Page 1

Hoofdstraat 226-228, 2171 BN Sassenheim

www.melmanherenmode.nl

Hoofdstraat 226-228, 2171 BN Sassenheim

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.DETEYLINGER.NL

www.melmanherenmode.nl

Lokaal betrokken en betrouwbaar

12 februari 2014 JAARGANG 09 NR 7

nieuws P5

interview P17

nieuws P0

Klachten over dienstregeling van de NS

TIP DE POLITIE OP TWITTER EN FACEBOOK SCHOLEN Oostergeest en Alleman achter Liduina n

Goedkope rijtjeshuizen in Sassenheim

P7

Van elf naar zestig klanten voor de voedselbank in Teylingen

Testpersonen gezocht voor nieuwste hoortoestel De ontwikkelingen op hoorgebied gaan razendsnel. Hoortoestellen worden steeds kleiner en steeds effectiever. Wilt u dat zelf wel eens ervaren? Dat kan, want Schoonenberg zoekt nu testpersonen voor het allernieuwste toestel uit de Unitron 20 lijn. U krijgt de unieke kans om dit geavanceerde toestel 2 weken lang thuis te ervaren. Dat kost u niets en dat verplicht u tot niets. Omdat uw mening telt, sluiten we de test af met een interview. Heeft u gehoorverlies of twijfelt u aan uw gehoor? Bel vandaag nog met 0800 – 0515 (gratis) of meld u aan op www.schoonenberg.nl/testen

Bel nu 0800 – 0515

SUPER+

€ 1,705 p.ltr. diESEl

Tussen 18.00 en 7.00 uur

TOTAAL 13 ct kOrTing op benzine

TEYLINGEN n Toen een groep vrijwilligers, waaronder Ronald Joosten en Jannet Hylkema, in 2008 de Voedselbank Teylingen startten, voorzagen ze elf adressen van een voedselpakket. Nu, vijf jaar later, bedienen ze bijna zestig adressen en kent de voedselbank een hoofdvestiging in Sassenheim en uitdeelpunten in Voorhout en Warmond. Het voedselpakket is daarbij uitgebreid met maatschappelijke hulp. De Pleisterplaats, zoals de voedselbank is genaamd, heeft zich noodgedwongen ontwikkeld van een achteraf-initiatief tot een professionele onderneming in het hart van het dorp, zowel fysiek als emotioneel. Op 19 februari is er aandacht voor dit lustrum en de 55 betrokken vrijwilligers. voedselpakket te ondersteunen, maar ze ook handreikingen te doen om het leven weer goed op de rails te krijgen”, vertelt Ronald Joosten (55). In de afgelopen vijf jaar heeft hij ontdekt dat de rol van de voedselbank er een kan zijn die verder gaat dan het gewone. Jannet Hylkema vult aan: “Elke klant heeft een verhaal. Het is veelal een opeenstapeling van gebeurtenissen en pech in het leven. Er is nauwelijks sprake van onwil. Het is niet iedereen gegeven om altijd de juiste keuzes te kunnen maken. Zeker als het tegenzit. Mensen lopen op tegen de rigide grenzen van instanties en dat levert voor hen zoveel afwijzing op. Dan is niet veroordelen en mensen het gevoel geven dat ze er wel toe doen heel belangrijk geworden. We

EURO

€ 1,639 p.ltr.

€ 1,419 p.ltr.

n Achteraf-initiatief is nu een professionele onderneming

Vijf jaar geleden begon men in een bouwkeet van een bereidwillige ondernemer op een achteraflocatie aan de rand van Sassenheim. Een kleine groep vrijwilligers zette de schouders onder het opzetten van een systeem dat bestond uit pakketten samenstellen, uitdeelmiddagen organiseren en materiaal ophalen van de voedselbank in Leiden. Men verkeerde in de veronderstelling dat dit initiatief een jaar of drie stand moest houden om getroffen kwetsbare burgers door een lastige periode te helpen. Hoewel de economische crisis toen al was begonnen, kon men niet bevroeden hoe groot de impact hiervan op de directe omgeving zou zijn. “In het begin ontstond al snel de wens om de cliënten niet alleen met een

DOLdwaze korting!

Autobedrijf g. Dol b.v. Rijnsburgerweg 48 - Voorhout T 0252-211849 - www.gdol.nl

Parketvloer

Schuren en Oliën

v.a. € 22,50 per m2

www.kroonparket.nl Ronald Joosten en Jannet Hylkema, bestuursleden van de Voedselbank Teylingen, in De Pleisterplaats.

hebben gezien dat iedereen het kan overkomen.” Noodzaak

Joosten: “Er is veel veranderd. In de achterliggende jaren hebben we gemerkt dat ook de samenleving de noodzaak heeft ingezien en opgepakt. De gemeente heeft de voedselbank een prachtige locatie en ruimte ter beschikking gesteld aan de Oosthaven in Sassenheim. Verder werd een maatschappelijk werker voor een aantal uren per week gekoppeld aan het screenen en begeleiden van klanten van de voedselbank. Het Schuldhulpmaatjesproject werd vormgegeven en sinds twee jaar genereert de Voedselbank Teylingen haar eigen middelen. Mede omdat de Leidse voedselbank het materiaal voor de Leidse burgers nodig heeft.” Het genereren van eigen middelen is een heel proces geweest. “Het is het verhaal van de broden en de vissen”, zegt Jannet Hylkema, doelend op het Bijbelverhaal waarin Jezus een menigte van vijfduizend mensen verzadigde middels vijf broden en twee vissen. Hylkema (67) heeft in de achterliggende jaren in grote verwondering kennisgemaakt met de vrijgevigheid van ondernemers, burgers, organisaties, scholen, kerken en andere bijzondere initiatieven. Daarnaast heeft ze zich verwonderd over de inzet, kennis en kunde van betrokken vrijwilligers. “Weet je, het is er allemaal en men is bereid om te delen. Elke keer weer zie ik hoe de schappen in De Pleisterplaats zich vullen, hoe materiaal soms op wonderlijke wijze komt bin-

nenstromen. Het houdt niet op”. Ondertussen organiseert de Voedselbank Teylingen lezingen en presentaties, heeft een professioneel voorraadbeheer, inventaris en klantenbestand, werkt aan pr en houdt nauw contact met voor hen belangrijke organisaties en ondernemers. Momenteel werkt men aan een voedselveiligheidscertificaat, ervan uitgaande dat dit de toestroom van materialen vanuit supermarkten ten goede zal komen. Supermarkten zullen naar verwachting materiaal dat de houdbaarheidsdatum raakt dan makkelijker naar de voedselbank over kunnen doen. “Dat gaat ook de verspilling tegen”, concludeert Joosten, die daarmee een neventaak van de voedselbank ter sprake brengt. Deze volgende stap naar professionalisering laat zien dat men ervan uitgaat dat de voedselbank voorlopig nog deel zal uitmaken van de samenleving. Een samenleving die nog niet verleerd is om te delen als het echt nodig is.

www.jantjebeton.nl

WEEKEND PAKKER

donderdag

vrijdag

zaterdag

februari

februari

februari

13 14 15

13.99

PLUS Culinaire filetrollade Naturel Per kilo

Openingstijden: ma-wo 8.00 - 20.00 | do-vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00

6.99

50% KORTING facebook.com/plusvandijk

Van Dijk Voorhout | Herenstraat 45 | T: 0252 21 62 52 |


gemeenteberichten Teylingen week 07 / 2014

Denkt en droomt u mee over de vijf droomrichtingen voor Roodemolenpolder? Op donderdag 13 februari vindt het eerste werkatelier plaats waarin inwoners, ondernemers en gemeente in gesprek gaan over de toekomst van de Roodemolenpolder. U bent van harte welkom in het bestuurscentrum om 20.30 uur om mee te denken en mee te doen. Concept voor vijf droomrichtingen Sinds 2 januari wordt hard gewerkt aan het verzamelen van ideeën en wensen voor de toekomst van de polder. Het verzamelen is gebeurd tijdens het scholenproject, de startbijeenkomst op 23 januari en via de website www. droomdemolenpolder.nl. Alleen al tijdens de startbijeenkomst zijn 97 ideeën meegegeven. Reacties variëren van houden zoals het is, tot gedurfde ideeën voor recreatie. Om ideeën verder uit te werken hebben we vijf mogelijke droomrichtingen benoemd waarin vrijwel alle reacties een plek kunnen vinden:

1. 2. 3. 4. 5.

Agrarisch productielandschap Weidevogel natuurlandschap Water natuurlandschap Kleinschalig cultuur- recreatielandschap Parklandschap

Op donderdag 13 februari werken we ze in het werkteam uit. De droomrichtingen stellen nieuwe mogelijkheden voor, maar benoemen ook hoe de bestaande kwaliteiten van de polder kunnen worden behouden of versterkt. Op deze wijze worden de verschillende mogelijkheden voor de toekomst van de polder geschetst. Deze aanpak faciliteert het gesprek en maakt het verder uitwerken van een toekomstvisie voor het gebied mogelijk. Opdracht voor 13 februari Een compact werkteam werkt deze dag aan het concreet maken van de droomrichtingen in verschillende droomvisies. Bij de samenstelling van het werkteam is rekening gehouden met een zo goed mogelijke afspiegeling van de belangen van alle betrokkenen.

Bijeenkomst: resultaten uit werkatelier De resultaten van het werkteam worden op 13 februari om 20.30 uur gedeeld tijdens de bijeenkomst. De droomvisies kunnen door alle aanwezigen worden aangevuld. Het werkteam doet dus belangrijk voorbereidend werk en iedereen vult dit verder aan. Vervolgstappen De website www.droomdemolenpolder.nl blijft een belangrijke rol spelen. Bent u niet in de gelegenheid om te komen 13 februari? Bezoek dan de website. Hier vindt u ook de resultaten van de startbijeenkomst en kunt u uw ideeën en ambities kwijt. De resultaten van het eerste atelier komen uiteraard ook weer op de website te staan. U kunt via de site straks reageren op deze resultaten. Op 6 maart vindt het tweede atelier plaats waar het werkteam weer het voorbereidend werk doet. Om 20.30 uur is dan opnieuw een bijeenkomst waarin de droomvisies afgerond worden. Ook hier bent u van harte welkom. In april vindt een openbare discussie plaats over de gemaakte droomvisies. Vervolgens wordt er een stemming gehouden onder inwoners van Teylingen. Het resultaat van de stemming wordt vervolgens als advies aan de gemeenteraad aangeboden. Samenvatting Bijeenkomst 1: donderdag 13 februari, 20.30 uur. Bestuurscentrum, Raadhuisplein 1, Voorhout. Bijeenkomst 2: donderdag 6 maart, 20.30 uur. Bestuurscentrum, Raadhuisplein 1, Voorhout Meer informatie www.droomdemolenpolder.nl.

N444 Voorhout: inloopbijeenkomst De provincie Zuid-Holland organiseert op dinsdag 25 februari 2014 een inloopbijeenkomst over de geplande werkzaamheden aan de N444 in Voorhout. Deze worden uitgevoerd op het weggedeelte tussen het Postviaduct en Teylingen College aan de Leidsevaart. Tijdens deze bijeenkomst is de gelegenheid om de plannen in te zien en vragen te stellen. De werkzaamheden staan gepland in 2015 en 2016. De inloopbijeenkomst vindt plaats in het bestuurscentrum, Raadhuisplein 1, 2215 MA in Voorhout. Medewerkers van de provincie beantwoorden tussen 17.00 en 19.30 uur al uw vragen. De bijeenkomst heeft geen vast programma. U hoeft zich dan ook niet vooraf aan te melden.

Veiligheid en doorstroming De provincie werkt aan de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in de Duin- en Bollenstreek. De Nagelbrug vormt een onderdeel van de werkzaamheden. De huidige brug wordt vervangen door een turborotonde. Deze loopt dan voor het overgrote deel over de Haarlemmertrekvaart. Ook wordt de N444 opnieuw ingericht. Meer informatie Meer informatie vindt u op www.zuid-holland.nl > Thema’s > Verkeer en vervoer > Wegverkeer > N444.

Hoorzitting Commissie Bezwaarschriften en Klachten Dinsdag 18 februari 2014 19.30 uur Bezwaarschrift tegen besluit geen vergunning te verlenen voor het plaatsen van een steiger op het perceel Hofpolder (hoek Hoflee/De Leede te Warmond). 20.00 uur Bezwaarschriften tegen invorderingsbeschikkingen, aanschrijving met last onder dwangsom en opschorting begunstigingstermijn last onder dwangsom ten aanzien van woonschip ‘Peuleschil’. De hoorzitting van de Commissie Bezwaarschriften en Klachten vindt plaats in het bestuurscentrum in Voorhout. Wilt u zeker weten of de hoorzitting doorgaat, neemt u dan telefonisch contact op met Jos Roosjen, afdeling A&O, via 14 0252.

Bestemmingsplan Hooghkamer 2011 met bijbehorend exploitatieplan onherroepelijk in werking getreden Naam plan: Hooghkamer 2011 Naam bestemmingsplan plan: NL.IMRO.1525.BP2010VHT07001-0401 Digitale naam exploitatieplan: NL.IMRO.1525.EXPL2010VHT07001-0401 De gemeenteraad heeft op 23 juni 2011 het bestemmingsplan ‘Hooghkamer 2011’ met bijbehorend exploitatieplan gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen. Zes partijen stelden bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State be¬roep in tegen dit besluit. Op 7 oktober 2011 traden de plannen in werking. De afdeling Bestuursrechtspraak heeft vervolgens in juni 2013 (in een tussenuitspraak) gekozen voor de toepassing van de ‘bestuurlijke lus’. De gemeenteraad werd daarbij opgedragen het exploitatieplan aan te passen. Dit heeft de gemeenteraad gedaan op 2 september 2013. Vervolgens deed de afdeling

Bestuursrechtspraak op 22 januari 2014 een einduitspraak over de beroepen tegen het bestemmingsplan en exploitatieplan Hooghkamer 2011. Hiermee zijn de plannen op die datum onherroepelijk in werking getreden. Inhoud bestemmingsplan en aangepast exploitatieplan Het bestemmingsplan en exploitatieplan zijn opgesteld om de bouw van ongeveer 850 woningen in het gebied Hooghkamer in Voorhout juridisch-planologisch mogelijk te maken. Het exploitatieplan is verplicht omdat de gemeente niet vooraf met alle eigenaren exploitatie-overeenkomsten heeft gesloten. Daardoor is het kostenverhaal van de ontwikkeling niet vooraf anderszins verzekerd. Bovendien acht de gemeente het noodzakelijk in het exploitatieplan locatie-eisen te stellen. Het exploitatieplan biedt aldus de juridische basis voor het kostenverhaal en de locatie-eisen. Het gebied Hooghkamer ligt globaal tussen de spoorlijn en de Jacoba van Beierenweg in Voorhout.

Raadplegen bestemmingsplan en aangepast exploitatieplan De digitale versie van het bestemmingsplan, de authentieke digitale planbestanden en het exploitatieplan kunt u raadplegen op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Op www.teylingen.nl onder de rubriek Plannen/projecten > Voorhout > ‘Hooghkamer’ vindt u een link naar het digitale bestemmingsplan. Daarnaast vindt u er een link naar de authentieke digitale bestanden en kunt u een pdf van de analoge versie van het bestemmingsplan en het aangepaste exploitatieplan downloaden. Tevens kunnen het bestemmingsplan en het aangepaste exploitatieplan geraadpleegd worden bij de receptie van het gemeentekantoor, Wilhelminalaan 25 in Sassenheim. N.B. Indien er verschillen zijn tussen de analoge en digitale versie, is op grond van artikel 1.2.3. van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale versie beslissend.


Bekendmaking bestemmingsplan Oude Herenweg 21, Voorhout ongewijzigd vastgesteld Naam plan: Oude Herenweg 21, Voorhout Digitale naam plan: NL.IMRO.1525.BP2012TEY01017-0401 De gemeenteraad heeft op 30 januari 2014 het bestemmingsplan ‘Oude Herenweg 21, Voorhout’ ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen. De bedrijfsvoering van de heer W.J.H. Meskers aan de Oude Herenweg 21 in Voorhout wordt beëindigd. In aansluiting op de provinciale regeling Ruimte voor ruimte wordt zodoende ingezet op een landschappelijke kwaliteitsverbetering van deze locatie. Door sloop van de op het perceel aanwezige bedrijfsbebouwing, kan een nieuwe burgerwoning worden gerealiseerd en kan de bestaande bedrijfswoning worden omgezet naar een burgerwoning. In opdracht van de initiatiefnemer is voor de locatie daarom een bestemmingsplan opgesteld die voorziet in deze ontwikkeling. Ter inzage Het raadsbesluit met het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Oude Herenweg 21, Voorhout’ ligt van donderdag 13 februari tot en met woensdag 26 maart 2014 ter inzage bij de receptie van het gemeentekantoor in Sassenheim.

Algemene Algemene plaatselijke plaatselijke verordening verordening Ontheffing/vergunning/toestemming is verleend aan: • Hotel Café Restaurant Boerhaave, Voorhout voor het langer geopend zijn van de inrichting, Herenstraat 57 in Voorhout, in de nacht van 3 op 4 maart 2014 tot 02.00 uur (30-01-14). • Stichting Bloemencorso Bollenstreek, Lisse voor het jaarlijks organiseren van de opbouwdagen van het bloemencorso in de hallen aan de Rijksstraatweg 52 in Sassenheim, dit jaar van 29 april tot en met 2 mei 2014 (31-01-14). Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 Op grond van artikel 87 is ontheffing verleend aan: • E.M. Huijstee, Sassenheim voor het parkeren in de Charbonlaan en Jacoba van Beierenlaan (04-02-14). • D.M. Vincenten, Voorhout voor het inrijverbod van de Engelselaan (05-02-14). Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure) • Gemeente Sassenheim, kadastraal bekend sectie B, nummer 3906 • Willem Versteeghstraat 9, 2171 RB Sassenheim

Aanleggen fietspad Sassenheim Zuid (31-01-14) Plaatsen dakkapel voorzijde woning (04-02-14).

Inzien binnengekomen aanvragen Binnengekomen aanvragen kunt u inzien bij balie 0 (bouwen en wonen) in het gemeentekantoor. Als u een reactie wilt geven op een binnengekomen aanvraag, neemt u dan contact op met een medewerker van het team vergunningen. Voorgenomen weigering omgevingsvergunning met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht Wij zijn van plan voor het volgende plan de omgevingsvergunning te weigeren. • H. Knoopstraat 1 Het afbouwen van Sassenheim ‘De molen van Speelman’.

De digitale versie van het vastgestelde bestemmingsplan kunt u inzien op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen. nl. Op www.teylingen.nl onder de rubriek Plannen en projecten > Teylingen > ‘Bestemmingsplan Oude Herenweg 21, Voorhout ongewijzigd vastgesteld’ vindt u een link naar het digitale bestemmingsplan. Daarnaast vindt u er een link naar de authentieke digitale bestanden en kunt u een pdf van de analoge versie van het bestemmingsplan downloaden. N.B. Indien er verschillen zijn tussen de analoge en digitale versie, is op grond van artikel 1.2.3. van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale versie beslissend. Beroep Van donderdag 13 februari tot en met woensdag 26 maart 2014 is het instellen van beroep mogelijk voor: - Belanghebbenden die tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan Oude Herenweg 21, Voorhout naar voren hebben gebracht. - Belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Zienswijzen tegen voorgenomen besluiten met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht Deze voorgenomen besluiten liggen vanaf 13 februari 2014 tot en met 17 maart 2013 ter inzage bij balie 0 (bouwen en wonen) in het gemeentekantoor. Gedurende de periode dat het plan ter inzage ligt kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Als u geen zienswijze heeft ingediend kunt u later niet in beroep tegen de beslissing. Verleende omgevingsvergunning (mogelijkheid tot bezwaar) • Kervelhof 82, 2215 BE Voorhout • Rembrandtlaan 14, 2215 CK Voorhout

Uitbreiden en verbouwen woning (28-01-14). Het bouwen van een nieuwe school (05-02-14).

Niet eens met het besluit? Hoe u dan bezwaar kunt maken staat genoemd aan het einde van deze gemeenteberichten. Geweigerde vergunningen • Loosterweg 42, Voorhout Tijdelijk gebruiken van perceel bollenland als weiland (30-01-14). Bezwaar tegen verleende vergunningen Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u bezwaar maken. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken – vanaf de dag na de tussen haakjes genoemde verzenddatum van betreffende vergunning – een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Teylingen.

- Iedere belanghebbende wat betreft de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft aangebracht. Beroep kan worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Belanghebbenden kunnen bij de Voorzitter van die afdeling tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Een verzoek om voorlopige voorziening is alleen ontvankelijk als daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond. Het vaststellingsbesluit treedt op 27 maart 2014 in werking, tenzij binnen die termijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Informatie Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met Fariq Ishaak via telefoonnummer 14 0252 of stuurt u een e-mail naar f.ishaak@teylingen.nl.

Verzoek voorlopige voorziening Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Hiervoor moet u wel griffiekosten betalen. Het verzoek moet bevatten: • Naam en adres • Datum • Besluit waartegen bezwaar bestaat • Kopie van het bezwaarschrift dat bij de gemeente Teylingen is ingediend. Het adres is: Voorzieningenrechter rechtbank Den Haag Sector Bestuursrecht Postbus 20302 2500 EH Den Haag U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Commissie Welstand Eens per twee weken op maandag behandelt een deskundige van de Welstandscommissie vanaf 09.30 uur de projecten in het gemeentekantoor. Deze besprekingen zijn openbaar. Voor het inzien van de agenda of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het gemeentekantoor. De eerstvolgende welstandsvergadering is maandag 17 februari 2014.

Het bezwaarschrift moet bevatten: • Naam en adres • Datum • Omschrijving van de beslissing waartegen bezwaar bestaat • Reden(en) van het bezwaar • Handtekening

Wilhelminalaan 25, Sassenheim

Gemeente Teylingen Postadres: Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout Telefoon: 14 0252 (kengetal niet nodig) gemeente@teylingen.nl www.teylingen.nl

BEL

KLIK

KOM

Gemeenteberichten is een uitgave van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen. Editie 12 februari 2014

www.teylingen.nl

Bezoekadressen Gemeentekantoor: Wilhelminalaan 25 in Sassenheim Bestuurscentrum: Raadhuisplein 1 in Voorhout De gemeente is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur.

14 0252

Openingstijden gemeentekantoor: Maandag 8.30-13.00 uur Dinsdag 8.30-16.00 uur Woensdag 8.30-16.00 uur Donderdag 8.30-20.00 uur Vrijdag 8.30-16.00 uur Zorgloket/ISD:

9.00-12.00 uur

Balie politie: Maa/woe/vrij Dinsdag Donderdag

9.00-13.00 uur 13.30-16.00 uur 13.30-17.00 uur en 18.00-20.00 uur


alle dranken goedkoper!!!

voor

Valentijn

Verwen je liefste!

deze WeeK!

actie!

valentijns tip!

elders 5,99

3.99

prosecco scalini Ook rosé

Vlinders in je buik? Vier het met bubbels in je glas!

baileys elders lders 19,99 chocolat liKeur 99 50 cl Verleidelijk lekker, verras je Valentijn!

16.

hele liter

hele liter

8.

9.

99

99

vergelijkbare prijs 12,49

Topwijn voor een romantisch diner. Verras je Valentijn!

elders 6,79

3.

99

elders 16,99

12.99

elders 13,49

viognier chianti riserva louis changarnier le chiantigiane Verrukkelijke kwaliteitswijn uit Frankrijk.

Op = Op

elders 7,59

4.

William laWson's WhisKy Ook superspiced 70 cl +2 Longdrinkglazen kado op=op!

stuntprijs! elders 18,69

13.

99

70 cl max. 6 per klant

99

KratKraKer! elders 14,09

10.99

elders 1,59

99

Kunststof beKer 35 cl

In verschillende vrolijke kleuren op=op!

12 stuks

1.

79

elders 2,99

elders 2,75

1.99

de beste slijterij van nederland! Geniet, maar drink met mate.

KatWijK Visserijkade 2 | nOOrdWijK Raadhuisstraat 9 ★ | sassenheim Oude Haven 11 ★ Geopend op zondag. Acties geldig t/m maandag 17 februari 2014, zolang de voorraad strekt.

WWW.dirCKiii.nl


nieuws

DE TEYLINGER

5

woensdag 12 februari 2014

Treinreiziger wil betere dienstregeling van NS VOORHOUT n Antoine Kok, die gebruik maakt van Station Voorhout om heen en weer te reizen naar Den Haag Centraal, heeft een brandbrief naar de NS gestuurd vanwege de door hem ervaren ernstige verslechtering van de verbinding tussen beide stations sinds de invoering van de nieuwe dienstregeling. Voorheen reed de Sprinter rechtstreeks van Haarlem via Voorhout naar Den Haag CS en omgekeerd. Maar sinds de nieuwe dienstregeling moet Kok in de avond en in

het weekend in Den Haag de Intercity naar Leeuwarden/Groningen nemen en in Leiden overstappen op de Sprinter naar Haarlem. Maar die aansluiting wordt door hem, en naar blijkt ook door andere reizigers, herhaaldelijk gemist. Een kor-

Man gewond bij aanrijding

Bewoners Schoutenlaan willen geen bushalte VOORHOUT n Een aantal bewoners van de Schoutenlaan in Voorhout is tegen de voorgenomen haltewijziging van buslijn 57. Zij zijn met name tegen de geplande bushalte ter hoogte van de Pieter van Slingerlandstraat.

Het voornemen is om buslijn 57, in plaats van de huidige halte op de Schoutenlaan ter hoogte van de Oosthoutlaan, te laten halteren bij een tijdelijke halte nabij de rotonde van de Schoutenlaan met de Componistenlaan en de Jacoba van Beierenweg. Die halte is tijdelijk omdat nog gekeken wordt naar een definitieve oplossing die dichter bij Station Voorhout is gelegen. De groep bewoners plaatst evenwel vraagtekens bij de locatie vlak voor de rotonde vanwege de drukte rondom dit punt, met name

in de spits. Maar vooral betwisten zij de noodzaak van een extra halte bij de Pieter van Slingerlandstraat. Zij geven aan dat naar hun mening het aantal mensen dat hier gaat inen uitstappen minimaal zal zijn. De enkele reiziger die toch met de bus richting Leiden reist, kan gebruik maken van de halte aan de Zuidelijke Randweg en de Oosthoutlaan. Zij stippen verder aan dat een aantal van de bewoners geconfronteerd zal worden met een bushalte voor hun deur, inclusief een abri, wat naar hun oordeel vandalisme aantrekt. Als er dan toch onverhoopt op deze plek een extra halte moet komen, stellen zij voor om hier eveneens een tijdelijke halte van te maken maar dan zonder een abri. In die proefperiode zal dan blijken of er behoefte is aan een permanente halte aldaar.

VOORHOUT n Op de kruising van het Raadhuisplein met de Schoutenlaan in Voorhout heeft donderdagavond rond 18.00 uur een ongeluk plaatsgevonden. Een automobilist reed een voetganger aan, waarna het slachtoffer hard ten val kwam. De man is door de ambulancedienst onderzocht, waarbij bleek dat zijn verwondingen meevielen. De auto liep lichte schade op. De oorzaak van de aanrijding is niet bekend. Mogelijk speelde het slechte weer een rol. laat je niet aeiden.nl

EEN BEETJE CHAUFFEUR LAAT ZICH NIET AFLEIDEN Bellen? Hou ’t kort

All you need is... Vis van Schuitemaker! Go ed voor uw Verse kabeljauwha as 100 gram 1,75 Oesters Fines de Cla ire

SASSENHEIM

VERSKWARTET

Mandje 12 stuks + gra tis oestermes

per stuk 12,50 Hollandse garnalen , van de WR 181 250 gram 6,95 Huisgemaakte tonijn salade 100 gram 1,50 Visovenschotel voor 2 personen per stuk 8,50 Uit Schuitemaker’s rokerij: Makrelen per stuk 2,95 2 voor 5,50 Bokking, met hom of kuit per stuk 1,25 5 voor 5,00 Branders per stuk 1,25 5 voor 5,00 Gestoomde zalm 100 gram 2,95 VALENTIJNTOPPER: 250 gram Hollandse garnal en + 100 gram gerookte zalm 10,00

Schuitemaker’s Fish & Chi ps, open van wo. t/m vrij. van 12.00 tot 18.00 uur Zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur

Rose Marie Keijzer bij het watertappunt in Sassenheim.

Verhaal van kraan op het kerkplein SASSENHEIM n Op het plein voor de Dorpskerk in Sassenheim staat een witte buis waaruit iedereen vrijelijk schoon water kan tappen. Dit ‘Jointhe-pipe’-watertappunt heeft alles te maken met een eerlijke verdeling van schoon drinkwater op de wereld en de rol van Teylingen als millenniumgemeente. Zaterdag

15 februari om 15.00 uur vertelt de initiatiefneemster, D66-fractievoorzitter Rose Marie Keijzer, ter plekke ‘Het verhaal van de kraan’. Iedereen kan hierbij aanwezig zijn. Het verhaal is volgens Keijzer zowel interessant voor kinderen als volwassenen.

WEEKAANBIEDINGEN Hollandse gekookte bieten ............................................500 gram Hollandse komkommer ..................................................... groot Super blauwe druiven ............................................... 250 gram Krokus rauwkost .......................................................... 100 gram

Maaltijd van de week:

Hutspot met draadjesvlees ..................................... 100 gram Elke woensdag: Perssinaasappels 10 stuks ...................

v.d. Veer

0.95 0.95 0.95 0.79 0.69 1.75

Hoofdstraat 259 - Sassenheim Tel./Fax: 0252-232141

Tel. winkel: 0252-210151 Oude Haven 3 - Sassenhei m

Onbetwist uw fruitmandspecialist

Winterse weken TROTS VAN DE KEURSLAGER

Gouden plakken

elke 4e GRATIS

Hoofdstraat 241 - 21

175

Boerenkaas

SPECIAL

Kipstrudel

per stuk

VLEESWARENKOOPJE

Bij 100 gram parmaham

GRATIS 100 gram mortadella KEURSLAGERKOOPJE

Gepaneerde schnitzels

4 stuks

650

Scholten keurslager

Hoofdstraat 261 • Sassenheim Tel. 0252-211440 • Fax 0252-220534 www.scholten.keurslager.nl info@scholten.keurslager.nl

71 BC Sassenheim -

extra belegen ............

0252- 216843 -

Dineke`s Kastino

6. 25. 2.

........ deze week sle 50 chts 500 gram Hoeveel gouden GER SLA UR KE DE N VA S TROT La So urce medailles halen we Gouden plakken onze huisw dit jaar binnen? 95 ijnati ....s.....per fles elke 4de gr 00 6 flessen voor Hoeveel het er ook Olympic knabbelm 95 ix ................... 250 gram worden, u krijgt van SPECIAL Tête de Moine piro ons del week trudeze Kips uette + een girollet de 4e GRATIS! Hope je ofr dstuva k n de

4.

175

-2014 t/m 15-02-2014.

Door Nico Kuyt

te reis van 20 à 25 minuten wordt zo een lange reis van bijna een uur. Een bron van ergernis, zo geeft hij aan, en vraagt NS de overstap beter te regelen en de treinen meer tijd te gunnen op elkaar te wachten wanneer er sprake is van een kleine vertraging bij een binnenkomende trein. Omdat hij vermoedt dat het door hem ervaren probleem herkenbaar is voor inwoners van de gemeente, kaartte hij het ook bij wethouder John Stuurman en de gemeenteraad aan.

monnik. Dit kaasje werd meer dan 800 jaar gelede n vo PJE or OO he NK t RE ee rst VLEESWA gemaakt op de abdi Aanbiedingen zijn geldig parmaham am j gr va 0 n 10 Be Bij lle la y ............... slechts van 10-02-2014 t/m 15-02-2014. della rta mo am gr 0 10 IS AT GR

8.95


6

service

WOENSDAG 12 FEBRUARI 2014

FAMILIEBERICHTEN

Omdat een uitvaart meer is dan afscheid alleen...

Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie. Per e-mail Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. De Teylinger. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF).

U ITVAARTVE RZO RGING NO O RDWIJ K

071 364 6006 • www.barbaranoordwijk.nl

Per post of afgeven U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vr: 8.30-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

• Cremeren • Rouwtransporten door binnen en buitenland • Opbaring in eigen rouwkamers • Eigen parkeerterrein

Deskundig en zorgvuldig, snelle levering. Open ma. t/m za. 10-17 uur. Voorbeeldentuin 7 dagen per week vrij toegankelijk. Delfweg 34a, 2211 VM Noordwijkerhout Telefoon: 0252 418912 E-mail: info@memorienatuursteen.nl www.about.me/memorienatuursteen

• Dag en nacht bereikbaar Uw adviseur Henri van Hardeveld

Jacoba van Beierenlaan 4 2171 CM Sassenheim

Tel: 0252-211843

Ankie Jochemsz & Wilma Bleeker & Jollie Wildeman

zorgzaam en betrokken met oog voor details

Uitvaartonderneming Teylingen Dag en nacht bereikbaar Tel: 06-30409466 www.uitvaart-teylingen.nl

Uw uitvaartleiders: Annemarie Hazenoot & Areen van der Plas Dag & nacht bereikbaar: 071 364 6006

Weer bijeenkomst voor rouwenden • Begraven

Voor een blijvende herinnering. Een persoonlijk en passend gedenkteken. Grafstenen en urnen in natuursteen, glas, RVS en hout.

DE TEYLINGER

E-mail: uitvaartverzorging@vliem.nl www.uitvaartverzorgingvliem.nl

WARMOND  De Rafaëlgroep Warmond organiseert op maandagavond 24 februari een bijeenkomst voor rouwenden. Het thema van deze avond is ‘Dwalen door het rouwlandschap’. De avond wordt gehouden in ’t Zenit, de ontmoetingsruimte achter de protestantse kerk aan de Herenweg 82 in Warmond en begint om 20.00 uur. Om 19.45 uur staan koffie en thee klaar. Aanmelden is niet nodig en aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Met vragen over deze avond of over de activiteiten van de Rafaëlgroep kan men terecht bij Gerda van Dam (tel. 071-3010396) of Jannet Hylkema (tel. 0252-374120). Ook wanneer men vervoersproblemen heeft of twijfelt of men al aan contact met lotgenoten toe is kan men bellen. De Rafaëlgroep Warmond is een initiatief van de beide Warmondse kerken. Zij richt haar aandacht op hen die een dierbare in hun naaste omgeving hebben verloren. Iedereen is welkom: mensen uit Warmond en de omgeving van Warmond, al of niet kerkelijk gebonden. Doel van de Rafaëlgroep is het steunen van mensen in een moeilijke periode in hun leven door individuele gesprekken en bijeenkomsten met lotgenoten.

CDA-Tweede Kamerlid te gast op discussieavond SASSENHEIM  Maandag 17 februari is Agnes Mul-

der, lid van de CDA-fractie in de Tweede Kamer, in Sassenheim om haar visie te geven op de lokale invullingsmogelijkheden van duurzaamheid in relatie tot de landelijke regelgeving. CDA Teylingen heeft duurzaamheid, tegenwoordig ook wel duurzame ontwikkeling genoemd, tot één van de vier kernthema’s van de komende gemeenteraadsverkiezing gekozen. Daarom staat dit thema in de week van 15 tot en met 21 februari centraal. Op de bijeenkomst zal Agnes Mulder, portefeuillehouder duurzaamheid, economische zaken en ontwikkelingssamenwerking, onder andere de gevolgen van het pas gesloten Energie Akkoord belichten.

Tevens geeft Woonstichting Vooruitgang een toelichting hoe duurzaamheid wordt toegepast in haar woningen en bedrijfsvoering. Iedere belangstellende is welkom om bij deze avond aanwezig te zijn en actief mee te doen met de discussie. De bijdragen aan de discussie en concrete ideeën voor Teylingen neemt CDA Teylingen mee als input voor de komende jaren. Om 20.00 uur is men welkom bij Woonstichting Vooruitgang aan de Hoofdstraat 10 in Sassenheim. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar. Aangezien de capaciteit van de zaal beperkt is wordt men verzocht om zich vooraf aan te melden bij Hans van Ek: tel. 071-5134225 of e-mail bestuurslid3@teylingen.cda.nl. Bij een grote opkomst wordt naar een grotere locatie uitgeweken.

Mantelzorgcafé over zorgen voor het kind SASSENHEIM  In gezinnen met een kind met een verstandelijke of lichamelijke beperking vragen ouders zich wel eens af wie er voor hun kind zorgt als zij het niet meer kunnen. Deze maar ook andere vragen komen vooral naar boven nu deze ouders te maken krijgen met veranderingen in de AWBZ-zorg.

Welzijn Teylingen organiseert een

Mantelzorgcafé waarin ouders informatie krijgen en vragen kunnen stellen rondom de zorg van een kind met een beperking. De avond wordt verzorgd door ervaren consulenten van Stichting MEE. Deze landelijke stichting biedt ondersteuning aan mensen met een beperking. De bijeenkomst vindt plaats op 26 februari van 19.30 tot 21.30 uur in ’t Onderdak (zaal 15/16,

eerste verdieping) aan de J.P. Gouverneurlaan 40 B in Sassenheim. De toegang tot het Mantelzorgcafé is gratis. Wel dient men zich vooraf aan te melden. Aanmelden kan via de websiteagenda van Welzijn Teylingen (www.welzijnteylingen.nl) of via een e-mail naar info@welzijnteylingen.nl. Telefonisch aanmelden kan via telefoonnummer 0252-231805.

COLOFON www.deteylinger.nl Twitter: @DeTeylinger Oplage 16.200

Redactie: Eindredactie: Piet van der Vooren

Uitgave van: Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7 A, Katwijk Postbus 3066, 2220 CB Katwijk Telefoon 071-4022901 Fax 071-4032325

E-mail: redactie@deteylinger.nl Telefoon/fax 071-3010118 Contact bij voorkeur per e-mail

Advertenties: Telefoon 071-4022901 Fax 071-4032325 E-mail: advertentie@ uitgeverijverhagen.nl o.v.v. De Teylinger Sluitingstijd advertenties: dinsdag 11.00 uur

Sluitingstijd kopij: maandag 16.00 uur Verspreiding: Telefoon 071-4022901 E-mail: verspreiding@ uitgeverijverhagen.nl

De Teylinger wordt iedere woensdag huis-aan-huis verspreid in de gemeente Teylingen en is bovendien af te halen op de volgende adressen: Sassenheim: Gemeentekantoor, Wilhelminalaan 25; Bruna, Hoofdstraat 207; Primera Van der Lans, Hoofdstraat 208; Speciaalzaak Kaldenbach, Hoofdstraat 243; Esso Selfservice, Oosthoutlaan 2.

Voorhout: Bestuurscentrum, Raadhuisplein 1; Autobedrijf Schoonoord, Herenstraat 8; Plus Van Dijk, Herenstraat 45; Hoek Boek & Kantoor, Herenstraat 63; Primera, Jacoba van Beierenhof 26. Warmond: Albert Heijn, Dorpsstraat 2; VVV, Dorpsstraat 88 A; Boek Kado Enzo, Dorpsstraat 106

Kerkdiensten Donderdag 13 t/m woensdag 19 februari. SASSENHEIM RK-Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): Zondag: 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Vivace; 11.30 uur doopviering. Protestantse Gemeente: - Dorpskerk (Hoofdstraat 217): Zondag: 10.00 uur ds. H.R. Betting (Avondmaal); 19.00 uur ds. H.R. Betting (zangdienst). - Julianakerk (Julianalaan 6): Zondag: 10.00 uur ds. T. Moll. Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): Zondag: 10.00 uur dhr. K. Visser (leesdienst). VOORHOUT RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): Donderdag: 18.45 uur Viering in Dagkapel. Zondag: 10.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. Schola Cantorum. Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): Zondag: 10.00 uur ds. M. de Leeuw, Leiden. WARMOND RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering. RK-Kapel Mariëngaerde (Mgr. Aengenentlaan 3): Donderdag: 11.00 uur. Zondag: 10.00 uur. Dinsdag: 11.00 uur. Protestantse Gemeente (Herenweg 82): Zondag: 10.00 uur ds. H.G.T. Kaai. Baptistengemeente Kaleb (Herenweg 80): Zondag: 10.30 uur Marcel van Dam. Wings of Healing (Veerpolder 14): Zondag: 10.00 uur Eredienst.

Medische diensten Avond-, nacht- en weekenddiensten. Alarm Ambulance, brandweer en politie: tel. 112. Dier in nood: tel. 144. Huisarts Alleen spoedeisende huisartsenhulp (maandag t/m vrijdag 17.00-8.00 uur, weekend en feestdagen): Doktersdienst Duin- en Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 B, Voorhout, tel. 0252-240212 (altijd eerst bellen). Tandarts Sassenheim/Voorhout: Via www.tandartswaarnemingbollenstreek.nl of telefoonnummer eigen tandarts verneemt men welke tandarts waarneemt. Warmond: Via telefoonnummer 071-3011738 verneemt men welke tandarts waarneemt. Spreekuur zaterdag en zondag 13.00 uur. Apotheek Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek: Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 C, Voorhout, tel. 0252-240216. Dierenarts Via telefoonnummer Dierenkliniek Sassenheim (tel. 0252232219) en Dierenkliniek Voorhout (tel. 0252-215231) verneemt men welke dierenarts waarneemt.


nieuws

DE TEYLINGER

7 CDA Teylingen in gesprek met verenigingen woensdag 12 februari 2014

TEYLINGEN

n Het CDA Teylingen heeft een enquête gehouden onder verenigingen en maatschappelijke organisaties in de gemeente Teylingen. Verenigingen en andere maatschappelijke organisaties zijn een belangrijk onderdeel van de samenleving, vindt het CDA. Mensen zoeken elkaar op, en ontplooien gezamenlijk initiatieven. Nederland, en dus ook Teylingen, wordt hierdoor meer dan een verzameling van individuen, aldus de christendemocraten. Het CDA Teylingen wil dat dit zo blijft en heeft daarom een enquête onder verenigingen en maatschappelijke organisaties in Teylingen gehouden. Doel was om te weten komen wat er leeft onder verenigingen, wat de verwachtingen van deze organisaties ten aanzien van de gemeente Teylingen zijn en in welke mate de gemeente aan deze verwachtingen voldoet.

Ook de schooljeugd wil het naadje van de kous weten waar zij straks tijdelijk onderwijs gaan krijgen. | Foto: Nico Kuyt

Nog wel wat zorgen bij een paar omwonenden n Veel belangstelling inloopavond huisvesting scholen WARMOND n De inloopavond over het plan voor de tijdelijke huisvesting van de basisscholen Oostergeest en De Alleman achter woonservicecentrum Liduina in Warmond, had bepaald niet te klagen over belangstelling. Vooral omwonenden togen vorige week donderdagavond naar Het Trefpunt om te kijken wat er vanaf juni komen gaat. Door Nico Kuyt

De tijdelijke huisvesting voor beide scholen is nodig omdat op de huidige locatie van Oostergeest en De Alleman het Kloppend Hart Warmond gerealiseerd gaat worden. In dat nieuwe multifunctionele centrum komt een Brede School voor alledrie de Warmondse basisscholen, dus ook De Waaier, maar wel nog gescheiden van elkaar. Na de zomervakantie beginnen de werkzaamheden voor het Kloppend Hart, en de bouw gaat ongeveer anderhalf jaar duren. Voor een tijdelijke huisvesting van de scholen ligt in Warmond evenwel de ruimte niet voor het opscheppen. Zo is er de voormalige gemeentewerf, maar die ligt vrij afgelegen en daarnaast direct naast een behoorlijk geluidshinder producerende spoorlijn. Maar juist is er achter Liduina, op de hoek De Weiden en Endepoellaan, een plek vrijgekomen die heel geschikt is. Het plan is om in juni op de locatie drie meter hoge

geschakelde units te plaatsen, een soort flexibele zeecontainers voorzien van alle gemakken zoals isolatie en een verzorgde uitstraling. Vanaf het nieuwe schooljaar 20142015 krijgen dan de ongeveer 185 leerlingen van beide scholen hier les. Er komen acht lokalen, vier per school. Oostergeest en De Alleman krijgen weliswaar eigen ingangen, maar worden niet helemaal van elkaar gescheiden. Zo gebruiken zij gezamenlijk een aula en een speellokaal. En tussen Liduina en de school is het schoolplein met fietsenstalling bedacht en daar zullen de kinderen van het protestantschristelijke Oostergeest en de leerlingen van het Jenaplan-onderwijs van De Alleman samen spelen. Mogelijke overlast

Op de inloopavond vorige week klonk begrip over de keuze voor deze locatie. In Warmond zijn er nu eenmaal weinig andere mogelijkheden. Maar omwonenden uitten ook enkele zorgen die bij hen leven.

Zo vreest een visueel behinderde vrouw slingerende objecten rond de school, zoals fietsen op het voetpad. Iedere werkdag komt zij langs de locatie op weg naar de bushalte om naar haar werk in Voorhout te gaan en nu al klaagt zij over de vele scheefliggende tegels die haar het lopen met de blindenstok ernstig hinderen. Een andere bewoner wees op de wat verkromde kruising van De Weiden, Endepoellaan en de Van der Wijckstraat. Volgens hem is het nu al een wat gevaarlijk punt en straks komt er nog behoorlijk extra verkeer langs, zoals ook een aantal leerlingen naar De Waaier. Aandacht werd gevraagd voor de veiligheid van de fietsende jeugd. Met name noemden de omwonenden als zorgpunt de ouders die hun kinderen per auto naar school brengen. Die zullen voor het grootste deel bij de ingang van het schoolplein aan de Endepoellaan worden afgezet. Een aparte zogeheten ‘kiss & ride-strook’ staat niet gepland. Voor veel overlast wordt gevreesd. Alle gemaakte opmerkingen worden meegenomen en er wordt bekeken of een passende oplossing bedacht kan worden, zoals extra aandacht van de scholen als zij op deze locatie hun onderwijs gaan geven.

Iedere vrijdag op het Raadhuisplein

VOORHOUT VERSMARKT VOORDEEL Vastkokende aardappelen 5 kilo 1.95 Kroten 1 kilo 0.75 2 kilo 1.25 Rode uien 1 kilo 0.95 2e kilo GRATIS Prei 1 kilo 0.50 Futji handappelen 2 kilo 2.50 Rode Florida grapefruits 10 stuks 3.95 Gieser wildeman stoofperen 3 kilo 2.75

Firma P. en G. Visser

Aardappelen, groenten & fruit

Uit de gesprekken met deze partijen en de schriftelijke enquêtes blijkt dat een ruime meerderheid van de verenigingen die gereageerd hebben van mening is dat de gemeente Teylingen voldoende tot goed functioneert. De helft van de verenigingen waarvan de subsidie is stopgezet is die mening ook toegedaan. Een aantal organisaties geeft aan weinig te merken van een beleid van de gemeente Teylingen gericht op de verenigingen. Positief vindt men dat de gemeente open staat voor contacten en ook actie onderneemt, zoals bijvoorbeeld het opknappen van speelvoorzieningen. Uit de verslagen van de gevoerde gesprekken valt verder op dat de aandacht voor ouderen en hun organisaties beter kan, en dat ook nog eens goed gekeken moet worden of er voor deze bevolkingsgroep voldoende adequate huisvesting is. Opvallend is dat een meerderheid van de verenigingen en stichtingen de meer regisserende en faciliterende rol van de gemeente, die in deze raadsperiode vorm heeft gekregen, een goede zaak vindt. Een voorwaarde die veel organisaties stellen is wel dat de gemeente goed in contact blijft met hen zodat men in het gemeentehuis weet wat er leeft in verenigingsland.

Een vraag uit de enquête was wat er verbeterd kan worden aan het beleid van de gemeente en welke concrete maatregelen genomen moeten worden. Uit de antwoorden kwam geen eenduidig beeld naar voren. Meestal gaat het om het bieden van concrete faciliteiten voor de eigen organisatie of voor de sector waar die organisatie actief is. Een begrijpelijke wens, aldus het CDA, maar in deze tijd van bezuinigingen heeft de gemeente weinig tot geen financiële ruimte om hieraan tegemoet te komen. De les die CDA Teylingen uit de enquête heeft getrokken is dat de communicatie naar en samenwerking met verenigingen, ook bij een eventuele toekomstige schaalvergroting, niet mag verwateren. CDA Teylingen heeft dat nog eens expliciet in haar programma voor de komende gemeenteraadverkiezingen opgenomen. Het zou ook goed zijn, vindt CDA Teylingen, dat de gemeente naar verenigingen en stichtingen toe communiceert wat haar mogelijkheden en beperkingen zijn. In het verkiezingsprogramma staat verder dat de gevolgen van het herziene subsidiebeleid en van de veranderde meer regisserende en faciliterende rol van de gemeente geëvalueerd moeten worden.

CDA-raadslid Tewis Zandbergen (rechts) in gesprek met leden van de Raad van Kerken in Sassenheim.

Nieuwe poging voor ondernemersfonds TEYLINGEN n De Teylingen Ondernemers Vereniging (TOV) wil een nieuwe start maken om een ondernemersfonds voor Teylingen in het leven te roepen.

De ondernemers willen bekijken of per 1 januari 2015 met zo’n fonds kan worden gestart. Het fonds dient om activiteiten te ontplooien die het lokale ondernemersklimaat versterken. De crisis duurt voort en daardoor neemt de noodzaak voor solidariteit toe. Samenwerking en gezamenlijke voorzieningen zijn goed voor de marktpositie van de ondernemingen in Teylingen. Het plan is echter dat het geen eenheidsworst wordt. Elke bedrijfssector is verantwoordelijk voor zijn eigen bestedingen, maar daarnaast worden er gemeentebrede activiteiten georganiseerd. Volgens de inschatting van de TOV is de prijs die de ondernemers betalen beperkt. Te denken valt aan een fonds met 350.000 euro. De TOV heeft het bureau Blaauwberg gevraagd om haar te ondersteunen met een on-

derzoek naar de haalbaarheid en het draagvlak. In september hoopt de TOV een goed doortimmerd plan beschikbaar te hebben. Aan de gemeente wordt gevraagd om een financiële bijdrage te leveren aan de kosten van het onderzoek.

Weer Repair Café in Warmond WARMOND

n Zaterdag 15 februari is er van 13.00 tot 16.00 uur in Het Trefpunt aan de Herenweg 80 in Warmond weer een Repair Café. Wie bijvoorbeeld een kapotte broodrooster, lamp, fiets, knuffeldier of kleding heeft kan langskomen om samen met een vrijwilliger aan de slag te gan om deze te repareren. Vrijwilligers zijn ook altijd welkom, zowel voor de organisatie als mensen met verschillende vaardigheden om tijdens de Repair Café-bijeenkomsten aanwezig te zijn als reparateurs.


KELTO SALE! CARESSE 4500 160x200 cm

2420,Caresse 4500:

1695,-

Complete boxspring bestaande uit:

• een gestoffeerd hoofdbord • 2 elektrisch verstelbare boxsprings voorzien van pocketveer matrassen met

5 comfort zones • matras-toppers van hoogwaardig

koudschuim • 2 elektrische motoren met bediening •

ACTIE

17 cm trendy pootjes in rvs.

Luxe 7 zone Pocketmatras

met meerzone latexafdekking aan beide zijden. ACTIE Nu 2e matras

!

Afneembare dubbeljerseyhoes met rijkelijke woldoorstikking. Luxe 7 zone Pocketmatras

ACTIE GRATIS met meerzone latexafdekking aan beide zijden.

Afneembare dubbeljerseyhoes met rijkelijke woldoorstikking.

!€ 695,-

Luxe 7 zone Pocketmatras

Met meerzone latexafdekking aan beide zijden. Afneembare dubbeljerseyhoes met rijkelijke woldoorstikking ipv

€ 695,-

ipv € 1390

!

€ 1390

€ 695,ipv € 1.390,NORMAAL FIRM

1,6 1,8

1,5 1,7

1,8 2,0

NORMAAL FIRM

1,6 1,8

1,8 2,0

1,6 1,8

1,5 1,7

1,5 1,7

1,6 1,8

1,8 2,0

1,6 1,8

1,8 2,0

1,5 1,7

1,6 1,8

ontvangt uGRATIS! de2 2eematras GRATIS! ontvangt u de 2e matras ontvangt u de matras GRATIS! Bij aankoop van een standaardafmeting 80 of 90 op 200 cm

P

160x200 cm

3420,-

2395,-

Caresse 4700:

Bij aankoop van een standaardafmeting 80 of 90 op 200 cm Bij aankoop van een standaardafmeting 80 of 90 op 200 cm

velda.net

CARESSE 4700

complete boxspring bestaande uit:

• een gestoffeerd hoofdbord • 2 elektrisch verstelbare boxsprings met uniek ‘pull-back’ systeem (terugloopsysteem), voor een ideale, ergonomische verstelling en zitpositie • 2 pocketveer matrassen met 5 comfort zones • 2 voetstoppers • matras-toppers van hoogwaardig koudschuim • 2 elektrische motoren met bediening.

Diverse showroommodellen tot 70% korting! Diverse kinderkamers tot 50% korting!

Voor de deur

velda.net

KELTO

SLAAPKAMERCENTRUM SLAAPKAMERCENTRUM

23 jeugdslaapkamers

30, 2211 XK, Noordwijkerhout Gieterij Gieterij 30 • 2211 XK Noordwijkerhout • Tel: 0252 - 34 11 11 www.kelto.nl el. 0252 - 34 11 11 www.kelto.nl


nieuws

DE TEYLINGER

woensdag 12 februari 2014

9

Plan voor woningbouw op rioolwaterzuivering n 72 betaalbare woningen met speciale financiering SASSENHEIM n Projectontwikkelaar Thunnissen uit Heemstede heeft een plan voor de bouw van 72 woningen op het terrein van de voormalige rioolwaterzuivering aan de Schoonzorgseweg in Sassenheim. De gemeente staat positief tegenover dit plan dat voorziet in betaalbare woningen. Partijen gaan de komende maanden onderzoeken of het plan technisch en financieel haalbaar is en of een overeenkomst kan worden gesloten om het plan te realiseren. “De raad heeft deze locatie genoemd als een geschikte locatie om goed en goedkoop te bouwen” vertelt wethouder Leo van der Zon. “Er ligt nu een plan voor 72 woningen, waaronder een groot aantal rijtjeswoningen met tuin in een betaalbaar segment”. Om de betaalbaarheid van de woningen in het plan te vergroten, biedt de ontwikkelaar kopers een financieringsregeling aan. Deze aankoopregeling leidt voor kopers tot een lagere financieringsbehoefte. De koper hoeft niet meer dan 150.000 euro te betalen, met daardoor ook fors lagere maandlasten. De regeling geldt voor ongeveer de helft van de woningen. In de komende periode moet het plan nader worden uitgewerkt en moet blijken of het plan technisch en financieel uitvoerbaar is. Een belangrijk te onderzoeken aspect is of het nog bestaande gemaal binnen het plangebied verplaatst kan worden. Ook de akoestische maatregelen en de verkeersontsluiting moeten nader uitgewerkt worden. De realisatie van het plan heeft financiële en andere gevolgen. Gemeente en ontwikkelaar gaan in overleg om te komen tot een overeenkomst voor de realisatie van het plan. Deze onderzoeken zullen enkele maanden in beslag nemen. Wanneer meer duidelijkheid bestaat over de diverse aspecten organiseren gemeente en projectontwikkelaar een inloopavond. De verwachting is dat de inloopavond in maart of april plaats kan vinden. Daarna kan een besluit genomen

worden over het opstellen van een bestemmingsplan en volgen procedures met inspraak en rechtsbescherming. Het terrein aan de Schoonzorgseweg is tot ongeveer 1995 in gebruik geweest als rioolwaterzuiveringsinstallatie. De zuivering is destijds buiten werking gesteld en het terrein is op een klein deel na verkocht. Een nog op het terrein aanwezig gemaal pompt het rioolwater tegenwoordig naar de zuiveringsinstallatie in Katwijk. Projectontwikkelaar Thunissen is met de gemeente in gesprek gegaan om te bekijken of woningbouw op het terrein aan de Schoonzorgseweg mogelijk gemaakt kan worden. Eerdere schetsplannen voor de locatie zijn niet door de gemeente goedgekeurd omdat het aantal woningen te groot was, omdat vragen bestonden over de ontsluiting van het plangebied voor autoverkeer, en over de woon- en leefkwaliteit in het plangebied. Ook wilde de gemeente dat het programma beter zou aansluiten op de woningbehoefte en met name zou voorzien in de vraag naar betaalbare woningen. Het aantal woningen is nu teruggebracht tot 72. De woon- en leefkwaliteit zijn verbeterd door akoestische maatregelen en het ontwerpen van verkeersluwe woonhofjes en wandelpaden. Er is studie gedaan naar de gewenste ontsluiting voor het autoverkeer. De uitkomst is dat een ontsluiting via het parkeerterrein van sport- en recreatiecentrum Wasbeek de voorkeur verdient bo-

ven een ontsluiting via de kleine woonstraatjes rond het plangebied, zoals de Schoonzorgseweg. Hiervoor is een brug over de Zandsloot nodig en moet het parkeerterrein heringericht worden. Visie op woningbouw

De gemeenteraad heeft in 2013 op basis van actuele woningmarktonderzoeken een debat gevoerd over de woningmarkt. Hieruit is onder andere gebleken dat behoefte bestaat aan goedkope eengezinswoningen tot 250.000 euro. Besloten is een proef te starten met goed en goedkoper bouwen, waarbij het terrein van de voormalige rioolwaterzuivering in Sassenheim is genoemd als geschikte locatie. Ook is gebleken dat sprake is van relatief veel plannen met appartementen en dat vooral vraag bestaat naar betaalbare rijtjeswoningen met tuin. Daarnaast is besloten andere creatieve financieringsarrangementen te onderzoeken. Volgens wethouder Leo van der Zon sluit het plan goed aan bij de uitkomsten van het debat. “Het is mooi dat we op deze locatie snel kunnen verkennen hoe we de ambities van de raad concreet inhoud kunnen geven”.

Daarbij werd onder andere de open ruimte tussen de drie Teylingse dorpen onder de loep genomen. Keijzer vertelde dat D66 vindt dat de Elsgeesterpolder en Roodemolenpolder open en groen moeten blijven en dat er hooguit wat lichte recreatie kan zijn in de Roodemo-

lenpolder. Dat deze polder door de gemeente wordt aangekocht vindt D66 een prima zaak. “Het is de enige manier om ervoor te zorgen dat je echt zelf de baas blijft over wat er wel en niet in die polder gebeurt”, aldus Keijzer. Zij geeft wel aan dat er eigenlijk een visie zou moeten worden opgesteld over wat men moet doen met gronden die vrijkomen omdat agrariërs ermee stoppen. Dergelijke vragen moeten volgens Keijzer nu worden beantwoord worden, want de tijd gaat dringen. Voor wat betreft de Roodemolenpolder is het antwoord voor D66 al duidelijk. “Gewoon aankopen”, zegt Keijzer, “en lekker open en groen laten, met hooguit wat extensieve recreatiemogelijkheden als een laarzenpad ofzo”.

Een Australische bouwvakker kon Sinds 2 jaar ligt “Grahams” in Nederland niet langer aanzien dat zijn zoontje in de winkels. Het zijn stuk voor stuk zoveel last had van eczeem en begon probleemoplossende producten zoals aan de keukentafel zelf een middel de eerder genoemde Eczeem Crème uit te vinden voor de klachten vanAdvertorial zijn en Calendulis Plus Crème (bij psoriasis), jeukbijvoorbeeld en hun huid shampoo werd heel rustig’. zoon. Nu, veertien jaar later, is zijn ellendige maar ook voor huidverzorgingsproduct op natuurlijke een droge hoofdhuid (jeuk, schilfertjes, Sinds 2 jaar ligt “Grahams” in Nederland basis in Australië het meest gebruikte inroos). Doordat Hetwinkels enthousiaste de winkels. zijn stuk voor stuk natuurlijke middel tegen eczeem en probleemoplossende reacties van klantenproducten krijgen en zoalsveelde Een Australische bouwvakker kon niet genoemde crème psoriasis en is het veel zoontje mensen zoveel niet eerder herhalingsverkopen zien, (Eczeem worden Crème er langer aanzien datbijzijn en Calendulis Plus Crème), maar ook meerhad uit het wegen te denken. weer meer mensen op het bestaan van last van leven eczeem begon aan de bijvoorbeeld shampoo voor een droge keukentafel zelf een middel uit te vinden hoofdhuid Grahams (jeuk, gewezen. En de gebruikers zelf schilfertjes). Doordat winkels voor de klachten van zijn zoon. de Nu, crème veertien enthousiaste Jeroen Dorresteijn haalde vertellen hetreacties natuurlijk door;krijgen vaak isen vanook klanten jaar later, is zijn huidverzorgingsproduct veel herhalingsverkopen zien, worden erdus weer naar Europa en introduceerde het om het iets waarmee zij erfelijk belast zijn op natuurlijke basis in Australië het meest meer mensen op het bestaan van Grahams te beginnen in Nederland. Dorresteijn de familie is als eerste op de hoogte als gebruikte natuurlijke middel tegen eczeem gewezen. En de gebruikers zelf vertellen vertelt: ‘Vrienden van bijmij product goed aanslaat. en psoriasis en is het veelhebben mensen eennatuurlijk ook door; vaak‘We is krijgen het iets niet meermet uiteczeem het leven weg denken. het kinderen die zich tot te bloedens dagelijkszij heel waarmee erfelijk emotionele belast zijn dusreacties’, de familie toe krabben. Op zoek naar een oplossing vertelt Dorresteijn tot slot. ‘Je kunt jeproduct niet is als eerste op de hoogte als een Sinds kort zijn de producten ook in Apeldoorn goed aanslaat. ‘We krijgen dagelijks heel kwam ik op Jeroen buitenlandse internetforums voorstellen wat het met iemand doet als verkrijgbaar. Dorresteijn haalde de emotionele reacties’, vertelt Dorresteijn tot steedsnaargoede van het hetom slot. diegene altijd verschrikkelijk last van zijn/ crème Europa ervaringen en introduceerde ‘Je kunt je niet voorstellen wat het met teAustralische beginnen in“Grahams” Nederland.tegen. Dorresteijn vertelt: iemand Ik besloot haar huid heeft en nu ineens aan den lijve doet als diegene altijd verschrikkelijk ‘Vrienden mij hebben met ondervindt een aantalvan producten uit het kinderen assortiment dat erhuid ook heeft een leven van zijn/haar en nuzonder ineens eczeem die zich tot bloedens toe krabben. last aan den dat er is.’ ook een leven hierheen te halen deelde die bij wijze krabbenlijve en ondervindt schilfers mogelijk Op zoek naar een enoplossing kwam ik op zonder krabben en schilfers mogelijk is.’ van test uit internetforums aan mensen met eczeem, buitenlandse steeds goede ervaringen van het Australische “Grahams” psoriasis, een jeukende hoofdhuid etc. Grahams zijn te koop bij: tegen. aantalteruggekoppeld producten uit het De producten van Toen Ikikbesloot de een reacties Vitacura assortiment hierheen te halen en deelde die Gezondheidswinkel Drogisterij Hoofdstraat 206, Sassenheim Brenda kreeg was duidelijk dat heel veel mensen bij wijze van test uit aan mensen met eczeem, T: 0252 211 518Asselsestraat 132 hierin hadden gevonden wat zij aletc. zoToen lang ik psoriasis, een jeukende hoofdhuid Apeldoorn de reactieszij teruggekoppeld kreeg was duidelijk zochten; waren af van de ellendige jeuk dat heel veel mensen hierin hadden gevonden en hun huid werd heel rustig’. wat zij al zo lang zochten; zij waren af van de

‘Wondermiddel tegen eczeem en psoriasis’

SASSENHEIM n Onlangs heeft EHBO-

Adest Musica continueren ook in het jaar 2014 de muzikale samenwerking. Eind januari werd door de beide secretarissen van de verenigingen het samenwerkingscontract voor het nieuwe jaar bekrachtigd. “Tijdens diverse Oranje- en Najaarsevenementen en activiteiten zal Adest Musica ons weer muzikaal ondersteunen. Wij zijn hier uiteraard erg blij mee, omdat muziek een extra dimensie geeft aan onze evenementen”, laat John Molkenboer, secretaris van de Oranjevereniging Sassenheim weten. “Voor Adest Musica biedt deze samenwerking onder andere een mooie gelegenheid om op te treden in Sassenheim tijdens bijvoorbeeld Koningsdag en de traditionele Najaarsfeesten in september. We kunnen ons via deze lokale evenementen presenteren aan het Sassenheimse publiek. Gezien de trouwe groep donateurs van de vereniging is dit niet onbelangrijk” vertelt secretaris Wouter Firet. Op de foto ondertekenen Molkenboer en Firet het samenwerkingscontract.

TEYLINGEN n Geertjan Wenneker, fractievoorzitter van D66 in Provinciale Staten van Zuid-Holland, was zaterdag 8 februari te gast bij een politiek café van D66 Teylingen in De Voogd aan de Oude Haven in Sassenheim. Hij belichtte de provinciale groenplannen, terwijl de lijsttrekker van Teylingen Rose Marie Keijzer de lokale groenplannen onder de aandacht bracht.

‘Wondermiddel tegen eczeem en psoriasis’

Speldje voor Alie van der Ploeg

SASSENHEIM n De Oranjevereniging Sassenheim en Drum- en Showband

D66-Statenlid te gast bij politiek café Teylingen

advertorial

Trots toont Alie van der Ploeg haar speldje.

Oranjevereniging en Adest werken samen

Wenneker en Keijzer (rechts) in gesprek met de bezoekers van het politiek café.

vereniging Sassenheim een speldje mogen opspelden bij een van haar leden omdat ze al vijftig jaar EHBO’er is. Alie van der Ploeg heeft op 10-jarige leeftijd haar jeugd-EHBO A en B gehaald. Daarna heeft ze haar gewone EHBO gehaald in 1963. Van der Ploeg is EHBO-er geweest in Haarlem, Alkmaar, Bakkum, Heerhugowaard, Voorhout, Warmond en Sassenheim. Ze is jaren bestuurslid geweest van het district NoordHolland. Daar is ze in 1980 mee gestopt. Ze is al jaren coördinator van de Lotusvereniging. Daarom heeft Alie van der Ploeg dit speldje dik verdiend, vindt de EHBO-vereniging Sassenheim.

Grahams skincare

Vrijwilligers voor Buurtkamers TEYLINGEN n Buurtbewoners kunnen samen in een Buurtkamer activitei-

ten voor en door elkaar organiseren. Niet alleen koffieochtenden, maar bijvoorbeeld ook breimiddagen, informatiethema’s zoals belastingaangiften, een iPad-cursus, als opstappunt voor wandelingen, enzovoort. Buurtbewoners bepalen de richting van het project. Men is op zoek naar vrijwilligers die dit project willen ondersteunen. Buurtkamer De Inloop aan het Kagerplein 30 in Sassenheim is elke woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Buurtkamer Agneshove aan de Agneshove 87 in Voorhout is elke vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Een Buurtkamer Het Trefpunt aan de Herenweg 80 in Warmond is elke dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Meer informatie over de activiteiten, de organisatie, de initiatieven, vrijwilligerswerk of zelf een buurtkamer oprichten, geeft Wouter van Gijzen via het e-mailadres w.vangijzen@welzijnteylingen.nl of telefonisch 0252-231805.


! L E E D R O O V R E T A R D E A AU T O W I N le n !

CA P m o d el N ro u E e d n o ro ek b ze n o Vei li g d e w in te r d o o r m et FordFiesta Style 3-drs 2013 48kW - 65pk

Uitgerust met o.a.: Airconditioning, centrale portiervergrendeling, ESP, ABS, 5” geïntegreerd navigatiesysteem Europa, elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels, portiergrepen in carrosseriekleur, radio/CD/MP3-speler, USB aansluiting, in hoogte verstelbare bestuurdersstoel en elektrisch bedienbare ramen.

FordKa Style

Uitgerust met o.a.: Airconditioning, radio/CD/MP3-speler, centrale portiervergrendeling, elektrische bedienbare ramen, zijairbags, AUX-aansluiting en in hoogte verstelbare bestuurdersstoel.

FordFocus

Wagon EcoBoost Edition

51kW - 69pk

74kW - 100pk

Ka Privélease: € 249,- p/mnd!*

KENTEKEN 2014 € 13.995,€ 495,€ 2.446,€ 550,-

ONZE PRIJS

UW VOORDEEL € 2.996,-

Normaal: -/- Ford & Ardea inruilkorting:

Haarlem Eysinkweg 71

€ 11.295,€ 1.500,-

ONZE PRIJS

€ 9.795,-

Lisse Meer en Duin 72A

Normaal: +/+ Technology Pack: -/- Ford & Ardea inruilkorting:

WINTERFINALE t/m zaterdag 22 februari

Spelregels: Ruilen is niet mogelijk, vermaakkosten worden berekend. Uitgezonderd nieuwe collectie, standaard collectie en accessoires.

Hoofdstraat 226-228 • Sassenheim • T 0252-212314

ww w. m e l m a n h e re n mo d e. nl

Meerprijs dakreling € 250,-. Meerprijs metaallak € 700,-.

€ 9.495,€ 995,€ 1.500,-

UW VOORDEEL € 1.500,-

ONZE PRIJS

€ 18.990,-

Noordwijk Keyserswey 1

Prijzen zijn in euro en incl. BTW/BPM. Wijzigingen voorbehouden. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van standaardspecificaties. Aanbiedingen zijn geldig op voorraad auto’s, waaronder modellen met geregistreerd kenteken 2013. *Privé-lease is i.s.m. SternLease en o.b.v. 3jr-12.000 km/jr. **Netto bijtellingsbedrag is o.b.v. 42% inkomstenbelasting, 20% bijtelling. Vraag naar de voorwaarden. Kijk voor de verkoopvoorwaarden op www.ford.nl. Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 20,4-23,3; liter/100 km: 4,3-4,9; CO2 g/km: 99-115.

STAPELKORTING

€ 18.490

KENTEKEN 2014

UW VOORDEEL € 1.500,-

Hoofddorp Smaragdlaan 5-15

5-deurs vanaf

Lage catalogusprijs, lage bijtelling! Al v.a. € 136,- netto per maand!**

Een ALL INCLUSIVE maandbedrag incl. onderhoud, reparatie, banden, all-risk autoverzekering, wegenbelasting en 24-uurs pechhulp in Europa.

Normaal: +/+ Technology Pack: -/- Ford & Ardea inruilkorting: -/- Ardea registratiepremie:

Uitgerust met o.a.: 5’’ geïntegreerd navigatiesysteem Europa, elektrisch bedienbare ramen vóór, multifunctioneel display, airconditioning, boordcomputer, parkeersensoren achter, Cruise Control, lederen bekleding op stuurwiel, radio/CD-speler met USB-aansluiting en 6 speakers, 16’’ lichtmetalen velgen, centrale portiervergrendeling en SYNC – Bluetooth/Voice Control.

www.ardeaauto.nl


nieuws

DE TEYLINGER

woensdag 12 februari 2014

11

Duurzaamheidslening en betonnen fietspaden n Geld voor plan komt uit de financiële reserve TEYLINGEN n B&W gaat de gemeenteraad voorstellen om geld uit de reserve beschikbaar te stellen voor duurzaamheidsleningen. Daarnaast wil B&W ook geld beschikbaar stellen voor het aanleggen van betonplaten op fietspaden en het laten vervallen van een tweetal geldleningen. Door Nico Kuyt

Het geld komt uit het potje Algemene Reserve Vrij. In 2012 is besloten om daar 5 miljoen euro in te stoppen voor allerlei projecten die bij voorkeur langjarig een besparing opleveren. Eerder is geld besteed aan onder andere startersleningen, duurzame openbare verlichting en de herfinanciering van een geldlening aan de stichting Begraafplaats Voorhout. Op dit moment zit er nog een bedrag van rond de 1,7 miljoen euro in. Nu wil B&W een krediet voor het duurzaam omzetten van fietspaden van tegels naar gekoppelde betonplaten voor een bedrag van 950.000 euro. Dat leidt niet alleen tot een hoger comfort voor de fietsers, maar ook tot lagere onderhoudskosten, zo’n 20.000 euro jaarlijks. Daarnaast stimuleert het gemak het fietsgebruik en dus een vermindering van CO2-uitstoot, maar ook een verhoging van de veiligheid. Het idee is de fietspaden langs de Zuidelijke Randweg,

de Hoofdstraat, Rijksstraatweg, Oosteinde en de Herenweg aan te pakken. Als tweede leeft bij B&W het plan om een geldlening aan de stichting Elsgeest en aan scouting Boerhaave te laten vervallen. Het gaat daarbij om 289.000 euro en levert voordelen op, namelijk een besparing van 30.664 euro. Het stopt bovendien het onnodig rondpompen van geld, want beide verenigingen ontvangen subsidie zodat zij daarmee de destijds bij de gemeente afgesloten lening kunnen aflossen. Duurzaamheidslening

Tenslotte wil B&W een fonds voor duurzaamheidsleningen van 500.000 euro in het leven roepen. Het gaat daarbij om het verstrekken van leningen met een lage rente aan eigenaren of bewoners om hen een duwtje in de rug te geven om maatregelen rond duurzaamheid te treffen. Het is een idee wat de fractie van Trilokaal in de gemeenteraad heeft voorgesteld.

De lasten voor de aanvrager zullen geheel of voor een groot deel gedragen worden door de lagere energierekening. Het leenbedrag is minimaal 2500 en maximaal 10.000 euro. De uitvoering loopt via de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn), en dit is dezelfde instelling die nu al de startersleningen verzorgd. Het zal eveneens een zogeheten revolverend fonds worden, waarbij terugbetalingen weer worden ingezet voor nieuwe leningen voor duurzaamheid. Maar anders dan bij de starterslening is het risico voor de gemeente groter, want de lening is onderhands en wanneer er niet meer kan worden afgelost kan de gemeente geld mislopen. Daarom voert het SVn voorafgaand aan de verstrekking een strenge toets uit naar kredietwaardigheid. Vanwege het risico kan daarom niet meer dan 10.000 euro worden geleend. Over het instellen van de Duurzaamheidsleningen moet de gemeenteraad nog een besluit nemen. De raadscommissie Ruimte gaat er op 25 februari over spreken en de gemeenteraad neemt op 13 maart een besluit. De bedoeling is dat op 1 juni het fonds in werking treedt.

CDA Teylingen lanceert ‘Platform ouderenzorg’ TEYLINGEN n Met de lancering van een ‘Platform voor ouderenzorg’ neemt het CDA in Teylingen een nieuw initiatief in haar streven naar een goede kwaliteit van dienstverlening door de gemeente aan ouderen.

De overheveling van zorgtaken volgend jaar, gepaard gaande met forse bezuinigingen van rijkswege, stelt de gemeenten voor een grote en onbekende uitdaging. Een passende invulling van die nieuwe taak heeft voor het CDA de allerhoogste prioriteit. Het risico dat kwetsbare

Expositie ‘Winter in Warmond’ in De Pomp WARMOND n Tot en met 12 maart exposeren diverse kunstenaars van Kun-

stenaarsCollectief KuCo in galerie De Pomp aan de Dorpsstraat 38 in Warmond. Het thema van deze winterse expositie is ‘Winter in Warmond’. Er is een groot aantal kunstvormen te zien, waaronder schilderijen in diverse stijlen, beelden van verschillende materialen en bijzondere foto’s, zoals het schilderij van Bryan Bey van het Huys te Warmont. KuCo is een samenwerkingsverband tussen diverse kunstenaars, kunstvormen en kunststromingen. Bij KuCo werken kunstenaars en kunstminnaars op allerlei manieren samen bij het promoten van kunst en creativiteit in alle vormen. Het doel van KuCo is om kunst en creativiteit te stimuleren en toegankelijk te maken voor iedereen.

ouderen tussen wal en schip vallen is vrij groot. Velen hebben geen idee wat de nieuwe aanpak op het gebied van zorg voor hem of haar persoonlijk betekent. Ouderen en gehandicapten worden nu pas in een verzorgingshuis opgenomen als zij helemaal niet meer zelfstandig kunnen functioneren. Dat heeft reeds geleid tot leegstand in verzorgingshuizen en kan ertoe leiden dat deze groep mensen in ongeschikte woningen moet blijven wonen terwijl ze hulpbehoevend zijn. Het ‘Platform voor ouderenzorg’ is gericht op persoonlijk contact. Lokale christendemocraten en fractieleden van de gemeenteraad bezoeken periodiek zorginstellingen in Teylingen om contact te onderhouden met de bewoners om zo te weten waar hun zorgen liggen. In combinatie met andere activiteiten op het gebied van ouderenzorg, zoals de organisatie van wijkavonden, contacten met buurtkamers, zelfstandige ouderen en ouderenorganisaties, hoopt het CDA op basis van informatie uit de eerste hand meer overtuigend invloed te kunnen uitoefenen op het gemeentelijk beleid. Op die manier wil het een goede invulling geven aan een van de speerpunten in het verkiezingsprogramma en dat is het verder bouwen aan een zorgzame samenleving. Een heldere beleidsvisie op zorg vereist een goede samenwerking tussen gemeenten onderling en zorgaanbieders, vindt het CDA. Vraagstukken waar het platform onder meer aandacht aan besteedt, zijn dreigende overbelasting van mantelzorgers als gevolg van overheveling van zorgtaken, de veiligheidssituatie, de bereikbaarheid van winkelcentra, en tijdige en adequate voorlichting en informatievoorziening van gemeentewege over de op handen zijnde veranderingen. Het platform onderhoudt contact met uiteenlopende gesprekspartners.

Tijdens de viering werden enkele medewerkers gehuldigd die al vóór 2000 actief waren in de Wereldwinkel. | Foto: PR/Peter Kersten

Dertig jaar Wereldwinkel in Sassenheim gevierd SASSENHEIM n Het is dertig jaar geleden dat op 9 februari de start van Wereldwinkel Sassenheim werd ingeluid met de oprichting van de Stichting Ontwikkelings Samenwerking Wereldhandel.

Een groepje van zeven mensen verkocht vanuit de kruidenierswinkel van Van Goeverden in de Hoofdstraat producten uit eerlijke handel. Na een paar jaar werd dit verruild voor een geïmproviseerd kraampje op de Hoofdstraat en enkele jaren later door een winkelwagen. In die tijd werd ook de naam van de groep veranderd in Stichting Wereldwinkel Sassenheim. Na een periode van ongeveer tien jaar werd met verkoop aan de winkelwagen gestopt en verhuisde de Wereldwinkel Sassenheim naar het huidige pand aan de Kerklaan in Sassenheim. Vrijdag 7 februari werd het dertig-

jarig bestaan door de medewerkers gevierd. Voorzitter Bart de Jong stond er bij stil dat door het enthousiasme en de inzet van de medewerkers een voortvarende Wereldwinkel Sassenheim is ontstaan. De negatieve gevolgen van de economische crisis zijn tot nu toe ook beperkt gebleven. Tijdens de viering werden enkele medewerkers gehuldigd die al vóór 2000 actief waren in de Wereldwinkel. Met een positief gevoel wordt naar de toekomst gekeken. Werd dertig jaar geleden een begin gemaakt met Fair Trade, inmiddels is Fair Trade een begrip geworden in de gemeente Teylingen. Meerdere groepen en instellingen als gemeente, Stichting Millenniumgemeente, winkeliers en bedrijven houden zich bezig met eerlijke handel en wordt Fair Trade mede dankzij de inzet van de Wereldwinkels breed gedragen in de samenleving.

Kaag Resort verzoekt weer om handhaving WARMOND n De Vereniging van Eigenaars (VVE) Kaag Resort aan de Veerpolder 1 in Warmond heeft bij B&W een formeel verzoek ingediend om “met kracht” te gaan handhaven om de situatie op de toegangsweg “onmiddellijk” in overeenstemming te brengen met het bestemmingsplan en met verleende bouwvergunningen.

Kaag Resort is sinds 2010 bezig om de in zijn ogen slordige uitstraling en naar zijn mening soms zelfs gevaarlijke situatie op de Veerpolder bij met name de nummers 5 A tot en met 5 I aan te kaarten. Er volgden diverse bezwaarzaken die voor het grootste deel niet gunstig voor het recreatieve appartementencomplex uitpakten, want B&W besloot een destijds illegale situatie in het nieuwe bestemmingsplan Bedrijventerreinen te legaliseren en bouwvergunningen te verlenen. Daarbij zijn wel voorwaarden gesteld om de door Kaag Resort ervaren hinder sterk te verminderen en de Veerpolder te verfraaien, zoals het verplaatsen van containers, het omkleden ervan als een nette berging en dergelijke. Maar de VVE constateerde evenwel dat aan sommige voorwaarden niet werd voldaan en sprak de buren aan. Naar zeggen van Kaag Resort meldden die dat zij niets hoeven te doen omdat de gemeente hen had meegedeeld dat de situatie daar toch zal veranderen. Dat was een nieuw feit voor de VVE, en

de vereniging diende onlangs een officieel verzoek bij de gemeente in tot handhaving. “In de afgelopen maanden hebben wij reeds moeten ervaren dat door de actuele illegale toestand kopers en huurders het project Kaag Resort afwijzen. Dit wordt vooral veroorzaakt door het door de gemeente nalaten van haar verplichting tot handhaving. De eigenaars lijden als gevolg daarvan aanzienlijke schade”, aldus Kaag Resort.

Valentijnsdisco bij speeltuin Bijdorp SASSENHEIM

n Vrijdag 14 februari organiseert speeltuin Bijdorp een Valentijnsdisco. Door het grote aantal kinderen tijdens de afgelopen disco’s zijn er deze avond twee disco’s. Er is disco van 18.00 tot 19.00 uur voor de kinderen van groep 3 tot en met 5. En vanaf 19.30 tot 21.00 uur is er disco voor groep 5 tot en met 8. Groep 5 kan dus zelf kiezen welke disco ze het liefst bezoeken. DJ Marc zal de populairste hits, maar ook valentijnsnummers draaien in het speeltuingebouw van Bijdorp aan de Krelagehove in Sassenheim. Toegang voor leden is 50 cent op vertoon van de speeltuinkaart, niet-leden betalen een euro. Er is drinken, snoep en chips te koop, dus daarvoor kan men kleingeld meenemen.


12

woensdag 12 februari 2014

zilveren barensteel

DE TEYLINGER

Kinderen en ouders La Luna vieren winterfeest VOORHOUT

n Op kinderdagverblijf La Luna in Voorhout is de winter een mooie reden om een feestje te vieren. Een echt winterfeest.

Buiten was het gezellig gemaakt met vlaggetjes en lichtjes en bovendien was er echt vuur in de vuurplaats, natuurlijk bewaakt door een volwassene. De kinderen mochten een broodje prikken op een bamboestok en die boven de gloeiende kooltjes ronddraaien. De jongste kinderen werden daarbij geholpen door hun ouders. Als het broodje lekker was gebakken mocht er een

worstje in. Smullen en lekker warm. Ook voor de ouders was er allerlei lekkers: echte erwtensoep, glühwein en voor de kinderen bovendien nog warme chocolademelk en warme pannenkoeken. Daarna begon het laatste onderdeel van het feest: een lampionnenoptocht. In het donker lopen met een zelfgemaakte lampion met een echt lichtje erin. De jongste kinderen in de kinderwagen, de grotere kinderen deden hun best de opgehangen maantjes als eerste te zien. De spannende tocht eindigde daarna waar hij begonnen was: bij het vertrouwde kinderdagverblijf.

Dirk van Leeuwen (links) krijgt de Zilveren Barensteel opgespeld door wethouder Kees van Velzen. | Foto: FBPS/Peter Schipper

Onderscheiding voor Dirk van Leeuwen VOORHOUT n Wethouder Kees van Velzen heeft afgelopen zondag de Zilveren Barensteel uitgereikt aan Dirk van Leeuwen (84), voormalig vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Voorhout. De uitreiking vond plaats na afloop van de kerkdienst in de protestantse kerk. Van Leeuwen heeft twaalf jaar lang deel uitgemaakt van de diaconie van de Protestantse Gemeente Voorhout. Daarna is hij twaalf jaar voorzitter geweest van het college van kerkrentmeesters in de kerk. Daarnaast heeft hij dertig jaar lang

de begraafplaats rondom de Kleine Kerk onderhouden. Hij was daar nagenoeg dagelijks te vinden. Van Leeuwen heeft vorig jaar bij het kerkbestuur aangegeven dat hij wilde stoppen met het onderhouden van de begraafplaats per 1 januari

2014. Uiteraard werd dit verzoek gerespecteerd. Verder is Dirk van Leeuwen jarenlang bestuurslid geweest van de ijsclub in Voorhout. De gemeente Teylingen wil graag haar waardering laten blijken aan vrijwilligers zoals Dirk van Leeuwen. Zij zijn onmisbaar voor de samenleving, vindt de gemeente. De Zilveren Barensteel is een onderscheiding voor mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor een van de drie dorpen van Teylingen.

Plan glastuinbouw in Teylingen opgeschort TEYLINGEN n De gemeente Teylingen en de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij BV (GOM) hebben afgesproken om de planontwikkeling voor het toekomstige glastuinbouwuitleggebied in Trappenberg-Kloosterschuur in Voorhout op te schorten.

Het betreft het nieuw te ontwikkelen glastuinbouwgebied ten zuiden van de Rijnsburgerweg. De GOM gaat wel door met de ontwikkeling

van het glastuinbouwgebied in Katwijk. De gronduitgifte hiervoor is inmiddels gestart. De reden van de opschorting in het gebied ten zuiden van de Rijnsburgerweg in Voorhout is dat er op korte termijn geen behoefte aan extra glastuinbouwkavels lijkt te bestaan. Zowel de voorbereiding van de business case (de financiële uitwerking om de financieel-economische haalbaarheid te bepalen) door de GOM als de planologische voorbereiding door

de gemeente Teylingen (het voorontwerpbestemmingsplan Trappenberg - Kloosterschuur Teylingen) is opgeschort. De afspraak om het project te realiseren blijft bestaan. Er is uitsluitend sprake van uitstel, niet van afstel. De gemeente Teylingen blijft de afspraken met Katwijk en de afspraken uit de Samenwerkingsovereenkomst Knoop Leiden West uit 2007 nakomen. De gemeente Teylingen heeft dit in een brief aan de gemeente Katwijk bevestigd.

Bijeenkomst over omgaan met verlies VOORHOUT n De Bond van Ouderen Voorhout organiseert samen met Welzijn Teylingen een themabijeenkomst over omgaan met verlies. De themabijeenkomst vindt plaats op donderdag 20 februari om 14.00 uur in De Verdieping (boven het Kruidvat) aan de Dr. Aletta Jacobslaan 1 in Voorhout. De toegang is gratis.

Iedereen verliest vroeg of laat een dierbaar persoon. De dood van iemand die men lief is, is een ingrijpende verdrietige gebeurtenis. Ouderen die te maken hebben of krijgen met verlies zijn kwetsbaar, vooral als zij hierbij onvoldoende steun krijgen. Dit kan zelfs leiden tot eenzaamheid en sociaal isolement. Veel ouderen maken verliezen mee. Toch wordt over deze zaken weinig gesproken.

De voorlichtingsbijeenkomst over omgaan met verlies helpt mensen meer bewust te maken van wat er allemaal geregeld en beslist moet worden als iemand overlijdt. Ook gaat de bijeenkomst in op rouwen en waar men dan voor komt te staan. De doelgroep voor deze bijeenkomst zijn ouderen die geconfronteerd zijn of worden met verlies. Ervaringen kunnen worden uitgewisseld en aangevuld. De bijeenkomst wordt geleid door Dick Voerman die specifiek voor dit onderwerp is opgeleid. Na afloop ontvangt men de KBO-brochure ‘Omgaan met verlies’, zodat men thuis alles nog eens kan nalezen. Voor meer informatie: Welzijn Teylingen, tel. 0252-231805.

Winterfeest op kinderdagverblijf La Luna in Voorhout.

Training ‘Stoppen met roken’ in Sassenheim SASSENHEIM n Ruim een kwart van de volwassenen en één op de tien 65-plussers in de gemeente Teylingen rookt. Van de rokers geeft 40 procent aan binnen een jaar te willen stoppen met roken. De helft heeft hierbij behoefte aan steun van familie en vrienden, nicotinevervangers of begeleiding door een deskundige. Voor wie dat extra steuntje in de rug nodig heeft start op 18 februari de groepstraining ‘Rookvrij! Ook jij?’ in Sassenheim. De kans op succes is met deze training ruim acht maal groter dan stoppen met roken op eigen kracht.

Voor de meeste mensen is stoppen met roken een moeilijke opgave. Vaak heeft men al meerdere stoppogingen gedaan voordat er hulp gezocht wordt. Steun van anderen, en het uitwisselen van ervaringen met andere mensen en de betrokkenheid naar elkaar, zijn belangrijk voor het slagen van een stoppoging. Deze extra steun wordt door de deelnemers aan de training ‘Rookvrij! Ook jij?’ als positief ervaren. Na een goede voorbereiding in de eerste en tweede bijeenkomst stoppen de deelnemers in de derde bijeenkomst met roken, met hulp van een ervaren trainer en collega-

deelnemers. De groep bestaat uit minimaal acht en maximaal zestien deelnemers. De training, georganiseerd door SineFuma, Marente en de GGD Hollands Midden, duurt zeven weken en bestaat uit zeven bijeenkomsten van anderhalf uur. In 2013 volgden landelijk 950 deelnemers de stoppen met roken-training ‘Rookvrij! Ook jij?’. Hiervan stopte acht op de tien deelnemers ook daadwerkelijk met roken. De training start op dinsdagavond 18 februari van 19.00 tot 20.30 uur in woonzorgcentrum Bernardus aan de Hoofdstraat 82 in Sassenheim, en eindigt op dinsdagavond 1 maart. De training wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit de basisverzekering, evenals de kosten van medicatie en nicotinevervangers. Voor de vergoeding van medicatie geldt de voorwaarde dat er tegelijk ook begeleiding zoals deze groepstraining plaatsvindt. Op de vergoedingen vanuit de basisverzekering kan wel het eigen risico van toepassing zijn. Voor contactgegevens, alle voorwaarden en aanmelding: www. rookvrijookjij.nl, of men kan bellen SineFuma, tel. 076-8895195. Ook kan men daar terecht voor actuele informatie over de vergoeding door de eigen zorgverzekeraar.

Overlast van jongeren in de Dirck Verhagenstraat VOORHOUT

- Een bewoner van de Dirck Verhagenstraat in Voorhout heeft opnieuw bij de gemeente een klacht ingediend over de overlast van jongeren achter zijn woongebouw.

De aangever vraagt om doeltreffend op te treden tegen de met wisselende intensiteit al jaren beleefde overlast van jongeren en duistere figuren, naar alle waarschijnlijkheid dealers en afnemers, in het

portiek aan de achterzijde van het woongebouw aan de Dirck Verhagenstraat. Dit alles vindt plaats in de middaguren en in de vroege of late avonduren. Vorige maand heeft hij en andere bewoners een groep jongeren weer eens op hun gedrag aangesproken en hen verzocht te verdwijnen. Zij werden echter uitgelachen, vergezeld door de uitroep “De politie komt toch niet”, zo meldt hij.

De bewoner wijst erop dat bij de politie is gemeld waar de dealers verblijven en hoe ze heten. Ook stuurde hij een schrijven naar de gemeenteraad met het dringende verzoek haar mogelijkheden te gebruiken om de leefbaarheid van de woonomgeving te normaliseren en door handhaving de overlast definitief te beëindigen, want al deze jaren is deze naar zijn mening niet krachtdadig, doeltreffend en met overtuiging aangepakt.


cultuur

DE TEYLINGER

13 Winterbijeenkomst van de Stichting Zeilvaart woensdag 12 februari 2014

WARMOND n Woensdag 19 febru-

ari komt Jorne Langenaar, medeeigenaar van de schoenerbrik Tres Hombres, bij de Stichting Zeilvaart Warmond vertellen over zijn zeilende handel tussen het Caraibisch gebied en de noord-Europese havens. Zo wordt er rum en cacao duurzaam vervoerd over de Atlantische Oceaan, die deze avond ook geproefd kan worden.

Leon de Winter in het Rijnlands Lyceum: “Ik ga geen avond in mijn eigen boek zitten lezen. Ik kijk liever naar The Voice Kids”. | Foto: Irma Ooijevaar

Vanaf 18.30 uur is iedereen welkom in De Oude School aan de Dorpstraat 40 in Warmond, voorheen het Kunstcafé. Voor 15 euro wordt er een compleet Captains Diner geserveerd. Donateurs betalen € 12,50. Om 20.00 uur zal voorzitter Antoon de Vroomen het programma van Stichting Zeilvaart Warmond toelichten. Daarna volgt de lezing over Fair Transport van Jorne Langenaar om 20.30 uur, die voor ie-

De schoenerbrik Tres Hombres.

dereen gratis toegankelijk is. Wie ook wil aanschuiven voor de borrel en het Captains Diner moet zich per e-mail aanmelden: info@zeilvaartwarmond.nl.

Heel veel ratten in een Leon de Winter geeft vrolijke vertelling gastles op het Rijnlands VOORHOUT

n ‘Hoe kun je boos zijn op iemand die onthoofd is?’ SASSENHEIM n Schrijver Leon de Winter gaf donderdag een lezing voor de bovenbouwleerlingen van het Rijnlands Lyceum in Sassenheim. Hij vertelde over Theo van Gogh, vrijheid van meningsuiting en The Voice Kids. Door Irma Ooijevaar

De bovenbouw van het Rijnlands heeft zich verzameld in de aula. Docent en schrijver Graa Boomsma introduceert Leon de Winter als ‘de schrijver die de wereld wilde oplichten’, een uitspraak die hij ooit las. “Dat kun je op verschillende manieren zien. Je kunt de dagelijkse werkelijkheid wat lichter maken, of de boel oplichten. Jullie begrijpen dat ik dat laatste niet zou durven zeggen: voor je het weet heb je een handgemeen. Bovendien ben ik een bescheiden schrijver.” Gegrinnik klinkt in de zaal. Dan is het woord aan de auteur van boeken als Zoeken naar Eileen W., De Ruimte van Sokolov en De Hemel van Hollywood. De Winter vertelt dat hij al sinds zijn twaalfde schrijft. “Ik had het geluk dat ik bevlogen leraren Nederlands heb gehad. Ik denk dat Graa ook zo iemand is. Iemand die je steunt, die je adviseert welke schrijver je nog eens moet lezen, die vertelt waar het beter kan.” Gijzeling

Hij vertelt over het begin van zijn schrijverschap - op 12-jarige leeftijd - en zijn meest recente roman VSV, over een scholengemeenschap waar een gijzeling plaatsvindt. In het boek speelt Theo van Gogh een hoofdrol. De Winter heeft altijd een moeizame relatie met de filmmaker en columnist gehad. “Hij was erop uit om mensen te kwetsen en deed dat ook met mij. Ik heb het altijd genegeerd, al had ik hem het liefste op zijn bek geslagen.” Toen Van Gogh in 2004 werd vermoord ging het wringen. “Toen dacht ik: had ik zijn benen maar gebroken. Dan had hij misschien de grenzen leren kennen.” Hij besloot Van Gogh en diens moordenaar Mohammed B. een plaats te geven in zijn romanin-wording. “Dat betekende dat ik me in hen beiden moest verdiepen. Ik kwam verschrikkelijke uit-

spraken tegen die Van Gogh over mij had gedaan. Ik voelde me zo ontzettend woedend en machteloos. Want hoe kun je boos zijn op iemand die onthoofd is? Ik besloot hem op papier helemaal af te maken.” Dat lukte niet. “In het boek wordt Theo steeds sympathieker. Terwijl ik er zelf ook in voorkom als een nogal negatief personage. Ik vond dat ik mezelf ook moest opvoeren in het boek. Ik dacht: straks kom ik op een school in Sassenheim en krijg ik de vraag: ‘Van Gogh staat erin, maar waar ben je zelf ?’ Die verhaal wilde ik voorblijven.” Respect

Een van de leerlingen wil weten of er ook personen hebben gereageerd op hun verschijning in het boek. “Nee, niemand. Ik sprak ooit de vrouw van Piet Hein Donner, die vond het hartstikke leuk dat haar man erin voorkwam. Ik heb alle personen met respect beschreven. Een boek functioneert niet als ik mensen afzeik. Ik probeer de ergste dingen te begrijpen. Zelfs terrorisme.” Een andere leerling vraagt zich af waarom De Winter nooit met Van Gogh in gesprek is gegaan. “Nee, dat kon ik niet. Nu wel. Nu had ik met hem willen werken. Al zijn films storten halverwege in. Hij was vluchtig, had iemand nodig die geduld heeft. Dat ben ik.” En of hij wel eens zijn eigen boeken terugleest, vraagt een meisje. “Nee, nooit. Soms lees ik een stukje voor en denk ik: wat goed! Maar nee, ik ga geen avond in mijn eigen boek zitten lezen. Ik kijk liever naar The Voice Kids.” In mei gaat een toneelstuk van De Winter en zijn vrouw Jessica Durlachter in première, een bewerking van het Dagboek van Anne Frank. “Dat boek las ik voor het eerst toen ik jullie leeftijd had, maar nu ik het herlas viel me op dat ze zo jong al zo’n volleerd schrijfster was. Ongelooflijk.”

Het bezoek van Leon de Winter past in de traditie van het Rijnlands Lyceum om jaarlijks een schrijver uit te nodigen. De afgelopen tien jaar waren onder meer Vonne van der Meer, A.F.Th. van der Heiden en Tommy Wieringa te gast.

Aanmelden voor verenigingsactie

n Op het puntje van hun stoel zaten de leerlingen van de groepen 3 en 4 van de basisscholen uit Voorhout onlangs tijdens de voorstelling ‘De rattenvanger van Hamelen’, een verteltheatervoorstelling gebaseerd op het bekende sprookje van de gebroeders Grimm. De voorstelling was onderdeel van KijkKunst dat wordt georganiseerd door Kunstgebouw. Via KijkKunst komen bijna 72.000 Zuid-Hollandse leerlingen in contact met professionele kunst.

De leerlingen luisterden aandachtig naar de vrolijke vertelling. Ze zagen hoe de acteur in de huid van de verschillende personages uit het

verhaal kroop en ze waanden zich zowat zelf in Hamelen. In de klas werd nagepraat over de voorstelling, soms zelfs met een eigen ‘vertelrat’. ‘De rattenvanger van Hamelen’ gaat over beloften. Maar hoe vaak gebeurt het dat mensen iets beloven en het niet doen? Dat merken de kinderen in het stadje Hamelen. Het stadje heeft last van ratten. Van die grote bruine vieze. Gelukkig komt de rattenvanger langs. “U krijgt een grote beloning als u die ratten verjaagt”. Maar de mensen van Hamelen houden zich niet aan hun belofte en de rattenvanger leert ze een lesje dat ze niet snel zullen vergeten.

VOORHOUT n Supermarkt Plus Van

Dijk in Voorhout start maandag 24 februari weer met de succesvolle verenigingsactie. De supermarkt stelt 10.000 euro ter beschikking voor de sportverenigingen in Voorhout. Verenigingen kunnen altijd geld gebruiken om nieuwe activiteiten te ontwikkelen of om het clubgebouw op te knappen. Plus Van Dijk begrijpt dit en organiseert daarom voor de vierde keer een sponsoractie. Op deze manier draagt men een steentje bij aan de Voorhoutse gemeenschap. Sportverenigingen die in aanmerking komen kunnen zich aanmelden vóór 20 februari via het e-mailadres info-voorhout@ plusvandijk.nl.

Glow in the Darkparty bij Ex Voto VOORHOUT n Jongerencentrum Ex

Voto organiseert vrijdag 14 februari een dance-event voor jongeren tussen 12 en 15 jaar. Het thema is Glow in the Dark. Er wordt een lichtshow neergezet door jongeren en de avond wordt door eigen dj’s voorzien van mainstreamdancemuziek. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot uiterlijk 0.00 uur. De entree bedraagt een euro. Hiervoor krijgt men een consumptie en een glowstick. Er wordt uiteraard geen alcohol geschonken. Jongerencentrum Ex Voto is te vinden aan de Jacoba van Beierenweg 118 B in Voorhout.

Expositie Mariënhaven van Armeense schilders WARMOND n De schilderijen en grammofoonplaten van het kunstenaarsduo Movses Poghosyan en Roza Manucharyan zijn tot 14 maart te bewonderden in de centrale hal en de vitrine van Mariënhaven in Warmond. Geïnteresseerden zijn welkom op werkdagen van 8.30 tot 20.30 uur en in het weekend van 9.00 tot 20.30 uur.

Het echtpaar woont en werkt in Vanadzor in Armenië, dat een rijke cultuurhistorie kent. Movses Poghosyan is een van de vertegenwoordi-

gers van de hedendaagse Armeense kunst. Zijn schilderijen zijn vaak abstract, surrealistisch en fel van kleur, maar hebben soms ook wat ingetogener tinten. Het is op vele doeken te zien dat vrouwen een belangrijke inspiratiebron voor de schilder vormen. Daarnaast is in de vitrine een flink aantal in diverse stijlen beschilderde grammofoonplaten te bezichtigen van Roza Manucharyan. Sommige lp’s zijn min of meer figuratief met herkenbare afbeeldingen zoals vrouw- of dierfiguren en muziekinstrumenten. Andere laten een meer abstract lijnen- of kleurenspel zien.

Inschrijving voor Voorjaarsmarkt SASSENHEIM

n Op zaterdag 10 mei wordt weer de Voorjaarsmarkt gehouden in Park Rusthoff in Sassenheim. Een evenement dat bezoekers uit de hele regio trekt op de zaterdag voor moederdag. Men kan deelnemen aan deze markt. Voor het aanbieden van artikelen zijn er kramen (zonder achterdoek) van vier meter lang te huur voor de prijs van 50 euro inclusief BTW. Daarvoor krijgt men extra mogelijkheden, welke te vinden zijn op de website www.parkrusthoff.nl. Bij inschrijving vóór 1 april geldt een vroegboekkorting van 10 euro per kraam. Wie geïnteresseerd is in het huren van één of meerdere kramen, of aanvullende informatie wil ontvangen, kan contact opnemen met Lilian van Ruiten: e-mail ecparkrusthoff@gmail.com. Dit is tevens het e-mailadres waar men het ingevulde inschrijfformulier naar toe kan mailen. Het inschrijfformulier vindt men ook op www.parkrusthoff.nl. De inschrijving sluit op 21 april.


14 februari Valentijnsdag 15 % Valentijnskorting op alle producten 10 % korting op alle behandelingen Op vertoon van deze bon en van 11 t/m 15 februari 2014

Juvena May collection Riverdale

Marlies Mӧller

Voorhavenkwartier 27, 2171HW Sassenheim Tel:0252861614 www.franas.nl

Alléén op Valentijnsdag: géén inschrijfgeld! En...13 maanden sporten = 10 maanden betalen bij jaarbetaling fitness, goldcard of silvercard

Liefde is...

partner abonnement 2e persoon bijna 50% korting bij alle fitness abonnementen

samen sporten bij Thea Hoogervorst

n j i t n e l a v e j t e m m Ko n i n e r e i v l a v a carn ! t s e e G r e d n a café v

l a v a n r a c p o eest G o r k e d r n e a Kaaf 2r0tfevbruari 2014 in café v vana

Het sportcentrum waar iedereen zich thuis voelt!

Nijverheidsweg 2 - Voorhout - www.theahoogervorst.nl - tel. 0252 232 657

Valentijn-harten, nu ook online te bestellen

Kleine Houtstraat 25, Haarlem - Houttuin 2, Hillegom. www.chocolateriepierre.nl


14 februari Valentijnsdag BESTEL NU!

VALENTIJNSDAG op 14 februari bezorgen wij uw valentijnsboeket GRATIS in de gehele Bollenstreek*

T. 0252-22 09 35 Voorhavenkwartier 27 A – Sassenheim – – www.capribloemen.nl Openingstijden : ma t/m vr 09.00 – 18.00 | za 09.00 – 17.00 * deze actie is geldig bij een besteding vanaf € 10,00

Hemels Valentijnstaartje

geniet samen met uw geliefde(n) van een chocolade taartje gevuld met een heerlijke vulling van frambozen en omhult met witte chocolade....

,95

10

verkrijgbaar in al onze winkels, waaronder: Lisse - Vivaldistraat 7 Sassenheim - Hoofdstraat 218 Voorhout -Jacoba van Beierenhof 32 alle acties gelden zolang de voorraad strekt.

Gratis proefles op Valentijnsdag aanmelden:

www.centrebodymind.nl - info@centrebodymind.nl

Valentijn menu 2014 vrijdag 14 t/m zondag 16 februari Oosterse proeverij met sushi, sashimi, dashi, dim sum, tataki en gamba geserveerd met soy, gember en wasabi mayonaise Op de huid gebakken doradefilet (zeebrasem) met een spiesje van coquille en kreeftbitterbal crème van winterpeen, wilde spinazie en kreeftensaus Duet van rosé gebraden kalfslende en gestoofde sukade op rozemarijn risotto, à la minute gebakken ratatouille in eigen jus met morilles “Toet voor two” Grand dessert voor twee personen van chocolade en sinaasappel

€ 39,- p.p. De dames worden deze dagen nog eens extra verrast met een cadeautje in samenwerking simplyCityspa www.centrebodymind.nl aanmelden info@centrebodymind.nl

Restaurant De Vier Seizoenen Heereweg 224 Lisse 0252 - 41 80 23 www.restaurantdevierseizoenen.nl


Beautysalon Annika

or Even een moment vo

uzelf!

www.beautysalon-annika.com www.beautysalon-annika.

www.eveneenmomentvooruzelf.nl VALENTIJNS AANBIEDING

Bij een eerste pedicurebehandeling een GRATIS voetcreme* Bij een gezichtsbehandeling een GRATIS parraffine handpakking...* Kadobonnen verkrijgbaar van alle bedragen!!

*aanbieding geldig tot mei 2014

14 februari Valentijnsdag

PArtICuLIereN

OPGeLet! uw advertentie verschijnt in de regio:

Particuliere advertenties kunnen in al onze kranten worden geplaatst. Voor € 15,00 kunt u 120 tekens plaatsen. u kunt deze tot donderdag 12.00 uur inleveren, de advertentie verschijnt dan een week later in al onze kranten. Particuliere advertenties kunnen op onze website of tegen contante betaling op onderstaande adressen worden ingeleverd. • UITGEVERIJ VERHAGEN, Ambachtsweg 7a, KAtWIJK • HET VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KAtWIJK • SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOOrDWIJK • PRIMERA v.d. Lans, Hoofdstraat 208, SASSeNheIM • RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOOrDWIJKerhOut • THE READSHOP, in de Hoftuin, rIJNSBurG • LIETHORPS BOECKHUYS, Hoogmadeseweg 13, LeIDerDOrP • ROKERSPALEIS LEIDERDORP, Van Diepeningenlaan 17, LeIDerDOrP • BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (Passage), OeGStGeeSt U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLeVereN tOt DONDerDAG 12.00 uur! (plaatsing in de week daarna)

Katwijk Rijnsburg Valkenburg

Noordwijk hout Noordwijker De Zilk Sassenheim Voorhout Warmond Lisse Lisserbroek Hillegom Beinsdorp Oegstgeest Leiderdorp

}

Absveen 70 • 2211 EW Noordwijkerhout • Tel. 06-14291926 Mail: beautysalonannika@hotmail.com Internet: www.beautysalon-annika.com

VolVo XC60 3.0 T6 Summum

WEEKTOPPER Inrichting: Vermogen motor: Aantal cilinders: Bouwjaar: Kleur: Bekleding: Brandstof: Versnellingsbak: Km.-stand: Gewicht (leeg):

SUV (5-drs) 286 PK 6 januari 2010 Zwart metallic Leder (Zwart) Benzine Automaat 115.057 km NAP 1.748 kg

Kijk voor details en ons totale aanbod op: www.autokwaak.nl A U T O M O B I E L B E D R I J F

van der Kwaak verkoop

inkoop

inruil

financiering

Brouwerstraat 51b (showroom) Rijnsburg • Tel. 071-4021513 www.autokwaak.nl • info@autokwaak.nl

ALMONDEHOEVE Lifestyle & Antiek

0 3.00

€ 15.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam: ............................................................................................................................................................……………………… Adres: ............................................................................................................ Tel.: ........................................……………………

te huur • te KOOP • GeVrAAGD AANGeBODeN • GeZOCht • GeVONDeN

Ook voor uw vakkundige meubelrestauraties

Van Almondeweg 2, 2343 AA OEGSTGEEST

www.almondehoeve.nl

2

m


politienieuws

DE TEYLINGER

woensdag 12 februari 2014

17

Vertel op Facebook en Twitter waar de politie aandacht aan moet besteden n Wijkagenten in Teylingen introduceren 'digitale buurtpreventie' op sociale media TEYLINGEN n Positieve reacties van buurtbewoners. Dat is wat de vijf wijkagenten in Teylingen de afgelopen weken mochten ontvangen als gevolg van controleacties die zij hebben gehouden op verschillende plaatsen in de gemeente. Enkele buurtbewoners hadden de wijkagenten er dan ook zelf op geattendeerd dat er zich soms situaties voordeden waaraan de politie aandacht moest besteden. “Zo hebben we onder andere gecontroleerd op het brengen per auto van kinderen naar de school aan de Bonekruidstraat in Voorhout, hebben we een paar keer roodlichtcontrole gehouden bij de verkeerslichten op de kruising Parklaan/Kerklaan in Sassenheim, en controleerden we ook het door rood licht rijden van auto’s en fietsers bij het spoorviaduct in Warmond”, vertelt wijkagent Peter de Boer. Klachten over het verkeersgedrag op deze plaatsen bereikten de politie soms via de sociale media, zoals Twitter en Facebook. Reden voor de politie om deze media de komende tijd nog meer in te zetten. “Dat doen we doordat mensen op Twitter en op onze Facebookpagina de ‘Tip van de week’ kunnen doorgeven. Aan deze klachten zal dan door ons extra aandacht worden besteed”, zo belooft De Boer. Het voordeel van deze manier van werken: mensen raken meer betrokken bij hun eigen omgeving. Door Piet van der Vooren

Iedereen kent het wel: er wordt te hard door de wijk gereden, scholieren lappen massaal het rode verkeerslicht aan hun laars, er wordt door fietsers met z’n drieën naast elkaar gereden waardoor het overige verkeer gehinderd wordt, noem maar op. Iedereen ergert zich eraan, maar er wordt weinig tot niets aan gedaan. Henri Dompeling, sinds kort wijkagent in Sassenheim, herkent dit beeld. “Het zijn misschien niet de meest schokkende zaken, maar wel zaken waar mensen zich aan ergeren. En die ook niet toegestaan zijn. Soms krijgen we verzoeken van mensen om ergens naar te kijken, en dat proberen we dan ook te doen. Met het inzetten van sociale media hopen we een nog beter inzicht te krijgen in de problemen die zich voordoen. Er zijn al veel inwoners van Teylingen die de wijkagenten volgen op Twitter, en sinds kort hebben we ook een Facebookpagina. Daardoor kunnen we nog beter aan de burgers laten zien wie we zijn en wat we doen. We maken dan melding van wat we hebben gedaan aan bepaalde situaties, en soms worden acties ook van te voren aangekondigd. Daar krijgen we erg veel positieve reacties op van burgers”, laat Dompeling weten. De Voorhoutse wijkagent Rob Esser noemt als voorbeeld een melding die door de wijkagenten op Twitter was gezet over minder betrouwbare glazenwassers en dakbedekkers. Zo werd een oudere Voorhoutse man

slachtoffer van een dakbedekker die hem geld afhandig wist te maken, maar daarna niet kwam opdagen om werkzaamheden aan het dak te verrichten. “Daarover hebben we een bericht op Twitter gezet, met als gevolg dat mensen alert werden op dit soort situaties. Soms krijgen we dan ook bericht terug dat een bepaald iemand zich verdacht gedraagt, en daar kunnen wij dan actie op ondernemen. Zo werkt het twee kanten op: de burgers kunnen hun grieven en opmerkingen kwijt, terwijl wij soms goede tips krijgen en achteraf kunnen laten weten wat daarmee gebeurd is”. Alarmnummers

Als er direct politiehulp nodig is, weet iedereen wel dat het alarmnummer 112 gebeld moet worden. Daarnaast is het nummer 09008844 in gebruik voor politiezaken die minder dringend zijn. “Daar moeten mensen ook zeker gebruik van blijven maken. Deze twee telefoonnummers zijn de enige twee mogelijkheden om 24 uur per dag met de politie in contact te komen”, vertelt de Sassemse wijkagent Dirk Meinders. “Er zitten 24 uur per dag centralisten paraat om de meldingen aan de surveillanceauto’s op de weg door te geven, of om afspraken te maken om in contact te komen met de politie. Het is beslist niet zo dat de sociale media deze nummers kunnen vervangen. Elke wijkagent heeft weliswaar een Twitter-account, maar hij zal niet continu in de gaten houden of daar door iemand een be-

De vijf wijkagenten in Teylingen ‘liken’ het dat inwoners hen tippen via de sociale media. Van links naar rechts Harm Bosch (Warmond), Henri Dompeling (Sassenheim), Dirk Meinders (Sassenheim), Rob Esser (Voorhout) en Peter de Boer (Voorhout). | Foto: FBPS/Peter Schipper

richt naartoe wordt gestuurd dat er politiehulp nodig is. Daar zijn Twitter en Facebook niet voor bedoeld. Het zijn extra communicatiemogelijkheden voor ons om in contact te komen met de burgers, maar wel mogelijkheden die het makkelijker maken om ons te benaderen of om iets aan ons door te geven. Zelf houd ik mijn Twitter-account alleen in de gaten als ik in dienst ben, maar natuurlijk ook weer niet als ik met andere dingen bezig ben. Dus de sociale media zijn beslist geen vervangers voor 112 en 0900-8844”, aldus Meinders. Peter de Boer laat weten: “We hebben ook nog burgerpanels waarmee we van tijd tot tijd van gedachten wisselen. In zo’n panel zitten burgers uit een van de drie dorpen in Teylingen, en tijdens de bijeenkomsten laten zij weten welke problemen er in hun dorp spelen waar de politie eventueel aandacht aan zou moeten besteden. Wij van onze kant kunnen dan ook laten zien waar we in hun dorp mee bezig zijn. Maar via de sociale media bereiken we natuurlijk veel meer mensen, waardoor de mogelijkheden om over

en weer informatie uit te wisselen enorm is toegenomen. En daar willen we als politie in Teylingen nog meer gebruik van gaan maken”. Tip van de week

Mensen die de politie op Twitter of Facebook willen tippen over een situatie of gebeurtenis waar eigenlijk eens extra aandacht aan zou moeten worden besteed, kunnen dat doen door hun tip door te geven op een van de Twitter-accounts van de wijkagenten, of op de Facebook-pagina van Politie Teylingen. Dirk Meinders: “We geven zo de burgers meer de mogelijkheid om te bepalen waar de politie eventueel tijd aan moet gaan besteden. Wij gaan dan bekijken of de aangedragen tip geschikt is om als politie verder mee aan de gang te gaan, of dat we de mensen wellicht doorverwijzen naar andere instanties”. Peter de Boer vult aan: “We willen echter geen valse verwachtingen wekken. We kunnen uiteraard niet alle tips oppikken, en er zullen ook tips komen waar we niets mee kun-

nen. Maar de ervaring wijst uit dat we ook heel nuttige tips binnenkrijgen waar we zeker mee aan de slag gaan. En de resultaten zullen we dan ook weer op Twitter en Facebook bekend maken”. Dat de Teylingse politie populair is op de sociale media, wijst bijvoorbeeld het aantal volgers van de wijkagenten op Twitter aan. Begin deze week telde wijkagent Peter de Boer ruim 2300 volgers, Dirk Meinders bijna 1400 volgers, Harm Bosch bijna 900 volgers, en de ‘nieuwelingen’ Rob Esser bijna 500 en Henri Dompeling bijna 400 volgers. Twitter-accounts wijkagenten Teylingen: Dirk Meinders (Sassenheim): @Wag_SAS_Dirk Henri Dompeling (Sassenheim): @Wag_SAS_Henri Peter de Boer (Voorhout): @Wag_VHT_Peter Rob Esser (Voorhout): @Wag_VHT_Rob Harm Bosch (Warmond): @Wag_WMD_Harm

Diewert en Lenie zijn in Vierweekse badminton-introductiecursus ondertrouw gegaan SASSENHEIM

n Badmintonclub Dynamo Sassem organiseert in maart een vierweekse introductiecursus voor beginnende badmintonners. Volwassenen vanaf 18 jaar zijn dan welkom om te kijken of deze sport iets voor hen is. Onder begeleiding van een trainer worden de eerste technieken en spelregels bijgebracht door middel van oefeningen en het spelen van partijtjes.

De cursus kost 15 euro, duurt vier weken en wordt gehouden op vrijdagavond 7, 14, 21 en 28 maart van 20.30 tot 22.00 uur in sporthal De Wasbeek in Sassenheim. Het bedrag is inclusief het gebruik van racket en shuttles en de mogelijkheid om na de training vrij te spe-

len voor de rest van de avond. Wie interesse heeft dient zich vóór 1 maart aan te melden bij Peter van der Voort via het e-mailadres peter. vandervoort@kpnplanet.nl of via de website www.bcdynamosassem. nl. BC Dynamo is een actieve club voor volwassenen en jeugd, ervaren spelers en beginners. Vorig jaar is voor de eerste keer een badmintonkamp voor de jeugd georganiseerd en er is al sprake van een tweede kamp. Onlangs was BC Dynamo gastheer van het New Age-toernooi, waaraan door zes verschillende verenigingen uit de regio werd deelgenomen. Na de competitieperiode, die loopt van september tot februari, wordt ook een onderlinge competitie georganiseerd. Bij deze zoge-

SASSENHEIM n Zaterdagavond 8 februari om 21.11 uur werd een ondertrouwakte getekend door boer Diewert Dahlia en boerin Lenie Lelietje van Dalen. Dit gebeurde in het vrolijk versierde onderkomen van carnavalsvereniging De Saksen, voor één avond De Koeienstal genaamd. BC Dynamo Sassem organiseert een introductiecursus badminton.

naamde GOK (Gemengde Onderlinge Kompetitie) worden competitiespelers samen met recreanten in een team gezet om onderlinge wedstrijden te spelen. Hoewel de wedstrijden vaak op het scherpst van de snede worden gespeeld, staan gezelligheid en sportiviteit voorop.

Voordat de akte werd ondertekend waren de gasten van het bruidspaar al ontvangen door de dames van de Stronkencommissie. Even voor de klok van 21.00 uur schalde er luide muziek van een boerenblaaskapel en mocht het aanstaande bruidspaar de zaal betreden. Prins Jos en zijn pages Simone en Patricia, jeugdprins Niels en page Kim stonden hen al op te wachten. Nadat het boeren-

paar en de getuigen mevrouw Tulp en mevrouw Narcis plaats hadden genomen aan een tafel met daarop een echt boerenbloemstuk, compleet met klompje, werd de trouwakte voorgelezen. Prins Jos liet de gasten weten dat de boer bloembollenkweker van beroep is en de bruid voorlichtster. Uiteraard werden er ook andere grappen en grollen gemaakt, zodat de stemming er direct al goed inzat. Na ondertekening van de akte en nadat het paar en de getuigen waren onderscheiden door beide prinsen, kon het ondertrouwfeest beginnen. Dit duurde tot in de kleine uurtjes. Het boerenbruidspaar van De Saksen zal maandag 3 maart om 13.30 uur in de trouwzaal in het Gemeentekantoor in de echt worden verbonden.


Uw kostbaarheden zijn goud waard! Goudwisselk antoor is eigendom van familie De R uiter en heeft ruim 2 5 jaar expertise!

Iedereen heeft kostbaarheden in huis. Soms zelfs zonder dat men zich hier bewust van is. Een paar oude munten, een ketting of een horloge, een treintje waar Meer dan 50 locaties door heel Nederland!

grootvader nog mee heeft gespeeld of een doosje met oude bankbiljetten. Laat uw kostbaarheden eens geheel vrijblijvend beoordelen door een specialist van Goudwisselkantoor. Zo ontdekt u of uw kostbaarheden goud waard zijn en mocht u het willen verkopen, dan bieden we u ook nog eens een reële prijs. Locatie Katwijk Tramstraat 112b 2225 CM Katwijk T 071-4071815 katwijk@goudwisselkantoor.nl

Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen:

Inkoop

Verkoop

Goud

Zilver

Verpanden

Beleggen

Taxatie

Munten

Sieraden (goud en zilver)

Oude bankbiljetten

Postzegels

Antiek speelgoed

❄❆ ❄

Veiling

✔ ✔

www.goudwisselkantoor.nl

❄ ❆

Warme service in ❆ koude dagen! ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Openingstijden Di. t/m za. van 9.30 - 17.00 uur

Comfortabel warm huis, zonder hoge stookkosten of gezondheidsrisico’s Gedegen onderhoud 24-uurs storingsdienst Grondige inspectie door ervaren warmte specialisten Energie besparen zonder comfort te verliezen Leverancier van duurzame energie zoals zonnepanelen Reinigen van luchtkanalen / onderhoud aan mechanische afzuiging Wij werken met gerenommeerde merken als Nefit, Remeha en Vaillant Showroom met verschillende typen designradiatoren, sanitair en CV installaties, bezoek graag op afspraak

BERNARD SCHULTE BV

Het Rijnlandkozijn. Nu standaard bij Rijnland Kozijnen alle hoekverbindingen als hout met de voordelen van kunststof. Vierkant of afgeschuind kozijnprofiel. Aan u de keus.

is De winterkorting er weer! Tot 15% korting!

*vraag naar de voorwaarden.

CENTRALE VERWARMING, AIRCONDITIONING, LOODGIETERSWERK EN VENTILATIESYSTEMEN

RAMEN | DEUREN | SCHUIFPUIEN | GEVELBEKLEDING | DAKGOTEN | DAKKAPELLEN

VOORHOUT Nijverheidsweg 10 - Voorhout - Tel. 0252-21 57 62

De uitstraling van hout met de voordelen van kunststof!

WWW.BERNARDSCHULTE.NL

Katwijk, Heerenweg 3b Telefoon (071) 408 17 71 De showroom is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

www.rijnlandkozijnen.nl


varia

DE TEYLINGER

woensdag 12 februari 2014

19

Teylingen verliest op bezoek bij GONA met 4-2 SASSENHEIM

n Zonder de geschorste Mark van der Vlugt moest Teylingen het afgelopen zondag opnemen tegen titelkandidaat GONA. Bij winst zou GONA aan kop van de ranglijst blijven en tevens zouden zij dan winnaar zijn van de tweede periode.

Op de foto van links naar rechts Rajiv Girwar (Leiden), Leo van der Weiden (Teylingen), Dirk Bouman (directeur Uitgeverij Verhagen), Klaas Slootweg (Hillegom), Marco van der Lingen (Lisse), Annemarie Guijt (Katwijk), Cilene Geerlings (Noordwijkerhout), Teuntje van Delft (hoofdredacteur Uitgeverij Verhagen), Piet de Vries (coördinator Bollenstreek Marketing), Sabine Hertogh (Noordwijk) en Harry Duivenvoorden (Lisse). | Foto: Bouwe Prins

Unieke samenwerking n Bollenstreek, beleef het mee! STREEK n Acht toeristische organisaties en plaatselijke VVV´s, verenigd in de organisatie ‘Bollenstreek beleef het’, hebben tijdens een feestelijke bijeenkomst op donderdag 7 februari bij Uitgeverij Verhagen in Katwijk de samenwerking bevestigd. Die samenwerking uit zich in de uitgave van twee toeristische magazines om de Bollenstreek onder een breed publiek onder de aandacht te brengen en vanaf half maart in alle edities een uitgebreide ‘Uit-agenda’ van het hele gebied. “Wij zijn enorm trots op deze samenwerking”, vertelt Piet

de Vries, coördinator Bollenstreek Marketing. “We hebben een prachtig gebied om onder de aandacht te brengen. De Bollenstreek en Leiden zijn Nederland in het klein. We hebben alles: prachtige centra, (bol)bloemen, strand, water en cultuur. Een fantastisch gebied om korte en lange vakanties en uitjes

door te brengen”. Dirk Bouman, directeur van Uitgeverij Verhagen, onderstreept de woorden van De Vries. “Ik ben blij dat onze organisaties elkaar gevonden hebben en alle vertegenwoordigers hier aanwezig zijn. We gaan er alles aan doen voor onze toeristen een goed en informatief magazine uit brengen en als service voor onze lezers elke twee weken een uitgebreide ‘Uit-agenda’ in alle edities. Wij gaan voor een langdurige samenwerking”.

Met A-junioren Daan Heemskerk en Patrick van der Zanden op de bank begon Teylingen ijzersterk op de zeer slechte grasmat van GONA. Binnen een minuut was het Jaap Zwetsloot die een terugspringende bal in het doel kon werken. Na ruim tien minuten was het Stefan van Oosten die een enorme kans kreeg op een tweede treffer. Oog in oog met de GONA-keeper kon hij deze echter niet verschalken, waardoor er 0-1 op het bord bleef staan. In het kwartier dat daarop volgde ging alles fout wat er maar fout kon gaan bij Teylingen. Tot tweemaal toe werd een voorzet vanaf de achterlijn binnengelopen door de attente GONA-spits, terwijl twee afstandsschoten ook een doelpunt opleverden. Zo keek Teylingen dus tegen een schier onoverbrugbare achterstand aan. In de slotfase van de eerste helft kreeg Tom van der Vlugt nog een grote kans, maar zijn

bal werd van de lijn gehaald. Omdat Jaap Zwetsloot zijn kans ook miste, gingen beide ploegen rusten met een 4-1 tussenstand. De tweede helft was Teylingen, net als het eerste kwartier, de bovenliggende partij. Tom van der Vlugt was dreigend, terwijl ook Stefan Assendelft regelmatig opdook voor de GONA-keeper. Toch duurde het tot een kwartier voor tijd voordat Teylingen het net weer vond. Een schot van Stefan Assendelft kwam recht omhoog terug van de lat. Jaap Zwetsloot ging het kopduel aan, maar werd daarbij geraakt door het hoge been van een GONA-verdediger. De scheidsrechter legde de bal op de stip, terwijl Zwetsloot met een hoofdwond vervangen moest worden door Patrick van der Zanden. Assendelft schoot de penalty onberispelijk binnen, waardoor Teylingen loon naar werken kreeg. In de slotminuten drong Teylingen nog wel aan, maar kon het niet meer gevaarlijk worden. Zo kwam er een einde aan een goede wedstrijd van Teylingen, die echter niet in winst werd omgezet. Zondag is Teylingen vrij, aangezien er dan slechts twee inhaalwedstrijden zijn.

Ter Leede speelt tegen FC Lisse SASSENHEIM n Afgelopen zaterdag werd de wedstrijd tussen Kozakken Boys en Ter Leede afgelast. Reden voor deze afgelasting was het vele hemelwater dat in de twee dagen voor de wedstrijd tussen Ter Leede en Kozakken Boys was neergedaald op sportpark De Zwaaier in Werkendam. Ter Leede staat er na negentien

wedstrijden als debutant niet al te goed voor in de Topklasse. Onderaan de ranglijst bivakkeert de debutant met slechts 15 punten uit 19 wedstrijden. Aanstaande zaterdag is op de Roodemolen de wedstrijd tussen Ter Leede en FC Lisse. Eerder dit seizoen leden de Sassenheimers een 1-0 nederlaag op sportpark Ter

Specke. Zaterdag zal Ter Leede op revanche belust zijn. Het zal aanstaande zaterdag dus spannend worden voor de ploeg van Henk Wisman. Bij verlies van Ter Leede zal het verblijf in de Topklasse, na een jaar als debutant, zo goed als zeker verloren zijn. De aftrap van de wedstrijd is om 14.30 uur.

‘De psycholoog over...’ n Nieuwe rubriek in uw weekblad Uitgeverij Verhagen is er trots op dat zij twee nieuwe gastschrijvers, drs. Grethe van Duijn en dr. Gert Jan Kloens, bereid heeft gevonden maandelijks over een onderwerp uit de psychologie te schrijven. Als je de krant openslaat hebben berichten vaak te maken hebben met psychologische onderwerpen. De psychologie kan eenvoudig worden vertaald als een gedragswetenschap. Allerlei gedachten, gevoelens en gedragingen van mensen worden onderzocht en beschreven. Onderwerpen als liefde, sociale relaties en opvoeding, maar ook verslavingen, criminaliteit en de gevolgen van werkloosheid worden door psychologen onder de loep genomen. Mensen vinden het interessant om informatie over dit soort onderwerpen te lezen. Reden voor onze uitgeverij hier een aparte rubriek aan te wijden. Maand

De maandelijkse rubriek in onze weekbladen krijgt de titel ‘De psycholoog over…’ Elke maand komt een thema uit de psychologie aan bod. Deze maand gaat het thema over verliefdheid en liefde. Ieder mens heeft behoefte aan liefde; aan geliefd zijn (ontvangen) en liefhebben (geven). Psychologisch onderzoek laat zien dat mensen met een gelukkige relatie met

Naomi Hoogervorst wist vijf keer doel te treffen.

Handbaldames van Foreholte zijn stuurloos VOORHOUT n Na de slechte wedstrijd van vorige week tegen Hercules, zou het afgelopen zaterdag helemaal goed moeten komen voor de handbaldames van Foreholte tegen het onderaan staande Wings uit Den Haag. De blessures lijken aardig te verdwijnen, behalve van Anne-Lies Zwetsloot die al een tijd inactief is door haar blessure. Anabel Arroyo is terug na haar zwangerschap. Ook zij kon niet verhinderen dat Wings verdiend een punt mee naar huis nam.

Grethe van Duijn en Gert Jan Kloens.

een vaste levenspartner gezonder en gelukkiger zijn dan mensen die geen relatie hebben of problemen in de relatie ondervinden. Het thema van de maand maart zal dan ook zijn: liefde en gezondheid. Gert Jan Kloens en Grethe van Duijn zijn met elkaar getrouwd en wonen in Katwijk. Zij hebben zes kinderen. Gert Jan is gedragstherapeut, psycholoog, seksuoloog, onderzoeker, docent en relatietherapeut. Grethe is filosoof, theoloog, gedragstherapeut, relatietherapeut en psycholoog (i.o.). Beide

zijn experts op het gebied van relatiekwaliteit en relatietherapie. De rubriek ‘De psycholoog over…’ bestaat uit informatie over een thema, een aantal quotes, boekentips, nieuwsberichten en een gesprek over het thema van de maand met een persoon uit de regio. Uiteraard nodigen wij u uit op deze rubriek te reageren. Wij wensen u veel leesplezier met onze rubriek ‘De psycholoog over…’. Uitgeverij Verhagen, Teuntje van Delft, hoofdredacteur.

Een gemotiveerd Foreholte wilde zich van haar beste kant laten zien aan het eigen publiek in sporthal De Tulp. Al snel bleek echter dat Wings zich niet zomaar naar de slachtbank liet leiden. Ze posteerden een 6-0 verdediging, waar Foreholte duidelijk moeite mee had. Afstandschoten kwamen niet goed door en de cirkel en de hoeken kregen ook weinig ruimte. Aan Foreholte-kant stond een uitstekend keepende Kim Geerlings, die naast de zeventien stops menige bal van Wings op lat en paal zag belanden. De dames van Guido Torenbeek kwamen dus geregeld goed weg. Daarbij kwam

men in een tweetal overtalsituaties niet tot scoren. Toch wist Foreholte door karakter de rust te bereiken met 13-10. In de tweede helft bleef de strijd gelijk op gaan. Foreholte bleef Wings kans geven omdat hun open verdediging ruimte vrijgaf. De Voorhoutsen onderschepten zo ook een aantal keer de bal, maar leverde hem ook weer in door slecht te passen in de break. Ook aanvallend was er weinig dreiging en inspiratie om gevaarlijk te zijn. Ramona Vink en Lize Vrolijk, vaste waarden voor het team, werden nauwelijks ingezet. Maar toch wist men met nog twaalf minuten te spelen op 18-14 te komen en leek er niets aan de hand. Naomi Hoogervorst en vlak voor tijd Marlen Arroyo konden echter voor twee minuten naar de wisselbank en dat werd door Wings goed opgepakt. Men wist een 19-19 gelijkspel eruit te slepen. Een terechte stand gezien het vertoonde spel. Foreholte zal zich zondag 16 februari van een hele andere kant moeten laten zien, wanneer ze in Valkenburg (Limburg) tegen het een plaats lager staande IASON speelt. De eerste thuiswedstrijd is op 22 februari om 20.30 uur tegen Leudal.


VL VOLKSUNIVERSITEIT LISSE

Nu aanmelden voor cursussen die starten Nu aanmelden voor februari/maart!! cursussen die starten

5 Proeflessen bewegingscursus februari/maart!! Yoga, Pilates, Zhineng Qigong, en5Sportief bewegen Proeflessen do.mo. 13 maart; 25,bewegingscursus VOLKSUNIVERSITEIT LISSE Yoga, Pilates, Filosofie vanZhineng SpinozaQigong, tot nu en Sportief bewegen di.av. 25aanmelden februari, 3 lessen Nu voor 35,do.mo. € 25,(1 x in13 demaart; 14 dagen)

VL

cursussen die starten Familieopstellingen Filosofie van Spinoza tot nu do.av. februari/maart!! 27 februari, 5 lessen 69,-

di.av. 25 februari, 3 lessen € 35,5 Proeflessen bewegingscursus Lezing: verhalen uit (1 x in de 14 dagen) Yoga, Pilates, Zhineng Qigong, de Romeinse Geschiedenis envr.av. Sportief 28 bewegen februari Familieopstellingen (kosten 5,-, incl. koffie of contant 25,-€betalen do.mo. 13 maart; do.av. 27 februari, 5thee, lessen 69,aan de balie of aanmelden via onze website) Filosofie van Spinoza tot nu verhalen uit 35,di.av. Lezing: 25 Groenworkshops februari, 3 lessen Voorjaarsstuk maken de Romeinse Geschiedenis (1 x in de 14 dagen) do.mo. 6vr.av. maart vr.av. 7 maart, 28offebruari Familieopstellingen 12,perkoffie les of thee, (kosten € 5,-, incl. 69,do.av. 27 februari, 5 lessen contant betalen aan de kralen balie of Sieraden maken met Lezing: verhalen uit 44,aanmelden via website) vr.av. 7 maart, 3onze lessen de Romeinse Geschiedenis vr.av.Visagie 28 februari Groenworkshops wo.mo april, 1 les vanbetalen (kostenVoorjaarsstuk 5,-, incl. 2 koffie of thee, contant maken 24.10.00-13.00 uur aan de balie of aanmelden via onze website) do.mo. 6 maart of vr.av. 7 maart, Groenworkshops www.volksuniversiteit-lisse.nl € 12,- per les Voorjaarsstuk maken Vuursteeglaan 9, 2161 GD Lisse, 0252-419518 do.mo. 6 maart of vr.av. maart, Sieraden maken met7kralen vr.av. 7 maart, 3 lessen 12,- per les € 44,Sieraden maken met kralen Visagie vr.av. 7 maart, 3 lessen 44,wo.mo 2 april, 1 les van Visagie 10.00-13.00 uur € 24,wo.mo 2 april, 1 les van 10.00-13.00 uur 24.www.volksuniversiteit-lisse.nl Vuursteeglaan 9, 2161 GD Lisse, 0252-419518

• Eerhart Sierbestrating.

Voor al uw bestraVakwerk schilders en stukadoor, binnen en tingen en tuinwensen. Bel voor vrijblijvende prijs- buiten, scherpe prijs. Mob. 06-57897708. opgave 070-3211006. Tuinman/straatmaker, voor al uw tuinwerkVuil tapijt? Laat het vakkundig reinigen zaamheden, gratis opgaaf. Tel. 06-57200505. of huur Mr. Steam. Gratis thuisbezorgd. Tol Steam MoDELtreinbeurs zaterdag 15 feb. van Interieurverzorging, tel. 070-5116612. 9.30-15.00 uur, Leidseweg 100, Voorschoten. ToeDak herstellen? Bou­ma/Grundeken bel- gang gratis, ook Duplo- en Legostand. Tel. 0715420745. len! 070-5114674/070-5118394. Uw dakspecialist!

MAXI MODE De allerlaatste koopjesronde van de najaarscollectie 2013. Nu 70% korting t/m zaterdag 15 feb.

Rugklachten, schouderklachten, knieklachten, tintelende handen. Osteopathie: effectieve manuele behandelwijze, zoekt de oorzaak. Hardnekkige sportblessures. Slechts enkele behandelingen. Osteopathie Oegstgeest Arie Nugteren, Gladiolenlaan 1b (071)8872350, info@oegstgeest-osteopathie.nl, Uw (levens)verhaal op papier? Ik schrijf het Facebook. BC SIERBESTRATING Tegelwerk, met afvoer, graag voor u op! Meer info: 0252-520521 of www. gratis prijsopgave. Tel. 06- 55321682. Te koop gevraagd: Thilot handzaaimachine, 1 eenverhaal.nl ook voor brieven. rijer en meerrijer. Klein defect geen bezwaar, 0650-plusser SCHILDERT, SAUST en behangt 27628220. uw huis weer als nieuw. Tel. 06-13067762.

• Lekker toerfietsen vanuit Wassenaar en Voorschoten? www.tcdekampioen.nl.

STEUNZOLEN. Erkend leverancier, lid Stichting LOOP, vergoeding via zorgverzekeraar. Een afspraak kunt u maken in Oegstgeest, Leiden en Leiderdorp met Wim van Zijp, tel. 071-5238468 of 06-12028319.

www.zalenverhuurkruyt •schipvanleiden.nl. Mooi bruin café in oude centrum van Leiden. Voor afstudeerborrels, recepties, verjaardagen, etc. Geen huur! Wel wat servicekosten en normale gangbare drankprijzen! Reserveringen: tel. 06-25047376.

Student wil u graag helpen met COMPUTER•PROBLEMEN. € 15,- p.u. Tel. 070-5114250.

EEN DAGJE UIT VOL INSPIRATIE

Te huur: GARAGEBOX Lambrechtsveld Valkenburg, tel. 06-24468544 of 0321-380254. koop: Aquarium Pass 800 Panorama, inclu•siefTevissen, filter, grind, stenen, stofzuiger en thermometer. Hoogte 50 cm, breed 81cm, diep 40 cm. Vraagprijs vanaf € 75,-. Tel. 071-4022669.

• Zat. 1 & zon. 2 mrt. Mega Vlooienmarkt Leiden. Holiday Inn. 150 kramen per dag. Donevents.nl,

DE VOORVERKOOP IS GESTART! KOOP UW TICKETS OP WWW.LEIDATO.NL

0294-237320.

Zat. 22 feb. Vlooienmarkt Katwijk - Hangaar 2 •Vliegveld Valkenburg. Donevents.nl, 0294-237320. per direct te huur Noordwijk •aanGROENTETUIN Zee. Duinweg, tel. 071-3617484.

Geref. kerk N’wijk zoekt (beginnend-) organist. 2x p/m zondagsmorgens. Info 071-36174484 of vgkn.noordwijk@ziggo.nl

EN VERLIESVERWERKING. Gra•tis ROUWinfo, brochure en/of intakegesprek. Tel. 0630035415 of email: rc.dekoning@ziggo.nl

BELEEF HET IN DE HANGAAR zaterdag 29 & zondag 30 maart 2014

WWW.LEIDATO.NL

Student geeft 1-op-1 bijles: thuis/of locatie. ANW/Engels/NaSk/Natuur/Schei/Wiskunde, € 12,-/ uur, 1e gratis. 06-54648598 Brasso.

TE HUUR: 6 persoons bestelbussen vanaf

€ 85,

00

per dag

0252-211849 www.gdol.nl

Ingezonden mededeling

AUTOBEDRIJF

Van Zelst

Voorschoterweg 23a - Valkenburg - Tel 071-4014299

LEEGVERKOOP

Alexander Suits Herenmode al 4 jaar een begrip in de regio Ingezonden mededeling

Alexander Suits Herenmode al 5 jaar een begrip in de regio

van de wintercollectie... nu

KORTING TOT 70% merkschoenen en laarzen van o.a. Ecco, Ara, Helioform etc.

van Haastrecht SCHOENEN EN TASSEN

Tulpenstraat 10 - 2231 GW Rijnsburg - Tel. 071-402 87 26 v.haastrecht@snelnet.net www.vanhaastrechtschoenen.nl

Noordwijkerhout - Na ruim 5 jaar gevestigd te zijN iN Noordwijkerhout heeft alexaNder Noordwijkerhout - Na ruim 4 jaar gesuits bewezeN eeN succesformule iN haNdeN te vestigd te zijn in Noordwijkerhout hebbeN. iN zijN outlet store viNdt u uitsluiteNd heeft Alexander Suits bewezen een hereN merkklediNg voor eeN fractie vaN de Norsuccesformule in handen te hebben. In male verkoopprijzeN. zijn outlet store vindt u uitsluitend

Alexanderheren benadrukt dat we hier nieteen praten over merkkleding voor fractie schadepartijen of overjarige kleding, maar van de normale verkoopprijzen. over de nieuwste collecties heren merkkleding. Deze partijen worden om wat voor reden dan ook niet Alexander benadrukt dat we hier niet afgenomen door de oorspronkelijke afnemers praten over schadepartijen of tegen overwaarna Alexander Suits deze vervolgens jarige kleding, maar over de nieuw-

sterk gereduceerde prijzen kan opkopen. Het grote aantal contracten dat hiervoor met de diverse hiervoor met diverse zorgt fabrikanten is Alexanfabrikanten is de afgesloten ervoor dat afgesloten zorgt ervoor dat Alexander der Suits wekelijks nieuwe aanvoer heeft van kosSuits wekelijks aanvoer heeft tuums, colberts, nieuwe pantalons, jassen, overhemden van kostuums, colberts, en shirts. En dat voor prijzenpantalons, die vaak meer dan de helftoverhemden goedkoper zijn de reguliere jassen, endan shirts. En dat prijzen. Dat deze formule is wordt voor prijzen die succesvol vaak meer dan wel de bewezen door het feit dat zijn inmiddels klanten uit de helft goedkoper dan devele reguliere Duin- en Bollenstreek maar ook daarbuiten, de prijzen. weg naar Noordwijkerhout weten te vinden. Dat deze formule succesvol is wordt U vindt Alexander Suits tegenover de Witte Kerk wel bewezen door het dat inmid-22. in Noordwijkerhout aan feit de Dorpsstraat dels vele klanten uit de Duin- en Bol-


varia

DE TEYLINGER

woensdag 12 februari 2014

21

VVD houdt actie ‘Stop de dief’ TEYLINGEN

Op verschillende niveaus werd er gestreden om de diverse prijzen.

BC Dynamo organiseert badmintontoernooi SASSENHEIM n Op 7, 8 en 9 februari kwamen badmintonners uit Sassenheim, Voorhout, Noordwijk, Noordwijkerhout, Hillegom en Wassenaar naar de Wasbeek in Sassenheim om daar deel te nemen aan het door BC Dynamo Sassem georganiseerde badmintontoernooi. Met meer dan 201 deelnemers was er sprake van een recordaantal deelnemers. Op verschillende niveaus, van de jongste jeugd tot de zeer ervaren spelers, werd er gestreden om de diverse prijzen.

De 9-jarige Melanie uit Wassenaar vertelde dat ze dit jaar voor de eerste keer meedeed. Haar broer Raymond had al wel vaker meegedaan. “Het is hartstikke gezellig om mee te doen”. Ilse van Bacluvo uit Voorhout was het hier helemaal mee eens. “Al jarenlang doet mijn familie mee met dit toernooi. Het is gewoon supergezellig.” Gevraagd naar de prestaties van de dames meldden zij dat het best goed ging. Op de banen werd om het hardst gestreden om de overwinning, maar daarbuiten zag men iedereen met iedereen kletsen, elkaar aanmoedigen en waar nodig elkaar bemoedigen. Uiteindelijk ging in de hoogste categorie de eerste prijs voor de herensingle naar Pim Nieuwenhuizen

van BC Hillegom. Bij de dames was het Kitty Warmerdam van BKN die de eerste prijs binnensleepte. De verenigingsbeker, voor de vereniging die over het hele toernooi genomen de hoogste score heeft behaald, ging dit jaar voor het eerst in de geschiedenis naar de organiserende vereniging BC Dynamo Sassem.

De Teylinger zit ook op Twitter TEYLINGEN n Nieuwsblad De Teylinger (@DeTeylinger) is ook te vinden op Twitter, met onder andere ‘breaking news’ uit Sassenheim, Voorhout, Warmond én over de gemeente Teylingen, en een overzicht van de inhoud van de krant.

n De VVD Teylingen zal komend weekend in alle dorpen in Teylingen folders uitdelen met als thema ‘Stop de dief’. De actie betekent tevens de start van de verkiezingscampagne van de VVD Teylingen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart. Met de actie wil VVD Teylingen het aantal inbraken in woningen terugdringen. De laatste tijd wordt Teylingen herhaaldelijk bezocht door het inbrekersgilde. De VVD wil Teylingen veilig maken en roept de inwoners op om waakzaam te zijn. Geef de dief geen gelegenheid, wil de VVD met de actie zeggen. “Hiervoor hebben wij stickers gemaakt met handige tips”, aldus fractievoorzitter en lijsttrekker Marlies Volten. Daarnaast heeft de VVD een flyer samengesteld met een uitgebreidere tekst, waarin onder andere wordt verwezen naar speciale ‘veiligheidsaanbiedingen’ van enkele lokale ondernemers. Voor de VVD is veiligheid een belangrijk verkiezingsthema. Al eerder kwam de partij met het initiatief om Burgernet te introduceren in Teylingen.

Waarsenburg is geen BABS meer TEYLINGEN n Dinsdag 4 februari kreeg Carla Waarsenburg een receptie aangeboden door de gemeente Teylingen. Waarsenburg was de afgelopen zeventien jaar Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (BABS). Sinds 1 januari maakt zij geen deel meer uit van de groep BABS-en waaruit een bruidspaar een keuze kan maken voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Ze voltrekt dus geen reguliere huwelijken meer voor de gemeente, maar is alleen op speciaal verzoek van een bruidspaar nog als BABS inzetbaar. Carla Waarsenburg was Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand sinds 1 januari 1997, destijds in de gemeente Warmond en sinds 2006 in de gemeente Teylingen. Ze heeft in die jaren 160 huwelijken in Warmond en Teylingen gesloten, maar werd ook regelmatig gevraagd om huwelijken in andere plaatsen te voltrekken. Ze stond bekend als enorm betrokken bij ‘haar’ bruidsparen, en was een een hartelijke en belangstellende BABS die veel tijd en energie stak in de voorbereiding van elk huwelijk en voor elk paar een gedicht schreef.

Bijeenkomst over werk aan N444

Restaurant sponsort de C1 van Ter Leede SASSENHEIM n Voetbalvereniging Ter Leede uit Sassenheim heeft er sinds

kort een nieuwe jeugdsponsor bij. Het logo van het Lissese restaurant Chique & Simpel, dat eerder dit seizoen ook al startte met de sponsoring van de Ter Leede Dames, zal drie jaar lang de spelersshirts van de roodgele C1 sieren. Restaurant-eigenaar Ferry Schneider en zijn mede-sponsor Marcel de Bont hebben beiden veel affiniteit met voetbal. De Bont speelt zelf nog steeds in de Veteranen 1e klasse bij Excelsior en Schneider is gepassioneerd fan van ADO Den Haag. Dat de zoon van De Bont bij de Sassenheimse vereniging in de C-selectie speelt, gaf de doorslag tot deze sponsoring. “Jeugdvoetbal is het allerleukste. Daar doen wij graag iets extra’s voor,” verklaarden Schneider en De Bont hun besluit.

VOORHOUT n De provincie ZuidHolland organiseert op dinsdag 25 februari een inloopbijeenkomst over de geplande werkzaamheden aan de N444 (Leidsevaart) in Voorhout. Deze worden uitgevoerd op het weggedeelte tussen het Postviaduct en het Teylingen College-KTS. Tijdens deze bijeenkomst is er gelegenheid om de plannen in te zien en vragen te stellen. De werkzaamheden staan gepland in 2015 en 2016. De inloopbijeenkomst vindt plaats in het Bestuurscentrum van de geemente Teylingen aan het Raadhuisplein 1 in Voorhout. Medewerkers van de provincie beantwoorden tussen 17.00 en 19.30 uur alle vragen. De bijeenkomst heeft geen vast programma. Men hoeft zich dan ook niet vooraf aan te melden. De Nagelbrug vormt een onderdeel van de werkzaamheden. De huidige brug wordt vervangen door een turborotonde. Deze loopt dan voor het overgrote deel over de Haarlemmertrekvaart. Ook wordt de N444 opnieuw ingericht.

John van Zweden (rechts) met zijn voetbalheld Bobby Charlton.

‘Behangkoning’ Premier League bij Foreholte VOORHOUT n Donderdag 13 februari organiseert voetbalvereniging Foreholte uit Voorhout een avond voor haar sponsors en andere genodigden met John van Zweden als spreker.

John van Zweden was 20 jaar oud toen hij de verf- en behangwinkel van zijn vader overnam en uitbouwde tot de grootste behang- en woninginrichtingwinkel van Nederland. Het leverde hem landelijke bekendheid op als ‘de behangkoning’. Zijn grote liefde, aast zijn vrouw en kinderen, is voetbal. Zijn vader nam hem als kleine jongen aan de hand mee naar ADO Den Haag. Van Zweden’s andere passie is het Engelse voetbal. De correspondentie die hij als 16-jarige scholier voerde met een penvriend in Wales, resulteerde in een hechte vriendschap met een supporter van Swansea City. Vanaf dat moment heeft hij ook deze club in zijn hart gesloten en volgt hij alle wedstrijden. Toen in 2002 Swansea City door de toenmalige eigenaar aan de rand van de afgrond was gebracht, heeft Van Zweden met een aantal lokale supporters de club gered door die eigenaar uit te kopen. Vanaf dat moment is Swansea City opgeklommen van de onderste

plaats in de laagste betaalde voetbalafdeling tot de Premier League. Sinds het seizoen 2011-2012 speelt Swansea City met verfrissend voetbal mee in de middenmoot. Dit met inbreng van onder andere Jonathan de Guzman, Michel Vorm en recent Wilfried Bony. Door de winst in de League Cup is Swansea komend seizoen in Europa te bewonderen. De successen van John van Zweden bleven niet onopgemerkt. Hij werd ook voor de media een interessante spreker en vertelde zijn verhaal onder andere bij De Wereld Draait Door en Brandpunt. Ook de redacties van kranten en tijdschriften weten hem te vinden. Zijn biografie ‘Behangkoning in de Premier League‘ is al toe aan de derde druk. Als spreker vertelt John van Zweden over zijn ‘aandeel‘ in Swansea City, zijn held Bobby Charlton, over champagne in de bestuurskamers en trainings- en maatpakken, maar ook over behang en vloerbedekking en hoe of hij als Haagse volksjongen opklom tot mede-eigenaar van Swansea City. Voor de avond zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan via het e-mailadres sponsoring@ foreholte.nl.

De Leeuw verloot tien gratis woningvideo’s SASSENHEIM n Nu de woningmarkt weer aantrekt verwacht De Leeuw Makelaardij het komende jaar nog meer huizen te verkopen. Om de verkoop een extra impuls te geven biedt De Leeuw de mogelijkheid aan om huizen op film te zetten. Met deze woningvideo’s, verspreidt via Funda, YouTube en social media, verwacht de makelaar een aanzienlijk kortere verkooptijd. Onder tien verkopende partijen verloot De Leeuw van 1 tot en met 28 februari tien gratis videopresentaties.

Volgens De Leeuw kan men dit jaar weer meer beweging in de woningmarkt verwachten. Door uitgestelde vraag, toegenomen consumentenvertrouwen en een aantrekkende economie zullen meer huizenbezitters van woning wisselen. Toch zullen de meesten een extra prikkel nodig hebben om over de streep getrokken te worden. Wim de Leeuw van De Leeuw Makelaardij: “Kopers blijven ondanks de gunstige verwachtingen afwachtend. Om de verkoop extra te stimuleren maken we videopresentaties van huizen in ons aanbod. Dat geeft snel een goede indruk van de

woning, want beelden zeggen toch meer dan woorden. Daarnaast stijgen de woningen op de ranking van Funda en krijgen ze daardoor meer aandacht. Als innovatieve makelaar willen we alle moderne mogelijkheden benutten in de bemiddeling van woningverkoop.” Tot en met 28 februari maken huizenverkopers bij De Leeuw kans op een gratis videopresentatie. Voor meer informatie: www.deleeuw.nl.

De Wasbeek op wintersport SASSENHEIM

n Sport- en Recreatiecomplex Wasbeek in Sassenheim zal tot en met 16 februari in het teken staan van de wintersport. Gedurende deze dagen worden er allerlei activiteiten aangeboden. Zo zullen de doelgroepen les krijgen op Tiroolse muziek, is er een bobsleerace in de glijbaan, kan men meedoen aan een les skigym en is er een koek en zopie-kraam aanwezig. In de horeca zal ook de schnitzel en apfelstrüdel niet ontbreken. Voor meer informatie: www.stiwa.nl.


De psycholoog over...

1

verliefdheid en liefde dr. Gert Jan Kloens en drs. Grethe van Duijn

www.innovatieduo.nl

Nieuws

Thema

Nieuws I| Nationaal Centrum Relatiekwaliteit in 2014 een feit. Onder de naam Happy Couple Institute zal in het voorjaar van 2014 een landelijk expertisecentrum voor relatiekwaliteit haar deuren openen. Diverse zorgprogramma’s zijn zowel 100%-online als bij aangesloten zorgaanbieders beschikbaar. Een speciale expertgroep geeft advies aan overheid en media. Wetenschappelijk onderzoek vindt plaats in samenwerking met universiteiten.

De meeste duurzame man-vrouwrelaties starten met een fase van verliefdheid. De veelal heftige gevoelens van verliefdheid overkomen je. Ze vallen als het ware uit de lucht. Je kan en hoeft er niets aan te doen. Je wordt door iemand geraakt, getroffen en gegrepen. Je wordt meegesleept in een emotionele achtbaan waar geen ontkomen aan is.

Nieuws II | Boek Alles over liefde en relatiekwaliteit verschijnt in maart. De titel van het boek is veelzeggend: alle aspecten van de liefde en de man-vrouwrelatie in twaalf boeiende hoofdstukken op een rijtje. Een overzicht van 2500 jaar vakliteratuur is uitgewerkt in een theorie over relaties en hoofdstukken over succesfactoren, man-vrouwverschillen, opvoeding, echtscheiding, vreemdgaan en relatietrauma maken het boek compleet. Meer info: www.verbeterjerelatie.nl Nieuws III | Taken verdelen in huishouden Opmerkelijke onderzoeksresultaten uit Noorwegen en België. Als paren in staat zijn om de taken in huis goed te verdelen verbetert hun relatiekwaliteit. Hoe meer taken werden gedaan door de vrouw, des te beter de psychische gezondheid van beiden en de relatiekwaliteit. Met name mannen bleken meer depressieve klachten te vertonen als hun echtgenote ook werkte dan wanneer zij de enige kostwinner waren. Als vrouwen zelf het huishouden deden bleken zij beter te functioneren. Nieuws IV | Wachten met seks Nog een opmerkelijk onderzoeksresultaat. Het hebben van een seksuele relatie op vroege leeftijd (14 jaar of jonger) is een risicofactor voor latere relationele en of seksuele problemen. In recent onderzoek onder duizenden paren in Nederland en de VS komt naar voren dat degenen die wachten met seks later in hun leven de beste relaties hebben. Deze paren zien hun relatie als stabieler, zijn meer tevreden over hun leven en hun seksleven.

Quote

“Verliefdheid is een oogziekte.”

Tal van hartstochthormonen gieren door je lichaam. We voelen ons energiek en nemen bijbehorende onrust, slaapproblemen en verminderde eetlust voor lief. Alles lijkt vanzelf te gaan. Er is geen tot weinig inspanning nodig om elkaar leuk te vinden. Normale eigenschappen van de ander beginnen, door de verliefdheid misleid, voor onze ogen te schitteren. Er zijn geen woorden nodig om elkaar volkomen te begrijpen. Er lijkt geen uitleg nodig om elkaar goed aan te voelen. We zijn ons intens van elkaar bewust en zeer gevoelig voor ieder gebaar, elk woord en elke gevoelsuiting van onze geliefde. Je lichaamstaal spreekt boekdelen. Het lijkt wel of jouw DNA volledig afgestemd is op het DNA van je geliefde. Als een soort geheimtaal delen ze elkaar mee of de chemie klopt. Je leeft in een fijne droom. Je zit op een ‘roze wolk’. De Griekse filosoof Aristoteles beschrijft verliefdheid als “plezier voor het oog”. Anderen zeggen juist dat verliefdheid blind maakt of eigenlijk een oogziekte is. Weer andere deskundigen menen dat verliefdheid een vorm van projectie is: de ander is degene die jij jezelf wenst. CHEMIE

De chemie van verliefdheid lijkt erg op de chemie van een moeder met haar baby. Twee verliefde mensen versmelten als het ware tot één, zoals een kleine baby nog één is met zijn moeder. De fase van verliefdheid wordt daarom ook wel de fase van de ingebeelde eenheid of de fase van de gedroomde eenheid genoemd. Verliefdheid wordt wel verondersteld een zinsbegoocheling van de hersenen te zijn. Feitelijk klopt dit. Verliefde mensen zijn eigenlijk een beetje gek en gelukkig gaan de meeste gevoelens van verliefdheid vanzelf over. Verliefdheid is een oogziekte die vanzelf overgaat.

In gesprek met

Verliefdheid is heel wat anders dan ware liefde. Ware liefde is veel meer dan gevoel. De beroemde filosoof Kierkegaard zegt: “Liefde is wat doet, dat is ze, wat ze is, dat doet is”. Je moet vooral zelf liefde doen, zegt hij. De liefde herken je aan zijn vruchten. Het advies van relatie-expert Gottman is om positieve liefdesuitingen een voorname plaats te geven in de relatie. Modern onderzoek met hersenscans en hormoononderzoek laat zien dat vriendelijkheid, geduld en dankbaarheid uiten in de gewone dagelijkse omgang een enorm positief effect hebben op de relatiekwaliteit. Paren die dit doen leven gemiddeld zelfs 15 jaar langer! COMBINATIE

Ware liefde is een ingewikkelde combinatie tussen respect, vriendschap, aanraking, seksualiteit, trouw, doorzettingsvermogen en een beetje realistisch perspectief. Veel jonge mensen denken dat in de liefde je altijd goed moet voelen of dat het perfect moet gaan. Anderen denken weer dat de ander in actie moet komen. Niets in minder waar: echte liefde herken je volgens de experts juist in alle eenvoud aan zijn vruchten: de vriendelijke en geduldige houding in de dagelijkse omgang, afgewisseld met een flinke ruzie of lekkere vrijpartij. Geen mens kan buiten echte liefde en je zal er toch zelf wat aan moeten doen om de motor op gang te houden.

Boekentips

De psycholoog in gesprek met...

1. | E. Fromm. Liefhebben, een kunst, een kunde. Een standaardwerk in de psychologie. Dit boek markeert het begin van de psychologische wetenschap over het thema liefde. Verplichte kost voor iedereen die meer wil weten over liefde en liefde-doen.

Arie Balkenende

2. | S. Kierkegaard. Wat de liefde doet. Een standaardwerk over de liefde uit de filosofie. Geschreven door de filosoof die in onze westerse geschiedenis het meest van alle denkers schreef over de liefde.

Directeur Van Wezel Accountants Rijnsburg Arie (1964) was meteen enthousiast toen hij recent werd gevraagd voor dit gesprek. Dat is Arie. Getrouwd met Hennie, vader van vijf kinderen en directeur van Van Wezel accountants in Rijnsburg kenmerkt dit zijn houding: enthousiast, ondernemend, open, spontaan en altijd bezig. Sterk rechtvaardigheidsgevoel. We kennen Arie van de ondernemersvereniging KOV, het zangkoor in de kerk, zijn ontwikkelingswerk in Africa en als supporter bij het rugby van een van zijn kinderen. Hij is wel blij met de Zondag, even naar de kerk en op adem komen met de kinderen. Kortom een rustdag los van de hectiek van de andere dagen van de week.

niet doen”, is zijn motto. Op dit punt in het gesprek realiseert Arie zich dat er werk aan de winkel is. Een beetje meer “wij-samen”, genegenheid en tijd voor elkaar, zou niet verkeerd zijn. Een kans voor open doel voor de voor psycholoog, die dan ook scoort. Middels een metafoor van de filosoof Kierkegaard hoort hij dat hij er goed aan zou doen driemaal per dag een kanon te laten afgaan om zich te herinneren aan het belang van intimiteit en genegenheid. Een praatje maken met Hennie, even knuffelen en samen de hond uitlaten. Het zou allemaal wel wat meer mogen. Hij lijkt een goede stap te hebben gezet door in 2013 twee mountainbikes te hebben aangeschaft. Een voor haar en een voor hem. Toch vertelt hij daarbij dat de tempoverschillen zo groot zijn, dat de vraag is of dit een succes wordt.

LIEFDE

DE KUS

Toch was ‘onze Arie’ een beetje zenuwachtig bij binnenkomst. Het gaat tenslotte toch over een precair onderwerp: de liefde! Na een korte inleiding en historische schets over het thema komen we via Plato, Paulus, Augustinus, Kierkegaard, Fromm en de hersenonderzoeken van Fisher bij Arie. Het begon allemaal met een milde vorm van verliefdheid. Inmiddels is hij 25 jaar gelukkig getrouwd. Vijf prachtige kinderen, waarvan de oudste getrouwd en wel de deur uit. Volgens Arie zijn respect, acceptatie en trouw de kenmerken van zijn huwelijk. Er is een grote mate van zelfstandigheid. Hennie thuis voor de kinderen, het huishouden en het bakkie bij vriendinnen en Arie altijd aan het werk. “Het thuisfront moet op orde zijn anders kan ik mijn werk

Ik vraag hem om een beeld van genegenheid. Wellicht iets uit de kunst? Op de schouw staan ‘De Kus’ van Rodin en twee gipsplakkaten van ‘Amor en Psyche’ van de Deense kunstenaar Thorvaldsen. Hij heeft nog geen beeld. Ik laat hem een ansichtkaart zien van de ‘Joodse Bruid’ van Rembrandt’. Zijn ogen gaan glimmen en ik zie een opening: Arie krijgt het advies om samen met zijn Hennie naar het nieuwe Rijksmuseum in Amsterdam te gaan. Daar hangt de Rembrandt. Samen gezellig uit. Zonder kinderen. Lekker saampies. Arie weet dan nog niet dat ik als dank voor dit leuke gesprek hem een rood potlood opstuur. Kan hij een kruis zetten in zijn agenda. Alles komt goed: de liefde overwint alles!

3. | W. Schmid. De herontdekking van de liefde; De kunst van het leven met anderen. Een recent werk van een prominent filosoof over de liefde. Over het ‘ademen, bewegen en matigen van de liefde’. Toegankelijk boek uit de koker van een levenskunstfilosoof. 4. | T.M. Pronk. Hartstocht: de psychologie van de liefde. Een goed boek van een collega uit ons netwerk van Happy Couple Institute. Zij is een promovenda in de liefde! Tila Pronk laat zien dat geduld een kerneigenschap van de liefde is. 5. | M. Mieras. Liefde; Wat hersenonderzoek onthult over de klik, de kus en al het andere. Een goed boek over liefde, verliefdheid, monogamie en geluk. 6. | S. Klein. De zin van het geven. Een van de goede boeken over de kracht van ons onzelfzuchtige brein. Gevende liefde blijkt gezond voor jezelf en anderen. “Niet de egoïstische mens zal zegevieren, maar degene die zich bekommert om het welzijn van de ander” (Klein). Kijk voor meer boekentips op www.verbeterjerelatie.nl

Quote

“Liefde is het fundament in ons bestaan.”


sport

DE TEYLINGER

woensdag 12 februari 2014

23

Heemskerk eerste in Uithof-baancompetitie WARMOND n Zaterdag 8 februari was de finale van de baancompetitie voor junioren B-schaatsers op ijsbaan De Uithof in Den Haag. De junioren van de Warmondse IJsclub hadden een wedstrijd gemist omdat ze toen deelnamen aan het Warmonds Kampioenschap in Haarlem. Rudy Heemskerk van WIJC had eerder al drie wedstrijden gewonnen over de afstanden 500, 1000 en 1500 meter. Op deze laatste avond reed zij naar een derde plaats op de 3000 meter in een tijd van 5.00.68. Ze bewees daarmee een goede allrounder te zijn en had de eerste plaats in de baancompetitie veilig gesteld.

TOP kwam tegen DVO niet in de problemen en won zonder groots te spelen met 23-18. | Foto: FBPS/Peter Schipper

TOP wint van DVO en verstevigt koppositie

Leerlingen van het Rijnlands Lyceum Sassenheim, die ook lid zijn van de Warmondse IJsclub, hebben meegedaan aan een ploegenachtervolging voor middelbare scholen. Ploegenachtervolging is met vier schaatsers zo snel mogelijk een

aantal ronden rijden, en de tijd van de derde schaatser telt. De snelste ploeg wordt afgevaardigd naar het NK-scholenploegenachtervolging. De ploeg van het Rijnlands Lyceum bestond uit de WIJC-ers Romy Bakker, Rudy Heemskerk, Loesanne van der Geest en Quinty Hogervorst. Deze ploeg was vorig jaar present op het NK en de meiden wilden dat graag nog eens meemaken. De eerste rit, over vier ronden, ging in een tijd van 2.15.90 en de ploeg zette daarmee de tweede tijd neer. Eerste was een ploeg uit Noord-Holland met daarin drie snelle rijdsters uit het KNSB-gewest die een tijd van 2.15.63 op de klok zette. Ook in de tweede omloop zette WIJC/Rijnlands Lyceum de tweede tijd neer. Ze hadden zich een beetje gespaard omdat al zeker was dat ze de finale mochten rijden. De enorme inzet van de vier meiden bleek in de finale net niet voldoende. Ze werden ook daarin tweede en gaan dus dit jaar niet door naar het NK.

n Winst in saaie wedstrijd en volgens de verwachting SASSENHEIM n De Sassenheimse korfballers van TOP/Justlease. nl wonnen afgelopen zaterdag hun thuiswedstrijd van DVO. De ploeg kwam tegen de Bennekommers niet in de problemen en won zonder groots te spelen met 23-18. Nog steeds is TOP dit seizoen ongeslagen. Door het tweede verlies op rij van naaste concurrent PKC is het verschil in de top groter geworden en lijkt TOP op weg naar de beste uitgangspositie voor de play-offs. Hoewel TOP fier aan kop stond en het wisselvallige DVO ‘slechts’ in de middenmoot met de helft van het puntenaantal van de Sassenheimers, was er voor aanvang van deze wedstrijd het nodige huiswerk gedaan. De coach en technische staf van TOP hadden aandachtig naar videobeelden gekeken en geanalyseerd hoe DVO in de vorige wedstrijd verrassend eenvoudig Blauw-Wit had overklast. Van onderschatting was dus geen sprake. Coach Jan Niebeek had de nadruk gelegd op een sterke verdediging om te voorkomen dat de gevaarlijkste spelers van de Bennekommers, Momo Stavenuiter en Jos Roseboom, in de wedstrijd zouden komen. Die tactiek werkte goed, want zij kwamen in deze wedstrijd niet verder dan respectievelijk vier en drie doelpunten. Niebeek kon deze wedstrijd wel weer beschikken over aanvoerder Daniel Harmzen, terwijl Celeste Split weer voldoende hersteld was van haar blessure om op de reservebank plaats te nemen. De kortstondige achterstand (1-2) werd snel omgebogen door Manon Wiegerink en Nisha Verweij in een 5-2 voorsprong na vijf minuten spelen in de eerste helft. Deze marge bleef tot aan de rust (11-8) gehandhaafd. Hoewel TOP niet groots speelde, had het DVO goed onder controle. Vooral verdedigend had de thuisploeg DVO in de tang, waardoor Stavenuiter en Roseboom vrijwel geen ruimte kregen van hun directe tegenstanders Nick Pikaar en Mick Snel en er niet aan te pas kwamen. In aanvallend opzicht viel de thuisploeg deze wedstrijd ook tegen. Het was meer de wedstrijd van het verdedigen dan van de aanval. TOP kende gedurende de hele wedstrijd teveel

inproductieve periodes waarin niet gescoord werd. Vooral aan het begin van de tweede helft brak dat de Sassenheimers bijna op. Na de 12-8 van Snel en de 13-8 van Harmzen, was er een korte fase waarin de Sassenheimers de korf niet konden vinden. Dat gaf DVO de gelegenheid terug te komen tot 13-12. De gelijkmaker was daarna een logisch vervolg geweest omdat TOP moeizaam speelde. Pikaar maakte luttele seconden later echter de 1412 en dat was eigenlijk het breekpunt. Vanaf dat moment herpakte de koploper zich en zette DVO op een steeds groter wordende achterstand. Met een fraaie vrije bal zette Snel zijn ploeg op een 19-13 voorsprong. Er waren toen nog zeven minuten te spelen en de wedstrijd was gelopen. TOP speelde de wedstrijd zonder problemen uit. Opmerkelijk was nog de rentree van Celeste Split. Zij werd vijf minuten voor tijd ingebracht. De allereerste bal die zij aangespeeld kreeg mikte zij fraai in de korf (2115) ten teken dat zij weer goed hersteld was van de breuk van haar pink. De eindstand werd uiteindelijk bepaald op 23-18. Zodoende won TOP in een saaie wedstrijd eenvoudig en volgens verwachting van DVO. Niemand klaagde, want matig spelen en saaie wedstrijden winnen is ook een kwaliteit. Toen bovendien een uur na de wedstrijd bleek dat PKC ook zijn tweede wedstrijd op rij had verloren, hadden de Sassenheimers bovendien hun koppositie verstevigd. De korfballers van TOP wacht nu een zware week. Eerst moet vanavond (woensdag) in Sassenheim worden gespeeld tegen debutant en degradatiekandidaat OVVO (aanvang 20.30 uur in sporthal De Korf). Vervolgens wacht zaterdagavond de lood-

zware uitwedstrijd tegen Fortuna. Deze ploeg is in goede vorm, staat op een derde plaats en is gebrand op een overwinning na de blamerende nederlaag in Sassenheim eind november (31-19). De wedstrijd in Delft begint om 19.30 uur en wordt gespeeld in de Fortunahal.

The Bassets laat USRS ontsnappen SASSENHEIM n De rugbyers van The

Bassets uit Sassenheim speelden afgelopen zondagmiddag tegen de studenten van USRS uit Utrecht. The Bassets zouden een verdedigingsmuur optrekken waar geen doorkomen aan was en de tegenstander zou met gepaste agressiviteit teruggezet worden op eigen helft. Met dit strijdplan moest USRS bestreden gaan worden. Het plan viel in het begin al in duigen door niet of nauwelijks te tackelen. Zo drukten de studenten vrij simpel tien punten op het scorebord. De scherpte kwam bij The Bassets mondjesmaat terug. Een try van Amine L’mal en een strafschop van Bob Koppier bracht vertrouwen in de wedstrijd en met de ruststand 8-10 kon het nog alle kanten op. De tweede helft was het aantrekkelijk voor het publiek: harde acties en mooie try’s vielen aan beide zijden. Voor The Bassets waren het Dennis Rietberg, Tom van der Krogt en wederom L’mal, terwijl Roger Scheffer en Joey Vos de conversies benutten. Maar het totaal van 29 punten was nipt tekort omdat de studenten een penalty meer benutten: 29-32. Hiermee verdiende The Bassets twee bonuspunten en kunnen ze over de tweede helft tevreden zijn. Op zondag 23 februari spelen ze in Rotterdam tegen Erasmus RSRC.

www.jantjebeton.nl

Een zilveren medaille voor Rudy Heemskerk, Romy Bakker en Loesanne van der Geest in de ploegenachtervolging voor middelbare scholen.

Rugbyclinic voor tieners bij Bassets SASSENHEIM n Woensdag 19 en vrijdag 21 februari van 13.00 tot 14.30 uur vindt bij rugbyclub The Bassets een rugbycllinic plaats voor kinderen van 10 tot en met 13 jaar. De clinics worden gegeven onder leiding van Joey Vos en Alex Ouwehand, ervaren rugbyspelers van The Bassets en coach van de mini’s. Bij deze rugbyclinic gaan de kinderen de basics van rugby leren. Onder andere passen, balhandeling en tackelen, en men sluit af met leuke spelletjes. Men kan zich inschrijven bij jongerencentrum Fascinus in Sassenheim. Inschrijven kan tot vrijdag 14 februari. Voor vragen over het inschrijven en de clinics: tel. 0252-229772. Inschrijven kan op de site www.fascinus.nl/agenda.

Handbaldames van Warmunda kampioen WARMOND n Afgelopen zondag zijn de dames 1 van handbalvereniging

Warmunda kampioen geworden. Het seizoen heeft nog een aantal wedstrijden te gaan, maar de voorsprong is zo groot dat het team niet meer in te halen is. Onder leiding van trainer en coach Gerard Boekel werd de wedstrijd tegen Schipluiden DS3 op eigen terrein in sporthal De Geest in Warmond met 23-5 overtuigend gewonnen. De tribune zat vol met enthousiaste toeschouwers, die zorgden voor een prima sfeer. Ondanks het grote puntenverschil bleven de dames van Schipluiden zich goed inzetten en was het een sportieve wedstrijd. De dames van Warmunda waren echter te sterk en wonnen ruimschoots. Na afloop werden zij toegejuichd en overladen met bloemen vanuit het bestuur en de supporters van de handbalvereniging.


In de ochtend uit je oude bed gestapt, ’s avonds al op je nieuwe boxspring slapen!

De Eastborn 10

Direct uit voorraad leverbaar in zwart!

1

% 0 ting

r o k ra t x e

t s e t e d t i u e t s e b Wederom als . d n o b n e t n e bij de consum Eastborn 10 • 180 x 200 • € 1.999,= Eastborn 10 • 180 x 200 • verstelbaar • € 2.999,=

In zwart, direct uit voorraad leverbaar,

10% extra korting voor snelle beslissers

Ambachtsweg 24a • 2222 AL Katwijk • T 071 408 58 55 inf0@denachtwachtkatwijk.nl • www.denachtwachtkatwijk.nl

Tl week 07 14  

De Teylinger, 12 februari 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you