karty_domů

Page 1

KARTY DOMŮ

seznam a popis jednotlivých objektů k postupné rekonstrukci a obnově příloha ke knize BUĎÁNKA - OSTROV VE MĚSTĚ


© 2020 Buďánka, z.ú. Všechna práva vyhrazenahistorie morĂĄlnĂ­ hodnoty edukace udrĹžitelnost -


Proměně místa nutně předchází změna v myšlení lidí. Jitka Přerovská,

členka správní rady Karel Komárek Family FoundationANOTACE --------------------------------------------------Pojem kulturní klastr obecně označuje určitou část města, ve které se územně koncentrují kulturní a společenské instituce. Systém KK umožňuje rychlou výměnu kontaktů a informací, snadnější navazování spolupráce, společné využívání potenciálu lokálního kapitálu, zrychlování dynamiky rozvoje města a zvýšení hodnoty místa pro společnost. Z KK se často stává "symbol" města, jeho zapamatovatelná "mediální značka" či “ikona”. KK se tak mohou stát významným principem a zdrojem regenerace měst, zkvalitňování urbánního prostředí a významným impulsem jejich dalšího rozvoje v souvislosti s kulturním turismem a zvýšením jeho potenciálu v dané lokalitě. KK jsou často chápány i konkrétněji jako muzejní, kulturní a osvětové čtvrti, respektive s uměním nebo i se zábavou spjaté části města (někdy i ostrov či historické centrum…).


karty domů popis jednotlivých objektů a jejich náplní rekonstrukce - jednotlivé domy původní číslo domu užitná plocha v m2 předpokládaná cena pro výpočet 45 000 Kč/m2 záměr, náplň závaznými podklady jsou: participace s občany (CPKP) konzultace se zkušenými českými a zahraničními odborníky architektonický workshop (v čele poroty architekt Josef Pleskot) kalkulačka České komory architektů


Buďánka - ostrov ve městě Projekt mimořádného významu, kdy revitalizace vesnické památkové zóny - zeleného ostrova ve městě zásadně překračuje lokální význam. Buďánka pro Prahu - ostrov ve městě je pilotní projekt spolupráce obce s občanskou společností s využitím vize, odborných znalostí, energie a entuziasmu týmu občanů a odborníků ve prospěch obce. Je to projekt nového desetiletí a příležitost pro Prahu udělat další významný krok k zařazení mezi moderní evropské metropole.


2013


2020

7 vyčištěných, zpevněných a zastřešených domů (z daru ČSOB pro projekt Buďánka pro Prahu, Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí, z.s., Buďánka, z.ú.)


Hlavním úkolem pro období 2017 - 2019 byla příprava a realizace architektonického workshopu regenerace památkové zóny. Architektonický workshop uspořádal Buďánka, z.ú.. Cílem úzce spolupracujících subjektů (spolku a ústavu), radních Prahy 5 a významných osobností je obnova cenné historické lokality – vesnické památkové zóny Buďánka tak, aby zde vznikl architektonicky i společensky kvalitní veřejný městský prostor. Během roku Buďánka, z.ú. provedl rešerši mnoha projektů zabývajících se podobnou problematikou u nás i v zahraničí. Na základě shromážděných poznatků a po mnohých konzultacích se zkušenými českými i zahraničními odborníky jsme nachystali celkový koncept architektonického workshopu a podrobné zadání.


Osm pečlivě zvolených architektonických ateliérů – A69 Architekti, Bod Architekti, KOoA Architekti, Lennox Architekti, Masparti, Molo Architekti, Petr Stolín Architekt, She Architect (Dánsko) ve spolupráci s Janem Magasanikem (Big-Dánsko) se zúčastnilo architektonického workshopu. Pečlivě poslouchali, výsledky hodnotili, členy poroty byli: profesor architekt Josef Pleskot a profesor architekt Petr Keil, ředitelka Nadace Proměny Jitka Přerovská, stavební inženýrka Věra Malečková, zástupci MČ Praha 5 - zastupitelka a architektka Zuzana Hamanová a radní Tomáš Homola a zástupci zapsaného ústavu Veronika Palečková - ředitelka, Martin Dvořák, předseda správní rady. Architektonický workshop byl dvoukolový. Ve spolupráci s architekty a radnicí nyní vytváříme na základě výsledků workshopu plán postupné obnovy celé zóny a etapizaci jednotlivých projektů. Je třeba volit pečlivý analytický proces přístupů k domům, zahrádkám, schodištím, cestám, určit užití možných rozličných prostých materiálů i prvků v památkové zóně (ploty, ohrazení, schodiště, návrhy zeleně) a plán fázování prací tak, aby Buďánka mohla být co nejdříve přístupná.co v opravených domech bude

3333/10


bývalá stáj k domu č.p.137, později Koloniál 1NP 35 m2 2NP 35 m2 přístavba toalet - dřevěný přístavek 70m2 - 3 150 000 Kč, přístavek 225 000 Kč - 3 375 000 Kć realizace 2016 Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny a okolí, z.s., Lennox Architekti a Veronika Palečková, akad.mal.


historie S lodí jež dováží čaj a kávu. Objekt Koloniálu (později mlékárny) pochází z 30.let 20. století. Postavený rodinou Brabcových, vlastníky sousední nemovitosti. Objekt s rovnou střechou byl připojený na kanalizaci v srpnu 1934 a byl využívaný jako obchod s koloniálním zbožím.


1 rozměry 1NP 35 m2 2NP 35 m2 toalety - dřevěný přístavek 2 předpokládaná cena 70m2 - 3 150 000 Kč, přístavek 225 000 Kč --- 3 375 000 Kč 3 historie S lodí jež dováží čaj a kávu. Objekt Koloniálu (později mlékárny) pochází z 30.let 20. století. Postavený rodinou Brabcových, vlastníky sousední nemovitosti. Objekt s rovnou střechou byl připojený na kanalizaci v srpnu 1934 a byl využívaný jako obchod s koloniálním zbožím. 4 charakteristika - popis bývalá stáj k domu č.p.137, později dvoupatrový obchod, dole prodejna, nahoře kancelář (nově 3333/10) 5 studie - projekt projekt pro stavební povolení Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny a okolí, z.s. ve spolupráci s Lennox Architekti a Veronikou Palečkovou, akad.mal. 6 využití objektu první zrekonstruovaný dům - místo, kde je možné získat aktuální informace o projektu a průběhu rekonstrukce památkové zóny, potkat se se sousedy, přijít na autorské čtení, workshop pro děti, jógu, přednášku, koncert, výstavu, využít coworkingové místo. Anebo se jen tak v klidu zastavit na kávu. 7 financování spolek Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí, z.s. získal grant z Fondu Švýcarsko - českého partnerství, spolufinancováno MČ Praha 5 8 realizace 2016


Koloniál žije - - - - - od roku 2016137


1.NP 105 m2 2.NP 105 m2 podkroví 105 m2 sklep - sociální zázemí

30 m2

345m2 - 15 525 000 Kč projekt má stavební povolení: Buďánka, z.ú, A69 architekti

zpevnění, nové krovy a zastřešení z pálených tašek z daru ČSOB - 2016


historie Objekt postavený mezi lety 1820-1840, přestavba 1931. Dům původně pouze přízemní se sedlovou střechou se třemi podélně řazenými místnostmi. Ve 2. polovině 19.století v severní části pozemku rozšířený o drobné stavby hospodářského zázemí - kůlny, skladiště, stáj. V roce 1931 zvýšený o jedno podlaží. Při této úpravě byl v pravé části dispozice zřízený obchod se vstupem od jihu a s velkým oknem (výkladcem) do předzahrádky. Zazděním a začleněním úzké chodby podél východní strany domu do hmoty stavby vznikla dvoutraktová dispozice, která se opakuje i v patře. V úrovni střechy vznikla nad chodbou plochá terasa se zábradlím. Okosení při ústí ulice Pod Buďánkou vzniklo pozdějším zastavěním úzké uličky podél domu. Hmota schodiště byla vytažená do úrovně druhého patra.


1 rozměry 1NP 105 m2 2NP 105 m2 podkroví 105 m2 sklep - sociální zázemí 30 m2 2 předpokládaná cena 345m2 - 15 525 000 Kč 3 historie Objekt postavený mezi lety 1820-1840, přestavba 1931. Dům původně pouze přízemní se sedlovou střechou se třemi podélně řazenými místnostmi. Ve 2. polovině 19.století v severní části pozemku rozšířený o drobné stavby hospodářského zázemí - kůlny, skladiště, stáj. V roce 1931 zvýšený o jedno podlaží, v pravé části dispozice zřízený obchod se vstupem od jihu a s velkým oknem (výkladcem) do předzahrádky. Zazděním a začleněním úzké chodby podél východní strany domu do hmoty stavby - dvoutraktová dispozice, opakuje se i v patře. V úrovni střechy nad chodbou - plochá terasa se zábradlím. Okosení při ústí ulice Pod Buďánkou vzniklo pozdějším zastavěním úzké uličky podél domu. Hmota schodiště - do úrovně druhého patra. 4 charakteristika - popis přízemí - zachování a restaurování původních omítek - nápisy punkové, různé výmalby, prostor vhodný pro malé muzeum památkové zóny undergroundu (Plastic People of Universe, Magor Jirous, samizdat), možno doplnit malou prodejnou - bývalá Sazka - výloha a okno do ulice (fair-trade, bez obalu, design), 1.patro - víceúčelový světlý sál - prostor, klubovny a coworking, přednášky, fotoatelier, dětský klub, 2.patro - sídlo neziskové organizec (Člověk v tísni Praha), alternativně byt “správce”, startovací byt 5 studie - projekt projekt má stavební povolení: Buďánka, z.ú A69 architekti 6 využití objektu komunitní prostor, dílny, dětský klub, spolupráce s Člověkem v tísni, pobočka Praha, patro - sál, klubovny a coworkingový prostor 7 financování zpevnění, nové krovy a zastřešení z daru ČSOB - hotovo - 2016 OPPPR - nová výzva konec 2020, Norské fondy - MKČR 8 předpokládaná realizace 2021 - 2022


komunitní prostor, dílny, dětský klub, spolupráce s Člověkem v tísni, projekt má stavební povolení: Buďánka, z.ú. A69 architekti realizace 2021 - 2022132 195


132 1.NP 40m2 2.NP 40m2 (krov) předpokládaná cena: 3 600 000 Kč 195 1.NP 55m2 2.NP 55 m2 (krov) předpokládaná cena: 4 950 000 Kč studie: Buďánka, z.ú. Petr Stolín Architekt

zpevnění a zastřešení z pálených tašek z daru ČSOB - 2016


historie Objekt ve své základní hmotě postavený mezi lety 1820-1840. Drobný přízemní objekt se sedlovou střechou s polovalbou. Střecha byla krytá dehtovou lepenkou. Dům je celý postavený z opukového kamene. Dispozičně měl dům pouze dvě místnosti, které byly samostatně přístupné dvojicí dveří z terasy. Na terasu přístup z uličky v její nejnižší levé části po krátkém schodišti. Ve 2. polovině 20. století dřevěné zábradlí nahrazeno kovovým, dispoziční úpravy interiéru, výměna oken a dveří. Později pod terasou (zápražím) prostor uzavíratelný stahovací plechovou roletou.


1 rozměry 132, 195 1 NP 40m2 2 NP 40m2 (krov)

1 NP 55m2 2 NP 55 m2 (krov)

2 předpokládaná cena 80m2 - 3 600 000 Kč, 110m2 - 4 950 000 Kč 3 historie Objekt ve své základní hmotě postavený mezi lety 1820-1840. Drobný přízemní objekt se sedlovou střechou s polovalbou. Střecha byla krytá dehtovou lepenkou. Dům je celý postavený z opukového kamene. Dispozičně měl dům pouze dvě místnosti, které byly samostatně přístupné dvojicí dveří z terasy. Na terasu přístup z uličky v její nejnižší levé části po krátkém schodišti. Ve 2. polovině 20. století dřevěné zábradlí nahrazeno kovovým, dispoziční úpravy interiéru, výměna oken a dveří. Později pod terasou (zápražím) prostor uzavíratelný stahovací plechovou roletou. 4 charakteristika Drobný opukový objekt možno funkčně propojit s vedlejším domkem podobného charakteru. 5 studie - projekt studie Buďánka, z.ú. studie připravovaná s Petr Stolín Architekt 6 využití objektu dětská Buďánková skupina - dětský klub - Buďánková lesní školka Lesní školky spojuje zájem o vzdělávání v celoročním každodenním kontaktu s přírodou, s důrazem na udržitelný rozvoj. Vzdělávání a příroda jsou v tomto přístupu stejně důležité. Cílem pobytu v přírodě je děti vzdělávat a naučit je nejen barvy a počítání, ale také uvědomění si základních podmínek k životu na Zemi reálnou zkušeností s nimi. Ve Skandinávii, která má jeden z nejlepších systémů vzdělávání na světě, je vzdělávání v úzkém kontaktu s přírodou běžnou praxí celé poslední století. Ve Strategii vzdělávací politiky 2030+ nesmí chybět vzdělávání venku. 7 financování jednáme o možnosti financování s návaznosti na edukativní centrum o architektuře, městě, přírodě 8 předpokládaná realizace 2021 - 2023


dětská skupina - buďánková lesní školka studie: Buďánka, z.ú. Petr Stolín Architekt realizace 2021 - 2023145


1.NP 70 m2 2.NP 70 m2 podkroví 70m2 předpokládaná cena: 9 450 000 Kč

projekt před vydáním stavebního povolení: Buďánka, z.ú. Lennox Architekti

zpevnění, nové krovy a zastřešení z pálených tašek z daru ČSOB - 2016


historie Objekt postavený mezi lety 1820-1840. Jednopatrový dům s valbovou střechou s námětky. Podle historických map, fotografií a dochovaného stavu se pravděpodobně dům od své výstavby výrazněji neměnil. Při realizaci nové fasády na uliční jižní straně ve 20.- 30. letech 20. století přibylo zjednodušené klasicistní tvarosloví, osazená nová okna do špalety, nově oválné okénko v patře, které nahradilo normální okno. V patře ve dvou středních osách nově malý půvabný balkon - okno nad vchodem nahrazeno balkónovými dveřmi. Dispozičně dům rozdělený na tři prostory, z nichž střední a levý byly dvoutraktové. Přízemí zaklenuto valenou klenbou s lunetovými výsečemi. Černá kuchyně.


1 rozměry 1 NP 70 m2 2 NP 70 m2 podkroví 70m2 2 předpokládaná cena - 210m2 - 9 450 000 Kč 3 historie Objekt postavený mezi lety 1820-1840. Jednopatrový dům s valbovou střechou s námětky. Podle historických map, fotografií a dochovaného stavu se pravděpodobně dům od své výstavby výrazněji neměnil. Při realizaci nové fasády na uliční jižní straně ve 20.- 30. letech 20. století přibylo zjednodušené klasicistní tvarosloví, osazená nová okna do špalety, nově oválné okénko v patře, které nahradilo normální okno. V patře ve dvou středních osách nově malý půvabný balkon - okno nad vchodem nahrazeno balkónovými dveřmi. Dispozičně dům rozdělený na tři prostory, z nichž střední a levý byly dvoutraktové. Přízemí zaklenuto valenou klenbou s lunetovými výsečemi. Černá kuchyně. 4 charakteristika - popis Dvě místnosti s klenbami a černá kuchyně - pečení v peci, dřevěné schodiště, vysoká půda, možnost napojení na edukační cestu vody v přírodě od otevřeného potoka - čerpadlo, pozemek vedle na západ - tajemná zahrada s vyhlídkou. 5 studie - projekt projekt Buďánka, z.ú. projekt před vydáním stavebního povolení: Lennox Architekti 6 využití objektu Centrum vzdělávání k odpovědnému přístupu k místu, kde žijeme (debaty, kreativní workshopy, přednášky), seznamování s tvorbou dlouhodobě udržitelného města a krajiny kreativní vzdělávání, probouzení akceschopnosti a zapojení do řešení, seznamování s výzvami, které město a krajinu čekají, ukazování možných řešení a odpovědných přístupů, předpokládá se možnost sídla neziskové organizace tohoto zaměření. Nejen tento dům a jeho okolí, ale i celá zóna projektu Buďánka pro Prahu bude mimo jiné praktickým příkladem novodobého řešení modrozelené infrastruktury města s důrazem na udržitelnou zeleň a odpovědný přístupu k hospodaření s dešťovou vodou (HDV a MZI).


7 financování zpevnění, nové krovy a zastřešení z pálených tašek z daru ČSOB - hotovo - 2016, jednáme s nadací - příslib, OPPPR - nová výzva konec 2020 8 předpokládaná realizace 2022 - 2023

Dům proměn města a krajiny Cesta vody v přírodě

projekt: Buďánka, z.ú., Lennox Architekti před vydáním stavebního povolení realizace 2022 - 2023220


1NP

90 m2

předpokládaná cena: 8 100 000 Kč studie: Buďánka, z.ú. studie připravená s Bod architekti

zpevnění, nové krovy a zastřešení z pálených tašek z daru ČSOB - 2016


historie Objekt postavený mezi lety 1887-1890. Na pozemku, který patřil k sousednímu domu čp. 136, vznikl v letech 1840-1870 zahradní domek. V roce 1887 byl přestavěný na zahradní besídku s trojicí velkých prosklených ploch. Na pultové střeše vznikl středový trojúhelníkový zdobený štít. V roce 1890 besídka přestavěná na byt. Ve 20.-30. letech 20. století dům rozšířený směrem východním až k hranici pozemku. Přízemní dům s pultovou střechou se středovým štítem s ozdobnými dřevěnými řezbami, senový vikýř. Dům s pěti místnostmi řazenými za sebou v podélné ose. Ve starší části místnosti plochostropé, v novější zaklenuté segmentovou klenbou do železných traverz. Fasáda s historizujícím architektonickým členěním pilastry a římsou.


1 rozměry 90 m2 výška 6m 2 předpokládaná cena - 8 100 000 Kč 3 historie Objekt postavený mezi lety 1887-1890. Na pozemku, který patřil k sousednímu domu čp. 136, vznikl v letech 1840-1870 zahradní domek. V roce 1887 byl přestavěný na zahradní besídku s trojicí velkých prosklených ploch. Na pultové střeše vznikl středový trojúhelníkový zdobený štít. V roce 1890 besídka přestavěná na byt. Ve 20.-30. letech 20. století dům rozšířený směrem východním až k hranici pozemku. Přízemní dům s pultovou střechou se středovým štítem s ozdobnými dřevěnými řezbami, senový vikýř. Dům s pěti místnostmi řazenými za sebou v podélné ose. Ve starší části místnosti plochostropé, v novější zaklenuté segmentovou klenbou do železných traverz. Fasáda s historizujícím architektonickým členěním pilastry a římsou. 4 charakteristika - popis mimořádný vysoký světlý prostor - původně prosklený, vpředu (3 velká okna) - vyřezávaná nádherná zahradní besídka později přestavěná na 2 byty... 5 studie - projekt studie Buďánka, z.ú. studie připravená s Bod architekti 6 využití objektu pobytový rezidenční atelier - proměnlivý účel - v části galerie, byt (v přístavku) - okna na jih - alternativně sál - taneční parket i komerční akce - příležitostná krásná prodejní galerie podobně jako v NY nebo v Mnichově… 7 financování ve spolupráci s donátorem - příslib 8 předpokládaná realizace 2021 - 2022


sál, galerie, atelier hostujícího umělce v zahradní besídce, související umělecké intervence v prostoru Buďánek studie: Buďánka, z.ú. Bod Architekti realizace 2021 - 2022135


1NP 120 m2 (vchod z ulice) 2NP 120 m2 (vchod ze zahrady) 3NP 120m2 (vchod ze zahrady) podkroví 100 m2 cca 1000m3 předpokládaná cena: 16 200 000 Kč

zpevnění a zastřešení z daru ČSOB - 2016


historie Objekt postavený mezi lety 1820-1840. Zřejmě na začátku 20.století zadní (severní) část domu byla opatřená mansardovou střechou s obytným podkrovím. Kolem poloviny 20.století horní část mansardy přestavěná na obytné podlaží s téměř plochou bizarní střechou. Dům složený z přední a zadní části původně možná dva samostané přízemní objekty. Vzhledem ke svažitému terénu zadní část domu na úrovni patra přední části. Přední část patrová s odlišným členěním oken v přízemí a v patře (původně patrně pouze přízemní objekt). Dispozičně jednotrakt o dvou místnostech. Střecha pultová. Zadní část domu s obdobnou vnitřní dispozicí. Na přízemní část byla druhotně nastavěna vysoká mansardová střecha s hřebenem kolmým k ulici.


1 rozměry 1NP 120 m2 - vchod z ulice 2NP 120 m2 - vchod ze zahrady 3NP 120m2 - vchod ze zahrady 2 předpokládaná cena - 360m2 - 16 200 000 Kč 3 historie Objekt postavený mezi lety 1820-1840. Zřejmě na začátku 20.století zadní (severní) část domu byla opatřená mansardovou střechou s obytným podkrovím. Kolem poloviny 20.století horní část mansardy přestavěná na obytné podlaží s téměř plochou bizarní střechou. Dům složený z přední a zadní části - původně možná dva samostané přízemní objekty. Vzhledem ke svažitému terénu zadní část domu na úrovni patra přední části. Přední část domu patrová s odlišným členěním oken v přízemí a patře (původně patrně pouze přízemní objekt). Dispozičně jednotrakt o dvou místnostech. Střecha pultová. Zadní část s obdobnou vnitřní dispozicí. Na přízemní část byla druhotně nastavěna vysoká mansardová střecha s hřebenem kolmým k ulici. 4 charakteristika místnůstka s klenbou, původně bizarní dostavované spojené 2 domky, možnost vložení nové jednoduché konstrukce 5 studie - projekt studie Buďánka, z.ú. Bod Architekti 6 využití objektu Bydlení – 3 malometrážní - startovací byty. Startovací bydlení je druh nájemního ubytování, které je poskytováno mladým lidem (třeba z dětského domova) zahajujícím samostatný život na dobu určitou. 7 financování MHMP v jednání 8 předpokládaná realizace 2021 - 2023


Startovací bydlení je druh nájemního ubytování na dobu určitou, které je poskytováno mladým lidem (třeba z dětského domova) zahajujícím samostatný život. studie: Buďánka, z.ú. připravovaná s Bod Architekti bydlení – 3 malometrážní byty startovací byty realizace 2021 - 2023136


1NP 2NP

100 m2 100 m2, krov

předpokládaná cena: 9 000 000 Kč studie: Buďánka, z.ú. Bod architekti, Jan Magasanik

zpevnění, nové krovy a zastřešení z pálených tašek z daru ČSOB - 2016


historie Objekt ve své základní hmotě včetně dvorní části postavený mezi lety 1820-1840. Přízemní dům s nízkým hospodářským polopatrem s kruhovými okénky. Střecha sedlová s ozdobně zakončenými krokvemi krovu. Upravený ve 2. polovině 19. století, rozšířená dvorní zástavba. V 1. polovině 20. století sloužil dům jako hostinec U Trunečků, v roce 1921 provedená úprava dispozice hostince a změněný vstup, od roku 1949 dům užívaný pro bydlení. Nejrozsáhlejší dům v Buďánkách - původně k němu patřil i pozemek se zahradou a zahradním altánem čp. 220.


1 rozměry 1NP 100 m2 2NP 100 m2 - krov 2 předpokládaná cena - 200m2 - 9 000 000 Kč 3 historie Objekt ve své základní hmotě včetně dvorní části postavený mezi lety 1820-1840. Přízemní dům s nízkým hospodářským polopatrem s kruhovými okénky. Střecha sedlová s ozdobně zakončenými krokvemi krovu. Upravený ve 2. polovině 19. století, rozšířená dvorní zástavba. V 1. polovině 20. století sloužil dům jako hostinec U Trunečků, v roce 1921 provedená úprava dispozice hostince a změněný vstup, od roku 1949 dům užívaný pro bydlení. Původně k domu patřil i pozemek se zahradou a zahradním altánem čp. 220. 4 charakteristika srdce zóny - dům pro setkávání prostor víceúčelový velkorysý se zdmi z opuky - možnost vaření, variabilita, bývalá hospoda, přednášky, workshopy, kurzy, v podkroví možnost jednoduchého ubytování, sklep s odvětráním - klub, komorní koncerty, zahrada se skálou - dvůr k posezení a aktivitám, pěstování 5 studie - projekt studie Buďánka, z.ú. Bod Architekti, Jan Magasanik (Kodaň) 6 využití objektu Bistro s cirkulární ekonomikou. cirkulární ekonomika - další způsob edukace - inovativní environmentální management - přechod z lineárního chodu systému na cirkulární, vzdělávací programy v oblasti životního prostředí - nakládání s odpadem a prevence jeho vzniku - benefity opětovného využívání věcí, které nás v každodenním životě obklopují, které se často na konci doby, po kterou nám slouží, stanou odpadem přechod k cirkulárnímu fungování společnosti, ve které se na odpady díváme jako na zdroje. 7 financování ve spolupráci s donátorem 8 předpokládaná realizace realizace 2021 - 2023


bistro s cirkulární ekonomikou studie Buďánka, z.ú. Bod Architekti, Jan Magasanik, realizace 2021 - 20231329 126


1329 1NP 2NP

70m2 70m2

126

60m2 60m2

1NP 2NP

předpokládaná cena: 11 700 000 Kč studie: Buďánka, z.ú.


historie Objekt postavený ve druhé polovině 19. století jako přízemní objekt s pultovou střechou a na menším půdorysu. Přízemní nevelký domek s pultovou střechou – je možné, že vznikl jako hospodářský přístavek k č.p. 143 na jehož zahradě se nacházel. Objekt celkově upravený ve 2. čtvrtině 20. století nástavbou patra a rozšířením objektu východním směrem. Patrový dům s pultovou střechou s dodatečně přistavěnou předsíní. Jednalo se patrně o jednotraktovou dispozici se třemi místnostmi.


1 rozměry 1329 1NP 70m2 2NP 70m2

126 1NP 60m2 2NP 60m2

2 předpokládaná cena - 260m2 - 11 700 000 Kč 3 historie Objekt postavený ve druhé polovině 19. století jako přízemní objekt s pultovou střechou a na menším půdorysu. Přízemní nevelký domek s pultovou střechou – je možné, že vznikl jako hospodářský přístavek k č.p. 143 na jehož zahradě se nacházel. Objekt celkově upravený ve 2. čtvrtině 20. století nástavbou patra a rozšířením objektu východním směrem. Patrový dům s pultovou střechou s dodatečně přistavěnou předsíní. Jednalo se patrně o jednotraktovou dispozici se třemi místnostmi. 4 charakteristika drobné domky, využití spojené 1329 a 126, možná okna ve střeše na sever, výhled na Buďánka 5 studie - projekt ideová studie připravena 6 využití objektu Architektonický a koncepční projekt - cesta knihou ve spolupráci s Metropolitan Museum - New York, Fondation Folon - Brusel - La Hulpe, Fondation Zavrel Sarmede. Dům Malého pána – dům knihy a dětského čtenářství vzniká na základě inspirací podobnými projekty ve světě. Dům imaginace a snění je epicentrem věnovaným čtenářství, ilustrovaným knihám, představivosti. Centrum aktivit pro školy, animovaných čtení a setkávání s autory, rodiči a dětmi, kulturními i inkluzivními operátory v terénu. Pulzující a otevřený prostor. Místo mnoha kurzů a besed se zajímavými lidmi. Dům plný života a interakce, který také přiblíží, jak kniha vzniká. Vtahuje návštěvníka do světa fantazie a ven ho vypouští s novými vjemy a impulzy. 7 financování příslib významného donátora 8 předpokládaná realizace 2021 - 2023


Dům malého pána dům knihy a dětského čtenářství interaktivní cesta knihou setkávání s autory, ateliery pro školy, pulzující otevřený prostor

realizace 2021 - 2023143


1 NP 60m2 2 NP 50m2 podkroví 50m2 předpokládaná cena: 7 200 000 Kč

zpevnění, nové krovy a zastřešení z pálených tašek z daru ČSOB - 2016


historie Objekt postavený mezi lety 1820 –1840. Ve 20.- 30. letech 20. století dům rozšířený východním směrem, průchod na zadní zahradu (terasu). Nad přístavbou valbové zakončení sedlové střechy. Přistavěná předstupující předsíň se sedlovou stříškou. Ve 2. polovině 20. století byly zvětšeny okenní otvory.


1 rozměry 1 NP 60m2 2 NP 50m2 3 NP 50m2 2 předpokládaná cena - 160m2 - 7 200 000 3 historie Objekt postavený mezi lety 1820 –1840. Ve 20.- 30. letech 20. století dům rozšířený východním směrem, průchod na zadní zahradu (terasu). Nad přístavbou valbové zakončení sedlové střechy. Přistavěná předstupující předsíň se sedlovou stříškou. Ve 2. polovině 20. století byly zvětšeny okenní otvory. 4 charakteristika v úrovni přízemí - malý víceúčelový sál - tanec, divadlo, koncerty, studio, zkušebna, variantně větší zkušebna dole, sál nahoře 5 studie - projekt Buďánka, z.ú. 6 využití objektu Tanec, hudba, prostor, dynamika, tvorba. Tanec proměňuje kvalitu života, dává člověku naději nalézt vlastní individuální potenciál. Tančit může každý, kdo si to přeje. Tanec zde není chápán jako otázka praktická, ale hodnotová.Obor Taneční a pohybová výchova v tomto pojetí vytváří proto prostor pro utváření a rozvíjení dalších kompetencí, zejména sociální, osobní, komunikativní a občanské. Zároveň přispívá k dosahování cílů základního vzdělávání (koncepce schválená MŠMT). 7 financování MHMP v jednání 8 předpokládaná realizace 2021 - 2023


Taneční prostor, zkušebna, hudebna studie: Buďánka, z.ú.

Tanec, hudba, prostor, dynamika, tvorba. Tanec proměňuje kvalitu života, dává člověku naději nalézt vlastní individuální potenciál. Tančit může každý, kdo si to přeje. Tanec zde není chápán jako otázka praktická, ale hodnotová.Obor Taneční a pohybová výchova v tomto pojetí vytváří proto prostor pro utváření a rozvíjení dalších kompetencí, zejména sociální, osobní, komunikativní a občanské. Zároveň přispívá k dosahování cílů základního vzdělávání (koncepce schválená MŠMT).

realizace 2021 - 2023... 133, 144, 237, 196 ...

domy, které byly zbořeny využít zatím jejich půdorysy pro různé činnosti, instalace a dočasná potěšení, později možné řešit podle situace


Maják změn oživení veřejného prostoru První inspirací pro objekt na Buďánkách Maják změn byla DESKA v Ústí nad Labem. Deska, kterou vymysleli architekti Kristina a Jan Magasanikovi vznikla z objektu bývalých veřejných záchodků ve čtvrti Střekov, na který autoři instalovali panel velikosti 8 x 5 metrů. DESKA vznikla jako odvážný plán postupně proměnit malinkou budovu v galerii, centrum umění i místního komunitního života. Ta proměna se děje postupně, pozvolně, organicky a možná i jaksi intuitivně díky různým uměleckým intervencím. A co nás vede k Majáku změn nebo Desce II na Buďánkách? Je to podobné. Snaha místo oživit zajímavými díly, umělců, kurátorů, aktivistů, kteří mají co sdělit. Jednoduchou současnou uměleckou intervencí pravidelně jednou za 3 měsíce osvěžit veřejný prostor. Nechceme ani my, aby sem chodili lidé na záchod, což se zatím občas stává. Tím, že bude letos na podzim a na jaře 2021 v tomto cípu obnovený sad a vybudované sítě, je správná chvíle oživit pravidelným životem i tento navazující prostor. Tady se budou moci potkávat místní obyvatelé a přátelsky se bavit třeba o hloubce nového obrazu nebo soše, která se divně tváří… Proběhne tu komorní koncert nebo představení. Děti se můžou povalovat a s pozvanými umělci si povídat nebo něco vytvářet. Pro děti a jejich lepší uchopení Buďánek vytváříme také abecedu. Tvary, které budou různě veliké a umístěné v krajině, zapojí děti i jejich rodiče, aby využívali Buďánka novým způsobem. “Místo ožije jako prostor pro setkávání. Těšíme se na setkávání se sousedy, s novými i starými známými a také setkávání obecně s něčím nečekaným, s něčím čerstvým nebo zapomenutým, provokativním nebo sami se sebou. Mě by udělalo největší radost, pokud by i jen na jednoho člověka měla mít podivně se proměňující Deska pozitivní vliv.” (říká J.M. o Desce v Ústí a v podobné doufáme i my)Komunitní sauna

participativní rozpočet nebo samofinancování projekt: Buďánka, z.ú., architekt Jan Tyrpekl realizace 2021 Jednoduchá venkovní sauna pro zlepšení tělesné i psychické pohody ve výklenku nad Koloniálem. Přes venkovní saunu se můžeme vrátit ke kořenům, rituálu a díky tomu i k sobě samému. Sauna nabízí unikátní zážitek, který lze pouze těžko s něčím srovnat.

Komunitní dílna

vítěz participativního rozpočtu MČ Prahy 5 2018 projekt: Buďánka, z.ú., Lennox Architekti vydané stavební povolení realizace 2020Malá sousedská pekárna

vítěz participativního rozpočtu MČ Prahy 5 2019 projekt: Buďánka, z.ú., studie: She Architect (Kodaň) studie, realizace 2021

Sad starých odrůd

vítěz participativního rozpočtu MČ Prahy 5 2018 projekt: Buďánka, z.ú., She Architect (Kodaň) vydané stavební povolení realizace 2020 - 2021

realizace 2020 - 2021
novรก vrstva


Relaxační pavilon v přírodě

relaxační drobný domek v přírodě pro Motolskou nemocnici Project Funding Sparebankstiftelsen DNB, Gjensidigstiftelsen, Bergesenstiftelsen and the Children's Foundation OUH and the Norwegian Parliament Providors of Sponsored Building Material Kvadrat, Kebony and Lindal Gruppen kontakt se Snohettou - Jenny B. Osuldsen (Partner in Snøhetta and Professor in Landscape Architecture) Snohetta - Norsko - projekt připravený jednáme o možnostech spolupráce


jednoduchý

Pavilon s variabilním využitím výstavy, koncerty, setkání, přednášky, sousedění... možný přínos zisku do ekonomiky celé zóny (inspirace Selgascano architekti ----- Serpentine Gallery - Londýn, Trienale v Brugách…)ekonomická rozvaha (vložená příloha)
Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí a Buďánka, z.ú. Postupně vznikl projekt sepsaný a shrnutý do Manuálu Buďánka pro Prahu - ostrov ve městě © 2020 Buďánka, z.ú. Všechna práva vyhrazena http://www.zachranmebudanka.cz http://budankaproprahu.blogspot.cz https:// www.facebook. com/budanka.pro.prahu