Fakty Tygodnik Koszaliński, numer 204

Page 1

Wyjdź poza cudzysłów W numerze

W numerze

Wielki mecz w koszalinie – s. 15

Kobiety obradowały – s. 8

Wielkanocne kiermasze i pyszności

Fot: MŁ

Święta Niedziela Palmowa nie przeszkodziła w zakupach. Nie tylko wystawy i wnętrza sklepowe od dawna pełne są akcentów świątecznych. Jarmarki wielkanocne przygotowano w galeriach handlowych. Na przykład Emka kusiła wieloma specjałami

Materiał zamawiany

na stoły lub wyrobami i ozdobami rękodzielników. Klienci mogli nabyć miody i produkty pszczelarskie z okolicznych pasiek. Były też wyroby z konopi, wielkanocne pierniki, koszyczki wielkanocne, naturalne wędliny, sery i jajka ekologiczne. Organizowano również pokazy kulinarne zainspirowane produktami od wystawców. Były wy-

stępy artystyczne i porady dietetyczne także w placówkach kulturalnych. – Mamy wszystko dla ducha i ciała, nie tylko zresztą od święta – zachęcały członkinie Stowarzyszenia Kuźnia Pomysłów i Koła Gospodyń Wiejskich z Jeżyczek (gmina Darłowo), które wystawiły produkty własnych rąk w holu

CK 105. Ozdobne palmy, kolorowe pisanki, czy pyszne wypieki z regionu koszalińskiego jak co roku przed Wielkanocą zagościły też w delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Gościem prezentacji był Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Po zakupach w wielu domach trwają intensywne przygotowania do świąt. Z wielu kuchni unoszą się smakowite zapachy. – Podstawą świątecznego śniadania jest dla mnie żurek na domowym zakwasie. Na stole nie może też zabraknąć wybornych mięs, no i oczywiście jajek. Co roku wysiewam też rzeżuchę oraz piekę pyszne baby i mazurki, a jako napój polecam podpiwek. Sposobów na pyszne święta naprawdę jest nieskończenie wiele – zapewniała Patrycja Pomiecińska prowadząca bloga kulinarnego „Na talerzu”. WM

Materiał wydawcy

Materiał zamawiany


2 Fakty Tygodnik Koszaliński Na początek

www.koszalininfo.pl 19.04.2019

Święta dla wszystkich

Jest wsparcie na remont drogi i kulturę

Święta

dofinansowanie

– Inaczej być nie może – twierdzą organizatorzy. Bezdomni, samotni i ubodzy zapraszani są w Niedzielę Wielkanocną (21 kwietnia) na śniadania świąteczne. Nie zabraknie tradycyjnych potraw na stołach i paczek z prezentami.

Ponad 27 mln zł trafi na remont prawie 1, 5 - k i lom e t r owe go fragmentu ulicy Władysława IV – od ronda generała Stanisława Maczka do węzła drogi ekspresowej S6 „Koszalin – Wschód”. Nadto dofinansowana będzie działalność Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w kwocie 500 tys. zł i Filharmonii Koszalińskiej (300 tys. zł).

Biskup Edward Dajczak, ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, zaprasza na mszę świętą o godzinie 8 w kaplicy Domu Miłosierdzia Bożego przy alei Monte Cassino. Tamże godzinę później rozpocznie się śniadanie wielkanocne. O potrzebujących nie zapomniał także Stefan Romecki, poseł Kukiz’15. Spotkanie odbędzie się o godzinie 11 w Comics Clubie (dawny pub Graal) przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego. Spodziewanych jest trzystu gości. WM

Pieniądze pochodzą z funduszy unijnych i budżetu województwa. Umowy we wtorek (16 kwietnia) w ratuszu podpisali prezydent Koszalina Piotr Jedliński oraz marszałek zachodniopomorski Olgierd Geblewicz i wicemarszałek Tomasz Sobieraj. Obecni byli także dyrektorzy obu placówek kulturalnych.

Fot WM

Gabinet prezydenta Koszalina pękał w szwach nie tylko z powodu mnogości dziennikarzy przy podpisaniu umów. Od lewej stoją Zdzisław Derebecki – dyrektor BTD – wicemarszałek Tomasz Sobieraj, prezydent Piotr Jedliński, marszałek Olgierd Geblewicz i Robert Wasilewski – dyrektor Filharmonii Koszalińskiej. Przebudowa ulicy Władysława IV jako części drogi wojewódzkiej nr 167 to inwestycja priorytetowa, by północną cześć miasta lepiej połączyć z drogą ekspresową S6, której

oddanie jest planowane do 2023 roku. Blisko 1,5-kilometrowy odcinek będzie rozbudowany. Powstaną między innymi dwie jezdnie dwupasmowe, dwukierunkowe ścieżki pieszo

-rowerowe, osiem zatok autobusowych z wiatami oraz parkingi i ekrany akustyczne. Obecnie trwają prace sieciowe na placu budowy. Wsparcie stanowi 85 procent kosztów inwestycji, któ-

ra ma być zakończona w grudniu 2022 roku. Prezydent Piotr Jedliński jako główny partner w grupie samorządów we wschodniej części województwa złożył wniosek o kontynuację inicjatyw w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Koszalińsko -Kołobrzesko-Bia łogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. Marszałek województwa nie jest temu przeciwny, bowiem to unikatowy sposób działania w skali kraju. – To jedyny taki mechanizm współpracy poza obszarami metropolitarnymi. Dlatego tej formie integracji kibicuję – powiedział Olgierd Geblewicz. Z kolei nowe dofinansowanie koszalińskich instytucji kultury na forum sejmiku zachodniopomorskiego w Szczecinku przeszło bez dyskusji. Warto dodać, że w w przeszłości różnie z tym bywało. WM

Materiał zamawiany

Wyjdź poza cudzysłów

Wydawca: Redpress Kamil Hońko, Kostenckiego 3c/4, 75-368 Koszalin, Redaktor Naczelny: Kamil Hońko, kamil.honko@gmail.com, Druk: Express Media Sp z o.o., Nakład: do 10 000 egzemplarzy, Siedziba redakcji: Projektantów 1, 75-001 Koszalin,

Redakcja: Marek Łagocki, Wiesław Miller, Elżbieta Subocz, Marcin Chyła, Kornel Pawlak, Bartosz Konieczny, Igor Matwijcio, Grafik: Wojciech Spirin, Skład i łamanie: Kamil Hońko, Reklama: 669 990 639, www.koszalininfo.pl, http://issuu.com/tygodnikfakty


Miasto Fakty Tygodnik Koszaliński 3

www.koszalininfo.pl 19.04.2019

Pomoże ratować zdrowie i życie Plon pól nadziei

Fot WM

Zdrowie Wśród pilnych potrzeb Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie był zakup aparatu RTG. We wtorek (16 kwietnia) umowę w sprawie pełnego pokrycia wydatków parafowali marszałek Olgierd Geblewicz i dyrektor Andrzej Kondaszewski.

Materiał zamawiany

Koszt urządzenia to 1,1 mln zł. To jednak nie jedyna dotacja dla placówki służby zdrowia ze strony organu założycielskiego. W trakcie realizacji jest długo oczekiwana przebudowa pawilonu dziecięcego placówki. – Bez wsparcia szpital ulegałby postępującej degradacji – podkreślał

Andrzej Kondaszewski, dyrektor lecznicy. – A w zeszłym roku mieliśmy 280 tysięcy pacjentów we wszystkich komórkach szpitala. Trwa również przetarg związany z zakupem karetki specjalistycznej, która ma służyć noworodkom po urazach lub z ni-

ską wagą ciała. Jedyny taki pojazd na stanie lecznicy jest mocno wyeksploatowany po 12 latach użytkowania. Przypomnijmy, że rok temu Fundacja „Marzenia do spełnienia” zebrała sto tysięcy złotych, co stanowi jedną siódmą ceny zakupu ambulansu. Brakującą część w kwocie 600 tys. zł pokryje samorząd województwa. Realizacja się jednak trochę opóźnia, bo dwie różne firmy zajmą się wykonaniem zadania. Przeszkadzają w należytym świadczeniu opieki zdrowotnej braki w personelu medycznym. Marszałek Olgierd Geblewicz ma też zastrzeżenia do formy kontraktów zawieranych przez koszalińską lecznicę z Narodowym Funduszem Zdrowia. – Chcielibyśmy, żeby szpital był lepiej traktowany przez NFZ – oświadczył samorządowiec. WM

Fot: Waldemar Kosowski

Wsparcie Pola Nadziei to coroczna kampania zbiórki pieniędzy na rzecz opieki paliatywnej i hospicyjnej. W sobotę i niedzielę (1314 kwietnia) ponad 300 wolontariuszy kwestowało w Koszalinie, Sianowie, Mielnie, Bobolicach, Polanowie i Biesiekierzu. Każdy miał zaplombowaną puszkę z logo i adresem Hospicjum. Kwestujący byli widoczni w galeriach handlowych, okolicach koszalińskiej

giełdy i przy kościołach. Każdy, kto wrzucił coś do puszki, otrzymał żonkila. – Przypominają nam one o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy – tłumaczył Krzysztof Plewa, wiceprezes koszalińskiego hospicjum. Żonkile pochodziły z okolic Jana Kasprowicza i ogrodu hospicjum. Część w formie bibułkowych kwiatów została wykonana własnoręcznie przez dzieci z miejscowych przedszkoli oraz seniorów ze Złotego Wieku działającego przy Domu Pomocy Społecznej. WM


4 Fakty Tygodnik Koszaliński Miasto

www.koszalininfo.pl 19.04.2019

Wsparli edukację Miejska opozycja krytykowana Edukacja W środę (3 kwietnia) w koszalińskim ratuszu przedstawiciele powiatów i gmin z Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego podpisali umowę w sprawie wspierania kształcenia ogólnego i upowszechnienia edukacji. Wspólny projekt nosi nazwę „Fabryka Kompetencji Kluczowych”. Partnerami są okoliczne gminy i powiaty. Realizacja, która obejmie 28 szkół podstawowych i dwa licea ogólnokształcące, planowana jest od 1 września 2019 do 30 września 2021. Prawie 4100 uczniów ma podnieść swoje kompetencje na potrzeby zatrudnienia. Najważniejsze we wdrażaniu projektu będą indywidualne podejście do ucznia, stałe podnoszenie kwalifikacji przez

Materiał zamawiany

nauczycieli, nowoczesne wyposażenie placówek i większe znaczenie doradztwa zawodowego. Zachętą do współpracy samorządów na polu edukacji były kiepskie wyniki egzaminów maturalnych, bo zachodniopomorscy uczniowie byli na ostatnim miejscu pod względem zdawalności. – Wspólna inicjatywa samorządowa ma szansę wzmocnić potencjał edukacyjny i możliwości uczniów – powiedział Andrzej Leśniewicz, wójt gminy Biesiekierz. Dokument podpisany przez 15 partnerów trafi do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Ma szansę uzyskać dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości blisko 5,5 miliona złotych. Uwzględniając wymagany wkład własny (10 procent), wartość realizowanego projektu wyniesie ponad 6,74 mln zł. WM

Polityka W poniedziałkowe popołudnie (15 kwietnia) na Rynku Staromiejskim trzech reprezentantów Koalicji Obywatelskiej wezwało przedstawicieli samorządowego Prawa i Sprawiedliwości do przestrzegania złożonego ślubowania. Radni domagali się, aby ich koledzy z PiS-u rzetelnie i uczciwie sprawowali swoje obowiązki. Jakub Kowalik był oburzony wpisem Andrzeja Jakubowskiego, na co dzień kanclerza Uniwersytetu Szczecińskiego, który w mediach społecznościowych ogłosił: „LGBT+ niszczy społeczeństwo i naród”. Uznał, że to mowa nienawiści i lekceważenie idei tolerancji w życiu publicznym. – Kanclerz Jakubowski powinien spędzać mniej czasu z Facebookiem – komentował Jakub Kowalik.

Fot: WM

Radni Koalicji Obywatelskiej krytykowali przedstawicieli opozycji. Od lewej Błażej Papiernik, Łukasz Sendlewski i Jakub Kowalik. Błażeja Papiernika oburzyła postawa Artura Wiśniewskiego, szefa klubu radnych PiS w samorządzie. W budynku Szkoły Podstawowej nr 21 rozwiesił on samowolnie niegodne plakaty i rozsyłał esemesy krytykujące protest

pod egidą Związku Nauczycielstwa Polskiego. – Po partyzancku i bez poszanowania prawa pokazał, że skrót PiS to pogarda i szczucie wobec strajkujących nauczycieli – stwierdził Błażej Papiernik. Ponadto nawoływał,

aby radny PiS zrzekł się pełnionego mandatu. Radny Łukasz Sendlewski w podsumowaniu zaproponował, by pójść wzorem Szczecina i napisać projekt uchwały o zasadach etyki radnego. WM


Miasto i okolice Fakty Tygodnik Koszaliński 5

www.koszalininfo.pl 19.04.2019

Nowy szef i nowe cele przed SLD Mustang w rzece Polityka – Wymiana pokoleniowa jest konieczna – stwierdził Jerzy Zaroda, nowy przewodniczący Rady Powiatu Sojuszu Lewicy Demokratycznej. O wyborze zadecydowała sobotnia (13 kwietnia) konwencja Rady Powiatu partii, która w Koszalinie i okoli- Fot: WM cach liczy 118 członków. i Lubuskie jest prof. Bogusław Liberadzki. Zmiana na stanowisku To już czwarty start szefa była wymuszona obecnego wiceprześmiercią Włodzimierza wodniczącego ParlaNiemca. Odmłodze- mentu Europejskienie struktur to jedno go w wyborach, ale z głównych zadań par- pierwszy w ramach tii, choć ważniejszym koalicji. Poprzednio są teraz pomyślne wy- skutecznie zabiegał niki majowych wybo- o głosy z ramierów do europarlamen- nia SLD. – Jesteśmy tu. Jerzy Zaroda z SLD w drugim kroku w tej sprawie rozma- z trójskoku wyborczewiał z liderami PO, go – stwierdził prof. PSL, Zielonych i Nowo- Bogusław Liberadzki, czesnej w Koszalinie. który nie uważa się „Jedynką” w okręgu za dinozaura, bo – jak nr 13 obejmującym dodał – takie okreZachodniopomorskie ślenia rodzą się tylko

Materiał zamawiany

w głowach osób o mentalności jaskiniowca. Europoseł twierdzi, że w mijającej kadencji spełnił wszystkie obietnice wyborcze, które związane były z dofinansowaniem unijnym. To kolejno: droga ekspresowa S6 ze Szczecina do Koszalina, S3 do Świnoujścia z tunelem pod Świną, modernizacja kolei nadodrzańskiej, przebudowa linii łączących Szczecin z Poznaniem i Wrocławiem oraz pieniądze dla regionu w wysokości 6,5 mld

zł. Teraz zadaniem po wygranych wyborach będzie rozliczenie pieniędzy wydane na zrealizowane inwestycje. To zaś ma się przełożyć na dobrą, nową perspektywę finansową, co będzie zachętą dla inwestorów i firm tworzących nowe miejsca pracy. Europoseł snuł plany powstania dróg ekspresowych S10 i S11, aby zapewnić szybszą komunikację na północ kraju. Wciąż też liczy, że mimo niedawnego niekorzystnego głosowania w parlamencie uda się poprawić sytuację rodzimych kierowców w europejskim systemie transportowym. – Unia zwarta i solidarna, a Polska podmiotowa w Europie – to hasło przyświecające politycznym planom Bogusława Liberadzkiego. Film z konferencji znajdziecie na stronie www.koszalininfo.pl. WM

Fot: MŁ

Wypadek W sobotę około godz. 15 doszło do niecodziennego wypadku. Osobowy ford mustang wjechał do Dzierżęcinki. Do zdarzenia doszło w Parku Książąt Pomorskich w okolicach ulicy Andersa. Kierowca podczas jazdy stracił panowanie nad pojazdem i mustang wjechał tyłem do rzeki. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

– To jest 400 koni pod maską. To ciężkie nadsterowne auto trudne do okiełznania. Do tego potrzeba głowy, a nie tylko portfela – skomentował na naszym portalu Sebastian Pasternak. Akcja wyciągania samochodu z rzeki trwała kilka godzin. Do działań zaangażowany został specjalistyczny dźwig. Cena mustanga waha się od 70 nawet do 180 tysięcy złotych. Więcej zdjęć i filmy znajdziecie na www. koszalininfo.pl. MŁ


6 Fakty Tygodnik Koszaliński Publicystyka

„Potrafiłem zabiegać o pieniądze na infrastrukturę. polityka Rozmowa z prof. Bogusławem Liberadzkim, kandydatem do Parlamentu Europejskiego, nr. 1 na liście Koalicji Europejskiej. W jaki sposób prowadzi Pan swoją kampanię wyborczą? Spotykam się z obywatelami, którzy zechcą odpowiedzieć na moje zaproszenie, w bibliotekach, wiejskich świetlicach, salach konferencyjnych, aulach wyższych uczelni. Różnie. Bywam na festynach oraz dożynkach. Jestem gościem wielu lokalnych uroczystości. Spotykam się także z moimi wyborcami za pośrednictwem mediów. Często goszczę w lokalnych stacjach telewizyjnych, rozgłośniach radiowych. Spotykam się z dziennikarzami redakcji gazetowych i internetowych. Muszę dodać, że

Materiał zamawiany

Fot: MŁ

spotykamy się również w Strasburgu oraz Brukseli. Europa jest otwarta. Ludzie wyjeżdżają indywidualnie i grupowo. Często mają w programie swojego pobytu spotkanie ze swoim europarlamentarzystą. Również ja zapraszam gości do Brukseli. Organizuję staże szkoleniowe dla samorządowców, studentów. Wtedy przyjeżdżają na mój koszt. Poznają pracę mojego biura, zasady pracy parlamentu i jego organizację. To fascynujące obserwować, jak działa się na rzecz wspól-

nych celów w tak różnorodnym środowisku. W mijającej kadencji na stażach było u mnie ponad 1000 samorządowców i studentów z naszego regionu. Z których inwestycji realizowanych u nas dzięki pieniądzom unijnym jest Pan najbardziej dumny? Ze wszystkich! Oczywiście najbardziej widoczne, imponujące, rozbudzające wyobraźnię są te największe, o znaczeniu lokalnym i krajowym

jednocześnie. Myślę o trasach ekspresowych S3 i S6. Ale mam też ogromną satysfakcję z faktu, że w Koszalinie i okolicznych powiatach jest już powstały za unijne pieniądze szerokopasmowy internet. Jestem dumny z modernizacji Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, domu dziennej opieki dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, który powstał w okolicach Tychowa, pięknie odnowionych placów, chodników i ulic Białogardu, jego ekologicznego systemu ciepłowniczego… Są też sprawy, których na razie nie widać, ale które wkrótce wpłyną na jakość naszego życia. Zaczną na przykład obowiązywać nowe unijne dyrektywy, nad którymi pracowałem. Polacy zatrudnieni w krajach UE będą otrzymywali wynagrodzenie co najmniej równe płacy minimalnej w danym kraju. Oczywiście z możliwością awansowania i zarabiania

Materiał zamawiany

więcej. Ma to ogromny wpływ na godne zarobki, a także na wysokość późniejszej emerytury. Jakość naszego życia na pewno poprawi też przyjęcie przez PE rozporządzenia o prawach pasażerów kolei. Oznacza to, że pasażerowie niepełnosprawni będą mieli odpowiednią opiekę na dworcach. Przewiduje się także wprowadzenie w pociągach miejsc dla rowerów. I jeszcze jedno – opóźnienia pociągów będą rekompensowane. Są określone limity czasowe opóźnień, które będą w odpowiedniej proporcji refundowane. W przypadku utracenia połączenia pasażerowi należy zapewnić kontynuowanie podróży najbliższym pociągiem w tej samej klasie wagonu. To oczywiście będzie dla kolei kosztowne, ale poprawienie jakości usług jest niezbędnym warunkiem, żeby kolei znów była przewoźnikiem godnym zaufania.

Jak wygląda dogadywanie takich inwestycji? Jaka jest droga od propozycji, do rozpoczęcia inwestycji? Niejako w pierwszym etapie dyskutujemy w ramach naszej grupy parlamentarnej Socjalistów i Postępowych Demokratów. Jeśli chcemy, żeby nasz plan był planem wszystkich członków tej grupy, musimy to z nimi uzgodnić. Potem dyskusja przenosi się na forum Komisji Transportu i Turystyki – tam staramy się zyskać większość, czyli przekonujemy, tłumaczymy, wskazujemy na korzyści, które z proponowanego rozwiązania czerpać będzie cała Unia i uzgadniamy płaszczyznę porozumienia. Wtedy nasz wniosek poddawany jest głosowaniu na sesji plenarnej PE. Podczas głosowania mamy za sobą większość naszej grupy politycznej, a jeśli byłaby ona za mała, musimy przekonać do nasze-


www.koszalininfo.pl 19.04.2019 Fakty Tygodnik Koszaliński 7

. Będę umiał to zrobić także w nowej perspektywie” go projektu członków Europejskiej Partii Ludowej, w której składzie są polscy europosłowie z PO i PSL. Co oczywiste – współpracujemy ze sobą od lat. Bywają jednak sytuacje nietypowe. Jakiś projekt jest kosztowny lub – dla pozostałych członków – „egzotyczny”. Trzeba sięgać po inne środki. Tak było w przypadku naszych starań o dofinansowanie budowy tras ekspresowych S3 i S6. Jako profesor specjalizujący się w szeroko rozumianej problematyce transportowej i ekonomii transportu oraz członek Komisji Transportu i Turystyki PE doskonale zdawałem sobie sprawę, że są one niezmiernie ważne dla rozwoju Pomorza Zachodniego i Ziemi Lubuskiej. Obie drogi należało przekształcić w nowoczesne arterie komunikacyjne, żeby mogły spełniać funkcję komunikacyjnego nerwu Polski północnej i zachodniej, łączącego porty w Szczecinie i Świnoujściu z po-

Materiał zamawiany

łudniem Europy, a także z pozostałymi portami nad Bałtykiem i dalej aż do Kaliningradu i na Litwę. Szło opornie, więc zaprosiłem do Polski, niejako na „wizję lokalną”, członków Komisji Transportu i na miejscu pokazaliśmy im, jak ten „korytarz” jest ważny dla Polski i Europy. Przekonaliśmy ich! S6 włączyliśmy do unijnego programu Trans-European Transport Networks, a S3 do Transeuropejskiego Korytarza Bałtyk-Adriatyk, zapewniając tym samym unijne współfinansowanie obu projektów. Dzięki temu na lata 2014-2020 środki unijne zwiększono o 4 mld dla województwa lubuskiego i 6 dla zachodniopomorskiego. Jako „sprawca” mam więc powody do satysfakcji, ale oczywiście trzeba pamiętać, że zapewnienie pieniędzy, nawet tak dużych, to dopiero połowa drogi. Przecież potem ktoś musi przygotować projekty, kosztorysy, zapewnić wy-

konawców, uregulować stosunki własnościowe w miejscu przebiegu trasy – jest z tym mnóstwo pracy. Nie mówiąc już o tym, że trzeba umieć sformułować odpowiedni wniosek na dofinansowanie konkretnych przedsięwzięć. Tu rola samorządów lokalnych jest nie do przecenienia! Podkreślam to, bo moja współpraca z prezydentami miast, burmistrzami, wójtami, marszałkami obu województw zawsze układała się bardzo dobrze. Należy Pan do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a SLD jest w Parlamencie Europejskim w grupie Socjalistów i Demokratów. Tymczasem lewica w Europie słabnie. Czy warto więc na Pana głosować? Mówi się: „po czynach ich poznacie”. Za mną stoją czyny. Co do europejskiej lewicy – nie przesądzałbym, że słabnie. W Finlandii dopiero co

wybory parlamentarne wygrała Socjaldemokratyczna Partia Finlandii. Po raz pierwszy od 20 lat socjaliści będą mieli swojego premiera. Są największą partią w fińskim parlamencie. Prognozy wskazują również, że w najbliższym czasie także w Hiszpanii socjaliści zdobędą największe poparcie, a co za tym idzie największą liczbę mandatów. Wydaje się, że również brytyjskie zamieszanie z Brexitem, które królestwu zafundowali konserwatyści, także działa na korzyść Partii Pracy. Wstrzymajmy się więc z radykalnymi ocenami, bo to wszystko są sygnały, że w Europie polityczny trend się odwraca. Zwłaszcza że poza polityczną hałaśliwością populiści nie mają niczego do zaoferowania. Wszystko, co oni mogą dać Europie, to podziały „swój – obcy” i nieszczęście. Ludzi w stronę populistów popycha głównie trudna sytuacja osobista.

Lewica musi się z tym zmierzyć. Dla wszystkich równe rozwiązania socjalne, europejska płaca minimalna, działania chroniące pracowników w całej UE i pełne, jednakowe prawa człowieka to jest najprostszy program dla Europy i najlepszy sposób na zatrzymanie populistów. Mam swoje przemyślenia na ten temat, taką, mówiąc modnym obecnie językiem, „trójkę Liberadzkiego”: Tyle samo środków co dotychczas na politykę spójności i na politykę rolną; trzy razy więcej na Erasmus, aby młodzi ludzie mogli się kształcić; dwa razy więcej środków na badania i innowacyjność, gdyż szansą Unii jest odzyskanie przewag technologicznych. Europejska lewica idzie w tym kierunku i należy ją w tym wspierać.

turę komunikacyjną. Po pierwsze więc trzeba – jak to mówią – iść za cisem i jeszcze ją wzmocnić dwoma nowymi trasami ekspresowymi: S10 i S11. One pozwolą na szybki i bezpieczny dostęp naszego regionu niejako „do wnętrza” Polski. Należy też rozejrzeć się za nowymi funduszami. Są ona na przykład w Europejskim Funduszu Inwestycji Strategicznych. Za te pieniądze będzie można stworzyć zaawansowane technologicznie, przyjazne środowisku, atrakcyjne dla absolwentów naszych szkół i uczelni wyższych miejsca pracy. Nasza młodzież nie musi wyjeżdżać z Polski w poszukiwaniu lepszego życia! Możemy je zbudować tu, na miejscu! Potrafiłem zabiegać o pieniądze na infrastrukturę. A jak to się ma do ZaBędę umiał również zachodniopomorskiego? dbać o fundusze w nowej perspektywie finansowej Zbudowaliśmy w ostat- Unii Europejskiej. Możenich latach infrastruk- my zrobić to razem!


8 Fakty Tygodnik Koszaliński Fotoreportaż

www.koszalininfo.pl 19.04.2019

Karta różnorodności, nagrody dla kobiet i wykłady Równość VII Regionalnemu Kongresowi Kobiet, który odbył się w sobotę (13 kwietnia) w Centrum Kultury 105, towarzyszyło hasło: „Równość – Różnorodność”. Spotkanie było okazją do wręczenia wyróżnień osobom zaangażowanym w upowszechnianie aktywnych ruchów kobiecych. Popisanie Koszalińskiej Karty Różnorodności to część europejskiego programu na rzecz promocji polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Z inicjatywy Doroty Chałat – radnej miejskiej i pełnomocniczki kongresu ze Stowarzyszenia Era Kobiet – sygnatariuszami byli wiceprezydent Przemysław Krzyżanowski i sekretarz miasta Tomasz Czuczak. Wcześniej po raz siódmy wręczone zostały statuetki za aktywność w konkursie „Kobiety Regionu Koszalińskiego 2019”. Było aż 20 zgłoszeń, więc kapituła złożona z laureatek poprzednich edycji konkursu miała trudny wybór. Wyróżnienia odebrały Aleksandra Kowalska – prezes Stowarzyszenia Mama w Mieście Koszalin (ka-

Materiał zamawiany

tegoria społeczna), Marzena Drzewucka – radna gminy Darłowo (działalność publiczna) i Lidia Cesarz – prezes Białogardzkiej Spółdzielni Socjalnej „Feniks” (biznes). – To nagroda nie tylko dla mnie, ale wszystkich mam ze stowarzyszenia, bo tam się realizuję i działam społecznie – dziękowała ze sceny Aleksandra Kowalska. Jak co roku kongres zgromadził wielu gości. Do Koszalina przybył na przykład prof. Bogusław Liberadzki – wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego – Agnieszka Kozłowska-Rajewicz – europosłanka – i zabiegający o miejsce w parlamencie w Brukseli Bartosz Arłukowicz. Wśród wydarzeń towarzyszących zainteresowanie wzbudziła koszalińska premiera filmu fabularnego „Siłaczki” o polskich sufrażystkach z przełomu XIX i XX wieku. Historia mieszała się z teraźniejszością, co pokazała również wystawa Archiwum Państwowego w holu CK 105. – Pomagam przy organizacji kongresu od samego początku – powiedziała Katarzyna Wilczak-Socha, na co dzień pracownica Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Więcej zdjęć i filmy z wydarzenia znajdziecie na www. koszalininfo.pl. WM

Fot: MC


Po studencku Fakty Tygodnik Koszaliński 9

www.koszalininfo.pl 19.04.2019

Uroczyste czepkowanie Kompleksowe podejście Zdrowie

zdrowie

– W świat niesiemy swe serca gorące, najpiękniejszą głosimy ideę, aby ludziom dać spokój i słońce, by cierpiącym przywrócić nadzieję... – zabrzmiał w poniedziałek (15 kwietnia) Hymn Pielęgniarek w wykonaniu słuchaczek II roku studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Ceremoniał uroczystego wręczenia czepków studentkom rozpoczął dr Wiesław Kowalewski, kierownik Zakładu Pielęgniarstwa.

Rozmowa z Pawłem Augustyniakiem, studentem II roku Pielęgniarstwa z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie.

Kierunek ten na uczelni koszalińskiej realizowany jest jako 3-letnie studia licencjackie i 2-letnie studia magisterskie. Na PWSZ kształci się ponad sto osób, w tym 26 dziewcząt i dwóch panów.

Materiał zamawiany

Fot: WM

Studenci II roku wzięli udział w tradycyjnej uroczystości, którą po złożonym przyrzeczeniu zwieńczył właśnie odśpiewany hymn. – Mamy do czynienia z zawodem niezw ykle trudnym z dwóch powodów. Wymaga on tężyzny fizycznej, ale też odporności psychicznej – podkreślał dr Jan Kuriata, rektor PWSZ, który wraz ze studentem Pawłem Augustynia-

Ratownicy medyczni w kraju ćwiczą elementy samoobrony, żeby radzić sobie z agresywnymi pacjentami. Pan uczestniczy zaś w ceremonii tradykiem jako pierwszy cyjnego czepkowania zapalił symboliczną na uczelni. Skąd taki świecę. wybór studiów? Rektor podkreślał, też, że uczelnia sta- Kierunek pielęgniarle polepsza zaplecze stwa wybrałem jako techniczne i idzie odpowiedź na holistyczw kierunku nowo- ne, czyli kompleksowe czesnego kształcenia. podejście do pacjenta. Cel to dostosow y wać Nadal pełnię swoje oboje w pełni do pozio- wiązki jako ratownik mu europejskiego. medyczny w koszalińTemu służy na przy- skim szpitalu wojewódzkład otwarte w tym kim, ale chciałem też się roku akademickim rozwijać na szerszym Monoprofilowe Cen- wachlarzu możliwości. trum Symulacji Me- To da mi właśnie ukońdycznej. WM czenie pielęgniarstwa.

na z bliska. Na uczelni mogę uzupełniać wiedzę praktyczną o nowe wiadomości. Czyli profesję w przyszłości Pan zmieni? Pielęgniarstwo to mój ostateczny wybór. Najpierw czekają mnie trzy lata licencjatu, potem dwa magisterki i kolejne dwa specjalizacji. Dochodzą nowe Fot: WM Chcę realizować się na procedury, co mobiliwszystkich oddziałach zuje do tego, żeby podnosić kwalifikacje zawodow szpitalu. we. Czy można pogodzić naukę z pracą zawodo- Pańskie koleżanki z roku są wyraźnie dumwą? ne ze strojnych czepków. Jest to do zrobienia. Już Jak Pana uhonorowano sześć lat jestem zwią- na ceremoniale? zany z ratownictwem medycznym. Studia pie- Było uroczyście, ale lęgniarskie zacząłem w inny sposób. Nie otrzyw wieku 26 lat. Muszę małem czepka na głowę, powiedzieć, że studiowa- ale w formie zawieszki po nie wydaje się łatwiejsze lewej stronie klatki pierniż praca. Jestem jednak siowej. dobrze przygotowany od Wiesław strony ratowniczej, bo to Miller jest medycyna widzia-


10 Fakty Tygodnik Koszaliński Różności

www.koszalininfo.pl 19.04.2019

Droga otwarta Mówią „Stop alienacji rodzicielskiej” pRAWO

Fot: WM

Inwestycja Od poniedziałku (15 kwietnia) otwarty dla ruchu samochodowego został odcinek ulicy Wojska Polskiego – od 4 Marca do Dębowej. Kierowcy wreszcie przestali obawiać się o mandaty, gdy skracają sobie drogę w kierunku Rokosowa. To jednak nie koniec planów inwestycyjnych w tej części miasta. Remont Wojska Polskiego kosztował osiem milionów złotych. Wykonaw-

Materiał zamawiany

cą była miejscowa firma Domar, która zrealizowała nową nawierzchnię, chodniki i ścieżkę rowerową. Ulica ma też nowe oświetlenie, parkingi i zatoki autobusowe. To nie koniec. – Do ulicy Gołębiej powstanie całkiem nowy chodnik wraz ze ścieżką rowerową – zapowiedział Robert Grabowski, rzecznik prezydenta Koszalina. – Zarząd Dróg i Transportu przygotowuje przetarg, aby jesienią wyłonić wykonawcę. Potem będzie zlecenie na dokumentację w kierunku ulicy Lubiatowskiej. WM

– Istnieje przyzwolenie na przemoc emocjonalną, której ofiarami są dzieci. Dlatego mówimy głośno „Stop alienacji rodzicielskiej” – mówił Paweł Matejko, prezes Koszalińskiego Stowarzyszenia Obrony Praw Dziecka. Organizacja przygotowuje manifestację w czwartek (25 kwietnia) o godzinie 11.30 przed Sądem Okręgowym przy ulicy Ludwika Waryńskiego 7. Termin wydarzenia jest nieprzypadkowy. Akcja odbędzie się w Międzynarodowym Dniu Świadomości Alienacji Rodzicielskiej. Ma być sprzeciwem wobec manipulowaniu i separowaniu dzieci przez jednego rodzica. Koszalińskie stowarzyszenie skupia około 20 osób. To ludzie o różnym wykształceniu i różnej profesji, ale zatroskani o prawidłowe wychowanie

Fot: WM

Członkowie Stowarzyszenia Obrony Praw Dziecka chcą zwrócić uwagę na wymagający nowych rozwiązań prawnych problem społeczny. swych córek, czy synów. Chcą, żeby wśród nich nie było przypadków depresji, czy konfliktów z prawem. – Głównym celem manifestacji przed sądem jest wprowadzenie w prawie opieki naprzemiennej dla matek i ojców, bo dziecko chce mieć stały kontakt

z obojgiem rodziców – mówił Grzegorz Dec, wiceprezes organizacji. Spod siedziby Temidy manifestanci przemaszerują ulicami pod Urząd Miejski, gdzie też będą demonstrować i przekonywać do swych racji. Prezes Paweł Matejko

liczy, że powstanie nowe prawo, które spowoduje rozstrzyganie spraw rozwodowych na korzyść nie tylko matek. Symbolem akcji jest płacząca dziewczynka z hasłami typu „Wysoki Sądzie, niszczysz mnie, zabierając mi tatę”. WM


www.koszalininfo.pl 19.04.2019

Reklama Fakty Tygodnik Koszaliński 11


12 Fakty Tygodnik Koszaliński Felietony

Króliczek wielkanocny oldskulowo

Materiał wydawcy

Materiał zamawiany

Wszyscy oczekują na prezenty od zajączka, lecz nad Wisłą wciąż gonimy króliczka. Idą wybory do europarlamentu, więc politycy nie przebierają w słowach, aby wyborców mieć po swojej stronie. Ostatnio w modzie obrona albo atak na godność nauczycieli. Kiedy samorządowcy z koszalińskiej Koalicji Obywatelskiej stanęli murem za strajkującymi belframi przy szkole na Rokosowie, to z przejeżdżającego auta padły słowa: „Do pracy, nieroby”. Jakoś znika czar jedności, którą mają podgrzewać akcje protestacyjne w stylu „Światełko dla edukacji”. Idea słuszna, bo z jakością szerzonego kaganka oświaty w szkołach coraz marniej, a matura obecnie nie daje żadnej szansy na dobrze płatną i w konsekwencji w pełni satysfakcjonującą pracę. Liczą się coraz bardziej kursy do-

Wiesław Miller Kurier Szczeciński kształcające, a etos współczesnego inteligenta niebezpiecznie wyznacza CV pełne zaliczonych kursów, a nie posiadany dyplom wyższej uczelni. Strajk belfrów trwa. Dołączą pewnie osoby, które dotąd brały zwolnienia lekarskie, żeby nie stracić pensji za „nieuzasadnione przerwy w pracy”. Tak w Polsce Ludowej nazywano protesty w imię solidarności międzyzakładowej. Latem 1980 roku była jedność, bo nawet ludzie z aparatu władzy podskórnie wiedzieli, że „telewizja kłamie”. Dziś za demokracji mass media dalekie od propagowania pluralizmu poglądów, bo stają po różnych stronach barykady. Zatem w narodzie porozumienia

nie ma i nie będzie. Epitety w stylu „PiS-owski nauczyciel” się mnożą, jeśli komuś nie w smak strajk, przymusowe wagary uczniów w szkołach i zamknięte dla maluchów przedszkola. Innych drażnią sytuacje z komisjami egzaminacyjnymi gimnazjalistów i ósmoklasistów, bo na ich czele duchowni w sutannach, a w składach przywróceni do pracy znienacka emeryci ze stażem belfra na życzenie dyrekcji. Seniorzy muszą przypomnieć sobie doświadczenia, ale co to ma wspólnego z nowoczesnym nauczaniem dziatwy szkolnej. Babcie i dziadkowie nie będą nikogo wiecznie wyręczać. W świetnym filmie sensacyjnym „Przemytnik”, który ma gościć na ekranie kina Kryterium, sędziwy Clint Eastwood żartuje: „Jedyną osobą, która nie chce obchodzić setnych urodzin, to ktoś mający 99 lat”. Brzmi to niczym życiowa prawda. Alleluja!


www.koszalininfo.pl 19.04.2019 Fakty Tygodnik Koszaliński 13

Korzenie naszej tradycji Swiątecznie Wielkanoc to najważniejsze i najstarsze święto chrześcijańskie. Upamiętnia misterium paschalne Jezusa Chrystusa – jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Zabrzmiało trochę zbyt dostojnie, czy staroświecko? Pewnie dla części z nas tak. Już słyszę głosy oburzenia. Przecież zasiadamy do suto zastawionych stołów i maszerujemy grzecznie do kościoła ze święconką. Spotykamy się w gronie rodzinnym. Celebrujemy, jak umiemy to ważne wydarzenie. Przyjedzie ciocia Krysia z Ustki i wujek Antoni ze Szczebrzeszyna. Ciekawe, czy się postarzeli, czy może jakoś się trzymają. Szykują się też niekończące się dyskusje na temat nieudolnej służby zdrowia. Tak, tak – lubimy narzekać, jak tylko nadarzy

Materiał zamawiany

Ewa Linow koszalininfo.pl się ku temu okazja. To taka nasza polska przypadłość. Nawet przez kulejącą służbę zdrowia nie do wyleczenia. I te kolejki i nerwy. „A pani przecież była za mną!”, „Proszę się trochę pospieszyć”, „Boże, jakie to drogie”. Obserwuję owe zjawiska bacznie od paru lat i mam złą diagnozę – jest coraz gorzej. Niepisana zasada „zastaw się, a postaw się” ma się świetnie. Tak zwany konsumpcjonizm zalewa nas z prędkością światła, a my w nim pływamy po uszy. Sąsiadka w kościele miała nowy płaszcz, ale jakiś taki brzydki. Czy to chcemy pokazać

naszym dzieciom i czy za to Chrystus umierał na krzyżu? A gdyby tak w tym roku było trochę więcej refleksji i zadumy... Gdyby tak zabrać nasze pociechy do kościoła, pokazać cudownie opustoszały grób, wytłumaczyć po trosze, o co tu chodzi. Gdyby spróbować sięgnąć do korzeni chrześcijańskiej tradycji. Może kolejny czekoladowy baranek nie byłby w tym roku tak istotny. Swoją drogą, ogarnia mnie nieodparte wrażenie, że ludzie bezwzględnie przestrzegają dat ważności owych wielkanocnych dekoracji, bo potem produktu prezentować nie wypada. Ba! Nawet nie wolno! Przy stole odnośmy się do siebie z szacunkiem, miłością i zrozumieniem. To naprawdę łatwe. Wystarczy trochę empatii i uwagi dla tych, których kochamy. Spróbujmy. Czuję, że to jest dobry moment.

Materiał zamawiany


14 Fakty Tygodnik Koszaliński Różności

www.koszalininfo.pl 19.04.2019

MEC doceniony Ogłoszono przetarg na projekty S6 Wyrożnienie Koszalińska Miejska Energetyka Cieplna uplasowała się na drugim miejscu w ogólnopolskim rankingu przedsiębiorstw energetyki cieplnej. Zestawienie przygotowuje redakcja czasopisma „Dziennik Gazeta Prawna”. Ranking powstaje raz w roku i jest publikowany w „Strefie Gospodarki”. Rok temu MEC uplasowała się na trzecim miejscu, w tym – na drugim. Podczas oceny przedsiębiorstw eksperci redakcji biorą pod uwagę m.in. poziom inwestycji, dane finansowe firm oraz ich skalę działania. W przypadku koszalińskiej spółki uznanie jurorów zdobyło również zaangażowanie w życie miasta. – Chcemy być partnerem zarówno dla samorządu, jak i dla wszystkich mieszkańców. Myślę, że cechuje nas otwartość,

Materiał zamawiany

chęć angażowania się w nowe inicjatywy i troska o nasze miasto – mówił Robert Mania, prezes zarządu MEC. Spółka wraz z Urzędem Miasta Koszalina i innymi instytucjami realizuje miejski program ograniczania niskiej emisji odpowiadającej w głównym stopniu za zanieczyszczenie powietrza. W ostatnich kilkunastu latach obniżono emisję pyłów z ciepłowni ponad dwudziestokrotnie. Ilość wywołującego efekt cieplarniany CO2 spadła o 60%. W 2019 roku rozpocznie się budowa dodatkowych układów odpylania i odsiarczania, które jeszcze bardziej ograniczą emisję. Firma włącza się też w przedsięwzięcia kulturalne, sportowe, charytatywne i rekreacyjne organizowane przez instytucje kulturalne, kluby sportowe, stowarzyszenia, czy przeróżne grupy mieszkańców.

Inwestycja Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka drogi S6 z Koszalina do Słupska o długości 46,2 km. Było to możliwe dzięki zatwierdzeniu przez Ministra Infrastruktury aneksu do Programu Inwestycji, w którym zapewniono blisko 130 mln złotych na dokumentację Fot: GDDKiA przedsięi pozyskanie nieru- Realizacja wzięcia przewidziana chomości. jest w formule partnerOdcinek został po- stwa publiczno-prydzielony na dwa zada- watnego. Odcinek od Sianonia: Sianów – Sławno i Sławno – Słupsk. Wy- wa do Słupska posiada konawca będzie miał wydaną w 2010 roku 12 miesięcy na opraco- decyzję środowiskową wanie i zatwierdzenie oraz opracowane konprogramowe. dokumentacji. Następ- cepcje nie zostanie złożony Teraz proces przygotowniosek o wydanie de- wawczy dla tego zadacyzji, na której mocy nia będzie finalizowaprzejęte zostaną nieru- ny. W trzecim kwartale chomości pod inwesty- tego roku powinna zocję oraz wypłacone zo- stać podpisana umowa staną odszkodowania. na prace projektowe w

Materiał zamawiany

ramach ogłoszonego właśnie przetargu. W drugim kwartale 2021 roku mają zakończyć się przygotowania do realizacji robót budowlanych. W połowie 2021 roku zaś ruszyć ma postępowanie przetargowe na realizację trasy. Obecnie trwa budowa sześciu odcinków drogi S6 od Goleniowa do Koszalina wraz z częścią obwodnicy Koszalina i Sianowa. Ponad 130 km nowej

drogi ekspresowej będzie gotowe jeszcze w tym roku. Jest to najdłuższy odcinek drogi ekspresowej budowany obecnie w całym kraju. Łączna wartość inwestycji wynosi blisko 3,9 mld złotych. Jako pierwszy na przełomie kwietnia i maja zostanie oddany do ruchu odcinek Goleniów – Nowogard. Przed wakacjami kierowcy powinni pojechać częścią obwodnicy Koszalina i Sianowa. Podczas wakacji mogą być uruchamiane z ograniczeniami fragmenty w rejonie miejscowości Płoty. W październiku jako ostatnie powinny zakończyć się roboty na odcinku Kołobrzeg Zachód-Ustronie Morskie i wówczas będzie można przejechać całym ciągiem S6 od Goleniowa do Koszalina. Skróci to czas przejazdu pomiędzy Szczecinem a Koszalinem o niemal godzinę.


www.koszalininfo.pl 19.04.2019

Sport Fakty Tygodnik Koszaliński 15

Polska przegrała towarzyszki mecz z Brazylią w HWS Futsal Po raz pierwszy w historii reprezentacja Brazylii w futsalu rozegrała mecz na terenie Polski. W koszalińskiej Hali Widowiskowo-Sportowej goście z Ameryki Południowej rozbili doszczętnie biało -czerwone orły. Wynik spotkania otworzył Rafael Franca Lira, który w 7 minucie skierował piłkę w samo okno bramki. Wyrównanie przyszło jednak szybko. W 11 minucie na listę strzelców wpisał się Michał Marek. Euforia polskich kibiców nie trwała długo, ponieważ już minutę później brazylijski golkiper, Thiago Mendes Rocha płaskim strzałem pokonał polskiego bramkarza. W 13 minucie zaś przyjezdni wykorzystali kolejną sytuację. Szybką kontrę tym razem wykorzystał Felipe Paradisnski. Chwilę przed końcem pierwszej połowy wynik podwyższył jeszcze Dione Alex Verones, który potężnym strzałem pokonał polskiego bramkarza. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 1:4. W drugiej odsłonie gra Polaków uległa tylko lekkiej poprawie. Brazylijczycy w dalszym ciągu ostrzeliwali bramkę, a gospodarze nie mogli nic z tym zrobić. Ostatni gol padł w 39 minucie. Jego zdobywcą był Rafael Franca Lira. KP

Materiał zamawiany

Fot: MC


16 Fakty Tygodnik Koszaliński Reklama

www.koszalininfo.pl 19.04.2019


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.