Page 1

Nieuwbouwplannen? Kijk dan op www.allurebouw.nl

Woensdag 6 februari 2013

7e Jaargang • nr. 6

Sassenheim Woensdag 6 februari 2013 op wijkmarkt

5

Ondertekening 6e Jaargang • Roodemolen

nr.

9

Warmonders willen naam ‘Jan Dekkerbrug’ behouden

vacatures

Strijd om naam van brug naar Koudenhoorn is losgebarsten

 Chauffeur/Verkoper Joflex  Chauffeur/Verkoper + Administrateur Heijer Blomstergrossisten B.V.

Warmond - Met een enorme klap heeft wethouder Kees van Velzen afgelopen maandagmiddag de Jan Dekkerbrug naar het recreatie-eiland Koudenhoorn in Warmond ‘opgeblazen’. Nadat hij een ontstekingsmechanisme had ingedrukt ontbrandde er op de oude brug een vuurwerk, waardoor alle Noordse woelmuizen op het eiland -als ze er al waren- van schrik waarschijnlijk spontaan het Joppe ingesprongen zijn. De handeling van de wethouder markeerde de start van de bouw van de nieuwe ophaalbrug naar het Warmondse recreatie-eiland. In april moet de nieuwe brug er liggen.

Uw vacature ook in de krant? Bel nu (071) 402 29 01

Apotheek is langer open

Door Piet van der Vooren Voorafgaand aan het vuurwerk memoreerde wethouder Van Velzen nog even aan de reden waarom de Jan Dekkerbrug het veld moet ruimen. In 2007 bleek dat de brug niet meer voldeed aan de veiligheidseisen, al was er geen gevaar dat de brug zou instorten. Wel bleek uit onderzoek dat de brug in sommige situaties ‘in beweging’ kon komen, met name wanneer grotere groepen mensen zich op het brugdek bevonden. Voor de gemeente was dat aanleiding om niet langer toe te staan dat onder andere het Leedeconcert en de intocht van Sinterklaas nog op de Gemeentehaven mochten plaatsvinden. Voor het ‘gewone’ gebruik van de brug om naar en van Koudenhoorn te gaan, was de brug nog steeds veilig. Wel werden er plannen gemaakt om een nieuwe brug naar het eiland aan te leggen. De Warmondse bevolking kon daarbij kiezen uit drie ontwerpen waarvan er één een duidelijke voorkeur had, al maakten sommigen wel een vergelijking met de Erasmusbrug in Rotterdam. Nadat dit ontwerp was gekozen werd er echter door enkele Warmonders actie gevoerd om niet deze brug, maar een ‘historische brug’ naar Koudenhoorn aan te leggen. Uiteindelijk besloot de gemeenteraad dat er inderdaad een ‘historische’ ophaalbrug naar het eiland zou komen. Met de bouw

17

Botsing komt door de zon

6

Wethouder Kees van Velzen drukt op het ontstekingsmechanisme, waarna vuurwerk ontstoken werd op de oude brug naar Koudenhoorn (Foto: Willem Krol). daarvan gaat nu begonnen worden. Totdat de nieuwe brug er ligt is Koudenhoorn bereikbaar via een noodbrug over de Leede.

Naam De gemeente heeft inmiddels een wedstrijd uitgeschreven voor een naam voor de nieuwe ophaalbrug. Suggesties voor namen kunnen tot 1 maart bij de gemeente worden ingediend. Zo proberen een paar inwoners van Warmond om de nieuwe naam van de brug ‘Jan Steenbrug’ te laten worden. Dit met het oog op het feit dat de schilder Jan Steen in een woning vlakbij de brug heeft gewoond. Het initiatief van de gemeente voor een nieuwe naam voor de brug is een aantal andere Warmonders echter in het verkeerde keelgat geschoten. Zij vinden dat ook de nieuwe brug gewoon ‘Jan Dekkerbrug’ moet

blijven heten. Manus Schavemaker is samen met zijn vrouw Wilma een van de Warmonders die tegen een nieuwe naam is. “De naam Jan Dekkerbrug is indertijd met opzet door de toenmalige Warmondse gemeenteraad aan de brug gegeven. Jan Dekker was vroeger altijd op deze plek te vinden, en vanwege zijn bemoeienis met Koudenhoorn heeft de gemeenteraad na zijn overlijden de brug ook bewust zijn naam gegeven. Daarvoor is toen ook actie gevoerd. Ik zie geen reden om die naam nu te laten vervallen. Bovendien heeft de gemeente vorig jaar juist besloten om alle namen van bruggen in de gemeente Teylingen vast te leggen, en dan is het vreemd als de brug naar Koudenhoorn nu ineens een andere naam zou krijgen. Ook de nieuwe ophaalbrug kan gewoon Jan Dekkerbrug blijven heten”, vindt Schavemaker. Hij wil zelfs zover gaan dat hij handtekeningen wTeylingen - Nieuwsblad De Teylinger (@DeTeylinger) is ook aanwezig op Twitter, met onder andere ‘breaking news’ uit Sassenheim, Voorhout, Warmond én over de gemeente Teylingen, en een overzicht van de inhoud van de krant.

Bordje Overigens heeft de gemeente het op de brug bevestigde naambordje van de Jan Dekkerbrug al enige tijd geleden van de brug laten verwijderen. “Dat hebben we gedaan om de voorkomen dat iemand anders het bordje als aandenken zou ontvreemden”, aldus wethouder Van Velzen. Het naambordje is inmid-

dels opgeknapt, en werd afgelopen maandagmiddag in bewaring gegeven aan André van Noort van het Historisch Genootschap Warmelda. “Mocht de brug toch weer Jan Dekkerbrug gaan heten, dan kunnen we het bordje straks weer op de nieuwe brug bevestigen. Zo niet, dan is het naambordje in ieder geval bij Warmelda in goede handen”, aldus de wethouder.

De Teylinger ook op Twitter Teylingen - Nieuwsblad De Teylinger (@DeTeylinger) is ook aanwezig op Twitter, met onder andere ‘breaking news’ uit Sassenheim, Voorhout, Warmond én over de gemeente Teylingen, en een overzicht van de inhoud van de krant.

Voorhout - Uit een jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek bleek eind vorig jaar dat klanten van Apotheek Voorhout behoefte hebben aan ruimere openingstijden. Om aan deze wens tegemoet te komen heeft Apotheek Voorhout de openingstijden verruimd. De apotheek is nu langer open op zaterdag. Men kan nu bij de apotheek terecht maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. De apotheek is gevestigd aan de Herenstraat 128 in Voorhout. Een ander initiatief om de klantgerichtheid verder te verbeteren is de introductie van de herhaalservice. Van deze service kan men gebruik maken als men doorlopend geneesmiddelen gebruikt. Voor herhaalrecepten is het met deze service niet meer nodig de huisarts te bellen. Men ontvangt de geneesmiddelen dan van de apotheek op een vooraf afgesproken tijdstip. Voor meer informatie: www.apotheekvoorhout.nl.

Koperdieven opgepakt Leidschendam/Voorhout - Twee inbrekers, een 44-jarige Voorhouter en een 24-jarige Noordwijker, dachten woensdag 30 januari omstreeks 1.00 uur hun slag te slaan op het terrein van de voormalige GGZ Haagstreek aan de Veursestraatweg in Leidschendam. Ze klommen over een omheining en verschaften zich toegang tot enkele gebouwen op het terrein. Een bewaker belde de politie, die de inbrekers respectievelijk bij een ketelhuis en in een kast in het pand aantrof. De twee mannen beschikten over diverse inbrekerswerktuigen. Ze bekenden tijdens hun verhoor op zoek geweest te zijn naar koper. De politie maakte proces-verbaal tegen beide dieven op. Ze kregen beiden een dagvaarding en moeten zich binnenkort voor de rechter verantwoorden.

Oude hollander

9.

Snijdbaar en lekker pittig

per kilo

95

geldig op woensdag 13 en 20 februari elke woensdag voor de Etos in Sassenheim


gemeenteberichten Teylingen week 6 / 2013

Startmoment vervanging brug Maandag 4 februari heeft wethouder Kees van Velzen het officiële startsein gegeven voor de vervanging van de brug naar Koudenhoorn. De huidige ‘Jan Dekkerbrug’ tussen de gemeentehaven in Warmond en het eiland Koudenhoorn wordt binnenkort vervangen. De brug voldeed niet (meer) aan de minimaal vereiste normen. De uitvoering van dit project wordt gedaan door Groot Lemmer B.V. en de voorbereidingen voor de vervanging zijn in volle gang. Er is tijdelijk een noodbrug aangelegd voor Koudenhoornbezoekers. De officiële opening van de brug is medio april 2013. Werkzaamheden Bent u benieuwd naar de vorderingen van de werkzaamheden? Kijkt u dan op www.teylingen.nl onder ‘Actueel - werk in uitvoering’.

Nieuwe naam Bij een nieuwe brug, hoort ook een nieuwe naam. Wij kunnen de naam natuurlijk zelf bedenken, maar het is veel leuker om u hierbij te betrekken en deze te laten bedenken door een inwoner uit Teylingen. Bedenk een passende naam voor de brug en wie weet bent u dan wel de ‘VIP-gast’ tijdens de officiële opening van de nieuwe brug! De inzendingen worden beoordeeld door een jury. De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gesteld en uitgenodigd om bij de officiële opening (medio april 2013) aanwezig te zijn als VIPgast. Tijdens de opening wordt de winnaar aan het publiek bekendgemaakt.

Hoe kan ik meedoen? Stuur uw suggestie vóór 1 maart 2013 per mail naar j.habers@teylingen.nl. Graag ontvangen wij een uitleg van u waarom u juist deze suggestie doet. Uiteraard is uw suggestie ook voorzien van uw eigen naam en adresgegevens.

Sleuteloverdracht aan carnavalsverenigingen Nog een paar dagen en dan is het moment van de sleuteloverdracht aan de carnavalsverenigingen uit Sassenheim, Voorhout en Warmond weer aangebroken. Vanaf dat moment zal Teylingen vijf dagen bestuurd worden door Prins Ruud en Prinses Marjo van de Saksen, Prins Cok en Prinses Nelleke van de Bokken en Prins Peter en Prinses Paula van de Billenprikkers.

De sleuteloverdracht vindt plaats op vrijdag 8 februari vanaf 19.00 uur in de raadzaal van het bestuurscentrum (Raadhuisplein1) in Voorhout.

WMO adviesplatform Teylingen zoekt een nieuwe voorzitter Voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft de gemeente Teylingen een WMO adviesplatform geïnstalleerd die het college gevraagd en ongevraagd adviseert over de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het WMO-beleid. In het platform hebben leden zitting die namens verschillende cliëntenorganisaties hun inbreng hebben en burgerleden zonder binding met een organisatie. Het platform bestaat uit 10 leden. Vanwege het vertrek van de huidige voorzitter zijn wij op zoek naar een vervanger.

Voelt u zich aangesproken door de vacature? Kijkt u dan op www.teylingen.nl-actueel-vacatures-Onafhankelijk voorzitter WMO Advies platform Teylingen en stuur vóór 20 februari a.s. een korte brief met motivatie en cv. Informatie Vragen over de inhoud van de functie kunt u stellen aan Johanneke Veneman, beleidsmedewerker WMO, via telefoonnummer 14 0252

Bent u onze nieuwe: Onafhankelijk voorzitter WMO adviesplatform Teylingen

Zorgloket Wijziging zones Regiotaxi Per 1 februari 2013 is het aantal zones voor het gebruik van het collectief vervoer (de Regiotaxi) gewijzigd. Waarom wijziging Mensen met een beperking kunnen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in aanmerking komen voor het collectief vervoer (de Regiotaxi). Als u hiervoor in aanmerking komt, moet de ISD u 1750 kilometer per jaar compenseren. Dit aantal kilometers is beleid van de ISD-gemeenten en komt overeen met de wetgeving. Tot nu toe compenseert de ISD meer kilometers. Dit betekent dat u mogelijk vanaf het begin dat u reist met de Regiotaxi meer zones heeft gekregen dan waar u recht op had.

Ingangsdatum nieuwe aanvragen Voor nieuwe aanvragen wordt het aantal zones per 1 februari 2013 ingevoerd en voor bestaande klanten per 1 juli 2013. Aantal zones zonder ander vervoersmiddel Als u geen ander vervoersmiddel hebt (bijvoorbeeld een scootmobiel), dan krijgt u 450 zones per jaar. Aantal zones met een ander vervoersmiddel Als u via de ISD een ander vervoersmiddel heeft (bijvoorbeeld een scootmobiel), dan krijgt u 225 zones per jaar. Overgangsrecht voor bestaande klanten Als u al gebruik maakt van de Regiotaxi, dan geldt voor u een overgangsrecht. Dit betekent dat het aantal zones voor u per 1 juli 2013 wordt aangepast. U krijgt uiterlijk eind februari 2013 van de ISD een brief met meer informatie over de aanpassing van het aantal zones. Waarvoor Regiotaxi niet bestemd De Regiotaxi is niet bestemd voor: • het vervoer naar de dagbesteding. Dit vervoer valt niet onder de Wmo, maar onder de AWBZ. Dit geldt ook als u sinds 1 januari 2013 hiervoor geen vergoeding meer krijgt via de AWBZ. U moet dan zelf de vervoerskosten regelen/betalen.

Wij nodigen u van harte uit om samen met de drie carnavalsverenigingen dit officiële begin van het carnaval in Teylingen mee te vieren. Alaaf! Op een leuk en gezellig carnavalsfeest!

Agendapunt welstandsnota in commissie Ruimte verschoven In de ‘gemeenteberichten week 3/2013’ stond de aankondiging dat de Commissie Ruimte het vaststellen van de welstandsnota zou bespreken op 22 januari. Door het grote aantal agendapunten is het helaas niet gelukt om dit voorstel te behandelen. De commissie heeft de behandeling doorgeschoven naar 5 maart. De gemeenteraad zal zich dan 21 maart uitspreken over het nieuwe welstandsbeleid.

• het vervoer naar het ziekenhuis voor onderzoek/bezoek arts als uw zorgverzekering deze kosten vergoedt. Worden de kosten niet door uw zorgverzekering vergoed, dan kunt u wel met de Regiotaxi naar het ziekenhuis toe. Maatwerk Bij de Wmo is sprake van maatwerk. Als blijkt dat voor uw persoonlijke situatie het aantal zones onvoldoende is, kan de ISD besluiten u extra zones toe te kennen. U kunt dit kenbaar maken via een meldformulier. We adviseren u op tijd dit meldformulier in te leveren. Meldformulier U kunt het meldformulier ophalen bij uw gemeente of downloaden via de website van het lokaal loket/Zorgloket of Wmo Adviescentrum van uw gemeente of de ISD Bollenstreek. Meer informatie Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het collectief vervoer? Neemt u dan contact op met de ISD. Bereikbaarheid ISD 0800 – 956 70 00 (gratis), www.isdbollenstreek.nl, info@isdbollenstreek.nl of bezoek het Zorgloket in het gemeentekantoor.


Monumentencommissie Vrijdag 8 februari om 09.30 uur De Monumentencommissie vergadert in het vervolg niet meer op donderdag maar op vrijdag. De vergadering is in het gemeentekantoor in Sassenheim. De vergadering is openbaar.

Inloopavond Fietspad Roodemolenpolder Op 11 februari organiseren wij een inloopavond over de nieuwe fietsverbinding Voorhout-Sassenheim. De inloopavond vindt plaats in het bestuurscentrum van de gemeente Teylingen (Raadhuisplein 1 in Voorhout). De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur. Bezoekers kunnen zelf bepalen hoe laat ze komen. Er is geen centrale presentatie die op een gezet tijdstip begint. Gedurende de avond kunnen aanwezigen tekeningen van het fietspad bekijken.

Uw verzoek om voorlopige voorziening bevat de volgende informatie: • uw naam en adres; • de datum waarop u de voorlopige voorziening indient; • het besluit waartegen bezwaar bestaat; • een kopie van het bezwaarschrift dat bij de gemeente Teylingen is ingediend. Dit verzoek stuurt u naar: Voorzieningenrechter rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Wijzigingsplan 6 Prinsenweg 30 Voorhout ‘Landelijk gebied 2004, Voorhout’ ter inzage

Er is van 10 tot en met 16 februari een collectevergunning verleend aan Amnesty International Nederland. Algemene plaatselijke verordening

Leegstandwet Op grond van artikel 15 is vergunning verleend voor het mogen verhuren van de woning(en): • Veldzuringstraat 22 in Voorhout van 1 februari 2013 tot en met 31 januari 2015 (25-01-13) Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 Op grond van artikel 87 is ontheffing verleend aan: • G.J.P. Verduijn, Sassenheim voor het parkeren zonder parkeerschijf op het parkeerterrein in de Hoofdstraat en het parkeerterrein achter de ABN/AMRO (25-01-13) Bezwaar Hoe kunt u bezwaar maken? Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Teylingen c.q. de burgemeester van Teylingen. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. Uw bezwaarschrift bevat de volgende informatie: • uw naam en adres; • de datum waarop u het bezwaarschrift indient; • uw handtekening; • een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent; • de reden(en) van uw bezwaar. Binnen welke termijn? U heeft zes weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. De termijn begint te lopen de dag na de verzenddatum die genoemd is in de publicatie. Indienen van een verzoek om voorlopige voorziening Het indienen van een bezwaarschrift betekent meestal niet dat het besluit waartegen u bezwaar maakt niet in werking treedt. Als u het besluit op korte termijn wilt tegenhouden, moet u naast het bezwaarschrift een apart verzoek om een ‘voorlopige voorziening’ bij de Rechtbank indienen. Hiervoor moet u griffiekosten betalen.

Rotonde Jacoba van Beierenweg – Randweg Wij hebben op 21 januari 2013 besloten een rotonde aan te leggen op de kruising van de Jacoba van Beierenweg/ N450 met de Zuidelijke Randweg met toevoeging van de Noordelijke Randweg. Het besluit is 23 januari 2013 gepubliceerd in de digitale Staatscourant en ligt tot 6 weken na deze publicatiedatum ter inzage bij de receptie van het gemeentekantoor, dus tot en met 6 maart 2013. De link naar de publicatie in de digitale Staatscourant kunt u vinden op www.teylingen.nl. Bezwaarmogelijkheid Tot en met 6 maart 2013 kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen dit besluit bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift bevat tenminste naam, adres en woonplaats van de belanghebbende en een opgave van de bezwaren die tegen dit besluit bestaan. Het bezwaarschrift moet gedateerd en ondertekend zijn. Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

Collectes

Ontheffing/vergunning/toestemming is verleend aan: • Pancratius parochie, Sassenheim voor het organiseren van de Palmpasenoptocht op zondag 24 maart 2013 van 11.00 tot 13.00 uur (25-01-13) • HCR Boerhaave, Voorhout voor het langer geopend hebben van de inrichting Herenstraat 57 in de nacht van 11 op 12 februari 2013 tot 02.00 uur (25-01-13) • M. van Rijn-Groenendijk, Kaag voor het innemen van een standplaats met een koek- en zopietent nabij Beatrixlaan 36 in Warmond in het winterseizoen 2013 (30-01-13) • Zorg en Zekerheid, Leiden voor het innemen van een standplaats van 24 m² voor het jaar 2013 op elke 2e dinsdag van de maand in de Hoofdstraat in Sassenheim van 10.30 tot 11.30 uur en op elke 2e vrijdag van de maand op het parkeerterrein bij het NS Station in Voorhout van 10.15 tot 11.15 uur (28-01-13)

Informatie Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met Fariq Ishaak van de afdeling Ruimte. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 14 0252.

Identificatienummer: NL.IMRO.1525.WP2012TEY01016-0401 Toelichting wijzigingsplan Voor de bedrijfsvoering van de Gebroeders Kortekaas aan de Prinsenweg 30 in Voorhout is het nodig om de bedrijfsbebouwing uit te breiden. In aansluiting op de wijzigingsbevoegdheid in het vigerende bestemmingsplan wordt zodoende het bouwvlak op deze locatie uitgebreid. Hierdoor ontstaat ruimte op het agrarische bedrijfsperceel om de benodigde nieuwe bebouwing te realiseren. In opdracht van de initiatiefnemer is voor de locatie daarom een wijzigingsplan opgesteld dat voorziet in een groter bouwvlak. Dit wijzigingsplan is door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 22 januari 2013. Ter inzage Het collegebesluit met het vastgestelde wijzigingsplan liggen met ingang van donderdag 7 februari 2013 tot en met woensdag 20 maart 2013 voor een ieder ter inzage. Inzien U kunt het wijzigingsplan inzien bij het Contactcentrum in het gemeentekantoor in Sassenheim. De digitale versie van dit wijzigingsplan kunt u inzien op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Op www.teylingen.nl onder Wonen – Bouwen en wonen Plannen en projecten – Voorhout – Prinsenweg 30, Voorhout vindt u een link naar het digitale wijzigingsplan. Daarnaast vindt u een link naar de authentieke digitale bestanden en kunt u een pdf-bestand van de analoge versie van het wijzigingsplan downloaden. (N.B. Indien er verschillen zijn tussen de analoge en digitale versie, is op grond van artikel 1.2.3. van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale versie beslissend.) Beroep Tegen het besluit van de raad kunnen belanghebbenden van vrijdag 8 februari 2013 tot en met donderdag 21 maart 2013 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit geldt alleen voor: - degene die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht; - een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet in staat is geweest een zienswijze in te dienen; Belanghebbenden kunnen bij de Voorzitter van die Afdeling tevens een verzoek om voorlopige voorziening doen. Een verzoek om voorlopige voorziening is alleen ontvankelijk als daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond. Het vaststellingsbesluit treedt op vrijdag 22 maart 2013 in werking, tenzij binnen die termijn naast een beroepsschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

(reguliere procedure) • Hoofdstraat 127a, 2171 BA bouw dienstwoning in Sassenheim bedrijfspand (28-01-13) • Jagtlustkade 17, 2171 AG Uitbreiden bestaand bedrijfspand Sassenheim (28-01-13) • Engelselaan 6d, 2215 RG plaatsen dakopbouw achterzijde Voorhout woning (29-01-13) • Nabij Akzo en knooppunt aanbrengen bypass (03-10-12) A44/N444, kadastraal bekend sectie B, nummers 1503, 1760, 3002 allen ged., Sassenheim Rectificatie • Op 4 december 2012 is een aanvraag ingediend voor het verlengen van de instandhoudingtermijn om tijdelijk in een verbouwde veeschuur, in strijd met het bestemmingsplan, te mogen wonen op het perceel genummerd Hellegatspolder 2 in Warmond. Deze aanvraag is als een reguliere procedure gepubliceerd. Dit moet zijn een aanvraag met een uitgebreide procedure. Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) • Nabij ’s Gravendamseweg, kadastraal bekend sectie A, nummer 3695, Voorhout

Inrichten weilanddepot voor baggerspecie welke vrijkomt na baggeren van watergangen (29-01-13)

Verleende omgevingsvergunning (mogelijkheid tot bezwaar en beroep) • Herenstraat 48, 2215 KH vestigen bibliotheek (24-01-13) Voorhout • Herenweg 77, 2361 EJ wijzigen en vergroten entree, Warmond maken luifel en veranderen kleur voorgevel (25-01-13) Commissie Welstand Eens per twee weken op maandag behandelt een deskundige van de Welstandscommissie vanaf 09.30 uur de projecten in het gemeentekantoor. Deze besprekingen zijn openbaar. Voor het inzien van de agenda of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het gemeentekantoor. De eerstvolgende welstandsvergadering is maandag 18 februari 2013. Inzien, zienswijzen, bezwaar of beroep 1. Inzien binnengekomen aanvragen Binnengekomen aanvragen kunt u inzien bij balie 7 (bouwen en wonen) in het gemeentekantoor. Als u een reactie wilt geven op een binnengekomen aanvraag, neemt u dan contact op met een medewerker van het team vergunningen. 2. Bezwaar tegen verleende vergunningen Als boven het project staat aangegeven dat er een mogelijkheid is tot bezwaar en beroep, kunt u bezwaar maken. Hierbij dient u rekening te houden met het volgende: De genoemde data bij de verleende vergunningen zijn de data waarop deze zijn verzonden. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken – vanaf de dag na de verzenddatum van betreffende vergunning – een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Teylingen.


Het bezwaarschrift moet bevatten: • Naam en adres • Datum • Omschrijving van de beslissing waartegen bezwaar bestaat • Reden(en) van het bezwaar • Handtekening

Hiervoor moet u wel griffiekosten betalen. Het verzoek moet bevatten: • Naam en adres • Datum • Besluit waartegen bezwaar bestaat • Kopie van het bezwaarschrift dat bij de gemeente Teylingen is ingediend.

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

Het adres is: Voorzieningenrechter rechtbank Den Haag Sector Bestuursrecht Postbus 20302 2500 EH Den Haag U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht. daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

BEL

KOM

KLIK

Gemeenteberichten is een uitgave van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen. Editie 6 februari 2013.

www.teylingen.nl

Wilhelminalaan 25, Sassenheim

Gemeente Teylingen Postadres: Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout Telefoon: 14 0252 (kengetal niet nodig) gemeente@teylingen.nl www.teylingen.nl

14 0252

Bezoekadressen Gemeentekantoor: Wilhelminalaan 25 in Sassenheim Bestuurscentrum: Raadhuisplein 1 in Voorhout De gemeente is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur.

Openingstijden gemeentekantoor: Maandag 8.30-13.00 uur Dinsdag 8.30-16.00 uur Woensdag 8.30-16.00 uur Donderdag 8.30-20.00 uur Vrijdag 8.30-16.00 uur Zorgloket/ISD:

9.00-12.00 uur

Balie politie: Maa/woe/vrij Dinsdag Donderdag

9.00-13.00 uur 13.30-16.00 uur 13.30-17.00 uur en 18.00-20.00 uur

Corso op zoek naar verkeersregelaars Sassenheim/Voorhout - Het Bloemencorso Bollenstreek zoekt 150 verkeersregelaars. Deze vrijwillige verkeersregelaars zijn nodig om het bloemencorso op 19 en 20 april in goede banen te leiden. Eerder werd dit door politie en hulpdiensten gerealiseerd, maar door de veranderende regelgeving moeten het bloemencorso en de corsogemeenten hier nu voortaan zelf voor zorgen. Leo van der Zon, voorzitter van het Bloemencorso Bollenstreek, laat weten dat sinds vorig jaar het bloemencorso zelf verantwoordelijk is voor de begeleiding door de Bollenstreek. “Het bloemencorso is als non-profit organisatie afhankelijk van sponsoring en giften en kan niet alle verkeersregelaars voor de begeleiding betalen. We zijn daarom dringend op zoek naar 150 vrijwilligers die tijdens het bloemencorso bereid zijn de handen uit de mouwen te steken en mee te helpen de vele honderdduizenden corsobezoekers een geweldige corsodag te bezorgen”. Het bloemencorso rijdt dit jaar op vrijdagavond 19 en zaterdag 20 april de 66ste editie. Met als thema Bon Appetit gaat de 42 kilometer lange route op zaterdag van Noordwijk via onder andere Voorhout en Sassenheim naar Haarlem. Op vrijdagavond rijdt het bloemencorso door Noordwijkerhout en vervolgens naar Noordwijk waar het bloemencorso verlicht rijdt. De optocht, omgeven door muziek, bestaat uit twintig praalwagens en zo’n dertig met bloemen versierde personenauto’s en bijzondere voertuigen. Langs de gehele route worden ook dit jaar weer honderdduizenden bezoekers verwacht. Om het bloemencorso ook dit jaar weer succesvol en veilig te laten verlopen zoekt men verkeersregelaars die eenvoudige verkeersregelende taken

uitvoeren op diverse vaste plaatsen langs de route. Het betreft hier het beheren van afzettingen en het geven van aanwijzingen aan verkeersdeelnemers om opstoppingen te voorkomen en om het bloemencorso veilig de route door de streek af te laten leggen. Iedereen van 18 jaar en ouder kan worden opgeleid tot verkeersregelaar. Voor scholieren bestaat de mogelijkheid om als vrijwilliger voor het bloemencorso punten te scoren voor de maatschappelijke stage. Voordat men verkeersregelaar mag zijn moet eenmalig een e-learningtraining gevolgd worden. Deze cur-

sus kan thuis via de computer worden gedaan, en de e-learning wordt afgesloten met een test. De verkeersregelaar krijgt daarnaast nog een uitvoerige instructie. Hierna volgt een aanstelling als verkeers-/evenementenregelaar door de burgemeester. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Voor meer informatie of om zich aan te melden kan men contact opnemen met Wybe Zijlstra: e-mail veilig@ bloemencorso.info of telefoon 0252428237. Bij aanmelding dient men de volledige naam (inclusief voornamen), het adres en de geboortedatum te vermelden.

Cursus van Marente

Omgaan met een chronische ziekte Sassenheim - Zorgorganisatie Marente start een cursus ‘Omgaan met een chronische ziekte’ op woensdag 3 april van 19.00 tot 21.00 uur in de Bernardus aan de Hoofdstraat 82 in Sassenheim. In deze cursus leren mensen omgaan met invloeden van een chronische ziekte op hun stemming, onder andere op basis van mindfulness en assertiviteitsbevordering. Want mensen bepalen zelf hoe ze zich voelen, ook als iemand langdurig ziek is. Er wordt onder andere aandacht besteed aan leren ontspannen, het beïnvloeden van gedachten, assertiviteit en sociale vaardigheden en mindfulness. Als iemand te maken heeft met een chronische ziekte, dan is dat niet zomaar iets. Naast de lichamelijk gevolgen verandert er ook veel op het psychische en sociale vlak. En dat is elke dag weer merkbaar. Zo is het bijvoorbeeld niet meer mogelijk om te doen wat voorheen vanzelfsprekend was. En vanwege de lichamelijke beperkingen moet er steeds aan anderen uitgelegd worden wat er aan de hand is. Daarnaast

worden mensen geconfronteerd met afhankelijkheid, eenzaamheid en het gevoel van tekort schieten. Dit heeft allemaal invloed op de stemming van een persoon, maar uiteindelijk bepaalt iemand zelf hoe die zich voelt. En dat is waar de cursus om draait. Onder deskundige begeleiding van een gediplomeerd psycholoog leren deelnemers vaardigheden die zij in hun eigen situatie kunnen toepassen, zonder dat persoonlijke ervaring met het ziekteproces uitgebreid behandeld wordt. Daarmee onderscheidt deze cursus zich van bestaande therapiegroepen of lotgenotencontact. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van twee uur. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid vergoedt de cursus voor 50 tot 100 procent, afhankelijk van de aanvullende verzekering. De cursus is bedoeld voor mensen met een chronische ziekte, maar is ook geschikt voor partners, gezinsleden en/of mantelzorgers. Vor meer informatie of aanmelding: afdeling Ledenservice van Marente, tel. 071-4093223 of e-mail ledenservice@marente.nl.

Repetities Up2Stage Sassenheim - Afgelopen weken zijn de open repetities van musicalgroep Up2Stage heel goed bezocht (zie foto). De eerste paar weken waren er ruim twintig aspirantleden te vinden, en twee weken geleden werd dit met 25 enthousiastelingen overtroffen, mede dankzij reclame via de stichting Combiburg. Musical is weer in en dat is mede te danken aan de voorstelling van ‘De Verandering van Belle en het beest’ in november. Dit jaar zal Up2Stage weer een topper op de planken gaan brengen. Eind februari wordt bekend gemaakt welke. Eerst zullen de aspirantleden eind februari nog auditie doen om te kijken of er een ‘klik’ is en voldoende basistalent. Bij Up2Stage zal het talent vervolgens verder worden ontwikkeld. Nog een paar weken zijn er open lessen op dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur. Meer informatie op de website: www.up2stage.nl.

Herdenking van watersnood 1953 Warmond - Dit jaar is het zestig jaar geleden dat grote delen van Nederland onder water kwamen te staan doordat springtij en een noordwesterstorm het water in de Noordzee tot recordhoogte opstuwden. In Nederland eiste de stormramp ruim 1800 slachtoffers. Ook in België, Groot-Brittannië en op zee vielen vele slachtoffers. Talloze mensen raakten huis en bezittingen kwijt. Ter herinnering aan de watersnood van 1953 heeft de Warmondse kunstenaar Jan Paul Kruimel een bijzondere penning gemaakt (zie foto). Deze herinnert vooral aan de duizenden mensen die om het stijgende water te ontvluchten huis en haard moesten verlaten. De penning heeft een formaat van ongeveer 7 centimeter. Hij is gegoten in brons via het slingergietprocedé. Het kunstwerk is

door de ontwerper gepatineerd in een zeegroene kleur. In het brons is het jaartal 1953 aangebracht. Tot 1 mei kan de penning besteld worden. Inlichtingen zijn te verkrijgen via het emailadres janpaulkruimel@xs4all.nl.


6 februari 2013

pagina 5

Lezers Schrijven

Vuurwerk blijft uit op wijkmarkt

‘Fietspad voor kinderen is belangrijker dan kikkertjes’ Sassenheim - Terwijl storm en regen vorige week maandag venijnig woei over partycentre De Oude Tol in Sassenheim, verliep binnen de door de gemeente Teylingen georganiseerde wijkavond rustig. De wijk tussen de Leidsevaart en de Julianalaan heeft weliswaar op enkele plekken last van verkeersonveiligheid en er klonk een meningsverschil over een fietspad, een molen en een landschapspark, maar ook veel positieve geluiden, zoals een aantal buurtinitiatieven vanuit de wijk.

Kleurige tekeningen sierden de kramen in de zaal. Leerlingen van De Startbaan was gevraagd om positieve en negatieve dingen over hun wijk aan het tekenpapier toe te vertrouwen. Het resultaat mocht er zijn. Blij waren een paar kinderen met hun speeltuintje, zoals de voetbalkooi, maar anderen spraken de wens uit voor nog een nieuw tuintje of een paar extra speeltoestellen. Een klacht werd geuit dat hangjongeren soms een speeltuintje vernielen en rommel achterlaten. Dat hondenpoep niet wordt opgeruimd trof het ongenoegen van veel leerlingen, want een hondenkakje hoort in het zakje, zo viel op een tekening te lezen. Tevens dat er te hard door de wijk gereden wordt vond een groot aantal niet leuk. De wens werd geuit om voor één keer per maand een disco voor kinderen te organiseren en een enkeling gaf aan het leuk te vinden als molenstomp De Speelman aan de H. Knoopstraat toch maar herbouwd wordt.

Kikkertjes

SASSENHEIM

VERSTRIO

Onder de volwassen bezoekers van de wijkavond kwam de molen echter nauwelijks ter sprake, ondanks het geschil tussen de molenstichting en de omwonendengroep ‘Hier geen wieken’. Wel kreeg het nieuwe fietspad door de Roodemolenpolder aandacht. Opvallend was het aantal positieve geluiden, want vol-

De commissie is zich een hoedje geschrokken van de bijstandsfraude in de gemeente Teylingen, en dat is uiteraard te begrijpen. Over andere enkele delen van de berichtgeving heb ik zo mijn twijfels, bijvoorbeeld dat sommige cijfers niet kloppen. Teylingen bezit momenteel een inwoneraantal van ongeveer 35.789 zielen. Daarvan zitten slechts 49 personen in de bijstand. Dat lijkt me nogal weinig, en vermoedelijk zijn het er wel meer. Men gaat er van uit dat in totaal maar liefst 20 procent zich schuldig maakt aan fraude. 5 tot 10 procent pleegt bewust fraude en daarnaast ziet nog eens 10 procent kans de boel zogenaamd ‘per ongeluk’ te bedotten wegens gebrekkige taalkennis. Vooral de laatste aangewezen oorzaak komt wel erg wonderlijk over. Als de taal werkelijk zo gebrekkig is, dan mag een onwetend mens daar toch niet doorlopend de kans door krijgen om volop te frauderen. Of zitten de uitkeringsverstrekkers soms te slapen? Nel Molenaar-Hazenberg, Tulpenstraat 34, Sassenheim.

Op bollengrond

Burgemeester Marjan van Kampen daagt de bezoekers van de wijkmarkt uit om hun mening over de wijk te geven (Foto: Nico Kuyt). gens enkelen lost het pad de onveiligheid voor de schoolgaande jeugd op, die nu over de Zandslootkade fietst. “Kinderen zijn belangrijker dan kikkertjes in de polder”, stelde een bewoner, die vond dat het zo snel mogelijk moet worden aangelegd. Een lid van de klankbordgroep voor het pad memoreerde evenwel dat de groep het advies heeft gegeven om niets aan te leggen. “Vervolgens komt er een goednieuwsshow. Wat is dan burgerparticipatie?” uitte hij zijn frustratie. Maar wethouder John Stuurman kapte de discussie af. “Wij hebben er langdurig over gepraat. We worden het niet eens. U wilt het niet, maar B&W wel.”

Sloot Op de avond werden diverse verzoeken ingediend. Zo loopt er een sloot naast de speeltuin van de Oranjebuurt en die is gevaarlijk voor kleine kinderen. De wijkregisseur gaat er samen met de buurt naar kijken. Er is de afgelopen tijd een aantal airbags uit auto’s gestolen en de roep kwam voor een betere verlichting. Ook voor handhaving van de overlast van jongeren in het Ter Weegen Park. En of er niet een voetpad kan komen langs de Hoofdstraat tussen het hospice en de voetbalvelden, want lopen op het fietspad is gevaarlijk. Verder heeft de buurt zorgen over de komst

M ET SC H U ITE M AKE DE WINTE R WE R KOMT U L DOOR… Hele week:

Kibbeling, van verse kabelja uw 500 gram 6,Heerlijke verse za lmsalade uit eigen keuken 100 gram 0,85 Huisgemaakte romige vissoep 1 liter 4,95 Verse kabeljauw filet 100 gram 1,4 9 Elke dag vers ui t de rokerij: Gerookte makre el groot p.st. 2,95 2 voor 5,50 Schuitemaker’s Fi sh wo t/m vrij van 12 & Chips, open van .0 Zaterdag van 12.0 0 tot 18.00 uur 0 tot 17.00 uur

Tel. winkel: 0252-2101 51 Oude Haven 3 - Sasse nheim

van een nieuw tuincentrum aan de Rijksstraatweg, en dan met name wat betreft de verkeersveiligheid. Die zorg werd ook geuit over de situatie rond basisschool De Rank, de Prins Clausstraat en een aantal kruisingen, waaronder de Vliegeniersweg. B&W gaat de komende tijd een antwoord formuleren voor alle vragen en verzoeken. Tot slot riep burgemeester Marjan van Kampen de wijk op om met initiatieven te komen, zoals voor de Burendag. Samen met de wijkregisseur kan dan gekeken worden hoe de gemeente kan helpen. De afgelopen tijd zijn er al diverse succesvol in de wijk ontplooid, zoals het breien van warme mutsjes voor baby’s in Centraal-Azië op het ontmoetingspunt Startbaan Plaza, waarbij de buurtbewoners elkaar hebben leren kennen.

‘Verstoringsdiepte niet verruimen’ Teylingen - Wethouder John Stuurman adviseert de gemeenteraad om de verstoringsdiepte voor archeologisch waardevolle bollengronden niet te verruimen naar 70 centimeter. Wordt op dit moment de grond dieper dan 30 centimeter verstoord, dan is archeologisch onderzoek verplicht. Dat moet worden betaald door de verstoorder.

waarmee Teylingen samenwerkt op het gebied van archeologie, namelijk Katwijk, Lisse en Noordwijkerhout, hanteren hetzelfde beleid van 30 centimeter. Zij zien geen aanleiding om dit te verruimen. Voor andere omliggende gemeenten als bijvoorbeeld Hillegom geldt hetzelfde. Wettelijk is het mogelijk om de diepte vrij te kiezen, maar de kans is groot dat de provincie bezwaar zal maken en dat het bij de Raad van State (RvS) wordt uitgevochten. De kans dat de provincie dit wint is naar de inschatting van de wethouder groot. De RvS heeft namelijk herhaaldelijk aangegeven dat aanpassingen ten gunste van agrariërs alleen mogelijk zijn op basis van meer archeologisch onderzoek. Als de gemeenteraad toch een aanpassing wil, is onderzoek op ongeveer 200 percelen nodig. De kosten bedragen dan rond de 40.000 euro.

Vorig jaar verzocht de raadscommissie Ruimte B&W te bekijken of de verstoringsdiepte te verruimen valt. Met name is dit een wens van voormalig VVD-raadslid en teler Franck van der Valk. De wethouder adviseert echter om niet over te gaan tot een verruiming. De nu gehanteerde diepten zijn goed onderzocht en onderbouwd. Het archeologisch adviesbureau RAAP heeft hiernaar gekeken. De Bollenstreekgemeenten

Afspraken met bibliotheek Teylingen - B&W stemt in met het aangaan van een uitvoeringsovereenkomst met de Bibliotheek Bollenstreek voor het jaar 2013. Hierin somt de gemeente de prestatieafspraken op waaraan de bieb moet voldoen. ieder jaar stelt de Bibliotheek Bollenstreek een uitvoeringsovereenkomst op in overleg met de aangesloten gemeenten. Deze geeft de richting aan voor de te behalen

zelfredzaamheid. De Bibliotheek Bollenstreek ondersteunt de jeugd in voor- en vroegschoolse educatie, in het onderwijs en ten aanzien van mediawijsheid. De Bibliotheek Bollenstreek biedt daarnaast digitale diensten aan en houdt de landelijke digitale ontwikkelingen nauwlettend in de gaten, zo legt wethouder Karin Lambrechts in de overeenkomst vast.

resultaten. Teylingen stelt daar voor het jaar 2013 een subsidie tegenover van 729.312 euro. De prestaties die Teylingen wenst zijn dat de Bibliotheek Bollenstreek zich richt op kennis en informatie, ontwikkeling en educatie, en haar deuren openstelt voor cursussen, ontmoeting en debat. Ook verzorgt zij activiteiten die gericht zijn op algemene kennis, consumenteninformatie en

en Weekaanbieding 75 Versgekookte bieten

0. 95 Versgesneden koolraap . 0. .... .... .... .... .... .... .... 500 gram........ e 99 Versgesneden fruitsalad . 0 . .... .... .... .... 100 gram.................... 79 Variasalade . 0. .... .... .... .... .... .... .... 100 gram........

............ 500 gram....................

Maaltijd v.d. Week Hutspot

.... 100 gram....................

Elke woensdag:

.....

0. 1.75

.............

Perssinaasappels 10 stuks

...

69

v.d. Ve-eSasrsenheim Hoofdstraat 259 Tel./Fax: 0252-232141

KEURSLAGERSTROTS KEURSLAGERTROTS

Slavinken keuken Slavinkenvers versuit uiteigen eigen keuken

4e gratis

4de gratis

SPECIAL

SPECIAL pie Peanut Peanut pie

VLEESWARENKOOPJE

per stuk

per stuk

150 gram kipfilet + 100 gram VLEESWARENKOOPJE kipsalade samen 150 gr kipfilet + 100 gr kipsalade KEURSLAGERKOOPJE V.I.B. burgers

KEURSLAGERKOOPJE

v.i.b. burgers

175 75 175 3 75 350 5 50 5

samen

4 stuks

Scholten keurslager 4 stuks Hoofdstraat 261 • Sassenheim

KEURSLAGERTROTS Tel. 0252-211440 • Fax 0252-220534

0

0000

www.scholten.keurslager.nl info@scholten.keurslager.nl 0000

Aanbiedingen zijn geldig van 04-02-2013 t/m 09-02-2013. Aanbiedingen geldig van 04-02-2013 t/m 09-02-2013

Door Nico Kuyt

Fraude met bijstand


Kijk op het kwartaal Een terugblik op het vierde kwartaal 2012

OKTOBER

NOVEMBER

Beste inwoners, Samen aan het werk!

Ik ben nu een paar maanden aan de slag als burgemeester en het valt me op dat Teylingen een actieve gemeente is. Actief in meerdere opzichten. In de zin van vrijwilligerswerk: mensen die zich belangeloos inzetten voor hun sportvereniging, bridgeclub of voor jeugdwerk.

Ik vind het dan ook belangrijk dat deze mensen in het zonnetje worden gezet. Teylingers zijn ook actief op het gebied van meedenken en meedoen. Dit komt naar voren in de betrok­ kenheid bij planvorming en de opkomst bij inloopbijeenkomsten of wijkmarkten. Het is bijzonder om te zien dat we samen aan het werk zijn. En dat we die verbinding met elkaar opzoeken. De afgelopen drie maanden is er veel bereikt. Een voorbeeld hiervan is de

Bedankt voor uw mening In het vierde kwartaal heeft u als inwoner van Teylingen bij diverse projecten uw mening kunnen geven. ­ Donderdagavond 4 oktober vond de zesde wijkmarkt van deze raadsperiode plaats. De wijkmarkt werd georganiseerd voor de bewoners van Sassenheim centrum, Vogelbuurt en buurtschap Teylingen. Het voornaamste gespreksonderwerp was de voortgang van de verschillende nieuwbouwprojecten. Veel bewoners maken zich daarover zorgen. ­ De provincie Zuid­Holland organiseerde eind oktober een informatieavond over de Nagelbrug. De informatie over de Nagelbrug trok veel bezoekers. Zij waren vooral

benieuwd naar hun mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het ontwerp. ­ Op dinsdag 30 oktober is er een inloop­ avond over de stand van zaken van het ‘Kloppend hart Warmond’ en ‘Woningen perceel Herenweg 84’. De inloopavond werd bezocht door 25­30 personen. Er waren drie informatiepunten: stand van zaken ontwerp, bestemmingsplan Kloppend Hart en bestemmingsplan woningen achter de kerk. ­ Op maandag 3 december vond de inloop­ avond plaats over de Noordelijke Randweg Voorhout. Hierbij waren ongeveer 120 personen aanwezig. De resultaten van de analysefase werden gepresenteerd in de vorm van overzichtstekeningen van

Beoordeling van de dienstverlening via smileys Wij werken continu aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Eén van de middelen die daarvoor wordt gebruikt zijn smileys. In de hal van het gemeentekantoor kunt u na uw bezoek aan onze balies uw mening geven over onze dienstverlening via de zuil met smileys die bij de uitgang staat. Ook kunt u oordelen over onze digitale dienstverlening. De smileys vindt u momenteel op 50 webpagina’s op onze website en het is de bedoeling dit aantal uit

te breiden. U kunt uw mening geven over de vindbaarheid, duidelijkheid en volledigheid van informatie op onze website. Ook na de afhandeling van een digitale aanvraag, een zogenaamde e­dienst, krijgt u van ons het verzoek om via een smiley aan te geven of u (on)tevreden bent over de wijze waarop de aanvraag/melding is afgehandeld. Binnenkort hopen wij op een soortgelijke manier de tevredenheid over onze telefo­ nische dienstverlening te gaan meten.

Wat doen wij met uw commentaar? Naar aanleiding van het commentaar in 2012 zijn de volgende acties uitgevoerd: ­ de zoekfunctie met behulp van trefwoorden is verbeterd; ­ de tekst bij de afhandeling van een digitale aanvraag van een uittreksel is verduidelijkt; ­ het zoeken naar publicaties over een omgevingsvergunning kan nu ook op adres; ­ de tekst over het aanvragen van een parkeerschijfontheffing (blauwe zone) is uitgebreid;

­ op de contactpagina is bij het adres van het gemeentekantoor en het bestuurscentrum een toevoeging aangebracht. Hiermee is duidelijk voor welke zaken u in welk kantoor terecht kunt; ­ het formulier ‘Melding openbare ruimte’, de legeskosten van een omgevingsvergunning en de openingstijden en adressen van de milieustraten zijn beter te vinden.

DECEMBER

digitale dienstverlening. In totaal hebben we nu 32 digitale diensten. Een daarvan is onze ’Melding openbare ruimte’ die u steeds beter weet te vinden. Ook voor de toekomst staat er nog genoeg op de rol. Graag ga ik het komende jaar samen met u aan het werk! Doet u mee? Burgemeester Marjan van Kampen

de beoogde ligging van de weg. Voor de aansluiting van de randweg op de N444 zijn de vijf nog in beeld zijnde varianten gepresenteerd. ­ Op dinsdag 18 december heeft wethouder Kees van Velzen met de vrijwilligers van de Stichting Vrienden van het Overbosch het informatiebord voor park Overbosch onthuld. Het informatiebord geeft bezoekers achtergrondinformatie over het bos, zoals de natuur die erin voorkomt en de historie van dit bijzondere stukje Voorhout. Het bord is in nauw overleg tussen de gemeente en de stichting gemaakt. ­ Na een grondige opknapbeurt is op 21 december de speelplaats aan de Prins

Clausstraat in Sassenheim heropend door wethouder Kees van Velzen. De bewoners hebben het initiatief genomen voor de opening en dit ook zelf georganiseerd. De feestelijke opening werd goed bezocht en het was een gezellige drukte bij de speeltoestellen. Meer informatie kunt u vinden op www.teylingen.nl onder ‘Wonen – Bouwen en Wonen ­ Plannen en projecten’. De bijeenkomsten die wij organiseren, kondigen wij aan in de gemeenteberichten en op de website. Voor sommige bijeenkomsten worden bewoners persoonlijk uitgenodigd.

E-dienst ‘Melding openbare ruimte’ scoort goed In de maand november maakten 43 personen gebruik van de e­dienst ‘Melding openbare

ruimte’. 86% heeft deze e-dienst goed gewaardeerd.

Bijzondere mensen Onze drie dorpen hebben een levendig verenigingsleven. Veel mensen zetten zich belangeloos in voor de medemens. Dat maakt dat we drie ‘rijke’ dorpen hebben. In het vierde kwartaal 2012 hebben wij bijzon­ dere mensen in het zonnetje gezet: • De heer P. (Piet) Benschop kreeg op 6 november 2012 de ‘Zilveren Barensteel’ voor zijn inzet als bestuurslid (25 jaar) van de Sassenheimse IJsclub. Verder is hij actief als vrijwilliger bij korfbalvereniging TOP en de Julianakerk in Sassenheim. • Op vrijdag 7 december 2012 reikte wethouder Leo van der Zon de Teylingse vrijwil­ ligerprijzen uit aan vier Teylingers die zich belangeloos inzetten voor de maatschappij. 1. Jong aanstormend talent Uit ieder dorp is één vrijwilliger gekozen en daarnaast heeft een jonge vrijwilliger een prijs gekregen. Deze prijs voor ‘jong aanstor­ mend talent’ is toebedeeld aan Bas Leeflang. 2. Vrijwilligers van het jaar 2012 ­ Willem Leenen is onder meer bij de

Warmondse IJsclub al 26 jaar actief als bestuurder, met een grote betrokkenheid bij de exploitatie van de landijsbaan. De eerste jaren als penningmeester en later als vicevoorzitter. ­ Theo van Hage is al meer dan 25 jaar penningmeester van de Bridgeclub de Wasbeek in Sassenheim. ­ Nico Bakker is onder meer sinds 1981 ac­ tief als vrijwilligers bij Stichting Jeugd­ en Jongerenwerk Voorhout. Hij coördineert en begeleidt activiteiten en is huismeester van de stichting. 3. Het vrijwilligerscompliment gaat dit jaar naar Hospice Duin­ en Bollenstreek in Sas­ senheim. Kent u ook iemand die u wilt voordragen voor een koninklijke onderscheiding of een gemeentelijke onderscheiding? Kijkt u dan op www.teylingen.nl onder ‘Wonen­ Onder­ scheidingen en prijzen’. Hier vindt u ook meer informatie over bovenstaande personen.


Uw veiligheid belicht Barometer Integrale Veiligheid Een rustig verloop van de jaarwisseling

Woninginbraken voorkomen, u kunt zelf ook iets doen!

De jaarwisseling in Teylingen is, op één incident na, rustig verlopen. Er zijn geen aanhoudingen verricht en weinig meldingen van vernielingen en overlast binnengekomen. Wel is door een nog onbekend aantal personen geschoten op de Kwekersweg in Sassenheim, waarbij twee mannen licht gewond zijn geraakt. Onderzoek naar de mogelijke verdachte(n) is in volle gang.

Het aantal woninginbraken in Teylingen is flink gestegen. De impact van een woninginbraak op slachtoffers is enorm. Slachtoffers van een woninginbraak zijn boos en aangeslagen omdat persoonlijke bezittingen met een grote emotionele waarde zijn weggenomen. Vaak voelt men zich ook niet meer veilig in het eigen huis: het idee dat iemand ongevraagd binnen wist te komen zorgt voor veel onrust. De gemeente en de politie doen er alles aan om woninginbraken te voorkomen en op te lossen, maar u kunt er zelf ook voor zorgen dat de kans op een inbraak zo klein mogelijk wordt. Het aanbrengen van goed hang­ en sluitwerk, verlichting en het consequent sluiten van deuren en ramen zijn maatregelen die het risico op een inbraak aanzienlijk verminderen.

Ter voorbereiding op de jaarwisseling stellen we ieder jaar samen met de politie en de brandweer een integraal draaiboek op. Hierbij werken we als partijen samen om overlast en vernielingen zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Onderwerpen waar aandacht aan wordt besteed zijn vreugdevuren, nieuwjaarsfeesten en bijvoorbeeld risico­ gebieden en ­objecten. Zo zijn rondes gelopen door de boa’s om te controleren op veiligheidsaspecten (bijv. bouwlocaties). Ook heeft de politie in de aanloop naar de jaarwisseling en tijdens oudejaarsdag extra gecontroleerd op vuurwerk. Verder lopen er nog een aantal onderzoeken naar aanleiding van verschillende vernielingen. Zodra de daders hiervan bekend zijn, wordt de schade op hen verhaald.

Extra aan dacht voor inbraken in de (voor)avond! Gebleken is dat inbraken voornamelijk

Binnenverlichting Tijdschakelaars

Goed zicht op de toegangsdeuren

Goed hang- en sluitwerk Kijk op www.politiekeurmerk.nl of www.politie.nl/haaglanden

Ziet u iets verdachts?

Slimmer toezicht houden en handhaven Een van de doelstellingen van het (nieuwe) handhavingbeleid is slimmer en meer integraal toezicht houden en handhaven. Uitgangspunt is vertrouwen geven aan u als inwoner en marktpartijen. Door slimmere keuzes te maken en meer de samenwerking te zoeken wordt meer efficiency bereikt, met als resultaat minder toezichtlasten en meer handhaving van hoge prioriteiten. Om deze prioritering vast te stellen is een risicoanalyse uitgevoerd door de professionals. De uitkomst hiervan is besproken op 23 januari 2013 jl. in de commissie BFT. De bestuurlijke prioritering wordt verwerkt in het (concept)

handhavingsbeleid, welke naar verwachting op 21 maart 2013 aan de gemeenteraad wordt aangeboden voor vaststelling.

Positieve reacties op later sluitingsuur terrassen (bij mooi weer) Vanaf half juli tot en met september 2012 heeft een proef plaatsgevonden met een

Colofon

Collectieve Horeca Ontzegging (CHO) De horecabedrijven van Teylingen, Hillegom en Lisse hebben een nieuw instrument om uitgaan in deze gemeenten veiliger te maken. Door middel van een Collectieve Horecaontzegging (CHO) kan iemand die bijvoorbeeld gewelddadig is rond de horeca een ontzegging krijgen voor alle horecabedrijven die zich hierbij hebben aangesloten. Mocht die persoon zich toch in één van de aangesloten horecabedrijven vertonen, dan is hij strafbaar wegens ‘lokaalvredebreuk’. De duur van de ontzeg­ ging is afhankelijk van de zwaarte van de overtreding. De burgemeesters van de deelnemende gemeenten, de politie en de officier van justitie hebben het protocol CHO ook ondertekend.

Gemeenten implementeren Regionaal Crisisplan

Goede buitenverlichting

Veiligheidsbeeld

Uitzondering hierop zijn de woninginbraken. Het aantal aangiftes is gestegen van 126 inbraken in 2011 naar 139 inbraken in het afgelopen jaar. De stijging is het meest zichtbaar in Warmond (+ 13), maar ook Voorhout laat een lichte een stijging zien (+ 3). Daar tegenover staat een lichte daling in Sassenheim (­3). Van het aantal geregistreerde aangiftes is ongeveer 33% een ‘poging tot inbraak’, waarbij het de inbrekers dus niet is gelukt om binnen te komen. Het inbraakrisico is in onze gemeente 9,6% (ten opzichte van 8,76% in 2011). Dit is beduidend hoger dan het gemiddelde in de Bollenstreek: 7,88%. Door de politie is vaker gericht gesurveilleerd in bepaalde wijken. Ook is met het project ‘Witte voetjes’ gewerkt en vond de actie ‘Licht zet de inbreker in het zicht’ plaats. Besloten is dat er een apart ‘Team woninginbraken’ komt.

We hebben uw hulp dus nodig! U kent uw wijk het beste. Als u denkt dat er iets niet in orde is, dan is dat meestal ook zo. Belt u direct de politie op 1­1­2 als u een verdachte situatie signaleert. Uw oplettendheid kan uw eigen veiligheid vergroten en biedt de politie de kans om inbrekers op te pakken. Samenwerken aan de veiligheid in uw buurt!

Licht zet inbrekers in het zicht

Naast de getroffen voorbereidingen en de inzet van de hulpdiensten op de dag zelf, heeft u vooral zelf uw eigen verantwoorde­ lijkheid opgepakt. Complimenten! Heeft u innovatieve suggesties voor komende jaarwisseling? Dan horen wij graag van u! Dit kunt u laten weten via gemeente@teylingen.nl

De veiligheidscijfers over het jaar 2012 laten een positief beeld zien op diverse veiligheidsthema’s (dalende lijn): o meldingen overlast jeugd (-15%), o vernielingen (-9%), o geweldsincidenten incl. bedreiging (-8%), o diefstal uit bedrijven (-27%) o diefstal uit auto’s (-15%)

plaatsvinden in de vooravond, tussen 16.00-20.00 uur bij woningen waar geen licht brand. Bij invallende duisternis kunnen potentiële inbrekers ongezien rondrijden in de woonwijken. Ze zien aan de hand van binnenverlichting, voertuigen op de oprit makkelijk of u al dan niet thuis bent. Om de woning een bewoonde indruk te geven is het raadzaam om tijdschakelaars op uw lampen te zetten en ze zodanig in te stellen dat de verlichting op wisselende tijdstippen, in wisselende vertrekken aan en uit gaan.

latere sluitingstijd van terrassen. Bij een tem­ peratuur van 27°C of hoger werd gesproken van ‘terrasweer’ en was het toegestaan om een uur langer open te blijven (tot 24.00 uur). Dit werd via de website van de gemeente bekend gemaakt. De proef is geëvalueerd met een klankbord­ groep bestaande uit omwonenden en politie. De omwonenden hebben geen overlast erva­ ren en staan positief tegenover het bijstellen van de temperatuur naar bijvoorbeeld 25°C. Dit wordt meegenomen in de eerstvolgende wijziging van de Algemeen Plaatselijke Veror­ dening. De hoeveelheid zwerfafval is wel een aandachtspunt. Naar aanleiding van de proef zijn verder geen klachten binnengekomen.

Op 8 november heeft het Algemeen Bestuur VRHM het Crisisplan deel II ­ met terugwerkende kracht vanaf 1 november ­ van toepassing verklaard. Alle gemeenten in Hollands Midden werken vanaf 1 november conform de nieuwe procesindeling voor bevolkingszorg tijdens crises. Na de ontwikke­ ling van het Regionaal Crisisplan heeft in de maanden september, oktober en november het implementatietraject plaatsgevonden. Dit traject werd uitgevoerd voor alle leidinggevende functies in de crisisorganisaties van de gemeenten door middel van workshops voor het Team Bevolkingszorg en de daaronder ressorterende teamleiders. Bijzonder element in dit traject was de werkwijze met ‘eigen’ trainers vanuit de VRHM en de gemeenten in Hollands Midden. Hierdoor konden opgedane inzichten uit de planontwikkelingsfase rechtstreeks overgebracht worden tijdens de workshops. Deze werkwijze is door alle betrokkenen positief gewaardeerd. De workshops zijn in totaal 19 keer uitgevoerd.

Dit is een uitgave van de gemeente Teylingen. Redactie en fotografie gemeente Teylingen. Januari 2013


pagina 8

6 FEBRUARI 2013

FAMILIE-BERICHTEN

Ankie Jochemsz & Wilma Bleeker & Jollie Wildeman

Aanleveren familieberichten

U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

Per e-mail

Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. De Teylinger. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld(PDF).

Per post of afgeven

U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do: 8.00-17.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

• Begraven • Cremeren • Rouwtransporten door binnen en buitenland • Opbaring in eigen rouwkamers • Eigen parkeerterrein • Dag en nacht bereikbaar

Diepbedroefd hebben wij vernomen dat onze trouwste klant en beste vriend plotseling is overleden. Wij zullen hem dan ook erg missen.

Jacoba van Beierenlaan 4 2171 CM Sassenheim

Meneer van Moorsel

E-mail: uitvaartverzorging@vliem.nl www.uitvaartverzorgingvliem.nl

Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen, verdere familie en kennissen veel sterkte toe met dit grote verlies. Kunstcafe de Galerie Cor en Janny Warmond, februari 2013

Huisartsenpraktijk SassemBourg is wegens vakantie

geSloten van 18 februari 2013 t/m 22 februari 2013 Voor spoedgevallen neemt waar: Huisartsenpraktijk Warnaars, Hoofdstraat 80, Sassenheim Tel. 0252-212479 Buiten kantooruren neemt waar: De Doktersdienst in Voorhout, Tel. 0252-240212.

IVONNE U

I

T

V

A

A

R

T

V

CLEMENS E

R

Z

O

R

G

I

N

G

Mijn persoonlijke aandacht voor al uw wensen.

06 23 95 40 21 (dag en nacht beschikbaar) www.IvonneClemensUitvaartverzorging.nl

zorgzaam en betrokken met oog voor details

Uitvaartonderneming Teylingen

Tel: 0252-211843

Dag en nacht bereikbaar Tel: 06-30409466 www.uitvaart-teylingen.nl

Alzheimer Café over zorg thuis Sassenheim - Maandagavond 11 februari kan men zich in het Alzheimer Café Teylingen laten informeren over de mogelijkheden die er zijn voor zorg thuis. Inge Schreve, klantadviseur bij Activite, komt hierover vertellen. Veel mensen zullen bij zorg thuis denken aan verpleging en persoonlijke verzorging, maar Inge Schreve zal inzicht geven in wat er allemaal nog meer mogelijk is. Zoals bezorging van maaltijden aan huis of de mogelijkheid voor de cliënt om middels een computerbeeldscherm contact te hebben met de wijkverpleging. Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en hulpverleners. Het Alzheimer Café is geopend vanaf 19.00 uur, het programma start om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Aanmelden voor deze avond is niet nodig en de toegang is vrij. Indien gewenst

Voorhout - Welzijn Teylingen organiseert in samenwerking met de Bond van Ouderen Voorhout op dinsdag 19 februari om 14.00 uur een voorlichtingsmiddag over bewegen. Tijdens deze voorlichtingsmiddag wordt er gesproken over wat bewegen met senioren doet en hoe te starten met meer bewegen. De presentatie is in handen van een groepsvoorlichter van de landelijke KBO. De aanwezigen krijgen informatie over wat bewegen kan doen en welke voordelen het biedt. Daarnaast wordt informatie geboden over welke beweegactiviteiten er allemaal zijn en tips over hoe te starten met meer bewegen. Ook bewegen voor mensen met een (chronische) aandoening komt aan de orde en er is de mogelijkheid tot het stellen van vragen aan een beweegspecialist en/of fysiotherapeut. Na de pauze maken de deelnemers kennis met enkele eenvoudige beweegoefeningen. Ze gaan tijdens de bijeenkomst oefenen en leren hoe de oefeningen thuis toe te passen. De bijeenkomst vindt plaats in De Verdieping aan de Dr. Aletta Jacobslaan 1 in Voorhout. De voorlichting start om 14.00 uur, duurt ongeveer twee uur en de zaal is open vanaf 13.30 uur. De toegang is gratis. Voor meer informatie: Welzijn Teylingen, telefoon 0252-231805.

Johan Chrispijn Tandprothese specialisten

Cleijn Duinplein 4 2224 AX Katwijk Tel 071 40 76 008 Havenpoort 1 2171 HH Sassenheim Tel 025 22 22 977

wij de passie, u het beste resultaat!

www.johanchrispijn.nl

Kerkdiensten van 7 t/m 13 februari.

Sassenheim

RK-Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): Zondag: 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Gemengd Koor; 12.00 uur Doopschelpenviering. Woensdag (Aswoensdag): 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Gemengd Koor. Protestantse Gemeente: - Dorpskerk (Hoofdstraat 217): Zondag: 10.00 uur ds. H.R. Betting. - Julianakerk (Julianalaan 6): Zondag: 10.00 uur ds. A.A. Bosma. Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): Zondag: 10.00 uur ds. S. Pos. Genade Bijbel Gemeente (St. Antoniuslaan 15): Zondag: 10.00 uur Jan Stelma.

Voorhout kan voor vervoer gezorgd worden: tel. 0252-231805. Het programma is op werkdagen af te halen op het kantoor van Welzijn Teylingen van 9.00 tot 13.00 uur in ’t Onderdak aan de J.P. Gouverneurlaan 40 in Sassenheim.

COLOFON www.deteylinger.nl Twitter: @DeTeylinger Oplage 16.000 Uitgave van

In Voorhout

Voorlichting over bewegen ouderen

KERKDIENSTEN

Ambachtsweg 7 A Postbus 3066, 2220 CB Katwijk telefoon 071-4022901 fax 071-4032325 Advertenties Contactgegevens binnendienst: Vincent Roos, tel. 071-4091638 Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl Sluitingstijd advertenties: dinsdag 11.00 uur Redactie Eindredactie: Piet van der Vooren e-mail: redactie@deteylinger.nl telefoon 071-3010118 Contact bij voorkeur per e-mail Sluitingstijd kopij: maandag 17.00 uur Verspreiding Telefoon 071-4022901, of e-mail: verspreiding@uitgeverijverhagen.nl De Teylinger wordt iedere woensdag huis-aan-huis verspreid in de gemeente Teylingen en is bovendien af te halen op de volgende adressen: Sassenheim: Gemeentekantoor, Wilhelminalaan 25; Bruna, Hoofdstraat 207; Primera Van der Lans, Hoofdstraat 208; Speciaalzaak Kaldenbach, Hoofdstraat 243; Esso Selfservice, Oosthoutlaan 2. Voorhout: Bestuurscentrum, Raadhuisplein 1; Autobedrijf Schoonoord, Herenstraat 8; Plus Van Dijk, Herenstraat 45; Hoek Boek & Kantoor, Herenstraat 63; Primera, Jacoba van Beierenhof 26. Warmond: Albert Heijn, Dorpsstraat 2; VVV, Dorpsstraat 88 A; De Nie Toys & Stamps, Dorpsstraat 106. Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondisementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos bij ons opvragen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid sub 4 van de Auterswet als het databankrecht.

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): Donderdag: 18.45 uur Eucharistieviering in Dagkapel. Zondag: 10.00 uur Woord- en communieviering (Carnavalsmis m.m.v. Middenkoor en Mexicano’s). Woensdag: 19.00 uur Aswoensdagviering m.m.v. Schola Cantorum. Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): Zondag: 10.00 uur ds. J.W. van den Berg; 16.00 uur ds. J.W. van den Berg (Schoolkerkgezinsdienst).

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang. Woensdag (Aswoensdag): 19.00 uur Woord- en Communieviering met Herenkoor. RK-Kapel Mariëngaerde (Mgr. Aengenentlaan 3): Donderdag: 11.00 uur. Zondag: 10.00 uur. Dinsdag: 11.00 uur. Protestantse Gemeente (Herenweg 82): Zondag: 10.00 uur ds. R. Steenstra, Leiden. Baptistengemeente Kaleb (Herenweg 80): Geen dienst in Warmond.

MEDISCHE DIENSTEN

Avond-, nacht- en weekenddiensten.

Alarm

Ambulance, brandweer en politie: tel. 112. Dier in nood: tel. 144.

Huisarts

Alleen spoedeisende huisartsenhulp (maandag t/m vrijdag 17.008.00 uur, weekend en feestdagen): Doktersdienst Duin- en Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 B, Voorhout, tel. 0252-240212 (altijd eerst bellen).

Tandarts

Sassenheim/Voorhout: Via www. tandartswaarnemingbollenstreek. nl of telefoonnummer eigen tandarts verneemt men welke tandarts waarneemt. Warmond: Via het telefoonnummer 071-3011738 verneemt men welke tandarts waarneemt. Spreekuur zaterdag en zondag 13.00 uur.

Apotheek

Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek: Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 C, Voorhout, tel. 0252-240216.

Dierenarts

Via telefoonnummer Dierenkliniek Sassenheim (tel. 0252-232219) en Dierenkliniek Voorhout (tel. 0252215231) verneemt men welke dierenarts waarneemt.


6 februari 2013

pagina 9

Door gemeente en verenigingen

Overeenkomsten sportpark Roodemolen ondertekend

Lampionnenoptocht voor jarige vorstin Warmond - Dit jaar hield de Vereniging tot Viering van Warmonds Feesten (VWF) de jaarlijkse lampionnenoptocht ter ere van de verjaardag van koningin Beatrix op vrijdag 1 februari. De optocht stond dit jaar in het teken van licht, en was uiteraard extra bijzonder in verband met het komende aftreden van de vorstin. De mooiste lampionnen en de mooiste groep werden beloond met een prijs. De tocht startte in de Warmundastraat, en het eindpunt was het pleintje bij de pomp. Hier zorgde de VWF voor warme chocolademelk, gevolgd door een optreden van een clown in het Kunstcafé (Foto: FBPS/Peter Schipper).

In Sassenheim

Katholieke scholen houden open dagen Sassenheim - Deze maand staan de schooldeuren van de vier katholieke basisscholen in Sassenheim open voor belangstellende ouders en verzorgers die op zoek zijn naar een passende basisschool voor hun kind. Tijdens de open dagen kunnen ouders de scholen verkennen. Zij kunnen dan ervaren hoe de sfeer op een school is, hoe het gebouw en de lokalen eruit zien en wat een school extra te bieden heeft. Sassenheim kent vier katholieke basisscholen die allen aangesloten zijn bij de Sophia Stichting. De Sophia Stichting streeft vanuit een katholieke grondhouding na om een veilige sfeer voor alle kinderen en leerkrachten te creëren, een goede sociaal-emotionele en onderwijskundige basis te leggen voor verdere ontwikkeling van de kinderen, de haar toevertrouwde

middelen naar behoren te gebruiken voor het onderwijs, en tenslotte een goed werkgever te zijn voor haar werknemers. De Sophia Stichting wil vanuit een katholieke grondhouding een harmonieuze werkomgeving bewerkstellingen, waarin alle kinderen en leerkrachten zich gerespecteerd en beschermd voelen en zich optimaal kunnen ontplooien. Eén ding hebben de scholen gemeen. Dat is dat zij hechten aan een goede samenwerking tussen leerkrachten, ouders en kinderen. De open dagen van de basisscholen zijn: De Startbaan: zaterdag 9 februari van 10.00 tot 12.00 uur, en woensdag 13 februari van 9.00 tot 10.30 uur en van 19.30 tot 21.30 uur; De Overplaats: woensdag 13 februari van 9.00 tot 12.00 uur; De Springplank: dinsdag 12 februari van 13.15 tot 15.00 uur; De Kinderburg: woensdag 13 februari van 9.00 uur tot 11.45 uur.

CDA-politici op bezoek Voorhout - Vrijdagmiddag 8 februari bezoeken Zuid-Hollandse CDA’ers, waaronder Tweede Kamerlid Peter Oskam en vanuit Provinciale Staten fractievoorzitter Hans Démoed, de Bollenstreek. Bij dit werkbezoek komen onderwerpen op het gebied van ruimtelijke ordening, openbaar vervoer en arbeidsparticipatie aan de orde. De CDA-delegatie, die bestaat uit landelijke, provinciale, regionale en lokale politici, begint het werkbezoek om 13.00 uur in Lisse. Om 15.00 uur worden de CDA’ers

ontvangen bij de MareGroep in Voorhout, een reïntegratiebedrijf dat één van de grootste werkgevers van de Duin- en Bollenstreek is. Het bezoek wordt rond 17.00 uur afgesloten met een korte discussie over de bestuurlijke toekomst van de Bollenstreekgemeenten. Het CDA Zuid-Holland gaat met regelmaat met een brede delegatie op bezoek in de provincie om op deze wijze de krachten te bundelen van CDA-politici in Tweede Kamer, Provinciale Staten en gemeenteraden.

Sassenheim - De gemeente Teylingen, de stichting Exploitatie de Roodemolen, vv Ter Leede en RKVV Teylingen hebben op 30 januari met het ondertekenen van verschillende overeenkomsten hun samenwerking bekrachtigd. Stichting Exploitatie de Roodemolen wil dit jaar het sportpark herinrichten en vraagt hiervoor subsidie aan bij de gemeente. Stichting Exploitatie de Roodemolen beheert en exploiteert het sportpark. Al het onderhoud en beheer wordt nu gezamenlijk aanbesteed en uitgevoerd, waar dit voorheen door de verenigingen apart werd gedaan. Daarnaast gaat de stichting op zoek naar andere gebruikers die gebruik willen maken van het sportpark in de nu nog vrije uren. Met het ondertekenen van verschillende overeenkomsten hebben de partijen de reeds lopende samenwerking officieel bekrachtigd. Het betreft hier de gebruikersovereenkomst voor velden en kleedkamers tussen de gemeente en de stichting, en tussen de stichting en de verenigingen. Wethouder Leo van der Zon toont zich verheugd met dit initiatief. “Het college is een groot voorstander van zelfredzame verenigingen en stichtingen, die zelfstandig hun accommodatie beheren en exploiteren”. Doordat er één aanspreekpunt richting de gemeente en potentiële nieuwe gebruikers is, verwacht de wethouder een efficiëntere

Op de foto op de voorste rij van links naar rechts de heren Van der Krogt (RKVV Teylingen), Wijntjes (Ter Leede), Van der Zon (gemeente Teylingen) en Van Velzen (Stichting Exploitatie de Roodemolen). Op de achterste rij van links naar rechts de heren Vink (RKVV Teylingen), Kemner (Ter Leede) en Van der Vlugt (Stichting Exploitatie de Roodemolen). bezetting van het sportpark. Daarnaast is de verwachting dat door betere samenwerking de kosten van de exploitatie, bijvoorbeeld inkoop van energie en sportmateriaal, kunnen worden verlaagd. “De stichting is een mooi voorbeeld van de regie in eigen hand nemen en het bundelen van krachten door een goede samenwerking”, zegt Van der Zon.

Herinrichten De gemeenteraad heeft in maart 2012 toestemming gegeven om nieuwe kunstgrasvelden aan te leg-

gen en het vergroten van velden mogelijk te maken. Op 7 februari beslist de gemeenteraad of de grond voor de uitbreiding wordt aangekocht. De stichting gaat alle werkzaamheden in eigen beheer uitvoeren. Hiervoor ontvangt zij een subsidie van de gemeente om een deel van de kosten te kunnen betalen. Door de inzet van vrijwilligers en eigen middelen verwacht zij het project te kunnen uitvoeren. Het streven is de werkzaamheden nog dit jaar af te ronden.

Gemeente wint zaak over adressen Trots Teylingen - Oud-burgemeester Sander Schelberg heeft voor de Raad van State zijn gelijk gekregen om de adresgegevens van de kandidatenlijsten van de Teylingse fractie van Trots op Nederland niet aan het extreemlinkse Internationaal Politiek Documentatiecentrum (IPD) te verstrekken. IPD-woordvoerder Jeroen Maarten Hanenbergh deed na de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) om de adressen in handen te krijgen. Het IPD, gelieerd aan de Anti-Fascistische Actie (AFA), voert strijd tegen elke verrechtsing in de Nederlandse politiek, waarbij volgens de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) geweld soms niet kan worden uitgesloten. Voorafgaand aan de verkiezingen deed de AIVD een waarschuwing uitgaan dat aan openbaarmaking van de adresgegevens aan AFA ‘een zeker veilig-

Iedere vrijdag op het Raadhuisplein

VOORHOUT VERSMARKT VOORDEEL Rode Bildtstar aardappelen 5 kilo 2.75 10 kilo 5.25 20 kilo 8.95

Witlof klasse I per kilo 0.95 IJsbergsla 2 kroppen 1.85 Smaakvolle Spaanse bloemkool per stuk 1.25 Witte pitloze druiven 500 gram 1.95 kilo 3.50 Witte champignons 2 doosjes 1.25 Elstar handappelen 3 kilo v.a. 2.95

Firma P. en G. Visser

Aardappelen, groenten & fruit

heidsrisico’ voor de kandidaten is verbonden. Schelberg weigerde daarom pertinent de adressen te verstrekken. De rechtbank verklaarde vorig jaar echter het door Hanenbergh ingestelde beroep vanwege technische redenen gegrond, maar de Raad van State is het hier niet mee eens en komt tot een andere uitspraak. Hanenbergh betoogt wel dat de kandidaten hebben ingestemd met openbaarmaking door hun adresgegevens op de lijsten te vermelden, maar volgens de Raad van State kan dat niet worden aangemerkt als een instemming met openbaarmaking als bedoeld in de WOB. De kandidaten hebben namelijk daarmee niet volledig afstand gedaan van de bescherming

van hun persoonlijke levenssfeer. De burgemeester had daarom gewicht mogen toekennen aan de omstandigheid dat uit veiligheidsoverwegingen de verplichte vermelding van het adres is komen te vervallen. Of Hanenbergh al dan niet lid is van de AFA doet verder niet ter zake. De burgemeester heeft zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zwaarder weegt dan het belang van openbaarmaking. De Raad van State verklaarde daarom het beroep van Hanenbergh alsnog ongegrond. Tegen deze uitspraak kunnen de partijen nog binnen zes weken bij de Raad van State in verzet gaan.

Onderzoek naar participatie Teylingen - Ondanks de inspanning van de gemeente rond de participatie van de burgers, is er geen trend te bespeuren dat daardoor ook het aantal ingediende bezwaarschriften afneemt. Teylingen start nu een onderzoek om te kijken waarom dit zo is en of er verbeteringen te behalen vallen. In Teylingen wordt de afgelopen jaren sterk ingezet op burgerparticipatie om betrokkenheid van burgers bij gemeentelijke beslissingen te vergroten. Als gevolg hiervan zou kunnen worden verwacht dat de legitimiteit van die beslissingen wordt verhoogd en de acceptatie daarvan bij de burgers toeneemt. Maar ondanks alle inspanningen is er geen trend waar te nemen dat het aantal bezwaarschriften ook daadwerkelijk afneemt. De gemeente wil nu onderzoek laten verrichten naar de precieze invloed van de burgerparticipatie op het wel of niet indienen van een bezwaarschrift en het instellen van beroep tegen een gemeentelijk besluit. Het onderzoek moet een aantal aanbevelingen opleveren om het indienen van bezwaarschriften te verminderen.


Vorstelijk Klimaat

Voor al uw klimaatbeheer ➜ CV installaties ➜ CV ketels ➜ Ventilatiesystemen ➜ Zonne-energie ➜ Airconditioning

BERNARD SCHULTE BV

Ook voor al uw service & onderhoud!

CENTRALE VERWARMING EN AIRCONDITIONING VOORHOUT WWW.BERNARDSCHULTE.NL

Eerhart SierbestraSTUKADOORSWERK / ting. Voor al uw bestratin- Glad en strak/Plafonds/Spachgen en tuinwensen. Bel voor telputz/Scherpe prijs, 6% vrijblijvende prijsopgave b.t.w. Tel. 06-20136876. 070-3211006. 50-plusser SCHILDERT, Vuil tapijt? Laat het SAUST en behangt uw huis vakkundig reinigen of weer als nieuw. Tel. 06huur Mr. Steam. Gratis 13067762. thuisbezorgd. Tol Steam InLekker toerfietsen vanuit terieurverzorging, tel. 070Wassenaar en Voorschoten? 5116612. www.tcdekampioen.nl. Dak herstellen? Bou­ma/ STEUNZOLEN. Erkend Grundeken bellen! 5114674-5118394. Uw dak- leverancier, lid Stichting LOOP, vergoeding via zorgspecialist! verzekeraar. Een afspraak Vwo-, havo, mavo, vmbo- kunt u maken in Oegstgeest, leerlingen: huiswerk- Leiden en Leiderdorp met begeleiding/bijles aan- Wim van Zijp, tel. 071geboden door ervaren A/B 5238468 of 06-12028319. student. Tel. 071-5616768. Zelf bomen omgezaagd Mooie bomen zijn een sie- of flink gesnoeid? Met onze raad voor uw tuin. Voor prof. VERSNIPPERAAR snoei en aanplant: is het zo weg. Tel. 070070-5111923, b.g.g. 06- 5111923 / 06-53794870 of 53794870. Advies v.a. € 50,-. mail deversnipperaar@kpnmail.nl

Nijverheidsweg 10 - Voorhout - Tel. 0252-21 57 62

www.zalenverhuurkruyt schipvanleiden.nl. Mooi bruin café in oude centrum van Leiden. Voor afstudeerborrels, recepties, verjaardagen, etc... Geen huur! Wel wat servicekosten en normale gangbare drankprijzen! Reserveringen: tel. 06-25047376.

De computerspeciaalzaak in Voorhout en Oegstgeest Micromax Computer Voorhout Herenstraat 60 - 2215 KJ Voorhout - 0252-222111

Micromax Computer Oegstgeest Ommevoort 4 - 2341 VV Oegstgeest - 071-5190760

Kwaliteits notebooks en PC’s Bij ons nog met Microsoft® Windows® 7 zolang het kan!

wil u graag hel•penStudent met COMPUTER-

kijk ook op Micromax.nl

PROBLEMEN. € 15,- p.u. Tel. 070-5114250.

GARAGEBOXEN in •Oegstgeest en Leiden. Huurprijs v.a. € 110,-. Inlichtingen 06-20773480.

Te koop: CHALET in het bosrijke Voorthuizen met een heerlijke tuin op het zuiden. Voor informatie: tel. 0644114066.

• BC SIERBESTRATING

Openingstijden: dinsdag tot vrijdag 10:00 - 18:00 en zaterdag 10:00 - 17:00

LAMINAATBEDRIJF • Te huur in Katwijk aan • Zon. 3 mrt. vlooi- • schildersbedrijf •DE TUINEN, voor al uw la- zee/centrum 2-kamer ap- enmarkt Sassenheim. Van den Oever voor binnen-

minaat-, vinyl- en tapijtwerkTegelwerk, met afvoer, gra- zaamheden met garantie. Bel tis prijsopgave. Tel. 06- voor vrijblijvende prijsopgave: 06-24248246. 55321682.

Sph. de Wasbeek. Huur ook en buitenschilderwerk. Tel. een kraam: € 27,-. www.don 071-4035280 / 06-54261554. events.nl, tel. 0348-441205. TROUWTIPS. Uw stucwerk, schilder-, trouwdag op dvd voor € tegelzet-, loodgieters-, tim- 520,- (8 uur filmen) of dj. SCHILDERSBEDRIJF merwerk. Tel. 06-19110519. www.arievanrooijen.nl DUJO voor al uw schilderwerk binnen en buiten huis * met garantie. Bel voor vrijblijvende prijsopgave: 0624248246. partement, gestoffeerd, eigen keuken/douche, wc, was/droger, incl. glw. Huurprijs € 700,- per maand. Tel. 06-20559364.

APK

VLOOIENMARKT

Van Hogendorpsstraat 69 Wassenaar www.marco-modestoffen.nl fournituren workshops kleding maken en quilten quilt-bee

WINNAAR CREATIEVE WINKEL 2013 Dank aan: alle medewerksters & klanten

ROELOFARENDSVEEN

Zaterdag 9 & zondag 10 februari

,8 3 €

n

all-i

* niet voor Diesel tot 2006

APK-keuren met of zonder afspraak. U betaalt geen herkeuringskosten. Ook voor al het onderhoud aan uw auto. Voorschoterweg 23a Valkenburg Tel. 071-4014299 www.vanzelstautos.nl

10-16 uur De Lasso 24, Roelofarendsveen

Droog, warm en gezellig! info/reservering 071-3312067 www.snuffelmarkt.nu SBStext pag. 637

Adenta tandprothese Specialist gen

rzekerin

Alle ve

Autobedrijf G. dol b.v.

Rijnsburgerweg 48 0252-211849 Voorhout www.gdol.nl

• Natuurgetrouwe kunstgebitten • Kunstgebitreparaties

Klaar terwijl u wacht! Kerkstraat 44 Noordwijk-Binnen Tel. (071) 3611145

EURO € 1,749 p.ltr.

sUpER + € 1,819 p.ltr.

dIEsEl € 1,449 p.ltr.

NU 24-UUR TANKEN MET KORTING

Nu 7 en 8 cent KORTING (alleen op benzine)

www.tandenwinkel.com

Openingstijden:

ma. t/m vr. 07.30-20.30 uur, za. 08.00-18.00 uur, zo. gesloten.


6 februari 2013

pagina 11

Uitslag vergelijkend onderzoek

Gemeente Teylingen scoort met ‘Waar staat je gemeente’ Teylingen - De gemeente Teylingen deed in 2012 mee aan het vergelijkende onderzoek ‘Waar staat je gemeente.’ In het rapport met daarin de uitslag wordt Teylingen vergeleken met 38 andere gemeenten van dezelfde gemeentegrootte-klasse. Het rapport geeft in grote lijnen het functioneren van de gemeente weer vanuit het perspectief van inwoners. Het rapport is ingedeeld volgens zes ‘burgerrollen’ die symbool staan voor zes relaties die een inwoner met de gemeente kan hebben. Samenvattend is de conclusie dat Teylingen het in de ogen van de inwoners goed doet, ook al zijn er wat verbeterpunten op een aantal terreinen. Het is niet de eerste keer dat Teylingen deelneemt aan het vergelijkende onderzoek. In 2006, 2007 en 2010 was dat ook al het geval. De reden voor deelname is dat de gemeente een beter inzicht wil krijgen in hoe de dienstverlening wordt ervaren en op welke punten het kan worden verbeterd. Voor het onderzoek zijn 1400 inwoners benaderd met een vragenlijst. De burgeronderzoeken van Waarstaatjegemeente.nl zijn afgestemd met de Veiligheidsmonitor en Benchmarking Publiekszaken. De data uit de burgerpeiling van Teylingen worden in het rapport verge-

leken met de data van 46 gemeenten in heel Nederland die in 2012 hun onderzoeken hebben uitgevoerd. Teylingen wordt vergeleken met 38 andere gemeenten van dezelfde gemeentegrootte-klasse met een gemiddelde grootte van minder dan 50.000 inwoners. Het rapport geeft in grote lijnen het functioneren van de gemeente weer vanuit het perspectief van inwoners. Het kan op verschillende manieren helpen om de positie van Teylingen te bepalen, zoals het verkrijgen van inzicht in de tevredenheid van inwoners, het meetbaar maken van bepaalde ontwikkelingen, en het bieden van handvatten bij het bepalen in welke volgorde verbeterpunten worden aangepakt. Het rapport is ingedeeld volgens zes ‘burgerrollen’ die symbool staan voor zes relaties die een inwoner met de gemeente kan hebben: de rol van kiezer, klant, onderdaan, partner, wijkbewoner en belastingbetaler. Per burgerrol kreeg de gemeente een rapportcijfer.

Conclusies Samenvattend is de conclusie dat Teylingen het in de ogen van de inwoners goed doet, ook al zijn er wat verbeterpunten een aantal terreinen. Teylingen scoort op alle burgerrollen hoger dan de gemiddelden in de deelnemende gemeenten in dezelfde inwonerklasse, de gemeenten in de provincie Zuid-Holland en

het landelijk gemiddelde. Teylingen scoort voor wat betreft de burgerrollen ‘klant’ en ‘onderdaan’ (onveranderd) hoog met een 7,9 (als maximum geldt 8,0) en 6,6 (als maximum geldt 6,7). De beoordeling vertoont in het algemeen een stijgende tendens. Een uitzondering bij de stijgende tendens is het onderdeel burger als partner. Teylingen scoort nog boven de gemiddelde benchmark, maar minder dan in 2006 en 2007. Ook bij de benchmarkgegevens is sprake van een landelijke teruggang bij deze rol: van een 6,9 naar een 5,8. Voor Teylingen is de teruggang minder, namelijk 0,9. Het aantal elementen uit het onderzoek dat lager scoort dan het rapportcijfer 6 of 0.3 minder scoort ten opzichte van 2010, krijgt meer aandacht. Een voorbeeld hiervan is het hebben van voldoende invloed van inwoners op wat de gemeente doet. Dit heeft ook raakvlakken met participatie waar de gemeente beleidsuitgangspunten voor heeft vastgesteld. Bijvoorbeeld hoe inwoners kunnen meedenken en meedoen en waar ze de gemeente op aan mogen spreken. Teylingen neemt de uitkomsten van het vergelijkend onderzoek mee in de verdere planvorming per onderdeel en gaat zo met de uitkomsten aan de slag. Het volledige onderzoek is te lezen op de website www.watdoetjegemeente.nl. Op deze website vindt men ook meer informatie over het vergelijkende onderzoek.

Voor de gemeente

Ook Sassenheim bij onderzoek huisvesting Teylingen - In het vervolgonderzoek naar een centrale huisvesting van het Bestuurscentrum en de Gemeentewinkel wordt niet alleen gekeken naar Voorhout als toekomstige plek, maar ook Sassenheim. Wethouder Leo van der Zon wilde eerst een uitspraak van de gemeenteraad om alleen Voorhout als mogelijke locatie te onderzoeken. De baliefunctie en de raadszaal krijgen dan een plaats in het voormalige bibliotheekgebouw, en alle ambtenaren en het gemeentebestuur betrekken het Bestuurscentrum. Volgens Van der Zon is het gebouw in Voorhout beter ingericht voor het

nieuwe werken en voor het Gemeentekantoor in Sassenheim zijn reeds gegadigden om dit om te vormen tot appartementen voor senioren. Maar vanwege het verzet van de raadscommissie Bestuur heeft de wethouder het voorstel voor de gemeenteraad op 7 februari aangepast, want bij meerderheid vond de commissie dat de beschikbare informatie nog onvoldoende is om een definitief standpunt in te nemen over een keuze voor Voorhout of Sassenheim. Het onderzoek moet hierin duidelijkheid gaan geven. Ook meende de commissie dat de ontwikkelingen op het gebied van regionale samenwerking in de Bollenstreek in de studie moeten worden betrokken. B&W

Langste sjaal om in recordboek te komen Warmond/Voorhout - In de woonservicecentra Liduina in Warmond en AgnesStaete in Voorhout is maandagmiddag, samen met zes andere woonservicecentra van ActiVite, begonnen om de langste sjaal ooit te breien voor in het Guiness Book of Records. Het doel is een sjaal van minimaal 1500 meter. Familieleden, bewoners, buurtbewoners, personeelsleden, vrijwilligers, vrienden en bekenden kunnen meebreien om dit doel te bereiken. In Liduina in Warmond werd maandagmiddag al druk gebreid om de eerste meters van de breipennen te laten rollen (Foto: Willem Krol).

zegt in een aangepast raadsvoorstel nu toe zowel Voorhout als Sassenheim op een vergelijkbare manier uit te gaan werken. Het onderzoek gaat wel 50.000 euro meer kosten. Deze week neemt de gemeenteraad een besluit over het aangepaste voorstel. Voor het zomerreces legt B&W vervolgens een definitief huisvestingsplan aan de gemeenteraad voor.

Centralisatie van het CJG Teylingen - Wethouder Karin Lambrechts denkt erover om het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) centraal onder te brengen in het nieuwe SassemBourg aan de Teijlingerlaan in Sassenheim. Daarmee wordt het eerdere uitgangspunt verlaten van een CJG in elke kern van Teylingen. Sinds 2008 is elke gemeente verantwoordelijk voor een CJG. Het biedt laagdrempelig advies, ondersteuning en hulp op maat aan ouders en jeugdigen. Binnen een CJG werken jeugdverpleegkundigen, de jeugdarts en het maatschappelijk werk nauw met elkaar samen. Vanaf 2015 worden de gemeenten ook verantwoordelijk voor de geïndiceerde jeugdzorg. De gemeenten binnen Holland Rijnland, waaronder Teylingen, zetten zich nu in op het verder ontwikkelen van het CJG in het verzorgen van die vroegtijdige zorg. Die doorontwikkeling vraagt volgens B&W om een andere kijk op de huisvesting. De wethouder wil in overleg met de CJG-partners bekijken wat de mogelijkheden zijn van het loslaten van het eerder vastgesteld kader van een CJG in elke kern. Wellicht is een centrale huisvesting in SassemBourg haalbaar. De huurlasten van de locatie Voorhout kunnen zo als dekking gebruikt worden voor de duurdere huurlasten van SassemBourg vanaf 2015.

Op de foto het bestuur en de fractie van de PvdA Teylingen. Van links naar rechts Dick van der Meer, Elsbeth Koek, Joost Peetoom, Paul Witteman, Joost van Doesburg en Albert Olthof.

Wisselingen bij PvdA Teylingen Teylingen - Het toetreden van Elsbeth Koek uit Voorhout tot de gemeenteraadsfractie van de Partij van de Arbeid Teylingen, heeft tot gevolg gehad dat zij is afgetreden als voorzitter van het bestuur. In die functie is zij opgevolgd door Dick van der Meer, die daarvoor secretaris was. Joost van Doesburg

uit Warmond is toegetreden tot het bestuur en verzorgt nu het secretariaat. De plek in de raadsfractie kwam vrij door het terugtreden van Willem de Jong. Fractievoorzitter is nu Joost Peetoom, die samen met Elsbeth Koek de resterende periode de PvdA-fractie vormt. In het PvdA-bestuur hebben verder zitting de Sassenheimers Albert Olthof en Paul Witteman.

Ook in Teylingen

Grote collecte voor Amnesty International Teylingen - Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt in 2013 voor de elfde maal een landelijke collecte. In de gemeente Teylingen zullen collectanten in de week van 10 tot 16 februari de straat op gaan. Vorig jaar gingen in heel Nederland 22.000 vrijwilligers collecteren langs de deuren en werd 1.730.000 euro opgehaald. Met de slogan ‘Geef om vrijheid’ wil Amnesty duidelijk maken dat vrijheid niet in alle landen vanzelfsprekend is en dat er geld nodig is om de vrijheid van mensen te waarborgen. Wereldwijd doet Amnesty International onderzoek en voert actie voor een menswaardig bestaan voor iedereen. Amnesty komt op voor mensen die worden mishandeld, verkracht of vermoord om wat ze zeggen of doen, of alleen maar omdat ze vrouw zijn. Amnesty strijdt voor de vrijlating van gewetensgevangenen, voor mensen die gemarteld worden of ter dood veroordeeld zijn. Amnesty voert actie voor een schoon leefmilieu, schoon drinkwater, gezondheidszorg en een dak boven het hoofd. Amnesty International doorbreekt de stilte, geeft slachtoffers een stem en roept op tot wereldwijde naleving van mensenrechten. Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organi-

satie. Voor onderzoeken en acties ontvangt de organisatie geen geld van overheden of van politieke groeperingen. Bijdragen van leden en giften, zoals tijdens de collecte, maken het werk van Amnesty blijvend mogelijk. Amnesty’s werk blijft nodig. Schendingen van mensenrechten vinden nog steeds wereldwijd plaats. In een groot aantal landen worden gevangenen gemarteld. Ook kinderen worden het slachtoffer van gruwelijke vormen van geweld en mishandeling. Gewetensgevangenen krijgen vaak oneerlijke processen en de doodstraf wordt nog steeds uitgevoerd.

Carnavalsdisco bij Bijdorp Sassenheim - Vrijdag 8 februari organiseert speeltuin Bijdorp een carnavalsdisco. De disco begint om 19.30 uur in het speeltuingebouw aan de Krelagehove in sassenheim en duurt tot 21.00 uur. DJ MvZ zal de populairste carnavalshits draaien voor leerlingen uit de groepen 4 tot en met 8. Toegang voor leden is 50 cent, niet-leden betalen 1 euro. Men mag verkleed komen, maar het hoeft niet. Er zal ook drinken, snoep, ijs en chips te koop zijn, dus daarvoor is het handig om kleingeld mee te nemen.

VAKANTIEPLANNEN?

Jubileum Actie:

Tijdsbesparend Persoonlijk Bij u thuis Luxe cadeau bij boeking! Betrouwbaar Zonvakantie Rondreis

Kamperen Cruise Stedentrip Gemak Niet duurder uit Advies op maat Deskundig

Lisa Ouwerkerk T 06 48068932 www.personaltouchtravel.nl/adviseur/lisa-ouwerkerk


pagina 14

6 februari 2013

Bij Raad van State blijkt:

Gemeente staat onder druk vanwege jachthaven Warmond Den Haag/Warmond - De Raad van State heeft de vestiging van een jachthaven aan de Wasbeeklaan in Warmond vorige week op losse schroeven gezet. De Raad toonde grote twijfels bij het toelaten van 200 ligplaatsen. De gemeente Teylingen gaf daarvoor eerder toestemming door het verlenen van een vrijstelling van het geldende bestemmingsplan en diverse bouwvergunningen. Door Adrie van der Wel De rechtbank in Den Haag liet de vrijstelling en bouwvergunningen vorig jaar in stand. En de Raad van State vond het daarna ook niet nodig om in een spoedprocedure die beslissing van de rechtbank te schorsen. Maar drie andere rechters van de Raad kwamen afgelopen week toch met zeer kritische vragen voor de gemeente. Dat gebeurde tijdens een hoger beroep dat door enkele bewoners van de Wasbeeklaan was aangespannen. Die hebben geen goed woord over voor het oordeel van de rechtbank en deskundigen die door de rechtbank waren ingehuurd.

Die deskundigen van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STAB) hebben volgens de bewoners volstrekt gefaald bij hun onderzoek. Zo zou de capaciteit van de smalle Wasbeeklaan helemaal verkeerd zijn beoordeeld. Een verkeerstelling over fietsers uit 2007 was daarvoor gebruikt. Volgens de bewoners is die telling sterk achterhaald. Uit eigen onderzoek is intussen duidelijk geworden dat de STAB en daarmee de rechtbank er helemaal naast zaten. Dat het aantal fietsers op de Wasbeeklaan veel hoger moet zijn is ook voorstelbaar. De laan vormt een goede fietsroute van Warmond naar het nog relatief nieuwe Station Sassenheim. Ook het oordeel van de STAB en de rechtbank dat de smalle laan voldoende capaciteit biedt om autoverkeer naar de nieuwe jachthaven te verwerken, is volgens de bewoners absurd. De inritten bij hun woningen moeten daarbij dienen als passeerplaats. Verder zou de weg bij een enkele woning moeten worden aangepast. Maar daar willen de bezwaarmakers niet aan meewerken. De gemeente stelt dat het bestemmingsplan onder voorwaarden al een jachthaven toelaat. Die voorwaarde is dat er per saldo geen

nieuwe plaatsen bijkomen. Er zullen dus elders in het gebied plaatsen moeten worden opgeheven. Dat is volgens de gemeente en de rechtbank ook het geval. Veel boten liggen nu grenzend aan de grond van de exploitant in de Zandsloot. Die kunnen een plek krijgen in de nieuwe jachthaven. Maar volgens de bezwaarmakers heeft de gemeente de rekening buiten de waard opgemaakt en zich ten onrechte rijk gerekend. De Raad van State lijkt hen daarin gelijk te geven. De huidige boten liggen er hoogstwaarschijnlijk illegaal, zo bleek tijdens de zitting. De gemeente stelde weliswaar dat ze onder zogenoemd overgangsrecht vallen en daarmee dus legaal zijn geworden, maar dat is de vraag. Voor hoeveel boten dat overgangsrecht zou gelden is lastig te bewijzen door de gemeente en de exploitant. Als daarvoor geen harde bewijzen komen, dan is er juridisch gezien sprake van de komst van ongeveer 200 nieuwe ligplaatsen. Van het opheffen van ligplaatsen elders is dan ook geen sprake, omdat die illegaal afgemeerde boten juridisch gezien niet bestaan. De uitspraak volgt over zes weken.

In Schoonhoven

Crescendo derde op jeugdfestival Sassenheim - Afgelopen zaterdag is het Leerlingenorkest van Christelijke Harmonievereniging Crescendo afgereisd naar Schoonhoven voor het Brass Band Schoonhoven Jeugdfestival. Bij dit festival waren jeugd- en opleidingsorkesten welkom om in één van de drie categorieën een optreden van ongeveer twintig minuten neer te zetten. Het Leerlingenorkest speelde als titelverdediger in de categorie Opleidingsorkesten en heeft een mooi

programma ten gehore gebracht. Om half negen moest het Leerlingenorkest in Schoonhoven aanwezig zijn. Ondanks de vroege tijd -velen moesten rond zes uur uit bed- speelden ze met veel enthousiasme. De dirigent van het orkest Erik Waerts had ervoor gekozen om twee stukken te spelen: Pompeii, gecomponeerd door Filip Ceunen, en Victory van Jan de Haan. Het eerste stuk gaat over de bekende stad Pompeii in Italië. Door een uitbarsting van de vulkaan de Vesuvius werd de stad eeuwen geleden onder

Bouwmanifestatie KTS bij BouwForce Leiden/Voorhout - Eindexamenleerlingen vmbo die een bouwopleiding volgen bij de KTS in Voorhout hebben vorige week hun handen uit de mouwen gestoken bij BouwForce Leiden. Onder toeziend oog van vakmensen uit de bouw en met hulp van mbo-studenten van ROC Leiden maakten zij producten die een welkome bestemming krijgen in verpleeg- en verzorgingshuizen in de omgeving. Onder begeleiding van deskundige docenten en vakmensen uit de bouw en met hulp van de mbo-studenten van ROC Leiden maakten de vmbo-leerlingen allerlei bouwwerken (zie foto). Zo werd er gewerkt aan twee houten schuren, een kippenhok, gemetselde bloembakken en verschillende soorten tuinmeubels van steigerhout. De producten die de leerlingen hebben gemaakt krijgen een mooie bestemming. Zo gaan de tuinproducten naar verpleeg- en verzorgingshuis Overduin in Katwijk.

een laag as bedolven. Daardoor is de stad goed bewaard gebleven en kunnen wetenschappers veel zeggen over het leven in die tijd. Het muziekstuk Pompeii bestaat uit drie delen. In het eerste deel is de opkomst van het machtige Pompeii hoorbaar, in het tweede deel de invasie van de Romeinen en in deel drie de vulkaanuitbarsting. Het is een sfeervolle compositie die tot de verbeelding van het publiek sprak. Victory, het tweede muziekstuk dat het Leerlingenorkest speelde, gaat over overwinnen. Het is gebaseerd op het WK voetbal van 1998. Het stuk is gevarieerd en bestaat uit vrolijke marsen en statige langzamere gedeelten. De overwinning waar het orkest op hoopte was duidelijk hoorbaar. Dirigent Erik Waerts zei na afloop van het concert dat hij erg tevreden was. Al was het natuurlijk aan de jury om te bepalen hoeveel punten het orkest zou krijgen. Uiteindelijk heeft het Leerlingenorkest 85 van de 100 punten behaald. Dit was echter niet genoeg voor de eerste plaats, maar een gedeelde derde plaats is ook een mooie prestatie. En zoals Waerts het verwoordde: “Iedereen heeft heerlijk zitten spelen en dat is ook belangrijk natuurlijk.”

De voorstelling werd gedanst door twee dansers van dansgezelschap De Stilte.

Dansvoorstelling voor leerlingen groep 5 en 6 Voorhout - In de speelzaal van de Antoniusschool in Voorhout hebben op 31 januari drie groepen 5 en 6 uit Voorhout in het kader van culturele educatie gekeken naar de dansvoorstelling 1-2tjes. Deze voorstelling werd gedanst door twee dansers van dansgezelschap De Stilte. De choreograaf van de dans is Ives Thuwis. Bij de voorstelling 1-2tjes zaten de leerlingen van een groep op de grond aan drie zijden van de rode dansvloer, en zij keken naar een dansduet van tien minuten. De dans ging over een ontmoeting tussen twee mensen. Van heel dichtbij

Lezing tijdens jaarlijkse winteravond Zeilvaart Warmond - Woensdag 13 februari organiseert de Stichting Zeilvaart Warmond haar jaarlijkse winteravond. Zowel voor de donateurs van de stichting als de schippers van de historische zeilende Westlanders en Kagenaars is dit een moment om elkaar buiten het zeilseizoen te ontmoeten. Tijdens de winteravond wordt door de Sprooksprekers (verhalenvertellers) van de Kamper Kogge de geschiedenis van de zeilvaart op de Hanzesteden opgehaald. Een jaarlijks terugkerend evenement van de Stichting Zeilvaart Warmond is de winteravond. Er zijn ook dit jaar weer gastsprekers uitgenodigd om te vertellen over een onderwerp dat gerelateerd is met historische scheepvaart. Dit jaar zullen twee Sprooksprekers van de Kamper Kogge aan de hand van het verhaal ‘Likedeel’ de sfeer van de zeilvaart op de Hanzesteden oproepen. Dit

Servicepunt voor werkgevers Teylingen - De gemeente Teylingen doet mee aan een pilot voor een werkgeversservicepunt. Het doel is om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Samen met de overige gemeenten in de Duin- en Bollenstreek start Teylingen de pilot. Het punt faciliteert werkgevers om zo voor elkaar te krijgen dat meer mensen de sociale dienst uitstromen. Daartoe inventariseert het servicepunt de vraag en behoefte van werkgevers en benadert nieuwe en bestaande werkgevers. In totaal worden zestig cliënten van de sociale diensten in

zagen de kinderen hoe de dansers rolden, bogen en draaiden. Ze hoorden de ademhaling van de dansers en ze konden hen bijna aanraken. Na het duet is er met de kinderen gepraat over de voorstelling. Aansluitend volgde een workshop onder leiding van de dansers en hebben de leerlingen zelf geprobeerd om in tweetallen te bewegen op onderdelen van de dans. Aan de manier waarop de leerlingen zich serieus en met overgave bewogen, was te zien dat het hen boeide. De leerlingen hebben ervaren dat men ook met bewegen met een ander kan ‘praten’. De voorstelling werd door de dansers afgesloten met de herhaling van een deel van de dans.

de Duin- en Bollenstreek binnen de pilot gebracht. Voor hen wordt een match met een reguliere werkgever gezocht. Het punt zorgt onder andere voor screening en voorselectie van de kandidaten op geschiktheid en motivatie. Teylingen neemt als werkgever zelf ook actief deel aan de pilot om als gemeente eveneens de verantwoordelijkheid te nemen voor de inwoners met een arbeidshandicap. De pilot duurt een jaar en moet uiteindelijk leiden tot een structurele aanpak in de dienstverlening aan werkgevers. In september volgt een evaluatie.

verhaal speelt in de veertiende eeuw. In middeleeuws kostuum verhalen zij van de reis met een koggeschip van de schepen (wethouder) van Kampen op weg naar de Hanzevergadering in Hamburg. Tijdens de reis ontmoet hij de Duitse piratenaanvoerder Klaus Störtebeker, die de Hanzesteden hielp in hun strijd tegen de Denen. De winteravond vindt plaats in de Dekker Elephantclub aan de Veerpolder 14 in Warmond. De zaal is open om 18.30 uur en om 19.00 uur wordt een captainsdiner geserveerd. Tijdens de maaltijd worden beelden vertoond van de replica van de Kamper Kogge. Voor de maaltijd wordt een bijdrage gevraagd van €12,50 voor donateurs, schippers en bemanningsleden, en van 15 euro voor overige belangstellenden. Men dient zich vóór 11 februari aan te melden via het e-mailadres info@ zeilvaartwarmond.nl. Na de maaltijd is het podium voor de Sprooksprekers. Wie alleen de lezing wil bijwonen is vanaf 20.15 uur welkom.


6 februari 2013

pagina 15

Maandag informatiebijeenkomst

Sober wandelpad naast fietspad Roodemolenpolder Sassenheim/Voorhout - Voor het nieuwe provinciale fietspad door de Roodemolenpolder is onlangs een schetsontwerp openbaar geworden. Op 11 februari zal deze tijdens een informatiebijeenkomst in het Bestuurscentrum in Voorhout worden getoond. De schets vormt de basis voor het opstellen van een Voorlopig en Definitief Ontwerp. B&W geeft de provincie een aantal aandachtspunten voor de ontwerpers mee, zoals een ´sober´ wandelpad naast het fietspad. Door Nico Kuyt Het fietspad bekort de afstand tussen Voorhout en Sassenheim en is een onderdeel van het Provinciale Fietsplan 2008. Het tracé loopt van de rotonde bij de Snoeklaan in Voorhout naar de Jan Mollstraat in Sassenheim. Het is vooral een verbetering voor de schoolgaande jeugd die nu dagelijks omfietst via de

Zandslootkade. Het fietspad wordt 3,5 meter breed met aan weerszijden een berm van 1 meter. Er is gekozen voor een rechte verbinding. Dit sluit aan bij de bestaande lijnen in de polder. Bovendien is er met dit tracé minder aantasting van de privacy van de bewoners van de Trix Terwindtstraat, dan bij een fietspad over de gronden die recent in eigendom zijn gekomen van de gemeente. Langs het fietspad wordt geen beplanting geplaatst met het oog op de inpassing in de omgeving. Naar aanleiding van de overleggen in de klankbordgroep is een aantal opties uitgewerkt die toegevoegd kunnen worden aan het ontwerp, zoals een wandelpad om de recreatieve waarde te vergroten. Ook het toevoegen van een extra oversteek voor fietsers op de zuid-westelijke poot van de rotonde Snoeklaan/ Zuidelijke Randweg om de verkeersveiligheid op deze rotonde te vergroten. Een verbod voor brommers staat eveneens op de rol en een snelheidsremmer bij de aansluiting Jan Mollstraat met de Vliegeniers-

weg. Verder de aanleg van voetgangerssluizen om een doorsteek van fietsers via de Pelikaan naar de Hoofdstraat te voorkomen. De aanpassing van de oversteek van de Hoofdstraat tussen de Vliegeniersweg en de Wasbeekerlaan valt buiten het plan voor het fietspad, maar wordt aangepakt bij de reconstructie van de Wasbeekerlaan. Ook ligt er een verzoek om langs het pad verlichting met een bewegingssensor op zonne-energie te plaatsen om de overlast voor de omgeving te beperken. Hieraan kleeft overigens een stevig prijskaartje. Inmiddels zijn gesprekken met de grondeigenaren aan de gang waarbij wordt gestreefd naar een minnelijke verwerving van de gronden. Lukt dit, dan is de planning dat rond begin 2014 de oplevering van het fietspad plaatsvindt. Maar is een onteigening noodzakelijk, dan staat de oplevering op zijn vroegst in het vierde kwartaal van 2014 gepland.

Inloopochtend bij de HKV Voorhout - De eerste inloopmiddag die de Historische Kring Voorhout dit jaar in januari organiseerde, is ondanks de sneeuwval goed bezocht. Op donderdag 14 februari kan men tussen 10.00 en 12.00 uur weer binnenlopen in het Historisch Centrum in serviceflat Park Overbosch (ingang via de Prof. Nolenslaan). Ook mensen die geen lid zijn van de HKV zijn welkom. De HKV is momenteel op zoek naar reclamemateriaal dat door Voorhoutse bedrijven en instellingen is uitgegeven, zoals pennen, aanstekers, speldjes, stickers, tasjes, glazen en dergelijke. Het is mogelijk dat op 14 februari mee te nemen. Tijdens

deze inloopochtend is er ook gelegenheid om de minitentoonstelling over 1000 jaar Voorhout te bekijken. 25 jaar geleden vierde Voorhout op grootse wijze haar 1000-jarig bestaan. Bijna dagelijks gebeurde er wel wat in het dorp dat de aandacht vroeg. De opening van het feestjaar was in de inmiddels gesloopte sporthal de Gaasbak. Velen herinneren zich de historische optocht op 28 mei met aansluitend de reünie. De HKV beschikt over het archief van de Stichting 1000 Jaar Voorhout, de collectie van Rita Frisart met honderden foto’s en krantenknipsels, en de verzamelalbums van Jan Floor. Uit deze bronnen is geput voor deze

In theater ‘t Trefpunt

Jochen Otten twijfelt Warmond - Jochen Otten speelt op 16 februari zijn voorstelling ‘Jochen Otten on Ice’ in theater Het Trefpunt in Warmond. De oud-finalist van het Leids Cabaretfestival houdt in het programma een hilarisch relaas over de eeuwige twijfel. Je bent bereid op je bek te gaan. Vol met je snufferd ergens in. Ook al heb je geen idee wat je te wachten staat. Waar je terechtkomt. En of je het kunt. Beter in vol ornaat op je muil, dan twijfelen. De komische wereld van Jochen Otten legt niet alleen de onrust van het twijfelen volkomen bloot, maar met vlijmscherpe grappen luidt hij ook het einde ervan in. Even pijnlijk als ontroerend. Even gitzwart als frivool. Jochen Otten won de persoonlijkheidsprijs op Cameretten en de publieksprijs van de Holland Casino Podium Prijs. In 2004 was hij finalist van het VARA Leids cabaretfestival. Hij schrijft voor het succesvolle televisieprogramma ‘Dit was het nieuws’ en was columnist bij het radioprogramma Spijkers met Koppen. Als lid van het belangrijkste stand-up-collectief Comedytrain speelt hij geregeld in hun

tentoonstelling. De tentoonstelling is te bezichtigen tijdens de inloopochtenden en -middagen of op aanvraag. Men kan contact opnemen via de website van de HKV: www. hkv-voorhout.nl.

Wethouder opent Boekstart in bieb Sassenheim - Vorige week woensdag opende de Bibliotheek Bollenstreek op feestelijke wijze het programma Boekstart. Een grote Amerikaanse schoolbus reed een grote Boekstartkoffer en Boekstartbeer door de Bollenstreek. In iedere gemeente reikte een wethouder vervolgens de eerste koffertjes uit aan de ouders van de baby’s die in oktober geboren zijn. In Sassenheim was die taak weggelegd voor wethouder Leo van der Zon (zie foto). Boekstart is de letterlijke start van een goede taalontwikkeling. Het is een programma van Kunst van Lezen op initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Het programma heeft als doel om ouders met hun baby’s te stimuleren om op jonge leeftijd met voorlezen te beginnen om de taalontwikkeling te stimuleren. Al vanaf de eerste dag luisteren baby’s naar stemmen en kunnen zij genieten van voorlezen. Samen plaatjes kijken en zingen of praten is goed voor het contact met de baby en de taalontwikkeling van de baby. Ouders ontvangen een uitnodiging van de gemeente om het Boekstartpakket af te halen in de bibliotheek als de baby drie maanden is. Het pakket bevat een koffertje met daarin twee boekjes en een lidmaatschap van de bibliotheek. De bibliotheken zijn aangepast aan de jongste bezoekertjes met een speciale Boekstarthoek met boekjes speciaal voor hun leeftijd. De bibliotheekmedewerkers kunnen de ouders helpen bij hun keuze (Foto: FBPS/Peter Schipper).

Open spreekuur over vragen psyche Voorhout - GGZ Duin- en Bollenstreek biedt mensen op dinsdag 12 februari van 17.00 tot 19.00 uur in de vestiging aan de Componistenlaan 248 in Voorhout de mogelijkheid om zonder afspraak binnen te lopen en een gesprek te hebben over psychische gezondheid. Het open spreekuur is gratis. Eén op de vier Nederlanders heeft wel eens te maken gehad met psychische klachten. Psychische klachten zijn net zo

Column door Rutger Wiering

normaal als lichamelijke klachten. Soms kunnen de klachten zo gaan overheersen dat men er dagelijks hinder van ondervindt. Soms maken mensen zich zorgen omdat zij te maken hebben met iemand die somber is, kribbig, angstig of gestresst. Anderen voelen zich niet prettig in gezelschap of hebben een gewoonte waar zij van af willen. Weer anderen lazen een artikel over een thera-

pie waar zij wel eens wat meer van zouden willen weten. Bij dit soort zaken kan het prettig zijn om van gedachten te wisselen met medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg zonder dat er meteen een officiële afspraak aan vast zit. De afdeling Preventie van GGZ Duinen Bollenstreek geeft iedereen met grote en kleine vragen over psychische gezondheid de mogelijkheid om langs te komen.

Hypotheekshop Voorhout

1 april Deze maand wil ik u informeren over de datum van 1 april a.s.. In de vorige column heb ik er ook al iets over geschreven. Omdat deze datum erg belangrijk kan gaan worden wil ik u nogmaals informeren. Per 1 januari gelden er nieuwe hypotheekregels. Voor nieuwe hypotheken geldt dat er verplicht maandelijks afgelost moet worden via een annuïteiten- of lineaire hypotheek. Voor andere hypotheekvormen is de hypotheekrente niet aftrekbaar. Voor uw lopende hypotheek verandert er per 2013 dus niets; ook niet als de geld­ verstrekker een nieuwe rente aanbiedt. Pas als u méér gaat lenen voor een verbouwing of duurdere woning, dan gelden deze nieuwe regels. En dus alleen voor het deel dat u extra leent.

Jochen Otten on Ice (Foto: PR). thuishonk Toomler in Amsterdam en tourt hij mee in de Comedytraintheatertour. De voorstelling ‘Jochen Otten on Ice’ is te zien op zaterdag 16 februari om 20.15 uur. Kaarten kosten € 15,50 en zijn te koop via de website www.hettrefpuntwarmond.nl en bij de VVV Warmond. Indien er nog plaatsen vrij zijn kan men vanaf drie kwartier voor aanvang van de voorstelling kaarten kopen aan de zaal in Het Trefpunt aan de Herenweg 80 in Warmond.

Toch kan het in bepaalde situaties interessant zijn om uw lopende hypotheek aan te passen. Want vanaf 1 april zijn bepaalde omzettingen niet meer mogelijk. Wilt u namelijk belastingvrij sparen via een (bank-) spaarhypotheek dan moet u dit uiterlijk 1 april geregeld hebben. Twee voorbeelden voor wie dit interessant kan zijn: 1. Heeft u (deels) een aflossingsvrije hypotheek? Dan heeft u nú lage hypotheeklasten. Het nadeel is dat u niet aflost en dat die schuld er ook nog is aan het einde van de looptijd. En na 30 jaar is de hypotheekrente niet meer aftrekbaar. Dan wordt uw bruto maandlast, uw netto maandlast.

bestaat de kans dat uw netto maandlast toch omhoog gaat. Ook dat hoeft geen probleem te zijn, als u die hogere maandlast kunt betalen. Houdt er bijvoorbeeld rekening mee dat uw pensioeninkomen wel eens een stuk lager kan zijn dan uw huidige inkomen. Ook dan moeten uw maandlasten op te brengen zijn. Extra (sparen voor) aflossen Als u nu voldoende financiële ruimte hebt, kun u ervoor kiezen om extra af te lossen op uw aflossingsvrije hypotheek. Of u kunt ervoor kiezen om uw aflossingsvrije hypotheek (deels) om te zetten in een (bank-) spaarhypotheek of annuïteitenhypotheek. Het voordeel van een (bank-) spaarhypotheek is dat de netto maandlasten lager zijn dan bij een annuïteitenhypotheek. Dat scheelt over de hele looptijd duizenden euro’s. Het omzetten naar een (bank-) spaarhypotheek met belastingvrij sparen kan tot uiterlijk 1 april 2013.

Is dat een probleem? Soms wel en soms niet. Dat hangt van u persoonlijke situatie af. Hoe groot is bijvoorbeeld het deel dat u wel aflost en het deel dat u niet aflost. Is het grootste deel van uw hypotheek bijvoorbeeld een (bank-) spaarhypotheek, dan betaalt u aan het ein- 2. Heb u (deels) een beleggingshypotheek? de van de looptijd toch een lagere netto maandlast De afgelopen jaren zijn de rendementen niet altijd dan nu. Maar is het aflossingsvrije deel groot, dan goed geweest. Dat kan betekenen dat het oor-

rutger Wiering is Hypothecair Planner en geeft maandelijks zijn visie op het gebied van hypotheken en wonen.

spronkelijke doelkapitaal niet gehaald wordt. En dat aan het eind van de looptijd er een (grotere) restschuld overblijft. Net als bij een aflossingsvrije hypotheek hoeft dat geen probleem te zijn. Als u de bijbehorende maandlast aan het einde van de looptijd nog kunt betalen. Wilt u meer zekerheid hebben dat aan het einde van de looptijd de hypotheek afgelost kan worden? Dan kun u uw hypotheek bijvoorbeeld omzetten in een (bank-) spaarhypotheek. Dat betekent waarschijnlijk wel dat u nu meer per maand moet gaan betalen. Maar daarmee krijgt u dan wel de zekerheid dat u aan het einde van de looptijd geen restschuld meer heeft. Een hypotheek is persoonlijk, als adviseur kan ik u niet één eenduidig advies geven. Dit betekent dat u een afspraak met uw financieel adviseur moet gaan maken. En ja, dat kost u geld. Maar van uw financiële adviseur mag u dan ook een objectief, transparant en integer advies verwachten. En zo’n advies betaalt zich later dubbel en dwars terug.


VERBOUWINGSOPRUIMING 20%

DIVERSE MEUBELSETS

30%

oop et k n a Bij a meubels ! plete m o c TIng

oR k 50%

Wij gaan onze showroom verbouwen en moeten daarom plaats maken!!

10%

40%

50% Profiteer daarom nu van korting van minimaal 15% tot wel 50%

SLUISWEG 25 • 2225 XH KATWIJK AAN ZEE • T (071) 40 129 64 • F (071) 40 719 99


6 februari 2013

pagina 17

Door leerlingen Rijnlands

Actie voor Roparun tijdens lustrumweek Sassenheim - In het kader van het achtste lustrum van het Rijnlands Lyceum Sassenheim gaan leerlingen op woensdag 13 februari geld inzamelen voor de Stichting Roparun. De eerste en tweede klassen doen mee met een sponsorloop die wordt georganiseerd door de sectie lichamelijke opvoeding. De leerlingen van klas 3 en hoger krijgen lesvrij om in die tijd bij vrienden, buren en bekenden aan het werk te gaan om geld te verdienen voor het goede doel. Met het opgehaalde geld sponsoren zij het team van docenten dat dit jaar aan de Roparun meedoet.

Botsing in Voorhout als gevolg van laagstaande zon Voorhout - Een personenbusje en een auto zijn maandag aan het begin van de middag met elkaar in botsing gekomen op het Oosthoutplein in Voorhout. De bestuurster van de voorste auto werd ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. De laagstaande zon speelde volgens een van de betrokkenen een rol bij de toedracht van het ongeluk (Foto: Toon van der Poel).

‘Bouw een Band’

Muziekworkshop bij jongerencentrum Sassenheim - In de maanden maart tot en met mei organiseert jongerencentrum Fascinus de workshop ‘Bouw een Band’. De workshop is bedoeld voor jongeren in de leeftijdsgroep 12 tot en met 16 jaar die een instrument bespelen of kunnen zingen. In deze workshop leren jongeren hoe het is om in bandverband muziek te maken. Onder begeleiding van ervaren docenten leren de deelnemers in zes bijeenkomsten wat voor het is om

Optreden Com nu met Sangh Sassenheim - Vrijdag 1 maart zal de Christelijke Oratoriumvereniging Com nu met Sangh het werk ‘Ein Deutsches Requiem’ van Johannes Brahms uitvoeren. Dit requiem is geen treurmuziek, maar een werk waarin niet zozeer de eeuwige rust van de overledenen, maar veeleer de troost voor nabestaanden wordt bezongen. Na de pauze volgt de koraal-cantate van Felix Mendelssohn-Bartholdy ‘Verleih uns Frieden’, waarin uitdrukking wordt gegeven aan de vraag om innerlijke vrede. Het concert wordt afgesloten met nog een werk van Felix Mendelssohn-Bartholdy, te weten Der 42. Psalm ‘Wie der Hirsch schreit’, waarin op muzikale wijze uiting wordt gegeven aan het verlangen naar God. Het concert vindt plaats in de Julianakerk in Sassenheim en begint om 20.00 uur. Solisten zijn Elma van den Dool (sopraan) en Robbert Muuse (bariton). Anton Doornhein bespeelt het kerkorgel. Het koor wordt begeleid door RBO Sinfonia en dirigent is Henk Gijzen. Toegangskaarten kosten 20 euro per stuk (kinderen tot en met 15 jaar 10 euro) en zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij de koorleden, bij Primera Van der Lans aan de Hoofdstraat 208 in Sassenheim en op vrijdag 1 maart vanaf 19.30 uur aan de kerk.

in een band muziek te maken. De bijeenkomsten worden gehouden op dinsdagavonden van 19.00 tot 22.00 uur. De auditie wordt gehouden op 26 februari en de lessen zijn op 5 en 19 maart; 2, 16 en 23 april en 7 mei. Als de lessen goed verlopen kan er ook een optreden aan gekoppeld worden. Dit zal plaatsvinden op zaterdag 18 mei in de zaal van Fascinus, zodat de leerlingen hun kunsten kunnen laten zien aan ouders, vrienden en familie. ‘Bouw een Band’ wordt gehouden in de zaal van jongerencentrum

Fascinus aan de Van Alkemadelaan 14 in Sassenheim. In de zaal staan een drumstel, versterkers voor bas, zang, keyboard en gitaar. In deze omgeving kunnen de deelnemers werken aan hun muzikale ontwikkeling en bouwen de band. De kosten bedragen 15 euro, contant te betalen tijdens de eerste les. Aanmelden is mogelijk via de website www.fascinus.nl (Agenda en Audities Bouw een Band. Uiterlijke inschrijfdatum is 18 februari. Voor vragen: tel. 0252-229772 of e-mail nkortekaas@fascinus.nl.

In Sassenheim

Activiteiten bij de Bond van Ouderen Sassenheim - Op dinsdagmiddag 12 februari zal carnavalsvereniging De Saksen de leden van de Bond van Ouderen Sassenheim een gezellige middag bezorgen met een hapje en een drankje. Ook ’t Joppekoor uit Warmond zal van zich laten horen. De middag begint om 14.00 uur in ‘t Onderdak. Maandagmiddag 18 februari nodigt het bestuur van de Bond van Oude-

ren Sassenheim de leden uit voor de vijftigste jaarvergadering van de vereniging. Deze vergadering begint om 14.00 uur in ’t Onderdak. Na het zakelijke gedeelte, waarin de jaarstukken behandeld worden en de bestuursverkiezing plaatsvindt, wordt men getrakteerd op de film ‘Intouchables’. Het is het verhaal over een jonge ex-delinquent uit de banlieue van Parijs en een oudere gehandicapte aristocratische man. Er ontstaat tussen deze twee mensen een bijzondere vriendschap.

De leerlingen van klas 1 en 2 gaan zelf op zoek naar sponsoren die aan hen een bepaald bedrag willen geven per gelopen rondje. Op woensdag 13 februari krijgt elke klas vijftien minuten de tijd om zoveel mogelijk keer een parcours af te leggen dat geheel is uitgezet binnen het schoolgebouw. Vervolgens gaan zij het geld ophalen bij hun sponsoren en nemen dit geld vrijdag 15 februari mee naar school. Leerlingen van klas 3 en hoger van het Rijnlands gaan zelf aan het werk. Zij beschikken daarvoor over een actiekaart van school. De leerling tekent daarop de klus en vergoeding aan. Het is verstandig de leerling naar deze kaart te vragen. De kaart voorkomt misbruik, bijvoorbeeld door kinderen die

niet op de school zitten. De klussen die in aanmerking komen zijn divers, bijvoorbeeld het inpakken van boodschappen, het wassen van auto’s, helpen bij het werk van ouders of een extra dienst draaien als vakkenvuller. Op vrijdag 15 februari brengen zij het geld mee naar school. Ieder jaar organiseert de stichting Roparun een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam waarbij mensen in teamverband een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. Het geld van de donaties wordt uitsluitend gebruikt voor de palliatieve zorg, om het leven van de patiënten en hun familie te verlichten. Het schoolteam bestaat uit acht lopers. Dat zijn docenten die ieder gemiddeld zo’n 65 kilometer lopen, oftewel meer dan anderhalve marathon. Daarnaast helpt een groep van vijftien mensen, docenten en medewerkers. Zij fietsen en rijden met de lopers mee, verzorgen de catering, en verlenen allerlei hand- en spandiensten.

Lustrumfeest hockeyclub Voorhout - Zaterdag 9 maart organiseert de hockeyclub Voorhout een lustrumfeest in de feestzaal van Cheers. Dit feest is bestemd voor leden, oud-leden en vrijwilligers vanaf 16 jaar. Oud-leden kunnen zich aanmelden voor het feest via het e-mailadres monique.hamersma@casema.nl. De Mixed Hockey Club Voorhout bestaat dit seizoen twintig jaar en viert dus het vierde lustrum. In die twintig jaar is de vereniging naar meer dan 600 leden gegroeid. Met de geplande uitbreiding van het sportpark kunnen er in de toekomst nog meer sporters verwelkomd worden.

Docu-film in Frans Café Warmond - Op donderdag 14 februari houdt het Frans Café Warmond een filmavond met de ondertitelde docu-film ‘Paul dans sa vie’. Het café wordt gehouden in sporthal De Geest aan De Geestlaan 27 in Warmond. De aanvang is 20.00 uur en de entree bedraagt 4 euro.

Waar is Bokkenballenbokaal? Voorhout - Carnavalsvereniging De Bokken is nog steeds op zoek naar de verdwenen wisselbeker van het Bokkenballentoernooi. De beker is vorig jaar na de uitreiking in het feestgedruis ‘door onverlaten weggenomen’, aldus De Bokken. Al zeventien jaar maakt deze beker (zie foto) deel uit van de historie van het carnaval in Voorhout. De namen van zeventien teams staan erin gegraveerd. Teams met spelers die nu niet meer meedoen, maar nog wel voortleefden op de beker. Het Bokkenballetoernooi vindt elk jaar plaats in sporthal De Tulp waar twaalf teams strijden om de bokaal. In een ‘oneerlijke en ongelijke strijd’ kan elk team winnen. Een grote dobbelsteen in het midden van het voetbalveld bepaald uiteindelijk of het doelpunt punten oplevert of dat die juist worden afgetrokken.

Column Carmen van den Bosch

Hormonen zijn eigenlijk ook

huishouding, sexuele functies en

wanneer er te lang, teveel van

maar boodschappertjes. Ze

zenuwstelsel. Wanneer u bv in de

deze cortisol rennertjes nodig

rennen vanuit bepaalde klieren

file staat om 08.55 terwijl u om

zijn, zorgen zij er ook voor dat

door uw bloedbaan om op

09.00 een hele belangrijke

wij vet gaan vormen en vast-

andere locaties binnen het

afspraak hebt, dan zorgt onze

houden. En wel op de romp.

lichaam informatie af te geven.

bijnier ervoor dat boodschapper

Uw uiterlijk kan op deze manier

Dit heeft een directe invloed op

‘cortisol’ de bijkomende stress-

dus uw stresslevel verraden!

onze stofwisseling, groei, water-

gevoelens reguleert. Maar

www.carmendecoach.nl carmendecoach@gmail.com M 06 – 46 13 87 21


Goed uit eten Eeterij de Beleving

Opmaat naar de lente bij Restaurant Zonneweelde

binnenspeeltuin

buitenspeeltuin

Kraaierslaan 7 • 2204 AN Noordwijk • T 0252 - 37 04 10

info@eeterijdebeleving.nl • www.eeterijdebeleving.nl

U bent 7 dagen per week van harte welkom. Keuken geopend van 10.00 tot 22.00 uur. Elke maandag en dinsdag:

Diner Tête-à-tête € 25,- p.p. incl. huisaperitief

Tevens uw locatie voor receptie, bruiloft, feest en partijen

Het vis- en vleesspecialiteiten restaurant van Katwijk aan Zee Boulevard 111 • Katwijk aan Zee • Tel. 071-4012064 www.restaurantdezwaan.nl

EIGENTIJDS THAIS • Authentieke Thaise gerechten • Aparte bovenzaal voor diners, borrel, vergaderingen en bruiloften • In zomermaanden schitterend terras op water

Botermarkt 20 Leiden www.buddhas.nl Voor reserveringen bel: 071 514 00 47 of mail: info@buddhas.nl Maandag gesloten. Dinsdag t/m zondag vanaf 17.00 uur geopend.

Na een echte winterperiode met sneeuw en ijs beginnen veel mensen te verlangen naar de lentezon. Gelukkig, de eerste voorboden dienen zich al aan: Valentijn en Pasen. Valentijnsdag, 14 Februari , is de dag van de liefde. Van kleur, van samen uitgaan. En wat is er leuker dan met jouw geliefde te genieten van een speciaal Valentijnsmenu bij Restaurant Zonneweelde in Noordwijk? Voor 28,50 euro serveert het gezellige personeel van Zonneweelde een driegangenmenu met een trio van vis vooraf, een keuze van varkenshaas of zalm als hoofdgerecht, en natuurlijk als afsluiter, de Coupe d’Amour, een heerlijk dessert voor twee personen. Reserveren is gewenst, maar je kunt ook gewoon gezellig binnenlopen. Op Pasen, 31 maart en 1 april dient de lente zich echt aan: de bollenvelden komen in bloei. De narcissen op tafel. Vier de terugkeer van de zon met een overheerlijke paasbrunch. Voor 25 euro per persoon krijgt u toegang tot een rijk gevuld buffet. Kinderen van 3 tot 10 jaar eten voor slechts 10.00 euro mee. Restaurant Zonneweelde ligt achter de duinen op de rand van Noordwijk en Noordwijkerhout. In de lente neemt de wind de geur van de bollenvelden mee. Zonneweelde: de perfecte plaats om de lente te vieren! Restaurant Zonneweelde Duindamseweg 8 2204 AS Noordwijk tel. 0252-372524 www.restaurantzonneweelde.nl


6 februari 2013

pagina 19

Cursus fotobewerking voor 50-plussers Voorhout - Vanwege de groeiende populariteit van digitale fotografie en fotobewerking start Welzijn Teylingen in samenwerking met SeniorWeb op 5 en 6 maart weer een cursus fotobewerking. Tijdens deze cursus leren 50-plussers met digitale foto’s te werken en foto’s te bewerken met behulp van de computer. Er wordt gewerkt met het programma IrfanView. Tijdens de cursus leert men foto’s openen, in- en uitzoomen, formaat wijzigen, foto’s bewerken, tekst toevoegen, foto’s downloaden van de camera, verzenden via e-mail en fotoboeken maken. Om met succes deel te kunnen nemen aan deze cursus moet

men beschikken over voldoende computerbasiskennis. Er start een cursus op dinsdag 5 maart van 10.00 tot 12.00 uur en een cursus op woensdag 6 maart van 14.00 tot 16.00 uur. De cursus van twee uur per week duurt zes weken en wordt gegeven in het computerlokaal van de Agneshove 89 in Voorhout. De kosten bedragen 60 euro. Het lesboek kan men voor 10 euro tijdens de eerste les aanschaffen. In de week van 1 april (Pasen) wordt er geen les gegeven. Begin maart starten ook de computercursussen voor beginners en gevorderden weer. Voor aanmelding en meer informatie kan men terecht bij Welzijn Teylingen, tel. 0252-231805.

1-4 tegen SJZ

Foreholte pakt de koppositie na winst

Wekenlang is er keihard gebreid, thuis en op De Startbaan.

Voor baby’s in Azië

744 babymutsjes gebreid op Startbaan Sassenheim Sassenheim - Brede buurtschool De Startbaan heeft jong en oud opgeroepen om mee te breien voor de actie van Save the Children ‘Een warm welkom voor baby’s in Centraal-Azië’. Daaraan is goed gehoor gegeven. Wekenlang is er keihard gewerkt, thuis en op De Startbaan. Door de leerlingen, maar vooral ook door omwonenden ouders, grootouders en docenten. Met elkaar zijn er 744 mutsjes gebreid. Leerlinge Vivian heeft twee mutsjes gebreid. Zij heeft het breien van haar oma geleerd. Verschillende leerlingen hebben heel wat mutsjes van hun oma in kunnen leveren. De oudste deelneemsters aan de actie waren mevrouw Papendrecht en mevrouw Kerklaan, beide 93 jaar oud. Juf Karin heeft de meeste mutsjes gebreid van het schoolteam. Maar ook de cliënten

en vrijwilligers van zorg- en kinderboerderij De Dierenhoeve uit Noordwijkerhout hebben leuke mutsjes gemaakt. De mutsjes komen terecht bij pasgeboren baby’s in Centraal-Azië, waar het in de zomer bloedheet wordt en in de winter ijskoud. Veel pasgeboren baby’s ontbreekt het in deze koude winters aan verwarming en warme kleding. Ze raken onderkoeld en lopen soms zelfs luchtweginfecties of een longontsteking op. Met ernstige en soms zelfs dodelijke gevolgen. Een mutsje gaat onderkoeling tegen en geeft een pasgeboren baby een warm welkom. Save the Children zorgt ervoor dat de mutsjes worden uitgedeeld aan pasgeboren baby’s in Centraal-Azië. Dit mutsje ontvangen de ouders als kraamcadeautje op het moment dat zij hun kind officieel registreren. Zo komen de mutsjes goed terecht. Met deze actie helpen mensen die mee hebben gebreid de overlevings-

Warmondse schaatsers strijden om het WK Warmond - Het Warmondse Kampioenschap (WK) langebaanschaatsen vond plaats op zaterdag 2 februari op de ijsbaan in Haarlem. Er werd gereden door welpen, pupillen, junioren, senioren en masters. Ondanks het halfopen dak was de wind toch een forse tegenstander. Binnen het WK is er de strijd om de Cor Zuiderduin Bokaal. Deze bokaal is voor de beste schaatser van drie afstanden: 500, 1500 en 3000 meter. Bij de dames werd de bokaal gewonnen door Rudy Heemskerk, bij de heren door Sjors Handgraaf. Na afloop werd nog een koppelkoers gereden. Een groot deel van de deelnemers deed voor het eerst mee aan de koppelkoers. Een uitleg over deze wedstrijdbaan die

vroeger veel op natuurijs werd gehouden was dus nodig. Bij de koppelkoers worden snelle en langzame schaatsers aan elkaar gekoppeld op basis van de eerder geschaatste 500 meter-tijd. Iedere schaatser rijdt drie ronden, en na elke ronde wordt gewisseld. De schaatser geeft zijn of haar koppelmaat dan een flinke zet zoals ook in shorttrack gedaan wordt. Dit was voor de meesten erg wennen. In twee heats van vier koppels werd gestreden om een finaleplaats. Ook in de finale moesten de koppels in totaal zes ronden schaatsen. Voor een deel van de rijders, die eerder al de 3 kilometer hadden geschaatst, was dit een uitdaging. De uitslag van de koppelwedstrijd is als volgt: 1. Rianne Heemskerk en Rene Vergeer; 2. Julia Jongerbloed en Fer Vergeer; 3. Loesanne van der Geest en Martin Langemaire.

kans van een kind dat duizenden kilometers ver weg woont. Een bijzondere gedachte dat mutsjes uit de Duin- en Bollenstreek straks het hoofd van een kindje in CentraalAzië warm zal houden.

Kledinginname bij kringloop Sassenheim - Kringloopwinkel Op Dreef in Sassenheim neemt ook overbodige kledingstukken, beddengoed, schoenen, brillen en dergelijke in. Deze worden niet verkocht in de kringloopwinkel, maar wel reeds vele jaren ingenomen en door een team bekeken, beoordeeld en gesorteerd op dames-, heren-, kinder- en babykleding. Daarna wordt de kleding per soort in dozen gedaan en opgeslagen in het depot. Zeker vier keer per jaar wordt op kosten van de kringloopwinkel een transport geregeld om alle ingezamelde kleding richting OostEuropa te vervoeren. Zo ging het laatste transport naar twee plaatsen in Roemenië. Een vrachtwagen vertrok na te zijn geladen voor een reis van twee dagen via Duitsland, Oostenrijk en Hongarije over een afstand van ruim 1800 kilometer naar Tileagd in Roemenië. Deze plaats ligt 25 kilometer over de grens van Hongarije, nabij de plaats Oradea. Daarna werd er over een afstand van 75 kilometer dwars door de bergen koers gezet naar de eindbestemming Bilghezd. Aan boord een lading van 385 dozen vol met kleding. Daarnaast incontinentiemateriaal, brillen, riemen, schoenen, lakens, gordijnen en speelgoed. Tevens voor de dokterspost in Tileagd zestien dozen medicijnen en verbandmiddelen. In totaal een transport van 30 m3.

Voorhout - De wind maakte zondagmiddag goed voetbal bijna onmogelijk, maar Foreholte toonde in de uitwedstrijd tegen SJZ in Zoeterwoude karakter en knokte zich naar een degelijke overwinning. De thuiswedstrijd was een echte thriller waarbij Foreholte in het laatste kwartier terugkwam van een 2-5 achterstand. De einduitslag was toen 5-5. Foreholte zou zeker geen gemakkelijke middag tegemoet gaan en de weersomstandigheden werkten ook niet mee. De dwarrelwind maakte goed voetbal bijna onmogelijk, maar Foreholte bleek er het beste mee om te kunnen gaan. Met een verraderlijke tegenwind had Foreholte het beste van het spel, zonder tot echte uitgespeelde kansen te komen in het eerste kwartier. In de 15e minuut wist een verdediger een eigen doelpunt van zijn collega te voorkomen, maar na een aantal scherpe aanvallen van Foreholte was het in de 22e minuut raak. Tom Bleijswijk die door het ontbreken van Dennie Luigies in de spits stond, werd op rechts weggestuurd. De voorzet met zijn ‘verkeerde’ rechterbeen werd door Bram van der Lans beheerst binnengetikt: 0-1. Daarna drong SJZ meer aan, maar verder dan een halve kans door een schot over kwam het niet. In de 34e minuut profiteerde Foreholte weer van de snelheid van de voorwaartsen. Roy Dickhoff onderbrak een SJZ-aanval en stuurde Rob van der Plaat weg op links. Zijn lage voorzet werd door Toni Arroyo beheerst binnengetikt. Twee minuten later was het weer raak. Dit keer was het Dickhoff die werd weggestuurd. Zijn lage voorzet met links werd door Van der Plaat beheerst in het lege doel geschoten: 0-3. In de laatste minuut van de eerste helft kreeg SJZ een corner. De hoge bal werd slecht weggewerkt door de Voorhoutse verdediging en kwam terecht bij de spits van SJZ. Zijn inzet werd prachtig gestopt door doelman Matthijs Guijt, maar deze kon niet verhinderen dat de terugkaatsende bal werd binnengeschoten door Stephan Sleijser. De eerste twintig minuten van de tweede helft waren voor SJZ zonder tot echt uitgespeelde kansen te komen. Wel was het een aantal keren hachelijk voor het Voorhoutse doel, maar elke keer kon een verdediger van Foreholte redding brengen. Na deze spannende minuten

kwam Foreholte er steeds gevaarlijker uit. In de 61e minuut soleerde Rob van der Plaat behendig door de Zoeterwoudse verdediging, maar schoot hij rakelings over. Zeven minuten later brak Tjeerd van der Zwaan op rechts door en leverde een prima voorzet af, die door Van der Plaat over werd gekopt en weer tien minuten later stoomde deze op vanaf de middenlijn. Hij laveerde behendig langs een tweetal verdedigers en alleen voor de keeper stifte hij de bal over hem heen. De bal was echter te zacht, zodat de laatste verdediger de bal nog voor de doellijn kon wegwerken. Na een aantal hachelijke momenten voor het doel van Foreholte kwam dan eindelijk de bevrijdende treffer. Tom Bleijswijk speelde op de middellijn Rob van der Plaat aan en met een schitterende beweging verschafte hij zich een vrije doorgang naar de doelman van SJZ. Hij bleef controle houden over de situatie en schoot rustig binnen. De overwinning was zeker en na afloop was het feest compleet toen bleek dat Den Hoorn gelijk had gespeeld tegen UDO. Zondag speelt Foreholte als koploper thuis tegen DOSR.

Bassets klaar voor herstart Sassenheim - De rugbyers van The Bassets uit Sassenheim hebben noodgedwongen drie maanden stilgestaan voor de competitie. Door afgelastingen, het kerstreces en het uit de competitie stappen van Diok uit Leiden, was het laatste wapenfeit van The Bassets op 16 november 2012. Drie maanden lang hebben The Bassets getraind op de herstart van de competitie. Op bevroren velden, sportscholen, in zwembaden en op het kunstgrasveld van voetbalclub Ter Leede uit Sassenheim. Die waren bereid The Bassets in de lange wintermaanden een helpende hand toe te steken en hun kunstgrasveld ter beschikking te stellen. Zondag 10 februari start de competitie weer. The Bassets spelen dan thuis tegen AAC uit Amsterdam. Dat vecht tegen degradatie en wil in Sassenheim de voor hen broodnodige punten weghalen. The Bassets zullen die middag hun huid duur moeten verkopen en laten zien dat hun drie maanden trainingsarbeid vruchten gaat afwerpen. De aanvang is 14.30 uur.


LI TE I T S

Beds 2 Basic dé nr. 1 beddenspecialist in uw regio!

L WA

2 5 - T OP K 19

I T E I T S I ND

2 5 - T OP K 19

I TE I T SI N

D

2 5 - T OP K 19

L WA

S

S/m G A D N t 0 O .0 13 Z .00 uur 7 1 OPEN! S

WINT VAN AUPING!!

2 5 - T OP K 19

Beds 2 Basic (van Landschoot)

I T E I T S I ND

S

OFFICIËLE CONSUMENTENBOND TEST!

L WA

L VAN MINIMAA EIT ALIT KW NG PI AU van Beds 2 Basic ls u gewend bent

D

MATRASSEN AANBIEDING

5

€ 399,Maat 1.20 cm

LEVERBAAR IN VERSCHILLENDE KLEUREN!

Basic

ed Niet go g! ru geld te

Quartz Balance

€ 39,-

€ 599,-

Ma. Di./wo Do./vr. za. Zo.

13.30-18.00 10.00-18.00 10.00-21.00 09.30-17.00 13.00-17.00

Eigenschappen √ Pocketveer 7 zones stevig matras √ Afdeklaag HR40 koudschuim √ Tijk afneembaar/wasbaar

uur uur uur uur uur

Maat 1.40 cm

€ 299,- p.st.

Quart Balance Plus

Leverbaar in alle maten!

€ 999,-

Liberty 20 cm € 89,-

Leverbaar in alle maten!

Allure € 499,-

SUPER STUNT Normaal € 2.399,-

Anton/Dream

Eigenschappen √ Goed matras voor de laagste prijs √ Geschikt voor vaste en verstelbare bodems

MATRAS GRATIS!

* TOP DESIGN BOXSPRING * WINNAAR onder de luxe boxsprings * 10 bloks voor hoofdfbord * 2x Luxe gestoffeerde boxen * 2x Luxe actieve pocketveer matras (7 zones) * Luxe Twintopper, zomer en winterzijde * Stoffen zijn 100% vuilwerend en waterafstotend * Luxe blokpoten met aluminium afgewerkt

Beds 2 Basic

WINNAAR!!

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen √ 17 cm koudschuim √ Ergonomisch comfortzones √ Afneembare hoes

Leverbaar in alle maten!

Openingstijden

Optima

p.st.

Leverbaar in alle maten!

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING BRIXTON ONGELOOFLIJKE PRIJS!!!

BRIXTON COMPLEET!!!

COMPLEET EN AFZONDERLIJK ELEKTRISCH VERSTELBAAR Luxe design hoofdbord + 2x elektr. verstelbare boxsprings met pocketvering, + 2x supersterke Volva motoren + 2x topkwaliteit pocketveermatrassen + 2x poten set + 2x metalen matrasrem

LAAGSTE PRIJS!

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen √ 22 cm soepel matras √ Pocketveer (7-slags) 7 zones √ 3 cm HR30 afdeklaag

I TE I T SI N

Normaal € 1.089,NU VOOR

2 weken NTIE ARA SLAAPG

Ook verkrijgbaar in de maten 1.60 én 180 breed

COMPLETE 2-PERSOONS ELEKTRISCHE BOXSPRING NORWICH ACTIE!!!

Designhoofdbord! + 2 beklede boxen + 2 geveerde matrassen gestoffeerd!! + hoogwaardig dekbed + 1 comfort matrastopper! + 2 luxe kussens

Eigenschappen √ Bonellveer 16-18 cm √ SG20 afdeklaag

• In meerder stoffen en kleuren • Prijs voor vaste uitvoering

€ 269,-

Eigenschappen Leverbaar in alle maten! √ 20 cm √ 17 cm HR42 koudschuim kern √ 7 comfortzones √ Ventilatieringen

Silver 500

Contour Comfort

MATRAS GRATIS!

MATRAS GRATIS!

MATRAS GRATIS!

€ 699,-

€ 699,-

€ 849,-

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen √ 27 cm √ Koudschuim HR 60 7 zones √ Soft toch /3d border

Eigenschappen Leverbaar in alle maten! √ 7-slags MICRO pocketveer √ 500 veren m2 met 2 cm HR60 koudschuim afdeklaag √ 7 gepatenteerde comfortzones √ Winter/zomer zijde

€ 899,Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen √ 22 cm √ Koudschuim & traagschuim zijde √ 7 zones

2 Basic Bij Beds jzen agste pri • La kwaliteit • Beste comfort • Beste dvies -a P O •T rvice -s • TOP e

071 2000168

Indien gewenst ook afspraak mogelijk buiten openingstijden!

Kerkstraat 58 • 2201 KN Noordwijk (binnen) INGANG Passage • naast De Ridder schoenen

Post @ beds2basic.nl • www.beds2basic.nl

OPGeLet!

PArtICuLIereN

uw advertentie verschijnt in de regio:

• HET VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KAtWIJK • SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOOrDWIJK • PRImERA v.d. Lans, Hoofdstraat 208, SASSeNheIM • RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOOrDWIJKerhOut • THE READSHOp, in de Hoftuin, rIJNSBurG • LIETHORpS BOECKHUYS, Hoogmadeseweg 13, LeIDerDOrP • ROKERSpALEIS LEIDERDORp, Van Diepeningenlaan 17, LeIDerDOrP • BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (passage) OeGStGeeSt

Voorwaarden: 3 regels € 8.00. Per regel € 2.75 meer.

Leverbaar in alle maten

Eigenschappen Leverbaar in alle maten! √ 20 cm √ Pocketveer (7-slags)270 veren/m2 √ 7 comfortzones √ Tijk afneembaar/wasbaar

Do./vr. 18.30-21.00 uur

INLeVereN tOt DINSDAG 12.00 uur! (plaatsing in de week daarna)

€ 1.975,-

MATRAS GRATIS!

Koopavonden

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

Normaal € 4.189,TOP-AANBIEDING V.A.

Sleeping King € 189,- p.st.

p.st.

Leverbaar in alle maten!

Carat

Eigenschappen √ 24 cm stevig matras √ Pocketveer 7 slags/7zones √ 3d border met handvaten √ Toplaag HR 60 koudschuim

Advertenties kunnen tegen contante betaling à € 8,00 ingeleverd worden bij:

M AT R AS S E N

zoa

OX K WA L I T E I T B

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING VICTORIA MEGA ACTIE!!!

LAAGSTE PRIJS!

L WA

S

GS LUXE BOXSPSRPIN RINGS EN

Katwijk Leiderdorp

Noordwijk rhout Noordwijke Oegstgeest Rijnsburg Sassenheim Valkenburg Voorhout d Waardeilan Warmond Wassenaar De Zilk

}

€ 8.00 € € € €

10.75 13.50 16.25 19.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam:............................................................................................................................................................. Adres:............................................................................................................ Tel.:........................................

te huur • te KOOP • GeVrAAGD AANGeBODeN • GeZOCht • GeVONDeN

ALMONDEHOEVE Lifestyle & Antiek

SALE! Ook voor uw vakkundige meubelrestauraties 0 3.00

Van Almondeweg 2, 2343 AA OEGSTGEEST

www.almondehoeve.nl

2

m

WEEKTOPPER Jaguar XJ 3.2 V8 automaat EXEcutiVE Inrichting: Sedan (4 drs) Bouwjaar: Januari 2002 Kleur: Groen metallic Bekleding: Leder (beige) Brandstof: Benzine Versnellingsbak: Automaat Km. stand: 87.180 km

Kijk voor details en ons totale aanbod op: www.autokwaak.nl A U T O M O B I E L B E D R I J F

van der Kwaak verkoop

inkoop

inruil

financiering

Brouwerstraat 51b (showroom) Rijnsburg • Tel. 071-4021513 www.autokwaak.nl • info@autokwaak.nl


6 februari 2013

pagina 21

Met luxe wagens

Bloemencorso biedt bedrijven promotie Sassenheim/Voorhout - Het Bloemencorso van de Bollenstreek biedt aan bedrijven in de streek een bijzondere manier om hun bedrijf te promoten tijdens het bloemencorso van 17 tot 21 april. Luxe wagens worden versierd met prachtige bloemarrangementen. De auto’s of bijzondere voertuigen rijden tussen de praalwagens.

Ramona Vink in actie voor Foreholte.

Dames Foreholte verliezen van Bevo in Panningen: 30-23 Voorhout - Na twee weken waarin de handbaldames van Foreholte belangrijke punten wisten te pakken, stond zaterdag de wedstrijd tegen het Limburgse Bevo op het programma. Bevo, dat de achtste plaats op de ranglijst bezet, verloor een week eerder nog van Bentelo. Zodra het beginsignaal klonk maakten de dames van Ad Bouwer duidelijk dat ze niet naar Panningen waren gekomen om zonder punten naar huis af te reizen. Een felle verdediging hield Bevo de eerste drie minuten op de nul. Daarna volgden er echter in zeer korte tijd twee treffers aan de zijde van Bevo. Foreholte wist het hoofd koel te houden en antwoordde direct tweemaal via Ramona Vink, die vanaf de cirkel de stand terugbracht op 2-2. Bevo nam het heft in handen en wist ondanks een hard werkend

en fel verdedigend Foreholte via afstandschoten en break-outs uit te lopen tot 7-2. Foreholte sloeg de handen ineen en knokte zich door de harde en ruwe defensie van Bevo via Anabel Arroyo en Naomi Hoogervorst naar 7-5. Bevo, dat met een man minder speelde, wist echter opnieuw uit te lopen tot 9-5. Ook ditmaal zetten de Voorhoutse meiden hun schouders eronder en via Marlen Arroyo, die zich goed vrij wist te spelen, en Ramona Vink, die was meegelopen in een break-out, kwam de stand op 9-7. Dankzij een goede verdediging en een goed keepende Roxanne Roffelsen wsit Foreholte vervolgens gedurende lange tijd de stand op 9-7 te houden. Tien was het Lindsay Willemen die de ban brak en via de break-out de aansluitingstreffer maakte: 9-8. Voor even leek het doelpunten te regenen in de Panningse sporthal en stond het binnen veertig seconden 11-9 via

Clinic bodyboarden voor brugklas Sport Sassenheim - Vorige week ging de brugklas Sport van het Rijnlands Lyceum Sassenheim bodyboarden. Deze clinic werd gevolgd bij Dutch Water Dreams in Zoetermeer. “Eerst allemaal in een wetsuit en toen onze balans vinden op het board. Erg leuk om de techniek onder de knie te krijgen”, vertelt Nienke Kragtwijk, docent lichamelijke opvoeding die de klas begeleidde. “Omdat het zo goed ging leerden de trainers ons om met meerdere leerlingen op een bord te zitten of zelfs te staan. Het was een leuke middag.”

Melanie Zwaan. Op dat moment besloot Ad Bouwer een time-out te nemen, zodat hij zijn dames nog de nodige tactische aanwijzingen kon geven voor de laatste zes minuten van de eerste helft. De dames uit Voorhout kwamen daarna fel uit de startblokken en via Naomi Hoogervorst werd het 11-10. Al snel was het Lindsay Willemen die de gelijkmaker in handen had, maar dankzij een flinke tik op haar hand lukte het haar niet om goed op schot te komen. Bevo nam weer het heft in handen en wist uit te lopen naar 15-11. Vlak voor het eindsignaal van de eerste helft kwam Bevo nog eenmaal tot schot, maar dankzij Roxanne Roffelsen bleef de stand 15-11 en konden beide ploegen gaan rusten. Na de rust kwam Bevo fel uit de startblokken. Hierdoor kregen de Voorhoutsen vanaf het begin van de tweede helft nog meer te maken met het nodig hang- en trekwerk in de Panningse defensie. Desondanks was het Foreholte dat via Lindsay Willemen het eerst weer tot scoren kwam. Het gat van drie was maar voor even, want Bevo scoorde driemaal achter elkaar en bracht de stand op 18-12. Uiteindelijk waren het Anne-Lies Zwetsloot en Anabel Arroyo die de afstand verkleinden door voor de keepster van Bevo onverwachte schoten op het doel. De dames van Foreholte begonnen slordiger met de bal om te gaan en Bevo wist regelmatig een aanval van de Voorhoutse dames te onderscheppen. Hierdoor liepen de ploegen maar korte tijd achter elkaar aan in scoringskansen. Uiteindelijk wist Bevo zelfs een gat van tien punten te slaan (27-17), waarna het tij leek te keren en de dames van Foreholte langzaamaan dichterbij kwamen via Naomi Hoogervorst (penalty en break), Ramona Vink (break) en Marlen Arroyo (break). Drieënhalve minuut voor tijd stond het 27-21 en besloot coach Ad Bouwer een timeout te nemen om de meiden op te peppen door te zetten. Dat mocht echter niet baten, want wederom kwam Bevo tot scoren. Het waren Naomi Hoogervorst en Lindsay Willemen die nog twee doelpunten wisten te maken, maar de wedstrijd werd uiteindelijk beslist met 30-23 en dus moesten de dames zonder punten naar huis in Voorhout.

Gerard de Wagt, verantwoordelijk voor de deelnemende praalwagens en luxe wagens, over deze bijzondere manier van deelname aan het corso: “Kleinere bedrijven willen ook graag deelnemen aan het bloemencorso en dan is een praalwagen net even te groot. Met een luxe wagen meerijden is dan een goed alternatief. We merken dat bedrijven graag van deze bijzondere manier van promotie gebruik willen maken. De combinatie praalwagensluxe wagens en muziek tijdens het bloemencorso maakt ons evenement heel bijzonder. De honderdduizenden bezoekers waarderen het bloemencorso. We zijn niet voor niets in 2010 uitgeroepen uitgeroepen tot het Beste Regionale Evenement van Nederland.” Voorzitter Leo van der Zon vervolgt: “Vanaf eind maart is de Bollenstreek zeer in trek bij toeristen uit binnen- en buitenland. Het

corsobestuur vindt het belangrijk om aan de promotie van de Bollenstreek mee te werken en probeert jaarlijks verdere vernieuwing aan het bloemencorso te geven. Inmiddels is het evenement verder uitgebouwd en kunnen bezoekers vanaf woensdag 17 april in de Klinkenberghal in Sassenheim met eigen ogen zien hoe honderdduizenden bloemen worden verwerkt op praalwagens en luxe wagens. Daarnaast rijdt het bloemencorso nu ook op vrijdagmiddag en vrijdagavond door de Bollenstreek om nog meer bezoekers te laten genieten van de pracht van de Bollenstreek. Een verruiming dus van promotie van de streek en dus voor bedrijven. Alle reden dus voor bedrijven om mee te doen aan dit prachtige bloemencorso.” Gerard de Wagt, Danielle Beijsens en Heleen Duivenvoorde zijn verantwoordelijk voor de deelnemende bedrijven aan het bloemencorso. Zij beschikken over veel kennis van praalwagens en luxe wagens en adviseren de bedrijven in welke vorm zij zich het beste kunnen presenteren. Het team bezoekt de bedrijven en begeleidt hen ook. Voor vragen of informatie over deelname aan het bloemencorso kan men zich melden via het e-mailadres deelname@bloemencorso.info. Het bloemencorso staat dit jaar in het teken van het thema ‘Bon Appetit’.

Veel medailles voor Columbiaan op NJK Voorhout - De juniorenploeg van zwemvereniging De Columbiaan uit Voorhout was tijdens de Nationale Junioren Kampioenschappen (NJK) in Amsterdam bijzonder succesvol. De zwemploeg van De Columbiaan telde elf deelnemers en deelneemsters. Nog nooit won De Columbiaan zoveel medailles tijdens een NJK. Loulou Janssen was de meest succesvolle zwemster van De Columbiaan. Ze won zeven medailles: twee keer goud, vier keer zilver en één keer brons bij de junioren 1 meisjes. Ze werd Nederlands kampioen op de 100 meter schoolslag en de 100 meter vlinderslag, en zwom naar zilver op de 100 meter rugslag, de 100 meter vrije slag, de 200 meter vrije slag en ook nog op de 200 meter wisselslag. Brons werd gewonnen op de 200 meter schoolslag. In de leeftijdsgroep junioren 2 meisjes zwom Sophie ’t Hart naar een bronzen medaille op de 100 meter vlinderslag en de 200 meter vlinderslag. Met name op de 200 meter een prachtprestatie.

In de categorie junioren 3 meisjes was Nathalie Bakker succesvol op de 100 meter schoolslag (brons) en de 200 meter schoolslag (zilver). Bij de jongens junioren 2 won Jens Krijgsman zilver op de 200 meter rugslag en de 200 meter vlinderslag. Hij won ook nog eens verrassend brons op de 100 meter rugslag. In een spannende wedstrijd won Ruben Griffioen zilver op de 400 meter vrije slag en ook op de 200 meter schoolslag. Op de 400 meter wisselslag zwom hij ook naar een bronzen medaille. In de categorie zwemmers en zwemsters met een beperking zwom Inge Belfor naar brons en zilver op respectievelijk de 50 meter vrije slag en de 100 meter rugslag. Ze wist tenslotte nog op de 100 meter vrije slag ook nog een bronzen medaille te veroveren. Ze is zelfs uitgenodigd voor een aantal trainingen met de Nederlandse selectie. De coaches van de junioren hoofdtrainer Marco Dobbe en John van Wijk kunnen terugkijken op een geslaagd NJK. Het is zelfs het meest succesvolle uit de geschiedenis van De Columbiaan.

Ruben Griffioen: tweede op 200 meter schoolslag.


De uitstraling van hout met de voordelen van kunststof!

Hoorneslaan 201-203 Katwijk aan Zee (Noord) Telefoon (071) 402 40 85

Het Rijnlandkozijn. Nu standaard bij Rijnland Kozijnen alle hoekverbindingen als hout met de voordelen van kunststof. Vierkant of afgeschuind kozijnprofiel. Aan u de keus.

Nu tot 15% Introductie korting!

SPECIAAL KEUZE-AFHAALMENU

Stel zelf uw menu samen en maak drie verschillende keuzes uit onderstaande gerechten: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Babi Pangang Tjap Tjoy met kip Ajam Ketjap Thaise kip 4 stokjes saté Pau Cheung Kai (kip met pikante saus) Foe Young Hai Kou-Lou-Kai Kip met pindasaus Ajam Pangang (met kip) Gebakken Pangafilet Gebakken banaan

Katwijk, Heerenweg 3b Telefoon (071) 408 17 71 De showroom is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

21,25

€ 16,95 p.p.

(Kinderen t/m

10 jaar € 9,25

)

Bij een afhaalb estelling van minimaal € 27,krijgt u van on s een gratis portie kroepoe k! Iedere vrijdag en zaterdag v.a.18.00 uur:

Kinderen t/m 10

Ook menumaaltijden

www.rijnlandkozijnen.nl

de gerechten Maandag t/m do nderdag en zond ag m.u.v. feestdag en

Chinees, Indisc h Thais lopend b en uffet € 18,50 p.p.

+ 4 mini loempia’s en 2 x nasi of bami RAMEN | DEUREN | SCHUIFPUIEN | GEVELBEKLEDING | DAKGOTEN | DAKKAPELLEN

ONBEPERKT ET E ALL YOU CAN E N AT Keuze uit 45 ve rschillen

7 dagen per week geopend

jaar HALVE PR

IJS

www.kamsan.nl

Tramstraat 112b 2225 CM Katwijk T 071-4071815 katwijk@goudwisselkantoor.nl www.goudwisselkantoor.nl Openingstijden: Dinsdag t/m zaterdag van 9.30 - 17.00 uur

Verzilver uw goud! De goudprijs en zilverprijs waren nog nooit zo hoog. En dus kan het interessant zijn juist nu uw gouden sieraden, munten en zilver te verkopen. Maar dan wel aan een vertrouwd adres: het Goudwisselkantoor. Leeuwarden

Groningen

Goudwisselkantoor is eigendom van familie de Ruiter, al ruim 25 jaar een begrip in de wereld van de

Emmen

goudhandel. Vanzelfsprekend is Goudwisselkantoor lid van de diverse vakverenigingen. Goudwisselkantoor

Alkmaar Zwolle

is geen winkel, maar koopt uitsluitend goud, zilver en munten in. Door onze jarenlange ervaring weten we

Haarlem

waar het om gaat in de goudwereld. U krijgt dus een reële taxatie en een goede prijs. Zonder een afspraak te maken kunt u dus met uw sieraden, horloges, baren, munten, zilver bestek, zilveren schalen en verzamelingen langskomen. Wacht niet langer, profiteer van de huidige hoge goudprijs en kom bij ons langs voor een vrijblijvende taxatie.

Katwijk

Goudwisselkantoor d, zilver en munten • 25 jaar ervaring in gou jblijvende taxatie • een deskundige en vri k indien gewenst per ban • contante betaling of r de taxatie • discrete ruimte voo en van goud en zilver • advies in het belegg

Amersfoort Apeldoorn

Den Haag Utrecht Rotterdam

Nijmegen Klaaswaal Breda Goes

Den Bosch Eindhoven

Heerlen

Enschede


6 februari 2013

pagina 23

Beginstand ook eindstand

Ter Leede en Ajax houden elkaar in evenwicht: 0-0 Sassenheim - Afgelopen zaterdag is Ter Leede er niet in geslaagd om verder afstand te nemen van de achtervolgers. Op eigen veld kon voor de tweede keer deze competitie niet van Ajax gewonnen worden. In Amterdam verloor de ploeg van Henk Wisman met 1-0 en nu bleven beide ploegen op 0-0 steken. In Veenendaal kwamen de nummers twee en drie van de ranglijst, DOVO en VVA ‘71, eveneens niet tot scoren. Volendam wist nummer vier van de ranglijst Montfoort na een goede partij voetbal zelfs puntloos huiswaarts te sturen. Geen slechte uitslagen dus voor de koploper van de Hoofdklasse A. Ter Leede had goede zaken kunnen doen, maar vergat de trekker over te halen. Eerlijkheidshalve moet wel vermeld worden dat het bezoekende Ajax in het eerste kwartier van deze aantrekkelijke wedstrijd al op een 0-2 voorsprong had kunnen staan. Serge van der Ban, zoals de hele competitie al, hield echter met twee wereldreddingen de ploeg van trainer Bart Logchies van het scoren af. Dennis Kaars kreeg namens de Amsterdammers een uitstekende mogelijkheid om zijn ploeg al vroeg op 0-1 te zetten. De inzet van Kaars werd echter op schitterende wijze door Van der Ban tot corner verwerkt. Ook ploegmaat Laurens ten Heuvel, op aangeven van Sergio Cameron, had zijn ploeg in het eerste kwartier op voorsprong moeten zetten. Geheel vrij voor Van der Ban leek Ten Heuvel de openingstreffer op het scorebord te zetten. Maar opnieuw was het de sluitpost van Ter Leede die daar een stokje voor wist te steken. Met twee vuisten was het Van der Ban die de pegel van Ten Heuvel uit de benedenhoek kon stompen. Ter Leede kwam hierna beter in de wedstrijd

en kreeg ook een paar mogelijkheden om zelf de score te openen. Zo loste Yordie Teijsse een prima schot op het doel van Tim Orlowski. De keeper kon het leder nog net onder de lat wegtikken. Ook een inzet van Ronny Verplancke werd een prooi voor de Ajax-goalie. Opnieuw Orlowski was het die het leder net onder de lat wist weg te plukken. Vincent Ammerlaan kreeg tot dan toe de beste mogelijkheid om zijn ploeg op voorsprong te zetten. Alleen op Orlowski af was het de linksbuiten die veel te vroeg uithaalde waardoor zijn inzet hoog over het doel van de Ajax-goalie verdween. Vlak hierop was het de Ajax-sluitpost die, met gevaar voor eigen leven, op de schoenen dook van Verplancke en zo de 1-0 kon voorkomen. Robert Steemers, weer uitstekend bezig deze middag, kreeg een mogelijkheid, maar ook hij kon geen verandering in de stand brengen. Toen Kaars de diepte in werd gestuurd leek het er toch op dat Ajax met een 0-1 voorsprong de rust kon ingaan. Van der Ban, ver uit zijn doel komend, werd door Kaars met een lob verrast, maar zag tot zijn grote opluchting de bal over de doellat verdwijnen. Een snoeiharde uithaal van Steemers had eveneens niet de juiste uitwerking zodat de rust aanbrak met een dubbelblanke stand. De tweede helft was amper begonnen of Ter Leede kreeg een paar prima kansen om de Amsterdamse opponent op achterstand te zetten. Na een knappe combinatie tussen Steemers en Teijsse was het de topscorer die voor 1-0 had moeten zorgen. Maar op een meter afstand van het doel van Orlowski was het Teijsse die het net niet wist te vinden en zijn inzet via de vuisten van de Ajax-goalie over de achterlijn zag verdwijnen. Steemers zag dat Orlowski iets te ver voor zijn doel stond, haalde uit, maar opnieuw

Afslanken? SLANK82! Ruim 30 jaar verantwoord afslanken. In: Rijnsburg, Katwijk en Leiden. Inl. B. Hoogerdijk, tel. 4030578. www. slank82.nl

modeltreinbeurs zaterdag 16 febr. Leidseweg 100 Voorschoten van 9.30-15.00 uur. Toegang gratis. Ook lego.

• www.FGMMASSAGE.nl v.a. € 15,- Nw! Lypossage, cupping. Bel 06-27477572. Prof. massage ook aan huis. Rijkserkend!

Youssef Ait El Houssi in duel met een Ajax-aanvaller. de vuisten van de sluitpost voorkwamen de openingstreffer. Ammerlaan bediende Teijsse op maat, maar het zat de spits van de koploper van de Hoofdklasse A deze middag allemaal niet mee. Opnieuw, vlak voor de doellijn, kon Teijsse het leder niet in het netje werken zodat de 0-0 stand op het scorebord bleef staan. Na bijna een kwartier was het Kenneth Misa-Danso die een ongelooflijke mogelijkheid kreeg om de 0-1 binnen te tikken. Alleen voor Van der Ban passeerde hij de Ter Leede-sluitpost met een fraaie beweging, maar schoof de bal bij de verste hoek voorlangs het doel over de achterlijn. Zo kwam de

VACATURES in de regio • in de regio

-JOFLEXExportation de fleurs

Joflex is een exportbedrijf met diverse bloemenlijnen in Frankrijk.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een

Chauffeur/verkoper Wij zoeken iemand die: - In het bezit is van rijbewijs B/C/E + chauffeursdiploma - Leeftijd tussen 20 en 30 jaar - Affiniteit heeft met de bloemenhandel

Startend chauffeur

met doorgroeimogelijkheden naar een lijnrijdersfunctie

koploper heel gelukkig weg, anders had het weleens fataal kunnen zijn voor de ploeg van Henk Wisman. Een voorzet van Ammerlaan werd door Danny Schenkel bijna in eigen doel gewerkt. Slechts een metertje naast de paal vloog de bal over de achterlijn bij Orlowski. Twee wissels aan Ter Leede-kant, Verplancke en Ammerlaan werden gewisseld voor respectievelijk Ryan Holman en Arsenio Snijders, brachten ook niet een eventuele voorsprong, waar het publiek zo vurig naar verlangde. De uithaal van Steemers, na ruim een half uur, had een beter lot verdiend. Buiten

bereik van Orlowski vloog de bal echter via de lat over de achterlijn. In het laatste kwartier speelden beide ploegen nog flink op de aanval om toch te proberen de drie punten in de wacht te slepen. Maar wat de voorwaartsen van beide ploegen ook probeerden, verandering in de stand kwam er niet. Zo eindigde deze zeer aantrekkelijke partij voetbal in een gelijkspel, waar beide ploegen achteraf wel vrede mee konden hebben. Zaterdag is het Bennekom dat naar De Roodemolen komt. De aanvang is 14.30 uur.

Heyer

BLOMSTERGROSSISTEN BV

Wij verkopen bloemen, planten en aanverwante artikelen in Zweden en Finland. Voor versterking van ons team zoeken wij een:

chauffeur/verkoper • Je moet zelfstandig kunnen verkopen • In het bezit zijn van groot rijbewijs en chauffeursdiploma Dave Meertens, tel. mobiel 06 48 36 19 70 E-mailadres: dave@heyer.se

Voor versterking van de administratie zoeken wij :

allround administrateur m/v

Wij vragen: • MBO opleiding of eventueel een HBO opleiding • 3 - 5 jaar zelfstandige ervaring in een soortgelijke functie • Je bent accuraat en resultaatgericht met een no-nonsense mentaliteit • Uiteraard communicatief sterk

Wij bieden een afwisselende baan met een goede salariëring.

Ben je geïnteresseerd in deze fulltime baan, schrijf dan binnen 2 weken een brief met je motivatie, vergezeld van cv. naar Heijer Blomstergrossisten BV, Postbus 28, Rijnsburg 223O AA. Aanmelden per e-mail kan ook via dave@heyer.se

Heb je interesse of wil je meer informatie, neem dan contact op met: Jos Beckers, tel. 06-53704679. Ook kun je een mail sturen naar info@joflex.nl.

Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met: Dave Meertens, tel. mobiel 06 48 36 19 70

- Minimaal in het bezit van rijbewijs B - Leeftijd tussen 19 en 20 jaar


Nu uit voorraad leverbaar Kia Picanto Design Edition Vanaf € 11.395,-

A

Kia Rio Vanaf € 12.245,-

A

14% Bijtelling | Wegenbelastingvrij

*

50/50 DEAL

OF

EXTRA INRUILPREMIE PICANTO TOT ****

A

*

50/50 DEAL

€ 500,-

Kia cee’d Sportswagon Vanaf € 19.495,-

20% Bijtelling | Wegenbelastingvrij

OF

EXTRA INRUILPREMIE RIO TOT **

€ 750,-

Kia Sportage Vanaf € 24.995,-

B

20% Bijtelling

*

50/50 DEAL

OF

GRATIS TANKPAS T.W.V.

€ 750,-

***

GRATIS LEDEREN BEKLEDING T.W.V.

€ 1.500,-****

Autobedrijf Kleverlaan Gieterij 2, 2211 XK Noordwijkerhout Tel.: 0252 - 373 724, www.kia-noordwijkerhout.nl Gem. verbruik: 3,2 – 8,2 l/100km, 31,2 – 12,2 km/l. CO2-uitstoot: 85 – 195 g/km. *Bij de 50/50 actie betaalt u nu de helft en de andere helft in 2014. De 50/50 actie betreft een (niet) doorlopend kredietaanbod van Kia Finance, handelsnaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V., geregistreerd bij AFM onder vergunningnummer 12011170. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Informeer bij uw verkoper naar de voorwaarden en standaard informatieblad of bel 030 - 63 88 580. Santander en Kia Finance geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u gewenste financieel product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie. Voor de duur van (de uitgestelde betalingsperiode (tot uiterlijk 1 januari 2014) worden geen rente en kosten in rekening gebracht. Het maximale financieringsbedrag bedraagt € 5.000,- voor de Kia Picanto, € 7.500,- voor de Kia Rio en € 10.000,- voor de Kia cee’d Sportswagon. Deze actie is geldig op bovengenoemde modellen met kentekenaanvraag t/m 28 februari 2013 en een uiterste registratiedatum van 11 april 2013. **Extra inruilpremie voor de Kia Picanto betreft € 300,- voor de 3-deurs en € 500,- op de 5-deurs. Op de Kia Rio bedraagt deze € 500,- op de 3-deurs en € 750,- op de 5-deurs (Rio Design Edition alleen leverbaar als 5-deurs), inclusief BTW. Deze actie geldt bij inruil van een auto bij de aankoop van een Kia Picanto en Kia Rio met kentekenaanvraag t/m 28 februari 2013 en een uiterste registratiedatum van 11 april 2013. De inruilauto dient minimaal 3 maanden op naam te staan van de koper (privé persoon of kleinzakelijke markt). Verder dienen de gegevens op de klantfactuur overeen te komen met de gegevens op het kentekenbewijs van de nieuwe en de inruilauto. Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties. ***De tankpasactie is geldig voor de Kia cee’d Sportswagon met kentekenaanvraag t/m 28 februari 2013 en een uiterste registratiedatum van 11 april 2013. De tankpas is 9 maanden geldig en te gebruiken voor brandstof, oliën, ruitensproeiervloeistof en wasbeurten. Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties. ****U kunt kiezen voor gratis lederen bekleding t.w.v. € 1.500,- of een korting van € 750,- indien u geen gebruik wenst te maken van het lederaanbod. De Kia Sportage is leverbaar vanaf € 24.995,-. Actie is alleen geldig voor een nieuwe Kia Sportage, met een datum kentekenaanvraag t/m 28 februari 2013 en uiterste registratiedatum van 11 april 2013. Actie niet geldig in combinatie met andere acties. Vraag uw dealer naar de exacte levertijd van de door u gewenste uitvoering. Genoemde prijs is inclusief BTW/BPM, maar exclusief kosten rijklaar maken, leges, recyclingbijdrage, metallic lak en lakbescherming. Afbeeldingen kunnen afwijken van standaard specificaties, drukfouten voorbehouden. Kijk voor meer informatie en de volledige garantievoorwaarden op www.kia.nl.

TL_week_06_13  
Advertisement