Page 1


OBSAH

Audioknihy roku....................................................... 3 Ceny Bystrouška....................................................... 6 Beletrie................................................................... 7 Sci-fi a fantasy....................................................... 20 Napětí................................................................... 26 Literatura faktu...................................................... 30 Osobní rozvoj........................................................ 32 Audiokniha ZDARMA............................................. 35 Pro děti................................................................. 36 Připravujeme.......................................................... 43 O vydavatelství...................................................... 44

Nechte si od nás vyprávět! 2

OBSAH


Vydáváme vítězné audioknihy roku! Audiokniha roku 2018: Nejlepší audiokniha pro děti a mládež 1. místo e

chystám

prašinu

2

účinkuje Matouš Ruml 8 h 10 min

Dobrodružství zasazené do foglarovských kulis s mimořádně napínavou zápletkou tříbí vztahy mezi třináctiletými hrdiny, kteří zažívají první lásku i zrady.

Matouš Ruml A

a u d i o k n i h y ro k u

3


Audiokniha roku 2018: Nejlepší zvuk – 3. místo

účinkuje Richard Honzovič 8 h 16 min

Sci-fi román, který navždy změnil podobu žánru. Existuje odpověď na otázku o původu člověka a jeho místě ve vesmíru? Cesta za limity lidské zkušenosti, za hranice prostoru a času.

Audiokniha roku 2017: Nejlepší interpret – 1. místo

účinkuje Norbert Lichý 6 h 15 min

Rej zelených meteoritů je to poslední, co lidé uvidí, než jsou stiženi slepotou. Následuje útok průmyslově zmutovaných rostlin – trifidů.

4

a u d i o k n i h y ro k u


Audiokniha roku 2017: Nejlepší audiokniha pro děti a mládež – 1. místo

účinkuje Jiří Lábus 5 h 40 min

Jackův děda je už starý a zmatený. Stále ale věří, že létá jako stíhač Královského letectva a bojuje proti Němcům v slavné bitvě o Anglii, jak tomu před mnoha lety skutečně bylo… Jediný, kdo ho chápe, je právě jeho vnuk.

Audiokniha roku 2017: Nejlepší audiokniha – jednohlasá četba – 1. místo

účinkuje Matouš Ruml 7 h 14 min

Výjimečný příběh o autistickém chlapci, který nerozumí lidským citům, ale je to matematický génius a obdivovatel Sherlocka Holmese. Když jednoho dne najde za plotem zahrady vidlemi zapíchnutého psa, rozhodne se, že vypátrá pachatele...

a u d i o k n i h y ro k u

5


Ceny Bystrouška – rozhodují děti! Kategorie 4–6 let – 1. místo

účinkuje Dana Syslová 2 h 53 min

Kategorie 12 a více let – 3. místo

účinkuje Matouš Ruml 8 h 10 min

6

cen y b y s t ro u š k a

Kategorie 7–11 let – 3. místo

účinkuje Věra Slunéčková 5 h 10 min

Kategorie 12 a více let – 1. místo

účinkuje Matouš Ruml

7 h 14 min


účinkuje Jiří Bartoška 10 h 46 min

Sin remquib usantur. Solora prem nemati Et volupta quoa illis ne dolorem numetas volorerum fuga. Itas bala dolores volupt. Et volupta quoa illis ne dolorem numeta.

Slavný román Milana Kundery poprvé Sin remquibv usantur. Solora prem nemati audioknižní Et volupta quoa illis ne dolorem numetas podobě volorerum fuga. Itas bala dolores volupt. Et volupta quoa illis ne dolorem numeta.

„Jisté je jen jedno: protiklad tíha–lehkost je nejtajemnější a nejmnohovýznamnější ze

Sin remquib usantur. Solora prem nemati Sin remquib usantur. Solora prem nemati Etvšech volupta quoa illis ne dolorem numetas Et volupta quoa illis ne dolorem numetas protikladů.“ volorerum fuga. Itas bala dolores volupt. volorerum fuga. Itas bala dolores volupt. Jiří Bartoška A quoa illis ne dolorem numeta. Et volupta quoa illis ne dolorem numeta. Et volupta

B ele t r i e

7


účinkuje Kajetán Písařovic 24 h 17 min

I Nový svět má své bohy. A ti rozhodně – alespoň prozatím – nejsou mrtví...

Stín se dostává po třech letech z vězení. Milovaná manželka Laura je po smrti a všechny jeho vyhlídky se rázem smrskly v chladnou prázdnotu. Netrvá však dlouho a zaplete se do několika zvláštních událostí nebezpečně připomínající kouzla.

Neil Gaiman A

8

B ele t r i e


účinkuje Kristýna Podzimková 3 h 43 min

Sin remquib usantur. Solora prem nemati Et volupta quoa illis ne dolorem numetas volorerum fuga. Itas bala dolores volupt. Et volupta quoa illis ne dolorem numeta.

Malá Koralina se s rodiči přestěhovala do nového domu. Při jedné z průzkumných výprav objeví záhadné dveře, jimiž se dostane do skoro stejného domu, jako je ten jejich. Ve vzduchu je však cítit něco zlověstného nebezpečného… Sin remquib ausantur. Solora prem nemati Et volupta quoa illis ne dolorem numetas volorerum fuga. Itas bala dolores volupt. Et volupta quoa illis ne dolorem numeta.

účinkuje Matouš Ruml 14 h

Richard Mayhew žije zoufale spořádaným a nudným životem. Až do dne, kdy na ulici pomůže otrhané dívce, díky níž se nemati octne Sin remquib usantur. Solora prem v tajemném Podlondýně, kde aninumetas ty Et volupta quoa illis ne dolorem nejobyčejnější takové, volupt. jaké se volorerum fuga.věci Itasnejsou bala dolores navolupta první pohled Et quoa zdají. illis ne dolorem numeta.

Sin remquib usantur. Solora prem nemati Et volupta quoa illis ne dolorem numetas volorerum fuga. Itas bala dolores volupt. Et volupta quoa illis ne dolorem numeta.

B ele t r i e

9


účinkuje David Novotný

účinkuje Eva Novotná

3 h 40 min

11 h 28 min

Indický Bangalore, chaos, vřava a smrad. To v člověku probudí předsudky, o kterých ani nevěděl, že je má. Audioknižní zpracování jedinečné novely oceněné Magnesií Literou 2018.

účinkuje Ladislav Mrkvička

Pět rozdílných žen, pět pohnutých příběhů. Kavárnička v Kábulu je vyprávěním o síle, lásce a přátelství uprostřed válkou sužovaného Afghánistánu.

účinkuje Jiří Zavřel 17 h 47 min

7h

Vítejte Na Plechárně, domově hráčů, děvek, umělců, prosťáčků i okouzlujících pobudů – lidí na okraji společnosti, jejichž příběhy jsou bídné, krásné a kouzelné.

10

B ele t r i e

Ignácius Reilly je intelektuál, který tráví čas kritizováním úpadku společnosti. Když je však zaměstnán v malé bankrotující továrně, sám se připlete k několika bizarním událostem...


účinkuje Jan Meduna 12 h 27 min

Sam je zcela obyčejný mladík. Až na pár dní v týdnu, kdy v masce superhrdiny a pod rouškou noci zápasí se zločinem. Vše se však začne měnit, když potká Sáru...

Sin remquib usantur. Solora prem nemati Et volupta quoa illis ne dolorem numetas volorerum fuga. Itas bala dolores volupt. Et volupta quoa illis ne dolorem numeta.

účinkuje Jan Kolařík 14 h 25 min

Sin remquib usantur. Solora prem nemati Et volupta quoa illis ne dolorem numetas volorerum fuga. Itas bala dolores volupt. Et volupta quoa illis ne dolorem numeta.

účinkuje Lucie Žáčková 6 h 20 min

Novodobá dílo pozdního Sin remquibutopie, usantur. Solora prem nemati romantismu, ale také pronikavý, Et volupta quoa illis ne dolorem numetas velkoryse vyprávěný o lásce,volupt. volorerum fuga. Itas příběh bala dolores oběti a krvácející přírodě. Et volupta quoa illis ne dolorem numeta.

Příběh poničené krajiny,Solora poraněných a jeSin remquib usantur. premlidí nemati zera plného jedů, jehož dně se však přesto Et volupta quoana illis ne dolorem numetas může skrývatfuga. naděje. podoba volorerum ItasAudioknižní bala dolores volupt. románu oceněného Magnesií Literounumeta. 2017. Et volupta quoa illis ne dolorem

B ele t r i e

11


účinkují Jan Kolařík 5 h 35 min

Mladý George Novak přijíždí do Prahy ve snaze nalézt své kořeny. Čeká ho tu ovšem daleko víc, než kdy čekal. Navštíví ho kouzelná bytost, která ho pověří nečekaným posláním…

B Robert Fulghum

Další audioknihy ROBERTA FULGHUMA

Drž mě pevně, miluj mě zlehka účinkují Miroslav Hanuš a Helena Dvořáková 5 h 48 min

12

B ele t r i e

Ach jo účinkuje Vladimír Čech 4 h 50 min

Už hořela, když jsem si do ní lehal účinkuje Petr Oliva 4 h 34 min


AUDIOKNIHA

ROKU 2015

účinkují Ivan Řezáč a Zdeněk Maryška

účinkuje Jiří Zavřel 14 h 39 min

12 h 2 min

Sin Komisař remquib Durman usantur. vyšetřuje Solora v této prem originální nemati staropražské detektivce bizarních vražd, Et volupta quoa illis nesérii dolorem numetas stačí se ale ifuga. věnovat vnadám, dobvolorerum Itasženským bala dolores volupt. rému moku quoa a krmi.illis ne dolorem numeta. Et volupta

Předloha oscarového Miloše Sin remquib usantur.filmu Solora premFormana nemati o odvaze a nezcizitelnosti Etvzpurnosti, volupta quoa illis ne dolorem numetas lidské svobody. volorerum fuga. Itas bala dolores volupt. Et volupta quoa illis ne dolorem numeta.

účinkuje Sylva Talpová

účinkuje Tereza Dočkalová

12 h 24 min

14 h 15 min

Barvité paměti neobyčejné která Sin remquib usantur. Solorazubařky, prem nemati se nebála a ničeho a jejíž numetas kleště Et voluptanikoho quoa illis ne dolorem přepisovalyfuga. dějiny. volorerum Itas bala dolores volupt. Et volupta quoa illis ne dolorem numeta.

Jaký by byl váš život, kdybyste znalinemati Sin remquib usantur. Solora prem přesné datum svéillis smrti? Strhující numetas příběh Et volupta quoa ne dolorem ovolorerum moci osudu a volby. fuga. Itas bala dolores volupt. Et volupta quoa illis ne dolorem numeta.

B ele t r i e

13


účinkuje Marek Eben

účinkuje Radek Valenta

34 min

9 h 30 min

Mistrovské, stylově čisté vyprávění o prostém, osaměle žijícím pastýři ovcí ve vyprahlé a vylidněné Provence, s nímž se autor poprvé setkal v roce 1913.

účinkuje Pavel Soukup 9 h 30 min

Druhá audiokniha s komorníkem Jeevesem, který bez ztráty elegance řeší trampoty svého pána, se opět řadí do zlatého fondu britského humoru.

účinkuje Marek Eben a Ivan Trojan 56 min

Osvěžující a vtipné vyprávění zavádí posluchače zpět mezi slunné vinice, lány levandule, dubové lesíky a olivovníkové sady na jihu Francie. Provence, to je krajina srdce.

14

B ele t r i e

Dopis po dopisu sleduje jeden z adresátů děsivou proměnu svého přítele. Silný námět, neobvyklá forma a dokonalá pointa.


účinkuje Martin Pechlát 7 h 15 min

Sin Kronika remquib Paulovy usantur. cesty Solora do Nepálu prem nemati a zároveň bouřlivých Et voluptasvědectví quoa illisone dolorem numetas 60. letech. fuga. Kniha Itas o lidech, tápou volorerum bala kteří dolores volupt. a hledají, hledají Et voluptaale quoa illispoctivě. ne dolorem numeta.

Sin remquib usantur. Solora prem nemati Et volupta quoa illis ne dolorem numetas volorerum fuga. Itas bala dolores volupt. Et volupta quoa illis ne dolorem numeta.

B Paulo Coelho

Další audioknihy Paula Coelha

Vyzvědačka Alchymista Veronika se rozhodla Sin remquib usantur. Solora prem nemati Sin remquib usantur. Solora prem nemati účinkují Simona Peková zemřít účinkuje Lukáš Hlavica Et volupta quoa illis ne dolorem numetas Et volupta quoa illis ne dolorem numetas a Zdeněk Junák 4 h 20 minbala dolores volupt. účinkuje Lenka Šestáková volorerum fuga. Itas bala dolores volupt. volorerum fuga. Itas 3 h 51 min 6 h 30 min Et volupta quoa illis ne dolorem numeta. Et volupta quoa illis ne dolorem numeta.

B ele t r i e

15


účinkuje Jan Hyhlík 19 h 36 min

První díl poutavé kroniky severočeského podnikatelského rodu

Mladý Leopold Heřman přichází se svým otcem Ignácem ze Šumavy do severních Čech. Přestože nemají mnoho peněz, vlastní veliké bohatství - znají způsob, jak tavit průzračné křišťálové sklo a tuto znalost si úzkostlivě chrání. Když je však Ignác nucen opustit huť, ve které pracuje, právě ono tajemství začne záhy rodinu štěpit.

16

BELETRIE

Vlastimil Vondruška A


Sin Pečeť remquib smrtiusantur. Solora prem Román nemati o růži Sin remquib usantur. Dračí náhrdelník Solora prem nemati účinkuje Jan Hyhlík účinkuje Jan Hyhlík účinkuje Jan Hyhlík Et volupta quoa illis ne dolorem numetas Et volupta quoa illis ne dolorem numetas 12 h 30 min fuga. Itas bala dolores 8 h 20 min 11Itas h 46bala min dolores volupt. volorerum volupt. volorerum fuga. Et volupta quoa illis ne dolorem numeta. Et volupta quoa illis ne dolorem numeta.

Osmanský Falešný tolar Sin remquib usantur. Otrávený pohár Sin remquib tábor usantur. Solora prem nemati Solora prem nemati účinkuje Hyhlík účinkuje Jan Hyhlík účinkuje Jan Hyhlík Et voluptaJan quoa illis ne dolorem numetas Et volupta quoa illis ne dolorem numetas 8 h 15 min fuga. Itas bala dolores 6 h 3volupt. min 6 hItas 24 min volorerum volorerum fuga. bala dolores volupt. Et volupta quoa illis ne dolorem numeta. Et volupta quoa illis ne dolorem numeta.

B ele t r i e

17


účinkuje Jan Hyhlík 194 h 51 min

Události slavné i pohnuté doby 15. století v Českém království jsou konečně kompletní v novém souborném vydání Husitské popeje Vlastimila Vondrušky. Komplet obsahuje všechny dosud vydané díly – Husitská epopej I – VII.

Sedmidílná sága z přelomového období českých dějin

18

beletrie


účinkuje Renata Volfová 15 h 15 min

Sin remquib usantur. Solora prem nemati Et volupta quoa illis ne dolorem numetas PŘIPRA volorerum fuga. Itas bala dolores volupt. E M VUJE Et volupta quoa illis ne dolorem numeta.

Královna Richenza je jednou z nejzajímavějších ženských postav českých dějin. Dvakrát usedla na trůn a svou odvahou a schopností čelit předsudkům imponovala mnohým. Hlavní roli v jejím životěSolora nikdy nepřestala Sin však remquib usantur. prem nemati hrát láska. quoa illis ne dolorem numetas Et volupta volorerum fuga. Itas bala dolores volupt. Et volupta quoa illis ne dolorem numeta.

účinkuje Marek Holý 10 h 5 min

Rudolfinská Praha je za denního světla prosperující město, po soumraku labyrint zločinu. Uprostřed všeho tajemný Sin remquib usantur. Solora prem muž, nemati zanechávající na tělech obětí Et volupta quoa illis ne svých dolorem numetas vyřezané znaky. volorerummystické fuga. Itas balaVyšetřovatelé dolores volupt. brzy poznávají, jdeneo dolorem případ daleko Et volupta quoažeillis numeta. zapeklitější, než se na první pohled zdá...

Sin remquib usantur. Solora prem nemati Et volupta quoa illis ne dolorem numetas volorerum fuga. Itas bala dolores volupt. Et volupta quoa illis ne dolorem numeta.

beletrie

19


účinkuje Pavla Beretová

účinkují Richard Honzovič a Renata Volfová

8 h 30 min

9 h 30 min AUDIOKNIHA ROKU 2014

nejlepší zvuk

Strhující deník účastnice dvanácté expedice do Oblasti X. Tajemná zóna skrývá obrovskou topografickou anomálii a formy života, které se vymykají veškerému chápání.

účinkuje Jiří Zavřel

účinkuje Marek Holý

8 h 16 min

6 h 50 min

Objevy stop po návštěvě z vesmíru promění Pásmo v nebezpečnou oblast. Střežený prostor přitahuje stalkery, kteří zde pátrají po předmětech s nevídanými vlastnostmi.

20

Co se stalo na stanici Solaris? Zatímco se Dr. Kelvin snaží rozkrýt příčinu podivného chování posádky, tajemná síla planety se pomalu vkrádá i do jeho mysli.

SCI-FI a FANTASY

Kultovní satirická antiutopie je zneklidňujícím, prorockým obrazem budoucnosti, které vládne genové inženýrství a všeobecná diktatura zábavy a chemicky navozovaného štěstí.


účinkuje Tomáš Kobr 12 h 14 min

Peter Grant na stopě další kouzelnické vraždy v hlubinách nejstarší, největší a nyní i nejvražednější podzemní dráhy na světě. A s kolegyní z FBI v patách.

účinkuje Tomáš Kobr

účinkuje Tomáš Kobr

11 h 59 min

12 h 6 min

V Soho řádí vrah, který má nadpřirozené schopnosti a zálibu v jazzu. Jediný, kdo ho dokáže zastavit, je Peter Grant, člen tajné čarodějné jednotky londýnské policie.

Nejúspěšnější městská fantasy desetiletí vás zavede do Londýna, ve kterém u policie slouží čarodějové a po ulicích se prohánějí duchové na válečné stezce.

SCI-FI a FANTASY

21


účinkuje František Dočkal 267 h 9 min

Píseň ledu a ohně – monumentální sága a předloha seriálu HBO Hra o trůny

Ve světě, kde léto může trvat desítky let a zima celý život, vzrůstá nepokoj. Železný trůn Západozemí přitahuje bezpočet mocných, leč jeho jako břitva ostré hrany mohou být i smrtelnou pastí. Souborné vydání Martinovy epické ságy a předlohy seriálu Hra o trůny obsahuje všechny dosud vydané díly: Hra o trůny, Střet králů, Bouře mečů, Hostina pro vrány a Tanec s draky.

22

SCI-FI a FANTASY

B George R. R. Martin


účinkuje Martin Finger 74 h 31 min

Souborné vydání legendární Sapkowského ságy o zaklínači Geraltovi a jeho sudbě – Ciri z Cintry. Zaklínač přijímá do ochrany malé dítě – Překvapení. Netuší, že ve skutečnosti pečuje o plamen, který může zapálit celý svět. Pentalogie obsahuje díly: Krev elfů, Čas opovržení, Křest ohněm, Věž vlaštovky a Paní jezera.

účinkuje Martin Finger

účinkuje Martin Finger

16 h 46 min

12 h 39 min

Zaklínač Geralt putuje světem, aby bojoval proti nestvůrám. Jeho dráha je však nevděčným osudem a často také osamocenou písní… Obsahuje Prolog z knihy Zaklínač I. Poslední přání a povídky Zaklínač II. Meč osudu.

Zaklínač Geralt znovu bojuje, cestuje a miluje, Marigold zpívá a lítá z průšvihu do průšvihu, čarodějové intrikují… a nad celým světem se stahují mračna – přichází bouřková sezóna.

SCI-FI a FANTASY

23


účinkuje Jiří Černý 17 h 6 min

Ani na okamžik neustávající boj mezi silami Světla a Tmy zasazený do prostředí drsné Moskvy 90. let. Nad řádem hlídkují Jiní - ti, jejichž schopnosti překračují hranice našeho chápání. Žijí všude mezi námi…

účinkuje Ladislav Hampl 6 h 40 min

Akční příběh z alternativních slovenských dějin představuje slovutného Juraje Jánošíka, který cestuje Evropou, užívá si lokální krmě, pitiva i žen, aby takto posílen mohl čelit hrůznému zlu.

24

SCI-FI a FANTASY


účinkuje Tomáš Juřička 7 h 40 min

První z fantastických hrdinských písní Zeměmoří

Mladý Ged není obyčejný chlapec. Oplývá čarodějnými schopnostmi, a tak jej starý mág Ogion vezme do učení. Moudrost jeho učitele však Gedovi brzy přestává stačit a sám se vydává na Ostrov Čarodějů. Netuší však, jaký osud mu jeho slepá odvaha připraví.

Ursula K. Le Guinová A

SCI-FI a FANTASY

25


účinkuje Martin Sláma 20 h 30 min

Robert Langdon se má v Guggenheimově muzeu v Bilbau účastnit odhalení objevu, který „navždy změní tvář vědy“. Někdo je však této události odhodlán zabránit. Za každou cenu.

Další audioknihy DANA BROWNA

26

účinkuje Miroslav Táborský

účinkuje Renata Volfová

17 h 30 min

19 h 14 min

N A P Ě TÍ

B Dan Brown


účinkuje Jan Plouhar

účinkuje Aleš Procházka 7 h 36 min

PŘIPRA E M JE U V Existuje vůbec spravedlnost? A jaký je to pocit, vzít ji do vlastních rukou? Ve strhujícím thrilleru Klub vrahů zjistíte, jak jednoduché je ztratit kontrolu nad vlastním životem...

Vše začalo anonymním dopisem s podpisem ABC. Následovalo několik vražd. Hercule Poirot však tentokrát vzdoruje něčemu horšímu, než je obyčejný zločin. Čelí šílenství…

účinkuje Vasil Fridrich

účinkuje Jiří Suchý z Tábora

10 h 35 min

6 h 15 min

Londýn 1930. Po městě kolují dopisy podepsané rukou Hercula Poirota. Lidé jsou v nich obviňováni z krutých zločinů. Kdo má na svědomí tak nejapný vtip a proč?

Jedna rozvětvená rodina řeckého přistěhovalce, jeden velký bizarní dům na předměstí Londýna a mnoho nebezpečných tajemství...

N A P Ě TÍ

27


účinkuje Otakar Brousek ml. 15 h 37 min

Paříž, 1963. Oslav Dne osvobození se jako každý rok účastní prezident Charles de Gaulle. Kromě několika policistů nikdo ze statisícového davu netuší, že přes hlídky pronikl nenápadný muž: profesionální nájemný vrah s přezdívkou Šakal. Podaří se policistům zabijáka zastavit než bude pozdě?

účinkuje Jan Hyhlík

účinkuje Jan Hyhlík

12 h 45 min

15 h 37 min

Světoznámý autor špionážních románů a bývalý agent MI6 čelil ve svém životě již mnohému. Ve svých memoárech Vypravěč předkládá Forsyth realitu, která si nezadá ani s dokonalou fikcí!

28

N A P Ě TÍ

Pět povídek Fredericka Forsytha. Strhující vyprávění o spravedlnosti, vině, odplatě a nevyzpytatelných cestách lidských osudů.


účinkuje Otakar Brousek ml. 10 h 12 min

Sin remquib usantur. Solora prem nemati Et volupta quoa illis ne dolorem numetas volorerum fuga. Itas bala dolores volupt. Et volupta quoa illis ne dolorem numeta.

Mladá Rebecca Shawnová na Silvestra záhadně zmizí. K jejímu nalezení nejsou žádná vodítka a vzpomínky na tragédii postupem času blednou. V obyvatelích vesnice však stále zůstává neklid. A nezodpovězené otázky, co se onen večer vlastně usantur. stalo, znovu a znovu Sin remquib Solora prem nemati vyplouvají povrch. Et voluptana quoa illis ne dolorem numetas volorerum fuga. Itas bala dolores volupt. Et volupta quoa illis ne dolorem numeta.

účinkuje Dana Černá 3 h 29 min

Argentinský venkov měl být pro Amandu a její dceru místem pro klidnou dovolenou. Letní idylka se však brzy změní v nočníusantur. můru, kdy stačíprem jenom Sin remquib Solora nemati chvilka nepozornosti, aby se to, co je Et volupta quoa illis ne dolorem numetas Amandě v životě nejdražší, ocitlo mimo volorerum fuga. Itas bala dolores volupt. dosah. Et volupta quoa illis ne dolorem numeta.

Sin remquib usantur. Solora prem nemati Et volupta quoa illis ne dolorem numetas volorerum fuga. Itas bala dolores volupt. Et volupta quoa illis ne dolorem numeta.

N A P Ě TÍ

29


účinkuje Táňa Fischerová 11 h 50 min

Fašismus – historie nebo současnost?

Hrůzy totalitních režimů minulého století jsme nechali už daleko za sebou. Je tomu však skutečně tak? Zdá se, že se kyvadlo dějin směřující po pádu Berlínské zdi k demokracii znovu vydává opačným směrem.

Madeleine Albrightová A

30

L IT E R A TU R A F A KTU


účinkuje Lukáš Hlavica 7 h 57 min

Sin remquib usantur. Solora prem nemati Et volupta quoa illis ne dolorem numetas volorerum fuga. Itas bala dolores volupt. Et volupta quoa illis ne dolorem numeta.

Válkou zmítaný Jižní Súdán. Právě sem se vydává český lékař Tomáš Šebek jako zástupce organizace Lékaři bez hranic. Africká zima je působivé svědectví z míst, o nichž se z médií nedozvíte. Sin remquib usantur. Solora prem nemati Et volupta quoa illis ne dolorem numetas volorerum fuga. Itas bala dolores volupt. Et volupta quoa illis ne dolorem numeta.

účinkuje Pavel Batěk 15 h 45 min

Kdo byl T. G. M.? Idealizovaný zakladatel státu a první československý prezident? Či obyčejný člověk chybující stejně jako všichni ostatní? Sin remquib usantur. Solora prem nemati V Jiném T. G.quoa M. podává Kosatík Et volupta illis ne Pavel dolorem numetas obraz Masaryka volorerum fuga. pro Itas 21. balastoletí. dolores volupt. Et volupta quoa illis ne dolorem numeta.

Sin remquib usantur. Solora prem nemati Et volupta quoa illis ne dolorem numetas volorerum fuga. Itas bala dolores volupt. Et volupta quoa illis ne dolorem numeta.

l i t era t u ra fa k t u

31


účinkuje Jaroslav Dušek 3 h 4 min

V bestselleru Čtyři dohody odhaluje don Miguel Ruiz zdroj našich limitujících myšlenek, které nás okrádají o radost a přinášejí zbytečné utrpení. Světoznámý průvodce osobní svobodou v kultovní interpretaci Jaroslava Duška.

PŘIPRA E M JE U V účinkuje Renata Volfová 3 h 45 min

Pokračování veleúspěšných Čtyř dohod nás dál povede cestou k obnovení vědomí a moudrosti. Pro všechny, kteří se chtějí zbavit utrpení a žít v přirozeném lidském stavu – štěstí.

32

osobn í rozvoj


účinkuje Petr Pelzer 2 h 40 min

účinkuje Zdeněk Junák 13 h 44 min

Pátá Sin remquib dohoda odhaluje usantur.naprosté Solora prem přijetínemati sebe sama takových, jacíillis jsme, naprosté numetas přijetí Et volupta quoa neadolorem všech ostatních lidíItas takových, jací jsou.volupt. Přináší volorerum fuga. bala dolores všem lidem svobodu být sebou.numeta. Et volupta quoa illis nesami dolorem

Působivé svědectví o niterné pouti dona Sin remquib usantur. Solora prem nemati Miguela Ruize, již illis podnikl na pomezí života Et volupta quoa ne dolorem numetas avolorerum smrti, a duchovních kterévolupt. na své fuga. Itasobjevech, bala dolores cestě nasbíral. Et volupta quoa illis ne dolorem numeta.

účinkuje Renata Volfová

účinkuje Renata Volfová

4 h 4 min

4 h 28 min

Láska je z hlediska Toltéků výsledkem Sin remquib usantur. Solora prem zvládnutí nemati vlastního vědomí. samotný život. V pokraEt volupta quoa Je illis ne dolorem numetas čování úspěšných se dozvíte, léčit volorerum fuga. dohod Itas bala doloresjak volupt. emoční rányquoa a znovu svobody.numeta. Et volupta illisnabýt ne dolorem

Chceme-li skoncovat s emočním utrpením Sin remquib usantur. Solora prem nemati aEtobnovit svou radost musíme volupta quoa illis ze neživota, dolorem numetas přestat věřitfuga. lžím aItas začítbala naslouchat volorerum doloresnašemu volupt. vnitřnímu hlasu poznání. Et volupta quoa illis ne dolorem numeta.

osobn í rozvoj

33


účinkuje Jana Štvrtecká 11 h

Máte odvahu žít podle sebe? Dokážete vyjádřit své city? Neutápíte se příliš ve své práci? Vyprávění lidí v paliativní péči připomenou hodnoty, na které máme ve spěchu každodennosti tendence zapomínat.

účinkuje Miroslav Černý

účinkuje Ladislav Heryán

7 h 25 min

9 h 30 min

AUDIOKNIHA

ROKU 2018 2. místo

Audiokniha odhaluje mechanismy, které v našem chování slouží jako náhrada za opravdové prožívání důvěrných vztahů, a ukazuje způsob, jak se neplodnému hraní her vyhnout.

34

osobn í rozvoj

Audiokniha “pastýře undergroundu” je putováním po stopách Božího milosrdenství na této zemi, protkaná setkáními s lidmi z různých vrstev společnosti.


Stáhněte si velkolepou dramatizaci zdarma!

• 17 předních hereckých hvězd • velkolepá dobová atmosféra • detektivka plná humoru i napětí • v titulních rolích     Ivan Trojan a Viktor Preiss • dále hrají: Ivan Řezáč, Pavel Rímský,      Jaromír Meduna, Josef Somr,      Arnošt Goldflam a další

www.audioknihazdarma.cz pro N Adě PĚt TÍi

35


účinkuje Michal Zelenka 1 h 14 min

Pavouk Čenda bydlí v opuštěném domě. Jednoho dne je však nucen opustit bezpečí starých kukačkových hodin a přestěhovat se do neznámého lesa. Jak se popere s nesnázemi, které ho zde potkají?

účinkuje Tomáš Juřička

účinkuje Tereza Dočkalová

4 h 57 min

3 h 2 min

Doktor Pilulkin, opraváři Šroubek a Vroubek, ale hlavně největší nezbeda ze všech - Neználek! Vítejte v Kvítečkově, kde spolu s malíčky a malenkami zažijete nejedno dobrodružství.

36

pro dě t i

Malá Hedvika jde poprvé do školy. Hned první den se skamarádí s Lindou, a přestože svými dobrodružstvími nemyslí nic špatného, často se věci zvrtnou a skončí úplně jinak, než samy čekaly...


účinkuje Vojtěch Kotek 3h

Celý svět v pouhé broskvi! Že nevěříte? Malý Jakub by tomu také nevěřil. Když však na zahradě potká podivného mužíčka, život se mu převrátí vzhůru nohama.

účinkuje Barbora Hrzánová

účinkuje Věra Slunéčková

4 h 35 min

5 h 31 min

Pan Willy Wonka vám upřímně potřásá pravicí! Jste zváni k celodenní návštěvě nejúžasnější manufaktury na světě – Wonkovy továrny na čokoládu.

Rodiče o Matyldě říkají samé hrozné věci. Ve skutečnosti je to ale inteligentní a nadaná dívka, která má mimořádnou moc, pomocí které nad rodiči i nad zlou ředitelkou školy zvítězí.

pro dě t i

37


účinkuje Dana Syslová

účinkuje Aleš Procházka

4 h 7 min

12 h 24 min

Že nevíte, jak se léčí zápal švindlu, žalobajda a podobné neduhy? Nemusíte zoufat – paní Láryfáry se vrací s novými chytrými radami, jak děti ze zákeřných nemocí vyléčit.

účinkují Jan Vondráček a Viktor Kuzník

Čtyři sourozenci vyráží na své loďce na výpravu po jezeře. Dostanou se však do pořádných potíží, když zkříží cestu Amazonkám! Kdo vyhraje napínavý boj o ostrov?

účinkuje Ladislav Frej 2 h 45 min

5h

Edgar navštěvuje svého strýce Montaguea moc rád, i když je to podivín. Strýc zná totiž spoustu strašidelných příběhů, které se přihodily dětem jako on.

38

pro dě t i

Příběhy prodchnuté tajuplnou atmosférou se spoustou geniálně nečekaných zvratů a nezbytným poučením, že zlomyslnost je vždy po zásluze potrestána.


účinkují Lukáš Hlavica, Antonie Talacková, Otakar Brousek, Klára Suchá, Matěj Převrátil, Viktorie Hrachovcová a další 6 h 30 min

Sin remquib usantur. Solora prem nemati Et volupta quoa illis ne dolorem numetas volorerum fuga. Itas bala dolores volupt. Et volupta quoa illis ne dolorem numeta.

účinkují

Pavel Rímský, Igor Bareš, Lucie Pernetová, Jan Přeučil, Marek Holý, Mikuláš Převrátil a další 1 h 15 min

Lidé si myslí, usantur. že být strašidlem je docela Sin remquib Solora prem nemati jednoduché... Aleillis tone je omyl! Třeba takové Et volupta quoa dolorem numetas strašidýlko StrášaItas to vbala životě nemávolupt. vůbec volorerum fuga. dolores jednoduché. Všeho bojí. numeta. Et volupta quoa illissenetotiž dolorem

Audioknižní dramatizace klasického příběhu o nesmrtelné dětské duši, která dřímá v každém z nás, a o touhách prodlévajících kdesiprem na nemati Sin remquib usantur. Solora vzdáleném ostrově úsvitu. Et volupta quoa illisvěčného ne dolorem numetas Věříte na víly? volorerum fuga. Itas bala dolores volupt. Et volupta quoa illis ne dolorem numeta.

účinkují

Marek Eben, Josef Somr, Libuše Šafránková, Josef Abrhám 1 h 13 min

Chlapec Jáchym se snažíSolora objasnit záhadu Sin remquib usantur. prem nemati kolem zmizení dívky Elisabet a vydává se Et volupta quoa illis ne dolorem numetas napříč prostorem časem dodolores Betléma,volupt. kde se volorerum fuga.iItas bala právě narodilquoa malýillis Ježíš. Et volupta ne dolorem numeta.

pro dě t i

39


účinkuje Jiří Lábus 4 h 15 min

Když Frankův táta přijde kvůli nehodě o kariéru automobilového závodníka, nešťastně se zaplete s místními gangy. Situace vůbec nevypadá dobře, ale netřeba zoufat! Frank má totiž plán, jak z toho všeho ven.

účinkuje Jiří Lábus

účinkuje Jiří Lábus 5 h 15 min

3 h 39 min AUDIOKNIHA

ROKU 2014

Seznamte se s Benovou babičkou: má bílé vlasy a silné brýle, nosí naslouchátko, ráda hraje scrabble. A je... mezinárodní lupičkou klenotů!

40

pro dě t i

Dobrodružství zažijeme někdy tam, kde bychom to nejméně čekali. A pobyt v nemocnici se může změnit v supertajnou misi! Držte si berle, jízda začíná!


účinkuje Jiří Lábus 3 h 20 min

Joe je nejbohatší dvanáctiletý kluk v celé Británii. A přece mu něco důležitého chybí: kamarád. Poprosí proto tátu, aby směl chodit do docela obyčejné školy, inkognito!

Sin remquib usantur. Solora prem nemati Et volupta quoa illis ne dolorem numetas volorerum fuga. Itas bala dolores volupt. Et volupta quoa illis ne dolorem numeta.

účinkuje Jiří Lábus 3 h 27 min

Panremquib Smraďoch patří doSolora kategorie divných Sin usantur. prem nemati románových hrdinů. na lavičcenumetas v parku a Et volupta quoa illisŽije ne dolorem svému jménu děláItas čest.bala Chloe to alevolupt. nebrání volorerum fuga. dolores v tom se s ním spřátelit. Et volupta quoa illis ne dolorem numeta.

Sin remquib usantur. Solora prem nemati Et volupta quoa illis ne dolorem numetas volorerum fuga. Itas bala dolores volupt. Et volupta quoa illis ne dolorem numeta.

PŘIPRA E M VUJE

Myslíte si, že už jste potkali nejhorší Sin remquib usantur. Soloratyprem nemati děti na světě? Takillis to vás příběhy Prdivé Et volupta quoa ne dolorem numetas Pepiny, Vényfuga. Všiváka, Sama avolupt. dalších volorerum Itas Slinty bala dolores vyvedou z omylu! Et volupta quoa illis ne dolorem numeta.

pro dě t i

41


účinkuje Martha Issová 4 h 7 min

účinkují Vojtěch Dyk a Jakub Prachař 48 min

Nechali byste se adoptovat gorilou? Co se stane, když si jedna přijede pro malou Jonnu v otlučeném volvu?

Úsměvné příhody zeleného žabáka Kvaka a hnědého ropušáka Žbluňka. Jeden bez druhého neudělají ani krok, i když i jejich přátelství někdy zahalí mráček.

účinkuje Andrea Elsnerová

účinkuje Oldřich Kaiser

1 h 15 min

2 h 16 min

AUDIOKNIHA

ROKU 2015

Toník tráví prázdniny na venkově u babičky. Nevědomky překročí bludný kořen a ztratí se v lese. Pomůžou mu lesní bytosti a rostliny najít cestu zpět?

42

pro dě t i

Existují i pohádky, kde nevítězí mocné kouzlo či hrubá síla, ale navrch má rozum, moudrost a vtip.


Připravujeme Agatha Christie: Zkouška neviny Alan Alexander Milne: Medvídek Pú Brian Wilson Aldiss: Nonstop Douglas Adams: Restaurant na konci vesmíru Frances Mayes: Pod toskánským sluncem Charles Brandt: Irčan Jakub Szántó: Za oponou války Lavie Tidhar: Pro hrst lentilek Mary Nortonová: Pidilidi Patrick Ryan: Jak jsem vyhrál válku Paulo Coelho: Rukověť bojovníka světla Peter James: Na dveře klepe smrt P.G. Wodehouse: Strýc Dynamit Philip Pullman: Zlatý kompas Roald Dahl: Fantastický pan Lišák

Robert Fulghum: Opravář osudů 2 Robert Fulghum: Opravdová láska Robert Holdstock: Les mytág Sharon J. Bolton: Už teď jsi mrtvá Steve Berry: Templářské dědictví Thomas Michael Keneally: Schindlerův seznam Vlastimil Vondruška: Boskovická svodnice Vlastimil Vondruška: Dobronínské morytáty Vlastimil Vondruška: Olomoucký bestiář Vlastimil Vondruška: Případ s alchymistou Vlastimil Vondruška: Smrt mučednice Vlastimil Vondruška: Smrt ve Vratislavi Vlastimil Vondruška: Trpké víno Vojtěch Matocha: Prašina 2

A to není všechno! Dalších více než tři sta audioknih najdete na

www.kosmas.cz PŘIPRAVUJEME

43


O VYDAVATELSTVÍ

Tympanum se již 13 let specializuje na výrobu moderních audioknih. Vydáváme světovou i českou beletrii, audioknihy pro děti, sci-fi, fantasy i detektivky. Na jejich vytváření spolupracujeme s předními českými herci, režiséry a hudebníky. Audioknihy vydáváme na klasických CD a mp3 CD nebo je distribuujeme ke stažení online. Naši kompletní produkci, která momentálně čítá přes 400 titulů, si můžete pohodlně koupit na www.kosmas.cz. Naše audioknihy jsou také k dostání v prodejních sítích Kosmas a u všech dobrých knihkupců.

Čtěte ušima!

facebook.com/audioknihy twitter.com/Tympanum_cz instagram.com/tympanum_audioknihy

TYMPANUM audioknihy | Bolzanova 1615/1, 110 00 Praha 1 | info@tympanum.cz

Profile for tympanum

Tympanum / katalog audioknihy jaro - léto 2019  

Tympanum / katalog audioknihy jaro - léto 2019  

Profile for tympanum
Advertisement