kukuljanovo, Plosna, Ponikve, Praputnjak, Škrljevo i Zlobin. Ako svemu tome pridodamo prirodna bogatstva i raznolikosti, kulturno i tradicijsko nasljeđe, već uhodane vjerske, kulturne i pučke manifestacije, raznolikost terena i vegetacije, velike visinske razlike te bogat biljni i životinjski svijet, onda možemo slobodno zaključiti kako je riječ o gradu koji će vas snagom svoje slavne prošlosti namamiti da ga obiđete, osjetite duh prohujalih vremena, doživite čari raznolike i bogate vegetacije, ali i da uživate u jedinstvenim pogledima na plavetnilo koje se prostire pod njegovim planinskim vrhovima.

Bakar The facility that inspires

Bakar’s Dry Stone Walls

The most well-known and certainly most attractive building in Bakar is the medieval fortress, the Frankopan and Zrinski Castle. This monumental and impressive complex in its current form dates back, after a number of divisions, to the 18th century. However, its origins date even further into history. The construction foundation for Kaštel as we know it today was created at the beginning of the 16th century when this Frankopan fortress was additionally strengthened and fortified for defence from the Ottomans’ threats. This can be seen from the inscription chiselled in 1530 in the upper part of the stone door case at the entrance inscribed in the Glagolitic alphabet. The facility that inspires and, at first glance, awakens the spirit of days gone by in our thoughts, together with adventures, war battles, glorious times and the spirit of culture, literacy and crafts.

On the eastern hills around the Bakar Bay, from Bakar to Bakarac, are Bakar’s dry stone walls. The construction of these dry stone walls began in the period of Mary Teresa’s rule. With her permission, the local inhabitants cleared the forest and planted vineyards. Women, in wicker baskets on their backs, carried the soil to the created lots in which “Belina” grape vines were then planted. These grapes were used for the production of the widely famous sparkling wine Bakarska vodica. In 1972 the dry stone walls were proclaimed protected landscape (ethno zone) and were recorded in the cultural monuments register. Renewal of the walls began in 2001 as well as production of the sparkling wine known as “old Bakarska vodica”.

Impressum: Izdavač: Turistička zajednica Grada Bakra, za izdavača Sonja Jelušić Tekstovi: Bojan Šenkinc i arhiva TZ Grada Bakra Osmišljavanje i mjerenje staza: Bojan Šenkinc (Promotiv) Fotografije: Marko Matešić, Miljenko Šegulja i Bojan Šenkinc Prijevodi: Prolingua Koncept, dizajn i izrada karte: Molekula, kreativna agencija (Jasmina Hatežić i Ivan Pletenac) 2012. godina

Besplatan primjerak / Free sample

3/5

Staza nastavlja kroz livade i šumu do prometnice Oštrovica Meja. Dolaskom na asfalt skrećete lijevo i nakon 450 m skrećete desno na makadam. Staza se spušta kroz Koritnjak prema Hreljinskom polju. Iako makadamski put skreće oštro lijevo, s desne strane ćete ugledati ruševne ostatke Kvaternikovih dvora i uz njih šumskom stazom nastaviti oko 2 km do željezničke stanice Meja gdje opet počinje asfalt. Spuštate se do prometnice Oštrovica - Meja i skrećete lijevo.

Green 3 Blue 4 and 5 6 7 Trail 8 9

EN


8 1 9 EN 2 Panoramic 3 4 5 Path 6 7 1 8 2 9 3 Plavo 4 5zelena 6 7staza 8 19 2

1 Staza 2 3krškog 4 5fenomena 6 7 8 EN 1 9Karst 2 3Phenomenon 4 5 6 Trail 7 1 8 2 9Panoramska 3 4 5 6staza 7 Škrljevo - Melnik - Repište - Krasica - Škrljevo

Škrljevo - Melnik - Repište - Krasica - Škrljevo

Škrljevo - Ponikve - Repište - K. dvori - Meja - Praputnjak - Škrljevo

Škrljevo - Ponikve - Repište - K. dvori - Meja - Praputnjak - Škrljevo

Bakar - Hreljin - Satničko - t.Tuhobić - Kv. Dvori - Meja - Bakar

Staza kreće iz centra Škrljeva, mjesta koje se spominje još u 17. stoljeću, a leži s jedne i druge strane ceste Karoline koja je izgrađena u prvoj polovici 18. stoljeća za vrijeme cara Karla VI.

The trail starts in Škrljevo, a place mentioned for the first time in 17th century which lies on both sides of the Karolina road and built in the first half of the 18th century, during Charles VI’s rule. Climbing up slowly toward the north, on your left you will see the picturesque hamlets of Plosna and Ponikve and the unique karst phenomenon known as “now you see it, now you don’t - a lake” which is not just a rare phenomenon in Croatia but throughout the world as well. In fact, during extremely rainy periods, the watershed and the underground waters in the karst valley create a lake and Ponikve, in just a few hours, becomes a place by the lake. This phenomenon does not last long. With the first bura (north - easterly wind), the water from the lake is blown away to the underground Bakar streams. Riding on the tarmac road you will pass by a bunker that dates back to the Second World War and then you will continue to climb up to reach the Rijeka - Zagreb highroad where, if you pass through the underpass, you can reach Kamenjak and continue your trip towards Platak. If, by the underpass you turn right and go down towards Repište you will climb up again to reach the Oštrovica - Meja road. When you reach it, you turn right and go 2 km along the asphalt road after which you turn a sharp right and go down the road to reach Krasica, a small, charming place known for its local people who are real virtuosos when it comes to masking. In the centre of Krasica you turn right and will soon reach your starting point in Škrljevo.

Iz centra Škrljeva krećete prema sjeveru, odnosno prema selima Plosna i Ponikve. Nakon što ih ugledate s lijeve strane, prelazite na makadam s desne strane te uz prugu i ostatke bunkera iz 2. svjetskog rata nastavljate do prvog sljedećeg križanja na kojem skrećete desno. Uspinjete se serpentinama uživajući u pogledu na bakarsko zaleđe i dio Kvarnerskog zaljeva.

From the centre of Škrljevo you head north, that is, towards the villages of Plosna and Ponikve. After you have seen those villages on your left, you will move to the tarmac road on your right and along the railway and the remains of a Second World War bunker you will continue to the next crossing where you will turn right. Climb up through the serpentine enjoying the view over the Bakar hinterland and part of the Kvarner Bay. The trail continues through meadows and the forest arriving on the Oštrovica - Meja road. When you reach the asphalt road, you turn left and after 450 m you turn right onto the tarmac road again. The trail goes down through Koritnjak towards the Hreljin Field. Although the tarmac road turns sharply left, on the right side you will see the remains of the Kvaternik Courts and will continue your way along them through the forest trail around 2 km before you reach the Meja railway station where the asphalt road begins again. You will then go down to reach the Oštrovica Meja road and turn left. After 500 m turn right again to the tarmac road and across the Glavčina hill where you will reach Praputnjak, a village whose diligent inhabitants have turned the rocky slopes of the Bakar Bay into a terrain suitable for the cultivation of grape vines. The widely renowned “Bakar dry stone walls” where the grape harvesting takes place were formed in this way. The famous sparkling wine“Bakarska vodica” was made from those grapes. From Praputnjak you continue on the asphalt road through Krasica to reach Škrljevo.

Vožnju započinjete na rivi jednog od najstarijih gradova na sjevernom Jadranu - grada Bakra. Vozeći se prema istoku i uspinjujući se prema Jadranskoj magistrali, za sobom ostavljate staru jezgru grada Bakra s dominantnim Kaštelom, crkvom sv.Andrije, Turskom i Rimskom kućom, te brojnim kamenim kućama koje stoljećima odolijevaju buri. Prelaskom magistrale nastavljate prema Meji, a tik prije nove autoceste s desne strane ukazat će vam se Bakarski prezidi - bakarske terase, koje se strmo spuštaju u more, gdje su obnovljeni vinogradi od kojih se proizvodi nadaleko poznato pjenušavo vino pod nazivom „stara Bakarska vodica”. Dolaskom u Meju skrećete desno prema Hreljinu, jednom od starih vinodolskih gradova koji se ponosi svojom Gradinom. U centru kod crkve skrećete lijevo gore prema Satničkom - izletištu podno Tuhobića do kojeg vodi strma asfaltirana cesta. Kod amfiteatra na Satničkom ugledat ćete tri staze i izabrati onu krajnje lijevo koja će vas odvesti do južnog portala tunela Tuhobić. Od tunela Tuhobić staza nastavlja lijevo - najprije makadam, a dijelom se nastavlja asfalt. Ubrzo dolazite do plinovoda i nastavljate preko njega, uz ruševne ostatke Kvaternikovih dvora šumskim putem do željezničke stanice Meja. Nastavljate asfaltom do prometnice Oštrovica - Meja i skrećete lijevo te se lagano spuštate prema Meji gdje skrećete najprije desno, a potom lijevo spuštajući se do mora pritom uživajući u prekrasnom pogledu na Bakarski zaljev i drevni grad Bakar.

Lagano se uzdižući prema sjeveru s lijeve strane ugledat ćete pitoreskne zaseoke Plosnu i Ponikve gdje možete vidjeti jedinstveni krški fenomen pod nazivom „sad ga ima, sad ga nema jezero”, koji je rijedak ne samo u Hrvatskoj nego i širom svijeta. Naime za vrijeme iznimno kišnih razdoblja slivne i podzemne vode od krške doline stvaraju jezero i tako Ponikve u samo nekoliko sati postaju mjesto uz jezero. Taj fenomen kratkog je vijeka jer vodu jezera već prva bura vraća u podzemne tokove bakarskih izvora. Prelazeći na makadam prolazite pored bunkera iz 2. svjetskog rata i nastavljate uzbrdo sve do autoceste Rijeka - Zagreb gdje ako prođete kroz podvožnjak možete stići do Kamenjaka i dalje nastaviti prema Platku. Kod podvožnjaka ipak skrećete desno i spuštate se prema Repištu te se ponovo uzdižete do prometnice Oštrovica - Meja. Dolaskom na istu skrećete desno i spuštate se 2 km po asfaltu nakon čega ćete skrenuti oštro desno i po stazi se spustiti do Krasice, malog, ljupkog mjesta poznatog po svojim mještanima koji su pravi virtuozi u maškaranju. U centru Krasice skrećete desno i uskoro stižete na početnu točku u Škrljevu.

5.5 km

560 m

17 km

10.5 km

190 m

2:00 h

1 km

550 m

500

3/5

Dolina krškog fenomena / Valley of karst phenomenon

Repište

Podvožnjak / Subway

550

7.5 km

610 m

20 km

9.5 km

170 m

2:30 h

3 km

580 m

Škrljevo

Škrljevo

300

300

250

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3 km

2m

3:00 h

2 km

720 m

14

15

16

Ž.p. Meja

Kvaternikovi dvori / Kvaternik Courts

Bunker

500

Hreljin

400

Škrljevo

Škrljevo

Tunel Tuhobić / Tunnel

Kvaternikovi dvori / Kvaternik Courts

Meja

300

Praputnjak

200

3

4 Castle 5 6 Trail 718293

EN

Vozite se asfaltiranom cestom kroz Ružić Selo i stižete do Karolinske ceste. Nastavljate ravno i makadamskom cestom stižete do asfaltirane ceste koja vas vodi do izletišta Satničko. Kod amfiteatra skrenete desno i nastavljate makadamom kroz tunel u smjeru Plasa. Čim stignete do asfalta ugledat ćete ostatke vapnenica - kamenih konstrukcija za tradicijsko dobivanje vapna od kamena vapnenca. Skrećete lijevo i Karolinskom cestom vozite do Zlobina. Odmah po prelasku pruge skrećete desno i nakon 500 m stižete do naftovoda. Skrećete desno kroz tunel i spuštate se naftovodom do asfaltirane prometnice koja vodi do vidikovaca „Oči Vinodola”. Ponovo skrećete desno i odmah nakon prelaska mosta preko pruge skrećete lijevo na makadam. Nakon 300 m skrećete lijevo na šumsku stazu po kojoj se spuštate do još jednog tunela. Taj dio na pojedinim dijelovima iziskuje ipak malo više opreza, a postoji mogućnost i guranja bicikla. Izlaskom iz tunela skrećete desno i nastavljate kroz borovu šumu stazom do Karolinske ceste gdje skrećete lijevo i spuštate se do križanja i autobusnog okretišta gdje skrećete lijevo i nastavljate do polazne točke. 11 km

680 m

19 km

6 km

340 m

2:30 h

2 km

750 m

Gradina - Hreljin - Satničko - Plase - Zlobin - naftovod - Gradina

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2 3 4 5 Staza 6 7potoka 8 1 9i jezera

4

Zlobin - Benkovac F. - Lepenice - G. Jelenje - Benkovac F. - Zlobin

The starting point is the car park above Hreljin Castle - ruins of the medieval town of Hreljin built on the western part of Vinodol, above Bakarac, old port of Hreljin, on the pyramid-like hill with steep slopes that are 321 m above the sea. You ride along the asphalt road through the village of Ružić and you will reach the Karolina road. Then you continue straight on and along the tarmac road until you reach the asphalt road which will take you to the Satničko excursion point. Close to the amphitheatre turn right and continue along the tarmac road and through the tunnel in the direction of Plase. When you reach the asphalt road the remains of limekilns - stone structures that were used traditionally for making lime from the limestone will appear. Turn left and along the Karolina road ride to reach Zlobin. Immediately after you have crossed the railway, turn right and after 500 m you will reach the oil pipe line. Then turn right through the tunnel and go down by the oil pipe line to reach the asphalt road which will take you to the “Vinodol Eyes” view point. Then turn right again and immediately after passing the bridge across the railway, turn left onto the tarmac trail. After 300 m turn left onto the forest trail along which you will go down to reach another tunnel. In some parts this area demands a little more attention and you may also have to push your bike. When you exit the tunnel turn right and continue along the pine tree forest trail to reach Karolina road where you will turn left and go down to the crossroads and the bus turnaround where you turn left and continue to the starting point.

Staza kreće s parkirališta iznad Hreljinske gradine - ruševnih ostataka srednjovjekovnog grada Hreljina koji je izgrađen na zapadnom dijelu Vinodola iznad Bakarca, nekadašnje luke Hreljina, na uzvisini piramidalnog oblika i strmih obronaka 321 m ponad mora.

Bakar

0

5 Stream 6 7 1and 8 2Lakes 93 4

EN

Zlobin - Benkovac F. - Lepenice - G. Jelenje - Benkovac F. - Zlobin

2

4

6

8

10

12

14

16

6 Put 7 zone 8 19 2

5

Tunel / Tunnel

5.5 km

720 m

20 km

12 km

740 m

2:30 h

2.5 km

950 m

Nastavljate asfaltiranom cestom kroz Kukuljanovo, nakon čega skrećete lijevo na glavnu prometnicu Škrljevo - Čavle. Prolazite industrijskom zonom i stižete na križanje s prometnicom Bakar Čavle gdje skrećete lijevo. Nakon 200 m skrećete na makadam i nastavljate oko južnog dijela industrijske zone do hrbta Sušačke Drage s kojeg se pruža predivan pogled na Riječki zaljev, istočni dio Rijeke i uvalu Martinšćicu.

At the top of the ascent, by the Lujzijana road, turn left and continue along the tarmac road through the hills of Tuhobić. After approximately 5 km, the tarmac road widens and the forest trail continues and in some parts demands a little more attention and you may have to push your bike.

2/5

Potok Lepenica / Lepenica Stream

6 km

240 m

10.5 km

4.5 km

215 m

1:30 h

0 km

350 m

4

6

8

10

12

14

16

18

7 Tuhobićka 8 1 9 2 3staza 4 5

6

Satničko - Tuhobić - Satničko

Uspon na Tuhobić jedna je od najzahtjevnijih staza bakarskog zaleđa. Start je na Satničkom, omiljenom izletištu s kojeg se kreće uzbrdo makadamom prema sjeveru. Vozeći se kroz bjelogoričnu šumu nakon 2,5 km dolazite do šterne (bunara) s lijeve strane na kojoj se možete okrijepiti, a malo dalje ćete uskoro ugledati i lovačku kuću. Prateći signalizaciju za Tuhobić uskoro stižete na rub šume s kojeg ugledate sam vrh Tuhobića. Nastavite travnatom površinom po šumskoj stazi u smjeru vrha na 1108 m. Nakon uživanja u predivnom pogledu na Kvarnerski zaljev i Gorski kotar spuštate se uz desni rub šume prema jugozapadu i nailazite na šumski put koji ubrzo prerasta u makadam. Spuštajući se istim prolazite ispod vijadukta Hreljin i nakon 500 m stižete na križanje. Skrećete gore lijevo i nakon 1 km uspona stižete na južni portal tunela Tuhobić. Skrećete desno i makadamom se spuštate do Satničkog.

5/5

0 km

600 m

12 km

8 km

590 m

1:45 h

4 km

1108 m

7 1Tuhobić 8 2 9 3 Trail 4 5

EN

Satničko - Tuhobić - Satničko

6

6

8

10

12

14

16

After riding 2.5 km through the broadleaf forest you will reach the draw-well on your left where you can refresh yourself. Further ahead the hunter’s house will appear. Following directions for Tuhobić you will reach the edge of the forest from which you will see the top of Tuhobić. Continue on the grassy surface along the forest trail in direction of the top located on 1108 m above sea level. After enjoying the wonderful view over the Kvarner Bay and Gorski kotar mountain area go down along the right edge of the forest towards southwest and find the forest trail that will soon turn into tarmac road.

18

20

7

Krasica - Hreljin - Križišće - Ružić Selo - Hreljin - Krasica

1

2

3

1100 1000 900

Šumski put / Forest Trail

Lovačka kuća / Hunter’s House

800

Vijadukt / Viaduct Hreljin

Tun. Tuhobić

600

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

HRVATSKI

11

ENGLISH

Bakar Bike

BAKARSKE BICIKLISTIČKE STAZE BAKAR CYCLING TRAILS

Bakar

grad s nogama u moru, a glavom u oblacima Jedan od najstarijih gradova na sjevernom Jadranu, smjestio se poput bisera u naručje duboke Bakarske vale. Prvo naselje na području današnjeg grada Bakra nastalo je još najvjerojatnije u pretpovijesno doba, odnosno u 3. ili 2. tisućljeću prije Krista, a osnovali su ga Iliri, tj. ilirsko pleme Liburna. Oni su nam ujedno i ostavili najstariji poznati naziv za današnji grad Bakar, a to je Vel-Kier (Kameni zaljev). Također, važno je spomenuti da su predstavnici Grada Bakra supotpisnici poznatog Vinodolskog zakonika (1288.), u kojem se prvi puta spominje sadašnje ime grada - Bakar.

Bakar

8

9 Below Risnjak

EN

G. Jelenje - Vilje - Medvjeđa vrata - Mrzla Vodica - G. Jelenje

Nakon otprilike 5 km uspona dolazimo do križanja s makadamskom cestom na kojem skrenemo desno prema Suhoj Rečini. Oni koji žele doći što bliže vrhu Risnjaka mogu produžiti ravno do parkirališta do kojeg se može doći i osobnim automobilom pa čak i nastaviti asfaltom prema Platku. Šumska staza potom vodi prema Medvjeđim vratima, prijevoju s kojeg se nastavlja planinarska staza prema vrhu Risnjaka dok druga vodi prema Leski i upravi Nacionalnog parka u Crnom Lugu.

After approximately 5 km of uphill climbing, you will reach the crossroads with the tarmac road where you should turn right towards Suha Rečina. Those who would like to reach the top of Risnjak Mountain can continue straight on to the parking place that can be reached by car or they can continue to the asphalt road towards Platak. The forest trail then leads towards Medvjeđa vrata, a pass where the hiking trail continues towards the Risnjak top whilst the other trail leads to Leska and the National Park’s administration in Crni Lug.

13.5 km

720 m

22 km

8 km

150 m

2:45 h

0.5 km

545 m

Nakon što ste skrenuli na makadam koji vodi kroz područje Suhe Rečine stižete do Mrzle Vodice. Dolazite do Lujzinske ceste i skrećete desno te se lagano uspinjete do Osoja - serpentina s kojih se pruža predivan pogled na vrh Risnjaka, a nedugo potom prolazite preko prijevoja Ravno podolje - najviše točke stare Lujzinske ceste. Nastavljate Lujzijanom do Gornjeg Jelenja i završavate svoj krug.

After passing through Melnice you will reach the highest point of the trail - the crossroads with Karolina road where you turn left and go down to Hreljin. Continue on the Karolina road, through Praputnjak, and towards Krasica where this trail ends.

4/5

Mirisno bakarsko zaleđe / Aromatic Bakar hinterland

1100 1050

400

1000

Meja

Hreljin

Serpentina / Serpentine

Krasica

8

10

18 km

5 km

780 m

2:15 h

0 km

1120 m

Gornje Jelenje

850

Gornje Jelenje

Mrzla Vodica

800

12

14

16

Nacionalni park Risnjak / Risnjak National Park

Osoj

900

Krasica

6

670 m

950

Hreljin

Križišće 4

13 km

After you have turned onto the tarmac road which passes through the area of Suha Rečina, you will reach Mrzla Vodica. When you come to Lujzijana road turn right and slowly climb up to the Osoj - serpentines from which the beautiful view over the Risnjak top extends. After few moments you will reach the Ravno podolje pass - the highest point of the old Lujzijana road. You continue through Lujzijana to reach Gornje Jelenje where your circle ends.

Križanje za Suhu Rečinu / Crossroad

450

2

7

Along the tarmac road passing alongside the same road ride towards Praputnjak where, by the playground, pass to the forest trail which will lead you to Hreljin and to the Bakar dry stone walls. When you reach Hreljin, continue along the old asphalt road towards Križišće where, in the centre, turn left and climb up towards Melnice taking the old branch road off Karolina road which will take you to Kraljevica and which dates back to 1856. On the same road you will encounter a large serpentine which enchants with its width and 17 metre-high supporting wall. From the curve a beautiful view extends over the Vinodol Valley.

500

0

10.5

Makadamom uz istu vozite prema Praputnjaku gdje kod igrališta prelazite na šumski put koji vas vodi prema Hreljinu i Bakarskim prezidima. U Hreljinu nastavljate starom asfaltiranom cestom prema Križišću gdje u centru skrećete lijevo i uspinjete se prema Melnicama starim odvojkom Karolinske ceste za Kraljevicu iz 1856. godine. Na istoj postoji jedna velika serpentina koja zadivljuje svojom širinom i 17 m visokim potpornim zidom. Sa zavoja se pruža lijep vidik na Vinodolsku dolinu.

150

12

9

A ride through the Risnjak National Park that starts in Gornje Jelenje on a tarmac road and continues on an asphalt road towards Vilje.

200

Satničko

Satničko

8

Vožnja kroz Nacionalni park Risnjak počinje na Gornjem Jelenju od kuda se kreće najprije makadamom, a potom asfaltiranom cestom prema Vilju.

1150

250

7

G. Jelenje - Vilje - Medvjeđa vrata - Mrzla Vodica - G. Jelenje

550

300

6

Ride from the centre of Krasica, a small, charming coastal village in the green and aromatic valley of the Bakar hinterland, towards a part of the new modern road that connects Rijeka to Križišće.

350

700

5

8 1 9 2Podno 3 4Risnjaka 5 6

Ružić Selo Vrh Tuhobića / Top of Tuhobić

4

Iz centra Krasice, malog, ljupkog primorskog mjesta koje se nalazi u zelenoj i mirisnoj dolini bakarskog zaleđa, krećete prema trasi nove moderne prometnice koja povezuje Rijeku s Križišćem.

3/5

Izletište Satničko / Satničko Excursion point

0

7 1 EN 8 2Karolina 9 3 4 Road 5 6

Nakon prolaska kroz Melnice, dolazite do najviše točke staze - na križanje s Karolinskom cestom na kojem skrećete lijevo i spuštate se prema Hreljinu te nastavljate Karolinskom cestom kroz Praputnjak prema Krasici gdje završavate ovu stazu.

By going down along the same trail, below the Hreljin viaduct and after 500 m, you will reach a crossroad. Turn left uphill and after 1 km you will reach the southern portal of Tuhobić tunnel. Turn right and go down through the tarmac road to reach Satničko.

Sv. Kuzam

220

Krasica - Hreljin - Križišće - Ružić Selo - Hreljin - Krasica

The ascent to Tuhobić is one of the most demanding trails in Bakar’s hinterland. The starting point is in Satničko, a much-loved excursion point from which you start your uphill ride along the tarmac road towards the north.

Škrljevo

240

Izviđački dom Lepenica / Scouts’ Centre

4

Škrljevo

260

5 6 8 1Karolinska 9 2 3 4staza

7

Industrijska zona

300

Jezero Lepenica / Lepenica Lake

2

Sušačka Draga / Sušačka Draga ridge

Kukuljanovo

340

280

0

19

The trail then slowly descends towards Sv. Kuzam where, when you reach the asphalt road, you turn left. You cross the Bakar Čavle road and continue your ride to the centre of Škrljevo.

Draški breg / Draga Hill

Zlobin

Zlobin

Continue along the asphalt road passing through Kukuljanovo and then turn left to the main Škrljevo - Čavle road. Pass through the industrial zone and reach the crossroads with the Bakar - Čavle road where you turn left. After 200 m turn onto the tarmac road and continue your ride around the southern part of the industrial zone to reach the Sušačka Draga ridge from which a beautiful view extends over the Rijeka Bay, the eastern part of Rijeka and the Martinšćica Bay.

Staza se potom lagano spušta prema Sv. Kuzmu gdje dolaskom na asfalt skrećete lijevo. Prelazite prometnicu Bakar - Čavle i nastavljate do centra Škrljeva.

At the end of the forest trail you will reach Benkovac Fužinski again and the asphalt road where you will turn right and ride back to Zlobin.

300 2

Škrljevo - Kukuljanovo - Ind. Zona - Veternice - Sv. Kuzam - Škrljevo

After 1 km you will enter Kukuljanovo - a village in which one of the largest industrial zones in Croatia is located. Besides that, close to the trail, you can test the stillness of your arm and the precision of your eye in the recently reconstructed “Vojsko” shooting range.

320

750

6 Zone 7 8Trail9

EN

Nakon 1 km ulazite u Kukuljanovo - mjesto u kojem se nalazi industrijska zona koja je površinom jedna od najvećih u Hrvatskoj. Osim toga, nedaleko od staze možete okušati mirnoću svoje ruke i oštrinu oka na nedavno uređenom strelištu „Vojsko”.

Zlobinsko brdo / Zlobin Hill

400

0

5

After climbing Zlobin hill, cycle downhill towards Benkovac Fužinski where, by the chapel, you turn left. Then continue to go down along the tarmac road to reach the Rijeka - Zagreb highroad and the Lepenica Lake. You will pass below the underpass and after 200 m turn left and continue on the tarmac road. The trail will lead you through the dense fir-tree forest and the Lepenica stream to the Lepenica Scouts’ Centre. Then the trail climbs up towards Gornje Jelenje.

800

Gradina

Gradina

4

Nakon uspona do Zlobinskog brda počinje spust prema Benkovcu Fužinskom gdje kod kapelice skrećete lijevo. Nastavljate se spuštati makadamom sve do autoceste Rijeka - Zagreb i jezera Lepenica. Prolazite kroz podvožnjak te nakon 200 m skrećete lijevo i nastavljate makadamom. Staza vas vodi kroz gustu jelovu šumu i potok Lepenica sve do Izviđačkog doma Lepenica nakon čega se staza uzdiže prema Gornjem Jelenju.

850

500

25

Ride from the centre of Škrljevo in the direction of the railway station and after 300 m turn left uphill. Climb towards the pine tree forest and ride above the northern part of Škrljevo.

900

Vapnenice / Limekilns

24

Škrljevo - Kukuljanovo - Ind. Zona - Veternice - Sv. Kuzam - Škrljevo

Benkovac Fužinski

600

3

22

Iz centra Škrljeva krećete u smjeru željezničke stanice i nakon 300 m skrećete lijevo gore. Uspinjete se prema borovoj šumi i vozite iznad sjevernog dijela Škrljeva.

Na kraju šumskog puta stižete nazad do Benkovca Fužinskog i asfaltne prometnice na kojoj skrećete desno i vozite se natrag prema Zlobinu.

950

20

Ride from the centre of Zlobin along Karolina road, the oldest road that linked Bakar to Karlovac way back in 1732, in the direction of Fužine.

3/5

Satničko

18

Iz centra Zlobina krećete Karolinskom cestom, najstarijom cestom koja je povezivala Bakar s Karlovcem još daleke 1732. godine u pravcu Fužina.

Na vrhu uspona, tik do Lujzinske ceste, skrećete lijevo i nastavljate makadamom po obroncima Tuhobića. Nakon otprilike 5 km makadam se sužava na šumski put koji na pojedinim dijelovima iziskuje ipak malo više opreza, a postoji mogućnost i guranja bicikla.

Hreljinska gradina / Hreljin Castle

Zlobin

700

Bakarski prezidi

Bakar

100

0

17

Gradina - Hreljin - Satničko - Plase - Zlobin - naftovod - Gradina

800

Bakarski zaljev / Bakar Bay

0 -50

4 Put 5 Gradine 6 7 8 19 2

3/5

25 km

Satničko

200

Trafostanica / Substation

200

890 m

600

400

Plosna

20 km

Your ride will start on the waterfront in one of the oldest towns on the north Adriatic - town of Bakar. Riding east and climbing towards the Adriatic Highway you will leave the town of Bakar’s old centre behind you with its dominant Kaštel (Castle), St. Andrew’s church, the Turkish and Roman house and numerous stone houses which have resisted the bura wind for centuries. When you cross the highway, continue towards Meja and just before the new highway on your right the Bakar dry stone walls will appear - which are Bakar’s terraces that sharply descend into the sea where the reconstructed vineyards can be found and where the widely renowned sparkling wine known as “old Bakarska vodica” is produced. When you reach Meja, turn right towards Hreljin, one of the old Vinodol towns that is proud of its Castle. In the centre, by the church, turn left and climb towards Satničko - an excursion point below Tuhobić to which a steep asphalt road leads. Close to the amphitheatre on Satničko you will see three trails. Choose the one at the far left which will take you to the southern portal of the Tuhobić tunnel. From the Tuhobić tunnel, the road continues on the left side - first tarmac and then the asphalt road. Soon you will reach the gas line. Continue crossing it whilst enjoying the remains of Kvaternik Courts along the forest trail and you will reach Meja railway station. Then continue on the asphalt road to reach the Oštrovica - Meja road. Turn left and easily go down towards Meja where you first turn right and then left going down towards the sea enjoying a beautiful view over Bakar Bay and the ancient town of Bakar.

700

500

400

4/5

Nad Kvarnerskim zaljevom / Over the Kvarner Bay

Repište

600

450

350

Nakon 500 m ponovo skrećete desno na makadam i preko brda Glavčina stižete u Praputnjak, mjesto čiji su vrijedni stanovnici kamenite padine bakarskog zaljeva pretvorili u padine pogodne za uzgoj vinove loze. Na taj način nastali su nadaleko poznati Bakarski prezidi s kojih se ubiralo grožđe i pravilo čuveno pjenušavo vino Bakarska vodica. Iz Praputnjaka nastavljate asfaltiranom cestom kroz Krasicu do Škrljeva.

Bakar - Hreljin - Satničko - t.Tuhobić - Kv. Dvori - Meja - Bakar

18

20

0

22

A town with its feet in the sea and its head in the clouds One of the oldest towns on the northern Adriatic it is, like a pearl, embraced by the deep Bakar Bay. The first settlement on the area of the today’s town of Bakar most probably appeared in the prehistoric period, that is, in the 3rd or 2nd millennium BC and was founded by the Illyrians, that is, by the Illyrian tribe, known as the Liburnians. Contemporarily they left us the oldest known name for today’s town of Bakar which was Vel-Kier (Stone Bay). Furthermore, it is important to mention that representatives of the Town of Bakar also signed the famous Law Codex of Vinodol (1288) in which the name of today’s town - Bakar was mentioned for the first time. However, Bakar is not only a point where the Mediterranean enters most deeply into the European mainland. It is also “a town with its feet in the sea and its head in the clouds”. In fact, the Town of Bakar area extends from Bakar Bay to the top of the Risnjak Mountain (1528 m) and covers a surface area of around 12,560 ha embracing 9 settlements: Bakar, Hreljin, Krasica, Kukuljanovo, Plosna, Ponikve, Praputnjak, Škrljevo and Zlobin.

2

4

6

8

10

12

14

16

Kaštel

Bakarski prezidi

Najpoznatija i svakako najatraktivnija građevina u Bakru jest srednjovjekovna tvrđava Kaštel. Ova monumentalna i impozantna građevina u obliku kakvom je danas vidimo potječe, nakon raznih pregradnji, iz 18. stoljeća, no njeni se korijeni protežu mnogo dublje u prošlost. Graditeljska osnovica Kaštela kakvog ga danas poznajemo nastaje početkom 16. stoljeća kada je ta frankopanska utvrda dodatno ojačana i utvrđena zbog prijetnje turske opasnosti. O tome svjedoči i glagoljski natpis iz 1530. godine uklesan na gornjem dijelu kamene vratnice ulaznih vratiju. Građevina je to koja inspirira i koja već na prvi pogled u mislima budi duh prošlosti, avanture, ratnih sukoba, slavnih vremena, ali i duh kulture, pismenosti i kreativnog stvaranja.

Na istočnim obroncima oko Bakarskoga zaljeva od Bakra do Ba­karca nalaze se Bakarski prezidi. Prezidi su suhozidi čija je izgradnja počela u doba vladavine Marije Terezije. Uz njeno je dopuštenje lokalno stanovništvo iskrčilo šumu i posadilo vinograd. U dobivene parcele žene su, u brentama, na leđima donosile zemlju u koju se sadila vinova loza „Belina”. Od tog se grožđa proizvodila nadaleko poznata Bakar­ska vodica.

građevina koja inspirira

Kaštel / Castle

18

tradicija bakarskih terasa

Prezidi su 1972. godine proglašeni zaštićenim krajo­likom (etno zonom) te su uvršteni u registar spomenika kulture. Obnova prezida pokrenuta je 2001. godine te proiz­vodnja pjenušca pod nazivom „stara Bakarska vodica”.

Bakarski prezidi / Dry Stone Walls

Turistička zajednica Grada Bakra Primorje 39 51222 Bakar

tel/fax: +385 51 761 111 e-mail: info@tz-bakar.hr web: www.tz-bakar.hr

If we add its natural beauties and plant and animal species, its cultural and traditional heritage, its established religious, cultural and its popular events as well as the variety of its terrain and vegetation, the large height differences and its rich flora and fauna world to the equation we can come to a conclusion that this is a town which will attract you with the strength of its famous history, where you can visit and experience the spirit of days gone by, as well as the magic of its varied and rich vegetation and enjoy the unique panoramic views over the blueness spread under its mountain tops.

No, nije Bakar samo mjesto gdje se Sredozemno more najdublje uvuklo u europsko kopno. Za njega kažu da je „grad s nogama u moru, a glavom u oblacima”. Naime, područje Grada Bakra proteže se od Bakarskog zaljeva do vrha Risnjaka (1528 m) i zauzima površinu od oko 12.560 ha, te obuhvaća 9 naselja: Bakar, Hreljin, Krasica, Kukuljanovo, Plosna, Ponikve, Praputnjak, Škrljevo i Zlobin. Ako svemu tome pridodamo prirodna bogatstva i raznolikosti, kulturno i tradicijsko nasljeđe, već uhodane vjerske, kulturne i pučke manifestacije, raznolikost terena i vegetacije, velike visinske razlike te bogat biljni i životinjski svijet, onda možemo slobodno zaključiti kako je riječ o gradu koji će vas snagom svoje slavne prošlosti namamiti da ga obiđete, osjetite duh prohujalih vremena, doživite čari raznolike i bogate vegetacije, ali i da uživate u jedinstvenim pogledima na plavetnilo koje se prostire pod njegovim planinskim vrhovima.

Bakar The facility that inspires

Bakar’s Dry Stone Walls

The most well-known and certainly most attractive building in Bakar is the medieval fortress, the Frankopan and Zrinski Castle. This monumental and impressive complex in its current form dates back, after a number of divisions, to the 18th century. However, its origins date even further into history. The construction foundation for Kaštel as we know it today was created at the beginning of the 16th century when this Frankopan fortress was additionally strengthened and fortified for defence from the Ottomans’ threats. This can be seen from the inscription chiselled in 1530 in the upper part of the stone door case at the entrance inscribed in the Glagolitic alphabet. The facility that inspires and, at first glance, awakens the spirit of days gone by in our thoughts, together with adventures, war battles, glorious times and the spirit of culture, literacy and crafts.

On the eastern hills around the Bakar Bay, from Bakar to Bakarac, are Bakar’s dry stone walls. The construction of these dry stone walls began in the period of Mary Teresa’s rule. With her permission, the local inhabitants cleared the forest and planted vineyards. Women, in wicker baskets on their backs, carried the soil to the created lots in which “Belina” grape vines were then planted. These grapes were used for the production of the widely famous sparkling wine Bakarska vodica. In 1972 the dry stone walls were proclaimed protected landscape (ethno zone) and were recorded in the cultural monuments register. Renewal of the walls began in 2001 as well as production of the sparkling wine known as “old Bakarska vodica”.

Impressum: Izdavač: Turistička zajednica Grada Bakra, za izdavača Sonja Jelušić Tekstovi: Bojan Šenkinc i arhiva TZ Grada Bakra Osmišljavanje i mjerenje staza: Bojan Šenkinc (Promotiv) Fotografije: Marko Matešić, Miljenko Šegulja i Bojan Šenkinc Prijevodi: Prolingua Koncept, dizajn i izrada karte: Molekula, kreativna agencija (Jasmina Hatežić i Ivan Pletenac) 2012. godina

Besplatan primjerak / Free sample

3/5

Staza nastavlja kroz livade i šumu do prometnice Oštrovica Meja. Dolaskom na asfalt skrećete lijevo i nakon 450 m skrećete desno na makadam. Staza se spušta kroz Koritnjak prema Hreljinskom polju. Iako makadamski put skreće oštro lijevo, s desne strane ćete ugledati ruševne ostatke Kvaternikovih dvora i uz njih šumskom stazom nastaviti oko 2 km do željezničke stanice Meja gdje opet počinje asfalt. Spuštate se do prometnice Oštrovica - Meja i skrećete lijevo.

Green 3 Blue 4 and 5 6 7 Trail 8 9

EN


8 1 9 EN 2 Panoramic 3 4 5 Path 6 7 1 8 2 9 3 Plavo 4 5zelena 6 7staza 8 19 2

1 Staza 2 3krškog 4 5fenomena 6 7 8 EN 1 9Karst 2 3Phenomenon 4 5 6 Trail 7 1 8 2 9Panoramska 3 4 5 6staza 7 Škrljevo - Melnik - Repište - Krasica - Škrljevo

Škrljevo - Melnik - Repište - Krasica - Škrljevo

Škrljevo - Ponikve - Repište - K. dvori - Meja - Praputnjak - Škrljevo

Škrljevo - Ponikve - Repište - K. dvori - Meja - Praputnjak - Škrljevo

Bakar - Hreljin - Satničko - t.Tuhobić - Kv. Dvori - Meja - Bakar

Staza kreće iz centra Škrljeva, mjesta koje se spominje još u 17. stoljeću, a leži s jedne i druge strane ceste Karoline koja je izgrađena u prvoj polovici 18. stoljeća za vrijeme cara Karla VI.

The trail starts in Škrljevo, a place mentioned for the first time in 17th century which lies on both sides of the Karolina road and built in the first half of the 18th century, during Charles VI’s rule. Climbing up slowly toward the north, on your left you will see the picturesque hamlets of Plosna and Ponikve and the unique karst phenomenon known as “now you see it, now you don’t - a lake” which is not just a rare phenomenon in Croatia but throughout the world as well. In fact, during extremely rainy periods, the watershed and the underground waters in the karst valley create a lake and Ponikve, in just a few hours, becomes a place by the lake. This phenomenon does not last long. With the first bura (north - easterly wind), the water from the lake is blown away to the underground Bakar streams. Riding on the tarmac road you will pass by a bunker that dates back to the Second World War and then you will continue to climb up to reach the Rijeka - Zagreb highroad where, if you pass through the underpass, you can reach Kamenjak and continue your trip towards Platak. If, by the underpass you turn right and go down towards Repište you will climb up again to reach the Oštrovica - Meja road. When you reach it, you turn right and go 2 km along the asphalt road after which you turn a sharp right and go down the road to reach Krasica, a small, charming place known for its local people who are real virtuosos when it comes to masking. In the centre of Krasica you turn right and will soon reach your starting point in Škrljevo.

Iz centra Škrljeva krećete prema sjeveru, odnosno prema selima Plosna i Ponikve. Nakon što ih ugledate s lijeve strane, prelazite na makadam s desne strane te uz prugu i ostatke bunkera iz 2. svjetskog rata nastavljate do prvog sljedećeg križanja na kojem skrećete desno. Uspinjete se serpentinama uživajući u pogledu na bakarsko zaleđe i dio Kvarnerskog zaljeva.

From the centre of Škrljevo you head north, that is, towards the villages of Plosna and Ponikve. After you have seen those villages on your left, you will move to the tarmac road on your right and along the railway and the remains of a Second World War bunker you will continue to the next crossing where you will turn right. Climb up through the serpentine enjoying the view over the Bakar hinterland and part of the Kvarner Bay. The trail continues through meadows and the forest arriving on the Oštrovica - Meja road. When you reach the asphalt road, you turn left and after 450 m you turn right onto the tarmac road again. The trail goes down through Koritnjak towards the Hreljin Field. Although the tarmac road turns sharply left, on the right side you will see the remains of the Kvaternik Courts and will continue your way along them through the forest trail around 2 km before you reach the Meja railway station where the asphalt road begins again. You will then go down to reach the Oštrovica Meja road and turn left. After 500 m turn right again to the tarmac road and across the Glavčina hill where you will reach Praputnjak, a village whose diligent inhabitants have turned the rocky slopes of the Bakar Bay into a terrain suitable for the cultivation of grape vines. The widely renowned “Bakar dry stone walls” where the grape harvesting takes place were formed in this way. The famous sparkling wine“Bakarska vodica” was made from those grapes. From Praputnjak you continue on the asphalt road through Krasica to reach Škrljevo.

Vožnju započinjete na rivi jednog od najstarijih gradova na sjevernom Jadranu - grada Bakra. Vozeći se prema istoku i uspinjujući se prema Jadranskoj magistrali, za sobom ostavljate staru jezgru grada Bakra s dominantnim Kaštelom, crkvom sv.Andrije, Turskom i Rimskom kućom, te brojnim kamenim kućama koje stoljećima odolijevaju buri. Prelaskom magistrale nastavljate prema Meji, a tik prije nove autoceste s desne strane ukazat će vam se Bakarski prezidi - bakarske terase, koje se strmo spuštaju u more, gdje su obnovljeni vinogradi od kojih se proizvodi nadaleko poznato pjenušavo vino pod nazivom „stara Bakarska vodica”. Dolaskom u Meju skrećete desno prema Hreljinu, jednom od starih vinodolskih gradova koji se ponosi svojom Gradinom. U centru kod crkve skrećete lijevo gore prema Satničkom - izletištu podno Tuhobića do kojeg vodi strma asfaltirana cesta. Kod amfiteatra na Satničkom ugledat ćete tri staze i izabrati onu krajnje lijevo koja će vas odvesti do južnog portala tunela Tuhobić. Od tunela Tuhobić staza nastavlja lijevo - najprije makadam, a dijelom se nastavlja asfalt. Ubrzo dolazite do plinovoda i nastavljate preko njega, uz ruševne ostatke Kvaternikovih dvora šumskim putem do željezničke stanice Meja. Nastavljate asfaltom do prometnice Oštrovica - Meja i skrećete lijevo te se lagano spuštate prema Meji gdje skrećete najprije desno, a potom lijevo spuštajući se do mora pritom uživajući u prekrasnom pogledu na Bakarski zaljev i drevni grad Bakar.

Lagano se uzdižući prema sjeveru s lijeve strane ugledat ćete pitoreskne zaseoke Plosnu i Ponikve gdje možete vidjeti jedinstveni krški fenomen pod nazivom „sad ga ima, sad ga nema jezero”, koji je rijedak ne samo u Hrvatskoj nego i širom svijeta. Naime za vrijeme iznimno kišnih razdoblja slivne i podzemne vode od krške doline stvaraju jezero i tako Ponikve u samo nekoliko sati postaju mjesto uz jezero. Taj fenomen kratkog je vijeka jer vodu jezera već prva bura vraća u podzemne tokove bakarskih izvora. Prelazeći na makadam prolazite pored bunkera iz 2. svjetskog rata i nastavljate uzbrdo sve do autoceste Rijeka - Zagreb gdje ako prođete kroz podvožnjak možete stići do Kamenjaka i dalje nastaviti prema Platku. Kod podvožnjaka ipak skrećete desno i spuštate se prema Repištu te se ponovo uzdižete do prometnice Oštrovica - Meja. Dolaskom na istu skrećete desno i spuštate se 2 km po asfaltu nakon čega ćete skrenuti oštro desno i po stazi se spustiti do Krasice, malog, ljupkog mjesta poznatog po svojim mještanima koji su pravi virtuozi u maškaranju. U centru Krasice skrećete desno i uskoro stižete na početnu točku u Škrljevu.

5.5 km

560 m

17 km

10.5 km

190 m

2:00 h

1 km

550 m

500

3/5

Dolina krškog fenomena / Valley of karst phenomenon

Repište

Podvožnjak / Subway

550

7.5 km

610 m

20 km

9.5 km

170 m

2:30 h

3 km

580 m

Škrljevo

Škrljevo

300

300

250

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3 km

2m

3:00 h

2 km

720 m

14

15

16

Ž.p. Meja

Kvaternikovi dvori / Kvaternik Courts

Bunker

500

Hreljin

400

Škrljevo

Škrljevo

Tunel Tuhobić / Tunnel

Kvaternikovi dvori / Kvaternik Courts

Meja

300

Praputnjak

200

3

4 Castle 5 6 Trail 718293

EN

Vozite se asfaltiranom cestom kroz Ružić Selo i stižete do Karolinske ceste. Nastavljate ravno i makadamskom cestom stižete do asfaltirane ceste koja vas vodi do izletišta Satničko. Kod amfiteatra skrenete desno i nastavljate makadamom kroz tunel u smjeru Plasa. Čim stignete do asfalta ugledat ćete ostatke vapnenica - kamenih konstrukcija za tradicijsko dobivanje vapna od kamena vapnenca. Skrećete lijevo i Karolinskom cestom vozite do Zlobina. Odmah po prelasku pruge skrećete desno i nakon 500 m stižete do naftovoda. Skrećete desno kroz tunel i spuštate se naftovodom do asfaltirane prometnice koja vodi do vidikovaca „Oči Vinodola”. Ponovo skrećete desno i odmah nakon prelaska mosta preko pruge skrećete lijevo na makadam. Nakon 300 m skrećete lijevo na šumsku stazu po kojoj se spuštate do još jednog tunela. Taj dio na pojedinim dijelovima iziskuje ipak malo više opreza, a postoji mogućnost i guranja bicikla. Izlaskom iz tunela skrećete desno i nastavljate kroz borovu šumu stazom do Karolinske ceste gdje skrećete lijevo i spuštate se do križanja i autobusnog okretišta gdje skrećete lijevo i nastavljate do polazne točke. 11 km

680 m

19 km

6 km

340 m

2:30 h

2 km

750 m

Gradina - Hreljin - Satničko - Plase - Zlobin - naftovod - Gradina

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2 3 4 5 Staza 6 7potoka 8 1 9i jezera

4

Zlobin - Benkovac F. - Lepenice - G. Jelenje - Benkovac F. - Zlobin

The starting point is the car park above Hreljin Castle - ruins of the medieval town of Hreljin built on the western part of Vinodol, above Bakarac, old port of Hreljin, on the pyramid-like hill with steep slopes that are 321 m above the sea. You ride along the asphalt road through the village of Ružić and you will reach the Karolina road. Then you continue straight on and along the tarmac road until you reach the asphalt road which will take you to the Satničko excursion point. Close to the amphitheatre turn right and continue along the tarmac road and through the tunnel in the direction of Plase. When you reach the asphalt road the remains of limekilns - stone structures that were used traditionally for making lime from the limestone will appear. Turn left and along the Karolina road ride to reach Zlobin. Immediately after you have crossed the railway, turn right and after 500 m you will reach the oil pipe line. Then turn right through the tunnel and go down by the oil pipe line to reach the asphalt road which will take you to the “Vinodol Eyes” view point. Then turn right again and immediately after passing the bridge across the railway, turn left onto the tarmac trail. After 300 m turn left onto the forest trail along which you will go down to reach another tunnel. In some parts this area demands a little more attention and you may also have to push your bike. When you exit the tunnel turn right and continue along the pine tree forest trail to reach Karolina road where you will turn left and go down to the crossroads and the bus turnaround where you turn left and continue to the starting point.

Staza kreće s parkirališta iznad Hreljinske gradine - ruševnih ostataka srednjovjekovnog grada Hreljina koji je izgrađen na zapadnom dijelu Vinodola iznad Bakarca, nekadašnje luke Hreljina, na uzvisini piramidalnog oblika i strmih obronaka 321 m ponad mora.

Bakar

0

5 Stream 6 7 1and 8 2Lakes 93 4

EN

Zlobin - Benkovac F. - Lepenice - G. Jelenje - Benkovac F. - Zlobin

2

4

6

8

10

12

14

16

6 Put 7 zone 8 19 2

5

Tunel / Tunnel

5.5 km

720 m

20 km

12 km

740 m

2:30 h

2.5 km

950 m

Nastavljate asfaltiranom cestom kroz Kukuljanovo, nakon čega skrećete lijevo na glavnu prometnicu Škrljevo - Čavle. Prolazite industrijskom zonom i stižete na križanje s prometnicom Bakar Čavle gdje skrećete lijevo. Nakon 200 m skrećete na makadam i nastavljate oko južnog dijela industrijske zone do hrbta Sušačke Drage s kojeg se pruža predivan pogled na Riječki zaljev, istočni dio Rijeke i uvalu Martinšćicu.

At the top of the ascent, by the Lujzijana road, turn left and continue along the tarmac road through the hills of Tuhobić. After approximately 5 km, the tarmac road widens and the forest trail continues and in some parts demands a little more attention and you may have to push your bike.

2/5

Potok Lepenica / Lepenica Stream

6 km

240 m

10.5 km

4.5 km

215 m

1:30 h

0 km

350 m

4

6

8

10

12

14

16

18

7 Tuhobićka 8 1 9 2 3staza 4 5

6

Satničko - Tuhobić - Satničko

Uspon na Tuhobić jedna je od najzahtjevnijih staza bakarskog zaleđa. Start je na Satničkom, omiljenom izletištu s kojeg se kreće uzbrdo makadamom prema sjeveru. Vozeći se kroz bjelogoričnu šumu nakon 2,5 km dolazite do šterne (bunara) s lijeve strane na kojoj se možete okrijepiti, a malo dalje ćete uskoro ugledati i lovačku kuću. Prateći signalizaciju za Tuhobić uskoro stižete na rub šume s kojeg ugledate sam vrh Tuhobića. Nastavite travnatom površinom po šumskoj stazi u smjeru vrha na 1108 m. Nakon uživanja u predivnom pogledu na Kvarnerski zaljev i Gorski kotar spuštate se uz desni rub šume prema jugozapadu i nailazite na šumski put koji ubrzo prerasta u makadam. Spuštajući se istim prolazite ispod vijadukta Hreljin i nakon 500 m stižete na križanje. Skrećete gore lijevo i nakon 1 km uspona stižete na južni portal tunela Tuhobić. Skrećete desno i makadamom se spuštate do Satničkog.

5/5

0 km

600 m

12 km

8 km

590 m

1:45 h

4 km

1108 m

7 1Tuhobić 8 2 9 3 Trail 4 5

EN

Satničko - Tuhobić - Satničko

6

6

8

10

12

14

16

After riding 2.5 km through the broadleaf forest you will reach the draw-well on your left where you can refresh yourself. Further ahead the hunter’s house will appear. Following directions for Tuhobić you will reach the edge of the forest from which you will see the top of Tuhobić. Continue on the grassy surface along the forest trail in direction of the top located on 1108 m above sea level. After enjoying the wonderful view over the Kvarner Bay and Gorski kotar mountain area go down along the right edge of the forest towards southwest and find the forest trail that will soon turn into tarmac road.

18

20

7

Krasica - Hreljin - Križišće - Ružić Selo - Hreljin - Krasica

1

2

3

1100 1000 900

Šumski put / Forest Trail

Lovačka kuća / Hunter’s House

800

Vijadukt / Viaduct Hreljin

Tun. Tuhobić

600

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

HRVATSKI

11

ENGLISH

Bakar Bike

BAKARSKE BICIKLISTIČKE STAZE BAKAR CYCLING TRAILS

Bakar

grad s nogama u moru, a glavom u oblacima Jedan od najstarijih gradova na sjevernom Jadranu, smjestio se poput bisera u naručje duboke Bakarske vale. Prvo naselje na području današnjeg grada Bakra nastalo je još najvjerojatnije u pretpovijesno doba, odnosno u 3. ili 2. tisućljeću prije Krista, a osnovali su ga Iliri, tj. ilirsko pleme Liburna. Oni su nam ujedno i ostavili najstariji poznati naziv za današnji grad Bakar, a to je Vel-Kier (Kameni zaljev). Također, važno je spomenuti da su predstavnici Grada Bakra supotpisnici poznatog Vinodolskog zakonika (1288.), u kojem se prvi puta spominje sadašnje ime grada - Bakar.

Bakar

8

9 Below Risnjak

EN

G. Jelenje - Vilje - Medvjeđa vrata - Mrzla Vodica - G. Jelenje

Nakon otprilike 5 km uspona dolazimo do križanja s makadamskom cestom na kojem skrenemo desno prema Suhoj Rečini. Oni koji žele doći što bliže vrhu Risnjaka mogu produžiti ravno do parkirališta do kojeg se može doći i osobnim automobilom pa čak i nastaviti asfaltom prema Platku. Šumska staza potom vodi prema Medvjeđim vratima, prijevoju s kojeg se nastavlja planinarska staza prema vrhu Risnjaka dok druga vodi prema Leski i upravi Nacionalnog parka u Crnom Lugu.

After approximately 5 km of uphill climbing, you will reach the crossroads with the tarmac road where you should turn right towards Suha Rečina. Those who would like to reach the top of Risnjak Mountain can continue straight on to the parking place that can be reached by car or they can continue to the asphalt road towards Platak. The forest trail then leads towards Medvjeđa vrata, a pass where the hiking trail continues towards the Risnjak top whilst the other trail leads to Leska and the National Park’s administration in Crni Lug.

13.5 km

720 m

22 km

8 km

150 m

2:45 h

0.5 km

545 m

Nakon što ste skrenuli na makadam koji vodi kroz područje Suhe Rečine stižete do Mrzle Vodice. Dolazite do Lujzinske ceste i skrećete desno te se lagano uspinjete do Osoja - serpentina s kojih se pruža predivan pogled na vrh Risnjaka, a nedugo potom prolazite preko prijevoja Ravno podolje - najviše točke stare Lujzinske ceste. Nastavljate Lujzijanom do Gornjeg Jelenja i završavate svoj krug.

After passing through Melnice you will reach the highest point of the trail - the crossroads with Karolina road where you turn left and go down to Hreljin. Continue on the Karolina road, through Praputnjak, and towards Krasica where this trail ends.

4/5

Mirisno bakarsko zaleđe / Aromatic Bakar hinterland

1100 1050

400

1000

Meja

Hreljin

Serpentina / Serpentine

Krasica

8

10

18 km

5 km

780 m

2:15 h

0 km

1120 m

Gornje Jelenje

850

Gornje Jelenje

Mrzla Vodica

800

12

14

16

Nacionalni park Risnjak / Risnjak National Park

Osoj

900

Krasica

6

670 m

950

Hreljin

Križišće 4

13 km

After you have turned onto the tarmac road which passes through the area of Suha Rečina, you will reach Mrzla Vodica. When you come to Lujzijana road turn right and slowly climb up to the Osoj - serpentines from which the beautiful view over the Risnjak top extends. After few moments you will reach the Ravno podolje pass - the highest point of the old Lujzijana road. You continue through Lujzijana to reach Gornje Jelenje where your circle ends.

Križanje za Suhu Rečinu / Crossroad

450

2

7

Along the tarmac road passing alongside the same road ride towards Praputnjak where, by the playground, pass to the forest trail which will lead you to Hreljin and to the Bakar dry stone walls. When you reach Hreljin, continue along the old asphalt road towards Križišće where, in the centre, turn left and climb up towards Melnice taking the old branch road off Karolina road which will take you to Kraljevica and which dates back to 1856. On the same road you will encounter a large serpentine which enchants with its width and 17 metre-high supporting wall. From the curve a beautiful view extends over the Vinodol Valley.

500

0

10.5

Makadamom uz istu vozite prema Praputnjaku gdje kod igrališta prelazite na šumski put koji vas vodi prema Hreljinu i Bakarskim prezidima. U Hreljinu nastavljate starom asfaltiranom cestom prema Križišću gdje u centru skrećete lijevo i uspinjete se prema Melnicama starim odvojkom Karolinske ceste za Kraljevicu iz 1856. godine. Na istoj postoji jedna velika serpentina koja zadivljuje svojom širinom i 17 m visokim potpornim zidom. Sa zavoja se pruža lijep vidik na Vinodolsku dolinu.

150

12

9

A ride through the Risnjak National Park that starts in Gornje Jelenje on a tarmac road and continues on an asphalt road towards Vilje.

200

Satničko

Satničko

8

Vožnja kroz Nacionalni park Risnjak počinje na Gornjem Jelenju od kuda se kreće najprije makadamom, a potom asfaltiranom cestom prema Vilju.

1150

250

7

G. Jelenje - Vilje - Medvjeđa vrata - Mrzla Vodica - G. Jelenje

550

300

6

Ride from the centre of Krasica, a small, charming coastal village in the green and aromatic valley of the Bakar hinterland, towards a part of the new modern road that connects Rijeka to Križišće.

350

700

5

8 1 9 2Podno 3 4Risnjaka 5 6

Ružić Selo Vrh Tuhobića / Top of Tuhobić

4

Iz centra Krasice, malog, ljupkog primorskog mjesta koje se nalazi u zelenoj i mirisnoj dolini bakarskog zaleđa, krećete prema trasi nove moderne prometnice koja povezuje Rijeku s Križišćem.

3/5

Izletište Satničko / Satničko Excursion point

0

7 1 EN 8 2Karolina 9 3 4 Road 5 6

Nakon prolaska kroz Melnice, dolazite do najviše točke staze - na križanje s Karolinskom cestom na kojem skrećete lijevo i spuštate se prema Hreljinu te nastavljate Karolinskom cestom kroz Praputnjak prema Krasici gdje završavate ovu stazu.

By going down along the same trail, below the Hreljin viaduct and after 500 m, you will reach a crossroad. Turn left uphill and after 1 km you will reach the southern portal of Tuhobić tunnel. Turn right and go down through the tarmac road to reach Satničko.

Sv. Kuzam

220

Krasica - Hreljin - Križišće - Ružić Selo - Hreljin - Krasica

The ascent to Tuhobić is one of the most demanding trails in Bakar’s hinterland. The starting point is in Satničko, a much-loved excursion point from which you start your uphill ride along the tarmac road towards the north.

Škrljevo

240

Izviđački dom Lepenica / Scouts’ Centre

4

Škrljevo

260

5 6 8 1Karolinska 9 2 3 4staza

7

Industrijska zona

300

Jezero Lepenica / Lepenica Lake

2

Sušačka Draga / Sušačka Draga ridge

Kukuljanovo

340

280

0

19

The trail then slowly descends towards Sv. Kuzam where, when you reach the asphalt road, you turn left. You cross the Bakar Čavle road and continue your ride to the centre of Škrljevo.

Draški breg / Draga Hill

Zlobin

Zlobin

Continue along the asphalt road passing through Kukuljanovo and then turn left to the main Škrljevo - Čavle road. Pass through the industrial zone and reach the crossroads with the Bakar - Čavle road where you turn left. After 200 m turn onto the tarmac road and continue your ride around the southern part of the industrial zone to reach the Sušačka Draga ridge from which a beautiful view extends over the Rijeka Bay, the eastern part of Rijeka and the Martinšćica Bay.

Staza se potom lagano spušta prema Sv. Kuzmu gdje dolaskom na asfalt skrećete lijevo. Prelazite prometnicu Bakar - Čavle i nastavljate do centra Škrljeva.

At the end of the forest trail you will reach Benkovac Fužinski again and the asphalt road where you will turn right and ride back to Zlobin.

300 2

Škrljevo - Kukuljanovo - Ind. Zona - Veternice - Sv. Kuzam - Škrljevo

After 1 km you will enter Kukuljanovo - a village in which one of the largest industrial zones in Croatia is located. Besides that, close to the trail, you can test the stillness of your arm and the precision of your eye in the recently reconstructed “Vojsko” shooting range.

320

750

6 Zone 7 8Trail9

EN

Nakon 1 km ulazite u Kukuljanovo - mjesto u kojem se nalazi industrijska zona koja je površinom jedna od najvećih u Hrvatskoj. Osim toga, nedaleko od staze možete okušati mirnoću svoje ruke i oštrinu oka na nedavno uređenom strelištu „Vojsko”.

Zlobinsko brdo / Zlobin Hill

400

0

5

After climbing Zlobin hill, cycle downhill towards Benkovac Fužinski where, by the chapel, you turn left. Then continue to go down along the tarmac road to reach the Rijeka - Zagreb highroad and the Lepenica Lake. You will pass below the underpass and after 200 m turn left and continue on the tarmac road. The trail will lead you through the dense fir-tree forest and the Lepenica stream to the Lepenica Scouts’ Centre. Then the trail climbs up towards Gornje Jelenje.

800

Gradina

Gradina

4

Nakon uspona do Zlobinskog brda počinje spust prema Benkovcu Fužinskom gdje kod kapelice skrećete lijevo. Nastavljate se spuštati makadamom sve do autoceste Rijeka - Zagreb i jezera Lepenica. Prolazite kroz podvožnjak te nakon 200 m skrećete lijevo i nastavljate makadamom. Staza vas vodi kroz gustu jelovu šumu i potok Lepenica sve do Izviđačkog doma Lepenica nakon čega se staza uzdiže prema Gornjem Jelenju.

850

500

25

Ride from the centre of Škrljevo in the direction of the railway station and after 300 m turn left uphill. Climb towards the pine tree forest and ride above the northern part of Škrljevo.

900

Vapnenice / Limekilns

24

Škrljevo - Kukuljanovo - Ind. Zona - Veternice - Sv. Kuzam - Škrljevo

Benkovac Fužinski

600

3

22

Iz centra Škrljeva krećete u smjeru željezničke stanice i nakon 300 m skrećete lijevo gore. Uspinjete se prema borovoj šumi i vozite iznad sjevernog dijela Škrljeva.

Na kraju šumskog puta stižete nazad do Benkovca Fužinskog i asfaltne prometnice na kojoj skrećete desno i vozite se natrag prema Zlobinu.

950

20

Ride from the centre of Zlobin along Karolina road, the oldest road that linked Bakar to Karlovac way back in 1732, in the direction of Fužine.

3/5

Satničko

18

Iz centra Zlobina krećete Karolinskom cestom, najstarijom cestom koja je povezivala Bakar s Karlovcem još daleke 1732. godine u pravcu Fužina.

Na vrhu uspona, tik do Lujzinske ceste, skrećete lijevo i nastavljate makadamom po obroncima Tuhobića. Nakon otprilike 5 km makadam se sužava na šumski put koji na pojedinim dijelovima iziskuje ipak malo više opreza, a postoji mogućnost i guranja bicikla.

Hreljinska gradina / Hreljin Castle

Zlobin

700

Bakarski prezidi

Bakar

100

0

17

Gradina - Hreljin - Satničko - Plase - Zlobin - naftovod - Gradina

800

Bakarski zaljev / Bakar Bay

0 -50

4 Put 5 Gradine 6 7 8 19 2

3/5

25 km

Satničko

200

Trafostanica / Substation

200

890 m

600

400

Plosna

20 km

Your ride will start on the waterfront in one of the oldest towns on the north Adriatic - town of Bakar. Riding east and climbing towards the Adriatic Highway you will leave the town of Bakar’s old centre behind you with its dominant Kaštel (Castle), St. Andrew’s church, the Turkish and Roman house and numerous stone houses which have resisted the bura wind for centuries. When you cross the highway, continue towards Meja and just before the new highway on your right the Bakar dry stone walls will appear - which are Bakar’s terraces that sharply descend into the sea where the reconstructed vineyards can be found and where the widely renowned sparkling wine known as “old Bakarska vodica” is produced. When you reach Meja, turn right towards Hreljin, one of the old Vinodol towns that is proud of its Castle. In the centre, by the church, turn left and climb towards Satničko - an excursion point below Tuhobić to which a steep asphalt road leads. Close to the amphitheatre on Satničko you will see three trails. Choose the one at the far left which will take you to the southern portal of the Tuhobić tunnel. From the Tuhobić tunnel, the road continues on the left side - first tarmac and then the asphalt road. Soon you will reach the gas line. Continue crossing it whilst enjoying the remains of Kvaternik Courts along the forest trail and you will reach Meja railway station. Then continue on the asphalt road to reach the Oštrovica - Meja road. Turn left and easily go down towards Meja where you first turn right and then left going down towards the sea enjoying a beautiful view over Bakar Bay and the ancient town of Bakar.

700

500

400

4/5

Nad Kvarnerskim zaljevom / Over the Kvarner Bay

Repište

600

450

350

Nakon 500 m ponovo skrećete desno na makadam i preko brda Glavčina stižete u Praputnjak, mjesto čiji su vrijedni stanovnici kamenite padine bakarskog zaljeva pretvorili u padine pogodne za uzgoj vinove loze. Na taj način nastali su nadaleko poznati Bakarski prezidi s kojih se ubiralo grožđe i pravilo čuveno pjenušavo vino Bakarska vodica. Iz Praputnjaka nastavljate asfaltiranom cestom kroz Krasicu do Škrljeva.

Bakar - Hreljin - Satničko - t.Tuhobić - Kv. Dvori - Meja - Bakar

18

20

0

22

A town with its feet in the sea and its head in the clouds One of the oldest towns on the northern Adriatic it is, like a pearl, embraced by the deep Bakar Bay. The first settlement on the area of the today’s town of Bakar most probably appeared in the prehistoric period, that is, in the 3rd or 2nd millennium BC and was founded by the Illyrians, that is, by the Illyrian tribe, known as the Liburnians. Contemporarily they left us the oldest known name for today’s town of Bakar which was Vel-Kier (Stone Bay). Furthermore, it is important to mention that representatives of the Town of Bakar also signed the famous Law Codex of Vinodol (1288) in which the name of today’s town - Bakar was mentioned for the first time. However, Bakar is not only a point where the Mediterranean enters most deeply into the European mainland. It is also “a town with its feet in the sea and its head in the clouds”. In fact, the Town of Bakar area extends from Bakar Bay to the top of the Risnjak Mountain (1528 m) and covers a surface area of around 12,560 ha embracing 9 settlements: Bakar, Hreljin, Krasica, Kukuljanovo, Plosna, Ponikve, Praputnjak, Škrljevo and Zlobin.

2

4

6

8

10

12

14

16

Kaštel

Bakarski prezidi

Najpoznatija i svakako najatraktivnija građevina u Bakru jest srednjovjekovna tvrđava Kaštel. Ova monumentalna i impozantna građevina u obliku kakvom je danas vidimo potječe, nakon raznih pregradnji, iz 18. stoljeća, no njeni se korijeni protežu mnogo dublje u prošlost. Graditeljska osnovica Kaštela kakvog ga danas poznajemo nastaje početkom 16. stoljeća kada je ta frankopanska utvrda dodatno ojačana i utvrđena zbog prijetnje turske opasnosti. O tome svjedoči i glagoljski natpis iz 1530. godine uklesan na gornjem dijelu kamene vratnice ulaznih vratiju. Građevina je to koja inspirira i koja već na prvi pogled u mislima budi duh prošlosti, avanture, ratnih sukoba, slavnih vremena, ali i duh kulture, pismenosti i kreativnog stvaranja.

Na istočnim obroncima oko Bakarskoga zaljeva od Bakra do Ba­karca nalaze se Bakarski prezidi. Prezidi su suhozidi čija je izgradnja počela u doba vladavine Marije Terezije. Uz njeno je dopuštenje lokalno stanovništvo iskrčilo šumu i posadilo vinograd. U dobivene parcele žene su, u brentama, na leđima donosile zemlju u koju se sadila vinova loza „Belina”. Od tog se grožđa proizvodila nadaleko poznata Bakar­ska vodica.

građevina koja inspirira

Kaštel / Castle

18

tradicija bakarskih terasa

Prezidi su 1972. godine proglašeni zaštićenim krajo­likom (etno zonom) te su uvršteni u registar spomenika kulture. Obnova prezida pokrenuta je 2001. godine te proiz­vodnja pjenušca pod nazivom „stara Bakarska vodica”.

Bakarski prezidi / Dry Stone Walls

Turistička zajednica Grada Bakra Primorje 39 51222 Bakar

tel/fax: +385 51 761 111 e-mail: info@tz-bakar.hr web: www.tz-bakar.hr

If we add its natural beauties and plant and animal species, its cultural and traditional heritage, its established religious, cultural and its popular events as well as the variety of its terrain and vegetation, the large height differences and its rich flora and fauna world to the equation we can come to a conclusion that this is a town which will attract you with the strength of its famous history, where you can visit and experience the spirit of days gone by, as well as the magic of its varied and rich vegetation and enjoy the unique panoramic views over the blueness spread under its mountain tops.

No, nije Bakar samo mjesto gdje se Sredozemno more najdublje uvuklo u europsko kopno. Za njega kažu da je „grad s nogama u moru, a glavom u oblacima”. Naime, područje Grada Bakra proteže se od Bakarskog zaljeva do vrha Risnjaka (1528 m) i zauzima površinu od oko 12.560 ha, te obuhvaća 9 naselja: Bakar, Hreljin, Krasica, Kukuljanovo, Plosna, Ponikve, Praputnjak, Škrljevo i Zlobin. Ako svemu tome pridodamo prirodna bogatstva i raznolikosti, kulturno i tradicijsko nasljeđe, već uhodane vjerske, kulturne i pučke manifestacije, raznolikost terena i vegetacije, velike visinske razlike te bogat biljni i životinjski svijet, onda možemo slobodno zaključiti kako je riječ o gradu koji će vas snagom svoje slavne prošlosti namamiti da ga obiđete, osjetite duh prohujalih vremena, doživite čari raznolike i bogate vegetacije, ali i da uživate u jedinstvenim pogledima na plavetnilo koje se prostire pod njegovim planinskim vrhovima.

Bakar The facility that inspires

Bakar’s Dry Stone Walls

The most well-known and certainly most attractive building in Bakar is the medieval fortress, the Frankopan and Zrinski Castle. This monumental and impressive complex in its current form dates back, after a number of divisions, to the 18th century. However, its origins date even further into history. The construction foundation for Kaštel as we know it today was created at the beginning of the 16th century when this Frankopan fortress was additionally strengthened and fortified for defence from the Ottomans’ threats. This can be seen from the inscription chiselled in 1530 in the upper part of the stone door case at the entrance inscribed in the Glagolitic alphabet. The facility that inspires and, at first glance, awakens the spirit of days gone by in our thoughts, together with adventures, war battles, glorious times and the spirit of culture, literacy and crafts.

On the eastern hills around the Bakar Bay, from Bakar to Bakarac, are Bakar’s dry stone walls. The construction of these dry stone walls began in the period of Mary Teresa’s rule. With her permission, the local inhabitants cleared the forest and planted vineyards. Women, in wicker baskets on their backs, carried the soil to the created lots in which “Belina” grape vines were then planted. These grapes were used for the production of the widely famous sparkling wine Bakarska vodica. In 1972 the dry stone walls were proclaimed protected landscape (ethno zone) and were recorded in the cultural monuments register. Renewal of the walls began in 2001 as well as production of the sparkling wine known as “old Bakarska vodica”.

Impressum: Izdavač: Turistička zajednica Grada Bakra, za izdavača Sonja Jelušić Tekstovi: Bojan Šenkinc i arhiva TZ Grada Bakra Osmišljavanje i mjerenje staza: Bojan Šenkinc (Promotiv) Fotografije: Marko Matešić, Miljenko Šegulja i Bojan Šenkinc Prijevodi: Prolingua Koncept, dizajn i izrada karte: Molekula, kreativna agencija (Jasmina Hatežić i Ivan Pletenac) 2012. godina

Besplatan primjerak / Free sample

3/5

Staza nastavlja kroz livade i šumu do prometnice Oštrovica Meja. Dolaskom na asfalt skrećete lijevo i nakon 450 m skrećete desno na makadam. Staza se spušta kroz Koritnjak prema Hreljinskom polju. Iako makadamski put skreće oštro lijevo, s desne strane ćete ugledati ruševne ostatke Kvaternikovih dvora i uz njih šumskom stazom nastaviti oko 2 km do željezničke stanice Meja gdje opet počinje asfalt. Spuštate se do prometnice Oštrovica - Meja i skrećete lijevo.

Green 3 Blue 4 and 5 6 7 Trail 8 9

EN


8 1 9 EN 2 Panoramic 3 4 5 Path 6 7 1 8 2 9 3 Plavo 4 5zelena 6 7staza 8 19 2

1 Staza 2 3krškog 4 5fenomena 6 7 8 EN 1 9Karst 2 3Phenomenon 4 5 6 Trail 7 1 8 2 9Panoramska 3 4 5 6staza 7 Škrljevo - Melnik - Repište - Krasica - Škrljevo

Škrljevo - Melnik - Repište - Krasica - Škrljevo

Škrljevo - Ponikve - Repište - K. dvori - Meja - Praputnjak - Škrljevo

Škrljevo - Ponikve - Repište - K. dvori - Meja - Praputnjak - Škrljevo

Bakar - Hreljin - Satničko - t.Tuhobić - Kv. Dvori - Meja - Bakar

Staza kreće iz centra Škrljeva, mjesta koje se spominje još u 17. stoljeću, a leži s jedne i druge strane ceste Karoline koja je izgrađena u prvoj polovici 18. stoljeća za vrijeme cara Karla VI.

The trail starts in Škrljevo, a place mentioned for the first time in 17th century which lies on both sides of the Karolina road and built in the first half of the 18th century, during Charles VI’s rule. Climbing up slowly toward the north, on your left you will see the picturesque hamlets of Plosna and Ponikve and the unique karst phenomenon known as “now you see it, now you don’t - a lake” which is not just a rare phenomenon in Croatia but throughout the world as well. In fact, during extremely rainy periods, the watershed and the underground waters in the karst valley create a lake and Ponikve, in just a few hours, becomes a place by the lake. This phenomenon does not last long. With the first bura (north - easterly wind), the water from the lake is blown away to the underground Bakar streams. Riding on the tarmac road you will pass by a bunker that dates back to the Second World War and then you will continue to climb up to reach the Rijeka - Zagreb highroad where, if you pass through the underpass, you can reach Kamenjak and continue your trip towards Platak. If, by the underpass you turn right and go down towards Repište you will climb up again to reach the Oštrovica - Meja road. When you reach it, you turn right and go 2 km along the asphalt road after which you turn a sharp right and go down the road to reach Krasica, a small, charming place known for its local people who are real virtuosos when it comes to masking. In the centre of Krasica you turn right and will soon reach your starting point in Škrljevo.

Iz centra Škrljeva krećete prema sjeveru, odnosno prema selima Plosna i Ponikve. Nakon što ih ugledate s lijeve strane, prelazite na makadam s desne strane te uz prugu i ostatke bunkera iz 2. svjetskog rata nastavljate do prvog sljedećeg križanja na kojem skrećete desno. Uspinjete se serpentinama uživajući u pogledu na bakarsko zaleđe i dio Kvarnerskog zaljeva.

From the centre of Škrljevo you head north, that is, towards the villages of Plosna and Ponikve. After you have seen those villages on your left, you will move to the tarmac road on your right and along the railway and the remains of a Second World War bunker you will continue to the next crossing where you will turn right. Climb up through the serpentine enjoying the view over the Bakar hinterland and part of the Kvarner Bay. The trail continues through meadows and the forest arriving on the Oštrovica - Meja road. When you reach the asphalt road, you turn left and after 450 m you turn right onto the tarmac road again. The trail goes down through Koritnjak towards the Hreljin Field. Although the tarmac road turns sharply left, on the right side you will see the remains of the Kvaternik Courts and will continue your way along them through the forest trail around 2 km before you reach the Meja railway station where the asphalt road begins again. You will then go down to reach the Oštrovica Meja road and turn left. After 500 m turn right again to the tarmac road and across the Glavčina hill where you will reach Praputnjak, a village whose diligent inhabitants have turned the rocky slopes of the Bakar Bay into a terrain suitable for the cultivation of grape vines. The widely renowned “Bakar dry stone walls” where the grape harvesting takes place were formed in this way. The famous sparkling wine“Bakarska vodica” was made from those grapes. From Praputnjak you continue on the asphalt road through Krasica to reach Škrljevo.

Vožnju započinjete na rivi jednog od najstarijih gradova na sjevernom Jadranu - grada Bakra. Vozeći se prema istoku i uspinjujući se prema Jadranskoj magistrali, za sobom ostavljate staru jezgru grada Bakra s dominantnim Kaštelom, crkvom sv.Andrije, Turskom i Rimskom kućom, te brojnim kamenim kućama koje stoljećima odolijevaju buri. Prelaskom magistrale nastavljate prema Meji, a tik prije nove autoceste s desne strane ukazat će vam se Bakarski prezidi - bakarske terase, koje se strmo spuštaju u more, gdje su obnovljeni vinogradi od kojih se proizvodi nadaleko poznato pjenušavo vino pod nazivom „stara Bakarska vodica”. Dolaskom u Meju skrećete desno prema Hreljinu, jednom od starih vinodolskih gradova koji se ponosi svojom Gradinom. U centru kod crkve skrećete lijevo gore prema Satničkom - izletištu podno Tuhobića do kojeg vodi strma asfaltirana cesta. Kod amfiteatra na Satničkom ugledat ćete tri staze i izabrati onu krajnje lijevo koja će vas odvesti do južnog portala tunela Tuhobić. Od tunela Tuhobić staza nastavlja lijevo - najprije makadam, a dijelom se nastavlja asfalt. Ubrzo dolazite do plinovoda i nastavljate preko njega, uz ruševne ostatke Kvaternikovih dvora šumskim putem do željezničke stanice Meja. Nastavljate asfaltom do prometnice Oštrovica - Meja i skrećete lijevo te se lagano spuštate prema Meji gdje skrećete najprije desno, a potom lijevo spuštajući se do mora pritom uživajući u prekrasnom pogledu na Bakarski zaljev i drevni grad Bakar.

Lagano se uzdižući prema sjeveru s lijeve strane ugledat ćete pitoreskne zaseoke Plosnu i Ponikve gdje možete vidjeti jedinstveni krški fenomen pod nazivom „sad ga ima, sad ga nema jezero”, koji je rijedak ne samo u Hrvatskoj nego i širom svijeta. Naime za vrijeme iznimno kišnih razdoblja slivne i podzemne vode od krške doline stvaraju jezero i tako Ponikve u samo nekoliko sati postaju mjesto uz jezero. Taj fenomen kratkog je vijeka jer vodu jezera već prva bura vraća u podzemne tokove bakarskih izvora. Prelazeći na makadam prolazite pored bunkera iz 2. svjetskog rata i nastavljate uzbrdo sve do autoceste Rijeka - Zagreb gdje ako prođete kroz podvožnjak možete stići do Kamenjaka i dalje nastaviti prema Platku. Kod podvožnjaka ipak skrećete desno i spuštate se prema Repištu te se ponovo uzdižete do prometnice Oštrovica - Meja. Dolaskom na istu skrećete desno i spuštate se 2 km po asfaltu nakon čega ćete skrenuti oštro desno i po stazi se spustiti do Krasice, malog, ljupkog mjesta poznatog po svojim mještanima koji su pravi virtuozi u maškaranju. U centru Krasice skrećete desno i uskoro stižete na početnu točku u Škrljevu.

5.5 km

560 m

17 km

10.5 km

190 m

2:00 h

1 km

550 m

500

3/5

Dolina krškog fenomena / Valley of karst phenomenon

Repište

Podvožnjak / Subway

550

7.5 km

610 m

20 km

9.5 km

170 m

2:30 h

3 km

580 m

Škrljevo

Škrljevo

300

300

250

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3 km

2m

3:00 h

2 km

720 m

14

15

16

Ž.p. Meja

Kvaternikovi dvori / Kvaternik Courts

Bunker

500

Hreljin

400

Škrljevo

Škrljevo

Tunel Tuhobić / Tunnel

Kvaternikovi dvori / Kvaternik Courts

Meja

300

Praputnjak

200

3

4 Castle 5 6 Trail 718293

EN

Vozite se asfaltiranom cestom kroz Ružić Selo i stižete do Karolinske ceste. Nastavljate ravno i makadamskom cestom stižete do asfaltirane ceste koja vas vodi do izletišta Satničko. Kod amfiteatra skrenete desno i nastavljate makadamom kroz tunel u smjeru Plasa. Čim stignete do asfalta ugledat ćete ostatke vapnenica - kamenih konstrukcija za tradicijsko dobivanje vapna od kamena vapnenca. Skrećete lijevo i Karolinskom cestom vozite do Zlobina. Odmah po prelasku pruge skrećete desno i nakon 500 m stižete do naftovoda. Skrećete desno kroz tunel i spuštate se naftovodom do asfaltirane prometnice koja vodi do vidikovaca „Oči Vinodola”. Ponovo skrećete desno i odmah nakon prelaska mosta preko pruge skrećete lijevo na makadam. Nakon 300 m skrećete lijevo na šumsku stazu po kojoj se spuštate do još jednog tunela. Taj dio na pojedinim dijelovima iziskuje ipak malo više opreza, a postoji mogućnost i guranja bicikla. Izlaskom iz tunela skrećete desno i nastavljate kroz borovu šumu stazom do Karolinske ceste gdje skrećete lijevo i spuštate se do križanja i autobusnog okretišta gdje skrećete lijevo i nastavljate do polazne točke. 11 km

680 m

19 km

6 km

340 m

2:30 h

2 km

750 m

Gradina - Hreljin - Satničko - Plase - Zlobin - naftovod - Gradina

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2 3 4 5 Staza 6 7potoka 8 1 9i jezera

4

Zlobin - Benkovac F. - Lepenice - G. Jelenje - Benkovac F. - Zlobin

The starting point is the car park above Hreljin Castle - ruins of the medieval town of Hreljin built on the western part of Vinodol, above Bakarac, old port of Hreljin, on the pyramid-like hill with steep slopes that are 321 m above the sea. You ride along the asphalt road through the village of Ružić and you will reach the Karolina road. Then you continue straight on and along the tarmac road until you reach the asphalt road which will take you to the Satničko excursion point. Close to the amphitheatre turn right and continue along the tarmac road and through the tunnel in the direction of Plase. When you reach the asphalt road the remains of limekilns - stone structures that were used traditionally for making lime from the limestone will appear. Turn left and along the Karolina road ride to reach Zlobin. Immediately after you have crossed the railway, turn right and after 500 m you will reach the oil pipe line. Then turn right through the tunnel and go down by the oil pipe line to reach the asphalt road which will take you to the “Vinodol Eyes” view point. Then turn right again and immediately after passing the bridge across the railway, turn left onto the tarmac trail. After 300 m turn left onto the forest trail along which you will go down to reach another tunnel. In some parts this area demands a little more attention and you may also have to push your bike. When you exit the tunnel turn right and continue along the pine tree forest trail to reach Karolina road where you will turn left and go down to the crossroads and the bus turnaround where you turn left and continue to the starting point.

Staza kreće s parkirališta iznad Hreljinske gradine - ruševnih ostataka srednjovjekovnog grada Hreljina koji je izgrađen na zapadnom dijelu Vinodola iznad Bakarca, nekadašnje luke Hreljina, na uzvisini piramidalnog oblika i strmih obronaka 321 m ponad mora.

Bakar

0

5 Stream 6 7 1and 8 2Lakes 93 4

EN

Zlobin - Benkovac F. - Lepenice - G. Jelenje - Benkovac F. - Zlobin

2

4

6

8

10

12

14

16

6 Put 7 zone 8 19 2

5

Tunel / Tunnel

5.5 km

720 m

20 km

12 km

740 m

2:30 h

2.5 km

950 m

Nastavljate asfaltiranom cestom kroz Kukuljanovo, nakon čega skrećete lijevo na glavnu prometnicu Škrljevo - Čavle. Prolazite industrijskom zonom i stižete na križanje s prometnicom Bakar Čavle gdje skrećete lijevo. Nakon 200 m skrećete na makadam i nastavljate oko južnog dijela industrijske zone do hrbta Sušačke Drage s kojeg se pruža predivan pogled na Riječki zaljev, istočni dio Rijeke i uvalu Martinšćicu.

At the top of the ascent, by the Lujzijana road, turn left and continue along the tarmac road through the hills of Tuhobić. After approximately 5 km, the tarmac road widens and the forest trail continues and in some parts demands a little more attention and you may have to push your bike.

2/5

Potok Lepenica / Lepenica Stream

6 km

240 m

10.5 km

4.5 km

215 m

1:30 h

0 km

350 m

4

6

8

10

12

14

16

18

7 Tuhobićka 8 1 9 2 3staza 4 5

6

Satničko - Tuhobić - Satničko

Uspon na Tuhobić jedna je od najzahtjevnijih staza bakarskog zaleđa. Start je na Satničkom, omiljenom izletištu s kojeg se kreće uzbrdo makadamom prema sjeveru. Vozeći se kroz bjelogoričnu šumu nakon 2,5 km dolazite do šterne (bunara) s lijeve strane na kojoj se možete okrijepiti, a malo dalje ćete uskoro ugledati i lovačku kuću. Prateći signalizaciju za Tuhobić uskoro stižete na rub šume s kojeg ugledate sam vrh Tuhobića. Nastavite travnatom površinom po šumskoj stazi u smjeru vrha na 1108 m. Nakon uživanja u predivnom pogledu na Kvarnerski zaljev i Gorski kotar spuštate se uz desni rub šume prema jugozapadu i nailazite na šumski put koji ubrzo prerasta u makadam. Spuštajući se istim prolazite ispod vijadukta Hreljin i nakon 500 m stižete na križanje. Skrećete gore lijevo i nakon 1 km uspona stižete na južni portal tunela Tuhobić. Skrećete desno i makadamom se spuštate do Satničkog.

5/5

0 km

600 m

12 km

8 km

590 m

1:45 h

4 km

1108 m

7 1Tuhobić 8 2 9 3 Trail 4 5

EN

Satničko - Tuhobić - Satničko

6

6

8

10

12

14

16

After riding 2.5 km through the broadleaf forest you will reach the draw-well on your left where you can refresh yourself. Further ahead the hunter’s house will appear. Following directions for Tuhobić you will reach the edge of the forest from which you will see the top of Tuhobić. Continue on the grassy surface along the forest trail in direction of the top located on 1108 m above sea level. After enjoying the wonderful view over the Kvarner Bay and Gorski kotar mountain area go down along the right edge of the forest towards southwest and find the forest trail that will soon turn into tarmac road.

18

20

7

Krasica - Hreljin - Križišće - Ružić Selo - Hreljin - Krasica

1

2

3

1100 1000 900

Šumski put / Forest Trail

Lovačka kuća / Hunter’s House

800

Vijadukt / Viaduct Hreljin

Tun. Tuhobić

600

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

HRVATSKI

11

ENGLISH

Bakar Bike

BAKARSKE BICIKLISTIČKE STAZE BAKAR CYCLING TRAILS

Bakar

grad s nogama u moru, a glavom u oblacima Jedan od najstarijih gradova na sjevernom Jadranu, smjestio se poput bisera u naručje duboke Bakarske vale. Prvo naselje na području današnjeg grada Bakra nastalo je još najvjerojatnije u pretpovijesno doba, odnosno u 3. ili 2. tisućljeću prije Krista, a osnovali su ga Iliri, tj. ilirsko pleme Liburna. Oni su nam ujedno i ostavili najstariji poznati naziv za današnji grad Bakar, a to je Vel-Kier (Kameni zaljev). Također, važno je spomenuti da su predstavnici Grada Bakra supotpisnici poznatog Vinodolskog zakonika (1288.), u kojem se prvi puta spominje sadašnje ime grada - Bakar.

Bakar

8

9 Below Risnjak

EN

G. Jelenje - Vilje - Medvjeđa vrata - Mrzla Vodica - G. Jelenje

Nakon otprilike 5 km uspona dolazimo do križanja s makadamskom cestom na kojem skrenemo desno prema Suhoj Rečini. Oni koji žele doći što bliže vrhu Risnjaka mogu produžiti ravno do parkirališta do kojeg se može doći i osobnim automobilom pa čak i nastaviti asfaltom prema Platku. Šumska staza potom vodi prema Medvjeđim vratima, prijevoju s kojeg se nastavlja planinarska staza prema vrhu Risnjaka dok druga vodi prema Leski i upravi Nacionalnog parka u Crnom Lugu.

After approximately 5 km of uphill climbing, you will reach the crossroads with the tarmac road where you should turn right towards Suha Rečina. Those who would like to reach the top of Risnjak Mountain can continue straight on to the parking place that can be reached by car or they can continue to the asphalt road towards Platak. The forest trail then leads towards Medvjeđa vrata, a pass where the hiking trail continues towards the Risnjak top whilst the other trail leads to Leska and the National Park’s administration in Crni Lug.

13.5 km

720 m

22 km

8 km

150 m

2:45 h

0.5 km

545 m

Nakon što ste skrenuli na makadam koji vodi kroz područje Suhe Rečine stižete do Mrzle Vodice. Dolazite do Lujzinske ceste i skrećete desno te se lagano uspinjete do Osoja - serpentina s kojih se pruža predivan pogled na vrh Risnjaka, a nedugo potom prolazite preko prijevoja Ravno podolje - najviše točke stare Lujzinske ceste. Nastavljate Lujzijanom do Gornjeg Jelenja i završavate svoj krug.

After passing through Melnice you will reach the highest point of the trail - the crossroads with Karolina road where you turn left and go down to Hreljin. Continue on the Karolina road, through Praputnjak, and towards Krasica where this trail ends.

4/5

Mirisno bakarsko zaleđe / Aromatic Bakar hinterland

1100 1050

400

1000

Meja

Hreljin

Serpentina / Serpentine

Krasica

8

10

18 km

5 km

780 m

2:15 h

0 km

1120 m

Gornje Jelenje

850

Gornje Jelenje

Mrzla Vodica

800

12

14

16

Nacionalni park Risnjak / Risnjak National Park

Osoj

900

Krasica

6

670 m

950

Hreljin

Križišće 4

13 km

After you have turned onto the tarmac road which passes through the area of Suha Rečina, you will reach Mrzla Vodica. When you come to Lujzijana road turn right and slowly climb up to the Osoj - serpentines from which the beautiful view over the Risnjak top extends. After few moments you will reach the Ravno podolje pass - the highest point of the old Lujzijana road. You continue through Lujzijana to reach Gornje Jelenje where your circle ends.

Križanje za Suhu Rečinu / Crossroad

450

2

7

Along the tarmac road passing alongside the same road ride towards Praputnjak where, by the playground, pass to the forest trail which will lead you to Hreljin and to the Bakar dry stone walls. When you reach Hreljin, continue along the old asphalt road towards Križišće where, in the centre, turn left and climb up towards Melnice taking the old branch road off Karolina road which will take you to Kraljevica and which dates back to 1856. On the same road you will encounter a large serpentine which enchants with its width and 17 metre-high supporting wall. From the curve a beautiful view extends over the Vinodol Valley.

500

0

10.5

Makadamom uz istu vozite prema Praputnjaku gdje kod igrališta prelazite na šumski put koji vas vodi prema Hreljinu i Bakarskim prezidima. U Hreljinu nastavljate starom asfaltiranom cestom prema Križišću gdje u centru skrećete lijevo i uspinjete se prema Melnicama starim odvojkom Karolinske ceste za Kraljevicu iz 1856. godine. Na istoj postoji jedna velika serpentina koja zadivljuje svojom širinom i 17 m visokim potpornim zidom. Sa zavoja se pruža lijep vidik na Vinodolsku dolinu.

150

12

9

A ride through the Risnjak National Park that starts in Gornje Jelenje on a tarmac road and continues on an asphalt road towards Vilje.

200

Satničko

Satničko

8

Vožnja kroz Nacionalni park Risnjak počinje na Gornjem Jelenju od kuda se kreće najprije makadamom, a potom asfaltiranom cestom prema Vilju.

1150

250

7

G. Jelenje - Vilje - Medvjeđa vrata - Mrzla Vodica - G. Jelenje

550

300

6

Ride from the centre of Krasica, a small, charming coastal village in the green and aromatic valley of the Bakar hinterland, towards a part of the new modern road that connects Rijeka to Križišće.

350

700

5

8 1 9 2Podno 3 4Risnjaka 5 6

Ružić Selo Vrh Tuhobića / Top of Tuhobić

4

Iz centra Krasice, malog, ljupkog primorskog mjesta koje se nalazi u zelenoj i mirisnoj dolini bakarskog zaleđa, krećete prema trasi nove moderne prometnice koja povezuje Rijeku s Križišćem.

3/5

Izletište Satničko / Satničko Excursion point

0

7 1 EN 8 2Karolina 9 3 4 Road 5 6

Nakon prolaska kroz Melnice, dolazite do najviše točke staze - na križanje s Karolinskom cestom na kojem skrećete lijevo i spuštate se prema Hreljinu te nastavljate Karolinskom cestom kroz Praputnjak prema Krasici gdje završavate ovu stazu.

By going down along the same trail, below the Hreljin viaduct and after 500 m, you will reach a crossroad. Turn left uphill and after 1 km you will reach the southern portal of Tuhobić tunnel. Turn right and go down through the tarmac road to reach Satničko.

Sv. Kuzam

220

Krasica - Hreljin - Križišće - Ružić Selo - Hreljin - Krasica

The ascent to Tuhobić is one of the most demanding trails in Bakar’s hinterland. The starting point is in Satničko, a much-loved excursion point from which you start your uphill ride along the tarmac road towards the north.

Škrljevo

240

Izviđački dom Lepenica / Scouts’ Centre

4

Škrljevo

260

5 6 8 1Karolinska 9 2 3 4staza

7

Industrijska zona

300

Jezero Lepenica / Lepenica Lake

2

Sušačka Draga / Sušačka Draga ridge

Kukuljanovo

340

280

0

19

The trail then slowly descends towards Sv. Kuzam where, when you reach the asphalt road, you turn left. You cross the Bakar Čavle road and continue your ride to the centre of Škrljevo.

Draški breg / Draga Hill

Zlobin

Zlobin

Continue along the asphalt road passing through Kukuljanovo and then turn left to the main Škrljevo - Čavle road. Pass through the industrial zone and reach the crossroads with the Bakar - Čavle road where you turn left. After 200 m turn onto the tarmac road and continue your ride around the southern part of the industrial zone to reach the Sušačka Draga ridge from which a beautiful view extends over the Rijeka Bay, the eastern part of Rijeka and the Martinšćica Bay.

Staza se potom lagano spušta prema Sv. Kuzmu gdje dolaskom na asfalt skrećete lijevo. Prelazite prometnicu Bakar - Čavle i nastavljate do centra Škrljeva.

At the end of the forest trail you will reach Benkovac Fužinski again and the asphalt road where you will turn right and ride back to Zlobin.

300 2

Škrljevo - Kukuljanovo - Ind. Zona - Veternice - Sv. Kuzam - Škrljevo

After 1 km you will enter Kukuljanovo - a village in which one of the largest industrial zones in Croatia is located. Besides that, close to the trail, you can test the stillness of your arm and the precision of your eye in the recently reconstructed “Vojsko” shooting range.

320

750

6 Zone 7 8Trail9

EN

Nakon 1 km ulazite u Kukuljanovo - mjesto u kojem se nalazi industrijska zona koja je površinom jedna od najvećih u Hrvatskoj. Osim toga, nedaleko od staze možete okušati mirnoću svoje ruke i oštrinu oka na nedavno uređenom strelištu „Vojsko”.

Zlobinsko brdo / Zlobin Hill

400

0

5

After climbing Zlobin hill, cycle downhill towards Benkovac Fužinski where, by the chapel, you turn left. Then continue to go down along the tarmac road to reach the Rijeka - Zagreb highroad and the Lepenica Lake. You will pass below the underpass and after 200 m turn left and continue on the tarmac road. The trail will lead you through the dense fir-tree forest and the Lepenica stream to the Lepenica Scouts’ Centre. Then the trail climbs up towards Gornje Jelenje.

800

Gradina

Gradina

4

Nakon uspona do Zlobinskog brda počinje spust prema Benkovcu Fužinskom gdje kod kapelice skrećete lijevo. Nastavljate se spuštati makadamom sve do autoceste Rijeka - Zagreb i jezera Lepenica. Prolazite kroz podvožnjak te nakon 200 m skrećete lijevo i nastavljate makadamom. Staza vas vodi kroz gustu jelovu šumu i potok Lepenica sve do Izviđačkog doma Lepenica nakon čega se staza uzdiže prema Gornjem Jelenju.

850

500

25

Ride from the centre of Škrljevo in the direction of the railway station and after 300 m turn left uphill. Climb towards the pine tree forest and ride above the northern part of Škrljevo.

900

Vapnenice / Limekilns

24

Škrljevo - Kukuljanovo - Ind. Zona - Veternice - Sv. Kuzam - Škrljevo

Benkovac Fužinski

600

3

22

Iz centra Škrljeva krećete u smjeru željezničke stanice i nakon 300 m skrećete lijevo gore. Uspinjete se prema borovoj šumi i vozite iznad sjevernog dijela Škrljeva.

Na kraju šumskog puta stižete nazad do Benkovca Fužinskog i asfaltne prometnice na kojoj skrećete desno i vozite se natrag prema Zlobinu.

950

20

Ride from the centre of Zlobin along Karolina road, the oldest road that linked Bakar to Karlovac way back in 1732, in the direction of Fužine.

3/5

Satničko

18

Iz centra Zlobina krećete Karolinskom cestom, najstarijom cestom koja je povezivala Bakar s Karlovcem još daleke 1732. godine u pravcu Fužina.

Na vrhu uspona, tik do Lujzinske ceste, skrećete lijevo i nastavljate makadamom po obroncima Tuhobića. Nakon otprilike 5 km makadam se sužava na šumski put koji na pojedinim dijelovima iziskuje ipak malo više opreza, a postoji mogućnost i guranja bicikla.

Hreljinska gradina / Hreljin Castle

Zlobin

700

Bakarski prezidi

Bakar

100

0

17

Gradina - Hreljin - Satničko - Plase - Zlobin - naftovod - Gradina

800

Bakarski zaljev / Bakar Bay

0 -50

4 Put 5 Gradine 6 7 8 19 2

3/5

25 km

Satničko

200

Trafostanica / Substation

200

890 m

600

400

Plosna

20 km

Your ride will start on the waterfront in one of the oldest towns on the north Adriatic - town of Bakar. Riding east and climbing towards the Adriatic Highway you will leave the town of Bakar’s old centre behind you with its dominant Kaštel (Castle), St. Andrew’s church, the Turkish and Roman house and numerous stone houses which have resisted the bura wind for centuries. When you cross the highway, continue towards Meja and just before the new highway on your right the Bakar dry stone walls will appear - which are Bakar’s terraces that sharply descend into the sea where the reconstructed vineyards can be found and where the widely renowned sparkling wine known as “old Bakarska vodica” is produced. When you reach Meja, turn right towards Hreljin, one of the old Vinodol towns that is proud of its Castle. In the centre, by the church, turn left and climb towards Satničko - an excursion point below Tuhobić to which a steep asphalt road leads. Close to the amphitheatre on Satničko you will see three trails. Choose the one at the far left which will take you to the southern portal of the Tuhobić tunnel. From the Tuhobić tunnel, the road continues on the left side - first tarmac and then the asphalt road. Soon you will reach the gas line. Continue crossing it whilst enjoying the remains of Kvaternik Courts along the forest trail and you will reach Meja railway station. Then continue on the asphalt road to reach the Oštrovica - Meja road. Turn left and easily go down towards Meja where you first turn right and then left going down towards the sea enjoying a beautiful view over Bakar Bay and the ancient town of Bakar.

700

500

400

4/5

Nad Kvarnerskim zaljevom / Over the Kvarner Bay

Repište

600

450

350

Nakon 500 m ponovo skrećete desno na makadam i preko brda Glavčina stižete u Praputnjak, mjesto čiji su vrijedni stanovnici kamenite padine bakarskog zaljeva pretvorili u padine pogodne za uzgoj vinove loze. Na taj način nastali su nadaleko poznati Bakarski prezidi s kojih se ubiralo grožđe i pravilo čuveno pjenušavo vino Bakarska vodica. Iz Praputnjaka nastavljate asfaltiranom cestom kroz Krasicu do Škrljeva.

Bakar - Hreljin - Satničko - t.Tuhobić - Kv. Dvori - Meja - Bakar

18

20

0

22

A town with its feet in the sea and its head in the clouds One of the oldest towns on the northern Adriatic it is, like a pearl, embraced by the deep Bakar Bay. The first settlement on the area of the today’s town of Bakar most probably appeared in the prehistoric period, that is, in the 3rd or 2nd millennium BC and was founded by the Illyrians, that is, by the Illyrian tribe, known as the Liburnians. Contemporarily they left us the oldest known name for today’s town of Bakar which was Vel-Kier (Stone Bay). Furthermore, it is important to mention that representatives of the Town of Bakar also signed the famous Law Codex of Vinodol (1288) in which the name of today’s town - Bakar was mentioned for the first time. However, Bakar is not only a point where the Mediterranean enters most deeply into the European mainland. It is also “a town with its feet in the sea and its head in the clouds”. In fact, the Town of Bakar area extends from Bakar Bay to the top of the Risnjak Mountain (1528 m) and covers a surface area of around 12,560 ha embracing 9 settlements: Bakar, Hreljin, Krasica, Kukuljanovo, Plosna, Ponikve, Praputnjak, Škrljevo and Zlobin.

2

4

6

8

10

12

14

16

Kaštel

Bakarski prezidi

Najpoznatija i svakako najatraktivnija građevina u Bakru jest srednjovjekovna tvrđava Kaštel. Ova monumentalna i impozantna građevina u obliku kakvom je danas vidimo potječe, nakon raznih pregradnji, iz 18. stoljeća, no njeni se korijeni protežu mnogo dublje u prošlost. Graditeljska osnovica Kaštela kakvog ga danas poznajemo nastaje početkom 16. stoljeća kada je ta frankopanska utvrda dodatno ojačana i utvrđena zbog prijetnje turske opasnosti. O tome svjedoči i glagoljski natpis iz 1530. godine uklesan na gornjem dijelu kamene vratnice ulaznih vratiju. Građevina je to koja inspirira i koja već na prvi pogled u mislima budi duh prošlosti, avanture, ratnih sukoba, slavnih vremena, ali i duh kulture, pismenosti i kreativnog stvaranja.

Na istočnim obroncima oko Bakarskoga zaljeva od Bakra do Ba­karca nalaze se Bakarski prezidi. Prezidi su suhozidi čija je izgradnja počela u doba vladavine Marije Terezije. Uz njeno je dopuštenje lokalno stanovništvo iskrčilo šumu i posadilo vinograd. U dobivene parcele žene su, u brentama, na leđima donosile zemlju u koju se sadila vinova loza „Belina”. Od tog se grožđa proizvodila nadaleko poznata Bakar­ska vodica.

građevina koja inspirira

Kaštel / Castle

18

tradicija bakarskih terasa

Prezidi su 1972. godine proglašeni zaštićenim krajo­likom (etno zonom) te su uvršteni u registar spomenika kulture. Obnova prezida pokrenuta je 2001. godine te proiz­vodnja pjenušca pod nazivom „stara Bakarska vodica”.

Bakarski prezidi / Dry Stone Walls

Turistička zajednica Grada Bakra Primorje 39 51222 Bakar

tel/fax: +385 51 761 111 e-mail: info@tz-bakar.hr web: www.tz-bakar.hr

If we add its natural beauties and plant and animal species, its cultural and traditional heritage, its established religious, cultural and its popular events as well as the variety of its terrain and vegetation, the large height differences and its rich flora and fauna world to the equation we can come to a conclusion that this is a town which will attract you with the strength of its famous history, where you can visit and experience the spirit of days gone by, as well as the magic of its varied and rich vegetation and enjoy the unique panoramic views over the blueness spread under its mountain tops.

No, nije Bakar samo mjesto gdje se Sredozemno more najdublje uvuklo u europsko kopno. Za njega kažu da je „grad s nogama u moru, a glavom u oblacima”. Naime, područje Grada Bakra proteže se od Bakarskog zaljeva do vrha Risnjaka (1528 m) i zauzima površinu od oko 12.560 ha, te obuhvaća 9 naselja: Bakar, Hreljin, Krasica, Kukuljanovo, Plosna, Ponikve, Praputnjak, Škrljevo i Zlobin. Ako svemu tome pridodamo prirodna bogatstva i raznolikosti, kulturno i tradicijsko nasljeđe, već uhodane vjerske, kulturne i pučke manifestacije, raznolikost terena i vegetacije, velike visinske razlike te bogat biljni i životinjski svijet, onda možemo slobodno zaključiti kako je riječ o gradu koji će vas snagom svoje slavne prošlosti namamiti da ga obiđete, osjetite duh prohujalih vremena, doživite čari raznolike i bogate vegetacije, ali i da uživate u jedinstvenim pogledima na plavetnilo koje se prostire pod njegovim planinskim vrhovima.

Bakar The facility that inspires

Bakar’s Dry Stone Walls

The most well-known and certainly most attractive building in Bakar is the medieval fortress, the Frankopan and Zrinski Castle. This monumental and impressive complex in its current form dates back, after a number of divisions, to the 18th century. However, its origins date even further into history. The construction foundation for Kaštel as we know it today was created at the beginning of the 16th century when this Frankopan fortress was additionally strengthened and fortified for defence from the Ottomans’ threats. This can be seen from the inscription chiselled in 1530 in the upper part of the stone door case at the entrance inscribed in the Glagolitic alphabet. The facility that inspires and, at first glance, awakens the spirit of days gone by in our thoughts, together with adventures, war battles, glorious times and the spirit of culture, literacy and crafts.

On the eastern hills around the Bakar Bay, from Bakar to Bakarac, are Bakar’s dry stone walls. The construction of these dry stone walls began in the period of Mary Teresa’s rule. With her permission, the local inhabitants cleared the forest and planted vineyards. Women, in wicker baskets on their backs, carried the soil to the created lots in which “Belina” grape vines were then planted. These grapes were used for the production of the widely famous sparkling wine Bakarska vodica. In 1972 the dry stone walls were proclaimed protected landscape (ethno zone) and were recorded in the cultural monuments register. Renewal of the walls began in 2001 as well as production of the sparkling wine known as “old Bakarska vodica”.

Impressum: Izdavač: Turistička zajednica Grada Bakra, za izdavača Sonja Jelušić Tekstovi: Bojan Šenkinc i arhiva TZ Grada Bakra Osmišljavanje i mjerenje staza: Bojan Šenkinc (Promotiv) Fotografije: Marko Matešić, Miljenko Šegulja i Bojan Šenkinc Prijevodi: Prolingua Koncept, dizajn i izrada karte: Molekula, kreativna agencija (Jasmina Hatežić i Ivan Pletenac) 2012. godina

Besplatan primjerak / Free sample

3/5

Staza nastavlja kroz livade i šumu do prometnice Oštrovica Meja. Dolaskom na asfalt skrećete lijevo i nakon 450 m skrećete desno na makadam. Staza se spušta kroz Koritnjak prema Hreljinskom polju. Iako makadamski put skreće oštro lijevo, s desne strane ćete ugledati ruševne ostatke Kvaternikovih dvora i uz njih šumskom stazom nastaviti oko 2 km do željezničke stanice Meja gdje opet počinje asfalt. Spuštate se do prometnice Oštrovica - Meja i skrećete lijevo.

Green 3 Blue 4 and 5 6 7 Trail 8 9

EN


8 1 9 EN 2 Panoramic 3 4 5 Path 6 7 1 8 2 9 3 Plavo 4 5zelena 6 7staza 8 19 2

1 Staza 2 3krškog 4 5fenomena 6 7 8 EN 1 9Karst 2 3Phenomenon 4 5 6 Trail 7 1 8 2 9Panoramska 3 4 5 6staza 7 Škrljevo - Melnik - Repište - Krasica - Škrljevo

Škrljevo - Melnik - Repište - Krasica - Škrljevo

Škrljevo - Ponikve - Repište - K. dvori - Meja - Praputnjak - Škrljevo

Škrljevo - Ponikve - Repište - K. dvori - Meja - Praputnjak - Škrljevo

Bakar - Hreljin - Satničko - t.Tuhobić - Kv. Dvori - Meja - Bakar

Staza kreće iz centra Škrljeva, mjesta koje se spominje još u 17. stoljeću, a leži s jedne i druge strane ceste Karoline koja je izgrađena u prvoj polovici 18. stoljeća za vrijeme cara Karla VI.

The trail starts in Škrljevo, a place mentioned for the first time in 17th century which lies on both sides of the Karolina road and built in the first half of the 18th century, during Charles VI’s rule. Climbing up slowly toward the north, on your left you will see the picturesque hamlets of Plosna and Ponikve and the unique karst phenomenon known as “now you see it, now you don’t - a lake” which is not just a rare phenomenon in Croatia but throughout the world as well. In fact, during extremely rainy periods, the watershed and the underground waters in the karst valley create a lake and Ponikve, in just a few hours, becomes a place by the lake. This phenomenon does not last long. With the first bura (north - easterly wind), the water from the lake is blown away to the underground Bakar streams. Riding on the tarmac road you will pass by a bunker that dates back to the Second World War and then you will continue to climb up to reach the Rijeka - Zagreb highroad where, if you pass through the underpass, you can reach Kamenjak and continue your trip towards Platak. If, by the underpass you turn right and go down towards Repište you will climb up again to reach the Oštrovica - Meja road. When you reach it, you turn right and go 2 km along the asphalt road after which you turn a sharp right and go down the road to reach Krasica, a small, charming place known for its local people who are real virtuosos when it comes to masking. In the centre of Krasica you turn right and will soon reach your starting point in Škrljevo.

Iz centra Škrljeva krećete prema sjeveru, odnosno prema selima Plosna i Ponikve. Nakon što ih ugledate s lijeve strane, prelazite na makadam s desne strane te uz prugu i ostatke bunkera iz 2. svjetskog rata nastavljate do prvog sljedećeg križanja na kojem skrećete desno. Uspinjete se serpentinama uživajući u pogledu na bakarsko zaleđe i dio Kvarnerskog zaljeva.

From the centre of Škrljevo you head north, that is, towards the villages of Plosna and Ponikve. After you have seen those villages on your left, you will move to the tarmac road on your right and along the railway and the remains of a Second World War bunker you will continue to the next crossing where you will turn right. Climb up through the serpentine enjoying the view over the Bakar hinterland and part of the Kvarner Bay. The trail continues through meadows and the forest arriving on the Oštrovica - Meja road. When you reach the asphalt road, you turn left and after 450 m you turn right onto the tarmac road again. The trail goes down through Koritnjak towards the Hreljin Field. Although the tarmac road turns sharply left, on the right side you will see the remains of the Kvaternik Courts and will continue your way along them through the forest trail around 2 km before you reach the Meja railway station where the asphalt road begins again. You will then go down to reach the Oštrovica Meja road and turn left. After 500 m turn right again to the tarmac road and across the Glavčina hill where you will reach Praputnjak, a village whose diligent inhabitants have turned the rocky slopes of the Bakar Bay into a terrain suitable for the cultivation of grape vines. The widely renowned “Bakar dry stone walls” where the grape harvesting takes place were formed in this way. The famous sparkling wine“Bakarska vodica” was made from those grapes. From Praputnjak you continue on the asphalt road through Krasica to reach Škrljevo.

Vožnju započinjete na rivi jednog od najstarijih gradova na sjevernom Jadranu - grada Bakra. Vozeći se prema istoku i uspinjujući se prema Jadranskoj magistrali, za sobom ostavljate staru jezgru grada Bakra s dominantnim Kaštelom, crkvom sv.Andrije, Turskom i Rimskom kućom, te brojnim kamenim kućama koje stoljećima odolijevaju buri. Prelaskom magistrale nastavljate prema Meji, a tik prije nove autoceste s desne strane ukazat će vam se Bakarski prezidi - bakarske terase, koje se strmo spuštaju u more, gdje su obnovljeni vinogradi od kojih se proizvodi nadaleko poznato pjenušavo vino pod nazivom „stara Bakarska vodica”. Dolaskom u Meju skrećete desno prema Hreljinu, jednom od starih vinodolskih gradova koji se ponosi svojom Gradinom. U centru kod crkve skrećete lijevo gore prema Satničkom - izletištu podno Tuhobića do kojeg vodi strma asfaltirana cesta. Kod amfiteatra na Satničkom ugledat ćete tri staze i izabrati onu krajnje lijevo koja će vas odvesti do južnog portala tunela Tuhobić. Od tunela Tuhobić staza nastavlja lijevo - najprije makadam, a dijelom se nastavlja asfalt. Ubrzo dolazite do plinovoda i nastavljate preko njega, uz ruševne ostatke Kvaternikovih dvora šumskim putem do željezničke stanice Meja. Nastavljate asfaltom do prometnice Oštrovica - Meja i skrećete lijevo te se lagano spuštate prema Meji gdje skrećete najprije desno, a potom lijevo spuštajući se do mora pritom uživajući u prekrasnom pogledu na Bakarski zaljev i drevni grad Bakar.

Lagano se uzdižući prema sjeveru s lijeve strane ugledat ćete pitoreskne zaseoke Plosnu i Ponikve gdje možete vidjeti jedinstveni krški fenomen pod nazivom „sad ga ima, sad ga nema jezero”, koji je rijedak ne samo u Hrvatskoj nego i širom svijeta. Naime za vrijeme iznimno kišnih razdoblja slivne i podzemne vode od krške doline stvaraju jezero i tako Ponikve u samo nekoliko sati postaju mjesto uz jezero. Taj fenomen kratkog je vijeka jer vodu jezera već prva bura vraća u podzemne tokove bakarskih izvora. Prelazeći na makadam prolazite pored bunkera iz 2. svjetskog rata i nastavljate uzbrdo sve do autoceste Rijeka - Zagreb gdje ako prođete kroz podvožnjak možete stići do Kamenjaka i dalje nastaviti prema Platku. Kod podvožnjaka ipak skrećete desno i spuštate se prema Repištu te se ponovo uzdižete do prometnice Oštrovica - Meja. Dolaskom na istu skrećete desno i spuštate se 2 km po asfaltu nakon čega ćete skrenuti oštro desno i po stazi se spustiti do Krasice, malog, ljupkog mjesta poznatog po svojim mještanima koji su pravi virtuozi u maškaranju. U centru Krasice skrećete desno i uskoro stižete na početnu točku u Škrljevu.

5.5 km

560 m

17 km

10.5 km

190 m

2:00 h

1 km

550 m

500

3/5

Dolina krškog fenomena / Valley of karst phenomenon

Repište

Podvožnjak / Subway

550

7.5 km

610 m

20 km

9.5 km

170 m

2:30 h

3 km

580 m

Škrljevo

Škrljevo

300

300

250

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3 km

2m

3:00 h

2 km

720 m

14

15

16

Ž.p. Meja

Kvaternikovi dvori / Kvaternik Courts

Bunker

500

Hreljin

400

Škrljevo

Škrljevo

Tunel Tuhobić / Tunnel

Kvaternikovi dvori / Kvaternik Courts

Meja

300

Praputnjak

200

3

4 Castle 5 6 Trail 718293

EN

Vozite se asfaltiranom cestom kroz Ružić Selo i stižete do Karolinske ceste. Nastavljate ravno i makadamskom cestom stižete do asfaltirane ceste koja vas vodi do izletišta Satničko. Kod amfiteatra skrenete desno i nastavljate makadamom kroz tunel u smjeru Plasa. Čim stignete do asfalta ugledat ćete ostatke vapnenica - kamenih konstrukcija za tradicijsko dobivanje vapna od kamena vapnenca. Skrećete lijevo i Karolinskom cestom vozite do Zlobina. Odmah po prelasku pruge skrećete desno i nakon 500 m stižete do naftovoda. Skrećete desno kroz tunel i spuštate se naftovodom do asfaltirane prometnice koja vodi do vidikovaca „Oči Vinodola”. Ponovo skrećete desno i odmah nakon prelaska mosta preko pruge skrećete lijevo na makadam. Nakon 300 m skrećete lijevo na šumsku stazu po kojoj se spuštate do još jednog tunela. Taj dio na pojedinim dijelovima iziskuje ipak malo više opreza, a postoji mogućnost i guranja bicikla. Izlaskom iz tunela skrećete desno i nastavljate kroz borovu šumu stazom do Karolinske ceste gdje skrećete lijevo i spuštate se do križanja i autobusnog okretišta gdje skrećete lijevo i nastavljate do polazne točke. 11 km

680 m

19 km

6 km

340 m

2:30 h

2 km

750 m

Gradina - Hreljin - Satničko - Plase - Zlobin - naftovod - Gradina

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2 3 4 5 Staza 6 7potoka 8 1 9i jezera

4

Zlobin - Benkovac F. - Lepenice - G. Jelenje - Benkovac F. - Zlobin

The starting point is the car park above Hreljin Castle - ruins of the medieval town of Hreljin built on the western part of Vinodol, above Bakarac, old port of Hreljin, on the pyramid-like hill with steep slopes that are 321 m above the sea. You ride along the asphalt road through the village of Ružić and you will reach the Karolina road. Then you continue straight on and along the tarmac road until you reach the asphalt road which will take you to the Satničko excursion point. Close to the amphitheatre turn right and continue along the tarmac road and through the tunnel in the direction of Plase. When you reach the asphalt road the remains of limekilns - stone structures that were used traditionally for making lime from the limestone will appear. Turn left and along the Karolina road ride to reach Zlobin. Immediately after you have crossed the railway, turn right and after 500 m you will reach the oil pipe line. Then turn right through the tunnel and go down by the oil pipe line to reach the asphalt road which will take you to the “Vinodol Eyes” view point. Then turn right again and immediately after passing the bridge across the railway, turn left onto the tarmac trail. After 300 m turn left onto the forest trail along which you will go down to reach another tunnel. In some parts this area demands a little more attention and you may also have to push your bike. When you exit the tunnel turn right and continue along the pine tree forest trail to reach Karolina road where you will turn left and go down to the crossroads and the bus turnaround where you turn left and continue to the starting point.

Staza kreće s parkirališta iznad Hreljinske gradine - ruševnih ostataka srednjovjekovnog grada Hreljina koji je izgrađen na zapadnom dijelu Vinodola iznad Bakarca, nekadašnje luke Hreljina, na uzvisini piramidalnog oblika i strmih obronaka 321 m ponad mora.

Bakar

0

5 Stream 6 7 1and 8 2Lakes 93 4

EN

Zlobin - Benkovac F. - Lepenice - G. Jelenje - Benkovac F. - Zlobin

2

4

6

8

10

12

14

16

6 Put 7 zone 8 19 2

5

Tunel / Tunnel

5.5 km

720 m

20 km

12 km

740 m

2:30 h

2.5 km

950 m

Nastavljate asfaltiranom cestom kroz Kukuljanovo, nakon čega skrećete lijevo na glavnu prometnicu Škrljevo - Čavle. Prolazite industrijskom zonom i stižete na križanje s prometnicom Bakar Čavle gdje skrećete lijevo. Nakon 200 m skrećete na makadam i nastavljate oko južnog dijela industrijske zone do hrbta Sušačke Drage s kojeg se pruža predivan pogled na Riječki zaljev, istočni dio Rijeke i uvalu Martinšćicu.

At the top of the ascent, by the Lujzijana road, turn left and continue along the tarmac road through the hills of Tuhobić. After approximately 5 km, the tarmac road widens and the forest trail continues and in some parts demands a little more attention and you may have to push your bike.

2/5

Potok Lepenica / Lepenica Stream

6 km

240 m

10.5 km

4.5 km

215 m

1:30 h

0 km

350 m

4

6

8

10

12

14

16

18

7 Tuhobićka 8 1 9 2 3staza 4 5

6

Satničko - Tuhobić - Satničko

Uspon na Tuhobić jedna je od najzahtjevnijih staza bakarskog zaleđa. Start je na Satničkom, omiljenom izletištu s kojeg se kreće uzbrdo makadamom prema sjeveru. Vozeći se kroz bjelogoričnu šumu nakon 2,5 km dolazite do šterne (bunara) s lijeve strane na kojoj se možete okrijepiti, a malo dalje ćete uskoro ugledati i lovačku kuću. Prateći signalizaciju za Tuhobić uskoro stižete na rub šume s kojeg ugledate sam vrh Tuhobića. Nastavite travnatom površinom po šumskoj stazi u smjeru vrha na 1108 m. Nakon uživanja u predivnom pogledu na Kvarnerski zaljev i Gorski kotar spuštate se uz desni rub šume prema jugozapadu i nailazite na šumski put koji ubrzo prerasta u makadam. Spuštajući se istim prolazite ispod vijadukta Hreljin i nakon 500 m stižete na križanje. Skrećete gore lijevo i nakon 1 km uspona stižete na južni portal tunela Tuhobić. Skrećete desno i makadamom se spuštate do Satničkog.

5/5

0 km

600 m

12 km

8 km

590 m

1:45 h

4 km

1108 m

7 1Tuhobić 8 2 9 3 Trail 4 5

EN

Satničko - Tuhobić - Satničko

6

6

8

10

12

14

16

After riding 2.5 km through the broadleaf forest you will reach the draw-well on your left where you can refresh yourself. Further ahead the hunter’s house will appear. Following directions for Tuhobić you will reach the edge of the forest from which you will see the top of Tuhobić. Continue on the grassy surface along the forest trail in direction of the top located on 1108 m above sea level. After enjoying the wonderful view over the Kvarner Bay and Gorski kotar mountain area go down along the right edge of the forest towards southwest and find the forest trail that will soon turn into tarmac road.

18

20

7

Krasica - Hreljin - Križišće - Ružić Selo - Hreljin - Krasica

1

2

3

1100 1000 900

Šumski put / Forest Trail

Lovačka kuća / Hunter’s House

800

Vijadukt / Viaduct Hreljin

Tun. Tuhobić

600

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

HRVATSKI

11

ENGLISH

Bakar Bike

BAKARSKE BICIKLISTIČKE STAZE BAKAR CYCLING TRAILS

Bakar

grad s nogama u moru, a glavom u oblacima Jedan od najstarijih gradova na sjevernom Jadranu, smjestio se poput bisera u naručje duboke Bakarske vale. Prvo naselje na području današnjeg grada Bakra nastalo je još najvjerojatnije u pretpovijesno doba, odnosno u 3. ili 2. tisućljeću prije Krista, a osnovali su ga Iliri, tj. ilirsko pleme Liburna. Oni su nam ujedno i ostavili najstariji poznati naziv za današnji grad Bakar, a to je Vel-Kier (Kameni zaljev). Također, važno je spomenuti da su predstavnici Grada Bakra supotpisnici poznatog Vinodolskog zakonika (1288.), u kojem se prvi puta spominje sadašnje ime grada - Bakar.

Bakar

8

9 Below Risnjak

EN

G. Jelenje - Vilje - Medvjeđa vrata - Mrzla Vodica - G. Jelenje

Nakon otprilike 5 km uspona dolazimo do križanja s makadamskom cestom na kojem skrenemo desno prema Suhoj Rečini. Oni koji žele doći što bliže vrhu Risnjaka mogu produžiti ravno do parkirališta do kojeg se može doći i osobnim automobilom pa čak i nastaviti asfaltom prema Platku. Šumska staza potom vodi prema Medvjeđim vratima, prijevoju s kojeg se nastavlja planinarska staza prema vrhu Risnjaka dok druga vodi prema Leski i upravi Nacionalnog parka u Crnom Lugu.

After approximately 5 km of uphill climbing, you will reach the crossroads with the tarmac road where you should turn right towards Suha Rečina. Those who would like to reach the top of Risnjak Mountain can continue straight on to the parking place that can be reached by car or they can continue to the asphalt road towards Platak. The forest trail then leads towards Medvjeđa vrata, a pass where the hiking trail continues towards the Risnjak top whilst the other trail leads to Leska and the National Park’s administration in Crni Lug.

13.5 km

720 m

22 km

8 km

150 m

2:45 h

0.5 km

545 m

Nakon što ste skrenuli na makadam koji vodi kroz područje Suhe Rečine stižete do Mrzle Vodice. Dolazite do Lujzinske ceste i skrećete desno te se lagano uspinjete do Osoja - serpentina s kojih se pruža predivan pogled na vrh Risnjaka, a nedugo potom prolazite preko prijevoja Ravno podolje - najviše točke stare Lujzinske ceste. Nastavljate Lujzijanom do Gornjeg Jelenja i završavate svoj krug.

After passing through Melnice you will reach the highest point of the trail - the crossroads with Karolina road where you turn left and go down to Hreljin. Continue on the Karolina road, through Praputnjak, and towards Krasica where this trail ends.

4/5

Mirisno bakarsko zaleđe / Aromatic Bakar hinterland

1100 1050

400

1000

Meja

Hreljin

Serpentina / Serpentine

Krasica

8

10

18 km

5 km

780 m

2:15 h

0 km

1120 m

Gornje Jelenje

850

Gornje Jelenje

Mrzla Vodica

800

12

14

16

Nacionalni park Risnjak / Risnjak National Park

Osoj

900

Krasica

6

670 m

950

Hreljin

Križišće 4

13 km

After you have turned onto the tarmac road which passes through the area of Suha Rečina, you will reach Mrzla Vodica. When you come to Lujzijana road turn right and slowly climb up to the Osoj - serpentines from which the beautiful view over the Risnjak top extends. After few moments you will reach the Ravno podolje pass - the highest point of the old Lujzijana road. You continue through Lujzijana to reach Gornje Jelenje where your circle ends.

Križanje za Suhu Rečinu / Crossroad

450

2

7

Along the tarmac road passing alongside the same road ride towards Praputnjak where, by the playground, pass to the forest trail which will lead you to Hreljin and to the Bakar dry stone walls. When you reach Hreljin, continue along the old asphalt road towards Križišće where, in the centre, turn left and climb up towards Melnice taking the old branch road off Karolina road which will take you to Kraljevica and which dates back to 1856. On the same road you will encounter a large serpentine which enchants with its width and 17 metre-high supporting wall. From the curve a beautiful view extends over the Vinodol Valley.

500

0

10.5

Makadamom uz istu vozite prema Praputnjaku gdje kod igrališta prelazite na šumski put koji vas vodi prema Hreljinu i Bakarskim prezidima. U Hreljinu nastavljate starom asfaltiranom cestom prema Križišću gdje u centru skrećete lijevo i uspinjete se prema Melnicama starim odvojkom Karolinske ceste za Kraljevicu iz 1856. godine. Na istoj postoji jedna velika serpentina koja zadivljuje svojom širinom i 17 m visokim potpornim zidom. Sa zavoja se pruža lijep vidik na Vinodolsku dolinu.

150

12

9

A ride through the Risnjak National Park that starts in Gornje Jelenje on a tarmac road and continues on an asphalt road towards Vilje.

200

Satničko

Satničko

8

Vožnja kroz Nacionalni park Risnjak počinje na Gornjem Jelenju od kuda se kreće najprije makadamom, a potom asfaltiranom cestom prema Vilju.

1150

250

7

G. Jelenje - Vilje - Medvjeđa vrata - Mrzla Vodica - G. Jelenje

550

300

6

Ride from the centre of Krasica, a small, charming coastal village in the green and aromatic valley of the Bakar hinterland, towards a part of the new modern road that connects Rijeka to Križišće.

350

700

5

8 1 9 2Podno 3 4Risnjaka 5 6

Ružić Selo Vrh Tuhobića / Top of Tuhobić

4

Iz centra Krasice, malog, ljupkog primorskog mjesta koje se nalazi u zelenoj i mirisnoj dolini bakarskog zaleđa, krećete prema trasi nove moderne prometnice koja povezuje Rijeku s Križišćem.

3/5

Izletište Satničko / Satničko Excursion point

0

7 1 EN 8 2Karolina 9 3 4 Road 5 6

Nakon prolaska kroz Melnice, dolazite do najviše točke staze - na križanje s Karolinskom cestom na kojem skrećete lijevo i spuštate se prema Hreljinu te nastavljate Karolinskom cestom kroz Praputnjak prema Krasici gdje završavate ovu stazu.

By going down along the same trail, below the Hreljin viaduct and after 500 m, you will reach a crossroad. Turn left uphill and after 1 km you will reach the southern portal of Tuhobić tunnel. Turn right and go down through the tarmac road to reach Satničko.

Sv. Kuzam

220

Krasica - Hreljin - Križišće - Ružić Selo - Hreljin - Krasica

The ascent to Tuhobić is one of the most demanding trails in Bakar’s hinterland. The starting point is in Satničko, a much-loved excursion point from which you start your uphill ride along the tarmac road towards the north.

Škrljevo

240

Izviđački dom Lepenica / Scouts’ Centre

4

Škrljevo

260

5 6 8 1Karolinska 9 2 3 4staza

7

Industrijska zona

300

Jezero Lepenica / Lepenica Lake

2

Sušačka Draga / Sušačka Draga ridge

Kukuljanovo

340

280

0

19

The trail then slowly descends towards Sv. Kuzam where, when you reach the asphalt road, you turn left. You cross the Bakar Čavle road and continue your ride to the centre of Škrljevo.

Draški breg / Draga Hill

Zlobin

Zlobin

Continue along the asphalt road passing through Kukuljanovo and then turn left to the main Škrljevo - Čavle road. Pass through the industrial zone and reach the crossroads with the Bakar - Čavle road where you turn left. After 200 m turn onto the tarmac road and continue your ride around the southern part of the industrial zone to reach the Sušačka Draga ridge from which a beautiful view extends over the Rijeka Bay, the eastern part of Rijeka and the Martinšćica Bay.

Staza se potom lagano spušta prema Sv. Kuzmu gdje dolaskom na asfalt skrećete lijevo. Prelazite prometnicu Bakar - Čavle i nastavljate do centra Škrljeva.

At the end of the forest trail you will reach Benkovac Fužinski again and the asphalt road where you will turn right and ride back to Zlobin.

300 2

Škrljevo - Kukuljanovo - Ind. Zona - Veternice - Sv. Kuzam - Škrljevo

After 1 km you will enter Kukuljanovo - a village in which one of the largest industrial zones in Croatia is located. Besides that, close to the trail, you can test the stillness of your arm and the precision of your eye in the recently reconstructed “Vojsko” shooting range.

320

750

6 Zone 7 8Trail9

EN

Nakon 1 km ulazite u Kukuljanovo - mjesto u kojem se nalazi industrijska zona koja je površinom jedna od najvećih u Hrvatskoj. Osim toga, nedaleko od staze možete okušati mirnoću svoje ruke i oštrinu oka na nedavno uređenom strelištu „Vojsko”.

Zlobinsko brdo / Zlobin Hill

400

0

5

After climbing Zlobin hill, cycle downhill towards Benkovac Fužinski where, by the chapel, you turn left. Then continue to go down along the tarmac road to reach the Rijeka - Zagreb highroad and the Lepenica Lake. You will pass below the underpass and after 200 m turn left and continue on the tarmac road. The trail will lead you through the dense fir-tree forest and the Lepenica stream to the Lepenica Scouts’ Centre. Then the trail climbs up towards Gornje Jelenje.

800

Gradina

Gradina

4

Nakon uspona do Zlobinskog brda počinje spust prema Benkovcu Fužinskom gdje kod kapelice skrećete lijevo. Nastavljate se spuštati makadamom sve do autoceste Rijeka - Zagreb i jezera Lepenica. Prolazite kroz podvožnjak te nakon 200 m skrećete lijevo i nastavljate makadamom. Staza vas vodi kroz gustu jelovu šumu i potok Lepenica sve do Izviđačkog doma Lepenica nakon čega se staza uzdiže prema Gornjem Jelenju.

850

500

25

Ride from the centre of Škrljevo in the direction of the railway station and after 300 m turn left uphill. Climb towards the pine tree forest and ride above the northern part of Škrljevo.

900

Vapnenice / Limekilns

24

Škrljevo - Kukuljanovo - Ind. Zona - Veternice - Sv. Kuzam - Škrljevo

Benkovac Fužinski

600

3

22

Iz centra Škrljeva krećete u smjeru željezničke stanice i nakon 300 m skrećete lijevo gore. Uspinjete se prema borovoj šumi i vozite iznad sjevernog dijela Škrljeva.

Na kraju šumskog puta stižete nazad do Benkovca Fužinskog i asfaltne prometnice na kojoj skrećete desno i vozite se natrag prema Zlobinu.

950

20

Ride from the centre of Zlobin along Karolina road, the oldest road that linked Bakar to Karlovac way back in 1732, in the direction of Fužine.

3/5

Satničko

18

Iz centra Zlobina krećete Karolinskom cestom, najstarijom cestom koja je povezivala Bakar s Karlovcem još daleke 1732. godine u pravcu Fužina.

Na vrhu uspona, tik do Lujzinske ceste, skrećete lijevo i nastavljate makadamom po obroncima Tuhobića. Nakon otprilike 5 km makadam se sužava na šumski put koji na pojedinim dijelovima iziskuje ipak malo više opreza, a postoji mogućnost i guranja bicikla.

Hreljinska gradina / Hreljin Castle

Zlobin

700

Bakarski prezidi

Bakar

100

0

17

Gradina - Hreljin - Satničko - Plase - Zlobin - naftovod - Gradina

800

Bakarski zaljev / Bakar Bay

0 -50

4 Put 5 Gradine 6 7 8 19 2

3/5

25 km

Satničko

200

Trafostanica / Substation

200

890 m

600

400

Plosna

20 km

Your ride will start on the waterfront in one of the oldest towns on the north Adriatic - town of Bakar. Riding east and climbing towards the Adriatic Highway you will leave the town of Bakar’s old centre behind you with its dominant Kaštel (Castle), St. Andrew’s church, the Turkish and Roman house and numerous stone houses which have resisted the bura wind for centuries. When you cross the highway, continue towards Meja and just before the new highway on your right the Bakar dry stone walls will appear - which are Bakar’s terraces that sharply descend into the sea where the reconstructed vineyards can be found and where the widely renowned sparkling wine known as “old Bakarska vodica” is produced. When you reach Meja, turn right towards Hreljin, one of the old Vinodol towns that is proud of its Castle. In the centre, by the church, turn left and climb towards Satničko - an excursion point below Tuhobić to which a steep asphalt road leads. Close to the amphitheatre on Satničko you will see three trails. Choose the one at the far left which will take you to the southern portal of the Tuhobić tunnel. From the Tuhobić tunnel, the road continues on the left side - first tarmac and then the asphalt road. Soon you will reach the gas line. Continue crossing it whilst enjoying the remains of Kvaternik Courts along the forest trail and you will reach Meja railway station. Then continue on the asphalt road to reach the Oštrovica - Meja road. Turn left and easily go down towards Meja where you first turn right and then left going down towards the sea enjoying a beautiful view over Bakar Bay and the ancient town of Bakar.

700

500

400

4/5

Nad Kvarnerskim zaljevom / Over the Kvarner Bay

Repište

600

450

350

Nakon 500 m ponovo skrećete desno na makadam i preko brda Glavčina stižete u Praputnjak, mjesto čiji su vrijedni stanovnici kamenite padine bakarskog zaljeva pretvorili u padine pogodne za uzgoj vinove loze. Na taj način nastali su nadaleko poznati Bakarski prezidi s kojih se ubiralo grožđe i pravilo čuveno pjenušavo vino Bakarska vodica. Iz Praputnjaka nastavljate asfaltiranom cestom kroz Krasicu do Škrljeva.

Bakar - Hreljin - Satničko - t.Tuhobić - Kv. Dvori - Meja - Bakar

18

20

0

22

A town with its feet in the sea and its head in the clouds One of the oldest towns on the northern Adriatic it is, like a pearl, embraced by the deep Bakar Bay. The first settlement on the area of the today’s town of Bakar most probably appeared in the prehistoric period, that is, in the 3rd or 2nd millennium BC and was founded by the Illyrians, that is, by the Illyrian tribe, known as the Liburnians. Contemporarily they left us the oldest known name for today’s town of Bakar which was Vel-Kier (Stone Bay). Furthermore, it is important to mention that representatives of the Town of Bakar also signed the famous Law Codex of Vinodol (1288) in which the name of today’s town - Bakar was mentioned for the first time. However, Bakar is not only a point where the Mediterranean enters most deeply into the European mainland. It is also “a town with its feet in the sea and its head in the clouds”. In fact, the Town of Bakar area extends from Bakar Bay to the top of the Risnjak Mountain (1528 m) and covers a surface area of around 12,560 ha embracing 9 settlements: Bakar, Hreljin, Krasica, Kukuljanovo, Plosna, Ponikve, Praputnjak, Škrljevo and Zlobin.

2

4

6

8

10

12

14

16

Kaštel

Bakarski prezidi

Najpoznatija i svakako najatraktivnija građevina u Bakru jest srednjovjekovna tvrđava Kaštel. Ova monumentalna i impozantna građevina u obliku kakvom je danas vidimo potječe, nakon raznih pregradnji, iz 18. stoljeća, no njeni se korijeni protežu mnogo dublje u prošlost. Graditeljska osnovica Kaštela kakvog ga danas poznajemo nastaje početkom 16. stoljeća kada je ta frankopanska utvrda dodatno ojačana i utvrđena zbog prijetnje turske opasnosti. O tome svjedoči i glagoljski natpis iz 1530. godine uklesan na gornjem dijelu kamene vratnice ulaznih vratiju. Građevina je to koja inspirira i koja već na prvi pogled u mislima budi duh prošlosti, avanture, ratnih sukoba, slavnih vremena, ali i duh kulture, pismenosti i kreativnog stvaranja.

Na istočnim obroncima oko Bakarskoga zaljeva od Bakra do Ba­karca nalaze se Bakarski prezidi. Prezidi su suhozidi čija je izgradnja počela u doba vladavine Marije Terezije. Uz njeno je dopuštenje lokalno stanovništvo iskrčilo šumu i posadilo vinograd. U dobivene parcele žene su, u brentama, na leđima donosile zemlju u koju se sadila vinova loza „Belina”. Od tog se grožđa proizvodila nadaleko poznata Bakar­ska vodica.

građevina koja inspirira

Kaštel / Castle

18

tradicija bakarskih terasa

Prezidi su 1972. godine proglašeni zaštićenim krajo­likom (etno zonom) te su uvršteni u registar spomenika kulture. Obnova prezida pokrenuta je 2001. godine te proiz­vodnja pjenušca pod nazivom „stara Bakarska vodica”.

Bakarski prezidi / Dry Stone Walls

Turistička zajednica Grada Bakra Primorje 39 51222 Bakar

tel/fax: +385 51 761 111 e-mail: info@tz-bakar.hr web: www.tz-bakar.hr

If we add its natural beauties and plant and animal species, its cultural and traditional heritage, its established religious, cultural and its popular events as well as the variety of its terrain and vegetation, the large height differences and its rich flora and fauna world to the equation we can come to a conclusion that this is a town which will attract you with the strength of its famous history, where you can visit and experience the spirit of days gone by, as well as the magic of its varied and rich vegetation and enjoy the unique panoramic views over the blueness spread under its mountain tops.

No, nije Bakar samo mjesto gdje se Sredozemno more najdublje uvuklo u europsko kopno. Za njega kažu da je „grad s nogama u moru, a glavom u oblacima”. Naime, područje Grada Bakra proteže se od Bakarskog zaljeva do vrha Risnjaka (1528 m) i zauzima površinu od oko 12.560 ha, te obuhvaća 9 naselja: Bakar, Hreljin, Krasica, Kukuljanovo, Plosna, Ponikve, Praputnjak, Škrljevo i Zlobin. Ako svemu tome pridodamo prirodna bogatstva i raznolikosti, kulturno i tradicijsko nasljeđe, već uhodane vjerske, kulturne i pučke manifestacije, raznolikost terena i vegetacije, velike visinske razlike te bogat biljni i životinjski svijet, onda možemo slobodno zaključiti kako je riječ o gradu koji će vas snagom svoje slavne prošlosti namamiti da ga obiđete, osjetite duh prohujalih vremena, doživite čari raznolike i bogate vegetacije, ali i da uživate u jedinstvenim pogledima na plavetnilo koje se prostire pod njegovim planinskim vrhovima.

Bakar The facility that inspires

Bakar’s Dry Stone Walls

The most well-known and certainly most attractive building in Bakar is the medieval fortress, the Frankopan and Zrinski Castle. This monumental and impressive complex in its current form dates back, after a number of divisions, to the 18th century. However, its origins date even further into history. The construction foundation for Kaštel as we know it today was created at the beginning of the 16th century when this Frankopan fortress was additionally strengthened and fortified for defence from the Ottomans’ threats. This can be seen from the inscription chiselled in 1530 in the upper part of the stone door case at the entrance inscribed in the Glagolitic alphabet. The facility that inspires and, at first glance, awakens the spirit of days gone by in our thoughts, together with adventures, war battles, glorious times and the spirit of culture, literacy and crafts.

On the eastern hills around the Bakar Bay, from Bakar to Bakarac, are Bakar’s dry stone walls. The construction of these dry stone walls began in the period of Mary Teresa’s rule. With her permission, the local inhabitants cleared the forest and planted vineyards. Women, in wicker baskets on their backs, carried the soil to the created lots in which “Belina” grape vines were then planted. These grapes were used for the production of the widely famous sparkling wine Bakarska vodica. In 1972 the dry stone walls were proclaimed protected landscape (ethno zone) and were recorded in the cultural monuments register. Renewal of the walls began in 2001 as well as production of the sparkling wine known as “old Bakarska vodica”.

Impressum: Izdavač: Turistička zajednica Grada Bakra, za izdavača Sonja Jelušić Tekstovi: Bojan Šenkinc i arhiva TZ Grada Bakra Osmišljavanje i mjerenje staza: Bojan Šenkinc (Promotiv) Fotografije: Marko Matešić, Miljenko Šegulja i Bojan Šenkinc Prijevodi: Prolingua Koncept, dizajn i izrada karte: Molekula, kreativna agencija (Jasmina Hatežić i Ivan Pletenac) 2012. godina

Besplatan primjerak / Free sample

3/5

Staza nastavlja kroz livade i šumu do prometnice Oštrovica Meja. Dolaskom na asfalt skrećete lijevo i nakon 450 m skrećete desno na makadam. Staza se spušta kroz Koritnjak prema Hreljinskom polju. Iako makadamski put skreće oštro lijevo, s desne strane ćete ugledati ruševne ostatke Kvaternikovih dvora i uz njih šumskom stazom nastaviti oko 2 km do željezničke stanice Meja gdje opet počinje asfalt. Spuštate se do prometnice Oštrovica - Meja i skrećete lijevo.

Green 3 Blue 4 and 5 6 7 Trail 8 9

EN


8 1 9 EN 2 Panoramic 3 4 5 Path 6 7 1 8 2 9 3 Plavo 4 5zelena 6 7staza 8 19 2

1 Staza 2 3krškog 4 5fenomena 6 7 8 EN 1 9Karst 2 3Phenomenon 4 5 6 Trail 7 1 8 2 9Panoramska 3 4 5 6staza 7 Škrljevo - Melnik - Repište - Krasica - Škrljevo

Škrljevo - Melnik - Repište - Krasica - Škrljevo

Škrljevo - Ponikve - Repište - K. dvori - Meja - Praputnjak - Škrljevo

Škrljevo - Ponikve - Repište - K. dvori - Meja - Praputnjak - Škrljevo

Bakar - Hreljin - Satničko - t.Tuhobić - Kv. Dvori - Meja - Bakar

Staza kreće iz centra Škrljeva, mjesta koje se spominje još u 17. stoljeću, a leži s jedne i druge strane ceste Karoline koja je izgrađena u prvoj polovici 18. stoljeća za vrijeme cara Karla VI.

The trail starts in Škrljevo, a place mentioned for the first time in 17th century which lies on both sides of the Karolina road and built in the first half of the 18th century, during Charles VI’s rule. Climbing up slowly toward the north, on your left you will see the picturesque hamlets of Plosna and Ponikve and the unique karst phenomenon known as “now you see it, now you don’t - a lake” which is not just a rare phenomenon in Croatia but throughout the world as well. In fact, during extremely rainy periods, the watershed and the underground waters in the karst valley create a lake and Ponikve, in just a few hours, becomes a place by the lake. This phenomenon does not last long. With the first bura (north - easterly wind), the water from the lake is blown away to the underground Bakar streams. Riding on the tarmac road you will pass by a bunker that dates back to the Second World War and then you will continue to climb up to reach the Rijeka - Zagreb highroad where, if you pass through the underpass, you can reach Kamenjak and continue your trip towards Platak. If, by the underpass you turn right and go down towards Repište you will climb up again to reach the Oštrovica - Meja road. When you reach it, you turn right and go 2 km along the asphalt road after which you turn a sharp right and go down the road to reach Krasica, a small, charming place known for its local people who are real virtuosos when it comes to masking. In the centre of Krasica you turn right and will soon reach your starting point in Škrljevo.

Iz centra Škrljeva krećete prema sjeveru, odnosno prema selima Plosna i Ponikve. Nakon što ih ugledate s lijeve strane, prelazite na makadam s desne strane te uz prugu i ostatke bunkera iz 2. svjetskog rata nastavljate do prvog sljedećeg križanja na kojem skrećete desno. Uspinjete se serpentinama uživajući u pogledu na bakarsko zaleđe i dio Kvarnerskog zaljeva.

From the centre of Škrljevo you head north, that is, towards the villages of Plosna and Ponikve. After you have seen those villages on your left, you will move to the tarmac road on your right and along the railway and the remains of a Second World War bunker you will continue to the next crossing where you will turn right. Climb up through the serpentine enjoying the view over the Bakar hinterland and part of the Kvarner Bay. The trail continues through meadows and the forest arriving on the Oštrovica - Meja road. When you reach the asphalt road, you turn left and after 450 m you turn right onto the tarmac road again. The trail goes down through Koritnjak towards the Hreljin Field. Although the tarmac road turns sharply left, on the right side you will see the remains of the Kvaternik Courts and will continue your way along them through the forest trail around 2 km before you reach the Meja railway station where the asphalt road begins again. You will then go down to reach the Oštrovica Meja road and turn left. After 500 m turn right again to the tarmac road and across the Glavčina hill where you will reach Praputnjak, a village whose diligent inhabitants have turned the rocky slopes of the Bakar Bay into a terrain suitable for the cultivation of grape vines. The widely renowned “Bakar dry stone walls” where the grape harvesting takes place were formed in this way. The famous sparkling wine“Bakarska vodica” was made from those grapes. From Praputnjak you continue on the asphalt road through Krasica to reach Škrljevo.

Vožnju započinjete na rivi jednog od najstarijih gradova na sjevernom Jadranu - grada Bakra. Vozeći se prema istoku i uspinjujući se prema Jadranskoj magistrali, za sobom ostavljate staru jezgru grada Bakra s dominantnim Kaštelom, crkvom sv.Andrije, Turskom i Rimskom kućom, te brojnim kamenim kućama koje stoljećima odolijevaju buri. Prelaskom magistrale nastavljate prema Meji, a tik prije nove autoceste s desne strane ukazat će vam se Bakarski prezidi - bakarske terase, koje se strmo spuštaju u more, gdje su obnovljeni vinogradi od kojih se proizvodi nadaleko poznato pjenušavo vino pod nazivom „stara Bakarska vodica”. Dolaskom u Meju skrećete desno prema Hreljinu, jednom od starih vinodolskih gradova koji se ponosi svojom Gradinom. U centru kod crkve skrećete lijevo gore prema Satničkom - izletištu podno Tuhobića do kojeg vodi strma asfaltirana cesta. Kod amfiteatra na Satničkom ugledat ćete tri staze i izabrati onu krajnje lijevo koja će vas odvesti do južnog portala tunela Tuhobić. Od tunela Tuhobić staza nastavlja lijevo - najprije makadam, a dijelom se nastavlja asfalt. Ubrzo dolazite do plinovoda i nastavljate preko njega, uz ruševne ostatke Kvaternikovih dvora šumskim putem do željezničke stanice Meja. Nastavljate asfaltom do prometnice Oštrovica - Meja i skrećete lijevo te se lagano spuštate prema Meji gdje skrećete najprije desno, a potom lijevo spuštajući se do mora pritom uživajući u prekrasnom pogledu na Bakarski zaljev i drevni grad Bakar.

Lagano se uzdižući prema sjeveru s lijeve strane ugledat ćete pitoreskne zaseoke Plosnu i Ponikve gdje možete vidjeti jedinstveni krški fenomen pod nazivom „sad ga ima, sad ga nema jezero”, koji je rijedak ne samo u Hrvatskoj nego i širom svijeta. Naime za vrijeme iznimno kišnih razdoblja slivne i podzemne vode od krške doline stvaraju jezero i tako Ponikve u samo nekoliko sati postaju mjesto uz jezero. Taj fenomen kratkog je vijeka jer vodu jezera već prva bura vraća u podzemne tokove bakarskih izvora. Prelazeći na makadam prolazite pored bunkera iz 2. svjetskog rata i nastavljate uzbrdo sve do autoceste Rijeka - Zagreb gdje ako prođete kroz podvožnjak možete stići do Kamenjaka i dalje nastaviti prema Platku. Kod podvožnjaka ipak skrećete desno i spuštate se prema Repištu te se ponovo uzdižete do prometnice Oštrovica - Meja. Dolaskom na istu skrećete desno i spuštate se 2 km po asfaltu nakon čega ćete skrenuti oštro desno i po stazi se spustiti do Krasice, malog, ljupkog mjesta poznatog po svojim mještanima koji su pravi virtuozi u maškaranju. U centru Krasice skrećete desno i uskoro stižete na početnu točku u Škrljevu.

5.5 km

560 m

17 km

10.5 km

190 m

2:00 h

1 km

550 m

500

3/5

Dolina krškog fenomena / Valley of karst phenomenon

Repište

Podvožnjak / Subway

550

7.5 km

610 m

20 km

9.5 km

170 m

2:30 h

3 km

580 m

Škrljevo

Škrljevo

300

300

250

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3 km

2m

3:00 h

2 km

720 m

14

15

16

Ž.p. Meja

Kvaternikovi dvori / Kvaternik Courts

Bunker

500

Hreljin

400

Škrljevo

Škrljevo

Tunel Tuhobić / Tunnel

Kvaternikovi dvori / Kvaternik Courts

Meja

300

Praputnjak

200

3

4 Castle 5 6 Trail 718293

EN

Vozite se asfaltiranom cestom kroz Ružić Selo i stižete do Karolinske ceste. Nastavljate ravno i makadamskom cestom stižete do asfaltirane ceste koja vas vodi do izletišta Satničko. Kod amfiteatra skrenete desno i nastavljate makadamom kroz tunel u smjeru Plasa. Čim stignete do asfalta ugledat ćete ostatke vapnenica - kamenih konstrukcija za tradicijsko dobivanje vapna od kamena vapnenca. Skrećete lijevo i Karolinskom cestom vozite do Zlobina. Odmah po prelasku pruge skrećete desno i nakon 500 m stižete do naftovoda. Skrećete desno kroz tunel i spuštate se naftovodom do asfaltirane prometnice koja vodi do vidikovaca „Oči Vinodola”. Ponovo skrećete desno i odmah nakon prelaska mosta preko pruge skrećete lijevo na makadam. Nakon 300 m skrećete lijevo na šumsku stazu po kojoj se spuštate do još jednog tunela. Taj dio na pojedinim dijelovima iziskuje ipak malo više opreza, a postoji mogućnost i guranja bicikla. Izlaskom iz tunela skrećete desno i nastavljate kroz borovu šumu stazom do Karolinske ceste gdje skrećete lijevo i spuštate se do križanja i autobusnog okretišta gdje skrećete lijevo i nastavljate do polazne točke. 11 km

680 m

19 km

6 km

340 m

2:30 h

2 km

750 m

Gradina - Hreljin - Satničko - Plase - Zlobin - naftovod - Gradina

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2 3 4 5 Staza 6 7potoka 8 1 9i jezera

4

Zlobin - Benkovac F. - Lepenice - G. Jelenje - Benkovac F. - Zlobin

The starting point is the car park above Hreljin Castle - ruins of the medieval town of Hreljin built on the western part of Vinodol, above Bakarac, old port of Hreljin, on the pyramid-like hill with steep slopes that are 321 m above the sea. You ride along the asphalt road through the village of Ružić and you will reach the Karolina road. Then you continue straight on and along the tarmac road until you reach the asphalt road which will take you to the Satničko excursion point. Close to the amphitheatre turn right and continue along the tarmac road and through the tunnel in the direction of Plase. When you reach the asphalt road the remains of limekilns - stone structures that were used traditionally for making lime from the limestone will appear. Turn left and along the Karolina road ride to reach Zlobin. Immediately after you have crossed the railway, turn right and after 500 m you will reach the oil pipe line. Then turn right through the tunnel and go down by the oil pipe line to reach the asphalt road which will take you to the “Vinodol Eyes” view point. Then turn right again and immediately after passing the bridge across the railway, turn left onto the tarmac trail. After 300 m turn left onto the forest trail along which you will go down to reach another tunnel. In some parts this area demands a little more attention and you may also have to push your bike. When you exit the tunnel turn right and continue along the pine tree forest trail to reach Karolina road where you will turn left and go down to the crossroads and the bus turnaround where you turn left and continue to the starting point.

Staza kreće s parkirališta iznad Hreljinske gradine - ruševnih ostataka srednjovjekovnog grada Hreljina koji je izgrađen na zapadnom dijelu Vinodola iznad Bakarca, nekadašnje luke Hreljina, na uzvisini piramidalnog oblika i strmih obronaka 321 m ponad mora.

Bakar

0

5 Stream 6 7 1and 8 2Lakes 93 4

EN

Zlobin - Benkovac F. - Lepenice - G. Jelenje - Benkovac F. - Zlobin

2

4

6

8

10

12

14

16

6 Put 7 zone 8 19 2

5

Tunel / Tunnel

5.5 km

720 m

20 km

12 km

740 m

2:30 h

2.5 km

950 m

Nastavljate asfaltiranom cestom kroz Kukuljanovo, nakon čega skrećete lijevo na glavnu prometnicu Škrljevo - Čavle. Prolazite industrijskom zonom i stižete na križanje s prometnicom Bakar Čavle gdje skrećete lijevo. Nakon 200 m skrećete na makadam i nastavljate oko južnog dijela industrijske zone do hrbta Sušačke Drage s kojeg se pruža predivan pogled na Riječki zaljev, istočni dio Rijeke i uvalu Martinšćicu.

At the top of the ascent, by the Lujzijana road, turn left and continue along the tarmac road through the hills of Tuhobić. After approximately 5 km, the tarmac road widens and the forest trail continues and in some parts demands a little more attention and you may have to push your bike.

2/5

Potok Lepenica / Lepenica Stream

6 km

240 m

10.5 km

4.5 km

215 m

1:30 h

0 km

350 m

4

6

8

10

12

14

16

18

7 Tuhobićka 8 1 9 2 3staza 4 5

6

Satničko - Tuhobić - Satničko

Uspon na Tuhobić jedna je od najzahtjevnijih staza bakarskog zaleđa. Start je na Satničkom, omiljenom izletištu s kojeg se kreće uzbrdo makadamom prema sjeveru. Vozeći se kroz bjelogoričnu šumu nakon 2,5 km dolazite do šterne (bunara) s lijeve strane na kojoj se možete okrijepiti, a malo dalje ćete uskoro ugledati i lovačku kuću. Prateći signalizaciju za Tuhobić uskoro stižete na rub šume s kojeg ugledate sam vrh Tuhobića. Nastavite travnatom površinom po šumskoj stazi u smjeru vrha na 1108 m. Nakon uživanja u predivnom pogledu na Kvarnerski zaljev i Gorski kotar spuštate se uz desni rub šume prema jugozapadu i nailazite na šumski put koji ubrzo prerasta u makadam. Spuštajući se istim prolazite ispod vijadukta Hreljin i nakon 500 m stižete na križanje. Skrećete gore lijevo i nakon 1 km uspona stižete na južni portal tunela Tuhobić. Skrećete desno i makadamom se spuštate do Satničkog.

5/5

0 km

600 m

12 km

8 km

590 m

1:45 h

4 km

1108 m

7 1Tuhobić 8 2 9 3 Trail 4 5

EN

Satničko - Tuhobić - Satničko

6

6

8

10

12

14

16

After riding 2.5 km through the broadleaf forest you will reach the draw-well on your left where you can refresh yourself. Further ahead the hunter’s house will appear. Following directions for Tuhobić you will reach the edge of the forest from which you will see the top of Tuhobić. Continue on the grassy surface along the forest trail in direction of the top located on 1108 m above sea level. After enjoying the wonderful view over the Kvarner Bay and Gorski kotar mountain area go down along the right edge of the forest towards southwest and find the forest trail that will soon turn into tarmac road.

18

20

7

Krasica - Hreljin - Križišće - Ružić Selo - Hreljin - Krasica

1

2

3

1100 1000 900

Šumski put / Forest Trail

Lovačka kuća / Hunter’s House

800

Vijadukt / Viaduct Hreljin

Tun. Tuhobić

600

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

HRVATSKI

11

ENGLISH

Bakar Bike

BAKARSKE BICIKLISTIČKE STAZE BAKAR CYCLING TRAILS

Bakar

grad s nogama u moru, a glavom u oblacima Jedan od najstarijih gradova na sjevernom Jadranu, smjestio se poput bisera u naručje duboke Bakarske vale. Prvo naselje na području današnjeg grada Bakra nastalo je još najvjerojatnije u pretpovijesno doba, odnosno u 3. ili 2. tisućljeću prije Krista, a osnovali su ga Iliri, tj. ilirsko pleme Liburna. Oni su nam ujedno i ostavili najstariji poznati naziv za današnji grad Bakar, a to je Vel-Kier (Kameni zaljev). Također, važno je spomenuti da su predstavnici Grada Bakra supotpisnici poznatog Vinodolskog zakonika (1288.), u kojem se prvi puta spominje sadašnje ime grada - Bakar.

Bakar

8

9 Below Risnjak

EN

G. Jelenje - Vilje - Medvjeđa vrata - Mrzla Vodica - G. Jelenje

Nakon otprilike 5 km uspona dolazimo do križanja s makadamskom cestom na kojem skrenemo desno prema Suhoj Rečini. Oni koji žele doći što bliže vrhu Risnjaka mogu produžiti ravno do parkirališta do kojeg se može doći i osobnim automobilom pa čak i nastaviti asfaltom prema Platku. Šumska staza potom vodi prema Medvjeđim vratima, prijevoju s kojeg se nastavlja planinarska staza prema vrhu Risnjaka dok druga vodi prema Leski i upravi Nacionalnog parka u Crnom Lugu.

After approximately 5 km of uphill climbing, you will reach the crossroads with the tarmac road where you should turn right towards Suha Rečina. Those who would like to reach the top of Risnjak Mountain can continue straight on to the parking place that can be reached by car or they can continue to the asphalt road towards Platak. The forest trail then leads towards Medvjeđa vrata, a pass where the hiking trail continues towards the Risnjak top whilst the other trail leads to Leska and the National Park’s administration in Crni Lug.

13.5 km

720 m

22 km

8 km

150 m

2:45 h

0.5 km

545 m

Nakon što ste skrenuli na makadam koji vodi kroz područje Suhe Rečine stižete do Mrzle Vodice. Dolazite do Lujzinske ceste i skrećete desno te se lagano uspinjete do Osoja - serpentina s kojih se pruža predivan pogled na vrh Risnjaka, a nedugo potom prolazite preko prijevoja Ravno podolje - najviše točke stare Lujzinske ceste. Nastavljate Lujzijanom do Gornjeg Jelenja i završavate svoj krug.

After passing through Melnice you will reach the highest point of the trail - the crossroads with Karolina road where you turn left and go down to Hreljin. Continue on the Karolina road, through Praputnjak, and towards Krasica where this trail ends.

4/5

Mirisno bakarsko zaleđe / Aromatic Bakar hinterland

1100 1050

400

1000

Meja

Hreljin

Serpentina / Serpentine

Krasica

8

10

18 km

5 km

780 m

2:15 h

0 km

1120 m

Gornje Jelenje

850

Gornje Jelenje

Mrzla Vodica

800

12

14

16

Nacionalni park Risnjak / Risnjak National Park

Osoj

900

Krasica

6

670 m

950

Hreljin

Križišće 4

13 km

After you have turned onto the tarmac road which passes through the area of Suha Rečina, you will reach Mrzla Vodica. When you come to Lujzijana road turn right and slowly climb up to the Osoj - serpentines from which the beautiful view over the Risnjak top extends. After few moments you will reach the Ravno podolje pass - the highest point of the old Lujzijana road. You continue through Lujzijana to reach Gornje Jelenje where your circle ends.

Križanje za Suhu Rečinu / Crossroad

450

2

7

Along the tarmac road passing alongside the same road ride towards Praputnjak where, by the playground, pass to the forest trail which will lead you to Hreljin and to the Bakar dry stone walls. When you reach Hreljin, continue along the old asphalt road towards Križišće where, in the centre, turn left and climb up towards Melnice taking the old branch road off Karolina road which will take you to Kraljevica and which dates back to 1856. On the same road you will encounter a large serpentine which enchants with its width and 17 metre-high supporting wall. From the curve a beautiful view extends over the Vinodol Valley.

500

0

10.5

Makadamom uz istu vozite prema Praputnjaku gdje kod igrališta prelazite na šumski put koji vas vodi prema Hreljinu i Bakarskim prezidima. U Hreljinu nastavljate starom asfaltiranom cestom prema Križišću gdje u centru skrećete lijevo i uspinjete se prema Melnicama starim odvojkom Karolinske ceste za Kraljevicu iz 1856. godine. Na istoj postoji jedna velika serpentina koja zadivljuje svojom širinom i 17 m visokim potpornim zidom. Sa zavoja se pruža lijep vidik na Vinodolsku dolinu.

150

12

9

A ride through the Risnjak National Park that starts in Gornje Jelenje on a tarmac road and continues on an asphalt road towards Vilje.

200

Satničko

Satničko

8

Vožnja kroz Nacionalni park Risnjak počinje na Gornjem Jelenju od kuda se kreće najprije makadamom, a potom asfaltiranom cestom prema Vilju.

1150

250

7

G. Jelenje - Vilje - Medvjeđa vrata - Mrzla Vodica - G. Jelenje

550

300

6

Ride from the centre of Krasica, a small, charming coastal village in the green and aromatic valley of the Bakar hinterland, towards a part of the new modern road that connects Rijeka to Križišće.

350

700

5

8 1 9 2Podno 3 4Risnjaka 5 6

Ružić Selo Vrh Tuhobića / Top of Tuhobić

4

Iz centra Krasice, malog, ljupkog primorskog mjesta koje se nalazi u zelenoj i mirisnoj dolini bakarskog zaleđa, krećete prema trasi nove moderne prometnice koja povezuje Rijeku s Križišćem.

3/5

Izletište Satničko / Satničko Excursion point

0

7 1 EN 8 2Karolina 9 3 4 Road 5 6

Nakon prolaska kroz Melnice, dolazite do najviše točke staze - na križanje s Karolinskom cestom na kojem skrećete lijevo i spuštate se prema Hreljinu te nastavljate Karolinskom cestom kroz Praputnjak prema Krasici gdje završavate ovu stazu.

By going down along the same trail, below the Hreljin viaduct and after 500 m, you will reach a crossroad. Turn left uphill and after 1 km you will reach the southern portal of Tuhobić tunnel. Turn right and go down through the tarmac road to reach Satničko.

Sv. Kuzam

220

Krasica - Hreljin - Križišće - Ružić Selo - Hreljin - Krasica

The ascent to Tuhobić is one of the most demanding trails in Bakar’s hinterland. The starting point is in Satničko, a much-loved excursion point from which you start your uphill ride along the tarmac road towards the north.

Škrljevo

240

Izviđački dom Lepenica / Scouts’ Centre

4

Škrljevo

260

5 6 8 1Karolinska 9 2 3 4staza

7

Industrijska zona

300

Jezero Lepenica / Lepenica Lake

2

Sušačka Draga / Sušačka Draga ridge

Kukuljanovo

340

280

0

19

The trail then slowly descends towards Sv. Kuzam where, when you reach the asphalt road, you turn left. You cross the Bakar Čavle road and continue your ride to the centre of Škrljevo.

Draški breg / Draga Hill

Zlobin

Zlobin

Continue along the asphalt road passing through Kukuljanovo and then turn left to the main Škrljevo - Čavle road. Pass through the industrial zone and reach the crossroads with the Bakar - Čavle road where you turn left. After 200 m turn onto the tarmac road and continue your ride around the southern part of the industrial zone to reach the Sušačka Draga ridge from which a beautiful view extends over the Rijeka Bay, the eastern part of Rijeka and the Martinšćica Bay.

Staza se potom lagano spušta prema Sv. Kuzmu gdje dolaskom na asfalt skrećete lijevo. Prelazite prometnicu Bakar - Čavle i nastavljate do centra Škrljeva.

At the end of the forest trail you will reach Benkovac Fužinski again and the asphalt road where you will turn right and ride back to Zlobin.

300 2

Škrljevo - Kukuljanovo - Ind. Zona - Veternice - Sv. Kuzam - Škrljevo

After 1 km you will enter Kukuljanovo - a village in which one of the largest industrial zones in Croatia is located. Besides that, close to the trail, you can test the stillness of your arm and the precision of your eye in the recently reconstructed “Vojsko” shooting range.

320

750

6 Zone 7 8Trail9

EN

Nakon 1 km ulazite u Kukuljanovo - mjesto u kojem se nalazi industrijska zona koja je površinom jedna od najvećih u Hrvatskoj. Osim toga, nedaleko od staze možete okušati mirnoću svoje ruke i oštrinu oka na nedavno uređenom strelištu „Vojsko”.

Zlobinsko brdo / Zlobin Hill

400

0

5

After climbing Zlobin hill, cycle downhill towards Benkovac Fužinski where, by the chapel, you turn left. Then continue to go down along the tarmac road to reach the Rijeka - Zagreb highroad and the Lepenica Lake. You will pass below the underpass and after 200 m turn left and continue on the tarmac road. The trail will lead you through the dense fir-tree forest and the Lepenica stream to the Lepenica Scouts’ Centre. Then the trail climbs up towards Gornje Jelenje.

800

Gradina

Gradina

4

Nakon uspona do Zlobinskog brda počinje spust prema Benkovcu Fužinskom gdje kod kapelice skrećete lijevo. Nastavljate se spuštati makadamom sve do autoceste Rijeka - Zagreb i jezera Lepenica. Prolazite kroz podvožnjak te nakon 200 m skrećete lijevo i nastavljate makadamom. Staza vas vodi kroz gustu jelovu šumu i potok Lepenica sve do Izviđačkog doma Lepenica nakon čega se staza uzdiže prema Gornjem Jelenju.

850

500

25

Ride from the centre of Škrljevo in the direction of the railway station and after 300 m turn left uphill. Climb towards the pine tree forest and ride above the northern part of Škrljevo.

900

Vapnenice / Limekilns

24

Škrljevo - Kukuljanovo - Ind. Zona - Veternice - Sv. Kuzam - Škrljevo

Benkovac Fužinski

600

3

22

Iz centra Škrljeva krećete u smjeru željezničke stanice i nakon 300 m skrećete lijevo gore. Uspinjete se prema borovoj šumi i vozite iznad sjevernog dijela Škrljeva.

Na kraju šumskog puta stižete nazad do Benkovca Fužinskog i asfaltne prometnice na kojoj skrećete desno i vozite se natrag prema Zlobinu.

950

20

Ride from the centre of Zlobin along Karolina road, the oldest road that linked Bakar to Karlovac way back in 1732, in the direction of Fužine.

3/5

Satničko

18

Iz centra Zlobina krećete Karolinskom cestom, najstarijom cestom koja je povezivala Bakar s Karlovcem još daleke 1732. godine u pravcu Fužina.

Na vrhu uspona, tik do Lujzinske ceste, skrećete lijevo i nastavljate makadamom po obroncima Tuhobića. Nakon otprilike 5 km makadam se sužava na šumski put koji na pojedinim dijelovima iziskuje ipak malo više opreza, a postoji mogućnost i guranja bicikla.

Hreljinska gradina / Hreljin Castle

Zlobin

700

Bakarski prezidi

Bakar

100

0

17

Gradina - Hreljin - Satničko - Plase - Zlobin - naftovod - Gradina

800

Bakarski zaljev / Bakar Bay

0 -50

4 Put 5 Gradine 6 7 8 19 2

3/5

25 km

Satničko

200

Trafostanica / Substation

200

890 m

600

400

Plosna

20 km

Your ride will start on the waterfront in one of the oldest towns on the north Adriatic - town of Bakar. Riding east and climbing towards the Adriatic Highway you will leave the town of Bakar’s old centre behind you with its dominant Kaštel (Castle), St. Andrew’s church, the Turkish and Roman house and numerous stone houses which have resisted the bura wind for centuries. When you cross the highway, continue towards Meja and just before the new highway on your right the Bakar dry stone walls will appear - which are Bakar’s terraces that sharply descend into the sea where the reconstructed vineyards can be found and where the widely renowned sparkling wine known as “old Bakarska vodica” is produced. When you reach Meja, turn right towards Hreljin, one of the old Vinodol towns that is proud of its Castle. In the centre, by the church, turn left and climb towards Satničko - an excursion point below Tuhobić to which a steep asphalt road leads. Close to the amphitheatre on Satničko you will see three trails. Choose the one at the far left which will take you to the southern portal of the Tuhobić tunnel. From the Tuhobić tunnel, the road continues on the left side - first tarmac and then the asphalt road. Soon you will reach the gas line. Continue crossing it whilst enjoying the remains of Kvaternik Courts along the forest trail and you will reach Meja railway station. Then continue on the asphalt road to reach the Oštrovica - Meja road. Turn left and easily go down towards Meja where you first turn right and then left going down towards the sea enjoying a beautiful view over Bakar Bay and the ancient town of Bakar.

700

500

400

4/5

Nad Kvarnerskim zaljevom / Over the Kvarner Bay

Repište

600

450

350

Nakon 500 m ponovo skrećete desno na makadam i preko brda Glavčina stižete u Praputnjak, mjesto čiji su vrijedni stanovnici kamenite padine bakarskog zaljeva pretvorili u padine pogodne za uzgoj vinove loze. Na taj način nastali su nadaleko poznati Bakarski prezidi s kojih se ubiralo grožđe i pravilo čuveno pjenušavo vino Bakarska vodica. Iz Praputnjaka nastavljate asfaltiranom cestom kroz Krasicu do Škrljeva.

Bakar - Hreljin - Satničko - t.Tuhobić - Kv. Dvori - Meja - Bakar

18

20

0

22

A town with its feet in the sea and its head in the clouds One of the oldest towns on the northern Adriatic it is, like a pearl, embraced by the deep Bakar Bay. The first settlement on the area of the today’s town of Bakar most probably appeared in the prehistoric period, that is, in the 3rd or 2nd millennium BC and was founded by the Illyrians, that is, by the Illyrian tribe, known as the Liburnians. Contemporarily they left us the oldest known name for today’s town of Bakar which was Vel-Kier (Stone Bay). Furthermore, it is important to mention that representatives of the Town of Bakar also signed the famous Law Codex of Vinodol (1288) in which the name of today’s town - Bakar was mentioned for the first time. However, Bakar is not only a point where the Mediterranean enters most deeply into the European mainland. It is also “a town with its feet in the sea and its head in the clouds”. In fact, the Town of Bakar area extends from Bakar Bay to the top of the Risnjak Mountain (1528 m) and covers a surface area of around 12,560 ha embracing 9 settlements: Bakar, Hreljin, Krasica, Kukuljanovo, Plosna, Ponikve, Praputnjak, Škrljevo and Zlobin.

2

4

6

8

10

12

14

16

Kaštel

Bakarski prezidi

Najpoznatija i svakako najatraktivnija građevina u Bakru jest srednjovjekovna tvrđava Kaštel. Ova monumentalna i impozantna građevina u obliku kakvom je danas vidimo potječe, nakon raznih pregradnji, iz 18. stoljeća, no njeni se korijeni protežu mnogo dublje u prošlost. Graditeljska osnovica Kaštela kakvog ga danas poznajemo nastaje početkom 16. stoljeća kada je ta frankopanska utvrda dodatno ojačana i utvrđena zbog prijetnje turske opasnosti. O tome svjedoči i glagoljski natpis iz 1530. godine uklesan na gornjem dijelu kamene vratnice ulaznih vratiju. Građevina je to koja inspirira i koja već na prvi pogled u mislima budi duh prošlosti, avanture, ratnih sukoba, slavnih vremena, ali i duh kulture, pismenosti i kreativnog stvaranja.

Na istočnim obroncima oko Bakarskoga zaljeva od Bakra do Ba­karca nalaze se Bakarski prezidi. Prezidi su suhozidi čija je izgradnja počela u doba vladavine Marije Terezije. Uz njeno je dopuštenje lokalno stanovništvo iskrčilo šumu i posadilo vinograd. U dobivene parcele žene su, u brentama, na leđima donosile zemlju u koju se sadila vinova loza „Belina”. Od tog se grožđa proizvodila nadaleko poznata Bakar­ska vodica.

građevina koja inspirira

Kaštel / Castle

18

tradicija bakarskih terasa

Prezidi su 1972. godine proglašeni zaštićenim krajo­likom (etno zonom) te su uvršteni u registar spomenika kulture. Obnova prezida pokrenuta je 2001. godine te proiz­vodnja pjenušca pod nazivom „stara Bakarska vodica”.

Bakarski prezidi / Dry Stone Walls

Turistička zajednica Grada Bakra Primorje 39 51222 Bakar

tel/fax: +385 51 761 111 e-mail: info@tz-bakar.hr web: www.tz-bakar.hr

If we add its natural beauties and plant and animal species, its cultural and traditional heritage, its established religious, cultural and its popular events as well as the variety of its terrain and vegetation, the large height differences and its rich flora and fauna world to the equation we can come to a conclusion that this is a town which will attract you with the strength of its famous history, where you can visit and experience the spirit of days gone by, as well as the magic of its varied and rich vegetation and enjoy the unique panoramic views over the blueness spread under its mountain tops.

No, nije Bakar samo mjesto gdje se Sredozemno more najdublje uvuklo u europsko kopno. Za njega kažu da je „grad s nogama u moru, a glavom u oblacima”. Naime, područje Grada Bakra proteže se od Bakarskog zaljeva do vrha Risnjaka (1528 m) i zauzima površinu od oko 12.560 ha, te obuhvaća 9 naselja: Bakar, Hreljin, Krasica, Kukuljanovo, Plosna, Ponikve, Praputnjak, Škrljevo i Zlobin. Ako svemu tome pridodamo prirodna bogatstva i raznolikosti, kulturno i tradicijsko nasljeđe, već uhodane vjerske, kulturne i pučke manifestacije, raznolikost terena i vegetacije, velike visinske razlike te bogat biljni i životinjski svijet, onda možemo slobodno zaključiti kako je riječ o gradu koji će vas snagom svoje slavne prošlosti namamiti da ga obiđete, osjetite duh prohujalih vremena, doživite čari raznolike i bogate vegetacije, ali i da uživate u jedinstvenim pogledima na plavetnilo koje se prostire pod njegovim planinskim vrhovima.

Bakar The facility that inspires

Bakar’s Dry Stone Walls

The most well-known and certainly most attractive building in Bakar is the medieval fortress, the Frankopan and Zrinski Castle. This monumental and impressive complex in its current form dates back, after a number of divisions, to the 18th century. However, its origins date even further into history. The construction foundation for Kaštel as we know it today was created at the beginning of the 16th century when this Frankopan fortress was additionally strengthened and fortified for defence from the Ottomans’ threats. This can be seen from the inscription chiselled in 1530 in the upper part of the stone door case at the entrance inscribed in the Glagolitic alphabet. The facility that inspires and, at first glance, awakens the spirit of days gone by in our thoughts, together with adventures, war battles, glorious times and the spirit of culture, literacy and crafts.

On the eastern hills around the Bakar Bay, from Bakar to Bakarac, are Bakar’s dry stone walls. The construction of these dry stone walls began in the period of Mary Teresa’s rule. With her permission, the local inhabitants cleared the forest and planted vineyards. Women, in wicker baskets on their backs, carried the soil to the created lots in which “Belina” grape vines were then planted. These grapes were used for the production of the widely famous sparkling wine Bakarska vodica. In 1972 the dry stone walls were proclaimed protected landscape (ethno zone) and were recorded in the cultural monuments register. Renewal of the walls began in 2001 as well as production of the sparkling wine known as “old Bakarska vodica”.

Impressum: Izdavač: Turistička zajednica Grada Bakra, za izdavača Sonja Jelušić Tekstovi: Bojan Šenkinc i arhiva TZ Grada Bakra Osmišljavanje i mjerenje staza: Bojan Šenkinc (Promotiv) Fotografije: Marko Matešić, Miljenko Šegulja i Bojan Šenkinc Prijevodi: Prolingua Koncept, dizajn i izrada karte: Molekula, kreativna agencija (Jasmina Hatežić i Ivan Pletenac) 2012. godina

Besplatan primjerak / Free sample

3/5

Staza nastavlja kroz livade i šumu do prometnice Oštrovica Meja. Dolaskom na asfalt skrećete lijevo i nakon 450 m skrećete desno na makadam. Staza se spušta kroz Koritnjak prema Hreljinskom polju. Iako makadamski put skreće oštro lijevo, s desne strane ćete ugledati ruševne ostatke Kvaternikovih dvora i uz njih šumskom stazom nastaviti oko 2 km do željezničke stanice Meja gdje opet počinje asfalt. Spuštate se do prometnice Oštrovica - Meja i skrećete lijevo.

Green 3 Blue 4 and 5 6 7 Trail 8 9

EN


8 1 9 EN 2 Panoramic 3 4 5 Path 6 7 1 8 2 9 3 Plavo 4 5zelena 6 7staza 8 19 2

1 Staza 2 3krškog 4 5fenomena 6 7 8 EN 1 9Karst 2 3Phenomenon 4 5 6 Trail 7 1 8 2 9Panoramska 3 4 5 6staza 7 Škrljevo - Melnik - Repište - Krasica - Škrljevo

Škrljevo - Melnik - Repište - Krasica - Škrljevo

Škrljevo - Ponikve - Repište - K. dvori - Meja - Praputnjak - Škrljevo

Škrljevo - Ponikve - Repište - K. dvori - Meja - Praputnjak - Škrljevo

Bakar - Hreljin - Satničko - t.Tuhobić - Kv. Dvori - Meja - Bakar

Staza kreće iz centra Škrljeva, mjesta koje se spominje još u 17. stoljeću, a leži s jedne i druge strane ceste Karoline koja je izgrađena u prvoj polovici 18. stoljeća za vrijeme cara Karla VI.

The trail starts in Škrljevo, a place mentioned for the first time in 17th century which lies on both sides of the Karolina road and built in the first half of the 18th century, during Charles VI’s rule. Climbing up slowly toward the north, on your left you will see the picturesque hamlets of Plosna and Ponikve and the unique karst phenomenon known as “now you see it, now you don’t - a lake” which is not just a rare phenomenon in Croatia but throughout the world as well. In fact, during extremely rainy periods, the watershed and the underground waters in the karst valley create a lake and Ponikve, in just a few hours, becomes a place by the lake. This phenomenon does not last long. With the first bura (north - easterly wind), the water from the lake is blown away to the underground Bakar streams. Riding on the tarmac road you will pass by a bunker that dates back to the Second World War and then you will continue to climb up to reach the Rijeka - Zagreb highroad where, if you pass through the underpass, you can reach Kamenjak and continue your trip towards Platak. If, by the underpass you turn right and go down towards Repište you will climb up again to reach the Oštrovica - Meja road. When you reach it, you turn right and go 2 km along the asphalt road after which you turn a sharp right and go down the road to reach Krasica, a small, charming place known for its local people who are real virtuosos when it comes to masking. In the centre of Krasica you turn right and will soon reach your starting point in Škrljevo.

Iz centra Škrljeva krećete prema sjeveru, odnosno prema selima Plosna i Ponikve. Nakon što ih ugledate s lijeve strane, prelazite na makadam s desne strane te uz prugu i ostatke bunkera iz 2. svjetskog rata nastavljate do prvog sljedećeg križanja na kojem skrećete desno. Uspinjete se serpentinama uživajući u pogledu na bakarsko zaleđe i dio Kvarnerskog zaljeva.

From the centre of Škrljevo you head north, that is, towards the villages of Plosna and Ponikve. After you have seen those villages on your left, you will move to the tarmac road on your right and along the railway and the remains of a Second World War bunker you will continue to the next crossing where you will turn right. Climb up through the serpentine enjoying the view over the Bakar hinterland and part of the Kvarner Bay. The trail continues through meadows and the forest arriving on the Oštrovica - Meja road. When you reach the asphalt road, you turn left and after 450 m you turn right onto the tarmac road again. The trail goes down through Koritnjak towards the Hreljin Field. Although the tarmac road turns sharply left, on the right side you will see the remains of the Kvaternik Courts and will continue your way along them through the forest trail around 2 km before you reach the Meja railway station where the asphalt road begins again. You will then go down to reach the Oštrovica Meja road and turn left. After 500 m turn right again to the tarmac road and across the Glavčina hill where you will reach Praputnjak, a village whose diligent inhabitants have turned the rocky slopes of the Bakar Bay into a terrain suitable for the cultivation of grape vines. The widely renowned “Bakar dry stone walls” where the grape harvesting takes place were formed in this way. The famous sparkling wine“Bakarska vodica” was made from those grapes. From Praputnjak you continue on the asphalt road through Krasica to reach Škrljevo.

Vožnju započinjete na rivi jednog od najstarijih gradova na sjevernom Jadranu - grada Bakra. Vozeći se prema istoku i uspinjujući se prema Jadranskoj magistrali, za sobom ostavljate staru jezgru grada Bakra s dominantnim Kaštelom, crkvom sv.Andrije, Turskom i Rimskom kućom, te brojnim kamenim kućama koje stoljećima odolijevaju buri. Prelaskom magistrale nastavljate prema Meji, a tik prije nove autoceste s desne strane ukazat će vam se Bakarski prezidi - bakarske terase, koje se strmo spuštaju u more, gdje su obnovljeni vinogradi od kojih se proizvodi nadaleko poznato pjenušavo vino pod nazivom „stara Bakarska vodica”. Dolaskom u Meju skrećete desno prema Hreljinu, jednom od starih vinodolskih gradova koji se ponosi svojom Gradinom. U centru kod crkve skrećete lijevo gore prema Satničkom - izletištu podno Tuhobića do kojeg vodi strma asfaltirana cesta. Kod amfiteatra na Satničkom ugledat ćete tri staze i izabrati onu krajnje lijevo koja će vas odvesti do južnog portala tunela Tuhobić. Od tunela Tuhobić staza nastavlja lijevo - najprije makadam, a dijelom se nastavlja asfalt. Ubrzo dolazite do plinovoda i nastavljate preko njega, uz ruševne ostatke Kvaternikovih dvora šumskim putem do željezničke stanice Meja. Nastavljate asfaltom do prometnice Oštrovica - Meja i skrećete lijevo te se lagano spuštate prema Meji gdje skrećete najprije desno, a potom lijevo spuštajući se do mora pritom uživajući u prekrasnom pogledu na Bakarski zaljev i drevni grad Bakar.

Lagano se uzdižući prema sjeveru s lijeve strane ugledat ćete pitoreskne zaseoke Plosnu i Ponikve gdje možete vidjeti jedinstveni krški fenomen pod nazivom „sad ga ima, sad ga nema jezero”, koji je rijedak ne samo u Hrvatskoj nego i širom svijeta. Naime za vrijeme iznimno kišnih razdoblja slivne i podzemne vode od krške doline stvaraju jezero i tako Ponikve u samo nekoliko sati postaju mjesto uz jezero. Taj fenomen kratkog je vijeka jer vodu jezera već prva bura vraća u podzemne tokove bakarskih izvora. Prelazeći na makadam prolazite pored bunkera iz 2. svjetskog rata i nastavljate uzbrdo sve do autoceste Rijeka - Zagreb gdje ako prođete kroz podvožnjak možete stići do Kamenjaka i dalje nastaviti prema Platku. Kod podvožnjaka ipak skrećete desno i spuštate se prema Repištu te se ponovo uzdižete do prometnice Oštrovica - Meja. Dolaskom na istu skrećete desno i spuštate se 2 km po asfaltu nakon čega ćete skrenuti oštro desno i po stazi se spustiti do Krasice, malog, ljupkog mjesta poznatog po svojim mještanima koji su pravi virtuozi u maškaranju. U centru Krasice skrećete desno i uskoro stižete na početnu točku u Škrljevu.

5.5 km

560 m

17 km

10.5 km

190 m

2:00 h

1 km

550 m

500

3/5

Dolina krškog fenomena / Valley of karst phenomenon

Repište

Podvožnjak / Subway

550

7.5 km

610 m

20 km

9.5 km

170 m

2:30 h

3 km

580 m

Škrljevo

Škrljevo

300

300

250

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3 km

2m

3:00 h

2 km

720 m

14

15

16

Ž.p. Meja

Kvaternikovi dvori / Kvaternik Courts

Bunker

500

Hreljin

400

Škrljevo

Škrljevo

Tunel Tuhobić / Tunnel

Kvaternikovi dvori / Kvaternik Courts

Meja

300

Praputnjak

200

3

4 Castle 5 6 Trail 718293

EN

Vozite se asfaltiranom cestom kroz Ružić Selo i stižete do Karolinske ceste. Nastavljate ravno i makadamskom cestom stižete do asfaltirane ceste koja vas vodi do izletišta Satničko. Kod amfiteatra skrenete desno i nastavljate makadamom kroz tunel u smjeru Plasa. Čim stignete do asfalta ugledat ćete ostatke vapnenica - kamenih konstrukcija za tradicijsko dobivanje vapna od kamena vapnenca. Skrećete lijevo i Karolinskom cestom vozite do Zlobina. Odmah po prelasku pruge skrećete desno i nakon 500 m stižete do naftovoda. Skrećete desno kroz tunel i spuštate se naftovodom do asfaltirane prometnice koja vodi do vidikovaca „Oči Vinodola”. Ponovo skrećete desno i odmah nakon prelaska mosta preko pruge skrećete lijevo na makadam. Nakon 300 m skrećete lijevo na šumsku stazu po kojoj se spuštate do još jednog tunela. Taj dio na pojedinim dijelovima iziskuje ipak malo više opreza, a postoji mogućnost i guranja bicikla. Izlaskom iz tunela skrećete desno i nastavljate kroz borovu šumu stazom do Karolinske ceste gdje skrećete lijevo i spuštate se do križanja i autobusnog okretišta gdje skrećete lijevo i nastavljate do polazne točke. 11 km

680 m

19 km

6 km

340 m

2:30 h

2 km

750 m

Gradina - Hreljin - Satničko - Plase - Zlobin - naftovod - Gradina

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2 3 4 5 Staza 6 7potoka 8 1 9i jezera

4

Zlobin - Benkovac F. - Lepenice - G. Jelenje - Benkovac F. - Zlobin

The starting point is the car park above Hreljin Castle - ruins of the medieval town of Hreljin built on the western part of Vinodol, above Bakarac, old port of Hreljin, on the pyramid-like hill with steep slopes that are 321 m above the sea. You ride along the asphalt road through the village of Ružić and you will reach the Karolina road. Then you continue straight on and along the tarmac road until you reach the asphalt road which will take you to the Satničko excursion point. Close to the amphitheatre turn right and continue along the tarmac road and through the tunnel in the direction of Plase. When you reach the asphalt road the remains of limekilns - stone structures that were used traditionally for making lime from the limestone will appear. Turn left and along the Karolina road ride to reach Zlobin. Immediately after you have crossed the railway, turn right and after 500 m you will reach the oil pipe line. Then turn right through the tunnel and go down by the oil pipe line to reach the asphalt road which will take you to the “Vinodol Eyes” view point. Then turn right again and immediately after passing the bridge across the railway, turn left onto the tarmac trail. After 300 m turn left onto the forest trail along which you will go down to reach another tunnel. In some parts this area demands a little more attention and you may also have to push your bike. When you exit the tunnel turn right and continue along the pine tree forest trail to reach Karolina road where you will turn left and go down to the crossroads and the bus turnaround where you turn left and continue to the starting point.

Staza kreće s parkirališta iznad Hreljinske gradine - ruševnih ostataka srednjovjekovnog grada Hreljina koji je izgrađen na zapadnom dijelu Vinodola iznad Bakarca, nekadašnje luke Hreljina, na uzvisini piramidalnog oblika i strmih obronaka 321 m ponad mora.

Bakar

0

5 Stream 6 7 1and 8 2Lakes 93 4

EN

Zlobin - Benkovac F. - Lepenice - G. Jelenje - Benkovac F. - Zlobin

2

4

6

8

10

12

14

16

6 Put 7 zone 8 19 2

5

Tunel / Tunnel

5.5 km

720 m

20 km

12 km

740 m

2:30 h

2.5 km

950 m

Nastavljate asfaltiranom cestom kroz Kukuljanovo, nakon čega skrećete lijevo na glavnu prometnicu Škrljevo - Čavle. Prolazite industrijskom zonom i stižete na križanje s prometnicom Bakar Čavle gdje skrećete lijevo. Nakon 200 m skrećete na makadam i nastavljate oko južnog dijela industrijske zone do hrbta Sušačke Drage s kojeg se pruža predivan pogled na Riječki zaljev, istočni dio Rijeke i uvalu Martinšćicu.

At the top of the ascent, by the Lujzijana road, turn left and continue along the tarmac road through the hills of Tuhobić. After approximately 5 km, the tarmac road widens and the forest trail continues and in some parts demands a little more attention and you may have to push your bike.

2/5

Potok Lepenica / Lepenica Stream

6 km

240 m

10.5 km

4.5 km

215 m

1:30 h

0 km

350 m

4

6

8

10

12

14

16

18

7 Tuhobićka 8 1 9 2 3staza 4 5

6

Satničko - Tuhobić - Satničko

Uspon na Tuhobić jedna je od najzahtjevnijih staza bakarskog zaleđa. Start je na Satničkom, omiljenom izletištu s kojeg se kreće uzbrdo makadamom prema sjeveru. Vozeći se kroz bjelogoričnu šumu nakon 2,5 km dolazite do šterne (bunara) s lijeve strane na kojoj se možete okrijepiti, a malo dalje ćete uskoro ugledati i lovačku kuću. Prateći signalizaciju za Tuhobić uskoro stižete na rub šume s kojeg ugledate sam vrh Tuhobića. Nastavite travnatom površinom po šumskoj stazi u smjeru vrha na 1108 m. Nakon uživanja u predivnom pogledu na Kvarnerski zaljev i Gorski kotar spuštate se uz desni rub šume prema jugozapadu i nailazite na šumski put koji ubrzo prerasta u makadam. Spuštajući se istim prolazite ispod vijadukta Hreljin i nakon 500 m stižete na križanje. Skrećete gore lijevo i nakon 1 km uspona stižete na južni portal tunela Tuhobić. Skrećete desno i makadamom se spuštate do Satničkog.

5/5

0 km

600 m

12 km

8 km

590 m

1:45 h

4 km

1108 m

7 1Tuhobić 8 2 9 3 Trail 4 5

EN

Satničko - Tuhobić - Satničko

6

6

8

10

12

14

16

After riding 2.5 km through the broadleaf forest you will reach the draw-well on your left where you can refresh yourself. Further ahead the hunter’s house will appear. Following directions for Tuhobić you will reach the edge of the forest from which you will see the top of Tuhobić. Continue on the grassy surface along the forest trail in direction of the top located on 1108 m above sea level. After enjoying the wonderful view over the Kvarner Bay and Gorski kotar mountain area go down along the right edge of the forest towards southwest and find the forest trail that will soon turn into tarmac road.

18

20

7

Krasica - Hreljin - Križišće - Ružić Selo - Hreljin - Krasica

1

2

3

1100 1000 900

Šumski put / Forest Trail

Lovačka kuća / Hunter’s House

800

Vijadukt / Viaduct Hreljin

Tun. Tuhobić

600

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

HRVATSKI

11

ENGLISH

Bakar Bike

BAKARSKE BICIKLISTIČKE STAZE BAKAR CYCLING TRAILS

Bakar

grad s nogama u moru, a glavom u oblacima Jedan od najstarijih gradova na sjevernom Jadranu, smjestio se poput bisera u naručje duboke Bakarske vale. Prvo naselje na području današnjeg grada Bakra nastalo je još najvjerojatnije u pretpovijesno doba, odnosno u 3. ili 2. tisućljeću prije Krista, a osnovali su ga Iliri, tj. ilirsko pleme Liburna. Oni su nam ujedno i ostavili najstariji poznati naziv za današnji grad Bakar, a to je Vel-Kier (Kameni zaljev). Također, važno je spomenuti da su predstavnici Grada Bakra supotpisnici poznatog Vinodolskog zakonika (1288.), u kojem se prvi puta spominje sadašnje ime grada - Bakar.

Bakar

8

9 Below Risnjak

EN

G. Jelenje - Vilje - Medvjeđa vrata - Mrzla Vodica - G. Jelenje

Nakon otprilike 5 km uspona dolazimo do križanja s makadamskom cestom na kojem skrenemo desno prema Suhoj Rečini. Oni koji žele doći što bliže vrhu Risnjaka mogu produžiti ravno do parkirališta do kojeg se može doći i osobnim automobilom pa čak i nastaviti asfaltom prema Platku. Šumska staza potom vodi prema Medvjeđim vratima, prijevoju s kojeg se nastavlja planinarska staza prema vrhu Risnjaka dok druga vodi prema Leski i upravi Nacionalnog parka u Crnom Lugu.

After approximately 5 km of uphill climbing, you will reach the crossroads with the tarmac road where you should turn right towards Suha Rečina. Those who would like to reach the top of Risnjak Mountain can continue straight on to the parking place that can be reached by car or they can continue to the asphalt road towards Platak. The forest trail then leads towards Medvjeđa vrata, a pass where the hiking trail continues towards the Risnjak top whilst the other trail leads to Leska and the National Park’s administration in Crni Lug.

13.5 km

720 m

22 km

8 km

150 m

2:45 h

0.5 km

545 m

Nakon što ste skrenuli na makadam koji vodi kroz područje Suhe Rečine stižete do Mrzle Vodice. Dolazite do Lujzinske ceste i skrećete desno te se lagano uspinjete do Osoja - serpentina s kojih se pruža predivan pogled na vrh Risnjaka, a nedugo potom prolazite preko prijevoja Ravno podolje - najviše točke stare Lujzinske ceste. Nastavljate Lujzijanom do Gornjeg Jelenja i završavate svoj krug.

After passing through Melnice you will reach the highest point of the trail - the crossroads with Karolina road where you turn left and go down to Hreljin. Continue on the Karolina road, through Praputnjak, and towards Krasica where this trail ends.

4/5

Mirisno bakarsko zaleđe / Aromatic Bakar hinterland

1100 1050

400

1000

Meja

Hreljin

Serpentina / Serpentine

Krasica

8

10

18 km

5 km

780 m

2:15 h

0 km

1120 m

Gornje Jelenje

850

Gornje Jelenje

Mrzla Vodica

800

12

14

16

Nacionalni park Risnjak / Risnjak National Park

Osoj

900

Krasica

6

670 m

950

Hreljin

Križišće 4

13 km

After you have turned onto the tarmac road which passes through the area of Suha Rečina, you will reach Mrzla Vodica. When you come to Lujzijana road turn right and slowly climb up to the Osoj - serpentines from which the beautiful view over the Risnjak top extends. After few moments you will reach the Ravno podolje pass - the highest point of the old Lujzijana road. You continue through Lujzijana to reach Gornje Jelenje where your circle ends.

Križanje za Suhu Rečinu / Crossroad

450

2

7

Along the tarmac road passing alongside the same road ride towards Praputnjak where, by the playground, pass to the forest trail which will lead you to Hreljin and to the Bakar dry stone walls. When you reach Hreljin, continue along the old asphalt road towards Križišće where, in the centre, turn left and climb up towards Melnice taking the old branch road off Karolina road which will take you to Kraljevica and which dates back to 1856. On the same road you will encounter a large serpentine which enchants with its width and 17 metre-high supporting wall. From the curve a beautiful view extends over the Vinodol Valley.

500

0

10.5

Makadamom uz istu vozite prema Praputnjaku gdje kod igrališta prelazite na šumski put koji vas vodi prema Hreljinu i Bakarskim prezidima. U Hreljinu nastavljate starom asfaltiranom cestom prema Križišću gdje u centru skrećete lijevo i uspinjete se prema Melnicama starim odvojkom Karolinske ceste za Kraljevicu iz 1856. godine. Na istoj postoji jedna velika serpentina koja zadivljuje svojom širinom i 17 m visokim potpornim zidom. Sa zavoja se pruža lijep vidik na Vinodolsku dolinu.

150

12

9

A ride through the Risnjak National Park that starts in Gornje Jelenje on a tarmac road and continues on an asphalt road towards Vilje.

200

Satničko

Satničko

8

Vožnja kroz Nacionalni park Risnjak počinje na Gornjem Jelenju od kuda se kreće najprije makadamom, a potom asfaltiranom cestom prema Vilju.

1150

250

7

G. Jelenje - Vilje - Medvjeđa vrata - Mrzla Vodica - G. Jelenje

550

300

6

Ride from the centre of Krasica, a small, charming coastal village in the green and aromatic valley of the Bakar hinterland, towards a part of the new modern road that connects Rijeka to Križišće.

350

700

5

8 1 9 2Podno 3 4Risnjaka 5 6

Ružić Selo Vrh Tuhobića / Top of Tuhobić

4

Iz centra Krasice, malog, ljupkog primorskog mjesta koje se nalazi u zelenoj i mirisnoj dolini bakarskog zaleđa, krećete prema trasi nove moderne prometnice koja povezuje Rijeku s Križišćem.

3/5

Izletište Satničko / Satničko Excursion point

0

7 1 EN 8 2Karolina 9 3 4 Road 5 6

Nakon prolaska kroz Melnice, dolazite do najviše točke staze - na križanje s Karolinskom cestom na kojem skrećete lijevo i spuštate se prema Hreljinu te nastavljate Karolinskom cestom kroz Praputnjak prema Krasici gdje završavate ovu stazu.

By going down along the same trail, below the Hreljin viaduct and after 500 m, you will reach a crossroad. Turn left uphill and after 1 km you will reach the southern portal of Tuhobić tunnel. Turn right and go down through the tarmac road to reach Satničko.

Sv. Kuzam

220

Krasica - Hreljin - Križišće - Ružić Selo - Hreljin - Krasica

The ascent to Tuhobić is one of the most demanding trails in Bakar’s hinterland. The starting point is in Satničko, a much-loved excursion point from which you start your uphill ride along the tarmac road towards the north.

Škrljevo

240

Izviđački dom Lepenica / Scouts’ Centre

4

Škrljevo

260

5 6 8 1Karolinska 9 2 3 4staza

7

Industrijska zona

300

Jezero Lepenica / Lepenica Lake

2

Sušačka Draga / Sušačka Draga ridge

Kukuljanovo

340

280

0

19

The trail then slowly descends towards Sv. Kuzam where, when you reach the asphalt road, you turn left. You cross the Bakar Čavle road and continue your ride to the centre of Škrljevo.

Draški breg / Draga Hill

Zlobin

Zlobin

Continue along the asphalt road passing through Kukuljanovo and then turn left to the main Škrljevo - Čavle road. Pass through the industrial zone and reach the crossroads with the Bakar - Čavle road where you turn left. After 200 m turn onto the tarmac road and continue your ride around the southern part of the industrial zone to reach the Sušačka Draga ridge from which a beautiful view extends over the Rijeka Bay, the eastern part of Rijeka and the Martinšćica Bay.

Staza se potom lagano spušta prema Sv. Kuzmu gdje dolaskom na asfalt skrećete lijevo. Prelazite prometnicu Bakar - Čavle i nastavljate do centra Škrljeva.

At the end of the forest trail you will reach Benkovac Fužinski again and the asphalt road where you will turn right and ride back to Zlobin.

300 2

Škrljevo - Kukuljanovo - Ind. Zona - Veternice - Sv. Kuzam - Škrljevo

After 1 km you will enter Kukuljanovo - a village in which one of the largest industrial zones in Croatia is located. Besides that, close to the trail, you can test the stillness of your arm and the precision of your eye in the recently reconstructed “Vojsko” shooting range.

320

750

6 Zone 7 8Trail9

EN

Nakon 1 km ulazite u Kukuljanovo - mjesto u kojem se nalazi industrijska zona koja je površinom jedna od najvećih u Hrvatskoj. Osim toga, nedaleko od staze možete okušati mirnoću svoje ruke i oštrinu oka na nedavno uređenom strelištu „Vojsko”.

Zlobinsko brdo / Zlobin Hill

400

0

5

After climbing Zlobin hill, cycle downhill towards Benkovac Fužinski where, by the chapel, you turn left. Then continue to go down along the tarmac road to reach the Rijeka - Zagreb highroad and the Lepenica Lake. You will pass below the underpass and after 200 m turn left and continue on the tarmac road. The trail will lead you through the dense fir-tree forest and the Lepenica stream to the Lepenica Scouts’ Centre. Then the trail climbs up towards Gornje Jelenje.

800

Gradina

Gradina

4

Nakon uspona do Zlobinskog brda počinje spust prema Benkovcu Fužinskom gdje kod kapelice skrećete lijevo. Nastavljate se spuštati makadamom sve do autoceste Rijeka - Zagreb i jezera Lepenica. Prolazite kroz podvožnjak te nakon 200 m skrećete lijevo i nastavljate makadamom. Staza vas vodi kroz gustu jelovu šumu i potok Lepenica sve do Izviđačkog doma Lepenica nakon čega se staza uzdiže prema Gornjem Jelenju.

850

500

25

Ride from the centre of Škrljevo in the direction of the railway station and after 300 m turn left uphill. Climb towards the pine tree forest and ride above the northern part of Škrljevo.

900

Vapnenice / Limekilns

24

Škrljevo - Kukuljanovo - Ind. Zona - Veternice - Sv. Kuzam - Škrljevo

Benkovac Fužinski

600

3

22

Iz centra Škrljeva krećete u smjeru željezničke stanice i nakon 300 m skrećete lijevo gore. Uspinjete se prema borovoj šumi i vozite iznad sjevernog dijela Škrljeva.

Na kraju šumskog puta stižete nazad do Benkovca Fužinskog i asfaltne prometnice na kojoj skrećete desno i vozite se natrag prema Zlobinu.

950

20

Ride from the centre of Zlobin along Karolina road, the oldest road that linked Bakar to Karlovac way back in 1732, in the direction of Fužine.

3/5

Satničko

18

Iz centra Zlobina krećete Karolinskom cestom, najstarijom cestom koja je povezivala Bakar s Karlovcem još daleke 1732. godine u pravcu Fužina.

Na vrhu uspona, tik do Lujzinske ceste, skrećete lijevo i nastavljate makadamom po obroncima Tuhobića. Nakon otprilike 5 km makadam se sužava na šumski put koji na pojedinim dijelovima iziskuje ipak malo više opreza, a postoji mogućnost i guranja bicikla.

Hreljinska gradina / Hreljin Castle

Zlobin

700

Bakarski prezidi

Bakar

100

0

17

Gradina - Hreljin - Satničko - Plase - Zlobin - naftovod - Gradina

800

Bakarski zaljev / Bakar Bay

0 -50

4 Put 5 Gradine 6 7 8 19 2

3/5

25 km

Satničko

200

Trafostanica / Substation

200

890 m

600

400

Plosna

20 km

Your ride will start on the waterfront in one of the oldest towns on the north Adriatic - town of Bakar. Riding east and climbing towards the Adriatic Highway you will leave the town of Bakar’s old centre behind you with its dominant Kaštel (Castle), St. Andrew’s church, the Turkish and Roman house and numerous stone houses which have resisted the bura wind for centuries. When you cross the highway, continue towards Meja and just before the new highway on your right the Bakar dry stone walls will appear - which are Bakar’s terraces that sharply descend into the sea where the reconstructed vineyards can be found and where the widely renowned sparkling wine known as “old Bakarska vodica” is produced. When you reach Meja, turn right towards Hreljin, one of the old Vinodol towns that is proud of its Castle. In the centre, by the church, turn left and climb towards Satničko - an excursion point below Tuhobić to which a steep asphalt road leads. Close to the amphitheatre on Satničko you will see three trails. Choose the one at the far left which will take you to the southern portal of the Tuhobić tunnel. From the Tuhobić tunnel, the road continues on the left side - first tarmac and then the asphalt road. Soon you will reach the gas line. Continue crossing it whilst enjoying the remains of Kvaternik Courts along the forest trail and you will reach Meja railway station. Then continue on the asphalt road to reach the Oštrovica - Meja road. Turn left and easily go down towards Meja where you first turn right and then left going down towards the sea enjoying a beautiful view over Bakar Bay and the ancient town of Bakar.

700

500

400

4/5

Nad Kvarnerskim zaljevom / Over the Kvarner Bay

Repište

600

450

350

Nakon 500 m ponovo skrećete desno na makadam i preko brda Glavčina stižete u Praputnjak, mjesto čiji su vrijedni stanovnici kamenite padine bakarskog zaljeva pretvorili u padine pogodne za uzgoj vinove loze. Na taj način nastali su nadaleko poznati Bakarski prezidi s kojih se ubiralo grožđe i pravilo čuveno pjenušavo vino Bakarska vodica. Iz Praputnjaka nastavljate asfaltiranom cestom kroz Krasicu do Škrljeva.

Bakar - Hreljin - Satničko - t.Tuhobić - Kv. Dvori - Meja - Bakar

18

20

0

22

A town with its feet in the sea and its head in the clouds One of the oldest towns on the northern Adriatic it is, like a pearl, embraced by the deep Bakar Bay. The first settlement on the area of the today’s town of Bakar most probably appeared in the prehistoric period, that is, in the 3rd or 2nd millennium BC and was founded by the Illyrians, that is, by the Illyrian tribe, known as the Liburnians. Contemporarily they left us the oldest known name for today’s town of Bakar which was Vel-Kier (Stone Bay). Furthermore, it is important to mention that representatives of the Town of Bakar also signed the famous Law Codex of Vinodol (1288) in which the name of today’s town - Bakar was mentioned for the first time. However, Bakar is not only a point where the Mediterranean enters most deeply into the European mainland. It is also “a town with its feet in the sea and its head in the clouds”. In fact, the Town of Bakar area extends from Bakar Bay to the top of the Risnjak Mountain (1528 m) and covers a surface area of around 12,560 ha embracing 9 settlements: Bakar, Hreljin, Krasica, Kukuljanovo, Plosna, Ponikve, Praputnjak, Škrljevo and Zlobin.

2

4

6

8

10

12

14

16

Kaštel

Bakarski prezidi

Najpoznatija i svakako najatraktivnija građevina u Bakru jest srednjovjekovna tvrđava Kaštel. Ova monumentalna i impozantna građevina u obliku kakvom je danas vidimo potječe, nakon raznih pregradnji, iz 18. stoljeća, no njeni se korijeni protežu mnogo dublje u prošlost. Graditeljska osnovica Kaštela kakvog ga danas poznajemo nastaje početkom 16. stoljeća kada je ta frankopanska utvrda dodatno ojačana i utvrđena zbog prijetnje turske opasnosti. O tome svjedoči i glagoljski natpis iz 1530. godine uklesan na gornjem dijelu kamene vratnice ulaznih vratiju. Građevina je to koja inspirira i koja već na prvi pogled u mislima budi duh prošlosti, avanture, ratnih sukoba, slavnih vremena, ali i duh kulture, pismenosti i kreativnog stvaranja.

Na istočnim obroncima oko Bakarskoga zaljeva od Bakra do Ba­karca nalaze se Bakarski prezidi. Prezidi su suhozidi čija je izgradnja počela u doba vladavine Marije Terezije. Uz njeno je dopuštenje lokalno stanovništvo iskrčilo šumu i posadilo vinograd. U dobivene parcele žene su, u brentama, na leđima donosile zemlju u koju se sadila vinova loza „Belina”. Od tog se grožđa proizvodila nadaleko poznata Bakar­ska vodica.

građevina koja inspirira

Kaštel / Castle

18

tradicija bakarskih terasa

Prezidi su 1972. godine proglašeni zaštićenim krajo­likom (etno zonom) te su uvršteni u registar spomenika kulture. Obnova prezida pokrenuta je 2001. godine te proiz­vodnja pjenušca pod nazivom „stara Bakarska vodica”.

Bakarski prezidi / Dry Stone Walls

Turistička zajednica Grada Bakra Primorje 39 51222 Bakar

tel/fax: +385 51 761 111 e-mail: info@tz-bakar.hr web: www.tz-bakar.hr

If we add its natural beauties and plant and animal species, its cultural and traditional heritage, its established religious, cultural and its popular events as well as the variety of its terrain and vegetation, the large height differences and its rich flora and fauna world to the equation we can come to a conclusion that this is a town which will attract you with the strength of its famous history, where you can visit and experience the spirit of days gone by, as well as the magic of its varied and rich vegetation and enjoy the unique panoramic views over the blueness spread under its mountain tops.

No, nije Bakar samo mjesto gdje se Sredozemno more najdublje uvuklo u europsko kopno. Za njega kažu da je „grad s nogama u moru, a glavom u oblacima”. Naime, područje Grada Bakra proteže se od Bakarskog zaljeva do vrha Risnjaka (1528 m) i zauzima površinu od oko 12.560 ha, te obuhvaća 9 naselja: Bakar, Hreljin, Krasica, Kukuljanovo, Plosna, Ponikve, Praputnjak, Škrljevo i Zlobin. Ako svemu tome pridodamo prirodna bogatstva i raznolikosti, kulturno i tradicijsko nasljeđe, već uhodane vjerske, kulturne i pučke manifestacije, raznolikost terena i vegetacije, velike visinske razlike te bogat biljni i životinjski svijet, onda možemo slobodno zaključiti kako je riječ o gradu koji će vas snagom svoje slavne prošlosti namamiti da ga obiđete, osjetite duh prohujalih vremena, doživite čari raznolike i bogate vegetacije, ali i da uživate u jedinstvenim pogledima na plavetnilo koje se prostire pod njegovim planinskim vrhovima.

Bakar The facility that inspires

Bakar’s Dry Stone Walls

The most well-known and certainly most attractive building in Bakar is the medieval fortress, the Frankopan and Zrinski Castle. This monumental and impressive complex in its current form dates back, after a number of divisions, to the 18th century. However, its origins date even further into history. The construction foundation for Kaštel as we know it today was created at the beginning of the 16th century when this Frankopan fortress was additionally strengthened and fortified for defence from the Ottomans’ threats. This can be seen from the inscription chiselled in 1530 in the upper part of the stone door case at the entrance inscribed in the Glagolitic alphabet. The facility that inspires and, at first glance, awakens the spirit of days gone by in our thoughts, together with adventures, war battles, glorious times and the spirit of culture, literacy and crafts.

On the eastern hills around the Bakar Bay, from Bakar to Bakarac, are Bakar’s dry stone walls. The construction of these dry stone walls began in the period of Mary Teresa’s rule. With her permission, the local inhabitants cleared the forest and planted vineyards. Women, in wicker baskets on their backs, carried the soil to the created lots in which “Belina” grape vines were then planted. These grapes were used for the production of the widely famous sparkling wine Bakarska vodica. In 1972 the dry stone walls were proclaimed protected landscape (ethno zone) and were recorded in the cultural monuments register. Renewal of the walls began in 2001 as well as production of the sparkling wine known as “old Bakarska vodica”.

Impressum: Izdavač: Turistička zajednica Grada Bakra, za izdavača Sonja Jelušić Tekstovi: Bojan Šenkinc i arhiva TZ Grada Bakra Osmišljavanje i mjerenje staza: Bojan Šenkinc (Promotiv) Fotografije: Marko Matešić, Miljenko Šegulja i Bojan Šenkinc Prijevodi: Prolingua Koncept, dizajn i izrada karte: Molekula, kreativna agencija (Jasmina Hatežić i Ivan Pletenac) 2012. godina

Besplatan primjerak / Free sample

3/5

Staza nastavlja kroz livade i šumu do prometnice Oštrovica Meja. Dolaskom na asfalt skrećete lijevo i nakon 450 m skrećete desno na makadam. Staza se spušta kroz Koritnjak prema Hreljinskom polju. Iako makadamski put skreće oštro lijevo, s desne strane ćete ugledati ruševne ostatke Kvaternikovih dvora i uz njih šumskom stazom nastaviti oko 2 km do željezničke stanice Meja gdje opet počinje asfalt. Spuštate se do prometnice Oštrovica - Meja i skrećete lijevo.

Green 3 Blue 4 and 5 6 7 Trail 8 9

EN


8 1 9 EN 2 Panoramic 3 4 5 Path 6 7 1 8 2 9 3 Plavo 4 5zelena 6 7staza 8 19 2

1 Staza 2 3krškog 4 5fenomena 6 7 8 EN 1 9Karst 2 3Phenomenon 4 5 6 Trail 7 1 8 2 9Panoramska 3 4 5 6staza 7 Škrljevo - Melnik - Repište - Krasica - Škrljevo

Škrljevo - Melnik - Repište - Krasica - Škrljevo

Škrljevo - Ponikve - Repište - K. dvori - Meja - Praputnjak - Škrljevo

Škrljevo - Ponikve - Repište - K. dvori - Meja - Praputnjak - Škrljevo

Bakar - Hreljin - Satničko - t.Tuhobić - Kv. Dvori - Meja - Bakar

Staza kreće iz centra Škrljeva, mjesta koje se spominje još u 17. stoljeću, a leži s jedne i druge strane ceste Karoline koja je izgrađena u prvoj polovici 18. stoljeća za vrijeme cara Karla VI.

The trail starts in Škrljevo, a place mentioned for the first time in 17th century which lies on both sides of the Karolina road and built in the first half of the 18th century, during Charles VI’s rule. Climbing up slowly toward the north, on your left you will see the picturesque hamlets of Plosna and Ponikve and the unique karst phenomenon known as “now you see it, now you don’t - a lake” which is not just a rare phenomenon in Croatia but throughout the world as well. In fact, during extremely rainy periods, the watershed and the underground waters in the karst valley create a lake and Ponikve, in just a few hours, becomes a place by the lake. This phenomenon does not last long. With the first bura (north - easterly wind), the water from the lake is blown away to the underground Bakar streams. Riding on the tarmac road you will pass by a bunker that dates back to the Second World War and then you will continue to climb up to reach the Rijeka - Zagreb highroad where, if you pass through the underpass, you can reach Kamenjak and continue your trip towards Platak. If, by the underpass you turn right and go down towards Repište you will climb up again to reach the Oštrovica - Meja road. When you reach it, you turn right and go 2 km along the asphalt road after which you turn a sharp right and go down the road to reach Krasica, a small, charming place known for its local people who are real virtuosos when it comes to masking. In the centre of Krasica you turn right and will soon reach your starting point in Škrljevo.

Iz centra Škrljeva krećete prema sjeveru, odnosno prema selima Plosna i Ponikve. Nakon što ih ugledate s lijeve strane, prelazite na makadam s desne strane te uz prugu i ostatke bunkera iz 2. svjetskog rata nastavljate do prvog sljedećeg križanja na kojem skrećete desno. Uspinjete se serpentinama uživajući u pogledu na bakarsko zaleđe i dio Kvarnerskog zaljeva.

From the centre of Škrljevo you head north, that is, towards the villages of Plosna and Ponikve. After you have seen those villages on your left, you will move to the tarmac road on your right and along the railway and the remains of a Second World War bunker you will continue to the next crossing where you will turn right. Climb up through the serpentine enjoying the view over the Bakar hinterland and part of the Kvarner Bay. The trail continues through meadows and the forest arriving on the Oštrovica - Meja road. When you reach the asphalt road, you turn left and after 450 m you turn right onto the tarmac road again. The trail goes down through Koritnjak towards the Hreljin Field. Although the tarmac road turns sharply left, on the right side you will see the remains of the Kvaternik Courts and will continue your way along them through the forest trail around 2 km before you reach the Meja railway station where the asphalt road begins again. You will then go down to reach the Oštrovica Meja road and turn left. After 500 m turn right again to the tarmac road and across the Glavčina hill where you will reach Praputnjak, a village whose diligent inhabitants have turned the rocky slopes of the Bakar Bay into a terrain suitable for the cultivation of grape vines. The widely renowned “Bakar dry stone walls” where the grape harvesting takes place were formed in this way. The famous sparkling wine“Bakarska vodica” was made from those grapes. From Praputnjak you continue on the asphalt road through Krasica to reach Škrljevo.

Vožnju započinjete na rivi jednog od najstarijih gradova na sjevernom Jadranu - grada Bakra. Vozeći se prema istoku i uspinjujući se prema Jadranskoj magistrali, za sobom ostavljate staru jezgru grada Bakra s dominantnim Kaštelom, crkvom sv.Andrije, Turskom i Rimskom kućom, te brojnim kamenim kućama koje stoljećima odolijevaju buri. Prelaskom magistrale nastavljate prema Meji, a tik prije nove autoceste s desne strane ukazat će vam se Bakarski prezidi - bakarske terase, koje se strmo spuštaju u more, gdje su obnovljeni vinogradi od kojih se proizvodi nadaleko poznato pjenušavo vino pod nazivom „stara Bakarska vodica”. Dolaskom u Meju skrećete desno prema Hreljinu, jednom od starih vinodolskih gradova koji se ponosi svojom Gradinom. U centru kod crkve skrećete lijevo gore prema Satničkom - izletištu podno Tuhobića do kojeg vodi strma asfaltirana cesta. Kod amfiteatra na Satničkom ugledat ćete tri staze i izabrati onu krajnje lijevo koja će vas odvesti do južnog portala tunela Tuhobić. Od tunela Tuhobić staza nastavlja lijevo - najprije makadam, a dijelom se nastavlja asfalt. Ubrzo dolazite do plinovoda i nastavljate preko njega, uz ruševne ostatke Kvaternikovih dvora šumskim putem do željezničke stanice Meja. Nastavljate asfaltom do prometnice Oštrovica - Meja i skrećete lijevo te se lagano spuštate prema Meji gdje skrećete najprije desno, a potom lijevo spuštajući se do mora pritom uživajući u prekrasnom pogledu na Bakarski zaljev i drevni grad Bakar.

Lagano se uzdižući prema sjeveru s lijeve strane ugledat ćete pitoreskne zaseoke Plosnu i Ponikve gdje možete vidjeti jedinstveni krški fenomen pod nazivom „sad ga ima, sad ga nema jezero”, koji je rijedak ne samo u Hrvatskoj nego i širom svijeta. Naime za vrijeme iznimno kišnih razdoblja slivne i podzemne vode od krške doline stvaraju jezero i tako Ponikve u samo nekoliko sati postaju mjesto uz jezero. Taj fenomen kratkog je vijeka jer vodu jezera već prva bura vraća u podzemne tokove bakarskih izvora. Prelazeći na makadam prolazite pored bunkera iz 2. svjetskog rata i nastavljate uzbrdo sve do autoceste Rijeka - Zagreb gdje ako prođete kroz podvožnjak možete stići do Kamenjaka i dalje nastaviti prema Platku. Kod podvožnjaka ipak skrećete desno i spuštate se prema Repištu te se ponovo uzdižete do prometnice Oštrovica - Meja. Dolaskom na istu skrećete desno i spuštate se 2 km po asfaltu nakon čega ćete skrenuti oštro desno i po stazi se spustiti do Krasice, malog, ljupkog mjesta poznatog po svojim mještanima koji su pravi virtuozi u maškaranju. U centru Krasice skrećete desno i uskoro stižete na početnu točku u Škrljevu.

5.5 km

560 m

17 km

10.5 km

190 m

2:00 h

1 km

550 m

500

3/5

Dolina krškog fenomena / Valley of karst phenomenon

Repište

Podvožnjak / Subway

550

7.5 km

610 m

20 km

9.5 km

170 m

2:30 h

3 km

580 m

Škrljevo

Škrljevo

300

300

250

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3 km

2m

3:00 h

2 km

720 m

14

15

16

Ž.p. Meja

Kvaternikovi dvori / Kvaternik Courts

Bunker

500

Hreljin

400

Škrljevo

Škrljevo

Tunel Tuhobić / Tunnel

Kvaternikovi dvori / Kvaternik Courts

Meja

300

Praputnjak

200

3

4 Castle 5 6 Trail 718293

EN

Vozite se asfaltiranom cestom kroz Ružić Selo i stižete do Karolinske ceste. Nastavljate ravno i makadamskom cestom stižete do asfaltirane ceste koja vas vodi do izletišta Satničko. Kod amfiteatra skrenete desno i nastavljate makadamom kroz tunel u smjeru Plasa. Čim stignete do asfalta ugledat ćete ostatke vapnenica - kamenih konstrukcija za tradicijsko dobivanje vapna od kamena vapnenca. Skrećete lijevo i Karolinskom cestom vozite do Zlobina. Odmah po prelasku pruge skrećete desno i nakon 500 m stižete do naftovoda. Skrećete desno kroz tunel i spuštate se naftovodom do asfaltirane prometnice koja vodi do vidikovaca „Oči Vinodola”. Ponovo skrećete desno i odmah nakon prelaska mosta preko pruge skrećete lijevo na makadam. Nakon 300 m skrećete lijevo na šumsku stazu po kojoj se spuštate do još jednog tunela. Taj dio na pojedinim dijelovima iziskuje ipak malo više opreza, a postoji mogućnost i guranja bicikla. Izlaskom iz tunela skrećete desno i nastavljate kroz borovu šumu stazom do Karolinske ceste gdje skrećete lijevo i spuštate se do križanja i autobusnog okretišta gdje skrećete lijevo i nastavljate do polazne točke. 11 km

680 m

19 km

6 km

340 m

2:30 h

2 km

750 m

Gradina - Hreljin - Satničko - Plase - Zlobin - naftovod - Gradina

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2 3 4 5 Staza 6 7potoka 8 1 9i jezera

4

Zlobin - Benkovac F. - Lepenice - G. Jelenje - Benkovac F. - Zlobin

The starting point is the car park above Hreljin Castle - ruins of the medieval town of Hreljin built on the western part of Vinodol, above Bakarac, old port of Hreljin, on the pyramid-like hill with steep slopes that are 321 m above the sea. You ride along the asphalt road through the village of Ružić and you will reach the Karolina road. Then you continue straight on and along the tarmac road until you reach the asphalt road which will take you to the Satničko excursion point. Close to the amphitheatre turn right and continue along the tarmac road and through the tunnel in the direction of Plase. When you reach the asphalt road the remains of limekilns - stone structures that were used traditionally for making lime from the limestone will appear. Turn left and along the Karolina road ride to reach Zlobin. Immediately after you have crossed the railway, turn right and after 500 m you will reach the oil pipe line. Then turn right through the tunnel and go down by the oil pipe line to reach the asphalt road which will take you to the “Vinodol Eyes” view point. Then turn right again and immediately after passing the bridge across the railway, turn left onto the tarmac trail. After 300 m turn left onto the forest trail along which you will go down to reach another tunnel. In some parts this area demands a little more attention and you may also have to push your bike. When you exit the tunnel turn right and continue along the pine tree forest trail to reach Karolina road where you will turn left and go down to the crossroads and the bus turnaround where you turn left and continue to the starting point.

Staza kreće s parkirališta iznad Hreljinske gradine - ruševnih ostataka srednjovjekovnog grada Hreljina koji je izgrađen na zapadnom dijelu Vinodola iznad Bakarca, nekadašnje luke Hreljina, na uzvisini piramidalnog oblika i strmih obronaka 321 m ponad mora.

Bakar

0

5 Stream 6 7 1and 8 2Lakes 93 4

EN

Zlobin - Benkovac F. - Lepenice - G. Jelenje - Benkovac F. - Zlobin

2

4

6

8

10

12

14

16

6 Put 7 zone 8 19 2

5

Tunel / Tunnel

5.5 km

720 m

20 km

12 km

740 m

2:30 h

2.5 km

950 m

Nastavljate asfaltiranom cestom kroz Kukuljanovo, nakon čega skrećete lijevo na glavnu prometnicu Škrljevo - Čavle. Prolazite industrijskom zonom i stižete na križanje s prometnicom Bakar Čavle gdje skrećete lijevo. Nakon 200 m skrećete na makadam i nastavljate oko južnog dijela industrijske zone do hrbta Sušačke Drage s kojeg se pruža predivan pogled na Riječki zaljev, istočni dio Rijeke i uvalu Martinšćicu.

At the top of the ascent, by the Lujzijana road, turn left and continue along the tarmac road through the hills of Tuhobić. After approximately 5 km, the tarmac road widens and the forest trail continues and in some parts demands a little more attention and you may have to push your bike.

2/5

Potok Lepenica / Lepenica Stream

6 km

240 m

10.5 km

4.5 km

215 m

1:30 h

0 km

350 m

4

6

8

10

12

14

16

18

7 Tuhobićka 8 1 9 2 3staza 4 5

6

Satničko - Tuhobić - Satničko

Uspon na Tuhobić jedna je od najzahtjevnijih staza bakarskog zaleđa. Start je na Satničkom, omiljenom izletištu s kojeg se kreće uzbrdo makadamom prema sjeveru. Vozeći se kroz bjelogoričnu šumu nakon 2,5 km dolazite do šterne (bunara) s lijeve strane na kojoj se možete okrijepiti, a malo dalje ćete uskoro ugledati i lovačku kuću. Prateći signalizaciju za Tuhobić uskoro stižete na rub šume s kojeg ugledate sam vrh Tuhobića. Nastavite travnatom površinom po šumskoj stazi u smjeru vrha na 1108 m. Nakon uživanja u predivnom pogledu na Kvarnerski zaljev i Gorski kotar spuštate se uz desni rub šume prema jugozapadu i nailazite na šumski put koji ubrzo prerasta u makadam. Spuštajući se istim prolazite ispod vijadukta Hreljin i nakon 500 m stižete na križanje. Skrećete gore lijevo i nakon 1 km uspona stižete na južni portal tunela Tuhobić. Skrećete desno i makadamom se spuštate do Satničkog.

5/5

0 km

600 m

12 km

8 km

590 m

1:45 h

4 km

1108 m

7 1Tuhobić 8 2 9 3 Trail 4 5

EN

Satničko - Tuhobić - Satničko

6

6

8

10

12

14

16

After riding 2.5 km through the broadleaf forest you will reach the draw-well on your left where you can refresh yourself. Further ahead the hunter’s house will appear. Following directions for Tuhobić you will reach the edge of the forest from which you will see the top of Tuhobić. Continue on the grassy surface along the forest trail in direction of the top located on 1108 m above sea level. After enjoying the wonderful view over the Kvarner Bay and Gorski kotar mountain area go down along the right edge of the forest towards southwest and find the forest trail that will soon turn into tarmac road.

18

20

7

Krasica - Hreljin - Križišće - Ružić Selo - Hreljin - Krasica

1

2

3

1100 1000 900

Šumski put / Forest Trail

Lovačka kuća / Hunter’s House

800

Vijadukt / Viaduct Hreljin

Tun. Tuhobić

600

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

HRVATSKI

11

ENGLISH

Bakar Bike

BAKARSKE BICIKLISTIČKE STAZE BAKAR CYCLING TRAILS

Bakar

grad s nogama u moru, a glavom u oblacima Jedan od najstarijih gradova na sjevernom Jadranu, smjestio se poput bisera u naručje duboke Bakarske vale. Prvo naselje na području današnjeg grada Bakra nastalo je još najvjerojatnije u pretpovijesno doba, odnosno u 3. ili 2. tisućljeću prije Krista, a osnovali su ga Iliri, tj. ilirsko pleme Liburna. Oni su nam ujedno i ostavili najstariji poznati naziv za današnji grad Bakar, a to je Vel-Kier (Kameni zaljev). Također, važno je spomenuti da su predstavnici Grada Bakra supotpisnici poznatog Vinodolskog zakonika (1288.), u kojem se prvi puta spominje sadašnje ime grada - Bakar.

Bakar

8

9 Below Risnjak

EN

G. Jelenje - Vilje - Medvjeđa vrata - Mrzla Vodica - G. Jelenje

Nakon otprilike 5 km uspona dolazimo do križanja s makadamskom cestom na kojem skrenemo desno prema Suhoj Rečini. Oni koji žele doći što bliže vrhu Risnjaka mogu produžiti ravno do parkirališta do kojeg se može doći i osobnim automobilom pa čak i nastaviti asfaltom prema Platku. Šumska staza potom vodi prema Medvjeđim vratima, prijevoju s kojeg se nastavlja planinarska staza prema vrhu Risnjaka dok druga vodi prema Leski i upravi Nacionalnog parka u Crnom Lugu.

After approximately 5 km of uphill climbing, you will reach the crossroads with the tarmac road where you should turn right towards Suha Rečina. Those who would like to reach the top of Risnjak Mountain can continue straight on to the parking place that can be reached by car or they can continue to the asphalt road towards Platak. The forest trail then leads towards Medvjeđa vrata, a pass where the hiking trail continues towards the Risnjak top whilst the other trail leads to Leska and the National Park’s administration in Crni Lug.

13.5 km

720 m

22 km

8 km

150 m

2:45 h

0.5 km

545 m

Nakon što ste skrenuli na makadam koji vodi kroz područje Suhe Rečine stižete do Mrzle Vodice. Dolazite do Lujzinske ceste i skrećete desno te se lagano uspinjete do Osoja - serpentina s kojih se pruža predivan pogled na vrh Risnjaka, a nedugo potom prolazite preko prijevoja Ravno podolje - najviše točke stare Lujzinske ceste. Nastavljate Lujzijanom do Gornjeg Jelenja i završavate svoj krug.

After passing through Melnice you will reach the highest point of the trail - the crossroads with Karolina road where you turn left and go down to Hreljin. Continue on the Karolina road, through Praputnjak, and towards Krasica where this trail ends.

4/5

Mirisno bakarsko zaleđe / Aromatic Bakar hinterland

1100 1050

400

1000

Meja

Hreljin

Serpentina / Serpentine

Krasica

8

10

18 km

5 km

780 m

2:15 h

0 km

1120 m

Gornje Jelenje

850

Gornje Jelenje

Mrzla Vodica

800

12

14

16

Nacionalni park Risnjak / Risnjak National Park

Osoj

900

Krasica

6

670 m

950

Hreljin

Križišće 4

13 km

After you have turned onto the tarmac road which passes through the area of Suha Rečina, you will reach Mrzla Vodica. When you come to Lujzijana road turn right and slowly climb up to the Osoj - serpentines from which the beautiful view over the Risnjak top extends. After few moments you will reach the Ravno podolje pass - the highest point of the old Lujzijana road. You continue through Lujzijana to reach Gornje Jelenje where your circle ends.

Križanje za Suhu Rečinu / Crossroad

450

2

7

Along the tarmac road passing alongside the same road ride towards Praputnjak where, by the playground, pass to the forest trail which will lead you to Hreljin and to the Bakar dry stone walls. When you reach Hreljin, continue along the old asphalt road towards Križišće where, in the centre, turn left and climb up towards Melnice taking the old branch road off Karolina road which will take you to Kraljevica and which dates back to 1856. On the same road you will encounter a large serpentine which enchants with its width and 17 metre-high supporting wall. From the curve a beautiful view extends over the Vinodol Valley.

500

0

10.5

Makadamom uz istu vozite prema Praputnjaku gdje kod igrališta prelazite na šumski put koji vas vodi prema Hreljinu i Bakarskim prezidima. U Hreljinu nastavljate starom asfaltiranom cestom prema Križišću gdje u centru skrećete lijevo i uspinjete se prema Melnicama starim odvojkom Karolinske ceste za Kraljevicu iz 1856. godine. Na istoj postoji jedna velika serpentina koja zadivljuje svojom širinom i 17 m visokim potpornim zidom. Sa zavoja se pruža lijep vidik na Vinodolsku dolinu.

150

12

9

A ride through the Risnjak National Park that starts in Gornje Jelenje on a tarmac road and continues on an asphalt road towards Vilje.

200

Satničko

Satničko

8

Vožnja kroz Nacionalni park Risnjak počinje na Gornjem Jelenju od kuda se kreće najprije makadamom, a potom asfaltiranom cestom prema Vilju.

1150

250

7

G. Jelenje - Vilje - Medvjeđa vrata - Mrzla Vodica - G. Jelenje

550

300

6

Ride from the centre of Krasica, a small, charming coastal village in the green and aromatic valley of the Bakar hinterland, towards a part of the new modern road that connects Rijeka to Križišće.

350

700

5

8 1 9 2Podno 3 4Risnjaka 5 6

Ružić Selo Vrh Tuhobića / Top of Tuhobić

4

Iz centra Krasice, malog, ljupkog primorskog mjesta koje se nalazi u zelenoj i mirisnoj dolini bakarskog zaleđa, krećete prema trasi nove moderne prometnice koja povezuje Rijeku s Križišćem.

3/5

Izletište Satničko / Satničko Excursion point

0

7 1 EN 8 2Karolina 9 3 4 Road 5 6

Nakon prolaska kroz Melnice, dolazite do najviše točke staze - na križanje s Karolinskom cestom na kojem skrećete lijevo i spuštate se prema Hreljinu te nastavljate Karolinskom cestom kroz Praputnjak prema Krasici gdje završavate ovu stazu.

By going down along the same trail, below the Hreljin viaduct and after 500 m, you will reach a crossroad. Turn left uphill and after 1 km you will reach the southern portal of Tuhobić tunnel. Turn right and go down through the tarmac road to reach Satničko.

Sv. Kuzam

220

Krasica - Hreljin - Križišće - Ružić Selo - Hreljin - Krasica

The ascent to Tuhobić is one of the most demanding trails in Bakar’s hinterland. The starting point is in Satničko, a much-loved excursion point from which you start your uphill ride along the tarmac road towards the north.

Škrljevo

240

Izviđački dom Lepenica / Scouts’ Centre

4

Škrljevo

260

5 6 8 1Karolinska 9 2 3 4staza

7

Industrijska zona

300

Jezero Lepenica / Lepenica Lake

2

Sušačka Draga / Sušačka Draga ridge

Kukuljanovo

340

280

0

19

The trail then slowly descends towards Sv. Kuzam where, when you reach the asphalt road, you turn left. You cross the Bakar Čavle road and continue your ride to the centre of Škrljevo.

Draški breg / Draga Hill

Zlobin

Zlobin

Continue along the asphalt road passing through Kukuljanovo and then turn left to the main Škrljevo - Čavle road. Pass through the industrial zone and reach the crossroads with the Bakar - Čavle road where you turn left. After 200 m turn onto the tarmac road and continue your ride around the southern part of the industrial zone to reach the Sušačka Draga ridge from which a beautiful view extends over the Rijeka Bay, the eastern part of Rijeka and the Martinšćica Bay.

Staza se potom lagano spušta prema Sv. Kuzmu gdje dolaskom na asfalt skrećete lijevo. Prelazite prometnicu Bakar - Čavle i nastavljate do centra Škrljeva.

At the end of the forest trail you will reach Benkovac Fužinski again and the asphalt road where you will turn right and ride back to Zlobin.

300 2

Škrljevo - Kukuljanovo - Ind. Zona - Veternice - Sv. Kuzam - Škrljevo

After 1 km you will enter Kukuljanovo - a village in which one of the largest industrial zones in Croatia is located. Besides that, close to the trail, you can test the stillness of your arm and the precision of your eye in the recently reconstructed “Vojsko” shooting range.

320

750

6 Zone 7 8Trail9

EN

Nakon 1 km ulazite u Kukuljanovo - mjesto u kojem se nalazi industrijska zona koja je površinom jedna od najvećih u Hrvatskoj. Osim toga, nedaleko od staze možete okušati mirnoću svoje ruke i oštrinu oka na nedavno uređenom strelištu „Vojsko”.

Zlobinsko brdo / Zlobin Hill

400

0

5

After climbing Zlobin hill, cycle downhill towards Benkovac Fužinski where, by the chapel, you turn left. Then continue to go down along the tarmac road to reach the Rijeka - Zagreb highroad and the Lepenica Lake. You will pass below the underpass and after 200 m turn left and continue on the tarmac road. The trail will lead you through the dense fir-tree forest and the Lepenica stream to the Lepenica Scouts’ Centre. Then the trail climbs up towards Gornje Jelenje.

800

Gradina

Gradina

4

Nakon uspona do Zlobinskog brda počinje spust prema Benkovcu Fužinskom gdje kod kapelice skrećete lijevo. Nastavljate se spuštati makadamom sve do autoceste Rijeka - Zagreb i jezera Lepenica. Prolazite kroz podvožnjak te nakon 200 m skrećete lijevo i nastavljate makadamom. Staza vas vodi kroz gustu jelovu šumu i potok Lepenica sve do Izviđačkog doma Lepenica nakon čega se staza uzdiže prema Gornjem Jelenju.

850

500

25

Ride from the centre of Škrljevo in the direction of the railway station and after 300 m turn left uphill. Climb towards the pine tree forest and ride above the northern part of Škrljevo.

900

Vapnenice / Limekilns

24

Škrljevo - Kukuljanovo - Ind. Zona - Veternice - Sv. Kuzam - Škrljevo

Benkovac Fužinski

600

3

22

Iz centra Škrljeva krećete u smjeru željezničke stanice i nakon 300 m skrećete lijevo gore. Uspinjete se prema borovoj šumi i vozite iznad sjevernog dijela Škrljeva.

Na kraju šumskog puta stižete nazad do Benkovca Fužinskog i asfaltne prometnice na kojoj skrećete desno i vozite se natrag prema Zlobinu.

950

20

Ride from the centre of Zlobin along Karolina road, the oldest road that linked Bakar to Karlovac way back in 1732, in the direction of Fužine.

3/5

Satničko

18

Iz centra Zlobina krećete Karolinskom cestom, najstarijom cestom koja je povezivala Bakar s Karlovcem još daleke 1732. godine u pravcu Fužina.

Na vrhu uspona, tik do Lujzinske ceste, skrećete lijevo i nastavljate makadamom po obroncima Tuhobića. Nakon otprilike 5 km makadam se sužava na šumski put koji na pojedinim dijelovima iziskuje ipak malo više opreza, a postoji mogućnost i guranja bicikla.

Hreljinska gradina / Hreljin Castle

Zlobin

700

Bakarski prezidi

Bakar

100

0

17

Gradina - Hreljin - Satničko - Plase - Zlobin - naftovod - Gradina

800

Bakarski zaljev / Bakar Bay

0 -50

4 Put 5 Gradine 6 7 8 19 2

3/5

25 km

Satničko

200

Trafostanica / Substation

200

890 m

600

400

Plosna

20 km

Your ride will start on the waterfront in one of the oldest towns on the north Adriatic - town of Bakar. Riding east and climbing towards the Adriatic Highway you will leave the town of Bakar’s old centre behind you with its dominant Kaštel (Castle), St. Andrew’s church, the Turkish and Roman house and numerous stone houses which have resisted the bura wind for centuries. When you cross the highway, continue towards Meja and just before the new highway on your right the Bakar dry stone walls will appear - which are Bakar’s terraces that sharply descend into the sea where the reconstructed vineyards can be found and where the widely renowned sparkling wine known as “old Bakarska vodica” is produced. When you reach Meja, turn right towards Hreljin, one of the old Vinodol towns that is proud of its Castle. In the centre, by the church, turn left and climb towards Satničko - an excursion point below Tuhobić to which a steep asphalt road leads. Close to the amphitheatre on Satničko you will see three trails. Choose the one at the far left which will take you to the southern portal of the Tuhobić tunnel. From the Tuhobić tunnel, the road continues on the left side - first tarmac and then the asphalt road. Soon you will reach the gas line. Continue crossing it whilst enjoying the remains of Kvaternik Courts along the forest trail and you will reach Meja railway station. Then continue on the asphalt road to reach the Oštrovica - Meja road. Turn left and easily go down towards Meja where you first turn right and then left going down towards the sea enjoying a beautiful view over Bakar Bay and the ancient town of Bakar.

700

500

400

4/5

Nad Kvarnerskim zaljevom / Over the Kvarner Bay

Repište

600

450

350

Nakon 500 m ponovo skrećete desno na makadam i preko brda Glavčina stižete u Praputnjak, mjesto čiji su vrijedni stanovnici kamenite padine bakarskog zaljeva pretvorili u padine pogodne za uzgoj vinove loze. Na taj način nastali su nadaleko poznati Bakarski prezidi s kojih se ubiralo grožđe i pravilo čuveno pjenušavo vino Bakarska vodica. Iz Praputnjaka nastavljate asfaltiranom cestom kroz Krasicu do Škrljeva.

Bakar - Hreljin - Satničko - t.Tuhobić - Kv. Dvori - Meja - Bakar

18

20

0

22

A town with its feet in the sea and its head in the clouds One of the oldest towns on the northern Adriatic it is, like a pearl, embraced by the deep Bakar Bay. The first settlement on the area of the today’s town of Bakar most probably appeared in the prehistoric period, that is, in the 3rd or 2nd millennium BC and was founded by the Illyrians, that is, by the Illyrian tribe, known as the Liburnians. Contemporarily they left us the oldest known name for today’s town of Bakar which was Vel-Kier (Stone Bay). Furthermore, it is important to mention that representatives of the Town of Bakar also signed the famous Law Codex of Vinodol (1288) in which the name of today’s town - Bakar was mentioned for the first time. However, Bakar is not only a point where the Mediterranean enters most deeply into the European mainland. It is also “a town with its feet in the sea and its head in the clouds”. In fact, the Town of Bakar area extends from Bakar Bay to the top of the Risnjak Mountain (1528 m) and covers a surface area of around 12,560 ha embracing 9 settlements: Bakar, Hreljin, Krasica, Kukuljanovo, Plosna, Ponikve, Praputnjak, Škrljevo and Zlobin.

2

4

6

8

10

12

14

16

Kaštel

Bakarski prezidi

Najpoznatija i svakako najatraktivnija građevina u Bakru jest srednjovjekovna tvrđava Kaštel. Ova monumentalna i impozantna građevina u obliku kakvom je danas vidimo potječe, nakon raznih pregradnji, iz 18. stoljeća, no njeni se korijeni protežu mnogo dublje u prošlost. Graditeljska osnovica Kaštela kakvog ga danas poznajemo nastaje početkom 16. stoljeća kada je ta frankopanska utvrda dodatno ojačana i utvrđena zbog prijetnje turske opasnosti. O tome svjedoči i glagoljski natpis iz 1530. godine uklesan na gornjem dijelu kamene vratnice ulaznih vratiju. Građevina je to koja inspirira i koja već na prvi pogled u mislima budi duh prošlosti, avanture, ratnih sukoba, slavnih vremena, ali i duh kulture, pismenosti i kreativnog stvaranja.

Na istočnim obroncima oko Bakarskoga zaljeva od Bakra do Ba­karca nalaze se Bakarski prezidi. Prezidi su suhozidi čija je izgradnja počela u doba vladavine Marije Terezije. Uz njeno je dopuštenje lokalno stanovništvo iskrčilo šumu i posadilo vinograd. U dobivene parcele žene su, u brentama, na leđima donosile zemlju u koju se sadila vinova loza „Belina”. Od tog se grožđa proizvodila nadaleko poznata Bakar­ska vodica.

građevina koja inspirira

Kaštel / Castle

18

tradicija bakarskih terasa

Prezidi su 1972. godine proglašeni zaštićenim krajo­likom (etno zonom) te su uvršteni u registar spomenika kulture. Obnova prezida pokrenuta je 2001. godine te proiz­vodnja pjenušca pod nazivom „stara Bakarska vodica”.

Bakarski prezidi / Dry Stone Walls

Turistička zajednica Grada Bakra Primorje 39 51222 Bakar

tel/fax: +385 51 761 111 e-mail: info@tz-bakar.hr web: www.tz-bakar.hr

If we add its natural beauties and plant and animal species, its cultural and traditional heritage, its established religious, cultural and its popular events as well as the variety of its terrain and vegetation, the large height differences and its rich flora and fauna world to the equation we can come to a conclusion that this is a town which will attract you with the strength of its famous history, where you can visit and experience the spirit of days gone by, as well as the magic of its varied and rich vegetation and enjoy the unique panoramic views over the blueness spread under its mountain tops.

No, nije Bakar samo mjesto gdje se Sredozemno more najdublje uvuklo u europsko kopno. Za njega kažu da je „grad s nogama u moru, a glavom u oblacima”. Naime, područje Grada Bakra proteže se od Bakarskog zaljeva do vrha Risnjaka (1528 m) i zauzima površinu od oko 12.560 ha, te obuhvaća 9 naselja: Bakar, Hreljin, Krasica, Kukuljanovo, Plosna, Ponikve, Praputnjak, Škrljevo i Zlobin. Ako svemu tome pridodamo prirodna bogatstva i raznolikosti, kulturno i tradicijsko nasljeđe, već uhodane vjerske, kulturne i pučke manifestacije, raznolikost terena i vegetacije, velike visinske razlike te bogat biljni i životinjski svijet, onda možemo slobodno zaključiti kako je riječ o gradu koji će vas snagom svoje slavne prošlosti namamiti da ga obiđete, osjetite duh prohujalih vremena, doživite čari raznolike i bogate vegetacije, ali i da uživate u jedinstvenim pogledima na plavetnilo koje se prostire pod njegovim planinskim vrhovima.

Bakar The facility that inspires

Bakar’s Dry Stone Walls

The most well-known and certainly most attractive building in Bakar is the medieval fortress, the Frankopan and Zrinski Castle. This monumental and impressive complex in its current form dates back, after a number of divisions, to the 18th century. However, its origins date even further into history. The construction foundation for Kaštel as we know it today was created at the beginning of the 16th century when this Frankopan fortress was additionally strengthened and fortified for defence from the Ottomans’ threats. This can be seen from the inscription chiselled in 1530 in the upper part of the stone door case at the entrance inscribed in the Glagolitic alphabet. The facility that inspires and, at first glance, awakens the spirit of days gone by in our thoughts, together with adventures, war battles, glorious times and the spirit of culture, literacy and crafts.

On the eastern hills around the Bakar Bay, from Bakar to Bakarac, are Bakar’s dry stone walls. The construction of these dry stone walls began in the period of Mary Teresa’s rule. With her permission, the local inhabitants cleared the forest and planted vineyards. Women, in wicker baskets on their backs, carried the soil to the created lots in which “Belina” grape vines were then planted. These grapes were used for the production of the widely famous sparkling wine Bakarska vodica. In 1972 the dry stone walls were proclaimed protected landscape (ethno zone) and were recorded in the cultural monuments register. Renewal of the walls began in 2001 as well as production of the sparkling wine known as “old Bakarska vodica”.

Impressum: Izdavač: Turistička zajednica Grada Bakra, za izdavača Sonja Jelušić Tekstovi: Bojan Šenkinc i arhiva TZ Grada Bakra Osmišljavanje i mjerenje staza: Bojan Šenkinc (Promotiv) Fotografije: Marko Matešić, Miljenko Šegulja i Bojan Šenkinc Prijevodi: Prolingua Koncept, dizajn i izrada karte: Molekula, kreativna agencija (Jasmina Hatežić i Ivan Pletenac) 2012. godina

Besplatan primjerak / Free sample

3/5

Staza nastavlja kroz livade i šumu do prometnice Oštrovica Meja. Dolaskom na asfalt skrećete lijevo i nakon 450 m skrećete desno na makadam. Staza se spušta kroz Koritnjak prema Hreljinskom polju. Iako makadamski put skreće oštro lijevo, s desne strane ćete ugledati ruševne ostatke Kvaternikovih dvora i uz njih šumskom stazom nastaviti oko 2 km do željezničke stanice Meja gdje opet počinje asfalt. Spuštate se do prometnice Oštrovica - Meja i skrećete lijevo.

Green 3 Blue 4 and 5 6 7 Trail 8 9

EN


8 1 9 EN 2 Panoramic 3 4 5 Path 6 7 1 8 2 9 3 Plavo 4 5zelena 6 7staza 8 19 2

1 Staza 2 3krškog 4 5fenomena 6 7 8 EN 1 9Karst 2 3Phenomenon 4 5 6 Trail 7 1 8 2 9Panoramska 3 4 5 6staza 7 Škrljevo - Melnik - Repište - Krasica - Škrljevo

Škrljevo - Melnik - Repište - Krasica - Škrljevo

Škrljevo - Ponikve - Repište - K. dvori - Meja - Praputnjak - Škrljevo

Škrljevo - Ponikve - Repište - K. dvori - Meja - Praputnjak - Škrljevo

Bakar - Hreljin - Satničko - t.Tuhobić - Kv. Dvori - Meja - Bakar

Staza kreće iz centra Škrljeva, mjesta koje se spominje još u 17. stoljeću, a leži s jedne i druge strane ceste Karoline koja je izgrađena u prvoj polovici 18. stoljeća za vrijeme cara Karla VI.

The trail starts in Škrljevo, a place mentioned for the first time in 17th century which lies on both sides of the Karolina road and built in the first half of the 18th century, during Charles VI’s rule. Climbing up slowly toward the north, on your left you will see the picturesque hamlets of Plosna and Ponikve and the unique karst phenomenon known as “now you see it, now you don’t - a lake” which is not just a rare phenomenon in Croatia but throughout the world as well. In fact, during extremely rainy periods, the watershed and the underground waters in the karst valley create a lake and Ponikve, in just a few hours, becomes a place by the lake. This phenomenon does not last long. With the first bura (north - easterly wind), the water from the lake is blown away to the underground Bakar streams. Riding on the tarmac road you will pass by a bunker that dates back to the Second World War and then you will continue to climb up to reach the Rijeka - Zagreb highroad where, if you pass through the underpass, you can reach Kamenjak and continue your trip towards Platak. If, by the underpass you turn right and go down towards Repište you will climb up again to reach the Oštrovica - Meja road. When you reach it, you turn right and go 2 km along the asphalt road after which you turn a sharp right and go down the road to reach Krasica, a small, charming place known for its local people who are real virtuosos when it comes to masking. In the centre of Krasica you turn right and will soon reach your starting point in Škrljevo.

Iz centra Škrljeva krećete prema sjeveru, odnosno prema selima Plosna i Ponikve. Nakon što ih ugledate s lijeve strane, prelazite na makadam s desne strane te uz prugu i ostatke bunkera iz 2. svjetskog rata nastavljate do prvog sljedećeg križanja na kojem skrećete desno. Uspinjete se serpentinama uživajući u pogledu na bakarsko zaleđe i dio Kvarnerskog zaljeva.

From the centre of Škrljevo you head north, that is, towards the villages of Plosna and Ponikve. After you have seen those villages on your left, you will move to the tarmac road on your right and along the railway and the remains of a Second World War bunker you will continue to the next crossing where you will turn right. Climb up through the serpentine enjoying the view over the Bakar hinterland and part of the Kvarner Bay. The trail continues through meadows and the forest arriving on the Oštrovica - Meja road. When you reach the asphalt road, you turn left and after 450 m you turn right onto the tarmac road again. The trail goes down through Koritnjak towards the Hreljin Field. Although the tarmac road turns sharply left, on the right side you will see the remains of the Kvaternik Courts and will continue your way along them through the forest trail around 2 km before you reach the Meja railway station where the asphalt road begins again. You will then go down to reach the Oštrovica Meja road and turn left. After 500 m turn right again to the tarmac road and across the Glavčina hill where you will reach Praputnjak, a village whose diligent inhabitants have turned the rocky slopes of the Bakar Bay into a terrain suitable for the cultivation of grape vines. The widely renowned “Bakar dry stone walls” where the grape harvesting takes place were formed in this way. The famous sparkling wine“Bakarska vodica” was made from those grapes. From Praputnjak you continue on the asphalt road through Krasica to reach Škrljevo.

Vožnju započinjete na rivi jednog od najstarijih gradova na sjevernom Jadranu - grada Bakra. Vozeći se prema istoku i uspinjujući se prema Jadranskoj magistrali, za sobom ostavljate staru jezgru grada Bakra s dominantnim Kaštelom, crkvom sv.Andrije, Turskom i Rimskom kućom, te brojnim kamenim kućama koje stoljećima odolijevaju buri. Prelaskom magistrale nastavljate prema Meji, a tik prije nove autoceste s desne strane ukazat će vam se Bakarski prezidi - bakarske terase, koje se strmo spuštaju u more, gdje su obnovljeni vinogradi od kojih se proizvodi nadaleko poznato pjenušavo vino pod nazivom „stara Bakarska vodica”. Dolaskom u Meju skrećete desno prema Hreljinu, jednom od starih vinodolskih gradova koji se ponosi svojom Gradinom. U centru kod crkve skrećete lijevo gore prema Satničkom - izletištu podno Tuhobića do kojeg vodi strma asfaltirana cesta. Kod amfiteatra na Satničkom ugledat ćete tri staze i izabrati onu krajnje lijevo koja će vas odvesti do južnog portala tunela Tuhobić. Od tunela Tuhobić staza nastavlja lijevo - najprije makadam, a dijelom se nastavlja asfalt. Ubrzo dolazite do plinovoda i nastavljate preko njega, uz ruševne ostatke Kvaternikovih dvora šumskim putem do željezničke stanice Meja. Nastavljate asfaltom do prometnice Oštrovica - Meja i skrećete lijevo te se lagano spuštate prema Meji gdje skrećete najprije desno, a potom lijevo spuštajući se do mora pritom uživajući u prekrasnom pogledu na Bakarski zaljev i drevni grad Bakar.

Lagano se uzdižući prema sjeveru s lijeve strane ugledat ćete pitoreskne zaseoke Plosnu i Ponikve gdje možete vidjeti jedinstveni krški fenomen pod nazivom „sad ga ima, sad ga nema jezero”, koji je rijedak ne samo u Hrvatskoj nego i širom svijeta. Naime za vrijeme iznimno kišnih razdoblja slivne i podzemne vode od krške doline stvaraju jezero i tako Ponikve u samo nekoliko sati postaju mjesto uz jezero. Taj fenomen kratkog je vijeka jer vodu jezera već prva bura vraća u podzemne tokove bakarskih izvora. Prelazeći na makadam prolazite pored bunkera iz 2. svjetskog rata i nastavljate uzbrdo sve do autoceste Rijeka - Zagreb gdje ako prođete kroz podvožnjak možete stići do Kamenjaka i dalje nastaviti prema Platku. Kod podvožnjaka ipak skrećete desno i spuštate se prema Repištu te se ponovo uzdižete do prometnice Oštrovica - Meja. Dolaskom na istu skrećete desno i spuštate se 2 km po asfaltu nakon čega ćete skrenuti oštro desno i po stazi se spustiti do Krasice, malog, ljupkog mjesta poznatog po svojim mještanima koji su pravi virtuozi u maškaranju. U centru Krasice skrećete desno i uskoro stižete na početnu točku u Škrljevu.

5.5 km

560 m

17 km

10.5 km

190 m

2:00 h

1 km

550 m

500

3/5

Dolina krškog fenomena / Valley of karst phenomenon

Repište

Podvožnjak / Subway

550

7.5 km

610 m

20 km

9.5 km

170 m

2:30 h

3 km

580 m

Škrljevo

Škrljevo

300

300

250

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3 km

2m

3:00 h

2 km

720 m

14

15

16

Ž.p. Meja

Kvaternikovi dvori / Kvaternik Courts

Bunker

500

Hreljin

400

Škrljevo

Škrljevo

Tunel Tuhobić / Tunnel

Kvaternikovi dvori / Kvaternik Courts

Meja

300

Praputnjak

200

3

4 Castle 5 6 Trail 718293

EN

Vozite se asfaltiranom cestom kroz Ružić Selo i stižete do Karolinske ceste. Nastavljate ravno i makadamskom cestom stižete do asfaltirane ceste koja vas vodi do izletišta Satničko. Kod amfiteatra skrenete desno i nastavljate makadamom kroz tunel u smjeru Plasa. Čim stignete do asfalta ugledat ćete ostatke vapnenica - kamenih konstrukcija za tradicijsko dobivanje vapna od kamena vapnenca. Skrećete lijevo i Karolinskom cestom vozite do Zlobina. Odmah po prelasku pruge skrećete desno i nakon 500 m stižete do naftovoda. Skrećete desno kroz tunel i spuštate se naftovodom do asfaltirane prometnice koja vodi do vidikovaca „Oči Vinodola”. Ponovo skrećete desno i odmah nakon prelaska mosta preko pruge skrećete lijevo na makadam. Nakon 300 m skrećete lijevo na šumsku stazu po kojoj se spuštate do još jednog tunela. Taj dio na pojedinim dijelovima iziskuje ipak malo više opreza, a postoji mogućnost i guranja bicikla. Izlaskom iz tunela skrećete desno i nastavljate kroz borovu šumu stazom do Karolinske ceste gdje skrećete lijevo i spuštate se do križanja i autobusnog okretišta gdje skrećete lijevo i nastavljate do polazne točke. 11 km

680 m

19 km

6 km

340 m

2:30 h

2 km

750 m

Gradina - Hreljin - Satničko - Plase - Zlobin - naftovod - Gradina

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2 3 4 5 Staza 6 7potoka 8 1 9i jezera

4

Zlobin - Benkovac F. - Lepenice - G. Jelenje - Benkovac F. - Zlobin

The starting point is the car park above Hreljin Castle - ruins of the medieval town of Hreljin built on the western part of Vinodol, above Bakarac, old port of Hreljin, on the pyramid-like hill with steep slopes that are 321 m above the sea. You ride along the asphalt road through the village of Ružić and you will reach the Karolina road. Then you continue straight on and along the tarmac road until you reach the asphalt road which will take you to the Satničko excursion point. Close to the amphitheatre turn right and continue along the tarmac road and through the tunnel in the direction of Plase. When you reach the asphalt road the remains of limekilns - stone structures that were used traditionally for making lime from the limestone will appear. Turn left and along the Karolina road ride to reach Zlobin. Immediately after you have crossed the railway, turn right and after 500 m you will reach the oil pipe line. Then turn right through the tunnel and go down by the oil pipe line to reach the asphalt road which will take you to the “Vinodol Eyes” view point. Then turn right again and immediately after passing the bridge across the railway, turn left onto the tarmac trail. After 300 m turn left onto the forest trail along which you will go down to reach another tunnel. In some parts this area demands a little more attention and you may also have to push your bike. When you exit the tunnel turn right and continue along the pine tree forest trail to reach Karolina road where you will turn left and go down to the crossroads and the bus turnaround where you turn left and continue to the starting point.

Staza kreće s parkirališta iznad Hreljinske gradine - ruševnih ostataka srednjovjekovnog grada Hreljina koji je izgrađen na zapadnom dijelu Vinodola iznad Bakarca, nekadašnje luke Hreljina, na uzvisini piramidalnog oblika i strmih obronaka 321 m ponad mora.

Bakar

0

5 Stream 6 7 1and 8 2Lakes 93 4

EN

Zlobin - Benkovac F. - Lepenice - G. Jelenje - Benkovac F. - Zlobin

2

4

6

8

10

12

14

16

6 Put 7 zone 8 19 2

5

Tunel / Tunnel

5.5 km

720 m

20 km

12 km

740 m

2:30 h

2.5 km

950 m

Nastavljate asfaltiranom cestom kroz Kukuljanovo, nakon čega skrećete lijevo na glavnu prometnicu Škrljevo - Čavle. Prolazite industrijskom zonom i stižete na križanje s prometnicom Bakar Čavle gdje skrećete lijevo. Nakon 200 m skrećete na makadam i nastavljate oko južnog dijela industrijske zone do hrbta Sušačke Drage s kojeg se pruža predivan pogled na Riječki zaljev, istočni dio Rijeke i uvalu Martinšćicu.

At the top of the ascent, by the Lujzijana road, turn left and continue along the tarmac road through the hills of Tuhobić. After approximately 5 km, the tarmac road widens and the forest trail continues and in some parts demands a little more attention and you may have to push your bike.

2/5

Potok Lepenica / Lepenica Stream

6 km

240 m

10.5 km

4.5 km

215 m

1:30 h

0 km

350 m

4

6

8

10

12

14

16

18

7 Tuhobićka 8 1 9 2 3staza 4 5

6

Satničko - Tuhobić - Satničko

Uspon na Tuhobić jedna je od najzahtjevnijih staza bakarskog zaleđa. Start je na Satničkom, omiljenom izletištu s kojeg se kreće uzbrdo makadamom prema sjeveru. Vozeći se kroz bjelogoričnu šumu nakon 2,5 km dolazite do šterne (bunara) s lijeve strane na kojoj se možete okrijepiti, a malo dalje ćete uskoro ugledati i lovačku kuću. Prateći signalizaciju za Tuhobić uskoro stižete na rub šume s kojeg ugledate sam vrh Tuhobića. Nastavite travnatom površinom po šumskoj stazi u smjeru vrha na 1108 m. Nakon uživanja u predivnom pogledu na Kvarnerski zaljev i Gorski kotar spuštate se uz desni rub šume prema jugozapadu i nailazite na šumski put koji ubrzo prerasta u makadam. Spuštajući se istim prolazite ispod vijadukta Hreljin i nakon 500 m stižete na križanje. Skrećete gore lijevo i nakon 1 km uspona stižete na južni portal tunela Tuhobić. Skrećete desno i makadamom se spuštate do Satničkog.

5/5

0 km

600 m

12 km

8 km

590 m

1:45 h

4 km

1108 m

7 1Tuhobić 8 2 9 3 Trail 4 5

EN

Satničko - Tuhobić - Satničko

6

6

8

10

12

14

16

After riding 2.5 km through the broadleaf forest you will reach the draw-well on your left where you can refresh yourself. Further ahead the hunter’s house will appear. Following directions for Tuhobić you will reach the edge of the forest from which you will see the top of Tuhobić. Continue on the grassy surface along the forest trail in direction of the top located on 1108 m above sea level. After enjoying the wonderful view over the Kvarner Bay and Gorski kotar mountain area go down along the right edge of the forest towards southwest and find the forest trail that will soon turn into tarmac road.

18

20

7

Krasica - Hreljin - Križišće - Ružić Selo - Hreljin - Krasica

1

2

3

1100 1000 900

Šumski put / Forest Trail

Lovačka kuća / Hunter’s House

800

Vijadukt / Viaduct Hreljin

Tun. Tuhobić

600

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

HRVATSKI

11

ENGLISH

Bakar Bike

BAKARSKE BICIKLISTIČKE STAZE BAKAR CYCLING TRAILS

Bakar

grad s nogama u moru, a glavom u oblacima Jedan od najstarijih gradova na sjevernom Jadranu, smjestio se poput bisera u naručje duboke Bakarske vale. Prvo naselje na području današnjeg grada Bakra nastalo je još najvjerojatnije u pretpovijesno doba, odnosno u 3. ili 2. tisućljeću prije Krista, a osnovali su ga Iliri, tj. ilirsko pleme Liburna. Oni su nam ujedno i ostavili najstariji poznati naziv za današnji grad Bakar, a to je Vel-Kier (Kameni zaljev). Također, važno je spomenuti da su predstavnici Grada Bakra supotpisnici poznatog Vinodolskog zakonika (1288.), u kojem se prvi puta spominje sadašnje ime grada - Bakar.

Bakar

8

9 Below Risnjak

EN

G. Jelenje - Vilje - Medvjeđa vrata - Mrzla Vodica - G. Jelenje

Nakon otprilike 5 km uspona dolazimo do križanja s makadamskom cestom na kojem skrenemo desno prema Suhoj Rečini. Oni koji žele doći što bliže vrhu Risnjaka mogu produžiti ravno do parkirališta do kojeg se može doći i osobnim automobilom pa čak i nastaviti asfaltom prema Platku. Šumska staza potom vodi prema Medvjeđim vratima, prijevoju s kojeg se nastavlja planinarska staza prema vrhu Risnjaka dok druga vodi prema Leski i upravi Nacionalnog parka u Crnom Lugu.

After approximately 5 km of uphill climbing, you will reach the crossroads with the tarmac road where you should turn right towards Suha Rečina. Those who would like to reach the top of Risnjak Mountain can continue straight on to the parking place that can be reached by car or they can continue to the asphalt road towards Platak. The forest trail then leads towards Medvjeđa vrata, a pass where the hiking trail continues towards the Risnjak top whilst the other trail leads to Leska and the National Park’s administration in Crni Lug.

13.5 km

720 m

22 km

8 km

150 m

2:45 h

0.5 km

545 m

Nakon što ste skrenuli na makadam koji vodi kroz područje Suhe Rečine stižete do Mrzle Vodice. Dolazite do Lujzinske ceste i skrećete desno te se lagano uspinjete do Osoja - serpentina s kojih se pruža predivan pogled na vrh Risnjaka, a nedugo potom prolazite preko prijevoja Ravno podolje - najviše točke stare Lujzinske ceste. Nastavljate Lujzijanom do Gornjeg Jelenja i završavate svoj krug.

After passing through Melnice you will reach the highest point of the trail - the crossroads with Karolina road where you turn left and go down to Hreljin. Continue on the Karolina road, through Praputnjak, and towards Krasica where this trail ends.

4/5

Mirisno bakarsko zaleđe / Aromatic Bakar hinterland

1100 1050

400

1000

Meja

Hreljin

Serpentina / Serpentine

Krasica

8

10

18 km

5 km

780 m

2:15 h

0 km

1120 m

Gornje Jelenje

850

Gornje Jelenje

Mrzla Vodica

800

12

14

16

Nacionalni park Risnjak / Risnjak National Park

Osoj

900

Krasica

6

670 m

950

Hreljin

Križišće 4

13 km

After you have turned onto the tarmac road which passes through the area of Suha Rečina, you will reach Mrzla Vodica. When you come to Lujzijana road turn right and slowly climb up to the Osoj - serpentines from which the beautiful view over the Risnjak top extends. After few moments you will reach the Ravno podolje pass - the highest point of the old Lujzijana road. You continue through Lujzijana to reach Gornje Jelenje where your circle ends.

Križanje za Suhu Rečinu / Crossroad

450

2

7

Along the tarmac road passing alongside the same road ride towards Praputnjak where, by the playground, pass to the forest trail which will lead you to Hreljin and to the Bakar dry stone walls. When you reach Hreljin, continue along the old asphalt road towards Križišće where, in the centre, turn left and climb up towards Melnice taking the old branch road off Karolina road which will take you to Kraljevica and which dates back to 1856. On the same road you will encounter a large serpentine which enchants with its width and 17 metre-high supporting wall. From the curve a beautiful view extends over the Vinodol Valley.

500

0

10.5

Makadamom uz istu vozite prema Praputnjaku gdje kod igrališta prelazite na šumski put koji vas vodi prema Hreljinu i Bakarskim prezidima. U Hreljinu nastavljate starom asfaltiranom cestom prema Križišću gdje u centru skrećete lijevo i uspinjete se prema Melnicama starim odvojkom Karolinske ceste za Kraljevicu iz 1856. godine. Na istoj postoji jedna velika serpentina koja zadivljuje svojom širinom i 17 m visokim potpornim zidom. Sa zavoja se pruža lijep vidik na Vinodolsku dolinu.

150

12

9

A ride through the Risnjak National Park that starts in Gornje Jelenje on a tarmac road and continues on an asphalt road towards Vilje.

200

Satničko

Satničko

8

Vožnja kroz Nacionalni park Risnjak počinje na Gornjem Jelenju od kuda se kreće najprije makadamom, a potom asfaltiranom cestom prema Vilju.

1150

250

7

G. Jelenje - Vilje - Medvjeđa vrata - Mrzla Vodica - G. Jelenje

550

300

6

Ride from the centre of Krasica, a small, charming coastal village in the green and aromatic valley of the Bakar hinterland, towards a part of the new modern road that connects Rijeka to Križišće.

350

700

5

8 1 9 2Podno 3 4Risnjaka 5 6

Ružić Selo Vrh Tuhobića / Top of Tuhobić

4

Iz centra Krasice, malog, ljupkog primorskog mjesta koje se nalazi u zelenoj i mirisnoj dolini bakarskog zaleđa, krećete prema trasi nove moderne prometnice koja povezuje Rijeku s Križišćem.

3/5

Izletište Satničko / Satničko Excursion point

0

7 1 EN 8 2Karolina 9 3 4 Road 5 6

Nakon prolaska kroz Melnice, dolazite do najviše točke staze - na križanje s Karolinskom cestom na kojem skrećete lijevo i spuštate se prema Hreljinu te nastavljate Karolinskom cestom kroz Praputnjak prema Krasici gdje završavate ovu stazu.

By going down along the same trail, below the Hreljin viaduct and after 500 m, you will reach a crossroad. Turn left uphill and after 1 km you will reach the southern portal of Tuhobić tunnel. Turn right and go down through the tarmac road to reach Satničko.

Sv. Kuzam

220

Krasica - Hreljin - Križišće - Ružić Selo - Hreljin - Krasica

The ascent to Tuhobić is one of the most demanding trails in Bakar’s hinterland. The starting point is in Satničko, a much-loved excursion point from which you start your uphill ride along the tarmac road towards the north.

Škrljevo

240

Izviđački dom Lepenica / Scouts’ Centre

4

Škrljevo

260

5 6 8 1Karolinska 9 2 3 4staza

7

Industrijska zona

300

Jezero Lepenica / Lepenica Lake

2

Sušačka Draga / Sušačka Draga ridge

Kukuljanovo

340

280

0

19

The trail then slowly descends towards Sv. Kuzam where, when you reach the asphalt road, you turn left. You cross the Bakar Čavle road and continue your ride to the centre of Škrljevo.

Draški breg / Draga Hill

Zlobin

Zlobin

Continue along the asphalt road passing through Kukuljanovo and then turn left to the main Škrljevo - Čavle road. Pass through the industrial zone and reach the crossroads with the Bakar - Čavle road where you turn left. After 200 m turn onto the tarmac road and continue your ride around the southern part of the industrial zone to reach the Sušačka Draga ridge from which a beautiful view extends over the Rijeka Bay, the eastern part of Rijeka and the Martinšćica Bay.

Staza se potom lagano spušta prema Sv. Kuzmu gdje dolaskom na asfalt skrećete lijevo. Prelazite prometnicu Bakar - Čavle i nastavljate do centra Škrljeva.

At the end of the forest trail you will reach Benkovac Fužinski again and the asphalt road where you will turn right and ride back to Zlobin.

300 2

Škrljevo - Kukuljanovo - Ind. Zona - Veternice - Sv. Kuzam - Škrljevo

After 1 km you will enter Kukuljanovo - a village in which one of the largest industrial zones in Croatia is located. Besides that, close to the trail, you can test the stillness of your arm and the precision of your eye in the recently reconstructed “Vojsko” shooting range.

320

750

6 Zone 7 8Trail9

EN

Nakon 1 km ulazite u Kukuljanovo - mjesto u kojem se nalazi industrijska zona koja je površinom jedna od najvećih u Hrvatskoj. Osim toga, nedaleko od staze možete okušati mirnoću svoje ruke i oštrinu oka na nedavno uređenom strelištu „Vojsko”.

Zlobinsko brdo / Zlobin Hill

400

0

5

After climbing Zlobin hill, cycle downhill towards Benkovac Fužinski where, by the chapel, you turn left. Then continue to go down along the tarmac road to reach the Rijeka - Zagreb highroad and the Lepenica Lake. You will pass below the underpass and after 200 m turn left and continue on the tarmac road. The trail will lead you through the dense fir-tree forest and the Lepenica stream to the Lepenica Scouts’ Centre. Then the trail climbs up towards Gornje Jelenje.

800

Gradina

Gradina

4

Nakon uspona do Zlobinskog brda počinje spust prema Benkovcu Fužinskom gdje kod kapelice skrećete lijevo. Nastavljate se spuštati makadamom sve do autoceste Rijeka - Zagreb i jezera Lepenica. Prolazite kroz podvožnjak te nakon 200 m skrećete lijevo i nastavljate makadamom. Staza vas vodi kroz gustu jelovu šumu i potok Lepenica sve do Izviđačkog doma Lepenica nakon čega se staza uzdiže prema Gornjem Jelenju.

850

500

25

Ride from the centre of Škrljevo in the direction of the railway station and after 300 m turn left uphill. Climb towards the pine tree forest and ride above the northern part of Škrljevo.

900

Vapnenice / Limekilns

24

Škrljevo - Kukuljanovo - Ind. Zona - Veternice - Sv. Kuzam - Škrljevo

Benkovac Fužinski

600

3

22

Iz centra Škrljeva krećete u smjeru željezničke stanice i nakon 300 m skrećete lijevo gore. Uspinjete se prema borovoj šumi i vozite iznad sjevernog dijela Škrljeva.

Na kraju šumskog puta stižete nazad do Benkovca Fužinskog i asfaltne prometnice na kojoj skrećete desno i vozite se natrag prema Zlobinu.

950

20

Ride from the centre of Zlobin along Karolina road, the oldest road that linked Bakar to Karlovac way back in 1732, in the direction of Fužine.

3/5

Satničko

18

Iz centra Zlobina krećete Karolinskom cestom, najstarijom cestom koja je povezivala Bakar s Karlovcem još daleke 1732. godine u pravcu Fužina.

Na vrhu uspona, tik do Lujzinske ceste, skrećete lijevo i nastavljate makadamom po obroncima Tuhobića. Nakon otprilike 5 km makadam se sužava na šumski put koji na pojedinim dijelovima iziskuje ipak malo više opreza, a postoji mogućnost i guranja bicikla.

Hreljinska gradina / Hreljin Castle

Zlobin

700

Bakarski prezidi

Bakar

100

0

17

Gradina - Hreljin - Satničko - Plase - Zlobin - naftovod - Gradina

800

Bakarski zaljev / Bakar Bay

0 -50

4 Put 5 Gradine 6 7 8 19 2

3/5

25 km

Satničko

200

Trafostanica / Substation

200

890 m

600

400

Plosna

20 km

Your ride will start on the waterfront in one of the oldest towns on the north Adriatic - town of Bakar. Riding east and climbing towards the Adriatic Highway you will leave the town of Bakar’s old centre behind you with its dominant Kaštel (Castle), St. Andrew’s church, the Turkish and Roman house and numerous stone houses which have resisted the bura wind for centuries. When you cross the highway, continue towards Meja and just before the new highway on your right the Bakar dry stone walls will appear - which are Bakar’s terraces that sharply descend into the sea where the reconstructed vineyards can be found and where the widely renowned sparkling wine known as “old Bakarska vodica” is produced. When you reach Meja, turn right towards Hreljin, one of the old Vinodol towns that is proud of its Castle. In the centre, by the church, turn left and climb towards Satničko - an excursion point below Tuhobić to which a steep asphalt road leads. Close to the amphitheatre on Satničko you will see three trails. Choose the one at the far left which will take you to the southern portal of the Tuhobić tunnel. From the Tuhobić tunnel, the road continues on the left side - first tarmac and then the asphalt road. Soon you will reach the gas line. Continue crossing it whilst enjoying the remains of Kvaternik Courts along the forest trail and you will reach Meja railway station. Then continue on the asphalt road to reach the Oštrovica - Meja road. Turn left and easily go down towards Meja where you first turn right and then left going down towards the sea enjoying a beautiful view over Bakar Bay and the ancient town of Bakar.

700

500

400

4/5

Nad Kvarnerskim zaljevom / Over the Kvarner Bay

Repište

600

450

350

Nakon 500 m ponovo skrećete desno na makadam i preko brda Glavčina stižete u Praputnjak, mjesto čiji su vrijedni stanovnici kamenite padine bakarskog zaljeva pretvorili u padine pogodne za uzgoj vinove loze. Na taj način nastali su nadaleko poznati Bakarski prezidi s kojih se ubiralo grožđe i pravilo čuveno pjenušavo vino Bakarska vodica. Iz Praputnjaka nastavljate asfaltiranom cestom kroz Krasicu do Škrljeva.

Bakar - Hreljin - Satničko - t.Tuhobić - Kv. Dvori - Meja - Bakar

18

20

0

22

A town with its feet in the sea and its head in the clouds One of the oldest towns on the northern Adriatic it is, like a pearl, embraced by the deep Bakar Bay. The first settlement on the area of the today’s town of Bakar most probably appeared in the prehistoric period, that is, in the 3rd or 2nd millennium BC and was founded by the Illyrians, that is, by the Illyrian tribe, known as the Liburnians. Contemporarily they left us the oldest known name for today’s town of Bakar which was Vel-Kier (Stone Bay). Furthermore, it is important to mention that representatives of the Town of Bakar also signed the famous Law Codex of Vinodol (1288) in which the name of today’s town - Bakar was mentioned for the first time. However, Bakar is not only a point where the Mediterranean enters most deeply into the European mainland. It is also “a town with its feet in the sea and its head in the clouds”. In fact, the Town of Bakar area extends from Bakar Bay to the top of the Risnjak Mountain (1528 m) and covers a surface area of around 12,560 ha embracing 9 settlements: Bakar, Hreljin, Krasica, Kukuljanovo, Plosna, Ponikve, Praputnjak, Škrljevo and Zlobin.

2

4

6

8

10

12

14

16

Kaštel

Bakarski prezidi

Najpoznatija i svakako najatraktivnija građevina u Bakru jest srednjovjekovna tvrđava Kaštel. Ova monumentalna i impozantna građevina u obliku kakvom je danas vidimo potječe, nakon raznih pregradnji, iz 18. stoljeća, no njeni se korijeni protežu mnogo dublje u prošlost. Graditeljska osnovica Kaštela kakvog ga danas poznajemo nastaje početkom 16. stoljeća kada je ta frankopanska utvrda dodatno ojačana i utvrđena zbog prijetnje turske opasnosti. O tome svjedoči i glagoljski natpis iz 1530. godine uklesan na gornjem dijelu kamene vratnice ulaznih vratiju. Građevina je to koja inspirira i koja već na prvi pogled u mislima budi duh prošlosti, avanture, ratnih sukoba, slavnih vremena, ali i duh kulture, pismenosti i kreativnog stvaranja.

Na istočnim obroncima oko Bakarskoga zaljeva od Bakra do Ba­karca nalaze se Bakarski prezidi. Prezidi su suhozidi čija je izgradnja počela u doba vladavine Marije Terezije. Uz njeno je dopuštenje lokalno stanovništvo iskrčilo šumu i posadilo vinograd. U dobivene parcele žene su, u brentama, na leđima donosile zemlju u koju se sadila vinova loza „Belina”. Od tog se grožđa proizvodila nadaleko poznata Bakar­ska vodica.

građevina koja inspirira

Kaštel / Castle

18

tradicija bakarskih terasa

Prezidi su 1972. godine proglašeni zaštićenim krajo­likom (etno zonom) te su uvršteni u registar spomenika kulture. Obnova prezida pokrenuta je 2001. godine te proiz­vodnja pjenušca pod nazivom „stara Bakarska vodica”.

Bakarski prezidi / Dry Stone Walls

Turistička zajednica Grada Bakra Primorje 39 51222 Bakar

tel/fax: +385 51 761 111 e-mail: info@tz-bakar.hr web: www.tz-bakar.hr

If we add its natural beauties and plant and animal species, its cultural and traditional heritage, its established religious, cultural and its popular events as well as the variety of its terrain and vegetation, the large height differences and its rich flora and fauna world to the equation we can come to a conclusion that this is a town which will attract you with the strength of its famous history, where you can visit and experience the spirit of days gone by, as well as the magic of its varied and rich vegetation and enjoy the unique panoramic views over the blueness spread under its mountain tops.

No, nije Bakar samo mjesto gdje se Sredozemno more najdublje uvuklo u europsko kopno. Za njega kažu da je „grad s nogama u moru, a glavom u oblacima”. Naime, područje Grada Bakra proteže se od Bakarskog zaljeva do vrha Risnjaka (1528 m) i zauzima površinu od oko 12.560 ha, te obuhvaća 9 naselja: Bakar, Hreljin, Krasica, Kukuljanovo, Plosna, Ponikve, Praputnjak, Škrljevo i Zlobin. Ako svemu tome pridodamo prirodna bogatstva i raznolikosti, kulturno i tradicijsko nasljeđe, već uhodane vjerske, kulturne i pučke manifestacije, raznolikost terena i vegetacije, velike visinske razlike te bogat biljni i životinjski svijet, onda možemo slobodno zaključiti kako je riječ o gradu koji će vas snagom svoje slavne prošlosti namamiti da ga obiđete, osjetite duh prohujalih vremena, doživite čari raznolike i bogate vegetacije, ali i da uživate u jedinstvenim pogledima na plavetnilo koje se prostire pod njegovim planinskim vrhovima.

Bakar The facility that inspires

Bakar’s Dry Stone Walls

The most well-known and certainly most attractive building in Bakar is the medieval fortress, the Frankopan and Zrinski Castle. This monumental and impressive complex in its current form dates back, after a number of divisions, to the 18th century. However, its origins date even further into history. The construction foundation for Kaštel as we know it today was created at the beginning of the 16th century when this Frankopan fortress was additionally strengthened and fortified for defence from the Ottomans’ threats. This can be seen from the inscription chiselled in 1530 in the upper part of the stone door case at the entrance inscribed in the Glagolitic alphabet. The facility that inspires and, at first glance, awakens the spirit of days gone by in our thoughts, together with adventures, war battles, glorious times and the spirit of culture, literacy and crafts.

On the eastern hills around the Bakar Bay, from Bakar to Bakarac, are Bakar’s dry stone walls. The construction of these dry stone walls began in the period of Mary Teresa’s rule. With her permission, the local inhabitants cleared the forest and planted vineyards. Women, in wicker baskets on their backs, carried the soil to the created lots in which “Belina” grape vines were then planted. These grapes were used for the production of the widely famous sparkling wine Bakarska vodica. In 1972 the dry stone walls were proclaimed protected landscape (ethno zone) and were recorded in the cultural monuments register. Renewal of the walls began in 2001 as well as production of the sparkling wine known as “old Bakarska vodica”.

Impressum: Izdavač: Turistička zajednica Grada Bakra, za izdavača Sonja Jelušić Tekstovi: Bojan Šenkinc i arhiva TZ Grada Bakra Osmišljavanje i mjerenje staza: Bojan Šenkinc (Promotiv) Fotografije: Marko Matešić, Miljenko Šegulja i Bojan Šenkinc Prijevodi: Prolingua Koncept, dizajn i izrada karte: Molekula, kreativna agencija (Jasmina Hatežić i Ivan Pletenac) 2012. godina

Besplatan primjerak / Free sample

3/5

Staza nastavlja kroz livade i šumu do prometnice Oštrovica Meja. Dolaskom na asfalt skrećete lijevo i nakon 450 m skrećete desno na makadam. Staza se spušta kroz Koritnjak prema Hreljinskom polju. Iako makadamski put skreće oštro lijevo, s desne strane ćete ugledati ruševne ostatke Kvaternikovih dvora i uz njih šumskom stazom nastaviti oko 2 km do željezničke stanice Meja gdje opet počinje asfalt. Spuštate se do prometnice Oštrovica - Meja i skrećete lijevo.

Green 3 Blue 4 and 5 6 7 Trail 8 9

EN


8 1 9 EN 2 Panoramic 3 4 5 Path 6 7 1 8 2 9 3 Plavo 4 5zelena 6 7staza 8 19 2

1 Staza 2 3krškog 4 5fenomena 6 7 8 EN 1 9Karst 2 3Phenomenon 4 5 6 Trail 7 1 8 2 9Panoramska 3 4 5 6staza 7 Škrljevo - Melnik - Repište - Krasica - Škrljevo

Škrljevo - Melnik - Repište - Krasica - Škrljevo

Škrljevo - Ponikve - Repište - K. dvori - Meja - Praputnjak - Škrljevo

Škrljevo - Ponikve - Repište - K. dvori - Meja - Praputnjak - Škrljevo

Bakar - Hreljin - Satničko - t.Tuhobić - Kv. Dvori - Meja - Bakar

Staza kreće iz centra Škrljeva, mjesta koje se spominje još u 17. stoljeću, a leži s jedne i druge strane ceste Karoline koja je izgrađena u prvoj polovici 18. stoljeća za vrijeme cara Karla VI.

The trail starts in Škrljevo, a place mentioned for the first time in 17th century which lies on both sides of the Karolina road and built in the first half of the 18th century, during Charles VI’s rule. Climbing up slowly toward the north, on your left you will see the picturesque hamlets of Plosna and Ponikve and the unique karst phenomenon known as “now you see it, now you don’t - a lake” which is not just a rare phenomenon in Croatia but throughout the world as well. In fact, during extremely rainy periods, the watershed and the underground waters in the karst valley create a lake and Ponikve, in just a few hours, becomes a place by the lake. This phenomenon does not last long. With the first bura (north - easterly wind), the water from the lake is blown away to the underground Bakar streams. Riding on the tarmac road you will pass by a bunker that dates back to the Second World War and then you will continue to climb up to reach the Rijeka - Zagreb highroad where, if you pass through the underpass, you can reach Kamenjak and continue your trip towards Platak. If, by the underpass you turn right and go down towards Repište you will climb up again to reach the Oštrovica - Meja road. When you reach it, you turn right and go 2 km along the asphalt road after which you turn a sharp right and go down the road to reach Krasica, a small, charming place known for its local people who are real virtuosos when it comes to masking. In the centre of Krasica you turn right and will soon reach your starting point in Škrljevo.

Iz centra Škrljeva krećete prema sjeveru, odnosno prema selima Plosna i Ponikve. Nakon što ih ugledate s lijeve strane, prelazite na makadam s desne strane te uz prugu i ostatke bunkera iz 2. svjetskog rata nastavljate do prvog sljedećeg križanja na kojem skrećete desno. Uspinjete se serpentinama uživajući u pogledu na bakarsko zaleđe i dio Kvarnerskog zaljeva.

From the centre of Škrljevo you head north, that is, towards the villages of Plosna and Ponikve. After you have seen those villages on your left, you will move to the tarmac road on your right and along the railway and the remains of a Second World War bunker you will continue to the next crossing where you will turn right. Climb up through the serpentine enjoying the view over the Bakar hinterland and part of the Kvarner Bay. The trail continues through meadows and the forest arriving on the Oštrovica - Meja road. When you reach the asphalt road, you turn left and after 450 m you turn right onto the tarmac road again. The trail goes down through Koritnjak towards the Hreljin Field. Although the tarmac road turns sharply left, on the right side you will see the remains of the Kvaternik Courts and will continue your way along them through the forest trail around 2 km before you reach the Meja railway station where the asphalt road begins again. You will then go down to reach the Oštrovica Meja road and turn left. After 500 m turn right again to the tarmac road and across the Glavčina hill where you will reach Praputnjak, a village whose diligent inhabitants have turned the rocky slopes of the Bakar Bay into a terrain suitable for the cultivation of grape vines. The widely renowned “Bakar dry stone walls” where the grape harvesting takes place were formed in this way. The famous sparkling wine“Bakarska vodica” was made from those grapes. From Praputnjak you continue on the asphalt road through Krasica to reach Škrljevo.

Vožnju započinjete na rivi jednog od najstarijih gradova na sjevernom Jadranu - grada Bakra. Vozeći se prema istoku i uspinjujući se prema Jadranskoj magistrali, za sobom ostavljate staru jezgru grada Bakra s dominantnim Kaštelom, crkvom sv.Andrije, Turskom i Rimskom kućom, te brojnim kamenim kućama koje stoljećima odolijevaju buri. Prelaskom magistrale nastavljate prema Meji, a tik prije nove autoceste s desne strane ukazat će vam se Bakarski prezidi - bakarske terase, koje se strmo spuštaju u more, gdje su obnovljeni vinogradi od kojih se proizvodi nadaleko poznato pjenušavo vino pod nazivom „stara Bakarska vodica”. Dolaskom u Meju skrećete desno prema Hreljinu, jednom od starih vinodolskih gradova koji se ponosi svojom Gradinom. U centru kod crkve skrećete lijevo gore prema Satničkom - izletištu podno Tuhobića do kojeg vodi strma asfaltirana cesta. Kod amfiteatra na Satničkom ugledat ćete tri staze i izabrati onu krajnje lijevo koja će vas odvesti do južnog portala tunela Tuhobić. Od tunela Tuhobić staza nastavlja lijevo - najprije makadam, a dijelom se nastavlja asfalt. Ubrzo dolazite do plinovoda i nastavljate preko njega, uz ruševne ostatke Kvaternikovih dvora šumskim putem do željezničke stanice Meja. Nastavljate asfaltom do prometnice Oštrovica - Meja i skrećete lijevo te se lagano spuštate prema Meji gdje skrećete najprije desno, a potom lijevo spuštajući se do mora pritom uživajući u prekrasnom pogledu na Bakarski zaljev i drevni grad Bakar.

Lagano se uzdižući prema sjeveru s lijeve strane ugledat ćete pitoreskne zaseoke Plosnu i Ponikve gdje možete vidjeti jedinstveni krški fenomen pod nazivom „sad ga ima, sad ga nema jezero”, koji je rijedak ne samo u Hrvatskoj nego i širom svijeta. Naime za vrijeme iznimno kišnih razdoblja slivne i podzemne vode od krške doline stvaraju jezero i tako Ponikve u samo nekoliko sati postaju mjesto uz jezero. Taj fenomen kratkog je vijeka jer vodu jezera već prva bura vraća u podzemne tokove bakarskih izvora. Prelazeći na makadam prolazite pored bunkera iz 2. svjetskog rata i nastavljate uzbrdo sve do autoceste Rijeka - Zagreb gdje ako prođete kroz podvožnjak možete stići do Kamenjaka i dalje nastaviti prema Platku. Kod podvožnjaka ipak skrećete desno i spuštate se prema Repištu te se ponovo uzdižete do prometnice Oštrovica - Meja. Dolaskom na istu skrećete desno i spuštate se 2 km po asfaltu nakon čega ćete skrenuti oštro desno i po stazi se spustiti do Krasice, malog, ljupkog mjesta poznatog po svojim mještanima koji su pravi virtuozi u maškaranju. U centru Krasice skrećete desno i uskoro stižete na početnu točku u Škrljevu.

5.5 km

560 m

17 km

10.5 km

190 m

2:00 h

1 km

550 m

500

3/5

Dolina krškog fenomena / Valley of karst phenomenon

Repište

Podvožnjak / Subway

550

7.5 km

610 m

20 km

9.5 km

170 m

2:30 h

3 km

580 m

Škrljevo

Škrljevo

300

300

250

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3 km

2m

3:00 h

2 km

720 m

14

15

16

Ž.p. Meja

Kvaternikovi dvori / Kvaternik Courts

Bunker

500

Hreljin

400

Škrljevo

Škrljevo

Tunel Tuhobić / Tunnel

Kvaternikovi dvori / Kvaternik Courts

Meja

300

Praputnjak

200

3

4 Castle 5 6 Trail 718293

EN

Vozite se asfaltiranom cestom kroz Ružić Selo i stižete do Karolinske ceste. Nastavljate ravno i makadamskom cestom stižete do asfaltirane ceste koja vas vodi do izletišta Satničko. Kod amfiteatra skrenete desno i nastavljate makadamom kroz tunel u smjeru Plasa. Čim stignete do asfalta ugledat ćete ostatke vapnenica - kamenih konstrukcija za tradicijsko dobivanje vapna od kamena vapnenca. Skrećete lijevo i Karolinskom cestom vozite do Zlobina. Odmah po prelasku pruge skrećete desno i nakon 500 m stižete do naftovoda. Skrećete desno kroz tunel i spuštate se naftovodom do asfaltirane prometnice koja vodi do vidikovaca „Oči Vinodola”. Ponovo skrećete desno i odmah nakon prelaska mosta preko pruge skrećete lijevo na makadam. Nakon 300 m skrećete lijevo na šumsku stazu po kojoj se spuštate do još jednog tunela. Taj dio na pojedinim dijelovima iziskuje ipak malo više opreza, a postoji mogućnost i guranja bicikla. Izlaskom iz tunela skrećete desno i nastavljate kroz borovu šumu stazom do Karolinske ceste gdje skrećete lijevo i spuštate se do križanja i autobusnog okretišta gdje skrećete lijevo i nastavljate do polazne točke. 11 km

680 m

19 km

6 km

340 m

2:30 h

2 km

750 m

Gradina - Hreljin - Satničko - Plase - Zlobin - naftovod - Gradina

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2 3 4 5 Staza 6 7potoka 8 1 9i jezera

4

Zlobin - Benkovac F. - Lepenice - G. Jelenje - Benkovac F. - Zlobin

The starting point is the car park above Hreljin Castle - ruins of the medieval town of Hreljin built on the western part of Vinodol, above Bakarac, old port of Hreljin, on the pyramid-like hill with steep slopes that are 321 m above the sea. You ride along the asphalt road through the village of Ružić and you will reach the Karolina road. Then you continue straight on and along the tarmac road until you reach the asphalt road which will take you to the Satničko excursion point. Close to the amphitheatre turn right and continue along the tarmac road and through the tunnel in the direction of Plase. When you reach the asphalt road the remains of limekilns - stone structures that were used traditionally for making lime from the limestone will appear. Turn left and along the Karolina road ride to reach Zlobin. Immediately after you have crossed the railway, turn right and after 500 m you will reach the oil pipe line. Then turn right through the tunnel and go down by the oil pipe line to reach the asphalt road which will take you to the “Vinodol Eyes” view point. Then turn right again and immediately after passing the bridge across the railway, turn left onto the tarmac trail. After 300 m turn left onto the forest trail along which you will go down to reach another tunnel. In some parts this area demands a little more attention and you may also have to push your bike. When you exit the tunnel turn right and continue along the pine tree forest trail to reach Karolina road where you will turn left and go down to the crossroads and the bus turnaround where you turn left and continue to the starting point.

Staza kreće s parkirališta iznad Hreljinske gradine - ruševnih ostataka srednjovjekovnog grada Hreljina koji je izgrađen na zapadnom dijelu Vinodola iznad Bakarca, nekadašnje luke Hreljina, na uzvisini piramidalnog oblika i strmih obronaka 321 m ponad mora.

Bakar

0

5 Stream 6 7 1and 8 2Lakes 93 4

EN

Zlobin - Benkovac F. - Lepenice - G. Jelenje - Benkovac F. - Zlobin

2

4

6

8

10

12

14

16

6 Put 7 zone 8 19 2

5

Tunel / Tunnel

5.5 km

720 m

20 km

12 km

740 m

2:30 h

2.5 km

950 m

Nastavljate asfaltiranom cestom kroz Kukuljanovo, nakon čega skrećete lijevo na glavnu prometnicu Škrljevo - Čavle. Prolazite industrijskom zonom i stižete na križanje s prometnicom Bakar Čavle gdje skrećete lijevo. Nakon 200 m skrećete na makadam i nastavljate oko južnog dijela industrijske zone do hrbta Sušačke Drage s kojeg se pruža predivan pogled na Riječki zaljev, istočni dio Rijeke i uvalu Martinšćicu.

At the top of the ascent, by the Lujzijana road, turn left and continue along the tarmac road through the hills of Tuhobić. After approximately 5 km, the tarmac road widens and the forest trail continues and in some parts demands a little more attention and you may have to push your bike.

2/5

Potok Lepenica / Lepenica Stream

6 km

240 m

10.5 km

4.5 km

215 m

1:30 h

0 km

350 m

4

6

8

10

12

14

16

18

7 Tuhobićka 8 1 9 2 3staza 4 5

6

Satničko - Tuhobić - Satničko

Uspon na Tuhobić jedna je od najzahtjevnijih staza bakarskog zaleđa. Start je na Satničkom, omiljenom izletištu s kojeg se kreće uzbrdo makadamom prema sjeveru. Vozeći se kroz bjelogoričnu šumu nakon 2,5 km dolazite do šterne (bunara) s lijeve strane na kojoj se možete okrijepiti, a malo dalje ćete uskoro ugledati i lovačku kuću. Prateći signalizaciju za Tuhobić uskoro stižete na rub šume s kojeg ugledate sam vrh Tuhobića. Nastavite travnatom površinom po šumskoj stazi u smjeru vrha na 1108 m. Nakon uživanja u predivnom pogledu na Kvarnerski zaljev i Gorski kotar spuštate se uz desni rub šume prema jugozapadu i nailazite na šumski put koji ubrzo prerasta u makadam. Spuštajući se istim prolazite ispod vijadukta Hreljin i nakon 500 m stižete na križanje. Skrećete gore lijevo i nakon 1 km uspona stižete na južni portal tunela Tuhobić. Skrećete desno i makadamom se spuštate do Satničkog.

5/5

0 km

600 m

12 km

8 km

590 m

1:45 h

4 km

1108 m

7 1Tuhobić 8 2 9 3 Trail 4 5

EN

Satničko - Tuhobić - Satničko

6

6

8

10

12

14

16

After riding 2.5 km through the broadleaf forest you will reach the draw-well on your left where you can refresh yourself. Further ahead the hunter’s house will appear. Following directions for Tuhobić you will reach the edge of the forest from which you will see the top of Tuhobić. Continue on the grassy surface along the forest trail in direction of the top located on 1108 m above sea level. After enjoying the wonderful view over the Kvarner Bay and Gorski kotar mountain area go down along the right edge of the forest towards southwest and find the forest trail that will soon turn into tarmac road.

18

20

7

Krasica - Hreljin - Križišće - Ružić Selo - Hreljin - Krasica

1

2

3

1100 1000 900

Šumski put / Forest Trail

Lovačka kuća / Hunter’s House

800

Vijadukt / Viaduct Hreljin

Tun. Tuhobić

600

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

HRVATSKI

11

ENGLISH

Bakar Bike

BAKARSKE BICIKLISTIČKE STAZE BAKAR CYCLING TRAILS

Bakar

grad s nogama u moru, a glavom u oblacima Jedan od najstarijih gradova na sjevernom Jadranu, smjestio se poput bisera u naručje duboke Bakarske vale. Prvo naselje na području današnjeg grada Bakra nastalo je još najvjerojatnije u pretpovijesno doba, odnosno u 3. ili 2. tisućljeću prije Krista, a osnovali su ga Iliri, tj. ilirsko pleme Liburna. Oni su nam ujedno i ostavili najstariji poznati naziv za današnji grad Bakar, a to je Vel-Kier (Kameni zaljev). Također, važno je spomenuti da su predstavnici Grada Bakra supotpisnici poznatog Vinodolskog zakonika (1288.), u kojem se prvi puta spominje sadašnje ime grada - Bakar.

Bakar

8

9 Below Risnjak

EN

G. Jelenje - Vilje - Medvjeđa vrata - Mrzla Vodica - G. Jelenje

Nakon otprilike 5 km uspona dolazimo do križanja s makadamskom cestom na kojem skrenemo desno prema Suhoj Rečini. Oni koji žele doći što bliže vrhu Risnjaka mogu produžiti ravno do parkirališta do kojeg se može doći i osobnim automobilom pa čak i nastaviti asfaltom prema Platku. Šumska staza potom vodi prema Medvjeđim vratima, prijevoju s kojeg se nastavlja planinarska staza prema vrhu Risnjaka dok druga vodi prema Leski i upravi Nacionalnog parka u Crnom Lugu.

After approximately 5 km of uphill climbing, you will reach the crossroads with the tarmac road where you should turn right towards Suha Rečina. Those who would like to reach the top of Risnjak Mountain can continue straight on to the parking place that can be reached by car or they can continue to the asphalt road towards Platak. The forest trail then leads towards Medvjeđa vrata, a pass where the hiking trail continues towards the Risnjak top whilst the other trail leads to Leska and the National Park’s administration in Crni Lug.

13.5 km

720 m

22 km

8 km

150 m

2:45 h

0.5 km

545 m

Nakon što ste skrenuli na makadam koji vodi kroz područje Suhe Rečine stižete do Mrzle Vodice. Dolazite do Lujzinske ceste i skrećete desno te se lagano uspinjete do Osoja - serpentina s kojih se pruža predivan pogled na vrh Risnjaka, a nedugo potom prolazite preko prijevoja Ravno podolje - najviše točke stare Lujzinske ceste. Nastavljate Lujzijanom do Gornjeg Jelenja i završavate svoj krug.

After passing through Melnice you will reach the highest point of the trail - the crossroads with Karolina road where you turn left and go down to Hreljin. Continue on the Karolina road, through Praputnjak, and towards Krasica where this trail ends.

4/5

Mirisno bakarsko zaleđe / Aromatic Bakar hinterland

1100 1050

400

1000

Meja

Hreljin

Serpentina / Serpentine

Krasica

8

10

18 km

5 km

780 m

2:15 h

0 km

1120 m

Gornje Jelenje

850

Gornje Jelenje

Mrzla Vodica

800

12

14

16

Nacionalni park Risnjak / Risnjak National Park

Osoj

900

Krasica

6

670 m

950

Hreljin

Križišće 4

13 km

After you have turned onto the tarmac road which passes through the area of Suha Rečina, you will reach Mrzla Vodica. When you come to Lujzijana road turn right and slowly climb up to the Osoj - serpentines from which the beautiful view over the Risnjak top extends. After few moments you will reach the Ravno podolje pass - the highest point of the old Lujzijana road. You continue through Lujzijana to reach Gornje Jelenje where your circle ends.

Križanje za Suhu Rečinu / Crossroad

450

2

7

Along the tarmac road passing alongside the same road ride towards Praputnjak where, by the playground, pass to the forest trail which will lead you to Hreljin and to the Bakar dry stone walls. When you reach Hreljin, continue along the old asphalt road towards Križišće where, in the centre, turn left and climb up towards Melnice taking the old branch road off Karolina road which will take you to Kraljevica and which dates back to 1856. On the same road you will encounter a large serpentine which enchants with its width and 17 metre-high supporting wall. From the curve a beautiful view extends over the Vinodol Valley.

500

0

10.5

Makadamom uz istu vozite prema Praputnjaku gdje kod igrališta prelazite na šumski put koji vas vodi prema Hreljinu i Bakarskim prezidima. U Hreljinu nastavljate starom asfaltiranom cestom prema Križišću gdje u centru skrećete lijevo i uspinjete se prema Melnicama starim odvojkom Karolinske ceste za Kraljevicu iz 1856. godine. Na istoj postoji jedna velika serpentina koja zadivljuje svojom širinom i 17 m visokim potpornim zidom. Sa zavoja se pruža lijep vidik na Vinodolsku dolinu.

150

12

9

A ride through the Risnjak National Park that starts in Gornje Jelenje on a tarmac road and continues on an asphalt road towards Vilje.

200

Satničko

Satničko

8

Vožnja kroz Nacionalni park Risnjak počinje na Gornjem Jelenju od kuda se kreće najprije makadamom, a potom asfaltiranom cestom prema Vilju.

1150

250

7

G. Jelenje - Vilje - Medvjeđa vrata - Mrzla Vodica - G. Jelenje

550

300

6

Ride from the centre of Krasica, a small, charming coastal village in the green and aromatic valley of the Bakar hinterland, towards a part of the new modern road that connects Rijeka to Križišće.

350

700

5

8 1 9 2Podno 3 4Risnjaka 5 6

Ružić Selo Vrh Tuhobića / Top of Tuhobić

4

Iz centra Krasice, malog, ljupkog primorskog mjesta koje se nalazi u zelenoj i mirisnoj dolini bakarskog zaleđa, krećete prema trasi nove moderne prometnice koja povezuje Rijeku s Križišćem.

3/5

Izletište Satničko / Satničko Excursion point

0

7 1 EN 8 2Karolina 9 3 4 Road 5 6

Nakon prolaska kroz Melnice, dolazite do najviše točke staze - na križanje s Karolinskom cestom na kojem skrećete lijevo i spuštate se prema Hreljinu te nastavljate Karolinskom cestom kroz Praputnjak prema Krasici gdje završavate ovu stazu.

By going down along the same trail, below the Hreljin viaduct and after 500 m, you will reach a crossroad. Turn left uphill and after 1 km you will reach the southern portal of Tuhobić tunnel. Turn right and go down through the tarmac road to reach Satničko.

Sv. Kuzam

220

Krasica - Hreljin - Križišće - Ružić Selo - Hreljin - Krasica

The ascent to Tuhobić is one of the most demanding trails in Bakar’s hinterland. The starting point is in Satničko, a much-loved excursion point from which you start your uphill ride along the tarmac road towards the north.

Škrljevo

240

Izviđački dom Lepenica / Scouts’ Centre

4

Škrljevo

260

5 6 8 1Karolinska 9 2 3 4staza

7

Industrijska zona

300

Jezero Lepenica / Lepenica Lake

2

Sušačka Draga / Sušačka Draga ridge

Kukuljanovo

340

280

0

19

The trail then slowly descends towards Sv. Kuzam where, when you reach the asphalt road, you turn left. You cross the Bakar Čavle road and continue your ride to the centre of Škrljevo.

Draški breg / Draga Hill

Zlobin

Zlobin

Continue along the asphalt road passing through Kukuljanovo and then turn left to the main Škrljevo - Čavle road. Pass through the industrial zone and reach the crossroads with the Bakar - Čavle road where you turn left. After 200 m turn onto the tarmac road and continue your ride around the southern part of the industrial zone to reach the Sušačka Draga ridge from which a beautiful view extends over the Rijeka Bay, the eastern part of Rijeka and the Martinšćica Bay.

Staza se potom lagano spušta prema Sv. Kuzmu gdje dolaskom na asfalt skrećete lijevo. Prelazite prometnicu Bakar - Čavle i nastavljate do centra Škrljeva.

At the end of the forest trail you will reach Benkovac Fužinski again and the asphalt road where you will turn right and ride back to Zlobin.

300 2

Škrljevo - Kukuljanovo - Ind. Zona - Veternice - Sv. Kuzam - Škrljevo

After 1 km you will enter Kukuljanovo - a village in which one of the largest industrial zones in Croatia is located. Besides that, close to the trail, you can test the stillness of your arm and the precision of your eye in the recently reconstructed “Vojsko” shooting range.

320

750

6 Zone 7 8Trail9

EN

Nakon 1 km ulazite u Kukuljanovo - mjesto u kojem se nalazi industrijska zona koja je površinom jedna od najvećih u Hrvatskoj. Osim toga, nedaleko od staze možete okušati mirnoću svoje ruke i oštrinu oka na nedavno uređenom strelištu „Vojsko”.

Zlobinsko brdo / Zlobin Hill

400

0

5

After climbing Zlobin hill, cycle downhill towards Benkovac Fužinski where, by the chapel, you turn left. Then continue to go down along the tarmac road to reach the Rijeka - Zagreb highroad and the Lepenica Lake. You will pass below the underpass and after 200 m turn left and continue on the tarmac road. The trail will lead you through the dense fir-tree forest and the Lepenica stream to the Lepenica Scouts’ Centre. Then the trail climbs up towards Gornje Jelenje.

800

Gradina

Gradina

4

Nakon uspona do Zlobinskog brda počinje spust prema Benkovcu Fužinskom gdje kod kapelice skrećete lijevo. Nastavljate se spuštati makadamom sve do autoceste Rijeka - Zagreb i jezera Lepenica. Prolazite kroz podvožnjak te nakon 200 m skrećete lijevo i nastavljate makadamom. Staza vas vodi kroz gustu jelovu šumu i potok Lepenica sve do Izviđačkog doma Lepenica nakon čega se staza uzdiže prema Gornjem Jelenju.

850

500

25

Ride from the centre of Škrljevo in the direction of the railway station and after 300 m turn left uphill. Climb towards the pine tree forest and ride above the northern part of Škrljevo.

900

Vapnenice / Limekilns

24

Škrljevo - Kukuljanovo - Ind. Zona - Veternice - Sv. Kuzam - Škrljevo

Benkovac Fužinski

600

3

22

Iz centra Škrljeva krećete u smjeru željezničke stanice i nakon 300 m skrećete lijevo gore. Uspinjete se prema borovoj šumi i vozite iznad sjevernog dijela Škrljeva.

Na kraju šumskog puta stižete nazad do Benkovca Fužinskog i asfaltne prometnice na kojoj skrećete desno i vozite se natrag prema Zlobinu.

950

20

Ride from the centre of Zlobin along Karolina road, the oldest road that linked Bakar to Karlovac way back in 1732, in the direction of Fužine.

3/5

Satničko

18

Iz centra Zlobina krećete Karolinskom cestom, najstarijom cestom koja je povezivala Bakar s Karlovcem još daleke 1732. godine u pravcu Fužina.

Na vrhu uspona, tik do Lujzinske ceste, skrećete lijevo i nastavljate makadamom po obroncima Tuhobića. Nakon otprilike 5 km makadam se sužava na šumski put koji na pojedinim dijelovima iziskuje ipak malo više opreza, a postoji mogućnost i guranja bicikla.

Hreljinska gradina / Hreljin Castle

Zlobin

700

Bakarski prezidi

Bakar

100

0

17

Gradina - Hreljin - Satničko - Plase - Zlobin - naftovod - Gradina

800

Bakarski zaljev / Bakar Bay

0 -50

4 Put 5 Gradine 6 7 8 19 2

3/5

25 km

Satničko

200

Trafostanica / Substation

200

890 m

600

400

Plosna

20 km

Your ride will start on the waterfront in one of the oldest towns on the north Adriatic - town of Bakar. Riding east and climbing towards the Adriatic Highway you will leave the town of Bakar’s old centre behind you with its dominant Kaštel (Castle), St. Andrew’s church, the Turkish and Roman house and numerous stone houses which have resisted the bura wind for centuries. When you cross the highway, continue towards Meja and just before the new highway on your right the Bakar dry stone walls will appear - which are Bakar’s terraces that sharply descend into the sea where the reconstructed vineyards can be found and where the widely renowned sparkling wine known as “old Bakarska vodica” is produced. When you reach Meja, turn right towards Hreljin, one of the old Vinodol towns that is proud of its Castle. In the centre, by the church, turn left and climb towards Satničko - an excursion point below Tuhobić to which a steep asphalt road leads. Close to the amphitheatre on Satničko you will see three trails. Choose the one at the far left which will take you to the southern portal of the Tuhobić tunnel. From the Tuhobić tunnel, the road continues on the left side - first tarmac and then the asphalt road. Soon you will reach the gas line. Continue crossing it whilst enjoying the remains of Kvaternik Courts along the forest trail and you will reach Meja railway station. Then continue on the asphalt road to reach the Oštrovica - Meja road. Turn left and easily go down towards Meja where you first turn right and then left going down towards the sea enjoying a beautiful view over Bakar Bay and the ancient town of Bakar.

700

500

400

4/5

Nad Kvarnerskim zaljevom / Over the Kvarner Bay

Repište

600

450

350

Nakon 500 m ponovo skrećete desno na makadam i preko brda Glavčina stižete u Praputnjak, mjesto čiji su vrijedni stanovnici kamenite padine bakarskog zaljeva pretvorili u padine pogodne za uzgoj vinove loze. Na taj način nastali su nadaleko poznati Bakarski prezidi s kojih se ubiralo grožđe i pravilo čuveno pjenušavo vino Bakarska vodica. Iz Praputnjaka nastavljate asfaltiranom cestom kroz Krasicu do Škrljeva.

Bakar - Hreljin - Satničko - t.Tuhobić - Kv. Dvori - Meja - Bakar

18

20

0

22

A town with its feet in the sea and its head in the clouds One of the oldest towns on the northern Adriatic it is, like a pearl, embraced by the deep Bakar Bay. The first settlement on the area of the today’s town of Bakar most probably appeared in the prehistoric period, that is, in the 3rd or 2nd millennium BC and was founded by the Illyrians, that is, by the Illyrian tribe, known as the Liburnians. Contemporarily they left us the oldest known name for today’s town of Bakar which was Vel-Kier (Stone Bay). Furthermore, it is important to mention that representatives of the Town of Bakar also signed the famous Law Codex of Vinodol (1288) in which the name of today’s town - Bakar was mentioned for the first time. However, Bakar is not only a point where the Mediterranean enters most deeply into the European mainland. It is also “a town with its feet in the sea and its head in the clouds”. In fact, the Town of Bakar area extends from Bakar Bay to the top of the Risnjak Mountain (1528 m) and covers a surface area of around 12,560 ha embracing 9 settlements: Bakar, Hreljin, Krasica, Kukuljanovo, Plosna, Ponikve, Praputnjak, Škrljevo and Zlobin.

2

4

6

8

10

12

14

16

Kaštel

Bakarski prezidi

Najpoznatija i svakako najatraktivnija građevina u Bakru jest srednjovjekovna tvrđava Kaštel. Ova monumentalna i impozantna građevina u obliku kakvom je danas vidimo potječe, nakon raznih pregradnji, iz 18. stoljeća, no njeni se korijeni protežu mnogo dublje u prošlost. Graditeljska osnovica Kaštela kakvog ga danas poznajemo nastaje početkom 16. stoljeća kada je ta frankopanska utvrda dodatno ojačana i utvrđena zbog prijetnje turske opasnosti. O tome svjedoči i glagoljski natpis iz 1530. godine uklesan na gornjem dijelu kamene vratnice ulaznih vratiju. Građevina je to koja inspirira i koja već na prvi pogled u mislima budi duh prošlosti, avanture, ratnih sukoba, slavnih vremena, ali i duh kulture, pismenosti i kreativnog stvaranja.

Na istočnim obroncima oko Bakarskoga zaljeva od Bakra do Ba­karca nalaze se Bakarski prezidi. Prezidi su suhozidi čija je izgradnja počela u doba vladavine Marije Terezije. Uz njeno je dopuštenje lokalno stanovništvo iskrčilo šumu i posadilo vinograd. U dobivene parcele žene su, u brentama, na leđima donosile zemlju u koju se sadila vinova loza „Belina”. Od tog se grožđa proizvodila nadaleko poznata Bakar­ska vodica.

građevina koja inspirira

Kaštel / Castle

18

tradicija bakarskih terasa

Prezidi su 1972. godine proglašeni zaštićenim krajo­likom (etno zonom) te su uvršteni u registar spomenika kulture. Obnova prezida pokrenuta je 2001. godine te proiz­vodnja pjenušca pod nazivom „stara Bakarska vodica”.

Bakarski prezidi / Dry Stone Walls

Turistička zajednica Grada Bakra Primorje 39 51222 Bakar

tel/fax: +385 51 761 111 e-mail: info@tz-bakar.hr web: www.tz-bakar.hr

If we add its natural beauties and plant and animal species, its cultural and traditional heritage, its established religious, cultural and its popular events as well as the variety of its terrain and vegetation, the large height differences and its rich flora and fauna world to the equation we can come to a conclusion that this is a town which will attract you with the strength of its famous history, where you can visit and experience the spirit of days gone by, as well as the magic of its varied and rich vegetation and enjoy the unique panoramic views over the blueness spread under its mountain tops.

No, nije Bakar samo mjesto gdje se Sredozemno more najdublje uvuklo u europsko kopno. Za njega kažu da je „grad s nogama u moru, a glavom u oblacima”. Naime, područje Grada Bakra proteže se od Bakarskog zaljeva do vrha Risnjaka (1528 m) i zauzima površinu od oko 12.560 ha, te obuhvaća 9 naselja: Bakar, Hreljin, Krasica, Kukuljanovo, Plosna, Ponikve, Praputnjak, Škrljevo i Zlobin. Ako svemu tome pridodamo prirodna bogatstva i raznolikosti, kulturno i tradicijsko nasljeđe, već uhodane vjerske, kulturne i pučke manifestacije, raznolikost terena i vegetacije, velike visinske razlike te bogat biljni i životinjski svijet, onda možemo slobodno zaključiti kako je riječ o gradu koji će vas snagom svoje slavne prošlosti namamiti da ga obiđete, osjetite duh prohujalih vremena, doživite čari raznolike i bogate vegetacije, ali i da uživate u jedinstvenim pogledima na plavetnilo koje se prostire pod njegovim planinskim vrhovima.

Bakar The facility that inspires

Bakar’s Dry Stone Walls

The most well-known and certainly most attractive building in Bakar is the medieval fortress, the Frankopan and Zrinski Castle. This monumental and impressive complex in its current form dates back, after a number of divisions, to the 18th century. However, its origins date even further into history. The construction foundation for Kaštel as we know it today was created at the beginning of the 16th century when this Frankopan fortress was additionally strengthened and fortified for defence from the Ottomans’ threats. This can be seen from the inscription chiselled in 1530 in the upper part of the stone door case at the entrance inscribed in the Glagolitic alphabet. The facility that inspires and, at first glance, awakens the spirit of days gone by in our thoughts, together with adventures, war battles, glorious times and the spirit of culture, literacy and crafts.

On the eastern hills around the Bakar Bay, from Bakar to Bakarac, are Bakar’s dry stone walls. The construction of these dry stone walls began in the period of Mary Teresa’s rule. With her permission, the local inhabitants cleared the forest and planted vineyards. Women, in wicker baskets on their backs, carried the soil to the created lots in which “Belina” grape vines were then planted. These grapes were used for the production of the widely famous sparkling wine Bakarska vodica. In 1972 the dry stone walls were proclaimed protected landscape (ethno zone) and were recorded in the cultural monuments register. Renewal of the walls began in 2001 as well as production of the sparkling wine known as “old Bakarska vodica”.

Impressum: Izdavač: Turistička zajednica Grada Bakra, za izdavača Sonja Jelušić Tekstovi: Bojan Šenkinc i arhiva TZ Grada Bakra Osmišljavanje i mjerenje staza: Bojan Šenkinc (Promotiv) Fotografije: Marko Matešić, Miljenko Šegulja i Bojan Šenkinc Prijevodi: Prolingua Koncept, dizajn i izrada karte: Molekula, kreativna agencija (Jasmina Hatežić i Ivan Pletenac) 2012. godina

Besplatan primjerak / Free sample

3/5

Staza nastavlja kroz livade i šumu do prometnice Oštrovica Meja. Dolaskom na asfalt skrećete lijevo i nakon 450 m skrećete desno na makadam. Staza se spušta kroz Koritnjak prema Hreljinskom polju. Iako makadamski put skreće oštro lijevo, s desne strane ćete ugledati ruševne ostatke Kvaternikovih dvora i uz njih šumskom stazom nastaviti oko 2 km do željezničke stanice Meja gdje opet počinje asfalt. Spuštate se do prometnice Oštrovica - Meja i skrećete lijevo.

Green 3 Blue 4 and 5 6 7 Trail 8 9

EN


8 1 9 EN 2 Panoramic 3 4 5 Path 6 7 1 8 2 9 3 Plavo 4 5zelena 6 7staza 8 19 2

1 Staza 2 3krškog 4 5fenomena 6 7 8 EN 1 9Karst 2 3Phenomenon 4 5 6 Trail 7 1 8 2 9Panoramska 3 4 5 6staza 7 Škrljevo - Melnik - Repište - Krasica - Škrljevo

Škrljevo - Melnik - Repište - Krasica - Škrljevo

Škrljevo - Ponikve - Repište - K. dvori - Meja - Praputnjak - Škrljevo

Škrljevo - Ponikve - Repište - K. dvori - Meja - Praputnjak - Škrljevo

Bakar - Hreljin - Satničko - t.Tuhobić - Kv. Dvori - Meja - Bakar

Staza kreće iz centra Škrljeva, mjesta koje se spominje još u 17. stoljeću, a leži s jedne i druge strane ceste Karoline koja je izgrađena u prvoj polovici 18. stoljeća za vrijeme cara Karla VI.

The trail starts in Škrljevo, a place mentioned for the first time in 17th century which lies on both sides of the Karolina road and built in the first half of the 18th century, during Charles VI’s rule. Climbing up slowly toward the north, on your left you will see the picturesque hamlets of Plosna and Ponikve and the unique karst phenomenon known as “now you see it, now you don’t - a lake” which is not just a rare phenomenon in Croatia but throughout the world as well. In fact, during extremely rainy periods, the watershed and the underground waters in the karst valley create a lake and Ponikve, in just a few hours, becomes a place by the lake. This phenomenon does not last long. With the first bura (north - easterly wind), the water from the lake is blown away to the underground Bakar streams. Riding on the tarmac road you will pass by a bunker that dates back to the Second World War and then you will continue to climb up to reach the Rijeka - Zagreb highroad where, if you pass through the underpass, you can reach Kamenjak and continue your trip towards Platak. If, by the underpass you turn right and go down towards Repište you will climb up again to reach the Oštrovica - Meja road. When you reach it, you turn right and go 2 km along the asphalt road after which you turn a sharp right and go down the road to reach Krasica, a small, charming place known for its local people who are real virtuosos when it comes to masking. In the centre of Krasica you turn right and will soon reach your starting point in Škrljevo.

Iz centra Škrljeva krećete prema sjeveru, odnosno prema selima Plosna i Ponikve. Nakon što ih ugledate s lijeve strane, prelazite na makadam s desne strane te uz prugu i ostatke bunkera iz 2. svjetskog rata nastavljate do prvog sljedećeg križanja na kojem skrećete desno. Uspinjete se serpentinama uživajući u pogledu na bakarsko zaleđe i dio Kvarnerskog zaljeva.

From the centre of Škrljevo you head north, that is, towards the villages of Plosna and Ponikve. After you have seen those villages on your left, you will move to the tarmac road on your right and along the railway and the remains of a Second World War bunker you will continue to the next crossing where you will turn right. Climb up through the serpentine enjoying the view over the Bakar hinterland and part of the Kvarner Bay. The trail continues through meadows and the forest arriving on the Oštrovica - Meja road. When you reach the asphalt road, you turn left and after 450 m you turn right onto the tarmac road again. The trail goes down through Koritnjak towards the Hreljin Field. Although the tarmac road turns sharply left, on the right side you will see the remains of the Kvaternik Courts and will continue your way along them through the forest trail around 2 km before you reach the Meja railway station where the asphalt road begins again. You will then go down to reach the Oštrovica Meja road and turn left. After 500 m turn right again to the tarmac road and across the Glavčina hill where you will reach Praputnjak, a village whose diligent inhabitants have turned the rocky slopes of the Bakar Bay into a terrain suitable for the cultivation of grape vines. The widely renowned “Bakar dry stone walls” where the grape harvesting takes place were formed in this way. The famous sparkling wine“Bakarska vodica” was made from those grapes. From Praputnjak you continue on the asphalt road through Krasica to reach Škrljevo.

Vožnju započinjete na rivi jednog od najstarijih gradova na sjevernom Jadranu - grada Bakra. Vozeći se prema istoku i uspinjujući se prema Jadranskoj magistrali, za sobom ostavljate staru jezgru grada Bakra s dominantnim Kaštelom, crkvom sv.Andrije, Turskom i Rimskom kućom, te brojnim kamenim kućama koje stoljećima odolijevaju buri. Prelaskom magistrale nastavljate prema Meji, a tik prije nove autoceste s desne strane ukazat će vam se Bakarski prezidi - bakarske terase, koje se strmo spuštaju u more, gdje su obnovljeni vinogradi od kojih se proizvodi nadaleko poznato pjenušavo vino pod nazivom „stara Bakarska vodica”. Dolaskom u Meju skrećete desno prema Hreljinu, jednom od starih vinodolskih gradova koji se ponosi svojom Gradinom. U centru kod crkve skrećete lijevo gore prema Satničkom - izletištu podno Tuhobića do kojeg vodi strma asfaltirana cesta. Kod amfiteatra na Satničkom ugledat ćete tri staze i izabrati onu krajnje lijevo koja će vas odvesti do južnog portala tunela Tuhobić. Od tunela Tuhobić staza nastavlja lijevo - najprije makadam, a dijelom se nastavlja asfalt. Ubrzo dolazite do plinovoda i nastavljate preko njega, uz ruševne ostatke Kvaternikovih dvora šumskim putem do željezničke stanice Meja. Nastavljate asfaltom do prometnice Oštrovica - Meja i skrećete lijevo te se lagano spuštate prema Meji gdje skrećete najprije desno, a potom lijevo spuštajući se do mora pritom uživajući u prekrasnom pogledu na Bakarski zaljev i drevni grad Bakar.

Lagano se uzdižući prema sjeveru s lijeve strane ugledat ćete pitoreskne zaseoke Plosnu i Ponikve gdje možete vidjeti jedinstveni krški fenomen pod nazivom „sad ga ima, sad ga nema jezero”, koji je rijedak ne samo u Hrvatskoj nego i širom svijeta. Naime za vrijeme iznimno kišnih razdoblja slivne i podzemne vode od krške doline stvaraju jezero i tako Ponikve u samo nekoliko sati postaju mjesto uz jezero. Taj fenomen kratkog je vijeka jer vodu jezera već prva bura vraća u podzemne tokove bakarskih izvora. Prelazeći na makadam prolazite pored bunkera iz 2. svjetskog rata i nastavljate uzbrdo sve do autoceste Rijeka - Zagreb gdje ako prođete kroz podvožnjak možete stići do Kamenjaka i dalje nastaviti prema Platku. Kod podvožnjaka ipak skrećete desno i spuštate se prema Repištu te se ponovo uzdižete do prometnice Oštrovica - Meja. Dolaskom na istu skrećete desno i spuštate se 2 km po asfaltu nakon čega ćete skrenuti oštro desno i po stazi se spustiti do Krasice, malog, ljupkog mjesta poznatog po svojim mještanima koji su pravi virtuozi u maškaranju. U centru Krasice skrećete desno i uskoro stižete na početnu točku u Škrljevu.

5.5 km

560 m

17 km

10.5 km

190 m

2:00 h

1 km

550 m

500

3/5

Dolina krškog fenomena / Valley of karst phenomenon

Repište

Podvožnjak / Subway

550

7.5 km

610 m

20 km

9.5 km

170 m

2:30 h

3 km

580 m

Škrljevo

Škrljevo

300

300

250

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3 km

2m

3:00 h

2 km

720 m

14

15

16

Ž.p. Meja

Kvaternikovi dvori / Kvaternik Courts

Bunker

500

Hreljin

400

Škrljevo

Škrljevo

Tunel Tuhobić / Tunnel

Kvaternikovi dvori / Kvaternik Courts

Meja

300

Praputnjak

200

3

4 Castle 5 6 Trail 718293

EN

Vozite se asfaltiranom cestom kroz Ružić Selo i stižete do Karolinske ceste. Nastavljate ravno i makadamskom cestom stižete do asfaltirane ceste koja vas vodi do izletišta Satničko. Kod amfiteatra skrenete desno i nastavljate makadamom kroz tunel u smjeru Plasa. Čim stignete do asfalta ugledat ćete ostatke vapnenica - kamenih konstrukcija za tradicijsko dobivanje vapna od kamena vapnenca. Skrećete lijevo i Karolinskom cestom vozite do Zlobina. Odmah po prelasku pruge skrećete desno i nakon 500 m stižete do naftovoda. Skrećete desno kroz tunel i spuštate se naftovodom do asfaltirane prometnice koja vodi do vidikovaca „Oči Vinodola”. Ponovo skrećete desno i odmah nakon prelaska mosta preko pruge skrećete lijevo na makadam. Nakon 300 m skrećete lijevo na šumsku stazu po kojoj se spuštate do još jednog tunela. Taj dio na pojedinim dijelovima iziskuje ipak malo više opreza, a postoji mogućnost i guranja bicikla. Izlaskom iz tunela skrećete desno i nastavljate kroz borovu šumu stazom do Karolinske ceste gdje skrećete lijevo i spuštate se do križanja i autobusnog okretišta gdje skrećete lijevo i nastavljate do polazne točke. 11 km

680 m

19 km

6 km

340 m

2:30 h

2 km

750 m

Gradina - Hreljin - Satničko - Plase - Zlobin - naftovod - Gradina

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2 3 4 5 Staza 6 7potoka 8 1 9i jezera

4

Zlobin - Benkovac F. - Lepenice - G. Jelenje - Benkovac F. - Zlobin

The starting point is the car park above Hreljin Castle - ruins of the medieval town of Hreljin built on the western part of Vinodol, above Bakarac, old port of Hreljin, on the pyramid-like hill with steep slopes that are 321 m above the sea. You ride along the asphalt road through the village of Ružić and you will reach the Karolina road. Then you continue straight on and along the tarmac road until you reach the asphalt road which will take you to the Satničko excursion point. Close to the amphitheatre turn right and continue along the tarmac road and through the tunnel in the direction of Plase. When you reach the asphalt road the remains of limekilns - stone structures that were used traditionally for making lime from the limestone will appear. Turn left and along the Karolina road ride to reach Zlobin. Immediately after you have crossed the railway, turn right and after 500 m you will reach the oil pipe line. Then turn right through the tunnel and go down by the oil pipe line to reach the asphalt road which will take you to the “Vinodol Eyes” view point. Then turn right again and immediately after passing the bridge across the railway, turn left onto the tarmac trail. After 300 m turn left onto the forest trail along which you will go down to reach another tunnel. In some parts this area demands a little more attention and you may also have to push your bike. When you exit the tunnel turn right and continue along the pine tree forest trail to reach Karolina road where you will turn left and go down to the crossroads and the bus turnaround where you turn left and continue to the starting point.

Staza kreće s parkirališta iznad Hreljinske gradine - ruševnih ostataka srednjovjekovnog grada Hreljina koji je izgrađen na zapadnom dijelu Vinodola iznad Bakarca, nekadašnje luke Hreljina, na uzvisini piramidalnog oblika i strmih obronaka 321 m ponad mora.

Bakar

0

5 Stream 6 7 1and 8 2Lakes 93 4

EN

Zlobin - Benkovac F. - Lepenice - G. Jelenje - Benkovac F. - Zlobin

2

4

6

8

10

12

14

16

6 Put 7 zone 8 19 2

5

Tunel / Tunnel

5.5 km

720 m

20 km

12 km

740 m

2:30 h

2.5 km

950 m

Nastavljate asfaltiranom cestom kroz Kukuljanovo, nakon čega skrećete lijevo na glavnu prometnicu Škrljevo - Čavle. Prolazite industrijskom zonom i stižete na križanje s prometnicom Bakar Čavle gdje skrećete lijevo. Nakon 200 m skrećete na makadam i nastavljate oko južnog dijela industrijske zone do hrbta Sušačke Drage s kojeg se pruža predivan pogled na Riječki zaljev, istočni dio Rijeke i uvalu Martinšćicu.

At the top of the ascent, by the Lujzijana road, turn left and continue along the tarmac road through the hills of Tuhobić. After approximately 5 km, the tarmac road widens and the forest trail continues and in some parts demands a little more attention and you may have to push your bike.

2/5

Potok Lepenica / Lepenica Stream

6 km

240 m

10.5 km

4.5 km

215 m

1:30 h

0 km

350 m

4

6

8

10

12

14

16

18

7 Tuhobićka 8 1 9 2 3staza 4 5

6

Satničko - Tuhobić - Satničko

Uspon na Tuhobić jedna je od najzahtjevnijih staza bakarskog zaleđa. Start je na Satničkom, omiljenom izletištu s kojeg se kreće uzbrdo makadamom prema sjeveru. Vozeći se kroz bjelogoričnu šumu nakon 2,5 km dolazite do šterne (bunara) s lijeve strane na kojoj se možete okrijepiti, a malo dalje ćete uskoro ugledati i lovačku kuću. Prateći signalizaciju za Tuhobić uskoro stižete na rub šume s kojeg ugledate sam vrh Tuhobića. Nastavite travnatom površinom po šumskoj stazi u smjeru vrha na 1108 m. Nakon uživanja u predivnom pogledu na Kvarnerski zaljev i Gorski kotar spuštate se uz desni rub šume prema jugozapadu i nailazite na šumski put koji ubrzo prerasta u makadam. Spuštajući se istim prolazite ispod vijadukta Hreljin i nakon 500 m stižete na križanje. Skrećete gore lijevo i nakon 1 km uspona stižete na južni portal tunela Tuhobić. Skrećete desno i makadamom se spuštate do Satničkog.

5/5

0 km

600 m

12 km

8 km

590 m

1:45 h

4 km

1108 m

7 1Tuhobić 8 2 9 3 Trail 4 5

EN

Satničko - Tuhobić - Satničko

6

6

8

10

12

14

16

After riding 2.5 km through the broadleaf forest you will reach the draw-well on your left where you can refresh yourself. Further ahead the hunter’s house will appear. Following directions for Tuhobić you will reach the edge of the forest from which you will see the top of Tuhobić. Continue on the grassy surface along the forest trail in direction of the top located on 1108 m above sea level. After enjoying the wonderful view over the Kvarner Bay and Gorski kotar mountain area go down along the right edge of the forest towards southwest and find the forest trail that will soon turn into tarmac road.

18

20

7

Krasica - Hreljin - Križišće - Ružić Selo - Hreljin - Krasica

1

2

3

1100 1000 900

Šumski put / Forest Trail

Lovačka kuća / Hunter’s House

800

Vijadukt / Viaduct Hreljin

Tun. Tuhobić

600

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

HRVATSKI

11

ENGLISH

Bakar Bike

BAKARSKE BICIKLISTIČKE STAZE BAKAR CYCLING TRAILS

Bakar

grad s nogama u moru, a glavom u oblacima Jedan od najstarijih gradova na sjevernom Jadranu, smjestio se poput bisera u naručje duboke Bakarske vale. Prvo naselje na području današnjeg grada Bakra nastalo je još najvjerojatnije u pretpovijesno doba, odnosno u 3. ili 2. tisućljeću prije Krista, a osnovali su ga Iliri, tj. ilirsko pleme Liburna. Oni su nam ujedno i ostavili najstariji poznati naziv za današnji grad Bakar, a to je Vel-Kier (Kameni zaljev). Također, važno je spomenuti da su predstavnici Grada Bakra supotpisnici poznatog Vinodolskog zakonika (1288.), u kojem se prvi puta spominje sadašnje ime grada - Bakar.

Bakar

8

9 Below Risnjak

EN

G. Jelenje - Vilje - Medvjeđa vrata - Mrzla Vodica - G. Jelenje

Nakon otprilike 5 km uspona dolazimo do križanja s makadamskom cestom na kojem skrenemo desno prema Suhoj Rečini. Oni koji žele doći što bliže vrhu Risnjaka mogu produžiti ravno do parkirališta do kojeg se može doći i osobnim automobilom pa čak i nastaviti asfaltom prema Platku. Šumska staza potom vodi prema Medvjeđim vratima, prijevoju s kojeg se nastavlja planinarska staza prema vrhu Risnjaka dok druga vodi prema Leski i upravi Nacionalnog parka u Crnom Lugu.

After approximately 5 km of uphill climbing, you will reach the crossroads with the tarmac road where you should turn right towards Suha Rečina. Those who would like to reach the top of Risnjak Mountain can continue straight on to the parking place that can be reached by car or they can continue to the asphalt road towards Platak. The forest trail then leads towards Medvjeđa vrata, a pass where the hiking trail continues towards the Risnjak top whilst the other trail leads to Leska and the National Park’s administration in Crni Lug.

13.5 km

720 m

22 km

8 km

150 m

2:45 h

0.5 km

545 m

Nakon što ste skrenuli na makadam koji vodi kroz područje Suhe Rečine stižete do Mrzle Vodice. Dolazite do Lujzinske ceste i skrećete desno te se lagano uspinjete do Osoja - serpentina s kojih se pruža predivan pogled na vrh Risnjaka, a nedugo potom prolazite preko prijevoja Ravno podolje - najviše točke stare Lujzinske ceste. Nastavljate Lujzijanom do Gornjeg Jelenja i završavate svoj krug.

After passing through Melnice you will reach the highest point of the trail - the crossroads with Karolina road where you turn left and go down to Hreljin. Continue on the Karolina road, through Praputnjak, and towards Krasica where this trail ends.

4/5

Mirisno bakarsko zaleđe / Aromatic Bakar hinterland

1100 1050

400

1000

Meja

Hreljin

Serpentina / Serpentine

Krasica

8

10

18 km

5 km

780 m

2:15 h

0 km

1120 m

Gornje Jelenje

850

Gornje Jelenje

Mrzla Vodica

800

12

14

16

Nacionalni park Risnjak / Risnjak National Park

Osoj

900

Krasica

6

670 m

950

Hreljin

Križišće 4

13 km

After you have turned onto the tarmac road which passes through the area of Suha Rečina, you will reach Mrzla Vodica. When you come to Lujzijana road turn right and slowly climb up to the Osoj - serpentines from which the beautiful view over the Risnjak top extends. After few moments you will reach the Ravno podolje pass - the highest point of the old Lujzijana road. You continue through Lujzijana to reach Gornje Jelenje where your circle ends.

Križanje za Suhu Rečinu / Crossroad

450

2

7

Along the tarmac road passing alongside the same road ride towards Praputnjak where, by the playground, pass to the forest trail which will lead you to Hreljin and to the Bakar dry stone walls. When you reach Hreljin, continue along the old asphalt road towards Križišće where, in the centre, turn left and climb up towards Melnice taking the old branch road off Karolina road which will take you to Kraljevica and which dates back to 1856. On the same road you will encounter a large serpentine which enchants with its width and 17 metre-high supporting wall. From the curve a beautiful view extends over the Vinodol Valley.

500

0

10.5

Makadamom uz istu vozite prema Praputnjaku gdje kod igrališta prelazite na šumski put koji vas vodi prema Hreljinu i Bakarskim prezidima. U Hreljinu nastavljate starom asfaltiranom cestom prema Križišću gdje u centru skrećete lijevo i uspinjete se prema Melnicama starim odvojkom Karolinske ceste za Kraljevicu iz 1856. godine. Na istoj postoji jedna velika serpentina koja zadivljuje svojom širinom i 17 m visokim potpornim zidom. Sa zavoja se pruža lijep vidik na Vinodolsku dolinu.

150

12

9

A ride through the Risnjak National Park that starts in Gornje Jelenje on a tarmac road and continues on an asphalt road towards Vilje.

200

Satničko

Satničko

8

Vožnja kroz Nacionalni park Risnjak počinje na Gornjem Jelenju od kuda se kreće najprije makadamom, a potom asfaltiranom cestom prema Vilju.

1150

250

7

G. Jelenje - Vilje - Medvjeđa vrata - Mrzla Vodica - G. Jelenje

550

300

6

Ride from the centre of Krasica, a small, charming coastal village in the green and aromatic valley of the Bakar hinterland, towards a part of the new modern road that connects Rijeka to Križišće.

350

700

5

8 1 9 2Podno 3 4Risnjaka 5 6

Ružić Selo Vrh Tuhobića / Top of Tuhobić

4

Iz centra Krasice, malog, ljupkog primorskog mjesta koje se nalazi u zelenoj i mirisnoj dolini bakarskog zaleđa, krećete prema trasi nove moderne prometnice koja povezuje Rijeku s Križišćem.

3/5

Izletište Satničko / Satničko Excursion point

0

7 1 EN 8 2Karolina 9 3 4 Road 5 6

Nakon prolaska kroz Melnice, dolazite do najviše točke staze - na križanje s Karolinskom cestom na kojem skrećete lijevo i spuštate se prema Hreljinu te nastavljate Karolinskom cestom kroz Praputnjak prema Krasici gdje završavate ovu stazu.

By going down along the same trail, below the Hreljin viaduct and after 500 m, you will reach a crossroad. Turn left uphill and after 1 km you will reach the southern portal of Tuhobić tunnel. Turn right and go down through the tarmac road to reach Satničko.

Sv. Kuzam

220

Krasica - Hreljin - Križišće - Ružić Selo - Hreljin - Krasica

The ascent to Tuhobić is one of the most demanding trails in Bakar’s hinterland. The starting point is in Satničko, a much-loved excursion point from which you start your uphill ride along the tarmac road towards the north.

Škrljevo

240

Izviđački dom Lepenica / Scouts’ Centre

4

Škrljevo

260

5 6 8 1Karolinska 9 2 3 4staza

7

Industrijska zona

300

Jezero Lepenica / Lepenica Lake

2

Sušačka Draga / Sušačka Draga ridge

Kukuljanovo

340

280

0

19

The trail then slowly descends towards Sv. Kuzam where, when you reach the asphalt road, you turn left. You cross the Bakar Čavle road and continue your ride to the centre of Škrljevo.

Draški breg / Draga Hill

Zlobin

Zlobin

Continue along the asphalt road passing through Kukuljanovo and then turn left to the main Škrljevo - Čavle road. Pass through the industrial zone and reach the crossroads with the Bakar - Čavle road where you turn left. After 200 m turn onto the tarmac road and continue your ride around the southern part of the industrial zone to reach the Sušačka Draga ridge from which a beautiful view extends over the Rijeka Bay, the eastern part of Rijeka and the Martinšćica Bay.

Staza se potom lagano spušta prema Sv. Kuzmu gdje dolaskom na asfalt skrećete lijevo. Prelazite prometnicu Bakar - Čavle i nastavljate do centra Škrljeva.

At the end of the forest trail you will reach Benkovac Fužinski again and the asphalt road where you will turn right and ride back to Zlobin.

300 2

Škrljevo - Kukuljanovo - Ind. Zona - Veternice - Sv. Kuzam - Škrljevo

After 1 km you will enter Kukuljanovo - a village in which one of the largest industrial zones in Croatia is located. Besides that, close to the trail, you can test the stillness of your arm and the precision of your eye in the recently reconstructed “Vojsko” shooting range.

320

750

6 Zone 7 8Trail9

EN

Nakon 1 km ulazite u Kukuljanovo - mjesto u kojem se nalazi industrijska zona koja je površinom jedna od najvećih u Hrvatskoj. Osim toga, nedaleko od staze možete okušati mirnoću svoje ruke i oštrinu oka na nedavno uređenom strelištu „Vojsko”.

Zlobinsko brdo / Zlobin Hill

400

0

5

After climbing Zlobin hill, cycle downhill towards Benkovac Fužinski where, by the chapel, you turn left. Then continue to go down along the tarmac road to reach the Rijeka - Zagreb highroad and the Lepenica Lake. You will pass below the underpass and after 200 m turn left and continue on the tarmac road. The trail will lead you through the dense fir-tree forest and the Lepenica stream to the Lepenica Scouts’ Centre. Then the trail climbs up towards Gornje Jelenje.

800

Gradina

Gradina

4

Nakon uspona do Zlobinskog brda počinje spust prema Benkovcu Fužinskom gdje kod kapelice skrećete lijevo. Nastavljate se spuštati makadamom sve do autoceste Rijeka - Zagreb i jezera Lepenica. Prolazite kroz podvožnjak te nakon 200 m skrećete lijevo i nastavljate makadamom. Staza vas vodi kroz gustu jelovu šumu i potok Lepenica sve do Izviđačkog doma Lepenica nakon čega se staza uzdiže prema Gornjem Jelenju.

850

500

25

Ride from the centre of Škrljevo in the direction of the railway station and after 300 m turn left uphill. Climb towards the pine tree forest and ride above the northern part of Škrljevo.

900

Vapnenice / Limekilns

24

Škrljevo - Kukuljanovo - Ind. Zona - Veternice - Sv. Kuzam - Škrljevo

Benkovac Fužinski

600

3

22

Iz centra Škrljeva krećete u smjeru željezničke stanice i nakon 300 m skrećete lijevo gore. Uspinjete se prema borovoj šumi i vozite iznad sjevernog dijela Škrljeva.

Na kraju šumskog puta stižete nazad do Benkovca Fužinskog i asfaltne prometnice na kojoj skrećete desno i vozite se natrag prema Zlobinu.

950

20

Ride from the centre of Zlobin along Karolina road, the oldest road that linked Bakar to Karlovac way back in 1732, in the direction of Fužine.

3/5

Satničko

18

Iz centra Zlobina krećete Karolinskom cestom, najstarijom cestom koja je povezivala Bakar s Karlovcem još daleke 1732. godine u pravcu Fužina.

Na vrhu uspona, tik do Lujzinske ceste, skrećete lijevo i nastavljate makadamom po obroncima Tuhobića. Nakon otprilike 5 km makadam se sužava na šumski put koji na pojedinim dijelovima iziskuje ipak malo više opreza, a postoji mogućnost i guranja bicikla.

Hreljinska gradina / Hreljin Castle

Zlobin

700

Bakarski prezidi

Bakar

100

0

17

Gradina - Hreljin - Satničko - Plase - Zlobin - naftovod - Gradina

800

Bakarski zaljev / Bakar Bay

0 -50

4 Put 5 Gradine 6 7 8 19 2

3/5

25 km

Satničko

200

Trafostanica / Substation

200

890 m

600

400

Plosna

20 km

Your ride will start on the waterfront in one of the oldest towns on the north Adriatic - town of Bakar. Riding east and climbing towards the Adriatic Highway you will leave the town of Bakar’s old centre behind you with its dominant Kaštel (Castle), St. Andrew’s church, the Turkish and Roman house and numerous stone houses which have resisted the bura wind for centuries. When you cross the highway, continue towards Meja and just before the new highway on your right the Bakar dry stone walls will appear - which are Bakar’s terraces that sharply descend into the sea where the reconstructed vineyards can be found and where the widely renowned sparkling wine known as “old Bakarska vodica” is produced. When you reach Meja, turn right towards Hreljin, one of the old Vinodol towns that is proud of its Castle. In the centre, by the church, turn left and climb towards Satničko - an excursion point below Tuhobić to which a steep asphalt road leads. Close to the amphitheatre on Satničko you will see three trails. Choose the one at the far left which will take you to the southern portal of the Tuhobić tunnel. From the Tuhobić tunnel, the road continues on the left side - first tarmac and then the asphalt road. Soon you will reach the gas line. Continue crossing it whilst enjoying the remains of Kvaternik Courts along the forest trail and you will reach Meja railway station. Then continue on the asphalt road to reach the Oštrovica - Meja road. Turn left and easily go down towards Meja where you first turn right and then left going down towards the sea enjoying a beautiful view over Bakar Bay and the ancient town of Bakar.

700

500

400

4/5

Nad Kvarnerskim zaljevom / Over the Kvarner Bay

Repište

600

450

350

Nakon 500 m ponovo skrećete desno na makadam i preko brda Glavčina stižete u Praputnjak, mjesto čiji su vrijedni stanovnici kamenite padine bakarskog zaljeva pretvorili u padine pogodne za uzgoj vinove loze. Na taj način nastali su nadaleko poznati Bakarski prezidi s kojih se ubiralo grožđe i pravilo čuveno pjenušavo vino Bakarska vodica. Iz Praputnjaka nastavljate asfaltiranom cestom kroz Krasicu do Škrljeva.

Bakar - Hreljin - Satničko - t.Tuhobić - Kv. Dvori - Meja - Bakar

18

20

0

22

A town with its feet in the sea and its head in the clouds One of the oldest towns on the northern Adriatic it is, like a pearl, embraced by the deep Bakar Bay. The first settlement on the area of the today’s town of Bakar most probably appeared in the prehistoric period, that is, in the 3rd or 2nd millennium BC and was founded by the Illyrians, that is, by the Illyrian tribe, known as the Liburnians. Contemporarily they left us the oldest known name for today’s town of Bakar which was Vel-Kier (Stone Bay). Furthermore, it is important to mention that representatives of the Town of Bakar also signed the famous Law Codex of Vinodol (1288) in which the name of today’s town - Bakar was mentioned for the first time. However, Bakar is not only a point where the Mediterranean enters most deeply into the European mainland. It is also “a town with its feet in the sea and its head in the clouds”. In fact, the Town of Bakar area extends from Bakar Bay to the top of the Risnjak Mountain (1528 m) and covers a surface area of around 12,560 ha embracing 9 settlements: Bakar, Hreljin, Krasica, Kukuljanovo, Plosna, Ponikve, Praputnjak, Škrljevo and Zlobin.

2

4

6

8

10

12

14

16

Kaštel

Bakarski prezidi

Najpoznatija i svakako najatraktivnija građevina u Bakru jest srednjovjekovna tvrđava Kaštel. Ova monumentalna i impozantna građevina u obliku kakvom je danas vidimo potječe, nakon raznih pregradnji, iz 18. stoljeća, no njeni se korijeni protežu mnogo dublje u prošlost. Graditeljska osnovica Kaštela kakvog ga danas poznajemo nastaje početkom 16. stoljeća kada je ta frankopanska utvrda dodatno ojačana i utvrđena zbog prijetnje turske opasnosti. O tome svjedoči i glagoljski natpis iz 1530. godine uklesan na gornjem dijelu kamene vratnice ulaznih vratiju. Građevina je to koja inspirira i koja već na prvi pogled u mislima budi duh prošlosti, avanture, ratnih sukoba, slavnih vremena, ali i duh kulture, pismenosti i kreativnog stvaranja.

Na istočnim obroncima oko Bakarskoga zaljeva od Bakra do Ba­karca nalaze se Bakarski prezidi. Prezidi su suhozidi čija je izgradnja počela u doba vladavine Marije Terezije. Uz njeno je dopuštenje lokalno stanovništvo iskrčilo šumu i posadilo vinograd. U dobivene parcele žene su, u brentama, na leđima donosile zemlju u koju se sadila vinova loza „Belina”. Od tog se grožđa proizvodila nadaleko poznata Bakar­ska vodica.

građevina koja inspirira

Kaštel / Castle

18

tradicija bakarskih terasa

Prezidi su 1972. godine proglašeni zaštićenim krajo­likom (etno zonom) te su uvršteni u registar spomenika kulture. Obnova prezida pokrenuta je 2001. godine te proiz­vodnja pjenušca pod nazivom „stara Bakarska vodica”.

Bakarski prezidi / Dry Stone Walls

Turistička zajednica Grada Bakra Primorje 39 51222 Bakar

tel/fax: +385 51 761 111 e-mail: info@tz-bakar.hr web: www.tz-bakar.hr

If we add its natural beauties and plant and animal species, its cultural and traditional heritage, its established religious, cultural and its popular events as well as the variety of its terrain and vegetation, the large height differences and its rich flora and fauna world to the equation we can come to a conclusion that this is a town which will attract you with the strength of its famous history, where you can visit and experience the spirit of days gone by, as well as the magic of its varied and rich vegetation and enjoy the unique panoramic views over the blueness spread under its mountain tops.

No, nije Bakar samo mjesto gdje se Sredozemno more najdublje uvuklo u europsko kopno. Za njega kažu da je „grad s nogama u moru, a glavom u oblacima”. Naime, područje Grada Bakra proteže se od Bakarskog zaljeva do vrha Risnjaka (1528 m) i zauzima površinu od oko 12.560 ha, te obuhvaća 9 naselja: Bakar, Hreljin, Krasica, Kukuljanovo, Plosna, Ponikve, Praputnjak, Škrljevo i Zlobin. Ako svemu tome pridodamo prirodna bogatstva i raznolikosti, kulturno i tradicijsko nasljeđe, već uhodane vjerske, kulturne i pučke manifestacije, raznolikost terena i vegetacije, velike visinske razlike te bogat biljni i životinjski svijet, onda možemo slobodno zaključiti kako je riječ o gradu koji će vas snagom svoje slavne prošlosti namamiti da ga obiđete, osjetite duh prohujalih vremena, doživite čari raznolike i bogate vegetacije, ali i da uživate u jedinstvenim pogledima na plavetnilo koje se prostire pod njegovim planinskim vrhovima.

Bakar The facility that inspires

Bakar’s Dry Stone Walls

The most well-known and certainly most attractive building in Bakar is the medieval fortress, the Frankopan and Zrinski Castle. This monumental and impressive complex in its current form dates back, after a number of divisions, to the 18th century. However, its origins date even further into history. The construction foundation for Kaštel as we know it today was created at the beginning of the 16th century when this Frankopan fortress was additionally strengthened and fortified for defence from the Ottomans’ threats. This can be seen from the inscription chiselled in 1530 in the upper part of the stone door case at the entrance inscribed in the Glagolitic alphabet. The facility that inspires and, at first glance, awakens the spirit of days gone by in our thoughts, together with adventures, war battles, glorious times and the spirit of culture, literacy and crafts.

On the eastern hills around the Bakar Bay, from Bakar to Bakarac, are Bakar’s dry stone walls. The construction of these dry stone walls began in the period of Mary Teresa’s rule. With her permission, the local inhabitants cleared the forest and planted vineyards. Women, in wicker baskets on their backs, carried the soil to the created lots in which “Belina” grape vines were then planted. These grapes were used for the production of the widely famous sparkling wine Bakarska vodica. In 1972 the dry stone walls were proclaimed protected landscape (ethno zone) and were recorded in the cultural monuments register. Renewal of the walls began in 2001 as well as production of the sparkling wine known as “old Bakarska vodica”.

Impressum: Izdavač: Turistička zajednica Grada Bakra, za izdavača Sonja Jelušić Tekstovi: Bojan Šenkinc i arhiva TZ Grada Bakra Osmišljavanje i mjerenje staza: Bojan Šenkinc (Promotiv) Fotografije: Marko Matešić, Miljenko Šegulja i Bojan Šenkinc Prijevodi: Prolingua Koncept, dizajn i izrada karte: Molekula, kreativna agencija (Jasmina Hatežić i Ivan Pletenac) 2012. godina

Besplatan primjerak / Free sample

3/5

Staza nastavlja kroz livade i šumu do prometnice Oštrovica Meja. Dolaskom na asfalt skrećete lijevo i nakon 450 m skrećete desno na makadam. Staza se spušta kroz Koritnjak prema Hreljinskom polju. Iako makadamski put skreće oštro lijevo, s desne strane ćete ugledati ruševne ostatke Kvaternikovih dvora i uz njih šumskom stazom nastaviti oko 2 km do željezničke stanice Meja gdje opet počinje asfalt. Spuštate se do prometnice Oštrovica - Meja i skrećete lijevo.

Green 3 Blue 4 and 5 6 7 Trail 8 9

EN


Turistički ured Tourist office

Broj staze Trail Number

Restoran Restaurant

Smjer Direction

Sjever / North

Bakarski baškot Bakar Baškot Trgovina Shop

BAKARSKE BICIKLISTIČKE STAZE BAKAR CYCLING TRAILS

HR

EN

Boja staze Trail colour

Voda Water

Najbolji način za istraživanje područja grada Bakra zasigurno je biciklom. Čak 9 obilježenih staza s više od 160 kilometara koji se provlače stoljetnim šumama, travnatim livadama i padinama prošaranim niskim raslinjem ispričat će vam svaka svoju priču. Istina, zbog nešto veće visinske razlike te su priče malo zahtjevnije, ali su zato uzbudljivije i nezaboravne.

Preklapanje staza Trails crossing

Košara za otpatke Rubbish bin Planinarski dom Mountain hut

Poveznica Link

Risnjak

Vidikovac Vantage point

The best way to research the area surrounding the town of Bakar is certainly by bike. There are even 9 marked trails with over 160 kilometres passing through the hundred year old forests, grassy meadows and hillsides full of short vegetation which will each tell you their own story. True, due to the height difference, these stories are rather demanding, but that just makes them more exciting and unforgettable.

Odmorište Rest area Bakarski prezidi Bakar Dry Stone Walls

Ne zaboravite:

Remember:

Uvijek nosite zaštitnu kacigu. Uzmite dovoljno vode za piće. Čuvajte prirodu. Vozite na vlastitu odgovornost.

Always wear a helmet. Take enough water with you. Take care of nature. You are riding at your own risk.

Risnjak

Službe spašavanja / Emergency numbers: Gorska služba spašavanja - Rijeka Mountain Rescue Service - Rijeka gsm.: +385 91 721 00 00 DUZS / Emergency telephone number tel.: 112

Platak

Mjerilo / Scale: 1 : 25000 250 m

1000 m

Izvornik karte: Državna geodetska uprava Lokve

Osmišljavanje i mjerenje staza: Promotiv Dizajn i grafička priprema: Molekula, kreativna agencija

9

Turistička zajednica Grada Bakra Platak

Grobnik

2 6

Kostrena

8

7

3

Fužine

Poveznica

5

Lič

Bakarac

4 Oči Vinodola

Bakar Bike  
Bakar Bike  

Bakarske biciklističke staze

Advertisement