Page 1

nu nog een huis Woensdag 1 juni 2011

Vol Trefpunt Woensdag 1 juni 2011 voor wijkmarkt

6e Jaargang • nr. 22

5

Sassem heeft • 6e Jaargang watertuinen

17

nr.

Compliment voor Boerhaave

22

19

BERNARD SCHULTE BV CENTRALE VERWARMING EN AIRCONDITIONING

Airconditioning Nu met energielabel A van € 1.795,voor

€ 1.595,-*

t/m 30-06-2011

Voorhout - Nijverheidsweg 10 Tel. 0252-21 57 62 WWW.BERNARDSCHULTE.NL

Diverse aanbiedingen!

www.kroonparket.nl

Sassenheimer is mishandeld

Koninklijke vaartocht op de Kaag Warmond - Dat was voor veel watersporters een grote verrassing toen zij zaterdag over de Kagerplassen voeren. Geheel onverwacht kwamen zij een groot deel van de koninklijke familie tegen. Ter gelegenheid van de veertigste verjaardag van prinses Máxima maakte het gezelschap met een groot aantal genodigden een vaartocht over de Kaag in sloepen van Olympia Charters. Molenaar Van den Berg had nog kans gezien om de Zwanburgermolen snel te laten draaien voor het hoge gezelschap, hetgeen een welgemeend ‘Dank u wel’ van koningin Beatrix opleverde. Ook het privéjacht van de koningin, De Groene Draeck, had koers gezet naar de Kagerplassen en was op het Joppe te bewonderen. Op de foto een enthousiast zwaaiende prinses Máxima (in het midden met zonnebril) tijdens de vaartocht. Elders in deze editie van De Teylinger een uitgebreide reportage over het zorgvuldig geheim gehouden bezoek van Máxima en haar verjaardagsgasten aan Warmond (Foto: FBPS/Peter Schipper).

ontwerp | DRUK | PRINT

Binnenkort trouwen? oldtimerverhuur

reclamedrukwerk

www.oldtimerverhuur-rijnsburg.nl Tel 071-4022490

handelsdrukwerk familiedrukwerk pod en variabel boeken www.vandooren.nl

Noordwijkerhout/Sassenheim Donderdag 26 mei rond 15.30 uur is een 14-jarige jongen uit Sassenheim mishandeld. De jongen fietste van school naar huis over de ’s-Gravendamseweg in Noordwijkerhout samen met een jongen en een meisje. Een groep van zes à zeven jongens kwam ze tegemoet fietsen en een jongen met een rood petje maakte een opmerking. De 14-jarige fietste gewoon door, maar werd ter hoogte van de kruising met de Jacoba van Beierenweg in Voorhout van achteren ingehaald door de groep. Hij kreeg een trap tegen zijn knie, waardoor hij ten val kwam. Ook toen hij op de grond lag kreeg hij nog trappen en klappen, vooral van de jongen met het rode petje, maar ook van twee andere jongens. Op een gegeven moment stopte een vrachtwagen en de chauffeur heeft de jongens gezegd dat ze moesten stoppen. Dat deden ze, waarna de 14-jarige jongen zijn weg kon vervolgen. De jongen kan drie jongens omschrijven. De jongen met het rode petje was blank, 1,75 meter lang, 14-16 jaar, wat stoppels en blond krullend haar tot net boven de schouders. Hij droeg een rood petje met daarop in grijs/wit de letters N en Y. In de groep zat ook een jongen met donkere huidskleur, ongeveer 1,55 meter lang, 11-12 jaar, kleine donkere krulletjes en oorbellen in beide oren. Ook een blanke jongen van 1,50 meter lang, 11-13 jaar met stijl rossig haar. De politie is op zoek naar getuigen en mensen die deze combinatie van jongens herkennen en verzoekt hen te bellen met telefoonnummer 0900-8844.

HEMELVAARTSDAG OPEN START OPRUIMING

Ambachtsweg 3, 2222 AH Katwijk, Ambachtsweg 7a | 2222 AH Katwijk | 071 408 14 97 | info@drukkerijallin.nl | www.drukkerijallin.nl

tel. (071) 402 80 46


gemeenteberichten Teylingen week 22 / 2011

Vrijwilligerscompliment 2010

Het gemeentekantoor en het bestuurscentrum zijn op de volgende dagen gesloten: t %POEFSEBHKVOJ )FNFMWBBSUTEBH

t 7SJKEBHKVOJ DPMMFDUJFWFTMVJUJOH

Maandag 30 mei bezochten wethouders Karin Lambrechts en Kees van Velzen samen met een aantal raadsleden de Boerhaavetuin in Voorhout. Dit deden zij ter gelegenheid van de uitreiking van het Vrijwilligerscompliment 2010.

Milieustraat %POEFSEBHKVOJ )FNFMWBBSUTEBH [JKOEFNJMJFVTUSBUFOJO Voorhout en Sassenheim gesloten. Vrijdag 3 juni zijn deze allebei weer geopend.

Parel in groene hart Tijdens dit bezoek kregen zij uitleg over de werkzaamheden die de vrijwilligers verrichten. Een groep van ongeveer 14 vrijwilligers onderhoudt de tuin rond het geboortehuis van Herman Boerhaave. Iedere maandagmiddag zijn deze vrijwilligers in de tuin aanwezig om de noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren. Zij zorgen er voor dat de Boerhaavetuin de parel is in het groene hart van Voorhout. De tuin is gelegen aan de Kerkweg 11 in Voorhout en is gratis toegankelijk.

Bereikbaarheid ISD Bollenstreek De ISD Bollenstreek is ook gesloten op donderdag 2 juni en vrijdag 3 juni.

Extra openingstijden gemeentekantoor

Uitreiking cheque Wethouder Karin Lambrechts reikte namens het college van burgemeester en wethouders het Vrijwilligerscompliment uit als blijk van waardering voor de inzet van de vrijwilligers. Zij ontvingen een cheque ter waarde van â‚Ź 1.250,-.

In verband met de drukke vakantieperiode in mei en juni, verruimen wij deze twee maanden de openingstijden van onze balies in het gemeentekantoor.

Denk en praat mee over duurzame energie in Teylingen Het college van burgemeester en wethouders heeft een verzoek ontvangen van AkzoNobel Sassenheim voor de oprichting van drie windturbines op haar eigen terrein. AkzoNobel heeft duurzame energie hoog in het vaandel staan en als speerpunt van haar bedrijfsvoering gemaakt. Ons college heeft eveneens voor de komende vier jaar duurzaamheid als speerpunt opgenomen. Duurzaamheid in de hele breedte. Wij moeten de komende jaren bewust omgaan met onze energiebronnen en na gaan denken hoe we verschillende energiebronnen in gaan zetten. Wij nodigen u van harte uit voor een bijeenkomst op woensdag 15 juni om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in de Oude Tol in Sassenheim

Vergaderingen De vergaderingen van de raadscommissies vinden plaats in de raadzaal van het bestuurscentrum, Raadhuisplein 1 in Voorhout. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. U kunt de vergaderingen thuis ‘live’ volgen via www.teylingen.tv. De stukken vindt u via het vergaderschema op www.teylingen.nl/ris. Deze liggen ook ter inzage bij de receptie in het gemeentekantoor.

Commissie Welzijn vergadert op maandag 6 juni 2011 om 20.00 uur Commissiegriffier: Klaas Overbeek, k.overbeek@teylingen.nl, tel. 0252-783 592

Agendapunten: Professionalisering jeugd- en jongerenwerk De professionaliseringslag houdt het volgende in: de KPOHFSFOXFSLFST BDDPNNPEBUJFHFCPOEFOFOBNCVMBOU worden ondergebracht bij ĂŠĂŠn organisatie. Ook het beheer FOFYQMPJUBUJFWBOCFJEFKPOHFSFODFOUSB 'BTDJOVTFO!IPL worden bij dezelfde organisatie ondergebracht. De vrijwilligers IPVEFO[JDICF[JHNFUIFUPSHBOJTFSFOWBOBDUJWJUFJUFO'BDUPS W, een welzijnsorganisatie uit Katwijk, is in staat om onze

Openingstijden rondom feestdagen

Tijdens deze avond willen we met u in gesprek over windenergie op het terrein van AkzoNobel. We hebben een aantal mensen uit onze gemeente gevraagd om vooraf mee te denken over de mogelijkheid van windenergie en specifiek op de plaats waar AkzoNobel deze turbines wil plaatsen. Na hun uitleg is het woord aan u.

Dinsdagavond extra open Tot en met 30 juni bent u op dinsdag tussen 8.30 en 20.00 uur van harte welkom bij de balies van Burgerzaken en het Contactcentrum. Zo kunt u ook buiten de reguliere openingstijden bij ons langskomen voor allerlei zaken, bijvoorbeeld voor het aanvragen van een nieuw reisdocument. Jaarlijks Vorig jaar hebben wij dit als proef ook gedaan op dinsdagavond in de maanden mei en juni. Dit bleek een groot succes. De drukte tijdens de gebruikelijke donderdagavondopenstelling nam duidelijk af. Reden om de extra openingstijden in deze maanden ieder jaar in te stellen.

Alle reacties van die avond willen we graag gebruiken om het standpunt van het college te bepalen. Wij hopen op deze wijze tot een goed gewogen voorstel aan de gemeenteraad te komen. Wilt u meedenken en meepraten? Meldt u dan aan voor de bijeenkomst van 15 juni via windenergie@teylingen.nl. In verband met de organisatie is het belangrijk dat wij van tevoren weten op hoeveel bezoekers we kunnen rekenen.

opdracht uit te voeren. Samen met de partners uit het veld is gewerkt aan voorliggend voorstel. Aanbesteding hulp bij het huishouden Op verzoek van aanwezige raadsleden bij de informatiebijeenkomst bij de ISD op 16 mei is dit onderwerp geagendeerd voor de commissie. Het doel van de opiniÍrende discussie is dat de commissieleden gevoelens kunnen uiten over de nieuwe wijze van aanbesteding en input meegeven aan de ISD voor het onderhandelingstraject met de zorgaanbieders. Verder staat op de agenda: - Programmaverantwoording 2010 en Programmabegroting 2012 van de ISD Bollenstreek "BOWSBBH.FFSKBSJHF"BOWVMMFOEF6JULFSJOH ."6 88# Inkomensdeel 2011 – 2013 - Ontwerpbegroting 2012 RDOG Hollands Midden - Begroting 2012 en jaarrekening 2010 Gemeenschappelijke regeling gemeentelijk toezichtsorgaan openbaar onderwijs - Voorjaarsrapportage - Programmarekening Teylingen 2010

Commissie Ruimte vergadert op dinsdag 7 juni vanaf 20.00 uur en vervolgvergadering dinsdag 14 juni vanaf 19.30 uur Commissiegriffier: Herman Hoeijmans, h.hoeijmans@teylingen.nl, tel. 0252-783 591

19.30 uur: Presentatie VROM Starterslening De heer P. Beertema van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting /FEFSMBOETF(FNFFOUFO 47O WFS[PSHUFFOQSFTFOUBUJFPWFS het instrument VROM startersleningen. 20.00 uur Inspreekrecht indieners zienswijzen Bestemmingsplannen Degenen die een zienswijze hebben ingediend op ĂŠĂŠn van de onderstaande bestemmingsplannen kunnen hun zienswijzen nader toelichten. De commissie neemt daarna een week de gelegenheid om de reacties van de insprekers binnen hun eigen fractie te bespreken, zodat zij op 14 juni een weloverwogen advies aan de de raad kunnen geven over deze stukken. Het gaat om: t 0OUXFSQCFTUFNNJOHTQMBO)PPHILBNFS t 0OUXFSQCFTUFNNJOHTQMBO%PSQ7PPSIPVU t 0OUXFSQCFTUFNNJOHTQMBO,PN8BSNPOE 1e herziening.

Agendapunten: Nota van uitgangspunten Bestemmingsplan Sassenheim Centrum Het college vraagt de commissie of kan worden ingestemd met de geformuleerde uitgangspunten en met name daar XBBSIFUCFUSFGUEFWJKGCJK[POEFSFMPDBUJFT %F)PPHF8FJ Vrije Academie, Digros/Oude Haven, Rabobank, Hortusplein/ )PSUVTMBBO,FSLQMFJO 


Koersnotitie Structuurvisie Teylingen Het college wil van de commissie weten of de commissie zich kan vinden in de Koersnotitie als onderlegger voor het op te stellen ontwerp van de structuurvisie en wat de mening is over de te maken keuzes, met name ten aanzien van de thema’s bedrijventerreinen en winkelvoorzieningen. Welke keuzeopties hebben de voorkeur? Nu keuzes maken of juist keuzeopties open houden en afhankelijk stellen van nader onderzoek en POUXJLLFMJOHWBOEFNBSLU TUVEJFHFCJFE 0G[JKOFSBOEFSF opties mogelijk in de discussie? De uitkomsten van deze opiniĂŤrende discussie gaat het college richtinggevend vertalen in het ontwerp van de structuurvisie. Startnotitie en voorbereidingskrediet Noordelijke Randweg Voorhout Kan de commissie instemmen met de uitgangspunten van de startnotitie en voor de uitvoering van de 1e projectfase? Tevens wordt verzocht een voorbereidingskrediet van â‚Ź 100.000 beschikbaar te stellen. Actualisatie Beheerplan wegen Het ‘Beheerplan wegen’ voor de periode 2011-2015 is geactualiseerd. Voorstel is om met de actualisatie in te stemmen en de jaarlijkse kosten vast te stellen op â‚Ź 825.000. Treffen financiĂŤle voorziening gemeentelijke GREX Hooghkamer Het college wenst een voorziening gemeentelijke Grex Hooghkamer in te stellen om verwachte toekomstige verliezen op de gemeentelijke grondexploitatie Hooghkamer op te vangen en daarvoor een bedrag van â‚Ź 272.245,- ten laste te brengen van de reserve grondexploitatie. Verder staat op de agenda: - Conceptbegroting 2012 en Jaarrekening 2010 GR Gevulei en VAB - Conceptbegroting 2012 en Jaarrekening 2010 GR Milieudienst West Holland - Programmarekening 2010 - Voorjaarsrapportage 2011

samenwerking met burgerparticipanten is de schets uitgewerkt UPUFFOEFĂśOJUJFGPOUXFSQ JOUPUBBM[JKOQBSUJDJQBOUFO afkomstig van 16 organisaties betrokken geweest bij de uitwerking van het schetsontwerp. Al deze participanten POEFSTUFVOFOIFUEFĂśOJUJFWFPOUXFSQ 7PPSTUFMJTIFU definitieve ontwerp vast te stellen en â‚Ź 500.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie daarvan.

Inloopavond woensdag 8 juni en terinzagelegging voorontwerpbestemmingsplan Voorhout-Oost

Presentatie en discussie uitgangspunten regels voor pleziervaartuigen in Teylingen (om 22.00 uur) Doel is om aan de hand van een presentatie en de bijgevoegde nota de uitgangspunten te bespreken voor een op te stellen pleziervaartuigenverordening en/of een regeling in de APV.

Identificatienummer: NL.IMRO.1525.BP2011VHT09001-0201

Presentatie wijkregisseur B. van Konijnenburg De wijkregisseur is op 1 maart begonnen en heeft zich breed georiĂŤnteerd. In de vergadering zal hij zijn bevindingen en de ideeĂŤn voor de volgende stappen aan de commissie presenteren. Verder staat op de agenda: - Begroting Veiligheidsregio Hollands Midden 2012 - Holland Rijnland: zienswijze over begroting 2012 en een reactie op de jaarrekening en jaarverslag 2010 - Programmarekening Teylingen 2010 en accountantsverslag - Voorjaarsrapportage - Barometer Integrale Veiligheid 1e kwartaal 2011

Presidium vergadert op woensdag 8 juni 2011 vanaf 19.00 tot 20.00 uur Het presidium regelt een aantal ‘huishoudelijke’ werkzaamheden van de gemeenteraad zoals het behandelen van ingekomen stukken, de raadsagenda en het procedureel goedkeuren van voorstellen vanuit de raad komen. De vergadering van het presidium is openbaar. De conceptagenda van de vergadering kunt u enige dagen voor de vergadering vinden via www.teylingen.nl.

Raadsvergadering Vervolg vergadering Kadernota commissie Ruimte Agendapunten:

Vergadert op donderdag 9 juni 2011 vanaf 19.00 tot 23.00 uur

14 juni 2011 vanaf 19.30 uur Eerst worden de bestemmingsplannen besproken, daarna de niet behandelde punten van 7 juni. Omdat het een voortgezette vergadering is van 7 juni blijft het algemeen inspreekrecht daarom ook beperkt tot de 7e juni. Vaststelling bestemmingsplan ‘Hooghkamer 2011’ en exploitatieplan ‘Hoogkamer 2011 Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn 32 zienswijzen ingediend en tegen het ontwerp exploitatieplan 9. In het plan is o.a. een wijzigingsbevoegdheid opgenomen mbt het aantal te realiseren woningen en is 8% betaalbare woningen toegevoegd boven de 30% sociaal. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen en het bestemmingsplan en het exploitatieplan vast te stellen. Vaststelling bestemmingsplan ‘Dorp Voorhout’ De ingekomen 22 zienswijzen zijn verdeeld in drie CMPLLFO )FSFOTUSBBU 1BSL0WFSCPTDIFO0WFSJHFO%PSQ Zij hebben grotendeels aanleiding gegeven om het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd ter vaststelling aan te bieden. Voorstel is om in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen en het bestemmingsplan vast te stellen. Vaststelling bestemmingsplan ‘Kom Warmond 2009, 1e herziening’ Er zijn 7 zienswijzen ingediend. Deels is aan de zienswijzen tegemoet gekomen door aanpassing van het ontwerp. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen en de herziening van het bestemmingsplan vast te stellen.

- Vanaf 19.00 uur: inspreekrecht voor de inwoners - Vanaf 19.30 tot 23.00 uur: behandeling kadernota De kadernota is dit jaar anders opgezet. In de nota staan stellingen waardoor tijdens de behandeling van de nota in de gemeenteraad de inhoudelijke discussie gevoerd kan worden. De stellingen zijn uitdagend geformuleerd en komen niet altijd overeen met de mening van het college. Het college gebruikt de resultaten uit deze discussies om de begroting 2012-2015 op te stellen. De begroting wordt in de raadsvergadering van 3 november besproken.

Toelichting op het voorontwerpbestemmingsplan Voor het plangebied Voorhout-Oost wordt op dit moment een bestemmingsplan voorbereid. Het voorontwerp van dit bestemmingsplan is gereed voor inspraak. Het nieuwe bestemmingsplan komt in de plaats van de CFTUFNNJOHTQMBOOFO0PTUIPVU FO)PPHI5FJKMJOHFO )FUCFTUFNNJOHTQMBOJTCFEPFMEPNFFOFJHFOUJKETF regeling voor deze bestaande woongebieden te geven. Het plangebied wordt globaal begrensd door de spoorlijn, de Componistenlaan, de Mozartlaan, de Engelselaan, de Zuidelijke Randweg en het bedrijventerrein aan de Nijverheidsweg. Het plangebied heeft in hoofdzaak een woonfunctie, maar ook gedeeltelijk een gemengde functionele structuur. Inhoudelijk is het een conserverend bestemmingsplan. Dat wil zeggen dat de bestaande bebouwing en het bestaande gebruik opnieuw worden geregeld. In het bestemmingsplan worden in principe enkele nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk gemaakt: 1. herbestemming van het voormalig speelterrein Cayennehof voor de bouw van een woning; 2. de bouw van een woning naast Jacoba van Beierenweg 40; 3. nieuwbouw kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang ter plaatse van Jacoba van Beierenweg 49 – 51a; 4. nieuwbouw ter plaatse van Kerkzicht 3, achter Jacoba van #FJFSFOXFHFO )0&%BQQBSUFNFOUFOHFCPVX Het nieuwe bestemmingsplan biedt de burger in de meeste gevallen ruimere mogelijkheden om aan- en uitbouwen, bijgebouwen en erkers te realiseren bij woningen dan de op dit moment ter plaatse geldende bestemmingsplannen. Inloopavond Op woensdag 8 juni 2011 organiseren wij een inloopavond over het voorontwerpbestemmingsplan Voorhout-Oost. Deze avond vindt plaats in Het Wapen van Voorhout, Herenstraat 106. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. Bent u hierin geĂŻnteresseerd? Dan bent u die avond van harte welkom. Terinzageligging Het voorontwerpbestemmingsplan ligt van maandag 6 juni 2011 tot en met vrijdag 15 juli 2011 ter inzage in het gemeentekantoor in Sassenheim.

Uw mening geven?

De digitale versie van dit voorontwerpbestemmingsplan vindt u op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op onze site www.teylingen.nl onder Wonen – Bouwen en wonen - Plannen en projecten – Voorhout – voorontwerpbestemmingsplan Voorhout-Oost vindt u ook een link naar het digitale voorontwerpbestemmingsplan.

Ook u kunt gebruik maken van het spreekrecht. Dit is een mogelijkheid om de gemeenteraad of commissie toe te spreken. Iedereen kan het woord voeren, ook over onderwerpen die niet op de agenda staan. U geeft zich op bij de griffie.

Daarnaast vindt u een link naar de authentieke digitale bestanden en kunt u een pdf van de analoge versie van het ontwerpbestemmingsplan downloaden.

Ook kunt u gewoon een raadslid bellen of e-mailen. Raadsleden vertegenwoordigen de bevolking. Zij staan open voor uw ideeĂŤn. Gegevens van de raadsleden vindt u via www.teylingen.nl.

Inspraakmogelijkheden Tijdens de terinzagelegging is er voor inwoners en voor in de gemeente belanghebbende natuurlijke of rechtspersonen de mogelijkheid een inspraakreactie schriftelijk of mondeling kenbaar te maken aan burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout; telefoonnummer 14 0252. U kunt uw inspraakreactie ook digitaal indienen via gemeente@teylingen.nl.

Verder staan op de agenda de overgebleven agendapunten van de vergadering van 7 juni.

Plaats uw onderwerp op de agenda! Denkt u wel eens “daar zou de politiek iets aan moeten doenâ€?? Met een burgerinitiatief plaatst u zelf iets op de agenda van de gemeenteraad en zo beĂŻnvloedt u de gang van zaken in onze gemeente. In Teylingen is ĂŠĂŠn handtekening al genoeg om een burgerinitiatief in te dienen. De griffie bekijkt graag met u of uw onderwerp geschikt is en kan u helpen bij het maken van de tekst. Enthousiast? Neem dan contact op met de griffie, gemeenteraad@teylingen.nl of 0252 – 783 590.

Commissie BF&T

Herenstraat afgesloten voor doorgaand verkeer

vergadert op woensdag 8 juni 2011 om 20.00 uur Griffier: Robert van Dijk, r.vandijk@teylingen.nl, tel. 0252-783 590

Agendapunten: Vaststellen definitief ontwerp Koudenhoorn en beschikbaar stellen â‚Ź 500.000,- voor de realisatie daarvan (om 20.25 uur) Op 16 september 2010 heeft de gemeenteraad het schetsontwerp Natuurlijk in Evenwicht 1+ vastgesteld. In

In de Herenstraat in Voorhout wordt een luchtkussenfestival georganiseerd. In verband hiermee zal het gedeelte van de Herenstraat tussen de Prof. Nolenslaan en de Beukenrode worden afgesloten voor alle verkeer op zondag 5 juni 2011 tussen 09.00 en 22.00 uur. Omleiding en parkeren Het doorgaande verkeer kan gebruik maken van de omleidingsroute die met borden is aangegeven. Parkeren aan

Informatie Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Peter van Goch of Gijs Wanders via 14 0252.

ÊÊn zijde van de Churchilllaan en de Beukenrode is verboden, dit in verband met bereikbaarheid van ambulance en/of brandweer. Ook deze maatregel wordt met borden aangegeven. Autobezitters worden verzocht op die dag geen auto’s te parkeren op dit gedeelte van de Herenstraat. Wij verzoeken u hiermee rekening te houden. Het openbaar vervoer zal die zondag niet door de Herenstraat rijden. Er worden verwijzingen aangebracht.


t )PPGETUSBBU #% Sassenheim

Collectes Er is van 5 tot en met 11 juni een collectevergunning verleend aan Ver. ANGO Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie. Algemene plaatselijke verordening Ontheffing/vergunning/toestemming is verleend aan: t 3VHCZDMVC5IF#BTTFUT 4BTTFOIFJNWPPSIFUPSHBOJTFSFO van het Bollenstreektoernooi op het ijsbaanterrein aan de Kagerweide op zondag 5 juni 2011 van 09.00 tot 17.00 uur 

t 0SBOKF7FSFOJHJOH7PPSIPVUWPPSIFUPSHBOJTFSFOWBOEF avond-wandel-4-daagse van 6 t/m 9 juni 2011, in Voorhout 

t 5074BTTFOIFJNWPPSIFUPSHBOJTFSFOWBOFFOTFOJPSFOEBH in de Hoofdstraat in Sassenheim op 25 juni 2011 van 8.00 tot VVS 

t +1FFUPPN 7PPSIPVU WPPSIFUQMBBUTFOWBOFFODPOUBJOFSPQ de openbare weg, Boekenburglaan in Voorhout van 23 mei UNKVOJ 

t . JYFE)PDLFZDMVC7PPSIPVUWPPSIFUMBOHFSHFPQFOE[JKO van de kantine voor het houden een van feest in de nacht van [BUFSEBHKVOJPQ[POEBHKVOJUPUVVS 

t 0SBOKFWFSFOJHJOH4BTTFOIFJNWPPSIFUPSHBOJTFSFOWBOEF avond-wandel-4-daagse in Sassenheim van 6 tot en met 9 juni 

Drank- en horecawet Ontheffing van artikel 35 voor het mogen verstrekken van zwakalcoholhoudende drank is verleend aan: t 3VHCZDMVC5IF#BTTFUT 4BTTFOIFJNUJKEFOTIFU#PMMFOTUSFFL toernooi op het ijsbaanterrein aan de Kagerweide op zondag KVOJWBOUPUVVS 

Ontheffing van artikel 4, lid 5 voor het langer mogen schenken van zwakalcoholhoudende drank is verleend aan: t .JYFE)PDLFZDMVC7PPSIPVUUJKEFOTIFUGFFTUJOEFOBDIUWBO [BUFSEBHKVOJPQ[POEBHKVOJUPUVVS 

Vergunning op grond van artikel 3 voor het mogen verstrekken van alcoholhoudende drank is verleend aan: t "'".VHJF $, 4BTTFOIFJNJO#BS#JTUSPAU)BQQJF )PSUVTMBBOC 4BTTFOIFJN 

Wet op de kansspelen Op grond van artikel 30b en 30c is vergunning verleend aan: t "'".VHJF $, 4BTTFOIFJNWPPSIFUBBOXF[JHIFCCFO van 2 kansspelautomaten in bar bistro ’t Happie, Hortuslaan C 4BTTFOIFJNJO 

Landelijk Register Kinderopvang Op grond van art. 10 “Besluit registratie kinderopvang� maken wij bekend dat de gastouderopvang mevrouw M. Harteveld-Tolmeijer, Beethovenlaan 80 in Voorhout met uniek registratienummer 134161282 op eigen verzoek stopt met het opvangen van kinderen en om die reden per 24 mei 2011 is verwijderd uit het Landelijk Register Kinderopvang. Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure) t $PNQPOJTUFOMBBO 4/ Voorhout

VJUCSFJEFOSJKXJFMTUBMMJOH voor treinreizigers bij station Voorhout 

WFSXJKEFSFOCVJUFOUSBQ en plaatsen nieuwe trap in tegengestelde richting 

t 0PTUFJOEFC )&8BSNPOE BBOCPVXFOXBSFOIVJT aan bestaande schuur 

t #BBSTMBBO 9,7PPSIPVU QMBBUTFOEBLLBQFM WPPS[JKEF 

t 4DIPPOPPSE &+7PPSIPVU WFSHSPUFOCBMLPOIFL ] 

Voorgenomen verlening omgevingsvergunning met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht Wij zijn van plan voor de volgende plannen vergunning te verlenen. t +BDPCBWBO#FJFSFOXFH CSBOEWFJMJHHFCSVJL Voorhout kinderopvang Verleende omgevingsvergunning (mogelijkheid tot bezwaar en beroep) t -JTEPEEFIPGOBBTUOVNNFS LBQQFOCPPN (-7PPSIPVU 

t 5FZMJOHFSMBBO 357PPSIPVU QMBBUTFOWMBHHFO masten bij bedrijf 

t ,BHFSTJOHFM 9(4BTTFOIFJN QMBBUTFOWFSWBOHFO vergroten dakkapel achterzijde  

t 4DIJQQFSTEBN $" QMBBUTFOOJFVXLP[JKO Warmond en zijgevel en 3 dakramen in voor- en BDIUFSHFWFM 

t ,MPPTUFSXFJ 938BSNPOE VJUCPVXFOFOUSFF XPOJOH 

t ,BHFSESFFGUIWOS ). LBQQFOWBOCPNFO 4BTTFOIFJN 

t ,MBWFSIPGOBBTUOVNNFS LBQQFOCPPN %37PPSIPVU 

t IPFL7MJFHFOJFSTXFH)PGTUSBXFH LBQQFOWBOCPNFO OSTUN /4 

Sassenheim t 8JMMFN"MFYBOEFSTUSBBU $$ QMBBUTFOEBLLBQFM Voorhout voorzijde woning 

t 5FZMJOHFSMBBOB 35 QMBBUTFOSFDMBNF[VJM 7PPSIPVU 

t 1FQFSTUSBBU 7)7PPSIPVU QMBBUTFODBSQPSUCJK XPOJOH 

t 1SJOTFOXFH 3/7PPSIPVU QMBBUTFOCSVH 

Commissie Welstand Eens per twee weken op maandag behandelt een deskundige van de Welstandscommissie vanaf 09.30 uur de projecten in het gemeentekantoor. Deze besprekingen zijn openbaar. Voor het inzien van de agenda of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het gemeentekantoor. De eerstvolgende welstandsvergadering is maandag 27 juni 2011. Inzien, zienswijzen, bezwaar of beroep

2. Zienswijzen tegen binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning "MTVCFMBOHIFCCFOEFCFOU CJKWPPSCFFMECVSFO FOCJKEF aanvraag zijn feiten of belangen betrokken die u betreffen zullen burgemeester en wethouders, als zij verwachten dat u bedenkingen zult hebben, u in de gelegenheid stellen uw zienswijzen naar voren te brengen. U kunt ook zelf aangeven dat dit voor u geldt. 2.1 Reguliere procedure Als u belanghebbende bent, kunt u na ons besluit op de omgevingsvergunning bezwaar indienen, ongeacht of u zienswijzen heeft ingediend. 3. Zienswijzen tegen voorgenomen besluiten met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht Deze voorgenomen besluiten liggen vanaf 2 juni tot en NFUKVMJUFSJO[BHFCJKCBMJF CPVXFOFOXPOFO JOIFU gemeentekantoor. Gedurende de periode dat het plan ter inzage ligt, kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Als u geen zienswijze heeft ingediend kunt u later niet in beroep tegen de beslissing. 4. Bezwaar tegen verleende vergunningen Als boven het project staat aangegeven dat er een mogelijkheid is tot bezwaar en beroep, kunt u bezwaar maken. Hierbij dient u rekening te houden met het volgende: De genoemde data bij de verleende vergunningen zijn de data waarop deze zijn verzonden. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken – vanaf de dag na de verzendingsdatum van betreffende vergunning – een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Teylingen. Het bezwaarschrift moet bevatten: t OBBNFOBESFT t EBUVN t PNTDISJKWJOHWBOEFCFTMJTTJOHXBBSUFHFOCF[XBBSCFTUBBU t SFEFO FO WBOIFUCF[XBBS t IBOEUFLFOJOH Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Hiervoor moet u wel griffiekosten betalen. Het verzoek moet bevatten: t OBBNFOBESFT t EBUVN t CFTMVJUXBBSUFHFOCF[XBBSCFTUBBU t LPQJFWBOIFUCF[XBBSTDISJGUEBUCJKEFHFNFFOUF5FZMJOHFOJT ingediend. Het adres is: voorzieningenrechter rechtbank ’s-Gravenhage, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht. daarvoor moet u wel beschikken over een FMFLUSPOJTDIFIBOEUFLFOJOH %JHJ% ,JKLPQEFHFOPFNEFTJUF voor de precieze voorwaarden.

1. Inzien binnengekomen aanvragen #JOOFOHFLPNFOBBOWSBHFOLVOUVJO[JFOCJKCBMJF CPVXFOFO XPOFO JOIFUHFNFFOUFLBOUPPS

Gemeenteberichten is een uitgave van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen. Editie 1 juni 2011. Gemeente Teylingen Postadres: Postbus 149 2215 ZJ Voorhout Telefoon: 14 0252 gemeente@teylingen.nl www.teylingen.nl

Bezoekadressen Bestuurscentrum: Raadhuisplein 1 te Voorhout Gemeentekantoor: Wilhelminalaan 25 te Sassenheim De gemeente is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur.

Openingstijden gemeentekantoor: Maandag 8.30-13.00 uur %JOTEBH VVS UPUKVOJ

Woensdag 8.30-16.00 uur Donderdag 8.30-20.00 uur Vrijdag 8.30-16.00 uur #BMJFQPMJUJF VVS EPOoVVS

Zorgloket/ISD: 9.00-12.00 uur


1 JUNI 2011

pagina 5

Geen speelplek en bromfietsen

Aantal vragen wijkmarkt Voorhout niet mogelijk Voorhout - In de Prins Bernhardstraat in Voorhout wordt de groenstrook niet vervangen door een speelplek. Enkele jongeren hebben deze wens bij wethouder Kees van Velzen aangekaart, maar er blijkt geen ruimte genoeg te zijn om dit zo in te richten. Dit is één van de antwoorden van B&W op de diverse punten die tijdens de afgelopen wijkmarkt in Voorhout naar voren zijn gekomen.

Door Nico Kuyt

Het kleine zaaltje in Het Trefpunt kon de toestroom van bezoekers nauwelijks aan (Foto: Nico Kuyt).

Zorgen over parkeren en starters

Warmonders komen massaal naar wijkmarkt in ‘t Trefpunt Warmond - Parkeren en woningen voor starters. Dat waren de onderwerpen die het meest prominent naar voren kwamen tijdens het wijkbezoek van B&W en de gemeenteraad aan het gebied ten westen van de Herenweg in Warmond. De bijeenkomst in het Trefpunt werd massaal bezocht. Voor velen was er slechts een staplaats beschikbaar. Als eerste kwam de ontwikkeling van het Kloppend Hart van Warmond ter sprake. In 2012 wordt de eerste paal geslagen voor dit multifunctionele centrum rond het Trefpunt. Daar zal voor de leeftijd van 0 tot 100 van alles te doen zijn. Maar zorgen leefden in de zaal over de verkeersstromen bij de scholen, de grote vrachtwagens naar de verpleeghuizen, het gebrek aan parkeerruimte en de zichtlijnen naar het ooievaarsnest. Maar wethouder Kees van Velzen kon melden dat de zichtlijnen niet zullen worden aangetast. En wat betreft het parkeren zal hij kijken of met het nieuwe plan een verbetering kan worden behaald. Misschien wel een hele parkeerkelder onder het plan. De verkeersstromen en het vrachtverkeer neemt hij als aandachtspunten mee en kijken hoe dit valt op te lossen.

Jeugdoverlast Warmond blijkt weinig last te hebben van jeugdoverlast. Weliswaar klimmen buiten schooltijd weleens jongeren op het dak van een school, rijden ze in de avond keihard op en neer over de Laan van Oostergeest en zorgen voor geluidsoverlast, maar het blijkt dat het minder is dan in de andere kernen. Alleen Koudenhoorn wordt soms getroffen, en niet alleen door de jeugd. Het niet opruimen van hondenpoep, het na een zomerdag laten liggen van veel rommel, het zijn zo ergernissen die aangesproken moeten worden, vond de aanwezige BOA.

Starters Het grootste euvel in Warmond blijkt evenwel de vergrijzing te zijn. Jonge mensen trekken weg. Deels

omdat er geen woning voor hen in de kern te vinden is. Zij komen later wel weer terug, maar tijdens de bijeenkomst klonk de luide roep om meer voor starters en jonge gezinnen te bouwen. Want met het gebrek aan kinderen staan bepaalde voorzieningen onder druk. “Een Warmonder wil Warmond niet uit. Wij willen niet naar Katwijk. Wij leven hier”, zo ventileerde een bezoeker. Katwijkers en Leidenaren pikken de Warmondse huizen in, en dat moet volgens hem niet. Wethouder John Stuurman wees allereerst op het feit dat landelijk nu eenmaal de bevolkingssamenstelling verandert. Er is sprake van vergrijzing. “Ten tweede moet wij onze eisen bijstellen en beseffen dat je koopt wat je kan kopen en niet koopt wat onbereikbaar is. Er komen in Warmond geen grootschalige ontwikkelingen meer. Wij moeten het met een paar kleine plaatsen doen. Aan de andere kant komt de woningmarkt alleen op gang als starters aan bod komen. Wij zijn aan het nadenken, maar ik heb er geen pasklare oplossing voor.” Voor wat betreft het innemen van huizen door mensen van buiten gaf Stuurman aan dat er een nieuw regionaal woonruimteverdeelsysteem in de steigers staat, waarbij de gemeente in de toekomst ongeveer 30 procent van de woningen aan de eigen inwoners kan toewijzen. Overigens komen er Leidenaren naar Warmond, maar trekken er ook Warmonders naar Leiden, relativeerde burgemeester Sander Schelberg. De klacht dat er geen jongerencentrum in de kern is moest hij eveneens afzwakken. “Dat is hier op zijn gat gegaan omdat niemand bereid was in het bestuur te gaan zitten. Wij als gemeente gaan het niet zelf besturen.”

Woningbouw Vervolgens passeerden diverse vragen de revue. Zoals de snelheid van het verkeer op de Herenweg, de aanleunwoningen van Liduina, wat er gaat komen op het terrein van de oude peuterspeelzaal en de gemeentewerf, het groenonderhoud en de ondergrondse containers. De smalle breedte van de Herenweg geeft weinig mogelijkheden, moest Van Velzen melden. Hij stelde voor

om in heel Warmond maar een 30 kilometer-zone in te stellen. Op de locatie van de peuterspeelzaal staan vijf of zes woningen gepland, wist wethouder Leo van der Zon te melden. Gekeken moet worden of dit valt in te passen. Het is namelijk een lastige plek. Heel veel varianten zijn inmiddels al de revue gepasseerd. Ook voor de locatie van de Waaier wordt onderzocht of woningbouw kan plaatsvinden. De gemeentewerf is inmiddels een stapje verder. Er is een projectplan gemaakt voor woningbouw. “Vooral betaalbare woningbouw, starterswoningen of anderszins”, aldus Van der Zon. Op dit moment wordt onderzocht hoe het probleem van het spoorlawaai op te lossen valt.Wijkregisseur Bart van Konijnenburg riep de zaal nog op om een landschapsbeheerploeg op te richten. Die zou bijvoorbeeld de strook langs het spoor aan kunnen pakken en het parkje op niveau brengen. In de buurgemeente hebben zij al ervaring met zulke ploegen. “Zorgen dat de handjes van de burgers gebruikt worden. Het is veel leuker om het zelf te doen dan het te laten doen. We moeten het initiatief nemen”, aldus de wijkregisseur.

Een aantal van de genoemde punten leidt voorlopig nog niet direct tot aanpassingen. Zo worden de vele opmerkingen over de Herenstraat meegenomen in een evaluatie van de straat op 21 juni. Wel zal de oversteek naar de Andreasschool verkeersveiliger worden gemaakt met een plateau en een zebra. De gemeente heeft contact gehad met een lid van de ouderraad en de directeur van de school. Aan hen zijn een paar ontwerpen voorgelegd waaruit zij een keuze kunnen maken. In het tweede of derde kwartaal van dit jaar wordt het gedeelte van de Churchilllaan tussen de Linnaeuslaan en Prof. Aalberselaan herstraat. Er zitten golven in de weg en die zijn gevaarlijk voor de fietsers. Ook de Rijnsburgerweg wordt weer eens aangepakt. Maar in het laatste stuk van de weg komen geen extra bomen. Meer bomen zijn in het weidevogelgebied namelijk niet gewenst. Ook het oude groen op de Oranje Nassaulaan blijft voorlopig staan. Er is onvoldoende budget alles op korte termijn te vervangen. Maar

de speeltuin bij Schoonoord/Dinsdagse Wetering wordt dit jaar, samen met de omwonenden, wel onderhanden genomen.

Geluidsoverlast Over te harde muziek van tennisvereniging SVV is overleg geweest met de politie en de club. De vereniging heeft aangegeven de geluidsoverlast van de maximaal vier festiviteiten per jaar zoveel mogelijk te willen beperken. Er is een aantal verbeteringen afgesproken. Zo zal SVV proberen het geluid buiten het gebouw te verminderen, de aanwezigen zoveel mogelijk in het gebouw te houden en de mogelijkheid onderzoeken om zelf de decibels te meten. Van haar kant bekijkt de gemeente of er extra beplanting kan komen.

Elsgeest Daarnaast pakt de gemeente het wandelpad door het recreatiegebied Elsgeest aan. Het sluisje bij de rij fietsenbeugels wordt verplaatst naar de andere kant van de beugels. Er komt een extra sluis ter hoogte van de ingang Churchilllaan om brom- en snorfietsen te weren en de snelheid van fietsers te beperken. De borden met ‘voetpad’ gaan weg, waarna het een onverplicht fietspad wordt dat verboden is voor brom- en snorfietsen. Het asfalt en de tegels wordt op een aantal locaties opgeknapt. En de buitendienst gaat extra snoeien, zodat het zicht verbetert. Vervolgens zal er extra handhaving worden ingezet tegen het gebruik van het pad door brom- en snorfietsers.

Er is te weinig ruimte om een speelplek te maken op de groenstrook in de Prins Bernhardstraat (Foto: Nico Kuyt).

Lage Land:

Geen wijziging in voorstel herindeling Warmond - Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) heeft niet het voornemen om het voorstel voor de herindeling van het Lage Land aan te passen. Dat meldde burgemeester Sander Schelberg op vragen van CDA-er Hans Keulen in de gemeenteraad van 26 mei. Keulen vroeg zich af of B&W nog tegengas gaat geven op het offensiefje van de gemeenten Kaag en Braassem en Leiderdorp, om de Teylingse polders aan de oostzijde van de Kagerplas in te lijven en onder zich te verdelen. Dit in tegenstelling tot het voorstel dat GS aan Provinciale Staten (PS) heeft voorgelegd. Daarbij gaan de Kaag en Braassemse campings ‘t Haasje

en De Boekhorst juist naar Teylingen, samen met het deel van camping Spijkerboor dat op grond van de buurgemeente ligt. Dit omdat de oriëntatie van de campings op de Kaag is gericht. Op 15 juni zal de statencommissie Bestuur zich over dit voorstel buigen en op 29 juni gaat PS hierover een besluit nemen. Op het laatste moment komt Kaag en Braassem nu met een alternatief. Schelberg heeft hierover contact gehad met provinciaal gedeputeerde Rik Janssen (SP). “Deze gaf aan dat het huidige GS-besluit bij PS ligt en hij niet voornemens is een ander besluit naar PS te zenden”, aldus de burgemeester. Hij heeft ook met de verschillende statenfracties gesproken hoe zij ernaar kijken. “Terecht zeggen de fracties: ‘Hadden jullie dat niet zelf samen kun-

nen oplossen?’ Ik vind dat ze gelijk hebben. Het had zo gemoeten. Het zij zo, maar dit besluit ligt er.” In de statencommissie zal Schelberg gaan inspreken om de constructieve houding van Teylingen te onderstrepen. Weer gaf hij aan dat, wat hem betreft, er met Kaag en Braassem geen grensoorlog is. “Ik wil geen oordeel vellen hoe Kaag en Braassem er verder mee omgaat. Ieder moet zich beperken tot zijn eigen activiteiten. Wij hebben er best onze lobbies en kanalen in. Het is een heel constructieve gedeputeerde, waarmee ik goed mee heb kunnen spreken. Wij blijven ermee aan de slag.” Hij riep de Teylingse fracties op om over de zaak ook nog contact op te nemen met de statenleden van hun partij.


,

7 SB

13"$)5*(& 800/,".&3 7-0&3&/ BH

O

BB

SE

F

BD

UJF

WP

PS

X

BB

SE

 0 35 */ (

Van Leeuwen tandprothese Spec Specialist cialist gen

rzekerin

Alle ve

FOt/BUVVSHFUSPVXF LVOTUHFCJUUFO t,VOTUHFCJUSFQBSBUJFT

Klaar terwijl u wacht! Kerkstraat 44 Noordwijk-Binnen Tel. (071) 3611145

www.tandenwinkel.com

"NCBDIUTXFHt,BUXJKLt5FM 888.&*+70(&-4"/*5"*3/-

Gehele of gedeeltelijke •inboedels, tevens 2e hands kleding en grammofoonplaten, gashaarden, ijskasten, tel. 070-3805670. Sierbestra•ting.EERHART Voor al uw bestratin-

Open dag

gen en tuinwensen. Bel voor vrijblijvende prijsopgave 070-3211006. Vuil tapijt? Laat •vakkundig reinigen

Vrijdag 10 juni 2011 13.00 - 16.30 uur

het of huur Mr. Steam. Gratis thuisbezorgd. Tol Steam Interieurverzorging, tel. 070-5116612.

Wilt u weten wat wij in uw ogen zien, met welke technieken wij in uw buik kunnen kijken en hoe een 24-uurs ecg wordt gemaakt?

Dak herstellen? Bouma/ Grundeken bellen! 5114674-5118394. Uw dakspecialist!

Kom dan naar onze open dag op vrijdag 10 juni en neem een kijkje in ons nieuwe onderzoekscentrum. Wij leiden u graag rond en geven u meer informatie over onze dienstverlening.

Speciaal voor uw KLEINE KLUS belt u de Van Beelenbus, C. van Beelen, Elektrotechniek, tel. 0654620333.

Laat ter plaatse uw bloedsuikerwaarde en cholesterol bepalen en ontvang direct de uitslag.

BC SIERBESTRATING. Tegelwerk, met afvoer, gratis prijsopgave. Tel. 06-55321682.

Medisch Centrum Herenstaete

Ook laten we u graag kennis maken met de faciliteiten die het Sport Medisch Centrum Leiden biedt. Onze sportarts is wekelijks in het centrum aanwezig voor consulten en keuringen. Doe mee met de prijsvraag en maak kans op een gratis sportkeuring! Wij verwelkomen u graag op 10 juni! SCAL Medische diagnostiek Locatie: Medisch Centrum Herenstaete Agneshove 83, 2215 BS Voorhout www.scal.nl tel. 071 - 516 00 20

Hoorneslaan 201-203 Katwijk aan Zee (Noord) Telefoon (071) 402 40 85

• • • •

Lekker toerfietsen vanuit Wassenaar en Voorschoten? www.tcdekampioen.nl.

•

STEUNZOLEN. Erkend leverancier, lid Stichting LOOP, vergoeding via zorgverzekeraar. Een afspraak kunt u maken in Oegstgeest, Leiden en Leiderdorp met Wim van Zijp, tel. 0715238468 of 06-12028319. Vwo-, havo, •vmbo-leerlingen:

mavo, huiswerkbegeleiding/bijles aangeboden door ervaren A/B student. Tel. 071-5616768.

STUDIEKEUZE MOEI•LIJK? Bel 06-27255636 of 070-5141864 en kijk op www.wv-loopbaancoaching.nl deze •zomerHERBALIFE: weer slank en fit! Info.: 071-5651088. ₏ 10,- p. •m2STUCWERK , spachtelputz ₏ 10,- p. m2, spuiten, schilderwerk. Referentie k.v.k.nr. Tel. 06-33620886.

•

STRAATMAKER 30 jaar in het vak. Voor uw tuin of oprit. Ook voor kleine rep. Tevens plaatsen wij ook schuttingen en leveren wij tuinaarde en zand. Tel. 06-12291585.

SPECIAAL KEUZE-AFHAALMENU

Stel zelf uw menu samen en maak drie verschillende keuzes uit onderstaande gerechten: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Babi Pangang Tjap Tjoy met kip Ajam Ketjap Thaise kip 4 stokjes satĂŠ Ti Pan Kai (kippenvlees met speciale Chinese saus) Foe Young Hai Kou-Lou-Kai Gon-Pau-Kai Ajam Pangang (met kip) Gebakken vis met Chilisaus 2 soorten rundvlees (ketjap en sambal)

+ 4 mini loempia’s en 2 x nasi of bami

â‚Ź

20,25

Ook menumaaltijden 7 dagen per week geopend


1 JUNI 2011

pagina 7 COLOFON

KERKDIENSTEN

Familie

BERICHTEN

www.deteylinger.nl Oplage 16.000 Uitgave van

Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie. Per e-mail: mail de tekst naar advertentie@deteylinger.nl. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld(PDF). Per post of afgeven: U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do: 8.0017.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur).

Kerkdiensten van 2 t/m 8 juni. Sassenheim RK-Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): Donderdag (Hemelvaart): 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Gemengd Koor. Zondag: 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Herenkoor. Protestantse Gemeente: - Dorpskerk (Hoofdstraat 217): Donderdag (Hemelvaart): 9.30 uur ds. H.R. Betting. Zondag: 19.00 uur ds. T. Moll (meditatieve dienst). - Julianakerk (Julianalaan 6): Zondag: 10.00 uur ds. T. Moll. Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): Donderdag (Hemelvaart): 10.00 uur ds. S. Pos. Zondag: 10.00 uur ds. S. Pos; 19.00 uur ds. J.G. Brienen.

Voorhout RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): Donderdag (Hemelvaart): 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Schola Cantorum. Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor. Zondag: 10.00 uur Jongerenviering m.m.v. BarthWestenwind. Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): Zondag: 9.00 uur mevr. B. de Groot, Heiloo (Hemelvaartdienst); 10.30 uur mevr. B. de Groot, Heiloo (Hemelvaart- en zangdienst). Warmond RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang. Woensdag: 9.00 uur Eucharistieviering. RK-Kapel Mariëngaerde (Mgr. Aengenentlaan 3): Donderdag: 11.00 uur. Zondag: 10.00 uur. Dinsdag: 11.00 uur. Protestantse Gemeente (Herenweg 82): Donderdag (Hemelvaart): 10.00 uur mevr. drs. H. Nieuwenhuis, Utrecht. Zondag: 10.00 uur ds. H.J. Hemstede, Leiderdorp. Baptistengemeente Kaleb (Herenweg 80): Donderdag (Hemelvaart): 10.30 uur ds. W.F. van Rijn. Zondag: 10.30 uur Koen Hofman (Heilig Avondmaal).

MEDISCHE DIENSTEN

Avond-, nacht- en weekenddiensten van 2 t/m 8 juni. Huisarts Alleen spoedeisende huisartsenhulp: Doktersdienst Duin- en Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 B, Voorhout, tel. 0252-240212 (altijd eerst bellen). Tandarts Sassenheim/Voorhout: Via www. tandartswaarnemingbollenstreek. nl of telefoonnummer eigen tandarts verneemt men welke tandarts waarneemt. Warmond: Donderdag t/m zondag: dienstdoende tandarts tel. 071-5131250; spreekuur zaterdag en zondag 13.00 uur. Maandag t/m woensdag: dienstdoende tandarts tel. 071-5410950. Apotheek Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek: Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 C, Voorhout, tel. 0252-240216. Dierenarts Via telefoonnummer Dierenkliniek Sassenheim (tel. 0252-232219) en Dierenkliniek Voorhout (tel. 0252215231) verneemt men welke dierenarts waarneemt.

Ambachtsweg 7 A Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk telefoon: 071-4022901 fax: 071-4032325 Advertenties Afdeling Verkoop tel. (071) 402 29 01 fax (071) 403 23 25 e-mail: advertentie@deteylinger.nl Sluitingstijd advertenties: dinsdag 11.00 uur Redactie Eindredactie: Piet van der Vooren Redactieadres: Postbus 71, 2360 AB Warmond telefoon/fax: 071-3010118 e-mail: redactie@deteylinger.nl Aanlevering kopij bij voorkeur per e-mail Sluitingstijd kopij: maandag 17.00 uur De Teylinger wordt iedere woensdag huis-aan-huis verspreid in Sassenheim, Voorhout en Warmond en is bovendien af te halen op de volgende adressen: Sassenheim: Gemeentekantoor, Wilhelminalaan 25; Bruna, Hoofdstraat 207; Primera Van der Lans, Hoofdstraat 208; Speciaalzaak Kaldenbach, Hoofdstraat 243; Esso Selfservice, Oosthoutlaan 2; Voorhout: Bestuurscentrum, Raadhuisplein 1; Plus Van Dijk, Herenstraat 45; Hoek Boek & Kantoor, Herenstraat 63; Primera, Jacoba van Beierenhof 26; Warmond: Albert Heijn, Dorpsstraat 2; VVV, Dorpsstraat 88 A; De Nie Toys & Stamps, Dorpsstraat 106. Verspreiding Bezorgklachten: telefoon 071-4022901 of www.deteylinger.nl (onder kopje ‘Bezorging’).

Britney Treur naar Duinrell

(zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Sassenheim - 1700 personen zijn uitgenodigd op de Ambassadeursdagen van Stichting Opkikker, die deze week worden gehouden in Duinrell in Wassenaar. Een van hen is Britney Treur uit Sassenheim. Zij is Ambassadeur van Stichting Opkikker, een stichting die Opkikkerdagen organiseert voor langdurig zieke kinderen en hun familie. “Een Opkikkerdag is leuk en spannend, want ik heb zelf ook een Opkikkerdag gehad. Nu help ik Stichting Opkikker om nog meer families een Opkikkerdag te geven”, vertelt Britney. Stichting Opkikker heeft 1700 Ambassadeurs, waarvan er 600 met hun gezin naar de Ambassadeursdagen komen. Dat zijn meer dan 2500 mensen. Al deze Ambassadeurs zetten zich, ondanks hun langdurige ziekte, in voor de stichting door overal iets te vertellen over de stichting, kranten aan te schrijven, oude mobieltjes in te zamelen of door acties te organiseren. Soms worden er wel duizenden euro’s opgehaald. Zo wordt de stichting nog bekender en kunnen er nog meer Opkikkerdagen worden gehouden. Alle 1700 Ambassadeurs zijn erg belangrijk voor de stichting en als bedankje voor alle inzet organiseren ze elk jaar een Ambassadeursdag. Dit keer verdeeld over drie dagen omdat ze met zoveel zijn. Britney Treur: “Ook ik ben uitgenodigd op 1 juni voor deze leuke dag op Attractiepark Duinrell. Ik mag die dag in alle attracties en er is ook nog een speciaal Opkikkerprogramma waarbij ik bekende artiesten, de vele vrijwilligers, de mensen van de stichting en alle andere Ambassadeurs kan ontmoeten. Allemaal heel spannend, want wat er precies gaat gebeuren is nog een verrassing”.

Ankie Jochemsz & Jollie Wildeman & Wilma Bleeker zorgzaam en betrokken met oog voor details Uitvaartonderneming Teylingen dag en nacht bereikbaar tel: 06-30409466 www.uitvaart-teylingen.nl

In vertrouwde handen

Hummelinstuif bij Teylingen Sassenheim - Zondag 5 juni organiseert voetbalvereniging Teylingen van 10.00 tot 12.00 uur haar jaarlijkse Hummelinstuif. Alle jeugd tussen 3 en 6 jaar is welkom. Op sportcomplex De Roodemolen staan vele leuke voetbalspellen klaar waar de kinderen individueel aan deel kunnen nemen.

Henny van Wooning Uitvaartleidster

Een uitvaart geef je het liefst in vertrouwde handen. Aan een organisatie die de juiste ervaring heeft om een uitvaart tot in de puntjes te verzorgen, met betrokken mensen die op professionele wijze aan uw wensen en verwachtingen voldoen. Bij ons bent u daarvoor aan het juiste adres. TEL. 0252-413213 Dag en nacht bereikbaar

Heereweg 60, 2161 AJ Lisse www.vdputten.eu

V

oor V gelegenheid perfecte

elke

de

kaart

Ambachtsweg 7a | 2222 AH Katwijk 071 408 14 97 info@drukkerijallin.nl www.drukkerijallin.nl


KELTO 12,5 jaar op Gravendam

12,5% EXTRA KORTING OP ALLES!!

Alleen vrijdag 3 juni en zaterdag 4 juni 12,5% KORTING

en

ook op de aanbieding

KELTO SLAAPKAMERCENTRUM

2000 m TMBBQQMF[JFSWPPSKPOHPVEt(SBUJTQBSLFSFOWPPSEFEFVS 2

De Kempenaerstraat 41 2341 GG Oegstgeest Tel: 071-5283770 E-mail: info@jbeurochic Internet: www.jbeurochic.nl Openingstijden: di t/m vr 10-18u | za 10-17u

(JFUFSJK 9,/PPSEXJKLFSIPVUt5FMtwww.kelto.nl

=+*;:+ +:>:+ ::+q 700 E

2

XTRA

*&&$?<*@$$@* > +^`#""  #' q

KOM LANGS TIJDENS DE OPENINGSWEKEN VAN ONZE NIEUWE OCCASIONSHOWROOM! Een greep uit ons occasionaanbod Suzuki Swift

Lexus RX400H

27.877 km, bouwjaar 2008

86.516 km, bouwjaar 2006

â&#x201A;¬ 10.945,-

â&#x201A;¬ 32.945,-

Toyota Yaris 

  

Volkswagen Tiguan

Lexus IS250

 

14.051 km, bouwjaar 2008

76.572 km, bouwjaar 2007

  

AUTO

VAN DE

WEEK

"

â&#x201A;¬ 24.895,-

â&#x201A;¬ 25.945,-

Toyota Yaris

Toyota Yaris

54.359 km, bouwjaar 2008

44.687 km, bouwjaar 2003

â&#x201A;¬ 12.895,-

â&#x201A;¬ 6.745,-

 "# $"% # & ' 

NU â&#x201A;¬ 8.545,    ! "#

 

 $

 "

(' #    

        

 

KIJK OP WWW.TOYOTA-NOORDWIJK.NL )**+/:;(<;=:+:<>:*&&$?<*@$$@*>

> @ >/"%BF;Q@ B; [ F\]^F_`B hjm  B jm  


1 JUNI 2011

pagina 9

Wethouder krijgt helft geld voor milieustraat Teylingen - Wethouder Leo van der Zon heeft niet de volle twee ton, maar de helft gekregen voor het nader onderzoeken naar de mogelijkheid voor een centrale milieustraat voor Teylingen op de Voorhoutse locatie. Om op 26 mei het verzet in de gemeenteraad te doorbreken stelde hij de vermindering zelf voor. Daarmee kunnen de eerste onderzoeken worden uitgevoerd. Door Nico Kuyt

Sabrina van der Lubbe: “Hangjeugd gebruikt alcohol op een dusdanige manier dat je je er zorgen over moet maken” (Foto: Nico Kuyt).

Meerderheid voor VVD-voorstel

Ban op onaangebroken alcoholflesjes in Teylingen Teylingen - Het is van nu af aan verboden om op een door B&W aangewezen openbare plaats alcoholhoudende drank te nuttigen of zelfs te vervoeren, wanneer daarmee beoogd wordt het ook op die plek te gebruiken. Of het flesje, blikje of wat dan ook nu open of gesloten is maakt niet meer uit. De gemeenteraad heeft vorige week ook de nog niet geopende drankjes beboetbaar gemaakt in de Algemene Plaatselijke Verordening. Door Nico Kuyt Met deze verruiming kunnen de politie en de gemeentelijke opsporingsambtenaren optreden als er bijvoorbeeld op een aangewezen plek jongeren van alle leeftijden met een krat onaangebroken flesjes pils ‘zitten te hangen’. “Men kan zich nu minder makkelijk verschuilen achter excuses, zoals ‘We nemen het weer mee naar huis’”, zo maakte Sabrina van der Lubbe (VVD) helder. Samen met Frans Nederstigt (CU) diende zij de aanscherping van de APV in. De politica gaf aan dat in Katwijk een soortgelijke regeling al met succes is toegepast om zo het drinken van alcohol op bepaalde plekken een halt toe te roepen. “Ik heb gesproken met de wijkagent van Sassenheim en hij is voorstander van de wijziging. Hij heeft ook zorgen over het

alcoholgebruik en hij verwacht dat de handhaving eenvoudiger gaat worden. Hij verzekerde mij het te gaan toepassen. Hangjeugd is er in Teylingen niet zoveel, maar wat er is gebruikt alcohol op een dusdanige manier dat je er zorgen over moet maken.”

Aarzeling De fracties in de gemeenteraad waren niet allemaal overtuigd van de toepasbaarheid van het voorstel. “Hoe bewijs je dat men het ‘beoogt’ te gaan nuttigen. Dat is heel lastig”, wierp Ed Wegman (Trots op Nederland) tegen. Hij stelde voor om nog maar een paar maanden de tijd te nemen en het in breder verband nader te onderzoeken en te bekijken hoe elders in het land de problematiek ter hand wordt genomen. Ook Rose Marie Keijzer (D66) vond de wijziging weliswaar ‘sympathiek’, maar ‘over de top’. Eerst moest maar uitgezocht worden hoeveel groepen het betreft en hoeveel alcohol zij precies achteroverslaan. Zomaar iemand aanhouden die met een onaangebroken flesje over Koudenhoorn naar zijn boot loopt is niet kies, vond zij. “Wij moeten daar heel voorzichtig mee zijn. Laten we er nog even over nadenken”, stelde ze voor. Peter Scholten (CDA) en zijn fractie werden eveneens geplaagd door twijfels, maar die waren voor het CDA toch niet van dien aard dat zij tegen zouden stemmen.

Handhaafbaar Burgemeester Sander Schelberg bezwoer veel van het verzet door te verzekeren dat de handhaving er gemakkelijker op zou worden. “Het is niet zo dat mensen die uit de supermarkt lopen beboet kunnen worden. Men moet het drinken van alcohol op bepaalde plekken ‘beogen’. We kunnen heel lang discussiëren of dit moeilijk te onderbouwen is, maar de handhavers weten er vanuit hun vak redelijk mee om te gaan. Over het algemeen is het niet zo ingewikkeld.” Hij had er juridisch naar laten kijken en het kon binnen de wet. “Dit is een tekst waar onze handhavers mee aan de slag kunnen. Ik heb over de uitvoerbaarheid geen vrees dat het niet gaat werken.” Bij hoofdelijke stemming waren de vier leden van D66 en de eenmansfractie Trots op Nederland tegen het voorstel. Zij bleven vasthouden aan een gedegen onderzoek vooraf. Maar de overige negentien raadsleden stemden voor. Om het voor of tegen te bepalen hanteerde Wegman een wat opmerkelijke formule. Als de meerderheid voor was zou hij tegen stemmen, maar als zijn stem bepalend zou zijn om de meerderheid te verkrijgen zou hij vóór stemmen. Het laatste geschiedde evenwel niet. Er bleek een ruime meerderheid in de raadszaal voor de drooglegging.

Nog geen ondernemersfonds Teylingen - B&W zal de gemeenteraad voor de zomer geen nieuw voorstel voorleggen voor het instellen van een ondernemersfonds. De Teylingen Ondernemers Vereniging (TOV) en de Stichting Ondernemerfonds Teylingen in oprichting (OFT) hebben aangegeven dat zij eerst zelf onderzoek plegen naar de mogelijkheden. Door Nico Kuyt

Het fonds zou met ingang van dit jaar al in werking moeten zijn getreden. Ieder jaar zou dan via een verhoging van het OZB-percentage op ‘niet-woningen’ 100.000 euro in de pot worden gestort. Daaruit kunnen de ondernemers gezamenlijk activiteiten ontplooien. De gemeenteraad zou er op 16 december 2010 over hebben besloten, maar vooraf bleek in de raadscommissie dat er niet voldoende draagvlak onder de fracties voor het voorstel was. Er stonden nog teveel vragen

en onduidelijkheden open, zoals het bestaan van voldoende draagvlak onder de ondernemers. Besloten werd dat B&W voor de zomer van 2011 met een nieuw voorstel zou komen. Het uitstel bracht grote teleurstelling onder de TOV en OFT. In de raad werd door een aantal fracties over de wijze waarop met het indienen van het voorstel was omgesprongen zelfs een motie van treurnis tegen wethouder Leo van der Zon ingediend, maar deze vond geen meerderheid.

Sinds de gemeentelijke fusie in 2006 is er al sprake om de milieustraat te centraliseren. Dit levert kostenbesparingen op, want de eisen worden steeds strenger en de straten moeten steeds daarop worden aangepast. Het is goedkoper dit slechts op één straat te doen. De Voorhoutse milieustraat zou het centrale punt worden. Eind 2008 sloot reeds de Warmondse straat. Vorige week waren enkele fracties in de gemeenteraad nog niet helemaal overtuigd dat het voordeel zou opleveren. “Twee ton zomaar geven en horen dat het niet of nauwelijks besparing geeft, is een risico. We benauwen ons in dit huis al voor een paar duizend euro voor een besparing op de kinderboerderij. Dus een blanco cheque voor zo’n dergelijk bedrag? We moeten niet besluiten nemen op de hoop op goed weer, maar

op degelijke argumenten. Het zou volgens onze fractie wel met wat minder kunnen”, vond Hans Keulen (CDA). “Wij willen een business case zien, of wij goedkoper uit zijn en wanneer verdienen wij dat terug. 70.000 euro zou wel voldoende kunnen zijn voor zo’n case”, meende Joost Peetoom (PvdA). Ook René Hartvelt (D66) stelde vraagtekens bij de hoogte van het krediet. Van der Zon onderstreepte evenwel dat als de volle twee ton niet nodig blijkt, het niet uitgegeven wordt. Maar hij wilde niet overgaan tot een soort van handjeklap en verklaarde dat hij met de helft al een heel eind kon komen. Unaniem verleende de raad daarop aan de wethouder deze som. Bij een volgende stap in dit dossier komt de wethouder bij de raad terug met een keuzenotitie. Daarin zijn de financiële consequenties nader onderbouwd en geeft het een verdere doorkijk naar de haalbaarheid. Vervolgens zal hij van de raad het overige geld voor onderzoek kunnen krijgen. Uiteindelijk zullen de raadsleden dan een keuze moeten maken om een centrale milieustraat te realiseren of niet. De tijdelijke sluiting van de Sassemse straat als proef toonde dat het totaal aantal bezoekers van beide straten niet minder is geworden. Dus de Warmonders en Sassemers hebben hun vuil niet opgespaard, maar naar Voorhout gebracht, concludeerde Van der Zon.

Lepelaarpaartje voelt zich thuis op Huys te Warmont Warmond - Hoog in de bomen van landgoed Huys te Warmont nestelt sinds enkele dagen een broedend paartje lepelaars. De twee geliefden lieten hun oog vallen op een uitgevlogen reigersnest en zijn druk aan het verbouwen geslagen met verse beukentakjes. “Heel bijzonder om de lepelaars hier te zien broeden in het parkbos. Dat komt normaal gesproken alleen voor in dichtbegroeid rietland”, licht Maarten van der Valk toe, die namens de stichting Het Zuid-Hollands Landschap verantwoordelijk is voor het natuurbeheer in deze regio. De lepelaars werden opgemerkt tijdens een inventarisatieronde van Vogelwerkgroep Teylingen. Het oude reigersnest is inmiddels flink opgeknapt, waardoor de vogels alleen nog te zien zijn als ze elkaar begroeten en even opveren na een geslaagde vlucht. De broedende lepelaars gaan afwisselend op jacht naar voedsel in de nabijgelegen Kagerplassen en Polders Poelgeest. Met hun lepelvormige bek zoeken ze in ondiep water naar kleine visjes en garnalen (Foto: PR/Jan Wierda).

Uitstel Recent heeft Van der Zon aangegeven dat het nieuwe voorstel er voorlopig niet gaat komen. Door zowel de TOV als het OFT is namelijk aangegeven dat zij een pas op de plaats willen maken. Dit om de verschillende mogelijkheden rondom het fonds goed af te wegen. Daarbij gaat het bestuur van de TOV in overleg met haar achterban en met de politieke partijen. Het voorleggen van een keuzenotitie is daarom op dit moment niet mogelijk. “Het ondernemersfonds moet vanuit de ondernemers worden opgepakt. De keuzes die de gemeente moet

maken zijn mede afhankelijk van de wensen van de ondernemers. Op het moment dat de TOV, het OFT of een andere groep van ondernemers komt met een helder omschreven voorstel voor de invoering van een fonds, wordt dit onderwerp opnieuw aan de raad voorgelegd. Gezien de stappen die nog moeten worden doorlopen is een invoering van een fonds voor 2012 niet te verwachten”, aldus de wethouder.


KUNST

WERKEN Kom naar onze

showroom en ontvang

â&#x201A;Ź250,- korting op uw offerte.* Schilderijen te bezichtigen van Loes Verbrugge ma t/m vr: 09:00 tot 17:00 uur, zaterdag: 10:00 tot 16:00 uur

AUTOBEDRIJF G. DOL

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende afspraak? Kom dan naar onze showroom of bel 0252 500 900 en laat u verrassen. Pesetaweg 45 â&#x20AC;˘ Nieuw-Vennep â&#x20AC;˘ Tel. 0252 500 900 â&#x20AC;˘ www.ploegkozijnen.nl * Vraag naar de voorwaarden

Zekerheid en veiligheid:

Onze PLOEG zoekt versterking! Ben jij op zoek naar een leuke baan? Denk jij onze PLOEG te kunnen versterken? Matcht ĂŠĂŠn van onderstaande functies met jouw kwaliteiten?

(Leerling) Monteurs/ Timmerlieden

(Leerling) Productiemedewerkers

Wij zoeken kandidaten die: - Ervaring hebben in de particulieren en/of projectenmarkt of - Die het vak willen leren - Kunnen samenwerken in teamverband - Sociaal en betrouwbaar zijn

Wij zoeken kandidaten die: - Ervaring hebben Ăłf - die het vak willen leren - Zelfstandig kunnen werken - Kunnen samenwerken in een teamverband - Sociaal en betrouwbaar zijn

Suzuki Swift 1.3 GLX, â&#x20AC;&#x2DC;07 ........................................................................ â&#x201A;Ź 9.950,Suzuki SX4, â&#x20AC;&#x2DC;06 ....................................................................................... â&#x201A;Ź 9.250,3x Peugeot 307 SW automaat, â&#x20AC;&#x2122;04/â&#x20AC;&#x2122;05..................................â&#x201A;Ź 5.950,- / â&#x201A;Ź 8.950,Mitsubishi Colt CZ3, 35.000 km, â&#x20AC;&#x2122;08 ...................................................... â&#x201A;Ź 8.950,Opel Meriva, 50.000 km, â&#x20AC;&#x2122;03................................................................... â&#x201A;Ź 7.950,2x VW Polo 1.2, 58.000 km, â&#x20AC;&#x2122;04 ............................................â&#x201A;Ź 5.950,- / â&#x201A;Ź 7.950,Renault Scenic, airco, â&#x20AC;&#x2122;04. ...................................................................... â&#x201A;Ź 7.950,Opel Combo Tour 1.4, airco, â&#x20AC;&#x2122;05. ........................................................... â&#x201A;Ź 7.450,2x Toyota Aygo, â&#x20AC;&#x2122;06. .......................................................v.a. â&#x201A;Ź 5.950,- / â&#x201A;Ź 6.950,2x Toyota Yaris, airco, 45.000 km, â&#x20AC;&#x2122;04, â&#x20AC;&#x2122;06. ........................................... â&#x201A;Ź 6.950,3x CitroĂŤn C3, 50.000 km, airco, â&#x20AC;&#x2122;05 ..................................................... â&#x201A;Ź 6.950,3x CitroĂŤn C2, 77.000 km, â&#x20AC;&#x2122;06 ........................................ v.a. â&#x201A;Ź 4.950,-/ â&#x201A;Ź 6.950,2x Opel Zafira 1.8, airco, 90.000 km, â&#x20AC;&#x2122;01, â&#x20AC;&#x2122;05. ....................................... â&#x201A;Ź 6.950,Skoda Fabia 1.2, 43.000 km, â&#x20AC;&#x2122;05 ........................................................... â&#x201A;Ź 6.950,Peugeot 107, 23.000 km, â&#x20AC;&#x2122;03 ................................................................. â&#x201A;Ź 6.950,BMW 2.3 Cabrio Z3 Roadster ................................................................ â&#x201A;Ź 6.450,Nissan Micra 1.2S, airco, â&#x20AC;&#x2122;05.................................................................. â&#x201A;Ź 5.950,CitroĂŤn Xsara, 63.000 km, â&#x20AC;&#x2122;03 ................................................................ â&#x201A;Ź 5.250,Hyundai Accent, 60.000 km, â&#x20AC;&#x2122;03............................................................. â&#x201A;Ź 3.950,VW Polo 1.4, â&#x20AC;&#x2122;00 ..................................................................................... â&#x201A;Ź 3.750,2x Daewoo Nubira + Lanos, LPG 3, airco, â&#x20AC;&#x2122;01 ..................................2x â&#x201A;Ź 1.950,30x div. inruilers ................................................................................v.a. â&#x201A;Ź 500,AUTOMATEN Toyota Auris, automaat, 30.000 km, â&#x20AC;&#x2122;08 ................................................ â&#x201A;Ź14.950,Peugeot 206, automaat, â&#x20AC;&#x2122;04 ................................................................... â&#x201A;Ź 6.950,Toyota Starlet, automaat, 55.000 km ...............................................v.a. â&#x201A;Ź 3.950,CABRIOLET Peugeot 206 CC, â&#x20AC;&#x2122;01 ............................................................................. â&#x201A;Ź 5.950,VW Golf Cabriolet automaat .................................................................. â&#x201A;Ź 4.950,BESTELWAGENS Iveco, lang hoog, â&#x20AC;&#x2122;08............................................................................... â&#x201A;Ź10.950,VW Transporter TDi, â&#x20AC;&#x2122;04, ex BTW.......................................................... â&#x201A;Ź 9.950,4x Opel Vivaro, â&#x20AC;&#x2122;02, ex. dubb. cab. .......................................â&#x201A;Ź 4.950,- / â&#x201A;Ź 7.950,2x Transporter TDi dubb. cab. â&#x20AC;&#x2122;03/â&#x20AC;&#x2122;04 .................................................... â&#x201A;Ź 7.950,2x VW Caddy, Diesel SDi, â&#x20AC;&#x2122;98/â&#x20AC;&#x2122;99, â&#x20AC;&#x2122;04/â&#x20AC;&#x2122;05 ............................â&#x201A;Ź 2.950,- / â&#x201A;Ź 5.900,3x Renault Kangoo diesel, â&#x20AC;&#x2122;05/â&#x20AC;&#x2122;06 .........................................â&#x201A;Ź 2.450,- / â&#x201A;Ź 3.950,-

WWW.GDOL.NL

Ben je geĂŻntereseerd? Stuur dan je CV naar solliciteren@ploegkozijnen.nl

Rijnsburgerweg 48 - Voorhout - Tel. 0252-211849

#VSHFSTEJKLTUSBBUr"5,BUXJKLr5FMr'BY r*OUFSOFUXXXWSPFHJOEFXFJKBEWPDBUFOOM

Arbeidsrecht Ondernemersrecht Burenrecht Milieurecht Bestuursrecht

Personenrecht Strafrecht Aansprakelijkheidsrecht Huurrecht Beslagrecht

Inloopspreekuur (zonder afspraak) Elke maandagavond van 19.00 tot 20.30 uur Eerste halfuur gratis juridisch advies

.S8+7SPFHJOEFXFJK .S1+8EF8BUFS .S((;XBBM .S(WBOEFS.FJK

Familierecht Bemiddeling Incassoâ&#x20AC;&#x2122;s Andere juridische zaken


1 JUNI 2011

pagina 11

Teylingen gaat ‘Back to Basics’

Gemeente laat afgeslankt subsidiebeleid het licht zien Teylingen - De gemeente Teylingen gaat de uitgekeerde subsidies vanwege de bezuinigingen de komende jaren terug brengen van 3,7 miljoen naar ongeveer 3 miljoen euro. Onder de naam ‘Back to Basics’ verscheen vorige week de herijking van het subsidiebeleid. Hierin zijn geen structurele subsidies meer opgenomen voor sport- en culturele organisaties. Zij kunnen echter nog wel in aanmerking komen voor een incidentele subsidie. De lagere uitkering van het Rijk richting de gemeenten dwingt ook de gemeente Teylingen tot een ombuiging. Het gaat daarbij om een vermindering van 16 procent van de subsidies, wat neerkomt op ongeveer zes ton. Er leefden echter al langer plannen om het beleid aan te passen, want het was vrij star. Zo bepaalde het aantal jeugdleden de hoogte van de subsidie. De nieuwe lijn is om meer te kijken naar het maatschappelijk effect dat de schenking teweegbrengt, het meer incidenteel dan structureel verstrekken. Verenigingen en organisaties moeten meer op eigen kracht gaan draaien en zelf door activiteiten inkomsten genereren, zoals bijvoorbeeld het verhuren van de kantine aan een kinderopvang of het houden van een examenfeest. Maar dit mag niet voor horeca-concurrerende bruiloften en partijen. Wel wil de gemeente nog incidentele en investeringssubsidies geven. Te denken valt aan opleidingen, aanschaf van duurzame goederen, het organiseren van evenementen en energiebesparende maatregelen. De pot is daartoe verhoogd van 5000 naar 50.000 euro.

Vangnet Organisaties die als een vangnet dienen voor kwetsbare groepen of een preventieve functie hebben, behouden de subsidie. Zoals bijvoorbeeld de Stichting Welzijn Teylingen, het opvoedadviespunt, het Inloophuis

rechten. Een aantal verenigingen heeft evenwel langjarige contracten. Die behouden nog even hun subsidie. Maar eens komt ook aan deze uitlopers een eind. Tegenover het wegvallen van het geld staat als een positieve noot dat de accommodaties voor een lager tarief beschikbaar worden gesteld. Er komt één uniform aangepast tarief voor sporthallen, zwembad en welzijnsaccomodaties. Tevens zal de regelgeving eenvoudiger worden gemaakt.

Wethouder Lambrechts bekijkt de mogelijkheid om een sport- en cultuurpas in te voeren voor de minima. Sassenheim, de Leidse Rechtswinkel en het Jongeren Preventie Project. Minder geld is er voor de bibliotheek, de peuterspeelzalen en de Stichting Wasbeek. De laatste moet weliswaar een ton bezuinigen, maar krijgt weer 67.000 euro om de huur van het zwemwater laag te houden. Dit wordt anders te duur voor de huurders, de zwemverenigingen. Na 2013 is er geen subsidie meer voor sportverenigingen, culturele organisaties en een paar maatschappelijke organisaties, zoals de scouting, speeltuin en de zorgcentra-omroep. Voor de sport blijft de gemeente wel verantwoordelijk voor de aanleg van de velden. Deze kosten zo veel, dat de clubs de kosten niet op eigen kracht kunnen dragen. Maar het onderhoud ervan is wel voor de verenigingen zelf. Om de minder draagkrachtigen tegemoet te komen denkt wethouder Karin Lambrechts nog na op welke wijze een sport- en cultuurpas ingevoerd kan worden.

Afbouw Subsidies boven de 1000 euro worden in drie jaar afgebouwd, daaronder in twee jaar. Korter kan niet vanwege de wettelijk opgebouwde

Jaarrekening 2010 sluit af met een plusje Teylingen - Het jaar 2010 sluit voor de gemeente af met een positief saldo van 1,6 miljoen euro. In een eerdere rapportage in het najaar van vorig jaar werd dit plusje nog geschat op 4 ton. Dit is hoger uitgevallen. Op 9 juni gaat B&W de gemeenteraad voorstellen om, ondanks de crisis, met dit geld nog een aantal kleine wensen te realiseren. De verklaring voor het hogere plusje ligt voor een belangrijk deel in de uitstel van investeringen naar later jaren, zoals de aanpassing van het gemeentehuis, het verschuiven van de ICT-investering en de latere bouw van een nieuwe brandweerkazerne. Daar was voor 2010 weliswaar geld voor begroot, maar niet uitgegeven. Ook de integratietrajecten, inburgering en educatie deden het met een kwart miljoen minder. Tevens kwam er een hogere bijdrage van rijksgelden richting de

gemeente en vanuit het afvalfonds ontving Teylingen een incidentele bijdrage van 375.000 euro. Daarnaast zijn de belastingopbrengsten hoger uitgevallen. Daar tegenover staan weer enkele posten die duurder zijn uitgevallen. Zoals de salariskosten en inhuur van gemeentepersoneel. Ook de kosten voor de maatschappelijke ondersteuning grepen vorig jaar dieper in de buidel. Maar niettemin sluit het jaar met een ruim batig saldo af. B&W gaat de raad nu voorstellen om met dit bedrag nog enkele voor de toekomst besparende investeringen uit te voeren. Zoals onder andere het onderhoudsvriendelijk asfalteren van de 2e Elsgeesterweg, het aanbrengen van betonnen fietspaden langs de Oosthoutlaan, de inruil van twee gemeentelijke voertuigen voor minder vervuilende en energiezuinige auto’s en het herinrichten van sportpark Elsgeest.

Wethouder Lambrechts gaat de nota de komende tijd met de verenigingen bespreken. Zo staat op 21 juni een bijeenkomst met hen en de raadsleden gepland. Vervolgens buigt op 29 augustus de raadscommissie Welzijn zich over het stuk en zal op 8 september de gemeenteraad het met een besluit tot het geldende beleid maken.

Chauffeur ontvoerd Sassenheim - De politie is een onderzoek gestart naar een ontvoering en een diefstal met geweld die op vrijdagavond 20 mei plaatsvonden tussen 19.30 en 22.00 uur. Een 23-jarige man uit Ameide reed met zijn vrachtwagen op de Achthoven in Lexmond toen hij omstreeks 19.30 uur werd klemgereden door een wit bestelbusje. De inzittenden van het busje overmeesterden de man met geweld en beroofden hem van zijn vrijheid, waarna zij met het slachtoffer vermoedelijk richting Ameide hun weg vervolgden. De precieze verdere route is tot nu toe onbekend omdat de daders de chauffeur het zicht ontnamen. Omstreeks 21.30 uur werd het slachtoffer langs rijksweg A4 onderaan de afrit NieuwVennep afgezet. Hij hield daarna een automobilist staande om vervolgens zijn familie in te lichten en bij de politie in Hoofddorp aangifte te doen van de zaak. Op zondag 22 mei is de vrachtwagen in Sassenheim brandend aangetroffen. De brandweer bluste de brand en de politie deed sporenonderzoek. De politie gaat ervan uit dat de daders het op de onbekende lading hadden voorzien. De vrachtwagenchauffeur haalde deze op vrijdagavond rond 18.00 uur op in Schiphol-Rijk op de Capronilaan. De politie wil graag in contact komen met mensen die iets hebben gezien van de situatie op de Achthoven in Lexmond of de vrachtwagen en het witte bestelbusje tijdens de ontvoering hebben zien rijden. De politie wil ook graag spreken met getuigen die in SchipholRijk en de plaats onderaan de afrit in Nieuw-Vennep verdachte situaties hebben waargenomen. Vermoedelijk zijn drie of vier getinte mogelijk Noord-Afrikaanse mannen betrokken geweest bij de ontvoering. Getuigen kunnen contact opnemen met de recherche in Gorinchem via telefoonnummer 09008844. Anoniem melden kan ook op telefoonnummer 0800-7000.

Kaarten voor de Efteling gaan naar Voedselbank Teylingen - De ‘Commisie Raveleijn’ heeft gesproken. De raadsleden JanWillem van der Vijver (VVD), Rose Marie Keijzer (D66) en Frans Nederstigt (CU) hebben besloten dat de Voedselbank Teylingen de honderd toegangskaartjes voor de Efteling krijgt. Onlangs was burgemeester Sander Schelberg tesamen met ruim 200 andere burgemeesters te gast in de Efteling ter gelegenheid van de nieuwe Raveleijn-attractie. Hij kreeg toen honderd toegangskaarten mee om te verdelen in Teylingen. Frans Nederstigt: “We hebben een paar dozijn voorstellen gekregen hoe we de kaarten konden verdelen, en we hebben unaniem besloten dat de kaarten naar de Voedselbank gaan”. Nederstigt liet weten dat de Voedselbank niet alleen de kaartjes, maar een totaalpakket voor een dagje uit aangeboden krijgt. Dankzij de medewerking van een aantal ondernemers wordt ook het busvervoer naar de Efteling verzorgd, en zorgt Keurslager John Voordouw samen met andere winkeliers voor de lunchpakketten. Voorzitter Ronald Joosten van de Voedselbank liet weten dat de Voedselbank 62 kinderen gelukkig kan maken met de kaarten. “Sommigen zijn al jaren niet meer op vakantie geweest”, aldus Joosten, die de kaarten kreeg overhandigd door burgemeester Schelberg (Foto: Nico Kuyt).

Nog geen besluit om Mariëngaerde te sluiten Warmond - Vanuit WWZ-Mariënstaete-Valent (WMV) ligt er nog geen besluit om het verzorgingshuis Mariëngaerde/Marienweide te sluiten. Wel wordt door WMV geconcludeerd dat het gebouw niet meer aan de moderne wooneisen voldoet en dat er op termijn naar alternatieven moet worden gezocht. Dit kan onder andere een renovatie of nieuwbouw zijn, maar dat is momenteel nog niet bekend. Dit maakt B&W bekend op vragen die door de raadsfracties van PvdA en VVD waren gesteld. De vraag naar lichte intramurale verzorging loopt terug. Bewoners met een lichte vraag kiezen steeds vaker voor hulp aan huis. “Dit betekent dat Mariëngaerde niet meer voldoet aan de huidige wooneisen die toekomstige bewoners aan een verzorgingshuis stellen. Op termijn wordt naar alternatieven gekeken. Maar WMV is bij sluiting verantwoordelijk om een alternatief te bieden”, antwoordt B&W op de vragen uit de gemeenteraad. In de komende tijd gaat Teylingen samen met de woningcorporaties, zorgaanbieders, huisartsen, welzijnsinstellingen een zorgpact opstellen om ervoor te zorgen dat de inwoners van Teylingen zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en de zorg krijgen die zij nodig achten.

Brandveiligheid Naast de lange termijn heeft Mariengaerde ook nog problemen met de brandveiligheid op de korte termijn. Het verzorgingshuis voldoet niet meer aan de eisen die daarvoor zijn gesteld. Maar naar inschatting van de gemeente zijn er ‘realistische

Er ligt volgens B&W nog geen besluit om Mariëngaerde te sluiten. en haalbare afspraken’ gemaakt met WMV. Men heeft tot 1 januari 2012 de tijd om aan de brandeisen te voldoen. Het gaat daarbij om de doormelding naar de brandweer en een vuurveiligere indeling van het gebouw. Wanneer WMV bij het verstrijken van de datum de zaken niet op orde heeft zal B&W gaan handhaven.

BERNARD SCHULTE BV CENTRALE VERWARMING EN AIRCONDITIONING

NEFIT HR Ketel Van € 1.995,voor

€ 1.795,-

* Niet inwisselbaar tegen contanten geldig t/m 30 juni 2011

Voorhout - Nijverheidsweg 10 Tel. 0252-21 57 62 WWW.BERNARDSCHULTE.NL


SLAAPKAMER PKA} T E L {OUT VER VERKOOP Zaterdag 4 juni van 11.00 tot 16.00 uur In samenwerking met: , Keurslagerij de Mooij , Zonnetuin Kees van Delft , Bicking wijnhandel ,Echte Bakker den Dulk

Grote collectie: â&#x17E;&#x153; Bedden â&#x17E;&#x153; Boxsprings â&#x17E;&#x153; Kussens â&#x17E;&#x153; Dekbedden 

+EEMELVAARETRSDDAAGGOEPNEN an311IN.0K0StoTt 17.00 uur

t%JWFSTFNPEFMMFO t"MMFNBUFOMFWFSCBBS t3FTUBOUNBUSBTTFO

%VCCFM%JWBO NFUNBUSBTTFO

299,-

AllĂŠĂŠn op 3 en 4 juni

LET OP!

WBOUPUVVS Pletterij 12 - Noordwijkerhout Tel: 0252 - 34 11 11

v

Noordwijkerweg 36 Rijnsburg Telefoon 071 40 80959 www.tuincentrumdemooij.nl

ALBATROS MOTORSLOEPEN

Toiletzitting met onderdouche 499,-

op maat gebouwd

Speciale voorjaarsaanbieding

â&#x201A;Ź

SpatoiletÂŽ is een luxe vormgegeven toiletzitting die

eenvoudig op ieder gangbaar toilet geplaatst kan worden. De toiletzitting bevat een beweegbare douche-arm die verschillende reinigende en lichaamsverzorgende taken uitvoert. Warm water uit de douche-arm reinigt het onderlichaam, u hoeft geen vegende bewegingen meer te maken met toiletpapier maar slechts uw afstandsbediening te bedienen, ook om alles weer te drogen door middel van warme lucht. Indien gewenst komt een van onze

vertegenwoordigers geheel vrijblijvend bij u langs om samen met u de mogelijkheden te bespreken.

>> >> >> >>

Makkelijk te installeren Verwarmde zitting Continu warm water Gebruiksvriendelijke en praktische afstandsbediening

Wilt u meer informatie over SPATOILETÂŽ ? Mail dan naar info@spatoilet.com, kijk op www.spatoilet.com of bel met 072-5629269.

072 - 5629269

Onze Albatros 21 en 23 zijn de meest onderhoudsvrije sloepen. Zeer geschikt voor een langer verblijf op het water. Mogelijkheden voor inbouw van toilet, bed, koeling, wasbak, kinderbed, enz. Voor meer informatie, zie onze website.

Jachtwerf ALBATROS Rijndijk 112a, 2331 AJ Leiden tel. 071-5763865 info@albatrossloepen.nl www.albatrossloepen.nl


1 JUNI 2011

pagina 13

‘Commercieel exploiteren onmogelijk’

Kaag Resort dreigt overeenkomst met de gemeente op te zeggen Warmond - Kaag Resort overweegt om de overeenkomst met bindende voorwaarden voor het gebruik en verhuur van appartementen in Récidence De Leede in Warmond op te zeggen. Kaag Resort kan volgens de exploitant niet gehouden worden aan deze beperkende regels, want de gemeente is haar verplichtingen tot handhaving niet nagekomen. Eén van die regels is het maximaal aantal dagen dat een eigenaar van zijn appartement gebruik mag maken. Dit om permanente bewoning te voorkomen. Door Nico Kuyt Het commercieel exploiteren wordt volgens Kaag Resort onmogelijk gemaakt vanwege het gebruik van terreinen door nabuurbedrijven in strijd met het bestemmingsplan. Er zou daarbij zelfs explosie- en brandgevaar aanwezig zijn. Reeds voor april 2010 is de kwestie al aangekaart. Er werd echter door de

gemeente niet handhavend opgetreden. Na herhaaldelijke contacten stuurde Teylingen januari 2011 een brief met de melding dat een handhavingstraject was opgestart om aan de illegale situatie een eind te maken. Geen vorm van handhaving werd echter door Kaag Resort vernomen. Later kwam er weer een brief waarin gesteld werd dat het om ‘parkeerproblematiek’ zou gaan en niet het illegaal gebruik van de terreinen. Kaag Resort heeft recent een brief gestuurd naar de gemeenteraad om de kwestie daar aan te kaarten. In gesprek met de buren vernam de exploitant dat zij de huidige situatie op hun terreinen mogen onderhouden met instemming van de gemeente. “Dit houdt in dat de gemeente niet in staat is, of zal zijn, om de voor een commerciële exploitatie van Kaag Resort noodzakelijke veilige en schone situatie te bereiken. Door deze situatie leidt Kaag Resort direct schade, daar potentiële kopers, er is veel belangstelling voor de appartementen, en huurders juist hierom afhaken.”

Schilderijen in bibliotheek Voorhout - Machtelt IJdo exposeert tot en met 30 juni pastelschilderijen bij Bibliotheek Bollenstreek vestiging Voorhout. Deze Voorhoutse kunstenares toont haar afstudeerwerk dat zij maakte op de Wackers Academie, een klassieke kunstopleiding in tekenen en schilderen in Amsterdam. Zij heeft gekozen voor landschappen en alle schilderijen zijn gemaakt in pastel. Dit medium zit tussen tekenen en schilderen in. Het zijn krijtjes met veel pigment(kleur) en weinig bindmiddel. Machtelt IJdo heeft de omgeving intensief verkend en

bewust gezocht naar plekken om vast te leggen. Bij haar keuze heeft ze zich laten leiden door het licht. Dit vindt zij erg belangrijk omdat de kleuren erdoor worden bepaald. Zo kan een landschap op verschillende tijden van de dag of met verschillende weersomstandigheden er totaal anders uitzien. Geïnteresseerden kunnen komen kijken in de bibliotheek aan Kerkzicht 8 in Voorhout tijdens de openingstijden. Zij worden uitgenodigd door Machtelt IJdo om een reactie te geven op haar werk.

Ergernis over verkeer winkelcentrum Sassem Sassenheim - Een bewoner van het Hortusplein in Sassenheim heeft in een brief aan de gemeenteraad zijn verbazing uitgesproken over auto’s die in het winkelcentrum het voor voertuigen gesloten gebied negeren. Alleen fietsers en bestemmingsverkeer is toegestaan, maar het aantal overtreding is, zacht uitgedrukt, talrijk, zo constateert hij. Door Nico Kuyt De oorzaak is volgens hem onwetendheid, onduidelijke of verkeerd geplaatste borden, kopieergedrag en de wetenschap dat er geen toezicht is. Dat laatste ziet men terug in heel Sassenheim, want overal bespeurt hij dat er geen gevolg wordt gegeven aan de verkeerstekens. “Snelheidsovertredingen, het negeren van éénrichtingverkeer, fietsen en bromfietsen in Park Rusthof, parkeren op de stoep en ga zo maar door. Wat je niet ziet is iemand die toezicht houdt. En daar maak ik mij zorgen over, want heel langzaam wordt het dorpse van Sassenheim weggegeven”, aldus de brief. Elke overtreding levert bij hem ook geluidsoverlast op, want de straat

waar hij woont is maar smal. Op suggestie van de wijkagent spreekt hij de overtreders aan, maar wat hij dan naar zijn hoofd geslingerd krijgt is niet mals. “Daar bereik je niets mee en voor je gemoedstoestand ook beter niet meer te doen. Na vele meldingen op de website van de gemeente en mailtjes ben ik geen steek opgeschoten. Er werd gezegd dat de BOA’s er op letten, maar ik heb ze nog nooit gezien. Behalve dan donderdags op de weekmarkt, maar dan hebben ze andere bezigheden.” De schrijver vraagt nu in zijn brief bij welke aantallen er eindelijk actie wordt ondernomen. Komt er geen actie, dan verneemt hij dat ook graag, want dan weet hij waar hij aan toe is. “Misschien dat de burgemeester eens een dagje langs kan komen. Laatst las ik dat hij een hondenbezitter had aangesproken over het opruimen van uitwerpselen. Als hij in de drukke periode kan komen, graag. Dan kan hij heel wat mensen aanspreken”, zo besluit de schrijver. Naar verwachting zal de gemeenteraad de brief voor behandeling in de handen van B&W geven. Over enige tijd zal de bewoner een antwoord krijgen.

Opzeggen Kaag Resort overweegt nu de overeenkomst op te zeggen, als deze al zou zijn aangegaan, want ook dit betwijfelt de exploitant. Hierin is de beperking opgenomen van het recreatief gebruik per jaar dat een eigenaar van een appartement heeft. Dit is gesteld op maximaal 56 dagen om zo permanent wonen te voorkomen. De rest van het jaar kan de eigenaar het verhuren. Het houden aan de overeenkomst is in de ogen van Kaag Resort in deze huidige situatie onredelijk, mede ook omdat de gemeente al bij het opstellen in 2005 wist, of had kunnen weten, dat er een situatie zou ontstaan die het commercieel exploiteren onmogelijk zou maken. Als de gemeente niet binnen een maand heeft gezorgd dat de bewuste terreinen zijn ontruimd, zal Kaag Resort zich niet meer aan de overeenkomst gebonden achten.

Vrijwilligers kringloopwinkel Sassenheim - Kringloopwinkel Op Dreef in Sassenheim is voor de Muziekdoos op zoek naar enkele medewerkers. In deze afdeling worden artikelen verkocht op het gebied van beeld en geluid zoals LP’s, CD’s, singles, muziekcassettes, DVD’s, videobanden en opbergsystemen. Men zoekt enkele medewerkers voor de volgende tijdvakken: woensdag van 13.30 tot 16.30 uur, en zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. De inhoud van het werk bestaat uit het uitzoeken en inruimen van te verkopen artikelen, klanten adviseren en helpen zoeken, en de afdeling netjes en op orde houden. Men kan zich aanmelden in de kringloopwinkel tijdens genoemde tijdvakken bij een medewerker van de Muziekdoos, of bellen naar telefoonnummer 0252-216288. Men hoort dan een antwoordapparaat. Nadat men naam en telefoonnummer heeft ingesproken wordt men teruggebeld. Ook kan men een reactie sturen via www. kringloopwinkelsassenheim.nl.

Oecumenische Taizéviering Sassenheim - Zondag 5 juni organiseert de Protestantse Gemeente Sassenheim de laatste oecumenische Taizéviering van dit seizoen. Deze viering wordt om 19.00 uur gehouden in de Dorpskerk aan de Hoofdstraat 217. Voorganger is dominee T. Moll en het Oecumenisch Kleinkoor Sassenheim verleent haar medewerking. De Taizédiensten voegen iets toe aan de gebruikelijke zondagse kerkdiensten. De Taizézang, waarin de herhaling van een of twee regels belangrijk is, en de stilte krijgen in deze gebedsdienst een belangrijke plaats. Deze vieringen voorzien in een behoefte aan rust en inkeer en bieden een goede gelegenheid om op adem te komen. De Taizédienst is na het voor velen drukke Hemelvaartweekend een goed begin van de nieuwe week. Iedereen, van alle kerkelijke gezindten, is welkom.

Ageeth van Ginhoven is behulpzaam bij het opspelden van de Gouden Ter Leede-speld bij Marion van der Ploeg, terwijl vice-voorzitter Jaap Wijntjes kijkt of het allemaal goed gaat.

Afscheid van kanjers op vergadering Ter Leede Sassenheim - Tijdens de 89e algemene ledenvergadering van vv Ter Leede, afgelopen donderdag, werd afscheid genomen van drie leden die hadden aangegeven met hun clubactiviteiten te willen stoppen: Leo van Ruiten, Aad van der Stel en Marion van der Ploeg. Ze werden door vice-voorzitter Jaap Wijntjes toegesproken en uitvoerig gecomplimenteerd met hun lange en trouwe staat van dienst binnen de vereniging. Leo van Ruiten, vorig jaar nog winnaar van de Vrijwilligersprijs van de gemeente Teylingen, maakte zich vooral verdienstelijk in de JeugdActiviteitencommissie en was daarin vele jaren verantwoordelijk voor het welslagen van onder andere de Voetbalvakantieweek en de Slotdag. Aad van der Stel was ruim 35 jaar secretaris van de Rood Gele Supportersvereniging. Door zijn verhuizing naar Friesland heeft hij echter moeten besluiten een punt te zetten achter zijn bardiensten bin-

nen de kantinecommissie. Ook Marion van der Ploeg heeft haar Ter Leede-activiteiten beëindigd. Na een glanzende carrière op het veld als speelster van Dames 1 (ruim 500 wedstrijden in de periode 19812001) heeft ze op bestuurlijk niveau een grote bijdrage geleverd aan het verder professionaliseren van de damesafdeling van Ter Leede. Als blijk van grote verdienste werd haar als tweede vrouw binnen de club de Gouden Ter Leede-speld toegekend. Deze werd toepasselijk opgespeld door Ageeth van Ginhoven, in 1998 de eerste vrouw die deze eer te beurt viel. In een persoonlijk dankwoord liet Van der Ploeg weten deze toekenning als een hoogtepunt te ervaren in haar actieve periode bij Ter Leede.

gi

Moed om te 11 ro 07

doneren!

M ed.nl

In de Herenstraat

Luchtkussenfestival voor zesde keer in Voorhout Voorhout - Op zondag 5 juni beleeft Voorhout voor de zesde keer het grootste Straatluchtkussen Festival van Nederland. Het jaarlijkse spektakel, waarvan de opbrengst gedoneerd wordt aan een goed doel en waaraan iederen kan deelnemen, staat in de startblokken en het belooft volgens de organisatie weer een topattractie te worden. Vanaf de Beukenrode tot aan de Dinsdagse Wetering zal de gehele Herenstraat vol staan met de mooiste, grootste en hoogste luchtkussens die men maar kan bedenken. Tevens zal er weer een Kidsplein gerealiseerd worden op het voormalig Plus-parkeerterrein, een veilig en onder deskundige leiding opgezet peuterspeelterrein waar de meest simpele luchtkussens staan opgesteld en waar kleine kinderen dus ongestoord hun gang kunnen gaan. Voor de kleuters zijn er de springkussens, her en der verspreid over de Herenstraat, waar ook de jeugd terecht kan op de hindernisbanen in allerlei vormen en maten. En voor durfals zullen de stormbanen

opgesteld worden, met als eyecatcher de ‘Vrije Val’. Een evenement van deze grootte is niets zonder muziek en dus zullen er de gehele middag doorlopend een kleine dertig optredens worden verzorgd door diverse blaaskapellen en een sfeervolle dixielandband. Zij zullen tevens aan het eind van de middag een gezamenlijk optreden verzorgen op het Kerkplein. De horeca zal flinke terrassen creeren, zodat men ook van een hapje en een drankje kan genieten bij het vele springgeweld. Deelname voor de luchtkussens kost 5 euro, maar de entree is vrij. De opbrengst komt ieder jaar terecht bij een goed doel in de gemeente Teylingen. Dit jaar zal, evenals vorig jaar, de opbrengst ten goede komen aan een mobiel muziekpaviljoen wat overal inzetbaar zal zijn bij evenementen en partijen in Teylingen. Gezien de populariteit van het evenement wordt geadviseerd vooral te voet of op de fiets te komen. Ter hoogte van de Beukenrode en de Churchilllaan zullen speciale plaatsen gerealiseerd worden voor de fietsen.


Vaartocht vanaf park Groot Leerust langs draaiende molen

Onverwacht bezoek van jarige Máxima en andere ‘royals’ op de Kagerplassen Het gezelschap tijdens het inschepen in het park Groot Leerust.

Burgemeester Schelberg houdt vanuit zijn boot (links) ‘incognito’ een oogje in het zeil.

De roep ‘Gefeliciteerd!’ vanaf de vaste wal leverde een vrolijk zwaaiende prinses Máxima op.

Het hele gezelschap was gekleed in witte jacks met daarop een verkeersbord met de tekst ‘40 Maxima’.

Het gezelschap in de boten op weg naar het keerpunt bij Kaageiland.

Warmond - Het bleek een goedbewaard geheim te zijn. Weliswaar vroegen veel Warmonders zich af waarom de start van de Westlander Zeildagen afgelopen zaterdag was verplaatst van park Groot Leerust naar Koudenhoorn, en waarom het park zaterdagochtend niet toegankelijk was. Niemand kon echter bevroeden dat de aanleiding daarvan een bezoek van een groot deel van de koninklijke familie zou zijn. De avond daarvoor had prinses Máxima in het Concertgebouw in Amsterdam al officieel haar veertigste verjaardag gevierd, maar de dag erna ging het feest voor een groot aantal genodigden nog verder. Op de plassen bij Warmond, met een boottocht over het woelige water van de Kaag. Menig koninklijke gast zal het daarbij als gevolg van het opspattende water niet geheel droog gehouden hebben.

Prins Willem-Alexander zwaait naar de belangstellenden op de wal.

Tekst: Piet van der Vooren

‘Dank u wel’

Foto’s: FBPS/Peter Schipper

Als de stoet boten de Zwanburgermolen passeert wordt bewonderend naar de snel ronddraaiende wieken gekeken. “We hebben speciaal voor u de molen laten draaien”, roept mevrouw Van den Berg naar de eerste sloep waarin koningin Beatrix zit. “Dank u wel”, roept de vorstin lachend en duidelijk verrast terug. Maar ook de andere boten kunnen op de nodige aandacht van de familie Van den Berg rekenen. Zo’n gezelschap zie je immers niet iedere dag voorbij komen, al hebben ze wel eerder koninklijk bezoek zien langskomen. Deze dag kan in ieder geval voor hen niet meer stuk. Voor de plaatselijke pers is het dan de hoogste tijd om ook weer aan boord te gaan van de gecharterde persboot. Op gepaste afstand wordt de hele stoet gevolgd, die in een rustig tempo in de richting van Kaageiland vaart. Dat gaat een tijdje goed, totdat een begeleidende politieboot van het Korps Landelijke Politiediensten in de gaten krijgt dat onze boot toch echt niet bij het koninklijke gezelschap hoort. Snel wordt richting de ‘vreemde’ boot gevaren, en wordt duidelijk gemaakt dat afstand moet worden gehouden tot de andere sloepen. Even later blijkt dat we niet als ‘gevaarlijk’ worden aangemerkt, ondanks de grote telelenzen aan boord van onze boot. Een van de politiemensen raadt ons namelijk aan om niet achter de koninklijke stoet aan te blijven varen, maar daarentegen over de Eijmerspoel te varen. “Dan komen jullie ze straks weer tegen en kan je ze in het snotje pakken”, laat de diender weten. Beatrix, Willem-Alexander en Máxima ‘in het snotje pakken’, oftewel recht in het gezicht fotograferen? Welke fotograaf droomt daar nu niet van? De agent blijkt de waarheid te hebben gesproken, want een tijdje later, nadat we zelf al begonnen te twijfelen, doemt ineens de hele stoet boten weer op en vaart ons recht tegemoet. Schipper Sjaak Kerkvliet van Olympia Charters staat trots aan het roer van de

Zaterdagochtend rond zeven uur. Bij de ingang van park Groot Leerust wordt een dranghek geplaatst met daarop een bord dat het park tot 12.00 uur niet toegankelijk is. Mensen die een rondje met hun hond willen maken zijn genoodzaakt om een ander ommetje te kiezen. Slechts een enkeling durft het aan om het hek te passeren en toch het park in te lopen. Daar is aanvankelijk nog niet veel te zien. Wel liggen er nogal wat sloepen aangemeerd, en ook staat de tent voor de Westlander Zeildagen al in het park. Maar omdat de start van dit evenement dit jaar op Koudenhoorn plaatsvindt is het niet raar dat er verder niemand is. Dat verandert als rond negen uur de BOA’s van de gemeente Teylingen allemaal aanwezig zijn, en ook mensen van Olympia Charters zich bij de ongeveer twaalf afgemeerde sloepen melden. Zij zorgen ervoor dat de dekzeilen worden verwijderd en de vlaggen op de boten worden geplaatst. Bovendien leert een vaartochtje over de Groote Sloot dat bij Olympia Charters ook nog eens enkele politieboten afgemeerd liggen. Vanaf dat moment is het duidelijk dat er iets bijzonders gaat gebeuren. En dat zou best eens iets koninklijks kunnen zijn, vertrouwt een passerende schipper ons toe.

Sjaak Kerkvliet van Olympia Charters (links) aan het roer van de koninklijke sloep. slag om een zeil aan te brengen in de wieken van de molen. En doordat de wind deze ochtend is aangewakkerd draait de molen al snel dat het een lieve lust is. Dat zal best indruk maken op de hoge gasten.

Wit

Molen

Omstreeks elf uur rijden er enkele bussen door de Burgemeester Ketelaarstraat. Daar zal het gezelschap aankomen. En inderdaad, niet veel later ziet het ‘wit’ in het park van de mensen. ‘Wit’, want vrijwel allemaal dragen ze een wit jack met daarop een verkeersbord met de tekst ‘40 Maxima’. Dan is helemaal duidelijk wat er gaat gebeuren. Het koninklijke gezelschap, bestaande uit koningin Beatrix, kroonprins WillemAlexander, zijn vrouw Máxima, en nog veel meer bekende gezichten van Koninginnedag en het tv-programma Blauw Bloed, gaan aan boord van de sloepen van Olympia Charters voor een vaartocht over de Kagerplassen.

De boot van de plaatselijke pers, ‘toevallig’ aanwezig met het oog op de Westlander Zeildagen, houdt de start van dit evenement al snel voor gezien en kiest strategisch positie bij de molen van Van den Berg in de Zwanburgerpolder. Als mevrouw Van den Berg verneemt waarom wij bij de molen afmeren, aarzelt ze geen moment en belt met haar zoon die in het dorp woont. Hij zal de molen snel optuigen en laten draaien. Even later arriveert hij per roeiboot bij het huis van zijn ouders, en gaat samen met zijn vader aan de

Door de lens van een fotograaf is vanaf de persboot zelfs te zien dat prinses Amalia zich vermaakt op een van de wipkippen die in het park staan. De prinsesjes gaan echter niet mee het water op. Dat is -jammer voor onze fotograaf- voorbehouden aan hun oma, ouders, ooms, tantes en andere genodigden. En onder die genodigden zijn ook de ouders van Máxima. Vader Jorge Zorrequieta heeft in een van de sloepen plaatsgenomen naast koningin Beatrix.

boot waarin onder andere koningin Beatrix en de ouders van Máxima zitten. Voor hem zal het, net als voor de andere mensen van Olympia, ook een bijzondere dag zijn. Je hebt per slot van rekening niet iedere dag een koningin, prins of prinses aan boord. Nadat alle boten gepasseerd zijn vinden we dat we genoeg gezien hebben. Voor de pers rest nu alleen nog maar de reis terug naar de haven over de intussen zeer woelig geworden Kagerplassen. We hebben ons in

ieder geval voor een paar uur echte royalty watchers gevoeld. Inmiddels is ook het koninklijke jacht De Groene Draeck aangekomen op het Joppe. De koninklijke gasten maken ook van de gelegenheid gebruik om een kijkje te nemen bij de Westlander Zeildagen. Met recht kan dus gezegd worden dat Warmond deze zaterdag wel heel koninklijk aandeed voor diegenen die al dan niet toevallig op de Kagerplassen aanwezig waren.

“Toch betrapt”, lijkt prins Willem-Alexander te denken als hij de fotografen aan boord van de persboot ziet. Hij kon er echter wel om lachen.

Koningin Beatrix wijst enthousiast naar de draaiende Zwanburgermolen. Naast haar met bruine hoed Jorge Zorrequieta, de vader van Maxima


Wat doe jij met je vakantiegeld? Bekendmaking

13 maanden sporten, slechts 10 maanden betalen GĂŠĂŠn inschrijfgeld bij jaarbetaling

Ontwerppeilbesluit Veerpolder, Klaas Hennepoelpolder en de Broek- en Simontjespolder Het college van dijkgraaf en hoogheemraden maakt bekend dat u het ontwerppeilbesluit Veerpolder, Klaas Hennepoelpolder en de Broek- en Simontjespolder en de bijbehorende stukken kunt inzien. Het ontwerppeilbesluit kunt u in de periode van woensdag 1 juni 2011 tot en met dinsdag 12 juli 2011 inzien op onderstaande adressen: - het hoofdkantoor van het hoogheemraadschap van Rijnland, Archimedesweg 1 te Leiden; - de gemeente Leiden, Stadhuisplein 1, 2311 EJ Leiden; - de gemeente Teylingen, Wilhelminalaan 25, 2171 CS Sassenheim; - de gemeente Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 13, 2342 AN Oegstgeest; - www.rijnland.net/peilbesluiten.

Geldig t/m 15 juni

Belanghebbenden kunnen in de periode van woensdag 1 juni 2011 tot en met dinsdag 12 juli 2011 hun mening over het ontwerppeilbesluit geven aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden, postbus 156, 2300 AD te Leiden. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Vermeld in uw reactie uw naam en adresgegevens en de locatie in de polder waar uw reactie betrekking op heeft. Motiveer uw zienswijze. U ontvangt een schriftelijke reactie op uw mening en het uiteindelijke besluit.

* Deze actie geldt bij een silvercard, goldcard en fitness jaarabonnement.

Het hoogheemraadschap van Rijnland maakt gebruik van servicenormen. Kijk voor andere publicaties en algemene informatie op www.rijnland.net. Leiden, 1 juni 2011

Droge voeten, schoon water

Het sportcentrum waar iedereen zich thuisvoelt!

â&#x20AC;˘

OPSLAGRUIMTE of bedrijfshal/kantoor NODIG? Fraaie unit + parkeergelegenheid. b.g.g. + verdieping. Totaal 144 m2, Katwijk: â&#x20AC;&#x2122;t Heen/Businesskwartier. Prijs: â&#x201A;Ź 179.500,v.o.n. excl. b.tw. Huurprijs: â&#x201A;Ź 1.450,- p.m. Info. 06-34776693.

WESPEN, PLAAGDIENijverheidsweg 2 - Voorhout - www.theahoogervorst.nl - tel. 0252 232 657 â&#x20AC;˘REN, dienstverlening. Tel. 06-54948365 / 0705115927. vofroessingh vaniterson.com.

PARTICULIEREN

OPGELET! Uw advertentie verschijnt in de regio:

Advertenties kunnen tegen contante betaling Ă â&#x201A;Ź 8,00 ingeleverd worden bij: Â&#x2026; )&57"-65")6*4 7PPSTUSBBU KATWIJK Â&#x2026; 4*("3&/."(";*+/+#BSOIPPSO )PPGETUSBBU NOORDWIJK Â&#x2026; PRIMERA WE-BOT )PPGETUSBBU SASSENHEIM Â&#x2026; 3*&58*/,&-WBOEFS70035 %PSQTTUSBBU NOORDWIJKERHOUT Â&#x2026; 5)&3&"%4)01 JOEF)PGUVJO RIJNSBURG Â&#x2026; -*&5)0314#0&$,)6:4 )PPHNBEFTFXFH LEIDERDORP Â&#x2026; 30,&341"-&*4-&*%&3%031 7BO%JFQFOJOHFOMBBO LEIDERDORP Â&#x2026; #0&,)"/%&-%&,-&3 %F,FNQFOBFSTUS 1BTTBHF FO'050%*$,)0' *SJTMO OEGSTGEEST

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLEVEREN TOT DINSDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna) Voorwaarden: 3 regels â&#x201A;Ź 8.00. Per regel â&#x201A;Ź 2.75 meer.

T.H.: zonnig 4-KMR. â&#x20AC;˘APPARTEMENT aan de Starrenburglaan te Wassenaar. Huur â&#x201A;Ź 649,- p.m. excl. g.w.l. Info.: 0705115625.

Katwijk Leiderdorp

VerjaardagsT.H.: GARAGE. Rozenfeest? â&#x20AC;˘burg, Leiderdorp, tel. 071-

Noordwijk hout Noordwijker Oegstgeest Rijnsburg Sassenheim Valkenburg Voorhout d Waardeilan Warmond Wassenaar De Zilk

}

â&#x201A;Ź8.00 â&#x201A;Ź 10.75 â&#x201A;Ź 13.50 â&#x201A;Ź 16.25 â&#x201A;Ź 19.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam:............................................................................................................................................................. Adres:............................................................................................................ Tel.:........................................

TE HUUR Â&#x2026; TE KOOP Â&#x2026; GEVRAAGD AANGEBODEN Â&#x2026; GEZOCHT Â&#x2026; GEVONDEN

Prins Hendrikkade Zwaaikom 3 2225 HX Katwijk 071 407 8007 www.debeslagkom.nl

voor vaderdag â&#x20AC;˘ Ervaren gediplomeerde â&#x20AC;˘eenGeef vader MASSAGEBON PEDICURE heeft nog cadeau en neem er zzelf ook een. Annie Handen in beweging, Katwijk, 06-14374719.

enkele plaatsen. Diabetische en reumatische voetbehandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Bij u aan huis, kosten â&#x201A;Ź 30,-. Tel. 06-20359779.

VEILINGHUIS ONDER DE BOOMPJES Nieuwstraat 38 - 2312 KC Leiden - tel. 071-5145832 Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. Geopend op afspraak: ma.-vrij. van 10.00-17.00 uur.

Op afspraak kan aan huis getaxeerd worden.

www.onderdeboompjes.nl Tevens inkoop van (sloop) goud tegen directe contante betaling!

5411324.

â&#x20AC;˘

STRIJKSERVICE voor al uw wasgoed. Voor info. 06-27338645. Graag na 16.00 uur.

Autobedrijf G. Dol b.v. Rijnsburgerweg 48 0252-211849 Voorhout www.gdol.nl

T.H. GEVR. per half â&#x20AC;˘ SCHILDER, stucadoor, â&#x20AC;˘augustus/september zelfst. loodgieter, tegelen badkaWOONRUIMTE voor werkende alleenstaande vrouw. Min. 2 slaapkamers, met balkon of tuin, onbeperkte huurtijd, huur tot â&#x201A;Ź 650,- per maand. Tel. 06-10607790.

mer compleet. 06-19110519.

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

Tel.

â&#x20AC;˘

VIJVERHULP. Voor koi en andere vijvers. Voor oppas tijdens vakantie, advies en onderhoud. Bel voor info. 06-12101177.

EURO â&#x201A;Ź 1,649 p.ltr.

SUPER + â&#x201A;Ź 1,719 p.ltr.

DIESEL â&#x201A;Ź 1,309 p.ltr.

DIESEL ROOD â&#x201A;Ź 1,213 p.ltr.

STALLINGA44.NL. SCHOONMAKEN bij Stalling voor o.a. camper, oudere mensen thuis. Ook boot, motor of opslag goe- vakantiewerk. www.thuis deren. Tel. 071-3012200. zorginholland.nl. T.K.: FIETSENDRA(alleen op benzine) GER voor trekhaak comOpeningstijden: pleet Twinny Load. z.g.a.n. ma. t/m vr. 07.30-20.30 uur, za. 08.00-18.00 uur, zo. gesloten. â&#x201A;Ź 125,-. Tel. 071-4072996.

NU 24-UUR TANKEN MET KORTING

Nu 7 en 8 cent KORTING

â&#x20AC;˘

LEIDSE

.2560$1 /LMVWHQPDNHULM 5HVWDXUDWLHDWHOLHU .XQVWKDQGHO +DQGJHPDDNWHOLMVWHQ 3DSLHUHQROLHYHUIUHVWDXUDWLH *ODVNXQVWÂąVSLHJHOV ZZZNXQVWLQOLMVWHQQO 7

SNUFFELMARKT ZATERDAG 4 + ZONDAG 5 JUNI 10-16 UUR IJSHAL LEIDEN VONDELLAAN 41 KOM OOK OF HUUR EEN KRAAM! info: 071 - 33 12 067 www.snuffelmarkt.nu

Bij inlevering van deze bon:

APK

,8 3 â&#x201A;Ź

*

n all-i

* geldt niet voor Diesel all-in

APK-keuren met of zonder afspraak. U betaalt geen herkeuringskosten. Ook voor al het onderhoud aan uw auto. Voorschoterweg 23a Valkenburg Tel. 071-4014299 www.vanzelstautos.nl

â&#x153;&#x201A;


1 JUNI 2011

pagina 17

Startersleningen:

Gemeente moet nog geld storten in fonds Teylingen - Nog tot 2015 moet de gemeente geld stoppen in het fonds waaruit de startersleningen worden uitgegeven. Daarna zou het zogeheten ‘revolverend fonds’ de verstrekkingen uit de terugbetalingen zelf moeten kunnen bekostigen. Deze verwachting valt te lezen in een memo die B&W aan de leden van de raadscommissie Ruimte heeft aangeboden. Door Nico Kuyt

De watertuin wordt te water gelaten aan de Vaartkade (Foto: Peter Kovács).

Primeur in Sassenheim

Watertuinen aan Vaartkade zorgen voor fleurig effect Sassenheim - “Het was een fantastisch idee, een fijne samenwerking tussen de gemeente Teylingen en de Verenigingen van Eigenaren van Thuishaven en Havenhoofd, en straks groeit hier een groene oase in het water.” Wethouder Kees van Velzen was net zo enthousiast als de omwonenden en ondernemers van het Voorhavenkwartier over het te water laten van de eerste watertuin bij het terras van lunchroom Hemels aan de Vaartkade. In april van dit jaar zijn er door de gemeente Teylingen al elf verhoogde boomspiegels op het plein aangebracht die beplant zijn met heesters. De watertuinen, een soort eilandjes in het water, afgezet met balken waarop waterplanten groeien, werden op vrijdagochtend 27 mei officieel te water gelaten. Door Ineke Kovács Even voordat Kees van Velzen zijn welkomstwoord hield, vertelde Ivo van der Lee van de afdeling Beheer Leefomgeving van de gemeente Teylingen wat achtergrondinformatie. “Het Voorhavenkwartier had al een mooie uitstraling, maar het geheel oogde wat ‘pleinig’. Daar wilde de gemeente wat aan doen. Er werd gekozen voor het plaatsen van verhoogde boomspiegels die beplant zouden worden met heesters en vier tuinen in het water. Voor de uitwerking van het project heeft de gemeente in het najaar van 2010 de Verenigingen van Eigenaren van Thuishaven en Havenhoofd benaderd. Samen met hen is gekozen voor deze inrichting. Een prima stuk participatie.”

t5VJOTDIFSNFO t7MPOEFST t5VJOIPVU

Eigen onderhoud Van der Lee vertelde verder: “Ook is het onderhoud aan de orde geweest. De bewoners van het Havenhoofd en Voorhavenkwartier willen het onderhoud van vijf boomspiegels aan de Vaartkade op zich nemen. Daarnaast willen de ondernemers Saskia van Zanten van Shoeby en Dennis van der Drift van Lunchroom Hemels de andere zes boomspiegels onderhouden. Het onderhoud houdt in dat er water wordt gegeven, en het onkruid en zwerfvuil worden verwijderd. Door de uitvoering van dit plan wordt de leefomgeving van het Voorhavenkwartier een stuk fleuriger,” aldus Van der Lee. Gerard Scholten liet als vertegenwoordiger van de VVE’s nog weten: “Wij als bewoners zijn zeer content over de goede contacten met de gemeente Teylingen. Er was uitgebreid overleg over het project. Het was hier al mooi wonen, maar na vandaag hebben we ook nog eens een watertuin om van te genieten.”

Gieter Even na de klok van 10.00 uur hield Kees van Velzen een kort welkomstwoord waarin hij de vertegenwoordigers van de Verenigingen van Eigenaren en de ondernemers aan het Voorhavenkwartier bedankten voor hun inzet. Vier van hen, te weten Saskia van Zanten, Dennis van der Drift, Gerard Scholten en Jacques van der Meij, ontvingen uit de handen van Van Velzen een toepasselijke attentie in de vorm van een groene plantengieter en een paar tuinhandschoenen. Tevens werden zij verzocht om de twee eerste watertuinen te water te laten. Voordat ze de zware vlotten optilden kregen ze eerst een duidelijke uitleg van Frans Jacques van Watergroen uit

Jacoba van Beierenweg 97/9 Voorhout Tel 0252 23 13 65 www.vanbiezentuinhout.nl

. . . t u o Voor h

Culemborg, ontwerper van watertuinen. Hij vertelde over de soorten plantjes die waren geplaatst en dat door de lange wortels het water wordt gezuiverd. “Dus deze tuintjes zijn zowel boven als onder water van belang. Ook insecten maken uiteraard gebruik van de nectar in de planten. Als de tuinen volgroeid zijn kunnen ze zelfs dienen als broedgelegenheid voor watervogels”. Jacques toonde zich tevreden over zijn nieuwste ontwerp. Trots liet hij weten: “In het hele land liggen 500 van mijn tuinen. Maar deze vier zijn een primeur voor de gemeente Teylingen.” En om deze primeur te vieren werden alle aanwezigen uitgenodigd voor koffie en gebak bij Hemels.

Nieuwe haring bij De Klok Voorhout - Op 7 juni komt de nieuwe haring weer in het land. Vishandel De Klok gaat dit seizoen feestelijk inluiden op woensdag 8 juni bij de winkel aan de Herenstraat 43 in Voorhout. Dat gebeurt met medewerking van de shantykoren De Vlietzangers uit Rijnsburg en De Torren uit Lisse. De feestelijkheden vinden plaats vanaf 15.00 uur tot ongeveer 18.00 uur. Daarna is in samenwerking met de Teylingen Ondernemers Vereniging kern Voorhout een veiling van het eerste Voorhoutse vaatje haring. Dit alles gebeurt vanaf ongeveer 18.30 uur en duurt tot ongeveer 20.30 uur. De veiling gebeurt op de Amerikaanse manier en de opbrengst zal ten goede komen aan Team Bollenstreek, een team dat al jaren meeloopt met de Roparun. Aan het einde van de avond overhandigt wethouder Leo van der Zon een cheque aan enkele leden van dit team. De veiling wordt aan elkaar gepraat door Jan Regeer, voorzitter van onder andere carnavalsvereniging De Bokken. De hoogste bieder gaat naar huis met een schilderij van de Voorhoutse kunstenares Nell Heins.

De starterslening is een tweede hypotheek tegen gunstige voorwaarden. De eerste drie jaar is aflossingsvrij en renteloos. De lening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van een woning en het bedrag dat een huishouden maximaal kan lenen. Maar ook gaan nieuwbouwprojecten eerder van start doordat de leningen een positieve bijdrage leveren aan de verkoopbaarheid. Zo zouden de projecten De Boompjes in Sassenheim en Symphonica in Voorhout volgens de memo zonder de starterslening niet of veel later gerealiseerd zijn. Tot nu toe is door Teylingen en de voormalige gemeente Sassenheim in totaal een bedrag van 2.650.000 euro in de pot gestort, waarvan in mei 2011 nog

circa 900.000 euro beschikbaar is. In de periode 2008 tot en met 2010 zijn in Teylingen 66 leningen verstrekt met een gemiddeld bedrag van 43.528 euro. Gemiddeld komt dit uit op 22 leningen per jaar met een totaalbedrag van ruim 950.000 euro per jaar. Naar inschatting van de memo is het de reële verwachting dat de verstrekkingen in dit tempo zullen doorgaan. Dit mede vanwege de diverse nieuwbouwplannen die op stapel staan, zoals de Beukenhof, de Bloementuin, de oude AH-locatie en Langeveld. Het memo stelt tevens dat de starterslening meer dan ooit nodig is om een woning te kunnen kopen en hiermee de doorstroming op de markt nog enigszins te bevorderen. Want per 1 januari heeft het Waarborgfonds Eigen Woningen de percentages verlaagd welk deel van het inkomen besteed kan worden aan hypotheeklasten. Het gevolg hiervan is dat het kopen van een woning met een Nationale Hypotheek Garantie moeilijker wordt. En ook in deze tijden van crisis is de lening een instrument om de woningmarkt in beweging te houden. Als starters deze mogelijkheid niet hebben is de kans groot dat de markt nog verder stagneert en de doorstroming verder zal afnemen.

Het Small team Dance behaalde promotie naar de Senior Advance Klasse.

Weer erg veel prijzen voor meiden Inspiration Voorhout - Zaterdag 28 mei was er een majorette- en twirlwedstrijd voor solisten, duo’s, ensembles en teams in sporthal De Tulp in Voorhout. Tijdens deze wedstrijd, georganiseerd door de CBSD, behaalde Inspiration maar liefst 24 eerste prijzen en vier keer promotie. Al vroeg in de morgen waren de vrijwilligers van Inspiration paraat om de zaal gereed te maken voor de majorette- en twirlwedstrijd. De muziek werd getest en rond 8.00 uur kwamen de eerste deelneemster en hun coaches al binnen. Om 9.30 uur startte de wedstrijd waar ruim 150 optredens, waarvan 54 optredens van Inspiration, op het programma stonden. Het werd voor de deelneemsters van Inspiration en hun trainsters een mooie dag. Mooie punten werden behaald en maar liefst 24 optredens van Inspiration werden beloond met een eerste prijs. Verder waren er promoties voor Fleur Warmerdam in majorette sectie

A solo van midden naar de gevorderden, en bij de twirl voor Tanya Boon en Melissa Zonneveld van beginner naar Intermediate. Voor het Small Team Dance, bestaande uit Mariska Prins, Manon Kars, Elisa Kuijt, Kirsten Thijsse, Nadie Bakker, Daphne Homan, Sinéad Kelly en de geblesseerde Joyce Cools die daardoor niet mee kon doen, was het ook een prachtige dag. Het dit keer zevenkoppige team zette hun show met het thema ‘Dear John’ fantastisch neer en kreeg van de jury promotie van de Intermediate naar de Advance klasse, de hoogste klasse van de twirl. De majorettes en twirlsters mochten deze dag de prijzen in ontvangst nemen van wethouder Kees van Velzen. Zondag 5 juni staat de volgende wedstrijd alweer voor de deur, dit keer in Soesterberg. Het is een verplichte wedstrijd voor de twee EKgroepen en de drie EK-solisten. De meeste solisten, duo’s en teams van Inspiration hebben zich ook kunnen inschrijven voor deze wedstrijd, dus de vereniging zal ook daar bijna voltallig aanwezig zijn.


Wij zijn op zoek naar een

Schoolverlater met Technisch talent Wil jij de komende jaren opgeleid worden tot monteur of storingsmonteur?? Ben je een doorzetter, heb je gevoel voor techniek, wil je graag sleutelen en de handen uit de mouwen steken? Dan ben jij misschien de persoon die wij zoeken. Ben je in het bezit van een afgeronde LTS opleiding (VMBO Techniek). Heb je zin om te werken bij een leuk bedrijf waarbij je de mogelijkheden krijgt om jezelf te ontwikkelen? Dan ben je bij ons aan het goede adres.

nieuwe collega die ons team wil versterken met het maken van handgemaakte boeketten. Je hebt ervaring met het maken van boeketten en je bent 3 ochtenden in de week beschikbaar van 6 uur tot ± 13 uur. Stuur dan een sollicitatiebrief + cv naar kantoor@babstar.nl

Beckers Katwijk B.V. is een productiebedrijf waar we ons bezighouden met het fabriceren van snacks, zoals loempia’s. Er werken 100 vaste werknemers. In periode waarin je wordt opgeleid werk je in de dagdienst. De technische dienst bestaat uit een hoofd technische dienst en 6 monteurs. Contact: Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer informatie over de functie, neem dan contact op met Ben Vermolen (Hoofd Technische dienst) telefoonnummer 06-5356433. Je kunt je brief en CV mailen naar de afdeling personeelszaken nan.straathof@beckers.eu

Alb. NOORT

Ons bedrijf met meerdere bloemenlijnen in Duitsland is gevestigd in de Bloemenveiling Flora Holland te Rijnsburg

We zien uit naar je reactie.

Wij zijn op zoek naar een ENTHOUSIASTE COLLEGA is een bedrijf met 12 werknemers welke zich gespecialiseerd heeft in de productie en montage van kunststof kozijnen, prefab dakkapellen, serres en uitbouwen.

Denk jij...dat je verstand van bloemen hebt? Denk jij...dat je een goede chauffeur bent? Denk jij...dat je weet wat kwaliteit is? Denk jij...dat je weet wat aanpakken is? Denk jij...dat je in ons team past?

Vanwege de sterke groei en drukte zijn wij op zoek naar:

2

TIMMERMANNEN/ KOZIJNMONTEURS

Denk jij...een uitdaging aan te kunnen? Bel gerust....... Albert Noort: 06-53231909 Of mail naar desk@noortexport.nl

De werkzaamheden bestaan uit montage van de in onze eigen fabriek gefabriceerde kunststof kozijnen en dakkapellen en het compleet bouwen van uitbouwen. U kunt uw sollicitatie schriftelijk naar DW Kozijnen sturen t.a.v. dhr. D.C.F. van Waard.

Stemmann Technik Nederland BV Actief in de offshore, industrie en het openbaar vervoer zoekt een

DW Kozijnen BV Taanderstraat 18, 2222 BE Katwijk (industrieterrein ‘t Heen) Tel.: 071-3313505 Fax: 071-3319573 E-mail: info@dwkozijnen.nl

www.dwkozijnen.nl

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER, FT (M/V)

Je gaat aanvragen behandelen, offertes / bestellingen maken en contacten onderhouden met de bijbehorende administratie, zelfstandig of als team. Een technische achtergrond, bijv. MBO-Elektrotechniek of Werktuigbouwkunde is een pré.

Kozijnen

MEDEWERKER FINANCIËLE ADMINISTRATIE PARTTIME (M/V)

Je gaat inkoop- en verkoopfacturen verwerken en debiteurenbewaking verzorgen, zelfstandig en samen met de leidinggevende. 16-20 uren per week. Spreekt een van de functies je aan, neem dan contact op met: Jan-Willem Schoneveld De Roysloot 12K 2231 NZ Rijnsburg - Katwijk

Tel. : 071-4062000 Email : info@stemmann.nl Internet : www.stemmann.nl


1 JUNI 2011

pagina 19

Dierenkliniek Sassenheim:

Huisdier chippen in de Chipmaand Sassenheim - Al enkele jaren is juni Chipmaand. Deze maand staat in het teken van het laten chippen en registreren van huisdieren. Jaarlijks raken duizenden dieren vermist. Een dier dat gechipt is en bij een databank geregistreerd staat, kan gemakkelijk met zijn baasje herenigd worden. Is het dier niet gechipt of staat het niet bij een databank geregistreerd, dan is de kans daarop veel kleiner. Zonder chip kan het dier niet geïdentificeerd worden en zonder registratie bij een databank zijn de adresgegevens van de eigenaar niet bekend.

Compliment voor Boerhaavetuin Voorhout - Afgelopen maandag bezocht het college van burgemeester en wethouders samen met enkele raadsleden de Boerhaavetuin in Voorhout. Dit deden zij ter gelegenheid van de uitreiking van het Vrijwilligerscompliment 2010. Wethouder Karin Lambrechts reikte namens het college het Vrijwilligerscompliment uit als blijk van waardering voor de inzet van de vrijwilligers in de vorm van een cheque ter waarde van 1250 euro en bloemen (zie foto). Tijdens het bezoek kregen het college en de raadsleden uitleg over de werkzaamheden die de vrijwilligers verrichten. De tuin wordt onderhouden door een groep van ongeveer veertien vrijwilligers. Iedere maandagmiddag zijn deze vrijwilligers in de tuin aanwezig om de noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren. Zij zorgen ervoor dat de Boerhaavetuin de parel is in het groene hart van Voorhout. De tuin is gelegen aan de Kerkweg in Voorhout en is gratis toegankelijk (Foto: FBPS/Peter Schipper).

Buitenspeeldag De Bolderberg Voorhout - Op woensdagmiddag 1 juni is het Buitenspeeldag. Op verschillende plekken in Nederland worden activiteiten georganiseerd zodat men buiten kan spelen met vriendjes of klasgenootjes. Bij kinderdagverblijf B4Kids De Bolderberg in Voorhout kunnen er verschillende spelletjes worden gedaan voor het gebouw tussen 15.00 en 16.30 uur.

KTS neemt Zegers over Voorhout - Afgelopen donderdag hebben leerlingen en oudleerlingen van de KTS voor één dag restaurant Zegers in Noordwijkerhout overgenomen om te koken voor hun ouders. De hele dag heerste er een beetje zenuwachtige sfeer in restaurant Zegers. Want na één jaar les in koken en serveren moesten de derdejaars leerlingen hun ‘kunsten’ gaan vertonen aan hun ouders.

Fietstocht Inloophuis Sassenheim - Het Inloophuis Sassenheim organiseert op Hemelvaartsdag een fietstocht door de streek. Iedereen is welkom. De fietstocht heeft een lengte van ongeveer 35 kilometer. De start is om 13.00 uur vanaf Het Inloophuis in De Ankerplaats aan de Narcissenlaan in Sassenheim). Na afloop staat er voor alle deelnemers een kopje koffie of thee klaar. De kosten voor deze fietstocht bedragen 2 euro, en dat is inclusief een consumptie bij terugkomst.

Het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren (LICG), dat de Chipmaand organiseert, wijst erop dat het belangrijk is dat huisdiereigenaren ervoor zorgen dat de adres-

gegevens in de databank up-to-date blijven. Identificeren, registreren en controleren is dan ook het advies. Dierenkliniek Sassenheim ondersteunt de campagne ‘Chip je dier’ en biedt tijdens de maand juni op afspraak het chippen en registreren van huisdieren aan voor de helft van de normale prijs. Is een huisdier al voorzien van een chip, dan kan men gedurende deze maand ‘s middags tussen 14.00 en 16.30 uur met het huisdier langskomen voor een gratis identificatie- en registratiecheck om te kijken of de chip en chipgegevens nog correct zijn. Voor meer informatie: Dierenkliniek Sassenheim, tel. 0252-232219, of de website www.LICG.nl. Op deze website kan men alles lezen over chippen en registreren, en hier staat ook een link waarmee men zelf kan controleren of het huisdier bij een databank geregistreerd staat.

Avondwandelvierdaagse vanuit Park Rusthoff Sassenheim - De Oranjevereniging Sassenheim organiseert van maandag 6 tot en met donderdag 9 juni een avondwandelvierdaagse. De start en finish zijn iedere avond in het Sassennest, midden in het Park Rusthoff. Jong en oud kan er aan meedoen. Er zijn routes van 5 en 10 kilometer, die langs mooie plekjes in Teylingen komen. Jongeren tot 12 jaar mogen alleen meelopen onder begeleiding van een volwassene. Er kan gestart worden tussen 19.00 en 19.30 uur. Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro per deelnemer. Leden van de Oran-

jevereniging kunnen gratis meewandelen. Voorinschrijven kan via de website www.oranjeverenigingsassenheim.nl onder vermelding van het lidmaatschapsnummer, of ter plekke op maandag 6 juni in het Sassennest. Donderdagavond 9 juni zullen de wandelaars muzikaal onthaald worden in Park Rusthoff en ligt er een medaille op hen te wachten. Leerlingen van de basisscholen kunnen de sportiefste klas van Sassenheim worden door met de klas (naar verhouding) met de meeste leerlingen mee te doen aan de avondwandel vierdaagse. Voor de winnende klas ligt een leuke verrassing te wachten.

Die waren daar uitgenodigd voor een viergangendiner met als hoogtepunt een toetje rond het thema ‘aardbeien’. Alle tafels in het restaurant waren bezet. Onder leiding van het personeel van Zegers hebben de leerlingen zowel in de keuken als in het restaurant een topprestatie neergezet. Dat bleek wel uit de reactie van één van de ouders: “We hebben in menig restaurant kwalitatief minder gegeten als vanavond in Zegers.” Achteraf blijkt dat het een KTS-onderonsje is geweest. Want alle personeelsleden die die dag geassisteerd hebben, zijn leerlingen van de KTS geweest.

Spirituele avond Signaal Franse film Warmond - Op donderdag 9 juni vertoont het ‘Café Français Warmond’ de film ‘Les enfants du paradis’. De film begint om precies 20.15 uur, en de entree bedraagt 5 euro. De film is ondertiteld en wordt vertoond in het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 36 in Warmond.

Voorhout - Maandagavond 6 juni organiseert Het Signaal weer een spirituele avond in De Spelewey aan de Breughelhof 8 in Voorhout. Bert Hauwert zal deze avond boodschappen geven door middel van helderziende waarnemingen. De zaal gaat open om 19.30 uur en de avond begint om 20.00 uur. De entreekosten bedragen 6 euro en zullen na aftrek van de vaste kosten bestemd zijn voor het Kikakfonds. Iedereen is welkom.

Eerste uitvoeringen jeugdtoneel succes Voorhout - Op zaterdagavond 21 en zondagmiddag 22 mei zijn de eerste uitvoeringen gespeeld door de jeugdspelers van Cultuur Verheft. Het stuk ‘De geheimzinnige deur’ is met alles wat men van een stuk kan verwachten ten tonele gebracht. De spelers hebben zich van hun beste kant laten zien. De zaal reageerde enthousiast en genoot zichtbaar van de spelers en de speciale effecten. Voordat het stuk begon kon men de spanning achter het toneel voelen. Iedereen was zenuwachtig en was zich ervan bewust: nu gaat het dan echt gebeuren. In januari dit jaar zijn de repetities op de maandagavonden begonnen. In totaal hebben negentien kinderen in het stuk meegespeeld (Foto: PR/Peter Rietveld).


Medewerker FinanciĂŤle administratie M/V (min 32 uur) Bedrijfsprofiel: Uitgeverij Lecturama is een dynamisch postorderbedrijf en voornamelijk actief in Belgie en Nederland. Het product assortiment van Uitgeverij Lecturama bestaat uit unieke verzamelseries, zie www.lecturama.nl Bedrijfscultuur: Dynamische informele werkomgeving, fijne werksfeer en leuke collegaâ&#x20AC;&#x2122;s.

Beschik jij over de kunst van overtuigingskracht...

Inhoud van de functie: U maakt deel uit van de administratieve afdeling en bent verantwoordelijk voor: - Debiteuren administratie; - Afwikkeling bankgegevens; - Inboeken in Exact; - Klaarzetten van facturen ter betaling; - Assistentie verlenen aan de administrateur.

Wij zoeken een:

Vaardigheden: - Praktijkdiploma Boekhouden; - Ervaring met financiĂŤle administratie; - Zelfstandig kunnen werken; - Goed kunnen plannen en organiseren; - Ervaring met en kennis van Exact.

COMMERCIĂ&#x2039;LE TELESALES AGENT M/V

Wij bieden: Prettige werksfeer binnen een commerciĂŤle werkomgeving. Passend salaris.

20/24 uur per week

Reageren: GeĂŻnteresseerd in deze uitdagende baan, stuur dan een sollicitatiebrief met CV naar: Uitgeverij Lecturama B.V., t.a.v. Mevr. D.E.J. Feldmann, Postbus 2332, 2301 CH Leiden, of mail naar vacatures@lecturama.com

Wij bieden je een uitdagende nieuwe functie binnen de commerciĂŤle binnendienst. Uitgeverij Verhagen is een begrip in de omgeving en jij kan hier deel van uitmaken! Je dagelijkse werkzaamheden bestaan uit: - Actief telefonisch benaderen van bestaande en nieuwe klanten - Nabellen en ondersteunen van marketingacties - Telefonisch verkopen van concepten

³'HJURRWVWHLQXQLHNHYHU]DPHOZHUNHQHQFROOHFWLHV´

Functie eisen: - MBO werk- en denkniveau, commercieel geschoold - Enthousiaste, duidelijke en prettige telefoonstem - Zelfverzekerd en accuraat ingesteld - Resultaatgericht, doorzettingsvermogen en overtuigingskracht - Minimaal 2 jaar ervaring in telefonische verkoop

Weversbaan 21-22 Leiderdorp 071-5414155 www.vanvoorthuijzen.nl

Wij bieden: - Een goed bassissalaris met een targetgerelateerde bonusregeling

Autobedrijf Van Voorthuijzen, BOVAG-bedrijf, is modern en goed toegerust voor de toekomstige groei:

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Grijp dan nu je kans en solliciteer direct. Stuur je CV naar kirsten.van.rijn@uitgeverijverhagen.nl. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Kirsten van Rijn, 071 4022901.

t%FOJFVXJOHFSJDIUFXFSLQMBBUT t&FOTIPXSPPNWPPSÂ&#x153;BVUPT t8JKPOEFSIPVEFOBMMFNFSLFOQFSTPOFOFOCFESJKGT BVUPT t&OIFFGUFFOHSPUFUSPVXFFOHSPFJFOEFLMBOUFOLSJOH

Wij zoeken een

1e en/of 2e autotechnicus met APK 7PPSEF[FGVODUJFHFMEUEBUKFJOTUBBUNPFU[JKOPN EFWPFSUVJHFOWBOPO[FLMBOUFOPQIPPHXBBSEJH LXBMJUFJUTOJWFBVUFSFQBSFSFOFOUFPOEFSIPVEFO +FLPNUUFXFSLFOJOFFOXFSLQMBBUTNFUNPEFSOF BQQBSBUVVSCJOOFOFFOMFVLUFBN 7BO[FMGTQSFLFOE JT EBU KF [PXFM JO TUBBU CFOU PN [FMGTUBOEJH UF XFSLFO BMT HPFE UF GVODUJPOFSFO JO FFOHSPFQ )FC KJK FOJHF FSWBSJOH FO CFO KF CFSFJE WFSWPMH PQMFJEJOHFOUFEPFOFOIFCKFCFMBOHTUFMMJOHWPPS CPWFOHFOPFNEFGVODUJF 3FBHFFSEBO[TNOBBSUFM 0GQFSFNBJMWFSLPPQ!WBOWPPSUIVJK[FOOM 7PPSWFSEFSFJOGPSNBUJFLPNMBOHT +WBO7PPSUIVJK[FO 8FWFSTCBBO #;-&*%&3%031

"NCBDIUTXFHBt"),BUXJKLtXXXVJUHFWFSJKWFSIBHFOOM

Meisje (17) zoekt â&#x20AC;˘BAAN als OPPAS kind(eren). 4073721.

Tel.

BIJvoor 071-

â&#x20AC;˘ TE HUUR â&#x20AC;˘ TE KOOP â&#x20AC;˘ GEVRAAGD â&#x20AC;˘ AANGEBODEN â&#x20AC;˘ GEZOCHT â&#x20AC;˘ GEVONDEN

â&#x20AC;˘

Jong gezin zkt HULP IN HUISH. Tel. 06-42084835 (oud Oegstgeest). 2x p.w. T.K.: SPARTAMET. Âą â&#x20AC;˘1990, â&#x201A;Ź 50,-, tel. 0715157179. Moet gerepareerd worden.

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

GARAGEBOX, LeiderLAMINAAT vakkundig dorp. â&#x201A;Ź 170,-. Tel. gelegd incl. ondervloer + OPPASSEN, schoonma- 06-17475955. plint. Tel. 06-21694855. ken, strijken, etc. Bel mij op: 06-84388969.

â&#x20AC;˘


1 JUNI 2011

pagina 21

Onderscheiding voor de heer Termorshuizen Sassenheim - De heer G.P.A. Termorshuizen (76) uit Sassenheim is vrijdag 27 mei koninklijk onderscheiden. Termorshuizen heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het behoud van het Indische literaire erfgoed. Burgemeester Schelberg reikte de onderscheiding uit aansluitend aan de presentatie van het boek ‘Realisten en reactionairen’, een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse pers 1905-1942. De presentatie vond plaats in het Kamerlingh Onnes Gebouw in Leiden. De heer Termorshuizen is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Termorshuizen heeft zich gedurende een lange periode ingezet voor de literatuur en geschiedenis van de Nederlands-Indische bevolkingsgroep in het vroegere Indië, nu Indonesië. Zijn voormalige

hoofdfunctie als onderzoeker en auteur bij het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde in Leiden heeft hij na zijn pensionering in 1993 fulltime onbezoldigd voortgezet. In 1990 is hij begonnen met een mammoetproject: het beschrijven van de hele NederlandsIndische pers in historisch perspectief. Dit heeft geresulteerd in een tweedelig standaardwerk. In 2001 verscheen hiervan het eerste deel over de jaren 1744-1905. De presentatie van het tweede en laatste deel over de periode 1905-1942 was op 27 mei. Termorshuizen is een bevlogen onderzoeker en heeft vele publicaties op zijn naam staan. Tot voor kort was hij onbezoldigd redacteur van en stuwende kracht achter het blad ‘Indische Letteren’, een literair tijdschrift op basis van wetenschappelijk onderzoek van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde over Indische romans, verhalen en gedichten.

Cees en Ria Bax werden verrast door de gehele muziekvereniging St. Cecilia.

Muzikale verrassing van Aanstaande zaterdag St. Cecilia op robijnen huwelijk de laatste Stamtafel Voorhout - Afgelopen zondag 29 mei vierden Cees en Ria Bax hun 40-jarig huwelijk. Tijdens de receptie in café-restaurant Boerhaave werden zij muzikaal verrast door de gehele muziekvereniging St. Cecilia. Cees is namelijk al bijna dertig jaar fanatiek lid van deze vereniging. Cees heeft op zijn zestiende zijn eerste saxofoon gekocht, zonder dat hij nog een noot kon blazen. Omdat hij in die tijd eigenlijk andere interes-

Sassem Troef en zomerbridge Sassenheim - Donderdag 26 mei werd bij bridgeclub Sassem Troef het seizoen 2010-2011 afgesloten. De winnaars van de laatste wedstrijd van het seizoen zijn in de A-lijn Han Ruijgrok en Hugo v.d. Zwart met 66,67 procent, tweede Simon Kroes en Jeannette Hoedemaker met 58,96 procent en derde werden Peter van Dam en Gerda van Spronsen met 58,13 procent. In de B-lijn Jan van Nieuwkoop en Ellen Hoevenaar met 63,65 procent, tweede Steef Verheijen en Jan Bouhuis met 63,58 procent en derde Marlies Brouwers en Bep Friedt met 63,31 procent. Elke donderdagavond van 9 juni tot en met 25 augustus is er zomerbridge. De aanvang is 20.00 uur. Men speelt dan een parencompetitie. Er is elke speelavond wijn als prijs en plaatsingspunten voor de finale op zaterdag 27 augustus, aanvang 13.00 uur. Plaatsing voor de finale door het behalen van punten in de voorronden. Spelers die zes keer aanwezig zijn geweest plaatsen zich altijd voor de finale. Men speelt De Oude Tol aan de Hoofdstraat 147 in Sassenheim. Inschrijven kan telefonisch bij Ida en Hans Heyl (tel. 02520213182), bij Marianne en Hans Hiel (tel. 06-55725036), via www. SassemTroef.nl, per email aan SassemTroef@kpnmail.nl, of aan de zaal. Het inschrijfgeld is 6 euro per paar per avond.

ses had, werd zijn instrument snel ingeruild voor een brommer. Cees speelt al jaren de baritonsaxofoon. Hoewel hij pas op latere leeftijd is begonnen met musiceren, doet hij dit iedere dinsdag met veel plezier bij de harmonie. Ria speelt al veel jaren met veel plezier bij accordeonvereniging DSVP in Sassenheim. DSVP is een afkorting voor ‘Door Studeren Veel Presteren’. Zij maken een gezellige boel van serieus musiceren. De familie Bax is een muzikale familie. Dochter Monique speelt saxofoon, zoon Jeroen bas-

gitaar, kleindochter Iris klarinet, en kleinzoon Koen de trommel. Dit alles was meer dan reden genoeg om met de gehele muziekvereniging, inclusief harmonie en drumfanfare, een aubade te brengen bij Boerhaave, waar Cees en Ria hun besloten 40-jarig huwelijk vierden. De voorzitter van St. Cecilia overhandigde een mooi bloemstuk en feliciteerde het stel met hun robijnen huwelijk. Het muziekfestijn werd door de twee uitbundig op prijs gesteld en de leden werden er uitgebreid voor bedankt.

Voorhout - Na bijna twintig jaar Stamtafel worden aanstaande zaterdag voor de laatste keer de stoelen weggezet en de glazen omgespoeld. Hoewel de Stamtafel vooral op Voorhout gericht was verdwijnt hiermee in Teylingen het enige forum voor politieke discussie buiten de gemeenteraad. Zo’n laatste bijeenkomst biedt een goede mogelijkheid voor een terugblik. Gezien de leeftijd van een

Expositie van vilt in de Voorhoutse bieb

Moed om te 11 ro 07

Voorhout - In de maand juni is bij de vestiging Voorhout van Bibliotheek Bollenstreek een expositie te zien van werkstukken van vilt, gemaakt door cursisten van de Volksuniversiteit Teylingen.

M ed.nl

Vilt wordt gemaakt door plukjes gekaarde schapenwol dakpansgewijs en in lagen verticaal en horizontaal neer te leggen, vervolgens nat te maken met zeepsop en door wrijving, rollen en kneden te bewerken. Daardoor vervilt de wol en

wordt het één geheel. In de lessen leren de cursisten dit op allerlei manier toe te passen en te combineren met andere stoffen en materialen. Er worden gebruiksvoorwerpen gemaakt zoals tassen, sjaals, hoedjes en sloffen, maar ook dingen voor het interieur, zoals kussenhoezen, schalen, vazen en objecten. Het thema van de lessen van het afgelopen cursusjaar was ‘Gelaagdheid’. De geëxposeerde werken zijn te zien tot en met 30 juni tijdens de openingsuren van de bibliotheek van Voorhout aan Kerkzicht 8.

gi

doneren!

aantal stamtafelaars kon worden teruggekeken over zo’n vijftig jaar Voorhouts wel en wee. Het centrale onderwerp van de Stamtafel was vrijwel altijd de ruimtelijke ordening. Dat mag niet verbazen, want ruimtelijke ordening houdt verband met een veelheid van gemeentelijke taken en raakt direct aan de leefomgeving van de burger. Ruimtelijke ordening betreft allemaal zaken die de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van het dorp bepalen. Kortom, ruimtelijke ordening is het belangrijkste raakvlak tussen de gemeentelijke overheid en haar burgers. Ruimtelijke ordening krijgt in de Voorhoutse situatie nog een extra accent omdat het dorp in iets meer dan een generatie is gegroeid van ruim vierduizend naar bijna zestienduizend inwoners. De laatste Stamtafel is zaterdag 4 juni om 16.30 uur zoals gebruikelijk in café-restaurant Boerhaave aan de Herenstraat 57 in Voorhout.

Anneke Arink in bibliotheek Sassenheim - In de maand juni is er in de Bibliotheek Bollenstreek vestiging Sassenheim een expositie te zien van Anneke Arink. Zij is al op jonge leeftijd begonnen met een cursus aquarelschilderen. Ze schilderde vaak buiten en kreeg hierdoor veel inspiratie uit de natuur. Intussen maakt ze vooral gebruik van de acrylschildertechniek. Door veel experimenteren komt ze tot bijzondere spirituele uitingen en ontstaan onder andere betoverende sterrenbeelden. Ook maakt ze deel uit van de Vrije Ateliergroep Lisse. Arink

laat zich momenteel door haar omgeving met veel bloemen inspireren en dan vooral tulpen, waarbij ze voor intense kleuren kiest.

Jongens Sportklas 1 voetbalkampioen Sassenheim - Dinsdag 24 mei werden de voetballers uit sportklas 1 van het Rijnlands Lyceum Sassenheim kampioen van het scholenvoetbaltoernooi in Leiden. Zij speelden vijf poulewedstrijden die zij wonnen. De finale was spannend, want de score bleef ook na verlenging 0-0. Tenslotte werd de wedstrijd met strafschoppen beslist en won Sassenheim het regiokampioenschap.


10% KORTIN G RTING NKO 10% KORT2I0N%GKORTING 15% KORTING G G N I T G N R N G I O T K R ING % RT O KO % 0 20 K 20% KORTING 2 RTING 15% NG I T R O K 1 0 % % 0 1 K 10% KO ORTING NG 20% KORTING g

g p ,

j

euze! r1 keuze! juni 2011

euze! 1

g dig op 2, 3 en 4 juni

1

op een arti kel uit een karpet amma!naar keuze! gr Alleen geldig woonkamer progr op 2, 3 en 4 amma! eldig op 2, 3 en 4 juni 2011 juni 2011

ar keuze! op een boxspring najuni 2011

op een linnenk

ast naar keuzAlleen e! 2, 3 en 4 juni 20 11 e! ar keuz oire na accessnaar eenkarpet 4 juni 2011 opeen op enkeuze! n geldig op 2, 3

nderkamers! LEXA kien op alle Fge 4 juni 2011 ldig op 2,3

lee op 2, 3 en 4 juni 2011 AlleenAlgeldig

Alleen

op een bank Alleen geldig op

op een boxspring naar keuze!

op alle FLE

geldig op 2,3 en 4

XA kinderk

Alleen geldig

Alleen geldig op

Alleen geldig op 2,3 en 4 juni 2011

naar keuze!

2, 3 en 4 juni 20

11

op 2,3 en 4

amers!

juni 2011

op een karpet naar keuze! Alleen geldig op 2, 3 en 4 juni 2011

! naar ke11uze nnenkast juni 20 4 en op eenenlige 3 2, ldig opop een artikel uit een wo Alle

Alleen geldig op 2

SPRING

SPECIALS 3 DAGEN TOT

20% KORTING! Hemelvaartsdag 2 juni vrijdag 3 juni zaterdag 4 juni KIJK OP W

WWW.TRENDHOPPER.COM OP KIJK RS HE UC VO GS IN RT DE KO WW.TRENDHOPPER.COM VOOR

ijk K Katwijk dh Trendhopper Ambachtsweg 11 | T. (071) 40 33 179 www.trendhopper.comKORTING KO K ORTING ING ALLE ALLEEN LEEN GELDIG GE BIJ INLEVERING VAN DE KORTINGSVOUCHERS

1HN\HY?19:\WLYJOHYNLY 

Datum deel I: Kilometerstand: Brandstof: Transmissie:

05-07-2005 43015 km Benzine Automaat

Prijs: â&#x201A;Ź

Garantie: Rijklaar maken: Kenteken:

Bovaggarantie 6 maanden â&#x201A;Ź 450,32-RP-VF

44.500,-

(JJLZZVPYLZ! ABS, Airbag(s), Airco, Alarm, Audio, Centr. deurvergrendeling, Cruise control, Elec. verstelbare stoelen, Elektrische ramen, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Middenarmsteun, Navigatie systeem, Park Distance Control, Schuif / Kanteldak, Start onderbreking, Stuurbekrachtiging, Traction control, Verwarmde spiegel(s), Verwarmde voorstoel(en), Warmtewerend glas Financiering per maand vanaf â&#x201A;Ź 699,BTW-auto: Nee Gewicht: 1628 Kg 291 kw (396 PK) Gerekend met een aanbetaling van EUR 10.000,- . Vraag onze adviseur naar de brochure waarin de voorwaarden en actuele rentetarieven zijn vermeld. De financieringsmogelijkheden worden u onder voorbehoud van Kredietacceptatie aangeboden. Alle kredietaanvragen worden door de betreffende kredietmaatschappij getoetst bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) te Tiel.

Bedrijvenpark Foreparkpark, Neckar 1 2491 BE DEN HAAG Verkoop@blankespoor-jaguar.nl Tel: 070-3575717 Fax: 070-3575719


1 JUNI 2011

pagina 23

Speeltoestellen blijven deze zomer nog staan Teylingen - Van de tien extra opgeheven speeltuintjes in de gemeente wordt een aantal toestellen nog niet meteen verwijderd. De toestellen die nog aan de voorschriften voldoen blijven tot ongeveer september staan. Wethouder Kees van Velzen kon dit vorige week aan de gemeenteraad meedelen, nadat Voorhouter Rik van Wieringen hierover de raad had toegesproken.

Wim Barnas overhandigt de voorzittershamer aan Edu Veltman (Foto: Peter Kovács).

Edu Veltman is nu voorzitter

Wisseling van de wacht bij de Sassemse Bond van Ouderen Door Ineke Kovács Sassenheim - “Wim Barnas heeft heel veel gedaan voor de bond.” Dit liet mevrouw Kuipers weten vlak voordat de verkorte algemene ledenvergadering van de Bond van Ouderen Sassenheim vorige week woensdagmiddag begon. De dames en heren die bij haar aan tafel zaten waren het helemaal met haar eens. Deze vergadering, die in de grote zaal van de Bernardus werd gehouden, had wel een zeer korte agenda, met als enige punt de bestuurswisseling van de voorzitter en de secretaris. Om klokslag half drie heette voormalig voorzitter Simon Ligthart de ruim 120 leden welkom en gaf direct het woord aan Wim Barnas. “Vandaag is het de laatste keer dat ik als voorzitter deze vergadering mag leiden. Ik treed terug als voorzitter, na mij bijna negen jaar te hebben ingezet voor onze vereniging in diverse functies,” vertelde Wim Barnas in zijn afscheidswoord. Hij liet weten het besluit om af te treden

weloverwogen te hebben genomen. “Vernieuwen, innoveren noemt men dat tegenwoordig, is ook in onze vereniging aan de orde. Onze vereniging is van en voor senioren en staat voor een krachtige stem van senioren op alle niveaus in de samenleving en geeft ruimte voor ontmoeting, verbinding en warme relaties,” aldus Barnas. De aftredende voorzitter had ook een woord van dank voor alle bestuursleden, contactpersonen, vrijwilligers, de dames van Bernardus en de leden van de Bond van Ouderen Sassenheim voor het vertrouwen dat ze hem hadden geschonken. “Ik heb mogen werken voor u op vele terreinen en dat heb ik met plezier en inzet gedaan.” De verkiezing van de nieuwe voorzitter Edu Veltman werd door het applaus uit de zaal een feit. Met de woorden “Hierbij overhandig ik je de voorzittershamer en ik heb er alle vertrouwen in dat jij onze vereniging goed zal leiden”, kwam er een einde aan bijna negen jaar voorzitterschap van Wim Barnas. Veltman hield een kort

Zestien jaar cel in hakmesmoordzaak Voorhout - Het gerechtshof in Den Haag heeft celstraffen tot zestien jaar opgelegd voor de moord met een hakmes op een 38-jarige man uit Voorhout in 2007. Het slachtoffer werd op 6 januari 2007 aangetroffen in zijn woning. Omdat direct duidelijk was dat hij door een misdrijf om het leven was gekomen, startte er een groot politieonderzoek met zo’n dertig rechercheurs. Het spoor leidde al snel naar vier verdachten, die dezelfde maand nog konden worden aangehouden. In juni 2008 hoorden de verdachten forse straffen tegen zich eisen: tweemaal 12 jaar, eenmaal 14 jaar en eenmaal 16 jaar voor de ex-vrouw van het slachtoffer. Alle vier werd medeplegen van moord ten gelaste gelegd door de officier van justitie. De rechter complimenteerde tijdens de zitting zowel het onderzoeksteam als de dossierschrijver vanwege hun goede werk. In 2010 kwam de zaak in hoger be-

roep opnieuw voor de rechter. Tijdens de zittingen werden allerlei deskundigen gehoord, waaronder specialisten van het Nederlands Forensisch Instituut. Omdat die de verklaring van de verdachte niet vonden stroken met het forensisch bewijs, vroeg de verdediging om een reconstructie waarin de handelingen van de verdachten inzichtelijk gemaakt zouden kunnen worden. Mede door de reconstructie konden de verdachten nu opnieuw worden veroordeeld. Omdat de termijn van het hoger beroep inmiddels was verstreken, zijn de straffen wel een jaar lager uitgevallen. De ex-echtgenote van het slachtoffer kreeg zestien jaar opgelegd en haar mededader, een inmiddels 25-jarige Poolse man, vijftien jaar. Twee medeverdachten, een 54-jarige man en een 24-jarige vrouw kregen respectievelijk elf en negen jaar cel. De 24-jarige vrouw was tijdens de vorige rechtszaak onder schorsende voorwaarden vrijgelaten, maar is nu weer in verzekering gesteld om haar resterende strafjaren uit te zitten.

woordje waarin hij liet weten een hoop ‘zaken’ met Wim Barnas te hebben gedaan en dat hij wilde mikken op een ledenaantal van 1200 aan het eind van het jaar 2011. “Gezamenlijk moet dit lukken,” luidde de mening van de kersverse voorzitter.

Van de wegbezuinigde speelplekken voldoen de toestellen of ondergrond niet meer aan de wettelijke voorschriften. In deze financieel magere tijden is het opknappen echter te duur. Een klankbordgroep heeft alle plekken in Teylingen bekeken en zo de tien extra speelplekken geselecteerd. Tot het eind van dit jaar kunnen omwonenden een plan indienen om een plek zonder toestellen in te richten, bijvoorbeeld als trapveldje of een natuurlijke en avontuurlijke inrichting met boomstronken. Op 17 mei hield de gemeente voor de omwonenden een informatiebijeenkomst. Tijdens de avond werd door de gemeente aangegeven dat in juni de speelplekken zouden worden geruimd. Maar vorige week riep Waterleliewegbewoner Van Wieringen B&W en

gemeenteraad op om de toestellen toch voorlopig te laten staan. “We voorkomen zo een periode dat de kinderen helemaal geen gelegenheid voor de deur hebben om te spelen. De kansen die wij hebben volgens de wethouder worden namelijk pas volgend jaar gerealiseerd”, gaf hij aan. In zijn antwoord bevestigde de wethouder dat in het overleg met de betrokkenen van de speeltuintjes inderdaad een strakke lijn is gevolgd. “Maar ik kan inmiddels toezeggen dat wij met de afdeling afgesproken hebben dat er geen toestellen worden verwijderd vóór september als ze nog voldoen aan de wetgeving. Alleen de toestellen die duidelijk afgekeurd zijn worden weggehaald. Daarna hopen wij voldoende goede plannen te krijgen van omwonenden om de plekken op een goede manier op te knappen.” In zijn inspraak ventileerde Van Wieringen tevens kritiek over de wijze waarop de selectie van de te verdwijnen speeltuintjes had plaatsgevonden. Hij betitelde dit als ‘wat kort door de bocht’. “Ikzelf heb een rondje gereden langs vijf nog op te knappen speeltuinen en zag toch nog wel betere oplossingen. Ook was het opvallend dat argumenten die wij tijdens de informatiebijeenkomst hoorden om een speeltuin op te heffen, ook gewoon op deze vijf van toepassing waren.”

Stemgeluid Simon Ligthart had hierna een humoristische speech over het bestuursgedrag van Barnas. “Wim, jij hebt gezorgd dat ons ledenaantal in de jaren is gegroeid van 637 naar 1115. Als jij ging praten was iedereen stil. Jij hebt niet alleen een goede harde stem, maar ook een prima luistervermogen. Jij luisterde zogezegd met oog en oor zowel tijdens de zondagmiddagsoos, de activiteiten in de Bernardus als in de Ankerplaats. Jij hielp mensen met het invullen van allerlei formulieren of andere zaken. Je maakte voor leden van de bond zelfs ritjes naar een dokter of het ziekenhuis. Je was altijd aanwezig op de Seniorenmarkt, vulde de koelkast in de Ankerplaats, hing de vlag uit, zette koffie, was duidelijk aanwezig bij de vergaderingen van de gemeente of de zorginstellingen, kaartte gezellig mee op donderdag en daarna een borreltje in de keuken. Je gaat ons missen en wij jou. Je was een goede voorzitter.” Luid applaus volgde en na deze hartelijke woorden van Ligthart overhandigde hij een boeket bloemen aan de echtgenote van Barnas, en kreeg Wim Barnas een attentie en de welverdiende oorkonde waarin werd vermeld dat hij was benoemd tot erelid.

Positief Nieuwe voorzitter Edu Veltman: “Ik ben nu na ruim acht jaar geen secretaris meer, maar voorzitter. Overigens wordt mijn oude taak met ingang van vandaag officieel overgenomen door Mieke van den Nouwland. Ik mag de voorzittershamer hanteren. Ik hoop dat ik dat met net zoveel plezier en inzet kan doen als Wim Barnas al die jaren heeft gedaan. Belangen van senioren in Teylingen behartigen blijft ons speerpunt. Daar gaan we voor. Er wordt de komende tijd in verband met allerlei bezuinigingen veel gevraagd van een bestuur als het onze. Maar we blijven positief naar de toekomst kijken.”

Stickers van Rose Marie Keijzer in de bibliotheek.

Oude stickers in bibliotheekvitrine Warmond - Tot 2 juli exposeert het Teylingse D66-raadslid Rose Marie Keijzer delen van haar stickerverzameling in de vitrine van de Warmondse bibliotheek. Voor deze expositie heeft zij drie verschillende stickerselecties gemaakt. Men kan kijken naar stickers van Warmond, stickers die leuk zijn voor kinderen en politieke stickers, ook van verdwenen partijen als PPR en DS70. Keijzer begon in de jaren zeventig te verzamelen en aan de lay-out van de stickers kan men goed zien dat ze veelal ‘antiek’ zijn. “Ik heb nooit een sticker gekocht”, zegt Keijzer, “dat vond ik gewoon niks”. Er is volgens haar wel het een en ander veranderd. Vroeger werd men bedolven onder de stickers, tegenwoordig is dat veel minder. “Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat de stickers door vandaaltjes al snel overal opgeplakt worden en dat waardeert men tegenwoordig

echt niet meer. En dan gaat het beoogde reclame-effect verloren”. De lay-out van de stickers is door de jaren sterk veranderd, net als de vormgeving van het fysieke reclamemateriaal. “Aan het eind van de jaren zeventig zijn ze heel kleurrijk en strak vormgegeven, maar ook de periode dat de ‘cottagestijl’ in interieurs erg in was vindt men terug in stickers, die dan lijken op Anton Pieck-plaatjes”, aldus Keijzer. Sommige mensen vinden het jammer dat de stickers zijn opgeplakt op vellen in ordners. Maar volgens Keijzer is dat de methode om ze mooi te houden. “Na verloop van tijd gaan anders alle stickers aan elkaar plakken omdat op de randen de lijm er als het ware uitkruipt”, zo laat zij weten. De allerlaatste stickers in de verzameling zijn de voetbalstickers voor het voetbalplaatjesalbum van Albert Heijn. Tenslotte ziet men tussen de Warmondse stickers ook adresstickers van de Warmondse Anja Schrage. Dit komt omdat Keijzer ongeveer twintig jaar geleden de verzameling van Schrage heeft overgenomen.


N TOT W E GE

Groot nieuws voor iedereen met verbouwplannen

KORT IN

L

L

KORT IN

N TOT W E E G

vanaf 1 juli is de btw op arbeidsloon van 6% nu weer terug op 19%

Bij ons blijft de btw-verlaging van 19% naar 6% ook van kracht na 1 juli* Op 1 juli 2011 loopt de kabinetsregeling af waarmee particulieren die hun woning laten renoveren of verbouwen konden proďŹ teren van slechts 6% btw over het arbeidsloon. Alleen bij Bouwbedrijf Van der Hulst blijft deze regeling geldig tot 15 december 2011. ProďŹ teer nu van de mogelijkheden en neem contact met ons op. Dan zullen wij u informeren in hoeverre deze regeling voor u van toepassing is.

* actie geldig voor projecten uitgevoerd voor 15 december 2011

U kun berei t ons 0252 ken op

- 210

031

of info@ mail naar gjvan derhu lst.nl

Bouwbedrijf GJ van der Hulst - Akervoorderlaan 6 - 2161 DS Lisse - 0252 - 210 031 - www.gjvanderhulst.nl


1 JUNI 2011

pagina 25

Aalsmeer wint beslissingswedstrijd

Handbaldames van Foreholte lopen promotie mis na verlies Voorhout - Afgelopen zaterdag was in Zoetermeer de beslissingswedstrijd van de handbalsters van Foreholte tegen Fiqas/ Aalsmeer met als inzet een promotieplaats tegen de nummer 10 uit de eredivisie. De smalle selectie van Foreholte ten opzichte van Aalsmeer brak de Voorhoutsen uiteindelijk op omdat diverse speelsters fysieke ongemakken kregen door het lange seizoen. Na een 7-11 ruststand werd het uiteindelijk 17-18 voor Aalsmeer. Een behoorlijke supportersgroep was het Voorhoutse team komen steunen. Maar het hele seizoen was het wisselvalligheid troef. Schitterende overwinningen werden afgelost met veel mindere vertoningen. Maar dat de fanatieke meiden van trainer Ad Bouwer kunnen handballen hebben ze menigmaal bewezen. Nu was er zo’n dag dat het tegenzat, maar het feit dat de meiden bleven knokken verdient respect. Met name had men geen geluk met de beslissingen van de scheidsrechters. Zo kreeg Aalsmeer onder andere negen penalty’s toegewezen en Foreholte slechts twee. Dat beïnvloedt een wedstrijd wel. Niettemin had Aalsmeer in de eerste helft de betere papieren. Het eerste doelpunt was van Anne Vro-

Kunt u een paar uurtjes missen? Collecteer ook in de derde week van september.

Meld u aan op nierstichting.nl

lijk, maar hierna stond Aalsmeer constant voor. Halverwege de eerste helft stond men 4-5 voor en na dertig minuten was het 7-11 voor de Aalsmeersen. In de tweede helft toonden de dames van Foreholte veel veerkracht. Ondanks menig technische fout was er een spannend slot met mooie scores. Na zeven minuten was het 11-12 en na 22 minuten was het gelijk: 16-16. Deze

overigens sportieve wedstrijd kende een bizar slot. Fouten stapelden zich op en de pijp was leeg, en tot een seconde voor tijd was de strijd nog niet beslist. Maar zoals de hele wedstrijd was het niet de dag van Foreholte, en Aalsmeer mag zich gelukkig prijzen met de overwinning van 17-18. De Foreholte-dames kunnen gaan genieten van een welverdiende vakantie.

Hoge snelheden voor duiven uit Teylingen Sassenheim/Voorhout - Vorige week donderdagavond werden door vijftien duivenmelkers van de verenigingen PV De Voorhouter en PV De Blauwband 138 duiven ingemand voor een lange wedvlucht vanuit het Franse Chateauroux (afstand 647 km). Voor de korte wedvlucht vanuit Peronne (afstand 279 km) werden vrijdagavond door twaalf duivenmelkers van De Blauwband 151 duiven ingemand. Deze duiven werden zaterdagochtend om 7.30 uur gelost met een harde zuidzuidwestenwind om aan de thuisvlucht te beginnen. Om 10.10.40 uur was het bij Piet Angevaare waar de eerste prijsduif op de antenne landde. Deze duif had het traject afgelegd met een snelheid van 1741 meter per minuut. Ook de vijfde prijsduif landde 90 seconden later op het hok. Jan Hoogenboom pakte de tweede prijsduif, Adrie en Ton de Goeij doen goed mee in deze race met de derde, achtste, negende en tiende prijsduiven. Leo Geerlings was weer bij de top tien met de vierde prijsduif, Willem van Harskamp ging knap voor de zesde

prijsduif en Jan Matze was de trotse bezitter van de zevende prijsduif waarmee hij de eerste tien compleet maakte. Na de vlucht vanuit Peronne was het wachten op de duiven van Chateauroux. Deze waren om 7.00 uur gelost met ook een harde zuidzuidwestenwind. Ook deze duiven legden het traject af met hoge snelheid. Het was Theo Onderwater die de eerste prijsduif voor de Teylingen Bokaal om 13.47.18 uur op de antenne zag landen. Deze duif maakte een snelheid van 1589 meter per minuut. Onderwater pakte ook nog de zevende en achtste prijsduiven, Willem van Harskamp deed goede zaken met de tweede, vierde en tiende prijsduiven, Piet Angevaare zat ook weer goed van voren met de derde prijsduif, Adrie en Ton de Goeij blijven goed presteren en pakten de vijfde prijsduif, voor de zesde prijsduif meldden zich Wim en Ria van der Kooy uit Voorhout en de zevende prijsduif meldde zich op de antenne van Herman van Schie die daarmee het concours van de eerste tien afsloot.

Toch nog VCS-kampioen Sassenheim - Even leek het erop dat Volleybal Club Sassenheim dit seizoen zonder titel zou afsluiten, maar op het allerlaatste moment verzekerde Jongens B2 zich alsnog van de titel. Het team, dat gesponsord wordt door restaurant De Dikke Mik, had zich al neergelegd bij de tweede plaats in de tweede klasse A, maar op de laatste speeldag bleek dat De Waterlanders uit Nieuwkoop punten had laten liggen. Daardoor schoof het team van trainer/coaches Sjoerd Schrama en Maurice van Steijn toch nog op naar koppositie. Afgelopen week werden de jongens tijdens de laatste training gehuldigd met medailles, een beker en een lekkere snoeptaart. Ook de sponsor was hierbij aanwezig. Al met al heeft VCS dit seizoen schitterend afgesloten met de titel voor JB2 en de promotie van zowel heren 1 als dames 1 naar de promotieklasse.

Shirt voor korfballers Sassenheim - De E4 van korfbalvereniging TOP heeft het veldseizoen 20102011 zeer succesvol afgesloten. Met een reeks indrukwekkende uitslagen hield het team alle tegenstanders op afstand en kon een tweede veldkampioenschap dit seizoen op hun naam geschreven worden. Sponsor Perfors Tuinmachines uit Voorhout vond dit een topprestatie en gaf daarom alle teamleden een T-shirt met de tekst ‘Perfors vindt mij helemaal TOP’ cadeau (Foto: PR/Vera van der Willik).

Zeventig Vrienden van Foreholte sluiten jaar af Voorhout - Afgelopen zaterdag werd de zestiende algemene jaarvergadering van de Supportersvereniging Vrienden van Foreholte gehouden. Ondanks het slechte weer waren er toch zo’n zeventig leden met aanhang verzameld om de vergadering en de daaraan voorafgaande activiteit bij te wonen. Na een urenlange voorbereiding van het bestuur op zaterdag kwamen om half vier de eerste leden binnen. Koffie, gebak, en daarna fietsen. Met een straffe wind tegen naar Noordwijk voor het bezoeken en beklimmen van de Noordwijkse St. Jeroen onder leiding van bekwame gidsen, die een verhaal van ruim een uur in een half uur moesten proppen door de grote belangstelling voor de klim. Daarna weer terug naar Voorhout, nu met wind mee en voor een deel ook met regen mee. Tijd voor een korte versnapering, en daarna de vergadering zelf. Dit jaar geen vergadering op het hoofdveld en de leden op de tribune in verband met het net opnieuw ingezaaide veld, maar voor de kantine onder de door de Vrienden geschonken overkapping. Dit was het cadeau van afgelopen jaar van de Vrienden aan Foreholte. Net geplaatst, en de overkapping kon door de regen en wind nu z’n nut al bewijzen. Alleen het dagelijks bestuur zat in de regen en de wind. Vandaar dat voorzitter Herman van Gent vaart zette om de agenda binnen een acceptabele tijd door te nemen. Dat lukt hem wonderbaarlijk, mede doordat de leden het zelf ook wel koud hadden en de vergadering niet wilde lengen. Of ze hadden gewoon trek in het klaarstaande warme en koude buffet. Een van de hoofdpunten uit de vergadering was de opgezette merchandising. Een zeer geslaagd initiatief om Foreholte-gerelateerde artikelen te verkopen. Met dank aan de beheerders van ‘t Winkeltje, Marijke Regeer en Deborah Schrama, die zich elke zaterdag inzetten om de artikelen aan de man en de vrouw te brengen. Ze werden daarvoor door Herman van Gent uitgebreid bedankt en in het zonnetje gezet. Ook de medefinanciering van teams die het seizoen samen gezellig willen afsluiten werden benoemd, waarbij dit jaar voor het eerst een damesteam was. Financieel was het een redelijk jaar, met een klein negatief saldo dat zonder problemen opgevangen kon worden. De topscores van het sei-

zoen Theo Dekker (30 doelpiunten), Max de Ruijter (17) en Tom van de Berg (16) werden gehuldigd, alsmede de minst gepasseerd keepers Martijn Dekker, dameskeepster Fleur Maasdijk en Mitchell Ammerlaan. Verder kwam nog de bestuursverkiezing aan de orde. Edward Maasdijk en Gijs van Leeuwen waren aftreedbaar en herkiesbaar, Ingrid Suiker was dat niet. Zij werd uitgebreid bedankt voor de bewezen diensten. Voor haar in de plaats komt Cees van Kampen. al jaren adviseur van de Vrienden, nu bestuurslid. En natuurlijk was er weer het jaarlijke geschenk van de Vrienden aan Foreholte. Er is een bedrag beschikbaar gesteld van 5000 euro, maar de besteding ervan is nog niet bekend. Doordat de realisatie van het laatste geschenk, de overkapping, pas recent is uitgevoerd is overleg tussen beide besturen nog gaande over de invulling van het nieuwe geschenk. Na het dankwoord van Jan Regeer, voorzitter van Foreholte, werd de vergadering gesloten en kon men naar binnen waar het buffet klaarstond. De avond werd gevuld met muziek verzorgd door DJ Birdy, onderbroken door het bekijken van de laatste wedstrijd van Edwin van der Sar, die op een groot scherm getoond werd.

Open dag SWV Kagerplas Warmond - Op 13 juni kan iedereen waterskiën of wakeboarden tijdens de Nationale Open Dag van de Nederlandse Waterski & Wakeboard Bond. Ervaren instructeurs leren de basisvaardigheden van deze sport. Vallen en opstaan hoort bij het lot van een beginnend skiër, maar daarna geniet men van een ongekende vrijheid op het water. Watersportverenigingen in heel Nederland openen hun deuren om belangstellenden te laten kennismaken met het waterskien of wakeboarden voor een bijdrage van € 7,50 per beurt. Op de Kagerplassen is de organisatie hiervoor in handen van SWV Kagerplas. De locatie waar vandaan gestart wordt is restaurant ‘t Kompas aan de Julianalaan 58 op Kaageiland. Men kan terecht van 12.00 tot 17.00 uur. Uitrusting hiervoor is aanwezig, maar men dient wel zelf een handdoek e.d. mee te nemen. In verband met beperkte parkeerruimte moet men in Buitenkaag parkeren. De loopafstand op Kaageiland is overigens beperkt.


Luxaflex® Horrencollectie voor ramen en deuren

HEMELVAARTSDAG SPECIAAL GEOPEND van 11-17 uur

Voordeel tot wel € 150,-

gen 2 verdiepin woongenot

SMEDERIJ 2 T t SMEDERIJ 12 T (0252) 21 36 80 2211 SM NOORDWIJKERHOUT WWW.TURK-ROOF.NL INFO@TURK-ROOF.NL

en Margriet van Kampenhout

Anneke van Teijlingen

Anders Kiezen Een workshop voor jou, die het zorgen voor anderen beter wil leren combineren met aandacht voor jezelf. 071-5726238 kies@argentaconsult.nl www.argentaconsult.nl

Speciaal ingekocht uit opheffing!

Nieuwe collectie italiaanse echt leren bankstellen!

06-20610349 info@mediationvoorjou.nl www.mediationvoorjou.nl

Ook voor uw nieuwe (lease) en bedrijfsauto! AUDI A4 2.0 20V BLAUW MET. 2002 AUDI A4 AVANT 1.8 GROEN MET. 1997 AUDI 80 2.0 ANTRACIET M. 1995 VW PASSAT CC 1.8 TSI AUT-DSG LICHTBLAUW 2009 VW PASSAT 1.6 16V FSI LICHTBLAUW 2005 VW SHARAN 2.0 COMF.LINE 7P. ZILVER MET. 2003 VW TOURAN 1.6 16V FSI ROOD MET. 2004 VW JETTA 1.6 TRENDLINE ZILVER MET. 2006 VW GOLF V 1.4 TSI OPTIVE 4 ZWART MET. 2008 VW GOLF V TDI 5 DEURS ZWART MET. 2008 VW GOLF V 1.4 16V ZILVER MET. 2007 VW GOLF V 1.4 16V BLAUW MET. 2005 VW GOLF V 1.4 16V FSI BLAUW MET. 2004 VW GOLF IV1.4 16V OCEAN ZWART MET. 2003 VW GOLF IV 1.6 OCEAN ZWART 2003 VW GOLF IV 1.4 16V OCEAN BLAUW MET. 2003 VW GOLF IV 1.6 16V OCEAN GRIJS MET. 2003 VW GOLF IV 1.6 16V OCEAN BLAUW/GROEN 2003 VW BORA 1.6 16V ZWART MET. 2003 VW BORA 2.0 AUTOMAAT BLAUW MET. 2002 VW GOLF IV 1.6 16V SPORTLINE ZILVER MET. 2002 VW GOLF IV 1.6 16V ZILVER MET. 2001 VW GOLF 1.4 16V COMFORTLINE BLAUW MET. 2001 VW GOLF IV 1.4 16V SCHUIFDAK ROOD 2001 VW GOLF IV 1.4 16V ZWART MET. 2000 VW GOLF IV 1.6 16V ZILVER 2000 VW GOLF IV 1.6 VARIANT GROEN MET. 2000 VW GOLF CABRIO 1.8 GROEN MET. 1997 VW GOLF CABRIO ZWART MET. 1988 VW GOLF GTI SPEC. UITVOERING ZWART 1987 VW GOLF III VARIANT BLAUW MET. 1994 VW POLO 1.2 COMFORTLINE BLAUW MET. 2008 VW POLO 1.4 16V AUTOMAAT WIT 2007 VW POLO 1.4 ZILVER MET. 2002 VW POLO 1.4 16V ZILVER MET. 2001 VW POLO 1.6 ATLETICO GROEN MET. 2000 VW FOX 1.4 TRENDLINE ZILVER MET. 2007 VW FOX 1.2 TRENDLINE ZWART MET. 2007 VW FOX 1.2 TRENDLINE ZWART 2007 VW FOX 1.4 TRENDLINE GEEL 2007 VW FOX 1.4 TRENDLINE GEEL 2006 SEAT LEON 1.6 SPORT ZILVER MET. 2006 SEAT TOLEDO 1.8 AUTOMAAT ROOD MET. 2000 OPEL AGILA 1.2 BLAUW MET. 2001 Showroom: Langevaart 1a, Rijnsburg, telefoon (071) 40 229 11 Werkplaats: Noordeinde 12, Rijnsburg, telefoon (071) 40 217 03

Internet: www.acvanegmond.nl

CURATOREN FAILLISSEMENTS VERKOOP

8.950,3.250,1.500,39.950,12.950,9.950,11.950,12.950,16.950,16.950,13.950,11.950,9.950,7.950,7.950,7.950,7.950,7.950,7.950,7.500,6.950,6.250,5.950,5.950,5.500,5.500,5.500,4.950,2.950,5.950,950,10.950,9.950,5.950,4.950,3.950,7.500,7.500,7.500,7.500,6.950,11.950,5.950,2.950,-

2 en 3 zits bankstellen, fauteuils in stof en leder, relaxfauteuls. complete eethoeken, loungebanken, kasten, dressoirs, salontafels vloerkleden, Chinese en Maroc tapijten, berbers etc. Schilderijen, spiegelcollectie etc..... Grote slaapcollectie matrassen in alle soorten en maten, lattenbodems, boxsprings, bedden, hoeslakens, dekbedden, bedtextiel etc. alles van uitzonderlijke kwaliteit. Honderden 1 en 2 pers. kwaliteitsmatrassen in vele maten en soorten. Hoeslakens in vele kleuren en dessins.

COMPLETE LUXE BOXSPRINGSETS Uit groot faillissement! incl: 5-zone pocketverenmatras 20 cm dik!!! incl hoofdbord en stevige poten. In 6 kleuren leverbaar. 140/160/180x200 v.a.

595,-

ELEKTRISCHE LUXE BOXSPRING verstelbare boxspring 160/180x200

1750,-

Tijdens deze curatorenverkoop kunnen consumenten rechtstreeks kopen met 50% korting. Verkoop uitsluitend aan particulieren. Alles uit voorraad leverbaar en direct meenemen. DUS SLA NU UW SLAG!

CURATOREN

® SIN

VERKOPING

DS 1946

AMBACHTSWEG 13 KATWIJK industrieterrein. in ‘t Heen (naast Trendhopper) IN HET VOORMALIGE BAALBERGEN PAND

Geopend ma.13-18 uur di t/m vr. 10-18 uur za. 10-17 uur ZONDAG ALTIJD GESLOTEN


1 JUNI 2011

pagina 27

Eerst beurtveer slaat aan

Westlander Zeildagen beleven dit jaar een dynamische editie

Het meedoen is belangrijker is dan het winnen. Toch doet iedereen heel erg zijn best om de finales te halen.

Voorhoutse scholieren spelen handbaltoernooi Voorhout - De jeugdcommissie van handbalvereniging Foreholte organiseert jaarlijks in Voorhout een open handbaltoernooi voor kinderen van de basisscholen, waarbij het meedoen belangrijker is dan het winnen. Toch doet iedereen heel erg zijn best om de finales te halen. Afgelopen vrijdag werd er gestreden om de finaleplaatsen na een week lang handballen door kinderen van groep 3 tot en met 8. Uiteindelijk konden acht teams strijden om de finaleplaatsen. In de poule van groep 4 kwamen twee teams tegen elkaar uit, beiden van De Achtbaan locatie Beukenrode. Het team met het schoolshirt behaalde uiteindelijk de eerste plaats in de poule met een 4-2 overwinning van hun klasgenootjes gekleed in het wit. In de poule van groep 5 werd de strijd aangegaan tussen de Regenboog locatie Cluster en de Achtbaan locatie Beukenrode. Na een spannende wedstrijd werden de kinderen van de Regenboog tweede en de Achtbaan pakte de eerste plaats in deze poule. Eindstand 2-1. In de poule van groep 6 kwam de Achtbaan locatie Cluster uit tegen de Regenboog locatie Cluster. Deze wedstrijd werd door de Achtbaan gewonnen met 12-1. Met een doelpunt in de finalewedstrijd werd de Regenboog Cluster toch nog tweede in het toernooi. In de poule van groep 7 kwamen de teams van de Regenboogschool tegenover elkaar te staan. Het team Regenboog locatie Cluster speelde in het zwart tegen het team van de

locatie Distelweg, spelend in blauw. De locatie Cluster kon de eerste plaats pakken door met 7-1 te winnen van hun tegenspelers. Tot slot kwam in de poule van groep 8 de Achtbaan locatie Beukenrode uit tegen de Antoniusschool. Deze spannende wedstrijd met veel doelpunten werd uiteindelijk gewonnen met 10-5 door het team van de Achtbaan. Aan het toernooi deden meer dan zeventig teams mee van de basisscholen in Voorhout. Na afloop kregen de kinderen allemaal nog een aardigheidje.

Danceparty Meltdown Voorhout - Vrijdag 3 juni wordt er een start gemaakt met Meltdown, de nieuwe danceparty van Ex-voto. De eerste editie zal nog voor de vakanties plaatsvinden. Het is de bedoeling in het nieuwe seizoen verder uit te bouwen met Meltdown, waarin geluiden als minimal, house, progressive en dirty house de mainstream zullen zijn. Op 3 juni zullen vier dj’s de muziek verzorgen. Er wordt geopend met house-dj Bassfever die voor het eerst onder deze naam op het podium zal staan. Mystica zal daarna de mixtafels overnemen en ondanks haar jonge leeftijd haar rijke dj-ervaring laten horen. De avond wordt afgesloten door een Back2Back van Roy Benjamin vs Vanam van Club Underground. De toegang is gratis en start om 21.30 uur. Ex-voto is te vinden in jongerencentrum @Hok aan de Jacoba van Beierenweg 118 B in Voorhout.

Warmond - In park Groot Leerust staat een straffe wind. Af en toe zet een stevige windvlaag het handjevol mensen dat in het park aanwezig is weer even op scherp. De zeilen van de feesttent klapperen. Hoewel de Westlander Zeildagen in volle gang zouden moeten zijn, is niemand verbaasd dat de zeilschepen bij de kade liggen. “Vanmiddag zou het op momenten windkracht zeven kunnen worden,” vertelt Antoon de Vroomen, voorzitter van de Stichting Zeilvaart Warmond. Een blik op de grote historische zeilschepen die deel hebben genomen aan de wedstrijd maakt een verdere verklaring van de afgelasting overbodig. Niemand wil de vaak meer dan tachtig jaar oude zeilschepen kapot binnen zien komen bij het park. Opgelucht vervolgt De Vroomen dan ook: “Alle schepen zijn heel binnen.” Door Mandy van Leeuwen Ondanks de afgelasting van een deel van de wedstrijden kijkt De Vroomen terug op een succesvol weekend. Het invoeren van het nieuwe beurtveer-wedstrijdonderdeel is bijzonder succesvol verlopen. De Stichting Zeilvaart Warmond weet ieder jaar weer vernieuwende elementen in het wedstrijdprogramma aan te brengen. Ditmaal stond op zaterdag 28 mei een beurtveerwedstrijd gepland. Bij dit nieuwe veelbelovende element gaat het er een keer niet om wie het snelst een vooraf vastgestelde ronde aflegt. Wat nu centraal staat zijn punten. Op verschillende plekken zijn posten gecreëerd. Door een post te passeren kan een bepaald aantal punten verdiend worden. Het aantal punten dat bij een post te verdienen is hangt af van de complexiteit om bij de post te komen. De schippers zijn direct erg enthousiast over het nieuwe wedstrijdonderdeel. Het doel waarmee het bestuur het element heeft ingevoerd, het vergroten van de uitdaging, is zondermeer behaald. “Er zijn zelfs een paar schepen door de Groote Sloot gegaan. Dat gebeurt anders nooit. Voor de mensen in de Norremeerstraat is dat ook uniek om te zien.” De wedstrijd speelt zich verder niet in het gezichtsveld van de toeschouwers aan wal af. Eén van de eerdere vernieuwende elementen van de

Het was hard werken voor de schippers die deelnamen aan de eerste beurtveer (Foto: FBPS/Peter Schipper). Stichting Zeilvaart Warmond was echter een track & trace-systeem. Dankzij dit systeem is aan de wal te volgen waar de verschillende deelnemende schepen zich bevinden. Bij de beurtveerwedstrijd is dit van extra groot belang, zoals De Vroomen benadrukt: “Je ziet de schepen ieder een eigen kant uitgaan.” Ieder schip wordt weergegeven middels een gekleurd stipje op een kaart van Google Maps. Als het schip verder vaart, laat het een streep in dezelfde kleur achter op de kaart. Op een televisiescherm in de feesttent in park Groot Leerust, maar ook thuis via internet kan zo de spanning van de wedstrijd ook doordringen.

Dynamisch De eerste beurtveerwedstrijd kon ondanks een succesvolle start op zaterdagochtend als gevolg van het onstuimige weer niet afgerond worden. Zaterdagmiddag was het niet verantwoord om nog het water op te gaan. Het middagprogramma vond daarom geen doorgang. Het enthousiasme voor het nieuwe onderdeel was echter zo groot en werd zo breed gedragen, dat het programma van de zaterdagmiddag naar de volgende ochtend werd verplaatst. De reguliere hardzeilwedstrijd kwam hierdoor deels te vervallen. Omdat later op de zondag ook niet meer gevaren kon worden is het hele hardzeilelement in deze editie van de Westlander Zeildagen overgeslagen. Hoewel de beurtveer-wedstrijd een daverend succes genoemd kan worden, geeft De Vroomen toe dat dit nieuwe onderdeel niet het enige was dat de Westlander Zeildagen kleur-

de. De Vroomen kan er niet omheen dat de koninklijke toeschouwers het evenement van zijn stichting een extra feestelijk randje hebben gegeven. “We voeren gelijk op. Er is ook communicatie geweest,” vertelt hij met gepaste trots over de interesse die de koninklijke familie toonde in de indrukwekkende zeilschepen (zie ook elders in De Teylinger, red.). Dat de start van het evenement hiervoor moest wijken van park Groot Leerust naar Koudenhoorn, was voor De Vroomen bijzaak: “Dan doe je dat gewoon; dat vind ik vanzelfsprekend.” Dankzij de uitstekende geheimhouding van de Stichting Zeilvaart Warmond heeft de koninklijke familie in alle rust kunnen zien hoe de strijd tussen de traditionele zeilschepen is uitgestreden. De strijd is in de A-klasse uiteindelijk beslist in het voordeel van De Antonius, die met 0,1 punt won van De Groote Juffer. In de Bklasse is de eerste plaats -automatisch- bemachtigd door De Liefde. De andere twee schepen in deze categorie hebben in verband met het weer verstek laten gaan bij het tweede deel van de wedstrijd. Zij hebben de kans op winst hiermee verspeeld. In tegenstelling tot de schepen die al bij voorbaat van deelname afzagen in verband met het weer, hebben zij wel kennis kunnen maken met de beurtveer en de koninklijke familie kennis laten maken met hun hobby. Als het aan Antoon de Vroomen ligt wordt de beurtveer volgend jaar of zelfs al tijdens de Gouden Gaffelwedstrijden weer ingezet: “Het was een groot succes en zal ook wel herhaald worden.”

TOP werkt wedstrijd SKF als formaliteit af Sassenheim - Formeel was het afgelopen zaterdag een kampioens-/ degradatieduel tussen TOP/Wereldtickets.nl en SKF. Van enige strijd bleek echter nauwelijks sprake zodat de wedstrijd niet meer dan een formaliteit bleek. TOP was na zijn 12-9 winst kampioen van de Ereklasse A en SKF degradeert door dit resultaat uit het hoogste niveau. De belangen leken groter dan ze reeel waren. “Met een kampioenschap hebben we nog helemaal niets”, vond Hans Heemskerk. “Eerste of tweede worden zegt weinig. De kruisfinale was al zeker. Het enige wat we nu zeker weten is dat de tegenstander daarin niet Blauw Wit is. Maar dat

hoeft niet gevierd te worden”, relativeerde de TOP-coach de eerste plaats van zijn ploeg in de poule. Of winst SKF veel verder had gebracht was ook de vraag. Toch had de ploeg een kans op handhaving gehouden. De harde wind leek bovendien in het voordeel van de uitploeg te zijn. Ondanks dat uitgangpunt had coach Jessica Zeevaart ervoor gekozen om zo weinig mogelijk risico te lopen. Dat werkte, want het verlies van SKF bleef beperkt. Maar met die vaststelling was de wedstrijd ook uitputtend samengevat. “Als ik probeer om Daniel strak te verdedigen, krijg ik allerlei doorloopballen om mijn oren”, illustreerde Michiel van Zanten de tactiek van SKF. “Omdat hij niet de beste schutter is valt het met de goals misschien mee”. Tijden

kunnen veranderen. Vier jaar geleden waren beide ploegen concurrenten in de hoofdklasse in de zaal. In de laatste wedstrijd verspeelde TOP een 9-4 voorsprong bij rust. Belangrijkste troef was toen diezelfde boomlange Van Zanten die het aanvalsspel van TOP totaal wist te ontregelen. Met 14-14 ging het kampioenschap naar SKF. Zaterdag gaf een dubbel lengtevoordeel (naast Van Zanten ook Emile Valkestein) blijkbaar nog niet voldoende zelfvertrouwen om een gewaagde tactiek te proberen. In feite was de wedstrijd na tien minuten al beslist. Een vrije bal van Bregtje van Drongelen bracht TOP op 1-0. SKF miste daarna een strafworp (van de zes door Alle Visser gegeven strafworpen gingen er vier mis) waarop de 2-0 in de tiende minuut van Sander

Harmzen het gat al onoverbrugbaar maakte, ondanks de 2-1 van Daniël van Munster in dezelfde minuut. Via 4-1 werd het 8-4 en bij rust was de stand 8-5. SKF kwam nog wel op 8-7. Rick Brouwer rondde, met een van zijn vier treffers, een uitstekende aanval af maar het inspireerde de uitploeg niet tot meer van zulke acties. TOP kwam binnen het kwartier op 11-8 en in de laatste 22 minuten zouden beide ploegen nog een keer scoren. Boeiender was het niet. Het enige wat opviel was het plezier waarmee TOP sommige aanvallen opzette. Met snel combinatiespel liet de ploeg een paar keer zien waar het toe in staat is maar de wedstrijd werd er nauwelijks interessanter door. Een paar mooie acties zoals die tussen Wouter Jansen en Daniel Harmzen

en Christa Braunstahl en Bregtje van Drongelen werden niet met een doelpunt beloond zodat ook de score laag uitviel. Enige opwinding was er toen Mick Snel tegen de paal knalde en Heemskerk hem uit voorzorg wisselde voor Vincent Rhijnsburger. Zowel binnen als buiten het veld was het echter loos alarm: Rhijnsburger voldeed, net als de voor Sander Harmzen ingevallen Wouter Jansen, uitstekend en de schade bij Snel bleek minimaal. Met acht overwinningen op rij eindigt TOP als eerste in de poule. Nog niet zeker, maar wel verreweg de beste kaarten op plaats twee heeft PKC. Dat de wedstrijd tussen die twee komende donderdag vooral om een andere reden interessant kan zijn behoeft geen toelichting.


OP

OP

= OP

=O P

MAGAZIJNOPRUIMING! Alles moet weg!

Echte kortingen van

MEER DAN 1000M2 MEUBELEN

Set â&#x20AC;&#x2DC;Light Smokedâ&#x20AC;&#x2122; Dressoir + buffetkast + audiomeubel + salontafel + eettafel (200/100)+ 6 eetstoelen + 2½ - 2-zits

â&#x201A;¬3650,-

Van â&#x201A;¬ 7295,-

20%-70% Norma Entrade 180/200 &MFLUSJTDIWFSTUFMCBBS Van â&#x201A;¬ 2995,-

â&#x201A;¬1995,-

Boxspring Katwijk 180/200 

â&#x201A;¬1495,Boxspring de luxe

/VEJWFSTFTUPFMFO 2e GRATIS

â&#x201A;¬195,-

Van â&#x201A;¬ 2695,-

Bergkast + buffetkast + UWLBTU TBMPOUBGFM

2½ - 2-zits

â&#x201A;¬2795,-

Van â&#x201A;¬ 6295,-

%JWFSTFTUPGGFOFOLMFVSFO

â&#x201A;¬695,-

Afrika leer

â&#x201A;¬1395,-

Van â&#x201A;¬ 1995,-

Grote 4-zits

Van â&#x201A;¬ 2895,-

â&#x201A;¬1995,-

Box of Wonderers

/V â&#x201A;¬

â&#x201A;¬4695,-

Grote partij met seniorenbankstellen ook met interieur /VDPNQMFFUWB

â&#x201A;¬1295,-

295,-

â&#x201A;¬995,-

Van â&#x201A;¬ 2195,-

2½ + 2-zits

7 Zone pocketveer afgedekt met comfortschuim 80/90/200 â&#x201A;¬ 398,7 Zone pocketveer afgedekt met latex 80/90/200 â&#x201A;¬ 695,-

 WBOé 

%JWFSTFSFMBYGBVUFVJMT

 FMFLUSWFSTUFMCBBS

Van â&#x201A;¬ 7910,-

3-2 zits lamous lichtgroen

â&#x201A;¬795,-#PYTQSJOH WPFUCPSE

 FMFLUSWFSTUFMCBBS

Nu 2e matras GRATIS!!

3-Zits El Dorado

â&#x201A;¬4395,-

complete sets WBâ&#x201A;¬ 498,-

MATRASSENACTIE

â&#x201A;¬695,-

%JWFSTFLMFVSFO

Van â&#x201A;¬ 6195,-

â&#x201A;¬ 498,-

3 Hockers + bank op wielen + eettafel 200/100 Van â&#x201A;¬ 1495,-

 FMFLUSWFSTUFMCBBS

boxspring complete set 180/200

Hoekbank Fedde 

Boxspring linnen

rboxspringsâ&#x201A;¬395,-

â&#x201A;¬595,-

rEJWFSTFNFVCFMTFUT rCBOLFO rTUPFMFO rESFTTPJST rLBTUFO rFFULBNFSUBGFMT rFFULBNFSTUPFMFO

â&#x201A;¬1995,-

â&#x201A;¬895,-

Van â&#x201A;¬ 1395,-

Grote lederen oorfauteuil

2½ + 2 fauteuils Van â&#x201A;¬ 3495,-

â&#x201A;¬1950,-

WBOé Nu â&#x201A;¬ 495,-

Hier vindt u ons.

Tientallen fauteuils WBOLMBTTJFLUPUNPEFSO Nu

40-50%

VRIJDAG 3 ZATERDAG 4 DO./VR. 9/10 ZATERDAG 11

JUNI JUNI JUNI JUNI

VAN VAN VAN VAN

10.00-20.00 10.00-16.00 10.00-20.00 10.00-14.00

* * EVT. TEGEN VERGOEDING TE BEZORGEN * *

UUR UUR UUR UUR

BUIS MEUBELEN

MAESSLOOT 1 INDUSTRIETERREIN KLEI-OOST RIJNSBURG

TL_week_22  

Airconditioning Sassenheimer is mishandeld www.kroonparket.nl voor € 1.595,- * Vol Trefpunt voor wijkmarkt Sassem heeft watertuinen Complime...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you