Page 1

Nieuwbouwplannen? Kijk dan op www.allurebouw.nl

Woensdag 3 april 2013

7e Jaargang • nr. 14

KTS’ers 3 april 2013 Woensdag willen karten

7

Onderscheiding 6e Jaargang • voor Sassemse

nr.

9

McDonald’s is geopend

14

Extra bijdrage aan corso leidt tot onvrede en politieke vragen Teylingen - Het besluit van het college van burgemeester en wethouders om in te stemmen met het verlenen van een extra bijdrage van 24.000 euro aan het corso van 2013 van de Stichting Bloemencorso Bollenstreek, leidt tot nogal wat reacties. Met name verenigingen die getroffen worden door het afbouwen of wegvallen van hun subsidie, kunnen niet begrijpen dat de gemeente nu wel extra geld over heeft voor een dergelijk evenement. Hoewel het college vindt dat een dergelijke grote bijdrage aan het corso voor slechts één dag wel gezien moet worden in relatie met de bezuinigingen op allerlei evenementen, verenigingen en instanties, is er weinig begrip voor het collegebesluit.

Verbazing Ondertussen spreken verschillende Teylingse verenigingen hun ver-

Inloopavond bij de HKV Voorhout - Donderdag 4 april kan men tussen 19.30 en 22.00 uur weer binnenlopen in het Historisch Centrum in serviceflat Park Overbosch (ingang via de Prof. Nolenslaan). Ook mensen die geen lid zijn van de Historische Kring Voorhout zijn welkom. Tijdens deze inloopavond is er ook gelegenheid om de minitentoonstelling over 1000 jaar Voorhout te bekijken. 25 jaar geleden vierde Voorhout op grootse wijze haar duizendjarig bestaan. Bijna dagelijks gebeurde er wel wat in het dorp dat de aandacht vroeg. De opening van het feestjaar was in de inmiddels gesloopte sporthal De Gaasbak. Velen herinneren zich de historische optocht op 28 mei met aansluitend een reünie. De HKV beschikt over het archief van de Stichting 1000 Jaar Voorhout, de collectie van Rita Frisart met honderden foto’s en krantenknipsels en de verzamelalbums van Jan Floor.

Door Piet van der Vooren en Nico Kuyt B&W is akkoord gegaan met de extra bijdrage “om de organisatie van het corso op dit moment niet te frustreren”. Volgens het corso is de bijdrage nodig voor het opvullen van het terugtrekken van de hulpdiensten, het anders invullen van de vrijdagavond, het meer laten rijden van het corso en het laten overnachten op de openbare weg in Noordwijk. Daardoor zijn de kosten fors gestegen. Het corso heeft overigens niet alleen aangeklopt bij de gemeente Teylingen voor extra geld, maar ook bij de andere gemeenten waar het doorheen rijdt. Teylingen is gevraagd een bedrag van 24.000 euro voor haar rekening te nemen. B&W is hiertoe bereid, want het bloemencorso staat bijna voor de deur en om de organisatie op dit moment niet te frustreren wordt ingestemd met de extra bijdrage. Na het bloemencorso zal volgens het college wel een evaluatie plaats moeten vinden. Daaruit moet blijken hoe het gelopen is, hoe de organisatie is geweest, en met name ook de financiële situatie van het corso. De totale kosten voor het corso bedragen voor Teylingen ongeveer 67.000 euro, exclusief de interne uren voor de organisatie, de verkeersmaatregelen, de openbare orde en veiligheid, en de communicatie. De extra bijdrage legt daardoor een heel groot beslag op het totale huidige budget voor het Teylingse toerisme, aldus B&W. Wel vindt B&W dat het bloemencorso al jarenlang een regionaal evenement van formaat is. De nationale en internationale bekendheid trekt vele bezoekers en zet de streek op de kaart. Het is naar de mening van B&W dan ook van belang dat ook in volgende jaren het evenement doorgang vindt. Maar de ambtenaren gaan de komende tijd wel de uitgaven bekijken en een poging ondernemen om met de organisatoren meerjarige afspraken te maken.

13

De corsowagen van de gemeente Teylingen tijdens het bloemencorso van vorig jaar. Het besluit van B&W om in te stemmen met het verlenen van een extra bijdrage van 24.000 euro aan het corso leidt tot nogal wat reacties (Archieffoto: FBPS/Peter Schipper). bazing uit over het besluit van het college. Deze geluiden vielen onder andere vorige week te beluisteren tijdens de uitreiking van de sportprijzen. Daarbij wordt soms gewezen op de vermeende ‘dubbelrol’ die wethouder Leo van der Zon in zou nemen. Hij is niet alleen wethouder financiën van de gemeente Teylingen, maar ook voorzitter van het bloemencorso. Volgens de gemeente heeft Van der Zon echter niet deelgenomen aan de besluitvorming rond het toekennen van de extra bijdrage aan het corso. Maar de onvrede over het besluit zit soms diep. “Voor die 24.000 euro kunnen we in theater ‘t Onderdak een theaterseizoen lang, van september tot en met mei, prachtige voorstellingen naar Sassenheim halen voor jong en oud. Niet alleen gevestigde bekende namen, maar ook aanstormend talent kunnen wij een podium bieden. Doordat dit prachtige theater door ongeveer zestig vrijwilligers wordt gerund zijn er verder geen extra kosten aan verbonden. Alle uren die gemaakt worden zijn onbetaalbaar. Als je dan nagaat dat het bloemencorso slechts enkele dagen beslaat op een jaar gezien, dan kan je in een theater als ‘t Onderdak veel langer plezier van hebben van die 24.000 euro. Maar er wordt keihard nee gezegd tegen de subsidie. Daar wordt je toch ontzettend boos om, en dat is dan nog netjes uitgedrukt”, zo liet een vrijwilligster van ‘t Onderdak vorige week in deze krant weten.

Vragen Ook de politiek roert zich nu in deze kwestie. Zo zit de eigen partij van wethouder Van der Zon, de

VVD, met de nodige vragen. De VVD-raadsleden Sabrina van der Lubbe en Marlies Volten hebben aan B&W nu schriftelijke vragen gesteld over de extra bijdrage van de gemeente aan het bloemencorso. De raadsleden willen onder andere weten wanneer het duidelijk was dat er extra financiën nodig waren en wat de Stichting Bloemencorso Bollenstreek zelf doet om eigen inkomsten te genereren. Ook vragen zij B&W diverse overzichten te verstrekken, zoals van de kosten en de kwantitatieve en kwalitatieve opbrengsten van het bloemencorso. B&W heeft al aangegeven na het corso een evaluatie te houden over de financiële situatie, en met de organisatoren hierover meerjarige afspraken te willen maken. Dit jaar rijdt het corso op zaterdag 20 april door Voorhout en Sassenheim.

Dakbrand gaat vanzelf uit Warmond - Vorige week woensdagmiddag omstreeks half zes werd de brandweer van Warmond en Leiden gealarmeerd voor een dakbrand in het Oosteinde in Warmond. Het bleek te gaan om een gebouw van O’Neill. Toen de brandweer arriveerde was het gebouw al ontruimd door het personeel. De kleine dakbrand was al in de kiem gesmoord. Wat hout was in brand geraakt op het dak van het gebouw. De brandweer van Leiden kwam met een autoladder en heeft een grondige controle van het dak uitgevoerd.

Veiling bij Warmunda Warmond - Vrijdag 5 april organiseert voetbalvereniging Warmunda voor de tweede maal een veiling. Deze wordt gehouden in het clubgebouw aan de Herenweg 92 A in Warmond. De opbrengst wordt gebruikt om de accommodatie te vernieuwen. Ruim 200 kavels zijn beschikbaar, variërend van een rondvaart met een speedboat over de Kaag, een kookworkshop voor twintig personen, een schilderij, wedstrijden van Ajax en Feyenoord, ballon- en zweefvluchten, een weekje in een stacaravan aan de Middellandse Zee, tot een weekje in een appartement in Alanya (Turkije). Maar er zijn ook kleine kavels zoals bollenpakketten, dozen wijn, vis, vlees en planten. De veiling staat onder leiding van de veilingmeesters Broekhof en Bader en het toezicht wordt uitgevoerd door oud-notaris Kees Haverkamp. Geinteresseerde kopers kunnen zich op 5 april vanaf 19.30 uur inschrijven. De veiling start om 20.00 uur.

Uit deze bronnen is geput voor deze tentoonstelling. De tentoonstelling is te bezichtigen op inloopdagen of op aanvraag. Daarvoor kan men contact opnemen via de website van de HKV: www.hkv-voorhout.nl. De HKV is momenteel op zoek naar reclamemateriaal dat door Voorhoutse bedrijven en instellingen is uitgegeven, zoals pennen, aanstekers, speldjes, stickers, tasjes, glazen, enzovoort. Uiteraard is het mogelijk om dat op 4 april mee te nemen.

folders KIJK OOK OP WWW.LICHTENACCESSOIRES.NL

Uw folder ook in de krant? Bel nu (071) 402 29 01

milde hollander 25% minder zout

per kilo

€ 8,95

geldig op woensdag 10 en 17 april in Sassenheim voor de Etos


gemeenteberichten Teylingen week 14 / 2013

Fotowedstrijd uitkijkpunt Kijk op het Blauwe Hart Doet u ook mee? Op 26 april wordt het uitkijkpunt ‘Kijk op het Blauwe Hart’ feestelijk geopend. Het uitkijkpunt bevindt zich op de plek van de voormalige (gesaneerde) vuilstort aan het eind van de Menneweg in Sassenheim. Het stuk grond is nu op een natuurlijke manier ingericht met paden en natuurlijke speelobjecten. Hoewel het uitkijkpunt nu al toegankelijk is, willen we tijdens de opening een moment stil staan bij dit bijzondere project dat samen met de Europese Unie en de provincie Zuid-Holland tot stand is gekomen. Voor de opening organiseren wij een fotowedstrijd waar u aan kunt meedoen. De winnende foto’s worden tijdens de opening bekend gemaakt. Fotowedstrijd Het uitkijkpunt biedt een panorama uitzicht van ruim 300° over de Kagerplassen, Kooipolder en Hemmeerpolder. Vanaf het uitkijkpunt zijn er mooie vergezichten over de Kagerplassen. Wij willen u vragen om deze mooie vergezichten vast te leggen. Of u nu ’s ochtends fotografeert als de ganzen met hun ‘ochtendzwem’ zijn begonnen of ’s middags als de eerste bootjes voorzichtig van het voorjaarszonnetje genieten, de natuur en het landschap zijn om ieder moment te beleven. Graag zouden we aan iedereen willen laten zien waarom ook zij naar het

Vergaderingen De vergaderingen van de raadscommissies vinden plaats in de raadzaal van het bestuurscentrum, Raadhuisplein 1 in Voorhout. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. U kunt de vergaderingen thuis ‘live’ volgen via www.teylingen.tv De stukken vindt u op www.teylingen.nl/ris

Commissie Welzijn Datum: maandag 8 april 2013 Tijd: 20.00 uur Commissiegriffier: Klaas Overbeek, k.overbeek@teylingen.nl, 0252-783 592

Agendapunten: Presentatie Zorgpact De deelnemers aan het zorgpact zijn de drie corporaties, de twee grote zorgpartijen, de welzijnsstichting, de huisartsen en de gemeente. Zij hebben de afgelopen tijd met elkaar om tafel gezeten om samen een pact op te stellen om wonen, welzijn en zorg meer bij elkaar te brengen, beter op elkaar te laten aansluiten en te zorgen dat onze ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Twee organisaties zullen een toelichting geven op het zorgpact. Huisvesting CJG in Sassembourg Het CJG moet klaar zijn voor de transitie jeugdzorg per 2015. Ter versterking van het CJG en daarmee de dienst- en hulpverlening aan ouders en jeugd is het voornemen van het college dat het CJG per 2015 naar Sassembourg verhuisd. De raad wordt gevraagd hier een investeringskrediet voor beschikbaar te stellen en de extra huurlasten per 2015 te dekken. Bekostiging VSO/ZMOK schoolgebouw bij KTS (programma en overzicht onderwijshuisvesting 2013) De raad wordt gevraagd in te stemmen met één onderdeel van het programma en overzicht onderwijshuisvesting 2013: toekennen bekostiging nieuw schoolgebouw VSO/ZMOK bij de KTS (Leo Kanner Onderwijsgroep). De school biedt een beter toekomstperspectief voor de leerlingen (meer diplomagericht), er kan gebruik gemaakt worden van voorzieningen van de KTS en hiermee kunnen we inspelen op toekomstige ontwikkelingen, te weten passend onderwijs en transitie jeugdzorg. Jaarrekening 2012 en begroting 2014 van het Gemeentelijk toezichtsorgaan Stichting OBO De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de jaarrekening 2012 en de begroting 2014 van de gemeenschappe-

uitkijkpunt zouden moeten komen. Daarom organiseren wij een fotowedstrijd. Wilt u een foto maken vanaf het uitkijkpunt op uw favoriete moment van de dag? Hoe doet u mee? Stuur uw mooiste foto voor 22 april 2013 met uw naam en adresgegevens op naar m.boomsma@teylingen.nl onder vermelding van ‘fotowedstrijd uitkijkpunt’. Prijzen De winnende foto wordt beloond met een (doordeweekse) middag varen op de Kagerplassen. Jachthaven Jonkman stelt hiervoor een sloep ter beschikking. De tweede plaats wordt beloond met een waardebon van €50,- en voor de derde plaats is er een waardebon van €25,-. Uiteraard worden de beste foto’s geplaatst op de www.teylingen.nl.

• D e foto’s moeten genomen zijn vanaf het nieuwe uitkijkpunt aan het eind van de Menneweg in Sassenheim. • De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden, in JPEG/JPG formaat met een minimale resolutie van 300 dpi of minimaal 1,2 MB. • De gemeente Teylingen kan de foto’s gebruiken voor promotionele doeleinden. U verklaart dus afstand te nemen van alle rechten. • Medewerkers van de gemeente Teylingen zijn uitgesloten van deelname. Vragen? Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met Marjolein Boomsma via 0252 - 783 300. Pak nu uw camera en maak de winnende foto!

Voorwaarden Voor de fotowedstrijd gelden de volgende criteria: • Alleen inwoners van de gemeente Teylingen kunnen deelnemen. • Per persoon mogen maximaal 2 foto’s worden ingeleverd. lijke regeling ‘Gemeentelijk toezichtsorgaan Stichting OBO’. Het gaat dus om de begroting van het toezichtsorgaan, niet dat van Stichting Openbaar Basisonderwijs zelf. Daarnaast wordt de gemeenteraad in hoofdlijnen geïnformeerd over de stand van zaken bij het Openbaar Onderwijs.

Commissie Bestuur, Financiën & Toerisme Datum: woensdag 10 april 2013 Tijd: 20:00 uur Griffier: Robert van Dijk, r.vandijk@teylingen.nl, 0252-783 590

Agendapunten:

Discussienota VVD, parkeren bij station Sassenheim Op verzoek van de VVD-fractie ligt ter bespreking een discussienota over het ‘parkeren bij station Sassenheim’. De VVD gaat graag met de collega-raadsleden in discussie over de parkeersituatie bij het station Sassenheim met als doel in gezamenlijkheid een aantal technische vragen te formuleren en vervolgens voor te leggen aan het college. In een volgende commissievergadering kunnen dan, aan de hand van de beantwoording van de technische vragen, kaders worden geformuleerd. Memo bomenbalans Op 5 maart 2013 ontving de commissie Ruimte een memo over de bomenbalans in Teylingen, als vervolg op de eerder gedane toezegging hierover. In de commissie Ruimte van 5 maart is besloten dit memo in deze commissievergadering ter bespreking voor te leggen.

Burgerinitiatief tegen kinderarbeid Op 27 december 2012 heeft het platform Teylingen Millennium­ gemeente bij de gemeenteraad een burgerinitiatief ingediend. Het platform wil hiermee bereiken dat de gemeente geen artikelen inkoopt waaraan kinderarbeid te pas is gekomen. Het college stelt voor in te stemmen met het bij de raad ingediende burgerinitiatief en in de desbetreffende documenten vast te leggen, dat werken, leveringen en diensten worden geweerd, die met kinderarbeid tot stand zijn gekomen.

Het Presidium

Barometer integrale veiligheid 2e halfjaar 2012 De barometer integrale veiligheid (barometer) geeft per halfjaar inzicht in de zaken die spelen op het gebied van integrale veiligheid. Naast de gemeente zelf, zijn ook de politie en brandweer nauw betrokken bij dit onderwerp.

Uw mening geven?

Stand van zaken burgerparticipatie Op 8 juni 2011 heeft de gemeenteraad de handreiking en beleidsuitgangspunten Participeren in Teylingen vastgesteld (zie bijlagen) Op 6 juni 2012 is in de commissie BFT afgesproken de stand van zaken burgerparticipatie te bespreken in deze commissie. De stand van zaken is in het bijgevoegde memo beschreven inclusief de dilemma’s en vragen die voortkomen uit de eerste ervaringen en de landelijke benchmark.

Commissie Ruimte Datum: donderdag 11 april 2013-03-27 Tijd: 20:00 uur Griffier: Hester Bergsma, h.bergsma@teylingen.nl, 0252-783 568

Agendapunten: Hoorzitting molen Speelman De indieners van zienswijzen met betrekking tot het bestemmingsplan Molen Speelman Sassenheim kunnen tijdens de vergadering hun zienswijze nader toelichten.

Datum: 10 april 2013 Tijd: 19.00 uur Secretaris: Robert van Dijk, tel. 0252 – 783 590 De agenda voor het Presidium kunt u enkele dagen voor de vergadering inzien via de website www.teylingen.nl/ris.

Mail of bel ons Stuur ons een e-mail met uw mening over een onderwerp via gemeenteraad@teylingen.nl. E-mails gericht aan de raad zijn openbaar. Raadsleden vertegenwoordigen de bevolking. Zij staan open voor uw ideeën. De telefoonnummers en adressen van individuele raadsleden vindt u op www.teylingen.nl/ris. Spreekrecht U kunt ook gebruik maken van het spreekrecht. Dit is een mogelijkheid om de commissie toe te spreken. U geeft zich op bij de griffie. Graag ontvangt de griffie vooraf de tekst van uw inspraak via de e-mail. De spelregels van het inspreekrecht vindt u op www.teylingen.nl/ris. Griffie E-mail

gemeenteraad@teylingen.nl (E-mails gericht aan de raad zijn openbaar.) Telefoon 0252-783 590


Verantwoording Persoonsgebonden budget 2012

Overlegvergadering Wmo adviesplatform Teylingen

Vraag Voor de hulp bij het huishouden heb ik in 2012 een Persoonsgebonden budget (Pgb) gekregen. Moet ik dit budget verantwoorden?

moet u dit bedrag terugbetalen aan de ISD. Het teveel betaalde Pgb kunt u overmaken op rekeningnummer 28.50.99.914 van de ISD onder vermelding van terugbetaling Pgb en uw naam, uw klantnummer ISD en uw BSN.

Antwoord U moet het in 2012 ontvangen Pgb verantwoorden en het teveel ontvangen budget moet u aan de ISD terugbetalen.

Wanneer verantwoorden en terugbetalen U moet uiterlijk 30 april 2013 de verantwoording ingevuld hebben en het teveel ontvangen Pgb of het budget dat u niet kunt verantwoorden terug betalen.

Datum: 10 april 2013 Tijd: 19.30­21.30 uur Plaats: Raadhuisplein 1, Voorhout Thema: Kanteling Wmo, stand van zaken

Brief ISD Als u in 2012 een Pgb hebt ontvangen dan hebt u over de verantwoording van uw Pgb eind maart een brief met meer informatie ontvangen.

Wanneer u geïnteresseerd bent deze vergadering bij te wonen, bent u van harte welkom. N.B. Agendapunt 1 t/m 4 zijn openbaar. Het laatste agendapunt betreft een besloten gedeelte.

Geen brief ontvangen Hebt u in 2012 wel een Pgb gekregen, maar eind maart geen brief van de ISD ontvangen? Neemt u dan contact op met de ISD.

Agenda

Digitaal verantwoorden niet mogelijk Digitaal verantwoorden heeft de voorkeur. Is digitaal verantwoorden voor u echt niet mogelijk? Dan kunt u met uw gegevens langskomen bij het Lokaal Loket/Zorgloket/Wmo Adviescentrum van uw gemeente.

2. Mededelingen Onder andere: • Voorstel voor agenda 22 mei a.s: presentatie jeugdzorg en presentatie visie op de uitbreiding van de Wmo (begeleiding). • Presentatie voor de ouderenbond Voorhout over de kanteling van de Wmo, op 25 april van 14.00 tot 16.00 uur in de Verdieping in Voorhout.

Controle Pgb De ISD controleert de volledige besteding van uw Pgb. Budget dat u niet gebruikt hebt of niet kunt verantwoorden moet u volledig terugbetalen. Digitale verantwoording via het Digitaal Loket U kunt digitaal (via de computer) verantwoording afleggen. Hiervoor hebt u een DigiD nodig. Op de website www.isdbollenstreek.nl kunt u naar het Digitaal Loket. Onderaan de pagina van het Digitaal Loket staat het formulier Digitale verantwoording Pgb. Dit formulier moet u openen. De meeste gegevens heeft de ISD al voor u ingevuld. U moet deze gegevens controleren en invullen hoeveel Pgb u hebt besteed. Het invullen is vrij eenvoudig. Nog geen DigiD Hebt u nog geen DigiD? Ga naar www.digid.nl voor meer informatie en om uw DigiD aan te vragen. Bewijsstukken Als u een Pgb hebt van minder dan € 5.000,­ dan hoeft u nog geen bewijsstukken in te leveren. U moet de bewijsstukken wèl tot uiterlijk 1 januari 2014 bewaren. De ISD kan bewijsstukken opvragen. Als u een Pgb hebt van € 5.000,­ of meer dan moet u alle bewijsstukken naar de ISD opsturen. Terugbetaling Pgb Komt u er bij de verantwoording achter dat u meer Pgb hebt ontvangen dan u hebt gebruikt of kunt verantwoorden? Dan

Meer informatie Voor vragen over de verantwoording van uw Pgb of hulp bij het digitaal verantwoorden van uw Pgb kunt u contact opnemen met de ISD. Bereikbaarheid ISD Telefoon: (0800) 95 67 000 (gratis) Website: www.isdbollenstreek.nl Per mail: info@isdbollenstreek.nl Persoonlijk: bezoek aan het lokaal loket/het zorgloket/ Wmo Adviescentrum van uw woonplaats.

1. Verslag van de vorige vergadering (27 februari 2013)

3. Stand van zaken kanteling van de Wmo in Teylingen 4. Afsluiting openbaar gedeelte 5. (Besloten) Terugkoppeling van de selectiecommissie over de keuze voor het voorzitterschap van het adviesplatform

Terugblik wijkmarkt Sassenheim Op 28 januari organiseerde de gemeente een wijkmarkt in Sassenheim. Op de website van de gemeente is nu een verslag van deze bijeenkomst beschikbaar. In het verslag wordt een Collectes Er is van 7 april tot en met 13 april een collectevergunning verleend aan Stichting Fonds Gehandicaptensport. Welstandbeleid Teylingen Op 21 maart 2013 heeft de gemeenteraad de welstandsnota Teylingen 2013 vastgesteld. Hiermee is het oude welstandsbeleid komen te vervallen. Nu dit beleid is vastgesteld en bekend gemaakt is deze per direct in werking getreden. Intrekken verordening De gemeenteraad heeft op 21 maart de verordening Maatschappelijke Ondersteuning ISD Bollenstreek 2010 ingetrokken. Sinds januari is de Verordening maatschappelijke ondersteuning ISD Bollenstreek 2013 vastgesteld en nu is de oude verordening ingetrokken. Algemene plaatselijke verordening Ontheffing/vergunning/toestemming is verleend aan: • Stichting Straatvoetbal Teylingen voor het organiseren van de straatvoetbaldag op 5 mei 2013 van 10.00 tot 17.00 uur op het Voorhavenkwartier in Sassenheim (22-03-13). • VWF, Warmond voor het organiseren van Koninginnedag­ activiteiten in Warmond op zaterdag 27 april 2013 van 10.00 tot 19.00 uur (22-03-13). • BAM Wegen bv. Regio West, Sassenheim voor werkzaamheden aan het kunstwerk Postviaduct (kruising N208­A44) van 25 maart tot en met 12 april 2013 tussen 21.00 en 05.00 uur (25-03-13). • Bistro Napoleon, Warmond voor het inrichten van een terras aan de Dorpsstraat 20 in Warmond van 1 april tot en met 30 september 2013 (26-03-13). Leegstandwet Op grond van artikel 15 is vergunning verleend voor het mogen verhuren van de woning(en): • Van Wassenaarstraat 40 in Warmond (22­03­13).

korte terugblik gegeven en worden de vragen beantwoord die tijdens de wijkmarkt gesteld zijn.

Niet eens met een van deze besluiten? Hoe u bezwaar kunt maken staat genoemd aan het einde van deze gemeenteberichten. Besluit Wet geluidhinder - Prinsenweg 28 in Voorhout De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen een besluit genomen om een hogere waarde vast te stellen vanwege wegverkeerslawaai op de Prinsenweg 28, op basis van artikel 110a van de Wet geluidhinder (Wgh). Op basis van de Wgh dient bij het vaststellen van een bestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een akoestisch onderzoek te worden verricht, indien dat plan mogelijkheden biedt voor nieuwbouw van woningen of andere geluidgevoelige functies. Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan ‘Landelijk gebied 2004 Voorhout’. De nieuwe woning wordt mogelijk gemaakt middels een wijzigingsplan. Voor deze locatie is een akoestisch onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB van de Wgh vanwege wegverkeerslawaai wordt overschreden. De Omgevingsdienst heeft het voornemen een hogere waarde vast te stellen vanwege wegverkeerslawaai van maximaal 51 dB. Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat het vaststellen van hogere waarden niet betekent dat het verkeer meer geluid mag produceren, maar dat voor een specifiek bouwplan een hogere geluidbelasting op de gevel wordt toegestaan. De beschikking is ten opzichte van het ontwerp niet gewijzigd. Stukken inzien De stukken liggen ter inzage van donderdag 4 april 2013 tot en met woensdag 15 mei 2013 bij de receptie van de gemeentewinkel in het gemeentekantoor Teylingen, Wilhelminalaan 25 in Sassenheim. Maandag van 8.30 uur tot 13.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en donderdag van 8.30 uur tot 20.00 uur.

Laat u niet zomaar kopiëren Voorkom fraude met een kopie van uw paspoort

Schrijf op de kopie: 1 dat het een kopie is 2 aan welk bedrijf u de kopie geeft 3 de datum waarop u de kopie afgeeft

Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude

Beroep instellen Tegen de beschikking kan tot en met woensdag 15 mei 2013 een beroepschrift worden ingediend bij de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA Den Haag (in tweevoud). Dit kunnen belanghebbenden doen die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest schriftelijk of mondeling zienswijzen in te brengen tegen de ontwerpbeschikking. Voorlopige voorziening Het besluit treedt onmiddellijk na de beroepstermijn in werking, tenzij een beroepschrift is ingediend, gecombineerd met een verzoek om voorlopige voorziening. Het besluit treedt dan niet in werking voor op het verzoek is beslist. Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening toe te sturen aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen, per adres Omgevingsdienst West­Holland, postbus 159, 2300 AD Leiden.


Inlichtingen Voor meer informatie kunt u contact opnemen: • De procedurekamer, tel. 071­4083117 (procedure) • Mevrouw I. Woei, tel. 071­4083324 (inhoudelijk) • De heer F. Ishaak van de gemeente Teylingen, tel. 14 0252 (ruimtelijke ordeningsaspecten) Ter inzagelegging wijzigingsplan Wijzigingsplan 5 Prinsenweg 28 Voorhout ‘Landelijk gebied 2004, Voorhout’

(N.B. Als er verschillen zijn tussen de analoge en digitale versie, is op grond van artikel 1.2.3. van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale versie beslissend.) Beroep Tegen het besluit van de raad kunnen belanghebbenden van vrijdag 5 april 2013 tot en met donderdag 16 mei 2013 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit geldt alleen voor: • degene die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht. • een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet in staat is geweest een zienswijze in te dienen. Belanghebbenden kunnen bij de Voorzitter van die Afdeling tevens een verzoek om voorlopige voorziening doen. Een verzoek om voorlopige voorziening is alleen ontvankelijk als daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond. Het vaststellingsbesluit treedt op vrijdag 17 mei 2013 in werking, tenzij binnen die termijn naast een beroepsschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Identificatienummer: NL.IMRO.1525.WP2012TEY01014­0401 Toelichting wijzigingsplan Voor de bedrijfsvoering van de heer T. van Iterson aavn de Prinsenweg 28 in Voorhout is het nodig om de bestaande bedrijfswoning enkele meters in noordoostelijke richting te verplaatsen. In aansluiting op de wijzigingsbevoegdheid in het geldende bestemmingsplan wordt zodoende het bouwvlak op deze locatie uitgebreid. Hierdoor ontstaat ruimte op het agrarische bedrijfsperceel om de benodigde vervangende bedrijfswoning te realiseren. In opdracht van de initiatiefnemer is voor de locatie daarom een wijzigingsplan opgesteld die voorziet in een passend bouwvlak. Dit wijzigingsplan is door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 26 maart 2013. Ter inzage Burgemeester en wethouders maken bekend dat het wijzigingsplan, bestaande uit een verbeelding, planregels en een toelichting, in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening van donderdag 4 april tot en met woensdag 15 mei 2013 voor een ieder ter inzage ligt. Inzien U kunt het wijzigingsplan inzien in het gemeentekantoor. De digitale versie van dit wijzigingsplan kunt u inzien op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Op www.teylingen.nl onder Wonen – Bouwen en wonen Plannen en projecten – Voorhout – Prinsenweg 28, Voorhout vindt u een link naar het digitale wijzigingsplan. Daarnaast vindt u een link naar de authentieke digitale bestanden en kunt u een pdf-bestand van de analoge versie van het wijzigingsplan downloaden.

Informatie Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met de heer F. Ishaak van de afdeling Ruimte. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 14 0252. Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning (Reguliere procedure) • Sectie E, kadastraal nummer 186 in Warmond, woonschip Molengat • Reigerslaan 40, 2215 NN Voorhout • Dorpsstraat 71, 2361 AV Warmond • Hoofdstraat 197, 2171 BC Sassenheim

aanbrengen plankier (21­03­13)

plaatsen dakkapel op garage/ berging (21-03-13) plaatsen dakraam achterzijde woning (25­03­13) plaatsen gevelreclame (27-03-13)

Inzien binnengekomen aanvragen Binnengekomen aanvragen kunt u inzien bij balie 7 (bouwen en wonen) in het gemeentekantoor. Als u een reactie wilt geven op een binnengekomen aanvraag, neemt u dan contact op met een medewerker van het team vergunningen.

Bezwaar tegen verleende vergunningen Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u bezwaar maken. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken – vanaf de dag na de tussen haakjes genoemde verzenddatum van betreffende vergunning – een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Teylingen. Het bezwaarschrift moet bevatten: • Naam en adres • Datum • Omschrijving van de beslissing waartegen bezwaar bestaat • Reden(en) van het bezwaar • Handtekening Verzoek voorlopige voorziening Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Hiervoor moet u wel griffiekosten betalen. Het verzoek moet bevatten: • Naam en adres • Datum • Besluit waartegen bezwaar bestaat • Kopie van het bezwaarschrift dat bij de gemeente Teylingen is ingediend. Het adres: Voorzieningenrechter rechtbank Den Haag Sector Bestuursrecht Postbus 20302 2500 EH Den Haag U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Commissie Welstand Eens per twee weken op maandag behandelt een deskundige van de Welstandscommissie vanaf 09.30 uur de projecten in het gemeentekantoor. Deze besprekingen zijn openbaar. Voor het inzien van de agenda of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het gemeentekantoor. De eerstvolgende welstandsvergadering is maandag 15 april 2013.

Verleende omgevingsvergunning (mogelijkheid tot bezwaar) • Beukenrode 85, 2215 JC Voorhout • Menneweg 105, 2172 HB Sassenheim • Teijlingerlaan 67a, 2171 CD Sassenheim • Herenweg 103, 2361 EK Warmond

plaatsen dakkapel en uitbouw voorzijde woning (21-03-13) wijzigen kozijn in voorgevel (21-03-13) wijzigen gevel (25­03­13) verbouw woning (18­03­13)

Wilhelminalaan 25, Sassenheim

Gemeente Teylingen Postadres: Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout Telefoon: 14 0252 (kengetal niet nodig) gemeente@teylingen.nl www.teylingen.nl

BEL

KLIK

KOM

Gemeenteberichten is een uitgave van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen. Editie 3 april 2013.

www.teylingen.nl

Bezoekadressen Gemeentekantoor: Wilhelminalaan 25 in Sassenheim Bestuurscentrum: Raadhuisplein 1 in Voorhout De gemeente is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur.

14 0252

Openingstijden gemeentekantoor: Maandag 8.30-13.00 uur Dinsdag 8.30-16.00 uur Woensdag 8.30-16.00 uur Donderdag 8.30-20.00 uur Vrijdag 8.30-16.00 uur Zorgloket/ISD:

9.00-12.00 uur

Balie politie: Maa/woe/vrij Dinsdag Donderdag

9.00­13.00 uur 13.30-16.00 uur 13.30-17.00 uur en 18.00-20.00 uur


3 april 2013

pagina 5

Omwonenden in verzet

Hoorzitting in teken van ‘Hoed’ en oude speelplek

Door Nico Kuyt Een aantal omwonenden uit de Schoutenbuurt is het niet eens met de komst van het huisartsencentrum met daarboven negentien appartementen langs Kerkzicht, ondanks dat projectontwikkelaar De Raad Vastgoed het bouwplan heeft aangepast. Zij vinden dat vanwege

de toegestane maximale hoogte- en afstandsmaten er onverminderd een massaal gebouw komt dat niet aansluit op de bestaande omgeving, maar ingegeven is door de economische belangen van de projectontwikkelaar. Verder betwijfelen zij de maatschappelijke behoefte aan een gezondheidscentrum en de negentien appartementen. Ook vrezen zij parkeerproblemen. Met name de directe buurman heeft moeite met het plan. “De tuin van mijn buren wordt omgevormd tot een bak vol stenen”, zo gaf hij aan. Hij vreest dat hij last gaat krijgen van afnemende privacy en verlies aan zon. De omwonenden pleiten ervoor om in het bestemmingsplan de bouwhoogte te beperken en de afstand tot de bebouwing te vergroten.

Speelplek Ook met de komst van een woning

Kunstenaar wil vlag van Teylingen wijzigen

SASSENHEIM

VERSTRIO

Ze hebben bezwaar tegen het verdwijnen van de groenvoorziening, de toename van de parkeerdruk en vinden het stukje grond te klein voor een vrijstaande woning. Hierdoor komt er een muur op 1,5 meter van de erfgrenzen. En op dit moment gebruiken kleine kinderen het stukje als doorsteekje. Die kunnen straks alleen via de drukkere Dragonweg naar een speelplek. De omwonenden hebben nog geprobeerd om het stukje zelf op te komen, maar de prijs bleek te hoog. Eén bewoner gaf vorige week al aan dat als het bestemmingsplan ongewijzigd wordt aangenomen, hij het instellen van een beroep niet zal schuwen. Op 14 mei gaat de raadscommissie Ruimte het bestemmingsplan en de ingediende zienswijzen inhoudelijk bespreken. De gemeenteraad neemt vervolgens een besluit.

Teylingen - Voor beeldend kunstenaar Theun Okkerse kan de huidige gemeentevlag van Teylingen beter. Hij heeft de gemeente een aantal wijzigingen voorgesteld. Binnenkort zal in het land en dus ook in Teylingen veel gevlagd worden in verband met de troonswisseling op 30 april. Okkerse vindt het een mooie aanleiding om bij die gelegenheid de vlag van Teylingen maar te herzien. Teylingen heeft een vlag die nauw verwant is aan de Zuid-Hollandse, en daar zijn goede historische gronden voor. De barensteel die over de leeuw is geplaatst is het onderscheid met de Zuid-Hollandse vlag. Maar volgens de kunstenaar is door een fout de barensteel grijs gekleurd in plaats van wit. Zijn voorstel is om het verschil tussen de vlag van de gemeente en de provincie groter te maken en zo meer herkenbaarder. De barensteel mag in zijn ogen wel

op het voormalige speeltuintje aan de Cayennehof is een aantal omwonenden het niet eens. In het bestemmingsplan is al de maximale goot- en bouwhoogte verlaagd naar 4 meter vanwege de privacy en het verlies van licht en zon in de tuinen en kamers van de omliggende woningen, maar nog blijven zij tegen de aanpassing.

Gemeente gaat in beroep De huidige gemeentevlag (Archieffoto). over de gehele lengte van de vlag en correct van kleur. Ook mag de leeuw iets zwieriger door de houding van het dier actiever te maken. “Een leeuw die tegen de wind kan en niet een stijve lakei zoals op de Zuid-Hollandse”, geeft hij aan. Het valt echter te betwijfelen of de gemeente de vlag zal gaan aanpassen. Het was een paar jaar geleden al een hele discussie rond de keuze van de huidige vlag, met name over de kleur van de barensteel en kuisheid van de leeuw.

VIER DE LENTE, MET SCHUITEM AKE

R!

3 gebakken tong voor 5,00 Roerbakvis, keuze uit diverse soorten

1,25 Schelvishaas 100 gram 1,45 Paling-kreeftsalad e 100 gram 1,50 Ambachtelijk ger ookte makreel uit eigen rokerij: 2 hele makrelen voor 5,0 100 gram

0

Schuitemaker’s Fi sh wo. t/m vrij. van & Chips, open van 12 Zaterdag van 12.0.00 tot 18.00 uur 0 tot 17.00 uur

Tel. winkel: 0252-2101 51 Oude Haven 3 - Sasse nheim

Sassenheim - De gemeente gaat bij de Raad van State in hoger beroep tegen de veroordeling om 40.300 euro te betalen aan een bewoonster van de Menneweg in Sassenheim. Sinds 2005 loopt de zaak al over planschade, en is daarmee een van de langste rechtszaken die de gemeente Teylingen voert. Na eerste schermutselingen ging het vervolgens om een nieuw bestemmingsplan waarin voor de bewoonster de mogelijkheid van de bouw van een extra woning op haar perceel kwam te vervallen. De rechtbank viel onlangs de bewoonster bij, verklaarde het beroep gegrond en besloot aan haar de planschade toe te kennen. De gemeente is het er niet mee eens en gaat in hoger beroep.

Winnaars van sportprijs Teylingen - Wethouder Leo van der Zon reikte vorige week dinsdagavond de jaarlijkse sportprijs van de gemeente Teylingen uit aan schaatsster Lisa van de Geest uit Warmond. Dat gebeurde tijdens het Sportcafé, dat deze keer werd gehouden bij de Warmondse voetbalvereniging Warmunda. De O’Neill Talentenprijs werd uitgereikt aan de estafetteteams jongens junioren 2 en meisjes junioren 3 van zwemvereniging De Columbiaan. De LJ Sport Carrièreprijs ging naar atleet Martien van der Hoorn uit Voorhout. Op de foto alle winnaars bij elkaar na afloop van de uitreiking van de prijzen (Foto: FBPS/ Peter Schipper).

Aan de Linnaeuslaan

Winnend ontwerp van speelplaats bekend Voorhout - Woensdag 20 maart was er een inloopavond over het ontwerp van de speelplaats aan de Linnaeuslaan in Voorhout. Tijdens de avond konden inwoners en hun kinderen hun stem uitbrengen op hun favoriete ontwerp. Ze konden kiezen uit vier conceptontwerpen. Het ontwerp van Proludic heeft de meeste stemmen gekregen, ruim drie keer zoveel als de andere ontwerpen. Vooral het klimrek vonden de kinderen erg mooi: “Het is avontuurlijk, je kunt veel klimmen en het is superduper leuk”. Daarnaast vonden de kinderen het leuk dat het speelrek zo groot is, waardoor er veel kinderen op kunnen spelen. Tijdens de avond konden mensen zich aanmelden voor een klankbordgroep. Vijf mensen hebben zich hiervoor aangemeld. Deze groep werkt samen met de gemeen-

te het conceptontwerp uit tot een definitieve ontwerp. Daarnaast zijn zij contactpersoon en aanspreekpunt voor de buurt. Het nieuwbouwplan Boerhaavekwartier is een kleinschalig woonwijkje in het oude centrum van Voorhout. In het wijkje komen geschakelde woningen en tweeonder-een-kap woningen. Ook is er een speelplaats opgenomen. De woningbouw in het plan ligt echter zo goed als stil, waardoor de geplande speelplaats nog niet is gerealiseerd. Kinderen uit de omgeving van het Boerhaavekwartier hebben de gemeente om hulp gevraagd om de geplande speelplaats alvast in ontwikkeling te nemen. Op 20 september is de gemeenteraad akkoord gegaan met het idee van twee buurtkinderen om de speelplaats te realiseren. Hiervoor hadden de kinderen ruim honderd handtekeningen opgehaald in hun woonomgeving. De planning is dat de speelplaats eind mei in gebruik kan worden genomen.

en Weekaanbieding .. p.p. Zoete bospeen ................ e sla Vers gesneden gemengd

1.39

.................... ................................

0.95

Vers geschrapte krieltjes

95 . 0 ........ 95 . 0 kje ba .... .... .... s Verse appelmoe 79 . 0 m gra 0 10 . Biezensalade ............ 79 . 0 m gra 0 10 el ot Sperziebonensch 75 Elke woensdag: . 1 ls Perssinaasappe 0 gram ............................. 50

10 stuks . . .

v.d. Veer

heim Hoofdstraat 259 - Sassen 41 321 2-2 025 x: ./Fa Tel

KEURSLAGERTROTS KEURSLAGERTROTS Piepkuikentje met GRATIS wijnsaus Piepkuikentje met GRATIS wijn per stuk saus per stuk

SPECIAL

SPECIAL Two ribs

Two ribs

100 gram

VLEESWARENKOOPJE

100 gram

50 6 650 460 460

Bij 100 gram Gandaham VLEESWARENKOOPJE GRATIS tomatensalsa Bij 150 gram Gandaham

KEURSLAGERKOOPJE GRATIS tomatensalsa

500 gram vlees 5 broodjes

KEURSLAGERKOOPJE + saus

per pakket

595 595

500 gram vlees 5 broodjes saus keurslager

Scholtenper pakket

0

Hoofdstraat 261 • Sassenheim Tel. 0252-211440 • Fax 0252-220534 www.scholten.keurslager.nl info@scholten.keurslager.nl 0

00

van 01-04-2013 t/m 06-04-2013 anbiedingen zijn geldig vanAanbiedingen 01-04-2013 t/mgeldig 06-04-2013.

Voorhout - Vorige week maandag werd door de raadscommissie Ruimte een hoorzitting gehouden over het ontwerpbestemmingsplan Voorhout-Oost. Daarbij kwamen vooral insprekers naar de raadzaal over de geplande bouw van een Hoed (Huisartsen Onder Eén Dak) op de hoek van het Raadhuisplein en Kerkzicht, en het mogelijk maken van de bouw van een woning op het voormalige speeltuintje aan de Cayennehof.


pagina 6

3 APRIL 2013

FAMILIE-BERICHTEN

KERKDIENSTEN

Aanleveren familieberichten

U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

Per e-mail

Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. De Teylinger. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld(PDF).

Kerkdiensten van donderdag 4 t/m woensdag 10 april.

Johan Chrispijn

Per post of afgeven

Tandprothese specialisten

U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do: 8.00-17.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur).

Cleijn Duinplein 4 2224 AX Katwijk Tel 071 40 76 008

(zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Havenpoort 1 2171 HH Sassenheim Tel 025 22 22 977

Count your blessings Met het allergrootste verdriet laten wij u weten dat onze lieve, buitengewone vader, schoonvader, opa en partner is heengegaan. Vanaf eerste kerstdag is hij dapper de strijd aangegaan met zijn ziekte. Op Goede Vrijdag is hij ons toch ontnomen. Hij is overleden omringd door zijn dierbaren. Indachtig het credo van Pasen: het leven was voor hem sterker dan de dood.

Mr. Nicolas Lucien Marie Tilli

Nico

weduwnaar van Mariëtte van de Wouw Officier in de Orde van Oranje Nassau Maastricht 8 augustus 1929

Leiden 29 maart 2013

Nicoline Marc en Margret Robbert en Julia Jake en Niall Brigitte en Frank Wouter en Alexander Simone en Owen Nevada en Buster Phil en Annemieke Jet Olga

wij de passie, u het beste resultaat!

GROTE SNUFFELMARKT 132x96adfc.indd 1

Zaterdag 6 april Zondag 7 april

Spelavond bij Frans Café

1/31/13 7:47:24 PM

Warmond - Donderdag 11 april organiseert het Frans Café Warmond een spelavond met raadsels en vragen in het zaaltje op de begane grond van Het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 36 in Warmond. De entree bedraagt 4 euro, koffie of thee inbegrepen. De aanvang is 20.00 uur. Het Frans Café gaat uit van de Stichting Jumelage Warmond-Champigné.

10-16 uur De Lasso 24, Roelofarendsveen

COLOFON www.deteylinger.nl Twitter: @DeTeylinger Oplage 16.000 Uitgave van

OOK VOOR ANTIEK EN CURIOSA! info/reservering 071-3312067 www.snuffelmarkt.nu SBStext pag. 637

Ambachtsweg 7 A Postbus 3066, 2220 CB Katwijk telefoon 071-4022901 fax 071-4032325 Advertenties Contactgegevens binnendienst: Vincent Roos, tel. 071-4091638 Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl Sluitingstijd advertenties: dinsdag 11.00 uur

Correspondentieadres: Familie Tilli, Postbus 439, 1000 AK Amsterdam

De uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 5 april 2013 om 14.00 uur in de Parochiekerk van de Heilige Engelbewaarders, Heereweg 458, 2161 DC Lisse. Daarna brengen wij papa naar zijn laatste rustplaats, waar hij wordt herenigd met mama. Vanaf circa 16.00 uur is er gelegenheid tot condoleren in Hotel Sassenheim, Warmonderweg 8, 2171 AH Sassenheim. Wij danken de medische staf en verpleging van het LUMC voor de liefdevolle en toegewijde verzorging.

Ankie Jochemsz & Wilma Bleeker & Jollie Wildeman

zorgzaam en betrokken met oog voor details

Redactie Eindredactie: Piet van der Vooren e-mail: redactie@deteylinger.nl telefoon 071-3010118 Contact bij voorkeur per e-mail Sluitingstijd kopij: maandag 17.00 uur Verspreiding Telefoon 071-4022901, of e-mail: verspreiding@uitgeverijverhagen.nl

VAKANTIE IS...

Uitvaartonderneming Teylingen Dag en nacht bereikbaar Tel: 06-30409466

GRATIS ADVERTENTIE

Nico is opgebaard in Uitvaartverzorging Vliem, alwaar geen bezoek.

...EEN UITDAGING

VAKANTIE IS WIELEWAAL Maak jij het mogelijk?

www.uitvaart-teylingen.nl

www.wielewaal.nl/ vrijwilligers

• Begraven • Cremeren • Rouwtransporten door binnen en buitenland • Opbaring in eigen rouwkamers • Eigen parkeerterrein • Dag en nacht bereikbaar Jacoba van Beierenlaan 4 2171 CM Sassenheim

Tel: 0252-211843

E-mail: uitvaartverzorging@vliem.nl www.uitvaartverzorgingvliem.nl

www.johanchrispijn.nl

Wateractie in De Voogd Sassenheim - Eetcafé De Voogd gaat tijdens het nieuwe terrasseizoen gasten vragen mee te helpen waterputten in Tanzania te financieren. “Samen met onze collega’s hebben we vorig jaar op de Biermarkt de honderden bezoekers gevraagd ook iets duurzaams met hun glas te doen”, zegt Jelle de Ridder van eetcafé De Voogd. “Daardoor is veel geld ingezameld waarmee Stichting Saidia helpt Sumve in Tanzania een waterput kon laten bouwen. Dat succes heeft ons aan het denken gezet. We serveren nu bij de lunch en het diner de gasten een karaf kraanwater, maar vragen onze gasten wel een vrijwillige bijdrage voor de ‘Water voor Water’-actie”. Al enige jaren werken Dirk Vink en Tineke de Groot in Tanzania. In Sumve en omgeving is groot gebrek aan schoon drinkwater. Er zijn al tien waterputten gebouwd, maar er kunnen nog wel veertig waterputten aangelegd worden. Die zijn van groot belang voor de verbetering van de gezondheidszorg en leefomstandigheden voor de lokale bevolking.

De Teylinger wordt iedere woensdag huis-aan-huis verspreid in de gemeente Teylingen en is bovendien af te halen op de volgende adressen: Sassenheim: Gemeentekantoor, Wilhelminalaan 25; Bruna, Hoofdstraat 207; Primera Van der Lans, Hoofdstraat 208; Speciaalzaak Kaldenbach, Hoofdstraat 243; Esso Selfservice, Oosthoutlaan 2. Voorhout: Bestuurscentrum, Raadhuisplein 1; Autobedrijf Schoonoord, Herenstraat 8; Plus Van Dijk, Herenstraat 45; Hoek Boek & Kantoor, Herenstraat 63; Primera, Jacoba van Beierenhof 26. Warmond: Albert Heijn, Dorpsstraat 2; VVV, Dorpsstraat 88 A; De Nie Toys & Stamps, Dorpsstraat 106. Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondisementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos bij ons opvragen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Sassenheim RK-Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): Zondag: 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Gemengd koor; 11.30 uur doopviering. Protestantse Gemeente: - Dorpskerk (Hoofdstraat 217): Zondag: 10.00 uur ds. H.R. Betting; 19.00 uur ds. T. Moll (meditatieve dienst). - Julianakerk (Julianalaan 6): Zondag: 10.00 uur ds. T. Moll. Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): Zondag: 10.00 uur ds. S. Pos.

Voorhout RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): Zondag: 10.00 uur Woorden Communieviering m.m.v. Parochiekoor. Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): Zondag: 10.00 uur ds. J.W. van den Berg (zangdienst).

Warmond RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met Herenkoor. RK-Kapel Mariëngaerde (Mgr. Aengenentlaan 3): Donderdag: 11.00 uur. Zondag: 10.00 uur. Dinsdag: 11.00 uur. Protestantse Gemeente (Herenweg 82): Zondag: 10.00 uur mevr. ds. A.A. Bosma, Sassenheim. Baptistengemeente Kaleb (Herenweg 80): Zondag: 10.30 uur David ten Voorde (Heilig Avondmaal).

MEDISCHE DIENSTEN

Avond-, nacht- en weekenddiensten.

Alarm Ambulance, brandweer en politie: tel. 112. Dier in nood: tel. 144.

Huisarts Alleen spoedeisende huisartsenhulp (maandag t/m vrijdag 17.008.00 uur, weekend en feestdagen): Doktersdienst Duin- en Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 B, Voorhout, tel. 0252-240212 (altijd eerst bellen).

Tandarts Sassenheim/Voorhout: Via www. tandartswaarnemingbollenstreek. nl of telefoonnummer eigen tandarts verneemt men welke tandarts waarneemt. Warmond: Via telefoonnummer 071-3011738 verneemt men welke tandarts waarneemt. Spreekuur zaterdag en zondag 13.00 uur.

Apotheek Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek: Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 C, Voorhout, tel. 0252-240216.

Dierenarts Via telefoonnummer Dierenkliniek Sassenheim (tel. 0252-232219) en Dierenkliniek Voorhout (tel. 0252215231) verneemt men welke dierenarts waarneemt.


3 april 2013

pagina 7

Politiek praat opnieuw over huisvesting CJG Sassenheim/Voorhout - Wethouder Karin Lambrechts gaat opnieuw proberen de gemeenteraad te laten instemmen met een centrale huisvesting vanaf 2015 van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in het nieuwe SassemBourg aan de Teijlingerlaan in Sassenheim. Voorhout behoudt ‘vooralsnog’ de klantcontacten, waaronder het consultatiebureau en de schoolarts. B&W is van mening dat het CJG in SassemBourg gehuisvest moet worden. Maar vorige maand haalde de raadscommissie Welzijn het plan van de agenda. De fracties wilden eerst meer informatie hebben over nut en noodzaak. De wethouder komt nu opnieuw met een voorstel naar de raad. Het Sassemse CJG moet volgens haar naar SassemBourg verhuizen, want de huidige locatie in de Zilverstroom aan de Hoofdstraat voldoet niet en is een tijdelijke situ-

De winnaars Bart, Brian en Rick met het ontwerp voor een kartbaan (Foto: Nico Kuyt).

Uit debat in raadzaal blijkt:

atie. Een volledige vestiging behouden in zowel Sassenheim als Voorhout heeft eveneens nadelen. Dan ontmoeten de medewerkers elkaar minimaal en de samenwerking komt onvoldoende tot stand. Beide locaties bieden daarnaast geen ruimte voor de noodzakelijke uitbreiding op termijn. Zowel de kantoorfunctie als klantcontacten op één locatie in Teylingen is echter nog geen optie vanwege een besluit van de gemeenteraad uit 2009 waarin destijds is uitgesproken dat de klantcontacten nabij het gezin dienen plaats te vinden. Maar een volledige centralisatie heeft wel de sterke voorkeur van de betrokken partners, en B&W gaat de mogelijkheid onderzoeken en later de raad hierover een voorstel voorleggen. Dit betekent dat het huidige voorstel voor wat betreft Voorhout alleen nog gaat over de centrale huisvesting van de ‘kantoorfunctie’ en niet het consultatiebureau. De raadscommissie Welzijn gaat er op 8 april over spreken.

KTS-jeugd wil gaan karten Voorhout - Welke voorziening moet er in Teylingen hoognodig komen? De scholieren van de KTS kwamen vorige week dinsdag naar de raadzaal in het Bestuurscentrum met de nodige ideeën. Na een debat onder leiding van ‘burgemeester’ Remco van Riet koos een meerderheid voor een kartbaan. Door Nico Kuyt De meeste KTS-raadsleden vonden het een leuk idee. Op dit moment is er geen kartbaan in de directe omgeving. Vorig jaar was er wel een initiatief van de Noordwijkse

oud-formule 3-coureur Giandomenico Brusatin om zo’n kartbaan te realiseren in het voormalige Unisys-gebouw aan de Wasbeekerlaan in Sassenheim. Dat initiatief strandde omdat geen overeenstemming kon worden bereikt met de eigenaar van het bedrijfspand. Maar de leerlingen Bart, Brian en Rick vinden dat zo’n voorziening er in Teylingen toch moet komen. Hun ontwerp kreeg met tien stemmen ruim de meerderheid. Met vier stemmen volgde een idee voor een muziekwinkel op de locatie van de voormalige Plus in de Voorhoutse Herenstraat. Geen stemmen waren er voor een hardrockcafé, een restaurant van

Starbucks, een bowlingbaan, een donutshop, een filiaal van Kentucky Fried Chicken en een megavoetbalstadion voor 75.000 toeschouwers. Verrassend genoeg kreeg het idee voor een menselijke katapult nog drie stemmen achter zich. Het apparaat werkte, zo demonstreerden de ontwerpers door het wegschieten van een pen. Maar hoe het gevaarlijke instrument, dat waaghalzen richting een waterplas werpt, ooit aan de veiligheidsnormen zou kunnen voldoen, bleef in de raadzaal een open vraag. “Maar het lijkt mij leuk om te doen”, vond toch een van de drie voorstemmers.

Geen Teijlingerlaan

Oud Sassenheim ontdekt foute namen Sassenheim - Naar de mening van de Stichting Oud Sassenheim zijn er diverse fouten en onvolkomenheden geslopen in de schrijfwijze van straatnamen in Sassenheim. Zij hebben een lijstje aan de gemeente gestuurd. De Stichting Oud Sassenheim wil ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan op 8 februari 2015 een straatnamenboek uitbrengen, waarin alle straatnamen van Sassenheim worden beschreven en verklaard. Daarbij wordt ook veel aandacht geschonken aan de historische achtergronden van de straten en de namen. Naar verwachting zal dit boek eind 2014 gereed zijn. Een werkgroep van de stichting is druk bezig om alle beschikbare gegevens te ver-

zamelen en te inventariseren. Onderzoek is verricht in oude notulen van de gemeente Sassenheim en in de burgerlijke stand. De werkgroep viel het op dat een aantal straatnamen fout geschreven wordt. Omdat Teylingen op dit moment volop bezig is straatnaambordjes te vernieuwen, leek het de stichting een goed idee om de gemeente op de onjuistheden te attenderen. Zo stelt de stichting voor de Teijlingerlaan in Sassenheim en de Teylingerlaan in Voorhout voor de eenduidigheid maar Teylingerlaan te noemen. Dat is ook consistent met de Laan van Overteylingen in het plan Overteylingen. Het buurtschap moet wel Teijlingen blijven heten, want dat is historische bepaald. Verder moet bijvoorbeeld de Arend Verkleystraat de Arend Verkleijstraat zijn en de Engelkruijf-

hove de Engel Kruijffhove. Ook de Freesiastraat bevelen zij aan om als Fresiastraat te schrijven. Daarnaast nog diverse kleine aanpassingen en afkortingen die naar de mening van de stichting verbetering behoeven.

Opbrengst Jantje Beton Voorhout - De collecte van Jantje Beton, die onlangs in Voorhout werd gehouden, heeft € 3071,95 opgeleverd. De helft van deze opbrengst komt direct ten goed aan activiteiten van de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Voorhout. Met de andere helft van de opbrengst financiert het Nationaal Jeugd Fonds waardevolle jeugdprojecten in Nederland.

Iedere vrijdag op het Raadhuisplein

VOORHOUT VERSMARKT VOORDEEL Bloemige Zeeuwse Eigenheimer aardappelen

5 kilo 2.95 10 kilo 5.50

Broccoli Witlof Zoete kiwi’s Spaanse navelsinaasappels Golden Delicious handappelen

kilo 1.45 kilo 1.25

15 stuks 2.50 20 stuks 3.95 3 kilo 2.95

Hèt adres voor topkwaliteit Hollandse aardbeien en asperges

Firma P. en G. Visser

Aardappelen, groenten & fruit

Tijdens het starterscafé lieten starters zich informeren over de huidige kansen en mogelijkheden op de woningmarkt.

Starterscafé toont kansen voor starters Sassenheim - Tijdens het starterscafé op dinsdagavond 26 maart lieten starters zich informeren over de huidige kansen en mogelijkheden op de woningmarkt.

125 dagen over om een huis te verkopen. Dat is opvallend kort. De woningmarkt in Sassenheim doet het dus opvallend goed.”

Onafhankelijke adviseurs van De Leeuw makelaardij, Notariskantoor De Ruiter en de gemeente Teylingen gaven inzicht in nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden om de grote stap te zetten naar de eerste koopwoning. Opvallendst was het optimisme over de Sassenheimse woningmarkt. Die blijkt het aanzienlijk beter te doen in vergelijking tot het landelijke gemiddelde. Makelaar Joost Verbaas van De Leeuw Sassenheim stond menig belangstellende te woord. Verbaas: “Starters zijn in grote mate afhankelijk van beweging in de woningmarkt. Want als niemand doorstroomt, komen er geen starterwoningen vrij. Dat zie je nu landelijk gebeuren. Maar in Sassenheim is dat opmerkelijk anders. Bij ons zie je juist meer beweging in de woningmarkt wat weer kansen schept, juist voor starters.” Verbaas: “Sinds eind 2011 hebben we een NS-station. Daarmee zijn we mobieler geworden, minder afhankelijk van de auto. Het lijkt erop dat het station de woningmarkt heeft aangejaagd, want uit ons onderzoek Zicht op de Woningmarkt blijkt dat Sassenheim met 92 transacties vorig jaar de grootste woningmarkt van Teylingen was. En de snelste. Woningen werden 7 procent sneller verkocht dan het landelijk gemiddelde. In Sassenheim deden we er gemiddeld

Toch blijven starters wat huiverig om een huis te kopen. Joost Verbaas: “Tijdens het starterscafé bleek inderdaad dat veel mensen, vooral jongeren, niet precies weten wat er nou komt kijken bij de aankoop van een woning. Wij hebben al ruime ervaring met de Sassenheimse woningmarkt, dus ons onafhankelijke advies werd goed ontvangen. We konden inzicht geven in zaken zoals het verloop van de woningmarkt, wanneer je beter kunt huren en waar je aan moet denken bij het bepalen van je woonlasten. Voor velen is het een flinke stap die je ook verantwoordelijk moet nemen. Daar hebben wij die een hoop duidelijkheid in kunnen geven. Het was in ieder geval erg gezellig, in een zeer informele sfeer. Zeker voor herhaling vatbaar.”

Flinke stap

NVM Open Huis Zaterdag 6 april is het weer landelijke NVM Open Huizen Dag. Tijdens deze dag kunnen woningzoekenden vrijblijvend en zonder afspraak tussen 11.00 en 15.00 uur één of meerdere huizen bezichtigen. Een goede kans voor iedereen om zich breed te oriënteren. Voor nadere informatie kunnen belangstellenden terecht in de vestiging van De Leeuw Makelaardij aan de Hoofdstraat 220 in Sassenheim.


Donderdag 4, vrijdag 5 en zaterdag 6 april Magere TOP salade

0.

Rode grapefruits uit Florida

Mexicaanse tortilla vegetarisch

1.

2e gratis

200 gram

¤

99

3.95

4 voor

¤

50

Vrijdag 5 april

Herenstraat 86 - Voorhout Tel: 0252214075

Biologische groente, fruit en aardappeltassen. Bij uw eerste bestelling een gratis lenteVerrassing.

Autobedrijf G. Dol b.v.

Service en kwaliteit Daar staan wij voor

P. C. Honcoop & Zn.

Rijnsburgerweg 48 - Voorhout T 0252-211849 www.gdol.nl

Aannemingsbedrijf

Kom gratis ontbijten

40 jaar G. Dol

maak deze kans op

maand

€ 40,Brandsto f

•Rioolreiniging en -reparatie

Afvoer verstopt? Bel: 0252-621660

Echte Bakker Ammerlaan Aanstaande zondag mag iedereen bij ons komen ontbijten. Wij laten u graag onze nieuwe baguette (artisan) proeven.

• ontstoppen en repareren van rioleringen • leegzuigen van putten en kelders

EURO € 1,759 p.ltr.

• Camerainspectie

Koffie 0f sap Gratis Croissant Stuk belegde baguette

• stankopsporing

SUPER + € 1,829 p.ltr.

DIESEL € 1,429 p.ltr.

NU 24-UUR TANKEN MET KORTING

Nu 7 en 8 cent KORTING (alleen op benzine)

7 april van 9:00 tot 11:00 Warmond, Dorpsstraat 13

Openingstijden:

P. C. Honcoop & Zn. B.V.

ma. t/m vr. 07.30-20.30 uur, za. 08.00-18.00 uur, zo. gesloten.

Boekweitstraat 130 • 2153 GL Nieuw-Vennep Telefoon 0252 - 62 16 60 • www.pchoncoop.nl

AUTO-AIRCO SERVICE

0,VANAF € 6 EX. BTW

GARAGEBEDRIJF ALEX KLEINHUIS VALKENBURG RUIM 25 JAAR AIRCO-ERVARING

Bel voor het maken van een afspraak

071-4077364 Voor een systeemdiagnose/reparatie van uw aircoinstallatie in uw voertuig en het uitlezen van foutcodes van de diverse computers in uw auto en natuurlijk voor het regelmatig onderhoud van uw kostbare aircosysteem. Bloemenlaan 5 • 2235 EM Valkenburg (ZH)

• Eerhart Sierbestrating.

Voor al uw bestracomputerhulp virusverwijdering, sneller matingen en tuinwensen. Bel voor vrijblijvende prijs- ken, storingen verhelpen, oude PC naar nieuwe PC, installaties, laptopreparatie, WiFi, privé cursus, etc. Proopgave 070-3211006. fessionele ondersteuning bij u thuis of op kantoor voor Vuil tapijt? Laat het vakkundig reinigen of particulieren en bedrijven. Tel. 06-42460355 huur Mr. Steam. Gratis thuisbezorgd. Tol Steam In- info op www.Boonict.nl terieurverzorging, tel. 070-5116612. Zat. 6 april Mega Vlooienmarkt KatDak herstellen? Bou­ma/Grundeken bellen! wijk Vliegveld Valkenburg. Kraamhuur €27,- van 5114674-5118394. Uw dak-specialist! 9.00-16.00. donEvents.nl 088-2226900. Vwo-, havo, mavo, vmbo-leerlingen: huisZon. 14 april Vlooienmarkt Warmond werkbegeleiding/bijles aangeboden door Tennishal Dekker. Kraamhuur €27,- van 9.00-16.00. ervaren A/B student. Tel. 071-5616768. DonEvents.nl 088-2226900. BC SIERBESTRATING Tegelwerk, met afvoer, Te huur GARAGEbox? Opslagbox centrum gratis prijsopgave. Tel. 06- 55321682. Rijnsburg. Tel. 071-4021324. STUKADOORSWERK / Glad en strak / PlaVoor al uw tuinwerkzaamheden o.a.: fonds / Spachtelputz / Scherpe prijs, 6% BTW. straatwerk, beschoeiingen, snoeiwerk en beplantinTel. 06-20136876. gen, koniferenhagen, maandelijks onderhoud. Ook 50-plusser SCHILDERT, SAUST en behangt éénmalig opschonen, schuttingen etc. Gratis advies en vooraf prijsopgaaf. Inschr. kvk. Tel. 06-20648419. uw huis weer als nieuw. Tel. 06-13067762. Lekker toerfietsen vanuit Wassenaar en Voor- OPEN HUIS 6 april van 11.00 tot 15.00 uur. Lambrechtsveld 7 Valkenburg ZH. Tel. 06-51221702. schoten? www.tcdekampioen.nl. Te huur appartement in La Carihuela/TorSTEUNZOLEN. Erkend leverancier, lid Stichting LOOP, vergoeding via zorgverzekeraar. Een remolinos Spanje, 50 meter van het strand. Info: afspraak kunt u maken in Oegstgeest, Leiden en 06-23077727. Leiderdorp met Wim van Zijp, tel. 071-5238468 of Te koop brommobiel Microcar Virgo 3 06-12028319. Liberty luxe uitv., 11.000 km, veel extra’s, in nieuwwww.zalenverhuurkruyt schipvanleiden.nl. staat. € 3750,00. Info: 06-17504006.    Mooi bruin café in oude centrum van Leiden. Voor Ger.Kerk N’wijk  zoekt (beginnend-) orgaafstudeerborrels, recepties, verjaardagen, etc. Geen nist. 2 x p/m zondagsmorgens.  Info: 071-3617484 huur! Wel wat servicekosten en normale gangbare of vgkn.noordwijk@ziggo.nl drankprijzen! Reserveringen: tel. 06-25047376. Te koop gevraagd: Vlinder + Visbakpan Student wil u graag helpen met COMPUTER- (op aardgas), tel. 06-22516400. PROBLEMEN. € 15,- p.u. Tel. 070-5114250. STRATENMAKER voor uw tuin of oprit. Ruim GEVEL/SCHOORSTEENRESTAURATIE? 30 jaar ervaring. Leveren van alle materialen. Uithakken (slijpen)-voegen-reinigen-impregneren- Schuttingen. Ook voor kleine reparaties en afvoer. knipvoegen-metselwerk. Altijd gratis advies en ge- Tegen scherpe prijzen. Tel. 06-20897322. heel vrijblijvend prijsopgave. Tel. 06-20897322. Ik zoek werk in huishouding/schoonmaTE KOOP AANGEBODEN: Ligplaats aan ken. Beschikbaar van ma.-vr. 06-85420777. de H.P. Berlagelaan (ter hoogte van nummer 18) in de Straatmaker voor al uw straatHaarlemmertrekvaart te Oegstgeest. Direct grenzend aan de stenen kade, met een lengte van circa 7 meter werk, terras ophogen + oprit. Vrijblijvend pr.open een breedte van 3 meter. Ideale plaats om alle rich- gaaf. 06-47208666. tingen op te varen! Prijs € 18.500,- k.k. Informatie bij ontspanningsmassage en/of voetreflexM.J. de Gelder, tel. 06-511.33.999. massage 11/2 uur € 37,50 tot eind april incl. gratis TV STUK? Remmelzwaal bellen. Ook TV op in- gebruik sauna in Katwijk. 06-14374719. ternet aansluiten. Tel. 06-20959333. PEDICURE: Provoetlid praktijk Wassenaar, GARAGEBOXEN in Oegstgeest en Leiden. Schoolstraat 2. Een afspraak kunt u maken met Nank v.d. Boon, tel. 06-44500799. Huurprijs v.a. € 110,-. Inlichtingen 06-20773480.

• •

• • • • •

• • • •

• • •

• • • •

Gouden tijden bij Juwelier Kaptein: SLOOP- Gouden tijden bij Juwelier Kaptein: SLOOPGOUD 14 krt. goud € 20,- per gram, zilver € 0,40 per GOUD 14 krt. goud € 20,- per gram, zilver € 0,40 per gram. Prijs geldig t/m zaterdag. Juwelier Kaptein, Oegst- gram. Prijs geldig t/m zaterdag. Juwelier Kaptein, Oegstgeesterweg 40, 2231AZ Rijnsburg. Tel. 071-4022142. geesterweg 40, 2231AZ Rijnsburg. Tel. 071-4022142.


3 april 2013

pagina 9

Verrassing tijdens afscheidsreceptie

Sassemse Joke van Diemen is koninklijk onderscheiden

Talent op culturele avond van Rijnlands Sassenheim - Vorige week toonden leerlingen -en dit jaar ook een paar docenten- van het Rijnlands Lyceum Sassenheim weer hun culturele talenten op een Culturele Avond. Dit is een jarenlange traditie op het Rijnlands. Van alles kwam aan bod: zang, dans, eigen composities en instrumentaal. De organisatie van de avond was in handen van de Leerlingenvereniging en de Technische Commissie. Vier leerlingen, Loeloe van Dam, Marloes van Beek, Max Kortekaas en Sequoyah Parera, presenteerden de avond. Een aantal docenten tekende voor de artistieke leiding. Op de foto spelen Lotte Burgmeijer en Leandro van Kuijk uit vwo 6 ‘Everything is sound’.

Benefietfeest bij Ter Leede Sassenheim - Hoe kunnen we op een leuke manier geld binnenhalen voor de clubkas en tegelijkertijd de betrokkenheid bij de jeugdafdeling van de club vergroten? Dat vroegen enkele ouders van Ter Leedejeugdleden zich een tijd geleden af. De oplossing was snel gevonden: een groot benefietfeest, georganiseerd ‘voor en door’ ouders. Voor 10 euro per persoon staat iedere vader en moeder van de Ter Leedejeugdleden op zaterdag 20 april een mooie avond te wachten. De avond wordt muzikaal omlijst door de All

Stars Coverband. Verder vindt er een veiling van gesigneerde voetbalitems plaats en ouders maken zelfs kans op het winnen van een bijzondere training voor het team van hun kind, geheel verzorgd door Ter Leede 1-hoofdtrainer Henk Wisman. Er zijn nog enkele toegangskaarten beschikbaar voor deze feestavond, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de Ter Leede-jeugd. Deze kaarten kunnen besteld worden via het e-mailadres infovoorendoor@ gmail.com.

Lofstem zoekt koorleden Sassenheim - Kerkkoor De Lofstem bestaat op 27 december negentig jaar. Voor het kerstconcert wat men ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan wil houden, zoekt men mensen die van zingen houden. Wie mee wil doen aan dit concert kan zich aanmelden bij onderstaande adressen of op maandagavond gewoon binnen lopen. Om mee te doen kost niets. Wel verwacht men dat men vanaf 29 april de repetities op maandagavond zoveel mogelijk bezoekt. Het concert zal plaatsvinden

op zaterdagavond 14 december om 20.00 uur. Er zal een bijna geheel nieuw programma worden ingestudeerd met melodieuze liederen. De repetities zullen plaatsvinden iedere maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Dorpskerk in Sassenheim. De repetities zijn voor de projectkoorleden gratis tot eind van dit jaar. Men kan zich aanmelden bij Siep Eisenga, Wilgenlaan 15, tel. 0252-215540; of bij Janske Delhaas, Willem Alexanderlaan 17, tel. 0252-230608.

Sassenheim - Joke van Diemenvan Rijssen (59) uit Sassenheim is afgelopen donderdag koninklijk onderscheiden. Zij kreeg de onderscheiding voor haar vrijwilligersactiviteiten in Sassenheim. Burgemeester Marjan van Kampen reikte de onderscheiding uit tijdens een receptie ter gelegenheid van het afscheid van Van Diemen als bestuurslid van speeltuinvereniging Beatrix. Joke van Diemen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Joke van Diemen maakte sinds 1989 deel uit van het bestuur van speeltuinvereniging Beatrix in Sassenheim, waarvan de laatste vijftien jaar als voorzitter. In die functie heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan de nieuwbouw van de speeltuin. Dat gebeurde enkele jaren geleden toen de speeltuin noodgedwongen vanwege bouwplannen moest verhuizen uit de Marijkestraat, en daardoor dreigde te verdwijnen. Ook heeft Van Diemen altijd meegeholpen met de activiteiten die in de speeltuin worden georganiseerd, zoals de paasochtend, de kinderbingo, de kien voor volwassenen, de kinderdisco, tentennachten, de sluitingsbarbeque, het kindercorso en knutselmiddagen. Op 28 maart nam ze afscheid als

Voorjaarsmarkt AgnesStaete Voorhout - Zaterdag 13 april van 10.00 tot 15.00 uur wordt in woonservicecentrum ActiVite AgnesStaete aan de Kerkweg 4 in Voorhout een voorjaarsmarkt georganiseerd. Wie nog spullen heeft die men niet meer gebruikt maar die er nog wel goed uitzien, kunnen deze inleveren bij AgnesStaete. Curiosa, boeken, kleding, speelgoed, huishoudelijke artikelen en klein meubilair verkoopt graag tijdens de voorjaarsmarkt. De opbrengst van de voorjaarsmarkt wordt gebruikt voor de organisatie van activiteiten voor de bewoners en buurtbewoners van AgnesStaete. Men kan de spullen inleveren bij de receptie van AgnesStaete op zaterdag 6 april van 10.00 tot 12.00 uur en vrijdag 12 april van 16.00 tot 19.00 uur.

Wandeling Huys te Warmont

Vogelexcursie voor erg vroege vogels Sassenheim - Zondag 14 april is een dag voor vroege vogels, want vogeldeskundige de heer W. Hooijmans zal een rondleiding door Park Rusthoff in Sassenheim verzorgen (zie foto). Belangstellenden zijn om 7.00 uur welkom bij paviljoen ’t Sassennest waar de wandeling ook weer eindigt met een kopje koffie. Deelname is gratis, en vooraf opgeven is niet nodig.

Warmond - Zondag 7 april om 14.00 uur geven de gidsen van IVN Leiden weer een excursie in het landgoedbos van Huys te Warmont. Het voorjaar is wel laat dit jaar, maar wellicht ziet men toch een aantal stinzenplanten in bloei: vingerhelmbloem, holwortel, wilde narcissen, bosanemonen, het zomerklokje en ook de sterhyacinth. De vogels, van de kleine winterkoning tot de grote blauwe reiger, zijn druk met kwartier maken en soms al met broeden. In de weilanden naast het landgoed hoopt men buitelende hazen en wellicht ook weidevogels te zien en te horen. De start is bij de ingang aan de Herenweg 139 in Warmond. Parkeren is mogelijk in de vlakbij gelegen Beatrixlaan.

Burgemeester Marjan van Kampen reikte de onderscheiding uit aan Joke van Diemen (Foto: FBPS/Peter Schipper). bestuurslid van de speeltuinvereniging.

De Saksen Van Diemen is ook al 25 jaar lid van carnavalsvereniging De Saksen in Sassenheim. Gedurende deze jaren heeft zij zich veelvuldig ingezet als vrijwilliger, met name voor de jeugd, en helpt zij bij een groot aantal activiteiten van de vereniging.

De vereniging heeft haar daarvoor al eens onderscheiden als Grote Asbak.

Hospice Sinds de oprichting in 2008 werkt Joke van Diemen ook als vrijwilliger voor het Hospice Duin- en Bollenstreek, waar zij een groot aantal taken uitvoert ten behoeve van de gasten van het hospice.

Van BBC Awards

Twee leerlingen door naar finales Sassenheim - Zowel Jelle van der Zon als Joost Wardenier, leerlingen van klas 5 vwo van het Rijnlands Lyceum Sassenheim, zijn door naar de volgende ronde op 16 april voor het behalen van een BBC ESU Award. Jelle van der Zon gaat op 16 april in de halve finale op voor een van de finaleplaatsen van de BBC Public Speaking Award. Onlangs is hij met vijftien anderen uit een groep van honderden kandidaten gekozen als mogelijk de beste Nederlandse leerling in public speaking. Met veel kennis sprak hij over het thema ‘Can technology save the earth?’ De titel van zijn speech was ‘A Tiny Plant for an Entire Planet’. Jelle heeft ruime ervaring opgedaan met het Engels op het tweetalig vwo van het RLS. Hij was in 2011 al succesvol bij de Junior Speaking Award.

Writers Award Joost Wardernier bleef na een selectie uit 145 kandidaten met zeven leerlingen over voor de BBC Young Writers Award. In zijn betoog over het thema ‘Should our goals exceed our abilities’ schreef hij over de mogelijkheid om ongekende doelen te bereiken door een positieve instelling, ambitie en doorzettingsvermogen. Hij gebruikte daarbij het voorbeeld van president Kennedy, en de uitspraak van de eerste mens op de maan Neil Armstrong: “One small step for man, one giant leap

Jelle van der Zon: ‘Can technology save the earth?’ for mankind.” De titel die hij aan zijn stuk meegaf was ‘Positivism. Perseverance. Progress’. Joost werd ook tot ‘best delegate’ gekozen bij de Model United Nations in Ankara, waar het RLS aan deelnam.

De Awards De BBC and ESU Awards 2013 worden georganiseerd door de BBC in samenwerking met de English-Speaking Union (ESU) en het Genootschap Nederland-Engeland (GNE). De BBC and ESU Awards voor jongere mensen van 16 tot 20 jaar concentreren zich op de ontwikkeling van doeltreffende vaardigheden in de Engelse taal. Deelname zal de communicatieve vaardigheden van jonge mensen in het Engels verhogen. Dit helpt hen meer vertrouwen te krijgen, zich beter uit te drukken en het zal hen in hun verdere ontwikkeling zeker van nut zijn. De winnaars van de BBC en ESU Awards worden uitgenodigd om in het Verenigd Koninkrijk een cursus te volgen.


OPEN HUIZEN dag zaterdag 6 april van 11.00 - 15.00 uur van soest makelaardij Geversstraat 75, Oegstgeest Tel.: (071) 515 25 55 www.vansoest.nl Hazerswoude-dorp

Zuidsingel 18

makelaardij eigen Haard Geversstraat 63, Oegstgeest Tel. (071) 519 19 19 www.eigen-haard.nl leiden

Boerhaavelaan 71

graal makelaardij Rapenburg 4, Leiden Tel.: (071) 51 10 00 www.graalmakelaardij.nl leiden

Morssingel 199

loseCaat nvm makelaar De Kempenaerstraat 55, Oegstgeest Tel.: (071) 517 42 64 www.zekervia.nl leiden

overrijn 14 niEUW!

proper makelaardij o.g. Terweeweg 7, Oegstgeest Tel. (071) 519 09 09 www.proper-makelaardij.nl leiden

Burggravenlaan 105

Ruime vrijstaande villa (575 m2) met garage en zonnige tuin rondom, gelegen op mooie locatie aan een singel met ruim uitzicht en op loop afstand van winkels. Het huis heeft 6 kamers (135 m2) en een royaal zuidgericht terras. Dit huis biedt veel mogelijkheden voor aanpassing en verbouwing.

*** OP ZOEK NAAR EEN LEUK STEKJE ? *** Dat kan bij dit instapklare en comfortabele 2-kamerappartement met royaal zonnig balkon gelegen aan de rand van het centrum van Leiden. Lichte woonkamer, open luxe keuken (2008) met eetbar en badkamer met douche. Mede door de gunstige ligging is het Centraal Station binnen 4 minuten te voet bereikbaar.

Ideaal 2 kamer appartement (71 m2) voor starters op de woningmarkt. Aantrekkelijk gelegen op de begane grond nabij Centraal Station Leiden en op slechts een steenworp afstand van het centrum.

*** WONEN MET HEERLIJK PANORAMISCH VRIJ UITZICHT! *** Aan de Zijlsingel gelegen leuk 2-KAMER-TOP-APPARTEMENT met ruime opbergzolder. Woonkamer met zonnig balkon op het Zuid-Westen waar u tot ’s avonds laat van de ondergaande zon genieten! Daarbij een schitterend vrij uitzicht over de singels. Open keuken met eetbar, slaapkamer, badkamer met douche.

Extra ruim 6/7-KAMER-DUBBEL BOVENHUIS (ca. 130 m2) op de 2e+3e (hoogste) zolderetage. Zonnig balkon op het Westen en een berging. Aan de voor- en achterzijde nieuwe ramen/kozijnen met isolerende beglazing; zolder met 4 nieuwe dakramen en geïsoleerde kap. Ruime woonkamer en suite, balkon, keuken, 2 kamers, 3 zolderkamers mmv badkamer en bergruimte.

Vraagprijs: € 425.000,- k.k.

Vraagprijs: € 159.000,- k.k.

Vraagprijs: € 159.000,- k.k.

Vraagprijs: € 169.500,- k.k.

Vraagprijs: € 215.000,- k.k.

EigEn Haard MakElaardij leiden

oude Vest 13

losEcaat nVM MakElaar oegstgeest

President kennedylaan 73

EigEn Haard MakElaardij oegstgeest

lijtweg 207

losEcaat nVM MakElaar oegstgeest

Frans Halslaan 85

losEcaat nVM MakElaar oegstgeest

Frans Halslaan 191

Recent gerenoveerd “bijzonder” grachtenpand in hartje centrum (Cultuur kwartier). Het pand aan de Oude Vest 13 biedt wél de lusten maar niet de lasten van het wonen in de binnenstad. Kortom, de ideale lokatie. O.a. werkkamer/kantoor, sfeervolle woonkamer, luxe keuken met kookeiland, 4 slaapkamers, 2 luxe badkamers en zonnig dakterras!

Licht 2-kamer appartement gelegen op de tweede verdieping van het complex Haeswijk. Het appartement heeft een ruim balkon op het westen en vrij uitzicht over groen en water. Bovendien beschikt het over een privéberging op de begane grond. Buitenzijde en balkons worden momenteel gerenoveerd. Woonoppervlakte ca. 80 m2. Servicekosten € 331,68 per maand.

LEUK EN COMFORTABEL VERBOUWD 2 KAMER-APPARTEMENT op de 2e woonlaag (de levendige voorzijde), met zonnig balkon op het Westen en uitzicht over het marktplein. Lichte woonkamer met toegang tot overdekt balkon, moderne goed ingerichte keuken, slaapkamer, moderne badkamer met douche. Berg-/werkkast.

Aantrekkelijk en rustig gelegen 3/4-kamer (88 m2) appartement op de 6e (top-)etage met vrij uitzicht over groen en molen met zonnig balkon (W) en eigen berging in de onderbouw. Gelegen aan een groot wandelplantsoen met singel en bruggetje richting winkelcentrum Lange Voort.

RUST* RUIMTE * PRIVACY * VRIJ UITZICHT * INSTAPKLAAR*. Dat zijn absoluut sterke punten bij dit aantrekkelijk verbouwde TOPHOEK-appartement. Lichte zonnige woonkamer met zijraam, moderne keuken met verhoogd eetgedeelte, mooie ruime lichte werkkamer (voorheen 2 kamers) met balkon (West), royale slaapkamer en moderne badkamer met ligbad

Vraagprijs: € 698.000,- k.k.

Vraagprijs: € 95.000,- k.k.

Vraagprijs: € 134.500,- k.k.

Vraagprijs: € 159.000,- k.k.

Vraagprijs: € 179.000,- k.k.

graal MakElaardij oegstgeest

irislaan 143

ProPEr MakElaardij oegstgeest

Predikantslaantje 14

losEcaat nVM MakElaar oegstgeest

Floris Versterlaan 31

EigEn Haard MakElaardij oegstgeest

lobeliuslaan 128 niEUW!

losEcaat nVM MakElaar oegstgeest

Willem van otterloolaan 4

Boven het winkelcentrum “De Lange Voort” in Oegstgeest gelegen 4-kamer maisonnette op de eerste en tweede etage met twee balkons welke goed op de zon liggen. Het appartement is gunstig gelegen en biedt een weids uitzicht over het fraai aangelegde Irispark met molen en waterpartij.

*** COMFORTABEL EN GELIJKVLOERS WONEN OP DE BEGANE GROND *** Deze parterre (hoek)woning uit 2008 en heeft een eigen tuin met terras aan de zijkant met direct daarnaast een eigen parkeerplek. Lichte woonkamer met openslaande deuren naar terras, luxe keuken met div. apparatuur, 2 slaapkamers en luxe badkamer met douche

Gunstig gelegen uitgebouwde 5 kamer hoekwoning (100 m2 excl. zolder) met tuin rondom met schuur en achterom. Rustig gelegen in groene omgeving, vlakbij winkels, scholen en openbaar vervoer. Grotendeels in originele staat en is aan modernisering toe.

Zeer mooie ruime MAISONETTEWONING (120 m2) op de 4e/5e verdieping in de moderne wijk Poelgeest met heerlijk balkon op het zuiden en fraai ruim uitzicht. Grote lichte woonkamer (58 m2) open keuken in luxe opstelling, royale badkamer met bad en douche, wasruimte en 2 ruime slaapkamers. Eigen parkeerplaats en extra grote berging in de onderbouw.

MODERNE UITGEBOUWDE EENGEZINSWONING met extra grote (door uitbouw) woonkamer, een dakkoepel zorgt voor veel lichtinval, moderne keuken, ruime achtertuin met terras, 3 slaapkamers, nette badkamer met douche en flinke zolderkamer met dakraam en veel bergruimte. KORTOM: EEN PRIMA WONING MET VEEL EXTRA’S OP EEN RUSTIG, LEUK EN KINDVRIENDELIJK PLEKJE

Vraagprijs: € 199.000,- k.k.

bieden vanaf € 200.000,- k.k.

Vraagprijs: € 225.000,- k.k.

Vraagprijs: € 249.500,- k.k.

bieden vanaf € 250.000,- k.k.

Van soEst MakElaardij oEgstgEEst oegstgeest

irislaan 241

losEcaat nVM MakElaar oegstgeest

H.P. Berlagelaan 17

EigEn Haard MakElaardij oegstgeest

Prinses Beatrixlaan 40

losEcaat nVM MakElaar oegstgeest

Eli Heimanshof 113

losEcaat nVM MakElaar oegstgeest

Eli Heimanshof 18

Zéér ruim duplex appartement (woonopp. ca. 170 m2) gelegen op de bovenste 2 verdiepingen aan de Irislaan. Dit appartement heeft een prachtig vrij uitzicht over het recent opgeknapte Irispark met vijver en de fraaie “Oudenhof molen” uit 1783. O.a. moderne Poggenpohl keuken, ruime L-vormige woonkamer, 2 balkons en 5 (slaap-)kamers.

Prachtig aan de Haarlemmertrekvaart gelegen 3-kamer-hoekappartement op de tweede verdieping met fraai, vrij uitzicht. Voorzien van lift en een individuele berging op de begane grond. Bijz.: Dit appartement is tevens geschikt voor minder validen (brede deuren, rolstoelvriendelijke opgang naar centrale entree, lift met elektrische schuifdeur)

** IN PRIJS VERLAAGD ** In de Prinsessenwijk aan groene laan gelegen, verrassend ruim 6 kamer woonhuis met voor- en diepe (17 m) zonnige achtertuin op het zuiden met stenen schuur en achterom. Een huis met mogelijkheden op een ruime kavel van 174 m2. Woonoppervlakte ca. 117 m2.

Deze zeer bijzondere half vrijstaande “tuinmuur” woning is royaal van opzet en heeft een prachtige, privacy biedende zonnige binnentuin op het zuidwesten en 2 grote terrassen op de 1e en 2e verdieping. Ind.: entree, lichte woonkamer met schuifpui, ruim opgezette eetkeuken, 4 royale slaapkamers (waarvan 2 toegang tot terras), moderne badkamer.

Royale uitstekend onderhouden 5-kamer gezinswoning, gelegen in de geliefde kindvriendelijke wijk “Poelgeest”. Deze speels ingedeelde woning is voorzien van veel leefruimte en beschikt over een ruime tuin met vrij uitzicht, fietsenberging en achterom. Riant dakterras met vrij uitzicht. Woonoppervlakte ca. 140 m2.

Vraagprijs: € 259.000,- k.k.

Vraagprijs: € 267.000,- k.k.

Vraagprijs: € 289.000,- k.k.

Vraagprijs: € 299.000,- k.k.

Vraagprijs: € 319.000,- k.k.

graal MakElaardij

Van soEst MakElaardij oEgstgEEst

ProPEr MakElaardij

graal MakElaardij

ProPEr MakElaardij


OPEN HUIZEN dag zaterdag 6 april van 11.00 - 15.00 uur van soest makelaardij Geversstraat 75, Oegstgeest Tel.: (071) 515 25 55 www.vansoest.nl oegstgeest

ommevoort 202

makelaardij eigen Haard Geversstraat 63, Oegstgeest Tel. (071) 519 19 19 www.eigen-haard.nl oegstgeest

grunerielaan 4

graal makelaardij Rapenburg 4, Leiden Tel.: (071) 51 10 00 www.graalmakelaardij.nl oegstgeest

Balistraat 26

loseCaat nvm makelaar De Kempenaerstraat 55, Oegstgeest Tel.: (071) 517 42 64 www.zekervia.nl oegstgeest

gerrit rietveldlaan 64

proper makelaardij o.g. Terweeweg 7, Oegstgeest Tel. (071) 519 09 09 www.proper-makelaardij.nl oegstgeest

ommevoort 320

VEEL PRIVACY EN EEN LEUK UITZICHT! Luxe afgewerkt en apart vormgegeven 3-kamer HOEK-appartement (2005), lichte woonkamer met halfronde erkerramen, afsluitbaar balkon (W), open eetkeuken, 2 sl.kamers en mooie badkamer met ligbad, 2e toilet en aparte douche. Ruime berging en eigen parkeerplaats.

STOP NU MET ZOEKEN! Deze woning ligt in de geliefde kindvriendelijke ‘Gruneriebuurt’ met voor- en grote zonnige achtertuin met achterom. In 2008 heeft de woning een ware metamorfose ondergaan; na 10 maanden verbouwen is het huis op vele onderdelen en punten geheel gemoderniseerd en uitgebouwd; KORTOM; WONEN ZONDER KLUSSEN!

Royaal uitgebouwd hoekhuis (130 m2) met vijf slaapkamers, op ruim perceel (357 m2) met aan drie zijden tuin, berging en overkapping. Bijzonder gunstig bij de A-44, CS-Leiden en op fietsafstand van scholen, winkels en andere voorzieningen.

Fraai gebouw in een aantrekkelijke omgeving! In luxe- en kleinschalig appartementencomplex gelegen 3 kamer appartement op de 4e verdieping. Voorzien van een lift, een aparte berging en een garageplaats in de ondergelegen parkeergarage. De eigenaar heeft een ligplaats (nummer 1) op loopafstand van het gebouw met een lengte van 10.40 meter!

KIJKEN=KOPEN=VERHUIZEN! Royale luxe 3-4 kamer appartement (2005/117 m2) ligt strategisch op de 3e verdieping en heeft tevens een eigen parkeerplaats in de parkeerkelder. Zonnig en lichte woon- eetkamer met toegangsdeur tot balkon (Zuid), luxe keuken vzv alle inbouwapparatuur, 2 slaapkamers, luxe badkamer met inloopdouche en aparte wasruimte

bieden vanaf € 325.000,- k.k.

Vraagprijs: € 329.000,- k.k.

Vraagprijs: € 345.000,- k.k.

Vraagprijs: € 349.000,- k.k.

Vraagprijs: € 375.000,- k.k.

losEcaat nVM MakElaar oegstgeest

Hendrik andriessenlaan 84

losEcaat nVM MakElaar oegstgeest

Queridolaan 35

EigEn Haard MakElaardij oegstgeest

admiraal de ruyterlaan 10

Van soEst MakElaardij oEgstgEEst oegstgeest

Willem de Zwijgerlaan 2

losEcaat nVM MakElaar oegstgeest

Hella Haasseplantsoen 25

BIJZONDER TYPE 2-O-1 KAPEWONING MET GARAGE! Ruime oprit grote en vrije zonnige achtertuin (Z). Ruime lichte L- vormige wooneetkamer met zonnige erker en asymmetrische zijramen, open eetkeuken, zeer ruime slaapkamer (mmv. 2), achterkamer, moderne luxe badkamer met ligbad en douche, ruime zolderkamer met zijraam, dakkapel en div. bergruimtes.

Zeer fraai gelegen terras-appartement (101 m2) op de parterre met vrij uitzicht over het Oegstgeester kanaal. Dit appartement heeft een voortuin en extra royaal terras op het zuiden, ruime zongerichte woonkamer, open keuken met div. app. en 3 slaapkamers. Dichtbij winkels, gezondheidscentrum en bushalte. Een extra ruime eigen berging.

Goed onderhouden half-vrijstaande woning met voortuin, fraaie besloten achtertuin, oprit en garage. Ruime en lichte woonkamer met zij-erker, eenvoudige keuken met deur naar de tuin. Eenvoudige badkamer met deur naar klein balkon plus 4 á 5 slaapkamers. Deze woning is inwendig gedateerd maar wel altijd keurig onderhouden. Woonopp. ca. 148 m2.

Charmante half vrijstaande 6 kamer villa in de geliefde oude dorpskern van Oegstgeest, met mogelijkheid voor parkeergelegenheid op eigen terrein (totale kavel ca. 177 m2). Beschutte achtertuin met middag- en avondzon. Dit sfeervolle woonhuis is reeds bouwkundig gekeurd. De woonoppervlakte is ca. 110 m2 exclusief zolderverdieping van ca. 20 m2.

Zeer luxe en smaakvol hoekherenhuis met uitbouw, lange zonnige tuin, 5 slaapkamers, badkamer met ligbad en aparte douche. Gelegen aan een rustig plantsoen.

Vraagprijs: € 389.000,- k.k.

Vraagprijs: € 395.000,- k.k.

Vraagprijs: € 398.000,- k.k.

Vraagprijs: € 399.000,- k.k.

Vraagprijs: € 399.000,- k.k.

losEcaat nVM MakElaar oegstgeest

lobeliuslaan 136

EigEn Haard MakElaardij oegstgeest

lobeliuslaan 25

graal MakElaardij oegstgeest

Hofdijck 38

ProPEr MakElaardij oegstgeest

lobeliuslaan 19

Van soEst MakElaardij oEgstgEEst oegstgeest

Hofbrouckerlaan 17

UNIEK PENTHOUSE van ruim 600 m2. Een heerlijk royaal penthouse met twee ruime zonnige terrassen (ca. 25m2 W/ca. 15m2 ZO) met een schitterend uitzicht. Speelse woonkamer (83 m2)met extra hoog ‘gewelfd’ plafond (ca. 4.30 mtr), ruime eetkeuken, ruime badkamer met inloopdouche (mogelijkheid voor bad), 3 slaapkamers. Dubbele parking

VERRASSEND RUIM VRIJSTAAND HERENHUIS! Inpandige garage, zonnige tuin achter en opzij, grote woon-eetkeuken, bijkeuken, royale woonkamer, met ‘serre’-kamer, 2 slaapkamers + badkamer en sauna in de onderbouw, grote ouderslaapkamer + badkamer op de 2e verdieping en een 4e (werk) kamer.

Op een unieke plek in hartje Oegstgeest gelegen half vrijstaand herenhuis (2 onder 1 kap) met vrijstaande garage, eigen oprit en aan drie zijden een zonnige tuin. Vijf slaapkamers en twee badkamers, maar heeft op termijn ook de mogelijkheid om uit te breiden.

Zeer ruim bemeten MODERNE HALF-VRIJSTAAND WOONHUIS, ruime garage en eigen parkeerplaats/afrit. Woon- eetkeuken, moderne keuken, ruime woonkamer met hoge raampartijen, 4 slaapkamers, badkamer met ligbad en douche, aparte was- bergkamer en bergzolder. INRUIL APPARTEMENT MOGELIJK!

Ruim en karakteristiek type HOEK-HERENHUIS met voor- brede zijtuin en mooie grote zeer zonnige achtertuin. Ruime zeer lichte woonkamer met 2 zijramen, open haard, keuken met authentiek doorgeefluikje, 3 slaapkamers, balkon, moderne badkamer met douche, 2 ruime zolderkamers met dakkapel en grote (stahoge) bergvliering met 2 dakramen

bieden vanaf € 420.000,- k.k.

bieden vanaf € 490.000,- k.k.

Vraagprijs: € 519.000,- k.k.

Vraagprijs: € 550.000,- k.k.

Vraagprijs: € 595.000,- k.k.

losEcaat nVM MakElaar oegstgeest

aldo van Eycklaan 122

losEcaat nVM MakElaar oegstgeest

Wilhelminapark 26

Van soEst MakElaardij oEgstgEEst oegstgeest

Hofdijck 28

losEcaat nVM MakElaar oegstgeest

clinckenburgh 10

losEcaat nVM MakElaar oegstgeest

Martinus Houttuynhof 59

Uitstekend onderhouden half vrijstaande woning langs Haarlemmertrekvaart met o.a. oprit, inp. garage, woonkeuken met vrij uitzicht, woonkamer met openslaande deuren, 4 slaapkamers, wasmachineruimte, kleedkamer, complete badkamer en dakterras. Vrijwel voor de deur zijn ligplaatsen (koop/huur) voor een eigen sloep. Woonopp. ca. 167 m2.

Fraai en karakteristiek herenhuis (180 m2) met voor- en zonnige ruime achtertuin met schuur, rustig gelegen tegenover het plein van het oude gemeentehuis. Deze woning heeft 8 kamers, een ruime goed uitgeruste eetkeuken met marmeren vloer, badkamer met ligbad, douche en toilet. Snelle verbinding naar de A-44 en het CS-Leiden.

Nagegenoeg vrijstaand HERENHUIS met GARAGE op ruim perceel van 350 m2; royale achtertuin (Z), ruime oprit voor meerdere auto’s. L-vormige, zeer lichte woonkamer met zijraam, open haard en dubbel openslaande deuren; gesloten keuken en bijkeuken. Royale masterbedroom, balkon, 2 slaapkamers, badkamer. Grote bergzolder en zolderkamer met dakkapel.

Perfect onderhouden moderne half vrijstaande villa in Park Clinckenburgh te Oegstgeest, nabij de Klinkenbergerplas. Gelegen op 450 m2 grond gelegen met een zonnige, fraai aangelegde tuin (ZW) en zeer veel privacy. Parkeergelegenheid op eigen terrein voor meerdere auto’s. Het huis heeft 6 slaapkamers, drie badkamers en heel veel (berg) ruimte.

RUST-RUIMTE-WATERRIJK tuin op Zuiden! Dat zijn wel de unieke kenmerken bij deze nagenoeg VRIJSTAANDE VILLA MET GARAGE. Mooie lichte living met mooie hoge raampartijen, SERRE, keuken met luxe uitgebreide inrichting, 3 ruime slaapkamers, luxe badkamer, 2 grote zolderkamers met ‘Frans’ balkon, flinke berging op stahoogte

Vraagprijs: € 625.000,- k.k.

Vraagprijs: € 695.000,- k.k.

Vraagprijs: € 745.000,- k.k.

Vraagprijs: € 799.000,- k.k.

Vraagprijs: € 679.000,- k.k.

graal MakElaardij

EigEn Haard MakElaardij

losEcaat nVM MakElaar

Van soEst MakElaardij oEgstgEEst

losEcaat nVM MakElaar


OPEN HUIZEN dag zaterdag 6 april van 11.00 - 15.00 uur van soest makelaardij Geversstraat 75, Oegstgeest Tel.: (071) 515 25 55 www.vansoest.nl oud ade

leidseweg 40

makelaardij eigen Haard Geversstraat 63, Oegstgeest Tel. (071) 519 19 19 www.eigen-haard.nl rijnsburg

Westerpark 20

graal makelaardij Rapenburg 4, Leiden Tel.: (071) 51 10 00 www.graalmakelaardij.nl Voorschoten

loseCaat nvm makelaar De Kempenaerstraat 55, Oegstgeest Tel.: (071) 517 42 64 www.zekervia.nl

adm. de ruytersingel 50

6 APRIL

.V V.o

Deze sfeervolle en moderne vrijstaande villa heeft aan de voorzijde blijvend vrij uitzicht over de weilanden van het Groene Hart en aan de achterzijde een fascinerend vrij uitzicht over het prachtige Vennemeer. De villa heeft een tuin rondom en beschikt o.a. over 5 kamers, garage, een aanlegsteiger (20 mtr.), zwemtrap en boothelling.

Vraagprijs: € 995.000,- k.k.

11:00 - 15:00 uu r *** WERKELIJK SCHITTEREND PANORAMISCH UITZICHT! Zeer royaal en luxu eus PENTHOUSE (160m2) met SERRE en 2 dakterrassen, riante en zeer lichte LIVING van ca. 60 m2 met de schuifdeuren naar de SERRE, luxe open keuken, royale hoofdslaapkamer met eigen badkamer met ligbad en aparte douche, 2 kamers en 2e badkamer met douche. 2 parkeerplaatsen.

Uitstekend onderhouden ruime hoekwoning met voortuin, achtertuin, vrijstaande garage, moderne halfopen keuken, bijkeuken, tuingerichte woonkamer, multi-funtionele kamer op beg. gr. Verder 4 slaapkamers, toilet, luxe badkamer en zonnig terras. De woning is recent op diverse punten gemoderniseerd waaronder geheel nieuwe badkamer en sanitair.

Vraagprijs: € 565.000,- von

Vraagprijs: € 449.000,- k.k.

graal MakElaardij

losEcaat nVM MakElaar

proper makelaardij o.g. Terweeweg 7, Oegstgeest Tel. (071) 519 09 09 www.proper-makelaardij.nl

OPEN HUIS

Het is nú echt de tijd om een aantrekkelijk geprijsd huis te kopen! De NVM Open Huizen Dag op zaterdag 9 oktober biedt u veel kansen! Want de marktomstandigheden om een huis te kopen zijn nu zeer gunstig. Zo staat de rente nog steeds laag en heeft u een uitstekende onderhandelingspositie. Bovendien is de verhoogde NHG-grens nog altijd van kracht. Heeft u een leuk huis gezien, schakel dan wel een NVM-aankoopmakelaar in. Omdat hij u bij uw aankoop veel tijd, geld en zorgen bespaart, bent u altijd beter af. Kijk op nvm.nl en funda.nl voor de deelnemende huizen. Goed gevoel. NVM.

graal MakElaardij NVM10-0513 OHD Uitwerking 10-10 adv A4 liggend .indd 1

24-08-2010 11:46:12

Waarom méér betalen voor een merkkostuum, kolbert, pantalon, overhemd, sweatshirt, enz. als u bij ons tot 60% goedkoper uit bent voor hetzelfde artikel. En... alles uit de nieuwste collecties.

Kom en overtuig uzelf!

Kostuums van € 349,- t/m € 499,-

Kolberts ZONWERING

van € 199,- t/m € 299,-

Pantalons

van € 109,- t/m € 139,-

€ 129,-

€ 89,€ 69,-

Alexander Suits

Dorpsstraat 22, Noordwijkerhout (t.o. Witte Kerk) Geopend: di. t/m do. 10.00-17.30 uur, vr. van 10.00-21.00 uur, za. van 10.00-17.00 uur

kroningsdag! Deurstrik, rood, wit, blauw, oranje: defeesttuin.nl of 071-4026444.

Openbare bekendmaking Verkeersbesluit traject 5

Gedeputeerde Staten hebben besloten een verkeersbesluit te nemen tot het instellen van een afmeerverbod langs de provinciale vaarwegen tussen de gemeente Leiden en de gemeente Teylingen.

Inhoud verkeersbesluit

Het verkeersbesluit houdt een afmeerverbod in langs de oevers van de Zijl en aansluitend de vaargeul door de Kagerplassen (traject 5), alsmede de plaatsing van bijbehorende verkeers- en/of aanwijzingstekens. Het afmeerverbod is niet van toepassing op de met ontheffing aangewezen tijdelijke ligplaatsvakken, wachtplaatsen bij bruggen, provinciale loswallen en ligplaatsen waarvoor ontheffing is verleend.

Ter inzage

Deze publicatie is een samenvatting van het oorspronkelijke besluit. Het volledige besluit is te vinden op www.zuid-holland.nl/ligplaatsen of op verzoek verkrijgbaar. Hiervoor kunt u contact opnemen met het district Stedelijk Gebied van de provincie Zuid-Holland op telefoonnummer 070- 441 6611.

Indienen bezwaarschrift

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge art. 7:1 juncto 6.5 van de Algemene wet bestuursrecht bij ons een bezwaarschrift indienen. Dit dient binnen zes weken na de dag van publicatie van dit besluit te worden toegezonden, onder vermelding van"Awb-bezwaar" en gericht aan Gedeputeerde Staten van ZuidHolland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

het


3 april 2013

pagina 13

Try-out op 10 april

Dolf Jansen toont topvorm in Trefpunt Warmond - Cabaretier Dolf Jansen nadert de vijftig, maar is nog steeds in vorm. Dat laat hij op woensdag 10 april zien in theater Het Trefpunt in Warmond, waar hij een try-out van zijn voorstelling ‘Topvorm’ speelt.

Leo van der Zon, Frank Franken en Jo Sempels (rechts) bij het bord waarop wordt aangegeven dat de nieuwe McDonald’s in Sassenheim is geopend (Foto: FBPS/Peter Schipper).

Restaurant biedt 100 arbeidsplaatsen

McDonald’s Sassenheim sinds vorige week woensdag open Sassenheim - Vorige week dinsdag is in het bijzijn van Leo van der Zon, locoburgemeester van de gemeente Teylingen, McDonald’s restaurant Sassenheim feestelijk geopend. Het nieuwe restaurant biedt 103 nieuwe arbeidsplaatsen en is voorzien van de meest actuele innovaties op het gebied van duurzaamheid.

Het onvermijdelijke feit is dat Dolf Jansen -rasartiest, mooiprater, nadenker, dichtregelaar, hoofd afdeling Ad rem van de gemeente Ouderamstel- zijn vijftigste verjaardag nadert. In de zomer van 2013. Zijn streven: nog een keer de absolute topvorm bereiken. Fysiek, mentaal, als atleet, artiest, als mens zelfs. Die zoektocht -langs masseurs met handen groter dan zijn hoofd, knijpers, krakers, knoeiers, van helemaal mindfull naar full body experiencelevert een fascinerende voorstelling op over de man en zijn grenzen. En de topvorm die nog in hem blijkt te huizen. Het programma staat bol van de verhalen, improvisatie, hilariteit tot voorbij het balkon, poëzie, audiofragmenten van pijn en genot en een rusthartslag van 38. Vliegensvlugge stand-up comedy. De voorstelling ‘Topvorm’ van Dolf Jansen

Dolf Jansen is nog in topvorm. is te zien op woensdag 10 april om 20.15 uur. Kaarten kosten € 19,50 en zijn te koop via de website www. hettrefpuntwarmond.nl en bij de VVV Warmond. Indien er nog plaatsen vrij zijn kan men vanaf drie kwartier voor aanvang van de voorstelling kaarten kopen aan de zaal in Het Trefpunt aan de Herenweg 80 in Warmond.

Door Piet van der Vooren Jo Sempels, algemeen directeur van McDonald’s Nederland, liet bij de opening weten trots te zijn om deze dag het 233ste restaurant van McDonald’s in ons land te openen. “We zijn zeer blij met het resultaat. Het nieuwe restaurant heeft de laatste innovaties op het gebied van duurzaamheid, zoals LEDverlichting, low oil volume-friteuses en twee watervrije urinoirs die samen goed zijn voor 230.000 liter waterbesparing per jaar. Daarnaast kunnen onze gasten sneller bediend worden door een dubbele drivelane in de McDrive.” Frank Franken is de franchisenemer van McDonald’s Sassenheim. Hij had lof voor de bouwers van het nieuwe restaurant, die ondanks de soms winterse omstandigheden alle gestelde deadlines hebben gehaald. Ook roemde hij de gemeente Teylingen wat betreft de samenwerking rond de totstandkoming van het nieuwe restaurant. “De totstandkoming van het restaurant is het resultaat van een prettige samenwerking met de gemeente, waarbij we veel aandacht hebben besteed aan de lokale omgeving. Zo hebben we het nieuwe restaurant en het station met elkaar verbonden. Om zicht te hebben op het station is het terras gericht op het noordoosten, in plaats van het gangbare zuiden.” Franken liet weten dat de door de gemeente Teylingen nieuw geplaatste afvalbakken door medewerkers van McDonald’s zullen worden geleegd. Dit om zwerfafval bij het restaurant en het station te voorkomen. Als dank voor de prettige samenwerking overhandigde Frank Franken een cadeau voor de gemeente Teylingen aan locoburgemeester Leo van der Zon. “Wij doen graag wat terug voor de maatschappij waar wij deel van uit maken. Daarom bieden wij honderd gezinnen uit de gemeente Teylingen de mogelijkheid om een keer gratis

Frank Franken (rechts) overhandigt een cheque aan locoburgemeester Leo van der Zon (Foto: PR). te komen eten in ons nieuwe restaurant. Het gaat dan om gezinnen die het niet breed hebben en waarvoor uit eten gaan geen vanzelfsprekendheid is”, aldus Franken. De gemeente zal bepalen welke gezinnen daarvoor in aanmerking komen. Ook locoburgemeester Leo van der Zon voerde het woord tijdens de opening. Hij had op Twitter een tweet voorbij zien komen waarin werd gesteld dat de bij de nieuwe McDonald’s geplaatste ‘M’ op z’n kop stond. Het had een ‘W’ moeten zijn, want het restaurant is immers gebouwd op grondgebied van de voormalige gemeente Warmond. Van der Zon verwees hiermee naar de eerdere discussie over de naam van Station Sassenheim, dat ook op grondgebied van Warmond ligt. Hij was enthousiast over de komst van het nieuwe restaurant. “De komst van de McDonald’s biedt nieuwe arbeidsplaatsen

voor Teylingers, waar ik bijzonder verheugd over ben. Daarnaast geeft het nieuwe restaurant een goede impuls aan het stationsgebied. Niet alleen als recreatietransferium, maar ook aan de sociale veiligheid. Ik neem het cadeau graag in ontvangst en zorg via de Voedselbank Teylingen dat honderd gezinnen die het niet zo breed hebben in Teylingen hier blij mee worden gemaakt.” Het McDonald’s restaurant Sassenheim is zeven dagen per week geopend van 7.00 tot 23.00 uur en de McDrive tot middernacht. Het restaurant is ingericht volgens een nieuw concept, en telt 180 zitplaatsen binnen en 100 zitplaatsen op het terras. Die zitplaatsen binnen waren overigens het enige kritiekpuntje dat tijdens de opening viel te beluisteren. Volgens sommige bezoekers zijn ze wat aan de krappe kant, waardoor het zitcomfort een beetje tegenviel.

Schutting wordt straks erg mooi opgefleurd Warmond - Een achttiental kinderen is al een paar weken op woensdagmiddag in ‘t Trefpunt in Warmond bezig om kunststukjes te maken (zie foto). Het is de bedoeling dat deze binnenkort zullen worden bevestigd op de schutting die onlangs is geplaatst voor de braakliggende grond waar voorheen twee afgebrande woningen aan de Warmondse Dorpsstraat hebben gestaan, tegenover het pleintje bij de pomp. De schutting is daar neergezet om de braakliggende grond enigszins aan het oog te onttrekken. Met name bezoekers van het terras op het pleintje bij de pomp hadden nu niet bepaald een fraai uitzicht wanneer zij van hun hapje of drankje zaten te genieten. De gemeente heeft Het Oude Raadhuis verzocht om de schutting wat op te fleuren, en de vereniging ging met kinderen uit de groepen 8 van de basisscholen in de weer om er iets moois van te maken. Binnenkort zal duidelijk worden welke kunststukjes de kinderen vervaardigd hebben om op de schutting te plaatsen (Foto: FBPS/Peter Schipper).

Column Carmen van den Bosch

Wanneer het zonnetje schijnt gooien we collectief al onze fronsende wenkbrauwen en omlaag hangende mondhoeken in een hoek. Je bui schiet meteen van 0 naar (bij de meeste van ons) minimaal 8. Maar wanneer je dan weer wordt getrakteerd met een sneeuw- of regenbui

merken we de omslag ook direct. Misschien leuk om te weten dat dit allemaal met serotonine te maken heeft. Bij helder en zonnig krijgen we door omzetting van het aminozuur tryptofaan een serotonine boost vanuit onze hersenen. En dan nu het echt goede nieuws; Tryptofaan

zit onder andere in bananen en chocolade! Eindelijk een echt gegronde reden om een lekker stukje chocolade te eten.. neem dan wel de pure met minimaal 70% cacao en minimaal suiker. Dan heb je ook nog een antioxidant te pakken! Kom maar door met de lente!

www.carmendecoach.nl carmendecoach@gmail.com M 06 – 46 13 87 21


N! A V T AK H E G R E WE MAKEN

Rundergehakt 2 x 500 gram

6.

50

Bij besteding van 10,-

GRATIS rookworst van 250 gram voor de stamppot

Dagreclames

De lekkerste van Voorhout!

150 gram

1.

80

Beefburgers 4 stuks

3.00

De uitstraling van hout met de voordelen van kunststof!

Het Rijnlandkozijn. Nu standaard bij Rijnland Kozijnen alle hoekverbindingen als hout met de voordelen van kunststof. Vierkant of afgeschuind kozijnprofiel. Aan u de keus.

Nasi, bami of macaroni

2e 500 gram

Div. soorten vleeswaren

150 gram halen-

Vrijdag:

100 gram betalen 4 stuks

1 kilo

Donderdag:

4 halen-3 betalen

Dinsdag:

6.50 1 kilo 5.50

Rundergehakt Halfom gehakt

Slavinken, beefburgers, verse worst, tartaar, boerenburger, roomschijven, hamburgers en boomstammetjes

Gepaneerde schnitzels

Filet Americain

Woensdag:

Maandag/dinsdag:

halve prijs

Hollandse kipfilet

1 kilo

7.50

3 stuks

6.00

Zaterdag:

5.95

Biefstuk

John Voordouw keurslager Herenstraat 43i, 2215 KC Voorhout Tel. 0252-211636 info@voordouw.keurslager.nl

Tuincentrum de Mooij Vanaf 6 april ook in

Oegstgeest! Haarlemmerstraatweg 8a

(in het voormalig pand van Van Nieuwland Tuinen)

(

Nu tot 15% Introductie korting! Iedere klant ontvangt GRATIS één fles plantenvoeding! Alleen geldig op zaterdag 6 april

Welkom www.tuincentrumdemooij.nl

RAMEN | DEUREN | SCHUIFPUIEN | GEVELBEKLEDING | DAKGOTEN | DAKKAPELLEN

Katwijk, Heerenweg 3b Telefoon (071) 408 17 71 De showroom is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

www.rijnlandkozijnen.nl

&

Onderhoud service BERNARD SCHULTE BV

‘LIKE’ US

OP FACEBOOK

Haarlemmerstraatweg 8a | Oegstgeest Noordwijkerweg 36 | Rijnsburg

T 071 408 09 59

Voor al uw klimaatbeheer ➜ CV installaties ➜ CV ketels ➜ Ventilatiesystemen ➜ Zonne-energie ➜ Airconditioning

Ook voor al uw service & onderhoud!

CENTRALE VERWARMING EN AIRCONDITIONING VOORHOUT WWW.BERNARDSCHULTE.NL

Nijverheidsweg 10 - Voorhout - Tel. 0252-21 57 62


3 april 2013

pagina 15

Regioweekend bij Keukenhof in Lisse Lisse - Bart Siemerink, directeur van Keukenhof in Lisse, ziet het als een uitdaging de inwoners van de regio te verwelkomen op Keukenhof. “Op 5, 6 en 7 april komt er een speciaal regioweekend om bewoners uit de regio kennis te laten maken met Keukenhof. Het blijft toch bijzonder dat je in India posters ziet hangen van Keukenhof, terwijl je in de Bollenstreek regelmatig bewoners hoort zeggen: ‘Daar ben ik nog nooit geweest’. Dat moet anders”. Speciaal voor het regioweekend is voor aanstaande vrijdag, zaterdag en zondag een programma samengesteld met lezingen, rondleidingen en workshops. Ook voor de jonge bezoekers is dit weekend rondom John van der Tol van Bollenstreek IntoBusiness (rechts) feliciteert Rabodirecteur Erik Hartman met de verworven nummer 1-positie (Foto: PR/Sven van der Vlugt).

Volgens lezers businessblad

Rabobank is het meest maatschappelijk betrokken Streek - Rabobank Bollenstreek is, samen met Rabobank Katwijk, door lezers van het businessblad Bollenstreek IntoBusiness uitgroepen tot meest maatschappelijk betrokken bedrijf van de Duin- en Bollenstreek. De koppositie is onderdeel van de top 25 van MVO-bedrijven die gepubliceerd is in het voorjaarsnummer van het blad. Johan Ram, directievoorzitter Rabobank Bollenstreek: “Als coöperatieve bank zijn wij nauw verbonden met de streek, de plaats waarin onze klanten, leden en medewerkers wonen. De huidige economische tijd is geen gemakkelijke voor

Voorlezen in de bibliotheek Sassenheim/Warmond - Op 3 april wordt in de vestigingen Sassenheim en Voorhout van Bibliotheek Bollenstreek vanaf 14.00 uur voorgelezen. Centraal deze middag staat Kikker, het beroemde geesteskind van Max Velthuijs. Kikker en zijn vrienden zijn het middelpunt van de Kikkertiendaagse, die op dit moment plaatsvindt. In de boeken over Kikker worden in voorzichtige lijnen en kleine zinnetjes grote thema’s aangeraakt. Het eerste kikkerboek ‘Kikker is verliefd’ verscheen in 1989. Daarna verschenen nog vele avonturen over Kikker en zijn vrienden. Verschillende van deze boeken werden bekroond. Na het voorlezen kunnen kinderen knutselen. Iedereen vanaf 4 jaar is welkom. De toegang is gratis.

Bingo bij speeltuin Sassenheim - Vrijdag 5 april is er weer een bingo bij speeltuinvereniging Beatrix aan de Vooruitgangdreef 1 in Sassenheim. Er zijn met name veel voorjaarsspullen te winnen. Er zijn zes bingoronden en een loterij. Een bingokaartje kost 50 cent. Vanaf 19.30 uur is de zaal open en is iedereen vanaf 16 jaar welkom. Het eerste kopje koffie is gratis. Ook niet-leden zijn welkom.

ondernemers, particulieren, verenigingen en stichtingen. Juist in deze tijd blijven we manieren zoeken om klanten te ondersteunen in het realiseren van hun ambities en de sociale en economische ontwikkeling van de regio te stimuleren. Wij zien volop kansen en werken actief mee om die te verzilveren. Daarom investeren we in de streek. Dat doen we o.a. met ons innovatiefonds dat is gericht op economische groei, het coöperatiefonds dat is gericht op maatschappelijke en sociale projecten, de Verenigingen Fietsdag en het beschikbaar stellen van kennis. Als het goed gaat met de streek, gaat het goed met onze klanten en dus ook met ons. Samen

kom je immers verder en sta je sterker.” IntoBusiness heeft onder haar relaties, zo’n 800 regionale bedrijven, een onderzoek gehouden met de vraag wie zij het meest maatschappelijk betrokken vinden. In de lijst komen nog meer Teylingse bedrijven voor. Zo eindigt de Kales Group van Sassenheimer Peter Kales op de tweede plaats, MareGroep uit Voorhout op nummer 14, AkzoNobel uit Sassenheim op 15, Van Kesteren Schilders uit Voorhout op 18, Wessleing Transport uit Sassenheim op 20, Van Velzen Van de Water uit Warmond op 21 en Peter van Schooten Bouwmaterialen uit Voorhout op nummer 24.

de speeltuin veel extra’s te beleven. De hele dag kunnen kinderen geschminkt worden als een tulp, en samen met andere kinderen het allergrootste bloemenschilderij van de Bollenstreek of Keukenhof ontdekken samen met een echte tuinman of -vrouw van Keukenhof. Met een nieuwe speurtocht kan Keukenhof worden ontdekt en daarna is het tijd voor het doolhof, de dierenweide, de Nijntje-speeltuin of voor de stapstenen. In deze krant staat het complete programma voor het regioweekend en voordeelcoupons om te ontdekken wat vele Amerikanen, Duitsers en Russen al jaren zeggen: Keukenhof is het leukste en fleurigste dagje uit voor het hele gezin. En neem de bon uit deze krant mee naar Keukenhof.

Van der Voet viert het 25-jarig bestaan Sassenheim - Van der Voet Keukens bestaat zaterdag 6 april 25 jaar. Het Sassenheimse keukencentrum viert het 25-jarig bestaan met een dag vol activiteiten in en rondom de showroom aan de Wasbeekerlaan 65. Vorig jaar konden bezoekers tijdens de openingsactie van het nieuwe pand een diner voor acht personen winnen met een privékok. Vanwege de vele reacties op deze ludieke openingsacties gaat Van der Voet onder alle bezoekers tijdens de jubileumdag weer deze prijs verloten. Verder staat er nog veel meer op het programma. Naast de verloting van een diner met privékok hoeven de bezoekers zich niet te vervelen als zij de showroom van Van der Voet Keukens bezoeken. In de showroom is een wijnproeve-

rij en staat een chef-kok de hele dag hapjes te maken. Er is een interieurstyliste aanwezig en staat De Porseleinkast uit Katwijk er met aanbiedingen van serviezen, pannen en keukenbenodigdheden. Buiten staat voor de kinderen een springkussen en kunnen ze smullen van vers gebakken poffertjes.

De Teylinger ook op Twitter Teylingen - Nieuwsblad De Teylinger (@DeTeylinger) is ook aanwezig op Twitter, met onder andere ‘breaking news’ uit Sassenheim, Voorhout, Warmond én over de gemeente Teylingen, en een overzicht van de inhoud van de krant.

Alzheimer Café

Sassenheim - Maandagavond 8 april kan men zich in het Alzheimer Café Teylingen laten informeren over vakantie en vrijetijdsbesteding voor mensen met dementie en mantelzorgers. Er zullen verschillende mogelijkheden aan bod komen: activiteiten dichtbij huis, zoals onder begeleiding zwemmen voor mensen met dementie, en het fietsmaatjesproject Teylingen waarbij met een vrijwilliger op een duofiets gereden kan worden. Ook de wat verder van huis georganiseerde vakanties waarbij zorg aanwezig is komen aan bod. Yvonne Martens, arts en specialist ouderengeneeskunde bij de GGZ, zal over deze onderwerpen in gesprek gaan met de verschillende vertegenwoordigers. Vanaf de pauze kan een duofiets bekeken worden en kan men zich verder infomeren bij de verschillende stands. Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en hulpverleners. Het Alzheimer Café wordt gehouden in ’t Onderdak aan de J.P. Gouverneurlaan 40 in Sassenheim. De deur staat open vanaf 19.00 uur, het programma start om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. De toegang is vrij.

Gewond aan arm na val tegen trein Sassenheim - Het treinverkeer bij Station Sassenheim is afgelopen vrijdagochtend rond 6.00 uur stilgelegd vanwege een incident. Door de hulpdiensten was massaal uitgerukt na een melding dat er een aanrijding met een trein was (zie foto). Een man bleek op het station tegen de zijkant van een trein gevallen of gesprongen te zijn, maar overleefde de aanrijding. Hij raakte slechts gewond aan zijn arm en is gewoon weer naar huis gegaan. Daar kreeg de man later nog een bezoekje van de politie. Het treinverkeer tussen Leiden en Hoofddorp heeft door het ongeval enige tijd stilgelegen (Foto: Toon van der Poel).


n e e t n e l e d t r Keukenhof vieburen graag uit! n o d i gt h a a r

en u als ei. Wij nodig nis te lo b in p lo o of staat v april) ken en Keukenh e (5, 6 en 7 d te in n e leukste le k r e e e e w w m dit ld en is het o Het is re it e u w io e g d re in uurt . k an de nhof is unie bij u in de b e t k h bewoners v u ic e d K f. o z o t h Keuken oud. En da maken met oor jong en v it u je g a d en fleurigste

Regioweekend Programma Tijdens het regioweekend is er het Klederdrachtfestival en zijn er diverse oud-Hollandse ambachten te zien.

Voordeelbon Entree

Laat u inspireren en informeren:

Bij inlevering van deze originele voordeelbon ontvangt u tijdens het regioweekend speciaal voordeel op de toegangsprijs.

Lezing over de geschiedenis van Keukenhof en de Bollenstreek ■ 13.00 uur Tips om (nog) mooiere foto’s te maken ■ 14.00 uur Rondleiding door Keukenhof ■ 15.00 uur Vraag het de bollenkweker ■ 16.00 uur Rondleiding langs 100 kunstwerken op het park Locatie: Juliana Paviljoen ■

12.00 uur

Workshops (op aanmelding): Workshop Ontwerp je eigen ‘Keukenhof’ tuin door de tuinontwerper van Keukenhof ■ 13.00 uur Workshop Bloemschikken door prof. arrangeur ■ 15.00 uur Workshop Corsages maken Locatie: Bloembollen Informatie Paviljoen ■

Kinderactiviteiten Tijdens het regioweekend zijn er op Keukenhof speciale Kinderactiviteiten zoals:

Deze actie is alleen geldig op 5, 6 en 7 april 2013. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties of andere aanbiedingen en is niet inwisselbaar voor contanten.

11.00 uur

U moet zich aanmelden voor deze workshops! Dat kan per e-mail: sales@keukenhof.nl

Volwassenen 3 12,50 (normaal 3 15,00) Kinderen (v.a. 4 jr) 3 5,00 (normaal 3 7,50) Familie entree 3 35,00 (2 volwassenen en uw eigen, minderjarige kinderen)

Laat je schminken als een tulp

G! GEHELE DA G! GEHELE DA

Maak samen met andere kinderen het allergrootste bloemenschilderij van de Bollenstreek (ieder kind mag een eigen bloem schilderen)

Rondleiding speciaal voor kinderen door een tuinman van Keukenhof. Tijd: 15.00 uur Locatie: Speeltuin ■

Regioweekend 5, 6 en 7 april dagelijks van 08.00 – 19.30 uur.

Voordeelbon Brunchen tussen de bloemen! Eet zoveel als u wilt tijdens het regioweekend! Tussen 11.00 en 14.00 uur bent u van harte welkom op het Bloementerras in het Willem-Alexander Paviljoen.

AN EAT ALL YOU C

Assortiment ■ ■ ■

Koffie of Thee ■ Croissant ■ Chocobroodje ■ Scone Mini Muffin ■ Jam ■ Clotted cream ■ Mini broodje Scrambled eggs ■ Patat en poffertjes ■ Fristi of Chocomel Volwassenen 3 Kinderen tot 12 jaar 3

8,00 6,50

Deze actie is alleen geldig op 5, 6 en 7 april 2013 bij inlevering van deze originele voordeelbon op het Bloementerras in het Willem-Alexander Paviljoen. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties of andere aanbiedingen en is niet inwisselbaar voor contanten.

HTBIJ!

IS HEEL DIC

Het mooiste lentepark ter wereld Meer informatie en ticketverkoop:


3 april 2013

pagina 17

Gauke Andriesse schrijft thrillers met een boodschap

‘Ik wil dat de lezers ook na het lezen nog iets hebben om over na te denken’ Voorhout - De Voorhoutse schrijver Gauke Andriesse heeft een nieuwe thriller uitgebracht. Zijn vijfde alweer. Thema van ‘Nu ik er niet meer ben’ is de klimaatverandering. “Een onderwerp dat me aan het hart gaat”, aldus de schrijver. Door Irma Ooijevaar Het klimaat verandert. Voor Gauke Andriesse staat het vast. Zijn reguliere baan bij Cordaid bracht hem onlangs op de Filippijnen. “De boeren merken dat het klimaat verandert. Dat het droog is in de regentijd, dat de tyfoons van baan veranderen. De opwarming van de aarde gaat veel beschadigen, daar ben ik van overtuigd.” Voor zijn boek ‘Nu ik er niet meer ben’ dook Gauke Andriesse in de intrigerende wereld van de milieuproblematiek. “Daar gebeurt veel”, constateert hij. “Er zijn plafonds vastgesteld voor de uitstoot van schadelijke stoffen, maar die emissierechten worden weer verhandeld. Er is fraude en er zijn krachtige lobby’s.” Een groot deel van de kennis die Andriesse opdeed, komt terug in het boek. “Het gaat voor 99 procent over wat er werkelijk aan de hand is. Zo komen de Koch Brothers er in voor: twee machtige, steenrijke Amerikanen. Ze zitten in de oliewinning -vervuilende industrie dus- en hebben samen meer geld dan Bill Gates. Ze financieren een enorm apparaat dat een lobby vormt tegen de milieubeweging. Zij zeggen: ‘Het klimaat verandert misschien wel, maar dat is altijd zo geweest. Wij hebben daar als mens geen invloed op.’ Climate Denial heet dat.” De schrijver -geboren in Bloemendaal, getogen in Heiloo en na een uitstap naar Ecuador met zijn gezin gesetteld in Voorhout- maakt zich geen zorgen over natte voeten in zijn woonplaats. “Nederland is een welvarend land. Als het moet verhogen we de duinen. Voor ontwikkelingslanden ligt dat anders.” Momenteel is er weinig aandacht voor het milieu, merkt Andriesse.

De Voorhoutse schrijver Gauke Andriesse heeft een nieuwe thriller uitgebracht over de klimaatverandering. “Een onderwerp dat me aan het hart gaat” (Foto: Irma Ooijevaar). “In het journaal gaat het over Griekenland en Cyprus. De economische crisis overschaduwt de milieuproblematiek. Logisch ook,

maar het maakt stappen lastig. Nu is er misschien nog iets aan te doen, maar er komt een punt waarop je niet meer terug kunt.”

Geen betoger Gauke Andriesse schaamt zich niet voor de lessen die hij in het boek

heeft gestopt. “Een thriller moet in de eerste plaats spannend zijn en niet te belerend. Maar tegelijkertijd wil ik wel iets vertellen. Ik wil dat lezers nog iets hebben om over na te denken wanneer ze mijn boek hebben weggelegd. Ik ben geen betoger, maar probeer op deze manier toch iets te doen. Misschien dat mensen een beetje opletten met energie, minder water gebruiken. We hebben maar één planeet.” ‘Nu ik er niet meer ben’ is niet zijn eerste boek met een boodschap. Ook in zijn andere vier thrillers zit een kern van waarheid. “Elk boek begint met iets dat ik lees, dat me aangrijpt en daar wil ik over schrijven. Mijn vorige boek ‘De handen van Kalman Teller’ ging over een vrouw bij wie medische fouten zijn gemaakt, waarna het ziekenhuis ging ontkennen dat er iets mis was. Dat is gebaseerd op een echt verhaal.” Andriesse begon jaren geleden met het schrijven van korte verhalen. “Een van die verhalen, over meestervervalser Han van Meegeren, groeide uit tot een boek. Daarna schreef ik naar aanleiding van een krantenbericht een thriller over Congo. Uitgeverij Atlas wilde het uitgeven en vroeg of ik er een serie van wilde maken.” Behalve schrijver is hij medewerker van Cordaid, waar hij zich bezighoudt met microkredieten. “Van schrijven kun je niet de hypotheek betalen. Ik moet me inlezen, dan begint het schrijfwerk, vervolgens gaat het een aantal ronden heen en weer met de uitgever. Daar gaat wel twee jaar overheen.” Met ‘De handen van Kalman Teller’ won Gauke Andriesse in 2011 de Gouden Strop, de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller. Zijn nieuwste boek dingt ook mee. “In april verschijnt er een longlist, uiteindelijk wordt gekozen uit vijf genomineerden. Tijdens de Avond van het Spannende Boek wordt de winnaar bekend gemaakt.” In ‘Nu ik er niet meer ben’ vervult speurder Jager Havix voor de vijfde en laatste keer de hoofdrol. “Je moet niet te lang met een serie doorgaan. De laatste boeken van Henning Mankel over Wallander waren ook minder goed. Nu ben ik met iets nieuws bezig. Die persoon moet ik weer helemaal voor ogen krijgen.”

Wim Verschuren is prijswinnaar concours Sassenheim - Zondag 24 maart vond de regionale finale plaats van het Prinses Christina Concours 2013. Wim Verschuren uit Sassenheim was één van de negen finalisten die werden uitgenodigd voor een optreden in concertgebouw De Doelen in Rotterdam. Verschuren speelde twee pianowerken voor een groot publiek, waaronder burgemeester Aboutaleb van Rotterdam en Jan Franssen, commissaris van de Koningin van Zuid-Holland. Het Prinses Christina Concours biedt jonge musici de mogelijkheid om podiumervaring op te doen. Ze worden daarbij beoordeeld door een vakjury die bestaat uit conservatoriumdocenten en gerenommeerde musici. De selectie voor de finale van het Prinses Christina Concours vond plaats in het weekend van 23

en 24 maart. Zeventig jonge musici uit de provincies Zeeland, Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland deden hieraan mee. Ze bespeelden strijk- en blaasinstrumenten, slaginstrumenten en piano. Wim Verschuren speelde tijdens dit concours twee pianowerken, namelijk de Sonate Hob. XVI:27 deel 1 voor piano van Joseph Haydn (17321809) en vervolgens Lieder ohne Worte op. 67 nr.2 van Felix Mendelssohn-Barholdy (1809-1847). De jury feliciteerde hem met zijn voortreffelijke optreden. Ze hadden veel waardering voor zijn transparante en sprankelende pianospel. Ook prezen ze de wijze waarop hij de klassieke stijlperiode van Haydn en de barokke-romantische stijl van Mendelssohn wist uit te drukken. In de finale die op zondagavond 24 maart plaatsvond, traden negen finalisten op uit drie categorieën (1114 jarigen,15-19 jarigen en conservatoriumstudenten). Als jongste in

zijn categorie werd aan de 15-jarige Wim Verschuren de tweede prijs toegekend, hetgeen volgens de vakjury een bijzondere prestatie was. Wim Verschuren begon op 8-jarige leeftijd met piano bij de Russische lerares Ruzanna Hakobjan bij muziekschool Het Muzenhuis in Lisse. Nu studeert hij bij de Russische Kamilla Bystrova, docente van de Jong Talentenklas van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Verschuren treedt regelmatig solistisch op. Zo speelt hij op 14 april in Kasteel Keukenhof en op 5 mei in het Theater aan de Parade in ’sHertogenbosch.

Wim Verschuren uit Sassenheim was één van de negen finalisten die werden uitgenodigd voor een optreden in concertgebouw De Doelen in Rotterdam.


Tramstraat 112b 2225 CM Katwijk T 071-4071815 katwijk@goudwisselkantoor.nl www.goudwisselkantoor.nl Openingstijden: Dinsdag t/m zaterdag van 9.30 - 17.00 uur

Verzilver uw goud! De goudprijs en zilverprijs waren nog nooit zo hoog. En dus kan het interessant zijn juist nu uw gouden sieraden, munten en zilver te verkopen. Maar dan wel aan een vertrouwd adres: het Goudwisselkantoor. Leeuwarden

Groningen

Goudwisselkantoor is eigendom van familie de Ruiter, al ruim 25 jaar een begrip in de wereld van de

Emmen

goudhandel. Vanzelfsprekend is Goudwisselkantoor lid van de diverse vakverenigingen. Goudwisselkantoor

Alkmaar Zwolle

is geen winkel, maar koopt uitsluitend goud, zilver en munten in. Door onze jarenlange ervaring weten we

Haarlem

waar het om gaat in de goudwereld. U krijgt dus een reële taxatie en een goede prijs.

horloges, baren, munten, zilver bestek, zilveren schalen en

d, zilver en munten • 25 jaar ervaring in gou jblijvende taxatie • een deskundige en vri k indien gewenst per ban • contante betaling of r de taxatie • discrete ruimte voo en van goud en zilver • advies in het belegg

verzamelingen langskomen. Wacht niet langer, profiteer van de huidige hoge goudprijs en kom bij ons langs voor een vrijblijvende taxatie.

Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. Op afspraak kan aan huis getaxeerd worden. www.onderdeboompjes.nl Tevens inkoop van (sloop) goud tegen directe contante betaling!

APK

,8 3 €

Amersfoort Apeldoorn

Den Haag

Goudwisselkantoor

Zonder een afspraak te maken kunt u dus met uw sieraden,

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832

Katwijk

Enschede

Utrecht Rotterdam Nijmegen Klaaswaal Breda Goes

Den Bosch Eindhoven

Heerlen

n*

all-i

* niet voor Diesel tot 2006

APK-keuren met of zonder afspraak. U betaalt geen herkeuringskosten. Ook voor al het onderhoud aan uw auto. Voorschoterweg 23a Valkenburg Tel. 071-4014299 www.vanzelstautos.nl

giro Moed om te 11 07

doneren!

M ed.nl WEEKTOPPER Mitsubishi Outlander 2.4 4wd spOrt Inrichting: SUV (5 drs) Bouwjaar: April 2004 Kleur: Grijs metallic Brandstof: Benzine Versnellingsbak: Handgeschakeld 5 versnellingen Km. stand:

75.851 km (NAP)

Kijk voor details en ons totale aanbod op: www.autokwaak.nl A U T O M O B I E L B E D R I J F

van der Kwaak verkoop

inkoop

inruil

financiering

Brouwerstraat 51b (showroom) Rijnsburg • Tel. 071-4021513 www.autokwaak.nl • info@autokwaak.nl

Varkevisserstraat 345 - 2225 LD Katwijk aan Zee - Telefoon: 071-40 133 16 - www.gearfreak.nl De Tolve 5 - 8713 LK Hindeloopen - Telefoon: 0514-524040


3 april 2013

pagina 19

Nu te koop

Op 30 april

Tweede druk voor boek Warmondse boerderijen

Sportparkpop klaar voor nieuwe koning

Warmond - De tweede druk van het Warmonds Boerderijenboek is een feit. Vorig jaar was het boek binnen drie weken uitverkocht. Daarna was er nog steeds veel belangstelling voor. Sommige mensen hadden het boek graag willen hebben, maar ze grepen er naast omdat het boek al snel uitverkocht was. In het boek wordt door André van Noort de geschiedenis van meer dan vijftig Warmondse boerderijen verteld. Er zijn na het verschijnen van de eerste druk reacties binnengekomen. Deze zijn, voor zover dat mogelijk was, in de tweede druk verwerkt. Zo is de inmiddels verdwenen boerderij van Piet van Leeuwen aan de Oranje Nassaulaan 4 erbij gekomen. De titel van het boek is ‘De Kunst van het Boerenleven’. Het uitoefenen van het beroep boer is een kunst, omdat dit niet voor iedereen weggelegd is. De kunst is ook een knipoog naar de omslag, welke door de Warmondse kun-

De boerderij aan de Oranje Nassaulaan 3 in Warmond (Tekening: PR/Hans Roest). stenares Nicoline Heemskerk gemaakt is, en naar de tekeningen van Hans Roest. Verder is het boek rijk geïllustreerd met veel historische foto’s van het boerenleven in Warmond en is 192 pagina’s dik. Het

Bloemencorso rijdt volgend jaar 3 mei Sassenheim/Voorhout - De 67ste editie van het Bloemencorso van de Bollenstreek in 2014 wordt verlaat. Omdat de oorspronkelijk geplande datum van 26 april 2014 samenvalt met de viering van de eerste Koningsdag, is besloten om voor zaterdag 3 mei te kiezen. “Dat Koninginnedag vanaf volgend jaar voortaan Koningsdag zou heten, was wel te verwachten” zegt corsovoorzitter Leo van der Zon. “Maar niet dat dit niet langer gevierd zal worden op 30 april maar op 27 april, de verjaardag van de toekomstige koning WillemAlexander. Omdat 27 april in 2014 op een zondag valt wordt de eerste Koningsdag gevierd op zaterdag 26 april, de dag dat wij ons corso hebben gepland. Dit stelt ons voor een niet verwacht probleem, maar gelukkig zijn we een inventieve stichting en zullen we op 3 mei 2014 een prachtig bloemencorso presenteren in de Bollenstreek.” Wegens de grote druk van de andere evenementen op de eerste Koningsdag in 2014 en het feit dat Stichting Bloemencorso Bollenstreek nu al veel moeite moet doen

om bij de vergunningverleners en hulpdiensten alles voor elkaar te krijgen, werd het corsobestuur gedwongen een andere datum te kiezen. Dat dit nog niet zo eenvoudig was, legt Van der Zon uit als volgt: “Het Paasweekend is ook geen oplossing vanwege Goede Vrijdag, Paaszondag in Haarlem en het feit dat er dan twee drukke weekenden voor Keukenhof worden samengevoegd. Er restte ons geen andere mogelijkheid een keuze te maken uit 12 april, wat wel heel erg vroeg zou zijn, of 3 mei wat weer erg laat zou zijn. De uiteindelijke datum is zaterdag 3 mei 2014 geworden. Daarbij de kanttekening dat dit wel een heel late datum voor het bloemencorso is en dat we daarmee een zeker risico nemen voor wat betreft de beschikbaarheid van bloemen. Dus nu maar duimen voor een koud voorjaar zodat er voldoende hyacinten en andere bolbloemen zijn. Maar als altijd zijn we positief gestemd en rekenen we erop dat het ook deze keer wel goed zal komen. In het verleden heeft het laatste corso ooit op 12 mei gereden en ook dat was een prachtig corso. En de week voor het bloemencorso is het vakantie, wat weer veel mogelijkheden biedt voor de inzet van de vele vrijwilligers.”

boek is voor € 22,50 te koop bij De Nie Toys2Play aan de Dorpsstraat 106 in Warmond, en de VVV aan de Dorpsstraat 88 A in Warmond. Het boek kan ook worden besteld via de website www.warmelda.nl.

Expositie in Oude Raadhuis Warmond - Tot en met zondag 21 april exposeren Annelies Pont en Willem Schouten in galerie Het Oude Raadhuis van Warmond. Willem Schouten (1947) studeerde af aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam in 1972. Kenmerkend voor zijn werk is het experiment met verschillende materialen en technieken. Hij tekent, schildert, drukt, krast op linnen of papier, laag op laag, met pigmenten, aquarel, potlood, pastel, olieverf en inkten. Het resultaat hiervan is intense schilderijen. Tijdens deze expositie zal er werk te zien zijn uit de serie Portretten van Mummies en diverse bloemstillevens en landschappen. Tevens is het drieluik ‘Kostbaarder dan goud’ te zien wat genomineerd werd voor de Vermeulen Brauckman Kunstprijs. Annelies Pont (1946) is afgestudeerd aan de Koninklijke Academie voor Beeldende kunst in Den Haag aan de afdeling Binnenhuiskunst. Momenteel woont en werkt zij in Purmerend. Na 18 jaar koffertjesobjecten gemaakt en door heel Nederland geëxposeerd te hebben, heeft zij in 2004 de plasticiteit van klei ontdekt. De keramische ‘kreukels’, zoals ze het zelf noemt, zijn als structuur bedoeld. De combinatie met andere materialen, zoals hout en glas, geeft een totaalbeeld en zorgt voor spanning.

Mozaïeksteken door scholen in Rusthoff Sassenheim - Onlangs zijn uitnodigingsbrieven voor het mozaïeksteken in Park Rusthoff in Sassenheim naar alle scholen gegaan. Op woensdag 17 en donderdag 18 april kunnen er door alle basisscholen uit Sassenheim weer mozaïeken gemaakt worden in het park. De scholen zorgen zelf voor een eigen ontwerp, en Park Rusthoff zorgt samen met de corsocommissie voor de hyacinten. Ook kinderen van de naschoolse opvang zullen een mo-

Op woensdag 17 en donderdag 18 april kunnen er door alle basisscholen uit Sassenheim mozaïeken gemaakt worden in het park.

zaïek komen maken. De evenementencommissie van het park gaat met een clubje vrijwilligers weer voor een fraai mozaïek zorgen waarin het thema van het corso ‘Bon Appetit’ ook gebruikt wordt. Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen in het park tijdens en na het steken óf om zelf een stukje aan het grote mozaïek van het park mee te steken. Er wordt van 9.00 tot 16.30 uur op woensdag en donderdag gestoken. De mozaïeken zullen tot en met het corsoweekend blijven liggen.

Voorhout - Sportparkpop zal evenals vorig jaar op 30 april worden gehouden. Op de dag dat Willem-Alexander wordt ingehuldigd als koning viert de stichting Sportparkpop vanaf 14.00 uur feest op het handbalveld aan de Sportlaan in Voorhout. Bij een bezoek op die dag aan Sportparkpop zal het niemand ontgaan dat men toch rekening houdt met de inhuldiging van de nieuwe koning, want het terrein zal opgevrolijkt worden door vlaggen met koning Willem-Alexander.

Ivar Oosterlee.

Artiesten zoals Barbara Straathof en Ivar Oosterloo zullen deze middag hun muzikale talent laten horen. Ook coverband Aint no Secret en Duck Tape zijn deze dag van de partij. DJ Huub en Mark Klein, beter bekend als DJ Petit, laten menig voetje van de grond komen als zij achter hun draaitafel plaatsnemen. DJ Petit zal de avond weer afsluiten, zodat iedereen met een goed

gevoel naar huis kan. Dit jaar is de catering uitgebreid en zal er genoeg keus zijn voor iedereen om de honger te stillen. Er zullen meer zitplaatsen zijn bij de kinderhoek en er zijn ook muntjes van 1 euro voor ijsproducten en broodjes, en gratis limonade uit de ranja-koe. Warsteiner zal ook weer aanwezig zijn. Er zal dit jaar een betere logistiek zijn naar het terrein. De entree voor Sportparkpop is nog steeds gratis.

BV Agnes start met afdeling Jeu de Boules Voorhout - De Biljart Vereniging Agnes in Voorhout is een vereniging voor 55-plussers waar inmiddels meer dan 25 jaar het biljarten een geliefde bezigheid is. De vereniging is in 1987 in het toenmalige verzorgingshuis Huize Agnes begonnen. In verband met de sloop van Huize Agnes aan de Herenstraat in 2006, moest de vereniging deze locatie noodgedwongen verlaten en werd uiteindelijk een plek gevonden in het voormalige clubgebouw van handbalvereniging Foreholte. Dit clubgebouw is afgelopen jaar grondig verbouwd en uitgebreid en biedt de vereniging daardoor ook meer mogelijkheden om voor de leeftijdsgroep 55-plus andere activiteiten te organiseren. Eén van die mogelijkheden is het Jeu de Boules. En met de ruimte naast het clubgebouw zag het bestuur van de biljartvereniging hiervoor prima kansen. De gemeente Teylingen gaf

toestemming en de hiervoor benodigde kapvergunning. De vereniging ging op zoek naar financiële middelen en kreeg steun toegezegd van Fonds 1818 alsmede de Rabobank. Inmiddels zijn de banen aangelegd en gaan de vrijwilligers van de BV Agnes nog aan de gang om diverse afrondende werkzaamheden te verrichten. De leerlingen van de KTS leveren ook nu weer een bijdrage door het maken van diverse bankjes, die een plek krijgen rondom de jeu de boulesbanen. Door het realiseren van deze jeu de boulesbanen beschikt de BV Agnes nu over een accommodatie waar vele 55-plussers gezelligheid en ontspanning kunnen beleven. Het jeu de boulesspel kan met uitzondering van slechte terrein- of weersgesteldheid het hele jaar door worden gespeeld. 55-plussers die het leuk lijkt om te gaan jeu de boulen kunnen voor meer informatie of aanmelding terecht bij de secretaris van de BV Agnes, tel. 0252-213426.

‘Deze vrouw is uw man’

Vijf uitvoeringen van Cultuur Verheft Voorhout - Cultuur Verheft speelt het stuk ‘Deze vrouw is uw man’ van Jan Tol op 11, 13, 15, 18 en 20 april in Cheers aan de Herenstraat 106 in Voorhout. De aanvang is 20.00 uur. Annie Zuiderhoorn, die jarenlang alleen met haar dochter Amanda heeft gewoond, is hals over kop verliefd geworden op Pierre Reijnders. Hij is bij hen ingetrokken en woont daar inmiddels alweer drie maanden. Tot spijt van Amanda. Ze vindt hem een kwal en geen partij voor haar moeder. Daarnaast mag de sociale dienst niet van Pierre weten, anders lopen de uitkeringen van zowel Annie als Amanda gevaar. Aan hun bemoeizuchtige buren hebben ze verteld dat Pierre

de broer van Annie is en dat hij herstellende is van een of andere tropische ziekte. Dat hij nooit verder gekomen is dan Drenthe hoeft uiteraard niemand te weten. Wat ook niemand weet is dat Pierre schijnbaar getrouwd is met een andere vrouw. Als de controleur van de sociale dienst langskomt is iedereen verplicht mee te werken om hem om de tuin te leiden. Zelfs Amanda doet, tot ieders verbazing, vrolijk mee. Ze heeft daar haar eigen redenen voor. Andere vraag is wel: gaat dit hen lukken? De reserveringsdatum voor de uitvoeringen is op 3 april tussen 19.30 en 21.30 uur. Voor 11, 13 en 15 april kan men dan bellen naar telefoonnummer 0252-213237, en voor 18 en 20 april naar telefoonnummer 0252-347364.


Ondernemersactief Het succes van het “Rijnlandkozijn®”

De uitstraling van hout met de voordelen van kunststof! Al sinds enige weken levert Rijnland Kozijnen het mooiste kunststof kozijn van de regio. Het Rijnlandkozijn! Met dit Rijnlandkozijn is uw kunststof kozijn helemaal niet meer te onderscheiden van een traditioneel houten kozijn door de toepassing van ingenieuze hoekverbindingen. Geen schuine verstekhoeken meer met opzichtige versteknaden. De hoekverbindingen van de kozijnen, ramen en deuren zijn aan de buitenzijde recht zoals het traditioneel hoort! Ook het vierkante profiel blijkt inmiddels een doorslaand succes. Door toepassing van dit “Cube”profiel, zeker met de inmiddels welbekende houtnerffolie, en als Rijnland-

kozijn uitgevoerd, is de gelijkenis met een houten kozijn nog verbluffender. Trots is Rijnland Kozijnen op het KOMO-certificaat op het nieuwe Rijnlandkozijn. Een kozijn, raam, deur of schuifpui verdient pas het KOMO-certificaat als het productieproces op alle onderdelen, afdichtingen en verbindingen van ieder kozijntype de strenge keuringen heeft doorstaan. Helemaal Rijnland Kozijnen dus! Ook helemaal passend bij het VKG-keurmerk dat al sinds de oprichting op haar gevel prijkt. Zeker in de huidige tijd zijn deze kwaliteit, het VKG-waarborg-fonds met het VKG-vangnet, en de betrouwbare dienstverlening de zekerheden die onontbeerlijk zijn voor uw verantwoorde aankoopbeslissing.

Kijk op de website of bezoek de showroom en vraag een offerte aan. Omdat de markt bijzonder positief op het Rijnlandkozijn en het Cube-profiel reageert continueren wij onze introductieaktie en bieden u kortingen tot 15%. Rijnland Kozijnen bv. Heerenweg 3b 2222 AM Katwijk 071 - 4081771 www.rijnlandkozijnen.nl info@rijnlandkozijnen.nl De showroom is geopend van: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur

Scheiden is regelen. Bezit bindt. Wie gaat scheiden, komt daar al snel achter. Want je bouwt veel op, tijdens een langdurige relatie. Je hypotheek - gebaseerd op twee inkomens gemeenschappelijke rekeningen, spullen van geldelijke en emotionele waarde. En je meest dierbare ‘bezit’; je kinderen… Hoe komt dit allemaal goed? Je gedachten tuimelen over elkaar. Gevoelens van wanhoop wissel je af met foeteren op jezelf, omdat je relatie niet gelukt is. Juist in deze periode moet je van alles regelen. Samen met je ex, die zomaar ineens roer omgooit en een heel nieuw leven wil beginnen. Bij instanties waarvan je begint

te vermoeden dat ze je expres Bevrijd jezelf van al die onrust. tegenwerken. Moet je samen Ik ben Dirk-Jan van den Berg, met deze a.s. ex naar de notaris scheidingsbemiddelaar bij voor jullie kinderen? En naar de 2Divorce, en ik help jullie graag bank – tijdens kantooruren, ook stapsgewijs met alle zaken die je dat nog – om de gemeenschappemoet regelen rondom de scheilijke rekening op te heffen? Overding. Het maakt jullie scheiding eenstemming vinden over de overzichtelijk als je weet welke waarde van huis en hypotheek? zaken voor jullie belangrijk zijn Je omgeving voorziet je, goedbeom te regelen. Dat geeft rust doeld, van tegenstrijdige advieen vertrouwen in de toekomst. zen over hoe je je scheiding (lees: Samen met je ex-partner werje ex) moet aanpakken, over aliken we naar een convenant en mentatie, de zorg voor je kinderen en waar je een goed ouderschapsplan dat werkt in de wel tijdelijk wonen kan. Terwijl jij alleen maar toekomst. denkt: ‘Hoe kom ik uit deze nachtmerrie?’ Lijkt het jullie wat om op deze begripvolle

wijze uit elkaar te gaan? Neem contact voor een eerste, gratis, adviesgesprek. Mail naar berg@2divorce.nl Bellen kan ook: 06 10905633 Meer informatie vinden jullie op www.2divorce.nl.

Scheiden met begrip

Biemond Manuele Therapie E.S.® vestigt zich in Sassenheim

“Tijd en aandacht voor het individu”

Veel mensen hebben te maken met klachten aan het bewegingsapparaat waar niet direct een oorzaak voor te vinden is. Soms bestaan deze klachten al langere tijd. U kunt daarbij denken aan rug- en nekklachten, gewrichtsklachten, artrose of sportgerelateerde klachten. Veel van deze klachten kunnen het gevolg zijn van het niet optimaal functioneren van één of meerdere gewrichten. Voor het

behandelen van klachten aan het bewegingsapparaat kunt u sinds 1 april terecht bij Henk Jan Biemond. Zijn praktijk voor Manuele Therapie E.S.®. is gevestigd in het Gezondheidscentrum Rusthofflaan in Sassenheim. “De Manueel Therapeut E.S. richt zich in de behandeling op het wegnemen van de oorzaak van uw klacht en niet op het bestrijden van de symptomen” legt Henk Jan uit. Nadat hij bijna 20 jaar als fysiotherapeut heeft gewerkt, is hij vorig jaar afgestudeerd als Manueel Therapeut E.S.®. De toevoeging E.S. staat voor “EggShell” wat wil zeggen dat de behandeltechnieken zo zacht zijn dat een eierschaal niet zou breken. Voorafgaand aan de behandeling wordt een analyse gemaakt

van uw meest ideale en efficiënte manier van bewegen. Dit is voor ieder individu uniek. Vervolgens wordt tijdens de behandeling, die meestal een uur duurt, een groot aantal gewrichten op een subtiele maar gedegen wijze gemobiliseerd. Er wordt in de behandeling niet gekraakt. Na 2 tot 4 weken wordt de behandeling herhaald. Deze tijd is nodig om het lichaam te laten wennen aan een andere manier van bewegen, zodat geïrriteerde en pijnlijke weefsels kunnen herstellen. Meestal zijn 3 tot 5 behandelingen nodig om uw klachten te verhelpen, dan wel te reduceren. Henk Jan Biemond is als Manueel Therapeut E.S.® gecertificeerd lid van de Vereniging van Manueel Therapeuten.

Meer informatie kunt u vinden op de website. Biemond Manuele Therapie E.S.® Rusthofflaan 50c 2171 EX Sassenheim Tel: 0252-229576 www.biemondmanueletherapie.nl

Biemond

Manuele Therapie E.S.®

TNL Sassenheim: one stop shopping voor alle tegel-, natuursteenen laminaatproducten De naam TNL staat voor tegels, natuursteen en laminaat maar inmiddels dekt dat de lading niet meer. Het bedrijf van Ruud en Els Berg heeft in korte tijd de service uitgebreid. Van ontwerp, via sloop, opbouw en installatie komt de klant met TNL tot het beoogde resultaat, voor zowel vloeren als badkamers inclusief sanitair. Alles met één aanspreekpunt en een degelijke garantie. Tevens levert TNL PVC vloeren in diverse uitvoeringen van verschillende leveranciers en fabrikanten zoals plak, klik en loose in trendy designs. Gewoon laminaat in uni wit, grijs en zwarttinten is uiteraard ook verkrijgbaar. Razend populair zijn op dit moment de houtmotieven in keramiek, zeer natuurgetrouw

uitgevoerd en extreem slijtvast. Uiteraard supermarkt met een grootformaat, TNL kan het leveren. De ervaring en contacten van TNL leverbaar voor een interessante prijs. zorgen voor een top resultaat. Voor een uitgebreid advies staat TNL altijd klaar. Het liefst maken zij een afspraak zodat Openingstijden: gesloten of op afspraak er voldoende tijd is om de klantwens te be- Maandag: spreken en uit te werken. Naast de reguliere Dinsdag/vrijdag: 10.00 tot 18.00 uur openingstijden biedt TNL haar klanten ook de Donderdagavond: tot 20.00 uur 10.00 tot 16.00 uur mogelijkheid om ’s avonds een afspraak in te Zaterdag: plannen. Ook voor de vakman en aannemer is TNL hét adres. Voor grotere projecten koopt TNL direct bij de bron. Hierdoor is een interessante en scherpe prijsstelling mogelijk. Of het nu gaat om een paar eenvoudige toiletgroepen in glans wit, een bedrijfspand met PVC vloer of

TNL Tegels Natuursteen Laminaat Hoofdstraat 158, Sassenheim, Tel. 06-23373870


3 april 2013

pagina 21

Zaterdag cruciale wedstrijd

Dames Foreholte nog een punt verwijderd van behoud Voorhout - Donderdag 28 maart was de voorlaatste wedstrijd voor de handbaldames van Foreholte in Heemskerk tegen het op de vierde plaats staande DSS. De dames van coach Ad Bouwer streden voor wat ze waard waren en dat werd beloond met een overwinning van 29-31. Tevens maakte Lize Vrolijk haar rentree na dertien maanden afwezig te zijn geweest vanwege een afgescheurde kruisband.

‘Alone again’ is de titel van de nieuwe en eerste officiële cd van Koert Witteman.

‘Alone again’

Koert Witteman brengt eerste eigen cd uit Sassenheim - ‘Alone again’ is de titel van de nieuwe en eerste officiële cd van Koert Witteman. Witteman deed in het afgelopen seizoen mee aan The Voice of Holland, waar hij na The Battles werd uitgeschakeld. Eerder had hij met open podia al prijzen in de wacht gesleept. Voor de 24-jarige Sassenheimer voldoende reden om nu zelf de regie te pakken en zijn eigen composities een platform te bieden. Zeven zelfgeschreven, zelfgecomponeerde, zelfgezongen en gespeelde nummers op een compact disc en uitgegeven in eigen beheer. De 24-jarige Sassenheimer was vorig jaar te zien in The Voice of Holland waar hij bij een perfecte blind audition drie stoelen deed draaien. Behalve dat heeft Witteman in de achterliggende jaren meer ervaring opgedaan tijdens succesvolle open

podia in de streek waar hij meerdere keren in de prijzen viel. Voor hem was de tijd nu rijp om zijn eigen composities voor het voetlicht te brengen. Witteman hecht veel waarde aan vrijheid als het om muziek gaat. De nummers op de cd ‘Alone again’ doen, zoals de titel al doet vermoeden, enigszins melancholisch aan. Dat is ook de stijl van Witteman die sinds zijn achtste jaar al verknocht is aan zijn gitaar. Op zijn zolderkamer staan er dan ook een paar, in goed gezelschap van een pen en een vergeten blad papier. Spontaan dienen tekstregels en melodieën zich soms aan en dan is het zaak het meteen op papier te krijgen. Zo hebben al meer dan twintig eigen nummers het levenslicht gezien. Zeven ervan heeft hij nu toevertrouwd aan de artistiek vormgegeven cd-uitgave van ‘Alone again’. De komende weken presenteert hij de cd op diverse radiostations. De cd is te bestellen via de website www.koertwitteman.nl.

Foreholte ging fanatiek van start. Met een offensieve verdediging, hetgeen veel discipline kostte, legde men DSS aan banden. De Heemskerkers wisten er geen raad mee. Zelf hanteerden ze een straffe 6-0 verdediging om cirkelspeelster Ramona Vink af te stoppen, maar er werd weer van de opbouw en hoeken geschoten en de vele meegereisde supporters zagen zelfs weer break-outs. Het enige manco was dat zodra Foreholte had gescoord, zij geregeld niet de vlug opgezette aanval van DSS op tijd kon pareren. Toch stonden de Voorhoutsen na 20 minuten met 6-13 voor. Knap ging men met een 11-17 voorsprong de rust in. Daar de eerste tien minuten na rust vaak een obstakel bleken vreesden de supporters weer zo’n scenario. Het spel werd harder en DSS zette een 4-2 verdediging neer, waar Foreholte even naar moest omschakelen. Toch werd er gescoord en goed verdedigd, en tot halverwege de tweede helft stond

Kinderen griezelen Warmond - Vrijdagavond 22 maart was het griezelen voor alle kinderen van 7 jaar en ouder in Warmond. De buitenschoolse opvang van B4Kids organiseerde een griezelfeest. In het jeugdhonk werden alle griezels opgewacht door enge griezels die hen nat spoten, in de toekomst konden kijken en hen enge griezeldingen lieten proeven. Ook was er een echte DJ.

Bassets krijgen geen steun van Hagenaars Sassenheim - The Bassets gaan zich opmaken voor drie finales. De laatste drie wedstrijden zullen cruciaal worden voor een toch wel wat teleurstellend seizoen. Alle zeilen zullen The Bassets de laatste fase van de competitie moeten gaan bijzetten om de nacompetitie te ontlopen, nu zij geen hulp hebben gekregen van de Haagsche Rugby Club (HRC). HRC verzaakte hun sportieve plicht om de directe concurrent van The Bassets, de studenten van Utrecht (USRS), in de inhaalwedstrijd op woensdag 27 maart te verslaan. Een week eerder kwamen de mannen uit Den Haag nog op volle sterkte inclusief eerste team-spelers

naar The Bassets om die inhaalwedstrijd te winnen. Dit gebeurde wonderbaarlijk niet en The Bassets wonnen die wedstrijd met 23-20. Dit tot groot ongenoegen van de Hagenezen, die de schuld voor dit verlies bij het arbitrale trio lagen. Door die winst gaven The Bassets zichzelf meer lucht, en verwachtten ze dat het sterke HRC het veel zwakkere USRS wel zou verslaan. Maar helaas voor The Bassets pakte het anders uit en wonnen de studenten met 17-10. De Hagenaars waren als team geen schim van wat zij in Sassenheim op de been hadden gebracht. De oorzaak hiervan was dat een groot deel van de spelers een dag later op rugbytoer zou gaan. Spelers von-

den het pakken van de koffers een grotere prioriteit dan hun sportieve verplichting en zo waren zij halfwas naar Utrecht vertrokken. Met dit verzwakte HRC wisten de Studenten wel raad. Het zit The Bassets door vele factoren dit seizoen niet mee en zelfs op de hulp van hun zuiderburen konden zij ook al niet meer rekenen. Zodat vanaf nu het vizier op scherp zal moeten staan en de laatste drie wedstrijden gewonnen dienen te worden. Dit slotoffensief begint op zondag 7 april thuis tegen Ascrum, op woensdagavond 10 april thuis tegen AAC, en als klap op de vuurpijl zondag 14 april uit tegen de Utrechtse studenten.

Melanie Zwaan scoort voor Foreholte. Foreholte met 18-22 voor. De laatste 10 minuten waren bloedstollend. DSS deed er nog een schepje bovenop (24-25), maar de Voorhoutsen hielden het hoofd koel. Steeds waardevoller in het basisteam is Melanie Zwaan, die zich goed ontwikkelt. Maar het meest blij moeten de Voorhoutsen zijn met de jonge keepster Roxanne Roffelsen, die

met haar zestien stops en beleving van een wedstrijd een voorbeeld is voor velen. Heel solide speelde Foreholte de wedstrijd uit en won verdiend met 29-31. Er zal zaterdag 6 april gewonnen moeten worden van PSV om in de eerste divisie te blijven. Foreholte speelt dan in sporthal De Tulp in Voorhout. De aanvang is 20.30 uur.

TOP-veiling op 5 april Sassenheim - Vrijdag 5 april start om 20.00 uur de tweede TOP Veiling van TOP/Wereldtickets.nl. De veiling wordt gehouden in sporthal De Korf aan de Sportdreef 8 in Sassenheim. De avond wordt geopend door Peter Blangé, Nederlands grootste volleyballer aller tijden, met een door hem te veilen gesigneerde volleybal. De organisatie is er, met medewerking van vele sponsoren, in geslaagd een groot aanbod aan kavels te kunnen aanbieden. Veilingmeester Jaap Meiland gaat ervan uit dat de verscheidenheid aan kavels voor veel spektakel gaat zorgen. Er

is voor elke portemonnee iets: van taarten en bossen bloemen tot vipvoetbalkaartjes voor diverse eredivisieclubs. Ook is er een vliegles in een Cessna 172. Uiteraard zijn er ook volop waardecheques voor samen een avondje uit eten gaan, persoonlijke verzorging, fitness, vier uur klushulp door professionele vaklieden, maar ook een taxatie voor een huis. Tijdens deze avond kan men ook loten kopen voor een loterij. De trekking vindt aansluitend aan de veiling plaats. Op de website www.kvtop.nl zijn alle kavels te zien en kan men ook het veilingboekje downloaden. De veilingboekjes zijn eveneens verkrijgbaar in de kantine. De toegang en het eerste kopje koffie zijn gratis.

Rabo Bollenstreek Fietsweekend

Op de fiets voor de club en ‘t goede doel Streek - Het laatste weekend van mei kan in de agenda’s van fietsliefhebbers vastgelegd worden. Jong en oud wordt dan uitgedaagd om op zaterdag de clubkas te spekken en op zondag het goede doel te ondersteunen tijdens het Rabo Bollenstreek Fietsweekend. Het is inmiddels vaste prik bij verenigingen en stichtingen die bankieren bij Rabobank Bollenstreek. In tijden waarin het voor clubs lastig is om de begroting rond te krijgen is de Fietsdag op zaterdag 25 mei een mooi initiatief om wat extra’s te verdienen. Er worden routes uitgezet van 15 en 30 kilometer en per deelnemer levert een ingeleverde stempelkaart geld op tot een maximum van 1000

euro per vereniging. Inschrijven kan tot 11 mei via www.rabobank. nl/bollenstreek. Op deze website staat ook meer informatie. De toerfietser komt de zondag 26 mei aan zijn trekken. Deelnemers betalen inschrijfgeld en fietsen vervolgens een uitgepijlde route van 55, 85 of 135 kilometer door het Groene Hart met al zijn polders, rustieke boerderijen, weilanden, kanalen en plassen. De Classic is door de NTFU met drie sterren bekroond. De opbrengsten van de toertocht komen deels ten goede aan het Hospice Duin- en Bollenstreek in Sassenheim en het Rode Kruis afdeling Duin- en Bollenstreek. Inschrijven kan binnenkort via de website www.bollenstreekfietsweekend.nl.


Goed uit eten the harbourlights Drinken

Eten

De Zwaan blijft staan Sport

Muziek

KoninginWilhelmina Wilhelmina boulevard boulevard 99 T:T:071 7777 0505 Koningin 071361 361 info@harbourlights.nl www.harbourlights.nl E:E: info@harbourlights.nl www.harbourlights.nl

arbourlights

the harbourlights

Koningin Wilhelmina Boulevard 9 2202 GT NOORDWIJK

Vrijdagmiddagborrel amuses van het huis vanaf 16.00 uur. Uw locatie voor borrel diner - feest - event.

Cleyburch

Geopend di. t/m zo. vanaf 12.00 uur. Maandag gesloten.

Herenweg 227 • 2201 AG Noordwijk Tel. 071-3619499 info@cleyburch.nl • www.cleyburch.nl

Gezellig, sfeervol restaurant gelegen aan de Noordwijkse boulevard met uitzicht op de zee en duinen. Onze specialiteit zijn de visgerechten, tevens grill-, vleesen vegetarische gerechten. Voor ieder wat wils dus.

Het menu is:

Wij zijn iedere dag geopend!

nalen cocktail Hollandse Gar• • • eetong 400 gram Z e ds n la ol H ••• e met slagroom ch an bl Dame 50

n Voor de prijs va

€ 24,

Het men

ijk als u van u is alleen mogel

rt.

tevoren reservee

Koningin Wilhelminaboulevard 16 b/c 2202 GT Noordwijk T. 071-3611520 www.restaurantdebotter.nl

Binnenkort beginnen de werkzaamheden die Katwijk veiliger moeten maken. Maar De Zwaan, al decennia lang een Katwijks icoon, zal blijven staan in de huidige positie met zicht op zee. Maar waar het bij een restaurant werkelijk om gaat is de ambiance, het niveau van de bediening en natuurlijk vooral de kwaliteit van het eten. Die zaken zijn bij De Zwaan dik in orde. Lunchen of dineren bij De Zwaan, dat is smakelijk en stijlvol eten in een sfeervolle ambiance, maar voor een vriendelijke prijs. Op maandag en dinsdag bijvoorbeeld wordt er een heerlijk menu geserveerd voor maar € 25,- p.p. inclusief bruisend aperitief. Voor die prijs ga je gegarandeerd met een goed gevoel in maag én portemonnee de deur weer uit. En wat dat uitzicht betreft: een strandwandeling ná een goede maaltijd is altijd aan te bevelen!

Restaurant De Zwaan Boulevard 111 2225 HC Katwijk Tel: 071-4012064 www.restaurantdezwaan.nl


3 april 2013

pagina 23

Voor de districtsbeker

Ter Leede wint van SHO Sassenheim - Met het kleinst mogelijke verschil is Ter Leede er vorige week dinsdag in geslaagd om de halve finale van de Districtsbeker West II te bereiken. Na een vrij goed gespeelde wedstrijd werd het bezoekende OudBeierlandse SHO met een 1-0 nederlaag huiswaarts gestuurd. Die 1-0 stand was al bij het rustsignaal bereikt. Arsenio Snijders zorgde in de eerste helft voor het enige doelpunt van deze vrij spannende wedstrijd.

In Boerhaave

Little Boogie Boy Bluesband treedt op Voorhout - Hotel Café Boerhaave in Voorhout organiseert op zaterdag 6 april vanaf 22.30 uur een optreden van de Little Boogie Boy Bluesband. De band bestaat uit drie personen en beschikt over een uitgebreid bluesrepertoire. De Little Boogie Boy Bluesband is een belangrijke vertegenwoordiger in Nederland van de Chicago Blues, met een knipoog naar Mississippi Blues en soulblues. Deze mix van bluesstijlen laat zich in het geval van de Little Boogie Boy Bluesband echter ook omschrijven als Happy Blues. Dat is blues met een grote lach op het gezicht (zie foto), hoe groot de ‘ernst’ van de bezongen tragedies soms ook is. Leed wordt zó uitvergroot dat het bijna lachwekkend wordt. De entree is gratis.

Goud voor Justin Gruijters

Vrijpionnen houden Grand Prixtoernooi Voorhout - Zaterdag 23 maart organiseerde jeugdschaakvereniging De Vrijpionnen uit Voorhout voor de elfde keer in haar bestaan het Grand Prixtoernooi van 2013. Jaarlijks organiseren verschillende verenigingen uit de Leidse regio in totaal acht Grand Prixtoernooien, waarvan dit toernooi het zesde was. De maandelijkse Grand Prixtoernooien zijn populair bij de jeugdige schakers. Het aardige van deze toernooien is dat de spelers zijn ingedeeld in kleine groepen van acht spelers van gelijke sterkte, en per groep zijn drie prijzen te verdienen. Spelers die deelnemen aan alle Grand Prixtoernooien maken dus een grote kans om binnen een seizoen op zijn minst één prijs te winnen. Net zoals voorgaande jaren werd ook dit jaar het toernooi gehouden in het Voorhoutse Teylingen College (KTS). Ook dit jaar was de opkomst weer hoog. Meer dan honderd kinderen waren toegestroomd naar dit toernooi. Even over enen zaten alle deelnemers op hun plek en ging het toernooi van start. In elke groep moesten de spelers in zeven rondes van elk een half uur voor de prijzen strijden. Een zware opgave voor deze jeugdige deelnemers, waarvan de leeftijden varieërden tussen de 5 en 16 jaar. Om kwart over vijf waren alle rondes gespeeld en kon de prijsuitreiking beginnen. Namens De Vrijpionnen deden dit keer dertien deelnemers mee waarvan het gros het zwaar had en genoegen moest nemen met een eindklassering in de middenmoot of lager. Wellicht worden de Vrijpionnen die deze keer minder goed scoorden de volgende keer ingedeeld in een poule die beter past bij hun niveau. Maar desal-

niettemin waren er toch nog podiumplaatsen voor twee Vrijpionnen. Arjen Knoppert pakte brons in groep 8 en Justin Gruijters uit Warmond sleepte goud in de wacht in groep 11. Mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers was het weer een geslaagd toernooi. Het volgende Grand Prixtoernooi wordt georganiseerd op 13 april door de Schaakclub Bodegraven.

FitKid in De Tulp Voorhout - Woensdagmiddag 27 maart vond in de Voorhoutse sporthal De Tulp een sportmiddag plaats. Zeventig kinderen van de groepen 6, 7 en 8 van de Antoniusschool, de Regenboogschool locatie Oosthout en de Emmaüs deden mee. Om 12.30 uur gingen de kinderen van start met de sportieve middag. Alles stond in het teken van sport en gezondheid. De zaal was in drie delen verdeeld en in elk deel waren er drie activiteiten uitgezet. Zo hebben de kinderen zich kunnen laten testen op hun snelheid, kracht en lenigheid, is hun kennis getest over voeding bij een leuke voedingsquiz en hebben de kinderen een circuittraining gedaan waar ze kennis hebben gemaakt met fitness. De middag werd georganiseerd door Emma van Kesteren, vierdejaarsstudent van het CIOS in Haarlem en stagiaire bij het Medisch Training Centrum Voorhout. De middag werd mede mogelijk gemaakt door MTC Voorhout wiens therapeuten ondersteuning boden, Plus Van Dijk-supermarkt en de Winners Club, waar de kinderen terecht konden om uit te rusten onder het genot van een glas limonade.

Ondanks dat SHO, uitkomend in de eerste klasse B, na die 1-0 achterstand met goed aanvallend voetbal verandering in de stand probeerde te brengen, zou men daar uiteindelijk niet slagen. De mannen van trainer Jeroen Rijsdijk speelden een fris aanvallende partij voetbal, maar waren niet bij machte om doelman Serge van der Ban de gang naar het net te laten maken. Zo eindigde deze kwartfinalewedstrijd op sportpark De Roodemolen in een nipte overwinning voor gastheer Ter Leede. Door deze overwinning heeft Ter Leede zich tevens een ticket weten te veroveren voor een plaats in het grote KNVB toernooi waarin ook de betaald voetbalclubs

Arsenio Snijders (midden) aan de bal. in uitkomen. Maar eerst zal op 1 mei de halve finale gespeeld moeten worden. Tegenstander voor Ter Leede is opnieuw een eerste klasser. Smitshoek, dat net als SHO in de zaterdag 1e klasse B uitkomt, zal op 1 mei de gastheer zijn voor de ploeg van Henk Wisman. Op sportpark Smitshoek in Barendrecht zal om 20.00 uur worden afgetrapt. De winnaar van dit duel speelt op 18 mei in de finale tegen de winnaar van RVVH/Capelle.

Luchtkussen Festival

Voorbereidingen zijn alweer in volle gang Voorhout - De organisatoren zijn al diverse keren bijeen gekomen ter voorbereiding van de achtste editie van het grootste straatluchtkussenfestival van Nederland, dat in Voorhout wordt gehouden. Het festival wordt ieder jaar georganiseerd door de Stichting Luchtkussen Festival, een samenwerking tussen diverse Voorhoutse verenigingen die elk zorg dragen voor een deel van het lange parcours van vele luchtkussenobjecten. Door elk jaar de eerste zondag in juni aan te houden, wordt de datum gemakkelijk onthouden. De Herenstraat in Voorhout

zal zondag 2 juni weer vol staan met de mooiste, grootste, gekste, langste en hoogste luchtkussens die er maar bestaan, al dan niet voorzien van een waterbassin. Ook het zogeheten Kidsplein op de parkeerplaats van de oude Plus-supermarkt zal weer vol gezet worden met ballenbakken en springkussens, speciaal voor de allerkleinsten onder de springertjes. Dit wordt begeleid door opgeleid personeel van kinderdagverblijf De Speelbrug. Momenteel worden de diverse objecten nauwkeurig geselecteerd om ook dit jaar weer een mooie collectie te kunnen presenteren. Het zijn dus drukke tijden voor de organisatoren van het grootste Voorhoutse evenement in het jaar.

Open dag bij mondhygiëniste Sassenheim - Zaterdag 20 april vindt de landelijke Dag van de Mondhygiënist plaats. Deze dag is georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM), de beroepsvereniging voor mondhygiënisten in Nederland. Het publiek wordt uitgenodigd om een kijkje te nemen in de mondzorgpraktijk voor onder andere een gratis mondzorgadvies. Natuurlijk wil iedereen ‘oud’ worden met een gezonde lach. Maar naast bekende problemen als gaatjes, tandsteen en aanslag, is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat er een relatie bestaat tussen ontstoken tandvlees en het krijgen van hart- en vaatziekten, vroeggeboortes of complicaties bij diabetes. Redenen genoeg om dagelijks twee keer op de juiste wijze te poetsen en tussen de tanden en kiezen te

reinigen. En regelmatig een mondhygiënist te bezoeken. Zaterdag 20 april kan men een kijkje nemen in Mondhygiënistepraktijk D. van Staden. De mondhygiëniste geeft een mondzorgadvies en men kan terecht met alle vragen over mondgezondheid. Men kan deze dag tussen 10.00 en 16.00 uur vrijblijvend de praktijk aan het Boschplein 1 in Sassenheim binnenlopen.

Kent u de OuderenOmbudsman? Die wijst u de weg!

Ter Leede speelt dus nog op twee fronten mee dit seizoen. Voor het kampioenschap van de Hoofdklasse A staat de ploeg van trainer Henk Wisman bovenaan de ranglijst en is promotie naar de Topklasse wellicht nog een kwestie van enkele weken. Ook in de districtsbeker, als enige vereniging in de Duin- en Bollenstreek, hebben de Sassenheimers nog een goede kans om de beker binnen te halen.

Hockey Stuif-in voor jongens Voorhout - Woensdag 10 april organiseert MHC Voorhout een Jongens Hockey Stuif-in. Voor deze Stuif-in zijn jongens in de leeftijd van 5 tot 11 jaar welkom. Jongens van 5 jaar moeten vóór 1 oktober 6 jaar worden. De Stuifin start om 15.30 uur en duurt tot ongeveer 17.15 uur. Tijdens deze Stuif-in maken de jongens door middel van spelletjes kennis met de hockeysport. Wie het leuk vindt om vrijblijvend kennis te maken met de hockeysport, kan zich vóór 7 april aanmelden via het e-mailadres stuif-in.mhcvoorhout@hotmail.com. Van MHC Voorhout ontvangt men dan een uitnodiging met de details van de Stuif-in.

Schermen in Sassenheim Sassenheim - De Leidsche Schermvereniging AEW organiseert zondag 7 april een internationaal jeugdschermtoernooi in sporthal De Wasbeek aan de Van Alkemadelaan in Sassenheim. Alle Nederlandse topschermers in de leeftijdsgroepen tot 18 jaar worden op de loper verwacht. Velen van hen zullen binnenkort de seniorentop van Nederland vormen en enkelen zullen wellicht doorstoten naar de wereldtop. Iedereen die kennis wil nemen van deze sport is welkom. Dit kan tussen 10.00 en 17.00 uur, met de finales floret te verwachten rond 13.00 uur en die van degen rond 16.00 uur.

Bel de OuderenOmbudsman!

0900 - 60 80 100 (5 cent/min.)


Bekroonde nachtrust! Het feest kan beginnen...

n ’ n a v p o o k n a a Bij t e s g n i r p s x o Eastborn B = , 0 r 8 o 1 o v € u t n u k i o o m n a a n e d e best bedtextiel

T 071 408 58 55 • inf0@denachtwachtkatwijk.nl www.denachtwachtkatwijk.nl

TL_week_14_13  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you