Page 1

Bohaterowie tygodnia: Teresa Wodzicka i Marek Knapczyk Tyszanie uczą patriotyzmu. Wspólnie pracowali przy organizacji wszystkich edycji konkursu „Legiony to żołnierska nuta”. b e z p Ł a t n y

t y s k i

nr 45/312 | 12 listopada 2013

ISSN 1730-5098

michał giel

Recepta na system

zdjęcia: Krzysztof poppe

Uczczono odzyskanie niepodległości

Tyskie szpitale i przychodnie nawiązują bliższą współpracę. Chcą stworzyć metody współppracy ułatwiące życie pacjentom.

Msza święta w intencji ojczyzny, wystawa, spacer po mieście, odsłonięcie rzeźby plenerowej Hanny Adamczewskiej-Wejchert i Kazimierza Wejcherta oraz koncert w kościele p.w. św. Marii Magdaleny – tak wyglądały obchody Święta Niepodległości w Tychach. strona 5

Unowocześnić targowisko Najstarsze targowisko w Tychach pamięta czasy, gdy w dni handlowe kupcy przywozili towar zaprzęgami konnymi. Dziś w środy i soboty wciąż jest tutaj tłoczno. Plac targowy przy alei Bielskiej wymaga jednak remontów. strona 4

Ewa Strzoda e.strzoda@twojetychy.pl

W

Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym spółki Megrez, w miniony wtorek odbyła się debata, która jak deklarują uczestnicy, jest poważnym krokiem do wypracowania pierwszego w skali kraju systemu współpracy między szpitalami a poradniami Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Chodzi przede wszystkim o zacieśnienie komunikacji na linii poradnia lekarza rodzinnego – szpitalna izba przyjęć. Ma to na celu sprawniejsze przyjmowanie pacjentów do szpitali, czyli ograniczenie czasu oczekiwania i zmniejszenie kolejek.

Najwyższy czas zrobić plany warto zapoznać się z propozycjami zabaw andrzejkowych i sylwestrowych, które przygotowały w tym roku tyskie restauracje. strona 9

AUKSO zaprasza do Tychów W nowym filmie promującym miasto, Tychy pokazują się z najlepszej strony. A wszystko przy dźwiękach znakomitej muzyki. strona 10

Królewska gra przedszkolaków W żadnej innej dyscyplinie tyskie przedszkolaki nie mają takich sukcesów, jak w szachach. strony 10–11

Gorący problem Mieszkańcy bloku przy al. Piłsudskiego 40–46 od lat płacili podobną stawkę za podgrzewanie wody. Niedawno odkryli, że sąsiedzi z pobliskich bloków – tak samo wysokich i administrowanych przez tę samą spółdzielnię – płacą za to samo blisko o połowę mniej. strona 12

Dziś oczekiwanie na izbie przyjęć trwa nawet kilka godzin. Jest szansa, że to się wkrótce zmieni.

Uczestnicy debaty chcą także edukować tyszan. – Zapadła decyzja o wydawaniu specjalnego informatora. W ten sposób pacjenci dowiedzą się m.in.: jaką dokumenta-

cję medyczną powinni posiadać przed zgłoszeniem się do izby przyjęć, a także dlaczego skierowanie od lekarza rodzinnego nie zawsze oznacza potrzebę natychmiastowej hospitalizacji

– mówi Mariola Szulc, prezes spółki Megrez. Informator będzie finansowany przez Urząd Miasta Tychy.

Więcej czytaj na str. 3

Kuchnia uczniowska już działa W czwartek, w Szkole Podstawowej nr 11 otwarta została pierwsza w kraju kuchnia uczniowska.

Już w najbliższą sobotę, nie lada gratka dla miłośników sztuki teatralnej. W Teatrze Małym, w ramach cyklu Teatr@Konesera – Festiwal Sztuki Teatru, zobaczymy „Antygonę” Teatru Nowego im. K. Dejmka w Łodzi. strona 16 arc pryw. A. Borowca.

G

łównym pomysłodawcą utworzenia takiego miejsca w szkole była Joanna Loska – Rychlik, nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego w Szkole Podstawowej nr 11 im. M. Curie-Skłodowskiej. Do takiej idei pozytywnie odniosły się dyrekcja i grono pedagogiczne tyskiej jedenastki, a także rada rodziców i gmina. Efektem tego jest uruchomienie pierwszej w Polsce kuchni dla uczniów z prawdziwego zda-

rzenia. Teraz uczniowie w ramach zajęć pozalekcyjnych, dodatkowych będą mogli nie tylko nauczyć się gotować, ale również dbać o prawidłowe nawyki żywieniowe. Młodsze klasy w nowej kuchni przygotowują sobie codziennie śniadania. Warto wspomnieć, że koszt całej inwestycji to ponad 40 tys. zł, z czego, gmina Tychy dała ponad 12 tys. zł, rada rodziców dołożyła kolejne 10 tys. zł. Z kolei, sklep IKEA ufundował meble i sprzęt o wartości prawie 20 tys. zł. Ewa Strzoda

Więcej czytaj na str. 5

Uczniowie będą uczyć się przygotowywać zdrowe posiłki.

michał giel

Podboje kulinarne, c z yli smac znie , zdrowo, kolorowo

„Antygona” w Teatrze Małym

Andrzej Borowiec, trener Gwardii Tychy, otrzymał zaproszenie do udziału w I Pucharze Świata w odmianie zapasów tradycyjnych – zurkhaneh. strony 18–19

M i e j s k i

www.tychy.pl

na Twoich stronach:

Gwardzista w Khorramabadzie

t y g o d n i k

>strona 2


2

T woj e t yc h y | 12 l istopada 2 0 13

www.tychy.pl

idzie t ydzień

B OHATERO W IE TYGODNIA

F ELIETON

Uczą patriotyzmu czwartek, w MDK nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków odbył się finał XVI edycji konkursu historycznego „Legiony to żołnierska nuta”. Konkurs jest organizowany od 15 lat i dotąd wzięło w nim udział już około 800 uczniów z całego województwa. Tematyka konkursu „Legiony...” obejmuje okres odzyskiwania przez państwo polskie niepodległości. W tym roku uczestników obowiązywała wiedza z okresu 1908–1939. – Po raz pierwszy rozszerzyliśmy ramy czasowe do 1939 r. – mówi przewodniczący konkursowego jury Marek Knapczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3. – Wcześniej był to okres do 1922 r. Bierzemy też pod uwagę rocznicę ważnych wydarzeń. Na przykład trzy lata temu, gdy była okrągła rocznica bitwy warszawskiej, było sporo pytań z tym związanych. Z kolei w przyszłym roku przypada 70. rocznica powstania warszawskier e k l a m a

sylwia witman

W

Teresa Wodzicka i Marek Knapczyk.

go, więc poruszymy w konkursie tę tematykę.

Trudny egzamin Marek Knapczyk wspólnie z Teresą Wodzicką, dyrektorem MDK nr 1, pracował przy organizacji wszystkich dotychczasowych edycji konkursu. Czuwa nad przygotowaniem pytań dla uczestników, zawsze zasiada w jury. Niegdyś prowadził w MDK nr 1 koło historyczne. – Najpierw odbywa się etap pisemny – wyjaśnia. – Ten etap opiera się o program nauczania w szkole, o materiały zawarte w podręcznikach. Natomiast etap finałowy, ustny wymaga już szerszej wiedzy. Uczniowie kilka miesięcy wcześniej znają wykaz

lektur, według których mają się przygotować. Pytania bywają naprawdę trudne, a uczestnicy konkursu muszą wykazać się nie tylko znajomością dat i faktów historycznych. Muszą też np. rozpoznać ważne postaci i wydarzenia na fotografiach i rycinach, albo na postawie fragmentów treści rozpoznać ważne dla historii Polski dokumenty. W tym roku najlepiej poradziła sobie z tymi zadaniami reprezentacja I LO z Dąbrowy Górniczej. – Podstawową ideą jest to, aby ten ustny „egzamin” był publiczny – mówi Teresa Wodzicka. – Żeby publiczność, zarówno młodzież, jak i opiekunowie, też pogłębili swoją wiedzę.

Czyje to święto? Beata Kurek b.kurek@twojetychy.pl

Historia śpiewana Finałowi konkursu zawsze towarzyszy koncert pieśni, tańców i poezji patriotycznej w wykonaniu zespołów z MDK nr 1. Nad jego przygotowaniem czuwa dyrektor placówki. Jak mówi Teresa Wodzicka, samo przygotowanie koncertu przez młodych wykonawców ma wymiar edukacyjny. W tym roku koncert rozpoczął się od wspólnego wykonania przez zespoły wokalne „Bogurodzicy”, a zakończył się utworem Jana Pietrzaka „Żeby Polska”. – Repertuar to przekrój przez całą historię Polski – mówi dyrektor MDK nr 1. – W koncercie występuje około setka dzieci i one będą już znały te pieśni do końca życia. A z pomocą nauczycieli, zaczną je też kojarzyć z okresami i wydarzeniami. Od kilku lat z finałem „Legionów...” jest połączone rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Z chlubnych kart i miejsc narodowej historii”. W MDK nr 1 można oglądać wystawę prac plastycznych nagrodzonych i wyróżnionych w tegorocznej edycji. Placówka od wielu lat organizuje też inne konkursy o tematyce związanej z historią i kulturą Polski. – Krzewienie patriotyzmu to absolutny obowiązek każdego nauczyciela – dodaje Teresa Wodzicka. – Nasza placówka ma to zadanie wpisane w misję i je realizuje. Sylwia Witman

r e k l a m a

M

arsze, msze, kwiaty pod pomnikami, rekonstrukcje, rajdy, flagi na blokach i domach, kotyliony. Ale też spory, polityczny jazgot, przepychanki na ulicach stolicy. Wszystko to wpisuje się w Święto Niepodległości. Dlaczego nie potrafimy świętować, tak po prostu? Mijają lata, a zmienia się naprawdę niewiele. A zdawać by się mogło, że to właśnie my, Polacy, powinniśmy szczególnie mocno odczuwać potrzebę zjednoczenia, solidarności, zwłaszcza tego dnia. Tymczasem, marsze zamieniają się w manifestacje. Rozmowy, w polityczne kłótnie. Spory, wyjątkowo tego dnia jaskrawe, stają się ważniejsze od idei, a najróżniejsze grupy próbują zagarnąć 11 listopada dla siebie, narzucić pozostałym model widzenia świata, jedynie słusznego świętowania. Na całe szczęście, i to zaczyna się powoli zmieniać. A przykład idzie z innych rejonów Polski. Im dalej od Warszawy czy Krakowa, im dalej od wielkiej polityki, tym i atmosfera, takie można odnieść wrażenie, robi się bardziej przyjazna. Są miejskie uroczystości, imprezy plenerowe, różnorakie akcje sprzyjające świętowaniu. O tym, jak Święto Niepodległości wyglądało w Tychach, piszemy na stronie 5.

P o g oda t yg o dnia wt

śr

cz

pt

so

nd

PN

12.11

13.11

14.11

15.11

16.11

17.11

18.11

60

50

50

40

60

80

30

t y dzie ń z k a lendar z a 15.11.1990 – przy parafii św. Krzysztofa, działalność rozpoczął ośrodek Caritas „Christoforos”. 16.11.2001 – w czułowskiej Szkole Podstawowej nr 6 miała miejsce uroczystość nadania szkole imienia. Patronem szkoły został ks. Jan Palica. 17.11.2004 – 40 gimnazjalistów i 56 uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymało stypendia Prezydenta Miasta Tychy. 17.11.2000 – w urzędzie miasta odbyło się seminarium „Europa dla

młodych”, w którym uczestniczyli uczniowie tyskich oraz okolicznych szkół średnich. 18.11.2002 – Katarzyna Szymula i Magdalena Górska z MDK nr 1 wygrały V Wojewódzki Konkurs Historyczny „Legiony to żołnierska nuta”. 18–19.11.1999 – policjanci aresztowali w Łodzi i Tychach trzech podejrzanych o zabójstwo Artura Lange – tyszanina, lidera grupy bluesowej „F.B. Konar”, który zginął w lipcu 1999 r.

Dy żur re port e r a

USŁUGI POGRZEBOWE KOMPLEKSOWO • PROFESJONALNIE • TANIO Tychy Wartogłowiec, ul. Cmentarna 21

BEZGOTÓWKOWE ROZLICZENIE POGRZEBU • POGRZEBY TRADYCYJNE • EKSHUMACJE • KREMACJE 550 ZŁ • KOPANIE GROBÓW

Wartogłowiec

„CALIA”

ZASIŁEK ZUS ROZLICZAMY I WYPŁACAMY NA MIEJSCU • ROZBIÓRKI NAGROBKÓW • WŁASNE • PRZEWOZY ZMARŁYCH CHŁODNIE NAGROBKI

CAŁODOBOWE POGOTOWIE POGRZEBOWE tel. 32 219 18 44, kom. 601 49 09 08

DUŻY WYBÓR

tel. 32 325 72 38 redakcja@twojetychy.pl Na Państwa telefony czekamy we wtorek w godz. 9.30–15.30. Przy telefonie dyżuruje red. Ewa Strzoda b e z p Ł at n y t y s k i t yg o d n i k M i e j s k i

Wydawca: Śródmieście Sp. z o.o. Redakcja: Tychy, al. Piłsudskiego 12, I piętro, tel. 32 325 72 40, faks 32 325 72 14, e-mail: redakcja@twojetychy.pl Redaktor Naczelna: Beata Kurek Zastępca Redaktora Naczelnego: Jan Mazurkiewicz Dziennikarze: Leszek Sobieraj, Ewa Strzoda, Sylwia Witman Marek Ciszak Fotoreporter: Michał Giel Dyrektor ds. Reklamy i Marketingu: Roma Jarecka, tel. 32 325 72 19 Biuro Reklamy:tel. 32 325 72 18, 225, 268

Ogłoszenia Drobne: tel. 32 325 72 15 Skład: Tomasz Pałka Druk: Polskapresse Sp. z o.o. Projekt graficzny: Witold Morawski Numer zamknięto: 11.11.2013 r.

Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Dystrybucja tygodnika bez pisemnej zgody wydawcy – zabroniona. Sprzedaż tygodnika – zabroniona.


www.tychy.pl

zbliżenia

T woje t yc hy | 12 l i s top ada 2 0 13

3

P re z e s i t ys kic h p r z yc h odn i i sz pita li p r z y j e dn y m s t o le , c z y l i . . .

Współpraca dla zdrowia michał giel

Coraz więcej pacjentów skarży się na długi czas oczekiwania w szpitalnych izbach przyjęć. Niestety problem ten dotyczy również tyszan. Czy można coś na to poradzić?

Ewa Strzoda e.strzoda@twojetychy.pl

T

ej sytuacji nie są winne ani poradnie, ani szpitale, ani tym bardziej pacjenci. Winien jest system polskiej opieki zdrowotnej, który został odgórnie narzucony, a nie jest doskonały – mówi Marek Krawczyk, dyrektor Szpitala Miejskiego w Tychach. – Chcemy nawiązać współpracę z poradniami, żeby poprawić jakość świadczenia usług medycznych dla mieszkańców naszego miasta. Mamy nadzieję wypracować takie warunki współdziałania poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej i szpitali tyskich, aby jak największe korzyści płynęły z tego dla pacjentów – mówi Mariola Szulc, prezes spółki Megrez Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach. O co chodzi? W Tychach na jednego lekarza dyżurującego w izbie przyjęć przypada średnio od 30 do 50 pacjentów dziennie. To powoduje, że czas oczekiwania pod izbą przyjęć może wynosić nawet kilka godzin. Szpitale nie mają pieniędzy na to, żeby na dyżurach przyjmowało dwóch lekarzy. NFZ przyznaje bowiem ryczałt na działalność izby przyjęć, a ta kwota nie wystarcza nawet na pokrycie kosztów zatrudnienia personelu medycznego pracującego w izbach przyjęć.

Brak badań Ale to jedna strona medalu. Druga jest taka, jak wyraźnie pokazują statystyki obydwu tyskich szpitali, ponad 50 proc. pacjentów przyjmowanych w izbie przyjęć nie wymaga hospitalizacji i, po wykonaniu niezbędnych badań i konsultacji, jest odsyłana do domów. Dlaczego tak się dzieje? – POZ, czyli lekarze rodzinni, mają określony zakres badań, które mogą wykonać u siebie. Niestety, nie zawsze pacjent na izbę przyjęć trafia z kompletem wyników badań, uzasadniających celowość skierowania i ułatwiających podjęcie decyzji o hospitalizacji lub odesłaniu pacjenta do leczenia ambulatoryjnego – przyznaje Marek Krawczyk, dyrektor Szpitala Miejskiego w Tychach. – Wtedy wszystkie niewykonane w poradni badania wykonuje się na izbie przyjęć. To oczywiście wydłuża czas pobytu pacjenta w izbie przyjęć – tłumaczy. Z czego to wynika? W dużym uproszczeniu, pacjent powinien zostać skierowany do szpi-

opieki zdrowotnej, czyli poradni lekarza rodzinnego, ani szpitali. Środki przekazywane do POZ nie wystarczają na prowadzenie szerokiej diagnostyki. Z drugiej strony, szpitale mają limity ograniczające możliwość hospitalizacji pacjentów, zwłaszcza tych, którzy wymagają diagnostyki. Próba uregulowania zasad kierowania pacjentów do szpitala, jak również podjęcia współpracy z lekarzami POZ w celu ułatwienia dostępu do diagnostyki w warunkach szpitalnych jest nawiązaniem do działających w innych krajach sprawdzonych zasad tworzących dla pacjenta bardziej przyjazne i zrozumiałe środowisko. Jednocześnie mniejsze obciążenie szpitalnych izb przyjęć pozwoli na szybszą i lepszą obsługę pacjentów naprawdę wymagających hospitalizacji – dodaje.

Nie w tym dniu

By rozwiązać problem kolejek, szefowie szpitali i poradni POZ chcą opracować metody usprawniające procedurę przyjęcia do szpitala.

tala w sytuacji nagłego stanu zagrożenia, czyli kiedy jego stan zdrowia wymaga ciągłego monitorowania i nadzoru lekarskiego lub w sytuacji, kiedy zostały wyczerpane wszystkie możliwości leczenia ambulatoryjnego. – W szpitalu mogą być diagnozowani tylko pacjenci, u których nie można wykonać badań w trybie ambulatoryjnym, lub u których występują poważne obciążenia zdrowotne mogące powodować powikłania w trakcie obciążających badań. Przy czym, należy nadmienić, że czas

oczekiwania na ambulatoryjne badania diagnostyczne nie jest argumentem determinującym zasadność hospitalizacji. Powyższe zasady są zawarte w rozporządzeniu prezesa NFZ, a brak ich respektowania kończy się zakwestionowaniem hospitalizacji, co w konsekwencji prowadzi po pierwsze do niezapłacenia za pobyt pacjenta, a po drugie nałożeniem kary za nieuzasadnione hospitalizacje – wyjaśnia Marek Krawczyk. – Żeby było trudniej, płatnik nie rozpieszcza finansowo ani podstawowej

Problem kolejek pod izbą przyjęć wynika również z innej przyczyny. Nie każdy skierowany pacjent przez lekarza rodzinnego do szpitala wymaga natychmiastowej hospitalizacji. A często pacjenci otrzymując skierowanie jeszcze w tym samym dniu, lub w następnym zgłaszają się do szpitala. Tam, po przejściu całej procedury rejestracji, diagnostyki, konsultacji, dowiadują się, że nie zostaną przyjęci natychmiast, bo nie jest to wymagane. – U części pacjentów kardiologicznych, jak również internistycznych, konieczne jest wcześniejsze odstawienie lub włączenie leków zmieniających krzepliwość krwi, aby bezpiecznie przeprowadzić procedurę diagnostyczną czy leczniczą, o czym nie zawsze pamiętają lekarze ror e k l a m a

DO WYNAJĘCIA Lokal o powierzchni 20,00 m2 przy al. Piłsudskiego 12 w Tychach

na III piętrze budynku biurowo-usługowego obok TYSKICH HAL TARGOWYCH Bliższe informacje pod numerami telefonów:

(32) 325 72 17 i (32) 325 72 20

dzinni. Tacy pacjenci dowiadują się po kilku godzinach oczekiwania, że zostaną przyjęci w innym terminie – mówi dyrektor Krawczyk. Następnie, ci pacjenci w wyznaczonym terminie, zgłaszają się ponownie do izby przyjęć i znowu, zgodnie z przepisami, muszą przejść całą procedurę do nowa. To oczywiście powoduje niezadowolenie. – Innym problemem jest także ograniczona liczba wolnych łóżek szpitalnych. Nie możemy przyjmować wszystkich od razu, bo musimy dysponować bazą łóżkową dla pacjentów, których trzeba hospitalizować natychmiast, czyli m.in. dla takich, których przywozi do nas pogotowie – mówi doktor Krawczyk.

Jak sobie poradzić? Aby rozwiązać problem kolejek w izbach przyjęć, szefowie tyskich szpitali i poradni POZ zamierzają opracować metody usprawniające procedurę przyjęcia do szpitala. Na przykład w Niemczech, gdy lekarz rodzinny kieruje pacjenta do szpitala, dzwoni wcześniej do lekarza dyżurnego i wyjaśnia mu zasadność konkretnego skierowania. To znacznie przyspiesza proces przyjęcia na oddział. Tyskie środowisko medyczne chce też ujednolicić i usystematyzować zasady kierowania pacjentów do szpitala. Wypracować taki sposób, który umożliwi pacjentowi np. wspólne umówienie terminu z lekarzem rodzinnym w momencie wypisywania skierowania, a także pomoże podjąć lekarzowi rodzinnemu decyzję o konieczności natychmiastowej hospitalizacji lub wpisaniu pacjenta do kolejki ocze-

kujących na hospitalizację. Zaś w sytuacji kierowania pacjenta do szpitala określi zakres badań dodatkowych, z jakimi pacjent powinien zgłosić się do szpitala. – Chcemy również uświadomić pacjenta, jak wygląda procedura przyjęcia do szpitala i kiedy odbywa się to w trybie natychmiastowym, a kiedy pacjent musi liczyć się z koniecznością oczekiwania na podjęcie decyzji. Chcielibyśmy, aby takie działania, z jednej strony usprawniły działanie izb przyjęć, a z drugiej, wyjaśniły pacjentom, dlaczego nie zawsze ich oczekiwania są możliwe do realizacji – podsumowuje dyrektor Szpitala Miejskiego w Tychach.

Co jeszcze? Uczestnicy debaty zdecydowali, że dla tyskich pacjentów zostanie opracowany specjalny informator, który dostarczy im wiedzy o podstawowej opiece zdrowotnej i o leczeniu szpitalnym. – Jako gmina, chcemy edukować naszych mieszkańców i zwiększać ich świadomość. A co za tym idzie, wpływać na ich zadowolenie ze świadczeń medycznych, z których korzystają w naszym mieście. Dlatego zdecydowaliśmy o tym, że będziemy finansować tego typu publikacje – mówi Daria Szczepańska, zastępca prezydenta ds. społecznych. Warto dodać, że debacie uczestniczyli szefowie tyskich szpitali i poradni POZ, a także Daria Szczepańska, zastępca prezydenta ds. społecznych i Urszula Paździorek-Pawlik, przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia Rady Miasta Tychy. tt


4

T woj e t yc h y | 12 l istopada 2 0 13

www.tychy.pl

n a s z e T yc h y

KUPCY CHC Ą IN W ESTYCJI

W Jaroszowicach

michał giel

Unowocześnić targowisko Najstarsze targowisko w Tychach pamięta czasy, gdy w dni handlowe kupcy przywozili towar zaprzęgami konnymi. Dziś w środy i soboty wciąż jest tutaj tłoczno. Plac targowy przy alei Bielskiej wymaga jednak remontów.

D

obiegają końca prace związane z docieplaniem i remontem elewacji murowanych pawilonów na targowisku. W tym roku zostały też wyremontowane dachy pawilonów – wzmocniono konstrukcję i wymieniono pokrycie. – Grad z 10 czerwca wyrządził nam duże szkody – mówki kierownik targowiska Janusz Niedbał. – Mieliśmy dachy kryte onduliną, które zostały mocno podziurawione. Teraz jest już nowy dach, z blachy falistej.

Remont nawierzchni Pawilony to jednak tylko 10 stanowisk handlowych. Oprócz nich na placu przy al. Bielskiej jest 250 zadaszonych straganów i około 160 wydzielonych miejsc handlowych na placu i ulicy. Kolejnych 60 stanowisk znajduje się po drugiej stronie al. Bielskiej, na targowisku meblowym. Cała infrastruktura wymaga inwestycji. W latach 2002 – 2011 Miejski

Inwestycja w infrastrukturę to dziś konieczność.

Zarząd Targowisk i Tyski Zakład Usług Komunalnych wydały łącznie ponad 230 tys. zł na remont zadaszeń na straganach. Inne naprawy nie były wykonywane od wielu lat. – Kolejną najpilniejszą potrzebą, po zakończeniu prac w pawilonach, jest remont nawierzchni – mówi kierownik targowiska Janusz Niedbał. – Wymiana całej to ogromny koszt, ale w przyszłym roku chcemy zacząć pierwszy etap. Zdaniem Piotra Janusza, prezesa Tyskiego Stowarzyszenia Kupców i Handlowców, inwestycje w obiekty targowe i podnoszenie ich standardu to konieczność,

w czasach gdy małe i średnie firmy muszą konkurować ze sklepami wielkopowierzchniowymi. – Chodzi nie tylko o warunki pracy handlowców, ale też o rosnące oczekiwania klientów, którzy chcą pewnego standardu – mówi Piotr Janusz. – Trzeba inwestować w infrastrukturę i unowocześniać nasze targowiska na tyle, na ile to możliwe.

Jest pomysł Od stycznia 2012 r. targowiskiem przy al. Bielskiej zarządza miejska spółka Śródmieście, która na remonty wydała do tej pory ponad 80 tys. zł. Potrzeby

Z Lemura na szkołę?

są jednak dużo większe. Piotr Janusz ma pomysł, skąd można pozyskać większe środki na inwestycje. – Zmorą handlowców jest opłata targowa – mówi prezes stowarzyszenia handlowców. – Te pieniądze trafiają do kasy miejskiej, ale miasto nie partycypuje w kosztach remontów i inwestycji. W związku z tym, Stowarzyszenie zamierza wystąpić do Rady Miasta z wnioskiem o obniżenie opłaty targowej do minimalnej kwoty, nawet do symbolicznej złotówki. Natomiast pozostałą kwotę, którą płacą kupcy, chcemy przeznaczyć na szybką inwestycję w poprawę warunków do handlu. Ta inwestycja opłaca się miastu – przekonuje. – Pieniądze szybko przecież wrócą do miejskiej kasy w postaci podatku od małych i średnich firm. Piotr Janusz zaznacza, że dzięki przeznaczeniu części opłat od kupców na inwestycje, na halach targowych przy al. Piłsudskiego (również tym obiektem zarządza spółka Śródmieście) wykonano m.in. klimatyzację hali i monitoring. Ostatnio powstały też w dziale owocowo-warzywnym nowoczesne pawilony, pozwalające na handel przez cały rok. Sylwia Witman

Na 12 listopada wyznaczono datę otwarcia ofert w przetargu dotyczącym budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowicach. Termin ten jednak przesunięto na początek grudnia, z uwagi na możliwość pozyskania środków z funduszy zewnętrznych.

P

rzypomnijmy, iż przedmiotem przetargu jest wykonanie dokumentacji projektowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz robót budowlanych wraz z uzyskaniem warunków, opinii i uzgodnień. Szansa na dofinansowanie inwestycji pojawiła się w związku z realizacją programu o nazwie

„Lemur” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki. Program dotyczy projektowania i budowy nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej w latach 2014–2020. Jego budżet to 300 mln zł. W przypadku dotacji, dofinansowanie będzie wynosić do 30, 50 albo 70 proc. kosztów wykonania dokumentacji projektowej – w zależności od klasy energooszczędności projektowanego budynku, natomiast w przypadku pożyczki – 1000 zł na m kw. budowanej powierzchni użytkowej pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynku. LS

N o w o ś ć w M BP

Czytak od grudnia Od 1 grudnia osoby niewidome i niedowidzące, będą mogły wypożyczyć w bibliotece miejskiej czytak, czyli odtwarzacz książek w formacie cyfrowym.

U

rządzenie dysponuje ponad 750 tytułami książek w formacie cyfrowym: mp3 i DAISY, odczytuje pliki tekstowe za pomocą syntezatora mowy. Czytak rozmiarem przypomina telefon bezprzewodowy. Urządzenie zostało użyczone tyskiej bibliotece przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom

Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca w Warszawie, w ramach projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabo widzących. Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach jest jedną z 45 bibliotek w Polsce, której użyczono odtwarzacz. Będzie on dostępny w dziale Muzycznym i Książki Mówionej MPB (al. Niepodległości 11). KS

a u t o p r o m o c j a

Niezbędnik O Tychach

Kultura

Sport

Rozrywka

Filmy

Biznes

Twoje Tychy

>>

Ważne adresy i telefony >>

A TY GDZIE DZIŚ BYŁEŚ?

<<

<<

Komunikacja Bankomaty

W październiku odwiedziło nas ponad 276 tys. internautów. Dziękujemy, że jesteście z nami!

276 000

Noclegi Darmowy internet Urząd Miasta Samorząd

>>

IX

X

Na FB lubi nas już 5,5

XI

tys. użytkowników!

2GWHUD]FRW\G]LHľQDQDV]\PIDQSDJH·X

]DEDZ\]QDJURGDPL

Nowość na tychy.pl Stwórz razem z nami bazę firm. Więcej w zakładce Biznes


www.tychy.pl

T woje t yc hy | 12 l i s top ada 2 0 13

n a s z e T yc h y

zdjęcia: Krzysztof poppe

W trosce o zdrowie, czyli

Uczniowie gotują Smacznie, zdrowo, kolorowo tylko u nas, daję słowo – takim hasłem uczniowie tyskiej SP nr 11 zainaugurowali działalność swojej kuchni.

I

zdjęcia: michał giel

mpulsem do utworzenia w szkole kuchni uczniowskiej były zatrważające dane naszego wo-

jewództwa, według których co czwarte schorzenie dzieci do 18. roku życia to otyłość. – Coś trzeba było z tym zrobić – mówiła w czasie uroczystego otwarcia kuchni Marzena Nogaj, dyrektor SP 11. – Wiemy, że nawyki żywieniowe nabywa się nie tylko domu, ale również

Wstęgę uroczyście przecięły (od lewej) radna Urszula Paździorek-Pawlik, zastępca prezydenta ds. społecznych Daria Szczepańska, dyrektor SP 11 Marzena Nogaj oraz uczennica tyskiej podstawówki.

Kuchnia jest wyposażona w nowoczesny sprzęt. Są też stoliki, przy których uczniowie będą mogli zjeść posiłek.

w szkole. Dlatego nasi nauczyciele wpadli na pomysł, żeby napisać projekt „Podboje kulinarne, czyli smacznie, zdrowo, kolorowo” – dodała. – Cieszymy się, że mamy kolejny dowód na to, że dbamy w mieście o nawyki żywieniowe. O to, co młodzież ma w szkole, co je w szkole, ale także o to, czego nauczy się w szkole w zakresie technik kulinarnych – powiedziała Daria Szczepańska, zastępca prezydenta ds. społecznych.

Zdaniem inicjatora – Do tej pory, gdy miałam zajęcia kulinarne z moimi uczniami musiały się one odbywać w zwykłej sali lekcyjnej. Poza tym, wszystkie przyrządy, np. takie jak wałek, stolnica czy mikser, musiałam przynosić do szkoły z domu. Było to bardzo uciążliwe – przyznała w rozmowie z nami Joanna Loska-Rychlik, nauczycielka i inicjatorka utworzenia kuchni uczniowskiej.

Wspólne gotowanie W czasie uroczystego otwarcia goście wraz z uczniami mieli okazję do wspólnego gotowania. I tak powstała m.in. zdrowa sałatka owocowa oraz pyszne, przygotowane i upieczone na miejscu babeczki. Warto dodać, że w uroczystym otwarciu udział wzięli m.in.: Daria Szczepańska – zastępca prezydenta ds. społecznych, Urszula Paździorek – Pawlik – przewodnicząca Komisji Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta Tychy, a także: przedstawiciele Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach, sklepu IKEA, dyrekcja, nauczyciele, rodzice i uczniowie tyskiej jedenastki. Ewa Strzoda

Pierwszy posiłek uczniowie przygotowali wspólnie z zaproszonymi gośćmi.

K r o n i k a p o l i c yj n a æææ 9.11 Tyscy policjanci zatrzymali 33-letniego mężczyznę, który wszedł do jednego z lokali przy ul. Dąbrowskiego i zagroził barmance młotkiem. Następnie rozbił maszynę do gier i skradł 2 tys. zł. Poinformowani o zdarzeniu zdarzeniu policjanci zatrzymali 33-letniego bandytę. Tyszaninowi grozi do 12 lat więzienia. æææ Wieczorem, 9.11, na torowisku w okolicach stacji Tychy pociąg

relacji Katowice-Zwardoń potrącił mężczyznę, który z niewyjaśnionych przyczyn znalazł się na torach. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon. Maszynista był trzeźwy. Okoliczności tragedii wyjaśnia policja. æææ 8.11 doszło do kilku wypadków, w których poszkodowanymi byli piesi. Około godz. 15, na ul. Edukacji trolejbus potrącił dziecko, które z obrażeniami trafiło do specjalistycznej kliniki. O godz. 17,

na oznakowanym przejściu dla pieszych na ul. Dmowskiego, samochód osobowy potrącił mężczyznę. Z kolei około godz. 18.30 na ul. Katowickiej bmw potrąciło mężczyznę przechodzącego przez jezdnię. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. Około godz. 20.30 przy skrzyżowaniu al. Bielskiej z ul. Czystą, kierujący mazdą potrącił mężczyznę, który trafił do szpitala. Przyczyny i okoliczności tych zdarzeń wyjaśnia policja. LS

5

11 lis t opada w T ych ach

Nasza Niepodległa Msza w intencji ojczyzny, wystawa, spacer po mieście, odsłonięcie rzeźby Hanny Adamczewskiej-Wejchert i Kazimierza Wejcherta oraz koncert w kościele p.w. św. Marii Magdaleny – tak wyglądało Święto Niepodległości w Tychach.

Ewa Strzoda e.strzoda@twojetychy.pl

U

roczystości rozpoczęły się mszą świętą odprawioną w kościele pw. św. Marii Magdaleny. Stamtąd uczestnicy przeszli pod Pomnik Powstańca przy pl. Wolności, gdzie złożono wieńce i kwiaty. Tam również, w okolicznościowym wystąpieniu, Daria Szczepańska, zastępca prezydenta ds. społecznych, przypomniała, jak ważne w historii naszego kraju było odzyskanie niepodległości. Mówiła o naszych przodkach, którzy w walce o wolność często tracili życie. Zachęcała do tego, aby uczyć młode pokolenie poszanowania tradycji i wolności, by zaszczepiać w młodych ludziach miłość do ojczyzny. – Nie możemy dopuścić, aby poświęcenie naszych przodków zostało zmarnowane. Dzisiaj musimy tę wolność właściwie zagospodarować i pielęgnować – podkreśliła wiceprezydent Szczepańska. – Żyjemy w wolnej Polsce, mimo wielu przeciwności, nasze państwo wciąż się rozwija. To zasługa każdego regionu, każdej małej ojczyzny, a także każdego z nas. Ciężko pracujemy na to, by nasz funkcjonował prawidłowo, by nie odczuwał fali kryzysu i załamań. To współczesna walka o wolność, którą powinniśmy podejmować – dodała. Po zakończeniu oficjalnych uroczystości, Muzeum Miejskie zaprosiło tyszan na zwiedzanie z przewodnikiem wystawy „Krzyżowscy z Tychów. Portret niezwykłej rodziny” oraz na spacer „Od Placu Wolności do al. Niepodległości”, podczas którego dyrektor muzeum Maria Lipok-Bierwiaczonek opowiadała o miejscach związanych z historią Tychów. Spacer zakończył się na skwerze przy ul. Darwina, gdzie odbyło się spotkanie pod hasłem „Powitanie”. – Nie chcemy nazywać tego

wydarzenia odsłonięciem. Bo tu nie ma czego odsłaniać. Rzeźba stoi tutaj już od kilku tygodni i cieszy oko tyszan spacerujących po tzw. Osi Zielonej – mówił Wojciech Wieczorek, dyrektor MCK w Tychach. – To powitanie, bo witamy kolejną rzeźbę plenerową w mieście – dodał. Chodzi oczywiście o rzeźbę prof. Hanny Adamczewskiej-Wejchert i prof. Kazimierza Wejcherta, generalnych projektantów Tychów, której autorem jest tyski rzeźbiarz

Tomasz Wenklar. Uczestnicy „powitania” mieli okazję m.in. wysłuchać poezji Kazimierza Wejcherta, którą czytali Wojciech Wieczorek i Andrzej Maria Marczewski, dyrektor Teatru Małego w Tychach. Warto dodać, że w wydarzeniu uczestniczyli: syn (Kazimierz Wejchert) i córka (Dorota Wejchert – Gajczyk) państwa Wejchertów, a także ich współpracownicy i przyjaciele. – Jest mi niezmiernie miło, że mogę być dzisiaj na tym spotkaniu. Na spotkaniu z moimi rodzicami. Cieszę się, że przyszło tak wielu tyszan – powiedziała Dorota Wejchert-Gajczyk. – Popatrzcie na tę rzeźbę, to dwoje ludzi, którzy tworzą całość. To dobre, kochające się małżeństwo. To wspierająca się para architektów – urbanistów, który tworzą dla Was. Bo to było najważniejsze w filozofii mojego ojca, stworzyć miasto dla ludzi – dodała. tt 

Po mszy uczestnicy przemaszerowali na pl. Wolności.

Na skwerze przy ul. Darwina odbyło się „powitanie” rzeźby Wejchertów.


T woj e t yc h y | 12 l istopada 2 0 13

www.tychy.pl

reklama

Klony, derenie, lipy, grusze drobnoowocowe, choiny kanadyjskie...

To będą piękne drzewa! zdjęcia: michał giel

6

Zbigniew Freiherr posadził drzewko w imieniu córki.

Zbigniew Freiherr posadził drzewko w imieniu swojej córki Marioli Freiherr-Trukały, która z Regionalnym Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. rozlicza się elektronicznie. We wtorek, 5.11, nie mogła przyjść osobiście do Parku Jaworek na akcję sadzenia drzewek, więc zobowiązała do tego pana Zbigniewa. Przyszedł do parku podobnie, jak kilkadziesiąt innych osób... Dereń Filipa

Były przygotowane sadzonki, sprzęt, odpowiednia ziemia i kilka osób do pomocy. Padał deszcz, ale właśnie takie warunki do sadzenia są optymalne. Miejsca do posadzenia drzewek wyznaczyli specjaliści terenów zielonych. Pod namiotem przygotowano także ciepłe napoje, pączki... Najwięcej radości podczas sadzenia mieli najmłodsi. – Wiesz, jakie drzewko sadzisz? – pytamy Filipa Jachyma. – Tak, to jest deleń – powiedział. – Dereń – poprawił wnuka dziadek, Włodzimierz Jachym. – To mój deleń – dodał jednak niewzruszony Filip. – Będę przychodził go oglądać...

Filip Jachym będzie odwiedzał w Parku Jaworek „swoje drzewko”.

.. .kampania Głównym założeniem kampanii jest wywieranie wpływu na zmianę postaw proekologicznych wśród klientów spółki, poprzez zachęcanie ich do wyboru e-faktury. W trakcie kampanii klienci składali oświadczenia o zgodzie na wystawianie i przesyłanie im faktur w sposób elektroniczny. Tym samym przyłączali się do prowadzonej kampanii, stając się jej Ekopatronami. Dodatkową zachętą dla klientów było zobowiązanie się RCGW S.A. do ufundowania jednej sadzonki drzewa za każde otrzymane oświadczenie. Podjęte działania przyniosły wymierne korzyści, a kampania odniosła sukces – już ponad 10 proc. klientów spółki korzysta z takiej formy rozliczeń. W ramach akcji zakupiono ponad 600 szt. sadzonek drzew, które zostaną zasadzone na terenach zielonych miasta. Sadzenie drzew odbywać się będzie etapowo.

Trzy etapy

W pierwszym etapie (24-25 października) posadzono 200 drzewek na terenach spółdzielni mieszkaniowych „Weronika” „Oskard” i MZBM. Były to: wiśnie i klony kuliste, magnolie, tulipanowce, choiny kanadyjskie i świerki serbskie. Także 200 drzewek posadzono 5.11 w Parku Jaworek, przy ul. Jaśkowickiej: klony –

Korzystają wszyscy æ Korzyści dla przedsiębiorstwa: oszczędności w zakupie papieru, tonerów do drukarek, oszczędności związane z wysyłką faktur za pośrednictwem poczty, skrócenie terminów płatności, zmniejszenie liczby błędów, oszczędności czasu związanego z wystawieniem i obsługą papierowych faktur z uwagi na pełne zautomatyzowanie i zintegrowanie tego procesu. æ Korzyści dla Klientów: szybkość i łatwość dostępu do rachunku, który zawsze znajduje się na mailu, wygoda związana z przechowywaniem rachunków, które można zapisać na dowolnym nośniku, e-fakturę trudno zgubić. æ Korzyści dla środowiska: minimalizacja zużycia papieru, zmniejszenie zanieczyszczenia wód, redukcja odpadów, mniejsze zużycie trudnych do zutylizowania tonerów do drukarek. RCGW S.A. serdecznie dziękuje wszystkim klientom spółki, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie e-faktur, a tym samym przyłączyli się do kampanii „Bądź EKO przejdź na e-fakturę i pomóż nam posadzić 1000 drzew” stając się jej EKOPATRONAMI. Szczególne podziękowania spółka składa uczestnikom akcji wspólnego sadzenia drzew, którzy pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych w dniu 5.11.2013 r., przybyli wraz z rodzinami na teren Parku Jaworek i osobiście dokonali zasadzenia „ufundowanego” drzewka. RCGW S.A. serdecznie dziękuje również anonimowemu darczyńcy, który zaoferował finansowe wsparcie tak szczytnej inicjatywy. Spółka jest dumna z tak dużego zainteresowania klientów prowadzoną akcją. RCGW S.A. ma nadzieję, że poprzez kampanię dotrze z informacjami o e-fakturach do jak największej liczby mieszkańców oraz przyczyni się do rozpowszechnienia wśród nich idei ekologicznego myślenia.

Oto EKOPATRONI akcji, którzy wyrazili zgodę na publikację swoich danych:

ZUŻYCIE SUROWCÓW DO PRODUKCJI FAKTUR I KOPERT

OGÓŁEM POLSKA

RCGW S.A.

ZUŻYCIE PAPIERU

15 000 TON

0,9 TONY

WYCINKA DRZEW DLA PRODUKCJI PAPIERU

255 000 DRZEW

15 DRZEW

ZUŻYCIE ENERGII

120 000 000 kWh

7200 kWh

ZUŻYCIE WODY

6 600 000 000 LITRÓW

396 000 LITRÓW

Projekt i...

Od 1 lipca do 30 września br., Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. przeprowadziło Ekokampanię promującą elektroniczną formę wystawiania faktur. Poprzedził ją konkurs skierowany głównie do mieszkańców miasta pn. „Opracowanie projektu działań promujących elektroniczną fakturę w RCGW S.A”. Konkurs wygrał tyszanin, Rafał Dubaniowski i RCGW S.A. przystąpiło do realizacji projektu.

srebrzyste, polne, tatarskie, Freemana, judaszowce, brzozy, jesiony, wierzby płaczące, tulipanowce, grusze drobnoowocowe, derenie, lipy krymskie i choiny kanadyjskie. Z kolei III etap (także 200 sztuk) zaplanowano na wiosnę 2014 r. – Mam nadzieję, że w ślad za mieszkańcami, którzy już korzystają z e-faktur, pójdą następni – powiedział Zbigniew Gieleciak, prezes RCGW S.A. – To wygodna i ze wszech miar, także pod względem ekologicznym, korzystna forma rozliczeń. Czasami nie zdajemy sobie sprawy, jak wystawianie papierowych faktur przez instytucje, firmy, przedsiębiorstwa, wpływa na środowisko. W Polsce wystawia się rocznie ok. 1,5 mld faktur, przy czym każdą – w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia), co daje ok. 3 miliardy kartek papieru. RCGW S.A. wystawia rocznie średnio 60 tysięcy faktur, czyli zużywa 120 tysięcy kartek papieru. Warto także dodać, iż wysłanie jednej faktury to koszt ok. 4 zł, wliczając w to druk, kopertę, znaczek. Przy 60 tys. faktur, daje to kwotę prawie ćwierć miliona złotych! Zaoszczędzenie tej sumy to dla firmy niebagatelna sprawa. Projekt będzie kontynuowany, w planach jest utworzenie m.in. „alejek edukacyjnych” w których dzieci będą poznawały różnice np. między klonem, grabem, bukiem, dębem...

Co to jest Caring for Climate? 18 października RCGW S.A. przystąpiło do Programu Caring for Climate, który jest Inicjatywą ONZ zajmującą się wspieraniem organizacji, dążących do przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Program prowadzony jest wspólnie przez Inicjatywę Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact, Program Środowiskowy ONZ (UNEP) oraz Ramową Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC). RCGW S.A. przystąpiło do projektu w celu potwierdzenia poparcia dla Inicjatywy oraz wyrażenia aprobaty dla pogłębiania roli biznesu w kwestii zmian klimatycznych. Planowana współpraca w ramach tej inicjatywy ma służyć rozwojowi projektu oraz identyfikacji i podejmowaniu wspólnych działań mających na celu przezwyciężanie problemów związanych z ograniczeniem emisji dwutlenku węgla z otrzymywanych produktów oraz procesów prowadzonych na oczyszczalni ścieków oraz działań na rzecz poprawy efektu energetycznego. RCGW S.A. jest jedyną organizacją w Polsce z sektora gospodarki komunalnej i jedną z trzech organizacji z Polski, które dotychczas przystąpiły do Caring for Climate.

Iwona Bartosiewicz, Lucyna SawantBomba, Jan Szczepanek, Artur Wyżkiewicz, Zbigniew Maroszek, Monika Leśniewska, Renata Pietrzyk, Stefan Ciura, Marcin Biela, Marzenna i Jacek Przydatek, Bożena Czarnota, Edyta Malik, Elżbieta i Tadeusz Nowak, Dariusz Swadźba wraz z córką, Apolonią Swadźba,

Mirosław Janta, Zdzisław Ćwikliński, Aleksandra Pisarzowska-Jamrozik, Barbara MajewskaBiałożyt, Mirosław Białożyt, Marta Król, Mariusz Szewczyk, Agnieszka Wojtal, Leszek Jacak wraz z wnuczką Apolonią Jacak, Mariola FreiherrTrukała, Alicja Kurek, Szymon Wróblewski, Paweł Jabłoński, Sabina Ranowicz,

Jerzy Kściuk, Agata Fortuna, Jarosław Bińkowski, Elżbieta Kalisz, Marzena PanekMamok, Anna Toborek, Ewa Cichecka, Marek Bratek, Maria Osojca, Agata Malcharek, Artur Tetla, Aleksandra Michta, ZRB Kama Adam Krupa, Agnieszka Stasiaczek, Dorota i Krzysztof Szewczyk.

Poza wymienionymi osobami, RCGW S.A. pamięta również o pozostałych EKOPATRONACH, którym bardzo serdecznie dziękuje za współpracę. Klientów, którzy korzystają z e-faktury i nie znaleźli się na powyższej liście, a chcieliby zostać wymienieni, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta. Wówczas Państwa nazwiska zostaną opublikowane w wiosennej edycji kampanii.


nr 91/328  listopad 2013

Tyski Informator Samorządowy

Dodatek wydawany i finansowany przez Urząd Miasta Tychy

GEZ II/184

T woje t yc hy | 12 l i s top ada 2 0 13

7

Adres redakcji:

al. Niepodległości 49, tel. 32 776 39 16, faks 32 776 39 48

KARTA ADRESOWA ZA 

e-mail: redakcja@umtychy.pl

2.

Spośród kilku miejskich parków w Tychach Park Południowy ma szansę stać się wyjątkowym, bo... sami go sobie wymyślimy. W niedzielę, 17 listopada (w godz. 11–15) odbędą się pierwsze publiczne konsultacje w sprawie zagospodarowania parku. Będzie to Piknik Partycypacyjny organizowany przez Pracownię Projektową MS DESIGN we współpracy z Urzędem Miasta pod hasłem „Twój pomysł na PARK”.

P

rzypomnijmy, iż Park Południowy to niezagospodarowany obecnie teren (ok. 10 hektarów), położony między ulicami Sikorskiego, ks. Tischnera, Piłsudskiego i Uczniowską. – Zazwyczaj architekci sami, we współpracy z urzędnikami, przygotowują takie projekty, tym razem chcemy zaprosić do dyskusji na temat przyszłości Parku Południowego tych, którzy będą z niego najczęściej korzystać, czyli mieszkańców naszego miasta. To właśnie oni będą mieli decydujący wpływ na zagospodarowanie tego terenu, dlatego zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w konsultacjach – powiedział prezydent Andrzej Dziuba.

PARKuj z nami – To w przestrzeni miasta bardzo ważny teren zielony i należy zaprojektować go z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb mieszkańców – powiedziała Agnieszka Czachowska z Pracowni Projektowej MS DESIGN. – Chcemy dotrzeć do jak największej liczby tyszan, by dać wszystkim możliwość wypowiedzenia się. Przygotowaliśmy ankietę, o której informacja będzie dostępna na stronie internetowej www.facebook.com/pages/PARKuj-z-nami, zorganizujemy spotkania, debaty oraz warsztaty dla mieszkańców, w czasie których wypracowane zostaną wytyczne do projektu architektoniczno – budowlanego. Pierwszym spotkaniem otwierają-

wypełnij ankietę Zachęcamy mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach i wypełnienia ankiety, która dostępna jest także na stronie www.umtychy.pl cym publiczne konsultacje jest Piknik Partycypacyjny, na który wszystkich serdecznie zapraszamy.

Zaczynamy od pikniku Podczas pikniku zbierane będą opinie tyszan na temat zagospodarowania Parku Południowego, aby – jak piszą organizatorzy – „Park mógł służyć jak najlepiej mieszkańcom i jednocześnie wzbogacił przestrzeń naszego miasta o efektowny i oryginalny teren do wypoczynku i kontaktu z naturą (...). Zaplanowaliśmy atrakcje zarówno dla małych, jak i dużych. Zabierzcie ze sobą rodziny, sąsiadów, dzieci, kolegów, koleżanki i spotkajcie się z nami 17.11.2013 r. w Parku Południowym, Waszym parku” (obok prezentujemy szczegółowy program Pikniku).

."#/*0*1234%3#5#*6%(&7#+(8359':);7#*2%&<03)'= albo mapa z zaznaczonym stanowisk Tyskie Zabytki

P r z y p o m i n a my, 1 że w Tychach powstała Gminna Ewidencja Zabytków, w której ujęto około 300 budowli o wyjątkowych walorach historycznych i architektonicznych. Dziś przedstawiamy dwa spośród nich, skupione GEZ w rejonie Starych Tychów. Kolejne – za tydzień. II/161

KARTA ADRESOWA ZAB

mieszkalno1 Budynek usługowy przy ul.Stare KoTychy ! budynek mieszkalno-"#$"%&'() ściuszki 48 (1880 r.) ul. Damrota 49 mieszkalno2 Budynek usługowy przy ul.

Ankiety: W godz. 11–15 dostępne będą: w okolicach pomnika, przy wejściu głównym do Hali MOSiR, w Restauracji „U Przewoźnika”. Atrakcje dla dzieci: Zabawy z chustą KLANZy – w godz. 11.30, 12.30, 13.30, 14.30 – w okolicach pomnika. „Galeria pomysłów” – zajęcia plastyczne – „Twój pomysł na park” – w godz. 11–15 – przy wejściu głównym do Hali MOSiR. „Artystyczna makulatura” – warsztaty papieru czerpanego – w godz. 11–14 – Restauracja „U Przewoźnika”. Atrakcje dla młodzieży i dorosłych: Gra miejska – godz. 12 – zbiórka przed Restauracją „U Przewoźnika”. Spacer z architektem po terenie Parku – godz. 11.15 i 13 – zbiórka przed Restauracją „U Przewoźnika”. Mapy mentalne – narysuj z pamięci teren Parku – w godz. 11–15 – wejście główne do Hali MOSiR. Warsztaty nordic walking dla starszych i młodszych – 11.30 – zbiórka przed wejściem głównym do Hali MOSiR. Aktywny spacer w terenie dla 55+ poprowadzony przez andragoga – 13.15 – zbiórka przed wejściem głównym do Hali MOSiR. Spacer pod parasolem „Park Południowy a Oś Zielona” z Marią Bierwiaczonek – godz. 14.15 – zbiórka przed Restauracją „U Przewoźnika”. Pokaz rowerowy – godz. 14.30 – na terenie parku, obok pomnika. DODATKOWO: w Restauracji „U Przewoźnika” będzie można odpłatnie posilić się specjalnie na tą okazję przygotowanym ciepłym posiłkiem oraz zakupić wyroby rękodzielnicze.

Na tym jednak nie koniec konsultacji, bowiem 24 listopada odbędzie się Debata Publiczna, w czasie której zostaną zaprezentowane dobre przykłady zagospodarowywania parków oraz nastąpi wstępne podsumowanie wyników ankiet i dyskusja. – Wśród osób, które wypełnią ankiety i zgłoszą się do nas, wybierzemy reprezentatywną grupę mieszańców i zaprosimy ich do współpracy w trakcie warsztatów architektonicznych, organizowanych 4–5 stycznia 2014 r. Potem wypracowane koncepcje zaprezentujemy wszystkim na kolejnej debacie, która odbędzie się 11 stycznia przyszłego roku.

Niedziela w parku A zatem serdecznie zapraszamy na Piknik Partycypacyjny: æ Organizator: UM Tychy i Pracownia Projektowa MS Design. æ Współpraca: Restauracja „U Przewoźnika”, Stowarzyszenie Promocji Kobiet Aktywnych „SPINKA”, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „KLANZA”, Parafia rzymskokatolicka bł. Karoliny. æ Kiedy: 17.11.2013 (niedziela). æ Gdzie: Park Południowy w Tychach (teren pomiędzy ulicami Sikorskiego, ks. Tischnera, Piłsudskiego i Uczniowską). æ O której: w godz. 11–15. Więcej informacji udzielają: Agnieszka Czachowska, tel. 691 750 691, Maria Skotnicka, tel. 608 347 372. Leszek Sobieraj

2. Cz

*+,-

albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem Damrota 49 (przełom ."#/*0*1234%3#5#*6%(&7#+(8359':);7#*2%&<03)'= XIX @A&+3)'3#6*?9><%*+*-wschodnia i XX w.).

Wszystkie obiekty ujęte w GEZ są zaznaczone na internetowym planie miasta Tychy (www.umtychy.pl/sit). W menu po prawej stronie należy wybrać profil „Kultura”, a na liście poniżej zaznaczyć pozycję „Gminna Ewidencja Zabytków”. Na mapie zobaczymy zaznaczone lokalizacje wszystkich zabytków, a po kliknięciu w wybrany, możemy zobaczyć jego zdjęcie i opis. SW

2

@A&+3)'3#6B?<*)<*-wschodnia Elewacja 6*?9><%*+*-zachodnia

Spotkania, debaty... Program pikniku:

18

zdjęcia: UM tychy

Park pomysłów

Stare Tychy ! budynek mieszkalno-"#$"%&'() ul. *&+,-"#./-)48

Chcesz wziąć udział w V Jarmarku Bożonarodzeniowym? Wystarczy wypełnić Kartę Zgłoszenia i przesłać wypełnioną na adres: jarmark.tychy@gmail.com. Karty do pobrania na stronie www.umtychy.pl i www.bip.kultura.tychy.pl. Widoksię od5strony ul. Damrota od 8 strony zachodniej W tym roku Jarmark rozpocznie grudnia i potrwa( do grudnia. Jak ) co roku plac Baczyńskiego ozdobi bajkowa sceneria, barwne świąteczne stragany, zaplanowano bogaty program artystyczny. W tych dniach plac będzie Magicznym Miejscem dla wszystkich tyszan. Zgłoszenia można przysyłać do 15 listopada. Koszt wynajęcia domku na czas trwania Jarmarku wynosi 600 zł. Informacje pod telefonem: 32/327 02 91 w. 28 (Daria Dzięgielewska)

Zapraszamy handlowców, którzy chcą wziąć udział w Jarmarku! Branże handlowe: Artykuły przemysłowe: ceramika artystyczna, zabawki i artykuły świąteczne, pamiątki, ozdoby choinkowe rękodzieło, galanteria skórzana, biżuteria, Artykuły spożywcze: Gastronomia m.in. z grilla, naleśniki, pierogi, lizaki, słodkie serca, owoce w czekoladzie,


8

T woj e t yc h y | 12 l istopada 2 0 13

n a s z e T yc h y

Prz y było/ Ubyło

r e k l a m a

Maszkieteria zdjęcia: michał giel

W

Tychach, przy ul. Edukacji 42, działa mała, rodzinna cukiernia. Właściciele Maszkieterii postanowili, że będą tworzyć domowe wypieki według starych, zbieranych przez kilka pokoleń przepisów. Torty i ciasta można zamawiać codziennie, a także z jednodniowym wyprzedzeniem, za wyjątkiem uroczystości sobotnich – wtedy tort należy zamówić najpóźniej tydzień przed terminem. Hasło cukierni brzmi: „Bo My upieczemy Ci Twój pomysł”, co oznacza, że można tu zamówić tort na każde przyjęcie, wesele, wieczór kawalerski, panieński czy urodziny młodego piłkarza. Cukiernia zaprasza także na prawdziwą włoską kawę oraz parzoną w oryginalnym arabskim czajniku herbatę. Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30–18.00, na smakowanie wypieków zaprasza także w sobotę w godzinach od 8.00 do 16.00.

Katalog wykonanych tortów i ciast można zobaczyć na stronie internetowej, a aktualności dotyczące cukierni – śledzić na facebooku.

Żłobek niepubliczny „Baby-Vip”

W

Tychach otwarto pierwszy żłobek działający w systemie dwuzmianowym. Znajduje się przy ul. Arctowskiego 3. Przyjmuje dzieci w wieku od 6 miesiąca życia do 4 lat. Maluchy znajdą się pod opieką wykwalifikowanej kadry, będą miały możliwość uczestniczenia w wielu zajęciach, m.in. plastycznych, poznawczych, umuzykalniających z elementami gimnastyki korekcyjnej, zabawach logopedycznych i innych formach aktywnego spędzania czasu. Żłobek posiada sale przystosowane do wieku i potrzeb dziecka, w tym – sypialnie, główne sale dydaktyczne oraz salę do zabaw ruchowych z piankową zjeżdżalnią, huśtawkami i basenem z piłkami. Posiada również własną kuchnię, która współpracuje z dietetykiem. Godziny pracy żłobka dostosowane będą do potrzeb rodziców. Czynny jest w systemie dwuzmianowym, dla rodziców pracujących w nietypowych godzinach pracy lub na II zmianę. Placówka jest otwarta dla wszystkich dzieci (koszt to 350 zł miesięcznie), ale prowadzi też nabór dzieci w ramach

www.tychy.pl

UZDROWICIEL z FILIPIN JUN LITAWEN

JUN LITAWEN jest jednym z najlepszych filipińskich uzdrowicieli z wieloletnim doświadczeniem i praktyką uzdrawiania oraz dużymi osiągnięciami. Wieloletni członek Christian Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenia Filipińskich Uzdrowicieli. Wywodzi się ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach. Jego nazwisko i moc uzdrawiania, znane są w całej Europie i Polsce. Niespotykane umiejętności, intuicja i skuteczność uzdrawiania a także dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii zatrzymały u setek ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna i pomocna przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel jest zdolny poprzez intensywną koncentrację wytworzyć ogromną energię eteryczną wokół swoich rąk, którą przekazuje choremu. Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały schorowany organizm, udrażniając kanały energetyczne. Przykładem skuteczności uzdrawiania jest: Pan Józef z Wrocławia, któremu po dwóch wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa i zakończył się problem z przerostem gruczołu prostaty. Pani Maria z Krakowa zapewnia, że dzięki wizytom u Uzdrowiciela pozbyła się mięśniaków na narządach rodnych do potwierdziły badania USG. Pan Andrzej z Gdańska po trzech wizytach u Uzdrowiciela zdjęcie USG potwierdziło pozbycie się kamieni w woreczku i nerkach. Pani Janina z Katowic po wizycie u uzdrowiciela wchłonął się guz piersi który był przeznaczony do operacji. Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponad ludzkich jest otwarty na działanie uzdrowicieli może zawsze osiągnąć pomoc. Zapisy i informacje od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 13.00 i od 15.00 do 20.00

JUN LITAWEN projektu „Żłobek = Powrót do pracy”, którego celem jest wsparcie rodziców powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka (miesięczna opłata za pobyt dziecka wynosi wtedy 250 zł). Szczegółowe informacje: tel. 660 494 585. UL

r e k l a m a

przyjmuje:

20 listopada KATOWICE, 21 listopada 'Ď%52:$*£51,&=$, 22 listopada SOSNOWIEC, 23 listopada 5$&,%£5=, 25 listopada CIESZYN, 27 listopada TYCHY 28 listopada %,(/6.2%,$ü$, 29 listopada ij<:,(&

693 788 894, 784 608 979


www.tychy.pl

Twoje Zakupy

T woje t yc hy | 12 l i s top ada 2 0 13

r e k l a m a

Restaur acje z apr asz a jÄ&#x2026;

NajwyĹźszy czas zrobiÄ&#x2021; plany r e k l a m a

WkrĂłtce Andrzejki, potem sylwester. Czas szybko leci, warto zatem zapoznaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; z propozycjami zabaw andrzejkowych i sylwestrowych, ktĂłre przygotowaĹ&#x201A;y w tym roku tyskie restauracje. A jest w czym wybieraÄ&#x2021;. ZarĂłwno jeĹ&#x203A;li chodzi o muzyczny klimat imprezy, menu, a takĹźe, co nie jest bez znaczenia, ceny.

Organizujemy: â&#x20AC;˘ przyjÄ&#x2122;cia â&#x20AC;˘ wesela â&#x20AC;˘ chrzciny â&#x20AC;˘ stypy â&#x20AC;˘ bankiety

Zapraszamy serdeczenie na Bal Sylwestrowy z wodzirejem.

Przestronna klimatyzowana sala, jedzenie wg domowych receptur Dom PrzyjÄ&#x2122;Ä&#x2021; OkolicznoĹ&#x203A;ciowych RAPSODIA Tychy, ul. Damrota 66, tel. 32-227-30-04, kom. 502-235-887

Koszt â&#x20AC;&#x201C; 340 PLN od PARY!!!

r e k l a m a

20:00 â&#x20AC;&#x201C; 04:00 0X]\NDQDÄŞ\ZR

Iza Wilk ]]HVSRĂĄHP6ZHHW

cena

]ĂĄ ]DSDUÄ&#x160;

 3U]\VWDZND3DV]WHW]ÄŠXUDZLQÄ&#x2026; =XSD'ZXNRORURZ\NUHP]FXNLQLL .RODFMD3ROÄ&#x160;GZLF]NLZVRVLH JU]\ERZ\P]]LHPQLDF]DQ\PSXUHH ]WULRSRPLGRURZ\P 'HVHU3DQD&RWWD.DZD+HUEDWD =LPQDSĂĄ\WD:Ä&#x160;GOLQ\0LÄ&#x160;VDSLHF]RQH 7\PEDOLNL'URELRZH*DODUHWNL ZLHSU]RZH'HVNDVHUyZMDMND IDV]HURZDQHVDĂĄDWNLÄ&#x17E;OHG]LHĂĄRVRÄ&#x17E; ZÄ&#x160;G]RQ\NXONLU\EQH 6WURJRQRĚ&#x2020; ÄŠXUHN

â&#x20AC;&#x17E;Mirabelleâ&#x20AC;? to poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czenie wykwintnej kuchni polskiej i miÄ&#x2122;dzynarodowej.

Na wyjÄ&#x2026;tkowoĹ&#x203A;Ä&#x2021; lokalu skĹ&#x201A;adajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; rĂłwnieĹź klimat i artystyczny wystrĂłj wnÄ&#x2122;trz. SĹ&#x201A;uĹźymy PaĹ&#x201E;stwu salÄ&#x2026; do 200 osĂłb, w ktĂłrej moĹźna zorganizowaÄ&#x2021; szkolenie, konferencjÄ&#x2122; lub teĹź kolacjÄ&#x2122; czy lunch biznesowy. Druga nasz sala ( do 80 osĂłb ) jest miejscem spotkaĹ&#x201E; kameralnych i o nieco odmiennym charakterze. â&#x20AC;&#x17E;Mirabelleâ&#x20AC;? prÄ&#x2122;Ĺźnie dziaĹ&#x201A;a na rynku cateringowym oferujÄ&#x2026;c swoim Klientom szeroki wachlarz usĹ&#x201A;ug, takich jak kompleksowa realizacja przyjÄ&#x2122;Ä&#x2021; karnawaĹ&#x201A;owych, weselnych, uroczystych kolacji zasiadanych i w formie bufetu, przyjÄ&#x2122;Ä&#x2021; koktajlowych, konferencji, lunchy oraz piknikĂłw.

:FHQLHPHQXV\OZHVWURZHZyGND)LQODQGLDOQD SDUÄ&#x160;ZLQRPXVXMÄ&#x2026;FHEXWHONDQDRVRE\QDSRMH FRFDFROD EXWHONDOQDRVREÄ&#x160; 6SULWH EXWHONDO QDRVREÄ&#x160; ZRGDPLQHUDOQD EXWHONDOQDRVREÄ&#x160; VRNRZRFRZ\ OQDSDUÄ&#x160; 

Mirabelle Tychy, XO3DSURFDÄ&#x201D;VND WHONRP

Menu od 40 zĹ&#x201A;

Zapraszamy na wigilie firmowe Catering

CORONA

DOM PRZYJÄ&#x2DC;Ä&#x2020;

Tychy, ul. OĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;cimska 291 tel. 32 216 98 20 CORONA.COM.PL

a u t o p r o m o c j a

ZamĂłw reklamÄ&#x2122; w Na stronach ogĹ&#x201A;oszeniowych lub w dodatkach tematycznych:

NAJWIÄ&#x2DC;KSZY ZASIÄ&#x2DC;G W MIEĹ&#x161;CIE KolportaĹź bezpoĹ&#x203A;redni â&#x20AC;&#x201C; zero zwrotĂłw

Biuro Reklamy tel. 32 325 72 18, 667 021 020 reklama@twojetychy.pl Tychy, al. PiĹ&#x201A;sudskiego 12

9


10

T woj e t yc h y | 12 l istopada 2 0 13

n a s z e T yc h y

film o naszym mieście

S z a c h i ś c i z „ Kubu s i a P u c h a t k a ” o d

Królewska gra p

AUKSO zaprasza do Tychów N

a stronie internetowej Urzędu Miasta (www.umtychy.pl) można zobaczyć najnowszy spot promujący miasto. Półtoraminutowy film będzie wykorzystywany do promocji Tychów. Zobaczymy w nim wszystko, czym Tychy mogą się pochwalić i co jest z miastem kojarzone – przemysł samochodowy, trolejbusy, browar, osiedle A. Są też takie wizytówki miasta jak plac Baczyńskiego, ośrodek wypoczynkowy w Paprocanach, czy hokeiści GKS

Tychy, a także najpiękniejsze tyskie kościoły i mozaiki. Jest też oczywiście Brama Słońca. Wszystko to prezentowane jest przy dźwiękach muzyki Leszka Możdżera, w wykonaniu Orkiestry Kameralnej miasta Tychy AUKSO pod dyrekcją Marka Mosia. – Orkiestra AUKSO to znakomita wizytówka kulturalna miasta, dlatego zaprosiliśmy muzyków do udziału w tym filmie – mówi Iwona Ciepał z Wydziału Promocji Urzędu Miasta Tychy. – Wykorzystując muzykę pokazaliśmy miejsca najbardziej charakterystyczne dla naszego miasta. Muzycy z AUKSO grają w filmie „pierwsze skrzypce”, przekonując wszystkich, że Tychy to naprawdę dobre miejsce. SW

Przyroda i gospodark a

Leśnie historie Śląsk mieszkańcom reszty kraju kojarzy się ze zdegradowanym krajobrazem postindustrialnym. Tymczasem tych, którzy pierwszy raz odwiedzają nasz region zaskakuje duża ilość lasów.

O

środowisku przyrodniczym Puszczy Pszczyńskiej, jego znaczeniu gospodarczym dla regionu, można przeczytać w 10. numerze Tyskich Zeszytów Historycznych pt. „Leśne Historie. Puszcza pszczyńska w historii Tychów i okolicy. Przyroda i gospodarka”. Trudno nie zgodzić się ze słowem wstępnym do tego opracowania, autorstwa Marii Lipok-Bierwiaczonek, dyrektor Muzeum Miejskiego w Tychach, że lasy pszczyńskie były dla miasta i okolic niezwykle ważne zarówno pod względem ekologicznym, przyrodniczym, jak kulturowym i gospodarczym. Każdy rozdział opracowania wzbogaca naszą wiedzę o tym kompleksie. Jerzy Parusel śledzi zmiany w jego ekosystemie na przestrzeni od XVIII w do XX wieku, Jan Gąsior przybliża czytelnikowi, jak na starych mapach zmieniały się granice puszczy. O gospodarce leśnej za panowania książąt pszczyńskich, o za-

meczku myśliwskim, polowaniach z całym swym rytuałem i zwyczajami, opowiada Jerzy Polak. Wojciech Schaffer skupia się na historii tartaków w Jaroszowicach i Wilkowyjach, a Alojzy Lysko, zastanawia się, co też ludzi ciągnie do przyrody: „… do lasu wołają echa dawnych bajek, tęsknota za ową tajemniczą aurą czy atawistyczne i nieuświadomione przekonanie, że las był kiedyś bezpiecznym domem człowieka”. Książka jak zwykle w tej serii starannie jest wydana, bogata w materiały ikonograficzne, mapy, tabele, ale także w piękne, fotografie lasów pszczyńskich. Jan Mazurkiewicz Leśnie Historie. Puszcza pszczyńska w historii Tychów i okolicy Przyroda i gospodarka. Redakcja: Maria Lipok – Bierwiaczonek i Agnieszka Ociepa, wyd. Muzeum Miejskie w Tychach, Tychy 2013.

W żadnej innej dyscyplinie tyskie przedszkolaki nie mają takich sukcesów, jak w szachach. A tutaj od lat prym wiedzie Przedszkole Niepubliczne „Kubusia Puchatka”, którego szachowa reprezentacja cztery razy z rzędu wygrywała klasyfikację drużynową na najlepsze przedszkole podczas Mistrzostw Polski Przedszkolaków.

Leszek Sobieraj l.Sobieraj@twojetychy.pl

U

czestniczymy w zajęciach „Pszczółek” – szachistów czteroletnich. – Powiedzcie, jaką figurę trzymam? – pyta prowadzący zajęcia trener Janusz Górski. – Goniec! – odpowiadają chórem dzieci. – A ile ma punktów? – Trzy! – krzyczą. – W zajęciach uczestniczą dzieci już od 3. roku życia i ci najmłodsi trafiają do grupy „Kubusiów” – mówi Janusz Górski, trener i działacz szachowy, który oprócz Przedszkola „Kubusia Puchatka”, prowadzi zajęcia w Akademii Przedszkolaka i szkoli zawodników w UKS SP 1 Jedynka Tychy. – Niektóre, dzięki starszemu rodzeństwu, czy rodzicom poznały już figury i najważniejsze zasady gry. Ale dzieci uczą się nie tylko grać, ale przede wszystkim powinny polubić szachy. Dlatego zaczynamy od zabawy i pogadanek o szachach – dzieci poznają bajki szachowe, rysują, biorą

udział w szachowych konkursach i zabawach, wreszcie zaczynają rozgrywać pierwsze partie. Z każdym rokiem wymagania rosną, zmieniają się zajęcia, które coraz bardziej przypominają treningi. W wieku przedszkolnym dzieci szybko opanowują podstawy gry, ale także strategię i taktykę.

W Mistrzostwach Polski Zaczęło się 2006 roku w dwóch przedszkolach. – Chcąc poszerzyć ofertę naszych placówek, razem z ówczesną dyrektor Przedszkola nr 5 Danutą Książek, postanowiłyśmy zorganizować zajęcia szachowe – mówi Maria Baar, dyrektor Przedszkola Niepublicznego „Kubusia Puchatka”. – Zaprosiłyśmy do współpracy Janusza Górskiego, który prowadził zajęcia w STO. Jak się okazało, był to strzał w dziesiątkę, bo zainteresowanie szachami dzieci i ich rodziców przeszło nasze oczekiwania. Z czasem między nami,

Jak widać, szachy w przedszkolu to nie tylko gra, ale przede wszystkim do

a Przedszkolem nr 5, pojawiła się sympatyczna szachowa rywalizacja. Organizowaliśmy mistrzostwa Tychów, raz oni wygrywali, raz my... Już po roku zajęć, wzięliśmy udział w Mistrzostwach Polski w Rybniku, a do tej pory nasze dzieci uczestniczyły w ośmiu imprezach mistrzowskiej rangi,

z roku na rok uzyskując coraz lepsze rezultaty. I jak się okazuje, z roku na rok coraz więcej dzieci uczestniczy w zajęciach szachowych.

Szachowe kariery Zajęcia szachowe w Kubusiu zorganizowane są znakomicie.

Kubusiowe sukcesy Szachiści Przedszkola Niepublicznego „Kubusia Puchatka” uczestniczyli w ośmiu turniejach Mistrzostw Polski: 2006 – Rybnik, 2007 – Chotowa, 2008 – Czchów, 2009 – Chotowa, 2010 – Sielpia, 2011 – Sielpia, 2012 – Szczyrk, 2013 – Poronin. W 2011 reprezentacja „Kubusia Puchatka” w składzie: Maciej Kolarz, Igor Ziobro, Oskar Pudełko i Łukasz Gasiorek zdobyła drużynowe Mistrzostwo Polski Przedszkolaków. Rok później, grając już barwach UKS SP1 Jedynka Tychy, zespół ten zdobył tytuł Drużynowego Wicemistrza Polski w kategorii do lat 8! Indywidualnie największe sukcesy odnosi Piotr Namyślak – wicemistrz Śląska do lat 8, wielokrotny medalista turniejów międzynarodowych oraz krajowych m.in. w Rewalu, Gliwicach, Polanicy Zdroju, Katowicach, Podlesiu, Pszczynie oraz Tychach. Piotr jest obecnie półfinalistą Mistrzostw Polski w Pokrzywnej (w poprzednim roku był finalistą Mistrzostw Polski). Wśród dziewcząt największe sukcesy odnosiła Julka Bartosiewicz (m.in. złote medale w Pucharze Polski dziewcząt do lat 7 i 8), mistrzostwo Śląska do lat 7 oraz trzykrotna finalistka MP Juniorek. Aktualnie najlepiej spisuje się Julka Repeć, aktualna finalistka MP Juniorek do lat 9 z Poronina oraz półfinalistka Mistrzostw Polski Juniorek w Pokrzywnej. Szachiści ci to także członkowie kadry szachowej juniorów młodszych województwa śląskiego.

r e k l a m a

UWAGA!!! WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

WOLNE LOKALE UŻYTKOWE OD 17,00 zł/m2

W nowym filmie promującym miasto, Tychy pokazują się z najlepszej strony. A wszystko przy dźwiękach znakomitej muzyki.

www.tychy.pl

W NOWYM BUDYNKU PRZY UL. TRZECH STAWÓW JUŻ GOTOWE, ATRAKCYJNE WARUNKI, CENY JUŻ OD 17,00 zł/m2!!! Przetarg ustny nieograniczony polegający na licytacji stawki czynszowej netto za 1m2 powierzchni użytkowej: powierzchnia stawka wywoław. działalność wadium zł netto m2 Dąbrowskiego 33 – PARTER 80,38 20,50 zł Biurowa 500 zł Grota Roweckiego 42/44 Ok. 30,00 30,00 zł Biurowa 500 zł Budowlanych 59 Ok. 30,00 30,00 zł Biurowa 500 zł Trzy Stawy lokal nr 2* 132,60 17,00 zł Handlowo – usługowa 500 zł Trzy Stawy lokal nr 3* 121,81 17,00 zł Handlowo – usługowa 500 zł Trzy Stawy lokal nr 4 * 68,88 17,00 zł Handlowo – usługowa 500 zł *do oznaczonych lokali istnieje możliwość wynajęcia placu manewrowego na cele nauki jazdy, szczegółowe informacje w biurze administracji spółki. Przetarg odbędzie się w dniu 20.11.2013 r. o godz. 10:00 w siedzibie Tyskiego TBS sp. z o.o. przy ul. Budowlanych 59 w Tychach (II piętro). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: • złożenie oświadczenia o spełnieniu kryteriów i zapoznaniu się z warunkami przetargu • wpłata wadium • wpłata kosztów przetargu w wysokości 20 zł, • przedstawienie dokumentów dot. prowadzenia działalności gospodarczej, NIP, Regon. Powyższe winno być dokonane do dnia 19.11.2013 r. Regulamin przetargu oraz dodatkowe informacje do uzyskania w Spółce lub pod numerem tel. 227 03 70 wew. 135, 133. Tyskie TBS zastrzega sobie prawo wycofania lokalu z przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny. lokalizacja

Po kilku miesiącach nauki, dzieci przystępują do debiutanckiego turnieju. T doświadczenie, które nie tylko jest sprawdzianem wiedzy i umiejętności, a


www.tychy.pl

T woje t yc hy | 12 l i s top ada 2 0 13

n a s z e T yc h y

11

marek ciszak

c z t e r ec h l at s ą n a j l e p s i w P o l s c e

michał giel michał giel

michał giel

przedszkolaków

Ostatnimi czasy, prace Anny Szwed można było zobaczyć na „Eko-kiermaszu” w Tychach.

P l e c i o n k i z g a z e t, c z y l i

Artystyczny recykling Rękodzieło zawsze było obecne w moim życiu – robiłam jakieś okolicznościowe kartki na śluby, urodziny, święta; dla siebie robiłam biżuterię i swetry na drutach, przerabiałam torebki – opowiada Anna Szwed. Tyszanka od dwóch lat zajmuje się plecionkami z gazet.

obra zabawa.

Takie zawody to dla wszystkich cenne ale uczy także odporności na stres.

Szachowe atuty

Trener Janusz Górski wprowadza najmłodszych szachistów w tajniki królewskiej gry.

nabywa odporności na stres, przeżywa chwile zwycięstwa i porażek. – Wszystkie dzieci są ambitne, wszystkie chcą wygrywać i kiedy przychodzi porażka, dobrze jak na zawodach obecni są rodzice, trener czy nauczyciele, którzy potrafią odpowiednio zareagować – dodaje dyrektor Baar. – Turniejowy stres dzieci potrafią stosunkowo łatwo pokonać, a takie doświadczenia bu-

dują ich odporność, kształtują charakter. Zresztą Janusz Górski ma znakomite podejście do dzieci i kontakt z nimi. Jest uosobieniem spokoju i dobrego przygotowania pedagogicznego. Potrafi wyegzekwować wiedzę i umiejętności dziecka od najmłodszego wieku. Świetnie układa nam się także współpraca z rodzicami, którzy jeżdżą na zawody, gdzie stanowimy wszyscy jedną wielką tt reprezentację. archiwum janusza górskiego

O zaletach rozpoczęcia nauki gry w szachy w wieku przedszkolnym powiedziano już bardzo wiele. Jak niewiele innych, ta gra wpływa na wszechstronny rozwój dzieci – pobudza logiczne myślenie, pozwala łączyć wiele elementów wiedzy w całość. Specyfika gry wyklucza odtwórcze podejście do zadań, a to zaś sprzyja kreatywności, rozwija pamięć, koncentrację. Gra w szachy dobrze wpływa także na osobowość dziecka, uczy podejmowania decyzji i odpowiedzialności za nie, bo mały szachista od razu widzi konsekwencje swoich zagrań. Stara się też naprawić błędy. Poza tym podczas zawodów dziecko

archiwum janusza górskiego

To niemal przedszkolny... klub szachowy. Obecnie uczy się tutaj grać w szachy 80 dzieci, a w sumie, w ciągu kilku lat, przedszkole opuściło kilkuset szachistów. Niektórzy z nich przeszli do UKS Jedynka i kontynuują sportowe kariery. Obecnie czołówka śląskich szachistów do lat 10 to głównie wychowankowie tyskiego przedszkola. Wiktoria Spisak, Julia Bartosiewicz, Julia Repeć, Piotr Namyślak, Maciej Kolarz, Igor Ziobro i inni z powodzeniem walczą w Mistrzostwach Polski, w turniejach międzynarodowych. W tym roku szkolnym, (a właściwie przedszkolnym) planowane są mecze ligowe szachistów z „Kubusia Puchatka” i Akademii przedszkolaka, do których dołączą reprezentacje przedszkoli z Chorzowa, Gliwic i Rybnika. A 16 najlepszych zawodniczek i zawodników przygotowuje się do kolejnych Mistrzostw Polski.

Tak prezentowała się szachowa reprezentacja Przedszkola Kubusia Puchatka podczas mistrzostw Polski wraz z dyrektor Marią Baar, trenerem Januszem Górskim i rodzicami.

P

o urodzeniu pierwszej córki zajęłam się szydełkowaniem, po urodzeniu drugiej, przypomniało mi się o „papierowej wiklinie”, którą poznałam kilkanaście lat wcześniej. To mnie wciągnęło na dłużej – opowiada pani Anna.

Sekretem są tutki – Te technikę poznałam na forach internetowych związanych z rękodziełem. Wyplotłam kilka koszy, które służą mi do dziś, ale uznałam tę technikę za zbyt czasochłonną. – wspomina pani Anna. Dopiero po latach, kiedy zobaczyłam jak piękne rzeczy powstają z wyplatanego papieru, wróciłam do tego. Jak to się robi? Najpierw trzeba sobie przygotować tutki, czyli takie papierowe rureczki. Tniemy gazetę na pasy o szerokości około ośmiu centymetrów, korzystając z patyczka do szaszłyków albo innej rurki zwijamy na niej gazetę. Na koszyczek potrzeba około stu takich papierowych rurek i potem można wyplatać. Techniki są takie same jak w wikliniarstwie. To jest czasochłonne, zwłaszcza przygotowanie rurek, więc wiele osób się zniechęca. Można robić ozdoby ażurowe, serca, motyle, anioły, misie, kosze na zabawki w różnych kształtach, torebki, biżuterię – w zasadzie wszystko, co podpowie wyobraźnia. Wydawać się może, że wyroby z papieru nie są trwałe. Tymczasem są one porządnie polakierowane, przez co zabezpieczone przed wilgocią

i trwalsze, potrafią służyć wiele lat.

Radość tworzenia Anna Szwed jest z wykształcenia psychologiem dziecięcym, absolwentką UŚ, obecnie na urlopie wychowawczym. – Ta praca to dla mnie wypoczynek. Jak dzieci zasypiają, siadam sobie z gazetami, robię rurki i wymyślam swoje formy i kształty – opowiada pani Anna. – Zaczynam wyplatać o ósmej, dziewiątej wieczorem, i na ogół po północy orientuję się, że jest już tak późno. To bardzo wciąga, każdy splot ma określony rytm, ale w sumie to relaks. Poza tym mam coś swojego – poza wychowywaniem dzieci i rodziną.

Pasja daje siłę Myślę, że ważne jest mieć swoją pasję, coś, co daje siłę. To także radość tworzenia i przetwarzania, nadawanie nowych znaczeń. Rękodzieło nie jest sposobem na zarabianie. Obecnie ludzie nie mają pieniędzy na życie, to co tu mówić o kupowaniu sztuki? W tej technice każdy może spróbować swoich sił, nawet siedmioletnie dzieci. Materiał jest dostępny dla każdego, choć każdy papier ma inną strukturę. Kolorowa gazeta ma twardszy papier, trudniej zwija się rurki, bolą palce. Ja wyplatam z gazet; choć są osoby wyplatające z papierów ksero, z papierów kolorowych czy pakowych. Moja metoda jest ekologiczna, najbardziej lubię wyplatać z codziennych gazet, które mają fajną czcionkę i jeśli pomaluje się wyrób nie farbą a bejcą, to czcionka zostaje i sama w sobie jest ozdobą. Można też naklejać dowolne elementy metodą decoupage’u, można połączyć z szydełkowaniem, jest wiele wariantów. Anna Szwed dwa lata temu założyła bloga (radosctworzenia-sofka.blogspot.com), na którym można zobaczyć fotografie jej prac. Marek Ciszak


12

T woj e t yc h y | 12 l istopada 2 0 13

www.tychy.pl

i n s t r u kc j a o b s ł u g i m i a s t a

M IESZKAŃCY CHCĄ WIEDZIE Ć SKĄD R Ó ŻNICE W CENACH ZA P ODGRZANIE W ODY

Mieszkańcy bloku przy al. Piłsudskiego 40–46 od lat płacili podobną stawkę za podgrzewanie wody. Niedawno odkryli, że sąsiedzi z pobliskich bloków – tak samo wysokich i administrowanych przez tę samą spółdzielnię – płacą za to samo blisko o połowę mniej.

Sylwia Witman s.witman@twojetychy.pl

T

a sytuacja trwała od lat – mówi pan Piotr, mieszkaniec bloku przy al. Piłsudskiego 40–46. – Sprawdzając rachunki za lata wstecz, doszliśmy do wniosku, że mogło tak być od około 10 lat. Lokatorzy bloku 40–46 za podgrzanie metra kwadratowego wody płacą 29 zł. Mieszkańcy trzech pobliskich, podobnych wieżowców – około 20 zł. Z czego wynika ta różnica? – Stawkę za podgrzanie ciepłej wody wylicza spółdzielnia, na podstawie faktur wystawionych przez dostawcę ciepła (Przedsiębiorstwo

sylwia witman

Gorący problem

Stawkę za podgrzanie wody wylicza spółdzielnia, na podstawie otrzymanych faktur.

Energetyki Cieplnej w Tychach) i zużycia wody (Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Tychy). Faktury te są przez nas sprawdzane, czy dane w nich zawarte są zgodne np. ze stanami zużycia wykazanymi przez liczniki ciepła i wody – wyjaśnia Zdzisław Juszkiewicz, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Teresa, administratora budynków. – Zużycie ciepła zależy od różnych czynników, m.in. od sprawności i długości instalacji czy temperatury wody, która trafia do nas z sieci, stanu izolacji termicznej instalacji, rozbioru ciepłej wody i jej temperatury, schładzania się wody w instalacji. Jak mówi prezes, paradoksalnie jeżeli oszczędzamy ciepłą wodę, to więcej płacimy za jej podgrzanie.

– Krążąc w sieci, woda traci ciepło – wyjaśnia Zdzisław Juszkiewicz. – A spośród tych czterech budynków, średnie dobowe zużycie wody na jednego mieszkańca jest najniższe właśnie w bloku 40–46 i wynosiło 31,8 litra, gdy w sąsiednich budynkach kształtowało się na poziomie od 35,4 – 38,5 litra. Czy to wystarczy by wyjaśnić prawie 50-procentową różnicę w kosztach? Zdaniem mieszkańców, zawinił tu człowiek. – Po naszej interwencji u prezesa spółdzielni, PEC wymienił licznik i dokonał regulacji na kotle – mówi pan Piotr. – Od tej pory zużycie ciepła spadło i jest porównywalne do pozostałych budynków. Najwyraźniej przez długi czas coś było nie tak, tylko nikt się tym nie zainteresował. A myśmy płacili.

Jest poprawa Władze spółdzielni Teresa przyznają, że w przypadku tego akurat wieżowca różnice w zużyciu (w stosunku do sąsiednich budynków) były znaczne, ale tłumaczą, że takie różnice to nic nadzwyczajnego. Spółdzielnia zarządza około 300 budynkami, czyli prawie dwoma tysiącami mieszkań. – Bloki wydają się podobne, ale są inaczej zbudowane – mówi zastępca ds. techniczno-eksploatacyjnych Andrzej Pawłowski. – Spośród tych czterech wieżowców przy al. Piłsudskiego niektóre mają 3 klatki, inne 5, gdzie indziej są zlokalizowane wymiennikownie, instalacje inaczej pracują – to wszystko ma wpływ na zużycie ciepła. Każdy budynek inaczej się zachowuje.

Pod szczególnym nadzorem Zarówno spółdzielnia Teresa, jak i PEC zapewniają, że od czasu interwencji mieszkańców we wrześniu, blok przy Piłsudskiego 40–46 jest pod szczególnym nadzorem. – Dwa razy na dobę jest kontrola parametrów wymiennikowni – mówi prezes Zdzisław Juszkiewicz. – Założono nowy licznik ciepła, chociaż stary był sprawny i posiadał wszelkie legalizacje. Mimo to został odesłany do ekspertyzy celem sprawdzenia poprawności jego działania. Ponadto zleciliśmy firmie opraco-

r e k l a m a

wanie ekspertyzy, która być może wskaże przyczyny tak dużego zużycia ciepła na potrzeby podgrzania wody w tym budynku. Instalacja ciepłej wody, aż do podejść pod piony, została wymieniona w zeszłym roku – dodaje Andrzej Pawłowski. – Efekty tych działań są widoczne. O ile wcześniej zdarzały się skoki w zużyciu ciepła do 0,9 GJ (gigadżula) na metr sześcienny, to teraz mamy 0,4 do 0,5 GJ. Jeżeli te wskaźniki się utrzymają, stawki spadną.

Znaleźć optimum Spółdzielnia i PEC zgodziły się też co do tego, żeby wymienić kłódki do pomieszczenia wymiennikowni, gdzie podgrzewana jest woda dla całego bloku. – Klucze ma spółdzielnia, PEC i firma konserwująca – wyjaśnia prezes Juszkiewicz. – Chcemy mieć jednak pewność, że nikt niepowołany nie będzie tam wchodził. Wymiennikownia działa podobnie jak domowe piecyki gazowe, gdy chcemy mieć cieplejszą wodę, podkręcamy. Nie można wykluczyć, że tutaj ktoś zrobił coś podobnego. Ludzie czasem myślą, że jeżeli woda będzie bardziej gorąca, zużyją jej mniej, bo dopuszczą zimnej, i że to będzie taniej. Niestety wtedy zapłacą drożej za podgrzanie. Tu trzeba znaleźć optimum.

Kto zaniedbał? – Skoro teraz po naszej interwencji jest dobrze, znaczy to, że przez 10 lat mieszkańcy płacili więcej niż powinni i nikt z tym nic nie zrobił – uważa pan Piotr, lokator. – Przez ten czas zapłaciliśmy w sumie około miliona złotych za dużo przez czyjeś niedopatrzenie. Ktoś pobierał te pieniądze, niczym się nie przejmując. Spółdzielnia musiała widzieć te różnice na fakturach i nic z tym nie zrobiła. Naraziła mieszkańców na straty, chociaż według statutu ma dbać o ich interesy. Rada Nadzorcza spółdzielni pobiera wynagrodzenie właśnie za to, żeby wychwytywać takie rzeczy. Jako mieszkańcy zamierzamy zwołać zebranie i będziemy postulować o odwołanie Rady. Rozważamy też przekazanie sprawy do prokuratury. – Uważam, że zrobiliśmy w tej sprawie wszystko, co do nas należało – mówi prezes Juszkiewicz. – W przypadku utraty ciepła sprawa nie jest tak oczywista, jak np. w przypadku wycieku wody, który widać. – We wrześniu otrzymaliśmy pisemne zgłoszenie od spółdzielni i od razu zaczęliśmy działania – mówi Jan Stachoń, dyrektor ds. produkcji PEC Tychy. – Analizujemy ten problem i chcemy wspólnie ze spółdzielnią rozwiązać go. tt


www.tychy.pl

T woje t yc hy | 12 l i s top ada 2 0 13

k o mu n i k at y

13

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy nr Gwa.6740.5.4.2013.BC z dnia 5 listopada 2013 r. Na podstawie art. 11d ust 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 687) Prezydent Miasta Tychy podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Roberta Szymczyk reprezentującego firmę M.S.M. PONTEX Sp. z o. o z siedzibą w Mysłowicach Plac B. Mieroszewskich 1, działającego na podstawie pełnomocnictwa Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach z siedzibą przy ul. Budowlanych 59, który działa na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Tychy zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn:

Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach - etap I i II” . Etap I. Inwestycją objęte są następujące nieruchomości lub ich części według katastru (w liniach rozgraniczających drogę) objętych wnioskiem: L.p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Numer działki 96 567/95 656/99 717/7 716/7 143/23 204/23 203/23 729/48 101 720/49 721/49 653/35 220/50 724/50 726/70 725/70 723/50 664/50 755/70 202/71 757/71 2476/240 767/70 2660/216 2245/238 2288/237 1668/240 1667/240 2244/238 1665/216 2475/240 1972/240 2474/240 1595/240 1958/240 1959/240 1643/240 3365/77 1970/240 3760/77 3364/77 3761/77 3762/77 3759/70 3757/70 3764/77 2662/71 3763/77 370/13 3758/70 3756/70 3755/70 284/13 3753/70 3754/70 3472/77 5310 5309 527/13 385/13 282/13 5311 564/13 249/13 272/13 5306 563/13 275/13 600/13

Gmina/ Obręb Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy, 0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001 Tychy/0001

Numer księgi wieczystej KA1T/00007361/7 KA1T/00007361/7 KA1T/00007361/7 KA1T/00028021/5 KA1T/00028021/5 Tychy 7644 KA1T/00007645/2 Tychy 10350 Tychy 8053 Tychy 43445 KA1T/00011888/8 KA1T/00011888/8 KA1T/00007361/7 KA1T/00011888/8 KA1T/00026749/0 KA1T/00026749/0 KA1T/00026749/0 KA1T/00026749/0 KA1T/00026749/0 Tychy 27243 Tychy 10164 KA1T/00010165/7 KA1T/00023833/5  KA1T/00007361/7  KA1T/00032408/3 KA1T/00009428/9  KA1T/00009425/8 Tychy 4095 Tychy 4095 Tychy 27858 KA1T/00032408/3 KA1T/00039106/5 KA1T/00041695/7 KA1T/00023833/5 Tychy10974 Tychy 4095 Tychy 15823 Tychy 4095 KA1T/00013561/4 Tychy 4095 KA1T/00001911/6 KA1T/000020673/4 KA1T/00001911/6 KA1T/00022259/0 KA1T/00022259/0 KA1T/00001911/6 KA1T/00022259/0 KA1T/00016473/1 Tychy 17823 Tychy 15343 KA1T/00022259/0  Tychy 15223  Tychy 15223  Tychy 15343  KW 17225 KA1T/00022259/0 KA1T/00055678/3 KA1T/00020319/5 KA1T/00055678/3 KA1T/00036038/6 Tychy 15343  Tychy 15343 KA1T/00019230/7 KA1T/00036038/6 KA1T/00025439/7 Tychy 18372 KA1T/00020319/5 KA1T/00049194/1 Tychy 20795  KA1T/00036038/6

Działki podlegające podziałowi na podstawie art.12 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Gmina Tychy Stan po podziale L.p. Stan dotychczasowy Obręb pod drogę pozostała część nieruchomości 1 220/50 784/50 785/50 0001, Tychy 2 724/50 779/50 780/50, 781/50 0001, Tychy 3 2476/240 2669/240 2670/240 0001, Tychy 4 2475/240 2671/240 2672/240 0001, Tychy 5 1595/240 2673/240 2674/240 0001, Tychy 6 1958/240 2675/240 2676/240 0001, Tychy 7 1959/240 2677/240 2678/240 0001, Tychy 8 3365/77 5664/77 5665/77 0001, Tychy 9 3364/77 5666/77 5667/77 0001, Tychy 10 3762/77 5674/77 5675/77 0001, Tychy 11 3759/70 5676/70 5677/70 0001, Tychy 12 3764/77 5678/77 5679/77 0001, Tychy 13 370/13 615/13 616/13 0001, Tychy 14 3758/70 5670/70 5671/70 0001, Tychy 15 3754/70 5672/70 5673/70 0001, Tychy 16 564/13 617/13 618/13 0001, Tychy 17 563/13 619/13 620/13 0001, Tychy 18 2662/71 5668/71 5669/71 0001, Tychy 19 717/7 782/7 783/7 0001, Tychy 20 721/49 776/49 777/49, 778/49 0001, Tychy Działki podlegające ograniczeniu w korzystaniu w związku z obowiązkiem dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu i obowiązkiem przebudowy dróg innych kategorii (art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. g ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych). działki pierdziałki Numerlub L.p. Numer nie podle(po podziale) wotnej gającej podziałowi 1 567/95 2 96

Numer księgi wieczystej

Zakres prac

KA1T/00007361/7 KA1T/00007361/7

przebudowa drogi niższej klasy przebudowa drogi niższej klasy przebudowa kanalizacja deszczowej, wodociągu, budowa oświetlenia, przebudowa sieci energetycznej, przebudowa wodociągu przebudowa kanalizacji wodociągu, budowa obiektu mostowego przebudowa drogi niższej klasy przebudowa wodociągu przebudowa wodociągu przebudowa drogi i kanalizacji deszczowej budowa oświetlenia, przebudowa kanalizacji deszczowej przebudowa sieci energetycznej przebudowa drogi wewnętrznej na terenie ogródków przebudowa sieci energetycznej, wodociągu przebudowa sieci energetycznej, budowa oświetlenia, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa obiektu mostowego przebudowa sieci gazowej przebudowa sieci energetycznej, budowa oświetlenia, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowa teletechniki i kanalizacji deszczowej przebudowa wpustów ulicznych, przebudowa sieci energetycznej, wodociągu, sieci teletechnicznej, przebudowa gazociągu, przebudowa sieci energetycznej, wodociągu oraz sieci teletechnicznej, przebudowa zjazdów indywidualnych – zgoda właściciela przebudowa zjazdu indywidualnego – zgoda właściciela przebudowa sieci gazowej, teletechnicznej, sieci energetycznej przebudowa energetyki przebudowa sieci energetycznej i teletechnicznej przebudowa sieci energetycznej przebudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa drogi niższej klasy podłączenie do istniejącej studni przebudowa sieci energetycznej przebudowa wodociągu, podłączenie do istniejącej studni kanalizacji deszczowej wycinka drzew kolidujących z inwestycją przebudowa drogi niższej klasy, przebudowa wodociągu przebudowa wodociągu, teletechniki, przebudowa wodociągu, przebudowa wodociągu, sieci energetycznej i przebudowa drogi niższej klasy przebudowa teletechniki przebudowa drogi niższej klasy przebudowa drogi niższej klasy, przebudowa wodociągu, kanalizacji deszczowej przebudowa wodociągu przebudowa wodociągu przebudowa wodociągu, energetyki, teletechniki, przebudowa przykanalików i kanalizacji deszczowej przebudowa kanalizacji deszczowej, energetyki, wodociągu budowa oświetlenia, przebudowa wodociągu, budowa przykanalików zabezpieczenie energetyki, przebudowa wodociągu zabezpieczenie energetyki i teletechniki przebudowa wodociągu, przykanalików, wpustów ulicznych, zabezpieczenie gazu i teletechniki, przebudowa sieci energetycznej przebudowa wodociągu, sieci teletechnicznej, kanalizacji deszczowej, budowa przykanalików Przebudowa drogi niższej klasy, przebudowa wodociągu, kanalizacji deszczowej

3

656/99

KA1T/00007361/7

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

143/23 664/50 203/23 204/23 729/48 653/35 101 721/49 220/50 724/50

Tychy 7644 KA1T/00026749/0 Tychy 10350 KA1T/00007645/2 Tychy 8053 KA1T/00007361/7 Tychy 43445 KA1T/00011888/8 KA1T/00011888/8 KA1T/00026749/0

755/70

Tychy 27243

777/49, 778/49 785/50 780/50, 781/50

14 15

2476/240

Tychy 23833

16

2670/240

767/70

KA1T/00007361/7

17

1665/216

Tychy 32408

18

2660/216

KA1T/00032408/3

19

2245/238

KA1T/00009428/9

20 21 22 23 24 25 26 27

2288/237 2475/240 2474/240 1595/240 1958/240 3761/77 3764/77 2662/71

Tychy 9425 KA1T/00039106/5 Tychy 23833 Tychy10974 Tychy 4095 KA1T/00001911/6 KA1T/00022259/0 KA1T/00016473/1

2672/240 2674/240 2676/240 5679/77 5669/71

28

616/13

370/13

Tychy 15343

29 30 31 32

5671/70

3758/70 3756/70 3472/77 5309

KA1T/00022259/0 Tychy 15223 KA1T/00055678/3 KA1T/00055678/3

527/13

KA1T/00036038/6

618/13

564/13 249/13

KA1T/00036038/6 KA1T/00025439/7

33 34 35 36

275/13

Tychy 20795

37 38

600/13 757/71

KA1T/00036038/6 KA1T/00010165/7

39

3757/70

KA1T/00001911/6

40

3763/77

Tychy 17823

41

3760/77

KA1T/00001911/6

42 43

3753/70 3755/70

KW 17225 Tychy 15223

44

282/13

Tychy 15343

45

284/13

Tychy 15343

46

272/13

Tychy 18372

Wobec powyższego informuje się, że w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, strony mogą składać w przedmiotowej sprawie wyjaśnienia i zastrzeżenia w Wydziale Budownictwa Urzędu Miasta w Tychach przy ul. Barona 30 , w godzinach pracy Urzędu (informacja na stronie internetowej BIP UM Tychy). Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. z up. Prezydenta Miasta Zastępca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej /-/ mgr inż. Alicja Kulka


QDSRGVWDZLHÂ&#x2020;XVWLD5R]SRU]Ä&#x2026;G]HQLD5DG\0LQLVWUyZ]GQLDZU]HÄ&#x17E;QLDZVSUDZLHVSRVREXLWU\EXSU]Hprowadzania przetargĂłw RUD]URNRZDÄ&#x201D;QD]E\FLHQLHUXFKRPRÄ&#x17E;FL ']8]U1USR]]SyĨQ]P

14

T woj e t yc h y | 12 l istopada 2 0 13

www.tychy.pl

k o mu n i k at y PREZYDENT MIASTA TYCHY INFORMUJE 22*Ă 26=(1,8PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

']LDĂĄDMÄ&#x2026;FQDSRGVWDZLHÂ&#x2020;XVWLD5R]SRU]Ä&#x2026;G]HQLD5DG\0LQLVWUyZ]GQLDZU]HÄ&#x17E;QLDZVSUDZLHVSRVREXLWU\EXSU]Hprow ']LDĂĄDMÄ&#x2026;FQDSRGVWDZLHÂ&#x2020;XVWLD5R]SRU]Ä&#x2026;G]HQLD5DG\0LQLVWUyZ]GQLDZU]HÄ&#x17E;QLDZVSUDZLHVSRVREXLWU\EXSU]Hprow RUD]URNRZDÄ&#x201D;QD]E\FLHQLHUXFKRPRÄ&#x17E;FL ']8]U1USR]]SyĨQ]P

RUD]URNRZDÄ&#x201D;QD]E\FLHQLHUXFKRPRÄ&#x17E;FL ']8]U1USR]]SyĨQ]P

']LDĂĄDMÄ&#x2026;FQDSRGVWDZLHÂ&#x2020;XVWLD5R]SRU]Ä&#x2026;G]HQLD5DG\0LQLVWUyZ]GQLDZU]HÄ&#x17E;QLDZVSUDZLHVSRVREXLWU\EXSU]Hprowadzania przetargĂłw RUD]URNRZDÄ&#x201D;QD]E\FLHQLHUXFKRPRÄ&#x17E;FL ']8]U1USR]]SyĨQ]P

PREZYDENT MIASTA TYCHY INFORMUJE

MIASTA TYCHY INFORMUJE ZĂĄDVQRÄ&#x17E;FL GR QLHUXFKRPRÄ&#x17E;FL niezabudowanej, SRĂĄRÄŞRQej w Tychach przy ulicy ZimorodkĂłwPREZYDENT REUÄ&#x160;E Tychy, PREZYDENT MIASTA INFORMUJE 22*Ă 26=(1,8PRZETARGU Z NVLÄ&#x160;G]H ZLHF]\VWHM .$700003678/4 6Ä&#x2026;GXTYCHY 5HMRQRZHJR Z 7\FKDFK MDNR ZĂĄDVQRÄ&#x17E;Ăź *PLQ\ 0Lasta Tychy, USTNEGO NIEOGRANICZONEGO QD VSU]HGDÄŞ SUDZD ZĂĄDVQRÄ&#x17E;FL GR QLHUXFKRPRÄ&#x17E;FL niezabudowanej, SRĂĄRÄŞRQej SRĂĄRÄŞRQej w w Tychach Tychach przy przy ulicy ulicy ZimorodkĂł ZimorodkĂł 2 QD VSU]HGDÄŞ SUDZD ZĂĄDVQRÄ&#x17E;FL GR QLHUXFKRPRÄ&#x17E;FL niezabudowanej, 22*Ă 26=(1,8PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO encji gruntĂłw jako G]LDĂĄNa nr 4774/90 o pow.USTNEGO 852 m ZUD] ] XG]LDĂĄHP Z F]Ä&#x160;Ä&#x17E;FL G]LDĂĄNL QU R SRZ 6Ä&#x2026;GX k.m. 5), zapisanej Z NVLÄ&#x160;G]H ZLHF]\VWHM .$700051783/4 5HMRQRZHJR Zsposobu 7\FKDFK MDNR ZĂĄDVQRÄ&#x17E;Ăź ZĂĄDVQRÄ&#x17E;Ăź *P *P DziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;c na podstawie § 6 ust. 4,5 i 5a RozporzÄ&#x2026;dzenia Rady MinistrĂłw z dnia 14 wrzeĹ&#x203A;nia 2004 w sprawiek.m. sposobu i 5), trybu przeprowadzania DziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;c naZLHF]\VWHM podstawie § 6 ust. 4,5 i 5a RozporzÄ&#x2026;dzenia Rady MinistrĂłw z dnia 14 wrzeĹ&#x203A;nia 2004 w sprawie i trybu przeprowadzania zapisanej NVLÄ&#x160;G]H .$700051783/4 6Ä&#x2026;GX 5HMRQRZHJR Z 7\FKDFK MDNR ÄŞNVLÄ&#x160;G]HZLHF]\VWHM.$7 SUDZD ZĂĄDVQRÄ&#x17E;FL GR QLHUXFKRPRÄ&#x17E;FL SRĂĄRÄŞRQej w zTychach przy ulicy ZimorodkĂłw REUÄ&#x160;E Tychy, 2 przetargĂłw oraz rokowaĹ&#x201E; naniezabudowanej, zbycie nieruchomoĹ&#x203A;ci (Dz. U. z 2004r, Nr 207 poz. 2108 późn. zm.) przetargĂłw oraz na zbycieonieruchomoĹ&#x203A;ci (Dz. U.m z 2004r, Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) 2 ZUD]]XG]LDĂĄHPF]Ä&#x160;Ä&#x17E;FLG]LDĂĄNLQU oznaczonej w ewidencji ewidencji gruntĂłw gruntĂłw jako jako G]LDĂĄNa G]LDĂĄNa nrrokowaĹ&#x201E; 4773/90 pow. 842 842 oznaczonej w nr 4773/90 o pow. m ZUD]]XG]LDĂĄHPF]Ä&#x160;Ä&#x17E;FLG]LDĂĄNLQU

pisanej Z NVLÄ&#x160;G]H ZLHF]\VWHM .$700003678/4 6Ä&#x2026;GX 5HMRQRZHJR Z 7\FKDFK MDNR ZĂĄDVQRÄ&#x17E;Ăź *PLQ\ 0Lasta Tychy, 2 2 ]DSLVDQHMZNVLÄ&#x160;G]HZLHF]\VWHM.$7 m 2 ]DSLVDQHMZNVLÄ&#x160;G]HZLHF]\VWHM.$7 mXG]LDĂĄHP w ewidencji gruntĂłw jako G]LDĂĄNa nr 4774/90 o pow. 852 m ZUD] ] F]Ä&#x160;Ä&#x17E;FL G]LDĂĄNL QU R SRZ VDQHMZNVLÄ&#x160;G]HZLHF]\VWHM.$7 INFORMUJE O OGĹ OSZENIU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO INFORMUJE O OGĹ OSZENIU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Prezydent Miasta Tychy

Prezydent Miasta Tychy

na sprzedaĹź prawa wĹ&#x201A;asnoĹ&#x203A;ci do nieruchomoĹ&#x203A;ci niezabudowanej, poĹ&#x201A;oĹźonej w Tychach przy ulicy ZimorodkĂłw (obrÄ&#x2122;b: Tychy, k.m. 5), zapisanej w ksiÄ&#x2122;dze wieczystej KA1T/00003678/4 SÄ&#x2026;du Rejonowego w Tychach jako wĹ&#x201A;asnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; Gminy Miasta Tychy, oznaczonej w ewidencji gruntĂłw jako dziaĹ&#x201A;ka nr 4774/90 o pow. 852 m2 wraz z udziaĹ&#x201A;em 1/6 czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci dziaĹ&#x201A;ki nr 4779/90 o pow. 917 m2 zapisanej w ksiÄ&#x2122;dze wieczystej KA1T/00050159/4.

na sprzedaĹź prawa wĹ&#x201A;asnoĹ&#x203A;ci do nieruchomoĹ&#x203A;ci niezabudowanej, poĹ&#x201A;oĹźonej w Tychach przy ulicy ZimorodkĂłw (obrÄ&#x2122;b: Tychy, k.m. 5), zapisanej w ksiÄ&#x2122;dze wieczystej KA1T/00051783/4 SÄ&#x2026;du Rejonowego w Tychach jako wĹ&#x201A;asnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; Gminy Miasta Tychy, oznaczonej w ewidencji gruntĂłw jako dziaĹ&#x201A;ka nr 4773/90 o pow. 842 m2 wraz z udziaĹ&#x201A;em 1/6 czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci dziaĹ&#x201A;ki nr 4779/90 o pow. 917 m2 zapisanej w ksiÄ&#x2122;dze wieczystej KA1T/00050159/4.

Cena wywoĹ&#x201A;awcza dziaĹ&#x201A;ki nr 4774/90 wraz z udziaĹ&#x201A;em 1/6 czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci dziaĹ&#x201A;ki nr 4779/90 do I przetargu wynosi: 289.745,00 zĹ&#x201A;. Cena wywoĹ&#x201A;awcza dziaĹ&#x201A;ki nr 4773/90 wraz z udziaĹ&#x201A;em 1/6 czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci dziaĹ&#x201A;ki nr 4779/90 do I przetargu wynosi: 320.525,00 zĹ&#x201A;. Do ceny osiÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;tej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarĂłw i usĹ&#x201A;ug (VAT) wedĹ&#x201A;ug stawki obowiÄ&#x2026;zujÄ&#x2026;cej w dacie sprzedaĹźy Do ceny osiÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;tej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarĂłw i usĹ&#x201A;ug (VAT) wedĹ&#x201A;ug stawki obowiÄ&#x2026;zujÄ&#x2026;cej w dacie sprzedaĹźy nieruchomoĹ&#x203A;ci. Aktualnie stawka ta wynosi 23%. nieruchomoĹ&#x203A;ci. Aktualnie stawka ta wynosi 23%. &HQDZ\ZRĂĄDZF]D G]LDĂĄNLQUZUD]]XG]LDĂĄHPF]Ä&#x160;Ä&#x17E;FLG]LDĂĄNLQU do II przetargu przetargu wynosi: Przetarg odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; w siedzibie UrzÄ&#x2122;du Miasta Tychy, al. NiepodlegĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci 49, sala 101 (I piÄ&#x2122;tro), w dniu 19 grudnia 2013 r. o Przetarg odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; w siedzibie UrzÄ&#x2122;du Miasta Tychy, al. NiepodlegĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci 49, sala 101 (I piÄ&#x2122;tro), w dniu 19 grudnia 2013 r. o &HQDZ\ZRĂĄDZF]D G]LDĂĄNLQUZUD]]XG]LDĂĄHPF]Ä&#x160;Ä&#x17E;FLG]LDĂĄNLQU do wynosi: ywRĂĄDZF]Dgodz. G]LDĂĄNLQUZUD]]XG]LDĂĄHPF]Ä&#x160;Ä&#x17E;FLG]LDĂĄNLQU do I przetargu wynosi: 11:00. godz. 10:00. 289.745,00 ]ĂĄ. 'RFHQ\RVLÄ&#x2026;JQLÄ&#x160;WHMZSU]HWDUJX]RVWDQLHGROLF]RQ\SRGDWHNRGWRZDUyZLXVĂĄXJ 9$7 ZHGĂĄXJVWDZNLRERZLÄ&#x2026;]XMÄ&#x2026;FHMZ dacie spU]H spU]H 'RFHQ\RVLÄ&#x2026;JQLÄ&#x160;WHMZSU]HWDUJX]RVWDQLHGROLF]RQ\SRGDWHNRGWRZDUyZLXVĂĄXJ 9$7 ZHGĂĄXJVWDZNLRERZLÄ&#x2026;]XMÄ&#x2026;FHMZ dacie Warunkiem przystÄ&#x2026;pienia do przetargu sÄ&#x2026;: wpĹ&#x201A;ata wadium w wysokoĹ&#x203A;ci 10% ceny wywoĹ&#x201A;awczej dziaĹ&#x201A;ki oraz zĹ&#x201A;oĹźenie stosownych oĹ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E;i Warunkiem przystÄ&#x2026;pienia do przetargu sÄ&#x2026;: wpĹ&#x201A;ata wadium w wysokoĹ&#x203A;ci 10% ceny wywoĹ&#x201A;awczej dziaĹ&#x201A;ki oraz zĹ&#x201A;oĹźenie stosownych oĹ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E; i JQLÄ&#x160;WHMZSU]HWDUJX]RVWDQLHGROLF]RQ\SRGDWHNRGWRZDUyZLXVĂĄXJ 9$7 ZHGĂĄXJVWDZNLRERZLÄ&#x2026;]XMÄ&#x2026;FHMZ Aktualnie stawka stawka ta ta wynosi wynosiGDFLHVSU]HGDÄŞ\QLHUXFKRPRÄ&#x17E;FL 23%. Aktualnie 23%. dokumentĂłw okreĹ&#x203A;lonych w regulaminie przetargĂłw najpóźniej w terminie do dnia 13 grudnia 2013r. dokumentĂłw okreĹ&#x203A;lonych w regulaminie przetargĂłw najpóźniej w terminie do dnia 13 grudnia 2013r. wka ta wynosi 23%. informacje, druki oĹ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E;, warunki przetargu oraz regulamin przetargĂłw, ktĂłre sÄ&#x2026; integralnÄ&#x2026; czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciÄ&#x2026; ogĹ&#x201A;oszenia Dodatkowe Dodatkowe informacje, druki oĹ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E;, warunki przetargu oraz regulamin przetargĂłw, ktĂłre sÄ&#x2026; integralnÄ&#x2026; czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciÄ&#x2026; ogĹ&#x201A;oszenia PU]HWDUJRGEÄ&#x160;G]LHVLÄ&#x160;ZVLHG]LELH8U]Ä&#x160;GX0LDVWD7\FK\DO1LHSRGOHJĂĄRÄ&#x17E;FLVDOD ,SLÄ&#x160;WU PU]HWDUJRGEÄ&#x160;G]LHVLÄ&#x160;ZVLHG]LELH8U]Ä&#x160;GX0LDVWD7\FK\DO1LHSRGOHJĂĄRÄ&#x17E;FLVDOD ,SLÄ&#x160;WU o przetargu sÄ&#x2026; do uzyskania w UrzÄ&#x2122;dzie Miasta Tychy w Wydziale Gospodarki NieruchomoĹ&#x203A;ciami (pokĂłj 720, VII piÄ&#x2122;tro) od o przetargu sÄ&#x2026; do uzyskania w UrzÄ&#x2122;dzie Miasta Tychy w Wydziale Gospodarki NieruchomoĹ&#x203A;ciami (pokĂłj 720, VII piÄ&#x2122;tro) od PU]HWDUJRGEÄ&#x160;G]LHVLÄ&#x160;ZVLHG]LELH8U]Ä&#x160;GX0LDVWD7\FK\DO1LHSRGOHJĂĄRÄ&#x17E;FLVDOD ,SLÄ&#x160;WUR wdodniu dniu 19 grudnia 2013 r. o oi wgodz. godz. 10:00. w grudnia r. poniedziaĹ&#x201A;ku do Ĺ&#x203A;rody w godz. 7:30 do 15:30, w czwartki w godz. 7:30 do 17:30 i w piÄ&#x2026;tki w godz. 7:30 do 13:30 (tel. /32/ 776 37 poniedziaĹ&#x201A;ku do Ĺ&#x203A;rody w godz. 7:30 15:30, w19 czwartki w godz. 2013 7:30 do 17:30 piÄ&#x2026;tki w 10:00. godz. 7:30 do 13:30 (tel. /32/ 776 37 dniu 19 grudnia 2013 r. naotablicy godz. 11:00. :DUXQNLHP SU]\VWÄ&#x2026;SLHQLD GR VÄ&#x2026; ZSĂĄDWD Z\VRNRÄ&#x17E;FL Z\ZRĂĄDZF]HM G]LDĂĄNL oraz 20). PeĹ&#x201A;na treĹ&#x203A;Ä&#x2021; ogĹ&#x201A;oszenia zostaĹ&#x201A;a podanaw do publicznej wiadomoĹ&#x203A;ci poprzez wywieszenie ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; zlokalizowanej w UrzÄ&#x2122;dzie Miasta 20). SU]HWDUJX PeĹ&#x201A;na treĹ&#x203A;Ä&#x2021; ogĹ&#x201A;oszenia podanaZDGLXP do publicznejZ wiadomoĹ&#x203A;ci poprzez wywieszenie na tablicy ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; zlokalizowanej w UrzÄ&#x2122;dzie Miasta]ĂĄRÄŞHQLH :DUXQNLHP SU]\VWÄ&#x2026;SLHQLD GR SU]HWDUJX VÄ&#x2026;zostaĹ&#x201A;a ZSĂĄDWD ZDGLXP Z Z\VRNRÄ&#x17E;FL FHQ\ FHQ\ Z\ZRĂĄDZF]HM G]LDĂĄNL oraz ]ĂĄRÄŞHQLH VWR VWR (piÄ&#x2122;tro sektor â&#x20AC;&#x17E;Câ&#x20AC;?) orazVÄ&#x2026; publikacjÄ&#x2122; wraz z warunkami i regulaminem przetargĂłw na stronach internetowych: www.umtychy.pl oraz (piÄ&#x2122;tro VII,VWRVRZQ\FK sektor â&#x20AC;&#x17E;Câ&#x20AC;?) oraz publikacjÄ&#x2122; wraz z warunkami internetowych: www.umtychy.pl oraz www.bip. U]\VWÄ&#x2026;SLHQLD GRVII, SU]HWDUJX ZSĂĄDWD ZDGLXP Z Z\VRNRÄ&#x17E;FL FHQ\ Z\ZRĂĄDZF]HM G]LDĂĄNL ]ĂĄRÄŞHQLH RÄ&#x17E;ZLDGF]HÄ&#x201D; F]D G]LDĂĄNLQUZUD]]XG]LDĂĄHPF]Ä&#x160;Ä&#x17E;FLG]LDĂĄNLQU dowww.bip. Ioraz przetargu wynosi: 289.745,00 ]ĂĄ.i regulaminem przetargĂłw na stronach LGRNXPHQWyZRNUHÄ&#x17E;ORQ\FKZUHJXODPLQLHSU]HWDUJyZQDMSyĨQLHMZWHUPLQLHGRGQLD13 grudnia 2013r. LGRNXPHQWyZRNUHÄ&#x17E;ORQ\FKZUHJXODPLQLHSU]HWDUJyZQDMSyĨQLHMZWHUPLQLHGRGQLD13 grudnia 2013r. umtychy.pl. umtychy.pl. RNUHÄ&#x17E;ORQ\FKZUHJXODPLQLHSU]HWDUJyZQDMSyĨQLHMZWHUPLQLHGRGQLD13 grudniaDodatkowe 2013r. informacje, druNLRÄ&#x17E;ZLDGF]HÄ&#x201D;ZDUXQNLSU]HWDUJXRUD]UHJXODPLQSU]HWDUJyZNWyUHVÄ&#x2026;LQWHJUDOQÄ&#x2026;F]Ä&#x160;Ä&#x17E;FLÄ&#x2026;RJĂĄ

SU]HWDUJX]RVWDQLHGROLF]RQ\SRGDWHNRGWRZDUyZLXVĂĄXJ 9$7 ZHGĂĄXJVWDZNLRERZLÄ&#x2026;]XMÄ&#x2026;FHMZ GDFLHVSU]HGDÄŞ\QLHUXFKRPRÄ&#x17E;FL Dodatkowe informacje, druNLRÄ&#x17E;ZLDGF]HÄ&#x201D;ZDUXQNLSU]HWDUJXRUD]UHJXODPLQSU]HWDUJyZNWyUHVÄ&#x2026;LQWHJUDOQÄ&#x2026;F]Ä&#x160;Ä&#x17E;FLÄ&#x2026;RJĂĄ QIRUPDFMHGUXNLRÄ&#x17E;ZLDGF]HÄ&#x201D;ZDUXQNLSU]HWDUJXRUD]UHJXODPLQSU]HWDUJyZNWyUHVÄ&#x2026;LQWHJUDOQÄ&#x2026;F]Ä&#x160;Ä&#x17E;FLÄ&#x2026;RJĂĄRV]HQLDRSU]HWDUJX VÄ&#x2026;GRX]\VNDQLDZ8U]Ä&#x160;G]LH0LDVWD7\FK\Z:\G]LDOH*RVSRGDUNL1LHUXFKRPRÄ&#x17E;FLDPL SRNyM9,,SLÄ&#x160;WUR RGSRQLHG]LDĂĄ VÄ&#x2026;GRX]\VNDQLDZ8U]Ä&#x160;G]LH0LDVWD7\FK\Z:\G]LDOH*RVSRGDUNL1LHUXFKRPRÄ&#x17E;FLDPL SRNyM9,,SLÄ&#x160;WUR RGSRQLHG]LDĂĄ nosi 23%. QLDZ8U]Ä&#x160;G]LH0LDVWD7\FK\Z:\G]LDOH*RVSRGDUNL1LHUXFKRPRÄ&#x17E;FLDPL SRNyM9,,SLÄ&#x160;WUR RGSRQLHG]LDĂĄNXGRÄ&#x17E;URdy w godz. 7:30 LZ 7:30 do do Z Z F]ZDUWNLZ F]ZDUWNLZ JRG] JRG]  GR GR  LZ SLÄ&#x2026;WNLZJRG] SLÄ&#x2026;WNLZJRG]  GR GR  WHO WHO      3HĂĄQD 3HĂĄQD WUHÄ&#x17E;Ăź WUHÄ&#x17E;Ăź RJĂĄRV RJĂĄRV Z F]ZDUWNLZ JRG] GR LZ SLÄ&#x2026;WNLZJRG] GR WHO 2/ 776 37 20). 3HĂĄQD WUHÄ&#x17E;Ăź RJĂĄRV]HQLD ]RVWDĂĄD SRGDQD HWDUJRGEÄ&#x160;G]LHVLÄ&#x160;ZVLHG]LELH8U]Ä&#x160;GX0LDVWD7\FK\DO1LHSRGOHJĂĄRÄ&#x17E;FLVDOD ,SLÄ&#x160;WUR GR SXEOLF]QHM ZLDGRPRÄ&#x17E;FL SRSU]H] Z\ZLHV]HQLH QD WDEOLF\ RJĂĄRV]HÄ&#x201D; RJĂĄRV]HÄ&#x201D; ]ORNDOL]RZDQHM ]ORNDOL]RZDQHM Z Z 8U]Ä&#x160;G]LH 8U]Ä&#x160;G]LH 0LDVWD 0LDVWD SLÄ&#x160;WUR SLÄ&#x160;WUR 9,, 9,, VHNWRU VHNWRU Ă&#x201E;&´) Ă&#x201E;&´) GR SXEOLF]QHM ZLDGRPRÄ&#x17E;FL SRSU]H] Z\ZLHV]HQLH QD WDEOLF\ ZLDGRPRÄ&#x17E;FL SRSU]H] Z\ZLHV]HQLH QD WDEOLF\ RJĂĄRV]HÄ&#x201D; ]ORNDOL]RZDQHM Z 8U]Ä&#x160;G]LH 0LDVWDii SLÄ&#x160;WUR 9,, VHNWRU Ă&#x201E;&´ RUD] publiNDFMÄ&#x160; wraz zz 11:00. warunkami regulaminem przetargĂłw na stronach internetowych: www.umtychy.pl oraz www.bip.umtychy.pl. warunkami regulaminem przetargĂłw na stronach internetowych: www.umtychy.pl oraz www.bip.umtychy.pl. w dniu 19 grudnia 2013 r. o godz. Informuje, Ĺźe na tablicy ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; w siedzibie UrzÄ&#x2122;du Miasta al. NiepodlegĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci 49 na VII piÄ&#x2122;trze, zostaĹ&#x201A; wywieszony wykaz nieruchomoĹ&#x203A;ci przewidzianych do regulaminem przetargĂłw na stronach internetowych: www.umtychy.pl oraz przy www.bip.umtychy.pl.

Prezydent Miasta Tychy

HQLD GR SU]HWDUJX VÄ&#x2026; ZSĂĄDWD ZDGLXP Z Z\VRNRÄ&#x17E;FL FHQ\ Z\ZRĂĄDZF]HM G]LDĂĄNL oraz ]ĂĄRÄŞHQLH VWRVRZQ\FK RÄ&#x17E;ZLDGF]HÄ&#x201D; - SprzedaĹźy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy oraz mieszkalnego poĹ&#x201A;oĹźonego w budynku wielolokalowym przy ul. Cyganerii 36/10 mieszkalnego poĹ&#x201A;oĹźonego w budynku wielolokalowym przy ul. Gen. de Gaulleâ&#x20AC;&#x2122;a Q\FKZUHJXODPLQLHSU]HWDUJyZQDMSyĨQLHMZWHUPLQLHGRGQLD13 grudnia 2013r. oddanie we wspĂłĹ&#x201A;uĹźytkowanie wieczyste uĹ&#x201A;amkowej czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci gruntu, lokalu 24/6 - SprzedaĹźy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy oraz mieszkalnego poĹ&#x201A;oĹźonego w budynku wielolokalowym przy ul. Arkadowej 6b/6 MHGUXNLRÄ&#x17E;ZLDGF]HÄ&#x201D;ZDUXQNLSU]HWDUJXRUD]UHJXODPLQSU]HWDUJyZNWyUHVÄ&#x2026;LQWHJUDOQÄ&#x2026;F]Ä&#x160;Ä&#x17E;FLÄ&#x2026;RJĂĄRV]HQLDRSU]HWDUJX oddanie we wspĂłĹ&#x201A;uĹźytkowanie wieczyste uĹ&#x201A;amkowej czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci gruntu, lokalu - SprzedaĹźy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy oraz mieszkalnego poĹ&#x201A;oĹźonego w budynku wielolokalowym przy ul. CzereĹ&#x203A;niowej 3/1 U]Ä&#x160;G]LH0LDVWD7\FK\Z:\G]LDOH*RVSRGDUNL1LHUXFKRPRÄ&#x17E;FLDPL SRNyM9,,SLÄ&#x160;WUR RGSRQLHG]LDĂĄNXGRÄ&#x17E;URdy w godz. - SprzedaĹźy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy oraz oddanie we wspĂłĹ&#x201A;uĹźytkowanie wieczyste uĹ&#x201A;amkowej czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci gruntu, lokalu oddanie we wspĂłĹ&#x201A;uĹźytkowanie wieczyste czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci gruntu, lokalu poĹ&#x201A;oĹźonego w budynku wielolokalowym ZDUWNLZ JRG] GR LZuĹ&#x201A;amkowej SLÄ&#x2026;WNLZJRG] GR 2/ na776 37 20). 3HĂĄQD WUHÄ&#x17E;Ăźmieszkalnego RJĂĄRV]HQLD ]RVWDĂĄD SRGDQD przy ul. Gen. de Gaulleâ&#x20AC;&#x2122;a - SprzedaĹźy w drodze WHO bezprzetargowej rzecz dotychczasowego najemcy oraz mieszkalnego poĹ&#x201A;oĹźonego w budynku wielolokalowym przy ul. Gen. Andersa 24/23 oddanie we wspĂłĹ&#x201A;uĹźytkowanie wieczyste uĹ&#x201A;amkowej czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci gruntu, RÄ&#x17E;FL SRSU]H] Z 8U]Ä&#x160;G]LH 0LDVWD SLÄ&#x160;WUR 9,,lokalu VHNWRU Ă&#x201E;&´ RUD] publiNDFMÄ&#x160; wraz 1b/2,Z\ZLHV]HQLH QD WDEOLF\ RJĂĄRV]HÄ&#x201D; ]ORNDOL]RZDQHM mieszkalnego poĹ&#x201A;oĹźonego w budynku wielolokalowym przy ul. Dmowskiego 3/9 - S przedaĹźy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy oraz oddanie inem przetargĂłw stronach internetowych: oraz www.bip.umtychy.pl. - SprzedaĹźy wna drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowegowww.umtychy.pl najemcy oraz we wspĂłĹ&#x201A;uĹźytkowanie wieczyste uĹ&#x201A;amkowej czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci gruntu, lokalu mieszkalnego oddanie we wspĂłĹ&#x201A;uĹźytkowanie wieczyste uĹ&#x201A;amkowej czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci gruntu, lokalu mieszkalnego poĹ&#x201A;oĹźonego w budynku wielolokalowym przy Al. NiepodlegĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci 110/8

- SprzedaĹźy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy oraz oddanie we wspĂłĹ&#x201A;uĹźytkowanie wieczyste uĹ&#x201A;amkowej czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci gruntu, lokalu mieszkalnego poĹ&#x201A;oĹźonego w budynku wielolokalowym przy ul. Bukowej 25/2

- SprzedaĹźy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy oraz oddanie we wspĂłĹ&#x201A;uĹźytkowanie wieczyste uĹ&#x201A;amkowej czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci gruntu, lokalu mieszkalnego poĹ&#x201A;oĹźonego w budynku wielolokalowym przy ul. Dmowskiego 5/18 - SprzedaĹźy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy oraz oddanie we wspĂłĹ&#x201A;uĹźytkowanie wieczyste uĹ&#x201A;amkowej czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci gruntu, lokalu mieszkalnego poĹ&#x201A;oĹźonego w budynku wielolokalowym przy ul. Dmowskiego 1/2

- SprzedaĹźy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy oraz oddanie we wspĂłĹ&#x201A;uĹźytkowanie wieczyste uĹ&#x201A;amkowej czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci gruntu, lokalu mieszkalnego poĹ&#x201A;oĹźonego w budynku wielolokalowym przy ul. Czechowa 8/44

- SprzedaĹźy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy oraz oddanie we wspĂłĹ&#x201A;uĹźytkowanie wieczyste uĹ&#x201A;amkowej czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci gruntu, lokalu mieszkalnego poĹ&#x201A;oĹźonego w budynku wielolokalowym przy ul. Gen. de Gaulleâ&#x20AC;&#x2122;a 24/28

- SprzedaĹźy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy oraz oddanie we wspĂłĹ&#x201A;uĹźytkowanie wieczyste uĹ&#x201A;amkowej czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci gruntu, lokalu

- SprzedaĹźy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy oraz oddanie we wspĂłĹ&#x201A;uĹźytkowanie wieczyste uĹ&#x201A;amkowej czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci gruntu, lokalu

poĹ&#x201A;oĹźonego w budynku wielolokalowym przy ul. Gen. de Gaulleâ&#x20AC;&#x2122;a 24/21

Prezydent Miasta Tychy

informuje, Ĺźe na tablicy ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; w siedzibie UrzÄ&#x2122;du Miasta przy al. NiepodlegĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci 49 na VII piÄ&#x2122;trze, zostaĹ&#x201A; wywieszony wykaz nieruchomoĹ&#x203A;ci przewidzianych do:

- SprzedaĹźy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy oraz oddanie we wspĂłĹ&#x201A;uĹźytkowanie wieczyste uĹ&#x201A;amkowej czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci gruntu, lokalu mieszkalnego poĹ&#x201A;oĹźonego w budynku wielolokalowym przy ul. Gen. de Gaulleâ&#x20AC;&#x2122;a 24/5

â&#x2C6;&#x2019; bezprzetargowego wydzierĹźawienia

- SprzedaĹźy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy oraz oddanie we wspĂłĹ&#x201A;uĹźytkowanie wieczyste uĹ&#x201A;amkowej czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci gruntu, lokalu mieszkalnego poĹ&#x201A;oĹźonego w budynku wielolokalowym przy Pl. Ĺ&#x161;wiÄ&#x2122;tej Anny 5/8

nej, oznaczonej jako dziaĹ&#x201A;ka nr 2409

- SprzedaĹźy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy oraz oddanie we wspĂłĹ&#x201A;uĹźytkowanie wieczyste uĹ&#x201A;amkowej czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci gruntu, lokalu mieszkalnego poĹ&#x201A;oĹźonego w budynku wielolokalowym przy ul. Wojska Polskiego 13/3

przy ul. Zygmunta, na cele dziaĹ&#x201A;al-

nieruchomoĹ&#x203A;ci gruntowej, zbudowao pow. 689 m2, poĹ&#x201A;oĹźonej w Tychach noĹ&#x203A;ci spĂłĹ&#x201A;ki gminnej, na okres 3 lat, na rzecz wnioskodawcy.


www.tychy.pl

T woje t yc hy | 12 l i s top ada 2 0 13

k o mu n i k at y

15

']LDĂĄDMÄ&#x2026;FQDSRGVWDZLHÂ&#x2020;XVWLD5R]SRU]Ä&#x2026;G]HQLD5DG\0LQLVWUyZ]GQLDZU]HÄ&#x17E;QLDZVSUDZLHVSRVREXLWU\EXSU]Hprowadzania

RUD]URNRZDÄ&#x201D;QD]E\FLHQLHUXFKRPRÄ&#x17E;FL ']8]U1USR]]SyĨQ]P

']LDĂĄDMÄ&#x2026;FQDSRGVWDZLHÂ&#x2020;XVWLD5R]SRU]Ä&#x2026;G]HQLD5DG\0LQLVWUyZ]GQLDZU]HÄ&#x17E;QLDZVSUDZLHVSRVREXLWU\EXSU]Hprow ']LDĂĄDMÄ&#x2026;FQDSRGVWDZLHÂ&#x2020;XVWLD5R]SRU]Ä&#x2026;G]HQLD5DG\0LQLVWUyZ]GQLDZU]HÄ&#x17E;QLDZVSUDZLHVSRVREXLWU\EXSU]Hprowadzania przetargĂłw RUD]URNRZDÄ&#x201D;QD]E\FLHQLHUXFKRPRÄ&#x17E;FL ']8]U1USR]]SyĨQ]P

RUD]URNRZDÄ&#x201D;QD]E\FLHQLHUXFKRPRÄ&#x17E;FL ']8]U1USR]]SyĨQ]P

MIASTA INFORMUJE DziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;c na podstawie § 6 ust. 4,5 i 5a RozporzÄ&#x2026;dzenia Rady MinistrĂłw z dnia 14 wrzeĹ&#x203A;nia 2004 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania DziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;c na podstawie § PREZYDENT 6 ust. 4,5 i 5a RozporzÄ&#x2026;dzenia Rady MinistrĂłwTYCHY z dnia 14 wrzeĹ&#x203A;nia 2004 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania ']LDĂĄDMÄ&#x2026;FQDSRGVWDZLHÂ&#x2020;XVWLD5R]SRU]Ä&#x2026;G]HQLD5DG\0LQLVWUyZ]GQLDZU]HÄ&#x17E;QLDZVSUDZLHVSRVREXLWU\EXSU]Hprowadzania przetargĂłw przetargĂłw oraz rokowaĹ&#x201E; na zbycie nieruchomoĹ&#x203A;ci (Dz. U. z 2004r, Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) przetargĂłw oraz rokowaĹ&#x201E; na zbycie nieruchomoĹ&#x203A;ci (Dz. U. z 2004r, Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) RUD]URNRZDÄ&#x201D;QD]E\FLHQLHUXFKRPRÄ&#x17E;FL ']8]U1USR]]SyĨQ]P

PREZYDENT MIASTA TYCHY INFORMUJE 22*Ă 26=(1,8PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO PREZYDENT MIASTA TYCHY INFORMUJE PREZYDENT MIASTA TYCHY INFORMUJE 22*Ă 26=(1,8PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO 22*Ă 26=(1,8PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO QDVSU]HGDÄŞ SUDZDZĂĄDVQRÄ&#x17E;FLGR QLHUXFKRPRÄ&#x17E;FL niezabudowanej, SRĂĄRÄŞRQej w Tychach przy ulicy Poprzecznej REUÄ&#x160;E ÄŞ SUDZDZĂĄDVQRÄ&#x17E;FLGR QLHUXFKRPRÄ&#x17E;FL niezabudowanej, SRĂĄRÄŞRQej w Tychach przy ulicy Dziewanny REUÄ&#x160;ETychy, k.m. 7), 22*Ă 26=(1,8PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO k.m. 7), zapisanej Z NVLÄ&#x160;G]H ZLHF]\VWHM .$700016750/7 6Ä&#x2026;GX 5HMRQRZHJR Z 7\FKDFK MDNR ZĂĄDVQRÄ&#x17E;Ăź *PLQ\ 0 INFORMUJE O OGĹ OSZENIU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO INFORMUJE O OGĹ OSZENIU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO QDVSU]HGDÄŞ SUDZDZĂĄDVQRÄ&#x17E;FLGR QLHUXFKRPRÄ&#x17E;FL niezabudowanej,2 SRĂĄRÄŞRQej w Tychach 2 przy ulicy Poprzecznej R Z NVLÄ&#x160;G]H ZLHF]\VWHM .$700000269/3 6Ä&#x2026;GX 5HMRQRZHJR Z 7\FKDFK MDNR ZĂĄDVQRÄ&#x17E;Ăź *PLQ\ 0Lasta Tychy, oznaczonej oznaczonej w ewidencji gruntĂłw jako G]LDĂĄNi nr: 757/4 ÄŞ SUDZDZĂĄDVQRÄ&#x17E;FLGR QLHUXFKRPRÄ&#x17E;FL niezabudowanej, SRĂĄRÄŞRQej w Tychach przy ulicy Dziewanny REUÄ&#x160;ETychy, k.m. 7), o pow. 868 m i 759/4 o pow. 867 m . na sprzedaĹź prawa wĹ&#x201A;asnoĹ&#x203A;ci do nieruchomoĹ&#x203A;ci niezabudowanej, 2poĹ&#x201A;oĹźonej w Tychach przy ulicy Dziewanny k.m. 7), zapisanejZ NVLÄ&#x160;G]H na sprzedaĹźZLHF]\VWHM prawa wĹ&#x201A;asnoĹ&#x203A;ci do.$700016750/7 nieruchomoĹ&#x203A;ci niezabudowanej, poĹ&#x201A;oĹźonej Tychach przy ulicy Poprzecznej (obrÄ&#x2122;b: Jaroszowice, 7), k.m.(obrÄ&#x2122;b: 7),Tychy, zapisanej 6Ä&#x2026;GXw 5HMRQRZHJR Z 7\FKDFK MDNRk.m. ZĂĄDVQRÄ&#x17E;Ăź *P 2 2oznaczonej w ewidencji i gruntĂłw G]LDĂĄNa 3130/27 oSÄ&#x2026;du pow. 1313 m5HMRQRZHJR . jako wĹ&#x201A;asnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; Gminy Z NVLÄ&#x160;G]Hjako ZLHF]\VWHM .$700000269/3 6Ä&#x2026;GX Z Miasta 7\FKDFK MDNR ZĂĄDVQRÄ&#x17E;Ăź *PLQ\ oznaczonej w ksiÄ&#x2122;dze wieczystejnr KA1T/00000269/3 Rejonowego w Tychach Tychy,oznaczonej oznaczonej w ewidencji gruntĂłw jako 0Lasta zapisanejTychy, wjako ksiÄ&#x2122;dze G]LDĂĄNi wieczystej KA1T/00016750/7 SÄ&#x2026;du Rejonowego wm Tychach jako wĹ&#x201A;asnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; Gminy Miasta Tychy, w ewidencji gruntĂłw nr: 757/4 o pow. 868 i 759/4 o pow. 867 m . 2 2 2 2

Prezydent Miasta Tychy

dziaĹ&#x201A;kaG]LDĂĄNa nr 3130/27nr o pow. 1313 m . o pow. 1313 m . i gruntĂłw jako 3130/27

Prezydent Miasta Tychy

gruntĂłw jako dziaĹ&#x201A;ki nr: 757/4 o pow. 868 m i 759/4 o pow. 867 m .

Ceny wywoĹ&#x201A;awcze poszczegĂłlnych dziaĹ&#x201A;ek do I przetargu wynoszÄ&#x2026; odpowiednio: 757/4 o pow. 868 m2 â&#x20AC;&#x201C; 125.860,00 zĹ&#x201A;; 759/4 o pow. 867 m2 â&#x20AC;&#x201C; 125.715,00 zĹ&#x201A;. Do ceny osiÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;tej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarĂłw i usĹ&#x201A;ug (VAT) wedĹ&#x201A;ug stawki obowiÄ&#x2026;zujÄ&#x2026;cej w dacie sprzedaĹźy &HQ\Z\ZRĂĄDZF]HSRV]F]HJyOQ\FKG]LDĂĄHNGR,SU]HWDUJXZ\QRV]Ä&#x2026;RGSowiednio: nieruchomoĹ&#x203A;ci. Aktualnie stawka ta wynosi 23%. Cena wywoĹ&#x201A;awcza nieruchomoĹ&#x203A;ci do I przetargu wynosi: 328.250,00 zĹ&#x201A; 2 Przetarg odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; w siedzibie UrzÄ&#x2122;duo Miasta Tychy, al. NiepodlegĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci 49, sala 101 ]ĂĄ (I piÄ&#x2122;tro), z odrÄ&#x2122;bnÄ&#x2026; licytacjÄ&#x2026; na kaĹźdÄ&#x2026; Przetarg odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; w siedzibie UrzÄ&#x2122;du Miasta Tychy, al. NiepodlegĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci 49, sala 101 (I piÄ&#x2122;tro) w dniu 16 grudnia 2013 r. o godz. 757/4 pow. 868 m â&#x20AC;&#x201C; 125.860,00 dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; w dniu 17 grudnia 11:00. 2 2013 r. o godz. 10:00. â&#x20AC;&#x201C; 125.715,00 ]ĂĄ oraz zĹ&#x201A;oĹźenie stosownych oĹ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E; i 759/4 o wadium pow.w867 m 10% Warunkiem przystÄ&#x2026;pienia do przetargu sÄ&#x2026;: wpĹ&#x201A;ata wysokoĹ&#x203A;ci ceny wywoĹ&#x201A;awczej dziaĹ&#x201A;ki Warunkiem przystÄ&#x2026;pienia do przetargu sÄ&#x2026;: wpĹ&#x201A;ata wadium w wysokoĹ&#x203A;ci 10% ceny wywoĹ&#x201A;awczej dziaĹ&#x201A;ki oraz zĹ&#x201A;oĹźenie stosownych oĹ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E; i dokumentĂłw okreĹ&#x203A;lonych w regulaminie przetargĂłw najpóźniej w terminie do dnia 12 grudnia 2013r. 'RFHQ\RVLÄ&#x2026;JQLÄ&#x160;WHMZSU]HWDUJX]RVWDQLHGROLF]RQ\SRGDWHNRGWRZDUyZLXVĂĄXJ 9$7 ZHGĂĄXJVWDZNLRERZLÄ&#x2026;]XMÄ&#x2026;FHMZGDFLHVSU]HGDÄŞ\Q dokumentĂłw &HQDZ\ZRĂĄDZF]D okreĹ&#x203A;lonych w regulaminie przetargĂłw najpóźniej w terminie do dnia 11 grudnia 2013r. QLHUXFKRPRÄ&#x17E;FLGR,SU]HWDUJXZ\QRVL ]ĂĄ Dodatkowe informacje, druki oĹ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E;, warunki przetargu oraz regulamin przetargĂłw, ktĂłre sÄ&#x2026; integralnÄ&#x2026; czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciÄ&#x2026; ogĹ&#x201A;oszenia Dodatkowe informacje, druki oĹ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E;, warunki przetargu oraz regulamin przetargĂłw, ktĂłre Aktualnie sÄ&#x2026; integralnÄ&#x2026;stawka czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciÄ&#x2026; ogĹ&#x201A;oszenia ta wynosi 23%. PU]HWDUJRGEÄ&#x160;G]LHVLÄ&#x160;ZVLHG]LELH8U]Ä&#x160;GX0LDVWD7\FK\ o przetargu sÄ&#x2026; do uzyskania w UrzÄ&#x2122;dzie Miasta Tychy w Wydziale Gospodarki NieruchomoĹ&#x203A;ciami (pokĂłj 720, VII piÄ&#x2122;tro) od o przetargu&HQDZ\ZRĂĄDZF]D sÄ&#x2026; do uzyskania w UrzÄ&#x2122;dzie Miasta Tychy w Wydziale Gospodarki NieruchomoĹ&#x203A;ciami (pokĂłj 720, VII piÄ&#x2122;tro) od QLHUXFKRPRÄ&#x17E;FLGR,SU]HWDUJXZ\QRVL ]ĂĄ PU]HWDUJRGEÄ&#x160;G]LHVLÄ&#x160;ZVLHG]LELH8U]Ä&#x160;GX0LDVWD7\FK\DO1LHSRGOHJĂĄRÄ&#x17E;FLVDOD ,SLÄ&#x160;WUR &HQ\Z\ZRĂĄDZF]HSRV]F]HJyOQ\FKG]LDĂĄHNGR,SU]HWDUJXZ\QRV]Ä&#x2026;RGSowiednio: poniedziaĹ&#x201A;ku do Ĺ&#x203A;rody wPU]HWDUJRGEÄ&#x160;G]LHVLÄ&#x160;ZVLHG]LELH8U]Ä&#x160;GX0LDVWD7\FK\ godz. 7:30 do 15:30, w czwartki w godz. 7:30 do 17:30 piÄ&#x2026;tki w godz. 7:30 do 13:30 /32/ 776 37 DO1LHSRGOHJĂĄRÄ&#x17E;FLVDOD ,SLÄ&#x160;WUR w dniui w16 grudnia 2013 r. (tel. o godz. 11:00. poniedziaĹ&#x201A;ku do Ĺ&#x203A;rody w godz. 7:30 do 15:30, w czwartki w godz. 7:302do 17:30 i w piÄ&#x2026;tki w godz. 7:30 do 13:30 (tel. /32/ 776 37 ]RGUÄ&#x160;EQÄ&#x2026;OLF\WDFMÄ&#x2026;QDNDÄŞGÄ&#x2026;G]LDĂĄNÄ&#x160; wpoprzez dniu 17 grudnia o godz.w UrzÄ&#x2122;dzie 10:00. 20). PeĹ&#x201A;na treĹ&#x203A;Ä&#x2021; ogĹ&#x201A;oszenia zostaĹ&#x201A;a podana do publicznej wiadomoĹ&#x203A;ci na tablicy 2013 ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; zlokalizowanej Miasta 20).GR PeĹ&#x201A;naSU]HWDUJX treĹ&#x203A;Ä&#x2021; ogĹ&#x201A;oszeniaVÄ&#x2026;: zostaĹ&#x201A;aZSĂĄDWD podana doZDGLXP publicznej wiadomoĹ&#x203A;ci poprzez wywieszenie na tablicyZ\ZRĂĄDZF]HM ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; zlokalizowanej w UrzÄ&#x2122;dzie Miasta â&#x20AC;&#x201C; 125.860,00 ]ĂĄ r. 757/4 o pow. 868 mwywieszenie SU]\VWÄ&#x2026;SLHQLD Z Z\VRNRÄ&#x17E;FL FHQ\ G]LDĂĄNL oraz ]ĂĄRÄŞHQLH VWRVRZQ\FK RÄ&#x17E;ZLDGF]HÄ&#x201D; DO1LHSRGOHJĂĄRÄ&#x17E;FLVDOD ,SLÄ&#x160;WUR w dniu 16 grudnia 2013 r. oSU]\VWÄ&#x2026;SLHQLD godz. 11:00. VII, sektor â&#x20AC;&#x17E;Câ&#x20AC;?) orazZSĂĄDWD publikacjÄ&#x2122;ZDGLXP wraz z warunkami i regulaminem przetargĂłw na stronach internetowych: www.umtychy.pl www.bip. VWRVRZQ\F (piÄ&#x2122;tro VII, sektor â&#x20AC;&#x17E;Câ&#x20AC;?) oraz publikacjÄ&#x2122; wraz z warunkami i regulaminem przetargĂłw na stronach internetowych: www.umtychy.pl oraz www. :DUXQNLHP GR(piÄ&#x2122;tro SU]HWDUJX VÄ&#x2026; Z Z\VRNRÄ&#x17E;FL Z\ZRĂĄDZF]HM G]LDĂĄNL orazoraz]ĂĄRÄŞHQLH 2 FHQ\ ZRNUHÄ&#x17E;ORQ\FK w regulaminie przetargĂłw QDMSyĨQLHMZWHUPLQLHGRGQLD11 grudnia 2013r. ]ĂĄ 759/4 o pow. 867 m â&#x20AC;&#x201C; 125.715,00 umtychy.pl. bip.umtychy.pl. SU]\VWÄ&#x2026;SLHQLD GR SU]HWDUJX VÄ&#x2026;: ZSĂĄDWD ZDGLXP Z Z\VRNRÄ&#x17E;FL FHQ\ Z\ZRĂĄDZF]HM G]LDĂĄNL oraz ]ĂĄRÄŞHQLH VWRVRZQ\FK RÄ&#x17E;ZLDGF]HÄ&#x201D; LGRNXPHQWyZRNUHÄ&#x17E;ORQ\FKZUHJXODPLQLHSU]HWDUJyZQDMSyĨQLHMZWHUPLQLHGRGQLD12 grudnia 2013r.

LQIRUPDFMHGUXNLRÄ&#x17E;ZLDGF]HÄ&#x201D;, warunkiQDMSyĨQLHMZWHUPLQLHGRGQLD11 przetargu oraz regulamin przetargĂłw, ktĂłre sÄ&#x2026;LQWHJUDOQÄ&#x2026;F]Ä&#x160;Ä&#x17E;FLÄ&#x2026; RJĂĄRV]HQLD o przetargu ZRNUHÄ&#x17E;ORQ\FK w regulaminie przetargĂłw grudnia'RFHQ\RVLÄ&#x2026;JQLÄ&#x160;WHMZSU]HWDUJX]RVWDQLHGROLF]RQ\SRGDWHNRGWRZDUyZLXVĂĄXJ 9$7 ZHGĂĄXJVWDZNLRERZLÄ&#x2026;]XMÄ&#x2026;FHMZGDFLHVSU] 2013r. 'RGDWNRZHLQIRUPDFMHGUXNLRÄ&#x17E;ZLDGF]HÄ&#x201D;ZDUXQNLSU]HWDUJXRUD]UHJXODPLQSU]HWDUJyZNWyUHVÄ&#x2026;LQWHJUDOQÄ&#x2026;F]Ä&#x160;Ä&#x17E;FLÄ&#x2026;RJĂĄRV]HQL r e k l a m a NDQLDZ8U]Ä&#x160;G]LH0LDVWD7\FK\Z:\G]LDOH*RVSRGDUNL1LHUXFKRPRÄ&#x17E;FLDPL SRNyM9,,SLÄ&#x160;WUR RGSRQLHG]LDĂĄNXGRÄ&#x17E;URG\ZJRG] LQIRUPDFMHGUXNLRÄ&#x17E;ZLDGF]HÄ&#x201D;, warunki przetargu oraz regulamin przetargĂłw, ktĂłre sÄ&#x2026;LQWHJUDOQÄ&#x2026;F]Ä&#x160;Ä&#x17E;FLÄ&#x2026; Aktualnie stawka ta wynosi 23%.RJĂĄRV]HQLD o przetargu VÄ&#x2026;GRX]\VNDQLDZ8U]Ä&#x160;G]LH0LDVWD7\FK\Z:\G]LDOH*RVSRGDUNL1LHUXFKRPRÄ&#x17E;FLDPL SRNyM9,,SLÄ&#x160;WUR RGSRQLHG]LDĂĄNXGRÄ&#x17E; 30, Z F]ZDUWNLZ JRG] GR LZ SLÄ&#x2026;WNLZJRG] GR (tel. /32/ 776 37 20). 3HĂĄQD WUHÄ&#x17E;Ăź RJĂĄRV]HQLD ]RVWDĂĄD SRGDQD NDQLDZ8U]Ä&#x160;G]LH0LDVWD7\FK\Z:\G]LDOH*RVSRGDUNL1LHUXFKRPRÄ&#x17E;FLDPL SRNyM9,,SLÄ&#x160;WUR RGSRQLHG]LDĂĄNXGRÄ&#x17E;URG\ZJRG] GR Z F]ZDUWNLZ JRG] GR wraz LZ SLÄ&#x2026;WNLZJRG] GR 0 (tel. /32/ 776 37 20). 3HĂĄQD WUHÄ&#x17E;Ăź RJĂĄRV]HQLD ] PU]HWDUJRGEÄ&#x160;G]LHVLÄ&#x160;ZVLHG]LELH8U]Ä&#x160;GX0LDVWD7\FK\DO1LHSRGOHJĂĄRÄ&#x17E;FLVDOD ,SLÄ&#x160;W HM SRSU]H] Z\ZLHV]HQLH QD WDEOLF\ RJĂĄRV]HÄ&#x201D; ]ORNDOL]RZDQHM Z 8U]Ä&#x160;G]LH 0LDVWD 9,, VHNWRU Ă&#x201E;&´ RUD] publiNDFMÄ&#x160; 30,ZLDGRPRÄ&#x17E;FL Z F]ZDUWNLZ JRG] GR LZ SLÄ&#x2026;WNLZJRG] GR (tel. /32/ 776 37 SLÄ&#x160;WUR 20). 3HĂĄQD WUHÄ&#x17E;Ăź RJĂĄRV]HQLD ]RVWDĂĄD SRGDQD GR SXEOLF]QHM ZLDGRPRÄ&#x17E;FL SRSU]H] Z\ZLHV]HQLH QD WDEOLF\ RJĂĄRV]HÄ&#x201D; ]ORNDOL]RZDQHM 0LDVWD 9,, VHNWRU Ă&#x201E;&´ RUD] p ]RGUÄ&#x160;EQÄ&#x2026;OLF\WDFMÄ&#x2026;QDNDÄŞGÄ&#x2026;G]LDĂĄNÄ&#x160; w dniu Z 178U]Ä&#x160;G]LH grudnia 2013 SLÄ&#x160;WUR r. o godz. 10:00. i i regulaminem przetargĂłw na stronach www.umtychy.pl oraz www.bip.umtychy.pl. 12 listopada 2013 r. oraz www.bip.umtychy.pl. HM ZLDGRPRÄ&#x17E;FL SRSU]H] Z\ZLHV]HQLH QDinternetowych: WDEOLF\ RJĂĄRV]HÄ&#x201D; ]ORNDOL]RZDQHM Z 8U]Ä&#x160;G]LH 0LDVWD SLÄ&#x160;WUR 9,, VHNWRU Ă&#x201E;&´ RUD]napubliNDFMÄ&#x160; wraz z warunkami i regulaminem przetargĂłw internetowych: :DUXQNLHP SU]\VWÄ&#x2026;SLHQLD GR SU]HWDUJX stronach VÄ&#x2026; ZSĂĄDWD ZDGLXP Zwww.umtychy.pl Z\VRNRÄ&#x17E;FL FHQ\ Z\ZRĂĄDZF]HM G]LDĂĄNL oraz ]ĂĄRÄŞHQLH VWR i i regulaminem przetargĂłw na stronach internetowych: www.umtychy.pl oraz www.bip.umtychy.pl. OGĹ OSZENIE

ATRAKCYJNE MIEJSCE NA TWOJÄ&#x201E; REKLAMÄ&#x2DC;

Prezydent Miasta Tychy

LGRNXPHQWyZRNUHÄ&#x17E;ORQ\FKZUHJXODPLQLHSU]HWDUJyZQDMSyĨQLHMZWHUPLQLHGRGQLD12 grudnia 2013r. o przystÄ&#x2026;pieniu do sporzÄ&#x2026;dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'RGDWNRZHLQIRUPDFMHGUXNLRÄ&#x17E;ZLDGF]HÄ&#x201D;ZDUXQNLSU]HWDUJXRUD]UHJXODPLQSU]HWDUJyZNWyUHVÄ&#x2026;LQWHJUDOQÄ&#x2026;F]Ä&#x160;Ä&#x17E;FLÄ&#x2026;RJ dla obszaru poĹ&#x201A;oĹźonego w rejonie ulic: Beskidzkiej, Sikorskiego i ZiemiaĹ&#x201E;skiej w Tychach VÄ&#x2026;GRX]\VNDQLDZ8U]Ä&#x160;G]LH0LDVWD7\FK\Z:\G]LDOH*RVSRGDUNL1LHUXFKRPRÄ&#x17E;FLDPL SRNyM9,,SLÄ&#x160;WUR RGSRQLHG]LDĂĄ Na JRG] podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu jedn.37 Dz. 20). U. z 2012 r., poz. WUHÄ&#x17E;Ăź RJĂĄRV GR Z F]ZDUWNLZ GR LZ SLÄ&#x2026;WNLZJRG] GR 0przestrzennym (tel. /32/(tekst 776 3HĂĄQD 647 z późn.Z\ZLHV]HQLH zm.) oraz art. 39 i art. ust. 3 Ustawy z dnia 3 paĹşdziernika 2008 r. o udostÄ&#x2122;pnianiu informacji 0LDVWD o Ĺ&#x203A;rodowisku SLÄ&#x160;WUR i jego ochronie, GR SXEOLF]QHM ZLDGRPRÄ&#x17E;FL SRSU]H] QD54WDEOLF\ RJĂĄRV]HÄ&#x201D; ]ORNDOL]RZDQHM Z 8U]Ä&#x160;G]LH 9,, VHNWRU Ă&#x201E;&´

udziale spoĹ&#x201A;eczeĹ&#x201E;stwa w ochronie Ĺ&#x203A;rodowiska oraz o ocenach oddziaĹ&#x201A;ywania na Ĺ&#x203A;rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o z warunkami i regulaminem przetargĂłw na stronach internetowych: www.umtychy.pl oraz www.bip.umtychy.pl. 3 powierzchnie reklamowe , podjÄ&#x2122;ciu przez RadÄ&#x2122; Miasta Tychy UchwaĹ&#x201A;y Nr XXXV/724/13 z dnia 31 paĹşdziernika 2013 r. w sprawie przystÄ&#x2026;pienia do sporzÄ&#x2026;dzenia miejscowego

o wymiarach 5,04 m x 2,38 m

na wschodniej Ĺ&#x203A;cianie budynku biurowo â&#x20AC;&#x201C; usĹ&#x201A;ugowego przy al. PiĹ&#x201A;sudskiego 12 w Tychach obok Tyskich Hal Targowych. BliĹźsze informacje pod numerami telefonĂłw:

(32) 325 72 17 i (32) 325 72 20

planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru poĹ&#x201A;oĹźonego w rejonie ulic: Beskidzkiej, Sikorskiego i ZiemiaĹ&#x201E;skiej w Tychach. Zainteresowani mogÄ&#x2026; skĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; wnioski do wyĹźej wymienionego planu miejscowego.Wnioski naleĹźy skĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; na piĹ&#x203A;mie do Prezydenta Miasta Tychy, al. NiepodlegĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci 49, 43-100 Tychy albo w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym lub przez profil zaufany ePUAP - w terminie do dnia 3 grudnia 2013 r. Wniosek powinien zawieraÄ&#x2021; nazwisko, imiÄ&#x2122; i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomoĹ&#x203A;ci, ktĂłrej dotyczy. SzczegĂłĹ&#x201A;owe okreĹ&#x203A;lenie granic obszaru objÄ&#x2122;tego przystÄ&#x2026;pieniem do sporzÄ&#x2026;dzenia planu i tekst ww. uchwaĹ&#x201A;y znajdujÄ&#x2026; siÄ&#x2122;: 1) do wglÄ&#x2026;du w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki w UrzÄ&#x2122;dzie Miasta Tychy, 2) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UrzÄ&#x2122;du Miasta Tychy http://bip.umtychy.pl/ (zakĹ&#x201A;adki: a) Zamierzenia wĹ&#x201A;adzy Âť Zagospodarowanie przestrzenne Âť PrzystÄ&#x2026;pienie do sporzÄ&#x2026;dzania planĂłw zagospodarowania przestrzennego; b) Prawo Lokalne Âť UchwaĹ&#x201A;y Rady Miasta Âť 2013 paĹşdziernik). z up. Prezydenta Miasta ZastÄ&#x2122;pca Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej /-/ mgr inĹź. Alicja Kulka


16

T woj e t yc h y | 12 l istopada 2 0 13

www.tychy.pl

w wolny m czasie

W y dar z en ie t yg o dnia

„Antygona” w Teatrze Małym Bartłomiej Sowa/materiały prasowe teatru

Czwartek z teatrem

Już w najbliższą sobotę, 16.11, nie lada gratka dla miłośników sztuki teatralnej. W Teatrze Małym, w ramach cyklu Teatr@Konesera – Festiwal Sztuki Teatru, zobaczymy „Antygonę” Teatru Nowego im. K. Dejmka w Łodzi.

S

ztuka w reżyserii Marcina Libera wyróżniona została Złotą Maską za najlepszy spektakl w sezonie 2012/2013. „Kim jest dzisiaj Antygona? Czy może być współczesna i mówić o społeczeństwie, w którym przyszło nam żyć, skoro liczy sobie niespełna dwa i pół tysiąca lat? A może manifest Antygony wybrzmi nieco inaczej, jeśli założyć, że była ona świadkiem ceremonii pogrzebowych wielkich postaci polityki XXI wieku? Te celebracje-spektakle nie poprzestają na telewizyjnej transmisji, która daje nam dostęp do każdego detalu, do każdego gestu i niemal każdej łzy, stają się też bez wątpienia orężem w politycznej walce. Czy korzystając ze swojej buntowni-

Dla Czytelników Osoba, która pierwsza dodzwoni się do redakcji w środę, 13.11 o godz. 10, tel. 32/325 72 40, otrzyma dwuosobowe zaproszenie do Teatru Małego na spektakl „Antygona”.

Kolor i forma w przestrzeni

Czy dziś manifest Antygony brzmi inaczej?

czej, rewolucyjnej energii Antygona pozwoli, by w podobny sposób otoczono symboliką jej własną śmierć? A może korzystając z „biernego oporu”, który w XX wieku był praktykowany przez charyzmatycznych przewodników ludu, Mahatmy Gandhiego oraz Martina Luthera Kinga, wyrzeknie się, w imię pokoju, walki? ” – tak o spektaklu można przeczytać na stronie internetowej łódzkiego teatru. Na scenie wystąpią: Dominika Biernat, Monika Buchowiec, Beata Kolak, Agnieszka Kwietniewska, Gracjan Kielar, Piotr Trojan, Bartosz Turzyński, Patryk Zwoliński.

Chór: Wojciech Bartoszek, Marek Cichucki, Wojciech Droszczyński, Łukasz Gosławski, Artur Gotz, Jerzy Krasuń, Michał Kruk, Wojciech Oleksiewicz, Krzysztof Pyziak, Piotr Seweryński. Początek spektaklu o godz. 18.30, bilety kosztują 60 zł, na kartę stałego widza 48 zł, na legitymacje szkolne/studenckie 20 zł. – Kolejny spektakl, które będziemy mogli zobaczyć w ramach Teatru@Konesera, to „Molly B.” – spektakl Teatru Ad Spectatores z Wrocławia (25.01), ze świetnymi aktorkami: Agatą Kucińską – znaną już w Tychach z „Żywotów świętych

osiedlowych pokazywanych z Tyskich Spotkaniach Teatralnych 2013 – oraz Anną Ilczuk, która brawurowo grała Blanche w czerwcowym Teatrze Konesera „Blanche i Marie”, a powszechnie jest znana także z filmow i seriali TVP, np. „Świata wg Kiepskich”. Ten spektakl z widownią tylko dla 100 osób, warto więc się pospieszyć – zaprasza Ewa Iwanciów, zastępca dyrektora Teatru Małego. – W lutym natomiast zapraszamy na sztukę „Requiemaszyna” (22.02), Instytutu Teatralnego  im. Zbigniewa Raszewskiego w inscenizacji Marty Górnickiej. B

r e k l a m a

Lędziny: Inwestycja numer jeden

Oczyszczalnia i kanalizacja Kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków - to z pewnością najważniejsza inwestycja w Lędzinach, a biorąc pod uwagę skalę gminy - jedna z największych w regionie. Wartość całego Projektu aktualnie opiewa na kwotę 159.393.434 zł. Na pełne finansowanie Projektu składają się pieniądze pochodzące z Funduszu Spójności w wysokości 95.305.660 zł, środki gm. Lędziny (całkowity udział zamknie się kwotą 8,5 mln zł) oraz środki własne Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Partner”.

W

czerwcu tego roku została oddana do użytku zmodernizowana oczyszczalnia ścieków „Ziemowit”. Oczyszczalnia została gruntownie przebudowana w części mechanicznej, biologicznej i  osadowej oraz wyposażona w  nowoczesne maszyny i  urządzenia, usprawniające jej funkcjonowanie. Jest to oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna ze wspomaganiem procesu usuwania fosforu na drodze chemicznej. Innowacyjnym rozwiązaniem jest zastosowanie do celów grzewczych pompy ciepła, w  której woda technologiczna – oczyszczony ściek jest użytkowana jako źródło ciepła. Do oczyszczalni docelowo dopływać będzie około 2800 m³/d. Ponad połwowę przerobu – 1600 m3 - będą stanowiły ścieki kopalni Ziemowit, reszta to nieczystości komunalne z  gospodarstw domowych, małych przedsiębiorstw, obiektów użyteczności publicznej, handlowych, gastronomicznych oraz ścieki dowożone. w ramach tego samego projektu została również unowocześniona istniejąca oczyszczalnia ścieków w  Hołdunowie. Projekt budowy kanalizacji został podzielony na cztery kontrakty: Lędziny i  Smardzowice, Zamoście i  Blych, Goławiec i Górki oraz Hołdunów. Prace, które rozpoczęły się w  sierpniu ubiegłego roku, zakładają wykonanie ok. 77 km nowej instalacji sanitarnej w  systemie grawitacyjno-tłocznym wraz z  przepompowniami ścieków oraz modernizację 4,8 km sieci już istniejącej. Ponadto zostaną oddane do użytku 23 km nowej sieci kanalizacji deszczowej. W ramach przedsięwzięcia aktualnie prowadzone są intensywne prace związane z rozbudową systemu kanalizacji sanitar-

nej i deszczowej, do końca października wybudowano już 55 km kanalizacji sanitarnej oraz 20 km kanalizacji deszczowej. W chwili obecnej z  kanałów ściekowych na terenie gminy korzysta około 40 proc. mieszkańców. Zakończenie wszystkich prac, w wyniku których z nowej instalacji będzie mogło skorzystać 10.070 nowo podłączonych mieszkańców, planowane jest do 31 grudnia 2014 r. W wyniku realizacji projektu dostęp do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w Lędzinach będzie mieć około 90 proc. mieszkańców Gminy Lędziny. Mając świadomość, że koszt przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej może przekraczać możliwości finansowe części gospodarstw domowych, podjęto uchwałę, na mocy której mieszkańcy mogą otrzymać dofinansowanie z Urzędu Gminy wynoszące do 45 proc. procent kosztów kwalifikowanych brutto. Jednocześnie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o.o. rozpoczęło starania o otrzymanie dofinansowania do budowy przyłączy kanalizacyjnych z  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. - Złożyliśmy już dwa wnioski o dofinansowanie, pierwszy 2 sierpnia, drugi 9 października. Teraz czekamy na decyzję NFOŚiGW, jeśli będzie pozytywna, będziemy mogli przystąpić do rozpoczęcia prac. W  związku z  bardzo dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców programem dofinansowania budowy przyłączy, wznowiliśmy nabór deklaracji i  pracujemy nad złożeniem kolejnego wniosku do NFOŚiGW. W przypadku otrzymania dofinansowania z NFOŚiGW mieszkańcy mogliby liczyć na dodatkowe dofinansowanie w  wysokości do 45 proc. kosztów kwalifikowanych

netto. W takiej sytuacji właściciele posesji ponieśliby tylko niewielką część kosztów podłączenia, wynoszącą w  przybliżeniu ok. 10 proc. łącznych kosztów. Aby mieć możliwość skorzystania z  dofinansowania na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej, wymagane jest złożenie deklaracji o  przystąpieniu do programu. W  przypadku wstępnego zakwalifikowania wniosku, każdy ubiegający się o  dofinansowanie podpisze umowę z  P.G.K. „Partner” na wykonanie podłączenia budynku do zbiorczego systemu kanalizacyjnego, w  której zostaną określone zasady realizacji i finansowania inwestycji. Nie podpisanie umowy wyklucza z możliwości realizacji podłączenia na powyższych zasadach. Osoby zainteresowane skorzystaniem z  dotacji, mogą pobrać druki deklaracji i uzyskać szczegółowe informacje w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Partner” przy ul. Lędzińskiej 47 w  Lędzinach. Deklaracje można również pobrać ze strony internetowej www. jrp.pgk-partner.pl. Deklaracje należy składać do dnia 29 listopada 2013 r. W ramach umowy P.G.K. „Partner” gwarantuje kompleksowe wykonanie przyłącza obejmujące m.in: • projekt, • budowę wraz z renowacją terenu, • podłączenie do sieci, • wykonanie geodezji inwentaryzacyjnej i powykonawczej oraz odbiór techniczny przyłącza.

Spektakl z cyklu „Czwartek z teatrem” odbędzie się 14.11 w Klubie MCK Wilkowyje (ul. Szkolna 94). O godz. 20 zobaczyć będzie można spektakl pt. „Knienie”, tyskiego teatru T.C.R. – „Knienie” to historia chemicznego związku, przedstawiona jeden do jednego. Dramat mieszkający gdzieś między słowami, które nie wyrażają tego, co bohaterowie czują i myślą. W warstwie literackiej dramat napisany przez Marcina Stachonia, to proste słowa, proste i ostre jak noże, którymi codziennie kroi się chleb – zaprasza organizator. Na scenie wystąpią: Alina Bachara, Piotr Kumor, Marcin Wagner i Marcin Stachoń. Bilet kosztują 10 zł w przedsprzedaży i 15 zł w dniu spektaklu, można je kupić w Klubie MCK Wilkowyje.

Mieszkańcy, którzy mają już podpisaną umowę na odbiór ścieków z firmą Partner i nie zalegają z opłatami, nie muszą składać deklaracji. W tym przypadku firma wykona przełączenie do nowej sieci kanalizacyjnej na własny koszt. P.G.K. Partner sp. z o.o. otrzymała już dwa wyróżnienia. Jedno z nich to prestiżowy tytuł „Gazeli Biznesu 2012”, w rankingi obejmującym małe i średnie przedsiębiorstwa. To wyróżnienie jest przyznawane firmom, które mają dobrą reputację na rynku, postępują uczciwie nie tylko wobec klientów, ale także własnych pracowników. Drugi tytuł to „Przedsiębiorstwo Fair Play”. To dowód na rzetelność firmy, prowadzenie polityki gospodarczej przyjaznej wobec środowiska naturalnego. Warto podkreślić, że ten tytuł firma Partner zdobyła już po raz 4. z rzędu. Nie trzeba dodawać, że lędzińska inwestycja ma ogromne znaczenie dla poprawy parametrów ekologicznych w  tym regionie, a  tym samym poprawy warunków życia jego mieszkańców. To skok cywilizacyjny we właściwym kierunku, spełniający normy zarówno krajowe, jak i Unii Europejskiej.

Podłącz się do kanalizacji sanitarnej. Skorzystaj z dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Muzeum Miejskie w Tychach zaprasza na wystawę „Roman Nyga. Kolor i forma w przestrzeni”. Wernisaż odbędzie się 15.11 o godz. 17, w sali ekspozycyjnej (ul. Katowicka 9). – Artystę fascynuje z jednej strony historia i kultura rodzinnej, śląskiej ziemi, z drugiej zagadnienia teoretyczne – barwa, forma, przestrzeń i ich współzależności. Roman Nyga w wyjątkowy sposób łączy w swej twórczości regionalizm z uniwersalizmem – zaprasza na wystawę Muzeum Miejskie. Roman Nyga urodził się w 1938 r. w Bieruniu Starym. Studiował na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP. Był współzałożycielem i członkiem działającej w latach 1964–1973 grupy artystycznej „Arkat” (artyści katowiccy). W latach 1970–1978 uczestniczył w ogólnopolskich sympozjach, których efektem były projekty plastyczne i ich realizacje w przestrzeni polskich miast. Jest członkiem-współzałożycielem działającej od 2003 r. międzynarodowej grupy artystycznej RAR. W tyskim muzeum będzie można zobaczyć mniej znaną część dorobku twórczego Artysty – zagadnienie plastyki w przestrzeni publicznej, związane m.in. ze wspomnianymi sympozjami. Zaprezentowane zostaną rysunki projektowe, opatrzone komentarzem autorskim oraz korespondujące z nimi malarstwo.

się na nasze koncerty, by przynieśli ze sobą wakacyjne rekwizyty. Mogą to być hawajskie koszule, dmuchane koła ratunkowe, słomkowe kapelusze lub cokolwiek innego, co kojarzy się z latem, plażą i wakacjami. Ci najbardziej zaangażowani zostaną nagrodzeni! – zachęcają członkowie grupy Koniec Świata. Bilety kosztują 15 zł w przedsprzedaży i 20 zł w dniu koncertu. Dzień później, w Underground Pubie zagra KAT & Roman Kostrzewski. Początek koncertu o godz. 19. Z okazji 33-lecia istnienia zespołu w setliście nie zabraknie najważniejszych utworów w dorobku KATa, jak również utworów z ostatniej płyty, pt. „Biało-czarna”. Wydana przez Mystic Productions w marcu 2011 r., znalazła się na trzecim miejscu w rankingu najlepiej sprzedających się płyt w Polsce. Bilety kosztują 35 zł w przedsprzedaży i 40 zł w dniu koncertu.

W świecie Indian W najbliższą sobotę, 16.11, Klub Południk zabierze dzieci do świata Indian. Zajęcia, jak zawsze rozpoczną się o godz. 12 w siedzibie głównej muzeum przy pl. Wolności. Przeznaczone są dla dzieci w wieku 6–12 lat, a prowadzi je geograf Agata Dawidko, wolontariusz muzeum. Dzieciom, które uczestniczą w zajęciach Klubu Południk co najmniej dwa razy, Muzeum Miejskie w Tychach wręcza pamiątkowe legitymacje członka Klubu Południk. Przypominamy, iż wstęp na zajęcia jest wolny, ale liczba uczestników ograniczona jest każdorazowo do 30 osób. Obowiązuje rezerwacja telefoniczna lub e-mailowa, tel. 32 327 18 20–21, wew. 27; e-mail: j.kucz@muzeum.tychy.pl.

Architekt i intelektualista „Tadeusz Teodorowicz-Todorowski (1907–2001), lwowsko-śląski architekt i intelektualista” – prelekcję pod tym tytułem, 16.11 organizuje Muzeum Miejskie w Tychach. Początek o godz. 15 w siedzibie głównej muzeum (pl. Wolności 1). Wstęp wolny. O autorze projektu osiedla A – pierwszego osiedla Nowych Tychów, opowie Ryszard Nakonieczny, dr inż. arch., adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Najpierw Koniec Świata, potem KAT

Tradycyjne ozdoby choinkowe

Underground Pub (pl. Korfantego 1) zaprasza w piątek, 15 listopada o godz. 20 na koncert grupy Koniec Świata, odbywający się w ramach trasy koncertowej „Hotel Polonia Ol Inkluzif”. Celem trasy, jak mówią muzycy, jest zorganizowanie wakacyjno-letniej trasy w środku zimy. – Mamy nadzieję, że publiczność włączy się w realizację pomysłu plażowych koncertów. Zachęcamy wszystkich, którzy wybierają

Galeria „Obok” (ul. kard. Hlonda 1) zaprasza 20.11, w środę o godz. 16 na warsztaty plastyczne dla dorosłych – wykonanie ozdób choinkowych w technikach tradycyjnych (z bibuły, papieru i słomy). Poprowadzi je Aleksandra Drozd. Zajęcia dla grupy 20-osobowej, zapisy w galerii, decyduje kolejność zgłoszeń. Koszt materiałów – 20 zł, emeryci (karta 60+) 10 zł. B

r e k l a m a

DO WYNAJĘCIA Lokal o powierzchni użytkowej 30,00 m2 przy al. Piłsudskiego 12 w Tychach

na parterze budynku biurowo-usługowego obok TYSKICH HAL TARGOWYCH. Lokal posiada bezpośrednie wejście od strony parkingu usytuowanego po stronie południowej budynku oraz własne zaplecze socjalne.

Bliższe informacje pod numerami telefonów:

(32) 325 72 17 i (32) 325 72 20


www.tychy.pl

Ważne t elefony miejskie Komenda Miejska Policji, al. Bielska 46, tel. 32/325 62 00, alarm. 997; Straż Pożarna, al. Niepodległości 230, tel. 32/227 20 11; 32/227 20 12, alarm. 998; Pogotowie Ratunkowe, ul. Fitelberga 71, tel. 32/327 49 99, alarm. 999; Apteki całodobowe: Magiczna ul. Kopernika 28, Pod Piramidą ul. Sikorskiego 101, Turkusowa ul. Turkusowa 5; Pogotowie Gazowe, ul. Barbary 25, tel. 32/227 31 24, alarm. 992, www. gsgaz.pl; Pogotowie Energetyczne, tel. 991; Pogotowie Ciepłownicze, ul. Kubicy 6, tel. 32/325 64 11, www.pec.tychy.pl; Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne, ul. Sadowa 4, tel. 32/325 70 00, 32/227 40 31 do 33, alarm. 994, www.rpwik.tychy. pl; RWPiK - godziny urzędowania: administracja spółki: pon.-pt. 7-15, Biura Obsługi Klienta (Tychy i oddziały terenowe): pon.-wt., czw.-pt. 7-15, śr. 7-17, kasa: pon.-wt., czw.-pt. 7.15-14.30, śr. 7.15-16.30; Straż Miejska, ul. Budowlanych 67, tel. 32/780 09 75, alarm. 986, www.strazmiejska. umtychy.pl; Szpital Miejski w Tychach, ul. Cicha 27, tel. 32/780 87 00, www. szpitalmiejskitychy.pl; Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez Sp. z o.o., ul. Edukacji 102, tel. 32/325 51 00, www.szpitalmegrez.pl; Sanepid, ul. Budowlanych 131, tel. 32/219 31 77, www.psse.tychy.pl; Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, tel. 32/776 33 33, fax 32/776 33 44, e-mail: poczta@ umtychy.pl, www.umtychy.pl, czynny: pon.-śr. 7:30-15:30, czw. 7:30-17:30, pt. 7:30-13:30, Wydział Komunikacji, ul. Budowlanych 59, pon.-czw. 7:30-17, pt. 7:30-12; Miejski Zarząd Ulic i Mostów, ul. Budowlanych 59, tel. 32/227 70 06-07, e-mail: poczta@mzuim.tychy. pl, www.mzuim.tychy.pl, czynny: pon.-pt. 7-15; Miejski Zarząd Komunikacji, al. Piłsudskiego 12, tel. 32/219 38 20; 32/219 36 79, e-mail: poczta@mzk.pl, www.mzk.pl, czynny: pon.-śr. 6:4514:45, czw. 6:45-16:45, pt. 6:45-12:45, Centrum obsługi pasażera czynne: pon.-pt. 6-19; Sąd Rejonowy, ul. Budowlanych 33, tel. 32/323 30 00, www. tychy.sr.gov.pl, czynny: pon. 7:3018, wt.-pt. 7:30-15:30; Miejski Rzecznik Konsumentów, ul. Grota Roweckiego 42, tel. 32/780 50 63, 32/776 36 77, www.konsument.umtychy.pl, godziny pracy: pon.-śr. 8-15:30, czw. 8-17:30, pt. 8-13:30; Urząd Skarbowy, al. Niepodległości 60, tel. 32/325 11 00, www.isnet.katowice.pl/us/tychy. htm, czynny: pon. 7-18, wt.-pt. 7-15; Urząd Pracy, ul. Budowlanych 59, tel. 32/781 58 63, www.pup.tychy.pl, godziny przyjmowania klientów: pon.-pt. 7:30-14; MOPS, ul. Budowlanych 59, tel. 32/227 35 40, e-mail: mops.tychy@ interia.pl, czynny: pon.-śr. 7:30-15:30, czw. 7:30-17:30, pt. 7:30-13:30; RCGW SA, al. Piłsudskiego 12, tel. 32/325 72 35, fax 32/325 72 85, e-mail: rcgw@ rcgw.pl, www.rcgw.pl, Dział Obsługi Klienta i punkt kasowy - IV p., pok. 400, czynny: pon.-śr. 7.30-15.30, czw. 7.30-17.30, pt. 7.30-13.30, punkt kasowy przy ul. Sadowej 4 czynny: pon., wt., czw., pt. 7.15-14.30, śr. 7.15-16.30; Master Sp. z o.o., ul. Grota Roweckiego 44, tel. 32/327 69 50, 32/227 96 81 do 82, fax 32/219 84 27, czynne: pt.-pon. 7.30-15.30, Składowisko Odpadów Komunalnych w Urbanowicach, ul. Serdeczna 100, tel. 32/216 94 95, czynne: pon.-pt. 6-21, sob. nieczynne, www.master.tychy.pl Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Kaliksta I, ul. Nałkowskiej 19, tel. 32/218 10 13, 32/326 55 56, e-mail: biuro@ hospicjum.tychy.pl, www.hospicjum.tychy.pl.

T woje t yc hy | 12 l i s top ada 2 0 13

I n f o r m at o r

17

Ogłoszenia drobne: tel. 32 325 72 15, 601 624 255 www.drobne.tychy.pl AUTO: AUTO-SKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO OSOBOWE, DOSTAWCZE, TERENOWE, GOTÓWKA, NAJLEPIEJ ZAPŁACĘ TEL. 888 666 791 AUTOSKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO ! NAJLEPIEJ ZAPŁACĘ! 603578739 AUDI, VW KUPIĘ KAŻDE 605466370 BMW, MERCEDES 605466370 FORD, OPEL SKUP KAŻDE 605466370 SEAT, SKODA SKUP AUT 605466370 FIAT, DAEWOO SKUP AUT 605466370 HONADA, TOYOTA KUPIĘ 605466370 PEUGEOT, KIA SKUP 605466370 CITROEN, RENAULT SKUP 605466370 MAZDA, SUZUKI KUPIĘ 605466370 VOLVO, ALFA AUTOSKUP 605466370 SKUP - AUTA DOSTAWCZE 605466370 Autoskup, autozłom, w każdym stanie, 608-679-145, 517-300-610 Skup i sprzedaż samochodów osobowych i dostawczych tel: 691-498-919 NAUKA JAZDY- KWALIFIKACJE- KURSY. PROMOCJA! NAJTAŃSZE PRAWO JAZDY W MIEŚCIE-KAT.A,A2,A1,AM-MOTOROWER,B,B1-od 16 lat, BE, C, CE, D. SZKOLIMY TYLKO NA POJAZDACH EGZAMINACYJNYCH. SZKOLENIA DLA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH. KURSY: WÓZKI WIDŁOWE,ADR,HDS.TEL.511823807, www. LekcjeJazdy.pl SPAWANIE W ALUMINIUM (felgi, miski olejowe, głowice, skrzynie biegów) TEL. 664 433 746

DOM: Naprawa maszyn do szycia. Tel.: (32) 217 72 49. Niemczyk Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, Tychy ul. Cyganerii15. Tel: 603 585 329.

zamów drobne:

Balustrady, bramy, ogrodzenia. SPAWANIE tel. 664 433 746 SPAWANIE U KLIENTA. Dojazd i pomiar gratis. Tel. 664 433 746 MEBLE NA WYMIAR. KUCHNIE, SZAFY. NIETYPOWE ZABUDOWY. REMONTY. PRZERÓBKI, DORÓBKI POMIAR I WYCENA GRATIS. 602 445 400, 691 577 335 TANIO I SOLIDNIE usługi stolarskie, meble na wymiar, szafy z drzwiami przesuwnymi, renowacje kuchni, doradztwo, klejenie krzeseł 32 219 46 12, 603 931 222 www.tychystolarz.pl Azbest-demontaż, utylizacja. Ocieplenia budynków, wymiana okien. Dekarstwo 10 lat gwarancji. Kredyt 0% Raty tel.792 013 569 SPRZEDAŻ CZĘŚCI ZAMIENNYCH AGD Tychy, ul. Kościuszki 16, tel. 692-083727,pon.-pt. 9-17, sob. 9-13 www.czesciagdtychy.strefa.pl DUŻY WYBÓR WORKÓW DO ODKURZACZY RÓŻNYCH FIRM - NISKIE CENY. Podnośnik - Zwyżka, usługi 792-013569 LISTWY PRZYPANELOWE ,RÓŻNE KOLORY, CENA HURTOWA, 691 577 335 LISTWY PRZYPANELOWE ,RÓŻNE KOLORY, CENA HURTOWA, 691 577 335 Remonty, wykończenia, łazienki SOLIDNIE TERMINOWO 790-709-998 Czyszczenie dywanów, tapicerek domowych Solidnie 696113925 Naprawa-telewizory itp. Piloty, dekodery DVB-t-SPRZEDAŻ "AS" Tychy Sienkiewicza2 tel. 32/3271047,601444265.www. serwis-as.pl Czyszczenie dywanów, tapicerki, wykładzin SOLIDNIE 606274056

FINANSE: Chwilówki tylko Tychy tel. 516 776 744 1000 ZŁ na oświadczenie. Szybkie kredyty gotówkowe, konsolidacje oraz pożyczki hipoteczne również ze złym BIK. Zapraszamy tel.323270742 503-052-086 w godz.9-19

NAJLEPSZA OFERTA DLA FIRM!!! • nawet 55% rabatu! • bezpłatne emisje! • emisja ogłoszenia na portalu Tychy.pl od 1 zł wejdź na www.drobne.tychy.pl lub zadzwoń do Biura Ogłoszeń i sprawdź ile zapłacisz

BIURO OGŁOSZEŃ:

Tychy, al. Piłsudskiego 12 pon. – pt. 7–15

601 624 255, 32/325–72–15 drobne@twojetychy.pl

Potrzebujesz gotówki. Bank Ci odmówił ZADZWOŃ 518 963 633 koszt poł. wg. stawki opr. POGOTOWIE GOTÓWKOWE Szybko, komfortowo i bez zbędnych formalności od 300zł do 2000zł. ZADZWOŃ: 730 30 30 77 www.pozyczkaw24h.pl

KREDYTY NOWOŚĆ NA RYNKU Bank Ci odmawia? Brak Ci zdolności? BANKOWE I POZABANKOWE, BEZ BIK 10000 od 149 zł, CHWILÓWKI DO 7000 zł Tychy 32/780-46-93 Katowice 32 782-39-20 Pożyczki nawet z komornikiem 509 154 043

KARIERA: TANIEC - nabór dzieci i młodzieży do zespołów. Tel. 504 279 629 NOWE PRZEDSZKOLE- ŻŁOBEK ZAPISY JUŻ TERAZ, tel. 504 279 629 www.radosnymaluch.com Snowbord - Instruktor 504 279 629

PRACA: FIRMA INDOMO Nieruchomości poszukuje osób do pracy na stanowisko „Specjalisty do spraw nieruchomości”. Praca na terenie Tychów, Pszczyny, Mikołowa i okolic. Szukamy osób z doświadczeniem w branży Nieruchomości lub handlu. Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: tychy@indomo.info. pl lub osobiście w biurze: Tychy, ul. Wyszyńskiego 40A.

NIERUCHOMOŚCI: ZAMIENIĘ Superkomfortowe mieszkanie wł.110m2 zamienię na 2 mniejsze, jedno ew. poza Tychami 506-321-346 po 18 Zamienię mieszkanie komunalne w Gliwicach (60 m2) na mieszkanie w Tychach,666 079 106

SPRZEDAM SPRZEDAM MIESZKANIE: dwupoziomowe, bezczynszowe, garaż, ogródek, 143,7m2 pod lasem w Lędzinach za 390000 zł; ZADZWOŃ: 501 538 987 Sprzedam mieszkanie po remoncie, M-2 (przerobione na 2 pokoje z kuchnią) na os. C, parter. Tel:792840383

OKAZJA! Nowa oferta- Mieszkanie 2 pokoje 49 m2, w Tychach na oś. T, niski blok, cena: 180 000zł ZADZWOŃ Tel. 508 063 856 SPRZEDAM Mieszkanie M-2, Tychy, oś.H, 33m2, cena: 115 000zł - INDOMO Tel.531 099 212, 32 494 71 71, e-mail Iwona.rozek@indomo.info.pl, Sprzedam atrakcyjną kawalerkę w Super cenie 67 000zł – Tychy, oś. E. - ZADZWOŃ Tel. 531 099 212, 32 494 71 71,

SPRZEDAM M-3, 50 m2, balkon, Tychy oś. E , po remoncie, cena: 166 000zł zadzwoń tel. 881 030 622 INDOMO. Na sprzedaż mieszkanie na Paprocanach, M-4, pow. 69,5 m2, pierwsze piętro, niska zabudowa, cena: 276 000zł ---.531 099 212, 32 494 71 71 INDOMO-OKAZJA !!! Tychy, oś.C, 50 m2, niska zabudowa, balkon, cena: 150 000zł ZADZWOŃ tel.881 030 622Tel. 32 494 71 71 OKAZJA! Tychy, centrum (oś.D) – M-4, 46m2, balkon cena 150 000zł -- ZADZWOŃ tel.881 030 622Tel. 32 494 71 71 INDOMO Sprzedam M-3, 50 m2 ---Tychy, oś. Z, -- cena 175 000zł - tel.881 030 622 INDOMO, Mieszkanie M-4, 56 m2, oś. D, dwa balkony! - cena 209 000zł - tel.881 030 622 INDOMO, Mieszkanie M2 pow.18,50m2 Tychy oś E -- cena 65 000zł - INDOMO Tel.531 099 212 lub 508 063 856 OKAZJA! MIESZKANIE M2 pow.33,40m2 cena103 000zl - INDOMO Tel.531 099 212, 32 494 71 71, Tychy, MIESZKANIE M-2, pow. 38 m2 niska zabudowa, cena105 000zł - INDOMO Tel.531 099 212, 32 494 71 71, M- 3, Tychy oś. C, NISKA ZABUDOWA, 1 piętro , balkon – cena: 185 000zł - tel.881 030 622 M-4, Tychy oś. C, duży balkon, niski blok, cena: 155 500 zł tel.881 030 622 Łaziska Średnie - OKAZJA Mieszkanie M2 pow. 31 m2 - INDOMO Tel.531 099 212, 32 494 71 71, Łaziska Górne - Mieszkanie – SPRZEDAM - M-3 o pow.44 m2 INDOMO Tel.531 099 212, 32 494 71 71, Łaziska Górne - Mieszkanie M3 pow.52m2 1 parter cena 135 000zł INDOMO Tel.531 099 212, 32 494 71 71, Łaziska Górne - Mieszkanie M3 pow.52m2 parter cena 135 000zł - INDOMO Tel.531 099 212, 32 494 71 71, Tychy, oś. H - Mieszkanie M-2, pow. 33 m2 115 000zł - INDOMO Tel.531 099 212, 32 494 71 71, Tychy oś. D - Mieszkanie 2 pokoje, 120000zł - INDOMO Tel.531 099 212, 32 494 71 71, Łaziska Górne - Mieszkanie M3 pow. 48m2 CENA 125 000ZŁ - INDOMO Tel.531 099 212, 32 494 71 71, MIKOŁÓW - Mieszkanie M3 pow. 35,30m2 CENA 125 000ZŁ - INDOMO Tel.531 099 212, 32 494 71 71, MIKOŁÓW - Mieszkanie M3 pow. 37,40m2 CENA 125000ZŁ - INDOMO Tel.531 099 212, 32 494 71 71, Łaziska Średnie - Mieszkanie M4 pow. 48m2 cena135 000 zł - INDOMO Tel.531 099 212, 32 494 71 71, Wola Miedźna - MIESZKANIE M-4 pow. 59,20m2 - INDOMO Tel.531 099 212, 32 494 71 71, Łaziska Górne - MIESZKANIE M-4 o pow. 47 m2 cena: 155000zł - INDOMO Tel.531 099 212, 32 494 71 71,

MIKOŁÓW - mieszkanie M3 pow. 48m2 CENA 169000ZŁ - INDOMO Tel.531 099 212, 32 494 71 71, Mikołów - mieszkanie M-4, o pow. 59,27m2 w niskiej zabudowie - INDOMO Tel.531 099 212, 32 494 71 71, KOBIÓR, działka bud., pow. 718m2, cena: 147 000zł – Marcin Terebka tel. 881 030 622, Mikołów – Mokre – działka bud. Pow. 560m2, 720 m2, 1052m2 cena: 130 zł/ m2 Marcin Terebka tel. 881 030 622

WYNAJMĘ Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe na os.U, I p, nie umeblowane 785480792 Wynajmę M3 36m2 od grudnia os.F 798782588 Tychy, centrum, lokal użytkowy - 144 m2, + piwnica 44m2, parter, witryna, ruch pieszych, przy ulicy, cena: 5000zł netto, tel.881 030 622Tel. 32 494 71 71 INDOMO IMIELIN, lokal użytkowy - 50m2 lub 80 m2 lub 2 lokale razem, parter, witryna, parking -- tel.881 030 622Tel. 32 494 71 71 INDOMO MIKOŁÓW, lokal uż. 420 m2, 10zł/m2 netto, idealny na działalność produkcyjną lub magazynową, w pobliżu centrum - Marcin Terebka - tel.881 030 622Tel. 32 494 71 71 INDOMO

ZDROWIE:

INNE: PRZEPROWADZKI, TRANSPORT KRAJ, EUROPA- ZNIŻKI EMERYCI I RENCIŚCI!!! 537 30 30 33 www.przeprowadzkiaz.pl

TRANSPORT- PRZEPROWADZKI - KOMPLEKSOWO. Tel. 691 577 335 USŁUGI KAMIENIARSKIE- TYCHY WARTOGŁOWIEC. TANIO! 605 873 705 OPIEKA NAD GROBAMI. PROFESJONALNIE. TYCHY- WARTOGŁOWIEC. Tel. 605 873 705 Sprzedaż i montaż ławek przygrobowych. Szeroki wybór: proste, składane, ze skrzynką! Tychy- Wartogłowiec. 605 873 705 Transport, przeprowadzki, usługi transportowe 664 433 746 PRZEPROWADZKI EKIPA TANIUŚKO TRANSPORT CAŁY KRAJ 601292699 Oddam ziemię z wykopów 693 030 916

ZNAJDZIECIE NAS W NASTĘPUJĄCYCH MIEJSCACH: Gazetę dostaniesz rano w:

æ trolejbusach: A i B; æ autobusach: 1, 2, 14, 33, 51, 82, 131, 137, 254, 273, 291, 696.

U kolporterów:

æ obok sklepu AZET – od godz. 6:30 æ na skrzyżowaniu przy Browarze – od godz. 6:00 æ na os. A – skrzyżowanie ulic Hlonda i Burschego, od godz. 6:30 æ na Hotelowcu – od godz. 6:30 æ na skrzyżowaniu przy „Tęczy” – od godz. 14:30 æ w Tyskich Halach Targowych – od godz. 7:30.

Na stojakach:

æ Dworzec PKP æ Budynek przy pl. św. Anny (dawny MDK) æ Budynek „Śródmieście”, al. Piłsudskiego 12 æ Wydział Zamiejscowy Akademia Krakowska al. Niepodległości 32 – zmiana nazwy æ City Point Tychy, al. Jana Pawła II æ Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1 æ WBU Balbina Centrum, ul. Barona 30

æ Śląska Giełda Kwiatowa, ul. Sadowa 3 æ Szpital Wojewódzki, ul. Edukacji 102 æ Urząd Miasta, al. Niepodległości 49 æ Tyski TBS, ul. Budowlanych 59 æ Kryta Pływalnia, ul. Edukacji 9 æ MZBM, ul. Filaretów 31 æ MBP, ul. Kard. Wyszyńskiego 27 æ Muzeum Miejskie, ul. Katowicka 9 æ PEC, ul. Kubicy 6 æ RPWiK w Tychach SA, ul. Sadowa 4 æ WKU, ul. Cyganerii 51 æ Klub Zdrowie, ul. Edukacji 9 æ TSM „Oskard”, ul. Dąbrowskiego 39 æ BEST CJO, ul. Kopernika IB æ Szpital Miejski, ul. Cicha 27 æ Teatr Mały, ul. Hlonda 1 æ DH Baron, al. Jana Pawła II 24 æ „Azet”, ul. Grota Roweckiego 53 æ MASTER, ul. Grota Roweckiego 44 æ Apteka Q-Pharm, ul. Borowa 134 æ KSSE Podstrefa Tyska, ul. Fabryczna 2 æ Elektrociepłownia Tychy, ul. Przemysłowa 47

æ Centrum Dystrybucji Kompanii Piwowarskiej, ul. Mikołowska 5 æ Fiat, ul. Turyńska 100 æ Sklep „U Tereski”, Czułów ul. Katowicka 104 æ Szkoła Podstawowa w Cielmicach, ul. Jedności 51 æ UM Lędziny æ MOK Lędziny, ul. Hołdunowska 39 æ MZOZ Lędziny, ul. Asnyka 2 æ UG Bojszowy æ Biblioteka gminna w Bojszowach, ul. Gościnna 6

oraz:

æ OKS Zet, ul. Sikorskiego 110 æ Centrum Medyczne Paprocany, ul. Sikorskiego 101 æ Sklep mięsny Czułów, skrzyżowanie ul. Narcyzów i Piaskowej æ Hotel Piramida, ul. Sikorskiego 100 æ Kawiarnia „L.S. Cafe”, ul. Darwina 25 æ ZS nr 1, ul. Wejchertów 20 æ Hotel Tychy, al. Jana Pawła II 10

æ Salon RTV AGD „Aga”, ul. Dąbrowskiego 21 æ HADEX 2, ul. Damrota 181a æ Komenda Miejska Policji, al. Bielska 46 æ Apteka Avicenna, ul. Bocheńskiego 9 æ EMIDA, ul. Wojska Polskiego 18 æ TSM Zuzanna, ul. Zgrzebnioka 35a æ „LENS – MED.” S.C., Czułów ul. Narcyzów 24 æ Restauracja „pod Kasztanami”, ul. Mikołowska 143 æ ZSP nr 1, Wilkowyje, ul. Leśna 66 æ Sklep rybny, Mąkołowiec, ul. Mąkołowska 66 æ Komagra, ul. Przemysłowa 64 æ Firma Handlowa Strugała Dariusz, Urbanowice, ul. Urbanowicka 33 æ Sklep spożywczy w Jaroszowicach, ul. Pasterska 4 æ Piekarnia Wygorzele, Wygorzele, ul. Długa 77 æ SUH „Jedność”, Urbanowice, ul. Główna 29. æ Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stella”, Tychy, ul. Hierowskiego 29 æ Agencja Reklamowa „AJAN”, ul. Honoraty 43

Następny numer TT ukaże się jak zwykle we wtorek, szukajcie nas u kolporterów, na stojakach, w trajtkach i autobusach


18

T woj e t yc h y | 12 l istopada 2 0 13

www.tychy.pl

sport

3 : 1 z GKS K a t o w i c e !

Andrzej Borowiec w ystartował w I

Gwar w Khorra

Zwycięstwo po chorwacku Po fatalnym początku spotkania, GKS Tychy pokonał GKS Katowice 3:1! Nie przeszkodziła w tym czerwona kartka Daniela Mąki, a bramki zdobyli: Ivica Zˇunić dwie i Damian Szczęsny.

P

rzed meczem zdecydowanym faworytem był GKS Katowice, który zajmował drugą pozycję w tabeli. Jednak derbowe pojedynki rządzą się swoimi prawami. Goście od pierwszych minut ruszyli do ataku i już pierwszy rzut rożny przyniósł gola. Katowiczanie wycofali piłkę na 20. metr, dwóch tyskich zawodników poślizgnęło się przy interwencji, a do odbitej piłki, przy biernej asyście obrońcy, dopadł Cholerzyński i pokonał Marka Igaza. Chwilę później rywale uderzyli minimalnie obok bramki tyszan. Po pół godzinie gry, Ivica Žunić pierwszy raz próbował zaskoczyć bramkarza rywali, ale jego

strzał z dystansu zakończył się rzutem rożnym. Przed przerwą główkował Adrian Chomiuk, jednak piłka także minęła cel.

W dziesiątkę Drugą część spotkania zespół Jana Żurka rozpoczął znacznie lepiej – od odważnych ataków. Wymarzoną okazję miał wprowadzony do gry Dawid Dzięgielewski, ale po jego strzale piłka tuż obok słupka opuściła boisko. Kolejna akcja zakończyła się faulem w narożniku pola karnego. Piłkę w pole karne dośrodkował Daniel Mąka, a Ivica Žunić minimalnie ją trącił i zdobył wyrównującego gola. W 69. min., po faulu w środkowej strefie boiska, czerwoną kartką został ukarany Daniel Mąka. Wydawało się, że to wybije tyszan z rytmu i zmusi do obrony. Ci jednak zaatakowali jeszcze dokładniej i już dwie minuty później objęli prowadzenie. Paweł Smółka minął się z wstrzeloną w pole

karne piłką, ale sięgnął ją Damian Szczęsny i z najbliższej odległości wpakował do bramki.

Zwycięstwo Po objęciu prowadzenia tyszanie cofnęli się do obrony, wyczekując szansy do kontrataku. Goście mieli więcej czasu na stworzenie okazji i groźnie było w 87. min. Bardzo dobrze zachował się jednak pewnie grający Marek Igaz. Tymczasem w doliczonym czasie jedna z kontr zakończyła się drugim golem chorwackiego pomocnika, który otrzymał idealne podanie od Patricka Čarnoty. GKS Tychy – GKS Katowice 3:1 (0:1). Bramki: Zˇunić 2, Szczęsny. Igaz – Krajanowski (90. Czupryna), Balul, Masternak, Mączyński – Szczęsny, Žunić, Gąsior, Mąka (69. – cz.), Chomiuk (46. Dzięgielewski) – Smółka (77. Čarnota). Sławomir Buturla

G r a ły A t o mów k i Andrzej Borowiec, trener Gwardii Tychy, podczas spaceru po ulicach Teheranu, na prezentacji przed zawod

Po przerwie z Podhalem W rozgrywkach hokejowych mamy przerwę, spowodowaną występem reprezentacji Polski w turnieju Euro Ice Hockey Challenge. Na ligowe tafle hokeiści wracają 12.11.

T

ego dnia GKS zmierzy się z KTK Krynica (godz. 18). Następny mecz – 15.11 – tyszanie grają na wyjedzie z Polonią Bytom, a 17.11 podejmują Podhale Nowy Targ. To spotkanie rozpocznie się

o 19. Działacze podjęli taką decyzję na wniosek kibiców, by umożliwić im powrót z wyjazdu na mecz piłkarski do Legnicy. Spotkanie Miedź Legnica – GKS Tychy rozpocznie się o godz. 12.30. Tymczasem Atomówki GKS Tychy przegrały na wyjeździe z Polonią Bytom 0:4 w wyjazdowym spotkaniu PLHK. Tyszanki jednak prowadziły wyrównaną walkę z zespołem mistrza kraju. O wyniku i porażce podopiecz-

nych Dariusza Garbocza przesądziły błędy w obronie oraz większe doświadczenie rywalek. Polonia Bytom – Atomówki GKS Tychy 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Atomówki: Fijoł (Katarzyńska-Goj) – Ferszt, Pelic, Gawlik, Łaskawska, Chrobaszczyk, Garbocz, Marczyk, Solorz, Urbańska, Dziedzioch, Musioł, Kula, Nadzimek, Sztyper, Biela, Zielińska.

orkiestry, rzucano kwiaty. Jak się potem dowiedziałem, było to najważniejsze wydarzenie sportowe w Iranie, które transmitowały niemal wszystkie stacje telewizyjne. Warunki zakwaterowania były znakomite, podobnie zresztą jak jedzenie – naturalne, doskonale przyprawione, głównie jagnięcina pieczona bezpośrednio na ogniu.

dżanu, Tadżykistanu, Pakistanu, a także z Kanady, Tajwanu, Korei Płd, Tanzanii, Beninu i in. Rywalizowano tylko w jednej kategorii wagowej – powyżej 90 kg, choć rozpiętość wagowa zawodników była ogromna – od 91 do 160 kg. – Ważę 92 kg i byłem jednym z najlżejszych uczestników – opowiada Andrzej Borowiec. – Tymczasem trzecią walkę stoczyłem z reprezentującym Azerbejdżan Kubańczykiem, który ważył 140 kg. A najcięższy na turnieju był reprezentant Gruzji – 160 kg! Kiedy zobaczyłem rywali, wiedziałem, że nie mogę walczyć jak zapaśnik, bo przy tej różnicy wagi, nie miałbym żadnych szans. Ale w zukhaneh można stosować techniki dżudo i to była moja szansa. Na początek zmierzyłem się z reprezentantem Nepalu, ważącym ok. 105 kg. Chciałem go wypchnąć za matę, ale potem zdecydowałem się na rzut dżudo, tzw. seoi nage i rywal nawet nie wiedział, co się stało. Na widowni aplauz...

Wśród gigantów

Porażka

Na zawody pucharowe do Khorramabadu przyjechało niespełna 40 zawodników. Byli reprezentanci Danii, Francji, Węgier, Wielkiej Brytanii, Gruzji, Azerbej-

– Drugim przeciwnikiem (ok. 103 kg), był reprezentant gospodarzy, późniejszy zwycięzca turnieju. Werdykt tego pojedynku okazał się bardzo kontrowersyjny. Irańczyk

Andrzej Borowiec, trener Gwardii Tychy, otrzymał zaproszenie do udziału w I Pucharze Świata w odmianie zapasów tradycyjnych – zurkhaneh. Impreza odbyła się w Khorramabadzie w Iranie (z którego wywodzi się ten styl walki), a zorganizowana została pod auspicjami Międzynarodowej Federacji Zapaśniczej (FILA). Tyszanin to pierwszy reprezentant Polski, który wystartował w oficjalnych zawodach zurkhaneh.

LS, SłaB

Leszek Sobieraj l.sobieraj@twojetychy.pl

P or a ż ki w o k ręg ówc e

Historyczny mecz „Zetki” Zespół OKS Zet Tychy rozegrał historyczne spotkanie, bowiem po raz pierwszy piłkarze wystąpili przy sztucznym oświetleniu. Liga okręgowa. Ogrodnik Cielmice (bez Grzegorza Chrząścika) przegrał 1:5 z Jednością Jejkowice, a honorowe trafienie zanotował Mariusz Barzycki. Jedność Jejkowice – Ogrodnik Cielmice 5:1. Bramka: Barzycki. Ogrodnik: Gąsior – Klimas, Czyżo, Kałuża, Janik – Barzycki, Sitek (85. Szojda), Stawicki (55. Fijoł), Granek – Żołneczko. Rezerwa GKS Tychy także zagrała słabe spotkanie, choć przegrała

tylko 1:2. Na własnym boisku tyszanie byli faworytem w pojedynku z Uranią Ruda Śląska. GKS II Tychy – Urania Ruda Śląska 1:2 (0:0). Bramka: Matusz. GKS II: Misztal – Holewa, Krzczuk, Sadowski, Kołodziejski (46. Jędryka) – Łęszczak, Koczy, Matusz, Szlosarek (70. Maćkiw), Marcin Grzybek – Pawełczyk. Klasa A. Historyczne spotkanie rozegrał zespół OKS Zet Tychy, który LKS Czarków podejmował przy… sztucznym świetle. Do przerwy „Zetka” prowadziła 3:1, po zmianie stron tyszanie zaaplikowali rywalom kolejne trzy gole i pewnie zwyciężyli. OKS Zet Tychy – LKS Czar-

ków 6:1. Bramki: Wilczek, Kulpiński, Ptak, Kańtor, Abram, Warta. OKS Zet: Rączkowski – Oporzondek, Abram, Ludwiczak, Góral – Burczyński (76. Warta), Idczak, Kulpiński, Wilczek (70. Cuda), Kańtor (65. Dybał) – Ptak (85. Zięba). W innym meczu JUW-e Tychy zremisowało na wyjeździe z Leśnikiem Kobiór 0:0. OKS JUW-e: Kwiatkowski – Kościan, Rafał Kaczmarczyk, Flisiak (5. Małysiak), Czarnecki – Wendreński (70. Demko), Robert Kaczmarczyk, Hornik, Krajewski (65. Marszałek), Leśniewski – Gołosz.

Amatorzy na start! o 27 listopada (do godz. 12) MOSiR przyjmuje zgłoszenia do Mistrzostwa Miasta Amatorów w siatkówce. Impreza rozegrana zostanie 30.11–1.12 w hali przy al. Piłsud-

skiego. Zapisy – MOSiR, al. Piłsudskiego 12, e-mail: org.imp.@ mosir.tychy.pl, tel: 32/661 16 89. W mistrzostwach mogą wziąć udział niezrzeszeni w PZPS od co najmniej roku (dotyczy

Królewski powitanie – Przy wejściu do samolotu pojawił się dosłownie tłum oficjeli i dziennikarzy – opowiada Andrzej Borowiec. – Wszyscy zawodnicy po kolei byli przedstawiani, a potem z każdym musieliśmy się osobiście przywitać. Trwało to i trwało... A do tego zespoły, tańce, dzieci z flagami. Przed lotniskiem czekały na nas tłumy mieszkańców, grały

W t u r n i e j u a m a t o r ów w p i ł c e h a l

Piwkarzyki najlepsi

SłaB

S i a t k ów k a

D

J

uż na lotnisku w Khorramabadzie sportowa ekipa przekonała się, jak ważna dla Irańczyków była to impreza.

rozgrywek seniorskich od III ligi wzwyż). Nie może wziąć udziału młodzież uczestnicząca w rozgrywkach kadetów i juniorów organizowanych przez PZPS. LS

W hali przy al. Piłsudskiego rozegrano II Turniej Amatorów w Piłce Nożnej Halowej, organizowany przez MOSiR. Bezkonkurencyjna okazała się drużyna Piwkarzyków.

W

turnieju nie wystartował najlepszy zespół pierwszej edycji – Fenomen Ledger, ale część zawodników zasiliła

zespół La Furia. Ostatecznie zagrało 15 zespołów, gdyż jedna drużyna wycofała się w dniu zawodów. W sobotę rywalizowano w czterech grupach eliminacyjnych, a do fazy finałowej awansowały po dwa zespoły. W ćwierćfinałach zanotowano: Piłkarzyki – Chyba Ty! 3:1, La Furia – Centrum 3:0, Las Palmas – Hard Plast 2:0, Jesiony – Piłkarscy Emeryci 3:1. Wygra-

ne karne 2:0 pozwoliły awansować Piwkarzykom w meczu z La Furią (1:1), a w drugim półfinale Las Palmas pokonało Jesiony 5:0. Brąz wywalczyła La Furia, wygrywając z Jesionami 7:2, a turniej wygrali Piwkarzyki, pokonując Las Palmas 4:1. Zwycięzcy wystąpili w składzie: Grzegorz Gyrula, Szymon Kościański, Robert Matusz, Maciej Szeremeta, Dariusz Niemiec,


www.tychy.pl

T woje t yc hy | 12 l i s top ada 2 0 13

sport

P u c h a r z e Św i a t a w z a p a s a c h z u r k h a n e h

P o d l i g ową s iat k ą

dzista mabadzie

zdjęcia: Archiwum Andrzeja Borowca.

Teheran i Khorramabad – Przed turniejem mieliśmy dzień na zwiedzanie Teheranu – opowiada Andrzej Borowiec. – Turystów właściwie tutaj nie ma. Stolica jest odbudowana, choć w wielu częściach miasta widać jeszcze pozostałości z czasów wojny. Jak wszędzie – są dzielnice bogate i takie, gdzie strach wejść. Poza ścisłym centrum miasta – brudno, błoto, szaro... Nie ma śmietników, tyko jakieś kanały, do których wyrzuca się śmieci. Biegają szczury, za nimi koty... Do tego spaliny, smog. Nikt chyba

nie przestrzega przepisów drogowych – są są trzy pasy jezdni, ale samochody ustawiają się po pięć w rzędzie. Wrażenie robią sklepy – z przyprawami, bakaliami, tkaninami, ubraniami. Kiedy otwiera się drzwi, to jakby się z tej szarzyzny, błota, smogu wchodziło do innego świata – wspaniałe zapachy, smaki, niesamowite kolory. Zapomnieć trzeba o internecie, który jest cenzurowany. Żadnego facebooka czy youtuba...

Jak mówi Andrzej Borowiec, na każdym kroku słychać, iż władze Iranu działacze sportowi, szejkowie chcą promować zukhaneh w świecie. Mają pieniądze i możliwości. Na przyszłoroczne zawody zaprosili zawodników do Rygi na Łotwie, gdzie wystartują reprezentanci krajów europejskich. Natomiast kolejny Puchar Świata rozegrany zostanie za rok w Vancouver, w Kanadzie. tt

ow ej

M OS i R z a p r a s z a

Mistrzowie pływania Tomasz Adamczyk, Michał Białczak, Michał Cebula, Szymon Grabowski. Za najlepszego bramkarza turnieju uznano Matusza Świerczyńskiego (La Furia), najskuteczniejszym okazał się Michał Różycki (Las Palmas), który zdobył 9 goli, a najlepszym zawodnikiem był Maciej Szeremeta (Piwkarzyki). LS

Zaczęło się uroczyście, bo kibice wręczyli trenerowi Grzegorzowi Słabemu i zawodnikom puchar za pierwsze, historyczne zwycięstwo w I lidze drużyny. Chodzi o niedawny mecz w Siedlcach, gdzie tyszanie w dobrym stylu pokonali lidera 3:2.

T

o, że tyszanie zajmowali ostatnie miejsce, nie znaczy, że nie potrafią grać w siatkówkę. Do tej pory brakowało im trochę szczęścia. Teraz je wykorzystali świetnie, zagrali dobre zawody i okazali się od nas lepsi – stwierdził trener Sławomir Gerymski po porażce z TKSem. Jednak w meczu z Nysą znów tyszanom zabrakło siatkarskiego szczęścia... Rywale od początku objęli prowadzenie i cały czas utrzymywała się kilkupunktowa przewaga Nysy. Tyszanie mieli problemy pod siatką, ich akcje były zbyt czytelne dla rywali, a i gra blokiem także pozostawiała wiele do życzenia. 3:6, 5:10 – cały czas na prowadzeniu byli goście. Mimo wysiłków TKS, obraz gry nie uległ zmianie i pierwszego seta Stal AZS wygrała 25:16. W drugim, od stanu 2:2, inicjatywę znów przejęli goście i nadawali ton grze. Jednak mimo prowadzenia Nysy, tyszanie trzymali „kontakt” na 2, 3 punkty. Wydawało się, że przy lepszej koncentracji uda się przełamać prowadzenie gości. I tak się stało – przy stanie 16:17 doszło do spornego punktu. Sędzina nie przyznała nikomu punktu, a chwilę potem as Kozioła doprowadził do stanu 17:17. Potem było 18:18. Jednak trzy kolejne punkty zdobyli rywale. Tym razem o wszystkim decydowała końcówka starcia,

W irańskim stylu Alysh, zukhaneh, czuhe, kurash... To narodowe style w zapasach, promowane przez Międzynarodową Federację Zapaśniczą. Sporty te od wieków stanowią element lokalnego folkloru. Zurkhaneh narodził się w Iranie i jest w tym kraju sportem narodowym. Od zapasów sportowych różni się tym, że zawodnicy poza trykotami walczą w tradycyjnych spodniach (za które można chwytać). Najważniejsza zasada – aby wygrać pojedynek przed czasem, trzeba zmusić przeciwnika, by plecami dotknął maty. Sposób, technika, jaką się zastosowało, nie mają znaczenia. Liczy się skutek. Walka toczy się zarówno w stójce, jak i parterze. Zawodnicy mogą stosować rzuty zapaśnicze, judo i wszelkiego rodzaju sprowadzenia. Ponadto punktowane są wypchnięcia poza pole walki oraz obejścia przeciwnika za plecy. Regulaminowy czas walki wynosi 2 razy 5 minut oraz ewentualna dogrywka.

Kto zostanie mistrzem Tychów amatorów w pływaniu w 2013 roku? Każdy może spróbować swoich sił 17 listopada, podczas imprezy organizowanej przez MOSiR.

W

zawodach na Krytej Pływalni mogą wystartować wszyscy, którzy nie są zrzeszeni w Polskim Związku Pływackim. Impreza rozpocznie się o godz.

10.30 (rozgrzewka w godz. 10– 10.20). Mistrzowski mityng rozegrany zostanie w 16 kategoriach wiekowych (z podziałem na kobiety i mężczyzn). Najmłodsi – rocznik 2005 i młodzi, najstarsi – 1971 i starsi. Uczestnicy w młodszych kategoriach będą mieli do pokonania 25 m, starsi – 50 m. Każdy może startować w trzech stylach: grzbietowy, dowolny i klasyczny. LS

michał giel

Wygrali z liderem, przegrali z Nysą

ami o Puchar Świata i na macie – podczas zwycięskiej walki z reprezentantem Nepalu.

był bardzo silny i znał rzuty dżudo, m.in. stosował technikę uchi mata i dobrze kontrował. Wykonałem rzut – poleciał na plecy, ale zaraz wstał. Podczas wykonywania rzutu, ja także się przewróciłem i choć zdania wśród sędziów były podzielone, uznano, że to ja zaliczyłem plecy. Na widowni pojawiły się gwizdy... Gdybym z nim wygrał, byłbym w półfinale i walczył o medal. W kolejnym pojedynku moim rywalem był Kubańczyk, startujący w barwach Azerbejdżanu. Gigant – 140 kg. Nie do ruszenia... Najpierw próbował mnie wypchnąć, potem przetoczył na bok, wreszcie na plecy i po walce.

19

Mecze siatkarzy TKS Nascon dostarczają sporo emocji, brakuje tylko... punktów.

a to – jak pokazują dotychczasowe występy tyszan – nie jest atutem TKS. Przy stanie 19:22 dla rywali, punkt zdobył Sobański, chwilę później, po zagraniu Tychów, piłka wylądowała na aucie – 20:23. Aut Surmy po ataku – 20:24, zagrywka autowa Nysy – 21:24. I ponownie Surma wyrzuca piłkę na aut, tym razem po zagrywce – 21:25. Set zdecydowanie lepszy w wykonaniu Tychów, ale górą znów rywale. Po wznowieniu, gra toczy się punkt za punkt. Emocje coraz większe, bo tyszanie poczuli, że nic jeszcze nie zostało przesądzone. 6:6, 7:7, 8:8, as Millera, potem nieczyste odbicie piłki przez rywali i 10:8 dla TKS. Świetne podanie Millera i skuteczny blok – 11:8. Rywale jednak odrabiają stratę i obejmują prowadzenie 13:12. Na parkiecie toczy się wyrównana gra, jednak goście mają cały czas dwupunktowy handicap, którego tyszanie nie potrafią przełamać. Po przerwie na żądanie trenera Słabego, zespoły zaczynają od stanu 16:19. Chwilę potem mamy

18:20. Atak rywali – 18:21. Na silne uderzenie Kupisza, goście odpowiedzieli tym samym i 19:22. Świetna kiwka Nowosielskiego i 20:22. Dwa kolejne punkty zdobywają goście – 20:24. Atak Millera – blok-aut i 21:24. Blok tyszan doprowadza do 22:24. W tym czasie trener rywali dwukrotnie prosi o czas… I niestety zagrywkę psuje Kupisz 22:25. Dobry, emocjonujący mecz, ale niestety bez punktów. Szkoda, bo po zwycięstwie w Siedlcach wydawało się, iż zespół pójdzie za ciosem. TKS Nascon Tychy – Stal AZS Nysa 0:3 (16:25, 21:25, 22:25). TKS Nascon: Kupisz, Nowosielski, Miller, Macek, Sobański, Kozioł, Siewiorek (l) oraz Pić, Surma. W III lidze pań TKS Tychy odniósł dość łatwe zwycięstwo z Burzą Borowa Wieś Mikołów 3:0 (25:11, 25:20, 25:16). Po 7 kolejkach tyszanki (18 pkt) plasują się na drugim miejscu w tabeli za Dębowianką (20 pkt). Leszek Sobieraj

3 : 4 z AZS UG G d a ń s k

Bramkarz pokonał... bramkarza Nie udał się wyjazd do Gdańska futsalowcom GKS Tychy. Mimo ambitnej postawy, tyszanie przegrali z AZS UG Gdańsk 3:4. Zwyciężyli natomiast juniorzy GKS Tychy.

P

o zwycięstwie z AZS UŚ Katowice tyszanie jechali do Gdańska pełni nadziei na korzystny wynik. Jednak gdańszczanie w tym sezonie spisują się rewelacyjnie, co potwierdzili na parkiecie. Już w 2. min. Rafał Krzyśka został zmuszony do kapitulacji. Zawodnicy GKS nie przejęli się jednak straconym golem, a Michał Słonina po nieco ponad kwadransie gry uderzeniem w krótki róg wyrównał. W końcówce pierwszej połowy

bramkarz rywali zagrał piłkę ręką poza polem karnym i otrzymał czerwoną kartkę. Wynik jednak nie uległ zmianie, choć oba zespoły miały dużo okazji ku temu. Początek drugiej połowy to popis Krzyśki, który wybronił dwie fenomenalne okazje rywali. Tyski bramkarz jednak nie popisał się w 24. min. kiedy to gola zdobył… bramkarz gospodarzy! Kuriozalna bramka wprowadziła sporo chaosu w poczynania tyszan, którzy chwilę później stracili trzeciego gola. Zespół Romana Trojanowskiego odpowiedział golem Jacka Hewlika, a w końcówce trener tyszan wycofał bramkarza. Gdańszczanie to wykorzystali, a ambit-

nie walczący GKS, jeszcze minutę przed końcem zdobył gola. Zespół juniorów GKS Tychy, prowadzony przez Grzegorza Morkisa, wygrał spotkanie drugiej kolejki Śląskiej Regionalnej Ligi Juniorów U-18. Tyszanie w piątkowy wieczór pokonali we własnej hali Lidera Gliwice 9:4! GKS jest liderem ligi, a kolejne spotkanie rozegra w piątek o godz. 20. Wówczas tyszanie zmierzą się z GSF Gliwice. AZS UG Gdańsk – GKS Tychy 4:3 (1:1). Bramki: Słonina, Hewlik, Poźniak (sam.). GKS: Krzyśka – Słonina, Myszor, Głód, Hewlik, Szachnitowski, Prażmo, Jania, Sojka. Sławomir Buturla

K o s z y k ów k a

Znokautowali AZS

W

kolejnym meczu II ligi, koszykarze GKS Tychy wygrali na wyjeździe z AZS Politechnika Częstochowa 102:65. Wynik spotkania mówi właściwie wszystko. Podopieczni Tomasza Jagiełki dominowali na par-

kiecie i odnieśli szóste zwycięstwo w tym sezonie. Bez strat prowadzą w tabeli, mając tyle samo punktów, co Fluor. W Częstochowie najwięcej punktów zdobył Tomasz Deja – 26. AZS Politechnika Często-

chowa – GKS Tychy 102:65 (21:25, 21:27, 13:23, 10:27). GKS Tychy: Deja 26, Weiss 13 (1 za 3), Bzdyra 13, Dziemba 6 (1), Sebrala 3 (1) oraz Lemański 15 (3), Markowicz 11, Olczak 8, Biel 5, Zub 2, Fenrych 0. LS


20

T woj e t yc h y | 12 l istopada 2 0 13

www.tychy.pl

na luzie t T k r z y ż ów k a z h a s ł e m i n a g r o d ą

Pod stop kolarza

Jednoczubny 23 ptak

… Santi, malarz Danie na bis Lord u Lucasa

… von Bismarck

4

5

19

7

8

9

Jerzy …Gracz, malarz

Dorobi 31 dodatkowy klucz do zamka

12 13

Sprzt kelnera Tadeusz Łomnicki

Kreska na karoserii

6

20

25 11

17

3

Wydawca ksiek

Bloom w filmie "Troja" Gitki prt

29

14

Kilimek cienny

Tubylec z Nowej Gwinei

1

8

Lewy dopływ Odry

2

Tnie pnie wzdłu

27

9

Uczestnik korridy

Dyskusja publiczna

6

Ultramaryna Obok róniczki

1

10

Parzony napój

10 11 12 13

2

18 3

Istniejce rzeczy

32 30

Metal dla mennicy

Karny na bramk

14 15 16 17 18 19

28

Udziela porki

Dobra pora na prywatki 24

Wybryk chuligana

Niefachowiec, dyletant

15

Miniaturowy 4 ptak

7

22

33

Temat, którego si nie porusza

5 Cenna z jesiotra

Miejsce wykładu docenta

21

26

16

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Osoba, której prawidłowe rozwiązanie krzyżówki dotrze do nas jako piąte, otrzyma książkę Sobiesława Zasady „Szerokiej drogi”. Hasło z krzyżówki nr 310: „portret rodziny krzyżowskich w muzeum miejskim”. Nagrodę otrzymuje: Dominik Żaczek. Można ją odebrać w terminie 30 dni, w siedzibie redakcji: Tychy, al. Piłsudskiego 12, I piętro, od pon. do pt. w godz. 7‑15. Szczegółowy regulamin krzyżówki dostępny jest w redakcji.

kupon nr 312 Wytnij ten kupon, naklej na kartę pocztową wraz z hasłem i prześlij do 18 listopada 2013 r. na adres redakcji: Twoje Tychy, al. Piłsudskiego 12, 43–100 Tychy.

h oroskop SKORPION 24.X-21.XI

WODNIK 20.I-18.II

BYK 21.IV-21.V

LEW 23.VII-22.VIII

Spokojnie realizuj plany na najbliższe dni. Twoje samopoczucie może jednak pogorszyć się pod koniec tygodnia.

Nie bagatelizuj problemów, które na pozór wydają się błahe. Jeśli rozwiążesz je teraz, unikniesz dużych kłopotów w przyszłości.

Trudności w nawiązaniu relacji z Wodnikiem są chwilowe. Powinieneś dać mu więcej czasu na aklimatyzację.

Będziesz znajdował się pod dobrym wpływem gwiazd. Nie pozwól, by Strzelec popsuł Ci humor.

RYBY 19.II-20.III

BLIŹNIĘTA 22.V-20.VI

PANNA 23.VIII-22.IX

Przed Tobą sporo pracy, dbaj o poprawne relacje ze współpracownikami. Nie powinieneś wracać do zamkniętych tematów.

To będzie udany tydzień. Sprawa, którą prowadzisz od kilku tygodni, jest wreszcie na finiszu. To tylko kwestia dni.

Ciągłe wymówki szybko przestaną przynosić efekt. Druga połowa ma już dosyć Twoich narzekań, czas na refleksję.

KOZIOROŻEC 22.XII-19.I

BARAN 21.III-20.IV

RAK 21.VI-22.VII

WAGA 23.IX-23.X

Sprawy rodzinne wymagają od Ciebie dużego zaangażowania, przede wszystkim emocjonalnego.

To powinien być dobry tydzień. I choć nie wydarzy się nic wielkiego, na brak wrażeń nie będziesz mógł narzekać.

Powinieneś odpocząć. Ostatnimi czasy jesteś przemęczony. Pamiętaj, nie musisz wszystkiego robić sam, czasem warto poprosić o pomoc.

Będziesz zaskoczony rozwojem zdarzeń. Liczyłeś się z konsekwencjami, ale to, co się stanie, zmusi Cię do dodatkowych działań.

STRZELEC 22.XI-21.XII

Zacznij wreszcie planować. Chaos jest szkodliwy, zwłaszcza, gdy pracy ogrom, a czasu brak...

r e k l a m a

TT 312  

Twoje Tychy nr 312

Advertisement