Page 1

UITgeVerIj VerHagen BV WWW.OEGSTGEESTERCOURANT.NL

nieuws P3

BranDWeer oeFenT In TeYLIngereInD TaFeLTennIS

n

Lokaal betrokken en betrouwbaar

We hebben een goede samenwerking

Pecos 3 naar eerste divisie

24 april 2013 JAARGANG 84 NR 17

nieuws P7

cultuur P9

Winnaars Enthousiaste avond Energiek gratis kaarten Rijks bekend Poelgeest

sport P17

Hofdijckschool wint Milieubende Award

Kort nieuws

n Een stortvloed aan ideeën voor een duurzamer milieu

Bedankt Beatrix! oranje n In samenwerking met de Oranjevereniging Oegstgeest besteedt Uitgeverij Verhagen deze week uitgebreid aandacht aan de viering van de komende Koninginnedag in Oegstgeest, die meteen ook Kroningsdag is, en aan de vele Koninginnedagen die daaraan vooraf gingen. Wij wensen u veel leesplezier met onze K(r)oningsbijlage, die u vindt vanaf pagina 24 in deze krant. Wij spreken de wens uit, dat Koningin Beatrix nog lang, in goede gezondheid in ons midden mag zijn en bedanken haar voor het vele werk, enthousiasme, liefde voor haar volk en inzet. Ons nieuwe Koningspaar, Willem Alexander en Maxima wensen wij met hun drie kinderen, een prachtige en gezegende toekomst. Uitgeverij Verhagen Teuntje van Delft, hoofdredacteur

groen n Na weken van brainstormen, knippen en plakken in de Milieuheldenboeken, werd groep 8 van de Hofdijckschool gekozen tot winnaar van de wedstrijd ‘Hoe word ik een milieuheld?’ Juryvoorzitter Leo Maat, wethouder Milieu van Leiderdorp, maakte dit afgelopen vrijdagochtend, 19 april, bekend tijdens de prijsuitreiking in de raadszaal van het gemeentehuis in Leiderdorp. De kinderen van groep 8 van de Hofdijckschool voerden van 11 tot en met 15 maart actie voor het milieu: ouders werden gevraagd om hun kind die week op de fiets naar school te brengen en niet met de auto, op dinsdag was het oudpapier-dag, ’s woensdags werd er afval geprikt in de omgeving van de school en vrijdag 15 maart was vleesloze dag. Ook organiseerde de klas een kledingruilmiddag, die een groot succes bleek. Leo Maat over de winnaars: “Het Milieuheldenboek opent met een oproep aan alle inwoners van Oegstgeest om zoveel mogelijk spullen opnieuw te gebruiken, dus te recyclen. Gevolgd door een lawine aan plannen en ideeën. De energie straalde ervan af, de inzending was leuk, creatief én verzorgd”. Niet alleen wordt het winnende

oegstgeestig

Beweging Op verzoek van de gemeente kwam ons dorp tot leven. De recepten voor Oegstgeest in Beweging werden geschreven tijdens diverse bijeenkomsten. Het voorkoken en –bakken gebeurde in ons dorpslab, met onze eigen inwoners die als laboranten de mooiste dingen tot stand brengen. Transportbedrijf Van der Luyt zette haar deuren open voor een bijeenkomt die druk werd bezocht. De rode draad die avond was toch wel zuinig, althans, het zuinig omgaan met energie. Maar niet van de deelnemers, want die waren heel energiek. Een samenvatting en commentaar is te vinden op www.dorpslab.nl waar Unity TV een fraai beeldverslag toont. Ondertussen is de derde bijeenkomst op 24 juni bij de Almondehoeve met een heel ander thema al in voorbereiding. Houd vooral de agenda in deze krant en op www.oegst.nl in de gaten. Op donderdagavond 25 april komt ongetwijfeld de gemeenteraad zelf ook in beweging om actief deel te nemen aan het project. Wil van Elk

Tandartspraktijk Boerhaaveplein

Groep 8 van de Hofdijckschool; stuk voor stuk milieuhelden. foto PR album van de Hofdijckschool twee weken lang tentoongesteld in de vitrine van het gemeentehuis in Oegstgeest, ook krijgt de klas een rondleiding door een ‘milieuvriendelijke’ afvalfabriek in Voorschoten. De tweede prijs ging naar groep 8B van basisschool Lucas van Leyden,

LES S DAN De Voscuyl 40 - oegstgeest Bel 071-515 46 36 of 515 44 44 info@danscenterdejong.nl ook Voor al uw feesten! PARTYCENTER DE JONG

locatie Steeg, in Leiden. Groep 7 van De Schakel in Leiderdorp en groep 8A van het Kompas in Voorschoten wonnen de gedeelde derde prijs. In zestien groepen op twaalf basisscholen in de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten

Ook in Oegstgeest! Haarlemmerstraatweg 8a (in het voormalig tuincentrum)

Nico van de Meent T: (071) 51 55176 Behandeling ook in de avond en op zaterdag

J.M. van Steijn & Zn V O O R H O U T

Vanaf 26 april

TUINPLANTENMARKT www.tuincentrumdemooij.nl Noordwijkerweg 36 | Rijnsburg

‘LIKE’ US

OP FACEBOOK

T 071 408 09 59

VERTROUWD PERSOONLIJK VERTROUWD PERSOONLIJK

KEES BERGMAN.NL KEES BERGMAN.NL

Taxi Centrale Oegstgeest VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN PENSIOENEN 071-5176000 VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN PENSIOENEN

Al 35 jaar een begrip in Oegstgeest. - Schipholvervoer vanaf € 38,50 - Airportservice - Directievervoer Zakelijk/Esa-Estecvervoer Regulier taxivervoer - Groepsvervoer VIP-vervoer Onze eindbestemming is uw tevredenheid.

www.taxicentraleoegstgeest.nl

bood de Omgevingsdienst West-Holland namens de gemeenten een gratis voorstelling aan van de Milieubende over duurzaam omgaan met de wereld. Na deze voorstelling hebben kinderen van groep 7/8 concrete oplossingen bedacht om beter voor het milieu te zijn.

Moderne planten, aangeboden in een ouderwets gezellige kas. Echt alle bloeiende eenjarigen voor in potten, bloembakken, s n e hanging-baskets, e k o o Laat u ook voor in de tuin. verrassenen! ass in onze k

De beste kwaliteit tegen een ouderwets leuke prijs.

J.M. van Steijn & Zn. U vindt ons op de Rijnsburgerweg 17 - Voorhout (de weg bij de dokterspost t.o. benzinestation G. Dol)

Tel. 0252 210252 Openingstijden: ma. t/m za. 9.00 - 18.00 • vrijdag koopavond

Tel. 071-4078900

Koninginnedag open tussen 10.00-17.00 uur


nieuws

OegsTgeesTeR COURAnT

wOensdAg 24 april 2013

Ook Rijnlands sloot deuren

Kort nieuws Bouw de Pointe start huizen n In samenwerking met co-maker Thunnissen Bouw, start Synchroon met de sloop van voormalig garage-locatie ‘Van den Ameele’ en met de bouw van nieuwbouwproject ‘de Pointe’. De nu nog braakliggende locatie aan de Rhijngeesterstraatweg, is voor veel Oegstgeestenaren een doorn in het oog. Door de nieuwbouw van ‘de Pointe’ wordt het dorpsweefsel bij de entree van het dorpshart hersteld. Het ontwerp van Korbee Van der Kroft Architecten bevat 16 eengezinswoningen en 7 appartementen. Kenmerkend voor het plan zijn karakteristieke elementen uit de architectuur van de Leidse buurt. Op dit moment zijn 19 van de 23 woningen verkocht of onder optie.

Leerlinge Rijnlands tweede finale n Uche Odikanwa van het Rijnlands Lyceum is op de tweede plaats geëindigd bij de BBC and ESU Public Speaking Award. Deze prestigieuze wedstrijd, die sinds 11 jaar wordt ondersteund door BBC Worldwide, zoekt ‘s lands beste sprekers en schrijvers in het Engels en biedt een uitstekend platform om vaardigheden in de Engelse taal te verbeteren. De winnaar van de Public Speaking Award is Frederike Brockhoven van Het Christelijk Lyceum in Zeist en van de Young Writers Award Ben James van het Cartesius Lyceum in Amsterdam.

Gedeputeerde wil duidelijkheid windturbines turbines n Gedeputeerde Govert Veldhuijzen (Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie) heeft in een brief aan drie gemeenten in de regio Holland Rijnland om duidelijkheid gevraagd op welke wijze zij windturbines op hun grondgebied denken te gaan plaatsen. Voor drie gemeenten (Katwijk, Oegstgeest, Teylingen) heeft de provincie een zoekgebied langs de A44 en een zoekgebied bij de Projectlocatie Valkenburg vastgesteld. Provinciale Staten hebben onlangs locaties en zoekgebieden windenergie in Zuid-Holland bekrachtigd in de geactualiseerde Provinciale Structuurvisie 2012 (PSV) en de Verordening Ruimte (VR). Gedepteerde Veldhuijzen heeft in een brief aan twintig gemeenten met concrete locaties of een zoekgebied in Zuid-Holland gevraagd om hun standpunt kenbaar te maken over de verlangde windenergieprojecten.

3

Vrijwilligers van de Oegstgeester brandweer brengen een slachtoffer in veiligheid. Ondertussen wordt nauwkeurig bijgehouden of de oefening goed verloopt.

Brandweer oefent in Teylingereind oefening n Al in 1719 werd er in Oegstgeest een brandspuit aangeschaft. Sindsdien helpt het Oegstgeester brandweercorps vrijwillig bij het blussen van branden, het redden van mensen en het hulp bieden bij ongevallen. Sinds vorig jaar is de vrijwillige brandweer van Oegstgeest als eerste verantwoordelijk om uit te rukken naar brandmeldingen in Forensisch Centrum Teylingereind. Reden voor de ploeg uit Oegstgeest om vorige week donderdag te oefenen in de justitiële jeugdinrichting. Tekst en foto: Willemien Timmers Hoofd Bedrijfshulpverlening (BHV) binnen Teylingereind, Jaco Brussee, is blij om met zijn mannen en de brandweerploeg te kunnen oefenen. “Vorig jaar hebben we dit twee maal gedaan. Dat willen we graag opvoeren naar een keer of zes in het jaar, zodat we goed op elkaar ingespeeld raken.” De hele oefening, het redden van een aantal gedetineerden die vast zitten in hun met rook gevulde cel, loopt parallel aan de normale gang van zaken in Teylingereind. Daarom wordt geoefend in een lege vleugel, en is er extra personeel. Enigszins lacherig laten

de drie vrijwilligers zich opsluiten in hun cellen. In twee andere cellen liggen nog twee loodzware poppen, die door de ploegen ook gered moeten worden. Ploegchef Ton Koot checkt alle deuren en zet de licht/ geluid- en rookmachine aan. Brussee legt uit: “Als de gangen zich met rook vullen mogen de BHV-ers niet meer naar binnen. In 20 stappen kan het gedaan zijn met je, dus moet je de brandweer waarschuwen en hun het werk laten doen.” Na het doorspreken van de oefening met de BHVers, en het doornemen van de taken, wordt door de centrale post de brandmelding gedaan. In acht minuten is de Oegstgeester brandweerploeg

gearriveerd. En ook al is het gebouw voor hen ook vreemd (elke deur valt achter je in het slot), lijkt de oefening probleemloos te verlopen. De leden van de brandweer hebben er duidelijk lol in om de oefening zo goed mogelijk af te ronden. Na afloop wordt door zowel de BHV van Teylingereind als de Oegstgeester vrijwilliger brandweer de oefening uitgebreid geëvalueerd, om zo de volgende keer nog efficiënter te zijn. Voor vertrek checken de Oegstgeestenaren nog even de ‘droge stijgleidingen’ die het water in geval van nood omhoog moeten leiden, zodat men niet met een slang de trap op hoeft. Vaak is er wel een brandmelding, maar geen brand. Als er bijvoorbeeld iemand onder een rookmelder heeft staan roken. Dan is het loos alarm. “Toch komt de brandweer altijd”, vertelt Brussee, “ook als er een rookmelder zonder reden is afgegaan. Er wordt dan ter plaatse gecheckt wat er aan de hand was. De brandweerauto keert nooit halverwege om.” Geïnteresseerd om vrijwilliger bij de brandweer te worden? Mail naar ton.koot@brandweer.vrhm. nl of kijk op www.brandweer.nl/hollandsmidden.

dreiging n Afgelopen maandag sloten in Leiden alle scholen voor scholen voortgezet onderwijs en mbo hun deuren vanwege een dreigende mail op internet. Daarin stond dat een leerling zijn leraar Nederlands en zoveel mogelijk medeleerlingen neer wilde schieten op een Leidse school. In de Oegstgeest heeft het Rijnlands Lyceum op eigen initiatief besloten om de schooldeuren gesloten te houden. De andere scholen waren maandag gewoon open. Rector John Swieringa van het Rijnlands Lyceum liet weten op het gebied van veiligheid ‘geen enkel risico te nemen.’ “Dit is een buitengewone situatie. De marge om compromissen te sluiten is erg klein. Omdat we alle risico’s wilden uitsluiten hebben we de deuren gesloten. Net als de scholen in Leiden.” “Ook al was het advies van het college van Burgemeester en Wethouders anders, toch hebben we gedacht hier goed aan te doen. Wij hebben hier veel Engelstalige leerlingen, en de dreigmail was in het Engels. De marge om laconiek te doen was niet aanwezig. We monitoren de zaak van uur tot uur. En daarbij; Leiden begint hier over 100 meter.” De politie heeft nog niet kunnen achterhalen wie achter het bericht zit. Op dinsdag 23 april gingen alle leerlingen in de regio weer gewoon naar school.

Beelddenken lezing n Op 25 april organiseert het CJG Oegstgeest in het kader van haar éénjarig bestaan een lezing over beelddenken. De lezing wordt gegeven door Caroline Wiebenga van De Beelddenker. In haar lezing gaat zij onder andere in op wat beelddenken is en waar beelddenkers meestal erg goed in zijn. De lezing is voor ouders, leerkrachten, studenten en andere belangstellenden Donderdag 25 april. Inloop vanaf 19.30 uur. Start 20.00 uur. Centrum voor Jeugd en Gezin, Lijtweg 7, 2341 HA Oegstgeest. Toegang is gratis, aanmelden verplicht, via info@cjgoegstgeest.nl.

Geanimeerde kunstveiling Van Wijckerslooth veiling n In de recreatieruimte van verpleeghuis Van Wijckerslooth werd maandag 22 april is een kunstveiling gehouden. De opbrangst: 600 euro Diverse kunstenaars hadden spontaan kunstwerken, meest schilderijen, afgestaan voor het goede doel:

extraatjes tijdens de vakantieweken voor de cliënten op Landgoed de Biesheuvel in Noord-Brabant. Een royale gift maakt deze vakantie mogelijk. Tussen 27 mei en 10 juni zullen de bewoners van Wijckerslooth om de beurt in een groep afreizen naar De Biesheuvel. Na ontvangst met koffie en iets lekkers bracht wethouder Jos Roeffen de kunstwerken onder de hamer. Bij enkele kunstwerken boden gegadigden langdurig tegen

elkaar op, waardoor het begrip “veiling“ extra allure kreeg. Rond 20.00 uur deed de wethouder de laatste afslag. Annemieke Tiggelman, coördinator vrijwilligerswerk, bedankte de aanwezigen voor hun biedingen en sprak een dankwoord uit naar Jos Roeffen. Onder genot van een hapje en een drankje bracht het Hofkoor, onder pianobegeleiding van mevrouw A. van Heurn, Oud-Hollandse liederen ten gehore.

Annemieke Tiggelman en Jos Roeffen. foto Maurits Raatsie

Actie voor Kika

‘Nieuwe bezuinigingsvoorstellen nodig’

actie n Aanstaande vrijdag, 26 april, dragen Carel van der Meer, Elles Emotions en Uno tien procent van hun omzet af voor de bouw van het Prinses Maxima Centrum.

financiën n Wethouder Haanstra (PrO) van Financiën gaat het bezuinigingsdoel van 400.000 euro voor 2013 niet halen.

De drie winkeliers uit de gezellige De Kempenaerstraat houden

wel vaker samen acties. “Dit doel, het Kika-fonds, is echt een mooi goed doel. Hoe meer men koopt, hoe groter het bedrag dat wij naar Kika over kunnen maken,” aldus Charles Robert. “Bovendien kan men door het invullen van een formulier kans maken op prachtige prijzen. Dus voor mooie schoenen, damesmode en accessoires is men komende vrijdag van harte welkom!”

Dit bezuinigingsdoel is opgenomen in het aanvullende Collegeakkoord, dat bij het aantreden van het nieuwe college in werking is getreden.

Het bezuinigingen op personeelskosten is volgens Haanstra niet mogelijk omdat er nu al personeel te kort is om het huidige beleidsprogramma uit te voeren. De mededeling van Haanstra kon niet op enige bijval van de coalitiepartijen VVD en Leefbaar Oegstgeest rekenen. De VVD gaf in een reactie aan dat de mededeling van Haanstra ‘zorgelijk’ te vinden en gaf aan dat

de afgesproken taakstelling wat de VVD betreft zeker niet van tafel is. De partij werd hierin gesteund door Leefbaar Oegstgeest. LO ziet nog voldoende mogelijkheden in de lopende begroting om het bezuinigingsdoel voor 2013 te halen. Haanstra gaf in reactie aan dit voorjaar met bezuinigingsvoorstellen te komen waarover de raad volgens haar ‘pijnlijke besluiten’ zal moeten gaan nemen.


op vrijdag 26 en zaterdag 27 april

Presentje voor de allerkleinste!


nieuws

OEGSTGEESTER COURANT

Kort nieuws Proefvaart weekend bij Poelgeest VAREN  In het weekend van 27 en 28 april organiseert Jachthaven Poelgeest een proefvaartweekend met de Antaris Sixty6. Behalve de primeur van Antaris liggen ook de andere sloepen en tenders van Poelgeest klaar voor bezoekers. Zo is er de sportieve Connery 25 Tender, de klassieke Maril 650 & 725 en de aluminium Bull & Bullit. Een mooie gelegenheid om eens kennis te maken met het uitgebreide assortiment van Jachthaven Poelgeest. Stuk voor stuk zijn de sloepen en tenders kwaliteitsproducten van Nederlandse bodem. Zowel op zaterdag als zondag kan men u van 11.00 tot 17.00 uur terecht voor een vrijblijvende proefvaart bij Jachthaven Poelgeest aan de Hugo de Vrieslaan 1 in Oegstgeest. www. poelgeest.nl .

Middag CVApatiënten CVA  Na een CVA kan men ook na het herstel tegen problemen aanlopen. “Misschien heeft u moeite om u aan te passen aan een veranderde situatie of is de relatie met uw gezin anders geworden.”, aldus de organisatie van de CVAinformatiemiddag. De informatiemarkt/ themamiddag ‘CVA in de chronische fase’ vindt plaats op zaterdag 25 mei aanstaande in Het Rijnlands Revalidatie Centrum (Wassenaarseweg 501 in Leiden) van 13.00 tot 16.30 uur. De middag bestaat uit verschillende onderdelen: een informatiemarkt, lezingen en sportclinics. In de sporthal worden verschillende ‘proeflessen’ georganiseerd: golf, boccia, rolstoelbasketbal, tafeltennis, roeien, Taichi en dynamische ontspanning. Om deze themamiddag mogelijk te maken wordt een toegangsprijs gevraagd van 10 euro per persoon. Voor de lezingen en de sportclinics dient men zich van tevoren in te schrijven. Zie www.rrc.nl

WOENSDAG 24 APRIL 2013

5

Jaarvergadering winkeliers Lange Voort  Aanvraag zondagsopening wordt ingediend - besluit ligt bij gemeenteraad ONDERNEMERS  Voor aanvang van de jaarvergadering van de Stichting Winkelcentrum Lange Voort verzocht de voorzitter Herman Klaver de aanwezigen een minuut stilt in acht te nemen bij het overlijden van oud-voorzitter Hilbert Kamphuisen. Door Antoon Koch “Als iemand met veel belangstelling voor de gang van zaken, hebben wij een goede herinnering aan hem”, aldus Klaver. Een verzoek van de politie om zich

uit te spreken over de aanwezigheid van straatverkopers leidde tot de conclusie: “Wij willen ze niet in de LV-passage. Alleen buiten, maar ze niet wegjagen”. Klaver vroeg ook aandacht voor de uitstallingen van de winkeliers die meer dan een meter van de pui staan: “Het moet begaanbaar blijven” De samenwerking met winkeliersvereniging De Kempenaar is zeer goed. Van die zijde werd het voorstel, op elkaars markten te kunnen staan, ontvangen. Er bleek weinig animo te zijn voor openstelling van de winkels op zondag 5 mei, de dag van de jaar- en vrijmarkt. Winkelcentra in de omgeving van Oegstgeest zijn meer en meer op zondag geopend. Ook Oegstgeest kan daar toestemming voor krij-

gen. De supermarkten stellen dat Oegstgeest niet kan achterblijven. Enkele zelfstandige ondernemers, die geen animo tonen voor zondagsopening, merkten op: “Mensen die anders op zaterdag boodschappen doen komen nu op zondag en dat kost ons omzet”. De aanvraag voor zondagsopening zal wel worden ingediend. Het besluit daartoe ligt bij de gemeenteraad. Billfinger heeft een scan gemaakt van het winkelcentrum. De zichtbaarheid van de winkels kan door middel van reclamezuilen meer tot uiting komen en kan bijdragen tot een meer logische wandeling door het centrum. In het kader van het nieuwe winkelen, kan de website worden uitgebreid met aanbiedingen die besteld kunnen worden

en de volgende dag opgehaald of bezorgd worden. Belangrijk is de binding met de consument door gebruik te maken van de sociale media. Voorzitter Herman Klaver deelde in het jaarverslag 2012 mee dat het bestuur buitengewoon verontrust is over de lauwe reacties van de leden op het verzoeke van het bestuur om het project “Het nieuwe winkelen” te bezoeken. “Dagelijks zien jullie de gevolgen van een veranderend koopgedrag bij de consumenten, deelname aan het project is uiteraard vrijblijvend maar beslist de moeite waard om zich op de hoogte te stellen van de hedendaagse mogelijkheden”. Het bestuur gaat voort met het veiligheidsproject om de tweede ster binnen te halen. Daarbij richt de aandacht zich op zakkenrollers.

Zorglunch en ethiek BIJEENKOMST  Jaarlijks wordt in Oegstgeest een Zorglunch georganiseerd voor alle organisaties, die werkzaam zijn in de eerstelijnszorg in Oegstgeest. Dit jaar hebben Nova Zembla Zorg en Radius de fakkel van de gemeente overgenomen. Dr. Marieke ten Have, werkzaam bij het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (www.ceg.nl ), hield in Duinzigt een heldere presentatie over het door haar geschreven zogeheten signalement “Leefstijldifferentiatie in de zorgverzekering”, dat ook is aangeboden aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In deze presentatie kwamen een aantal ethische argumenten/discussiepunten aan de orde vóór en tegen financiele differentiatie naar leefstijl in de basiszorgverzekering. Het centrum, dat onderdeel is van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, heeft als doel te signaleren en te informeren over nieuwe

ontwikkelingen op het gebied van ethiek, gezondheid en beleid, ook voor het grotere publiek. Met het uitgeven van het signalement hoopt het Centrum een bijdrage te leveren aan het debat rond leefstijldifferentiatie. Want op welke gronden kan men beslissen over uitstel van een dure operatie voor een 80-plusser, of over een hogere zorgpremie voor een roker of over het verband tussen gezond leven en ziekten? Marieke ten Have formuleerde o.a. dilemma’s op het vlak van vrijheid (mag de overheid of een verzekeraar zich bemoeien met hoe iemand leeft?), van stigmatiseren (wie bepaalt of iemand (te) dik is, en hoe komt dat dan: eet hij of zij teveel, of is er sprake van een genetische aanleg voor zwaarlijvigheid?), rechtvaardigheid (het pakket in de basisverzekering is een recht voor allen, terwijl de aanvullende verzekering commercieel wordt ingevuld, dit stelt andere eisen aan

ethiek) en solidariteit (in Europa is een verplichte verzekering een solidariteitsprincipe, in de VS niet, maar kunnen wij in Nederland altijd solidair zijn met sommige uitgaven voor zorg? Zij ging in gesprek met de aanwezigen over deze dilemma’s. De bijeenkomst sprak bijzonder aan, omdat het onderwerp actueel is en gevoelig ligt. Tijdens debatten lopen ar-

gumenten nogal eens door elkaar en overheersen soms simplistische aannames, die niet altijd stroken met de complexe praktijk of met wetenschappelijk bewijs. De middag gaf de toehoorders een overzicht van relevante argumenten en heldere analyses. Wellicht dat zij hier in de toekomst nog eens naar kunnen teruggrijpen.

GEHOORD EN GEZIEN Foutje De Koningslinde, die in het winkelcentrum Lange Voort ter hoogte van Juwelier Van der Eerden werd geplaatst, bleek een armetierig exemplaar te zijn. Een medewerker van de afdeling Beheer Openbare Ruimte vetrok met de voorzitter van de Oranje Vereniging naar Cuijck om daar bij een boomkwekerij een mooier exemplaar van een ‘niet druipende koningslinde’ uit te zoeken. Vergaderzaal Wij wensen de firma Electro World veel succes toe met de overname van de firma Roest die eerder zijn faillissement aankondigde. “De ruimte die het pand aan de Lange Voort beslaat is eigenlijk te groot”, zo vernamen wij. “Altijd de moeite waard om over de mogelijkheid van een vergaderzaal na te denken. Bijvoorbeeld als uitbreiding van het restaurant De Jonker. “Heb je de bitterballen altijd bij de hand”, opperde onze fijnproevende wederhelft. Het klinkt mooi, maar zij vergat dat er een vierkantemeterverhuurprijs aan hangt. 1973 Vier decennia geleden deed de Winkeliersvereniging ‘Oegstgeest Actief’ (thans “De Kempenaer), haar naam eer aan. Oegstgeest kende toen de Jeugdnatuurwacht die enkele honderden leden telde. 200 jongens en meisjes profiteerden

van een dagtocht naar Texel aangeboden door ‘Oegstgeest actief’. De uitstap werd gemaakt met vijf bussen. ‘Jeugdnatuurwachters bekeken Texel op kosten middenstand’ kopte de krant. Het was een bijzondere dag en dat het weer niet meewerkte maakte geen indruk op de deelnemers. Bij terugkomst in Oegstgeest werden de jongens en meisjes muzikaal verwelkomd door het korps ‘Werkmans Wilskracht’. De in die tijd alom aanwezige EHBO’er, de heer A. Dirkse, hoefde zijn tas die dag niet open te maken. Verkeer Oversteken over een zebrapad is best gevaarlijk. Dat maak je op de Rhijngeesterstraatweg maar al te vaak mee. Volgens het wegenverkeersreglement art 49.2 moeten automobilisten, bromfietsers en fietsers bij het zien dat iemand aanstalten maakt om bij het zebrapad de weg over te gaan steken al stoppen. Onze ervaring is dat er bij de oversteekplaatsen voor voetgangers op de Rhijngeesterstraatweg helaas stevig wordt doorgereden. De goeden niet te na gesproken zijn er, achter het stuur van de auto, motorfiets of brommer velen die de oversteker laten wachten. Voor deze is het dus dubbel uitkijken. Jammer. Gefeliciteerd Veel Oegstgeestenaren kennen Margot Dickmann van het Sport Medisch Centrum Oegst-

geest en het centrum Rustenborch. Zij is een enthousiaste therapeute die de spieren van Oegstgeestenaren, die daar problemen mee hebben, weer aan het werk zet. Vorige week trad zij in Leiden in het huwelijk met Alex Passchier. Door haar weer lenig geworden Oegstgeestenaren bezochten de receptie in de Burcht in het hart van Leiden om haar een haar echtgenote alle goeds toe te wensen. Wij sluiten ons graag daar bij aan. Groot Oegstgeest Je leest tegenwoordig over ‘Oegstgeest’ en ‘Groot Oegstgeest’. Dat zet je aan het piekeren! A) Oegstgeest is een kleine gemeente met bijna 23.000 inwoners en B) Oegstgeest was vroeger ‘Groot Oegstgeest’ daar waar het de oppervlakte betrof en niet gerekend werd naar rato van het aantal inwoners. Gaat het nu om zaken waarin een kleine gemeente groot kan zijn of je als inwoner ‘groot’ voordoen? Dit laatste wordt ook wel ‘kak’ genoemd. Is: ‘Groot Oegstgeest’ een beter klinkende naam voor ‘Plofgemeente’ of is dit een verkapte uiting van de gevoelens als die van Calimero van “Zij zijn groot en ik ben klein”. Dit, met daaraan de onuitsprekelijke wens verbonden om net als anderen te zijn. Ach, is het uiteindelijk niet heerlijk om je als gemeente ‘groot’ te voelen: “Je moet je toch iets verbeelden anders is er niks aan”, zei een kenner en hij schonk zich nog een (groot) glas in.

DOOR INKOCHNITO

Er zijn meer mensen die het kleine in het grote zien dan het grote in het kleine.


Student wil u graag helpen met COMPuTer•PrOBLeMen. € 15,- p.u. Tel. 070-5114250.

FAMILIEBErIchtEn

”Ik dacht dat het gek was mijn uitvaart voor te bespreken. Maar het geeft rust.”

Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie. Per e-mail Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Oegstgeester Courant. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF).

Lange Voort 3, Oegstgeest, t 071 565 1577, AttendoUitvaartzorg.nl

kOOP AAnGeBODen: LiGPLAATS aan •deTe H.P. Berlagelaan (ter hoogte van nummer 18) in de

Haarlemmertrekvaart te Oegstgeest. Direct grenzend aan de stenen kade, met een lengte van circa 7 meter en een breedte van 3 meter. Ideale plaats om alle richtingen op te varen! Prijs € 18.500,- k.k. Informatie bij M.J. de Gelder, tel. 06-511.33.999.

Per post of afgeven U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do: 8.00-17.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur).

Heeft u last van (lage) rugpijn of nek-/schouderklachten? SPOrTMASSAGePrAkTijk VOOrhOuT heeft tijd voor uw spieren. Ook aan huis. Tel. 06-10857567.

AquaPower van Nefit: Het GArAGeBOXen in Oegstgeest en Leiden. •Huurprijs v.a. € 110,-. Inlichtingen 06-20773480. ultieme warm- • COMPuTerhuLP virusverwijdering, sneller mastoringen verhelpen, oude PC naar nieuwe PC, inwatercomfort ken, stallaties, laptopreparatie, WiFi, privécursus, etc. Pro-

Nefit houdt Nederland war m

(zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Voor een blijvende herinnering. Een persoonlijk en passend gedenkteken. Grafstenen en urnen in natuursteen, glas, RVS en hout. Deskundig en zorgvuldig, snelle levering. Open ma. t/m za. 10-17 uur. Voorbeeldentuin 7 dagen per week vrij toegankelijk. Delfweg 34a, 2211 VM Noordwijkerhout Telefoon: 0252 418912 E-mail: info@memorienatuursteen.nl www.about.me/memorienatuursteen

GeVeL/SChOOrSTeenreSTAurATie? Uithakken (slijpen)-voegen-reinigen-impregnerenknipvoegen-metselwerk. Altijd gratis advies en geheel vrijblijvend prijsopgave. Tel. 06-20897322.

fessionele ondersteuning bij u thuis of op kantoor voor particulieren en bedrijven. Tel. 06-42460355 info op www.Boonict.nl

Het ultieme warmwatercomfort van TopLine AquaPower HR-ketels. Nú bij:

30 April! Bestel ‘n rood/wit/blauw/oranje DEUrSTrik. € 10,-. Bel: 071-4026444/06-53782363. Bruidsdecoraties enz. www.defeesttuin.nl

Bloemenlaan 9, 2235 EM Valkenburg (ZH) Telefoon 071 401 66 65 • Fax 071 401 69 42 E-mail: info@heemskerkinstallatie.com Lid van de VNI en BZE

HEEMSKERK

Uw adviseur Henri van Hardeveld

De hoogwaardige kwaliteit van de Nefit TopLine AquaPower HR-ketel garandeert het ultieme warmwatercomfort. Deze innovatieve combi-ketel heeft een voorraad warmwater die met ongekende kracht wordt bijgevuld. Overal in huis direct warm water, en als u wilt overal tegelijk! Vraag ons naar de brochure.

Regiodealer van Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg en Oegstgeest. Met een eigen 24uurs-servicedienst.

INSTALLATIEBUREAU

Te huur GArAGeBOX? Opslagbox centrum Rijnsburg. Tel. 071-4021324. GOeD SChiLDerwerk niet duur, goede refe•rentie. Binnen en buiten. Tel. 06-30031935, Adrian.

• •

MS patiënte, rolstoelgebonden 73 jaar, ZOekT ZiekenVerZOrGenDe om het weekend, vrijdag van 09:00 uur t/m zondagavond 21:00 uur. Rijbewijs, niet roken, referenties. Tel. 071-5124689.

Te huur: L-vormige STuDenTenkAMer van 30m2 aan de Kempenaerstraat 20 te Oegstgeest. Met medegebruik van douche/toilet en keuken. Voor meer info 06-53661868 of hugo.de.groot@wxs.nl

winkeL Te huur Hoogstraat 1a. Ook per •maand, 100 meter van centrum Katwijk aan zee. Is nu ingericht voor verkoop kleding.Tel. 06-20559364.

SLAnk82! Afslanken d.m.v. gezonde voeding. Clubs in: Rijnsburg, Katwijk, Leiden. Inl.: B. Hoogerdijk, tel. 071-4030578. www.slank82.nl

www.f9MMASSAGe.nL Even tijd voor jezelf. •Last van cellulite? Cupping en lypossage, afslank-

Erkend Gas Water en CV Installateur Collegiantenstraat 10 - 2231 HJ Rijnsburg - Tel: 071-4077050

• EErhart Sierbestrating. • •

• Begraven • Cremeren • Rouwtransporten door binnen en buitenland • Opbaring in eigen rouwkamers • Eigen parkeerterrein • Dag en nacht bereikbaar Jacoba van Beierenlaan 4 2171 CM Sassenheim

Tel: 0252-211843

E-mail: uitvaartverzorging@vliem.nl www.uitvaartverzorgingvliem.nl

Samen, zorgvuldig en persoonlijk

071 - 523 40 40

www.theadijkstra.nl

Voor al uw bestraBC SierBeSTrATinG Tegelwerk, met afvoer, tingen en tuinwensen. Bel voor vrijblijvende prijs- gratis prijsopgave. Tel. 06- 55321682. opgave 070-3211006. 50-plusser SChiLDerT, SAuST en behangt Vuil tapijt? Laat het vakkundig reinigen of uw huis weer als nieuw. Tel. 06-13067762. huur Mr. Steam. Gratis thuisbezorgd. Tol Steam InLekker toerfietsen vanuit Wassenaar en Voorterieurverzorging, tel. 070-5116612. schoten? www.tcdekampioen.nl. Dak herstellen? Bouma/Grundeken bellen! STeunZOLen. Erkend leverancier, lid Stich5114674-5118394. Uw dak-specialist! ting LOOP, vergoeding via zorgverzekeraar. Een Vwo-, havo, mavo, vmbo-leerlingen: huiS- afspraak kunt u maken in Oegstgeest, Leiden en werkBeGeLeiDinG/bijles aangeboden door Leiderdorp met Wim van Zijp, tel. 071-5238468 of 06-12028319. ervaren A/B student. Tel. 071-5616768.

• •

• • • •

massage 4U. V.a. € 10,-. Tel. 06-27477572.

kLuSSenMAn - schilderwerk - stucadoorswerk •- timmerwerk. Tel. 06-13360700.

• • Alle 11 boeken van SuZAnne VerMeer in één

T.K.A. CArAVAn-VOOrTenT, omloopmaat 8.50 m. Vr.pr. € 250,-. Tbbajs.nl@casema.nl koop voor € 150,-. Andere boeken € 5,- per stuk. Tel. 06-12120086 na 18.00 uur.

DOCenT LeS frAnS bij u •aanGepensioneerd huis. Alle niveaus, € 20,- 1 / uur. Scholierenkorting. Tel. 06-13025240.

1

2

Te Koop: MAiSOnneTTe, Statendaalder 36, •Leiderdorp. Ind.: hal, woonk., open keuken, 2 slpk., badkamer met ligbad, balkon. Inl. Zaalberg makelaardij, 071-5149147.

voor uw tuin of oprit. Ruim •30STrATenMAker jaar ervaring. Leveren van alle materialen.

www.zalenverhuurkruyt schipvanleiden.nl. Schuttingen. Ook voor kleine reparaties en afvoer. STukADOOrSwerk / Glad en strak / PlaMooi bruin café in oude centrum van Leiden. Voor Tegen scherpe prijzen. Tel. 06-20897322. fonds / Spachtelputz / Scherpe prijs, 6% BTW. afstudeerborrels, recepties, verjaardagen, etc. Geen Tel. 06-20136876. huur! Wel wat servicekosten en normale gangbare drankprijzen! Reserveringen: tel. 06-25047376.


nieuws

oegsTgeesTeR CoURanT

woensdag 24 april 2013

7

LeZerS SCHriJVen De redactie ziet uw brieven met interesse tegemoet, maar behoudt zich het recht voor brieven taalkundig aan te passen, in te korten of niet te plaatsen. Brieven mogen niet meer dan 250 woorden bevatten. Ingezonden brieven worden alleen geplaatst met naam en adres. Plaatsing van een brief houdt geen instemming van de redactie met inhoud of strekking in.

Wij willen jullie subsidie niet! Oegstgeest moet bezuinigen. Het alom geliefde en druk bezochte zwembad Poelmeer moet misschien sluiten. Straks wordt er € 150.000 op bezuinigd. Toch heeft de gemeente Oegstgeest eenzelfde bedrag, zo’n anderhalve ton, aan subsidies klaarliggen voor iets dat er al is. En dat zonder subsidies al heel goed blijkt te kunnen draaien. Waarom dan toch een subsidie van anderhalve ton “verspillen”, die bijvoorbeeld het zwembad Poelmeer een aantal jaren langer open zou kunnen houden zodat er meer tijd en ruimte is om na te denken over een alternatief zwembad? Waar gaat het om? Hierom: op donderdagavond 25 april 2013 komt in de commissie Burger de financiering van de Toekomstvisie aan de orde. Er zal mogelijk € 142.800 worden uitgetrokken voor een nieuw initiatief “Dorpslab.” Wat is Dorpslab? Een initiatief dat als twee druppels water lijkt op de Civil Society Club (CSC), een reeds bestaand en succesvol privaat initiatief, dat volledig zonder overheidssubsidie functioneert. De CSC is blij met elke bevestiging van de waarde van de door haar ondernomen activiteiten. Daarom draagt de Civil Society Club Dorpslab ook een warm hart toe. Maar als de Civil Society Club het al twee jaar zonder subsidie kan, dan Dorpslab toch ook? Want pas als een initiatief het zonder subsidie kan, bewijst het nodig en gewenst te zijn in de samenleving. Burgerinitiatieven worden steeds belangrijker in deze samenleving waar de overheid zich steeds meer terugtrekt. De Stichting Civil Society Club, een bottom-up/grassroots initiatief, is sinds 2011 als pilot gestart en is een privaat initiatief door burgers en ondernemers uit Oegstgeest. Het is non-profit, duurzaam en politieke kleur overstijgend, werkt aan het verbinden en verduurzamen van de lokale samenleving. En krijgt geen cent subsidie uit de gemeentekas. Milou Martinot voorzitter van Bestuur Gellius Leopold penningmeester Remco Breuker bestuurslid Zie integrale versie van dit opiniestuk: http://www.civilsocietyclub.nl/pers_ berichten.php

Inschrijving Rabobank Wensenfonds geopend wenSen n 2013 is een jubileumjaar voor het Rabobank Wensenfonds. 10 jaar geleden startte Rabobank Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest met het fonds dat verenigingen, stichtingen en instellingen uit de omgeving de mogelijkheid biedt om hun wensen in vervulling te laten gaan. Wensen die normaal gesproken niet direct uitgevoerd kunnen worden vanwege een gebrek aan financiële middelen. Vanaf zaterdag 20 april is de website www.rabobankwensenfonds.nl geopend om wensen in te dienen. Tot en met 23 juni 2013 kunnen wensen worden ingediend via www.rabobankwensenfonds.nl. Op de website staan de criteria waaraan ingediende wensen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor nominatie en uitvoering, evenals het volledige wedstrijdreglement.

Jaarlijks worden zo’n vijfentwintig wensen werkelijkheid. Vanwege het 10-jarig jubileum van het Rabobank Wensenfonds wordt er voor deze editie een extra prijs ter beschikking gesteld. Normaliter mag het realiseren van een wens maximaal € 5.000 kosten. De jubileumprijs bedraagt echter € 10.000. Hierdoor kunnen dit jaar ook grotere wensen in vervulling gaan. De jury nomineert vijf wensen die kans maken op deze mooie prijs. Uniek is dat uitsluitend de leden van Rabobank Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest bepalen welke wens in vervulling gaat. Deelname aan de jubileumprijs sluit deelname aan het ‘reguliere’ Wensenfonds niet uit. Verenigingen, stichtingen en instellingen kunnen dit jaar dus zelfs twee wensen indienen. www.rabobankwensenfonds.nl

Enthousiaste avond Energiek Poelgeest duurZaam n Afgelopen donderdagavond vond in OBS De Vogels in Poelgeest een ‘knetterende’ en informatieve avond plaats rond het thema duurzaamheid. De avond was georganiseerd door een groep enthousiaste buurtbewoners die zich inmiddels Energiek Poelgeest noemt. Hoofddoel van de avond, die werd gefaciliteerd door oud-wethouder Lia de Ridder, was het enthousiasmeren van de bewoners van de wijk voor duurzame initiatieven.

Zonne-energie

Er werden verschillende presentaties gegeven, waaronder enkele over het collectief opwekken van zonneenergie. Hoofdspreekster Anne Stijkel van de Amsterdamse organisatie ‘Wij krijgen kippen’, vertelde over de 35 Amsterdamse lokale initiatieven waarbij buurtbewoners lokaal zon-

s e m t e h Van

VERS

Malse Varkenshaas

Botermals stukje varkensvlees van Hollandse scharrelvarken. Kijk eens op onze site voor een lekker recept. www.vdzalm.nl/recepten Alleen deze week

500 gram

€ 7,50

Compleet verzorgde buffetten

Wij verzorgen het voor u

www.vdzalm.nl

Winkelcentrum Lange Voort • T 071-5175535 Winkelstraat De Kempenaer • T 071-5173707

ne-energie opwekken. Haar verhaal zorgde voor een levendige discussie over de mogelijkheden daarvoor in Poelgeest. Een dergelijk initiatief zou in ieder geval goed aansluiten bij het duurzaamheidsbeleid van de gemeente. Dat maakte beleidsmedewerkster Jolien Kamermans van de gemeente duidelijk in haar korte presentatie. Ook de in oprichting zijnde Oegstgeester energiecoöperatie LEOO reageerde bij monde van Marcus Rolloos enthousiast over de energie die in Poelgeest lijkt te ontstaan en ziet goede mogelijkheden voor samenwerking. Naast korte presentaties over zonne-energie waren er ook presentaties van de Leidse afdeling van LETS

en van de organisaties Mywheels (over autodelen) en het net opgerichte Oegstgeester Repaircafe (repareren van kapotte spullen).

markt

Bij de informatiemarkt waarmee de avond werd afgesloten werd een drankje geschonken uit de natuurvoedingswinkel de Zaailing. Daarbij kregen mensen ook de mogelijkheid hun interesse te tonen voor de verschillende initiatieven, of zelf een nieuw initiatief op te starten. In ieder geval zullen er werkgroepen in de wijk opgestart worden rond het thema duurzame energie en het delen van je auto. Een impressie van de avond kun is te vinden op de nieuwe website die door Arjan Leest, lid van de initiatiefgroep Energiek Poelgeest, is ontworpen: www.energiekpoelgeest. nl.

De weekaanbiedingen zijn een

koningstaartje voor € 24,50 en de rood, wit, blauw, oranje macarons zijn per 9 stuks

€ 8,50

De Kempenaerstraat 37 Tel. 071-5283212


PArtICuLIereN

OPGeLet! uw advertentie verschijnt in de regio:

Particuliere advertenties kunnen in al onze kranten worden geplaatst. Voor € 15,00 kunt u 120 tekens plaatsen. u kunt deze tot donderdag 12.00 uur inleveren, de advertentie verschijnt dan een week later in al onze kranten. Particuliere advertenties kunnen op onze website of tegen contante betaling op onderstaande adressen worden ingeleverd. • UITGEVERIJ VERHAGEN, Ambachtsweg 7a, KAtWIJK • HET VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KAtWIJK • SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOOrDWIJK • PRIMERA v.d. Lans, Hoofdstraat 208, SASSeNheIM • RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOOrDWIJKerhOut • THE READSHOP, in de Hoftuin, rIJNSBurG • LIETHORPS BOECKHUYS, Hoogmadeseweg 13, LeIDerDOrP • ROKERSPALEIS LEIDERDORP, Van Diepeningenlaan 17, LeIDerDOrP • BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (Passage), OeGStGeeSt U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLeVereN tOt DONDerDAG 12.00 uur! (plaatsing in de week daarna)

Katwijk Rijnsburg Valkenburg

Onze wagens rijden dagelijks door de regio

Noordwijk hout Noordwijker De Zilk Sassenheim Voorhout Warmond Lisse Lisserbroek Hillegom Beinsdorp Oegstgeest Leiderdorp Wassenaar

}

Particulieren Gemakkelijk online of telefonisch bestellen

Bedrijven Snel en voordelig, ook voor uw bedrijfsafval

Bel ons

071-4022552

Alle soorten afval:

! ACTIEw &

3 ou 6 m B ntainer co Sloop - incl. BTW , € 220

3 m3 container

• Bouw- en sloop • Puin • Hout

6 m3 container

• Groen • Grond • Bedrijfs

10 m3 container

• Papier/Karton

€ 15.00

• Metaal/IJzer

De voordelen

10 m3 container gesloten

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!)

Voor 10 uur besteld, dezelfde dag nog geleverd

Incl. brengen, halen en afvoerverwerking

Naam: ............................................................................................................................................................………………………

Vaste all in prijzen

Betaling via iDeal of contant

Adres: ............................................................................................................ Tel.: ........................................……………………

Makkelijk online of telefonisch te bestellen

Speciale regiotarieven

te huur • te KOOP • GeVrAAGD AANGeBODeN • GeZOCht • GeVONDeN

www.vlkcontainers.nl De Scheysloot 60 | 2201 GN Noordwijk Tel: 071 40 22 552 | info@vanleeuwencontainers.nl


cultuur

oegsTgeesTeR CoURanT

WoensDag 24 april 2013

9

Het Rijks is weer open Oké column

n Winnaars gratis kaarten bekend

Kerk-oranjeVaderland

museum n Na tien jaar verbouwen, restaureren en renoveren heeft het Rijksmuseum op 13 april zijn deuren geopend.

Het komende weekeinde starten de festiviteiten rondom de troonswisseling. Aanstaande zaterdag is de opening van de expositie van de Oranjevereniging over het Koningshuis in het Herinneringsmuseum in Rustenborch. Bij die tentoonstelling ben ik betrokken en daarom kreeg ik een deel van het archief van de Oranjevereniging in handen. Boeiend, die oude stukken! Op 13 februari 1903 werd door ‘eenige jongelui’ de Wilhelmina – Vereeniging opgericht. Zes jaar later werd dat overgenomen door de Oranje Vereeniging. De oprichtingsvergadering werd georganiseerd door notabelen van het dorp: burgemeester J.G.M. van Griethuysen, dokter D. Timmermens, dominee Ruys en Pastoor Rooyens. De burgemeester, de dokter, de dominee en de pastoor. Je ziet hier de trits Kerk-Oranje-Vaderland op dorps niveau gestalte krijgen. Lange tijd heeft die trits gegolden als een anker voor de Nederlandse samenleving. De band tussen Oranje en de Kerk heeft nu geen officieel karakter meer. In het eerste artikel van de instructie voor prins Maurits stond letterlijk dat hij als stadhouder verplicht was ‘de ware christelijke religie voor te staan en te handhaven’. Nu is er een formele scheiding van kerk en staat. De kerken en het huis van Oranje ontdekken hun plaats in de samenleving opnieuw. Het koningshuis vernieuwt zich en past zich aan aan de veranderingen. Ook binnen kerken zie ik veel vernieuwingen. Dat is ook nodig want minder mensen geloven en minder mensen zien de toegevoegde waarde van het koningshuis. Wie krijgt er nog een warm gevoel bij het woord “Vaderland’? Als we naar de vernieuwingen kijken, dan zie ik nog veel toekomst voor deze ankers van de Nederlandse samenleving. Duidelijk is dat het riskant is vertrouwde ankers te lichten als er geen nieuwe ankers voorhanden zijn. Arjan de Kok

Voor het eerst in de geschiedenis onderging het museum een totale transformatie van zowel het gebouw, als de presentatie van de collectie. De wereldberoemde collectie van het Rijksmuseum wordt op een geheel nieuwe wijze gepresenteerd. Bezoekers kunnen nu een reis door de tijd maken en zo een gevoel voor schoonheid en een besef van tijd ervaren. In 80 zalen vertellen 8.000 objecten het verhaal van 800 jaar Nederlandse kunst en geschiedenis. Rembrandts meesterwerk De Nachtwacht is het enige schilderij dat terugkeerde naar zijn oorspronkelijke plaats. De Oegstgeestse Jacobien Schneider mocht in haar functie als press officer tien gratis kaarten voor het nieuwe museum ter beschikking stellen aan lezers van de OegstgeesJacob de Witt Wijnen mag samen met een ander, bloemen aanbieden aan de Koningin. foto Studio Gemini ter Courant. Zij was overigens niet de enige van haar gezin die op de dag van de opening moest werken. Haar zoon, Jacob de Witt Wijnen (10) mocht bloemen aanbieden aan de Koningin. “Het leuke is dat ik op tienjarige leeftijd, samen met mijn zusje Eva, óók bloemen aan Beatrix mocht geven. Dat was ter gelegenheid van de opening van de Taffeh tempel in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden,” aldus een trotse Jacobien Schneider.

Jacobien schneider biedt, samen met haar zusje eva schneider, op 4 april 1979 bloemen aan aan prinses Beatrix, bij de opening van de Taffeh tempel in het Rijksmuseum van oudheden in Leiden. foto Rijksmuseum van Oudheden Leiden

Sloopwerk Instock groot succes kunst n Afgelopen weekend is het themaweekend van kunstenaarsvereniging Instock te Oegstgeest zeer goed bezocht. De kunst werd intensief bekeken en besproken. Er zijn nieuwe contacten gelegd en er is ook wat werk verkocht. Op het hoogtepunt van de zondag werd zelfs gedanst door

Taxatiemiddag in bibliotheek taxatie n Vrijdag 3 mei van 14.00 tot 17.00 uur opent de bibliotheek aan de Lange Voort haar deuren voor taxateur en veilinghouder Arie Molendijk. Molendijk zal op deze dag oude en zeldzame boeken, handschriften, kloosterboeken en of oude Bijbels voor het publiek op hun waarde schatten. Hij is vooral gespecialiseerd in oude geschiedenis, topografie, (staten)bijbels en theologie. Molendijk adviseert graag wat met oude boeken gedaan kan worden. Bijvoorbeeld bemiddelen tot verkoop op een veiling of direct. Advies tot restauratie van oude boeken en Bijbels, en ook het opstellen van een taxatierapport voor de verzekering is mogelijk.

Taxatie gebeurt zo mogelijk aan de hand van bewijsmateriaal uit recent verschenen veilingcatalogi. Een nauwkeurige vaststelling van de waarde van boeken is afhankelijk van de druk en van de staat waarin het boek verkeert. Taxatie 5 euro ongeacht het aantal te beoordelen boeken. = Plaats: Bibliotheek Bollenstreek, Lange Voort 2. Tel. 071 5237351. Datum en tijd: Vrijdag 3 mei van 14.00 - 17.00 uur.

Lentebal voor senioren

Filmmiddag film n 26 april toont ANBO-Radius/ SWOO een film van de beroemde Finse regisseur Aki Kaurismäki. (The man without a past) De film toont een sprookje met alledaagse mensen in een alledaagse wijk. We zien een film die, zonder sentimentaliteit, ons hoop geeft voor vriendschap en compassie tussen mensen. Datum: 26 april Plaats: Gemeentecentrum Tijd: 14.30 uur (zaal open 14.00 uur) Kosten: € 5,- (zonder thee /koffie)

bezoekers die de sfeervolle tangomuziek niet konden weerstaan. Een spontaan initiatief dat door het verraste publiek enthousiast ontvangen werd. Velen bewonderden naast de kunst ook de prachtige locatie. “Duinzigt is een fantastisch gerenoveerd pand, waarvan het sympathieke personeel veel lof verdient. Een dankbare samenwerking die dit weekend tot groot succes heeft gemaakt,” aldus de organisatie.

Uit de enorme hoeveelheid reacties zijn de volgende winnaars getrokken, die ieder twee gratis kaarten voor Het Rijksmuseum ontvangen. Jeanne Zandvliet M. Schlosser J. Haar Familie van Pijkeren Jeanne van der Elst De kaarten zullen in de loop van de week worden opgestuurd.

dansen n Op dinsdagavond 7 mei organiseert Radius een Lentebal voor 55-plussers in het Gemeentecentrum.

De kunstenaars van Instock.

Liefhebbers van de rumba, de chacha-cha, en de Engelse wals, zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze sfeervolle avond. De avond wordt georganiseerd door een team enthousiaste vrijwilligers

dat zich al jaren inzet tijdens de wekelijks dansmiddagen bij Radius. Senioren die van dansen houden kunnen iedere woensdagmiddag van 14.30 -16.30 een kijkje komen nemen en een mee dansen in de Swoo-zaal van Radius. Wie enthousiast is kan voor € 65,een jaar lang lid worden. Voor nietleden is de entree van het Lentebal: € 3,- per persoon. De Swoo-zaal in het Gemeentecentrum (Lijtweg 9) gaat open om 19:30 uur.


Eindelijk lente... Kom naar Keukenhof!

Openstelling 21 maart t/m 20 mei dagelijks van 08.00 – 19.30 uur.

Het leukste en fleurigste dagje uit! Meer informatie en ticketverkoop:


Jubi

leum t.w.v prijs € 10 . .000 ,-

Rabobank Wensenfonds

10 jaar

Op zoek naar uw ideeën!

Insc hrij t/m ven 23 ju ni

Rabobank Wensenfonds verbetert onze omgeving De Rabobank is een bank met ideeën. Maar het Rabobank Wensenfonds legt het initiatief graag bij ú. Heeft u een idee waarmee we uw en onze omgeving kunnen verbeteren? Een mooie wens voor bijvoorbeeld zorginstelling, buurt, school of vereniging? Kijk dan snel op www.rabobankwensenfonds.nl voor meer informatie of vraag om de informatiefolder op ons kantoor. Misschien vervullen wij dit jaar ook uw wens!

Kijk voor meer informatie op www.rabobankwensenfonds.nl

Ontvoerd, verkocht, misbruikt... en bevrijd!

PIANOLERAAR

GEEFT PRIVÉLESSEN BIJ U THUIS

Het nieuwe lesseizoen start in september. Voor informatie: T - 071-3414776 M - 06-55751306 of bezoek de website

www.pianolesbijuthuis.nl

GIRO: 3567 www.peoplestrust.nl Steun People’s Trust in de strijd tegen kinderprostitutie in India.

AUTOBEDRIJF

Van Zelst

Voorschoterweg 23a - Valkenburg - Tel 071-4014299

Profiteer van onze voorjaarsactie én de 6% BtW-reGeLinG

Kozijnen - deuren - dakkapellen Het complete adres voor al uw verbouwwoonwensen

De Roysloot 9-i, Rijnsburg Tel. 071 408 86 78 info@starkozijnkatwijk.nl www.starkozijnkatwijk.nl

Showroom open: Ma.: 14.00-17.00u • Di. t/m vr. 9.00-17.00u • Zat.: 10.00-14.00u


BERNARD SCHULTE BV BV BERNARD CENTRALE VERWARMINGSCHULTE EN AIRCONDITIONING

ZONNEPANELEN ZONNEPANELEN CENTRALE VERWARMING EN AIRCONDITIONING

Pakketprijzen Aantal panelen 3 panelen 6 panelen 8 panelen 10 panelen 12 panelen

Totaal Wp

Omvormer

720 Wp 1440 Wp 1920 Wp 2400 Wp 2880 Wp

Soladin 600 XS 2000 XS 2000 XS 3200 XS 3200

Prijs incl. omvormer en bevestigingsmateriaal € 1.495,€ 2.955,€ 3.678,€ 4.435,€ 5.125,-

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief: Mastervolt omvormer Bevestigingsmateriaal voor op pannedak of platdak Bekabeling tot aan de omvormer 25 jaar garantie op de panelen (80% van het max. vermogen van het paneel) en 3 jaar op omvormer Inclusief BTW *vraag naar de voorwaarden

VOORHOUT

Nijverheidsweg 10 - Voorhout - Tel. 0252-21 57 62 WWW.BERNARDSCHULTE.NL

VOORHOUT

Nijverheidsweg 10 - Voorhout - Tel. 0252-21 57 62 WWW.BERNARDSCHULTE.NL

GROTE VLOOIENMARKT Zaterdag 27 april TOEGANG VRIJ! Zondag 28 april

AUTO-AIRCO SERVICE

,-

0 VANAF € 6 EX. BTW GARAGEBEDRIJF ALEX KLEINHUIS

VALKENBURG

RUIM 25 JAAR AIRCO-ERVARING Bel voor het maken van een afspraak

071-4077364 Voor een systeemdiagnose/reparatie van uw aircoinstallatie in uw voertuig en het uitlezen van foutcodes van de diverse computers in uw auto en natuurlijk voor het regelmatig onderhoud van uw kostbare aircosysteem. Bloemenlaan 5 • 2235 EM Valkenburg (ZH)

TANDTECHNIEK

Alle gen verzekerin

DE VRIES

10-16 uur, De Lasso 24, Roelofarendsveen

DÉ 2e hands markt van de regio!

Korte Vaart 11 2231 GE Rijnsburg Tel. 4020695

Voor het perfecte kunstgebit én de beste service.

info/reservering 071-3312067 www.snuffelmarkt.nu SBStext pag. 637

Strak in je vel... Veel vrouwen herkennen het probleem.... Cellulitis op de benen, billen, taille en buik.

Voor

De oplossing is Lypossage! Deze uiterst intensieve manier van masseren werkt krachtig in op

de vet- en vochthuishouding.

Niet alleen wordt de doorbloeding sterk bevorderd, maar de huid wordt ook mooier, strakker en gladder. Na 4 behandelingen heeft u al zichtbaar resultaat.

Actie: 2e zône slechts:

€10

U zult geen gewicht verliezen... wel centimeters!!

Wilt u meer informatie over Lypossage, neemt u dan contact op met Gladys

Tel: 06 10817027

Behandelingen worden gegeven in Voorhout door een vrouw

Na


nieuws

OEGSTGEESTER COURANT

WOENSDAG 24 APRIL 2013

13

‘Grote gevolgen als Regeerakkoord wordt uitgevoerd’

Dick Hoogervorst in Congo.

Dick Hoogervorst zet zich in voor VentiVenti DOEL  “Nadat ik helaas moest stoppen bij de brandweer was ik op zoek naar een ander nuttig doel”, vertelt Oegstgeestenaar Dick Hoogervorst. “Sinds januari maak ik deel uit van de stichting Venti Venti die tot doel heeft om directe hulp te bieden in het noordoosten van Congo. Dit vreselijk mooie land is getekend door oorlog maar het is er nu relatief rustig. Ondanks alle ellende die de mensen daar mee hebben gemaakt en vaak nog steeds mee maken zie je overal om je heen lachende mensen.” Doel is niet om geld te sturen maar een aantal gerichte projecten op te zetten om voor de bevolking een aantal primaire zaken te reali-

seren en ook de voorgang te monitoren. De stichting is bijvoorbeeld bezig de watervoorziening van een ziekenhuis te herstellen, die al sinds 2007 niet meer werkt. Een ander project is het voorzien van een weeshuis van een grotere wateropslag. Ook wordt er in samenwerking met een arts een gezondheidscentrum in de stad Bunia gebouwd. Doel is om weeskinderen gratis gezondheidszorg te bieden. Als het centrum draait moet het worden bekostigd door andere betalende patiënten. “Kortgeleden ben ik voor het eerst in Congo geweest. Een mooi land met een mooie bevolking maar helaas ook met nog heel veel leed. Mensen sterven daar, omdat ze bijvoorbeeld geen 10 dollar kunnen betalen voor zorg.” www. ventiventi.nl

WMO  De inkt van het regeerakkoord is een paar maanden droog. De eerste wijzigingen, zoals de inkomensafhankelijke zorgpremie, hebben hun beslag gehad.

we cliënten zullen met behulp van hun sociale omgeving thuis moeten blijven wonen, maar ook extra gebruik gaan maken van de Wmo. • Er komt een Participatiewet waarin de budgetten voor de Wajong en de Wsw (sociale werkplaatsen) die naar de gemeenten overgaan, worden verlaagd met 1.830 mln.

Jan Nieuwenhuis, Voorzitter WMOAdviesraad Oegstgeest

• Het budget van de AWBZ voor de persoonlijke verzorging dat naar de gemeenten wordt overgeheveld wordt gekort met 25%. Dat betekent een verlaging met 1.700 mln. • Het jeugdzorgbudget, dat naar gemeenten wordt overgeheveld, wordt nog eens verlaagd met 150 mln.

“We gaan een spannende tijd tegemoet met wisselende coalities in de Eerste Kamer. Zoals bij de woningmarkt. Maar de grootste ingreep, de decentralisatie van de zorg naar gemeenten, staat niet ter discussie. Het Regeerakkoord heeft voor de decentralisatie van onze zorg bijna 5 miljard euro aan bezuinigingen ingeboekt. Dat gaan de burgers, ook in Oegstgeest, stevig in hun portemonnee voelen. Daar gaan gemeenten een grote kluif aan krijgen. Financieel, en ook als organisaties die deze taken op zich moeten gaan nemen. Minister Plasterk verwacht dat kleinere gemeenten moeten fuseren omdat zij dit niet voor elkaar gaan krijgen. In de kabinetten Balkenende en het eerste kabinet Rutte is fors ingezet op het decentraliseren van rijks en provinciale taken naar de gemeenten. Welke maatregelen staan op de agenda: • Veel verzorgingshuizen zullen hun deuren moeten sluiten. Nieu-

• Voor de huishoudelijke hulp in de Wmo leveren gemeenten in 2015 75% van het budget in. Dat betekent een verlaging met 1.140 mln. Onze burgers gaan het voelen. Zij hebben namelijk geen ‘recht’ meer op een voorziening, maar de gemeente kan beoordelen of andere goedkopere oplossingen ingezet kunnen worden. Bijvoorbeeld geen PGB, maar hulp van een instelling in de gemeente. Of hulp van familie of buurt in plaats van professionele ondersteuning. De financiële situatie in de gemeenten is de laatste jaren sterk verslechterd. De bezuinigingen van de kabinetten Rutte bedragen ruim 40 miljard en de gemeenten delen daar in mee. Zij dragen daarvan 307

miljoen. Daarnaast wordt nog eens 200 miljoen extra bezuinigd op gemeenten. En bij de decentralisaties wordt een efficiency-taakstelling van 4.870 ingeboekt. Alles bijeen meer dan 5 miljard minder budget. Samenwerking in Holland Rijnland is bittere noodzaak. Ook Oegstgeest doet mee. Daar wordt, vanwege de omvang en complexiteit, het zorgbeleid voor de aangesloten gemeenten voorbereid. Ook de aanbesteding en de afspraken met de zorgaanbieders worden op regionaal niveau georganiseerd. Een kleinere gemeente als Oegstgeest doet er goed aan deze taken zoveel mogelijk uit te besteden aan de regio. Niet de wegen, het groen, de sport of cultuur, maar de zorg zal dominant worden op onze begroting. De middelen worden immers door het rijk naar de gemeenten overgeboekt. Maar die zullen volstrekt onvoldoende zijn om de kosten te betalen. Zeker 60 % van de middelen, ook van Oegstgeest, gaat daar over drie jaar aan op. De grote vraag is of Oegstgeest financieel die last dan kan dragen. Een oplossing kan zijn dat de gemeenten in Holland Rijnland deze risico’s en kosten gaan delen. De Wmo – Adviesraad beveelt aan die mogelijkheid serieus te onderzoeken.”

IN HERINNERING Rob Bouwman 9 AUGUSTUS 1957 – 14 JANUARI 2013

‘Dat bromberen was een spel’

L

icht aan, koffie klaar. Zo begon elke werkdag van conciërge Rob Bouwman aan het Rijnlands College. Hij was er elke dag als eerste. Ook op 14 januari. Die ochtend overleed hij zo maar tijdens zijn werk. In de hal, een half uur voordat de lessen zouden beginnen. Collega conciërges, docenten en leerlingen kunnen er maar lastig aan wennen dat hij er niet meer is. En dat geldt zeker voor zijn broer met zijn ge-

zin in de Dorpsstraat. Rob Bouwman is geboren in Noordwijk en is daar altijd blijven wonen in het huis van zijn ouders. Hij heeft een plaats in deze serie omdat hij 25 jaar lang op het Rijnlands Lyceum in Oegstgeest heeft gewerkt. Daar kreeg hij de dag voor de kerstvakantie nog een staande ovatie van docenten en collega’s bij zijn jubileumfeest. “Wie Rob niet kende kon van hem schrikken”, vertelt zijn broer René Bouwman. “Hij was een brede forse man. En als je hem iets vroeg kreeg je steevast als antwoord: ‘nee’. Of ‘Dat hebben we niet, dat kan niet worden besteld en wordt niet meer gemaakt’.” Wie hem kende wist dat hij daar niets van meende.” Op school hoor je hetzelfde, van leerling tot rector. Rector Swieringa: “Ik zag een nieuwe collega een keer wit rond de neus wegtrekken toen hij voor het eerst met Rob te maken had. Al gauw begreep hij het spel. Rob was de gemoedelijkheid zelve en stond voor iedereen klaar.” Rob Bouwman werkte in de bouw totdat het werk daar terugliep. Hij werd conciërge op het Rijnlands en is er nooit meer weggegaan. “Rob is nooit getrouwd en de school was voor hem als een familie”, vertellen René en zijn vrouw Jolanda. Leerlingen en docenten noemen er allemaal zijn onnavolgbare humor. Maar vooral ook zijn hulpvaardigheid. Wat je ook vroeg, Rob regelde het in een handomdraai. En ook al was je volgens Eva Pluggers (16) voor de zo-

veelste keer je script van de musical kwijt, Rob printte het opnieuw voor je uit. “Ook al zei hij natuurlijk eerst dat het niet kon.” Als brugklasser leerde je hem direct kennen omdat hij de lockers beheerde. En iedereen krijgt hem wel eens niet open en moest dan door Rob worden gered. Zogenaamd mopperend en al. Collega conciërge Cees Bakker is maar gestopt met roken nu Rob er niet meer is. “We rookten samen altijd buiten even een sigaretje. Met hem kon ik alles bespreken. Hij was voor mij geen collega maar een vriend. Samen hebben we ook een keuken in de kantine gebouwd. Daar werkten we in de vakantie gewoon voor door. Geen punt.” Rob Bouwman was de zesde in de rij in een gezin van zeven kinderen. Zijn jongere broer René kan het nog niet bevatten dat hij er niet meer is. “Mijn vader overleed toen ik 15 jaar was. Ook zo plotseling, net als Rob. Hij was mijn tweede vader, maar ook mijn beste vriend en raadgever. Voor onze dochters was hij een suikeroom die hen veel te veel ver-

wende. Daarin moesten we hem wel eens afremmen. Rob woonde bij zijn moeder in en samen met zijn zus verzorgde hij haar totdat zij negen jaar geleden overleed. Toen die zelfde zus twee jaar geleden zelf op haar 56e jaar overleed kon hij dat maar nauwelijks verwerken. De meeste mensen kennen Rob als een goedmoedige man die je altijd kwam helpen als er te klussen viel. Hij zorgde beter voor anderen dan voor zichzelf. Hij was ook iemand die ruzies meed en altijd een oplossing wist”, vertelt René. “Maar hij was ook een binnenvetter, die gedichten schreef om zich te kunnen uiten.” De gitaar die hem bij elk feestje vergezelde staat nu in de kamer van zijn broer.

Hij zorgde beter voor anderen dan voor zichzelf

IN HERINNERING IS EEN NIEUWE SERIE DIE ÉÉN KEER PER MAAND VERSCHIJNT. WILT U UW GELIEFDE IN DE KRANT? NEEM CONTACT OP MET MIEKE KERKHOF, TOTAALVERHAAL@ GMAIL.COM. U KUNT OOK EEN HERINNERINGSBOEKJE OF KAART LATEN MAKEN. KIJK OP WWW.WOORDENSCHILDERIJ.NL


rOdE WiJnEn

www.drinkland.nl

graanland JOngE JEnEVEr 1L Zacht en Zuiver, van 10,80 voor € 9,50

Acties

Oranjetip

ParadE ViEux 1L

De ideale mixer, nu van 14,95 voor € 11,50

ScOtch BlEndEd WhiSky WhytE & Mackay 1L Zacht en geraffineerd door zijn 2 rijping op fust. De prijs voor deze unieke Whisky is normaal 23,45. Nu slechts € 17,50 e

Doe een half borrelglas Oranjebitter van ‘van Toor’ in een champagneglas en vul op met Prosecco Zonin Frizzante. De Prosecco is nu € 5,95 De Oranjebitter 0,7L nu € 9,98

ESBJErg VOdka 1L

Loepzuiver! van 15,50 voor € 11,95 12 jaar oude premium Scotch. Nu voor een prix d’amis van 31,45 voor € 24,95 Puur of in de mix, nu € 13,50 !!!

Speyside Malt Whisky. De geur is moutig, kruidig met duidelijke muntgeuren. De smaak is stevig, maar toch ook soepel in de mond. Tevens zoet en kruidig met smaken van peper, nootmuskaat en bessen. De afdronk is lang en aanwezig. Nu van 40,75 voor € 32,50

Voorhout

Jacoba van Beierenhof 28 0252 22 02 08

*

Spanje - Uit het kwaliteitsgebied Ribera del Duero bieden wij u de Matarromera crianza 2005. Stevige wijn, vol, rijk met smaken van rood fruit en chocolade. Normaal 27,70 nu € 19,95

italië - Frizzantino Zonin Een licht mousserende wijn, half zoet. Nu van 6,95 voor € 4,50

aBErlOur 10 yEarS 1L

*

australië - gossip Shiraz Dikke, smakelijke Shiraz. Nu van 7,55 voor € 5,95

WittE WiJnEn

Bacardi ruM BlancO 0,7L

Prinsestraat 57 070 364 29 25

Frankrijk - domaine cathares Volle rode wijn uit de stal van Maucaillou. Nu voor € 5,50

Frankrijk - Bourgogne – Savigny les Beaune 1e cru cuvee Fouquerand. hospice de Beaune 2009. De kwaliteit van de vintage 2009 is fantastisch. Op dronk vanaf nu tm 2024. De actieprijs is nu € 32,50 normaal 41,30

chiVaS rEgal 0,7L

den haag

italië - Valpolicella classico Zonin Kwaliteit verloochend zich niet. Normaal 9,95. In de aanbieding voor € 7,50

rOSé Portugal - Q.V. rosado Klassieke fruitige Portugese rosé. Nu van 8,55 voor € 6,95 italië - San Jacopo rosato Volle rosé uit Toscane € 9,95 Nu 2 flessen voor € 15,00

noordwijk

Maarten Kruytstraat 24 071 361 21 82

oegstgeest

*

Lange Voort 19 071 301 55 83

Spanje - De smaakvolle druivenkoningin uit Galicie, de albarino van Maior de Mendoza, geschikt voor alle gebruiksmomenten maar salades en visgerechten in het bijzonder is nu in de aanbieding voor € 9,50 normaal 13,45 Frankrijk - De asperges komen laat, maar ze komen wel. Een heerlijk glas Willm Pinot Blanc maakt het geheel af. Nu in de aanbieding van 8,95 voor € 6,50 Spanje - rippa avie Een heel aparte witte wijn met een fantastisch breed smaakpalet, gemaakt van oude druivenrassen als Trexeidura en Palomina. Proberen! Nu van 12,60 voor € 8,95 Zuid-afrika - rhino chardonnay Lekkere frisse Chardonnay, niet te oaky € 5,98 Doos à 6 nu € 29,50

Strakker in je vel met Lypossage De figuurcorrigeren de massagetherapie Lypossage is de 100% natuurlijke body-shape behandeling. Het helpt je huid te verstevigen en je figuur te verbeteren zonder ingrijpende chirurgie. Deze intensieve massagetherapie werkt krachtig in op de vet- en vochthuishouding. Cellulitis en bobbels op armen, benen, heupen en buik verdwijnen en je verliest vele centimeters omvang. Manuele Massage Therapie Lypossage is een manuele behandelmethode die directe invloed heeft op het bindweefsel, lymfe, de bloedcirculatie en het stofwisselingsproces. Deze manuele massage wordt direct op het huidweefsel uitgevoerd. De intensiteit is afhankelijk van het probleemgebied. De Lypossage therapeut bepaalt de druk van de handgrepen. De intensieve grepen kunnen in het begin enigszins gevoelig zijn. Iedere gezonde persoon kan deze massages echter zonder risico’s ondergaan. Lypossage is uitermate geschikt voor de benen, buik, taille, billen, heupen, rug, bovenarmen, decolleté en gezicht. Het vetweefsel kan hier het beste bewerkt worden met een snel waarneembaar resultaat.

bel of mail voor

gratis intake

Boek nu een kuur en ontvang

€ 100,- korting. Geldig de gehele maand mei + juni.

De Lypossage Therapie bestaat uit: I N F O @ A Z Z U R R O B E A U T Y. N L

| TE L . 071 3614702

OUDE ZEEWEG 57 - NOORDWIJK

www.azzurrobeauty.nl

- Uitgebreide intake (gratis) - Opstellen behandelplan - 10 behandelingen met een frequentie van 1 of 2x per week

De behandelingen worden uitgevoerd door een gelicentieerd masseuse / gecertificeerd lypossage-therapeute.


nieuws

oEgsTgEEsTER CoURanT

kort nieuws Masterclass barbecue koken n Op 12 mei aanstaande organiseert de Volksuniversiteit Oegstgeest, ook wel bekend onder de naam K&O, een workshop barbecueën in samenwerking met Dhr. Frits van der Zalm. Met diverse soorten barbecues zullen er demonstraties gegeven worden en gaan de cursisten daarna zelf aan de slag met diverse producten en ingrediënten. Men wordt ontvangen met een glaasje feestelijke bubbeltjes en een klein hapje, daarna volgen demonstaties en uitleg over de te maken gerechten. Deze masterclass begint om 16:00 uur. Na afloop worden de gerechten, onder het genot van een glas wijn, biertje of iets fris, gezamenlijk genuttigd. Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar voor deze zondagmiddag, die ook bij slecht weer door zal gaan. De kosten zijn € 60,- per persoon, inclusief alles. Aanvang 16:00 uur op 12 mei, locatie kasteel van Oud Poelgeest Aanmelding kan UITSLUITEND via het secretariaat van K&O, Lange voort 2 U, geopend op werkdagen van 09:00 tot 13:00 uur. of via de mail: ko.oegstgeest@12move.nl. tel: (071) 523 71 65

Kruidentuin begint aan het voorjaar buiten n Het mag dan een laat voorjaar zijn, eindelijk wordt het dan toch wat. Al weer een week of zes geleden kreeg de kruidentuin aan de Irislaan nieuwe houtsnippers van de gemeente om het pad door de kruidentuin op te frissen. Het zag er meteen beter uit, maar de vorst kwam weer terug en men keek af en toe maar eens of er nog leven was en schudden dan het hoofd berustend. Eindelijk begin april begon het wat te worden. De nieuw geplante plantsoenen en bomen kregen water en de kruidentuin ook en ja hoor, de bieslook sprong zowat de grond uit. Ook de venkel heeft de winter overleeft. Half april en het wordt wat warmer, het regent wat en de lente begint echt. Onlangs is er een begin gemaakt met het snoeiwerk en binnenkort wordt dat afgemaakt. De lavendel wordt heel kort geknipt zodat ze mooi in vorm blijft. Rozemarijn wordt minder ver afgeknipt, maar tot wat meer ronde planten gesnoeid. Thijm en marjoraan zijn tot vlak boven de grond afgeknipt, er bleek gelukkig zo laag bij de grond toch nog leven in te zitten, die paar groene blaadjes krijgen nu wat meer licht. Overal kiemen kamille en goudsbloemen al weer, maar nog geen Oost indische kers,koriander of borage, die laten ons nog even wachten. De eerste nieuwe planten zijn ook al weer geplant, wat krulpeterselie en platte peterselie, wat citroenthijm en kruipthijm. Binnenkort worden er nieuwe naambordjes geplaatst, twee soorten, allebei wat hoger, zo´n 40 cm, dus hopelijk makkelijker te lezen. Donderdag 2 mei zijn de medewerkers van het MEC weer aanwezig van 10 tot 12 uur, om te snoeien, te wieden en te planten. Daarna is men er 8 mei van 10.30 tot 12 uur. Op 6 mei gaat men naar de vlindertuin en 21 en 28 mei is men weer in de kruidentuin, steeds van 10 tot 12. “Wilt u helpen dan bent u van harte welkom.”

woEnsdag 24 april 2013

15

Vraag en aanbod bij De Civil Society Club saMen n De Civil Society Club brengt inwoners van Oegstgeest samen, die zich inzetten voor elkaar en hun omgeving en ondersteunt hen. De Stichting werkt zonder subsidie en bestaat dankzij bijdragen van particulieren, fondsen, bedrijven en organisaties. Zij nodigen iedereen uit bij te dragen aan de ontwikkeling en groei van de Civil Society Club om zo in de toekomst van Oegstgeest e.o. te investeren. VRAAG / AANBOD: Auto’s staan gemiddeld 23 uur per dag stil, nemen ruimte in en kosten geld. MyWheels is een non-profit platform voor het delen van auto’s uit je eigen buurt. Huur een auto of verhuur jouw auto om kosten te besparen en het milieu te ontlasten. Meer info: MyWheels.nl of Ronald@MyWheels.nl VRAAG: De Mytylschool de Thermiek in de Vogelwijk, wil een aangepast schoolplein realiseren, waar lopende- en rolstoel gebonden kinderen zich kunnen vermaken en ontwikkelen. De school zoekt naar scholen, clubs en verenigingen die benefietacties ten bate van het schoolplein willen houden (bijv. een sponsorloop). Donaties en Sponsoren zijn ook van harte

Huidige schoolplein van Mytylschool de Thermiek in de Vogelwijk, waar Ellen Verwer een aangepast schoolplein wil realiseren voor lopende- en rolstoel gebonden kinderen. welkom. Contact: Ellen Verwer, e.verwer@DeThermiek.nl AANBOD: Wandelclub Oegstgeest wandelt elke week (woensdagavond en vrijdagmorgen) met belangstellenden in de omgeving. Leer je omgeving kennen en ontmoet andere Oegstgeestenaren op een sportieve, gezonde, gezellige wijze. Contact: Esther Beukman wco@xs4all.nl, wandelcluboegst-

Rotary zomert op werken n Op zaterdag 20 april heeft de Rotary Oegstgeest-Rhijngeest vol enthousiasme weer een dag gewerkt om het bos van Oud-Poelgeest klaar te maken voor de zomer. De waterkanten werden dit keer opgeschoond, bramen getrokken en klein opschot verwijderd. Het weer was uitstekend en dit heeft er ongetwijfeld ook voor gezorgd dat er veel meer voortgang werd geboekt dan menigeen voor mogelijk had

gehouden. Sinds vorig jaar zijn er verschillende vrijwilligersgroepen gevormd die zich inzetten voor het verbeteren van het park. Oplettende wandelaars zullen ongetwijfeld merken dat het bos nu veel minder dichtgegroeide donkere plekken heeft en dat het langzaamaan het oorspronkelijke karakter van een open bomen bos terugkrijgt. Er is echter nog veel werk te verzetten en er worden nog vrijwilligers gezocht. Die kunnen zich bij het kasteel Oud-Poelgeest aanmelden (email receptie@oudpoelgeest.nl).

geest.nl. AANBOD: Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging “TesselschadeArbeid Adelt” (TAA) stelt zich ten doel vrouwen van alle gezindten behulpzaam te zijn bij hun streven economisch en financieel zelfstandig te zijn of te blijven. Dit doet TAA door: 1. vrouwen een bijdrage te geven in opleidings- en studiekosten en hen in staat te stellen een vak- of beroeps-

opleiding te volgen; 2. vrouwen mogelijkheden te bieden tot het vervaardigen van handgemaakte artikelen die door TAA zonder winstoogmerk en voor haar risico verkocht worden. Contact: Taaleiden@hotmail.com. VRAAG: Op zaterdag 25 mei organiseert de Civil Society Club i.s.m. Beleef het Verleden de ‘Oudenhofmarkt’. De markt heeft als rode draad de ‘duurzame levensstijl’ in middeleeuwen, heden en toekomst met o.a. historische ambachten en (duurzame, hedendaagse) burgerinitiatieven. De interactieve Markt belicht het belang, de vanzelfsprekendheid en noodzaak van een duurzame samenleving, waaraan jong en oud kan bijdragen. Gezocht: vrijwilligers om te helpen bij de organisatie/communicatie en gevraagd: tafel, jerrycan voor drinkwater, (maken van) routebordjes van afvalhout voor de markt. Contact: Gellius Leopold of Milou Martinot, info@civilsocietyclub.nl.

Extra musicalreis Sister Act Musical n In recordtijd was de musicalreis van donderdag 25 april volgeboekt. Inmiddels heeft Evenementeninitiatiefnemer Diderik Selier opnieuw een aantal kaarten voor Sister Act in optie kunnen zetten, waar door op 6 juni a.s. opnieuw enkele tientallen musicalliefhebbers naar Scheveningen kunnen afreizen om van deze hitmusical te gaan genieten Joop van den Ende Theaterproducties en Whoopi Goldberg brengen Sister Act, na de succesvolle lancering op onder andere Broadway,

naar Nederland. Gebaseerd op de award winnende filmhit, waarin Whoopi Goldberg zelf de hoofdrol speelde. De hoofdrollen in Sister Act worden gespeeld door o.m. Carolina Dijkhuizen (Deloris), Simone Kleinsma (Moeder Overste), Stanley Burleson (Curtis), Edwin Jonker (Eddie), Frans Mulder (Monseigneur O\’Hara) en Christanne de Bruijn (Mary Robert). Gezien de te verwachten reacties is het verstandig om snel te reageren als belangstelling voor deze extra musicalreis naar Sister Act is gewekt. Aanmelden? Meer info? www.stevenementen.nl. (071) 517 15 40.

Elfde Orgeltocht orgels n Voor de elfde keer organiseert de St. Orgelpromotie Zuid-Holland West de Regionale Orgeldag. Op zaterdag 25 mei rijdt een touringcar van de Koninklijke Beuk de deelnemers langs orgels in Zoeterwoude, Scheveningen en Wassenaar. In de diverse kerken wordt, na een

inleiding over orgel en kerk een kort concert gegeven. Opstapplaatsen voor de tocht zijn de parkeerplaats van het Groene kerkje in Oegstgeest (10.00 uur) en Leiden CS (10.15 uur). De kosten van deze geheel verzorgde dag (inclusief busreis, koffie, lunch en borrel) bedragen € 50,per persoon. Inschrijven kan tot uiterlijk 2 mei 2013 d.m.v. toesturen of e-mailen (www.orgelzhwest.nl) van het inschrijfformulier.


ALLÉÉN BIJ DE JONG’S AUTOBEDRIJVEN

KONINKLIJKE

MEGA SALE! CITROËN C1 5-DRS ATTRACTION + AIRCO UW KONINKLIJK VOORDEEL: € 2.008,-

CITROËN C1 5-DRS COLLECTION + AIRCO UW KONINKLIJK VOORDEEL: € 2.527,-

€ 7.777,-

€ 8.888,-

NU AL VANAF

NU AL VANAF

O.A. VOORZIEN VAN: - ABS - Airbags - Airconditioning - Stuurbekrachtiging

*

O.A. VOORZIEN VAN: - Centrale vergrendeling met afstandsbediening - Airconditioning - Elektrisch bedienbare ruiten vóór

- 12 volt aansluiting - Volwaardig reservewiel

- Radio/CD speler / MP3 - Connecting Box met Streaming Audio Bluetooth® en USB aansluiting - LED dagrijverlichting - Stuurbekrachtiging

TOT € 5.000,- KORTING!

*

OP DE CITROËN VOORRAADMODELLEN CITROËN GRAND C4 PICASSO THP155

CITROËN C4 AIRCROSS 1.6I 2WD EXCLUSIVE

CITROËN C5 TOURER THP 155 COLLECTION

Bouwjaar: 2013 Km. stand: 5 km

Bouwjaar: 2013 Km. stand: 10 km

Bouwjaar: 2013 Km. stand: 5 km

Voordeel:

Voordeel:

Voordeel:

€ 5.000,-

€ 2.750,-

7

STUKS

DE JONG’S AUTOBEDRIJVEN

HOOFDDORP PARELLAAN 7 023 - 5616310

KATWIJK KON. JULIANALAAN 1 071 - 4028554

LEIDERDORP WEVERSBAAN 9 071 - 5796969

3

€ 5.000,-

STUKS

ZOETERMEER ZALKERBOS 1 079 - 3219302

WWW.DEJONGSAUTOBEDRIJVEN.NL

3

STUKS

* Vraag naar de voorwaarden. Excl. rijklaarmaken en overheidskosten. Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. Actie alleen geldig op voorraadmodellen en niet i.c.m. andere aanbiedingen. Niet geldig op lopende orders.

*


sport

OEgsTgEEsTER COURanT

sport kort Diploma zwemmen Vivax zwemmen n Of je nu afzwemt voor je A-diploma of misschien wel voor je 12e diploma, het blijft altijd spannend! zaterdag 13 april, woensdag 17 april en zaterdag 20 april mochten weer veel leerlingen van zwem- en polovereniging Vivax afzwemmen voor hun diploma. Zowel voor het zwem-ABC en Zwemvaardigheid als voor de keuzepakketten, zoals Snorkelen, Survival, Waterpolo, Plankspringen en het “Vivax” Brevet. Het was een drukte van belang in zwembad Poelmeer, want de afzwemmers worden altijd massaal aangemoedigd door ouders, opa’s en oma’s, ooms en tantes en andere fans. Dat is terecht, ze hebben immers allemaal hard gewerkt om hun diploma te halen. Het applaus klonk enthousiast van de tribune voor de kinderen die door het gat zwommen. Alle kinderen hartelijk gefeliciteerd met het verdiende diploma. Survival 1: Lisette Honsbeek, Lieve Labrujere, Florent Lanrujere, Dante Labrujere, Jona de Levita en Anne Sutoruis Survival 2: Eeke Jansen Survival 3: Merel van Abswoude, Imme Blok, Blanca Blom, Ella Goor, Kaylee Jeltema en Puck de Ruiter Vivax Brevet: Lieve Labrujere, Florent Labrujere, Lisette Honsbeek, Pim Julien, Jona de Levita, Jaimy van Elk, Florian de Rapper en Clara Visentin A-diploma: Sean Blankenburgh (zwemcertificaat a), Loes van Duinen, Lynn van Egmond, Hendrik Glasbergen, Mara Kespi, Esmee de la Rie, Maarten Schoonhoven, Britt van Tilburg, Sem Tillekens, Floor van Wermeskerken en Maarten Wouters B-diploma: Gijs de Boer, Lucy van Egmond, Floris de Monnink, Quint Schenk, Emma Schenk, Sander Schoneveld, Hein Turnhout, Fleur van der Velden, Soetie Versluijs en Toon van der Voorst. C-diploma: Femke Flach, Nathan Houkes, Timo Kuipers, Dirkje van der Lee, Daniel Persson, Jouri Russel en Giel Verlinden Zwemvaardigheid 1: Peter Glasbergen en Stella Los Zwemvaardigheid 2: Sarah Kohen en Sybrand van Luik Snorkelen 1: Evi Creyghton, Daniel Golzio, Rafael Houkes, Hanne de Levita en Maurits Voetelink Balvaardigheid 3: Sarah Kohen Plankspringen 1: Sarah Kohen, Lieve Metzlaar en Artemis Tsori Plankspringen 2: Rox van Barenburg en Elena Martellucci Plankspringen 3: Rox van Barenburg en Elena Martellucci Vivax Brevet: Rox van Barenburg Voor meer informatie vivax.leszwemmen@kpnmail.nl of www. vivax-oestgeest.nl

Kampioen geworden? Over een aantal weken zal de Oegstgeester Courant alle sportkampioenen van dit seizoen in de krant opnemen. Stuur dus een mooie foto met begeleidende tekst van jezelf of je winnende team naar: redactie@ oegstgeestercourant.nl

wOEnsdag 24 april 2013

17

Schoolkorfbaltoernooi Fiks druk bezocht korfbal n Het jaarlijks schoolkorfbaltoernooi was ook nu weer een groot succes. Op woensdag 17 april was een recordaantal van ruim 300 kinderen van de Oegstgeester basisscholen aanwezig om deel te nemen aan dit evenement.

Tanja benadrukt de doelstelling van deze middag. “Het is van groot belang om kinderen te laten sporten. Het initiatief komt vanuit de plaatselijke schoolsportcommissie in samenwerking met korfbalvereniging Fiks. Het evenement wordt al zeker voor de veertigste keer gehouden”, vertelt ze. “De kinderen zijn wel op korfballen voorbereid door voorafgaand aan het toernooi twee keer een training te organiseren.”

De weergoden waren het toernooi gunstig gezind. Droog weer en weinig wind maakten korfballen goed mogelijk. Veel leerkrachten, ouders, grootouders waren ter plekke om hun kroost aan te moedigen. Uiteraard had Fiks gezorgd voor een groot aantal vrijwilligers, zoals wedstrijden leiden en bardienst draaien. De organisatie was in handen van Tanja Huizing, Sandra Vreeken en Jessica Hazenoot.

Het aantal deelnemers was dit jaar groter dan ooit. Na de poulefase gingen de best presterende teams door naar de finale. Uiteindelijk was bij groep 4 de ploeg van De Kring 4B de winnaar. Bij groep 5 ging de eerste prijs naar De Kring 5B en de Hofdijckschool legde bij groep 6 beslag op de hoofdprijs. Er was ook nog een strafworpentoernooi. Hier waren de winnaars onder meer De Vogels en Joris de Witte. Rond 17.30

winnaars schoolkorfbal uur was het toernooi afgelopen. De organisatie kan tevreden terug-

blikken op een prima verloop van schoolkorfbaltoernooi 2013.

VV Oegstgeest verliest van Rohda ‘76 voetbal n In een wedstrijd waar voor Oegstgeest niets meer dan de eer op het spel stond, presteerde het onder de maat. Rohda ’76 streed nog voor een plaats in de nacompetitie voor promotie en dat was te zien aan hun spel. Oegstgeest ging kansloos ten onder. Oegsgeest miste centrale verdediger Mark Tetteroo door een blessure. En dat was de hele wedstrijd te zien aan de rammelende achterhoede. Speelde Oegstgeest de eerste twintig minuten nog wel aardig voetbal en wist het ook nog enkele kansen te creëren, tot scoren kwamen ze niet. Rohda kreeg steeds meer grip op het spel en wist een kwartier voor de rust gebruik te maken van een misverstand in de Oegstgeest verdediging en scoorde: 1 – 0. Vlak voor de theepauze pikte een Rohda aanvaller een verkeerde pass van Denny Nonhebel op, maakte daar dankbaar gebruik van en bepaalde de ruststand op 2 – 0. De verwachting dat Oegstgeest na de rust zou strijden voor een beter resultaat werd al snel de kop ingedrukt. Na vier minuten in de tweede helft was de hoop hierop al snel weg, Rohda scoorde

En weer verdwijnt de bal in het Oegstgeest doel Foto: Leo van den Broek voor de derde keer. Zes minuten later leidde slecht verdedigen van Oegstgeest het volgende tegendoelpunt in en de wedstrijd was gespeeld. Oegstgeest trainer Rob van den Wijngaard wisselde in één keer drie spelers maar ook dit ver-

anderde het spelbeeld niet. Of het mocht zijn dat er niet meer tegen gescoord werd en een verlies met nog hogere cijfers dan de 4 – 0 uit bleef. Oegstgeest blijft met 32 punten

uit 23 wedstrijden op de zevende plaats in de middenmoot staan. Zaterdag speelt Oegstgeest thuis tegen Lugdunum dat met 37 punten uit 23 wedstrijden één plaats boven Oegstgeest staat, aanvang 14.30 uur.

Pecos 3 naar eerste divisie tafeltennis n Een derde team dat naar de een na hoogste klasse promoveert: tafeltennisvereniging Pecos vierde dit weekeinde een bijzondere prestatie. De eerste divisie lonkte al weken voor Pecos’ derde team, dat de hele competitie ongeslagen bleef. Toch was de vreugde groot bij de drie spelers toen ze tegen Smash op een beslissende 7-2 voorsprong kwamen. De promotie betekent de doorbraak van toptien-junior Jop van der Wiel bij de echt grote

jongens. Het is een fraaie beloning voor het harde werken van Paul Kruijt. En voorzitter en oud-landskampioen Ted van den Berg noemt het zelf in de eerste plaats ‘genieten’. Die laatste sloot de competitie af als individueel de beste van de poule, met vier nederlagen in dertig partijen. Zaterdag was de kopman van de tegenstanders uit Monster, Dick Voois, wel voor de tweede keer dit seizoen te sterk voor Van den Berg, en trouwens ook voor Kruijt. Maar gelukkig bleef de schade daartoe beperkt. Oud-Pecosser Gertenaar verstoorde het geplande feestje natuurlijk niet: hij kreeg drie keer klop, met een 8-2 eindstand als

resultaat. Pecos 1 walste met 10-0 over Bijmaat heen, in een duel dat er voor de kampioenen al niet meer toe deed, maar wel als goede voorbereiding kan worden gezien op de promotiewedstrijd van komende zaterdag. Dan moeten Anran Tan, René Waterreus en Tony Nader het in Roelofarendsveen opnemen tegen Hilversum, met onder meer oud-clubgenoten Merijn de Bruin en Frank Rengenhart in de gelederen. Voor Pecos 2 was het zaterdag het voorlopig laatste optreden in de eerste divisie – en dan heten ze volgend jaar dus ook nog eens Pecos 3. Maroun Nader, Ronald Rijsdorp en Youri Soons lieten zien goed te kunnen tafeltennissen en wonnen

tegen Tempo Team ieder één partij plus het dubbel. Er lagen nog veel meer kansen, die zoals al dit hele pechseizoen niet werden gepakt. www.pecostafeltennis.nl De tafeltennissers van Pecos spelen zaterdag de promotiewedstrijd om een plek in de eredivisie. De tegenstander is Hilversum, plaats van handeling de zaal van TTV De Treffers in Roelofarendsveen, gelegen aan Sportpad 2. Aanvang 18 uur.


18

WOenSDAg 24 april 2013

Sport kort Biljarters onderuit biljart n Ondanks dat de kansen er wel waren, lukte het de biljarters van BCO niet om de lijstaanvoerder enkele punten af te snoepen. In het libre (250) kwamen zowel Ben Duivenvoorde als C. Poether in beide partijen moeizaam op gang. In de eerste partij wist Poether dat na 80-78 in acht beurten te doorbreken met een slotserie van 170. In de tweede partij waren het de hogere series van Poether die de doorslag gaven. Met 250-135 in elf beurten haalde hij ook de tweede partijwinst. Het kader 47/2 (175) gaf eenzelfde beeld te zien. Ronald Filippo maakte in de eerste partij wel regelmatig een achterstand goed doch niet voldoende om de winst te pakken. Dit lukte wel in de tweede omloop. Mede door een serie van 56 was de buit na veertien beurten binnen en de stand van de partijpunten in evenwicht. Paul Witteman kwam na een serie van twintig in de slotfase van de eerst partij bandstoten (75) op een 72-71 voorsprong. Helaas kon hij niets verzilveren. In de tweede partij was het dezelfde tegenstander die een aanvankelijke achterstand met een serie van 22 in een voorsprong wist om te buigen. Hij zette echter direct door en na achttien beurten incasseerde hij de partijwinst en daarmee ook voor de tweede keer de matchpunten. BCO blijft ondanks de nederlaag goed in de middenmoot en gaat op 4 mei naar Lelystad tegen Hektisch Biljartschool.

OLTC toont veerkracht tenniS n Afgelopen zondag stond voor het eerste heren team van OLTC een thuiswedstrijd op het programma. De dag begon niet zoals gehoopt, maar uiteindelijk werd een 3-3 gelijkspel uit het vuur gesleept. Aangezien de eerste twee competitiedagen minder punten werden verzameld dan gehoopt, moesten de heren van OLTC tegen Nieuw-Vennep flink aan de bak om niet in de gevarenzone te belanden. De eerste twee singels van OLTC verliepen niet zoals gepland. Menno van de Bor leek na een verloren eerste set zijn rug te rechten. In de derde set werd hij echter overlopen door zijn tegenstander. Michiel de Weger was als tweede singelaar niet in staat de sterke service van zijn tegenstander onder controle te krijgen en verloor in twee sets. Na een 0-2 achterstand gingen Jasper de Regt en Michiel Greidanus de baan op om hun singels af te werken. De Regt had een set nodig om warm te worden. Na deze set was hij zijn tegenstander echter gemakkelijk de baas. De wedstrijd van Greidanus was aanzienlijk spannender. Nadat beide partijen een matchpoint niet konden benutten, moest een tiebreak in de derde set de beslissing brengen. Onder luidt gejuich van het ruim toegestroomde publiek wist Greidanus deze beslissende tiebreak naar zich toe te trekken. Na deze 2-2 tussenstand werden ook de dubbels eerlijk verdeeld. De Regt en Van de Bor konden na een stroef begin hun dubbel in winst omzetten. De Weger en Greidanus konden hun sterk spelende tegenstander echter niet hun wil opleggen. Deze dubbel werd dan ook kansloos verloren. Een mooie zonnige dag werd dus afgesloten met een 3-3 eindstand.

sport

OegSTgeeSTeR COURAnT

Sportverenigingen lopen warm voor Roparun hardlopen n Het

Roparunteam WeRun4All uit Oegstgeest heeft wederom enthousiaste medewerking van de drie sportverenigingen op sportpark De Voscuyl ontvangen om met elkaar zo veel mogelijk geld op te halen voor de Stichting Roparun.

De sponsorloop vorig jaar.

Voetbalvereniging UDO, VV Oegstgeest en korfbalvereniging Fiks organiseren gezamenlijk op donderdag 9 mei weer een sponsorloop om zoveel mogelijk geld bij elkaar te lopen voor de Stichting Roparun. De start is vanaf 11.30 uur op het sportterrein van Fiks. Er worden rondes van één kilometer gelopen over de drie gezamenlijke parken. De deelnemers worden onderweg voorzien van drinken en fruit. Om 11.30 uur luidt het eindsignaal. De opbrengst is voor 50 procent voor de Stichting Roparun en voor de ander helft voor de eigen sportvereni-

gingen. Team WeRun4All start ook dit jaar weer met het pinksterweekend in Parijs om in estafettevorm non-stop naar Rotterdam te lopen. Met als belangrijkste goede doel: de kwaliteit van leven verbeteren van kankerpatiënten. “Kanker is op dit moment doodsoorzaak nummer één en helaas kent iedereen wel iemand in zijn directe omgeving die hier mee te maken heeft. Het geeft veelal een onmachtig gevoel en sport is een geweldig middel om je inzetten voor dit goede doel. Je eigen energie gebruiken om an-

UDO in de hoek waar de klappen vallen voetbal n De wedstrijd tegen

Alkmania sloot UDO af met een gelijkspel van 2-2. UDO begon heel energiek en sprankelend aan de westrijd. Binnen een kwartier wisten ze dit spel met twee mooie doelpunten af te ronden. Jammer genoeg kon UDO dit spel echter niet vast houden. In de tweede helft resulteerde dit, opnieuw binnen een kwartier, in twee tegendoelpunten. Met dit gelijke spel is het lot voor UDO bezegeld: degrada-

2 alkmania 2 Udo tie. Hoewel DOSR, de naaste concurrent, met grote cijfers verloor van Teylingen kan UDO als gevolg van dit gelijke spel directe degradatie niet meer ontkomen. Met nog twee wedstrijden te spelen heeft UDO 20 punten en is DOSR, nu met 27 punten, niet meer in te halen.

Tom Westendorp in de verdediging voor UDO. foto Lichtenbeld fotografiie

deren, die dat op dat moment niet meer hebben, te steunen. Daar nemen we hier in Oegstgeest op 9 mei dus alvast een voorproef op” aldus de organisatie. Bij iedere vereniging worden leuke activiteiten georganiseerd. Met veel deelnemers, muziek en hopelijk een mooi zonnetje, belooft het een gezellig evenement te worden. Natuurlijk wordt het nog gezelliger als er veel mensen komen aanmoedigen. De toegang is voor alle leeftijden. En ook als je geen lid bent van deze

sportverenigingen mag je mee doen. De deelnemers kunnen een sponsorlijst downloaden via de website van de verschillende verenigingen en via www.WeRun4All. nl Onder de deelnemers die meer dan 150 euro aan sponsorgeld weten op te halen, worden mooie prijzen verloot. Onder de deelnemers die de meeste rondjes lopen worden twee toegangskaarten voor Ajax verloot. Dus een extra stimulans om zoveel mogelijk sponsoren te vinden.

Kennismakingsdag voor meisjes voetbal n Meisjes die willen ontdekken of voetbal iets voor hen is of die gewoon benieuwd zijn, kunnen op woensdag 15 mei terecht bij Voetbalvereniging Oegstgeest (VVO). VVO organiseert dan een kennismakingsdag voor meisjes in de leeftijd van 6 tot en met 16 jaar. VVO heeft meisjesteams voor alle leeftijden en binnen de verschillende leeftijdscategorieën veelal meerdere teams, zodat iedereen op haar eigen niveau kan spelen. Daarnaast heeft VVO ook nog een damesteam. De beste manier om voetbal te ervaren is om zelf mee te voetballen met leeftijdsgenoten die al voetballen bij VVO. Het voetballen samen

met meisjes van je eigen leeftijd staat daarom centraal tijdens de kennismaking. Het is geen enkel probleem als je nog nooit gevoetbald hebt. Kom bij VVO ontdekken hoe leuk voetbal is! Bij VVO voetballen natuurlijk ook een heleboel jongens, maar voor deze kennismaking geldt: sorry boys, girls only! Ouders en familieleden zijn uiteraard van harte welkom om hun dochter of zus in actie te zien. Voor tijden, meer informatie en inschrijving ga naar www.vvoegstgeest.nl > kennismakingsdag.


Burgerjaarverslag 2012 Burgerjaarverslag 2012

Beste lezers, Zoals elk jaar verschijnt ook dit jaar weer het burgerjaarverslag, een verslag van de burgemeester over de dienstverlening en communicatie binnen de gemeente. In 2012 hebben wij als college veel kunnen realiseren en is er hard gewerkt aan zaken zoals de Toekomstvisie, duurzaamheid en milieu, de verdere ontwikkeling van Nieuw-Rhijngeest, de ontwikkeling van het MEOB en zo kan ik nog wel even doorgaan. In juni 2012 was een lunch voor de vele vrijwilligers in ons dorp en ook de traditionele veteranendag ging die maand niet aan Oegstgeest voorbij. Er was veel aandacht voor de jeugd en voor de ouders (onder andere de opvoedbeurs en de opening van het CJG) en natuurlijk kreeg de sport in ons dorp de aandacht die het verdient. Zo werden in de zomer het nieuwe clubhuis en de nieuwe kleedkamers van LOHC met een groot feest in gebruik genomen. In november 2012 kwam het college ten val en alleen wethouder Tönjann is teruggekeerd in het nieuwe college. Met een bijna nieuw team gaan we het laatste deel van de collegeperiode in. Het laatste jaar van deze collegeperiode is ook mijn laatste jaar als burgemeester van Oegstgeest. Als ik wegga in het voorjaar van 2014 ben ik vijftien jaar burgemeester geweest en ik kan u zeggen dat ik nog elke dag trots ben dat ik juist in Oegstgeest burgemeester mag zijn. De inwoners en dit dorp hebben me altijd veel energie gegeven en blijven dat ook in mijn laatste burgemeestersjaar ongetwijfeld doen. Terugkijkend op 2012 wil ik nog een keer mijn grote erkentelijkheid uitspreken richting de oud-wethouders. Met

veiligHeiD veel inzet en energie hebben zij meegewerkt aan tal van projecten, maar ook aan een goede verstandhouding met de inwoners van Oegstgeest. Een goede dienstverlening, participatie door burgers waar mogelijk en op zijn minst een goede en tijdige communicatie waren speerpunten waar dit en ook het vorige college zich hard voor maakte. En dat is ook precies hetgeen waar het burgerjaarverslag over gaat. Hoe staat het met onze dienstverlening? Hoe betrekken we de inwoners bij het beleid? Hoe is het met de participatie en de communicatie van de gemeente gesteld? In dit jaarverslag komen deze punten uitgebreid aan de orde. In het verslagjaar heeft de gemeente Oegstgeest de inwoners uitgebreid geraadpleegd. Het onderschrift van de toekomstvisie is ‘Oegstgeest in beweging’ en ik ben er trots op dat dat zo goed gelukt is. Tientallen enthousiaste inwoners zijn op de been gebracht en letterlijk ‘in beweging’ gekomen om allerlei projecten in het dorp te realiseren. Met elkaar creëren zij weer nieuwe beweging. Een mooi en boeiend proces. De gemeente is meewerkkracht en ondersteunt, de inwoners en instellingen trekken de kar.

jecten waarin gemeente en inwoners samen optrekken. Wie had dat begin 2012 kunnen denken? Maar ook op andere terreinen is nauw met buurtbewoners, ondernemers en belanghebbenden overlegd en samengewerkt. Alle activiteiten en projecten passen niet in dit burgerjaarverslag, maar we geven u hier op deze vier pagina’s toch een aardig inkijkje in de gemeentekeuken. E.M. Timmers-van Klink Burgemeester

Jaarlijks organiseert de gemeente in samenwerking met brandweer en politie een aantal veiligheidsavonden. In 2012 was dit ook het geval. Er zijn twee Veiligheidsavonden georganiseerd met als thema “veiligheid in en om het huis”. Om te laten zien hoe kinderlijk eenvoudig het is om in te breken en in een paar minuten in een woning te staan, was er dit jaar een oud-inbreker uitgenodigd. Hier bleek wel weer dat je je woning nog zo goed kunt beveiligen, maar dat er weinig bestand is tegen het open laten staan van achterdeuren, ramen en schuren. De avonden waren vooral goed om de inwoners van Oegstgeest bewust te laten zijn dat inbrekers niet alleen bij de buren inbreken. Daarnaast was Social Media een belangrijk thema, met name de gevaren daarvan. Op Twitter zetten dat je op vakantie bent, of op Facebook neerzetten dat je vanavond met het gezin in het theater is niet zo verstandig bleek wel deze avond. Daarnaast was brandveiligheid een belangrijk thema tijdens deze avonden. Iedereen kreeg tips om de veiligheid in en rondom de woning te vergroten. Keurmerk veilig ondernemen lange voort Op 22 oktober is het Keurmerk Veilig Ondernemen uitgereikt aan de winkeliersvereniging Lange Voort. Ondernemers samen met brandweer, politie en de gemeente proberen op deze wijze

Door de financiële ontwikkelingen van de laatste jaren wordt het ook steeds minder mogelijk dat de gemeente alles zelf blijft doen. Van het Rijk uit krijgen gemeentes minder geld, terwijl er wel heel veel extra taken naar de gemeente toe komen. We zijn dus ontzettend blij met zo veel enthousiaste en betrokken dorpsgenoten. Door hun inzet hebben we nu (al) een Dorpslab, een evenementenkalender in de vorm van www. oegst.nl en hebben we tal van pro-

het winkelgebied veiliger te maken voor klant en de winkelier. Er is een convenant getekend door alle partijen waarin elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid samenwerking in het tegengaan van criminaliteit, overlast, verloedering en brand. veiligheidsbrillen met oudjaar

Voor het eerst deelde de gemeente Oegstgeest, samen met oogkliniek Rijnzicht, veiligheidsbrillen uit aan kinderen van de basisschool om een veilige jaarwisseling te bevorderen. Natuurlijk wijzen wij uitgebreid op risico’s bij het afsteken van vuurwerk, maar als er dan toch geknald wordt, dan vindt de gemeente Oegstgeest het belangrijk dat dat veilig gebeurt. De coole bril viel zeer in de smaak bij de schoolkinderen. Verder besteedt de gemeente veel aandacht aan de voorbereiding rondom oud en nieuw. In 2012 is er een uitgebreid draaiboek tot stand gekomen t.b.v. de jaarwisseling.

participatie en communicatie Burgerparticipatie Burgerparticipatie is een manier om burgers in een vroegtijdig stadium te betrekken bij (nieuw)beleid en ze daar in bepaalde mate invloed op uit te laten oefenen. Bij burgerparticipatie kunnen de volgende rollen worden onderscheiden: informeren (informatiebijeenkomsten, gemeentepagina, campagnes, e.d.), raadplegen (inspraakbijeenkomsten, hoorzittingen, digitale peilingen, enquetes, groepsgesprekken, e.d.), adviseren (adviesraden, expertmeetings, rondetafelgesprekken, e.d.), co-produceren (overleggroepen, werkateliers, e.d.) en meebeslissen (de maximale variant). In Oegstgeest is doorgaans sprake van burgerparticipatie op de niveau’s raadplegen en adviseren. In 2012 is voor de ontwikkeling van het MEOB gestart met een proces van co-creatie. Ook bij de uitwerking van de toekomstvisie is de burgerparticipatie verdergegaan dan ‘raadplegen en adviseren’. adviescommissies Een structurele vorm van burgerparticipatie zijn de adviescommissies die de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren. In 2012 waren veel inwoners in een aantal van deze adviesgroepen actief. Dat zijn o.a. de WMO-adviesraad, de Seniorenraad, de adviescommissie Natuur en Groen, de adviescommissie voor Woningbouw en Woonomgeving, de Monumentencommissie, de Kunstcommisie en de werkgroep Duurzaamheid. Waar zijn inwoners in 2012 zoals bij betrokken? In Oegstgeest worden inwoners bij belangrijke beleidsvraagstukken geïnformeerd en, waar mogelijk, betrokken bij de voorbereiding van beleid. Dit gebeurt doorgaans door middel van informatieen/of inspraakbijeenkomsten, klank-

bordgroepen en rondetafelgesprekken. In 2012 hebben inwoners en bedrijven van Oegstgeest meegepraat/geadviseerd over onderwerpen als groen, duurzaamheid, de toekomstvisie, het zwembad, het MEOB en het aantrekkelijker maken van het Vroege Vogelpark. toekomstvisie

2012 was het jaar waarin ‘Oegstgeest in beweging’ in de steigers is gezet. In juni 2012 waren er vele avonden en bijeenkomsten om het college, de ambtenaren, raad, bedrijven en instellingen en inwoners mee te laten denken over de uitwerkingen van de toekomstvisie in projecten en concrete acties. Er zijn doelen gesteld binnen de drie hoofdthema’s SOCIAAL, ECONOMIE en RUIMTE en in juni 2012 zijn er zes avonden geweest voor bedrijven, instellingen, adviescommissies, verenigingen en inwoners. Met elkaar hebben we projecten geformuleerd die we de komende jaren gaan realiseren. Actieve en enthousiaste inwoners zijn er al hard mee aan de slag, de gemeente juicht de initiatieven toe en helpt waar zij kan om de projecten en activiteiten te realiseren. Iedereen die

zich heeft verbonden aan de toekomstvisie komt geregeld bij elkaar. Instellingen, bedrijven, verenigingen, inwoners en de gemeente trekken samen op om de doelen en projecten uit de toekomstvisie te realiseren. De visie loopt natuurlijk tot 2020, dus het logisch dat we niet direct met alle activiteiten en inspanningen uit de toekomstvisie aan de slag gaan. In 2013 wordt onder andere gewerkt aan: • Afspraken maken met wijkorganisaties of buurtcomités over onderhoud openbaar groen en schoonhouden speelvoorzieningen en hen mobiliseren t.b.v. sociale controle • Uitbouwen ‘ZilverenKracht centrale’ om inwoners met elkaar te verbinden • Horeca aan het water mogelijk maken • Samen met ondernemers dorpsmarketing ontwikkelen voor unieke evenementen op lokaal en regionaal niveau, zie ook www.oegst.nl. Dit is inmiddels opgepakt door het in 2012 opgerichte Dorpslab. • Ontwerpen en aanleggen nieuwe wandelroutes. nieuw-rhijngeest In 2012 heeft de gemeente een publiek private samenwerking (PPS) opgericht met Bouwfonds Ontwikkeling. Tegelijk met de samenwerking is het plandeel waar dit betrekking op heeft omgedoopt tot Oegstgeest aan de Rijn. De bouw van

het appartementengebouw aan de rand van de wijk is inmiddels gestart en eind 2013 gereed. De bebouwing, welke ook als geluidswal dient zal begin 2014 klaar zijn. openbaar landgoed Nieuw-Rhijngeest moet een nog mooiere en aantrekkelijker wijk worden. In 2012 heeft de gemeente met een privépersoon in Nieuw-Rhijngeest afspraken gemaakt om een landgoed te realiseren. Dit landgoed wordt momenteel ingericht en is grotendeels openbaar. Vanaf de zomer kan hier, langs het water, worden gerecreëerd. Het Dok De bouw van basisschool Het Dok start halverwege 2013. De grond is inmiddels bouwrijp gemaakt. Naar verwachting opent de nieuwe school in 2014 zijn deuren. Ook zijn in 2012 de eerste bedrijven op het Bio Life Science terrein begonnen met de bouw. Het Hilton Garden is in het najaar van 2012 geopend. Momenteel verrijst naast het hotel het bedrijf van Avary Dennison. In 2014 is het gebouw gereed. De bewoners van Nieuw-Rhijngeest hebben aangegeven behoefte te hebben aan meer informatie en contact met de gemeente. Daarom is met de wijk afgesproken om 2x per jaar een informatieavond te houden en regelmatig (4x per jaar)

een nieuwsbrief met de laatste wetenswaardigheden over de wijk rond te sturen. In november werd de eerste goedbezochte informatieavond gehouden. Ruim 70 mensen bezochten de avond. Veel vragen gingen over de geluidswal, te hard rijdend verkeer, fout parkeren, slechte verlichting e.d. De projectleider heeft de vragen beantwoord en aangegeven dat in juni 2013 weer een dergelijke update-avond wordt georganiseerd. Het is de bedoeling dat vanaf medio 2013 een woning als informatiecentrum voor de wijk wordt ingericht, zodat bewoners één of twee ochtenden in de week binnen kunnen komen lopen met vragen of suggesties. Herstructurering Buitenlust In maart 2012 is de woningstichting Buitenlust gestart met de renovatie van de woningen aan de Suriname en Curaçaostraat. Eind december zijn de woningen met de legging van een gedenksteen feestelijk opgeleverd. Hiermee heeft de woningstichting de eerste fase van de herstructurering van de wijk Buitenlust afgerond. De voorbereidingen voor de volgende fase zijn bezig en in het voorjaar 2013 wordt gestart met het renoveren van de woningen in de Celebesstraat. In september 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met de financiering voor het herinrichten van de openbare ruimte in de wijk. De plannen worden gezamenlijk met de bewoners


Burgerjaarverslag 2012 gemaakt. De uitvoering start gefaseerd in 2014. MEOB De in 2011 ingezette gesprekken met potentiële ondernemers, die zich willen gaan vestigen op het MEOB terrein, hebben in oktober 2012 geleid tot een co-creatiebijeenkomst. Vanuit de invalshoek, dat het belangrijk is om met de eindgebruikers de ontwikkeling van het terrein aan te pakken, heeft het college aan de eigenaar voorgesteld eerst met deze groep tot overeenstemming te komen. De gemeente wil zelf geen risico’s lopen in de ontwikkeling van het terrein, maar wil wel de regierol op zich nemen. In 2013 moet duidelijk worden of dit traject haalbaar is en het terrein ontwikkeld gaat worden. Zwembad Poelmeer De toekomst van ons zwembad Poelmeer stond in 2012 uitgebreid in de belangstelling. Hoewel de discussie over nieuwbouw al enige jaren loopt is in het kader van de financiële armslag van de gemeente ook het sluiten van het zwembad aan de orde gekomen. De nieuwe vrienden van Poelmeer stonden op om zelf plannen voor het behoud van het zwembad te maken. Het personeel van het zwembad startte een handtekeningenactie. De duizenden handtekeningen zijn aangeboden tijdens de be-

handeling van de begroting in november. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad besloten dat het zwembad nog een aantal jaren open kan blijven en in de tussenliggende tijd naar een haalbaar alternatief moet worden gezocht om een zwembadvoorziening in Oegstgeest te behouden. Het komende jaar zal blijken of dit haalbaar is.

ziet er mooi uit en wordt onderhouden door vrijwilligers van het MEC. Het succes van de kruidentuin wordt gezien als een van de succesvolle projecten ondergebracht bij ‘Oegstgeest in beweging’. Vroege Vogelspark Op initiatief van bewoners is er nagedacht over de inrichting van het park. Hoe kan het park aantrekkelijker worden en hoe kan het park meer een ontmoetingsplek voor de wijk worden? Gemeente en bewoners hebben het plan verder uitgewerkt. Op boomfeestdag zijn er door medewerkers van Beheer Openbare Ruimnte samen met het MEC en kinderen van De Vogels ca. 20 fruitbomen geplant, het gras is opnieuw ingezaaid en er worden binnenkort een aantal voorzieningen voor natuurlijk spelen gerealiseerd, zoals een vlot en boomstammen. Bewoners zelf hebben vorig jaar in het park een wijkfeest georganiseerd en gaan dat eind juni weer doen. Ook hebben zij een knotdag georganiseerd in december 2012 Hieraan heeft Beheer Openbare Ruimte ook medewerking verleend (materiaal en mankracht).

Poelgeest De wijk is voor 90% gereed en ingericht. De wijk wordt door de afdeling Beheer en Onderhoud bijgehouden. Het laatste bouwproject van Poelgeest, Heemlandterras 10-14 is in 2012 in verkoop gegaan. Het betreft appartementen welke uitkijken over de polder. De voorverkoopdrempel is helaas nog niet gehaald. Een datum voor een start bouw is dan ook nog niet bekend. De brug tussen Poelgeest en de Oegstgeesterweg wordt door gemeente Leiden gerealiseerd. De ruimtelijke procedure loopt en indien de ruimtelijke procedure normaal verloopt is de verwachting dat de bouw medio 2014 start. Kruidentuin Lange Voort Dit is een initiatief van het MEC. Het MEC heeft de tuin aangelegd. De gemeente heeft hiertoe voorbereidingen getroffen en trapjes aangelegd. In maart 2012 werd de kruidentuin geopend. De kruidentuin is een succes,

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Begin 2012 is aan de Lijtweg 7 het inlooppunt gerealiseerd. Het pand aan de Lijtweg 7 is de plek waar de samenwerkende instellingen van het CJG onder één dak gehuisvest zijn. Daar is ieder-

inwoners in ieder geval goed en tijd te informeren. Wij doen dat onder andere via onze Gemeentepagina in de Oegstgeester Courant, onze website, bewonersbrieven, nieuwsbrieven en twitter. Ook bewaken wij en onderhouden wij een goede relatie met de pers. Wij sturen persberichten en regelmatig nodigen wij de lokale en regionale media regelmatig uit voor interviews, bijzondere bijeenkomsten en alle zaken die voor onze inwoners van belang zijn.

een welkom voor kleine en grote vragen over opgroeien en opvoeden. Het pand is eind 2011 grondig opgeknapt en ziet er piekfijn uit. Op 24 maart hield het CJG een open dag voor iedereen die het pand graag eens met eigen ogen wilden zien. Daarnaast is het CJG Oegstgeest 24/7 digitaal te bezoeken op www.cjgoegstgeest.nl. Speciaal voor jongeren is er de website www.hoezitdat.info. Goede communicatie en voorlichting Niet altijd is participatie mogelijk. Oegstgeest doet er dan alles aan om de

Tijdens de opening van het CJG Oegstgeest was er ook een poppendokter aanwezig.

DIENSTVERLENING Ook in 2012 heeft de gemeente Oegstgeest hard gewerkt aan de verdere verbetering van de dienstverlening. Digitaal en aan de balie. In 2012 lag de nadruk op de verdere ontwikkeling van het werken op afspraak en het stimuleren van aanvragen via de website/gemeentewinkel. In 2012 werkten we verder aan het verder optimaliseren van de telefonische bereikbaarheid. Gemeentewinkel In de Gemeentewinkel staan de producten en diensten van de gemeente die u via de website kunt bekijken en bestellen. Van de Gemeentewinkel zijn 108.948 pagina’s bekeken. Populaire pagina’s zijn de pagina’s met informatie over paspoort, rijbewijs, het doen van een online melding en verhuizing.

twee jaar een twitteraccount. We gebruiken het nu om inwoners en andere geïnteresseerden te informeren over gemeentelijke aangelegenheden of onderwerpen die landelijk spelen. Eind 2011 hadden we ruim 600 volgers, nu hebben we bijna 1200 volgers. Het is de bedoeling om in 2012 meer en actiever gebruik te maken van social media.

het Telefonisch Informatiepunt: 1720 Digitaal werden er 660 meldingen doorgegeven aan het TIP. Het TIP kreeg in 2012 bijna 22.500 telefoontjes. 20.000 mensen bezochten de balie van het gemeentehuis. Het serviceniveau zit op 92,4%. Dit betekent dat 92,4% van de telefoontjes binnen twee minuten wordt beantwoord. Gemiddeld wordt er binnen 28 seconden opgenomen. Een telefoongesprek duurde in 2012 gemiddeld iets minder dan twee minuten.

Publiekszaken Verstrekken documenten 2011

2012

Paspoort:

2975

3637

Nederlandse Identiteitskaart:

2074

1557

Rijbewijs:

2234

1605

Het gemeentearchief In 2012 werd 266 maal voor onderzoek een bezoek aan het oud-archief van de gemeente gebracht. Twaalf bezoekers deden onderzoek naar hun stamboom. De overige 254 bezoekers waren onder meer geïnteresseerd in gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog, oud-burgemeesters, bruggen, oude kaarten en de brandweer.

Het aantal doorgegeven verhuizingen in 2012 bedroeg 2840. Twitter De gemeente Oegstgeest heeft nu bijna

In 2011 werd 237 maal voor onderzoek een bezoek aan het oud-archief van de gemeente gebracht. 29 bezoekers de-

TIP en balie Meldingen Beheer Openbare ruimte via

Website Bezoeken per dag

Bezoeken in 2012. Bezoekers kunnen meerdere bezoeken hebben gedaan

www.oegstgeest.nl

500-600, in weekend minder dan 200

140.656

https://online.regelen.oegstgeest.nl/

Niet boven de 100. In het weekend is een dal te zien

26.086

http://raadsinformatie.oegstgeest.nl/

Gemiddeld 40 bezoeken op de donderdagen. Andere dagen minder, weekend zeer gering.

9.455

Het Ondernemersloket kreeg 842 bezoekers. De statistieken zijn pas half april ‘aangezet’.

Digitale producten

2012 Digitaal

2011

Totaal

% digitaal

Digitaal

Totaal

Verschil % digitaal

%

Melding openbare ruimte

660

2378

27,75%

Eigen Verklaring rijbewijs

24

575

4,17%

11

246

4,47%

-6,66%

715

2840

25,18%

523

2909

17,98%

40,03%

Aanvraag bewijs van in leven zijn

42

131

32,06%

26

128

20,31%

Aanvraag parkeerontheffing blauwe zone

58

96

60,42%

23

39

Aangifte verhuizing

Aanvraag Uittreksel Burgerlijke Stand

Aanvraag uittreksel GBA Melding APV tbv Totaal

Een ansichtkaart uit het Digitaal Fotoarchief.

den onderzoek naar hun stamboom. De overige 208 bezoekers waren ondermeer geïnteresseerd in gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog, oud-burgemeesters, architecten, oude kaarten en de brandweer.

ruim 25 pagina’s per bezoek). Op 31 december 2012 waren 5.160 foto’s via het Digitaal Fotoarchief te raadplegen. Daarnaast werden door het archief 204 verzoeken om inlichtingen of fotokopieën afgehandeld.

Het Digitaal Fotoarchief dat via www. oegstgeest.nl kan worden bekeken, trok 3.112 bezoekers, afkomstig uit 21 verschillende landen. Er werden in totaal 78.694 pagina’s bekeken (gemiddeld

Archiefstukken betreffende het thema ‘Groen van Toen’ waren tijdens het Open Monumentenweekend te zien in de raadzaal van het gemeentehuis.

Huwelijken

2012

2012

2011

2011

Locatie

Huwelijken

Partnerschap

Huwelijken

Partnerschap

Trouwzaal

64

B&W kamer

1

De Beukenhof

20

57,84%

La France

11

58,97%

2,45%

Pauluskerk

480

6,88%

46

392

11,73%

-41,41%

825

19,03%

134

931

14,39%

32,22%

45

57

78,95%

57

108

52,78%

49,58%

1734

7382

23,49%

820

4753

17,25%

36,15%

4

1 9

33

55

Ondertrouwkamer Tuinpaviljoen

157

5

Oud Poelgeest

15

Totaal

120

1

5 23

6

11

8 12

In 2010 stond de teller op 129 huwelijken.

102

5


Burgerjaarverslag 2012 Bezwaar en BerOep

Klachten 2012

In het jaar 2012 werden in totaal 67 bezwaarschriften ingediend. In 50 zaken werd een uitspraak, in de vorm van een afgerond advies, aan het betreffende bestuursorgaan uitgebracht. Het totale aantal ingetrokken/ambtshalve herziene of afgehandelde zaken bedroeg dertien. Op 31 december 2012 waren nog vier bezwaarschriften in behandeling. De commissie houdt in beginsel (afhankelijk van het aantal bezwaarschriften) elke veertien dagen op woensdagavond hoorzitting. In 2012 hebben er vijftien hoorzittingen plaatsgevonden. Ingediend

advies uitgebracht *

Ingetrokken/ambtshalve herzien

2009

58

69

15

2010

69

42

16

2011

46

30

11

2012

67

50

13

Omgaan met klachten Met een klacht kan een burger zijn ontevredenheid uiten over de gemeente. Bijvoorbeeld over het gedrag van een ambtenaar of bestuurder, te late beantwoording van brieven of over het niet nakomen van afspraken. Een klacht is iets anders dan een melding of een bezwaarschrift. Het aantal klachten over de gemeente is gedaald. Als gemeente zijn we daar content mee. Tot nu toe was het gebruikelijk om inzicht te hebben of klachten wel of niet gegrond waren. Doordat de klachtenbehandeling in 2012 door het Servicepunt is gedaan, hebben we hier nu minder zicht op. Voor 2013 zullen wij dit nadrukkelijk terugbrengen in het proces zodat wij de uitkomst van gegronde klachten mee kunnen nemen bij de verbetering van onze diensten.

* Inclusief advies op openstaande bezwaarschriften van voorgaande jaren.

Aantal ingediende klachten

De afdeling Juridische Zaken is met ingang van 1 januari 2012 overgegaan naar het Servicepunt71 in Leiden. Dit servicepunt is een samenwerkingsverband tussen gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. In de ambtelijke ondersteuning van de commissie is vanuit dit servicepunt voorzien.

Waarvan niet-ontvankelijk totaal behandeld Waarvan telefonische klachten over niet-beantwoorden brieven

Raad en commissie commissies In 2012 hebben 27 commissievergaderingen plaatsgevonden, elf maal Burger, tien maal Ruimte, vier maal Regio en twee maal Onderzoek Rekening. Deze laatste commissie is door wijziging van de Verordening op de raadscommissies in december omgedoopt naar Commissie Audit.

2012

45

23

6

4

39

19

16

5

2011 Onjuiste informatie

raadsvergaderingen In 2012 zijn er veertien raadsvergaderingen geweest. Dat waren er twee meer dan gepland. Dit kwam door de behandeling van een zeer groot aantal stukken vlak voor het zomerreces en door het tussentijdse ontslag van de wethouders, waardoor de begrotingsraad op een andere datum moest worden voortgezet. Eén raadsvergadering was geheel gepland voor presentaties en kennismakingen.De financiële stand van zaken in Oegstgeest heeft een groot stempel gedrukt op de vergaderingen. Er zijn in 2012 geen wisselingen in het bestand van de raadsleden geweest.

Onheuse bejegening

Interpellatie Van dit weinig gebruikte instrument is in 2012 éénmaal gebruik gemaakt en wel door de fractie van Lokaal over NieuwRhijngeest.

totaal

Schriftelijke vragen op basis van artikel 37 van het reglement van orde zijn acht keer gesteld.

2011

Incorrecte afhandeling (waaronder de telefonische klachten) Overig

2012

0

2

5

5

28

9

6

3

39

19

2012 In vOgelvlucht

1

Januari Er kan volop geschaatst worden in Oegstgeest. De gewone ijsbaan is open, maar voor de gelegenheid is er ook een landje in Nieuw-Rhijngeest onder water gezet zodat de kinderen in deze wijk in hun eigen buurt kunnen schaatsen. Het kleine ijsbaantje was in 2012 een groot succes.

2

Februari De gemeente werkt continu aan de verbetering van de dienstverlening. Inwoners hebben vragen en wensen, maar bedrijven en ondernemers maken we het ook graag zo makkelijk mogelijk. Vandaar dat we speciaal voor ondernemers het Digitaal Ondernemersloket hebben ingericht. Alle informatie die relevant is voor bedrijven en ZZP’ers staat overzichtelijk op één plek.

4

april In april is de traditionele lintjesregen. In 2012 hebben elf mensen een Koninklijke onderscheiding gekregen. Acht mensen kregen een onderscheiding tijdens de Lintjesregen, drie inwoners van Oegstgeest kregen een Onderscheiding bij een andere gelegenheid. De heer J. F. Boogaard De heer J. Coulier De heer A. M. Deelder De heer P. Th. J. van den Elshout Mevrouw W. G. E.. Haverman De heer J. F. H. Hoebert Mevrouw G. A. Mulder De heer G. Onderwaater De heer J. A. Slierings De heer M. H. J. J. Vissers De heer Ch. W. van der Meer

Lid in de Orde van Oranje Nassau Lid in de Orde van Oranje Nassau Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw Lid in de Orde van Oranje Nassau Lid in de Orde van Oranje Nassau Lid in de Orde van Oranje Nassau Lid in de Orde van Oranje Nassau Lid in de Orde van Oranje Nassau Lid in de Orde van Oranje Nassau Ridder in de Orde van Oranje Nassau Ridder in de Orde van Oranje Nassau

In 2012 zijn er geen gemeentelijke erepenningen uitgereikt. Ook is er geen kinder- of jeugdpenning uitgereikt.

3

Maart In januari is het Centrum voor Jeugd en Gezin aan de Lijtweg geopend. In maart was de open dag. Inwoners konden een kijkje nemen in het gebouw dat een bijzondere metamorfose had ondergaan en waarvan de inrichting aan de eisen van het CJG was aangepast. Ook de opvoedbeurs “Het is hier geen hotel” was een groot succes. Tientallen ouders lieten zich meenemen in een fraaie presentatie van Robert van der Gaag, gezondheidsbevorderaar bij de GGD. Deze gaf samen met twee acteurs van het DNL Theatercollectief op deze avond inzicht in het fenomeen puberteit.

Jubilea Het aantal huwelijksjubilea was weer erg hoog in 2012. Zo waren er maar liefst 60 50-jarige huwelijken. De bruidsparen krijgen geen bezoek van de burgemeester, maar ontvangen wel bloemen van de gemeente. Zeventien echtparen waren 60 jaar getrouwd. Als dat op prijs wordt gesteld gaat de burgemeester bloemen brengen, eventueel vergezeld van de pers. In 2012 waren er 2 65- jarige huwelijken in de gemeente. Ook daar bezoekt de burgemeester indien gewenst, het jubilerend bruidspaar. 100 jaar en ouder Dat kwam in 2012 vier maal voor. De burgemeester bezocht de jarigen die dat op prijs stelden. Ook hiervoor wordt indien gewenst, de pers uitgenodigd.


2012 in vogelvlucht 5

6

Mei In mei vond de 5 mei markt plaats en ook waren de nieuwe inwoners welkom op het gemeentehuis.

Juni Oegstgeest kent veel vrijwilligers. De inzet van al die vrijwilligers maakt dat Oegstgeest een rijk verenigingsleven kent en dat er veel activiteiten worden georganiseerd. Ook senioren, de sport en het jongerenwerk zijn gebaat bij betrokken en enthousiaste vrijwilligers. De gemeente zet de vrijwilligers graag van tijd tot tijd in

het zonnetje. In juni organiseerde de gemeente een lunch in de tuin voor het gemeentehuis voor alle vrijwilligers die zich door het jaar heen voor de gemeenschap inzetten. De veteranendag een week later was een groot succes. Oudere maar ook enkele jongere veteranen waren aanwezig om met elkaar en met het gemeentebestuur te genieten van een indisch buffet.

7-8

Juli en augustus De gemeente werkte in 2012 aan het opstellen van duurzaamheidsbeleid op drie niveaus: 1) eigen bedrijfsvoering, 2) gemeentelijke taken en 3) initiatieven van en met externe partners. Op alle niveaus worden beleidsdoelstellingen en uitvoeringsprojecten geformuleerd. Dit deed de gemeente in samenwerking met Servicepunt71, de Omgevingsdienst West-Holland en de Werkgroep Duurzaamheid. In mei is de Werkgroep Duurzaamheid voor het eerst bij elkaar gekomen. In vijf bijeenkomsten is sindsdien een groeiproces doorgemaakt via open discussies, kritische vragen, inspirerende suggesties en duurzame voorbeelden. De bijeenkomsten hebben een lange lijst aan concrete projecten opgeleverd. De projecten die haalbaar zijn zijn gezamenlijk verkozen tot ‘topprojecten’. Deze krijgen een plek in het uitvoeringsprogramma. In 2012 is dit uitvoeringsprogramma vastgesteld.

11

9

September Het Open Monumenten & Osgerweekend was ook in 2012 weer zeer succesvol. Ondanks het zeer warme weer waren er toch veel mensen op de been om een kijkje te komen nemen in een aantal fraaie opengestelde panden die Oegstgeest rijk is. Ook het gemeentehuis mocht zich in grote belangstelling verheugen.

November

10

De vier wethouders stappen op, nog voor de begrotingsbehandeling. De fracties spraken harde woorden, onder andere over het proces rondom de totstandkoming van de begroting en gaven aan dat ze de Programbegroting 2013-2016 vanavond nog wel wilden behandelen, maar dat het college zich na de begrotingsbehandeling moest beraden op haar positie. Een motie van wantrouwen aan het adres van wethouder Eric Mackay werd niet aangenomen, maar na de stevige woorden van de fracties, inclusief coalitiepartijen, besloot het hele college op te stappen. Lichtpuntje in deze lastige maand is de zeer goed bezochte veiligheidsavond die Oegstgeest twee maal per jaar organiseert. Inwoners kregen van brandweer en politie veel tips om hun woning veiliger te maken.

Oktober Ondertekening exploitatieovereenkomst Op donderdag 4 oktober werd op de locatie van het voormalige garagebedrijf van Van den Ameele de exploitatieovereenkomst ceremonieel ondertekend door wethouder W.E. Tönjann-Levert en de heer H.J. Van Dam, adjunct-directeur van Synchroon. In deze overeenkomst spreken de gemeente Oegstgeest en de ontwikkelaar Synchroon een aantal belangrijke punten af over bijvoorbeeld het kostenverhaal, realiseren en behoud van parkeerplaatsen en duurzaam bouwen.

Vlnr: dhr. Van Dam (Synchroon), mw. Tönjann-Levert (gemeente Oegstgeest), dhr. Van Noorden (Thunnissen groep).

12

December Een onzekere tijd breekt aan. De formatie vindt grotendeels plaats achter de schermen, de wethouders zijn tot half december demissionair. Geheel tegen de traditie in vindt er in 2012 geen oudejaarsbijeenkomst plaats.

Gemeente Oegstgeest Postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest Telefoon: 071-5191793 Twitter: @gem_oegstgeest E-mail: info@oegstgeest.nl Website: www.oegstgeest.nl


service

OEGSTGEESTER COURANT

Kerkdiensten

Medische diensten

Verenigde Protestantse Gemeente Kruispunt Rivierduinen locatie Oegstgeest 10.30: pastor P. Smit Regenboogkerk 10.00: dhr. A.W. Ridder. Jeugdkapel en kindernevendienst Groene of Willibrord kerk 10.00: ds. A. Verburg Gemeentecentrum Ver. Vrijzinnige protestanten (PGO), 10.30: mw. drs. C. Dahmen

DOKTERSDIENST Duin- en Bollenstreek tel. (0252) 240212 • door de week van 17.00 uur ‘s middags tot 8.00 uur de volgende dag • in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur • op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna Dokterspost van de Doktersdienst Duin- en Bollenstreek Gebouw BNS, Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA Voorhout Parkeren bij Deloitte & Touche

Verpleeg- en ziekenhuizen Kapel van het Diaconessenhuis 10.15 Drs. R. Schultheiss Van Wijckerslooth (prot.) 16.00: ds. G.F. Smaling Van Wijckerslooth (r.-k.) Woord- en communiedienst. Pastoraal werkster M. van Roon LUMC 10.00: ds. A.J. Hammer R.-k. Willibrordkerk Vieringen iedere dinsdag en donderdag om 9.30 uur. In het weekend op zaterdag om 19.00 uur en zondag om 11.00 uur. Voor de meest actuele informatie over het soort viering en het begeleidend koor, zie www. willibrordoegstgeest.nl Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Lijtweg 1. Ook te beluisteren via kerkradiobox kanaal 4. 10.00 u leesdienst, W. Zomer 16.30 u leesdienst, J. Brussee Nederlands Gereformeerde Kerk Duinzigtcollege 10.00 Dhr. K. Mollema Volle Evangelie Gem. Leiden e.o. Pauluskerk, Warmonderweg 2 11.00 uur: samenkomst Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente Leiden Lokhorstkerk, Leiden 10.15 mw. ds. J van Ooyen ( Do, Zutphen) Protestantse Gemeente Warmond 10.00 uur Ds. R. Prang – Voorschoten Anglicaanse Kerk Ary van der Spuyweg 1, Den Haag. 17.00 uur speciale Choral Evensong dienst ter ere van de inhuldiging van Koning Willem Alexander Bahá’i Bestudering geschriften van Bahá’u’lláh: iedere eerste woensdag van de maand is de openbare Bahá’i-bibliotheek geopend van 19.30-21.00 uur. De andere woensdagavonden: informatieavond. J. Wolkerslaan 39, tel. (071) 5152030. Boeddhisme Shambhala Meditatie Centrum. Gratis meditatie-instructie en –beoefening: ‘s woensdags: 9.0011.00 uur en donderdags: 20.0021.30 uur. Elke derde maandag van de maand van 19.30-21.00 uur kunnen jongeren en studenten terecht voor meditatie en uitwisseling. Geversstraat 48, Oegstgeest. www.shambhala.nl

APOTHEKEN Dienst Apotheek Bollenstreek • door de week van 17.00 uur, ‘s middags tot 8.00 uur de volgende dag • in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur • op feestdagen van 16.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna Rijnsburgerweg 4c, 2215 RA Voorhout, tel. (0252) 240216 (naast de Doktersdienst) Apotheek Beker - Lijtweg 4 (Ook zaterdags open van 9.00

tot 12.00 uur) Carlina Apotheek, Boerhaaveplein 21 Apotheek Linnaeus - De Kempenaerstraat 31 (Ook zaterdags open van 10.00 tot 14.00 uur) TANDARTSEN 22-04 / 28-04 CTI Warmond (071) 301 17 38 29-04 / 05-05 Tandartspraktijk Rathsach (071) 5133365 DIERENARTSEN B.G. Heemskerk, De Kempenaerstraat 21. Tel.: (071) 5176761 Spreekuren: ma. t/m vr.: 8.309.30 uur; 13.00-14.00 uur; 18.3019.30 uur; za. 10.00-11.00 uur en volgens afspraak (24 uur per dag bereikbaar) R.J.W. Duijn-D.J. Brandt, President Kennedylaan 26. Tel. (071) 5156161 Kliniek Oegstgeest-Noord, Haarlemmerstraatweg 5a. Tel. (071) 5237558 Dierenbescherming afd. Rijnland Tel. (071) 5216662, kantoor@dbrijnland.nl Kwadraad Maatschappelijk Werk, telefoon (088) 900

WOENSDAG 24 APRIL 2013

4000, www.kwadraad.nl Opvoedadviespunt, telefoon (088) 900 4000, www.kwadraad.nl Jongeren Preventie Plan (JPP), telefoon (088) 900 4000, www.kwadraad.nl

Uitgave van: Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a - Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01 Hoofdredactie: Teuntje van Delft tel.: 06 12 74 64 78 e-mail: t.v.delft@ uitgeverijverhagen.nl Redactie: Willemien Timmers Telefoon: 06 10 08 91 24 e-mail: redactie@ oegstgeestercourant.nl

Groot K(r)oningsfeest

Met de Bob Colorband en De Kraaien. 28 april 2013 | 14:00 | Leidse Hout

Travelling Light

Met zangeres Anneke van Berge Henegouwen.

Stichting Terminale Thuiszorg door vrijwilligers Leiden en omstreken. Voor vragen of hulp: 06-51002071. www.terminalezorg.vptzleiden.nl

26 april 2013 | 14:00 | Gemeentecentrum

Bemiddelingsbureau Thuiszorg Oegstgeest (BTO) telefoon: 06 517 99 203. e-mail: info@btozorg.nl

29 april 2013 | 21:00 | De Kratong

Oranjebal

Met live-muziek van de Deik. 30 april 2013 | 14:00 | Leidse Hout

Koningstango bij de Waterlelie

Nederlands-Argentijnse seizoensopening. 01 mei 2013 | 14:30 | Gemeentecentrum

Dansclub 55+

Van rumba tot cha cha cha, kom mee dansen. film & theater

The Man Without a Past

Van de Finse regisseur Aki Kaurismaki. kunst & literatuur 27 april 2013 | 14:00 | Rustenborch

Koningshuis expositie

Thema-expositie in het Herinneringsmuseum. informatief 24 april 2013 | 10:30 | Van der Hoorn

Kennismaken met Mindfulness

Ervaar het zelf tijdens deze workshop. 25 april 2013 | 20:00 | CJG

Beelddenken

Lezing door Caroline Wiebenga. sport & recreatie 26 april 2013 | Oegstgeest

De afgelopen week was het weer culinair genieten in het Oegstgeester Gemeentecentrum. Op 17, 18 en 19 april verzorgden de kinderen die de afgelopen periode aan de kooklessen van de Stichting Evenementen hebben deelgenomen een drietal Kidsrestaurants, waar familie en andere belangstellenden konden genieten van een heerlijk veelgangen-diner.

Dag van de Koningsspelen

Sport en spel voor alle basisschoolleerlingen. 26 april 2013 | 20:15 | VV Udo

Klaverjastoernooi

Oranje Koppel-klaverjasavond met loterij. 27 april 2013 | 14:30 | VV Oegstgeest

Oegstgeest - Lugdunum

Voetbalwedstrijd derde klasse KNVB (za). 28 april 2013 | 09:30 | De Voscuyl

Oranje Bitter golfwedstrijd

Voor spelers met GVB of baanpermissie. 29 april 2013 | Pecos

Kennismakingsdag Tafeltennis Voor basisschoolleerlingen.

29 april 2013 | 14:00 | Lange Voort

Seniorenbingo De restaurantlessen maken deel uit van de kooklessen van de Stichting Evenementen, die samen met veel andere cursusactiviteiten en ondersteund door

de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Holland Rijnland in het Oegstgeester Gemeentecentrum worden aangeboden. www.st-evenementen.nl

In de poffertjeskraam op de Lijtweg. 29 april 2013 | 13:30 | LOHC

Het 301 Sportevent

Gezamenlijke clinic van ASC, OLTC en LOHC voor basisscholieren. 30 april 2013 | 14:00 | Hofdijck

Zorg bij de hand, Thuiszorgspecialist. 06-41048570. www.zorgbijdehand.nl. info@zorgbijdehand.nl.

Counselling International, Individual counselling, couple therapy or conflict mediation in English or Dutch. Els Barkema-Sala, MPhil, MBACP, Willem de Zwijgerlaan 51a. www.counsellinginternational. com. tel. (071) 5282661

Oegstgeester Praktijk voor psychotherapie, psychologie en coaching, Mw. Drs C.J.M. Meeuwisse. Individuele therapie, relatietherapie, arbeidgerelateerde problematiek, burnoutbehandeling. Prinsenlaan 17, tel (071) 517 49 95. www. psychotherapeutoegstgeest.nl

tweet

Suzanne van Tilburg@ SuzannevTilburg Toch een raar begin van zo’n zonnige week als je kids ineens weer bedremmeld thuis staan; dreiging scholen ook in Oegstgeest serieus genomen

Dikke Bandenrace

9e editie van de traditionele Dikke Bandenrace. winkelen & lifestyle 27 april 2013 | 11:00 | Lange Voort

Parfumworkshop

Geurconsulente Roos Lubbers bij MOOI. varia 27 april 2013 | 11:00 | Poelgeest

Proefvaart bij Jachthaven Poelgeest Ook op 28 april mogelijk.

27 april 2013 | 18:00 | Teylingen College

Oranje Diner

Benefietdiner voor de TiC-Roemeniereis. 29 april 2013 | 14:00 | Poffertjeskraam

Seniorenmiddag met poffertjes

Seniorenmiddag in de poffertjeskraam met bingo.

COLOFON Oplage 11.500

muziek & dans 27 april 2013 | 18:00 | Oud Poelgeest

Stichting Korrelatie Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische en psychosociale problemen. 0900 - 1450 Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00-18.00 uur (15 ct/pm). Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@korrelatie. nl. Chatten kan op werkdagen van 9.00-17.30 uur via www. korrelatie.nl

Culinaire activiteiten populair

Niet alleen was al het voorbereidende werk organisatorisch prima in orde. Ook tijdens het restaurants waren de Culinaire Kids druk met het de begeleiding van de gasten: het uitserveren van de gerechten, het inschenken van de drankjes en het afruimen van het servies. De aanwezige gasten genoten zichtbaar van de verrichtingen van de jeugdige restauranteigenaren.

23

Inleveren kopij: uiterlijk maandag 12.00 uur Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties: Contactgegevens Binnendienst • Vincent Roos, tel. (071) 409 16 38 • Rosita Haasnoot, tel. (071) 409 16 37 fax (071) 403 23 25 e-mail: advertentie@ uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Oegstgeester Courant Sluitingstijd advertenties dinsdag 9.00 uur

Bezorgklachten: Uitgeverij Verhagen, tel. (071) 402 29 01 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging Leveringsvoorwaarden: Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze

kostenloos bij ons opvragen. en/of website zowel het auteursrecht voor conform De Oegstgeester Courant artikel 15 lid 1 sub 4 van de wordt gratis huis aan huis Auteurswet als het databezorgd in Oegstgeest en Lei- bankrecht. den ‘Raadsheren- en Vogelenbuurt’en is verkrijgbaar bij: • Gemeentehuis • Snackbar ‘t www.oegstgeestercourant.nl Haasje • Rijnlandse Boekhandel • Bibliotheek Bollenstreek • Primera • Gemeentecentrum • Boekhandel De Kler • Albert Heijn (Terweeplein) • Hotel Bastion • Zwembad Poelmeer Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave

Tips? Mail de redactie UW MENING  Ons tippen kan via redactie@ oegstgeestercourant. nl of tel. 06 10 08 91 24. Daarnaast zijn wij ook erg nieuwsgierig naar uw mening over deze krant.

29 april 2013 | 17:00 | Duinzigt

Kronings-diner met het Kunstkasteel Knutselen en familiediner.

29 april 2013 | Lange Voort

Kermis

Op het evenementenplein (Lijtweg) t/m 5 mei. 30 april 2013 | Oegstgeest

Koninginnedag

Zie www.oranjeverenigingoegstgeest.nl of elders in deze Oegstgeester Courant.


Naamloos-1 1

20-03-13 23:53


K

(r)oningskrant

Garantie voor geweldig feest

BIJZONDER  Erevoorzitter van de Oranjevereniging is burgemeester Els Timmers. In haar voorwoord van het officiële programmaboekje spreekt zij vertrouwen uit in haar vereniging als het gaat om de viering van deze bijzondere Koninginnedag en blikt verder vooruit. “Wat er ook gaat veranderen de komende jaren met Koning Willem Alexander op de troon, één ding staat vast. De Oranjevereniging staat garant voor een rijke Oegstgeester traditie en veel actieve leden die vastbesloten zijn om één dag in het jaar een geweldig feest voor de inwoners te verzorgen. Dat kunnen ze als geen ander en dat blijven ze doen. Ook in de toekomst.”

Social Media VOLGEN  Informatie en ervaringen delen doet de Oranjevereniging al een aantal jaren met een actieve website. Daarnaast bedient de vereniging zich in toenemende mate ook van Social Media tools. Alle evenementen staan bij voorbeeld op de Facebookpagina van de Oranjevereniging. Laat dus via PC, tablet of mobiel weten waar we u tegen kunnen komen! Ook leuk om te doen: tag vrienden en familie in de omvangrijke collectie foto’s van fotograaf Wil van Elk. Uiteraard twittert de Oranjevereniging ook op los. Volg @ovoegstgeest of gebruik #ovoegstgeest om mee te praten over Koninginnedag in Oegstgeest of voorzie ons van uw feedback.

speciale bijlage

ter gelegenheid van de abdicatie van koningin Beatrix

Omvangrijk Oranjeprogramma rond troonswisseling  Vereniging wenst iedereen een zonovergoten en vooral gezellige dag PROGRAMMA  De Oranjevereniging van Oegstgeest is er in geslaagd een omvangrijk programma neer te zetten om de voorlopig laatste Koninginnedag te gaan vieren in ons dorp. Voorzitter Joop Verdonk weet nog als de dag van gisteren toen Hare Majesteit Koningin Beatrix op 28 januari haar aftreden aankondigde. “Het was niet geheel onverwacht, maar toch wel plotseling! Als Oranjevereniging weet je dat je dan aan de bak moet.”

RESPECTVOLLE VIERING

Er is sinds die dag heel veel gebeurd. “Wij hebben intensief nagedacht en gewerkt aan een programma voor deze bijzondere, voorlopig laatste Koninginnedag om respect te betuigen aan onze Vorstin én tevens de dag waarop onze nieuwe Koning

ingehuldigd wordt- de juiste invulling zouden kunnen geven.”

VRIJWILLIGERS EN ONDERNEMERS

“Wij doen dat natuurlijk niet alleen”, meldt Verdonk. “De intensieve samenwerking met een aantal vaste vrijwilligers, ondernemers en sportverenigingen is het Oranjeprogramma voor dit jaar tot stand gekomen. Het is ieder jaar weer hartverwarmend om te zien hoe men zich inzet om het ons mogelijk te maken een compleet feest te organiseren voor jong en oud. Geweldig!”

HIGHLIGHTS

We lopen er even snel doorheen: Een groot muziekevenement op zaterdag 27 april, een grootse Taptoe en een lasershow op 29 april, grote schermen bij het gemeentehuis en op de Hofdijck en vele andere, nieuwe activiteiten door het hele dorp op Koninginnedag. Het complete programma vind u op www.oranjeverenigingoegstgeest.nl of op Facebook: facebook.com/oranjeverenigingoegstgeest. De voorzitter en zijn bestuur wensen iedereen “een ouderwetse, zonovergoten en vooral gezellige dag” toe en dankt in het bijzonder alle vrijwilligers en Vrienden die de Oranjevereniging steunen.

Lid worden loont LID  Leden van de Oranjevereniging maken de viering van het grootste feest in Oegstgeest mogelijk. Momenteel zijn dat er iets meer dan 1.100 en zij profiteren tijdens het feest dan ook terecht van diverse voordelen. Het lidmaatschap kost slechts minimaal €7,50 per jaar, dus bent u nog geen lid? Ga snel naar www.oranjeverenigingoegstgeest.nl om dat snel te doen. Vandaag lid worden betekent direct voordeel op Koninginnedag!

Koningslinde BOOM  Met de bijdrage van leden, individuele begunstigers en ondernemers is ook de Koningslinde en het bijbehorende kunstwerk gerealiseerd. Deze wordt op maandag 29 april om 21.00 uur op de hoek Lange Voort / Irislaan onthuld. Na de onthulling ontfermt Van Nieuwland Tuinen zich over deze bijzondere boom. Donaties zijn nog steeds noodzakelijk. Hoe kunt U ons ondersteunen? Eenvoudig: word lid van de Oranjevereniging! Eenmalige donaties zijn ook van harte welkom. Stort een bedrag op bankrekening ING 32462 ten name van Oranjevereniging Oegstgeest onder vermelding van ‘donatie Koningslinde’.

Slank en energiek de zomer in! Gratis Slank en energiek de zomer in! Onder professionele begeleiding met het Prodimed

tuinvogelpakket

Onder professionele begeleiding met het Prodimed Slank en energiek de zomerafvallen in! eiwitdieet veilig en verantwoord Onder professionele begeleiding met het Prodimed eiwitdieet veilig en verantwoord afvallen

sms VOGEL naar 4333

Voorzitter Oranjevereniging Joop Verdonk

Burgemeester Els Timmers

enin! verantwoord Slank eiwitdieet en energiek veilig de zomer

afvallen 5 mei Fair in de Kemp

NewDiet Care staat op de 5 mei Fair in demei Kemp metin dede bijzonder 5 Fair Kemp handige To Go Producten, slimme en effectieve NewDiet Care staatrecepten op de 5 mei Fair in tips om slank en energiek de zomer in Go te de KempFair metindede bijzonder 5 mei Kemp handige To gaan. Onze professionele Producten, slimme en Fair effectieve NewDiet Care staat recepten op de 5begeleiders mei in zijn er al je over deook Kemp met devragen bijzonder handige Toin Gote tips omom slank en energiek degezonde zomer Producten, slimme recepten en effectieve voeding te beantwoorden. gaan. Onze professionele begeleiders zijn tips omom slank envragen energiek de gezonde zomer in te er ook al je over gaan. Onze professionele begeleiders zijn Kijk voor te meer informatie op newdietcare.nl voeding beantwoorden. er ook al je vragen over gezonde voor deom effectieve methode en gevarieerde voeding te beantwoorden. recepten. Of maak gelijk een afspraak met Kijk voor meer informatie op newdietcare.nl Bernadette den Haan of Marleen van Melis. voor de effectieve methode en gevarieerde Kijk voor meer informatie op newdietcare.nl recepten. Of maak gelijk een afspraak met voor de effectieve methode en gevarieerde Bernadette of een Marleen vanmet Melis. recepten. Ofden maak gelijk afspraak Volg ons opHaan facebook.com/newdietcare

Onder professionele begeleiding met het Prodimed eiwitdieet veilig en verantwoord afvallen

G G

Bernadette den Haan of Marleen van Melis. voor aantrekkelijke kortingen Volg ons op facebook.com/newdietcare NewDiet Care Oegstgeest voor Volg aantrekkelijke kortingen ons op facebook.com/newdietcare De Kempenaerstraat 23a T 071 301 48 03 voor aantrekkelijke kortingen NewDiet Care Oegstgeest NewDiet Care Oegstgeest De Kempenaerstraat 23a T 071 301 48 03

G

De Kempenaerstraat 23a T 071 301 48 03

www.newdietcare.nl

newdietcare

®


Ook uw adres voor witgoed. Dealer van Miele, Bosch, Asko en Beko. Gratis bezorgen en aansluiten.

IJzersterk in gereedschap, techniek, veiligheid én service

VAN 79.95

!

VOOR 59.95

EINHELL RED elektrisch - en stationair gereedschap behoort tot ons topassortiment, geschikt voor de veeleisende doe-het zelver. Alle machines hebben een groot bedieningsgemak, hoogwaardige kwaliteit en een uitmuntende prijs- kwaliteitsverhouding.

lager kan echt niet VAN 44.95

VAN 79.95

VOOR 29.95

Enorm, Uw klus, ons vak.

VOOR 59.95

Bloemenkiosk

”Corinda” Enorm. Uw klus, ons vak.

Voor al uw bloemen en bloemwerk 071-5172490


K

(r)oningskrant speciale bijlage

ter gelegenheid van de abdicatie van koningin Beatrix

Al meer dan honderd jaar feest in Oegstgeest  Oranjevereniging Oegstgeest kent rijke historie ARCHIEF  In het jubileumjaar 2009 publiceerde Antoon Koch een mooie serie verhalen en anekdotes over de rijke historie van de Oranjevereniging. Een serie die nog op de website van de vereniging is gepubliceerd. Hij putte uit het archief van de Oegstgeester Courant en een jubileumboek dat verscheen ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum. We gaan even terug naar 1909, toen op 30 april prinses Juliana werd geboren, en er in Oegstgeest Julianafeesten werden georganiseerd. Het gevoel leefde toen dat álle feesten van het vorstenhuis gevierd moesten worden en dit resulteerde in een oprichtingsvergadering van de Oranjevereniging, waaraan een tiental Oegstgeestenaren deelnam. Dat was op 14 juni 1909 in het - niet meer bestaande - koffiehuis van A.F. de Rooij. Er ontstond direct een verschil van mening waarom de ingezetenen van Oegstgeest niet uitgenodigd waren en dit leidde volgens de annalen tot het indienen van de mo-

tie: ‘De vergadering noodigt het voorlopig Comité uit alle inwoners van Oegstgeest op te roepen om met de leden der opgerichte vereeniging eene samenkomst te houden, daar als lid toe te treden en een vast bestuur te kiezen’. Deze werd met algemene stemmen aangenomen. Tijdens deze vergadering op 14 juni 1909 werd in feite de ‘Oranje-Vereniging’ opgericht. Alle inwoners van Oegstgeest werden later dat jaar uitgenodigd om op woensdag 6 oktober 1909 naar het Witte Huis te komen waar zij zich konden laten inschrijven als lid van de eerder dat jaar opgerichte Oranje Vereniging. Je kon voor een bijdrage van 25 cent al lid worden maar je mocht ook 1 gulden betalen. Ondanks enige huishoudelijke strubbelingen over

De aubade in 1964. de keuze van het bestuur, kon de bijeenkomst geslaagd worden genoemd: er schreven zich 43 leden in. Een commissie stelde na de vergadering de statuten op die tijdens een algemene ledenvergadering op 27 oktober 1909 akkoord werden bevonden. In 1910 aanvaardde burgemeester Van Griethuysen het erevoorzitterschap van de vereniging.

PROGRAMMA

Het programma voor de viering op 31 augustus 1912 week weinig af van dat van 1911. Het bestond uit een aubade voor het raadhuis, een onthaal van de kinderen in het Witte Huis met een goochelvoorstelling, een optocht naar het ‘gesticht’ Duinzicht en een concert in het Wilhelminapark. Het aardige is dat onderdelen van de feestviering toen, nu nog ieder jaar terugkeren op het programma, net als ringrijden, touwtrekken en tonknuppelen. Het avondfeest werd gevierd in het Wilhelminapark met een ‘concert aan de vijver’. 40 jaar Oranjevereniging Oegstgeest.

in alle huishoudens aanwezig. Dus bood de heer Van Ingen Schenau van Het Witte Huis de leden van de Oranjevereniging aan op om 10 januari 1929 “per radio te horen die hulde die gebracht werd in de Groote Kerk te ‘s-Gravenhage aan de Koningin-Moeder bij haar zeventigste verjaardag.” Daarvan werd graag gebruikt gemaakt door de Burgemeester, het bestuur van de Oranje-Vereeniging en vele leden die ‘door hunne tegenwoordigheid bewijzen van hun sympathie wilden geven aan deze edele vrouwe’.

RADIO

De radio was in 1929 nog lang niet

ALMONDEHOEVE Lifestyle & Antiek

2 m 0 0 3.0 Ik ben Nero NOT FOR SALE 2

3

m .000

Ik ben Boss NOT FOR SALE

*Ook voor uw vakkundige meubelrestauraties Chinese wandtafel19e eeuw

FOR SALE

Van Almondeweg 2, 2343 AA OEGSTGEEST

www.almondehoeve.nl


40% KORTING op ieder e 2 product raamdecoratie *

uit onze basis collectie

Alle combinaties mogelijk: plissé gordijnen, (duo)rolgordijnen, dupli gordijnen, verticale jaloezieën in aluminium, horizontale jaloezieën in aluminium of hout. Diverse maten, kleuren en uitvoeringen verkrijgbaar. We meten gratis op. *40% korting op ieder 2e product met de laagste prijs. Aanbieding is geldig t/m 4 mei 2013. Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel.

www.decorette.nl

Winkelhof 36 Leiderdorp 071-541 32 63 www.decorettewinkelhof.nl leiderdorp@decorette.nl

Goede voornemens? Afslanken doe je met verstand ! Goede voornemens? Afslanken doe je met verstand !

gezond eten x bewegen gezondgezondheid eten= x bewegen = gezondheid Informati eavond: dinsdag

8 januari eavond: 20.30 uurdinsdag Informati maandag 6 mei15 20.30 8 januari 20.30 uur Start: dinsdag jan. uur 20.00 uur 7 Start: dinsdag dinsdag 15mei jan. 19.00 & 20.00 uur 20.00 uur

Basis cursus - 8 weken - € 125 • onbeperkt groepstraining • wekelijks aan Basis cursus -bezoek 8 weken - € voedingsdeskundige 125 • wekelijks gewichts/vetmeting onbeperkt groepstraining • voedingsanalyse en persoonlijk dieetadvies wekelijks bezoek aan voedingsdeskundige en huiswerkprogramma • cursusboek wekelijks gewichts/vetmeting Extra • en... heel veel positieve motivatie! voedingsanalyse en persoonlijk dieetadvies snel resultaat? cursusboek en huiswerkprogramma Extra Plus cursus - 8veel weken - € 165motivatie! • en... heel positieve Voorresultaat? € 30 extra snel • Idem als basis cursus, plus: • vrij fitness Plusonbeperkt cursus - 8 weken - € 165 onbeperkt gebruik Voor € 30 extra van • 2 persoonlijke Idem als basis trainingen cursus, plus: de infrarood Better • persoonlijk onbeperkt trainingsschema vrij fitness onbeperkt gebruik van • gebruik Technosleutel 2 persoonlijke trainingen Belly belt. • en uitleg entrainingsschema gebruik van de Power Plate! de infrarood Better persoonlijk • gebruik Technosleutel Belly belt. Meld u aan via:deinfo@theahoogervorst.nl • en uitleg en gebruik van Power Plate!

Meld u aan via: info@theahoogervorst.nl

Nijverheidsweg 2 - Voorhout - www.theahoogervorst.nl - tel. 0252 232 657


K

(r)oningskrant speciale bijlage

ter gelegenheid van de abdicatie van koningin Beatrix

Meer dan honderd jaar feest in Oegstgeest ORANJE-VEREENIGING / ORANJEVERENIGING

VERENIGINGSVAANDEL

Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan kreeg de Oranjevereniging in 1959 een officieel vaandel van het gemeentebestuur. Op basis van dit vaandel werd daarna het huidige logo ontworpen.

‘In 1938 werd de naam van OranjeVereeniging gewijzigd in Oranjevereniging’, meldden de perfect bijgehouden notulen in het archief, hoewel het alleen om een verbindingsstreepje ging. Het was de laatste grote Koninginnedagviering in Oegstgeest voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.

TROONSWISSELING

Op 30 april 1980 werden de festiviteiten ’s middags opgeschort omdat veel mensen de troonswisseling op televisie willen zien. Deze werden destijds verplaatst naar de 50ste Bevrijdingsdag. Zoals bekend hoeft dat bij deze troonswisseling niet. De Oranjevereniging zorgt voor zowel bij het gemeentehuis als op de Hofdijck voor grote televisieschermen. Niemand hoeft iets te missen van de plechtigheden in Amsterdam.

OORLOG

In 1939 verzocht koningin Wilhelmina om af te zien van de festiviteiten wegens de dreigende oorlogssituatie. Het programmaboekje in Oegstgeest lag al klaar met onder andere een optreden van het toentertijd zeer populaire radiokinderkoor onder leiding van Jacob Hamel. De vereniging hield zich aan het verzoek. Een halfjaar voordat de Duitsers ons land in mei 1940 binnenvielen, kon de Oranjevereniging niet meer zelfstandig functioneren, omdat enkele bestuursleden waren gemobiliseerd. Ook tijdens de donkere oorlogsjaren hielden de bestuursleden contact met elkaar en bleek er ruimte te bestaan om Oranjemateriaal, zoals een foto en een gedicht, bij gelegenheid van de verjaardag van prinses Beatrix te verspreiden.

KRAPPE KAS

In 1949 vierde de Oranjevereniging haar 40-jarige bestaan; met een krappe kas, en om alle rekeningen te kunnen betalen, stortten de bestuursleden uit hun eigen portemonnee tijdelijk 100 gulden in de verenigingskas. Een probleem dat zich in de historie nog wel eens voor deed. Desondanks zijn het vooral de Oegstgeester ondernemers die nog steeds bereid zijn bij te springen.

Optocht 1964.

Spelen 1964.

DOELSTELLING

Dat de Oranjevereniging door de jaren heen haar streven niet uit het oog is verloren blijkt uit de formulering van de slotzin van alle Oranjeverenigingsecretarissen: “Met het uitspreken van de wens dat het de Oranje-Vereniging in de toekomst goed mag blijven gaan en dat wij nog tot in lengte van jaren in Oegstgeest Koninginnedag kunnen organiseren en vieren, besluit ik dit verslag”.

Kinderoptocht 1966.

Tonknuppelen.

KONINGINNEDAG-MEDEDELINGEN RIJNLANDSE BOEKHANDEL 11.00 uur Zaterdag 27 april UTEN i.s.m. MOOI SCHO P met

O PARFUM-WORKSH

ROOS LUBBERS IDS G ter van de PARFUM

schrijfs nmelden Toegang gratis, aa nlandse gewenst bij de Rij i Schouten Boekhandel of Moo

Verwacht 14 mei i. s.m. Bibliotheek Oegstg eest een lezing met EL S KLOEK

samensteller van het boek:

1001 VROUWEN

uit de Nederlandse geschiedenis Kaarten à € 5.00 te koop in de winkel of reserver en via info@rijnlandsebo ekhandel.nl

ONZE WEBWINKEL IS 24 UUR PER DAG OPEN MAAK ER EENS GEBRUIK VAN!

s kel voor advie in w e d in n e n s bin = loop ook een boekaanbod en het actuele l nze webwinke o in k o o n a k = bestellen l eboekhandel.n www.rijnlands is - morgen in hu ld te s e b g a a d n = va e winkel dag! of afhalen in d jne Koninginne fi n e e n e re e d = we wensen ie

Rijnlandse Boekhandel • Lange Voort 35 - 37 • 2343 CB Oegstgeest Tel.: 071-5172271 Fax: 071-5172262 • www.rijnlandseboekhandel.nl


KEMPENAERSTRAAT 13 OEGSTGEEST

R O YA L E K O R T I N G B I J FAV O R I ET

SUPERDRY S W E AT S

S U PE R D R Y T- S H IR TS

N IE U W E PA R TI J!

MT S-XL

MT S-XL

29,95

JU N IO R SHORTS

MT XS-XL

19,95

MT S-XXL

44,95

19,95

N IE U W E P A R T IJ R U S S EL AT H LE T IC

G R O TE N IE U W E C O LL EC TI E! VA N A F

39,95

19,95

9,95

44,95

19,95

CARS SHORTS

N IK E S H IR T S

MT 116-176

JU N IO R SC H O EN EN

89,95

44,95

19,95

P A N TS

39,95 49,95

19,95

S W EATS

S-XXL

49,95 59,95

29,95

KEMPENAERSTRAAT 13 - OEGSTGEEST

CH EC K NU DE WE BS HO P!

L E ID SCHEND AM - D E N H A A G - Z O ET ERM EER - W W W .F AV OR IET SPOR T .NL


K

(r)oningskrant speciale bijlage

ter gelegenheid van de abdicatie van koningin Beatrix

Ga jij DIK winnen? FIETSEN  In samenwerking met wielervereniging SWIFT en sponsor Détom organiseert de Oranjevereniging voor alweer de negende keer een Dikke-banden-race. Wielerwedstrijden voor iedereen in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar, gehouden onder KNWU-licentie. Het rijden van een Dikke-Banden-Race doe je op je eigen fiets, het mag alleen geen fiets zijn met een gekromd race-stuur. In verschillende categorieën wordt gereden. In verband met de veiligheid is het verplicht een valhelm te dragen tijdens de races. Door de organisatie worden valhelmen ter beschikking gesteld. Meer informatie is beschikbaar op www.oranjeverenigingoegstgeest. nl. Inschrijven kan daar ook. Eerste start op de Hofdijck is om 15.30 uur.

Jeugdcircus op de Hofdijck CIRCUS  Jeugdcircus Atleta is al sinds 1960 een zeer succesvol circus dat voorstellingen voor jong en oud verzorgt. Op deze speciale Koninginnedag treedt het Jeugdcircus Atleta twee keer voor ons op! Op een eigen piste krijgen we fietsacts, eenwielers, grote bal-act, meerdere trapezeacts, jongleren, diverse acrobatische acts, koorddansen en nog veel meer! Er zijn twee middagvoorstellingen om 16.00 uur en om 17.15 uur. De voorstellingen duren drie kwartier.

Gezellig terras Ronde Tafel Oegstgeest

Leef je uit! PLEZIER  Naast muziek veel jeugdactiviteiten op de Hofdijck. Komen ze: Klimwand, Karaoke/ dance event, Reuzen tafelvoetbal, Pannavoetbal, Penaltyschieten, Touwtrekken en nog veel meer!

living lifestyle

TERRAS  Serviceclub De Ronde Tafel zorgt ook dit jaar weer, te midden van de televisie-uitzendingen en alle activiteiten op de Hofdijck, voor een gezellig terras! Natuurlijk is de opbrengst van de bar weer bestemd voor een lokaal Goed Doel. Dit jaar is dat onder andere de bibliotheek van Oegstgeest. Lees elders meer.

LIVING, LIFESTYLE & GIFTS

living lifestyle RIVERDALE

OOZOO

MelanO

www.SJIEK.com De Kempenaerstraat 24 Oegstgeest tel: 071-5175556


WAANZINNIGE KLEURWEKEN

30 APRIL ZIJN WIJ GESLOTEN!

VOOR

JS PRI

1 2

Profiteer tot en met 31 mei 2013 van onze waanzinnige kleurweken. Kom samen met je vriendin, kennis of familielid naar onze salon voor een kleurbehandeling en betaal slechts voor één persoon.

KLEURMODELLEN GEZOCHT - KOM LANGS OF BEL

wij houden van oranje...

Mannen

Vrouwen

wassen knippen drogen € 32,- wassen knippen föhnen € 45,-

Kleuren

www.tuincentrumdemooij.nl

Haarlemmerstraatweg 8a | Oegstgeest Noordwijkerweg 36 | Rijnsburg

‘LIKE’ US

OP FACEBOOK

T 071 408 09 59

1 kleur meerdere kleuringen

€ 45,€ 55,-

TOM WESTEN KAPPERS Wilhelminapark 1 | Oegstgeest | www.tomwesten.nl | 071 - 517 42 70

CAFÉ

‘DE GOUWE‛

viert Koninginnedag!

Zat. 2 7 & zo. 28 APRIL LI COVER VE BAND S

29 april 21.30 uur KoninginneNACHT LIVE ZANGER 30 april

9.00 11.00 13.30 15.30

uur uur uur uur

Open, koffie met oranjegebak Openen wij ‘t Gouwe springkussen voor de kinderen! GRATIS ijsje voor de kinderen Even na het touwtrekken een biertje halen met een Oranjebitter van ‘t huis 18.00 uur Lekker wat eten om weer fris te worden 21.00 uur Hebben wij als slotfeest het Gouwe Oranjefeest met een live zanger à la De Toppers. Even knallen voor jong en oud!

Kortom, een mooie dag waar je niks van mag missen! www.cafedegouwe.nl • Rhijngeesterstraatweg 31, Oegstgeest • Tel. 5174758


K

(r)oningskrant speciale bijlage

ter gelegenheid van de abdicatie van koningin Beatrix

Kinder spelen (foto rechts) SPELLETJES  Meteen na de Aubade op Koninginnedag start in de tuin van het gemeentehuis het grote spelletjesfestijn. Meer dan dertig spellen dit keer. Met behulp van een spelletjeskaart kunnen kinderen meedoen aan alle spelletjes die ze leuk vinden! Omdat we dit jaar het feest extra groot vieren, is er speciaal voor jullie een poffertjeskraam bij de Kinderspelen. Een welverdiende beloning na het spelen van de spelletjes. Maar let op: vanaf 10.30 uur of bij meer dan 500 deelnemertjes kun je niet meer mee doen. Wees dus op tijd. Toegang voor leden van de Oranjevereniging is gratis. Lid worden kan bij de kraam van de Oranjevereniging.

Zeemanskoor Rumor di Mare MUZIEK  Met Zeemanskoor Rumor di Mare uit Leiden hebben we een topper te pakken dit jaar! Het koor was winnaar op diverse festivals en verzorgt op Koninginnedag twee optredens: om 09.50 uur bij het gemeentehuis en om 11.00 uur op de Hofdijck.

Spectaculaire Lasershow

Openingstijden Kermis Maandag 29 april, 13.00- 23.00 Dinsdag 30 april, 13.00- 24.00 met ludieke activiteiten Woensdag 1 mei, 13.00- 23.00 familiedag Donderdag 2 mei, 13.00- 23.00 kindermiddag Vrijdag 3 mei, 13.00- 23.00 ludieke activiteiten Zaterdag 4 mei, 13.00- 18.00 Zondag 5 mei, 13.00- 23.00

SHOW  Om de start van de feestelijkheden rondom Koninginnedag en Troonswisseling luister bij te zetten, is gekozen voor een prachtige en eigentijdse lasershow, een samenspel van grondvuurwerk, geluid en lasereffecten. De show vindt plaats op maandag 29 april om 21.45 uur in het Irispark. De beste plaats om maximaal te kunnen genieten is op het trottoir aan de kant van de winkels aan de Irislaan.

Van Nieuwland heeft en nieuwe kroonprins! Aart Verhagen gaat samenwerken met Ad van Nieuwland en zal op termijn het bedrijf Van Nieuwland Tuinen voortzetten. Aart en Ad, twee Oegstgeester hoveniers met een passie voor Groen. Samen met hun medewerkers verzorgen zij dagelijks particuliere tuinen, bedrijfstuinen, daktuinen, groenvoorzieningen en tennisbanen. Heeft u problemen met uw tuin en wilt u deskundig advies. Wij komen graag vrijblijvend bij u langs. Met een paar goede tips kunnen wij u weer op weg helpen. Meer Tuingeluk begint met een mailtje naar: info@vannieuwlandtuinen.nl


Energie besparen? BTW TARIEF* NU

Dat doe je deze zomer bij De Winter

VOOR INFORMATIE

www.dewinterelektro.nl

OF BEL VRIJBLIJVEND

T 0252 220 863

Waarom kiezen voor De Winter elektrotechniek? • Altijd een eerlijk en onafhankelijk advies • Leveren en monteren van uitsluitend hoge kwaliteit materialen • Ruime ervaring en specifieke kennis in huis • Denken in oplossingen, niet in problemen • Servicegericht • Gedegen garantie op producten en installaties • Marktconforme prijzen

*BTW tarief voor particulieren is verlaagd van 21% naar 6% op arbeidsloon tot 1 maart 2014.

T 0252 220 863 // Wilgenhorst 17 // Voorhout // info@dewinterelektro.nl // www.dewinterelektro.nl


K

(r)oningskrant speciale bijlage

ter gelegenheid van de abdicatie van koningin Beatrix

Groots K(r)oningsfeest bij Kasteel Poelgeest  Gratis toegang voor leden Oranjevereniging FEEST  Op zaterdag 27 april organiseert de Oranjevereniging van Oegstgeest een groots K(r)oningsfeest op het landgoed van Kasteel Oud Poelgeest De vereniging neemt daarmee een voorschot met knipoog op de aanstaande troonswisseling en de nieuwe datum van Koningsdag. Een unieke samenwerking tussen twee partijen die beiden Oegstgeest een gedenkwaardig feestje gunnen. “Het moet een groots, gezellig en swingend feest worden waar je moet zijn geweest”, laat de organisatie weten. “De tuin van het kasteel wordt omgetoverd in een gezellig festivalterrein met een groot podium naast het kasteel en een gezellig terras voor het Koetshuis. Nog niet eerder is een dergelijk evenement op de kasteelgronden georganiseerd. Voor leden van de Oranjeverenging en hun gezin is dit evenement gratis toegankelijk. Overige belangstellenden betalen € 7,50. Een logisch en aan te raden alternatief is lid worden van de Oranjevereniging natuurlijk. Dit kan online via www. oranjeverenigingoegstgeest.nl of bij de entree op zaterdag 27 april. U profiteert dan ook in de navolgende

feestdagen van uw lidmaatschap.

DE KRAAIEN

Dé Haagse urban rap act De Kraaien is de sensatie op de Nederlandse en Belgische popfestivals dit seizoen. Ze zijn te vinden op Parkpop, Dauwpop en Ostend Beach Antwerpen, maar dus ook in Oegstgeest. De gemaskerde heren zetten keer op keer een opruiende show neer en zullen ongetwijfeld ook het Oegstgeester landgoed in vuur en vlam zetten. Sinds hun optreden in de ochtendshow van Giel Beelen op 3FM zijn De Kraaien overal te horen met de plaat ‘Ik Vind Je Lekker’. Het rare is echter: niemand weet eigenlijk wie de Haagse heren zijn, die bij optredens standaard een zwart kraaienmasker ophebben. Website Artiestennieuws.nl deed een poging de zaak te onderzoeken, maar helemaal kwamen ze daar ook niet uit. Doet er eigenlijk niet toe, we hebben een act die naast muziek veel andere activiteiten op en rond het podium gaat ondernemen.

DJ Chris van De Gouwe weet als geen ander hoe hij een divers publiek kan voorzien van eigentijdse, gezellige en vooral swingende muziek.

BOB COLOR BAND

Zingend en swingend, recht vanuit het hart. Vanaf het begin barstend vol energie! Dat is de Bob Color Band! Vier knappe knapen met hun favoriete top 40 aller tijden. Van ruig tot lollig. Een feest der herkenning. Van Sixties tot nu. Rasmuzikanten met een eigenzinnige keus. Met onverwachte parels uit 40 jaar popgeschiedenis gemixt met eigen nummers. Ervaren uitslovers met teveel energie en een neus voor goeie liedjes. Van ontroerende ballad tot ontembaar swingende funk. Van vage herkenning tot massaal meezingen. Feest!

TIJDSCHEMA

18.00 uur Terrein open 18.30 uur DJ Chris van De Gouwe

DJ CHRIS VAN DE GOUWE

Om alles in goede muzikale banen te leiden komt DJ Chris van De Gouwe voor ons draaien. Chris weet als geen ander hoe hij een divers publiek kan voorzien van eigentijdse, gezellige en vooral swingende muziek!

Bob Color Band

De Kraaien

Geversstraat 59 - Oegstgeest

19.30 uur De Kraaien 21.00 uur Bob Color Band 0.00 uur Einde K(r)oningsfeest


Je huis veranderen in een kasteel?

Het wordt nu wel heel interessant om die lang gekoesterde wens van een verbouwing aan uw huis uit te laten komen. Particulieren kunnen nu flink profiteren van de btw verlaging op verbouwingen. Het btw tarief is tijdelijk verlaagd van 21% naar 6%.*

NIEUWBOUW www.jobodebouwers.nl

• VERBOUW |

• R E N OVAT I E

info@jobodebouwers.nl

|

21% 6% * Het lagere tarief is van toepassing op arbeidsloon (niet op gebruikte materialen) voor woningen ouder dan 2 jaar. Vraag nu een vrijblijvende offerte en kijk hoe groot het voordeel voor u is! De verlaging is tijdelijk en duurt tot 1 maart 2014.

• R E S TAU R AT I E

Admiraalsweg 4

BTW

BTW

|

• UTILITEITSBOUW

2315 SC Leiden

|

• ONDERHOUD

Tel: 071-5227225

|

Fax: 071-5219621


K

(r)oningskrant speciale bijlage

ter gelegenheid van de abdicatie van koningin Beatrix

Oranjetentoonstelling

De Kempenaer 5 mei Fair muziekterras

HERINNERINGSMUSEUM  Op zaterdag 27 april zal burgemeester Timmers een expositie rondom het Koningshuis en de plaatselijke Oranjevereniging openen. Dat zal gebeuren om 14.00 uur in het Herinneringsmuseum in Rustenborch. In de expositie zal dan te zien zijn hoe in de vorige eeuw troonswisselingen werden gevierd. Ook is er veel materiaal over de geschiedenis van de Oranjevereniging Oegstgeest zelf. De Oranje-vereeniging werd in 1909 door plaatselijke notabelen opgericht. Kom kijken naar meer dan honderd jaar Oegstgeester Oranje-geschiedenis.

 5 Mei reünie Je bent Oegstgeestenaar als…

Knutselen en dineren FEEST  Kinderen van 4-12 jaar kunnen verkleed als Koning of Konigin, in de kleuren van de vlag of in oranje naar Het KunstKasteel komen om een schilderij, een juwelenkistje en een vrolijk roodwit-blauw armbandje te knutselen. Hester Scheltens (van Het KunstKasteel) brengt alle kinderen om 17.00 uur naar Duinzigt. Hier is een borrel en een feestelijk Oranjediner. Kosten: Knutselen: 20 euro per kind (incl. alle materialen, limo en oranje koeken). Dineren bij DuinzigtOegstgeest: 7,50 per kind en 15,00 euro per volwassene. Opgeven via: www. kunstkasteel.com of www. duinzigt-oegstgeest.nl. Het KunstKasteel Rhijngeesterstraatweg 191 071-5237617 * Duinzigt-Oegstgeest Rhijngeesterstraatweg 40D 0715152222

Gratis

tuinvogelpakket sms VOGEL naar 4333

MUZIEK  Drie jonge ondernemers, Chris Schollaardt van Café de Gouwe, Edward van Till van het Beleg van Oegstgeest en Robin Streeder van Brasserie Streeder, staan weer garant voor een gezellig muziekterras tijdens de De Kempenaer 5 mei Fair.

dige deelnemers een plek reserveren. In alle vroegte start deze jaarlijkse vrijmarkt met ongetwijfeld een groot aantal jeugdige Oegstgeestenaren die hun ‘handel’ aan de man proberen te brengen.

Tekst en foto: Wil van Elk

Het kruispunt van de Terweeweg met de De Kempenaerstraat is al sinds jaar en dag een ontmoetingsplek voor vele Oegstgeestenaren.

Het pleintje bij het hondjesbeeld op de kruising met de Terweeweg wordt weer een fantastisch ontmoetingsplek. “We hebben de hele dag muziek, met Two Unplugged, Pasadena Soul Society en DJ Double U”, kondigen de drie horecaondernemers enthousiast aan. Alleen dit al staat garant dat ‘het pleintje bij de honden’ een prima aanlandplek tussen de wandelingen door wordt. Gezellig wat drin-

Een paar uur later volgt de Jaarmarkt die tegenwoordig de ‘De Kempenaer 5 mei Fair’ heet. Het is een regionaal evenement waar iedereen reikhalzend naar uitkijkt.

REÜNIE

De drie horecavrienden Robin, Chris en Edward zetten op 5 mei wederom een gezellig en bruisend terras neer op de kruising van de Terweeweg en de De Kempenaerstraat, en nodigen iedereen van harte uit om te komen ‘aanlanden’. ken en elkaar ontmoeten tijdens een spontaan georganiseerde reünie.

VRIJMARKT

Dit jaar wordt de Vrijmarkt anders georganiseerd en moeten de jeug-

Op de Facebookpagina ‘Je bent Oegstgeestenaar als…’ is dit opgepakt om op 5 mei van twee tot negen een reünie te houden. Er zijn al veel reacties op de uitnodiging ‘5 Mei reünie van je bent Oegstgeestenaar als.....’ gekomen, dus het wordt ongetwijfeld heel gezellig.

Ronde Tafel steunt bieb met bar BAR  Voor het eerst sinds 1980

• Speeltoestel voor speeltuin Prinses Marijkelaan • Organisatie open dagen Oegstgeester sportverenigingen • Nieuwe tenten en bootzeilen voor de Zeeverkenners Oegstgeest.

De opbrengsten komen ten goede aan de Stichting Serviceprojecten Ronde Tafel 170 Oegstgeest, een stichting die door de Ronde Tafel Oegstgeest wordt bestuurd en ieder jaar lokale goede doelen steunt.

De stichting heeft weer verschillende sponsorverzoeken gekregen, onder andere van de bibliotheek Oegstgeest. De Bibliotheek heeft een bijdrage verzocht voor het opzetten van een ontmoetingsplek en een werk/studieplek. De Stichting zal dit jaar in ieder geval de Bibliotheek steunen bij dit project uit de opbrengsten van de bar.

er weer een Troonwisseling in Nederland en dus reden om 30 april een groot feest te organiseren waarbij de Ronde Tafel de bar aan de Hofdijck zal openen.

Afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld de volgende doelen gesteund: • Milieu Educatie Centrum Oegstgeest • Renovatie Speeltuin de Vogelenwijk • Noordwijkse Redding Brigade

“Wij kijken uit naar uw komst de 30ste en hopen op een groot feest op de Hofdijck!”

Bekroonde nachtrust! Het feest kan beginnen...

Bij aankoop van

’n

’n Bij aankoop van ngset Eastborn Boxspri kunt u voor € 180,= oi besteden aan mo bedtextiel

T 071 408 58 55 • inf0@denachtwachtkatwijk.nl www.denachtwachtkatwijk.nl


Š 2013 MICHAEL KORS

account information here Lange Voort 41 2343 CB Oegstgeest T 071 517 16 65


VRIJDAG 26 APRIL VAN 09.30 TOT 21.00

bent u de

Koningin

en steunt u het Prinses Maxima Centrum Deze dag serveren wij koninklijke hapjes en drankjes

Wij dragen ons steent e bi tegen kinderkanker

Zo dragen wij, samen met u, een steenje bij voor Kikabouw. Koop ook voor € 5,- een steentje en bouw mee aan het Prinses Máxima Centrum

Inbouwvaatwasser SN68M045

Gaskookplaat EC6E5PC90

volledig integreerbaar, A+ 4 Programma’s Voorprogrammering aquaStop

Geintegreerde vonkontsteking Thermo-elektrische beveiliging Sudderkap

€ 699,-

€ 399,-

Condensdroger WT46E183

Wasmachine WM14E497

7 kg, B LED-indicatie

7 kg, A+++ 1400 toeren aquaStop

€ 499,-

€ 699,-

Nu gratis 10 jaar garantie t.w.v. € 155,- op Siemens extraKlasse apparatuur. Geldig in de actieperiode van 1 april tot en met 30 juni 2013. Vraag naar de voorwaarden bij uw extraKlasse dealer. siemens-home.nl/extraklasse

EP:Swaak Haarlemmerstraat 250 Leiden - Winkelhof 81 Leiderdorp - De Kempenaerstraat 17 Oegstgeest


Stichting Kinderopvang Oegstgeest

Zo ver t rouwd en zo veel t e beleven!

SKO bestaat 25 jaar!

SKO is al 25 jaar dé kinderopvang in Oegstgeest. Met 9 kindercentra zit SKO altijd bij u in de buurt. En wij bieden alles wat u nodig heeft bij het opgroeien van uw kind: dagopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang en tieneropvang. Onze kinderopvang is van hoge kwaliteit. Dat blijkt ook uit onze hoge klanttevredenheid.

Kom bij ons kijken! We geven u graag een rondleiding. De Kindervlinder • Het Kindercircus Het Dok • Uit & Thuis • De Waaghals De Vrije Vogels • De Buren • Vuur & Vlam Toptieners • Guusje • Basje T E

071 515 98 00 (9.00 - 12.00 uur) info@sko-oegstgeest.nl

www.sko-oegstgeest.nl

OC_week_17_13  
OC_week_17_13  
Advertisement