Page 1

Oegstgeest, Schoutenburgstraat 19

NVM O HUIZEN PEN D 29-09-2012AG

Royaal karakteristiek hoekhuis, 5 slaapkamers en diverse originele details.

Vraagprijs â‚Ź 485.000,- k.k.

TEL.: (071) 517 42 64

HUIS VAN DE WEEK

LOSECAAT NVM MAKELAAR

OEGSTGEESTER COURANT Elke week gratis huis aan huis in Oegstgeest en

Leiden ‘Raadsheren- en Vogelenbuurt’ (bezorging 071-4022901) Advertenties: (071) 4022901 • advertentie@uitgeverijverhagen.nl

IN DEZE KRANT:

WOENSDAG 26 SEPTEMBER 2012 OPGERICHT 1 FEBR. 1928, NR. 39

•

be r 29 s e p te m

Redactie: 06 100 891 24 • redactie@oegstgeestercourant.nl

www.zekervia.nl

Vrijwilligers Marente in het zonnetje gezet Rondje om de kerk voor groen speelplein Vredesmanifest aangeboden Prof dr. H.L. Wesseling: ‘Niet moraliseren over geschiedenis’

X-Feestjes De schrik zit er in de gemeente Haren, na het uit de hand lopen van het ‘Facebook-feest’, of ‘Project X’, behoorlijk in. De gemeente Oegstgeest geeft desgevraagd aan geen specifiek draaiboek klaar te hebben liggen, mocht er een X-feestje in Oegstgeest aangekondigd worden. “Uiteraard ligt er wel een algemeen crisis- en rampenplan klaar dat in principe alle handvatten biedt om dit soort extreme situaties het hoofd te bieden. Als er aanleiding voor zou zijn, wordt dit in werking gesteld en wordt er een crisisbeleidsteam geformeerd.� Er is in Oegstgeest geen extra overleg geweest naar aanleiding van het uit de hand gelopen feest in Haren. (WT)

Wandelpad toch vlak langs kanaal Het wandelpad dat de gemeente aan wil leggen langs de noordoever van het Oegstgeester Kanaal, wordt er een direct langs het water, en niet dwars door het daar aanwezige weiland. Wethouder Lia de Ridder deelde in de raadsvergadering van afgelopen donderdag mee dat na onderzoek is gebleken dat een dergelijk wandelpad langs het Oegstgeester Kanaal uiteindelijk de enige haalbare optie is. Het pad komt dus niet dichtbij de achtertuinen van de huizen aan de Simon Vestdijklaan en Anna Blamanhof te liggen. De bewoners van deze huizen lieten in maart van dit jaar weten te vrezen voor hun privacy. Nadeel is wel dat het pad dat nu gerealiseerd gaat worden niet toegankelijk zal zijn voor rollators en rolstoelen. Het wordt namelijk een zogenaamd ‘laarzenpad’, dat wil zeggen een nietverhard graspad. De bedoeling is dat het pad voor de start van het broedseizoen, 15 maart 2013, gereed is. (WT)

Buurtbewoners bouwen met bamboe op burendag “We willen bouwen, graven, bomen klimmen en een vuurtje maken�, vertelden kinderen uit Haaswijk aan de Stichting ‘Wat Ben Je Gegroeid’, gevestigd in dezelfde wijk. En zaterdag 22 september kon dat allemaal en keken voorbijgangers vreemd op toen zij op het Hella Haasseplantsoen een groot bamboebouwwerk zagen verrijzen. Een gezelligere buitenspeeldag tijdens burendag is haast niet denkbaar.

“We hebben een slordige achtduizend bamboestokken aangeschaft om een echte samenwerkingsactiviteit op touw te zetten�. Enthousiast gingen de ouders en de kinderen hiermee aan de slag. De kinderen bouwden met stokken van dertig centimeter, en de ouders en de wat meer ervaren ‘bouwers’ bouwden een negen verdiepingen hoge bamboepiramide, volgeplakt met mooie wensen. “De tiende verdieping lukte net niet�, vertelde Sacha. Terwijl de kinderen naar hartenlust speelden, leerden de buren elkaar beter kennen.

Tekst en foto: Wil van Elk

Groeien

Sacha Grootenboer van de Stichting WBJG kijkt terug op een geslaagde middag. “De kinderen brachten uitnodigen rond in zeven straten en hebben ruim 22 kilo appels geplukt voor appeltaarten en andere lekkernijen. We kregen een subsidie van Jantje Beton en door deze activiteit met burendag te combineren, kregen we ook een bijdrage van het Oranjefonds.�

Piramide De subsidie is goed besteed. Sacha:

Het project was zeker niet eenmalig. Sacha: “Door Timo, Tessa en Kiki, de kinderen waar alles mee begon, kijken we terug op een fantastische middag. De bamboestokken kun je tegen een schappelijk tarief inhuren. Ook scholen en kinderdagverblijven uit Oegstgeest en naaste gemeenten kunnen contact met ons opnemen, zodat buiten leren en spelen, bouwen, techniek, samenwerken en vertrouwen verder kunnen groeien. We geven ook workshops ‘bouwen met bamboe’.� www.wbjg.nl.

Sfeer in raadsvergadering opvallend constructief

Raad neemt voorbegroting oppositiepartijen serieus In tegenstelling tot de bijeenkomsten van de Oegstgeester gemeenteraad van vlak voor het zomerreces, was de sfeer in de vergadering van afgelopen donderdag opvallend constructief. Ook bij de bespreking van de ‘voorbegroting’ die Leefbaar Oegstgeest (LO) en Transparant Oegstgeest (TO) hadden opgesteld om hun bezorgdheid over de gemeentefinanciĂŤn vorm te geven, bleven oppositie en coalitie rustig, beleefd en constructief. Een beeld dat wel eens anders is geweest.

Door Willemien Timmers Vogel (LO) uitte in de raadsvergadering nogmaals zijn kritiek over de niet sluitende begroting die het college de raad voor de zomer had voorgelegd. “Wij hebben in de zomer de uitdaging op ons genomen en een sluitende begroting gemaakt. Wij krijgen uit het dorp veel positieve reacties over ons initiatief. Men is het met ons eens: We moeten dweilen met de kraan dĂŹcht, in plaats van open.â€? In de voorbegroting stelt men onder andere voor niet op groen te bezuinigen, kosten te besparen door efficiĂŤnter te werken (dit geldt ook voor de verbon-

OOK VOOR AL UW FEESTEN!

PARTYCENTER DE JONG

den partijen als de belastingsamenwerking). Verder zou volgens TO en LO het kostendekkend maken van gemeentelijke diensten (voor bijvoorbeeld sportverenigingen) veel geld moeten binnenbrengen. Vogel merkte op dat hij veel overeenkomsten zag tussen de voorbegroting en de lijn van andere partijen. “Dat er op het gemeentehuis efficiĂŤnter gewerkt moet worden vindt iedereen, ook het baseren van tarieven van bijvoorbeeld sportverenigingen op kosten en marktcondities, zien we bij andere partijen. Ik hoop op een luisterend oor bij de coalitiepartijen.â€? Het CDA zag in de voorbegroting

bevestigd dat het ‘pijnlijk duidelijk is dat het college hulp nodig heeft.’ “Jammer dat in de voorbegroting het accent ligt op het verhogen van de inkomsten, wij willen juist besparen, door bijvoorbeeld minder beleidsnota’s te laten maken.� Hij sprak uit benieuwd te zijn naar wat er uiteindelijk zal komen te liggen: “Coalitie, pak de hand van de overkant.� Ook de fractie van Lokaal vond, net als LO, dat het college had moeten komen met een sluitende begroting. “De bal ligt bij het college. Daar moeten de keuzes gemaakt worden.� (Zie vervolg elders in dit blad)

Groene voetstappen naar een groen schoolplein Het was feest afgelopen vrijdag voor de kinderen van de Montessorischool en BSO Uit&Thuis aan de Lange Voort. Alhoewel ze er al een paar weken op speelden, werd vrijdag het nieuwe groene schoolplein officieel geopend. Wethouder Lia de Ridder hielp een groen handje door een vlinderstruik op het schoolplein te planten, en sloot tevens het Groene Voetstappenproject af.

waaronder de Civil Society Club, hebben zich ingezet om van het plein een groen succes te maken. En dat is gelukt. De kans op verveling in de schoolpauze is op zijn minst gehalveerd. Het feestje werd afgelopen vrijdag opgeluisterd door een gedicht van leerlinge Anouk, ‘ons nieuwe schoolplein is echt helemaal te gek’, door hartige taarten van Jottem en door vrolijke muziek van het trio Paratata.

Tekst en foto Willemien Timmers

DANSLES +,=6:*<@3 6,.:;.,,:; ),3 6- info@danscenterdejong.nl

Bewoners van Haaswijk genoten op het Hella Haasseplantsoen van een actieve en leuke Burendag. Op de achtergrond de grote piramide, en op de voorgrond een kleinere versie.

Feest op het nieuwe, groene schoolplein van de Montessorischool. In het midden staat wethouder Lia de Ridder klaar om een vlinderstruik te planten.

Het wat kale schoolplein van de Montessorischool is onherkenbaar veranderd in een natuurlijke omgeving met voetbaldoeltjes van wilgentakken, grote plantenbakken en een waterpomp. Het groene plein wordt niet alleen door de leerlingen van de school gebruikt, maar ook door Stichting Kinderopvang Oegstgeest en door de buurtbewoners. Veel mensen en stichtingen,

Wethouder De Ridder sloot ook de Groene Voetstappen-week af. In deze week, voorafgaand aan de opening van het plein, werden leerlingen gestimuleerd lopend en fietsend naar school te gaan. â&#x20AC;&#x153;Hierdoor houden we de wereld groen, en geven we het goede voorbeeld.â&#x20AC;? Elke duurzame tocht naar school leverde per leerling een groene voetstap op. In totaal werden 3535 groene voetstappen verzameld.

Klapstuk of riblappen

zak 1 kilo

1.00

6.

98

per kilo

Op 3 oktober de gehele dag geopend Aanbieding geldig van 27 september t/m 3 oktober C1000 Peter de Jong Lange Voort 2F 2341 KA Oegstgeest

Sanitaire installaties Dakbedekkingen Lood- en zinkwerken Centrale verwarming Airconditioning Luchtbehandeling

LOODGIETERSBEDRIJF

C. HUNDERSMARCK BV Leiden 071-5223242 Voorhout 0252 -235679

WWW.HUNDERSMARCKBV.NL

Pannenkoekeninstuif Scouting Oegstgeest Er wordt enthousiast naar de komende zaterdag toegewerkt. Want dan wordt de traditionele, niet meer weg te denken, pannenkoekeninstuif gehouden. Ditmaal al voor de 44e keer. Ieder jaar was het tot nu toe een groot succes waar de scouts van Scouting Oegstgeest, te weten die van de Derja Groep, de Sagara Satryaâ&#x20AC;&#x2122;s en de Shawanos voor zorgen. Natuurlijk ook nu weer in het winkelcentrum Lange Voort waar de pannenkoek komende zaterdag al vanaf rond 11.00 uur besteld kan worden. Om ter plaatse op te eten of ze mee naar huis te nemen. Ze zijn er met appel, vruchten of spek. En als het even wil kan iedereen ook nog een voorafje bestellen in de vorm van een heerlijk soepje. Heeft alles goed gesmaakt, dan kan nog een pannenkoek besteld worden. Want met alles wat er aan euroâ&#x20AC;&#x2122;s wordt ontvangen steunt men Scouting Oegstgeest. Voorzitter Van Gils: â&#x20AC;&#x153;In het winkelcentrum ziet men de scouts allemaal hard aan de slag met het pure pannenkoe-

kenbeslag. De eerste pannenkoek wordt zaterdag rond 11.00 uur geserveerd en de laatste â&#x20AC;&#x2122;s avonds om 19.00 uur.â&#x20AC;? Ook heel handig: er is zelfs een pannenkoekenafhaal. Bestellen en mee naar huis nemen om de familie er mee te verrassen. Help Scouting Oegstgeest aan een nieuw record van meer dan 1000 pannenkoeken.

NA JA

12 AR 20

IOeauty HB

4%44%2//(!!2-/$%., $AMES (EREN+INDERKAPPERS $E+EMPENAERSTRAATn''/EGSTGEEST $EPOSITAIRVAN,g/RĂ?AL+ÂĄ2!34!3%

6OORUWAFSPRAKEN4EL 

Junior Supportmedewerker MI Consultancy

Folders bij deze krant

Verkoper GuillaumeCoin Directie Secretaresse / Adm. Medewerkster Tacx B.V.

Amateurkunst brengt 1400 euro op

Vers gesneden hutspot

ÂŤ ÂŤ ÂŤ ÂŤ ÂŤ ÂŤ

IN DEZE KRANT

Deze week

C1000 Peter de Jong Laan van Ouderzorg 2-8 2352 HT Leiderdorp

Meer dan honderd kunstwerken hadden amateurkunstenaars uitgestald en verdeeld over dertien kramen in de ruimte van K&O naast de Bibliotheek. Ze hebben met hun hobby van schilderen en tekenen maar liefst 1405 euro ingezameld met de verkoop van hun werken. Het geld is bestemd voor de Stichting Geleidehonden (KNGF), ter ondersteuning van de opleiding van hulphonden voor slechtzienden.

â&#x153;&#x2020; (071) 402 29 01

www.uitgeverijverhagen.nl

3 WEKEN

40% tot 70% korting

Tekst en foto: Wil van Elk Wim van den Berg, vrijwilliger van de â&#x20AC;&#x2DC;Zilveren Kracht Centraleâ&#x20AC;&#x2122; (Radius) organiseerde de markt in samenwerking met K&O Oegstgeest en de Civil Society Club Oegstgeest: â&#x20AC;&#x153;Hobbyisten schilderen en tekenen voor hun plezier en zijn niet gericht op het verkopen van hun werk. Veelal blijven daarom werkstukken thuis op de plank liggen. Daarom is het zo leuk om voor een speciaal doel je werk proberen te verkopenâ&#x20AC;?. â&#x20AC;&#x153;Er was veel belangstelling, meer

Ook uw folder huis-aan-huis, of heeft u geen folders ontvangen?

Cees Smit en zijn geleidehond Lewis waren getuigen van de grote opbrengst die de amateur kunstenaars met heel veel plezier hadden bereikt met de verkoop van hun schilderijen. dan 180 mensen kwamen kijken en menigeen nam wat mee, want de werken waren vriendelijk laag geprijsd. De geweldige opbrengst is 1405 euro geworden!â&#x20AC;? vertelde

Wim enthousiast na afloop. Wie de tentoonstelling heeft gemist, een gift sturen kan altijd nog op rekeningnummer 643300 van Stichting KNGF te Amstelveen.

op de hele wintercollectie kinderschoenen De actie loopt t/m zaterdag 13 oktober

van Alphen schoenen ,FNQFOBFSTUSBBUr0FHTUHFFTU


ACTIE

Nu vanaf â&#x201A;Ź250,Stapelkorting!*

experts in autorecycling

Verkoop V k van gebruikte b ikt en nieuwe i onderdelen, tevens inkoop van uw sloop- of schadevoertuig met afgifte RDW-vrijwaring. BRON: Deceunink NV

Voorschoterweg 41 2235 SE Valkenburg Z.H. Telefoon 071 531 51 01

Verdien geld met glas! EcoClearÂŽ de ideale energiebesparende 4-seizoenen beglazing voor uw woning

Hanepoel 4 2136 NJ Zwaanshoek N.H. Telefoon 023 584 54 35

www.gebr-opdam.nl

www.ploegkozijnen.nl T. 0252 500 900

www.ruiterdakkapellen.nl T. 088 432 12 70 Openingstijden showroom: ma t/m vr: 09:00 tot 17:00 uur, zaterdag: 10:00 tot 16:00 uur

van der

Pesetaweg 45 NIEUW-VENNEP

ZALM

de complete verswinkels

in Oegstgeest

Eigen productie & montage * Alleen geldig bij PLOEG kunststof kozijnen Vraag naar de voorwaarden

Een rijk gevulde salade

Franse Salade Basis van neutrale bladsla met honing tomaten, zwarte en groene olijven, komkommer, pijnboompitten, paprika, bosui en Reblochon kaas.

1,75

100 gram

Deze week in de Aanbieding

Heerlijk gekruide

Runderrollade

W. VAN GRIENSVEN

Runderrollade gemaakt van malse rosbief, opgerold met fijne kruiden. Mager en mals om rosĂŠ te eten.

LANDELIJK ERKEND INSTALLATEUR VOOR GAS EN WATER

7,25 per 500 gram Bezoek onze website Bekijk onze catering mogelijkheden op

H. Andriessenlaan 6 2343 LC Oegstgeest Tel. 071 - 517 44 07 Mobiel 06 - 53136454

www.vdzalm.nl Winkelcentrum Lange Voort, 071-5175535 Winkelstraat De Kempenaer, 071-5173707

Gas- en sanitaire installaties Lood-, zink- en mastiekwerken

t4MPFQFO t#VJUFOPGCJOOFO t0OEFSIPVEFOTFSWJDF t)BBMFOCSFOHTFSWJDF

Botenstalling

'SBQQBOUCWt)PHF3JKOEJKLt"%;0&5&3806%&t5tXXXGSBQQBOUTMPFQOMtJOGP!GSBQQBOUTMPFQOM

PARTICULIEREN

OPGELET! Uw advertentie verschijnt in de regio:

Advertenties kunnen tegen contante betaling Ă â&#x201A;Ź 8,00 ingeleverd worden bij:

Oegstgeest Rijnsburg

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

Warmond Wassenaar

Voorwaarden: 3 regels â&#x201A;Ź 8.00. Per regel â&#x201A;Ź 2.75 meer.

vakkundig reinigen of www.tcdekampioen.nl. huur Mr. Steam. Gratis STEUNZOLEN. Erkend thuisbezorgd. Tol Steam leverancier, lid Stichting Interieurverzorging, tel. LOOP, vergoeding via zorg070-5116612. verzekeraar. Een afspraak Dak herstellen? Bouma/ kunt u maken in Oegstgeest, Grundeken bellen! 5114674- Leiden en Leiderdorp met 5118394. Uw dak-specialist! Wim van Zijp, tel. 0715238468 of 06-12028319. Vwo-, havo, mavo, vmbo-leerlingen: huiswerkbegeleiding/bijles aangeboden door ervaren A/B student. Tel. 071-5616768.

â&#x20AC;˘

AUTO-AIRCO SERVICE GARAGEBEDRIJF ALEX KLEINHUIS VALKENBURG

â&#x20AC;˘

APK

,8 3 â&#x201A;Ź

Noordwijk hout Noordwijker

Â&#x2026; )&57"-65")6*4 7PPSTUSBBU KATWIJK Â&#x2026; 4*("3&/."(";*+/+#BSOIPPSO )PPGETUSBBU NOORDWIJK Â&#x2026; PRIMERA WE-BOT )PPGETUSBBU SASSENHEIM Â&#x2026; 3*&58*/,&-WBOEFS70035 %PSQTTUSBBU NOORDWIJKERHOUT Â&#x2026; 5)&3&"%4)01 JOEF)PGUVJO RIJNSBURG Â&#x2026; -*&5)0314#0&$,)6:4 )PPHNBEFTFXFH LEIDERDORP Â&#x2026; 30,&341"-&*4-&*%&3%031 7BO%JFQFOJOHFOMBBO LEIDERDORP Â&#x2026; #0&,)"/%&-%&,-&3 %F,FNQFOBFSTUS 1BTTBHF FO'050%*$,)0' *SJTMO OEGSTGEEST

INLEVEREN TOT DINSDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna)

Sierbestra- â&#x20AC;˘ 50-plusser SCHILDERT, Elke maand verrassende â&#x20AC;˘ting.EERHART Voor al uw bestratin- SAUST en behangt uw huis en tuinwensen. Bel voor weer als nieuw. Tel. aanbiedingen! gen vrijblijvende prijsopgave 06-13067762. 070-3211006. â&#x20AC;˘ Lekker toerfietsen vanuit â&#x20AC;˘ Vuil tapijt? Laat het Wassenaar en Voorschoten?

Katwijk Leiderdorp

Sassenheim Valkenburg Voorhout Waardeiland

De Zilk

}

*

n all-i

* niet voor Diesel tot 2006

â&#x201A;Ź8.00 â&#x201A;Ź 10.75 â&#x201A;Ź 13.50 â&#x201A;Ź 16.25 â&#x201A;Ź 19.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!)

APK-keuren met of zonder afspraak. U betaalt geen herkeuringskosten. Ook voor al het onderhoud aan uw auto. Voorschoterweg 23a Valkenburg Tel. 071-4014299 www.vanzelstautos.nl

Naam:............................................................................................................................................................. Adres:............................................................................................................ Tel.:........................................

TE HUUR Â&#x2026; TE KOOP Â&#x2026; GEVRAAGD AANGEBODEN Â&#x2026; GEZOCHT Â&#x2026; GEVONDEN

â&#x20AC;˘

DW KOZIJNEN BESTAAT 10 JAAR!

â&#x20AC;˘ BC SIERBESTRATING

Kom naar onze vernieuwde showroom. Ook mooi oud worden onze:

Kies kozijnen die ook mooi oud worden

Tegelwerk, met afvoer, gratis prijsopgave. Tel. 0655321682.

u nog in de schaduw? â&#x20AC;˘WijZitzagen bomen om en takken af. Tel. 070-5111923, b.g.g. 06-53794870.

t t t t t

Onze kozijnen voldoen aan de eisen die gesteld zijn in het

Dakkapellen Deuren Ramen Serres Schuifpuien

Politie Keurmerk Veilig Wonen.

RUIM 25 JAAR AIRCO-ERVARING Bel voor het maken van een afspraak

071-4077364 Voor een systeemdiagnose/reparatie van uw aircoinstallatie in uw voertuig en het uitlezen van foutcodes van de diverse computers in uw auto en natuurlijk voor het regelmatig onderhoud van uw kostbare aircosysteem.

Santos Race- en ATB Specialist

Ook leveren wij merken zoals: Duell Litespeed, Merida en Ridley. Openingstijden: Dinsdagavond: 18.00 - 21.00 uur Vrijdagavond: 17.00 - 21.00 uur Zaterdag: 10.00 - 13.00 uur Andere tijden mogelijk na telefonische afspraak: 06 18639261

Gieterij 27-29 2211 WC Noordwijkerhout

op de montage en kozijnen !

De fabricage en montage van onze producten worden uitgevoerd door onze vakmensen.

Het recept tegen veroudering komt uit Katwijk! Als we de kracht van onze producten in ĂŠĂŠn woord willen uitdrukken, dan kiezen we voor â&#x20AC;&#x2DC;verouderingsvrijâ&#x20AC;&#x2122;. Dat klinkt zo technisch en kil, daarom zeggen we liever: onze kozijnen, ramen, deuren en dakkapellen worden net zo mooi oud als mensen. Maar zonder rimpels of andere ouderdomsverschijnselen. Hoe oud u ook wordt, de producten van DW leven met u mee. En met de

Stukadoor- en sierpleisterbedrijf

generaties die volgen. U heeft er uitsluitend plezier en gemak van. Dat laten wij u graag zien op onze internetsite en in onze showroom. Van harte welkom!

"MMFTUVLBEPPSTXFSLFOr-JKTUFO0SOBNFOUFOQMBGPOET 4JFSQMFJTUFS4QBDIUFMQVU[r#JOOFOFOCVJUFOXFSL

#MPFNFOMBBOt&.7BMLFOCVSH ;)

15 Jaar garantie

Wij leveren exclusief customized spuitwerk voor Santos fietsen. Opbouw volgens eigen specificaties mogelijk.

5FM

&NBJMKWFSEPFT!DBTFNBOM

Tel. Tel:071-3313505 071-3313505

Betalen in termijnen is mogelijk!!

www.dwkozijnen.nl www.dwkozijnen.nl

DW Kozijnen: De top in kunststof Fabriek en showroom: Taanderstraat 18 2222 BE Katwijk (Industrieterrein â&#x20AC;&#x2122;t Heen)


OEGSTGEESTER COURANT

WOENSDAG 26 SEPTEMBER 2012

NIEUWS

Rondje om de kerk voor groen speelplein

Oegstgeestigheid In Buitenlust ben ik geboren, 58 en een half jaar geleden. Die naam zei mij toen niet zoveel, maar zal altijd bij mij blijven. Nog steeds ben ik lid van de gelijknamige woningbouwstichting. Deze huisbaas heeft afgelopen week mijn douche laten renoveren. De grootste verbetering was het aanbrengen van een dakraam. Niet alleen de badruimte is nu goed verlicht, ook de overloop pikt er een graantje van mee. Nu het licht minder aan hoeft, besparen wij ongetwijfeld elektriciteit. Tussendoor kost het nog heel wat tijd door de zelfwerkzaamheid die vooral in de nabewerking zit. Een wasmachine en wasdrogers zijn ook nog eens zwaar om te tillen. Tussendoor ook nog eens op pad voor de krant en dan merk je dat een drukke week een behoorlijke impact heeft op alles. Gelukkig is alles weer een beetje tot rust gekomen en kunnen we weer heerlijk wassen, zowel het wasgoed als ons zelf. Het geurt weer naar zeep, in plaats van bouwstof. Bij dat op pad gaan voor de krant bemerkte ik zondag dat de verkeerslichten bij de Haaswijklaan waren uitgeschakeld. Wat een verademing. Eindelijk kun je op een rustige zondag gewoon doorrijden. Maar groot was mijn verrassing dat ze maandag ook uit waren. Geen lange files met wachtend verkeer. Geen of nauwelijks oponthoud. Wel een uitdaging voor de verkeerdeelnemers om goed op te letten en te beoordelen wie eerst mag rijden. Bij het winkelcentrum werd mijn goede gevoel weer tenietgedaan door schooljeugd die het wandelgebied van het winkelcentrum gebruikten als een verkorte fietsroute. Een van hen moest bij de oversteekplaats aan de Korenbloemlaan vol in de remmen, net als de automobilist die heel alert hard op de rem trapte. Onverstoorbaar fietste de knaap door; hij dacht blijkbaar dat hij netjes voorrang kreeg. Even later werd hij gevolgd door drie jonge dames die vrolijk kletsend tussen de winkels door fietsend zo de weg overstaken. Gelukkig kon ik op de terugweg naar Haaswijk weer zonder belemmering de Kennedylaan oversteken en werd mijn dag weer goed. Wellicht een prima voorzet op een rotonde op die plek.

De Willibrord locatie van Jenaplanschool de Kring is druk bezig met de voorbereidingen voor het maken van een groene speelplaats: De Buitenkring. Samen met mede gebruiker, de buitenschoolse opvang Vuur en Vlam, wordt het plein binnenkort omgetoverd tot een plek waar nog uitdagender gespeeld kan worden. In de ontwerpfase hebben de kinderen aangegeven dat ze op hun plein veel willen kunnen klimmen, zwaaien, verstoppen, duikelen en sluipen. Maar natuurlijk ook voetballen, rennen en lekker rustig chillen. Binnenkort wordt gestart met de aanleg. De voorbereidingsgroep heeft inmiddels een aantal subsidies toegekend gekregen, onder andere via Fonds 1818. Maar natuurlijk proberen de kinderen zelf ook een gedeelte van het plein te verdienen. Afgelopen vrijdag liepen alle kinderen mee in de sponsorloop voor de Buitenkring. ‘s Middags stonden de kleutergroepen al te trappelen om te beginnen. Na een knallend startsein werden de eerste rondjes gelopen over het grote plein. Wat een enthousiasme, door ouders en de andere kinderen aangespoord, wisten ze van geen ophouden. De stempelkaart moest vol! Daarna was het tijd voor de midden- en bovenbouw om te gaan lopen. Een rondje van

GEHOORD EN GEZIEN Door Inkochnito

3-oktober Leiden snuift de lucht van de hutspot op. De kermis wordt opgebouwd. De omleidingsborden voor het verkeer hangen aan de grens van Oegstgeest - Leiden. Leidenaren stonden al in de rij om zich in te laten schrijven voor de uitdeling van Haring en Wittebrood. Misschien zitteen er ook wel Oegstgeestenaren tussen, want de gemeente deelt ook mee in het feest van Leidens ontzet. Ons college van B&W spoedt zich dan naar de Breestraat om voor het raadhuis de optocht gade te slaan. De gemeenteambtenaren boffen maar want die houden er een vrij dagje aan over. Het Gemeentehuis aan de Rhijngeesterstraatweg gaat volgende week woensdag op slot. En nu maar hopen op mooi weer en dat alles goed afloopt want wij kwamen in de stad een vrachtwagen met bierpompen tegen... Goede vraag: eten Oegstgeestenaren ook hutspot? Antwoord: Ja, je kunt het geloven of niet: ze bestaan en ze weten de weg ook: Gewoon kant-en-klaar afhalen bij de slagerij van der Zalm. Eenvoudiger kan het niet. Dat ooit de pastinaken een rol speelden bij de bereiding en nu al vele jaren de aardappelen zullen de Spanjaarden ons wel vergeven hebben.

1972

ruim 1 kilometer om de kerk. Onderweg kwamen zij vier stempelposten tegen. Het was prachtig weer voor buitensport, dus bleek het druk in de verfrissingpost bij de finish. De kinderen liepen vol enthousiasme en

waren trots op het goede resultaat. Na de loop vierden alle kinderen het succes met gesponsord ijs, fruit en voor iedereen een medaille. De Kring had extra veel geluk met het mooie weer. Daardoor renden de

kinderen naar een recordopbrengst. De organisatoren rekenden op een opbrengst van 1500 euro, maar na een eerste telling bleek er al ruim 5000 euro bij elkaar gerend, gewandeld en gelopen.

40 jaar geleden kreeg Oegstgeest bezoek van het lid van Gedeputeerde van Zuid-Holland ir. Buyzert. Hij kwam op 6 oktober om de eerste steen te leggen voor een flatgebouw met 69 bejaardenwoningen aan de Narcissenlaan, een bouwplan van de destijds nog zo geheten ‘Woningbouwvereniging Buitenlust’ (thans Woningstichting). De uitvoering van het plan Heemwijck was berekend op rond 3 miljoen gulden. Buyzert prees de Oegstgeester activiteiten in de sociale woningbouw en hij sprak de wens uit dat de agglomeratie het ‘sociaal zwakke Leiden’ bij zou springen. Burgemeester van jr. Tjalling van Eysinga noemde het toekomstige gebouw voor ouderen wellicht het eerste en laatste waar een steen voor was gelegd: “Het Oegstgeester Kanaal vormt voor de verdere uitbouw van de gemeente een geweldige barrière en ik betwijfel of ik de nieuwe wijk nog tijdens mijn ambtelijke periode verwezenlijkt zal zien” merkte hij toen op.

NVvH-Vrouwennetwerk

Vrijwilligers Marente in het zonnetje gezet ‘Eens vrijwilliger, altijd vrijwilliger’ zo bleek maar weer eens tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van vrijwilligers van Van Wijckerslooth, Rustenborch, Hofwijck en het Sint Elisabeth Gasthuishof (Marente). Het zijn er maar liefst rondom de 400 waarvan zich 175 voor de ontmoeting hadden gemeld. Hoogtepunt van de bijeenkomst was ook ditmaal het moment waarop de jubilarissen in het zonnetje werden gezet. Het waren er liefst 19 die naar voren werden geroepen door de coördinatrice Annemieke Tiggelman. Daaronder, zoals ze opmerkte, was het uniek om drie vrijwilligers te ontmoeten die hun 35-jarige periode als zodanig vierden. Het waren de dames T.C. Welink, S. Oostenbrugge en R. Paardekooper. Tekst en foto’s: Antoon Koch “Welzijn heeft vele betekenissen”, aldus Annemieke doelende op de ontwikkelingen: “wij bepalen de gang van zaken niet voor de mensen hier, maar zij doen dat. Zij wil-

len de regie in handen houden”. Ze noemde het succes van het Herinneringsmuseum dat dit jaar geopend werd. “Het is een belangrijke ontmoetingsruimte”. Verder kondigde zij een cursus gastvrijheid aan die binnenkort van start zal gaan. Regio manager Karin Strube noemde Annemieke ‘de motor van de vrijwilligers’. En “Zonder vrijwilligers kunnen wij het gewoon niet. Het komend jaar laat veel veranderingen zien, ook in de ouderenzorg. Het is wordt een uitdaging om alles met beperkte mogelijkheden te blijven doen. Wij als Marente zijn er nog niet uit maar wij hopen met vrijwilligers en mantelzorgers er uit te komen om onze bewoners zich thuis te doen gevoelen”.

Hofwijck Ten aanzien van de plannen rond het centrum Hofwijck deelde Strube mee dat aan het einde van dit jaar met 90% gezegd kan worden dat met de uitvoering daarvan door kan worden gegaan. “In 2013 zal er voor Hofwijck veel veranderen. Het wordt een jaar waarin wij met groot vertrouwen met elkaar veel dingen moeten aanscherpen, maar wij zijn ontzettend goed op weg”.

De Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen-Vrouwennetwerk bestaat 100 jaar. “Een eeuw waarin veel veranderd is want huisvrouwen werden netwerksters”, lezen wij in een brief die wij ontvingen. In 1927 werd door de vereniging de eerste consumentenorganisatie opgericht en in 1946 ontstond de Vrouwen Advies Commissie (VAC) voor de woningbouw. Verder stond de NVvH aan de wieg van de oprichting van peuterspeelzalen en momenteel maken de vrouwen zich hard voor de verlaging c.q. verhoging van de leeftijd voor bevolkingsonderzoeken betreffende borstkanker en voor toiletten in stoptreinen. Binnen de afdelingen wordt aandacht gevraagd voor interessante lezingen, museumbezoek, bridge- en leesclubs, zangverenigingen en cursussen op velerlei gebied. Het geeft vrouwen de kans om elkaar te ontmoeten. Op 1 oktober wordt het eeuwfeest van de vereniging in aanwezigheid van Prinses Margriet, gevierd in het Utrechtse Beatrixtheater. Jan Terlouw spreekt over duurzaamheid en fooddesigner Katja Gruyters over voedselverspilling. Tijdens de middaguren volgt een optreden van Karin Bloemen. Dames met belangstelling voor het Vrouwennetwerk kunnen uitstekend terecht op de site www.nvvh.nl Voor meer informatie of leidmaatschap van de afdeling Leiden en omstreken kan altijd even de telefoon of het mobieltje gepakt worden om te bellen naar drs. C. van der Laan (071) 531 27 07

Wim Hazeu en Arthur Japin Natuurlijk moest er een staatsiefoto van de jubilarissen gemaakt worden. Buffet

Jubilarissen

Het lag in de bedoeling om de bijeenkomst te besluiten met een barbecue, maar de weersomstandigheden lieten het niet toe. Geen probleem want nijvere handen verhuisden alles naar binnen voor een lopend buffet waar naar believen de borden konden worden gevuld met heerlijkheden. Met complimenten aan de kok. Paul Sellers zorgde voor de muzikale begeleiding. Voorts was Peter van Heur, manager Rustenborch-St. Elisabeth Gasthuishof met goede zorgen voor de maaltijd aanwezig.

12 1/2 jaar vrijwilliger: de dames S. Poppe, S.P.M. Develing, M. van de Elshout, M.E. Groot WassinkBraat, E. Treebusch, G.M.J. van der Maat, E. van Eijck, A. Bakker van Weeghel, B. van Delft, M. Hillenius-Ginjaar en heren: J. van der Woerd, Th. Breet en T. W. der Kinderen. . 25 jaar vrijwilliger; Dames C. ten Dam en L. M. Heaften - Brokaar. 30 jaar vrijwilliger: Mv. S.J.M. Mooij - Werkhoven. 35 jaar vrijwilliger: Dames T.C. Welink, S.M. Oostenbrugge en R. Paardekooper.

Wil van Elk

De komende maand staan er twee bijzondere ontmoetingen met auteurs op het programma, georganiseerd door de Rijnlandse Boekhandel in samenwerking met de Openbare Bibliotheek Bollenstreek Oegstgeest. Zo laat op dinsdag 23 oktober Wim Hazeu, bezig met biografie van Maarten Toonder, de bezoekers kennis maken met deze heer van stand die ooit ook een tijdje in Oegstgeest woonde. De avond wordt aangekondigd als een must voor de doorgewinterde Bommelfan. Maar ook voor nieuwe geïnteresseerden. Maar buiten is het feest, luidt de nieuwe titel van het boek van schrijver Arthur Japin. Hij komt op 31 oktober ‘Terug naar Oegstgeest’. Wij maakten eerder kennis met hem in, een met dames uitpuilende, grote zaal van het gemeentecentrum. Besloten is nu om Hazeu en Japin te ontvangen in de aula van het Teylingen College ‘Duinzigt’ om aan de grote vraag naar kaarten te kunnen voeldoen.

Leuk Soms lees je over vreemde zaken De sportwethouder van Almere hoorde dat de Almeerse zwemster Mirjam de Koning tijdens de Paralympics in Londen goud had gewonnen op de 50 meter vrije slag. Hij belde burgemeester Jorritsma op met de boodschap de huldiging van Mirjam op poten te zetten. Allemaal voer voor de omroep Flevoland. Totdat men in de gaten kreeg dat er iets niet klopte. Mirjam bleek een Aalsmeerse en niet een Almeerse te zijn. De wethouder vond de gang van zaken niet leuk maar hij bekende dat hij Mirjam niet goed bleek te kennen. Liever gezegd: Helemaal niet. Benieuwd of ze in Alsmeer een bosje bloemen uit Almere heeft gehad.

Verhuizen Wij zijn daar druk bezig met verhuizen. Dan kom je dingen tegen waarvan je het bestaan was vergeten of ze niet durfden weg te gooien. Steeds die knagende vraag: ´Zullen wij het nu wel doen”. Zo kom je er achter die emotionele waarde er een rem op zet. Onze echtgenote: “Weg met emoties. Je moet doortastend zijn. ”Laat Geert Mak haar maar niet horen” denk je dan. Gelukkig ontfermde zich iemand over onze Grote Winkler Prins Encyclopedie. Voor de komende boekenmarkt van Amnesty International werd al te kennen gegeven dat ze geen encyclopedieën meer willen hebben.

Veranderingen secretariaat Radius Helaas heeft ook Radius Oegstgeest te maken met bezuinigingen en dit kan niet geheel zonder gevolgen blijven. “Onze secretariaatsmedewerkster Marja Heemskerk is op maandagochtenden op een andere locatie werkzaam. Van dinsdag tot en met vrijdag van 9.30 -13.00 uur zal zij op ons secretariaat het vertrouwde gezicht en aanspreekpunt blijven voor onze bezoekers. Op deze tijden kunnen onze bezoekers bij ons secretariaat terecht voor inschrijvingen, betalingen, vragen en opmerkingen, precies zoals zij dit van ons gewend zijn”, aldus een woordvoerder. Helaas zal Radius voorlopig te maken hebben met wisselende bezetting op de maandagochtend. De organisatie doet haar best om ervoor te zorgen dat bezoekers ook op de maandagochtenden bij het secretariaat terecht kunnen. Alice van Elk, wijkmedewerkster, zal op haar werkplek aan de Lijtweg aanwezig zijn. Mensen met vragen kunnen uiteraard gewoon op maandagochtend bij haar terecht. Wanneer mensen op maandagochtend naar Radius Oegstgeest bellen, dan wordt de telefoon in eerste instantie opgenomen door de telefoniste in Leiden.

Oproep Uiteraard willen de medewerkers van Radius het secretariaat ook op maandagochtend geopend houden. Bent u iemand die als vrijwilliger in een pool het visitekaartje van Radius zou willen zijn op maandag van 9.00 – 13.00 uur? Heeft u ervaring in het ontvangen en te woord staan van mensen? Bent u vriendelijk en heeft u affiniteit met onze doelgroep? Mogelijk heeft u ook ervaring met de bediening van een eenvoudige telefooncentrale? Neemt u dan contact op met: Alice van Elk, wijkmedewerker van Radius, tel. nr.: (071) 517 52 68.

Oeps De kok had zijn best gedaan. Links Peter van Heur, manager Rustenborch en Sint Elisabeth Gasthuishof als ‘opschepper’.

Ja hoor, Sint Nicolaas is aantocht. De peper- en kruidnoten liggen al in de Supers om de komst van grote kindervriend alvast op te peppen en onze portemonnee gereguleerd leeg te kloppen. Liever gezegd: Je kunt er nooit te vroeg bij zijn. Kerstmannetjes zijn wij nog niet tegengekomen.

Collecteweek Dierenbescherming

Een lekker stukje taart bij het afscheid van de winkel Sterrendroom. Achteraan links Esther Halma die gezellig aanschoof aan tafel bij het gezin Den Hollander.

Sterrendroom verder als webwinkel De gezellige Herfstfair van de winkels aan de Terweeweg en de Sportmanstraat op zaterdag 22 september was voor Esther den Hollander een afscheid van haar winkel Sterrendroom. Zij gaat op 1 oktober verder als webwinkel en het pand wordt voortaan gebruikt door haar overbuurman Joost van Reformhuis Ligthart. Op het pleintje voor het Reformhuis konden bezoekers genieten van de kwaliteitsproducten van ‘The Cat’s Pyjamas’ en van Cees Boender met Algoplus producten van zeewier. Verrassend smaakvolle

zeewierchips die te koop zijn in het Reformhuis, dus geen nood als je de proeverij hebt gemist. Esther stopt wel met de inmiddels leeggeruimde winkel, maar haar producten kun je via haar website www.sterrendroom.nl vanaf 1 oktober blijven bestellen. Overigens kun je haar ook tegenkomen op Tupperwareparty’s waar Esther Halma-Schorn, een trouwe kraamhoudster op de fairs aan de Terweeweg, in uitblinkt en haar unit manager is. Ook haar beide dochters doen actief mee aan de fairs met hun zelfgemaakte snufjes; ze noemen zich de Dreamsisters. (Tekst en foto: Wil van Elk)

Jan Juffermans durfde de reparatie klus aan.

Oegstgeester ijsclub alweer bezig met winter De afgelopen week zijn de schijnwerpers bij de Oegstgeester IJsbaan op de 11 meter hoge lichtmasten geïnspecteerd en schoongemaakt. Drie jaar geleden is dat ook gebeurd en toen bleek dat er water in de lampen was gekomen, is er besloten elke drie jaar de lampen te controleren en schoon te maken. Een ornament werkte niet meer moest in z’n geheel vervangen worden. Alle 16 lampen branden nu weer. Om op die hoogte te komen heeft Toby van der Kooij van HWS

te Noordwijk net als 3 jaar geleden gratis een hoogwerker ter beschikking gesteld en Jan Juffermans van Jachthaven Poelgeest durfde het weer aan om in het bakje te gaan en de reparatie klus geheel belangeloos uit te voeren. Volgende week worden de hekken rondom de baan in orde gemaakt en het gras weer zo kort mogelijk gemaaid. Op 1 December word de baan weer onder water gezet. Het wachten is nu op een strenge winter.

Verwaarloosde dieren, mishandelde dieren, doorgefokte dieren, gesmokkelde dieren, gedumpte dieren, opgehokte dieren, proefdieren… Helaas zijn er ook in Nederland nog steeds allerlei ‘vergeten’ diergroepen die het slecht hebben. Daarom staat de collecteweek van de Dierenbescherming (de week rondom Werelddierendag), in het teken van Vergeten Dieren. Collectecoördinator Robert Moltmaker van de Dierenbescherming afdeling Rijnland vertelt: “Wij komen samen met onze vrijwilligers het hele jaar door op voor dieren in nood. Zo troffen we deze zomer weer heel veel gedumpte konijnen aan in ons gebied. Om ook in de toekomst voor deze en alle andere ‘Vergeten Dieren’ op te kunnen blijven komen is geld nodig. Daarom staat de jaarlijkse collecte voor de Dierenbescherming dit jaar in het teken van deze dieren. In de week

Voor al uw klimaatbeheer «CV installaties « CV ketels « Ventilatiesystemen « Zonne-energie « Airconditioning

van 30 september tot 6 oktober komen de collectanten van de Dierenbescherming aan de deur. De Dierenbescherming krijgt geen overheidssubsidie en is dus geheel afhankelijk van de financiële steun van leden, donateurs en de opbrengst van de jaarlijkse collecte”.

Venten zonder vergunning De politie heeft woensdagavond 19 september twee Gouwenaren aangehouden voor het venten zonder vergunning. De twee verkochten stroopwafels op de Kerckwervelaan in Oegstgeest. De jongens hadden daar geen vergunning voor. Volgens de jongens had de baas wel een vergunning, maar ook hij kon deze niet tonen.

BERNARD SCHULTE BV CENTRALE VERWARMING EN AIRCONDITIONING

Ook voor al uw service & onderhoud! Voorhout - Tel. 0252-21 57 62 WWW.BERNARDSCHULTE.NL


OEGSTGEESTER COURANT

WOENSDAG 26 SEPTEMBER 2012

26 september 2012 week 39 WWW.OEGSTGEEST.NL RHIJNGEESTERSTRAATWEG 13 POSTBUS 1270 2340 BG OEGSTGEEST Wilt u de burgemeester of ĂŠĂŠn van de wethouders spreken? Bel voor een afspraak met 071-51 91 793 of mail naar secretariaat@oegstgeest.nl. Vermeld in uw e-mail het onderwerp van gesprek en het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent.

Voor alle vragen over de gemeente belt u maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur met het Telefonisch Informatie Punt (TIP): 51 91 793 (Communicatie, Klachten, Onderwijs, Projectbureauâ&#x20AC;&#x2122;s, Meldingen openbare ruimte/servicelijn)

WERKZAAMHEDEN

RAADSINFORMATIE

AGENDA POLITIEKE RONDE OEGSTGEEST VAN 4 OKTOBER 2012 t%FCFHJOUJKEFOWBOEFPOEFSXFSQFO[JKOPOEFSWPPSCFIPVEt7PPSBDUVFMFBHFOEBLJKLPQEFXFCTJUF

Raadzaal 20.15-22.40 20.15-20.30

20.30-20.50 20.50-21.10 21.10-21.30 21.30-21.50 21.50-22.10 22.10 22.10-22.40 22.40 22.40

Sociale Zaken spreekuur Tussen 9.00 en 11.00 uur WMO spreekuur Tussen 9.00 en 11.00 uur Grofvuil en groot tuinafval Tussen 9.00 en 12.00 uur

Trouwzaal Commissie Ruimte Opening. Vaststellen agenda. Spreekgelegenheid voor het publiek. *) Notulen vergadering van 06-09-2012. Aandachtspuntenlijst commissies/raad. Rapportage vanuit gemeenschappelijke regelingen. Presentatie: â&#x20AC;&#x153;Stand van zaken Schipholoverlegâ&#x20AC;?. Vaststelling bestemmingsplan Haaswijk (gewijzigd) Vaststelling bestemmingsplan Voscuyl en Bloemenbuurt. Omzetten gemeentegaranties volkshuisvesting naar achtervang bij WSW. Verklaring van geen bedenkingen 16 woningen Hofje van Rhijnwaeter. Inhoudelijke mededelingen. Stukken ter kennisneming. Rondvraag. Sluiting.

19.30-20.15 19.30-20.15 20.15-22.30 20.15-20.30

20.30-21.00 21.00-21.30 21.30-22.00 22.00 22.00-22.30 22.30 22.30

Commissies Burger en Ruimte gemeenschappelijk - raadzaal 2e Voortgangsrapportage 2012. Commissie Burger â&#x20AC;&#x201C; trouwzaal reguliere vergadering Opening. Vaststellen agenda. Spreekgelegenheid voor het publiek. *) Notulen vergadering van 06-09-2012. Aandachtspuntenlijst commissies/raad. Rapportage vanuit gemeenschappelijke regelingen. Jaarrekening en bestuursverslag OPOO 2011. Vrijwilligers- en mantelzorgbeleid 2013-2016. Seniorenbeleid 2013-2016. Inhoudelijke mededelingen. Stukken ter kennisneming. Rondvraag. Sluiting.

 "MTVXJMUJOTQSFLFOEJFOUVWĂ&#x2DC;Ă&#x2DC;SVVSPQEFEBHWBOEFWFSHBEFSJOHDPOUBDUPQUFOFNFONFU WXCEFDPNNJTTJF#VSHFSNX++.EF8PMGGWBOEFS3FJKLFO UFM FO WXCEFDPNNJTTJF3VJNUFEIS',SPNIPVU UFM  .FFSJOGPSNBUJFWJOEUVPQEFXFCTJUFWBOEFHFNFFOUFXXXPFHTUHFFTUOM %FWPMMFEJHFBHFOEBFOEFWFSHBEFSTUVLLFOMJHHFOUJKEFOTLBOUPPSVSFOUFSJO[BHFJOEFIBMWBOIFUHFNFFOUFIVJTBBOEF3IJKOHFFTUFSTUSBBUXFH0PL[JKO[FUF SBBEQMFHFOJOIFUSBBETJOGPSNBUJFTZTUFFNPQXXXPFHTUHFFTUOM

Tegelwerkzaamheden trottoir Emmalaan De gemeente begint binnenkort met tegelwerkzaamheden aan het trottoir aan beide zijden van de rijweg in de Emmalaan tussen de Terweeweg en de Juffermansstraat.

De afgelopen maanden hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden tussen de gemeente en De Nieuwe Vrienden van Poelmeer, om gezamenlijk te bekijken wat de mogelijkheden voor een nieuw zwembad Poelmeer kunnen zijn. We hebben afgesproken om een informatieavond over dit onderwerp te organiseren.

Tijdens de informatieavond willen we inzicht krijgen in de (on)mogelijkheden en discussiĂŤren over wensen van bewoners van Oegstgeest en de gebruikers uit de hele regio m.b.t. het nieuwe zwembad Poelmeer, die bovendien ook nog binnen de ďŹ nanciĂŤle mogelijkheden moeten vallen. De gemeenteraad moet zich medio 2013 uitspreken over de toekomst van het zwembad. In 2008 heeft de gemeenteraad besloten in principe nieuwbouw te realiseren. Vast staat dat het huidige

zwembad minstens nog 3.5 jaar, tot en met het jaar 2015, open kan blijven. Progamma informatieavond Zaal open: 19.00 uur, start 19.15 uur. - Opening door wethouder Eric Mackay; - Jaap Schipper, medewerker van de gemeente Alblasserdam, waar men de afgelopen jaren zeer uitgebreid heeft gezocht naar het beste zwembad voor hun situatie en locatie; - Robert Klein, medewerker van de Grontmij, die veel weet van de verschillende ďŹ nancieringsmogelijkhe-

51 91 819

51 91 868

De werkzaamheden staan gepland in de periode van 1 oktober t/m 12 oktober 2012, afhankelijk van de weersomstandigheden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer C. Grootveld (071) 51 91 793.

den van een zwembad; - Zwembadarchitect Jakko Koenis, over zwembadontwerpen en de mogelijkheden op het terrein van de huidige locatie; - Discussie onder leiding van de heer Eddie Smit; - Einde 21.25. Na aďŹ&#x201A;oop ligt er documentatie klaar voor de bezoekers, zie ook: www.redzwembadpoelmeer.nl. U kunt contact opnemen met De Nieuwe Vrienden van Poelmeer via email: redzwembadpoelmeer@gmail.com.

Lokaal Loket Oegstgeest 51 56 215 Ma. t/m vrij. van 14.00-17.00 uur Voor al uw vragen over zorg, welzijn, wonen en inkomensondersteuning Lange Voort 2t, 2341 KA Oegstgeest lokaalloket@oegstgeest.nl - www.lokaalloketoegstgeest.nl

Groen schoolplein en Groene VoetOegstgeest beste gemeente stappen voor Montessorischool van Op vrijdag 21 september openden de meer informatie over het Groene Voetleerlingen van de Montessorischool stappen project kijkt u op de website Zuid-Holland Oegstgeest en wethouder Lia de Ridder van de Omgevingsdienst: www.odwh.nl. het groene schoolplein. Ook werd het project Groene Voetstappen afgesloten.

Opening groen schoolplein Het schoolplein van de Montessorischool in Oegstgeest is veranderd in een natuurlijke omgeving. Dit schoolplein wordt niet alleen door de leerlingen van de school gebruikt, maar ook door Stichting Kinderopvang Oegstgeest en door de buurtbewoners. Wethouder De Ridder opende het schoolplein ofďŹ cieel met het planten van een vlinderstruik.

Deze werkzaamheden kunnen overlast geven, zoals: - slechte bereikbaarheid van de woningen - het tijdelijk afgesloten zijn van een gedeelte van het trottoir - geluidsoverlast.

Informatieavond over het Nieuwe Zwembad Poelmeer Dinsdag 9 oktober 2012 van 19.00 tot 21.15 uur Raadzaal gemeentehuis Oegstgeest

51 91 830

Medio 2012 deed Elsevier onderzoek naar â&#x20AC;&#x2DC;de beste gemeenten 2012â&#x20AC;&#x2122;. â&#x20AC;&#x2DC;Waar is het goed wonenâ&#x20AC;&#x2122;, vroeg het blad zich af, â&#x20AC;&#x2DC;welke gemeenten bieden rust, ruimte en groen? Waar hebben inwoners ruime keuze uit, onder andere, kinderopvang, scholen en ziekenhuizen? Hoe is de bereikbaarheid per auto en trein? Alle 415 Nederlandse gemeenten werden vergeleken en Oegstgeest kwam uit de bus als de beste gemeente van de provincie Zuid-Holland. En dat willen we weten! Om uitdrukking te geven aan onze blijdschap en trots hebben we een logo laten maken dat dit op niet mis te verstane wijze tot uitdrukking brengt: de duim.

Kijk voor meer informatie op

www.oegstgeest.nl

Groene voetstappen De leerlingen van de Montessorischool Oegstgeest verzamelden Groene Voetstappen door een week lang lopend en ďŹ etsend naar school te gaan. Meedoen betekent stimuleren van leerlingen, hun ouders en leerkrachten tot een veilige, gezonde en milieu- en klimaatvriendelijker manier van reizen. Het project Groene Voetstappen staat in het teken van duurzame mobiliteit. Voor

8FUIPVEFS %F 3JEEFS QMBOU POEFS UPF[JFOE PPH WBO EF POUXFSQFS WBO IFU groene schoolplein en de leerlingen een vlinderstruik.

Gemeentehuis gesloten op 3 oktober Houdt u er rekening mee dat het gemeentehuis op woensdag 3 oktober gesloten is in verband met de viering van Leidens Ontzet. De Milieustraat is gewoon geopend van 08.30 tot 11.30 uur.

VERGUNNINGEN EN BEKENDMAKINGEN BEKENDMAKINGEN Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan â&#x20AC;&#x153;Dorpsstraat en Elsgeesterpolderâ&#x20AC;? Het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest maakt bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan Dorpsstraat en Elsgeesterpolder zes weken ter inzage ligt (art 3.8 Wro; afdeling 3.4 Awb). Het gebied van het ontwerp van het bestemmingsplan bevat de Elsgeesterpolder ten westen van de A44, een gebied ten oosten van de A44 tot aan het Oegstgeesterkanaal met daarin o.a. opgenomen de uitbreiding van de begraafplaats en het Groene Kerkje, en een gebied ten zuiden van het Oegstgeesterkanaal met daarin de Van Almondeweg, Zoutkeetlaan, Groenhoevelaan en het smalle deel van de Dorpsstraat. Het bestemmingsplan heeft een conserverend karakter. Het plan ligt ter inzage van 27 september 2012 tot en met 7 november 2012. In deze periode kan iedereen het ontwerpbestemmingsplan inzien bij de receptie van het gemeentehuis van Oegstgeest, maandag tot en met vrijdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur, of na telefonische afspraak (071) 519 17 93. Het plan en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal beschikbaar op de website van de gemeente (onder de rubriek â&#x20AC;&#x2DC;Wonen en Burgerzakenâ&#x20AC;&#x2122;) en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens de terinzagetermijn kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerp mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Alleen zij die tijdig zienswijzen hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingediend kunnen in beroep tegen het deďŹ nitieve besluit. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest. Voor meer informatie en/of het indienen van een mondelinge zienswijze, kunt u contact opnemen met de afdeling VROM, tel. (071) 519 17 93.

In de vergadering van de commissie Ruimte van 4 oktober 2012 wordt eveneens gelegenheid geboden voor het mondeling indienen van zienswijzen. Indien u hiervan gebruik wilt maken, dan wordt u verzocht om contact op te nemen met de GrifďŹ e via tel. (071) 519 17 93. U dient zich dan vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering aan te melden bij de GrifďŹ e. Wet milieubeheer Een bedrijf kan onder een Besluit ex artikel 8.40 van de Wet milieubeheer vallen. In een dergelijk Besluit staan voorschriften, waaraan dat bedrijf moet voldoen. Bij vestiging of verandering moet het bedrijf zich melden bij de Omgevingsdienst West-Holland. Hieronder ziet u welke bedrijven in de gemeente Oegstgeest zich van 1 januari tot en met 30 juni 2012 hebben gemeld. Heeft u vragen of klachten over een van deze bedrijven? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst West-Holland (071) 4083117. U kunt ook een vraag stellen per email: procedurekamer@odwh.nl. Informatie over de tekst van het Besluit kunt u vinden op www. overheid.nl onder â&#x20AC;&#x153;wet- en regelgevingâ&#x20AC;?. Activiteitenbesluit - Dorpsstraat 79A â&#x20AC;&#x201C; SWS2WHEELS â&#x20AC;&#x201C; Verkoop en opslaan scooters - Willem Einthovenstraat 3 â&#x20AC;&#x201C; Gasdrukregel- en meetstation AS nr 90001540 â&#x20AC;&#x201C; Gasdrukregelen meetstation - Willem Einthovenstraat â&#x20AC;&#x201C; Avery Dennison â&#x20AC;&#x201C; Kantoorgebouw - Valkenburgerweg 1 â&#x20AC;&#x201C; Gasdrukregel- en meetstation â&#x20AC;&#x201C; Verwijderen gasdrukregel- en meetstation - Endegeesterstraatweg 5 â&#x20AC;&#x201C; Huisartsenpraktijk â&#x20AC;&#x201C; Plaatsen tijdelijke tank tijdens bouw Besluit landbouw milieubeheer - Vinkeweg 75 â&#x20AC;&#x201C; Veeteeltbedrijf Brussee â&#x20AC;&#x201C; Uitbreiding stal

Ontwerpbesluit afwijken van planologische regelgeving (uitgebreide procedure) Het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest heeft het voornemen met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 30 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht af te wijken van het bestemmingsplan â&#x20AC;&#x153;Centrum 1e partiĂŤle herzieningâ&#x20AC;? (vastgesteld op 28 augustus 1980 en goedgekeurd op 1 september 1981). Op grond van artikel 3.10 van de Wabo liggen de ontwerpbesluiten en bijbehorende stukken van het volgende plan ter inzage: Rhijngeesterstraatweg 26 (Locatie Van den Ameele). Het plan betreft de ontwikkeling van het voormalige garagebedrijf naar 23 woningen. Er worden 9 rijwoningen aan de Rhijngeesterstraatweg gerealiseerd en 7 rijwoningen aan de Geversstraat. Aan de rotonde wordt een appartementengebouw met 7 appartementen gebouwd. Dit plan is gesplitst in drie aparte aanvragen met OLO nummers: 513149; 512635; 513231. De ontwerpbesluiten en bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage van 27 september 2012 tot en met 7 november 2012. In deze periode kan iedereen de ontwerpbesluiten inzien bij de receptie van het gemeentehuis van Oegstgeest, maandag tot en met vrijdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur of na telefonische afspraak (071) 519 17 93. De ontwerpbesluiten en de bijbehorende stukken zijn digitaal beschikbaar op de website van de gemeente (onder de rubriek â&#x20AC;&#x2DC;Wonen en Burgerzakenâ&#x20AC;&#x2122;). Tijdens de terinzagetermijn kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerp mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Alleen zij die tijdig zienswijzen hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingediend kunnen in beroep tegen het deďŹ nitieve besluit. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan

het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest. Voor meer informatie en/of het indienen van een mondelinge zienswijze, kunt u contact opnemen met de afdeling VROM, tel. (071) 51 91 793. Wet geluidhinder Ontwerpbesluit hogere waarde De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest een ontwerpbesluit genomen om een hogere waarde vast te stellen vanwege wegverkeerslawaai van de Rijnzichtweg/ Geverstraat en de Rhijngeesterstraatweg, op basis van artikel 110a van de Wet Geluidhinder (Wgh). Op basis van de Wgh dient bij het vaststellen van een bestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een akoestisch onderzoek te worden verricht, indien dat plan mogelijkheden biedt voor nieuwbouw van woningen of andere geluidgevoelige functies. Op 25 november 2009 is voor de â&#x20AC;&#x153;Van den Ameele locatieâ&#x20AC;? een hogere waarde vastgesteld. Voor deze locatie wordt nu een nieuwe hogere waarde door de gemeente verzocht en moet de eerder vastgestelde waarde worden ingetrokken. Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat het vaststellen van hogere waarden niet betekent dat het verkeer meer geluid mag produceren maar dat voor een speciďŹ ek bouwplan een hogere geluidbelasting op de gevel wordt toegestaan. Stukken inzien De stukken liggen ter inzage van donderdag 27  september  2012 tot en met woensdag  7  november  2012 bij de receptie van het gemeentehuis in Oegstgeest, maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en na telefonische afspraak: 071-5191793.

Raad neemt voorbegroting oppositiepartijen serieus VERVOLG VOORPAGINA Gronden Van Tongeren (Progressief Oegstgeest) sprak zijn respect en waardering uit voor het maken van de voorbegroting. â&#x20AC;&#x153;Dat heeft veel tijd gekost, en is een unieke gebeurtenis.â&#x20AC;? Inhoudelijk kon hij zich niet vinden in het benadrukken van de schuldenberg. â&#x20AC;&#x153;Daar staan voor het grootste deel gronden tegenover die de gemeente in Nieuw Rijngeest al aan heeft moeten kopen. Bij die gronden horen onderliggende waarden; het college zet alles op alles om zo snel mogelijk verder te bouwen

en die gronden weer te verkopen.â&#x20AC;? Verder miste hij concrete keuzes rondom zwembad Poelmeer (er is alleen voorgesteld de toegang met een euro te verhogen) en miste hij keuzes op het gebied van sociaal beleid. â&#x20AC;&#x153;We moeten samen met de burgers om de tafel gaan zitten. Willen we een nieuw zwembad? OkĂŠ, maar dan moet de OZB omhoog.â&#x20AC;? Ook collega Teeuwen (VVD) sprak over het maken van fundamentele keuzes. Hij waarschuwde voor te rĂźcksichtslos schrappen van subsidies van sportverenigingen. â&#x20AC;&#x153;Het is juist zo uniek voor Oegstgeest dat je hier op zaterdag kinderen met aller-

lei verenigingsshirts rond zit fietsen. Dat unieke karakter van Oegstgeest moet blijven bestaan. Als de contributies teveel omhoog gaan, gaat het aantal leden van sportclubs naar beneden. De clubs hebben tijd nodig om andere wegen van inkomsten te vinden. We moeten verenigingen geen financiĂŤle doodsteek geven.â&#x20AC;? De VVD pleitte verder voor het oplossen van diverse problemen in regionaal verband. â&#x20AC;&#x153;We moeten samen met buurgemeenten overleggen waar er wat voor soort zwembaden moeten komen.â&#x20AC;?

Vertrouwen Wethouder Mackay sprak ook zijn

Zienswijzen geven U kunt tot en met woensdag 7 november 2012 uw zienswijze indienen. Richt uw brief aan de Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden. Eventueel kunt u mondeling, tijdens een (telefoon)gesprek uw zienswijze geven. Belanghebbenden die tijdig gemotiveerde zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen beroep tegen het deďŹ nitieve besluit instellen. Informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen: - de procedurekamer, tel. 071-4083117 (procedure) - de heer R. Rensen, tel. 071-4083253 (inhoudelijk) - de heer K.V.L. Troost van de gemeente Oegstgeest, tel. 071-5191820 (ruimtelijke ordeningsaspecten)

VERGUNNINGEN Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning 1. van Wassenaerlaan 12 â&#x20AC;&#x201C; oprichten dakkapel (566357/17-09-2012) 2. H.P. Berlagelaan 31 â&#x20AC;&#x201C; vervangen garage deur door pui (566537/17-09-2012) 3. Koolmeeslaan ongenummerd â&#x20AC;&#x201C; kappen 4 bomen (570297/13-09-2012) 4. H.P. Berlagelaan 29 â&#x20AC;&#x201C; vervangen garage deur door pui (570640/19-09-2012) 5. Haarlemmertrekvaart ter hoogte van no 14a en 15 â&#x20AC;&#x201C; plaatsen hekwerk (572527 /21-092012) 6. Endegeesterstraatweg 27 (Curium) â&#x20AC;&#x201C; legaliseren gebouw Schakel (572721 / 21-9-2012) 7. Endegeesterstraatweg 27 (Curium) â&#x20AC;&#x201C; legaliseren gebouw Chalet (572863/ 21-9-2012) 8. Louise de Colignylaan 9 â&#x20AC;&#x201C; uitbreiden woning (572411 / 24-9-2012)

Verleende omgevingsvergunningen Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Oegstgeest maken bekend dat zij onderstaande vergunning en/of onthefďŹ ngen hebben verleend. De datum van bekendmaking staat bij het besluit vermeld. Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure) 1. Koninginnelaan 23 â&#x20AC;&#x201C; kappen boom (480051/ 5-9-2012) 2. Lange Voort/ Abtspoelweg â&#x20AC;&#x201C; plaatsen bouwbord (456613/ 7-9-2012) 3. de Kempenaerstraat 18/terweeplein â&#x20AC;&#x201C; uitbreiden winkel (380623/ 20-9-2012) 4. van Wassenaerlaan 12 â&#x20AC;&#x201C; oprichten dakkapel (566357/20-09-2012) 5. H.P. Berlagelaan 31 â&#x20AC;&#x201C; vervangen garage deur door pui (566537/20-09-2012) 6. H.P. Berlagelaan 29 â&#x20AC;&#x201C; vervangen garage deur door pui (570640/20-09-2012) Bezwaar Tegen de verleende omgevingsvergunningen die tot stand is gekomen met de reguliere voorbereidingsprocedure kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest. De datum bekendmaking van het besluit staat tussen haakjes  vermeld achter de  betreffende vergunning. Informatie Als u informatie wilt over ingekomen aanvragen, het aanvragen van een vergunning of aanverwante zaken, dan kunt u op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur langskomen op het gemeentehuis of u kunt bellen met 071-5191793. Ook is er informatie beschikbaar op de website www.oegstgeest.nl.

De ingekomen aanvragen liggen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. U kunt nog geen bezwaar of beroep indienen.

College gaat regionale samenwerking onderzoeken waardering uit voor het werk van de twee oppositiepartijen. â&#x20AC;&#x153;Alle verstandige financieel solide zaken nemen we over. Ook bij de ingediende voorstellen van het CDA vonden we ideeĂŤn die we meenemen. Ik heb er alle vertrouwen in dat de nieuwe begroting ook weer meerjarig sluitend zal zijn. Soms lijkt het alsof partijen ellende over zichzelf afroepen.â&#x20AC;? De indieners van de voorbegroting keken tevreden terug op de discussie. â&#x20AC;&#x153;We hebben er vertrouwen in dat onze ideeĂŤn meegenomen worden.â&#x20AC;? Braun: â&#x20AC;&#x153; Ik ben blij dat het schokeffect van de voorbegroting u uit de slaapstand heeft gehaald.â&#x20AC;?

De raad van Oegstgeest heeft afgelopen donderdag in meerderheid (Leefbaar- en Transparant Oegstgeest stemden tegen) een motie aangenomen die het Oegstgeester college verzoekt om in samenwerking met andere colleges in de regio te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om samen te werken om de gewenste diversiteit in sportvoorzieningen te behouden. Hierbij ligt de focus op de grotere sportvoorzieningen zoals zwembaden, voetbal- en hockeyfaciliteiten en sporthallen. De motie kwam voort uit een bijeenkomst van februari van dit

jaar, waarin de Leidse regioraden benoemden dat â&#x20AC;&#x2DC;op het gebied van sport en cultuur samenwerking mogelijk is door het bundelen ofwel het gebruiken van elkaars voorzieningenâ&#x20AC;&#x2122; In het onderzoek van het college zal mee moeten worden genomen dat het faciliteren van sport per gemeente enorm kan verschillen, dat een uitruil van gebruik van voorzieningen plaats kan vinden en dan men gezamenlijke een voorziening (bijv. een schaatshal) kan financieren, al dan niet naar rato van het aantal inwoners. Ook moet het college rekening houden met een gunstige verde-

ling van de faciliteiten, en kan met samen diverse zaken inkopen. Verder dient men zich te realiseren dat de rol van het vrijwilligerswerk steeds groter wordt. Leefbaar Oegstgeest steunde de motie niet. â&#x20AC;&#x153;Er zijn al eerder moties van deze strekking aangenomen; laten we die eerst uitvoeren. We moeten eerst ons eigen huis op orde brengen, en we willen vooral voorkomen dat we gaan meebetalen aan bijvoorbeeld de laksheid van Leiden.â&#x20AC;? In de motie verzoekt de raad het college voor eind 2012 de resultaten terug te koppelen.


OEGSTGEESTER COURANT

WOENSDAG 26 SEPTEMBER 2012

FAMILIE-BERICHTEN Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

Opgave via telefoon (071) 517 53 17 of e-mail: redactie@oegstgeestercourant.nl. Vermelding onder voorbehoud.

Per e-mail Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Oegstgeester Courant. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld(PDF).

Woensdag 26 september 10.30 â&#x20AC;&#x201C; 21.30 uur. Regio. Leiden e.o. Informatieavond politievrijwilligers. Politiebureau. Hoogmadesweg 72. Leiderdorp. 20.00 uur. Recreatietafeltennis TTV Pecos. Batjes en ballen aanwezig. Thorn tafeltennishal. De Voscuyl.

Per post of afgeven U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do: 8.00-17.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

3 Oktober programma Leiden Dinsdag 2 oktober 10.00 â&#x20AC;&#x201C; 16.00 uur Rondgang rustâ&#x20AC;&#x201C; en verpleeghuizen 13.00 â&#x20AC;&#x201C; 02.00 uur Lunapark. (zie 3 oktober) 13.00 â&#x20AC;&#x201C; 00.00 uur Historische kermis (zie 3 oktober) 13.00 â&#x20AC;&#x201C; 00.00 uur Feestelijke warenmarkt (zie 3 oktober ) 15.00 uur ( Voor niet-Leidse horloges is dit 16.14 uur) Opening: Energy Hooglandse Kerk. 17.00 â&#x20AC;&#x201C; 18.30 uur Hutspotmaaltijd. Hooglandse Kerkgracht. 18.30 â&#x20AC;&#x201C; 19.30 uur Bespeling Stadhuiscarillon 19.30 uur Taptoe. Route: Kaasmarkt. Haarlemmerstraat, Prinsessekade, Kort Rapenburg, Breestraat, Steenschuur, Van der Werfpark, Doezastraat, Jan van Houtkade. 20.000 uur Voorstelling â&#x20AC;&#x153;De Spaanse hoerâ&#x20AC;? door Fields of wonder. De Burcht. 20.30 â&#x20AC;&#x201C; 22.30 uur 3 Oktober Pleintaptoe. Festival Plaza. Garenmarkt. 22.45 â&#x20AC;&#x201C; 02.00 uur Swingend de nacht in met Session en een optreden van Paul Turner. Festival Plaza. Garenmarkt.

Donderdag 27 september Uittip: Vanaf vandaag tot en met zondag 30 september: De jaarlijkse militaire Taptoe in de Ahoyhal Rotterdam. Kijk op www.nationale. taptoe.nl 14.00 uur. NVvH/Vrouwennetwerk. Leiden e.o. Optreden van Marijke Kots. Solostuk â&#x20AC;&#x153;Mevrouw van den Bergâ&#x20AC;?. Zaal Beatrix t.o. nr. 66 Schubertlaan. Leiden Zuid-West. Informatie over kennismaking en/of lidmaatschap: Drs. C. v. d. Laan Telefoon (071) 531 27 07. 20.15 uur. Algemene ledenvergadering Tafeltennisvereniging PECOS. Kantine Thorn Tafeltennishal (achter Dansschool de Jong) De Voscuyl Vrijdag 28 september Inloopmiddag Centrum voor Jeugd en Gezin. Lijtweg 7. 14.30 uur. ANBO filmmiddag. Kerkzaal Gemeentecentrun. Entree â&#x201A;Ź 5 euro. 20.15 uur. K&O opent bijzonder Kamermuziekseizoen in de Groene Kerk met optreden van het EnAccord Strijkkwartet. Groene Kerk. Haarlemmerstraatweg. Zaterdag 29 september Uittip. In Scheveningen wordt dit weekeind het 34e Vliegerfestival Festival gehouden. Van 10.30

tot 17.00 uur zijn de vliegers in de lucht. Zie ook www.vliegerfestivalscheveningen.nl Vandaag en morgen feestelijk winkelweekeind met diverse gratis optredens in de binnenstad van Leiden. Zie voor programma www.winkelweekendleiden.nl 14.30 uur. Competitiewedstrijd voetbal Oegstgeest 1 â&#x20AC;&#x201C; BSCâ&#x20AC;&#x2122;68. Hoofdveld. Sportcomplex De Voscuyl.

geheel Oegstgeest oud papier op. 13.30 â&#x20AC;&#x201C; 16.30 uur. Radius. Gezelligheidsmiddag voor senioren. Gemeentecentrum aan de Lijtweg 9.

Zondag 30 september 8.30 uur. Ren- en toervereniging Swift. Toerfietsseizoen. Vandaag: Hutspottocht. Naar keuze over 30 of 65 kilometer. Voor het hele gezin. Start: Clubhuis. Willem van der Madeweg. Hoge Rijndijk Leiden, ten westen van snelweg A4 (let op werkzaamheden) rechts afslaan en Willem van de Madeweg (langs Roomburg) volgen 14.00 uur. Competitiewedstrijd voetbal. UDO 1 â&#x20AC;&#x201C; Alphen 1. Hoofdveld. De Voscuyl. Ingang terrein: Van Houdringelaan. 14.00 uur De Leidse Hout. Serie najaarsconcerten in Muziektent de Waterlelie. Vandaag: Afsluiting muziekseizoen met optreden van het Eurokoor. Organisatie Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout. 16.00 uur. Theehuis de Leidse Hout. Muzikaal optreden van de Rijnsons. 17.00 â&#x20AC;&#x201C; 19.00 uur. Inspiratie en Spiritualiteit. Bijeenkomst met muziek, kunst of inleiding. Martijn van Kogelenberg zingt met gitaarbegeleiding Franse gedichten van George Brassens en Jacques Douai. Afsluiting met een eenvoudige maaltijd waarvan graag tevoren opgeven. Telefoon (071) 513 14 22. Info: Ds. Marjan Driessen. Plaats Gemeentecentrum. Organisatie: Raad van Kerken Oegstgeest.

20.15 â&#x20AC;&#x201C; 22.15 uur. Instuderen nieuwe programma zangvereniging De Troubadours. Kom ook meezingen of kom eens kijken. Gemeentecentrum. Lijtweg 9. (iedere maandagavond)

Maandag 1 oktober 18.00 uur. De Voetbalvereniging UDO haalt in

14.00 â&#x20AC;&#x201C; 16.00 uur. Brieven schrijven voor Amnesty International. Neem vrienden en kennissen mee. Plaats: Pastorie. H. Willibrordkerk. Rhijngeesterstraatweg 35.

Dinsdag 2 oktober Viering Leidens Ontzet. 9.00 â&#x20AC;&#x201C; 16.00 uur. Weekmarkt. Parkeerterrein Lijtweg. 10.00 uur. Koffieochtend voor senioren. Organisatie: Radius. Gemeentecentrum. Lijtweg 9. 19.30 uur. Viering Leidens Ontzet. Taptoe. Wilt u de stoet zien zoek dan een rustig plaatsje op de Breestraat ter hoogte van de bioscoop Trianon. Verder Kermis rond molen De Valk en Beestenmarkt. Feestelijke warenmarkt op Legende en Oude Singel. Woensdag 3 oktober. Viering Leidens Ontzet. In verband met viering van Leidens Ontzet is het raadhuis de gehele dag gesloten. 20.00 â&#x20AC;&#x201C; 22.00 uur. Recreatietafeltennis TTV Pecos. Batjes en ballen aanwezig. Thorn tafeltennishal. De Voscuyl. Donderdag 4 oktober. Werelddierendag. 20.00 uur. Openbare raadscommissievergaderingen commissies Ruimte en Burger. Plaats: Trouw- en raadzaal. Gemeentehuis. Rhijngeesterstraatweg.

Woensdag 3 oktober 07.00 uur Reveille. Stadhuisplein 07.30 â&#x20AC;&#x201C; 09.30 uur Uitreiking Haring & wittebrood. De Waag. Aalmarkt. 08.00 uur Koraalmuziek. Van der Werfpark 08.00 â&#x20AC;&#x201C; 18.00 uur Vlootschouw, nautische markt en muziek Historische haven. Kort Galgenwater. Bij molen De Put. 08.30 â&#x20AC;&#x201C; 09.30 uur Bespeling Stadhuiscarillon 09.00 â&#x20AC;&#x201C; 01.00 uur Lunapark. Schuttersveld /Parkeerterrein rondom molen De Valk, Lammermarkt, Nieuwe Beestenmarkt, Beestenmarkt, Rijnburgersingel, Stationsplein 09.00 â&#x20AC;&#x201C; 23.00 uur Feestelijke warenmarkt. Toevoerwegen Lunapark 09.00 â&#x20AC;&#x201C; 23.00 uur Historische Kermis. Pieterskerkplein 09.30 â&#x20AC;&#x201C; 13.00 uur Kinderplein. â&#x20AC;&#x2DC;t Gerecht 10.00 uur Herdenkingsdienst. Pieterskerk 10.00 â&#x20AC;&#x201C; 12.00 uur Stedelijk museum de Lakenhal 10.00 â&#x20AC;&#x201C; 13.00 uur Straattheater. Festival Plaza. Garenmarkt. 13.00 uur Grote Optocht: Hollandsch Glorie. Route: Hoge Rijndijk, Passage, Levendaal, Geregracht, Korevaarstraat, Breestraat, Noordeinde, Witte Singel, Zoeterwoudse Singel. 13.00 â&#x20AC;&#x201C; 15.00 uur Roodâ&#x20AC;&#x201C; wit fotowedstrijd Tijdens de optocht 14.30 â&#x20AC;&#x201C; 15.30 uur Stamppot Kinderdaktuin. LUMC. 14.30 â&#x20AC;&#x201C; 22.00 uur Muziek op het Festival Plaza Garenmarkt 15.00 â&#x20AC;&#x201C; 16.30 uur Polsstokverspringen. Steenschuur/Van der Werfpark 20.00 uur Voorstelling â&#x20AC;&#x2DC;De Spaanse hoerâ&#x20AC;&#x2122; door Fields of wonder. De Burcht 23.30 uur Vuurwerk Ankerpark. Zijlsingel Zie voor complete programma: www.3oktober.nl

2AADGEVING "EGELEIDING 5ITVOERING

Bijeenkomst Jehovahâ&#x20AC;&#x2122;s Getuigen -ETAANDACHTENZORGVOOR EENPASSENDAFSCHEID

 WWWTHEADIJKSTRANL

Jehovahâ&#x20AC;&#x2122;s Getuigen uit Den Haag, Voorburg, Leidschendam, Wassenaar, Katwijk en Leiden hebben op zaterdag 29 en zondag 30 september aanstaande een programma van praktisch Bijbels onderwijs in de Congreshal van Jehovahâ&#x20AC;&#x2122;s Getuigen, Edeseweg 147 te Bennekom. Entree is gratis.

Met het thema â&#x20AC;&#x2DC;Beveilig je verstandâ&#x20AC;&#x2122; wordt ingegaan hoe gedachten, spraak, beslissingen en gedrag echt en zuiver tot uitdrukking kunnen komen. Het doel van dit programma is elke bezoeker te helpen de eigen gedachten te analyseren, de geest te versterken en God beter te begrijpen.

EHBO-cursus start in oktober In oktober start in Oegstgeest een nieuwe cursus Eerste Hulp. In de lessen wordt naast de theorie over de bouw en werking van het menselijke lichaam, veel aandacht aan de praktijk geschonken. Daarin leren cursisten wat ze moeten doen met een schaafwond, snijwond en andere uitwendige wonden. Tevens leert men het verschil tussen een botbreuk, een verstuiking en een kneuzing en wat met ieder letsel te doen. Ook leert men te handelen als een slachtoffer in een levensbedreigende situatie verkeerd, zoals een ademhalingsstoornis of een hartstilstand. Tijdens de cursus wordt het geleerde, geoefend met hulp van Lotus-slachtoffers. Dit zijn Eertsehulpverleners die een cursus hebben gevolgd om slachtoffers uit te beelden zodat andere eerstehulpverleners leren met slachtoffers om te gaan. Spreekt u dit aan en heeft u de komende maanden op donderdagavond nog niets gepland staan, geef u dan op voor de cursus Eerste Hulp. De cursus wordt gegeven van 20:00 uur tot 22:00 uur in de Hofdijckschool. De cursus duurt 18 avonden en wordt afgesloten met een examen. De kosten voor de cursus is â&#x201A;Ź 185.=, dit is inclusief lesboekje, lesmateriaal, verbandmateriaal, examengeld en koffie/thee in de pauze. De cursus start op donderdagavond 11 oktober 2012 Bent u al in het bezit van een EHBO-diploma, dan kunt u bij EHBO Vereniging Oegstgeest terecht voor

Nefit houdt Nederland war m

DOKTERSDIENST Duin- en Bollenstreek tel. (0252) 240212 * door de week van 17.00 uur â&#x20AC;&#x2DC;s middags tot 8.00 uur de volgende dag * in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur * op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna Dokterspost van de Doktersdienst Duin- en Bollenstreek Gebouw BNS, Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA Voorhout Parkeren bij Deloitte & Touche APOTHEKEN Dienst Apotheek Bollenstreek * door de week van 17.00 uur, â&#x20AC;&#x2DC;s middags tot 8.00 uur de volgende dag * in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur * op feestdagen van 16.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna

Wilt u meer weten over een opleidingscursus of een vervolgcursus, neem dan contact op met Marja Bosman tel: (071) 515 24 89. Of stuur een e-mail naar info@ehbooegstgeest.nl. www.ehbooegstgeest.nl

AquaPower van NeďŹ t: Het ultieme warmwatercomfort De hoogwaardige kwaliteit van de NeďŹ t TopLine AquaPower HR-ketel garandeert het ultieme warmwatercomfort. Deze innovatieve combi-ketel heeft een voorraad warmwater die met ongekende kracht wordt bijgevuld. Overal in huis direct warm water, en als u wilt overal tegelijk! Vraag ons naar de brochure.

Kwadraad Maatschappelijk Werk, telefoon (088) 900 4000, www. kwadraad.nl

TANDARTSEN 24-09 / 30-10 W. van Riessen, (071) 512 45 16 01-10 / 07-10 P.E. Roos, (071) 589 59 80

Opvoedadviespunt, telefoon (088) 900 4000, www.kwadraad.nl

DIERENARTSEN B.G. Heemskerk, De Kempenaerstraat 21. Tel.: (071) 5176761 Spreekuren: ma. t/m vr.: 8.30-9.30 uur; 13.00-14.00 uur; 18.30-19.30 uur; za. 10.00-11.00 uur en volgens afspraak (24 uur per dag bereikbaar) R.J.W. Duijn-D.J. Brandt, President Kennedylaan 26. Tel. (071) 5156161 Kliniek Oegstgeest-Noord, Haarlemmerstraatweg 5a. Tel. (071) 5237558 Dierenbescherming afd. Rijnland Tel. (071) 5216662, kantoor@ dbrijnland.nl

Bemiddelingsbureau Thuiszorg Oegstgeest, Annelies Vissers, Juffermansstraat 25 tel. (071) 5171191. e-mail: annelies.vissers@planet.nl

Orthopedagogische Praktijk Gelukt, Tammy Ruijgrok, praktijk voor onderzoek en begeleiding van kinderen van 4 tot 18 jaar. Wilhelminapark 17, Tel. 06-18688233, www.praktijkgelukt.nl

Praktijk voor homeopathie, Martin de Munck, Marelaan 35, tel. (071) 5170168. www.martindemunck.nl

Zorg bij de hand, Thuiszorgspecialist. 06-41048570. www.zorgbijdehand.nl. info@zorgbijdehand.nl.

Praktijk AMP, Arbeidspsycholoog drs. A.J. Middel. Coaching en advies bij arbeidsgerelateerde vragen en persoonlijke ontwikkeling in werk en loopbaan. Rhijngeesterstraatweg 40 D, tel. 06-22686222.

ANBO/Radius film

de vervolglessen. Tijdens de vervolglessen wordt naast het herhalen van de stof uit de opleidingscursus, ook achtergrond informatie verstrekt. Ook worden er een aantal avonden ingepland waarin we werken met LOTUS en er is een avond dat we een spel doen.

Rijnsburgerweg 4c, 2215 RA Voorhout, tel. (0252) 240216 (naast de Doktersdienst)

De eerste film in het nieuwe seizoen is het indrukwekkende verhaal van Margaret Thatcher, de eerste vrouwelijke Britse premier en de strijd die zij voerde om gehoord te worden in een wereld gedomineerd door mannen. Een film over macht en de prijs die daarvoor betaald moet worden. Een verrassend en intiem portret van een bijzondere vrouw. Deze film boeit enorm door het meeslepende en gevoelige spel van met name de hoofdrolspeelster. In het afgelopen jaar was deze film het grote kassucces. Gemeentecentrum, vrijdag 28 september 14.30 uur, zaal open 14.00 uur.

HEEMSKERK

INSTALLATIEBUREAU

Regiodealer van Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg en Oegstgeest. Met een eigen 24uurs-servicedienst.

Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. 0900 - 1450 Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00-18.00 uur (15 ct/ pm). Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@korrelatie.nl. Chatten kan op werkdagen van 9.00-17.30 uur via www.korrelatie.nl Stichting Terminale Thuiszorg door vrijwilligers Leiden en omstreken. Voor vragen of hulp: 0651002071. www.terminalezorg. vptzleiden.nl

Praktijk voor psychotherapie, psychologie en coaching, Mw. Drs C.J.M. Meeuwisse. Individuele therapie, relatietherapie, arbeidgerelateerde problematiek, burnoutbehandeling. Prinsenlaan 17, tel (071) 517 49 95. www.psychotherapeutoegstgeest.nl

COLOFON

OEGSTGEESTER COURANT

Pedicure praktijk Voetzorg Rijnland, Christine van Eck, Theo van Doesburglaan 13, tel. 06- 51528725. www.voetzorgrijnland.nl

www.oegstgeestercourant.nl Oplage 11.500

Praktijk Beker. COACHING | THERAPIE | EMDR. Jongeren + volwassenen. Ma, woe, do: Warmonderweg 7. Di: Huisartsenpraktijk Koninginnelaan. Voor afspraken: 06 28 34 01 99 www.praktijkbeker.nl

Ambachtsweg 7a Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01 - fax (071) 403 23 25

Uitgave van

Verenigde Protestantse Gemeente Kruispunt Rivierduinen locatie Oegstgeest 10.30 uur: pastor S. PoppeRienks Regenboogkerk 10.00 uur: ds. A. Verburg, kindernevendienst en jeugdkapel Groene of Willibrord kerk. 10:00: ds. G.J. de Bruin, m.m.v. Willibrordcantorij Gemeentecentrum Ver. Vrijzinnige protestanten (PGO), 10:30 uur mw.ds. I. Hasselbach-Jongsma

Verpleeg- en ziekenhuizen Kapel van het Diaconessenhuis 10.15 uur: Ds. A.C. Kooijman Van Wijckerslooth (prot.) 16.00 uur: ds. A. Boshuizen Van Wijckerslooth (r.-k.) 9.45 uur woord- en communiedienst voorganger: dhr. G. van de Pavert LUMC 10.00 uur pastor J.H.S. Evers

R.-k. Willibrordkerk Vieringen iedere dinsdag en donderdag om 9.30 uur. In het weekend op zaterdag om 19.00 uur en zondag om 11.00 uur. Voor de meest actuele informatie over het soort viering en het begeleidend koor, zie www.willibrordoegstgeest.nl

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Lijtweg 1. Ook te beluisteren via kerkradiobox kanaal 4. 10.00 u ds. R. Roth, Viering Heilig Avondmaal 16.30 u ds. A. Francke, Voorburg

Nederlands Gereformeerde Kerk Duinzigtcollege 10.00 uur: Ds. A. Boshuizen

Volle Evangelie Gem. Leiden e.o.

Counselling International, Individual counselling, couple therapy or conflict mediation in English or Dutch. Els Barkema-Sala, MPhil, MBACP, Willem de Zwijgerlaan 51a. www.counsellinginternational. com. tel. (071) 5282661

V

oor V gelegenheid perfecte

elke

de

kaart

Het ultieme warmwatercomfort van TopLine AquaPower HR-ketels. NĂş bij:

Bloemenlaan 9, 2235 EM Valkenburg (ZH) 5FMFGPPOt'BY E-mail: info@heemskerkinstallatie.com Lid van de VNI en BZE

Jongeren Preventie Plan (JPP), telefoon (088) 900 4000, www.kwadraad.nl

KERKDIENSTEN

Ambachtsweg 7a | 2222 AH Katwijk 071 408 14 97 info@drukkerijallin.nl www.drukkerijallin.nl

Redactie Willemien Timmers Eli Heimanshof 47, 2341 PG Oegstgeest Telefoon: 06-10089124 e-mail: redactie@oegstgeestercourant.nl Inleveren kopij uiterlijk maandag 12.00 uur Nagekomen stukken in overleg met de redactie Advertenties Contactgegevens Binnendienst Vincent Roos, tel. 071-4091638 Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 fax (071) 403 23 25 e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Oegstgeester Courant Sluitingstijd advertenties maandag 17.00 uur Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kostenloos bij ons opvragen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. De Oegstgeester Courant wordt gratis huis aan huis bezorgd in Oegstgeest en Leiden â&#x20AC;&#x2DC;Raadsheren- en Vogelenbuurtâ&#x20AC;&#x2122;en is verkrijgbaar bij: - Gemeentehuis - Snackbar â&#x20AC;&#x2DC;t Haasje - Rijnlandse Boekhandel - Bibliotheek Bollenstreek - Primera Gemeentecentrum - Boekhandel De Kler - Albert Heijn (Terweeplein) - Hotel Bastion - Zwembad Poelmeer Bezorgklachten Uitgeverij Verhagen, tel. 071-4022901 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging De krant wordt nog dezelfde dag nabezorgd als de klacht voor vrijdag 12.00 uur bij ons binnen is.

Pauluskerk, Warmonderweg 2 11.00 uur: samenkomst

Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente Leiden Lokhorstkerk, Leiden 10:15 uur: ds. E.P. Meijering (Oegstgeest, Re)

Protestantse Gemeente Warmond 10.00 uur: Mw. ds. H.G.T. Kaai, mmv Brassband

BahĂĄâ&#x20AC;&#x2122;i Bestudering geschriften van BahĂĄâ&#x20AC;&#x2122;uâ&#x20AC;&#x2122;llĂĄh: iedere eerste woensdag van de maand is de openbare BahĂĄâ&#x20AC;&#x2122;i-bibliotheek geopend van 19.30-21.00 uur. De andere woensdagavonden: informatieavond. J. Wolkerslaan 39, Oegstgeest, tel. (071) 5152030.

Boeddhisme Shambhala Meditatie Centrum. Gratis meditatie-instructie en â&#x20AC;&#x201C;beoefening: â&#x20AC;&#x2DC;s woensdags: 9.00-11.00 uur en donderdags: 20.00-21.30 uur. Elke derde maandag van de maand van 19.30-21.00 uur kunnen jongeren en studenten terecht voor meditatie en uitwisseling. Geversstraat 48, Oegstgeest. www. shambhala.nl.


ZZZFQO JHOGLJYDQ

ZRHVHSW WP RNW GL

M H5 9DA`MM CJ H9K6C7C

& 9DUNHQVVFKQLW]HO RQJHSDQHHUGRIJHSDQHHUG JHNUXLG JUDP

NLOR

 

ELMDDQNRRSYDQรƒรƒQYDQ RQGHUVWDDQGHDDQELHGLQJHQ

$ULHOZDVPLGGHO HQYOHNYHUZLMGHUDDU DOOHYDULDQWHQ VWXNV $OOHFRPELQDWLHVPRJHOLMN

%LMGHNDVVDNULMJWXNRUWLQJ RSGHWRWDDOSULMV

686712

PXYJURRWYHUSDNNLQJHQ OLTXLGWDEVVWXNV

%866(1

$SSHOVLHQWMHIUXLWGUDQN $SSHOVL DOOHYDULDQWHQ SDNRIIOHVOLWHU PXYYRRUGHHOYHUSDNNLQJHQ

&5RGHSLWOR]H GUXLYHQ EDNJUDP

NLOR

OLWHU

3$..(1 $OOH6ODQNLHNDDV VWXNSODNMHVUDVSRIVPHHUNDDV SHUVWXNJUDP0RQD\RNLGULQN HQ&DPSLQDIUXLW PHONRI\RPLOG DOOHYDULDQWHQ SDNNHQยกOLWHU $OOHFRPELQDWLHV PRJHOLMN

OLWHU

*2*2 6&5$=<%21(6ย€33,0$5720$*,&6/8

DOOHYDULDQWHQ EXVVHQยกPO $OOHFRPELQDWLHV PRJHOLMN

.DUYDQ&รƒYLWDP OLPRQDGHVLURRS

OLWHU

 

$QGUรƒORQKDDUYHU]RUJLQJ DOOHYDULDQWHQ EXVVHQIODFRQVRI SRWWHQ $OOHFRPELQDWLHV PRJHOLMN PXYIRUPHQ

3DPSHUVVLPSO\ GU\ SDNVWXNV%LMGHNDVVDNULMJWXNRUWLQJ RSGHWRWDDOSULMV

c1000 Peter de Jong

Lange Voort 2F, 2341 KA Oegstgeest โ€ข Laan van Ouderzorg 2-8, 2352 HT Leiderdorp 3ODDWVKLHUGHDGUHVJHJHYHQV ELMYRRUNHXULQWKHVDQVEROG

:HHN $DQELHGLQJHQ]LMQJHOGLJYDQZRHQVGDJVHSWHPEHUWPGLQVGDJRNWREHU$FWLHVJHOGHQXLWVOXLWHQGYRRUGHLQGHZLQNHODDQZH]LJHYDULDQWHQ$DQELHGLQJHQ]LMQQLHW EHVWHPGYRRUJURRWYHUEUXLNHUVHQRIZHGHUYHUNRSHUV9RRUDOOHSURGXFWHQLQGH]HDGYHUWHQWLHJHOGWPD[LPDDOGH]HOIGHDDQELHGLQJHQSHUNODQW23 23'H]H]LMQ XLWVOXLWHQGJHOGLJ]RODQJGHYRRUUDDGVWUHNW3ULMVZLM]LJLQJHQGUXNIRXWHQHQXLWYHUNRFKWYRRUEHKRXGHQ&%9'DWDEDQNZHJ$/$PHUVIRRUW

.LMNYRRURQ]HDDQELHGLQJHQRRNRSZZZFQO

6OLPEH]LJ


OEGSTGEESTER COURANT

WOENSDAG 26 SEPTEMBER 2012

NIEUWS

6 oktober open dag konijnenasiel â&#x20AC;&#x2DC;Het Hazenbosâ&#x20AC;&#x2122;

Maandag 1 oktober UDO oud papier

â&#x20AC;&#x153;Als het op 6 oktober mooi weer is, dan kunnen kinderen komen ponyrijdenâ&#x20AC;?, vertelt Anouk van Moorsel van het konijnenasiel â&#x20AC;&#x2DC;Het Hazenbosâ&#x20AC;&#x2122; enthousiast. Het is 4 oktober Dierendag en daarom houdt ze op zaterdag 6 oktober een open dag bij haar konijnenopvang aan de Hazenboslaan 12.

Komende maandag komt de UDO oud papier-wagen weer langs in de straat. Vanaf nu komt de perswagen in heel Oegstgeest, dus ook in Poelgeest en ook in Nieuw Rhijngeest.

Tekst en foto: Wil van Elk Van 12.00 uur tot 15.00 uur zijn de ponyâ&#x20AC;&#x2122;s van de Kinderboerderij De Kloosterhof uit Warmond op bezoek bij het konijnenasiel. Het moet dan wel mooi weer zijn. Verder kunnen kinderen en hun ouders genieten van de konijnen die buiten in de hokken zitten of in afgezette ruimtes buiten lopen. Bezoek ook eens de website www.hethazenbos.nl.

Begrip Anouk is met haar konijnenopvang een gevestigd begrip. Ze doet er alles aan om voor de bij haar ge-

brachte konijnen een goed tehuis te vinden: â&#x20AC;&#x153;Ik vertel er wel nadrukkelijk bij dat de ouders van kinderen tot twaalf jaar het ook leuk moeten vinden, want de meeste kinderen zijn er na een half jaar weer op uitgekekenâ&#x20AC;?. De dieren worden goed verzorgd door Anouk en haar vrijwilligers. De nette hokken staan op een keurig bestraatte binnenplaats. â&#x20AC;&#x153;Mooi he?, heeft de stratenmaker van â&#x20AC;&#x2DC;Bus & Goâ&#x20AC;&#x2122; uit Leiden gedaan, als sponsoring.â&#x20AC;?

Op de maandagen die in het onderstaande schema staan vermeld kan men het oude papier buiten zetten. Doe dat niet al te vroeg, dat voorkomt dat de wind het papier overal naar toe blaast. Bij twijfel kan men www.vvudo.nl raadplegen. Het papier moet aangeboden worden in dozen of zakken, of in samengebonden bundels. UDO start

Collectanten gezocht! %F%JFSFOCFTDIFSNJOHLPNUPQ WPPSWFSHFUFOEJFSFO0PLJOVX SFHJP)FMQNFFFONFMEVBBO BMTDPMMFDUBOUWPPSEFKBBSMJKLTF DPMMFDUFXFFLSPOEPLUPCFS

Dierenkliniek Rijngeest startklaar

(BOBBSXXXEJFSFOCFTDIFSNJOH OMDPMMFDUFPGCFM 

Nadat Dik Kompier het vredesmanifest overhandigde aan locoburgemeester wethouder Eric Mackay, werden vredebrengende witte ballonnen opgelaten.

Vredesmanifest met 800 handtekeningen aangeboden De Vredesweek die in Oegstgeest voor bijzondere hoogtepunten zorgde, werd vorige week besloten met het de overhandiging van een Vredesmanifest aan het Gemeentebestuur en gericht tot alle overheden en burgers van Oegstgeest. Tekst en foto Antoon Koch

De vijftienjarige Linda is vrijwilliger bij Het Hazenbos. De negenjarige Luke vroeg aan zijn vader Wiro of hij dat ook mag. En zo kreeg Anouk er weer een enthousiaste vrijwilliger bij.

Dik Kompier, lid van de Raad van Kerken gaf het, vergezeld van ruim 800 handtekeningen aan locobur-

gemeester Eric Mackay. Het een en ander geschiedde tijdens een bijeenkomst rond het beeld van de Verhalenverteller aan de Irislaan. Eerder werd de tekst van het manifest in deze courant en het Oegstgeester Kerkblad gepubliceerd. De voorzitter van de Raad van Kerken, Henk Timmerman, heette de belangstellenden van harte welkom. Hij keek terug op het verloop van de Vredesweek. Kerkenraadslid GĂŠ Eegdeman las het manifest voor en een koor van het Teylingen College, locatie Duinzigt bestaande uit

Femke van Duijn, Amber de Fuijk, Beau Spaans, Mandy van der Hulst, Sanne Frans en Judith Roks zong: â&#x20AC;&#x153;One day: Matisyahu: One day weâ&#x20AC;&#x2122;ll all be free and proud to be under the same sun, singing songs of freedomâ&#x20AC;?. Zij werden begeleid door Rob Kooleman (gitaar). Gerwin v.d. Berg (docent Rijnlands Lyceum ) schreef het verhaal over een ontmoeting van een jongeman met God met als thema â&#x20AC;&#x2DC;Wat heb je over voor Vredeâ&#x20AC;&#x2122;. De bijeenkomst werd besloten met het oplaten van enkele tientallen witte ballonnen.

Jean Groenendijk heeft opvallende kunst

Kunst aan de Lange Voort Een bloemetje en een oorkonde ontving Jean Groenendijk voor zijn kunst. Hij viel zaterdag 22 september het meeste op van de deelnemers aan de op hoog niveau staande kunstmarkt â&#x20AC;&#x2DC;Kunst aan de Lange Voortâ&#x20AC;&#x2122;. Tekst en foto: Wil van Elk Herman Klaver, voorzitter van de winkeliersvereniging de Lange

Voort, overhandigde Jean Groenendijk afgelopen zaterdag de oorkonde 2012 van â&#x20AC;&#x2DC;Kunst aan de Lange Voortâ&#x20AC;&#x2122;. Hij verraste de kunstenaar hiermee: â&#x20AC;&#x153;Volgens de selectiecommissie, die met grote zorg de deelnemers voor deze kunstexpositie had uitgezocht, beantwoorden de beelden van brons en steen van deze kunstenaar duidelijk aan de eisen die het bestuur van de Lange Voort aan deze kunstexpositie stelde.â&#x20AC;?

met het ophalen om 18.00 uur. Met de gemeente en afvalverwerker Vliko is afgesproken dat men voor het papier de containerplaatsen kan gebruiken (niet achter muurtjes). Vanaf dit seizoen kunnen inwoners van Oegstgeest ook oude kleding inleveren. Niet langs de straat maar wel in de container bij UDO. Daar staat, zeven dagen per week, bij de papiercontainer een kleine oranje container. Deze container heeft in tegenstelling tot kledingcontainers elders een grote opening. Goede kleding wordt hergebruikt, lorren worden verwerkt tot nieuwe grondstoffen.

Niveau De organisatie kijkt terug op een zeer succesvolle kunstmarkt. Herman Klaver: â&#x20AC;&#x153;Met het hoge niveau van deelnemers uit het hele land heeft Oegstgeest met deze jaarlijkse â&#x20AC;&#x2DC;Kunst aan de Lange Voortâ&#x20AC;&#x2122; in kunstkringen nog meer dan voorheen landelijke bekendheid gekregen.â&#x20AC;? De winnende kunstenaar Jean Groenendijk woont en heeft zijn atelier in Lexmond waar hij ook een beeldentuin heeft. www. atelierjean.nl.

Voorzitter Herman Klaver verraste de kunstenaar en zijn vrouw met een oorkonde en een bloemetje.

Veel patiĂŤnten en hun eigenaren hebben het de laatste maanden al gemerkt. Er zijn grote veranderingen aan de gang bij de Dierenkliniek Rijngeest in Oegstgeest. Na maanden van drastische verbouwing is de nieuwe kliniek nu helemaal klaar. Alle reden om dat te vieren ĂŠn te tonen met een Open Dag op 6 oktober aanstaande. Vanaf maart 2012 wordt er al gewerkt aan de nieuwe praktijk aan de President Kennedylaan 260 in Oegstgeest. Deze dierenartsenpraktijk vormt samen met de vestiging in Rijnsburg de Dierenkliniek Rijngeest. Vanaf januari dit jaar wordt er gewerkt in een nieuwe samenstelling en vanaf 6 oktober ook in een helemaal vernieuwd pand. De dierenartsen en de assistentes zijn er razend enthousiast over. Sandrine Jonkers, ĂŠĂŠn van de nieuwe dierenartsen: â&#x20AC;&#x153;Natuurlijk was de oude praktijk ook werkzaam. Maar we wilden graag meer kunnen doen en bieden aan onze patiĂŤnten. En daarvoor was echt een verbouwing nodig. Eigenlijk is alles aan de binnenkant van de praktijk aangepakt. De indeling is ook aangepast aan de moderne eisen voor een goede Dierenkliniekâ&#x20AC;?. Bij de vraag wat er dan veranderd is moet Sandrine glimlachen:â&#x20AC;?Wat is er niet veranderd, kunt u beter vragen! We hebben nu de beschikking over twee behandelkamers, een grote aangepaste receptie, gescheiden opnames voor honden en katten om maar iets te noemen.â&#x20AC;? En ook over de voordelen van de veranderingen weet ze nog veel te vertellen. â&#x20AC;&#x153;Naast de uitgebreide mogelijkheden die er al waren hebben we plaats voor bijvoorbeeld intensive care opname met infusen en zuurstofkooi. We

hebben onze uitgebreide mogelijkheden voor onderzoek en behandeling van het gebit, inclusief digitale gebitsfotoâ&#x20AC;&#x2122;s en operatieve behandeling met professionele apparatuur. De mogelijkheden en behandeling met de therapeutische laser zijn uitgebreid, echografie heeft veel meer toepassingen gekregen.â&#x20AC;? Een uitstekende reden voor een Open Dag. En daarin doet de Dierenkliniek Rijngeest mee met de Landelijke Open Dag Dierenartsen op 6 oktober aanstaande, op de vestiging in Oegstgeest. Natuurlijk worden de belangstellenden op die dag rondgeleid en ingewijd in alle mogelijkheden die de Dierenkliniek aan de patiĂŤnten kan bieden. Daarnaast zijn er stands met informatie over voeding, vachtverzorging, het concept kiesjedier. nl en de Dierenambulance Oegstgeest. Voor de kleinere eigenaartjes is er ook een leuke dag gepland. Zo kunnen de kinderen zich laten verfraaien bij de Dierenschmink mĂŠt glittertattooâ&#x20AC;&#x2122;s, er is een grabbelton, een speurtocht door de praktijk, een popcornkraam en zijn er pony ritjes mogelijk. Voor de kinderen is er ook nog de kleurwedstrijd, voor de volwassenen is er een fotowedstrijd opgezet. De winnaar krijgt de winnende foto op groot formaat op canvas. Alle bezoekers van de Open Dag kunnen hun stem uitbrengen en bepalen dus de winnaar. En natuurlijk zijn er verfrissingen en knabbeltjes voor iedere bezoeker. Het hele programma is te vinden op www.de-dierenarts.nl Open Dag: zaterdag 6 oktober van 14.00 tot 18.00 uur.

Oegstgeest en de wetenschap

â&#x20AC;&#x2DC;Niet moraliseren over geschiedenis, die spreekt voor zichzelfâ&#x20AC;&#x2122; Prof dr. H.L. Wesseling, emeritus hoogleraar algemene geschiedenis Hij typeert zichzelf als een beetje gemakzuchtig. En zijn kandidaats geschiedenis in Leiden haalde hij slechts met de hakken over de sloot. Maar toen hij eenmaal aan zijn doctoraal begon was zijn belangstelling gewekt voor de wetenschap. Het kwam helemaal goed met Henk Wesseling (75). Na een omweg als geschiedenisleraar in het middelbaar onderwijs keerde hij terug naar de Universiteit Leiden en was er van 1973 tot 2002 hoogleraar moderne geschiedenis. Door Mieke Kerkhof-Scheenaard Daarnaast werd hij een geliefde schrijver van historische boeken. Zijn laatste biografie van president De Gaulle, beleeft in een half jaar tijd al de zesde druk. In 1991 reisde hij als adviseur van koningin Beatrix zelfs mee met de Koninklijke hofhouding voor een staats-

bezoek aan Frankrijk. Allemaal niets om trots op te zijn, vindt hij zelf. Het was gewoon heel erg leuk voor iemand die in zijn hart altijd een jongetje is gebleven. Huize Schoutenburg, bouwjaar 1617, aan de Wijttenbachweg is het woonhuis van Wesseling. Het hoort bij hem, dat besef je zodra je binnentreedt. Een rijzige historicus op leeftijd met bretels, omringd door eikenhout, oude prenten en kaarten. En boekenkasten. Overal waar maar een stukje muur beschikbaar is. Van onder tot boven gevuld. Die in zijn studeerkamer heeft hij allemaal gelezen bezweert hij plechtig. â&#x20AC;&#x153;Dat is wat ik doe, lezen en schrijvenâ&#x20AC;?. Op het antieke bureau ontbreekt geheel in stijl een pc. Typen heeft hij niet geleerd, zegt hij zonde gĂŞne. Al zijn boeken en publicaties schrijft hij met de hand en worden uitgetypt door zijn trouwe secretaresse. Zo gaat het ook. Hij heeft zijn eigen schrijverstegel, tegenover de bibliotheek. â&#x20AC;&#x2DC;Stoeptegel,â&#x20AC;&#x2122; zegt hij

Henk Wesseling: â&#x20AC;&#x2DC;Ik hoop van harte dat het geschiedenisonderwijs weer op de kaart komt te staanâ&#x20AC;&#x2122;. zelf. Het citaat op de tegel refereert aan het boek dat hij over zijn vader schreef. Sinds zijn emeritaat produceert Wesseling ongeveer per jaar

een nieuw boek, in de meeste gevallen gerelateerd aan de Franse geschiedenis. Maar, zoals hij zelf zegt, zijn eerste en grootste klapper was Verdeel en Heers over de deling van Afrika van 1880 tot 1914. Wesseling blijkt prettig nuchter over zijn taakopvatting. â&#x20AC;&#x153;Over geschiedenis moet je niet moraliserenâ&#x20AC;?, vindt hij. â&#x20AC;&#x153;Daartegen heb ik me altijd verzet. Moet ik zeggen dat slavernij erg is? Of marteling? Ik doe onderzoek en schrijf vervolgens mijn bevindingen op. Mijn lezers beschouw ik als volwassenen die zelf hun conclusies trekken.â&#x20AC;?

Gefascineerd door Frankrijk De geschiedenisleraar van het Aloysius College in Den Haag was een boeiende verteller. Dankzij hem raakte Wesseling geĂŻnteresseerd in geschiedenis. Maar hij raakte definitief geboeid toen hij aan het echte wetenschappelijke werk kon beginnen voor zijn doctoraal. Voor zijn scriptie verdiepte hij zich in de vraag hoe het Franse volk rijp gemaakt werd voor de Eerste Wereldoorlog van 1914 tot 1918. â&#x20AC;&#x153;De vreselijkste Europese oorlog ooitâ&#x20AC;?. De centrale vraag was hoe poli-

tici, militairen, dichters en romanschrijvers over het fenomeen oorlog schreven. â&#x20AC;&#x153;Ik begreep niet hoe het mogelijk was dat miljoenen jongens elkaar hebben kunnen doodschieten in die tijd.â&#x20AC;? Over de conclusie van zijn onderzoek lijkt hij na zoveel jaren nog verbijsterd. â&#x20AC;&#x153;Je kunt het je niet voorstellenâ&#x20AC;?, zegt hij. â&#x20AC;&#x153;Maar oorlog werd in de tijd verheerlijkt. Een schrijver als Psichari schreef over oorlog in termen als schoonheid. Anderen vonden oorlog een goed iets om het volk weer eens in beweging te krijgen.â&#x20AC;? Zijn gezicht spreekt boekdelen. Acht jaar na zijn afstuderen, in 1969, promoveerde hij cum laude op het onderwerp met de publicatie Soldaat en krijger. Franse opvattingen over leger en oorlog, 1905-1914. De rest van zijn carrière zou Frankrijk een centrale plaats innemen. â&#x20AC;&#x153;Alles wat wij zo typisch Frans noemen is te verklaren door de geschiedenisâ&#x20AC;?, doceert hij. â&#x20AC;&#x153;Zelfs het ontstaan van het restaurant. Die hebben we te danken aan de Franse revolutie.â&#x20AC;? Elke francofiel zou eigenlijk zijn boekjes Frans voor de Fransen en Franser dan Frans moeten lezen om te begrijpen in welk land hij zijn vakantie doorbrengt.

â&#x20AC;&#x2DC;Toevalâ&#x20AC;&#x2122; Wesseling beschouwt zijn succes als wetenschapper en schrijver niet als resultaat van zijn eigen streven. â&#x20AC;&#x153;Toeval bepaalt mijn levenâ&#x20AC;?, relativeert hij. â&#x20AC;&#x153;Veel dingen kwamen gewoon naar me toe, en dan benutte ik de kans. Na mijn doctoraalscriptie bijvoorbeeld, vroeg mijn hoogleraar Schaper of ik er een proefschrift over wilde maken. Leek me een goed idee. Er was een studiebeurs van 250 gulden voor beschikbaar, tenminste als ik zelf een zelfde bedrag zou verdienen. Dat kwam goed uit, want als ik lesgaf hoefde ik niet in militaire dienst.â&#x20AC;? Een typisch opportunistische redenering van Wesseling. Met zijn vrouw Marijke ging hij werken aan een Haags Lyceum en samen

verzorgden zij alle geschiedenislessen. Maar van promoveren kwam het pas toen hij op verzoek van zijn promotor terugkeerde naar de universiteit als wetenschappelijk medewerker. Wesseling ontwikkelde zich er tot specialist in de Franse en de Europese koloniale geschiedenis. Bij zijn stap naar de wetenschap in 1966 had hij nooit kunnen denken dat hij nog eens toezichthouder zou worden op de studie van kroonprins Willem Alexander. Een heel rijtje onderscheidingen en prijzen zou ontvangen, waaronder Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. En al helemaal niet dat hij nog eens zou aanzitten bij een Staatsbanket in het ElysĂŠe. En wie toen zou zeggen dat zijn boeken nog eens als broodjes over de toonbank zouden gaan, had hij zeker niet geloofd. Ook toeval? â&#x20AC;&#x153;Het was Mai Spijkers van uitgeverij Prometheus die mij stimuleerde om boeken te gaan schrijven.â&#x20AC;?

richtte men toen al eigen onderzoeksinstituten op om zich in specifieke onderwerpen te kunnen verdiepen. Nadat ik in 1973 benoemd werd tot hoogleraar in Leiden deed ik dat ook. Ons instituut richtte zich op de koloniale geschiedenis van Europa. Ik trok onderzoekers aan uit de hele wereld want hun niet-westerse inbreng over de kolonisaties was een verrijking. Hiermee liepen we vooruit op de profilering van studierichtingen, die nu door de overheid wordt vereist.â&#x20AC;? Het leidde tot het boek Europaâ&#x20AC;&#x2122;s koloniale eeuw. De Europese koloniale rijken in de negentiende eeuw. â&#x20AC;&#x153;Al mijn geschiedenisboeken zijn een combinatie van jarenlang onderzoek, en vervolgens minimaal twee jaren colleges over het onderwerp. Daarna verwerk ik de feedback en bundel alles tot een boek. Dat is de beste manier van werkenâ&#x20AC;?, legt hij zijn werkwijze uit.

Verbijsterend Buitenlandse ervaring Noem het toeval dat hij er terechtkwam, maar ook twee jaar onderzoek aan buitenlandse universiteiten bepaalden Wesselings academische vorming. Eerst een jaar in Parijs, en bijna 10 jaar later in het prestigieuze Princeton. â&#x20AC;&#x153;In 1971 kreeg ik een gouden kans om naar Parijs te gaanâ&#x20AC;?, vertelt Wesseling. â&#x20AC;&#x153;Mijn hele gezin kon mee. Ik nam deel aan wetenschappelijke discussies met professoren en leerde veel over de moderne Franse geschiedenis. Er was ook een specialist in de geschiedenis van Afrika. Dat boeide mij buitengewoon.â&#x20AC;? Later zou hij er het succesvolle boek Verdeel en heers. De deling van Afrika, 1880-1914 over schrijven. â&#x20AC;&#x153;Het boek is in acht talen vertaald en de Nederlandse uitgave is alweer in achtste drukâ&#x20AC;?, vertelt hij zichtbaar trots. Van zijn Franse collegaâ&#x20AC;&#x2122;s leerde hij nog iets belangrijks. Niet afwachten welke afstudeeronderwerpen van je studenten op je afkomen. â&#x20AC;&#x153;In Parijs

Wesseling is verbijsterd over het gebrek aan kennis van de Nederlandse geschiedenis van zijn landgenoten. Hij gaat er eens goed rechtop voor zitten. Zijn verontwaardiging is oprecht. â&#x20AC;&#x153;Een aantal jaren geleden testte men het historisch bewustzijn van politici. Een Tweede Kamerlid dacht dat Willem van Oranje bij Dokkum was vermoord. Je houdt het niet voor mogelijk!â&#x20AC;? Hij hoopt van harte dat geschiedenisonderwijs weer op de kaart komt te staan. â&#x20AC;&#x153;Nergens in Europa is het zo belabberd gesteld met het historisch bewustzijn als in Nederland. Maar zoals wij de wereld nu kennen is allemaal bepaald door de geschiedenis. Wie deze niet kent heeft een totaal verkeerd wereldbeeld.â&#x20AC;? Voor het volgende deel in deze serie geeft professor Wesseling het stokje door aan professor Jan Dirk van der Ploeg, emeritus hoogleraar orthopedagogiek . (Voor contact met de schrijfster: m.kerkhof-scheenaard@ hetnet.nl)


Adenta tandprothese Specialist

Wegens

20-JARIG JUBILEUM!

DUBBEL VOORDEEL BIJ AANKOOP VAN EEN SAMSUNG 7 OF 8000 SERIE LED TV:

gen

rzekerin

Alle ve

â&#x201A;Ź 250 retour of gratis tab en nog geen b.t.w. verhoging!!! (Besteld en geleverd voor 30 september 2012)

First Class Dry Cleaning STOMERIJ NICO POLS Stadhoudersplein in Wassenaar

20%

t/BUVVSHFUSPVXF LVOTUHFCJUUFO t,VOTUHFCJUSFQBSBUJFT

KORTING N HAAL- E ICE SERV BEZORG

s DONDERDAG 27 SEPTEMBER - OP KLEDING s VRIJDAG 28 SEPTEMBER - OP GORDIJNEN s ZATERDAG 29 SEPTEMBER - OP ALLE DEKBEDDEN,

SPREIEN, DEKENS, SLAAPZAKKEN, KUSSENS EN TUINKUSSENS

Oegstgeest Ommevoort 8

Wassenaar Stadhoudersplein 6

Voorschoten Dobbeweg 18

Tel. 071-5237187

Tel. 070-5141641

Tel. 071-5616300

UW SCOTCHGARDSPECIALIST VOOR TEXTIELBESCHERMING

Klaar terwijl u wacht! Kerkstraat 44 Noordwijk-Binnen Tel. (071) 3611145

www.tandenwinkel.com

SNUFFELMARKT ROELOFARENDSVEEN

Zaterdag 29 + Zondag 30 sept. 10-16 uur De Lasso 24, 2371 GX Roelofarendsveen Zondag 30 september MEGAMARKT! info/reservering 071-3312067 www.snuffelmarkt.nu SBStext pag. 637

CADEAUACK

LIJSTENMAKERIJ

B â&#x201A;Ź 250 LCAXAY STAH B 2 (7.0)

t)FUBESFTWPPSIFU schoonmaken WBOVX schilderijen t1BTTFQBSUPVUT JOWFMFLMFVSFO t(SPPUBTTPSUJNFOU eigentijdse GPUPFOXJTTFMMJKTUFO JOWPPSSBBE

OF GA

IJDEN OF 20 FILMS

WEDSTR 17 EREDIVISIE LIVE

Actieperiode: 20-09 tot 30-09-2012. Zolang de voorraad strekt. *Actievoorwaarden en actiemodellen: www.samsung.com/promotion Leiderdorp: W.C. Winkelhof 43a, 2353 TV Leiderdorp Tel.: 071 - 5414747 Leiden: Borneostraat 2, hoek Lage Rijndijk Tel.: 071 - 5223866

www.roest.tv

Bang & Olufsen Oegstgeest Lange Voort 11A 2343 CA Oegstgeest 071-519.33.33

GW Roest BV In de Hoftuin 2231 GT Rijnsburg 071-409.77.77

GW Roest BV Lange Voort 11F + G 2343 CA Oegstgeest 071-519.33.33

Tramstraat 112b 2225 CM Katwijk T 071-4071815 katwijk@goudwisselkantoor.nl www.goudwisselkantoor.nl Openingstijden: Dinsdag t/m zaterdag van 9.30 - 17.00 uur

Verzilver uw goud! De goudprijs en zilverprijs waren nog nooit zo hoog. En dus kan het interessant zijn juist nu uw gouden sieraden, munten en zilver te verkopen. Maar dan wel aan een vertrouwd adres: het Goudwisselkantoor. Leeuwarden

Groningen

Goudwisselkantoor is eigendom van familie de Ruiter, al ruim 25 jaar een begrip in de wereld van de Emmen

goudhandel. Vanzelfsprekend is Goudwisselkantoor lid van de diverse vakverenigingen. Goudwisselkantoor is

Alkmaar

geen winkel, maar koopt uitsluitend goud, zilver en munten in. Door onze jarenlange ervaring weten we waar

Zwolle Haarlem

het om gaat in de goudwereld. U krijgt dus een reĂŤle taxatie en een goede prijs.

Katwijk

Naast onze negentien kantoren door heel Nederland, kunt u nu ook terecht in ĂŠĂŠn van onze mobiele kantoren. Zonder

Amersfoort Apeldoorn

Den Haag

Goudwisselkantoor

Utrecht Rotterdam Nijmegen

een afspraak te maken kunt u dus met uw sieraden, horloges, baren, munten, zilver bestek, zilveren schalen en verzamelingen langskomen. Wacht niet langer, proďŹ teer van de huidige hoge goudprijs en kom bij ons langs voor een vrijblijvende taxatie.

ud, zilver en munten â&#x20AC;˘ 25 jaar ervaring in go ijblijvende taxatie â&#x20AC;˘ een deskundige en vr nk indien gewenst per ba â&#x20AC;˘ contante betaling of de taxatie â&#x20AC;˘ discrete ruimte voor en van goud en zilver â&#x20AC;˘ advies in het belegg

Klaaswaal

Breda Goes

Den Bosch Eindhoven

Enschede


OEGSTGEESTER COURANT

WOENSDAG 26 SEPTEMBER 2012

NIEUWS

Winnaar quiz ontvangt prijs in Herinneringsmuseum

Workshop Babygebaren

Week van de Opvoeding

Het Osger weekend (Oegstgeester cultureel weekend) was voor het Herinneringsmuseum een succes. Ondanks het tropische weer en de vele activiteiten die in om rondom Oegstgeest plaatsvinden, kwamen toch ruim 100 bezoekers naar de activiteiten van het Herinneringsmuseum, zoals de speciale tentoonstelling van ‘Weet je nog van toen?’ opgeluisterd door muziek uit de jaren ‘30 en ‘40. Vrijwilliger van het Herinneringsmuseum: “Ik ben tevreden, het bezoek was heel enthousiast en ik heb hele mooie gesprekken gehad. We bleven steeds aanloop houden.”

Van 1 tot en met 7 oktober staat Nederland in het teken van de Week van de Opvoeding. In het hele land vinden activiteiten over het onderwerp ‘opvoeden en opgroeien’ plaats. Het thema dit jaar is ‘Luister ’s naar me’. Bij de meeste Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) in de regio Zuid Holland Noord staan die week de deuren wagenwijd open voor ouders, verzorgers, kinderen en jongeren om hen te informeren over thema’s als communiceren met je kind, talentontwikkeling, alcoholgebruik, seks en voorkomen van ruzie met je puber.

(Foto: Michel van In en rond de CJG’s worden tal Heijningen) van activiteiten georganiseerd. Van voorlezen tot streetdance, van workshops praten over je baby tot discussiëren met je puber. Aan elke leeftijdsgroep is gedacht. De Week van de Opvoeding draait om ontmoeting en uitwisseling en zorgt voor positieve aandacht voor opvoeden. Naar elkaar luisteren is daarbij erg belangrijk. Deze week biedt een mooie kans om ervaringen over opvoeden te delen, bevestiging te geven én te krijgen en de gewone alledaagse vragen aan elkaar te stellen. Want opvoeden doe je met elkaar. Voor activiteiten in Oegstgeest: www.cjgoegstgeest.nl. Meer info op: www.cjgzuidhollandnoord.nl. Jongeren kunnen terecht op de speciale jongerenwebsite www.hoezitdat.info

Tijdens dit Osgerweekend kon men ook raden naar de functie van twee vreemde voorwerpen. Er was maar één deelnemer die beide voorwerpen herkende: een ‘kurker’ is een apparaat dat de kurk in de fles van gebottelde wijn of siroop met kracht kan duwen en het tweede voorwerp (’t wieltje in het doosje) is een ketellekstopper; aan binnen- en buitenkant werd een asbest plaatje met twee metalen plaatjes erover bevestigd, door een bout en een moer door het gat werden deze aan-

Mevrouw Rina de Jong ontvangt een prijsje uit handen van de coördinator vrijwilligers van Marente en het Herinneringsmuseum. (Foto: Maurits Raatsie) (Apollolaan 384) kan men u verder informeren.

geklemd en zo het gat afsloten van de pan. Beiden voorwerpen waren vroeger in vele huishoudens te vinden. Mevrouw Rina de Jong ontving een prijsje uit handen van de coördinator vrijwilligers van Marente en het Herinneringsmuseum. Wilt u meer weten over deze artikelen? In het Herinneringsmuseum

Lijkt het u leuk om ook vrijwilliger van het Herinneringsmuseum te worden, dan kunt u contact opnemen met Annemieke Tiggelman: (071) 517 12 34 en annemieke.tiggelman@ marente.nl

Workshop Babygebaren

Burendag in de Houttuynhof Ook dit jaar vierden de bewoners van de Martinus Houttuynhof Burendag. Zondag 23 september leerden de buren van ‘eiland 2’ en ‘de dijk’ elkaar nog beter kennen onder het genot van een hapje en een drankje. Ruim 40 volwassenen en 30 kinderen zorgden voor een fantastische sfeer. Helaas waren de party tenten nodig omdat het later in de middag behoorlijk ging regenen. Maar

dat mocht de pret niet drukken: glittertatoo’s, springkussens met glijbaan en rodeostier, popcorn en een heerlijke barbecue met salades vielen goed in de smaak. Dankzij de subsidies van het Oranjefonds en de gemeente Oegstgeest en de enthousiaste bewoners van de Martinus Houttuynhof was Burendag wederom een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar.

Wil je je baby begrijpen? Je dreumes helpen zich te uiten? Baby’s kunnen nog niet praten, maar je kunt al wel met ze communiceren, met gebaren! Ini het kader van de Week van de opvoeding (maar pas eind oktober) verzorgt gezinspedagoge Eiskje Clason de workshop Babypraat: Babygebaren. Tijdens deze informatieve workshop krijgen ouders vele voorbeelden en tips over hoe je babygebaren kunt gebruiken. De bijeenkomst motiveert ouders om met gebaren te beginnen en te ontdekken dat gebaren een grote ondersteuning kunnen zijn in de communicatie van elk jong kind. Natuurlijk is er ruimte om vragen te stellen. De workshop is geschikt voor ouders met kinderen tot 2 jaar en kan met of zonder kind gevolgd worden. De auteur gaat in op de voordelen van gebaren met jonge kinderen, de positieve invloed die het kan hebben op de taalontwikkeling en vooral ook over het plezier dat ouders hebben die samen met hun kinderen gebaren. De workshop is gebaseerd op het boek Babypraat; gebaren met je baby en dreumes Aanmelden en meer informatie op www.eiskjeclason.nl Vrijdag 28 oktober - CJG Oegstgeest: 10.00-11.30 uur.

Expositie Kunst van Toen en Nu inrichting en veelzijdigheid van de verschillende kunstenaars vielen bij velen in de smaak. Na deze expositie gaat de organisatie van de galerie een pauze nemen, om in de toekomst weer op een verrassende wijze te verschijnen met nieuwe creatieve ideeën. Men kan de (verkoop) expositie bezoeken tot en met zondag 30 september; op vrijdag, zaterdag en zondag van 12.00 -17.00 uur. Galerie tijd voor Kunst Van Almondeweg 2 2343 AA Oegstgeest www.galerietijdvoorkunst.nl

Tot en met zondag 30 september kan men de expositie Kunst van Toen en Nu in Galerie Tijd voor Kunst bezoeken. Met deze expositie sluit Galerie Tijd voor Kunst haar derde geslaagde expositie van deze zomer af. Gemiddeld vonden zo’n 25 bezoekers per weekend de weg naar de galerie, met als hoogtepunt zo’n 100 bezoekers gedurende het Osgerweekend. Alom werd lovend gesproken over de durf om in tijden van bezuinigingen op de kunst een nieuwe galerie te starten. De smaakvolle

Pecos denkt al aan kampioenschap

Zaterdag tegen Arnemuiden was het Waterreus die twee tegenstanders moest feliciteren, terwijl Nader eenmaal onderuitging. Beide spelers staan nu op een winstpercentage van vijftig. Met Anran als ongeslagen kopman lijkt weinig dit team van de titel af te kunnen houden. Daarmee zou Pecos dan een promotieduel verdienen tegen de kampioen van de andere eerste divisie, vermoedelijk ofwel Hilversum of het Leidse Scylla.

Hilversum was dit weekend alvast in de Voscuyl te bewonderen, want het trad aan tegen Pecos 2. Verdediger en veteraan Ronald Rijsdorp was tweemaal dichtbij winst, maar zijn tegenstanders bleven net even te koel op 9-9 in de vijfde game. In de overige partijen bleven de Oegstgeester reserves eveneens met lege handen, zodat ondanks enkele mooie potten een 0-10 uitslag werd bereikt. Ook in het dubbel waren er nog winstkansen, maar een slimme time out van Hilversum deed Rijsdorp en Youri Soons de das om. Maroun Nader was helaas niet fit genoeg om een vuist te maken. Zaterdag 29 september om 16 uur speelt Pecos 1 tegen Scyedam 2 (met oud-Pecosser Marco van der Meijden) en Pecos 4 ontvangt koploper BIT 1. www.pecostafeltennis.nl

Kom woonproeven! Zaterdag 29 september van 11.00 tot 15.00 uur Tijdens de NVM Open Huizen Dag bent u van harte welkom om vrijblijvend en zonder afspraak onze nieuwbouwwoningen in Rhijnwater Oegstgeest te bezichtigen. Ook enkele bewoners van Rhijnwaeter laten u graag hun huis zien, zodat u de sfeer kunt proeven als nooit tevoren; onze verkoopadviseurs aan de Rhijnhofweg 55 vertellen u graag op welke adressen u kunt aanbellen. A

IKB

Shoeby viert 1-jarig jubileum Op woensdag 26 september is het één jaar geleden dat Shoeby haar deuren opende aan de Ommevoort in Oegstgeest. Lucine, Patrice, Jazz en Yvonne grijpen deze gelegenheid aan om hun klanten eens extra in het zonnetje te zetten. En daarom laten zij hen van woensdag 26 tot en met zaterdag 29 september profiteren van een spetterende voordeelactie. Op woensdag 26 september van 13.00 tot 18.00 uur en op zaterdag 29 september van 09.30 tot 17.00 uur is er speciaal

voor de kids een schminkster aanwezig. Shoeby biedt trendy dames-, heren-, en kindermode. De winkel van Lucine aan de Ommevoort is één van de ruim 230 Shoeby winkels in Nederland en België. Shoeby onderscheidt zich door de uitstekende service, de gastvrijheid, de goede prijs-kwaliteitverhouding en de snel wisselende collecties. Het 1-jarig jubileum wordt gevierd van woensdag 26 tot en met zaterdag 29 september. Shoeby bevindt zich aan de Ommevoort 6.

Een muzikaal cadeautje voor Oegstgeest was het optreden van deze muzikanten in Café de Gouwe. De komende twee zondagen is er weer volop livemuziek tot de tweede zondag van oktober wanneer het jazzseizoen echt begint.

Hip Hop Jazzmen in De Gouwe Samen met twee gastspelers maakten de muzikanten van de formatie Hip Hop Jazzmen er met hun fantastisch songbook een waar feest van in De Gouwe. Organisator Jos (Joep) Willems genoot zondagmiddag 23 september van de enthousiaste belangstelling. “Een cadeautje van Joepie!” zei hij enthousiast. Hopelijk organiseert hij een dergelijke middag vaker in De Gouwe. Met gemak kun je er een paar bla-

zers bij bedenken en je hebt een fantastisch bigband. Wim Vreeburg op klarinet en saxofoon, Wim van hoorn op keyboard, Dolf del Prado op contrabas, Hans Lamboo op gitaar en zang, Louis van der Heiden op drums werden die middag versterkt met Jisk Heslinga op gitaar en Theo Beuker op vibrafoon. Dit gaf een smaakvol muzikaal geheel waarbij de dansvloer regelmatig vrolijk gevuld was. (Tekst en foto: Wil van Elk)

CT

IRE

D

H SC

! AR

A

IKB

BE

CT

IRE

D

H SC

! AR

WOO KOM N MAA PROEV E KK ANS N OP: IKEA

BE

Rhijnhofweg 55, Oegstgeest Vrijstaande villa

Oude Rijnsburgerweg 54, Oegstgeest Twee-onder-een-kapwoning

Koopsommen vanaf € 579.000,- v.o.n.

Koopsommen vanaf € 495.000,- v.o.n.

Ontvangstadres: Rhijnhofweg 55

Ontvangstadres: Rhijnhofweg 55

Hofje van Rhijnwaeter , Oegstgeest Hofwoningen aan het water Koopsommen vanaf € 385.000,- v.o.n.

Oegstgeest aan de Rijn, Oegstgeest Eengezinswoningen en villa’s Koopsommen vanaf € 365.034,- tot € 709.223,- v.o.n.

Ontvangstadres: Rhijnhofweg 55

Ontvangstadres: Rhijnhofweg 55

Kijk op www.woonproeven.nl voor woningen waar u terecht kunt voor het Bouwfonds Woonproeven. Op de projectwebsite www.bouwfonds.nl/rhijnwaeter vindt u alle informatie over wonen in Rhijnwaeter, Oegstgeest aan de Rijn!

015 276 04 00

EN

-ca van deaupas * € 25 0,00

* Deze actie is een initiatief van Bouwfonds Ontwikkeling en betreft geen samenwerkingsverband met IKEA.

Het eerste team van Pecos lijkt op de weg terug naar de eredivisie. Met twee 7-3 overwinningen hebben Tony Nader, René Waterreus en Tan Anran de leiding genomen in hun eerstedivisiepoule, waarin ze ook als torenhoge favoriet gelden. Er zijn wel nog acht speelrondes te gaan.


OEGSTGEESTER COURANT

WOENSDAG 26 SEPTEMBER 2012

SPORT

UDO na tweemaal rood met lege handen

Justine van der Beek sticht gevaar op links (foto: E. Patijn)

Dames Leiden hervatten zegereeks De dames van de Leidsche en Oegstgeester Hockey Club speelden na twee uitwedstrijden weer eens op eigen veld. DSHC, de studenten uit Delft, kwam op bezoek. Leiden is sterk gestart en nog ongeslagen, de concurrenten uit Delft moeten na promotie hun weg nog vinden in de 1e klasse. Saillant detail was dat, net als twee seizoenen geleden, de zusjes Saar (keepster DSHC) en Sophie (spits Leiden) Heemskerk tegenover elkaar stonden. De wedstrijd kende vanaf de afslag een hoog tempo, beide ploegen wilden hockeyen en er ontspon een slag op het middenveld. De thuisploeg leek een klein overwicht te hebben maar geen van beide teams kwam tot grote kansen. Leiden forceerde in de 13e minuut een strafcorner en deze werd onberispelijk benut door Britt Uljee. DSHC nam de afslag, bouwde een prima aanval op en kreeg als beloning ook een strafcorner. Deze was de inleiding tot een ware barrage aan -soms makkelijk gegeven- corners en de vijfde was uiteindelijk raak, 1-1. Even later leek het een ware strafcornermiddag te worden want de Leidse dames scoorden binnen tien

minuten de 2-1 en de 3-1 uit strafcorners. In beide gevallen was Justine van der Beek de doeltreffende schutter. Het optisch overwicht van de thuisploeg werd bij deze stand groter maar de score bleef tot de rust ongewijzigd. In de tweede helft bleek de wedstrijd eigenlijk beslist. Leiden bleef onverdroten aanvallen en kwam op enkele strafcorners na niet meer in de problemen. Nadat Justine van der Beek haar goede spel van de laatste weken bekroonde met haar derde treffer in deze wedstrijd, was de wedstrijd definitief beslist. Ondanks de werklust en het goede spel van DSHC bleek Leiden toch een maatje te groot en was het voor de thuisploeg jammer dat meerdere kansen, soms op onverklaarbare wijze, net niet werden benut. Uiteindelijk was de 4-1 overwinning wederom een mooie score en een prima resultaat voor de dames van Wouter Moojen. Eindstand: LOHC Dames 1 – DSHC Dames 1: 4-1 Volgende week speelt Dames 1 uit op Hudito. Op voorhand een mooie wedstrijd tussen twee nog ongeslagen ploegen.

Vv Oegstgeest stelt Bob van Buul voor Bob van Buul, trainer van de A1 van vv Oegstgeest, is 27 jaar en geboren en getogen Leidenaar. Vv Oegstgeest wil hem graag voorstellen. “Naast voetbal ben ik ook actief in de tenniswereld en dat is ook zeker een hobby van mij. Zo ben ik onder andere voorzitter van de Leidse Tennis Masters en tennis ik zelf ook veel. Daarnaast is muziek (heb jaren als pianist gewerkt) ook altijd een grote hobby.” “Ik ben vrijgezel, net klaar met mijn opleiding Commerciële Economie en ben CMO (Chief Marketing Officer) bij BehindMedia, waar ik nu in de komende maanden de app BehindTheFrontDoor in de markt moet zetten”. Komend seizoen gaat Van Buul de A1 van vv Oegstgeest trainen. “Vanaf het moment dat ik zelf in de A1 zat heb ik steeds meer last van blessures gekregen. Een aantal waarvan helaas altijd wat lastig blijven. Omdat ik hierdoor en niet kon voetballen, maar ook niet kon tennissen heb ik besloten om training te gaan geven (ik deed dit al voor de lol aan lagere E- en F-teams, maar vanaf toen serieuzer). Inmiddels voetbal ik zelf soms weer in het 3e, maar ben ik vooral voor het trainen gegaan.” Van Buul is bij vv Oegstgeest terechtgekomen omdat hij op de Montessorischool in Oegstgeest zat, en de meeste jongens uit zijn klas bij VVO zaten. “De keuze was daarom toen makkelijk.” “Op het gebied van voetbal hoop ik stappen te maken als trainer. Na de D1, C1 en nu de A1 hoop ik steeds wat hogerop te kunnen. Het liefst doe ik dat bij Oegstgeest.”

Tennis voor kids Ad Vreeswijk geeft in Poelgeest weer een voorbereidende tenniscurcus voor kinderen tussen de 4 - 9 jaar op de maandag- en dinsdagmiddag tussen 15.15 - 16.45 uur vanaf 22/23 oktober. Het zijn 10 lessen van 45 minuten die worden afgesloten met een diploma na 20 lessen. Kosten zijn 80 euro incl.materiaal zoals tennisracketleen. Bij aanmelden leeftijd en voorkeurstijd opgeven. Ad.Vreeswijk@telfort.nl info: (071) 515 63 84 of 06-244 11 229

Komend seizoen verwacht Bob van Buul dat de spelers zich goed zullen ontwikkelen. “Bij de A-junioren gaat het ook om het leren winnen van een wedstrijd en een competitie. Dit klinkt misschien als iets waar het altijd om gaat, maar dat is niet zo. In de jeugd zijn we continu bezig met het ontwikkelen van spelers, en iedere ‘lettergroep’ heeft zijn eigen specifieke doelstelling. Ik hoop dat we met de A1 steeds slimmer gaan voetballen en situaties en momenten leren herkennen in wedstrijden.” “Als de spelers aan het einde van het seizoen allemaal op hun eigen niveau stappen hebben gemaakt en de tweedejaars klaar zijn voor de stap naar de senioren is voor mij het seizoen geslaagd.”

Voor de vierde maal op rij stond UDO dit weekend na de wedstrijd met lege handen. En ook tijdens en na de wedstrijd tegen Teylingen was er weer voldoende stof om over na te praten. UDO heeft eigenlijk de hele middag achter de feiten aangelopen. Natuurlijk waren er blessures waardoor Melvin Zweistra en Koos Habraken niet konden meespelen. Voeg daarbij de schorsing van Arthur Schiebroek en je weet dat je een moeilijke middag tegemoet gaat. Zeker ook als je al in de hoek zit waar de klappen vallen. Niet iedereen is het erover eens dat een jong team krediet geniet. Maar een gebrek aan ervaring kun je met een grote dosis werklust wegpoetsen. En aan die werklust ontbreekt het UDO niet. Er worden voldoende kansen gecreëerd maar de bal wordt er gewoon niet ingeschopt. De wedstrijd zelf was niet hoogstaand. Maar door het wedstrijdverloop kon dat ook eigenlijk niet. Zonder nadrukkelijk aanwezig te zijn drukte de scheidsrechter zijn stempel op deze wedstrijd die daardoor nooit een echte wedstrijd meer werd. Veel klutsballen werden in het voordeel van Teylingen beoordeeld. Dat werkt dan vervolgens commentaar in de hand waardoor een gele kaart eerder voor praten dan voor een overtreding wordt gegeven. Teylingen kwam na een kwartier op 1-0. Het veldspel was tot dan toe gelijk opgaand geweest.

Een schot van Kevin Vreeken belandt in de korf.

Fiks in slotfase onderuit

(Foto: Paul Lichtenbeld) Teylingen deed echter wel wat UDO verzuimt, scoren. Kort hierna viel ook Eus Bayram met een blessure uit. Hierdoor verdween nog meer ervaring uit de verdediging. En wellicht was dát de aanleiding voor de overtreding die leidde tot de rode kaart van Jeroen Franken. In eerste instantie plaatste hij de bal in de voeten van Teylingen waarna hij alleen ten koste van vasthouden zijn tegenstander kon afstoppen. Doorgebroken oordeelde de scheidsrechter en Franken kon vertrekken. Vreemd genoeg kreeg UDO daarna de beste scoringskans van de wedstrijd. Maar de Teylingen doelman pakte de snoeiharde bal klemvast en voorkwam de gelijkmaker. Na rust scoorde Teylingen 2-0. En daarna kwam de tweede rode kaart voor UDO. Toen de scheidsrechter

bij weer zo’n dubieuze vrije trap het voordeel maar weer eens aan Teylingen gaf was het commentaar van Daan van Moorssel voor hem voldoende om de tweede gele kaart, dus rood, te trekken. Door de bal nu alsnog aan UDO te geven gaf hij indirect aan fout te zitten. Het zij zo. Mede door dit voorval bloedde de wedstrijd helemaal dood. Een terechte penalty gaf Teylingen de mogelijkheid om de score tot 3-0 uit te bouwen. De supporters die de wedstrijd niet hebben gezien denken wellicht dat het door al die kaarten een schoppartij was. Niets is minder waar. Teylingen en UDO geven elkaar alle gelegenheid om te voetballen. Maar het wedstrijdverloop maakte het wel een gezapige middag met uiteindelijk een verwacht einde.

30 jarig Vereniging van Handboogschutters Attila Afgelopen weekend is bij de Vereniging van Handboogschutters Attila in Oegstgeest het dertigjarig jubileum gevierd. Er werd aan de festiviteiten inhoud gegeven met een gezellige receptie voor alle belangstellenden. Hierbij konden buurtbewoners en andere geïnteresseerden kennis maken met de vereniging en het handboogschieten van dichtbij bekijken. De leden en hun gezinnen vierden de verjaardag van hun club ’s avonds met een heerlijk buffet verzorgd door één van de leden: Kawoh Cheng van Toko Maxum verwende de leden met geweldige Indische en Chinese gerechten. Hierna barste het feest los, voorzitter John van den Nouland merkt lachend op dat de band meer voeten van de vloer kreeg dan tevoren werd verwacht. “Het was erg leuk om de schutters die normaliter serieus met hun sport bezig zijn, los te zien gaan op de dansvloer!” Van den Nouland vertelt verder: “Attila is sinds de oprichting in 1982 in Oegstgeest gevestigd, maar is nu met 120 leden uitgegroeid tot een vereniging met een echte regiofunctie. Het merendeel der leden komt uit Leiden en Oegstgeest, maar de vereniging trekt schutters van Lisse tot Den Haag en van Katwijk tot Boskoop. Dit is vast ook te danken aan het prachtige verenigingsgebouw dat we twee jaar geleden met behulp van de gemeente Oegstgeest hebben neergezet.” In dit ruim opgezette gebouw kan ook in de wintermaanden op comfortabele wijze geschoten worden op 18 en 25 meter, de officiële afstanden voor de indoorcompetitie. Daarnaast is er een gezellige kantine waar de leden graag samenkomen. Diederik Schouten, algemeen bestuurslid merkt op dat Attila, in aanvulling op de geweldige faciliteiten van het verenigingsgebouw,

druk op zoek is naar een buitenlocatie. “Zodat er ook op grotere afstanden, tot 90 meter, kan worden geschoten”. Hiervoor wordt druk overlegd met verschillende gemeenten.

Facetten Handboogschieten is een aantrekkelijke sport die door jong en oud beoefend kan worden. Het kent vele facetten. Zo zijn er leden die met enige regelmaat verschillende wedstrijden in het land aflopen waar in een natuurgebied een parcours is uitgezet met verschillende doelen op onbekende afstanden. Doordat de doelen de vorm van een dier hebben, wordt zo een jachtsituatie gesimuleerd. Anderen schieten prestatiegerichter en proberen zo de geweldige prestaties van Rick van der Ven die de afgelopen sportzomer vierde werd op de Olympische Spelen in Londen te evenaren. Speciaal voor hen biedt de vereniging een gevorderdentraining, waar Marc van der Veen alle schutters persoonlijk adviseert over de juiste trainingsdoelen.

Het eerste herenteam van Volleybalclub Oegstgeest opende het seizoen in Alphen. Na een nipt verlies in de eerste set leek alles nog mogelijk. Dat beeld werd wreed verstoord door de ernstige blessures die twee basisspelers kort na elkaar opliepen. Aangeslagen liep VCO tegen een 3-0 achterstand op. Met nog net 6 spelers over, redde VCO de eer door de laatste set te winnen (31).

Alles leek nog mogelijk, zeker gelet op de grotere aanvalskracht van

Het was in de eerste helft al duidelijk dat Fiks geen gemakkelijke middag tegemoet ging. EKVA speelde zeer degelijk korfbal en was in staat de bal lang in de aanval te houden en te wachten op de goede schotkans. Wat telt zijn treffers en de tegenstander had in die eerste periode het vizier zeker niet op scherp. Na 0-1 maakte Fiks gelijk en kwam voor door Jan Anholts en Kevin Vreeken (2). Het was te danken aan de koelbloedige afwerking dat Fiks aan de goede zijde van de stand bleef. Het verschil groeide aan tot drie door inzetten van Jan Anholts, Kevin Vreeken, Nadine Peters en Kevin Vreeken. Wel liep de marge niet op omdat de formatie uit Almere het verschil steeds

tot twee terugbracht. Dit patroon herhaalde zich ook op slag van rust (7-5). “Ons spel was in de tweede helft minder verzorgd en bovendien haalden de schotpogingen niet meer de kwalitatieve zuiverheid als in de eerste helft. Als er dan op 12-13 ook nog een strafworp niet in de korf beland, dan roep je het onheil over je af ”, analyseerde trainer Hans Peters na afloop. Hij zag een nieuwe uitloop (Rick van der Kraan) beantwoord door vier tegentreffers van EKVA. Jan Anholts (strafworp) en Frans Treur (ingevallen voor Dominic van Welzen) leken het tij te keren. Er volgde dan ook een bijzonder spannende slotfase. Na 10-11 brachten Rick van der Kraan en Frans Treur de oranjeblauwhemden weer aan de leiding. EKVA weerstond de druk en schoot zich binnen twee minuten opnieuw naar een voordelige marge. Deze mentale tik kwam Fiks niet meer te boven. (12-14).

Rens Goudsmit zet druk op zijn tegenstander (foto: E. Patijn) Tijdens een gezellige receptie was iedereen welkom bij de jarige vereniging. (Foto: PR) Jeugd Ook de jeugd heeft een prominente plaats in het verenigingsleven bij Attila. Twee maal per week verzorgt Iede van Starkenburg trainingen waar jeugdige schutters op speelse wijze vertrouwd worden gemaakt met de verschillende takken van de handboogsport. Daarnaast biedt Attila in samenwerking met Sportbedrijf Leiden schoolgaande jeugd de mogelijkheid om kennis te maken met de handboogsport. Handboogschieten wordt de laatste jaren steeds populairder. Mede naar aanleiding van een aantal grote Hollywoodfilms (Brave, The Hunger Games), de organisatie van het Europees Kampioenschap dit jaar in Amsterdam en de prestaties van de Nederlanders op de Olympische en Paralympische Spelen is er ook bij Attila inmiddels een wachtlijst voor de beginnerscursus. Diederik Schouten: “We zijn net begonnen met twee nieuwe groepen, maar er staan al mensen in de startblokken voor de cursus die begin 2013 zal starten. Geen wonder, het is ook zo’n leuke sport!”

Dramatische start van seizoen voor mannen VCO

Heren 1 van VCO kwam in Alphen uit tegen Castellum 2, een ploeg waar vorig jaar nog met 3-2 van gewonnen was. Het team is dit jaar versterkt met routinier Rob van Daalen, die overkwam van het Leidse Donar. Castellum opende de wedstrijd met lastige services die slecht verwerkt werden door de Oegstgeestenaren, waardoor ze met 11-2 achterkwamen. Coach Frank Distelbrink wist in een timeout zijn mannen op scherp te zetten, waardoor ze inliepen tot 21-21. Castellum was iets fortuinlijker in de afronding en won de eerste set (25-23).

Fiks heeft de goede reeks van afgelopen weken niet kunnen voortzetten. Tegen een zeer degelijk spelend EKVA werd laat in de tweede helft tegen een 12-14 nederlaag aangelopen.

leed, moest VCO ook de derde set aan de Alphenaren laten (25-20). Zonder libero en wisselspelers waren de zes resterende VCO-mannen erop gebrand om de eer te redden, zeker voor hun geblesseerde maten. Dat kwam tot uiting in een voorsprong die opliep tot 6 rallypunten (11-17) en kon worden behouden (22-25).

Leiden verkoopt huid duur Na twee uitnederlagen was het voor de heren van de Leidsche en Oegstgeester Hockey Club tijd om voor het thuispubliek een goed resultaat neer te zetten. Maar met Tilburg op bezoek was het niet direct de gedroomde tegenstander om eens aan het zelfvertrouwen te werken. Toch kende de ploeg van coach Hans Streeder een zeer sterk optreden en hield het tot aan de slotseconden uitzicht op een punt. De ontmoeting begon met een offensief ingesteld Tilburg, dat direct enkele kansen wist te creëren. De Brabantse ploeg trachtte enkele weken geleden nog via een arbitragezaak promotie naar de Hoofdklasse af te dwingen, maar zag dat initiatief stranden. Maar de bezoekers waren nog zonder puntverlies en er duidelijk op gebrand om dat zo te houden. Rond de 15e minuut worstelde Leiden zich uit onder de druk en brak het gevaarlijk uit. Sven Polkamp wist Robert-Jan van der Meulen te bereiken en de behendige spits haalde direct uit en scoorde de 1-0 hoog in de linker hoek. Amper vijf minuten later was het opnieuw de thuisploeg die, via Pepijn Middeldorp, wist te scoren en de stand op 2-0 bracht. Tilburg was in deze fase zichtbaar van slag, maar verkleinde nog voorrust de marge door, via een strafbal, de 1-2 aan te tekenen. Leiden kreeg nog enkele goede mogelijkheden via de strafcorner, maar de Tilburgse goa-

lie weerhield schutter Benjamin van de Klundert van het scoren. Na rust was het wederom Tilburg dat, met snelle combinaties, overwicht creëerde. En rond de 50e minuut wisten de bezoekers via een strafcornercombinatie op gelijke hoogte te komen. Leiden bleef met veel bravoure hockeyen, maar een knullige persoonlijke fout leidde, via een scherp uitgespeelde aanval, direct tot de zure 2-3 achterstand. Met nog een klein kwartiertje op de klok zette Leiden herhaaldelijk aan, maar schuwde ook Tilburg het offensief niet. Daardoor bleef de wedstrijd zeer aantrekkelijk en van hoog niveau. Grote consternatie ontstond nadat Leiden de bal van buiten de cirkel in de goal sloeg en de scheidsrechter een doelpunt toekende. Ondanks dat velen in het publiek zagen dat de bal was getoucheerd werd, na een kort scheidsrechters beraad, de treffer toch niet goedgekeurd. In de allerlaatste aanval van de wedstrijd soleerde Thierry Ras op prachtige wijze de cirkel binnen en behaalde hij een strafcorner die na het eindsignaal nog genomen mocht worden. Tot grote teleurstelling van ploeg, staf en thuispubliek bleef 2-3 ongewijzigd en vertrokken de punten naar Tilburg. Eindstand: LOHC Heren 1 – Tilburg Heren 1: 2-3 Volgende week spelen de heren van Leiden uit tegen Klein Zwitserland te Den Haag.

Leonora judokampioen Zuid-Holland

Het team had zich een andere start van het seizoen voorgesteld. Niet alleen het 3-1 verlies was onverwacht, maar vooral het langdurig wegvallen van twee basisspelers is een klein drama. Thomas Krüger is intussen geopereerd en is waarschijnlijk voor de rest van het seizoen uitgeschakeld.

De zwaar geblesseerden Sander en Thomas worden afgevoerd naar het ziekenhuis. VCO. In de tweede set kwamen de mannen weer achter door de servicekracht van de thuisploeg. Bij 20-14 greep buitenaanvaller Thomas Krüger naar zijn kuit en moest de strijd moest staken. Later bleek dat hij een gescheurde achillespees had opgelopen. Hij werd vervangen door Raffaele Campagnuolo. VCO zette weer aan, maar zag Castellum ook de 2e set winnen (25-21).

VCO keek in de derde set weer tegen een achterstand van 5 rallypunten aan, toen het noodlot ook bij libero Sander Verschoor toesloeg. In een verdedigingsactie blesseerde hij zijn rechterknie op zeer pijnlijke wijze. De ambulance kwam eraan te pas om beide geblesseerden af te voeren naar het hospitaal. Duidelijk aangeslagen door dit blessure-

De VCO-mannen zullen zich snel moeten herpakken, want de volgende wedstrijd is al op 26 september tegen aartsrivaal Leython (21.00 uur, sporthal De Cuyl).

Remy Leonora, lid van sportschool Rob van der Hoorn, is zaterdag in sporthal Overbosch te Den Haag Zuid Hollands Kampioen judo geworden in de klasse tot 60 kilogram. Daarmee heeft hij zich geplaatst voor het Nationaal Kwalificatie Toernooi op 6 oktober in Eindhoven. (Foto: PR)


! s i u h k l e Thuis in

â&#x20AC;˘

1JFUFS,VJKU.BSKBOOFE

K_jij[a[dZedZ[h^ekZ[d (#aWc[hWffWhj[c[dj

 ^Zjl

C

Â&#x2122;LddcdeeZgkaV`iZ/XV#)+b Â&#x2122;&haVVe`VbZg Â&#x2122;GZXZci\ZbdYZgc^hZZgYZWVY`VbZg Â&#x2122;<ZaZ\ZcdeYZ&%ZkZgY^Ze^c\!lVVgYddg ZZclZ^Yhj^io^X]i Â&#x2122;OZZgXZcigVVa\ZaZ\ZccVW^_l^c`Za" XZcigjbAVc\ZKddgi

â&#x20AC;˘

nu vast een afspraak zodat wij door goede planning tegen voordelige en vooraf afgesproken prijzen werken. Tel. 06-20897322.

gen van alle soorten bestratingen. Vakkundig en met aandacht aangebracht. *bestaande bestrating herleggen *van terras-parkeerplaats *machinale bestrating *grondwerkzaamheden. Voor particulieren en bedrijven. Bel voor een gratis prijsopgaaf: 0174-213809, www.danielsnijders.nl

@Vil^_` Ruime maisonnettewoning L in nieuwbouwwijk!

=[^[[bl[hXekmZmeed^k_i

$ $"  $ $  $ !# $#" # 

Â&#x2122;Lddcdee#/XV#&+%b!EZgXZZadee#/ XV#'**b Â&#x2122;6Vc\ZWdjlYZ\VgV\ZbZigj^biZkddg ilZZVjidĂ&#x2030;h Â&#x2122;OZZg\gdiZij^cVVcYZVX]iZgo^_YZ Â&#x2122;<gdiZodaYZggj^biZWdkZc\VgV\ZbZi Yddg\Vc\cVVglddc]j^h Â&#x2122;G^VciZlddc`Zj`ZcbZi^cWdjl" VeeVgVijjg

punt, kan niet ontvangen. Tel. 06-19879439. Gevr. MARKLIN of â&#x20AC;˘FLEISCHMANN treinen. Tel. 071-5420745. DAKGOOT SCHOONâ&#x20AC;˘MAAKSERVICE. Maak

SNIJDERS BESTRAâ&#x20AC;˘TINGEN voor het aanbren- â&#x20AC;˘ GARAGEBOXEN in Oegstgeest en Leiden. Huur-

F8PMGG#VJT

EdZ[hijWWdZ[med_d][dp_`dlWd''$&&kkhjej'+$&&kkhj[X[pe[a[d C^ZjlKZccZe

ONTSPANNINGSMASâ&#x20AC;˘SAGE Mandy met hoogte-

Student wil u graag helpen met COMPUTERPROBLEMEN. â&#x201A;Ź 15,- p.u. Tel. 070-5114250.

Ef[d^k_p[dhekj[(/i[fj[cX[h(&'( DZ\hi\ZZhi

www.zalenverhuurkruyt schipvanleiden.nl. Mooi bruin cafĂŠ in oude centrum van Leiden. Voor afstudeerborrels, recepties, verjaardagen, etc... Geen huur! Wel wat servicekosten en normale gangbare drankprijzen! Reserveringen: tel. 06-25047376.

prijs v.a. â&#x201A;Ź 110,-. Inlichtingen: 06-20773480. AANGEB. WINTERâ&#x20AC;˘STALLING Rijnsburg, voor boten op trailer, max. lengte 7 meter. Tel. 071-4020671. T.H. â&#x20AC;˘Blanca

in Spanje Costa BUNGALOW + zwembad, tel. 071-4073193, 06-51407403. Goede prijs. DANIEL SNIJDERS guardamar@live.nl STRATENMAKERS voor TE HUUR, ROYALE het aanbrengen van alle soorten bestratingen. Bel ZOLDERKMR. (6x5m). voor vrijblijvende prijsop- Gezamelijke badkamer en gave: 0174-213809, info@ keuken. Ideaal voor student. In hartje oud-Oegstgeest. danielsnijders.nl Huurprijs â&#x201A;Ź 400,- p/mnd. VAN DER KROFT & Info: 071-5765046 (na VAN DER LANS OFFICE 18.00 u) of 06-53661868. MANAGEMENT verzorgt op flexibele basis het secre- Singinâ&#x20AC;&#x2122; in the Rain! ZING tariaat voor bestuurders, MEE MET FILMMUcommissarissen, bedrijven, ZIEKPROJECT. Repetities adviseurs. Huis met het wekelijks ma-avond. ConBlauwe Dak Wassenaar, cert april 2013. Info 071www.detrouba070-5119001, www.office- 5212365. managers.nl, info@office- dours.com managers.nl Te koop gevraagd door WESPEN, PLAAGDIE- verzamelaar: OUDE KELREN, dienstverlening. Tel. DERRESTANTEN PORT, 06-54948365 / 070-5115927. whisky of cognac van oudevofroessinghvaniterson.com re jaargangen, t.e.a.b. Tel. 06-54710160. STUCADOOR, tegelen, Gevraagd: HULP in de schilderen, waterleiding, laminaat. Tel. 06-19110519. HUISHOUDING, met ervaring, 5 uur/week in Haaswijk. STRATENMAKER voor Mail met referentie naar uw tuin of oprit. Ruim 30 wvanvelzen@xs4all.nl jaar ervaring. Leveren van alle materialen. Schuttin- PARKETVLOER SCHUgen. Ook voor kleine repa- REN? Schuren & afwerken. raties en afvoer. Tegen Info: 06-20401577. scherpe prijzen. Tel. 06HULP BIJ BEZOEK aan 20897322. arts, specialist of museum? GEVELRESTAURA- Bel 071-5893210. TIE? Uithakken (slijpen) MASSAGETHERAPIE voegen - reinigen - impregneren - knipvoegen - met- voor wellness en behandeselwerk - schoorstenen. ling v. lichamelijke en psyklachten. Gratis advies en prijsopgave chosomatische Tel. 06-19487506. 06-20897322. OVERDEKTE STALCOMPUTERHULP LING aangeb. vouwwagen, Virusverwijdering, sneller maken, storingen verhelpen, auto, boot+trail. 06-14901810. oude PC naar nieuwe PC, SPORTMASSEUR (v) installaties, Laptopreparatie, heeft tijd voor uw spieren. WiFi, PrivĂŠ cursus, etc. Pro- Ook k-tape. 06-10321154. fessionele ondersteuning bij u thuis of op kantoor voor particulieren en bedrijven. Tel. 06-42460355 info op www.Boonict.nl

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

A^_ilZ\&%%) DZ\hi\ZZhi

Montreallaan 102 L R Nieuw Vennep

`'(/$+&&#a$a$

 000,00- k.k. 182.500,k.k.

â&#x20AC;˘

C^ZjlhigVVi&% @Vil^_`

welkom@Z[hWWZcWa[bWWhi$db mmm$Z[hWWZcWa[bWWhi$db

`**/$&&&#a$a$

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

&-'#*&+'+&&

â&#x20AC;˘

Thuis in elk huis! IS U H N : OPE

â&#x20AC;˘

Pieter Ku

ijt & Mar

janne de

G A D R E ZAT

Wolff-Buis

OPEN HUIS: ZATERDAG 29 september 2012 VAN 11:00 - 13:00 UUR! - NOG 4 WONINGEN TE KOOP! Bezoek nu onze modelwoning! De woningen bestaan uit drie woonlagen en luxe uitstraling. Karakteristiek voor alle woningen zijn de drie grote slaapkamers en de badkamer met ligbad, aparte douche, dubbele wastafel en tweede toilet. Met name de zolderverdieping is adembenemend! De woningen worden verkocht zonder bouwrente, vrij op naam en kunnen direct worden opgeleverd! UNIEK is het exclusieve gebruik van het zwembad, sauna en ďŹ tness in het te realiseren Wellness-Center.

Koopsom v.a.â&#x201A;Ź 349.000,- v.o.n.

071 - 405 15 00

VOOR DE COMPLETE AANPAK VAN UW INTERIEUR ALLES KUNNERS EN ALLES DOENERS

Crème de laCrème

WONINGINRICHTING

MEUBELSTOFFERING

Halen en de in brengen le gehe d Randsta

MEUBELSTOFFERING

â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

Agneshove 79, Voorhout J. v. Beyerenlaan 24, Hazerswoude-Dorp

7HOZZZSRGRQO

Strak in je vel... Veel vrouwen herkennen het probleem.... Cellulitis op benen, billen, taille en buik. De oplossing is Lypossage!

U zult geen gewicht verliezen... wel centimeters!!

Restauratie van kasten, kabinetten, tafels, stoelen enz. Verwijderen van koffiekringen en vlekken van uw meubels. Tevens verwijderen van houtworm, huisboktor, spinhoutkever.

Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met Gladys

Tel: 06 10817027

Behandelingen worden gegeven in Voorhout door een vrouw

Gekrakeleerd, verschoten door de zon of hoofdvlekken, reparatie en vernieuwen van lederen kussens, kuipen, zitgedeelten, armleuningen. Opkleuren van leer, verbetet, ren van binnenvullingen en singels. o.a. Eiken, Artifor ,

070-517 88 94

â&#x20AC;˘

Aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP)

Na 4 behandelingen heeft u al zichtbaar resultaat.

MEUBELRESTAURATIE

Van Zuylen van Nijeveltstraat 1-C 2242 AH Wassenaar

â&#x20AC;˘

Voor

Niet alleen wordt de doorbloeding sterk bevorderd, maar de huid wordt ook mooier, strakker en gladder.

BIEZEN, RIETEN, ROTAN, PITRIET STOELEN. OOK HET LIJMEN VAN STOELEN ENZ.

UW BESTE KEUS, AL 35 JAAR LANG EN LEVERING ONDER GARANTIE!

â&#x20AC;˘

3RGRFHQWUXP*URHQH+DUW

Deze uiterst intensieve manier van masseren werkt krachtig in op de vet- en vochthuishouding.

Stofferen van bankstellen, bejaardenfauteuils, stoelen, enz. Vervangen van singelbanden, veren en schuimpolyether. Gespecialiseerd in het stofferen van kussens, o.a. Eiken, Artifort, Leolux, Gelderlandmeubels.

b.g.g. 06 - 45 31 20 18

:HHWZDWXGRHWELM SLMQDDQGHYRHW Een podotherapeut is de specialist voor uw voeten. Maar wat doet een podotherapeut nou precies? De belangrijkste taak van een podotherapeut is het behandelen van directe voetklachten. Maar u kunt ook enkel-, knie-, heup- en (lage) rugklachten ontwikkelen als uw voeten niet goed functioneren. Ook de behandeling hiervan behoort tot het vakgebied van een podotherapeut. Deze klachten zijn vaak op te lossen door mensen beter te laten lopen. Hierbij kunt u denken aan een paar podotherapeutische (sport)zolen die uw voetstand corrigeren en/of ondersteunen. Soms kan slechts een goed schoenadvies al voldoende zijn. Na een aantal weken volgt altijd een evaluatie om te bekijken in hoeverre uw klachten zijn verdwenen. Voor informatie of het maken van een afspraak in onze online agenda kunt u terecht op www.podo.nl. Tevens kunt u bellen op werkdagen naar telefoonnummer 0172-587103.

De Bloem - Verdeelstraat

welkom@deraadmakelaars.nl www.deraadmakelaars.nl

â&#x20AC;˘

ux Chesterfield, Leol er, nd Pa , nd Gelderla Pastoe, enz.

Openingstijden: Maandag van 10.00 - 16.00 uur Donderdag van 12.00 - 19.30 uur Overige dagen op afspraak.

Na

WEEKTOPPER HONDA CIVIC 1.3 HYBRID CVT Bouwjaar:

juni 2008

Km.-stand:

97.230 km

Kleur:

Rood metallic

Brandstof:

Hybride

Versnellingsbak: Automaat

Kijk voor details en ons totale aanbod op:

www.autokwaak.nl

A U T O M O B I E L B E D R I J F

van der Kwaak t

VERKOOP

t

t

INKOOP

t

INRUIL

t

FINANCIERING

Ook zaterdag en â&#x20AC;&#x2DC;s-avonds mogelijk!

www.kluswinkelwassenaar.nl

Brouwerstraat 51b (showroom) Rijnsburg tTel. 071-4021513 www.autokwaak.nl t info@autokwaak.nl


OPEN HUIZEN DAG ZATERDAG 29 SEPTEMBER VAN 11.00 - 15.00 UUR DE LEEUW MAKELAARDIJ Molenwerf 4, Leiden Tel. (071) 514 20 45 www.deleeuw.nl Alphen a/d Rijn

Kopenhagensingel 27

Rijnsburgerweg 100, Rijnsburg Tel. (071) 405 16 16 www.deleeuw.nl

Katwijk

Nachtegaallaan 18

Andreasplein 14, Katwijk Tel. (071) 407 61 44 www.deleeuw.nl

Katwijk

Castor 17

Katwijk

Hoofdstraat 220, Sassenheim Tel. (0252) 22 96 46 www.deleeuw.nl

Europaplein 2, Alphen aan den Rijn Tel. (0172) 47 74 76 www.deleeuw.nl Troelstrastraat 92

Katwijk

Burggravenlaan 44

Katwijk

MAKELAARDIJ VAN WIJK Westeinde 10, Noordwijk Tel. (071) 361 96 25 www.makelaardijvanwijk.nl

Ankerplaats 92

Katwijk

Heinsiusstraat 7

Licht appartement met eigen parkeerplaats gelegen in Kerk en Zanen. Op loopafstand van het station, nabij winkelcentrum De Atlas, scholen en de N11. Bouwjaar: 1991. Woonoppervlakte: 75 m2. Aantal kamers: 5.

Op prachtige locatie, op de 3e etage, gelegen 3-kamer appartement met lift en wijds uitzicht over Katwijk. Inpandige berging op de begane grond. Bouwjaar: 1962. Woonoppervlakte: 87 m2. Aantal kamers: 3.

In groene omgeving op de 2e (top) verdieping gelegen, royale 3-kamer maisonnette woning met grote berging op de begane grond. Bouwjaar: 1982. Woonoppervlakte: 73 m2. Aantal kamers: 3.

Totaal gemoderniseerde (2009) 4-kamer appartement, gelegen op de 3e etage met fietsenberging op de begane grond. Bouwjaar: 1971. Woonoppervlakte: 87 m2. Aantal kamers: 4.

Zeer goed onderhouden 4-kamer maisonnette woning met moderne hoekkeuken (2006), dubbel glas en 3 flinke slaapkamers. Geen zin in verbouwingen? Hier kunt u zo in! Bouwjaar: 1964. Woonoppervlakte: 90 m2. Aantal kamers: 4.

In AquaNova gelegen royaal 2-kamerappartement met lift en fraai uitzicht over de jachthaven. Bouwjaar: 2000. Woonoppervlakte: 70 m2. Aantal kamers: 2.

Zien is kopen! Dit perfect onderhouden 4 kamer appartement op de eerste etage, kan je zo bewonen. Gelegen nabij strand en duinen en met voldoende parkeerruimte. Bouwjaar: 1963. Woonoppervlakte: 80 m2. Aantal kamers: 4.

Vraagprijs: € 169.000,- k.k.

Vraagprijs: € 179.000,- k.k.

Vraagprijs: € 189.000,- k.k.

Vraagprijs: € 189.900,- k.k.

Vraagprijs: € 192.000,- k.k.

Vraagprijs: € 199.000,- k.k.

Vraagprijs: € 199.000,- k.k.

DE LEEUW MAKELAARDIJ Katwijk

Sirius 38

DE LEEUW MAKELAARDIJ Katwijk

Dr. W. Dreesstraat 111

DE LEEUW MAKELAARDIJ Katwijk

Nassaudreef 43

DE LEEUW MAKELAARDIJ Katwijk

Rolklaver 21

DE LEEUW MAKELAARDIJ Katwijk

Pr. Frederikdreef 14

DE LEEUW MAKELAARDIJ Katwijk

Duinroosstraat 35

DE LEEUW MAKELAARDIJ Katwijk

’t Schip 1

Hier kunt u zo in! Aan een hofje gelegen, perfect onderhouden hoek-woning met zonnige achtertuin op het zuidoosten. Bouwjaar: 1983. Woonoppervlakte: 105 m2. Perceeloppervlakte: 114 m2. Aantal kamers: 5.

Deze woning is een bezichtiging waard! Komt u eens kijken naar deze woning met een heerlijke tuin (zw) en div. mogelijkheden om uit te breiden. Bouwjaar: 1989. Woonoppervlakte: 100 m2. Perceeloppervlakte: 126 m2. Aantal kamers: 5.

In rustige woonomgeving gelegen, gemoderniseerde tusseneengezinswoning met uitgeb. keuken en aangebouwde garage. Zonnige achtertuin op het oosten. Bouwjaar: 1968. Woonoppervlakte: 140 m2. Perceeloppervlakte: 133 m2. Aantal kamers: 5.

Op loopafstand van de duinen, in de Zanderij, gel. royale tussen-woning met 4 ruime slaapkamers en zonnige voor- en achtertuin. Zeer kindvriendelijke omgeving. Bouwjaar: 2003/2004. Woonoppervlakte: 130 m2. Perceeloppervlakte: 137 m2. Aantal kamers: 5.

Op prachtige locatie, zeer royaal hoek-herenhuis met vrij uitzicht aan de voorzijde over park en Oude Rijn. Eventueel te gebruiken als woon/praktijk pand. Bouwjaar: 1971. Woonoppervlakte: 197 m2. Perceeloppervlakte: 212 m2. Aantal kamers: 7.

Op schitterende locatie, nabij de duinen gelegen, zeer royaal hoek-herenhuis met zeer luxe afwerking, uitgebouwde keuken en garage. Bouwjaar: 1952. Woonoppervlakte: 160 m2. Perceeloppervlakte: 251 m2. Aantal kamers: 6.

Uniek in Katwijk! Op schitterende locatie in en op het water, gelegen waterwoning met eigen ligplaats, 3 grote terrassen, parkeerplaats en berging in parkeerkelder. Bouwjaar: 1999. Woonoppervlakte: 200 m2. Aantal kamers: 5.

Vraagprijs: € 260.000,- k.k.

Vraagprijs: € 269.000,- k.k.

Vraagprijs: € 275.000,- k.k.

Vraagprijs: € 329.000,- k.k.

Vraagprijs: € 347.000,- k.k.

Vraagprijs: € 483.000,- k.k.

Vraagprijs: € 780.000,- k.k.

DE LEEUW MAKELAARDIJ Koudekerk aan de Rijn

Weidedreef 9

DE LEEUW MAKELAARDIJ Leiden

Schubertlaan 267

DE LEEUW MAKELAARDIJ Leiden

Tine van Dethstraat 17

DE LEEUW MAKELAARDIJ Leiden

Marepoortkade 23

DE LEEUW MAKELAARDIJ Leiden

Stevenshofdreef 6a

DE LEEUW MAKELAARDIJ Leiden

Martin Luther Kingpad 6

DE LEEUW MAKELAARDIJ Leiden

Swammerdampad 63

Weidedreef 9 betreft een prachtige vrijstaande villa met een woonopp. van maar liefst 253 m2 (excl. garage en souterrain), gelegen op een fraai perceel van 770 m2. De tuin rondom is fraai aangelegd met meerdere terrassen en volledige privacy en grenst aan de achterzijde aan een brede sloot.

Fantastisch ruim 3 kamerHOEKappartement (voorheen 4 kamer) gelegen op de 6e woonlaag met balkon (ZW) aan de Korte Vliet en vrij uitzicht. Bouwjaar: 1965. Woonoppervlakte: 82 m2. Aantal kamers: 3.

In de Stevenshof gelegen 3-kamer hoekappartement met balkon op het westen. Op loopafstand van NS-station De Vink. Bouwjaar: 1991. Woonoppervlakte: 72 m2. Aantal kamers: 3.

In het centrum van Leiden doch rustig gelegen licht appartement met zonnig balkon op het Zuiden en met vrij uitzicht over de Singel. Bouwjaar: 1984. Woonoppervlakte: 80 m2. Aantal kamers: 3.

In de Stevenshof gelegen royaal en licht 3/4-kamerappartement op de 2e woonlaag met lift en berging op de parterre. V.v. heerlijk balkon op het zuiden. Bouwjaar: 1992. Woonoppervlakte: 100 m2. Aantal kamers: 3.

In rustige woonwijk Koppelstein gelegen hoekeengezinswoning met voor- en achtertuin en vrij uitzicht naar de fraaie ligging aan de voorzijde. Bouwjaar: 1979. Woonoppervlakte: 107 m2. Perceeloppervlakte: 129 m2. Aantal kamers: 4.

Ruim appartement gelegen op de eerste verdieping in kleinschalig appartementencomplex, 2 slaapkamers, complete badkamer, balkon op het zuiden. Tevens is er een eigen parkeerplaats op het afgesloten terrein bij de prijs inbegrepen.

Vraagprijs: € 899.000,- k.k.

Vraagprijs: € 159.500,- k.k.

Vraagprijs: € 162.500,- k.k.

Vraagprijs: € 222.500,- k.k.

Vraagprijs: € 225.000,- k.k.

Vraagprijs: € 229.500,- k.k.

Vraagprijs: € 249.000,- k.k.

GRAAL MAKELAARDIJ Leiden

Zocherstraat 14-16

DE LEEUW MAKELAARDIJ Leiden

Beppy Nooijstraat 63

DE LEEUW MAKELAARDIJ Leiden

Lage Rijndijk 20

DE LEEUW MAKELAARDIJ Leiden

Hoge Rijndijk 26

DE LEEUW MAKELAARDIJ Leiden

Morsweg 44

DE LEEUW MAKELAARDIJ Leiderdorp

Raaphorst 55

VAN SOEST MAKELAARDIJ Leiderdorp

Windrust 47

6-kamer-hoekwoning met garage (elektr. deur) en stenen berging, voor-, zij- en achtertuin. Eigen oprit. Perceel: 292 m2. Bouwjaar: 1963. Woonoppervlakte: 145 m2. Perceeloppervlakte: 292 m2. Aantal kamers: 6.

UNIEK AANBOD! Biedingen vanaf € 325.000,= zullen door de verkopers serieus in overweging worden genomen! 2-onder-1 kap woning (Stevenshof) met garage Grote tuin (ZW). L-woonkamer (47m2) met open haard, half open keuken. 1e verd.: 2 kamers, inloopkast, dakterras (Z), complete badkamer 2e toilet. 2e verd.: 1 grote ruimte, bergruimte/douche/ pantry/wma

Waterliefhebbers opgelet! Aan de rand van het centrum is deze vrijstaande woning te koop! Het pand bestaat uit een voorhuis en een achterhuis. Bouwjaar: 1900. Woonoppervlakte: 270 m2. Perceeloppervlakte: 247 m2. Aantal kamers: 9.

Volumineus hoekherenhuis met karakteristieke elementen en 27 meter diepe achtertuin met schuur en achterom. Gelegen aan de rand van het centrum. Bouwjaar: 1920. Woonoppervlakte: 190 m2. Perceeloppervlakte: 328 m2. Aantal kamers: 5.

Markant herenhuis (woonopp. ca. 242 m2) in het centrum met riante tuin (perceel van 637 m2) aan het Galgewater. Aan de zijkant bevindt zich een aangebouwde serre met schuifpui naar de tuin. Ttl 8 kamers waarvan 3 slaapkamers. Representatief object dat pas volledig geapprecieerd kan worden middels een bezichtiging.

Leuke 4 kamer maisonnette in perfecte staat van onderhoud op de 4e/5e verdieping van het complex (parkzicht) met een zonnig balkon (Z-W). Dit appartement ligt op een rustige locatie nabij winkelcentra Santhorst en Winkelhof, heeft een schitterend uitzicht over het park “De Houtkamp”, ligt centraal t.o.v. scholen, sportaccommodaties en uitvalswegen ( A4 en N11). Aantal kamers: 4.

In de gewilde nieuwe woonwijk ‘‘t Heerlijk Recht’ gelegen, prachtig ruim en bijzonder smaakvol 4-KAMER-HOEKAPPARTEMENT van ca. 123m2 op de prettige zonnige 2e verdieping. Dit ‘heerlijk luxe’ afgewerkte appartement met veel raampartijen is direct aan waterzijde van de Does gelegen met prachtig vrij uitzicht over het ‘Groene Hart’. Aantal kamers: 4

Vraagprijs: € 325.000,- k.k.

Bieden vanaf € 325.000,- k.k.

Vraagprijs: € 400.000,- k.k.

Vraagprijs: € 549.000,- k.k.

Vraagprijs: € 950.000,- k.k.

Vraagprijs: € 186.000,- k.k.

LET OP bieden vanaf € 399.000,- k.k

DE LEEUW MAKELAARDIJ Leiderdorp

Achthovenerweg 28

DE LEEUW MAKELAARDIJ Nieuwe Wetering

Achterweg 34

DE LEEUW MAKELAARDIJ Noordwijk

Zeestraat 9

DE LEEUW MAKELAARDIJ Oegstgeest

GRAAL MAKELAARDIJ

LOSECAAT NVM MAKELAAR

Asterlaan 30

Oegstgeest M. Harpertsz Tromplaan 110

Oegstgeest

Karel Doormanlaan 18

LOSECAAT NVM MAKELAAR Oegstgeest

Frans Halslaan 191

Royale vrijstaande villa met aangebouwde dubbelgrote garage en rondom tuin. Gelegen op ruim bemeten perceel aan Oude Rijn, met ligplaats voor kleine boot of sloep. L-vormige living met open haard en serre, bijkeuken, werkkamer, woonkeuken met apparatuur, 4 slaapkamers en 2 badkamers. Ruime zolder. Woonopp. ca. 240 m2.

Landelijk in het Groene Hart gelegen vindt u deze karakteristieke vrijstaande semi-bungalow met een schitterend weids uitzicht over de weilanden. Bouwjaar: 2000. Woonoppervlakte: 250 m2. Perceeloppervlakte: 720 m2. Aantal kamers: 4.

Vrijstaande woning met grote schuur en twee aparte bergingen/garages gelegen in het centrum van Noordwijk-Binnen. Bouwjaar: 15001700. Woonoppervlakte: 135 m2. Perceeloppervlakte: 465 m2. Aantal kamers: 4.

In het gezellige Oegstgeest gelegen appartement dat uitkijkt over een groenstrook en beschikt over een balkon aan de voor- en achterzijde. Bouwjaar: 1960. Woonoppervlakte: 60 m2. Aantal kamers: 3.

In rustige groene woonomgeving gelegen 3-kamerappartement op de 3e woonlaag met balkon (w) berging in de onderbouw. Bouwjaar: 1959. Woonoppervlakte: 60 m2. Aantal kamers: 3.

Ruim 3-kamer portiek appartement op de 1e woonlaag met 2 balkons en eigen berging, gelegen in de rustige groene woonomgeving langs de Hofdijck. Lichte woonkamer met parketvloer, ruime keuken, 2 slaapkamers, badkamer met douchehoek. Woonopp. ca. 79 m2

RUST* RUIMTE * PRIVACY * VRIJ UITZICHT * INSTAPKLAAR*. Dat zijn absoluut sterke punten bij dit aantrekkelijk verbouwde TOPHOEK-appartement op de 6e verd. Lichte zonnige woonkamer met zijraam, moderne keuken met verhoogd eetgedeelte, ruime werkkamer (voorheen 2 kamers), royale slaapkamer en moderne badkamer met ligbad. KIJKEN=KOPEN=VERHUIZEN! Kamers: 3.

Vraagprijs: € 900.000,- k.k.

Vraagprijs: € 700.000,- k.k.

Vraagprijs: € 425.000,- k.k.

Vraagprijs: € 157.500,- k.k.

Vraagprijs: € 157.500,- k.k.

Koopsom: € 166.500,- k.k.

Vraagprijs: € 179.000,- k.k.

EIGEN HAARD Oegstgeest

Aert van Neslaan 302

DE LEEUW MAKELAARDIJ Oegstgeest

Sterreschans 531

DE LEEUW MAKELAARDIJ Oegstgeest

Javastraat 12

DE LEEUW MAKELAARDIJ Oegstgeest

Kleyn Proffijtlaan 68

DE LEEUW MAKELAARDIJ Oegstgeest

Lijtweg 301

EIGEN HAARD Oegstgeest

Lobeliuslaan 42

LOSECAAT NVM MAKELAAR Oegstgeest

Grunerielaan 40

Heerlijk licht 5-kamer appartement met balkon op de 3e etage van complex in het centrum van Oegstgeest. Op 2 minuten lopen ligt winkelcentrum de Lange Voort waar op dinsdag ook de markt plaatsvindt. Bouwjaar: 1967. Woonoppervlakte: 110 m2. Aantal kamers: 5.

Nieuw (2012) 3 kamerappartement (85m2) in Rhyngeest met moderne afwerking, royaal balkon en terrasmogelijkheid. Luxe keuken en ruime badkamer. Bouwjaar: 2012. Woonoppervlakte: 85 m2. Aantal kamers: 3.

Karakteristieke, uitgebouwde eengezinswoning met voor- en achtertuin, schuur en achterom. L-vormige woonkamer in open verbinding met uitgebouwde keuken. 1e Verd.: 2 slaapkamers en badkamer. 2e Verd.: Slaapkamer en hobbyruimte/-kamer. Woonopp. ca. 106 m2.

LEUKE UITGEBOUWDE TUINKAMERWONING met voortuin en een heerlijk zonnige achtertuin met flink terras op het Zuiden. Lichte tuingerichte woonkamer 2 meter verlengd, keuken met keurige inrichting, 3 slaapkamers, moderne badkamer met douche, ruime zolderkamer met 3 raams dakkapel, aparte wasruimte en veel bergruimtes. Aantal kamers: 5.

Ruim appartement, 145 m2, 2 balkons en uitzicht over het dorp. Op loopafstand van winkels. Lift. Woonkr, slaapkr, luxe badkr en luxe keuken.

In de geliefde nieuwbouwwijk ‘Poelgeest’ gelegen, ruim en modern 3-kamer hoekappartement met zonnig balkon, lift, inpandige privéberging en parkeerplaats in de afgesloten parkeerkelder. Dit fraaie en licht afgewerkte appartement is voorzien van dubbele beglazing, luxe keuken, centrale verwarming, laminaat en moderne badkamer. Zonnig en vrijgelegen balkon (Zuidwest).

Sfeervolle gezinswoning in een rustige straat in de geliefde, kindvriendelijke Gruneriebuurt met voor- en zonnige achtertuin en achterom. Dit fraaie huis heeft een moderne open keuken, lichte woonkamer en op de slaapverdieping een moderne badkamer, 2e toilet en 3 (slaap)kamers. - Woonoppervlakte ca. 90 m2 - Aantal kamers 5 - Kavel: 110 m2

Vraagprijs: € 198.000,- k.k.

Vraagprijs: € 215.000,- k.k.

Vraagprijs: € 225.000,- k.k.

Vraagprijs: € 249.750,- k.k.

Vraagprijs: € 250.000,- k.k.

Vraagprijs: € 250.000,- k.k.

Vraagprijs: € 255.000,- k.k.

DE LEEUW MAKELAARDIJ

DE LEEUW MAKELAARDIJ

EIGEN HAARD

LOSECAAT NVM MAKELAAR

VAN SOEST MAKELAARDIJ

MAKELAARDIJ VAN WIJK

PROPER MAKELAARDIJ


OPEN HUIZEN DAG ZATERDAG 29 SEPTEMBER VAN 11.00 - 15.00 UUR VAN SOEST MAKELAARDIJ Geversstraat 75, Oegstgeest Tel.: (071) 515 25 55 www.vansoest.nl Oegstgeest

Lobeliuslaan 76

Oegstgeest

MAKELAARDIJ EIGEN HAARD Geversstraat 63, Oegstgeest Tel. (071) 519 19 19 www.eigen-haard.nl

GRAAL MAKELAARDIJ Rapenburg 4, Leiden Tel. (071) 516 10 00 www.graalmakelaardij.nl

Aldo van Eycklaan 4

Oegstgeest

Oegstgeest

Hella Haasseplantsoen 11

Helene Swarthlaan 8

PROPER MAKELAARDIJ o.g. Terweeweg 7, Oegstgeest Tel. (071) 519 09 09 www.proper-makelaardij.nl

LOSECAAT NVM MAKELAAR De Kempenaerstraat 55, Oegstgeest Tel.: (071) 517 42 64 www.zekervia.nl Oegstgeest

Lobeliuslaan 74

Oegstgeest

Willem van Otterloolaan 4

Oegstgeest Alphons Diepenbrocklaan 1

Zeer ruime 3-kamer maisonnette met balkon op het zuiden en uitzicht over een vijver. Het appartement beschikt over een privé parkeerplaats en berging in de kelder. Bouwjaar: 2003. Woonoppervlakte: 112 m2. Aantal kamers: 3.

Goed onderhouden tussenwoning met voortuin en zonnige achtertuin met berging en achterom. In de directe omgeving diverse faciliteiten te vinden zoals scholen, opvang, speeltuinen, Klinkerbergerplas, etc. O.a. woonkamer met schuifpui naar achtertuin, open keuken, 4 slaapkamers en 2 badkamers. Woonopp. ca. 116 m2, perceel 134 m2.

Op een rustige locatie aan een kindvriendelijk plantsoen ligt deze ruime en goed onderhouden eengezinswoning met 2 dakkapellen en voor- en achtertuin. Bouwjaar: 1986. Woonoppervlakte: 113 m2. Perceeloppervlakte: 124 m2. Aantal kamers: 5.

Goed onderhouden eengezinswoning met voor- en zeer zonnige achtertuin op het Zuidwesten, stenen schuur en achterom. Tuingerichte woonkamer, halfopen keuken met apparatuur, 5 slaapkamers, badkamer met ligbad. Woonopp. ca. 114 m2

Ruim en licht 3 kamer appartement op de 4e woonlaag van een modern complex in de mooie wijk Poelgeest, met eigen parkeerplaats in de parkeerkelder. Ruime lichte woonkamer met zonnig balkon op het Westen, open keuken v.v. apparatuur, 2 slaapkamers en zeer ruime lichte badkamer. Het appartement is in uitstekende staat, u kunt het zo betrekken!

MODERNE UITGEBOUWDE EENGEZINSWONING met extra grote (door uitbouw) woonkamer, een dakkoepel zorgt voor veel lichtinval, moderne keuken, ruime achtertuin met terras, 3 slaapkamers, nette badkamer met douche en flinke zolderkamer met dakraam en veel bergruimte. KORTOM: EEN PRIMA WONING MET VEEL EXTRA’ S OP EEN RUSTIG, LEUK EN KINDVRIENDELIJK PLEKJE. Aantal kamers: 5

Wat wilt u nog meer bij deze HOEKWONING; doordat de keuken naar de voorzijde van de woning verplaatst is en de hal en entree zijn uitgebouwd, is een extra grote woonruimte beneden ontstaan en een aparte ruime keuken met nieuwe installatie, zonnige achtertuin op het zuiden en parkeren op eigen erf. Een prima onderhouden 5-kamer-eengezinswoning. Aantal kamers: 5.

Vraagprijs: € 260.000,- k.k.

Vraagprijs: € 269.000,- k.k.

Vraagprijs: € 275.000,- k.k.

Vraagprijs: € 275.000,- k.k.

Vraagprijs: € 275.000,- k.k.

Vraagprijs: € 275.000,- k.k.

Vraagprijs: € 279.000,- k.k

DE LEEUW MAKELAARDIJ Oegstgeest

Aafje Heynislaan 4

GRAAL MAKELAARDIJ Oegstgeest

DE LEEUW MAKELAARDIJ

EIGEN HAARD Oegstgeest

Schitterende gemoderniseerde eengezinswoning in een kindvriendelijke buurt met winkelcentrum Lange Voort op fietsafstand en een parkeerplaats op eigen terrein. De woning is direct te betrekken! - Woonoppervlakte ca. 110 m2 - Aantal kamers 5 - Kavel: 138 m2

Zéér ruim duplex appartement (woonopp. ca. 170 m2) gelegen op de bovenste 2 verdiepingen aan de Irislaan. Dit appartement heeft een prachtig vrij uitzicht over het recent opgeknapte Irispark met vijver en de fraaie “Oudenhof molen” uit 1783. O.a. moderne Poggenpohl keuken, ruime L-vormige woonkamer, 2 balkons en 5 (slaap)kamers.

MOOI EN RUIM GEBOUWD WOONHUIS MET EIGEN PARKEERPLAATS, ZONNIGE VOORTUIN (W) EN BESCHUTTE ACHTERTUIN (O)! Dit type ‘tuinkamerwoning’ betreft hier het grotere zgn. “B-type” met oa. extra hoge zolderkapetage (zgn. ‘hollandse-kap’). De prettige ligging in een kindvriendelijke buurt water en winkels om de hoek. Aantal kamers: 6.

*** RUIM TYPE TUINKAMERWONING MET PRACHTIGE LIGGING AAN DE GEWILDE ZUIDRAND; HEERLIJK VRIJ EN ONBELEMMERD UITZICHT! Eigen parkeerplaats aan de voorkant met een flinke stenen berging. Royale lichte woonkamer, ruime keuken met moderne installatie, 3 kamers ( walkin closet), luxe badkamer. Flinke zolderkamer met dakkapel. Aantal kamers: 5.

Karakteristieke, 50-er jaren 2 onder 1 kap woning met voor-, zij- en diepe achtertuin met schuur. Woonkamer, dichte keuken, kelderkast. 1e Verd.: 3 slaapkamers en badkamer, balkon. 2e Verd.: zolderkamer met dakkapel. Woonopp. ca. 84 m2.

Heerlijk rustig gelegen 5 KAMER EENGEZINSWONING met een ruime ligging aan de voorzijde. Zonnige, vrije achtertuin op het zuiden, stenen berging, een achter omgang welke uitkomt op een binnenplaats met garageboxen (huur mogelijk). Met dakkapel aan de voorzijde zijn er op zolder eenvoudig 2 kamers te maken. Zeer prettig gelegen in hartje Oegstgeest. Aantal kamers: 5.

Charmant uitgebouwd hoekhuis met serre en zeer ruime tuin. Door de goede ligging kunt u de hele dag van de zon genieten. Bouwjaar: 1953. Woonoppervlakte: 105 m2. Perceeloppervlakte: 300 m2. Aantal kamers: 5.

Vraagprijs: € 279.000,- k.k.

Vraagprijs: € 289.000,- k.k.

Vraagprijs: € 289.000,- k.k.

Vraagprijs: € 292.500,- k.k.

Vraagprijs: € 298.000,- k.k.

Vraagprijs: € 298.000,- k.k.

Vraagprijs: € 299.000,- k.k.

Oegstgeest

Ommevoort 202

Oegstgeest

Jac. P. Thijsselaan 1

LOSECAAT NVM MAKELAAR Oegstgeest

Grunerielaan 4

LOSECAAT NVM MAKELAAR Oegstgeest

Phia Berghoutlaan 36

Grunerielaan 20

EIGEN HAARD Oegstgeest

Linnaeushof 17

Oegstgeest

Prinses Irenelaan 36

LOSECAAT NVM MAKELAAR

Oegstgeest Alphons Diepenbrocklaan 23

GRAAL MAKELAARDIJ

Oegstgeest

LOSECAAT NVM MAKELAAR

Irislaan 241

PROPER MAKELAARDIJ

Martinus Nijhofflaan 6

EIGEN HAARD

LOSECAAT NVM MAKELAAR Oegstgeest

Kerckwervelaan 55

Oegstgeest

Rhijngeesterstraatweg 175

DE LEEUW MAKELAARDIJ Oegstgeest

Ommevoort 320

DAMES & HEREN 50+ OPGELET!! Dit centraal gelegen royale luxe afgewerkt en comfortabele 3-kamer HOEK-appartement (2005) ligt op de 2e verdieping (ca. 6,0 meter boven straatpeil) en beschikt over eigen ruime parkeerplaats in de parkeerkelder. Leuk en levendig uitzicht over de Schoutenburgstraat; zonnig ‘terras-kamer’ op Westen (overdekte ‘loggia’). Aantal kamers: 3.

Moderne, licht afgewerkte hoekwoning, gebouwd in een “taartpunt” met verrassend veel leefruimte, twee royale slaapkamers en een studiehoek. Bouwjaar: 2000. Woonoppervlakte: 150 m2. Perceeloppervlakte: 153 m2. Aantal kamers: 4.

*** STOP NU MET ZOEKEN! Deze woning ligt in de geliefde kindvriendelijke ‘Grunerie-buurt’ met voor- en grote zonnige achtertuin met achterom. In 2008 heeft de woning een ware metamorfose ondergaan; het huis op diverse onderdelen en punten geheel gemoderniseerd;sfeer en karakter zijn zoveel mogelijk bewaard gebleven, zoals paneeldeuren, granitowerk. Aantal kamers: 4.

Zeer rustig gelegen RECENT UITGE-BOUWD EN GEMODENISEERD (2010-2011) WOONHUIS met eigen oprit aan de voorkant en zonnige (ZO) goed verzorgde achtertuin met oa. terras, gazon en achterom. Als u op zoek bent naar een probleemloos en degelijk gebouwde luxe afgewerkt huis met een rustige ligging dan moet u beslist hier een kijkje komen nemen! Aantal kamers: 5.

Goed onderhouden ruim woonhuis, drive-in type met carport onder de woning en een royaal terras op de 1e verdieping. Gelegen in kindvriendelijke woonomgeving met vrij uitzicht over een singel. Bg.: fietsenberging, tuinkamer. 1e verd.: lichte woonkamer, open woonkeuken v.v. inbouwapp. 2e verd.: 3 slaapkamers, badkamer. Woonopp. ca. 151 m2.

Aan leuke laan in het rustige gedeelte van Plan Haaswijk-West gelegen ruim type UITGEBOUWDE HOEKWONING (€ 330.000) met GARAGE (28.000). Topics: 5 slaapkamers, 2 badkamers, mooie ruime keuken, living, open haard en veel extra’s. Kortom: een prettig gelegen en degelijk gebouwd huis met heel veel extra’s waar u zo in kan! Aantal kamers: 6

Dit uitermate centraal gelegen royale luxe en modern afgewerkt 3/4-kamer appartement (2005) ligt op de 3e verdieping en beschikt tevens over een eigen ruime parkeerplaats in de parkeerkelder. Leuk en levendig uitzicht over het ‘marktplein’; zonnig terras-balkon op het zuiden. Gunstig gelegen tov winkels, uitvalswegen, scholen en sportaccommodaties. Aantal kamers: 3.

LET OP bieden vanaf € 325.000,- k.k

Vraagprijs: € 325.000,- k.k.

Vraagprijs: € 329.000,- k.k

Vraagprijs: € 329.000,- k.k.

Vraagprijs: € 349.000,- k.k.

Vraagprijs: € 358.000,- k.k

Vraagprijs: € 375.000,- k.k

LOSECAAT NVM MAKELAAR

DE LEEUW MAKELAARDIJ

Oegstgeest Annie M.G. Schmidtlaan 42

Oegstgeest

Bijzondere, geschakelde en uitgebouwde semi bungalow met vrijstaande garage en carport. Woonkamer, badkamer en 3 slaapkamers op de begane grond en een zonnige, fraai aangelegde tuin met zeer veel privacy. - Woonopp. ca. 121 m2 - Aantal kamers 5 - Kavel: 267 m2

Zeer fraai gelegen terras-appartement op de parterre met vrij uitzicht over het Oegstgeester kanaal. Dit appartement heeft een voortuin en extra royaal terras op het zuiden, ruime zongerichte woonkamer, open keuken met div. app. en 3 slaapkamers. Dichtbij winkels, gezondheidscentrum en bushalte. Een extra ruime eigen berging. Woonopp. 101 m2.

Mooi ruim MODERN TYPE ‘VIDE’ WOONHUIS met GARAGE (mmv. extra kamer) en oprit; grote zonnige achtertuin Z/W, optie ligplaats/ steiger. Riante living 50m2 met ruimtelijke ‘vide, half open keuken met zijdeur, 3 slaapkamers, balkon, entresol met dakraam en glazen boarding, badkamer met ligbad en separate douche en zolder op ‘halve’ stahoogte. Aantal kamers: 5.

Vraagprijs: € 385.000,- k.k.

Vraagprijs: € 395.000,- k.k.

Vraagprijs: € 399.000,- k.k.

PROPER MAKELAARDIJ Oegstgeest

Erasmuslaan 47

Queridolaan 35

LOSECAAT NVM MAKELAAR

EIGEN HAARD Oegstgeest

Willem de Zwijgerlaan 2

Oegstgeest

Erasmuslaan 19

LOSECAAT NVM MAKELAAR Oegstgeest

Geversstraat 26

LOSECAAT NVM MAKELAAR Oegstgeest

Cartesiuslaan 23

EIGEN HAARD

LOSECAAT NVM MAKELAAR

Hella Haasseplantsoen 25

Oegstgeest Simon van Ooststroomhof 1

Oegstgeest

Ruim hoek herenhuis met vrijstaande stenen garage, oprit en ruime tuin op het zuiden. Gunstig gelegen t.o.v. uitvalswegen en openbare voorzieningen. Bouwjaar: 1968. Woonoppervlakte: 153 m2. Perceeloppervlakte: 313 m2. Aantal kamers: 7.

Zeer luxe en smaakvol hoekherenhuis met uitbouw, lange zonnige tuin, 5 slaapkamers, badkamer met ligbad en aparte douche. Gelegen aan een rustig plantsoen.

RUIMTE, LICHT, LUXE & COMFORT; dat zijn de kenmerken van dit moderne en perfect onderhouden ZEER RUIM LUXE HOEKHUIS (type”PICASSO”/2004) op de zonnige ZW hoek-ligging. Energiezuinige bouw met oa. zonnepanelen; Royale woonkamer, luxe keuken, 6 slaapkamers, 2 badkamers, zeer zonnig dakterras en mooie ruime tuin op het zuiden mmv garage. Aantal kamers: 7.

Hoekherenhuis met garage en tuin. Gelegen aan prachtig grasland en in een rustige omgeving. Indeling: entree, woonkamer, serre, luxe keuken, 5 slaapkamers, badkamer.

Vraagprijs: € 400.000,- k.k.

Vraagprijs: € 425.000,- k.k.

Vraagprijs: € 425.000,- k.k.

Vraagprijs: € 429.000,- k.k.

DE LEEUW MAKELAARDIJ Oegstgeest

Lobeliuslaan 136

Oegstgeest

LOSECAAT NVM MAKELAAR

VAN SOEST MAKELAARDIJ Oegstgeest

Lobeliuslaan 19

LOSECAAT NVM MAKELAAR Oegstgeest

Hofbrouckerlaan 17

Simon Vestdijklaan 10

VAN SOEST MAKELAARDIJ Oegstgeest

Lobeliuslaan 25

Goed onderhouden herenhuis gelegen aan de Haarlemmertrekvaart met inpandige garage, een diepe tuin (Z) met vijver en een voortuin met parkeerruimte. Bouwjaar: 1988. Woonoppervlakte: 140 m2. Perceeloppervlakte: 269 m2. Aantal kamers: 5.

Charmante half vrijstaande villa in de geliefde oude dorpskern van Oegstgeest, met mogelijkheid voor parkeergelegenheid op eigen terrein. Beschutte achtertuin op het noorden (middag- en avondzon). Dit sfeervolle woonhuis is reeds bouwkundig gekeurd. - Woonoppervlakte ca. 110 m2 (exclusief zolderverdieping!) - Aantal kamers 6 - Kavel: 177 m2

Ruime, goed onderhouden, stijlvolle woning met parkeergelegenheid op eigen terrein. Achtertuin met achterom en een vrijstaande houten schuur, gelegen tegen het geliefde Wilhelminapark in Oegstgeest. - Woonoppervlakte ca. 125 m2 (exclusief zolder) - Aantal kamers 5 - kavel: 204 m2

*** UNIEK PENTHOUSE van ruim 600 m3 ***. Een heerlijk royaal penthouse met twee ruime zonnige terrassen ( 25m2 en 15m2) met een schitterend uitzicht. Speelse woonkamer (83 m2) met extra hoog ‘gewelfd’ plafond (ca. 4.30 meter, met mogelijkheid van entresol), ruime eetkeuken, ruime badkamer met inloopdouche, 3 slaapkamers. Dubbele parking. Woonopp.: 165 m2. Aantal kamers: 4.

Zeer ruim bemeten MODERNE, HALF VRIJSTAAND, WOONHUIS, ruime garage en eigen parkeerplaats/afrit. Moderne woon- eetkeuken, ruime woonkamer met hoge raam-partijen en het extra hoog plafond, 4 slaapkamers, royale badkamer met ligbad en douche, aparte was- bergkamer en bergzolder, zonnige achtertuin. INRUIL APPARTEMENT MOGELIJK. Aantal kamers: 6.

Ruim en karakteristiek type HOEKHERENHUIS met voortuin, brede zijtuin en mooie grote zeer zonnige achtertuin. Ruime zeer lichte woonkamer met 2 zijramen, open haard, keuken met authentiek doorgeefluikje, 3 slaapkamers, balkon opzij, moderne badkamer met douche, 2 zolderkamers met dakkapel en zeer ruime (stahoge) bergvliering met 2 dakramen. Aantal kamers: 5.

Moderne VRIJSTAANDE VILLA (splitlevel/2000) met zonnige tuin en inpandige extra grote garage op een ruime kavel. Souterrain: 2 kamers, badkamer met douche, sauna. Woonetage; royale lichte woonkamer, verdiepte tuinkamer, grote woon- eetkeuken; bijkeuken. Slaapetage; grote ouderslaapkamer, badkamer met ligbad en douche, grote bergkamer (mmv. kamer). Aantal kamers: 6.

Vraagprijs: € 445.000,- k.k.

Vraagprijs: € 449.000,- k.k.

Vraagprijs: € 469.000,- k.k.

Vraagprijs: € 499.500,- k.k.

Vraagprijs: € 550.000,- k.k.

Vraagprijs: € 595.000,- k.k.

Vraagprijs: € 598.000,- k.k.

DE LEEUW MAKELAARDIJ Oegstgeest

Louise de Colignylaan 17

PROPER MAKELAARDIJ Oud Ade

Leidseweg 40

PROPER MAKELAARDIJ Rijnsburg

Dubbelebuurt 12

LOSECAAT NVM MAKELAAR Rijnsburg

Oegstgeesterweg 84

LOSECAAT NVM MAKELAAR Rijnsburg

Tulpenstraat 3

LOSECAAT NVM MAKELAAR Rijnsburg

Peter Paul Rubensstraat 58

LOSECAAT NVM MAKELAAR Rijnsburg

Kanaalstraat 14

Royaal, karakteristiek 30 jaren hoekherenhuis met voor-, zij- en diepe, zonnige achtertuin (W), grenzend aan het bos van Wijckersloot. Ruime vrijstaande garage annex hobbyruimte. Bg: royale woonkamer met erker, dichte keuken. 1e verd: 3 slaapkamers, badkamer met ligbad, 2e verd.: 2 kamers en dakkapellen. Woonopp. ca. 170 m2.

Deze sfeervolle en moderne vrijstaande villa heeft aan de voorzijde blijvend vrij uitzicht over de weilanden van het Groene Hart en aan de achterzijde een fascinerend vrij uitzicht over het prachtige Vennemeer. De villa heeft een tuin rondom en beschikt o.a. over 5 kamers, garage, een aanlegsteiger (20 mtr.), zwemtrap en boothelling.

In het centrum gelegen, keurig onderhouden 2-kamer parterre appartement met klein plaatsje en flinke berging. Bouwjaar: 1986. Woonoppervlakte: 45 m2. Aantal kamers: 2.

Op de 2e verdieping gelegen royaal 4-kamer appartement met prachtig uitzicht richting de duinen en groot balkon op het westen. Nabij uitvalswegen. Bouwjaar: 1969. Woonoppervlakte: 90 m2. Aantal kamers: 4.

Direct in het centrum gel. zeer royale 5-kamer maisonnette woning met zonnig terras (z). Berging op de 1e verdieping en een aparte fietsenberging. Bouwjaar: 1996. Woonoppervlakte: 130 m2. Aantal kamers: 5.

Op een schitterende locatie gelegen 3-kamer top appartement met een groot balkon, lift en een fraai uitzicht. Bouwjaar: 1996. Woonoppervlakte: 110 m2. Aantal kamers: 3.

Prachtige tussen eengezinswoning aan de Kanaalstraat in Rijnsburg. Op loopafstand van het centrum met achtertuin op het westen. Bouwjaar: 1930. Woonoppervlakte: 100 m2. Perceeloppervlakte: 106 m2. Aantal kamers: 5.

Vraagprijs: € 850.000,- k.k.

Vraagprijs: € 1.069.000.,- k.k.

Vraagprijs: € 159.500,- k.k.

Vraagprijs: € 205.000,- k.k.

Vraagprijs: € 225.000,- k.k.

Vraagprijs: € 239.000,- k.k.

Vraagprijs: € 250.000,- k.k.

EIGEN HAARD

GRAAL MAKELAARDIJ

DE LEEUW MAKELAARDIJ

DE LEEUW MAKELAARDIJ

DE LEEUW MAKELAARDIJ

DE LEEUW MAKELAARDIJ

DE LEEUW MAKELAARDIJ


OPEN HUIZEN DAG ZATERDAG 29 SEPTEMBER VAN 11.00 - 15.00 UUR DE LEEUW MAKELAARDIJ Molenwerf 4, Leiden Tel. (071) 514 20 45 www.deleeuw.nl Rijnsburg

Johannes Vermeersingel 29

Rijnsburgerweg 100, Rijnsburg Tel. (071) 405 16 16 www.deleeuw.nl

Rijnsburg

Heerenweg 12

Rijnsburg

Europaplein 2, Alphen aan den Rijn Tel. (0172) 47 74 76 www.deleeuw.nl

Andreasplein 14, Katwijk Tel. (071) 407 61 44 www.deleeuw.nl Kleipettenlaan 248

Rijnsburg

Koestraat 2

Rijnsburg

Hoofdstraat 220, Sassenheim Tel. (0252) 22 96 46 www.deleeuw.nl

Westerpark 64

Rijnsburg

PROPER MAKELAARDIJ o.g. Terweeweg 7, Oegstgeest Tel. (071) 519 09 09 www.proper-makelaardij.nl

Oranjelaan 169

Rijnsburg

Kanaalstraat 23b

Keurig afgewerkt 3-kamer maisonnette gelegen in de wijk `Kleipetten` met eigen parkeerplek en box in ondergelegen parkeergarage. Bouwjaar: 2008. Woonoppervlakte: 85 m2. Aantal kamers: 3.

Langs de Sandtlaan, in gebouw de Heerenburght, op de 2e etage met lift, eigen parkeerplaats en berging in onder gelegen garage en prachtig uitzicht. Bouwjaar: 1997. Woonoppervlakte: 95 m2. Aantal kamers: 4.

Aan waterpartij, in de wijk ‘Kleipetten’ gelegen royale tusseneengezinswoning met tuin op het zuiden. Zeer vrije ligging aan de achterzijde. Bouwjaar: 1999. Woonoppervlakte: 120 m2. Perceeloppervlakte: 94 m2. Aantal kamers: 6.

Ruime bovenwoning in het centrum op een toplocatie! Uitzicht op de brug over de Vliet. Dakterras van ca. 60 m2 met volledige privacy. Eigen garage. Bouwjaar: 1974. Woonoppervlakte: 130 m2. Aantal kamers: 3.

Ruim appartement met een heerlijke grote woonkamer, keuken en toegang tot het balkon, 3 prima slaapkamers en een extra brede parkeerplaats. Bouwjaar: 2006. Woonoppervlakte: 120 m2. Aantal kamers: 4.

In Frederiksoord gelegen, goed onderhouden, royale tusseneengezinswoning met zonnige achtertuin op het oosten! De woning is perfect geïsoleerd. Bouwjaar: 1988. Woonoppervlakte: 135 m2. Perceeloppervlakte: 125 m2. Aantal kamers: 5.

Vrijstaande woning met slaap- en badkamer op de begane grond, garage en tuin rondom. Vrijstaande kantoor /praktijkruimte met aparte ingang/ oprit. Bouwjaar: 1966. Woonoppervlakte: 200 m2. Perceeloppervlakte: 575 m2. Aantal kamers: 6.

Vraagprijs: € 250.000,- k.k.

Vraagprijs: € 269.000,- k.k.

Vraagprijs: € 289.000,- k.k.

Vraagprijs: € 298.000,- k.k.

Vraagprijs: € 299.900,- k.k.

Vraagprijs: € 309.000,- k.k.

Vraagprijs: € 535.000,- k.k.

DE LEEUW MAKELAARDIJ Rijnsburg

Westerpark 20

DE LEEUW MAKELAARDIJ Rijnsburg

Oegstgeesterweg 226

DE LEEUW MAKELAARDIJ Rijnsburg

Vinkenweg 51

DE LEEUW MAKELAARDIJ Sassenheim

Venusstraat 22

DE LEEUW MAKELAARDIJ Sassenheim

Kagerdreef 210

DE LEEUW MAKELAARDIJ Sassenheim

Parkhove 107

DE LEEUW MAKELAARDIJ Sassenheim

Van Pallandtlaan 22

*** WERKELIJK SCHITTEREND PANORAMISCH UITZICHT OVER HET DORP EN DE WIJDE OMGEVING! Zeer royaal en luxueus PENTHOUSE met SERRE en 2 dakterrassen, riante en zeer lichte LIVING van ca. 60 m2 met de schuifdeuren naar de SERRE, luxe open keuken, royale hoofdslaapkamer met eigen badkamer met ligbad en aparte douche, 2 kamers en 2e badkamer met douche. Aantal kamers: 4.

Op prachtige locatie, op de grens van Oegstgeest gelegen royaal vrijstaand herenhuis. voor meerdere auto’s en een ca. 50 m diepe achtertuin. Bouwjaar: 1968. Woonoppervlakte: 210 m2. Perceeloppervlakte: 1079 m2. Aantal kamers: 8.

Aan de rand van Rijnsburg ligt deze schitterend verbouwde vrijstaande villa aan een landelijke weg maar ondanks de rust en ruimte is er een goede verbinding richting Den Haag, Leiden en Amsterdam. De villa heeft ruime parkeergelegenheid en vrijstaand houten garage. - Woonoppervlakte ca.185 m2 - Aantal kamers 6 - Kavel: 1126 m2

Deze ruime eengezinswoning is vanaf 2008 zodanig opgeknapt, dat u er zo in kunt! De woning is goed onderhouden en is gelegen in een rustige omgeving. Bouwjaar: 1977. Woonoppervlakte: 115 m2. Perceeloppervlakte: 141 m2. Aantal kamers: 4.

Drive-in woning met 5 slaapkamers, een praktijkruimte/hobbykamer op de begane grond, een mooie tuin met doorgang naar een speelweide en een garage. Bouwjaar: 1970/2005. Woonoppervlakte: 152 m2. Perceeloppervlakte: 161 m2. Aantal kamers: 7.

Ruim 4-kamer appartement gelegen op de begane grond en de 1e verdieping met balkon op het zuiden en garage (van binnen uit te bereiken). Bouwjaar: 1989. Woonoppervlakte: 142 m2. Aantal kamers: 4.

Een royale 2 onder één kapwoning met oprit en carport, garage en een fantastische 18 meter diepe achtertuin (ZW) met veel privacy. Bouwjaar: 1950. Woonoppervlakte: 135 m2. Perceeloppervlakte: 334 m2. Aantal kamers: 5.

Vraagprijs: € 565.000,- k.k.

Vraagprijs: € 648.000,- k.k.

Vraagprijs: € 825.000,- k.k.

Vraagprijs: € 279.500,- k.k.

Vraagprijs: € 325.000,- k.k.

Vraagprijs: € 349.000,- k.k.

Vraagprijs: € 450.000,- k.k.

LOSECAAT NVM MAKELAAR Valkenburg

Korenbloemlaan 12

DE LEEUW MAKELAARDIJ Valkenburg Dr. A.E. Remouchampsstr. 8

PROPER MAKELAARDIJ Katwijk

Schorpioen 33

DE LEEUW MAKELAARDIJ Warmond

Van Mathenessestraat 29

DE LEEUW MAKELAARDIJ Zoeterwoude

Hoge Rijndijk 93

DE LEEUW MAKELAARDIJ Zoeterwoude

Zonnegaarde 73

DE LEEUW MAKELAARDIJ

OPEN HUIS 29 SEPTEMBER

Op een rustige locatie en op steenworpafstand van de oude Rijn gelegen, totaal gemoderniseerd 3-kamer appartement met zonnig terras op het zuid-oosten en een eigen berging op de begane grond. Bouwjaar: 1992. Woonoppervlakte: 64 m2. Aantal kamers: 3.

In rustige, groene woonomgeving nabij het oude centrum gel. uitgebouwde tussenwoning met diepe zonnige achtertuin, dubbel glas en nieuw pannen dak. Bouwjaar: 1966. Woonoppervlakte: 110 m2. Perceeloppervlakte: 157 m2. Aantal kamers: 5.

In Rijnsoever gel., goed onderhouden, tussenwoning met tuin op het zuidoosten en externe berging. Via de achterzijde van de woning loopt u naar de speeltuin in het hofje. De woning is op loopafstand van winkels, scholen en sportvelden. Bouwjaar: 1983. Woonoppervlakte: 115 m2. Perceeloppervlakte: 122 m2. Aantal kamers: 5.

Moderne praktisch ingedeelde, goed onderhouden gezinswoning met voor- en zonnige achtertuin met achterom en vrij uitzicht over de tuinen. De buurt is een ideale woonomgeving voor opgroeiende kinderen en ligt vlakbij de Dorpstraat met winkels en een sfeervolle uitstraling. - Woonoppervlakte ca. 118 m2 Aantal kamers 5 - Kavel: 129 m2

Op een schitterende locatie aan De Rijn ligt deze perfect onderhouden half vrijstaande woning (bj. 1999) met eigen aanlegsteiger (ca. 12 m. breed). Woonopp. ca. 220 m2, perceel 415 m2. Aan de voorzijde een fraai aangelegde tuin met terras. Aan de achterzijde ligt de brede tuin (NO) aan het water met prachtig uitzicht over De Rijn.

Elke dag weer genieten van een prachtig uitzicht op de polder? Een vrijstaande woning met een royale living (53 m2) met een open haard en vele raampartijen. Bouwjaar: 1974. Woonoppervlakte: 131 m2. Perceeloppervlakte: 275 m2. Aantal kamers: 5.

Vraagprijs: € 199.000,- k.k.

Vraagprijs: € 245.000,- k.k.

Vraagprijs: € 259.000,- k.k.

Vraagprijs: € 285.000,- k.k.

Vraagprijs: € 798.000,- k.k.

Vraagprijs: € 400.000,- k.k.

DE LEEUW MAKELAARDIJ

DE LEEUW MAKELAARDIJ

DE LEEUW MAKELAARDIJ

PROPER MAKELAARDIJ

GRAAL MAKELAARDIJ

Raadsleden Raadsleden reageren reageren

Geld voor sociale woningbouw goed ingezet Ook mensen met een kleine beurs moeten in Oegstgeest kunnen wonen. Buitenlust is van oudsher een wijk met vrijwel uitsluitend sociale woningbouw (SWB). Nu vindt hoognodige renovatie en (her) nieuwbouw plaats. Elders gebeurt dit vaak met verlies van sociale woningen. Woningstichting Buitenlust levert een bovengemiddelde prestatie door het maximale aantal sociale woningen te behouden voor de wijk. Daarnaast levert zij een goed sociaal plan voor de huidige bewoners en een bijdrage aan duurzaamheid. LO vindt een bijdrage uit het fonds SWB dan ook op zijn plaats. Deze wijk verdient een leefomgeving naar Oegstgeester maatstaven. LO is blij dat het inrichtingsplan wordt opgesteld in samenspraak met bewoners met een taakstellend budget. Volgens prestatieafspraken tussen woningstichting en gemeente, zal de bijdrage worden ingezet voor de buitenruimte. Zo kunnen mogelijke meevallers ervoor zorgen dat gemeenschapsgeld wordt bespaard. Met verbazing hoorden wij dat PrO, TO en CDA de bijdrage wilden weigeren. Dan zou de 2 ton ingezet kunnen worden voor startersleningen. Het is in deze tijd belangrijk dit op initiatief van LO ingezette stimuleringsmiddel te behouden. Als de beschikbare gelden door

aanwezig waren voor de financiering. Dus werd € 200.000 uit het fonds sociale woningbouw gehaald voor riolering en straatwerk. Jarenlang van bloed, zweet en tranen heeft het gekost om het fonds op te bouwen. Eigenlijk is het fonds/ geld bedoeld om betaalbare sociale woningbouw in Oegstgeest te stimuleren door bijv. - opnieuw- de broodnodige startersleningen te verstrekken. Omdat het college in 2010 vergeten is de brede rioleringheffing/verrekening in te voeren, voor de egalisatie van kosten, had het college een financieringstekort. Het college deed o.a. een verzoek aan zichzelf voor de € 200.000 en kende zichzelf gelijk de € 200.000 toe. De pot is nu praktisch leeg en veelal niet gebruikt waarvoor het bedoeld was. Rob Braun - Transparantoegstgeest@yahoo.nl

Verantwoordelijkheid nemen

Verkeerde keuzes De dorpvernieuwingswijk Buitenlust moet mooie buitenruimten krijgen, maar wel betaald uit de middelen waarvoor ze zijn bestemd en d.m.v. een betere visie van integrale aanpak tussen de woningstichting en de gemeente. Uit het teruggetrokken voorstel van het college/wethouder financiën van voor de vakantie bleek al dat er grote problemen waren t.a.v. van de rechtmatigheid van de financiering. Het college was al een jaar geleden begonnen met de werkzaamheden zonder dat er voldoende middelen

De VVD is absoluut van mening dat van de wijk Buitenlust een prachtige wijk gemaakt moet worden met behoud van de aanwezige beeldkwaliteit en met aandacht voor de historie van de wijk. Onze overtuiging is ook dat na deze grootschalige herstructurering en de aanpak van de leefomgeving dit ook daadwerkelijk zal gebeuren. Immers, de woningstichting Buitenlust heeft in samenwerking met haar bewoners en de gemeente een wijkvisie Buitenlust opgesteld. Deze wijkvisie samen met de gemeentelijke kwaliteitseisen openbare ruimte zullen het kader vormen voor het inrichtingsplan leefomgeving van de wijk Buitenlust. De gemeente is daarbij primair verantwoordelijk voor het inrichten van de buitenruimte. Of de gemeente daarbij “gul” moet

zijn is natuurlijk maar de vraag. De VVD is de partij die staat voor een solide en verantwoord financieel beleid. Een onderwerp dat extra aandacht verdient in de huidige economische situatie. Daarom zijn wij ook akkoord gegaan met het voorstel waarin door wethouder Tönjann een taakstellend budget is opgenomen waarbinnen de herstructurering moet worden uitgevoerd. Woningbouwvereniging, bewoners en gemeente zullen daarin allen hun verantwoordelijk moeten nemen. Gezamenlijk er voor zorgen dat de wijk Buitenlust een wijk wordt waar het prettig wonen is, iedereen trots op is en een visitekaartje is voor Oegstgeest. Edward Dekker - Raadslid VVD

Vertrouwen in Buitenlust Er gebeurt heel veel in de wijk Buitenlust. Het schiet lekker op met de renovatie van de eerste huizen en ook het riool wordt eindelijk vervangen. Daarnaast is buitenlust een hele levendige wijk met als middelpunt buurtgebouw De Kraton. Het CDA is heel trots op de wijk en die verdient het, net als alle andere wijken, om mooi ingericht te wor-

U bent van harte welkom!

Raad akkoord met investering in Buitenlust

‘De gemeente Oegstgeest moet gul zijn richting de wijk Buitenlust en de gelijknamige woningstichting om van de buitenruimte in die wijk iets moois (‘Oegstgeest waardig’) te maken.’ starters gebruikt zijn, dient natuurlijk naar een aanvulling te worden gekeken. Maar we vinden het ongepast Buitenlust in de steek te laten door geld voor sociale woningbouw aan de wijk te onthouden. Daarom zijn wij blij met de meerderheid in de raad voor het voorstel. Waar LO voor staat, ziet u op www. leefbaaroegstgeest.nl Ingrid van Dijk - Raadslid Leefbaar Oegstgeest

DE LEEUW MAKELAARDIJ

11:00 - 15:00 uu r

den met keurige stoepen, bankjes en speeltoestellen. Waarom dan niet de bewoners (huurders en kopers) van de wijk nog meer betrekken bij de inrichting? Hen daar een stukje zelf verantwoordelijkheid in geven? De woonstichting daar een duidelijke rol in geven? Nee, het College trekt €200.000 uit zonder precies te weten waarvoor en op welke manier ze daar mee om wil gaan. En dat uit een potje wat daar niet voor is bestemd. Het geld kan ook uit de budgetten voor nieuwe bankjes en de riolering gehaald worden. Ook zijn er budgetten voor vervanging van verlichting. Het is goed dat er geld beschikbaar komt voor Buitenlust, maar zorg dan wel dat het uit de juiste potjes komt en dat je weet waaraan je het wilt uitgeven. Het CDA had graag gezien dat het college een lager bedrag had uitgetrokken om als meewerkkracht samen met de bewoners de wijk mooi te maken. Hen te belonen voor hun betrokkenheid bij de wijk en zeggenschap te geven over hun eigen omgeving. De wethouder heeft ons niet kunnen overtuigen dat ze conform de visie van Raad werkt en dat ze vertrouwen heeft in de actieve bewoners die betrokken zijn bij hun eigen buurt. Marien den Boer - Fractievoorzitter CDA

Met 15 stemmen voor en 4 stemmen tegen is afgelopen donderdag het voorstel van het college aangenomen om aan de herstructurering van de wijk Buitenlust 200.000 euro beschikbaar te stellen. Dit bedrag komt uit de reserve sociale woningbouw en wordt gebruikt als bijdrage aan de grootschalige herstructurering van de wijk en de aanpak van de leefomgeving. In het tot stand komen van een visie voor de wijk (met onder andere Woningstichting Buitenlust, die de grootste kosten op zich neemt) is destijds afgesproken dat de gemeente initiatiefnemer is voor de leefomgeving. Deze moet gaan voldoen aan de gemeentelijke kwaliteitseisen voor openbare ruimte. Om efficiënt te werken worden onder andere ook openbare verlichting

en de bomen vervroegd vervangen. De bijdrage van 200.000 euro komt neer op 930 euro per sociale huurwoning na renovatie. Een bijdrage van de gemeente is nodig omdat als de woningstichting alle kosten van de buitenruimte voor zijn rekening moet nemen, dit ten koste zal gaan van de kwaliteit van de woningen. CDA, Transparant Oegstgeest en Lokaal stemden tegen het voorstel. Den Boer (CDA): “De gemeente moet een meewerkkracht zijn. De wijk is levendig en betrokken. Laat de bewoners zelf kiezen hoe de buitenruimte ingericht moet worden, en laat ze daar fondsen voor aanschrijven. We kunnen de 200.000 euro beter stoppen in de pot startersleningen.” Lees ook: Raadsleden reageren

Cursus valpreventie Veel senioren zijn niet meer zo zeker op de been. Gevolg is vaak dat ze maar liever niet te veel bewegen, want …. je zou wel eens kunnen struikelen of een misstap kunnen maken. Daadoor neemt het vermogen om goed te bewegen af, en wordt de kans op een val juist groter. De gevolgen van een val zijn vaak ingrijpend. Revalidatie kan lang duren en soms lukt het niet meer om zelfredzaam te blijven.

een voorlichtingsgedeelte en een praktijkgedeelte. Er wordt onder meer informatie gegeven over onveilige situaties in de eigen woning en suggesties om valpartijen te voorkomen.

Radius Oegstgeest start in samenwerking met Sportservice ZuidHolland en mogelijk gemaakt door een bijzonder subsidie van de gemeente Oegstgeest, op donderdag 25 oktober met de cursus ‘In Balans’. Deze cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten waarin voorlichting wordt gegeven in combinatie met praktische oefeningen om valongelukken te voorkomen.

De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten en wordt gehouden op 25 oktober en 1, 8 en 15 november van 13:30 – 15:30 uur bij Radius in het Gemeentecentrum, Lijtweg 9 te Oegstgeest. De cursus is uitsluitend bestemd voor inwoners van Oegstgeest. Er zijn geen kosten aan verbonden. Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers. Wie het eerst komt, het eerst maalt. Opgave bij Radius Oegstgeest (di -vrijdag 9:30-13:00 uur; telefoon (071) 517 52 68)

De cursus ‘In Balans’ bestaat uit

Er worden geen oefeningen gedaan waarbij de deelnemers daadwerkelijk op de grond hoeven te vallen. De cursus kan tot op hoge leeftijd gevolgd worden.


OEGSTGEESTER COURANT

Lachen voor dierenasiel Dinsdag 2 oktober is de opbrengst van lachclub Lachend hart - net als vorig jaar rond deze tijd - voor dierenasiel Stevenshage. Hou je van dieren én van lachen, lach dan mee. Naast een extra zakcentje voor het dierenasiel doe je ook iets goeds voor jezelf als je meelacht. Lachen is namelijk gezond. Kom dus zelf ervaren wat lachyoga en lachmeditatie is. We doen de brullende leeuwenlach en de knorrende varkenslach. En natuurlijk kunnen honden en katten ook lachen. Lachen bij lachclub Lachend hart kan elke eerste dinsdag van de maand om 20.00 uur in Buurtcentrum Poelkiddies, Clusiushof 11, Oegstgeest (wijk Poelgeest). Kosten voor deze avond zijn 10 euro (of 5 keer lachen voor 45 euro). Voor iedereen die meer wil lachen. Graag even aanmelden als het kan, maar ook zonder aanmelding ben je van harte welkom. Informatie en aanmelden bij Dana Valckx, www.eenzonnestraal.nl, (071) 512 61 44, 06-12300411, zomaar@eenzonnestraal.nl.

Bach in kapel Diac In de viering van zondag 30 september aanstaande wordt het motet Jesu meine Freude BWV 227 uitgevoerd. Cappella pro cantibus uit Oegstgeest brengt deze prachtige muziek ten gehore. De dirigent is Mart Binnendijk, de organist is Cor de Jong. Iedereen, liefhebbers en belangstellenden, zijn van harte welkom in de kapel van het Diaconessenhuis. Voorganger is Ds. Arie C. Kooijman. De toegang is gratis. De viering begint om 10.15 uur.

Levenskunst, geluk, geloof De Vereniging van Vrijzinnige Protestanten houdt in samenwerking met de Raad van Kerken een lezing op dinsdag 9 oktober. Spreker is prof.dr. Johan Goud, remonstrants theoloog, hoogleraar ‘Religie en zingeving in literatuur en kunst’, Universiteit Utrecht. In de klassieke levenskunst ging het bij de oude filosofen vooral over deugden en ondeugden. Hoe te leven en te sterven, gezond te zijn, gelukkig te zijn? Binnen de latere christelijke levenskunst speelde de eindigheid van het aardse leven een belangrijke rol. Zuivering van de ziel en zelfverloochening met het oog op het eeuwig heil. Spirituele levenskunst betekent dat je je diep ervan bewust bent dat je als eindig mens deel uitmaakt van een allesomvattend geheel, van een groter universeel verband. Levenskunst vraagt om zorg voor je geest en je lijf. Leren omgaan met de grenzen van je verstand, je intuïtie, je gevoelens. Leren vertrouwen op de kracht van meditatie, van niets-doen, van loslaten. Levenskunst houdt ook in: jezelf leren kennen, je verlangens, behoeften en ideeën. Levenskunst vraagt ook leren omgaan met elkaar, met wat er in de wereld gaande is en zorgen voor elkaar. Prof. dr.Johan Goud kondigt zelf zijn lezing aan met de volgende tekst. “Wie over het geluk begint na te denken ontdekt spoedig hoe ongrijpbaar het is. Het schiet je als zand door de vingers; de begrippen waarmee je het zou willen vastleggen en definiëren (bijv. gezondheid, welstand, een baan, succes), schieten uiteindelijk allemaal tekort. Al die dingen zullen er ongetwijfeld mee te maken hebben. En toch komt het voor dat iemand alles bezit en zich desondanks ongelukkig voelt. Kennelijk is geluk meer dan dat, of iets anders. Of kennelijk is het zo, dat we aan het geluk andere eisen kunnen stellen, die er een andere richting aan geven. We zullen stilstaan bij levenskunst als kunst van het genieten, het loslaten en het veranderen.” De lezing vindt plaats op dinsdag 9 oktober van 20.00 tot 22.00 uur in het Gemeentecentrum van Oegstgeest. Iedereen is hartelijk welkom. Vrijwillige bijdrage aan het einde van de avond.

Welpenfeest Fiks Zaterdag 29 september houdt Korfbalvereniging FIKS een welpenfeestje. Alle kinderen (jongens en meisjes) van 4 tot 6 jaar zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Tijdens het feest (van 10.00 tot 12.00 uur) kan er genoten worden van onder andere een springkussen en suikerspin. Korfbalvereniging FIKS, Van Houdringelaan, Sportpark De Voscuyl

WOENSDAG 26 SEPTEMBER 2012

CULTUUR

Cursussen Spelen met Muziek en Djembé Spelen Binnenkort gaan bij de Stichting Evenementen weer een aantal muzikale cursussen van start. Voor de allerkleinsten is er de cursus Spelen met Muziek van Claudia Maggioni en Patrizia Tosellini. Voor kinderen en tieners is er de cursus Djembé Spelen van Misha Kostava. Beide cursussen worden op de woensdagmiddag gegeven en maken onderdeel uit van het jeugdwerkcursussenaanbod van de Stichting Evenementen dat ondersteund door de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Holland Rijnland worden gegeven in het Gemeentecentrum (Lijtweg 9, Oegstgeest). Aanmelden voor beide cursussen is mogelijk via de website van de Stichting Evenementen: www.stevenementen.nl. Vragen? Bel dan (071) 617 15 40.

ArtFair in Ampijoloe Op zaterdag 6 en zondag 7 oktober van 12.00 uur tot 18.00 uur organiseert Hester Scheltens een ArtFair in en rondom haar huis. Scheltens is erin geslaagd een kleurrijk gezelschap om zich heen te verzamelen. Zij vertegenwoordigen een breed scala van uitingen uit de beeldende kunst.Ook bieden zij de gelegenheid werken aan te schaffen tijdens de Fair. Ook in de tuin rondom het pand is er werk te zien. Meteen bij het betreden van de voortuin zal men een beeldhouwer aan het werk zien.

Voor het filmmuziekproject Singin’in the Rain zoekt het Oegstgeester koor De Troubadours tenoren, bassen en sopranen.

De inname voor de Amnesty Boekenmarkt is van start gegaan! Men kan boeken inleveren op de maandag- en woensdagavonden tussen 19.00 en 21.00 uur en op de woensdagmiddagen tussen 13.00 en 16.00 uur. Adres: Leo Kannerschool, Hazenboslaan 101 – hoek Pres. Kennedylaan in Oegstgeest. Voor verouderde studieboeken en encyclopedieën blijken kopers weinig belangstelling te hebben. Verder is alles wat niet meer in uw boekenkast past van harte welkom. De verkoop vindt plaats op vrijdag 5 oktober van 19.00 tot 21.00 uur en zaterdag 6 oktober van 10.00 tot 17.00 uur. In de grote kantine van de Leo Kannerschool kunnen bezoekers een keuze maken uit het ruime, op genre gesorteerde aanbod. Er is voor elk wat wils in verschillende talen. Een idee van de prijzen: boeken kosten 1 of 2 euro; bijzondere boeken zijn per stuk geprijsd. Neem een stevige tas mee! De opbrengst van de boekenmarkt komt geheel ten goede aan Amnesty International. Tel. coördinator Yvonne van Velzen: (071) 517 19 78. www.oegstgeest.amnesty.nl.

Dit nieuwe project is op 17 september van start gegaan. Instappen is nog mogelijk. Men kan twee keer vrijblijvend kennismaken en meezingen. De volgende repetitie is maandag 1 oktober. Er staat interessante muziek op het programma, zoals Summertime uit Porgy & Bess van Gershwin en muziek uit Treemonisha van Scott Joplin. Scott Joplin is erg bekend geworden met zijn ragtime The Entertainer uit de film The Sting. De uitvoering van het Singin’in the Rain-project is gepland op 12 en 13 april 2013 met ondersteuning van een orkest en vier solisten.

De kosten bedragen € 22,50 per maand, te voldoen als men zich definitief besluit in te schrijven. Voor dat bedrag krijgt men bladmuziek, oefen-CD en wekelijkse repetities in het Gemeentecentrum (Lijtweg 11, ingang Wijttenbachweg, 2341 HA Oegstgeest) op maandagavond van 20.15 – 22.30 uur (uitgezonderd schoolvakanties). De repetities staan onder de zeer deskundige leiding van dirigent en pianist Erik van Balen, die deelnemers spelenderwijs beter leert zingen. Zijn inspirerende repertoirekeuze en bezielende leiding heeft tot nog toe tot zeer succesvolle uitvoeringen geleid. Voor informatie en aanmelding: www.detroubadours.com, Mia Klünnen klunnen@casema.nl, of Hans Honsbeek (071) 521 23 65.

Onder het motto ‘Er op uit in ’t Groen?…Doen!’ organiseert G.ZH (Groenservice Zuid-Holland) op zondag 30 september diverse wandelingen in de recreatiegebieden Klinkenbergerplas en Kagerzoom. Deelnemers aan de wandeling kunnen tussen 11.00 en 15.00 uur starten vanaf het parkeerterrein bij de Klinkenbergerplas (OegstgeestNoord). Drie wandeltochten zijn uitgezet van respectievelijk 5 (met puzzelopdrachten voor kinderen), 8, 11 en 16 kilometer. Het is ook mogelijk, onder deskundige leiding van een gids, deel te nemen aan een excursie. Deze excursie begint om

Festiviteiten in de winkel.

125 jaar Albert Heijn Van maandag 17 tot en met zaterdag 22 september werd er in de winkels aandacht besteed aan de viering van het 125 jarig bestaan van Albert Heijn. De Albert Heijnwinkel aan het Terweeplein had een aantal leuke festiviteiten op de planning staan. Tijdens de festiviteiten werd een bijdrage gevraagd

Tijdens de Kinderboekenweek van 3 tot en met 14 oktober vinden er in Bibliotheek Bollenstreek allerlei activiteiten plaats. Het thema van deze Kinderboekenweek is: ‘Hallo wereld’.

14.00 uur. Voor de excursie wordt aangeraden om een verrekijker mee te nemen. Meedoen aan de wandeling en/ of de excursie kost €1, - voor volwassenen en € 0,50 voor kinderen tot en met 12 jaar. Iedere deelnemer ontvangt een herinnering. Informatie over deze actie kan men zondag 30 september krijgen bij de ‘groenbus’ van Zuid-Holland, die bij het startpunt staat. Ook is hier veel (kosteloze) informatie te krijgen over onder meer wandelen, fietsen en kanovaren in Zuid-Holland. Men kan ook vooraf contact opnemen met G.Z-H, (010) 298 10 10 (alleen tijdens kantooruren).

In alle vestigingen (behalve Warmond) wordt op woensdagmiddag 3 oktober om 14.00 uur voorgelezen en na afloop geknutseld. Bovendien wordt tijdens deze middag bekend gemaakt wie de fotowedstrijd ‘Met je bibliotheekboek op vakantie’ heeft gewonnen, en is tot en met 14 oktober een foto expositie te zien van de beste foto’s. In Noordwijk zal Tosca Menten op 3 oktober in de Muze om 16.00 uur haar voorstelling ‘Tosca Menten kookt over’ opvoeren. Zij gunt hierin de toeschouwer een kijkje in haar hoofd…..Het borrelt, bruist,

Janneke Schotveld

Topensemble opening kamermuziekserie

turen. Als de gezellige buurvrouw Fatima uit de flat dreigt te worden gezet, komen ze met z’n allen in actie. Janneke Schotveld woont zelf ook in een bijzonder huis. Samen met haar gezin woont zij op een zorgboerderij met 17 jongeren. Ook zijn er koeien, schapen, konijnen, geiten en kippen. Janneke geeft les in een klas speciaal voor kinderen met autisme. Sinds 2007 is ze niet meer alleen juf maar dus ook schrijfster. Kom op 6 oktober met z’n allen luisteren naar Superjuffie Janneke Schotveld in de bibliotheek, scoor een handtekening en vraag haar het hemd van het lijf over van alles en nog wat! Datum: zaterdag 6 oktober. Aanvang: 14.00 Plaats: Bibliotheek Bollenstreek, vestiging Oegstgeest, Lange Voort 2T Entree: € 3,50 kaartjes te koop bij de Bibliotheek en Rijnlandse Boekhandel Leeftijd: vanaf 8 jaar

Op vrijdag 28 september om 20.15 uur, start in het Groene Kerkje de serie kamermuziekconcerten Oegstgeest. Voor het openingsconcert komt het succesvolle EnAccord Strijkkwartet naar Oegstgeest. Het is het enige kwartet in Nederland dat tweemaal publieke erkenning van het gerenommeerde Kersjes Fonds mocht ontvangen – in 2008 werd hun een speciale beurs als jong talent toegekend, en in 2010 de prestigieuze Kersjesprijs. Het kwartet won daarnaast ook verscheidene internationale prijzen, waaronder de tweede prijs tijdens de ‘5th Trondheim International Chamber Music Competition’ en de derde prijs van het ‘ Internationaler Joseph Haydn Wettbewerb’. In Nederland won het kwartet prijzen bij het internationale Charles Hen-

EnAccord (Foto Floris Leeuwenberg) nen Concours, het Nationaal Kamermuziekconcours Almere, het Vriendenkrans Concours en het Prinses Christina Concours. In oktober 2010 studeerde het kwartet af aan de Hochschule für Musik te Keulen, waar zij twee jaar intensief gecoacht werden door de leden van het Alban Berg Quartett. Het EnAccord

Openingsfestival Theater Ins Blau LEIDEN - Leiden is een vlakkevloertheater rijker. Met een feestelijk openingsfestival van 27 t/m 29 september gaat Theater Ins Blau van start met het nieuwe theater aan de Haagweg 6. Op donderdagavond 27 september brengt Schwalbe de voorstelling Schwalbe speelt vals. Kaarten voor deze voorstelling zijn te koop via www.theaterinsblau.nl

Guillaume Coin is dagelijks scherp in het leveren van verse snijbloemen aan bloemisten in Noord-west Frankrijk. Vanaf FloraHolland Rijnsburg worden de producten verzonden, die via lijnrijden, Cash&Carry, webshop en telefonische verkoop worden aangeboden. Guillaume Coin is echt een familiebedrijf om trots op te zijn, met korte lijnen en een hoge klantenbetrokkenheid.

Vrijdag 28 september is de officiële opening voor genodigden, waarbij een van de makers binnen de theaterwerkplaats van Ins Blau, MTG Blont, de voorstelling Grootheidswaanzin zal spelen. Op zaterdagavond 29 september kan iedereen gratis komen proeven van de nieuwe seizoens programmering van Ins Blau.

Verkoper

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een:

voor onze bloemen- en plantenlijn in Frankrijk. Functie-eisen U heeft ervaring met het vak en spreekt de Franse taal. U bent in het bezit van het rijbewijs C-E en het chauffeursdiploma. U heeft ervaring met de computer en software (Florisoft). Wij ontvangen uw sollicitatie met cv graag via email op: arianhoek@gmail.com Guillaume Coin, Postbus 10 bb nr. 38, 2230 AA Rijnsburg, Tel. 06 22 66 82 92.

Donatie aan de dierenambulance.

voor het goede doel: de dierenambulance in Oegstgeest. Op vrijdag 21 september stond de dierenambulance met hun wagen bij de super, en konden kinderen in de auto kijken en vragen stellen aan de vrijwilligers. Een mooi moment om de ‘collectepot’ aan hen te overhandigen.

Kinderboekenweek in de bibliotheek

Zondag 30 september

Herfstwandeling Klinkenbergerplas en Kinderboekenweek 2012 Kagerzoom – Hallo wereld!

Van 20.30 tot 22.00 zijn allerlei scènes, trailers en voorstukjes te zien. Onder andere TG Maastricht, Boogaerdt / Van der Schoot en Dood Paard. Na afloop is de bar geopend en kan iedereen een kijkje nemen in de theaterzaal, studio’s en kleedkamers van Theater Ins Blau.

Beide dagen is de ArtFairAmpijoloe op Rhijngeesterstraatweg 191 geopend tussen 12 en 18 uur. www. ampijoloe.com.

Zangers gezocht voor filmmuziekproject

Inname voor Boekenmarkt Amnesty Oegstgeest

Dit jaar begint de Kinderboekenweek op woensdag 3 oktober. Met het thema Hallo Wereld! zijn natuurlijk weer een hoop leuke activiteiten te verzinnen… Wat dacht je van een gezellige middag in de bibliotheek met Janneke Schotveld? (bekend van o.a. Superjuffie). De bibliotheek Oegstgeest en de Rijnlandse Boekhandel hebben haar gevraagd om op zaterdagmiddag 6 oktober te komen vertellen, voorlezen en handtekeningen uitdelen. De meeste aandacht gaat uit naar haar boek De flat van Fatima omdat dat zo mooi bij het thema van de Kinderboekenweek past, maar natuurlijk komen ook haar populaire Superjuffie boeken aan bod. En niet te vergeten haar net verschenen nieuwste boek Oma ontsnapt! (uit het bejaardentehuis…) In De flat van Fatima komt Karel met haar moeder in een flat te wonen, vol kinderen uit allerlei cul-

Een body-art kunstenaar zal in het atelier aan de slag gaan; in de achtertuin treft men de wonderlijke sprookjesachtige ‘Takbeelden’ van de Oegstgeestse kunstenares Henny van Oosten aan. Bijzonder blij is Scheltens met de komst van een wijnimporteur. En, net als vorig jaar, is ‘Het Huis vol Heerlijkheden’ van de partij om bezoekers te verleiden met allerlei lekkers.

Strijkkwartet wordt geprezen om zijn intieme, warme klank, expressieve stijl en dynamisch vermogen. Tijdens het openingsconcert in het Groene Kerkje speelt het kwartet delen uit de Kunst der Fuge van J.S. Bach, de Langsamer Satz van Anton Webern, het Derde Strijkkwartet van Alban Berg en het prachtige Rosamunde kwartet van Franz Schubert. Het belooft een topavond te worden. Losse kaarten à € 17,50 / tot 27 jaar € 10,00 Abonnement voor 6 concerten à € 85,00 / tot 27 jaar € 45,00. Abonnement voor 4 concerten à € 60,00 / tot 27 jaar € 35,00 Verkrijgbaar bij K&O Oegstgeest (ma-vrij van 9:00 -13:00, wo tot 12:00 uur), tel. (071) 523 71 65 / e-mail: ko.oegstgeest@12move.nl of aan de deur van de Groene Kerk vanaf 19.30 uur.

spettert en sist…… Wees er snel bij om kaarten te bestellen. Op 6, 7 en 13 oktober komt goochelaar Aarnoud Agricola optreden met zijn spannende show: “Hallo wereld in 80 dagen” in verschillende vestigingen. Deze voorstelling is gratis.

Ontmoeten Op zaterdag 6 oktober vertelt kinderboekenschrijfster Janneke Schotveld over haar boek De flat van Fatima in vestiging Oegstgeest, een uitgelezen kans om deze schrijfster in levende lijve te ontmoeten. Voor meer informatie over de activiteiten, data, locaties en entreeprijzen kan men in de vestigingen een speciale Kinderboekenweekflyer ophalen. Kijk ook op www.bibliotheekbollenstreek.nl.

Junior Supportmedewerker Wij zijn op zoek naar een vriendelijke, gedreven, ICT-expert. Ben jij sterk in het achterhalen en oplossen van problemen? Dan willen wij jou als collega. MI Consultancy ontwikkelt en levert sinds 1986 software voor ziekenhuizen. Je krijgt bij ons 16 collega’s en een werkomgeving waar resultaat belangrijk is, maar de open sfeer ook. Geïnteresseerd? Bekijk onze uitgebreide vacature op www.miconsultancy.com/vacature Of solliciteer direct & stuur je brief met CV naar Michiel Veen: m.veen@miconsultancy.com MI Consultancy - Sandtlaan 36-E2 - Katwijk - 071-5420587

Tacx BV is een internationaal opererend Nederlands bedrijf dat expert en wereldleider is op het gebied van de productie en verkoop van hometrainers en high tech virtual reality trainers. Tacx is een begrip in de professionele wielersport. Onze trainers en bidons behoren tot de standaarduitrusting van 8 UCI ploegen die wij sponsoren. Onze doelgroepen zijn de profs, amateurs en sportieve fietsrecreanten. De laatste jaren hebben er verregaande ontwikkelingen plaatsgevonden met betrekking tot het virtueel trainen. De ontwikkelingen in de digitale wereld staan bij Tacx hoog op de agenda.

Ter ondersteuning van ons team zijn wij per direct op zoek naar een:

Directie Secretaresse / administratief medewerk(st)er M/V ( 40 uur) Functie omschrijving: ¼Verantwoordelijk voor facturatie, regelen van vervoer en export documenten ¼Verantwoordelijk voor deel van de crediteuren administratie en inboekwerkzaamheden ¼Verantwoordelijk voor debiteuren bestand (openstaande posten) ¼Secretariële werkzaamheden als uitwerken brieven, ontvangst gasten, telefoon beantwoorden en postverwerking ¼Diverse ondersteunende werkzaamheden van de verschillende afdelingen

Functie eisen: ¼MBO/HBO denk en werkniveau ¼Goede beheersing van het Office pakket, bij voorkeur Excel & Word ¼Zelfstandig en in teamverband werken ¼Ervaring met Exact Software ¼Je beheerst de talen Nederlands, Engels en Duits. Frans is een pré Gewenste eigenschappen: ¼Accuraat ¼Proactief ¼Servicegericht ¼ Stressbestendig/kunt prioriteiten stellen ¼Flexibele duizendpoot

Sollicitaties met CV kun je richten aan Mevr. M. van der Plas via marianne@tacx.nl of per post naar Tacx BV, Rijksstraatweg 52, 2241 BW te Wassenaar. De uiterste reageerdatum voor deze vacature is 7 oktober 2012.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


TOP BOXSPRINGS IN DIVERSE KLEUREN, MATEN EN STOFFEN!!

BEDS 2 BASIC DÉ NR. 1 BEDDENSPECIALIST IN UW REGIO!

S G A D ZON !! 1137:0:000 t/umur OPEN

25 - TOP K 19

5 - TOP 192 K S

S

IT LITE SIND WA

www.beds2basic.nl KOM LANGS, ZIE ONDEROP ONZE OPENINGSTIJDEN, U BENT VAN HARTE WELKOM.

S G N I R P S X O B LUXLEITEIT

LITEIT SIND WA

MATRAS KNALLERS!

BEDS

S G N I R P B OX S

★★★★★

K WA

MATRASSEN SPECIALIST

e 2

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING VICTORIA MEGA ACTIE!!!

! ! S W U E I N Beds2Basic WINT VAN AUPING!! (VAN LANDSCHOOT)

MATRAS GRATIS!

TE LAAGSS PRIJ E GARANTI

MEGA ACTIE!!!

Designhoofdbord! + 2 beklede boxen + 2 geveerde matrassen gestoffeerd!! + hoogwaardig dekbed + 1 comfort matras topper! + 2 luxe kussens

OFFICIELE CONSUMENTENBOND TEST!

tra

s

COMPLEET!!! COMPLEET EN AFZONDERLIJK ELECTRISCH VERSTELBAAR!! Luxe Design hoofdbord + 2x electr. verstelbare boxsprings met pocketvering, + 2x supersterke volva motoren + 2x topkwaliteit pocketveermatrassen + 2x poten set + 2x metalen matrasrem keuze uit diverse maten!

399.-

-64%

at

ra s

SENSE BLUE

tra

s

tra

s

SLEEP KING

SUPER STUNT!

Normaal 2399.-

999.★★★★

Maat 1.40

tra

s

BRIGHTON

LU atras XE !

HEALTH EMPEROR

IS 1 GRAT D én DEKBE IS 2 GRAT NS!! KUSSE

NIEUW!

NIEUW!

★★★★★

Beds 2 Basic EXELLENT SLAAPCOMFORT!!

WINNAAR!! ANTI-ALLERGISCH

€ 349,Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in 80 en 90cm

TOP MATRAS!

Leverbaar in alle maten!

2e MATRAS GRATIS!

e

Eigenschappen:

√ 19cm SG25 Polyether kern √ Elastisch dubbeldoek tijk √ Handgrepen

2

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ 7-slags Pocketveer √ 300 veren m2 met 2,5 cm Comfortschuim afdeklaag √ 5 ergonomische comfortzones √ Elastisch dubbeldoek tijk

Openingstijden

Koopavonden

Ma. Di. / Wo. Do. / Vr. Za. Zo.

Do. / Vr.

13:30 - 18:00 10:00 - 18:00 10:00 - 21:00 9:30 - 17:00 13:00 - 17:00

18:30 - 21:00

2e MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ 7-slags Pocketveer 360m2 4cm koudschuim toplaag √ Anti-allergisch √ WInter- en Zomerzijde √ Hard dik TOP-Matras!

✆ 071

2e MATRAS GRATIS!

€ 999,-

€ 269,-

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

√ Top HR60 Koudschuim! √ 4cm traagschuim in tijk √ Koel in de zomer √ 3D profiel / hard en zacht √ Beter ligcomfort en ventilatie

2000168

Normaal 4199.-

in meerdere stoffen en kleuren

TOP-AANBIEDING! VANAF

1.975

Electrische versie: incl. draadloos bedienbare electromotoren, spanningsvrij

Prijs voor vaste uitvoering

Vanaf Leverbaar in alle maten

M

LA atras A PR GST IJS E !

BASIC

LAAGSTE PRIJS!

Ma

tra

s

SILVER 500 ★★★★★

Beds 2 Basic

NIEUW!

WINNAAR!!

LUXE MATRAS!!

KLASSE MATRAS

ANTI-ALLERGISCH

€ 599,-

MEEST VERKOCHT!!

pocketveer matras (7 zones) * Luxe Henson Twintopper, zomer en winterzijde * Stoffen zijn 100% vuilwerend * Luxe blokpoten met aluminium afgewerkt * Luxe in- & uitstap verlichting

M

Ma

Ma

Ma

ROYAL WELLNESS

* TOP DESIGN BOXSPRING * WINNAAR onder de Luxe Boxsprings * Luxe kwaliteits design Hoofdbord * 2x Luxe gestoffeerde boxen * 2x Luxe actieve Hoog-Laag

-58%

(CLASSIC HANDMADE!)

€179,-

NIEUW!!

BRIXTON

ook leverbaar in antraciet grijs!!

M

Ma

blokpoten met aluminium afgewerkt

WINNAAR!!

ONGELOOFLIJK COMPLEET

MONTE CARLO

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING BRIXTON ONGELOOFLIJKE PRIJS!!!

★★★★★

Maat 1.20

s

GEEN LEVERTIJD, ALLES UIT VOORRAAD LEVERBAAR BINNEN 1 WEEK IN UW SLAAPKAMER!

Beds 2 Basic

LAAGSTE PRIJS!!

Daarom dus Beds 2 Basic!!

ook leverbaar 1.40 / 1.60 en 1.80 en ook leverbaar in pocketveer uitvoeringen!

tra

Kom langs en test onze boxsprings en matrassen. De koffie staat klaar!

Ook verkrijgbaar in de maten 1.60 én 180 breed

OR PRIJS IS VO OFLIJK DIT ONGELO E COMPLET ! BOXSPRING

DEZE WEEK VOOR

Ma

Kom langs en test deze fantastische boxspring!

COMPLETE 2-PERSOONS ELECTRISCHE BOXSPRING NORWICH ACTIE!!

Normaal 1099.-

POLYSENSUAL

L A A M I N I M N VA EBaIsTic!! T I L A W K G N I AUPu gewent bent van Beds 2 Zoals N E S S A E N M ATR

INGS!

XSPR OR KWALITEIT BO

ISTE ADRES VO 2 BASIC HET JU

e

2

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ Dikke koudschuim vulling √ Hoge veerkracht √ Blijft koel tijdens de nachtrust √ Vormt perfect naar uw lichaam √ 19cm

€599,Leverbaar in alle maten!

2e MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ 7-Slags pocketveer √ 500 veren m2 + 4 cm koudschuim/ visco of latex √ 7 ergonomische comfortzones √ 2-zijdig te beslapen!

€ 49,-

€999,Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

2e MATRAS GRATIS!

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

√ Handgemaakt matras met 7 slags micro pocketveer √ 500 veren /m2 √ 7 comfortzones √ Zomer en Winterzijde

2e MATRAS GRATIS!

OOK IN HET ASSORTIMENT > MOLTONS VOOR MATRASSEN EN TOPPERS IN ALLE MATEN!!

EXCLUSIEF SLAPEN!

2e

Eigenschappen:

√ Goed matras voor de laagste prijs √ Geschikt voor vaste en verstelbare bedbodems

MATRAS GRATIS!

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

√ 7-Slags MICRO pocketveer √ 500 veren m2 met 2cm HR60 koudschuim afdeklaag √ 7 gepatenteerde comfortzones √ Winter/zomer zijde!

asic

Bij Beds 2 B

KOM LANGS VOOR AL ONZE KWALITEITS MATRASSEN!!

Adres: Kerkstraat 58 - Noordwijk ZH (binnen) INGANG Passage - naast De Ridder schoenen

€899,-

post@beds2basic.nl WWW.BEDS2BASIC.NL

prijzen √ Laagste liteit a w k √ Beste fort m o c te s √ Be s ie v d √ TOP-a ice rv e -s P √ TO

PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD

WANNEER GA JIJ BIJ DE BUREN ETEN ?

Uitnodiging EXCLUSIEVE

VOOR HET FASHION FEEST BIJ SHOEBY OEGSTGEEST Op woensdag 26 september bestaat Shoeby in Oegstgeest Langevoort 1 jaar! Van woensdag 26 t/m zaterdag 29 september ontvangt iedereen

20% KORTING* op de hele dames, heren en kids collectie.

KIDS PARTY Donderdag 27 september om 17:00 uur gaat de eeterij open !

Op woensdag 26 september van 13.00 tot18.00 uur en op zaterdag 29 september van 9.30 tot 17.00 uur is er een schminkster aanwezig.

Sfeervol en gezellig. Knus als thuis. En lekker natuurlijk. Nieuwsgierig? Kom dan gauw eens langs. De deur staat altijd open...

OMMEVOORT 6, OEGSTGEEST LANGEVOORT Boulevard 67 · Katwijk · telefoon (071) 40 77 147 · info@eeterijdeburen.nl · www.eeterijdeburen.nl

* De korting is geldig op de originele prijs van de artikelen uit de hele collectie van Shoeby in Oegstgeest Langevoort. Uitsluitend op vertoon of bij aanvraag van een Shoeby Savers Card in de winkel. Infolijn: (073) 511 80 19.

SHOEBYFASHION.COM

OC_week_39_12  
OC_week_39_12  
Advertisement