Page 1

BERNARD SCHULTE BV CENTRALE VERWARMING EN AIRCONDITIONING

Dinsdag 31 mei 2011 • Jaargang 30 - nr. 22 •

Nieuws- en Advertentieblad voor Noordwijkerhout, De Zilk en Langevelderslag

Airconditioning Nu met energielabel A van € 1.795,voor

€ 1.595,-*

t/m 30-06-2011

Advertenties: (06) 46094209 • advertentie@noordwijkerhoutsweekblad.nl • Redactie: (0252) 374218 • redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl

Schapenscheerdersfeest op de Dierenhoeve Traditiegetrouw werd afgelopen zondag het schapenscheerdersfeest gehouden op de Dierenhoeve. Zes witte Texelaars en acht zwarte Ouessant-schapen (het zwarte schaap, vernoemd naar het eiland voor de kust van Bretagne), werden van hun wintervacht deskundig ontdaan door de schapenscheerders Theo Hogervorst en Elly Somhorst. Ondanks dat er een stevige zuid westen wind op de Dierenhoeve waaide, kon de dag toch gewoon doorgaan, kwam in de middag het zonnetje nog even door, maar werden de buitenkinderspelen vanwege die harde wind, ‘afgeblazen’. De gehele dag door was het een komen en gaan van het publiek. Zie verder elders in de krant. THV

Voorhout - Nijverheidsweg 10 Tel. 0252-21 57 62 WWW.BERNARDSCHULTE.NL

nu nog een huis... DEZE WEEK

Lex van Rooijen naar landelijke finale

Binnenkort trouwen?

Zie pagina 17

oldtimerverhuur

www.oldtimerverhuur-rijnsburg.nl Tel 071-4022490

Deze week bij u als folder in de bus:

Laatste concert voor ‘Theo van de Sjaan’ Zie pagina 9

REDDY KEUKENS

Shantykorenfestival Zie pagina 13

HEMELVAARTSDAG OPEN START OPRUIMING

Ambachtsweg 3, 2222 AH Katwijk, tel. (071) 402 80 46

Meezing concert Bloom bij de Witte Kerk Op zaterdag 4 juni treedt Popkoor Bloom op in het centrum van het dorp. Op het podium bij de Witte Kerk, worden zo’n 40 Nederlands- en Engelstalige liedjes opgevoerd, uitnodigend om

ontwerp | DRUK | PRINT reclamedrukwerk handelsdrukwerk familiedrukwerk

mee te zingen. Bloom trakteert de Noordwijkerhoutse bewoners en zomergasten op een drie uur durend concert. Om 13.00 uur volgt de aftrap met het eerste nummer van de Dijk: “Ik kan het niet alleen”, waarmee meteen letterlijk de toon wordt gezet, want het is de bedoeling, dat iedereen mee gaat zingen. Wethouder Bas de Haas geeft hiertoe het goede voorbeeld. En volgen er nog meer prominente Noordwijkerhouters. Beurtelings geven zij acte de présence. Het karaoke feest wordt om 16.00 uur afgesloten met het bekende nummer van André Hazes: ‘de hoogste tijd’. Het te zingen repertoire wordt speciaal afgedrukt in een tekstkrant, zodat iedereen mee kan zingen. (foto PR)

pod en variabel boeken

Ambachtsweg 7a | 2222 AH Katwijk | 071 408 14 97 | info@drukkerijallin.nl | www.drukkerijallin.nl

Geslaagd De landelijke examens zijn afgesloten, op de ‘herren’ na. Nu is het wachten op de uitslag, donderdag 16 juni. Ook dit jaar biedt het Noordwijkerhouts Weekblad ouders, broers, zussen, ooms en tantes, opa’s en oma’s en vrienden de gelegenheid hun geslaagde (klein) kind/broer/zus/neef/nicht/ vriend/vriendin op een bijzondere wijze in het zonnetje te zetten. Mail een digitale foto, met een minimale resolutie van 250 KB, van de geslaagde met daarbij maximaal 25 woorden tekst naar het redactieadres van deze krant onder vermelding van GESLAAGD! Plaatsing is geheel gratis. Redactieadres: redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl

TWEEWIELERS

Dorpsstraat 73-75 Noordwijkerhout - Tel.: 372356

www.vandooren.nl


pagina 2

Noordwijkerhouts Weekblad 31 mei 2011

Bezuiniging bedreigt voortbestaan VVV Als de in de voorjaarsnota voorgestelde en donderdagavond tijdens de raadsvergadering vastgelegde subsidiekorting voor de VVV Noordwijkerhout inderdaad doorgaat, zal dit het einde betekenen van de VVV Noordwijkerhout. Tijdens een persconferentie maakte VVV-voorzitter Morssink duidelijk, dat de boven op de korting van 5% voor 2011 en 10% voor 2012 de korting van € 15.000.- voor 2013, € 10.000.- voor 2014.- en €5.000.- voor 2015 zeker zal leiden tot sluiting van het VVV kantoor. In 1994 werd het VVV kantoor aan de Herenweg, waar Mary Bon de scepter zwaaide, gesloten. Via een plek bij de RABO bank belandde de toenmalige manager van de VVV via het reisbureau, achter de ‘lingerie’ in de winkel van Vink mode in de Zeestraat. ‘Staande voor de winkel van Vink, vroegen toeristen, ‘weet u waar het VVV is’, aldus Morssink, die zich in die tijd als wethouder inzette voor de vestiging van de VVV in het huidige pand aan de Dorpsstraat, mede mogelijk door de toeristenbelasting te verhogen. Een kantoor, dat momenteel één vaste medewerkster kent in de persoon van Cilene Geerlings, ondersteund door 10 vrijwilligers. Een pand met uitstraling, dat dagelijks vele bezoekers kent. Uit een rapport opgesteld door de Rabobank en de kamer van koophandel blijkt dat Noordwijkerhout een aandeel van 24% heeft in de omzet in de vrijetijdssector. Alleen Noordwijk scoort hoger, maar Katwijk met 9 % en Lisse met 7 % aanzienlijk minder. Per maand wordt de website van de VVV 2500 keer bezocht, tegen 5000 van de gemeente. Duidelijk dat de VVV, als promotor van Noordwijkerhout, uitdragen van de activiteiten van o.a. de N.O.V. en de T.P.N. wel degelijk een belangrijke plaats inneemt. ‘Dat er bezuinigd moet worden is’ aldus Morssink duidelijk, maar niet dubbelop, zoals nu het geval is’. In een brief aan de raadsleden sprak Morssink nogmaals zijn zorgen uit. Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota gaf Leon Floor aan dat

Collecteer ook in de derde week van september.

Meld u aan op nierstichting.nl of bel 035 697 8050

‘zo eerder aangegeven er blijkbaar geen sprake van is dat Morssink en Knapp elkaar de hand geschud hebben’. Op Jan Brouwer, GroenLinks maakte zo hij aangaf, ‘de brief niet veel indruk’.

niet hoger dan in omliggende gemeenten, Noordwijk en Lisse kennen geen VVV maar citymanagers, die aanzienlijk meer kosten dan de subsidie van onze VVV’, aldus Morssink.

Wethouder Knapp gaf nog eens aan dat de voorgestelde subsidiekorting voor de VVV, niet in 2012 maar pas in 2013 zal ingaan en uiteindelijk in 2015 zal uitkomen op € 30.000.- .

Met een nog steeds groeiend aantal bezoekers aan het VVV kantoor aan de Dorpsstraat hopen het bestuur, de manager en de vrijwilligers van de VVV Noordwijkerhout ook in de toekomst de belangen van Noordwijkerhout te kunnen blijven behartigen en uit te dragen als het bruisent hart van de Bollenstreek.

Hij zegde toe, met de voorzitter van de VVV in gesprek te gaan, maar het doel blijft dat de VVV selfsupporting wordt. ‘De bijdrage aan de VVV is zeker

JL.

Noordwijkerhout alsnog niet akkoord met bestuursakkoord ‘Het was slikken of stikken’ wat betreft het bestuursakkoord. Een akkoord waarin de VNG en het rijk overeengekomen waren welke bedragen er zouden ‘hangen’ aan de taken, die de gemeenten van het rijk op hun bordje geschoven krijgen. Die uitspraak van de voorzitter van de VNG is inmiddels afgevlakt en is weer in onderhandeling met het rijk. Niet alleen de grote gemeenten maar ook de kleinere gemeenten hebben problemen met de taken, die zij krijgen opgelegd en de daarvoor te ontvangen gelden. Vooral de problemen rond de WSW. ‘Werk naar vermogen’ een prima idee, alleen, zo is al eerder gebleken, een groot probleem. On-

danks de financiële voordelen bleken ondernemers niet in de rij te staan om gehandicapten in dienst te nemen. Uit het akkoord blijkt nu dat het zoeken naar werkplekken voor gehandicapten is verdubbeld maar de financiën hiervoor zijn gehalveerd. Voor alle gemeenten een groot probleem. Ondernemers verplichten gehandicapten in dienst te nemen zou een mogelijkheid zijn. Wethouder de Haas gaf tijdens de raadsvergadering aan dat als het WSW probleem niet wordt opgelost, Noordwijkerhout niet akkoord zal gaan met het bestuursakkoord. ‘Komt het rijk de gemeenten niet tegemoet dan geen steun’ JL.

Uit de Raadzaal Nadat burgemeester Goedhart met het ingebruikstellen van de sandwichborden een bijdrage leverde om de verrommeling van Noordwijkerhout tegen te gaan en daarmee het aanzien van Noordwijkerhout op te krikken, was het tijdens het vragen’uurtje’ voor aanvang van de raadsvergadering, aandacht voor de huisjes aan de ‘sGravendamseweg. ‘Heel wat mensen vragen mij of we niet wat kunnen doen aan die huisjes. Die huisjes geven, komende van Voorhout naar Noordwijkerhout niet de indruk dat je het Hart van Bollenstreek binnenkomt’, aldus Piet Pennings. ‘Regelmatig staan er van die woningen te koop, misschien iets voor de gemeente’, vroeg Pennings zich af. Wethouder Knapp deelde de mening van Pennings, ‘en ik niet alleen, maar die woningen zijn allemaal eigendom van de bewoners’. Het zou mooi zijn die huisjes te kopen en dan gelijk meenemen bij de ondertunneling van de ‘s-Gravendamseweg, maar die aankoop zou een vermogen kosten, ook voor een projectontwikkelaar want er zijn ook geluidsvoorschriften waaraan voldaan moet worden. ‘Komt er een projectontwikkelaar langs zullen we daar zeker op ingaan’ aldus Knapp. Veel kans daarop is er niet en voor de gemeente liggen die woningen in de planning voor 2030. De voorjaarsnota 2011 gaf in de commissievergadering al weinig stof tot discussie. Ook tijdens de raadsvergadering had de voorjaarsnota wel als ‘hamer-

stuk’ behandeld kunnen worden. Wat opmerkingen voor de ‘bühne’. Een prima voorjaarsnota, waarin zelfs al rekening is gehouden met een lagere uitkering uit het gemeentefonds, zo’n 300.000 euro. Mocht het toch meevallen, wil de VVD de belastingverhoging van 2% boven op de inflatiecorrectie van 2 1/2 % terugdraaien. Het CDA wilde wel eens weten hoeveel procent verhoging de burgers voor hun kiezen krijgen door het kostendekkend maken van de riool- en afvalstoffenbelasting. ‘Wat wilt u daarmee’, wilde de VVD weten. ‘Nou gewoon’ aldus het CDA. Ook wethouder Knapp wist er niet goed raad mee. Beugelsdijk liet het er verder maar mee. Een rekenmachientje zal het CDA zeker het antwoord kunnen geven. Wel gaat Noordwijkerhout een vuist maken. Komt het rijk niet met meer geld over de brug om de taken van de WSW, die nu op het bordje van de gemeente komen, te kunnen uitvoeren, zal Noordwijkerhout, het college, tegen het bestuursakkoord stemmen. Gelukkig staan we niet alleen, want inmiddels hebben 4 grote gemeenten al aangegeven met het huidige voorstel niet akkoord te gaan. Niet meer, maar zeker niet minder, althans extra minder subsidie is voor het VVV Noordwijkerhout niet aanvaardbaar. Wethouder Knapp gaat er nog eens met de VVV voorzitter Morssink, zijn voorganger als wethouder, over praten. Een ding is zeker, zij weten beiden waar ze over praten. JL.

Kwadraad Kwadraad verzorgt per 1 januari 2011 ook het algemeen maatschappelijk werk, het Opvoedadviespunt en het Jongeren Preventie Plan in de Duin- en Bollenstreek en Oegstgeest. Voorheen werd dit verzorgd door Stichting WWZ-MariënstateValent. De Duin- en Bollenstreek omvat de gemeenten Hillegom, Katwijk, Noordwijkerhout, Noordwijk, Lisse, Teylingen en Oegstgeest.

De samenwerkende gemeenten besloten de subsidieovereenkomst voor het maatschappelijk werk niet te continueren en over te gaan tot een aanbesteding. Kwadraad is uitgenodigd, heeft geoffreerd en uiteindelijk is Kwadraad de aanbesteding gegund. Kwadraad biedt in ruim 40 gemeenten in Zuid-Holland een integraal pakket van maatschappelijke diensten aan waaron-

der Algemeen Maatschappelijk Werk, School- en Maatschappelijk Werk voor jeugd, Gezinscoaching, Thuisbegeleiding, Sociaal Raadslieden, Schuldhulpverlening en Inkomensbeheer, Buurtmaatschappelijk Werk, Steunpunten Huiselijk Geweld en Internethulpverlening.

vengenoemde gemeenten vooralsnog ongewijzigd. Vanaf 1 januari jl. is Kwadraad bereikbaar via telefoonnummer 088 900 4000, of via de website www.kwadraad.nl

Bereikbaarheid De bezoekadressen blijven in bo-

Communicantjes dragen hun steentje bij De negentien Eerste Communicantjes van de St. Jozefparochie hebben zaterdag, 21 mei 19 goedgevulde, versierde dozen overhandigd aan de heer De Leeuw en mevrouw Weyers van de Voedselbank. Zij deden dit als onderdeel van hun Eerste Communietraject, onder de noemer: “steentje bijdragen”, waarbij de kinderen leren iets goeds voor anderen te doen. Dit jaar was als doel de Voedselbank gekozen. Op woensdagmiddag 10 april hebben de kinderen al dozen mooi versierd in de Maasgaarde, tijdens de actiemiddag. Daarna gingen de dozen leeg mee naar huis en in de daarop volgende weken konden de dozen worden gevuld met allerlei producten. Ook zamelden ze kleingeld in door het inleveren van lege flessen. Deze flessen werden bij buren en familie gevraagd om van het geld weer producten te kopen en er was ook nog geld om in een gezamenlijke spaarpot te doen en dat ook te kunnen doneren. (foto PR)


pagina 3

Noordwijkerhouts Weekblad 31 mei 2011

Schapenscheerdersfeest Dierenhoeve Vervolg voorpagina Thea ter Heide - Vrolijk

Het is er wel eens drukker geweest, dat wel, wellicht vanwege de grijze lucht en de harde wind aan het begin van de dag. Maar de gehele dag door was het toch een komen en gaan van het publiek voor het jaarlijkse schapenscheerdersfeest op de Dierenhoeve. Een activiteit, die altijd wordt omlijst met tal van andere leuke bezigheden en informatie voor de kinderen en ouderen. ‘Helaas moesten we de buitenspelen voor de kinderen annuleren, vanwege de harde wind’, aldus Marion Radford. Maar het was er toch wel goed toeven voor de jeugd. Naast de aanwezige dieren, trok het schapenscheren verbazende belangstelling. “We hoeven geen medelijden met de schapen te hebben, hun dikke vacht houdt ook de warmte tegen”. Om de schapenscheerders het werk iets te vergemakkelijken, werden de schapen eerst in de stal gezet, om de huid te laten zweten. Een ontspannende sauna, als het ware. Finishing touch bij de ‘schoonheids’behandeling was het knippen van de nagels en dartelden de schapen, blatend de groene weide in. Misschien toch wel iets in de trant van ‘koud hé’? Van de wol, werd ter plekke op spinnewielen een demonstratie gegeven, terwijl de kinderen op tekeningen ‘papieren’ schapen weer een vacht gaven. Verder was er natuurlijk een koek en zopie-tent, en gingen de hamburgers, gebakken door beheerder Bart de Zwart, er prima in. Rivierduinen stond er met een informatiestand over vrijwilligerswerk, werden artikelen getoond van de houtbewerkingsafdeling, zocht Yvonne Brunningmeijer met haar curiosa beschutting in de grote stal en toonde imker Leen v.d. Burg zijn eigen honingproducten. Aan de Kraaierslaan heeft hij 10 kasten met productiebijenvolken en nog eens 15 kleinere kastjes, waarvan er een op deze dag werd tentoongesteld. Wie belangstelling heeft voor de wollen vachten van de schapen, kan zich melden bij beheerder Bart de Zwart.

Kindermuziekshow St. Jeanne d’Arc met Adje Speciaal voor de kinderen wordt er zaterdagmiddag 18 juni vanaf 14.30 uur op het Marktplein in Noordwijkerhout een muziekshow uitgevoerd door de harmonie van St. Jeanne d’Arc met Adje. Ook het leerlingenorkest zal van zich laten horen. Adje is bekend van de optredens in de shows van Paul de Leeuw. Deze middag staat volledig in het teken om de jeugd te laten kennismaken met muziek. Hoe leuk is het om muziek te maken? Wat

zijn er voor verschillende instrumenten? En wat is zoal mogelijk? Het belooft een leuke en leerzame middag te worden. Adje zal, zoals alleen Adje dat kan, de lachers op zijn hand krijgen. Wat dat precies zal inhouden, is ook voor de vereniging een verrassing. Maar wat vaststaat is, dat het een show is die je niet mag missen! Heb je een eigen instrument, neem het mee! Dan maken we er samen een fantastische middag van. Heb je (nog) geen instrument? Geen probleem, ook dan ben je natuurlijk van harte welkom. Iedereen kan zingen en dansen. Er worden allerlei bekende liedjes gezongen en gespeeld van bijvoorbeeld K3, the Lion King, Flintstones en na-

tuurlijk “Vlieg met me mee naar de Regenboog”. Dit concert is voor iedereen vrij toegankelijk. Kinderen en ouders kom kennismaken

met verschillende soorten muziek, de instrumenten en onze vereniging. Het wordt een middag vol muziek en gezelligheid


ACTIE BIJ STARKOZIJN KATWIJK !

Âź â‚Ź 250,00 retour op voordeur met rooster* Âź Bij plaatsing van een order ontvangt u een dinercheque*

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom *De actie is geldig van 16 mei t/m 30 juni 2011

Kozijnen * Ramen * Deuren Dakkapellen * Schuifpuien * Serres Binnendeuren * Verbouwingen * Aanbouw Kijk nu op onze vernieuwde website: starkozijnkatwijk.nl 500 gram satĂŠvlees 5,50

+ GRATIS 250 gram satĂŠsaus

100 gram VLEESWARENKOOPJE

225

Bij 150 gram (asperge)ham

GRATIS 100 gram aspergesalade SOEP VAN DE WEEK

Aspergesoep per liter TIP VAN UW KEURSLAGER

chickencheese 100 gram

Fa. Koot, keurslager

4

25

130

Vernieuw de websit e!!! Aanbiedingen zijn geldig van 30-05-2011 t/m 04-06-2011.

Haas op stok

StarKozijn Katwijk De Roysloot 9i te Rijnsburg Tel. 071 4088678 info@starkozijnkatwijk.nl www.starkozijnkatwijk.nl

Hoorneslaan 201-203 Katwijk aan Zee (Noord) Telefoon (071) 402 40 85

7. 8. 9. 10. 11. 12.

APK

n

* geldt niet voor Diesel all-in

APK-keuren met of zonder afspraak. U betaalt geen herkeuringskosten. Ook voor al het onderhoud aan uw auto. Voorschoterweg 23a Valkenburg Tel. 071-4014299 www.vanzelstautos.nl

✂

Havenstraat 58

6.25

Hemelvaartsdag VRIJDAG & ZATERDAG

Argentijns gekruide biefstuk..........................100 gram 2.29 Varkensschnitzels 5 halen - 4

betalen

Tricolore Knoflookspies Peperspies Spaanse spies SatÊ’s Burgers Kip op stok Hollands lamsvlees

WE8FJKEFOMBBOr5FMr/PPSEXJKLFSIPVU ,JKLPPLPQJOUFSOFUXXXTMBHFSJKLMFJOOM

Foe Young Hai Kou-Lou-Kai Gon-Pau-Kai Ajam Pangang (met kip) Gebakken vis met Chilisaus 2 soorten rundvlees (ketjap en sambal)

VEILINGHUIS ONDER DE BOOMPJES Nieuwstraat 38 - 2312 KC Leiden - tel. 071-5145832 Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. Geopend op afspraak: ma.-vrij. van 10.00-17.00 uur.

Op afspraak kan aan huis getaxeerd worden.

www.onderdeboompjes.nl Tevens inkoop van (sloop) goud tegen directe contante betaling!

20,25

Geef Filippijnse gezinnen een toekomst Ga naar www.vastenaktie.nl en steun Vastenaktie!

7 dagen per week geopend

Giro 5850, Den Haag

Donderdag

5 HALEN

4 BETALEN

Rundergehakt 500 gram ..............2. H.o.h. gehakt 500 gram.................2.59 Bij 100 gram Zeeuws spek 50 gram GRATIS 95

Runderlappen ..................1 kg 8.95 Riblappen ............................1 kg 9.95 Sucadelappen ............. 1 kg 10.95

Voor uw barbecue o.a.:

Ook menumaaltijden

Hemelvaartjes

DINSDAG

Super kwaliteit magere runderlappen ................... 1 kg 8.95

+ 4 mini loempia’s en 2 x nasi of bami

â‚Ź

Burgers naar keuze (4 soorten) en slavinken 5 halen - 4 betalen

IEDERE DAG

Babi Pangang Tjap Tjoy met kip Ajam Ketjap Thaise kip 4 stokjes satĂŠ Ti Pan Kai (kippenvlees met speciale Chinese saus)

Woensdag

Tel: 0252-373369

1 kg

MAANDAG

1. 2. 3. 4. 5. 6.

*

}

Leo’s huisgemaakte

Stel zelf uw menu samen en maak drie verschillende keuzes uit onderstaande gerechten:

,8 3 â‚Ź

WOENSDAG GEHAKTDAG

VERRASSINGSSALADE

SPECIAAL KEUZE-AFHAALMENU

all-i

G. KLEIN DONDERDAG

3HOWROOMOPENMA UURsDITMVR UURsZA UUR

Havenstraat 4, 2211 EH NOORDWIJKERHOUT Tel. 0252-372230, Fax 0252-340064 www.kootnoordwijkerhout.keurslager.nl info@kootnoordwijkerhout.keurslager.nl

Bij inlevering van deze bon:

4 - " ( & 3 * +

Ui-prei gehakt Rundergehakt Halfomgehakt

BBQ-KOOPJE

SPECIAL

4VQFSLXBMJUFJU3VOEWMFFTIBBMUVOBUVVSMJKLCJK

Vrijdag en zaterdag

Hemelvaart

GESLOTEN

Kip Ă la minuut 5 HALEN

Als u alle drie de weekendreclames neemt krijgt u een gratis oud-Hollandse shopper

4 BETALEN

Mexicaanse runderrollade 100 gram1.89 Vlaamse likkepot 150 gram ....... 1.98

Ook dit jaar weer het lekkerste barbecuevlees en natuurlijk ook weer (eventueel) totaal met salades, sauzen, kruidenboter, stokbrood, fruitcocktail!!! Tevens grote gasbarbecue te huur.


pagina 5

Noordwijkerhouts Weekblad 31 mei 2011

BELIJDENIS Aanstaande zondag leggen 5 jonge mensen in de Witte Kerk belijdenis van hun geloof af. Ze stemmen in met het ja-woord van de kerk van alle tijde en plaatsen. Ze stemmen ook in met het ja-woord van hun ouders, toen ze als klein kind werden gedoopt. Zoals ze, in de jaren sindsdien, alle dingen die ze van huis uit hebben meegekregen voor hun eigen rekening hebben genomen. Of niet, dat zal bij sommige dingen ook gebeurd zijn. Nu zeggen ze van het geloof, dat hen is bijgebracht, dat ze er zelf mee verder willen gaan. Belijdenis-doen is van lieverlee een beetje uit de mode geraakt. Langzaam weggesijpeld met al die dingen die verdwenen zijn met de secularisatie. Die heeft een hele hoop overbodige en verkeerde en achterhaalde dingen weggehaald. De vanzelfsprekendheid waarmee de kerk sprak, bijvoorbeeld. De zelfgenoegzaamheid waarmee gelovigen naar hun eigen doen en laten keken. Het volslagen gebrek aan zelfkritiek. Er zat heel wat dood hout in de boom van kerk en geloof, en de hevige stormen van de laatste 40 jaar hebben het meeste daarvan wel uit de weg geruimd. Er zit meer lucht in de kerk, er is meer ruimte om te ademen. Onze woorden zijn wat kleiner, en daarmee is God wat groter geworden.

KERKDIENSTEN ZONDAG 5 JUNI Witte Kerk Donderdag 2 juni Hemelvaartsdag 9.00 uur: ds. E.H. van der Weide Zondag 5 juni 10.00 uur: ds. E.H. van der Weide Evangelie Gemeente “Beréa Bollenstreek gebouw “De Schelft” Noordwijkerhout 10.00 uur: Walfried Giltjes Parochie St. Victor Donderdag 2 juni Hemelvaartsdag Alleen viering in de St. Jozefkerk Zaterdag 4 juni 19.00 uur: Woord- en Communiedienst met herenkoor St. Caecilia Voorganger: pastor M. v.d. Berg Lector: A. Keizer Zondag 5 juni 11.00 uur: Woord- en Communiedienst met Cantica Nova Voorganger: pastoor M. v.d. Berg Lector: J. Hulsbosch Kinderwoorddienst Parochie St. Jozefparochie Donderdag 2 juni Hemelvaartsdag 10.00 uur: Eucharistieviering met Cantica Nova Voorganger: pastoor Stekelenburg Lector: P. van Hage Zaterdag 4 juni Alleen viering in de St. Victorkerk Zondag 5 juni 09.30 uur: Woord- en Communiedienst met de Schalmei Voorganger: pastor M. v.d. Berg Lector: Gezinsmiswerkgroep De Zilk Heilig Hart Parochie Donderdag 2 juni 09.00 uur: geen opgave Zondag 5 juni 09.30 uur: geen opgave St. Bavo-gemeenschap 10.00 uur: Gemeenschappelijke zondagviering Voorganger: ds. H. Mondeel

Begrafenisvereniging

St. Barbara Noordwijkerhout

Voor een goed verzorgde begrafenis of crematie (ook voor niet-leden)

Maar er is ook veel verdwenen dat misschien beter bewaard had kunnen worden. Dan bedoel ik nog niet eens de kerkgang. Belangrijker vind ik, om maar iets te noemen, het besef dat je geen enkeling bent maar bij een gemeenschap hoort. Of verantwoordelijkheidsgevoel. Of de bereidheid om van tijd tot tijd een spiegel voorgehouden te krijgen - ik bedoel, waarom zou nou uitgerekend u of ik of jij de norm van alle dingen moeten zijn? Er ligt ergens een verband tussen een kleiner wordende groep gelovigen en het groter wordende IK. Het is beslist niet de enige oorzaak, maar het heeft met elkaar te maken. En deze 5 mensen, ze lijken een beetje tegen de stroom in te roeien. Ze zeggen ja tegen God. Het zijn geen heiligen, ze lopen de kerkdeur niet plat, en ze zijn vast niet beter dan wie dan ook. Maar ze doen een stap naar voren en tussen alle neezeggers (en dat zijn er steeds meer: neezeggers tegen God, neezeggers tegen de ander, neezeggers tegen verantwoordelijkheid) valt hun smalle ja-woord wel op. Ik vind het een hoopvol teken. Wilt u het hen horen zeggen? Welkom. ehvanderweide

COLOFON Noordwijkerhouts Weekblad www.noordwijkerhoutsweekblad.nl Oplage 7.000 Uitgave van

Ambachtsweg 7a Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01 fax (071) 403 23 25 Redactie Thea ter Heide-Vrolijk Verlengde Hoogstraat 5, 2211 GV Noordwijkerhout tel: (0252) 37 42 18 e-mail: redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 08.00 uur Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties Afdeling Verkoop tel. (071) 402 29 01 - fax (071) 403 23 25 e-mail: advertentie@noordwijkerhoutsweekblad.nl Sluitingstijd advertenties maandag 10.00 uur Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos bij ons opvragen. Het Noordwijkerhouts Weekblad wordt gratis huis-aan-huis bezorgd en is daarnaast verkrijgbaar bij: Gemeentehuis * Openbare Bibliotheek * Boekhandel Wagenaar & van Halem * Drogisterij Bemelman * Proefmarkt (De Zilk) Bezorgklachten: Uitgeverij Verhagen, tel. 071-4022901 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging

Uitvaartverzorgers: Uitvaartverzorgers: C.B. van van der der Lans, Lans en C.B. M. M. Balkenende-Goudkade Balkenende - Goudkade en D.C.P. van der Lans kunt ons bereiken op tel. UUkunt onsdag dagenennacht nacht bereiken op nr: tel.0252-411366 nr. 0252-411366

Familie

BERICHTEN

Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie. Per e-mail: mail de tekst naar advertentie@noordwijkerhoutsweekblad.nl. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld(PDF). Per post of afgeven: U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do: 8.00-17.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Hiermede willen wij u heel hartelijk danken voor de warme belangstelling die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons

60-JARIG HUWELIJKSJUBILEUM De vele bloemen, cadeaus en schriftelijke wensen hebben ons verrast. Simon en Thera Ruigrok Zilkerbinnenweg 56, De Zilk

I.V.N. wandeling Oud Poelgeest Op zondag 5 juni om 14.00 uur geven de gidsen van IVN Leiden weer een excursie in het landgoedbos van Oud Poelgeest. We zijn deze maandelijkse wandelingen begonnen in februari, toen het landgoedbos nog in wintertooi was. Na de lente heeft nu ook de zomer bezit genomen van het bos. Alles is zwaar van het groen, er staan bosminnende planten te bloeien langs de paden en in de grote vijver hebben de bewoners al voor nageslacht gezorgd. Start: ingang Poelgeesterweg (zijstraat Laan van Oud Poelgeest) in Oegstgeest. Voor verdere informatie over Oud Poelgeest en activiteiten van IVN Leiden: www.ivn.nl/leiden. (foto PR)

Leidse Orgeldag Op zaterdag 4 juni a.s. organiseert de Stichting Orgelstad Leiden (SOL) voor de 27e maal de jaarlijkse Leidse Orgeldag. Op de orgeldag worden de Leidse historische orgels gepresenteerd aan het publiek. De orgels worden achtereenvolgens bespeeld door Leidse organisten en het publiek begeeft zich van kerk naar kerk en maakt op deze manier een orgeltocht en tevens een soort stadswandeling. De gehele dag is gratis toegankelijk. Het programma ziet dit jaar er als volgt uit: 10.00-10.30: Waalse Kerk (Breestraat 64), Erik van Bruggen 11.00-11.30: Pieterskerk (Kloksteeg 16), Leo van Doeselaar 12.00-12.30: Stadsgehoorzaal (Breestraat 60), Cor de Jong Pauze 13.30-14.00: Hooglandse Kerk (Middelweg 2), Theo Visser 14.30-15.00: Hartebrugkerk (Haarlemmerstraat 110), Jan Verschuren 15.30-16.00: Marekerk (Lange Mare 48), Henk Gijzen De gehele dag zullen de programma’s van de concerten bij de bestuursleden van de Stichting Orgelstad Leiden te verkrijgen zijn. Meer informatie: www.stichtingorgelstadleiden.nl

Kunt u een paar uurtjes missen? Collecteer ook in de derde week van september.

Meld u aan op nierstichting.nl

Dankbetuiging

10-01-1931

13-03-2011

Ans Bemelman-Coenen

Wij willen iedereen bedanken voor alle warme reacties na het overlijden van onze moeder

ANS BEMELMAN-COENEN Een handdruk, een kus, bemoedigende woorden, een kaart, een brief of bloemen. We hebben dit alles als troost en steun ervaren. Bedankt!

In dankbare herinnering geven wij u kennins van het overlijden in Brazilië van onze lieve broer en oom, in de leeftijd van 84 jaar,

PATER JAN VAN DER SLOT, FRANSISCAAN

56 JAAR PRIESTER, WAARVAN 55 JAAR IN BRAZILIË Divinopolis, Brasil, 26 mei 2011 Ali van der Slot Sjaan van der Star-van der Slot Peter van der Star Correspondentieadres: Pilarenlaan 4 S 10 2211 NA Noordwijkerhout

V

oor V gelegenheid perfecte

elke

de

kaart

Ambachtsweg 7a | 2222 AH Katwijk 071 408 14 97 info@drukkerijallin.nl www.drukkerijallin.nl


=+*;:+ +:>:+ ::+q 700 E

2

XTRA

*&&$?<*@$$@* > +^`#""  #' q

KOM LANGS TIJDENS DE OPENINGSWEKEN VAN ONZE NIEUWE OCCASIONSHOWROOM! Een greep uit ons occasionaanbod Suzuki Swift

Lexus RX400H

27.877 km, bouwjaar 2008

86.516 km, bouwjaar 2006

â&#x201A;Ź 10.945,-

Toyota Yaris 

 

â&#x201A;Ź 32.945,-

 

Volkswagen Tiguan

Lexus IS250

 

14.051 km, bouwjaar 2008

76.572 km, bouwjaar 2007

  

AUTO

VAN DE

WEEK

"

â&#x201A;Ź 25.945,-

â&#x201A;Ź 24.895,Toyota Yaris

Toyota Yaris

54.359 km, bouwjaar 2008

44.687 km, bouwjaar 2003

â&#x201A;Ź 12.895,-

 "# $"% # & ' 

NU â&#x201A;Ź 8.545,-

â&#x201A;Ź 6.745,-

    ! "#

 

 $

 "

(' #    

        

 

KIJK OP WWW.TOYOTA-NOORDWIJK.NL )**+/:;(<;=:+:<>:*&&$?<*@$$@*>

> @ >/"%BF;Q@ B; [ F\]^F_`B hjm  B jm  

SLAAPKAMER PKA} T E L {OUT VER VERKOOP 

1HN\HY?19:\WLYJOHYNLY 

Datum deel I: Kilometerstand: Brandstof: Transmissie:

05-07-2005 43015 km Benzine Automaat

Prijs: â&#x201A;Ź

Garantie: Rijklaar maken: Kenteken:

Bovaggarantie 6 maanden â&#x201A;Ź 450,32-RP-VF

Grote collectie: â&#x17E;&#x153; Bedden â&#x17E;&#x153; Boxsprings â&#x17E;&#x153; Kussens â&#x17E;&#x153; Dekbedden

44.500,-

(JJLZZVPYLZ! ABS, Airbag(s), Airco, Alarm, Audio, Centr. deurvergrendeling, Cruise control, Elec. verstelbare stoelen, Elektrische ramen, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Middenarmsteun, Navigatie systeem, Park Distance Control, Schuif / Kanteldak, Start onderbreking, Stuurbekrachtiging, Traction control, Verwarmde spiegel(s), Verwarmde voorstoel(en), Warmtewerend glas Financiering per maand vanaf â&#x201A;Ź 699,BTW-auto: Nee Gewicht: 1628 Kg 291 kw (396 PK) Gerekend met een aanbetaling van EUR 10.000,- . Vraag onze adviseur naar de brochure waarin de voorwaarden en actuele rentetarieven zijn vermeld. De financieringsmogelijkheden worden u onder voorbehoud van Kredietacceptatie aangeboden. Alle kredietaanvragen worden door de betreffende kredietmaatschappij getoetst bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) te Tiel.

 

t%JWFSTFNPEFMMFO t"MMFNBUFOMFWFSCBBS t3FTUBOUNBUSBTTFO

299,-

AllĂŠĂŠn op 3 en 4 juni

LET OP! Bedrijvenpark Foreparkpark, Neckar 1 2491 BE DEN HAAG Verkoop@blankespoor-jaguar.nl Tel: 070-3575717 Fax: 070-3575719

%VCCFM%JWBO NFUNBUSBTTFO

WBOUPUVVS Pletterij 12 - Noordwijkerhout Tel: 0252 - 34 11 11


pagina 7

Noordwijkerhouts Weekblad 31 mei 2011

Terloops, nr. 22 Ik heb een interessant artikel gelezen over de buurtwinkel. Hij is nog steeds geliefd bij de consumenten, maar niet om er ook te kopen. Meest treffende afsluiter vond ik van het artikel en ik citeer: mensen vinden dat buurtwinkels voor meer levendigheid in hun buurt zorgen. Ze willen een buurtwinkel voor de gezelligheid, maar gaan naar Albert Heijn voor de boodschappen. Einde citaat. Het artikel rept er niet over, maar ik vermoed dat men dan die buurtwinkels voor ogen heeft, waar men op de pof, op de lat, of op de reutel kan kopen. Dat verschijnsel heeft ook Noordwijkerhout in het verleden genoegzaam meegemaakt. In 1957 vestigde de GROZO (Groot & Zonen) zich als eerste supermarkt in Noordwijkerhout. Het was in de tijd dat er in de meeste bloembollenbedrijven ‘s zaterdags tot 12 uur werd gewerkt. Wanneer het manvolk dan even later met het loonzakje thuis kwam, ging moeders in de loop van de middag naar de Viaductweg om in die mooie, nieuwe, ruime en moderne zaak de wekelijkse inkopen te doen. Waar de dames echt aan moesten wennen, was het feit dat ze (aanvankelijk) niet werden thuisgebracht (die boodschappen) en …….. dat ze meteen moesten betalen. Daar de lonen in de agrarische sector toentertijd beslist geen vetpot waren, gebeurde het regelmatig dat in de nieuwe week de gewone kruideniers, via het bekende (beruchte) winkelboekje, weer in beeld kwamen. Mede omdat het contant kopen bij GROZO pas de volgende week weer mogelijk was, want dan hadden de mannen weer gevangen. Ook toen gold al de oude wet, je kunt je geld maar een keer uitgeven. En als je geld is uitgegeven, dan kocht je de aanvullende rest op basis van; ‘kunt u het even opschrijven’, maar dat deed GROZO niet. Ja, die goeie ouwe tijd. Dat stomme gezegde van; schrijf ‘t even op, werd op den duur nog een rot gewoonte ook. Stel u voor. Iemand komt op vrijdagavond (koopavond) bij mij in de winkel voor het kopen van een (zegge 1) kraanleertje. Uit het door mij voor z’n neus gehouden doosje kiest de klant het door hem gewenste leertje, feitelijk waren het rubbertjes, maar dit terzijde. Meneer steekt het in z’n zak en loopt de winkel uit. Hé, ik krijg wel een dubbeltje van je. O schrijf ‘t maar even op als je wilt. Nee, dat wil ik niet, maar wanneer je weer in de buurt komt, reik je dat bedrag maar even aan. Nou daar snapte-ie helemaal niets van, hij was nog beledigd ook. Ben je soms bang dat je je geld niet krijgt? Na hem uitvoerig te hebben uitgelegd dat we anno de jaren zestig zo niet werkten, sprak-ie de historische woorden: ja, als je het zo bekijkt, waarna-ie z’n portemonnee trok om er een dubbeltje uit te halen. Ja, helaas, het was een bollenboer. Nic. Sluis Sr.

Galg en rad; misdaadverhalen door de eeuwen heen

Juni - Maand van het Spannende Boek in Bibliotheek Bollenstreek De misdaadverhalen waarin geschiedenis een essentiële rol speelt vormen inmiddels een eigen genre. Mysteries, complotten, riten: het zijn sleutelwoorden van de historische thriller. Het grote voorbeeld waarop veel boeken terug te voeren zijn is De naam van de roos (1980) van Umberto Eco. In diezelfde periode werden de detectives van Ellis Peters over de Middeleeuwse monnik Cadfael zeer populair, mede door de tv-verfilming ervan. In Nederland schreef Hélène Nolthenius misdaadverhalen over een middeleeuwse broeder. De relithrillers over Bijbelse of godsdienstige gebeurtenissen die hun sporen tot in het heden nalaten - zoals De Da Vinci Code (2004) van Dan Brown - maken het genre compleet. Geliefd in het genre zijn onder andere de boeken van Ken Follet, Kate Mosse, James Rollins, David Hewson en Iain Pears en de Nederlandse auteurs Ashe Stil, Renée Vink en Wouter van Mastricht en Daniëlle Hermans. Word nu lid Voor alle nieuwe volwassen leden die zich in juni laten inschrijven als lid van de bibliotheek heeft Bibliotheek Bollenstreek een leuke verrassing in petto; heet Maand van het Spannende Boek-geschenkboek. Met 25 zinderende spannende ver-

halen van vooraanstaande thrillerauteurs van eigen bodem. Lezing door Prof. Dr. E. Groenveld Het Nederlands Forensisch Instituut verzorgt ook een lezing in vestiging Lisse op de Koninginneweg 79a op woensdagavond 15 juni door voormalig directeur van het Gerechtelijk laboratorium Prof. Dr. Groeneveld. Het Gerechtelijk laboratorium werd al in 1945 opgericht en is in 1999 opgegaan in het NFI. Vanaf 20.00 uur kunt u binnenlopen, de lezing start om 20.15 uur. Kaarten zijn in alle vestigingen van bibliotheek Bollenstreek te koop a € 3,50, voor leden van de bibliotheek Bollenstreek a € 2,50 op vertoon van uw lidmaatschapskaart. Misdaadspeurtocht voor kinderen van 6 t/m 12 jaar Dit jaar is juni ook een spannende maand voor kinderen….De hele maand kunnen kinderen meedoen aan een misdaadspeurtocht in alle vestigingen van Bibliotheek Bollenstreek. Door vingerafdrukken te zoeken, raadsels op te lossen, politiecodes te ontcijferen kunnen ze de oplossing zoeken van deze speurtocht De antwoorden zijn verstopt in boeken, maar ook op geheime plekken in de bibliotheek. Doe je mee? Meld je aan bij de informatiebalie. Als het goede antwoord is gevonden ligt er een toepasselijke verrassing klaar. Voor meer informatie www.bibliotheekbollenstreek.nl

Unieke stoomtreinrit rond Valkenburgse Meer met rondvaart door Leiden RTM, Rederij De Drie Geuzen en StoomtreinValkenburgse Meer organiseren een unieke bustocht vanaf Noordwijkerhout naar de Stoomtrein Valkenburgse Meer voor een stoomtreinrit, met daarna een rondvaart door Leiden en een rondleiding door de Burcht. De tochten zijn op woensdag 22 juni en dinsdag 28 juni. De museumbus vertrekt rond 12.45 uur vanaf het NH Leeuwenhorst en rijdt via de Gooweg, Northgodreef, Duinweg (Puik & Duin, Duinhorst, Lappennest, Bullewei, Gouden Spar, HR Witte Raaf), Duindamse Weg (Duinpan, Witte Raaf), Kraaierslaan (diverse campings), Kapelleboslaan, Vogelaardreef, Duinschoten (Sollassi), Langevelderweg, Brink en Victoriberg naar het Valkenburgse Meer. Terugkeer op opstapplaats plusminus 16.30 uur. De historische bus van de RTM, een ouderwetse standaard streekbus uit de vorige eeuw, brengt de

deelnemers vanaf de campings en vakantieparken rond Noordwijkerhout naar het Valkenburgse Meer bij Leiden. Om 13.30 uur vertrekt de stoomtrein vanaf het Smalspoormuseum voor een rit langs het Valkenburgse Meer. Na aankomst bij het eindpunt aan de Wassenaarse Wetering stapt men over op één van de sloepen van De Drie Geuzen. Deze sloep maakt een rondvaart door de historische universiteitsstad Leiden met een prachtig uitzicht op de historische panden en grachten. Aan boord van de sloep

wordt voor een drankje en een hapje gezorgd. Ook krijgt u een rondleiding door de middeleeuwse Burcht van Leiden. De RTM-bus rijdt om 16.00 uur vanaf Leiden weer terug naar de opstapplaatsen. Kosten van deelname aan deze unieke gecombineerde tocht bedragen 28,50 euro per persoon, alles inclusief. U kunt zich inschrijven bij de VVV Noordwijkerhout, tel 252-372096, e-mail info@ vvvnoordwijkerhout.nl. Meer informatie bel dan 06-20082503.

Hemelvaartsdag Stoomtrein Valkenburgse Meer Op Hemelvaartsdag, donderdag 2 juni 2011 is het “Nationale Oude Trein- en Tramdag”. Traditiegetrouw is dat voor Stoomtrein Valkenburgse Meer de officiële start van het nieuwe rijseizoen. Vanaf die datum rijdt elke zaterdag en zondag de stoomtrein langs de oever van het Valkenburgse Meer. De afgelopen winter hebben vele vrijwilligers heel veel vrije tijd gestoken in het restaureren en

onderhouden de stoom- en diesel locomotieven, rijtuigen en diverse andere wagens, zoals turfkarren en kipbakken. Heel trots zijn wij op ons nieuwe stationsgebouw. Een replica van het tramstation van Gorssel uit 1923 dat afgelopen winter is verrezen door de inzet van vrijwilligers in samenwerking met een aannemingsbedrijf. De rode dakpannen harmoniëren prachtig met het jonge groen van de bomen die het buitenmuseum omzomen. De afwerking van de buitenzijde is voor het nieuwe rijseizoen nagenoeg klaar. De komende maanden zal het interieur in authentieke stijl

worden afgewerkt. Op deze feestelijke dag zijn er wel maar liefst drie of vier stoomlocomotieven en enkele diesellocomotieven actief! Een rit rond het Valkenburgse Meer met de stoomtrein en een bezoek aan het museum mag natuurlijk niet ontbreken. Alles is bij de entreeprijs inbegrepen. Het museum is geopend van 11.00 tot en met 17.00 uur. De stoomtrein vertrekt om 11.30, 13.00, 14.30 en 16.00 uur. Bij grote belangstelling kan van deze dienstregeling worden afgeweken. Meer informatie: Tel . 071- 57 242 75 / www.smalspoormuseum.nl.


AUTOBEDRIJF

KUNST

WERKEN Kom naar onze

showroom en ontvang

G. DOL

Suzuki Swift 1.3 GLX, â&#x20AC;&#x2DC;07 ........................................................................ â&#x201A;Ź 9.950,Suzuki SX4, â&#x20AC;&#x2DC;06 ....................................................................................... â&#x201A;Ź 9.250,3x Peugeot 307 SW automaat, â&#x20AC;&#x2122;04/â&#x20AC;&#x2122;05.................................. â&#x201A;Ź 5.950,- / â&#x201A;Ź 8.950,Mitsubishi Colt CZ3, 35.000 km, â&#x20AC;&#x2122;08 ...................................................... â&#x201A;Ź 8.950,Opel Meriva, 50.000 km, â&#x20AC;&#x2122;03................................................................... â&#x201A;Ź 7.950,2x VW Polo 1.2, 58.000 km, â&#x20AC;&#x2122;04 ............................................ â&#x201A;Ź 5.950,- / â&#x201A;Ź 7.950,Renault Scenic, airco, â&#x20AC;&#x2122;04. ...................................................................... â&#x201A;Ź 7.950,Opel Combo Tour 1.4, airco, â&#x20AC;&#x2122;05. ........................................................... â&#x201A;Ź 7.450,2x Toyota Aygo, â&#x20AC;&#x2122;06. ....................................................... v.a. â&#x201A;Ź 5.950,- / â&#x201A;Ź 6.950,2x Toyota Yaris, airco, 45.000 km, â&#x20AC;&#x2122;04, â&#x20AC;&#x2122;06. ........................................... â&#x201A;Ź 6.950,3x CitroĂŤn C3, 50.000 km, airco, â&#x20AC;&#x2122;05 ..................................................... â&#x201A;Ź 6.950,3x CitroĂŤn C2, 77.000 km, â&#x20AC;&#x2122;06 ........................................ v.a. â&#x201A;Ź 4.950,-/ â&#x201A;Ź 6.950,2x Opel Zafira 1.8, airco, 90.000 km, â&#x20AC;&#x2122;01, â&#x20AC;&#x2122;05. ....................................... â&#x201A;Ź 6.950,Skoda Fabia 1.2, 43.000 km, â&#x20AC;&#x2122;05 ........................................................... â&#x201A;Ź 6.950,Peugeot 107, 23.000 km, â&#x20AC;&#x2122;03 ................................................................. â&#x201A;Ź 6.950,BMW 2.3 Cabrio Z3 Roadster ................................................................ â&#x201A;Ź 6.450,Nissan Micra 1.2S, airco, â&#x20AC;&#x2122;05 .................................................................. â&#x201A;Ź 5.950,CitroĂŤn Xsara, 63.000 km, â&#x20AC;&#x2122;03 ................................................................ â&#x201A;Ź 5.250,Hyundai Accent, 60.000 km, â&#x20AC;&#x2122;03............................................................. â&#x201A;Ź 3.950,VW Polo 1.4, â&#x20AC;&#x2122;00 ..................................................................................... â&#x201A;Ź 3.750,2x Daewoo Nubira + Lanos, LPG 3, airco, â&#x20AC;&#x2122;01 ..................................2x â&#x201A;Ź 1.950,30x div. inruilers ................................................................................v.a. â&#x201A;Ź 500,AUTOMATEN Toyota Auris, automaat, 30.000 km, â&#x20AC;&#x2122;08 ................................................ â&#x201A;Ź14.950,Peugeot 206, automaat, â&#x20AC;&#x2122;04 ................................................................... â&#x201A;Ź 6.950,Toyota Starlet, automaat, 55.000 km ...............................................v.a. â&#x201A;Ź 3.950,CABRIOLET Peugeot 206 CC, â&#x20AC;&#x2122;01 ............................................................................. â&#x201A;Ź 5.950,VW Golf Cabriolet automaat .................................................................. â&#x201A;Ź 4.950,BESTELWAGENS Iveco, lang hoog, â&#x20AC;&#x2122;08............................................................................... â&#x201A;Ź10.950,VW Transporter TDi, â&#x20AC;&#x2122;04, ex BTW.......................................................... â&#x201A;Ź 9.950,4x Opel Vivaro, â&#x20AC;&#x2122;02, ex. dubb. cab. ....................................... â&#x201A;Ź 4.950,- / â&#x201A;Ź 7.950,2x Transporter TDi dubb. cab. â&#x20AC;&#x2122;03/â&#x20AC;&#x2122;04 .................................................... â&#x201A;Ź 7.950,2x VW Caddy, Diesel SDi, â&#x20AC;&#x2122;98/â&#x20AC;&#x2122;99, â&#x20AC;&#x2122;04/â&#x20AC;&#x2122;05 ............................ â&#x201A;Ź 2.950,- / â&#x201A;Ź 5.900,3x Renault Kangoo diesel, â&#x20AC;&#x2122;05/â&#x20AC;&#x2122;06 ......................................... â&#x201A;Ź 2.450,- / â&#x201A;Ź 3.950,-

WWW.GDOL.NL

â&#x201A;Ź250,- korting

Rijnsburgerweg 48 - Voorhout - Tel. 0252-211849

Autoschade Bollenstreek

op uw offerte.*

Gespecialiseerd in: t4QVJUFOFOIFSTUFMMFOWBOBVUPTFONPUPSmFUTFO t6JUEFVLFO[POEFSTQVJUFO 81TZUFFN

t"VUPSVJUSFQBSBUJFTPGWFSWBOHJOH t3FQBSBUJFWBODBSBWBOT

Schilderijen te bezichtigen van Loes Verbrugge ma t/m vr: 09:00 tot 17:00 uur, zaterdag: 10:00 tot 16:00 uur Wilt u meer informatie of een vrijblijvende afspraak? Kom dan naar onze showroom of bel 0252 500 900 en laat u verrassen.

Gieterij 27-29 - Noordwijkerhout - Tel. 0252-370 404

Pesetaweg 45 â&#x20AC;˘ Nieuw-Vennep â&#x20AC;˘ Tel. 0252 500 900 â&#x20AC;˘ www.ploegkozijnen.nl * Vraag naar de voorwaarden

Word ook KWF-collectant

Zekerheid en veiligheid:

Meld je vandaag nog aan op

Onze PLOEG zoekt versterking!

www.kwfkankerbestrijding.nl/collecte

iedereen verdient een morgen

Ben jij op zoek naar een leuke baan? Denk jij onze PLOEG te kunnen versterken? Matcht ĂŠĂŠn van onderstaande functies met jouw kwaliteiten?

SNUFFELMARKT ZATERDAG 4 + ZONDAG 5 JUNI 10-16 UUR IJSHAL LEIDEN VONDELLAAN 41 KOM OOK OF HUUR EEN KRAAM! info: 071 - 33 12 067 www.snuffelmarkt.nu

(Leerling) Monteurs/ Timmerlieden

(Leerling) Productiemedewerkers

Wij zoeken kandidaten die: - Ervaring hebben in de particulieren en/of projectenmarkt of - Die het vak willen leren - Kunnen samenwerken in teamverband - Sociaal en betrouwbaar zijn

Wij zoeken kandidaten die: - Ervaring hebben Ăłf - die het vak willen leren - Zelfstandig kunnen werken - Kunnen samenwerken in een teamverband - Sociaal en betrouwbaar zijn

Ben je geĂŻntereseerd? Stuur dan je CV naar solliciteren@ploegkozijnen.nl

LEIDSE

Kunt u een paar uurtjes missen? Collecteer ook in de derde week van september.

Meld u aan op nierstichting.nl

#VSHFSTEJKLTUSBBUr"5,BUXJKLr5FMr'BY r*OUFSOFUXXXWSPFHJOEFXFJKBEWPDBUFOOM

Arbeidsrecht Ondernemersrecht Burenrecht Milieurecht Bestuursrecht

Personenrecht Strafrecht Aansprakelijkheidsrecht Huurrecht Beslagrecht

Inloopspreekuur (zonder afspraak) Elke maandagavond van 19.00 tot 20.30 uur Eerste halfuur gratis juridisch advies

.S8+7SPFHJOEFXFJK .S1+8EF8BUFS .S((;XBBM .S(WBOEFS.FJK

Familierecht Bemiddeling Incassoâ&#x20AC;&#x2122;s Andere juridische zaken


pagina 9

Noordwijkerhouts Weekblad 31 mei 2011

VVV NIEUWS Hemelvaartsdag: a.s. donderdag 2 juni is de VVV winkel geopend van 10.00 uur tot 14.00 uur: speciale dagaanbieding: bij aankoop van twee Falk fietskaarten krijgt u een VVV knooppunter t.w.v. 5.95 gratis (Vaderdagcadeau?) Recreatiekrant Beleef de Bollenstreek: de voorjaarseditie, met evenementenkalender, is gratis af te halen bij VVV, Dorpsstraat 8 Opa en Omadag: a.s. zaterdag 4 juni organiseert KidsZoo een bijzondere dag voor alle opa’s en oma’s - kijk op www. kidszoo.nl Karaokefeest: zaterdagmiddag daagt popkoor Bloom u uit om spontaan mee te zingen op de Steeg, vanaf 13.00 uur.

Laatste concert voor ‘Theo van de Sjaan’ Thea ter Heide - Vrolijk

Met het ‘Promsconcert’ van de St. Jeanne d’Arc op 18 juni neemt Theo Duivenvoorde afscheid als actief lid van ‘zijn Sjaan’. Zo mogen we dat wel stellen, want Theo staat binnen de Noordwijkerhoutse gemeenschap meer bekend als ‘Theo van de Sjaan’. De jubilerende muziekvereniging viert dit jaar haar 90 jarig bestaan. Daarvan heeft Theo er zestig op zitten, als actief lid. “In 1951 heb ik me aangemeld, toen ze hun 30 jarig bestaan vierden”, vertelt hij, en weet hij te verhalen, dat dat gebeurde tijdens de fancy fair in de oude gymnastiekzaal van de toentertijd geheten St. Jozefschol aan de Langevelderweg. “Die drie dagen was ik er niet weg te slaan, de opbrengst was voor een paar pauken. En deze staan nu nog te prijken, bij de ingang van De Parade”. In 1951 werd ook de eerste muziekschool opgericht, en werd Theo de kneepjes van het muzikale vak bijgebracht door onder meer Leo Verbeek, Jozef Timmermans en Wil-

lem van Munsteren. Hij begon als bazuinlazer bij de drumband, maar stapte later over op de bariton, om vervolgens in 1963 over te stappen naar de Bes Bas (tuba), en weer later naar de schuiftrombone. Zijn ziel en zaligheid lag en ligt binnen de St. Jeanne d’Arc, en - bij het 40 jarig bestaan -, in 1961, werd een jubileumcommissie opgericht en begon Theo in z’n eentje met het werven van donateurs. Hij beet zich hierin helemaal vast, en kon hij de eerste 120 nieuwe donateurs op de receptie aanbieden. En donateurs hebben dat geweten, ook al moest Theo buiten de dorpsgrenzen z’n donateurs benaderen, binnenhalen, die extra centen voor de club, dat deed hij, hetgeen resulteerde in een aantal donateurs van maar liefst 2000 in 1978, 3000 in 1988 en in 2002, 3753 donateurs. “Toen ik hiermee begon, had ik er geen notie van, dat ik dat tot 2002 zou volhouden, en misschien wel een miljoen guldens heb binnengehaald”. Alles werd nauwkeurig bijgehouden, zoals Duivenvoorden ook een grote verzameling heeft van foto’s, (9000), krantenartikelen van ‘zijn Sjaan’, vanaf de oprichting in 1900, toen als ‘Echo der Duinen’ en vanaf 1921 als St. Jeanne d’Arc. Theo Duivenvoorde trad in 1962 toe in het bestuur en maakte gedurende zijn lidmaatschap elf voorzitters mee en zes dirigenten. In 2002 stapte hij uit het bestuur; vele hoogtepunten rijker, zoals de feestelijke eucharistieviering bij gelegenheid

van het 50 jarige bestaan, de aanwezigheid op de Hollandse markt, destijds georganiseerd door het WAK, het optreden van de St. Jeanne d’Arc in Circus Boltini en de bouw van het eigen honk ‘De Parade’. ‘Ons eigen home, dat we nagenoeg zelf helemaal hebben gebouwd met een vaste kern vrijwilligers. Sommige Noordwijkerhouters moeten elke dag de Witte Kerk zien, maar dat geldt voor mij voor De Parade”.

Niet zomaar een concert, maar een concert met een hoog “Night of the Proms”-gehalte. Samen met Coverband Nightlife en soliste Paulien van Eeden zal er een swingend en verrassend programma gepresenteerd worden. Allerlei muziekstijlen zullen de revue passeren. Pop meets Classics en Night of the Proms zijn benamingen die de la-

ding dekken van deze avond. Carmen, de Notenkraker, Aïda en de Hongaarse dans zijn klassieke melodieën die voorbij zullen komen. Natuurlijk mag filmmuziek als Star Wars, The Rock, Lord of the Rings, Superman en James Bond om er maar een paar te noemen op deze avond ook niet ontbreken. Dan mist u nog een pop-invulling. Wat dacht u van ‘Cry me a River’ van Michael Buble, ‘It’s o so quiet’ van Björk, ‘This is my life’ van Shirley Bassey, ‘Malle Babbe’ van Rob de Nijs, ‘Rood’ van Marco Borsato, een Volendamse Medley en ‘I’ve got the Music in me’. Muziek, die garant staat voor een gezellige en ontspannen avond. Ook de harmonie van de jubilerende St.Jeanne d’Arc laat zich van een kant zien, die u eer-

Avond4daagse: deze wandelhappening wordt ge-

Wandelen: “Op weg naar de Midzomernacht”, een avondwandeling voor volwassenen, op vrijdag 17 juni, in de Amsterdamse Waterleidingduinen ( ingang de Zilk ). Vertrek om 20.00 uur - aanmelden via www.waternet.nl Nationale Dinerbon: de geliefde Nationale Dinerbon wordt nu ook geaccepteerd bij restaurant Bij de Buren, restaurant Zegers, restaurant het Wapen van Noordwijkerhout en bij restaurant Casa di Mama. Deze cadeaucheque is verkrijgbaar bij VVV, Dorpsstraat 8 Vaderdag 19 juni: speciale Vaderdagaanbieding: FALK Fietsknooppunten Cadeaubox van 29.95 voor 24.95, nu verkrijgbaar in VVV winkel. Evenementenkalender: voor alle activiteiten in Noordwijkerhout, kijk op www.vvvnoordwijkerhout.nl

Na 60 jaar is het nu genoeg, en neemt Theo echt afscheid. Hij werd al voor het voetlicht gehaald tijdens het onlangs gehouden voorjaarsconcert. Helemaal zonder muziek, dat kan-ie natuurlijk niet, en ‘blijf ik nog wel blazen in het Vrijetijds Orkest’. De liefde voor de ‘Sjaan’ werd in heel huize Duivenvoorde doorgegeven. Zo is ook echtgenote Lenie ruim 50 jaar aan de vereniging verbonden en naaide zij o.a. uniformen, verricht ze schoonmaakwerkzaamheden in De Parade. Ook de kinderen kregen de liefde voor de muziek met de paplepel ingegoten. In dankbaarheid kijken Theo en Lenie terug op het rijke verenigingsleven van de St. Jeanne d’Arc, waarvan zij deel uit mochten maken. Naast zijn grote hobby ‘De Sjaan’, heeft Theo ook nog tal van andere hobby’s, zoals het verzamelen van oude ansichtkaarten, foto’s, fietsen, tuinieren etc. “Ik val niet echt in een gat”, maar toch, het zal best wel even vreemd zijn, ‘de Sjaan zonder Theo’.

Muziekspektakel “Proms” op het Marktplein Op zaterdagavond 18 juni vanaf 20.30 uur zal het Marktplein in Noordwijkerhout worden omgetoverd tot een waar “Promsplein”, waar een groot en vrij toegankelijk concert wordt gegeven.

Fietskaarten: de grote collectie fietskaarten is weer uitgebreid met de fietsideeënkaart en met de basiskaart van het netwerk LF-routes van het Landelijk Fiets Platform, van harte aanbevolen!

houden van maandag 6 tot en met donderdag 9 juni: u kunt zich nog inschrijven in de VVV winkel. De start is vanaf het sportcomplex de Boekhorst ( VVSB ) tussen 18.00 uur en 19.00 uur.

der nog niet zag. Ook de innerlijke mens wordt niet vergeten. Café Van der Geest, Vlees & Zo en Snackbar de Koetiller voorzien het publiek op deze avond van hapjes en drankjes. Deze zaterdagavond in juni is de langste avond van 2011. De organisatie hoopt op een ultieme zomeravond waarop iedereen kan genieten van heerlijke muziek in alle stijlen. Met iedereen bedoelen we niet alleen ons trouwe publiek, maar ook de Noordwijkerhouters die nog nooit een concert van de vereniging bezochten. Dit concert / evenement is namelijk een avondvullend programma waarbij jong en oud zich uitstekend zullen kunnen vermaken. Dus noteer deze datum alvast in uw agenda en zorg dat u erbij bent.

(foto PR)

Lourdesreis

Wilde u altijd al een keer naar Lourdes? Lourdes is een plaats van vrede, een bron van hoop, van bezinning, warmte en vriendschap.Zoals een medepelgrim het verwoordde: “Lourdes is voor mij een plaats waar erg veel positieve energie is, van allerlei verschillende mensen uit verschillende culturen en landen. Ik ervaar deze energie steeds weer en

BERNARD SCHULTE BV CENTRALE VERWARMING EN AIRCONDITIONING

NEFIT HR Ketel Van € 1.995,voor

€ 1.795,-

* Niet inwisselbaar tegen contanten geldig t/m 30 juni 2011

Voorhout - Nijverheidsweg 10 Tel. 0252-21 57 62 WWW.BERNARDSCHULTE.NL

neem deze mee naar huis waar ik het probeer vast te houden.” Voor dit jaar, staat op 13 september weer een 9 daagse Lourdesreis op het programma. De bus vertrekt vanuit Noordwijkerhout, en doet onderweg ook andere toeristische plaatsen aan, zoals Reims, Nevers en Rocamadour. In Nevers staat het klooster waar Bernadette lange tijd gewoond heeft en nu ligt opgebaard. Onderweg wordt op de heenweg twee maal overnacht, en op de terugreis één maal, steeds in goede hotels. In Lourdes sluit de Noordwijkerhoutse groep aan bij de Nederlandse pelgrims, die per trein of vliegtuig zijn aangekomen en wordt het programma van de Limburgse Bedevaarten gevolgd. Wilt u mee? Weet u iemand die mee zou willen? Heeft u vragen, belt u gerust naar: Cees en Maria Beelen. tel. 0252 370735.


Gemeente Noordwijkerhout - info 1 juni 2011

Programma open dag gemeentehuis Colofon Bezoekadressen t(FNFFOUFIVJT )FSFOXFH t8NP"EWJFTDFOUSVN/PPSEXJKLFSIPVU  7JB"OUJRVB Postadressen t(FNFFOUF/PPSEXJKLFSIPVU 1PTUCVT ""/PPSEXJKLFSIPVU t8NP"EWJFTDFOUSVN/PPSEXJKLFSIPVU 7JB "OUJRVB )8/PPSEXJKLFSIPVU Telefoonnummers t(FNFFOUF/PPSEXJKLFSIPVU  t,MBDIUFOMJKO  t8NP"EWJFTDFOUSVN/PPSEXJKLFSIPVU  t*4%#PMMFOTUSFFL  Website XXXOPPSEXJKLFSIPVUOM XXXXNPOPPSEXJKLFSIPVUOM E-mail HFNFFOUF!OPPSEXJKLFSIPVUOM XNP!OPPSEXJKLFSIPVUOM Openingstijden t-PLFUUFOPQXFSLEBHFOWBOUPU VVSFOPQXPFOTEBHNJEEBHWBO UPUVVS t#VSHFS[BLFOFYUSBMBOHHFPQFOEPQ XPFOTEBHWBOUPUVVS t8NP"EWJFTDFOUSVN/PPSEXJKLFSIPVUPQ XFSLEBHFOWBOUPUVVS t*4%#PMMFOTUSFFLPQXFSLEBHFOWBO UPUVVSJTFSFFONFEFXFSLFS WBOEF*4%BBOXF[JHJOIFU8NP"EWJFT DFOUSVN Spreekuur college 8JMUVFFOHFTQSFLNFUFFOWBOEFDPMMFHF MFEFO EBOLVOUVFFOBGTQSBBLNBLFOWJB EFCFTUVVSTTFDSFUBSFTTFNFWSPVX.%PFT Wmo adviesraad 7SBHFOPGPQNFSLJOHFOPWFSIFU8NPCF MFJEWBOEFHFNFFOUF/PPSEXJKLFSIPVULVOU VNBJMFOOBBS XNPBEWJFTSBBE!OPPSEXJKLFSIPVUOM Storingsnummers t/BUJPOBBMTUPSJOHTOVNNFSHBTFOTUSPPN  t3JPPM %VOFB  t4USBBUWFSMJDIUJOH ;JVU  VVV Noordwijkerhout %PSQTTUSBBU ($/PPSEXJKLFSIPVU 5FM 0QFONBBOEBHUN [BUFSEBHVVS 8FCTJUFXXXWWWOPPSEXJKLFSIPVUOM Eindredactie "GE#.0$PNNVOJDBUJF Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend

0Q [BUFSEBH KVOJ PSHBOJTFFSU EF HFNFFOUF /PPSEXJKLFSIPVUFFOPQFOEBH 5VTTFOFOVVS[JKOFSJOFOPNIFU HFNFFOUFIVJT FO JO EF CJCMJPUIFFL EJWFSTF BD UJWJUFJUFO 3POEPN IFU HFNFFOUFIVJT TUBBO LSBBNQKFTWBOEJWFSTFWFSFOJHJOHFO NBBUTDIBQ QFMJKLFPSHBOJTBUJFTFOQPMJUJFLFQBSUJKFO )JFSPOEFSUSFGUVIFUQSPHSBNNBWBOEFPQFOEBH Voor het gemeentehuis, Kleine Schoolstraat en Schoollaantje )JFS WJOEU EF WSJKXJMMJHFSTNBSLU QMBBUT 6 WJOEU IJFSLSBBNQKFTWBO %F%JFSFOIPFWF (*04 *11 *OGPSNBUJFQVOU1PMFO

/;3# SFEEJOHTCSJHBEF

0VEFSFOCPOE0+" 1PMJUJF)PMMBOET.JEEFO 4DPVUJOH#SPOTHFFTU 4U+P[FG XFSLHSPFQ,JOEFSXPPSEEJFOTU +FVHEUIFBUFSHSPFQ5JLLJF 7FSFOJHJOH%PSQTCFIPVE 7PMLTEBOTHSPFQ(F|GBOJN 7SJFOEFOEJFOTU;VJE)PMMBOE/PPSE 7SJKXJMMJHFSTXFSL3JWJFSEVJOFO 8NP"EWJFTSBBE/PPSEXJKLFSIPVU ;XFNWFSFOJHJOH/PPSEXJKLFSIPVU (SPFO-JOLT /FOT

Rondleiding 7JOEUVIFUMFVLPNNFFSUFXFUFOPWFSEF HFTDIJFEFOJT WBO POT HFNFFOUFIVJT %BO LVOU V EFFMOFNFO BBO EF SPOEMFJEJOH %F[F TUBSUPNVVSUFHFOPWFSEFSBBE[BBM

*OEF,MFJOF4DIPPMTUSBBUWJOEUPPLFFOEFNPO TUSBUJF QMBBUT WBO IFU PQMBBEQVOU WPPS FMFLUSJ TDIFBVUPT Gemeentehuis

Hal: %FNPOTUSBUJF(FPHSBmTDI*OGPSNBUJFTZTUFFN )PF POUTUBBU FFO OJFVXF XPPOXJKL .PTTF OFTU**

 "GWBMJO[BNFMJOHEPPSEF.FFSMBOEFO 1SFTFOUBUJFCPMMFODVMUVVS *OGPSNBUJF#VSHFS[BLFO

Eerste verdieping: WBOUPUVVSKFVHEHFNFFOUFSBBEJO EFSBBET[BBM 7BO UPU VVS JOGPSNBUJF PWFS HF NFFOUFSBBE FO EFNPOTUSBUJF XFCDBTU JO EF SBBE[BBM 4QFFEEBUFNFUIFUDPMMFHF 1SPNPUJFmMNPWFS/PPSEXJKLFSIPVU *OGPSNBUJF,POJOLMJKLFPOEFSTDIFJEJOHFOJOEF 5SPVX[BBM (SBUJTLPGmFUIFFJOLPGmFLBNFS )VJTTUJKM FO LFSOXBBSEFO WBO EF HFNFFOUF /PPSEXJKLFSIPVU (FFG VX NFOJOH PWFS EF OJFVXF WPSNHFWJOH WBOEFHFNFFOUFQBHJOB 'PUPTFOTUVLLFOVJUIFUHFNFFOUFBSDIJFG *OGPSNBUJFPWFS$FOUSVNWPPS+FVHEFO(F[JO 1SFTFOUBUJF PWFS XFSL[BBNIFEFO BGEFMJOH *O XPOFST 3POEMFJEJOHEPPSPVEFHFEFFMUFHFNFFOUFIVJT Bibliotheek: 4DINJOLFO ,OVUTFMFO .JTEBBETQFVSUPDIU

Kosten van vervoer naar het ziekenhuis *LNPFUSFHFMNBUJHWPPSFFOCFIBOEFMJOHOBBS IFU[JFLFOIVJTUPF,BOJLIJFSWPPSPPLEFSF HJPUBYJHFCSVJLFOPGNPFUJLEJUWJBNJKO[PSH WFS[FLFSJOHSFHFMFO Antwoord "MTVFFOQBTWPPSEF3FHJPUBYJIFCUHFLSFHFO LVOU V NFU EF 3FHJPUBYJ OBBS IFU [JFLFOIVJT UPF6CFUBBMUIFUUBSJFGWPPSEF3FHJPUBYJ)FU LBO PPL [JKO EBU VX [PSHWFS[FLFSBBS EF WFS WPFSTLPTUFOCFUBBMU Vervoer via zorgverzekeraar "GIBOLFMJKL WBO VX [PSHWFS[FLFSJOH LBO IFU WPPSVmOBODJFFMHF[JFOCFUFS[JKOPNIFUWFS WPFS OBBS IFU [JFLFOIVJT WJB VX [PSHWFS[FLF SBBS BBO UF WSBHFO %JU JT BGIBOLFMJKL WBO EF QPMJTWPPSXBBSEFO WBO VX [PSHWFS[FLFSBBS FO EFSFEFOWBOVX[JFLFOIVJTCF[PFL "MTVWPPSEFWPMHFOEFNFEJTDIFPPS[BLFOOBBS IFU [JFLFOIVJT NPFU JT EF LBOT HSPPU EBU VX WFS[FLFSBBSEFSFJTLPTUFOWBOVFOVXCFHFMFJ EFSWFSHPFEU%JUCFUSFGU OJFSEJBMZTFT PODPMPHJTDIFCFIBOEFMJOHFONFUDIFNPUIF SBQJFPGSBEJPUIFSBQJF VLVOUV[FMGVJUTMVJUFOEQFSSPMTUPFMWFSQMBBU TFO VIFCUFFOCFQFSLUHF[JDIUTWFSNPHFOFOSFJ [FO[POEFSCFHFMFJEJOHJTOJFUNPHFMJKL

Persoonlijke situatie "GIBOLFMJKL WBO VX QFSTPPOMJKLF TJUVBUJF WFS HPFEUEFCBTJTWFS[FLFSJOHIFUWFSWPFSQFSBN CVMBODF FJHFO BVUP UBYJPGPQFOCBBSWFSWPFS WBOFOOBBSIFU[JFLFOIVJT%FWFSHPFEJOHLBO PPLWBOUPFQBTTJOH[JKOWPPSVXFWFOUVFMFCF HFMFJEFS6X[PSHQPMJTCFQBBMUPGVFFOFJHFO WFSWPFSEFSLBOLJF[FO)FULBO[JKOEBUVFFO FJHFOSJTJDPPGFJHFOCJKESBHFNPFUCFUBMFO Betaalt uw zorgverzekeraar uw reiskosten? "MT VX [PSHWFS[FLFSBBS VX SFJTLPTUFO CFUBBMU EBONPFUVWJBVX[PSHWFS[FLFSBBSVXWFSWPFS SFHFMFO*OEJUHFWBMLPNUVOJFUJOBBONFSLJOH WPPSEF3FHJPUBYJ Advies *OGPSNFFSCJKVX[PSHWFS[FLFSBBSOBBSEFWPPS XBBSEFOFONPHFMJKLIFEFO Meer informatie 7PPSNFFSJOGPSNBUJFPWFSIFUHFCSVJLWBOEF 3FHJPUBYJLVOUVCJKEF*4%UFSFDIU Bereikbaarheid ISD 5FMFGPPO  HSBUJT

8FCTJUFXXXJTECPMMFOTUSFFLOM 1FSNBJMJOGP!JTECPMMFOTUSFFLOM 1FSTPPOMJKL CF[PFL IFU 8NP "EWJFTDFOUSVN /PPSEXJKLFSIPVU

VVV )FU 777 PSHBOJTFFSU FFO TQFVSUPDIU SPOE FO JO IFUHFNFFOUFIVJT%FWSBHFOMJKTUWPPSEFTQFVS UPDIULVOUVPQIBMFOCJKIFU777LBOUPPSJOEF %PSQTTUSBBU

Speeddate met het college 5JKEFOTEFPQFOEBHLVOUVTQFFEEBUFONFU IFUDPMMFHFWBOCVSHFNFFTUFSFOXFUIPVEFST 6LSJKHUESJFNJOVUFOEFUJKEPNNFUÏÏOWBO EF DPMMFHFMFEFO WBO HFEBDIUFO UF XJTTFMFO PGLFOOJTUFNBLFO%BULBOPQEFWPMHFOEF UJKETUJQQFO o o o o

XFUIPVEFS,OBQQ XFUIPVEFS7JTTFST XFUIPVEFS%F)BBT CVSHFNFFTUFS(PFEIBSU

6IPFGU[JDIWBOUFWPSFOOJFUBBOUFNFMEFO %FFMOBNFJTPQWPMHPSEFWBOCJOOFOLPNTU

Nieuwe opzet gemeentepagina %FHFNFFOUFQBHJOBLSJKHUFFOOJFVXFWPSN HFWJOH8FWJOEFOIFUCFMBOHSJKLPNVXNF OJOHUFIPSFO UFOTMPUUFJTEF[FQBHJOBWPPS VCFTUFNE,PNLJKLFOOBBSEFOJFVXFWPSN HFWJOHPQEFLBNFSWBOEFFFOIFJE$PNNV OJDBUJF PQ EF FFSTUF WFSEJFQJOH FO HFFG VX SFBDUJF

Vanaf 1 juni wordt uw GFT-bak wekelijks geleegd *O EF [PNFSNBBOEFO XPSEU VX ('5CBL XFLF MJKLTHFMFFHE%BUJTOJFUBMMFFOPNTUBOLPWFS MBTUUFWFSNJOEFSFO NBBSPPLPNHPFEHFCSVJL UF NBLFO WBO EF SFTUNBUFSJBMFO WPPS SFDZDMJOH (SPFOUF GSVJUFOUVJOBGWBM ('5 XPSEUOBNFMJKL WPPS HFSFDZDMFE %BU MFWFSU NFFS PQ EBO VEFOLU GroengasCJKWFSHJTUJOHLPNUHBTWSJKXBBSNFF HSPFOHBTXPSEUHFNBBLU%BUJTCSBOETUPGXBBS PQEFWVJMOJTXBHFOTCJOOFOLPSUHBBOSJKEFO Warmte%FXBSNUFEJFEFWFSXFSLJOHTJOTUBMMB UJFMFWFSUXPSEUHFCSVJLUWPPSHMBTUVJOCPVX Compost en CO2IFUSFTUNBUFSJBBMVJUEFWFS XFSLJOHTJOTUBMMBUJFJTDPNQPTUFOEBUJTFWFOBMT $0 FFO HPFEF WPFEJOHTCPEFN WPPS CMPFNFO QMBOUFO HSPFOUFFOGSVJU /PHTUFFETWFSEXJKOUWFFMBGWBMJOEFWFSLFFSEF DPOUBJOFS%BUJTKBNNFS XBOUWFFMBGWBMEBUHF TDIFJEFO XPSEU JOHF[BNFME LBO XPSEFO IFSHF CSVJLU0PLVXBGWBMDPOUBJOFSCFWBUXBBSEFWPMMF NBUFSJBMFO%PPSVX('5BGWBMJOEFHSPFOCBLUF EPFO VXHMBT QBQJFS QMBTUJDFOUFYUJFMOBBSEF CSFOHQBSLKFT UF CSFOHFO FO VX LMFJO DIFNJTDI BGWBM OBBS EF DIFNPLBS UF CSFOHFO CMJKWFO NB UFSJBMFO JO EF LSJOHMPPQ )FU BGWBM JT EBO HFFO BGWBMQSPEVDUNFFS NBBSFFOHSPOETUPG(FFGBG WBMUPFLPNTU


WERKEN AAN DE WEG Werkzaamheden week 22 1MBBUTFMJKL XFSL[BBNIFEFO EPPS /654CFESJK WFO JO WFSCBOE NFU BBOTMVJUJOHFO FO TUPSJOHFO BBO EJWFSTF OFUXFSLFO -JBOEFS FMFLUSB FO HBT o +PVM[ FMFLUSB FO HBT o ;JVU PQFOCBSF WFS MJDIUJOH %VOFB XBUFSFOSJPPM o,1/;JHHP Plan Centrum de Bouwmeester %FJOFOVJUSJUBBOEF%PSQTTUSBBUJTJOHFCSVJL WPPSCPVXWFSLFFS&SJTCFQFSLUFWFSLFFSTIJOEFS JO IFU 4DIPPMMBBOUKF FO EF %PSQTSJOHXFH %J HSPT 5JKEFMJKLFTUSFNNJOHPQEJOTEBHKVOJJO EF%PSQTTUSBBU *OXFFLFWUJKEFMJKLFXFHBGTMVJUJOHFOWBOEF %PSQTSJOHXFH FO %PSQTTUSBBU UFO CFIPFWF WBO IJKTXFSL[BBNIFEFO5JKEFMJKLFPWFSMBTUJTPOWFS NJKEFMJKL *OGPSNBUJF EF IFFS " WBO EFS .FJK WBO 7BO 3IJKOCPVX,BUXJKL UFM  FNBJMBWBOEFSNFJK!WBOSIJKOCPVXOM Plan Centrum Coremolen en de Zeestraat 5JKEFMJKLFXFHBGTMVJUJOH;FFTUSBBUWPPSWFSQMBBU TFOCPPSTUFMMJOHPQEJOTEBHPDIUFOENFJ#F QFSLUFWFSLFFSTIJOEFSPPLJOEF;FFTUSBBU *OGPSNBUJFNFWSPVX3#BEFSWBOEFHFNFFOUF UFM  NBUNEP FNBJMCPVXUPF[JDIU!OPPSEXJKLFSIPVUOM &SJD3PFMPGTXBBSE UFM  FNBJMFSPFMPGTXBBSE!IFFNCPVXOM Langevelderweg %PPS CPVXXFSL[BBNIFEFO WBO EF 1SJOTFOIPG TDIPPMJTFSFOJHFWFSLFFSTIJOEFSEPPSCPVXWFS

LFFSNPHFMJKL"BOOFNFSJT#PVXCFESJKG&4DIVJU VJU)JMMFHPN *OGPSNBUJFNFWSPVX3#BEFSWBOEFHFNFFOUF UFM  NBUNEP

FNBJMCPVXUPF[JDIU!OPPSEXJKLFSIPVUOM Salvatorhof 8FSL[BBNIFEFOQBSLFFSHBSBHFLFMEFSQMBGPOE 7JDUPSJCFSH4BMWBUPSIPG )FUXPPOFSG4BMWBUPS IPGJTIJFSWPPSPQHFCSPLFO#FQFSLUFUPFHBOLF MJKLIFJENPHFMJKLBBOEFHFWFM[JKEF"BOOFNFSJT .$8JMETDIVU%BLCFEFLLJOHFO#7VJU)BBSMFN (FTDIBUUFEVVSUNXFFL *OGPSNBUJFEFIFFS&+PIO UFM  FNBJMFKPIO!XJMETDIVUEBLOM Herenweg buiten de bebouwde kom richting Tespellaan. *OEFXFLFOUNXPSEUFFOHFEFFMUFWBO EJUXFHWBLDPNQMFFUBGHFTMPUFOWPPSBTGBMUXFSL [BBNIFEFO FO [BM IFU EPPSHBBOE FO CFTUFN NJOHTWFSLFFSPNHFMFJEXPSEFOJODM$POOF99JPO *OGPSNBUJFEFIFFS)WBO-JNCVSHWBOEFHF NFFOUF UFM FNBJMIWBOMJNCVSH!OPPSEXJKLFSIPVUOM 7BOBGXFFLLBCFMXFSL[BBNIFEFOPQIFUHF EFFMUF WBOBG EF )FSFOXFH CVJUFO EF CFCPVXEF LPNSJDIUJOH5FTQFMMBBO7FSLFFSTIJOEFSEPPSEF XFSL[BBNIFEFOXFMLFWFFMBMJOEFXFHCFSNXPS EFOVJUHFWPFSE *OGPSNBUJFEFIFFS+7FSEPPME UFM FNBJMLFFTSPUUFWFFM!BMMJBOEFSDPN

Sluiting rondom de feestdagen 0Q EF WPMHFOEF EBHFO [JKO IFU HFNFFOUFIVJT FOIFU8NP"EWJFTDFOUSVNHFTMPUFO %POEFSEBHKVOJ )FNFMWBBSUTEBH 7SJKEBHKVOJ .BBOEBHKVOJ F1JOLTUFSEBH

ISD Bollenstreek %F*4%#PMMFOTUSFFLJTJOWFSCBOENFU)FNFM WBBSUTEBHFOFFOWFSQMJDIUFWSJKFEBHWPPSQFS TPOFFMHFTMPUFOPQEPOEFSEBHKVOJFOWSJKEBH KVOJ%F*4%JTPPLHFTMPUFOPQNBBOEBH KVOJ F1JOLTUFSEBH

Gemeenteraad info Samenvatting gemeenteraadsvergadering )JFSPOEFSWPMHUFFOTBNFOWBUUJOHPQIPPGEMJK OFOWBOEFHFNFFOUFSBBETWFSHBEFSJOHWBOEPO EFSEBHNFJ .FUOBNFJTHFTQSPLFOPWFS Standpunt van de gemeente Noordwijkerhout over het concept-Bestuursakkoord 2011-2015 *O BQSJM WBO EJU KBBS IFCCFO IFU 3JKL EF 7FS FOJHJOHWBO/FEFSMBOETF(FNFFOUFO 7/( IFU *OUFSQSPWJODJBBM0WFSMFHFOEF6OJFWBO8BUFS TDIBQQFOPWFSFFOTUFNNJOHCFSFJLUPWFSEFJO IPVE WBO CPWFOHFOPFNE BLLPPSE %F GPSNFMF CFTMVJUWPSNJOH WJOEU OBBS WFSXBDIUJOH QMBBUT PQIFUDPOHSFTWBOEF7/(PQKVOJ )FU DPMMFHF WBO CVSHFNFFTUFS FO XFUIPVEFST IFFGUJOFFOCSJFGBBOEFSBBEPOEFSTDISFWFO EBU[JK[JDILBOWJOEFOJOIFUVJUHBOHTQVOUPN UBLFOWBOEFSJKLTPWFSIFJEOBBSEFHFNFFOUFO UF EFDFOUSBMJTFSFO #8 EFMFO FDIUFS EF [PSH NFUWFMFBOEFSFHFNFFOUFOPWFSEFmOBODJÑMF HFWPMHFOWBOEFEPPSIFUSJKLWPPSHFTUBOFXJK [JHJOHWBOEFSFHFMJOHWPPSIFUEPTTJFS8FSLFO *OLPNFO %F SBBE LBO [JDI WFSFOJHFO NFU IFU EPPS IFU DPMMFHFJOEFCSJFGWFSXPPSEFTUBOEQVOU .FEF BGIBOLFMJKL WBO EF VJULPNTU WBO OJFVXF POEFSIBOEFMJOHFO[BMIFUDPMMFHF XBOOFFSIFU PQ IFU 7/(DPOHSFT WBO KVOJ BT UPU FFO TUFNNJOHLPNU IBOEFMFOOBBSCFWJOEWBO[B LFO Voorjaarsnota 2011 *OHFWPMHFEF'JOBODJÑMFWFSPSEFOJOHHFNFFOUF /PPSEXJKLFSIPVU IFFGU IFU DPMMFHF FFO OPUB BBOHFCPEFOPWFSEFLBEFSTWBOIFUCFHSPUJOHT KBBSFOEFESJFEBBSPQWPMHFOEFKBSFO "BOEFIBOEWBOIFUDPMMFHFWPPSTUFMIFFGUEF SBBEEFLBEFSTWPPSIFUPQTUFMMFOWBOEFCFHSP

UJOH FO EF NFFSKBSFOSBNJOH WBTUHFTUFME ;PEPFOEF CFTUBBU PWFSFFOTUFN NJOHPWFSIFUQBLLFUWBO CF[VJOJHJOHT NBBU SFHFMFO PWFSFFOLPNTUJH IFU DPBMJUJFBLLPPSE FO PWFS EF EFLLJOHTNJEEFMFO WPPS IFU PQTUFMMFO WBO EF CFHSPUJOH 7FSEFS XPSEUSFLFOJOHHFIPVEFONFUFFOFYUSBWFSIP HJOHWBOEFCFMBTUJOHUBSJFWFOWBOKBBSMJKLT TUSVDUVSFFMDVNVMBUJFG CPWFOPQEFJOnBUJF /BBTU EF[F CFTQSFFLQVOUFO [JKO EF WPMHFOEF IBNFSTUVLLFOBBOEFPSEFHFTUFMEFOJTPWFS FFOLPNTUJHEFWPPSTUFMMFOCFTMPUFO 7PPSTUFMPWFSEFFCFHSPUJOHTXJK[JHJOH WBO EF *OUFSHFNFFOUFMJKLF 4PDJBMF %JFOTU #PMMFOTUSFFL 7PPSTUFMPWFSEFIFS[JFOFCFHSPUJOHFO EFCFHSPUJOHWBOIFUXFSLWPPS[JFOJOH TDIBQ ,VTU %VJO FO #PMMFOTUSFFL .BSF HSPFQ

 7PPSTUFMPNEFPQESBDIUWPPSIFUVJUWPFSFO WBOBDDPVOUBOUTEJFOTUFOWPPSEFKBSFO FOUFHVOOFONFUEFNPHFMJKLIFJEUPU WFSMFOHJOHWPPSEFKBSFOFO 7PPSTUFM WBO EF 3FLFOLBNFSDPNNJTTJF )JM MFHPN -JTTF FO /PPSEXJKLFSIPVU 3,$ )-/ JO[BLFIFUSBQQPSUA*OIVVSWBOFYUFSOQFSTP OFFMEPPSEFHFNFFOUF/PPSEXJKLFSIPVU %F FFSTUWPMHFOEF SBBETWFSHBEFSJOH XPSEU HF IPVEFOPQEPOEFSEBHKVOJ "MMFWFSHBEFSJOHFOWBO[PXFMSBBEBMTDPNNJT TJFT[JKOAMJWFJOXPPSEFOCFFMEUFWPMHFOWJB EF HFNFFOUFMJKLF XFCTJUF XXXOPPSEXJKLFS IPVUOM LMJLSFDIUTPOEFSPQA"VEJPWFSTMBHMFH HJOHoWFSHBEFSJOHFOWBOEFSBBEFODPNNJT TJFT 7JBEF[FMJOLLVOUVUFWFOT BDIUFSBG EF WFSHBEFSWFSTMBHFO SBBEQMFHFO %BBSOBBTU LVOU VFSEBBHTWPPSEFCFUSFGGFOEFWFSHBEFSJOHEF BHFOEBFOCJKCFIPSFOEFTUVLLFOJO[JFO 7PPS OBEFSF JOGPSNBUJF LVOU V UFSFDIU CJK EF SBBETHSJGmFSEST&"+FMMFNB UFM  PGFNBJMFKFMMFNB!OPPSEXJKLFSIPVUOM

BEKENDMAKINGEN RUIMTE EN BOUWEN Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Locatie, werk, datum ontvangst #PFLIPSTUFSXFH "-  CPVXFOWBOFFOLBT )FSFOXFH 7&  IFSCPVXFOCFESJKGTSVJNUF

 

OFOCJKPOTDPMMFHF 5FWFOT LBO JFEFSF CFMBOHIFCCFOEF JO TBNFO IBOHNFUEFJOEJFOJOHWBOFFOCF[XBBSTDISJGU EF7PPS[JFOJOHFOSFDIUFSWBOEFSFDIUCBOLJO%FO )BBH TFDUPSCFTUVVSTSFDIU 1PTUCVT &)%FO)BBH PNIFUUSFGGFOWBOFFOWPPSMPQJHF WPPS[JFOJOHWFS[PFLFO

POUXFSQ4USVDUVVSWJTJF FO .&3 FFO [JFOTXJK[F HFWFO 6 WJOEU EF POUXFSQ4USVDUVVSWJTJF CVJT MFJEJOHFOFOIFU.&3PQXXXDFOUSVNQQOM0Q XXXSVJNUFMJKLFQMBOOFOOM LVOU V EF WJTJFLBBSU JO[JFO)JFSPQJTBBOHFHFWFOXBBSFSSVJNUFJO /FEFSMBOE XPSEU WSJKHFIPVEFO WPPS MFJEJOHTUSP LFOWPPSUPFLPNTUJHFCVJTMFJEJOHFONFUHFWBBS MJKLFTUPGGFO

Welstandscommissie %F[FQVCMJDBUJFWMPFJUWPPSUVJUBSUJLFM8BCP %F[FQMBOOFOMJHHFONPNFOUFFMnietUFSJO[BHF .PDIU UJKEFOT EF CFIBOEFMJOH CMJKLFO EBU FFO JOTQSBBLQSPDFEVSF WFSFJTU JT EBO XPSEU EBU PQ EF[FHFNFFOUFQBHJOBBBOHFLPOEJHE

Verleende omgevingsvergunningen Bouwadres en werk Verzenddatum 4QBOKBBSTLSPDIU &5  WFSHSPUFOCFSHJOH 7MPOEFSLBNQ %8  EBLPQCPVXPQEFFWFSEJFQJOH 8BMTFSJK 4+  CPVXFO[PVUMPPET 7BOEFS8FJKEFOMBBO  +- EBLLBQFMJOIFU WPPSEBLWMBL 5FHFOCPWFOWFSNFMEFCFTMVJUFOCFTUBBUPQHSPOE WBOEF"MHFNFOFXFUCFTUVVSTSFDIUWPPSJFEFSF CFMBOHIFCCFOEFEFNPHFMJKLIFJECJOOFO[FTXF LFOOBEFCPWFOHFOPFNEFEBUVNWBOWFS[FOEJOH TDISJGUFMJKLFOHFNPUJWFFSECF[XBBSBBOUFUFLF

0Qdonderdag 9 juni 2011IPVEUEF$PNNJTTJF 3VJNUFMJKLF ,XBMJUFJU WPPS EF %VJO FO #PMMFO TUSFFL WBOBG 14.00 uur FFO PQFOCBSF WFSHBEF SJOHPQPOEFSTUBBOEBESFT $PNNJTTJF3VJNUFMJKLF,XBMJUFJU (SPPUIBOEFMTHFCPVX 4UBUJPOTQMFJO *OHBOH" FFUBHF 6OJU"

3PUUFSEBN %F WPPSMPQJHF BHFOEB NFU EF UF CFIBOEFMFO CPVXQMBOOFO LVOU V EF WSJKEBH WPPSBGHBBOEF BBOCPWFOHFOPFNEFWFSHBEFSJOHWJOEFOPQXXX EPSQTUBEFOMBOEOM 7PPS JOGPSNBUJF LVOU V DPOUBDU PQOFNFO NFU PGWJBETM!EPSQTUBEFOMBOEOM

Zienswijzeprocedure ontwerpStructuurvisie buisleidingen 7BOBGwoensdag 1 juni tot en met dinsdag 12 juli 2011MJHHFOEFPOUXFSQ4USVDUVVSWJTJFCVJT MFJEJOHFO FO IFU NJMJFVFGGFDUSBQQPSU .&3 UFS JO[BHF &FOJFEFS LBO OBBS BBOMFJEJOH WBO EF[F

;JFOTXJK[FOLVOOFOCJKWPPSLFVSEJHJUBBMXPSEFO JOHFEJFOE WJB XXXDFOUSVNQQOM TDISJGUFMJKL $FOUSVN 1VCMJFLTQBSUJDJQBUJF POUXFSQ4USVD UVVSWJTJFCVJTMFJEJOHFO 1PTUCVT () %FO)BBH PGNPOEFMJOH voor 8 juli 2011 BBO IFU $FOUSVN 1VCMJFLTQBSUJDJQBUJF UFMFGPPO  *OEF4USVDUVVSWJTJFCVJTMFJEJOHFOWBOIFUNJOJT UFSJFWBO*OGSBTUSVDUVVSFO.JMJFV *FO. XPSEU FFO IPPGETUSVDUVVS WBTUHFMFHE WBO SVJNUFMJKLF SFTFSWFSJOHFO CVJTMFJEJOHTUSPLFO WPPSIFUWFS WPFS WBO HFWBBSMJKLF TUPGGFO EPPS CVJTMFJEJOHFO JO/FEFSMBOEWPPSEFLPNFOEFÈKBBS*O WFFMMFJEJOHTUSPLFOMJHHFOOVBMÏÏOPGNFFSEFSF CVJTMFJEJOHFO )JFSJO JT CPWFOEJFO SVJNUF CF TDIJLCBBSWPPSIFUMFHHFOWBOOJFVXFCVJTMFJEJO HFOWPPSBBSEHBT PMJFQSPEVDUFOPGDIFNJDBMJÑO (FNFFOUFO[VMMFOUF[JKOFSUJKEEFQMJDIULSJKHFO JOIVOCFTUFNNJOHTQMBOOFOSFLFOJOHUFIPVEFO NFUEF[FMFJEJOHTUSPLFO

VERKEER Verkeersbesluit parkeerverbod Regenvlietweg #VSHFNFFTUFSFOXFUIPVEFSTIFCCFOPQNFJ CFTMPUFO JO EF 3FHFOWMJFUXFH UVTTFO EF )PPH EVJOTFXFHFOEF4JOU+BDPCTTUSBBUBBOEFPOFWFO [JKEFFOUVTTFOEF8BTTFOBBSTFXFHFOEF;JMLFS EVJOXFHBBOEFFWFO[JKEFFFOQBSLFFSWFSCPEJOUF TUFMMFOEPPSIFUQMBBUTFOWBOCPSEFO&VJUCJKMBHF WBOIFU3FHMFNFOU7FSLFFSTSFHFMTFO7FSLFFSTUF LFOT 377 Inzien en bezwaar )FUCFTMVJUMJHUWBO woensdag 1 juni tot woensdag 13 juli 2011UFSJO[BHFCJKEFQVCMJFLTCB MJFWBOIFUHFNFFOUFIVJTBBOEF)FSFOXFHJO /PPSEXJKLFSIPVU 5PU KVMJ LVOOFO CF MBOHIFCCFOEFO UFHFO IFU WFSLFFSTCFTMVJU FFO HFNPUJWFFSECF[XBBSTDISJGUJOEJFOFOCJKIFUDPM MFHF WBO CVSHFNFFTUFS FO XFUIPVEFST 1PTUCVT ""/PPSEXJKLFSIPVU 0PLLVOOFO[JK JOTBNFOIBOHNFUEFJOEJFOJOH WBOFFOCF[XBBSTDISJGU EF7PPS[JFOJOHFOSFDIUFS WBO EF "SSPOEJTTFNFOUTSFDIUCBOL JO %FO )BBH TFDUPS CFTUVVSTSFDIU QPTUCVT  &) %FO )BBH PN IFU USFGGFO WBO FFO WPPSMPQJHF WPPS[JFOJOH WFS[PFLFO %F QSFTJEFOU LBO FFO WPPSMPQJHF WPPS[JFOJOH USFGGFO BMT POWFSXJKMEF TQPFE HFMFUPQEFCFUSPLLFOCFMBOHFO EBUWFS FJTU


KELTO 12,5 jaar op Gravendam

Zaterdag 4 juni van 11.00 tot 16.00 uur In samenwerking met: , Keurslagerij de Mooij , Zonnetuin Kees van Delft , Bicking wijnhandel ,Echte Bakker den Dulk

12,5% EXTRA KORTING OP ALLES!! en

ook op de aanbieding

+EEMELVAARETRSDDAAGGOEPNEN an311IN.0K0StoTt 17.00 uur v

Alleen vrijdag 3 juni en zaterdag 4 juni 12,5% KORTING

KELTO SLAAPKAMERCENTRUM

2000 m TMBBQQMF[JFSWPPSKPOHPVEt(SBUJTQBSLFSFOWPPSEFEFVS 2

(JFUFSJK 9,/PPSEXJKLFSIPVUt5FMtwww.kelto.nl

Noordwijkerweg 36 Rijnsburg Telefoon 071 40 80959 www.tuincentrumdemooij.nl

PARTICULIEREN

OPGELET! Uw advertentie verschijnt in de regio:

Advertenties kunnen tegen contante betaling à â&#x201A;¬ 8,00 ingeleverd worden bij: Â&#x2026; )&57"-65")6*4 7PPSTUSBBU KATWIJK Â&#x2026; 4*("3&/."(";*+/+#BSOIPPSO )PPGETUSBBU NOORDWIJK Â&#x2026; PRIMERA WE-BOT )PPGETUSBBU SASSENHEIM Â&#x2026; 3*&58*/,&-WBOEFS70035 %PSQTTUSBBU NOORDWIJKERHOUT Â&#x2026; 5)&3&"%4)01 JOEF)PGUVJO RIJNSBURG Â&#x2026; -*&5)0314#0&$,)6:4 )PPHNBEFTFXFH LEIDERDORP Â&#x2026; 30,&341"-&*4-&*%&3%031 7BO%JFQFOJOHFOMBBO LEIDERDORP Â&#x2026; #0&,)"/%&-%&,-&3 %F,FNQFOBFSTUS 1BTTBHF FO'050%*$,)0' *SJTMO OEGSTGEEST

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLEVEREN TOT DINSDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna) Voorwaarden: 3 regels â&#x201A;¬ 8.00. Per regel â&#x201A;¬ 2.75 meer.

Katwijk Leiderdorp

Noordwijk rhout Noordwijke Oegstgeest Rijnsburg Sassenheim Valkenburg Voorhout d Waardeilan Warmond Wassenaar De Zilk

}

â&#x201A;¬8.00 â&#x201A;¬ 10.75 â&#x201A;¬ 13.50 â&#x201A;¬ 16.25 â&#x201A;¬ 19.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam:............................................................................................................................................................. Adres:............................................................................................................ Tel.:........................................

De Kempenaerstraat 41 2341 GG Oegstgeest Tel: 071-5283770 E-mail: info@jbeurochic Internet: www.jbeurochic.nl Openingstijden: di t/m vr 10-18u | za 10-17u

TE HUUR Â&#x2026; TE KOOP Â&#x2026; GEVRAAGD AANGEBODEN Â&#x2026; GEZOCHT Â&#x2026; GEVONDEN


pagina 13

Noordwijkerhouts Weekblad 31 mei 2011

Weinig monumentale bomen in Noordwijkerhout In het kader van het 30 jarig bestaan van de Vereniging Dorpsbehoud dit jaar, zullen er geregeld een aantal artikelen verschijnen. Dit keer een stuk van de hand van bestuurslid Herman Doornebal, die mijmert over monumentale bomen in Noordwijkerhout.

Avondvierdaagse

Feestelijke intocht door Altesa en St. Jeanne d’Arc Aanstaande maandag 6 juni, start de avondvierdaagse. Donderdags, de laatste wandelavond, worden de wandelaars weer feestelijk en muzikaal ingehaald door Altesa en de St. Jeanne d’Arc. De organisatie heeft het nodige voorwerk weer gedaan en heeft de parcourscommissie voor de derde wandelavond een nieuwe route uitgezet. Ook op de laatste avond is er een nieuwe route. De wandelaars worden gesteund door de vele verkeersregelaars, die weer op ‘opfriscursus’ zijn geweest, om alles goed en veilig te laten ver-

lopen. Het laatste woord is nu aan de wandelaars zelf, de begeleiding van de scholen, oudercommissies etc. Iedereen, die deze (55e) avondvierdaagse uitloopt, ontvangt het avondvierdaagse kruis met draaglint en speld tot de 10e maal, daarboven een nummer om aan het lint te bevestigen met om de vijf jaar een nieuw medaille. Het inschrijfgeld is voor jongeren tot 12 jaar € 2,75, alle ouderen betalen € 3,00. Dat is alleen bij voorinschrijving tot en met 3 juni bij het V.V.V. tijdens de openingsuren. Daarna kan men alleen nog inschrijven bij de start op 6 juni om 18,30 en 19,00 uur in de kantine van V.V.S.B. aan de Dr.Schaepmanlaan maar dan betaalt iedereen € 4,00. (foto’s PR)

Prinsenhofkinderen werken aan de bouw Donderdag 19 mei was het een drukte van belang rondom het witte kerkje. De kinderen van de Prinsenhof deden mee aan een vossenjacht. Alle leerkrachten waren verkleed als iemand die werkzaam is in de bouw. Mede dankzij het mooie weer was het erg leuk voor de kinderen en hun ouders om de leerkrachten op te zoeken en te raden welk beroep zij uitbeeldden. Er werden hele acts opgevoerd. Rondom het thema ‘bouw’ heeft de hele school twee weken gewerkt. Omdat de nieuwbouw van de Prinsenhof in volle gang is spreekt dit thema de kinderen erg aan. Er is dan ook een bezoekje gebracht aan het bouwterrein van de nieuwe Prinsenhof. Ook is er gesproken over alles wat met de bouw te maken heeft, van de grond bouwrijp maken tot aan het aanleggen van elektriciteit. Het waren leerzame maar vooral leuke weken. (foto PR)

Vier dagen per week fiets ik door Aerdenhout, Overveen en Bloemendaal naar mijn werk en geniet van de prachtige lanen met oude monumentale bomen. En dan denk ik vaak: “Waarom hebben we dat niet in Noordwijkerhout? Vorig jaar viel het me op, als ik vanuit Noordwijk de Victoriberg in reed, dat de bomen langs de straat al aardig uitgegroeid waren. Ze moesten zo’n dertig jaar oud zijn en gaven de straat al een mooi aanzien. Maar toen moest de Victoriberg gerenoveerd worden en las ik in het Noordwijkerhouts Weekblad, dat een aantal bomen gekapt moest worden. Alleen bomen langs het stuk straat, waar de renovatie plaats zou vinden (tussen de Zeestraat en Kerkeland) veronderstelde ik. Maar nee, ook een aantal van die mooie bomen voorbij Kerkeland waren opeens verdwenen! Natuurlijk heb ik de gemeente gebeld of ze misschien een fatale vergissing had begaan. Nee, dat was geen vergissing, dat was gepland. Deze bomen zijn gekapt omdat er rupsen in zaten. Wat …… vanwege rupsen?! Onder het mom van straatrenovatie zijn dus zes der-

tigjarige prachtige bomen gekapt. Wat bezielt de gemeente dat ze bomen weghaalt die juist een beetje omvang beginnen te krijgen en ons dorp een groen karakter kunnen geven? Wij vragen ons trouwens ook af of bij elke (wegen)bouw automatisch bomen moeten verdwijnen. Was het echt nodig bij de renovatie van de Viaductweg alle bomen voorbij het viaduct te kappen? Ook deze bomen begonnen een mooie omvang te krijgen sinds ze begin jaren ‘80 de toen ook al gekapte bomen vervingen. Het lijkt erop dat bomen in Noordwijkerhout geen monumentale bomen mógen worden. Nog één voorbeeld. Toen naast het gemeentehuis de nieuwe bibliotheek gebouwd zou worden moest een oeroude Paardenkastanje verdwijnen. Dorpsbehoud ontdekte dat deze boom buiten het bouwvak lag en maakte bezwaar tegen het kappen van deze boom. Gelukkig werd het bezwaarschrift gehonoreerd en kunnen we nog steeds genieten van deze Paardenkastanje. We kunnen gelukkig ook positieve voorbeelden noemen: er zijn mooie volwassen Platanen in het Mossenest aangeplant en waar eens de schaapskooi stond heeft de gemeente flinke bomen neergezet. Maar, al met al zou Dorpsbehoud willen pleiten voor een zorgvuldi-

t5VJOTDIFSNFO t7MPOEFST t5VJOIPVU

ger omgaan met het oude bomenbestand. Het moet toch mogelijk zijn dat Noordwijkerhout, net als Aerdenhout) haar naam eer aan doet en trots kan zijn op veel monumentaal groen. Vereniging Dorpsbehoud is dertig jaar geleden opgericht met als doel de leefbaarheid in Noordwijkerhout te behouden en zo mogelijk te vergroten. Dit n.a.v. het in ras tempo verdwijnen van karakteristieke panden zoals de huisjes achter de Witte kerk (waar nu de Digros staat). Maar leefbaarheid is ook het behoud en verbetering van het (monumentaal) groen. De Vereniging heeft dan ook gewaarschuwd voor de verrommeling van het buitengebied. Ook heeft zij in 1996 een Groennota voor de gemeente geschreven en bijgedragen aan de lijst van monumentale bomen. Nu, in haar lustrumjaar, roept Dorpsbehoud de gemeente op de uitdaging aan te gaan om van Noordwijkerhout een prachtig groen dorp te maken. Wij doen alvast enkele suggesties: het herintroduceren van hagen in de bollenvelden en het “verbergen” van lelijke schuren en bedrijfspanden met bomen en struiken. Ook van de inwoners van Noordwijkerhout ontvangen wij graag ideeën. U kunt reageren op onze website www.dorpsbehoud.nl. Herman Doornebal Namens Vereniging Dorpsbehoud

Jacoba van Beierenweg 97/9 Voorhout Tel 0252 23 13 65 www.vanbiezentuinhout.nl

. . . t u o Voor h

Shantykorenfestival De Stichting Shantykorenfestival is er wederom in geslaagd om een groots Shantykorenfestival in het centrum van Noordwijkerhout te laten plaatsvinden. Het festival wordt gehouden op zaterdag 20 augustus en is dankzij de eerdere succesvolle edities, niet meer weg te denken uit de evenementenkalender van Noordwijkerhout. Telkenjare weer is het één groot feest in het centrum, waar diverse koren uit het land hun beste zeemansliederen op nostalgische wijze ten gehore zullen brengen. Deelnemers dit jaar zijn: VOC uit Vijfhuizen, Rumor di Mare uit Leiden, ‘t Joppekoor uit Warmond, Skuytevaert uit Katwijk, Spakenburgs Visserskoor uit Spakenburg, De Torren uit Lisse, Dronter Piratenkoor uit Dronten en ‘t Bollenhart uit Noordwijkerhout. De start van het festival is om 11.30 uur en vindt plaats op 4 podia, bij de Witte Kerk, het Marktplein, binnen bij Café Van der Geest in de Zeestraat en aan de Dorpsstraat/Viaductweg. Om circa 16.10 uur zullen alle koren in de ‘grande finale’ een gezamenlijk optreden verzorgen. Voor meer informatie: www.shantyfestivalnoordwijkerhout.nl


pagina 14

Noordwijkerhouts Weekblad 31 mei 2011

,

7 SB

13"$)5*(& 800/,".&3 7-0&3&/ BH

O

BB

SE

F

BD

UJF

WP

PS

X

BB

SE

 0 35 */ (

Van Leeuwen tandprothese Specialist Speccialist en

ekering

rz Alle ve

FOt/BUVVSHFUSPVXF LVOTUHFCJUUFO t,VOTUHFCJUSFQBSBUJFT

Klaar terwijl u wacht! Kerkstraat 44 Noordwijk-Binnen Tel. (071) 3611145

www.tandenwinkel.com

"NCBDIUTXFHt,BUXJKLt5FM 888.&*+70(&-4"/*5"*3/-

Gehele of gedeeltelijke â&#x20AC;¢ STUCWERK â&#x201A;¬ 10,- p. â&#x20AC;¢ VIJVERHULP. Voor koi â&#x20AC;¢ Meisje (17) zoekt BIJHemelvaartsdag zijn wij geopend â&#x20AC;¢inboedels, tevens 2e hands m2, spachtelputz â&#x201A;¬ 10,- p. en andere vijvers. Voor BAAN als OPPAS voor kleding en grammofoonpla- m2, spuiten, schilderwerk. oppas tijdens vakantie, kind(eren). van 10.00 tot 17.00 uur ten, gashaarden, ijskasten, Referentie k.v.k.nr. Tel. advies en onderhoud. Bel 4073721. Tel. 071tel. 070-3805670. 06-33620886. voor info. 06-12101177. â&#x20AC;¢ Jong gezin zkt HULP IN Sierbestra- â&#x20AC;¢ OPSLAGRUIMTE of â&#x20AC;¢ SCHOONMAKEN bij HUISH. Tel. 06-42084835 â&#x20AC;¢ting.EERHART Voor al uw bestratin- bedrijfshal/kantoor oudere mensen thuis. Ook (oud Oegstgeest). 2x p.w. gen en tuinwensen. Bel voor NODIG? Fraaie unit + parvrijblijvende prijsopgave keergelegenheid. b.g.g. + 070-3211006. verdieping. Totaal 144 m2, Katwijk: â&#x20AC;&#x2122;t Heen/BusinessVuil tapijt? Laat het kwartier. Prijs: â&#x201A;¬ 179.500,vakkundig reinigen of v.o.n. excl. b.tw. Huurprijs: huur Mr. Steam. Gratis â&#x201A;¬ 1.450,- p.m. Info. thuisbezorgd. Tol Steam 06-34776693. Interieurverzorging, tel. 070-5116612. STRAATMAKER 30 jaar in het vak. Voor uw tuin Dak herstellen? Bouma/ of oprit. Ook voor kleine Grundeken bellen! rep. Tevens plaatsen wij ook 5114674-5118394. Uw dak- schuttingen en leveren wij specialist! tuinaarde en zand. Tel. Speciaal voor uw KLEI- 06-12291585. NE KLUS belt u de Van WESPEN, PLAAGDIEBeelenbus, C. van Beelen, REN, dienstverlening. Tel. Elektrotechniek, tel. 06- 06-54948365 / 07054620333. 5115927. vofroessingh BC SIERBESTRA- vaniterson.com. TING. Tegelwerk, met Ervaren gediplomeerde afvoer, gratis prijsopgave. PEDICURE heeft nog Tel. 06-55321682. enkele plaatsen. Diabetische Lekker toerfietsen vanuit en reumatische voetbehanWassenaar en Voorschoten? deling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Bij u www.tcdekampioen.nl. aan huis, kosten â&#x201A;¬ 30,-. Tel. STEUNZOLEN. Erkend 06-20359779. leverancier, lid Stichting T.H.: zonnig 4-KMR. LOOP, vergoeding via zorgverzekeraar. Een afspraak APPARTEMENT aan de kunt u maken in Oegstgeest, Starrenburglaan te WasseLeiden en Leiderdorp met naar. Huur â&#x201A;¬ 649,- p.m. Wim van Zijp, tel. 071- excl. g.w.l. Info.: 0705115625. 5238468 of 06-12028319. T.H.: GARAGE. RozenVwo-, havo, mavo, vmbo-leerlingen: huis- burg, Leiderdorp, tel. 071werkbegeleiding/bijles aan- 5411324. geboden door ervaren A/B STRIJKSERVICE voor student. Tel. 071-5616768. al uw wasgoed. Voor info. STUDIEKEUZE MOEI- 06-27338645. Graag na LIJK? Bel 06-27255636 of 16.00 uur. 070-5141864 en kijk op SCHILDER, stucadoor, www.wv-loopbaancoaching.nl loodgieter, tegelen badkacompleet. Tel. HERBALIFE: deze mer zomer weer slank en fit! 06-19110519. Info.: 071-5651088.

â&#x20AC;¢

Ook voor uw nieuwe (lease) en bedrijfsauto! AUDI A4 2.0 20V BLAUW MET. 2002 AUDI A4 AVANT 1.8 GROEN MET. 1997 AUDI 80 2.0 ANTRACIET M. 1995 VW PASSAT CC 1.8 TSI AUT-DSG LICHTBLAUW 2009 VW PASSAT 1.6 16V FSI LICHTBLAUW 2005 VW SHARAN 2.0 COMF.LINE 7P. ZILVER MET. 2003 VW TOURAN 1.6 16V FSI ROOD MET. 2004 VW JETTA 1.6 TRENDLINE ZILVER MET. 2006 VW GOLF V 1.4 TSI OPTIVE 4 ZWART MET. 2008 VW GOLF V TDI 5 DEURS ZWART MET. 2008 VW GOLF V 1.4 16V ZILVER MET. 2007 VW GOLF V 1.4 16V BLAUW MET. 2005 VW GOLF V 1.4 16V FSI BLAUW MET. 2004 VW GOLF IV1.4 16V OCEAN ZWART MET. 2003 VW GOLF IV 1.6 OCEAN ZWART 2003 VW GOLF IV 1.4 16V OCEAN BLAUW MET. 2003 VW GOLF IV 1.6 16V OCEAN GRIJS MET. 2003 VW GOLF IV 1.6 16V OCEAN BLAUW/GROEN 2003 VW BORA 1.6 16V ZWART MET. 2003 VW BORA 2.0 AUTOMAAT BLAUW MET. 2002 VW GOLF IV 1.6 16V SPORTLINE ZILVER MET. 2002 VW GOLF IV 1.6 16V ZILVER MET. 2001 VW GOLF 1.4 16V COMFORTLINE BLAUW MET. 2001 VW GOLF IV 1.4 16V SCHUIFDAK ROOD 2001 VW GOLF IV 1.4 16V ZWART MET. 2000 VW GOLF IV 1.6 16V ZILVER 2000 VW GOLF IV 1.6 VARIANT GROEN MET. 2000 VW GOLF CABRIO 1.8 GROEN MET. 1997 VW GOLF CABRIO ZWART MET. 1988 VW GOLF GTI SPEC. UITVOERING ZWART 1987 VW GOLF III VARIANT BLAUW MET. 1994 VW POLO 1.2 COMFORTLINE BLAUW MET. 2008 VW POLO 1.4 16V AUTOMAAT WIT 2007 VW POLO 1.4 ZILVER MET. 2002 VW POLO 1.4 16V ZILVER MET. 2001 VW POLO 1.6 ATLETICO GROEN MET. 2000 VW FOX 1.4 TRENDLINE ZILVER MET. 2007 VW FOX 1.2 TRENDLINE ZWART MET. 2007 VW FOX 1.2 TRENDLINE ZWART 2007 VW FOX 1.4 TRENDLINE GEEL 2007 VW FOX 1.4 TRENDLINE GEEL 2006 SEAT LEON 1.6 SPORT ZILVER MET. 2006 SEAT TOLEDO 1.8 AUTOMAAT ROOD MET. 2000 OPEL AGILA 1.2 BLAUW MET. 2001 Showroom: Langevaart 1a, Rijnsburg, telefoon (071) 40 229 11 Werkplaats: Noordeinde 12, Rijnsburg, telefoon (071) 40 217 03

Internet: www.acvanegmond.nl

8.950,3.250,1.500,39.950,12.950,9.950,11.950,12.950,16.950,16.950,13.950,11.950,9.950,7.950,7.950,7.950,7.950,7.950,7.950,7.500,6.950,6.250,5.950,5.950,5.500,5.500,5.500,4.950,2.950,5.950,950,10.950,9.950,5.950,4.950,3.950,7.500,7.500,7.500,7.500,6.950,11.950,5.950,2.950,-

â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢ TE HUUR â&#x20AC;¢ TE KOOP â&#x20AC;¢ GEVRAAGD â&#x20AC;¢ AANGEBODEN â&#x20AC;¢ GEZOCHT â&#x20AC;¢ GEVONDEN

vakantiewerk. www.thuis zorginholland.nl.

â&#x20AC;¢

T.H. GEVR. per half augustus/september zelfst. WOONRUIMTE voor werkende alleenstaande vrouw. Min. 2 slaapkamers, met balkon of tuin, onbeperkte huurtijd, huur tot â&#x201A;¬ 650,- per maand. Tel. 06-10607790.

voor vaderdag â&#x20AC;¢eenGeef vader MASSAGEBON cadeau en neem er zzelf ook een. Annie Handen in beweging, Katwijk, 06-14374719. T.K.: SPARTAMET. ± â&#x20AC;¢1990, â&#x201A;¬ 50,-, tel. 0715157179. Moet gerepareerd worden.

â&#x20AC;¢ OPPASSEN, schoonmaâ&#x20AC;¢StallingSTALLINGA44.NL. voor o.a. camper, ken, strijken, etc. Bel mij boot, motor of opslag goe- op: 06-84388969. deren. Tel. 071-3012200. GARAGEBOX, Leiderâ&#x201A;¬ 170,-. Tel. T.K.: FIETSENDRA- dorp. GER voor trekhaak com- 06-17475955. pleet Twinny Load. z.g.a.n. LAMINAAT vakkundig â&#x201A;¬ 125,-. Tel. 071-4072996. gelegd incl. ondervloer + plint. Tel. 06-21694855.

â&#x20AC;¢

â&#x20AC;¢ â&#x20AC;¢


10% KORTIN G RTING NKO 10% KORT2I0N%GKORTING 15% KORTING G G N I T G N R N G I O T K R ING % RT O KO % 0 20 K 20% KORTING 2 RTING 15% G N I T R O K 1 0 % % 0 1 KORTING 10% KO NG 20% KORTING g

g p ,

j

euze! r1 keuze! juni 2011

euze!

op een linnen

Alleen geldig op

2, 3 en 4 juni 20

11

op een bank Alleen geldig op

Alleen geldig op 2,3 en 4 juni 2011

op alle FLE

Alleen geldig op 2,3 en 4

kast naar keu

XA kinderk

Alleen geldig

ze!

op 2,3 en 4

amers!

juni 2011

op een karpet naar keuze!

lee op 2, 3 en 4 juni 2011 AlleenAlgeldig

2,3 en

op een boxspring naar keuze!

1

ar keuze! op een boxspring najuni 2011

aar keuze! oire n accessnaar keuze! eenkarpet juni 2011 4 opeen op en n geldig op 2, 3

mers! A kinderka op alle FLEX 4 juni 2011 Alleen geldig op

g dig op 2, 3 en 4 juni

1

op een arti kel uit een karpet amma!naar keuze! gr Alleen geldig woonkamer progr op 2, 3 en 4 amma! eldig op 2, 3 en 4 juni 2011 juni 2011

Alleen geldig op 2, 3 en 4 juni 2011

naar keuze!

! naar ke11uze nnenkast 20 ni ju 4 en op eenenlige 2, 3 een artikel uit een wo ldig opop Alle

2, 3 en 4 juni 20

11

Alleen geldig op 2

SPRING

SPECIALS 3 DAGEN TOT

20% KORTING! Hemelvaartsdag 2 juni vrijdag 3 juni zaterdag 4 juni KIJK OP

OR DE KORTINGSVOUCHE WWW.TRENDHOPPER.COM VO

ijk K Katwijk dh Trendhopper Ambachtsweg 11 | T. (071) 40 33 179 www.trendhopper.com

RS KIJK OP WWW.TRENDHOPPER.C

KORTING KO K ORTING ING ALLE ALLEEN LEEN GELDIG GE BIJ INLEVERING VAN DE KORTINGSVOUCHERS

Groot nieuws voor iedereen met verbouwplannen

vanaf 1 juli is de btw op arbeidsloon van 6% nu weer terug op 19%

Bij ons blijft de btw-verlaging van 19% naar 6% ook van kracht na 1 juli* Op 1 juli 2011 loopt de kabinetsregeling af waarmee particulieren die hun woning laten renoveren of verbouwen konden profiteren van slechts 6% btw over het arbeidsloon. Alleen bij Bouwbedrijf Van der Hulst blijft deze regeling geldig tot 15 december 2011. Profiteer nu van de mogelijkheden en neem contact met ons op. Dan zullen wij u informeren in hoeverre deze regeling voor u van toepassing is.

* actie geldig voor projecten uitgevoerd voor 15 december 2011

OM

U ku berei nt ons 0252 ken op

-2

of ma 10 031 il n info@ gjvan aar derhu lst.nl

Bouwbedrijf GJ van der Hulst - Akervoorderlaan 6 - 2161 DS Lisse - 0252 - 210 031 - www.gjvanderhulst.nl


Toiletzitting met onderdouche 499,Speciale voorjaarsaanbieding

HEMELVAARTSDAG SPECIAAL GEOPEND van 11-17 uur

Spatoilet® is een luxe vormgegeven toiletzitting die

eenvoudig op ieder gangbaar toilet geplaatst kan worden. De toiletzitting bevat een beweegbare douche-arm die verschillende reinigende en lichaamsverzorgende taken uitvoert. Warm water uit de douche-arm

gen 2 verdiepin woongenot

reinigt het onderlichaam, u hoeft geen vegende bewegingen meer te maken met toiletpapier maar slechts uw afstandsbediening te bedienen, ook om alles weer te drogen door middel van warme lucht. Indien gewenst komt een van onze vertegenwoordigers geheel vrijblijvend bij u langs om samen met u de mogelijkheden te bespreken.

>> >> >> >>

Makkelijk te installeren Verwarmde zitting Continu warm water Gebruiksvriendelijke en praktische afstandsbediening

Wilt u meer informatie over SPATOILET® ? Mail dan naar info@spatoilet.com, kijk op www.spatoilet.com of bel met 072-5629269.

072 - 5629269

Giro 5850, Den Haag

Luxaflex® Horrencollectie voor ramen en deuren

CURATOREN FAILLISSEMENTS VERKOOP Speciaal ingekocht uit opheffing!

Nieuwe collectie italiaanse echt leren bankstellen! 2 en 3 zits bankstellen, fauteuils in stof en leder, relaxfauteuls. complete eethoeken, loungebanken, kasten, dressoirs, salontafels vloerkleden, Chinese en Maroc tapijten, berbers etc. Schilderijen, spiegelcollectie etc..... Grote slaapcollectie matrassen in alle soorten en maten, lattenbodems, boxsprings, bedden, hoeslakens, dekbedden, bedtextiel etc. alles van uitzonderlijke kwaliteit. Honderden 1 en 2 pers. kwaliteitsmatrassen in vele maten en soorten. Hoeslakens in vele kleuren en dessins.

COMPLETE LUXE BOXSPRINGSETS Uit groot faillissement! incl: 5-zone pocketverenmatras 20 cm dik!!! incl hoofdbord en stevige poten. In 6 kleuren leverbaar. 140/160/180x200 v.a.

595,-

ELEKTRISCHE LUXE BOXSPRING

Voordeel tot wel € 150,-

verstelbare boxspring 160/180x200

1750,-

Tijdens deze curatorenverkoop kunnen consumenten rechtstreeks kopen met 50% korting. Verkoop uitsluitend aan particulieren. Alles uit voorraad leverbaar en direct meenemen. DUS SLA NU UW SLAG!

CURATOREN

® SIN

VERKOPING

DS 1946

AMBACHTSWEG 13 KATWIJK industrieterrein. in ‘t Heen (naast Trendhopper) IN HET VOORMALIGE BAALBERGEN PAND

SMEDERIJ 2 T t SMEDERIJ 12 T (0252) 21 36 80 2211 SM NOORDWIJKERHOUT WWW.TURK-ROOF.NL INFO@TURK-ROOF.NL

Geopend ma.13-18 uur di t/m vr. 10-18 uur za. 10-17 uur ZONDAG ALTIJD GESLOTEN


pagina 17

Noordwijkerhouts Weekblad 31 mei 2011

Veel belangstelling judotoernooi

Midzomernachtwandeltocht NSL 19 juni

Zondag 22 mei j.l was de gymzaal van de Regenboogschool het decor voor de jaarlijkse clubkampioenschappen van de Judovereniging Noordwijkerhout. In de vroege ochtend wisten veel (nieuwe) kinderen de weg er naar toe wel te vinden samen met een grote groep supporters. De clubvlag kreeg deze dag weer een heel speciaal plekje in het midden van de zaal op een gymkast. In verschillende leeftijdscategorieën en gewichtsklassen werd sportief gestreden voor de mooie prijzen. Nadat alle poules waren afgewerkt kon de balans worden opgemaakt. De uitslagen: 1e Daan Rota, 2e Nienke Zirkzee, 3e Finn de Kan. 1e Storm de Kan, 2e Julian Haenen, 3e Bjorn Zandvliet. 1e Fleur Ruiter, 2e Bart Zandbergen, 3e Toon Bakker. 1e Marijn v.Staveren, 2e Jan Hoogervorst, 3e Rogier v.d Berg. 1e Bram Leinberger, 2eSam de Jong, 3e Onno Mens. 1e Jordi v.Denzen, 2e Ruben Slats, 3e Thomas Leinberger. 1e Mike Pesschier, 2e Pim Laming, 3e Robin Perez-Post.

De langste dag en daarmee de kortste nacht komt er weer aan! Daarom organiseert de NSL - de Noordwijkerhoutse Strandlopers - ook dit jaar weer een Midzomernachtwandeltocht. Ideaal als trainingsloop voor de vierdaagse van Nijmegen!

H.S.V. De Arnoud De traditionele verenigingswedstrijd werd gehouden op 22 mei. In gezelschap van de jeugdleden, senioren- en ouderencommissie leden wordt er gevist om de wisselbokaal. Locatie was ook nu weer de Leidsevaart en waren er 30 deelnemers, netjes onderverdeeld in 10 jeugd, 10 senioren en 10 ouderen. Het waren uiteindelijk de senioren, die het meest vis wisten te vangen, 4.270 gram; de ouderencommissie behaalde een 2e plaats met 2.810 gram en volgde de jeugd als derde, met 1.370 gram. Ruud Uitenbogaard won bij de senioren met 1.490 gram, Mart v.d. Burg bij de ouderen met 1.800 gram en bij de jeugd was Pim Duivenvoorde jr. (foto) de hoogste met 1.150 gram. (foto PR)

Gestart wordt op zondagochtend 19 juni bij het krieken van de dag zodat u wandelend in de natuur de zon ziet opkomen. De wandeltocht begint om 04:00 uur in de ochtend vanaf De Hardloopwinkel, Havenstraat 41 - 43 in Noordwijkerhout en gaat door de duinen, over het strand van Noordwijk naar de Langevelderslag met daarna nog een tussenstop voor een kopje koffie. Vervolgens wandelen we verder naar het centrum van Noordwijkerhout. Daar kunt u als u dat leuk vindt aansluitend genieten van

een ontbijtje bij ‘Arthur’. Vooraf aanmelden voor het ontbijt is wel nodig! Maak Vaderdag dit jaar heel bijzonder en loop gezellig mee. De wandeltocht wordt begeleid door onze wandeltrainers en is ongeveer 25 kilometer lang. Aanmelden kan via www.av-nsl. nl; Kosten: 5 euro zonder ontbijt en 10,50 euro met ontbijt. Voorinschrijven: tot 17 juni via www.avnsl.nl. Ter plekke inschrijven vanaf half 4 en kost dan 7 euro. Inschrijven voor het ontbijt kan dan niet meer. Meer info.: Louis Peters op 06 53 57 85 04 of Corine van der Valk op 06 36 05 67 91.

Lex van Rooijen naar landelijke finale In de strijd om de beste keeper van Nederland is Lex van Rooijen, selectiespeler van VVSB E3, kampioen geworden van het KNVB district West 2. Deze geweldige prestatie van deze stoere 10-jarige doelverdediger tekent ook het succes van de aparte keeperstrainingen bij VVSB. Keepers zijn eenlingen binnen het voetbal, en de jeugdopleiding heeft alle aandacht voor deze speciale talenten. Van de huidige generatie keepers wordt verwacht dat ze de ballen tegenhouden, medespelers coachen en meevoetballen. Onder de bezielende leiding van Frans Hoek, ex-doelman van FC Volendam, ex-keeperstrainer van AJAX, het Nederlands Elftal, Bayern München, het nationale team van Polen en van FC Barcelona, werden in alle districten voorrondes gehouden. Maar liefst 3.000 (!) talenten deden

mee, en na een spannende competitie konden de besten uit verschillende leeftijdscategorieën ( 6/7, 8/9, 10/11, 12/13, 14/15 en 16 jaar en ouder) zich plaatsen voor de finale op 3 juni 2011 bij VVOG in Harderwijk.

Als beste van ons KNVB district onderstreept Lex zijn unieke talent, en kan hij zich meten met de andere allerbesten in de finale om de gouden handschoen en de titel Beste Keeper van Nederland.

55+ H.S.V. de Arnoud Woensdag 25 mei werd alweer de 7e wedstrijd van de 55+ers gehouden. Het was een prachtige dag, met veel zon, lekkere temperatuur en zo goed als geen wind. Dus ideaal om te gaan vissen. Peter Duwel steekt dit jaar met kop en schouders boven iedereen uit. Elke week is het wel raak met goede vangsten. Opvallend is ook het optreden van nieuwkomer Henk Hermans, uitkomend in de C groep. Ook hij boekt telkens goede resultaten en werd zelfs overall winnaar. Winnaar in de A groep: Peter Duwel, 6,1 kg. 2e werd Jan Went met 4,2 kg en 3e Mart van den Burg met 1,4 kg. De tussenstand in de A groep: 1 Peter Duwel 51,7 kg, 2e Kees van den Burg 23,6 kg en 3e Mart van den Burg met 21,4 kg.

Ook Engel Franken heeft het licht weer gezien en werd netjes 2r met 4,9 kg. 3e in de B groep werd Jan Vrolijk met 1,5 kg. Tussenstand: 1e Jan Plug 20,4 kg, 2e Siem Zuiderduin 19,1 kg, 3e Engel Franken 18,6 kg.

De winnaar in de B groep was Siem Zuiderduin met maar liefst 6,4 kg.

In de C groep een mooi resultaat voor Henk Hermans, met maar

Walter Jansen plaatste zich voor het NK in Eindhoven (foto PR)

Zwemmers komen steeds meer in vorm

Zwem Vereniging Noordwijkerhout

liefst 6,5 kg. was hij iedereen de baas. 2e werd Theo ´d Hooghe met 1,5 kg en 3e Ben Persoon, ook al een nieuwkomer, met 1,2 kg.

In het weekend van 14, 15, 21 en 22 mei, werden in het 50 meter bad van Katwijk als voorbereiding op de Nederlandse Kampioenschappen, de Kringkampioenschappen, gezwommen van de Kring Gouwe Rijnstreek. Helaas waren enkele toppers van ZVN verhinderd door examens of schoolkampen. Walter Jansen, terugkomend van een polsblessure, komt steeds meer terug naar zijn oude vorm. Op al zijn starts haalde hij een medaille met de mooiste overwinning op de 50 meter vlinderslag. Hier zwom hij 26.54, ver voor de concurrentie en wist hij zich hiermee weer te plaatsen voor het komende NK in Eindhoven.

Tussenstand in de C groep: 1e Henk Hermans 23.0 kg, 2e Wim van den Berg 13,1 kg, 3e Henk van den Berg10,5 kg. De volgende wedstrijd is op 1 juni, Ringvaart.

Oscar v/d Heuvel was de enige die alle afstanden zwom. Ook hij eindigde op bijna alles bij de eerste drie en maakt zich op voor NJK in

Amsterdam, komende maand. Zijn mooiste overwinning was de 200 borstcrawl. Hierop zwom hij een mooie PR in 2.09.75 en kaapte het clubrecord weg van Maikel Warmerdam. Robbert Jansen zwom het grootste aantal PR’s. Over vier wedstrijden zwom hij ruim 2 minuten van zijn tijden af. Een prima prestatie. Op de 100m SS zwom hij ook nog eens ruim onder de NJK limiet. 1.24.66. In totaal werden er door deze (kleine) groep zwemmers, 28 medailles binnen gehaald. De overige uitslagen van alle zwemmers kunt u vinden op www. zvnoordwijkerhout.nl


Stemmann Technik Nederland BV Actief in de offshore, industrie en het openbaar vervoer zoekt een

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER, FT (M/V)

Schoolverlater met Technisch talent Wil jij de komende jaren opgeleid worden tot monteur of storingsmonteur?? Ben je een doorzetter, heb je gevoel voor techniek, wil je graag sleutelen en de handen uit de mouwen steken? Dan ben jij misschien de persoon die wij zoeken. Ben je in het bezit van een afgeronde LTS opleiding (VMBO Techniek). Heb je zin om te werken bij een leuk bedrijf waarbij je de mogelijkheden krijgt om jezelf te ontwikkelen? Dan ben je bij ons aan het goede adres.

Je gaat aanvragen behandelen, offertes / bestellingen maken en contacten onderhouden met de bijbehorende administratie, zelfstandig of als team. Een technische achtergrond, bijv. MBO-Elektrotechniek of Werktuigbouwkunde is een pré.

MEDEWERKER FINANCIËLE ADMINISTRATIE PARTTIME (M/V)

Je gaat inkoop- en verkoopfacturen verwerken en debiteurenbewaking verzorgen, zelfstandig en samen met de leidinggevende. 16-20 uren per week. Spreekt een van de functies je aan, neem dan contact op met: Jan-Willem Schoneveld De Roysloot 12K 2231 NZ Rijnsburg - Katwijk

Tel. : 071-4062000 Email : info@stemmann.nl Internet : www.stemmann.nl

Beckers Katwijk B.V. is een productiebedrijf waar we ons bezighouden met het fabriceren van snacks, zoals loempia’s. Er werken 100 vaste werknemers. In periode waarin je wordt opgeleid werk je in de dagdienst. De technische dienst bestaat uit een hoofd technische dienst en 6 monteurs. Contact: Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer informatie over de functie, neem dan contact op met Ben Vermolen (Hoofd Technische dienst) telefoonnummer 06-5356433. Je kunt je brief en CV mailen naar de afdeling personeelszaken nan.straathof@beckers.eu

We zien uit naar je reactie.

is een bedrijf met 12 werknemers welke zich gespecialiseerd heeft in de productie en montage van kunststof kozijnen, prefab dakkapellen, serres en uitbouwen.

Wij zijn op zoek naar een

nieuwe collega die ons team wil versterken met het maken van handgemaakte boeketten. Je hebt ervaring met het maken van boeketten en je bent 3 ochtenden in de week beschikbaar van 6 uur tot ± 13 uur. Stuur dan een sollicitatiebrief + cv naar kantoor@babstar.nl

Vanwege de sterke groei en drukte zijn wij op zoek naar:

2

TIMMERMANNEN/ KOZIJNMONTEURS

De werkzaamheden bestaan uit montage van de in onze eigen fabriek gefabriceerde kunststof kozijnen en dakkapellen en het compleet bouwen van uitbouwen.

Ons bedrijf met meerdere bloemenlijnen in Duitsland is gevestigd in de Bloemenveiling Flora Holland te Rijnsburg

U kunt uw sollicitatie schriftelijk naar DW Kozijnen sturen t.a.v. dhr. D.C.F. van Waard.

Wij zijn op zoek naar een ENTHOUSIASTE COLLEGA

DW Kozijnen BV Taanderstraat 18, 2222 BE Katwijk (industrieterrein ‘t Heen) Tel.: 071-3313505 Fax: 071-3319573 E-mail: info@dwkozijnen.nl

www.dwkozijnen.nl

Alb. NOORT

Denk jij...dat je verstand van bloemen hebt? Denk jij...dat je een goede chauffeur bent? Denk jij...dat je weet wat kwaliteit is?

Kozijnen

Denk jij...dat je weet wat aanpakken is? Denk jij...dat je in ons team past? Denk jij...een uitdaging aan te kunnen? Bel gerust....... Albert Noort: 06-53231909 Of mail naar desk@noortexport.nl


Beschik jij over de kunst van overtuigingskracht... Wij zoeken een:

COMMERCIĂ&#x2039;LE TELESALES AGENT M/V

20/24 uur per week

Wij bieden je een uitdagende nieuwe functie binnen de commerciĂŤle binnendienst. Uitgeverij Verhagen is een begrip in de omgeving en jij kan hier deel van uitmaken! Weversbaan 21-22 Leiderdorp 071-5414155 www.vanvoorthuijzen.nl

Je dagelijkse werkzaamheden bestaan uit: - Actief telefonisch benaderen van bestaande en nieuwe klanten - Nabellen en ondersteunen van marketingacties - Telefonisch verkopen van concepten

Autobedrijf Van Voorthuijzen, BOVAG-bedrijf, is modern en goed toegerust voor de toekomstige groei:

Functie eisen: - MBO werk- en denkniveau, commercieel geschoold - Enthousiaste, duidelijke en prettige telefoonstem - Zelfverzekerd en accuraat ingesteld - Resultaatgericht, doorzettingsvermogen en overtuigingskracht - Minimaal 2 jaar ervaring in telefonische verkoop

t%FOJFVXJOHFSJDIUFXFSLQMBBUT t&FOTIPXSPPNWPPSÂ&#x153;BVUPT t8JKPOEFSIPVEFOBMMFNFSLFOQFSTPOFOFOCFESJKGT BVUPT t&OIFFGUFFOHSPUFUSPVXFFOHSPFJFOEFLMBOUFOLSJOH

Wij zoeken een

1e en/of 2e autotechnicus met APK 7PPSEF[FGVODUJFHFMEUEBUKFJOTUBBUNPFU[JKOPN EFWPFSUVJHFOWBOPO[FLMBOUFOPQIPPHXBBSEJH LXBMJUFJUTOJWFBVUFSFQBSFSFOFOUFPOEFSIPVEFO +FLPNUUFXFSLFOJOFFOXFSLQMBBUTNFUNPEFSOF BQQBSBUVVSCJOOFOFFOMFVLUFBN 7BO[FMGTQSFLFOE JT EBU KF [PXFM JO TUBBU CFOU PN [FMGTUBOEJH UF XFSLFO BMT HPFE UF GVODUJPOFSFO JO FFOHSPFQ

Wij bieden: - Een goed bassissalaris met een targetgerelateerde bonusregeling Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Grijp dan nu je kans en solliciteer direct. Stuur je CV naar kirsten.van.rijn@uitgeverijverhagen.nl. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Kirsten van Rijn, 071 4022901.

)FC KJK FOJHF FSWBSJOH FO CFO KF CFSFJE WFSWPMH PQMFJEJOHFOUFEPFOFOIFCKFCFMBOHTUFMMJOHWPPS CPWFOHFOPFNEFGVODUJF 3FBHFFSEBO[TNOBBSUFM 0GQFSFNBJMWFSLPPQ!WBOWPPSUIVJK[FOOM 7PPSWFSEFSFJOGPSNBUJFLPNMBOHT +WBO7PPSUIVJK[FO 8FWFSTCBBO #;-&*%&3%031

"NCBDIUTXFHBt"),BUXJKLtXXXVJUHFWFSJKWFSIBHFOOM

Word ook KWF-collectant Meld je vandaag nog aan op www.kwfkankerbestrijding.nl/collecte

iedereen verdient een morgen


OP

OP

= OP

=O P

MAGAZIJNOPRUIMING! Alles moet weg!

Echte kortingen van

MEER DAN 1000M2 MEUBELEN

Set â&#x20AC;&#x2DC;Light Smokedâ&#x20AC;&#x2122; Dressoir + buffetkast + audiomeubel + salontafel + eettafel (200/100)+ 6 eetstoelen + 2½ - 2-zits

â&#x201A;¬3650,-

Van â&#x201A;¬ 7295,-

20%-70% Norma Entrade 180/200 &MFLUSJTDIWFSTUFMCBBS Van â&#x201A;¬ 2995,-

â&#x201A;¬1995,-

Boxspring Katwijk 180/200 

â&#x201A;¬1495,Boxspring de luxe

/VEJWFSTFTUPFMFO 2e GRATIS

â&#x201A;¬195,-

Van â&#x201A;¬ 2695,-

Bergkast + buffetkast + UWLBTU TBMPOUBGFM

2½ - 2-zits

â&#x201A;¬2795,-

Van â&#x201A;¬ 6295,-

%JWFSTFTUPGGFOFOLMFVSFO

â&#x201A;¬695,-

Afrika leer

â&#x201A;¬1395,-

Van â&#x201A;¬ 1995,-

Grote 4-zits

Van â&#x201A;¬ 2895,-

â&#x201A;¬1995,-

Box of Wonderers

/V â&#x201A;¬

â&#x201A;¬4695,-

Grote partij met seniorenbankstellen ook met interieur /VDPNQMFFUWB

â&#x201A;¬1295,-

295,-

â&#x201A;¬995,-

Van â&#x201A;¬ 2195,-

2½ + 2-zits

7 Zone pocketveer afgedekt met comfortschuim 80/90/200 â&#x201A;¬ 398,7 Zone pocketveer afgedekt met latex 80/90/200 â&#x201A;¬ 695,-

 WBOé 

%JWFSTFSFMBYGBVUFVJMT

 FMFLUSWFSTUFMCBBS

Van â&#x201A;¬ 7910,-

3-2 zits lamous lichtgroen

â&#x201A;¬795,-#PYTQSJOH WPFUCPSE

 FMFLUSWFSTUFMCBBS

Nu 2e matras GRATIS!!

3-Zits El Dorado

â&#x201A;¬4395,-

complete sets WBâ&#x201A;¬ 498,-

MATRASSENACTIE

â&#x201A;¬695,-

%JWFSTFLMFVSFO

Van â&#x201A;¬ 6195,-

â&#x201A;¬ 498,-

3 Hockers + bank op wielen + eettafel 200/100 Van â&#x201A;¬ 1495,-

 FMFLUSWFSTUFMCBBS

boxspring complete set 180/200

Hoekbank Fedde 

Boxspring linnen

rboxspringsâ&#x201A;¬395,-

â&#x201A;¬595,-

rEJWFSTFNFVCFMTFUT rCBOLFO rTUPFMFO rESFTTPJST rLBTUFO rFFULBNFSUBGFMT rFFULBNFSTUPFMFO

â&#x201A;¬1995,-

â&#x201A;¬895,-

Van â&#x201A;¬ 1395,-

Grote lederen oorfauteuil

2½ + 2 fauteuils Van â&#x201A;¬ 3495,-

â&#x201A;¬1950,-

WBOé Nu â&#x201A;¬ 495,-

Hier vindt u ons.

Tientallen fauteuils WBOLMBTTJFLUPUNPEFSO Nu

40-50%

VRIJDAG 3 ZATERDAG 4 DO./VR. 9/10 ZATERDAG 11

JUNI JUNI JUNI JUNI

VAN VAN VAN VAN

10.00-20.00 10.00-16.00 10.00-20.00 10.00-14.00

* * EVT. TEGEN VERGOEDING TE BEZORGEN * *

UUR UUR UUR UUR

BUIS MEUBELEN

MAESSLOOT 1 INDUSTRIETERREIN KLEI-OOST RIJNSBURG

nwhw_week_22  

krant, nieuws