Page 1

DANSLES

De Voscuyl 40 oegstgeest Bel 071-515 46 36 of 515 44 44 info@danscenterdejong.nl OOk vOOr AL uw fEEStEN!

PARTYCENTER DE JONG UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.LEIDERDORPSWEEKBLAD.NL

Lokaal betrokken en betrouwbaar

lokaal P5

BRANDPREVENTIEMIDDAG IN HUIS TER DOES

Maak een nieuws P3 vluchtGeen bouwplan en markten op Wooon oefen dat

RUBRIEK LEIDERDORP NATUURLIJK

23 april 2014 JAARGANG 44 NR 17

lokaal P5

EHBO-vereniging Leiderdorp 75 jaar

Piepen, fluiten, zingen en krijsen

Coalitieakkoord D66, VVD en CDA binnen handbereik POLITIEK  Het ziet ernaar uit, dat Leiderdorp over een paar weken een nieuw college heeft. D66, VVD en CDA hebben een akkoord bereikt over een nieuwe coalitie. Details daarvan worden nog niet aan de openbaarheid prijs gegeven. Eerst moet duidelijk zijn wat de financiële consequenties zijn. Het ambtelijke apparaat is ingeschakeld om het akkoord door te rekenen. Ook de verschillende fracties worden in de gelegenheid gesteld er hun zegje over te doen. Door Frans Brocken

Wel staat vast, dat Michel van der Eng (D66) en Kees Wassenaar (VVD) weer terugkeren als wethouder. Derde wethouder wordt Jeff Gardeniers die zijn fractievoorzitterschap van het CDA inruilt voor een plek in het college. De onderlinge portefeuilleverdeling is nog onderwerp van gesprek, maar lijkt zeker te worden beïnvloed door de verdeling van de zorgtaken die op de gemeente afkomen. Direct na afloop van de gemeenteraadsverkiezingen besloten D66 (5 zetels), VVD (5 zetels) en CDA (4 zetels) een poging te doen een

nieuwe coalitie te vormen. Op voorhand een logische combinatie. De verkiezingsuitslag van 19 maart wees al in die richting. Met een totaal van 14 van de 21 beschikbare raadszetels kunnen de partijen op een werkbare meerderheid rekenen. Het initiatief werd genomen door D66, de partij die met de meeste stemmen als overwinnaar uit de strijd was gekomen. Volgens D66fractievoorzitter Corine Hamer hebben partijen de afgelopen drie weken in een prima sfeer onderhandeld. “We hebben het volste vertrouwen in onze samenwerking en we hebben er zin in”, aldus Hamer.

NIEUW VERGADERSYSTEEM

De partijen hebben afgesproken een proef te nemen met een nieuw vergadersysteem. Het voorstel is van D66 afkomstig en werd gisterenavond in een zogeheten opiniërende raadsvergadering aan de orde gesteld. De doelstelling is tweeledig: de inwoners meer gelegenheid tot inspraak te geven en de raadsleden minder te belasten met onnodig vergaderen. Het voornemen is dat de raad slechts op twee maandagavonden per maand vergadert. Met een vast vergaderritueel. Tussen 20.00 en 21.30 worden besluiten genomen. Aansluitend is er plaats voor een zogenaamde opiniërende discussie. Bedoelt als voorbereiding op de raadsvergadering van twee weken later. Een bijzonderheid is dat eens in de vier weken de raadsvergadering wordt voorafgegaan door een bijeenkomst tussen 18.00 en 20.00 uur. Onder het genot van een broodje en een kop koffie kunnen inwoners dan in gesprek gaan met raadsleden en het college van B&W.

Om de werkdruk van de raadsleden te verminderen, worden de raadscommissies ‘bestuur en maatschappij’ en ‘ruimte en regio’ opgeheven. Burgerraadsleden krijgen wel een nader te bepalen plek in het geheel. Voor de proef wordt een half jaar uitgetrokken. Aan het eind van het jaar wordt het vergadersysteem geevalueerd. INSPRAAK

Het principeakkoord is deze week de inspraak ingegaan. Het is voorgelegd aan de gehele raad en aan het maatschappelijke middenveld van Leiderdorp. Op dinsdagavond 6 mei kunnen Leiderdorpse verenigingen en organisaties hun reacties en ideeën inbrengen. De bijeenkomst wordt in het gemeentehuis gehouden. Vervolgens zullen D66, VVD en CDA alle reacties bespreken en overwegen of die nog aanleiding geven tot aanpassing van het akkoord voordat het definitief wordt vastgesteld. Het ligt in de bedoeling op maandagavond 12 mei het nieuwe college te installeren.

Brandweer Experience DEMONSTRATIES

 Op 26 april, Koningsdag, zet de Leiderdorpse brandweer van 10.00 tot 13.30 uur de deuren van de kazerne aan de Simon Smitweg 11 open voor alle belangstellenden.

Rond 10.00 uur, na de aubade, begint hier de ‘Brandweer Experience’. Tijdens deze experience kunnen de bezoekers een indruk krijgen van het werk van de Leiderdorpse brandweer. Onderdeel van de experience zijn demonstraties, spellen voor de kinderen en een rondrit in een oude brandweerauto. Wie dat aandurft, kan ervaren hoe lastig het is om in een kamer die vol rook staat de uitgang te vinden. De brandweer hoopt dat dit ertoe zal leiden dat mensen de brandveiligheid in hun eigen leefomgeving, thuis maar ook op het werk, eens onder de loep nemen en daar waar nodig is serieuze maatregelen nemen om de veiligheid te vergroten.

Krant op Twitter Het Leiderdorps Weekblad is ook aanwezig op Twitter (@Leiderdorpwkbld), met nieuwtjes uit en over de gemeente en, op dinsdag, highlights uit de krant van woensdag.

Margot Boer met haar klasje op het mini-ijsbaantje in Winkelhof. | Foto: J.P. Kranenburg, tekst Jorien van der Keijl

Startles van Margot Boer SPORTWEEK  Schaatsster Margot Boer, winnares van twee Olympische medailles in Sotsji, leerde zaterdagmiddag een groepje kinderen op het kunststof ijsbaantje in Winkelhof hoe ze moeten starten.

Het baantje ligt op het plein voor Sport 2000 en de Hema, dat deze

week ‘Winkelhof Sportplein’ heet. Even eerder had burgemeester Laila Driessen op het plein de elfde Nationale Sportweek geopend met een brul van een tourtoeter. De Nationale Sportweek is een landelijk initiatief van de NOC*NSF om meer mensen kennis te laten maken met sport. Meer dan 180 gemeenten organiseren deze week

sportactiviteiten en workshops. In Leiderdorp konden kinderen zaterdag kennismaken met ondermeer Taekwondo en Streetdance. Deze hele week zijn er nog sportieve activiteiten voor alle leeftijden op het Winkelhof Sportplein maar ook elders in het dorp. Het volledige programma is te vinden op www.sportleiderdorp.nl.

nieuws P3

HAIKU Schoffelt opa tuin mokkend onkruidvrij, oma vervroegt koffietijd. Jan van der Kooij

Bijlage Oranjefeesten PROGRAMMA  Leiderdorp zal bruisen op de allereerste Koningsdag, zaterdag 26 april. Wat er rond en vooral op Koningsdag allemaal te genieten is in het dorp, staat uitgebreid beschreven in een speciale uitgave van de Oranjevereniging Leiderdorp, die u vindt als bijlage bij deze krant. Ook het programma voor de Nationale Herdenking op 4 mei en Bevrijdingsdag op 5 mei is hierin opgenomen.

Koningsspelen op vrijdag ORANJEFEESTEN  Voor alle Lei-

derdorpse basisscholen worden vrijdag de Koningsspelen georganiseerd. De leerlingen van groep 3, 4 en 5 worden in de ochtend op het terrein van voetbalvereniging RCL getrakteerd op een afwisselend en vlot programma. Vanaf 12.00 uur kunnen de groepen 6 en 7 genieten van een leuke middag gevuld met sportieve activiteiten. De groepen 8 hebben een eigen programma in zwembad de Does waar zij kunnen genieten van een middag gevuld met zwemplezier De Koningsspelen in Leiderdorp worden om 9.00 uur ’s ochtends op het RCL terrein geopend door demissionair sportwethouder Herbert Zilverentant. Familieleden die willen komen kijken zijn van harte welkom. De organisatie is in handen van Sportfondsen Leiderdorp in samenwerking met het ID College Alphen aan den Rijn (afdeling Sport & Bewegen) en met medewerking van de gemeente Leiderdorp, voetbalvereniging RCL, Van Driel Sports Leiderdorp en Plus Klus de Witt.


vleeswarenkoopje:

Jaarlijkse brandblussercontrole

Gebraden gehakt 100 gram

Cervelaatworst samen special:

2

Kalfs kaaskop 100 gram

95

Huisgemaakte runderhamburgers elke 4e GRATIS

1

60

Aanbiedingen geldig in week 17 Verstand van Lekker Vlees • www.keurslager.nl

- Inleveren vanaf heden mogelijk! - Kwaliteitsblussers met speciale actie prijzen

Wij informeren u desgewenst over brandpreventie!

Lammermarkt 3 t.o. Molen de Valk | 2312 CK Leiden | tel. 071 5126627   e-mail hartwijk@hartwijk.nl | www.hartwijk.nl

trots van de keurslager:

100 gram

    

   

 

g erda dond ril 24 ap ag nd voete

        

Maand Menu A

Maand Menu B

2 á 3 personen

4 á 5 personen

Kerry Ko Babi Pangang Foe Yong Hai Sieuw Mai (gebakken) Saté Sze Chuan Kipfilet Nasi & Bami

€ 18,50

Kerry Ko Babi Pangang Foe Yong Hai Saté Pittige Kipfilet Sze Chuan Ossenhaas Cha Sui Nasi & Bami

€ 32,50

Wij bezorgen boven de € 15,gratis aan huis.

€ € € € €

Diefsteeg 13-15 - Leiden - 071-5130373



UW PARKETVLOER ALS NIEUW! Sipkema Parketvloeren v.o.f. gespecialiseerd in het schuren en lakken/oliën van parketvloeren. Leiderdorp Tel.: 071-7506116 06-53675746 contact@sipkemaparket.nl www.sipkemaparket.nl Check alle aanbiedingen op halfords halfords.nl

AUTOBEDRIJF

349.-

Fietsdrager Euroway G2 921

299.

Kantelbare en compacte fietsdrager voor 2 fietsen. Inclusief 5 jaar garantie. Model 2014.

10% korting voor leden van Activite, Marente, Florence en Vierstroom op de standaardcollectie.

Van Zelst

Voorschoterweg 23a - Valkenburg - Tel 071-4014299

Outlet WOONACCeSSOIReS NIEUW adrEs:

Noordzeepassage 105 Katwijk (Winkelcentrum naast de Bruna) Donderdag 31 oktober + 7 + 14 + 21 november 10.00-21.00 uur Vrijdag 1 + 8 + 15 + 22 november 10.00-18.00 uur Zaterdag 2 + 9 + 16 + 23 november 10.00-17.00 uur Groetjes Wilma & Ria


nieuws

Leiderdorps weekbLad

woensdag 23 april 2014

3

Geen bouwmarkten en tuincentra op Wooon rechTszaak

n De gemeente Leiderdorp heeft het recht om op meubelboulevard Wooon uitsluitend woningzaken toe te laten. Dat oordeelt de Raad van State naar aanleiding van bezwaren van onder meer de vastgoedeigenaren NSI en Eigenaren Meubelcentrum Elisabethhof tegen het bestemmingsplan W4.

In dat bestemmingsplan wordt onder meer het gebruik van Wooon wordt geregeld. De bezwaarmakers vinden dat de mogelijkheden voor het gebruik van hun panden ten onrechte is beperkt. Zo willen ze de mogelijkheid hebben voor de vestiging van een bouwmarkt of tuincentrum. Veel meubelboulevards maken nu zware tijden door en dan is het in de ogen van de bezwaarmakers goed dat daar ook ruimte komt voor andersoortige bedrijven. Maar ze kregen wat dit betreft een nul op het rekest. Volgens de Raad mag de gemeente andere zaken dan woningzaken op Wooon weren. Voor bouwmarkten en tuincentra zou bovendien onvoldoende ruimte be-

schikbaar zijn. Op andere onderdelen kregen de bezwaarmakers wel gelijk. De gemeente moet in opdracht van de Raad nu beter regelen wanneer de verkoop van bepaalde artikelen is toegestaan. Het gaat daarbij om artikelen die niet bij het hoofdassortiment van een winkel horen, zogenoemde branchevreemde artikelen. Ook de bestemming van de horeca op het Meubelplein 13 moet opnieuw worden overwogen. Volgens de gemeente gaat het om ondersteunende horeca. Maar volgens de Raad is dat in strijd met de eigen regels van de gemeente. De horeca op het Meubelplein is volgens de Raad een zelfstandige vestiging en niet een onderdeel van een op de meubelboulevard gevestigd bedrijf. Zo heeft het bedrijf een eigen ingang. De gemeente Leiderdorp krijgt een half jaar de tijd om deze gebreken in het bestemmingsplan W4 voor het gebied van de meubelboulevard te herstellen.

Presentatie over zonnepanelen duurzaamheid

Op uitnodiging van bewonersvereniging De Leyhof geeft ervaringsdeskundige Job Grovenstein donderdag 1 mei een presentatie over zonnepanelen op woonhuizen. n

Duurzaamheid is een hot item. En dat is niet zo vreemd; we consumeren met z’n allen steeds meer energie en de aarde wordt steeds warmer door de uitstoot van CO2 die het opwekken van de energie teweeg brengt. Bovendien beginnen fossiele energiebronnen op te raken. Kortom, er zijn een hoop goede redenen om (gedeeltelijk) over te schakelen op zonne-energie. Door gebruik te maken van zonnecollectoren en/of zonnepanelen is het mogelijk de energie die de zon uitstraalt direct op te vangen en omzetten in warm water of in elektrische energie. Job Grovenstein komt uit eigen er-

varing vertellen over het gebruik van zonnepanelen op een woonhuis. Hij is niet aan een bedrijf gebonden, dus hij is volkomen onafhankelijk. Hij geeft een goed overzicht van wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van zonnepanelen en geeft informatie over de financiële kant van de zaak. Grovenstein wil duidelijk maken dat het ook nu heel zinvol is om zonnepanelen te kopen. Ondanks het feit dat er momenteel geen subsidie wordt verstrekt zijn de kosten niet hoger dan een aantal jaren geleden. De prijzen van de panelen zijn flink gedaald en de rendementen zijn beter geworden. Alle belangstellenden zijn welkom om de presentatie bij te wonen. Deze vindt plaats in gebouw De Buit aan de Buitenhoflaan 1 en begint om 19.30 uur.

bij de oefening moesten ook gewonden uit het brandende appartementengebouw gered worden. | Foto: PR

Elisabethhof 1 toneel van brandoefening hulpverlening n Dinsdagavond 15 april was het oude Astellas-gebouw aan de Elisabethhof 1 het toneel van slachtoffers en hulverleners. Gelukkig speelde alles zich af in het kader van een brandweeroefening en was het onheil in scene gezet. Met rookgeneratoren en vlamsimulatie werd een veel minder spectaculaire werkelijkheid omgezet in een calamiteit van forse omvang. De melding betrof een brand in een complex met een groot aantal appartementen. Er waren gewonden en een onbekend aantal mensen was nog in het gebouw. Het lege Astellas-gebouw bleek de perfecte locatie om een dergelijk rampscenario na te spelen. Reden waarom de Brandweer Hollands Midden dit keer aan de huidige eigenaar, woningcorporatie Rijnhart Wonen, had gevraagd het pand als oefenobject te mogen gebruiken. Het gebeurt namelijk wel vaker dat de brandweer en Rijnhart Wonen op deze wijze samenwerken

TransformaTie

Het voormalige bedrijfspand is door Rijnhart Wonen aangekocht om het te transformeren naar sociale huurwoningen. De aanbesteding voor het werk is inmiddels van start gegaan. Een aantal aannemers is uitgenodigd om mee te doen aan de prijsvraag. Rijnhart Wonen verwacht na de zomervakantie te kunnen beginnen met de eerste werkzaamheden in de ombouwoperatie. Onlangs werd met de Gemiva-SVG Groep overeenstemming bereikt over de huur van twintig appartementen en de vestiging van een activiteitencentrum in de nieuwbouw van Elisabethhof 1. De twintig appartementen maken deel uit van de in totaal circa 55 sociale huurap-

leiderdorp naTuurliJk

Piepen, fluiten, zingen en krijsen na de op één na warmste winter in driehonderd jaar is het nu volop lente. een warme lente, de natuur loopt bijna een maand voor op een gemiddeld jaar! dat is duidelijk zichtbaar als je om je heen kijkt. eind maart bloeide de eerste pinksterbloem al, en nu zien de bermen wit van het prachtige fluitekruid, gemengd met het geel van het raapzaad.

O

ok de vogels hebben de lente in de bol. Kool- en pimpelmezen hebben de nestkastjes gekeurd en zitten druk te broeden. De merel heeft al jongen en de ouders vliegen zich een ongeluk om al die wijd opengesperde bekjes te vullen met rupsjes en insecten. De merel is nu de meest voorkomende tuinvogel (op de huismus na) terwijl hij vijftig jaar geleden nog een schuwe bosvogel was. Af en toe zit er een gaai met snode plannen te loeren naar de plaats waar hij een nestje vermoedt. Eksters zie je altijd in tweetallen, de zon doet hun mooie blauw/zwarte/

witte pakjes schitteren. Ook de tortelduiven doen op hun eigen manier hun best een nestje te bouwen. Een paar takjes schots en scheef op elkaar en klaar is het nest. De eitjes vallen er bijna doorheen en één stevige windvlaag en weg is het nest! Dan kun je maar beter een plantenbak als basis kiezen… Ook Bartje, Bertje en Brutus de meeuw zijn terug van weggeweest. Het zijn mooie vogels om te zien en ze kunnen geweldig vliegen, maar waarom nu toch dat geschreeuw en gepoep de hele dag! Dan heb ik liever de musjes in mijn tuin. Als je

mussen ziet zijn het er altijd veel. Ze leven gezellig met hele families samen, en scharrelen met zijn allen rond in de heg of nemen een zandbad. De vinken laten hun liedje met aan het eind de karakteristieke vinkenslag horen, en de zanglijster zit boven in zijn vaste boom zijn liedje met herhalingen te zingen. In de houtkamp broeden twee zwanenfamilies. De dames houden de eieren warm op het grote nest in het riet, terwijl hun echtgenoten de wacht houden. Ook scharrelt er een Nijlgans rond. De groene exotische halsbandparkieten zijn al zo gewend aan het Hollandse klimaat dat ze de winters gemakkelijk doorkomen en zich flink voortplanten in gekraakte boomholtes van de specht. Ze doen zich nu tegoed aan de malse groene bladknoppen van de paardenkastanje. Onder de bomen zie je de restanten van de maaltijd liggen.

partementen met lift, bestemd voor één- en tweepersoonshuishoudens. herbesTemming

Verder heeft Rijnhart Wonen zich de afgelopen tijd ingespannen om voor de nog in het gebouw aanwezige laboratorium- en keukeninventaris een verantwoorde bestemming te vinden. De vorige eigenaar, geneesmiddelenfabrikant Astellas, heeft bij de verhuizing naar een nieuw gebouw in Leiden een grote hoeveelheid bruikbare spullen achtergelaten, variërend van zonwering, zuurkasten tot een volledige keukeninrichting behorend bij het voormalige bedrijfsrestaurant. Rijnhart Wonen is op dit moment in overleg met hulpverleningsorganisaties over herbestemming van deze goederen in zieken- en verzorgingshuizen in Albanië en Moldavië, zodat deze middelen duurzaam ingezet kunnen worden voor doelgroepen die het ook nodig hebben.

Zes actieve gidsen van natuurorganisatie ivn volgen dit jaar het planten- en dierenleven in leiderdorp. om de week schrijven Zij in deZe rubriek over hun bevindingen.

een broedende tortelduif in een plantenbak.

Er is een paar keer een ooievaar gesignaleerd op het nog kale nest bij de kinderboerderij, maar hij voelt meer voor een gestoffeerde woning.

grutto’s in de Achthovenerpolder. Als ik hun baltsroep “utto, utto, utto” hoor en ze door de lucht zie buitelen is het pas echt lente!

Maar het meest geniet ik van de

Tekst en foto: Ada van der Aar


Voor behandeling van o.a. . ADHD en ADD . Chronische vermoeidheidsklachten . Depressieve klachten . Emotionele verwerkingsprocessen . Gewrichtsklachten . Hooggevoeligheid . PDD-nos en Autisme . Pijnklachten . Ziekte van Lyme

Raffito schuifdeurkasten en Wedeka stelling- en interieursystemen Kabelbaan 17 - Leiderdorp - Tel. 5820408

• EErhart Sierbestrating.

Voor al uw bestratingen en tuinwensen. Bel voor vrijblijvende prijsopgave 070-3211006.

• Vuil tapijt? laat het

vakkundig reinigen of huur Mr. Steam. Gratis thuisbezorgd. Tol Steam Interieurverzorging, tel. 070-5116612.

• Dak herStellen? Bouma/Grundeken bel-

len! 070-5114674/070-5118394. Uw dakspecialist!

• BC SierBeStratinG Tegelwerk, met afvoer, gratis prijsopgave. Tel. 06- 55321682.

• 50-plusser SChilDert, SauSt en BehanGt uw huis weer als nieuw. Tel. 06-13067762.

• Lekker toerfietsen vanuit Wassenaar en Voorschoten? www.tcdekampioen.nl.

Margreet van Duijn

Graag nodigen wij u uit voor de Frank Walder Fashionday. Onze professionele mannequins presenteren dan de nieuwe voorjaars-zomercollectie.

trum van Leiden. Voor afstudeerborrels, recepties, verjaardagen, etc. Geen huur! Wel wat servicekosten en normale gangbare drankprijzen! Reserveringen: tel. 06-25047376.

Daarnaast zijn de haarstylistes van Jacques van Bellen aanwezig die u voorzien van haar en visagie advies.

Garageboxen in Oegstgeest en leiden. Huurprijs v.a. € 110,-. Inlichtingen 06-20773480.

Goed schilderwerk, niet duur, tel. 06-30031935

Bijles aan huis. Op locatie. Natuur/schei/wis•kunde/anw/nask/Engels. € 12,- per uur, proefles gratis. Tel. 06-37403050 Brasso Kattenberg.

Zit u nOG SteeDS in De SChaDuw? Wij zagen bomen om en takken af. Van Selm Boomverzorging. Tel. 070-5111923 of 06-53794870.

Jaguar XF 3.0 V6 LuXurY Kosten rijklaar maken: € 750,Kenteken 07-ZS-HS Kilometerstand 44.108 km Aantal versnellingen 6 (Automaat) Datum 1e toelating 22-05-2008 Garantie BOVAG Opties/ Accessoires

Wij verwelkomen u graag!

tuinman/straatmaker voor al uw tuinwerkzaamheden, gratis opgaaf. Tel. 06-57200505.

• Praktijk voor Adrian. Complementaire Natuurgeneeskunde www.be-yin-praktijk.nl info@be-yin-praktijk.nl Tel. 06-51885259

vrijdag 25 april

SteunZOlen. Erkend leverancier, lid Stichting LOOP, vergoeding via zorgverzekeraar. Een afspraak kunt u maken in Oegstgeest, Leiden en Leiderdorp met Wim van Zijp, tel. 071-5238468 of 06-12028319.

www.ZalenVerhuurkruyt •schipvanleiden.nl. Mooi bruin café in oude cen-

BE-YIN Oegstgeest

FASHIONDAY

Marge auto Brandstof Kleur Interieur Energielabel Gewicht

€ 28.500,-

Ja Benzine Botanical Green Leder 1635 kg

Achterbank neerklapbaar, Achterbank neerklapbaar (ongelijke delen), Airbags voor, Alarmsysteem SCM goedgekeurd, Anti blokkeer systeem, Audiobediening op het stuur, Automatische Stabiliteits Controle, Blind Spot Monitor, Bluetooth telefoonsysteem , Boordcomputer, Buitentemperatuurmeter, Bumpers in carrosseriekleur, Burr Walnut Houtfineer, Centrale deurvergrendeling afstandbediend, Climate control, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen voor en achter, Elektrisch verstelbare voorstoelen, Getint glas, Gordijnairbags achter, Gordijnairbags voor, Hoofdsteunen achter, Houtinleg, In hoogte verstelbaar stuur, Lederen stuurwiel, Lichtmetalen velgen (18), Middenarmsteun achter, Middenarmsteun voor, Navigatiesysteem, Parkeersensoren, Parking Camera, Radio/CD speler, Regensensor, Sperdifferentieel, Spoiler achter, Stuurbekrachtiging, Telefoon, Toerenteller, Traction control, USB / iPod aansluiting, Verlichte instap dorpels, Warmtewerend glas, Xenon verlichting, Zij-airbags voor

Bijzonderheden

Keurig onderhouden, weinig kilometers. een zeer fraaie combi.

Bedrijvenpark Foreparkpark, Neckar 1, 2491 BE DEN HAAG Verkoop@blankespoor-jaguar.nl Tel: 070-3575717 Fax: 070-3575719

Irislaan 49-51 - 2343 CG Oegstgeest Telefoon 071 - 51 73 826

www.vanstrienmodes.nl In samenwerking met Kapsalon Jacques van Bellen

En bij besteding van € 99,95 aan Frank Walder kleding krijgt u een schitterend collier cadeau. Tevens ontvangt u een leuke Jacques van Bellen goodiebag.


lokaal

Leiderdorps weekbLad

Workshop over slaapproblemen bij kinderen cJG n Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert op 7 mei van 19.30 tot 21.30 uur voor het eerst in Leiderdorp de workshop ‘Lekker leren slapen’ voor ouders met kinderen van 2 tot 12 jaar.

Sommige kinderen vallen in een diepe en lange slaap zodra hun hoofd het kussen raakt, maar bij anderen levert het naar bed gaan elke avond problemen op. Problemen met slapen kunnen een uitputtingsslag zijn voor het hele gezin. Een paar kleine veranderingen kunnen een groot verschil maken, zodat het hele gezin beter kan slapen. Tijdens de workshop ‘Lekker leren slapen’ wordt aandacht besteed aan de slaapproblemen die het meeste voorkomen en wordt uitgelegd hoe de meeste slaapproblemen ontstaan. Ouders krijgen tips om kinderen zelfstandig in slaap te laten vallen, in bed te laten blijven en door te laten slapen. Daarnaast is er voldoende ruimte om met andere ouders/verzorgers ervaringen en ideeën over opvoeden uit te wisselen. De workshop kost € 5,- per persoon. Voor meer informatie, andere locaties en aanmelding kijk op www.cjgcursus.nl.

Inloopochtend MS patiënten lotGenotenBiJeenkomst n

De regionale afdeling van de Multiple Sclerose Vereniging Nederland organiseert donderdag 24 april in samenwerking met Rijnland Ziekenhuis een inloopochtend voor MS-patiënten. Deze vindt plaats van 10.00 tot 12.00 uur in restaurant Santé van Rijnland Ziekenhuis locatie Leiderdorp. Tijdens de inloopochtend staan vrijwilligers klaar voor MS patiënten en hun naasten om informatie te geven, kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Patiënten met MS kunnen klachten hebben als verlammingen, geheugenstoornis, slecht zien en vermoeidheid.

Gec ondo leerd

Gefeliciteerd met je erfenis. Een erfenis kan een mooi extraatje zijn. Maar het kan ook behoorlijk belastend zijn als blijkt dat u meer schulden dan baten erft. Laat u daarom bij een erfenis voordat u ook maar iets toezegt of aanvaardt eerst door ons adviseren. Samen met u kunnen we kijken of u er verstandig aan doet om de erfenis al dan niet beneficiair te aanvaarden of misschien wel te weigeren. Kijk voor advies of meer informatie op www.notarissen.tv of bel 071-589 92 01.

woensdag 23 april 2014

5

Bewoners Huis ter Does leren wat te doen bij brand in huis n Samen werken aan een vluchtplan en dat ook regelmatig oefenen Brandpreventie n Teun Sollie en Julia Kooijman van de Brandweer Hollands Midden kwamen vorige week naar Huis ter Does in Leiderdorp om de bewoners voorlichting te geven over hoe te handelen bij brand en uit te leggen wat ze zelf kunnen doen om brand te voorkomen. Tekst en foto Esta Hoogervorst

Directe aanleiding voor de voorlichtingsmiddag was een magnetronbrand met grote rookontwikkeling, die op 22 februari plaatsvond in de keuken van één van de appartementen. Een deel van de bewoners moest toen naar buiten om daar te wachten tot de rook was opgetrokken, drie van hen moesten naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd. Die brand leidde tot veel vragen over wat je eigenlijk het beste kan doen in geval van brand. vluchtplan oefenen

Een duidelijk advies van Sollie en Kooijman was om samen werken aan een vluchtplan en dat ook regelmatig te oefenen. En natuurlijk moet iedereen er met elkaar voor zorgen dat de vluchtwegen vrij zijn en blijven.

de door de bewonerscommissie van Huis ter does georganiseerde voorlichtingsmiddag trok een zaal vol belangstellenden.

Bewonerscontact is heel belangrijk: overleg hoe je elkaar kunt helpen en werk onderling samen. Plaats een rookmelder als je die nog niet hebt en eventueel een hittemelder in de keuken. Hang je huissleutel op een vaste plaats, zodat je die niet hoeft te zoeken als je snel je huis moet verlaten. En als er brand is in

jouw flat, doe dan als je weg gaat de deur goed achter je dicht zodat de rook zich niet kan verspreiden. Een prangende vraag uit de zaal was hoe je als je slecht ter been bent en afhankelijk van een scootmobiel of rollator bij brand zonder hulp naar beneden kunt komen. Want de lift mag dan niet gebruikt worden.

De brandweer had daarvoor eigenlijk maar één advies: zittend op de billen van tree naar tree de trap af. De veiligste plekken in het flatgebouw bij brand zijn de hal, het trappenhuis en het balkon. Ga vooral nooit naar het dak, want daar ben je moeilijk te bereiken en kom je snel vast te zitten.

Zoals de bewoners twee maanden geleden hebben gemerkt, zijn er als er echt iets gebeurt voldoende hulpdiensten snel ter plekke om het gebouw zonodig te ontruimen. Volg dan vooral de instructies van de medewerkers van de politie en brandweer, zo kregen de bewoners op het hart gedrukt.

EHBO-vereniging Leiderdorp viert 75-ste verjaardag n Onderscheiding EHBO Nederland voor Magda van der Vlies JuBileum n De EHBO-vereniging Leiderdorp bestaat dit jaar 75 jaar. De jaarlijkse ledenvergadering in het Trefpunt aan de Eikenlaan, op 15 april, had daarom een feestelijk karakter. Tekst en foto: Miep Vroonhof

Ook burgemeester Laila Driessen, erevoorzitter van de vereniging, voegde zich bij de vele opgekomen leden. Op de dag van de vrijwilliger “waarvan er gelukkig in Leiderdorp velen zijn” koos zij er van harte voor juist bij dit jubileum aanwezig te zijn: “Als ik bij evenementen zie dat de mensen van de EHBO aanwezig zijn dan geeft dat meteen al een veel veiliger gevoel.” onderscheidinG

Met veel genoegen kon zij daarop aan Magda van der Vlies-Rotmensen een onderscheiding opspelden van EHBO Nederland. Zij is al vijftig jaar EHBO-er en al vijfentwintig jaar actief als kaderlid. Ruim honderd groep 8 leerlingen van Leiderdorpse basisscholen hebben de afgelopen maanden een Jeugd-EHBO cursus gedaan waarin ze de beginselen van de Eerste Hulp Bij Ongelukken leerden. Samen met Divera Kapteijn, bestuurslid jeugdzaken van de EHBO-vereniging Leiderdorp was Magda van der Vlies ook daarbij actief aanwezig

van levensBelanG

Met op dit moment 72 leden is de in 1939 opgerichte Leiderdorpse vereniging zelf ook een boegbeeld van het idealisme dat de landelijke EHBO kenmerkt: ‘De Koninklijke EHBO leert helpen’. Door niet alleen als leden veel kennis op te doen over hoe te handelen bij (ernstige) ongelukken maar die kennis en ervaring ook vast te leggen in diploma`s slaagde de EHBO er in de geldende opvatting dat alleen medisch hooggeschoold personeel zou kunnen en mogen helpen te doorbreken. Via de EHBO-verenigingen in Nederland leren vele mensen omgaan met een noodsituatie en die kunde weer doorgeven. En dat blijft ook na vijfenzeventig jaar letterlijk van levensbelang. Voorzitter Evert Tromp geeft aan dat het een uitdaging blijft om de EHBO op de kaart te houden. “Ook landelijk gezien is er nu weer een trend naar het inzetten van alleen de professionele hulpdiensten. Terwijl de eerste reactie van slachtoffer en toeschouwer(s) heel belangrijk is.” Door kennis over wat er moet

gebeuren bij kleine en grote ongelukken kan je de situatie niet alleen veiliger maken door op dat moment het goede te doen, maar ook het feit dat veel mensen die basiskennis hebben levert al extra veiligheid en zelfvertrouwen op, geeft hij aan. De viering van het jubileumjaar wordt dan ook pas echt bekroond als er - na een onvrijwillige pauze

met net te weinig aanmeldingen in 2014 weer voldoende deelnemers zijn om de belangrijke basiscursus te organiseren, die in september van start gaat. Die cursus wordt gegeven volgens de officiële richtlijnen van het Oranje Kruis en bij het behalen van het examen verkrijgt men het erkend diploma Eerste Hulp. Kijk voor een aanmeldingsformulier op www.ehboleiderdorp. nl of bel Renée Vink: (071) 5895277.

burgemeester Laila driessen mocht Magda van der Vlies, 50 jaar eHbo-er en 25 jaar kaderlid, een onderscheiding opspelden van eHbo nederland.


FAMILIEBErIchtEn Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie. Per e-mail Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Leiderdorps Weekblad. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF).

Regentesse

uitvaartverzorging

‘Persoonlijke aandacht verlicht het verlies’

Per post of afgeven U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vr: 8.30-17.00 uur).

persoonlijk, betrokken en altijd dichtbij

Deskundig en zorgvuldig, snelle levering. Open ma. t/m za. 10-17 uur. Voorbeeldentuin 7 dagen per week vrij toegankelijk.

Nico Soek begeleidt en verzorgt de uitvaart, ook als u elders verzekerd bent.

Delfweg 34a, 2211 VM Noordwijkerhout Telefoon: 0252 418912 E-mail: info@memorienatuursteen.nl www.about.me/memorienatuursteen

p/week all-in e.ros@kpnmail.nl

in Rijnsburg: appartement, 33 m2, •voorTE1 HUUR werkend persoon, huur € 550,- incl. Tel. 071-4021454.

marielle van de loo Merelstraat 28 2352 VD Leiderdorp

071 34 11 590

Samen, zorgvuldig en persoonlijk

Uw adviseur Henri van Hardeveld

ZOMERHUISJE Winterswijk, in mooie natuur•omgeving, 4 pers., super voor fietsers € 250,-

(zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

www.regentesse.net

Voor een blijvende herinnering. Een persoonlijk en passend gedenkteken. Grafstenen en urnen in natuursteen, glas, RVS en hout.

071 - 57 20 076 dag en nacht www.arumuitvaartzorg.nl € 500,- VINDERSLOON gouden armband met •witte briljantjes (omg. parkeergarage Digros Noord-

TRAPPEN STOFFEREN met projecttapijt v.a. € 300,- incl. tapijt, tel. 071-3010941. Verkaik Warmond, vofverkaik@xs4all.nl REPARATIES van vele merken. •ZeerLUXAFLEX veel onderdelen. Ook aan huis service. Verkaik Warmond, vofverkaik@xs4all.nl

Geïnteresseerd in bridge? Zie www.bridgevictorie.com voor alle informatie over cursussen, wedstrijdleiding en kofferbridge.

DEURSTRIK: rood / wit / blauw / oranje of wijk / Hoorneslaan Katwijk / Abdijlaan Rijnsburg, helemaal oranje. Voor Koningsdag of wk-voetbal, 071-4026444 € 12,-. www.defeesttuin.nl tel. 06-17508138.

Een persoonlijk afscheid. Wij zijn er als u ons nodig heeft. Een geruststellende gedachte.

071 - 523 40 40

www.theadijkstra.nl Telefoon: 071 - 573 08 34 (24 uur per dag, ook in het weekend) Monuta Soek Hoogmadeseweg 66, Leiderdorp www.monuta.nl Ook als u niet bij ons verzekerd bent.

24 25

Deze bedrijven vindt u er in ieder geval! Roks Elektrotechniek Porseleinkast Hoevens Makelaardij Katwijks Hypotheekhuys Freke inbraakbeveiliging H&B Bouw Coastline Zwembaden&Wellness Sanidrome Parketshop Katwijk Renee Noppen Tuinontwerp Hortus Artiflex Van Kralingen Interior Optidee - Hetty Krijnen van Peursum - Bang & Olufsen Katwijk Gem Studio Ruud Aanhane tuinen Tegels, Natuursteen en Laminaat Domum Horizon

Robiflex Leeskring Kuivenhoven keukens Kinderdagverblijf Mukkie Kroon Parket Soed Effect Interieurbouw Boxspringspecialist Vishandel Wim Klok Fresh Chain Smaakhuis Lisse Aad Wijnen Jura Bamix Green Egg Krijgsman Dranken Energiegarant Lotsenergy Ecotap

Ook uw bedrijf in de spotlights? Dat kan al vanaf € 249,- excl. btw. Meldt u vandaag nog aan! Vol=VOL

mei heerlijk wonen duurzaam culinair Kijk alvast op www.heerlijk-wonen.nl Locatie:

Dekker Warmond Veerpolder 14 2361 KV Warmond

Volg ons op: W

www.heerlijk-wonen.nl @heerlijk-wonen facebook.com/heerlijk.wonen.7

gratis beurs beleven inspiratie voor wonen duurzaamheid culinair proeverijen gezelligheid advies kinderanimatie

in

du

IS T A R G E kin E R T EN


lokaal

Leiderdorps weekbLad

woensdag 23 april 2014

7

Buren exposeren in de Dorpskerk koningsdag n In de Dorpskerk vindt op Koningsdag, 26 april, van 10 tot 14 uur een tentoonstelling plaats met de titel ‘Kunst uit de buurt’. Buren van de kerk uit de Hoofdstraat en uit de Eikenlaan exposeren enkele van hun kunstwerken.

Ton Willemsen is al zijn leven lang met kunst bezig. Hij begon met portrettekenen en schilderen, later werkte hij ook met klei en brons gieten. In de Dorpskerk zijn enkele van zijn schilderijen te zien. Saskia Vos is beeldend kunstenaar. Zij heeft op vele kunstmarkten gestaan en in galeries geëxposeerd. Veel beelden en wandobjecten zijn gemaakt van zelf ontwikkeld kleiachtig materiaal met de naam ‘Walskia’. Andere werken worden o.a. gemaakt van gebakken klei, papier of van glas. Een selectie van haar werken is op 26 april in de Dorpskerk te zien. Thea van Schagen houdt zich bezig met dansen en met kunst. Zij werkt graag met felle kleuren in haar schilderijen en haar porse-

leine objecten. Haar voorkeur gaat uit naar abstract. Zij exposeert tijdens Koningsdag enkele van haar werken. in 1993 begon Willem Lut met het schilderen van aquarellen, later schakelde hij over op schilderen met acryl waarbij het werken op grote doeken steeds meer zijn voorkeur kreeg. Sinds 2008 maakt hij ook abstracte schilderijen. In de kerk hangen enkele van zijn schilderijen. Mary van ’t Woud maakt iconen en aquarellen. Enkele van haar iconen waren eerder te zien in de Dorpskerk. Nu exposeert zij met enkele aquarellen. De arts Kees van Schie begon in de jaren ’90 van de vorige eeuw met schilderen. Hij doet aan buiten schilderen (boten, landschappen, stadsgezichten), atelierwerken (modellen, kinderen, portretten, stillevens, dieren) en aquarelleren en tekenen (tekeningen-modellen, diverse tekeningen, Loire tekeningen, tekeningen Sail). Een aantal van zijn werken is te zien tijdens de expositie.

Leerlingen van groep 7 van de kastanjelaanschool en hun juf poseren met de Fakkelvlag. | Foto: Esta Hoogervorst

Burgemeester geeft uitleg over 4 en 5 mei herdenking n Dit jaar spelen tijdens de herdenking en viering van 4 en 5 mei in Leiderdorp de leerlingen groepen 7 van basisschool ’t Bolwerk en de Kastanjelaanschool een belangrijke rol. Dit is hen gevraagd door burgemeester Laila Driessen en de Oranjevereniging Leiderdorp. Op woensdag 16 april bezocht de burgemeester beide scholen om de leerlingen goed voor te bereiden op hun taken.

burgemeester driessen en voorzitter Filippo van de winkeliersvereniging winkelhof openen het vernieuwde plein met het doorknippen van een lint.

Vernieuwd plein bij Hema meteen een hit opening n Het is een regelrechte

‘hit’. Sinds enkele weken is het plein voor de Hema en Sport 2000 in het Leiderdorpse winkelcentrum Winkelhof ingericht met gezellige zitjes, en van meet af aan werd daar druk gebruik van gemaakt.

Vorige week donderdagochtend vroeg werd het plein officieel geopend door burgemeester Laila Driessen en voorzitter John Filippo van de Winkeliervereniging Winkelhof, die samen met een megaschaar een lint doorknipten. Driessen zei bij die gelegenheid dat ze blij verrast is door de metamorfose van het plein. Waar ze meteen een wens aan vastknoopte: “Het zou fijn zijn als Wereldhave ons aan de buitenkant van het winkelcentrum ook zo zou

verrassen.” Wat Wereldhave, de eigenaar van het winkelcentrum, van plan is verder aan die buitenkant te gaan doen, is nog niet bekend. Wel gaat het opknappen van de binnenkant van Winkelhof de komende tijd nog door. De opening van het plein werd gevierd met een luxe ontbijt voor de ondernemers van het winkelcentrum. Kort daarna werden alle zitjes, de fraaie booglampen, de plantenbakken en de bij kinderen razend populaire iPlay weer verwijderd. Dat was nodig om plek te maken voor het kunststof ijsbaantje annex sportpleintje dat van zaterdag 19 tot en met zaterdag 26 april gebruikt wordt voor activiteiten in het kader van de Nationale Sportweek. Maar volgende week zijn de zitjes weer terug.

Muzikaal Tuynieren muziek

n Op zondag 27 april, de dag na Koningsdag, kan in café De Hollandsche Tuyn nagefeest worden met de laatste Muzikaal Tuynieren-middag van dit seizoen. Op het podium staan Vrienden van ... en Rot op juh

Vrienden van ... speelt covers uit de jaren ‘60,’70 en ‘80. Rot op juh is een Leiderdorps projectkoor met

teksten van Jan Rot. De optredens beginnen om 16.00 uur, de toegang is gratis. Voor wie wil blijven eten wordt aansluitend een dagschotel geserveerd van gegrilde kalfsentrecôte met kruidenboter, Provençaalse boontjes en frietjes voor maar € 12,50. Reserveren is gewenst via tel. (071) 541 14 64. De Hollandsche Tuyn ligt aan de Hoofdstraat 24 in Leiderdorp.

Leerlingen van ‘t Bolwerk zullen dit jaar assisteren bij de bloemlegging. Na afloop van de plechtigheid draagt een delegatie van ’t Bolwerk in de Dorpskerk de ‘fakkel’ (in de vorm van een kandelaar) over aan De Prins Willem-Alexander school. De leerlingen van deze school zullen in 2015 bij de plechtigheden aanwezig zijn. De leerlingen van de Kastanjelaanschool tonen al jaren hun betrok-

kenheid bij de herdenking op 4 mei. De school is altijd aanwezig bij de herdenkingsbijeenkomst in de Dorpskerk en de kinderen helpen bij het uitdelen van de bloemen die worden meegenomen tijdens de Stille Tocht. Dit jaar deed groep 7 van de Kastanjelaanschool mee met het project ‘Vrijheid geef je door’, wat ook de titel van het boekje dat ze, net als groep 7 leerlingen van 4900 andere basisscholen in Ne-

derland, kregen via het Nationaal Comité 4 en 5 mei. De leerlingen waren door hun juf Mirjam Spitz heel goed voorbereid om de burgemeester te ontvangen. Driessen stelde hen een heleboel vragen zoals, ‘Waarom is het boekje ‘Vrijheid geef je door’, dat jullie allemaal kregen zo genoemd?’, ‘Wat weten jullie van Anne Frank?’, ‘Wat doen jullie op 4 mei om acht uur ’s avonds en welk instrument speelt daarbij een belangrijke rol?’. De meeste vragen wisten de leerlingen goed te beantwoorden. Driessen benadrukte, dat we de mensen die voor onze vrijheid hebben gevochten en daarvoor de hoogste prijs hebben betaald, nooit mogen vergeten en dat door moeten geven!

Langer thuiswonen met wat hulp van techniek themaochtend n Stichting Pluspunt organiseert iedere derde woensdagochtend in de maand een informatieve themaochtend in de bibliotheek in de Sterretuin. Op 16 april was het thema ‘Langer thuiswonen, veiligheid in en om het huis’. De presentatie werd verzorgd door woonatelier Decorette in de Winkelhof en Kruyt IJzerwaren aan de Touwbaan. Tekst en foto: Esta Hoogervorst

De eerste inleiding werd gehouden door Peter Rusman, van woonatelier Decorette. “Ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar dan wel op hun eigen manier en van alle gemakken voorzien”, stelde hij. Een van die gemakken is het elektronisch bedienen van gordijnen, zonwering en verlichting, zowel buiten als binnen. En daar zijn tegenwoordig volop mogelijkheden voor, met draadloze en gebruiksvriendelijke alles-ineen systemen. Bij Decorette weten ze er alles van. Sinds 1989 heeft de firma Kruyt aan de Touwbaan een groot assortiment aan producten, die een bijdrage leveren aan de veiligheid in en rond het huis. Kruyt heeft veel expertise en voert het erkende Politie Keurmerk Veilig Wonen. Zowel Decorette als Kruyt hebben veel producten van het merk Secu-

Care, dat zich richt op innoverende en veilige woonoplossingen. Daaronder zijn fraai gevormde handgrepen, drempelhulpen en antislip

producten. Allemaal erop gericht om vallen in huis te voorkomen, want dat gebeurt nog veel te vaak, lichtte Luke Verhoeff van SecuCare toe. De bezoekers kregen volop ideeën om de veiligheid en het comfort thuis te verbeteren. Het is zeker de bedoeling de presentatie nog eens te herhalen voor wie er dit keer niet bij kon zijn.

V.l.n.r. peter rusman (decorette) ben van den kommer (firma kruyt) en Luke Verhoeff (secuCare) kunnen ouderen helpen hun huis veiliger te maken.


Gemeente Leiderdorp

I N F O R M A T I E

Agenda

19 t/m 26 april: Nationale Sportweek 25 april: Lintjesregen 26 april: milieustraat gesloten 5 mei: gemeentehuis en milieustraat gesloten 6 mei: Ideeën voor Coalitie akkoord 24 mei: Dag van het Park 29 mei: gemeentehuis en milieustraat gesloten 9 juni: gemeentehuis en milieustraat gesloten

Gemeentehuis Willem-Alexanderlaan 1, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, telefoon 54 58 500, fax 58 95 691, email info@leiderdorp.nl, website www.leiderdorp.nl. Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00-17.00 uur, woensdag tot 20.00 uur.

Openingstijden gemeentehuis en milieustraat In verband met de komende feestdagen zijn het gemeentehuis en de milieustraat gesloten op: • 26 april Koningsdag • 5 mei Bevrijdingsdag • 29 mei Hemelvaart • 9 juni Tweede Pinksterdag Vrijdag 30 mei zijn gemeentehuis en milieustraat open. Tijdens de feestdagen wordt er geen huisvuil opgehaald. De inhaaldag voor 5 mei is 6 mei. Meer informatie vindt u op www.leiderdorp.nl/milieustraat.

Ideeën voor het coalitieakkoord Een nieuw coalitieakkoord voor Leiderdorp… Wat vindt u ervan? Zijn er vanuit uw beroepsmatige achtergrond essentiële zaken die u wilt toevoegen? Laat het ons weten

op 6 mei - 21.00 uur gemeentehuis Leiderdorp

23 april 2014

Gemeente aan Huis

griffie@leiderdorp.nl. D66, VVD en CDA zullen uw inbreng wegen en samen bepalen of die leidt tot aanpassing van het akkoord. Het concept-akkoord is binnenkort beschikbaar via leiderdorp.nl, raadleiderdorp.nl en de websites van D66, de VVD en het CDA.

V A N

H E T

G E M E E N T E B E S T U U R

Burgerzaken maandag t/m donderdag van 8.30 tot 12.30 uur, woensdag tot 20.00 uur (tussen 17.00 en 20.00 uur alleen op afspraak), vrijdag tot 12.30 uur. Afhalen (reis)documenten maandag t/m donderdag van 8.30 tot 17.00 uur, woensdag tot 20.00 uur (tussen 17.00 en 20.00 uur alleen op afspraak), vrijdag tot 12.30 uur.

V A N

Wmo-loket houdt tel. spreekuur van 9.00 tot 10.00 en inloopspreekuur van 10.30 tot 12.30 uur. Loket Werk en Inkomen open op maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

L E I D E R D O R P Bouwen en Wonen Heffingen; Leerlingenvervoer, Gehandicaptenparkeerkaarten en Kwijtscheldingen ma t/m vr 8.30 - 12.30 uur. Grofvuil lijn telefoon 54 58 500. Milieustraat Simon Smitweg 9, openingstijden ma t/m do 7.30-16.15 uur, vr 7.30-12.30 uur en za 9.30-12.30 uur.

Natuurlijk  Leiderdorp Heelblaadjespad opnieuw Op zoek naar vogels tijdens geasfalteerd lentewandeling Het Heelblaadjespad wordt opnieuw geasfalteerd. Het pad verkeert al enige tijd in een slechte staat. Basisschool De Hasselbraam is bij regenweer onbegaanbaar. Het pad wordt vanaf de Voorhoflaan tot aan de brug bij kerk De Menswording geasfalteerd. De voorbereidende werkzaamheden beginnen in de week van 22 april en het asfalteren in de week van 28 april. De asfalteringswerkzaamheden duren ongeveer 2 dagen.

Op zondag 27 april vanaf 14.00 uur kunt u meewandelen op zoek naar vogels in park De Houtkamp en in de heemtuin. Kijk op www.natuureducatie.nl voor meer info. Foto: Andre Biemans

Doe mee met het burgerpanel cultureel aanbod Leiderdorp Ons burgerpanel over het cultureel aanbod in Leiderdorp staat vanaf vandaag online. Doet u mee? Dat kan via www.leiderdorppanel.nl.

Klanttevredenheidsonderzoek gemeente Leiderdorp De gemeente Leiderdorp doet mee met een klanttevredenheidsonderzoek. Via een bezoek aan de balie, de telefoon of via onze website, kan worden gevraagd of u deel wilt nemen aan dit onderzoek. Hoe meer deelname, hoe duidelijker het voor de gemeente wordt hoe u de dienstverlening ervaart. Wij stellen uw medewerking bijzonder op prijs.

Vraag tijdig uw reisdocument aan!

Een bondige schriftelijke inbreng (vóór 6 mei) is natuurlijk ook welkom en kan via

Voor het aanvragen én afhalen van uw reisdocument, kunt u een afspraak maken via www.leiderdorp.nl, maar ook telefonisch via 071-54 58 500.

Gemeente aan Huis

23 april 2014

Gemeente Leiderdorp

KORTE BERICHTEN EN BEKENDMAKINGEN Omgevingsvergunningen Aangevraagd (reguliere procedure) Bloemerd Bouwen van een scorebord (2014-0059-OG01) Locatie: Bloemerd 2 Datum ontvangst: 10 april 2014 Oranjewijk Plaatsen van een dakopbouw (2014-0057-OG01) Locatie: Hoofdstraat 149 Datum ontvangst: 14 april 2014

Verleend (reguliere procedure) Kerkwijk Plaatsen definitief geluidscherm westzijde A4, brug over Dwarswatering (2013-0013-OG02) Locatie: Ter hoogte van Dwarswetering Datum besluit: 22 april 2014

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt van 24 april tot en met 5 juni 2014 tenzij anders vermeld.

APV-vergunningen Aangevraagd Heel Leiderdorp Vergunning voor een huis-aan-huis collecte in de periode van 6 tot en met 12 juli 2014 voor de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting Locatie: Heel Leiderdorp Datum aanvraag: 15 april 2014 De aanvraag ligt 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Verleend Kerkwijk Gebruik maken van het trottoir op Koningsdag door Café de Koning Locatie: Koningstraat 1 - 5

Alle vergunningen zijn digitaal terug te vinden op: www.leiderdorp.nl > bekendmakingen

Datum besluit: 17 april 2014 Heel Leiderdorp Plaatsen van 10 billboards in de periode van 3 tot en met 17 mei 2014 voor de aankondiging van een boekenmarkt (2014-0026-APV) Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg Datum besluit: 17 april 2014 De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 18 april tot en met 23 mei 2014 tenzij anders vermeld. Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in? Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

Meldingen Geluid Melding incidentele festiviteit Activiteitenbesluit/Algemene

Plaatselijke Verordening Locatie: Zijldijk 28 Datum: donderdag 5 juni 2014 van 20.30 tot 01.00 uur

verkeerstekens 1990 neer te zetten bij een bestaand parkeervak.

Kerkwijk Verwijderen asbest (2014-0056-MG01) Locatie: Resedastraat 9 Datum ontvangst: 14 april 2014

De stukken zijn gepubliceerd in de Staatscourant via www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop Officiële bekendmakingen voor Staatscourant, dan ‘Op organisatie’, vervolgens ‘gemeente’ en dan ‘Leiderdorp’.

Voorhof Verwijderen asbest (2014-0058-MG01) Locatie: Klimopzoom 87 Datum ontvangst: 15 april 2014

Verkeersbesluit Aanleg gehandicaptenparkeerplaats Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen bij het perceel Laan van Ouderzorg 26. Dit gebeurt door bord E6 van het reglement verkeersregels en

De stukken liggen ook van 23 april 2014 tot en met 4 juni 2014 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Dit kan tot en met 4 juni 2014.

Wilt u reageren op deze publicatie of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op: communicatie@leiderdorp.nl of 54 58 500


Voor vouwwagen of tenttrailer

naar

DE JONG

EXTRA OPEN: Zondag 27 april

11.00 tot 17.00 uur

Zat 26 april gesloten

Alles voor kamperen, outdoor en vrijetijd

Vouwwagens

Princestraat 5, Katwijk Direct in het gezellige centrum van Katwijk en achter de boulevard gelegen riante bovenwoning (125 m2/ 340 m3) met groot dakterras (35 m2) en schuur. De woning is stil en licht, heeft 3 slaapkamers en een ruime zolderverdieping met diverse mogelijkheden.

Tenttrailers

Riante doorzonwoonkamer met levendig uitzicht over de Princestraat, met open haard en een aparte nis, te gebruiken als bijv. computerhoek, speel- of leeshoek. Keuken in lichte kleurstelling met moderne apparatuur. Riante dakterras gelegen op het zonnige Westen met deels graniet en hardhouten vloerdelen, en voorzien van ruime schuur. Badkamer met ligbad, aparte douche en klein balkon.

Campers

Gezelligheid, gemak, rust, privacy, strand, boulevard, ruimte, licht en mogelijkheden zijn de kernwoorden voor deze woning.

Caravans

Ook vele aanbiedingen in onze winkel

Meer info op www.kampeercentrumdejong.nl

Vraagprijs € 325.000 k.k

Volg ons op:

Twitter & Facebook

Makelaardij Zuidstraat 135 2225 GV Katwijk aan Zee Tel. 071 202 02 02 www.hoevensmakelaardij.nl

PArtICuLIereN

OPGeLet!

Katwijk Rijnsburg uw advertentie verschijnt in de regio: Valkenburg Particuliere advertenties kunnen in al onze kranten worden geplaatst. Noordwijk

Voor € 15,00 kunt u 120 tekens plaatsen. u kunt deze tot donderdag 12.00 uur inleveren, de advertentie verschijnt dan een week later in al onze kranten. Particuliere advertenties kunnen op onze website of tegen contante betaling op onderstaande adressen worden ingeleverd. • UITGEVERIJ VERHAGEN, Ambachtsweg 7a, KAtWIJK • HET VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KAtWIJK • SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOOrDWIJK • PRIMERA v.d. Lans, Hoofdstraat 208, SASSeNheIM • RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOOrDWIJKerhOut • THE READSHOP, in de Hoftuin, rIJNSBurG • LIETHORPS BOECKHUYS, Hoogmadeseweg 13, LeIDerDOrP • ROKERSPALEIS LEIDERDORP, Van Diepeningenlaan 17, LeIDerDOrP • BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (Passage), OeGStGeeSt U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLeVereN tOt DONDerDAG 12.00 uur! (plaatsing in de week daarna)

out

h Noordwijker De Zilk Sassenheim Voorhout Warmond Lisse Lisserbroek Hillegom

Beinsdorp Oegstgeest Leiderdorp

}

€ 15.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam: ............................................................................................................................................................……………………… Adres: ............................................................................................................ Tel.: ........................................……………………

te huur • te KOOP • GeVrAAGD AANGeBODeN • GeZOCht • GeVONDeN


Scholieren bezoeken Dwars

Wat: Kermis Locatie: Parkeerplaats bij sporthal de Does, Leiderdorp Wanneer: woensdag 23 april t/m zondag 27 april Tijd: Geopend van woensdag t/m vrijdag en op zondag 13.3023.00 uur, op Koningsdag (zaterdag 26 april) 10.00-23.00 uur

In april bezochten alle tweede klassen van het Visser ‘t Hooft Lyceum in Leiderdorp jongerencentrum Dwars. Ze kregen uitleg over wat er in Dwars allemaal plaatsvindt en konden dit ook gedeeltelijk zelf beleven. Er was bandcoaching, een dj-workshop, een workshop bij de nieuwe mobiele muziekstudio en er konden sleutelhangers gemaakt worden in de creatieve ruimte. Natuurlijk werd er tafelvoetbal, pool en tafeltennis gespeeld. Daarnaast hebben de jongeren ideeën voor activiteiten bedacht. Alle ideeën - waaronder een neonfeest, een drijvend springkussen in de Dwarswatering en een pannatoernooi - staan eind deze week op www.dwarsleiderdorp.nl. Na afloop kregen de jongeren een Dwarsvijfje dat ingeleverd kan worden voor één van de activiteiten. De activiteit met de meeste vijfjes wordt echt uitgevoerd, daar is €750,- voor beschikbaar. De winnende activiteit wordt eind mei bekend gemaakt.

Wat: Zangles Locatie: Jongerencentrum Dwars, Leiderdorp Wanneer: start woensdag 14 mei Tijd: 18.15-19.15 uur Kosten: € 35,- voor 8 lessen Leeftijd: 12-16 jaar Gratis proefles: donderdag 1 mei om 15.00 uur. Aanmelden via cjanson@scwleiderdorp.nl Meer info: www.dwarsleiderdorp.nl

EHBDu training voor vrijwilligers EHBD wattuh? Dat zal vast de reactie zijn als je deze vijf letters voor het eerst hoort/leest. Dit staat voor Eerste Hulp Bij Drank- en Drugsincidenten in het uitgaanscircuit, een cursus waarbij je verschillende effecten van drank en drugs leert herkennen en hoe je hulp kan bieden bij personen die dat nodig hebben. Wat moet je doen als iemand bewusteloos is door drank? En waar moet je op letten als iemand oververhit is geraakt na het gebruik van XTC? De veertien deelnemers, die allen een certificaat van deelname hebben behaald, weten hoe zij kunnen handelen. EHBDu wordt gegeven door Brijder Preventie, die op dit gebied meerdere interessante cursussen, workshops en informatie verstrekt voor jongeren. Meer informatie? www.brijderjeugd.nl.

Activeiten Koningsdag in Leiderdorp 1. Rommelmarkt in het Oude Dorp 2. Kermis in De Bloemerd 3. Aubade bij het gemeentehuis 4. Terrasfeest bij Brasserie Park 5. Optreden bij Hollandsche Tuyn van Heineken Music Live Band

De leerlingen konden onder meer een workshop volgen bij de nieuwe mobiele muziekstudio van Dwars.

Divergent: boek vs film RECENSIE

 Wereldwijd is Divergent een groot succes. Niet alleen het boek is vaak gelezen, maar ook de film is vaak bezocht. Hoewel de film is gebaseerd op het boek zijn er veel verschillen en het is mijn taak om deze even uit te lichten. Pas op: als je de film nog niet hebt gezien of het boek nog niet hebt gelezen, er staan spoilers in.

Door: Andrea de Bruin Het eerste wat mij opviel was de vriendschap tussen Christina, Al(bert), Will en Tris. In het boek begon het langzaam en werd het steeds meer duidelijk dat ze goede vrienden werden. Afgezien van Al dan. In de film was het eerst Christina waar Tris in de trein mee bevriend raakt en opeens zijn de rest ook haar vrienden. Daarbij ergert Tris zich naar aan Al die in het boek zichzelf in slaap huilt, terwijl dit in de film helemaal niet naar voren komt. Dan nog de zelfmoord van Al. In het boek was de reden dat hij verliefd was op Tris, zij had hem afgewezen. Daarom had hij wraak genomen door met Peter en Drew haar aan te vallen bij de Kloof. In de film komt de hele verliefdheid niet naar voren. Ook Drew wordt niet echt voorgesteld en ook Molly is komt er niet heel veel in voor. Het grootste verschil vind ik nog wel Edward. De fans die alleen de film hebben gezien, hebben waarschijnlijk geen idee over wie ik praat. Edward was de jongen die vanaf het begin op nummer 1 stond in het klassement. Een overstapper weliswaar. Peter kon het niet kroppen dat Edward boven hem stond en is in een avond met een boter-

Redactievergadering: Elke dinsdagavond van 17.30 - 18.30 uur Locatie: Dwars Bloemerd 1c 2353 BZ Leiderdorp

Oranje tompoezen mes naar hem toe geslopen toen iedereen sliep afgezien van hem. Hij stak het mes in zijn oog en is daarna gevlucht. Tris werd wakker van het gegil van zijn vriendin. Daarna had ze het bloed opgeruimd. Edward en zijn vriendin werden daarna factieloos en Peter kreeg minpunten. Dit hele stuk kwam niet in de film voor, helaas. De laatste die ik ga benoemen is de scène waar Four op een stoel zit met plakkers op zijn hoofd en dat hij zo het systeem van Jeanine bestuurt, tenminste in de film. In het boek was Four onder invloed van een simulatie en bestuurde hij gewoon met zijn handen. Ook was er geen chip in de film, die in het boek wel voor kwam. Er zijn nog wel andere verschillen, maar dit zijn de grootste en de ‘belangrijkste’. Afgezien van dit was de film voor mij een groot succes en een echte aanrader.

Een kilo plofkip is geen stuntartikel.

De tompoes (ook wel geschreven als tompouce) is een echt Nederlands gebakje, gemaakt van twee laagjes bladerdeeg met daartussen een dikke laag banketbakkersroom. Bovenop zit een laagje glazuur, dat als regel roze is, behalve als het Koninginnedag - nu Koningsdag - is en als het Nederlands elftal speelt in een groot toernooi. Dan worden de tompoezen gemaakt met een laag oranje glazuur. Hieronder een recept om de baksteenvormige gebakjes zelf te maken. Met Koningsdag-oranje glazuur natuurlijk. Ingrediënten: 250 ml melk 3 eidooiers 25 gr bloem 40 gr suiker 1/2 vanillestokje 4 plakjes bladerdeeg (diepvries) Voor het oranje glazuur 100 gr poedersuiker beetje water oranje voedingskleurstof Bereiding de room: Meng de eidooiers met de suiker en de bloem in een kom tot een glad mengsel. Breng de melk met het vanillestokje in een steelpan aan de kook. Als het kookt haal je het vanillestokje eruit, verwijder met een scherp mes het merg en doe dit terug in de melk. Blijf roeren en schenk de

melk bij het eimengsel en giet het geheel weer terug in de pan. Laat dit mengsel 10 minuten zachtjes koken. Na de 10 minuten haal je de pan van het vuur en laat de room afkoelen. Om te voorkomen dat er een vel op komt, moet je het af en toe roeren. het glazuur: Meng voor het glazuur de poedersuiker met een beetje water. Begin met een klein beetje water en doe er dat steeds meer bij tot het glazuur stroperig maar smeerbaar is. Voeg daarna net zoveel oranje voedingskleurstof toe tot je de juiste kleur oranje hebt. de tompoes: Verwarm de oven eerst voor op 220 graden. Leg de bladerdeegplakjes op een licht met bloem bestrooide of met bakpapier beklede bakplaat. Prik met een vork gaatjes in alle plakjes bladerdeeg, zodat het straks niet teveel rijst. Bak de bladerdeeg in ongeveer 12 minuten in de voorverwarmde oven lichtbruin. Als het bladerdeeg klaar is, haal je het uit de oven en laat de plakjes bladerdeeg op een rooster afkoelen. Snij alle plakjes dan doormidden zodat je 8 even grote rechthoekige stukken krijgt. Besmeer de helft van deze bladerdeegstukjes met de glazuur. Over de andere helft van de bladerdeegstukken verdeel je de afgekoelde banketbakkersroom. Dek elk gebakje af met een bladerdeegkapje met glazuur en klaar is je zelfgemaakte tompoes.


cultuur & uitgaan

Leiderdorps weekbLad

woensdag 23 april 2014

11

102 films op 6de LISFE FilmFestival n De zesde editie van Leiden International Short Film Experience (LISFE) vindt plaats op 1, 2, en 3 mei en zal het Leidse cultureel centrum Scheltema omtoveren tot een podium voor film, muziek en kunst.

Dit jaar is een recordaantal van 102 films te zien op LISFE. De verscheidenheid van de geselecteerde films weerspiegelt de culturele diversiteit van de filmliefhebbers die het festival ieder jaar bijwonen. Alle films zijn in het Engels ondertiteld. De geselecteerde films zijn verdeeld in twee categorieën: de Officiële Competitie en de Officiële Selectie. De Juryprijs zal worden uitgereikt aan een van de vijftien films in de Officiële Competitie. De films van de Officiële Selectie maken kans op de Publieksprijs. De Officiële Selectie biedt een grote variatie aan korte films die verdeeld zijn over verschillende thematische sessies: Animation, Sci-fi, Experimental, Traveling, Propaganda en Erotic. Deze editie van LISFE nodigt iedere dag het publiek uit om een Cineconcert bij te wonen. De optredens tijdens de Cineconcerten worden verzorgd door Bjørn Uyens, Han-

nah Driesse en Templo Diez. Tijdens de screenings, zullen zij de films Agnophobia, The Liver en Overture met live soundtracks begeleiden. Tevens kunnen de bezoekers van LISFE deel nemen aan de VHS workshop en de mogelijkheid krijgen om hun eigen animatie te maken met gebruik van ouderwetse VHS videotape. Tijdens het festival wordt een expositie gehouden over de korte documentaire film over SUB071, een non-profit underground gelegenheid in Leiden. De curator van de expositie, Minja Sarovic, zal de ins and outs van het maken van een korte film laten zien. Een exclusieve teaser van de documentaire Eerlijk Zullen We Allen Spelen zal vertoond worden. Het sluitingsfeest van LISFE wordt in samenwerking met de Koninklijke Acedemie van Beeldende Kunst (KABK), Den Haag georganiseerd. Met een live VJ optreden, videomapping en een speciaal dansend hologram dat de bezoekers enkele super dansbewegingen zal leren, wordt daarmee de zesde editie van LISFE met een onvergetelijk feest afgesloten. Toegang: €9 per dag, €15 drie dagen. Informatie: www.lisfe.nl.

schilderij ‘Merovingen in Leidsche rijn, ca. 675 na Chr. gemaakt door paul becx (2013)in opdracht van het rMo.

Beeld v an N ederland in Merovingische tijd tentoonstelling n Vanaf 25 april is in het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden de tentoonstelling Gouden Middeleeuwen te zien. De tentoonstelling rekent af met het sombere beeld van de Vroege Middeleeuwen en schetst een meer realistische weergave van een gouden tijd voor Nederland.

Het skelet van een T. rex, gevonden in new Mexico. | Foto: PR

Kindermuseumnacht dinosauriërs

n Op zaterdag 17 mei vindt de zesde editie van Museumnacht Leiden plaats. Tijdens deze Museumnacht organiseert alleen Naturalis in samenwerking met Museumnacht Leiden een speciale Kindermuseumnacht. Van 18.00 tot 22.00 uur staat bij het museum alles in het teken van dinosauriërs.

De Museumnacht bij de andere Leidse deelnemers vindt plaats van 20.00 tot 01.00 uur, maar Naturalis opent zijn deuren voor de jonge bezoeker en hun begeleiders van 18.00 tot 22.00 uur. Zij kunnen dan kijken naar de opbouw van een levensgroot T. rex skelet. Gewapend met alleen een zaklamp proberen ze hun weg te vinden door het dino doolhof. Ze kunnen testen hoe ze het er zelf af zouden brengen als T. rex. Paleontoloog Anne Schulp en directeur Edwin van Huis vertellen wat een T. rex bijzonder maakt. En er is meer, zoals fossielen uitbikken, bottenbingo, een muzikaal verhaal en de grote Dinoshow met

Bart en Nienke van Het Klokhuis. thema ‘Focus’

Dit jaar staat de Museumnacht Leiden in het teken van het thema ‘Focus’. Naturalis, Hortus botanicus Leiden, de Leidse Sterrewacht, Museum Boerhaave, Rijksmuseum van Oudheden, Rijksmuseum Volkenkunde, Japanmuseum SieboldHuis, Corpus ‘reis door de mens’ (in Scheltema Leiden) en Museum De Lakenhal zetten deze avond hun deuren weer wijd open. Het belooft een bijzondere avond te worden met muziek, interactieve workshops, lezingen en een verrassende kijk op de collecties. Het volledige programma in alle deelnemende musea is te vinden op www. museumnachtleiden.nl. Kaarten zijn te koop bij de kassa’s van de deelnemende musea of via www.museumnachtleiden.nl. Entree voor volwassen kost € 15,of € 13,50 bij online voorverkoop. Kinderen tot en met 12 jaar betalen € 6,-. Kaarthouders van een LUF of CJP pas krijgen online extra korting.

Koningsdagconcert orgel

n Organist Jan Verschuren geeft zondag 27 april een Koningsdagconcert op het Maarschalkerweerdorgel van de Hartebrugkerk

Jan zal orgelwerken spelen van

César Franck, Eugène Gigout, Charles-Marie Widor, Joop Schouten en Maurice Duruflé. Entree bedraagt 6 euro en de aanvang is 20.00 uur. De Hartebrugkerk ligt aan de Haarlemmerstraat 110 te Leiden.

De Vroege Middeleeuwen staan vooral bekend als de ‘Dark Ages’, wat een beeld geeft van een tijd van achteruitgang, onrust en duisternis na het vertrek van de Romeinen uit onze streken. Het begin van de Middeleeuwen, de Merovingische periode, ontbreekt in de schoolboeken en men denkt dat we er niets van weten. Maar er is uit de vijfde tot en met de zevende eeuw juist heel veel opgegraven in Nederland. Spectaculaire goudschatten en rijke grafvelden vol persoonlijke luxe en sta-

tussymbolen laten zien dat dit een voorspoedige tijd was waarover veel te vertellen is. Recent archeologisch onderzoek van dorpen uit de Vroege Middeleeuwen leverde daarnaast veel nieuwe informatie op over hoe mensen woonden, over huizenbouw, nederzettingspatronen, vroege industrie, rituelen en identiteiten. Het leven in Merovingisch Nederland blijkt rustiger en welvarender te zijn geweest dan altijd is gedacht. De dorpen in het huidige Nederland

blijken deel uit te hebben gemaakt van een fijnmazig wereldwijd handelsnetwerk, waardoor over de hele breedte van de samenleving veel toegang was tot luxe producten. Ook blijkt uit skeletonderzoek dat mensen in deze periode gezonder waren dan daarvoor en daarna. Het bredere idee van de eerste Middeleeuwen moet eveneens bijgeschaafd worden: zo waren de bekende ‘volksverhuizingen’ vooral langzame volksverschuivingen en blijkt ook de introductie van het Christendom een lang proces met veel individuele keuzevrijheid. De tentoonstelling duurt tot en met 26 oktober. Meer informatie: www. rmo.nl.

Speuren en knutselen tijdens de meivakantie n In Rijksmuseum van Oudheden kinderactiviteiten n Tijdens de meivakantie (zaterdag 26 april t/m maandag 5 mei) kunnen kinderen in het Rijksmuseum van Oudheden speuren en knutselen in het teken van de nieuwe tentoonstelling ‘Gouden Middeleeuwen’. In de Tempelzaal kunnen koningskronen geknutseld worden en op Koningsdag, zaterdag 26 april, is het feest. Dan zijn er extra activiteiten en mogen alle kinderen gratis naar binnen. Wie zijn handen uit de mouwen wil steken, kan tijdens de meivakantie in het Rijksmuseum van Oudheden aan de slag met karton, lijm en gekleurd papier, om zelf een koningskroon te knutselen. Daarna kan er met een zaklampje gespeurd worden in de tentoonstelling ‘Gouden Middeleeuwen’. Voor kinderen van 4 tot 7 jaar is er een dierenroute en kinderen van 8 tot 12 kunnen op pad met een Goudzoekerskaart. In het weekend van Koningsdag kunnen kinderen zich gratis laten schminken in middeleeuwse stijl. Op Koningsdag, zaterdag 26 april, zijn er knutseltafels waar een middeleeuwse jonkvrouw met kinde-

ren middeleeuwse verjaardagscadeautjes knutselt. Op zondagochtend 27 april (11.00 uur) leest

museumconservator Annemarieke Willemsen voor uit haar boek ‘Mo en Spits naar de Middeleeuwen’. Het museum is in de meivakantie dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. De kinderactviteiten zijn gratis bij een bezoek aan het museum. Meer info: www.rmo.nl.

in de Tempelzaal van het museum kunnen kinderen in de meivakantie koningskronen knutselen. | Foto: PR


: STIJDEN G N I N E P EXTRA O ag en vrijdag d Donder .00 uur! ! tot 21 .30 uur 7 1 t o t ag en zond g a d r e Zat

Konin 09.30- gsdag geop 3 mei 17.00 uur e end van n zate Bloem van 09 encorso ge rdag o .30-17 .00 uu pend r

uen roaacnkohoep q 50isseelbu n va ee aar bij Inw

af 1.60 m.

boxspring van

g 10%bekddoenrgotedin op

za Bedding Pla

Ma. Di. Wo. Do. Vr.

09.30-18.00 uur 09.30-18.00 uur 09.30-18.00 uur 09.30-21.00 uur!!! 09.30-21.00 uur!!!

Za. 09.30-17.30 uur!!! Zo. 12.00-17.30 uur!!!

Noordwijk


sport kort

Leiderdorps weekbLAd

Nieuwe trainers Alecto Heren 1

woeNsdAg 23 april 2014

n verlies voor Rcl in laatste thuisduel voetbal n De RCL-vrouwen verloren op Sportpark De Bloemerd het laatste thuisduel van dit seizoen met 1-2. Tegenstander was het reserveteam van FC Twente, dat er nog alle belang bij had om de volle buit binnen te halen. Bij de Racing stond er niets meer op het spel en dat was zichtbaar. Na een 0-0 ruststand kwam RCL in de 53e minuut op voorsprong door een fraai doelpunt van Marijke van den Berg op aangeven van Kirsten Kok. Maar twee discutabele strafschoppen na overtredingen in de zestien van Romy Siera deden de Leiderdorpse Racing de das om. Op de foto scoort Marije van den Berg de 1-0. | Tekst en foto: Gert Jan van Heyningen

hockey n Alecto heeft Sander Rot-

tier (foto) voor komend seizoen aangesteld als nieuwe trainer/ coach voor het eerste heren elftal. Hij volgt Arvid van der Tol op. De nieuwe trainer komt over van het tweede heren elftal waar hij vier jaar aan het roer stond. Sander krijgt Hidde Kuijers, voormalig speler van Heren 1 en 2, als assistent. Beiden zijn van jongs af aan verbonden aan de Leiderdorpse hockeyclub (op een korte uitstap van Hidde naar HDM na) en kennen dus de club en spelers goed.

Nieuwe trainingspakken voor de talenten van Alecto Jb1 hockey n Alecto JB1 heeft voor haar trainingspakken de in Winkelhof gevestigde sportzaak Sport2000 als sponsor gevonden. Evenals als vorig jaar sponsort Sport 2000 de trainingspakken van Alecto JB1. Dit talentvolle team speelt op dit moment op Topklasse niveau.

pupil Mathilde steelt de show voetbal n Pupil van de Week bij de wedstrijd RCL dames 1 was Mathilde Slottje. De 7-jarige middenveldspeelster uit de F12 toonde eventjes haar kwaliteiten. In het fraaie shirt van het plaatselijke Schoonmaakbedrijf Hans Tegelaar en op haar fel rood gele kicks racete ze door de vijandelijke linies en scoorde fraai. Na afloop kreeg de Pupil van de Week uit handen van speelster Sabine Verheul alle presentjes die bij deze prestigieuze titel horen. Daarna liet ze de vele belangstellenden via een korte act nog even zien wat breakdance is. Op de foto staat ze met vader en broer Jurek en links RCL’s Sabine Verheul en rechts Drita Celaj | Tekst en foto: Gert Jan van Heyningen

Heerlijk wonen is heerlijk leven! Na twee eerdere succesvolle edities in het sfeervolle Huys Te Britten gaat de Heerlijk Wonen Beurs dit jaar groter. En groter is in dit geval leuker én veelzijdiger, want het Heerlijk Wonen concept wordt dit jaar uitgebreid met Heerlijk Culinair en Heerlijk Duurzaam. Twee elementen die passen bij een heerlijke levensstijl! De hallen van Dekker Warmond zijn op zaterdag 24 en zondag 25 mei het toneel van dé woonbeurs van de Bollenstreek. Heerlijk Wonen biedt inspiratie aan iedereen die bezig is met het kopen, verkopen, bouwen en verbouwen, of inrich-

ting van een woning. Voor elk wat wils dus, want is uw huis niet altijd wel toe aan een kleinere of grotere verandering? Nieuw en heerlijk Maar wie heerlijk woont, wil natuurlijk ook heerlijk leven, en dus is de beurs dit jaar uitgebreid met twee fonkelnieuwe onderdelen.

Heerlijk Duurzaam laat zien dat duurzaamheid niet ten koste hoeft te gaan van woongenot of levensstijl. Ontdek wat zonnepanelen voor uw huis en uw energierekening kunnen doen, en krijg van onze experts besparingstips die goed zijn voor het milieu én uw portemonnee! Maar ook andere aspecten van duurzaamheid komen aan bod: van groene auto’s tot tuintips. Keukens, hottubs en vloeren, en de bijbehorende specialisten, u vindt ze allemaal op de beurs. Ontwerpersplein En over tuintips gesproken: ook nieuw dit jaar is het Ontwerpersplein, waar specialisten op het gebied van huis- interieur- en tuinontwerp u advies kunnen geven. Toe aan een nieuwe style? Uw woonkamer eens flink op de schop? Onze experts vertellen hoe u de mooiste resultaten krijgt! Proeven en genieten Het woord ‘heerlijk’ heeft natuurlijk bij uitstek te maken met lekker eten

13

en drinken. Was daar in de vorige edities al ruim aandacht voor, op deze vernieuwde beurs in Warmond gaat Heerlijk Culinair helemaal los met kookdemonstraties en proeverijen. Heerlijke hapjes, mooie wijnen, praktische keukenmachines en heel veel handige en heerlijke kooktips maken het koken extra leuk. Ontdek de gemakken van outdoor cooking met de Big Green Egg. Braden, stomen, grillen, roken en slow cooking, de Green Egg kan het allemaal! Kinderanimatie Terwijl de volwassenen zich verbazen over de mogelijkheden en genieten van alles wat er te zien is, komen ook de kinderen op de Heerlijk Beurs niets te kort. Er is net als voorgaande jaren een uitgebreid animatieprogramma voor hen. Van springkussens tot schmink, uw kinderen hoeven zich geen moment te vervelen. Logisch, want ook voor hen moet het heerlijk zijn! De organisatoren van de Heerlijk Wonen Beurs, Annemarie Hoevens en Henriëtte van den Anker, zijn zelf misschien nog wel het meest verbaasd over het succes van hun ‘Heerlijk’ concept. “We voorzien hier in de streek duidelijk aan een behoefte”, aldus Annemarie. Het succes van de eerdere beurzen hebben ons aangemoedigd om nu een stap verder te gaan. Drie hallen met heerlijkheden, dat hadden we drie jaar geleden niet durven dromen!”

24 25 mei

heerlijk wonen duurzaam culinair Kijk alvast op www.heerlijk-wonen.nl Locatie:

Dekker Warmond Veerpolder 14 2361 KV Warmond

Volg ons op: W

www.heerlijk-wonen.nl @heerlijk-wonen facebook.com/heerlijk.wonen.7

gratis beurs beleven inspiratie voor wonen duurzaamheid culinair proeverijen gezelligheid advies kinderanimatie

gr

insp

duur

p ge

IS GRATEE kinde ENTR


Lichtm. velgen NISSAN QASHQAI ECC 1.6 16v Visia € 11.500 februari 2009 49.750 km Lichtm. velgen NISSAN QASHQAI ECC 1.6 16v Visia € 18.600 februari 2009

Navigatie HYUNDAI TUCSON Leer 2.7i V6 Automaat € 18.950 april 2007 109.664 km Navigatie HYUNDAI TUCSON Lichtm. 2.7i V6velgen Automaat € 14.950 april 2007

€ 18.600

€ 14.950

ccasions 49.750 km Lichtm. velgen ECC

Autocentrum van Egmond

Autobedrijf Heemskerk & ZN

VW-AUDI-SEAT- SKODA specialist

Gespecialiseerd in Renault - Dacia - Nissan

Showroom: Langevaart 1a , Werkplaats: Noordeinde 12 Rijnsburg Tel. 071-4022911

Bel snel voor een afspraak ! 071-4022911 * APK afmelden voor benzine, diesel € 39,- excl. roetmeting

Een greep uit ons aanbod: RANGE ROVER Evoque 2.2 4wd 2012 € AUDI A6 3.2 FSI AUT. Full options 2008 € VW GOLF VARIANT 1.2 TSI 2013 € VW UP! 1.0 60 PK 15.000 km 2012 € VW TIGUAN 1.4 TSI Sport 2010 € VW TOURAN 1.6 FSI, airco 5p. 2005 € VW GOLF V 1.6 FSI 5 deurs 2007 € VW GOLF IV 1.4 16V 5d. Airco 2003 € VW FOX 1.2 Trendline 2010 € PEUGEOT 208 1.2 vti Navi 5d. 2013 € PEUGEOT 107 1.0 Active 5d. airco 2013 € KIA CARENS 2.0 Executive airco 2005 € VW LUPO 1.0 Stuurbekrachtiging 2001 € CITROËN NEMO•1.4 hdi airco en rente 2010 € Afschrijving CITROËN C1 Ambiance 5d. • Verzekering 2006 € FIAT SEICENTO•stuurbekr. 2005 € Houderschapsbelasting

56.950,17.750,21.950,7.950,20.950,7.950,8.950,4.950,6.950,14.950,8.750,3.950,2.250,5.450,4.950,2.950,-

• Reparatie &hoogte onderhoud en blijf op de van de acties en aanbiedingen! (exclusief kosten onderdelen en overige reparaties) • Normale slijtage van banden Kijk voor al onze auto’s op: www.acvanegmond.nl Volg ons ook op

Renault Koleos 2.5 16V Dynamique Pack

Bouwjaar 2009 Km.stand 56.751 km

€ 14.950,-

AUTO

PAS

info@autoheemskerk.nl

U least al een Captur vanaf € 349,- leaseprijs per maand inclusief onderhoud, verzekering, wegenwachthulp, inzittendenverzekering en direct vervangend vervoer in binnen- en buitenland

kleur deur motor opties btw rood 5 1400 sb,elr,cpv,a/c blauw met. 5 1200 sb,elr,cpv zwart 5 1200 sb,elr,cpv,a/c,lmv blauw met. 5 1200 sb,elr,cpv,a/c grijs met. 5 1400 sb,elr,cpv,a/c,lmv zilver 5 1242 sb,elr,cpv,a/c incl. zwart 3 1242 sb,elr,cpv,a/c incl. zilver 5 1600 sb,elr,cpv,a/c,lmv,trh. d.grijs met. 5 1600 sb,elr,cpv,a/c zilver 5 1600 sb,elr,cpv,a/c incl. bl.met. 4 2000 sb,elr,cpv zilver 5 1400 sb,elr,cpv,a/c zwartmet. 5 1200 sb,elr,cpv,a/c goldmet. 3 1200 sb,elr,cpv,a/c,elsp,trh. wit met. 5 1100 sb,elr,cpv,a/c zilver 5 2400 sb,elr,cpv,a/c,lmv,trh zwart 3 1300 sb,elr,cpv blauwmet. 3 1600 sb,elr,cpv,a/c,lmv groen met. 5 1200 sb donkergrijs 3 1400 full options, met bordeauxrode kap!!!! donkergrijs 5 1600 sb,elr,cpv,a/c,lmv,trh zilver 5 1000 sb,elr,cpv,a/c,cd zwartmet. 3 1000 sb,airco oranjemet. 3 1600 sb,elr,cpv,a/c zilver 3 1200 sb,elr,cpv,ac,cc blauw met. 5 1300 sb,elr,cpv,a/c,automaat zwart 5 2000 sb,elr,cpv,a/c,trh,leer automaat roodmet. 5 1600 sb,elr,cpv,a/c,lmv,elsp. wit met. 5 1200 sb,elr,cpv,a/c,lmv LET OP KILOMETERSTANDEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! geel 3 1900 sb,trh,imperial,tussenschot, nw.model geen blauw 4 1900 sb,cpv,a/c,elr,elsp,achterdeuren,imp. geen wit 4 1800 sb,cpv,a/c,trh,achterdeuren excl. wit 5 1800 sb,cpv,a/c,zijdeur,achterdeuren excl. wit 5 2000 sb,cpv,trh,aircofull windows,geel kenteken geen d.blauw 5 2000 sb,cpv,airco,grijs kenteken geen wit 4 1300 sb,a/c,radio/cd excl. rood 5 2800 sb,cpv,trh.,full windows, 112pk d/c? excl. wit 5 1900 sb,elr,cpv,zijdeur,achterdeuren,trh,AIRCO excl. rood 5 2500 sb,elr,cpv,zijdeur,achterdeuren,trh,ramen excl.

€ € € € € € € € € €

3.950,00 5.450,00 5.450,00 6.950,00 4.950,00 6.950,00 5.950,00 5.950,00 6.950,00 6.950,00

oranje/grijs 50 rood/grijs 50

€ €

1.250,00 1.450,00

snor zonder helm snor zonder helm

prijs € 3.250,00 € 4.450,00 € 6.750,00 € 4.250,00 € 6.950,00 € 10.750,00 € 8.750,00 € 3.750,00 € 9.750,00 € 18.750,00 € 1.250,00 € 7.250,00 € 12.450,00 € 12.250,00 € 6.250,00 € 12.750,00 € 5.250,00 € 2.250,00 € 2.850,00 € 10.750,00 € 7.500,00 € 5.250,00 € 7.250,00 € 8.950,00 € 8.250,00 € 3.250,00 € 9.250,00 € 9.650,00 € 9.650,00

Lease aanbieding

Renault Captur

TCE 90 S&S Dynamique, 17” lichtmetalen velgen R-Link navigatiesysteem Renault Sound systeem Two-tone kleurstelling 60 maanden / 15.000 km per jaar

€ 385,- excl. BTW

C70 T5

Automaat, Tourer 2013, 27.131 km Svala Auto Rietschans 70 2352 BB Leiderdorp T 071-5810950

Automobielbedrijf NATIONALE

Leasing alle merken

NEDERLANDSE AUTO’S MET ECHTE KILOMETERSTANDEN

1400 0

Tel. 071-4020365

Langevaart 34 • Rijnburg • T (071) 408 45 16 www.heemskerkautolease.nl info@heemskerkautolease.nl

Levering alle merken nieuwe auto’s MET HOGE KORTING!!

59000 59000 65000 56000 79000 69000 39000 76000 44000 59000

HEEMSKERK AUTOLEASE BV

••• Onderhoud alle merken tegen zeer concurrerende prijzen!

km 89000 54000 43000 74000 49000 49000 47000 139000 79000 21000 159000 21000 19000 7249 49000 49000 19000 123000 79000 29000 54000 46000 5620 67000 38000 114000 129500 52000 26000

Renault Twingo 1.2 16V Airco zwart 2009 € 6.250 Renault Twingo 1.2 16V Collection airco 2011 € 7.400 Renault Clio 1.2 16V Collection 5d 2011 € 10.600 Renault Clio TCE 90 Dynamique navi 5d 2013 € 16.350 Renault Megane 1.6 16V Grand Tour Business 7/2007 € 8.250 Renault Megane 1.6 16V Parisiene Navi 2012 € 18.350 Renault Grand Scenic 1.6 16V Parisienne € 17.750 Renault Scenic 2.0 16V Gas Business Line 10/2008 € 8.950 Renault Laguna Estate 2.0 6V Dyn. Navi 2008 € 11.450 Audi A3 Quatro Sportback 2.0 2006 € 15.250 Dacia Duster 1.6 16V Laurente 2011 € 13.750 Ford KA 1.3 Titanium Airco 2010 € 6.950 Ford Fiësta 5d Trend 82 PK 2010 € 9.700 Mitsubishi Grandis 2.4 intens autom 2008 € 13.750 Peugeot 107 5D Access 2013 € 9.495 Nissan Quashqai 2.0 16V Tekna Navi 2009 € 17.450

Al onze occasions op www.autoheemskerk.nl

Lange Vaart 34 Rijnsburg

INKOOP ALLE MERKEN AUTO’S

merk bouwj. chevrolet kalos 2003 chevrolet kalos 2005 fiat panda editione 2011 fiat panda1.2 cool 2006 fiat panda 100pk 2007 ford fiesta 2010 ford fiesta 2010 ford fusion 2003 ford focus stationwagen 2008 ford c max grand 7 pers. 2011 honda accord sedan 1995 hyundai getz active 2008 kia rio pluspack 5deurs 2012 kia rio pluspack 2013 mitsibishi colt 1,1 incharge 2008 mitsubishi outlander 4wd. 2007 nissan micra 2005 opel astra sport 2000 opel agilla 2001 opel tigra twintop 2010 opel meriva 1.6 2007 peugeot 107 5 deurs 2008 peugeot 107 2012 peugeot 207 2008 renault clio collection 2009 suzuki wagonR 1,3 automaat 2001 suzuki grand vitara 2.0 high excl automaat 2006 suzuki sx4 1.6 exclusive 2009 suzuki swift 1.3 2010 bedrijfswagens citroen berlingo diesel achterklep 2003 citroen berlingo diesel 2005 ford transit connect diesel 2006 ford transit connect diesel zijdeur 2007 ford transit 2,0tddi lang/hoog 100pk 2001 ford transit 2,0tddi 2xlang/2xhoog 100pk 2005 opel combo diesel 2009 opel movano 2,8dti l2h2 8pers.geelkent 2001 peugeot expert diesel zijdeur 2006 vw lt35tdi l/h 110pk 8persoons geelk. 2002 scooters kymco super8 2010 yamasaki NIEUW 2013

109.664 km Navigatie Lichtm. velgen

Occasions BMW X5 3.0 * vanaf € 4.950 iPod Touch High Executive Automaat V6 * vanaf € 9.950 iPad of 200 liter brandstof januari 2007 129.340 km Leer BMW X5 3.0 Navigatie High Executive Automaat V6 € 39.950 januari 2007 129.340 km Leer Navigatie € 39.950

€ 42.895,- Volvo C30

€ 15.995,-

1.6 R-Design. Black Sapphire met., 2011, 35.538 km. Handgeschakeld.

Beide occasions leveren wij met 24 MAANDEN GARANTIE

Svala Auto Arnoudstraat 3 2182 DZ Hillegom T 0252-410650

van Zelst www.svalaauto.nl

Voorschoterweg 23, Valkenburg, Tel. 071-4014299

DOLDWAZE OCCASIONS! Opel Astra Wagon 1.6i

- Wagon 1.6 Business - Stationwagen (5 drs.) - 2007 - Grijs - Benzine, - 82.000 km

Occasions BMW 3-serie, cabrio, 325 Executive

07-03 € 11.950,-

Audi A4 Avant 2.0 TDI, Pro Lijn

09-06

€ 6.950,-

Fiat 500, 1.2 Pop

2009

€ 6.950,-

Peugeot Partner, Tapee

2009

€ 1.950,-

Suzuki Ignis, 1.3, 16V, 3-drs., special

2003

€ 3.650,-

2007

€ 5.750,-

Volkswagen Transporter TDI 96 KW DC 1.0 06-05

€ 6.950,-

Bedrijfswagens occasions Volkswagen Caddy, 2.0 SDI

€ 9.250,Autobedrijf G. Dol b.v.

Rijnsburgerweg 48 - Voorhout - T 0252-211849 - www.gdol.nl


service

LEIDERDORPS WEEKBLAD

Oudereninformatiepunt Vrijwilligers van Pluspunt zijn elke donderdag van 10.30 tot 12.00 uur aanwezig bij het Oudereninformatiepunt in de Leiderdorpse bibliotheek. U kunt er een aanvraag doen voor de hulp- en dienstverlening van Stichting Pluspunt of zich opgeven voor komende activiteiten.

Senioren Internetcafé Het Senioren Internetcafé is iedere donderdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur in de bibliotheek in de Sterrentuin, Van Diepeningenlaan 110 in Leiderdorp. Ervaren vrijwilligers helpen gratis met advies of het oplossen van problemen met uw computer, laptop, tablet of eReader.

Dierenbescherming afdeling Rijnland Postadres: Postbus 29, 2300 AA Leiden Bezoekadres: Fruitweg 24a, 2321 GK Leiden Telefoon kantoor: (071-) 3316192 (ma. t/m do. van 9.0015.00 uur). Faxnummer: (071-) 5769648. Centrale meldnummer: (071-) 5216662 Website: www.rijn land.dierenbescherming.nl E-mailadres: kantoor@dbrijnland.nl

Dierenmeldpunt De Provincie Registratie van vermiste en gevonden dieren. Meer informatie: Toos Pieterse, tel. (071-) 5665500, mail info@dierenmeldpunt.com www.dierenmeldpunt.com Vermist: Sinds 27 maart: kater, cypers rood. Heeft korstjes op de huid door allergie. Is nieuwsgierig en kruipt ook in auto’s. Steenbakkerslaan, Leiderdorp. Sinds 9 april: kater, wit met iets rood op kopje vlek op de rug en rode staart. Poortershof, Leiderdorp. Gevonden: Op 31 maart: poes, 8 maanden oud, cypers met wit, bandje met 3 belletjes om. Prinsenhof, Leiderdorp. Op 13 april: hangoor konijn, vrouwtje, wit met zwarte vlekjes. Persant Snoepweg, Leiderdorp.

PvdA Ombudsteam Dagelijks van 20.00 - 21.30 uur via tel. 06 81599224 of 06 12680378 of via e-mail ombudsteam@pvdaleiderdorp.nl. www.pvdaleiderdorp.nl.

COLOFON Oplage 14.500 Uitgave van: Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a - Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01 Hoofdredactie: Teuntje van Delft tel.: 06 12 74 64 78 e-mail: t.v.delft@ uitgeverijverhagen.nl Redactie: Corrie van der Laan tel.: 06 10 08 95 44 e-mail: redactie@ leiderdorpsweekblad.nl

Nieuws van Pluspunt Wo 30 april: Sjoelen In samenwerking met buurtvereniging Zijlkwartier organiseert Pluspunt iedere woensdag een sjoelmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in het wijkgebouw aan de Van der Marckstraat. De kosten zijn € 3,00, inclusief een kopje koffie of thee. Opgave vooraf is niet nodig. Do 1 mei: Klassieke Muziekkring Van 14.00 tot 16.00 uur is er Klassieke Muziekkring in de zaal van Pluspunt. Toegang bedraagt € 2,00; inclusief koffie of thee. Aanmelden is niet nodig. Vr 2 mei: Facebook Samen met Sociaal Cultureel Werk Leiderdorp verzorgt Bijblijven van Pluspunt een presentatie waarin uitleg wordt gegeven over Facebook. Na de presentatie is er de mogelijkheid om praktisch aan de slag te gaan om een facebookaccount te maken. Tijd: 14.00 - 16.00 uur. Locatie: Activiteitencentrum Dwars, Bloemerd 1c. Kosten: € 2,00.

lift om aan boord te komen voor wie het trapje te lastig is. Tijdens de boottocht krijgt u koffie/thee met een gebakje en een uitgebreide lunch met o.a. soep, kroket en vers fruit. Dit is bij de prijs inbegrepen. Overige consumpties zijn voor eigen kosten. Kosten € 35,00. Inschrijven: op donderdagochtenden tussen 10.30 en 12.00 uur in de bibliotheek bij het Ouderen Informatiepunt en op donderdag 24 april van 9.00 tot 12.00 uur bij Pluspunt. Schaakclub Deze club schaakt elke maandagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur tegen een kleine vergoeding in buurthuis De Hoeksteen aan de Houtschans 107 in Leiderdorp. Het is een prima schaakplek in een heel rustige omgeving. Nieuwe leden zijn van harte welkom om te komen kennismaken.

Di 27 mei: Boottocht met de ‘Olympia’ De jaarlijkse boottocht vindt plaats op 27 mei en de reis gaat over de Oude Rijn en de Gouwe naar Gouda. Mensen die slecht ter been zijn of een rolstoel hebben kunnen ook mee met deze vaartocht. Er is een

Algemene informatie Pluspunt Voor vragen op het gebied van welzijn, dienstverlening en mantelzorgondersteuning kunt u iedere werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur terecht bij Pluspunt, Splinterlaan 156, 2352 SM Leiderdorp, tel. 541 35 36, email: info@pluspuntleiderdorp.nl. U kunt bij Pluspunt ook ondersteuning door de ouderenadviseur aanvragen. Zie ook de website: www.pluspuntleiderdorp.nl.

Openbare bibliotheek

Programmering Unity NL 106.1

Bibliotheek BplusC locatie Leiderdorp Adres: Van Diepeningenlaan 110, 2352 KA Leiderdorp Tel.: (071-) 5890849 E-mail: leiderdorp@BplusC.nl

maandag t/m vrijdag 07.00 - 10.00 Emiel @ Unity Emiel Scholtes 10.00 - 12.00 Rudo @ Unity Rudo Slappendel 12.00 - 14.00 Nonstop NL Muziek en regionieuws 14.00 - 16.00 Michel @ Unity Michel Wesseling 16.00 - 20.00 Elmar @ Unity Elmar Bus

openingstijden: ma. 13.30 -17.00 uur di. 13.30 - 17.00 uur wo. 13.30 -17.00 uur do. 10.30 - 12.30 en 13.30 - 17.00 uur vr. 13.30 - 17.00 en 18.00 - 20.00 uur za. 10.30 - 12.30 uur

WOENSDAG 23 APRIL 2014

15

Kerkdiensten Parochie De Goede Herder Voor afspraken met pastoraal werkers: tel. (071) 5220655. Secretariaat geopend op ma., wo. en vr. van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. (071-) 5411510. Bij dringende pastorale zorg (zoals een uitvaart) contact opnemen met het centrale nummer van de federatie, tel. 06-22027668. Kerkgebouw Menswording Heelblaadjespad 1, 2353 PA Leiderdorp, tel. 5890350. Past. ass.: mevrouw J. Latour tel. 5892051. zondag 27 april: zie Meerburg. woensdag 30 april, 9.30 uur: Woord- en Gebedsdienst. Kerkgebouw Meerburg Hoge Rijndijk 16, 2382 AS Zoeterwoude, tel. 5411510. Past. ass.: dhr. A. Bey tel. 5894304. zondag 27 april, 9.30 uur: Woorden Gebedsdienst. Protestantse Gemeente te Leiderdorp Van Poelgeestlaan 2, 2352 TD, tel. 5890259. Website: www.pg-l.nl. Kerkbureau geopend: maandagen donderdagmorgen van 9.0012.00 uur. E-mailadres: kerkbureau@pg-l.nl (wordt gelezen op maandag- en donderdagmorgen). Inloopuur: elke donderdag van 10.00-12.00 uur in de Scheppingskerk, elke 2e en 4e woensdag van de maand van 10.00-12.00 uur in de Dorpskerk. 27 april, 2de Zondag van Pasen Dorpskerk 10.00 uur: ds. J.W. van den Berg, Voorhout. Scheppingskerk: 10.00 uur: 10.00 uur mw. ds. E. de Paauw. Rijnlandziekenhuis 10.00 uur: pastor J.C. Koeleman.

Ieder uur het nieuws uit de regio Leiden, Nederland en de wereld. En de hele dag de beste muziek van Nederlandse bodem. Bekijk de hele programmering op www.unitynl.nl

Nieuw-Apostolische Kerk Prinsenhof 15, 2353 SV Leiderdorp. Voorganger: R.A. Visser, tel. (071-) 5415962. Kerkdiensten: elke zondag om 10.00 uur, elke woensdag om 20.00 uur. Baptistengemeente Leiderdorp Aula van Visser ‘t Hooft Lyceum, Muzenlaan 155, Leiderdorp. Voorganger: ds. G.J. van Klaveren, tel. (071-) 4027828. Info.: bgldorp.nl. Reageren: secretariaat@bgldorp. nl. Tijdens dienst crèche/kinderclubs. zondag 27 april, 9.50 uur: Spreker van `Open Doors`. Gereformeerde Gemeente Leiderdorp Hoofdstraat 73, Leiderdorp zondag 27 april 10.00 uur: ds. H. Paul. 16.30 uur: kerkdienst. woensdag 30 april 19.30 uur: ds. W. Visscher. Levensstroom Gemeente Elizabethhof 5 in Leiderdorp. Voor info.: (071-) 5415415 of www. levensstroom.nl. Elke zondag om 10.00 uur, elke eerste en zondagavond van de maand om 19.00 uur. Elke woensdagavond, 20.00 uur: School van Gebed. Elke vrijdagavond, 20.00 uur: Jongerenavond. Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente Leiden Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1, Leiden zondag 27 april, 10.15 uur: ds. J.F. Postma (Den Haag, do). Vereniging van Vrijzinnige Protestanten LeidenOegstgeest Gemeentecentrum, Lijtweg 9, Oegstgeest. zondag 27 april, 10.30 uur: drs. K. Bezemer (Oegstgeest).

Persbericht en foto insturen Het Leiderdorps Weekblad wil ruimte bieden aan zoveel mogelijk nieuws uit Leiderdorp en directe omgeving. Wie een bericht, eventueel met foto, wil insturen, kan dat doen via een e-mail naar redactie@leiderdorpsweekblad.nl Houd bij het opstellen van uw bericht rekening met de volgende vuistregels: • Gebruik zoveel mogelijk deze opbouw: wie, wat, waar, wanneer, hoe, waarom. • Maak gebruik van korte zinnen. • Schrijf alsof u een buitenstaander bent, dus niet over ‘ons be-

Inleveren kopij: uiterlijk maandag 12.00 uur. Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties: Contactgegevens Binnendienst • Vincent Roos, tel. (071) 409 16 38 • Rosita Haasnoot, tel. (071) 409 16 37 fax (071) 403 23 25 e-mail: advertentie@ uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Leiderdorps Weekblad Sluitingstijd advertenties dinsdag 10.00 uur

Bezorgklachten: Uitgeverij Verhagen, tel. (071) 402 29 01 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging Leveringsvoorwaarden: Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kostenloos bij ons opvragen. Het Leiderdorps Weekblad wordt gratis huis-aan-huis

drijf’ maar over ‘bedrijf X’. • Gebruik geen afkortingen of leg ze uit. Foto’s moeten bij voorkeur aangeleverd worden als jpg bestand, van minimaal 1 MB groot (of in een resolutie van minimaal 1000 x 1500 pixels). De redactie behoudt zich het recht voor uw bericht in te korten of geheel niet te plaatsen. Wij plaatsen in het nieuws in principe geen wervende teksten voor, of links naar, commerciële bedrijven. U kunt daarvoor gebruik maken van onze advertentiemogelijkheden.

bezorgd en is verder verkrijgbaar bij: • Verpleeghuis Leytenrode, Hoogmadeseweg 55 • Elisabeth Ziekenhuis, S. Smitweg 2 • Spar, Hoofdstraat 164 • Hoogvliet, Poortwacht 139 • Bibliotheek, Cor Gordijnsingel 3 • Fr. Hendriklaan 26 • Digros, Winkelhof 70 • AH, Winkelhof 29 • Zwembad de Does, Hoogmadeseweg 54a • Boekhandel de Kler, Winkelhof 87 • Gemeentehuis Leiderdorp • C1000 • Texaco Pers., Snoepweg 4 • Rokerspaleis, Marcella v. Diepingenlaan 17 • Liethorps Boekhandel

Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/ of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. www.leiderdorpsweekblad.nl

Medische diensten ALARMNUMMER Alarmnummer voor ambulance, brandweer en politie: tel. 112. DOKTERSDIENST Spoeddienst Zuid-Holland Noord, tel. 0900-5138039 Uitsluitend voor spoedgevallen • door de week van 17.00 uur ‘s middags tot 8.00 uur de volgende dag, in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur • op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna. APOTHEKEN De apotheken in Leiderdorp e.o. zijn geopend op maandag tot en met vrijdag van 8.00 of 8.30 uur tot 17.30 of 18.00 uur. De dienstdoende apotheken zijn op zaterdag, zondag en feestdagen open van 10.00 tot 18.00 uur. Weekend-/feestdagendienst: 21 t/m 24 april (2de Paasdag):

Apotheek Boehmer, Florijn 21, Leiderdorp, tel. (071) 5894400. 25-26 april (Koningsdag): Poli Apotheek Diac, Houtlaan 55, Leiden, tel. (071) 5178190. Er is één vaste apotheek voor alle nachtdiensten: Apotheek De Nachtwacht, Albinusdreef 2 (hoofdingang LUMC) te Leiden, tel. (071-) 5665019. Deze is geopend voor spoedgevallen van 18.00 uur tot de volgende ochtend 8.00 uur (op werkdagen) of tot de volgende ochtend 10.00 uur (op zaterdag, zondag en feestdagen). TANDARTSEN Voor spoedgevallen buiten kantooruren: 21 t/m 27 april 4 (21 april:2e Paasdag, 26 april: Koningsdag) Tandartspraktijk van Eck, Oegstgeest. Tel. (071) 5174326. 28 april t/m 4 mei: Tandartspraktijk Remmert-Schreinemachers, Oegstgeest. Tel, (071) 5726600.


Keukenhof is het leukste en fleurigste dagje uit tijdens de Meivakantie Het mooiste lentepark ter wereld is dĂŠ plek om de meivakantie te vieren. Niet alleen staat Keukenhof volop in bloei, er zijn dan extra veel activiteiten op het park. Echt een uitje voor de hele familie.

Smaak van Keukenhof Kom op 26 en 27 april proeven hoe lekker bloemen smaken en geniet van de verschillende eettentjes met typisch Nederlandse gerechten. Op 29 april, tussen 12.00 en 16.00 uur, treffen kinderen Suske & Wiske aan op het park. Met de Keukenhof speurtocht leren ze spelenderwijs Keukenhof ĂŠn bloemen en planten ontdekken. Heeft u nog wat tijd over? Dan kunt u onze mooie, kleurrijke omgeving verkennen op de fiets. Of heerlijk rustig genieten, in een elektrisch aangedreven fluisterboot, van de eindeloze bollenvelden rondom Keukenhof.

Keukenhof, elke dag weer een unieke belevenis!

www.keukenhof.nl


ORANJEVERENIGING LEIDERDORP PROGRAMMA 2014 VOORWOORD Geachte inwoners van Leiderdorp, Dit jaar vieren wij voor de eerste keer Koningsdag! Dit jaar nog niet echt op de verjaardag van de Koning, 27 april, maar op zaterdag 26 april. Het feestelijke programma georganiseerd door de Oranjevereniging biedt ook dit jaar voor alle Leiderdorpers wat wils; voor jong en oud is er in het hele dorp van alles te doen. De Oranjevereniging is een groep mensen waarvoor ik grote waardering heb en bewondering koester, zo ook voor de tomeloze inzet van alle vrijwilligers die daar als een ring omheen staan. Het is voor hen dan ook geen mooier compliment wanneer u in groten getale naar de festiviteiten en naar de aubade komt. Koningsdag sluiten wij ’s avonds om 21.45 uur spectaculair af. Professionele flyboarders duiken uit het water van de Oude Rijn ter hoogte van Ockenrode op, soms wel 15 m hoog. Hun flyboard wordt door waterkracht aangedreven en fraai verlicht. Het spektakel vervangt het traditionele, afsluitende vuurwerk. Begin mei staat Nederland in het teken van vieren en herdenken. Ook in Leiderdorp doen wij hier aan mee. Het zijn dagen die ons bij elkaar brengen en die

COLOFON

ons allemaal een gevoel van saamhorigheid geven.

SECRETARIAAT:

Op 4 en 5 mei staan wij stil bij onze vrijheid en bij diegenen die daar voor gezorgd hebben. Op zondag 4 mei herdenken we hen die in tijden van oorlog en onderdrukking om het leven zijn gekomen en voor onze vrijheid zijn gesneuveld. Vrijheid is niet iets vanzelfsprekends, het is goed om hier ieder jaar opnieuw bij stil te staan. Na de herdenkingsdienst in de Dorpskerk lopen wij in een Stille Tocht naar de Algemene Begraafplaats. Op de begraafplaats, bij het grote witte gedenkkruis, leggen wij de kransen voor iedereen die voor onze vrijheid heeft gestreden. Alle Leiderdorpers zijn daar bijzonder welkom. Maandag 5 mei vieren wij onze vrijheid; onze samenleving in democratie. Een samenleving waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn en zelf keuzes maakt. Daar mogen we trots en moeten zuinig op zijn. In de Houtkamp organiseert de Oranjevereniging maandagmiddag leuke activiteiten voor de jeugd.

Postbus 102, 2350 AC Leiderdorp Tel. 071 5894619 E-mail: secretaris@ovleiderdorp.nl www.ovleiderdorp.nl (daar vindt u ook het Oranjeprogramma)

die ieder op zijn eigen manier en wijze het ook dit jaar weer mogelijk hebben gemaakt om deze evenementen te organiseren. Samen met u verheug ik mij op en sta ik graag met u stil bij deze bijzondere dagen, waarop ik u graag in ons dorp ontmoet. Hoogachtend, Laila Driessen Burgemeester Leiderdorp

Ook dit jaar heeft de Oranjevereniging Leiderdorp zich ingezet om er een waardevol programma van te maken en om 4 en 5 mei gepast te herdenken en te vieren. Graag wil ik iedereen bedanken

ROND KONINGSDAG WOENSDAG 23 T/M ZONDAG 27 APRIL De traditionele, gezellige familiekermis In sportpark De Bloemerd, parkeerterrein tegenover v.v. RCL. Openingstijden: Woensdag 23 april Donderdag 24 april Vrijdag 25 april Zaterdag 26 april Zondag 27 april

Koningsspelen VRIJDAG 25 APRIL Koningsspelen De Koningsspelen, die landelijk worden gehouden, waren afgelopen jaar een overweldigend succes. Mede daarom is in overleg met het Koningshuis besloten om deze dit jaar weer te organiseren. Het doel van deze sportieve dag is om kinderen te laten zien hoe belangrijk én leuk het is om te bewegen. In Leiderdorp worden de Koningsspelen dit

jaar georganiseerd door het Sportfondsen Sport Servicepunt. Er zijn 9 basisscholen die een sportieve ochtend of middag hebben. De kinderen uit de groepen 3,4 en 5 zijn ’s ochtends bij v.v. RCL te vinden en de groepen 6 en 7 ’s middags. De groepen 8 mogen zwemmen in zwembad de Does. Bij de Koningsspelen hoort ook een Koningsontbijt. De school organiseert dit zelf.

13.30 - 23.00 uur 13.30 - 23.00 uur 13.30 - 23.00 uur 10.00 - 23.00 uur 13.30 - 23.00 uur

Met op twee middagen speciale gasten: • Woensdag 23 april 15.00 uur: Bert & Ernie Bert stelt de jongensstreken van Ernie niet altijd op prijs. Toch vergeeft Bert zijn maatje Ernie uiteindelijk altijd weer. • Zondag 27 april 15.00 uur: Buurman & Buurman, het humoristische klusduo Heb je hulp nodig? De buurmannen willen iedereen graag een handje helpen tijdens deze meet & greet.

Word lid van de Oranjevereniging Leiderdorp! Staat u achter de activiteiten die de Oranjevereniging jaarlijks voor u organiseert en bent u nog geen lid? Al voor slechts 5 euro per gezin per jaar (meer mag ook) draagt u bij aan een bruisend Oranjeprogramma in Leiderdorp! Ook een eenmalige gift is van harte welkom op giro 335653758 t.n.v. Oranjevereniging Leiderdorp. U kunt zich als lid aanmelden door een mail te sturen naar secretaris@ovleiderdorp.nl

VRIJDAG 25 APRIL 20.00 uur Koningsconcert met K&G in de Scheppingskerk Van Poelgeestlaan 2 Aan de vooravond van Koningsdag wordt een muzikaal feest aangeboden. Voor de pauze speelt K&G3 muziek, na de pauze kunt u genieten van dansmuziek van de big band. Toegangskaarten zijn te bestellen via secretaris@ovleiderdorp.nl (graag vermelden naam, adres en aantal kaarten) of telefonisch: 071 5894619.

Kosten: € 7,50 per stuk (inclusief koffie in de pauze en een drankje na afloop). De kaarten worden toegestuurd, de toegangsprijs moet worden voldaan bij binnenkomst.


ORANJEVERENIGING LEIDERDORP Uw Mitsubishi en Nissan dealer voor Leiderdorp, Leiden en omstreken!

Touwbaan 12 Leiderdorp tel.: 071 - 589 93 03 www.meerburg.nl

F NU IN SCHRRIJTCITY.NL/

Automobielbedrijf Oudshoorn B.V. Touwbaan 5 2352 CZ Leiderdorp Tel: 071 – 541 01 41 Fax: 071 – 541 65 71 www.oudshoornbv.nl

SPO HRIJVEN INSC

1/4 L-dorp 2014.indd 1

04-04-14 16:56

SPORTIEF

Geen zin in getouwtrek? Touwtrekken is een traditie tijdens de oerhollandse feestdagen. Maar er zijn ook veel momenten in het leven dat u liever geen getouwtrek wilt. Bij het (ver)kopen van een huis bijvoorbeeld.

Geen zin in getouwtrek?

Notariskantoor Bakker & Neve in Touwtrekken is een traditie tijdens de oerhollandse feestdagen. Maar er zijn Leiderdorp legt uw onderlinge afspraken ook veel momenten in het leven datgraag u liever geen getouwtrek Bij hetu goed voor u vast. Enwilt. adviseert (ver)kopen van een huis bijvoorbeeld. hoe uw eigen belangen het best tot zijn

www.notarissen.tv

www.notarissen.tv

recht zullen komen. Full service, tegen een Notariskantoor scherpe prijs. Bakker & Neve in Leiderdorp legt uw onderlinge afspraken graag goed voor u vast. En adviseert u Geen getouwtrek. hoe eigenwe belangen Daaruw zorgen voor. het best tot zijn recht zullen komen. Full service, tegen een Behalve op 30 april natuurlijk. scherpe prijs.

HE ADRT JUISTE SPO ES VOOR RT ook o BRILLEN p ste rkte

(071) 589 92 01

Geen getouwtrek. Daar zorgen we voor. Behalve op 30 26 april natuurlijk.

(071) 589 92 01 www.satonoptiek.nl AMSTERDAM

KATWIJK

LEIDEN

1e van der Helststraat 3a, Princestraat 38, Lange Mare 118, 1073 AA 2225 GC 2312 GV T +31(0)20 5788500 T +31(0)71 4014763 T +31(0)71 5131010

LEIDERDORP

OEGSTGEEST

Winkelhof 43, 2353 TT T +31(0)71 5412521

Terweeweg 52, 2341 CS T +31(0)71 5652090


ORANJEVERENIGING LEIDERDORP PROGRAMMA 2014 KONINGSDAG ZATERDAG 26 APRIL

12.30 - 13.15 uur Culturele manifestatie in de Dorpskerk Op uitnodiging van de Oranjevereniging verzorgen leden van Stichting MOL een concert in de Dorpskerk. Diverse, vooral jeugdige, ensembles en leerlingen van de stichting zullen optreden. Meer informatie is te vinden op www.muziekonderwijs-leiderdorp.nl.

8.30 uur Muzikale optocht met verklede kinderen vanuit Oude Dorp Na een rondje over de vrijmarkt in het Oude Dorp (vanaf 8.15 uur) vertrekt Jong K&G vanaf het Burg. Brugplein naar het gemeentehuis voor een optreden. Alle kinderen worden uitgenodigd om 8.30 uur aan te sluiten. Die route is: Burg. Brugplein, Kom van Aaiweg, Essenpark, Munnikenweg, Hoogmadeseweg, Simon Smitweg. Het thema van de optocht is ‘sprookjes’. Kom verkleed en maak kans op een leuke prijs (bekendmaking tijdens de aubade). De oude brandweerwagen zal de stoet afsluiten. 8.30-9.00 uur Muzikaal optreden door Tamarco op het plein van het gemeentehuis (Willem Alexanderlaan 1) 9.00 uur Optreden Jong K&G gemeentehuis 9.10 uur Aubade gemeentehuis Samen met het college van Burgemeester en Wethouders en gedecoreerden luisteren we naar een optreden van Jong K&G. Ook nemen B&W een aubade af namens Zijne Majesteit Koning WillemAlexander. Annemiek de Groot begeleidt de aubade, die we afsluiten met het zingen van het ‘Wilhelmus’. De burgemeester reikt de prijs uit aan wie bij de kinderoptocht het origineelst en/of leukst verkleed is. Op de Simon Smitweg, die ’s morgens ter hoogte van de brandweerkazerne en het gemeentehuis voor verkeer is afgesloten, staat een brandweerauto met complete uitrusting.

KONINGSDAG 2014

ca. 9.30 uur Oplaten van de ballonnen Basisschoolleerlingen die met de ballonnenactie mee willen doen kunnen vanaf 8.30 uur een ballon plus een kaartje voor aan de ballon afhalen bij de brandweerpost naast het gemeentehuis. Op is op. De ballon die het verst komt en waarvan het kaartje is terugontvangen, geeft recht op een leuke prijs.

10.00-13.30 uur Brandweer Experience Leiderdorp, Willem Alexanderlaan De brandweer zet de deuren van de kazerne open. Na de aubade zijn kinderen welkom voor een ritje in de oude brandweerauto, er kan gekeken worden naar demonstraties en er zijn spelletjes voor kinderen. Ook kunnen zij zelf spuiten. Tijdens de Experience kunt u een indruk krijgen van het werk van de Leiderdorpse brandweer, er staan diverse brandweerauto’s en ook worden demonstraties gegeven.

10.00 - 16.00 uur Oude Dorp, activiteiten De Vrienden van het Oude Dorp (zie ook www.oudedorp.nl.) - Activiteiten in de Dorpskerk: de kerk is van 10.00 tot 14.00 uur open om de expositie ‘Kunst uit de buurt’ te bewonderen. Verschillende kunstvormen van kunstenaars uit de Kerkwijk worden gëxposeerd. Om 12.30 uur verzorgen jeugdleerlingen van Stichting Mol een muzikaal optreden. Ook staan er in de kerk enkele kraampjes en is koffie, thee, limonade en koek verkrijgbaar. - Kindervrijmarkt (Hoofdstraat, deel Eikenlaan, Kastanjelaan, Lindelaan, deel Van Leeuwenpark, Kerklaan, Dr. Van Rhijnstraat en ventweg Hoogmadeseweg). Kinderen kunnen tijdens de vrijmarkt hun oude speelgoed en andere spullen verkopen en hun kunsten vertonen. Vol is vol, reserveren van een plek kan niet. Commerciële handel is niet toegestaan. - Attracties zoals eendjes vissen, springkussens, schminken en nieuwe attracties. Of kom langs voor

een suikerspin! Voor slechts 4 euro is een strippenkaart verkrijgbaar. Kassa en informatiepunt zijn op het schoolplein van Kindcentrum De Brink/Kastanjelaanschool. - vanaf 14.00 uur Optreden van Heineken Music Live Band bij Hollandsche Tuyn. Kom op het buitenpodium genieten van de laatste hits, Nederlandse meezingers, swingende dance classics en Leiderdorpse gezelligheid. 10.30 -17.00 uur Jeu de boules: Open Huis (’s ochtends) en Oranjetoernooi (’s middags) Van der Marckstraat Club de Pétanque ‘De Boulende Stier’ houdt ’s ochtends Open Huis, dan kan informatie ingewonnen en o.l.v. een clublid een partij pétanque gespeeld worden. Om 13.30 uur start het echte ‘Oranjetoernooi’ (in 3 rondes), met het spelsysteem mixed-mêlée, spelers worden door loting aan elkaar gekoppeld. Rond 17.00 uur ontvangt de winnaar de Oranjebeker. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden. 11.15 uur Warming up voor de kinderen Oranjeprestatieloop Sportcentrum van Houdt, Vossiuslaan 11.30 uur Start Oranjeprestatieloop: om de Theo van Houdt Wisselbokaal (dit jaar te winnen door de heren). Start en finish aan de Vossiuslaan. Voor de 45ste keer klinkt het startschot voor de Oranjeprestatieloop van 1.500, 5.000 en 10.000 meter. Iedere deelnemer ontvangt een herinneringsmedaille. Kaarten kosten € 5,- aan de start en € 4,- in de voorverkoop bij Liethorps Boeckhuys, Hoogmadeseweg 13; Sport 2000, Winkelhof; Sample Casual Stores, Winkelhof; Sportcentrum Van Houdt, Luykendreef 3 (tel. 5891487).

12.00-18.00 uur Helikoptervlucht boven Leiderdorp Skeelerbaan Boomgaardlaan 18 Bekijk ons dorp van bovenaf! Geniet 7 minuten lang van een heliflight boven ons dorp, bekijk uw huis, zie de vorderingen van de A4. Kosten: € 35,00 per persoon (per vlucht kunnen 4 personen mee). Inschrijving en betaling via www.helikoptervlucht. nl/ovleiderdorp, tot en met 21 april. U ontvangt een paar dagen van tevoren een mail met de tijd waarop u geboekt staat. Eventueel is opgave op de dag zelf ook mogelijk, bij genoeg plek. Doe mee met ‘wie maakt de mooiste foto van Leiderdorp’. Stuur de foto uiterlijk zaterdag 3 mei naar secretaris@ovleiderdorp.nl. Een jury bestaande uit een lid van de fotoclub Daguerre, de heer Filippo en de voorzitter van de Oranjevereniging maken de winnende foto bekend op 5 mei in de Oranjetent en via de website. De winnaar krijgt zijn foto uitvergroot op linnen.

13.00 - 17.00 uur Activiteiten bij het Zijlkwartier (zie ook www.zijlkwartier.nl) Traditioneel organiseert Buurtvereniging Zijlkwartier, opgericht in 1945, activiteiten voor een feestelijke Koningsdag. Er is een gezellig terras; bij slecht weer wordt naar de sportzaal uitgeweken. Binnen is ook van alles te doen. Voor de lekkere trek is het clubgebouw open, daar staat ook het ‘Rad van Fortuin’. Het feest wordt begeleid door disjockey Ruud Ouwerkerk. 14.30-24.00 uur Feest bij Brasserie Park op de Van Diepeningenlaan 2 Vanaf 14.30 uur is er muziek. Gestart wordt met DJ Danny Draait door en zanger Alex. ’s Avonds maakt Captain Midnight het feest compleet. Uiteraard denken we ook aan de kinderen. Houd de website www.brasseriepark.nl in de gaten. Een feest, met vrije toegang, om niet te missen! 21.45 uur Flyboardspektakel op de Oude Rijn, ter hoogte van Ockenrode Professionele flyboarders duiken uit het water op, soms wel 15 m hoog. Hun flyboard wordt door waterkracht aangedreven, en is samen met de fraaie verlichting een spectaculaire afsluiting van Koningsdag.


ORANJEVERENIGING LEIDERDORP KONINGSDAG 12.00-18.00 uur

AUTOSERVICE ACHTHOVEN Uw vertrouwd adres voor

Simon Lévelt Leiden, Botermarkt 1-2 www.simonlevelt.nl

Onderhoud

Reparatie

■ ■

151B

Hoofdstraat 2351 AE Leiderdorp Telefoon 071 541 78 67

APK GRATIS vervangend vervoer

www.autoserviceachthoven.nl

Het koninklijkste winkelcentrum Met meer dan 70 winkels, van Leiderdorp! passages, pleinen, overdekte winkelstraten, promenades en gratis parkeergarage.

Helikoptervlucht boven Leiderdorp

Bekijk ons dorp van bovenaf! Zie het programma van Koningsdag in deze bijlage!

Ons nieuwe adres voormalig AKRO-garage hoek Hubrechtsplein/Hoofdstraat

info@autoserviceachthoven.nl

Grill en Maaltijdenwinkel Winkelhof Leiderdorp Openingstijden: Maandag: 11.00 - 18.00 uur Dinsdag/woensdag/donderdag en zaterdag: 09.00 - 18.00 uur Vrijdag: 09.00 - 19.00 uur

www.kippieleiderdorp.nl

Ballonnenwedstrijd gesponsord door Winkelhof tijdens de aubade bij het gemeentehuis.

Wij blijven! Steeds meer bankkantoren in Nederland verdwijnen. Terwijl iedereen een bank in de buurt verdient. Daarom blijft RegioBank ook in Leiderdorp. Bij ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt. Op kantoor, via internet of app. RegioBank is altijd dichtbij.

Nu € 50 cadeau bij een !* betaalrekening

www.winkelhof-leiderdorp.nl

Sc

r o o v n hoen e

! n i z e g het hele Ad Noyen Shoes Winkelhof 46, 2353 TT Leiderdorp T. 071-5891159, www.adnoyen.nl

Wij zijn uw bank. VAN DER HOLST assurantiën F. Hendriklaan 38 2351 GC Leiderdorp T 071 - 589 29 88 E info@vanderholstassurantien.nl I www.vanderholstassurantien.nl

* Alleen in combinatie met de Overstapservice. Vraag naar de voorwaarden.

Koningsdag!

www.kippiepan.nl


Gegrilde witte heilbotfilet met beurre blanc van zaanse mosterd OF Rosé gebraden tamme, Franse eendenborst met saus van rode port en balsamico ❈❈❈

Combinatie van kleine nagerechtjes (Brownie, chocolademousse en mango-sorbetijs)

€ 36, P.P.LEIDERDORP ORANJEVERENIGING 50

4-G

S

Café - Restaurant ANGEN EIZOENSMENU DE HOLLANDSCHE TUYN Hoofdstraat Tartaar24 van verse en gerookte zalm met basilicummayonaise 2351 AK Leiderdorp ❈❈❈ Tel.: 071 541 14 64

ons ook Zachte velouté van bloemkool met kerrieroom en een crostini met Volg raclette kaas op Facebook www.dehollandschetuyn.nl

❈❈❈

Gegrilde witte heilbotfilet met beurre blanc van zaanse mosterd OF Rosé gebraden tamme, Franse eendenborst met saus van rode port en balsamico ❈❈❈

van 14.00 tot 19.00 uur optreden van de 50 LIVE BAND HEINEKEN MUSIC P.P.

Combinatie van kleine nagerechtjes (Brownie, chocolademousse en mango-sorbetijs)

€ 36,

Deze TOP COVERBAND speelt de laatste Top 40 hits, Nederlandstalige meezingers en swingende Dance Classics. Samen met de Leiderdorpse gezelligheid zorgen zij voor een Café - Restaurant muzikaal spektakel in het Oude Dorp!!!!

DE HOLLANDSCHE TUYN

Koningsdag vier je in het oude dorp! De Hollandsche Tuyn is geopend vanaf 09.00 uur Hoofdstraat 24 2351 AK Leiderdorp Tel.: 071 541 14 64

www.dehollandschetuyn.nl

H i s t or i s che F iet s t o cht in en rondom Leiderdorp

zondag 25 mei a.s. vanaf 10 uur informatie & inschrijving:

www. lions. nl / leiderdorp

NEW COLlECTION SPRING/SUMMER 2014

WINKELHOF 26 LEIDERDORP SHOP 24/7 ONLINEWWW.SAMPLESTORE.NL

Kinderopvang waar uw prins en prinses zich thuis voelen? SKL is er sterk in. Bel voor meer informa e 071 - 581 77 77 of kijk op www.kinderopvangleiderdorp.nl

Volg ons ook op Facebook


ORANJEVERENIGING LEIDERDORP

LEIDERDORP

Uw Volvo-dealer voor de regio Leiden! Rietschans 70, Leiderdorp T (071) 581 09 50 www.svalaauto.nl

oor Toyota gaat u naar

liVe

Van Haasteren Motors

MUZieK

Voor Toyota gaat u naar

Van Haasteren Motors

Koningsdag 26 april 2014 Muziek v.a. 14.30 uur

DJ Danny Draait Door alex Captain MiDnight

eiderdorp, Touwbaan 22, 071-5895000 ww.vanhaasterenmotors.nl

gratis entree

bevrijdingsdag 5 mei 2014 Muziek v.a. 12.00 uur

Leiderdorp, Touwbaan 22, 071-5895000 www.vanhaasterenmotors.nl

DJ Danny Draait Door BanD anD BreaKfast Jewelste

gratis entree

Van Diepeningenlaan 2, Leiderdorp, TEL 071 589 12 88 www.brasseriepark.nl

McDonald’s Leiderdorp McDonald’s Leiderdorp Tegen inlevering van deze bon en bij aankoop van een Burger (BigMac, McChicken, Quarter Pounder) Tegen inlevering van deze bon en bij aankoop van krijgt u een frisdrank of McFlurry

een Burger (BigMac, McChicken, Quarter Pounder) krijgt u een frisdrank of McFlurry

Deze bon is geldig tot 10 mei 2014

GRATIS

GRATIS

McDonald’s Leiderdorp - P. Snoepweg 10, 2353 KA Leiderdorp.Tel: 071-5899977

Deze bon is geldig tot 10 mei 2014


ORANJEVERENIGING LEIDERDORP PROGRAMMA 2014 NATIONALE HERDENKING zondag 4 mei 19.00 uur Herdenkingsbijeenkomst in de Dorpskerk Tijdens de bijeenkomst herdenken wij alle burgers en militairen die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen voor het Koninkrijk der Nederlanden in oorlogen en bij vredesmissies. Medewerking wordt verleend door de burgemeester van Leiderdorp, mevrouw L.M. Driessen, de Cantorij van de Scheppingskerk onder leiding van P. Jasperse, organist Matthias Konijnenberg en leerlingen van basisschool ’t Bolwerk. U wordt verzocht tijdig aanwezig te zijn.

19.40 uur Stille tocht naar begraafplaats Hoogmadeseweg De stille tocht voert door het Oude Dorp naar het kruis op de begraafplaats. Daar worden twee minuten stilte in acht genomen, waarna de kranslegging volgt. Ter afsluiting van de plechtigheid, die plaatsvindt met medewerking van Scouting Van der Does-Liethorpgroep en drumfanfare Tamarco, kunt u bloemen leggen bij het monument.

• Wilt u gebruik maken van vervoer per auto naar de begraafplaats, neem dan contact op met de secretaris van de Oranjevereniging, Saskia Oudgenoeg, tel. 5894619 of via secretaris@ovleiderdorp.nl.

BEVRIJDINGSDAG maandag 5 mei

HET ORANJEPROGRAMMA IS TOT STAND GEKOMEN DANKZIJ: Gemeentelijke instellingen (w.o. brandweer, politie en gemeentewerf), de afdeling voorlichting van de gemeente, buurtverenigingen, sportverenigingen, Sportcentrum Van Houdt, muziekkorpsen, Winkeliersvereniging Santhorst en vrijwilligers, Scouting Van der Does-Liethorpgroep. - Scoutingactiviteiten zoals een tokkelbaan en schminken door Van der Does-Liethorpgroep. - Sportactiviteiten georganiseerd door Sport City. - Muziek van Dweilorkest ‘De Dorstvlegels’. 16.30 uur Prijsuitreiking voor broekhangen, touwtrekken, buikschuiven en de frikadellenwedstrijd.

13.00 - 17.00 uur Activiteiten in Park De Houtkamp

12.00-24.00 uur Feest Brasserie Park op het terras en op deel van de Van Diepeningenlaan. Brasserie Park biedt een spetterend programma aan. Vanaf 12 uur zorgt DJ Danny Draait Door alvast voor de juiste stemming. Band and Breakfast en Jewelste maken er vervolgens een knallend feest van. Muziek met een hoed op. Iedereen is welkom en de toegang is gratis!

13.30 - 13.45 uur Versierde kinderfietsenparade Voor kinderen van 4 t/m 10 jaar, fietsen versieren vanaf 12.30 uur bij Brasserie Park. Het materiaal wordt door Brasserie Park aangeboden. Daarvandaan wordt er naar het feestterrein gefietst, achter de muziek aan van De Dorstvlegels. Voor de mooiste fietsen is er een prijsje om 13.45 uur. 14.00, 15.00 en 16.00 uur Frikadelleneetwedstrijd, in drie rondes, georganiseerd door Snackbar Santhorst. Wie eet in een bepaalde tijd de meeste frikadellen? Opgave bij de tent van de Oranjevereniging. Op het veld is een terras, eromheen zijn hapjes en drankjes te koop. 14.10 - 14.40 uur Kinderdisco en open podium dans en zang Kinderdisco aangevuld met dansoptreden van meidengroep en open podium met gelegenheid tot korte dans en zang (playback) acts voor en door kinderen van 6 tot en met 10 jaar oud. Geef je voor 5 mei op voor het open podium via secretaris@ovleiderdorp.nl.

14.45-15.00 uur Optreden van Slagwerkers van Tamarco. Hele middag: - Spelactiviteiten zoals een molenhindernisbaan, springkussens, rodeostier, buikschuifbaan, broekhangen, pannakooi en ponyrijden. Ook rijdt er een treintje. - Touwtrekwedstrijd. Inschrijven (ook groepen/teams) op het veld bij de tent van de Oranjevereniging. - Levend tafelvoetbal en andere activiteiten, georganiseerd door Sociaal Cultureel Werk.

Onze sponsors: Apotheek Boehmer, Bovelander en Bovelander, Brasserie Park, Bloemhof Leiderdorp, C1000 De Jong Leiderdorp, Gebr. Kooijman BV, Griffioen Precious Presents, Holland Yacht Services, Van der Holst Assurantiën, Hans Kanbier (bloemen en planten), Neuteboom Bike Totaal, Ranzijn Tuin en Dier, Ringfoto Filippo Leiderdorp, Sample Casual Stores, Saton Optiek, Scherphof-Meijer v.o.f. Amusementsbedrijven, Schonk Computer Solutions, Simon Lévelt koffie en thee te Leiden, Slagerij Pestel, Smit Groente en Fruit, Snackbar Santhorst, Sportfondsen, Sport 2000, Winkelcentrum Winkelhof. Onze adverteerders: Autoservice Achthoven, Ad Noyen schoenen, Autobedrijf Oudshoorn, Bakker en Neve Netwerk Notarissen, Brasserie Park, Van Haasteren Autobedrijven, HBK belastingadviseurs en accountants, De Hollandsche Tuyn, Van der Holst Assurantiën, Kippie, Lions hr. K. Lansink, Mc Donalds, Meerburg B.V., Rabobank, Roodenburg-Van der Meel, Sample Casual Stores, Saton Optiek, Sport 2000, Sportcity, Simon Lévelt koffie en thee te Leiden Stichting Kinderopvang Leiderdorp, Svala Auto (Volvodealer), Winkelcentrum Winkelhof.


ORANJEVERENIGING LEIDERDORP

Lw week 17 14  

Leiderdorps Weekblad, 23 april 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you