Page 1

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.NOORDWIJKERHOUTSWEEKBLAD.NL

Lokaal betrokken en betrouwbaar

nieuwbouw P13

9 april 2013 JAARGANG 31 NR 15

politiek P17

ST. VICTORSCHOOL IS OKÉ

toeren P15

Duinpolderweg Vierde Scootja, maar anders mobielentocht

VVSB speelt gelijk tegen een geplaagd AFC

 Kritische noten over Woonakkoord  ‘Pas op de plaats’ voor AvP Wonen  Minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst bracht gisteren een werkbezoek aan Noordwijkerhout.

CONCERT Vrijdag 19 april geeft de gemengde zangvereniging Odeon tijdens het corsoweekend twee maal een inloopconcert in het Witte Kerkje. Het programma start om 14.00 uur met het eerste gedeelte dat ongeveer een half uur zal duren. Het repertoire bestaat uit verschillende stukken van Felix Mendelssohn, Mozart, Schubert en William Byrd. Het koor staat o.l.v. dirigent René Nieuwint. Na de pauze, waarin men gelegenheid heeft om de Witte Kerk te bezichtigen, start het programma nogmaals om 15.00 uur. Meer informatie: www.odeonnoordwijkerhout.nl. 

Tips? Mail de redactie UW MENING  Ons tippen kan via redactie@ noordwijkerhoutsweekblad.nl of tel. (0252) 37 42 18. Daarnaast zijn wij ook erg nieuwsgierig naar uw mening over deze krant.

Kort nieuws Benefietdiner Team Margriet tegen ALS RECTIFICATIE  Onlangs maakten we melding van het Benefiet Diner van het Team Margriet tegen ALS. De avond in Restaurant Willemse 1930 wordt gehouden op woensdagavond 10 april. Dan wordt in het restaurant een smakelijk 3-gangen menu geserveerd ten behoeve van de Stichting Tour du ALS. Voor dit speciale diner wordt een bijdrage gevraagd van € 60,00, en dat is inclusief een wijn arrangement en koffie. Aanmelden hiervoor bij: Kees van Dam, tel: 06-12089858

door Thea ter Heide - Vrolijk

Concert Odeon in ’t Witte Kerkje

Eerste kerkenveiling Witte Kerk

voetbal P18

Stef Blok op werkbezoek

Hij werd ontvangen door burgemeester Goedhart, wethouder Knapp, de heer De Jong en Aad Verkade van de Woningstichting St.Antonius van Padua. Naast een rondleiding langs onder meer de woningen, die Antonius van Padua in de afgelopen jaren heeft gebouwd, was de geheel gerenoveerde Nieuwe Duinstraat het eindstation voor de minister. Daar legde hij de laatste steen in de buitenmuur van nr. 20 en overhandigde hij aan de nieuwe bewoners, de familie Magies, het huurcontract en de sleutels van de woning op nummer 39. Het project Nieuwe Duinstraat is een van de paradepaardjes, die door de Woningstichting zijn gerealiseerd. ‘De 64 woningen daterend uit de jaren 1921/1931 zijn gesloopt en met behoud van het karakter van de straat werd het nieuwbouwplan ontworpen. Met nu 59 nieuwe woningen, waarvan 12 vrije sectorwoningen’, zo liet Aad Verkade de minister weten. Hij dankte de mi-

veiling P9

Cursisten expositie DE ZILK  In Ateljee2 tonen de cursisten, kinderen en volwassenen, het gemaakte werk van het afgelopen seizoen. Belangstellenden zijn welkom in het weekend van 13 en 14 april aan de P.J. Warmerdamstraat 38. Minister Blok overhandigt aan Ingrid Magies het huurcontract en de sleutels van haar nieuwe woning. (Foto: THV)

Bloemendrive

nister voor zijn komst naar Noordwijkerhout en voor het feit, dat deze zelf aan het werk werd gezet. ‘De gevelsteen met uw naam erop, zal op zijn minst nog 70 tot 80 jaar

BRIDGE  Zondag 14 april organiseert H.J.B. in de Schelft haar jaarlijkse Bloemendrive. Aanvang 13.00 uur. Aanmelden C. Caspers, tel 0252 376488.

verbonden blijven met dit mooie herstructureringsproject van de Nieuwe Duinstraat’. De directeur van de Woningstichting greep de komst van de minister aan, om

ook kritische noten te uiten en in te springen op de heikele politiek rondom het Woonakkoord van het Rijk van 13 februari dit jaar. Zie verder elders in de krant.

Openlucht bloemenconcert PROLONGATIE  Alweer voor de vierde keer wordt, op een van de mooiste plekjes in het voorjaar in de Bollenstreek, de Gooweg te Noordwijkerhout, een openluchtconcert georganiseerd. Deelneemster aan de Voice of Holland, Natascha Vergeer ook aanwezig

Op zondag 21 april wordt hiervoor de doorgaande (Goo)weg afgesloten, zodat de bezoekers vanaf deze weg kunnen genieten van het concert, dat plaats vindt in het lager gelegen bollenland van kwekers Piet en Martin van der Poel. Hoofdgast is Natascha Vergeer, deelneemster aan de Voice of Holland en winnares van “De Stem van de Bollenstreek 2012”. Verder zal de in de Bollenstreek bekende coverband “All Stars” twee optredens verzorgen en dansen de dansgardes van de Kaninefaaten op nummers uit bekende musicals. Het Openlucht Bloemenconcert is op zondag 21 april van 14.00 uur tot 16.00 uur en de toegang is gratis.

NU NOG BESCHIKBAAR

MET NOTEBOOKS WINDOWS 7 Zie onze advertentie verderop in deze krant

Uniek openluchtconcert m.m.v. de dansmariekes van de Kaninefaaten

www.micromax.nl


PArtICuLIereN

OPGeLet! uw advertentie verschijnt in de regio:

Particuliere advertenties kunnen in al onze kranten worden geplaatst. Voor € 15,00 kunt u 120 tekens plaatsen. u kunt deze tot donderdag 12.00 uur inleveren, de advertentie verschijnt dan een week later in al onze kranten. Particuliere advertenties kunnen op onze website of tegen contante betaling op onderstaande adressen worden ingeleverd. • UITGEVERIJ VERHAGEN, Ambachtsweg 7a, KAtWIJK • HET VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KAtWIJK • SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOOrDWIJK • PRIMERA v.d. Lans, Hoofdstraat 208, SASSeNheIM • RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOOrDWIJKerhOut • THE READSHOP, in de Hoftuin, rIJNSBurG • LIETHORPS BOECKHUYS, Hoogmadeseweg 13, LeIDerDOrP • ROKERSPALEIS LEIDERDORP, Van Diepeningenlaan 17, LeIDerDOrP • BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (Passage), OeGStGeeSt U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLeVereN tOt DONDerDAG 12.00 uur! (plaatsing in de week daarna)

Katwijk Rijnsburg Valkenburg

ALMONDEHOEVE Lifestyle & Antiek

Ik ben Nero

2

0m 3.00

Ik ben Boss

Noordwijk hout Noordwijker De Zilk Sassenheim Voorhout Warmond Lisse Lisserbroek Hillegom Beinsdorp Oegstgeest Leiderdorp Wassenaar

}

€ 15.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam: ............................................................................................................................................................……………………… Adres: ............................................................................................................ Tel.: ........................................……………………

te huur • te KOOP • GeVrAAGD AANGeBODeN • GeZOCht • GeVONDeN

Chinese wandtafel 19e eeuw!

Ook voor uw vakkundige meubelrestauraties Van Almondeweg 2, 2343 AA OEGSTGEEST

www.almondehoeve.nl

GROTE SNUFFELMARKT

zaterdag 13 april & zondag 14 april 10-16 uur De Lasso 24, Roelofarendsveen

KOM OOK OF HUUR EEN KRAAM! info/reservering 071-3312067 www.snuffelmarkt.nu SBStext pag. 637

Service en kwaliteit Daar staan wij voor

P. C. Honcoop & Zn. Aannemingsbedrijf

•Rioolreiniging en -reparatie

Afvoer verstopt? Bel: 0252-621660 • ontstoppen en repareren van rioleringen • leegzuigen van putten en kelders • Camerainspectie • stankopsporing

P. C. Honcoop & Zn. B.V. Boekweitstraat 130 • 2153 GL Nieuw-Vennep Telefoon 0252 - 62 16 60 • www.pchoncoop.nl


Politiek

noordwijkerhouts weekblad

dinsdag 9 april 2013

3

UIT DE RAADZAAL Niks opwarming van de aarde. 30 maart 2013 was het in Loose, Kent, eieren zoeken tussen twee sneeuwbuien door. Nu is niks veranderlijker dan het weer. Vijf jaar geleden bij de geboorte van mijn tweede kleinzoon, 27 maart, lag er hier in Loose een pak sneeuw en vierden we zijn eerste verjaardag heerlijk in de tuin onder de parasol met 21 graden. In Noordwijkerhout is het momenteel niet anders, maar het zijn niet alleen de wisselvallige weersomstandigheden, die overeenkomst vertonen tussen Loose en Noordwijkerhout. Wil een buurman een kleine verdieping zetten op zijn huis, levert dat een bezwaar op bij de aangrenzende buurman. Maar ook in groter verband zijn er overeenkomsten. Evenals in Nederland zijn er plannen om een snelweg te verbreden. Helaas moet er een deel van een bos worden gekapt. Protesten volop en evenals rond Utrecht, ketenen fanatieke natuurliefhebbers zich vast aan bomen en maken boomhutten. Dat in een gebied dat ‘ overloopt’ van bossen, parken en uitgestrekte appel-, peren-, en kersengaarden. Het te kappen ‘ stukje bos’ valt in het niet bij de dagelijkse file-ellende op bedoelde snelweg. Kende Noordwijkerhout enige tijd geleden de zandhagadis, die de bouw van een recreatiepark jaren lang ophield, hier is het een zeldzame spin, die op een braakliggend stuk grond langs de Thames, waar niemand ooit belang bij had, de ontwikkeling van een groot recreatiepark, met alles er op en er aan, als een enorm pretpark, maar ook sporthallen, zwembaden, restaurants, tegenhoudt. Evenals onze zandhagadis werd de zeldzame spin pas ontdekt toen de ‘projectontwikkelaars’ hun plannen openbaar maakten. Plannen, goed voor 74.000 arbeidsplaatsen. Anders dan onze zandhagadis lijkt de zeldzame spin, of beter haar ‘ontdekkers’, het niet te redden de ontwikkeling van dit megaproject tegen te houden. Hij was er niet, maar volgde via de computer de raadsvergadering en heeft zelden zo’n grote eensgezindheid meegemaakt. Minister Plasterk uitnodigen voor een kopje thee lijkt me aardig. Niet te hopen dat hij, evenals eerder burgemeester Lenferink, boos de raadszaal verlaat, als ook hij bemerkt dat Noordwijkerhout helemaal niet in is voor een fusie. JL.

Raad akkoord met formalisering Valentijnsafspraken Samenwerken n De gemeenteraad ging donderdagavond 4 april unaniem akkoord met de formalisering van de tijdens de Valentijnsbijeenkomst in het NH hotel gemaakte afspraken, over een nauwe samenwerking op een vijftal items. Floor, PvdA, gaf aan dat na de Valentijnsbijeenkomst nu de tweede trap van een drietrapsraket was aangebroken, het formaliseren van de afspraken en het geven van de opdracht aan de stuurgroep deze afspraken verder uit te werken. Floor, die als voorzitter van de klankbordgroep veel lof kreeg voor zijn inzet en optreden als voorzitter van deze groep. Anders dan aanvankelijk de bedoeling was blijft de klankbordgroep bestaan. ‘De PvdA stemt met graagte in met het raadsbesluit’, aldus Floor, ‘ we zijn op de goede weg, zaken die we al samen doen moeten we kracht bijzetten’. Bilars, lid van de klankbordgroep, gaf aan dat ook de VVD unaniem kon instemmen met het raadsvoorstel en prees het verloop van de Valentijnsbijeenkomst. Bilars zag niet alleen voor deze raadsperiode geen fusie van de bollengemeenten, maar gaf, door de nu uit te werken samenwerking voor minister Plasterk,

Gratis tuinvogelpakket Vraag het gratis tuinvogelpakket van Vogelbescherming Nederland aan.

voor de komende raadsperiode te komen tot een fusie van de bollengemeenten. ‘Hij is welkom om een kopje thee te komen drinken, maar verder niet’. Wel wees Bilars er op dat vooral de burgers bij het verdere verloop goed worden geïnformeerd, er moet duidelijkheid zijn voor alle Noordwijkerhouters. ‘Een bijzondere avond’, aldus Gotink, ‘een avond waar zes gemeenteraden over hetzelfde onderwerp discussiëren’. Ook D66 stemt met graagte in’, aldus Gotink. ‘Het zal veel inzet vergen om op 1 oktober de ‘laatste klap’ te kunnen geven, maar ook De Bruin, CDA had er het volste vertrouwen in. Wat een fusie betreft, misschien over 10 of 15 jaar. Jan Brouwer, GroenLinks, was blij dat ook voor de natuur voldoende aandacht was in de afspraken. Hij zag graag op 1 oktober een raadsconferentie, om zo duidelijk de eensgezindheid uit te dragen. Ook zag hij graag de burgerraadsleden daarbij betrokken, vooral gelet op de komende nieuwe raadsperiode. Na het akkoord verklaren van het raadsbesluit kon burgemeester Goedhart om negen over half negen met een hamerslag, het raadsbesluit unaniem door de raad genomen, bekrachtigen. ‘We gaan aan de slag om de inhoud verder uit te werken, met steun van de capaciteiten van onze eigen ambtenaren’ en zegde hij toe de burgers bij het proces te betrekken. JL.

sms VOGEL naar 4333

Het bezoek van minister Blok aan de Nieuwe Duinstraat, waar hij de laatste steen legde in het fraaie herstructureringsproject van de Nieuwe Duinstraat. Rechts Aad Verkade, die ‘zijn droom’ uitspreekt.

‘Pas op de plaats’ voor Antonius van Padua Vervolg voorpagina Thea ter Heide - Vrolijk

Bij zijn bezoek aan Noordwijkerhout, uitte directeur Aad Verkade van de Woningstichting St.Antonius van Padua kritische noten aan het adres van minister Stef Blok van Wonen met betrekking tot het nieuwe beleid van de overheid. ‘Wij zullen voor de nabije toekomst een aantal projecten zeer waarschijnlijk niet meer kunnen uitvoeren, of voor slechts een klein deel’. Daarbij doelde Verkade op de ontwikkelingen in De Zilk en het voormalige Bavoterrein. ‘Met uitzondering van nieuw Puyckendam, zullen wij een pas op de plaats moeten maken. Het doorrekenen van het door u gesloten woonakkoord resulteert voor ons in nadelige effecten. Tot en met 2017 zullen wij rond de €5,6 miljoen moeten afdragen, terwijl er door extra huurverhoging maar 3 miljoen euro extra binnenkomt.

Na 11 jaar, in 2024 zullen we dan volgens onze berekeningen pas op het break-even punt beland zijn. Wanneer dan de huurverhogingen in evenwicht zullen zijn met de verhuurdersheffing”, aldus Verkade.

‘Mijn droom’

Ten aanzien van deze laatste steenlegging, deed Verkade een beroep op de minister. “In het kader van de aanstaande kroning van Prins Willem Alexander mogen Nederlanders hun droom doorgeven. Wel, dit is de mijne. Blaas de hele rompslomp rond de verhuurdersheffing en de inko-

mensafhankelijke huurverhoging af. Het is niet juist, dat wij als een soort belastingkantoor worden ingezet door het Rijk. Dit beleid, deze maatregelen zullen niet zorgen voor meer doorstroming op de woningmarkt en gaat ook het scheefwonen niet echt aanpakken. Als corporatie willen wij graag de huursombenadering toepassen, huurprijzen in relatie tot de kwaliteit van de woning. De extra inkomsten zetten wij dan in voor een investeringsagenda in gezamenlijkheid met de gemeente. Hierdoor wordt de bouw uit het slop gehaald. De ‘schatkist’ doet goede zaken door middel van btw-opbrengsten en minder WW-uitkeringen. Mensen krijgen meer vertrouwen in de economie en zullen gaan investeren in aankopen en draait de ‘motor’ van de economie weer”. Minister Blok gaf een kort weerwoord. ‘Het is een feestelijke dag, we gaan hier geen politieke discussie voeren. Maar we komen wel weer uit het slop en zorgen we ervoor, dat de sociale huisvesting op de been blijft’.

Duinpolderweg? Ja, maar anders Zuid-Noord Holland

n

Met verbazing volg ik de discussie over de Duinpolderweg. De verbazing betreft vooral de passieve houding van de provincie Zuid-Holland en Bollenstreekgemeenten. Voor zo’n houding lijkt me weinig reden, want het voorkeurstracé van gedeputeerde Post van Noord-Holland raakt veel Bollenstreekinwoners. Tegelijkertijd knelt de weginfrastructuur in onze streek al jaren. Tijd dan ook voor actie. Maar dan wel goed doordachte actie.

Geringe inspanningen Zuid-Holland

Op zichzelf is de afwezigheid in de discussie niet verbazingwekkend. Hoewel het verkeer in de afgelopen decennia in de Bollenstreek sterk is gegroeid, hebben de gemeenten en met name de provincie ZuidHolland nauwelijks geïnvesteerd in uitbreiding van het wegennet. Een laatste grote uitbreidingsin-

vestering dateert uit de jaren ‘80: de rondweg rond De Zilk. Deze rondweg kwam er vooral dankzij de inzet van Zilkers als Harry Arts en Rens van Schie. Zij richtten er destijds speciaal een partij voor op: de Een Zilker Partij. De geringe investeringen in de weginfrastructuur in het Noordelijke deel van Zuid-Holland staan haaks op het Rijksoverheidbeleid. Het Rijk investeert sinds een jaar of twaalf op grote schaal in uitbreiding van het snelwegennet. Voorbeelden zijn de 10-baans snelweg AmsterdamUtrecht, de dubbelbaanse afslag op de A4 bij Nieuw Vennep en de verbreding van de A4 tussen Nieuw Vennep en Leiden.

Knellende weginfrastructuur

Het gevolg van de toegenomen mobiliteit en de achterwegen gebleven provinciale investeringen is een knellende weginfrastructuur, zoals op de Oost-Westassen. Vrijwel dagelijks is het filerijden op de N206 tussen Katwijk en de A44, op de verbinding tussen de N206-A44 bij Voorhout en op de ‘s Gravendamseweg.

Tevens heeft de N206 op zichzelf een vreemde vorm. Tussen Katwijk en Noordwijk is het een vierbaansweg met een 100 km/uur-limiet. In Vogelenzang is dezelfde belangrijke Noord-Zuidverbindingsweg verworden tot een smalle 30 km/ uur tweebaansweg met verkeersdrempels.

Betere toegangsweg voor toeristen

De provincie Noord-Holland is op zich te prijzen dat zij het wegennet wil uitbreiden. Maar dat kan verstandiger waar het de Bollenstreek aangaat. Voorwaarde is dat Zuid-Holland en de Bollenstreekgemeenten hun passieve houding laten varen. Ten eerste zou de N206 van Katwijk tot de A44 moeten worden verdubbeld. De inpassing hiervan in het landschap is eenvoudig, terwijl verdubbeling van deze weg een belangrijk knelpunt in de dagelijkse spits vermindert. Ook hoeven strandbezoekers deze route ‘s zomers dan niet meer in kruiptempo af te leggen. (vervolg elders in de krant)


’t Kippenschuurtje

Superkwaliteit Rundvlees haalt u natuurlijk bij:

Autobedrijf Heemskerk S L A G E&R ZN I J 60 jaar

KLEIN

is op zoek naar een Cafetaria/fastfood

Kok

AUTOBEDRIJF

Van Zelst

Voorschoterweg 23a - Valkenburg - Tel 071-4014299

voor een nieuw bedrijf in Katwijk.

Autobedrijf Heemskerk & ZN bestaat al 60 jaar, dat moeten wij WOENSDAG vieren metGEHAKTDAG extra voordeel voor U...........................................................................500 en met de vertrouwde Rundergehakt gram service die U van ons gewend bent.

3.60 Halfomgehakt .........................................................................500 gram 3.40 Verrassingsgehakt ...............................................................500 gram 3.60 Herkent U deze nog? Advertentie 1970

Deze herkent U zeker, de Renault 12 van nu.

DONDERDAGDe Renault Megane Estate DCi Stop & Start

vanaf â‚Ź 21.290,Gemarineerde schouderkarbonade .......................100 gram 0.99

Stuur je mail naar info@deining19.nl of info@wapenvankattuk.nl

 .'&( %"#$!' '#$""#&!! '#$""#&!!! % %!#$#$&%' #!!"#$%"%! # !#"#!# #!!"#$%"%!

WWW.AUTOHEEMSKERK.NL WWW.AUTOHEEMSKERK.NL

VRIJDAG & ZATERDAG

GeĂŻnteresseerd?

-(('"+ +)"%"+*"'!,%.*' +)"%"+*"'!,%.*' '&!"'%'*' ' .'%(&(%%' ' .((*!,()'* .+, )%',' .((*!,()' * *(' ((*"'(  

$#"       

     !# "% ### ! # !"% " $#"# !%!""$# %$ %$ !%!""$# #" "%%"# # " !( /+!*",%"#$*,".((*0"'.'$-',-"''' /+!*",%"#$*,".((*0"'.'$-' ,-"''' ''!,.*+!"#''.'0 .*,',"*"!,''-',.*%(%,!-+(+,-+ "++ .*,',"*"!,''-', .*%(%,!-+(+,-+ "++ &"% "'(%-%"++'%"#.((*$-* )*&"% )*&"%

Varkensschnitzels .............................................5 halen - 4 betalen Italiaans rolletje: Gehakte biefstuk met Italiaanse kruiden............ 100 gram 1.58 Gespecialiseerd in Renault & Dacia & Nissan Vleeswarenduo: Keuze uit 60 occasions 100 gram Varkensrollade Kijk voor onze occasions op n Dacia & Nissa lt & in Renau erd al Gespecialise www.autoheemskerk.nl U ions occas 60 uit KeuzeSamen 2.49 100 gram Gegrilde boterhamworst................................... EXTRA INRUILWAARDE

14% BIJTELLING ook na 1 juli BMP VRIJ

ULEO’S

ROOSTER! EXCLUSIEF BIJ DW KOZIJNEN

N

• Raam geopend, toch nog Politie Keurmerk Veilig Wonen

MAANDAG

U

BMW X3 3.0 High Executive Automaat januari 2007 106.123 km Navigatie BMW X3 3.0 Leer Executive Automaat High â‚Ź 30.750 januari 2007

DINSDAG

• Ventileren bij elk weerstype Verbruikte lucht

106.123 km Navigatie HYUNDAI SANTA FE Leer 2.7i V6 Premium Automaat â‚Ź 30.750 juli 2007 50.120 km Navigatie SANTA FE HYUNDAI Leer V6 Premium Automaat 2.7i â‚Ź 18.950 juli 2007

79.600 km Lichtm. velgen NISSAN QASHQAI ECC 1.6 16v Visia â‚Ź 11.500 februari 2009 49.750 km Lichtm. velgen NISSAN QASHQAI ECC 1.6 16v Visia â‚Ź 18.600 februari 2009 49.750 km Lichtm. velgen ECC

50.120 km Navigatie HYUNDAI TUCSON Leer 2.7i V6 Automaat â‚Ź 18.950 april 2007 109.664 km Navigatie TUCSON HYUNDAI Lichtm. 2.7i V6velgen Automaat â‚Ź 14.950 april 2007 109.664 km Navigatie Lichtm. velgen

â‚Ź 18.600

Bekijk uw nieuwe kozijnen in onze showroom

Seat Leon 2.0 TDi

Renault Clio 1.2 16V TCE Dynamique airco 5d 2009 Renault Twingo 1.2 16V Autom. airco zwart 2009 Renault Twingo 1.2 16V Collection airco 2011 Renault Modus 1.4 16V Dyn. Aut. 4/2006 Renault Megane 1.6 16V Grand Tour Business 7/2007 Renault Megane Estate 1.4 TCE 130pk Parisienne 2011 Renault Grand Scenic 130pk Celsium 7p navi 7/2011 Renault Scenic 1.6 16V RTX airco velgen 1/2000 Renault Scenic 2.0 16V Gas Business Line 10/2008 Renault Espace Grand 2.0 16V Expression 7/2002 Peugeot 307 SW 1.6 16V Pack 8/2006 Hyundai Tucson 2.7i V8 automaat 4/2007 BMW X3 3.0 High Executive automaat 2007 Dacia Logan MCV 1.6 16V airco Laureate 5/2008 Mercedes C280 Avantgarde leer navigatie 7/2007 Saab 9.3 1.8 Business 9/2006 Hyundai Santa Fe 2.7 V6 automaat leer 4/2007

automaat - navigatie

Tel. 071-3313505

www.dwkozijnen.nl

Betalen in termijnen is mogelijk!!

Woensdag:

Donderdag:

Boomstammetjes

Boomstammetjes

Havenstraat 58

Tel: 0252-373369

•

Tel. 071-4020365

•

info@autoheemskerk.nl

Strak in je vel...

4 BETALEN 5 HALEN 4 BETALEN 75 Rundergehakt 500 gram���� 3. Nasi of bami met 35 Halfomgehakt 500 gram���� 3. babi-pangang 1 kilo ���������������������������������������������������

â‚Ź 13.950,Lange Vaart 34 Rijnsburg

5 HALEN

Bij 100 gram brede rookworst 50 gram gratis

Bouwjaar 2008 Km.stand 77.300

â‚Ź 10.450 â‚Ź 6.250 â‚Ź 8.250 â‚Ź 8.250 â‚Ź 8.250 â‚Ź 17.950 â‚Ź 22.700 â‚Ź 3.950 â‚Ź 8.950 â‚Ź 4.950 â‚Ź 8.950 â‚Ź 12.250 â‚Ź 27.450 â‚Ź 8.450 â‚Ź 25.950 â‚Ź 9.750 â‚Ź 16.950

Al onze occasions op www.autoheemskerk.nl

Bekijk onze vernieuwde website

Verse lucht

â‚Ź 14.950

Gespecialiseerd in Renault - Dacia - Nissan

15 Jaar garantie

Fabriek en showroom: Taanderstraat 18 2222 BE Katwijk (Industrieterrein ’t Heen)

Occasions BMW X5 3.0 * vanaf â‚Ź 4.950 iPod Touch High Executive Automaat V6 * vanaf â‚Ź 9.950 iPad of 200 liter brandstof januari 2007 129.340 km Leer BMW X5 3.0 Navigatie High Executive Automaat V6 â‚Ź 39.950 januari 2007 129.340 km Leer Navigatie â‚Ź 39.950

v.d. Weijdenlaan 1-3 • Tel. 372372 • Noordwijkerhout Kijk ook op internet: www.slagerijklein.nl

op de montage en kozijnen !

DW Kozijnen: De top in kunststof

betalen

Magere runderlappen .......................................................... 1 kg 8.95 Riblappen ....................................................................................... 1 kg 9.95 Sucadelappen ............................................................................1 kg 11.95 37.247 km Navigatie SAAB ECC 1.9T Business Line â‚Ź 21.950 september 2006 79.600 km Lichtm. velgen SAAB ECC 1.9T Business Line september 2006 â‚Ź 11.500

Dakkapellen Deuren Ramen Serres Schuifpuien

• Geen ventilatieroosters

Kijk voor al onze occasions op www.autoheemskerk.nl

Burgers naar keuze en slavinken .......... 5 halen - 4 RENAULT GRAND SCENIC 130pk Celsium 7-p navi oktober 2010 37.247 km Navigatie RENAULT GRAND SCENIC ECC 130pk Celsium 7-p navi â‚Ź 21.950 oktober 2010

Ook mooi oud worden onze:

Kies kozijnen die ook mooi oud worden

HUISGEMAAKTE

Italiaanse U salade ............................................................................. 100 gram 1.45

VENTILEREN ZONDER ! W

IEU

Renault Clio 1.4 5d RN 1/2001 3.850 4.250 Renault Clio 1.4 16v 3d Expression 9/2003 Renault Clio 1.2 16v 5d spec. line navi 3/2010 11.600 Renault Twingo 1.2 16v Auth. airco 6/2010 7.950 Renault Clio 1.4 5d RN 1/2001 3.850 Renault Modus 1.4 16v Expr. Luxe 9/2006 7.950 Renault Clio 1.4 16v 3d Expression 9/2003 4.250 Renault Megane 1.6 16v Coupe Dynamique 11/2000 5.400 Renault Clio 1.2 16v 5d spec. line navi 3/2010 11.600 Renault Megane 1.6 16v 5d Dyn. Luxe 6/2003 5.250 Renault Twingo 1.2 16v Auth. airco 6/2010 7.950 Renault Megane 1.6 16v Grand Tour. Business 7/2007 9.950 Renault Modus 1.4 16v Expr. Luxe 9/2006 7.950 Renault Grand Scenic 130pk Celsium 7-p navi 10/2010 21.950 Renault Megane 1.6 16v Coupe Dynamique 11/2000 5.400 Renault Scenic 1.6v RXT Airco Velgen 1/2000 4.500 Renault Megane 1.6 16v 5d Dyn. Luxe 6/2003 5.250 Renault Scenic 1.9 dti Expression Sport 1/2003 6.500 Renault Megane 1.6 16v Grand Tour. Business 7/2007 9.950 Renault Scenic 2.0 16v Gas Business Line 10/2008 11.450 Renault Grand Scenic 130pk Celsium 7-p navi 10/2010 21.950 Renault Espace Grand 2.0 16v Expression 7/2002 6.500 Renault Scenic 1.6v RXT Airco Velgen 1/2000 4.500 Volkswagen Beetle 2.0 4/1999 4.950 Renault Scenic 1.9 dti Expression Sport 1/2003 6.500 5.250 Skoda Fabia 1.4 Comfort 11/2002 Renault Scenic 2.0 16v Gas Business Line 10/2008 11.450 Mitsubishi Space Star 1.6 Shogun 4/2005 7.750 Renault Espace Grand 2.0 16v Expression 7/2002 6.500 Peugeot 307 SW 1.6 16v Pack 8/2006 10.450 Volkswagen Beetle 2.0 4/1999 4.950 Chrysler Voyager 2.4 Luxe Van 11/2007 Excl. BTW 9.450 5.250 Skoda Fabia 1.4 Comfort 11/2002 Hyundai Tucson 2.7i V6 Automaat 4/2007 14.950 Mitsubishi Space Star 1.6 Shogun 4/2005 7.750 Peugeot 307 SW 1.6 16v Pack 8/2006 10.450 Chrysler Voyager 2.4 Luxe Van 11/2007 Excl. BTW 9.450 Hyundai Tucson 2.7i V6 Automaat 4/2007 14.950

6.85

Vrijdag en zaterdag:

Shoarma met gratis saus en broodjes Indisch gebraden gehakt 100 gram ..... 1.49 Paas-scharreleisalade 150 gram ................ 2.10

Voor de lekkerste eigen vleeswaren en salades bent u bij ons aan het goede adres!

Veel vrouwen herkennen het probleem.... Cellulitis op de benen, billen, taille en buik.

Voor

De oplossing is Lypossage! Deze uiterst intensieve manier van masseren werkt krachtig in op

de vet- en vochthuishouding.

Niet alleen wordt de doorbloeding sterk bevorderd, maar de huid wordt ook mooier, strakker en gladder. Na 4 behandelingen heeft u al zichtbaar resultaat.

Actie: 2e zĂ´ne slechts:

â‚Ź10

U zult geen gewicht verliezen... wel centimeters!!

Wilt u meer informatie over Lypossage, neemt u dan contact op met Gladys

Tel: 06 10817027

Behandelingen worden gegeven in Voorhout door een vrouw

Na


Bloemennieuws

noordwijkerhouts weekblad

dinsdag 9 april 2013

5

BOLLENPRAAT IN DE GOOT

De KAVB praalwagen Asian Parade uit 2008 viel drie maal in de prijzen (Foto: PR)

Corsogroep KAVB 50 Jaar

U zou kunnen denken dat het deze keer gaat over iemand die figuurlijk in de goot terecht is gekomen, zeg maar aan lager wal geraakt. In de goot kan ook met bollen gebeuren. Zoals een keiharde economische wet; als er ergens veel van is dan gaat de prijs onderuit of er wordt totaal niet verkocht. Het zijn wel geen bollen, maar het meest sprekende is wel het voorbeeld van de tomaten die bij overaanbod en koud weer massaal doordraaien. Er is hard aan gewerkt om dit te voorkomen. De smakeloze “Wasserbombe” is al heel lang uit het schap en er zijn andere smakelijke soorten voor in de plaats gekomen. Denk maar aan de Tasty Tom. Ook komkommers hebben vorig jaar in de goot gelegen. Zelfs door een vermeende ziekteverwekker die er niet eens in voor kwam. Eieren hebben ook wel in de goot gelegen. Via de alom te koop zijnde scharreleieren is de consument ze weer gaan waarderen. Een ei hoort er tenslotte bij. Ook prijzen voor varkensvlees kunnen lelijk in de goot gaan. Dan denkt iedereen het komt wel weer goed. De beroemde varkenscyclus is van toepassing. Met graagte worden dan teveel biggen opgezet en: “Dure biggen is goedkoop spek”. Tulpenbloemen hebben wel en paar jaar in de goot gelegen. Ongunstige feestdagen en te warm voorjaar waren er debet aan. Zo niet dit voorjaar. Dankzij enorme voorverkopen en iets minder aanbod loopt het als een trein. Hoe anders dit voorjaar met de têtjes op pot. Er waren er echt veel te veel van. De tuincentra en andere groenwinkels bleven er mee zitten. Vanwege het veel te koude weer gingen de mensen niet genoeg shoppen. Bovendien was het steeds geen weer om lekker te gaan tuinieren. Bollenkwekers, die de têtjes nu telen vrezen grote vreze of ze er de komende zomer wel vanaf komen. Laten we hopen dat de têtjes bij de paus genoeg aandacht trokken om de mensen het komende seizoen tot kopen te verleiden, en ze zo uit de goot te halen. Aad van Ruiten.

n Vrijwilligers altijd welkom Jubileum n De Corsogroep KAVB Noordwijkerhout bestaat dit jaar 50 jaar. In 1963 is een aantal actieve leden van de KAVB Noordwijkerhout begonnen om een eigen corsowagen op te bouwen met een groot aantal vrijwilligers. Uiteindelijk is besloten dat dit een aparte groep moest worden die zich uitsluitend met de opbouw van de corsowagen bezighield, wat tot op heden een goed concept gebleken is.Het bestuur van de Corsogroep KAVB Noordwijkerhout bestaat geheel uit vrijwilligers, die allemaal iets met de Bollenstreek te maken hebben en het “corsovirus” in hun bloed hebben. De gehele organisatie wordt door het bestuur zelf geregeld, vanaf het ontstaan van de schetstekening, het steken tot het verzorgen van de figuranten, maar ook het contact met de vrijwilligers die op de stekersdagen komen steken. De financiering is altijd gedaan door de Noordwijkerhoutse kwekers die lid zijn van de KAVB.

Zij betalen een opslagpercentage over hun contributie voor de corsowagen. Naast groep 8 van de St. Victorschool en JoViJopa (St. Jozef St. Victor Jongeren)komen elk jaar vele vrijwilligers helpen om de corsowagen tot een mooi bloeiend geheel te maken. Als u ook wilt komen helpen, dan kunt u zich aanmelden op CorsoNwh@telfort.nl.

Feestje

Ter gelegenheid van het jubileum organiseert de corsogroep een feestje, en wel op zondag 21 april, van 16:00 tot 18:00 uur (na het openlucht concert) in de bollenschuur van P. en M. van der Poel aan de Gooweg 10a. Vooraf aanmelden hiervoor is gewenst voor 10 april

 via: CorsoNwh@telfort.nl of Marit Hogervorst, tel. 6-24457437.

Thema: Bon Appetit!

De Corsogroep KAVB Noordwijkerhout is zeer vereerd dat de onlangs overleden Margriet van Dam hun wagen heeft gearrangeerd: “Mmm…tijd voor taart”. Vrijdagavond 19 april is er een twee uur durende corso expositie in Noordwijkerhout waarna het door het centrum zal rijden. Het bloemencorso rijdt op zaterdag 20 april zijn 66ste editie, in een 40 km lange route van Noordwijk naar Haarlem. De optocht bestaat uit zo’n twintig praalwagens. De KAVB Noordwijkerhout is meermalen in de prijzen gevallen. Met Asian Parade zelfs drie keer, en kreeg ze de meeste stemmen van het publiek, werd de praalwagen onderscheiden met een 2e prijs en een 3e prijs voor het steekwerk.

Wél bloemenmozaïeken TPN n Hyacinten voor de bloemmozaïeken worden uit Frankrijk opgehaald en zijn gisteren mensen naar de Bretagne afgereisd. Er is nog geen hyacint te zien, maar toch worden er op vrijdag 19 april weer prachtige met kleurrijke hyacinten gevulde bloemmozaïeken tentoongesteld in de tuin van de

Witte Kerk. Bloemenmozaïeken zijn al jaren onlosmakelijk verbonden aan het Bloemencorso van de Bollenstreek. Vandaar dat Toeristisch Platform Noordwijkerhout alle mogelijke moeite heeft gedaan om aan hyacinten te komen. Gisteren is de organisator van het evenement, Nico Koomen, met de vrachtwagen (met dank aan Meeuwenoord Vervoer) vertrokken richting Frankrijk. Samen met de

Noordwijkerhoutse kwekers Aad en Nol van Ruiten gaat hij de komende dagen ter plekke de benodigde hyacinten snijden bij de uit Nederland afkomstige kweker Kaandorp. Zoals eerder aangegeven kunnen de bestelde bloemen op woensdagavond vanaf 19.00 uur worden opgehaald bij Fa. van der Slot aan de ’s Gravendamseweg. Voor informatie: Nico Koomen, mob. 0651588709 – nmkoomen@casema.nl



 

                                            

 

Culinair De Zilk De Zilk n De mozaïekwedstrijd is vanwege de koude weersomstandigheden en daardoor gebrek aan bloemen uitgesteld. Deze is nu verschoven naar het weekend van 27/28 april. De Zilk Culinair evenwel blijft staan op de geplande datum van aanstaande zondag 14 april.

Programma Culinair

U kunt de zondagochtend in alle rust uitslapen en wakker worden om vervolgens rond het middaguur naar de Zilkerduinweg te komen. Schuif gezellig aan bij te tafels van een van de zes ondernemers voor een lekker hapje en drankje. Loop tussendoor even over de Zilkerduinweg om de prachtige oldtimers te bewonderen en geniet ondertussen van optredens van on-

der andere Moefit, het Zilker Shantykoor en Harpe Davids. Tot een uur of zeven kunt u terecht op het feestterrein, dus u hoeft niet zelf te koken. Ook voor de kinderen is er voldoende lekkers te verkrijgen. Natuurlijk is Stichting het Jeugdwerk weer van de partij met de jaarlijkse rommelmarkt. Deze start om 10.00 uur op het terrein van de zoutopslag.


Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie. Per e-mail Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Noordwijkerhouts Weekblad. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF). Per post of afgeven U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do: 8.00-17.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Je was een vrouw, niet van weinig woorden, duidelijk herkenbaar voor diegenen die bij je hoorden. Een moeder en oma waarop je kon vertrouwen. Achter je ligt een leven van werken, zorgen en plicht, en juist dat alles bepaalde in alles jouw eigen gezicht. Zo bescheiden als je hebt geleefd, zo bescheiden ben je gestorven.

Tonia van Denzen - MiDDelkoop Toos

sinds 2007 weduwe van Jan van denzen * Utrecht, 11 maart 1938

† Leiden, 5 april 2013 Tonneke en Bert Christa Renske en Jaap Laura en Niels Anne Jos en Elise Jordi Femke Thea en Frans Maurice Conny en Dick Jason

Hendrikus Arnoldus den elzen Henk

† 6 april 2013 Cis Jan en Carolien Mieke en Roel Teun Mees Dirk en Ellen Jaap en Petra Chantal en Willem Cheyenne

Victoriberg 50 2211 DJ Noordwijkerhout. Correspondentieadres: Familie van Nobelen - van Denzen, Bosmalaan 4, 2211 HS Noordwijkerhout. Mamma wilde graag thuis zijn, alwaar u afscheid van haar kunt nemen op dinsdag 9 april van 19.00 tot 20.30 uur.

Viaductweg 67 2211 GR Noordwijkerhout Henk is in het mortuarium van de St. Victorkerk, St. Victorlaan 17 te Noordwijkerhout. Hier is gelegenheid om afscheid te nemen op dinsdag 9 april van 16.30 tot 17.00 uur. De gezongen uitvaartdienst zal worden gehouden op woensdag 10 april om 10.00 uur in de St. Victorkerk, St. Victorlaan 11 te Noordwijkerhout. Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en te condoleren in het Victorhuis naast de kerk. De crematieplechtigheid zal later in besloten familiekring plaatsvinden.

De Uitvaartmis zal opgedragen worden op woensdag 10 april om 10.00 uur in de St. Jozefkerk, Herenweg 13 te Noordwijkerhout, waarna wij haar gaan begeleiden naar haar laatste rustplaats in het familiegraf op het parochiekerkhof aldaar. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren en het drinken van een kopje koffie in de Maasgaarde, naast de kerk.

Uitvaartzorg

Noordwijkerhout

&

Persoonlijk Uitvaartzorg Puur

Uitvaartvereniging

St. Barbara Noordwijkerhout Voor een goed verzorgde begrafenis of crematie

53794870.

Praktijk voor rouw- en verliesbegeleiding. Na een verlies voel je je vaak een ander mens. Als je merkt dat je er niet uitkomt is individuele begeleiding een mogelijkheid om te leren omgaan met je verlies.

Bedroefd omdat wij haar moeten missen, maar dankbaar dat haar verder lijden bespaard is gebleven, delen wij u mede dat rustig van ons is heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Mijn man, onze vader en opa is van ons heengegaan.

* 28 mei 1927

ZIT U NOG IN DE SCHADUW? Wij zagen •bomen om en takken af. 070-5111923, b.g.g. 06-

Noordwijkerhout

&

Anneke Beunder Persoonlijk Fazantlaan 46 Puur Noordwijkerhout

Yolande van den Berg E: info@praktijkandermens.nl W: www.praktijkandermens.nl Zwaluwlaan 10 2211 LD Noordwijkerhout Tel: 06-55506707

• EERHART Sierbestrating.

GARAGEBOXEN in Oegstgeest en Leiden. •Huurprijs v.a. € 110,-. Inlichtingen 06-20773480. • COMPUTERHULP virusverwijdering, sneller ma-

ken, storingen verhelpen, oude PC naar nieuwe PC, installaties, laptopreparatie, WiFi, privé cursus, etc. Professionele ondersteuning bij u thuis of op kantoor voor particulieren en bedrijven. Tel. 06-42460355 info op www.Boonict.nl

Zon. 14 april VLOOIENMARKT WARMOND Tennishal Dekker. Kraamhuur €27,- van 9.00-16.00. DonEvents.nl 088-2226900.

TE HUUR GARAGEBOX? Opslagbox centrum Rijnsburg. Tel. 071-4021324.

Voor al uw TUINWERKZAAMHEDEN o.a.: Voor al uw bestra- straatwerk, beschoeiingen, snoeiwerk en beplantintingen en tuinwensen. Bel voor vrijblijvende prijs- gen, koniferenhagen, maandelijks onderhoud. Ook opgave 070-3211006. éénmalig opschonen, schuttingen etc. Gratis advies Vuil tapijt? Laat het vakkundig reinigen of en vooraf prijsopgaaf. Inschr. kvk. Tel. 06-20648419. huur Mr. Steam. Gratis thuisbezorgd. Tol Steam InTe koop: GARAGE 6,5m x 3m, aan Lijnbaan terieurverzorging, tel. 070-5116612. t/o nr.3 Leiderdorp. Degelijke constr.: betongestorDak herstellen? Bouma/Grundeken bellen! te vloer, beton dakelementen. GEEN aansl. voor elektr./gas/water. Vraagprijs verlaagd met 10%: 5114674-5118394. Uw dak-specialist! € 31.250,-. Contact: 06-33161957. Vwo-, havo, mavo, vmbo-leerlingen: HUISBetrouwbare OPPAS gezocht. Jongen 4, meisje WERKBEGELEIDING/bijles aangeboden door 3. Wassenaar. Tel. 06-11928814. ervaren A/B student. Tel. 071-5616768. Gezin in Wassenaar zkt. erv./gedipl. NANNY BC SIERBESTRATING Tegelwerk, met afvoer, voor ma/wo/do (14 uur p/w). Voor meer info bel gratis prijsopgave. Tel. 06- 55321682. Nanny&Co, 071-5127242. STUKADOORSWERK / Glad en strak / PlaNet Ned. stel ZOEKT WERKZ.HEDEN in huis fonds / Spachtelputz / Scherpe prijs, 6% BTW. en tuin, zoals: huishoudelijk, naai en strijk, snoei en Tel. 06-20136876. maaiwerk enz. Tel. 06-45417773. 50-plusser SCHILDERT, SAUST en behangt Te koop: CHALET in bosrijk Voorthuizen met uw huis weer als nieuw. Tel. 06-13067762. heerlijke zonnige tuin. Informatie tel. 06Lekker toerfietsen vanuit Wassenaar en Voor- 44114066. Vraagprijs € 60.000,-. schoten? www.tcdekampioen.nl. Spanje C.Blanca Altea, royaal luxe APPARTESTEUNZOLEN. Erkend leverancier, lid Stich- MENT direct aan zee, nog vrij juni t/m augustus ting LOOP, vergoeding via zorgverzekeraar. Een voor weinig, bel 06-53269340 voor info. afspraak kunt u maken in Oegstgeest, Leiden en STRAATMAKER voor al uw STRAATLeiderdorp met Wim van Zijp, tel. 071-5238468 of WERK, terras ophogen + oprit. Vrijblijvend pr.op06-12028319. gaaf. 06-47208666. www.zalenverhuurkruyt schipvanleiden.nl. Mooi bruin café in oude centrum van Leiden. Voor Te huur 3-kmr. APPARTEMENT Mauritsstaete afstudeerborrels, recepties, verjaardagen, etc. Geen L’dorp. Prijs € 725,- p.m. excl. gas&licht. Tel. 06huur! Wel wat servicekosten en normale gangbare 50204780. drankprijzen! Reserveringen: tel. 06-25047376. GLAS- EN SCHILDERSBEDRIJF John HaStudent wil u graag helpen met COMPUTER- merslag Oegstgeest. Ook voor al uw kitwerk. Tel. 06-25020988. Johnhamerslag@hotmail.com PROBLEMEN. € 15,- p.u. Tel. 070-5114250. LASWERK in aluminium, roestvast staal en GEVEL/SCHOORSTEENRESTAURATIE? Uithakken (slijpen)-voegen-reinigen-impregneren- ijzer. Rep. aan boot, hekwerk, zonwering en dergeknipvoegen-metselwerk. Altijd gratis advies en ge- lijke. Ook aan huis. Tel. 06-41622856. heel vrijblijvend prijsopgave. Tel. 06-20897322. Welke kunstminnende, inspirerende academicus TE KOOP AANGEBODEN: LIGPLAATS aan zou ook graag een gelijkgestemde VROUW, 66 jr., de H.P. Berlagelaan (ter hoogte van nummer 18) in de ONTMOETEN? Tel. 070-5111218. Haarlemmertrekvaart te Oegstgeest. Direct grenzend STRATENMAKER voor uw tuin of oprit. Ruim aan de stenen kade, met een lengte van circa 7 meter 30 jaar ervaring. Leveren van alle materialen. en een breedte van 3 meter. Ideale plaats om alle rich- Schuttingen. Ook voor kleine reparaties en afvoer. tingen op te varen! Prijs € 18.500,- k.k. Informatie bij Tegen scherpe prijzen. Tel. 06-20897322. M.J. de Gelder, tel. 06-511.33.999.

• •

• •

• •

VAKANTIE IS...

Anneke Beunder Fazantlaan 46 Noordwijkerhout

Dag en nacht dag en nacht bereikbaar bereikbaar

0252-376942 0252-376942 06-19279821 06-19279821

(ook voor niet-leden)

www.uitvaartzorgnoordwijkerhout.nl

www.uitvaartzorgnoordwijkerhout.nl Uitvaartverzorgers: C.B. van der Lans, M. Balkenende-Goudkade en D.C.P. van der Lans

...EEN UITDAGING

U kunt ons dag en nacht bereiken op tel. nr. 0252-411366

VAKANTIE IS WIELEWAAL Voor een blijvende herinnering. Een persoonlijk en passend gedenkteken. Grafstenen en urnen in natuursteen, glas, RVS en hout. Deskundig en zorgvuldig, snelle levering. Open ma. t/m za. 10-17 uur. Voorbeeldentuin 7 dagen per week vrij toegankelijk. Delfweg 34a, 2211 VM Noordwijkerhout Telefoon: 0252 418912 E-mail: info@memorienatuursteen.nl www.about.me/memorienatuursteen

Uw adviseur Henri van Hardeveld

Stichting Wielewaal zoekt vrijwilligers om kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking een onvergetelijke vakantietijd te bezorgen. Maak jij het mogelijk? www.wielewaal.nl/vrijwilligers

GRATIS ADVERTENTIE

FAMILIEBERICHTEN


Nieuws

noordwijkerhouts weekblad

VVV nieuws Varen in de Bollenstreek Morgen, woensdag 10 april om 13.30 uur en zondag 14/4 om 11.00 uur Varen door de Bollenstreek, vertrek vanaf steiger t.o. NH Leeuwenhorst. Vooraf aanmelden bij VVV Noordwijkerhout, Dorpsstraat 8. Solex Bloementour Morgen, woensdag 10 april, heerlijke Solex tocht door de Bollenstreek, vertrek om 11.00 uur vanaf VVV Noordwijkerhout. Vooraf aanmelden, tel. 0252 372096 (ook op 17 en 24 april ) Vespa Bloementour: Elke vrijdag in de maand april, ontspannen tocht door de Bollenstreek. Vertrek om 11.00 uur vanaf de VVV winkel. Vooraf aanmelden, tel. 0252 372096. Flower Skate Experience Uitdagende skatetocht door de Bollenstreek, onder begeleiding, op zaterdag 13 april. Vertrek om 10.00 uur vanaf VVV winkel. Deelname slechts € 5.00 Bloemen Bridgedrive Zondag 14 april Bridgecompetitie in de Schelft, aanvang 13.00 uur: aanmelden C. Caspers, tel 0252 376488 Oldtimershow Showtime is komende zondag om 12.00 uur op de Brink, waarna de oldtimers om 13.00 uur vertrekken voor een tocht door de streek en eindigen bij de Zilk Culinair. Tulip Challange-Paddle Event Zaterdag 13 april is er een SUP paddlewedstrijd door de wateren in de streek. Start om 10.00 uur vanaf het Oosterduinsemeer. Bloemenwandeling: Op zondag 14 april is er een bloemenwandeling over 3 afstanden: 8 km ( gezinswandeling), 15 en 25 km. Vertrek vanaf de VVV winkel. Voor informatie en inschrijving: VVV Noordwijkerhout, Dorpsstraat 8. Scootmobielen tourtocht Dinsdag 16 april gaat deze prachtige tocht van start vanaf Munnekeweij, voor een tocht door de Bollenstreek. Verzamelen om 9.30 uur. Tulipfields of Holland Kleurrijk fotoboek, vol tulpen uit de Bollenstreek, van fotograaf Eric Breed, nu verkrijgbaar in de VVV winkel

7

Gouden K.N.A. speld voor Hans van Gijlswijk n Liefde voor het toneelspelen met de paplepel ingegoten Thea ter Heide - Vrolijk

Toneel n Na afloop van de zaterdagavond voorstelling vanhet komische stuk Boeing Boeing, werd ODI lid Hans van Gijlswijk tot zijn grote verrassing voor het voetlicht gehaald. Dit maal niet zelf actief in de voorstelling, maar werd hij in het zonnetje gezet vanwege zijn 40 jarig lidmaatschap bij ODI. Hans werd onderscheiden door de Nederlandse Vereniging van Amateurtoneel en kreeg hij de gouden speld, met oorkonde en bloemen, uitgereikt door wethouder van Kunst en Cultuur, Bas de Haas. “Het is fantastisch, om te kunnen genieten en gast te zijn bij ODI, die al meer dan 60 jaar allerhande toneelstukken op de planken brengt. Gedragen door de noeste inzet van trouwe

leden en vrijwilligers. Een daarvan, is Hans van Gijlswijk, die vanavond niet actief was op de planken, maar een taak toebedeeld kreeg, om de kaartjes in te nemen en de loten te verkopen”. Hans van Gijlswijk is met een kleine onderbreking, nu 40 jaar lid van toneelvereniging ODI. Hij kreeg de liefde voor het toneelspelen als het ware met de paplepel ingegoten. Toen moeder in 1950 moest gaan bevallen van Hans, stond vader Joop op het toneel. Ook broer Bert, en de zussen Truus en Wil zijn lid geweest van ODI. Last but not least, echtgenote Corry, die haar 40 jarige jubileum bij ODI al eerder vierde. Het was dan ook niet zo raar, dat Hans toen, ze een mannelijke hoofdrol misten in 1971, hij die voor zijn rekening nam. ‘Dat was anderhalve pagina’. In de loop der jaren speelde Hans, vaak met aan zijn zijde Corrie, talrijke glans(hoofd)rollen met veel meer tekst, dan waarmee hij ooit begon.

BoBizzNizz: Radio van en voor ondernemers Radio n Vanaf donderdag 18 april krijgt ondernemend Bollenstreek er een nieuw mediaplatform bij. Namelijk een radioprogramma op Bollenstreek Omroep Nens. Ondernemer en radiomaker Dennis van der Voort (directeur van Silver Fern Interim & Advies) zag in de geplande uitbreiding van Nens een mooie kans om een nieuws, informatie- en discussieprogramma voor en door ondernemers te starten. In Brigtte van Kuijk (Feng Shui Life Coach), Leny Verplancke (Nens), Leonoor Ruigrok (Maria ter Zee), John van der Tol (Bollenstreek IntoBusiness) en Eduard Slobbe (Verzuim Beheer & Arbo Rijnland) vond hij ondernemende medestanders. “De Bollenstreek bruist van de ondernemers. Die nodigen we uit aan tafel en we gaan bij ze op bezoek”, aldus Dennis van der Voort.

De basis van elk programma vormt een stelling over een onderwerp dat de ondernemers in de Bollenstreek raakt. Daar gaan we met ze over in gesprek. Daarna is er een bedrijfsreportage vanuit de actualiteit en tenslotte ondernemersnieuws en de ondernemersagenda. “We geven de ondernemers in de Bollenstreek daarmee een actueel platform voor nieuws, informatie en uiteraard om te netwerken. Het wordt prikkelend, actueel, verbindend, maar vooral voor en door de ondernemers uit de Bollenstreek”. Vanaf 18 april op donderdagavond om 20:00 uur op Bollenstreek Omroep Nens. Frequentie ether 105.3 FM, kabel 88.1 FM. Je kunt BoBizzNizz volgen op twitter @BoBizzNizz of via www.bobizznizz.nl.

Evenementen: Voor alle activiteiten in Noordwijkerhout, kijk op www. vvvnoordwijkerhout.nl; volg ons op Twitter: @VVVNWH of op Facebook.

Wethouder Bas de Haas heeft de speld, oorkonde en bloemen overhandigd: (Foto: THV)

ODI speelt doldwaze komedie ODI heeft het afgelopen weekend maar liefst drie maal Boeing Boeing op de planken gebracht. Voor goed gevulde zalen heeft het publiek genoten van deze komische voorstelling. Zaterdagmiddag speelde ODI voor de senioren. In Boeing Boeing is het een drukke bedoeling. Dat komt omdat de grote charmeur Bernhard (Peter van den Berg) er maar liefst drie verloofdes tegelijk op na houdt. Drie stewardessen, de Amerikaanse Janet, (Annemieke Hoogeboom), van ‘Lufthansa’ Judith (Ingrid Kortekaas), en de Franse Jacqueline (Thea Klein). Met de hulp van zijn vriend Robert (Arjan Laros) en de huishoudster Berthe (Lies Nulkes) kan hij de drie dames steeds apart ‘on stage’ blij-

De cast van ODI in Boeing Boeing (Foto: THV) ven ontmoeten. Maar dat gaat natuurlijk niet goed en verzeild hij in een lastig parket. Goed spel, snel en met een behoorlijke dosis humor. Zeker een aanrader, om de laatste voorstelling nog te gaan zien, als u deze gemist zou hebben. Deze doldwaze komedie wordt door ODI nog eenmaal opgevoerd op vrijdagavond 12 april, n de theaterzaal van De Schelft. Zie ook: www.toneelverenigingodi.nl.

1e lustrum NOV boekje

‘Beeldige kunst in de natuur’ Regenboogschool n De leerlingen van de Regenboogschool zijn tot en met 25 april bezig met het schoolproject ‘Beeldige kunst in de natuur’. Een project, dat in het teken staat van ruimtelijk werken met water, aarde, lucht en vuur. Gisteren is het project spectaculair geopend. Alle beeldige kunst is op donderdag 25 april te bekijken van 18.30 uur tot 19.30 uur. Zie ook www. deregenboogschool.nl.

dinsdag 9 april 2013

Welkom n In samenwerking met de VVV is opnieuw door de NOV een informatief seizoensboekje uitgebracht.

Het 1e exemplaar werd overhandigd aan wethouder Knapp (BON)

Voor de 5e maal op rij is de NOV, in samenwerking met het VVV, er in geslaagd om het boekje ‘Welkom in Noordwijkerhout’ samen te stellen. Het boekje is vorige week huis aan huis verspreid in De Zilk en

in Noordwijkerhout. Ook zijn de deelnemende campings en de winkels in het centrum voorzien van het fraaie boekje, dat alle algemene informatie over Noordwijkerhout, geschiedenis, musea, hulpdiensten, maar ook welke evenementen er wanneer plaatsvinden, bevat. Kortom, een prachtig informatief naslagwerkje in een handig meeneem-formaat.


Tramstraat 112b 2225 CM Katwijk T 071-4071815 katwijk@goudwisselkantoor.nl www.goudwisselkantoor.nl Openingstijden: Dinsdag t/m zaterdag van 9.30 - 17.00 uur

Verzilver uw goud! De goudprijs en zilverprijs waren nog nooit zo hoog. En dus kan het interessant zijn juist nu uw gouden sieraden, munten en zilver te verkopen. Maar dan wel aan een vertrouwd adres: het Goudwisselkantoor.

Groningen

Leeuwarden

Goudwisselkantoor is eigendom van familie de Ruiter, al ruim 25 jaar een begrip in de wereld van de

Emmen

goudhandel. Vanzelfsprekend is Goudwisselkantoor lid van de diverse vakverenigingen. Goudwisselkantoor

Alkmaar Zwolle

is geen winkel, maar koopt uitsluitend goud, zilver en munten in. Door onze jarenlange ervaring weten we

Haarlem

waar het om gaat in de goudwereld. U krijgt dus een reële taxatie en een goede prijs.

Katwijk

Goudwisselkantoor

Zonder een afspraak te maken kunt u dus met uw sieraden, horloges, baren, munten, zilver bestek, zilveren schalen en

Wacht niet langer, profiteer van de huidige hoge goudprijs en kom bij ons langs voor een vrijblijvende taxatie.

Apeldoorn

Enschede

Utrecht Rotterdam Nijmegen Klaaswaal

d, zilver en munten • 25 jaar ervaring in gou jblijvende taxatie • een deskundige en vri k indien gewenst per ban • contante betaling of r de taxatie • discrete ruimte voo en van goud en zilver • advies in het belegg

verzamelingen langskomen.

Amersfoort

Den Haag

Den Bosch

Breda Goes

Eindhoven

Heerlen

ks

o o b te o n I S M n e S U S A

Met 2 jaar garantie en Microsoft Windows

15”

15”

15”

499,ASUS K55DR SX026V-NL • 15,6 LED breedbeeld 1366x768 • AMD A6 4400M 2,6GHz • 4GB DDR3 • 500GB HD • VGA + HDMI • Radeon HD7520G +7470M 1GB • Webcam • 2 jaar garantie • Windows 7 Home Premium 64-bit

17”

619,MSI CR61 0m-095NL

• 15,6 LED breedbeeld 1366x768 • Intel Core i5-3210M 2,5GHz • 4GB DDR3 geheugen • 640GB HD • Intel HD graphics • VGA + HDMI • Webcam • 2 jaar garantie • Windows 7 Home Premium 64-bit

17”

629,MSI CX61 0nc-233NL

• 15,6 LED breedbeeld 1366x768 • Intel Core i3-3110M 2,4GHz • 4GB DDR3 geheugen • 320GB HD • GeForce GT630M 1GB • VGA + HDMI • Webcam • 2 jaar garantie • Windows 7 Home Premium 64-bit

649,ASUS R700DE-TY021V

• 17,3” LED breedbeeld 1600x900 • AMD A8 4500M 1,9GHz • 6GB DDR3 • 500GB HD • VGA + HDMI • Radeon HD7640G+7670M 1GB • Webcam • 2 jaar garantie • Windows 7 Home Premium 64-bit

re Wij hebben alle gangba n ne originele inktpatro in voorraad.

MSI AE2282-014NL

• 21,5” Full-HD LED All-in-One PC • Intel Core i3-3220M 3,3GHz • 4GB DDR3 geheugen • 500GB HD • Intel HD Graphics videokaart • Gigabit LAN • 802.11b/g/n WLAN • VGA + HDMI (in en uit), USB2.0, USB3.0 • Webcam • 2 jaar garantie • Windows 7 Home Premium 64-bit

MicromaxComputers Voorhout

•••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• ••• ••• ••• •••• •••• ••••••

Brother LC-980 ................................... Brother LC-985 ................................... Brother LC-1100 ................................ Brother LC-1100HY ........................... Brother LC-1240 ................................ Brother LC-1280XL ........................... HP 364XL .............................................. HP 363 ....................................................... Canon 521 ............................................... Canon 526 ............................................... Epson T0615 ....................................... Epson T1816XL .................................. Epson T0807 .................................

Herenstraat 60 | 2215 KJ Voorhout | 0252-222111

689,MSI CX70 0nd-057NL

• 17,3” LED breedbeeld 1600x900 • Intel Core i3-3110M 3,1GHz • 4GB DDR3 geheugen • 500GB HD • GeForce GT640M 2GB • VGA + HDMI • Webcam • 2 jaar garantie • Windows 7 Home Premium 64-bit

Onze eigen systemen zijn beschikbaar met

mbinatie Ook veel voordelige co : als zo pakketten

699,-

Windows 7, Windows 8 of zonder besturingssysteem ALTIJD

39,50 39,50 43,00 49,50 59,00 82,50 64,95 29,95 32,95 32,95 42,50 57,50 62,50

7

5 JAAR GARANTIE!

Senao EnGenius erb-9260 802.11b.g.n Wireless-N range booster

De ERB 9260 verlengt een draadloos signaal naar plekken waar de router geen bereik heeft, zonder dat er extra bekabeling vereist is. U stopt de ERB-9260 na een paar eenvoudige instellingen gewoon in een stopcontact.

• 802.11b/g/n Wireless N Gigabit • Draadloze snelheden tot 300 Mbps • 1x 10/100Mbit poort • 2dbi omni antenne

MicromaxComputers Oegstgeest

Ommevoort 4 | 2341 VV Oegstgeest | 071-5190760

79,-

www.micromax.nl

Openingstijden di-vr 10:00-18:00 en za 10:00-17:00


Service

NOORDWIJKERHOUTS WEEKBLAD

Kerkdiensten St.Jozefkerk zaterdag13 april Alleen viering in de St. Victorkerk zondag14 april 10.00 uur Woord- en Communiedienst met Gemengd koor Sancta Maria voorganger: L. Belt St.Victorkerk zaterdag 13 april 19.00 uyr Eucharistieviering met tienerkoor Joy voorganger: pastoor P. Owel zondag 14 april Alleen viering in de St. Jozefkerk H.Hartkerk De Zilk zondag 14 april 09.30 uur voorganger: Pastor B. Lansbergen m.m.v. Dames- en Herenkoor donderdag 18 april 09.00 uur Rafaëlviering in de dagkapel voorganger: Pastor B. Lansbergen Witte Kerk zondag 14 april 10.00 uur voorganger ds. E.H. van der Weide Bavo gemeenschap Cat Gebouw zondag 14 april 10.00 uur voorganger pastor F.Janssen

Kerkenveiling Witte Kerk VEILING  Al eeuwen is het Witte kerkje gezichtsbepalend in ons dorp. Veel Noordwijkerhouters kúnnen haast niet zonder. Iedere Noordwijkerhouter weet dit gebouw te waarderen en zou het eigenlijk niet willen missen. In 1974 en 1975 werd de Witte kerk grondig gerestaureerd. Het interieur werd volledig opgeknapt en de kerk werd voorzien van een nieuw leistenen dak. Het leisteen werd geschonken door het toenmalig Psychiatrisch ziekenhuis Sancta Maria en was afkomstig van de kinderboerderij. Nu bijna 40 jaar later heeft de kerk groot onderhoud nodig.

KERKENVEILING

Onder het motto “De Witte Kerk onder één dak”, wordt er op vrijdag 12 april een kerkenveiling gehouden bij Café Van der Geest. Tijdens deze kerkenveiling, worden ongeveer 350 artikelen geveild. De opbrengst is bestemd voor het onderhoud van de kerk. Naast het dak heeft het schip van de kerk een grote opknapbeurt nodig. De veiling staat onder leiding van de ervaren veilingmeesters Piet Broekhof en Jaap Meiland, die met een smakelijke babbel voortvarend de kavels aan de man/ vrouw zullen weten te brengen.

GEVARIEERD ASSORTIMENT

In de veilingcatalogus opmerkelijke ‘kavels’, waaronder een rit met paard en wagen, een Surinaams diner, een tweepersoons diner in de ‘pastorie’, een bridgetoernooi ín de Witte Kerk, een midweek in een stacaravan, maar natuurlijk ook planten, kazen, bloemen, handgemaakte kaarten etc. Voor elke portemonnaie wel wat wils. Tja, en wat de dominee met Suzanne’s Feestshop heeft? Ook dat is mee te maken op deze voor de hervormde geloofsgemeenschap, eerste veiling in de geschiedenis. De eerste 50 bezoekers krijgen een gratis lot en dingen mee naar mooie prijzen zoals 2 minuten gratis winkelen in een supermarkt, een weekendarrangement in het 4 sterren Golden Tulip Hotel in Epe of één van de andere prachtige prijzen. De start is om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.45 uur en er is doorlopend toegang. Iedereen is van harte welkom en de kerkenraad hoopt op een hoge opbrengst, opdat ‘ons Noordwijkerhouts’ boegbeeld een fraaie facelift mag gaan krijgen. Mocht u niet in de gelegenheid zijn, zelf naar de veiling te kunnen komen, kunnen opdrachten gegeven worden, via Pieter Kool, tel. 374420 en Ton Zandbergen, tel. 521321.

Praten over dementie?

Op donderdag 11 april staat in het Alzheimer Café praten over dementie centraal. Met wie praat je over dementie, wanneer en hoe pak je dat aan? Ietke Luiken, verbonden aan Stichting Alzheimer Nederland, is te gast.

Aanvangstijd van het Alzheimer Café: 19.30 uur, de zaal is open om 19.00 uur. Plaats: OCL Het Waterland, Boerhaavelaan 345, Leiden. Informatie: 06 10417279. Het Alzheimer Café wordt geleid door Martine Heruer en Joke Vos. Voor passende muzikale omlijsting zorgen drie muzikanten, ze spelen een mengeling van (nostalgische) rock en blues,country en ballads. Informatie: 06 10417279.

Leden van de veilingcommissie en vrijwilligers. (Foto: THV)

Uitgave van: Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a - Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01 Hoofdredactie: Teuntje van Delft tel.: 06 12 74 64 78 e-mail: t.v.delft@ uitgeverijverhagen.nl Redactie: Thea ter Heide-Vrolijk tel: (0252) 37 42 18 e-mail: redactie@noordwijker houtsweekblad.nl

Eenmaal andermaal… Zo’n 800 jaar lang is ze het middelpunt van ons dorp. De laatste 300 jaar daarvan gaat ze in het wit. Eerst werden haar muren, naar de mode van de 18e eeuw, gepleisterd en later gesausd. Van binnen zie je hoe scheef die muren staan: vooral de noordmuur hangt flink uit het lood en loopt ook nog eens krom. De trekbalken houden de muren nog wel een tijdje bijeen en overeind, maar wie goed kijkt ziet dat ook die balken alweer een eindje verschoven zijn. De kerkrentmeesters zorgen goed voor haar. Er wordt onderhoud gepleegd wanneer dat nodig is. Er zijn moderne voorzieningen aangebracht: een uitstekende geluidsinstallatie, een beamer. Binnenkort worden versleten zittingen vernieuwd, zodat ook de Oudhollandse knopstoelen er weer pico bello bij staan. Ze zitten niet zo lekker, maar dat is een ander verhaal. De koster en de hulpkosters zijn met grote inzet (soms zelfs bezetenheid) voor ‘hun’ kerkje in touw. Ze is sinds 1580 in handen van de protestantse minderheid in dit dorp. Daar kunnen we wel over redetwisten, maar dat doen we niet. Want alle rooms-katholieken en protestanten en anders- of niet-gelovigen zijn het er over eens: de Witte Kerk is van ons allemaal. Op zondagmorgen en meer nog: in de uren dat ze open is, ’s woensdags en zaterdags, vinden steeds meer dorpelingen de weg naar dit bedehuis. Daarom durven we ook op u te rekenen, bij de komende kerkenveiling. Want op vrijdag 12 april is niet de Witte Kerk maar Hotel Van der Geest even het middelpunt van het dorp. Daar gebeurt het: daar worden allerhande zaken en diensten geveild, van planten en bloemen tot en met een kilo biest. Maar ook: een antiek ornament van de oude Hervormde pastorie. U kunt dineren bij de dominee maar ook bij de pastoor. Als u dat niet vertrouwt kookt u maar zelf: er is biefstuk te koop, of 2 keer 5 liter snert. Sinterklaas nodig? Oppas? Wandeling in de duinen? Een weekendje weg? Of wat balen stro? De komende restauratie gaat geld kosten, veel geld. Wanner u helpt, kan de Witte Kerk ook in de toekomst voor alle Noordwijkerhouters het hart van het dorp blijven. ehvdw

Starterspakketten Samenloop voor Hoop

Om de teams alvast een beetje op weg te helpen met de fondsenwerving, ontvangt de teamcaptain na inschrijving en betaling van inschrijfgeld het starterspakket. Dit bestaat uit: 50 kaarsenzakken € 5,00, 25 live strong polsbandjes € 2,00, 25 pols zweetbandjes € 3,00. Ondertussen is het 10e starterspakket al uitgereikt en er zijn al teams die om meer materialen vragen. Een goede zaak, want hiermee brengen de teams al vooraf geld in ten gunste van het KWF. Op iedere

teambijeenkomst is een tussenstand te zien van hetgeen al bijeen is gebracht door alle teams samen. De eerste teambijeenkomst is 19 maart georganiseerd. De volgende staat gepland rond eind april, waarschijnlijk op het sportpark De Boekhorst op het terrein van VVSB in Noordwijkerhout. Andere ideeën om vooraf geld in te zamelen met je team, zijn onder meer zoek sponsors; organiseer benefietconcert; haal lege flessen op; organiseer een ludieke actie op je werk; bak taartjes en verkoop ze; zaai plantjes en verkoop deze; schrijf al je familie, relaties etc. aan.Meer informatie? Je aanmelden, meelopen als survivor?: www.noordwijkerhout. samenloopvoorhoop.nl of www. noordwijk.samenloopvoorhoop.nl

Afscheid pastor Marijke van den Berg PAROCHIE  Pastor Marijke van den Berg is 65 jaar geworden en neemt daarom afscheid van haar werk als pastor. De parochie Sint Maarten dankt Marijke van den Berg voor al haar inzet voor de parochie met een speciale afscheidsbijeenkomst in

de Victorkerk op 14 april om 14.00 uur en aansluitend een receptie in het Victorhuis. Marijke van den Berg - Buis is na haar studie theologie op 1 september 1998 aangesteld als pastoraal werker in het Bisdom Rotterdam voor de samenwerkende parochies van Wassenaar. In september 2004 is zij aangesteld door het Bisdom in de parochies St. Jozef en St. Victor in Noordwij-

COLOFON Oplage 7.000

9

Rond de Witte Kerk

GOEDE DOEL  Veel teams hebben zich al ingeschreven voor de SamenLoop voor Hoop Noordwijkerhout/Noordwijk.

ALZHEIMER CAFÉ  Eenmaal per maand opent het Alzheimer Café zijn deuren en wordt het onderwerp bespreekbaar gemaakt voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden.

Zij werkte zelf jarenlang als verpleegkundige in de ouderenzorg. Ietke is opgevoed met respect voor de generatie die na de oorlog ons land weer op de rails heeft gezet. Er is volop gelegenheid tot het stellenvan vragen.

DINSDAG 9 APRIL 2013

Inleveren kopij: uiterlijk vrijdag 08.00 uur

Sluitingstijd advertenties maandag 10.00 uur

Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie

Bezorgklachten: Uitgeverij Verhagen, tel. (071) 402 29 01 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging

Advertenties: Contactgegevens Binnendienst • Vincent Roos, tel. (071) 409 16 38 • Rosita Haasnoot, tel. (071) 409 16 37 fax (071) 403 23 25 e-mail: advertentie@ uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Noordwijkerhouts Weekblad

Leveringsvoorwaarden: Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van

de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kostenloos bij ons opvragen. Het Noordwijkerhouts Weekblad wordt gratis huis-aan-huis bezorgd en is daarnaast verkrijgbaar bij: • Gemeentehuis • Openbare Bibliotheek • Boekhandel Wagenaar & van Halem • Drogisterij Bemelman • VVV winkel (Dorpsstraat)

• Albert Heijn (Zeestraat) • Proefmarkt (De Zilk) Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/ of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. www.noordwijkerhouts weekblad.nl

kerhout. Op 1 januari 2012 zijn deze parochies opgegaan in de Parochie Sint Maarten (Bollenstreek Zuid). Diaconie had altijd de bijzondere belangstelling van Marijke van den Berg. Hierin paste dat zij het voortouw nam voor het organiseren van bijvoorbeeld een ‘Sobere Maaltijd’. Daarnaast heeft Marijke van den Berg ook altijd veel aan jongerenen volwassencatechese gedaan. De

afscheidsbijeenkomst in de Victorkerk begint om 14.00 uur rond het thema Heilige Geest. Aansluitend is er een afscheidsreceptie in het Victorhuis, van 14.45 uur tot 16.00 uur. Medewerking wordt verleend door de koren Revoice, Manna, het dameskoor St. Victor, het kinderkoor St. Victor en Cadans. Voor meer informatie: sintvictor@parochiesnwh.nl.

Vogelexcursie NOORDWIJK  De Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming organiseert op zaterdag 13 april een excursie naar De Groene Jonker. Dit nieuwe moerasgebied, ten noorden van de Nieuwkoopse Plassen, is tien jaar geleden aangelegd. In april verwachten we hier Lepe-

laars, Grutto’s, Kemphanen, Watersnippen en allerlei eendensoorten. Ook de Geoorde Fuut broedt hier. Vanaf de parkeerplaats kan een wandeling door dit bijzondere gebied worden gemaakt. Aanmelden via excursiesvnvn@ gmail.com of bij Rien Sluijs (0713610945). Zaterdag 13 april. Tijd: 8.00 – 12.30 uur. Vertrek vanaf het parkeerterrein bij de Northgohal


Adresgegevens gemeentehuis Herenweg 4, 2211 CC Postbus 13, 2210 AA Tel. 0252 343 737 E-mail: gemeente@noordwijkerhout.nl Website: www.noordwijkerhout.nl

Openingstijden Loketten op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Woensdag van 14.00 tot 16.00 uur (loket Ruimte en Bouwen) Woensdag van 14.00 tot 19.00 uur (loket Burgerzaken)

Belangrijke nummers Storingsdienst gas/stroom, 0800 - 9009 Dunea, 088 - 347 4747 Straatverlichting Ziut, 088 945 07 50 Klachtenlijn, 0800 - 023 1774 Wmo Adviescentrum, 0252 343 800 ISD Bollenstreek, 0800 - 956 7000

Gemeenteberichten 9 april 2013

Festiviteiten rond de troonswisseling (2) Via deze gemeentepagina willen wij u graag op de hoogte houden van de stand van zaken rondom de voortgang van de festiviteiten rond de troonswisseling. De wekelijks column in het Noordwijkerhouts Weekblad, NENS en BON wordt goed gelezen. De Noordwijkerhouters die ‘iets’ met de Koningin hebben en daarover geschreven hebben krijgen erg leuke reacties. We gaan hiermee door tot 30 april. Het laatste nieuws over de festiviteiten is te vinden op www.ovnwh.nl en op de facebookpagina van JongOranjeNoordwijkerhout. Er is een mooie herinneringsmok besteld. Alle kinderen op de basisscholen en bezoekers van de seniorenactiviteiten ontvangen een mok. Voor kinderen op speciaal onderwijs, Vrienden Van Oranje en donateurs van de Oranjevereniging zal een datum worden geprikt waarop de mok kan worden afgehaald. Deze mokken worden uitgereikt namens de Gemeente Noordwijkerhout en de Oranjevereniging Noordwijkerhout. Het Museum van Oranje krijgt steeds meer vorm. Winkeliers gaan enthousiast aan het werk om de etalages oranje te kleuren. Paspartoe is bezig met het vervaardigen van Koninklijke knijpers om te helpen een aantal leegstaande etalages om te toveren in een Museum van Oranje. De items van de expositie worden ter beschikking gesteld door diverse Noordwijkerhouters, NoVaTo en de Oranjevereniging. De aanvankelijk geplande theaterdagen voor de basisschoolkinderen gaan definitief niet door. Hiervoor in de plaats vinden op vrijdag 26 april de Koningsspelen plaats. Alle scholen in Noordwijkerhout doen mee aan deze sportdag die gehouden wordt op het VVSBterrein. ’s Morgens zullen de kinderen uit de onderbouw en ’s middags de kinderen uit de bovenbouw deelnemen aan de spelen. Het Rad van Avontuur in Puyckendam blijft op zaterdag 27 april van 14.00 tot 16.00 uur. Als klap op de vuurpijl heeft Noordwijkerhout aan het einde van deze dag een wereldprimeur. De allereerste Junior Orange Party! Deze Party vindt plaats in Café van der Geest aan de Zeestraat en is toegankelijk voor de Noordwijkerhoutse jeugd van 11 tot en met 15 jaar. Er wordt geen alcoholische drank geschonken. Deze spetterende avond gaat van start om 19.30 uur en duurt tot 23.30 uur. Het beschikbare aantal kaarten is 350 dus zorg dat je er snel bij bent. Een kaart kost € 3,00 dit is inclusief een consumptie en garderobe. Er is een DJ die voor goede muziek zorgt en een

jury die de twee mooist en origineelst uitgedoste feestvierders in de spotlights zet. Zondag 28 april is een paardendag. Van 11.00 tot 13.00 uur kunt u kijken naar de Kris Kras Cross wedstrijd waar wordt gereden ‘onder de man’ met paarden en met pony’s. Om 14.00 uur start de menwedstrijd voor enkelen meerspannen/Mini Marathon. Altijd een spectaculair onderdeel van de dag voor de paardenliefhebber. Beide wedstrijden vinden plaats op het terrein van de Boekhorstruiters aan de Zeestraat . Op maandag 29 april is het Noordwijkerhouts golfkampioenschap op Golfbaan Tespelduyn. Het ochtendprogramma zal met name openstaan voor de Noordwijkerhoutse jeugd. De ochtendflights lopen van 10.00 tot 13.00 uur en de middagflights van 13.30 tot 16.30 uur. Om 14.00 uur zal er een muzikale Koninginnemiddach plaatsvinden in Munnekeweij. Om 20.00 uur is er een klaverjaswedstrijd in ’t Victorhuis en de avond wordt afgesloten met Koninginnenach in Café van der Geest. Dit begint om 21.00 uur. Dinsdag 30 april staat bol van de feestelijkheden. Natuurlijk gaan we allemaal vlaggen en maken we kans op een prijs. Maar er is meer te versieren, ook straten krijgen een kans op een prijs. Om 8.00 uur begint de Snuffel- en attractiemarkt en vanaf 10.00 uur zijn live de tv-beelden te zien op een groot scherm bij de Witte Kerk. Op een iets kleiner scherm kunnen de bewoners van Munnekeweij genieten van de beelden onder het genot van een bakkie koffie met gebak. De hele dag zijn er optredens op de 3 podia die geplaatst zijn in de tuin van de Witte Kerk. Wie, wat en waar dat vertellen wij u in de speciale editie van het Noordwijkerhouts Weekblad op dinsdag 23 april.

Risico’s bij evenementen In onze gemeente vinden regelmatig evenementen plaats. Grote evenementen trekken vaak veel bezoekers en kunnen daarom risico’s met zich meebrengen. U kunt zich op dit soort risico’s voorbereiden. Wij als gemeente bereiden, samen met de organisatie en de hulpdiensten, het evenement ook voor. Op deze manier beperken we risico’s en zorgen we ervoor dat in geval van een calamiteit iedereen weet wat te doen. Wat is het risico? De risico’s tijdens een evenement hebben betrekking op zowel veiligheid als gezondheid van bezoekers. Tijdens een evenement kan er altijd iets gebeuren, waardoor iedereen probeert zo snel mogelijk weg te komen. Dit kan leiden tot vervelende situaties. Mensen kunnen bijvoorbeeld onder de voet worden gelopen. Ondanks een goede voorbereiding is er altijd een kans op een calamiteit.

omstandigheden. Zodra u het evenemententerrein betreedt, kunt u letten op belangrijke zaken als vluchtroutes, nooduitgangen en EHBO-posten. Als er onverwacht iets gebeurt, weet u direct waar u heen moet. Het belangrijkste tijdens een calamiteit is dat u niet tegen de mensenstroom inloopt, rustig blijft en de aanwijzingen van de hulpdiensten opvolgt. Meer informatie? Het is belangrijk om u bewust te zijn van risico’s van een evenement, maar ook van andere risico’s in uw buurt. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op de risicokaart, of op www.nederlandveilig.nl. Hier kunt u vinden wat u kunt doen tijdens noodsituaties.

Wat kunt u zelf doen? Vooraf aan het evenement kunt u informatie over het evenement opzoeken. Let ook op bijzondere situaties en bijvoorbeeld weers-

Bloemencorso in Noordwijkerhout Het bloemencorso van de Bollenstreek doet op vrijdag 19 april onze gemeente aan. De kleurrijke praalwagens en met bloemen versierde luxe wagens rijden een nieuwe route door het centrum. Ook is er weer een kindercorso. Met hun versierde fietsen rijden de kinderen voor het bloemencorso uit. Een aantal muziekkorpsen zal het corso muzikaal omlijsten. In het centrum worden in het corsoweekend diverse activiteiten georganiseerd. Op zondagmiddag is er weer een openlucht bloemenconcert aan de Gooweg. Volgende week kunt u op deze gemeentepagina en op de gemeentelijke website alles lezen over het programma op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 april.

Nieuws van de raad Samenvatting gemeenteraadsvergadering

Hieronder volgt een samenvatting van de extra gemeenteraadsvergadering van donderdag 4 april 2013.

De raad heeft met algemene stemmen het voorstel aangenomen over de borging van de uitkomsten van de raadsledenconferentie van 14 februari 2013 en over de vervolgopdracht aan de stuurgroep. Vrijwel gelijktijdig is door de gemeenteraden van Hillegom, Lisse,

Vervolg Nieuws van de raad op volgende pagina


Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen een dergelijk besluit genomen. Op 14 februari 2013 is in NH-Congrescentrum Leeuwenhorst een conferentie gehouden over de intensivering van de strategische samenwerking van de Bollenstreekgemeenten. Daaraan namen de raden van bovengenoemde vijf gemeenten deel. De gemeente Katwijk was daarbij als toehoorder aanwezig. De samenwerking heeft betrekking op de beleidsterreinen openbare orde en veiligheid, ruimtelijke ordening, infrastructuur, economische zaken en het sociaal domein. De eerstvolgende raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 25 april 2013.

Commissie samenlevingszaken

Op dinsdag 9 april 2013 vergadert de commissie Samenlevingszaken vanaf 20.00 uur in de raadzaal (ingang via bordes). Naast de gebruikelijke zaken staan de volgende punten op de agenda:

- Advisering over het rapport van de Rekenkamercommissie Hillegom Lisse Noordwijkerhout ‘Rekenkameronderzoek Subsidies in Noordwijkerhout’. De heer B. Schudde, onderzoeker van bureau Pro Facto, zal het rapport presenteren. De heer P. van der Velde, voorzitter van de RKC HLN, en mevrouw T. van Wijck, secretaris RKC HLN, zijn ook aanwezig om het een en ander toe te lichten. - Presentatie over de Voedselbank Noordwijk/Noordwijkerhout door de heer H. de Leeuw, coördinator Noordwijk/Noordwijkerhout - Advisering over het voorstel tot vaststelling van de Toeslagenverordening WWB ISD Bollenstreek 2013 onder gelijktijdige intrekking van de Toeslagenverordening WWB ISD Bollenstreek 2012-2013

Commissie Ruimte en Wonen

Op woensdag 10 april 2013 vergadert de commissie Ruimte en Wonen vanaf 20.00 uur in de raadzaal (ingang via bordes). Naast

de gebruikelijke zaken staat het volgende punt op de agenda: - Bespreking over het in procedure brengen van ontwerp-bestemmingsplan Victor en Dorp

Commissie Bestuurlijke Aangelegenheden en Middelen

De vergadering van de commissie Bestuurlijke Aangelegenheden en Middelen, gepland op donderdag 11 april 2013 gaat niet door. Dit is vanwege een gebrek aan relevante vergaderpunten. De overzichten met ingekomen stukken kunt u vinden op onze gemeentelijke website www.noordwijkerhout.nl. Voor nadere informatie over de vergaderingen van de commissies Samenlevingszaken en Ruimte en Wonen, bijvoorbeeld over het spreekrecht, kunt u terecht bij de griffier, drs. E.A. Jellema, tel. 0252 343 831 of e-mail: ejellema@noordwijkerhout.nl.

Voor de vergaderingen van de commissie Bestuurlijke Aangelegenheden en Middelen kunt u zich wenden tot de commissiegriffier, mevrouw mr. A.I.van Mil, tel. 0252 343 762 of e-mail: avanmil@noordwijkerhout.nl. Alle vergaderingen van zowel de raad als de commissies zijn live in woord en beeld te volgen via de gemeentelijke website www. noordwijkerhout.nl (klik rechts op blauw blokje ‘Raad en commissie Vergaderstukken’ en klik daarna op ‘Raad en commissie Webcastverslag’). Via deze link kunt u tevens, achteraf, de vergaderverslagen raadplegen. Daarnaast kunt u er daags voor de betreffende vergadering de agenda en bijbehorende stukken inzien. De na afloop van de raadsvergadering gehouden interviews met lokale politici kunt u bekijken en beluisteren via de website www.nens.nl.

Werk in uitvoering Week 15

Werkzaamheden aan de N443 (’s-Gravendamseweg incl. Piet Gijsbrug) Kijk voor meer informatie op www.zuid-holland.nl/N443 Plan Centrum Coremolen en Zeestraat Afbouw parkeerkelder en daarop volgend plein Coremolen. Enige verkeershinder is onvermijdelijk in de Victoriberg en Kerkeland. Dinsdag 16 april in de Zeestraat bij nummer 3 betonstortwerkzaamheden tussen 12.00 en 16.30 uur. Informatie: Patrick van Oudenallen, tel. 071 332 00 50 e-mail: p.van.oudenallen@heembouw.nl e-mail: bouwtoezicht@noordwijkerhout.nl Havenstraat en Zeestraat – centrum Kabelwerkzaamheden Liandon, vanaf de Schulpweg richting de Victoriberg. Tijdelijke stremming/afsluiting is mogelijk. Aannemer is Visser & Smit Hanab en van Voskuilen-Woudenberg bv. Informatie: M. Wagenaar (Liandon), tel. 06 270 327 39 e-mail: michiel.wagenaar@alliander.com of de heer Kees Middelkoop, tel. 06 502 256 59

Zilkerduinweg-Beukenlaan – centrum Werkzaamheden Liander aan de gasleidingen, vanaf de parallelweg. Tijdelijke verkeershinder is mogelijk. Aannemer is van Voskuilen-Woudenberg bv. Informatie: F.Jonker (Liander), tel. 06 278 52 238 e-mail: jeroen.strik@alliander.com Herenweg (oostzijde N206) Werkzaamheden 5de fase riooltracé, Herenweg 296 – 312 (oostzijde). Aannemer is Fronik-Mijdrecht. De bussen van Arriva worden omgeleid tijdens de afsluiting. Informatie: R. de Haan, tel. 0252 343 884 (ma,wo,do, vr) e-mail: infra@noordwijkerhout.nl Herenweg (oostzijde N206) Kabelwerkzaamheden ten behoeve van 10kV verzwaring en nieuwe trafo’s aan de Herenweg nabij nr. 224. Informatie: J. de Jong (Liander), tel. 06 310 293 87 e-mail: jan.de.jong2@alliander.com

ring. Op de aansluitende weggedeelten is verkeershinder mogelijk. Aannemer is Vessies Infra – Lisse. Informatie: P. van Dijk (gemeente), tel. 06 466 149 44 e-mail: infra@noordwijkerhout.nl Schulpweg In verband met renovatie inlaatgemaal Hoogheemraadschap van Rijnland worden verkeersinstallaties geplaatst voor werkzaamheden aan de Schulpweg. Deze werkzaamheden staan gepland tot en met week 23. Gestuurde boringen op de Schulpweg hebben tijdelijke verkeersmaatregelen- en hinder tot gevolg. Deze werkzaamheden staan gepland voor week 15. Tijdelijke wegomleiding via het Westeinde en de Gooweg. Informatie: de heer J. Smulders, tel. 071 306 37 18 e-mail: jasper.smulders@rijnland.net

Nieuwe Duinstraat, Schoolstraat en Koninginneweg Woonrijp maken nieuwbouw straat in uitvoe-

diverse wegen in Noordwijkerhout Uitvoering van snoeiwerkzaamheden, dit kan soms wat overlast geven aan wegen die nu gepland staan zijn: Zilkerduinweg, Herenweg, De Brink, Groenewegen, Erfvoort, Wildlaan, Maandagsewetering, Gieterij, Walserij, Zwaluwlaan, Kievitshorn, Gentiaan en Kerk-

- Leidsevaart 68, 2211 VP, bouwen van een poldergemaal

Bekendmaking anterieure overeenkomst inzake Robijnslaan 8

straat. met eventuele aanvullingen. Aannemer is Sporto BV. Informatie: H van der Voort, Tel. 06 200 176 54 e-mail: hvdvoort@jjmheemskerkbv.nl De gemeente werkt aan verbeteringen in het openbaar gebied. Dat levert verkeershinder op. Wij informeren u hierover zo vroeg mogelijk. Het kan voorkomen dat de plannen wijzigen vanwege het weer of andere onvoorziene omstandigheden. Via onze website www. noordwijkerhout.nl vindt u de meest actuele informatie.

Bekendmakingen RUIMTE EN BOUWEN

Verleende omgevingsvergunningen

Bouwadres en werk, Verzenddatum - Gieterij 3, 2211 WC, 02-04-2013 plaatsen van een stelling in de loods - Oosterduinen 32, 2211 ZB, 02-04-2013 aanbouwen van een loods - Vlonderkamp 16, 2211 DW, 03-04-2013 vergroten van de woning Tegen bovenvermelde besluiten bestaat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor iedere belanghebbende de mogelijkheid binnen zes weken na de bovengenoemde datum van verzending schriftelijk en gemotiveerd bezwaar aan te tekenen bij ons college. Tevens kan iedere belanghebbende, in samenhang met de indiening van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, om het treffen van een voorlopige voorziening verzoeken. U kunt ook digitaal beroep instellen bij bovengenoemde rechtbank via http://loket. rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Te verlenen omgevingsvergunning (ter inzage)

Burgemeester en wethouders van Noordwijkerhout maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor

De aanvraag, de (herziene) ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 10 april 2013 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Noordwijkerhout. De stukken zijn in te zien elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en woensdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur. Tijdens de periode van ter inzagelegging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan Gemeente Noordwijkerhout, Postbus 13, 2210 AA Noordwijkerhout. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Welstandscommissie

Op maandag 15 april 2013 houdt de plaatselijke vertegenwoordiger van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit voor de gemeente Noordwijkerhout vanaf 11.30 uur een openbare vergadering in het gemeentehuis van Noordwijkerhout. Voor informatie kunt u bellen met tel. 0252 343 860.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijkerhout maakt ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat een anterieure overeenkomst is gesloten voor de exploitatie van het initiatief om een tweetal vrijstaande woningen te realiseren op het perceel Robijnslaan 8. Deze anterieure overeenkomst is op 28 februari 2013 gesloten tussen de gemeente Noordwijkerhout en de heer L.J.A. Onderwater. Met ingang van 10 april 2013 ligt een zakelijke omschrijving van de anterieure overeenkomst gedurende een periode van zes weken voor iedereen ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Tegen deze anterieure overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

Wijziging vastgesteld wijzigingsplan Delfweg 23

Burgemeester en wethouders van Noordwijkerhout hebben op 22 januari 2013 bekend gemaakt dat zij op 8 januari 2013 het wijzigingsplan Delfweg 23 NL.IMRO.0576. WP201200006-0003 gewijzigd hebben vastgesteld. Met ingang van 23 januari 2013 is dit plan voor een termijn van zes weken ter inzage gelegd. Abusievelijk zijn in dit plan niet

alle vastgestelde wijzigingen ten aanzien van de maatvoering van de te realiseren woningen meegenomen. In bijgaand plan met nummer NL.IMRO.0576.WP201200006-0103 is deze aanpassing op de juiste wijze vermeld. Ligging plangebied en omschrijving plan In de eerste herziening van het bestemmingsplan “Buitengebied” is de “Ruimte-voor-Ruimte” regeling opgenomen. Doel van deze regeling is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied door de sloop van agrarische bedrijfsgebouwen en kassen die niet in het landelijk gebied passen en de landschappelijke kwaliteit teniet doen. Door middel van een binnenplanse wijzigingsbevoegdheid, waarbij het college van burgemeester en wethouders is aangewezen als bevoegd gezag, biedt het bestemmingsplan “Buitengebied” onder voorwaarden, de mogelijkheid om door sanering van 5.000 m2 glas en/of 1.000 m2 bedrijfsbebouwing, één compensatiewoning te realiseren, met een maximum van 3 en de overige vrijkomende grond voor de open bollenteelt te bestemmen. Hierbij dient bij de sloop van de voormalige bedrijfsgebouwen te worden aangetoond dat, de agrarische functie niet meer vervuld kan worden, de ontwikkelingsfunctie van agrarische bedrijven in de omgeving door de komst van de compensatiewoning niet onevenredig wordt geschaad en dat er landschappelijk gezien een kwaliteitsverbetering wordt bereikt,

Vervolg Bekendmakingen op volgende pagina


waarmee bijgedragen wordt aan het behoud van een vitaal bollencomplex. Het plangebied van voornoemd wijzigingsplan is gelegen binnen de grens van het bestemmingsplan “Buitengebied”. Doel van dit wijzigingsplan is om de beoogde ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken. Ter inzagelegging Het gewijzigde vastgestelde wijzigingsplan Delfweg 23 ligt gedurende zes weken, van woensdag 10 april 2013 tot en met woensdag 22 mei 2013 gedurende de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de publieksbalie Ruimte en Bouwen. Het bestemmingsplan is ook digitaal beschikbaar via www.noordwijkerhout.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl Gedurende deze termijn van 6 weken kan tegen het besluit van ons college door belanghebbenden schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s-Gravenhage. Belanghebbenden zijn in dit geval degenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend en degenen die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze kenbaar te maken. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Het vaststellingsbesluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Ingeval van onverwijlde spoed kan, binnen de beroepstermijn, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het vaststellingsbesluit treedt in dat geval niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

VERORDENINGEN Spelregels vrijmarkt Noordwijkerhout

Waar mag ik staan? - De gemeente Noordwijkerhout heeft een gebied aangewezen waar de vrijmarkt plaatsvindt. Deze wordt in de week voor Koninginnedag gepubliceerd in de krant. Op de website van de gemeente Noordwijkerhout kunt u deze plattegrond alvast bekijken - In het vrijmarktgebied mogen particulieren/ bewoners hun tweedehands spullen verkopen - Er moet een doorgang van 3,5 meter worden vrijgehouden voor de bereikbaarheid van hulpverleningsdiensten - Brandkranen moeten worden vrijgehouden, zodat ze goed zichtbaar zijn en de brandweer hier gemakkelijk gebruik van kan maken - Horecagelegenheden (terrassen), winkeliers en omwonenden mogen geen hinder ondervinden. Houd daarom de entrees en (nood)uitgangen van de horecagelegenheden, winkels en woningen vrij Wanneer mag ik een plaats innemen? - De vrijmarkt begint op 30 april om 07.00 uur en eindigt om 18.00 uur. Iedereen mag vanaf 07.00 uur een plekje zoeken. Let op! Je mag in de dagen voor Koninginnedag geen plek(ken) reserveren Niet toegestaan is: - Particulieren mogen op straat geen alcoholhoudende drank en/of bederfelijke etenswaren verkopen. Voorbeelden van bederfelijke waar zijn: vis en visproducten (vers, gekookt of gestoomd), snacks, vlees en vleeswaren, melk en melkproducten, zachte en verse kaas, nat gebak en pudding-

broodjes, salades, voorgesneden groenten en rauwkost, vers vruchtensap, tahoe en tempeh, olijven, beslag voor poffertjes en pannenkoeken of voorgebakken frites. De Voedsel en Waren Autoriteit (voorheen Keuringsdienst van Waren) controleert streng op de naleving van de wettelijke regels voor voedselbereiding. - Er mogen geen dieren verkocht worden - Er zijn uitsluitend grondplaatsen; kramen zijn niet toegestaan Waar moet ik parkeren? - Het is niet toegestaan om met de auto het terrein van de vrijmarkt te betreden. Wat moet ik opruimen? - Voordat u de plaats verlaat, moet u deze en de onmiddellijke omgeving ‘bezemschoon’ achterlaten. Wanneer dit niet gebeurd, kunnen de gemaakte kosten op u worden verhaald - Niet-verkochte spullen moeten na afloop van de markt meteen worden meegenomen. Aanwijzingen van de politie, brandweer en de toezichthoudende ambtenaren dienen te worden opgevolgd.

VERGADERINGEN

subsidieverzoek, Gooweg 28 - Omgevingsvergunning, subsidieverzoek, Leidsevaart 165 De agenda inclusief bijbehorende stukken liggen vanaf woensdag 10 april 2013 tijdens openingsuren ter inzage bij de afdeling Ruimte en Bouwen, centrale loket. Spreekrecht U kunt als burger na opening van de vergadering het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. Iedere spreker heeft ten hoogste vijf minuten spreektijd. Om gebruik te maken van het spreekrecht tijdens een vergadering kunt u zich uiterlijk tot 09.00 uur op de dag van de vergadering aanmelden. Het spreekrecht geldt niet voor onderwerpen zoals: vaststelling van het verslag, rondvraag en benoeming van personen. Voor informatie, indien u bij de vergadering aanwezig wilt zijn of gebruik wilt maken van het spreekrecht, wordt u in verband met het reserveren van een geschikte vergaderruimte vriendelijk verzocht contact op te nemen met de secretaris van de monumentencommissie, mevrouw ing. M.D.J. Bader, tel. 0252 343 732.

Algemeen bestuur ISD Bollenstreek

Monumentencommissie

Op maandag 15 april 2013 vergadert de monumentencommissie in kamer 1.16 van het gemeentehuis. De openbare vergadering begint om ca. 09.15 uur. U dient gebruik te maken van de ingang op het bordes van het gemeentehuis. Naast de gebruikelijke punten staan de volgende onderwerpen op de agenda: - Verdere uitwerking omgevingsvergunning,

In verband met onvoldoende agendapunten gaat de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek op maandag 15 april 2013 niet door.

Van Nispen eenvoudig langs Roodenburg voetbal n Eindelijk werd er weer eens gespeeld onder een heerlijk voorjaarszonnetje. Na de koude zondagen in maart was het deze middag voor de supporters goed toeven langs de lijn. Thijmen Pompe was de grote man vanmiddag in Leiden. Hij zorgde met een onvervalste hattrick voor de ruim overwinning op het Leidse Roodenburg. In de 1e helft viel er weinig te beleven. Wel bouwde Van Nispen een veldoverwicht op, maar tot echte doelkansen leidde dit niet. Wel kreeg Van Nispen enkele mogelijkheden, maar de eindpasses en de afstandschoten misten de precisie om tot een doelpunt te komen. Pas een half uur na het begin moest de kleine doelman van de gastheren in actie komen op een schot van dichtbij van Mike van Haaster. Hij pareerde het schot met een knappe reflex en meer dan een hoekschop leverde deze kans niet op. In de beginfase

combineerde de Zilkers nog prima, maar gedurende het verloop van de 1e helft ging het mee in het spel van Roodenburg. Dit betekende veel lange ballen door het midden, hetgeen het spel niet ten goede kwam. Pas de laatste tien minuten van de eerste rondgang werd de combinatie weer gezocht. Toch brak de rust met een 0-0 stand aan. Direct na de pauze werd de score geopend. Een fel schot van Thijmen Pompe werd door de doelman van Roodenburg half verwerkt. De terugspringende bal werd door de attent meegelopen Fadil Sukurica ingetikt: 0-1. Van Nispen had in deze fase het beste van het spel. Ondanks de ruimte die door de tegenstander werd geboden, profiteerde Van Nispen daar niet of nauwelijks van. Steeds werd voor de moeilijkste oplossing gekozen, terwijl eenvoudige korte passes vaak voor de hand lagen. Halverwege de 2e helft brak de Thijmen Pompe show aan. Eerst soleerde hij langs twee verdedigers en zijn schot in de lange hoek liet de goalie kansloos: 0-2. Roodenburg spartelde nog even tegen en na eerst een doelpunt afgekeurd te zien, maakte het toch de aansluitingstreffer. Een ongelukkige

handsbal van Patrick de Koning was de oorzaak van een gemakkelijk gegeven penalty. De vrije bal werd onberispelijk achter de kansloze doelman Otte geknald. Vrijwel direct hierna antwoordde Pompe met zijn tweede treffer. Startend vanaf de eigen helft ging hij op het vijandelijke doel af. Hij omspeelde de keeper en de 1 – 3 was een feit. Toen even later de ingevallen Brian Monfoort de bal op een presenteerblaadje aan Pompe voorgaf sloeg de Zilker spits voor de derde maal toe: 1-4. Jammer dat koploper SEP ook haar wedstrijd wist te winnen. Zo behield het de voorsprong van twee punten op Van Nispen, met een wedstrijd minder gespeeld. Het is nu afwachten voor de Zilkers wat SEP volgend weekend thuis tegen DOCOS doet. Zelf komt Van Nispen pas op 28 april weer in actie in de uitwedstrijd tegen Bernardus.

Op zondag 5 mei rest dan nog de laatste wedstrijd thuis tegen …… inderdaad SEP. De wedstrijd tegen

Bernardus begint niet om 14.30 uur maar om 14.00 uur. Vertrek van de bus om 12.30 uur.

Dressuurwedstrijden bij Manége Smit Op vrijdag en zaterdag 5 en 6 april werden dressuurproeven verreden bij Manege Smit. Op vrijdagavond hebben de ruiters en amazones van de F5, F10 en F13 hun dressuurproeven gereden. Onder kritische blik van Joke van Holsteyn, hebben ze hun huid zo duur mogelijk verkocht. Dat gold ook zeker voor de zaterdag. Maar liefst 69 kinderen deden mee aan de onderlinge wedstrijd. ’s-Morgens werden de F5 en F3 gejureerd door Jolanda de Jong. ’s-Middags werd de F3 en F2 gejureerd door Nadia Essadki.

Bij de F13 : 1. Myrthe Duivenvoorden ZiZó 2. Laura vd Leden Zaron 3. Gijsbert Pikker ZiZó

De prijswinnaars van de vrijdag waren: Bij de F2: Adje 224 punten 1. Milou Diepen 2. Daphne Moolhuizen Ayla 223 punten 3. Sonja Seysener Bob 216 punten

Bij de F2: 1. Iris Noppen 2. Eveline Stadhouder 3. Rosanne Lut

Bij de F2: 1. Isabel Klerks 2. Sanne Vllasaku 3. Julie Koelewijn

Upps Upps Ragna

222 punten 217 punten 214 punten

Bij de F2: 1. Sonja Waasdorp 2. Janine Kerkvliet

Zaron Bob

207 punten 199 punten

231 punten 224 punten 220 punten

De uitslagen van de zaterdag luidden als volgt: Bij de F2: 1. Rosanne Aartman Ayla 237+ punten 2. Annemijn Philippo Upps 237 punten 3. Daphne van Stein Adje 232 punten Tsjimme 229+punten Arie 229 punten Omar 228+punten

Bij de F2: 1. Semmie van Stralen Tiësto 2. Isa van Vondelen Ragna 3. Lynn vd Leeden Arie

226+ punten 226 punten 225+punten

Aan de deelnemers: bedankt voor jullie enthousiasme! Ook dankte Aad Smit alle medewerkers en vrijwilligers, zonder hen zou het onmogelijk zijn geweest dit weekend succesvol te laten verlopen.


noordwijkerhouts weekblad

St.Victorschool

dinsdag 9 april 2013

Wethouder Hans Knapp: Gemeente heeft een partijtje meegeblazen

13

De feestelijke opening werd door veel genodigden bijgewoond

St. Victorschool is oké Met een bijzondere feestelijke omlijsting hebben leerlingen en leerkrachten vorige week ‘bezit’ genomen van hun geheel vernieuwde school. Aan meester Maarten Roodenburg de eer, om op woensdag de officiële handeling te verrichten met het hijsen van de nieuwe vlag. Hij heeft in zijn 41 jarige onderwijzersloopbaan, nu dus drie verschillende ‘Victorscholen’ mee mogen maken. Donderdag volgden de kinderen in De Schelft diverse workshops met het thema Circus en gaven ze aan het eind van die dag een spetterende voorstelling voor ouders. Tekst en foto’s: Thea ter Heide - Vrolijk

Vrijdag vond de officiële opening plaats van de school voor genodigden en was er daarna een open huis voor alle belangstellenden. In zijn welkomstwoord sprak directeur Gerard Gerrits zijn dank uit, aan alle uitvoerders. “Ik kwam voor mij in een totaal nieuwe bouwwereld terecht. We hebben veel meegemaakt en met het team er veel van gemaakt, en daarbij alle kinderen betrokken. We hebben nu alle mogelijkheden om goed onderwijs te leveren in een gebouw waar het goed toeven is voor kind en leerkracht. Ik ben vol bewondering over eindresultaat”. Lovende woorden aan het adres van de bouwer Meijer, architect Peter Benschop, de Sophiastichting, gemeente, en overige uitvoerders. Woorden, die nog eens werden onderstreept door wethouder Hans Knapp. ‘Het is een super school en zijn de eisen van deze tijd voor wat betreft milieu, klimaat, energiebesparing in de nieuwbouw meegenomen. Met deze brede school is er een arrangement voor ‘speelkinderen’ en ‘leerkinderen’ die er van 08.00

Donderdag een hele dag workshops in het teken van het circus (foto Tino Stulen) Joep en Gijs Gerrits; zoals gebruikelijk is bij belangrijke gebeurtenissen: trompetgeschal

uur tot 18.30 uur terecht kunnen’. De Sophiastichting heeft in 2011 het ‘Bouwheerschap’ overgenomen, waardoor hobbels weggenomen konden worden. Peter Bongaerts van de Sophiastichting sprak over een wonderschoon gebouw en een schitterend product van een langdurig proces. Sinds 2005 lagen er al plannen, lagen ze een jaartje in een dip en werd het plan in 2006 weer opgepakt, met een integraal karakter in samenwerking met de Woonstichting Antonius van Padua en de Stichting Bejaarden Huisvesting van Puyckendam. Een ambitieus plan om zo voor de kleintjes en de ouderen nieuw te bouwen. Maar de omgeving werkte niet mee en hebben wij, ondanks dat de recessie in de bouw al was toegeslagen, het bouwheerschap op ons genomen. Er staat een hoogwaardig gebouw met duurzame kwaliteit; complimenten!” Oud leerkracht Martin Kanters betuigde een beetje spijt, dat hij al met pensioen was, ‘maar ik ben blij, dat ik op de donderdagmiddag nog wat tekenlessen mag geven’. Namens de SKOL Kinderopvang sprak Koen Kouwenberg onder meer over de warmte en enthou-

siasme, die het gebouw uitstraalt. Architect Peter Benschop van Korbee van der Kroft Architecten noemde ‘zijn’ gebouw een juwelendoosje; aan de buitenkant wellicht sober, maar het mooiste zit binnenin. ‘Met de 18 lokalen voor de 375 leerlingen is het best een groot gebouw, maar toch krijg je het gevoel, dat het klein is’. Meteen opvallend bij de entree is het Atrium, de aula met podium met tribune, waaronder de hele luchtbehandeling is verwerkt. De aula werd bij de opening meteen ten volle gebruikt voor ook de optredens van de kinderen in ‘St.Victor got talent’. Marilou Ruigrok met zang (groep 6), Arjen Knoppert (groep 6) op drums en Mark Troost (groep 7) op gitaar verzorgden voor de genodigden hun winnende uitvoering. Ook traden alle meesters en juffen nog eens op met hun uitvoering van Saturday Night Fever; ‘oh, oh, oh, oh, staying alive’, wel voor de komende 40 jaar zal dat met dit schitterende gebouw wel het geval zijn. Alles, van verhuizing naar noodbouw en weer terug is vastgelegd op de fraaiwe website: www.stvictorschool.nl.

Leerkrachten in een wervelend optreden: Saturday Night Fever; ‘oh, oh, oh, oh, staying alive’

Directeur Gerard Gerrits: ‘We hebben veel meegemaakt, maar zijn vol bewondering over het eindresultaat’


Opening strandseizoen 2013 13 april van 13.00-17.00 uur

n d a k r o t mt S

op s t

raat

14.00 uur officiële openingshandeling: Toespraken met aansluitend als openingshandeling beachvolleybalpartijtje met Voorzitter Winkelhart Zeezijde Willem van Rijn, Vice-Voorzitter Strandexploitanten Henny Schaap, Weth. Daan Binnendijk en vertegenwoordiger van Horeca Katwijk. Locatie Beachvolleybalzandvak: t.h.v. Saton. Deze openingswedstrijd en alle volgende wedstrijden zijn in deskundige handen van de Beachclub Katwijk In de voor het verkeer afgesloten Princestraat en Voorstraat zullen strandexploitanten laten zien, laten beleven en laten proeven waartoe ze allemaal in staat zijn het komend seizoen. Invulling hieraan wordt o.a. gegeven door Benny`s Beach Inn, Het Strand, Zomers, `t Centrum, Key West, Westerkim, Paal 14 en `t Wantveld. De kinderen kunnen zich naar hartenlust uitleven op springkussens die staan opgesteld op het Emmaplein en in de Badstraat. Horeca Katwijk zal zich presenteren in de Badstraat. Zij delen o.a. leuke strandballen uit. De KRB is op zoek naar nieuwe leden: bij hen kunt u terecht voor alle relevante informatie m.b.t. het redden van drenkelingen en het toezicht op zee en strand. De Surfclub houdt deze dag Open Huis, zowel in de Princestraat als op het strand. De Firma Schaddé van Dooren is aanwezig met diverse materialen waaronder de Beachcleaner waarmee dagelijks het Katwijkse strand wordt schoongehouden. Factor W manifesteert zich met een sportieve, leuke test voor de jeugd. De modesector heeft diverse zomerse strandmodeshows in petto. Deze zomermode wordt gepresenteerd op een speciaal podium in de Princestraat. Haasnoot Mode heeft ook een modeshow voor de winkel in de Voorstraat. Kom een dagje naar het strand, kom een dagje naar Winkelhart Zeezijde en geniet want het strand staat voor één middag bij de winkeliers van Winkelhart Zeezijde voor de deur.

www.zeezijdekatwijk.nl


Nieuws

noordwijkerhouts weekblad

Kort nieuws KiKa Sponsoractie Deelname n Aan de deelname zijn ook dit jaar geen kosten verbonden, maar de organisatie verwacht van de deelnemers dat zij zich net als voorgaande edities laten sponsoren voor het goede doel. Na afloop van de rit wordt meteen de opbrengst overhandigd aan een vertegenwoordiger van de Stichting KiKa. Spontane donaties kunnen overgemaakt worden naar rekeningnummer 16.23.06.946 o.v.v. SPGN – Kika actie. Inmiddels hebben zich 130 deelnemers al voor de tocht ingeschreven en ‘komen er nog dagelijks aanmeldingen binnen’. Om praktische- en veiligheidsredenen is er een limiet van 150 deelnemers; dus als u nog mee wilt doen, wacht dan niet te lang. Voor informatie of aanmelding: Jaap Walen, telefoon: 0643-684180 of per e-mail: info@spgn.info. De ongeveer 20 km. durende tocht begint en eindigt bij de Munnekeweij. Zie ook: www.spgn.info.

Brons voor Arjen Knoppert Schaken n Op 23 maart organiseerde de Jeugdschaakvereniging ‘de Vrijpionnen’ uit Voorhout in het Teylingen College (KTS) voor de elfde keer het Grand Prixtoernooi. Een toernooi, dat jaarlijks door verschillende verenigingen uit de Leidse regio georganiseerd wordt. Deze (8) maandelijkse toernooien zijn zeer populair bij de jeugdige schakers. Het aardige van deze toernooien is, dat de spelers zijn ingedeeld in kleine groepen (acht spelers) van gelijke sterkte en per groep zijn er maar liefst drie prijzen te verdienen! Spelers die deelnemen aan alle Grand Prix toernooien maken dus een grote kans om binnen een seizoen op zijn minst één prijs te winnen. Ook dit jaar was de opkomst weer hoog, met meer dan 100 kinderen. Voor de organiserende vereniging waren er uiteindelijk twee podiumplaatsen, waarvan de Noordwijkerhouter Arjen Knoppert brons pakte, in groep 8. Justin Gruijters uit Warmond sleepte goud in de wacht in groep 11! Het volgende Grand Prix toernooi wordt georganiseerd op 13 april in door de Schaakclub Bodegraven.

Dierenhoeve niet verder Kroonappels n Vorige week kwam het bericht binnen, dat de Dierenhoeve de volgende rond voor de nominatie van het Oranje Fonds Kroonappels niet heeft gehaald. In deze tweede stemronde heeft 95% van alle organisaties gehoor gegeven aan de oproep om zich te verdiepen in andere organisaties en gestemd. In onze regio gingen de stemmen niet naar de Dierenhoeve, waarmee de deelname aan de zoektocht naar de Kroonappels is beëindigd. Marion Radford van de Dierenhoeve, is toch blij, dat de Dierenhoeve zo weer even in ‘the picture’ is geweest, en dankt alle stemmers voor hun stem. De finalisten zijn te zien op: www. kroonappels.nl of via Twitter #kroonappels.

dinsdag 9 april 2013

15

SGPN organiseert vierde scootmobielentoertocht n ‘Oud rijdt voor jong’ in kader van KiKa Volgende week dinsdag vindt de vierde scootmobielentoertocht plaats. Nieuw dit jaar is, dat er een nieuwe route is uitgezet via Noordwijk, aldus de SGPN. Onder het motto ‘Oud rijdt voor jong’ is een 2/3 deel van de opbrengst bestemd voor de stichting KiKa. Het overige deel wordt ‘gespekt’ in de pot, om ook volgend jaar weer een scootmobielentocht te kunnen organiseren. Om 10.30 uur wordt het startsein gegeven en worden de deelnemers rond 16.30 uur weer terug verwacht. Nieuw dus de route via Noordwijk. ‘Om de tocht voor onze trouwe deelnemers voldoende uitdagend te houden, rijden we dit keer van Noordwijkerhout, langs de duinen naar de boulevard van Noordwijk. Daar krijgen deelnemers en vrijwilligers een lunch aangeboden in Strandpaviljoen De Zeemeeuw en voegen wellicht burgemeester Lokker en wethouder Vroom van Noordwijk zich nij de stoet aan. De deelnemers zijn ook nu weer verzekerd van een goede begeleiding, is er assistentie van politie, zijn er verkeerbegeleiders, staat de “wegenwacht”

Het ontbreekt de deelnemers aan niets. Alles is weer goed verzorgd. (Arch.foto: PR) van Welzorg voor pech onderweg paraat en zijn er reserve scootmobielen, bezemwagens, EHBO etc. Voor de deelnemers uit de Bollenstreek – behalve die uit Noordwij-

Leerlingen naar Hirado - Japan Uitwisseling n In het kader van de stedenband Hirado-Noordwijkerhout vertrekt op 18 april een delegatie van 12 leerlingen en docenten naar Japan. Deze uitwisseling bevordert de vriendschapsband tussen de inwoners van de gemeente Hirado en de gemeente Noordwijkerhout. De uitwisseling van ideeën, visie en cultuur is in deze tijd van groot belang. Juist ook in de wederkerigheid van de verschillende belangen, is het uitwisselen van ontwikkelingen op sociaal en cultureel gebied en het elkaar ondersteunen erg belangrijk. Niet vanuit de traditie dat we daar iets moeten halen of brengen. Maar vanuit het beeld dat we samen kunnen werken en van elkaar kunnen leren. Bij de stedenband is het één van de doelstellingen om de bevolking er bij te betrekken, de

stedenband een rol te laten spelen voor de bevolking. Deze doelstelling wordt bereikt worden door het organiseren van uitwisselingsbezoeken waarbij het kennis nemen van de maatschappelijke en culturele werkelijkheid van de beide gemeenten centraal staat. In september 2012 bracht een delegatie van 3 Senior High Schools een bezoek aan Noordwijkerhout. Nu volgt het tegenbezoek. De leerlingen volgen een uitgebreid programma op de 3 scholen. Dit programma wordt gekenmerkt door samenwerking, educatie en de culturele uitwisseling. Daar wordt ook een nationale presentatie gegeven. De leerlingen hebben dit vormgegeven in Oudhollandse spelletjes, het zingen van Hollandse liedjes en een film van het dagelijkse schoolleven in Nederland. De leerlingen verblijven in gastgezinnen. Ze verblijven dan in het huis van de Japanse leerling die in september in de Nederlandse familie verbleef.

kerhout- is ook nu transport van de scootmobiel geregeld, alsook, zo de deelnemer dat heeft aangegeven, vervoer per regiotaxi naar en van de Munnekeweij. Op de terugweg

aan de Leeweg wacht de groep een warm onthaal bij Kwekerij & Theedrinkerij “Noordwijk Buiten” voor een kopje koffie, thee of glaasje fris. Zie ook: www.spgn.info

Afsluiting kaartseizoen Duinklievers Klaverjassen n Vorige week werd met de huldiging van de prijswinnaars het klaverjasseizoen bij de Duinklievers afgesloten. “De kaarten zijn geschud, de prijzen werden “aan de meent” verdiend, zoals een enkele kaarter halverwege het seizoen zei, na een “slechte” avond. Wat heet slecht? Het is toch ook gezellig? Dat wel...!) Op de eerste plaats zijn geëindigd de broers Gerard en Jan van de Burg met een totaal van 75.358 punten, gespeeld over 13 avonden is dat gemiddeld 5.796 (zonder roem!). De tweede plaats was voor Lies van der Berg en Lia van Nobelen met 72.459 punten, oftewel 5.573 punten gemiddeld en de derde plaats ging naar Ada Dobbe en Piet de Haas; zij behaalden totaal 72.045 punten, dus een avond-gemiddelde van 5.5.541 punten. Deze eerste 6 klaverjassers ontvingen een trofee en VVV-cheques t.w.v. € 70,—, € 60,—en € 50,—. Voor de overige kaarters was er een gevulde boodschappentas of

De zes prijswinnaars: Jan en Gerard, Lies en Lia en Ada en Piet een drankenemmer te kiezen. De organisatie kan terugkijken op een gezellig seizoen. De data voor het nieuwe seizoen zijn al vastgelegd; start op donderdag 19 september. Klaverjasliefhebbers (vaste maat) zijn altijd welkom op het Marktplein. Aanmelden: tel. 374192.

Victorklaverjasclub Klaverjassen n Uitslag Victorklaverjasclub van alweer voorlaatste avond!

Leerlingen Teylingen College binnenkort naar Japan. (Foto: PR)

1 2 3

Lia van Nobelen en Lies van de Berg, 7302 punten Frank Turk en Richard van Loon 7028 punten Sjaak Bakker en

4 5

Harrie van Roonen 6960 punten Geerhard Peereboom en Kees Rietvink 6847 punten Jessica en Piet de Klerk 6823 punten

Op 16 april vindt de afsluiting van het seizoen plaats en worden de winnaars bekend gemaakt.


NIEUW!

Caresse boxsprings & more Adv. Week 01. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

CO M F O RTA B E L S L A P E N M E T CA R E S S E B OXS P R I N G S, D E K B E D D E N E N H O O F D K U S S E N S !

CARESSE 4500 160x200 cm

2195,-

1695,-

Complete boxspring bestaande uit: • een gestoffeerd hoofdbord. • 2 elektrisch verstelbare boxsprings voorzien van pocketveer matrassen met 5 comfortzones. • topmatras van hoogwaardig koudschuim. • 2 elektrische motoren met kabelbediening. • trendy pootjes in rvs.

CARESSE, ZO VOLMAAKT KAN SLAPEN ZIJN! 160x200 cm

2995,-

2395,-

Caresse 4700

Voor de deur

3295,-

2795,-

Caresse 6700

Complete boxspring bestaande uit: • een gestoffeerd hoofdbord. • 2 elektrisch verstelbare boxsprings met uniek terugloopsysteem, ook wel “pull-back” genoemd. Voor een ideale, ergonomische verstelling en zitpositie. • 2 pocketveer matrassen met 5 comfortzones. • 2 voetstoppers. • topmatras van hoogwaardig koudschuim. • 2 elektrische motoren met kabelbediening.

P

160x200 cm

Complete boxspring bestaande uit: • een gestoffeerd gecapitonneerd hoofdbord. • 2 elektrisch verstelbare boxsprings met pocketveer interieur en uniek terugloopsysteem, ook wel “pull-back” genoemd. Voor een ideale, ergonomische verstelling en zitpositie. • 2 pocketveer matrassen met 5 comfortzones. • 2 voetstoppers. • luxe handgemaakt topmatras, van hoogwaardig koudschuim, zuiver wol en katoen. • 2 elektrische motoren met RF-draadloze bediening. • trendy pootjes in rvs.

KELTO

160x200 cm

3695,-

3295,-

Caresse 8500 Complete boxspring bestaande uit: • een gestoffeerd gecapitonneerd hoofdbord. • 2 elektrisch verstelbare boxsprings met uniek terugloopsysteem, ook wel “pull-back” genoemd. Voor een ideale, ergonomische verstelling en zitpositie. • 2 pocketveer matrassen met 5 comfortzones. • 2 voetstoppers. • luxe handgemaakt topmatras, van hoogwaardig koudschuim, zuiver wol en katoen. • 2 elektrische motoren met RF-draadloze bediening. • massief houten pootjes 12 cm.

2.000 m2 SLAAPKAMERPLEZIER

SLAAPKAMERCENTRUM

Gieterij 30 • 2211 XK Noordwijkerhout • tel. (0252) 34 11 11 • www.kelto.nl CAR ESSE B OXSPR I NG

I NTRODUCTI EDAGEN BIJ KELTO SLAAPKAMERCENTRUM

OPENINGSTIJDEN KELTO SLAAPKAMERCENTRUM Maandag t/m woensdag 10:00 - 18:00 uur Donderdag koopavond . . 10:00 - 21:00 uur Vrijdag . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:00 - 18:00 uur Zaterdag . . . . . . . . . . . . . . . 10:00 - 17:00 uur


Nieuws

noordwijkerhouts weekblad

Kort nieuws Duinpolderweg ja, maar anders Politiek n Vervolg pagina 3 Lezers Schrijven Betere ontsluiting van Bollenstreekinwoners Ten tweede zou de (in 2014 verdubbelde) N207 vanaf de Hillegomse steenfabriek moeten worden doorgetrokken tot de N206 bij de Ruigenhoek. Dit voorstel, dat ook het Platform De Zilk in de Duinpolderweg Infokrant noemde, kent vele voordelen. Zo krijgen Bollenstreekinwoners een betere toegang tot de A4 (en A44) zonder dat zij eerst door dorpskernen moeten rijden. Voorts biedt de weg toeristen een betere verbinding met Keukenhof en Langervelderslag. Bovendien is de weg landschappelijk gemakkelijk in te passen door verdiepte aanleg. Door parallel aan de weg een flinke natuurstrook te creëren, kan tegelijkertijd de ontbrekende ecologische verbinding tussen het Keukenhofbos en de Duinen worden verwezenlijkt. Ringweg rond Vogelenzang Noord-Holland kan zich beter concentreren op verbetering van de Oost-Westverbinding direct ten zuiden van Haarlem. Daar lijkt vooral behoefte aan, zoals een deskundige recent in Het Haarlems Dagblad schreef. Daarnaast lijkt het me verstandig de N206 bij Vogelenzang te verleggen. Verlos de inwoners van het vele doorgaande verkeer door een verdiept aangelegde ringweg. Dat komt ook de N206 als belangrijke Noord-Zuidverbinding ten goede. Ruimhartige compensatie Net als bij de andere voorstellen het geval is, treffen bovenstaande voorstellen diverse inwoners hard. De nieuwe wegen zullen hun erf of woning kruisen. Hoewel het aantal beperkt is, zal voor deze inwoners een passende en ruimhartige compensatie moeten komen. Per saldo zijn bovenstaande voorstellen het overwegen waard. Het lijkt me een effectieve oplossing voor de knellende weginfrastructuur in onze streek. Voorwaarde is wel dat Zuid-Holland en de Bollenstreekgemeenten hun passieve houding laten varen. Ron Hogenboom, De Zilk

dinsdag 9 april 2013

Omloop van Noordwijkerhout Atletiek n Zondag 21 april 2013 organiseert de NSL (Noordwijkerhoutse Strandlopers) weer de Omloop van Noordwijkerhout. Er kan gestart worden op diverse afstanden. De start is bij de Schelft. Diverse afstanden

Men kan kiezen uit 5 km, 10 km of de mooiste halve marathon van de Bollenstreek de 21,1 km. De halve marathon gaat door de duinen, langs de bollenvelden die dan op zijn mooist zijn, en langs de Leidse Vaart. Langs de Leidse Vaart komt u ook de lopers van de 5 en 10 kilometer tegen. De wedstrijd maakt onderdeel uit van het Zorg en Zekerheidcircuit. Hardlopers die zich nog niet hebben ingeschreven kunnen zich op zondag nog inschrijven van 09.30 – 10.45 uur in de Schelft. Online inschrijven en meer informatie is te zien op www.av-nsl.nl. Elke deelnemer die de finish passeert, ontvangt op vertoon van het startnummer een mooie plant. De start van de halve marathon is om 11.00 uur, 10 minuten later valt het startschot voor de 5 km. Als laatste gaan de lopers voor de 10 kilometer van start: om 11.20 uur.

Omdat het altijd druk is, vragen we deelnemers die met de auto komen, te parkeren bij het bedrijventerrein Gravendam. De blauw-groenwitte pendelbusjes van Flexibel Human Service rijden de lopers naar de Schelft en na afloop weer terug naar het bedrijventerrein.

Gezinsloop

Ook dit jaar weer: de Zorg en Zekerheid GeZZinsloop voor kinderen tot

12 jaar. Deze loop is ongeveer 1,5 km en begint om 10.00 uur. Inschrijven voor de GeZZinsloop is gratis maar wel nodig en kan op de ochtend zelf bij de mobiele servicebus van Zorg en Zekerheid.

Noodoproep

Loopt u niet mee, maar wilt u wel helpen bij de Omloop? Dat kan! Bij de Omloop hebben we maar

liefst 130 vrijwilligers nodig die helpen om het verkeer in goede banen te leiden, die posten bij zijstraten of die water uitdelen. En die 130 vrijwilligers hebben we nog niet. Iets voor u? Stuur dan een e-mail met uw naam en telefoonnummer naar info@av-nsl.nl dan nemen wij contact met u op of bel Corine van der Valk na 17:00 uur op 06 36 05 67 91.

Stichting NoVaTo een feit

75 jaar EHBOVereniging Jubileumjaar n De EHBO houdt voor haar leden en ereleden op 12 april in de Maasgaarde een feestelijke jaarvergadering bij gelegenheid van het 75 jarig bestaan. Aanvang 20.30 uur. Na de officiele stukken, zal rond 21.00 uur het jubileumjaar op ludieke feestelijke wijze worden geopend en zijn er enkele verrassingen. Voorzitter Piet Noordhuizen verzorgt een powerpointpresentatie met een overzicht van 75 jaar EHBO-Vereniging in Noordwijkerhout.

17

Vlnr: notaris Timmers, vz. Abe Bader, secr./penningmr. Sylvia Steenbakkers en bestuurslid Jacques van Wieringen. Op de foto ontbreken de bestuursleden Lia van Wieringen en Aad Duivenvoorden.

Acte n Afgelopen week heeft een aantal vrijwilligers van Noordwijkerhout Van Toen bij notaris Timmers hun handtekening gezet onder de acte. Hiermee was de Stichting NoVaTo een feit! De eerste activiteit van deze kersverse stichting was het inrichten van een kleine tentoonstelling over de geschiedenis van de St. Victorschool in het prachtige nieuwe gebouw aan de Pilarenlaan. Hier waren onder andere vele klassenfoto’s te bekijken, maar ook rapporten en lesboekjes. Op woensdag 17 april organiseert NoVaTo als vanouds een gezellige middag en avond in de grote zaal van Puyckendam. Het thema van de maand is -hoe kan het ook anders- er één met een oranje tintje: Koninklijke bezoeken aan Noordwijkerhout. Op deze dag kunnen sympathisanten van NoVaTo hun bode af komen halen. NoVaTo is de 17e te bezoeken van 14:00-16:00 uur en van 19:00-21:00 uur. Meer informatie: www.noordwijkerhoutvantoen.nl.

Korendag De Zilk weer groot succes Zang n Ook dit jaar is de korendag in De Zilk zeer succesvol verlopen. De dag werd geopend door het Zilkse koor De Oldtimers. De H.Hartkerk was toen al goed gevuld. Daarna trad elk half uur een ander koor op die hun beste repertoire ten gehore brachten. De

Succesvolle 2e editie Korendag

genres van de koren liepen uiteen zodat het een genot was om naar te luisteren. Zo waren er popkoren die altijd heerlijk zijn om naar te luisteren maar ook een klassiek mannenkoor uit Zandvoort en het jongerenkoor The Young Ones uit Hillegom die geweldig waren. Ook werd er a capella gezongen door Don’t4get een koortje dat bestaat uit twee vrouwen en twee mannen die

het bijzonder goed deden. Maar ook het Zilker Shantykoor trad op en die zorgen toch op hun manier voor een bijzonder sfeertje. Er werd door het Noordwijkse koor Dune and Forest close harmony gezongen. Al met al een mooie mix van koren waar we bijzonder trots op waren. Alles liep op rolletjes de presentator Hubert Turnhout hield de tijd goed in de gaten zodat het niet uit kon lopen.

En dat gebeurde ook niet zodat Just for Fun zelf precies om half zes hun repertoire ten gehore bracht en de dag kon afsluiten. Ze kregen een daverend applaus en dat hadden ze verdiend, zeker omdat ze de hele dag als vrijwilliger hun best hadden gedaan. Iedereen kon met een voldaan gevoel naar huis de koren maar ook het publiek dat genoten heeft van deze muzikale dag.


18

sport

dinsdag 9 april 2013

noordwijkerhouts weekblad

VVSB speelt gelijk tegen een geplaagd AFC Stefan van den Burg

VOETBAL n VVSB en AFC hebben aan de wedstrijd in Noordwijkerhout beiden één punt over gehouden. De geplaagde ploeg van de nieuwe trainer Maarten Stekelenburg eindigde de wedstrijd met 9 man, na rode kaarten voor Duncan van Moll en Mike Derlagen. VVSB kampte met een blessuregolf onder de spitsen. Max Oostenrijk, Giovialli Serbony, Robin Nijman en Koen Bosma stonden allen aan de kant met wisselende blessures. Hierdoor waren er nu basisplaatsen voorin naast Michael van Laere voor Omar Hamdi en Bart Duindam. AFC miste ook een flink aantal basisspelers zoals: Jasper de Haer, Wout Meulemans en de gebroeders Joshua en Enrico Patrick. Het eerste kwartier van de wed-

strijd was voor AFC, met de grootste mogelijkheid voor Sjoerd Jens. De spits van AFC mocht 1 op 1 op doelman Kenny Heemskerk af, maar de keeper redde uitstekend met de voeten op de bal van Jens. Na het eerste kwartier kreeg VVSB meer grip op de wedstrijd. Michael van Laere had hierbij de beste ‘kans’. Een voorzet vanaf de achterlijn eindigde op de kruising van het doel van AFC. Na deze kansen voor beide ploegen was het een rustige eerste helft qua kansen. Tot de 43e minuut. Aanvoerder Vladimir Jozic schoot op het doel van Kerwin Hartman, deze bal werd aangeraakt door AFC-verdediger Dwight Gefferie en tot doelpunt gepromoveerd. Na de rust was het een enerverende tweede helft. Al snel kreeg Duncan van Moll (AFC) een directe rode kaart voor het vasthouden van de doorgebroken Van Laere. Meteen daarna kreeg Bart Duindam de opgelegde kans voor de 2-0 maar faalde oog in oog met doelman Hartman. AFC gaf na de rode kaart meer gif in de

wedstrijd wat leidde tot 2 doelpunten van Mitchell Theuns. In de slotfase van de wedstrijd kreeg VVSB een strafschop na het neerhalen van Van Laere door Mike Derlagen, waar hij geel voor kreeg, maar door bleef zeuren bij scheidsrechter Berben en hierdoor nog een gele kaart kreeg en dus ook mocht vertrekken. Het buitenkansje voor VVSB werd koelbloedig afgemaakt door Bas Ruigrok. VVSB probeerde nog de 3 punten uit het vuur te slepen, maar tegen de 9 van AFC kwamen er geen grote mogelijkheden meer. Volgende week mag VVSB het weer proberen in de uitwedstrijd tegen HBS in Den Haag. VVSB – AFC: 43’ Gefferie (ED) 1-0, 62’ en 66’ Theuns 1-1 en 1-2, 83’ Ruigrok (p) 2-2. VVSB: Heemskerk, Van der Slot, Zwart, Kraaijvanger, Vijlbrief, Jozic, Ruigrok, Van Niel (77’ Ooijendijk), Van Laere, Duindam, Hamdi (77’ Hoek)

Senioren bridgeclub GAMBRI bridge n Onderstaand een beknopte uitslag van de laatste zitting van de tweede helft van het Kleverlaantoernooi.

Prijsuitreiking TC Frylink TENNIS n Ter afsluiting van het winterseizoen in tenniscentrum Frylink vond op zondag 24 maart de prijsuitreiking plaats van de competitie. Vanaf oktober 2012 zijn in totaal 975 wedstrijden in drie verschillende categorieën gespeeld. Aan dit indoor tennistoernooi van de Bollenstreek hebben 420 spelers

en speelsters deelgenomen. Volgens wedstrijdleidster Annelies van Wieringen was het plannen van alle tenniswedstrijden, door het groot aantal deelnemers, een hele klus. Evenwel, door de welwillende medewerking van alle spelers konden de wedstrijden ingepland en gespeeld worden. Bij de prijsuitreiking ontvingen alle winnaars uit

handen van pachter, Benjamin de Mooy, een prachtig tennisjack. Ook volgend winterseizoen zal de indoor-competitie in samenwerking met tennisvereniging De Boekhorst weer in tenniscentrum Frylink worden georganiseerd. Binnenkort kan via de website www. toernooi.nl worden ingeschreven.

De volledige uitslag is te zien op Nens teletekst, pagina 711. De uitslag op Nens is tevens de einduitslag. A-lijn 1/2. Fien Duivenvoorden/Bas Wesseling........................................................54.86 1/2. Anneke v.d. Laan/Arie Brama......................................................................54.86 3. Mieke Duivenvoorde/Jos Szymanowski..................................................54.51 B-lijn 1. Lenie van Eeden/Reg Geerlings................................................................. 59.38 2. Lia en Bert van Putten..................................................................................55.90 3. Cock Duivenvoorde/Karin Meeuwenoord............................................. 55.56 4. Inge de Jong/Wim Warmerdam................................................................. 53.13 C-lijn 1. Nelly Driessen/Jopie den Elzen..................................................................58.33 2. Greet en Sjaak Geerlings............................................................................. 57.64 3. Riek v.d. Berg/Joke Wijnands......................................................................55.90 4. Ciel Bakker/Betty Duivenvoorden............................................................54.86 D-lijn 1. To Duivenvoorde/Truus van Nobelen......................................................72.08 2. Ans Warmerdam/Nel de Winter................................................................58.33 3. Riet Duivenvoorden/Alice Warmerdam................................................ 55.00 4. Cobi Duivenvoorden/Corry Warmerdam...............................................53.75


Nieuws

noordwijkerhouts weekblad

Kort nieuws Scouting Regio n De één komt voor de extra uitdaging, de ander voor het ontmoeten van scouts uit de regio. Een ding staat vast; driehonderd scouts uit de regio Hollands Midden doen mee met de Regionale Scoutingwedstrijden (RSW) 2013. Elk jaar worden de RSW gehouden voor water- en landscouts tussen de 11 en 15 jaar oud. Een weekend lang staat alles in het teken van kamperen, technieken als kaart, kompas en GPS en grootse spelen. Voor veel kinderen is de RSW een hoogtepunt in het scoutingjaar. De kinderen worden uitgedaagd om een hike te lopen om zo extra punten binnen te slepen. Tijdens die hike komen zowel hypermoderne als oeroude scoutingtechnieken aan de orde. Het kamp is ook voor de organisatie elk jaar weer een uitdaging. Want hoe voorzie je driehonderd kinderen tegelijkertijd van een warme kop chocomelk zonder elektriciteit of stromend water? En hoe zorg je voor een juiste, eerlijke maar ook snelle puntentelling? Daarvoor staan 150 vrijwilligers klaar. De Scoutingwedstrijden worden gehouden van vrijdag 12 tot en met zondag 14 april 2013, op scoutingterrein “Het Naaldenveld” in Bentveld. Voor Noordwijkerhout zullen de Scouting Bostreno, Scouting Bronsgeest, St. Jozef-/Emerentianagroep van de partij zijn.

Bridgclub HJB Bridge n (Beknopte) Uitslag Viertallencompetitie.

dinsdag 9 april 2013

Nieuwe App moet eerst regio veroveren Regio n ‘De streek moet terug in top vijf van toeristische regio’s’, dat zegt Rabobank directeur Mathot, mede-initiatiefnemer van die applicatie voor de smartphone en tablet. De Katwijkse Rabobankdirecteur Peter Mathot is enthousiast en wil graag, dat zoveel mogelijk anderen dat ook worden en de App een succes wordt. Of dat gebeurt, zal blijken; feit is wel dat de App erg handig en gemakkelijk is en nu al veel te bieden heeft. ‘De Duin & Bollenstreek bruist’, vindt Mathot, ‘en iedereen mag dat weten.’ Toch is dat niet bij iedereen bekend en dat verbaast hem. ‘Er zijn heel veel organisaties, bedrijven, verenigingen en vrijwilligers die ontzettend hun best doen om allerlei leuke evenementen te organiseren. Het is alleen zo jammer dat daar zo weinig van naar buiten komt.’ Dat komt volgens hem, omdat organisaties, verenigingen maar ook gemeenten nog vaak teveel naar binnen toe zijn gekeerd. ‘Die zijn heel druk met het organiseren van allerlei leuks, maar dragen dat nauwelijks verder uit dan hun organisatie- of gemeentegrenzen.’ En dat is jammer, vindt Mathot, omdat er ontzettend veel te doen is in deze bruisende regio, waar de ‘buren’ in andere gemeenten vaak niet eens van op de hoogte zijn.

Van 5 naar 21

Uit regelmatig onderzoek van zijn bankorganisatie naar economische ontwikkelingen blijkt, dat de Duin- en Bollenstreek op de lijst met meest populaire toeristische regio’s de laatste jaren een ongelofelijke duikeling heeft ondergaan. ‘De regio is gezakt van de 5de naar de 21ste plek.’ Tijd voor actie, vond

Mathot. In klein comité werd er gebrainstormd wat dat zou kunnen zijn, maar de oplossing lag eigenlijk voor de hand: een App, het moderne en gebruiksvriendelijke informatiemiddel waar iedereen met een smartphone en tablet gebruik van kan maken. ‘Gratis’, voegt de bankdirecteur er trots aan toe. De Rabobanken hebben het voortouw

Lijn A: Gem. Tot. 1. Team den Elzen, 19,0 38 2. Team Secker, 18,5 37 3. Team Aartman, 17,5 35 Lijn B. 1. Team Kortekaas, 2. Team Slot, 3. Team Bouter,

Beauties n Er was weer veel moois te zien op de Brink afgelopen zaterdag

22,5 45 21,5 43 19,0 38

Maar liefst 35 oldtimers hadden zich verzameld voor de Kom in de Kasrit 2013. De zon scheen uitbundig en het toegestroomde publiek genoot van de oldtimers en het weer.

20,0 40 19,0 38 18,0 36

Bloemen Bridgedrive Zondag 14 april Bridgecompetitie in de Schelft, aanvang 13.00 uur: aanmelden C. Caspers, tel 0252 376488

Volop nostalgische ‘beauties’ zijn te bewonderen aanstaand weekend op De Zilk Culinair. (Foto: PR)

Koppelwedstrijd H.S.V. De Arnoud Vissen n De afsluitende koppelwedstrijd van het winterprogramma van de Arnoud werd zondag 7 april gevist aan het Buiten Spaarne. Voor de 5 uur’s hadden zich 12 koppels aangemeld, die een mistige koude start van de morgen meemaakten. Gaandeweg de ochtend,

genomen; de ondernemers, organisaties en verenigingen moeten wel helpen er een succes van te maken. Dat kan door ervoor te zorgen dat het scala aan evenementen op de App zo compleet en actueel mogelijk is. ‘Bedrijven en verenigingen die hun evenement willen toevoegen aan de App, kunnen dat heel eenvoudig doen via de website.’

Oldtimershow

Lijn C: 1. Team Izaks, 22,5 45 2. Team Laros, 19,5 39 3. Team Aalberts, 19,5 39 Lijn D: 1. Team Bader, 2. Team Pennings, 3. Team Aanhane,

19

Winnaars Koppelwedstrijd

werd het wat warmer, kwam de zon er nog even bij en was het toch nog aangenaam toeven aan de waterkant. De vis is nog niet actief, dus de vangsten vielen zwaar tegen. Na afloop konden er zes prijzen uitgereikt worden. De eerste prijs was voor het koppel Mark de Kan en Pim Duivenvoorde met 10.130 gram, 2e werden Ruud Uitenbogaard en Piet Kaptein met een vangst van 2.940

gram en de 3e plaats was voor Arie v/d Burg met Piet ter Veen 2.180 gram, de 4e plaats was voor Wim Beekhuizen en Nico Wesseling met 1.610 gram de 5e plaats was voor Stefan Smit en Mark v/d Poll met 1.190 gram en 6e waren Karel Paardekoper en Martien de Jong met 820 gram. De overige koppels zaten in het vak, waar niets gevangen werd! Meer info: www.dearnoud.nl.

Ook aanstaande zondag 14 april wordt er vanaf 12:00 uur weer door oldtimers verzameld. Om 13:00 uur vertrekt de stoet naar de Zilk waar “de Zilk culinair” plaats vindt. Daar zullen, vanaf 14:00 uur buiten de hapjes en drankjes en de koren en bands, de oldtimers de hele middag te bewonderen zijn. Het belooft weer een feestje te worden in de Zilk waar iedereen gratis naar toe kan. Helaas zullen er geen mozaïeken te zien zijn, dit evenement is wegens het tekort aan de benodigde bloemen, een paar weken uitgesteld.

Wandelen Natuur n Als het een beetje meezit zijn op zondag 14 april, de dag van deze bloemenwandeling, de bloemenvelden al volop in kleur. Er zijn drie routes van verschillende afstanden: de familiewandeling voor het gehele gezin beslaat 8 kilometer, voor “echte” wandelaars zijn de afstanden 15 en 25 kilometer. De wandeling begint en eindigt in de Dorpsstraat bij het VVV, waar een routeboekje en een fles water worden uitgedeeld.


Eindelijk lente... Kom naar Keukenhof!

Openstelling 21 maart t/m 20 mei dagelijks van 08.00 – 19.30 uur.

Het leukste en fleurigste dagje uit! Meer informatie en ticketverkoop:

NWHW_week_15_13  
NWHW_week_15_13  
Advertisement