Page 1

Nieuwbouwplannen? Kijk dan op www.allurebouw.nl

Woensdag 20 februari 2013

Streek gaat Woensdag 20 februari 2013 samenwerken

7e Jaargang • nr. 8

5

Veel Jaargang kleur 6e in de bieb

11 nr.

8

16

Kiebert een eeuw oud

Wijkagent blikt terug op mishandeling

‘Ze hebben onze Willem te pakken www.autogids.nl gehad, dat gevoel overheerste hier’ AUTOGIDS

Voorhout - Als de Voorhoutse wijkagent Willem Theil in april 2012 vier jongeren aanspreekt op vandalisme, wordt hij mishandeld. Zijn enkel raakt verbrijzeld. Onlangs werd de dader veroordeeld. Theil is inmiddels hersteld en weer volledig aan de slag. “Ik beschouw het als een incident.” Door Irma Ooijevaar Het is 20 april 2012. Vlak na het journaal haalt Willem Theil een frisse neus op het balkon van zijn appartement. Hij ziet vier jongeren die lopen te klieren. “Ze trokken struiken uit de grond en eentje probeerde een lantaarnpaal omver te trekken. Ik zei: ‘Jongens, laat dat. Het zijn onze spullen.’ Daarop kreeg ik allerlei scheldwoorden naar mijn hoofd geslingerd.” Willem gaat naar beneden om even met het stel te praten. “Maar nog voor ik wat kon zeggen sprong een van die jongens op me af. Achteraf bleek dat-ie nog maar 15 was, maar hij had zúlke armen. Sportschooltype. Ik deinsde terug en kwam ten val. Meteen trok hij mijn jas over mijn hoofd en begon op me in te trappen. Toen ik wilde gaan staan voelde ik dat het mis was met mijn enkel. ‘Vuile klootzak, je hebt mijn poot kapot getrapt’, heb ik nog geroepen.” De jongeren maken zich uit de voeten. “Al met al heeft het nog geen veertig seconden geduurd. De snelheid waarmee het ging, daar was ik niet tegen opgewassen. Daar helpt geen training aan.”

Bewegingsvrijheid Willem wordt diezelfde nacht nog geopereerd. “Mijn voet zit vol met ijzer. Er is een plaat in gezet en een heel stel schroeven. Na die operatie begon de revalidatie. De eerste zes weken heb ik in een spalk gezeten, toen kreeg ik gips, vervolgens loopgips. Ik wist dat het wel weer zou genezen. Wat mij boos maakte, was dat ik mijn bewegingsvrijheid kwijt was.” Omdat Willems vrouw Mieke in een rolstoel zit, is dat dubbel lastig. “Zij is voor de zorg van mij afhankelijk. Maar toen voelde ik dat ik in Voorhout woon. Iedereen kwam helpen, boodschappen werden voor ons gehaald. En ik kreeg zoveel mails en brieven. Een dikke ordner vol. ‘Ze hebben onze Willem te pakken gehad’, dat gevoel overheerste. Dat medeleven heeft me heel erg goed gedaan.” Net als de steunbetuigingen van zijn collega’s. “In de zomer zaten mijn vrouw en ik op de Veluwe toen ik ineens een busje van Politie Hollands Midden zag staan. Twee collega’s kwamen ons ophalen. De kantine van het bureau in Noordwijk stond vol met politiemensen. Van het Platform Bezorgde Dienders kreeg ik een reischeque van 500 euro, die nog eens werd verdubbeld door minister Opstelten. Ik was met stomheid geslagen, want voor mijn gevoel deed ik gewoon mijn werk. Maar ik vond het een hele eer.”

Het laatste regionale, nationale én internationale autonieuws

Verbijsterd De jongeren -pubers tussen de 14 en 17 jaar- werden op de avond van de mishandeling meteen aangehouden. Een van de vier werd vervolgd. “Uit de verklaringen bleek dat die andere drie net zo verbijsterd waren als ik toen hij me aanvloog. Een van hen heeft me een brief geschreven, en ze is bij me thuis geweest met haar moeder.” Van de dader, een 15-jarige Valkenburger, kreeg Willem ook een brief. “Na twee maanden. Maar daar hecht ik weinig waarde aan. Ik vermoed dat het hem is ingefluisterd door de advocaat.” Half januari moest de dader voor de rechtbank verschijnen. “Vanwege zijn leeftijd had dat een kinderrechter kunnen zijn, maar omdat hij ernstig lichamelijk letsel had veroorzaakt werd de zaak door de meervoudige kamer behandeld.” Willem las op de zitting zelf zijn slachtofferverklaring voor. “Gewoonlijk doet de rechter dat, maar ik wilde het graag zelf doen. Daarin vertelde ik hoe door zijn handelen mijn leven was beïnvloed. Dat ik buddy ben voor mijn vrouw en haar niet goed kon helpen. Hij dorst me niet aan te kijken, zijn ouders ook niet. Toen de rechter wilde weten wat hij van mijn verklaring vond, brak hij even.” Het was een goede zitting, vond Willem. “Ik was het eens met de eis: een taakstraf van 150 uur, een maand voorwaardelijke hechtenis en een bedrag aan smartengeld. Die eis is helemaal overgenomen door de rechters. Ik vind het niet verkeerd, zeker niet als je bedenkt dat een taakstraf vaak zestig tot tachtig uur is.”

Uniform Na de mishandeling nam Willem zich één ding voor: “Ik kom in uniform terug. Ik ben 62, dus mijn pensioen kwam in zicht. Maar ik wilde per se voor die tijd weer aan het werk. Dat is gelukt. Ik ben in november begonnen en functioneer lekker, al kan ik met mijn enkel niet meer alle taken verrichten. Maar ik heb hier altijd met plezier gewerkt en dat doe ik nog steeds.” Willem zit bijna veertig jaar bij de politie, waarvan vijftien jaar als wijkagent in Voorhout. Daarvoor was hij onder meer motoragent. “Maar ik liep tegen de vijftig en vroeg me af hoe lang ik nog op de motor wilde rijden. Ik kwam uit Noordwijk en kende Voorhout niet goed.” Met een grijns: “Wat kwam je hier nou in zo’n gehucht?! Al snel zijn mijn vrouw en ik hier komen wonen. Het bleek een leuke gemeente. De mensen zijn betrokken, de sociale cohesie is groot. Dat bleek maar weer na die gebeurtenissen in april.” Bang is hij niet geworden. “Ik stap nog altijd overal op af, schroom niet om mensen ergens op aan te spreken. Ik beschouw het als een incident. In Voorhout is zoiets nog nooit voorgekomen. Door de bank genomen is het hier veilig.”

elke 14 dagen in deze krant! Lejo met ‘Achter je’ Sassenheim - Zondag 24 februari in theater ‘t Onderdak in Sassenheim: Lejo met ‘Achter je’. ‘Achter je’ is een vrolijke familievoorstelling van een inmiddels wereldberoemde artiest. Zo zal hij het komend seizoen een serie voorstellingen spelen in New York. Lejo gaat weer op tournee en zal ook ‘t Onderdak aandoen. En hij komt niet in z’n eentje, maar neemt al zijn vriendjes mee. Vanuit een grote nieuwe poppenkast vertonen zij hun kunsten, grappen en grollen. Kaarten à € 7,50 zijn verkrijgbaar bij Primera Van der Lans aan de Hoofdstraat 208 in Sassenheim of aan de zaal.

vacatures Twee leden voor de raad van commissarissen Woningbouwver. St. Willibrordus Chauffeur-verkoper Vacature BV

Wijkagent Willem Theil: “Het medeleven heeft me heel erg goed gedaan” (Foto: Irma Ooijevaar).

Verwijderen afvalbakken Teylingen - In de tweede helft van dit jaar wordt bekeken of een pilot kan worden gestart waarbij op bepaalde locaties afvalbakken worden verwijderd. De verwachting is dat inwoners dan hun eigen afval mee naar huis nemen en er zo minder zwerfafval ontstaat. Eind vorig jaar heeft raadslid Joost Koomen (D66) een motie ingediend over het bestrijden van zwerfafval, met het verzoek aan B&W om te onderzoeken of het verwijderen van afvalbakken zorgt voor minder zwerfvuil. B&W bekijkt nu in het eerste halfjaar van 2013 de verdeling van afvalbakken op verschillende locaties en wat de vullingsgraad is. Naar aanleiding van de resultaten wordt een pilot opgestart met de verwijdering van afvalbakken op bepaalde plekken, waarbij vervolgens de effecten in beeld worden gebracht. B&W geeft wel aan dat de proef in strijd is met de landelijke actie ‘Met hetzelfde gemak gooi je het in de afvalbak’, maar de pilot moet uitwijzen hoe dit uitpakt in Teylingen.

Ervaren assistent accountant Van Wezel Accountants


gemeenteberichten Teylingen week 8 / 2013

Inkomen op bijstandniveau? - Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Eind februari ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen 2013. Kunt u de aanslag niet betalen? Dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden kwijtschelding verlenen voor een aantal onderdelen van de aanslag. Heeft u een inkomen op bijstandsniveau? Dan kunt u een beroep doen op deze regeling. Wanneer u denkt in aanmerking te komen voor kwijtschelding, kunt u een aanvraagformulier invullen. Dit formulier kunt u vinden op www.teylingen.nl, telefonisch aanvragen via telefoonnummer 14 0252 of ophalen bij de receptie van het gemeentekantoor. Maakt u gebruik van het digitale aanvraagformulier op onze website? Vergeet dan niet om alle bewijsstukken digitaal toe te

voegen of apart toe te sturen. Het digitale aanvraagformulier is beschikbaar vanaf 15 maart 2013. Ontving u vorig jaar kwijtschelding? In 2013 wordt er geen automatische kwijtschelding verleend omdat de norm voor vermogen is aangepast. Daarom moet u dit jaar een aanvraagformulier invullen. Dit geldt ook wanneer u een uitkering heeft via de Inter­ gemeentelijke Sociale Dienst (ISD) of wanneer u de gemeente toestemming heeft gegeven om uw gegevens door het landelijk inlichtingenbureau te laten controleren. Heeft u in 2012 kwijtschelding ontvangen? Dan ontvangt u van ons automatisch een aanvraagformulier kwijtschelding.

Eigenaar van een woning? - Aanslag gemeentelijke belastingen met nieuwe WOZ-waarde Op 23 februari ontvangt ieder huishouden in Teylingen de aanslag gemeentelijke belastingen 2013. Op dit aanslagbiljet staat vermeld welk bedrag u betaalt voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Bent u eigenaar van een woning? Dan staat ook het bedrag vermeld wat u betaalt aan onroerende­ zaakbelasting (OZB). De hoogte van de aanslag OZB wordt berekend op basis van de WOZ­waarde. De WOZ­waarde staat ook vermeld op het aanslagbiljet. Het aanslagbiljet is dus tevens de WOZ­beschikking. De WOZ­waarde wordt ook voor andere belastingen gebruikt zoals de waterschapsbelastingen en de inkomstenbelasting. Ook bij bedrijven valt het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2013 door de brievenbus. Op dit aanslagbiljet staat de WOZ­waarde en de aanslag OZB vermeld. De waarde op 1 januari 2012 is uw WOZ-waarde De WOZ­waarde wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. De WOZ­ waarde voor het belastingjaar 2013 is de marktwaarde op de waardepeildatum 1 januari 2012. De WOZ­waarde wordt bepaald op basis van woningen die verkocht zijn rondom de

waardepeildatum. Met welke verkochte woningen uw woning is vergeleken, vindt u terug op het taxatieverslag. Het taxatieverslag kunt u inzien via het WOZ portaal van de gemeente: www.teylingen.nl, knop ‘belastingen/woz-portaal’. U dient een DigiD te hebben om via de website uw taxatieverslag in te zien. Taxatieverslag In uw taxatieverslag staan zaken opgenomen als het bouwjaar van uw woning en de inhoud van uw woning. Niet eens met de WOZ waarde of kloppen de gegevens op uw taxatieverslag niet? Dan kunt u dat op twee manieren aangeven. Via een bezwaar­ schrift of via een bedenking. Voor een bezwaarschrift geldt dat u deze binnen 6 weken na ontvangst van de aanslag moet indienen. Houdt er rekening mee dat de behandeling van een bezwaarschrift al snel een half

Bent u benieuwd waar wij uw belastinggeld aan besteden? Kijk dan op www.teylingen.nl bij Bestuur en organisatie. Op onze pagina Financiën vindt u onder andere de

Programmabegroting 2013 ­ 2016. Ook vindt u hiervan een beknopte samenvatting ‘Uw gemeente, uw geld.’

BROEM 2013: Cursus rijvaardigheid voor 50+ automobilisten Op donderdag 21 maart organiseert de afdeling Veilig Verkeer Noordwijk/Noordwijkerhout/ Teylingen (VVN) een rijvaardigheidscursus voor automobilisten van 50 jaar en ouder. Wij nodigen hen van harte uit om door middel van een rit met een rij­instructeur, een theoretisch gedeelte en workshops inzicht te krijgen in de eigen rijvaardigheid. Indien nodig krijgen zij – geheel vrijblijvend – advies over bestaande problemen. Rijvaardigheidscursus De rijvaardigheidsrit is bedoeld om automobilisten van 50 jaar en ouder inzicht te verschaffen in hun eigen verkeersgedrag en vrijblijvend adviezen voor eventuele verbeteringen aan te reiken. In een ontspannen sfeer gaan de rij­instructeurs met de cursisten ongeveer een half uur rijden, in hun eigen auto. Het gaat daarbij nadrukkelijk niet om een examen of test. Het rijbewijs kan niet worden ingenomen. Aansluitend bezoeken de cursisten een aantal workshops waarin onder andere het gezichtsvermogen en het reactievermogen worden getest en ook de bewegingsactiviteiten die relevant zijn en

voor het verkeer centraal staan. Ook wordt ingegaan op nieuwe verkeersregels. Kortom: bij de rijvaardigheidsrit voor 50­plussers komen vele aspecten van verkeersveiligheid aan bod. Cursusinformatie De rijvaardigheidscursus vindt plaats op 21 maart in De Schelft in Noordwijkerhout. De ochtendcursus duurt van 8.30 uur tot 12.00 uur en de middagcursus van 12.30 uur tot 16.00 uur. U kunt zich opgeven voor de ochtend of voor de middagsessie. De kosten bedragen € 15,­. Deze kosten kunt u op de cursusdag zelf in De Schelft betalen. De uiterste inschrijfdatum is 8 maart. Aanmelden Aanmelden (of informatie) voor de rijvaardigheidscursus kan telefonisch via 0252 ­ 343 737 of per e­mail receptie@noordwijkerhout.nl.

jaar in beslag neemt. Voor een bedenking geldt dat u uw commentaar kenbaar maakt, waarna direct een onderzoek wordt ingesteld. U wordt dan binnen 10 werkdagen teruggebeld met de uitkomst van het onderzoek. Niet correcte gegevens worden meteen aangepast. U bent dan – als dat nog nodig mocht zijn­ nog in de gelegenheid om tijdig bezwaar in te dienen. Hoe maak ik mijn bedenking kenbaar? U kunt uw bedenking als e-dienst insturen via een formulier in het WOZ­portaal op onze website. Ook kunt u uw bedenking telefonisch (14 0252) kenbaar maken. U kunt uw bedenking tot en met 15 maart 2013 indienen. Hoe u een bezwaar indient kunt u vinden op uw aanslagbiljet. Vragen? Neemt u dan contact op met een van de medewerkers van het team belastingen via het telefoonnummer 14 0252. Kijk voor meer informatie op de website www.teylingen.nl.

Vergadering met het WMO adviesplatform gemeente Teylingen De openbare vergadering met het WMO adviesplatform van de gemeente Teylingen wordt gehouden op woensdag 27 februari 2013, aanvang 19.30 uur in het bestuurscentrum in Voorhout, kamer 016. De vergader­ ruimte is te bereiken via de achteringang bij de fietsen­ stalling. Onderwerpen die tijdens de vergadering aan de orde komen, zijn o.a. • Informatie vanuit de gemeente door beleidsambtenaar mevrouw J. Veneman • Voortgang werving nieuwe voorzitter WMO adviesplatform Teylingen • Rapportage inspiratiebijeenkomst door de voorzitter, de heer. G. Hylkema • Afstemming deelname aan externe overlegsituaties • Voortgang ‘smoelenboek’ • Rondvraag Wanneer u geïnteresseerd bent om deze vergadering bij te wonen, bent u van harte welkom. Vergaderstukken kunt u opvragen via het e­mailadres wmo­platform@teylingen.nl. Het postadres van het WMO adviesplatform is Bonekruidstraat 22, 2215 BG VOORHOUT.


Invoering Fraudewet De gemeenteraad heeft op 7 februari ingestemd met de ‘Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive ISD Bollenstreek 2013’. Inwoners die bewust frauderen met hun bijstandsuitkering worden op basis van deze Fraudewet zwaarder gestraft dan op dit moment gebruikelijk is. Inwoners moeten én het fraudebedrag terugbetalen én daarnaast nog een boete betalen.

Algemene plaatselijke verordening Ontheffing/vergunning/toestemming is verleend aan: • Liduina Activiteiten Stichting, Warmond voor het houden van een bazaar en rad van avontuur in het woonservicecentrum Activite Liduina, Herenweg 50 op 9 maart 2013 van 10.00 tot 16.00 uur (11­02­13) • Drum- en Showband Adest Musica, Sassenheim voor het houden van mars- en showexercities in het park Rusthoff en op het parkeerterrein in de Willibrorduslaan nabij De Overplaats op zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur in 2013 (11­02­13) • P. van Dam & Zn BV, Honselersdijk voor het parkeren met een vrachtwagen op het vrachtwagenparkeerterrein in Voorhout vanaf 15 februari 2013 (12­02­13) • BAM Wegen B.V., Den Haag voor het veroorzaken van licht- en geluidhinder in de nachtelijke uren tijdens werkzaamheden aan de Rijksweg A44 in Sassenheim van 8 tot en met 11 maart 2013 en van 5 tot en met 15 april 2013; • Kiebert Beheer, Sassenheim voor het plaatsen van een afvalcontainer en afschermschot in de Hoofdstraat ter hoogte van nummer 238 in Sassenheim van 1 t/m 14 maart 2013 (12­02­13) • Stichting Bloemencorso Bollenstreek, Lisse voor het opbouwen en tentoonstellen van de praalwagens voor de bloemencorso 2013 in de hallen aan de Rijksstraatweg 52 in Sassenheim van 17 tot en met 19 april 2013, voor het ten gehore brengen van muziek aldaar en voor het langer geopend houden van de hallen op donderdag 18 april 2013 tot 02.00 uur (12­02­13) • Watersportacademy De Kaag, voor het innemen van een ligplaats met een instructie­eiland, een botter en vijf vlotjes op diverse plekken in de Kagerplassen van 1 april tot en met 31 oktober 2013 (13­02­13) • Koomen & de Bruin v.o.f., Bodegraven, voor het innemen van een standplaats met een verkoopwagen op het terrein voor de Hema in de Hoofdstraat in Sassenheim op zaterdag 20 april 2013 van 11.00 tot 17.00 uur (13­02­13) Drank- en horecawet

Zelf schulden oppakken Ik heb schulden en wil die zelf oplossen. Kan de ISD mij tips geven om zelf mijn schulden op te lossen? Antwoord Welke mogelijkheden/tips voor u het beste zijn is afhankelijk van uw schuldensituatie. Op de website www.zelfjeschuldenregelen.nl vindt u meer informatie over de mogelijkheden die er zijn. Via deze site kunt u uw eigen stappenplan maken. Op deze site staan ook standaardbrieven die u kunt gebruiken. Vaste lasten of schuldeisers betalen Om te voorkomen dat uw schulden niet hoger worden adviseren wij u: • Geen extra schulden te maken • Eerst uw vaste lasten (huur, gas, water, licht, zorgverzekering) te betalen en dan pas uw schuldeisers. • Maak goede afspraken met uw schuldeisers.

• een kopie van het bezwaarschrift dat bij de gemeente Teylingen is ingediend. Dit verzoek stuurt u naar: Voorzieningenrechter rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Ontwerpbestemmingsplan Jacoba van Beierenweg 95c, Torenlaan 3 en Loosterweg achter 45a/47a (tegenover nr 43) in Voorhout (gemeente Teylingen) en ontwerp omgevingsvergunning Jacoba van Beierenweg 95c ter inzage Uit het oogpunt van zorgvuldigheid (de bestanden waren niet tijdig te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl) worden het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpomgevings­ vergunning opnieuw ter inzage gelegd. Hierbij geldt een nieuwe inzagetermijn. Identificatienummer bestemmingsplan: NL.IMRO1525. BP2012TEY01018­0301

Binnen welke termijn? U heeft zes weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. De termijn begint te lopen de dag na de verzenddatum die genoemd is in de publicatie. Indienen van een verzoek om voorlopige voorziening Het indienen van een bezwaarschrift betekent meestal niet dat het besluit waartegen u bezwaar maakt niet in werking treedt. Als u het besluit op korte termijn wilt tegenhouden, moet u naast het bezwaarschrift een apart verzoek om een ‘voorlopige voorziening’ bij de Rechtbank indienen. Hiervoor moet u griffiekosten betalen. Uw verzoek om voorlopige voorziening bevat de volgende informatie: • uw naam en adres; • de datum waarop u de voorlopige voorziening indient; • het besluit waartegen bezwaar bestaat;

Meer informatie Komt u er zelf niet uit of wilt u meer informatie, dan kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek. Bereikbaarheid ISD Telefoon: 0800 – 956 70 00 (gratis), www.isdbollenstreek.nl, info@isdbollenstreek.nl of bezoek het Zorgloket in het gemeentekantoor in Sassenheim.

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning liggen als ontwerp daarom tegelijkertijd ter inzage en op beide kunt u een zienswijze indienen. De digitale versie van het ontwerpbestemmingsplan kunt u ook inzien op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Op www.teylingen.nl onder ‘Plannen en projecten – Voorhout – ontwerpbestemmingsplan Jacoba van Beierenweg 95c’ vindt u een link naar het digitale ontwerpbestemmingsplan. Daarnaast vindt u een link naar de authentieke digitale bestanden en kunt u een pdf van de analoge versie van het ontwerpbestemmingsplan downloaden. (N.B. Indien er verschillen zijn tussen de analoge en digitale versie, is op grond van artikel 1.2.3. van het Besluit Ruimtelijke Ordening de digitale versie beslissend.) Zienswijze Binnen de termijn, dat het ontwerpbestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning ter inzage liggen, kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Teylingen, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout, telefoon 14 0252. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen bij de gemeente Teylingen via gemeente@teylingen.nl. Heeft u een zienswijze ingediend tijdens de termijn van de eerdere terinzagelegging? Dan hoeft u niet opnieuw een zienswijze in te dienen.

Informatie Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Lindy van der Klaauw van de afdeling Ruimte via telefoonnummer 14 0252.

Bezwaar

Uw bezwaarschrift bevat de volgende informatie: • uw naam en adres; • de datum waarop u het bezwaarschrift indient; • uw handtekening; • een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent; • de reden(en) van uw bezwaar.

Websites met informatie Voor meer informatie over geldzaken, tips, berekeningen en advies kunt u ook terecht op: www.nibud.nl www.wijzeringeldzaken.nl www.zobespaarjegeld.nl www.geldenrecht.nl

Openbaar Wanneer u een zienswijze indient, dan kan iedereen deze zienswijze op de website www.teylingen.nl inzien. Uw zienswijze wordt niet geanonimiseerd. Hierdoor worden uw naam, adres en woonplaats op het internet zichtbaar.

Ontheffing van artikel 35 voor het mogen verstrekken van zwakalcoholhoudende drank is verleend aan: • Stichting Bloemencorso Bollenstreek Lisse tijdens de opbouwdagen van het Bloemencorso 2013 in de hallen aan de Rijksstraatweg 52 in Sassenheim (12-02-13) • Koomen & de Bruin v.o.f., Bodegraven vanuit de verkoopwagen op de standplaats op het terrein voor de Hema in de Hoofdstraat in Sassenheim op zaterdag 20 april 2013 van 11.00 tot 17.00 uur (13­02­13)

Hoe kunt u bezwaar maken? Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Teylingen c.q. de burgemeester van Teylingen. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

• Zorg dat de bedragen die u wilt aflossen haalbaar zijn. Beter een klein bedrag dat u kunt betalen dan een groot bedrag dat toch niet mogelijk is.

Toelichting op het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpomgevingsvergunning Het bedrijf Roma BV wil aan de Jacoba van Beierenweg 95c het bedrijfspand uitbreiden. Ook wil het bedrijf de (voormalige) bedrijfsruimte aan de Torenlaan 3 slopen en ter compensatie twee woningen op het perceel Torenlaan 3 bouwen. Om de landschappelijke balans in het buitengebied te behouden worden ter compensatie van de uitbreiding aan de Jacoba van Beierenweg, kassen op het perceel ‘achter Loosterweg 45a/47a’ (t.o nr 43) gesloopt. Om medewerking te kunnen verlenen aan deze plannen, moet een nieuw bestemmingsplan worden gemaakt en een omgevingsvergunning voor bouwen worden verleend. Ter inzage Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Jacoba van Beierenweg 95c, Torenlaan 3 en Loosterweg achter 47a (t.o nr. 43) Voorhout, bestaande uit een verbeelding, planregels en toelichting, en een omgevingsvergunning voor het bouwen (voor het uitbreiden van het bedrijfspand aan de Jacoba van Beierenweg 95c) in overeenstemming met artikel 3.8 en 3.30 (*) van de Wet ruimtelijke ordening van donderdag 21 februari tot en met woensdag 3 april 2013 voor een ieder ter inzage liggen. (*) Gecoördineerde behandeling bestemmingsplan en omgevingsvergunning De Wet op de ruimtelijke ordening maakt het mogelijk om het bestemmingsplan en de omgevings-vergunning voor een project tegelijkertijd in behandeling te nemen (coördinatieregeling artikel 3.30, lid 1, aanhef en sub b Wro). De gemeenteraad heeft besloten om voor dit bestemmingsplan en deze omgevingsvergunning de coördinatieregeling van toepassing te verklaren.

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure) • Boterhuispolder, kadastraal bekend gemeente Warmond, sectie B, nummers 180, 182, 184, 185, 188, 189, 509, 434 en 467 • Herenweg 103, 2361 EK Warmond

graven natuurvriendelijke oevers (11­02­13)

ophangen bestaande muur dmv staalconstructie (14­02­13)

Verleende omgevingsvergunning (mogelijkheid tot bezwaar en beroep) • Norremeerstraat 21, 2361 KN plaatsen dakkapel achterzijde Warmond woning (07­02­13) • Oosthoutlaan, sectie B bouwen trafostation (08-02-13) nummers 5718, 7251, 7909 allen ged., Voorhout • Kagerdreef 170, 2172 HR plaatsen kozijnen in zijgevel Sassenheim (08­02­13) • Bernhardstraat 15a, 2361 SR vervangen aanwezige speelWarmond toestellen, aanbrengen kunst­ gras op trapveld en snoeien spar tot 3 meter hoogte (31­01­13) Commissie Welstand Eens per twee weken op maandag behandelt een deskundige van de Welstandscommissie vanaf 09.30 uur de projecten in het gemeentekantoor. Deze besprekingen zijn openbaar. Voor het inzien van de agenda of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het gemeentekantoor.


De eerstvolgende welstandsvergadering is maandag 4 maart 2013. Inzien, zienswijzen, bezwaar of beroep

een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Teylingen.

1. Inzien binnengekomen aanvragen Binnengekomen aanvragen kunt u inzien bij balie 7 (bouwen en wonen) in het gemeentekantoor. Als u een reactie wilt geven op een binnengekomen aanvraag, neemt u dan contact op met een medewerker van het team vergunningen.

Het bezwaarschrift moet bevatten: • Naam en adres • Datum • Omschrijving van de beslissing waartegen bezwaar bestaat • Reden(en) van het bezwaar • Handtekening

2. Bezwaar tegen verleende vergunningen Als boven het project staat aangegeven dat er een mogelijkheid is tot bezwaar en beroep, kunt u bezwaar maken. Hierbij dient u rekening te houden met het volgende: De genoemde data bij de verleende vergunningen zijn de data waarop deze zijn verzonden. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken – vanaf de dag na de verzenddatum van betreffende vergunning –

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Hiervoor moet u wel griffiekosten betalen. Het verzoek moet bevatten: • Naam en adres • Datum

• Besluit waartegen bezwaar bestaat • Kopie van het bezwaarschrift dat bij de gemeente Teylingen is ingediend. Het adres is: Voorzieningenrechter rechtbank Den Haag Sector Bestuursrecht Postbus 20302 2500 EH Den Haag U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht. daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

www.teylingen.nl

• •

SNUFFELMARKT Zaterdag 23 feb. 2 hallen Zondag 24 feb. 3 hallen 10-16 uur De Lasso 24, Roelofarendsveen VOLGEBOEKT!

info/reservering 071-3312067 www.snuffelmarkt.nu SBStext pag. 637

APK

www.zalenverhuurkruyt schipvanleiden.nl. Mooi bruin café in oude centrum van Leiden. Voor afstudeerborrels, recepties, verjaardagen, etc... Geen huur! Wel wat servicekosten en normale gangbare drankprijzen! Reserveringen: tel. 0625047376.

,8 3 €

* ll-in

a

* niet voor Diesel tot 2006

APK-keuren met of zonder afspraak. U betaalt geen herkeuringskosten. Ook voor al het onderhoud aan uw auto. Voorschoterweg 23a Valkenburg Tel. 071-4014299 www.vanzelstautos.nl

Openingstijden gemeentekantoor: Maandag 8.30­13.00 uur Dinsdag 8.30­16.00 uur Woensdag 8.30­16.00 uur Donderdag 8.30­20.00 uur Vrijdag 8.30­16.00 uur

Bezoekadressen Gemeentekantoor: Wilhelminalaan 25 in Sassenheim Bestuurscentrum: Raadhuisplein 1 in Voorhout

Gemeente Teylingen Postadres: Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout Telefoon: 14 0252 (kengetal niet nodig) gemeente@teylingen.nl www.teylingen.nl

EERHART SierbestraBC SIERBESTRATING ting. Voor al uw bestratin- Tegelwerk, met afvoer, gragen en tuinwensen. Bel voor tis prijsopgave. Tel. 06vrijblijvende prijsopgave 55321682. 070-3211006. STUKADOORSWERK / Vuil tapijt? Laat het Glad en strak/Plafonds/Spachvakkundig reinigen of huur telputz/Scherpe prijs, 6% Mr. Steam. Gratis thuisbe- b.t.w. Tel. 06-20136876. zorgd. Tol Steam Interieur50-plusser SCHILDERT, verzorging, tel. 070SAUST en behangt uw huis 5116612. weer als nieuw. Tel. 06Dak herstellen? Bouma/ 13067762. Grundeken bellen! 5114674Lekker toerfietsen vanuit 5118394. Uw dak-specialist! Wassenaar en Voorschoten? Vwo-, havo, mavo, vmbo- www.tcdekampioen.nl. leerlingen: HUISWERKSTEUNZOLEN. Erkend BEGELEIDING/bijles aangeboden door ervaren A/B leverancier, lid Stichting LOOP, vergoeding via zorgstudent. Tel. 071-5616768. verzekeraar. Een afspraak kunt u maken in Oegstgeest, Leiden en Leiderdorp met Wim van Zijp, tel. 071MEGA 5238468 of 06-12028319.

14 0252

De gemeente is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur.

Zorgloket/ISD:

9.00­12.00 uur

Balie politie: Maa/woe/vrij Dinsdag Donderdag

9.00-13.00 uur 13.30­16.00 uur 13.30­17.00 uur en 18.00­20.00 uur

wil u graag helpen • MEDISCH PEDICURE, • KORTINGSCOUPON •metStudentCOMPUTERPROdiabetici en algemene voet- VOOR BIJ UW LUNCH

BLEMEN. € 15,- p.u. Tel. verzorging in Wassenaar bij u 070-5114250. thuis? Carmen helpt u graag. Tel. 06-23073525. Zelf bomen omgezaagd of flink gesnoeid? Met onze SCHILDERSBEDRIJF prof. VERSNIPPERAAR Van den Oever voor binnenis het zo weg. Tel. 070- en buitenschilderwerk. Tel. 5111923 / 06-53794870 of 071-4035280/06-54261554. mail deversnipperaar@kpnBELASTINGHULP aan mail.nl huis, particulieren/zelfstandiGARAGEBOXEN in ge ondernemer, ma-vr. 9.00Oegstgeest en Leiden. Huur- 21.00 + za.: 0252-702750 of prijs v.a. € 110,-. Inlichtin- mobiel 06-34849928. gen 06-20773480. KRINGLOOP “WERKGLITTERKLEDING op WINKEL 2E KANS” open Bling-store.nl Nieuw en dinsdag en donderdag 13.30goedkoop. 071-5176505. 16.00 uur. Elke laatste zaterdag van de maand 10.00TE KOOP: CHALET in 13.00 uur. Zilkerduinweg 105 het bosrijke Voorthuizen met de Zilk. een heerlijke tuin op het zuiden. Voor informatie: tel. 06Gezocht: Inspirerende 44114066. ATELIERRUIMTE in of grenzend aan NoordwijkerZON. 3 MRT. VLOOI- hout. baukjeuitendaal@hotENMARKT Sassenheim. mail.com of 06-22996736. Sph. de Wasbeek. Huur ook een kraam: € 27,-. www.don Te huur: GARAGEBOX, events.nl, tel. 0348-441205. gelegen tussen de Fabritiuslaan en de Middelweg. Per STUCWERK, schilder-, maand € 175,-. Tel. 0523tegelzet-, loodgieters-, tim- 658 059. merwerk. Tel. 06-19110519. WIMPEREXTENSIONS Mooie bomen zijn een sie- LashExpress komt bij u thuis raad voor uw tuin. Voor € 79,00 nieuwe set, ook verSNOEI EN AANPLANT: ven en epileren wenkbrauwen 070-5111923, b.g.g. 06- en wimpers. 06-24928069. 53794870. Advies v.a. € 50,-. TENGRI spirituele beurs. GITAARLES voor begin- Zondag 3 maart 13.00-17.30 ners & gevorderden. M.b.v. uur. Linquenda, Oostmoor 52 een praktisch systeem leer je Nieuw-Vennep. slag, tokkel & melodie gitaar www.counsellingenhealing.nl spelen. Popsongs ‘60-’90. Info: 071-5222064. KORTINGSCOUPON 20% AFHAALKORTING KORTINGSCOUPON op pizza en pasta, ma-di-wo-do 10% AFHAALKORTING Pizzeria Noordzee, op uw restaurantnota, ma-di-wo Boulevard 72, Katwijk, Bistro-Pizzeria Noordzee, tel. 071-4015742, Boulevard 72, Katwijk, www.hotelnoordzee.nl tel. 071-4015742, www.hotelnoordzee.nl

• • •

Gratis koffie of thee 2 x Lunchrestaurant Noordzee, Boulevard 72, Katwijk, tel. 071-4015742, www.hotelnoordzee.nl

ZOEKT U EEN LEUKE OPPAS voor uw lieve kinderen? Stop dan met zoeken en neem contact op met Rachel Prins: 06-51176496 of mail naar: infaith@live.nl. Veel ervaring en zeer flexibel. Ik ben o.a. aangesloten bij contactouderbureau Nanny&Co.

• •

• •

VAKANTIE IS...

Adenta tandprothese Specialist gen

rzekerin

Alle ve

GRATIS ADVERTENTIE

Wilhelminalaan 25, Sassenheim

BEL

KOM

KLIK

Gemeenteberichten is een uitgave van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen. Editie 20 februari 2013.

...HET ONMOGELIJKE MOGELIJK MAKEN

VAKANTIE IS WIELEWAAL Stichting Wielewaal zoekt vrijwilligers om kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking een onvergetelijke vakantietijd te bezorgen. Maak jij het mogelijk? www.wielewaal.nl/ vrijwilligers

Autobedrijf G. dol b.v.

Rijnsburgerweg 48 0252-211849 Voorhout www.gdol.nl

• Natuurgetrouwe kunstgebitten • Kunstgebitreparaties

Klaar terwijl u wacht! Kerkstraat 44 Noordwijk-Binnen Tel. (071) 3611145

EURO € 1,769 p.ltr.

sUpER + € 1,839 p.ltr.

dIEsEl € 1,469 p.ltr.

NU 24-UUR TANKEN MET KORTING

Nu 7 en 8 cent KORTING (alleen op benzine)

www.tandenwinkel.com

Openingstijden:

ma. t/m vr. 07.30-20.30 uur, za. 08.00-18.00 uur, zo. gesloten.


20 februari 2013

pagina 5

Tijdens bijeenkomst blijkt:

In De Vaart in Sassenheim

Meerderheid raadsleden voor Rechtbank houdt zitting in jeugdzorginstelling samenwerking Bollenstreek Streek - Een grote meerderheid van de raadsleden uit Teylingen, Hillegom, Lisse, Noordwijk en Noordwijkerhout wil intensiever gaan samenwerken. De streek moet met één mond gaan spreken en de regie over de toekomst in eigen hand houden, zo vonden zij vorige week op de besloten radenbijeenkomst in het Noordwijkerhoutse congrescentrum Leeuwenhorst. Zeven aanwezige raadsleden konden niet met de slotverklaring instemmen, maar de rest wil voor de zomer bepalen welke samenwerkingsvorm het politiek bestuur van de streek hechter gaat verbinden.

Belangrijke stap Ook de voorzitter van de klankbordgroep, het Noordwijkerhoutse

De voorzitter van de klankbordgroep, het Noordwijkerhoutse PvdA-raadslid Leon Floor (links), en de voorzitster van de stuurgroep, de Teylingse burgemeester Marjan van Kampen, vat de bijeenkomst samen (Foto: Nico Kuyt). PvdA-raadslid Leon Floor, onderstreept het succes van de bijeenkomst van de raden. “De sfeer was heel erg goed. Er waren wel momenten met afwijkende meningen, maar dat is goed en scherpt ook anderen om na te denken over de standpunten. Er is een belangrijke stap gezet, maar we zijn er nog niet. Echter, de intentie is neergelegd. De inhoud is nu onderwerp voor de vijf raden.” Hij stipt aan dat bij alle raden weliswaar een lokaal sentiment zit, maar ook een erkennen dat de streek elkaar nodig heeft. “Vanwege de bezuinigingen vanuit het Rijk en de decentralisatie van taken naar de gemeenten is het hartstikke nodig samen te werken”, zo beklemtoont hij. Zeven raadsleden konden vorige week evenwel nog niet instemmen met de slotverklaring, zoals de lokale fractie Puur Noordwijk. In hun ogen moet eerst de bevolking worden geraadpleegd. De overigen meenden evenwel dat door de bespreking in de afzonderlijke raden in april die openheid is gewaarborgd. Vastgelegd is dat op vijf terreinen samengewerkt gaat worden: openbare orde en veiligheid, het sociaal domein, economische zaken, infrastructuur en ruimtelijke ordening. Overigens schoof ook Katwijk aan

SASSENHEIM

VERSTRIO

Schuitemaker V is

Om verliefd op te

Kibbeling, gemaa kt van verse kabelja uw Zalmfilet,

dagvers en hand gefileerd

Visovenschotel,

diverse soor ten saus

Visovenschotel,

diverse soor ten saus

Uit onze rokerij: Grote makreel

worden 500 gram 6,-

100 gram 1,75 1 persoon 2 persoons

3,95 7,50

p.st. 2,75

Schuitemaker’s Fi sh wo t/m vrij van 12 & Chips, open van .0 Zaterdag van 12.0 0 tot 18.00 uur 0 tot 17.00 uur

Tel. winkel: 0252-2101 51 Oude Haven 3 - Sasse nheim

bij het overleg. Die gemeente wil wel samenwerken als het praktisch voordeel oplevert, maar is nog niet zover om zich te binden. “De raadsleden van Katwijk ervoeren dat het vorige week een unieke bijeenkomst was. De uitkomsten worden gedeeld met Katwijk. Als die gemeente zegt: ‘Wij sluiten ons aan’, zijn ze welkom”, meent Van Kampen. En Floor voegt toe dat de streek eigenlijk niet om Katwijk heen kan. Zo wordt er al samengewerkt binnen de Greenport. “Er kan nog iets moois uitkomen”, besluit hij.

worden niet als criminelen behandeld, maar gaan gewoon naar school en lopen daarna met hun groepsleider naar de zittingszaal. Ze kunnen vooraf met hun ouders praten en als tijdens de zitting de emoties hoog oplopen hoeven ze niet terug naar de cel, maar blazen ze even stoom af op de gang.

Toga’s aan “De Vaart heeft een presentatie van Transferium bijgewoond en de jongeren gepolst, die enthousiast reageerden. Vervolgens zijn wij benaderd”, zegt kinderrechter Carin Strop. De Haagse pilot wordt begeleid door studenten van de Vrije Universiteit, die eerder onderzoek deden naar de ervaringen in Alkmaar. “Onze aanpak is in grote lijnen hetzelfde, maar wel wat formeler”, zegt Strop. “Bij Transferium zitten de rechter en de griffier om een lange tafel met het kind, zijn ouders en de betrokken instanties. Dat doen wij anders. Juist kinderen moeten goed weten wat ieders rol is en wat het belang is van wat er besproken wordt. Daarom dragen onze rechters en griffiers een toga, net als de advocaten. Wij zitten we aan een eigen tafel, tegenover de tafels van de betrokkenen.”

De Vaart is een instelling voor jeugdzorgplus, waar 12- tot 18-jarige kinderen gedwongen worden opgenomen met een rechterlijke machtiging. Niet vanwege strafbare feiten, maar omdat ze ernstige gedragsproblemen hebben die thuis niet opgelost kunnen worden. De rechter moet na verloop van tijd beslissen over verlenging van de machtiging. Het kind wordt dan opgehaald met een `boevenbus’ van justitie, wacht op de rechtbank vaak uren in een cel en wordt dan door de parketpolitie naar de rechtszaal gebracht. Dat veroorzaakt zoveel stress, dat veel jongeren te geintimideerd zijn om een gesprek met de rechter te kunnen voeren. De Vaart heeft de Haagse kinderrechters daarom gevraagd voortaan naar de instelling te komen om de kinderen te horen, naar aanleiding van positieve ervaringen bij jeugdzorgplusinstelling Transferium in Heerhugowaard. Alkmaarse rechters houden daar sinds 2011 regelmatig zitting en dat bevalt uitstekend. De jongeren

Permanente rechtszaal Doordat De Vaart ruimte over heeft, kon een permanente zittingszaal met wachtruimtes worden ingericht, vertelt Strop. “Een medewerker van De Vaart treedt op als bode. Zij heeft bodes van de rechtbank bezocht om te zien hoe zij werken. Tijdens de zitting is een veiligheidsmedewerker van De Vaart beschikbaar en er is een alarmknop voor noodgevallen, net als in de rechtszaal.” Carin Strop heeft eind januari zelf de eerste zitting gedaan. “Het is nog te vroeg voor conclusies, maar mijn indruk is dat deze aanpak absoluut meerwaarde heeft”, zegt ze. “De drie jongeren die ik voor me kreeg, vertelden allemaal heel duidelijk hoe zij tegen een verlenging van hun verblijf aankeken. Op de rechtbank zeggen ze doorgaans alleen of ze voor of tegen zijn, verder voert de advocaat het woord. Maar door de ontspannen setting konden de jongeren heel goed hun eigen verhaal doen. Zo krijgen wij een beter beeld.”

Afscheid van EHBO Warmond Warmond - Na 33 jaar bij de EHBOvereniging Warmond als instructeur met veel plezier de lessen te hebben verzorgd, is het voor Ruud en Adrie van den Eshof nu tijd om iets anders te gaan doen. Tijdens de lessen zijn gevarieerde onderwerpen aan bod gekomen, zoals reanimatie, onderkoeling en de nodige botbreuken en verwondingen. Ook de diverse specialisaties zijn in de lessen aan bod gekomen. Kinder-EHBO en wandelletsel zijn hiervan voorbeelden. De laatste jaren was Ruud van den Eshof ook als Lotus actief binnen de vereniging. Ruud en Adrie hebben ook jaren in het bestuur van de vereniging gezeten.

Hiervan hebben ze een paar jaar geleden al afscheid genomen. Adrie was al langer actief binnen de vereniging als Lotus. Zo konden de ongevallen die men tijdens de avonden oefende nog realistischer voor de deelnemers neergezet worden. Zo heeft ze diverse malen laten zien hoe wonden er uit kunnen zien na een een ongeval. Voordat ze het stokje doorgaven hebben Ruud en Adrie van den Eshof bij de vereniging twee nieuwe kaderinstructeurs opgeleid met hun vele jaren ervaring. Hierdoor kan de EHBO-vereniging ook de komende jaren de opleiding EHBO en herhalingslessen blijven geven.

en Weekaanbieding 95 Kleine Bredase spruitjes

0. 75 Verse vatzuurkool . 0 . .... .... .... .... 500 gram.................... 25 Jona Gold appels ....... 1. .... .... .... .... .... .... .... 1 kilo ........ Van-alles-wat-rauwkost .0.79 ................ 100 gram....................

.... 500 gram....................

.............

Maaltijd v.d. Week Boerenkool met worst 100

0.69 1.75

......... gram............................

Elke woensdag:

... Perssinaasappels 10 stuks

v.d. Veer

heim Hoofdstraat 259 - Sassen 41 321 2-2 025 x: ./Fa Tel

KEURSLAGERSTROTS KEURSLAGERTROTS Kalfssukademet metgratis gratisvleesjus Kalfssukade vleesjus 100 gram

100 gram

SPECIAL SPECIAL

Pittig Pittig preipakketje preipakketje VLEESWARENKOOPJE

VLEESWARENKOOPJE Bij 150 gram gebraden

100 gram 100 gram

29 2 229 1175 75

entrecote

Bij 150 gram gebraden entrecote

GRATIS 100 gram selderijsalade

GRATIS 100 gram selderijsalade

KEURSLAGERKOOPJE KEURSLAGERKOOPJE 4 Roomschijven

4 roomschijven

4 Slavinken slavinken

samen

95 5595 00

Scholten keurslager

TIP VAN UW KEURSLAGER

0

samen

Hoofdstraat 261 • Sassenheim Tel. 0252-211440 • Fax 0252-220534 www.scholten.keurslager.nl 000 info@scholten.keurslager.nl Keurslagerij Scholten Hoofdstraat 261, 2171 BD SASSENHEIM

Aanbiedingen zijn geldig van 18-02-2013 t/m 23-02-2013. Aanbiedingen geldig van 18-02-2013 t/m 23-02-2013

“Met eigen kracht aan de eigen toekomst aan de slag”, zo vat de voorzitster van de stuurgroep, de Teylingse burgemeester Marjan van Kampen, het gevoelen van de bijeenkomst samen. Naar haar inschatting is er in de streek het besef van urgentie en ook de wil om het bestuur krachtiger samen op te pakken. Maar welke vorm dat gaat krijgen, daarover moeten de afzonderlijke gemeenteraden de komende tijd nog een besluit nemen. Het hoeft volgens haar niet tot een fusie van de vijf gemeenten te leiden, ondanks de drang van het Rijk en de provincie om te komen tot alleen gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. “Wij moeten ons niet laten leiden door de lijn van Den Haag of ZuidHolland. We moeten zelf onze ambitie vastleggen en zeggen: ‘Daar gaan wij voor. Dat willen wij met elkaar en gaan het ook doen’.” In het eerder door de gemeenten opgestelde Berenschot-rapport zijn negen mogelijkheden opgesteld voor hechtere samenwerking, waaronder een fusie, maar welke keuze of mix het gaat worden is nog onduidelijk. “Het kan ook een heel stevige samenwerking zijn van de vijf nog steeds afzonderlijke gemeenten. Het kan best zijn dat het Rijk dat niet wil, maar ik moet het Rijk nog tegenkomen dat zegt: ‘U zult desondanks fuseren’,” aldus de burgemeester.

Sassenheim - Kinderrechters van de rechtbank Den Haag houden dit jaar twee keer per maand zitting bij De Vaart, de instelling voor gesloten jeugdzorg in Sassenheim. In navolging van kinderrechters in Alkmaar, die sinds 2011 zittingen op locatie houden, willen ze uit huis geplaatste jongeren de stress van een bewaakte gang naar de rechtbank besparen.


pagina 6

20 FEBRUARI 2013

FAMILIE-BERICHTEN Aanleveren familieberichten

U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

IVONNE U

I

T

V

A

A

R

T

V

CLEMENS E

R

Z

O

R

G

I

N

KERKDIENSTEN

G

Mijn persoonlijke aandacht voor al uw wensen.

Per e-mail

Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. De Teylinger. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld(PDF).

Kerkdiensten van donderdag 21 t/m woensdag 27 februari.

06 23 95 40 21 (dag en nacht beschikbaar) www.IvonneClemensUitvaartverzorging.nl

Sassenheim

Per post of afgeven

U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do: 8.00-17.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Heel bijzonder, heel gewoon, Gewoon een heel bijzonder persoon.

Yvonne Heemskerk -van Berkel Stukje bij beetje is haar energie om te leven haar afgenomen, en zo plotseling is zij er dan toch echt niet meer. Wij herinneren ons Yvonne als iemand die 12 jaar lang hart voor ons bedrijf had en ook tijdens haar ziekteperiode betrokken bleef. We zullen haar aanwezigheid en inzet enorm missen. Namens Technisch Installatie Bureau R. Hijkoop willen wij Willem, Debby & Max en Bas alle kracht en sterkte toewensen die zij de komende tijd nodig zullen hebben om het verlies van hun fantastische vrouw en moeder een plekje te kunnen geven. Ronald & Anne-Marieke Ed & Sonja Dirk & Inge Rob & Sandra Rob Giel & Nelleke

William & Eva Bas Niels & Lineke Jeffrey & Daphne Danielle & Roel

Ankie Jochemsz & Wilma Bleeker & Jollie Wildeman

zorgzaam en betrokken met oog voor details

Uitvaartonderneming Teylingen Dag en nacht bereikbaar Tel: 06-30409466 www.uitvaart-teylingen.nl

• Begraven • Cremeren • Rouwtransporten door binnen en buitenland • Opbaring in eigen rouwkamers • Eigen parkeerterrein • Dag en nacht bereikbaar Jacoba van Beierenlaan 4 2171 CM Sassenheim

Tel: 0252-211843

E-mail: uitvaartverzorging@vliem.nl www.uitvaartverzorgingvliem.nl

RK-Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): Zondag: 10.00 uur Woorden Communieviering m.m.v. Herenkoor. Dinsdag: 19.15 uur Vesperviering. Protestantse Gemeente: - Dorpskerk (Hoofdstraat 217): Zondag: 10.00 uur ds. A.A. Bosma. - Julianakerk (Julianalaan 6): Zondag: 10.00 uur ds. T. Moll. Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): Zondag: 10.00 uur ds. S. Pos.

Instuif bij De Lenteklokjes Sassenheim - Maandag 25 februari organiseert kinder- en jongerenkoor De Lenteklokjes & Caprice een instuifrepetitie. Iedereen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar die zin heeft om een keer in een koor te zingen is welkom. Voor groep 2, 3 en 4 van de basisschool is dat van 16.00 tot 16.45 uur; voor groep 5, 6 en 7 van 16.00 tot 17.15 uur; en voor groep 8 en de middelbare school van 16.45 tot 18.00 uur. De repetitie vindt plaats in lokaal 13 in ‘t Onderdak aan de J.P. Gouverneurlaan 40 in Sassenheim.

Voorhout

Cleyburch

COLOFON www.deteylinger.nl Twitter: @DeTeylinger Oplage 16.000 Uitgave van

Ambachtsweg 7 A Postbus 3066, 2220 CB Katwijk telefoon 071-4022901 fax 071-4032325 Advertenties Contactgegevens binnendienst: Vincent Roos, tel. 071-4091638 Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl Sluitingstijd advertenties: dinsdag 11.00 uur Redactie Eindredactie: Piet van der Vooren e-mail: redactie@deteylinger.nl telefoon 071-3010118 Contact bij voorkeur per e-mail Sluitingstijd kopij: maandag 17.00 uur Verspreiding Telefoon 071-4022901, of e-mail: verspreiding@uitgeverijverhagen.nl De Teylinger wordt iedere woensdag huis-aan-huis verspreid in de gemeente Teylingen en is bovendien af te halen op de volgende adressen: Sassenheim: Gemeentekantoor, Wilhelminalaan 25; Bruna, Hoofdstraat 207; Primera Van der Lans, Hoofdstraat 208; Speciaalzaak Kaldenbach, Hoofdstraat 243; Esso Selfservice, Oosthoutlaan 2. Voorhout: Bestuurscentrum, Raadhuisplein 1; Autobedrijf Schoonoord, Herenstraat 8; Plus Van Dijk, Herenstraat 45; Hoek Boek & Kantoor, Herenstraat 63; Primera, Jacoba van Beierenhof 26. Warmond: Albert Heijn, Dorpsstraat 2; VVV, Dorpsstraat 88 A; De Nie Toys & Stamps, Dorpsstraat 106. Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondisementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos bij ons opvragen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Vanaf 1 maart geopend. Bubbels van het huis. Uw locatie voor borrel diner - feest - event. Herenweg 227 2201 AG Noordwijk tel. 071-3619499 info@cleyburch.nl www.cleyburch.nl

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): Donderdag: 18.45 uur Eucharistieviering in Dagkapel. Zondag: 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Parochiekoor. Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): Zondag: 10.00 uur ds. J.W. van den Berg.

Warmond RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): Zaterdag: 19.00 uur Woord- en Communieviering met Herenkoor. RK-Kapel Mariëngaerde (Mgr. Aengenentlaan 3): Donderdag: 11.00 uur. Zondag: 10.00 uur. Dinsdag: 11.00 uur. Protestantse Gemeente (Herenweg 82): Zondag: 10.00 uur ds. H.G.T. Kaai. Baptistengemeente Kaleb (Herenweg 80): Zondag: 10.30 uur Marco van Delft.

MEDISCHE DIENSTEN

Avond-, nacht- en weekenddiensten.

Alarm Ambulance, brandweer en politie: tel. 112. Dier in nood: tel. 144.

Huisarts

Spirituele avond Shanti Voorhout - Dinsdag 26 februari is er een openbare spirituele avond bij Shanti. Corrie Dupuis zal deze avond verzorgen, en zal waarnemingen doen aan de hand van haar zelfgemaakte wastekeningen. De aanvang is 20.00 uur, en de entree bedraagt 6 euro. Men is welkom vanaf 16 jaar. Shanti is te vinden in De Spelewey aan de Breughelhof 8 in Voorhout.

Inschrijving voorjaarsmarkt Sassenheim - Voor de tiende keer wordt door de Evenementencommissie van Park Rusthoff een voorjaarsmarkt georganiseerd. Op zaterdag 11 mei van 10.00 tot 16.00 uur kunnen bezoekers een keuze maken uit het uitgebreide aanbod aan planten en cadeaus, en houdt de Evenementencommissie een loterij met prijzen. Het paviljoen Sassennest richt een terras in waar het met een kop koffie en wat lekkers erbij goed ver toeven is. Om dit jubileum aandacht te geven en extra publiek te trekken, heeft de Rotaryclub dit jaar een actie bedacht in de vorm van een Formule Eéndjesrace die om 15.00 uur gepland staat. De opbrengst hiervan is bestemd voor diverse verfraaiingsprojecten in Park Rusthoff. Kramen voor de voorjaarsmarkt van vier meter lang zijn te huur voor 45 euro per stuk. Bij inschrijving vóór 1 april geldt een vroegboekkorting van 10 euro. Inschrijving is tot 20 april mogelijk via het antwoordformulier op www.parkrusthoff.nl. Voor meer informatie: Lilian van Ruiten, tel. 0252-214174.

Alleen spoedeisende huisartsenhulp (maandag t/m vrijdag 17.008.00 uur, weekend en feestdagen): Doktersdienst Duin- en Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 B, Voorhout, tel. 0252-240212 (altijd eerst bellen).

Tandarts Sassenheim/Voorhout: Via www. tandartswaarnemingbollenstreek. nl of telefoonnummer eigen tandarts verneemt men welke tandarts waarneemt. Warmond: Via telefoonnummer 071-3011738 verneemt men welke tandarts waarneemt. Spreekuur zaterdag en zondag 13.00 uur.

Apotheek Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek: Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 C, Voorhout, tel. 0252-240216.

Dierenarts Via telefoonnummer Dierenkliniek Sassenheim (tel. 0252-232219) en Dierenkliniek Voorhout (tel. 0252215231) verneemt men welke dierenarts waarneemt.


20 februari 2013

pagina 7

VVD’ers op bezoek bij de Wereldwinkel Sassenheim - Drie Teylingse VVD’ers hebben een bezoek gebracht aan de Wereldwinkel in Sassenheim. De VVD´ers waren onder de indruk van de inleiding van Bart de Jong van de Wereldwinkel. Met veertig vrijwilligers wordt de bedrijfsvoering van de winkel in eigen beheer al enige jaren succesvol uitgeoefend. In vogelvlucht werd de ontstaansgeschiedenis van de winkel verteld en inzicht gegeven in de vele instanties, die op lokaal, nationaal en internationaal niveau eerlijke productie en distributie van goederen uit minder ontwikkelde landen promoten. Wethouder Leo van der Zon en de VVD-fractieleden Ineke van Steensel en John Bosman waren bijzonder geïnteresseerd. Zij hadden bewondering voor de wijze waarop de Wereldwinkel in Teylingen actief is, bijvoorbeeld door scholen periodiek te bezoeken en ondernemers en winkeliers te overtuigen fairtradeproducten te verkopen. Veel ondernemers in Teylingen staan positief

tegenover het fairtrade- gedachtegoed en ondersteunen in eigen bedrijf de wereldwijde beweging. Bart de Jong was bijzonder te spreken over het feit dat de gemeente Teylingen al enige jaren Millenniumgemeente is. Teylingen loopt hiermee voorop in de streek maar, aldus De Jong: “het moet niet bij mooie woorden uit de raad en het college blijven”. Hij hield een pleidooi richting de politiek om meer invulling te geven aan de Milleniumgedachte en fairtrade meer algemeen gedachtegoed te maken bij de dagelijkse gang van zaken in de gemeente. Zo zou er meer aandacht kunnen zijn voor het keurmerk Fairtrade. “We missen daar een soort raadscontrole op”, aldus De Jong. De politici adviseerden de Wereldwinkel een en ander op papier te zetten. De partijen zijn nu hun verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 aan het schrijven. Wellicht zijn zij bereid aan het onderwerp meer aandacht te besteden.

De gevoelens liepen hoog op bij de tegenstanders van het nieuwe fietspad (Foto: Nico Kuyt).

Tegenstanders luidruchtig aanwezig

Meningen verdeeld over fietspad Roodemolenpolder Sassenheim/Voorhout - Verschillende belangengroepen gingen vorige week vol op de pedalen tijdens een informatieavond over het nieuwe fietspad door de Roodemolenpolder. Een aantal omwonenden wil het pad absoluut niet, maar anderen zien het helemaal zitten. Door Nico Kuyt Vorige week werd een schetsontwerp gepresenteerd van het nieuwe fietspad tussen de rotonde van de Zuidelijke Randweg nabij de Snoeklaan in Voorhout en de Jan Mollstraat in Sassenheim. Het pad is een onderdeel van het Provinciale Fietsplan 2008. De provincie betaalt het pad, maar de gemeente heeft voor het opmaken van het ontwerp een dikke vinger in de pap. De planning is dat in het eerste kwartaal van 2013 het voorlopig ontwerp wordt afgerond. In het tweede kwartaal volgt het definitief ontwerp. Vervolgens kunnen burgers in bezwaar en beroep gaan. Afhankelijk of dit gebeurt staat de oplevering gepland tussen het vierde kwartaal van 2013 en het eerste kwartaal van 2014. Maar die planning zal niet worden gehaald. Op de avond gaf een omwonende al aan zeker in bezwaar te gaan. Als het aan hem ligt komt het pad er niet. Maar het schetsontwerp zag vorige week desondanks het levenslicht. Eerder was het pad meer noordelijk geprojecteerd, op grond

van de gemeente, maar dan zou het op de tuinen van de Trix Terwindtstraat gericht zijn en mogelijk hinder geven. Besloten is om het iets zuidelijker aan te leggen, vrijwel in een directe lijn. Wel moet het bij de aansluiting op de Jan Mollstraat een klein bochtje maken. Het meer zuidelijker traject zorgt er wel voor dat grond moet worden aangekocht. Tevens komen over drie watergangen nieuwe bruggen, maar even voor de Jan Mollstraat wordt gebruik gemaakt van een al bestaande brug. Het fietspad wordt 3,5 meter breed, met daarnaast aan de zuidelijke zijde een meter groen en een hekwerk. Aan de noordelijke zijde staat een halfverhard voetpad van een meter gepland. In de toekomst gaan de fietsers aan beide zijden om de rotonde van de Zuidelijke Randweg heen. Op dit moment is er nog een enkele oversteek. De fietsers krijgen daar geen voorrang, omdat dit de regel is buiten de bebouwde kom. Aan de overzijde in Sassenheim komen eveneens enkele verkeersmaatregelen. Zo staat een drempel op de kruising van de Jan Mollstraat met de Vliegeniersweg gepland. Volgens de verwachting nemen de forenzen richting Station Sassenheim de zuidelijke tak van de Vliegeniersweg en gaat de schooljeugd van het Rijnlands Lyceum richting noorden om vervolgens de bestaande fietspaden te nemen. Op advies van de Fietsersbond wordt op de kruising Pelikaan met de Hoofdstraat een voetgangerssluis aangelegd om de schooljeugd te

ontmoedigen daar over te steken. De precieze details van het pad en maatregelen moet nog verder worden uitgewerkt in het definitief ontwerp.

Drollenpad Op de informatieavond maakte een aantal omwonenden luidruchtig hun ongenoegen over de komst van het pad kenbaar. Van een voetpad is eerder nooit sprake geweest en zij betitelden het als een ‘drollenpad’ vanwege het uitlaten van de honden. Zij gaven aan dat de klankbordgroep, de milieuvereniging en de Fietsersbond het pad niet willen. “Het wordt onze strot ingeduwd. Het is onbeschoft van de gemeente”, stelde een aanwezige bout. Zorgen hebben zij over de veiligheid op de Vliegeniersweg en de privacy van de Trix Terwindtstraat. Op de recent door de gemeente georganiseerde wijkavond was wel een aantal mensen positief over het pad, maar die kenden naar het oordeel van de tegenstanders ‘de finesses niet’. Echter, op de informatieavond vorige week was er ook een aantal aanwezigen dat heel blij is met de komst van het pad. “Ik woon er niet, maar ga het meteen gebruiken. De andere route over de Zandslootkade is gevaarlijk en via de Oosthoutlaan is het een eind om”, aldus een bezoeker. Op de avond was geen enkele toenadering van voor- en tegenstanders te bespeuren. Het pad zal de meningen blijven verdelen.

Iedere vrijdag op het Raadhuisplein

VOORHOUT VERSMARKT VOORDEEL Rode Bildtstar aardappelen 5 kilo 2.75 10 kilo 5.25 20 kilo 9.95 Bospeen 2 bossen 2.50 Witlof kilo 0.75 Santa cocktail tomaatjes heel kilo 2.95 Rode pruimen heel kilo 2.95 Grote citroenen 10 stuks 1.50 Grote sappige Jonagold handappelen 3 kilo 2.95 Zoete sappige Spaanse perssinaasappelen 25 stuks 3.95

per krat 15.50

Firma P. en G. Visser

Aardappelen, groenten & fruit

Van links naar rechts Bart de Jong van de Wereldwinkel en de VVD’ers Ineke van Steensel, John Bosman en Leo van der Zon.

Doop-, trouw- en begraafboeken Bartolomeuskerk Voorhout - In samenwerking met de Historische Kring Voorhout (HKV) zijn als eerste in de Duin- en Bollenstreek de doop-, trouw- en begraafboeken van de RK-St. Bartholomeusparochie te raadplegen op de website van de HKV: www.hkvvoorhout.nl. Het betreft de periode vanaf 1828. Ook zijn er de Communicanten vanaf 1846 in te zien. De boeken zijn gescand en gepubliceerd. De komende maanden volgt nog een aantal aanvullingen: Begraven tot 1960 en Communicanten 1906-1913. Voor de publicatie van deze boeken gelden ook de wette-

lijke regels van de wet op de privacy. De geboorten zijn pas na 100 jaar, huwelijken na 75 jaar en overlijden na 50 jaar openbaar. Met het online beschikbaar maken van de kerkboeken zet de HKV een nieuwe stap in het digitaal ontsluiten van collecties. Na 24 februari is de collectie ook via een link op de archiefpagina van de website van de Bartholomeuskerk te benaderen. Naast de genoemde boeken zijn op HKV-site ook een verzameling bidprentjes, Voorhoutse onderscheidingen en delen van de Burgerlijke Stand van Voorhout in te zien.

Slechts kleine aanpassing

Bestemmingsplan milieustraat blijft zo Voorhout - De vijf ingediende zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan voor de uitbreiding van de centrale milieustraat aan de Nijverheidsweg in Voorhout, hebben B&W niet aangezet tot een aanpassing. Alleen een technisch puntje rond de archeologie gaf hiervoor aanleiding. Op 20 november 2012 heeft B&W het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Tijdens de periode tot en met 9 januari 2013 zijn er vijf zienswijzen ingediend. Eén daarvan betrof het recht van overpad voor paarden tussen stal en weiland. Dat loopt nu langs het spoor en het eilandje achter de milieustraat, maar dit gebied wordt bij de uitbreiding betrokken. Volgens B&W is een

nieuwe route langs de ingang van de milieustraat mogelijk, waardoor de stal toch bereikt kan worden. Een andere zienswijze werd ingediend door de Vereniging Betrokken Teylingers over het verlies van het eilandje. Zij willen het natuurgebiedje behouden. Zo is het een leefgebied voor de beschermde rugstreeppad. Het diertje is daar inderdaad aangetroffen, maar ook deze zienswijze gaf voor B&W geen aanleiding het ontwerpbestemmingsplan aan te passen. Het natuurgebied wordt in de Roodemolenpolder gecompenseerd. Een ecoloog begeleidt de werkzaamheden. Het bestemmingsplan wordt binnenkort aan de gemeenteraad voor vaststelling voorgelegd.


S 1925 ND T I S

K WA L I T E I T OP

4 1 T A A R T S D F O O H

S 1925 ND T

E E Z N A A JK I W D R O O N

SI

G N I N E P O E R I A L U C A T C E P S

K WA L I T E I T OP

ZONDAGS OPEN! 1172.0.000 ut/umr

Normaal € 699,-

NU VOOR

€ 299,-

TIS Met GReAns kuss

MYSTERY BOX 120x200 cm

(ook leverbaar in ander maten en 35 kleuren)

Maat 1.20 x 200 cm

* Gestoffeerde box * Stevig matras * Hoofdbord

(optioneel)

* Potenset COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING VICTORIA MEGA ACTIE!!! Normaal € 1.089,NU VOOR

€ 399,-

SUPER STUNT Normaal € 2.399,-

€ 999,-

Maat 1.20 cm

Designhoofdbord! + 2 beklede boxen + 2 geveerde matrassen gestoffeerd!! + hoogwaardig dekbed + 1 comfort matrastopper! + 2 luxe kussens

LAAGSTE PRIJS!

ook leverbaar 1.40 / 1.60 en 1.80 en ook leverbaar in pocketveer uitvoering

Pleasure comfort

Paris

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING NEW YORK ONGELOOFLIJKE PRIJS!

COMPLETE 2-PERSOONS ELEKTRISCHE BOXSPRING NORWICH ACTIE!!!

Normaal € 4.189,TOP-AANBIEDING V.A.

NEW YORK COMPLEET!!!

€ 1.875,-

Maat 1.40 cm COMPLEET EN AFZONDERLIJK ELEKTRISCH VERSTELBAAR Luxe design hoofdbord + 2x elektr. verstelbare boxsprings met pocketvering, + 2x supersterke Volva motoren + 2x topkwaliteit pocketveermatrassen Ook verkrijgbaar + 2x poten set in de maten 1.60 + 2x metalen matrasrem én 180 breed

Leverbaar * TOP DESIGN BOXSPRING in alle maten * WINNAAR onder de luxe boxsprings * 10 bloks hoofdbord * 2x Luxe gestoffeerde boxen in meerdere * 2x Luxe actieve pocketveer matras (7 zones) stoffen en * Luxe Twintopper, zomer en winterzijde kleuren * Stoffen zijn 100% vuilwerend en waterafstotend Prijs voor vaste * Luxe blokpoten met aluminium afgewerkt

Saturn

Liberty 20 cm

Anton/Dream

uitvoering

Sleep King MATRAS GRATIS!

MATRAS GRATIS!

LAAGSTE PRIJS!

€ 149,- p.st.

€ 39,- p.st.

€ 299,- p.st.

Eigenschappen Leverbaar in alle maten! √ Polyether SG 20 13 cm comfortschuim √ Medium hard

Eigenschappen Leverbaar in alle maten! √ Pocketveer (7 slags) 240 veren/m2 √ Comfortschuim afdeklaag √ Tijk afneembaar/wasbaar

Eigenschappen √ 17 cm koudschuim √ Ergonomisch fortzones √ Vaste tijk

Quartz Balance

Allure

Quart Balance Plus

MATRAS GRATIS!

MATRAS GRATIS!

Leverbaar in alle maten!

com-

MATRAS GRATIS!

€ 89,- p.st.

€ 189,- p.st. Eigenschappen √ 20 cm √ Pocketveer (7-slags) 270 veren/m2 √ 7 comfortzones √ Tijk afneembaar/wasbaar

Eigenschappen √ 20 cm √ 17 cm HR42 koudkern √ 7 comfortzones √ Ventilatieringen

Dream Latex

Wellness pocketvering

Contour Pressless

MATRAS GRATIS!

Leverbaar in alle maten!

MATRAS GRATIS!

€ 499,-

€ 599,-

€ 699,-

€ 799,-

€ 599,-

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen √ 22 cm soepel matras √ Pocketveer (7-slags) 7 zones √ 3 cm HR30 afdeklaag

Eigenschappen √ Pocketveer 7 zones stevig matras √ Afdeklaag HR40 koudschuim √ Tijk afneembaar/wasbaar

Eigenschappen √ 26 cm stevig matras √ Pocketveer 7 slags/7zones √ 3d border met handvaten √ Toplaag HR 60 koudschuim

€ 369,-

Eigenschappen √ Bonellveer 16-18 cm √ SG20 afdeklaag

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen √ 22 cm √ Zuiver natuur latex/traagschuim afdeklaag √ 7 zones

Eigenschappen √ Pocketveer 7 zones √ 360 veren m2/HR 50 deklaag √ Div. uitvoeringen √ Afneembare tijk

af-

Leverbaar in alle maten!

schuim

MATRAS GRATIS!

€ 1.199,Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen √ Traagschuim (SG 85) √ 8 cm geperforeerd √ Drukverlagend √ 7 zones √ 21 cm dik 3D border

Groot assortiment oppermatrassen/toppers en beddengoed! Openingstijden Ma. Di. Wo. Do. Vr.

13.30-18.00 uur 09.30-18.00 uur 09.30-18.00 uur 09.30-18.00 uur 09.30-21.00 uur

Za. Zo.

09.30-17.00 uur 12.00-17.00 uur

Vr.

18.30-21.00 uur

Hoofdstraat 14 2202 GD Noordwijk aan Zee post@beddingplaza.eu

Koopavond

Indien gewenst ook afspraak mogelijk buiten openingstijden!

www.beddingplaza.eu

✆071 7504625

facebook.com/Beddingplaza

gplaza Bij Beddin zen gste prij • Laa kwaliteit • Beste comfort • Beste vies • TOP-ad ice rv e -s • TOP


20 februari 2013

pagina 9

De rode stippen geven de inbraken in Sassenheim aan in de periode van 1 oktober 2012 tot en met 7 februari 2013.

De inbraken in Voorhout in de laatste vier maanden. Met name het oude dorp, waar de woningen vaak wat minder goed beveiligd zijn, kon op aandacht van het dievengilde rekenen.

Aantal inbraken in Teylingen rijst de pan uit

‘We hebben als politie de hulp van de burgers heel hard nodig’ Teylingen - Je zou het bijna een plaag kunnen noemen. Het aantal woninginbraken in de gemeente Teylingen is de afgelopen tijd fors geweest. Zo fors, dat de politie daaraan veel tijd heeft besteed. Niet alleen om te proberen om de inbraken op te lossen, maar ook preventief. Zo zijn de agenten, al dan niet in burger, de verschillende wijken in Sassenheim, Voorhout en Warmond in geweest om eventuele inbrekers bij voorbaat in de kraag te vatten. Er is zelfs een auto ingezet die door middel van automatische nummerplaatherkenning kon nagaan of bekende criminelen met hun auto in Sassenheim kwamen. En de gemeente heeft een campagne opgezet om de inwoners te bewegen om zelf meer op te letten in hun eigen straat en wijk. Of zoals teamchef Jaap de Kok zegt: “We moeten de burgers mobiliseren, want we hebben als politie hun hulp nodig”. Door Piet van der Vooren De cijfers liegen er niet om. Alleen al in januari werd er in de hele gemeente Teylingen 23 keer ingebroken, waarvan 13 keer in Sassenheim. “Dat is echt veel”, zegt de Sassemse wijkagent Dirk Meinders. “Vorig jaar hadden we februari een piek van 17 inbraken, en nu dan in januari 23. Dat geeft wel aan dat Teylingen erg in de belangstelling staat van het dievengilde”. Hoewel de politie natuurlijk probeert om zoveel mogelijk woninginbraken op te lossen, is het voorkomen hiervan uiteraard nog beter. Teamchef Jaap de Kok: “Hoe meer moeite inbrekers moeten doen om ergens binnen te komen, hoe groter de kans dat ze dat huis over zullen slaan. Daar ligt dus een duidelijke taak voor de burgers, om het eigen huis zo goed mogelijk tegen inbraak te beveiligen. Het zou al een heleboel schelen als iedereen ervoor zorgt dat het huis goed verlicht is tijdens de donkere uren. De agenten zijn in de afgelopen maanden regelmatig de wijken in geweest om eens te kijken naar de verlichting van huizen wanneer de bewoners niet thuis zijn. En het resultaat was eigenlijk bedroevend. Soms waren in één straat verschillende huizen helemaal donker, zodat goed duidelijk was dat de bewoners afwezig waren. Dat zien inbrekers natuurlijk ook. En als het hen dan

ook nog eens makkelijk wordt gemaakt door attributen zoals ladders, afvalcontainers en dergelijke in de tuin te laten liggen of staan, dan is het vragen om moeilijkheden”.

Vooravond Mensen hebben weleens het idee dat inbrekers vooral in de nachtelijke uren actief zijn. Dat is een misvatting, weten de dienders. “In de afgelopen maanden is er met name veel ingebroken in de namiddag en de vooravond”, vertelt Meinders. “Dus zeg maar de uren waarin het schemert. Mensen zijn dan nog niet thuis uit hun werk, en het huis is dan donker. Inbrekers weten dat ze daar veilig hun slag kunnen slaan. Het is echter een kleine moeite om ervoor te zorgen dat er op een bepaalde tijd licht in huis aangaat, ook als er niemand thuis is. Een tijdschakelaar kost een paar euro, maar kan een hoop ellende voorkomen”, weet Meinders.

Alert Maar er is nog een manier waardoor inbraken voorkomen kunnen worden. De Kok: “Als mensen er een beetje alert op zijn wanneer er vreemde figuren in hun straat of wijk rondlopen, dan kunnen wellicht ook inbraken voorkomen worden. Nu laat die alertheid vaak te wensen over, zo is onze ervaring. Op de avonden dat de politie zelf ging controleren, konden we vaak zo achtertuinen inlopen zonder dat ons een strobreed in de weg werd gelegd. Zelfs wanneer de bewoners thuis waren reageerden ze niet op onze aanwezigheid. Dat komt omdat mensen vanuit het licht in huis naar het donker buiten kijken, en dan zie je niet veel. Terwijl wij juist alles kunnen zien wat er binnen gebeurt”. De politie heeft het zelfs meegemaakt dat een bewoner wel zag dat er een ‘vreemd’ persoon achter de woning liep, maar dat de bewoner vervolgens doodleuk de gordijnen dicht deed. “Zodra je denkt dat er iemand ergens loopt waar deze niet thuishoort, is het het beste om meteen het alarmnummer 112 te bellen. We hebben daardoor al verschillende keren iemand kunnen aanspreken die wellicht met minder goede bedoelingen ergens was. En we hebben zo ook al enkele inbrekers kunnen aanhouden. Daarom vinden we het zo belangrijk dat burgers alert reageren wanneer ze een bepaalde situatie niet vertrouwen. Wij komen als politie liever een keer voor niets, dan dat we na een inbraak achteraf moeten komen opdraven”.

De inbraken in Warmond van oktober tot en met de eerste week van februari.

Impact Volgens wijkagent Dirk Meinders zijn mensen niet met inbraken bezig zolang dat niet bij henzelf of hun buren gebeurt. “Pas na een inbraak bij henzelf krijgt men door wat dit betekent. Want onderschat de impact van een inbraak niet. Een vreemd iemand heeft in jouw eigen spullen lopen snuffelen, en heeft persoonlijke spullen meegenomen. Dat grijpt er bij heel veel mensen fors in. De schade aan een deur is na een inbraak wel te herstellen, maar de ontvreemde persoonlijke spullen zijn vaak niet te vervangen. Denk maar eens aan sieraden, die soms afkomstig zijn van een erfenis of zo. Helaas worden veel mensen pas wakker geschud als het al gebeurd is, maar dan is het natuurlijk te laat”.

Hang- en sluitwerk Niet alleen is het belangrijk de woning goed te verlichten, maar ook goed hang- en sluitwerk kan van belang zijn om een inbraak te voorkomen. “Bij woningen die voldoen aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen wordt aantoonbaar veel minder ingebroken dan bij woningen die het keurmerk niet hebben”, aldus De Kok. De inbraakkans blijkt dan zelfs met zo’n 90 procent af te nemen. “We hebben daarover regelmatig con-

tact met de woningcorporaties. Bij nieuwbouw wordt vaak gebouwd volgens het keurmerk, maar ook wanneer ze woningen gaan renoveren worden deze vaak beveiligd

volgens het Politie Keurmerk Veilig Wonen”. Dirk Meinders vult aan: “Als politie zouden we het toejuichen wanneer de gemeente ook financieel zou bijdragen aan het uitvoeren van het politiekeurmerk. Nu promoot de gemeente het keurmerk wel, maar wordt er niets financieel aan bijgedragen om het mogelijk te maken. Als je als gemeente wilt dat het aantal inbraken wordt teruggedrongen, zou dat wel moeten gebeuren. Maar dat is een keuze van de gemeenteraad, want die moet dan geld beschikbaar stellen. Wij als politie zouden dat in ieder geval toejuichen”. Noot redactie De Teylinger: Sinds het interview met teamchef Jaap de Kok en wijkagent Dirk Meinders, anderhalve week geleden, hebben er in Teylingen alweer verschillende inbraken plaatsgevonden.

Toneel voor kinderen

Commissaris ziet ze vliegen in Onderdak Sassenheim - Het toneelstuk ‘De commissaris ziet ze vliegen’ voor kinderen vanaf 6 jaar wordt door toneelvereniging Pankras in ’t Onderdak aan de J.P. Gouverneurlaan 40 in Sassenheim op de planken gezet op 2 en 3 maart. Op beide dagen vangt de voorstelling om 14.00 uur aan. De zaal is een half uur van tevoren geopend. Commissaris Jan Pieter (kortweg JP) is een hardwerkende politieagent. Hij drinkt graag een glaasje met zijn vriend Johan, de burgemeester. Op een ochtend als hij ‘s avonds weer eens een avondje te lang is doorgegaan, heeft hij het idee dat hij iets ziet vliegen wat lijkt op een elfje. Als zijn secretaresse Carla op kantoor komt en het elfje niet ziet, vraagt hij zich af of hij het wel werkelijk gezien heeft. Ook radioverslaggever Alexander ziet het niet. De commissaris vraagt zich af of hij het niet gedroomd

VAKANTIEPLANNEN?

Jubileum Actie:

Tijdsbesparend Persoonlijk Bij u thuis Luxe cadeau bij boeking! Betrouwbaar Zonvakantie Rondreis

Kamperen Cruise Stedentrip Gemak Niet duurder uit Advies op maat Deskundig

Lisa Ouwerkerk T 06 48068932 www.personaltouchtravel.nl/adviseur/lisa-ouwerkerk

Boef Gladde Nelie. heeft, of dat het aan de stress ligt of de drank. Hoofdagent Rita ziet haar kans schoon: als de commissaris zijn werk niet goed meer kan doen kan zij mooi de functie van de commissaris overnemen. Gelukkig ziet boef Gladde Nelie het elfje wel. Dus is de commissaris niet alleen. Eind goed al goed zou men denken, of is dat slechts het begin van alle problemen? De kaartverkoop is bij Primera Van der Lans in Sassenheim of aan de zaal op de dagen van de uitvoeringen.


PArtICuLIereN

OPGeLet! uw advertentie verschijnt in de regio:

Particuliere advertenties kunnen in al onze kranten worden geplaatst. Voor € 15,00 kunt u 120 tekens plaatsen. u kunt deze tot donderdag 12.00 uur inleveren, de advertentie verschijnt dan een week later in al onze kranten. Particuliere advertenties kunnen op onze website of tegen contante betaling op onderstaande adressen worden ingeleverd. • UITGEVERIJ VERHAGEN, Ambachtsweg 7a, KAtWIJK • HET VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KAtWIJK • SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOOrDWIJK • PRIMERA v.d. Lans, Hoofdstraat 208, SASSeNheIM • RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOOrDWIJKerhOut • THE READSHOP, in de Hoftuin, rIJNSBurG • LIETHORPS BOECKHUYS, Hoogmadeseweg 13, LeIDerDOrP • ROKERSPALEIS LEIDERDORP, Van Diepeningenlaan 17, LeIDerDOrP • BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (Passage), OeGStGeeSt U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLeVereN tOt DONDerDAG 12.00 uur! (plaatsing in de week daarna)

Katwijk Rijnsburg Valkenburg

Noordwijk hout Noordwijker De Zilk Sassenheim Voorhout Warmond Lisse Lisserbroek Hillegom Beinsdorp Oegstgeest Leiderdorp Wassenaar

}

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam: ............................................................................................................................................................……………………… Adres: ............................................................................................................ Tel.: ........................................……………………

te huur • te KOOP • GeVrAAGD AANGeBODeN • GeZOCht • GeVONDeN

TE KOOP

Oostdorperweg 169

Wassenaar

Halfvrijstaand vooroorlogs herenhuis met achtergelegen multifunctionele ruimte van 92 m² (voormalige bollenschuur) en ruime zonnige achtertuin van ca. 20.00m diep x 8.50 breed op het noordwesten. Deze woning is per direct beschikbaar en een unieke kans voor een ondernemer die een opslag of werkplaats aan huis zoekt. De indeling is als volgt: entree, ruime lichte hal/gang met glas-in-lood ramen, toilet, trap- en meterkast, lichte woon/eetkamer en suite 10.60m x 3.63m met erker eveneens met glas-in-lood ramen en vaste kasten, dichte keuken met originele servieskast en toegang naar de achterplaats met zij-ingang naar de achtertuin, schuur met opstelplaats voor de wasmachine en droger en CV-opstelling, via de plaats toegang naar het bijgebouw (totaal 92m² verdeeld over 2 verdiepingen), het bijgebouw betreft een voormalige bollenschuur welke deels in gebruik is geweest als paardenstal met hooizolder; 1e Verdieping: overloop, ruime voorslaapkamer 3.63m x 3.25m met vaste kast, voor-/zijslaapkamer 2.20m x 1.97m, achterslaapkamer 4.22m x 3.63m met vaste kasten, badkamer voorzien van inloop douche, toilet en vaste wastafel, toegang tot het achterbalkon; 2e Verdieping: overloop, L-vormige voorslaapkamer ca. 4.35m x 2.42m met mogelijkheid voor tweede badkamer, achterslaapkamer 3.39m x 4.35m, beide met dakkapel; Het bijgebouw biedt diverse mogelijkheden; bruikbaar voor opslag, het stallen van motoren/ scooters/fietsen, grote hobbyruimte op de eerste verdieping op stahoogte onder het platte dak. Kenmerken: * Woonoppervlakte huis 145 m²; * Woonoppervlakte bijgebouw/hobbyruimte totaal 92 m² (over 2 verdiepingen); * Perceel 386 m² eigen grond; Prijs: € 395.000,* Bouwjaar 1929.

WELP MAKELAARDIJ - 070-5111720

OPE

v.a. 14 fN eb. voor

€ 15.00

lu

nc en dine h p o s n a r k En m a a k NCH - & opAt ctt/iem U L n e e SHARE DINERBON 28lofebruari N!

& WI

ELKE DAG VERLOTEN WE ER 1

Boulevard 70 • Katwijk aan zee • T 071 407 76 24 • www.thecomedykatwijk.nl


20 februari 2013

pagina 11

Bloemencorso rijdt volgend jaar 3 mei Sassenheim/Voorhout - De 67ste editie van het Bloemencorso van de Bollenstreek in 2014 wordt verlaat. Omdat de oorspronkelijk geplande datum van 26 april 2014 samenvalt met de viering van de eerste Koningsdag, is besloten om voor zaterdag 3 mei te kiezen.

Het nieuwe servicepunt van de bibliotheek in Voorhout. Met veel kleur en hoekjes (Foto: Saskia Buijs).

Zelfbediening is ‘vet cool’

Kinderen kiezen voor kleur in Voorhoutse bibliotheek Voorhout - De deuren van de nieuwe bibliotheek -eigenlijk een servicepunt van de Bibliotheek Bollenstreek- in de Herenstraat in Voorhout zijn al even open. Volwassenen maar vooral kinderen tot 13 jaar kunnen er terecht voor leesboeken en informatieve boeken. Lenen en inleveren gaat volgens een zelfbedieningssysteem, wat de kinderen ‘vet cool’ vinden. Dinsdag 26 februari vindt de officiële opening door wethouder Karin Lambrechts plaats.

Kleur Al bij het binnenkomen krijg je zin om met een boek op de bank te gaan zitten. In samenwerking met de scholen bezoeken klassen al geruime tijd de bibliotheek. Bij eerdere bezoeken werd de vraag gesteld: ‘Hoe ziet de ideale bibliotheek er uit?’ Het antwoord was: ‘Met hoekjes en veel kleur’. Tineke Meesters, teamleider van de Bibliotheek Bollenstreek: “De vraag stond toen los van de verhuizing. Maar we hebben er natuurlijk wel naar geluisterd. Uiteraard hebben we professioneel advies gekregen met betrekking tot de precieze kleuren, maar de kinderen hebben de input gegeven.” Er is een lichtgroene hoekbank waar ouders met hun dreumes of kleuter kunnen zitten. Voor de bank staan bakken met boekjes voor de kleintjes. En wat natuurlijk meeverhuisd is, is de koninklijke stoel. Die heeft ook een mooi plekje gekregen. De boeken in de oranje en rode kasten staan op thema of niveau. Achterin staan twee grote roze fauteuils. Op het eerste gezicht lijken ze niet comfortabel. Maartje en Naomi weten wel beter: “Die stoelen zitten echt heel erg lekker. En ook deze rode stoeltjes, die kunnen kantelen.” Op de vraag wat ze van de bibliotheek vinden zijn ze

Wegens de grote druk van de andere evenementen op de eerste Koningsdag in 2014 en het feit dat Stichting Bloemencorso Bollenstreek nu al veel moeite moet doen

In Voorhout

Open dagen van katholieke scholen Voorhout - In maart organiseren de katholieke scholen in Voorhout hun open dagen.

Door Saskia Buijs De bezuinigingen van de overheid zijn ook niet aan Voorhout voorbij gegaan. De bibliotheek moest stoppen. Ondanks dat menigeen het oude pand niet het beste vond, wilde toch niemand dat de bibliotheek zou vertrekken. Sinds eind januari kunnen vooral de kinderen toch terecht bij het servicepunt in de Herenstraat. Voor volwassenen is er een hoek met romans en een leestafel met kranten en tijdschriften. De romans rouleren met de andere vestigingen in de Bollenstreek, zodat er nieuwe titels blijven komen.

“Dat Koninginnedag vanaf volgend jaar voortaan Koningsdag zou heten, was wel te verwachten” zegt corsovoorzitter Leo van der Zon. “Maar niet dat dit niet langer gevierd zal worden op 30 april maar op 27 april, de verjaardag van de toekomstige koning WillemAlexander. Omdat 27 april in 2014 op een zondag valt wordt de eerste Koningsdag gevierd op zaterdag 26 april, de dag dat wij ons corso hebben gepland. Dit stelt ons voor een niet verwacht probleem, maar gelukkig zijn we een inventieve stichting en zullen we op 3 mei 2014 een prachtig bloemencorso presenteren in de Bollenstreek.”

om bij de vergunningverleners en hulpdiensten alles voor elkaar te krijgen, werd het corsobestuur gedwongen een andere datum te kiezen. Dat dit nog niet zo eenvoudig was, legt Van der Zon uit als volgt: “Het Paasweekend is ook geen oplossing vanwege Goede Vrijdag, Paaszondag in Haarlem en het feit dat er dan twee drukke weekenden voor Keukenhof worden samengevoegd. Er restte ons geen andere mogelijkheid een keuze te maken uit 12 april, wat wel heel erg vroeg zou zijn, of 3 mei wat weer erg laat zou zijn. De uiteindelijke datum is zaterdag 3 mei 2014 geworden. Daarbij de kanttekening dat dit wel een heel late datum voor het bloemencorso is en dat we daarmee een zeker risico nemen voor wat betreft de beschikbaarheid van bloemen. Dus nu maar duimen voor een koud voorjaar zodat er voldoende hyacinten en andere bolbloemen zijn. Maar als altijd zijn we positief gestemd en rekenen we erop dat het ook deze keer wel goed zal komen. In het verleden heeft het laatste corso ooit op 12 mei gereden en ook dat was een prachtig corso. En de week voor het bloemencorso is het vakantie, wat weer veel mogelijkheden biedt voor de inzet van de vele vrijwilligers.”

Nina laat haar tekening achter in het gastenboek van de nieuwe bibliotheek. Zij en de andere kinderen zijn erg tevreden over het kleurrijke en gezellige interieur (Foto: Saskia Buijs). duidelijk: “Veel mooier en echt heel gezellig met al die kleuren enzo.”

Techniek Het inleveren van de boeken en ook het uitlenen gaat volgens een zelfbedieningssysteem. Menno en Joery luisteren aandachtig naar de uitleg van Jacqueline. “Vet cool”, is hun reactie. De boeken die teruggebracht worden leg je na het scannen op het karretje. Nog een moderne aanpassing is de gratis bibliotheek-app. Welke boeken je geleend hebt en wanneer ze ingeleverd moeten worden, verlengen en reserveren, het kan met de app. “Dat scheelt je geld mam”, reageert een van de jongens lachend.

Boekstart Sinds januari is in samenwerking met de gemeente en het Centrum voor Jeugd en Gezin gestart met het programma Boekstart. De gemeente stuurt ouders van baby’s een brief met een waardebon. Daarmee kun-

nen de ouders in de bibliotheek een Boekstartkoffertje ophalen. Nina is in de bibliotheek met haar vader en oma om het koffertje van haar broertje Tijn op te halen. Er zit onder andere een geel beertje in waar zij helemaal weg van is. Met Boekstart kunnen kinderen een goede start voor hun taalontwikkeling krijgen. Het is een onderdeel van Kunst van Lezen, een project van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen waarmee een doorgaande leeslijn voor kinderen van 0 tot 18 jaar bevorderd wordt. Op de knalroze tafel ligt een gastenboek waar al veel kinderen een positieve reactie hebben achtergelaten. Ook Nina laat haar reactie achter en tekent fanatiek op meerdere pagina’s, met in haar andere hand het beertje. Zij wil wel vaker met haar vader of oma naar de bibliotheek komen. Dat kan op dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag. Voor meer informatie kan men terecht op de website www.bibliotheekbollenstreek.nl.

In Voorhout zijn drie katholieke scholen gevestigd: de Andreas gelegen in het ‘oude’ dorp, de Antonius gevestigd in het Clustergebouw, en de Emmaüs die te vinden is in de wijk Oosthout. De Antonius heeft haar open dag op zaterdag 2 maart van 10.00 tot 12.30 uur. Men krijgt een rondleiding, de directeur geeft op twee momenten een presentatie en er is een film te zien. Voor de kinderen is er een poppenkastvoorstelling, ze kunnen een fotolijstje versieren en de bibliotheek staat er met een vertelkastje. In de week aansluitend aan de open dag (4 tot 8 maart) kan men elke ochtend vrijblijvend binnenlopen tussen 8.30 en 12.00 uur. Ook dan kan men worden rondgeleid en de school in werking zien. Op zaterdag 9 maart organiseert de Emmaüs haar open dag. Tussen 10.00 en 12.30 uur kan men een leesles in groep 3 bijwonen, wordt er een Engelse les gegeven zoals bij de kleuters, kan men de kinderen in de Plusklas aan het werk zien en informatie krijgen over het onderwijs aan kleuters. Om 11.00 is er voor alle kinderen een voorstelling in de aula. Op woensdag 13 maart is er ook een open ochtend van 8.30 tot 12.00

uur. Men kan dan vrijblijvend rondkijken en zien hoe alle groepen aan het werk zijn. Ook is er deze ochtend EHBO in groep 8, muziekonderwijs, Engelse les en is de Plusklas aan het werk. De Andreas sluit de open dagen van de katholieke scholen af op zaterdag 16 maart van 10.00 tot 12.30 uur en woensdag 20 maart van 8.30 tot 12.00 uur. Op zaterdag kan men worden rondgeleid door de school. In het bijzonder krijgt men uitleg over het onderwijs aan kleuters, biedt men een doorkijkje naar de nieuwbouw en wordt men geïnformeerd over het leesonderwijs in groep 3. De Speelbrug zal uitleg geven over de verschillende soorten opvang die zij aanbieden. Om 11.00 uur start er een voorstelling voor peuters en kleuters. Op woensdag 20 maart kan men de school in bedrijf zien.

De Teylinger ook op Twitter Teylingen - Nieuwsblad De Teylinger (@DeTeylinger) is ook aanwezig op Twitter, met onder andere ‘breaking news’ uit Sassenheim, Voorhout, Warmond én over de gemeente Teylingen, en een overzicht van de inhoud van de krant.

Column Carmen van den Bosch

Onze hormonen worden gemaakt van cholesterol, de juiste vetten hebben we dus hard nodig in ons voedingsschema. Dit is een feit. Terwijl de media ons laat geloven dat we koolhydraat arm, eiwitrijk en het liefst helemaal geen vet meer moet eten. Maar wel Becel want dat voorkomt hart- en vaatziekten!

Waarom geloven we dit zomaar? Laat mij u dan alstublieft dit vertellen; Zoetstoffen en suiker, daar ligt een gevaar van de toekomst. Wij vervuilen ons lichaam in het huidige leven met zoveel zoetstof en suiker dat ons hormoon insuline overuren moet draaien om de bloedsuikerspiegel op een gezond level te houden.

Het lichaam moet steeds meer insuline aanmaken omdat ons lichaam langzaam resistent wordt voor dit hormoon. Overvloedig insuline in het lichaam resulteert in lokale vetophoping. De welbekende love handles. Resume: Vetten houden ons slank, en light producten maken je dik!

www.carmendecoach.nl carmendecoach@gmail.com M 06 – 46 13 87 21


&

Onderhoud service

Voor al uw klimaatbeheer

BERNARD SCHULTE BV

➜ CV installaties ➜ CV ketels ➜ Ventilatiesystemen ➜ Zonne-energie ➜ Airconditioning

Ook voor al uw service & onderhoud!

CENTRALE VERWARMING EN AIRCONDITIONING VOORHOUT WWW.BERNARDSCHULTE.NL

Nijverheidsweg 10 - Voorhout - Tel. 0252-21 57 62

Strak in je vel... Veel vrouwen herkennen het probleem.... Cellulitis op de benen, billen, taille en buik.

Voor

De oplossing is Lypossage! Deze uiterst intensieve manier van masseren werkt krachtig in op

de vet- en vochthuishouding.

Niet alleen wordt de doorbloeding sterk bevorderd, maar de huid wordt ook mooier, strakker en gladder. Na 4 behandelingen heeft u al zichtbaar resultaat.

€10

Actie: 2e zône slechts:

ZONWERING

Na

U zult geen gewicht verliezen... wel centimeters!!

Wilt u meer informatie over Lypossage, neemt u dan contact op met Gladys

Tel: 06 10817027

Behandelingen worden gegeven in Voorhout door een vrouw

Tramstraat 112b 2225 CM Katwijk T 071-4071815 katwijk@goudwisselkantoor.nl www.goudwisselkantoor.nl Openingstijden: Dinsdag t/m zaterdag van 9.30 - 17.00 uur

Verzilver uw goud! De goudprijs en zilverprijs waren nog nooit zo hoog. En dus kan het interessant zijn juist nu uw gouden sieraden, munten en zilver te verkopen. Maar dan wel aan een vertrouwd adres: het Goudwisselkantoor. Leeuwarden

Groningen

Goudwisselkantoor is eigendom van familie de Ruiter, al ruim 25 jaar een begrip in de wereld van de

Emmen

goudhandel. Vanzelfsprekend is Goudwisselkantoor lid van de diverse vakverenigingen. Goudwisselkantoor

Alkmaar Zwolle

is geen winkel, maar koopt uitsluitend goud, zilver en munten in. Door onze jarenlange ervaring weten we

Haarlem

waar het om gaat in de goudwereld. U krijgt dus een reële taxatie en een goede prijs. Zonder een afspraak te maken kunt u dus met uw sieraden, horloges, baren, munten, zilver bestek, zilveren schalen en verzamelingen langskomen. Wacht niet langer, profiteer van de huidige hoge goudprijs en kom bij ons langs voor een vrijblijvende taxatie.

Katwijk

Goudwisselkantoor d, zilver en munten • 25 jaar ervaring in gou jblijvende taxatie • een deskundige en vri k indien gewenst per ban • contante betaling of r de taxatie • discrete ruimte voo en van goud en zilver • advies in het belegg

Amersfoort Apeldoorn

Den Haag Utrecht Rotterdam

Nijmegen Klaaswaal Breda Goes

Den Bosch Eindhoven

Heerlen

Enschede


20 februari 2013

pagina 13

Jongeren aan de slag voor website jongerencentrum Voorhout - Een website voor en door jongeren. Dat moet er uiteindelijk ontstaan als het aan jongerenwerker Johan Braaksma ligt. Woensdag 13 februari kreeg een handjevol jongeren in het Voorhoutse jongerencentrum Ex Voto uitleg over het plaatsen van informatie op de website jongerenwerkinderegio.nl. Deze website is een initiatief van de jongerencentra Ex Voto (Voorhout), Fascinus (Sassenheim) en X Out (Noordwijkerhout). Het doel is dat jongeren van zo’n 12 tot 16 jaar de website zelf vullen met alles wat hen interesseert. Van artikelen over sportieve activiteiten en filmpjes over hun favoriete bands tot polls om de mening van hun leeftijdsgenoten naar voren te krijgen: het moet allemaal mogelijk zijn. Door Mandy van Leeuwen Zover is het nu echter nog niet. Tijdens de eerste bijeenkomst kijken de jongeren vooral afwachtend naar het scherm waarop de uitleg tot leven komt. De aanwezige jongeren hebben zich aangemeld in het kader van de maatschappelijke

stage, die in het voortgezet onderwijs verplicht is gesteld, of vanuit hun betrokkenheid bij één van de jongerencentra. De jongerenwerkers hebben er werk van gemaakt en laten bij de uitleg direct op het scherm zien welke stappen er genomen moeten worden en hoe dit er op de website uitziet. Zo krijgen de jongeren te zien hoe ze eerdaags in kunnen loggen en welke rechten zij kunnen krijgen voor het veranderen van de inhoud van de website. Ook leren zij om een artikel of een filmpje op de site te plaatsen. De aanwezige jongeren -opvallend genoeg vooral jongens en slechts twee meiden- laten de informatie ogenschijnlijk stoïcijns over zich heen komen.

Leerschool Het lijkt wat teleurstellend als de jongeren tijdens de uitleg al te horen krijgen dat ze voorlopig nog even hun stukken moeten inleveren bij de jongerenwerkers, zodat deze hun bijdrage kunnen checken. Hier is echter goed over nagedacht door de jongerenwerkers. De jongeren kunnen op deze manier ook tips krijgen om nog meer uit hun artikelen en filmpjes te halen. “Je moet het leuk en interessant houden voor jongeren om er hun talent

op kwijt te kunnen,” legt Braaksma uit. “Het is ook een leerschool natuurlijk.” Dit maakt meteen ook dat hij niet bang is dat de jongeren geen meerwaarde zien in de website ten opzichte van bijvoorbeeld Facebook. “Ik wil er iets meer diepgang in krijgen dan alleen maar foto’s plaatsen en een dingetje. Dat kan in het begin ook wel, maar het moet iets meer gaan worden,” vertelt hij. Als het aan Braaksma ligt zullen de jongeren dus niet alleen artikelen en filmpjes gaan plaatsen, maar uiteindelijk, als het goed loopt, ook gaan leren hoe ze dit kunnen doen. Hij geeft aan dat het denkbaar is dat er na verloop van tijd workshops zullen worden georganiseerd. “Het doel is de jongeren een website te laten vullen met dingen die zij zelf interessant vinden. We steken heel laagdrempelig in. Maar uiteindelijk is het ook de bedoeling dat je, als het wat grootser wordt, bepaalde jongeren natuurlijk naar dingen toestuurt.” Zo kunnen de jongeren zich ook verder ontwikkelen in wat ze doen. Vanuit het jongerenwerk kan er bovendien een maatschappelijk doel aan gekoppeld worden: “Dus dat jongeren gaan kijken naar bepaalde thema’s die spelen: seks, drugs, alcohol.”

Jongeren aan zet Toch zijn het vooral de jongeren die gaan bepalen welke kant het met de website opgaat. Zij zijn nu aan zet en kunnen na de uitleg aan de slag met het schrijven, filmen en fotograferen op hun interessevlak. Per centrum (Ex Voto, Fascinus en X Out) zal begonnen worden met zo’n zeven à acht jongeren. Ieder centrum heeft één dagdeel gereserveerd waarop de jongeren bij elkaar kunnen komen om onder begeleiding te overleggen over wat er op de website komt en het werk te verdelen. Voor Ex Voto is dit de dinsdagmiddag. Verdere informatie is te vinden op de websites van de jongerencentra, te bereiken via www.jongerenwerkinderegio.nl.

André Kuipers en de kinderen van de Andreasschool met de Astronaut André Kuiperstulp in hun hand.

De Andreas was erbij

Astronaut André Kuipers heeft nu een eigen tulp Voorhout - Vorige week woensdag, de dag voor Valentijnsdag, kreeg astronaut André Kuipers zijn eigen tulp die hij doopte bij Space Expo Noordwijk. De groepen 3 en 4 van de Andreasschool uit Voorhout waren uitgenodigd om erbij te zijn. Door Saskia Buijs Er stond een feest gepland in ruimtevaartmuseum Space Expo waar de leerlingen erg naar uitkeken. Ze zouden bij de officiële doop van de nieuwe tulp aanwezig zijn. Na taart en limonade begon het plechtige gedeelte. Alle kinderen van groep 4 mochten een stoer blauw pak aan. Voor Resa was dit al een van de leukste momenten: “Het was net zo’n pak als hij zelf aan had, en alleen wij hadden dat. We mochten heel dicht bij hem staan.” André Kuipers was zeer vereerd met een tulp die zijn naam draagt: de Astronaut André Kuiperstulp. Het is een tulp geworden met lichtgroen blad en oranje bloemblaadjes. Zoals hij zelf zei zijn dit zijn lievelingskleu-

ren. Kwekerij Lybo heeft de nieuwe tulp gekweekt. De burgemeester van Noordwijk nam voor het dopen van de tulp het woord, maar werd nog verstoord door Raaf van televisieprogramma ‘Huisje Boompje Beestje’. Die wilde weten waarom er zoveel camera’s waren. André Kuipers vertelde van de nieuwe tulp en vervolgens werd deze met echte champagne gedoopt. Er werd geproost en ook de kinderen kregen (kinder)champagne. Charmant als André Kuipers is, gaf hij de eerste bos Astronaut André Kuiperstulpen aan zijn vrouw Helen. Zij heeft hem meer dan 193 dagen moeten missen toen hij aan boord was van het ruimtestation ISS. En ook voorafgaand aan de missie is hij regelmatig in training geweest en was dus thuis afwezig. De kinderen kregen nog een rondleiding en hebben geleerd dat zwaartekracht toch wel erg handig is, want in de ruimte gaat alles zweven als je het niet vastplakt met klittenband.Met een mooie oranje Astronaut Andre Kuiperstulp gingen de kinderen weer naar school terug.

Ensemble in de Bernardus

Locatieleider Kitty Bouwman met leerlingen voor het officiële Jenaplanplakkaat (Foto: PR/Sara Bruins Slot).

De Alleman krijgt Jenaplancertificering Warmond - De Warmondse basisschool De Alleman is officieel erkend als Jenaplanschool. Locatieleider Kitty Bouwman legt uit: “Destijds in 1989 werd de school opgericht als algemene school, naast de katholieke en christelijke basisscholen die het dorp al rijk was. Er is na enige tijd bewust gekozen voor onderwijs op basis van het Jenaplanconcept. Het uitgangspunt daarvan is dat een kind op school zichzelf, de maatschappij, en zijn of haar plaats daarin leert kennen. Een kind leert op school wie het is en wat de eigen talenten zijn, maar ook dat mensen verschillend zijn, en hoe daarmee om te gaan”. Zo zitten leerlingen op De Alleman in stamgroepen met twee of drie leerjaren bij elkaar. De kinderen helpen elkaar, leren van en met elkaar tijdens het werk, het gesprek, het spel en de vieringen. De lessen hebben daarbij een duidelijke structuur, wat het zelfstandig werken bevordert. Onlangs heeft de Nederlandse Jenaplanvereniging een certificering ingevoerd. De Alleman was allang een volwaardige Jenaplanschool,

maar aan de certificering van de school ging toch een uitgebreide toetsing vooraf. Bouwman: “Er is gekeken of we een juiste invulling geven aan de Jenaplankernkwaliteiten. Ook verbindt de school zich aan een regio, voor structurele uitwisseling van ideeën en oplossingen”. De school voldeed aan alle eisen, vertelt de locatieleider. “Wij vinden dat het Jenaplanconcept bij uitstek aansluit bij de behoeften van kinderen in deze tijd. Al verandert er inhoudelijk niets aan de manier waarop we lesgeven, we zijn blij met de erkenning die spreekt uit het certificaat”. Op 6 en 9 maart houdt De Alleman open dagen.

Sassenheim - Donderdag 28 februari om 15.00 uur geeft het Ricciotti-ensemble een optreden in de Bernardus aan de Hoofdstraat 82 in Sassenheim. De toegang is gratis. Religie is het verbindende thema tijdens ‘Ricciotti gelooft er heilig in’, de voorjaarstournee van het Ricciotti-ensemble. Tussen 24 februari en 2 maart toert het straatsymfonieorkest door Nederland met muziek van alle landen, tijden, stijlen en godsdiensten. Geheel volgens de traditie van het Ricciotti blijven de concerten niet beperkt tot de reguliere zalen, maar wordt er juist ook gespeeld op plekken waar men dat niet snel zou verwachten. Jazz-zangeres en pianiste Maria Markesini is soliste. De voorjaarstournee ‘Ricciotti gelooft er heilig in’ staat volledig in het teken van religie. Niet alleen staan er op het repertoire stukken uit verschillende religieuze tradities, het orkest bezoekt daarnaast diensten, rituelen, godshuizen, tempels en moskeeën. Het orkest speelt werken van Messiaen, Saint-Saëns, J.S. Bach, Madonna, Barbra Streisand, Peter Smithuijsen en Mercan Dede.

Rotaryleden actief in Voorhouts Overbosch Voorhout - De Rotaryclub Voorhout doneerde woensdag 13 februari 600 euro aan de stichting Vrienden van het Overbosch. Van deze gift worden eendenkorven, vogelkastjes, vleermuiskasten en uilenkasten gekocht en deze worden door de Rotaryleden zelf in het bos geplaatst. Enkele leden van de stichting zullen de Rotaryvrijwilligers hierbij ondersteunen. Rotary-voorzitter Jetty Luining (zie foto) over deze actie: “We zetten ons voor de maatschappij in, maar willen dat niet beperken tot een financiële bijdrage. Daarom is het zo fijn dat we in het Overbosch de handen uit de mouwen kunnen steken”. Zaterdag 23 februari worden de kastjes en korven geplaatst in het bos, zodat de vogels en vleermuizen de komende jaren extra onderkomens hebben. Dat komt ten goede aan alle flora en fauna in het Overbosch.


pagina 14

20 FEBRUARI 2013

Sassemers naderen de top

TOP zet reeks overwinningen voort tegen Nic. uit Groningen

Voorhout Jongens B2 zaalhockeykampioen Voorhout - Het team Jongens B2 van MHC Voorhout is zondag 10 februari na twee spannende wedstrijden zaalhockeykampioen geworden. De eerste wedstrijd speelden ze tegen Forescate uit Voorschoten. Dit team wisten de Voorhouters met een 3-1 nederlaag naar de kleedkamer te sturen. Hierna kwam de beslissende wedstrijd tegen de nummer twee: Alkemade Jongens B1 uit Rijpwetering. Wanneer er in deze laatste wedstrijd minimaal een punt gehaald zou worden kon Voorhout JB2 het kampioenschap niet meer ontnomen worden. De wedstrijd eindigde in een gelijkspel: 4-4, en dat betekende dat het kampioenschap binnen was. Daarna volgde een klein feestje, met champagne in de kleedkamer.

Zesballentoernooi bij biljartvereniging Agnes Voorhout - Al vele jaren wordt tijdens het carnaval bij de biljartvereniging Agnes het Zesballentoernooi gehouden. Dit toernooi is in het programma van carnavalsvereniging De Bokken een vast onderdeel.

door jeugdprins Jelle de Eerste en jeugdprinses Anouk. Ook de overige deelnemers gingen niet met lege handen naar huis, want De Bokken had voor iedere deelnemer een Bokkenbroeder.

Maandag 11 februari werden in het vernieuwde clubgebouw De Kleine Agnes prins Cok de Eerste en prinses Nelleke alsmede de deelnemers welkom geheten door voorzitter Siem Does. Maar liefst 44 deelnemers hadden zich aangemeld. De muzikale ondersteuning van Cor Verlaan stond direct vanaf het begin borg voor een gezellige stemming. Vanwege het grote aantal deelnemers werden er dit keer drie ronden gespeeld. Prins Cok en prinses Nelleke openden het bal. Daarna mochten de deelnemers hun geluk beproeven. Er wordt gespeeld met een ‘stootbal’ die wel rond is, maar waar het zwaartepunt niet in het midden ligt waardoor deze dus alle kanten kan opgaan. De betere biljarter hoeft dus niet altijd te winnen. De geluksfactor is, zeker in dit spel, zonder meer aanwezig. Deze middag gaat het echter vooral om de lol. En dat was er zeker. Onder het genot van een hapje en een drankje hebben alle deelnemers een prima middag beleefd. Leo Prins ging er met de eerste prijs vandoor. Wim van der Holst werd tweede en Henk Warmerdam derde. De prijzen werden uitgereikt

Teylingen wint van SJZ

Sassenheim - Vrijdag 22 februari is er weer een bingo bij speeltuinvereniging Beatrix. Er zijn prijzen te winnen, waaronder een stofzuiger, waardebonnen en voorjaarsspullen. Er zijn zes bingoronden en een loterij. Een bingokaartje kost 50 cent. Vanaf 19.30 uur is de zaal open en is iedereen vanaf 16 jaar welkom. Het eerste kopje koffie is gratis. Ook niet-leden zijn welkom. Het adres is Vooruitgangdreef 1 in Sassenheim.

GRATIS ADVERTENTIE

Bingo bij speeltuin

Sassenheim - Afgelopen zondag speelde Teylingen de inhaalwedstrijd tegen SJZ uit Zoeterwoude. Bij winst zou koploper Foreholte tot op drie punten genaderd worden. Het werd geen gemakkelijk middag voor de rood-zwarten. Men begon goed en maakte na ongeveer een kwartier 1-0. Een prachtige aanval werd door Walter Bisschops doeltreffend afgerond. De rest van de eerste helft was een gelijkopgaande strijd met over en weer kansen. De tweede helft gaf aanvankelijk hetzelfde beeld. De vlam sloeg echter in de pan toen een speler van SJZ na een slaande beweging de rode kaart kreeg. Hierna dacht Teylingen er te gemakkelijk over en SJZ zette een tandje bij. Dit resulteerde in een veldoverwicht van SJZ. Kansen kregen zij ook en met meer geluk dan wijsheid behield Teylingen de nul. Aanstaande zondag speelt Teylingen thuis om 14.00 uur de derby tegen Foreholte. Bij winst zal Teylingen gelijk met Foreholte komen.

VAKANTIE IS... ...SPIERPIJN VAN HET LACHEN VAKANTIE IS WIELEWAAL

Maak jij het mogelijk? www.wielewaal.nl/vrijwilligers

Sassenheim - De korfballers van TOP/Wereldtickets.nl zetten de reeks overwinningen voort. Afgelopen zaterdag werd met 29-26 gewonnen van Nic. uit Groningen. De Sassenheimers namen al voor de rust afstand, maar waren aan het einde van de wedstrijd gemakzuchtig. De ploeg blijft op een zesde plaats in de Wereldtickets Korfbal League, maar nadert voorzichtig de top. De belangrijkste wedstrijden volgen in de komende weken. De zaalkorfbalcompetitie verloopt dit jaar voor TOP voorspoedig. Na de moeizame competitiestart in 2012, werd er in dit nieuwe jaar nog niet verloren. Ook Nic. uit Groningen kon afgelopen zaterdag geen moment aanspraak maken op een overwinning. Coach Harold Jellema haalde wel alles uit de kast om de Groningers minimaal een punt uit Sassenheim weg te laten slepen, maar het mocht niet baten. Vooral de gewijzigde tactiek in de tweede helft, het achterverdedigen, bracht TOP wat uit het evenwicht. De voorsprong van de Sassenheimers was echter te groot om nog een bedreiging te vormen. Die voorsprong had de thuisploeg toch vooral in de eerste helft opgebouwd. Via 5-5 en 8-8 hielden de ploegen elkaar na zestien minuten spelen prima in evenwicht. In de volgende tien minuten zorgden Mick Snel (3), Daniel Harmzen (2), Celeste Split en Nick Pikaar voor een versnelling en een 15-9 voorsprong. De Sassenheimers speelden geconcentreerd en gecontroleerd, wat leidde tot lange aanvallen en fraaie doelpunten. De doelpuntrijke eerste helft eindigde in 19-12 en beloofde veel voor de tweede helft. Na de rust was het spel minder fraai. Dat kwam vooral omdat de bezoekers met een gewijzigde tactiek veel minder ruimte onder en achter de korf gaven. TOP had de nodige moeite met het ontregelende spel van de tegenstander en kwam in het tweede bedrijf niet verder dan tien doelpunten. In die zin had de tactiek van Nic. effect. De bezoekers konden echter niet profiteren. Halverwege de tweede helft was het verschil nog steeds zeven doelpunten (27-10) en de treffers van Nic. moesten te eenzijdig komen van Friso Boode en de Taiwanese international Ricky Wu. Die laatste werd overigens wel topscorer in de wedstrijd met twaalf doel-

Computercursus voor 50-plusser Voorhout - Welzijn Teylingen start in samenwerking met SeniorWeb een nieuw programma computercursussen voor 50-plussers. De cursussen zijn bedoeld voor 50-plussers die wegwijs willen worden op de computer of meer willen weten over fotobewerking. De lessen worden gegeven in een computerlokaal in de Agneshove in Voorhout. Maandag 4 en dinsdag 5 maart start de computercursus voor beginners. Dinsdag 5 en woensdag 6 maart gaat de cursus fotobewerking van start. Donderdag 7 maart start de computercursus voor gevorderden. De cursussen bestaan uit zes lessen van twee uur en kosten 60 euro. Voor aanmelding en meer informatie kan men terecht bij Welzijn Teylingen, tel. 0252-231805.

TOP nam al voor de rust afstand van Nic., maar was aan het einde van de wedstrijd gemakzuchtig (Foto: FBPS/Peter Schipper). punten. Hij vocht mooie duels uit met zijn directe tegenstander Tim Heemskerk, die er negen maakte en topscorer bij de thuisploeg werd. Heemskerk kon echter niet voorkomen dat Wu uit alle hoeken van het veld trefzeker was en in de tweede helft zeven treffers liet noteren. Het duellerende koppel was een fraai visitekaartje voor de Korfbal League. In het laatste kwartier bloedde de wedstrijd dood, stokte de productie bij TOP en kwamen alleen Mick Snel en Tim Heemskerk nog tot een score voor de Sassenheimers. De eindstand werd uiteindelijk 29-26. Op basis van de eerste helft was een ruimere en duidelijkere zege te verwachten geweest. De tweede helft leverde echter niet het fraaie spel op waar iedereen in de eerste helft zo van had genoten. Dat TOP in de tweede helft maar tien doelpunten maakte en Nic. nog angstig dichtbij zag komen in de slotfase, was grotendeels de verdienste van de tactiek van Nic.. Maar het bij vlagen

slordige, onrustige en gemakzuchtige spel van de Sassenheimers in de tweede helft toont aan dat de ploeg nog niet het niveau van twee jaar geleden heeft. Toen kon de ploeg vooral in de slotfase met kalmte en dodelijke precisie de winst in een wedstrijd naar zich toe trekken. Die kwaliteit kan de ploeg nog node gaan missen, want de beslissende fase in de competitie gaat nu aanbreken voor de Sassenheimers. In de komende drie weken staan namelijk de wedstrijden tegen de toppers gepland: respectievelijk Koog Zaandijk, PKC en Fortuna. In deze wedstrijden zal TOP haar ware gezicht moeten tonen. Na dit zware programma kan worden bepaald of de Sassenheimers nu goed genoeg zijn om aanspraak te gaan maken op een plaats in de kruisfinales. De wedstrijd tegen regerend lands- en Europees kampioen Koog Zaandijk wordt aanstaande zaterdag om 20.00 uur gespeeld in sporthal De Sprong in Koog aan de Zaan.

Tot 2016

Columbiaan blijft Talentcentrum Voorhout - Op weg naar de Olympische Spelen in 2016 is de organisatiestructuur binnen het topzwemmen in Nederland geevalueerd en vastgesteld. Zwemvereniging De Columbiaan heeft in ieder geval tot 2016 de plek binnen deze structuur kunnen behouden als talentcentrum. Er zijn vijftien verenigingen in Nederland die de status van Talentcentrum hebben gekregen. Dit zijn verenigingen die hebben bewezen dat zij in alle opzichten de kwaliteiten bieden op het gebied van geschoolde, goede trainers en trainingsfaciliteiten

om de stap te kunnen maken naar het topzwemmen in Nederland. De Columbiaan is een van deze Talentcentra. De Columbiaan werkt binnen de structuur samen met MNC Dordrecht en WVZ Zoetermeer. Om Talentcentrum te kunnen blijven tot 2016 is er gekeken naar de prestaties en ontwikkelingen van zwemmers, prestaties op landelijk niveau en een voortdurende goede ontwikkeling bij de minioren-zwemmers. Er is ook een Talentcentrum-plan geschreven en besproken met bondscoach Titus Mennen, hetgeen allemaal positief is beoordeeld waardoor er voor De Columbiaan weer voor vier jaar een Talentcentrum-status is.


20 februari 2013

pagina 15

Foreholte-keepster is subliem bezig Voorhout - Na de wedstrijd tegen Venus/Nieuwegein, dat op de tiende plaats staat, kon Foreholte vooral dankzij het sublieme keeperswerk van A-junior Roxanne Roffelsen twee belangrijke punten aan de lijst toevoegen. Cirkelloopster Ramona Vink kreeg het in deze westrijd zwaar te verduren door het vele gooi-, treken duwwerk. Foreholte trok zich er echter weinig van aan en bleef handballen op een fanatieke wijze. Via een goede 6-0 verdediging met een verre uitstap naar topschutster Judith Demeijer ging de strijd gelijk op. Met name Anabel Arroyo was productief in de aanval. Toch werd er nog genoeg gemist, maar dat was aan beide kanten. Niettemin kregen de dames van Ad Bouwer het voor elkaar de rust in te gaan met een 16-13 voorsprong. Na de pauze zal menig Foreholte-hart sneller zijn gaan kloppen, omdat de beruchte dip van na de rust langs

Robin Steemers wordt de voet dwarsgezet door Hakan Yilmaz.

Topklasse weer dichterbij

kon komen. Dat bleef echter uit en de Voorhoutsen wisten in een hectische tweede helft steeds een of twee doelpunten voor te blijven. De verre uitstap op de linkeropbouwster door Anne Vrolijk en Marlen Arroyo wierp zijn vruchten af, want de ploeg uit Nieuwegein werd uit hun spel gehaald en ging forceren. Aan de andere kant had Naomi Hoogervorst zichtbaar plezier met haar succesvolle acties met name naar de cirkelloopster en linkerhoek. Maar met nog zeven minuten te gaan kwam de stand op 22-22. Het aanwezige publiek beleefde vanaf toen zenuwslopende minuten. Het werd 22-23 en het laatste woord was aan Foreholte. Bij een stand van 24-23 speelde Foreholte de laatste twee minuten professioneel uit. Een overwinning voor het collectief. Zaterdag wacht Foreholte een zware klus in Emmer Compascuum tegen koploper DOS. Zaterdag 2 maart staat het belangrijke degradatieduel tegen DSVD in Voorhout gepland.

Ter Leede tegen DTS Ede opnieuw naar winst Sassenheim - Het gaat er steeds meer naar uitzien dat Ter Leede volgend seizoen in de Topklasse zal gaan acteren. Na afgelopen zaterdag een meer dan verdiende overwinning behaald te hebben in Ede, komt het kampioenschap met de week dichterbij. Ter Leede had zaterdag zeker geen moeilijke wedstrijd. Tegenstander DTS Ede bood, op een paar schaarse momenten na, te weinig tegenstand om het de koploper van de Hoofdklasse A lastig te maken. Wanneer de voorwaartsen van Ter Leede beter met de kansen waren omgegaan, dan hadden dubbele cijfers op het scorebord moeten staan. De gastheer op sportpark Inschoten in Ede, zwaar gehavend door vier geblesseerde en twee geschorste basisspelers, kwam in de zesde minuut al vroeg op achterstand. Daarvoor was het Robin Steemers die een kans op de openingstreffer had laten liggen. Ook Ronny Verplancke zag zijn inzet op het doel op uitstekende wijze uit het doel geranseld zag worden door Özkan Yilmaz. Na zes minuten was het dus wel raak. Ronny Verplancke plaatste een vrije trap op prima wijze het zestienmeter-gebied in, waarna Youssef Ait El Houssi keeper Yilmaz op prima wijze verraste: 0-1. Het leek een walk-over te gaan worden, maar de gastheer dacht daar anders over en wilde zich niet al te vroeg in deze wedstrijd naar de slachtbank laten leiden. Yordi Teijsse kopte uit een corner van Verplancke rakelings langs de kruising bij Yilmaz. El Houssi was met een afstandschot dichtbij de 0-2, maar zag zijn inzet door Yilmaz ternauwernood tot corner gewerkt worden. Ter Leede, veel sterker en beter in deze eerste helft, moest toch oppassen voor het countervoetbal van de gastheer. Met name Hakan Yilmaz bleek een plaag voor de Ter Leede-verdediging. De snelle linksbuiten kreeg een tweetal goede mogelijkheden om de aansluitingstreffer achter Serge van der Ban te plaatsen, maar was in beide gevallen niet doeltreffend. Steemers was na een corner van Vincent Ammerlaan dichtbij de 0-2, maar zag zijn kopbal rakelings over de lat gaan. Aan de andere kant was het opnieuw Hakan Yilmaz die de 1-1 op zijn slof had. De inzet van de aanval-

ler werd echter op de doellijn door Mark van der Heiden weggewerkt. Er was een half uur gespeeld toen Ter Leede de stand verder wist op te voeren. Een inzet van Verplancke werd nog wel gekeerd door Yilmaz, maar op de daarop volgende inzet van Teijsse was het de sluitpost van DTS Ede die het antwoord schuldig moest blijven. De kopbal van de topscorer van de Hoofdklasse A plofte via de binnenkant van de paal over de doellijn: 0-2. Voor het rustsignaal van scheidsrechter Jansen kreeg de koploper van de Hoofdklasse A nog een paar goede mogelijkheden om de score verder uit te bouwen. Ammerlaan, Teijsse en Steemers verzaakten echter om DTS Ede definitief op de knieën naar de kleedkamer te sturen. Aan de andere kant was het Joël van Wijk die namens de gastheer de 1-2 in het doel leek te werken. Van der Ban was het die met een schitterende redding Van Wijk van het scoren wist af te houden. Ter Leede ging in de tweede rondgang door waar het in de eerste helft was gebleven. Van der Heiden, na een corner van Steemers, was dichtbij de 0-3. De inzet van Van der Heijden werd door Martin Speelziek van de lijn gehaald, zodat de 0-2 op het scorebord bleef staan. Vlak hierop mocht Van der Heiden opnieuw zijn geluk beproeven. Na een overstapje van Teijsse was het de verdediger die opnieuw zijn inzet in een doelpunt kon omzetten. Steemers, op aangeven van Olaf Schell, was dichtbij de 0-3. Steemers zag zijn inzet tot grote ontsteltenis door Yilmaz worden gekeerd. Na ruim een kwartier in de tweede helft was het zo goed als zeker over en uit voor het in de Hoofdklasse op de laatste plaats staande DTS Ede. Een pass van Verplancke kwam voor de voeten van Steemers, die vervolgens Yilmaz kansloot liet. Met een perfect geplaatste bal door de benen van de DTS Edesluitpost, was het Steemers die de wedstrijd in het slot gooide: 0-3. Verplancke kreeg drie minuten later een niet te missen kans. De inzet van de hardwerkende middenvelder vloog echter luttele centimeters naast het doel over de achterlijn. Teijsse, weer eens kansrijk, zag zijn inzet door de DTS Ede sluitpost op werkelijk formidabele wijze gekeerd worden. Trainer Speelziek wisselde na een kwartier in de tweede helft

aanvoerder Gouthier Mutala. De centrale verdediger had totaal geen grip meer op de deze middag keihard werkende topscorer Teijsse. Volledig uitgeblust verdween Mutala richting de kleedkamer. De aanvoerder werd vervangen door Bas Blom. Maar ook Blom kon niet voorkomen dat Ter Leede verder uit zou lopen. Een corner vanaf de linkerkant genomen door Steemers werd de zestien meter ingepompt en kwam ver voorbij de tweede paal voor de voeten van Ammerlaan.Vervolgens was hij het die zijn ploeg middels een schitterend schot naar een hogere stand kon brengen. De linksbuiten haalde op perfecte wijze de trekker over richting doelman Yilmaz: 0-4. Het was tevens het laatste wapenfeit van de Hoofdklasse A-koploper in deze aantrekkelijke tweede helft. De laatste tien minuten kwam er geen verandering meer in de stand. Zo was het Ter Leede dat met een dikverdiende overwinning en de drie punten de terugreis richting Sassenheim kon gaan maken. Zaterdag speelt Ter Leede opnieuw een uitwedstrijd. In Heemskerk zal Odin ‘59 de gastheer zijn. Aanvang van deze wedstrijd op sportpark Assumburg is 14.30 uur.

Lindsay Willemen scoorde vijf keer.

Lofstem zoekt koorleden Sassenheim - Kerkkoor De Lofstem bestaat op 27 december negentig jaar. Voor het kerstconcert wat men ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan wil houden, zoekt men mensen die van zingen houden. Wie mee wil doen aan dit concert kan zich aanmelden bij onderstaande adressen of op maandagavond gewoon binnen lopen. Om mee te doen kost niets. Wel verwachten men dat men vanaf 29 april de repetities op maandagavond zoveel mogelijk bezoekt. Het concert zal plaatsvinden

op zaterdagavond 14 december om 20.00 uur. Er zal een bijna geheel nieuw programma worden ingestudeerd met melodieuze liederen. De repetities zullen plaatsvinden iedere maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Dorpskerk in Sassenheim. De repetities zijn voor de projectkoorleden gratis tot eind van dit jaar. Men kan zich aanmelden bij Siep Eisenga, Wilgenlaan 15, tel. 0252-215540; of bij Janske Delhaas, Willem Alexanderlaan 17, tel. 0252-230608.

Lisa van der Geest derde Warmond - Zaterdag 16 februari werd in Zweden de finale gereden van de KPN Grand Prix op natuurijs. In de wedstrijd over 100 kilometer werd Lisa van der Geest, rijdster van de Warmondse IJsclub (WIJC) en marathonploeg Beteropenhaardhout.nl, derde. De 19-jarige Van der Geest was mee in een lange ontsnapping van vier rijdsters die een ruime voorsprong pakten op het peloton. Naast de Warmondse bestond de kopgroep uit voormalig Nederlands kampioene op kunst- en natuurijs Carla Zielman, erkend hardrijdster en ervaren natuurijsspecialiste Mireille Reitsma en Margo van de Merwe. Zeer sterke namen om het seizoen tussen af te sluiten. In de laatste kilometers had Van der Geest wat moeite met de tempoversnellingen van de meer ervaren Carla Zielman en Mireille Reitsma. Het was Zielman die de wedstrijd won voor Reitsma. Op 18 seconden kwam Lisa van der Geest als derde over de streep. De eerste podiumplek van de rechtenstudente tussen de grote namen en meteen op een 100 kilometer natuurijsmarathon. In het peloton finishte de ook voor de WIJC schaatsende Iris van der Stelt als dertiende. WIJC-er Leander van der Geest moest in de mannenwedstrijd over 150 kilometer na ruim 100 kilometer de strijd staken.

Lisa van der Geest in actie op het Runnmeer bij de Zweedse stad Falun (Foto: PR/Neeke WassenberghSmit, TIMSimaging.nl).


pagina 16

20 februari 2013

Eeuwfeest voor Sassenheims bouwbedrijf

Bouwbedrijf Kiebert: van paard en wagen naar bekend bedrijf Sassenheim - De broers Fred en Kees Kiebert zitten alweer sinds 1999 met Bouwbedrijf Kiebert in de Molenstraat in Sassenheim. Daarvoor was het bedrijf gevestigd aan de Oude Haven. Een historie van exact 100 jaar ligt achter hen. Door Marieke Voorn “Opa Cornelis Kiebert kwam in 1913 vanuit Nieuwveen, dat ligt voorbij Roelofarendsveen en Ter Aar, naar Sassenheim”, vertelt Fred Kiebert. “Met paard en wagen”, vult zijn broer Kees hem aan. Cor Kiebert kocht in februari van dat jaar een woning aan de Oude Haven. “Op die plek hebben we in 2003 appartementen met daaronder winkelruimte gebouwd. Het is toch wel bijzonder dat het op die plek was, want daar is het allemaal begonnen”, merken de broers op.

Kistenfabriek Grondlegger Cor Kiebert begon na

een start als timmerman al snel grotere projecten aan te nemen. “Veel bollenkwekers hadden het goed en wilden naast een mooie schuur ook een groot huis”, zegt Fred. “Vredestein en villa George aan de Hoofdstraat zijn toen gebouwd”. Begin jaren twintig werkte Cor Kiebert aan twee grote projecten: de oude Bernardus en het oude gemeentehuis. De eerste is in de jaren zeventig vervangen door een modern gebouw, en het oude gemeentehuis is tegenwoordig het Sikkens Museum. Kees herinnert zich nog de kistenfabriek die hun opa had in de Adelborst van Leeuwenlaan. “Ik ben daar wel eens als kind met hem geweest. Dan ging hij daar even kijken en mocht ik met hem mee.” Welke route door Sassenheim ook wordt afgelegd, praktisch elke hoofdweg heeft wel een gebouw dat gebouwd, verbouwd of gerenoveerd is door de familie Kiebert. De bibliotheek en de winkelpanden aan het begin van het dorp bij de Pancratiuskerk zijn gebouwd door de tweede generatie: vader Kees en oom Johan Kiebert. Na de oorlog

Kees en Fred Kiebert zijn de derde generatie die het bouwbedrijf runnen (Foto: FBPS/Peter Schipper). namen zij het bedrijf over. “Het pand waar herenmodezaak Bemelman in zat en wat nu de apotheek is, is in 1965 nog verbouwd in samenwerking met de bekende architect Cees Dam, die ook de Stopera in Amsterdam heeft ontworpen”, vertelt Kees trots. Ook de Rabobank en het huidige gemeentehuis aan de Wilhelminalaan zijn onder de vlag van Kiebert gerealiseerd.

Bijzonder project

Huize Bernardus, dat in 1924 door Kiebert werd gebouwd.

‘De bezetenen’ in theater ‘t Onderdak Sassenheim - Zaterdag 23 februari in theater ‘t Onderdak in Sassenheim: toneelgroep Maastricht met ‘De bezetenen’. De bezetenen (1953) is Albert Camus’ toneelbewerking van Dostojewski’s roman Demonen (1872), een warmbloedig en explosief portret van een jonge groep revolutionairen die uit elkaar valt. Arie de Mol pakt het stuk zestig jaar later op, overtuigd van de zeggingskracht in het Nederland van nu. Een Russische provinciestad rond 1870. Een groep jongeren leidt een zorgeloos en vrij leven, waarin al hun behoeften worden bevredigd. Maar onder die blinkende oppervlakte broeit een diep gevoel van leegte. Ongemerkt zijn ze ontworteld geraakt en missen een doel, een richting. Bij de één leidt dat besef tot onvrede en woede, bij de ander tot onverschilligheid of juist het zoeken naar zingeving. Stuk voor stuk klampen ze zich aan iets vast: liefde, zekerheid, geweld, orde, wellust, chaos, religie, een overtuiging, een kind. ‘De bezetenen’ begint als een bijna komische society soap, om te eindi-

Toneelgroep Maastricht. gen in een even onbehaaglijke als intrigerende oproep tot menselijkheid. De aanvang is 20.15 uur. Kaarten à € 18,50 bij verkrijgbaar bij Primera Van der Lans aan de Hoofdtraat 208 in Sassenheim, of aan de zaal. Bij de toegangsprijs is een drankje inbegrepen.

Naast nieuwbouw is het bedrijf ook gespecialiseerd in renovatie. In de gang van het kantoor hangt een oorkonde van de Stichting Oud Sassenheim voor de renovatie van

het oude postkantoor in het dorp. Kees: “Het was wel een van de meest bijzondere projecten die we hebben gedaan. Terwijl het gebouw wordt gestript zie je de geschiedenis van het pand openbaren. Heel speciaal.” Naast het herstellen van de gevel, is het bouwbedrijf ook op zoek gegaan naar hetzelfde type dakpannen als de originele uit 1902, die tot dan toe nog op het dak lagen maar verrot bleken. Fred: “Er was nog maar één bedrijfje in Nederland dat ze maakt, dus het was even zoeken. Maar nu heeft het wel de uitstraling van vroeger. Als we dat veranderen, dan merken mensen dat en krijgen we het wel te horen”, zegt hij lachend.

Derde generatie De twee broers zijn de derde generatie Kiebert die het bouwbedrijf runnen. De vierde generatie laat nog even op zich wachten. Kees: “Mijn oudste zoon studeert HBO bouwkunde en loopt af en toe mee in de zaak”. De twee dochters van Fred hebben nog geen interesse. “Al vindt de oudste van 13 jaar ontwerpen wel interessant. Dan zeg ik wel eens: ‘Ontwerp eens een huis’, maar dat wil ze dan weer niet”, zegt hij met een lach. Zijn jongste zoon is wat dat betreft al meer in de weer met bouwen: ‘Maar dan wel met Lego, want hij is pas zes”.

Open podium bij Liduina Warmond - In het teken van NLDoet organiseert woonservicecentrum ActiVite Liduina in Warmond op vrijdag 15 maart vanaf 19.00 uur een open podium. Iedereen die het leuk vindt om iets voor iemand te betekenen en een optreden van maximaal tien minuten wil verzorgen, is uitgenodigd om zich aan te melden voor het open podium. Het optreden kan van alles zijn; muziek, zang, dans, goochelen, poppenspel, gym, enzovoort. Op deze manier hoopt men met elkaar een leuke avond te organiseren voor bewoners, buurtbewoners en geïnteresseerden. Ook iedereen die alleen wil komen kijken is welkom. Opgeven kan via het e-mailadres vrijwilligerswsc@activite.nl. Voor meer informatie: Mary Lardé (m.larde@ activite.nl), Annemieke Kloet (a.kloet@activite.nl) of telefonisch via 071-5161415.

Accordeonvereniging DSVP.

Accordeonvereniging DSVP geeft concert Sassenheim - Vrijdag 8 en zaterdag 9 maart voert accordeonvereniging DSVP haar jaarconcert op in theater ’t Onderdak in Sassenheim. Het orkest, bestaande uit 27 leden, brengt deze avond een veelzijdig programma. Het wordt een avond

waarbij muziek uit allerlei landen te beluisteren is, zoals een Slavische dans, een temperamentvol Spaans stuk, een melancholieke Franse melodie en een statige Duitse mars. Na de pauze treedt een kleine bezetting uit het orkest op onder de naam Tring. Zij brengen een aantal levensliederen ten gehore. Tijdens de pauze worden er loten verkocht, waarbij prijzen te winnen zijn. De opbrengst komt ten goede aan het orkest. De zaal is open vanaf 19.30 uur en het optreden begint om 20.00 uur. Kaarten kosten 5 euro. Deze zijn te reserveren via het emailadres info@accordeonverenigingdsvp.nl of via telefoonnummer 0172-588414. Indien nog beschikbaar kunnen de kaarten ook aan de zaal worden gekocht.


Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar is actief als verhuurder van ruim 1350 woningen in de sociale sector. Daarnaast is de corporatie een maatschappelijke onderneming die op diverse terreinen nauw samenwerkt met verschillende partners. Wegens het aflopen van het termijn van twee van de commissarissen is

S W

Woningbouwvereniging St. Willibrordus op zoek naar:

Twee leden voor de raad van commissarissen m/v

Kijk voor het

De raad van commissarissen is een toezichthoudend orgaan en functioneert als klankbord en sparringpartner van de directeur-bestuurder. De raad doet dit zoveel mogelijk op afstand, doch kan zich zowel zelfstandig als op verzoek van de directeur-bestuurder intensiever richten op bepaalde deelaspecten van het bestuur. De raad bestaat uit generalisten die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Profiel Wij zijn op zoek naar twee kandidaten met HBO werk- en denkniveau en kennis van volkshuisvestelijke/ruimtelijke ordening en/of financieel-economisch. Eén lid zal op voordracht van de huurderbelangenvereniging Rozenstein zitting nemen in de raad. Voor de organisatie is het van belang dat de leden van de raad een binding heeft met het werkgebied van de corporatie. Functie-eisen: • kennis van en ervaring met besluitvormingsprocessen; • inzicht hebben in strategische afwegingsprocessen; • hebben van een helikopterview; • hebben van algemene interesse voor de samenleving, volkshuisvesting en affiniteit hebben met de missie van de corporatie. Informatie Een uitgebreid profiel is te downloaden via de website wbv-willibrordus.nl Uw reactie Uw sollicitatie kunt u richten voor 1 maart onder vermelding van ‘Sollicitatie lid rvc’ aan: Woningbouwvereniging St. Willibrordus, Hofcampweg 87, 2241 KE WASSENAAR. De eerste oriënterende gesprekken vinden in week 10 plaats.

GRATIS ADVERTENTIE

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

VAKANTIE IS... ...SPIERPIJN VAN HET LACHEN

VAKANTIE IS WIELEWAAL

www.vanwezelaccountants.nl

Bezorg jij hem een onvergetelijke vakantietijd? www.wielewaal.nl/ vrijwilligers Van Wezel accountants en adviseurs is een toonaangevende zelfstandige accountantsorganisatie in de regio. Betrokkenheid, inzet en een no-nonsense aanpak kenmerken ons als partners met visie. Wij streven er naar om door alle belanghebbenden als zodanig te worden (h)erkend. Ons vernieuwende en informele karakter sluit onderscheidend goed aan bij de wensen van de MKB-sector.

VACATURES IN DE REGIO Voor een van onze opdrachtgevers, een groothandel in bloemen en planten, zijn wij op zoek naar een

chauffeur-verkoper fulltime Heb je affiniteit met de bloemenhandel en ben je enthousiast, in het bezit van een groot rijbewijs en de Duitse taal machtig? Stuur dan je schriftelijke reactie vóór 28 februari naar: Administratiekantoor Vacature B.V., Postbus 73, 2230 AB Rijnsburg of per email naar: oever.e@vacaturebv.nl.

Ervaren assistent accountant full time Ter versterking van onze controleafdeling zijn wij op zoek naar een ervaren assistent-accountant (minimaal 3 tot 5 jaar ervaring). Belangrijk voor deze functie is dat je affiniteit en ervaring hebt met het uitvoeren van interim- en jaarrekeningcontroles. Werkervaring bij de Big Four is een pre. Dus ben je studerend voor RA of AA, woon je in de Bollenstreek en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Reageer dan snel. Stuur ons je brief met cv waarin je aangeeft waarom jij denkt voor deze functie in aanmerking te komen. Je kunt je reactie ook mailen naar jhdidden@vanwezelacc.nl. Eerst informatie inwinnen kan natuurlijk ook. Kijk op www.vanwezelacc.nl of bel met de heer J.H. Didden MSc RA op (071) 409 21 98.

Oegstgeesterweg 199 Postbus 280 • 2230 AG Rijnsburg T (071) 409 21 00 F (071) 402 94 94 info@vanwezelacc.nl


DUIN- EN BOLLENSTREEK 19e JAARGANG NUMMER 2, WEEK 8, 2013 TEL. 071 4063 110

Voor informatie en adverteren bel: Trevor Blonk 06-83998035

Het laatste regionale, nationale en internationale autonieuws

l n . s d i g o t u www.a

Ford start productie nieuwe Fiesta ST Ford is in de assemblagefabriek in Keulen (Duitsland) gestart met de productie van de nieuwe Fiesta ST, de allereerste productieversie van de Fiesta die in minder dan zeven seconden 100 km/u haalt. stuurinrichting, wielophanging en remmen specifiek afgestemd op het leveren van ST-waardige prestaties. Een geavanceerde versie van het Torque Vectoring Control-systeem van Ford en een Electronic Stability Controlsysteem met drie instellingen dragen

bij aan een sensationele en veilige rijervaring. “Aan de nieuwe Fiesta ST ligt meer dan dertig jaar ervaring met snelle Fiesta's ten grondslag”, aldus Juergen Gagstatter, Chief Programme Engineer, Performance Cars, Ford Europa. “Deze

auto is een enorme stap vooruit, zowel wat het combineren van een krachtige motor met een dynamisch chassis als het bereiken van een lager brandstofverbruik en een lagere uitstoot betreft.” Het spectaculaire exterieur van de Fiesta ST is onder meer voorzien van sportieve en gepro-

Begeerlijke Kampioen met tot wel 4.000,- inruilpremie Begeerlijke Kampioen met tot wel 4.000,- inruilpremie

FORD C-MAX beschi Met nu: steem met • Navigatiesy scherm 5 inch kleuren

kbaar met

20% bijtelli

C-MAX

2GRAN.5D0C-0MAX,4.000,2.500,-PREMIE

trol en Voice Con bijtelling • Bluetooth® / r met 20% baa r iPod voochik itingbes • USB-aanslu ck én -sti 3-speler / USB MP nu: Met n achter m met rsen steesore kee iesy igat • Par • Nav

FORD C-MAX

cherm 5 inch kleurens trol hts 995,r slec Vootoot h® en Voice Con • Blue 5,-/ 85iPod elvoor rdeing voosluit Uw-aan • USB USB-stick MP3-speler / ren achter • Parkeersenso

ng

én

C-MAX

RUIL

IN GRAND C-MAX

4.00PR0EM,-IE

D C-M AX ER IS AL EEN FOR VAN AF 21. 70 0,-

naar 100 km/u en heeft een vermogen van 182 pk en een koppel van 240 Nm. Het brandstofverbruik bedraagt slechts 5,9 l/100 km en de CO2-uitstoot 138 g/ km*. De maximumsnelheid is 220 km/u. Ford heeft daarnaast het gerenommeerde Fiesta chassis verder verfijnd en de

D C-M AX ER IS AL EEN FOR VAN AF 21. 70 0,-

D

e nieuwe Fiesta ST is ontwikkeld door Ford Team RS, de Europese tak van de Global Performance Vehicle Group van Ford Motor Company, en is uitgerust met een 1.6 EcoBoost-benzinemotor. Deze sportieve Fiesta gaat in 6,9 seconden van 0

De Ford C-MAX en Grand C-MAX. Groots in binnenruimte en flexibel interieur. is niet voor niets door de ANWB verkozen tot 5,99C-MAX hts De

INRUIL

Voor slec

l 855,Gezinsauto van het Jaar 2012. En nu ook uiterst voordelig, want u ontvangt tijdelijk 2.500,- inruilpremie op de C-MAX en maar liefst 4.000 Uw voordee

op de Grand C-MAX! Natuurlijk is de C-MAX beschikbaar in de 20% bijtellingscategorie voor zowel diesel als benzine. Dus ga snel naar De Ford C-MAX en Grand C-MAX. Groots in binnenruimte en flexibel interieur. De C-MAX is niet voor niets door de ANWB verkozen tot

de Ford dealer, want een betere deal kunt u niet maken. Welkom in de kampioensklasse.

Gezinsauto van het Jaar 2012. En nu ook uiterst voordelig, want u ontvangt tijdelijk 2.500,- inruilpremie op de C-MAX en maar liefst 4.000,-

op Prijzen de Grand C-MAX! is de C-MAX beschikbaar in de 20% bijtellingscategorie Alle bedragen in euro’s. zijn incl. BTW en BPM, excl.Natuurlijk kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties. Genoemde technologieën zijn niet altijd standaard, vraag uw Ford dealer naar de beschikbaarheid en voorwaarden.

voor zowel diesel als benzine. Dus ga snel naar

Ford dealer, want een-uitstoot: betere deal kunt u niet maken. Welkom in de kampioensklasse. Gemiddeldde brandstofverbruik en CO km/liter: 14,5-22,7; liter/100 km: 4,4-6,9; CO2 gr/km: 112-154. 2 Alle bedragen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW en BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties. Genoemde technologieën zijn niet altijd standaard, vraag uw Ford dealer naar de beschikbaarheid en voorwaarden.

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 14,5-22,7; liter/100 km: 4,4-6,9; CO2 gr/km: 112-154.

Haarlem Eysinkweg 71, Telefoon 023 - 553 16 66 Lisse Meer en Duin 72a, Tel. 0252 - 46 69 00 Noordwijk Keyserswey 1, Tel. 071 - 364 Off. service-dealer: Autobedrijf J. Noort & Zn., Katwijkerweg 1d, Rijnsburg. tel. 071 - 402 18 10 Haarlem Eysinkweg 71, Telefoon 023 - 553 16 66 Lisse Meer en Duin 72a, Tel. 0252 - 46 69 00 Noordwijk Keyserswey 1, Tel. 071 - 364 10 10 Off. service-dealer: Autobedrijf J. Noort & Zn., Katwijkerweg 1d, Rijnsburg. tel. 071 - 402 18 10


De nieuwe ŠKODA Rapid. Doe ook uw familie een plezier.

ŠKODA Rapid vanaf € 14.190,Brandstofverbruik gemiddeld 3,9-5,9 L/100km (1 op 17,0-25,6) CO2-emissie 104-137 gr/km. De nieuwe ŠKODA Rapid zet een nieuwe standaard in comfort, prestaties en veiligheid. En daar is de hele familie blij mee. Achter het compleet nieuwe design biedt de Rapid ongekend veel beenruimte en zorgen innovatieve systemen voor veiligheid en comfort. In de ŠKODA Rapid wordt ‘Simply Clever’ weer tastbaar door de vele slimme oplossingen en extra’s. Bijvoorbeeld door een ijskrabber in de tankklep en een opberglade voor een veiligheidsvest onder de bestuurdersstoel. En met een zee aan ruimte doet u uw familie ongetwijfeld een groot plezier.

A-label

Kom langs voor een proefrit. Alleen of met de hele familie. Wij geven u graag alle ruimte.

Bijtelling € 99,-

De ŠKODA Rapid. Vanaf € 14.190,-. Lease vanaf € 325,- per maand.

www.skoda.nl

Genoemde vanaf prijs is incl. BTW en BPM, excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Genoemde bijtelling is o.b.v. een 42% inkomensschaal. Leasebedrag per maand is excl. BTW en excl. brandstof via ŠKODA Leasing o.b.v. 48 mnd en 20.000 km per jaar full operational lease. Eigen risico € 500,- per gebeurtenis. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Getoonde afbeelding kan meeruitvoeringen bevatten.

AUTOBEDRIJF HAMERS Dobbeweg 2, 2254 AG Voorschoten, Telefoon 071 - 5 600 200, info@autohamers.nl, www.autohamers.nl U vindt ons ondermeer via de A44, afslag Voorschoten. Volg ons ook op Facebook.

Vervolg Ford Fiësta ST nonceerde voor-en achterbumpers, 17-inch 5-spaaks lichtmetalen ST velgen, een ST achterspoiler, een verchroomde dubbele uitlaat en projector koplampen met geïntegreerde LED-dagrijverlichting. Het sportieve interieur is voorzien van fraaie RECARO sportstoelen en zwarte hemelbekleding, en is afgewerkt met fraaie ST details. De nieuwe, geavanceerde Fiesta ST volgt iconische Fiestamodellen op, zoals de XR2, XR2i, RS1800, RS Turbo en de eerste generatie ST, en is voorzien van Fords turbogeladen EcoBoost-motor met dubbele nokkenas met variabele en onafhankelijke timing. Ford heeft inmiddels aangekondigd dat de tweede generatie Fiesta ST ook in Noord-Amerika en Azië-Pacific wordt geïntroduceerd.

De Ford Focus met EcoBoost motor Ongeëvenaard zuinig en krachtig

Begin volgende week worden de Nederlandse prijzen en specificaties van de Fiesta ST bekend gemaakt. u

COLOFON editie

Tijdelijk met 2.500,- inruilpremie

duin- en bollenstreek

Sandtlaan 36 E-1b 2223 GG Katwijk ZH Telefoon 071-40 63 110 Fax 071-40 63 119 ag.mailbox@autogids.nl

Wie een auto wil kopen, kiest nu voor de de Ford Focus met EcoBoost motor. Superzuinig, maar toch met veel power. Daardoor betaalt u tot 2014 geen wegenbelasting met de 5-deurs 74kW/100pk. Tijdelijk krijgt u op alle versies van de Focus ook nog eens een inruilpremie van maar liefst 2.500,-. Door het

Uitgeverij AutoGids Nederland BV Algemeen directeur trevor Blonk Zetwerk & Opmaak AAA Mediamarketing bv, Katwijk

hoge uitrustingsniveau voelt u zich helemáál extra rijk. Als u slim wilt kopen, kunt u dus eigenlijk niet om de Ford Focus heen. Als u least trouwens ook niet, want met de speciale lease-uitvoering heeft u maar 14% bijtelling. Ga dus snel naar de Ford dealer!

Ook leverbaar met:

Wij maken de Focus EcoBoost nu extra aantrekkelijk:

De Focus 5-drs EcoBoost 74 kW/100 pk Champions Pack met o.a. navigatie en SYNC Bluetooth® met Voice Control Normaal Inruilpremie

NU TIJDELIJK

20.775,995,21.770,-/- 2.500,-

19.270,-

Geen wegenbelasting

14% bijtelling

U least de Ford Focus al vanaf 299,- met Ford Lease, netto bijtelling vanaf 128,- p.mnd.

Alle bedragen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden ford.nl. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties. Ford Lease prijzen gebaseerd op 20.000 km/48 mnd. en op full operational lease, excl. BTW, brandstof en vervangend vervoer.

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 13,9-29,4; liter/100 km: 3,4-6,4; CO2 g/km: 88-169. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook ontstaan door niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties en/of redactie. Fouten in telefonisch opgegeven advertenties en fouten ontstaan door onduidelijk schrift of zetfouten behoeven door de uitgever niet te worden gecompenseerd. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of overgenomen zonder schriftelijke toestemming vooraf van de uitgever.

Bezorgklachten: 071-40 63 110

Haarlem Eysinkweg 71, Telefoon 023 - 553 16 66 Lisse Meer en Duin 72a, Tel. 0252 - 46 69 00 Noordwijk Keyserswey 1, Tel. 071 - 364 10 10 Off. service-dealer: Autobedrijf J. Noort & Zn., Katwijkerweg 1d, Rijnsburg. tel. 071 - 402 18 10


Beken kleur. OUTLET RIJNSBURG

Ontdek de nieuwe Connect ID VAN ZATERDAG FEBRUARI ZATERDAG 2 MAART van 31 mei26 t.e.m. 2 juniT/M tijdens de Loewe Connect ID-dagen. We gaan helemaal los in RIJNSBURG! BTW Naast de waanzinnige aanbiedingen betaalt u ook nog eens GEEN BTW! 1 televisie. 12 kleuruitvoeringen. 2.160 varianten. WEG Ruim 200 artikelen tegen BODEMPRIJZEN! Kom de nieuwe Loewe Connect ID ontdekken tijdens ERMEE! Kom snel langs want het gaat dit keer echt om restpartijen!

de Connect ID-dagen van 31 mei tot 2 juni bij uw Loewedealer. Geniet bovendien van ons uitzonderlijke aanbod: VS 06G1812 Philips oplaadbare shaver Tefaleen strijksysteem bij aankoop van LoeweGV7450 Connect Siemens ID totStofzuiger en met 1800 watt zuigvermogen 2200 Watt vermogen, PT 725 parketborstel 4,5 Bar druk 30 juni 2012 ontvangt u een vouchermet voor een gratis Oplaadbaar Best getest in gebruiksklaar sklaar in 2 minuten Afspoelbaar Consumentengids kleurwissel. Snellaadfunctie Normaal: € 69,95 Nu: € 59,95

Meer info bij uw deelnemende Loewe-dealer of op Normaal: € 119,Normaal: € 199,www.loewe.tv/be-nl Nu: € 99,Nu: € 179,-

ZONDER BTW

€ 49,54

Nu: € 79,95

ZONDER BTW

€ 81,81

€ 147,93

€ 66,07

In deze ruimte kunt u uw dealerlogo plaatsen. Uw logo dient in zwart/wit te zijn, mag niet groter zijn dan het Loewe-logo en dient binnen de stippellijntjes geplaatst Magimix Nespresso m110De stippellijntjes Krups Dolce Gusto KP niet 5009 Siemensworden: WM14E345 te worden. mogen echter mee afgedrukt u moet ze Zeer makkelijk in gebruik! Heerlijke Nespresso koffie wasautomaat verwijderen. Als u met meerdere Loewe-vakhandelaars1400 adverteert, mogen geen 15 bar druk 15 bar druk Toeren Espresso, Lungo, Cappucinno Gebruiksklaar in 2 minuten logo‘s gebruikt worden én moet eenzelfde lettertype gehanteerd worden. Aquastop & display en Latte Machiatto Normaal: € 159,Nu: € 139,-

ZONDER BTW

€ 114,87

Zeer zuinige A klasse droger GEEN afvoer nodig Inhoud 6 kilo Zelfreinigend filter

Normaal: € 159,= Nu: € 139,=

Normaal: € 579,-

Normaal: € 749,-

ZONDER BTW

ZONDER BTW

ZONDER BTW

€ 114,87

€ 478,51

€ 619,00

Philips 22PFL3207

Philips 55PFL5537

56 cm LED tv Ci+ (Ziggo digitaal)

Smart 3D LED tv 400 HZ Full- HD CI+ (Ziggo digitaal)

Normaal: € 349,-

Normaal: € 1499,-

Nu: € 279,-

Nu: € 1199,-

OUTLET In onze kelder diverse overjarige tv’s en audiosystemen tegen outletprijzen!!!

Siemens WT44W361 Warmtepompdroger

Inhoud 7 kilo

Kleur: zilver of groen of rood

Perfect melkschuim 2 temperaturen Gemakkelijk schoon te maken Normaal: € 99,95

ZONDER BTW

ZONDER BTW

Philips melkopschuimer HD 7019

ZONDER BTW

€ 230,57

ZONDER BTW

€ 990,90 27/04/12 11:09

van

KLEIN naar

GROOT

ALLES ZONDER

BTW!!!

www.roest.tv

GW Roest BV In de Hoftuin 2231 GT Rijnsburg 071-409.77.77

TL_week_08_13  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you