Page 1

Woensdag 30 januari 2013

Meer weten? kijk op

7e Jaargang • nr. 5

17

Voorhoutse Woensdag 30 januari 2013

Echtpaar 60 6e Jaargang

is 100 jaar

getrouwd

jaar •

19 nr.

5

www.conceptwonen.nl

Weer winst voor TOP

‘Ik gun haar tijd om meer bij haar familieleden te zijn’

21

LOODGIETERSBEDRIJF

C. HUNDERSMARCK BV Leiden 071-5223242 Voorhout 0252 -235679

➜ Sanitaire installaties ➜ Dakbedekkingen ➜ Lood- en zinkwerken ➜ Centrale verwarming ➜ Airconditioning ➜ Luchtbehandeling

Teylingen - Een uur na de toespraak van Hare Majesteit koningin Beatrix. In de Oude Tol in Sassenheim zijn maandagavond om acht uur vele tientallen inwoners van de wijk Sassenheimzuidwest bij elkaar gekomen voor de wijkmarkt van de gemeente Teylingen. Op verzoek van burgemeester Marjan van Kampen vertellen enkele bewoners waar zij wonen in hun wijk. Eén van de bewoonsters antwoordt: “In de Máximalaan”. De burgemeester reageert direct: “Heeft u de toespraak van de koningin gezien? Wat een topkoningin hebben we! En wat een mooie toespraak van Beatrix”. Uit de zaal klinken instemmende reacties van de aanwezigen.

WWW.hundersmarckbv.nL

vacatures  Visgilde Hugo van der Meij: Full-time en/of parttime verkoper  Tacx B.V. Support medewerker

folders

Door Piet van der Vooren Ook in Teylingen zijn de reacties op het komende aftreden van koningin Beatrix overwegend positief. En dan gaat het uiteraard niet over het aftreden, want van velen had Beatrix nog wel een paar jaartjes door mogen gaan. Wel is er veel waardering voor de wijze waarop zij haar functie invulde. Wethouder Leo van der Zon twitterde direct: “Je hebt niet zoveel woorden nodig om een goede toespraak te houden, bewijst onze bijna ex-koningin toch maar weer even”. En het Teylingse Tweede Kamerlid Ard van der Steur, die aanwezig zal zijn bij de inhuldiging van koning WillemAlexander op 30 april in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, liet weten: “Beatrix was een waardige en betrokken koningin waar Nederland veel aan te danken heeft”. Ook de andere reacties op Twitter van inwoners van Teylingen spraken vol waardering over de koningin en respect voor haar besluit om terug te treden.

Oranjevereniging Sassenheim Henriëtte Wilbrink is zelf ook net afgetreden, maar dan als voorzitter van de Oranjevereniging Sassenheim. “Het zat er natuurlijk aan te komen”, aldus Wilbrink. “Toen ik twee jaar geleden mijn eerste vergadering als voorzitter van de Oranjevereniging had, zei ik al dat we er rekening mee moesten houden dat dit op ons af zou komen”. Wilbrink vindt het tijdstip waarop de koningin aftreedt verstandig. “Ik gun haar nu ze nog gezond is de tijd om meer bij haar kinderen en kleinkinderen te kunnen zijn. Als ik haar was zou ik het zelf ook zo doen. 75 jaar is per slot van rekening een mooie leeftijd om het stokje over te dragen”. Wilbrink heeft zelf geen directe ervaringen met Beatrix gehad. “Wel weet ik nog dat een van mijn kinderen betrokken was bij het bezoek dat Beatrix aan het carillon hier in Sassenheim heeft gebracht. Toen ik nog wethouder was heb ik weleens voorgesteld om Teylingen aan te

Koningin Beatrix tijdens de vaartocht in 2011 op de Kagerplassen ter gelegenheid van de 40ste verjaardag van prinses Máxima. Naast haar met hoed Jorge Zorreguieta, die niet aanwezig zal zijn bij de inhuldiging van de nieuwe koning (Archieffoto: FBPS/Peter Schipper). melden voor een bezoek van de koningin. Zoiets zet de gemeente toch in de schijnwerpers”.

Oranje Vereniging Voorhout “De Moeder des Vaderlands”. Zo noemt Paul Jochemsz, de voorzitter van de Oranje Vereniging Voorhout, koningin Beatrix. “Als ze vindt dat het zover is, wie ben ik dan om dat in twijfel te trekken”, zegt Jochemsz. Hij kan allerlei redenen opnoemen waarom dit het juiste tijdstip is voor de koningin om af te treden. “Ze heeft 33 jaar op de troon gezeten, en dat is een

Toch viool en foto in garage Voorhout - In tegenstelling tot de berichtgeving van vorige week is voor een vrijstaande garage aan de Churchilllaan in Voorhout toch een vergunning verleend voor het houden van vioollessen en het vestigen van een fotostudio. Volgens het geldende bestemmingsplan mogen kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten niet in vrijstaande bijgebouwen, maar alleen in aangebouwde, want zo is er minder overlast te verwachten voor de omgeving. De aanvrager verzamelde echter handtekeningen bij de buren om aan te geven dat zij volledig instemmen met de plannen. En met name het grote draagvlak in de buurt was voor B&W een reden om de strijdige ontwikkeling toch mogelijk te maken door het toepassen van de zogeheten hardheidsclausule. Er is toestemming verleend voor de kleinschalige activiteiten, maar niet voor de tevens aangevraagde opbouw op de garage. Dit onderdeel van de aanvraag is afgewezen.

lange tijd. Ik denk ook dat onze nieuwe koning Willem-Alexander er klaar voor is. Daarnaast zijn er in het afgelopen jaar natuurlijk ook dingen gebeurd die best wel de nodige impact op Beatrix zullen hebben gehad”, aldus Jochemsz, refererend aan het ski-ongeluk van haar zoon Friso. “Ik ben nu 61 en

Lader Nissan in Sassenheim Sassenheim - Voor rijders van de elektrisch aangedreven Nissan Leaf heeft Nissan in Sassenheim een nieuwe snellader in gebruik genomen. Deze snellader bevindt zich langs de A44, nabij Van der Valk Hotel Casino Sassenheim. De snellader maakt deel uit van een omvangrijk netwerk van tientallen Quick Chargers dat Nissan komende maanden uitrolt met mobiliteitspartner The New Motion. In totaal plaatsen Nissan en The New Motion samen veertig nieuwe snelladers in Nederland. Bij de snelladers kunnen rijders van de elektrisch aangedreven Nissan Leaf de auto razendsnel opladen. In dertig minuten tijd is de accu voor 80 procent opgeladen. In de praktijk zal de oplaadtijd korter zijn, omdat de accu vrijwel nooit helemaal leeg is wanneer het opladen begint. De snellader in Sassenheim vergroot de praktische bruikbaarheid van de Nissan Leaf in de Bollenstreek. Ook de andere snelladers die Nissan de komende maanden laat plaatsen liggen voornamelijk langs belangrijke hoofdwegen en zijn daardoor snel bereikbaar. Het gebruik van de Nissan-snelladers is tot en met 31 mei kosteloos voor eigenaren van een Nissan Leaf in bezit van een oplaadpas uitgegeven door The New Motion.

al gestopt met werken, zij is 75 en stopt nu pas. Dat zijn volgens mij voldoende redenen om af te treden als koningin”. Wat Jochemsz het meest aanspreekt bij de koningin en het koningshuis is het samenbindende karakter dat zij hebben binnen het Nederlandse volk. “De sociale cohesie bevorderen, dat is een duidelijk doel van het koningshuis en van koningin Beatrix. Dat klinkt misschien verheven, maar zo is het concreet wel. En dat sluit precies aan wat wij als Oranje Vereniging Voorhout ook beogen”. Op dit moment is nog niet bekend hoe de Oranjeverenigingen in de gemeente Teylingen de dag van het aftreden van koningin Beatrix en de inhuldiging van koning WillemAlexander zullen gaan invullen. Dat is zoals bekend op dinsdag 30 april. Daarnaast zal Koninginnedag met ingang van volgend jaar Koningsdag gaan heten, en voortaan gevierd worden op 27 april, de verjaardag van Willem-Alexander. Alleen zal dat juist volgend jaar op zaterdag 26 april zijn, omdat 27 april dan op een zondag valt.

SALE tot

50% korting Nieuw adres: Hortusplein 6 • Sassenheim T. 0252 233220

www.rivieramaison.nl

Eiken systeemparket

€ 59,95

compleet gelegd!

www.kroonparket.nl

2

FEB

incl. Het Foute Uur

VENGABOYS!

WWW.VANZANTENHAL.NL


gemeenteberichten Teylingen week 5 / 2013

Nieuwe naam voor brug Koudenhoorn Startmoment vervanging brug De huidige ‘Jan Dekkerbrug’ tussen de gemeentehaven in Warmond en het eiland Koudenhoorn wordt binnenkort vervangen. De brug voldeed niet (meer) aan de minimaal vereiste normen. Ook was de brug te smal voor incidenteel voertuiggebruik zoals ambulance en brandweer. De uitvoering van dit project wordt gedaan door Groot Lemmer B.V. en de voorbereidingen voor de vervanging zijn in volle gang.

Nieuwe naam Bij een nieuwe brug, hoort ook een nieuwe naam. Wij kunnen dat natuurlijk zelf bedenken, maar het is veel leuker om u hierbij te betrekken en de naam te laten bedenken door een inwoner uit Teylingen. Bedenk een passende naam voor de brug en wie weet bent u dan wel de ‘VIP-gast’ tijdens de officiële opening van de nieuwe brug!

De inzendingen worden beoordeeld door een jury. De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gesteld en uitgenodigd om bij de officiële opening (medio april 2013) aanwezig te zijn als VIPgast. Tijdens de opening wordt de winnaar aan het publiek bekendgemaakt. Hoe kan ik meedoen? Stuur uw suggestie vóór 1 maart 2013 per mail naar j.habers@teylingen.nl. Graag ontvangen wij een uitleg van u waarom u juist deze suggestie doet. Uiteraard is uw suggestie ook voorzien van uw eigen naam en adresgegevens.

Op 4 februari aanstaande om 16.00 uur zal wethouder Kees van Velzen het officiële startsein geven voor de vervanging van de brug. Hij zal dit doen bij de brug zelf, aan de Gemeentehaven in Warmond. Bent u nieuwsgierig? Komt u dan gerust even kijken! De officiële opening van de brug is medio april 2013. Werkzaamheden Bent u benieuwd naar de vorderingen van de werkzaamheden? Kijkt u dan op www.teylingen.nl onder ‘Actueel - werk in uitvoering’.

Meld u aan voor de informatiebijeenkomst belastingen Ieder jaar ontvangen huiseigenaren op de belastingaanslag ook informatie over de WOZ-waarde van hun woning. De peildatum van de WOZ-waarde is 1 januari 2012, dus één jaar terug. Zeker in deze tijden, waarbij de waarde van een huis binnen een jaar gedaald kan zijn, levert dit vragen op. Daarom organiseert Teylingen net als vorig jaar weer voorlichtingsavonden. Informatiebijeenkomsten De avonden worden gehouden op 5 en 12 februari in het bestuurscentrum in Voorhout. Tijdens de avond wordt uitgelegd hoe de WOZ-waarde is opgebouwd en is er de mogelijkheid om individuele uitleg te krijgen over de eigen WOZ-waarde door de gemeentelijke taxateur. Voor dit laatste onderdeel kunt u zich aanmelden.

Vergaderingen De vergaderingen van de gemeenteraad vinden plaats in de raadzaal van het bestuurscentrum, Raadhuisplein 1 in Voorhout. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. U kunt de vergaderingen thuis ‘live’ volgen via www.teylingen.tv De stukken vindt u op www.teylingen.nl/ris

RAADSAGENDA 7 februari om 20.00 uur Locatie: Bestuurscentrum Voorhout • Opening • Vragenkwartier (mondelinge vragen) • Bepaling volgorde bij stemming • Vaststellen agenda • Spreekrecht burger (max. 30 minuten) • Actielijst, lijst van toezeggingen, schriftelijke vragen • Lijst van ingekomen stukken en mededelingen • Vaststellen notulen raadsvergadering van 13 december 2012

HAMERSTUKKEN Uitbreiding Sport- en recreatiepark Elsgeest De gemeente en verenigingen van Sport- en Recreatiepark Elsgeest (hierna Elsgeest) hebben samen gewerkt aan een toekomstvisie op Elsgeest. Er is geïnventariseerd en onderzocht welke problemen er nu spelen en wat mogelijk de oplossingen zijn. De werkgroep is aan de slag gegaan met drie thema’s: capaciteitsbehoefte, parkeerruimte en het vandalismeprobleem. Op basis hiervan is de Startnotitie ‘Realisatie uitbreiding sport- en recreatiepark Elsgeest’ opgesteld. De eerste conclusie voor de capaciteitsbehoefte is dat alleen aan de extra capaciteitsbehoefte kan worden voldaan als

Om zo veel mogelijk mensen de gelegenheid te geven naar een bijeenkomst te gaan is er per avond twee keer een algemene uitleg. Een om 19.00 uur (inloop vanaf 18.45 uur) en om 20.15 uur (inloop vanaf 20.00 uur) in het bestuurscentrum aan het Raadhuisplein in Voorhout. Gesprek taxateur Daarnaast kunnen inwoners dus op de genoemde avonden persoonlijk met de taxateur in gesprek over de WOZ-waarde van hun eigen woning. Voor deze gesprekken – die een kwartier duren - is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Hiervoor kunt u een afspraak maken via het telefoonnummer 14 0252.

hiervoor grond wordt aangekocht. Hiervoor moet de raad een krediet beschikbaar stellen. De Provinciale structuurvisie geeft nu geen ruimte voor sportbestemming. Hierover moet op bestuurlijk niveau het gesprek worden aangegaan met de Provincie. Aanpassingen Fraudewet Met ingang van 1 januari 2013 wordt de Wet werk en bijstand (WWB) gewijzigd en treedt de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving (hierna Fraudewet) in werking. Inwoners die bewust frauderen met hun bijstandsuitkering worden op basis van deze Fraudewet zwaarder gestraft dan op dit moment gebruikelijk is. Gemeenten moeten binnen de vastgestelde kaders tevens enkele keuzes maken hoe de Fraudewet wordt uitgevoerd. Ontwerp huisvestingsverordening Holland-Rijnland 2013 Regio Holland Rijnland werkt aan een nieuw woonruimteverdeelsysteem. De twee huidige systemen van Woonmarkt Rijnstreek en Woonzicht gaan op in één eenvoudig, transparant en efficiënt regionaal systeem. Daarom wordt de huisvestingsverordening aangepast. Uitgangspunt is een regionale woonruimteverdeling. Om specifieke lokale opgaven het hoofd te bieden, is er ruimte voor lokaal maatwerk. Dat betekent dat gemeenten extra regels kunnen stellen om lokale volkshuisvestelijke problemen op te lossen. De raad wordt gevraagd een zienswijze te geven op deze ontwerpverordening. Regionaal Beleidsplan 2013/2014 politie eenheid Den Haag Het regionaal beleidsplan 2013-2014 (2) is een plan van politie, gemeenten en openbaar ministerie in de regionale eenheid Den Haag, waarin de gezamenlijke prioriteiten en doelstellingen op het gebied van (sociale) veiligheid beschreven worden. Verzoek is om in te stemmen met het regionaal beleidsplan en in het bijzonder om in te stemmen met de vier prioriteiten: geweld, woninginbraken, jeugdoverlast en -criminaliteit en ondermijning, waaronder hennepteelt, mensenhandel en vastgoedfraude.

BESPREEKPUNTEN Centralisatie milieustraat Voorhout In de raad van 26 mei 2011 is een werkkrediet beschikbaar gesteld voor voorbereidende werkzaamheden voor verdere planontwikke-

ling voor de centralisatie van de milieustraat. Een onderdeel daarvan was een nadere (financiële) onderbouwing door middel van een businesscase. In december 2011 is de businesscase in de gemeenteraad behandeld. Daarna zijn verdere stappen verricht om te komen tot de nieuwe, centrale milieustraat. Er zijn onderhandelingsgesprekken gevoerd over de benodigde grondaankoop, een bestemmingsplanprocedure is gestart en maatregelen zijn opgesteld voor de benodigde natuurcompensatie (flora en fauna). In dit voorstel wordt de raad gevraagd om het krediet voor de realisatie van de nieuwe milieustraat beschikbaar te stellen. Twee fracties bespreken dit onderwerp nog binnen hun fractie. Een van de vragen is of gelet op de ontwikkelingen tussen de Bollengemeenten, het tijdstip van centralisatie het juiste moment is. Aankoop grond Roodemolenpolder De gemeente is voornemens in de nabije toekomst de grond te gaan gebruiken voor het inrichten van een landschappark met de mogelijkheid van wandel- en fietspaden, steigers en andere recreatieve voorzieningen. Tevens is een klein deel van de grond benodigd voor de uitbreiding van de grond van de voetbalclub bij Sportpark Roodemolen (circa 3.500 m2). Daarnaast is waarschijnlijk circa 3.000 m2 nodig voor watercompensatie in verband met nabij gelegen ontwikkelingen. De raad wordt gevraagd budget ter beschikking te stellen voor de koop van de grond. In de commissievergadering was nog discussie over nut en noodzaak van de aankoop van een dergelijke grote hoeveelheid grond, alsook over de wijze waarop aan het begrip ‘landschapspark’ invulling moet worden gegeven. Duurzame verlichting Openbare verlichting is een belangrijk onderdeel van de openbare ruimte. Een goed functionerende verlichting draagt bij aan de verkeers- en de sociale veiligheid. De komende jaren zijn veel armaturen aan het einde van hun levensduur. Om een goed beeld te krijgen van de te verwachten vervangingen in de komende jaren is er een ‘Beheerplan Openbare Verlichting 2013-2032’ opgesteld. Het is de verwachting dat door uitvoering van het beheerplan de openbare verlichtingsinstallatie op het gewenste onderhoudsniveau komt en uitval en overlast voor inwoners kan worden voorkomen. Door toepassing van onder andere led-verlichting zal een duurzame openbare verlichtingsinstallatie worden gecreëerd.


Een aantal fracties bespreekt dit onderwerp nog in de fractie. Aandachtspunten zijn onder andere de relatief hoge investeringskosten en de onderbouwing van de aanschaf. Centralisatie huisvesting In het voorstel wordt aan de gemeenteraad gevraagd een uitspraak te doen over de centralisatie van de gemeentelijke huisvesting (gemeentekantoor en bestuurscentrum), waarbij vanuit het eerste onderzoek de nadruk ligt op de locatie ‘Raadhuisplein’ (bestuurscentrum plus voormalige bibliotheek Voorhout). Voor de eerste fase-uitwerking van het plan tot concentratie van het ambtelijk apparaat op de locatie Voorhout (bestuurscentrum plus voormalige bibliotheek) en het inhuren van externe begeleiding wordt verzocht om een voorbereidingskrediet van € 100.000,beschikbaar te stellen. Naar aanleiding van de discussie in de commissie volgt voor de raadsvergadering een aangepast raadsvoorstel.

Uw mening geven? Mail of bel ons Stuur ons een e-mail met uw mening over een onderwerp via gemeenteraad@teylingen.nl. E-mails gericht aan de raad zijn openbaar. Raadsleden vertegenwoordigen de bevolking. Zij staan open voor uw ideeën. De telefoonnummers en adressen van individuele raadsleden vindt u op de website www.teylingen.nl/ris. Fractievergaderingen Op maandag voorafgaand aan de raadsvergadering vinden de fractievergaderingen plaats. Bij de fracties bent u welkom om zaken kenbaar te maken aan de raadsleden. Graag vooraf aanmelden bij de fractievoorzitter. Spreekrecht U kunt ook gebruik maken van het spreekrecht aan het begin van de raadsvergadering. Dit is een mogelijkheid om de gemeenteraad

Samenwerking Teylingen, Katwijk, Noordwijk op rioleringsgebied Vrijdag 18 januari gaven de wethouders Kees van Velzen (Teylingen), Thijs Udo (Katwijk) en Martijn Vroom (Noordwijk) symbolisch het startsein voor de samenwerking op het gebied van onderhoud van rioolgemalen. De wethouders inspecteerden de pompen en monteerden ze terug onder begeleiding van Hoebe BV. Dit gebeurde bij de bergbezinkleiding aan de Buurweg in Noordwijk. De gemeenten Teylingen, Katwijk en Noordwijk hebben

het onderhoud aan de pompen en gemalen van het riool gezamenlijk aanbesteed. Het werk is ondergebracht bij het bedrijf Hoebe BV uit De Rijp. Het is de eerste aanbesteding die de drie gemeenten gezamenlijk hebben doorlopen. Vorig jaar tekenden zij een overeenkomst tot intensieve samenwerking op een aantal terreinen, waaronder riolering. Ook bij onderhoudswerk op straat en gladheidbestrijding werken de drie gemeenten samen.

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning 2013 Het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek heeft het Besluit financiële bijdragen maatschappelijke ondersteuning per 1 januari 2013 gewijzigd. Per 1 januari 2013 is een aantal bedragen geïndexeerd.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek. Het besluit met bijbehorende toelichting staan op de website van de ISD Bollenstreek (www.isdbollenstreek.nl).

toe te spreken. Graag ontvangt de griffie vooraf de tekst van uw inspraak via de e-mail. De spelregels van het inspreekrecht vindt u op www.teylingen.nl/ris. Plaats uw onderwerp op de agenda! Denkt u wel eens ‘daar zou de politiek iets aan moeten doen!’? Met een burgerinitiatief plaatst u zelf iets op de agenda van de gemeenteraad en zo beïnvloedt u de gang van zaken in onze gemeente. In Teylingen is één handtekening al genoeg om een burgerinitiatief in te dienen. De griffie bekijkt graag met u of uw onderwerp geschikt is en kan u helpen bij het maken van de tekst. Enthousiast? Neem dan contact op met de griffie. Griffie E-mail

gemeenteraad@teylingen.nl (E-mails gericht aan de raad zijn openbaar) Telefoon 14 0252

Inloopavond Fietspad F446.00 Roodemolenpolder Op 11 februari 2013 organiseren wij een informatiebijeenkomst over het nieuwe fietspad door de Roodemolenpolder. Het fietspad tussen Voorhout en Sassenheim is een lang gekoesterde wens van de gemeente Teylingen. De afstand tussen Voorhout en Sassenheim wordt voor fietsers veiliger en korter. Ook heeft de verbinding recreatieve waarde en is daarmee een aanwinst voor de gemeente. Het toekomstig tracé van het fietspad loopt van de rotonde Snoeklaan, Zuidelijke Randweg in Voorhout naar de Jan Mollstraat in Sassenheim. Inloopavond De inloopavond vindt plaats in het bestuurscentrum van de gemeente Teylingen (Raadhuisplein 1 in Voorhout). De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur. Bezoekers kunnen zelf bepalen hoe laat ze komen. Er is geen centrale presentatie die op een gezet tijdstip begint, maar gedurende de avond kunnen aanwezigen tekeningen van het fietspad bekijken. De aanwezige medewerkers van de gemeente geven toelichting op de tekeningen en beantwoorden vragen. Iedereen is welkom om kennis te nemen van de plannen.

Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland: Beleidsplan Leerplicht 2013 – 2014 Elk kind in Holland Rijnland heeft recht op onderwijs. Om dit te bewaken is de leerplicht ingesteld. Het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland voert de Leerplichtwet uit voor leerlingen, gemeenten en scholen in de Duin- en Bollenstreek en de Leidse Regio. De uitgangspunten en prioriteiten voor 2013 en 2014 zijn vastgelegd in het Beleidsplan Leerplicht 2013 – 2014 dat op 19 december 2012 door het Algemeen Bestuur van regio Holland Rijnland is vastgesteld. Prioriteiten zijn de aanscherping van controle op het verzuimbeleid van scholen door een Collectes Er is van 3 tot en met 9 februari een collectevergunning verleend aan Hersenstichting Nederland. Algemene plaatselijke verordening Ontheffing/vergunning/toestemming is verleend aan: • J. Zijlstra, Lisse voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van patat en snacks op 20 april 2013 (Bloemencorso) in de Hoofdstraat ter hoogte van nummer 81 (18-01-13) • Carnavalsvereniging De Billenprikkers, Warmond voor het houden van een carnavalsoptocht in Warmond op 10 februari 2013 van 13.00 tot 15.00 uur (21-01-13) • Vereniging tot Viering Warmonds Feesten, Warmond voor het organiseren van een lampionnenoptocht in Warmond op 1 februari 2013 van 19.00 tot 20.00 uur (21-01-13) • Basisschool De Startbaan, Sassenheim voor het in gebruik nemen van 48 m2 openbare grond (4 parkeervakken) in de Geyssendorfferstraat in Sassenheim van 11 februari tot en met 11 maart 2012 voor het plaatsen van bouwmateriaal en machines voor de aanleg van het schoolplein (24-01-13) Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 Op grond van artikel 87 is ontheffing verleend aan: • H.W.J. van der Geest, Sassenheim voor het parkeren zonder parkeerschijf op het parkeerterrein in de Hoofdstraat t.o. nummer 242 t/m 260 (HEMA) en het parkeerterrein achter de ABN/AMRO (22-01-13)

samenwerkingsovereenkomst met de Onderwijsinspectie, het oppakken van verzuim van leerlingen van 18 jaar en ouder en intensivering van de aanpak van de thuiszitterproblematiek.

www.hollandrijnland.net/publicaties. Meer informatie over Holland Rijnland vindt u op www.hollandrijnland.net.

Het Beleidsplan Leerplicht 2013 – 2014 ligt zes weken voor iedereen ter inzage in alle gemeentehuizen van de Holland Rijnland-gemeenten en het kantoor van Holland Rijnland aan het Schuttersveld 9 in Leiden. Het Beleidsplan Leerplicht 2013 – 2014 is te vinden op:

• P .C.T. Herruer, Sassenheim voor het berijden van een gedeelte van de Hoofdstraat in Sassenheim waar een geslotenverklaring geldt (23-01-13) Wet op de kansspelen Op grond van artikel 30b en 30c is vergunning verleend aan: • C.P.A. de Vogel, Warmond voor het aanwezig hebben van 2 kansspelautomaten in bar de Saloon, Dorpsstraat 82a in Warmond (18-01-2013) Woonschepenverordening Vergunning op grond van artikel 5.1 voor het innemen van een ligplaats met een woonschip is verleend: • Voor de boot, gelegen in het water bij de Industriekade in Sassenheim (18-01-13) Bezwaar Hoe kunt u bezwaar maken? Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Teylingen c.q. de burgemeester van Teylingen. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. Uw bezwaarschrift bevat de volgende informatie: • uw naam en adres; • de datum waarop u het bezwaarschrift indient; • uw handtekening; • een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent; • de reden(en) van uw bezwaar.

Binnen welke termijn? U heeft zes weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. De termijn begint te lopen de dag na de verzenddatum die genoemd is in de publicatie. Indienen van een verzoek om voorlopige voorziening Het indienen van een bezwaarschrift betekent meestal niet dat het besluit waartegen u bezwaar maakt niet in werking treedt. Als u het besluit op korte termijn wilt tegenhouden, moet u naast het bezwaarschrift een apart verzoek om een ‘voorlopige voorziening’ bij de Rechtbank indienen. Hiervoor moet u griffiekosten betalen. Uw verzoek om voorlopige voorziening bevat de volgende informatie: • uw naam en adres; • de datum waarop u de voorlopige voorziening indient; • het besluit waartegen bezwaar bestaat; • een kopie van het bezwaarschrift dat bij de gemeente Teylingen is ingediend. Dit verzoek stuurt u naar: Voorzieningenrechter rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.


Bestemmingsplan Bedrijventerreinen Teylingen en reactieve aanwijzing in werking getreden Naam plan: Bedrijventerreinen Teylingen Digitale naam plan: NL.IMRO.1525.BP2010TEY02003-0401 De gemeenteraad heeft op 20 september 2012 het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen Teylingen’ gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen.

Dit wijzigingsplan is door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 22 januari 2013. Ter inzage Het collegebesluit met het vastgestelde wijzigingsplan liggen met ingang van donderdag 31 januari 2013 tot en met woensdag 13 maart 2013 voor een ieder ter inzage.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 23 oktober 2012 een reactieve aanwijzing ex artikel 3.8 lid 6 van de Wet ruimtelijke ordening gegeven ten aanzien van het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen Teylingen’. Tijdens de beroepstermijn, die zowel voor het bestemmingsplan als voor de reactieve aanwijzing liep van 8 november tot en met 19 december 2012, zijn enkele beroepen aangetekend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen zowel het vaststellingsbesluit van 20 september 2012 als het aanwijzingsbesluit (reactieve aanwijzing) van 23 oktober 2012. Hierover heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State nog geen uitspraak gedaan. Naast de beroepen is er geen verzoek tot voorlopige voorziening ingediend. Dit betekent dat het bestemmingsplan en de reactieve aanwijzing op 20 december 2012 in werking zijn getreden. Het bestemmingsplan en de reactieve aanwijzing worden pas onherroepelijk als over de beroepsschriften een uitspraak is gedaan. Inhoud bestemmingsplan Het plangebeid omvat de bedrijventerreinen Veerpolder (Warmond), Nijverheidsweg (Voorhout), AKZO (Sassenheim), Sassenheim-Zuid (Sassenheim), Rijksstraatweg (Sassenheim), Jagtlust (incl. Greenib-terrein)(Sassenheim) en Industriekade (Sassenheim). Het bestemmingsplan voorziet in het actualiseren van de bouw- en gebruiksregels op basis van de huidige situatie in het plangebied. Tevens zijn op enkele locaties nieuwe invullingen mogelijk gemaakt. Dit zijn een horecalocatie nabij het nieuwe NS-station Sassenheim en een kantorenlocatie op de hoek Rijksstraatweg-Warmonderweg. Ook is de herontwikkeling van de watertoren aan de Wasbeekerlaan mogelijk gemaakt. Tot slot is een wegaanpassing mogelijk gemaakt nabij de hoek Rijksstraatweg-Leidsevaart. Inhoud reactieve aanwijzing De aanwijzing houdt in dat artikel 4 lid 1 sub s van de regels (specifieke vorm van bedrijf - 1 – ondergeschikte detailhandel) en de bijhorende aanduiding (sb-odh) op de verbeelding/plankaart geen onderdeel uit blijven maken van het bestemmingsplan zoals het is vastgesteld. Genoemde onderdelen van het bestemmingsplan betreffen het toestaan van een ondergeschikte detailhandelsvestiging met een oppervlakte van maximaal 400m² op het Greenib-terrein aan de Warmonderweg in Sassenheim. Het gevolg van de aanwijzing is dat de genoemde onderdelen van het bestemmingsplan niet in werking treden. Gedeputeerde Staten hebben overwogen dat genoemde onderdelen van het bestemmingsplan in strijd zijn met het beleid van de provincie om detailhandel zo veel mogelijk te concentreren in bestaande centra van steden, dorpen of nieuwe wijkgebonden winkelcentra, zoals opgenomen de provinciale Verordening Ruimte. Raadplegen bestemmingsplan en reactieve aanwijzing De digitale versie van het bestemmingsplan kunt u inzien op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Op www.teylingen.nl onder de rubriek ‘Ondernemen’ – ‘Bestemmingsplan Bedrijventerreinen’ vindt u een link naar het digitale bestemmingsplan. Daarnaast vindt u er een link naar de authentieke digitale bestanden en kunt u een pdf van de analoge versie van het bestemmingsplan downloaden. Ook vindt u hier een link naar de reactieve aanwijzing. (N.B. Indien er verschillen zijn tussen de analoge en digitale versie, is op grond van artikel 1.2.3. van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale versie beslissend.) Het bestemmingsplan kunt u ook inzien bij de balie (Bouwen en Wonen) in het gemeentekantoor in Sassenheim. Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met de heer Jan Zandstra van de afdeling Ruimte. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0252 of per e-mail j.zandstra@teylingen.nl. Wijzigingsplan 6 Prinsenweg 30 Voorhout ‘Landelijk gebied 2004, Voorhout’ Identificatienummer: NL.IMRO.1525.WP2012TEY01016-0401 Toelichting wijzigingsplan Voor de bedrijfsvoering aan de Prinsenweg 30 in Voorhout is het nodig om de bedrijfsbebouwing uit te breiden. In aansluiting op de wijzigingsbevoegdheid in het vigerende bestemmingsplan wordt zodoende het bouwvlak op deze locatie uitgebreid. Hierdoor ontstaat ruimte op het agrarische bedrijfsperceel om de benodigde nieuwe bebouwing te realiseren. In opdracht van de initiatiefnemer is voor de locatie daarom een wijzigingsplan opgesteld dat voorziet in een groter bouwvlak.

Inzien U kunt het wijzigingsplan inzien bij het Contactcentrum in het gemeentekantoor in Sassenheim. De digitale versie van dit wijzigingsplan kunt u inzien op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Op www.teylingen.nl onder ‘Wonen – Bouwen en wonen - Plannen en projecten – Voorhout – Prinsenweg 30, Voorhout’ vindt u een link naar het digitale wijzigingsplan. Daarnaast vindt u een link naar de authentieke digitale bestanden en kunt u een pdf-bestand van de analoge versie van het wijzigingsplan downloaden. (N.B. Indien er verschillen zijn tussen de analoge en digitale versie, is op grond van artikel 1.2.3. van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale versie beslissend.) Beroep Tegen het besluit van de raad kunnen belanghebbenden van vrijdag 1 februari 2013 tot en met donderdag 14 maart 2013 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit geldt alleen voor: - degene die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht; - een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet in staat is geweest een zienswijze in te dienen. Belanghebbenden kunnen bij de Voorzitter van die Afdeling tevens een verzoek om voorlopige voorziening doen. Een verzoek om voorlopige voorziening is alleen ontvankelijk als daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond. Het vaststellingsbesluit treedt op vrijdag 15 maart 2013 in werking, tenzij binnen die termijn naast een beroepsschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Informatie Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met Fariq Ishaak van de afdeling Ruimte. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 14 0252. Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure) • Hoofdstraat 199, 2171 BC Sassenheim • Kagerdreef 170, 2172 HR Sassenheim • Prinsenweg 2, 2215 RN Voorhout • Veerpolder 22, 2361 KV Warmond • Kievitspark 27, 2215 NH Voorhout

plaatsen gevelreclame (17-01-13) plaatsen kozijnen zijgevel (15-01-13) oprichten kas (17-01-13) vervangen sanitaire unit en schuilhut (22-01-13) maken brandwerende voorziening (23-01-13)

Verleende omgevingsvergunning (mogelijkheid tot bezwaar en beroep) • Speelplaats nabij Postkoets 16 kappen 2 bomen (18-01-13) en achter Palfreniersweg 66, kadastraal bekend sectie B, nummer 3585, Sassenheim • Jacoba van Beierenweg en aansluiten in/uitweg op Componistenlaan, kadastraal provinciale weg N450 en bekend sectie A, nummer 4932, kappen 127 bomen (17-01-12) Voorhout • Spriet-Laeckkade 5, kadastraal uitbreiden terras en plaatsen bekend sectie D, nummer 4289, schutting (17-01-13) Warmond • Boterhuispolder, kadastraal bouw wandelbrug en loopbekend sectie B, nummers plank, aanleggen natuur434, 467, 269en 496, vriendelijke oevers, graven Warmond sloot en realiseren wandelpaden (18-01-13) • Nijverheidsweg achter 32, verbreden, ontgraven en kadastraal bekend sectie B, dempen sloten, egaliseren nummers 4177, 7820, 7256 gronden, vellen en rooien en 954, Voorhout houtgewas en aanleggen pad (22-01-13)

• Hoofdstraat 238, 2171 BP Sassenheim • Valkeniershof achter nummer 14, kadastraal bekend sectie A, nummer 8509, Sassenheim • Uiver, voor balkon nummer 105, kadastraal bekend sectie B, nummer 3751, Sassenheim • Tijmhof, voor nummers 4 en 12, kadastraal bekend sectie B, nummer 5535, Voorhout • De Weiden, naast Bijleveldlaan 23, kadastraal bekend sectie D, nummer 4620, Warmond • Kagervoorde, voor nummers 3/5 en 9/11, kadastraal bekend sectie A, nummer 9249, Sassenheim • Hoekstraat, kadastraal bekend sectie A, nummer 8784, Sassenheim • Neptunusstraat 1, 2172 CJ Sassenheim

vervangen winkelpui en wijzigen entree (21-01-13) kappen boom (22-01-13)

kappen boom (22-01-13)

kappen 2 bomen (18-01-13)

kappen 1 boom (18-01-13)

kappen 2 bomen (18-01-13)

kappen 1 boom (18-01-13)

plaatsen dakkapel voor- en achterzijde woning (22-01-13)

Commissie Welstand Eens per twee weken op maandag behandelt een deskundige van de Welstandscommissie vanaf 09.30 uur de projecten in het gemeentekantoor. Deze besprekingen zijn openbaar. Voor het inzien van de agenda of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het gemeentekantoor. De eerstvolgende welstandsvergadering is maandag 4 februari 2013. Inzien, zienswijzen, bezwaar of beroep 1. Inzien binnengekomen aanvragen Binnengekomen aanvragen kunt u inzien bij balie 7 (bouwen en wonen) in het gemeentekantoor. Als u een reactie wilt geven op een binnengekomen aanvraag, neemt u dan contact op met een medewerker van het team vergunningen. 2. Bezwaar tegen verleende vergunningen Als boven het project staat aangegeven dat er een mogelijkheid is tot bezwaar en beroep, kunt u bezwaar maken. Hierbij dient u rekening te houden met het volgende: De genoemde data bij de verleende vergunningen zijn de data waarop deze zijn verzonden. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken – vanaf de dag na de verzenddatum van betreffende vergunning – een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Teylingen. Het bezwaarschrift moet bevatten: • Naam en adres • Datum • Omschrijving van de beslissing waartegen bezwaar bestaat • Reden(en) van het bezwaar • Handtekening Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Hiervoor moet u wel griffiekosten betalen. Het verzoek moet bevatten: • Naam en adres • Datum • Besluit waartegen bezwaar bestaat • Kopie van het bezwaarschrift dat bij de gemeente Teylingen is ingediend. Het adres is: Voorzieningenrechter rechtbank Den Haag Sector Bestuursrecht Postbus 20302 2500 EH Den Haag U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Gemeenteberichten is een uitgave van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen. Editie 30 januari 2013. Gemeente Teylingen Postadres: Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout Telefoon: 14 0252 (kengetal niet nodig) gemeente@teylingen.nl , www.teylingen.nl De gemeente is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur.


30 januari 2013

pagina 5

Meerderheid commissie vóór

Raad gaat beslissen over krediet voor milieustraat

Door Nico Kuyt Vooraf aan de voorbespreking vorige week in de raadscommissie Ruimte riep René van der Horst, woordvoerder namens de Betrokken Voorhouters, de commissieleden nogmaals op om het zogeheten eilandje te sparen. Dit stukje groen wordt bij de uitbreiding van de milieustraat betrokken, maar in de ogen van de Betrokken Voorhouters is het een uniek stukje historisch groen met een ongerepte flora

en fauna, ontstaan bij de aanleg van de spoorlijn Leiden-Haarlem in 1842. Eerder poogden de Betrokken Voorhouters de kapvergunning tegen te houden, maar hun bezwaar is ongegrond verklaard. Van der Horst benadrukte de eventuele toekomstige samenvoeging van de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek. Zo’n fusie kan consequenties hebben voor de plekken van milieustraten in de streek. De uitbreiding moet naar zijn mening wachten tot hierover een definitieve beslissingen is genomen. Maar wethouder Leo van der Zon stelde dat volgens onderzoek een ideale milieustraat 20.000 huishoudens bedient. Een centrale milieustraat in Voorhout komt daar aardig in de buurt, en een fusie zal daar dus weinig afbreuk aan doen. Daarnaast wordt voldaan aan Flora- en Faunawet.

Weinig besparing

Tijdens de bespreking spraken diverse fracties hun teleurstelling uit dat een centralisatie zo weinig besparing lijkt op te leveren. De kosten- en batenanalyse komt uit op een positieve exploitatie van slechts 2800 euro. De VVD erkende dat al bekend was dat het project in financiële voordelen zwak is, maar de investering mag absoluut niet worden overschreden, anders is het niet meer interessant om deze te doen. De wethouder zegde toe dat wat hem betreft niet over het bedrag wordt heengegaan. Er zijn volgens hem hier en daar nog voordelen te behalen, want zulke projecten laten in de loop van de tijd nog allerlei besparingen zien. Ook wees hij op met name niet-financiële voordelen, zoals een betere kwaliteit, duurzaamheid, ruimere openingstijden en een betere scheiding van de afvalstromen. Op verzoek van CDA en PvdA gaat de gemeenteraad er op 7 februari nog even over spreken, maar het ziet er naar uit dat de wethouder zijn geld gaat krijgen.

Spreekbeurttas Wereldwinkel

Paard zakt door het ijs

SASSENHEIM

VERSTRIO

Voorhout - Vorige week woensdagmiddag is nabij de Meidoornrode in Voorhout een paard door het ijs gezakt. De eigenaren van het paard hebben het zien gebeuren en hebben meteen de hulpdiensten gebeld. De Voorhoutse brandweer heeft direct meerdere slangen meegenomen om deze onder en achter het paard te spannen. Omdat men er van uitging dat dit een lange klus zou worden is ook een hulpverleningsvoertuig van de Leidse brandweer opgeroepen. De brandweer had de slangen onder en achter het paard gelegd en kon het dier in één keer op de kant trekken (zie foto). Voor het paard was het daarom maar even kou lijden, want binnen 23 minuten na de melding stond het paard weer op stal (Foto: Toon van der Poel).

Schuitema gezond, lekkekrer VIS ’T U IT: en duurzaam! Kibbel

ing van verse k abeljauw! Hele week Sliptong zonder ve l, Schelvishaasjes

6,1 kg 13,75 2 kg voor 22,100 gram 1,50 500 gram

Uit de rokerij va n schuitemaker , dagelijks vers:

Grote makrelen Brado’s of kipp ers Bokkingen

5,50 5 stuks 4,5 stuks 5,-

2 stuks

Gratis meenemer : VIS ’T UIT! magaz ine over duurzam e vis: nu in onze winke l!

Schuitemaker’s Fi sh wo t/m vrij van 12 & Chips, open van .0 Zaterdag van 12.0 0 tot 18.00 uur 0 tot 17.00 uur

Tel. winkel: 0252-2101 51 Oude Haven 3 - Sasse nheim

Sassenheim - De Wereldwinkel Sassenheim leent een spreekbeurttas uit. In de tas zit een aantal Wereldwinkel-artikelen en een map met gegevens over het doel van de Wereldwinkels, wat de Wereldwinkels verkopen, waar de artikelen vandaan komen en wie ze hebben gemaakt. De tas kan twee weken gratis geleend worden. Wel moet een contract worden getekend en alleen wat men mist of kapot is moet worden vergoed. Men kan de tas ook reserveren. Voor meer informatie kan men terecht in de Wereldwinkel aan de Kerklaan 1 in Sassenheim, tel. 0252-215741.

Zaterdag organiseerde de WIJC kortebaankampioenschappen voor haar leden.

WIJC sluit mooie natuurijsperiode af Warmond - In de afgelopen week hebben veel schaatsers kunnen genieten van een mooie natuurijsperiode op de ijsbaan in Warmond. Er is veel werk verzet door de vrijwilligers van de Warmondse IJsclub om de baan zo perfect mogelijk te krijgen. Er moest veel sneeuw geruimd worden en nadat de baan sneeuwvrij was heeft men die diverse malen met de eigen ‘Zamboni’ gedweild om een gladde ijsvloer te krijgen.

de WIJC de kortebaankampioenschappen voor haar leden, verdeeld in diverse leeftijdscategorieën. Zo’n zestig deelnemers stonden aan de start. Tijdens de wedstrijd sneeuwde het flink waardoor er nog hard gewerkt moest worden door de vrijwilligers om de baan sneeuwvrij te maken. Er werd hard gereden en op het scherpst van de snede gestreden om de medailles. Na afloop van de wedstrijd werden de prijzen uitgereikt in de kantine. Als afsluiting van de natuurijsperiode waren op zondag priksleewedstrijden gepland, maar omdat de dooi sneller kwam dan verwacht moesten deze op zondagmorgen afgelast worden.

Tot afgelopen zaterdag hebben veel schaatsers uit de omgeving gebruikt gemaakt van de ijsbaan en was het iedere dag druk op het ijs en in de kantine. Voor de actieve trainingsleden van de vereniging was er iedere dag de mogelijkheid om te trainen tussen 18.00 en 19.00 uur onder begeleiding van gediplomeerde trainers. Donderdag 24 januari organiseerde de WIJC voor de jeugdleden het Diplomaschaatsen, waaraan 55 kinderen hebben deelgenomen. Allereerst moesten ze een slalomparcours afleggen tussen pionnen door. Daarna werden ze getest op de start- en remproef, en als afsluiting moesten ze een aantal ronden schaatsen. Het aantal ronden wat geschaatst moest worden was afhankelijk van het diploma waarvoor werd geschaatst. Zaterdag 26 januari organiseerde

Collecte van Hersenstichting Voorhout - Van 6 tot en met 11 februari gaan voor de Hersenstichting collectanten in Voorhout op pad om geld in te zamelen voor ruim vier miljoen mensen met een hersenaandoening. De opbrengst van de collecte wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening.

en Weekaanbieding 95 Gesneden hutspot

0. 75 Verse vat zuurkool . 0. .... .... .... .... .... .... .... 500 gram........ 45 Super navels . 1 .. .... .... .... .... 5 voor ........................ 79 Boeren salade . 0. .... .... .... .... .... .... .... 100 gram........

............ 500 gram....................

Maaltijd v.d. Week Zuurkool met worst

.... 100 gram....................

Elke woensdag:

.....

0. 1.75

.............

Perssinaasappels 10 stuks

...

69

v.d. Ve-eSasrsenheim Hoofdstraat 259 Tel./Fax: 0252-232141

KEURSLAGERSTROTS KEURSLAGERTROTS

Hertenbiefstuk Hertenbiefstukmet metrode rode wijn saus 2 stuks wijnsaus

49 7749 175 75 130 2 230 595 595

2 stuks

SPECIAL SPECIAL

Peanut Peanutpie pie VLEESWARENKOOPJE

per stuk

per stuk

Gebraden gehakt + gegrild spek VLEESWARENKOOPJE

2 x 100 gram

Gebraden gehakt + gegrild KEURSLAGERKOOPJE spek 500 gram Hacheevlees2 x 100 gram 500 gram Uien KEURSLAGERKOOPJE 2 x 500 gram +kruiden 500 gram hacheevlees 500 gram uien

Scholten keurslager 2 x 500 gram plus krui

0

Hoofdstraat 261 • Sassenheim Tel. 0252-211440 • Fax 0252-220534 www.scholten.keurslager.nl info@scholten.keurslager.nl 0000

0000

anbiedingen zijn geldig van 28-01-2013 t/m 02-02-2013. Aanbiedingen geldig van 28-01-2013 t/m 02-02-2013

Teylingen - Er tekent zich een meerderheid in de gemeenteraad af om B&W een krediet van bijna twee miljoen euro te verlenen voor de realisatie van de centrale milieustraat aan de Nijverheidsweg in Voorhout. Op 7 februari gaat de gemeenteraad er verder over spreken en vervolgens een besluit nemen.


pagina 6

30 JANUARI 2013

FAMILIE-BERICHTEN Aanleveren familieberichten

U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

Per e-mail

Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. De Teylinger. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld(PDF).

Per post of afgeven

U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do: 8.00-17.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Ladies’ Circle zoekt Ladies Voorhout - De Ladies’ Circle is een nationale organisatie van lokale clubs van vrouwen die zich inzetten voor goede doelen. Door heel Nederland zijn ruim zeventig Circles actief. Ladies’ Circle Voorhout bestaat op dit moment uit een groep van vijftien vrouwen die door middel van allerlei acties geld inzamelen voor diverse lokale goede doelen. Zo organiseert men één keer per jaar een discoavond waarvan de opbrengst onder andere bestemd is voor het Ronald McDonald huis in Leiden. De avondvierdaagsewandelaars uit Voorhout kennen de Circle van de bloemenverkoop op het Raadhuisplein tijdens de intocht op de laatste avond. Daarnaast is er elk jaar in de-

cember een kerstactie. De opbrengst daarvan gaat naar de Voedselbank Teylingen. In het voor- en/of najaar worden ook acties opgezet. Deze verschillen van jaar tot jaar. Vrouwen mogen actief zijn in een Ladies’ Circle tot en met hun 45e levensjaar. Vanwege deze leeftijdsgrens gaat een aantal Ladies de Ladies’ Circle Voorhout per 1 april verlaten, en dus is de Circle op zoek naar nieuwe Ladies. Daarvoor is er op 11 februari een informatieavond in Voorhout. Men kan zich hiervoor aanmelden via het e-mailadres lc44@ ladiescircle.nl, en dan wordt men verder op de hoogte gebracht van locatie en tijdstip.

Verkoop cake voor onderzoek Sassenheim - Onder de naam Skate4Air gaan 150 schaatsers onder leiding van Olympisch schaatskampioen Jochem Uytdehaage op 1 februari 200 kilometer schaatsen op de Weissensee in Oostenrijk om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte Cystic Fibrosis (taaislijmziekte of CF). Mede vanwege zijn persoonlijke betrokkenheid met deze ziekte gaat Meesterbakker Arjan Roodenrijs tijdens deze schaatstocht als vrijwilliger aan de slag en zal Frank van der Krogt, familie van Arjan Roodenrijs, de 200 kilometer schaatsen op de Weissensee. Om hem te sponsoren bakt en verkoopt Meesterbakker Van Maanen in de Digros in Sassenheim Skate4Aircake, waarvan de opbrengst naar dit goede doel gaat. Voor elke verkochte cake doneert Van Maanen 1 euro aan Skate4Air. De cake is verkrijgbaar tot en met 2 februari.

Ankie Jochemsz & Wilma Bleeker & Jollie Wildeman zorgzaam en betrokken met oog voor details Uitvaartonderneming Teylingen dag en nacht bereikbaar tel: 06-30409466 www.uitvaart-teylingen.nl

IVONNE U

I

T

V

A

A

R

T

V

CLEMENS E

R

Z

O

R

G

I

N

G

Mijn persoonlijke aandacht voor al uw wensen.

06 23 95 40 21 (dag en nacht beschikbaar) www.IvonneClemensUitvaartverzorging.nl

Voor een blijvende herinnering. Een persoonlijk en passend gedenk­ teken. Grafstenen en urnen in natuursteen, glas, RVS en hout. Deskundig en zorgvuldig, snelle levering. Open ma. t/m za. 10­17 uur. Voorbeeldentuin 7 dagen per week vrij toegankelijk. Delfweg 34a, 2211 VM Noordwijkerhout Telefoon: 0252 418912 E­mail: info@memorienatuursteen.nl www.about.me/memorienatuursteen

Uw adviseur Henri van Hardeveld

Cursus van Marente

Omgaan met een chronische ziekte Sassenheim - Zorgorganisatie Marente start een cursus ‘Omgaan met een chronische ziekte’ op woensdag 3 april van 19.00 tot 21.00 uur in de Bernardus aan de Hoofdstraat 82 in Sassenheim. In deze cursus leren mensen omgaan met invloeden van een chronische ziekte op hun stemming, onder andere op basis van mindfulness en assertiviteitsbevordering. Want mensen bepalen zelf hoe ze zich voelen, ook als iemand langdurig ziek is. Er wordt onder andere aandacht besteed aan leren ontspannen, het beïnvloeden van gedachten, assertiviteit en sociale vaardigheden en mindfulness. Als iemand te maken heeft met een chronische ziekte, dan is dat niet zomaar iets. Naast de lichamelijk gevolgen verandert er ook veel op het psychische en sociale vlak. En dat is elke dag weer merkbaar. Zo is het bijvoorbeeld niet meer mogelijk om te doen wat voorheen vanzelfsprekend was. En vanwege de lichamelijke beperkingen moet er steeds aan anderen uitgelegd worden wat er aan de hand is. Daarnaast worden mensen geconfronteerd met afhankelijkheid, eenzaamheid en het gevoel van tekort schieten. Dit heeft allemaal invloed op de stemming van een persoon, maar uiteindelijk bepaalt iemand zelf hoe die zich voelt. En dat is waar de cursus om draait. Onder deskundige begeleiding van een gediplomeerd psycholoog leren deelnemers vaardigheden die zij in hun eigen situatie kunnen toepassen, zonder dat persoonlijke ervaring met het ziekteproces uitgebreid behandeld wordt. Daarmee onderscheidt deze cursus zich van bestaande therapiegroepen of lotgenotencontact. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van twee uur. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid vergoedt de cursus voor 50 tot 100 procent, afhankelijk van de aanvullende verzekering. De cursus is bedoeld voor mensen met een chronische ziekte, maar is ook geschikt voor partners, gezinsleden en/of mantelzorgers. Vor meer informatie of aanmelding: afdeling Ledenservice van Marente, tel. 071-4093223 of e-mail ledenservice@marente.nl.

Bloemetjes-zondag Saksen Sassenheim - Ook dit jaar zet carnavalsvereniging De Saksen de bloemetjes letterlijk buiten. Zondag 3 februari is het weer Bloemetjeszondag. Voordat het carnavalsfeest losbarst wordt er gedacht aan mensen die ziek zijn, weinig bezoek krijgen of een verdrietige periode achter de rug hebben. Deze zondag

heet Bloemetjeszondag omdat deze mensen dan van De Saksen een bloemetje aangeboden krijgen om zo hun dag wat op te fleuren. Na de carnavalsmis in de St. Pancratiuskerk worden de bloemetjes rondgebracht door prins Ruud, prinses Marjo, jeugdprins Collin

met hun pages en ridders, oudprinsen, raadsleden, dansmariekes en bestuursleden. Wie iemand kent die zo’n bloemetje op prijs stelt, kan deze persoon vóór 1 februari aanmelden bij Nico Koelewijn (tel. 0252-213660) of Daniëlle Duivenvoorden (tel. 0713616024).

KERKDIENSTEN

Kerkdiensten van donderdag 31 januari t/m woensdag 6 februari.

Sassenheim

RK-Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): Zondag: 10.00 uur Carnavalsviering m.m.v. kinderkoor Vivo. Protestantse Gemeente: - Dorpskerk (Hoofdstraat 217): Zondag: 10.00 uur ds. T. Moll; 19.00 uur ds. T. Moll (Taizédienst m.m.v. Oecumenisch Kleinkoor). - Julianakerk (Julianalaan 6): Zondag: 10.00 uur ds. H.R. Betting (Kerk & Schooldienst). Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): Zondag: 10.00 uur ds. S. Pos; 19.00 uur ds. S. Pos. Genade Bijbel Gemeente (St. Antoniuslaan 15): Zondag: 10.00 uur Jan Stelma.

Voorhout

COLOFON www.deteylinger.nl Twitter: @DeTeylinger Oplage 16.000 Uitgave van

Ambachtsweg 7 A Postbus 3066, 2220 CB Katwijk telefoon 071-4022901 fax 071-4032325 Advertenties Contactgegevens binnendienst: Vincent Roos, tel. 071-4091638 Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl Sluitingstijd advertenties: dinsdag 11.00 uur Redactie Eindredactie: Piet van der Vooren e-mail: redactie@deteylinger.nl telefoon 071-3010118 Contact bij voorkeur per e-mail Sluitingstijd kopij: maandag 17.00 uur Verspreiding Telefoon 071-4022901, of e-mail: verspreiding@uitgeverijverhagen.nl De Teylinger wordt iedere woensdag huis-aan-huis verspreid in de gemeente Teylingen en is bovendien af te halen op de volgende adressen: Sassenheim: Gemeentekantoor, Wilhelminalaan 25; Bruna, Hoofdstraat 207; Primera Van der Lans, Hoofdstraat 208; Speciaalzaak Kaldenbach, Hoofdstraat 243; Esso Selfservice, Oosthoutlaan 2. Voorhout: Bestuurscentrum, Raadhuisplein 1; Autobedrijf Schoonoord, Herenstraat 8; Plus Van Dijk, Herenstraat 45; Hoek Boek & Kantoor, Herenstraat 63; Primera, Jacoba van Beierenhof 26. Warmond: Albert Heijn, Dorpsstraat 2; VVV, Dorpsstraat 88 A; De Nie Toys & Stamps, Dorpsstraat 106. Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondisementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos bij ons opvragen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): Donderdag: 18.45 uur Eucharistieviering in Dagkapel. Zaterdag: 19.00 uur Woord- en communieviering m.m.v. Dameskoor. Zondag: 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. kinderkoor De Vrolijke Nootjes. Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): Zondag: 10.00 uur ds. W. van Rijn, Rijnsburg (zangdienst).

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Iriskoor (Carnavalsviering). RK-Kapel Mariëngaerde (Mgr. Aengenentlaan 3): Donderdag: 11.00 uur. Zondag: 10.00 uur. Dinsdag: 11.00 uur. Protestantse Gemeente (Herenweg 82): Zondag: 10.00 uur ds. H.G.T. Kaai. Baptistengemeente Kaleb (Herenweg 80): Zondag: 10.30 uur ds. W.F. van Rijn (Heilig Avondmaal).

MEDISCHE DIENSTEN

Avond-, nacht- en weekenddiensten.

Alarm

Ambulance, brandweer en politie: tel. 112. Dier in nood: tel. 144.

Huisarts

Alleen spoedeisende huisartsenhulp (maandag t/m vrijdag 17.008.00 uur, weekend en feestdagen): Doktersdienst Duin- en Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 B, Voorhout, tel. 0252-240212 (altijd eerst bellen).

Tandarts

Sassenheim/Voorhout: Via www. tandartswaarnemingbollenstreek. nl of telefoonnummer eigen tandarts verneemt men welke tandarts waarneemt. Warmond: Via het telefoonnummer 071-3011738 verneemt men welke tandarts waarneemt. Spreekuur zaterdag en zondag 13.00 uur.

Apotheek

Alleen spoedrecepten buiten openingstijd eigen apotheek: Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 C, Voorhout, tel. 0252-240216.

Dierenarts

Via telefoonnummer Dierenkliniek Sassenheim (tel. 0252-232219) en Dierenkliniek Voorhout (tel. 0252215231) verneemt men welke dierenarts waarneemt.


30 januari 2013

pagina 7

Commissie wil lijst van panden

Moeizame discussie over nieuwe monumentenlijst Teylingen - De raadscommissie Ruimte kon wethouder John Stuurman nog geen uitsluitsel geven hoe het nieuwe monumentenbeleid eruit moet gaan zien. De bespreking is naar een volgende vergadering verschoven, op z’n vroegst deze van 5 maart. De commissie wil namelijk eerst een lijst zien over welke panden het eigenlijk gaat. Door Nico Kuyt De monumentencommissie wil een groter aantal monumenten, maar B&W een kleinere lijst. Na gesprekken is de monumentenlijst verruimd, maar nog niet wat de monumentencommissie voorstelt. Stuurman legde vorige week in een opiniërende discussie de raadscommissie de verandering voor. Het voorstel is om van de huidige 39 gemeentelijke monumenten in Sassenheim er twaalf over te houden. In Warmond en Voorhout komt er voor het eerst een aantal gemeentelijke monumenten bij, want deze kernen kenden die beschermde status nog niet. In totaal komt het aantal uit op 55 objecten en nog vier zogenaamde ‘parels’ met eigenlijk een te lage waardering, maar waardevol genoeg voor bescherming. De originele conceptlijst van de monumentencommissie ging evenwel uit van 117 monumenten en 22 parels. En alle huidige gemeentelijke mo-

numenten in Sassenheim bleven daarbij hun status behouden.

Ongenoegen In de aanloop tot de bespreking stuurden diverse organisaties brandbrieven naar de raadscommissie waarin zij zich uitspraken tegen het voorstel voor een kleine verruiming, zoals het Cuypersgenootschap, Bond Heemschut en het Historisch Genootschap Warmelda. Daarnaast kwamen Hans Walenkamp van Oud Sassenheim en Frans van der Geer van de Historische Kring Voorhout inspreken. Zij uitten hun ongenoegen dat er met hen geen overleg is geweest, plaatsten vraagtekens bij de kundigheid van de monumentencommissie en riepen de fracties op het voorstel terug te sturen naar B&W zodat aan een meer stevige monumentenlijst gewerkt zou worden. Onder de fracties klonk verbazing dat niet met de historische verenigingen is overlegd. Daarnaast bleek aan een verruiming van de lijst voor de gemeente nauwelijks financiële gevolgen te kleven. Waarom dan niet een stukje verruimen zodat de monumentencommissie tevreden is, zo vroegen enkele commissieleden zich af. Maar de wethouder gaf aan dat huiseigenaren zelf hun verantwoordelijkheid moeten oppakken voor het eigen pand. “Wij moeten ons niet bemoeien met de eigendommen van particulieren en de

Drukke en gezellige open dag Rijnlands Sassenheim - Heel veel leerlingen van groep 8 kwamen met hun ouders een kijkje op het Rijnlands nemen tijdens de open dag en de informatieavonden die de school deze maand organiseerde. Veel huidige leerlingen gaven informatie aan toekomstige leerlingen (zie foto). Zij vertelden uit eigen ervaring hoe het is om op het Rijnlands Sassenheim te zitten en assisteerden bij de vele activiteiten. Iedereen genoot van de gezellige sfeer, de interessante mini-lessen, de leuke demonstraties en de mooie exposities. Ook was er veel zelf te ontdekken.

regelgeving terugdringen. Met een massale sloop als de bescherming er niet op ligt, zal het zo’n vaart niet lopen. De eigenaren hebben een duur pand gekocht”, verklaarde hij en stipte aan dat hij langdurig en uitgebreid gecommuniceerd heeft met de monumentencommissie. “Die heeft het voortreffelijk verwoord en aangedrongen op verruiming. Er is gezocht naar de ruimte. Het was niet nodig met de organisaties te praten, want de meningen zijn door de monumentencommissie vertolkt.” Stuurman overtuigde de raadscommissie evenwel nog niet. Deze vond het noodzakelijk om nog een keer een vergadering aan het onderwerp te wijden. De commissie vroeg de wethouder een lijst te overleggen met de panden waarover het nu eigenlijk gaat. Zo kan de raadscommissie kijken of zij meer mensen tevreden kan stellen. Men deed tevens de oproep dat de monumentencommissie intussen nader spreekt met de historische verenigingen.

Bijeenkomst over dyslexie Sassenheim - Op 6 februari vindt op het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Sassenheim een gratis bijeenkomst plaats voor ouders over dyslexie en dyslexiebehandeling. Karin Kers, psycholoog bij Onderwijszorg Nederland/OnderwijsAdvies, zal informatie geven over de ONL-behandelmethode dyslexie. Ook bespreekt ze de begeleiding thuis en hoe verder te gaan met dyslexie na de behandeling. Er is ook gelegenheid om ervaringen uit te wisselen. Diagnose en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie is sinds 2009 opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeraars. Dat is een grote winst voor kinderen met dit aangeboren probleem. Hun problematiek kan de schoolprestaties namelijk ernstig belemmeren, waardoor ze vaak onder hun niveau presteren. Vroegtijdige diagnose en behandeling is daarom uiterst belangrijk. OnderwijsZorg Nederland/OnderwijsAdvies biedt een behandelprogramma dat gecertificeerd is door het Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Deze informatiebijeenkomst wordt georganiseerd voor alle ouders van kinderen met (een vermoeden van) dyslexie. Ook zal mevrouw Groot spreken namens het CJG over de werkzaamheden van het CJG. De bijeenkomst wordt gehouden van 15.00 tot 16.00 uur bij het CJG aan de Hoofdstraat 88 in Sassenheim. Voor vragen of om zich aan te melden voor deze bijeenkomst kunnen ouders mailen naar m.oord@onderwijsadvies.nl.

Voorhout heeft nieuw servicepunt bibliotheek Voorhout - Afgelopen zaterdag is het nieuwe servicepunt van Bibliotheek Bollenstreek aan de Herenstraat 48 in Voorhout open gegaan voor het publiek. Wethouder Kees van Velzen opende de deuren voor de eerste bezoekers, nadat hij eerst een aantal ballonnen had doorgeprikt (zie foto). Vanaf dat moment kon iedereen een kijkje nemen, materialen omruilen of deelnemen aan een van de feestelijke activiteiten. De afgelopen periode is hard gewerkt om het pand te verbouwen tot een aantrekkelijk servicepunt voor kinderen tot 13 jaar en ouderen. Bij de inrichting is op verzoek van de jeugd uit Voorhout gebruik gemaakt van veel kleur. De officiële opening staat gepland voor dinsdag 26 februari (Foto: FBPS/Peter Schipper).

Raad gaat erover praten

Deel commissie aarzelt over LED Teylingen - Wethouder Kees van Velzen wil van de gemeenteraad een eenmalige storting hebben van 2,2 miljoen euro om de komende jaren Teylingen langzaam te voorzien van lantaarnpalen met LEDverlichting. Maar nog niet alle fracties waren vorige week in de raadscommissie Ruimte enthousiast. Een onderzoek toonde aan dat 3000 lichtmasten ouder zijn dan twintig jaar en de komende tijd vervangen moeten worden. Voor de vernieuwing is een beheerplan opgesteld wat loopt tot aan 2032. Het vervangen met LED-verlichting betekent een besparing op de jaarlijkse energiekosten en onderhoudskosten, maar is duurder in de aanschaf. Van Velzen ziet echter dat het de gemeente in de toekomst voordelen oplevert. Maar enkele fracties zagen dat voordeel nog niet zo. De PvdA vond het verhaal rond het terugverdienen maar troebel en de VVD wilde een paar jaar wachten, want er moet nu voor de nieuwe techniek de hoofdprijs worden betaald. Maar D66 voegde evenwel een andere invalshoek toe en vond het een stap in de goede richting. Van Velzen erkende dat de besparing wat tegenvalt. Een LED-armatuur is 140 euro duurder. “Misschien zijn we iets te snel, maar we moeten anders toch een enorm

bedrag uitgeven voor normale verlichting. We zijn voorzichtig geweest in het berekenen van het voordeel. Wij beloven geen kip met gouden eieren. Wij willen een duurzame uitstraling en het strooilicht bestrijden. De balans slaat nog niet de goede kant op, maar door de grotere aantallen heeft de aanbesteding voordelen”, meldde hij en stipte aan dat de gemeente in duurzaamheid een forse stap maakt. De meest energieslurpende armaturen worden het eerst aangepakt. Een aantal commissieleden bespreekt het voorstel de komende tijd nog in de eigen fractie. Op 7 februari vervolgt de gemeenteraad de behandeling.

BERNARD SCHULTE BV CENTRALE VERWARMING EN AIRCONDITIONING

Voor al uw klimaatbeheer ➜ CV installaties ➜ CV ketels ➜ Ventilatiesystemen ➜ Zonne-energie ➜ Airconditioning Ook voor al uw service & onderhoud! Voorhout - Nijverheidsweg 10 Tel. 0252-21 57 62 WWW.BERNARDSCHULTE.NL

Iedere vrijdag op het Raadhuisplein

VOORHOUT VERSMARKT VOORDEEL Bloemige Eigenheimers aardappelen

Firma P. en G. Visser

5 kilo 2.95 10 kilo 5.50 20 kilo 9.95 Aardappelen, groenten & fruit

Prei

per kilo 1.25

Hollandse komkommers

2 stuks 1.65

Zoete grote kiwi’s

15 stuks 2.75

Kent mango’s 3 stuks 1.95 Rode Florida grapefruits 10 stuks 3.95 Spaanse zoete Salustiana’s perssinaasappels

25 stuks 3.95 per krat 15.95

Weekknaller! Geldig op de markt in Voorhout op vrijdag 1 februari. Grof volkoren van 1,75 voor 1,25 per brood 3 broden voor maar

3,50

Heerlijk donker meergranen brood en E- nummer vrij Lekker en gezond! van 2,20 nu voor maar

1,75

Brood van toen

Vers uit onze eigen ovens

Roomboter appel- of kersenflappen 4 naar keuze voor en nu met 20

4,50

extra spaarzegels!!

Online bestellen? pje.nl Kijk op www.stoe


1 februari 1913

Alle bouwers van harte gefeliciteerd met 100 jaar Bouwbedrijf Kiebert. Namens de familie Kiebert

1 februari 2013


30 januari 2013

pagina 9

Voor sportpark en landschapspark

Meerderheid achter aankoop grond in Roodemolenpolder Sassenheim/Voorhout - Een meerderheid van de raadsfracties kan zich vinden in de aankoop van ongeveer 111.000 vierkante meter grond in de Roodemolenpolder. Een klein deel van de aan te kopen grond is nodig voor de uitbreiding van het sportpark Roodemolen. Op de rest staat een openbaar toegankelijke groene ruimte gepland. Door Nico Kuyt Bij de onderhandelingen voor de aankoop van 3500 vierkante meter voor de uitbreiding van het sportpark, deed zich voor de gemeente de mogelijkheid voor om ook de rest aan te kopen. Eigenlijk eiste de agrariër dat alles gekocht werd of niets. De aankoop kost tegen de miljoen euro. Het plan is om in de toekomst de polder in te richten als landschapspark. Maar voor Rob ten Boden (Trilokaal) hoeft dat park niet. Met recreatie in de polder is hij

het niet eens. Alleen de grond die nodig is voor het sportpark moet de gemeente aankopen en lukt dit niet, dan blijft de Sassenheimse tennisvereniging (STV) wat hem betreft nog maar een tijdje op de huidige plek in Sassenheim zitten. Ook Pieter Janssen (ChristenUnie) is het niet eens met het park. Het groen moet maar blijven zoals het is. En voor Joost Peetoom (PvdA) is de aankoop niet in proportie. Zoveel meters terwijl je zo weinig nodig hebt. Het geld klotst de gemeente niet tegen de plinten, zo liet Peetoom weten. Maar leden van andere fracties zijn positiever gestemd, zoals René Hartvelt (D66). Er komt geen intensieve recreatie, maar een kanoroute tussen natuurlijke oevers, en hier en daar een pad waar mensen tussen de twee kernen kunnen genieten van kievieten die door de lucht vliegen. Hij ziet die toegankelijke groene ruimte wel zitten. Ook volgens Bob Keeven (VVD) is het een verantwoorde aankoop. De uitplaatsing van STV moet naar

zijn mening plaatsvinden, want de gemeente heeft die woningen op die plek hard nodig. Daarnaast dient een deel ook als compensatie voor het verlies aan water en natuur in de nieuwbouwwijk Hooghkamer. Wethouder Kees van Velzen benadrukte dat het onderzoek een tijdje geleden voor de aanleg van een fietspad door de polder, niet heeft geleid tot de titel van waardevol weidelandschap. Het gebied is te klein voor de agrariërs en die trekken dan ook weg. Het moet een invulling krijgen, anders zou het in de toekomst ten prooi kunnen vallen aan ongunstige ontwikkelingen. Met de realisatie van een park kunnen de zichtlijnen open blijven en bezoekers meer van het gebied profiteren door extensieve recreatie. Maar Ten Boden kreeg de wethouder niet overtuigd. Het is op dit moment natuur waar niet gerecreëerd wordt en hij ziet het doembeeld rijzen van voetbal trappen terwijl de stereo wordt opengedraaid. De gemeenteraad gaat volgende week verder over de aankoop spreken.

Twintig procent fraudeert

Repetities Up2Stage zijn goed bezocht Sassenheim - Afgelopen weken zijn de open repetities van musicalgroep Up2Stage heel goed bezocht (zie foto). De eerste paar weken waren er ruim twintig aspirantleden te vinden, vorige week werd dit met 25 enthousiastelingen overtroffen, mede dankzij reclame via de stichting Combiburg. Musical is weer in en dat is mede te danken aan de voorstelling van ‘De Verandering van Belle en het beest’ in november. Dit jaar zal Up2Stage weer een topper op de planken gaan brengen. Eind februari wordt bekend gemaakt welke. Eerst zullen de aspirantleden eind februari nog auditie doen om te kijken of er een ‘klik’ is en voldoende basistalent. Bij Up2Stage zal het talent vervolgens verder worden ontwikkeld. Nog een paar weken zijn er open lessen op dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur. Meer informatie op de website: www.up2stage.nl.

Commissie schrikt van bijstandsfraude Denksport wordt geen basissport

Teylingen - Rond de 20 procent van de bijstandsgerechtigden in de gemeente Teylingen pleegt fraude. Tussen de 5 en 10 procent pleegt bewust fraude en de rest per ongeluk, bijvoorbeeld door formulieren fout in te vullen vanwege een gebrekkige taalkennis. De raadscommissie Welzijn is geschrokken van het in verhouding grote aantal en verzoekt wethouder Karin Lambrechts om bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst opheldering te vragen. D66-raadslid Ans Willemze vindt het schokkende aantallen. Teylingen kent op dit moment 49 personen in de bijstand. Zij wil weten om

welk soort fraude het gaat en hoe dit verminderd kan worden. De gemeenteraad neemt binnenkort een besluit over maatregelen rond de strengere Fraudewet en zo kwamen de commissieleden achter de cijfers. Met de nieuwe wet worden bijstandstrekkers die bewust frauderen zwaarder gestraft. Fraudeert de cliënt de eerste maal, dan volgt slechts een waarschuwing, want het is mogelijk dat de fraude per ongeluk heeft plaatsgevonden. Maar een herhaling resulteert in drie maanden geen uitkering. Gezinnen met minderjarige kinderen krijgen als boete de eerste maand geen uitkering en de tweede en derde maand een vermindering van 20 procent. Op initiatief van raadslid Elsbeth Koek (PvdA) komt wethouder

Lambrechts over een half jaar met een evaluatie wat de commissie inzicht gaat geven niet alleen rond de fraude, maar ook breder enkele gevolgen van de invoering van de strengere wet helder maakt.

Goochelaar Barry Olivier.

Goochelaar bij Plus Van Dijk Voorhout - Zaterdag 2 februari komt de Nederlands kampioen gochelen uit 2011 Barry Olivier optreden bij supermarkt Plus Van Dijk in Voorhout. Tussen 11.30 en 13.30 uur laat hij zijn goochelkunsten zien met kaarten. Ook leert hij het winkelend publiek trucs die ze na een paar keer oefenen zelf thuis kunnen doen.

La Luna viert weer Winterfeest in sneeuw Voorhout - Vrijdag 25 januari werd voor de vierde keer het Winterfeest gehouden op kinderdagverblijf La Luna in Voorhout. Dit keer hielp Koning Winter een handje. Nog net op tijd, want een dag later zou het speelplein in een natte bedoening zijn veranderd. Het was dus met recht een Winterfeest. Om half zes brandde er een vuurtje buiten in de vuurkuil, waar iedereen zich aan kon warmen. Om het vuur stonden de kinderen met een stok hun eigen broodje te bakken (zie foto) en eromheen stonden dik ingepakte ouders, die onder het genot van een beker glühwein of kopje erwtensoep met elkaar aan het keuvelen waren, ondertussen voetenstampend om warm te blijven want het was echt koud. Voor de allerkleinsten waren er warme pannenkoeken. Toen de buikjes gevuld waren was het tijd voor de lampionnenoptocht. Het was een mooie afsluiting van dit geslaagde winterfeest.

“Dit optreden sluit aan bij de nieuwe voetbalspaaractie van Plus: Eredivisie Speelkaarten. Je kunt namelijk diverse kaartspellen en kaartentrucs doen. Consumenten die het leuk vinden om van dichtbij goocheltrucs te zien en te leren van een professional, moeten zeker even langskomen. Er zijn geen kosten aan verbonden”, aldus Joop van Dijk van de Voorhoutse Plus. De pakjes met vier eredivisiespeelkaarten zijn verkrijgbaar bij besteding van elke 10 euro aan boodschappen en bij speciale actieproducten. De actie loopt tot en met zaterdag 2 maart. De komende weken zal in de winkel nog een aantal activiteiten plaatsvinden die de actie ondersteunen. De actie wordt afgesloten met de bekende ruilbeurs.

Teylingen - De kans lijkt verkeken dat denksporten in Teylingen gerekend worden onder de basissporten die facilitering van een onderkomen en verdere ondersteuning van de gemeente ontvangen. Een meerderheid van de raadscommissie Welzijn kan zich vinden in de huidige criteria die het onderscheid tussen niet- en basissporten bepalen. Op initiatief van het CDA nam enige tijd geleden de gemeenteraad een motie aan die B&W opriep zich nog maar eens te bezinnen over het onderscheid, want dat zou niet logisch zijn. Zo vallen denksporten, zoals bridge, onder de niet-basissporten, maar volgens Peter Scholten (CDA) voldoen zij wel aan de criteria van een basissport. B&W houdt echter vast aan het bestaande onderscheid. “We kunnen niet alle vereniging ondersteunen. Als we het critrium laten varen kunnen alle verenigingen bij ons aankloppen. We hebben nog wel wat geld, maar dat gaat ons niet meer lukken”, stelde VVD-wethouder Leo van der Zon, die zowel sport als financiën in zijn portefeuille heeft. Hij beklemtoonde aan de commissie dat er in overleg mogelijkheden zijn voor niet-basissporten om samen met de gemeente oplossingen te bedenken. Als voorbeeld noemde hij het biljart in Voorhout dat, weliswaar op eigen initiatief maar met hulp van de gemeente, in de Kleine Agnes een onderkomen heeft gevonden. “De motie roept B&W op om zich nog eens te bezinnen. Van afschaffen van de grenzen zijn wij geen voorstander. Elk onderscheid is op zich weer discutabel. Er is nu een werkbaar onderscheid”, aldus de wethouder. Hij gaf aan in gesprek te willen gaan met de denksporters en andere behoeftige

verenigingen om met hen te zoeken naar oplossingen, maar dan wel binnen de huidige uitgangspunten. Een meerderheid van de commissie schaarde zich achter de wethouder. Aangestipt werd dat geen van de verenigingen als gevolg van de huidige verdeling in de problemen is gekomen. “Elke sport is waardevol, maar bridge kan op verschillende locaties, zelfs in deze raadszaal. Bridge heeft geen voetbalveld nodig, er zijn meer mogelijkheden. Maar als voetbal een competitie wil spelen moet je aan allerlei eisen voldoen. Wij zien geen aanleiding de criteria te herzien. Het is dogmatisch, maar werkbaar voor de gemeente”, zo meende Marlies Volten (VVD). Het CDA kreeg alleen steun van de lokale partijen Trilokaal en Belang van Teylingen. Dion Piket (Trilokaal) sprak hierover zijn teleurstelling uit. “Als er een discussie is over jij wel en jij niet, dan doen wij het niet goed”.

Oecumenische Taizéviering Sassenheim - Zondag 3 februari organiseert de Protestantse Gemeente Sassenheim de eerste oecumenische Taizéviering van dit jaar. Een viering die gehouden wordt in de Dorpskerk aan de Hoofdstraat 217 om 19.00 uur. Voorganger is dominee T. Moll, en het Oecumenisch Kleinkoor Sassenheim en de fluitsites Esther Randsdorp en Annemieke Luijk verlenen hun medewerking. Een Taizédienst voegt iets toe aan de gebruikelijke zondagse kerkdiensten. De Taizézang, waarin de herhaling van een of twee regels belangrijk is, en de stilte krijgen in deze gebedsdienst een belangrijke plaats.

VAKANTIEPLANNEN?

Jubileum Actie:

Tijdsbesparend Persoonlijk Bij u thuis Luxe cadeau bij boeking! Betrouwbaar Zonvakantie Rondreis

Kamperen Cruise Stedentrip Gemak Niet duurder uit Advies op maat Deskundig

Lisa Ouwerkerk T 06 48068932 www.personaltouchtravel.nl/adviseur/lisa-ouwerkerk


Eerhart Sierbestrating. Voor al uw bestratingen en tuinwensen. Bel voor vrijblijvende prijsopgave 070-3211006.

Vuil tapijt? Laat het vakkundig reinigen of huur Mr. Steam. Gratis thuisbezorgd. Tol Steam Interieurverzorging, tel. 070-5116612.

Superkwaliteit Rundvlees haalt u natuurlijk bij:

KLEIN

WOENSDAG GEHAKTDAG

Dak herstellen? Bou­ma/Grundeken bellen! 5114674-5118394. Uw dak-specialist!

Vwo-, havo, mavo, vmbo-leerlingen: huiswerkbegeleiding/bijles aangeboden door ervaren A/B student. Tel. 071-5616768.

BC SIERBESTRATING Tegelwerk, met afvoer, gra-tis prijsopgave. Tel. 0655321682.

STUKADOORSWERK /Glad en strak/ Plafonds/Spachtelputz/Scherpe prijs, 6% b.t.w. Tel. 06-20136876.

• 50-plusser SCHILDERT, SAUST en

behangt uw huis weer als nieuw. Tel. 0613067762.

• Lekker toerfietsen vanuit Wassenaar en Voorschoten? www.tcdekampioen.nl.

STEUNZOLEN. Erkend leverancier, lid Stichting LOOP, vergoeding via zorgverzekeraar. Een afspraak kunt u maken in Oegstgeest, Leiden en Leiderdorp met Wim van Zijp, tel. 071-5238468 of 0612028319.

www.zalenverhuurkruyt schipvanleiden.nl. Mooi bruin café in oude centrum van Leiden. Voor afstudeerborrels, recepties, verjaardagen, etc... Geen huur! Wel wat servicekosten en normale gangbare drankprijzen! Reserveringen: tel. 06-25047376.

Student wil u graag helpen met COM•PUTERPROBLEMEN. € 15,- p.u. Tel. 070-5114250.

U NOG IN DE SCHADUW? •WijZITzagen bomen om en takken af. Tel. 070-5111923, b.g.g. 06-53794870.

Heel de maand februari betalen wij de btw*

Profiteer van deze korting!

verdient mooi huis. enIedereen wanden ondertoch ééneendak Waarom uitstellen…. en wanden onder één dak www.stucadoorsbedrijf-ajmink.nl Stucadoorsbedrijf A.J. Mink betaalt voor u de BTW. Bel of e-mail ons gerust voor een vrijblijvende offerte. www.stucadoorsbedrijf-ajmink.nl STUCADOORSBEDRIJF * Mits uw huis ouder is dan 2 jaar A.J. Mink STUCADOORSBEDRIJF A.J. Mink

Wanden en plafonds - Buitengevel afwerking - Schuur en pleisterplafonds - Spuitwerk lijsten - Ornamenten - Sierpleister Wanden plafonds - Buitengevel afwerking - Schuur en Tel: 071-en5281185 Mob: 06-15003210 pleisterplafonds - Spuitwerk lijsten - Ornamenten - Sierpleister

Tel: 071- 5281185 Mob: 06-15003210 mail: ajmink@hotmail.nl

VRIJDAG & ZATERDAG

Varkensschnitzels

5 halen - 4

betalen

Varkensribeye ........... 500 gram 6.95 Vleeswarenduo: 100 gram gebraden

gehakt

100 gram kiprollade

} 2.75 samen

Leo’s huisgemaakte Kip-kerriesalade ...... 100 gram1.45 MAANDAG

SPORTMASSEUR in Voorhout heeft tijd voor uw spieren. Ook aan huis. € 30,per uur. Tel. 06-10857567.

• Spanje C. Blanca Altea, royaal luxe appartement direct aan zee, NL TV

5 halen - 4

betalen

Magere runderlappen ..1 kg 8.95

Riblappen ............................1 kg 9.95 Sucadelappen .............. 1 kg 11.95

en internet, te huur voor weinig, nog vrij van april t/m augustus, bel 06-53269340. Flinke jonge hulp, wonende in of •dichtbij Wassenaar, gevraagd voor één middag per week in beknopte villa in de Kieviet. Tel. 070-5179321.

koop: nieuwe Baroktafel 6 •à 8Tepers. (te groot gek), € 500.- (bij Francien € 995,-). 06-57713866.

Tel.

0252-372134,

Te koop: pc, werkend te zien, prijs € 250,- voor beginners. Tel. 06-13804245.

www.espressokatwijk.nl topkwaliteit •koffie en thee voor particulier en zakelijk.

T.K. ruim woonhuis Rozenlaan 4, 2235 ER Valkenburg. 4 Ruime slk. en tuin op het zuiden. Vraagprijs € 279.000,- k.k. Ruilen voor een appartement in het centrum van Katwijk bespreekbaar. Tel. 071-4075227/06-24189089.

• strijkwerk gezocht. Heeft u het door werk of kinderen te druk om zelf

uw kleding te strijken? Ervaren dame neemt het van u over. U kunt het goed brengen of het wordt opgehaald en teruggebracht. Voor meer info bel: 0617546006.

MAXIMODE SUPERSALE! 1 stuk 50%, 2-3 stuks 60%, 4 stuks 70%. Laarzen voor brede schacht 50%. Koninginneweg 18, Katwijk. Tel. 071-4018833.

TE HUUR: GARAGEBOXEN Geversstraat. € 125,- per maand. 06-53799180.

iedereen iedereen verdient een verdient een morgen morgen www.stucadoorsbedrijf-ajmink.nl

Indische gehaktschnitzel ....... 100 gram 1.10 Gyrosvlees .................. 500 gram 4.95

DINSDAG

Winteractie!

DONDERDAG

Burgers naar keuze en slavinken

Te koop: CHALET in het bosrijke Voorthuizen met een heerlijke tuin op het zuiden. Voor informatie: tel. 06-44114066.

maandag 28 januari 2013 17:07:58

Rundergehakt............. 500 gram 3.60 Halfomgehakt ........... 500 gram 3.40 Traiteurgehakt .......... 500 gram 3.60

GARAGEBOXEN in Oegstgeest en Leiden. Huurprijs v.a. € 110,-. Inlichtingen 06-20773480.

Poster Gezond en fit 130x190

S L AG ERIJ

v.d. Weijdenlaan 1-3 • Tel. 372372 • Noordwijkerhout Kijk ook op internet: www.slagerijklein.nl

GROTE

SNUFFELMARKT

ROELOFARENDSVEEN

Zaterdag 2 & zondag 3 februari 10-16 uur De Lasso 24, Roelofarendsveen

kom ook of huur een kraam! info/reservering 071-3312067 www.snuffelmarkt.nu SBStext pag. 637

www.inloophuisscarabee.nl

Voor wie leeft met kanker Inloophuis Scarabee is er voor mensen met kanker, partners, kinderen, familieleden, vrienden, bekenden of nabestaanden. Scarabee organiseert activiteiten aan de OUDE VEST 17 te Leiden. BINNENLOPEN en ONTMOETEN, van 10 tot 12 uur staat de koffie of thee voor u klaar. Aanmelden is niet nodig. We heten u welkom op: • Donderdag 31 januari • Donderdag 14 februari • Dinsdag 19 februari • Donderdag 28 februari Wandelen in het Leidse Hout, verzamelen voor de Scarabeewandeling bij het Theehuis * donderdag 5 februari om 15 uur WERELDKANKERDAG 4 FEBRUARI ONTMOETEN EN ZINGEN samen met koor Zingen voor je leven in de Vredeskerk van 10 tot 12 uur te Leiden Informatie T: 065258 6260


30 januari 2013

pagina 11

Raadscommissie is akkoord

Uitbreiding van Elsgeest is weer stapje dichterbij Voorhout - De raadscommissie Welzijn kon vorige week instemmen met een uitwerking van de voorkeursvariant om te komen tot een uitbreiding van het sporten recreatiepark Elsgeest in Voorhout. Tevens ging zij akkoord met een grondaankoop die daarvoor nodig is. Door Nico Kuyt Sinds 2011 kijkt een werkgroep hoe het capaciteitsprobleem op sportpark Elsgeest kan worden opgelost. Hierin zitten de gemeente en vertegenwoordigers van de verenigingen. De werkgroep stelde een startnotitie op met negen studievarianten. Bij de keuze voor een voorkeursvariant is eerst gekeken naar een uitbreiding op de grond van de volkstuinverenigingen. Dit bleek niet haalbaar. De enige mogelijkheid die vervolgens overbleef was een variant waarbij een stuk grasland tussen het park en de Leidsevaart voor 300.000 euro aangekocht wordt van de Noordwijkse Rooms-katholieke Parochie van de Heilige Jeroen. Met de eigenaar is

onlangs overeenstemming bereikt en de keuze voor een verdere uitwerking van de voorkeursvariant werd de raadscommissie vorige week voorgelegd.

Open karakter In de raadszaal uitten de fracties diverse zorgpunten, zoals over de parkeerruimte, het vandalismeprobleem en of de provincie wel gaat instemmen met de veranderde bestemming van het stukje grasland. Deze zorgen kon sportwethouder Leo van der Zon grotendeels wegnemen, maar Dion Piket (Trilokaal) overtuigde hij niet in diens verzet tegen het open karakter van het park. Volgens Piket is het wellicht beter om het aan één zijde af te sluiten. Door het op de velden laten loslopen van honden, het gebruik als speelveld door buurtkinderen en de vernielzucht van vandalen, worden volgens Piket dure investeringen de prullenbak ingegooid. “Park Rusthoff in Sassenheim gaat ‘s avonds ook dicht. En dat heeft een reden. Onder andere dat jongeren niet met een kratje bier op het veld gaan zuipen en het vernielen”, stelde hij. De

wethouder stipte evenwel aan dat destijds bewust gekozen is voor een breed maatschappelijk gebruik, en dat is de reden waarom de gemeente door de jaren heen veel geld in het sport- en recreatiepark heeft willen investeren. Ook de overige fracties zagen niet veel in een afsluiting. Elsbeth Koek (PvdA) was daarin het meest uitgesproken. “Het kan niet zo zijn dat wij iets afsluiten omdat het soms niet goed gaat. Begrijp mij goed, het is hartstikke zonde als het mis gaat, maar meestal gaat het wél goed. Misschien moeten wij de mensen belonen die wel netjes doen en het park gewoon open laten.” Ondanks zijn tegenstand kon Piket wel instemmen dat het voorstel als een hamerstuk naar de gemeenteraad van 7 februari gaat, maar hij vroeg aandacht voor het onderwerp in de verdere uitwerking van de voorkeursvariant. De werkgroep gaat nu aan de slag met een accomodatienotitie. In 2014 wordt de raad definitief toestemming gevraagd om de plannen te mogen realiseren. De kosten voor de aanleg zijn geraamd op 1,5 miljoen euro.

Geen kartbaan op bedrijventerrein Sassenheim - Op de Wasbeekerlaan 9 in Sassenheim, het voormalige Unisyspand nabij de kruising met de Jagtlustkade, komt geen kart- en amusementscentrum. Het plan was om in het voormalige distributiecentrum van het automatiseringsbedrijf Unisys op de benedenverdieping een go-kartbaan te realiseren. Op de eerste verdieping zou dan een restaurant en een mini go-kartbaan voor kinderen, een indoorspeeltuin en een plek voor

race-simulators/-games komen. B&W juichte vorig jaar de komst van de kartbaan toe, want het bedrijfspand staat al enige tijd leeg en dit leidt tot verloedering van het straatbeeld. Ook zou een kartbaan een aanvulling op de bestaande voorzieningen zijn, want die is er nog niet in Teylingen. Maar het plan gaat niet door. De initiatiefnemer heeft geen overeenstemming kunnen bereiken met de eigenaar van het pand. Er is inmiddels wel een nieuw initiatief ingekomen van een groothandel in levensmiddelen. De gemeente is op

Voorleesontbijt op kinderdagverblijf Voorhout - Het was woensdag 23 januari een bijzondere ochtend op kinderdagverblijf La Luna in Voorhout. Kinderen en juffies, gehuld in pyjama alsof ze net uit bed kwamen rollen, zaten gezellig genesteld in kussens op de grond of op de bank (zie foto). Genietend van een broodje luisterden de kinderen naar een spannend verhaal van ‘Kikker is bang’ of de ondeugende Dikkie Dik of Dribbel. Het was voorleesontbijt en dat wordt ieder jaar uitbundig gevierd. Niet alleen de kinderen die dezelfde dag naar het dagverblijf kwamen waren er, maar zelfs ouders die niet hoefden te werken stonden al vroeg met hun kind op de stoep voor het ontbijt en om voor te komen lezen. De dag erna kwam als klap op de vuurpijl de ‘mevrouw van de bieb’ met een voorleeskastje om het voorleesboek van het jaar’“Nog 100 nachtjes’ te vertellen.

dit moment aan het beoordelen of het plan passend is binnen het geldende bestemmingsplan en overige regelgeving.

Gastles Tommy Wieringa op RLS Sassenheim - Dinsdag 5 februari zal de Nederlandse schrijver Tommy Wieringa een lezing geven voor de bovenbouwleerlingen van het Rijnlands Lyceum Sassenheim. De schrijver zal van 10.45 tot 12.10 uur spreken over zijn werk. Collega-schrijver Graa Boomsma, docent Nederlands aan het RLS, introduceert hem en leerlingen zullen hem vragen stellen. Wieringa bracht een belangrijk deel van zijn jeugd door op de Antillen. Hij studeerde geschiedenis in Groningen en journalistiek in Utrecht. Hij publiceerde drie romans, alvorens hij in 2005 doorbrak naar een groter publiek met zijn ontwikkelingsroman Joe Speedboot. Dit laatste boek werd genomineerd voor vele prijzen waarvan er enkele toegekend werden. Wieringa wordt geroemd als groot talent. Zijn laatste boeken zijn Caesarion (2009), Ga niet naar zee (2010) en Dit zijn de namen (2012). Ieder jaar geeft een schrijver een gastles aan bovenbouwleerlingen van het RLS. De afgelopen jaren waren te gast Vonne van der Meer (2004), Bernlef (2005), Kees van Beijnum (2006), Jan Siebelink (2007), A.F.Th. van der Heiden (2008), Robert Anker (2009), Naima El Bezaz (2010), Joost Zwagerman (2011) en Marcel Möring (2012).

De Spelewey barstte zowat uit haar voegen met zoveel schakers.

Recordaantal teams

Achtbaan prolongeert Voorhoutse schaaktitel Voorhout - Vorige week woensdag organiseerde jeugdschaakvereniging De Vrijpionnen voor de zevende keer het Schoolschaakkampioenschap van Voorhout. Alle basisscholen van Voorhout hadden afgevaardigden gestuurd en ook dit jaar schreef zich weer een groter aantal deelnemers in dan het voorafgaande jaar. Vorig lag het aantal deelnemers nog rond de tachtig, nu op bijna honderd. De Spelewey barstte zowat uit haar voegen. Het Voorhoutse Schoolschaakkampioenschap is een kampioenschap voor teams. Elk team bestaat uit vier spelers en strijdt in totaal zes rondes om de titel. In de eerste drie rondes spelen de teams tegen elkaar om de niveaus te bepalen. Na deze voorrondes worden de teams naar niveau ingedeeld in poules van gelijke sterkte. In alle poules zijn er prijzen voor het winnende team, en alle vier de spelers krijgen een beker mee naar huis. Deze opzet maakt het toernooi aantrekkelijk voor iedereen, Het toernooi blijft nu tot en met de laatste ronde spannend voor alle deelnemende teams. De winnaar van de sterkste poule mag zich Schoolschaakkampioen van Voorhout noemen en dat team krijgt naast de bekers ook een wisseltrofee mee naar school. De wisseltrofee wordt gegraveerd met de naam van het team, de school en alle teamleden. Het toernooi ging woensdag om 13.15 uur van start. Het werd stil in de Spelewey en 96 paar ogen tuurden geconcentreerd naar de stukken op de borden. Na drie spannende rondes was om ongeveer 15.00 uur de krachtsverdeling bekend. De voorrondes leverden twee verrassingen op. Het jeugdige team (vier kinderen uit groep 4) De Stoere Schakers van de Achtbaan wist zich te plaatsen, alsmede het team Achtbaan Amadeus 2 dat slechts met drie spelers speelde. Naast de twee Achtbaan-teams wist nog een derde Achtbaan-team zich te plaatsen: The Chesschamps. Er wurmde zich nog een team van één van de andere Voorhoutse scholen zich tussen de finalisten: Schaakmaatjes van de Emmaüs. In de finalepoules, bestaande uit vier teams, moesten de teams het

opnemen tegen elk ander team uit dezelfde poule. Na drie spannende rondes waren de winnaars bekend. In de kampioenspoule maakte het team The Chesschamps (Achtbaan) zijn naam waar door alledrie de rondes overtuigend te winnen (4-0, 3-1 en 4-0) en werd daarmee Schoolschaakkampioen van Voorhout direct gevolgd door team Achtbaan Amadeus 2. Eervolle vermelding was er nog voor het jeugdige team De Stoere Schakers dat weliswaar vierde werd maar toch gelijk wist te spelen tegen de uiteindelijke nummer twee. De einduitslag van de kampioenspoule: 1. The Chesschamps (Achtbaan Cluster); 2. Achtbaan Amadeus 2; 3. Schaakmaatjes (Emmaüs); 4. De Stoere Schakers (Achtbaan Cluster). De nummers 1 en 2 mogen Voorhout vertegenwoordigen tijdens de halve finale op 6 maart van het regionale Schoolschaakkampioenschap in Leiden.

Sophiahoeve op kaaskeuring Warmond - Tijdens de jaarlijkse winterkeuring van de vereniging van Boeren Leidse kaasmakers heeft De Sophiahoeve uit Warmond weer diverse prijzen gewonnen (zie foto). In de categorie Belegen was De Sophiahoeve eerste met 96 punten. Die 96 punten waren tevens goed voor de wisselbeker voor de hoogst gepunte kaas van de keuring. In de categorie Jong behaalde Theo Warmerdam 94 punten, goed voor de tweede plek. In het totaalklassement eindigde De Sophiahoeve voor het derde jaar op rij als hoogste, hetgeen nog een wisselbeker opleverde. Onder de naam De Warmerdammer is de kaas in diverse winkels in de streek te koop. Ook kan men Theo Warmerdam ieder zaterdag met zijn kaas vinden op de markt op de Gemeentehaven in Warmond.


OPGeLet! OPRUIMING

PArtICuLIereN

uw advertentie verschijnt in de regio:

Advertenties kunnen tegen contante betaling à € 8,00 ingeleverd worden bij:

• HET VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KAtWIJK • SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOOrDWIJK • PRImERA v.d. Lans, Hoofdstraat 208, SASSeNheIM • RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOOrDWIJKerhOut • THE READSHOp, in de Hoftuin, rIJNSBurG • LIETHORpS BOECKHUYS, Hoogmadeseweg 13, LeIDerDOrP • ROKERSpALEIS LEIDERDORp, Van Diepeningenlaan 17, LeIDerDOrP • BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (passage) OeGStGeeSt

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLeVereN tOt DINSDAG 12.00 uur! (plaatsing in de week daarna) Voorwaarden: 3 regels € 8.00. Per regel € 2.75 meer.

Katwijk Leiderdorp

Noordwijk rhout Noordwijke Oegstgeest Rijnsburg Sassenheim Valkenburg Voorhout d Waardeilan Warmond Wassenaar De Zilk

}

€ 8.00 € € € €

10.75 13.50 16.25 19.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam:............................................................................................................................................................. Adres:............................................................................................................ Tel.:........................................

te huur • te KOOP • GeVrAAGD AANGeBODeN • GeZOCht • GeVONDeN

smederij 2 t (0252) 37 smederij 12 t (0252) 21 2211 sm noordwijkerhout www.turk-roof.nl info@turk-roof.nl

09 49 36 80


30 januari 2013

pagina 13

Jongensmiddagen bij jongerencentrum Sassenheim - Vanaf 31 januari zullen er op de donderdagen wekelijks jongensmiddagen worden georganiseerd bij jongerencentrum Fascinus in Sassenheim. Tijdens de jongensmiddagen worden er allerlei stoere, actieve, leerzame en gekke activiteiten georganiseerd voor jongens van 10 tot en met 13 jaar.

Bestuur en vrijwilligers van de voedselbank zijn nog steeds onder de indruk van de belangstelling die zij ervoeren rond kerstmis. Burgers, ondernemers, kerken, organisaties, scholen en vele anderen overstelpten de voedselbank in de maand december met talloze artikelen en acties.

‘Wat een solidariteit in Teylingen’

Schappen van voedselbank zijn dankzij december gevuld Sassenheim - Voedselbank De Pleisterplaats in Sassenheim startte 2013 met een grote voorraad. Bestuur en vrijwilligers zijn nog steeds onder de indruk van de belangstelling die zij ervoeren rond kerstmis. Burgers, ondernemers, kerken, organisaties, scholen en vele anderen overstelpten de voedselbank in de maand december met talloze artikelen en acties. De vrijwilligers genoten van het vullen van de schappen en het uitzoeken van alle goede gaven. “Het was zo bijzonder om te zien hoeveel burgers vanuit hun werk rechtstreeks doorreden om hun

kerstpakket af te leveren bij de lokale voedselbank. Wat een solidariteit in Teylingen. Als voedselbank kunnen wij alleen maar doorgeven wat we krijgen en zijn dus totaal afhankelijk van wat we ontvangen. Het is hartverwarmend om te merken dat er ook dit jaar genoeg draagkracht is en dat velen het als een blijvende verantwoordelijkheid lijken te gaan zien om medeburgers die tegenslag hebben een steuntje in de rug te bieden. De gebaren en de gaven van de afgelopen periode geven ons energie om volop door te gaan met ons werk”, zegt bestuurslid Jannet Hylkema. Naast deze individuele acties van naastenliefde waren er ook de georganiseerde acties van serviceclubs, kerken, scholen en winkeliers. Dat de voed-

Bij boerenjachthaven

Sporen gevonden van burcht Oud Alkemade Warmond - De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft op het moment dat er gegraven werd nabij de vermeende plek van de burcht Oud Alkemade aan de Wasbeeklaan in Warmond er bijna letterlijk bovenop gestaan. Bij de aanleg van de boerenjachthaven zijn inderdaad sporen en vondsten aangetroffen die de resten vormen van een ronde versterking. De boerenjachthaven is inmiddels gereed. Vorig jaar kondigden het Historisch Genootschap Warmelda en de Vereniging voor Vrijwilligers in de Archeologie aan dat zij de plek van de ronde burcht hadden gelokaliseerd. Op een luchtfoto uit 1970 vonden zij verkleuringen in de grond die de plek van de voormalige veste deed vermoeden. Zij vroegen om een diepgravend archeologisch onderzoek, maar B&W vond dat niet nodig. Wel zou een deskundige van de RCE bij het graven aanwezig

zijn om eventuele vondsten op hun waarde te schatten. En bij de werkzaamheden zijn inderdaad sporen en vondsten aangetroffen van een ronde versterking. De RCE adviseert de gemeente nu om de noordwesthoek van het perceel, wat overigens buiten de nieuwe jachthaven ligt, bij toekomstige planologische ontwikkelingen zoveel mogelijk te ontzien. Teylingen heeft zich inmiddels bereid verklaard hiertoe een aanduiding op te nemen in het nieuw te maken bestemmingsplan voor het buitengebied. Welke waarden deze noordwesthoek moet krijgen wordt besproken op het moment dat het eindrapport van de RCE samen met de gemeente wordt geëvalueerd. Dat rapport is evenwel nog niet bij de gemeente binnengekomen. De RCE heeft overigens geen enkel signaal gegeven dat er sprake zou zijn van beschadiging wat om herstel vraagt. Het totale archeologische onderzoek is goed gelopen, zo vertelt een woordvoerder van de gemeente.

selbank door de samenleving breed gedragen wordt kwam ook tot uiting met Sinterklaas. Een burgerinitiatief maakte het mogelijk om alle kinderen van de adressen die gebruik maken van de voedselbank een cadeautje te geven. Het werk van de voedselbank houdt echter niet op bij het verstrekken van eten. Jannet Hylkema: “Door het ondersteunende werk van Kwadraad hebben we mensen verder kunnen helpen, zodat ze niet meer afhankelijk van ons zijn. Er is dus ook uitstroom van klanten, maar helaas nog steeds nieuwe instroom. We hebben geweldige vrijwilligers die de decembermaand heel veel extra gewerkt hebben. Het is ondoenlijk om ieder persoonlijk te bedanken, maar een bedankje is heel erg op z´n plaats.” Momenteel maken zo’n 55 huishoudens gebruik van de Voedselbank Teylingen. Gezien de economische toestand verwacht het bestuur in de loop van dit jaar verdere groei van het aantal klanten. Het bestuur hoopt dat als de schappen over enkele maanden weer leeg raken, de samenleving de voedselbank niet uit het oog verliest.

Avond over stille tijd Sassenheim - Christenen leiden een leven met God. Een aspect van dat leven met God kan de ‘stille tijd’ zijn. Met stille tijd wordt een moment in de dag bedoeld waarop men zich richt op God middels gebed, stilte, zingen en Bijbellezen. Op woensdag 6 februari is er gelegenheid om daar over na te denken onder leiding van Sjoerd Pos, predikant van de Havenkerk. De avond vindt plaats in de Havenkerk hoek Kerklaan/Bijweglaan in Sassenheim. Aanvang van de avond is 20.00 uur. Er wordt een bijdrage van 3 euro gevraagd voor koffie of thee. De avond is een initiatief van de gezamenlijke kerken van Sassenheim en Warmond.

Na de succesvolle meidenmiddagen die elke woensdagmiddag georganiseerd worden in Fascinus, zijn er nu ook jongensmiddagen op de donderdagmiddag. De vraag kwam vanuit de jongens zelf. De jongens die de tienerinlopen bezoeken bij Fascinus vroegen zich af waarom er wel meidenmiddagen zijn, maar geen jongensmiddagen. De jongerenwerkers vonden het idee van een jongensmiddag leuk, dus hebben ze samen met een groep jongens een

plan gemaakt om wekelijks jongensactiviteiten te organiseren. De jongensmiddagen gaan donderdag 31 januari van start met allerlei spijkerspellen, zoals spijkerbroek hangen, kopspijkerspel en andere spijkerspellen. Op 7 februari is er een gladiatorenspel waarin de jonge gladiatoren elkaar moeten zien te verslaan op een metersgrote opblaasarena. Tijdens Valentijn op 14 februari is de quiz ‘What about Girlz?’ Op 21 februari bouwen de jongens hun eigen vogelhuis en 28 februari wordt de zaal van Fascinus omgebouwd tot bioscoop. De jongensmiddagen kosten 2 euro per keer. Meer informatie over de jongensmiddagen en het reserveren daarvoor is te vinden op www.fascinus.nl. De jongensmiddagen vinden plaats in jongerencentrum Fascinus aan de Van Alkemadelaan 14 in Sassenheim.

Meidenmiddagen bij Ex Voto Voorhout - De meidenmiddagen van Ex Voto gaan weer van start. De eerste paar keren wordt ingesprongen op de week van de liefde met het project Lovedays. Tijdens de eerste meidenmiddag op donderdag 7 februari gaat men Valentijnskaarten maken en liefdesbrieven schrijven met gedichten. Het is de bedoeling dat de kaarten en brieven naar iemand verstuurd worden, maar dit hoeft niet perse naar iemand waar men verliefd op is. Dit mag ook naar een iemand anders die men fantastisch vindt. Op donderdag 14 februari zal er een quiz plaatsvinden met het thema verliefdheid. Anekdotes uit onder andere soaps en films zullen in de quiz verwerkt zijn. Men krijgt ook nog de gelegenheid zelf vragen te bedenken. Ook zijn er spelletjes omtrent het thema verliefdheid. De meidenmiddagen starten om 16.00 uur en duren tot 17.30 uur. Kosten bedragen voor het gehele project 2 euro. Inschrijven kan via de site: www.ex-voto.nl.

John Hill.

John Hill in de Twee Wezen Sassenheim - De Zwolse zanger John Hill speelt zondag 3 februari in café De Twee Wezen in Sassenheim. Hij neemt niet alleen zijn band mee, maar ook het jonge talent Chayah. Voor zijn nieuwste single ging Hill een samenwerking aan met haar. John Hill zingt over weggaan, thuiskomen en Bruce Willis. Zijn liedjes en rauwe stemgeluid doen sommigen denken aan Dylan’s Desire en Jon Allen. John Hill heeft heel Nederland doorkruist als het vaste voorprogramma van Erwin Nyhoff. Zondag 3 februari vanaf 16.30 uur in De Twee Wezen. De toegang is gratis.

Voorwaarden Kaag Resort versoepeld Warmond - B&W schrapt de verplichting van de eigenaren van de recreatie-appartementen van Kaag Resort in de Veerpolder in Warmond, dat zij slechts voor een beperkte periode hun woning mogen bewonen en de rest van het jaar deze aan een organisatie voor verhuur moeten aanbieden. Al geruime tijd wil Kaag Resort af van de bindende voorwaarde die aan de appartementen kleeft omdat dit potentiële kopers afschrikt. Het animo voor aankoop is daardoor tot nu toe gering. De voorwaarde van het beperkte eigen gebruik en verplicht verhuur is destijds ingesteld om permanente bewoning te voorkomen en tevens de komst van toeristen naar Warmond te bevorderen. B&W vindt nu dat de verplichting kan vervallen omdat door het nieuwe en nu geldende bestemmingsplan bedrijfsterreinen Teylingen er voldoende mogelijkheden bestaan tot handhaving als de appartementen permanente bewoond worden. De versoepeling gaat in wanneer de

gemeente en Kaag Resort de wijzigingsovereenkomst hebben ondertekend. “Daarmee komt een eind aan langdurig overleg en werk om aan de wensen van Kaag Resort tegemoet te komen, maar waarbij ook de rechten van anderen, waaronder de bedrijven in de omgeving, in stand zijn gebleven. Kaag Resort kan de appartementen nu met de nieuwe overeenkomst te koop aanbieden. Wij wensen de organisatie daarbij veel succes toe, want ook Teylingen is gebaat bij echte ingebruikneming van dit complex”, aldus B&W.

De Teylinger ook op Twitter Teylingen - Nieuwsblad De Teylinger (@DeTeylinger) is ook aanwezig op Twitter, met onder andere ‘breaking news’ uit Sassenheim, Voorhout, Warmond én over de gemeente Teylingen, en een overzicht van de inhoud van de krant.


G. dol b.v. Autoschade Bollenstreek Autobedrijf Rijnsburgerweg 48 0252-211849 Voorhout www.gdol.nl

ALMONDEHOEVE

Gespecialiseerd in: • Spuiten en herstellen van auto’s en motorfietsen • Uitdeuken zonder spuiten (WP-syteem) • Autoruitreparaties of -vervanging • Reparatie van caravans

Lifestyle & Antiek

NOG GÉÉN BTW VERHOGING! Gieterij 27-29 - Noordwijkerhout - Tel. 0252-370 404

EURO € 1,739 p.ltr.

sUpER + € 1,809 p.ltr.

dIEsEl € 1,449 p.ltr.

Ook voor uw vakkundige meubelrestauraties

NU 24-UUR TANKEN MET KORTING

Nu 7 en 8 cent KORTING

Van Almondeweg 2, 2343 AA OEGSTGEEST

3.00

www.almondehoeve.nl

(alleen op benzine) Openingstijden:

2

0m

ma. t/m vr. 07.30-20.30 uur, za. 08.00-18.00 uur, zo. gesloten.

Bel de gratis KWF Kanker Infolijn 0800 - 022 66 22 AUTOBEDRIJF

Van Zelst

Adenta tandprothese Specialist

Al uw persoonlijke vragen over kanker persoonlijk beantwoord

gen

rzekerin

Alle ve

Voorschoterweg 23a - Valkenburg - Tel 071-4014299

De computerspeciaalzaak in Voorhout en Oegstgeest Micromax Computer Voorhout Herenstraat 60 - 2215 KJ Voorhout - 0252-222111

Micromax Computer Oegstgeest Ommevoort 4 - 2341 VV Oegstgeest - 071-5190760

• Natuurgetrouwe kunstgebitten • Kunstgebitreparaties

Kwaliteits notebooks en PC’s Bij ons nog met Microsoft® Windows® 7 zolang het kan!

Klaar terwijl u wacht!

kijk ook op Micromax.nl

Kerkstraat 44 Noordwijk-Binnen Tel. (071) 3611145

02

Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. Op afspraak kan aan huis getaxeerd worden. www.onderdeboompjes.nl

www.tandenwinkel.com

Openingstijden: dinsdag tot vrijdag 10:00 - 18:00 en zaterdag 10:00 - 17:00

OPEN DAG

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832

Tevens inkoop van (sloop) goud tegen directe contante betaling!

Nog vóór het voorjaar

strak in je vel... Veel vrouwen herkennen het probleem.... Cellulitis op benen, billen, taille en buik.

FEBRUARI 2013

De oplossing is Lypossage!

10.00 - 13.00 UUR

Deze uiterst intensieve manier van masseren werkt krachtig in op de vet- en vochthuishouding. Niet alleen wordt de doorbloeding sterk bevorderd, maar de huid wordt ook mooier, strakker en gladder. Na 4 behandelingen heeft u al zichtbaar resultaat.

Winteractie:

U zult geen gewicht verliezen... wel centimeters!!

Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met Gladys

Tel: 06 10817027

Behandelingen worden gegeven in Voorhout door een vrouw

van 1 januari tot 12 februari

15% KORTING

VENTILEREN ZONDER ! W

EU I N

• Raam geopend, toch nog Politie Keurmerk Veilig Wonen

ROOSTER! EXCLUSIEF BIJ DW KOZIJNEN Ook mooi oud worden onze:

Kies kozijnen die ook mooi oud worden

Dakkapellen Deuren Ramen Serres Schuifpuien

• Geen ventilatieroosters • Ventileren bij elk weerstype Verbruikte lucht

15 Jaar garantie op de montage en kozijnen !

DW Kozijnen: De top in kunststof Fabriek en showroom: Taanderstraat 18 2222 BE Katwijk (Industrieterrein ’t Heen)

Bekijk uw nieuwe kozijnen in onze showroom Verse lucht

Tel. 071-3313505

Betalen in termijnen is mogelijk!!

Bekijk onze vernieuwde website

www.dwkozijnen.nl


30 januari 2013

pagina 15

Optredens van hoog niveau

Stephan Hoogink wint met voorsprong Kuipzwammen

Warmond - Het was feest op de Warmondse ijsbaan vorige week maandagmiddag. De kinderen van basisschool De Waaier waren allemaal, behalve groep 1 en 2, op de ijsbaan in de Veerpolder te vinden. Gymmeester Job had een ‘Elfstedentocht’ uitgezet met een echte stempelpost. Na elke schaatsronde kregen de kinderen een stempel van één van de Friese steden waar de echte Elfstedentocht altijd langs voert (zie foto). Daarna was er nog volop gelegenheid om met vriendjes en vriendinnetjes op eigen gelegenheid te schaatsen. Ze hielpen elkaar om de techniek onder de knie te krijgen. Er konden rollators geleend worden van de ijsclub om te oefenen. Ook speelden er kinderen langs de rand van de ijsbaan in de sneeuw of werd er op het ijs gegleden.

In Sassenheim

Veel activiteiten bij Bond van Ouderen Sassenheim - In het kader van het vijftigjarig bestaan van de Bond van Ouderen Sassenheim verzorgt de Stichting Oud Sassenheim een diapresentatie met als thema ‘Van Toen naar Nu’. Deze presentatie vindt plaats op woensdagmiddag 6 februari van 14.30 tot 17.00 uur in de Kaleszaal in ‘t Onderdak, dus niet in de tuinzaal van de Bernardus. Op dinsdagmiddag 12 februari zal carnavalsvereniging De Saksen de leden van de Bond van Ouderen een gezellige middag bezorgen met een hapje en een drankje. Ook ’t Joppekoor uit Warmond zal van

zich laten horen. Die middag begint om 14.00 uur. Maandagmiddag 18 februari nodigt het bestuur van de Bond van Ouderen Sassenheim de leden uit voor de vijftigste jaarvergadering van de vereniging. Deze vergadering begint om 14.00 uur in ’t Onderdak. Na het zakelijke gedeelte, waarin de jaarstukken behandeld worden en de bestuursverkiezing plaatsvindt, wordt men getrakteerd op de film ‘Intouchables’. Het is het verhaal over een jonge ex-delinquent uit de banlieue van Parijs en een oudere gehandicapte aristocratische man. Er ontstaat tussen deze twee mensen een bijzondere vriendschap.

Door Laura Kranenburg De toegangskaarten waren al gauw uitverkocht, want velen wilden dit evenement niet missen. Dit zorgde voor een volle zaal met enthousiast publiek en een geweldige sfeer. Ton Wolvers nam de presentatie op zich en deed dit prima. Na onder andere het publiek, de jury, hoofdsponsor Cheers en de aanwezige burgemeester Van Kampen bedankt te hebben, werd de avond feestelijk geopend door het prinsen- en jeugdprinsenpaar, de raad van elf en de Bokkies. Zij werden muzikaal en fysiek begeleid door de Mexicano’s en de dansmariekes. Ook werden allereerst twee nieuwe leden van de raad van elf voorgesteld: Marc Clijsen en Theo Geerlings jr., die zijn vader opvolgt. Wat niet uit kan blijven bij de opening van het feestelijke evenement is het Voorhoutse volkslied. Alle aanwezigen zongen uit volle borst mee. Vervolgens stond de uitreiking van de Grote Bok 2013 op het programma. Deze prijs, bestemd voor de persoon die bedankt mag worden voor zijn of haar enorme inzet voor carnavelsvereniging De Bokken, ging naar Henk Vink. Hij heeft al een aantal onderscheidingen op zijn naam staan vanwege zijn werk binnen de SKOV en vrijwillige deelname aan diverse verenigingen. Hij was zichtbaar blij met deze onderscheiding. Nadat Prins Cok zijn beloftes had voorgelezen werd nog eenmaal het volkslied gezongen en daarna de aandacht gefocust op de dansmariekes. Zij stalen de show met een prachtige openingsdans. Toen werd de aandacht gericht op het volgende: over twee jaar bestaat de carnavalsvereniging 44 jaar. Dat is een goede reden voor een groot en speciaal feest. Daarom wordt vanaf deze avond bij alle activiteiten de ‘Bokken-melkbus’ neergezet, waar betrokkenen een donatie in kunnen stoppen. Daarna kon het Kuipzwammen van start gaan.

Zwammen

Foreholte MA1 naar Hoofdklasse Voorhout - Met een geheel nieuw team en een nieuwe manier van spelen werd door Foreholte MA1 de afgelopen najaarscompetitie in de 1e klasse het ene succes na het andere geboekt. Zes keer werd winst behaald en twee keer werd gelijk gespeeld. Op deze wijze werd een eerste plaats behaald, welke door de KNVB onlangs werd beloond met promotie naar de Hoofdklasse. Voor het meidenvoetbal binnen Foreholte de allereerste keer dat een team op dit niveau gaat uitkomen. Makkelijk zal het zeker niet worden, omdat er gespeeld gaat worden tegen teams die al veel langer op dit niveau acteren.

Jetty Luining, John van Dijk en Kees Kraakman waren dit jaar de juryleden die de vijf zwammers mochten beoordelen. Als eerste besteeg John Voordouw de kuip, die als ‘Glibbertje’, een echte Leidse Glibber, diverse Voorhoutse actualiteiten de revue liet passeren. Onder andere Prins Cok, de recente voorstelling ‘Ja Zuster, Nee Zuster’ en Cheers waren onderwerpen waarmee hij het publiek aan het lachen kreeg. Ook gooide hij er aan het einde een paar moppen in, wat dit optreden lekker gevarieerd hield. De volgende zwammer was René van der Horst, dit jaar verkleed als Co de plukboswachter. Hiermee doelde hij vooral op Stichting Overbos, waar hij leuke grappen over wist te vertellen. Ook de gemeenteambtenaren en de te

John Voordouw liet als ‘Glibbertje’ diverse Voorhoutse actualiteiten de revue passeren (Foto: FBPS/Peter Schipper). koop staande ruïne van Teylingen kwamen aan bod. Hij zorgde voor een vermakelijk optreden van hoog niveau. Vervolgens was het weer de beurt aan de dansmariekes, die verkleed als nonnen een showdans deden op ‘I will follow him’. Na de pauze was iedereen erg benieuwd naar het volgende optreden. Stephan Hoogink, die vorig jaar debuteerde en er meteen vandoor ging met de publieksprijs, was aan de beurt. Zijn zwam was ingericht als een kroegentocht: hij ging alle kroegen langs en wist daar ontzettend grappige dingen over te vertellen. Hierbij werden ook veel bekende Voorhouters persoonlijk behandeld, wat vooral voor de ‘echte’ Voorhouters zeer herkenbaar en vermakelijk was. In plaats van afgebrand werd Ton Veenhof juist even in het zonnetje gezet met een mooie compilatie van teksten op bestaande liedjes. De aanwezige Veenhof was hier zichtbaar blij verrast mee. Vervolgens mocht Jan Regeer alweer voor de achttiende keer plaatsnemen in de kuip. Zijn binnenkomer was een omgevormd lied van buurman Boordebol uit ‘Ja Zuster, Nee Zuster’, de rol die hij bekleedde bij de uitvoering van Cultuur Verheft. Met veel energie en enthousiasme kwamen onderwerpen als de nieuwe bibliotheek, de rokende vuurkorven op de kerstmarkt en diverse Voorhoutse ondernemers aan bod. Het publiek genoot. Tenslotte mocht de winnaar van vorig jaar het podium op voor nog een poging op winst: Bert Pilaszek. Onder begeleiding van muziek kwam hij binnen met een karretje planten, die hij uitdeelde aan het publiek. Ook dit jaar was hij ontzettend grappig met originele stukjes over burgemeester Schelberg, de nieuwe ‘turboro-

tonde’ en de beslagen ramen van Cheers. Na deze optredens staken de juryleden even de koppen bijeen om te bepalen wie de winnaar was. Ook mochten de publieksjuryleden het formulier invullen. In deze pauze praatte het publiek na over de zwammen die dit jaar van hoog niveau waren. De meningen waren niet erg verdeeld, want er was één deelnemer die er echt uitsprong. Toen de jury overlegd had mocht iedereen weer plaats nemen in de zaal, waar de winnaar officieel bekend werd gemaakt. Stephan Hoogink won dit jaar terecht zowel de publieksprijs als de juryprijs. Hoewel de andere optredens ook erg goed waren, zorgde Hoogink er met zijn enthousiasme, originaliteit en leuke herkenbare grappen voor dat het publiek niet meer kon stoppen met lachen. Zichtbaar blij nam hij zijn prijs in ontvangst en ook de andere zwammers gunden het hem van harte. Na nog een dankwoordje barstte beneden het feest los, want er waren weinigen die direct na het zwammen naar huis gingen. Het was een gezellige en vermakelijke avond.

V RO L I J K J I J STRAKS MIJN VA K A N T I E OP?

GRATIS ADVERTENTIE

Elfstedentocht in Warmond

Voorhout - Afgelopen zaterdag vond het Kuipzwammen, hét evenement waar Voorhouters ieder jaar weer naar uitkijken, plaats. Iedereen die denkt een zaal te kunnen amuseren met humoristische verhalen en grappen over het laatste nieuws van Voorhout, kon de uitdaging aangaan om de beker te veroveren. Vijf deelnemers durfden dit jaar plaats te nemen in de kuip op het podium van de KTS. Het was wederom een succesvolle avond met optredens van hoog niveau.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!


Tramstraat 112 B 2225 CM Katwijk Tel. 071-4071815 katwijk@goudwisselkantoor.nl www.goudwisselkantoor.nl Openingstijden: Dinsdag t/m zaterdag van 9.30 - 17.00 uur

Verzilver uw goud! De goudprijs en zilverprijs waren nog nooit zo hoog. En dus kan het interessant zijn juist nu uw gouden sieraden, munten en zilver te verkopen. Maar dan wel aan een vertrouwd adres: het Goudwisselkantoor. Goudwisselkantoor is eigendom van familie De Ruiter, al ruim 25 jaar een begrip in de wereld van de goudhandel. Vanzelfsprekend is Goudwisselkantoor lid van de diverse vakverenigingen. Goudwisselkantoor is geen winkel, maar koopt uitsluitend goud, zilver en munten in. Door onze jarenlange ervaring weten we waar het om gaat in de goudwereld. U krijgt dus een reële taxatie en een goede prijs. Zonder een afspraak te maken kunt u dus met uw sieraden, horloges, baren, munten, zilver bestek, zilveren schalen en verzamelingen langskomen. Wacht niet langer, profiteer van de huidige hoge goudprijs en kom bij ons langs voor een vrijblijvende taxatie.

Leeuwarden

Groningen

Emmen Alkmaar Zwolle Haarlem

Goudwisselkantoor

Katwijk

Apeldoorn

Den Haag

ten in goud, zilver en mun

g • ruim 25 jaar ervarin ijblijvende taxatie • een deskundige en vr nk indien gewenst per ba • contante betaling of de taxatie • discrete ruimte voor en van goud en zilver • advies in het belegg nd en door heel Nederla • meer dan 25 kantor

Amersfoort Enschede

Utrecht Rotterdam Oud-Beijerland

Nijmegen

Dordrecht Klaaswaal Den Bosch

Goes

Breda Eindhoven

Heerlen

Let op: verplichte legitimatie bij binnenkomst! Amersfoort Prinses Julianaplein 71 Den Haag Valkenbosplein 1 Goes Piet Heinstraat 2b Leeuwarden Pier Panderstraat 2 Zwolle Thomas à Kempisstraat 90

Alkmaar Kanaalkade 24 Apeldoorn Stationsstraat 160 Dordrecht Johan de Wittstraat 166 Eindhoven Leenderweg 150 Groningen Verlengde Hereweg 1 Haarlem Schoterweg 82 Nijmegen Oranjesingel 12 Oud-Beijerland Molendijk 1 Klaaswaal Industrieweg 13 (hoofdkantoor)

www.goudwisselkantoor.nl

Breda Sophiastraat 11 Emmen Weerdingerstraat 16 Heerlen Geerstraat 280 Rotterdam Dorpsweg 74a Kijk voor onze mobiele kantoren

Den Bosch Orthenseweg 10 Enschede Haaksbergerstraat 133 Katwijk Tramstraat 112b Utrecht Adriaen Beyerkade 32 op onze website

facebook.com/ goudwisselkantoor


30 januari 2013

pagina 17

Schaatsen en sleeën bij RKVV Teylingen

Nog even de kaarsjes uitblazen. Burgemeester Van Kampen houdt de taart vast (Foto: FBPS/Peter Schipper).

Burgemeester op bezoek

Voorhoutse mevrouw Crul bereikt leeftijd van 100 Voorhout - Woensdag 23 januari bereikte Berta Crul-Tromm een mooie mijlpaal. Op deze dag werd zij namelijk 100 jaar. Naast dat zij een felicitatiebrief kreeg van de koningin, kwam burgemeester Marja van Kampen op bezoek om mevrouw Crul persoonlijk te feliciteren. Door Laura Kranenburg Om 10.00 uur was de burgemeester welkom in het appartement van de jarige op Nieuw Schoonoord in Voorhout. De familie verwachtte duidelijk veel visite, want er waren een heleboel stoelen klaargezet en er was al een aantal kinderen van de jarige aanwezig. Crul-Tromm is geboren en getogen in Amsterdam

Oud-Zuid op 23 januari 1913. Om 8.30 uur ’s ochtends, vertelde ze er nog even bij. Ondanks haar leeftijd is ze nog helemaal gezond en ze is daar heel dankbaar voor. Haar geheim is dat ze altijd heel gezond heeft geleefd en veel heeft gereisd vroeger. Ze is bijna overal in Europa geweest om de diverse culturen op te snuiven. Het liefst kwam ze in Griekenland. Mevrouw CrulTromm is in 1940 getrouwd met Dr. T.W. Crul. Toen ze hem ontmoette zijn ze naar Oldenzaal verhuisd, waar haar man professor was aan een universiteit in de buurt. Vervolgens hebben ze 22 jaar in Voorburg en 30 jaar in Noordwijk gewoond. Nu woont ze al 9 jaar in Voorhout, nog steeds zelfstandig met een keer per week hulp van de thuiszorg. Ze komt niet meer zo vaak buiten,

Dwangsom tegen opslag ingetrokken Warmond - B&W heeft een dwangsom tegen de bewoner van het pand Herenweg 90 in Warmond vanwege de opslag van brandhout, ingetrokken. De Bezwaarcommissie constateerde dat er juridische gebreken aan kleefden. Door Nico Kuyt Op zijn erf tegenover de ingang van het Bos van Krantz zaagt en klooft de bewoner van Herenweg 90 als hobby boomstammen. De handhavers van de gemeente constateerden echter dat er ongeveer 150 kuub aan haardhout op het perceel lag opgeslagen, en dat is meer dan de grens van maximaal 35 kuub die de Milieudienst hanteert voor eigen gebruik. Zo’n opslagplaats van brandstoffen mag volgens het bestemmingsplan niet. Er volgde een traject van handhaving dat begon met een waarschuwing en eindigde in het opleggen van een dwangsom. Er zou 5000 euro per dag tot maximaal 50.000 euro moeten worden betaald als de overtreding zou voortduren of opnieuw zou plaatsvinden. Het hout was inmiddels verplaatst, maar de bewoner was het in het geheel niet eens met de

dwangsom en tekende bezwaar aan. Het protest is nu, op advies van de Bezwaarcommissie, door B&W gegrond verklaard en de dwangsom weer ingetrokken. Zo was namelijk de zienswijzeprocedure voorafgaand aan het opleggen niet correct in acht genomen. De bewoner kreeg maar zes dagen, waarvan een deel in het weekend viel, om rechtshulp te zoeken en een zienswijze in te dienen, terwijl er naar de mening van de commissie geen sprake was van een situatie die snel handhavend optreden verlangde. Ook constateerde de commissie dat er niet kort voorafgaand aan het opleggen van de dwangsom nog is gecontroleerd of de overtreding van het opslaan nog plaatsvond en daarvan een rapport opgesteld. Er lag een half jaar tussen het laatste rapport en het versturen van de dwangsom. De commissie stelde overigens vast dat de dwangsom tegen de verkoop van het hout wel terecht is gegeven, omdat de bewoner tot vier dagen na het verzenden daarvan een advertentie op de verkoopsite Marktplaats had staan. Tenslotte vond de commissie de hoogte van de dwangsom te hoog. Die stond niet in redelijke verhouding tot de zwaarte van de overtreding.

maar ze vertelt dat ze ook geen buitenmens is. Wel vindt ze het heerlijk om van mooi weer te genieten op het balkon. Vijf kinderen heeft ze: drie zonen en twee dochters. Daarnaast negen kleinkinderen en ook al twaalf achterkleinkinderen. Gelukkig wonen ze allemaal redelijk in de buurt. Met haar familie, waar mevrouw dol op is, vierde zij afgelopen zaterdag haar verjaardag nog een keer uitgebreid bij partycentrum La France in Oegstgeest. Behalve dat mevrouw een volgens eigen zeggen ‘liefhebbende moeder’ was, heeft zij ook gewerkt op de administratie van de Telegraaf. Daarnaast was ze, toen ze in haar eigen woorden nog een ‘vrij meisje’ was, gek op toneelspelen. Dit deed ze met een club vrienden, voornamelijk voor de gezelligheid. Ook is ze nu nog steeds dol op bridge. Dit doet zij regelmatig met drie dames die bij haar in het complex wonen. De burgemeester en mevrouw Crul kletsten wat af. Ze zat er stralend en zonnig bij, genoot duidelijk zichtbaar van de aandacht en vond het heerlijk om te vertellen. Ook was ze erg blij met de grote bos bloemen en de bonbons die de burgemeester had meegenomen. Na een half uur, toen het bijna tijd was om te gaan, kwam een van de dochters met een verrassing: een enorme chique taart met ‘100 jaar’ erop. Nog even de kaarsjes uitblazen, en mevrouw Crul kon verder genieten van deze bijzondere dag.

Auteur Ammanti naar Wagner Sassenheim - Boekhandel Wagner ontvangt op zondag 3 februari de Italiaanse bestsellerauteur Niccoló Ammaniti. Ammaniti brengt een bezoek aan Nederland in verband met de verfilming van zijn boek ‘Ik en Jij’, verfilmd door Oscar-winnaar Bernardo Bertolucci, die op 2 februari in première gaat. Speciaal voor zijn bezoek opent Wagner op zondag 3 februari de boekhandel vanaf 13.00 uur. Ammaniti zal aanwezig zijn van 15.00 tot 17.00 uur. Hij is een van de meest geliefde Italiaanse auteurs van dit moment, zowel in Nederland als in Italië. De winkel zal dat weekend geheel in Italiaanse sferen worden omgetoverd.

Sassenheim - Moest de ijscommissie van RKVV Teylingen vorig weekend nog het bericht uit laten gaan dat het geplande schaatsfestijn niet door kon gaan omdat het ijs niet genoeg aangegroeid was door de wat tegenvallende vorst, afgelopen zaterdag konden de schaatsen alsnog ondergebonden worden. De mannen van het onderhoudsteam waren donderdag en vrijdag druk bezig geweest om de banen te prepareren en de ijsmeesters hadden vrijdagmiddag de geïmproviseerde koek en zopie-tent opgebouwd, zodat zaterdagochtend met het plaatsen van de banken en de geluidsinstallatie alles compleet was voor de komst van de schaatsers. Om kwart voor tien meldden de eerste enthousiaste E- en F-pupillen zich en om tien uur klonk het eerste startschot van ijsmeester Wil van der Krogt. De Teylingenjongens en -meisjes namen het tegen elkaar op in soms spannende wedstrijden. Met ware heldenmoed werd de scherpe bocht genomen waarmee er van baan gewisseld wordt, om vervolgens de laatste meters een serieuze eindsprint in te zetten. Rond 11.30 uur werd duidelijk wie de schaatstalenten onder de jongste Teylingenspelers zijn en konden de nummers 1, 2 en 3 een mooie beker

in ontvangst nemen. Snel werden de banen opnieuw geveegd en hier en daar een slecht stukje in de baan provisorisch gerepareerd, en daarna meldden de C- en D-junioren zich bij de wedstrijdtafel. Door de gestage sneeuwval is het noodzakelijk gebleken om de wedstrijd van de C te staken, en ondanks dat de D-junioren al een wedstrijd in de benen hadden zijn zij toch de strijd op het ijs met elkaar aangegaan. Onder aanmoediging van de aanwezige B-junioren werd het startschot gegeven voor de eerste ronde en na ruim een uur waren ook hier de winnaars bekend en konden zij plaatsnemen op het ereschavot. Vervolgens kwam de B-groep in actie. De trainers besloten een alternatieve training te organiseren met een totaal nieuw instrument: de prikslee. Het vereist veel kracht en toch ook een specifieke techniek om jezelf zittend op de slee met stokken over het ijs te duwen, maar een flink portie competitiedrang is niet vreemd bij jongens van 15 en 16 jaar. Dus worstelden de jongemannen zich met de slee over het ijs, hier en daar met verbeten gezichten, maar veelal breed grijnzend. Dat men nooit te oud is om te sleeën bleek wel uit het feit dat enkele trainers en ouders zich ook op het ijs waagden en op de prikslee de strijd met elkaar aangingen. Na afloop werden alle spelers beloond met een medaille.

De trainers besloten een alternatieve training te organiseren met een totaal nieuw instrument: de prikslee.

Adest Musica studio in voor opname cd Sassenheim - Zaterdag 2 februari zal Drum- en Showband Adest Musica de studio ingaan om een nieuwe cd op te nemen. Voor de Sassenheimse muzikanten betekent dit inmiddels de zesde geluidsdrager. De cd zal worden voorzien van het mars- en showprogramma wat op het komende Wereld Muziek Concours Kerkrade in juli zal worden gebracht. In de loop der jaren zijn de muzikale composities en arrangementen van Drum- en Showband Adest Musica vastgelegd op cd. In 1995 verscheen de eerste cd van Adest Musica met de titel Adestatement. Het succes van deze eerste geluidsdrager werd enkele jaren daarna overtroffen met Marching 2000. In 2003 verscheen het technisch hoogstaande Subtle Difference en in 2008 volgde alweer de vierde cd, State of the Art. Net zoals dit in 2009 geschiedde met The Musketeer, wordt ook in 2013 het marsen showprogramma dat op Wereld Muziek Concours in Kerkrade ten

gehore wordt gebracht vastgelegd op een WMC-maxisingle. Eens in de vier jaar gaat de internationale muzikale top met elkaar de strijd aan in het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade. In de zomer van 2013 zal ook Adest Musica weer present zijn om mee te strijden voor de podiumplaatsen. Voor de Sassenheimse muziekvereniging betreft dit inmiddels de elfde deelname aan deze internationale happening. “Naar het muzikale programma wat op dit concours wordt gebracht is altijd veel vraag door de liefhebbers uit de mars- en showsector”, laat Marco Berkhout, voorzitter van de cd-werkgroep, weten. Hij vervolgt: “Ook dit keer is dus besloten om onder andere het showprogramma Mother Earth vast te leggen op een nieuwe geluidsdrager”. Wie verzekerd wil zijn van de nieuwe cd van Adest Musica kan deze via het e-mailadres cd@adestmusica.nl bestellen voor 10 euro. Bij de bestelling naam, adres, postcode, telefoonnummer en e-mailadres opgeven.


pagina 18

30 januari 2013

Lampionoptocht in teken van licht Warmond - Dit jaar houdt de Vereniging tot Viering van Warmonds Feesten (VWF) de jaarlijkse Lampionoptocht ter ere van de verjaardag van koningin Beatrix op vrijdag 1 februari. De optocht staat in het teken van licht. De Lampionoptocht start om 19.00 uur in de Warmundastraat.

Lieke van Kesteren danst 22 keer in ‘Hong the Show’ (Foto: PR).

Première in Amsterdam

Voorhoutse Lieke danst 22 keer in ‘Hong the Show’ Voorhout - Lieke van Kesteren (22) uit Voorhout werd in mei 2012 met haar team eerste in het dansprogramma van RTL 5 ‘The Ultimate Dance Battle’. Daarna was het even stil, maar Lieke heeft allesbehalve stilgezeten. Vanaf maart danst ze in verschillende theaters in heel Nederland. Ze heeft een rol te pakken in ‘Hong the Show’. The Ultimate Dance Battle is een danswedstrijd die vorig jaar een aantal weken op zondag werd uitgezonden door RTL 5. De kijker bepaalde welke choreograaf het meest allround dansteam heeft. Het team dat de meeste sms’jes kreeg van de kijkers ging door naar de volgende ronde. De Voorhoutse Lieke belandde na de audities in het vijfkoppige team van hiphop-choreograaf Vincent Vianen. Op televisie beter bekend als ‘Team Vincent’ of ‘team blauw’. Na de overwinning van The Ultimate Dance Bat-

tle had Lieke amper de tijd om bij te komen. “Vincent verzekerde ons dat hij met dit groepje verder wilde dansen. Dat was voor ons fijn om te weten. We wisten dat we ook na deze wedstrijd door konden gaan met optreden”, blikt Lieke terug.

Telefoontje Na de wedstrijd trad Lieke verder op met haar team. Ze danste bijvoorbeeld in de Rotterdamse Ahoy. Daarnaast studeerde ze ook af en gaf ze les bij dansstudio Sonja in Sassenheim. Lieke: “In december werd ik gebeld door Minh Hien. Hij is de producent van Hong the Show en vroeg of ik wilde dansen in die uitvoering. Daar heb ik niet lang over na moeten denken. Nu heb ik een contract te pakken en train ik drie keer per week in het Noordhollandse Zwaag. Af en toe is het wel zwaar om daar steeds naartoe te reizen, maar dat doe ik samen met Kalila en Sarah. Zij deden ook mee aan de

Met luxe wagens

Bloemencorso biedt bedrijven promotie Sassenheim/Voorhout - Het Bloemencorso van de Bollenstreek biedt aan bedrijven in de streek een bijzondere manier om hun bedrijf te promoten tijdens het bloemencorso van 17 tot 21 april. Luxe wagens worden versierd met prachtige bloemarrangementen. De auto’s of bijzondere voertuigen rijden tussen de praalwagens. Gerard de Wagt, verantwoordelijk voor de deelnemende praalwagens en luxe wagens, over deze bijzondere manier van deelname aan het corso: “Kleinere bedrijven willen ook graag deelnemen aan het bloemencorso en dan is een praalwagen net even te groot. Met een luxe wagen meerijden is dan een goed alternatief. We merken dat bedrijven graag van deze bijzondere manier van promotie gebruik willen maken. De combinatie praalwagensluxe wagens en muziek tijdens het bloemencorso maakt ons evenement heel bijzonder. De honderdduizenden bezoekers waarderen het bloemencorso. We zijn niet voor niets in 2010 uitgeroepen uitgeroepen tot het Beste Regionale Evenement van Nederland.” Voorzitter Leo van der Zon vervolgt: “Vanaf eind maart is de Bollenstreek zeer in trek bij toeristen uit binnen- en buitenland. Het

corsobestuur vindt het belangrijk om aan de promotie van de Bollenstreek mee te werken en probeert jaarlijks verdere vernieuwing aan het bloemencorso te geven. Inmiddels is het evenement verder uitgebouwd en kunnen bezoekers vanaf woensdag 17 april in de Klinkenberghal in Sassenheim met eigen ogen zien hoe honderdduizenden bloemen worden verwerkt op praalwagens en luxe wagens. Daarnaast rijdt het bloemencorso nu ook op vrijdagmiddag en vrijdagavond door de Bollenstreek om nog meer bezoekers te laten genieten van de pracht van de Bollenstreek. Een verruiming dus van promotie van de streek en dus voor bedrijven. Alle reden dus voor bedrijven om mee te doen aan dit prachtige bloemencorso.” Gerard de Wagt, Danielle Beijsens en Heleen Duivenvoorde zijn verantwoordelijk voor de deelnemende bedrijven aan het bloemencorso. Zij beschikken over veel kennis van praalwagens en luxe wagens en adviseren de bedrijven in welke vorm zij zich het beste kunnen presenteren. Het team bezoekt de bedrijven en begeleidt hen ook. Voor vragen of informatie over deelname aan het bloemencorso kan men zich melden via het e-mailadres deelname@bloemencorso.info. Het bloemencorso staat dit jaar in het teken van het thema ‘Bon Appetit’.

The Ultimate Dance Battle en dansen ook mee in deze show.” Er dansen zes dansers en vier danseressen in Hong the Show. Het verhaal gaat over een kung fu-vechter die vanwege gezichtsverlies uit China wordt verbannen en naar New York vlucht. Daar weet hij liefde en bedreigingen te trotseren als een echte held. “We liggen op schema. De moderne dans en het dansen op hiphop gaat goed, maar het is wel lastig om kung fu goed onder de knie te krijgen. Toch vind ik het erg leuk dat ik nog zo veel bijleer na mijn opleiding.”

Theaters De première is op 1 maart in Amsterdam. Daarna staat Lieke 22 keer op het podium in verschillende theaters in het hele land. “En daarna? Voorlopig blijf ik uitvoerend dansen en daarnaast geef ik les. Die combinatie vind ik juist zo leuk. Ik hoop dat ik dat nog lang kan blijven doen.”

Programma Gezond & Fit Sassenheim - Dansstudio Sonja en diëtistenpraktijk MirjaM laten zien dat gezond afvallen en bewegen zowel betaalbaar als leuk kan zijn. Vanaf eind februari start een tien weken durend groepsprogramma genaamd ‘Gezond & Fit’. De kosten bedragen 50 euro. Doordat de zorgverzekeraars een groot deel van het programma vergoeden maakt dit afvallen betaalbaar. Er kan maar een beperkt aantal deelnemers meedoen aan het programma. Dit omdat persoonlijke aandacht en een goede sfeer centraal staan. Zo wordt tien weken lang in besloten groep gesproken over voeding, waarna er aansluitend een uur wordt bewogen. Deze les is speciaal gericht op vetverbranding. Het programma is goed te volgen voor iedereen, zowel mannen als vrouwen. Daarnaast behoort nog een tweede keer een sportles volgen naar keuze tot het programma. Gezond & Fit vindt plaats in Dansstudio Sonja aan de Menneweg 107 in Sassenheim ‘Gezond en Fit’ is gericht op afvallen, maar ook voor vragen en begeleiding bij voeding en leefstijl kan men bij de diëtist MirjaM terecht, zoals bij ondergewicht, voeding bij ziekte en allergieën. De diëtist wordt weer vergoed vanuit het basispakket en men heeft geen verwijzing nodig van de huisarts. Aanmelden kan via het e-mailadres info@dansstudiosonja.nl of telefonisch: 06-50824418.

Een deskundige jury bestaande uit het Warmondse prinsenpaar prins Peter en prinses Paula is uitgenodigd om alle zelfgemaakte lampionnen te beoordelen. De mooiste lampionnen en de mooiste groep worden beloond met een prijs. In verband met de veiligheid adviseert de VWF om de lampionnen te verlichten met een batterij en een

De lampionoptocht staat in het teken van licht. lampje in plaats van kaarsjes. Het eindpunt van de tocht is het pleintje bij de pomp, waar de lichtstoet om ongeveer 19.30 uur zal arriveren. Hier zorgt de VWF voor warme chocolademelk. Ook worden dan de prijswinnaars bekendgemaakt. Direct daarna volgt in het Kunstcafé een optreden van een clown.

WeddingFair weer in Sassenheim Sassenheim - De WeddingFair wordt weer gehouden in Sassenheim. De trouwbeurs opent haar deuren op zondag 3 februari voor aanstaande bruidsparen. In de Oude Tol in Sassenheim wordt men overladen met de laatste trends op het gebied van trouwmode, een inspirerende workshop, en men maakt kans op het winnen van een trouwjurk tot een waarde van 2000 euro. De entree is gratis. Wie wil weten wat de laatste trends qua bruidsmode van 2013 voor hem en voor haar zijn, zit op de trouwbeurs goed. Voor iedereen is er iets: van een designer jurk tot een op maat gemaakt herenpak. Om de bruidsoutfit helemaal af te maken is er een uitgebreide selectie van handgemaakte bruidssieraden. Bij de WeddingFair kan men een eigen moodboard maken. Met de workshop ‘Maak een 3D-wedding-moodboard voor je bruiloft’ maakt men onder professionele begeleiding van styliste Margreet Strijker een sfeervoorstelling van de aanstaande bruiloft. Het leuke aan deze workshop is dat men geen fotocollage maakt, maar een 3Dmoodboard met échte materialen

die verzorgd worden door WeddingFair. Deze workshop is gratis, en men mag het moodboard meenemen naar huis. Een moodboard is een handig middel om leveranciers te laten zien welke sfeer ‘de dag’ moet ademen. WeddingFair heeft een wedstrijd voor de aanstaande bruiden. Men kan namelijk een jurk winnen tot een waarde van 2000 euro. Ook ontvangt iedereen een gratis Weddingshopper ter waarde van 20 euro met daarin de nieuwste edities van de magazines Trouwen en Huwelijk en de nieuwe Trouwagenda. De WeddingFair wordt gehouden in De Oude Tol aan de Hoofdstraat 147 in Sassenheim op zondag 3 februari van 11.00 tot 17.00 uur. De entree is gratis.

iedereen iedereen verdient een verdient een morgen morgen

Kalender Warmond 2013 nu te koop Warmond - In verband met de uitgifte van het Boerderijenboek heeft het historisch genootschap Warmelda dit jaar geen kalender uitgebracht. Omdat dit door velen toch als een gemis wordt ervaren heeft Warmelda-lid Lizette Wassenaar alsnog op persoonlijke titel een kalender voor 2013 specifiek voor Warmond samengesteld. Als thema is gekozen voor de schilderijen van Jan van Egmond, haar overgrootvader. Jan van Egmond (1870-1934) werkte als waskaarsenmaker in de kaarsenmakerij van Papôt. Daarnaast dreef hij samen met zijn vrouw in de eerste decennia van de vorige eeuw het sigarenmagazijn Over de Post aan de Dorpsstraat 92. Van Egmond was een amateurschilder die veel Warmondse tafereeltjes heeft geschilderd en daarnaast ook stillevens en enkele portretten. De klanten van de winkel konden met zegeltjes sparen voor zo’n schilderij. Veel van die schilderijen, bijvoorbeeld van de Oude Toren, zijn op die manier bij Warmonders of hun nazaten, ook ver buiten Warmond, terechtgekomen. Inmiddels zijn er verschillende schilderijen opgespoord, waarmee nu deze kalender is samengesteld. De samenstelster van de kalender verneemt trouwens graag wanneer iemand ergens een schilderij van Jan van Egmond tegenkomt. Dat kan gemeld worden via het e-mailadres lizette.wassenaar@wxs.nl. De kalender is voor 10 euro verkrijgbaar via de website www.teylingenshop.nl. Het aantal exemplaren is beperkt.


30 januari 2013

pagina 19

Rabbijn Marx over Jozef Voorhout - Dit seizoen staat Jozef centraal op vier avonden van de Kring Zoektocht. De laatste vijftien hoofdstukken van Genesis zijn aan Jozef gewijd. Van slaaf wordt hij onderkoning in Egypte. Zijn vader en zijn broers zien hem pas weer terug als hij die hoogste positie heeft bereikt. De tweede avond wordt gehouden op maandag 4 februari. Dan zal rabbijn Tzvi Marx een joodse visie geven op Jozef, die in de rabbijnse traditie als een rechtvaardige wordt aangeduid. De vraag is waarom dat zo is. Ook zal hij ingaan op de vraag waarom de aartsvaders Abraham, Isaak en Jakob minder ruimte hebben gekregen in Genesis dan Jozef. Rabbijn Marx is directeur van de Stichting Pardes. De avond vindt plaats in De Verdieping aan de Aletta Jacobslaan 9 in Voorhout. De toegang bedraagt 4 euro. De avond begint om 19.30 uur.

Burgemeester Van Kampen kwam Koos en Bep van der Voort feliciteren (Foto: Irma Ooijevaar).

Zestigjarig huwelijk in Sassenheim

Koos van der Voort: ‘Ze was bepaald de lelijkste niet’ Sassenheim - Koos en Bep van der Voort vierden op 22 januari hun diamanten jubileum. Het feest vond plaats aan de Julianalaan in Sassenheim, waar ze al zestig jaar gelukkig samen zijn. Door Irma Ooijevaar Hij is 90, zij 83. Ze wonen nog steeds in het huis aan de Julianalaan waar ze na hun bruiloft introkken. “Het was toen nieuw gebouwd. We konden er zo intrekken”, vertelt Bep. Ze moest destijds wel even wennen, toen ze vanuit een drukke straat in Hillegom naar het rustige nieuwbouwwijkje in Sassenheim vertrok. “Maar we hebben hier altijd prettig gewoond. We hebben een fijne tuin en lieve buren. En dicht bij de Kaag. Heerlijk, want we hebben altijd gezeild.” Koos en Bep ontmoetten elkaar op een dansavond in De Nachtegaal. Daarop volgde een uitstapje naar de film en was het pleit beslecht. Ze trouwden op 22 januari 1953, en het feest vierden ze thuis. De officiële trouwfoto is achter het bed gevallen, maar er is nog wel een foto van de bruid op haar mooiste dag. “Ze was de lelijkste niet. Bepaald niet”, glundert Koos.

Verliefd Het stel kreeg twee dochters, José

en Lucia. José vertrok tien jaar geleden naar Frankrijk, haar zus emigreerde een jaar later naar Costa Rica. “Ze zou daar vrijwilligerswerk gaan doen, maar is verliefd geworden op het land en is daar gebleven”, vertelt Bep, terwijl ze een traantje wegveegt. Lucia kon niet overkomen voor het jubileum, dat werd een te kostbare aangelegenheid. Maar wel hebben ze via Skype contact gehad. “Fantastisch dat zoiets kan”, vindt Koos. “We hebben met z’n vijven voor de computer gezeten om een gesprek te voeren. Ongelooflijk.” Gelukkig was haar zus José wel van de partij, evenals wat familie en een aantal buren. Net als zestig jaar geleden vierden ze het gewoon thuis.

Eigen auto Koos heeft lange tijd in de bollen gewerkt. Eerst op het land bij zijn vader, maar dat deed zijn gezondheid als astmapatiënt weinig goed. Later ging hij in de export, maar uiteindelijk stapte hij over naar een metaalbedrijf. “Daar is hij na verloop van tijd directeur geworden. Had hij ineens een eigen auto”, vertelt Bep. Koos: “Ik verdiende bijna het dubbele als in de bolletjes.” Het stel is altijd sportief geweest. Bep reed paard, en Koos zeilde en voetbalde. Voetbal vond Bep verschrikkelijk, maar op de boot ging

Plaats voor leesgroepleden Sassenheim - De Bibliotheek Bollenstreek vestiging Sassenheim heeft sinds een jaar een enthousiaste leesgroep. Er was zoveel animo dat er nu twee groepen zijn ontstaan. Hiermee is plaats ontstaan voor enkele nieuwe leden. De groepen komen eens in de zes weken op woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur bij elkaar in de bibliotheek aan de Kerklaan 42 in Sassenheim. Woensdagochtend 20 februari is de eerstvolgende keer. De ene groep leest dan ‘Vaslav’ van Arthur Japin. De andere groep leest ‘Zwanen schieten’ van Hella Haasse. De gekozen boeken worden besproken aan de hand van een leeswijzer. Deze leeswijzer bevat informatie over de inhoud van het te bespreken boek, een biografie van de schrijver, recensies en discussiepunten. De groepen bespreken de boeken zelfstandig, er is geen docent aanwezig. Voor meer informatie over de Bibliotheek Bollenstreek-leesgroepen kan men contact opnemen met Rita Bloemena, telefoon 0252-215033.

ze graag mee. Ze hadden een eigen boot, maar die verbrandde. Toen ook de opvolger in vlammen opging kwam er geen nieuwe meer. Koos reed drie keer de Elfstedentocht: in 1951, 1954 en de beruchte hel van 1963. Dat was de enige keer dat hij de tocht niet uitschaatste. “Hij heeft een doos vol medailles op zolder”, vertelt Bep. En op de kast staan alle bekers die hij won met biljarten. Helaas zit dat er de laatste jaren niet meer in, vanwege een oogafwijking. Ze rijden allebei geen auto meer, dat maakt hun wereldje kleiner. “We kwamen altijd graag bij zeilvrienden in Den Haag, maar dat zit er nu niet meer in. Maar we lossen het op met de telefoon. Bellen, bellen, bellen”, lacht Bep.

Alzheimer Café over zorg thuis Sassenheim - Maandagavond 11 februari kan men zich in het Alzheimer Café Teylingen laten informeren over de mogelijkheden die er zijn voor zorg thuis. Inge Schreve, klantadviseur bij Activite, komt hierover vertellen. Veel mensen zullen bij zorg thuis denken aan verpleging en persoonlijke verzorging, maar Inge Schreve zal inzicht geven in wat er allemaal nog meer mogelijk is. Zoals bezorging van maaltijden aan huis of de mogelijkheid voor de cliënt om middels een computerbeeldscherm contact te hebben met de wijkverpleging. Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en hulpverleners. Het Alzheimer Café is geopend vanaf 19.00 uur, het programma start om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Aanmelden voor deze avond is niet nodig en de toegang is vrij. Indien gewenst kan voor vervoer gezorgd worden: tel. 0252-231805. Het programma is op werkdagen af te halen op het kantoor van Welzijn Teylingen van 9.00 tot 13.00 uur in ’t Onderdak aan de J.P. Gouverneurlaan 40 in Sassenheim.

Pater Moeskroen.

Pater Moeskroen in Onderdak Sassenheim - Zaterdag 2 februari in theater ’t Onderdak in Sassenheim: Pater Moeskroen met Karavaan. ’s Lands vrolijkste muziekgezelschap komt terug in ‘t Onderdak met een nieuwe show vol aanstekelijke folkpop. En zoals men van De Paters gewend is komen ze niet alleen. Gewapend met meer dan zestig instrumenten en een gezonde dosis humor zullen ze het publiek trakteren op een voorstelling vol romantiek, humor en Keltische muziek. Als zes straatmuzikanten vertellen zij het verhaal van een aftakelend circus door middel van hun enorme arsenaal aan instrumenten. Kaarten à 21 euro zijn verkrijgbaar bij Primera Van der Lans aan de Hoofdstraat 208 in Sassenheim. De aanvang is 20.15 uur.

Astrid Seriese en Erwin van Ligten (links).

Blues & Poetry in Onderdak Sasenheim - Vrijdag 1 februari in theater ‘t Onderdak in Sassenheim: Astrid Seriese en Erwin van Ligten met Blues & Poetry. Zangeres Astrid Seriese en gitarist Erwin van Ligten kennen elkaar al heel lang. In Blues & Poetry bundelen ze hun krachten en brengen ze hun talenten opnieuw samen. Het resultaat is een muzikaal doorwrocht programma. Chocoladebruine songs van onder anderen Duke Ellington, Tom Waits en John Hiatt worden afgewisseld met melancholieke songs uit het repertoire van Billie Holiday en de licht-erotisch getinte songs van Bessie Smith. Maar ook gloednieuwe liedjes, gecomponeerd door Seriese en Van Ligten, gaan in première, op poëzie van onder meer Carolyn Beard Whitlow. In Blues & Poetry keren Seriese en Van Ligten terug naar de bron, naar het genre waar hun liefde voor muziek begon: de blues. Aanvang 20.15 uur. Kaarten à € 18,50 zijn verkrijgbaar bij Primera Van der Lans aan de Hoofdstraat 208 in Sassenheim en aan de zaal.

Beter leven met artrose Sassenheim - Mensen met artrose hebben veel vragen en weten vaak niet hoe om te gaan met de klachten. Voor mensen met knie- of heupartrose wordt in de Mensendieckpraktijk Sassenheim op 31 januari een cursus ‘Beter leven met artrose’ gestart. In de cursus van zesmaal een uur wordt informatie en voorlichting gegeven door middel van specifieke oefeningen en handige tips. Dit alles met het doel om de kwaliteit van leven met knie- of heupartrose te verbeteren. Voor aanmelden of meer informatie: www.mensendieckpraktijksassenheim.nl of tel. 0252-231292.

In zwemcompetitie

Columbiaan zwemt moeizame ronde Voorhout - Afgelopen zondag zwom de competitieploeg van De Columbiaan 1 voor de derde ronde van de competitie. De Columbiaan zwom deze ronde in Dordrecht met MNC 1 en WVZ 1. Diverse topzwemmers ontbraken echter door verschillende oorzaken. Toch werd er door de wat uitgedunde ploeg naar behoren gepresteerd. In deze ronde stond weer een aantal zware nummers op het programma, namelijk 200 en 400 meters in diverse leeftijdsgroepen. Er kon om diverse redenen net aan een complete ploeg op de been worden gebracht. Er was vooraf gehoopt op een score onder de 6900 punten waarmee een top-5 positie zou worden gehandhaafd. Dit is de doelstelling voor dit

seizoen. Met name de jongere leeftijdsgroepen en de jeugd zijn goed bezet waardoor op deze nummers winst kan worden geboekt. Bij de dames ontbrak een aantal zwemsters waardoor in deze ronde wat minder is gescoord bij de dames, die ook een zwaar programma hadden. Met name de jongens junioren 2 (jongens 1999) deden het bij de junioren 2 en 4 erg goed. De uiteindelijke score was 6922.21 punten waarmee De Columbiaan toch wel wat teleurstellend als elfde in deze ronde is geëindigd. In de totaalstand staat De Columbiaan nu wel vijfde en is gepasseerd door ORCA uit Leeuwarden. De laatste ronde wordt op 10 maart in Amsterdam gezwommen. Er moet een hogere klassering worden behaald om deel te mogen nemen aan de finale van de zwemcompetitie in de hoofdklasse.


! ! S N A K E T S T A LA Zaterdag 2 februari van 10.00-17.00 uur

KOOPJESMARKT De laatste uitverkoopronde bij diverse marktkramen met KORTINGEN TOT

90%

Voor wekelijkse TopDeals kunt u terecht op

ZEEZIJDEKATWIJK.NL


30 januari 2013

pagina 21

Handbalsters knokken terug tegen Westlandia Voorhout - Hoewel het nog niet allemaal vlekkeloos verloopt, is er de laatste twee wedstrijden bij de handbalsters van Foreholte wel de beleving die nodig is om in de eerste divisie te overleven. Er wordt gestreden van de eerste tot de laatste minuut en mede dankzij het steeds betere keeperswerk van Roxanne Roffelsen worden nu de punten gehaald.

Op basis van een uitstekende eerste helft heeft TOP de nummer drie op de ranglijst overtuigend verslagen (Foto: FBPS/Peter Schipper).

Afgelopen zaterdag was Westlandia uit Naaldwijk op bezoek. Uit werd nog dik verloren en deze dames, die op een achtste plek staan, waren gezien de bankvulling van plan om de tweede keus in te zetten. Hier kwam weinig van terecht, want Foreholte speelde bij vlagen goed, met name in de verdediging met weer een prima keepende Roxanne Roffelsen. Er konden weer break-outs gezien worden en Lindsay Willemen was weer op schot. Bij rust was het 1312. Toch leek het er na rust op dat de Foreholte-dames weer de ge-

bruikelijke dip hadden. Binnen drie minuten was het 14-17, maar de dames van trainer/coach Ad Bouwer zorgden dat het verschil niet groter werd. Toch kwam de 20-25 na een time-out met nog twaalf minuten te spelen op het bord. Vanaf dat moment stond Foreholte er weer. Er werd geknokt voor elke meter. Met name A-junior Melanie Zwaan onderscheidde zich. Maar toen het twee minuten voor tijd het 2527 werd, geloofde het talrijke publiek er niet meer in. Maar Naomi Hoogervorst scoorde en twaalf seconden voor tijd nam de coach van Westlandia een time-out. Dit had hij beter niet kunnen doen, want zijn meiden verloren de bal door de ‘man-to-man’-verdediging van Foreholte en twee seconden voor tijd scoorde Anabel Arroyo fraai vanaf de cirkel bij de sterk keepende Westlandse. Dit punt hadden de Voorhoutsen zeker verdiend. Zaterdag is de lastige uitwedstrijd in Panningen tegen BEVO.

Afstand van degradatiezone

Opnieuw belangrijke winst voor korfballers van TOP Sassenheim - De korfballers van TOP/Wereldtickets.nl zijn dit jaar nog ongeslagen. De Sassenheimers wonnen afgelopen zaterdag andermaal hun wedstrijd, met de einduitslag 26-21. Ditmaal moest DVO puntloos terugkeren naar Bennekom. De winst had nog ruimer uit kunnen pakken als de thuisploeg in de slotfase beter had gespeeld. Door de winst stijgt de ploeg naar de zevende plaats en neemt het afstand van de degradatiezone. Na het gelijke spel tegen LDODK en de winst op Blauw-Wit kregen de Sassenheimers afgelopen zaterdag de nummer drie DVO op bezoek. De ploeg uit Bennekom verloor weliswaar van toppers Fortuna en PKC, maar speelt dit seizoen verrassend sterk en mikt op het spelen van kruisfinales. TOP was gezien het verschil op de ranglijst in dit duel dan ook de ‘underdog’. De Sassenheimers hadden echter dringend behoefte aan een volgende overwinning om snel afstand te nemen van de onderkant van de ranglijst in de Korfbal League. Dat maakte deze wedstrijd een interessante ontmoeting. Sporthal De Korf was dan ook wederom uitverkocht. De Sassenheimse formatie startte deze wedstrijd in de vertrouwde opstelling. Met als enige verschil dat de inmiddels herstelde Jet Hendriks de plek van Ilze Hazekamp had ingenomen. TOP speelde een verfrissende en sterke eerste helft. De ploeg kwam via Nisha Verweij en Mick Snel op een 4-1 voorsprong na zeven minuten, en bouwde deze gestaag uit naar 14-7. Toen was er nog maar vijf minuten te spelen en had de coach van DVO Jacko Vermeer inmiddels twee time-outs genomen om zijn ploeg op het juiste spoor te krijgen. DVO speelde niet goed en was geen schim van de ploeg die dit seizoen in zo’n goede vorm verkeert. Veel hielpen de aanwijzingen nog niet, want door drie fraaie afstandschoten van Celeste Split liep de thuisploeg zelfs uit naar een 17-11 ruststand. Daarmee had TOP de winst zeker nog niet binnen. Een verschil van zes doelpunten is overbrugbaar en het publiek hield zijn adem in hoe

de thuisploeg zich onder deze druk zou houden. De Sassenheimers hadden immers in de afgelopen wedstrijden laten zien dat de ploeg kwetsbaar is en kan verkrampen als het zicht heeft op een overwinning. Het begin van de tweede helft was van beide kanten niet goed. TOP drukte niet door en Mick Snel miste een strafworp waar de international anders nooit faalt. DVO kon niet profiteren en verspeelde in de beginfase een aantal malen eenvoudig de bal. Pas na acht minuten kwamen de bezoekers weer tot een score. Hiermee hielp het de Sassenheimers eigenlijk weer in het zadel. Manon Wiegerink bleef nog wel het koelst van allemaal en bracht TOP met twee fraaie schoten op een 19-11 voorsprong. De Sassenheimers pakten de draad van de eerste helft daarna weer op. Halverwege de tweede helft stond de ploeg zelfs op een 24-13 voorsprong, was de wedstrijd gespeeld en leek DVO rijp voor de grootste nederlaag van het seizoen. De Bennekommers wisselden zelfs het maximale aantal spelers van vier om te proberen nog iets van de wedstrijd te redden.

Nadat Nisha Verweij na haar derde doelpunt (25-15) het veld moest verlaten vanwege kramp (zij werd vervangen door Ilze Hazekamp), verzuimden de Sassenheimers het goede spel door te zetten en een nog ruimere overwinning te boeken. En dat was eigenlijk voor de Sassenheimers de enige smet op de verder prima gespeelde wedstrijd. De eindstand werd uiteindelijk bepaald op 26-21. TOP vierde de overwinning uitbundig. Op basis van een uitstekende eerste helft heeft het de nummer drie op de ranglijst overtuigend verslagen. Over de tweede helft kan de ploeg minder tevreden zijn, maar het was voldoende om een klinkende en broodnodige overwinning te boeken. TOP stijgt nu naar een zevende plaats in de Wereldtickets Korfbal League en lijkt op weg om haar vorm terug te krijgen. Vanwege de interlands tussen Nederland en België speelt TOP de eerstvolgende competitiewedstrijd pas op zaterdag 9 februari. Dan spelen de Sassenheimers om 20.00 uur in Dordrecht tegen de rode lantaarndrager DeetosSnel.

FNV zorgt voor belastingservice Sassenheim/Voorhout- De bekende blauwe enveloppen van de Belastingdienst, met de aankondiging dat men aangifte moet doen van inkomsten en uitgaven over 2012, worden een dezer dagen weer bezorgd. Deze moeten voor 1 april worden ingeleverd bij de Belastingdienst. Ook dit jaar kunnen FNV-leden weer profiteren van de gratis belastinghulp. De FNV heeft speciale voorzieningen getroffen zodat de aangifte vanaf elk invulpunt direct via internet verstuurd kan worden naar de Belastingdienst. Ook heeft de FNV een speciaal computerprogramma, waarvoor men nog geen DigiD-code nodig heeft. Men gebruikt ook dit jaar nog de oude vijfcijferige code. In Sassenheim vindt

het invullen plaats in het jeugdhonk van de voetbalvereniging Teylingen op de dinsdagavonden 5, 12, 19 en 26 maart. Het invullen in Voorhout vindt plaats in Cheers (voorheen het Wapen van Voorhout) op de woensdagavonden 13, 20 en 27 maart. De leden van de afdeling Sassenheim/Warmond kunnen zich tot 1 maart tussen 17.30 en 19.00 uur aanmelden bij M. van der Vlugt, tel. 0252-215006. De leden in Voorhout kunnen zich ook tot 1 maart tussen 17.30 en 19.30 uur aanmelden bij J.W. Angevaare, tel. 0252-215358.

Denken in beelden Sassenheim - Zes op de tien mensen zien een plaatje van een appel als ze denken aan het woord appel. Kinderen en volwassenen die dat zien zijn beelddenkers. Lisette Castelein vertelt op donderdag 7 februari tijdens een lezing vanaf 20.15 uur in de Sassenheimse bibliotheek waarom deze groep uitvalt in het huidige onderwijs en waar zij wel bij gebaat zijn, en geeft concrete tips en handvatten. In 2010 is door prof.dr. Jaap Murre van de Universiteit van Amsterdam aangetoond dat vanaf het vierde levensjaar kinderen de voorkeur krijgen voor één van de twee leersystemen: het verbale leersysteem (taaldenken) of het visuele systeem (beelddenken). Bijna 60 procent van de kinderen heeft de voorkeur voor het visuele systeem. Op de meeste scholen wordt echter lesgegeven via het ver-

bale systeem. Het gevolg is dat veel kinderen uitvallen en onterecht het stempel leerprobleem krijgen. Lisette Castelein staat voor de klas en begeleidt daarnaast kinderen met leer- en/of gedragsproblemen in haar eigen praktijk in Sassenheim. Zij weet als geen ander wat het voor een kind inhoudt om onterecht het stempel ‘leerprobleem’ te krijgen terwijl er sprake is van beelddenken. Zij weet wat wel werkt bij deze groep kinderen en ziet hen na een paar sessies weer vol zelfvertrouwen naar school toe gaan. Deze kennis deelt zij deze avond met een ieder die geïnteresseerd is. De toegang is gratis, maar aanmelden is wel nodig via het e-mailadres rbloema@bibliotheekbollenstreek. nl, telefonisch via 0252-215033, en bij alle vestigingen van de Bibliotheek Bollenstreek.

Speciale actie

Tweede kaartje gratis voor Ter Leede-Ajax Sassenheim - Zaterdag 2 februari speelt Ter Leede 1 om 14.30 uur de thuiswedstrijd tegen de zaterdagamateurs van AFC Ajax. De eerste keer dat beide teams elkaar dit seizoen troffen was op 15 september 2012 en toen waren het de Amsterdammers die met een 1-0 overwinning aan het langste eind trokken in een wedstrijd waarin Ter Leede vooral voor rust diverse kansen niet wist te benutten. Inmiddels is Ter Leede ranglijstaanvoerder met een voorsprong van vijf punten op de nummer twee. AFC Ajax bivakkeert op een vijfde plaats met negen punten achterstand op Ter Leede. Bij de wedstrijd van aanstaande zaterdag is een speciale actie om zoveel mogelijk supporters de wedstrijd te laten bijwonen. Bij inlevering van de coupon is het tweede kaartje gratis.

Ter Leede - Ajax 2 februari 2013

2e kaartje gratis! Bij inlevering van deze coupon. 14.30 uur - Sassenheim sportpark de Roodemolen


LI TE I T S

Beds 2 Basic dé nr. 1 beddenspecialist in uw regio!

L WA

2 5 - T OP K 19

I T E I T S I ND

2 5 - T OP K 19

I TE I T SI N

D

2 5 - T OP K 19

L WA

S

S/m G A D N t 0 O .0 13 Z .00 uur 7 1 OPEN! S

WINT VAN AUPING!!

2 5 - T OP K 19

Beds 2 Basic (van Landschoot)

I T E I T S I ND

S

OFFICIËLE CONSUMENTENBOND TEST!

L WA

L VAN MINIMAA EIT ALIT KW NG PI AU van Beds 2 Basic ls u gewend bent

D

MATRASSEN AANBIEDING

5

€ 399,Maat 1.20 cm

LEVERBAAR IN VERSCHILLENDE KLEUREN!

Basic

Quartz Balance

€ 39,-

€ 599,Eigenschappen √ Pocketveer 7 zones stevig matras √ Afdeklaag HR40 koudschuim √ Tijk afneembaar/wasbaar

Ma. Di./wo Do./vr. za. Zo.

13.30-18.00 10.00-18.00 10.00-21.00 09.30-17.00 13.00-17.00

uur uur uur uur uur

Maat 1.40 cm

€ 299,- p.st.

Quart Balance Plus

Leverbaar in alle maten!

€ 999,-

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING BRIXTON ONGELOOFLIJKE PRIJS!!!

* TOP DESIGN BOXSPRING * WINNAAR onder de luxe boxsprings * 10 bloks voor hoofdfbord * 2x Luxe gestoffeerde boxen * 2x Luxe actieve pocketveer matras (7 zones) * Luxe Twintopper, zomer en winterzijde * Stoffen zijn 100% vuilwerend en waterafstotend * Luxe blokpoten met aluminium afgewerkt

Liberty 20 cm € 89,-

Leverbaar in alle maten!

Allure € 499,-

SUPER STUNT Normaal € 2.399,-

Anton/Dream

Eigenschappen √ Goed matras voor de laagste prijs √ Geschikt voor vaste en verstelbare bodems

MATRAS GRATIS!

Beds 2 Basic

WINNAAR!!

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen √ 17 cm koudschuim √ Ergonomisch comfortzones √ Afneembare hoes

Leverbaar in alle maten!

Openingstijden

Optima

p.st.

Leverbaar in alle maten!

p.st.

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen √ Bonellveer 16-18 cm √ SG20 afdeklaag

Carat € 699,-

€ 849,-

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen √ 27 cm √ Koudschuim HR 60 7 zones √ Soft toch /3d border

€ 1.975,Leverbaar in alle maten

• In meerder stoffen en kleuren • Prijs voor vaste uitvoering

MATRAS GRATIS!

€ 189,- p.st.

€ 269,-

Eigenschappen Leverbaar in alle maten! √ 20 cm √ Pocketveer (7-slags)270 veren/m2 √ 7 comfortzones √ Tijk afneembaar/wasbaar

Eigenschappen Leverbaar in alle maten! √ 20 cm √ 17 cm HR42 koudschuim kern √ 7 comfortzones √ Ventilatieringen

Silver 500

Contour Comfort

MATRAS GRATIS!

€ 699,-

Eigenschappen Leverbaar in alle maten! √ 7-slags MICRO pocketveer √ 500 veren m2 met 2 cm HR60 koudschuim afdeklaag √ 7 gepatenteerde comfortzones √ Winter/zomer zijde

MATRAS GRATIS!

€ 899,Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen √ 22 cm √ Koudschuim & traagschuim zijde √ 7 zones

2 Basic Bij Beds jzen agste pri

Koopavonden

Do./vr. 18.30-21.00 uur Indien gewenst ook afspraak mogelijk buiten openingstijden!

Normaal € 4.189,TOP-AANBIEDING V.A.

Sleeping King

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen √ 24 cm stevig matras √ Pocketveer 7 slags/7zones √ 3d border met handvaten √ Toplaag HR 60 koudschuim

M AT R AS S E N

BRIXTON COMPLEET!!!

COMPLEET EN AFZONDERLIJK ELEKTRISCH VERSTELBAAR Luxe design hoofdbord + 2x elektr. verstelbare boxsprings met pocketvering, + 2x supersterke Volva motoren + 2x topkwaliteit pocketveermatrassen + 2x poten set + 2x metalen matrasrem

LAAGSTE PRIJS!

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen √ 22 cm soepel matras √ Pocketveer (7-slags) 7 zones √ 3 cm HR30 afdeklaag

I TE I T SI N

Normaal € 1.089,NU VOOR

ed Niet go g! ru geld te

Ook verkrijgbaar in de maten 1.60 én 180 breed

COMPLETE 2-PERSOONS ELEKTRISCHE BOXSPRING NORWICH ACTIE!!!

Designhoofdbord! + 2 beklede boxen + 2 geveerde matrassen gestoffeerd!! + hoogwaardig dekbed + 1 comfort matrastopper! + 2 luxe kussens

2 weken NTIE ARA SLAAPG

zoa

OX K WA L I T E I T B

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING VICTORIA MEGA ACTIE!!!

LAAGSTE PRIJS!

L WA

S

GS LUXE BOXSPSRPIN RINGS EN

071 2000168

Kerkstraat 58 • 2201 KN Noordwijk (binnen) INGANG Passage • naast De Ridder schoenen

• La kwaliteit • Beste comfort • Beste dvies -a P O •T rvice -s • TOP e

Post @ beds2basic.nl • www.beds2basic.nl

Prijzen om van te dromen zijn niet altijd bedrog! € 1.800,= droomvoordeel

Inspiration 240 vlak - 180 x 200 van 4.095,= voor € 2.295,= € 510,= droomvoordeel

Wow = vlak - 180 x 200 van € 1.695,= voor € 1.185,=

Matras Jazz - 90 x 200 € 379,= én 2de GRATIS!

€ 379,=

droomvoordeel

€ 2.200,= droomvoordeel

Master = vlak - 180 x 210 incl. nachtkastjes van € 5.495,= voor € 3.295,=

€ 500,= droomvoordeel

Antraciet vlak - 180 x 200 van 1.795,= voor € 1.295,=

€ 2.500,= droomvoordeel

Inspiration 500 elektrisch verstelbaar - 180 x 210 van € 6.495,= voor € 3.995,=

Ambachtsweg 24a • 2222 AL Katwijk (Industrieterrein ’t Heen, tegenover de Gamma) • T 071 408 58 55 • inf0@denachtwachtkatwijk.nl

www. denachtwachtkatwijk.nl - Vóórdelig wegdromen!


30 januari 2013

pagina 23

Voorstelling Piepschuim

Muzikaal cabarettrio heeft de broek aan

Visgilde Hugo van der Meij is ruim 25 jaar een begrip in Oegstgeest. In onze visspeciaalzaak in winkelcentrum ‘Lange Voort’ bieden we een ruime sortering verse vis. Daarnaast bereiden we zelf een afwisselend assortiment vismaaltijden, gemaksproducten en verse broodjes.

Warmond - Cabaretgroep Piepschuim speelt op zaterdag 2 februari in theater Het Trefpunt. Het muzikale drietal brengt dan de nieuwste voorstelling ‘In veel te strakke broeken’ op de planken. ‘In veel te strakke broeken’ is een onthullende voorstelling over knellende zaken. Er wordt van alles gesuggereerd, maar uiteindelijk wordt er niets blootgelegd. Piepschuim stelt dat het allemaal wel wat ruimer gezien mag worden. Het tweede theaterprogramma van Cor Burger, Jacco Westeneng en Robbert Koekoek staat weer bol van wonderlijke gedachtekronkels, geraffineerde muziek en aanstekelijk enthousiasme. Met een enorme dosis energie spelen de drie Nijmeegse fantasten een prikkelende en hilarische voorstelling. Piepschuim bepaalt wat de mode wordt, want Piepschuim heeft de broek aan. Die veel te strak is, dat wel. De voorstelling ‘In veel te strakke broeken’ van Piepschuim is te zien op zaterdag 2 februari om

Bij Visgilde is service het uitgangspunt. Naast ‘verkopen’ is ‘adviseren’ één van de taken. “Een bezoek aan Visgilde Hugo van der Meij is namelijk een Feest” en dat willen we onze klanten meegeven. Wij zoeken momenteel een:

Cor Burger, Jacco Westeneng en Robbert Koekoek vormen Piepschuim. 20.15 uur. Kaarten kosten 16 euro en zijn te koop via de website www.hettrefpuntwarmond.nl en bij de VVV Warmond. Indien er nog plaatsen vrij zijn kan men vanaf drie kwartier voor aanvang van de voorstelling kaarten kopen aan de zaal in Het Trefpunt aan de Herenweg 80 in Warmond.

In Oude Raadhuis

Expositie van leden Studio Conceptionel Warmond - Tot en met zondag 10 februari exposeren de leden van Studio Conceptionel in galerie Het Oude Raadhuis van Warmond. De galerie is op woensdag, donderdag en vrijdag geopend van 15.00 tot 17.00 uur, op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en op zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Studio Conceptionel is ontstaan uit een samenwerking van de drie beeldhouwers Marion Ruting,Veronica de Voogt en Ruud Zweypfenning. Zij werken veel samen bij het gieten en afwerken van hun beelden, het verbeteren van patina’s, en ze stimuleren elkaar door hun werk te bespreken. Om tot een zo evenwichtig mogelijke expositie te komen is een samenwerking aangegaan met de schilder Willem Streefkerk en de fotograaf Willem de Voogt. Marion Ruting maakt vrouwen op de grens van verbeelding. Aan de ene kant lopen ze of houden zich bezig met kinderen aan de andere kant, aan de andere kant lezen ze en leven in de virtuele wereld van boeken. Willem Streefkerk schildert deels in acryl of olieverf op doek, deels zijn het aquarellen. Zijn genre is realistisch. De onderwerpen zijn bestaande plekken in de polder, aan de duinrand

of in de stad. Veronica de Voogt toont zich een scherp observator. Het kenmerkend gedrag van dieren in Afrika of Nederland slaat ze in haar herinnering op en vertaalt het in brons. Aan de ene kant ‘animalier’, maar aan de andere kant iemand die de sfeer, de warmte en stoffigheid van Afrika probeert te vangen in de kleur en structuur van de sokkels. Het werk van De Voogt is speels, ontroerend en beweeglijk. Willem de Voogt laat zijn foto’s zo nu en dan aansluiten op het werk van de beeldhouwers, maar meestal geven zijn opnamen een uitgebreide wereld weer. Waar beelden alleen de ruimte weergeven die ze innemen, geven de foto’s de weidsheid van het landschap, de interactie tussen dieren, de tere tinten van het avondlicht, dingen die nooit te vangen zijn in brons. De sculpturen van Ruud Zweypfenning ontstaan in de beslotenheid van zijn atelier. Gevoel en stemmingen verwerkt hij in vormen van dieren en mensen. Stoere robuuste stieren die krachtig in het leven staan, een sikkeneurige roerdomp of arrogante secretarisvogel. Mythologische figuren zoals kwetsbare, afwachtende Leda of juist een levenslustige Leda, van een in vrijheid zwevende Icarus tot de twijfelende of vallende Icarus.

Expositie in galerie De Pomp Warmond - Vier kunstenaars exposeren hun werk in galerie De Pomp aan de Dorpsstraat 38 in Warmond. Ruud van Oorschot exposeert houten schalen en draait al sinds 1960 hout. Na de sterke opkomst van import uit het verre oosten is hij gestopt met het beroepsmatig uitoefenen en koos hij voor een ander vak. Nu werkt hij als hobby met inlandse houtsoorten waarmee hij schalen en kandelaars maakt. Fia van Oorschot toont keramiek. Zij is autodidact en ontwikkelde haar eigen stijl. Ze maakt strakke met de hand gevormde beelden, vooral vrouwfiguren en moeders met kind, of bolvormen. De werkstukken worden afgewerkt met oxides en Raku-glazuren. Marjanne Termorshuizen exposeert olieverfschilderijen. Ze

VACATURES IN DE REGIO

studeerde aan de klassieke academie voor beeldende kunsten in Groningen en Amsterdam en behaalde haar eindexamen in 2012. Zij specialiseert zich in portretten van mensen en dieren en in interieur. Tijdens deze expositie in De Pomp toont zij olieverfschilderijen met onderwerpen die zich afspelen in en om het huis, met de dieren en de mensen die daarbij horen. Else Albronda laat aquarellen en schilderijen zien. Ze werkte als kostuumontwerper bij de Vara voor tv-shows. Zij is als docent aan de kunstacademie van Kampen verbonden geweest. Sinds geruime tijd is zij met het tekenen en schilderen bezig. Veel van haar werk ontstaat in de natuur tijdens buitenlandse reizen of dichter bij huis. Daar is haar tuin een bron van inspiratie.

fulltime en/of parttime

VERKOPER m/v

voor onze visspeciaalzaak. Hij of zij is naast de bedrijfsleider het aanspreekpunt voor onze klanten en verantwoordelijk voor de verzorging van de winkel. Onder de taken vallen: • De vulgraad van de toonbank op peil houden; • Het verzorgen en schoonmaken van de winkel; • Het snijden van de vis; • Het verkopen en adviseren aan onze klanten; • Het bereiden van de visprodukten; Vind jij ook ‘Vis is feest’? Ben je enthousiast? Wil jij onderdeel uitmaken van ons professionele team? Wij bieden je een gezellige werkomgeving met gemotiveerde collega’s. Er is voldoende ruimte voor eigen ideeën en creatieve inbreng. Beloning is volgens de CAO voor de visdetailhandel en we bieden de gelegenheid om direct te beginnen. Geïnteresseerd? Neem contact op met Hugo van der Meij of Stephan van Wetten voor een kennismakingsgesprek. Info@hugovdmeij.visgilde.nl

VISGILDE HUGO VAN DER MEIJ Langevoort 2d • Oegstgeest • T (071) 515 64 69 www.hugovdmeij.visgilde.nl

Barbecue · Broodjes · Buffetten · Desserts · Hapjesschalen · Salades · Voorgerechten

Tacx is een innoverend bedrijf dat zich focust op de productie van hometrainers, fietsgereedschappen en bidons. De laatste jaren hebben er verregaande ontwikkelingen plaatsgevonden met betrekking tot het virtueel trainen. De ontwikkelingen in de digitale wereld staan bij Tacx hoog op de agenda. Tacx is een wereldwijd marktleider op het gebied van Virtual Reality trainers en Ergotrainers met een verkoop in ruim 60 landen.

Ter ondersteuning van ons team zijn wij per direct op zoek naar een:

Support medewerker m/v (40 uur) Hoofdtaken: • E-mail afwikkeling van eindgebruikers met vragen over hun Tacx product (hoofdzakelijk Virtual Reality) • Telefonische support / back-up support verlenen aan eindgebruikers • Identificeren van structurele problemen

Functie eisen: • MBO denk en werkniveau • Je beheerst de talen Engels en Nederlands, Frans is een pré • Goede beheersing van het Office pakket • Zelfstandig en in teamverband werken

Neven activiteiten: • Ondersteuning geven van het testteam / ontwikkelingsteam • Ondersteuning op beurzen • Hardware ondersteuning reparaties

Gewenste eigenschappen: • Servicegericht • Stressbestendig / kunt prioriteiten stellen • Proactief • Interesse in PC en gaming is een pré – De ondersteuning heeft veel te maken met PC gerelateerde vragen.

Deze functie is ideaal voor een schoolverlater die internationale ervaring wil opdoen bij een snel groeiend bedrijf. Sollicitaties met CV kun je richten aan De heer H. Schravenhoff via hilko@tacx.nl of per post naar Tacx BV, Rijksstraatweg 52, 2241 BW te Wassenaar.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

VACATURES IN DE REGIO


De Bloem bloeit door! Eengezinswoningen Verdeelstraat v.a. € 349.000,- v.o.n. • Direct te betrekken • Inclusief keuken, toilet en badkamer. • Gratis verkoop huidige woning.*

g a d d i m g a d j i r v Elke

! S i U H n OPE in de n e v e o r p r e e kom sf oningen w e d r e e s li a e reeds ger 0 uur van 15.30 - 17.0

Woningen Verdeelstraat

kom ook de prachtige maquette van ‘De Bloem’ bewonderen! (3,5 x 4,5 m)

BOUW GESTART!

Plandeel ‘Amarant’ Plandeel ‘Egelantier’

BOUW START BinnEnkORT!

Plandeel ‘Amarant’ -

11 eengezinswoningen 24 startersappartementen 25 luxe appartementen 4 riante maisonnettes 2 penthouses

v.a.

€ 149.000,- v.o.n.

* Vraag naar de voorwaarden.

informatie middag(en) plandeel’Amarant’ & ‘Egelantier’ Elke vrijdagmiddag van 15.30 - 17.00 uur In het verkoopcentrum op locatie. (achter woningen Verdeelstraat)

www.de - bloem.nl

De Raad Makelaars, Sandtlaan 38 - 2223 GG Katwijk welkom@deraadmakelaars.nl www.deraad.nl

Plandeel ‘Egelantier’ -

4 eengezinswoningen 85 startersappartementen 22 luxe appartementen 4 penthouses

v.a.

€ 145.000,- v.o.n.

(Startersleningen beschikbaar)

TL_week_05_13  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you