Głos Miasta nr 66

Page 1

Wandale niszczą nasze miasto! Nie bądźmy obojętni!

ZAGROŻENIE

Co rusz na terenie Koszalina można zauważyć akty wandalizmu. Ostatnio ktoś zniszczył ławki, urządzenia w Parku Clausiusa i powybijał szyby w wiatach przystankowych. Trudno przejść obok tego obojętnie!

- Co taki człowiek ma w głowie?! - denerwuje się pan Marian, mieszkaniec Koszalina, który codziennie spaceruje po koszalińskim parku. Ostatnio zauważył, że ktoś zniszczył tam ławkę. - Nie potrafię tego zrozumieć, tej głupoty i bezmyślności – dodaje mieszkaniec. - Wywołuje to moją złość, a nawet wściekłość. Przecież szpeci to otoczenie i do tego wszyscy musimy płacić za ciągłe naprawy. - A szyby w wiatach przystankowych?! Komu one przeszka-

dzają?! - komentuje pani Helena, którą spotkaliśmy na przystanku, w którym ktoś rozbił szybę. - Jeżeli ktoś ma w sobie tyle energii, że nie może jej opanować, to niech szuka innego sposobu, żeby się wyżyć. To niepojęte! Czy taki człowiek w swoim domu też rozbija meble, naczynia i drzwi...? Należałoby skierować na ulice jeszcze więcej patroli policji i straży miejskiej. Więcej monitoringu i ostre kary, może to by pomogły na takich idiotów… Na terenie Koszalina niszczone są nie tylko przystanki i ławki w parkach, ale też zieleń, place zabaw, publiczne toalety, elewacje i skrzynki energetyczne. Zarząd Dróg i Transportu stara się na bieżąco naprawiać szkody, jednak wymuszone przez wandalizm naprawy znacznie obciążają budżet naszego miasta.

- Wydatkowane środki finansowe mogłyby zostać wykorzystane na realizację innych ważnych zadań lub inwestycji, o które proszą mieszkańcy – zauważają pracownicy koszalińskiego ZDiT. Rocznie miasto wydaje ok. 200 tys. złotych, by naprawić różnego rodzaju zniszczenia, których dopuszczają się wandale. Za takie czyny grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Sprawca zazwyczaj jest też obciążany kosztami naprawy. Tylko, że trudno takiego sprawcę złapać na gorącym uczynku, czy ustalić jego tożsamość po zdarzeniu… Dlatego my – mieszkańcy, my wszyscy, którzy sprzeciwiamy się tego rodzaju działaniom, nie możemy być obojętni. Widzisz – reaguj! Poinformuj odpowiednie służby. Straż Miejska to telefon 986, Policja – 997.

66 28 kwietnia 2023
2719-4051
ISSN
Fot. ZDiT Materiał zamawiany

Podejrzany garaż

Klub Wspólny Koszalin jeszcze większy

POLITYKA

Klub Wspólny Koszalin zrzeszający radnych popierających prezydenta Piotra Jedlińskiego jest teraz największym klubem Rady Miejskiej. Liczy 12 radnych.

SłuŻby

W wynajętym garażu przy ul. Wojska Polskiego policjanci odkryli materiały wybuchowe. Mundurowi przejęli narkotyki i pieniądze oraz zatrzymali 37-letniego mężczy-

znę.

Śledczy skonfiskowali

700 gramów narkotyków i blisko 50 tysięcy

złotych. Materiały wybuchowe zabezpieczył Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji ze Szczecina i Gdańska. Działania poprzedziły żmudne ustalenia, które prowadzili policjanci z Wydziału Kryminalnego. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, skąd został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Koszalinie. Grozi mu do 10 lat więzienia. M

Nowa izba przyjęć

W Radzie Miejskiej w Koszalinie kolejna zmiana. Członkami klubu Wspólny Koszalin zostali dotychczasowi radni niezrzeszeni oraz dwóch nowych radnych, którzy dołączyli do rady po poszerzeniu granic administracyjnych miasta. Klub zrzesza radnych mających różne poglądy polityczne. Współpracują między innymi z takimi organizacjami jak Polska 2050 i Inicjatywa Polska. Są tu także radni niezależni oraz popierający

ogólnopolską Platformę Obywatelską, czy sympatyzujący z Nowoczesną. – Łączy ich wszystkich jedno –troska o nasze miasto i chęć dalszego rozwoju Koszalina. Wspólnie, z dala od sejmowych sporów i kłótni. To najlepszy kierunek dla

samorządu. Gratuluję i liczę na owocną współpracę – skomentował prezydent Piotr Jedliński. Członkami klubu są: Marek Reinholz, Jan Kuriata, Marcin Waszkiewicz, Bogumiła Tiece, Błażej Papiernik, Marek Twardowski,

Bożena Kaczmarek, Łukasz Sendlewski, Żaneta Kwapisz, Ryszard Tarnowski, Leopold Ostrowski, Andrzej Sokalski. Rada Miejska liczy łącznie 27 radnych, 9 należy do klubu Koalicja Obywatelska i 6 do klubu PiS. M

Wybudują nowy parking przy szpitalu

ZDROWIE

Rozpoczęła się inwestycja w sąsiedztwie Poradni Specjalistycznych na terenie Szpitala Wojewódzkiego. Nowy parking będzie dwupoziomowy i pomieści 150 pojazdów.

ZDROWIE

Zakończona zosta-

ła przebudowa Izby

Przyjęć w Specjali-

stycznym Zespole

Gruźlicy i Chorób

Płuc. Przedsięwzięcie

zrealizowano dzięki

wsparciu finansowemu Wojewody Zachodniopomorskiego.

Odnowiona Izba Przyjęć przyjmuje znowu pacjen-

tów w miejscu, w którym odbywało się to przed remontem. Inwestycja trwała pół roku. Całkowity koszt prac wraz z wyposażeniem wyniósł

1,5 miliona złotych. W całości został on sfinansowany przez Wojewodę. Izba została przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.

Są tu szerokie wejścia i przestronne gabinety, nowe schody i winda. M

Podczas realizacji inwestycji trzeba się liczyć z problemami z zaparkowaniem pojazdu na terenie szpitala. Dwupoziomowy parking będzie budowany w miejscu istniejącego parkingu, od strony ul. Piłsudskiego. Stąd podczas budowy konieczność wyłączenia tego obszaru z użytkowania. Zakłada się, że realizacja inwestycji może potrwać trzy –cztery miesiące. W tym czasie parking będzie kompletnie zamknięty. Wjechać będzie mógł wyłącznie sprzęt bu-

dowlany wykonawcy. Zmotoryzowani, którzy w tym czasie będą potrzebowali miejsca do zaparkowania pojazdu, są proszeni, by korzystali z miejsc dostępnych w pobliżu szpitala, m.in. na parkingach wzdłuż ul. Rekreacyjnej (dawna ul. Rolna) oraz

na terenie giełdy. - Przepraszamy naszych pacjentów oraz innych przyjezdnych, którzy w tym czasie będą odwiedzać szpital, za wszelkie niedogodności i utrudnienia w związku z realizacją inwestycjimówi rzecznik szpitala Marzena Sutryk. Dzięki

inwestycji, którą realizuje Affidea – spółka prowadząca Międzynarodowe Centrum Onkologii, na terenie szpitala przybędzie dodatkowo ok. 50 miejsc parkingowych. Na parterze będą wydzielone miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. M

28 kwietnia 2023 Na początek 2 GŁOS MIASTA
koszalininfo.pl
Fot. SWK
Fot. KMP

Zbudują odcinek bobolice – Szczecinek

INWESTyCJA

W przetargu na realizację ponad 24-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S11 wpłynęło sześć ofert. Kwoty zaproponowane przez wykonawców wahają się od ok. 1,1 do ok. 1,3 mld złotych.

Droga Bobolice – Szczecinek połączy budowane obecnie odcinki drogi ekspresowej S11. Będzie to ostatni fragment tej ekspresówki w województwie zachodniopomorskim. Najniższą ofertę w przetargu złożyła firma Intercor. W kosztorysie GDDKiA zapisano ok. 1,4 mld złotych. Oferty zostaną sprawdzone i oceniane zgodnie z kryteriami określonymi w przetargu. Inwestycja będzie realizowana w formule „optymalizuj i buduj”, a

wykonawca będzie miał 10 miesięcy na opracowanie projektów wykonawczych i 19 miesięcy, z wyłączeniem okresów zimowych, na realizację robót. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2026 roku.

Decyzja środowiskowa dla drogi S11 na terenie województwa zachodniopomorskiego została uzyskana już w 2011 roku. Dla odcinka Bobolice – Szczecinek

prace przygotowawcze mogły jednak ruszyć dopiero dzięki decyzjom Ministra Infrastruktury z 2017 roku, przyznającym finansowanie na opracowanie dokumentacji. W 2018 roku podpisano umowę z firmą Transprojekt Gdański, o wartości 6 mln zł, na opracowanie koncepcji programowej wraz z projektem budowlanym. W 2021 roku dokumentacja została zakończo-

Szlaban na giełdzie

na i złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 28 listopada 2022 roku Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję ZRID dla tego odcinka. Nowa S11 ma być dwujezdniową drogą ekspresową o dwóch pasach ruchu w każdą stronę. Na tym odcinku powstaną dwa węzły drogowe – Wierzchowo oraz Szczecinek Północ. Ten ostatni powstanie w miejscu obecnego ronda na północnym końcu obwodnicy Szczecinka. Na południe od węzła Wierzchowo przewidziana jest realizacja pary Miejsc Obsługi Podróżnych. Obiekty te będą posiadały rezerwę pod budowę stacji paliw i restauracji. Przewidziano budowę 26 obiektów mostowych, w tym czterech górnych przejść dla zwierząt. M

30 stacji ładowania pojazdów na prąd

TRANSPORT

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie świętuje 30-lecie działalności.

Z tej okazji powstanie 30 nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Marek Subocz - prezes

Zarządu WFOŚiGW w

Szczecinie oraz poseł

Czesław Hoc ogłosili w Koszalinie nabór wniosków do nowego programu. Chodzi o

2,7 mln zł dla 30 za-

chodniopomorskich

gmin na montaż ogólnodostępnych stacji

ładowania pojazdów

elektrycznych, hybrydowych i autobusów zeroemisyjnych. Jest to element obchodów jubileuszu działalności. – W tym roku ob -

chodzimy 30-lecie, w związku z tym uruchomiliśmy nowy program dla samorządów – poinformował Marek Subocz. – Myślę, że jest to program, który powinien cieszyć się dużym zainteresowaniem. Chciałbym zachęcić szczególnie te samorządy, które na terenie gminy, czy powiatu takich stacji nie mają.

Nowe stacje mają

być wyposażone w co najmniej 2 punkty ładowania o dużej mocy, nie mniejszej niż 40 kW każdy. Dofinansowanie w formie dotacji to 90% kosztów, nie więcej niż 90 tys. zł na gminę. W ramach konkursu można sfinansować koszty montażu i robót budowlanych, instalacji przyłączeniowej, dokumentacji, nadzoru, testów i odbiorów.

uTRuDNIENIA

Znany wśród kierowców skrót przez giełdę, został z jednej strony zamknięty przez ZOS. Uznano, że to konieczne ze względu na zły stan nawierzchni placu

Tłumaczenie jest jednoznaczne. Nie jest to droga przystosowana do ciągłego ruchu ko-

łowego, a w ostatnich miesiącach giełda była nadmiernie wykorzystywana przez kierowców. Dlatego po otwarciu wyremontowanej ul. Piłsudskiego ZOS zdecydował o ograniczeniu ruchu. Obecnie możliwy jest wjazd na giełdę w celach rekreacyjnych i handlowych od strony ul. Rekreacyjnej. ZOS zapowiedział przy tym naprawę dziurawej nawierzchni. M

ławka Przymierza

Do tej pory WFOŚiGW w Szczecinie dofinansował montaż 48 stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Fundusz wsparł także zakup przez samorządy i służby 86 samochodów elektrycznych i 22 aut z napędem hybrydowym typu plug-in. Pojazdy służą m.in. w Komendzie

Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie Miasta Szczecin, Starostwie Powiatowym w Pyrzycach, Urzędzie Morskim oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.

Nabór wniosków trwa od 4 kwietnia do 5 maja 2023 roku, a nowe stacje powinny być gotowe przed końcem października. M

CIEKAWOSTKA

Każdy, kto odwiedzi

Górę Chełmską, może odpocząć na niezwykłej Ławce Przymierza. To specjalna i szczególna ławka, gdyż daje możliwość wysłuchania 10 przykazań wraz z kazaniami Jana Pawła II.

Góra Chełmska to od lat jedno z ulubionych

miejsc spacerów i wypoczynku mieszkańców. Ławka Przymierza cieszy się więc ogromnym zainteresowaniem, zwłaszcza ze strony katolików. - Kochamy papieża i pamiętamy ile zrobił dobra mimo, że ostatnimi czasy nie ma dobrej passy. Bez względu na to, okolica to jednak świetne miejsce do wypoczynku i refleksji - usłyszeliśmy od przechodniów.

28 kwietnia 2023 Po drugiej stronie 3 GŁOS MIASTA
Fot. SD
koszalininfo.pl
M
Fot. KP Fot. GDDKiA
Fot.
SD

„Wkrótce poruszanie się po naszych ulicach będzie łatwiejsze”

Marek Łagocki

DROGI

Rozmowa z Piotrem Jedlińskim, prezydentem Koszalina

Sezon letni zbliża się dużymi krokami. Czekamy na zakończenie prac na budowie wiaduktu na al. Monte Cassino. Na jakim etapie jest inwestycja i kiedy można się spodziewać finału?

Budowa mostów przebiega zgodnie z planem. Można już na nich zaobserwować pierwsze fragmenty chodników. Wykonawca przewiduje, że prace zakończą się w czerwcu. Jednak nie od razu mosty zostaną oddane do użytku. Ze względu na bezpie-

czeństwo potrzebna jest jeszcze próba wytrzymałościowa. Dopiero po jej pomyślnym przejściu będzie można oddać tę trasę do użytku. Spodziewajmy się tego na przełomie czerwca i lipca.

Co z wiaduktem na ul. Władysława IV?

Tutaj wynikający z umowy termin oddania inwestycji to koniec października. Prace po-

stępują tam jednak w bardzo dobrym tempie. Nie zdziwię się, jeśli wiadukt zostanie oddany do użytku nieco wcześniej. Ale i w tym przypadku prace zakończą się próbą wytrzymałościową.

A ul. Podgórna i Plac Kilińskiego - tam już chyba prawie wszystko jest gotowe?

Tak, to już końcówka wartych prawie 10 milionów złotych prac. Wkrótce ten odnowiony fragment miasta zostanie oddany do użytku.

Podobnie ulica Prosta, kiedy odbiór?

Ulica Prosta jest ukończona. Pozostały jedynie kwestie techniczne. Teraz koncentrujemy się na zakończeniu robót na znajdującej się po sąsiedzku ul. Popiełuszki. Za kilka miesięcy to miej-

sce nabierze ostatecznego kształtu. Poruszanie się po miejskich ulicach będzie łatwiejsze.

Zmieniła się ulica Piłsudskiego. Czy miasto ma w planach modernizację pozostałego odcinka wyjazdu w kierunku Sianowa? Czy sąsiednia ulica Chałubińskiego doczeka się remontu?

Też się cieszę, że remont ul. Piłsudskiego został zakończony. Dzięki temu miasto nieco się „odkorkowało”. Ostatniego odcinka ulicy w kierunku na Sianów, podobnie ul. Chałubińskiego, na razie nie planujemy remontować. W tej okolicy rozpoczęła się właśnie budowa wielopoziomowego parkingu przy szpitalu wojewódzkim, więc nie chcemy nakładać na siebie

inwestycji, żeby ruch drogowy w tym miejscu był w miarę płynny.

A główna ulica w mieście - Zwycięstwa? Jakie miasto ma plany? Czy w budżecie albo na horyzoncie są na tę ulicę jakiekolwiek fundusze?

Ulica Zwycięstwa bez dwóch zdań zasługuje na remont. Jednak w najbliższym czasie nie podejmę decyzji o ograniczeniu ruchu w centrum miasta, bo to grozi transportowym paraliżem Koszalina. Prace będzie można rozpocząć wtedy, gdy zakończona zostanie budowa obwodnicy miejskiej. Dopiero wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza Koszalin pozwoli na poważne prace w centrum miasta. Dobrze byłoby do tego czasu także zakończyć prace

drogowe przy granicach miasta na ul. Szczecińskiej. W przypadku ul. Zwycięstwa na razie w grę wchodzi jedynie odcinek od ul. Traugutta w kierunku Polanowa i nad nim poważnie się zastanawiam.

Proszę jeszcze powiedzieć jak wyglądają inwestycje drogowe w rejonie strefy ekonomicznej?

Cały czas rozbudowujemy infrastrukturę, żeby przyciągnąć do Koszalina kolejnych inwestorów. Między innymi z tego powodu remontujemy ul. Szczecińską. Pojawi się tam wielopasmowa jezdnia oraz kilka rond, które ułatwią wjazd i wyjazd ze strefy ekonomicznej. Warto zauważyć, że w tym miejscu rozpoczęły się właśnie inwestycje przekraczające 130 milionów złotych.

Z Koszalina 4 GŁOS MIASTA Reklama 28 kwietnia 2023 koszalininfo.pl
Reklama
5 GŁOS MIASTA Reklama 28 kwietnia 2023 koszalininfo.pl
6 GŁOS MIASTA Reklama 28 kwietnia 2023 koszalininfo.pl

b udżet Obywatelski pełen nowości

SPOłECZNOŚĆ

To już 11. raz rozpoczął się nabór projektów do Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku pula do podziału jest rekordowa i wynosi 3 810 000 złotych.

Do 14 maja można zgłosić swój pomysł i złożyć projekt w ramach Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku można złożyć projekty:

- ogólnomiejskie inwestycje o wartości od 50 000 zł do 1 000 000 zł;

- osiedlowe o wartości do 135 000 zł (od tego roku jest w Koszalinie 18 osiedli).

Po raz pierwszy można też złożyć projekty w nowych kategoriach:

- o charakterze nieinwestycyjnym tzw. Społecz-

ny Budżet Obywatelski o wartości do 100 000 zł;

- o charakterze proekologicznym tzw. Zielony Budżet Obywatelski o wartości do 200 000 zł. Społeczny Budżet Obywatelski to wszystkie zadania inne niż inwestycyjne tj. wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, edukacyjnym lub sportowym oraz imprezy integrujące

mieszkańców.

Zielony Budżet Obywatelski natomiast to działania na rzecz środowiska naturalnego i bytowania zwierząt, przede wszystkim działania związane z:

- zazielenieniem przestrzeni publicznej, - rewitalizacją zieleni skwerów i parków miejskich, - tworzeniem łąk kwietnych, - tworzeniem ogrodów

deszczowych i zbiorników małej retencji;

- programami dotyczącymi zwierząt (w tym np. sterylizacja, zajęcia edukacyjne o właściwej opiece); - organizacją warsztatów i działań edukacyjnych w zakresie ekologii i ochrony przyrody. Głosowanie potrwa od 2 października do 23 października 2023 roku. Do tej pory Koszaliński Budżet Obywatelski to: 805 projektów zgłoszonych przez mieszkańców i 172 projekty wybrane do realizacji. W ostatniej edycji wybranych do realizacji zostało 19 projektów (2 ogólnomiejskie: Modernizacja dróg w Koszalinie oraz Park na Rokosowie – bezpieczne miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miasta, a także 17 projektów osiedlowych). M

Politechnika będzie łapać wiatr w żagle

uCZELNIE

Politechnika Koszalińska podpisała porozumienie z Windhunter Academy.

Uczelnia uruchamia nową specjalność na kierunku Energetyka – to morska energetyka wiatrowa pod patronatem firmy

Windhunter Academy.

Podpisanie dokumentu nastąpiło podczas spotkania, w którym, poza reprezentującą uczelnię rektor dr hab.

Danutą Zawadzką, prof. PK i dyrektorem

Windhunter Academy

Karoliną Beatą Jastrzębską, udział wzięli także: prof. dr hab.

inż. Tadeusz Bohdal, twórca kierunku Energetyka na Wydziale

Mechanicznym i prof. dr hab. inż. Waldemar

Kuczyński, dziekan wydziału. – Współpraca z przedsiębiorstwami jest dla nas fundamentem w realizacji trzech misji uczelni: kształcenia, nadań i współpracy z otoczeniem – powiedziała prof. Danuta Zawadzka. – Podpisaliśmy już

146 tego typu umów, ale ta jest szczególna, ponieważ dotyczy wielkiego gracza na rynku energetyki wiatrowej. – Porozumienie oficjalnie zacieśni naszą współpracę, która trwa od kilku lat. Realizując projekty edukacyjne dla młodzieży i

studentów Politechniki Koszalińskiej, oferujemy im szkolenia niezbędne do pracy na turbinach wiatrowych. Cześć absolwentów zatrudnia Windhunter Academy, a wielu innych - nasi klienci –dodała Karolina Beata Jastrzębska. M

SłuŻby

W przedszkolu nr 19 policjanci z Wydziału Prewencji uczyli dzieci nie tylko szacunku i życzliwości, ale także objaśniali, jak zachować się w trudnych sytuacjach.

Policjanci zwracali uwagę na dobór miejsca do zabawy, uświadamiali w zakresie zasad i za-

grożeń, jakie stwarzać może ruch drogowy. Wiele uwagi poświęcili też odpowiedzialnemu doborowi miejsc do zabawy. Zwracali uwagę, by najmłodsi unikali spędzania czasu w pobliżu ruchliwych ulic, terenu przyległego do torów kolejowych oraz miejsc szczególnie odosobnionych. Wiele czasu poświęcono też zagrożeniom czyhającym w internecie. M

Centrum zakupowe

INWESTyCJA

Rozpoczęła się realizacja kolejnej inwestycji - Koszalin Power Center. Obiekt o charakterze regionalnego parku handlowego powstaje bezpośrednio przy węźle drogi ekspresowej S6.

Koszalin Power Center to obiekt, który obejmie swym zasięgiem miasto Koszalin oraz otaczający region. Na łącznej powierzchni 38 tys. m kw. GLA Projekt zaoferuje szeroką gamę sklepów i lokali usługowych różnorodnych marek. Znajdzie się tam największy w regionie hipermarket budowlany Leroy Merlin o powierzchni ok. 12 tys. m kw., supermarket Lidl o powierzchni ok. 2 tys. m kw., pełno-

wymiarowy i jedyny w regionie salon meblowy sieci Agata Meble o powierzchni ok. 10 tys. m kw. oraz 30 lokali handlowych w ramach Retail Parku. Koszalin Power Center obejmie także ofertę gastronomiczną, włącznie z restauracją typu drive-thru. Dodatkowo, dla wygody klientów obiekt zaoferuje przestronny, łatwo dostępny parking na ok. 1100 pojazdów - To bardzo dobra wiadomość. Nowych marek w okolicy nigdy dość. Zwłaszcza, że wśród tych co mają się pojawić są moje ulubione. Czekam więc na otwarcie i już szykuję się na zakupy - powiedziała Patrycja, koszalińska miłośniczka zakupów. Otwarcie koszalińskiego projektu zaplanowano na czwarty kwartał 2023 roku. M

7 GŁOS MIASTA Reklama
Fot. KP 28 kwietnia 2023 koszalininfo.pl
Fot. SD
Fot. KMP
Edukują dzieciaki

„Na sukces składa się siła i odpowiednia technika”

Marek Łagocki

ARMWRESTLING

Rozmowa z Janem Bętkowskim, Mistrzem Polski siłowania na rękę.

Zasady armwrestlingu wydają się na pierwszy rzut oka proste, w myśl zasady: kto kogo położy na rękę. Czy właśnie na tym to polega? Tak zdobywa się punkty?

Siłowanie na rękę to dyscyplina sportowa, rodzaj zapasów. Polega ona na tym, że dwóch znajdujących się naprzeciw siebie zawodników zwiera dłonie (prawe lub lewe) w uścisk i, trzymając łokcie na płaskiej powierzchni - poduszce w formie kwadratu o boku 18 cm, stara się przeciągnąć rękę przeciwnika w dół. Co istotne, można łokieć przesuwać po poduszce, lecz nie można go z niej podnieść ani nie może on spaść. Jeśli tak się staniem to sędzia ogłasza faul. Dwa faule powodują, że zawodnik przegrywa walkę. Cały przebieg walki obserwuje dwóch sędziów, ostatecznie jeden z nich wskazuje zwycięzcę.

Jak długo trenuje Pan tę dyscyplinę?

Tę dyscyplinę uprawiam od niedawna, bo raptem od 2018 roku. Wcześniej nie wiedziałem, że jest taki sport i że każdy może go uprawiać.

No właśnie – jak trenuje się armwrestling?

Siada dwóch przeciwników i „łamiecie” siebie wzajemnie do upadłego? Czy to raczej treningi na siłowni i praca nad kondycją?

Żeby osiągnąć sukces w sportach walki trzeba mieć siłę i odpowiednią

technikę. Należy trenować systematycznie wykonując trening siłowy z coraz większymi obciążeniami. Ważne jest aby ćwiczyć każdą rękę osobno. Przykładowo popularne ćwiczenie jak wyciskanie sztangi w leżeniu na ławeczce nam niewiele daje i z reguły nikt z osób uprawiających ten sport tego nie robi. W przygotowaniu siłowym ważniejsze jest ćwiczenie z hantlami czy ketlami. Pozwalają one bowiem wzmacniać każdą rękę osobno. Ja zaczynałem od ćwiczeń z 15 kg hantlą. Obecnie na skośnej ławeczce zwanej modlitewnikiem ćwiczę nawet z 72 kg obciążeniem. Na początku mogłem się podciągnąć na drążku raptem kilka razy, obecnie 20. Nie bez znaczenia jest też ćwiczenie techniki w walce z innymi zawodnikami. Bez dobrej techniki nie da się wygrywać z doświadczonymi zawodnikami. Po rozwiązaniu klubu w Koszalinie, raz w tygodniu jeżdżę do Gniazdowa koło Koszalina. Należę do klubu sportowego Dziki Bielice. Tam odbywają się sparingi.

To jedyna dziedzina sportu, z którą związał Pan swoje życie?

W młodości trenowałem boks w koszalińskiej Gwardii, ale nigdy nie walczyłem na ringu. Z

przerwami do dnia dzisiejszego uprawiam ten sport. W ubiegłym roku dowiedziałem się, że w Słupsku odbywają się zawody „białych kołnierzyków”. Biorą w nich udział amatorzy, którzy nigdy nie występowali publicznie. Postanowiłem z tej szansy skorzystać. Udałem się do klubu bokserskiego przy ul. Sportowej w Koszalinie. Trener boksu sprawdził moje umiejętności i stwierdził, że reprezentuję starą, dobrą szkołę bokserską. Jednak w Słupsku dano mi do zrozumienia, że w tak zaawansowanym wieku nie powinienem walczyć.

Skąd więc pomysł na siłowanie się na rękę?

Kto Pana zaraził tą dyscypliną sportu?

Kilka lat temu dowiedziałem się z prasy, że przy ul. Dąbka 1 w Koszalinie jest klub, w którym nauczyciel wychowania fizycznego Jarosław Zwolak trenuje młodzież w siłowaniu na rękę a jego wychowankowie odnoszą zwycięstwa na arenach krajowych i zagranicznych. Ponieważ jest to sport walki, postanowiłem z bliska przyjrzeć się tej dyscyplinie. Nie przypuszczałem, że osoby w moim wieku mogą brać udział w zawodach. Trener zachęcił

się, że jestem dużo silniejszy. Poza tym niższa waga korzystnie wpłynęła na mój organizm.

Na swoim koncie ma Pan sukcesy sportowe, którymi warto się pochwalić. Z których jest Pan najbardziej dumny?

mnie jednak do uprawiania tego sportu. Pokazał mi na czym polega ta dyscyplina i do dzisiaj udziela mi cennych wskazówek. Co prawda klub został rozwiązany, ale nadal znajduje się tam siłownia i ja tam wciąż trenuję.

Nie wypominając Panu wieku, ale to naprawdę imponujące i nie ma się czego wstydzić, a wręcz należy to podkreślać – ma Pan 78 lat i uprawia siłową dyscyplinę. Skąd siły? Skąd kondycja?

Uważam, że człowiek jest genetycznie przystosowany do dużego wysiłku fizycznego. Rozwój cywilizacji sprawia, że wyręczają nas maszyny i różne urządzenia techniczne. Dlatego siła już nie odgrywa takiej roli jak kiedyś, co jednak nie oznacza, że nie możemy nad nią pracować. Systematyczny trening i zdrowe odżywianie (ograniczenie ilości węglowodanów) decydują o sile i zdrowiu człowieka. Na początku mojej przygody sportowej ważyłem 90 kg, a obecnie ważę 78 kg i w tej wadze odnoszę największe sukcesy. Doświadczeni zawodnicy sugerowali mi, że wraz ze spadkiem wagi będę słabszy, stracę siłę. Jednak okazało

Początki były trudne, bo musiałem się mierzyć z zawodnikami, którzy trenowali ten sport od kilkunastu lat, a ja byłem dużo słabszy, brakowało mi techniki. Pierwszy duży sukces odniosłem w 2021 roku, gdy na Mistrzostwach Polski pokonałem na lewą i prawa rękę zawodnika, który od wielu lat dzierżył mistrzowski tytuł. W ubiegłym roku, również na Mistrzostwach Polski walczyłem z zawodnikiem, którego nigdy nie mogłem pokonać, ale po bardzo ciężkiej walce wygrałem. Sędzia ogłosił moje zwycięstwo, a ja szczęśliwy odszedłem od stołu, jednak po chwili wezwał mnie ponownie i poinformował, że mój przeciwnik nie zgodził się z werdyktem i wniósł protest, bo nie było kamery rejestrującej walkę, mimo że takiego sprzętu nigdy nie ma na takich zawodach. Znów stanąłem do walki i po raz kolejny wygrałem. Dopiero wtedy usłyszałem od przeciwnika: „Gratuluję, wygrałeś”. W ubiegłym roku na wniosek Amerykanów wprowadzono nowy przepis polegający na tym, że osoby które ukończyły 70 lat na zawodach międzynarodowych startują w wadze do 78 kg i powyżej. Ja ważyłem wówczas 82 kg, a do Mistrzostw Europy pozostało niewiele czasu, nie miałem szansy na zbicie wagi i musiałem się zmierzyć z Włochem, który ważył ok 120 kg. Szczęśliwie wygrałem. To było niesamowite doświadczenie. Do kolejnych zawodówMistrzostw Świata, które

odbywały się we Francji miałem kilka miesięcy i osiągnąłem wynik wagi niższej kategorii. Na tych zawodach zmagałem się z trójką zawodników z USA. Jeden z nich był wyjątkowo silny, widywano go od prawie 20 lat na zawodach rangi światowej. Mimo to, ja stanąłem na najwyższym podium z biało-czerwoną flagą i to mi zagrano Mazurek Dąbrowskiego. Tego co wówczas czułem, nie można kupić za żadne pieniądze.

Aktualnie szykuje się Pan do kolejnych zawodów, prawda?

W planach mam start na Mistrzostwach Europy w Finlandii i następnie czekają mnie Mistrzostwa Świata w stolicy Malezji - Kuala Lumpur. W wolnych chwilach dużo czytam. Korzystam m.in. z zasobów Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. Napisałem też powieść i mam nadzieję, że ukaże się w najbliższym czasie.

Dużo mówiliśmy o sporcie, a przecież Pan ma za sobą pokaźny dorobek polityczny, m.in. był Pan członkiem Samoobrony Andrzeja

Leppera świętej pamięci, zasiadał Pan w Radzie Miejskiej, startował do Rady z listy Kukiz’15. Pokazuje Pan, że nigdy nie jest za późno – wraca Pan do polityki?

Faktycznie, mam za sobą przygodę nie tylko z polityką, ale też z działalnością społeczną. Byłem w pierwszej Koszalińskiej Radzie Seniorów, a także byłem członkiem rady osiedla Jedliny. Jeśli jakiś komitet wyborczy zechce mnie umieścić na swojej liście, to rozważę propozycję, bo praca społeczna zawsze była w sferze moich zainteresowań.

8 GŁOS MIASTA Publicystyka 28 kwietnia 2023 koszalininfo.pl
Fot. archiwum prywatne
9 GŁOS MIASTA 28 kwietnia 2023 koszalininfo.pl Reklama

Wystawny bal w szczytnym celu oraz licytacje i loteria

WOLONTARIAT

W sobotę (22 kwietnia) odbył się IV Wiosenny Bal Charytatywny Fundacji „Zdążyć z Miłością”. Wydarzenie zostało zorganizowane w Dune Beach Restaurant w Mielnie.

Grą na skrzypcach gości przywitał Julian Mantyk, uczeń koszalińskiej szkoły muzycznej. Głos zabrał Piotr Jedliński, który uczestniczył w balu wraz z małżonką. - Dobre duchy naszego miasta - Fundacja „Zdążyć z Miłością” - nie ustają w swojej ciężkiej pracy na rzecz bliźnich. Cieszę się, że mogę wspierać tę wspaniałą pracę. Dziękuję za zaproszenie na to wydarzenie – skomentował prezydent Koszalina. Podczas imprezy zostały przeprowadzone licytacje przedmiotów przekazanych przez darczyńców. Przeprowadzono również loterię w stylu „każdy los wygrywa”. Dzięki zaangażowaniu uczestników udało się zebrać ogromną kwotę – 46 tys. złotych. Środki zostaną przekazane na utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Koszalinie. To obecnie główny cel fundacji. Dodatkowo 5,5 tys. zł będzie przeznaczone na rehabilitację podopiecznego Mateusza Szczepańskiego. M

10 GŁOS MIASTA
Fotoreportaż
28 kwietnia 2023 koszalininfo.pl
GŁOS MIASTA 11 Zapowiedź 28 kwietnia 2023 koszalininfo.pl

Rocznica katastrofy

Przysmak wprost z gruzińskiej piekarni

KuLINARIA

Kubdari to danie zbliżone nieco do chaczapuri. Zamiast sera placek jest jednak wypełniony pysznym mięsem. Jest on doskonale znany bywalcom piekarni gruzińskich. Podbił już wiele koszalińskich serc.

Składniki na ciasto:

PAMIĘĆ

13 lat temu - 10 kwietnia 2010 roku, samolot Tu-154M rozbił się podczas podejścia do lądowania w Smoleńsku. Na Górze Chełmskiej, zorganizowano obchody rocznicowe.

W katastrofie zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka. Obcho-

dy rozpoczęto od mszy świętej w intencji ofiar w Kaplicy na Górze Chełmskiej. Następnie uczestnicy przeszli przed tablicę upamiętniającą ofiary. W tej części uroczystości był czas na przemówienia i złożenie kwiatów. Organizatorem wydarzenia był Komitet Miejski PiS oraz Koszaliński Komitet Obchodów Ważnych Rocznic Narodowych. M

• 2 szklanki mąki,

• 1 małe opakowanie jogurtu naturalnego,

• 1 opakowanie suchych drożdży,

• ½ łyżeczki soli,

• ½ łyżeczki cukru,

• 1 kawałek masła do posmarowania wierzchu.

Składniki na nadzienie:

• 1 opakowanie mięsa mielonego wieprzowo-wołowego,

• 1 cebula,

• 1 ząbek czosnku,

• ½ łyżeczki kminu rzymskiego,

• ½ łyżeczki kolendry,

• ½ łyżeczki pieprzu.

Sposób

wykonania:

1. Do miski przesiewamy mąkę, suche droż-

dże, sól oraz cukier. Dodajemy jogurt i mieszamy wszystkie składniki do powstania jednolitej masy. Odstawiamy ciasto na około pół godziny do wyrośnięcia.

2. Do miski z mięsem dodajemy pozostałe składniki: posiekaną cebulę, posiekany czo-

snek oraz przyprawy. Dokładnie mieszamy ręką wszystkie składniki ze sobą.

3. Wyrośnięte ciasto dzielimy na 4 części. Każdą wałkujemy na płaski placek. Nakładamy po 1/4 nadzienia na placek. Podwijamy brzegi ciasta do środka tak, aby farsz był zakryty. Ponowni rozwałkowujemy ciasto z nadzieniem.

3. Na lekko rozgrzaną, suchą patelnie kładziemy placek i trzymamy pod przykryciem do zarumienienia. Przewracamy na drugą stronę. W czasie smażenia wierzch smarujemy masłem.

Ten i wiele innych przepisów na pyszne, nie tylko gruzińskie potrawy, znajdziecie na facebooku i instagramie nasztalerz.pl.

12 GŁOS MIASTA Rozmaitości 28 kwietnia 2023 koszalininfo.pl
Wydawca: Redpress Kamil Hońko, Kostenckiego 3c/4, 75-368 Koszalin, Siedziba redakcji: Projektantów 1, 75-001 Koszalin, Nakład: do 10.000 egz., Druk: Express Media Sp. z o.o., Redaktor Naczelny: Kamil Hońko, kamil.honko@gmail.com, Zastępca Redaktora Naczelnego: Marek Łagocki, Skład i łamanie: Kamil Hońko Reklama: Aleksandra Sadocha, aleksandrasadocha@koszalininfo.pl, Redakcja: Marcin Chyła, Sandra Dowhun, Kornel Pawlak, Bogumiła Tiece, Gracjan Kufel Fot. blog kulinarny nasztalerz.pl
Fot. SD

BUDYNKÓW MIESZKALNYCH w KOSZALINIE, 75-815 KOSZALIN, ul. POŁCZYŃSKA 24 ogłasza przetargi nieograniczone na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin

ZARZĄD

Przetargi zostaną przeprowadzone w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Koszalinie przy ul. Połczyńskiej 24 (III piętro, pokój nr 301) w dniu 16 maja 2023 roku (wtorek) o godzinach podanych w tabeli. Osoby przystępujące do przetargu ustnego (licytacji) proszone są o wcześniejsze przybycie (ok. 10 minut) w celu sprawdzenia przez Komisję Przetargową wymaganych dokumentów. Wadium na przetarg należy wpłacić na rachunek bankowy Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie Bank PKO BP Spółka Akcyjna I O/Koszalin 34 1020 2791 0000 7102 0099 9714 do 15 maja 2023 roku (poniedziałek). W tytule wpłaty wadium należy podać imię i nazwisko lub pełną nazwę Uczestnika oraz wskazać, jakiego lokalu dotyczy. Osoby zainteresowane wynajęciem więcej niż jednego lokalu, zobowiązane są do dokonania wpłaty wadium na każdy lokal osobno. Wadium wpłacone przez Uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym ZBM jako kaucja stanowiąca zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego z tytułu najmu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Organizatora, jeżeli Uczestnik ustalony Najemcą nie przystąpi do zawarcia Umowy o najem w terminie czternastu dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez Uczestnika, który przetargu nie wygra, zostanie zwrócone w sposób wskazany w Karcie Zgłoszeniowej Uczestnika Przetargu w ciągu siedmiu dni od daty przetargu. Przetarg wygra Uczestnik, który zaproponuje najwyższą stawkę czynszu najmu netto za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu. Do stawki czynszu ustalonej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości (23%). Oprócz czynszu najmu przyszły Najemca zobowiązany jest do ponoszenia opłat z tytułu świadczeń. Niezależnie od powyższego, Najemca lokalu zobowiązany jest do ponoszenia obciążeń publiczno-prawnych wynikających z Ustawy z 12.01.1991 roku o opłatach i podatkach lokalnych (w aktualnym brzmieniu) tj. podatku od nieruchomości na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Koszalinie w terminie i wysokości przez niego ustalonej. Stawka czynszu ustalona w drodze przetargu będzie corocznie waloryzowana od 1 marca każdego roku o wskaźnik inflacji w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie roku poprzedzającego waloryzację stawki. Wysokość postąpienia wyjściowej stawki czynszu dla lokali wytypowanych do wynajęcia w drodze przetargu ustnego (licytacji) określona jest w Warunkach przetargu. Przekazanie lokalu do używania nastąpi w stanie istniejącym. Remont oraz przystosowanie do własnych potrzeb Najemca wykonuje na koszt własny i we własnym zakresie oraz na własne ryzyko, bez możliwości zwrotu poniesionych nakładów, po uprzednim uzgodnieniu zakresu robót z Wynajmującym. Umowa o najem zostanie zawarta na czas nieoznaczony. W dniu przystąpienia do przetargu Uczestnicy nie mogą posiadać zadłużenia w stosunku do Gminy Miasta Koszalin oraz do Organizatora przetargu tj. Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie.

DOTYCZY PRZETARGU USTNEGO (LICYTACJI) - POZ. 1-3

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz ich pełnomocnicy, które:

1. Wpłacą w terminie i w wymaganej wysokości wadium,

2. Dostarczą Komisji Przetargowej Kartę Zgłoszeniową Uczestnika Przetargu oraz dowód wpłaty wadium przed otwarciem przetargu,

3. Dostarczą Pełnomocnictwo w oryginale lub potwierdzone notarialnie w przypadku Pełnomocnika uczestniczącego 0w przetargu w imieniu Uczestnika.

DOTYCZY PRZETARGU PISEMNEGO (OFERTOWEGO) - POZ. 4-5

Warunkiem uczestnictwa w przetargu pisemnym (ofertowym) jest wniesienie wadium w podanym wyżej terminie i wysokości oraz złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Koszalinie przy ul. Połczyńskiej 24 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Termin składa ofert upływa 16 maja 2023 roku (wtorek) o godzinie 8:00. Koperta winna być opatrzona napisem: „Przetarg 16.05.2023 roku. Oferta na lokal użytkowy nr …… (należy wskazać numer lokalu) przy ul. Tadeusza Kościuszki 7 w Koszalinie. Nie otwierać przed 16.05.2023 roku godz. 9:00.” Oferta sporządzona czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez Uczestnika lub osobę upoważnioną do jej podpisania winna zawierać:

1. Wypełnioną Kartę Zgłoszeniową Uczestnika Przetargu (do pobrania ze strony internetowej oraz w siedzibie ZBM).

2. Potwierdzenie wpłaty wadium.

3. Pełnomocnictwo w oryginale lub potwierdzone notarialnie w przypadku Pełnomocnika uczestniczącego w przetargu w imieniu Uczestnika. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu do ZBM.

Lokale użytkowe przeznaczone do wynajęcia zostaną udostępnione do oglądania:

- poz. 1 w dniu 8 maja 2023 roku (poniedziałek) w godzinach od 14:00 do 15:00,

- poz. 2, 3 w dniu 9 maja 2023 roku (wtorek) w godzinach od 14:30 do 15:00,

- poz. 4, 5 w dniu 10 maja 2023 roku (środa) w godzinach od 14:30 do 15:00.

Istnieje również możliwość obejrzenia lokali w innym terminie, po uprzednim umówieniu pod numerem telefonu 94 340-91-05, 94 340-91-25.

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu zobowiązane są do zapoznania się ze stanem technicznym lokalu oraz z Warunkami przetargu i Regulaminem przeprowadzania przetargów.

Dodatkowych informacji o przetargu oraz o lokalach przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym można uzyskać osobiście w Dziale Spraw Lokalowych ZBM przy ul. Połczyńskiej 24 (pokój nr 6), telefonicznie pod numerem 94 340-91-14 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ZBM http://zbm.koszalin.ibip.pl/ public/ (zakładka „Lokale użytkowe i garaże”).

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie zastrzega możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części na poszczególne lokale bez podania przyczyny.

GŁOS MIASTA 13 Materiał zamawiany 28 kwietnia 2023 koszalininfo.pl

Mali goście w MEC

Są jeszcze bilety na majówkę z teatrem

TEATR

Na majowy weekend Bałtycki Teatr Dramatyczny przygotował ofertę specjalną. W ciągu trzech dni odbędą się cztery spektakle. Są jeszcze bilety do kupienia.

CIEPłO SySTEMOWE

Ciepłownię Miejskiej

Energetyki Cieplnej przy ul. Słowiańskiej odwiedziła grupa czterolatków „Tropiciele” z Przedszkola

Twoja Niania w Koszalinie.

Maluchy były bardzo zainteresowane wszystkim, co widziały. Dzieci dowiedziały się,

skąd się bierze ciepło i ciepła woda w domach. Poznały działanie kotłów, mogły też zobaczyć ich wnętrze i morze płomieni. W dużym skupieniu obserwowały monitory w sterowni pokazujące obrazowo pracujące maszyny i schemat całej instalacji. Pytaniom nie było końca. Za dociekliwość maluchy zostały nagrodzone słodkimi, prezentami. M

Na scenie można będzie zobaczyć „Szalone nożyczki”, „Kolację na cztery ręce” oraz „Mój boski rozwód”.

Szalone nożyczki” to komedia kryminalna, rozgrywająca się w salonie fryzjerskim. Nad nim mieszka mistrzyni fortepianu Izabela Czerny, a dokładniej mieszkała, ponieważ pewnego dnia zostaje zamordowana. Ten nieoczekiwany zwrot wydarzeń ujawni wiele skrywanych tajemnic, których rozwiązaniem zajmie się profesjonalny śledczy w asyście

samych widzów. Autor sztuki bowiem, główną rolę powierzył właśnie publiczności.

„Kolacja na cztery ręce” to fikcyjne spotkanie dwóch wielkich kompozytorów – Bacha i Haendla. Spektakl, obok niezwykłej znajomości epoki, pokazuje pełen

pasji pojedynek dwóch wielkich osobowości. Historycznie urodzili się oni w tym samym roku, ale nigdy się nie spotkali.

„Mój boski rozwód” to monodram w wykonaniu Żanetty Gruszczyńskiej – Ogonowskiej. To historia Angeli, która musi się zmierzyć z życiem,

starzeniem się i potrzebą bliskości w sytuacji, w której zawalił się jej świat po odejściu męża. Sztuka utkana jest z dowcipnych spostrzeżeń na temat relacji damsko -męskich, przyjaźni i zazdrości, miłości i seksu. Bilety można kupić poprzez stronę BTD. M

Różności 14 GŁOS MIASTA
Fot. BTD
Materiał wydawcy 28 kwietnia 2023 koszalininfo.pl
Fot. MEC+

„Największym ułatwieniem są zeznania elektroniczne”

PODATKI

Rozmowa z Justyną Szmiłyk, Dyrektorką Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

Czy tegoroczna akcja rozliczeń PIT różni się od poprzednich?

Jeśli widzimy różnicę to chyba w chętniejszym korzystaniu z elektronicznych form zeznań. Do dzisiaj już 92 proc. wszystkich zeznań składamy tą drogą. Większość podatników zna już jedną z zalet tej formy – czyli skrócony o połowę termin zwrotu podatku. Już ze wstępnych danych widać, że będziemy mieli rekordową liczbę e-PIT i rekordową kwotę zwrotów. Dotychczas zwróciliśmy już 686 mln zł dla 367 tys. podatników. Zwroty

realizujemy średnio w 2 tygodnie, oczywiście pod warunkiem złożenia swojego PIT-a drogą elektroniczną.

Z jakich nowych preferencji mogą w tym roku skorzystać podatnicy?

Rekordowe zwroty wynikają chociażby ze zmiany stawki podatkowej z 17 proc. na 12 proc., która miała miejsce w poło-

wie ubiegłego roku. Kolejne korzystne zmiany, które dotyczą naszych podatków to podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego do 120 tys. zł. Widzimy też, że podatnicy korzystają z innych preferencji skierowanych chociażby do pracujących seniorów i rodzin wielodzietnych. Oni nie płacą żadnego podatku do kwoty ponad 85,5 tys. zł. W Zachodniopomorskiem złożono już ponad 4,3 tys. zeznań pracujących seniorów a 17546 podatników skorzystało z ulgi dla rodzin z czwórką dzieci.

O czym jeszcze powinni wiedzieć podatnicy?

Podatnicy mogą skorzystać z nowej ulgi na zabytki, która pozwala odliczyć znaczne kwoty poniesione np. na

remont takiego obiektu od dochodu i zmniejszyć płacony podatek. Podatnicy chętnie też korzystają z możliwości odliczenia składek płaconych z tytułu bycia członkiem związków zawodowych.

Organizacje dobroczynne dostaną więcej...

Zwiększeniu uległa kwota, którą podatnicy mogą przekazywać na organizacje pożytku publicznego. W tym roku jest to już 1,5 proc. naszego podatku. Warto z tej możliwości skorzystać. Dotychczas nasi podatnicy zadeklarowali już ponad 36 mln zł. w ramach tej możliwości.

Co z młodymi małżeństwami?

Na zmianach korzystają również młode mał-

żeństwa, jeśli małżonkowie chcą rozliczyć się wspólnie. Wynika to ze zmiany w przepisach, która umożliwiła wspólne rozliczenie za cały rok podatkowy parom, które zawarły związek małżeński w trakcie roku podatkowego. Znacznie zwiększył się też limit zarobków uczących się i studiujących dzieci, który nie pozbawia rodziców ulg i preferencji. Obecnie to już ponad 16 tys. zł.

Jakie cyfrowe udogodnienia oferują urzędy skarbowe?

Największym ułatwieniem w zakresie rozliczenia podatkowego są zeznania elektroniczne, które automatycznie uzupełniliśmy danymi od płatników. Tu znajdziemy już przez nas wypełniony najczęstszy

formularz, czyli PIT-37, ale też PIT-38, czyli zeznanie w przypadku uzyskania np. dochodów z giełdy. W tych przypadkach podatnicy nie muszą już nic robić, ostatniego dnia akcji zeznanie zostanie uznane za złożone. Jednak jeśli chcą skorzystać z ulg i preferencji, to muszą je samodzielnie uzupełnić o te dane. Na koncie podatnika w e-usłudze Twój Urząd Skarbowy każdy znajdzie swoje zeznanie oraz informacje dotyczące zwrotu podatku. Warto dodać, że w kwestii rozliczeń rocznych urzędy skarbowe nie kontaktują się z podatnikami mailowo, czy też sms-ami. Wszelkie tego typu wiadomości są próbą wyłudzenia danych, dlatego ostrzegamy przed otwieraniem zamieszczonych w nich linków.

ZAbAWA

Co znajdziemy w ofercie Dni Koszalina? Jakie atrakcje są szykowane dla dzieci i dorosłych? – zapytaliśmy Monikę Modłę, wicedyrektor Centrum Kultury 105 w Koszalinie.

Wśród gwiazd Dni Koszalina jest m. in. Mrozu, który niedawno zdobył kilka Fryderyków. Kto jeszcze wystąpi przed koszalińską publicznością w najbliższym czasie?

Dni Koszalina to święto miasta, i jego mieszkańców. W doborze artystów kierujemy się ich popularnością i uniwersalnością. Zależy nam, żeby całe rodziny uczestniczyły w wydarzeniach. To propozycje

dla każdej grupy wiekowej. Przeboje Mroza i Ani Dąbrowskiej są znane zarówno młodzieży jak i dojrzałej publiczności. Uhonorowanie Mroza pięcioma Fryderykami tylko utwierdziło nas w przekonaniu, że był to doskonały wybór. Świadczy też o tym liczba sprzedanych biletów. Prawie połowa amfiteatru już jest zajęta, a do koncertu został jeszcze miesiąc.

Gdzie można kupić bilety? Ile kosztują?

Bilety można kupić w cenie 10/20 zł. Są już w sprzedaży na portalu kupbilecik, na stronie CK105, lub stacjonarnie w kasach Centrum Kultury 105. Zachęcamy do wcześniejszego zakupu. Cena jest atrakcyjna i z dnia na dzień miejsc wolnych jest coraz mniej.

A pozostałe imprezy. Co szykujecie? Czy będą darmowe?

Na program Dni Koszalina składa się szereg wydarzeń organizowanych przez instytucje kultury, a także przez stowarzyszenia i podmioty upowszechniające kulturę w mieście. Szczegółowy program ujawnimy na konferencji prasowej, która jest zaplanowana na 11 maja.

GŁOS MIASTA 15 Publicystyka 28 kwietnia 2023 koszalininfo.pl
„Impreza dla całych rodzin”
16 GŁOS MIASTA Materiał wydawcy 28 kwietnia 2023 koszalininfo.pl

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.