Page 1

Gratis

tuinvogelpakket sms VOGEL naar 4333

Woensdag 8 mei 2013

7e Jaargang • nr. 19

Teylingen twee Woensdag 8 mei 2013 minuten stil

5

Menu’s voor 6e Jaargang

voedselbank

nr.

7

Sassemse bieb is vernieuwd

19

Huurdersorganisatie succesvol in onderhandeling

Ook in Oegstgeest!

Vooruitgang matigt de huurstijging

Haarlemmerstraatweg 8a (in het voormalig tuincentrum)

Sassenheim - Elk jaar vóór 1 mei ontvangen de meeste huurders in Nederland een brief van de verhuurder met daarin de aankondiging van de jaarlijkse huurstijging. Zo ook de huurders van Woonstichting Vooruitgang. De laatste drie jaar heeft de overheid de maximale huurstijging voor individuele woningen vastgesteld op de inflatie van het afgelopen jaar. Deze is voor 2012 vastgesteld op 2,5 procent. Zowel de Tweede als Eerste Kamer heeft in meerderheid ingestemd met het Woonakkoord van minister Blok. Hierin is vastgelegd dat de gezamenlijke corporaties tot 2020 1,7 miljard euro moeten afdragen aan het rijk. Voor Vooruitgang betekent deze afdracht een bedrag van bijna 2 miljoen euro per jaar. Om ervoor te zorgen dat de corporaties dit kunnen betalen is door de overheid bepaald dat er bovenop de inflatie een extra huurverhoging mogelijk is. Hieruit is voortgekomen dat huishoudens met een inkomen tot 33.614 euro een maximale huurverhoging geldt van 4 procent. Inkomens tussen 33.614 en 43.000 euro krijgen maximaal een huurverhoging van 4,5 procent, en inkomens boven 43.000 euro maximaal 6,5 procent. Op de vraag waarom er jaarlijks een stijging van de huur noodzakelijk is, geeft Vooruitgang-directeur Steven Schrader antwoord: “Vooruitgang voert een actief investeringsbeleid voor zowel haar bestaande bezit als de nieuwbouw. De nieuwbouw van SassemBourg is hiervan een goed voorbeeld. Ook het onderhoud in en aan het

www.tuincentrumdemooij.nl Noordwijkerweg 36 | Rijnsburg

‘LIKE’ US

OP FACEBOOK

T 071 408 09 59

Parketvloer

Schuren en Oliën v.a. € 22,50 per m2

www.kroonparket.nl Volgens directeur Schrader van Woonstichting Vooruitgang kost het onderhoud in en aan het bestaande woningbezit, zoals bijvoorbeeld schilderwerk en vernieuwen van cv-installaties, veel geld (Archieffoto). bestaande bezit, zoals bijvoorbeeld schilderwerk en vernieuwen van cv-installaties, kost veel geld”. Volgens Schrader zijn zowel huurders als woningzoekenden niet gebaat bij een woonstichting die geen geld heeft voor nieuwbouw en onderhoud. “Het vervangen van een cvketel scheelt een huurder vaak ook weer geld, want vanwege het hogere rendement zijn er minder stookkosten”. Vooruitgang is verplicht om over de huuraanpassing te overleggen met

de huurdersorganisatie Stichting Bewonersplatform Sassenheim e.o. Voorzitter Gijs den Haring beaamt de uitleg van Schrader, maar zegt: “Dit jaar is er natuurlijk wel een andere situatie. In het overleg met de directie van Vooruitgang hebben we sterk aangedrongen op een matiging van de huurstijging. Ook aan onze leden, de huurders van Vooruitgang, gaat de economische crisis namelijk niet voorbij’. Hij zocht en vond een luisterend oor bij Vooruitgang. Schrader.

NOS publiceert vergoedingen Teylingen - De NOS heeft nagegaan welke vergoedingen directeuren en bestuurders van woningcorporaties in ons land ontvangen. De bedragen die de NOS verzamelde zijn afkomstig van het ministerie van binnenlandse zaken en uit andere openbare bronnen. Ze zijn gepubliceerd op de website van de NOS. Hieruit blijkt dat de directeur van Woonstichting Vooruitgang in

9

2011 een bedrag van 175.000 euro ontving. Daarvan was 133.000 euro salaris en 42.000 euro voor pensioen. Vooruitgang heeft 2078 woningen in Sassenheim en Voorhout. De directeur van Woningstichting Stek ontving in 2011 123.000 euro, waarvan 113.000 euro aan salaris en een bonus van 10.000 euro. Stek telt 5753 woningen in Voorhout, Lisse en Hillegom. De directeur

hemelvaartsdag OPeN van 10.00 - 17.00 uur

10% extra korting op afgeprijsde artikelen Ambachtsweg 3 2222 AH Katwijk tel. 071-4028046 www.plug-meubelen.nl

Warmunda heeft in Warmond 685 woningen. Aan andere bestuurders keerde Warmunda in 2011 in totaal ook nog 21.000 euro uit, zo blijkt uit het overzicht van de NOS.

Autobedrijf G. Dol b.v. Rijnsburgerweg 48 - Voorhout T 0252-211849 www.gdol.nl

SUPER+ € 1,765 p.ltr.

Houd grip op uw bouwof verbouwplannen!

Schrijf u in voor de: 2-DAAGSE CURSUS

op 23 en 30 mei 19.00 - 21.00 U

via info@domum.nu

WWW.DOMUM.NU

J.M. van Steijn & Zn

van Woningstichting Warmunda ontving in 2011 in totaal 111.000 euro. Daarvan bestond 92.000 euro uit salaris en 19.000 euro was bestemd voor pensioen.

EURO € 1,695 p.ltr.

“Ook als woonstichting willen wij een signaal afgeven. Vandaar dat wij na het overleg met de huurdersorganisatie hebben besloten de huurstijging te matigen. Uiteindelijk komt de huuraanpassing voor de inkomens tot 43.000 euro een half procent lager uit dan is toegestaan. Dat lijkt weinig, maar op een gemiddelde huur is dat ongeveer 40 euro per jaar, ieder jaar weer. Dit geldt voor ruim de helft van onze huurders en scheelt Vooruitgang op jaarbasis, ook elk jaar, zo’n 45.000 euro.”

CURSUS BOUWINZICHT

DIESEL € 1,359 p.ltr.

NU 24-UUR TANKEN MET KORTING 8 CENT KORTING

Tussen 18.00 en 7.30 uur

10 CENT KORTING

V O O R H O U T

Vanaf 26 april

TUINPLANTENMARKT Moderne planten, aangeboden in een ouderwets gezellige kas. Echt alle bloeiende eenjarigen voor in potten, bloembakken, s n e hanging-baskets, e k o o Laat u ook voor in de tuin. verrassenen! ass in onze k

De beste kwaliteit tegen een ouderwets leuke prijs.

J.M. van Steijn & Zn. U vindt ons op de Rijnsburgerweg 17 - Voorhout (de weg bij de dokterspost t.o. benzinestation G. Dol)

Tel. 0252 210252 Openingstijden: ma. t/m za. 9.00 - 18.00 • vrijdag koopavond

Hemelvaartsdag open tussen 10.00-17.00 uur


gemeenteberichten Teylingen week 19 / 2013

Wie verdient een lintje? Bij de afgelopen Lintjesregen hebben weer vijf inwoners van Teylingen een lintje gekregen. Koninklijke onderscheidingen worden toegekend aan mensen die zich voor de samenleving jarenlang bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, bijvoorbeeld door een bestuurslidmaatschap van een vereniging en/of ander vrijwilligerswerk op allerlei gebieden. Veel mensen zetten zich in voor de meest uiteenlopende zaken, vaak zonder eigenbelang en in alle bescheidenheid. Deze mensen verdienen het een keer in het zonnetje gezet te worden.

Zij kunnen u vertellen of de aanvraag voor de koninklijke onderscheiding een redelijke kans maakt om gehonoreerd te worden. Zij kunnen u ook verdere informatie geven en helpen bij het indienen van een aanvraag. Op de website www.lintjes.nl staan de criteria voor het verlenen van een onderscheiding. Een formulier voor het aanvragen van een lintje kunt u van deze website downloaden.

Iemand voordragen Kent u iemand die volgens u een lintje verdient? Neemt u dan contact op met Jos Roosjen of Margret Duivenvoorden, afdeling Advies & Ondersteuning (Kabinetszaken). Dit kan telefonisch via 14 0252 of via e-mail: bestuurssecretariaat@teylingen.nl.

Tijdig indienen Aanvragen moeten tijdig bij de burgemeester worden ingediend. De deadline voor een aanvraag voor Lintjesregen 2014 is 15 augustus 2013; voor een bijzondere gelegenheid (bijvoorbeeld een jubileum of afscheid) is dat vijf maanden voor de beoogde datum.

Ganzenwei en Kloosterwei opnieuw ingericht De gemeente start met de voorbereidingen voor een herinrichting van Ganzenwei en Kloosterwei in Warmond. We doen dit omdat duurzaam onderhoud moet plaatsvinden aan het riool en de straten. Het biedt bovendien de kans om de openbare ruimte efficiënt, veilig en duurzaam in te richten. Vanaf mei starten we met bewoners van de straten het ontwerpproces op, najaar 2014 beginnen we met de werkzaamheden. Bewonersavond op 21 mei We betrekken inwoners graag bij dit proces om met elkaar slimme oplossingen te bedenken voor een optimale leefomgeving. De eerste bewonersavond staat gepland op dinsdag 21 mei van 19.30 uur tot uiterlijk 22.00 in ’t Trefpunt in Warmond. Op die avond wordt het wat, waarom en hoe van deze herinrichting toegelicht en is er ruimte om daar met elkaar over door te praten.

Daarnaast wil de gemeente wil graag weten in hoeverre de inwoner tevreden is over een aantal ondersteunende diensten op het gebied van zorg en welzijn in Teylingen. We willen graag weten welke rol wij hierin kunnen spelen. Met een willekeurige steekproef zijn voor dit onderzoek onlangs tweeduizend volwassen inwoners in Teylingen uitgenodigd. Heeft u geen brief ontvangen, maar wilt u toch graag meedoen aan dit onderzoek? Dan is dat mogelijk op

Dit najaar een definitief ontwerp We inventariseren in mei wat behouden moet blijven in de buurt en wat wensen en knelpunten zijn voor de toekomst. Voor de zomer gaan we aan de slag met ontwerpambassadeurs om te komen tot een ontwerp en in het najaar presenteren we dat ontwerp aan bewoners.

www.startvragenlijst.nl/onderzoekteylingen. Deelname aan dit onderzoek is anoniem. U kunt tot en met woensdag 15 mei 2013 meedoen aan het onderzoek. De resultaten van dit onderzoek worden medio 2013 gepubliceerd op onze website www.teylingen.nl. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente Teylingen uitgevoerd door het onderzoeksbureau I&O Research uit Hoorn. Voor meer informatie over het onderzoek kunt u terecht bij Dieke van Venrooij van de gemeente Teylingen via 14 0252 of via e-mail d.vanvenrooij@teylingen.nl.

Belevingsonderzoek onder burgers en ondernemers gemeente Teylingen Hoe ervaren inwoners van de gemeente Teylingen hun woonplaats en gemeente? Hoe kijken zij aan tegen een mogelijke centralisering van de gemeentelijke huisvesting op één locatie? In opdracht van de gemeente Teylingen onderzoekt TNS NIPO dit de komende tijd. De resultaten van het onderzoek worden nog voor de zomer naar buiten gebracht. Het eerste deel van het onderzoek bestaat uit twee groepsgesprekken met inwoners van Sassenheim, Voorhout en Warmond. Daarnaast wordt gesproken met ondernemers die zich in de gemeente Teylingen hebben gevestigd. In het tweede deel van het onderzoek gaat TNS NIPO na in hoeverre de opvattingen die uit de groepsgesprekken naar voren komen, breder worden gedeeld binnen de gemeente. Dit gebeurt door

Op woensdag 15 mei wordt de nieuwe ophaalbrug tussen de Gemeentehaven en recreatie-eiland Koudenhoorn feestelijk geopend. Wethouder Kees van Velzen verricht samen met de winnaar van de prijsvraag voor de naamgeving van de brug de officiële handeling. Dit vindt plaats bij de brug aan de Gemeentehaven in Warmond.

Meedenken als bewoner Alle bewoners zijn voor deze avond via een brief uitgenodigd en gevraagd om vooraf input te geven over wat ze belangrijk vinden in hun eigen buurt. Dat kan schriftelijk via een antwoordkaart, maar ook mondeling. Op 21 mei ’s middags lopen vertegenwoor­ digers van de gemeente rond in de buurt. Zij gaan graag met inwoners in gesprek (Ganzenwei: 14.30 – 16.00 uur, Kloosterwei: 16.00 – 17.30 uur).

Onderzoek naar ervaringen over zorg en welzijn Er komen wijzigingen in zorg en welzijn. Inwoners worden steeds meer zelfredzaam. Hoe ervaren die inwoners dat? Is onze gemeenschap in staat om die zelfredzaamheid op te vangen en steeds meer eigen initiatief te nemen?

Feestelijke opening nieuwe brug Koudenhoorn

middel van een grootschalige online enquête onder circa 1000 inwoners van Sassenheim, Voorhout en Warmond en een representatieve groep ondernemers die zich in de gemeente Teylingen heeft gevestigd. Deelnemers voor de groepsgesprekken en de online enquête worden willekeurig geselecteerd door TNS NIPO. Het is mogelijk dat u binnen de steekproef valt en binnenkort een uitnodiging ontvangt voor deelname aan de groepsdiscussie dan wel de online enquête. In dat geval hopen wij van harte dat u bereid bent om aan dit onderzoek mee te doen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kees Goosens van de gemeente Teylingen via 14 0252.

In februari is er een prijsvraag uitgeschreven voor een nieuwe naam voor de brug. Hier is enthousiast op gereageerd. Uit de tientallen ingezonden suggesties is uiteindelijk een winnaar gekozen. Deze winnaar is VIP­gast tijdens de opening. Om 16.00 uur start de opening met de bekendmaking van de nieuwe naam van de brug. De brug wordt hierna officieel geopend, tegelijkertijd is er een ballonnenwedstrijd voor de kleintjes. Na de opening van de brug start de vlootschouw. Tientallen boten varen door de nieuwe brug. Het programma wordt muzikaal opgeluisterd door de Warmondse Feestband ‘ex BTW’ en ‘Het Warmonds Schippertjeskoor’. De oude ‘Jan Dekkerbrug’ is vervangen door een nieuwe brug. De brug voldeed niet meer aan de minimaal vereiste normen en was te smal voor incidenteel voertuiggebruik zoals ambulance en brandweer. Vanaf woensdag 1 mei wordt de brug weer opengesteld voor publiek en de stremming voor het scheepvaartverkeer wordt opgeheven. De komende periode wordt er nog gewerkt aan de verdere afwerking van de brug, zoals de besturing en de bediening.

Sluiting rondom feestdagen Het bestuurscentrum en het gemeentekantoor zijn gesloten op: • Donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag) • Vrijdag 10 mei • Maandag 20 mei (Tweede Pinksterdag) De milieustraat Sassenheim en Voorhout zijn gesloten op: • Donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag) • Maandag 20 mei (Tweede Pinksterdag)

Vervangende afvalophaaldagen Huisvuil (gft): Donderdag 9 mei wordt zaterdag 11 mei. Oud papier: Donderdag 9 mei wordt donderdag 16 mei.


Teylingen actief tégen kinderarbeid! Gemeente Teylingen werkt nu aan het Teylingen van de toekomst: een gezonde, veilige leefomgeving om ook later prettig in te wonen, werken en ontspannen. Dit doen wij onder meer door het werken aan de Millenniumdoelen. De gemeente spant zich sinds 2007 in om een bijdrage te leveren aan het realiseren van de zogenaamde Millenniumdoelen. Dit zijn afspraken die, in het jaar 2000, door de 189 lidstaten van de Verenigde Naties zijn gemaakt. Kort samengevat: door een gezamenlijke inspanning streven we naar het verminderen van de extreme armoede in de wereld voor 2015. Een ingewikkeld vraagstuk waaraan het Millenniumplatform Teylingen uitvoering geeft in onze gemeenschap. De gemeente steunt het Millenniumplatform Teylingen. Deze onafhankelijke organisatie zet zich in om de gemeente, inwoners, bedrijven en instellingen te stimuleren bij ontwikkelen van een ‘Millenniumproof’ verantwoorde levenstijl. Wat dat precies inhoudt en hoe hier invulling aan wordt gegeven, wordt maandelijks vertelt door Millenniumplatform over wat zij doen om hieraan invullingen te geven en hoe deze bijdrage eruit ziet. De gemeenteraad besloot eind april, op voorstel van het platform Teylingen Millenniumgemeente, géén artikelen meer in te kopen waar kinderarbeid aan te pas is gekomen. Natuurlijk is dat niet alleen een zaak van de gemeente, maar óók van

inwoners. De gemeenteraad gaf daarmee uitvoering aan een onderdeel van de Duurzaamheidsagenda Teylingen. Met die agenda wil de gemeente werken aan het Teylingen van de toekomst: een gezonde en veilige leefomgeving voor nu, voor onze kinderen en kleinkinderen en bijdragen aan een betere wereld. Wat is nu precies het probleem met kinderarbeid? Al twintig jaar lang wordt onder aanvoering van de Verenigde Naties geprobeerd om kinderen in ontwikkelingslanden te beschermen tegen kinderarbeid. En om die kinderen in plaats daarvan goed onderwijs te geven. Maar in de praktijk blijkt dat nog steeds veel kinderen gedwongen worden te werken. De hoofdoorzaak is armoede. Stel je eens voor: anno 2013 zijn er nog steeds 215.000.000 kindarbeiders! Wat kunnen wij er zélf tegen doen? Natuurlijk kun je lid worden van of geld doneren aan de diverse organisaties die zich inzetten om kinderarbeid uit te bannen, zoals Hivos, Terre des Hommes en Unicef, en je kunt ieder jaar kinderpostzegels kopen. Maar u kunt ook heel direct uw persoonlijke steentje bijdragen.

Vergaderingen De vergaderingen van de raadscommissies vinden plaats in de raadzaal van het bestuurscentrum, Raadhuisplein 1 in Voorhout. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. U kunt de vergaderingen thuis ‘live’ volgen via www.teylingen.tv.

Commissie Ruimte

Commissieagenda’s Commissie Welzijn Datum: maandag 13 mei 2013 Tijd: 20.00 uur Commissiegriffier: Klaas Overbeek, k.overbeek@teylingen.nl, 0252­783 592

Agendapunten: Verkennende notitie Doordecentralisatie onderwijsgelden In het najaar van 2012 heeft de gemeenteraad besloten de onderwijsmiddelen voor de VSO/ZMOK locatie Argos door te decentraliseren. De gemeenteraad heeft het college daarbij gevraagd inzichtelijk te maken wat de mogelijkheden van doordecentralisatie van de andere scholen in de gemeente zijn. In de verkennende notitie wordt gevraagd in te stemmen met: het vooralsnog niet doordecentraliseren van de onderwijsmiddelen voor het basisonderwijs; het niet doordecentraliseren van de onderwijsmiddelen voor de Burcht; ondanks inhoudelijke argumenten hier voor, vooralsnog niet over te gaan tot doordecentralisatie van de onderwijsmiddelen voor het RLS, vanwege de beperkte financiële mogelijkheden van de gemeente. Toeslagenverordening WWB ISD Bollenstreek 2013 Op 1 januari 2013 is de Wet werk en bijstand (WWB) gewijzigd. Deze wetswijziging houdt verband met de stapsgewijze verhoging van de AOW leeftijd vanaf 1 januari 2013. De op de WWB gebaseerde Toeslagenverordening moet worden aangepast om in de pas te blijven lopen met de WWB. Ontwerpbegroting 2014 ISD Bollenstreek De Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (ISD) heeft zijn ontwerpbegroting 2014 ingediend. De gemeenteraad wordt gevraagd om zijn zienswijze te geven. Herziene begroting 2013 en ontwerpbegroting 2014 GR KDB (MareGroep) De Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB) heeft een herziene begroting 2013 en ontwerpbegroting 2014 ingediend. De gemeenteraad wordt gevraagd om zijn gevoelens bekend te maken over deze twee begrotingen. Herziene begroting 2013 en ontwerpbegroting 2014 RDOG HM De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) heeft een herziene begroting 2013 en de

Winkelen Winkelen doen we allemaal graag; bijvoorbeeld kleding en schoenen of een bloemetje of plant voor thuis. Ook deze producten komen vaak uit arme landen. Ook hierbij kunt u letten op keurmerken of labels. Zo zijn er snijbloemen te koop met het Max Havelaar keurmerk en er is kleding met bijvoorbeeld het Made By label. Voor schoenen bestaat zoiets (nog) niet, maar je kunt wel een gratis Mr. Scribble label bestellen (stopkinderarbeid.nl), op je schoenen bevestigen en daarmee aangeven: Ik wil geen schoenen waaraan kinderarbeid te pas kwam. Meer informatie kunt u vinden op www.teylingenmillenniumgemeente.nl.

De dagelijkse boodschappen Nogal wat voedingsmiddelen die wij kopen komen arme landen. Denk aan koffie, thee, chocola, tropisch fruit, suiker, rijst. Je kunt

ontwerpbegroting 2014 ingediend. De gemeenteraad wordt gevraagd om zijn gevoelens kenbaar te maken over deze twee begrotingen.

De stukken vindt u op www.teylingen.nl/ris.

iets doen tegen kinderarbeid door bijvoorbeeld bij je dagelijkse boodschappen op het Fairtrade (Max Havelaar) keurmerkje te letten. Dan heb je de zekerheid dat kinderen niet aan de productie gewerkt hebben en dat de producenten een eerlijke prijs hebben gekregen. Er zijn ongeveer 250 Fairtrade voedingsmiddelen in ons land. Naast koffie en thee zijn er bijvoorbeeld ook Fairtrade vruchtensappen, hagelslag, stroopwafels, chocoladerepen, rijst, bananen en wijn.

Datum: dinsdag 14 mei 2013 Tijd: 20:00 uur Griffier: Hester Bergsma, h.bergsma@teylingen.nl, 0252­783 568

Agendapunten: Bouwhistorisch onderzoek molenstomp Speelman Sassenheim De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het bouwhistorisch onderzoek en dit toe te voegen aan het vast te stellen bestemmingsplan Molen Speelman Sassenheim. Bestemmingsplan Molen Speelman Naar aanleiding van een verzoek van de raad wordt aan de raad voorgesteld in te stemmen met de (ontwerp) ‘Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Molen Speelman Sassenheim’, de (ontwerp) Nota van wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Molen Speelman Sassenheim en dit bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Naar aanleiding van deze bespreking adviseert de commissie de raad o.a. over de vaststelling van de nota van beantwoording en het bestemmingsplan. Bestemmingsplan Voorhout-Oost De commissie bespreekt het ontwerp bestemmingsplan Voorhout-Oost, tezamen met de ‘nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Voorhout­Oost’ en de ‘Nota van wijzigingen ontwerpbestemmingsplan VoorhoutOost’. Naar aanleiding van deze bespreking adviseert de commissie de raad o.a. over de vaststelling van de nota van beantwoording en het bestemmingsplan. Beleidskader gemeentelijke monumenten 2013 Naar aanleiding van een opiniërende discussie in de commissie Ruimte van zowel 22 januari 2013 als 5 maart 2013 is door raad en college afgesproken het monumentenbeleid te verruimen ten opzichte van de eerdere afspraken uit het coalitieakkoord en collegeprogramma. De verruiming van het monumentenbeleid is verwerkt in het bij dit voorstel gevoegde ‘Beleidskader Gemeentelijke Monumenten 2013’. Naar aanleiding van de bespreking van het voorstel adviseert de commissie de raad over de vaststelling van het kader. Gemeentelijk RioleringsPlan Teylingen De commissie Ruimte bespreekt het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Dit plan geeft aan welke maatregelen genomen worden om het afvalwater, grondwater en hemelwater te kunnen blijven verzamelen en af te voeren naar de Rioolwaterzuivering. In het plan wordt vermeld dat de gemeente te maken krijgt met stijgende kosten in verband met investeringen en toename van het onderhoud. De raad wordt gevraagd in te stemmen met het plan en met de voorgestelde dekking van de stijgende kosten (i.e. verhoging gemeentelijke rioolheffing met ingang van 2014.

Bestemmingsplan Jacoba van Beierenweg 95c, Torenlaan 3 en Loosterweg achter 47a De commissie bespreekt het bestemmingsplan ‘Jacoba van Beierenweg 95c,Torenlaan 3 en Loosterweg achter 47a (t.o. nummer 43)’ in Voorhout (gewijzigd ten opzichte van het ontwerp). Naar aanleiding van de bespreking van het bestemmingsplan en de beantwoording van de ingediende zienswijze, adviseert de commissie de raad over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Commissie Bestuur, Financiën & Toerisme Datum: woensdag 15 mei 2013 Tijd: 20:00 uur Griffier: Robert van Dijk, r.vandijk@teylingen.nl, 0252­783 590

Agendapunten: Holland Rijnland, begroting 2014, meerjarenbegroting 2014-2017 en jaarrekening en jaarverslag 2012 (onder voorbehoud besluitvorming college 29 april 2014) De gemeenteraad heeft de gelegenheid een zienswijze te geven of gevoelens kenbaar te maken vwb de begroting 2014. Ook kan een reactie gegeven worden op de jaarrekening en het jaarverslag 2012. Voorstel is om een instemmende zienswijze in te dienen en tevredenheid te uiten over de jaarrekening van Holland Rijnland. Integraal veiligheidsbeleid: discussiestuk visie op veiligheid en twee strategische uitgangspunten In de BoT­bijeenkomst van 7 maart is afgesproken om de uitkomsten daarvan te vertalen naar een discussiestuk voor deze commissie met een voorstel voor de visie op veiligheid en de twee strategische uitgangspunten van het Integraal Veiligheidsbeleid. Het resultaat van deze opiniërende openbare discussie wordt gebruikt om het Integraal Veiligheidsbeleid verder op te stellen en ter besluitvorming aan te bieden aan de raad in september 2013. Discussie positionering en profilering Holland Rijnland. Discussienota spijkers met koppen met scenario’s voor samenwerking Doel van deze discussie is om in de commissie van gedachten te wisselen en met een vertegenwoordiging van Holland Rijnland het gesprek te voeren over de verschillende scenario’s van samenwerking. Deze scenario’s zijn geschetst in de discussienota ‘spijkers met koppen’. In de bijbehorende factscheets wordt kort en bondig geschetst wat de regio doet en heeft gedaan op de verschillende beleidsterreinen. Vanuit het DB van Holland Rijnland zijn de heer Eenhoorn en mevrouw Veninga aanwezig.

Het Presidium Datum: 15 mei 2013 Tijd: 19.00 uur Secretaris: Robert van Dijk, tel. 0252 – 783 590 De agenda voor het Presidium kunt u enkele dagen voor de vergadering inzien via de website www.teylingen.nl/ris.


Uw mening geven? Mail of bel ons Stuur ons een e-mail met uw mening over een onderwerp via gemeenteraad@teylingen.nl. E-mails gericht aan de raad zijn openbaar. Raadsleden vertegenwoordigen de bevolking. Zij staan open voor uw ideeën. De telefoonnummers en adressen van individuele raadsleden vindt u op www.teylingen.nl/ris. Collectes Er is van 12 mei tot en met 18 mei een collectevergunning verleend aan het Longfonds. Algemene plaatselijke verordening Ontheffing/vergunning/toestemming is verleend aan: • St. Harddraverij Sassenheim voor het organiseren van de harddraverij op de Teijlingerlaan op 21 juni 2013 tot 21.00 uur (26­04­13). • Bam Bootenboom Sport, Barendrecht voor het plaatsen van diverse materialen nabij de Roodemolenweg 8 in Sassenheim van 6 mei tot en met 30 oktober 2013 voor werkzaamheden aan de sportvelden (26­04­13). Drank- en horecawet Ontheffing van artikel 35 voor het mogen verstrekken van zwakalcoholhoudende drank is verleend aan: • St. Harddraverij Sassenheim tijdens de harddraverij op de Teijlingerlaan op 21 juni 2013 tot 21.00 uur (26­04­13). Niet eens met een van deze besluiten? Hoe u dan bezwaar kunt maken staat genoemd aan het einde van deze gemeenteberichten. Ingetrokken omgevingsvergunning april 2013 Hoofdstraat 10 2171 AT Sassenheim

Het plaatsen van een windmolen (29­04­2013)

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning (Reguliere procedure) • • •

Kagerweide 21, 2172 HT Sassenheim Nijverheidsweg 42, 2215 MH Voorhout Basilicumhof 9, 2215 BV Voorhout

Plaatsen dakopbouw (24­04­13). Uitbreiden bedrijfsruimte (24­04­13). Plaatsen dakkapel voorzijde woning (25-04-13).

Spreekrecht U kunt ook gebruik maken van het spreekrecht. Dit is een mogelijkheid om de commissie toe te spreken. U geeft zich op bij de griffie. Graag ontvangt de griffie vooraf de tekst van uw inspraak via de e-mail. De spelregels van het inspreekrecht vindt u op www.teylingen.nl/ris.

Griffie E-mail

• Basilicumhof 11, 2215 BV Voorhout • Dilligence 52, 2171 MC Sassenheim

Verzoek voorlopige voorziening Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Hiervoor moet u wel griffiekosten betalen. Het verzoek moet bevatten: • Naam en adres • Datum • Besluit waartegen bezwaar bestaat • Kopie van het bezwaarschrift dat bij de gemeente Teylingen is ingediend.

Plaatsen dakkapel voorzijde woning (25-04-13). Plaatsen dakkapel voorzijde woning (26­04­13).

Inzien binnengekomen aanvragen Binnengekomen aanvragen kunt u inzien bij balie 7 (bouwen en wonen) in het gemeentekantoor. Als u een reactie wilt geven op een binnengekomen aanvraag, neemt u dan contact op met een medewerker van het team vergunningen. Verleende omgevingsvergunning (mogelijkheid tot bezwaar) • Churchilllaan 47, Plaatsen dakkapel voorzijde woning 2215 PE Voorhout (23­04­13) • Reigerslaan 40, Plaatsen dakkapel op garage/berging 2215 NN Voorhout (23-04-13) • Hoofdstraat 197, Plaatsen gevelreclame (29­04­13) 2171 BC Sassenheim • Wanmolenlaan 7, Plaatsen wegschuifbare balkon­ 2171 LP Sassenheim beglazing achter bestaand hekwerk (29­04­13) Bezwaar tegen verleende vergunningen Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u bezwaar maken. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken – vanaf de dag na de tussen haakjes genoemde verzenddatum van betreffende vergunning – een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Teylingen. Het bezwaarschrift moet bevatten: • Naam en adres • Datum • Omschrijving van de beslissing waartegen bezwaar bestaat • Reden(en) van het bezwaar • Handtekening

gemeenteraad@teylingen.nl (E-mails gericht aan de raad zijn openbaar.) Telefoon 0252­783 590

Het adres is: Voorzieningenrechter Den Haag Sector Bestuursrecht Postbus 20302 2500 EH Den Haag U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Commissie Welstand Eens per twee weken op maandag behandelt een deskundige van de Welstandscommissie vanaf 9.30 uur de projecten in het gemeentekantoor. Deze besprekingen zijn openbaar. Voor het inzien van de agenda of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het gemeentekantoor. De eerstvolgende welstandsvergadering is maandag 13 mei 2013.

www.teylingen.nl

Wilhelminalaan 25, Sassenheim

14 0252

Bezoekadressen Gemeentekantoor: Wilhelminalaan 25 in Sassenheim Bestuurscentrum: Raadhuisplein 1 in Voorhout

Gemeente Teylingen Postadres: Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout Telefoon: 14 0252 (kengetal niet nodig) gemeente@teylingen.nl www.teylingen.nl

• •

BEL

KOM

KLIK

Gemeenteberichten is een uitgave van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen. Editie 8 mei 2013.

De gemeente is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur.

Openingstijden gemeentekantoor: Maandag 8.30-13.00 uur Dinsdag 8.30­16.00 uur Woensdag 8.30­16.00 uur Donderdag 8.30-20.00 uur Vrijdag 8.30­16.00 uur Zorgloket/ISD:

9.00­12.00 uur

Balie politie: Maa/woe/vrij Dinsdag Donderdag

9.00­13.00 uur 13.30­16.00 uur 13.30­17.00 uur en 18.00­20.00 uur

Wie, bijv. jongere, wil •GRAS MAAIEN? Elektr.

Gezocht: watersporthobbyist voor on•derhoud boot. In bezit van rijbewijs en ref. Reageren:

GARAGEBOXEN in Oegstgeest en Leiden. Te huur: GARAGE Neyenrode Leiderdorp. Tel. Fiat Seicento ‘99, APK maart 2014, veel onHuurprijs v.a. € 110,-. Inlichtingen 06-20773480. 071-5411324. derdelen vernieuwd, netjes onderhouden. € 1350,inl. kleur zilvergrijs, tel. 06-26386162. 2 computerhulp virusverwijdering, sneller ma- STUCADOORSBEDRIJF: stucwerk € 12,50 m , ken, storingen verhelpen, oude PC naar nieuwe PC, in- spachtelputz € 12,50 m2. Schilderwerk. Goede reZEN MEDITATIE Oegstgeest. Elke donderdagstallaties, laptopreparatie, WiFi, privécursus, etc. Pro- ferentie. KvK nr. 06-83296546. www.woluk.nl avond 19.30-20.45 uur. Inl. www.demeidoorn.eu, tel. fessionele ondersteuning bij u thuis of op kantoor voor 06-5726 71-5283520. Te huur: GARAGEboxEN Geversstraat. € 125,particulieren en bedrijven. Tel. 06-42460355 Te huur: TOPAPPARTEMENT, Meeuwenlaan per maand. Tel. 06-53799180. info op www.Boonict.nl 114, Katwijk, 85 m2 , gemeubileerd, per 1 juni. Tel. Rust, privacy vindt u in bosrijk Voorthui zen. 071-4071295 of 06-51195018. Te huur GARAGEbox? Opslagbox centrum CHALET 70 m2 te koop met heerlijke zonnige tuin Rijnsburg. Tel. 071-4021324. 200 m2. Informatie: 0252-757956 of 06-44114066. Spanje C. Blanca Altea: royaal luxe apparteGOED SCHILDERWERK niet duur, goede refement direct aan zee, nog vrij juni t/m augustus Voetreflexmassage 60 minuten voor €30,rentie. Binnen en buiten. Tel. 06-30031935, Adrian. voor weinig, bel 06-53269340 voor info. . Ontspanning of stressgerelateerde klachten. Gezondwww.fGMmassage.nl Even tijd voor je- heidscentrum Sassembourg, tel. 06-20359779. wespen, plaagdieren, dienstverlening. zelf. Last van cellulite? Cupping en lypossage, afTel. 06-54948365 / 070-5115927. Goede wijn behoeft geen krans: FEELING GOOD slankmassage 4U. V.a. € 10,-. Tel. 06-27477572. vofroessinghvaniterson.com MASSAGE Leiderdorp. Lid: NGS+EAS rijkserTe huur: Rijnmond 35, met zeezicht t.o. Hotel kend. Komt ook aan huis. Tel. 06-27477572. modeltreinen gevraagd. Alle merken en Savoy. 2 slaapkamers, berging op bgg. Interesse? Bel spoorbreedten. HOOGSTE PRIJS. Tel. 07106-200938245. 8874269, fax: 071-8878170.

• •

• • • •

• •

070-5141286.

tegen vergoeding ons maaier aanwezig. Tel.

mybootservice@gmail.com

bellafooti. Praktijk aan huis •en pedicure ambulant aangesloten bij Provoet. S.V. Oost-

klussenman, schilderwerk, stucadoorswerk, •timmerwerk. Tel. 06-13360700.

• •

stroomhof 51 (Poelgeest). Tel. 06-42757757.

buiten en binnen - dakkapel•len,schilderwerk stucadoorswerk, badkamerrenovatie, loodgieterswerk, tegelwerk. Tel. 06-14785439.

nagelstyliste aan huis met •veelAangeboden: praktijkervaring. ‘Shellac’ behandeling voor

slechts € 27,50. Voor meer informatie en behandelingen bel 06-14022069.


8 mei 2013

pagina 5

Toch aanbouw voor pand Nachtegaallaan Sassenheim - B&W strijkt de hand over het hart en verleent vergunning voor een forse aanbouw aan de zijkant van het pand Nachtegaallaan 8 in Sassenheim. Ondanks dat het strijdig is met het bestemmingsplan vindt B&W dat er sprake is van een bijzonder geval waardoor realisatie toch mogelijk zou moeten zijn. De uitbreiding betreft een aanbouw op de begane grond om toegankelijke ruimten te creëren voor de hoogbejaarde bewoner. Het bouwplan past evenwel niet binnen het geldende bestemmingsplan, want de maximaal toegestane breedte, diepte en goothoogte worden allemaal overschreden. Maar B&W

Teylingen is twee minuten stil Teylingen - Net als in de rest van Nederland was het zaterdagavond om acht uur twee minuten stil in Teylingen. Bij de oorlogsmonumenten in Voorhout, Sassenheim en Warmond werden de gevallenen herdacht. Ook dit jaar trok dat vele honderden belangstellenden, waarbij het opviel dat ook veel jeugd aanwezig was. Dat zal mede komen omdat er op de scholen veel aandacht aan Dodenherdenking en de Bevrijding is besteed. De bijeenkomst bij het oorlogsmonument op het Raadhuisplein in Voorhout, die werd bijgewoond door burgemeester Van Kampen en wethouder Van der Zon (zie foto), werd voorafgegaan door een herdenkingsdienst in de Barholomeuskerk. In Sassenheim werd de bijeenkomst bij het monument op de hoek van de Hoofdstraat en de Wilhelminalaan voorafgegaan door een dienst in de Pancratiuskerk. Daar was namens de gemeente Teylingen wethouder Van Velzen aanwezig. Bij de gedenknaald aan de Herenweg in Warmond kwamen vele Warmonders samen, waarvan velen tevens de herdenkingsdienst in de Matthiaskerk hadden bijgewoond. Wethouder Stuurman sprak daar namens de gemeente (Foto: FBPS/Peter Schipper).

Mariavieringen in Matthiaskerk

Molen open op de Nationale Molendag

SASSENHEIM

VERSTRIO

Sassenheim - Tijdens de Nationale Molendag op 11 mei is de Molen van Sassenheim open voor publiek. Dit is de 41ste editie van dit landelijke molenevenement. Dit jaar wordt er speciaal aandacht gegeven aan vrijwilligers op en rond de molen, want zonder hen zouden veel molens stilstaan of allang zijn verdwenen. De vrijwilligers van Stichting De Molen van Sassenheim zullen de bezoekers bijpraten over de wederopbouw van de molen van Speelman en de ophanden zijnde veranderingen voor de stichting. De molen is van bin-

nen aangepast, waardoor deze nog meer multifunctioneel is geworden. De hele dag wordt de film ‘Het hart van de molen’ vertoond. Deze film is speciaal gemaakt in opdracht van Vereniging De Hollandse Molen ter gelegenheid van haar 90-jarig bestaan. Voor de kinderen ligt er een test klaar ‘Herken je molen’, waarin men molens leert kennen met de zoekkaart. Voor de ouders staat er koffie en/of thee klaar. De molen is open van 10.00 tot 16.00 uur en staat aan de H. Knoopstraat 1 in Sassenheim.

ZONNIGE AANBIE DINGEN BIJ SCHUITEMAKE R

Huisgemaakte zalmsalade Sliptong zonder ve l p/kg

500 gram

13,75

Kabeljauwfilet, dagvers gefileerd Heekfilet rugstukk en Gamba’s gemarin eerd Katwijkse Cocktails

2 kg voor

4,99

22,00

1,50 100 gram 1,45 100 gram 1,75 2 stuks voor 5,0 0 100 gram

Schuitemaker’s Fi sh wo. t/m vrij. van & Chips, open van 12 Zaterdag van 12.0.00 tot 18.00 uur 0 tot 17.00 uur

Tel. winkel: 0252-2101 51 Oude Haven 3 - Sasse nheim

Warmond - Net als in de maanden februari en maart de Vespervieringen waren, verzorgt Lia Spiegeler nu in de maand mei Mariavieringen. Op de woensdagavonden in mei verzorgt Spiegeler de Mariaviering om 19.00 uur in de zijkapel van de Matthiaskerk aan de Herenweg 76 in Warmond. Al sinds het jaar 431 wordt Maria officieel als moeder Gods vereerd. In de dertiende eeuw ontstond in Italië het idee om de hele meimaand in het teken te stellen van de verering van Maria. Iedereen is welkom om te komen luisteren en mee te bidden.

Extra stukje grond voor De Startbaan Sassenheim - De gemeente draagt een stukje groenstrook over aan basisschool De Startbaan aan de Smirnoffstraat in Sassenheim. Het schoolbestuur, de Sophia Stichting, vroeg onlangs de strook langs de Vliegeniersweg in gebruik te mogen nemen. Op een deel van het terrein staan op dit moment al twee semipermanente lokalen. Op een ander deel wil de school een fietsenstalling realiseren. B&W gaat akkoord het perceel ‘om niet’ over te dragen, maar stelt wel voorwaarden. Zo moeten de perceelsgrenzen worden beplant met

aaneengesloten groen van minimaal tweeënhalf meter breed en minimaal een meter hoog. En de aanwezige boom moet behouden blijven. Omdat de overdracht van de grond volgens de regels voor onderwijshuisvesting niet noodzakelijk is, betaalt de school de notariskosten. Normaal gesproken is de gemeente verplicht deze kosten te dragen. Na de overdracht behoudt de gemeente het economisch claimrecht. Wanneer het gebouw niet meer als school wordt gebruikt, vallen gebouw en grond terug aan de gemeente.

Niet postuum ereburger Warmond - B&W heeft een aanvraag afgewezen voor het postuum toekennen van het ereburgerschap aan een burger uit Warmond vanwege het in huis nemen van onderduikers tijdens de Tweede Wereldoorlog.

wenselijk. De aandacht moet juist gericht zijn op wat mensen nu beweegt om zich in te zetten voor de samenleving, zo is de redenering. Gedecoreerden moeten daarom in de huidige tijd met hun activiteiten herkenbaar zijn.

De verordening laat het postuum toekennen niet toe. B&W wil de Verordening Toekenning Gemeentelijke Onderscheidingen ook niet aanpassen. Het zou een precedentwerking kunnen hebben en dat vindt B&W niet

Op deze wijze komt de voorbeeldfunctie het beste tot zijn recht. De burgemeester had al een eerder verzoek van de aanvrager afgewezen en uitgesproken dat de gemeente, ondanks haar grote waardering, het verzoek niet kan honoreren.

Weekaanbiedingen

75 . 0 Witlof 75 . 0 m gra 0 50 Verse spinazie 99 Gesneden . 0 m gra 0 10 vers fruitsalade 79 . 0 m gra 0 10 Waldorffsalade 69 Maaltijd van de week: . 0 m gra 0 10 el Sperziebonenschot 75 Elke woensdag: . 1 ls pe ap Perssinaas . 500 ................................

gram

..............

...........

.............

...

10 stuks . . .

: VOOR MOEDERDAG

es en De allerbeste asperg ien de allerbeste aardbe

v.d. Ve-eSasrsenheim Hoofdstraat 259 Tel./Fax: 0252-232141

KEURSLAGERTROTS

KEURSLAGERTROTS Minirollade met GRATIS

Minirollade met GRATIS per stuk peperroomsaus peperroomsau SPECIAL

46565 445 2 45 2 50 4 549550

per stuk

Carpacciospies

SPECIAL

Carpacciospies

100 gram

VLEESWARENKOOPJE

Spianata Romana 100 gram + gebraden rollade 2 x 100 gram

VLEESWARENKOOPJE

Spianata Romana + gebraden KEURSLAGERKOOPJE rollade Kipschnitzel

KEURSLAGERKOOPJE

kipsnitsel

Aanbiedingen zijn geldig van 06-05-2013 t/m 11-05-2013. gen zijn geldig van 06-05-2013 t/m 11-05-2013.

Uitleg, film en test

vindt de strikte toepassing van het beleid door de specifieke omstandigheden onredelijk. De bewoner heeft een doktersverklaring overgelegd waaruit blijkt dat traplopen niet meer verantwoord is. Naar de mening van B&W is de grootte van de aanbouw acceptabel en ook nodig om daar goede zorg te kunnen bieden. In de omgeving komen overigens bijgebouwen van vergelijkbare hoogtes voor. De oppervlakte van het nieuwe bijgebouw is weliswaar fors, maar vanwege zijn ligging op ruim acht meter achter de voorgevel volgens B&W aanvaardbaar. Bovendien is er voldoende ruimte om deze aanbouw te realiseren, omdat het naastgelegen perceel ook in eigendom is van de bewoner.

2 x 100 gram 4 stuks

Scholten keurslager

595

Hoofdstraat 261 • Sassenheim Tel. 0252-211440 • Fax 0252-220534 4 stuks www.scholten.keurslager.nl info@scholten.keurslager.nl


pagina 6

8 MEI 2013

FAMILIE-BERICHTEN Aanleveren familieberichten

U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

Per e-mail

Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. De Teylinger. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld(PDF).

Per post of afgeven

U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do: 8.00-17.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Op 29 april 2013 is overleden onze medewerker en collega

Sonja van den noulandBoekel Sonja zette zich als verzorgende altijd met hart en ziel in voor onze cliënten in Bernardus. Wij verliezen in haar een bekwaam en toegewijd medewerker. Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden. Wij wensen hen veel sterkte toe in deze zware tijd.

Wij hebben afscheid moeten nemen van ons medebestuurslid

KERKDIENSTEN

Jan van nieuwkoop Wij herinneren hem als een enthousiast en gedreven man. Jan heeft zich enorm ingezet voor onze doelgroep: mensen met een verstandelijke en/of een lichamelijke beperking. Wij zijn hem daar zeer dankbaar voor. Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw Bea en naar zijn gezin. Wij wensen hen allen veel sterkte toe voor de toekomst en bovenal Gods nabijheid.

• Begraven • Cremeren • Rouwtransporten door binnen en buitenland • Opbaring in eigen rouwkamers • Eigen parkeerterrein

Bestuur van de werkgroep ‘SIEN Katwijk en omstreken’ (voorheen Philadelphia) Bas van Rijn Gijs de Vreugd Wim Sip Jan en Tiny van der Bent Piet van der Bent Arie de Vreugd Anneke Knetsch

• Dag en nacht bereikbaar

Ik vaar verder dan de horizon ditmaal. We zien elkaar weer daar eenmaal. Vaarwel allemaal.

laat jeniet aeiden.nl

Jacoba van Beierenlaan 4 2171 CM Sassenheim

Tel: 0252-211843

E-mail: uitvaartverzorging@vliem.nl www.uitvaartverzorgingvliem.nl

* 17 mei 1942

† 5 mei 2013

Raad van Bestuur Marente

EEN BEETJE CHAUFFEUR LAAT ZICH NIET AFLEIDEN Bellen? Hou ’t kort

Rosa Scharn en allen die hem liefhebben

Lieve Sonja Boordevol plannen zo herinneren wij jou. Met diep respect voor je echtheid zonder franjes. We zullen je missen. Wij wensen Ed, Dennis, Frank en Bo veel sterkte toe. Je collega’s van Bernardus, afdeling Teylingen

“Het leven is zoals het is, en het gaat zoals het gaat”: Sonja.

Er is gelegenheid tot afscheid nemen op vrijdag 10 mei tussen 19.00 en 19.45 uur in het Uitvaarthuis Van der Putten, Heereweg 60 te Lisse.

Op 29 april kregen wij het droevige bericht dat Sonja de vrouw van Ed en de moeder van hun 3 kinderen is overleden aan de gevolgen van kanker. Sonja was pas 43 jaar. We zijn verslagen door dit nieuws en willen Ed, Dennis, Frank, Bo en naaste familie alle kracht en sterkte toewensen om dit enorme verlies een plekje te kunnen geven. Sonja was een prachtige, sterke vrouw, zo zullen wij haar altijd blijven herinneren. Waarom de dingen gaan zoals ze gaan, daar heeft niemand een antwoord op.

Uitvaartonderneming Teylingen

Ronald en Anne-Marieke Hijkoop Medewerkers Technisch installatiebureau R. Hijkoop

Dag en nacht bereikbaar Tel: 06-30409466

zorgzaam en betrokken met oog voor details

www.uitvaart-teylingen.nl

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van

Jaap de Vetten

ErEvoorzittEr van dE vErEniging. Jaap was een geweldig muzikant en voorvechter voor de muzikale vorming van de jeugd van Warmond. Door al zijn activiteiten was hij het gezicht van de vereniging. Dankbaar wensen wij zijn echtgenote en familie veel mooie herinneringen toe. Leden en bestuur Muziek- en Toneelvereniging St. Matthias.

www.deteylinger.nl Twitter: @DeTeylinger Oplage 16.000 Uitgave van

De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden.

Ankie Jochemsz & Wilma Bleeker & Jollie Wildeman

Voor een blijvende herinnering. Een persoonlijk en passend gedenkteken. Grafstenen en urnen in natuursteen, glas, RVS en hout.

Delfweg 34a, 2211 VM Noordwijkerhout Telefoon: 0252 418912 E-mail: info@memorienatuursteen.nl www.about.me/memorienatuursteen

Ambachtsweg 7 A Postbus 3066, 2220 CB Katwijk telefoon 071-4022901 fax 071-4032325 Advertenties Contactgegevens binnendienst: Vincent Roos, tel. 071-4091638 Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl Sluitingstijd advertenties: dinsdag 11.00 uur Redactie Eindredactie: Piet van der Vooren e-mail: redactie@deteylinger.nl telefoon 071-3010118 Contact bij voorkeur per e-mail Sluitingstijd kopij: maandag 17.00 uur Verspreiding Telefoon 071-4022901, of e-mail: verspreiding@uitgeverijverhagen.nl De Teylinger wordt iedere woensdag huis-aan-huis verspreid in de gemeente Teylingen en is bovendien af te halen op de volgende adressen: Sassenheim: Gemeentekantoor, Wilhelminalaan 25; Bruna, Hoofdstraat 207; Primera Van der Lans, Hoofdstraat 208; Speciaalzaak Kaldenbach, Hoofdstraat 243; Esso Selfservice, Oosthoutlaan 2. Voorhout: Bestuurscentrum, Raadhuisplein 1; Autobedrijf Schoonoord, Herenstraat 8; Plus Van Dijk, Herenstraat 45; Hoek Boek & Kantoor, Herenstraat 63; Primera, Jacoba van Beierenhof 26. Warmond: Albert Heijn, Dorpsstraat 2; VVV, Dorpsstraat 88 A; De Nie Toys & Stamps, Dorpsstraat 106. Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondisementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos bij ons opvragen.

Deskundig en zorgvuldig, snelle levering. Open ma. t/m za. 10-17 uur. Voorbeeldentuin 7 dagen per week vrij toegankelijk.

Uw adviseur Henri van Hardeveld

• STRATENMAKER voor uw tuin of oprit. Ruim 30 jaar ervaring. Leveren van alle materialen. Schuttingen. Ook voor kleine reparaties en afvoer. Tegen scherpe prijzen. Tel. 06-20897322.

RK-Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): Donderdag: 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Gemengd Koor. Zondag: 10.00 uur. Protestantse Gemeente: - Dorpskerk (Hoofdstraat 217): Donderdag: 10.00 uur ds. T. Moll. Zondag: 10.00 uur ds. H.R. Betting (Avondmaal). - Julianakerk (Julianalaan 6): Zondag: 10.00 uur ds. J.C. Fockens. Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): Donderdag: 10.00 uur ds. S. Pos. Zondag: 10.00 uur ds. S. Pos; 19.00 uur ds. S. Pos.

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): Donderdag: 10.00 uur Eucharistieviering met samenzang. Zaterdag: 19.00 uur Woord- en communieviering m.m.v. Schola Cantorum. Zondag: 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Middenkoor. Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): Zondag: 10.00 uur ds. J.W. van den Berg (Avondmaal).

Warmond

COLOFON

Gerberalaan 19 2343 XR Oegstgeest

Sassenheim

Voorhout

Een bijzonder mens heeft ons verlaten, maar zijn sterke geest blijft ons nabij.

Frits Steenvoorden

Kerkdiensten van donderdag 9 t/m woensdag 15 mei (incl. Hemelvaartsdag).

Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): Donderdag: 10.00 uur Woord- en Communieviering met Herenkoor. Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang. RK-Kapel Mariëngaerde (Mgr. Aengenentlaan 3): Donderdag: 11.00 uur. Zondag: 10.00 uur. Dinsdag: 11.00 uur. Protestantse Gemeente (Herenweg 82): Donderdag: 10.00 uur mevr. ds. P.I. van der Meijden, Leiden. Zondag: 10.00 uur ds. Padmos, Kaag. Baptistengemeente Kaleb (Herenweg 80): Donderdag: 10.30 uur ds. W.F. van Rijn. Zondag: 10.30 uur ds. W.F. van Rijn.

MEDISCHE DIENSTEN

Avond-, nacht- en weekenddiensten.

Alarm Ambulance, brandweer en politie: tel. 112. Dier in nood: tel. 144.

Huisarts Alleen spoedeisende huisartsenhulp (maandag t/m vrijdag 17.00-8.00 uur, weekend en feestdagen): Doktersdienst Duin- en Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 B, Voorhout, tel. 0252-240212 (altijd eerst bellen).

Tandarts Sassenheim/Voorhout: Via www.tandartswaarnemingbollenstreek.nl of telefoonnummer eigen tandarts verneemt men welke tandarts waarneemt. Warmond: Via telefoonnummer 071-3011738 verneemt men welke tandarts waarneemt. Spreekuur zaterdag en zondag 13.00 uur.

Apotheek Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek: Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 C, Voorhout, tel. 0252-240216.

Dierenarts Via telefoonnummer Dierenkliniek Sassenheim (tel. 0252-232219) en Dierenkliniek Voorhout (tel. 0252-215231) verneemt men welke dierenarts waarneemt.


8 mei 2013

pagina 7

Voorbereiding op verkiezingen

PvdA in gesprek met burgers en bedrijven Teylingen - De PvdA Teylingen maakt zich op voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. De afdeling is in gesprek gegaan met tal van burgers, bedrijven, instellingen en verenigingen. Doel is te horen wat er leeft als het gaat om de toekomst van de gemeente Teylingen. Dit krijgt zijn weerslag in het nieuwe verkiezingsprogramma.

Wethouder Leo van der Zon overhandigt de tegoedbonnen aan drie bestuursleden van de Voedselbank Teylingen: Jannet Hylkema, Ronald Joosten en Leonie Zandbergen.

‘Bonnen komen goed terecht’

400 McDonald’s-menu’s voor de Voedselbank Teylingen Teylingen - Vrijdag 3 mei gaf wethouder Leo van der Zon 400 tegoedbonnen voor evenzoveel menu’s bij McDonald’s aan de Voedselbank Teylingen. Deze bonnen had de gemeente eerder gekregen bij de opening van McDonald’s in Sassenheim. Bij de opening van McDonald’s Sassenheim kreeg de gemeente van uitbater Frank Franken honderd

Euthanasie bij dementie Sassenheim - Maandag 13 mei bespreekt het Alzheimer Café Teylingen het onderwerp ‘Euthanasie bij dementie’. Er is een spreker uitgenodigd van de Nederlandse vereniging voor een vrijwillig levenseinde. De gastspreker zal onder andere uitleg geven over de verschillende fases van dementie waarbij euthanasie wel of niet mogelijk is. Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen aan de aanwezige deskundigen. Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en hulpverleners. Het Alzheimer Café wordt gehouden in gebouw ’t Onderdak aan de J.P. Gouverneurlaan 40 in Sassenheim. De deur staat open vanaf 19.00 uur. Het programma start om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Daarna is er gelegenheid om nog na te praten tot 21.30 uur. Aanmelden voor deze avond is niet nodig en de toegang is vrij.

diners cadeau voor gezinnen die het wat minder hebben. Deze diners, in de vorm van 400 menu’s, overhandigde wethouder Leo van der Zon aan drie bestuursleden van de Voedselbank Teylingen. Leo van der Zon meldde verheugd te zijn met de komst van McDonald’s als voorziening bij het toch wat afgelegen stationsgebied in Sassenheim, ter verbetering van de sociale controle en ook omdat er hiermee een fors aantal werkplekken in de gemeente Teylingen bij komt. En toen McDonald’s bij de opening in maart ook nog aan de gezinnen dacht die het wat minder gemakkelijk heb-

In tijden van economische crisis is werkgelegenheid in en rondom de gemeente van groot belang, vindt de PvdA. De partij streeft naar meer, maar vooral ook goede banen binnen de gemeentegrenzen. Dit was één van de thema’s die een PvdA-delegatie dinsdag 23 april besprak met de grootste werkgever in Teylingen, AkzoNobel. In dat kader vindt de PvdA het verheugend dat er meer werkgelegenheid naar Sassenheim komt op het gebied van onderzoek en ontwikkeling bij Akzo. Veiligheid en milieu vormden eveneens een belangrijk gespreksonderwerp. De PvdA is positief gestemd over de initiatieven op het gebied van duurzaam

ondernemen die bij AkzoNobel in Sassenheim een prioriteit vormen. Tegelijk blijkt de regelgeving van de overheid in een aantal gevallen zijn doel voorbij te schieten. Daarnaast heeft de afdeling Teylingen een regionale PvdA-bijeenkomst georganiseerd in De Oude Tol in Sassenheim om te praten over het meer betrekken van burgers bij de politiek. Daarbij was ook Tweede Kamerlid Mariëtte Hamer aanwezig, die tegelijk uitleg gaf over een aantal actuele landelijke politieke thema’s. De aanwezige leden onderschreven de heldere koers die is verwoord in een resolutie die op het PvdA-congres in Leeuwarden is aangenomen. Daarin gaat het om het verleggen van de focus: niet altijd in de eerste plaats kijken naar efficiency, maar naar wat in het algemeen belang nodig en wenselijk is. En minder het ‘ik’ voorop stellen en meer het ‘wij’. Dit moet straks duidelijk tot uitdrukking komen in het verkiezingsprogramma voor maart 2014, maar ook al in het handelen van alle PvdA-vertegenwoordigers, concludeerde de afdeling.

ben, was dat een mooie geste. “Ik dacht direct aan de Voedselbank Teylingen voor de verstrekking van de gekregen menu’s. Zij verrichten prima werk in onze gemeente”. Voorzitter Ronald Joosten van de Voedselbank Teylingen is blij met het gebaar om zo de gebruikers van de voedselbank ook een keer op een andere wijze te kunnen helpen. “De Voedselbank Teylingen is afhankelijk van deze medewerking van inwoners en bedrijven. Wij zullen ervoor zorgen dat deze menu’s goed terecht komen”. De Voedselbank Teylingen helpt gemiddeld zo’n vijftig gezinnen.

Expositie in Oude Raadhuis

Voor de tiende keer wordt de voorjaarsmarkt georganiseerd in Park Rusthoff.

Warmond - Tot en met zondag 26 mei exposeren Marijke Wessel en Ni-el in galerie Het Oude Raadhuis van Warmond. Marijke Wessel (1963) volgde haar opleiding aan de Vrije Academie Rotterdam en de Nieuwe Akademie Utrecht. Door de toepassing van de draden in haar schilderijen kunnen de werken de beschouwer soms even op het verkeerde been zetten. Maar algauw herkent men een dergelijke ervaring, maar kan niet een exacte plaats noemen. Materialen als verf, inkt, houtskool, wol en potlood wisselen elkaar af. Of de werken nu muurvullend zijn of slechts een tiental centimeters, door haar verwondering weet Wessel steeds een nieuwe realiteit te suggereren. Ze exposeerde al eerder in het Oude Raadhuis, toen met grote tekenin-

Voorjaarsmarkt in Park Rusthoff

gen. Nu zal de nadruk liggen op schilderijen waarin draden een rol spelen om de structuren weer te geven. De structuren waar ze ook in haar tekenwerk veelal naar op zoek is. Ni-el heeft een opleiding tot fotograaf gevolgd aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag. Hij heeft zijn hele leven gewerkt als grafisch vormgever, maar zo’n drie jaar geleden heeft hij een dimensie toegevoegd aan zijn werk: een lang gekoesterd verlangen werd eindelijk omgezet in beeld. Ni-el werkt voornamelijk in hout en het liefst groot. Van massieve boomstammen maakt hij torso’s. De beelden van Ni-el zijn vrijwel allemaal geabstraheerde torso’s.

Iedere vrijdag op het Raadhuisplein

VOORHOUT VERSMARKT VOORDEEL Nieuwe oogst Doré aardappelen Mooie Hollandse kasbloemkolen Andijvie Zoete pitloze druiven Zoete pitloze mandarijnen Zoete sappige perssinaasappels

5 kilo 6.95

per stuk 1,95, 2 stuks 3.50 1 kilo 1.95

heel kilo 3.50

20 stuks 3.50

20 stuks 3,95, per krat 14.95

Hollandse Prestige aardbeien en diverse maten Hollandse asperges tegen scherpe dagprijzen!

Firma P. en G. Visser

Aardappelen, groenten & fruit

Voor de tiende keer

Sassenheim - Het jaar 2013 is voor de Evenementencommissie van Park Rusthoff een jubileumjaar, want alweer voor de tiende keer wordt de voorjaarsmarkt georganiseerd, een gezellige markt die elk jaar populairder wordt bij standhouders en bezoekers. Op zaterdag 11 mei van 10.00 tot 16.00 uur bieden ruim 75 kramen een groot assortiment planten, bloemen en trendy artikelen voor huis en tuin. Degenen die nog een cadeautje voor Moederdag zoeken kunnen een keuze maken uit sieraden, brocante, zeepartikelen, boeken en van alles op het gebied van taarten en knutselen. Voor de doeners zijn er workshops en demonstraties, en voor de kinderen is er speciaal vermaak zoals een springkussen en in de kinderboerderij knuffelen met dieren en diverse spelletjes. Ook ontbreekt de vertrouwde loterij niet met prijzen beschikbaar gesteld door de standhouders, winkeliers en bedrijven uit de regio. Om het jubileum aandacht te geven en extra publiek te trekken heeft de Rotaryclub dit jaar een actie bedacht in de vorm van een Formule

EENdjesrace die om 15.00 uur gepland staat. De opbrengst hiervan is bestemd voor diverse verfraaiingsprojecten in Park Rusthoff. Bij paviljoen Sassennest en de Rotaryclub zijn bijzondere hapjes en drankjes te koop en met de liedjes van het Schippertjeskoor in de middag wordt het publiek enthousiast ontvangen. Ook kringloopwinkel Op Dreef is met meerdere kramen aanwezig op de voorjaarsmarkt. Toegang tot de voorjaarsmarkt is gratis.

laat jeniet aeiden.nl

EEN BEETJE CHAUFFEUR LAAT ZICH NIET AFLEIDEN Bellen? Hou ’t kort


Vrijdag 10 en zaterdag 11 mei

* Mega aanbieding *

Salades

elk 2e bakje gratis! Al onze salades zijn aangemaakt met sauzen op yoghurt basis. Heerlijk van smaak en goed voor de lijn! Herenstraat 86 - Voorhout Tel: 0252214075

asperges

Het hele seizoen gratis geschild terwijl u wacht

E! U C E B TIJD VOOR DE BAR SatĂŠvlees Souvlakimet pot Verstegen pindasaus steaks

Dagreclames

00

100 gram betalen

500 gram

6.

25

Boomstammetjes 4 stuks

3.

00

4 stuks

5.

Gebraden kalfsfricandeau 100 gram

2.

75

Maandag/dinsdag:

Slavinken, beefburgers, verse worst, tartaar, boerenburger, roomschijven, hamburgers en boomstammetjes

4 halen-3 betalen

Woensdag:

Rundergehakt Halfom gehakt

Dinsdag:

Gepaneerde schnitzels

4 stuks

5.95

1 kilo

Donderdag:

6.50 5.50

Nasi, bami of macaroni

2e 500 gram

Div. soorten vleeswaren

150 gram halen-

1 kilo

Vrijdag:

Hollandse kipfilet

halve prijs 1 kilo

7.50

3 stuks

6.00

Zaterdag: Biefstuk

John Voordouw keurslager Herenstraat 43i, 2215 KC Voorhout Tel. 0252-211636 info@voordouw.keurslager.nl


8 mei 2013

pagina 9

Medewerkster Karin de Graaf legt uit hoe men boeken door middel van zelfbediening scant en zo aan zichzelf uitleent (Foto: Saskia Buijs).

Collectie is uitgebreid

Meer boeken en meer kleur in bibliotheek Sassenheim Sassenheim - Ruim twee weken was de bibliotheek in Sassenheim gesloten. Vorige week woensdag gingen de deuren weer open. Er is een nieuwe indeling gemaakt, kleur en nieuwe verlichting aangebracht, en de collectie is uitgebreid. Door Saskia Buijs Al voor de deuren open gingen stonden de mensen buiten te wachten. Ondanks het mooie weer wilden jong en oud boeken terugbrengen en nieuwe meenemen. Wellicht om eindelijk buiten in de zon een goed boek te kunnen lezen. Toen de rode loper uitgerold werd leek het bijna of het nieuwe koningspaar binnen was. Snel wilde iedereen naar binnen om te kijken hoe het geworden is. Met de verbouwing zijn er vrolijke kleuren aangebracht. Op brede gekleurde tussenmuren staan de thema’s. Deze zijn duidelijk boven de boekenkasten te zien. Teamleider Tineke Meesters: “Ook de verlichting is aangepast en oogt een stuk beter. Maar de grootste verandering is natuurlijk de punten van inleveren en uitlenen van de boeken. Dat gaat nu elektronisch en kan iedereen zelf doen.” Dat vroeg dus om enige uitleg, maar de hele middag stonden er medewerkers om die te geven. Met name de ouderen moesten er aan wennen, maar na een keer voordoen waren ook die het erover eens: “Het gaat eigenlijk best makkelijk.”

Koffieochtend in bibliotheek Sassenheim - Elke donderdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur organiseren Welzijn Teylingen en de Bibliotheek Bollenstreek een koffieochtend voor senioren in de bibliotheek aan de Kerklaan 42 in Sassenheim. Alle senioren van Teylingen zijn welkom om onder het genot van een kop koffie of thee een praatje te maken of te lezen. Een aantal vaste vrijwilligers is wekelijks aanwezig in de bibliotheek om mensen te ontvangen met koffie, thee en een overvloed aan kranten en boeken. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Welzijn Teylingen, tel. 0252-231805.

Grotere collectie

Een groot deel van de collectie uit de voormalige bibliotheek in Voorhout is nu in Sassenheim te vinden. Tineke Meesters: ”Ondanks dat er aanzienlijk meer boeken zijn krijg je nog steeds niet het gevoel dat het te vol is.” En dat gevoel had iedereen wel. Er staan nu ook meer computers. Meesters: “We hopen dat er wellicht ook meer zzp-ers gebruik van gaan maken en hier een ontmoetingsplek in zien.” Er is ook een aparte hoek met boeken over de Bollenstreek. In deze collectie Teylingen staan ook boeken geschreven door auteurs uit Sassenheim. Boven staan de informatieve boeken en daar is nog steeds de jeugdafdeling. Al bij binnenkomst zat Truus van Amsterdam daar klaar met een spannend voorleesboek. In een gezellig hoekje met banken las zij voor aan de kleinsten. Die luisterden maar wat graag, natuurlijk zonder oog voor de verbouwing te hebben. Er stond ook een grote tafel klaar met kleurplaten en potloden. En terwijl er flink gekleurd werd kon men ook nog genieten van een optreden van De Speelkring met Marleen van Leeuwen. Samen deden zij met veel

DJ-workshop in Fascinus Sassenheim - Wie wil leren DJ te worden kan zich nu inschrijven voor een DJ-workshop in jongerencentrum Fascinus in Sassenheim. Iedere maandag en dinsdag vindt er een workshop plaats die de basis leert van het draaien door middel van een paar lessen met andere leeftijdsgenoten. Vanaf mei zal Fascinus op de maandag- en dinsdagavond in het teken staan van DJ’en. In twee maanden werkt men aan een eigen optreden binnen Fascinus. Men krijgt les van twee DJ’s die alles uitleggen over hoe men muziek moet mixen. Daarnaast zal men de tijd krijgen om zelf te oefenen. Inschrijven kan via www. fascinus.nl. De avonden duren van 19.00 tot 21.00 uur. Binnen Fascinus wordt gewerkt met topkwaliteit DJ-apparatuur en het is ook mogelijk om met de aanwezige muziek te leren draaien. Fascinus bevindt zich op de Van Alkemadelaan 14 in Sassenheim, achter zwembad De Wasbeek.

Lezing over snoeien in bieb

Webredactie voor jongeren

Warmond - Maandag 13 mei wordt van 10.00 tot 12.00 uur een lezing georganiseerd in de bibliotheek in Warmond door de vereniging Groei & Bloei uit Lisse. Snoeien is voor veel mensen een spannende bezigheid. Het hoe, waar en wanneer is in vele gevallen niet helemaal duidelijk. De vereniging Groei & Bloei afdeling Lisse e.o. laat middels een informatieve lezing ondersteund met dia’s zien hoe men zelf planten, struiken en bomen in een prima conditie kan houden. De lezing bestaat uit een stukje plantkunde en snoei-informatie over onder andere coniferen, rozen, hortensia’s en fruit. Aansluitend op deze lezing laat men zien wat men zoal van snoeiafval kan maken. Op eenvoudige wijze maakt men van snoeiafval een kleurige tafeldecoratie waar men langere tijd plezier van zal hebben. Om de lezing bij te wonen dient men zich vooraf in te schrijven in een van de Bibliotheek Bollenstreek-vestigingen. Bibliotheek Warmond is gevestigd aan de Herenweg 80 in Warmond. De kosten voor de lezing bedragen 5 euro voor leden en € 7,50 voor nietleden.

Voorhout - Jongerencentrum Ex Voto in Voorhout komt met het project ‘Webredactie’. Jongeren kunnen in dit project een kijkje nemen hoe zo’n webredactie te werk gaat. Roel van Weerdt zal helpen met het maken en plaatsen van artikelen, filmpjes en foto’s op de website. In dit project zal men het thema Speelplaatsen onder de loep nemen. Men leert naast het plaatsen van tekst, filmpjes en foto’s op de jongerenwebsite ook hoe men interviews afneemt en hoe men het beste vragen kan formuleren. De verzamelde informatie wordt verwerkt in een artikel met foto’s en filmpjes. De artikelen zullen geplaatst worden op de website jongerenwerkinderegio.nl. Wie mee wil doen met dit project kan zich inschrijven www.ex-voto.nl (Workshops en projecten) Het project start op dinsdag 14 mei en is iedere week tot 11 juni van 16.00 tot 17.30 uur. Jongerencentrum Ex Voto is te vinden aan de Jacoba van Beierenweg 118 B in Voorhout.

enthousiasme een stuk uit Pluk van de Petteflet met Lianne als Pluk en Anouk, Lili en Sue als de stampertjes en Marleen zelf als mevrouw Helderder. Terwijl de kinderen zich boven vermaakten wist menig volwassene beneden de tafel met koffie of thee en de krant te vinden. Alles verliep naar wens en alle medewerkers kunnen terugkijken op een geslaagde middag. Tineke Meesters: ”Het enige wat er nog niet is, is de buitenbus. Hier kunnen geleende boeken 24 uur per dag teruggebracht worden. Deze zal er echter pas in juni komen. Er worden natuurlijk eisen aan het plaatsen van zo’n bus gesteld, en daar wordt nog aan gewerkt. Verder zijn wij er erg blij mee.” Voor informatie kan men terecht op de website www.bibliotheekbollenstreek.nl. De openingstijden zijn voorlopig onveranderd: maandag 14.00-20.00 uur, dinsdag gesloten, woensdag 14.00-17.00 uur, donderdag 14.00-20.00 uur, vrijdag 14.00-17.00 uur, zaterdag 11.00-14.00 uur.

Voorhout - Voorafgaand aan de K(r)oningdag verzamelden zich vorige week maandagavond klaverjassers in Cheers om deel te nemen aan de Klaverjasdrive georganiseerd door de Oranje Vereniging Voorhout als opmaat naar de historische dag van de troonswisseling. De strijd die zich ontwikkelde na het welkomstwoord van voorzitter Paul Jochemsz was spannend en dat bleek ook wel uit de uitslag, waarbij geen van de deelnemers de grens van 7000 punten wist te behalen. Uiteindelijk winnaar Aad Groen bleef drie potten in de luwte, maar vloog met een laatste pot van 2123 van plaats 7 naar plaats 1. Lange tijd leek Hans Boere met de hoofdprijs te vertrekken, maar hij verspeelde in de laatste pot al zijn kansen als tegenstander van Groen. Uiteindelijk gingen twaalf prijswinnaars met een prijs naar huis.

Column door Rutger Wiering

Hypotheekshop Voorhout

Groen wint Oranjekaarten

EEn SErvicEpakkEt, iS dat wErkElijk nodig? Laat ik u eerst uitleggen wat een Servicepakket inhoud. In de laatste jaren is er op het gebied van hypotheken, pensioenen en sociale wetgeving erg veel veranderd. Deze veranderingen betekenen voor veel mensen financieel iets is veranderd: uw pensioen kan zijn verlaagd, uw aflossing van de hypotheek is niet meer in verhouding tot de waarde van uw woning, uw aflossing kan lager zijn omdat de rendementen op beleggingen lager uitvallen, het aantrekkelijk is om nu voor een nieuwe rente te kiezen en zo kan ik nog wel even door gaan. Natuurlijk kunt u zelf bepalen en berekenen of dit gevolgen heeft voor uw financiele situatie. Maar de vraag is of u het geheel kan overzien, of u zin en tijd heeft om zich hierin te verdiepen en of u niets over het hoofd ziet. Niets doen kan ook verstrekkende gevolgen hebben voor de toekomst.

van uw inkomen wordt besteed aan de maandelijkse betalingen van de hypotheek en verzekeringen. Als u regelmatig uw hypotheek laat nakijken, heeft u de grootste zekerheid dat u niet te veel betaalt. Maar veel belangrijker nog, u heeft de hoogste garantie dat u niet door de hypotheek in de problemen komt.

Voor een CV-ketel of een auto is een serviceabonnement heel normaal. Voor uw hypotheek en verzekeringen is het minstens net zo logisch. Helemaal als u bedenkt dat een groot deel

Belangrijk daarbij is dat u periodiek, bijvoorbeeld om de twee a drie jaar, met uw adviseur omde tafel zit. Om te bespreken wat er gewijzigd is in uw persoonlijke en werksituatie.

rutger wiering is Hypothecair Planner en geeft maandelijks zijn visie op het gebied van hypotheken en wonen.

Maar ook wat belangrijke dingen zijn in uw leven: uw gezin, woningplannen, dromen en hobby’s. Een dergelijk gesprek hoeft niet altijd te leiden tot een verandering van uw hypotheek en verzekeringen. Maar u bent ervan verzekerd dat uw financiele situatie weer helemaal op orde is. Tip: Neem vandaag nog contact op met uw financieel adviseur, de kosten voor een dergelijk Advies Pakket liggen tussen de € 10 en € 20 per maand; afhankelijk wat uw wensen zijn.


Moederdag12 mei

Vanuit onze kwekerij verkopen wij het mooiste perkgoed. In totaal staan er 80 verschillende kleuren. Voor moeder hebben wij de mooiste opgemaakte manden, balkonbakken e.d. U kunt uw eigen bakken ook op laten maken, klaar terwijl u wacht. Ook iedere zondag geopend.

www.dekotuinenlisse.nl Heereweg 464 in Lisse • Parkeergelegenheid achterom

VERMEER

PATISSERIE • CHOCOLATERIE sinds 1905

12 m

moederdeaig

biedt voor de 3e maal op rij aan:

DE MOEDERDAGTAART VOOR DE KONINGIN Ook proeven???

€ 16,50

8 pers.

MOEDERDAG-ARR ANGEMENT - Kalmerende rozenpakking of een ontspannende lavendelpakking - Keuze uit hoofdhuid- of voetmassage - Gezichtsbehandeling incl. huidanalyse, welkomstritueel, reiniging, peeling,indiaanse massage, masker & dagverzorging - Afsluiting met koffie/thee en lekkernijen - Gratis parkeergelegenheid - Tegen een toeslag van €30,50 kunt u de hele dag gebruik maken van alle wellness- en sportfaciliteiten

119.-

Incl. gratis OPI nagellak (15 ml). Uiteraard verpakken wij het geheel tot een luxe geschenk.

PATISSERIEVERMEER.NL HEEREWEG 155 • LISSE 0252 - 413152 Ook verkrijgbaar in bruin en zilver

Van der Riet Schoenen

HOOFDSTRAAT 238, 2171 BP SASSENHEIM TEL: 0252-232685 WWW.VDRIETSCHOENEN.NL

€79.-

Dit arrangement kost normaal € 119,00. Actie geldig tot 1 juli 2013.

OUDE ZEEWEG 57 - NOORDWIJK TEL 071 361 47 02 WWW.A ZZURROBEAUT Y.NL

• zomerbloeiers uit eigen kwekerij • buxussen • rhododendrons en andere tuinplanten • verse snijbloemen

Van der Hoeven Maandagsewetering 168 Noordwijkerhout Tel. 0252-373051

50 m. vanaf zwembad ”De Schelft”


8 mei 2013

pagina 11

Afscheidsconcert op 29 juni

Dirigent Sjef Weijers neemt afscheid van Sint Cecilia Voorhout - Na 29 jaar als dirigent actief te zijn geweest bij harmonieorkest St. Cecilia neemt Sjef Weijers afscheid van de Voorhoutse muziekvereniging. Op 29 juni wordt voor de dirigent een speciaal afscheidsconcert georganiseerd. Voor de veertiende achtereenvolgende keer wordt met hulp van de leden van de Warmondse Tuinclub de Groenmarkt in de Warmondse Dorpsstraat georganiseerd.

Inmiddels traditie

Warmondse Groenmarkt is op zaterdag 18 mei Warmond - Voor de veertiende achtereenvolgende keer wordt met hulp van de leden van de Warmondse Tuinclub de Groenmarkt in Warmond georganiseerd. In een groot deel van de Dorpsstraat staan meer dan 35 kramen opgesteld waarachter enthousiaste mensen hun waar aan de man en vrouw zullen brengen. Op zaterdag 18 mei van 9.00 tot 17.00 uur kan men op de Groenmarkt terecht voor een scala van bijzondere vaste planten (ook voor op het terras), bijzondere bolgewassen, een ruim assortiment van eenjarige planten, rozen, hosta´s, kuipplanten, siergrassen. agapanthussen, een ruime sortering kruiden, bijzondere groenten, citrus en vijgenboompjes, maar ook andere zaken zoals houten kuipen, handgeschilderd keramiek, decoratieve tuinobjecten, sieraden, tuinserviezen, Zweeds aardewerk, klein antiek en brocante voor binnen en buiten, en nog veel meer. Voor de liefhebbers van bloemschikken wordt een stand ingericht door Groei en Bloei.

Ook dit jaar is er weer een plantenstalling waar men aankopen even kan achterlaten om nog wat verder te kunnen shoppen. Er lopen ook jongelui rond die behulpzaam kunnen zijn bij het wegbrengen van planten naar de auto. Ook de drie galeries in de Dorpsstraat zullen hun deuren openzetten om een culturele bijdrage te leveren. Om van de vermoeienissen bij te komen kan men op het pleintje bij de pomp op het terras genieten van een kopje koffie of thee met gebak, een drankje en een hapje.

Papier in De Pomp Warmond - 21 kunstenaars tonen hun werk van en met papier tot en met 5 juni in galerie De Pomp aan de Dorpsstraat 38 in Warmond. De opening van deze tentoonstelling is op vrijdag 10 mei om 17.00 uur. De openingstijden van galerie De Pomp zijn woensdag tot en met vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur, zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Sjef Weijers stamt uit een muzikale familie en is geboren in het Zuid-Limburgse Bocholtz. Hij is van kinds af aan opgegroeid in het muzikale verenigingsleven en was al vanaf zijn achtste jaar lid van de plaatselijke fanfare. Na het conservatorium speelde Weijers bij de Koninklijke Militaire Kapel, onder andere als eerste alt-saxofonist. Met dit instrument trad hij ook regelmatig op als solist in binnen- en buitenland. Met het professionele muzikantenvak is hij inmiddels alweer een tijdje gestopt, ook al bewijst Weijers regelmatig nog steeds uitstekend te kunnen spelen. Voor zijn 60-jarig muzikantschap ontving hij in 2009 nog een verguld insigne met twee zirkonen.

Verenigingsmens Als dirigent van harmonieorkest St. Cecilia zet hij zich sinds 1985 wekelijks in. Weijers gaf tot en met 2011 ook muziekles aan de houtblazers van St. Cecilia en heeft daarmee talloze van de huidige en voormalige muzikanten opgeleid. Naast een ervaren dirigent is hij ook een echt verenigingsmens, die regelmatig een biertje blijft drinken na de repetitie en zich persoonlijk interesseert in

Dirigent Sjef Weijers (zie foto) neemt afscheid van Sint Cecilia. alle muzikanten. Maar na 29 jaar is het wel mooi geweest en in goed overleg met St. Cecilia is besloten dat het tijd is om plaats te maken voor een nieuwe dirigent. De sollicitatieprocedure hiervoor bevindt zich inmiddels in een vergevorderd stadium. Als blijk van dank voor zijn lange staat

Jubilerend hospice houdt symposium Sassenheim - Hospice Duin- en Bollenstreek was op 28 april vijf jaar geopend. In de afgelopen jaren heeft het hospice meer dan 300 gasten en naasten verwelkomd, verzorgd en begeleid in hun laatste

Veel mensen hadden een plekje gevonden voor het podium om naar Sportparkpop te kijken en luisteren.

Drukte op handbalveld

Bezoekers Sportparkpop zingen Koningslied mee Nu vlaaierie-ijssalon

Metamorfose voor Limburgia Voorhout Voorhout - Trots staat Martijn Ketz, eigenaar van vlaaierie-ijssalon Limburgia in Voorhout, in zijn nieuwe winkel. Na twee dagen hard werken heeft de winkel een metamorfose ondergaan. De winkel is geheel gemoderniseerd en geeft nu nog meer ruimte voor al het lekkers wat Limburgia Voorhout te bieden heeft. Uiteraard staat de vlaaivitrine centraal in de winkel. Aan de voorzijde staat een nieuwe ijsvitrine, gevuld met twintig smaken Italiaans schepijs. Het ijs wordt nog steeds geleverd door ijssalon Vivaldi’s uit Noordwijk. Daarnaast is er ruimte gekomen voor nog meer keus aan Belgische pralines, lekker voor thuis of om cadeau te geven in een mooie geschenkverpakking. Op het terras kan men genieten van een kopje koffie met een vlaaipuntje of bij minder weer gezellig aan de tafeltjes in de winkel. Vlaaierieijssalon Limburgia Voorhout aan de Herenstraat 54 in Voorhout is van maandag tot en met zaterdag vanaf 8.00 uur geopend.

van dienst organiseert harmonieorkest St. Cecilia op zaterdag 29 juni een speciaal afscheidsconcert voor Sjef Weijers. Dit concert staat niet alleen in het teken van zijn afscheid, maar bevat ook een groot aantal muzikale stukken dat Weijers persoonlijk heeft uitgekozen.

Voorhout - Ondanks de uitzending op televisie van de inhuldiging van koning Willem-Alexander liep vorige week dinsdag het handbalterrein op sportpark Elsgeest in Voorhout vanaf een uurtje of drie langzaam vol met bezoekers voor Sportparkpop. Vooral van de activiteiten in de kinderhoek werd al vroeg gretig gebruik gemaakt.

bands Ain’t No Secret en Ducktape kregen de beentje van de vloer. DJ Huub en DJ Jesse deden daar nog een schepje bovenop en DJ Petit sloot met zijn nummers de avond af. Tijdens dit festival werd er luid meegezongen met het Koningslied. De Oranje Vereniging Voorhout had de tekst uitgedeeld aan het publiek zodat uit volle borst meegezongen kon worden. En dat gebeurde ook.

Om 16.00 uur hadden veel mensen een plekje gevonden voor het podium om naar het muzikale spektakel te kijken en luisteren. Voor Ivar Oosterloo kwamen veel jonge meisjes, die hun idool van dichtbij konden bewonderen en naar huis gingen met een handtekening of foto van de popster. Barbara Straathof had er echt zin in en voor haar waren ook veel fans gekomen. De

De 65 vrijwilligers van de handbalvereniging Foreholte hebben deze dag hard gewerkt om alles weer succesvol te laten verlopen. De opbrengst van deze dag zal bekend worden gemaakt tijdens de eerste thuiswedstrijd van Foreholte dames 1, net zoals voorgaande jaren, en er zal dan een cheque worden overhandigd aan handbalvereniging Foreholte.

levensfase. Het verpleegkundige team heeft in deze jaren veel ervaring opgedaan in het specialistische vakgebied van de palliatieve zorg. Zij werden hierbij ondersteund door de twee huisartsen en consulenten palliatieve zorg Hans Bet en Jacques Hoornweg. Hospice Duinen Bollenstreek wil deze opgedane kennis delen, zowel in persoonlijk contact als soms in teamverband. Maar ook wil zij kennis verspreiden via themabijeenkomsten of symposia. Ter ere van het eerste lustrum organiseert Hospice Duin- en Bollenstreek daarom op dinsdagavond 14 mei een symposium voor professionals in de gezondheidszorg. De titel van deze avond is ‘Samen sterk rond het sterfbed’, waarbij men zich met name richt op de kracht van de multidimensionale benadering in de palliatieve fase. Er zijn voor deze avond twee sprekers uitgenodigd, mevrouw dr. H.F. Verwey en Marinus van den Berg. Verwey is werkzaam als cardioloog in het LUMC. Haar specialismen zijn hartfalen en hartziekten bij vrouwen. Op de lustrumavond zal zij spreken over het palliatieve beleid bij hartfalen. Marinus van den Berg is sinds 1 juni 1998 geestelijk verzorger in Antonius IJsselmonde in Rotterdam en sinds 1 oktober 2008 bij het regionaal palliatief centrum Cadenza in Rotterdam. Hij heeft al tientallen boeken geschreven over verlieservaringen en rouwverwerking en is een veelgevraagd spreker op lezingen en symposia. Op de lustrumavond zal hij spreken over het thema ‘Afstand en nabijheid’, toegespitst op de palliatieve fase. De avond zal gehouden worden in De Oude Tol aan de Hoofdstraat 147 in Sassenheim. Vanaf 19.00 uur is er ontvangst met koffie en thee, waarna om 19.30 uur het programma zal beginnen. Het programma wordt voor artsen voor twee uur geaccrediteerd. Om 21.30 uur wordt de avond afgesloten met een informele borrel. Zorgprofessionals kunnen zich aanmelden via de website www.hospiceduinenbollenstreek.nl.


Moederdag12 mei

Moederdag, verwen haar met chocolade oederdag M www.chocolateriepierre.nl

Kleine Houtstraat 25, Haarlem - Houttuin 2, Hillegom. www www.chocolateriepierre.nl

Nieuw bij Juul’s en leuk voor alle moeders:

2-persoons Picnic basket

De complete en leuk geprijsde body- en geurlijn van

van Riviera Maison

van € 69,95

voor

Gezien

www.vro op uw.nl

€ 25,GIVE AWAY

Speciaal voor Moederdag!

Bij besteding van tenminste € 50,00 een Riad Serving Tray t.w.v. € 24,95 cadeau!

Setprijs van € 225,-

voor € 180,-

(ook los verkrijgbaar)

- 1 give away per klant - Zolang de voorraad strekt.

Nieuw adres: Hortusplein 6 Sassenheim T. 0252 233220 www.rivieramaison.nl

actie loopt t/m 11 mei 2013 zolang de voorraad strekt.

Hortuslaan 6 2171 CK Sassenheim • Tel. 0252 210113 juwelierwagenmakers@tiscali.nl www.juwelierwagenmakers.nl 13037_AU_adv_Boccia_moeder_dealer_A4.indd 1

14-03-13 12:33

Moederdag vlaaien Luxe moederdag vlaai € 14,95 Heerlijke wenerbodem gevuld met een vanille-frambozenbavaroise

Krokante verse aardbeienvlaai

€ 15,95

Limburgse vlaaien – Belgische pralines – Vers Italiaans schepijs (Vivaldis ) - Mocca d’Or koffie Limburgia-Voorhout Herenstraat 54 , 0252-211987 www.limburgiavlaai.nl

Kom een kijkje nemen in onze vernieuwde winkel en profiteer van meer lekkers! Week 20: 13 t/m 19 mei 2e bolletje ijs gratis Week 21: 21 t/m 26 mei Bonbons van € 2,95 voor € 2,50 per 100 gr.


Ondernemersactief Het succes van het “Rijnlandkozijn®”

De uitstraling van hout met de voordelen van kunststof! Al sinds enige weken levert Rijnland Kozijnen het mooiste kunststof kozijn van de regio. Het Rijnlandkozijn! Met dit Rijnlandkozijn is uw kunststof kozijn helemaal niet meer te onderscheiden van een traditioneel houten kozijn door de toepassing van ingenieuze hoekverbindingen. Geen schuine verstekhoeken meer met opzichtige versteknaden. De hoekverbindingen van de kozijnen, ramen en deuren zijn aan de buitenzijde recht zoals het traditioneel hoort! Ook het vierkante profiel blijkt inmiddels een doorslaand succes. Door toepassing van dit “Cube”profiel, zeker met de inmiddels welbekende houtnerffolie, en als Rijnland-

kozijn uitgevoerd, is de gelijkenis met een houten kozijn nog verbluffender. Trots is Rijnland Kozijnen op het KOMO-certificaat op het nieuwe Rijnlandkozijn. Een kozijn, raam, deur of schuifpui verdient pas het KOMO-certificaat als het productieproces op alle onderdelen, afdichtingen en verbindingen van ieder kozijntype de strenge keuringen heeft doorstaan. Helemaal Rijnland Kozijnen dus! Ook helemaal passend bij het VKG-keurmerk dat al sinds de oprichting op haar gevel prijkt. Zeker in de huidige tijd zijn deze kwaliteit, het VKG-waarborg-fonds met het VKG-vangnet, en de betrouwbare dienstverlening de zekerheden die onontbeerlijk zijn voor uw verantwoorde aankoopbeslissing.

Kijk op de website of bezoek de showroom en vraag een offerte aan. Omdat de markt bijzonder positief op het Rijnlandkozijn en het Cube-profiel reageert continueren wij onze introductieaktie en bieden u kortingen tot 15%. Rijnland Kozijnen bv. Heerenweg 3b 2222 AM Katwijk 071 - 4081771 www.rijnlandkozijnen.nl info@rijnlandkozijnen.nl De showroom is geopend van: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur

Foto Filippo: de fotospeciaalzaak uit de regio Foto Filippo is al ruim 30 jaar de fotospe- houdt in dat de service, ook na de verkoop, verwachten bij het demonstreren en installeciaalzaak uit de regio. We hebben een ruim verder gaat dan gebruikelijk. Wij voldoen ren. Ook de integratie van uw nieuwe smart assortiment foto- en videocamera’s van alle aan de hoge eisen die de leveranciers van ons TV met uw thuisnetwerk hoort daarbij. Maar in de basis bekende merken, inclusief de bijbehorende zijn wij natuurlijk accessoires. Onze specialiteit is service waareen fotospeciaal bij de wensen van de klant centraal staan. zaak. U kunt bij Het geven van goede informatie en het saons uw foto’s laten men met de klant uitzoeken wat het beste bij afdrukken op een hem past, is iets wat bij ons vanzelfsprekend zeer hoogwaaris. De klant wordt bij ons, na aanschaf van dige kwaliteit. Wij een camera, Gold Member. Hiermee krijgt maken vergrotinhij enorm veel voordelen, zoals bijvoorbeeld gen, canvassen, een jaar lang gratis fotograferen en hoge korfoto van foto, retingen op accessoires. We bieden ook diverse toucheren foto’s leuke wokshops en cursussen aan om uw en maken collakennis te vergroten. ges. Onze kracht is Wist u dat wij ook een uitgebreid assortivakmanschap en ment LED tv’s hebben? We zijn contract levesnelheid. Bij ons rancier van Samsung, Panasonic en Sony. Dit

is het mogelijk om een hoogwaardige canvasprint te laten maken binnen een uur in bijna alle formaten. Wij kunnen zelfs uw oude Super 8 films overzetten op DVD. En natuurlijk zijn wij geautoriseerd voor het maken van nationale en internationale pasfoto’s, zonder afspraak en klaar terwijl u wacht. Tot ziens in het winkelhof in Leiderdorp. De koffie staat voor u klaar.

Ringfoto Filippo Winkelhof 42 2353TT Leiderdorp T: 071-5413258 F: 071-5461646 E: winkel@ringfotofilippo.nl

Fitness- en Healthclub We-Fit opende bijna 2 jaar geleden haar deuren op bedrijventerrein Meer en Duin. De trotse eigenaren Richard Dikkeboom en Nol van Sluisdam blikken tevreden terug op een bijzonder succesvolle periode. De unieke en onderscheidende prijs/-kwaliteitsformule blijkt een schot in de roos. “Voor een abonnementsprijs van € 5,75 per week onbeperkt alle sporten, dat vind je nergens. Zeker in deze tijd kijken mensen in eerste instantie naar de prijs, maar dan nog wel steeds in combinatie met het aanbod aan cardiofitness apparatuur en groepslessen, de sfeer, begeleiding en hygiëne.“ aldus Van Sluisdam. “Het streven is om een zo optimaal mogelijke prijs/ kwaliteitsverhouding te blijven bieden”, vult Dikkeboom verder aan.

De kracht van We-Fit is het topaanbod van cardiofitness apparatuur, hoogstaande groepslessen, uitstekende hygiëne, persoonlijke begeleiding en de ontspannen en plezierige sfeer. Dikkeboom: “We durven te zeggen dat wij één van de best ingerichte sport-centra in Nederland zijn. Nergens anders wordt zo’n aanbod van gevarieerde fitnessmogelijkheden geleverd.” Van Sluisdam vult aan: “Bovendien houden wij trends in de markt goed in de gaten en vernieuwen en investeren wij voortdurend. Tot volle tevredenheid van onze leden.“ WeFit biedt verder ruim veertig groepslessen, enthousiaste en deskundige begeleiding, virtual spinning, infraroodsauna’s, zonnebanken, massage en fysiotherapie. De bereik-

baarheid is goed en er is een ruim aanbod We-Fit, Meer en Duin 4, Lisse. van gratis parkeerplaatsen. Sporters weten Tel. 0252-421176. het totaalplaatje zeer te waarderen. We-Fit is Voor meer info: www.we-fit.nl een fitness- en healthclub waar iedereen zich thuis voelt.

Primera Voorhout Julietta de Best-Massop, de nieuwe onderneemster van de Primera aan het Jacoba van Beierenhof in Voorhout, wist heel duidelijk wat zij wilde toen zij in 2012 de winkel overnam. Het moest een gemakswinkel worden waar niemand met lege handen de deur uit zou lopen. Om dit te realiseren heeft zij de winkel rigoureus onder handen genomen en is er flink verbouwd. Zo is o.a. het oude postagentschap verdwenen. Wanneer u de post- en geldzaken wil regelen bent u bij de Primera nog steeds aan het juiste adres. Want ondanks de verdwijning van dit postagentschap, kunt u bij de Primera nog steeds terecht voor diverse ING bankzaken, om geld te storten of te pinnen en natuurlijk voor allerlei postzaken. De winkel

is namelijk voorzien van een ING Servicepunt wie een pen, potlood of printercartridge noen PostNL balie en is ook voorzien van zake- dig heeft is bij de Primera van Julietta aan het juiste adres. Maar ook het assortiment boelijke postbussen. ken werd flink uitgebreid. Iedere dag kunt Verder kunt u nu kiezen uit een groot en ac- u terecht voor de actuele Top 20, aangevuld tueel assortiment wenskaarten, staat er voor met boeken van diverse topauteurs en een iedereen wel een tijdschrift op de plank en zeer grote keuze in kinderboeken. Daarnaast heeft de Primera ook nog eens een zeer groot aanbod aan cadeaukaarten (die door Julietta en haar team graag gratis feestelijk voor u worden ingepakt) en kunt u natuurlijk nog steeds terecht voor allerlei

kansspelen, voetbal- en evenemententickets en zelfs voor pasfoto’s of het laten stomen van uw kleding. En ondanks dat de werkzaamheden al enige tijd geleden zijn afgerond, is Julietta nog iedere dag bezig om de winkel te verbeteren. Allerlei redenen dus om de nieuwe winkel aan het Jacoba van Beierenhof te bezoeken. Heeft u dat nog niet gedaan? Dan snel? Even naar Primera!

Primera Voorhout Jacoba van Beierenhof 26 2215 JK Voorhout Tel 02525-222770


Gratis tuinvogelpakket Vraag het gratis tuinvogelpakket van Vogelbescherming Nederland aan.

BERNARD SCHULTE BV BV BERNARD CENTRALE VERWARMINGSCHULTE EN AIRCONDITIONING

Nog meer tuinvogeltips? vogels escherming.nl/tuin

ZONNEPANELEN ZONNEPANELEN Kijk op www.vogelb

CENTRALE VERWARMING EN AIRCONDITIONING

ogeladvies Gratis online tuinv ontvang over uw tuin en vragen Beantwoord de . eladvies in uw mailbox een gratis tuinvog .nl elbescherming http://actie.vog

ogelnieuws? Elke maand tuinv vogels n over tuinvogels,

TIPS

Elke maand berichte u op onze men? Abonneer herkennen en bescher cherming.nl rief via www.vogelbes digitale nieuwsb

Pakketprijzen Aantal panelen

over vogels voerenangen en nestkasten oph

> actueel

Word lid

Totaal Wp

Omvormer

€ 24,50 ng en word lid voor Steun Vogelbeschermi e tijdschrift per jaar ons prachtig per en ontvang 5 maal is er voor € 17,50 l voor kinderen Vogels. Speciaa den ontvangen maatschap. Juniorle jaar een juniorlid Junior. het magazine Vogels

Prijs incl. omvormer en bevestigingsmateriaal € 1.495,€ 2.955,€ 3.678,€ 4.435,€ 5.125,-

In de winkel van te kunnen u alles om nog meer (Boulevard 12) vindt webshop: Of bezoek onze genieten van vogels. ebshop cherming.nl/w www.vogelbes

720 Wp 1440 Wp 1920 Wp 2400 Wp 2880 Wp

Soladin 600 XS 2000 XS 2000 XS 3200 XS 3200

Servicecentrum agen

Met al uw vogelvr ons kunt u terecht bij Servicecentrum mail 030-6937700 of herming.nl info@vogelbesc

✁ k en Twitter voor

Volg ons op Faceboo

T CHECKLIS ndelijke tuinen vogelvrie

van invouw tuin

LOWRES

IN1077

3 panelen 6 panelen 8 panelen 10 panelen 12 panelen

Geniegteelsn

LOWRES

hop Winkel en webs ng in Zeist Vogelbeschermi

es.

nieuws en nieuwtj

Vogelbescherming mag mijn gegevens gebruiken om mij te informeren over haar projecten en producten.

IN1085

Voorletters

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief: Mastervolt omvormer Bevestigingsmateriaal voor op pannedak of platdak Bekabeling tot aan de omvormer 25 jaar garantie op de panelen (80% van het max. vermogen van het paneel) en 3 jaar op omvormer Inclusief BTW

Achternaam

*vraag naar de voorwaarden

Telefoon

M/V

Adres Postcode/Woonplaats

VOORHOUT

Nijverheidsweg 10 - Voorhout - Tel. 0252-21 57 62 WWW.BERNARDSCHULTE.NL

VOORHOUT

Vul de bon volledig in en stuur hem op naar Vogelbescherming Nederland, antwoordnummer 54040, 5004 VB Tilburg (postzegel niet nodig)

1396

Nijverheidsweg 10 - Voorhout - Tel. 0252-21 57 62 WWW.BERNARDSCHULTE.NL

zonnebrillen PRADA € 216,00

RAY-BAN € 111,00

Stijlvol &

OP STERKTE! www.satonoptiek.nl

ESPRIT € 79,90

AmSterdAm

KAtWijK

leiden

leiderdorP

oeGStGeeSt

1e van der Helststraat 3a, 1073 AA t +31(0)20 5788500

Princestraat 38, 2225 GC t +31(0)71 4014763

lange mare 118, 2312 Gv t +31(0)71 5131010

Winkelhof 43, 2353 tt t +31(0)71 5412521

terweeweg 52, 2341 CS t +31(0)71 5652090


8 mei 2013

pagina 15

Drieluik als beeldmerk jazzmatinees

Warmonds theater Trefpunt presenteert nieuw programma Warmond - Theater Het Trefpunt in Warmond heeft vorige week zondag het programma voor het seizoen 2013-2014 gepresenteerd. Ook werd een kleurrijk drieluik onthuld, dat voortaan als beeldmerk zal dienen voor de Jazzmatinees in het theater.

Op Hemelvaartdag wordt de twaalfde Warmondse Boekenmarkt gehouden (Archieffoto).

Zeer gevarieerd aanbod

Boekenmarkt Warmond met recordaantal kramen Warmond - Op Hemelvaartdag, donderdag 9 mei, wordt de twaalfde Warmondse Boekenmarkt gehouden. Met een groot aantal kramen waar allerlei boeken te koop worden aangeboden. Wat begon als een dorpsinitiatief is in twaalf jaar uitgegroeid tot een regionaal evenement met 62 kramen. Zowel liefhebbers van koopjes als verzamelaars vinden op de boekenmarkt in Warmond iets van hun gading. Het aanbod is gevarieerd, met voor elk wat wils: van bijna nieuw tot antiquarisch.

De kramen staan opgesteld in het centrum van het dorp: op het sfeervolle Kaakspleintje, in de Burgemeester Schölvinckstraat en rondom het pleintje bij de pomp. Op het terras bij de pomp kunnen onder het genot van een drankje de aanwinsten bewonderd worden. Elke kraam heeft zijn eigen karakter. Bij de ene zijn er kookboeken, bij de andere kinderboeken en strips, bij weer een andere literatuur, detectives of boeken over kunst. Van 11.00 tot 16.00 uur kan elke boekenliefhebber komen snuffelen en kopen op de twaalfde Warmondse Boekenmarkt.

De presentatie van het nieuwe programma gebeurde tijdens de laatste voorstelling van dit seizoen, van Big Band Bollenstreek. De muzikanten trokken een volle zaal en zorgden voor een sfeervolle ambiance om het publiek warm te maken voor het seizoen 2013-2014. In het nieuwe seizoen verwelkomt Het Trefpunt landelijke grootheden als Sjaak Bral, Roué Verveer, Joris Linssen, Speelman en Speelman en Niet Schieten. Al deze artiesten stonden in eerdere seizoenen al met groot succes op de planken van het theater. Een andere bijzondere voorstelling is die van Kasper van Kooten, die met de cabaroman een nieuw genre in het leven riep. Ook het optreden van The Beatles Revival belooft een belevenis te worden. Tijdens de Jazzmatinee werd een bijzonder drieluik onthuld in de foyer van het theater. Het Trefpunt heeft de drie panelen in bruikleen gekregen van theaterbureau Pasadena, medeorganisator van de jazzmatinees. “Het doek werd geschilderd door Jaap den Hollander als achterdoek voor het Rapenburgconcert. Het toont de Pasadena Dreamband, die opgericht werd in Warmond en bekend is geworden met ‘Zandvoort aan de Zee’. “Voor mijn gevoel klopt het helemaal dat het doek nu weer terug is in War-

In het nieuwe seizoen verwelkomt theater Het Trefpunt onder andere Joris Linssen (Archieffoto: PR/Folkert Rinkema). mond”, aldus Jan Kiewiet de Jonge van Pasadena. Voortaan zal het schilderij het beeldmerk vormen voor de jazzmatinees. Het Trefpunt gaat volgend seizoen opnieuw in zee met theaterbureau Pasadena van de van oorsprong Warmondse broers Jan en Willem Kiewiet de Jonge. In het eerste jaar van de samenwerking, het theaterseizoen 2010-2011, werden twee jazzvoorstellingen georganiseerd. Het afgelopen seizoen waren dat er vijf, en dat aantal zal volgend jaar geëvenaard worden. De Jazzmatinees van Het Trefpunt staan bekend om de informele sfeer waar bezoekers met een hapje en een drankje kunnen genieten van de muziek. Voor die culinaire extra’s is samenwerking gezocht met restaurant De Beukenhof in Oegstgeest. Ook deze samenwerking wordt in het volgende seizoen voortgezet. Dit jaar moet het theater het voor

het eerst helemaal zonder subsidie stellen. Dankzij een club vrijwilligers en theaterliefhebbers die Vriend van Het Trefpunt zijn geworden is het toch gelukt een nieuw afwisselend programma op te stellen: van cabaret tot muziektheater, van jazz tot kindercabaret. Uit kostenoverwegingen heeft Het Trefpunt dit jaar geen boekjes gedrukt en verspreid. Theaterliefhebbers kunnen terecht op de website www.hettrefpuntwarmond.nl of een flyer met de voorstellingen ophalen bij het theater aan de Herenweg 80 in Warmond. Op de website zijn nu al voorstellingen voor het nieuwe seizoen te reserveren.

Opbrengst voor rk-kerk

Kerkenveiling Paveivo op 10 mei in Cheers

Fietsmaatjes nu ook in Sassenheim.

Samen op een duofiets

Fietsmaatjes Teylingen nu ook in Sassenheim Sassenheim - Het initiatief om een Fietsmaatjesproject op te starten is vorig jaar begonnen in Warmond. De belangstelling is daar zodanig groot, dat dit nu ook in de andere kernen van Teylingen zal worden gestart. Zowel in Sassenheim als in Voorhout is een aantal vrijwilligers bezig dit van de grond te krijgen. Fietsmaatjes houdt in dat een vrijwilliger gaat fietsen met een gast die graag wil fietsen, maar dit alleen niet meer kan. Dit kan komen door een lichamelijke beperking, een blessure of door ouderdom. Dit kan in overleg een korte of lange route zijn. Voorop staat dat het gaat om het genieten van het fietsen door het dorp of door de streek. Dit gebeurt op een comfortabele duofiets

met elektrische trapondersteuning. Op dit moment is één duofiets geleverd. Deze wordt in Warmond gebruikt. De tweede is besteld en voor de derde fiets wordt nog een sponsor gezocht. In Sassenheim is voor de tweede fiets al een stallingplaats gevonden. Zo gauw de fiets is geleverd, over ongeveer zes weken, kunnen de activiteiten starten. Personen die voor dit project in Sassenheim belangstelling hebben, zowel vrijwilligers als gasten, kunnen zich aanmelden bij Welzijn Teylingen: tel. 0252-231805, of via het e-mailadres fietsmaatjes@kpnmail.nl. Op 11 mei kan men de duofiets zelf aanschouwen en uitproberen op de Voorjaarsmarkt in Park Rusthoff. Voor meer informatie: tel. 0252210498 of 071-3012341, of website www.fietsmaatjesteylingen.nl.

Voorhout - Vrijdagavond 10 mei vindt de jaarlijkse kerkenveiling plaats van de Bartholomeuskerk in Voorhout. Het gebeuren vind plaats bij Cheers aan de Herenstraat tegenover de kerk in Voorhout. De Bartholomeuskerk is onderdeel van de fusieparochie Sint Maarten. De kerkenveiling, in de wandelgangen beter bekend als Paveivo, is een veiling van allerhande artikelen die ter beschikking zijn gesteld door bedrijven, winkeliers en parochianen. De opbrengst van deze veiling is nog steeds bestemd voor de Bartholomeuskerk, zodat deze financieel de eindjes aan elkaar kan blijven knopen. De avond begint om 20.15 uur, maar men kan de hele avond in en uit lopen want het duurt tot in de kleine uurtjes. De sortering van artikelen is dit jaar ook weer teveel om op te noemen. Diverse dranken, diverse op vleesgebied, diverse op het gebied van de auto, plantjes, bloemen, luchtjes, dinerbonnen in verschillende restaurants, enzovoort. Bijna de gehele middenstand doet mee, dus men kan het zo gek niet bedenken of het is er. Bijkomstigheid van deze avond is dat er nog een grote loterij aan het koopnummer verbonden is waar vijf lootjes aanzitten. De hoofdprijs hier zijn TOVbonnen ter waarde van 250 euro.

Voorwaarde is wel dat men iets gekocht heeft met het koopnummer. Het Paveivodiner vindt dit jaar op 25 oktober plaats. Het klaverjassen met kapelaan Straathof is 9 januari 2014 weer op de kalender te vinden. De kerstworkshop, altijd een gezellige avond met een hapje en een drankje en een mooi kerststuk, zal dit jaar plaatsvinden op 11 december. De veilingbezoekers die het op prijs stellen om van tevoren een catalogus te ontvangen kunnen bellen met de heer M. van den Nouland, tel. 06-53497342. Ook kan men op verschillende plaatsen in Voorhout een catalogus meepakken, onder andere bij Hoek Boek, Servicecentrum Schoonoord, Van Kesteren Groente en Fruit, Bakkerij Ammerlaan, of achterin de kerk. Mensen die geen tijd hebben om naar de veiling te gaan kunnen bij de heer Van den Nouland een opdracht tot koop plaatsen. Hij staat bekend als degene die altijd een artikel voor de laagste prijs weet te bemachtigen. Hij zal er dan voor zorgen dat een gewenst artikel voor een interessante prijs wordt aangekocht.

Santa Montefiore.

Montefiore in Sassenheim Sassenheim - Donderdagavond 16 mei om 20.00 uur vindt er een bijzonder interview plaats in De Oude Tol in Sassenheim. Santa Montefiore, de bekende auteur met inmiddels twaalf boeken op haar naam, zal geïnterviewd worden door een andere auteur: Astrid Harrewijn. Deze laatste is geen onbekende voor Sassenheim, want tot twee keer toe bezocht zij boekhandel Wagner. Harrewijn komt over uit Frankrijk, waar zij druk bezig is met het schrijven van haar nieuwe roman. Santa Montefiore is een jeugdvriendin van koningin Máxima. Ze was aanwezig op het huwelijk van Máxima en Willem-Alexander. Voor deze avond met Santa Montefiore en Astrid Harrewijn dient men vooraf te reserveren. Dit is mogelijk via de webwinkel van boekhandel Wagner www.wagnerwebwinkel.nl, of in de boekhandel in Sassenheim. De toegang bedraagt 5 euro, inclusief een kopje koffie bij ontvangst. Ontvangst is vanaf 19.30 uur.


Hallo zon, hallo strand, hallo Pietjan de Badman! g een

rda Op Moede

D E B D N A R T GRATIS Sders bij Blu Beach!

◗ Seizoens verhuurabonnementen vanaf € 150,◗ Arrangementen voor 2 personen

(o.a. fles wijn, lunch, 2 ligbedden, windscherm)

vanaf € 55,Blu Beach strandservice Voor meer informatie 06-28324726

oe

voor alle m

Koningin Wilhelmina Boulevard 104 Noordwijk Afrit 12-13

Strak in je vel... X125 zitmaaier

R43S duwmaaier

van: € 3456,- nu

van: € 955,- nu

€2699,-

Veel vrouwen herkennen het probleem.... Cellulitis op de benen, billen, taille en buik. De oplossing is Lypossage! Deze uiterst intensieve manier van masseren werkt krachtig in op

€749,-

de vet- en vochthuishouding.

Niet alleen wordt de doorbloeding sterk bevorderd, maar de huid wordt ook mooier, strakker en gladder. Na 4 behandelingen heeft u al zichtbaar resultaat.

Actie: 2e zône slechts: Teylingerlaan 4 2215 RR Voorhout T 0252 - 211288 www.perfors-marechal.nl

Voor

€10

Na

U zult geen gewicht verliezen... wel centimeters!! openingstijden: ma - vr : 8:00 - 17:30 uur za : 9:00 - 12:00 uur

Wilt u meer informatie over Lypossage, neemt u dan contact op met Gladys

Tel: 06 10817027

Behandelingen worden gegeven in Voorhout door een vrouw

PArtICuLIereN

OPGeLet! uw advertentie verschijnt in de regio:

Particuliere advertenties kunnen in al onze kranten worden geplaatst. Voor € 15,00 kunt u 120 tekens plaatsen. u kunt deze tot donderdag 12.00 uur inleveren, de advertentie verschijnt dan een week later in al onze kranten. Particuliere advertenties kunnen op onze website of tegen contante betaling op onderstaande adressen worden ingeleverd. • UITGEVERIJ VERHAGEN, Ambachtsweg 7a, KAtWIJK • HET VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KAtWIJK • SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOOrDWIJK • PRIMERA v.d. Lans, Hoofdstraat 208, SASSeNheIM • RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOOrDWIJKerhOut • THE READSHOP, in de Hoftuin, rIJNSBurG • LIETHORPS BOECKHUYS, Hoogmadeseweg 13, LeIDerDOrP • ROKERSPALEIS LEIDERDORP, Van Diepeningenlaan 17, LeIDerDOrP • BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (Passage), OeGStGeeSt U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLeVereN tOt DONDerDAG 12.00 uur! (plaatsing in de week daarna)

Katwijk Rijnsburg Valkenburg

Noordwijk hout Noordwijker De Zilk Sassenheim Voorhout Warmond Lisse Lisserbroek Hillegom Beinsdorp Oegstgeest Leiderdorp Wassenaar

}

ALMONDEHOEVE Lifestyle & Antiek

Ik ben Nero

€ 15.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam: ............................................................................................................................................................………………………

3

Ik ben Boss

Chinese wandtafel 19e eeuw!

Adres: ............................................................................................................ Tel.: ........................................……………………

te huur • te KOOP • GeVrAAGD AANGeBODeN • GeZOCht • GeVONDeN

Ook voor uw vakkundige meubelrestauraties Van Almondeweg 2, 2343 AA OEGSTGEEST

www.almondehoeve.nl

2

m .000


8 MEI 2013

pagina 17

Op zondag 28 juli naar Kerkrade

Met Adest Musica mee naar het Wereld Muziek Concours

Park Rusthoff in Sassenheim.

Op zondag 26 mei

Creatieve Dag van het Park in Park Rusthoff Sassenheim - Zondag 26 mei wordt in Nederland de jaarlijkse Dag van het Park gehouden. Ook Park Rusthoff in Sassenheim zal daar weer uitgebreid op inhaken. Net als andere jaren heeft de evenementencommissie van Park Rusthoff een bepaald thema bedacht, en wel schilderen in de ruimste zin van het woord. Voor geïnteresseerde bezoekers een mooie gelegenheid om de vele facetten van deze vorm van kunst van 10.30 tot 16.00 uur op talrijke plekken in het park te komen bewonderen. Ook de kinderboerderij kan bezocht worden. De lammetjes zullen in de weide dartelen en de volwassen schapen zullen door een schaapscheerder op een nader te bepalen tijdstip geschoren worden. In paviljoen Het Sassen-

nest of op het terras is het goed toeven en genieten van de mooie zichtlijnen. Wie wil komen schilderen, tekenen, aquarelleren of schetsen is welkom. Het park is eind mei op zijn mooist. Het jonge groen en de bloeiende rhododendron en diverse andere voorjaarsbloeiers zullen zeker helpen om de nodige inspiratie op te doen. Tevens is het toegestaan om reeds gemaakte werken te exposeren. De deelname is kosteloos. Om te weten hoeveel deelnemers men kan verwachten dient men zich uiterlijk 20 mei op te geven bij Lidy Zwetsloot middels het invullen van een aanmeldingsformulier in het Sassennest of via de website www. parkrusthoff.nl Voordat men op 26 mei een plek in het park uitzoekt dient men zich vanaf 10.30 uur eerst te melden in Het Sassennest. Het eerste kopje koffie wordt gratis aangeboden.

Sassenheim - Dit jaar zal van zaterdag 13 tot en met zondag 28 juli het Wereld Muziek Concours (WMC) in Kerkrade plaatsvinden. Het Sassenheimse Adest Musica zal voor de twaalfde keer deelnemen aan dit prestigieuze concours. Op de slotdag van het WMC, op zondag 28 juli, zal de Drum- en Showband haar kunsten vertonen op de grasmat van Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade. Het muzikale thema waarmee de muzikanten showtechnisch ten tonele verschijnen is Mother Earth. De deelname aan de marswedstrijden zal gebeuren met de marsen Tower of Logic en de Britse concertmars Kingdom of God. Naast de optredens van Adest Musica zijn er op zondag 28 juli ook 21 optredens van onder andere K&G Leiden, Advendo Sneek, Pasveerkorpsen Leeuwarden en korpsen uit Duitsland, Denemarken, Engeland, Spanje, Japan en Thailand. Zoals bij alle topprestaties zijn supporters een onmisbare steun. Voorgaande WMC-edities werd Adest Musica ondersteund door enkele honderden supporters uit Sassenheim en omgeving. Ook deze keer wordt een supportersreis georganiseerd opdat Adest Musica zich verzekerd weet van massale support in het Parkstad Limburg Stadion. Adest WMC werkgroeplid Henny Hoogervorst vertelt: “Voor zondag 28 juli is, evenals vier jaar geleden,

Drum- en Showband Adest Musica in actie tijdens het Wereld Muziek Concours in Kerkrade in 2009. de verwachting dat er ook dit jaar zo’n 400 muziekliefhebbers zullen meereizen om in een volgepakt stadion te genieten van Adest Musica en de vele andere nationale en internationale optredens”. Supporters van Adest Musica wordt de gelegenheid geboden om tegen een gereduceerd tarief in te schrijven op één van de speciaal samengestelde WMC-arrangementen. Evenals voorgaande edities bestaat het arrangement uit de heenen terugreis per bus (inclusief koffie en thee in de bus) en een toegangskaart voor de overdekte tribunes in Parkstad Limburg Stadion. Daarnaast is ook de mogelijkheid om op eigen gelegenheid naar Kerkrade te

reizen. Voor supporters is het dan mogelijk hun toegangskaart via de vereniging te bestellen. Tevens is een speciaal ontworpen WMCshirt te bestellen.

Inschrijving Inschrijving is mogelijk via website www.adestmusica.nl/wmc. Wie niet de mogelijkheid heeft om via de website in te schrijven kan informatie en een inschrijfformulier aanvragen bij Henny Hoogervorst, tel. 0252-216643. De inschrijving is mogelijk tot 30 juni. Voor de eerste 200 inschrijvingen is er een extra attentie om het ‘Adest-showthema’ kracht bij te zetten.

Op de Kagerplassen

Nieuwe editie gemeentegids Waterscouts strijden weer om de Kaagcup

Narcis voor Kleintje Plis Sassenheim - Voor Kleintje Pils lijkt het voorjaar van 2013 onvergetelijk te worden. Het koninklijk onderscheiden orkest mocht afgelopen zondag in Keukenhof in Lisse de doopceremonie meemaken van de Kleintje Pils-narcis. Narcisveredelingsbedrijf W.F. Leenen uit Voorhout heeft na jarenlange verdeling een unieke variant gekweekt. Het is een gekleurde narcis met een dubbele trompet en een groot oranje hart. Deze narcis zal vanaf komend seizoen op de markt komen en de naam Kleintje Pils dragen. De officiële doophandeling werd verricht door Erica Terpstra in het bijzijn van directeur Bart Siemerink van Keukenhof. Na het officiële gedeelte volgde een optreden van Kleintje Pils. Vorige week dinsdag speelde de band op uitnodiging van het Nationaal Comité Inhuldiging ook al voor het koningspaar bij de Koningsvaart op het IJ in Amsterdam.

laat jeniet aeiden.nl

EEN BEETJE CHAUFFEUR LAAT ZICH NIET AFLEIDEN Bellen? Hou ’t kort

‘La vie devant soi’ in Warmond Warmond - Op 16 mei houdt de Stichting Jumelage WarmondChampigné weer een Frans Café. Deze avond zal de film ‘La vie devant soi’, een klassieker met Simone Signoret, worden vertoond. De film is Nederlands ondertiteld. Om 20.00 uur start de film in sporthal De Geest aan De Geestlaan 27 in Warmond. De entree bedraagt 5 euro.

Warmond - Zo’n 1250 waterscouts uit de regio strijden vrijdag 10 en zaterdag 11 mei op de Kagerplassen om de felbegeerde Kaagcup. Tijdens de Scouting Kaagcup Zeilwedstrijden zullen de tieners, verdeeld over bijna driehonderd boten, moeten laten zien dat ze kunnen zeilen. Aan de wedstrijden doen kinderen mee uit de regio’s Duin- en Bollenstreek, Leiden, Rijn en Veen, Den Haag, Westland, Gouda, Haarlem en Rotterdam. De Scouting Kaagcup Zeilwedstrijden worden al sinds 1976 in de huidige opzet gehouden. De wedstrijden worden georganiseerd voor bij Scouting Nederland ingeschreven waterwerkgroepen. Er wordt uitsluitend gevaren in lelievletten en lelieschouwen die voldoen aan strenge eisen. De scoutinggroep die bij alle sessies de beste resultaten heeft behaald wint de Kaagcup Wisselprijs. Vorig jaar werd de cup gewonnen door Waterscouting St. Willibrordus uit Reeuwijk. Er wordt gevaren volgens het reglement van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond (KNWV). De prijsuitreiking van de Kaagcup is op zaterdag 11 mei om 19.00 uur op het Boterhuiseiland nabij de Zijldijk in Warmond. Tijdens het Kaagcupweekend overnachten de scouts op verschillende locaties rond de Kagerplassen: bij boeren in het weiland, op eilanden en op hun eigen tot clubhuis omgebouwde binnenvaartschepen. De meeste deelnemers kamperen op het Boterhuiseiland. Dit onbewoonde eiland vormt de

De Scouting Kaagcup Zeilwedstrijden worden al sinds 1976 in de huidige opzet gehouden. thuisbasis van de wedstrijden. Het eiland is sinds 1950 in gebruik als permanent zeeverkennerscentrum. In het vaarseizoen worden hier wekelijks kampen gehouden. Waterscouts zijn scouts die aangesloten zijn bij een waterwerkgroep. Tijdens

Vesperdienst in Sassenheim Sassenheim - In de maand mei zal er op de dinsdagavonden een Vesperdienst worden gebeden. De vespers vinden plaats in de Sint Pancratiuskerk aan de Hoofdstraat in Sassenheim en de aanvang is 19.15 uur. Gebedsleider is Aat van Kapel. Iedereen is uitgenodigd om te komen luisteren en mee te bidden.

de tienerjaren leren ze tijdens de scoutingbijeenkomst te zeilen. Ze gaan op zeilvakanties en houden speurtochten op het water. Voor veel groepen zijn de zeilwedstrijden op de Kagerplassen het hoogtepunt van het jaar.

VAKANTIE IS...

GRATIS ADVERTENTIE

Teylingen - De gemeente Teylingen en uitgeverij Akse Media zijn begonnen met de voorbereidingen voor de nieuwe Gemeentegids Teylingen. De gids bevat informatie van de gemeente Teylingen, alle adressen van verenigingen, instellingen, organisaties en instanties die in en om Teylingen actief zijn, en wordt medio september gratis huis-aan-huis en bij bedrijven verspreid. Alle vermeldingen in de papieren gids zijn tevens terug te vinden in de digitale gemeentegids www.teylingen.SmartMap.nl, die is gekoppeld aan de gemeentelijke website www.teylingen.nl. Vanaf deze week zullen de instellingen en verenigingen met een redactionele vermelding benaderd worden om de juistheid van de gegevens te controleren. Aan een ieder die een e-mailadres in de vermelding heeft wordt een automatische mailing verzonden met een inlogcode waarmee de eigen gegevens op elk gewenst moment via internet aangepast kunnen worden. Degenen zonder e-mailadres in de vermelding zullen de komende weken telefonisch of schriftelijk benaderd worden.

...MUZIEK VAKANTIE IS WIELEWAAL www.wielewaal.nl/vrijwilligers


massimo LA CUCINA ITALIANA

Maandmenu:

Onze wagens rijden dagelijks door de regio Particulieren Gemakkelijk online of telefonisch bestellen

Bedrijven Snel en voordelig, ook voor uw bedrijfsafval

Carpaccio

Tri de Pesce carpaccio

Carpaccio van tonijn, zalm en zwaardvis met caviaardressing, bruschettadressing en citroendressing

! ACTIE &

3 ouw 6 m B ntainer co Sloop - incl. BTW , € 220

Heerlijke malse ossenhaas met rode wijn, rode druiven en wijnbladeren of

Dorade al Forno

Doradefilet uit de oven met witte wijnsaus, olijven, kappertjes, cherrytomaat, citroen en rode ui Nagerecht:

Gelato Nocciola

3 m3 container

• Bouw- en sloop • Puin • Hout

6 m3 container

• Groen • Grond • Bedrijfs

10 m3 container

• Papier/Karton

Hoofdgerecht:

Filetto vino rosso

071-4022552

Alle soorten afval:

Voorgerecht:

Flinterdun gesneden ossenhaas met rucola, parmezaanse kaas, pijnboompitten en citroendressing of

Bel ons

• Metaal/IJzer 10 m3 container gesloten

De voordelen Voor 10 uur besteld, dezelfde dag nog geleverd

Incl. brengen, halen en afvoerverwerking

Vaste all in prijzen

Betaling via iDeal of contant

Makkelijk online of telefonisch te bestellen

Speciale regiotarieven

www.vlkcontainers.nl De Scheysloot 60 | 2201 GN Noordwijk Tel: 071 40 22 552 | info@vanleeuwencontainers.nl

Ambachtelijk Italiaanse hazelnootijs met stukjes walnoot en amaretto ter kennismaking

27,50

! G A D R E D E MO et

gm Kom gezelli er eten! moed je (schoon) gratis!*

‘High Tea op hoog niveau’

et zij e g a d r e d e Op Mo per tafel. ratis couvert

Zondag 12 mei organiseren wij een High Tea ‘op hoog niveau’ in OZZO. Gedurende ca. 2 uur geniet u van diverse hartige en zoete lekkernijen. U kunt onbeperkt genieten van de veelal biologische theesmaken van Pure Tea©. Daarnaast worden er drie luxe gerechtjes geserveerd welke begeleid worden met een bijpassende thee.

Actie:

U bent van harte welkom om gezellig met z’n 2-en of met een groter gezelschap te komen genieten van onze OZZO High Tea! De kosten zijn € 24,50 p.p.

aal 1 g

jes en maxim

*excl. drank

• Pizza’s en Pasta’s afhalen op maandag en dinsdag voor slechts € 6,50 per gerecht. • Altijd gratis olijven, stokbrood en kruidenboter bij uw etentje.

Plan uw High Tea: Zondag - 12 mei / Moederdag Zondag - 30 juni

Feestelijke Voorjaarsbrunches! In het voorjaar hebben wij een aantal feestelijke brunches gepland! Kom op Moederdag, Vaderdag of met Pinksteren met het hele gezin genieten van een uitgebreide brunch!

• Ook het eerste glas Prosecco is van het huis. 7 dagen geopend van 16.00-23.00 uur. Bij uitstek geschikt voor verjaardagen, bedrijfsetentjes en groepsarrangementen. Voor de kleintjes hebben wij een veilige kinderhoek. Kinderen mogen o.l.v. de chefkok hun eigen pizza maken in de keuken. Ook kunt u de gerechten afhalen.

massimo

LA CUCINA ITALIANA Leidsevaart 171a - 2211 WE Noordwijkerhout - T 0252-372113

De brunch bestaat o.a. uit zoete lekkernijen, vers gebakken broodjes, vlees- en visgerechten, salades, fruit etc. Koffie, thee, melk en vruchtensappen is inbegrepen. De brunch wordt feestelijk afgesloten met een dessertbuffet! Natuurlijk kunnen de kinderen zich uitleven in onze speelhoek. Voorjaarsbrunch: van 12.00 tot 14.30 uur Volwassenen à € 27,50 • Kinderen van 3 t/m 12 jaar à € 12,50 De brunch is incl. koffie, thee, melk en vruchtensappen Plan uw Voorjaarsbrunch: Moederdagbrunch - 12 mei Pinksterbrunch - 19 mei Vaderdagsbrunch - 16 juni Voor reserveringen en/of informatie Van der Valk Hotel Sassenheim Tel: 0252 – 219 019 • info@sassenheim.valk.com Warmonderweg 8 • 2171 AH • Sassenheim www.hotelsassenheim.nl


8 mei 2013

pagina 19

Na 2-1 verlies van ROAC

Foreholte snakt naar einde van competitie Voorhout - De voetballers van Foreholte hebben afgelopen zondag in Rijpwetering met 2-1 verloren van ROAC. De Voorhouters, die kampioen zijn in de derde klasse, snakken duidelijk naar het einde van de competitie.

Cristian Cabrera Ortega voorbij een koprol makende Ter Leede-verdediger.

Puntendeling op Roodemolen

Ter Leede en ARC houden elkaar in evenwicht: 1-1 Sassenheim - Ter Leede heeft de laatste thuiswedstrijd in de Hoofdklasse A tegen ARC niet winnend weten af te sluiten. Na een 1-0 voorsprong bij de rust stond er na het eindsignaal 1-1 op het scorebord. Een terechte uitslag waar vriend en vijand na afloop mee kon leven. Duidelijk was afgelopen zaterdag wel dat de competitie al gespeeld is voor de Sassenheimers. De koppies zitten volgens sommige spelers zitten al helemaal bij de districtsbekerfinale die op 18 mei gespeeld zal worden tegen Topklasser Capelle. “Dan zullen we nog een keer moeten vlammen”, aldus Ter Leedeverdediger Frank de Groot. Voor ARC stond er nog heel wat op het spel deze middag. Bij een nederlaag zou de ploeg voor de tweede keer in successie het een klasse lager moeten gaan doen. Afgelopen seizoen degradeerde de ploeg uit Alphen aan den Rijn uit de Topklasse. De Alphenaren staan nu op de een na laatste plaats, wat dus opnieuw rechtstreekse degradatie inhoudt. Aan het spel van de bezoekers was echter nauwelijks te merken dat zij de de laatste strohalm wilden vastpakken om niet opnieuw te degraderen. Ter Leede geloofde het allemaal wel, en speelde een tamme partij voetbal. De harde wind was mede debet aan het slechte spel deze middag. Het eerste kansje was voor Cristian Cabrera Ortega. De inzet van de ARC-aanvaller ver-

dween echter recht in de handen van doelman Serge van der Ban. Aan de andere kant was het topscorer Yordi Teijse die zijn doelpoging in het zijnet zag verdwijnen. Daar bleef het voorlopig bij en het spel werd dan ook meer op het middenveld gespeeld dan dat de aanvallers beide keepers onder vuur wisten te nemen. Na een half uur was het Sergio Ommel, ooit nog eens in shirt van Ter Leede spelend, die uit de draai Van der Ban probeerde te verschalken. Buiten bereik van de sluitpost van Ter Leede vloog de bal maar net langs de verkeerde paal over de achterlijn. Ook Robert Steemers kreeg voor het rustsignaal van scheidsrechter Van Waveren nog een mogelijkheid op de openingstreffer geboden. De rechtsbuiten van de kampioen raakte het leder echter maar half, zodat ook nu nog geen doelpunt te bewonderen viel. Dat zou vlak voor het rustsignaal wel gebeuren. Vincent Ammerlaan werd in de zestien meter onderuit gehaald en dat betekende een strafschop voor de gastheer. Wie anders dan Teijsse mocht zich hiermee belasten. Feilloos stuurde de topscorer van de Hoofdklasse A doelman Tony van Ooi de verkeerde hoek in: 1-0. In de tweede helft niet veel beter voetbal dan in het eerste bedrijf. ARC was gewoon niet bij machte om het Ter Leede moeilijk te maken. En de kampioen wilde misschien wel, maar kon het deze middag domweg gewoon niet afmaken. De scheidsrechter wuifde protesten

Voetballers in actie voor Kika Sassenheim - Het afgelopen najaar hebben alle spelers van RKVV Teylingen C2 en D2 hun best gedaan om zoveel mogelijk zakjes tulpen te verkopen. Deze maand doen de C- en D-teams van RKVV Teylingen mee aan een internationaal voetbaltoernooi in België. Om verblijf, vervoer en deelname te bekostigen zijn er zoveel mogelijk acties op touw gezet. Een daarvan was de verkoop van zakjes met tulpenbollen. Er waren zwarte en rode tulpen te koop, zodat de kleuren van de club sterk vertegenwoordigd zullen zijn in het dorp. Wat deze actie speciaal maakt is dat de spelers niet alleen voor hun eigen toernooi in de weer zijn geweest, maar ook voor Kika Kinderenkankervrij. Van elk verkocht zakje wordt 50 cent Kika gedoneerd. Het totaalbedrag wat beide teams hiermee opgehaald hebben voor Kika is 337 euro.

weg nadat na negen minuten in de tweede helft Steemers in de zestien meter onderuit werd getrokken. Zodoende bleef ARC nog in de race voor een beter resultaat, maar zou daar voorlopig niet van weten te profiteren. Ammerlaan, schitterend de diepte ingestuurd door Steemers, kwam vrij voor Van Ooi te staan. Het was de sluitpost van de bezoekers die met een werkelijk prima reflex de linksbuiten van Ter Leede van het scoren wist af te houden. Het voetbal werd er allemaal niet veel beter op en de wedstrijd leek dan ook als een nachtkaarsje uit te gaan. Ommel dacht daar toch anders over en wist zijn ploeg toch nog aan een punt te helpen. Vier minuten voor het eindsignaal kwam Ommel ineens oog in oog te staan met Van der Ban. De ARC-er zag dat de Ter Leede-sluitpost iets te ver voor zijn doel stond en mikte met een prima lob de bal over de uitgelopen keeper heen: 1-1. Na negentig minuten floot Van Waveren voor de laatste keer deze middag en mag ARC nog een beetje hoop hebben op lijfsbehoud in de Hoofdklasse A. Zaterdag speelt Ter Leede de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen in de Hoofdklasse A. De ploeg van trainer Henk Wisman gaat op bezoek bij CSV Apeldoorn. De Apeldoorners zullen hierna nog degradatiewedstrijden gaan spelen voor behoud van een plaats in de Hoofdklasse A. Aanvang van de wedstrijd op sportpark Orderbos in Apeldoorn is 14.30 uur.

De eerste tien minuten in de wedstrijd waren voor de Voorhouters. De eerste kans was voor Bram van der Lans die bij de eerste paal de bal intikte, maar de bal kon worden gekeerd door keeper Bob Brugman. Daarna nam ROAC het initiatief over en gaf dat de gehele eerste helft niet meer uit handen. De Rijpweteringers hadden in tegenstelling tot Foreholte nog een doel om voor te spelen, namelijk de derde periode, en dat lieten ze ook merken. Lange tijd stond Matthijs Guijt ROAC nog in de weg door inzetten van Van Trigt en De Jong te keren, maar na 37 minuten was er zelfs voor de Voorhoutse doelman geen houden meer aan. Via een lange aanval kwam de bal bij Pascal de Jong. Zijn harde schot verdween tegen de touwen(1-0). Met deze volkomen verdiende voorsprong

verdwenen de ploegen in de kleedkamer voor de rust. De tweede helft was nauwelijks begonnen toen de geblesseerde Tim Vincenten vervangen moest worden door Oscar Arroyo. Na acht minuten in het tweede bedrijf deed middenvelder Jeffrey de Haas een uit de verdediging weggespeelde bal met een prachtig geplaatst schot de voorsprong voor ROAC verdubbelen (2-0). Even leken de Voorhouters wakker geschud. Uit een vrije trap van Rob van der Plaat kopte Bram van der Lans de aansluitingstreffer binnen (2-1). Vervolgens kwam de wedstrijd in een onoverzichtelijke fase terecht. ROAC durfde eigenlijk niet zo goed meer, bang als men leek voor de gelijkmaker. Foreholte kreeg een optisch overwicht, maar in de rest van de wedstrijd leidde het tot weinig echte kansen. Zondag 12 mei ontvangen de Voorhouters Den Hoorn voor de laatste competitiewedstrijd. Juist tegen deze tegenstander werd de ommekeer ingezet richting het reeds behaalde kampioenschap. Foreholte zal extra activiteiten organiseren rond deze wedstrijd.

Sanne Dijkstra scoort voor Voorhout.

Hockeydames stapje dichter bij promotie Voorhout - De hockeydames uit Voorhout konden zich na het verlies van een week eerder tegen koploper Zwaluwen geen puntverlies veroorloven. Afgelopen zondag kwam de nummer drie Maarssen op bezoek. Voorhout en Maarssen strijden beiden om de tweede plaats in de competitie en de daarbij behorende promotie naar de derde klasse. De Voorhoutse dames maakten geen fout en wonnen met 7-2. Het beloofde toch een moeilijke middag te worden voor Voorhout. De dames uit Maarssen stonden maar een punt achter en begonnen voorzichtig. Voorhout had een overwicht maar kwam pas na vijftien minuten tot scoren door een strafcorner die door Sanne Dijkstra hard strak in de hoek tegen de plank werd geslagen. Vijf minuten later strafte Dirjam de Vreugd een fout van de verdediging van Maarssen af en Voorhout kwam op 2-0. De dames uit Maarssen veranderden van tactiek en gingen vol op de aanval spelen. Na een half uur spelen kregen zij loon naar werken en scoorden de aansluitingstreffer. Toch ging Voorhout met een 3-1 stand en een goed gevoel de rust in. Stephanie Greeve scoorde half vallend met een diagonaal schot. Na de rust probeerde Maarssen Voorhout onder druk te zetten. Met heel veel inzet en snelle counters was Voorhout gevaarlijker. Uit een rebound scoorde Simone Luijk

met een bekeken bal de 4-1. Weer kwamen de dames uit Maarssen terug naar 4-2 en de spanning steeg. Stephanie Greeve gooide na vijftien minuten in de tweede helft met een snelle counter de wedstrijd op slot. Zij speelde de laatste vrouw uit, omspeelde de keepster en scoorde de 5-2. Voorhout kwam zelfs op 6-2 met een schitterende strafcornervariant die door wederom Stephanie Greeve achter de keepster werd gelegd. Sanne Dijkstra maakte het feest compleet door met een backhand in de laatste minuten nog de 7-2 aan te tekenen. De vele toeschouwers, die het belang van deze wedstrijd ook inzagen, werden getrakteerd op een mooie wedstrijd met twee gelijkwaardige teams, met een Voorhout wat ijzersterk was in de afronding. Wat een moeilijke middag voor Voorhout beloofde te worden viel achteraf heel erg mee. Met nog drie wedstrijden te gaan komt promotie naar de derde klasse steeds dichterbij.


PIANOLERAAR

GEEFT PRIVÉLESSEN BIJ U THUIS

Het nieuwe lesseizoen start in september.

Dealer

AUTOBEDRIJF

Voor informatie: T - 071-3414776 M - 06-55751306 of bezoek de website

Van Zelst

www.pianolesbijuthuis.nl

Voorschoterweg 23a - Valkenburg - Tel 071-4014299

• Eerhart Sierbestrating.

Voor al uw bestratingen en tuinwensen. Bel voor vrijblijvende prijsopgave 070-3211006.

Vuil tapijt? Laat het vakkundig reinigen of huur Mr. Steam. Gratis thuisbezorgd. Tol Steam Interieurverzorging, tel. 070-5116612.

Dak herstellen? Bou­ma/Grundeken bellen! 5114674-5118394. Uw dak-specialist!

Vwo-, havo, mavo, vmbo-leerlingen: huiswerkbegeleiding/bijles aangeboden door ervaren A/B student. Tel. 071-5616768.

SMEDERIJ 12 | T (0252) 21 36 80 2211 SM NOORDWIJKERHOUT WWW.TURK-ROOF.NL | INFO@TURK-ROOF.NL

9 t/m 20 mei : 10% KORTING op ALLES! +EXTRA KORTING op onze top-10 producten!

Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag

GEOPEND!

• BC SIERBESTRATING Tegelwerk, met afvoer, gratis prijsopgave. Tel. 06- 55321682.

50-plusser SCHILDERT, SAUST en behangt uw huis weer als nieuw. Tel. 06-13067762.

• Lekker toerfietsen vanuit Wassenaar en Voorschoten? www.tcdekampioen.nl.

STEUNZOLEN. Erkend leverancier, lid Stichting LOOP, vergoeding via zorgverzekeraar. Een afspraak kunt u maken in Oegstgeest, Leiden en Leiderdorp met Wim van Zijp, tel. 071-5238468 of 06-12028319.

schipvanleiden.nl. •Mooiwww.zalenverhuurkruyt bruin café in oude centrum van Leiden. Voor

afstudeerborrels, recepties, verjaardagen, etc. Geen huur! Wel wat servicekosten en normale gangbare drankprijzen! Reserveringen: tel. 06-25047376.

Student wil u graag helpen met COMPUTER•PROBLEMEN. € 15,- p.u. Tel. 070-5114250.

GEVEL/SCHOORSTEENRESTAURATIE? Uithakken (slijpen)-voegen-reinigen-impregnerenknipvoegen-metselwerk. Altijd gratis advies en geheel vrijblijvend prijsopgave. Tel. 06-20897322.

Ambachtsweg 15 • ‘t Heen • 2222AH KATWIJK • tel. 071-408 7 888

Heeft u last van (lage) rugpijn of nek-/schouderklachten? sportmassagepraktijk voorhout heeft tijd voor uw spieren. Ook aan huis. Tel. 06-10857567.

Tramstraat 112 B 2225 CM Katwijk Tel. 071-4071815 katwijk@goudwisselkantoor.nl www.goudwisselkantoor.nl Openingstijden: Dinsdag t/m zaterdag van 9.30 - 17.00 uur

Verzilver uw goud De goudprijs en zilverprijs waren nog nooit zo hoog. En dus kan het interessant zijn juist nu uw gouden sieraden, munten en zilver te verkopen. Maar dan wel aan een vertrouwd adres: het Goudwisselkantoor. Leeuwarden

Goudwisselkantoor is eigendom van familie De Ruiter, al ruim 25 jaar een begrip in de wereld van de goudhandel. Vanzelfsprekend is Goudwisselkantoor lid van de diverse vakverenigingen. Goudwisselkantoor is geen winkel, maar koopt uitsluitend goud, zilver en munten in. Door onze jarenlange ervaring weten we waar het om gaat in de goudwereld. U krijgt dus een reële taxatie en een goede prijs.

Emmen Alkmaar Zwolle Zaandam Haarlem

Zonder een afspraak te maken kunt u dus met uw sieraden, horloges, baren, munten, zilver bestek, zilveren schalen en verzamelingen langskomen. Wacht niet langer, profiteer van de huidige hoge goudprijs en kom bij ons langs voor een vrijblijvende taxatie. Let op: verplichte legitimatie bij binnenkomst!

Goudwisselkantoor nten in goud, zilver en mu • ruim 25 jaar ervaring e ati jblijvende tax • een deskundige en vri ien gewenst per bank ind of g alin bet te • contan r de taxatie • discrete ruimte voo en van goud en zilver egg • advies in het bel door heel Nederland • meer dan 50 locaties

Katwijk Den Haag Delft Oud Beijerland

Apeldoorn

Amsterdam Utrecht

Amersfoort

Alphen a/d Rijn Rotterdam

Nijmegen

Dordrecht Den Bosch

Klaaswaal Tilburg Goes

Breda Eindhoven

Heerlen

www.goudwisselkantoor.nl

Groningen

facebook.com/ goudwisselkantoor

Enschede


Hemelvaartweekend en Keukenhofweekend! Keukenhof bruist, staat volop in bloei en is iedere dag geopend tot en met 20 mei.

De grootste Lelieshow ter wereld: 9 - 20 mei

Avondopenstelling

Speciaal voor kinderen

Vrijdag 10 mei extra lange avondopenstelling tot 21.00 uur, met muziekoptredens van artiesten uit de Bollenstreek. 0 UUR

Een middag om nooit te vergeten

9 - 12 mei

TOT 21.0

ET

MEET&GRE

Bob de Bouwer komt naar Keukenhof De bekendste bouwvakker van de wereld geeft een fantastische show met aansluitend een Meet&Greet op Keukenhof. Keukenhof is leuk en leerzaam voor kinderen!

Moederdag - Bloemendag 12 mei

Maak jouw unieke boeket! Geef iets bijzonders. Maak zelf een kleurrijk boeket op Keukenhof en verras je moeder.

Openstelling Tot en met 20 mei dagelijks van 08.00 – 19.30 uur.

Voordeelbon 10 mei All You Can Eat! 0 VANAF 18.0

UUR

Vrijdag 10 mei vanaf 18.00 uur All You Can Eat buffet in het Oranje Nassau Paviljoen. Volwassenen 3 12,50 (excl. drankjes) Kinderen tot 12 jr. 3 6,50 (excl. drankjes) Deze actie is alleen geldig op 10 mei 2013 bij inlevering van deze originele voordeelbon in het restaurant van het Oranje Nassau Paviljoen. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties of andere aanbiedingen en is niet inwisselbaar voor contanten.

Het mooiste lentepark ter wereld Meer informatie en ticketverkoop:


8 mei 2013

pagina 23

Sassemers houden zicht op halve finales

TOP en PKC houden elkaar in evenwicht in matte partij Sassenheim - Na de intensieve en spannende zaalkorfbalcompetitie in de Korfbal League, begonnen de Sassenheimse korfballers van TOP/Wereldtickets.nl afgelopen zaterdag aan de tweede helft van de veldkorfbalcompetitie. De thuiswedstrijd tegen PKC eindigde in remise (10-10). Door dit gelijke spel behouden de Sassenheimers de tweede plaats in de Ereklasse B en daarmee zicht op de halve finales. Afgelopen zaterdagmiddag was het zonnig maar winderig op het sportcomplex van TOP aan de Sportdreef in Sassenheim. De wind had veel invloed op het spel van beide ploegen. De Sassenheimers speelden zonder Nisha Verweij. Ilze Hazekamp was haar vervangster. Verder speelde de ploeg in de vertrouwde en succesvolle opstelling. De ploeg had zoveel moeite met de harde zijwind dat het twintig minuten duurde voordat het eerste doelpunt viel (1-5 door Celeste Split). Ook bij PKC werd moeizaam ge-

scoord. Bij de kersverse zaalkorfbalkampioen ontbraken vier basisspelers die twee weken geleden de titel in Ahoy’ veroverden. De ploeg uit Papendrecht was net wat gelukkiger in de afronding en kwam op een 0-5 voorsprong. In het laatste kwartier van de eerste helft kon de thuisploeg via Jet Hendriks en Mick Snel nog wat terrein goedmaken. De ruststand leverde een schamele 3-6 tussenstand op. TOP kwam in de tweede helft, ditmaal geholpen door de wind en het hogere tempo, binnen zes minuten weer op gelijke hoogte. Via fraaie acties en doelpunten van Tim Heemskerk, Ilze Hazekamp en Jet Hendriks kwam de thuisploeg op 7-7. Het leek er daarna op alsof de ploegen het zo prima vonden. Het volgende kwartier viel er in de wedstrijd namelijk weinig te beleven. Het spel oogde ontspannen, er werd sportief gespeeld, met af en toe een lach. Maar de korf werd niet meer gevonden. Lang bleef de stand gelijk, totdat Mick Snel via een strafworp de eerste voorsprong voor de Sassenheimers liet noteren (8-7). Daarna ging het ineens snel.

Moeder verwennen

morgen kunt u haar gerust weer een vraag stellen

Bel de gratis KWF Kanker Infolijn 0800 - 022 66 22

Bassets-jeugd speelt voor Kika Sassenheim - De jeugd van rugbyclub The Bassets uit Sassenheim gaan tijdens het kwalificatietoernooi voor het Nederlands kampioenschap Rugby-Sevens diverse acties voeren om geld in te zamelen voor KiKa, het fonds dat zich inzet tegen kinderkanker. Zaterdag 11 mei organiseren The Bassets het toernooi waarvan de winnaar op het Nederlands kampioenschap Sevens mag spelen. Deelnemende teams in Sassenheim zullen komen uit Den Haag, Castricum, Delft en Roosendaal. Rugby-Sevens is de snelle variant op het reguliere vijftienmansrugby en deze variant staat op de agenda van de Olympische Spelen in 2016. Tijdens het toernooi bij The Bassets zal op diverse manieren geld ingezameld worden door foto- en sponsoracties, en voor vrijwillige bijdragen van supporters zal er een collectebus staan. The Bassets steunt KiKa door te spelen met het KiKa-logo op hun wedstrijdshirts. Iedereen is zaterdag 11 mei vanaf 10.30 uur welkom bij The Bassets.

Voorhout - Janet Neuteboom uit Voorhout heeft in samenwerking met de Voorhoutse ondernemers een ontbijtpakket samengesteld dat op 12 mei wordt bezorgd. Het pakket, speciaal voor moeders, bevat allerlei producten die zijn gesponsord door plaatselijke ondernemers zoals bakkers Ammerlaan en Tijsterman, Plus Van Dijk, Van Kesteren Groente en Fruit, Neuteboom Kaas-Verswereld, Barmentloo bloemen en Bollenpost. Ook De Porseleinkast uit Katwijk doet mee door middel van een tegoedbon. De ontbijtpakketten worden bezorgd in de gemeente Teylingen. “Het is niet alleen een lekker en origineel cadeau, maar ook de moeite waard, omdat men hiermee dan tegelijkertijd een goed doel sponsort. De opbrengst van de verkochte pakketten gaat namelijk naar Hospice Issoria in Leiden. Zij gaan deze zomer verhuizen, verbouwen en het huis opnieuw inrichten, en hiervoor is geld nodig”, aldus Janet Neuteboom. De pakketten zijn te bestellen bij Neuteboom Kaas-Verswereld in Voorhout.

Warmonder Bridgeclub Warmond - De Warmonder Bridgeclub in Warmond start bij voldoende deelname een beginnerslijn op maandag 9 september. Wie een bridgecursus heeft gevolgd en bij een club wil gaan spelen kan zich bij deze birdgeclub opgeven. Men begint met drie spellen per ronde in plaats van vier, zodat men rustig het spelen op een club kan leren. De club speelt in de zalen van Dekker Tennis in de Veerpolder in Warmond. Men kan zich vóór 7 augustus opgeven bij Marijke van Leenen, tel. 071-3012329 of e-mail marijke. van.leenen@hccnet.nl.

Via drie opeenvolgende doelpunten kwam PKC op voorsprong (8-10) en leek de ploeg in de slotfase de winst binnen te gaan slepen. Via lange aanvallen, met prima rebound van Nick Pikaar, en twee fraaie afstandschoten bracht Mick Snel de ploegen weer in evenwicht (10-10). In de resterende vijf minuten probeerden beide ploegen de winst nog te forceren, maar dat lukte niet. De eerste veldwedstrijd tussen TOP en PKC was op papier een topper. De toeschouwers waren enigszins teleurgesteld over de uitvoering. Maar een vergelijking tussen een veldkorfbalwedstrijd (met invloed van de wind) en een snelle, spannende, doelpuntrijke zaalkorfbalwedstrijd gaat in alle opzichten mank. Het gelijke spel was niet minder verdiend. De Sassenheimers blijven samen met PKC op een gedeelde tweede plaats staan. De verrassing in de Ereklasse B is nog altijd OVVO. Die ploeg staat nog steeds bovenaan. Komende zaterdag wordt de topper tussen OVVO en TOP gespeeld. De wedstrijd in Maarssen begint om 15.30 uur.

De Teylinger ook op Twitter Teylingen - Nieuwsblad De Teylinger (@DeTeylinger) is ook aanwezig op Twitter, met onder andere ‘breaking news’ uit Sassenheim, Voorhout, Warmond én over de gemeente Teylingen, en een overzicht van de inhoud van de krant.

Loterij van Zonnebloem

Leo Geerlings is de snelste

Sassenheim - Vrijwilligers van De Zonnebloem afdeling Sassenheim maken zich op voor de Nationale Zonnebloemloterij 2013. Binnenkort gaan zij met loten à 2 euro langs de deuren in Sassenheim. Met de opbrengst organiseert De Zonnebloem activiteiten die het sociaal isolement van mensen met een fysieke beperking drastisch helpen verminderen. De opbrengst van de loterij komt ten goede aan aangepaste vakanties en dagactiviteiten die De Zonnebloem landelijk organiseert. Een belangrijk deel is echter ook bestemd voor de activiteiten die in en rond Sassenheim worden georganiseerd. Door mee te spelen met de loterij draagt men dus lokaal een belangrijk steentje bij aan de vermindering van eenzaamheid onder een kwetsbare doelgroep. De trekking vindt plaats op 28 oktober. In de prijzenpot zitten 5020 geldprijzen, waaronder een hoofdprijs van 15.000 euro.

Sassenheim - Voor de eerste midfondvlucht vanuit Peronne over 280 kilometer werden bij postduivenvereniging De Blauwband in Sassenheim door veertien deelnemers 309 duiven ingekorfd. Zaterdagmorgen konden de duiven om 9.30 uur worden gelost. Na twee weken van tegenwind was het nu een windje van achteren zodat men hoge snelheden kon verwachten. Om 12.18.34 uur was het Leo Geerlings die de eerste duif over de antenne zag lopen. Deze duif maakte 1652 meter per minuut, dat is 99 kilometer per uur. Ook de plaatsen 3 en 6 waren voor Geerlings. Willem van Harskamp zat ook weer van voren op de plaatsen 2, 5 en 9. Op de vierde plek eindigde Pieter Angevaare. De comb. Jan Hoogenboom maakte op de 7e, 8e en 10e plaats de top tien compleet. Zaterdag is de eerste vlucht voor de Teylingenbokaal.

Verwennen van vrouwen Voorhout - Op 30 en 31 mei biedt de praktijk voor voetreflexzonetherapie ‘Voet en Energie’ in Voorhout acht gratis verwenbehandelingen aan vrouwen met kanker. Ongeacht het jaar waarin de diagnose is gesteld of het type kanker. De behandeling bestaat uit een voetreflexzonebehandeling van ongeveer 1,5 uur om te ontspannen en in balans te komen. Vrouwen kunnen zich aanmelden via het telefoonnummer 06-57245881 of via e-mail: henriette.roso@gmail.com. In de zware periode na de diagnose kanker hebben veel vrouwen te maken met emoties als boosheid, verdriet en onzekerheid. Daarnaast voelen ze na het ondergaan van de behan-

delingen de druk om ‘gewoon’ door te gaan. Voor (ex-)kankerpatiënten is echter niet alleen het overleven belangrijk, maar ook de kwaliteit van leven. Verwenzorg biedt hen de ontspanning die ze op dat moment nodig hebben. Het zorgt voor kracht en geeft hen het gevoel er te mogen zijn. Een concrete en simpele manier om de levenskwaliteit van vrouwen met kanker direct te verbeteren.

Zo’n twintig duikers verzamelden zich met vrienden en familie op Zandeiland 4 bij de Vinkeveense Plassen.

Het Onderwaterbos duikt weer buiten Sassenheim - Zondag 5 mei vierde duikvereniging Het Onderwaterbos uit Sassenheim het begin van het buitenduikseizoen. Na een winter conditiezwemmen in zwembad De Wasbeek was het tijd de tegels van het binnenbad te verruilen voor het buitenwater. Zo’n twintig duikers verzamelden zich deze zonnige ochtend met vrienden en familie op Zandeiland 4 bij de Vinkeveense Plassen.

Na een briefing over de duikplaats gingen de duikers te water. De watertemperatuur was nog aan de frisse kant is -zo’n 10 gradenmaar met een duikpak aan merkt men daar niet veel van. De meeste duikers bleven dan ook een uur onder water. Bij terugkomst werden direct ervaringen uitgewisseld. “Zag jij ook die grote snoek bij de bus?” In Vinkeveen staat een echte stadsbus onder water waar duikers doorheen kunnen zwemmen. Maar vissen vinden dat dus

ook een interessante schuilplaats. Zo’n eerste buitenduik wordt bij het Onderwaterbos traditioneel afgesloten met een ‘warme hap’ om weer op te warmen. Alle duikers kunnen terugkijken op een geslaagd begin van het duikseizoen. Tot en met september organiseert Het Onderwaterbos tweemaal per week een buitenduik. Op donderdagavond in de regio, op zondagochtend meestal in Zeeland. Voor meer informatie: www. onderwaterbos.nl.


P h O c = e OPeg = p

Nordic Explore. De eerste boxspringset met comfortgarantie!

w

OPENIN GSTIJD EN MAG Vrijdag 1 AZIJN: Zaterdag 0 mei 10.00 - 2 11 mei 10.00 - 1 0.00 uur 6.00 uur Schitterende relaxfauteuils

De Nordic Explore boxspring is gemaakt voor mensen die hoge eisen stellen aan kwaliteit, design, comfort en praktisch gemak. Het is echt Scandinavisch slapen en dat is te zien en te voelen. De beste materialen en slaaptechnische ideeën komen in Nordic Explore samen. Op het matras krijgt u liefst 90 dagen omruilgarantie. En u mag kiezen uit drie verschillende hoofdborden, vier toppers en vele kleuren en pootjes! Zo u wilt koopt u er nog een footstool en hockers bij. Er is al een Nordic Explore voor e 2.795,00!

(eventueel met sta op functie) in diverse afmetingen: mini, midi of maxi.

MAGAZIJNOPRUIMING! 945,Ook te leveren als gewoon bankstel. In diverse kleuren leer en stof!

KORTINGEN TOT 80%

Boekenkast

Kast

moeraskleur

blank mat

Vanaf

180/200 compleet

Van € 1095,Van € 1095,-

€395,Grote partij electrische relaxfauteuils Nederlands fabricaat

€395,Eethoek rond + 4 eetk. stoelen loom

Schitterend bankstel In diverse kleuren leer en stof.

Van € 2195,-

1.495,-

€995,-

10-tallen fauteuils

nu -50% Broodkast

€1195,-

€1295,-

€1495,-

€1695,-

90/200 Van €3198,-

€895,-

€1998,-

Van €3998,-

€2295,-

€1995,Boxspring electrisch 180/210 splittopper

Van €2895,-

€2195,Seniorenledikant 90/200

• Compleet • + nachtkastjes • + matrassen

Hollands Comford

2e gratis!

Van €2695,-

• hoofdbord 260cm • boxspring • nachtkastjes • matras

Nu al vanaf

Hoekbank

180/210 Horssens

180/210 compleet electrisch

€795,-

€595,- €398,-

± 25 stuks relaxfauteuils

180/200 compleet

€1995,Matrassenactie

Van € 1595,-

180/200 compleet London

180/200 compleet electr. verstelb.

Fedde hoekbank

blank patiné

Van € 1195,-

€895,-

Boxspring ’Katwijk’ 180/200 compleet Geheel compleet Timeless

€895,-

Van € 1895,-

Van klassiek tot modern

€595,-

1.495,-

Nu 2½ + 2 zits Vanaf

180/200 compleet

Pocketveermatras en elektr. bodem

Van €995,-

€595,-

Grote partij met seniorenbankstellen ook met interieur

In stof en leder • nog in verpakking!

Nu compleet v.a.

€1295,20-50% korting

Let op!! Let op!! Let op!! Let op!! (inclusief garantie!!)

Kast oud gemaakt

Van € 1695,-

€795,-

Zurich sta-opstoel

Lausanne sta-opstoel

€999,- €799,OPENINGSTIJDEN MAGAZIJN: Vrijdag 10 mei 10.00 - 20.00 uur Zaterdag 11 mei 10.00 - 16.00 uur

Dit is maar een KLEIN gedeelte van ons totale opruimingsassortiment * * EVT. TEGEN VERGOEDING TE BEZORGEN * *

BUIS MEUBELEN MAESSLOOT 1

INDUSTRIETERREIN KLEI-OOST RIJNSBURG

071 - 401 29 64

TL_week_19_13  
TL_week_19_13  

Teylingen weekblad,

Advertisement