Page 1

Donderdag 22 september 2011

6e Jaargang • nr. 38

w Voor arluukwerk d

www.drukkerijallin.nl

Slagveld

3

Northgo

071 408 14 97

7

Beste chauffeur

Vijftigste stamtafel wordt reünie Op zaterdag 1 oktober wordt in het Elfde Gebod aan de K.W. Boulevard het eerste jubileum gevierd van de Noordwijkse stamtafel. Het wordt een feestelijke bijeenkomst waarin met elkaar wordt teruggeblikt op een aantal leuke, interessante en bijzondere stamtafels die in de afgelopen 8 jaar plaatsvonden.

BERNARD SCHULTE BV CENTRALE VERWARMING EN AIRCONDITIONING

Voor al uw klimaatbeheer ➜ CV installaties ➜ CV ketels ➜ Ventilatiesystemen ➜ Zonne-energie ➜ Airconditioning Ook voor al uw service & onderhoud! Voorhout - Nijverheidsweg 10 Tel. 0252-21 57 62 WWW.BERNARDSCHULTE.NL

Door Marga Thomassen De eerste stamtafel in Noordwijk startte in 2003. Deze is voortgekomen uit de stamtafel bijeenkomsten in Voorhout, de geboorteplaats van Hans van den Berg.. Van den Berg: “Daar waren het toen altijd dezelfde mensen, zo’n twintig stuks. Dat veranderde nooit. Het waren altijd gezellige middagen in Restaurant Boerhaave aan de Herenstraat. Maar toen ik in Noordwijk wilde beginnen, besloot ik Noordwijk het aantal bezoekers steeds uit te breiden. Het moest wel laagdrempelig blijven en met steeds wisselende thema’s.” De charme van de Noordwijkse stamtafel is wel het feit dat er weliswaar specifieke onderwerpen aan de orde komen, vindt Hans, maar niet alleen voor persoonlijk geïnteresseerden. “Iedereen is welkom, en je hoeft niet persé iets in te brengen”. Hij benadrukt het feit dat het succes mede te danken is aan de sprekende en schrijvende media. “De Stamtafel is altijd in alle krantenverslagen en ook Radio Nens heeft er veel aandacht aan besteed”. “Tijdens de eerste stamtafel waren er”, aldus Hans, “twintig mensen aanwezig, bij de tweede 25, maar wel tien nieuwkomers, en dat was een goed teken”. Van den Berg maakte meteen een adressenbestand van alle nieuwkomers, en besloot de uitnodigingen persoonlijk rond te gaan brengen. “Netjes in een geschreven enveloppe, en op mijn fiets het dorp door, waar het lijf uiteraard ook een voordeel aan had”, voegt hij daar grinnikend aan toe. “Het zijn in de loop der acht jaar twaalfhonderd invitaties per keer (!) geworden”, verklapt hij. De stamtafel kon zich in steeds meer bezoekers verheugen en werd bekend in Noordwijk De kracht, vindt hij, is dat het mensen tot elkander brengt. “Er worden geen besluiten genomen maar onderwerpen belanden hierdoor wel sneller op de raadstafel; het maakt de poli-

11

Deze week bij u als folder in de bus:

ELCO INTERIEUR

MICROMAX Gerda Brethouwer start met een inleiding over het Monumentenbeleid. (Foto: Archief MT) tiek benaderbaar. Wethouders zijn er regelmatig, zeker als er een speciaal onderwerp wordt aangeroerd als thema. Zij zijn dan benieuwd zijn naar de reacties van de verschillende burgers”. De laatste jaren is Hans van den Berg met inleiders gaan werken. “Dat werkt niet alleen goed, maar is ook heel verfrissend en de interactie tijdens het uurtje discussie , nooit langer dan een uur, vindt een vervolg in het uurtje informeel napraten. Waar potentiële tegenstanders nog eens de tijd nemen met elkaar hun mening te delen, wat vaak resulteert in een afspraak en hernieuwd inzicht!” Proeflokaal Thomas heeft een knusse en sfeervolle ambiance en leent zich uitstekend tot een gezellige nazit, vindt hij. “Maar aangezien er op 1 oktober heel veel bezoekers worden verwacht is de locatie nu te klein. Het Elfde Gebod op de Koningin Wilhelmina boulevard is niet alleen gezellig maar biedt ook het gemak van een overzichtelijke ruimte. Of hij trots op de Stamtafel is? “Het is veel werk, maar geeft ook de mogelijkheid met mensen in contact te komen. Er is veel waardering en uit de stamtafel is natuur-

ontwerp | DRUK | PRINT reclamedrukwerk handelsdrukwerk familiedrukwerk pod en variabel boeken

lijk ook de Torenklimcommissie voortgekomen. Zo zijn er meer dingen ontstaan”. Zij adressenboek zal wel enorm zijn. “Ik moet ze eens in een bestandje gaan zetten”, zegt hij lachend “’t Komt er niet van. Maar ja, het gaat er om dat ik iedereen kan vinden!” Er wordt op 1 oktober kort teruggeblikt op een twintig bijzondere stamtafels uit de afgelopen acht jaar. De microfoons gaan rond en ik verheug me op de reacties. Kijk, veel thema’s uit die jaren zijn nu niet meer aan de orde. Er is zoveel gebeurd, goed gekomen of nog in volle gang, dat kan ook natuurlijk”. Vele inleiders en betrokkenen komen en Hans vind het leuk ze allemaal weer te zien. Daarna zoals gebruikelijk is vanaf ca.16.00 uur een gezellige nazit. Iedereen is welkom. De toegang is vrij, aanmelden is niet nodig.

VERBOUWINGSUITVERKOOP Alle Hugo Boss

20% ng korti

Collecte KWF levert € 20.703,- op De collecte voor KWF Kankerbestrijding heeft in Noordwijk een bedrag van € 20.703,- opgebracht. Een resultaat om trots op te zijn, aldus penningmeester Mieke Vink. De opbrengst wordt volledig besteed aan wetenschappelijk onderzoek, preventie en voorlichting over kanker. Wie de collectant heeft gemist kan alsnog een gift overmaken op giro 26000 ten name van KWF Kankerbestrijding. Wie zich voor volgend jaar wil opgeven als collectant kan contact opnemen met Marian van Bohemen, tel. 3617236.

Buurten bij de tandarts Ambachtsweg 7a | 2222 AH Katwijk | 071 408 14 97 | info@drukkerijallin.nl | www.drukkerijallin.nl

S U I T C O M P A N Y

zie pag. 2

,04566.4t4)*354t8*/5&3+"44&/t4/&",&34 +"$,4t16--07&34t1"/5"-0/4 HAARLEMMERSTRAAT 84 - LEIDEN - TEL. 071-5149540 ZONDAGS GEOPEND. WWW.THESAINT-MODE.NL

ANDEN 12 MAEN VOOR

T SPOR IJS VAN 10

DE PR

+ G OP ORTIN

NOG MAAR ANDERHALVE WEEK:

SEPTEMBERACTIE

ELD 50%T IKNSCHRIJFG HE

T EPERK N ONB LUITE T BIJ AFS BONNEMEN A

DE MAESSLOOT 17 | 2231 PX RIJNSBURG | T. 071 - 402 09 65 | WWW.MULTISPORTBV.NL


22 SEPTEMBER 2011

pagina 2

! s r e VersmarktTopp

Van Binnen uit bekeken WEKELIJKS COMMENTAAR OP NOORDWIJK DOOR EEN DORPSGENOOT. REACTIES: REDACTIE@DENOORDWIJKER.NL

Herrie op de Grent Nuchter verstand. Tolerantie. De ik-maatschappij. Dat zijn zo de eerste gedachten die bij mij opkomen als ik weer eens de ophef lees over de incidenten op de Grent. Natuurlijk reken ik al op heftige reacties van de direct omwonenden waarop de drie genoemde gedachten van toepassing zijn. Hopelijk komen er ook reacties van betrokkenen die genuanceerder over de problemen denken, die de meeste zich zeer goed gedragende jongeren hun stapavondje gunnen in een gebied wat wij met elkaar hebben aangewezen als hun uitgaansgebied. Waar ondernemers proberen hun nering draaiende te houden. Waar mensen ervoor gekozen hebben om er te gaan wonen. Waar politiemensen hun nachtdiensten draaien. En waar overdag talloze Noordwijkers en duizenden toeristen hun kopje koffie of iets sterkers drinken op, heel soms, zonovergoten terrassen. Nu weet ik, en dat heb ik op deze plaats al vaker geschreven, dat ik of van uit mijn genen of anders vanuit mijn opvoeding veel tolerantie heb meegekregen. Wat niet betekent dat ik ook maar enig begrip op kan brengen voor het geboefte wat erop uit is om rotzooi te maken. De walgelijke vertoning deze week van de zich supporternoemende schoften bij het Feijenoord-stadion bevestigt mijn stelling dat tegen kwaadwillende agressieve mensen geen kruit is gewassen. Voor onze nieuwe burgemeester blijkt dit een nieuw fenomeen waarbij hij direct een aantal vragen moet zien te beantwoorden. Ik som er een aantal op: Spelen de ondernemers een kwalijke rol? Is het politieoptreden niet buitenproportioneel? Zijn de klagers zeurkousen? Wat is de rol van alcohol? Wat is de rol van drugsgebruik? Moet de politiek terugkomen op ooit gemaakte keuzes? Wat zijn de economische belangen? Wat is het sociale effect? Zijn aan overtreders opgelegde sancties effectief ? Wat zijn de effecten van de zo overdadig zichtbare aanwezigheid van politie? Bij insiders zullen er nog wel meer vragen rijzen. Burgemeester Lokker weet wat hem te doen staat. Want dit probleempje bevindt zich in zijn portefeuille van veiligheid. Hij stelt zichzelf daarbij ongetwijfeld ook de volgende vraag. Moet de politie niet veel terughoudender zijn in de berichtgeving? Want de laatste tijd overdrijven ze behoorlijk en is het wat tendentieus. Ieder incidentje brengen zij in het nieuws en het lijkt belangrijk dat dan de Grent met name wordt genoemd. Nu pleit ik bepaald niet voor censuur. Maar de afdeling voorlichting moet zich toch maar eens beraden of hun berichtgeving een positieve bijdrage levert aan oplossingen. Op de Grent spelen ook Noordwijkse belangen. Voor de ambities die de badplaats ten toon spreidt hebben we geen overdreven uitgaansgebied. Dat Noordwijkse jongeren, die nauwelijks de veroorzakers zijn, gezellig kunnen stappen in hun eigen dorp kunnen we alleen maar toejuichen. Toch zou het beter moeten kunnen. Minder agressie en nog veel meer plezier dan er nu al is. Weg met de problemen. Echter, slechts een mentaliteitsverandering van aso’s biedt daartoe soelaas. Dit laatste zal burgemeester Aboutaleb van Rotterdam zeker met mij eens zijn. Binder

Aanbiedingen geldig op dinsdag Versmarkt Noordwijk 10.00 - 17.00 kop v.d. Hoofdstraat

Daalderkaas Exclusief

Techniekles op De Jutter Op donderdag 15 september kreeg groep 8 van basisschool de Jutter en groep 8 van de Leonardo-afdeling bezoek van Peter van Zuylen, techniekcoach van Bureautop, een organisatie die techniek op de basisschool promoot. Na een korte uitleg werd heel de ochtend aan verschillende opdrachten gewerkt en kon ieder kind twee werkstukken maken. Er werden panfluiten gemaakt, vlinders gesoldeerd, armbanden gemaakt, sleutelhangers gezaagd en fotolijstjes met zelfgetapt schroefdraad gemaakt. De kinderen voerden ook 5 opdrachten uit zoals: het in elkaar zetten van een strandstoel, het werken met kleuren licht, programmeren van een computer , het aansluiten van fietslampjes en het sluiten van een stroomkring. “Dit is echt techniek, zoals het hoort op de basisschool”, vertelt meester Hans Hoogendam. De werkstukken gingen mee naar huis en iedere leerling kreeg om twaalf uur een techniekoorkonde uitgereikt. Misschien was het voor sommige kinderen een stap om later voor een vak in de techniek te kiezen. (Foto: PR)

per kilo

Hollandse geitenkaas Oude Daalderkaas

per kilo

met zoutkristal

per kilo

Daalderkaas reclames geldig dinsdag 27 september

Het Fruitpaleis

Beste Groenteman van Nederland 2010/2011!

Hutspot

VERS GESNEDEN!! ........500 gram

Verse andijvie

HOLLANDSE!! ................500 gram

Open Huis: vrijdag 15.30-16.30 uur Kom kijken in onze nieuwe praktijk Irislaan 281A, 2343 CM Oegstgeest

www.m2tandartsen.nl

7.99 8.95 11.95

romig pikante kaas

Zoete druiven

PITLOOS!! ......................500 gram

€ 0,99 € 0,49 € 0,99

Iedere dinsdag tot 16.00 uur op de versmarkt op de kop van de Hoofdstraat!

Kunstenaarscollectief blij met Promenade Galerie Waarnemend burgemeester J.P. Lokker opende zaterdag met een bevlogen speech twee nieuwe en fraai ingerichte galerieën in de Promenade aan de Hoofdstraat. De twee winkelpanden zijn door eigenaar Jan Admiraal aan de Stichting Kunstenaarscollectief Noordwijk ter beschikking gesteld zolang de panden niet verhuurd worden. Het mes snijdt aan twee kanten. Leegstand is nooit goed. En een mooi ingerichte galerie trekt mensen.

horst en Maddy Schwartz. die dagenlang met de rest van de voorbereidingen bezig waren, liet hiermee zien dat kunst van verschillende kunstenaars samenbrengen op zich al kunst kan zijn. “Het bij elkaar brengen van verschillende kunstwerken kan soms lastig zijn”, geeft Dekker toe. “Maar in de kunstzinnigheid van de kunstenaar kan alles kunst zijn”. De kunstwerken in de Promenade Galerie ver-

sterken elkaar en nopen beslist tot kopen. Er werd tussen de beschouwingen door genoten van een hapje en een drankje. Na de officiële opening was het Jan Dekker die met dank drie prachtige bossen bloemen uitreikte aan onder meer Jan Admiraal, die zijn ruiker hoffelijk aan een bezoekster aanbood. Het is beslist de moeite waard om de Promenade Galerie de komende maanden te bezoeken. Zoals burgemeester Lok-

ker het verwoordde: “De beeldende kunst moet haar plaats in onze samenleving behouden. Dat kan alleen als kunstenaar en publiek in een nietvrijblijvende verhouding tot elkaar staan. Kunst verplicht”. De Promenade Galerie, Hoofdstraat 115, is vanaf 18 september op werkdagen geopend, van 12.00 tot 18.00 uur en op zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Elke maand hangt er een nieuwe collectie kunstwerken.

Door Marga Thomassen Het KCN, dat haar domicilie heeft aan het Vuurtorenplein, had er letterlijk werk van gemaakt. “Deze nieuwe broedplaats van kunst en cultuur beschouw ik als een prachtige aanwinst voor het dorp”, zo sprak waarnemend burgemeester Lokker in zijn openingsspeech. “Als kunstenaar zet je het diepste van jezelf in de etalage. Dat maakt kwetsbaar, maar geeft ook een gevoel van ‘hier ben ik en dit is waar ik voor sta’. Maar er moet natuurlijk ook verkocht worden”. Waarna hij zijn signatuur zette op het door Jan Dekker vervaardigde openingsdoek. Er was veel belangstelling. De Promenade leent zich door zijn mooie lichtval uitstekend voor de mooi ingerichte panden. Er werd met interesse gekeken naar de werkelijk bijzonder fraaie bijeen gebrachte werken. Jan Dekker die de inrichting van de expositie verzorgde onder het goedkeurende oog van de twee kunstenaars, Mandy Lank-

J. Dekker (KCN) dankt waarnemend burgemeester J.P. Lokker van harte voor zijn komst in de nieuwe Promenade Galerie. (Foto: Marga Thomassen)


22 SEPTEMBER 2011

pagina 3

Bewoners bij Grent hopen ieder weekend op flinke onweersbuien

Noordwijk Zeeërs willen weer slapen Zaterdag 17 september had de werkgroep ‘overlast en handhaving’ van de wijkvereniging ‘Het oude Zeedorp’ gemeenteraadsen fractieleden uitgenodigd van 0.00 tot 03.30 uur mee te beleven hoe de inwoners achter de Grent het wekelijkse uitgaan van de jongeren ervaren. Slechts een handjevol leden bleek geïnteresseerd. Het college was eveneens uitgenodigd, maar liet eenparig verstek gaan. Door Joke van der Zanden De druppel die de emmer deed overlopen voor de inwoners was een artikel in een krant waarbij wethouder Martijn Vroom en politieteamchef Jaap de Kok afgelopen juli verklaarden dat: ‘de mogelijkheden van versoepeling van strengere regels voor mogelijk te houden’. De inwoners van het gebied achter de Grent hebben hele andere ervaringen. Ze willen ook niet met naam worden genoemd, uit angst voor wraakacties die al zijn voorgekomen. De borden met strengere regels staan er wel maar niemand die zich er iets van aantrekt. Men heeft ook niet de indruk dat dit beleid wordt gehandhaafd. Alleen al bekeuringen van 90 euro voor schreeuwen op straat zouden iedere week in grote aantallen uitgedeeld kunnen worden. Vanaf 1989 heeft de gemeente allerlei werkgroepen op het probleem losgelaten maar de overlast is alleen maar groter geworden. Donderdag-, vrijdag- en zaterdagnacht kunnen de inwoners in dit gebied slechts 31/2 uur per nacht slapen. Alleen als het flink regent is de overlast minder. Om 07.00 uur komt ‘s morgens een schoonmaker met een bladzuiger, die vreselijk veel lawaai maakt, de straten schoonmaken. De kinderen worden op die tijd ook wakker en iedereen moet weer naar zijn werk. Twee uur vroeger sluiten zou betekenen driemaal twee uur meer nachtrust. Volgens de Nationale Ombudsman is de gemeenteraad verantwoordelijk en hebben zij de plicht om te handhaven.

Na het stappen gaan veel jongelui ‘s nachts om 03.00 uur nog even ‘snacken’ in de Hoofdstraat voordat ze hun fiets pakken. Omdat dit gepaard gaat met veel gegil en geschreeuw blijft het dan nog lang onrustig. (Foto: Joke van der Zanden)

Wildpoepen

Verzekeringen keren niet uit

Het is niet alleen het wildplassen in de straten achter de Grent maar nu ook het wildpoepen, bij voorkeur op een zadel van andermans scooter. Het veelvuldig beschadigen van de auto’s. Ingooien van ruiten.

Bewoners en winkeliers in dit gebied moeten dikwijls zelf voor de schade van gebroken ruiten en beschadigde auto’s opdraaien omdat ze uit de verzekering zijn gegooid. Wijkagent Jan Schreuder, die aanwezig was om toelichting te geven en al sinds 1993 ieder weekend op de Grent aanwezig is, vraagt de mensen om alles vooral te melden desnoods op maandagmorgen nog. Na ruim 25 jaar zijn de mensen belmoe. De relschoppers zijn dikwijls al weg als de politie arriveert. Je moet de telefonist(e) bij de politie eerst uitgebreid uitleggen wat er aan de hand is. Soms krijg je het antwoord: ‘daarvoor moet je bij de gemeente zijn’, maar de gemeente is ‘s avonds en in het weekend niet te bereiken. Er zijn camera’s geplaatst en op de Grent zal wel alles onder controle zijn maar in het achtergebied is de overlast alleen maar erger geworden.

Op het parkeerterrein bij de Vomar worden de flessen drank onder het zadel van de scooters gehaald om eerst nog even extra in te drinken. Openlijk drank- en drugsgebruik. Belletje trekken. Bonken op de ramen. Blokkeren van ingangen etc.

Politie: ‘Er zijn geen meldingen binnengekomen’ Wijkagent Jan Schreuder is sinds 1993 in het weekend werkzaam in het uitgaansgebied op Zee. “Ik ben bekend met de huidige situatie achter de Grent. Doordat we de afgelopen jaren strenge alcoholcontroles hebben uitgevoerd komen er nu zoveel mensen op de fiets naar zee waardoor er nu meer overlast is ontstaan voor de omwonenden. De mensen van buiten Noordwijk stappen in een taxi en rijden het dorp uit, dus daar heb je geen last van. Met de taxichauffeurs zijn geen goede afspraken te maken. Ze weigeren gewoon korte ritten uit te voeren naar onder andere Noordwijk Binnen waardoor er zoveel mensen op de fiets komen. Het verschil met vroeger is ook dat de jongelui nu eerst indrinken en dan al schreeuwend en aangeschoten rond 24.00 uur op zee aankomen. Daarnaast is er het drugsgebruik. Doordat ze in de Hoofdstraat bij de twee snackbars tot 03.00 uur wat te eten kunnen halen blijven ze nog een tijd in het gebied rondhangen voordat ze naar huis gaan. Wij als politie tolereren ook veel en delen niet snel bekeuringen uit, daar hebben we ook niet genoeg mankracht voor. Er is regelmatig overleg tussen politie, gemeente en de horeca”. Luuk Besseling, waarnemend teamchef politie Noordwijk reageerde: “De overlast is bekend maar bij de politie is niet bekend dat er op het ogenblik zoveel mensen er last van hebben. Er zijn geen meldingen binnengekomen. Afgelopen zaterdag was de politie met 6 man aanwezig. Normaal gesproken lopen ze ook rondjes door het achtergebied. Afgelopen zaterdag is er een politieagent bedreigd op de Grent. Daardoor was daar alle mankracht nodig. Het is heel belangrijk dat de mensen alles snel melden met plaats, tijdstip en specifieke kenmerken van de personen die problemen veroorzaken. Als wij ze oppakken kunnen ze achteraf een verklaring afleggen.

WOZ-belasting De Waardering Onroerende Zaken (WOZ) wordt door de bewoners als veel te hoog ervaren. Ieder jaar wordt deze belasting verhoogd. Als ook het woongenot wordt meegerekend zou deze waardering voor de woningen in dit gebied flink omlaag moeten. In het weekend durven

Aanhouding na bedreiging agent Politie Hollands Midden heeft op zondag 18 september rond 02.15 uur een 17-jarige jongen uit Lisse aangehouden nadat hij een agent had bedreigd op De Grent. De verdachte had ruzie met een andere man en de agent haalde de twee uit elkaar. De verdachte bleef de agent lastig vallen, waarna een vriend hem weghaalde. De 17-jarige bedreigde de agent toen, waarna hij werd aangehouden.

oudere bewoners ‘s avonds zelf de straat niet meer op en bezoek wil ook niet meer langskomen.

Groot maatschappelijk probleem De conclusie is dat ouders, gemeente en politie allemaal schuldig zijn aan deze toestanden door hun tolerante optreden van de afgelopen jaren. Kinderen mogen thuis indrinken en bepalen zelf hoe laat ze thuiskomen. Er is geen gezag meer voor de politie. Ze worden op een vreselijk manier voor alles en nog wat uitgemaakt en bedreigd. Het zijn kinderen uit Noordwijk en omstreken tussen de 16 en 25 jaar (ze zijn ook nog wel veel jonger gezien) die op de fiets naar zee komen. Ieder weekend staan er 800 tot 1200 fietsen en bromfietsen bij de zeekant in de Hoofdstraat, Bomstraat en het Vomarplein. Die fietsen blokkeren dikwijls de ingangen van de woningen. Die groep komt vanaf 0.00 uur al schreeuwend en gillend en aangeschoten aanfietsen. Ze vertrekken vanaf 02.30 uur via de snackbars in de Hoofdstraat, waar ze een tijdje blijven staan, weer

naar huis waarbij sommigen een spoor van vernieling achterlaten. Van 02.30 uur tot 03.30 uur wordt er geschreeuwd en gegild in dat gebied, smeren ze de etalageruiten onder de mayonaise en plassen in de brievenbussen. Een tijd lang hebben de waarnemers het uitgaanspubliek in de Hoofdstraat op een veilig afstand staan bekijken. De enige aanwezige agent die de jongelui maande om naar huis te gaan en niet zo te schreeuwen was de wijkagent, voorzien van kogelwerend vest, pistool, handboeien en een lange wapenstok. Verder goed herkenbaar in zijn fel gele jack. De jongelui toonden geen enkel respect en daagden hem verschillende malen uit en moest hij zijn wapenstok te voorschijn halen. Eén aangeschoten jongen in een geruit jack bleef irritant een hele tijd om de agent heen draaien en riep hem allerlei verwensingen toe. Een paar meter verder stond er een man tegen de muur te plassen. De vier aanwezige fractieleden hebben de situatie uitgebreid bekeken en gediscussieerd en zullen het in hun fractie bespreken. De vraag is: wordt er nu eindelijk iets aan gedaan?

Vroom: ‘De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde’ “De politie heeft zich de laatste tijd vooral toegespitst op veiligheid op de Grent. B&W waren voor de rondgang met de wijkvereniging in eerste instantie niet uitgenodigd en ontving pas twee dagen ervoor de uitnodiging. Toen stonden er al andere afspraken gepland. Maar op het ogenblik heeft de veiligheid op en rond de Grent grote aandacht. Een oplossing zal niet eenvoudig zijn daar moet de politiek over beslissen. Als er een oplossing bekend zou zijn dan hadden we die allang ingevoerd. Binnenkort wordt de veiligheid weer geëvalueerd. Waar nu over gesproken wordt is overlast. Dat zijn ook jongeren die te jong zijn om binnen gelaten te worden op de Grent en dan rondhangen bij het Vuurtorenplein. Als de Grent sluit komen ze naar de Hoofdstraat om daar rond te hangen. De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde”, aldus Vroom. Bij navraag blijkt dat de burgemeester op dinsdag 20 september een afspraak heeft gehad met de voorzitter van de wijkvereniging het Oude Zeedorp om het een en ander door te spreken.


Autoschade Bollenstreek Ander kleurtje? Wij spuiten uw meubels, keuken, radiatoren, weer als nieuw!

4VQFSLXBMJUFJU3VOEWMFFTIBBMUVOBUVVSMJKLCJK

4 - "( &3*+

Voor info:

Gieterij 27-29 - Noordwijkerhout - Tel. 0252-370 404

Bij inlevering van deze bon:

APK

✂

Rijnzicht Oogkliniek

Juwelier

1 oktober 10.00 tot 15.00 uur

HORLOGER

U bent van harte welkom tijdens de Open Klinieken Dag! De Kempenaerstraat 93 telefoon (071) 519 2090 www.rijnzichtoogkliniek.nl Kies met gezond verstand, kies voor een kliniek met het ZKN-keurmerk.

XXXLQUFJOOM

Adenta tandprothese Specialist

(305& ."(";*+/ 6*57&3,001

O

WEGENS WEGENS ‘VERNIEUWING’ ‘VERNIEUWING’ (SPUFQBSUJKFOOBUVVSTUFFO UFHFMT CBEFO EPVDIFCBLLFOFOPWFSJHTBOJUBJS

n

keringe

rze Alle ve

7"/505663

7PPSBCTVSEF#0%&.13*+;&/

Lekker lunchen? Prins Hendrikkade Zwaaikom 3 2225 HX Katwijk 071 407 8007 www.debeslagkom.nl

JK[ Ab FO su N rd BS e BU IP

}

1 kg

6.75

DONDERDAG

Verse kipfilets ....................1 kg 8.95 Shoarmapakket.........................5.95 VRIJDAG & ZATERDAG

Argentijns gekruide biefstuk.......................... 100 gram 2.29 Varkensschnitzels

5 halen - 4 betalen

MAANDAG

t*OLPPQTMPPQHPVE[JMWFS t(PVEt;JMWFSt)PSMPHFT t,MPLLFOSFQBSBUJFT t(SBWFSFO t3JKHFOLOPQFO WBOQBSFMTLSBMFOTJFSBEFO

QS

Verrassingsgehakt Halfomgehakt Rundergehakt

BEENHAMSALADE

- DIAMANTAIR

Oegstgeesterweg 40, Rijnsburg Tel. 071-4022143

Meld u nu aan per mail of telefoon

WOENSDAG GEHAKTDAG

Leo’s huisgemaakte

Kaptein

Informatiebijeenkomst 13.00 uur

"NCBDIUTXFHt,BUXJKLt5FM 888.&*+70(&-4"/*5"*3/-

* geldt niet voor Diesel all-in

APK-keuren met of zonder afspraak. U betaalt geen herkeuringskosten. Ook voor al het onderhoud aan uw auto. Voorschoterweg 23a Valkenburg Tel. 071-4014299 www.vanzelstautos.nl

Open Klinieken Dag

;BUFSEBHPLUPCFS

,8 3 â‚Ź

*

n all-i

G. KLEIN

Burgers naar keuze en slavinken 5 halen - 4

betalen

DINSDAG

Runderlappen ....................1 kg 8.95 Riblappen ............................1 kg 9.95 Sucadelappen ..............1 kg 10.95 WIJ MAKEN WEER:

Gelderse rookworstjes Hutspot met rundvlees Zuurkool Gebraden sucadelappen Gebraden gehaktballen

t/BUVVSHFUSPVXF LVOTUHFCJUUFO t,VOTUHFCJUSFQBSBUJFT

Klaar terwijl u wacht! Kerkstraat 44 Noordwijk-Binnen Tel. (071) 3611145

www.tandenwinkel.com

WE8FJKEFOMBBOr5FMr/PPSEXJKLFSIPVU ,JKLPPLPQJOUFSOFUXXXTMBHFSJKLMFJOOM


22 SEPTEMBER 2011

pagina 5

Familie WEEKENDDIENSTEN

STICHTING DIERENOPVANGCENTRUM

Apotheken Duinrand Apotheek, Nieuwe Zeeweg 1. Geopend op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Zondags gesloten.

KERKDIENSTEN Protestantse Gemeente Noordwijk Zondag 25 september Buurtkerk 10.00 uur: ds. Mondeel Northgoschool 10.00 uur: ds. F. van Roest (opening WW) Oude Jeroenskerk 10.00 uur: ds. A.A. van Houwelingen, HA 17.00 uur: ds. F. van Roest Kapel aan Zee 19.00 uur: Taizéviering, ds. Mondeel ‘t Kruispunt 11.00 uur: ds. B.H. Weegink Gereformeerde Kerk Noordwijk (voortgezet) Trefpunt, Schoolstraat 2, www.gknoordwijk.nl Zondag 25 september 10.00 uur: dhr. C. Weeda/TWR Kerkdiensten Rooms-Katholieke kerk St. Jeroenskerk Zaterdag 24 september 19.00 uur: geen viering Zondag 25 september 10.00 uur: Eucharistieviering (J. Schlatmann); zang door het herenkoor Huize Jeroen Vrijdag 23 september 18.30 uur: Eucharistieviering (C. v.d. Voort) Evangelisch Ontmoetings Centrum De Ark Zondag 25 september 10.00 uur: Br. E. van der Plas 19.00 uur: Thema-avond

Huisartsen Uitsluitend voor spoedeisende gevallen: Doktersdienst Duin- en Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4b te Voorhout, tel. 0252-240212 (vóór bezoek altijd eerst bellen!). Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4c te Voorhout, tel: 0252-240216. Van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur. Tandtechnicus Van Leeuwen, Kerkstraat 44. Voor dringende kunstgebitreparaties, tel. 3611145. Tandprotheticus H.A. Wijnands, Hendrik Vinkhof 14, tel. 3614721. Maatschappelijk werk Kwadraad Maatschappelijk werk, tel. 088-9004000, www.kwadraad.nl Opvoedadviespunt, tel. tel. 0889004000, www.kwadraad.nl Jongeren Preventie Plan, tel. 0889004000, www.kwadraad.nl Diversen Lokaal Loket Noordwijk Gemeentehuis Noordwijk, tel. 3617600. Geopend van ma. t/m vrij. van 9.00 tot 13.00 uur. Voor informatie over en/of aanmeldingen voor alarmering thuis, woonzaken, klussen aan huis, thuiszorg en sociaal vervoer en ouderenwerk. Dierenarts Bel voor de waarnemend dierenarts met de eigen arts, dan verneemt men welke dierenarts in het weekend dienst heeft. Spreekuren Dierenkliniek Noordwijk v/h Verschueren Maandag: 8.30-9.00, 14.30-15.00, 19.00-20.00 Dinsdag: 14.30-15.00, 19.00-20.00 Woensdag: 8.30-9.00, 14.30-15.00, 19.00-20.00 Donderdag: 14.30-15.00 Vrijdag: 8.30-9.00, 14.30-15.00, 19.00-20.00 Verder alles volgens afspraak via tel. 3615305. Dierenbescherming afd. Rijnland Meldnummer dierennoodhulp en toezicht op dierenwelzijn: tel. 5216662. Voor overige vragen en opmerkingen kan men mailen naar kantoor@dbrijnland.nl

HET WEER VR 19 10

ZA 20 9

ZO 21 11

MA 21 11

40%

40%

40%

50%

10%

10%

20%

20%

ZW 3

Z 3

ZW 3

Z 3

GETIJDEN vr. za. zo. ma. di. wo. do.

23 24 25 26 27 28 29

sept. SEPT. sept. sept. sept. sept. sept.

HOOG WATER

LAAG WATER

12.28 + ––.–– 01.09 + 13.43 01.58 + 14.28 02.48 + 15.12 03.29 + 15.55 04.09 + 16.33 04.52 + 17.16

07.57 + 20.27 09.26 + 21.36 10.41 + 22.36 11.26 + 23.26 13.27 + ––.–– 00.01 + 14.24 00.26 + 15.11

ZON OP / ONDER vr. 23 za. 24 zo. 25 ma. 26

sept. sept. sept. sept.

7.26/19.37 di. 27 sept..7.33/19.27 7.28/19.34 wo. 28 sept. 7.35/19.25 7.30/19.32 do. 29 sept. 7.36/19.23 7.31/19.30

NOORDWIJK

BERICHTEN

Gevonden en vermiste dieren

Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

Gevonden dieren De rood witte-poes die al langere tijd rond de Wulk Noordwijk liep, is nu in het asiel. Noordwijkerhout: 2 zwart witte kittens van 3 weken.

Per e-mail: mail de tekst naar advertentie@denoordwijker.nl. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld(PDF).

Vermiste dieren geen meldingen

Per post of afgeven: U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do: 8.00-17.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur).

Meer info: e-mail naar vermisten@xs4all.nl. Als u uw dier kwijt bent, kijk dan ook op www.amivedi.nl of www.dierenmeldpunt.com. Het adres van asiel Offem is www.dierenasielnoordwijk.org. Openingstijden maandag- t/m vrijdagavond 19.00-20.30 uur en zaterdag 14.00-16.00 uur. Tel.: (071)3616698.

(zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Seniorenagenda Activiteiten ANBO Elke woensdag, 13.30 uur:klaverjassen, sjoelen en koersbal in het Trefpunt. Elke dinsdag, 9.30 uur:biljarten in De Wieken. Elke woensdag, 13.30 uur: Klaverjassen, sjoelen, koersbal in het Trefpunt Donderdag 22 september, 9.00 uur: Kaarten maken in het Trefpunt Vrijdag 23 september, 14.00 uur: Bowlen in het Bowlingcentrum. Woensdag 28 september, 10.00 uur: Modeshow in het Trefpunt Activiteiten KBO Elke maandag, 13.30 uur: klaverjassen en jokeren in De Wieken. Elke donderdag, 13.30 uur:repetitie van het KBO-koor in het parochiecentrum St Jeroen. Elke donderdag, 14.00 uur:cursus tekenen en schilderen in De Wieken.

Prijsuitreiking jeugd Sportvisser De vissende jeugd van HSV de Sportvisser uit Noordwijk heeft een redelijk seizoen achter de rug. Er werd redelijk veel vis gevangen, alleen de opkomst viel wat tegen. Vrijdagavond 23 september worden de prijswinnaars van deze competitie bekend gemaakt en wint iedereen een mooie prijs. Tevens houden wij een aantal ronden bingo plus een grootse loterij. De opbrengst hiervan komt geheel ten goede aan de vissende jeugd. Iedereen die de jeugd een warm hart toedraagt is welkom op vrijdagavond vanaf 19.15 uur in het clubgebouw aan de Bosweg.

COLOFON www.denoordwijker.nl Oplage 11.500 Uitgave van

Ambachtsweg 7a Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01 fax (071) 403 23 25

Eindelijk echt

inspiratie gevonden

Redactie Cor de Mooy tel (071) 402 29 01 - fax (071) 403 23 25 gsm: 06 13017660 e-mail:redactie@denoordwijker.nl Inleveren kopij Uiterlijk dinsdag 17.00 uur Advertenties Contactgegevens Binnendienst Vincent Roos, tel. 071-4091638 Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 fax (071) 403 23 25 e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl Sluitingstijd advertenties dinsdag 14.00 uur Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden aanvaarden uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld doorde Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kostenloos bij ons opvragen. De Noordwijker wordt elke vrijdag gratis huis-aanhuis bezorgd in heel Noordwijk en is daarnaast gratis af te halen op de volgende adressen: Bruna, Kerkstraat 23; Barnhoorn, Hoofdstraat 52; Boekhandel van der Meer, Vuurtorenplein 10, Benzinepomp Picco Bello, Wantveld, AH Noordwijk, Bonnikeplein, Digros, De Keuvel en Fletcher Badhotel, Julianastraat. Bezorgklachten: Uitgeverij Verhagen, tel. 071-4022901 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging De krant wordt nog even nabezorgd als de klacht vóór maandagmiddag 12 uur bij ons binnen is.

Buddy Netwerk zet zich in voor mensen met een ernstige, chronische en/of levensbedreigende ziekte, zoals kanker, MS of Hart-en Vaatziekten. De impact van de ziekte op iemands sociale en emotionele leven is groot, soms te groot. Word nu buddy en vergroot de wereld van een ander en ook die van jezelf. Simpelweg door er eens per week een paar uur voor de ander te zijn.

Word ook buddy ! www.buddynetwerk.nl of bel 070-3649500


SNUFFELMARKT

Slaapkamergeheimen...

ROELOFARENDSVEEN

ELKE ZATERDAG EN ZONDAG IN 3 HALLEN VAN 9-16 UUR

DE LASSO 24, 2371 GX

kom ook of huur een kraam! info: 071 - 33 12 067 www.snuffelmarkt.nu

•

• TE HUUR • TE KOOP • GEVRAAGD • AANGEBODEN • GEZOCHT • GEVONDEN T (0252) 37 09 49 INTERIEUR t SMEDERIJ 12 T (0252) 21 36 80 SLAPEN 2211 SM NOORDWIJKERHOUT t WWW.TURK-ROOF.NL t INFO@TURK-ROOF.NL

SMEDERIJ 2

Gehele of gedeeltelijke • Vuil tapijt? Laat •inboedels, tevens 2e hands vakkundig reinigen

•

•

het of kleding en grammofoonpla- huur Mr. Steam. Gratis ten, gashaarden, ijskasten, thuisbezorgd. Tol Steam tel. 070-3805670. Interieurverzorging, tel. 070-5116612. EERHART Sierbestrating. Voor al uw bestratinDak herstellen? Bouma/ gen en tuinwensen. Bel voor Grundeken bellen! vrijblijvende prijsopgave 5114674-5118394. Uw dak070-3211006. specialist!

Elke week verrassende • aanbiedingen!

•

Speciaal voor uw KLEINE KLUS belt u de Van Beelenbus, C. van Beelen, STEUNZOLEN. Erkend Elektrotechniek, tel. 06- leverancier, lid Stichting 54620333. LOOP, vergoeding via zorgverzekeraar. Een afspraak BC SIERBESTRA- kunt u maken in Oegstgeest, TING. Tegelwerk, met Leiden en Leiderdorp met afvoer, gratis prijsopgave. Wim van Zijp, tel. 071Tel. 06-55321682. 5238468 of 06-12028319. Gouden tijden bij JUWEVwo-, havo, mavo, LIER KAPTEIN. Inkoop vmbo-leerlingen: huisvan sloopgoud/-zilver. Lege- werkbegeleiding/bijles aantimatie verplicht. Oegstgees- geboden door ervaren A/B terweg, tel. 071-4022143. student. Tel. 071-5616768. www.kptein.nl. BADKAMER, TEGELLekker toerfietsen vanuit WERK, stucadoren, schilWassenaar en Voorschoten? deren, laminaat. Tel. www.tcdekampioen.nl. 06-19110519.

•

•

•

•

3URJUDPPD5DDG5LMQODQG%ROOHQVWUHHN +LOOHJRP.DWZLMN/HLGHQ/HLGHUGRUS/LVVH1RRUGZLMN1RRUGZLMNHUKRXW2HJVWJHHVW7H\OLQJHQ9RRUVFKRWHQ=RHWHUZRXGH

3RVWEXV $%:DUPRQG

ZOMER & WINTERBANDEN Auto, motor, caravan, camper, aanhangwagen

Alle merken, ca. 500 op voorraad. Zeer scherp geprijsd, gratis montage, balanceren, ventielen en wielgewichten. Distributeur: Marangoni en Barum (Continental) banden. F € 250,IONS VANA NT S A C C O O T AU Auto Monza G RESTA AANBETALIN MAAND Katwijkerbroek 30-32, Katwijk, 071-4015253 R E € 100 P

WHOHIRRQID[ HPDLO

 LQIR#SUUEQO

LQWHUQHW ZZZSUUEQO EDQNUHNHQLQJ 

9HUJDGHULQJSURJUDPPDUDDG 'H3URJUDPPDUDDG5LMQODQG%ROOHQVWUHHNKRXGWRSGRQGHUGDJRNWREHUHHQYHUJDGHULQJYDQKHW DOJHPHHQEHVWXXUYDQGHUDDG'H]HYLQGWSODDWVLQKHW%HVWXXUVFHQWUXPYDQGHJHPHHQWH7H\OLQJHQ 5DDGKXLVSOHLQLQ9RRUKRXW'HDDQYDQJYDQGHYHUJDGHULQJLVXXU 'HYHUJDGHULQJLVRSHQEDDU'HJHQHQGLHYDQKHWVSUHHNUHFKWJHEUXLNZLOOHQPDNHQGLHQHQGLWYyyUGH YHUJDGHULQJPHGHWHGHOHQ'DWNDQSHUHPDLOSHUID[RIWHOHIRQLVFKWRWGHPLGGDJYDQGHYHUJDGHULQJXXU ,QGHYHUJDGHULQJNRPWRQGHUDQGHUHDDQGHRUGHGHEHVSUHNLQJHQYDVWVWHOOLQJYDQKHWUDGLRDGYLHV+HW FRQFHSWDGYLHVLVWHYLQGHQRSGHZHEVLWHYDQGHSURJUDPPDUDDG 'HYHUJDGHULQJHQYDQGH3URJUDPPDUDDG5LMQODQG%ROOHQVWUHHN]LMQRRNUHFKWVWUHHNVWHYROJHQYLDLQWHUQHW ZZZSUUEQO 'H3URJUDPPDUDDG5LMQODQG%ROOHQVWUHHNKHHIWDOVZHUNJHELHGGHJHPHHQWHQ+LOOHJRP.DWZLMN/HLGHQ /HLGHUGRUS/LVVH1RRUGZLMN1RRUGZLMNHUKRXW2HJVWJHHVW7H\OLQJHQ9RRUVFKRWHQHQ=RHWHUZRXGH'H SURJUDPPDUDDGLVRSJURQGYDQGH0HGLDZHWLQJHVWHOGGRRUGHUDGHQYDQGHJHPHHQWHQLQKHWZHUNJHELHGHQ KHHIWWRWWDDNGHNDEHOH[SORLWDQWHQ=LJJRHQ*ODVKDUW0HGLD /LMEUDQGW7HOHFRPHQ;06 WHDGYLVHUHQRYHUGH VDPHQVWHOOLQJYDQKHWZHWWHOLMNPLQLPXPSDNNHWYDQWHOHYLVLHHQUDGLRSURJUDPPD V 0HHULQIRUPDWLHRYHUGHSURJUDPPDUDDGGHVDPHQVWHOOLQJGHEHYRHJGKHGHQGHZHUN]DDPKHGHQGH YHUJDGHULQJHQHQGHDDQGHNDEHOH[SORLWDQWHQXLWJHEUDFKWHDGYLH]HQYLQGWXRSGHZHEVLWHZZZSUUEQO 1HN\HY?1,_LJ\[P]L

Datum deel I: Kilometerstand: Brandstof: Transmissie:

17-11-2004 99.908 km Benzine Automaat

Prijs: €

Garantie: Rijklaar maken: Kenteken:

6 maanden Bovag € 750,69-PS-SH

29.500,-

(JJLZZVPYLZ: ABS, Airbag(s), Airco, Alarm, Audio, Centr. deurvergrendeling, Cruise control, Elec. verstelbare stoelen, Elektrische ramen, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Middenarmsteun, Park Distance Control, Startonderbreking, Stuurbekrachtiging, Traction control, Verwarmde spiegel(s), Verwarmde voorstoel(en), Warmtewerend glas, ABS, Achterruitverwarming. BTW-auto: Nee

Gewicht: 1578 Kg

#VSHFSTEJKLTUSBBUr"5,BUXJKLr5FMr'BY r*OUFSOFUXXXWSPFHJOEFXFJKBEWPDBUFOOM

Arbeidsrecht Ondernemersrecht Burenrecht Milieurecht Bestuursrecht

Personenrecht Strafrecht Aansprakelijkheidsrecht Huurrecht Beslagrecht

221 kw (300 PK)

Inloopspreekuur (zonder afspraak) Elke maandagavond van 19.00 tot 20.30 uur Bedrijvenpark Foreparkpark, Neckar 1 2491 BE DEN HAAG Verkoop@blankespoor-jaguar.nl Tel: 070-3575717 Fax: 070-3575719

Eerste halfuur gratis juridisch advies

.S8+7SPFHJOEFXFJK .S1+8EF8BUFS .S((;XBBM .S(WBOEFS.FJK

Familierecht Bemiddeling Incasso’s Andere juridische zaken


22 SEPTEMBER 2011

pagina 7

De Lange in debat met leerlingen Northgo College Donderdag 15 september leidde Frits Bloemberg van project Hope XXL het debat met de leerlingen van de hoogste klassen van het Northgo College en wethouder Leendert de Lange. Het was die dag ook de ‘Internationale dag van de democratie’ en het begin van de Vredesweek, hetgeen in Nederland vanzelfsprekend is maar in veel landen op de wereld nog niet.

Applaus voor wereldrecord Donderdag 15 september, tijdens de drie feestdagen in verband met de viering van de opening van de nieuwbouw en renovatie van het Northgo College werd het eerste wereldrecord behaald voor Body Percussie. Na ‘s morgens diverse workshops bodypercussie gevolgd te hebben waarbij ervaren werd hoe je door in je handen te klappen, op je borst of op je knieën te slaan muziek kunt maken met je eigen lichaam werd tussen de middag door 1076 leerlingen en docenten in aanwezigheid van Adam Wide, een officieel jurylid van Guinness World Records het wereldrecord gevestigd. Na deze gelukte poging kon de school het ingelijste certificaat gelijk in ontvangst nemen onder luid juichen en applaudisseren van de leerlingen en burgemeester Jan Pieter Lokker die zich tussen de leerlingen bevond. Als leerling maak je het waarschijnlijk maar eenmaal in je leven mee dat je een wereldrecord behaalt en als burgemeester ben je daar dan heel erg trots op. (Tekst en foto: Joke van der Zanden)

Door Joke van der Zanden Ter voorbereiding op dit debat heeft Frits Bloemberg twee weken geleden enkele kick-off lessen gegeven aan de aanwezige leerlingen. De missie van Hope XXL is: “dat iedereen kan leven in een duurzame, veilige en vrije wereld. Een wereld waarin iedereen een hoog cijfer aan zijn of haar leven kan geven. Om dit te bereiken heeft Hope XXL de ‘Liemers List’ opgesteld: een lijst met 100 stellingen voor een betere wereld. Deze lijst willen ze

presenteren aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Zij moeten de lijst omzetten in resoluties en gaan uitvoeren, zodat we een wereld bereiken waarin straks 9 miljard mensen gelukkig kunnen samenleven”.

Debat Op de vraag: “welk cijfer geef jij aan je leven” geven de meeste leerlingen een 8+ aan. Individueel zijn ze bijna allemaal tevreden over hun leven, maar niet over de samenleving. Wethouder de Lange vraagt of ze aan kunnen geven wat ze in Noordwijk zouden willen veranderen. Naar voren komt dat ze in de toekomst graag een betaalbare woning zouden willen hebben. Een buitenzwembad wordt ook voorgesteld maar daar is geen meerderheid voor te vinden. Wel zouden ze graag willen dat ze langer konden gaan stappen. Een sluitingstijd van 3 uur ‘s nacht is te vroeg. De wethouder geeft aan dat daar de meningen erg over uiteen lopen want er zijn ook mensen die op dat

tijdstip graag willen slapen. Naar voren komt dat ook de ouders van de leerlingen op dat tijdstip graag slapen. Voor dienstplicht loopt niemand warm. Slechts één leerling van Noorse afkomst geeft aan dat hij op zijn 18e in Noorwegen in dienst moet. Maatschappelijke dienstplicht wordt door één van de leerlingen aangemerkt als een soort taakstraf. Slechts 10% van de leerlingen doet aan vrijwilligerswerk meestal in de vorm van bardienst bij de sportvereniging waar ze lid van zijn. Twee meisjes eten vegetarisch omdat ze vlees niet lekker vinden. Verder voelt niemand zich geroepen om in de politiek te gaan.

Goed voorbeeld De wethouder geeft aan dat door zelf het goede voorbeeld te geven je al een heleboel kunt bereiken. Door tijdgebrek werd het debat beeindigd. Kijk voor meer informatie over het bovenstaande onderwerp op: www.hope-xxl.com.

Service van de zaak Het zijn dikwijls de kleine dingen die het leven van een scholier, met waarschijnlijk twee linkse handen, een heel stuk aangenamer maken. Als deze jongen later zelf vader is van een aantal puberkinderen zal hij hier vast nog dikwijls met een glimlach aan terugdenken, zo van: ‘was Kees Karstens maar hier’. Kees Karstens is toezichthouder op het Northgo College. Als er een leerling onderweg naar school een lekke band krijgt is Kees bereid deze ‘even’ te plakken. “Ze moeten anders naar huis bellen, een vader of moeder moet dan de fiets met de auto komen halen en dat is allemaal heel lastig voor werkende ouders. Ik doe dit een paar keer per week, voor mij is dat geen probleem”, aldus Kees. Het Northgo College heeft 1100 leerlingen. Wij hopen voor Kees dat hij als blijk van waardering van alle meisjes een dikke pakkerd krijgt, want dat verdient hij wel. (Tekst en foto: Joke van der Zanden)

Wethouder Leendert de Lange in debat in de aula van het Northgo College met de leerlingen uit de hoogste klassen. (Foto: Joke van der Zanden)

‘De maatschappij dat zijn wij!’

Wethouder Gerben van Duin geeft gastles Donderdag 15 september gaf wethouder Gerben van Duin een aantal gastlessen aan leerlingen van het Northgo College in het kader van de heropening van de school. Na uitgelegd te hebben wat een wethouder nu allemaal doet en verteld te hebben over zijn ervaring van 27 jaar bij de politie stelde Van Duin het stappen op de Grent ter discussie. Door Joke van der Zanden

Vernieuwd Northgo College officieel geopend Woensdag 14 september werd het Northgo College na een renovatie en een nieuwe aanbouw officieel geopend. Na het officiële gedeelte stapten wethouder van onderwijs Martijn Vroom en de Rob de Haas, voorzitter Raad van Toezicht met een aantal leerlingen dwars door een papieren wand heen en daarmee was de school officieel geopend en kon de rondleiding langs de nieuwbouw beginnen. Achter de school is een nieuwe vleugel gebouwd met leslokalen en sciencelabs met speciale meetopstellingen en apparatuur voor geavanceerde analyse van stoffen, ondermeer voor forensisch onderzoek. Verder twee auditoria die onder andere door de expressieklassen worden gebruikt. De begane grond van de oudbouw is opgeknapt en er is een nieuwe lockerruimte gekomen. Naast de mogelijkheden om te kiezen voor een expressie- of sportklas kan er dit schooljaar ook worden gekozen voor het technasium. Het was drie dagen feest op school met allerlei sportieve- en culturele activiteiten en een reünie. (Tekst en foto: Joke van der Zanden)

De stelling van de wethouder is: “Stappen moet je leren. Je begint met uitgaan bij de Bob, je drinkt een keer teveel en de andere morgen heb je dan een kater. Je weet dan ook dat je de volgende keer niet meer zo veel moet drinken. Stappen moeten leuk blijven. Schreeuwen is helemaal niet nodig, dat wekt alleen maar irritatie bij de omwonenden. Ook met je handen van andermans eigendommen afblijven. Het is heel simpel. Het is de laatste weken op de Grent flink misgegaan waardoor de omwonenden het nu werkelijk zat zijn. Erger is dat er iemand met een kapotte fles in het gezicht gestoken is waardoor deze persoon nu blind is.

Wethouder Gerben van Duin tijdens de gastles voor de leerlingen 4 HAVO van het Northgo College (Foto: Joke van der Zanden) Is stappen in de toekomst nu echt alleen mogelijk als er legertanks klaar staan om in te grijpen? Zelf ging ik vroeger ook stappen op de Grent en menig Noordwijker heeft daar zijn of haar echtgenoot gevonden. Ik zou graag willen dat mijn nog jonge kinderen in de toekomst ook nog kunnen gaan stappen op de Grent. De maatschappij

die maak je zelf. Jullie gedrag is daarom bepalend voor onze maatschappij”, aldus wethouder Van Duin. Bij navraag in klas 4 Havo bleek overigens dat deze jongens en meisjes regelmatig gaan stappen op de Grent maar geen van allen tot de relschoppers behoorden.


PROFITEER NOG 9 DAGEN VAN DE RENAULT PLUSPUNTEN! PLUSVOORDEEL (GRAND) SCÉNIC BOSEÂŽ TIJDELIJK VANAF â‚Ź 27.990,TÄłdelÄłk gratis panoramisch open dak Elektrisch inklapbare buitenspiegels 17â€? lichtmetalen wielen BoseÂŽ Energy EfďŹ cient Series Sound System Parkeersensoren vóór en achter met camera Voordeel op 3,9% ďŹ nanciering tot â‚Ź 1.200,-

TOTAAL PLUSVOORDEEL TOT

ZONDAG 25 SEPTEMBER

GEOPEND! NÚ BIJ DE JONG’S AUTOBEDRIJVEN

(GRAND) SCÉNIC TIJDELIJK VANAF

INCLUSIEF PLUSVOORDEEL

â‚Ź 22.990,-

â‚Ź 4.695,-

NU TIJDELIJK DE BIJENKORF CADEAUCARD*: t t.w.v. ₏ 10,- bij een proefrit t t.w.v. ₏ 200,- bij aankoop van een (Grand) ScÊnic

WWW.DEJONGSAUTOBEDRIJVEN.NL

LEIDEN

Flex Plan tarief Standaard tarief

Contante waarde

Aanbetaling

Totaal kredietbedrag

LooptÄłd in maanden

â‚Ź 10.000,â‚Ź 20.000,â‚Ź 10.000,â‚Ź 120.000,-

-

â‚Ź 10.000,â‚Ź 20.000,â‚Ź 10.000,â‚Ź 120.000,-

48 60 48 60

AMPHORAWEG 2-4 KEYSERSWEY 91

â‚Ź 11.427,â‚Ź 23.590,â‚Ź 12.055,â‚Ź 25.191,-

6,9% 6,9% 9,9% 9,9%

ALLEEN VAN 22 SEPTEMBER T/M 3 OKTOBER

Actieperiode 22 september tot en met 3 oktober 2011. Maximaal Plusvoordeel op de (Grand) ScĂŠnic Bose. Kijk voor het plusvoordeel en de exacte actievoorwaarden op www.renault.nl of vraag uw Renault-dealer. *Zolang de voorraad strekt. De Bijenkorf Cadeaucard geldt alleen bij privĂŠ-aankoop van een nieuwe Renault personenauto binnen de actieperiode. U ontvangt geen Bijenkorf Cadeaucard bij aanschaf van een lease- of bedrijfswagen. Bijenkorf Cadeaucard bij proefrit geldig bij proefritten voor alle personen- en bedrijfswagens binnen de actieperiode. Genoemd voordeel op de ďŹ nanciering is gebaseerd op â‚Ź10.000/3,9%/24 mnd voor Twingo en â‚Ź20.000/3,9%/24 mnd op de overige modellen. Lager voordeel bij lagere ďŹ nanciering. Getoonde modellen kunnen afwijken van het Plusvoordeel-actiemodel. De (Grand) ScĂŠnic is verkrijgbaar vanaf â‚Ź 22.990,-. De ScĂŠnic Energy dCi 130 Stop & Start valt in de 20% bijtellingscategorie. De aangegeven netto bijtelling is berekend op basis van de 42% schaal. Overige versies 25% bijtelling. Genoemde prijs is incl. btw en bpm. Excl. verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken. Genoemde leaseprijzen zijn vanafprijzen gebaseerd op de basisversies. Full Operational Lease excl. btw, brandstof, vervangend vervoer o.b.v. 48 mnd/20.000 km. Leaseprijzen per 15/8/2011. Op elke nieuwe Renault geldt een fabrieksgarantie van minimaal 2 jr. 12 jr. plaatwerkgarantie. Aopend krediet verstrekt door Renault Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). Jaarlijks kostenpercentage bedraagt 3,9% tot 24, 5,9% tot 36 (max. te ďŹ nancieren bedrag â‚Ź 20.000) en 6,9% tot 60 maanden (geen max. te ďŹ nancieren bedrag). Alleen geldig op nieuwe Renault personenauto orders van particulieren tussen 15 juli en 31 december 2011. Renault Financial Services behoudt zich het recht de actie zonder opgaaf van reden te beĂŤindigen. Vraag uw Renault verkoopadviseur naar de beschikbaarheid van dit product. Jaarlijks kostenpercentage na de actie bedraagt 9,9%. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Prospectus beschikbaar op www.rfs.nl. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden. Drukfouten, prijs- en speciďŹ catiewijzigingen voorbehouden. Voor meer informatie bel gratis 0800-0303 of kijk op www.renault.nl.

Vaste debet JaarlÄłks Totaal te betalen MaandtermÄłn rentevoet kostenpercentage bedrag 6,9% 6,9% 9,9% 9,9%

KOOPAVONDEN OP 22 EN 29 SEPTEMBER!

TEL. (071) 579 32 00 TEL. (071) 364 05 40

â‚Ź 238,â‚Ź 393,â‚Ź 251,â‚Ź 420,-

Min./max. verbruik: 4,4-8,1 l/100 km. Resp. 22,7-12,3 km /l. CO2: 115-186 g/km.

GEZOND en Fit met • VERBOUWING & • IK WIL UW GOUD! Ik • DE KRUIDEN van • Introcursus DWARS- • T.K.: TOURCARAVAN • Oostingh Staalbouw BV •PERFECT GYM. Op rus- RENOVATIE. Keukens, geef de hoogste prijzen. Jacob Hooy in de museum- FLUIT voor kinderen v.a. 6 Carado - C 317 met voor- zoekt een junior WERKtige muziek, kracht, stretch en ontspanning oef. voor elke leeftijd en elk niveau. In de Varenar en Bloemcampschool. Tel. 0704490111.

toiletten compleet tegelen, elektromonteur, loodgieter, schilderwerk, timmerwerk, isolatie, stucwerk, spachtelputz, badkamer. Bel voor informatie 06-30855847. www.klussenjobs.nl T.H.: GARAGEBOXEN info@klussenjobs.nl. in Oegstgeest. Huurprijs v.a. â‚Ź 110,-. Inl. 06-20773480.

Ook gouden en zilveren munten. Tel. 070-4043060 / 06-20754889. U belt, ik kom langs.

•

woont in Wassenaar ZOEKT WERK in de buurt. PGB mogelijk. Tel. 06-48461145.

•

•

Ervaren ZIEKENVER- • •ZORGENDE (met ref.)

Ook voor uw nieuwe

A AUDI A4 1.6 AUDI A4 AVANT 1.8 VW PASSAT CC 1.8 TSI AUT-DSG VW PASSAT 1.6 16V FSI VW PASSAT 1.9 TDI AUT. COMFL. VW SHARAN 2.0 COMF.LINE 7P. VW JETTA 1.6 TRENDLINE VW GOLF V 1.4 TSI OPTIVE 4 VW GOLF V TDI 5 DEURS VW GOLF V 1.4 16V VW GOLF PLUS 1.4 16V VW GOLF V 1.4 16V FSI VW GOLF V 1.4 16V FSI VW GOLF IV 1.6 VARIANT AUT. VW GOLF IV 1.6 16V HIGHLINE VW GOLF IV 1.6 OCEAN VW GOLF IV 1.6 16V OCEAN VW GOLF IV 1.6 16V OCEAN VW GOLF IV 1.6 16V HIGHLINE VW BORA 1.6 16V VW GOLF 1.6 16V VW GOLF 1.6 16V VW GOLF IV 2.0 SDI VW GOLF IV 1.4 16V SCHUIFDAK VW GOLF IV 1.4 16V VW GOLF IV 1.6 VARIANT VW GOLF IV 1.4 16V VW GOLF III CABRIO AUT. LEER VW GOLF III VARIANT VW POLO 1.4 16V AUTOMAAT VW POLO 1.4 VW FOX 1.4 TRENDLINE VW CORRADO VR6 SEAT AROSA 1.4 SEAT AROSA 1.4 SPORT

winkel van Veldzicht. Open: jr. Info. www.fluitles.nl. Tel. tent en veel accessoires. VOORBEREIDER voor zaterdag en zondag van 5891939. Bouwjaar 2008. Tel. 06- het verrichten van onder14.00 tot 17.00 uur. Heren40293294. steunende werkzaamheden 50-plusser SCHILDERT, weg 114 te Noordwijk. t.b.v. ons productieproces. saust en behangt uw huis CURIOSA opheffings- Wij zoeken een actieve, Oostingh Staalbouw BV weer als nieuw!! Tel. uitverkoop. Bijna alles flexibele en leergierige tech50% korting. Open wo., do., nische MBO’ers. Reacties zoekt een ervaren, enthousi- 06-13067762. vr. 13.00 tot ¹ 16.30 uur. naar m.ketting@oostingh.nl. aste en representatieve MEDEWERKER admi- T.K.: FIAT PUNTO. ’98, Zat. van 12.00 tot 15.00 uur. 3-drs., 76.000 km. binnen en J. v. Beierenweg 55, Voornistratie, balie en telefonie. Het betreft een uitda- buiten als nieuw. ₏ 1650,-. hout, 06-47954408. gende parttime functie voor Tel. 06-38387327. vijf ochtenden per week in een dynamische werkomgeINKOOP ALLE ving. Werktijden zijn dage- MERKEN AUTO’S lijks van 7.30 tot 13.00 uur. ttt Reacties naar m.ketting@ 0OEFSIPVEBMMF oostingh.nl of kijk voor meer merken info. op www.oostingh.nl. UFHFO[FFS DPODVSSFSFOEF SPORTMASSEUR (V) heeft tijd voor uw spieren. QSJK[FO Ook overdag. Tel. WIJ HEBBEN EEN AUTO VOOR U OF WIJ ZOEKEN EEN AUTO VOOR U 06-10321154.

BLAUW MET. GROEN MET. LICHT BLAUW LICHT BLAUW BLAUW MET. ZILVER MET. ZILVER MET. ZWART MET. ZWART MET. ZILVER MET. ZILVER MET. BLAUW MET. BLAUW MET. BLAUW/GROEN ZILVER MET. ZWART GRIJS MET. BLAUW/GROEN ZILVER MET. ZWART MET. ZILVER MET. BLAUW MET. BLAUW ROOD WIT GROEN MET. ZILVER MET. ZWART BLAUW MET. WIT ZILVER MET. GEEL BORDEAUX MET. ANTRACIET MET. ZWART MET.

1997 1997 2009 2005 2003 2003 2006 2008 2008 2007 2005 2005 2004 2004 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2002 2002 2002 2001 2000 2000 1999 1997 1994 2007 2002 2007 1993 2003 2002

3.950,3.250,37.950,12.950,7.750,9.500,11.950,15.750,14.950,12.950,10.950,10.950,9.500,9.950,7.950,7.500,7.500,7.500,7.950,7.500,6.500,6.250,4.500,5.500,4.950,4.950,4.500,5.500,950,9.950,5.950,6.950,3.500,5.500,4.950,-

Showroom: Langevaart 1a, Rijnsburg, telefoon (071) 40 229 11 Werkplaats: Noordeinde 12, Rijnsburg, telefoon (071) 40 217 03 Internet: www.acvanegmond.nl

•

•

T.H.: COMMERCIĂ‹LE •RUIMTE in parkeergarage van ‘de Bouwmeester’ naast Witte Kerk. Afgesloten met eigen overheaddeur en loopdeur. 64 m2 v.v. elektra. P.m. â‚Ź 400,- excl. Tel. 0252372660.

•

Gez.: oude Van Berkel SNIJMACHINE met handwiel. Geef u een goede prijs. Tel. 0544352476.

•

Gevr.: Märklin of Fleischmann MODELTREINEN. Tel. 071-5420 745. SCHILDER-, TEGEL-, •stucadoorwerk en timmerwerk. Tel. 06-14785439.

•

Gevr.: WERKSTER voor 2x 3 uur p. mnd. Tel. na 17.00 uur 070-5115004.

.2560$1 /LMVWHQPDNHULM 5HVWDXUDWLHDWHOLHU .XQVWKDQGHO +DQGJHPDDNWHOLMVWHQ 3DSLHUHQROLHYHUIUHVWDXUDWLH *ODVNXQVWÂąVSLHJHOV ZZZNXQVWLQOLMVWHQQO 7

Chevrolet Kalos, 5-drs. Chevrolet Kalos CitroĂŤn C1, 3-drs. Fiat Panda, let op!! 9100 km. Ford C Max 1.8 16V, full options Ford Fiesta 1.3 Futura, l.m. velgen, airco Ford Fiesta 1.3, airco, 30.000 km. Ford Fiesta 1.4 tdci, 68.000 km. Ford Fusion Ford Fusion, airco, 12.000 km., Ford Ka 1.3 Cool & Sound Ford Ka 1.3 Edition, leer, etc. Hyundai Atos, airco, 5-drs. Mazda 2, automaat, 39.000 km., nieuwstaat Mercedes C Aut. CoupĂŠ, 30.000 km. Mitsubishi Colt, 5-drs. Mitsubishi Colt, 5-drs., nw. model Mitsubishi Colt, 5-drs., airco Mitsubishi Galant 2.0 Opel Corsa 1.4 16V, 5-drs. Opel Corsa 1.2 16V Opel Corsa, 5-drs. Opel Corsa, zilver, SP, 23.000 km. Opel Corsa 1.2 16V, 3-drs., blauw met. Opel Corsa Sp. Peugeot 207, 5-drs., airco Peugeot 207 1.6 16V, 5-drs. VTI Renault Kangoo Skoda Fabia Wagon 1.4, 16V, airco, Suzuki Grand Vitara, aut. Toyota Avensis 2.0 Station, 54.000 km., full options

2005 2006 2007 2007 2006 2006 2007 2006 2008 2010 2007 2008 2006 2004 2002 2008 2009 2007 2001 2008 2002 2009 2x aug. 2009 7-2009 2005 2008 2009 2002 aug. 2002 2006

Levering alle merken nieuwe auto’s met hoge korting!!

4.450,5.450,4.750,6.250,10.250,6.250,7.250,6.750,8.250,11.750,5.350,6.250,4.400,6.250,10.250,8.750,10.250,8.250,2.250,9.250,3.450,10.250,9.750,9.400,5.250,8.450,10.250,2.750,6.250,5.250,14.750,-

Automobielbedrijf

NATIONALE

AUTO

PAS

van Zelst

Voorschoterweg 23, Valkenburg, Tel. 071-4014299

VOOR ONS COMPLETE AANBOD ZIE ONZE SITE: WWW.VANZELSTAUTOS.NL VERKOOP ALLE MERKEN NIEUWE AUTO’S


22 SEPTEMBER 2011

pagina 9

Arjan Slobbe: ‘We moeten het met elkaar gaan doen’

Ondernemers maken kennis met burgemeester Lokker Met de groei van de Noordwijkse ondernemersvereniging lijkt ook de samenwerking met de Noordwijkse politiek een waarneembaar groeiproces door te maken. Naast de gebruikelijke periodieke bijeenkomsten op bestuursniveau, is er bij het college kennelijk de behoefte om in persoonlijk contact te staan met de individuele ondernemer zelf. In het verleden werden strandpaviljoens bezocht en met horecaondernemers persoonlijk overleg. Een van de initiatieven daartoe is het adopteren van een van de maandelijkse sociëteit bijeenkomsten van de NOV in ‘de Heeren van Noortwijck’. Daar wordt gewoonlijk met een korte formele presentatie vooral geprobeerd om informeel met elkaar van gedachten te wisselen. Het college was vrijdagmiddag nadrukkelijk aanwezig. De wethouders de Lange, van Ast en van Duin spraken ieder voor zich over de rol en de taken van het bestuur. De burgemeester vertelde iets over

zichzelf. Het welkomstwoord was van de huidige voorzitter van de NOV Arjan Slobbe die daadwerkelijk van een van zijn laatste officiële taken kweet. Hij verwelkomde de burgemeester heel officieel en lied dit vergezeld gaan van een korte aankondiging en een enorme ruiker bloemen. Zoals gezegd gaat Arjan Slobbe de eerst volgende ledenvergadering zijn voorzittershamer overdragen. De naam van zijn opvolger werd genoemd: Cees van Wijk, in het dagelijks leven bedrijfseconoom en registeraccountant . Hij heeft volgens de informatie die werd verstrekt door secretaris Tom van Schie, alle communicatieve en bestuurlijke kwaliteiten om een goede voorzitter van de NOV te kunnen zijn. Waarnemend burgemeester Pieter Jan Lokker nam met zichtbaar genoegen plaats achter het spreekgestoelte. Hij stelde zich aan een goedgevulde zaal voor als een ‘ Zeeuwse polderjongen’. Een polderjongen die na studie en omzwervingen in Noordwijk terecht is gekomen. Zoals hij zelf bijna poëtisch verwoordde: “Terug bij het water en de wind. Bij het zilte van de zee en de historie van het mooie Noordwijk binnen.

Een herkenning van het landschap uit mijn jeugd”. De nieuwe eerste burger riep de ondernemers op om met bezieling aan de slag te blijven gaan. Maar zei ook dat de overheid deze bezieling moet tonen en initiatief moet durven nemen. Het officiële slotwoord was er natuurlijk voor gastheer Arjan Slobbe. Hij riep op tot positiviteit en sloot af met de quote: “We moeten het met elkaar gaan doen”. In het gezellig samen zijn na afloop toonden de meeste ondernemers zich tevreden met de nieuwe burgemeester. Voor zover kon worden vastgesteld konden de meesten zich wel vinden in de koers die aanstevent op een onderzoek naar samenwerking of misschien wel samenvoegen van gemeenten.

aantal aanvragen onverkort hoog, dan kan de levertijd zelfs oplopen tot meerdere weken. Tot en met vrijdag 7 oktober zendt de gemeente uitsluitend aanvragen door aan de producent als ze een prioriteit hebben. De gemeentewinkelmedewerker moet op grond van voorafgestelde criteria besluiten of uw aanvraag prioriteit heeft. Aanvragen zonder prioriteit zullen worden aangehouden door de gemeente. Spoedaanvragen voor de Nederlandse identiteitskaart zijn tot nader orde niet mogelijk. Daarmee moeten mensen die op korte termijn op reis gaan en reisdocumenten nodig hebben rekening houden.

Prioriteit

Veel ondernemers discuteerden ook al over de op ons afkomende bezuinigingen. Daarin was nog geen gezamenlijke lijn te ontdekken. Maar wel heel veel verschillende voorstellen. Van het aanpakken van subsidies op cultuur tot privatisering van veel gemeentelijke taken. Maar over deze zaken zal zeker door ondernemers en overheid nog vaak worden gesproken.

Cees van Wijk nieuwe Langere levertijd Nederlandse Identiteitskaart voorzitter Noordwijkse Ondernemers Vereniging In verband met de grote toeloop op de Nederlandse identiteitskaart is er een probleem met de uitgifte van nieuwe kaarten. Het probleem in het kort: de producent van de kaart kan niet langer de gebruikelijke levertijd nakomen. Daarom zijn er maatregelen genomen, zo meldt het ministerie. Deze duren in ieder geval tot dinsdag 11 oktober. Het probleem doet zich landelijk voor. Ook in Noordwijk krijgen klanten van de gemeentewinkel met de gevolgen van de maatregelen te maken. De levertijden worden langer dan 3 werkdagen en kunnen zelfs oplopen tot mogelijk enige weken. Blijft het

Wat is een hoge prioriteit? Als u niet in het bezit bent van een geldige Nederlandse identiteitskaart of paspoort, of als u in het bezit bent van een Nederlandse identiteitskaart of paspoort waarvan de geldigheidsduur binnen 2 maanden verloopt, te rekenen van de datum dat de aanvraag wordt gedaan. In deze gevallen verzendt de medewerker uw aanvraag wel. Hou er rekening mee dat ook dan de langere levertijden gelden. Als een aanvraag niet in de hierboven genoemde prioriteiten valt, kan men nog steeds wel een aanvraag indienen, maar ook deze aanvraag zal worden aangehouden. De aanhouding duurt ten minste tot dinsdag 11 oktober

Cees van Wijk is vanaf aanstaande 28 november de nieuwe voorzitter van de Noordwijkse Ondernemers Vereniging (NOV). Het bestuur heeft hem voorgedragen als opvolger van Arjan Slobbe, die sinds 2005 het voorzitterschap uitoefent. De 43-jarige bedrijfseconoom van Wijk woont en werkt in Noordwijk en is daarmee bekend met het wel een wee van Noordwijkse ondernemers en het ondernemersklimaat van Noordwijk en Omgeving. Hij is in het dagelijkse leven registeraccountant en mede-eigenaar van ABIN Accountants , Belastingadviseurs & Financial Interimmanagers.

ABIN is met 85 medewerkers en vestigingen in Noordwijk, Leidschendam en Den Haag een middelgroot full-service accountants- en advieskantoor. Bestuurlijke ervaring heeft Cees van Wijk al in het verleden opgedaan, tevens is hij sinds 2009 penningmeester van vereniging Kring Bedrijven Bloembollenstreek. Cees van Wijk heeft volgens het zittende bestuur alle communicatieve en bestuurlijke kwaliteiten om een goede voorzitter van de NOV te kunnen zijn. Hij is daarnaast gemotiveerd om de NOV te gaan vertegenwoordigen: “Ik zie het als een zeer positieve uitdaging om voor deze grote groep ondernemers een hoogwaardig netwerkplatform te behouden en waar nodig is, te creëren.”

KaartenKeus.nl Bestel snel en eenvoudig online uw

Directiesecretaressen ontdekken Noordwijk per Vespa Afgelopen week toerden tientallen directiesecretaressen door Noordwijk op zoek naar de mooiste vergaderlocaties. Onder het mom ‘Viva Noordwijk’ werden bezoeken gebracht aan hotels, restaurants en natuurlijk ook het strand. Deze groep secretaressen is voor Noordwijk een belangrijke doelgroep, omdat zij veel zakelijke evenementen boeken en organiseren. Noordwijk Marketing organiseerde dit evenement in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen. De dames beleefden een zonnige dag aan zee met behoorlijk wat hilariteit, omdat veel secretaressen nog niet eerder op een Vespa hadden gezeten. Ook waren zij onder de indruk van de vele vergaderfaciliteiten zo dichtbij elkaar. Naast de informatie over Noordwijk was er ook een verwenprogramma met onder andere tips over vitaal en fit leven, Tai Chi, ontspanningsmassage, mindfull-eating en handlezing. (Foto: PR)

geboorte-, huwelijksof gelegenheidskaart op www.KaartenKeus.nl

De collecties zijn ook in te zien bij Drukkerij All-in aan de Ambachtsweg 7a in Katwijk, tel. 071 408 14 97

Gratis fotoposter * (voor de eerste 100 klanten)

Ter ere van onze nieuwe site ontvangt u een A3-poster van uw mooiste moment. *Geldt alleen bij bestellingen via KaartenKeus.nl

KaartenKeus.nl is een onderdeel van


nu nog een dak... Spectaculair Open Huis Lisserbroek!

TTijdens uuw w aaaannwezigheeid id pla pla ataset snew n ijwoijpoépén vdaenze dewwoonnin inggeenn hhet dak.

Narcissenstraat / Hillegommerdijk in Lisserbroek 30 september tussen 14.00 en 19.30 uur Allure Bouw B.V. realiseert op dit moment een dubbel woonhuis met souterrain in Lisserbroek. Zoals Verhinderd? Bel 0548 - 80 19 80 voor andere Open Huis data.

bij ons de gewoonte is, tonen wij ook hier graag onze unieke bouwwijze. Een perfecte mix tussen traditionele, degelijke bouw en eigentijdse snelheid. De snelheid willen wij u graag tonen tijdens ons spectaculaire Open Huis. Tijdens uw aanwezigheid plaatsen wij op deze woningen de kap! Uit ervaring weten wij dat dit een indrukwekkend schouwspel is met een schitterend resultaat. Daarnaast lichten wij graag onze complete bouwmethode toe tijdens dit open huis. Vrijdag 30 september tussen 14.00 en 19.30 uur, bent u hartelijk welkom aan de Narcissenstraat / Hillegommerdijk in Lisserbroek. Tijdens dit spectaculaire Open Huis zorgen wij zelfs voor de inwendige mens! Kijk voor een uitgebreide routebeschrijving op onze website of neem telefonisch contact op.

Argonstraat 3

t 0548 – 80 19 80

info@allurebouw.nl

7463 PD Rijssen

f 0548 – 80 19 55

www.allurebouw.nl

Allure Bouw heeft tevens een vestiging in Alblasserdam.


22 SEPTEMBER 2011

pagina 11

Jongerenwerk start nieuw seizoen Deze maand beginnen de reguliere activiteiten weer bij het kinderwerk in Noordwijk. Het jeugd en jongerenwerk Noordwijk is per 1 september veranderd van organisatie en is nu onderdeel van Stichting Jeugd en Jongerenwerk Holland Rijnland, onderdeel van Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland. Meer info staat op www.stjjmh. nl. Vanaf januari begint het jeugd en jongerenwerk met een nieuwe werkwijze, waarover te zijner tijd meer uitleg volgt. Voorlopig draaien alle bekende activiteiten gewoon door. De folder met het programma voor het najaar is verkrijgbaar bij de basisscholen, het CJG, Gemeentehuis, de bibliotheek en bij het Jeugd en jongerenwerk. Onder andere de

Oud-Hollandse Burendag bij ‘s Heeren Loo Noordwijk

Wie kan het beste rijden?

Voorzitters ondernemingsverenigingen gaan de strijd met elkaar aan De drie voorzitters van de ondernemersverenigingen uit Katwijk, Noordwijk en Teylingen gaan de komende twee weken de strijd met elkaar aan wie van hen het beste kan rijden. Het ludieke idee is bedacht door Caroline Koiter van Samen Duurzaam Inkopen (SDI). “Naast een commercieel doel, willen we graag een maatschappelijke bijdrage leveren. Dat doen we door bijeenkomsten te organiseren om duurzaam ondernemen en innoveren te prikkelen. Op 6 oktober organiseren we een bijeenkomst over duurzame mobiliteit. We gaan die middag in op alternatieve vormen voor benzine, alternatieven voor de auto en anders rijden. Om het meteen

crea workshop, filmavonden, workshop sieraden en gadgets, en vakantieactiviteiten komen voorbij. Op de website staat een gedetailleerd overzicht van de activiteiten die het Kinderwerk organiseert. De activiteiten vinden plaats op Locatie Van Panhuysstraat 15. Voor meer informatie & voorwaarden zie ook www.sjwb.org. Het Kinderwerk is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden om in de reguliere weken en vakanties mee te helpen met activiteiten. Ben je 15 jaar of ouder en geïnteresseerd? Bel dan naar tel. 3648159 of mail naar s.pont@sjwb.org en vraag naar Simone Pont. Geef gerust aan waar je interesses liggen. (enkele voorbeelden; barmedewerker, creatief, koken, groepjes begeleiden etc) Ook behoord Mas (Maatschappelijk stage) tot de mogelijkheden.

concreet te maken hebben we Arjan Slobbe, Peter Jongejan en Rob Batenburg benaderd met de vraag of wij hun rijstijl voor een korte periode mogen monitoren. Door bijvoorbeeld rustig op te trekken en te remmen, een gelijkmatige snelheid aan te houden en je banden op spanning te hebben, kan je het milieu ontlasten en scheelt het ook nog eens in de kosten.” De 3 heren zijn op 16 september bij Decos langs geweest om het Decos Cartracker systeem te laten installeren. Dit systeem zal de komende tijd hun rijgedrag monitoren. Onafhankelijk van de type auto’s kan zo bepaald worden wie meest verantwoord rijdt. Bert Hendriks, directeur van de Decos Technology Group heeft ze bij de installatie van de Cartracker nog enige tips gege-

ven om goed te scoren. De winnaar krijgt op 6 oktober een wisseltrofee. Elk kwartaal zullen drie ondernemers benaderd worden om dezelfde uitdaging aan te gaan. “Zo verbreiden we de olievlek en hopen we samen met Decos bewust rijden bij ondernemers onder de aandacht te brengen, en ook te laten zien dat het samengaat met commercieel belang door kostenbesparingen.”

Beter een goede buur van een verre vriend! Dat vinden ook de bewoners van de Dolfijnlaan van ‘s Heeren Loo. Daarom organiseren zij op zaterdag 24 september, tijdens de landelijke Burendag, een oud-Hollands feest. Van 10.00 tot 16.00 uur zijn er op het buitenterrein van De Zeester aan de Dolfijnlaan 1, oud-Hollandse spelletjes, lekkernijen en muziek. Burendag is een landelijk, jaarlijks terugkerend feest om te vieren met de buren en de buurt. Op het terrein van ‘s Heeren Loo zijn er de hele dag Oud Hollandse spelletjes

en kraampjes met onder andere zelfgemaakte artikelen van cliënten, bloembollen en broodjes haring. Dit allemaal op initiatief van de begeleiders en cliënten van de Dolfijnlaan. Kinderen kunnen zich laten schminken of springen op het springkussen. En daarnaast is er volop muziek! Om 13.30 uur is er een optreden van Volksdans groep Katwijk en vanaf 14.00 uur komt Ria, de zingende buschauffeur zingen. De bewoners van de Dolfijnlaan willen zich als buren graag aan u voorstellen. Iedereen is van harte uitgenodigd om Burendag mee te vieren.

Strak in je vel... Veel vrouwen herkennen het probleem.... Cellulitis op de benen, billen, taille en buik.

Voor

De oplossing is Lypossage! Deze uiterst intensieve manier van masseren werkt krachtig in op

de vet- en vochthuishouding. Niet alleen wordt de doorbloeding sterk bevorderd, maar de huid wordt ook mooier, strakker en gladder.

Na

Na 4 behandelingen heeft u al zichtbaar resultaat. Een behandeling kost € 35,U zult geen gewicht verliezen... wel centimeters!!

Wilt u meer informatie over Lypossage, neemt u dan contact op met Gladys

Tel: 06 10817027

bellen na 18.00 uur of in het weekend Behandelingen worden gegeven in Voorhout door een vrouw

Regionale Ambulancedienst Hollands Midden behoort tot top van Nederland De Regionale Ambulancedienst, verantwoordelijk voor de ambulancezorg van Hillegom tot Schoonhoven, is in de landelijke rapportage Ambulance in-zicht 2010, opnieuw als een van de best presterende ambulancediensten van Nederland naar voren gekomen. Sinds het rapport in 2006 wordt uitgebracht heeft de ambulancedienst haar positie in de top 3 weten te handhaven.

In de rapportage, die jaarlijks wordt uitgebracht, worden de prestaties van alle ambulancediensten in Nederland met elkaar vergeleken. Het onderzoek is verricht door het RIVM. De ambulancedienst in Hollands Midden bereikte in 2010 in 95,8% van de spoedgevallen binnen de wettelijke termijn van 15 minuten

de patiënt. De Nederlandse ambulance is gemiddeld in 92,3% van de spoedgevallen ter plaatse. Met deze prestatie bekleedt de ambulancedienst Hollands Midden landelijk de tweede positie. Algemeen Manager Pieter Haasbeek zegt trots te zijn op zijn gemotiveerde medewerkers, die door hun inzet hebben bijgedragen aan dit geweldige resultaat.


BUIS MEUBELEN EN SLAPEN Meubelset ’Eco-Snow’ t IPFLCBOL t FFUUBGFM t FFULBNFSTUPFMFO t TBMPOUBGFM t UWNFVCFM

Setprijs

€ 2.995,-

Meubelset ’Warm Oak’ t [JUTCBOL t [JUTCBOL t FFUUBGFM t TBMPOUBGFM t FFULBNFSTUPFMFO

Setprijs

€ 4.295,-

Meubelset ’Light Oak’ t ESFTTPJS t FFUUBGFM t FFULBNFSTUPFMFO t TBMPOUBGFM t [JUTCBOL t GBVUFVJMT

Setprijs

€ 4.995,-

Meubelset ’Landelijk’ t [JUTCBOL t TJFSLVTTFOT t TBMPOUBGFM t GBVUFVJMT t FFUUBGFM t FFULBNFSTUPFMFO

Setprijs

€ 5.995,-

Meubelset ’Lime Oak’ t ESFTTPJS t FFUUBGFM t FFULBNFSTUPFMFOMFEFSMPPN t TBMPOUBGFM t [JUTCBOL TUPGPGMFEFS

t MFEFSFOGBVUFVJMT

Square 2C €

1.498,-

FMFLUSWFSTUFMCBBSé 

Square 3C €

1.998,-

FMFLUSWFSTUFMCBBSé 

Setprijs

€ 6.695,-

Boxspring Superior €

2.795,-

Boxspring Grande €

FMFLUSWFSTUFMCBBSé 

3.695,-

FMFLUSWFSTUFMCBBSé 

MEUBELEN EN SLAPEN

’ALLES Sluisweg 25

ONDER ÉÉN DAK’

2225XH Katwijk aan Zee

T(071) 40 129 64

F(071) 40 719 99


22 SEPTEMBER 2011

pagina 13

Leuk, een nieuw huis! Tijdens de NVM Open Huizen Dag op zaterdag 1 oktober trekken veel mensen erop uit om hun droomhuis te vinden. Heerlijk ongedwongen. Misschien jij ook wel. Gewoon om je te oriĂŤnteren of omdat je serieuze belangstelling hebt. Een nieuw huis kopen is leuk. Extra leuk wordt het als je vooraf hebt nagedacht waar jouw droomhuis aan moet voldoen. Hierdoor kun je gericht op pad gaan. Natuurlijk wil je ook graag weten of je het huis van je dromen kunt betalen. Zorg er daarom voor dat je van tevoren weet hoeveel je kunt lenen.

Gerust en gericht op pad Hoeveel kan ik lenen? Welke maandlasten passen bij mij? Hoe klein of complex jouw vragen ook zijn, de hypotheekadviseur van SNS Bank helpt je graag bij het vinden van de juiste antwoorden. Ga daarom voorafgaand aan de NVM Open Huizen Dag eens langs in ĂŠĂŠn van de SNS Winkels en vraag de hypotheekadviseur naar jouw mogelijkheden. Dat kan ook zonder afspraak. Kun je niet naar de SNS Winkel komen? Geen probleem. Maak dan een afspraak. De afspraak kan plaatsvinden waar en wanneer jij dat wilt. Als jij maar gerust en gericht op pad kunt gaan om je droom te verwezenlijken.

Rioleringswerkzaamheden Nieuwe Zeeweg gaan nieuwe fase in Als alles volgens plan verloopt wordt er maandag 19 of dinsdag 20 september nog een infiltratietank in de grond gebracht. Daarna begint woensdag 21 september het asfalteren van het stuk Nieuwe Zeeweg tot de Schoolstraat en kan men beginnen met de aanpak van de trottoirs. Door wat paaltjes en een bloembak weg te halen is de Schoolstraat via de Huis ter Duinstraat over het trottoir nog steeds goed te bereiken. Zelfs voor vrachtwagens. De bevoorrading voor de verbouwing van de Maria ter Zee kerk verloopt nu via de van Hardenbroekweg. Nadat er eerst nieuwe waterleidingen zijn gelegd wordt er een nieuw gescheiden rioleringssysteem aangelegd. De afvoer van rioolwater wordt gescheiden van de afvoer van regenwater. Waar het kan wordt het fietspad gescheiden van de rijbaan. Voorlopig betekent dit dat er tot eind april 2012 geen bussen meer over de Huis ter Duinstraat zullen rijden. (Tekst en foto: Joke van der Zanden)

Aantrekkelijk aanbod Heb je je droomhuis eenmaal gevonden en besluit je het te kopen, ook dan ben je bij de adviseur van SNS Bank aan het juiste adres. SNS Bank kan namelijk, als enige bank in Nederland, naast eigen hypotheken ook hypotheken aanbieden van diverse andere grote hypotheekverstrekkers. Daardoor krijg je van de hypotheekadviseur van SNS Bank altijd een passend en aantrekkelijk aanbod. Jan Mesker, Financieel Adviseur SNS Bank Noordwijk Een afspraak maak je via www.snsbank.nl of 030-6333744 (winkel Noordwijk). De SNS Winkel in Noordwijk opent speciaal voor jou extra de deuren op donderdagavond 29 augustus en vrijdagavond 30 augustus tot 21:00 en zaterdag 1 oktober tot 16:00 uur.

-"."/

01234#"/5/2444#"60 Wij verkopen bloemen, planten en aanverwante artikelen in Zweden en Finland. Voor versterking van ons team zoeken wij:

CHAUFFEUR/VERKOPERS         ! " # ! $%&'(%()'*) "&  +,! 

PARTICULIEREN Carlo Midiri toont vol trots zijn nieuw geopende winkel met de naam: ‘George Vis Carlo Midiri Patisserie & Chocolaterie’ aan de wethouders Leendert de Lange en Leon van Ast (Foto: Joke van der Zanden)

Feestelijke opening vernieuwde winkel George Vis Vrijdag 14 september opende Carlo Midiri met vrouw en kinderen en de wethouders Leendert de Lange en Leon van Ast zijn geheel vernieuwde George Vis Carlo Midiri Patisserie & Chocolaterie aan de Prins Bernhardstraat. Door Joke van der Zanden Reeds 65 jaar is George Vis een bekende naam in Noordwijk eerst een winkel op de Voorstraat en sinds april 1953 is de winkel met het overheerlijke gebak en de chocolade gevestigd aan de Prins Bernhardstraat. De huidige eigenaar Carlo Midiri heeft 10 jaar in dienst van George Vis gewerkt en 9 jaar geleden heeft hij de zaak overgenomen. Dit jaar brak voor

hem het moment aan om de winkel een compleet nieuwe eigentijdse uitstraling te geven en zijn naam toe te voegen aan George Vis. “Het is hier een prima locatie�, vertelt de enthousiaste Carlo Midiri, “mijn klanten komen uit de hele Bollenstreek en kunnen voor de deur parkeren met een gewone parkeerschijf. Dat is natuurlijk een groot voordeel�. De hoogwaardige kwaliteit van zijn producten is vooral doorslaggevend. Opening Voor het te openen pand was een hoge muur van oude gebakdozen gebouwd. Nadat deze ‘muur’ was omgetrokken werd de nieuwe winkel zichtbaar. Een strakke moderne winkel met zwart marmer waarbij het gebak op kleur

stond uitgestald. Het leek net de bollenvelden. Vol trots stapte Carlo de winkel in om hem aan de wethouders De Lange en Van Ast, deze laatste is zelf ook een goede klant, te tonen. Tegelijk met de opening van de winkel kan de nieuwe website worden gebruikt. Iedereen kan thuis al een kijkje nemen bij het gebak en de prachtige bruidstaarten. Met ĂŠĂŠn druk op de knop kun je een bestelling plaatsen waarna de lekkernijen thuis worden bezorgd. Kijk daarvoor op www.georgevis.nl.

OPGELET! Uw advertentie verschijnt in de regio:

Advertenties kunnen tegen contante betaling Ă â‚Ź 8,00 ingeleverd worden bij:

Katwijk Leiderdorp

Noordwijk hout Noordwijker

Â… )&57"-65")6*4 7PPSTUSBBU KATWIJK Â… 4*("3&/."(";*+/+#BSOIPPSO )PPGETUSBBU NOORDWIJK Â… PRIMERA WE-BOT )PPGETUSBBU SASSENHEIM Â… 3*&58*/,&-WBOEFS70035 %PSQTTUSBBU NOORDWIJKERHOUT Â… 5)&3&"%4)01 JOEF)PGUVJO RIJNSBURG Â… -*&5)0314#0&$,)6:4 )PPHNBEFTFXFH LEIDERDORP Â… 30,&341"-&*4-&*%&3%031 7BO%JFQFOJOHFOMBBO LEIDERDORP Â… #0&,)"/%&-%&,-&3 %F,FNQFOBFSTUS 1BTTBHF FO'050%*$,)0' *SJTMO OEGSTGEEST

Oegstgeest Rijnsburg

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

Warmond Wassenaar

INLEVEREN TOT DINSDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna) Voorwaarden: 3 regels â‚Ź 8.00. Per regel â‚Ź 2.75 meer.

Sassenheim Valkenburg Voorhout Waardeiland

De Zilk

}

â‚Ź8.00 â‚Ź 10.75 â‚Ź 13.50 â‚Ź 16.25 â‚Ź 19.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam:............................................................................................................................................................. Adres:............................................................................................................ Tel.:........................................

TE HUUR Â… TE KOOP Â… GEVRAAGD AANGEBODEN Â… GEZOCHT Â… GEVONDEN


Protestantse Gemeente Oegstgeest De Groene- of Willibrordkerk te Oegstgeest is ĂŠĂŠn van de twee kerken van de Protestantse Gemeente Oegstgeest (PGO). Naast kerkdiensten wordt het monumentale gebouw gebruikt voor huwelijksinzegeningen, uitvaartdiensten en concerten. Het nabij de kerk gelegen Willibrordserf en Veldhuys behoren ook tot het eigendom van de PGO en voorzien in enkele aanvullende faciliteiten. De PGO is op zoek naar een

KOSTER-BEHEERDER Als koster-beheerder draagt u zorg voor alle werkzaamheden in en om het gebouw om de zondagse diensten, alsook begrafenissen huwelijken etc. vlekkeloos te laten verlopen. U heeft een centrale uitvoeringsrol bij verhuur- en cateringzaken en zorgt daarbij voor een goede (financiĂŤle) administratie. U verricht alle voorkomende kleine onderhoudswerkzaamheden en u treedt op als contactpersoon en gastheer voor mensen die gebruik maken van de kerk en/of Willibrordserf, zoals kerkmusici, bruidsparen, begrafenisondernemers en overige bij de PGO betrokken functionarissen. U werkt in deze functie nauw samen met de andere koster en de collega-beheerders van de PGO, de begraafplaatsmedewerkers, het Kerkelijk Bureau en de organist. U legt verantwoording af aan de manager PGO. Meer weten? Surf naar www.pgoegstgeest.nl/vacatures.

Uitgeverij Verhagen is een moderne uitgeverij welke wekelijks verscheidene huisaan-huiskranten uitgeeft. Met meer dan tachtig jaar ervaring in de uitgeverswereld zoekt zij steeds naar nieuwe kansen in de markt. Iedere week kijken zo’n 100.000 huishoudens in de regio uit naar deze kranten. Met hun sterk plaatselijke karakter weerspiegelen zij het wel en wee van gemeenten en zijn hierdoor graag gelezen kranten binnen die gemeenschap.

7PPSNBBOEBHFOEJOTEBHFOPOEFSWBOHJOHWBOWBLBOUJFTWBO EFWBTUFNFEFXFSLFST[JKOXJKPQ[PFLOBBS

CREATIEVE DTP-ER Zzp-er/ freelance (m/v) Functieomschrijving De werkzaamheden bestaan o.a. uit tPQNBBLUFLTUQBHJOBTLSBOUFO tPQNBBLBEWFSUFOUJF QBHJOBT LSBOUFO tPQNBBLQFSJPEJFLFVJUHBWFO Jouw profiel t 3VJNFFSWBSJOHBMT[FMGTUBOEJH%51FSWPSNHFWFS t+FXFSLU[FFSOBVXLFVSJH PPLPOEFSESVL t*TJOTUBBUPNFFODPNNVOJDBUJFCPPETDIBQJOTUFSLF WPSNHFWJOHXFFSUFHFWFO t$SFBUJFGNFFEFOLFONFUEFLMBOU t4UFSLQSPCMFFNPQMPTTFOEWFSNPHFO t6JUTUFLFOEFLFOOJTWBOEF"EPCF$4$4QBLLFUUFO *O%FTJHO 1IPUPTIPQFO*MMVTUSBUPS t+FCFOU[FFSHPFEJOEF/FEFSMBOETFUBBM JOXPPSEFO HFTDISJGU t6JUHFCSFJEFLFOOJTWBO"QQMF.BD t#FIFFSTUBMMFHSBGJTDIFGBDFUUFOPNCFTUBOEFOESVLFO QSJOULMBBSUFNBLFO t,FOOJTWBO1JU4UPQQSPFO%PSJTJTFFOQSĂ?Salaris ħ UPUħ QFSVVSCSVUP BGIBOLFMJKLWBOLXBMJUFJU

laserbehandeling & lensimplantatie Rijnzicht Oogkliniek is een zelfstandige oogkliniek waar met aandacht en passie brilvervangende behandelingen worden uitgevoerd. Onze oogartsen zijn tevens werkzaam als algemeen oogarts in de regionale ziekenhuizen. Wij willen graag in een vriendelijke omgeving de mensen de tijd en aandacht geven die nodig is om tot een individueel optimaal resultaat te komen. Voor meer aanvullende informatie: www.rijnzichtoogkliniek.nl

Contact *OUFSFTTF .BJMEBOKF$7NFUQPSUGPMJPOBBS QJFUWBOEFSQMBT!VJUHFWFSJKWFSIBHFOOM7PPSWSBHFOLVOKF CFMMFOOBBSFOWSBHFOOBBS1JFUWBOEFS1MBT

HUISARTSENPRAKTIJK HAASWIJK is een groepspraktijk in Oegstgeest. Er werken 3 huisartsen, 2 huisartsen in opleiding, 2 praktijkondersteuners (somatiek en GGZ) en 5 parttime doktersassistentes. In het pand zijn ook een 1ste lijns psychologe en een diĂŤtiste werkzaam.

Ter vervanging van onze huidige O.K.-assistent zijn wij op zoek naar een parttime

O.K. OPERATIE ASSISTENT De kliniek: Er werken bij ons 5 oogartsen, 1 O.K.-assistent, 1 manager, 2 optometristen, 3 medisch secretaresses en een PR-medewerker.

Op korte termijn zijn wij op zoek naar:

PRAKTIJKONDERSTEUNER

De functie: U assisteert de oogartsen bij ooglaserbehandelingen. U beheert de O.K., de voorraden en vindt het leuk de patiĂŤnten tijdens de behandeling te begeleiden. Een willekeurige dag: De O.K. wordt in gereedheid gebracht, de laser wordt opgestart en getest, u assisteert de oogarts bij het testen en legt de instrumenten klaar, de eerste cliĂŤnt meldt zich, u informeert de cliĂŤnt omtrent de behandeling, de cliĂŤnt wordt naar de O.K. begeleid en u stelt de cliĂŤnt gerust, de voorbereidende werkzaamheden voor debehandeling worden in gang gezet, u assisteert de oogarts tijdens de behandeling en houdt intussen contact met de cliĂŤnt, na de behandeling begeleidt u de cliĂŤnt naar buiten en praat nog wat na, even contact met de balie of alles op tijd loopt en zo lijkt de dag al bijna om maar dan moeten de voorraden nog nagekeken worden en kunnen de bestellingen gedaan worden zodat alles weer klaar staat voor een volgende O.K. dag. Kortom: een leuke zelfstandige baan in een betrokken medisch team! De functie-eisen:    

 

     De werktijden: De werktijden zijn (in overleg) voor 10 -15 uur per week verdeeld over drie dagen (mogelijk woensdagmiddag). Bent u onze superkandidaat? Reageer dan zo snel mogelijk! Uw sollicitatiebrief met Curriculum Vitae kunt u sturen ter attentie van de heer L.D.J. Hubrecht, De Kempenaerstraat 93, 2341 GK Oegstgeest E-mail: L.hubrecht@rijnzichtoogkliniek.nl Voor informatie kunt u bellen met 0644100659.

somatiek (HBO-niveau) voor 20-24 uur per week en

GEDIPLOMEERDE DOKTERSASSISTENT(e) voor +/- 16 uur per week

MEDEWERKER/STER voor alle voorkomende werkzaamheden

Liefst uw reacties per e-mail: info@wapenvankattuk.nl

Tel. 071-4078288 (na 17.00 uur)

De praktijkondersteuner is voornamelijk verantwoordelijk voor de organisatie en begeleiding van patiĂŤnten met chronische aandoeningen (DM, astma, COPD/CVRM, ouderen etc.) Van de doktersassistente verwachten wij dat zij zelfstandig kan werken en dat zij zich binnen haar vakgebied wil blijven ontwikkelen. Interesse? Je vragen of je sollicitatie met CV: Huisartsenpraktijk Haaswijk, t.a.v. Herma Kruithof, Boerhaaveplein 19, 2343 LT Oegstgeest. Tel.: 071-5177461. Website: www.haaswijkhuisartsen.nl


22 SEPTEMBER 2011

pagina 15

Spannende strijd tijdens Noordwijk Open

Dik Heemskerk en Joke van Mastrigt zijn Noordwijks golfkampioen Bijna 120 Noordwijkers werden toegelaten tot het Noordwijks Open. De jaarlijkse kampioenschappen voor dorpsgenoten die geen lid mogen worden van de Noordwijkse golfclub. Maar een keer per jaar het genoegen smaken om tegen een zeer redelijk tarief deel te nemen aan een golftoernooi. Een wedstrijd waarvan de winnaar en de winnares, zich een jaar lang Noordwijks beste golfers mogen noemen.

Cliënten van ‘s Heeren Loo genoten door het mooie weer tijdens de sportdag van de waterglijbaan (Foto: Joke van der Zanden)

Gezellige sportdag in Noordwijkerduin

Door Wim Siemerink Onder hele mooie weersomstandigheden werd al om 8 uur in de ochtend door de eerste spelers en speelsters begonnen aan de 18 moeilijke te bespelen holes die in de Noordwijkse duinen zijn neergelegd. De Noordwijkse staat bekend als een van de mooiste banen van Europa en is geprepareerd voor grote kampioenschappen. Moeilijk dus voor amateurs. Toch waren de gemiddelde scores van een heel redelijk niveau en de winnaars konden met trots kijken naar hun stablefortpunten op de scorekaarten. Er werd gespeeld in 4 categorieën dames en heren netto-stablefort en dames en heren bruto-netto stablefort. Nadat ruim na zessen in de avond, na nog even een dreigend onweer, de laatste spelers hun scorekaarten hadden ingeleverd

Wethouder Sportzaken Gerben van Duin reikte de trofeeën uit aan Dik Heemskerk en Joke van Mastrigt die de titel Noordwijks kampioen een jaar lang met zich mee mogen dragen. (Foto: Wim Siemerink) bleek dat Joke van Mastrigt en Dik Heemskerk zich dit jaar Noordwijks kampioen kunnen noemen. De wethouder sportzaken Gerben van Duin kon ook prijzen uitreiken aan Jac. Plug en Leonie van Duin die het meest aantal punten behaalden in de netto-wedstrijden respectievelijk met 38 en 36 stablefort punten. Hij memoreerde nog eens het belang van de sport en van de sociale adhesie die sporten met zich meebrengt. Hij gaf complimenten aan de organisatie en vooral aan de prestatie van de Noordwijkse gol-

fers. Wedstrijdleiders Jeltje Teekens en Yvonne Beuk namen glimlachend de vele complimenten in ontvangst. Want daar was iedereen het over eens , het was een prachtige dag, een geweldige wedstrijdbaan en bekwame organisatie. Namens de spelers sprak Dik Heemskerk daarom de laatste dankwoorden. Hij begon verrassend met: ‘dank aan de greenkeepers want ik heb gespeeld op een fantastische baan, met glad geschoren fairways en greens als biljartlakens waarop het heel fijn putten was”.

Donderdag 15 september was een heerlijke zonnige dag waarop voor de cliënten van ‘s Heeren Loo een bijzondere sportdag werd georganiseerd op een groot grasveld in de wijk Noordwijkerduin. De cliënten genoten er volop van. Sommige dingen vonden ze best wel eng maar met behulp van vrijwilligers waren ze op een gegeven moment over hun voorzichtigheid heen en maakten ze gebruik van alle activiteiten. Door Joke van der Zanden Het weer was zelfs zo mooi dat er van de waterglijbaan volop gebruik werd gemaakt. Een lid van de bedrijfshulpverlening spoot met een brandslag de waterglijbaan re-

gelmatig nat zodat hij goed bleef glijden. Zelf mogen judoën was ook heel spannend. Met behulp van echte judoka’s was het voor de cliënten een fluitje van een cent om zo’n grote tegenstander even te vloeren. Na zo’n geweldige worp waren ze natuurlijk heel erg trots. Naast diverse opblaaskussens konden ze ook op de mooie vijver varen in bootjes of een wandelroute volgen. De Nederlandse Bank was de hoofdsponsor en diverse medewerkers van de bank waren als vrijwilliger aanwezig. Naast de vrijwilligers van ‘s Heeren Loo zelf waren er ook studentenvrijwilligers uit Delft en leerlingen van het ID College. Door het mooie weer en de inzet van alle vrijwilligers werd deze derde sportdag voor de cliënten een groot succes.

Noordwijkse Natuurvereniging doet mee aan Europese vogelkijkdag Op zondag 2 oktober gaan leden van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk op stap om vogels te kijken en te tellen. Zij doen dit samen met meer dan 100 andere vogelwerkgroepen in ons land. In totaal worden op meer dan 150 verschillende plaatsen zoveel mogelijk vogels geteld. Dit gebeurt in het kader van de Euro Birdwatch van BirdLife International. In het najaar trekken veel vogels van het noorden naar het zuiden om daar te overwinteren. Vaak volgen zij daarbij de kust. Bij goede omstandigheden kunnen zo in de duinen grote aantallen vogels langskomen. De Noordwijkse vogelvereniging heeft ‘s morgens tussen 8 en 11 uur in de Coepelduinen (ingang Vinkeveld, bij ‘Rinus z’n trap’) een trektelpost ingericht. Belangstellenden zijn van harte welkom om langs te komen of zich aan te sluiten. Er zijn ervaren vogelkenners aanwezig om de langskomende vogels te tellen en te identificeren en vragen te beantwoorden.

Ook de jeugd van de VNVN, de Noordwijkse Natuurvrienden 12+, zal haar steentje bijdragen. Voor jeugdige belangstellenden zie de agenda van de website. Kijk voor meer informatie op www.strandloper.nl Aan het einde van de dag verzamelt Vogelbescherming Nederland de vogelgegevens uit eigen land. Vorig jaar ging het bijvoorbeeld om ruim 311.000 vogels, van 191 soorten. Tijdens voorgaande edities van dit evenement werden in Nederland al eens meer dan 660.000 vogels geteld! Dit is voor een belangrijk deel afhankelijk van het weer.

Routebeschrijving Volg vanaf de rotonde Beeklaan-Gladiolusstraat eerst de Jan van Gent en vervolgens Het Laantje. Bij de T-splitsing aan het eind rechts aanhouden. Waar de weg naar links buigt rechtdoor het voetpad op en dan via ‘Rinus z’n trap’ naar boven. Boven zie je vanzelf de trektellers.

Op expeditie in Chileens Patagonië Chileens Patagonië is een onherbergzaam, woest en verlaten deel van Zuid-Amerika. Natuurfotograaf Paul van Gaalen was er 7 maanden op een buitengewoon spectaculaire expeditie. Door het langgerekte Chili reisde hij van de weelderige, drassige, koude regenwouden tot de uitgestrekte, ijskoude, majestueuze ijskappen met haar gletsjers. En uiteraard de beruchte Kaap Hoorn. Paul heeft de Kaap gerond in een vliegende storm met golven van meer dan 15 meter hoog. En dat in een aluminium zeiljacht van nauwelijks 21 meter lengte. Paul heeft de flora, fauna, mens, het landschap en “de geschiedenis” fotografisch vastgelegd. Vanaf de aarde, maar ook vanuit de lucht en vanaf het water. Op vrijdag 30 september geeft hij een lezing over dit bijzondere uiteinde van de wereld. Aanvang: 20.00 uur, Jan Verwey Natuurcentrum, Duinweg 13a. (Foto: Paul van Gaalen)

Neefies in de Steigers Menu

€ 26,50 Voorgerecht naar keuze ✴✴✴

Pannetje Mosselen of Entrecote pepersaus ✴✴✴

Nagerecht naar keuze

Reserveer (behalve op zaterdag): 071-4078288 ;$7$8eh][hijhWWj(.W"AWjm_`ašA_`aef0mmm$d[[\_[i$db


Kunt u een paar uurtjes missen?

-3,=6>,.‹3,0+,5

MSI X460DX - 14� X-slim notebook

AH[LYKHN\\YcAVUKHN\\Yc6]LYPNLKHNLUVWHMZWYHHR

/VLY

>PQa 2\UZ

H

LLYV

2

WLU

[LUHY VU[]H LZ:O\U` H UN[\ NYHH T VUKL N YOL[ NL ]HUL LUKY UV[ HURQL 

Collecteer ook in de derde week van september. Meld u aan op nierstichting.nl of bel 035 697 8050

PQU^

Het meest opvallend aan de MSI X460DX-033NL is het slanke uiterlijk. Het zijn echter de specificaties die deze notebook een perfecte zakelijke notebook maken. Een snelle Core i5 processor, 4GB geheugen, een 640GB harde schijf en een DVD-rewiter behoren tot de standaard uitrusting.

799,Kijk voor nadere specificaties op www.micromax.nl of kom naar onze winkel.

MSI GE620DX - 15,6� high-end notebook

Vele werken van o.a.: Herman Brood, Corneille, Klashorst, Floyd Douglas, Jacqueline Schäfer, Espen Hagen, Jef Poldervaart, Shunyam

De supersnelle MSI GE620DX-296NL is dankzij de Intel Core i7 processor, 8GB intern geheugen, 750GB 7200RPM harde schijf en de krachtige GeForce GTX555M een van de snelste uit zijn klasse. De GE620DX-296NL notebook is niet alleen geschikt voor de diehard gamer, maar ook voor de veeleisende ZZP’er.

2

999,Micromax Computers Voorhout Micromax Computers Oegstgeest Ommevoort 4 Herenstraat 60 2341 VV Oegstgeest 2215 KJ Voorhout 071-5190760 0252-222111 Openingstijden: di-vr 10:00-18:00 en za 10:00-17:00

Goed voorbereid op de NVM Open Huizen Dag 15AR

JA

15%

KORTING

Loop binnen voor advies en een tas vol tips*

SIMON LÉVELT LEIDEN

15 JAAR! 15% korting op het gehele assortiment Van 17 t/m 25 september

Botermarkt 1, Leiden www.simonlevelt.nl

* Vraag naar de voorwaarden.

/DDWMHLQGH616:LQNHOLQIRUPHUHQRYHUKHWEHGUDJGDWMHPD[LPDDOYHUDQWZRRUGNXQWOHQHQ 'DQNXQMHWLMGHQVGH1902SHQ+XL]HQ'DJYHHOJHULFKWHURSSDGJDDQ'DWVFKHHOWZHHU WHOHXUVWHOOLQJHQDFKWHUDI .RPYRRUDGYLHVQDDUMH616:LQNHO2RNDOVMHMRXZGURRPKXLVKHEWJHYRQGHQ 'DQNLMNHQZHVDPHQZHONHK\SRWKHHNKHWEHVWHELMMHSDVW:H]LMQQXRRNRS GRQGHUGDJDYRQGHQYULMGDJDYRQGDXJXVWXVWRWJHRSHQG

15� Notebook MSI CR610-232NL 15"/m320/4gb/250gb/shvga 15� Notebook MSI CX640-447NL 15"/i5-2410m/4gb/500gb/gt520m-1gb Brother DCP-J315W All-in-one printer inkjet, draadloos

.HUNVWUDDW ./1RRUGZLMN

Brother MFC-5890CN All-in-one printer inkjet, netwerk, fax, high-cap cartridges Brother HL-3040CN Kleuren printer laser, netwerk PC Midi Tower M125-002 E5700/4gb/500GB/shvga/5jr garantie PC Midi Tower M144-002 X4-965/8gb/1TB/shvga/5jr garantie

 van huizenzoekers

Archos 70 eReader eReader inclusief portable mediaplayer Micromax Computers Voorhout Micromax Computers Oegstgeest Ommevoort 4 Herenstraat 60 2341 VV Oegstgeest 2215 KJ Voorhout 071-5190760 0252-222111 Openingstijden: di-vr 10:00-18:00 en za 10:00-17:00


22 SEPTEMBER 2011

pagina 17

Zondag wacht zware klus tegen ADO Den Haag

SJC zeer effectief tegen Neptunus

Special Hockey Heroes op De Duinpieper De Duinpieper-Het Duin in Noordwijk heeft hockeytalenten op school! Voor het project Special Heroes, het sportstimuleringsprogramma voor leerlingen in het Speciaal Onderwijs, vinden er hockeytrainingen plaats. Op maandag 12 en vrijdag 16 september zijn de eerste hockeytrainingen al van start gegaan. Verschillende groepen van de Duinpieper-Het Duin kregen op 12 en 16 september hockey aangeboden. Deze training werd gegeven door HC Hisalis uit Lisse. De kinderen kregen op een leuke een enthousiaste manier hockey. Hoe kan ik de bal stoppen? En hoe kan ik de bal weer overspelen? Allemaal vaardigheden die aan bod zijn gekomen. Ook werd er nog een wedstrijdje gedaan als afsluiting van de training. Op 23, 16 en 30 september verzorgd HC Hisalis nog meer hockeytrainingen op de DuinpieperHet Duin. Na deze trainingen op school kunnen de kinderen ook nog een aantal keer gratis meetrainen bij HC Hisalis. Zaterdag 1 oktober kunnen alle geïnteresseerde kinderen meetrainen. Special Heroes, is een landelijk sportstimuleringsproject om leerlingen binnen het speciaal onderwijs te laten zien en ervaren hoe leuk sport en bewegen kan zijn. Hierbij staat de leerling en zijn sportwensen centraal en worden ook ouders actief bij de sportkeuze en wijze van uit-

voering betrokken. Het programma wordt in nauwe samenwerking met scholen en lokale sportaanbieders uitgevoerd. Door structurele bewegings- en sportactiviteiten op maat, binnen- en buiten de school geeft Special Heroes een enorme impuls aan jeugdsport voor leerlingen binnen het speciaal onderwijs. Special Heroes is een gezamenlijk initiatief van LVC3, NOC*NSF en Gehandicaptensport Nederland. De nauwe samenwerking tussen de drie organisaties staat borg voor voldoende kennis, betrokkenheid en draagvlak bij de diverse sport- en onderwijsorganisaties.

SJC dames heeft nieuwe sponsor Het bestuur van SJC is blij te kunnen melden dat ze met Vink Systemen uit Katwijk een nieuwe sponsor hebben gevonden voor het vrouwelijke vlaggenschip van de voetbalvereniging. SJC dames 1, uitkomend in de eerste klasse landelijk, werd geheel in het nieuw gestoken door Vink Systemen uit Katwijk. De damesafdeling van SJC viert in mei 2012 haar 40-jarig jubileum. SJC beschikt dus al jaren lang over een grote damesafdeling met in alle leeftijdscategorieën elftallen. Wie interesse heeft om ook bij SJC te komen voetballen, neem dan contact op via damesafdeling@vvsjc.nl.

Dames MSV handbal spelen gelijk tegen Saturnus Afgelopen zondag hebben de dames senioren van MSV handbal/ Starbalm gelijk gespeeld tegen Saturnus uit Leiden. In Noordwijk werd de stand 7-7.Dit was de 4e wedstrijd die de dames van MSV speelde na de start van de veldcompetitie, en ze stonden er niet zo goed voor, na 1 gewonnen en 2 verloren wedstrijden. Saturnus stond op de standenlijst 1 punt boven MSV, dus er moest gewonnen worden, om aansluiting te blijven houden. Tevens was dit de laatste wedstrijd van Jolijn Passchier. Zij is verhuisd naar Baarn, en het elke zondag te ver reizen wordt om elke week in Noordwijk te zijn. De ploeg van MSV begon geconcentreerd aan de wedstrijd, en ging de wedstrijd in het begin gelijk op, zo maakte door 2x mooie doelpunten van Loes Zwart konden de dames van MSV aansluiting houden in de eerste helft , maar kon er niet

voorkomen worden dat Saturnus toch met voorsprong de rust in ging van 3-6. Door een technische wijziging om naar een 5-1 verdediging over te gaan probeerde MSV in tweede helft de wedstrijd te keren in hun voordeel. Dat ging meteen al aardig goed en kon er teruggekomen worden in de wedstrijd naar 5-6 door een mooi doelpunt van Jolijn Passchier. Ze maakte hiermee haar laatste doelpunt in het shirt van MSV, wat een mooie afsluiting voor haar was. Helaas kreeg MSV door een verdedigende fout nog een 2 minuten straf en een penalty tegen die benut werd door Saturnus. Maar daarna kwam Loes Zwart echt op gang en na 2 mooie breakouts wist ze MSV een gelijk spel te bezorgen. Waardoor de einduitslag 7-7 is geworden. Een zwaarbevochten punt in een zeer gelijk opgaande wedstrijd. Volgende week zondag spelen de dames uit Noordwijk tegen Hercules uit Rijswijk.

Soms kan voetbal zo eenvoudig lijken terwijl het dit niet is. In de uitwedstrijd van afgelopen zondag bewezen de SJC-ers, en vooral Mohammed Naciri, dat effectiviteit een heel zinvol wapen is . In de pauze kreeg hij te horen dat hij zich kon omkleden. Nauwelijks in het veld bracht hij SJC met een heel bekeken lobje op een 0-2 voorsprong. De stralende glimlach op het gezicht van ‘de oude meester’ sprak boekdelen. De felicitaties van zijn teamgenoten overigens ook. Door Wim Siemerink Uit bovenstaande mag niet worden geconcludeerd dat het zo gemakkelijk ging in Rotterdam West. Het duurde meer dan een halfuur voordat SJC zijn eerste echt kans kreeg. Welke ook direct werd verzilverd. De op links opererende Mike Koenders leverde na individuele actie een fraai voorzet af welke door de attente Richard Verstede doeltreffend werd ingekopt. Ook hierna bleven beide ploegen aan elkaar gewaagd en waren er over en weer fraaie aanvallen met kleine mogelijkheden. Waarna in de tweede helft de inmiddels zeer fit ogende Naciri dus zijn goaltje mee pikte. Neptunus was zeker niet de mindere ploeg maar zag geen kans om een doelpunt te forceren. Het zou uiteindelijk tot de laatste minuut duren voordat SJC op 0-3 kwam via een goal welke we op de naam van Dorus van der Voort hebben genoteerd. Na deze overwinning klimt SJC naar de vierde plaats. Waardoor de wedstrijd van aanstaande zondag een zeer interessante wordt. Dan komt de gedoodverfde kampioen ADO Den Haag op visite. Ook

Mo Naciri was ook tegen Neptunus weer belangrijk. Net in het veld gebracht scoorde hij de 0-2. (Foto: Wim Siemerink) deze ploeg heeft inmiddels 6 punten uit 3 wedstrijden en een iets beter doelgemiddelde dan SJC. Ook de amateurs van ADO Den Haag spelen, net als de Noordwijkers, een aantrekkijk aanvallend spelletje. Voor voetballiefhebbers lijkt het dan ook een zeer aantrekkelijke wedstrijd te worden. Trainer Mouter vertelt ons zelf ook heel nieuwsgierig te zijn naar de tegenstander “Op dit moment weet ik nog niets van de ploeg maar ik laat me deze week nog informeren”, zo vertelt hij aan De Noordwijker. Voor de trainer is het wel van groot belang of de van Quick Boys naar ADO Den Haag verhuisde Jaap van Duin zal worden opgeroepen voor het eerste team in de eredivisie. De op amateurbasis spelende Katwijker maakt afwisselend zijn opwachting,

dan weer bij de profs en dan weer bij de amateurs van de hofstadploeg. Over zijn eigen team weet de trainer te melden dat het meespelen van Verhoek en Koppelle een vraagteken is. De eerste verliet zondag de arena met een blessure aan de hamstring terwijl de kleine Koppelle last heeft van zijn rug. Verder zullen er geen wijzigingen zijn. Alle hoop vestigt de trainer op de in topvorm verkerende Mike Koenders en zijn scorende spits Naciri. Laurens Mouter nog eens: “Ook ADO is een goed voetballende ploeg. Wanneer we verdedigend de touwtjes strak weten te houden en attent zijn bij de spelhervattingen dan dicht ik ons veel kansen toe”. De wedstrijd zondag is op het gras van het hoofdveld aan de Lageweg en begint om 14.00 uur.

Sportievelingen gezocht die op zoek zijn naar een uitdaging

Beach Duathlon Noordwijk opent inschrijving Op zondag 6 november klinkt het startschot voor de Noordwijkse Beach Duathlon. Een spectaculaire sportieve uitdaging waarbij de deelnemers moeten lopen en mountainbiken over het strand en in de duinen. Enkele pittige klimmetjes zijn ook dit jaar weer opgenomen in het parcours. De vraag is of jij de uitdaging aandurft? Vaak zijn organisatoren van sportwedstrijden op zoek naar toppers. Als het even kan zelfs toppers met een internationaal karakter. De organisatie van de Beach Duathlon in Noordwijk kent al jaren de luxe dat regelmatig duathlontoppers uit omliggende landen zich inschrijven. Daarom hoopt de organisatie dit jaar juist meer lokale recreatieve sporters aan het startveld toe te voegen. Wij geven eerlijk toe dat dit een pittige uitdaging is voor iedere sporter. Zowel voor de recreant als de topsporter is onze duathlon gewoon een zware wedstrijd”, weet organisator Co Jansen. “Maar om de Beach Duathlon ook voor mensen uit de regio aantrekkelijk te maken, hebben wij een recreatieve korte afstand toegevoegd. Iedereen met een basisconditie kan daaraan meedoen. De Beach Duathlon wordt gehouden rondom St(r)andplaats Nederzandt. Eerst moeten de deelnemers aan de wedstrijd 7 kilometer lopen

daarna 16 kilometer mountainbiken en afsluitend nog eens 3,5 kilometer lopen richting de finish. Voor de recreatieve afstand staan 3,5 km lopen, 8 km op de fiets en nog eens 3,5 km lopen op het programma. De atleten starten op zondag 6 november al op 9.15 uur. Voor dit vroege tijdstip is gekozen vanwege het getij. “Wij willen altijd bij eb starten. Vaak is het strand een stuk harder en tevens een stuk breder. Hierdoor maken wij het iets makkelijker voor de deelnemers.” De organisatie is in handen van Triathlon Vereniging de Bollenstreek. Organisator Co Jansen nodigt iedereen die interesse heeft om mee te doen aan het evenement uit en hoopt dat dit jaar veel mensen uit de regio de uitdaging aan

willen gaan. “Je hoeft geen topsporter te zijn om aan de duathlon mee te doen. Maar vanwege ons unieke parcours trekken wij al jaren veel duathlon toppers. Als je 5 kilometer kan hardlopen en een mountainbike hebt, dan kan iedereen meedoen. Zeker aan de recreatieve afstand.” Mensen kunnen zich ook als duo of trio inschrijven. Waarbij zij zelf mogen beslissen hoe ze de verschillende sportieve onderdelen onderling verdelen. De inschrijfkosten bij voor-inschrijving (tot 31 oktober) bedragen: korte afstand: € 13,25; lange afstand: € 16,25 / Duo’s en trio’s € 20,25. Meer informatie over de Duathlon is te vinden op de website van de Beach Duathlon www. beachduathlon.nl.


EXCEPTIONELE

CURATOREN-VERKOOP DONDER

VRIJ

ZATER

MAAN

DINS

WOENS

10 - 21.OO UUR

10 - 17.3O UUR

10 - 17.0O UUR

13-17.3O UUR

10 - 17.3O UUR

10 - 17.3O UUR

DAG DAG DAG DAG DAG DAG Wij zijn al jarenlang gespecialiseerd in permanente verkoop van onder meer Faillissementen, Bankbeslagen, Liqidaties en (rest)partijen op woon- en slaapkamergebied. Gekocht van curatoren, veilingverkoperds, gerechtsdeurwaarders, fabrikanten en handelaren in nood. Door de grote omzet met een lage winstmarge opgeteld bij de uitzonderlijk lage inkoopprijs, is er sprake van echt de laagste prijzen van NEDERLAND. Je koopt wat er staat, weg is weg en op is op! Keuze uit diverse woonstijlen zoals klassiek, modern en tijdloos. Hier een kleine greep uit onze collectie...

GROTE COLLECTIE POCKET LUXE POCKET NASA MATRAS MATRAS Afgedekt met Nasa traagschuim Afgedekt met hoogwaardig koudschuim, 7-zônes, 24cm dik, 70/80/90x200cm Normaal € 659,00 Nu slechts

165.-

120/130/140x200cm nu € 260,00 160/180x200cm Nu € 330,00

NON

ALLERGEEN

KUSSEN Type Amalia, boxkussen Katoenen tyk, holle vezel vulling Afmeting 60x70x10cm Normaal € 79,95 Nu slechts

25.-

SLAAPKAMER 240.BODEM ANTI PRIJZEN! ARTIKELEN TEGEN ABSOLUTE

7-Comfortzônes, 24cm dik, 70/80/90x200cm Normaal € 959,00 Nu slechts

120/130/140x200cm nu € 375,00 160/180x200cm Nu € 480,00

* VLOERKLEDEN

berbers, moderne en Perzische kleden in vele kleuren, designs en afmetingen

* VERLICHTING

Hang-, wand, tafel- en staande lampen in alle stijlen en soorten

ALLERGISCH KUSSEN Type Prestige, Gevulp met polyether vlokken Afmeting 60x70cm Normaal € 29,95 Nu slechts

7

50 .

* KASTEN

Nederlands fabricaat Machine wasbaar op 60 graden.

BANKSTEL DESIGN ITALIA Luxe 3+2 zitcombinatie 4mm Dik kwaliteitsleder Fantastisch zitcomfort Normaal € 6.899,00 Nu slechts

1.995.Diverse kleuren Echt kwaliteitsleder

WOON- &

Wand- en stijlkasten, dressoirs, vitrine- en tv kasten in de meest voorkomende stijlen

* BANKSTELLEN

Stof, Leder(look), 3-2-1, 3-1-1, 3-2 en hoeken Ook grote collectie Chesterfield bankstellen

* HOOFDKUSSENS

Non allergeen, anti huismijt, Orthopedisch Kapok, holle vezel, Nasa schuim, polyether

* MATRASSEN

Oa. Pocket- en Bonellvering, traagschuim, Leverbaar in echt alle maten

* BOXSPRINGS

Met en/of zonder matras(sen), elektrisch verstelbaar en vlak, vele kleuren en maten

Nederlands fabricaat Maximaal 4 stuks per klant

LUXE ELEKTRO

BOXSPRING Geheel compleet met pocketveringsmatrassen Leverbaar 160- en 180x200cm Normaal € 4.995,00 Nu slechts

1.495.Keuze uit diverse modieuze kleuren

CURATOREN-VERKOOP ADRES

AMBACHTSWEG 13 - KATWIJK (ZUID HOLLAND) - NAAST TRENDHOPPER


22 SEPTEMBER 2011

pagina 19

WEEKAGENDA

Een greep uit de activiteiten en evenementen in Noordwijk en omgeving

Het Cultuurcafé, waar liefhebbers van literatuur, kunst en muziek elkaar ontmoeten, uitdagen en inspireren. Het Cultuurcafé van Boekhandel van der Meer aan het Vuurtorenplein biedt iedere week een laagdrempelig programma voor elk wat wils. Loop gewoon eens naar binnen en laat u begeesteren. Zaterdag 24 september Anton Gorter is een verwoed verzamelaar en kenner van theologische boeken. Heeft u een mooie bijbel, gebedenboek of stokoud theologisch werk? Laat het gratis taxeren! Wim Baalbergen van antiquariaat Moby Dick is er ook, en taxeert al uw andere boeken. Van 10.00-13.00 uur. Toegang vrij. Zondag 25 september Aangeklede operaochtend: Emile van Lent geeft uitleg en vertoont beelden op groot scherm uit ‘Giulio Cesare’, opera van G.F. Händel, in een adembenemende uitvoering. Voor operakenners een must, voor leken een prachtige gelegenheid om op serieus-luchtige wijze deze kunstvorm te leren kennen. Aanvang 11.00 uur. Toegang € 7,50 (incl. koffie en lekkers). Vooraf reserveren.

Zondag 2 oktober Geus&maal©. Aan tafel met schrijvers van Uitgeverij De Geus. Met Anne-Gine Goemans, Esther Gerritsen, Robert Haasnoot, Andrea Voigt, Marco Termes, en een redacteur van de uitgeverij. Alle tijd en ruimte voor een literair gesprek. Start in Het Cultuurcafé met een aperitief, waarna een woest tapasdiner in Playa Buitengewoon. Aanvang 16.30 uur. Kijk voor details op: www.hetcultuurcafe.nl. Toegang € 35 (incl. diner, koffie/thee en een ‘goody bag’). Vooraf reserveren. (Foto: Patricia Börger) Woensdag 5 oktober Twaalf kinderboekenschrijvers openen de Noordwijkse boekenweek en bezoeken ‘s morgens de basisscholen in Noordwijk. Daarna zijn ze uitgenodigd voor een kinderboekenschrijverslunch in Het Kidscafé van 12.00 tot 14.00 uur. Zij signeren daar hun boeken. De Superheld Coolman is van 13.00 tot 15.00 uur aanwezig met zijn Coolmanquiz. Elke held prijs! Toegang vrij. Het Cultuurcafé is 7 dagen per week geopend. U bent van harte welkom. Ook in augustus gaat Het Cultuurcafé door! Iedere zondag zal er weer een mooi programma zijn. Kijk voor de laatste programmering en informatie op www.hetcultuurcafe.nl en schrijf u in voor de nieuwsbrief of bel naar: 3613073.

Echo der Duinen verzorgt keune Keltische Avond Als thema van de jaarlijkse Keune Noordwijkse avond, die op zaterdag 8 oktober georganiseerd wordt door het muziekgezelschap de Echo der Duinen, is dit jaar gekozen voor een “Keltische Avond”. Opnieuw is de organisatie er in geslaagd om in Noordwijk en de regio amateurgezelschappen te interesseren om solo en samen met het harmonieorkest van de echo der Duinen op te treden voor een groot publiek in een echt theater. Deze avond staat bol van verrassende optredens. Onder andere verzorgd door zangeres Tjarda van Leiden en de Keltische Folkband “World of Stone” uit Hillegom. Op een avond als deze mogen de doedelzakken niet ontbreken. De geboren Noordwijker Henny Barnhoorn zal met zijn Schotse vrienden laten horen en laten zien waartoe goed geschoolde Pipers in staat zijn. De dansers van de Kilkenny School of Irish Dance onder leiding van Sean Kilkenny zullen onder muzikale begeleiding van de verschillende deelnemers een aantal fraaie dansacts ten tonele brengen. Onder hen bevind zich ook het inmiddels in heel Nederland bekende danstrio Boyz N Motion. Zij bereikten met een aantal uitstekende performances de halve finale van Hol-

land’s Got Talent. Het harmonie orkest heeft een speciaal voor deze Keltische avond samengesteld repertoire ingestudeerd en zal dit zowel solo, als in samenwerking met eerder genoemde artiesten voor u ten gehore brengen. De muzikale leiding van deze avond is in handen van Sjaak Verloop. De Keune Noordwijkse avond is inmiddels een traditie geworden die kan rekenen op een grote belangstelling. Om teleurstellingen te voorkomen wordt men geadviseerd niet te lang te wachten met het kopen van plaatsbewijzen. Men kan bij de balie van de Muze kaarten kopen tegen betaling van € 7,50 per kaart. Wie het makkelijker vindt, kan ook telefonisch reserveren bij de balie van de Muze, tel. 3646226. Aanvang van de avond: 20.00 uur (zaal open 19.30 uur).

Collecteer ook in de derde week van september. Meld u aan op nierstichting.nl of bel 035 697 8050

100-jarig Circus Herman Renz komt weer naar Noordwijk Het Nederlands Nationaal Circus Herman Renz is jarig. In 2011 viert Nederlands bekendste circus 100 jaar circustraditie met de feestelijke show ‘Celebration.’ Geïnspireerd door de fascinerende geschiedenis van het klassieke circus brengt Circus Herman Renz een spectaculaire en eigentijdse show. Tijdens de wervelende show geniet men in 2,5 uur van het beste op circusgebied. Een aaneenschakeling van bekroonde circusacts van over de hele wereld trekt in een bonte parade aan u voorbij. Krachtpatsers uit Cuba, swingende trapeze hoog boven de piste, het roofdierennummer van Tom Dieck Jr. die tijdens het befaamde circusfestival van Monte Carlo een Bronzen Clown Won voor zijn spectaculaire act, de vrolijke clowns Milko & Frenky, razendsnelle jonglage van tempojongleur Karl Ramwell, de doldwaze zeeleeuwen van Ingo Stiebner en véél meer! Circus Herman Renz is van 7 tot en

met 9 oktober te gast in Noordwijk. Het tentencomplex wordt opgebouw op het Wantveld. Wilt u niets missen? Reserveer dan alvast via 0909-5030060 (0,45 p.m.) of boek uw tickets online via www.renz.nl Daar treft u tevens alle actuele informatie.

Elke zaterdag • Torenbeklimming Oude Jeroenskerk, Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44. Tijd. 12.00-16.00 uur, elk halfuur o.l.v. een gids. Entree € 3,50 p.p. Elke zondag • Bezoek Museumbunker/bunkercomplex Noordduinen, Bosweg 15. Tijd 10.00-17.00 uur. Rondleiding door gids na reservering. Entree. volwassen € 5,-, kind € 3,-. t/m 1 december • Snuffelmarkt Noroc, Limburg v. Stirumstraat 18, hoek Kloosterplein. Tijd. iedere woensdag van 13.30-16.00 uur en zaterdag van 10.00-14.00 uur. Entree gratis. 24,29 september; 1,6,8 oktober • Hatha yogalessen, Strandpaviljoen Bries, Kon. Wilhelmina Boulevard 102, afrit 2. Tijd: 10.00 uur. Deelname per les € 10,-. Knipkaart € 72,- voor 8 x. Reserveren gewenst. www.yogabeach.nl Zaterdag 24 september • Pompoenenmarkt, Florahof (achter Voorstraat/Lindenplein). Tijd:10.00 - 17.00 uur. Entree gratis. www.deoudedorpskern.nl . • Instuifprogramma Powerkiten, The Strand, Langevelderslag 36-38. Tijd: 14.00 uur. Deelname € 19,50 p.p. www.the-strand.nl. Zondag 25 september • Instuifprogramma Brandingraften, The Strand, Langevelderslag 3638. Tijd: 11.30 uur. Deelname €19,50 p.p. • Festival d’Ibiza, Beachclub O., Kon. Wilhelmina Boulevard, afrit 16-17. Tijd: 18.00-00.00 uur. Entree € 15,- (voorverkoop) en € 20,- ter plaatse. Voorverkoop via www.clubbco.nl , BeachclubO., Blush en Primera. Zaterdag 8 oktober • Instuifprogramma Brandingraften, The Strand, Langevelderslag 3638. Tijd: 11.30 uur. Deelname €19,50 p.p. Zondag 9 oktober • Instuifprogramma Golfsurfen, The Strand, Langevelderslag 36-38. Tijd: 14.00 uur. Deelname € 19,50 p.p. Exposities t/m 25 september • Schilderijenexpositie Elly Westgeest, Paul’s Recept, Huis ter Duinstraat 27. Tijd: 17.00-22.00 uur. Entree gratis. t/m 2 oktober • Tentoonstelling Charlotte van Pallandt, Museum Noordwijk, Jan Kroonsplein 4. t/m 2 oktober • ‘Zondagse Zomerjurken’, Museum Noordwijk, Jan Kroonsplein 4. Tijd. di t/m vr 11.00-17.00 uur, za en zo 14.00-17.00 uur. Entree € 5,-, t/m 12 jaar € 2,t/m 30 november • KNRM Expositie, Palace Hotel, Picképlein 8. Gehele dag geopend. Entree Kunst, literatuur, muziek & theater 25 september • Salsa Sunday, Heeren van Noortwyck, Quarles van Uffordstraat 103. Tijd. 16.00-20.00 uur. Entree gratis. www.heerenvannoortwyck.nl Cultuurcafé, Vuurtorenplein 6-10, www.hetcultuurcafe.nl 24 september • Taxatiedag. Tijd: 10:00 - 13:00 uur. Entree gratis. www. hetcultuurcafe.nl 25 september • Opera op groot scherm. Tijd: 11:00 uur. Entree € 7,50 reserveren verplicht. 2 oktober • Geus & Maal tapasdiner. Tijd: 16:30 uur. Entree € 35,- reserveren verplicht. 5 oktober • KidsCultuurcafé; opening kinderboekenweek. Tijd: 12.0014.00 uur. Entree gratis. 8 oktober • KidsCultuurcafé; Frans van Duijn. Tijd: 15.00 uur. Entree gratis. 9 oktober • KidsCultuurcafé; SuperHelden aan tafel. Tijd: 14.00 uur. Entree gratis. De Muze, Wantveld 2, www.demuzenoordwijk.nl 24 september • “Tour de Toon”; Philip Paar. Tijd: 14.00 uur. Entree € 10,-. 28 september • Kids Filmhuis, De dolle tweeling. Tijd. 15.00 uur. Entree € 4,-. 28 september • Kids Filmhuis, Mijn vader is een detective:de wet van 3. Tijd. 15.00 uur. Entree € 4,-. 29 september • Jeans; Grown Up! Tijd: 20.15 uur. Entree € 30,-. 30 september • Drums United; Heartbeat. Tijd: 20:15 uur. Entree € 21,-. 1 oktober • Open Podium. Tijd: 20:00 uur. Entree € 7,50. 1 oktober • Filmhuis Noordwijk/Chicago. Tijd: 20.00 uur. Entree € 5,-. 2 oktober • Kleijnkoor; Net als in de film. Tijd: 16:00 uur en 19:30 uur. Entree € 10,00 en 7,50. 4 oktober • Youp van ‘t Hek; De tweede viool. Tijd: 20.15 uur. Entree € 19,50. 5 oktober • Kids Filmhuis/Winnie de Poeh. Tijd: 13.00 uur. Entree € 4,-. 5 oktober • Kids Filmhuis, Mijn vader is een detective:de wet van 3. Tijd: 15.00 uur. Entree € 4,-. 6 oktober • Klein Ovink Theaterproducties; Het Gouden Ei. Tijd: 20.15 uur. Entree € 26,-. 7 oktober • Jacques Vriens; Hoe verzint ‘ie het toch allemaal. Tijd: 19.00 uur. Entree € 10,-. 8 oktober • Echo der duinen; Keune avond. Tijd: 20.00 uur. Entree € 7,50. Meld uw activiteit aan op www.noordwijk.info/evenementenkalender Noordwijk.


SP NAJA EC AR IA S L!!

BEDS 2 BASIC DÉ NR. 1 BEDDENSPECIALIST IN UW REGIO! Kom langs voor ons complete assortiment aan Boxsprings en Matrassen!

A MEG RS! KNALLETOP PRIJS!!

NEDERLANDS, DUITS EN BELGISCH FABRIKAAT

VOOR EEN KWALITEIT

TOP KWALITEIT

Bij Beds 2 Basic √ Laagste prijzen √ Beste kwaliteit √ Beste comfort

BOXSPRINGS EN MATRASSEN VOOR DE LAAGSTE PRIJS IN NEDERLAND!

√ TOP-advies √ TOP-service

Bij aankoop van al onze boxsprings/matrassen 1 GRATIS DEKBED en 2 GRATIS KUSSENS!!!!

MEGA KNALLERS!

e 2

STAP BINNEN BIJ BEDS 2 BASIC

LAAGSTE PRIJS!

A MEGR! ! KNALLE

e

2

Eigenschappen:

Meerdere stoffen en maten leverbaar.

s

€ 269,Leverbaar in alle maten!

2

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

Normaal 1099.-

399.-

ONGELOOFLIJK COMPLEET! Designhoofdbord! + 2 Beklede boxen + 2 geveerde matrassen gestoffeerd!! + hoogwaardig dekbed + 1 comfort matras topper! + 2 luxe kussens

ook leverbaar 1.40 / 1.60 en 1.80 en ook leverbaar in pocketveer uitvoeringen!

Leverbaar in alle maten!

2e

MATRAS GRATIS!

2e

Eigenschappen:

√ 15cm Koudschuim! √ 7 cm NASA Traagschuimlaag √ Afritsbare en wasbare tijk √ Anti-slip onderlaag √ Anti-allergisch

Eigenschappen:

√ 15cm Koudschuim kern √ Ergonomische comfortzones √ Elastisch dubeldoek tijk √ Afritsbare en wasbare

MATRAS GRATIS!

A MEGR ! E KNALL !

Ma

2e

tra

s

s

Normaal 2399.-

Ma

tra

SUPER QUEEN

s

WINNAAR!!

NI

Ma

tra

EU

DREAM LATEX

€599,-

WINNAAR!!

MATRAS GRATIS!

MATRAS GRATIS!

s

W

Eigenschappen:

√ 7-Slags pocketveer matras √ 360 veren/m2 met koudschuim afdeklaag √ 5 ergonomische comfortzones √ Elastisch dubbeldoek tijk M

Ma

tra

HEALTH SPRING

s

RELAX SENSA

2e

MATRAS GRATIS!

LU atras XE !

#####

LAAGSTE PRIJS!

!!

EXELLENT SLAAPCOMFORT!!

#####

€ 399,-

€ 799,-

Beds 2 Basic

WINNAAR!!

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

√ 7-Slags pocketveer √ 360 veren m2 met 2cm HR50 koudschuim afdeklaag √ 7 ergonomische comfortzones √ Afritsbare en wasbare tijk

2e

#####

Beds 2 Basic

Leverbaar in alle maten!

2e

Leverbaar in alle maten!

Maat 1.40/1.60 én 180 breed!

ANTI-ALLERGISCH

Leverbaar in alle maten!

√ 7-slags Pocketveer √ 360 veren m2 met 2,5 cm √ Comfortschuim afdeklaag √ 5 ergonomische comfortzones √ Elastisch dubbeldoek tijk

€ 349,-

1299.-

#####

Beds 2 Basic

De electrische versie vanaf 1799.- met wel 2x supersterke volva motoren beide afzonderlijk verstelbaar!! + 2x Luxe Remote Control Hoofd- en voeteneind verstelbaar!!

€ 299,-

Eigenschappen:

MATRAS GRATIS!

tra

SPA SPRING

TOP-AANBIEDING!

ANTI-ALLERGISCH

Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

!!

Leverbaar in alle maten!

NALLERS! ZE MEGAK LET OP ON laagste prijs!! aliteit voor de De beste kw

MEGA ! KNALLER!

€ 899,-

ra s

MEGA ! KNALLER!

Ma

#####

at

W

€ 199,-

DUITS EN BELGISCH FABRIKAAT!

Beds 2 Basic

WINNAAR!!

M

EU

MEGA ! KNALLER!

IN HOTELS DE MEEST GEBRUIKTE BOXSPRING VAN EUROPA

Maat 1.20

2-persoons boxspring (vast) met hoogwaardige vering! Geheel met de hand vervaardigd in de meest luxe uitvoering! + Luxe gestoffeerde Hoofdbord + TOPPER Comfortschuim voor ultiem slaapgenot + 2 GRATIS luxe POCKETVEER-matrassen!! Dit is een absolute klasse Boxspring exellent gestoffeerd én voor de laagste prijs ALLEEN bij Beds 2 Basic. (de beste klant-recenties)

BODY KING

NI

BALANCE SENSE

COMPLEET LUXE!

M

LU atras XE !

CONTOUR COMFORT

√ 19cm SG25 Polyether kern √ Elastisch dubbeldoek tijk √ Handgrepen

MATRAS GRATIS!

SUPERDEAL!

√ Dikke koudschuim vulling √ Hoge veerkracht √ Blijft koel tijdens de nachtrust √ Vormt perfect naar uw lichaam

Eigenschappen:

2

s

Leverbaar in alle maten!

e

e

tra

€ 269,-

s

€179,-

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING LONDON ACTIE!!

MEGA ! KNALLER!

tra

Leverbaar in alle maten!

Ma

SLEEP KING

Ma

MEGA ! KNALLER!

Eigenschappen:

√ 7-slags Pocketveer √ Perfecte luchtcirculatie √ Blijft koel in de zomer √ Optimale ondersteuning

√ Top pocketveren √ 5-slags Bonell veer √ 2cm Polyether afdeklaag

POLYSENSUAL

DEZE WEEK VOOR

tra

MEGA ! KNALLER!

MATRAS GRATIS!

MATRAS GRATIS!

A MEGR ! E KNALL !

TOPDEAL!

2e

2e

Eigenschappen:

Maat 1.20 + 1.40 breed

Kom langs voor het beste advies!

Ma

PLEASURE COMFORT

Leverbaar in alle maten!

299.-

2 persoons gestoffeerde box + 2 gratis matrassen + gestoffeerd Design hoofdbord + potenset

√ Goede matras voor de laagste prijs √ Geschikt voor vaste en verstelbare bedbodems

MATRAS GRATIS!

€ 179,-

Normaal 599.SUPERSTUNT!!

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING VICTORIA ACTIE!!

€ 49,Leverbaar in alle maten!

MEGA ! KNALLER!

A MEGR ! E KNALL !

TOCH DIE EXTRA KAMER MET EEN MOOI BED?

LA Matra A s PR GST IJS E !

BASIC

s

NALLERS! ZE MEGAK LET OP ON laagste prijs!! aliteit voor de De beste kw

LAAGSTE PRIJS VAN NL!

MATRAS GRATIS!

tra

TOTAL SPRING

SUPER STUNT!!

MATRASSEN SPECIALIST

WIL JE EEN MATRAS DIRECT KOPEN... EN OP EEN BETER BED LIGGEN...

Ma

COMPLETE 2-PERSOONS BOXSPRING LEEDS

Eigenschappen:

√ 18cm Latex Kern √ 1,5 cm doorgestikte traagschuim afdeklaag √ 7 comfortzones √ Anti-allergisch

2e

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ 7-slags Pocketveer √ Anti-allergisch √ In harde en soft variant √ WInter- en Zomerzijde √ Super dik TOP-Matras!

2e

MATRAS GRATIS!

€ 799,Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

√ NASA-traagschuim toplaag √ 360 veren per m2 √ 7 comfortzones √ In harde en soft variant √ WInter- en Zomerzijde

DIT IS MAAR EEN GEDEELTE VAN HET ASSORTIMENT - KOM LANGS VOOR HET COMPLETE ASSORTIMENT - VERDER DE KOFIE STAAT NIET ALLEEN KLAAR... MAAR HIJ IS OOK LEKKER

Bij aankoop van al onze boxsprings/matrassen 1 GRATIS DEKBED en 2 GRATIS KUSSENS!!!!

NU MET 2 WEKEN

PROEF ! SLAPEN

E TOP-SERVIC

SIC!

BIJ BEDS 2 BA

Onze Boxsprings √ Laagste prijzen √ Altijd kwaliteit √ GRATIS TOP-matrassen √ GRATIS Hoofdbord √ GRATIS Potenset

Onze Matrassen √ 2e Matras GRATIS √ 2 Weken proefslapen √ Beste comfort √ 5 jaar garatie √ Gratis advies

Openingstijden Ma. / Di. / Wo. 9:30 - 18:00 Do. / Vr. 9:30 - 21:00 Za. 9:30 - 17:00071 2000168

Adres: Kerkstraat 58 - Noordwijk (binnen) INGANG Passage

Koopavonden Do. / Vr.

18:30 - 21:00

De getoonde aanbiedingen zijn slechts een klein gedeelte van ons assortiment | Kom ook langs voor onze kwaliteits kussens en accessoires!

September 2011 Zet- en drukfouten voorbehouden

NW_week_38  
NW_week_38  

VAN 10 SCHULTE BVBERNARD Northgo Deze week bij u als folder in de bus: DE PRIJS Slagveld NOG MAAR ANDERHALVE WEEK: Voor al uw klimaatbeheer...

Advertisement