Page 1

www.jantjebeton.nl

Woensdag 5 juni 2013

7e Jaargang • nr. 23

Zakjes voor Woensdag 5 juni 2013 de baasjes

9

Barensteel 6e Jaargang Van Berkel

11

nr.

23

15

‘Wel 10.000 bezoekers’

Doek voor afbouw Speelmanmolen in Sassenheim lijkt gevallen te zijn Sassenheim - Met de kleinst mogelijke meerderheid heeft de gemeenteraad vorige week het bestemmingsplan verworpen om de afbouw van de Speelmanmolen aan de H. Knoopstraat in Sassenheim tot een volwaardige korenstellingmolen van 23 meter mogelijk te maken. De fractie van de PvdA speelde hierin een beslissende rol. Met 12 stemmen voor en 13 tegen viel vorige week het doek voor de afbouw van de molenstomp in de Postwijk. Voor de stichting ‘De molen van Sassenheim’ een teleurstelling. De omwonenden van de molen daarentegen konden in de raadzaal een klein applausje niet onderdrukken. Volgens afspraken zou de stichting de molen moeten afbouwen, maar door een foutje is in het verleden in het bestemmingsplan een verkeerde hoogte van 15 meter opgenomen. In oktober 2009 stelde B&W voor om maar af te zien van een aanpassing van het bestemmingsplan, want bezwaren van omwonenden zouden door de Raad van State zeker gehonoreerd worden. Een grote meerderheid in de vorige gemeenteraad besloot destijds echter de procedure voort te zetten.

Verdeeld Vorige week lag de gemeenteraad het bestemmingsplan voor met de wijziging naar een toegestane bouwhoogte van 23 meter. De meningen onder de fracties bleken verdeeld. CDA, D66, Trots op Nederland, ChristenUnie en Belang van Teylingen waren voor. De VVD en Trilokaal tegen. De voorstanders wezen op een geloofwaardige politiek en huldigden de mening dat een betrouwbare overheid besluiten uit het verleden moet respecteren. Volgens hen waren de nadelen voor de omgeving ook beperkt. Maar de tegen-

Parketvloer

Schuren en Oliën v.a. € 22,50 per m2

www.kroonparket.nl

Autobedrijf G. Dol b.v. Rijnsburgerweg 48 - Voorhout T 0252-211849 - www.gdol.nl

EURO € 1,69 9 p.ltr.

DIESEL € 1,36 5 SUPER+ € 1,76 9

p.ltr.

p.ltr.

NU 24-UUR TANKEN MET KORTING

NU 10 CENT KORTING! 8 cent korting

tussen 7.30-18.00 uur

Mislukte straatroof

De molenstomp aan de H. Knoopstraat in Sassenheim lijkt een stomp te blijven (Archieffoto). standers gaven aan dat een afbouw opnieuw inhoudelijk moest worden bekeken. Naar hun oordeel wordt de historische waarde van de molen niet direct vergroot door de afbouw, en is het draagvlak onder de omwonenden gering. Een sleutelrol viel daarmee bij de twee leden van de PvdA of het besluit de ene of de andere kant uit zou vallen. Niet dat de PvdA tegen een afbouw was, maar met ‘pijn in het hart’ stemde de fractie tegen en dat vanwege de gevolgde procedure. Joost Peetoom (PvdA) gaf aan dat hij twee weken geleden na de voorbespreking in de raadscommissie naar huis is gegaan ‘met een grote kater’. Volgens zijn inschatting stond B&W

zelf niet achter het besluit, nu in de raad weer wel. En was de afbouw eerst niet haalbaar voor de Raad van State, nu weer wel. Peetoom wist niet meer wat hij moest geloven en twijfelde aan een goede inhoudelijke afweging. De fractie diende een motie in waarin de gemeenteraad de handelswijze van B&W zou afkeuren. Deze kreeg alleen steun van de eigen fractie, de ChristenUnie en Belang van Teylingen.

Verplaatsing Ook een motie van Trilokaal haalde het niet. Hierin riep de fractie op om te onderzoeken of de mo-

len te verplaatsen viel en zo op een andere plek afgebouwd. Volgens een gespecialiseerd bedrijf zou het verplaatsen 4 ton gaan kosten. Het geld kon volgens Rob ten Boden (Trilokaal) worden gedekt door de verkoop van vijf kavels die daardoor in de Postwijk beschikbaar komen. Maar naar de inschatting van wethouder John Stuurman levert de grond geen 4 ton op tenzij hoog wordt gebouwd, wat ook weer op bezwaren zal stuiten. Daarnaast blijft het fundament achter, wat wel eens monument zou kunnen blijven. De motie werd daarna verworpen. Trilokaal kreeg alleen Trots op Nederland als medestander.

Sassenheim - Twee mannen hebben donderdag 30 mei omstreeks 22.15 uur op het Stationsplein in Sassenheim geprobeerd een 22-jarige vrouw uit Sassenheim te beroven. De vrouw liep naar haar auto op het parkeerterrein toen zij de mannen achter zich zag lopen. De vrouw was net bij haar auto toen zij plotseling hard werd vastgepakt door één van de mannen. De andere man begon hierop te rommelen in haar tas. De vrouw schopte hard om zich heen en gaf knietjes. Daarbij heeft ze de man die haar vastpakte geraakt. Doordat de vrouw zich verzette zijn de mannen er snel weer vandoor gegaan. Ze liepen weg naar de andere kant van het parkeerterrein in de richting van rijksweg A44. De politie doet onderzoek en verzoekt getuigen zich te melden via telefoonnummer 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000.

Centrum komt in SassemBourg

Gemeente tekent overeenkomst CJG Sassenheim - Blije gezichten op de bouwplaats van SassemBourg. Niet alleen bij wethouder Karin Lambrechts en de directeur van Woonstichting Vooruitgang Steven Schrader, die de overeenkomst tekenden voor de komst van het Centrum Jeugd en Gezin in SassemBourg, maar ook bij betrokkenen van het CJG. Volgens Lambrechts vond de ondertekening niet voor niets plaats op de plek waar het CJG straks zijn plek krijgt. “Ondersteuning aan ouders en kinderen doe je door op bezoek te gaan bij scholen en gezinnen. Maar er is ook een centrale plek nodig waar ouders en kinderen kunnen binnenlopen en zorgverle-

ners een kantoor- en overlegplek hebben.” Karin Lambrechts wist een meerderheid van de gemeenteraad te overtuigen dat het toekomstige SassemBourg de beste plek is voor het Centrum Jeugd en Gezin. “Hoewel CJG-medewerkers steeds meer naar klanten toegaan, heb je in de toekomst toch ook ruimte nodig om vervolgstappen te zetten met ouders en kinderen. Bovendien zitten in SassemBourg straks ook andere partners die nauw samenwerken met het CJG. Denk aan de orthopedagoge of logopedisten. Korte lijnen en persoonlijk overleg is effectief en wij denken dat het vestigen van het CJG in Sassembourg een nieuwe impuls geeft aan de zorg aan de inwoners van Teylingen.”

Steven Schrader staat helemaal achter dit verhaal. “De combinatie van een kwalitatief goede centrale plek en de vele disciplines máken SassemBourg”. In de commissie Welzijn vergeleek Schrader samenwerking met het spelen met Lego en blokken: “Samen heb je meer en vaak ook andere soorten blokken. Door die samen te voegen krijg je een ander en beter resultaat. Dat geldt voor de stenen, maar nog veel meer voor wat binnen die stenen gebeurt”. Vanwege die metafoor kreeg wethouder Lambrechts een doos Lego cadeau. Op haar beurt schonk zij deze aan het GJG voor in de speelhoek van het huidige en toekomstige CJG.

Steven Schrader, wethouder Karin Lambrechts en gemeentelijk CJG-coördinator Astrid Fattor voor een impressie van de toekomstige hal van SassemBourg.


gemeenteberichten Teylingen week 23 / 2013

Kom langs en praat mee tijdens de wijkmarkt in Warmond Lage Land Donderdag 6 juni 2013 vindt er om 20.00 uur een wijkmarkt plaats in Warmond Lage Land. Inwoners van de wijk hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Tijdens de wijkmarkt gaan het college van burgemeester en wethouders en de leden van de gemeenteraad in gesprek met inwoners van die wijk.

Tijdens de wijkmarkt komen de volgende thema’s komen aan bod: • Wat is er bereikt: informatie over de Boterhuispolder. • Wat staat er op de rol: bestemmingsplan buitengebied en Watertuinen. • Wat kan beter: vrije invulling in gesprekken (2 rondes) met de raadsleden. Vanaf 21.30 uur kan er in een informele sfeer verder worden gepraat met de gemeenteraad en het college.

Wat maakt de wijk uniek en wat speelt er? Wat maakt de wijk leuk en uniek? Wat speelt er in de buurt? Wat hebben inwoners op het hart? Dit kan allemaal gedeeld worden tijdens de wijkmarkt. Het gaat om onderwerpen die te maken hebben met de openbare ruimte zoals het groen, voorzieningen en wegen, maar ook over participatie en andere gemeentelijke plannen komen aan de orde.

Uw mening telt! De raadsleden en het college horen graag de mening of vraag van de inwoners van de wijk. Tijdens de wijkmarkt kan op een informele manier met hen met hen kennis worden gemaakt. Ook geeft de wijkmarkt een mooie gelegenheid buurtbewoners te spreken.

Thema’s Inwoners van de wijk zijn uitgenodigd voor de wijkmarkt. Deze wordt gehouden op donderdag 6 juni 2013 van 20.00 uur - 22.30 uur in Boerderij Zeldenrust, Langebrug 1, in Warmond (Lage Land).

Meer wijkmarkten Voor 2013 staat de volgende wijkmarkt gepland op 10 oktober in Sassenheim. Meer informatie hierover volgt op een later moment.

Repair Café Teylingen: niet weggooien maar repareren Repair Café Teylingen is een buurtinitiatief dat repareren promoot als alternatief voor weggooien, dat reparatiekennis wil behouden en via het organiseren van repareerbijeenkomsten, de sociale samenhang in de buurt wil versterken. Inwoners van gemeente Teylingen kunnen hier naartoe komen met hun kapotte spullen, om die ter plaatse, samen met de aanwezige reparateurs, weer in orde te maken. Iedereen is welkom. Het eerste Repair Café Teylingen is op zaterdag 15 juni a.s. van 13.00 tot 16.00 uur, J.P. Gouverneurlaan 40 B in Sassenheim. Verder elke 3e zaterdag van de maand op verschillende locaties. De entree is gratis.

Kom gerust langs met kapotte meubels, kleding en elektrische apparatuur. Heeft u niets te repareren dan bent u uiteraard ook welkom om te komen kijken. Welzijn Teylingen en gemeente Teylingen zien graag dit soort initiatieven opbloeien en steunen de vrijwilligers en reparateurs met raad en daad om de bijeenkomsten te organiseren. Voor meer informatie over het Repair Café kunt u terecht bij het vrijwilligersteam via repaircafeteylingen@gmail.com en de website www.welzijnteylingen.nl of via telefoonnummer 0252-231 805.

Noordelijke Randweg Blijf op de hoogte! U kunt zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief via www.teylingen.nl.

Wijk Overteylingen afgesloten voor verkeer Op de Teijlingerlaan in Sassenheim wordt een harddraverij georganiseerd. In verband hiermee zal de wijk Overteylingen worden afgesloten op vrijdag 21 juni 2013 tussen 08.00 en 21.00 uur. Het doorgaande verkeer dient gebruik te maken van de ontsluitingsroute ter hoogte van Papendrecht nummer 25 (via de brug) om zo de wijk te kunnen verlaten/bereiken.

Teylingen start handhavingactie hondenbeleid Woensdag 29 mei gaf Johan van Noort, Buitengewoon Opsporingsambtenaar, in de Marijkestraat in Warmond in bijzijn van acht honden en hun baasjes het startsein voor de jaarlijkse handhavingactie hondenbeleid. Deze handhavingactie loopt tot en met 7 juni 2013. Tijdens de actie ontvangen hondeneigenaren die zich aan de regels houden een sleutelhanger met plastic zakjes voor het opruimen van hondenpoep. Inwoners die het hondenbeleid overtreden worden direct bekeurd. Handhaving Met deze actie vragen wij aandacht voor het hondenbeleid en benadrukken we het belang van de handhaving van dit beleid. De boa’s handhaven op de aanlijnplicht, de opruimplicht die voor heel Teylingen geldt en de aanwezigheid van honden op voor honden verboden gebieden, zoals kinderspeelplaatsen. Bij een overtreding wordt een proces verbaal opgemaakt.

Sleutelhanger Hondeneigenaren die zich aan de regels houden krijgen van de BOA’s een sleutelhanger. De sleutelhangers zijn gemaakt van milieuvriendelijk plastic en bevatten drie plastic zakjes. De sleutelhangers kunnen makkelijk worden gevuld met nieuwe zakjes. Door deze sleutelhanger aan de hondenriem te hangen, heeft u altijd voldoende zakjes bij zich om de hondenpoep op te ruimen. Boetes De boetes voor overtredingen van het hondenbeleid zijn hoog. Voor het niet opruimen van hondenpoep krijgt u een boete van €130,00. Dit bedrag geldt ook voor honden die aanwezig zijn op plaatsen waar dit niet is toegestaan, bijvoorbeeld een kinderspeelplaats of het stiltegebied op Koudenhoorn. De boete voor het los laten lopen van een hond binnen de bebouwde kom is €90,00.

Bijeenkomst samenwerking buurgemeenten

Gaan we er samen voor? Op dinsdag 11 juni heeft u de kans uw mening te geven over de samenwerking tussen gemeenten in de Duin- en Bollenstreek. Waar ziet u kansen en waar maakt u zich zorgen over als het gaat om regionale samenwerking? Wilt u zich laten bijpraten en

meediscussiëren over dit onderwerp? Kom dan naar de bijeenkomst ‘Gaan we er samen voor?’ op 11 juni vanaf 18.30 uur in het bestuurscentrum in Voorhout.

Op www.teylingen.nl/gaanweersamenvoor kunt u zich aanmelden voor deze bijeenkomst. Mocht u niet in de gelegenheid zijn dat digitaal te doen, bel dan naar 140252. Meer informatie over deze bijeenkomst vindt u op www.teylingen.nl.


Energieke bijeenkomst op 17 juni

Samen energie besparen: doet u mee? Op 17 juni bent u om 20.00 van harte welkom in het bestuurscentrum in Voorhout. Onderwerp van de avond: energie én geld besparen door met elkaar in de wijk een duurzaam energieproject op te zetten. In de Kagerbuurt in Sassenheim is onlangs het project Teylingen Samen Groen gestart. Wilt u meer weten van de kennis en ervaringen tot nu toe en hoe deze ook ingezet kan worden voor uw woning? Of bent u zelf expert op dit gebied? Kom dan naar deze informatieve avond. De gemeente werkt nu aan het Teylingen van de toekomst: een gezonde, veilige leefomgeving om ook later prettig in te wonen, werken en ontspannen. Dit doen wij onder meer om ons in te

zetten voor innovatieve projecten die gericht zijn op het verminderen van energieverbruik en het opwekken van duurzame energie.

goedkoper en effectiever te realiseren voor de hele buurt. Op www.teylingengroen.nl vindt u meer informatie over dit project.

Teylingen Samen Groen In dat kader is in de Kagerbuurt in Sassenheim onlangs het project Teylingen Samen Groen gestart. Een actieve projectgroep samengesteld uit een vertegenwoordiging van de Woonstichting, huiseigenaren en de gemeente zet zich actief in om de wijk duurzamer te krijgen. Meer dan 150 bewoners vroegen een energie prestatie advies aan en krijgen daarmee inzicht in maatregelen die ze kunnen nemen om hun energieverbruik en –rekening te verlagen. Een volgende stap is om deze maatregelen door samenwerking

Vooraf aanmelden Een volgende stap is om te kijken of ook in andere wijken in Teylingen zo’n project kan worden opgezet. Op 17 juni brengen we mensen bij elkaar die zelf veel kennis hebben opgedaan, maar ook mensen die vragen en twijfels hebben over (duurzame) energie. Bent u geïnteresseerd in dit onderwerp? Laat u zich dan inspireren en informeren op de bijeenkomst op 17 juni a.s. om 20.00 uur in het bestuurscentrum Voorhout. Aanmelden kan via mail naar duurzaamheid@teylingen.nl.

De Zijlboot met schipper James 20 jaar in de vaart Schipper James Taghavi en de Zijlboot zorgen samen al 20 jaar voor de verbinding tussen het noordpunt van de Merenwijk en de Zijldijk in Teylingen. De Zijlboot is in exploitatie bij sociale werkvoorziening DZB Leiden. Schipper James heeft ook al 20 jaar een dienstverband met DZB Leiden. Op een feestelijke bijeenkomst met vertegenwoordigers van de samenwerkende gemeenten, provincie en bewoners is het 20-jarig bestaan van de veerpont gevierd. De veerpont vervult een belangrijke recreatieve verbinding voor fietsers en voetgangers. Destijds speelden gemeenten Leiden, Teylingen en de Provincie Zuid-Holland bij de realisatie van de Zijlboot een belangrijke rol. De pont is in bruikleen gegeven door de provincie. Op een later tijdstip haakte ook gemeente Leiderdorp bij het samenwerkingsverband aan. Twintig jaar later werken genoemde gemeenten en provincie nog steeds samen bij het in de vaart houden van de pont. Vooraankondiging voorbereiding: bestemmingsplan Oude Herenweg 21, Voorhout Digitale naam van plan: BP2012TEY01017

Bas van Drooge, directeur DZB Leiden: “James, jij verdient een 10+ voor de wijze waarop je je volledig inzet voor de veerpont. Met veel plezier en heel klantgericht doe je je werk. Als fietser ken ik de waarde van een veerpont op je fietsroute. Ik hoop dat wij met de andere gemeenten en de provincie deze pont nog lang in de vaart mogen houden.” Kees van Velzen, wethouder Teylingen: “Gemeente Teylingen is ook blij met de veerpont en deze veerman. De veerpont zorgt voor een belangrijke toeristische verbindingsschakel in de fietsroute rond de Kaag. Op deze route moet je een paar keer een oversteek maken over water. Zonder veerpontjes is dat onmogelijk. De Zijlboot maakt de ommelanden beter bereikbaar en is in toeristisch en recreatief opzicht van grote waarde.”

Schipper James met ‘zijn’ veerpont Algemene plaatselijke verordening Ontheffing/vergunning/toestemming is verleend aan: • Vishandel De Klok, Voorhout voor het organiseren van het evenement ‘24 uur de Roparun en haringveiling’ in de Herenstraat ter hoogte van nummer 43 in Voorhout op dinsdag 4 juni 2013 vanaf 15.00 uur tot en met woensdag 5 juni 2013, 21.00 uur (27-05-13). • Eetcafé De Voogd, Sassenheim voor het organiseren van de biermarkt op het parkeerterrein bij de Oude Haven in de Hoofdstraat in Sassenheim op zondag 25 augustus 2013 van 13.00 tot en met 19.00 uur (28-05-13). • C afé Welgelegen, Voorhout voor het houden van een muziekevenement op het parkeerterrein gelegen naast het café Welgelegen, Jacoba van Beierenweg 90 in Voorhout op zondag 16 juni 2913 tussen 16.00 en 20.00 uur (30-05-13).

Plangebied Het betreffende perceel is gelegen in het noordelijk deel van het Teylingse buitengebied tussen de Akervoorderlaan en de Teylingerlaan. Voor dit perceel is aan de gemeente verzocht om medewerking te verlenen aan het realiseren van een nieuwe woning en de vervanging van een bedrijfswoning door een burgerwoning. Het plan past binnen de provinciale regeling Ruimte voor ruimte en het gemeentelijke beleid voor bouwen van woningen in het buitengebied met toepassing van Ruimte voor ruimte. Met de regeling Ruimte voor ruimte is het mogelijk om bestaande bedrijfsopstallen te slopen tegenover de bouw van nieuwe woningen en vervanging van de bestaande bedrijfswoning door een woonhuis. Zienswijzen Op dit moment kunt u nog geen zienswijzen inbrengen. We leggen het plan binnenkort voor aan onafhankelijke instanties voor advies. Later in de procedure – naar verwachting in de eerste helft van juli 2013 – leggen we de stukken zes weken ter inzage. In die periode heeft u de mogelijkheid om zienswijzen in te brengen. Via de gemeenteberichten, via www.teylingen.nl en via de Staatscourant maken we die informatie aan u bekend. Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met Fariq Ishaak van de afdeling Ruimte via 14 0252. Collectes Er is van 9 juni tot en met 15 juni een collectevergunning verleend aan het Rode Kruis.

Ontheffing van artikel 35 voor het mogen verstrekken van zwakalcoholhoudende drank is verleend aan: • Eetcafé De Voogd, Sassenheim tijdens de biermarkt op het parkeerterrein bij de Oude Haven in de Hoofdstraat in Sassenheim op zondag 25 augustus 2013 van 13.00 tot en met 19.00 uur (28-05-13). • C afé Welgelegen, Voorhout tijdens het muziekevenement op het parkeerterrein gelegen naast het café Welgelegen, Jacoba van Beierenweg 90 in Voorhout op zondag 16 juni 2913 tussen 16.00 en 20.00 uur (30-05-13). Vergunning op grond van artikel 3 voor het mogen verstrekken van alcoholhoudende drank is verleend aan: • Shafey Horeca Exploitatie B.V. voor het Grand café Op Eigen Wijze, Hoofdstraat 265 in Sassenheim (28-05-13). Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 Op grond van artikel 87 is ontheffing verleend aan: • J . Schenk, Sassenheim voor het parkeren zonder parkeerschijf in het centrum van Sassenheim ( 28-05-13). Niet eens met een van deze besluiten? Hoe u dan bezwaar kunt maken staat genoemd aan het einde van deze gemeenteberichten. Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure) • Sleutelbloemstraat 3, 2215 DB Voorhout • Boekhorstlaan 154, 2215 BK Voorhout • Dragonweg 39, 2215 BN Voorhout • Warmonderhek 1, 2361 LL Warmond

Veranderen inrichting (29-05-13). Plaatsen erker (30-05-13).

Rectificatie binnengekomen aanvraag • Herenweg 92a (in plaats van 92), 2361 EV Warmond Kappen 20 bomen (14-05-13). Inzien binnengekomen aanvragen Binnengekomen aanvragen kunt u inzien bij balie 7 (bouwen en wonen) in het gemeentekantoor. Als u een reactie wilt geven op een binnengekomen aanvraag, neemt u dan contact op met een medewerker van het team vergunningen. Verleende omgevingsvergunning (mogelijkheid tot bezwaar)

Drank- en horecawet Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening laten wij u weten dat wij het bestemmingsplan Oude Herenweg 21, Voorhout voorbereiden.

• Herenstraat 70, 2215 KJ Voorhout • Boekenburglaan 12, 2215 AD Voorhout

Realiseren zolderverdieping (15-05-13). Plaatsen dakkapel voor- en achterzijde woning (22-05-13). Plaatsen dakkapel voorzijde woning (22-05-13). Plaatsen dakkapel voorzijde woning (23-05-13).

• Friezenhorst 17, 2171 VG Sassenheim • Merellaan 19, 2172 JS Sassenheim

Plaatsen dakkapel voorzijde woning (17-05-13). Veranderen en vergroten woning, verhogen dak, veranderen kozijnen en plaatsen dakkapel (27-05-13). • Perceel achter Verlengde Aanleggen inrit/uitweg op Vinkenweg 9, kadastraal rotonde, onderdeel van de bekend gemeente bypass A44/N444 (17-05-13). Sassenheim, sectie B, nummer 3002 ged. Bezwaar tegen verleende vergunningen Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u bezwaar maken. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken – vanaf de dag na de tussen haakjes genoemde verzenddatum van betreffende vergunning – een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Teylingen. Het bezwaarschrift moet bevatten: • Naam en adres • Datum • Omschrijving van de beslissing waartegen bezwaar bestaat • Reden(en) van het bezwaar • Handtekening Verzoek voorlopige voorziening Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Hiervoor moet u wel griffiekosten betalen. Het verzoek moet bevatten: • Naam en adres • Datum • Besluit waartegen bezwaar bestaat


• Kopie van het bezwaarschrift dat bij de gemeente Teylingen is ingediend. Het adres is: Voorzieningenrechter rechtbank Den Haag Sector Bestuursrecht Postbus 20302 2500 EH Den Haag

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Commissie Welstand Eens per twee weken op maandag behandelt een deskundige van de Welstandscommissie vanaf 09.30 uur de projecten in het gemeentekantoor. Deze besprekingen zijn openbaar. Voor het inzien van de agenda of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het gemeentekantoor. De eerstvolgende welstandsvergadering is maandag 10 juni 2013

BEL

KOM

KLIK

Gemeenteberichten is een uitgave van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen. Editie 5 juni 2013.

www.teylingen.nl

Wilhelminalaan 25, Sassenheim

Gemeente Teylingen Postadres: Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout Telefoon: 14 0252 (kengetal niet nodig) gemeente@teylingen.nl www.teylingen.nl

14 0252

Bezoekadressen Gemeentekantoor: Wilhelminalaan 25 in Sassenheim Bestuurscentrum: Raadhuisplein 1 in Voorhout De gemeente is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur.

Openingstijden gemeentekantoor: Maandag 8.30-13.00 uur Dinsdag 8.30-16.00 uur Woensdag 8.30-16.00 uur Donderdag 8.30-20.00 uur Vrijdag 8.30-16.00 uur Zorgloket/ISD:

9.00-12.00 uur

Balie politie: Maa/woe/vrij Dinsdag Donderdag

9.00-13.00 uur 13.30-16.00 uur 13.30-17.00 uur en 18.00-20.00 uur

Textielkunstenaars in Oude Raadhuis Warmond - Tot en met zondag 30 juni exposeren vijf textielkunstenaars in Het Oude Raadhuis van Warmond. De galerie is op woensdag, donderdag en vrijdag geopend van 15.00 tot 17.00 uur, op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en op zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Met het oog op de Textielmarkt op 16 juni is de galerie geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Zwembad Wasbeek heeft een levensechte pop aangeschaft om zo echt mogelijk te oefenen.

In geval van verdrinking

Cursus leert ouders jonge kinderen redden Sassenheim - Het is de schrik van elke ouder: kleine kinderen die op een onbewaakt moment in het water belanden en nog niet kunnen zwemmen. Zeker in de lente en zomer, wanneer kinderen vaker buitenspelen of op een vakantieadres zijn met veel water, neemt het risico sterk toe. Zwembad Wasbeek in Sassenheim ontwikkelde een nieuwe combicursus: ‘Levensreddend optreden voor ouders met jonge kinderen’. Hierin worden (groot)ouders getraind in het reddend optreden bij jonge kinderen die in het water zijn geraakt. Het bijzondere is dat de cursus specifiek gericht is op het helpen van kleine kinderen en bovendien het reanimeren traint nadat het kind op het droge is gehaald. In juni start de eerste cursus in Nederland met zo’n gecombineerde aanpak. Josan Zoetemelk, locatiemanager Zwembad Wasbeek: “Cursussen reddend zwemmen bestaan al veel langer, maar het helpen van kleine

kinderen vereist aparte vaardigheden. Kern van de nieuwe cursus is hoe te reageren als je eigen kind aan het verdrinken is. We hebben een levensechte pop aangeschaft om zo echt mogelijk te oefenen. Deze pop is ook te reanimeren. Belangrijk, omdat de handelingen bij een kind anders zijn dan bij een volwassene. Ook leren de deelnemers hoe een kind naar boven is te halen van de bodem en hoe het beste naar de kant is te vervoeren. Wij bieden ouders de juiste vaardigheden om levensreddend op te treden. Dat is goed voor hun zelfvertrouwen en van groot belang tijdens zo’n stressvol moment met een kind in nood, waarin elke seconde telt.” De combicursus ‘Levensreddend optreden voor ouders met jonge kinderen’ wordt gegeven op de vrijdagavonden 14 en 21 juni. De kosten bedragen 70 euro per deelnemer. Inschrijven kan telefonisch via 0252-215594. Na het met goed gevolg afleggen van de cursus ontvangen de deelnemers een certificaat.

In het verleden hebben de kunstenaars Aart Korsuize, Hetty Arens, Joke Elzinga, Jantine Koppert en Tineke Jacobs regelmatig met elkaar samengewerkt en projecten en tentoonstellingen georganiseerd. Zij delen vaak dezelfde materiaalkeuze en ervaren bij verschillende thema’s een vergelijkbare affiniteit en fascinatie. Aart Korsuize uit Leiden tekent, schildert, borduurt en werkt graag met textiel. Meestal combineert hij verschillende technieken op originele wijze om bewerkingslagen en materiaalkeuzes tot betekenislagen te vormen. Ditmaal staat het experiment centraal voor hem. Hij heeft het breien weer opgepakt en is druk met droogvilt aan het werk. Hetty Arens uit Zoeterwoude toont diepdrukken. De structuur en het ritme in haar werk van zowel textiel, brons en papier is die van een meditatieve eenvoud. Haar werken van brons zijn organisch van vorm waarbij de opbouw met textiel gemaakt is. Jantine Koppert uit Uithuizen werkt met metaaldraad, textiel, rubber en papier, en creëert verstilde beelden waarin de onderliggende energie voelbaar is. De bron van haar werk vormen landschappelijke elementen als water en rotsen en de fenomenen wind en stroming. Haar fascinatie komt voort uit de verwondering die zij als kind al voelde voor het schrift van de natuur. Structuren en rit-

mes, getekend in zand en op rotsen, de wirwar van bladeren en takken, het waaien van riet in de wind en de golven en beweging van water vormen dit schrift. Joke Elzinga uit Leiden schildert de laatste jaren vrijwel uitsluitend de zee. Een groot deel van haar leven woonde ze vlakbij de zee en is zij gefascineerd geraakt door licht en kleur van zeeën en de veranderingen daarvan. Aanvankelijk werkte zij vooral met acrylverf op doek maar sinds een aantal jaren tekent zij ook op de schilderijen met inkt of met textiele materialen. Tineke Jacobs uit Leiden creëert een wondere wereld van fotografie en gemengde technieken. Haar kunst komt voort uit het fotografisch onderzoek van een plek, of een sfeer, een onderzoek van verschillende materialen en technieken. Nieuwsgierigheid naar licht en ruimte en onverwachte details zorgen dat het kunstwerk een vervreemdende onverwachte kant van de werkelijkheid weergeeft.

Kinderopvang houdt open dag Sassenheim - Kinderopvang Teylingen organiseert op zaterdag 6 juli van 13.00 tot 16.00 uur een open dag op de locatie Jip & Janneke aan de Westerstraat 8 A in Sassenheim. Geïnteresseerden kunnen zien hoe het er bij Kinderopvang Teylingen aan toe gaat en welke mogelijkheden zij kunnen aanbieden. Flexibele opvang vanaf vier uur per week is mogelijk. Op deze locatie kan men zien hoe kinderen tussen de 3 maanden en 4 jaar op een verticale groep worden opgevangen. Met de peuters op de groep volgen zij de visie van een peuterspeelzaal en wordt er dus vooral nog veel gespeeld en geknutseld. Voor meer informatie: tel. 06-53482806.

Knutselen voor vaderdag Sassenheim - Op woensdagmiddag 12 juni kunnen kinderen bij Shoeby in Sassenheim een fotohoesje voor vader knutselen. Dit ter gelegenheid van Vaderdag op zondag 16 juni.

Brand in zuurkast Sassenheim - In een bedrijf aan de Wasbeekerlaan in Sassenheim heeft afgelopen dinsdagnacht een brand in een zuurkast gewoed. Door de brand, die om tien over half een werd ontdekt, sprong een waterleiding waardoor het vuur automatisch voor een deel werd geblust. Nadat de brandweer de brand had bestreden heeft men het pand vanwege de rook geventileerd. Een zuurkast zuigt eventuele schadelijke dampen af om personeel tegen blootstelling hieraan te beschermen.

Textiel in De Pomp Warmond - In galerie De Pomp aan de Dorpsstraat 38 in Warmond exposeren negen kunstenaars met textiel. Zaterdag 8 juni om 16.00 uur vindt de opening plaats. De tentoonstelling loopt van 6 juni tot 3 juli.

Afslaande bus raakt scooter Voorhout - Afgelopen vrijdagmiddag vond rond half drie een aanrijding plaats tussen een afslaande bestelbus en een scooterrijder op de Jacoba van Beierenweg in Voorhout. De scooterrijder is hierbij gewond geraakt en naar het ziekenhuis vervoerd. De verkeersdienst van de politie (VOA) heeft het ongeval in kaart gebracht.


5 juni 2013

pagina 5

Lezers Schrijven

Raad akkoord met Voorhout-Oost

Grote meerderheid staat achter bestemmingsplan

Zo kan het ook In een bestuursvergadering van de volkstuinvereniging Elsgeest werd gewezen op de gevaarlijke inrit bij het clubhuis van De Voorruiters en de tuinvereniging. Door de nu wat laat ontstane vergroening van de bermen en het waarschijnlijk beperkte gezichtsvermogen van onze senioren, had men moeite om de inrit op haar juiste breedte in te schatten. Als voorzitter, met als functieomschrijving contacten met de gemeente, meldde ik mij dinsdagmiddag om 13.10 uur telefonisch bij de gemeente. Na uitleg van de in onze ogen gevaarlijke situatie werd ik om 13.15 uur doorverbonden met de gemeentewerf, zeg de buitendienst. Op een wederzijds vriendelijke manier werden de mogelijkheden besproken en mij werd beloofd dat dit op de lijst van te plannen werkzaamheden zou komen. Wat schetst mijn verbazing toen ik om 14.00 uur per fiets bij het clubhuis aankwam om plantjes te kopen. De werkzaamheden waren al begonnen en de eerst paaltjes met reflectoren al geplaatst. Met de complimenten aan de buitendienst van de gemeente. Namens het bestuur van de volkstuinvereniging Elsgeest, Wim Meijles, voorzitter.

Voorhout - Een grote meerderheid van de gemeenteraad kon vorige week instemmen met het nieuwe bestemmingsplan Voorhout-Oost. Maar niet de fractie van D66. En dat vanwege een ‘olifantenpaadje’ op het voormalige speeltuintje aan de Cayennehof. Het bestemmingsplan maakt tevens de ontwikkeling mogelijk van de Hoed (Huisartsen onder één dak) op de hoek Raadhuisplein/Kerkzicht, een ander controversieel punt.

In boerderij

Door Nico Kuyt Het zogenaamde ‘olifantenpaadje’ aan de Cayennehof (Archieffoto: Nico Kuyt). een meerderheid in de raad, en dus verworpen. Raadslid Ed Wegman (Trots op Nederland) onthield zich overigens van stemming, want hij is een direct omwonende en heeft belang bij de beslissing. In een stemverklaring gaf Peetoom aan dat zijn fractie weliswaar instemt met het bestemmingsplan, maar voor het onderdeel Hoed geacht moest worden tegen te hebben gestemd.

Olifantenpad Het bestemmingsplan zou ook mogelijk moeten maken dat op het grasveldje van de voormalige speelplek aan de Cayennehof een woning komt. De opbrengst van de kavel was al ingeboekt in het Speelplaatsenplan en hiermee zijn andere speelplekken in de gemeente opgeknapt. De komst van het huis stuitte echter op fel verzet van de omwonenden. Zij gaven aan de grond te willen kopen. Na stevige onderhandelingen, en enige aansporing van de raadscommissie Ruimte, heeft de wethouder inmiddels met hen een overeenkomst gesloten. Het veldje wordt privétuin en een stukje gemeentelijk groen. Maar vorige week ontstond er in de gemeenteraad een discussie over het huidige ‘olifantenpaadje’. Dat loopt schuin over het veldje en biedt voor met name de jeugd de gelegenheid om van huis naar een verderop gelegen school en speeltuin te gaan. Raads-

Schuitemaker’s lekkere Viswee k

WOENSDAGACTIE

: Kibbeling

Scholfilet Zalm-eisalade

Gebakken haring

6,50 100 gram 1,50 100 gram 1,50 5 voor 4,00 500 gram

Lekker op de B BQ : Garnalenspiezen, naturel of gemarineerd per stu k 1,7

5 4 voor 6,00

Schuitemaker’s Fi sh wo. t/m vrij. van & Chips, open van 12 Zaterdag van 12.0.00 tot 18.00 uur 0 tot 17.00 uur

Tel. winkel: 0252-2101 51 Oude Haven 3 - Sasse nheim

lid Joost Koomen (D66) bespeurde evenwel dat het doorsteekje was verdwenen, terwijl de commissie uitdrukkelijk de wethouder op pad had gestuurd om ook het olifantjenpaadje in de deal te regelen. Maar Van der Zon gaf aan dat het een beetje geven en nemen is geweest. Met de omwonenden is afgesproken dat het een overpad zal zijn om hun tuinen te bereiken en niet een doorlopend pad van de ene wijk naar de andere. Koomen was het hier niet mee eens en wilde een wijziging van het bestemmingsplan indienen, maar dit kon volgens de wethouder niet want dat blaast de overeenkomst op en dan moet hij opnieuw onderhandelen waardoor het bestemmingsplan die avond niet kon worden aangenomen. Voor Koomen was het openbare doorsteekje wel zo belangrijk dat, als het niet gewijzigd kon worden, de fractie niet met het bestemmingsplan kon instemmen. En zo geschiedde.

Wijkmarkt gemeente in het Lage Land Warmond - Donderdag 6 juni vindt vanaf 20.00 uur een wijkmarkt plaats in het Lage Land in Warmond. Inwoners van het Lage Land hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Tijdens de wijkmarkt gaan het college van burgemeester en wethouders en de leden van de gemeenteraad in gesprek met inwoners van het Lage Land.

Deze wordt gehouden op donderdag 6 juni van 20.00 tot 22.30 uur in boerderij Zeldenrust aan de Langebrug 1 in Warmond.

Wat maakt de wijk leuk en uniek? Wat speelt er in de buurt? Wat hebben inwoners op het hart? Dit kan allemaal gedeeld worden tijdens de wijkmarkt. Het gaat om onderwerpen die te maken hebben met de openbare ruimte, zoals het groen, voorzieningen, wegen, maar ook participatie en andere gemeentelijke plannen komen aan de orde. Inwoners van het Lage Land zijn uitgenodigd voor de wijkmarkt.

De raadsleden en het college horen graag de mening of vragen van de inwoners van de wijk. Tijdens de wijkmarkt kan op een informele manier met hen kennis worden gemaakt. Ook geeft de wijkmarkt een gelegenheid buurtbewoners te spreken.

Tijdens de wijkmarkt komen onder andere aan de orde de Boterhuispolder, het bestemmingsplan Buitengebied en de Watertuinen. Vanaf 21.30 uur kan er in een informele sfeer verder worden gepraat met de gemeenteraad en het college.

Voor 2013 staan de volgende wijkmarkt gepland op 10 oktober in Sassenheim.

Aanhoudingen na kattenkwaad Sassenheim - Twee 15-jarige jongens uit Sassenheim zijn zaterdag 1 juni aangehouden na diverse meldingen over twee gemaskerde jongens. Rond 21.30 uur kreeg de politie een aantal meldingen over twee gemaskerde jongens die de parkeergarage

gedroegen. De jongens verklaarden dat ze kattenkwaad wilden uithalen door eieren tegen gebouwen te gooien. Om niet herkend te worden hadden ze maskers opgezet. De maskers en de eieren zijn op aanwijzen van de 15-jarigen aangetroffen.

aan de Adelborst van Leeuwenlaan inliepen. De politie ging direct met verschillende eenheden op zoek naar de jongens. Zij werden uiteindelijk aangehouden op de Kagertuinen nadat een bewoner hen daar had gezien en vond dat ze zich verdacht

Weekaanbiedingen

0.75 75 . 0 m gra 0 50 Verse rabarber 45 . 1 or vo 5 i’s w ki se Nieuw-Zeeland 79 100 gram 0. de la sa Varia 69 . 0 m gra 0 10 el ot ch Sperziebonens

0 gram Vers gekookte bieten 50 .............

..................

...

Elke woensdag:

... Perssinaasappels 10 stuks

1.75

v.d. Ve-eSasrsenheim Hoofdstraat 259 Tel./Fax: 0252-232141

KEURSLAGERTROTS

KEURSLAGERTROTS

Barbecueworstjes uit eigen keuken Barbecueworstjes uit eigen keuken

4de gratis 4de gratis

SPECIAL

Pineapple SPECIAL

inside Pineapple inside VLEESWARENKOOPJE 150 gram grillworst + VLEESWARENKOOPJE 100 gram vleessalade

100 gram

22525 260 2 60 2 95 5

100 gram

Samen

150g grillworst + 100g KEURSLAGERKOOPJE vleessalade samen voor Gegrilde spareribs met saus 500 gram KEURSLAGERKOOPJE

Scholten

595

gegrilde spareribs keurslager met saus Hoofdstraat 261 • Sassenheim 0

5000252-220534 gram Tel. 0252-211440 • Fax www.scholten.keurslager.nl info@scholten.keurslager.nl

Aanbiedingen zijn08-06-2013. geldig van 03-06-2013 t/m 08-06-2013. edingen zijn geldig van 03-06-2013 t/m

SASSENHEIM

VERSTRIO

In de gemeenteraad klonken vorige week nog steeds geluiden van afkeuring over de massaliteit van het nieuwe huisartsencentrum met appartementen. De direct omwonenden vinden het gebouw te hoog en te dicht op hun huizen. Met name buurman Ottolini krijgt hinder van de Hoed en deed in de raadszaal nog een laatste oproep. Joost Peetoom (PvdA) stelde daarop een wijziging voor waarbij aan de zijde van Kerkzicht het aantal toegestane bouwlagen wordt verlaagd tot drie en de afstand van de achtergevel tot het perceel van Ottolini vergroot. Maar wethouder Leo van der Zon gaf aan dat het plan stedenbouwkundig verantwoord is. Als er een bouwlaag af moet is het plan niet meer haalbaar. En er is behoefte aan de Hoed en de appartementen. Naar zijn mening sluit het pand aan op de aangrenzende bebouwing, want op de hoek met Kerkzicht is door de stedenbouwkundige gekozen voor een ‘accent’ van vier lagen om ‘diversiteit’ in bouwhoogte te krijgen in het gebied en dit komt de ‘variatie’ en ‘aantrekkelijkheid’ ten goede. Hij meldde dat er met de projectontwikkelaar nog een overeenkomst wordt afgesloten met als onderdeel een geveltekening waaruit moet blijken dat de inkijk zo gering mogelijk is. Volgens Van der Zon staat de ontwikkelaar open voor overleg hierover met de omwonenden. Al met al vond de wethouder het een acceptabel plan. Bij de stemming bleek dat de voorgestelde aanpassing van de PvdA niet werd gesteund door VVD en CDA,


pagina 6

5 JUNI 2013 Ankie Jochemsz & Wilma Bleeker & Jollie Wildeman

Aanleveren familieberichten

U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

Per e-mail

Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. De Teylinger. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld(PDF).

zorgzaam en betrokken met oog voor details

Per post of afgeven

U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vrij: 8.30-17.00 uur).

Uitvaartonderneming Teylingen

(zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Dag en nacht bereikbaar Tel: 06-30409466

Hierbij laten wij weten dat op 2 juni j.l. is overleden in Tottenham-Ontario, Canada, onze zwager

Hillegom: Sassenheim: Sassenheim: Rijnsburg:

www.uitvaart-teylingen.nl

Deskundig en zorgvuldig, snelle levering. Open ma. t/m za. 10-17 uur. Voorbeeldentuin 7 dagen per week vrij toegankelijk.

Uw adviseur Henri van Hardeveld

Schuttingen. Ook voor kleine reparaties en afvoer. Tegen scherpe prijzen. Tel. 06-20897322.

• Cremeren • Rouwtransporten door binnen en buitenland • Opbaring in eigen rouwkamers

• EERHART Sierbestrating.

Voor al uw bestratingen en tuinwensen. Bel voor vrijblijvende prijsopgave 070-3211006.

Vuil tapijt? Laat het vakkundig reinigen of huur Mr. Steam. Gratis thuisbezorgd. Tol Steam Interieurverzorging, tel. 070-5116612.

Dak herstellen? Bouma/Grundeken bellen! 5114674-5118394. Uw dak-specialist!

• Eigen parkeerterrein

• Dag en nacht bereikbaar Jacoba van Beierenlaan 4 2171 CM Sassenheim

Tel: 0252-211843

E-mail: uitvaartverzorging@vliem.nl www.uitvaartverzorgingvliem.nl

Vwo-, havo, mavo, vmbo-leerlingen: HUISWERKBEGELEIDING/bijles aangeboden door ervaren A/B student. Tel. 071-5616768.

PLAAGDIEREN, dienstverlening. •Tel.WESPEN, 06-54948365 / 070-5115927. vofroessinghvaniterson.com

Vakbekwame TUINMAN voor al uw straat•werk, mos verwijderen, grasveld verwijderen, mos

op bestrating, snoeiwerk, schuttingen, opschonen van uw tuin etc. Gratis advies. KvK inschr. 0646410227.

Rust, privacy vindt u in bosrijk Voorthuizen. CHALET 70 m2 TE KOOP met heerlijke zonnige tuin 200 m2. Informatie tel. 0252-757956 of 0644114066.

RK-Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): Zondag: 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Gemengd Koor (jubileum pater Piet Verkleij). Protestantse Gemeente: - Dorpskerk (Hoofdstraat 217): Zondag: 10.00 uur ds. A.A. Bosma. - Julianakerk (Julianalaan 6): Zondag: 10.00 uur ds. H.R. Betting. Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): Zondag: 10.00 uur ds. S. Pos; 19.00 uur ontmoetingsdienst.

Voorhout

nieuw medisch voedingssupplement aan. Vraag er naar bij uw huisarts of neem contact op via de website www.recoflor.nl Genezing vanaf 5 euro per dag mogelijk.

Warmond

Te huur: GARAGES voor stalling en/of opslag Oegstgeest bij Lange Voort/Wijttenbachweg. Keij Beheer 071-5123264.

GARAGESALE Kabelbaan 11, 2352 •BLPRIVÉ Leiderdorp. Elke zaterdag vanaf 10 uur.

Spanje C.Blanca Altea, Royaal LUXE APPARTEMENT direct aan zee, nog vrij juni en augustus voor weinig, bel 06-53269340 voor info.

GARAGEBOXEN in Oegstgeest en Leiden. Huurprijs v.a. € 110,-. Inlichtingen 06-20773480.

70+ zoekt gezellige vrouw om •deWEDUWNAAR eenzaamheid op te lossen. Brief onder nummer

201359 naar Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk.

• ZATERDAG SNUFFELMARKT. Vrij entree. Vinkenweg 74 Rijnsburg.

gratis prijsopgave. Tel. 06- 55321682.

schoten? www.tcdekampioen.nl.

18, 071-4018833.

• BC SIERBESTRATING Tegelwerk, met afvoer,

fo: www.fluitles.nl of 071-5891939.

• 50-plusser SCHILDERT, SAUST en behangt • MAXIMODE UITVERKOOP 1 stuk 30%, 2 uw huis weer als nieuw. Tel. 06-13067762. stuks 40%, 3 stuks of meer 50% korting (m.u.v. de • Lekker toerfietsen vanuit Wassenaar en Voor- hoogzomercollectie). Maximode, Koninginneweg • •

www.zalenverhuurkruyt schipvanleiden.nl. Mooi bruin café in oude centrum van Leiden. Voor afstudeerborrels, recepties, verjaardagen, etc. Geen huur! Wel wat servicekosten en normale gangbare drankprijzen! Reserveringen: tel. 06-25047376.

Student wil u graag helpen met COMPUTER•PROBLEMEN. € 15,- p.u. Tel. 070-5114250.

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met Matthiaskoor. RK-Kapel Mariëngaerde (Mgr. Aengenentlaan 3): Donderdag: 11.00 uur. Zondag: 10.00 uur. Dinsdag: 11.00 uur. Protestantse Gemeente (Herenweg 82): Zondag: 10.00 uur dr. Meijering, Oegstgeest. Baptistengemeente Kaleb (Herenweg 80): Zondag: 10.30 uur Fred Nijland.

VAKANTIE IS WIELEWAAL

VAKANTIE IS... ...SPIERPIJN VAN HET LACHEN

Bezorg jij hem een onvergetelijke vakantietijd? www.wielewaal.nl/ vrijwilligers

MEDISCHE DIENSTEN

T.H.: VAK.BUNG. in Drenthe. All-in en met korting. Fam. v. Went, 071-3618676. www.vakantiebungalow-dr.nl

Te huur gevraagd: OPSLAGRUIMTE tussen 100 en 200 m2, voorzien van verwarming, verlichting en water. Tel. 06-49799327.

Voor alle Rijnsburgers die met trots de originele RIJNSBURGSE VLAG willen uithangen, bijv. tijdens de Paardenmarkt of andere feestelijke gelegenheden: BEL 071-4020006 (na 18.00 uur). Genoeg op voorraad in diverse maten. Reageer snel en zorg dat ook bij u de Rijnsburgse vlag uit kan!

ALMONDEHOEVE Lifestyle & Antiek

Ik ben Nero

SMEDERIJ 12 | T (0252) 21 36 80 2211 SM NOORDWIJKERHOUT WWW.TURK-ROOF.NL | INFO@TURK-ROOF.NL

Sassenheim

door rustig persoon een vrije, RUSTI•GEGezocht KAMER om regelmatig een paar uur overdag

DWARSFLUITLES in Leiderdorp-Oranjewijk. •Ervaren, enthousiaste docente. Gratis proefles. In-

STEUNZOLEN. Erkend leverancier, lid Stichting LOOP, vergoeding via zorgverzekeraar. Een afspraak kunt u maken in Oegstgeest, Leiden en Leiderdorp met Wim van Zijp, tel. 071-5238468 of 06-12028319.

Dealer

TE HUUR GARAGEBOX? Opslagbox centrum Kerkdiensten van donderdag 6 t/m woensdag 12 juni. Rijnsburg. Tel. 071-4021324.

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): Donderdag: 18.45 uur Viering in Dagkapel. Zondag: 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Mantrakoor (40-jarig jubileum koor). Protestantse Gemeente (Dr. Aletta JacobsCHRONISCHE PATIENTEN IBD (inflam• matory bowel disease) gezocht die geen genezing laan 9): Zondag: 10.00 uur ds. J.W. van den in het reguliere circuit vinden. Wij bieden een Berg.

voor uw tuin of oprit. Ruim •30STRATENMAKER jaar ervaring. Leveren van alle materialen.

• Begraven

KERKDIENSTEN

te gebruiken (niet om te wonen) in Oegstgeest of directe omgeving (bv. Vogelwijk of Raadsherenbuurt), vanaf oktober 2013. Brief onder nummer 201360 naar Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk.

Voor een blijvende herinnering. Een persoonlijk en passend gedenkteken. Grafstenen en urnen in natuursteen, glas, RVS en hout.

Delfweg 34a, 2211 VM Noordwijkerhout Telefoon: 0252 418912 E-mail: info@memorienatuursteen.nl www.about.me/memorienatuursteen

Zit u nog in de schaduw? Wij ZAGEN BOMEN OM en takken af. Telefoon 070-5111923 of 0653794870.

elly Zijerveld

Wim en Cock Zijerveld Ans en Wout Roor Cor en Els Zijerveld Marian van Zuylen en Ton Knijnenburg

ren-knipvoegen-metselwerk. Altijd gratis advies en geheel vrijblijvend prijsopgave. Tel. 0620897322.

Zat. 8 juni VLOOIENMARKT Katwijk a/d Piet Heinlaan. Kraam € 25,- www.donevents.nl 088-2226900.

Hennie MöHlMann echtgenoot van

GEVEL/SCHOORSTEENRESTAURATIE? •Uithakken (slijpen)-voegen-reinigen-impregne-

GRATIS ADVERTENTIE

FAMILIE-BERICHTEN

3

Alarm Ambulance, brandweer en politie: tel. 112. Dier in nood: tel. 144.

Huisarts Alleen spoedeisende huisartsenhulp (maandag t/m vrijdag 17.00-8.00 uur, weekend en feestdagen): Doktersdienst Duin- en Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 B, Voorhout, tel. 0252-240212 (altijd eerst bellen).

2

m .000

Ik ben Boss

Avond-, nacht- en weekenddiensten.

Tandarts Sassenheim/Voorhout: Via www.tandartswaarnemingbollenstreek.nl of telefoonnummer eigen tandarts verneemt men welke tandarts waarneemt. Warmond: Via telefoonnummer 071-3011738 verneemt men welke tandarts waarneemt. Spreekuur zaterdag en zondag 13.00 uur.

Apotheek Chinese wandtafel 19e eeuw!

Ook voor uw vakkundige meubelrestauraties Van Almondeweg 2, 2343 AA OEGSTGEEST

www.almondehoeve.nl

Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek: Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 C, Voorhout, tel. 0252-240216.

Dierenarts Via telefoonnummer Dierenkliniek Sassenheim (tel. 0252-232219) en Dierenkliniek Voorhout (tel. 0252-215231) verneemt men welke dierenarts waarneemt.


5 juni 2013

pagina 7

Ondanks oproepen insprekers

Nieuw monumentenbeleid is definitief vastgesteld Teylingen - Een ruime meerderheid van de gemeenteraad heeft ingestemd met het nieuwe monumentenbeleid voor Teylingen. Panden met een waardering van 18 punten en hoger blijven of worden in de hele gemeente monument. Met een waardering van 17 punten mag de huidige en iedere volgende eigenaar zelf beslissen of hij het pand op de lijst wil hebben. Door Nico Kuyt Vooraf aan de bespreking in de gemeenteraad deden Emiel van der Hoeven van de Historische Kring Voorhout en Hans Walenkamp van de Stichting Oud Sassenheim een dringend beroep op de raadsleden om niet akkoord te gaan met het nieuwe beleid. Hierdoor komt een aantal monumenten in Sassenheim te vervallen en zullen er minder nieuwe monumenten uit Voorhout en Warmond op de lijst worden gezet. Walenkamp noemde de vermindering van het aantal huidige monumenten ‘onverteerbaar’ en ‘je reinste kaalslag’. Onder andere wees hij op Hoofdstraat 205 in Sassenheim, nu met 13 punten nog een monument maar straks niet meer. De eigenaar wil het pand slopen. Verontruste Sassenheimers hebben onlangs onegveer 200 hand-

tekeningen vóór het behoud van het pand verzameld. Ook Van der Hoeven beklom met scherpe bewoordingen het spreekgestoelte. ‘Uitgekleed’ en ‘wel heel erg mager’ vond hij de nieuwe lijst. Net als Walenkamp hekelde hij het gebrek aan communicatie met de historische verenigingen. Van der Hoeven wees daarbij naar wethouder John Stuurman. “Hoe geloofwaardig is een wethouder die zo onzorgvuldig omgaat met communicatie? Moet deze wethouder dan in september de HKV-Restauratieprijs gaan uitreiken? Leden van de raad, wanneer u het voorstel toch aanneemt, kijk dan vanavond in de spiegel en vraag u af hoe u achter deze procedure en uw verantwoordelijkheid naar de volgende generatie heeft kunnen staan”, zo besloot hij.

Aangenomen Maar een meerderheid van de gemeenteraad kon instemmen met het nieuwe beleid. Alleen de fracties van PvdA en Belang van Teylingen stemden tegen. De voorstanders wezen op de objectieve waardebepaling door een onafhankelijke deskundige welke panden op de lijst komen, een duidelijke meetlat. “Er ligt nu een weloverwogen en evenwichtig plan wat het algemene belang dient en het belang van de eigenaren zoveel mogelijk spaart”, schipperde Bob Kee-

College tevreden

Financieel resultaat over 2012 is positief Teylingen - De gemeente Teylingen heeft het boekjaar 2012 af kunnen sluiten met een positief resultaat van 782.000 euro en krijgt een goedkeurende verklaring van de accountant. Dat blijkt uit de jaarrekening 2012 die in juli aan de raad wordt aangeboden. Het college is tevreden dat ondanks het economische klimaat het geplande werk binnen de budgetten is uitgevoerd. Toch is de ongunstige economie ook van invloed op het resultaat van 2012. De grondwaarde van de NS-locatie in Voorhout werd ten laste van de reserve grondexploitatie afgewaardeerd met 850.000 euro doordat op die locatie nog geen woningbouwontwikkeling in gang is gezet zoals voorzien. Steeds meer activiteiten uit het collegeprogramma zijn uitgevoerd of in uitvoering. In 2012 hebben de vier peilers van het col-

legeprogramma steeds meer vorm gekregen: regisseren, participeren, duurzaamheid en samenwerken. De meest opvallende thema’s vorig jaar waren regionaal samenwerken, wijkgericht werken, dienstverlening met minder regels, de duurzaamheidsagenda en de voorbereiding van de overdracht van Rijkstaken op het gebied van werk, zorg en jeugd. De inzet van het resultaat wordt deels overgeheveld naar 2013 voor projecten die doorlopen over de jaarwisseling heen. Het college stelt de gemeenteraad voor de rest van het budget grotendeels te reserveren voor het Kloppend Hart Warmond, voor de tijdelijke huisvesting van de drie basisscholen, en voor tijdelijke personele versterking voor geplande projecten in de buitenruimte, ICT-ondersteuning, en participatie/communicatie.

‘Criteria sport- en cultuurpas niet ruimer’ Teylingen - B&W is van mening dat de huidige criteria, waardoor alle cliënten van de voedselbank in aanmerking komen voor de sport- en cultuurpas, niet verruimd moeten worden CDAraadslid Reny Wietsma had hierover onlangs vragen gesteld. Wietsma had vernomen dat er gezinnen zijn bij de voedselbank die gebruik willen maken van de regeling sport en cultuur, maar hiervoor niet in aanmerking komen omdat het inkomen boven de norm van 110 procent ligt. Dit terwijl zij een laag besteedbaar inkomen hebben door onder andere schuldsanering. B&W

erkent dat het in theorie mogelijk is dat iemand met een modaal inkomen en hoge schulden wel gebruik kan maken van de voedselbank, maar geen recht heeft op steun van de sociale dienst (ISD). De voedselbank en de ISD maken namelijk gebruik van verschillende selectiecriteria. De voedselbank gaat uit van het besteedbaar inkomen, terwijl de ISD toetst of het totale inkomen lager is dan 110 procent van de bijstandsnorm. B&W begrijpt de wens van Wietsma om de regeling breder uit te voeren, maar omdat de uitvoering ervan bij de ISD is ondergebracht en daardoor valt onder de wettelijke regels van inkomensgrens en minimabeleid, kan niet zomaar worden afgeweken.

ven (VVD) tussen het spanningsveld van eigenaren die wel of niet hun pand op de lijst willen hebben. Ook Hans Keulen (CDA) stond achter het voorstel. “Een andere grens roept weer nieuwe tegenstanders op. Elke puntengrens is bediscussieerbaar, en we kunnen niet iedereen tegemoet komen.” Maar Joost Peetoom (PvdA) huldigde een andere mening. “Het begon goed, werd afgezwakt en is nu door de bodem gezakt. Er zijn tenminste vier betere opties. Er is geen gebruik gemaakt van de lokale kennis en bevlogenheid. Daaraan had de wethouder geen behoefte. We zitten nu met een beleid waar de historische kringen van steigeren.” Maar over het luisteren naar de bevolking kaatste Stuurman de bal weer terug. “B&W heeft gevaren binnen de kusten die een meerderheid van u geboden heeft. Ik ken de standpunten van de historische kringen dat zij meer willen, maar kan geen andere kant op met de kaders door de raad gesteld.” Volgens Peetoom was de ruimte om in gesprek te gaan er wel degelijk geweest. Tijdens de vergadering stelde Ed Wegman (Trots op Nederland) voor de monumenten in Sassenheim die afgevoerd worden nog een compromis voor. De eigenaar zou, net als die met 17 punten, ook zelf moeten kunnen beslissen of hij zijn bezit op de lijst wil hebben, maar zijn voorstel kreeg geen meerderheid.

Groenproject levert banen Streek - De Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (ISD) heeft samen met de MareGroep twintig mensen die een bijstanduitkering ontvingen aan een baan in de groenvoorziening geholpen. Het Groenproject biedt hen daardoor een kans om gedurende zeven maanden aan het werk te gaan en uit de bijstand te stromen. De MareGroep verzorgt mede het onderhoud van het openbare groen van de ISD-gemeenten Teylingen, Hillegom, Lisse, Noordwijk en Noordwijkerhout, en heeft daarvoor tijdens het groeiseizoen extra werknemers nodig. De ISD Bollenstreek ondersteunt bijstandsgerechtigden bij het vinden van een baan en heeft uit haar bestand geschikte kandidaten geselecteerd voor het Groenproject, waarna de MareGroep een passende werkplek heeft gerealiseerd en de verdere begeleiding regelt. De twintig werknemers hebben hun proeftijd inmiddels succesvol afgerond. Maatwerk en een goede samenwerking tussen de organisaties is bij dit project van groot belang. Beide organisaties zijn tevreden over het eerste resultaat. Aan het Groenproject doet ook de gemeente Katwijk mee.

Cheque van Rotary voor Mariënhaven Warmond - Kokkerellen in de kookstudio, schilderen in het atelier, terugverlangen naar toen in de jaren 50 kamer, of toch naar de High Tech-kamer of theater- en muziekkamer? Tijdens de open dag zaterdag 1 juni werden familie en de vrijwilligers van Marienhaven in de gelegenheid gesteld om het beleveniscentrum te bezoeken en kennis te maken met de mogelijkheden voor cliënten, mensen met dementie, in verpleeghuis Mariënhaven. De opkomst was groot en op deze dag werd door de Rotary Sassenheim een cheque van 3000 euro overhandigd door voorzitter Cor Wagemakers aan Yoanette den Boer, directeur wonen met zorg van Marente (zie foto). Het geld wordt gebruikt voor de aanschaf van muziekinstrumenten.

Op initiatief van VVD

Geslaagden eindexamen naar de Tweede Kamer Teylingen - De VVD Teylingen gaat op zoek naar geslaagde eindexamenscholieren. Hen wordt een Tweede Kamerbezoek aangeboden. Er moet nog worden gewacht om het felbegeerde diploma op te halen. VVD Teylingen heeft daarop iets gevonden: een bezoek aan de Tweede Kamer met een rondleiding door Tweede Kamerlid Ard van der Steur uit Warmond. Op 25 juni om 16.00 uur hoopt VVD Teylingen een groep een jonge Teylingers te ontvangen op het Binnenhof. Elke geslaagde scholier mag een introducé meenemen. Het idee is afkomstig van twee jonge VVD-leden van de afdeling Teylingen, Nils de Ruijter en Robin Konings, beiden lid van het campagneteam. Robin Konings volgt momenteel een VVD Masterclass en Nils de Ruijter gaat het bestuur van de locale afdeling versterken. Zij hebben vooronderzoek gedaan en al een paar eindexamenscholieren gesproken. Nudrat Tahir en Thomas Litan van het Rijnlands Lyceum in Sassenheim gaan zeker mee. Nudrat verwacht haar eindexamen mavo te halen en wil havo gaan doen. Thomas verwacht volgende week zijn vwo-diploma op zak te hebben. Beiden hebben geknokt voor hun examen en willen nu wel eens de vergaderzaal zien waar veel over

hun toekomst wordt beslist. “Wij vinden politiek interessant en nu hebben we er eindelijk even tijd voor”. Hoewel de eerste scholieren zich al hebben aangemeld wordt het voor Nils de Ruijter en Robin Konings nog een klus om geslaagde scholieren op te sporen. Er wordt met een groep VVD-leden gespeurd naar vlaggen en schooltassen in vlaggenmasten. De geslaagden krijgen felicitaties en een uitnodiging voor twee personen voor het bezoek op 25 juni. Digitaal aanmelden kan ook. Een mailtje naar campagne@ vvdteylingen met naam en telefoonnummer is voldoende. De toedeling van beschikbare plaatsen gaat naar volgorde van binnenkomst.

Iedere vrijdag op het Raadhuisplein

VOORHOUT VERSMARKT VOORDEEL NIEUWE OOGST Dore aardappelen 2½ kilo 3.25

Hollandse snijbonen Bleekselderij Elite trostomaten Belino snoepcocktail tomaatjes Harde Royal Gala handappelen

5 kilo 5.95 ½ kilo 2.50 struik 0.95 kilo 0.85

½ kilo 1.75

kilo 2.95 10 stuks 3.50

Hollandse kersen en asperges tegen scherpe dagprijzen!

Firma P. en G. Visser

Aardappelen, groenten & fruit


Duurzaamheid in de regio

Groene Voetstappen

www.nmehollandrijnland.nl: Al het groene aanbod onder één dak In de regio gebeurt veel op het gebied van natuur- en milieuactiviteiten. Maar waar gebeurt wat? Wat kost het? Wat zijn de openingstijden en wanneer zijn er activiteiten? En hoe schrijf ik me in? Op www.nmehollandrijnland.nl kunt u het totale regionale aanbod van natuur- en milieuactiviteiten doorzoeken en boeken. Aanbieders zijn onder andere NME-Leiden, Stichting vogelpark Avifauna, Naturalis en Dunea. Zij bieden activiteiten aan voor gezinnen, bedrijfsuitjes en voor in de klas. Speciaal voor basisscholen uit de regio organiseert Samen Duurzaam twee informatiemarkten. Daar ziet u wat er het komende schooljaar allemaal te doen is aan natuur- en milieuactiviteiten, die te boeken zijn via de website. De informatiemarkten zijn op 19 juni in Leiden en 26 juni in Lisse. Aanmelden kan via www.nmehollandrijnland.nl.

Van 23 tot en met 29 september gaan basisschoolleerlingen uit de regio weer op stap voor een beter klimaat. In deze week verzamelen leerlingen Groene Voetstappen door zoveel mogelijk naar school te lopen, fietsen, steppen of skeeleren. Dit project draagt bij aan bewustwording over het klimaat en de rol van de kinderen hierin. Doe gratis mee Wilt u meedoen met uw klas of school? Meld dit dan via www.odwh.nl/groenevoetstappen. De inschrijving sluit op 1 augustus. De Omgevingsdienst biedt dit project kosteloos aan namens de gemeente, normaal kost deelname € 0,37 per leerling. Daarnaast biedt de Omgevingsdienst basisscholen kosteloos verschillende middelen aan, zoals een Groene Voetstappen beker en vlag. Hiermee kunt u het project nog meer aandacht geven op school.

Namens de gemeenten uit Holland Rijnland

Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Rijksstraatweg 31 in Sassenheim De Omgevingsdienst West-Holland maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat zij op 30 mei 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen van AKZO Nobel Car Refinishes B.V. voor de locatie Rijksstraatweg 31 in Sassenheim voor het plaatsen van extra PGS container. Inlichtingen Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland, 071-4083117. U kunt ook een vraag stellen per e-mail: procedurekamer@odwh.nl.

TE HUUR: 6 persoons bestelbussen vanaf

PIANOLERAAR

€ 85,00

GEEFT PRIVÉLESSEN BIJ U THUIS

Het nieuwe lesseizoen start in september. Voor informatie: T - 071-3414776 M - 06-55751306 of bezoek de website

per dag

0252-211849 AUTOBEDRIJF

www.pianolesbijuthuis.nl

Van Zelst

Voorschoterweg 23a - Valkenburg - Tel 071-4014299

www.gdol.nl

HIERVOOR GA JE NAAR DE MARKT!!! Iedere donderdag van 10:00 tot 16:00 uur

Tetouan

Voor al uw olijven, zuidvruchten en kruiden!

250 gram knoflookolijven + 250 gram tappenade of tapas naar keuze + turksbrood

6,-

vering bij inle ze bon e d n va

knip uit

Samen voor

mixr drocp k oo a z eenram - van 99 ent v

t n e c 0 5

Knip deze 250 g bon uit en lever hem op de markt in bij:

Snoepkraam

de Soete Inval

Kijk ook eens in onze webshop:

www.de-soete-inval.net

Voor boodschappen bewust naar markt “Wat ik het leukste vind aan de markt in Sassenheim? De gezelligheid. En natuurlijk de aanbiedingen die de marktkooplui elke week weer hebben voor de klanten”. Mevrouw De Vries uit Sassenheim is vaste klant van de Sassenheimse markt, die elke donderdag gehouden wordt. En aan haar woorden te oordelen is ze een tevreden klant. “Ja hoor, dat mag je rustig zeggen. Ik doe eigenlijk altijd al mijn boodschappen in Sassenheim, maar voor sommige boodschappen ga ik bewust naar de markt. Ik ken de marktmensen daar, en zij kennen mij. Dat schept een band. Met de kwaliteit zit het altijd goed, en je weet zeker dat de dagelijkse boodschappen ook altijd vers zijn. En het is er gezellig. Je ziet en spreekt ook andere dorpsgenoten, en dat vind ik leuk. De markt hoort er voor mij elke donderdag gewoon bij. Ik zou ‘m niet willen missen!” aldus een enthousiaste mevrouw De Vries.

m

Sassenhei

Voor u op de markt afgebakken!

Ham/kaas croissants Chocolade croissants Tijgerbruin

4 voor

2.00

2.00 3 voor 3.50

4 voor

NOTENHANDEL

,,De Eekhoorn” Hoogedoorn

Waddinxveen

Gemengde noten 7 soorten, zonder pinda’s

250 gram

Vitamix

200 gram

Cashewnoten

250 gram

2.95 3.50 2.95


5 juni 2013

pagina 9

CDA Teylingen op bezoek bij de ISD Teylingen/Streek - Woensdag 15 mei stond een delegatie van CDA Teylingen op de stoep bij de ISD in Lisse. De ISD Bollenstreek is een samenwerkingsverband van de gemeenten Teylingen, Hillegom, Lisse, Noordwijk en Noordwijkerhout en Teylingen en voert voor deze gemeenten taken uit op het gebied van sociale zekerheid en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

BOA Johan van Noort gaf het startsein voor de jaarlijkse handhavingsactie van het hondenbeleid. De honden lijken zich daar wel in te kunnen vinden (Foto: FBPS/Peter Schipper).

Sleutelhanger óf boete voor baasje

Gemeente besteedt weer aandacht aan hondenbeleid Teylingen - Vorige week woensdag heeft de gemeente het startsein gegeven voor de handhavingsactie van het hondenbeleid. Dat gebeurde op het gazon aan de Marijkestraat in Warmond. Tijdens deze actie delen de BOA’s aan hondeneigenaren die zich aan de regels houden sleutelhangers uit met plastic zakjes voor het opruimen van hondenpoep. Inwoners die het hondenbeleid overtreden worden direct bekeurd. De handhavingactie loopt tot en met 7 juni. De jaarlijkse actie in het kader van het hondenbeleid bestaat uit twee onderdelen: het uitdelen van bekeuringen aan overtreders van het hondenbeleid en het uitdelen van sleutelhangers aan hondenbezitters die zich wel aan de regels houden. Met deze actie vraagt de gemeente aandacht voor het hondenbeleid en geeft ze het belang aan van de

Column door Rutger Wiering

handhaving van dit beleid. Ervaring uit voorgaande jaren leert dat een dergelijke handhavingsactie een positief effect heeft op het gedrag. Tijdens de actie wordt gehandhaafd op de aanlijnplicht, de algemene opruimplicht die voor heel Teylingen geldt en de aanwezigheid van honden op voor honden verboden gebieden, zoals kinderspeelplaatsen. Hondeneigenaren die zich aan de regels houden krijgen van de BOA’s een sleutelhanger.

het niet opruimen van hondenpoep wordt een boete opgelegd van 130 euro. Dit bedrag geldt ook voor honden die aanwezig zijn op plaatsen waar dit niet is toegestaan, bijvoorbeeld een kinderspeelplaats of het stiltegebied op recreatie-eiland Koudenhoorn.

De sleutelhangers zijn gemaakt van milieuvriendelijk plastic en bevatten drie plastic zakjes. De sleutelhangers kunnen makkelijk worden gevuld met nieuwe zakjes. Door deze sleutelhanger aan de hondenriem te hangen, heeft men altijd voldoende zakjes bij zich om hondenpoep op te ruimen.

Sing In in de Pancratiuskerk

Boetes De boetes voor overtredingen van het hondenbeleid zijn hoog. Voor

De boete voor het los laten lopen van een hond binnen de bebouwde kom bedraagt 90 euro.

Het CDA bezoekt verenigingen en andere organisaties, onder het motto ‘U zorgt voor de koffie en wij nemen de koekjes mee’ om voeling te blijven houden met wat er binnen de gemeente Teylingen leeft, ook met het oog op de naderende gemeenteraadsverkiezingen. De CDA-raadsleden Reny Wietsma en Hans Keulen alsmede bestuurslid Gerben Dijkstra van de CDA-afdeling Teylingen gingen in gesprek met directeur Robert ’t Jong en hoofd uitvoerende afdelingen Mieke Boxhoorn. De ISD zit tussen twee vuren: enerzijds moet zij de kracht van haar klanten niet overschatten, maar anderzijds moeten mensen niet te veel gepamperd worden. ‘Maatwerk’ en ‘Coaching van de doelgroep’, een individuele benadering dus, zijn de trefwoorden waarmee het meeste succes kan worden geboekt. Echter, het werk neemt toe in deze crisistijd. Er moet dus meer worden gedaan met hetzelfde aantal mensen. Werkdruk verhoogt weliswaar de creativiteit en met automatisering kan een grotere doelmatigheid worden bereikt, maar de ISD meent dat de grens nu wel bereikt is. Via meer maatwerk zijn, volgens de ISD, behoorlijke

bezuinigingen te realiseren zonder dat mensen daar de dupe van hoeven te worden. Boxhoorn: “Dat kan als je elke individuele situatie goed onder de loep neemt voordat je het Persoons Gebonden Budget (PGB) gaat vaststellen. Ook kun je via een gerichte automatisering de mogelijkheden tot fraude beperken. De kosten (meer tijd per klant) gaan dan echter wel voor de baten uit.” Een goede zaak is dat er inmiddels geen wachtlijst meer is bij de schulddienstverlening, een belangrijk aandachtspunt voor het CDA. Het CDA gaat met deze informatie aan de slag in de rest van deze raadsperiode, maar ook bij het vaststellen van de prioriteiten voor de nieuwe raad na de verkiezingen volgend jaar.

Alzheimer Café in het park Sassenheim - Maandagavond 10 juni heeft het Alzheimer Café Teylingen haar laatste bijeenkomst van dit seizoen. Ontmoeting en beweging staan centraal. Deze avond wordt er uitgeweken naar paviljoen ’t Sassennest in Park Rusthoff. Roland van Breukelen, oefentherapeut Mensendieck, komt er vertellen over de invloed van bewegen op de gezondheid bij ouderen, met of zonder dementie. Na een wandeling door het park zal het seizoen worden afgesloten in het paviljoen. Het paviljoen is geopend vanaf 19.00 uur, het programma start om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Er is dan nog gelegenheid om na te praten tot 21.30 uur. Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en hulpverleners.

Sassenheim - Bij gelegenheid van het 10-jarig jubileum van de Stichting Vrienden Vollebregt Orgel is er op dinsdag 11 juni een Sing In voor iedereen die van zingen houdt onder leiding van Christiaan Winter. Vanaf 19.30 uur is er ontvangst met koffie of thee in de St. Pancratiuskerk in Sassenheim. De toegang is gratis.

Hypotheekshop Voorhout

EEn SErvicEpakkEt, iS dat wErkElijk nodig? Met mijn inmiddels bijna 8-jarige ervaring als financieel adviseur ben ik nooit een voorstander geweest om een hypotheek vanwege de rente over te sluiten. Waarom niet? Omdat in veel gevallen de kosten voor deze oversluiting net zo hoog zijn als wanneer de rentelooptijd wordt uitgediend. Enige argument is voor mij altijd geweest dat het renterisico werd beperkt. Wat bedoel ik hiermee? Stel uw hypotheekrente bedraagt op dit moment 4,5% voor een periode van 10 jaar vast, van deze periode is inmiddels 7 jaar verstrekken. U heeft dus nog zeker­ heid voor een periode van 3 jaar. Na deze 3 jaar is het voor iedereen volslagen onbe­ kend wat de hypotheekrente zal worden. U kunt meer zekerheid krijgen door de rente op dit moment voor een langere periode weer opnieuw vast te zetten. Goed advies, want u heeft weer voor een langere periode zekerheid over de te beta­ len hypotheekrente. Waarom zou u dit niet doen? Hoogstwaar­ schijnlijk brengt de bank kosten bij u in rekening, dit noemen wij “boeterente”. Deze boete bestaat uit het verschil van de door u op dit moment te betalen rente en de huidige marktrente van de aanbieder. Verschil in rente over de uitstaande hypo­

De jury bezocht ook vishandel De Klok in Voorhout.

rutger wiering is Hypothecair Planner en geeft maandelijks zijn visie op het gebied van hypotheken en wonen.

theek en de resterende looptijd wordt in rentevaste periode nadert, zal de boete­ rekening gebracht. Een voorbeeld: rente steeds lager worden. Blijft de markt­ rente laag of gaat deze niet teveel stijgen U betaalt 4,5% per jaar, dit nog voor een dan is dat voor u niet ongunstig. Pas op periode van 3 jaar. het moment bij een stijging van de markt­ De rente voor 3 jaar vast bedraagt (voor- rente is het zaak om actie te ondernemen. beeld) 3% per jaar; de hypotheek is € 200.000. Natuurlijk kunt u dit zelf volgen, maar wel­ De boete bedraagt dan ongeveer € 7.500 licht kan uw financieel adviseur u hiermee rekening houdend met 10% boetevrije aflos- van dienst zijn. sing. Hiernaast betaalt u advieskosten. Sluit u de hypotheek over naar een andere aan- Advies: maak een afspraak met uw finan­ bieder, dan heeft u nog te maken met taxa- cieel adviseur en laat u voorlichten. Ik denk tie- en notariskosten. dat u met hem/haar een afspraak kan maken over het bijhouden van de rente­ Toch vind ik persoonlijk het een goed ontwikkelingen. Deze manier kan u veel advies om opnieuw te kiezen voor een lan­ geld besparen en u houdt de zekerheid gere rentevast periode, u heeft dan de voor een langere goedkope rentevast zekerheid dat u voor een langere periode periode. Een indicatie van de rente voor geen hogere hypotheekkosten heeft. Hoe een langere rentevast periode: tot 10 jaar vast rond de 3,8% en voor een periode van kunt u nu de boeterente voorkomen? Naarmate de tijd tot de einddatum van de 20 jaar rond de 4,3%.

Finalisten bekend van Duurzaamheidsprijs Streek - Woensdag 29 mei heeft de vakjury van de Duurzaamheidsprijs Bollenstreek bij de vijf finalisten een bedrijfsbezoek gebracht. De genomineerden zijn (in willekeurige volgorde) Wesseling Logistics, vishandel De Klok, Gebr. J. en W. van der Slot, Kringloopwinkel Werkwinkel 2e kans en Sercom. Na een intensieve middag die de juryleden Andrea van de Graaf, Martijn Vroom en Wim Kaptein langs de vijf bedrijven voerde, heeft de jury een zware opgave om uit deze vijf duurzame bedrijven een winnaar te kiezen. De winnaar wint een prijs van 1500 euro, beschikbaar gesteld door AkzoNobel. Wat

de jury het meest is opgevallen, is dat alle deelnemers duurzaamheid ‘gewoon’ vinden. “Het is iets wat je vanzelf doet,” is een citaat wat bijna letterlijk door alle finalisten is gezegd. De vijf genomineerde bedrijven geven alle vijf een presentatie tijdens de prijsuitreiking op 14 juni, waarna de vakjury de winnaar bekend zal maken. Ondertussen is op de Facebookpagina van de Duurzaamheidsprijs de slag om de publieksprijs in alle hevigheid aan de gang. De winnaar van de publieksprijs wint een cheque ter waarde van 500 euro, gesponsord door Ecotap. Tot slot is er voor zestien inschrijvers een masterclass duurzaam energiegebruik door EE Care beschikbaar gesteld.


Superkwaliteit Rundvlees haalt u natuurlijk bij:

SLAGERI J

KLEIN

WASMACHINE KNALLER

WOENSDAG GEHAKTDAG

Rundergehakt.......................................................................... 500 gram 3.60 Halfomgehakt ........................................................................ 500 gram 3.40 Oma’s gehakt......................................................................... 500 gram 3.60 DONDERDAG

Kippenpoten .................................................... elke

5e GRATIS

VRIJDAG & ZATERDAG

Varkensfiletlapjes div. kruidensoorten......... elke 5e GRATIS Vleeswarenduo: Gebraden gehakt 100 gram Varkensrollade 100 gram ............................................ samen

2.50

LEO’S HUISGEMAAKTE

Beenhamsalade ........................................................................... 100 gram 1.45 MAANDAG

Burgers naar keuze en slavinken ....... 5

halen 4 betalen

DINSDAG

Magere runderlappen ...........................................................1 kg 9.95 Riblappen ................................................................................... 1 kg 10.95 Sucadelappen ............................................................................ 1 kg 11.95

• 1400 toeren - 8kg • Energie: A+++ • 10 Jaar motor garantie • Aquastop (waterbeveiliging) • Niet goed geld terug binnen 30 dagen

van € 899,-

Nu € 699,

00

Gratis en vakkundig geïnstalleerd Electro World Radio TV Duynstee, Sassenheim Electro World Schoonderbeek, Hillegom Electro World Oegstgeest, Oegstgeest Electro World Radio Beurs, Lisse Electro World Peursum, Katwijk

v.d. Weijdenlaan 1-3 • Tel. 372372 • Noordwijkerhout Kijk ook op internet: www.slagerijklein.nl

16 juni 2013 Luxe Vaderdagbrunch Met een bijpassende attentie voor de vaders! Van 12:00 tot 14:30 uur Volwassenen à € 27,50 Kinderen van 3 t/m 12 jaar à € 12,50 Incl. koffie, thee, melk en vruchtensappen. Wij serveren tijdens deze brunch ook heerlijke verse asperges!

‘High Tea op hoog niveau’ Zondag 30 juni organiseren wij een

High Tea ‘op hoog niveau’ in OZZO. Gedurende ca. 2 uur geniet u van diverse hartige en zoete lekkernijen. U kunt onbeperkt genieten van de veelal biologische theesmaken van Pure Tea©. Daarnaast worden er drie luxe gerechtjes geserveerd welke begeleid worden met een bijpassende thee. U bent van harte welkom om gezellig met z’n 2-en of met een groter gezelschap te komen genieten van onze OZZO High Tea! De kosten zijn € 24,50 p.p. Voor reserveringen en/of informatie Van der Valk Hotel Sassenheim Tel: 0252 – 219 019 • info@sassenheim.valk.com Warmonderweg 8 • 2171 AH • Sassenheim www.hotelsassenheim.nl

BERNARD SCHULTE BV BV BERNARD CENTRALE VERWARMINGSCHULTE EN AIRCONDITIONING

ZONNEPANELEN ZONNEPANELEN CENTRALE VERWARMING EN AIRCONDITIONING

Pakketprijzen Aantal panelen 3 panelen 6 panelen 8 panelen 10 panelen 12 panelen

Totaal Wp

Omvormer

750 Wp 900 Wp 2000 Wp 2500 Wp 3000 Wp

Soladin 600 XS 2000 XS 2000 XS 3200 XS 3200

Prijs incl. omvormer en bevestigingsmateriaal € 1.495,€ 2.955,€ 3.678,€ 4.435,€ 5.125,-

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief: Mastervolt omvormer Bevestigingsmateriaal voor op pannedak of platdak Bekabeling tot aan de omvormer 25 jaar garantie op de panelen (80% van het max. vermogen van het paneel) en 3 jaar op omvormer Inclusief BTW *vraag naar de voorwaarden

VOORHOUT

Nijverheidsweg 10 - Voorhout - Tel. 0252-21 57 62 WWW.BERNARDSCHULTE.NL

VOORHOUT

Nijverheidsweg 10 - Voorhout - Tel. 0252-21 57 62 WWW.BERNARDSCHULTE.NL


5 juni 2013

pagina 11

In nieuwe vestiging

Wethouder praat met Intratuin over banen Teylingen - Wethouder Lambrechts heeft afgelopen maandag gesproken met Intratuin over het vervullen van vacatures door het Werkgeversservicepunt Duin- en Bollenstreek bij de nieuw te openen Intratuinvestiging in Sassenheim.

Wethouder Leo van der Zon speldt de Zilveren Barensteel op bij Joop van Berkel (Foto: FBPS/Peter Schipper).

Afscheid als voorzitter Zonnebloem

Zilveren Barensteel voor Sassemer Joop van Berkel Sassenheim - Wethouder Leo van der Zon heeft vorige week woensdag de Zilveren Barensteel uitgereikt aan Joop van Berkel (79), voorzitter van De Zonnebloem afdeling Sassenheim. De uitreiking vond plaats tijdens een bijeenkomst ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van De Zonnebloem Sassenheim in ‘t Onderdak. Joop van Berkel is bijna veertig jaar voorzitter geweest van het bestuur van De Zonnebloem afdeling Sassenheim. Tegelijkertijd is hij tot

2008 25 jaar voorzitter geweest van het regiobestuur van De Zonnebloem. Naast het bestuurslidmaatschap was Van Berkel betrokken bij de activiteiten van De Zonnebloem, waaronder het meegaan met activiteiten, het langsgaan bij de gasten om hun inschrijvingen voor een activiteit te regelen inclusief geld ophalen, voorbereidingen voor de kerstviering van De Zonnebloem, leider bij de bingomiddag in verzorgingscentrum De Schutse, informatieverstrekking van de regionale Keukenhofdag, verkopen van Zonnebloemloten bij bedrijven, en het bezoeken van vergaderingen van het

regiobestuur. Hoewel Van Berkel stopt als bestuurslid zal hij nog wel betrokken blijven bij de activiteiten van De Zonnebloem. In 1996 heeft Van Berkel reeds een koninklijke onderscheiding gekregen voor zijn vrijwilligersactiviteiten voor de Zonnebloem. De gemeente Teylingen wil haar waardering laten blijken aan vrijwilligers zoals Joop van Berkel. Zij zijn volgens de gemeente onmisbaar voor de samenleving. De Zilveren Barensteel is een onderscheiding voor mensen, in of buiten Teylingen wonend, die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor een van de drie dorpen van Teylingen.

De gemeente Teylingen en Intratuin willen voor de nieuw te openen vestiging in Sassenheim bij de werving en selectie van nieuw personeel een samenwerking aangaan met het Werkgeversservicepunt Duin- en Bollenstreek. Reden voor wethouder Lambrechts om maandag de Intratuinvestiging Voorschoten te bezoeken en hier met Sjaco Griffioen en Rob Hanken van Intratuin concrete afspraken over te maken. Voor de nieuw te openen vestiging in Sassenheim zoekt Intratuin veel goede en gemotiveerde medewerkers in veel uiteenlopende richtingen. Om de werving en selectie in goede banen te leiden is samenwerking gezocht met het op 1 maart gestarte Werkgeversservicepunt Duin- en Bollenstreek. De door het Werkgeversservicepunt geselecteerde kandidaten kunnen gedetacheerd worden. Het inwerken zal gedaan worden in de Intratuinvestiging in Voorschoten. Zodoende garandeert Intratuin zich van goed gemotiveerd en ingewerkt personeel om van de nieuwe vestiging Sassenheim direct een succes te maken. “De gemeente Teylingen investeert door het aangaan van deze samenwerking in de economische vitaliteit en werkgelegenheid van de re-

gio”, aldus wethouder Lambrechts over deze samenwerking. Met deze samenwerking ontstaat een ontwikkelproject waarbij werkgevers en gemeenten elkaar vinden in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen, en investeren ze in economische vitaliteit en werkgelegenheid. Met de inzet van de expertise van het Werkgeversservicepunt kan nu en in de toekomst worden gezorgd voor het toeleveren van gekwalificeerd en gemotiveerd personeel aan het regionale bedrijfsleven. Voor de gemeenten, de Maregroep en de ISD is deze samenwerking van belang omdat zij voortdurend op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden om mensen vanuit een uitkering of uit een beschermde werkomgeving stap voor stap naar de reguliere arbeidsmarkt te begeleiden.

Collecte van Hartstichting Sassenheim - De jaarlijkse collecte voor de Hartstichting tijdens de Hartweek in april heeft in Sassenheim € 6.122,93 opgebracht. Door deze donaties kan de Hartstichting wetenschappelijk onderzoek steunen om zo de ziekten sneller en beter op te sporen, te behandelen of zelfs te genezen. Wie volgend jaar wil helpen met de collecte in Sassenheim kan zich aanmelden op het e-mailadres Goeverden@hotmail. com.

‘NRE kan tegenhanger skûtsjesilen worden’ Regio - “Het gaat erom spannen wie eerste wordt dit jaar. Ik zie zeker vijf tot acht reële kanshebbers op de eindzege dit jaar”. Dat zei Harry Amsterdam, de laatste winnaar van het Nationaal Regenboog Evenement tijdens de kick-off op dinsdagavond 28 mei. Zo’n honderd zeilers, sponsors, wethouders, relaties en bestuurders van omliggende gemeenten en de drie provincies troffen elkaar tijdens de start van de NRE-2013. Ze

vierden de start van de derde editie van deze Koningsklasse, die deze zomer wordt gevaren van 2 tot en met 7 juli. “Het NRE kan de tegenhanger van het skûtsjesilen worden”. De start van het Nationaal Regenboog Evenement vindt traditiegetrouw plaats in Leiden, waarna wordt gekoerst via de Kagerplassen (3 juli), het Braassemermeer (4 juli), de Westeinderplassen (5 juli), de Vinkeveense plassen (6 juli) en de Nieuwkoopse Plassen (7 juli). De gemeenten voeren tal van publieksacties om toeschouwers voor de zeil- en walevenementen te inte-

Tijdens symposium hospice

Huisartsen ontvangen de vrijwilligerstrofee Sassenheim - Het lustrumsymposium van Hospice Duin- en Bollenstreek op 14 mei met als thema ‘Samen sterk rond het sterfbed’ werd goed bezocht. Ruim 150 zorgprofessionals hebben het symposium in de Oude Tol bijgewoond. De twee huisartsen en tevens consulenten palliatieve zorg betrokken bij het Hospice Duin- en Bollenstreek, Hans Bet en Jacques Hoornweg, werden aan het einde van het programma tot hun verrassing in het

zonnetje gezet. Uit handen van Gees van Eik, voorzitter van de Stichting Vrienden van Hospice Duin- en Bollenstreek, ontvingen zij de vrijwilligerstrofee, een glazen kunstwerk, als blijk van dank voor alle jaren inzet. In de vijf jaren voorafgaand aan de opening van het hospice hebben zij het voortouw genomen voor de realisatie van het hospice en in de afgelopen vijf jaren van zorgverlening hebben zij zich ingezet als baken voor het verpleegkundige team en waren zij ondersteunend voor de huisartsen in het wekelijkse multidisciplinaire overleg.

resseren. Er zijn aquabubbels, gratis Gaastra-petten, dj’s, een concert op de plas, proefvaren, sterren-eten, bouw-een-bootje, springkussens en nog veel meer. Iedere gemeente legt hierin de eigen accenten. Een uitgebreid programma staat op www. nationaalregenboogevenement.nl.

Regenboog-actie voedselbank Voorhout - Van 13 tot 25 mei hield basisschool De Regenboog locatie Oosthout in Voorhout een inzameling voor de Voedselbank Teylingen. Op uitnodiging van de school kwam Jannet Hylkema, vrijwilligster bij de voedselbank, in iedere groep vertellen over het werk van de voedselbank. De kinderen kregen informatie over wat de voedselbank is, wie er gebruik maken van de voedselbank en hoe het gaat met de verdeling van het ingezamelde eten. Ook gaf ze aan dat een actie voor de voedselbank belangrijk is, omdat er in de zomermaanden extra spullen nodig zijn om alle pakketten te kunnen blijven vullen. Hylkema had voor iedere groep een krat bij zich waarin ingezamelde producten konden worden gespaard. De kinderen en hun ouders gingen enthousiast aan de slag. Aan het eind van de inzamelingsperiode stonden acht goed gevulde kratten klaar die door een medewerker van de voedselbank bij de school werden opgehaald.

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan werden zaterdag zonnebloemzaadjes geplant door De Zonnebloem afdeling Voorhout (Foto: FBPS/Peter Schipper).

Vanwege 50-jarig bestaan

Zonnebloem plant zonnebloemzaadjes Voorhout - Zaterdag 1 juni was het precies vijftig jaar geleden dat de Voorhoutse afdeling van de nationale vereniging De Zonnebloem werd opgericht. Ter gelegenheid hiervan werden zaterdag in drie plantenbakken die voor de Plus-supermarkt in de Herenstraat geplaatst zijn zonnebloemzaadjes geplant. Voor De Zonnebloem afdeling Voorhout staat dit hele jaar in het teken van dit jubileum. Begin dit jaar is er door medewerkers en gasten meegelopen in de carnavalsoptocht. Bij alle activiteiten die plaatsvinden dragen de vrijwilligers een polo met het jubileumlogo. Zondag 22 september vindt een

groot jubileumfeest plaats, waarbij gasten en medewerkers bij elkaar komen in de KTS voor een uitvoering van shantykoor ´t Bollenhart en Cultuur Verheft. De landelijke vereniging De Zonnebloem is vooral bekend door het bezoekwerk dat de vele vrijwilligers doen. In Voorhout bezoeken momenteel meer dan 35 vrijwilligers regelmatig mensen die het fijn vinden aandacht te krijgen in een persoonlijk gesprek. Dit zijn veelal oudere of zieke mensen. Daarnaast wordt er voor de 150 gasten die Voorhout kent een vijftiental activiteiten per jaar georganiseerd, waaronder een bezoek aan de Keukenhof, een winkeldag, een mannendag en een Valentijnsmiddag.


De uitstraling van hout met de voordelen van kunststof!

Het Rijnlandkozijn. Nu standaard bij Rijnland Kozijnen alle hoekverbindingen als hout met de voordelen van kunststof. Vierkant of afgeschuind kozijnproďŹ el. Aan u de keus.

LENTEPRIJS! Heggenscharen vanaf

*)

119,*) Elektrisch

Nu tot 15% Introductie korting!

Teylingerlaan 4 2215 RR Voorhout T 0252 - 211288 www.perfors-marechal.nl

openingstijden: ma - vr : 8:00 - 17:30 uur za : 9:00 - 12:00 uur

Strak in je vel... Veel vrouwen herkennen het probleem.... Cellulitis op de benen, billen, taille en buik.

Voor

De oplossing is Lypossage! Deze uiterst intensieve manier van masseren werkt krachtig in op

de vet- en vochthuishouding.

Niet alleen wordt de doorbloeding sterk bevorderd, maar de huid wordt ook mooier, strakker en gladder. Na 4 behandelingen heeft u al zichtbaar resultaat.

Na

Actie: 2e zĂ´ne slechts: â‚Ź10 RAMEN | DEUREN | SCHUIFPUIEN | GEVELBEKLEDING | DAKGOTEN | DAKKAPELLEN

Katwijk, Heerenweg 3b Telefoon (071) 408 17 71 De showroom is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

www.rijnlandkozijnen.nl

WIJ ZOEKEN JOU! Voor de ZOMERVAKANTIE zijn wij op zoek naar enthousiaste

INVALBEZORGERS Ben jij:  Beschikbaar tijdens de zomervakantie?  Flexibel?  Serieus?  Sportief?  Een buitenmens? En wil jij snel geld verdienen, maar ook nog genieten van je vrije tijd?

U zult geen gewicht verliezen... wel centimeters!!

Wilt u meer informatie over Lypossage, neemt u dan contact op met Gladys

Tel: 06 10817027

PArtICuLIereN

OPGeLet! uw advertentie verschijnt in de regio:

Particuliere advertenties kunnen in al onze kranten worden geplaatst. Voor ₏ 15,00 kunt u 120 tekens plaatsen. u kunt deze tot donderdag 12.00 uur inleveren, de advertentie verschijnt dan een week later in al onze kranten. Particuliere advertenties kunnen op onze website of tegen contante betaling op onderstaande adressen worden ingeleverd. • UITGEVERIJ VERHAGEN, Ambachtsweg 7a, KAtWIJK • HET VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KAtWIJK • SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOOrDWIJK • PRIMERA v.d. Lans, Hoofdstraat 208, SASSeNheIM • RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOOrDWIJKerhOut • THE READSHOP, in de Hoftuin, rIJNSBurG • LIETHORPS BOECKHUYS, Hoogmadeseweg 13, LeIDerDOrP • ROKERSPALEIS LEIDERDORP, Van Diepeningenlaan 17, LeIDerDOrP • BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (Passage), OeGStGeeSt U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLeVereN tOt DONDerDAG 12.00 uur! (plaatsing in de week daarna)

Katwijk Rijnsburg Valkenburg

Noordwijk hout Noordwijker De Zilk Sassenheim Voorhout Warmond Lisse Lisserbroek Hillegom Beinsdorp Oegstgeest Leiderdorp Wassenaar

}

â‚Ź 15.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam: ............................................................................................................................................................‌‌‌‌‌‌‌‌‌

Neem dan contact met ons op via: verspreiding@uitgeverijverhagen.nl

Adres: ............................................................................................................ Tel.: ........................................‌‌‌‌‌‌‌‌

te huur • te KOOP • GeVrAAGD AANGeBODeN • GeZOCht • GeVONDeN


5 juni 2013

pagina 13

Elektrisch rijden met MyWheels

Woonstichting Vooruitgang stelt bedrijfsauto beschikbaar

Kinderdagverblijf viert jubileumfeest Voorhout - Kinderdagverblijf La Luna in Voorhout bestaat dit jaar tien jaar. Dit is gevierd met een jubileumfeest op zaterdag 25 mei op de locatie in de Ter Haar Romenystraat in Voorhout. Veel kinderen en ouders die gedurende deze tien jaar bij La Luna zijn geweest waren er (zie foto). Alle aanwezige ouders vertelden dat zijzelf en hun kinderen goede herinneringen hebben aan La Luna. Het eerste meisje dat op La Luna was tien jaar geleden kwam nu toevallig ook als eerste aan. Ze schreef in het gastenboek: ‘De leidsters wisten nog hoe ik heet. Dat vind ik wel bijzonder.’

Zaterdag op de Kaag

Kaagrace 2013 is de ruigste Roeirace Warmond - Entertainment en roeigeweld. Dat is het motto van de Kaagrace 2013 die voor de zevende keer wordt georganiseerd op 8 juni. De afgelopen twee jaar stond de Kaagrace in het teken van windkracht 7, vele FSN-nominaties en het bikkelen door de golven. Dit jaar zijn er opnieuw vele FSNnominaties, voor het eerst met de nieuwe sleepwaardes. Daar wordt een walentertainmentprogramma rondom de vernieuwde Kaagsocieteit, een roeiersshop, een zeekanochallenge en sprintwedstrijden voor gigs aan toegevoegd. De hele dag door is het spannend voor de Kaagsociëteit. Er wordt gestreden tegen

de competitie en de elementen. Twee jaar geleden aanschouwde -nu- koningin Máxima op haar verjaardag het roeispektakel. Dit jaar verwacht men veel publiek. Men kan genieten van de Magic Marine/ Tijssen-store, de parade-achtige setting met eettentjes, de strakke bediening, vele stoere roeiers en een Pilot Gig-zeildemonstratie. De competitie zal hevig zijn voor de dit jaar voor het eerst beschikbaar gestelde Magic Marine Cup. De afstanden zijn 18 kilometer voor de heren, 15 kilometer voor de vrouwen en 8 kilometer voor de heren en vrouwen gigs. De gigs sprinten ook nog over een afstand van 1,5 kilometer. Voor meer informatie: www.kwvdekaag.nl/kaagrace.

Crosswedstrijd bij paardrijvereniging Voorhout - De Rij- en ponyvereniging De Voorruiters organiseert op zondag 9 juni een crosswedstrijd. Zeventig deelnemers zullen een speciaal wedstrijdparcours afleggen. Verder zal er rond het terrein een markt zijn met verschillende kraampjes. Op 9 juni zullen vanaf 10.00 uur tot 17.30 uur ongeveer zeventig ruiters met paard deelnemen aan

de springwedstrijd over natuurlijke hindernissen. Er zal worden gestart in vier categorieën: pony’s laag, pony’s hoog, paarden laag en paarden hoog. Komen en gaan van paarden en de wedstrijd zullen garant staan voor veel spektakel en kijkgenot. Het terrein ligt achter de volkstuinen en is bereikbaar via het parkeerterrein bij Foreholte of de speeltuin aan de Churchilllaan in Voorhout. De toegang is gratis.

Inschrijven schaatstraining Warmond - Schaatsers die door het volgen van schaatstrainingen hun schaatskunsten willen verbeteren kunnen donderdag 6 en maandag 10 juni terecht bij de Warmondse IJsclub. Zowel bestaande leden als nieuwe geïnteresseerden kunnen zich daar inschrijven voor trainingen in het nieuwe winterseizoen. Inschrijven kan op de twee inschrijfavonden in clubhuis Het Wak bij de landijsbaan in de Veerpolder in Warmond van 19.00 tot 21.00 uur. Op deze

Sassenheim - Teylingen wordt steeds duurzamer. Woonstichting Vooruitgang werkt daar graag aan mee. Dat gebeurt niet alleen in woningen door deze energiezuiniger te maken door bijvoorbeeld HR ketels en isolatieglas te plaatsen, maar ook in andere processen wil Vooruitgang zo duurzaam mogelijk te werk gaan. Bij de vorige jaar aangeschafte bedrijfsauto is daarom bewust gekozen voor een hybride auto die met name elektrisch wordt aangedreven en pas bij grotere afstanden gebruik maakt van een benzinegenerator. Om elektrisch rijden voor een groter publiek toegankelijk te maken is Vooruitgang een samenwerking aangegaan met het autodeelproject MyWheels. Directeur Henry Mentink van MyWheels was hiervoor speciaal naar Sassenheim gekomen om samen met wethouder John Stuurman de eerste rit te maken. Mentink: “Ons belangrijkste ideaal is om mensen een bewuste keuze voor hun reis te laten maken. Prima als je in de auto stapt. Super is als je bewust besloten hebt hoe je je vandaag gaat verplaatsen: met de fiets, trein, auto, of werk je thuis waardoor je helemaal niet hoeft te reizen. Met autodelen worden autokosten variabel, want je betaalt alleen als je rijdt”. De heer Van de Wereld was speciaal voor deze gelegenheid op zijn elektrische fiets uit Voorhout gekomen. “Ik heb onlangs mijn auto de deur uit gedaan maar sommige

Onder toeziend oog van Henry Mentink (links) geeft John Stuurman (rechts) uitleg aan heer Van de Wereld voor zijn eerste MyWheels-rit.

Eerste haring uitgesteld

Met mis en receptie

Voorhout - De eerste verkoopdag van de nieuwe haring is uitgesteld naar woensdag 19 juni. Wim Klok van vishandel De Klok in Voorhout legt uit waarom: “Door de slechte weersomstandigheden heeft het plankton, het voedsel voor de haring, zich niet goed kunnen ontwikkelen. Plankton is van grote invloed op het vetpercentage van de nieuwe haring. Een nieuwe haring hoort namelijk lekker zacht en vet te zijn en dat is hij nu nog niet”. Niet alleen de eerste verkoopdag wordt verschoven, maar ook de geplande mini-Roprarun en de veiling voor het goede doel worden later georganiseerd. Iedereen kan nog voorbieden of zich inschrijven voor de mini-Roparun via Facebook of het inschrijfformulier wat in de winkel hangt.

laat jeniet aeiden.nl

avonden kunnen eventuele vragen meteen worden beantwoord door de aanwezige trainers. Zij kunnen ook advies geven over welke training het meest geschikt is. Bij de Warmondse IJsclub zijn er trainingen voor iedereen: van beginners tot snelle rijders, van jong tot oud. Dit alles gebeurt onder begeleiding van kundige trainers op de verschillende kunstijsbanen in de omgeving. Het is ook mogelijk zich online aan te melden via de site van de vereniging: www.wijc.nl.

EEN BEETJE CHAUFFEUR LAAT ZICH NIET AFLEIDEN Bellen? Hou ’t kort

afstanden zijn zelfs voor een elektrische fiets te ver. Met dit initiatief kan ik toch gebruik maken van een auto wanneer ik die nodig heb”. Hij kreeg een cadeaubon om de eerste dag gratis uit te proberen. Volgens Johan van Buren, manager Wonen bij Vooruitgang, is het voor de woonstichting ideaal om de bedrijfsauto als deelauto in te zetten. ’s avonds en in het weekend staat hij immers meestal stil. “Op deze manier willen we mensen bewust maken van het feit dat elektrisch rijden niet anders of moeilijk is. Eén keer uitleg en je weet hoe het werkt, dat heb je met elke nieuwe auto. Een keer uitleggen is geen probleem en verder hebben wij er geen omkijken naar. De auto wordt via www.MyWheels.nl gereserveerd en die reservering wordt digitaal aan de auto

doorgegeven”. Wethouder John Stuurman, die ook duurzaamheid in zijn portefeuille heeft, beaamt dit onmiddellijk. Hij rijdt namelijk zelf ook in een hybride auto. Stuurman: “Het voordeel van een deelauto is dat je op maat kunt huren. Je hoeft niet het hele jaar in je eentje in een hele grote wagen te rijden omdat je die auto soms in het weekend nodig hebt. Het opladen van elektrische auto’s wordt ook steeds gemakkelijker. Er komen steeds meer openbare laadpalen bij. Daar hebben we als millenniumgemeente ook van harte aan meegewerkt. Daarbij is het van belang dat de stroom zoveel mogelijk duurzaam wordt opgewekt met bijvoorbeeld zonnepanelen”. Stuurman keek hierbij veelbetekenend naar het lege dak van het kantoor van de woonstichting.

50-jarig jubileum pater Piet Verkleij Sassenheim - Op 9 juni zal pater Piet Verkleij tijdens zijn verlof uit Zambia in Sassenheim zijn 50-jarig priesterjubileum vieren. Om 10.00 uur gaat hij samen met pastoor Owel voor in de eucharistieviering in de St. Pancratiuskerk. Van 11.15 tot 12.45 uur kan men hem persoonlijk de hand schudden tijdens een receptie in De Oude Tol aan de Hoofdstraat 147 in Sassenheim. Piet Verkleij is geboren en getogen in Sassenheim. Al op zijn twaalfde jaar ging hij naar het seminarie van de Witte Paters, volgelingen van kardinaal Lavigerie. Vijftig jaar geleden werd hij priester gewijd en vertrok hij, 26 jaar oud, als missionaris naar Zambia. Daar werkt hij nu nog. Hij ging erheen om zijn overtuiging van christelijke naastenliefde uit te dragen. Dat deed hij op veel manieren: met het bouwen van kerkjes, lesgeven, catechisatie en parochiewerk, en door het ondersteunen van allerlei ontwikkelingsprojecten. De laatste jaren werkt hij als ziekenhuispastor in de stad Ndola. Na zijn verlof gaat hij weer naar Zambia terug om daarmee verder te gaan. Verkleij voelt zich bijzonder betrokken bij de vele kinderen in Zambia die hun ouders verloren hebben door de hiv/aids-epidemie die in Zambia ongekend hard toeslaat. Kinderen worden meestal door familie opgevangen en soms ook in

Verkleij werkt de laatste jaren als ziekenhuispastor in de stad Ndola. weeshuizen. Maar vaak ontbreekt het geld om ze naar school te kunnen laten gaan. Zonder scholing is ook in Zambia hun toekomstperspectief erg mager. Verkleij laat dan ook geen mogelijkheid onbenut om financiëel bij te springen, geholpen door een groep zusters die precies weet welke weeskinderen het geld het hardst nodig hebben. Voor wie hieraan een steentje bij wil dragen staat achterin de Pancratiuskerk een collectebus die voor dat doel bestemd is. Ook in De Oude Tol zal een doos klaarstaan voor giften. Men kan ook een bijdrage storten op de bankrekening van Piet Verkleij: 35.72.63.138.


AUTO-AIRCO SERVICE

,-

0 VANAF € 6 EX. BTW GARAGEBEDRIJF ALEX KLEINHUIS

VALKENBURG

RUIM 25 JAAR AIRCO-ERVARING Bel voor het maken van een afspraak

071-4077364 Voor een systeemdiagnose/reparatie van uw aircoinstallatie in uw voertuig en het uitlezen van foutcodes van de diverse computers in uw auto en natuurlijk voor het regelmatig onderhoud van uw kostbare aircosysteem. Bloemenlaan 5 • 2235 EM Valkenburg (ZH)

Hoorneslaan 201-203 Katwijk aan Zee (Noord) Telefoon (071) 402 40 85 SPECIAAL KEUZE-AFHAALMENU

Stel zelf uw menu samen en maak drie verschillende keuzes uit onderstaande gerechten: 1. Babi Pangang 2. Tjap Tjoy met kip 3. Ajam Ketjap 4. Thaise kip 5. 4 stokjes saté 6. Pau Cheung Kai (kip met pikante saus)

7. Foe Young Hai 8. Kou-Lou-Kai 9. Kip met pindasaus 10. Ajam Pangang (met kip) 11. Gebakken Pangafilet 12. Gebakken banaan

+ 4 mini loempia’s en 2 x nasi of bami

22,25

AFHAALACTIE JUNI: Vanaf 4 juni bij besteding van iedere € 15,- krijgt u 4 MINI LOEMPIA’S GRATIS Iedere vrijdag en zaterdag v.a.18.00 uur:

Chinees, Indisch en Thais lopend buffet € 18,95 p.p. Kinderen t/m 10 jaar € 9,50 p.p.

ONBEPERKT ETEN / ALL YOU CAN EAT

Keuze uit 45 verschillende gerechten. Maandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagen

€ 17,95 p.p.

(Kinderen t/m 10 jaar € 9,50)

Ook menumaaltijden

www.kamsan.nl

7 dagen per week geopend

Tramstraat 112 B 2225 CM Katwijk Tel. 071-4071815 katwijk@goudwisselkantoor.nl www.goudwisselkantoor.nl Openingstijden: Dinsdag t/m zaterdag van 9.30 - 17.00 uur

Verzilver uw goud De goudprijs en zilverprijs waren nog nooit zo hoog. En dus kan het interessant zijn juist nu uw gouden sieraden, munten en zilver te verkopen. Maar dan wel aan een vertrouwd adres: het Goudwisselkantoor. Leeuwarden

Goudwisselkantoor is eigendom van familie De Ruiter, al ruim 25 jaar een begrip in de wereld van de goudhandel. Vanzelfsprekend is Goudwisselkantoor lid van de diverse vakverenigingen. Goudwisselkantoor is geen winkel, maar koopt uitsluitend goud, zilver en munten in. Door onze jarenlange ervaring weten we waar het om gaat in de goudwereld. U krijgt dus een reële taxatie en een goede prijs.

Emmen Alkmaar Zwolle Zaandam Haarlem

Zonder een afspraak te maken kunt u dus met uw sieraden, horloges, baren, munten, zilver bestek, zilveren schalen en verzamelingen langskomen. Wacht niet langer, profiteer van de huidige hoge goudprijs en kom bij ons langs voor een vrijblijvende taxatie. Let op: verplichte legitimatie bij binnenkomst!

Goudwisselkantoor nten in goud, zilver en mu • ruim 25 jaar ervaring e ati jblijvende tax • een deskundige en vri ien gewenst per bank ind of g alin bet te • contan r de taxatie • discrete ruimte voo en van goud en zilver egg • advies in het bel door heel Nederland • meer dan 50 locaties

Katwijk Den Haag Delft Oud Beijerland

Apeldoorn

Amsterdam Utrecht

Amersfoort

Alphen a/d Rijn Rotterdam

Nijmegen

Dordrecht Den Bosch

Klaaswaal Tilburg Goes

Breda Eindhoven

Heerlen

www.goudwisselkantoor.nl

Groningen

facebook.com/ goudwisselkantoor

Enschede


5 juni 2013

pagina 15

Verenigingen Fietsdag

1600 deelnemers fietsen voor clubkas Streek - Zaterdag 25 mei hebben ruim 1600 fietsers meegedaan aan de jaarlijkse Verenigingen Fietsdag georganiseerd door Rabobank Bollenstreek om op een sportieve manier geld te verdienen voor hun club. Meer dan 120 verenigingen en stichtingen hadden zich voor het evenement aangemeld. In totaal is 42.225 kilometer gefietst, goed voor een totale donatie van 14.075 euro. Deelnemers konden kiezen voor een afstand van 15 of 30 kilometer. Elke 15 kilometer leverde 5 euro per stempelkaart op en elke 30 kilometer 10 euro. Dit geld wordt door Rabobank Bollenstreek rechtstreeks overgemaakt aan de deelnemende

verenigingen en stichtingen. Deelname voor de clubs was gratis. De koude wind die zaterdag maakte het enthousiasme bij de fietsers niet minder. Enkele sportieve deelnemers kozen ervoor om hetzelfde rondje meerdere keren te fietsen, anderen combineerden de twee afstanden en fietsten in totaal 45 kilometer. Johan Ram, directievoorzitter Rabobank Bollenstreek: “Wij zijn trots dat zoveel mensen op hun fiets zijn gestapt om de kas van hun club te spekken. Het is mooi om te zien hoe betrokken de leden bij hun club zijn. Dankzij hun enthousiasme en de inzet van de vrijwilligers vanuit onze bank kijken wij terug op een geslaagde dag.”

Op zaterdag 22 juni Veel kinderen liepen door de Herenstraat van het ene luchtkussen naar het andere (Foto: Madelief van der Stelt).

‘Men kwam massaal naar Herenstraat’

Drukstbezocht Luchtkussen Festival ooit in Voorhout Voorhout - Nog nooit was het zo druk tijdens het jaarlijkse Luchtkussen Festival in Voorhout. Maar liefst 2000 kinderen sprongen zondag op de verschillende kussens die verspreid stonden over de Herenstraat. Het vorige record stond op 1780 springers. Door Madelief van der Stelt Dit jaar werd het Luchtkussenfestival voor de achtste keer gehouden. Moest het vorig jaar nog worden uitgesteld als gevolg van slecht weer, nu was het prachtig weer. Veel kinderen liepen in bikini en zwembroek door de Herenstraat van het ene luchtkussen naar het andere. “Het was in één woord ‘top’,” rea-

geert woordvoerder Jos Hoek. “Het weer zat deze keer de hele dag mee. Het was net niet warm genoeg voor een bezoekje aan het strand, dus kwam men massaal naar de Herenstraat.” Het vorige record stond op 1780 deelnemers en nu dus op 2000. “Ga daarbij uit van twee of drie personen die mee waren met de kinderen. En natuurlijk waren er ook andere geïnteresseerden. Dan praten we toch al gauw over 10.000 man op de Herenstraat.” De organisatie en Jos Hoek blikken tevreden terug op het evenement. “Alles verliep op rolletjes. Denk bijvoorbeeld aan de opbouw van het parcours, de bemanning met de vele vrijwilligers bij de luchtkussenobjecten en zo ook bij het opruimen. Hieruit blijkt maar weer dat je samen

een feest maakt. Ook burgemeester Marjan van Kampen merkte dit al op in haar openingspraatje.” Voor de springers, duikelaars en tuimelaars was de leeftijd niet zo belangrijk. Voor de allerkleinsten was er een afgesloten terrein dat onder begeleiding stond van buitenschoolse opvang De Speelbrug. Hier konden de kleintjes spelen in allerlei soorten ballenbakken en eenvoudige springkussens. Voor de kleuters waren er ook springkussens in allerlei vormen en maten. Door middel van lengtepaaltjes werd precies aangegeven of je erop mocht springen of niet. Ook de ouderen kwamen aan hun trekken. Op straat stonden verschillende hindernisbanen, het grote voetbalspel en ook stormbanen met bakken water.

Historische Westlanders en Kagenaars op de Kaag Warmond - Op 8 en 9 juni organiseert de Stichting Zeilvaart Warmond weer de Westlander Zeildagen, een zeilevenement voor Westlanders, Kagenaars en andere historische zeilende bedrijfsvaartuigen. Dit evenement is niet alleen van grote betekenis voor het in stand houden van het cultureel varend erfgoed, maar is ook een bron van gezelligheid voor het publiek dat geïnteresseerd is in watersport rondom de Kaag. De wedstrijden van de Westlander Zeildagen worden gevaren op zaterdag 8 en zondag 9 juni. Na het succes van eerdere jaren wordt er dit maal ook tijdens de Westlander Zeildagen een beurtveerwedstrijd gehouden op de zaterdag. De start is ‘s ochtends om ongeveer 10.00 uur. Deze wedstrijd is op internet goed te volgen via het track&tracesysteem, maar ook vanuit het park Groot Leerust. Daar staat weer de evenemententent opgesteld en kan het publiek ook terecht voor de koffie en het terras aan het water. Op zondag staan de hardzeilwedstrijden gepland, waarbij de schepen een opgegeven baan varen. Bij goede windrichting ligt er een kruisrak in de baan. Het is met

Jeugdinstuiftoernooi Warmunda-handbal Warmond - Voorafgaand aan het jaarlijkse Vriendentoernooi organiseert handbalvereniging Warmunda in de ochtend een jeugdinstuiftoernooi. Alle kinderen in de leeftijd van 7 tot 14 jaar kunnen hier aan meedoen.Handbalvereniging Warmunda wil groeien met haar jeugdleden en heeft daarom contact gezocht met stichting De Combibrug. Na de meivakantie zijn combinatiefunctionarissen van De Combibrug gestart op alle basisscholen in Warmond en Sassenheim met handballessen te geven. Warmunda wil zo dat de jeugd kennis maakt met de handbalsport. Doel van de organisatie van het jeugdinstuiftoernooi is promotie van en kennismaken met handbalvereniging Warmunda. Het jeugdinstuiftoernooi begint om 9.30 uur en duurt tot 12.30 uur. Wie met met vrienden en vriendinnen een leuke en sportieve ochtend wil hebben kan zich opgeven. Voor een team heeft men zes veldspelers en een doelverdediger nodig. Men kan zich ook apart opgeven, dan wordt men ingedeeld in een team. Het inschrijfformulier is te downloaden op www.hvwarmunda. nl, of men kan een e-mail sturen naar warmunda@handbal.nl. Na het jeugdinstuiftoenooi organiseert Warmunda vanaf 13.00 uur het jaarlijkse Vriendentoernooi als afsluiting van het seizoen. Om mee te kunnen doen hoeft men niet te kunnen handballen. Het gaat juist om een gezellige sportieve dag voor de leeftijdscategorie vanaf 15 jaar. Per team mogen er maximaal twee handballers mee-

doen. Voor deelname kan men zichzelf apart opgeven, dan wordt men ingedeeld in een team. men kan zich ook met een heel team opgeven. Ook hier geldt dat men voor een team zes veldspelers en een doelverdediger nodig heeft. Spelregels zijn te vinden op de site www.hvwarmunda.nl, waar men ook het inschrijfformulier vindt. Toeschouwers zijn ook welkom. Handbalvereniging Warmunda is te vinden op sportpark Overbos aan de Herenweg 94 B in Warmond.

Hoogenboom de snelste Sassenheim - Voor de midfondvlucht vanuit Sens over 457 kilometer werden bij postduivenvereniging De Blauwband 198 duiven ingekorfd. Om 10.15 uur was het weer over de vlieglijn goed en werden de duiven gelost met een noordwestenwind. Om 17.10.02 uur was het de Comb. Jan Hoogenboom die de snelste kon melden. Zijn duif maakte 1100 meter per minuut, wat goed is voor 66 kilometer per uur. Hoogenboom deed goede zaken, want ook de plaatsen 6 en 8 waren zijn deel. Adrie en Ton de Goeij eindigden op de tweede plaats, Leo Geerlings op de plaatsen 3 en 4, Willem van Harskamp op de vijfde en negende plaats, Willem Munneke ging voor de zevende plek, en op de tiende plaats sloot Theo Onderwater de top 10.

Succesvolle wedstrijd Inspiration in De Tulp ‘De Onderneming’ in het Zomergat (Foto: PR). name in een kruisrak waar het verschil in snelheid wordt uitbetaald. Daar kunnen de zeilers zich dan ook echt bewijzen. Ook op zondag is de start om ongeveer 10.00 uur goed te volgen vanaf de oever van de Leede in park Groot Leerust aan de Burgemeester Ketelaarstraat in Warmond. Zondagmiddag rond 15.00 uur zal de prijsuitreiking plaatsvinden en zal er onder genot van een hapje en een drankje nagepraat worden.

Voorbereidingen Strontrace De Stichting Zeilvaart is nu al be-

zig met het organiseren van haar deel van de veertigste editie van de Strontrace. De Strontrace is een unieke zeilwedstrijd en is niet meer weg te denken uit de Bollenstreek. Daarom zal het evenement centraal staan in een najaarstentoonstelling in het Oude Raadhuis in Warmond. De Stichting Zeilvaart roept een ieder die oude of unieke foto’s of documentatie van dit evenement heeft op zich te wenden tot de Stichting Zeilvaart (info@zeilvaartwarmond. nl) om de tentoonstelling tot een succes te brengen.

Voorhout - Zaterdag 1 juni organiseerde twirlvereniging Inspiration Voorhout een twirlwedstrijd in sporthal De Tulp in Voorhout. Met zo’n 184 optredens op het programma werd het een mooie dag. Vele punten werden behaald, waarbij ook weer plaatsingspunten voor het Nederlands kampioenschap en er was drie keer promotie naar een hogere klasse. Om 9.30 uur werd gestart met de wedstrijd. Er werd gestreden op alle onderdelen. Bij het onderdeel Super-X-Strut was er promotie naar de Advance-klasse, de hoogste klasse in de twirl, voor Daphne Homan en Mylene van den Broek. Voor groep D, uitkomend als Large Team Preteen Beginner, was er promotie naar de Intermediate-klasse. Rond 17.15 uur was de

Mylene van den Broek en Daphne Homan promoveerden naar de Advance-klasse. prijsuitreiking waar vele leden van Inspiration hun medailles in ontvangst mochten nemen.


Met de �Londen Lines� kunt u de bruisende metropool Londen bezoeken met slechts een beperkt budget! Bovendien staat het pond momenteel zo laag op de geldmarkt dat u hier meer waar voor uw euro krijgt. Londen beschikt over fantastische winkels en warenhuizen waar u gemakkelijk een koopje op de kop kunt tikken. Londen heeft ook veel historische en moderne attracties, van het London Eye tot de National Gallery en Tower of London. En veel topattracties zijn nog gratis ook. We vertrekken op 14 juni, 28 juni, 19 juli en 26 juli.


5 juni 2013

pagina 17

Tweede helft nekt Sassemers

Ongeïnspireerd TOP lijdt grootste nederlaag seizoen

Net een puntje meer Voorhout - Afgelopen zaterdag is de B2 van MHC Voorhout kampioen geworden in de 2e klasse (zie foto). Door een duidelijke overwinning op Cartouche B2 eindigde het team net een puntje boven HDS B2 en HCRB B2. Coach Ralph van der Hulst was na afloop een tevreden man. Volgens hem zorgde de kracht van het hele team voor het dikverdiende kampioenschap.

Zondagmiddag was er een reüniematch tussen het kampioensteam van 1985 en dat van 1998 (zie foto). Dat ging nog best, ondanks een enkel bierbuikje (Foto: FBPS/Peter Schipper).

Met 35 uur rugby

The Bassets viert het 35-jarig bestaan Sassenheim - Dit jaar bestaat rugbyclub The Bassets uit Sassenheim 35 jaar en dat werd afgelopen weekend gevierd op het rugbyterrein aan de Vijfmeiweg in Sassenheim. Een weekend bol van de activiteiten, met als rode draad 35 uur rugby. Er werd zaterdagochtend om 6.00 uur begonnen met de jeugd, om via wedstrijden met dames, senioren en veteranen om 16.00 uur zondagmiddag af te trappen voor de laatste wedstrijd: een reüniematch tussen het kampioensteam van 1985 en dat van 1998. Naast het sportieve aspect was het programma overla-

den met activiteiten voor jong en oud, zoals optredens van Kleintje Pils en de Straatklinkers, van de Stageband van Adest Musica en Zeemanskoor Overal. Op beide avonden was er een liveband, zoals de bekende band van Kees Koek ‘Different Cook´ op zaterdagavond. Ook aan de kinderen werd gedacht. Zo was er een kinderdorp met diverse springkussens, een clown, een ijscoman, bingo, schminken en een poffertjeskraam. Een kleine loterij en kavelveiling zorgden voor wat inkomsten welke bestemd zijn voor de jeugd van The Bassets.

Sassenheim - Afgelopen zaterdag verloren de korfballers van TOP/ Wereldtickets.nl afgetekend en kansloos van Dalto. In Driebergen werd het 28-19. De Sassenheimers konden voor de rust nog goed partij bieden (14-13 ruststand), maar in de tweede helft was de inspiratie en zuiverheid volledig verdwenen. TOP incasseerde hiermee de grootste nederlaag dit seizoen. De uiterst kleine en theoretische kans op een playoff wedstrijd is daarmee eveneens verkeken. Dat Dalto de uittredend veldkorfbalkampioen is was voorafgaand aan de wedstrijd geen bron van inspiratie. De selectie van de ploeg uit Driebergen is op teveel plaatsen gewijzigd en de ploeg heeft te weinig aansprekende prestaties neergezet in de zaal- en veldkorfbalcompetitie. De inzet van de wedstrijd van afgelopen zaterdagmiddag was toch vooral om gezellig en ontspannen te korfballen. Winst was bijzaak, hoewel de Sassenheimers nog een theoretische kans op een plaats in de halve finale voor de veldtitel hadden. Dan zouden koploper OVVO, maar toch vooral PKC een misstap moeten begaan en hun wedstrijd verliezen. Die kans werd erg klein geacht. Desalniettemin startte de ploeg van coach Hans Heemskerk in de vertrouwde en sterkste opstelling. Celeste Split keerde daarbij weer terug in de basis na haar schorsing. Na een snelle start van Dalto (3-0) tekende Mick Snel voor de eerste Sassemse goal (3-1). Na de doelpunten van Celeste Split en Nick Pikaar stond er na zes minuten spelen al 6-4 op het scorebord. De tien doelpunten in zes minuten beloofde veel voor de rest van de wedstrijd. Na de gemiste strafworp van Dalto antwoordde TOP met doelpunten van Split en Daniel Harmzen (7-7). Halverwege de eerste helft

Afgelopen zaterdag verloren de korfballers van TOP afgetekend en kansloos van Dalto.

Meiden Rijnlands eerste op toernooi

werd een mooie en aantrekkelijke eerste helft afgesloten, waarbij de ploegen weinig voor elkaar onderdeden. Dalto was steeds licht op voorsprong, maar TOP knokte zich steeds fraai terug in de wedstrijd. De tweede helft begon ogenschijnlijk goed voor de Sassenheimers toen Mick Snel de score opende en de stand meteen gelijktrok (14-14). Daarna was het over voor TOP. De inspiratie en zuiverheid was verdwenen. Waar Dalto de lijn van het eerste bedrijf kon voortzetten en regelmatig tot scoren kwam, lukte er bij de Sassenheimers weinig meer. Er was geen felheid meer in de duels en schoten waren te kort en te slap. De ploeg kende lange periodes zonder doelpunten en alleen Snel, Split en Heemskerk kwamen nog aan scoren toe. Halverwege de tweede helft was het verschil al onoverbrugbaar groot (23-16). Met nog drie minuten te spelen kwam de einduitslag van 28-19 op het bord. Mick Snel werd topscorer bij de Sassenheimers met zes doelpunten. Dalto had een onverwacht gemakkelijke overwinning geboekt. Die overwinning was vooral het gevolg van de dramatisch verlopen tweede helft. De ploeg van TOP likte na afloop de wonden en zag de kleine kans op een plaats in de halve finale vervlogen. Manon Wiegerink vertrok direct na afloop van de wedstrijd naar Frankrijk om zich in te zetten voor Alpe d’Huzes en werd uitgezwaaid door haar teamgenoten.

Sassenheim - Vorige week dinsdag deden twee jongensteams en één meisjesteam van brugklas 1 van de Leerlijn Sport van het Rijnlands Lyceum Sassenheim deel aan een voetbaltoernooi van de regio Leiden. De meiden begonnen hun eerste wedstrijd goed met een 6-0 overwinning. Dit was een voorteken voor het hele toernooi. De meiden wonnen alle wedstrijden en kregen weinig doelpunten tegen. Zelfs de finale werd gewonnen met 3-0 (zie foto). Jongensteam 1 werd in de poulefase uitgeschakeld. Jongensteam 2 ging eenvoudig de poulefase door met drie overwinningen en een gelijkspel. De halve finale werd gewonnen met 3-0. In de finale was het Visser ’t Hooft te sterk voor de jongens en werd er verloren met 3-0.

De laatste veldcompetitiewedstrijd wordt zaterdag gespeeld tegen Unitas. De wedstrijd begint om 15.30 uur en wordt gespeeld aan de Sportdreef in Sassenheim. In deze wedstrijd wordt onder andere afscheid genomen van de succesvolle coach Hans Heemskerk die zeven jaar als hoofdtrainer aan TOP verbonden is geweest.

liep het verschil wel iets op tot 118, maar de bezoekers pakten de draad daarna weer op en kwamen via Mick Snel, Tim Heemskerk en Daniel Harmzen terug tot 13-12. Een fraaie omdraaibal van Manon Wiegerink bracht de ruststand van 14-13 op het scorebord. Daarmee

Kennismaken met duivensport

Meeliftcompetitie bij PV De Voorhouter Voorhout - De leden van postduivenvereniging De Voorhouter zijn dit jaar een unieke competitie gestart in de duivensport. Deze competitie is bedoeld voor mensen die zelf geen postduiven hebben en op deze manier hiermee kennis kunnen maken. De competitie wordt vervlogen over zes duivenvluchten van 21 april tot en met 22 juni. De meelifters worden wekelijks geïnformeerd over de tussenstand. Een team kiest drie duiven van een duivenliefhebber die vliegen voor het betreffende team. Dit jaar zijn er al meer dan veertien deelnemende teams. Uiteraard informeert de duivenliefhebber de meelifters

ook over de duivensport en de duiven van het team in het bijzonder. Daarnaast kunnen de meelifters aanwezig zijn wanneer de duiven van de wedvlucht thuiskomen om zodoende het wedstrijdgevoel van de sport zelf te kunnen ervaren. Het is een spannende competitie en de punten van teams liggen momenteel niet ver uit elkaar. De prijsuitreiking en huldiging van de winnaars vinden plaats tijdens de kampioenhuldiging op 14 december. Alle teams van de meeliftcompetitie zijn welkom op deze feestelijke avond. Voor meer informatie: www. pvdevoorhouter.nl.


pagina 18

5 juni 2013

Dynamo Sassem naar regiokampioenschappen Sassenheim - Team 1 van BC Dynamo Sassem is door naar de regiokampioenschappen op 8 juni in Rotterdam. Na tien wedstrijden tegen Hillegom, Conquesto, Delft, Zigo en Gouweslag werd de laatste wedstrijd op zondag 26 mei in Delft gewonnen.

Verschillende teams van Foreholte werden in het zonnetje gezet.

Eindfeest Foreholte

Handbalvereniging huldigt kampioenen Voorhout - Afgelopen zaterdag vanaf 16.00 uur werden de vrijwilligers van handbalvereniging Foreholte in het zonnetje gezet. Voorzitter Kees Kraakman bedankte namens het bestuur alle vrijwilligers voor hun inzet van het afgelopen jaar voor het organiseren van verschillende activiteiten voor de club. De vrijwilligers mochten genieten van een koud buffet in de Break-out geheel verzorgd door de activiteitencommissie en vrijwilligers.

anten, de C2 en de dames B2 zijn kampioen geworden dit seizoen en dat werd gevierd met kinderchampagne, een grote beker en een kampioensshirt. ‘s Avonds werd er gestreden om de Foreholte Got Talent-prijs. De dames 1 deden een act van de Spice Girls en werden tweede, het damesrecreanten team trok veel bekijks met hun gangnamstyle-nummer maar konden de beker niet in ontvangst nemen. Die prijs was weggelegd voor het team van de dames C die vol enthousiasme en met veel ritmegevoel hun act Scream and Shout lieten zien aan de vrijwilligers van de club.

BC Dynamo 1 en jongensteam BC Dynamo 5 met leeftijden variërend tussen 12 en 18 jaar zijn in de badminton-jeugdcompetitie kampioen geworden. Team 1 is hiermee door naar de regiokampioenschappen. “Aan het begin van het seizoen vond ik al dat we een sterk team hadden. Maar dat we nu kampioen zijn is boven verwachting”, zegt Marten Verbree van team 1. Het team heeft in totaal tien wedstrijden gespeeld en bij de laatste wedstrijd was nog één wedstrijdpunt nodig om kampioen te worden. Tessy Verbree en Svetlana Martimort hadden de eer het winnende punt binnen te halen in de damesdubbel. Onder aanmoediging van trainster Aukje van Beelen werd de kampioenswedstrijd gewonnen met 5-3. Martimort is de sterkste speler van de competitie geworden. “Ik ben dit jaar nieuw in het team, maar ik heb het erg naar mijn zin gehad dit seizoen”, zegt

Team 1 van BC Dynamo Sassem is door naar de regiokampioenschappen. Svetlana Martimort. Al haar mixpartijen met Marten Verbree en haar singles heeft ze gewonnen. In de dubbel met Tessy Verbree werd maar één partij verloren. Eerste heer was Martijn van der Marel. “Ik heb leuke partijen gespeeld tegen goede tegenstanders”, zegt hij. Verder heeft Thomas Klui-

In het nieuwe seizoen

Extra bridgeavonden Bijeenkomst Rafaëlgroep bij Sassem Troef Ook werden verschillende teams in het zonnetje gezet, de dames Recre-

Voorhout - De Rafaëlgroep Voorhout organiseert woensdag 12 juni weer een bijeenkomst voor mensen die in hun naaste omgeving een dierbare verloren hebben. Het thema van deze middag zal zijn ‘Niet vergeten’. De middag begint om 14.30 uur en wordt gehouden in De Roef naast de Bartholomeuskerk

aan de Herenstraat 47 in Voorhout. Koffie en thee staan klaar om 14.15 uur. Wie vragen heeft over de bijeenkomst van 12 juni of over de Rafaëlgroep Voorhout, kan bellen met Willie Zwetsloot (tel. 0252-217438) of Greet Hoek (tel. 0252-216363).

Willemien Wagner meets Dan Brown Sassenheim - Willemien Wagner van Boekhandel Wagner zal vanavond (woensdag) Dan Brown in het echt gaan ontmoeten. Ze heeft de prijs te danken als de meest actieve boekhandel met betrekking tot de lancering van het onlangs verschenen boek ‘Inferno’. Wagner organiseerde op 14 mei een Dan Brown-ontbijt in Ozzo in Sassen-

heim. Tijdens het ontbijt werd een van de drie vertaalsters geïnterviewd door Wagner zelf. “Maandagavond zaten de drie vertaalsters bij De Wereld Draait Door en dinsdagmorgen zat Marion Drolsbach om 8.00 uur bij ons”, vertelt Wagner. Samen met de uitgever en een aantal journalisten is ze vanaf Schiphol vertrokken.

Sassenheim - Bridgeclub Sassem Troef biedt in het nieuwe seizoen vanaf begin september ook op de dinsdagavonden gelegenheid tot spelen. Deze extra clubavond is zowel bedoeld voor wedstrijdbridge als voor beginners. Voor die laatste groep is de avond gecombineerd met een cursus. De belangstelling voor de bridgesport is al jaren groeiend. Voor steeds meer mensen is het een manier om sociale contacten en spelplezier te combineren. Bridgeclub Sassem Troef heeft dat onder meer ervaren door de vraag van leden en niet-leden om de speelmogelijkheden uit te breiden. Daarin gaat nu worden voorzien door ook op de dinsdagen een clubavond met vrije opkomst in te stellen. Deze komt naast de al lang bestaande donderdagavonden. Een aantal jaren geleden zijn al de woensdagmiddagen toegevoegd. Op dinsdag is het een vrije clubavond. Een paar dat wil meespelen kan zich tot 15.00 uur aanmelden via de website van Sassem Troef. Ook mensen die geen lid zijn van Sassem Troef kunnen zich op deze manier opgeven. Zij betalen 3 euro per persoon. De indeling van de wedstrijdbridgers is naar sterkte, te

550 kilo aan kleding

Meiden zijn kampioen Voorhout - Het meisje D1-team van MHC Voorhout is onlangs kampioen geworden in de eerste klasse.

Warmond - Op 25 mei heeft Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood voor de laatste keer in Warmond een kledinginzameling gehouden. Dankzij de vrijwillige hulp van diverse mensen en de goedgeefsheid van de inwoners werd in totaal 550 kilo kleding ingezameld. De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar de projecten van Cordaid Mensen in Nood.

bepalen op grond van behaalde resultaten. Deelnemers krijgen na afloop de spelverdelingen op papier. Beginners die op dinsdagavond gaan meespelen krijgen spellen die bewerkt zijn, zodat een bepaald thema tot uitdrukking komt. Van tevoren krijgen zij informatie over de thema’s die aan de orde komen. Na afloop krijgen ook de beginners de spellen op papier, waarvan een aantal is voorzien van uitleg betreffende het thema.

Bridgecursus Dinsdag 3 september is ook de eerste cursusavond voor degenen die het bridgespel willen leren. Gediplomeerd bridgeleraar Marianna Hiel geeft de lessen volgens de methode ‘Bridge in een flits’ van topspeler en docent Berry Westra. De kosten van de cursus, die veertien weken duurt, en het lidmaatschap van Sassem Troef bedragen bij elkaar 85 euro, en het leerboek kost € 14,95. Informatie over de cursussen en over de extra speelmogelijkheden is te vinden op de website van Sassem Troef (www.sassemtroef.nl.) en ook te verkrijgen door het sturen van een e-mail naar sassemtroef@ kpnmail.nl of te bellen naar 0655725036.

tenburg al zijn singles gewonnen als tweede heer. Naast team 1 is ook jongensteam BC Dynamo 5 kampioen geworden en wel ongeslagen. Team 5 heeft zelfs zo goed gepresteerd dat ze al bij de voorlaatste wedstrijd kampioen waren. Deze thuiswedstrijd werd tegen de directe concurrent gewonnen met 5-3.

AMV-lessen in Voorhout Voorhout - Ook dit jaar starten weer nieuwe lessen Algemene Muzikale Vorming (AMV) in Voorhout. AMV is een methode om kinderen van 7 tot 10 jaar op een leuke manier kennis te laten maken met muziek. De muzikale cursus, een initiatief van muziekvereniging St. Cecilia, gaat in september van start en duurt veertig weken. Door middel van AMV doen kinderen algemene kennis op van muziek. Daarnaast legt de cursus een brede basis voor een eventuele verdere muzikale ontwikkeling, als een kind bijvoorbeeld later een instrument wil gaan bespelen. Kinderen leren door middel van een blokfluit noten lezen en liedjes spelen, ze krijgen kennis van ritme en ze kunnen verschillende instrumenten herkennen. Ook wordt de mogelijkheid geboden verschillende instrumenten uit te proberen. De AMV-groepen bestaan uit zes tot maximaal acht leerlingen per groep en staan onder leiding van Marjoleine Mosselman. Zij studeerde aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en is momenteel muziekdocent op het Northgo College in Noordwijk. Het lesjaar van AMV bestaat uit veertig weken, gelijklopend met school. De lesdag en het tijdstip wordt aan het begin van het seizoen bepaald. Belangstellenden kunnen zich melden via het emailadres leerlingen@stceciliavoorhout.nl.


5 juni 2013

pagina 19

Bij STV

Nu ook categorie 2 op tennistoernooi Sassenheim - Van maandag 10 tot en met zondag 16 juni vindt het jaarlijks terugkerende Sassenheim Open Tennis Toernooi van de Sassenheimse Tennis Vereniging (STV) plaats. Tijdens dit toernooi strijden de heren en dames op verschillende niveaus om interessante prijzen, mede mogelijk gemaakt door sponsors van STV. Voor het eerst zullen dit jaar ook tennissers uit categorie 2 vertegenwoordigd zijn. Zo’n tien

deelnemers gaan hierin de strijd met elkaar aan. Daarnaast zijn ook de categorieën 3 en 4 goed vertegenwoordigd, wat een reeks interessante wedstrijden gaat opleveren op het gravel van STV. Op vrijdag 14 juni vindt de feestavond plaats. Iedereen is welkom om te komen kijken en genieten van het tennisspel en de gezelligheid in en rond het clubhuis bij de Sassenheimse Tennis Vereniging aan de Parklaan 58.

Taarten genoeg voor de kampioenen van Ter Leede.

Taarten voor Ter Leede op kampioensreceptie Sassenheim - Afgelopen vrijdag vond bij voetbalvereniging Ter Leede de kampioensreceptie plaats. Niet alleen het eerste elftal bij de mannen wist het kampioenschap te behalen, ook de dames 1 eindigde op de bovenste plaats. Uniek is het dat zowel het mannen- als vrouwenteam volgend seizoen in de hoogste afdeling van het amateurvoetbal mogen uitkomen, namelijk de Topklasse. Op de drukbezochte receptie kwamen verschillende sprekers aan het woord. Wethouder Leo van der Zon was namens de gemeente

Teylingen vertegenwoordigd. Hij zei blij te zijn voor de gemeente dat het er sportief zo goed aan toe gaat. En straks op het nieuw aan te leggen kunstgrasveld zullen de prestaties misschien alleen nog maar beter worden. Namens de gemeente bood Van der Zon aan beide teams een taart aan. Ook de voorzitters van onder andere Rijnsburgse Boys, VVSB en Quick Boys maakten gebruik van het ‘spreekrecht’. Kees Driebergen van Rijnsburgse Boys bood een wedstrijdbal aan. “Maar”, zo zei Driebergen, “het is niet de bedoeling dat jullie met deze bal tegen ons volgend seizoen gaan scoren”. Voorzitter Guyt van Quick

Boys bood eveneens een taart aan en wenste de enig overgebleven concurrent uit de Bollenstreek veel succes toe in het aanstaande seizoen in de Topklasse. Al met al werd het een gezellige avond waarbij zowel de mannen als de vrouwen in het middelpunt van de belangstelling stonden. Voorzitter Jaap Wijntjes benadrukte dat hij het volste vertrouwen heeft in het doen slagen van beide teams in de hoogste amateurafdeling. Met nog een hapje en drankje werd tenslotte de avond gesloten en kon men terugzien op een meer dan geslaagd voetbalseizoen.

Foreholte C4 verovert beker Zaterdagmorgen kwamen 35 basketballertjes in sportzaal De Schans in Voorhout voor misschien wel het eerste basketballtoernooi van hun leven.

Bij Forwodians

Jongste basketballers spelen eerste toernooi Voorhout - Zaterdagmorgen in alle vroegte kwamen 35 basketballertjes in sportzaal De Schans in Voorhout voor misschien wel het eerste basketballtoernooi van hun leven. Vanuit Oegstgeest waren drie teams present en vanuit Leiden stonden twee teams te popelen om te beginnen. Thuisclub Forwodians had drie teams ingeschreven. Het toernooi volgde de bekende opzet die door de NBB voor de zogenaamde ‘peanuts’ is ontwikkeld, waarbij meedoen belangrijker is dan winnen. Er wordt gespeeld op kleine velden met drie spelers per team, zodat het overzichtelijk is

en iedereen veel aan de bal komt. Alle teams hebben met enthousiasme hun zeven wedstrijdjes gespeeld. Vooral bij de teams zonder wisselspelers werd de energie naar het einde toe wel minder. Tussen de wedstrijden door werden een dribbel-challenge en een layupchallenge afgelegd. Hieruit bleek dat de teams goed getraind worden, want veel layups waren succesvol. Na afloop van het toernooi kregen alle spelers en speelsters een herinneringsvaantje. Het volgende jeugdtoernooi is op zaterdag 6 juli. Dat is een scholentoernooi in samenwerking met de Combibrug. Al 38 klassen hebben zich voor dit toernooi ingeschreven.

Voorhout - Afgelopen zaterdag mocht Foreholte C4 in de finale van de Districtsbeker West II aantreden tegen Rohda’76 C2 uit Bodegraven. De finale werd gespeeld op de velden van vv Naaldwijk tijdens de Districtsjeugdvoetbaldag van het District West II. Na al eerder in de competitie het kampioenschap voor zich te hebben opgeëist, was deze finale de kers op de taart voor de mannen uit Voorhout. Na een seizoen waarin slechts één keer werd verloren, moesten ze nog één keer vol aan de bak. Na een vroege 0-1 achterstand lukte het Foreholte C4 om de wedstrijd reeds voor de rust om te buigen in een 4-1 voorsprong. In de laatste minuten van de wedstrijd liep Foreholte C4 nog verder uit, zodat er aan het einde van de wedstrijd een ruime 8-1 overwinning op het scorebord prijkte. Nadat alle festiviteiten op het veld waren afgelopen was het tijd geworden om de grote districtsbeker in ontvangst te nemen. Op een heus podium werden de mannen uit Voorhout door KNVB-officials gehuldigd. Iedereen ontving een kampioensmedaille en aanvoerder Mark Kers mocht vervolgens de beker in ontvangst nemen. Onder luid gejuich van het massaal aanwezige Foreholte-publiek ging de districtsbeker vervolgens de lucht in (zie foto).

De Vrienden van Foreholte in Studio Sport?

Vóór ledenvergadering

Vrienden van Foreholte naar ADO Den Haag Voorhout - Afgelopen zaterdag heeft de supportersvereniging Vrienden van Foreholte hun achttiende algemene ledenvergadering gehouden. Zoals gebruikelijk werd het niet alleen een vergadering, maar was er ook weer een leuke activiteit. Dit jaar was gekozen voor een bezoek aan het stadion van ADO Den Haag. De opkomst was groot. Vooraf was gevraagd of men zich wilde aanmelden. In totaal 70 personen hadden dat gedaan, terwijl er 61 zitplaatsen in de bus waren. Bij vertrek waren er 84 aanwezig. Dus moesten er snel extra auto’s geregeld worden en moest er bij ADO een extra rondleider aangevraagd worden. Op het allerlaatste moment werd dat alsnog geregeld. Na aankomst bij het stadion werd onder begeleiding van deskundige rondleiders het stadion bezichtigd. Sponsorruimtes, ontvangstzalen, businessseats, de commandoruimte waar politie en ADO in samenwerking het hele stadion zowel binnen als buiten met 105 camera’s kunnen volgen, de persruimte, kortom: alles kon uitgebreid bewonderd worden. De kleedkamers en het spelershome konden echter niet bekeken worden omdat er een groot internationaal jeugdvoetbaltoernooi werd gehouden. Wel kon men een deel van de wedstrijd tussen de toekomstige sterren van ADO en het Poolse Legia Warschau bekijken. Ook was er op het terrein naast het stadion het Nederlands kampioenschap driften te bewonderen. Vanuit de catacomben was er een goed uitzicht op het strijdtoneel van de racende en spinnende auto’s. Na de rondleiding en bezichtiging in Den Haag gingen de leden weer naar Voorhout, waar na een korte pauze begonnen werd met de algemene ledenvergadering. Deze begon met een minuut stilte voor de overleden leden Wim Schot en Zus

van Weerdt. Daarna vertelde voorzitter Herman van Gent wat er het afgelopen jaar zowel gebeurd en geregeld was bij en door de Vrienden en gaf penningmeester Edward Maasdijk aan hoe het de Vrienden financieel was vergaan. Veel gedaan, en toch een positief resultaat van bijna 2200 euro. Wel was het ledental iets gedaald. Twee bestuursleden waren aftreedbaar, John Bosman en Patrick van de Bent, maar beiden werden weer herkozen voor drie jaar. Aan het eind overhandigde voorzitter Van Gent symbolisch het traditionele cadeau van de Vrienden aan Foreholte. Dit jaar de ‘afsluiting’ van de uitbouw, zodat bij evenementen de kantine groter en afsluitbaar kan zijn. Voorzitter Jan Regeer van Foreholte bedankte de Vrienden hier uitgebreid voor.

Foreholte Gala in Cheers Voorhout - Na het succesvolle seizoen van voetbalvereniging Foreholte is men toe aan de zomerstop. Alvorens de club daarvan gaat genieten wordt er nog een afsluitende avond georganiseerd in samenwerking met Cheers. Geheel toepasselijk voor een kampioen is dit een gala op vrijdag 14 juni. Alle leden, vrijwilligers, supporters en iedereen die Foreholte een warm hart toedraagt kan daar bij zijn. Kaarten voor deze avond kosten 25 euro (all inclusive) en zijn te verkrijgen bij Foreholte en Cheers. Deze avond kan men nog even napraten over het afgelopen seizoen onder het genot van een drankje en hapje en kan men genieten van de swingende coverband Pasadena Soul Society. Daarnaast worden diverse prijzen uitgereikt, met als hoogtepunt de Beste Speler van het kampioensjaar.


Vrijdag 14 juni van 19.00 tot 23.00 uur

Zeezijde

MIDSUMMER NIGHT SHOPPEN

BEZ

OEK

WE

ONZ

BSI

E

EN P TE ROF VAN DE TO ITEER PDEA WWW.ZEE LS! ZI

JDEKATW

IJK.NL

Gezellig shoppen in het centrum van Katwijk aan Zee

Tl week 23 13  

Teylinger 5 juni 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you