Page 1

DANSLES

De Voscuyl 40 oegstgeest Bel 071-515 46 36 of 515 44 44 info@danscenterdejong.nl OOk vOOr AL uw fEEStEN!

PARTYCENTER DE JONG

Lokaal betrokken en betrouwbaar

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.LEIDERDORPSWEEKBLAD.NL

nieuws P5

‘Er is nog veel te regelen in Leiderdorp

KEES WASSENAAR WIL KARWEI AFMAKEN

ACTIE LEERLINGEN BASISSCHOLEN

2 april 2014 JAARGANG 44 NR 14

nieuws P3

sport P17

OnderRuime winst scheidingen voor oud-raadsleden Velocitas

Rode kaarten voor foutparkeerders lokaal

P11

HAIKU Hoor wind gunt oude deur zolang het kan best nog leven van bestaan. Jan van der Kooij

Mooie opsteker voor Vliko ZAKELIJK  Het Leiderdorpse

afvalverwerkingsbedrijf Vliko slaat de vleugels uit. Vliko mag de inzameling en verwerking gaan doen van het glas in de Limburgse gemeente Peel en Maas en krijgt daar 173.150 euro voor. Dat meldt het Limburgse ondernemerswebsite www.wijlimburg.nl. Vliko was een van de vier bedrijven die hebben ingeschreven voor het werk dat door de gemeente werd gegund aan degene die de laagste prijs rekende.

De nieuwe gemeenteraad poseert samen met burgmeester Driessen en griffier Zantingh voor de statiefoto. | Foto: Gemeente Leiderdorp / Hielco Kuipers

Nieuwe raad geïnstalleerd POLITIEK  Vorige week donderdagavond werden de acht vrouwen en dertien mannen van de nieuwe Leiderdorpse gemeenteraad geïnstalleerd. Aan de hand van bovenstaande foto stellen we ze aan u voor: Staand v.l.n.r.: Geert Schipaanboord, (CDA), Joost Kuggeleijn (D66), Michiel van der Eng (D66), Jeff Gardeniers (CDA), griffier Tineke

folders

Zantingh, Henri Verheggen (D66), Hugo Langenberg (LPL) , burgemeester Laila Driessen, Bob Vastenhoud (GroenLinks), Olaf McDaniel

Door: Frans Brocken

OPEN HUIS maandag 7 april

19.00 - 20.00 uur kijk op www.deleeuw.nl voor deelnemende woningen

nen (VVD) en Willem Joosten (VVD). Overigens kunnen in de raad nog wijzigingen optreden als er raadsleden doorschuiven naar een wethouderspositie. Kandidaten daarvoor zijn Michiel van der Eng en Jeff Gardeniers. Hun plekken worden dan ingenomen door respectievelijk Joey van Boxsel en Felix Stam.

D66, VVD en CDA op weg naar coalitie POLITIEK  D66, VVD en CDA, hebben besloten een poging te doen een nieuwe coalitie te vormen. De partijen hebben met 14 van de 21 zetels een ruime meerderheid in de gemeenteraad.

Uw folder ook in de krant? Bel nu (071) 402 29 01

(PvdA), Joyce van Reijn (PvdA), Tineke Meiners (VVD), Jan Suijkerbuijk (VVD) en Ino Cooijmans (VVD). Zittend v.l.n.r. Angelique Beekhuizen (LPL), Ed Grootaarts (D66), Ria van Diepen (CDA), Corine Hamer (D66), Jeannette Hofman (GroenLinks), Frauke Joester (GroenLinks), Mirjam van der Stelt (CDA), Bart Hoe-

Corine Hamer (D66) en Ino Cooijmans (VVD) lieten na de eerste verkenningsronde doorschemeren

Budgetbeurt vanaf

€ 99,-*

met het CDA verder te willen gaan op de weg naar een stabiele coalitie. Ook stonden zij positief tegenover het voorstel van het Leiderdorps Weekblad (zie Brokjes: ‘Onderhandelen in beslotenheid’ van 26 maart) om verenigingen en instellingen aan de onderhandelingstafel uit te nodigen. Zij worden aan het slot in de gelegenheid gesteld hun mening over het dan nog conceptakkoord te geven. Ook de raad

net even frisser, kundiger en een nettere service!

Op ons kunt u rekenen!

* Vraag naar de voorwaarde

Bel voor een afspraak naar 071 - 54 14 155 of kom langs van maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur Weversbaan 21-22, Leiderdorp, www.vanvoorthuijzen.nl

kan nog een oordeel geven. “Reacties uit de samenleving en Raad kunnen nog tot veranderingen leiden”, zo verklaren de onderhandelende partijen in een persbericht.Ze verwachten daardoor een zo groot mogelijk draagvlak te bereiken. Het ziet ernaar uit, dat de onderhandelingen nog enkele weken zullen duren. Lees verder op

• • • •

P3

Voorlopig resultaat verkiezingspoll WINNAAR  In de aanloop naar de verkiezingen kon op de website van de gemeente Leiderdorp een verkiezingspoll worden ingevuld waarbij drie vragen werden gesteld: wat wordt de zetelverdeling, welke coalitie komt er en wie behaalt de meeste voorkeursstemmen. 31 mensen hebben de poll ingevuld. De enige die de zetelverdeling goed had, was Michiel van der Eng, wethouder voor D66 en op 19 maart gekozen als raadslid. Die verdeling is als volgt: D66 5, VVD 5, CDA 4, GroenLinks 3, PvdA 2 en LPL 2. De meeste voorkeursstemmen werden behaald door Geert Schipaanboord van het CDA die 406 stemmen haalden. Vier personen hadden dat goed. De vraag hoe de nieuwe coalitie eruit gaat zien, is pas over enkele weken definitief te beantwoorden.

Betaalbaar onderhoud en reparaties Altijd kostenopgave vooraf Gratis vervangend vervoer Gratis haal- en brengservice Klantenbeoordelingen

Bedrijvenweg 18a 2351 BC Leiderdorp

T: 071-5410874 I: www.atautos.nl

Klanten beoordelen ons met een 9,2 (zie onze website) 98% beveelt ons aan.


VRIJDAG 11 APRIL 09.00 - 21.00 UUR ZATERDAG 12 APRIL 09.00 - 17.00 UUR ZONDAG 13 APRIL 12.00 - 16.00 UUR

Opening vernieuwde

showroom Gratis

ontwerpsessies:

meld u aan via

Ga voor het complete programma naar: www.sanidrome.nl/terlaak www.sanidrome.nl/terlaak Gieterij 8, Noordwijkerhout (0252) 37 09 10

onze website

6% BTW op vakkundige

installatie!

Gratis goodiebag met voordeel

cheques

Informatiemarkt Informatiemarkt

voor voor mensen met ADHD en/ofen/of Autisme en hun mensen met ADHD Autisme en hun familie, vrienden, buren en verzorgers familie, vrienden, buren en verzorgers

Informatiemarkt Informatiemarkt

mensen met ADHD en/of Autisme hun voor mensen met en ADHD milie, vrienden, buren en verzorgers

en/of Autisme en hun familie, vrienden, buren en verzorgers Op deze informatiemarkt zijn verschillende organisaties aanwezig die ondersteuning bieden aan mensen met ADHD Opkunnen deze zijn verschillende organisaties of autisme. Zij u wegwijs maken omverschillende de juiste hulp te aanwezig Opinformatiemarkt deze informatiemarkt zijn organisaties aanwezig die ondersteuning biedenbieden aan mensen met ADHD of autisme. Zij die ondersteuning aan mensen met ADHD of autisme. Zij vinden. Dat kunnen kan gaan om opvoedingsondersteuning, werk, u wegwijs makenmaken om de om juiste tehulp vinden. Dat kanDat gaan kunnen u wegwijs dehulp juiste te vinden. kan gaan opvoedingsondersteuning, werk,opgeluisterd hulpverlening of vakantie. hulpverlening om of vakantie. Het geheel wordt met om opvoedingsondersteuning, werk, hulpverlening of vakantie. Het geheel wordt opgeluisterd met muziek en de koffie Hetstaat geheel wordt opgeluisterd met muziek en destaat koffieklaar!!! staat klaar!!! muziek en de koffie klaar!!!

ZONWERING

e informatiemarkt zijn verschillende organisaties aanwezig ersteuning bieden aan mensen met ADHD of autisme. Zij Datum en tijd: Zaterdag 12 april van 14.00 -16.30 uur wegwijs maken om de juiste hulp te vinden. Dat kan gaan Locatie: AC Gading, Griffioen 15 teofLeiderdorp voedingsondersteuning, werk, hulpverlening vakantie. el wordt opgeluisterd met muziek en de koffie staat klaar!!! Meer informatie: www.mantelzorgleiderdorp.nl/nieuws

n tijd:

ormatie:

Op deze informatiemarkt zijn verschillende organisaties aanwezig die ondersteuning bieden aan mensen ADHD ofapril autisme. Zij Datum en tijd: met 12 van 14.00 -16.30 uur tijd: Zaterdag Zaterdag 12 april van uur 14.00 uur -16.30 uur U bent van harte welkom, loop gerust Datum even en binnen! kunnen u wegwijs maken om Locatie: de juiste hulp teACvinden. Dat kan gaan Gading, Griffioen 15 te Leiderdorp Locatie: AC Gading, Griffioen 15 te Leiderdorp om opvoedingsondersteuning, werk, hulpverlening of vakantie. informatie: Meer informatie: Het geheel wordt opgeluisterdMeer met muziek enwww.mantelzorgleiderdorp.nl/nieuws de www.mantelzorgleiderdorp.nl/nieuws koffie staat klaar!!! U bentUvan loop gerust even binnen! bentharte van welkom, harte welkom, loop gerust even binnen!

Zaterdag 12 april van 14.00 uur -16.30 uur AC Gading, Griffioen 15 te Leiderdorp www.mantelzorgleiderdorp.nl/nieuws

ent van harte welkom, loop gerust even binnen!

Datum en tijd:

Zaterdag 12 april van 14.00 uur -16.30 uur

Locatie:

AC Gading, Griffioen 15 te Leiderdorp

Meer informatie:

www.mantelzorgleiderdorp.nl/nieuws

U bent van harte welkom, loop gerust even binnen!

Decorette woonatelier Leiderdorp Winkelhof 36, Leiderdorp 071-5413263 info@decorettewinkelhof.nl Facebook/DecoretteLeiderdorp


nieuws

Leiderdorps weekbLad

woensdag 2 april 2014

Partijen streven naar coalitieakkoord op hoofdlijnen

CDA lijstduwer Joop van Huut ziet af van raadszetel

VERVOLG VAN VOORPAGINA

POLITIEK n Op de uitslagenavond

Of er in programmatisch opzicht al vorderingen zijn gemaakt, daarover laten de partijen zich vooralsnog niet uit. Wel dat er wordt gewerkt aan een akkoord op hoofdlijnen. VERRASSEND Het is op zich verrassend te noemen, dat de eerste verkenningsronde meteen al een positief resultaat heeft opgeleverd. Dat lag niet direct voor de hand. Met name het CDA stelde zich in eerste instantie terughoudend op. Op de uitslagenavond van 29 maart liet CDA- fractievoorzitter Jeff Gardeniers doorschemeren niet zonder meer bereid te zijn bij D66 en VVD aan te schuiven. Volgens hem liepen daarvoor de verschillen tussen beide partijen over het te voeren beleid de afgelopen vier jaar te veel uiteen. Hij voelde er niets voor steeds als scheidsrechter te moeten optreden. Uit de achterban van het CDA klonken bovendien geluiden dat de partij zich in eventuele onderhandelingen sterk zou moeten maken voor met name RCL. Ondermeer zou een nieuwe clubaccommodatie voor RCL hoog op het verlanglijstje moeten komen te staan. Ook zou er duidelijkheid moeten komen over de weg naar het zelfstandige beheer van de sportaccommodatie in de Bloemerd. De sportnota bood daarvoor onvoldoende houvast. Gardeniers wilde daar desgevraagd op dit moment inhoudelijk niet op in gaan. Dat zou volgens hem niet in het belang van de onderhandelingen zijn. De komende tijd wordt gebruikt om inhoudelijke afspraken te maken. De partijen verwachten daar enkele weken voor nodig te hebben.

Samenwerking met Wecycle voortgezet rEcycLIng n De Gemeenten

Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude zetten samenwerking met Wecycle voort. Wecycle is de stichting die in Nederland de inzameling en recycling van e-waste organiseert. Alle afgedankte elektrische apparaten en spaarlampen (e-waste) die inwoners inleveren op de milieustraat worden afgegeven aan Wecycle, die ze optimaal laat recyclen. Oude elektrische apparaten worden voor meer dan 75 procent gerecycled, spaarlampen zelfs voor meer dan 90 procent. Door recycling blijven grondstoffen behouden en komen schadelijke stoffen niet in het milieu terecht. De huidige overeenkomsten met Wecycle liepen per 14 februari 2014 af, wegens veranderingen in de wetgeving. De nieuwe overeenkomst heeft een looptijd van twee jaar, met een optie om daarna nog eens met twee jaar te verlengen.

burgemeester Laila driessen reikt de koninklijke onderscheiding Lid in de orde van oranje-nassau uit aan arnold staal. | Foto: Frans Brocken

Staal en Van Jaarsveld onderscheiden bij afscheid gemeenteraad vErTrEK

n Vorige week dinsdag was het ceremoniële afscheid van de oude gemeenteraad. De meeste raadleden werden twee dagen later geïnstalleerd als leden van de nieuwe raad. Maar zes raadsleden komen om uiteenlopende redenen niet terug. Dat zijn Arnold Staal (BBL), Nico van Jaarsveld (CDA), Tiddo Bresters en Evelien Meijer (beiden VVD), Linda de Jongh-Langereis (D66) en Rob in ‘t Veld (GroenLinks)

Door: Frans Brocken Arnold Staal zei onlangs aan het Leiderdorps Weekblad, dat hij het raadswerk voor geen goud zou hebben willen missen. Hij kwam in 2002 voor BBL in de raad. “Een positief raadslid, een emotioneel mens met een groot sociaal hart”, zo werd hij door burgemeester Laila Driessen uitgeleide gedaan. Zij kon daarbij meteen bekend maken dat Staal is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau en hem de daarbij behorende versierselen opspelden. Ook Nico van Jaarsveld werd extra in het zonnetje gezet. De CDA’er, bij een vorig afscheid van de raad al Koninklijk onderscheiden, werd nu voor zijn verdiensten voor de Leiderdorpse gemeenschap beloond met de Zilveren Speld van Leiderdorp. Van Jaarsveld heeft er 28 jaar aan politieke activiteiten op zitten. Met onderbrekingen werd hij vanaf 1982 vier keer tot raadslid gekozen. De CDA’er nam op ludieke wijze afscheid. Hij kende de door hemzelf bedachte ‘Fietsonveiligheidsprijs’ toe aan de gemeente Leiderdorp. Vanwege de talloze scheuren in het wegdek en de nog steeds onveilige scholenroute. Voor Rob In ’t Veld zijn de druiven nog steeds zuur. Liever had hij nog

eens vier jaar als fractievoorzitter voor GroenLinks doorgegaan. Maar dat werd hem niet gegund. “Ik werd zonder enige aanwijzing opzij gezet”, blikte hij enigszins wrang terug op de gang van zaken. Ook voor Evelien Meijer is het afscheid ‘contrecoeur’. Een gevolg van de twee zetels die de VVD moet inleveren. Meijer, een geharnaste VVD’er, werd in 1976 al na vijf dagen nadat ze haar eerste schreden in Leiderdorp zette bij de liberalen ingelijfd. Driessen prees haar als ‘perfectionist’. Zij blonk uit in het doorwrochten van raadsbesluiten op juridische onvolkomendheden. Tiddo Bresters viel als zesde op de VVD-lijst eveneens buiten de boot. Maar hij maalde daar niet om. “Ik ben niet aan het raadslidmaatschap verslaafd geraakt. Dus hoef ik niet af te kicken”, keek hij ironisch terug. Linda de Jongh-Langereis, in 2012 voor D66 in de raad gekomen na het aftreden van Ton Veugen, sprak over een ‘boeiende tijd’. Een echt afscheid was het overigens niet. Zij gaat door als fractieassistent. Burgemeester Driessen dankte aan het slot ook de raadsleden die de komende vier jaar het beleid zullen bepalen. Op de nieuwe raad rust volgens haar een enorme verantwoordelijkheid. “Er ligt een gecompliceerd en uitdagend werkveld op u te wachten. In het bijzonder de drie decentralisaties in de zorg hebben grote financiële gevolgen voor de gemeente”, zo hield zij de raad voor. Raadsleden moeten zich volgens haar kwetsbaar durven op te stellen. “Leg uw oor als volksvertegenwoordiger te luisteren bij de inwoners. Wees benaderbaar, maar probeer ook uit te leggen, dat niet alle wensen gerealiseerd kunnen worden”, aldus Driessen.

nico van Jaarsveld kreeg bij zijn afscheid van de gemeenteraad de Zilveren speld van de gemeente Leiderdorp. | Foto: Frans Brocken

van de gemeenteraadsverkiezingen maakte burgemeester Laila Driessen rond middernacht bekend dat Joop van Huut als lijstduwer van het CDA voldoende voorkeurstemmen had gekregen om in de raad plaats te nemen. Direct gaf hij aan zijn zetel niet te zullen aanvaarden. Aan het Leiderdorps Weekblad legt hij uit waarom. Door Frans Brocken “In 2010 heb ik afscheid genomen van de raad omdat de combinatie van het raadswerk en mijn vrijwilligerswerk binnen de gemeente een te zware belasting werd. Ik heb toen de keuze gemaakt het vrijwilligerswerk binnen Leiderdorp te blijven doen en als fractiesecretaris van het CDA door te gaan. In mijn ogen een keuze waarbij ik vrijwilliger kon blijven en binnen de fractie van het CDA kon aangeven wat er op diverse terreinen leeft binnen de Leiderdorpse gemeenschap”, aldus Van Huut in zijn toelichting. Wat meespeelt in de overwegingen om geen raadslid meer te worden, is dat hij dan als voorzitter van het groenoverleg en van de Volkstuinvereniging zou moeten aftreden.

3

Om belangenverstrengeling te voorkomen. “Dat heb ik aan de mensen die op mij wilden stemmen ook duidelijk aangegeven. In de maanden voor de verkiezingen is mij herhaaldelijk gevraagd wat ik zou doen als ik met voorkeurstemmen in de raad zou komen. Ik heb altijd geantwoord dat ik dan niet de raad in zou gaan maar fractiesecretaris zou blijven en dan burgerraadslid zou worden. Die afspraak kom ik uiteraard na. Ik zal verder als vrijwilliger actief blijven binnen Leiderdorp”, zo stelt de supervrijwilliger. Zijn voorkeur als burgerraadslid gaat uit naar de portefeuilles ruimtelijke ordening (groen) en sport. D66-Er bEDanKT vOOr raaDsLIDmaaTschaP

Van Huut is niet het enige gekozen raadslid dat zijn zetel niet aanvaard. Ook Patricia Bakker-Leenders, nummer 5 op de lijst van D66, heeft bedankt. Zij had vooraf al aangegeven dat ze op dit moment niet genoeg tijd kan vrijmaken voor het raadslidmaatschap. Ze zal zich wel gaan inzetten in de steunfractie. Haar plek in de raad wordt ingenomen door de nummer 6 op de lijst, Henri Verheggen.

Nieuwe cursussen LVU EDucaTIE

n De Leiderdorpse Volksuniversiteit (LVU) heeft deze maand weer een interessant programma. Hieronder een overzicht.

Paasversiering vilten Met lontwol of zijde en andere vezels, water en zeep wordt in deze workshop een speciale Paasversiering gemaakt: een fraaie, bloemrijke omhulling van een lentepot, om bijvoorbeeld bloembollen in te zetten. Maandag 14 april, 19.30 – 22.00 uur. Stoomtrams in Zuid-Holland In deze lezing wordt de geschiedenis van de stoomtram in Zuid-Holland verteld, verlucht met talloze anekdotes. Nog ver in de 19e eeuw ging het vervoer nog vooral met trekschuit en diligence. De eerste stoomtram in ons land verbond in 1879 Den Haag met Scheveningen. Al spoedig werden er overal maatschappijen opgericht om stoomtramlijnen aan te leggen. De meeste plannen strandden, bij gebrek aan geld en overheidssteun. Toch werden heel wat trajecten in gebruik genomen en konden veel regio’s worden ontsloten voor reizigers naar steden als Den Haag, Leiden, Haarlem en Rotterdam. Maar ook voor het vervoer van landbouwproducten naar fabrieken en markten. Woensdag 23 april, 20.00 – 22.00 uur. Verdiepend museumbezoek aan de Hortus Botanicus in Leiden Op vrijdag 25 april organiseert de LVU een bezoek aan de Hortus Botanicus in Leiden. Sinds de stichting door de Universiteit in 1590 is de Hortus voortdurend uitgebreid. Nog steeds zijn er veel oude bomen uit de afgelopen vierhonderd jaar te bewonderen. Het oudste deel van de Hortus is de Voortuin. In 2009 is deze tuin zoals in 1594 ingeplant en op de oorspronkelijke plaats gereconstrueerd: de Clusiustuin. Ook is er een Japanse tuin, ter nagedachtenis aan Von Siebold, en een geheel vernieuwde systeemtuin (2005). De meest recente uitbreiding is de

Sterrewachttuin. De gebouwen in de Hortus variëren van de klassieke Oranjerie (1744) tot grote kassencomplexen: de tropische kassen (1938) en de nieuwe Wintertuin (2000). Oud-hortulana Carla Teune verzorgt een lezing over deze bijzondere tuin. Na een pauze met koffie of thee volgt een rondleiding door de Hortus. Vrijdag 25 april, 10.30 – 12.30. Het is nog mogelijk zich in te schrijven voor de volgende cursussen: • Latijnse taal en cultuur In vier lessen wordt de hoogstaande cultuur van de Romeinen en het Latijn tot leven gebracht. Neem kennis van de grote invloed van de Romeinen op taal, wegenbouw en architectuur, maar ook op rechtspraak, welsprekendheid, kunst, wijsbegeerte. Stellen de inscripties op Romeinse gebouwen u voor een raadsel? De cursus zorgt voor een kennismaking (of opfrissing) van de taal, zodat u tijdens uw vakantie niet meer hoeven te gissen wat er op een gebouw staat. Eerste les donderdag 3 april, 20.00 – 22.00 uur. • Make-up advies: Laat uw gezicht schitteren! Wegens groot succes organiseert de LVU een extra workshop Make-up advies. Daarin leren de deelnemers, met veel persoonlijke aandacht, de mooiste kanten van zichzelf te accentueren. Donderdag 3 april, 19.30 – 22.00 uur. Meer weten en aanmelding Kijk op de website van de LVU, www. leiderdorpse-volksuniversiteit.nl of in het programmaboekje (in Leiderdorp te verkrijgen in de Sterrentuin, bij Pluspunt en in het Gemeentehuis). Inschrijven kan online via de website, via e-mail leiderdorp@ volksuniversiteit.nl, telefonisch via (071) 5411732 of door langs te komen bij het LVU bureau in gebouw De Sterrentuin aan de Van Diepeningenlaan 110 in Leiderdorp (ma. en wo. 9.30 – 12.00 uur).


vleeswarenkoopje:

Zacht water uit de kraan in Leiderdorp

Keurslagers achterham en Filet speciaal

efficiënter

special:

zuiniger

Lentehaasje

met energie

100 gram

makkelijker

beter voor het milieu meer comfort

4

50

GRATIS verse pesto

2

45

Aanbiedingen geldig in week 14 Verstand van Lekker Vlees • www.keurslager.nl

schoonmaken van sanitair

beter voor uw portemonnee

Bij lamskoteletjes

150 gram

samen gebruik van wasmiddel, vaatwasen schoonmaakproducten

trots van de keurslager:

100 gram

meer informatie: www. ik krijg zacht water.nl

Een goed advies vooraf, voorkomt zorgen achteraf. Neem contact op voor een gratis oriënterend gesprek. Tel.: 071-589 47 42 Fax: 071-541 91 38 E-mail: vander.niet.advocaten@hetnet.nl

Bezoekadres: Van der Marckstraat 17a, Leiderdorp Correspondentieadres: Postbus 341, 2350 AH Leiderdorp

Geopen vanaf 7 d april Multidisciplinair

• Algemeen fysiotherapeut • Sportfysiotherapeut • Manueel therapeut • Kinderfysiotherapeut • GZ Psycholoog • Diëtist • Mensendiecktherapeut • Bewegingsagoog • Masseur

Nog nooit hebben zorg en bewegen zo dicht bij elkaar gelegen

m langs Bel of ko matie voor infor

Beweeeg! Simon Smitweg 6 • 2353 GA Leiderdorp (Tegenover de SEH van het Rijnland Ziekenhuis) Telefoon (071) 203 62 00 • www.beweeeg.nl @Beweeeg Beweeeg Beweeeg!

• zorg, bewegen en sport in één afspraak • bewegen en sporten met gelijkgestemden • zelfstandig werken aan uw herstel en fitheid!

De plek voor zorg, bewegen en sport


nieuws

Leiderdorps weekbLad

Open repetitie Allegria zingen n Vocaal Ensemble Al-

legria uit Leiderdorp is op zoek naar nieuwe, enthousiaste leden. Alle stemsoorten, maar vooral tenoren en bassen, zijn welkom. Het repertoire van Allegria is breed, afwisselend en veelzijdig, vanuit een klassieke basis. Van musical tot opera, van operette tot populaire muziek, filmmuziek en zelfs fado. Belangstellenden kunnen ontdekken of Vocaal Ensemble Allegria ook iets voor hen is tijdens de Open Repetitie op woensdag 9 april. Deze vindt plaats vanaf 20.00 uur in MultiCentrum De Eendenkooi aan het Kooikersplein 1 in Zoeterwoude. Allegria repeteert daar iedere woensdagavond van 20.15 uur tot 22.30 uur. Voor meer informatie zie www.allegria.nu, bel met Thea Rijnsburger via (0172) 517083 of stuur een mail naar info@allegria.nu.

Wibi Soerjadi op Keukenhof concerten n Na een succesvolle concertreeks komt Wibi Soerjadi dit jaar weer terug op Keukenhof. Op 11 en 12 april geeft Wibi Soerjadi opnieuw een exclusief concert in het Willem-Alexander Paviljoen. De concerten beginnen om 20.00 uur. De entree bedraagt inclusief d e toe gang t ot K eukenhof € 60,00. Per concert is een beperkt aantal kaarten verkrijgbaar via www.keukenhof.nl. Lezers van deze krant ontvangen € 10,- voordeel als ze de voordeelcode invoeren: wibi2014.

Stichting Roos zoekt vrijwilligers oproep n Komende zomer wor-

den door Stichting Roos weer vakantieweken georganiseerd voor kinderen tussen de 6 en 22 jaar met een verstandelijke of meervoudige beperking. Er wordt nog vrijwilligers gezocht die als begeleider mee willen gaan. De vakanties vinden plaats in de periode van 18 juli tot en met 15 augustus in recreatiebungalows in Drenthe en op de Veluwe. Per week viert een groep van maximaal tien kinderen vakantie met tenminste zes begeleiders. De bungalows en het vakantieprogramma zijn aangepast aan de doelgroep. Dit zijn vaak leerlingen van ZMLK-scholen of kinderen die een orthopedagogisch kinderdagverblijf bezoeken. Wie belangstelling heeft om vrijwilliger bij Stichting Roos te worden, kan voor meer informatie en aanmelden terecht op de website www.stichting-roos.nl of mailen naar info@stichting-roos.nl.

Sjoelmiddag pluspunt n In samenwerking

met buurtvereniging Zijlkwartier organiseert Stichting Pluspunt iedere woensdag een sjoelmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in het gebouw aan de Van der Marckstraat 19. De kosten zijn € 3,00, inclusief een kopje koffie of thee.

woensdag 2 april 2014

5

Wethouder Kees Wassenaar wil het karwei afmaken n 'Er is nog veel te regelen in Leiderdorp' interview n Terwijl de coalitieonderhandelingen in volle gang zijn, heeft Kees Wassenaar zijn blik vooruit gericht. Hij maakt er geen geheim van door te willen gaan als wethouder. Echter, gegeven de verkiezingsnederlaag van zijn partij de VVD is dat nog onzeker. Op 1 juli wordt hij 60 jaar. Maar aan stilzitten denkt hij nog niet. “Er is nog veel te regelen in Leiderdorp”, geeft hij aan het karwei te willen afmaken. Door: Frans Brocken

Wassenaar werd na de raadsverkiezingen van 2010 wethouder voor de VVD. Gepokt en gemazeld in gemeentelijke zaken. Met in zijn bagage de ervaring als gemeentesecretaris van de gemeenteAlkemade. De fusie met buurgemeente Jacobswoude maakte de weg vrij voor een nieuwe uitdaging als wethouder in Leiderdorp. Tussentijds maakte hij in 2008 noodgedwongen een overstap naar de gemeente Nederlek. Een gevolg van wat ‘de OZB-crisis’ werd genoemd. Hoewel hijzelf achter de voorstellen voor een extra OZB-verhoging stond, moest hij opstappen omdat de fractie van de VVD de stekker uit het college met CDA en PvdA trok. Nederlek had in 2010 graag nog vier jaar met hem doorgegaan, maar hij koos toch voor een vervolg in Leiderdorp. Wassenaar maakt er geen geheim van er nu nog eens vier jaar aan te willen koppelen. Op 1 juli wordt hij 60 jaar. “Ik ben iemand die niet alleen kán maar ook wíl doorwerken. De pensioengerechtigde leeftijd komt steeds verder weg te liggen. Daarmee geef ik aan in de politiek actief te willen blijven. Het liefst in Leiderdorp”, zo stelt hij. Om dingen af te maken, maar ook om nieuwe dingen aan te pakken, voegt hij er aan toe. Hij somt op: de planwijziging voor IKEA, in het verlengde daarvan de ontwikkeling van bedrijventerrein Bospoort, de

kees wassenaar voor het Leiderdorpse gemeentehuis. | Foto: Frans Brocken Boomgaardlaan die toegang geeft tot het nieuwe Weteringpark in de voormalige Munnikkenpolder, en de groenontwikkeling rond de A4. uitbreiding winkelhof

Ronduit een tegenvaller is het besluit van Wereldhave de uitbreiding van Winkelhof fors in te perken. “Aan de ene kant kan ik dat wel begrijpen. De detailhandel staat er slecht voor. Waardoor de zekerheid om te bouwen wordt belemmerd. Aan de andere kant moet je in de diepte investeren om ontwikkelingen mogelijk te maken. Als je durf en lef toont, dan dwing je ook wat af. Wereldhave aarzelt ”, aldus Wassenaar. “Digros en Albert Heijn willen volgens mij graag uitbreiden maar er gebeurt nog niets”, toont hij zich ongeduldig. Hij heeft zijn hoop gevestigd op een herinrichting van het bestaande winkelcentrum. “Digros wil graag naar buiten

en Albert Heijn in de richting van het postkantoor. Dat biedt kansen voor een facelift. Het heeft nu een ‘jaren 70 look’. Daar is iedereen het wel over eens”. De zorgtaken en het verkeer zijn onderwerpen die de komende jaren veel aandacht zullen vragen. “De decentralisatie van de zorgtaken naar de gemeente is een hele omwenteling. We kunnen als gemeentebestuur laten zien veranderingsprocessen in beweging te kunnen zetten. De WMO en WVG zijn al eerder naar de gemeente gekomen”, aldus Wassenaar. Hij is positief over het tegengaan van het doorgaande verkeer door Leiderdorp. De gehate Ringweg Oost over de Zijldijk is van de baan. Er is een beter alternatief bedacht in LAB071 een verkenning van Leiden en Leiderdorp om de bereikbaarheid van de Leidse regio te

vergroten: een ringweg via de A4, langs Leiderdorp over de Oude Spoorbaan (N445/46, FB), naar de Willem de Zwijgerlaan en verder via de Schipholweg en Plesmanlaan rond Leiden. “Het is verkeerstechnisch een goede oplossing en betaalbaar”, toont hij zich tevreden over het resultaat. Hoewel er nog tegenwind is te verwachten vanuit Leiden, waar VVD en CDA blijven vasthouden aan het oude concept voor de RWO. “Volstrekt onverantwoord”, vindt Wassenaar. De gemeente is intussen in rustiger vaarwater gekomen. Hij heeft er geen behoefte aan terug te kijken op de afgelopen jaren. “Dat heeft geen zin. Het gaat er om in de toekomst gebruik te maken van nieuwe mensen en mogelijkheden. Tenslotte: “Ik voel me thuis in deze gemeente. Het is een fantastische uitdaging om het goed te doen voor Leiderdorp”.

Bezoek de Vegro ‘Langer thuis zaterdag’ vegro n Iedere derde zaterdag van de maand organiseert Vegro ‘Langer thuis zaterdag’, waarop men tussen 11.00 en 15.00 uur in alle Thuiszorgwinkels terecht kan voor de gratis huistest.

Tijdens de huistest wordt de woning onder de loep genomen en ontvangt men advies over hoe de zelfredzaamheid binnen de woning verhoogd kan worden.

Zolang de mogelijkheid er is, blijven de meeste mensen graag zelfstandig thuis wonen. Thuis, in een vertrouwde omgeving, met vrienden en familie in de buurt. We weten allemaal dat ouderdom komt met gebreken. Dus wat zijn de mogelijkheden om zo lang mogelijk zelfstandig en comfortabel thuis te blijven functioneren? Het is goed om ruim van tevoren al informatie in te winnen over dit onderwerp. Zo

kan er snel worden gehandeld op het moment dat het nodig is. Er zijn diverse oplossingen voor alledaagse obstakels. Vaak wordt er direct gedacht aan aanpassingen van de woning door middel van een traplift of aangepaste badkamer. Maar ook voor de kleinere dagelijkse bezigheden zijn handige hulpmiddelen te vinden. Te denken aan keukenhulpmiddelen, zoals een potopener of een gehoekte kaas-

schaaf of huishoudelijke hulpmiddelen waaronder een helping hand of drempelhulp. Producten als een sta-opstoel of binnenhuis rollator zorgen ervoor dat men, op een veilige manier, mobiel blijft binnen de eigen woonomgeving. In Leiderdorp is een Vegro Thuiszorgwinkel aan de Simon Smitweg 10. Kijk voor meer informatie over de huistest op www.vegro.info of bel 0800 – 2 88 77 66 (gratis).

Buiten zicht gebeurt veel aan A4 themapresentaties n Het grootste gedeelte van de werkzaamheden voor het verbreden van de A4 zit erop. Toch gebeurt er nog heel veel op en rond snelweg bij Leiderdorp, Leiden en Zoeterwoude.

Veelal gaat het om werkzaamheden die aan het zicht zijn onttrokken. Het gaat dan vooral om werk in de verdiepte ligging en tussen de N206 bij Zoeterwoude-Dorp en de

N11 bij Zoeterwoude-Rijndijk. Omdat nog steeds blijkt dat veel mensen geïnteresseerd zijn in de werkzaamheden staan de themapresentaties op zaterdag 5 april in het teken van de laatste stand van zaken. Aan de hand van actuele foto’s – er is een kans dat op 5 april een nieuwe serie luchtfoto’s te zien is – geven voorlichters tekst en uitleg. Zij doen dat tijdens een presentatie

van 13.00 tot 13.45 uur en een presentatie van 14.30 tot 15.15 uur. Uiteraard is er alle gelegenheid om vragen te stellen. Openingstijden Informatiecentrum A4 is geopend op dinsdag, woensdag en donderdag van 13.00 tot 16.30 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 12.00 tot 16.00 uur. Informatiecentrum A4 staat aan de Bospolder 11 in Leiderdorp, tel. (071) 5424054.

Het storten van onderwaterbeton. | Foto: RWS / Irén Hoekstra


FAMILIEBErIchtEn Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

Een persoonlijk afscheid.

Per e-mail Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Leiderdorps Weekblad. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF).

Wij zijn er als u ons nodig heeft. Een geruststellende gedachte.

Per post of afgeven U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vr: 8.30-17.00 uur).

Telefoon: 071 - 573 08 34 (24 uur per dag, ook in het weekend)

(zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Monuta Soek Hoogmadeseweg 66, Leiderdorp www.monuta.nl Ook als u niet bij ons verzekerd bent.

Marian de Valk

Uitvaartbegeleiding

LIJSTENMAKERIJ

LEIDERDORP ma 13.00-17.30 di-do 09.00-17.30 • Het adres voor het schoonmaken vr 09.00-21.00 van uw schilderijen za 09.00-17.00 LEIDEN • Passepartouts in vele kleuren ma gesloten di-za 09.30-13.00 • Groot assortiment eigentijdse

foto- en wissellijsten in voorraad

Leiderdorp: W.C. Winkelhof 43a Tel.: 071 - 5414747 Leiden: Borneostraat 2, hoek Lage r ijndijk Tel.: 071 - 5223866 info@artstudiodorado.nl

• EErhart Sierbestrating.

Voor al uw bestratingen en tuinwensen. Bel voor vrijblijvende prijsopgave 070-3211006.

• Vuil tapijt? laat het

vakkundig reinigen of huur Mr. Steam. Gratis thuisbezorgd. Tol Steam Interieurverzorging, tel. 070-5116612.

Dak herStellen? Bouma/Grundeken bellen! 070-5114674/070-5118394. Uw dakspecialist!

• BC SierBeStratinG Tegelwerk, met afvoer, gratis prijsopgave. Tel. 06- 55321682.

• 50-plusser SChilDert, SauSt en BehanGt uw huis weer als nieuw. Tel. 06-13067762.

• Lekker toerfietsen vanuit Wassenaar en Voor-

Regentesse

uitvaartverzorging Met aandacht en zorg voor een passend afscheid.

‘Persoonlijke 071 - 523 88 64 aandacht www.mariandevalk.nl verlicht het verlies’ marielle van de loo

071 34 11 590

www.regentesse.net

persoonlijk, betrokken en altijd dichtbij Nico Soek begeleidt en verzorgt de uitvaart, ook als u elders verzekerd bent.

Merelstraat 28 2352 VD Leiderdorp

071 - 57 20 076 dag en nacht www.arumuitvaartzorg.nl

schoten? www.tcdekampioen.nl.

tv stuk of slecht beeld reMMelZwaal bellen! Ook digitaal instellen, tv op internet aanSteunZOlen. Erkend leverancier, lid Stich- sluiten. Prijsopgaaf vooraf, tel. 06-20959333. ting LOOP, vergoeding via zorgverzekeraar. Een afspraak kunt u maken in Oegstgeest, Leiden en te kOOp: Opel Corsa 1.0 eco. Bouwjaar auLeiderdorp met Wim van Zijp, tel. 071-5238468 of gustus 2005. Kleur rood. Vraagprijs € 3500,- of 06-12028319. t.e.a.b. Voor informatie bel: 06-53791020.

te huur: garage in de Dahliahof (achter de Asterlaan) in Oegstgeest. Grootte: 5.70x2.62. Huurprijs € 105,- p.m. Tel. 071-5155352.

trum van Leiden. Voor afstudeerborrels, recepties, rect contant geld met rdw vrijwaring, info 06verjaardagen, etc. Geen huur! Wel wat servicekos- 42488414. ten en normale gangbare drankprijzen! ReserverinErvaren hulp in de huishouding BieDt ZiCh gen: tel. 06-25047376. aan, tel. 06-13712031. trappen StOFFeren met projecttapijt v.a. Prachtig totaal gerenoveerd ZOMerhuiS, € 300,- incl. tapijt, tel. 071-3010941. Verkaik 50m2 op ZEE, 3 verdiepingen, € 750,- excl. Mail warmond, vofverkaik@xs4all.nl naar: 2202huur@gmail.com. GeVel-/SChOOrSteenrenOVatie. Uitte kOOp: garage nabij Loevestein/Brederode. hakken - reinigen - voegen - impregneren - scheurrep. - loodwerken. Bel voor vrijbl. prijs: 06-47166917. Prijs € 32.500,- k.k. Tel. 071-5892930/mbogerd@ tiscali.nl. luXaFleX reparatieS van vele merken. GeVraaGD: huishoudelijke hulp, eenmaal Zeer veel onderdelen. Ook aan huis service. Verper week 3 of 4 uur, in 3-kamer appartement, Waskaik warmond, vofverkaik@xs4all.nl senaar-Zuid, nabij De Kievit, bewoond door echtte kOOp: aquarium pass 800 Panorama, in- paar zonder kinderen. Gratis parkeren. Bushalte clusief vissen, filter, grind, stenen, stofzuiger en nabij. Halen/brengen is eventueel mogelijk. Reisthermometer. Hoogte 50 cm, breed 81 cm, diep 40 kosten worden vergoed. Graag uw reactie met refecm. Vraagprijs vanaf € 75,00. Tel: 071-4022669. renties via tel. 06-50526161.

Oegstgeest. Bel 06-21286882.

Maak een afspraak voor •eenhuiDprOBleMen? reflexzonemassage. Tel. 06-20359779 voetensassenheim.nl.

www.ZalenVerhuurkruyt •schipvanleiden.nl. • te kOOp GeVraaGD: alle merken auto’s en • M.i.v. 1 mei werkSter GeZOCht voor 4 Mooi bruin café in oude cen- bedrijfsauto’s, defect geen bezwaar, ook sloop, di- tot 6 uur in de week verdeeld over 2 dagdelen in

• •

tuinman/straatmaker voor al uw tuinwerkzaamheden, gratis opgaaf. Tel. 06-57200505.

te kOOp: jaren 40/50 jukebox, Artdecostijl, bubbels en gekleurde draaiende verlichting, 78 of 45 toeren, garantie. Tel. 071-5156939.

paaS-VOOrjaarSMarkt vrij. 4 en zat. 5 april bij Gerda Bal, Ed. v. Beinumlaan 26, Oegstgeest. Welkom van 10.00-16.00 uur!

t.k. vijverfilter + pomp + dompelpomp + fontein + 3 waterlampen, samen € 495,-. Gratis vijver 3.10x2.10x75 cm., zelf uithalen. Tel. 0252-373595.


lokaal

Leiderdorps weekbLad

Wandelingen langs werk A4 informatie n Het is nog steeds

mogelijk deel te nemen aan een wandeling langs het werk aan de A4.

Er zijn tien wandelingen gepland. Op de volgende data is nog plaats om mee te wandelen: avondwandeling (van 19.00 tot 20.30 uur) op donderdag 10 april, donderdag 15 mei en woensdag 20 mei, ochtendwandeling (van 9.30 tot 11.00 uur) op dinsdag 20 mei. Vooraf aanmelden is noodzakelijk omdat het aantal plaatsen beperkt is. Dat kan met een mail aan informatiecentruma4@ rws.nl of door te bellen met het Informatiecentrum A4 via (071) 5424054. Deelnemers krijgen een bevestiging van de dag waarop zij worden verwacht.

n Echtpaar van Diggelen ontmoette elkaar in zendingshuis goud n Op 26 maart was het vijftig jaar geleden dat de heer en mevrouw van Diggelen-van Ingen Schenau elkaar het jawoord gaven. Burgemeester Driessen kwam het gouden paar namens de gemeente Leiderdorp gelukwensen. Door: Esta Hoogervorst

Jopie van Ingen Schenau werd in september 1936 in Eindhoven geboren. Na de lagere school deed ze een driejarige opleiding aan de huishoudschool. Toen ze 17 was ging ze naar het Verpleeghuis van de Diaconie in Amsterdam waar ze de eerste opleiding tot bejaardenverzorgster volgde. Daarna werd ze leerling verpleegkundige in het Diaconessenhuis in Eindhoven. Rond haar 21ste jaar ging ze als hoofd van de huishouding werken bij de Christi-

tamarco n Vrijdag 4 april or-

ganiseert Muziekvereniging Tamarco een koppelklaverjasavond in het verenigingsgebouw aan de Van der Marckstraat 19b in Leiderdorp. Aanvang 20.00 uur. Inleggeld € 6,00 per koppel. Voor wie alleen is wordt een kaartmaatje gezocht.

an and Missionary Alliance (CAMA) in Wassenaar, het zendingshuis en kantoor van een Amerikaans Zendingsgenootschap, dat voor groepen weekends en vakantieweken organiseerde. Rob van Diggelen werd in maart 1936 in Bandung op West Java geboren en was 13 jaar toen hij naar Nederland kwam. Het gezin ging in Bilthoven wonen waar Rob naar school ging. Toen hij 17 was begon hij met zijn eerste kantoorbaan in Utrecht. Doordat de directeur van de CAMA het gezin vanuit Nederlands Indië kende, kreeg Rob in 1960 een baan bij het zendingswerk in Wassenaar, waar hij zijn toekomstige echtgenote ontmoette. Begin 1962 sloeg de vonk over en verloofden ze zich. Rob verhuisde naar Leiden, kreeg een vaste baan in Den Haag en studeerde nog een aantal jaren theologie in België. Op 26 maart 1964 trouwden Jopie en Rob in het stadhuis en de Adventskerk in Eindhoven. Vanaf hun huwelijk zijn ze lid van de Baptisten Gemeenschap.

de Touwfabriek werkte, konden ze een nieuwe flat betrekken aan de Iepenschans en zo kwamen ze in Leiderdorp terecht. Na twintig jaar in een eengezinswoning aan de Klimopzoon te hebben gewoond, verhuisden ze naar hun huidige woning aan de Simon Ouwerkerkstraat waar ze het erg naar hun zin hebben. “Mijn vader was kerkorganist in Eindhoven en hij leerde me om op het orgel te begeleiden. Ik heb altijd een orgel gehad, vanaf mijn vijftiende jaar begeleidde ik de diensten. Dat deed ik ook in het Verpleeghuis in Amsterdam. Elke ochtend werden er psalmen gezongen en dan zat ik achter het orgel”,

Het echtpaar van diggelen op hun huwelijksdag, 26 maart 1964.

Het jonge paar ging inwonen bij de ouders van Rob. Hun eerste eigen huis stond in hartje Leiden aan de Oude Rijn, waar ze tot 1970 woonden. Ze kregen twee zonen en één dochter. Omdat Rob inmiddels bij

burgemeester driessen kwam het gouden paar feliciteren namens de gemeente Leiderdorp. | Foto: Esta Hoogervorst

Keukentrap als actiemiddel Lov

Nordic Walking Club heeft plek pLuspunt n De Nordic Walking-

Aanvullingen en verbeteringen Als gevolg van een eindredactionele ingreep staat er een fout in het artikel over Podium Leiderdorp in het Leiderdorps Weekblad van vorige week (pag. 13). Gemeld werd dat het culturele evenement werd afgesloten door zangeres Nina Zuurde. Dat moet zijn violiste Nina Zuure.

vertelde Jopie. “Rob heeft lange tijd piano gespeeld. In ons huis stond de deur stond altijd open, iedereen was welkom. We hadden ook een kinderbijbelclub aan huis. Tijdens de zomervakanties kampeerden we in Nederland. De ‘eend’ werd volgeladen met de tent en kampeerspullen en zo gingen we op pad. We waren vaak aan het strand, deden spelletjes en de kinderen trokken met vrienden op. Ook maakten we veel werk van Kerstmis en het paasfeest. Heel blij zijn we met onze vier kleindochters en vijf kleinzoons. Ons huwelijksfeest vieren we uitgebreid met de kinderen en kleinkinderen in Enter (Twente) waar onze kinderen huisjes hebben gehuurd.”

met de eend op pad

Collecte Hartstichting

club maakt het hele jaar wekelijks op dinsdag korte tochten in de omgeving van Leiderdorp en maandelijks op de tweede donderdag een lange tocht, die vaak wat verder weg is. In de Nordic Walking Club is nog plaats voor nieuwe deelnemers. Inschrijven is alleen mogelijk voor mensen die een volledige cursus Nordic Walking hebben gevolgd en in het bezit zijn van eigen poles. Bel of mail voor meer informatie naar Stichting Pluspunt, tel. (071) 541 35 36, email info@pluspuntleiderdorp.nl.

7

Gelukwensen voor gouden paar

Klaverjassen

vrijwiLLigers n In de week van 6 tot 12 april gaan er ruim honderd vrijwilligers in Leiderdorp op pad om te collecteren voor de Hartstichting. De opbrengst wordt gebruikt voor onderzoek en voorlichting om zo hart- en vaatziekten te behandelen en nog beter te voorkomen. De organisatie kan nog collectanten gebruiken. Het collecteren duurt twee tot drie uur. Belangstellenden kunnen zich opgeven via hartstichting.leiderdorp@ gmail.com of tel. (071) 5893208 of (071) 8888486.

woensdag 2 april 2014

V.l.n.r. boven rudo slappendel (LoV/Unity), ino Cooijmans, kees wassenaar en willem Joosten (allen VVd). Midden: Martin spoor (Vrienden), Jan suijkerbuijk (VVd/Vrienden), Carin wesselman en didos van dam (LoV), guido ten Hengel (Vrienden). Zittend: bart Hoenen (VVd) en Herbert Zilverentant ( VVd/Vrienden). | Foto: Frans Brocken

n De Leiderdorpse Ondernemersvereniging (LOV) heeft een nieuwe methode om de belangenbehartiging van de leden kracht bij te zetten: de keukentrap. Deze wordt gebruikt voor ondernemers die hun bedrijf willen promoten. “Beroemd worden in 90 seconden. Dat kan bij de LOV”, zei LOV-voorzitter Didos van Dam ter introductie. Het idee is ontleend aan de zogeheten elevator pitch, een gesprek in de lift. De LOV houdt het heel toepasselijk op de lovaterpitch. Van de mogelijkheid werd direct al gebruik gemaakt. Mirjam Lammertink nam plaats op de trap en hield een, uiteraard kort, maar inspirerend betoog. Zij is onlangs een communicatiebureau gestart. “Korte en krachtige teksten zijn belangrijk. Wij kunnen daarbij helpen”, sprak Mirjam. De LOV-bijeenkomst op de laatste woensdag van de maand in de vertrouwde herberg De Hollandsche Tuyn werd gesponsord door de plaatselijke VVD in samenwerking met de Vrienden van het Oude Dorp.

Oranjemiddagen en Oranjeavond voor ouderen oranjevereniging n Voorafgaand aan Koningsdag organiseert de Oranjevereniging Leiderdorp feestelijke Oranjemiddagen en een muzikale Oranjeavond voor ouderen in Leiderdorp.

Op zaterdag 12 april vindt om 13.00 uur (vervroegde aanvangstijd) in de Scheppingskerk de Oranjemiddag voor ouderen plaats. Tijdens deze gezellige middag staat een

optreden op het programma van het Gewestelijk Seniorenorkest uit Vlaardingen onder leiding van Richard Vrijhoef. Naast het bekende kopje koffie (met wat lekkers) en glaasje in de pauze staan ook de traditionele onderdelen zoals verloting, het zingen van het Wilhelmus en de uitreiking van plantjes na afloop weer op het programma. De middag duurt tot ca. 15.30 uur. Medewerking aan deze middag wordt verleend door de ouderenbonden

en ouderensozen. Ouderen kunnen zich voor deze middag telefonisch aanmelden bij Arno Mentink (5891729) of Saskia Oudgenoeg (5894619) of via de mail secretaris@ovleiderdorp.nl. De Scheppingskerk ligt aan de Van Poelgeestlaan 2 te Leiderdorp. Op woensdag 23 april om 14.30 uur is voor bewoners van de Ommedijk een Koningsbingo. Aan de hand van een voorgelezen Oranjeverhaal

worden nummers verzameld. Het verhaal is speciaal voor deze middag geschreven. Vooraf aanmelden is niet nodig. Op donderdag 24 april is er om 19.30 uur een Oranjeavond voor de bewoners van verpleeghuis en reactiveringscentrum ‘Leythenrode’. Het accordeonduo Saxion zal de avond feestelijk opluisteren. Het optreden is in de Pyramide van Leythenrode en duurt tot 21.30 uur.


d!

uw rnie

Ve

Uitgebreide Paasbrunch voor slechts â‚Ź 11,98 p.p. 21 en 22 april 2014, van 12.30 uur tot 16.00 uur. Reserveren noodzakelijk: 0252-410076 Heereweg 200 - Lisse


Zo doe je dat PROEFJE  Is het mogelijk om met

Bandcafé Kom vrijdagavond 11 april gezellig naar Dwars, want deze avond barst van de muziek. Er zijn verschillende optredens van The Epicphone Stratoblasters, Destructive Penguins, Annemarieke Visser, Bas Janson en SercO & Major Scale. Maar daarnaast kun je ook verschillende muzikale workshops volgen, bijvoorbeeld bandcoaching door Rockademy en beats maken. De avond duurt van 19.00 - 23.00 uur en toegang is gratis!

een rietje door een bel te prikken zonder dat de bel knapt? Ja zeker, als je de onderstaande instructies volgt. Benodigdheden: bord, glas, rietje(s), afwasmiddel, water. Werkwijze: 1. Vul het glas met een laagje afwasmiddel en vul het met water tot er een glas vol zeepsop ontstaat. 2. Sop het bord in met het zeepsop. Zorg ervoor dat elk deel is ingezeept. 3. Pak een rietje en doop de onderkant en NIET de kant die je in je mond stopt in het zeep. 4. Leg het rietje plat op het bord en blaas de grootste bel die je kan op het bord. Als die knapt, gewoon opnieuw proberen. 5. Nu komt de magie. Doop het rietje nog een keer in het zeepsop, prik het rietje door de grote bel en blaas nog een keer in het rietje. 6. Herhaal stap 5 zo vaak mogelijk en probeer zo veel mogelijk bellen in bellen te maken. Veel plezier!

Gruwelijkste sprookjes 1. Het meisje zonder handen Een man maakte een deal met de duivel dat hij zijn dochter mee mag nemen. Omdat het meisje te onschuldig en lief is kan de duivel haar niet meenemen, dus eist de duivel dat de man de handen van de dochter moet afhakken. 2. Hans en Grietje Het sprookje wat we allemaal kennen is niet het originele verhaal. In het originele verhaal hebben Hans en Grietje niet te maken met een heks in een snoephuisje maar met de duivel. Ze bedonderde de duivel waardoor diel hen wil doden. Hij probeert dat met een zaagblok maar in plaats van Hans en Grietje te doden, gaat zijn vrouw op het zaagblok liggen en dan zagen Hans en Grietje haar keel door. 3. Assepoester In een andere versie van dit sprookje, gebeurt er niks met Assepoester zelf, maar haar stiefzussen komen er minder goed van af. Omdat zij zo graag in het glazen muiltje willen passen hakken zij een stuk van hun voet af. Dit ontdekt de prins, hij stuurt ze weg waarna ze als bedelaressen verder moeten leven. 4. Repelsteeltje In 1705 was er vrouw die het verhaal van Repelsteeltje te saai vond. Dus bedacht ze dat als de koningin de naam raadt van Repelsteeltje, hij zijn voet en onderbeen pakt en zichzelf in tweeën scheurt. 5. De kleine zeemeermin In het originele verhaal trouwt Ariël uiteindelijk met de prins. In een andere versie word de prins verliefd en trouwt met iemand anders. De zussen van Ariël zeggen dat ze hem moet vermoorden met een magisch mes, zij kan dit niet over haar hart verkrijgen. Dus springt ze in de zee en verdrinkt.

Redactievergadering: Elke dinsdagavond van 17.30 - 18.30 uur Locatie: Dwars Bloemerd 1c 2353 BZ Leiderdorp

Het lijkt wel magie maar met een beetje oefening kan iedereen bellen in bellen in bellen blazen.

Neem een kijkje in het T RE N D T E A M Anatomisch Museum Boom nomineren en bijenhotel ontwerpen

LUMC  Het Anatomisch Museum van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is maar zelden open voor publiek. Maar in het kader van het Museumweekend 2014 kan iedereen er op zondag 6 april een kijkje nemen.

Geïnteresseerden krijgen als het ware een medische excursie, waarbij anatomische preparaten de mens in gezonde en zieke toestand tonen. Van 12.00 tot 16.00 uur is iedereen van harte welkom de bijzondere collectie van het museum te bezich-

tigen. Bezoekers hoeven hiervoor geen aparte toegangskaarten te reserveren. Gezien de beperkte omvang van het museum kan bij grote drukte wel een wachttijd ontstaan. De aard van de collectie (anatomische preparaten) maakt het museum misschien minder geschikt voor kleine kinderen. Het Anatomisch Museum is alleen geopend op de zondag van het museumweekend. Zaterdag 5 april is het museum gesloten. Het museum is gevestigd in gebouw 3 van het LUMC, Hippocratespad 21 in Leiden.

Flower power BLOEMENKRANS

 De lente is er weer! En om wat lente in je bol te krijgen, leg ik hier uit hoe je gemakkelijk een bloemenkrans kunt maken voor in je haar.

Door Neeltje de Kok Stap 1: Wat heb je allemaal nodig? Een lijmpistool, een schaar, elastiekband en natuurlijk bloemetjes. Om ervoor te zorgen dat je de bloemenkrans vaker kunt dragen, maken we gebruik van nep bloemen. Deze kun je kopen bij winkels zoals de Action, Xenos, etc. Stap 2: Meet met je elastiekband tot de perfecte lengte/grote van je hoofd en knip dit af. Zorg hierbij wel dat je een stukje langer af knipt, want hierna ga je de uiteinden aan elkaar lijmen met je lijmpistool. Stap 3: Hierna heb je de bloemetjes nodig. Als je de bloemetjes hebt gekocht met nog een steel eraan, dan knip je die eraf. Heb je dit niet? Dan kun je gelijk door met de bloemetjes op je elastieken band te lijmen. Stap 4: Zorg ervoor dat je alles goed laat drogen en je bent klaar! Nu kun je als een echte hippie goed begin-

nen aan de lente. ENJOY! Ik ben heel benieuwd naar jullie creaties dus laat een foto achter op facebook.com/JongLeiderdorp.

UPDATE

 Het trendteam is vrijdag 28 maart weer bij elkaar gekomen in het Leiderdorpse gemeentehuis. Deze keer hebben wij het in het trendteam gehad over de boomverkiezing in Leiderdorp en het bijenhotel. Hieronder een update.

We hebben zelf als team ook een boom kunnen nomineren. Dit was één van de sierkersen die staan aan de Mauritssingel. Deze bomen staan in het voorjaar prachtig in de bloei en is bij deze genomineerd voor de nieuwe boomverkiezing in Leiderdorp. We zijn benieuwd welke boom uiteindelijk de winnaar wordt. We hebben ‘onze’ boom gekozen vanwege de volgende argumenten: - De boom heeft zachte blaadjes - De boom heeft een aparte kleur - De boom heeft een Japanse uitstraling - Je komt de boom niet zo heel vaak tegen - Er staan er op de Mauritssingel meerdere naast elkaar, 7 op een rij, deze staan gelijk aan de 7 wereldwonderen

BIJENHOTEL

Wij hebben ook ontwerpen gemaakt voor een bijenhotel, dit bijenhotel komt in de Houtkamp. De bijen kunnen dan naar een eigen afgesloten plekje speciaal voor hen. Het is onwijs leuk dat een van onze ontwerpen misschien in de Houtkamp komt te staan, en wij hier zelfs zelf aan mee mogen werken. Wij zijn benieuwd of een van onze ontwerpen wordt uitgekozen! Vind jij het ook belangrijk dat jongeren een stem hebben in Leiderdorp, meld je dan aan bij het Trendteam in Leiderdorp via www.leiderdorp.nl/Trendteam.

Zangles in Dwars CURSUS  In Dwars start op woensdag 14 mei cursus zang. Tijdens deze cursus ga je kijken wat voor nummers je mooi vindt en hoe je op de beste manier je stem kan gebruiken.

De les wordt gegeven in kleine groepjes zodat er veel persoonlijke aandacht is. Docente is Liesanne Koster, ze is 22 jaar en derde jaars studente aan het Conservatorium. Ze doet de richting Music in Society, waarbij ze opgeleid wordt tot

muzikaal leider op het gebied van Kunsteducatie, Community Arts en en in de zorg sector. Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@scwleiderdorp. nl. Start: woensdag 14 mei Leeftijd: 8-12 jaar van 17.00-18.00 uur, 12-16 jaar van 18.15-19.15 uur Aantal lessen: 8 Kosten: € 35,Docente: :Liesanne Koster


ue roaacnkohoep q 50isseelbu n een va aar bij Inw

af 1.60 m.

boxspring van

g 10%bekddoenrgotedin op

ijk

za Noordw

Bedding Pla


LeiderdOrPS weekbLad

lokaal

wOenSdag 2 april 2014

11

Scooter van Praxis zakelijk n De

aankoop van een generator op zondag 9 maart bij de Praxis Megastore in Leiderdorp had voor de heer Deborgis uit Oegstgeest een leuk staartje. Op die zogeheten super zondag had doe-het-zelfzaak niet alleen spectaculaire aanbiedingen maar iedere klant die voor meer dan 20 euro aan artikelen kocht, maakte ook nog eens kans op een snorscooter ter waarde 1499 euro. Deborgis, op de foto met dochter Elise, was de gelukkige winnaar. Vorige week donderdag kreeg hij zijn prijs uit handen van storemanager Marco Straver.

Op zoek naar koopjes rommelmarkt n Het was zaterdag 22 maart razend druk in de Dorps-

kerk. Tussen half 10 ‘s ochtends en 3 uur ‘s middags werd daar een grote rommelmarkt gehouden. Voor de gelegenheid waren de stoelen in de kerk vervangen door tientallen kramen vol met huishoudelijke spullen, prullaria, klein meubilair en boeken. Honderden mensen kwamen langs in de prachtige oude kerk aan de Leiderdorpse Hoofdstraat, op zoek naar interessante koopjes. De opbrengst van de rommelmarkt zal worden gebruikt voor de renovatie van ‘t Trefpunt. | Foto: Gerrit Konings

n leerlingen delen rode kaarten uit aan foutparkeerders actie n Het is ‘s ochtends steevast bijna filerijden in

de Klerkenhof in Leiderdorp. Een eindeloze stroom auto’s rijdt de doodlopende straat in om de kinderen af te zetten bij de basisscholen ’t Bolwerk en de Hobbit. Waarna ze moeten keren om de wijk weer uit te kunnen. Al die auto’s zorgen voor gevaarlijke situaties voor kinderen die lopend en met de fiets komen. Reden voor de leerlingen van groep 7 en 8 van beide scholen om een actie beginnen. Met het doel de ouders op te roepen zoveel mogelijk hun kinderen met de fiets of lopend te brengen, en ze te vragen om, als ze met de auto komen, voorzichtig te rijden en alleen daar te parkeren waar het mag. Vorige week werden iedere ochtend voor de school flyers uitgedeeld aan ouders die kinderen met de auto kwamen brengen. En maandagochtend stonden de kinderen klaar met rode en groene kaarten. Ouders die hun auto even op de stoep hadden gezet om de kinderen naar binnen te brengen, vonden een rode kaart achter hun ruitenwisser. Ouders die te voet of met de fiets kwamen en automobilisten die zich keurig aan de regels hielden, kregen juist een groene kaart.

Onder toeziend oog van wijkagent Perry Vrijburg en enkele medeleerlingen, deelt een leerling een groene kaart uit. | Foto: C. v.d. Laan

De actie van de scholen kreeg maandagochtend ondersteuning van wijkagent Perry Vrijburg. De komende weken zal hij vaker bij de scholen te zien zijn. Dan komen ouders die fout parkeren niet meer weg met een rode kaart, maar kunnen ze rekenen op een echte bekeuring.

Paadjes trappen schooltuinen n

Dinsdagochtend werd het schooltuinenseizoen in Leiderdorp officieel geopend. Dat gebeurt traditioneel met het paadjestrappen. Ieder jaar wordt daarbij een andere school gekozen en ieder jaar gaat daarbij een prominente Leiderdorper voorop. Dit jaar werden de leerlingen van groep 6 van Elckerlyc International vooraf gegaan door Jeff Gardeniers, fractievoorzitter van het CDA in Leiderdorp, maar ook sponsor van de Schooltuinen. In totaal tuinieren er 340 kinderen van 13 verschillende groepen op schooltuincomplex ‘de Sterrekers’. | Foto: J.P. Kranenburg

Pannenkoeken eten met opa en oma regenboogschool n Afgelopen vrijdag, 28 maart, was het Nationale Pannenkoekdag.

Deze dag is een initiatief van verschillende landelijke organisaties om ouderen in het zonnetje te zetten. Basisschool Regenboog in Leiderdorp wilde hier graag aan meedoen. Alle grootouders van de leerlingen werden uitgenodigd om op school aan te schuiven voor een pannenkoekenmaaltijd. Zo’n honderd opa’s en oma’s aten gezellig samen met kun kleinkinderen een paar heerlijke zelfgebakken pannenkoeken, waarna ze ook nog een rondleiding door de school kregen. | Foto: J.P. Kranenburg


Gemeente Leiderdorp

2 april 2014

Gemeente aan Huis I N F O R M A T I E

Agenda

Natuurlijk

V A N

H E T

 Leiderdorp

G E M E E N T E B E S T U U R

4 april: thematafel Persoonsgebonden budget 8 april: netwerkbijeenkomst CJG 15 april: vrijwilligersbijeenkomst i-DOE

30 maart t/m 5 april: St. Fonds Gehandicaptensport

foto: Andre Biemans

Gemeentehuis: Willem-Alexanderlaan 1, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, telefoon 54 58 500, fax 58 95 691, email info@leiderdorp.nl, website www.leiderdorp.nl. Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00-17.00 uur, woensdag tot 20.00 uur. Openingstijden: Burgerzaken: maandag t/m donderdag van 8.30 tot 12.30 uur, woensdag tot 20.00 uur (tussen 17.00 en 20.00 uur alleen op afspraak), vrijdag tot 12.30 uur. Afhalen (reis)documenten: maandag t/m donderdag van 8.30 tot 17.00 uur, woensdag tot 20.00 uur (tussen 17.00 en 20.00 uur alleen op afspraak), vrijdag tot 12.30 uur. Wmo-loket houdt tel. spreekuur van 9.00 tot 10.00 en inloopspreekuur van 10.30 tot 12.30 uur. Loket Werk en Inkomen open op maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Bouwen en Wonen: Heffingen; Leerlingenvervoer, Gehandicaptenparkeerkaarten en Kwijtscheldingen ma t/m vr 8.30 - 12.30 uur. Grofvuil lijn: telefoon 54 58 500. Milieustraat: Simon Smitweg 9, openingstijden ma t/m do 7.30-16.15 uur, vr 7.30-12.30 uur en za 9.30-12.30 uur. Milieu Educatief Centrum (MEC): Van Diepeningenlaan 110E in De Sterrentuin, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, telefoon 54 12 216, e-mail mec@natuureducatie.nl, website www.natuureducatie.nl. Omgevingsdienst West-Holland: Schipholweg 128, postbus 159, 2300 AD Leiden, telefoon 40 83 100, fax: 071-4083101 email: info@odwh.nl Algemeen alarmnummer: 112. Brandweer: telefoon: 088-2465000, fax: 088-2465001, e-mail: info@brandweer.vrhm.nl Politie: gevestigd in het gemeentehuis. Openingstijden van het politieloket: ma di do en vrij van 8.30 tot 12.30 uur en wo 17.00 tot 20.00 uur. Ambulance: 52 33 233. Storingsdiensten: gas en elektriciteit 0900 0808; water 0182 59 37 72; kabel 0900 8896; openbare verlichting, riool, verkeerslichten en wegen 54 58 500 (tijdens kantooruren) 06 55 87 46 81 (buiten kantooruren) A4/W4-Informatielijn: 0800-8002.

Rondleiding door de heemtuin U bent van harte welkom om zondag 6 april om 15.00 uur deel te nemen aan een excursie door de heemtuin. Kijkt u op www.natuureducatie.nl voor meer informatie.

Samen op weg naar een sterke samenleving Denk en doe mee op: 4 april Thematafel Persoonsgebonden budget (voor alle inwoners) 8 april Netwerkbijeenkomst CJG (voor professionals) Kijk voor meer informatie over de bijeenkomsten op www.leiderdorp.nl/samenleiderdorp.

L E I D E R D O R P

Maandag 14 april

Inloopbijeenkomst kruispunten Engelendaal De gemeente gaat in de tweede helft van 2014 alle zeven kruisingen van het Engelendaal herinrichten. Er komen aparte stroken voor linksafslaand verkeer. Ook worden de verouderde verkeerslichten vervangen. Maandag 14 april organiseert de gemeente van 19.00

Collecte

Adressen & telefoonnummers

V A N

tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst over de maatregelen. U kunt dan in het atrium van het gemeentehuis de tekeningen van de nieuwe situatie bekijken. Medewerkers staan klaar om uw vragen te beantwoorden. Meer informatie vindt u op www.leiderdorp.nl/ivvp.

Ontvangt u onze nieuwsbrief al? Hoe blijft u op de hoogte van het laatste gemeentenieuws? Dat kan heel gemakkelijk via www.leiderdorpmail.nl. Na aanmelding ontvangt u wekelijks onze (uitgebreide) nieuwsberichten en bekendmakingen in uw mailbox. Zo mist u niets en blijft u op de hoogte!

Werkzaamheden herbestrating Loevestein Deze week is gestart met werkzaamheden om de Loevestein opnieuw te bestraten. Auto-, fiets,- en brommer-

verkeer wordt ter plaatse omgeleid. Meer informatie vindt u op www.leiderdorp.nl.

KORTE BERICHTEN EN BEKENDMAKINGEN Omgevingsvergunningen Aangevraagd (reguliere procedure) Voorhof Vervangen telecomapparatuur (2014-0048-OG01) Locatie: Rozemarijntuin 9 Datum ontvangst: 24 maart 2014 Elizabethhof Wijzigen van reeds vergunde speelgoedbergingen (2014-0049-OG01) Locatie: Simon Smitweg 7 Datum ontvangst: 24 maart 2014

Verleend (reguliere procedure) Binnenhof Aanleggen van een uitrit (2014-0022-OG01) Locatie: Reviusdreef 18 Datum besluit: 1 april 2014 Buitenhof Plaatsen van een rookgaskanaal voor de gesloten houtkachel (2014-0009-OG02) Locatie: Nievaartpad 37 Datum besluit: 1 april 2014 De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt van 2 april tot en met 14 mei 2014 tenzij anders vermeld.

Ingetrokken aanvragen (uitgebreide procedure)

De Baanderij Tijdelijk afwijken van de voorschriften van het bestemmingsplan om vestiging van detailhandel (Goeiemode B.V.) binnen de bestemming “bedrijventerrein” mogelijk te maken. Locatie: Zijlbaan 26 Datum intrekking: 1 april 2014

Rectificatie Binnenhof Vellen van een plataan (instabiele kroon), herplant een kers (2013-0186-OG01) Locatie: Langendijkdreef 174

Ontwerp omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure) Elisabethhof Brandveilig gebruik Cardea Stichting Jeugdzorg. Locatie: Simon Smitweg 7 Ter inzage: 3 april 2014 t/m 14 mei 2014 Zienswijze t/m: 14 mei 2014

APV-vergunningen Aangevraagd Kerkwijk Innemen van een standplaats tijdens Koningsdag voor Chinees Indisch Restaurant Indrapoera (2014-0024-OG01) Locatie: Hoofdstraat 13 Datum ontvangst: 20 maart 2014

Alle vergunningen zijn digitaal terug te vinden op: www.leiderdorp.nl > bekendmakingen

De aanvraag ligt 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen.

Verleend Heel Leiderdorp Een collectevergunning door Stichting Dierentehuizen voor Leiden en Omstreken Stevenshage in de periode van 24 tot en met 30 mei 2015 (2014-0021-APV) Locatie: Heel Leiderdorp Datum besluit: 27 maart 2014 Bezwaar t/m: 9 mei 2014 Bloemerd Organiseren van een kermis i.v.m. Koningsdag 2014 op het parkeerterrein ter hoogte van v.v. R.C.L. in park de Bloemerd. De kermis zal geplaatst worden op: woensdag 23 april 13.30-23.00 uur, donderdag 24 april 13.30-23.00 uur, vrijdag 25 april 13.30-23.00 uur, zaterdag 26 april 10.00-24.00 uur, zondag 27 april 13.30-23.00 uur. Locatie: park de Bloemerd Datum besluit: 31 maart 2014 Bezwaar t/m: 13 mei 2014 Heel Leiderdorp Het plaatsen van 12 billboards in de periode van 3 tot en met 17 mei 2014 voor de aankondiging van een boekenmarkt Locatie: Engelendaal en Persant Snoepweg Datum aanvraag: 27 maart 2014

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in? Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

Meldingen Melding geluid Melding incidentele festiviteit Activiteitenbesluit/Algemene Plaatselijke Verordening Locatie: Bloemerd 8 Leiderdorp Datum: zaterdag 5 april 2014 van 20.00 tot 01.00 uur zondag 6 april 2014 van 16.00 tot 21.30 uur

Vergaderingen Commissie Bezwaar- en Beroepschriften Op vrijdag 11 april 2014 om 15.30 uur behandelt de commissie Bezwaar- en Beroepschriften van de gemeente Leiderdorp de volgende zaak: een bezwaarschrift inzake een kapvergunning voor het vellen van een plataan aan de Van Lennepdreef t.o. nummer 46. De hoorzitting is in het gemeentehuis Leiderdorp. Geïnteresseerden kunnen zich op het gemelde tijdstip melden bij de balie van de receptie. De op de zaak betrekking hebbende stukken liggen uitsluitend voor belanghebbenden ter inzage.

Wilt u reageren op deze publicatie of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op: communicatie@leiderdorp.nl of 54 58 500


De uitstraling van hout met de voordelen van kunststof!

PArtICuLIereN

OPGeLet!

Katwijk Rijnsburg uw advertentie verschijnt in de regio: Valkenburg Particuliere advertenties kunnen in al onze kranten worden geplaatst. Noordwijk

Het Rijnlandkozijn. Nu standaard bij Rijnland Kozijnen alle hoekverbindingen als hout met de voordelen van kunststof. Vierkant of afgeschuind kozijnproÄel. Aan u de keus.

Voor € 15,00 kunt u 120 tekens plaatsen. u kunt deze tot donderdag 12.00 uur inleveren, de advertentie verschijnt dan een week later in al onze kranten. Particuliere advertenties kunnen op onze website of tegen contante betaling op onderstaande adressen worden ingeleverd. • UITGEVERIJ VERHAGEN, Ambachtsweg 7a, KAtWIJK • HET VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KAtWIJK • SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOOrDWIJK • PRIMERA v.d. Lans, Hoofdstraat 208, SASSeNheIM • RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOOrDWIJKerhOut • THE READSHOP, in de Hoftuin, rIJNSBurG • LIETHORPS BOECKHUYS, Hoogmadeseweg 13, LeIDerDOrP • ROKERSPALEIS LEIDERDORP, Van Diepeningenlaan 17, LeIDerDOrP • BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (Passage), OeGStGeeSt

glas Nu Tripple isolatie en verdekt n* liggende scharniere

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLeVereN tOt DONDerDAG 12.00 uur! (plaatsing in de week daarna)

out

h Noordwijker De Zilk Sassenheim Voorhout Warmond Lisse Lisserbroek Hillegom

Beinsdorp Oegstgeest Leiderdorp

}

€ 15.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam: ............................................................................................................................................................………………………

*vraag naar de voorwaarden.

Adres: ............................................................................................................ Tel.: ........................................…………………… RAMEN | DEUREN | SCHUIFPUIEN | GEVELBEKLEDING | DAKGOTEN | DAKKAPELLEN

te huur • te KOOP • GeVrAAGD AANGeBODeN • GeZOCht • GeVONDeN

Katwijk, Heerenweg 3b Telefoon (071) 408 17 71 De showroom is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

www.rijnlandkozijnen.nl

belasting

Check alle aanbiedingen op halfords.nl

APK

bericht ingeleverd?

COnsUlente

adviseert en verzorgt uw aangifte. Tel: 071-5410565 Achterstand geen bezwaar.

119.-

MVH-X360BT autoradio

89.

Dankzij Bluetooth te verbinden met smartphone. Voorzien van USB-ingang aan de voorzijde. 4x50 Watt vermogen.

,8 3 €

*

n all-i

* niet voor Diesel tot 2006

APK-keuren met of zonder afspraak. U betaalt geen herkeuringskosten. Ook voor al het onderhoud aan uw auto. Voorschoterweg 23a Valkenburg Tel. 071-4014299 www.vanzelstautos.nl

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832 Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. Taxatie aan huis? Bel of mail voor informatie en afspraak www.onderdeboompjes.nl / info@onderdeboompjes.nl

RommelmaRkt 13 april Sportcentrum de Does Leiderdorp Kraamhuur € 26,00 Tweede kraam € 17,50 Entree € 2,00 kinderen tot 12 jaar gratis. Van 09.00 tot 16.30 uur www.roweba-events.nl

Hillegom, Arnoudstraat 3, T (0252) 410 650 Katwijk, Heerenweg 2, T (071) 409 20 20 Leiderdorp, Rietschans 70, T (071) 581 09 50 www.svalaauto.nl

Uw Volvo dealer altijd dichtbij!

Raffito schuifdeurkasten en Wedeka stelling- en interieursystemen Kabelbaan 17 - Leiderdorp - Tel. 5820408

Hillegom Katwijk Leiderdorp


lokaal

Leiderdorps weekbLad

woensdag 2 april 2014

15

Lezing over slapen PcoB n Mevrouw Hoetmer uit Oegstgeest houdt dinsdagmiddag 8 april bij de Prot. Chr. Ouderen Bond (PCOB) een lezing over ‘Slapen kun je leren’.

Iedereen is welkom op deze bijeenkomst (gratis) in de Scheppingskerk te Leiderdorp. Aanvang 14.30 uur. Een slaapprobleem kan het leven behoorlijk op zijn kop zetten. Wie regelmatig te weinig slaapt, kent de gevolgen: moeheid, prikkelbaarheid en concentratieproblemen. Naar schatting heeft één op de tien mensen er last van, onder ouderen is dat zelfs één op de vijf. Gelukkig

zijn slaapproblemen met de juiste aanpak doorgaans terug te dringen. De bijeenkomst op 8 april gaat over slaap, slaapproblemen en wat mensen zelf kunnen doen aan hun slaapproblemen. Er wordt informatie gegeven over wat een normale slaap is en wanneer er sprake kan zijn van een probleem. Daarnaast geeft mevrouw Hoetmer informatie over mogelijke oorzaken en tips hoe daarmee om te gaan. De bezoekers maken kennis met enkele ontspanningsoefeningen en leren hoe ze die thuis toe kunnen passen. Er zal voldoende tijd zijn voor vragen en het uitwisselen van ervaringen.

Dameskoor zoekt alten zingen n Het dameskoor Inspira-

tion is op zoek naar (lage) alten.

Bij Inspiration zijn samen zingen, gezelligheid en een goede sfeer belangrijk. Gezongen worden onder meer popsongs en musicalliedjes. Een paar keer per jaar wordt een optreden gepland. Belangstellenden

kunnen een keer komen luisteren of meezingen. Het koor oefent op woensdag vanaf 20.00 uur in de school aan Kom van Aaiweg 2 in Leiderdorp. Het kunnen lezen van bladmuziek is niet noodzakelijk. Bel of mail voor meer informatie met Tineke Brussee, tel. 06 51716511, e-mail jcbrussee@gmail.com.

aan de hand van kopieën van een landkaart legde majoor bd peters de situatie in voormalig Joegoslavië uit. | Foto: PR

Veteraan geeft les vredeseducatie n De afgelopen drie weken bezochten veteranen, verbonden aan het Veteraneninstituut, zes basisscholen in Leiderdorp. Zij vertelden leerlingen uit groep 7 en 8 over hun ervaringen in oorlogsgebieden. De Oranjevereniging Leiderdorp biedt de scholen dit programma aan in het kader van vredeseducatie.

in de nieuwe speelstructuur van sportCity bowling kunnen dertig kinderen tegelijk spelen, klimmen en klauteren. | Foto: PR

Kinderspeelruimte SportCity Bowling zakelijk

Sinds kort is de kinderspeelruimte van SportCity Bowling geopend. In deze ruimte bevindt zich een grote speelstructuur waar dertig kinderen tegelijk in kunnen spelen, klimmen en klauteren. Daarnaast is er een Kinect spelcomputer op de wand gemonteerd en voor de allerkleinste is er een touchscreen spelcomputer met leuke educatieve spellen. n

De afgelopen jaren ontstond de behoefte bij SportCity Bowling om de kinderen meer vermaak te bieden dan alleen het (disco)bowlen, niet in de laatste plaats om ook de ouders/begeleiders een meer ontspannen middag/avond te bezorgen. Waar voorheen de kinderen na het bowlen verveeld op een stoel gingen zitten of rondhingen in de cen-

trale hal, is er nu een modern en afgesloten speelruimte gerealiseerd. Die overigens gecertificeerd is met het Europese Veiligheidscertificaat. Met deze speelruimte voegt SportCity Bowling een nieuwe dimensie toe aan het totale product. Terwijl de ouders/begeleiders zich in de bar of restaurant tegoed doen aan smakelijke gerechten of ontspannen een drankje drinken, kunnen de kinderen onbezorgd spelen. Bovendien kunnen de ouders hun kinderen te allen tijde in de gaten houden middels het camerasysteem, waar ze met hun smartphone of tablet op in kunt loggen. De speelruimte is ook een leuke toevoeging aan het gehele programma van de kinderfeestjes van SportCity Bowling. Meer informatie: www.sportcitybowling.nl of tel. (071) 5411723.

Glamourshoot dwars n Meiden vanaf 10 jaar kunnen maandag 7 april bij jongerencentrum Dwars meedoen aan een Glamourshoot met manicure, make-up, (alcoholvrije) cocktails en foto’s.

Na het advies van visagisten en kapper worden de deelneemsters gefotografeerd door topfotograaf

Karl Bannov . De shoot kost € 7,50 en is verdeeld over twee groepen. Meiden van 10 tot en met 14 jaar zijn van 18.30 tot 20.00 uur aan de beurt, meiden van 15 jaar en ouder van 20.15 tot 21.30 uur. Opgeven voor de shoot via de mail is verplicht: info@scwleiderdorp.nl. Jongerencentrum Dwars ligt aan de Bloemerd 1C, 2353 BZ in Leiderdorp.

Majoor b.d. W. Peters gaf op 28 maart een gastles op de Gomarusschool. Hij werd in 1993-1994 uitgezonden naar Bosnië en Kroatië. Hij verbleef als waarnemer in Joegoslavië waar na de dood van president Tito verschillende leiders aanspraak maakten op het land en er oorlog uitbrak. De heer Peters wist de zeventien leerlingen uit groep 7 en 8 twee uur lang te boeien. Hij had kopieën van de landkaart meegenomen die hij zelf voor zijn missie had meegekregen. Aan de hand daarvan legde hij de situatie van het land uit en konden de leerlingen volgen waar

de oorlogshaarden lagen en waar de Verenigde Naties waren gestationeerd. Hij legde uit hoe het is om uitgezonden te worden, met thuis kinderen in de leeftijd van de klas, en vertelde, tot verbazing van de leerlingen, gewerkt te hebben zonder wapen! Als waarnemer was de heer Peters er om contacten te leggen met soldaten en hen te laten vertellen wat ze meemaakten. Als UNMO (waarnemer) moet je goed kunnen kijken, luisteren, ruiken en vervolgens je waarnemingen op papier kunnen zetten voor de Veiligheidsraad. Met zijn persoonlijke verhaal nam

de heer Peters de kinderen als het ware mee in zijn witte jeep met VN-logo. Aan de hand van allerlei attributen uit zijn eigen legerkoffertje kwamen zijn ervaringen op tafel. Zo vertelde hij bij een stuk parachute over de dropping van voedselpakketten en bij een pakje sigaretten over de vele checkpoints op de wegen waarbij contact maken veel makkelijker is als je wat aan kunt bieden. Naar aanleiding van geitenwollen sokken die hij had gekregen vertelde hij over de persoonlijke contacten met de bevolking. De klas keek terug op een bijzondere middag ‘levende geschiedenis’. Het paste heel mooi in het thema dat de school deze weken heeft: 200 jaar landmacht. Daarbij waren al allerlei oorlogsaspecten behandeld, zoals kindsoldaten en de actuele situatie op de Krim.

Tevredenheid over verkoop oude school thomashuis n De gemeente verkoopt het voormalige gebouw van de Willem de Zwijgerschool en omliggende grond aan Rijnhart Wonen. De woningcorporatie gaat het pand aan de Willem de Zwijgerlaan ombouwen tot een Thomashuis, een kleinschalige woonvorm voor acht volwassenen met een verstandelijke beperking en hun zorgverleners. Vorige week vrijdag ondertekenden directeur Jan de Vries van Rijnhart Wonen en wethouder volkshuisvesting Herbert Zilverentant de intentieovereenkomst met de uitgangspunten voor de verkoop. Een van die uitgangspunten is dat het pand de eerste twintig jaar bestemd is als een Thomashuis. Mocht het Thomashuis eerder ophouden te bestaan, dan wordt het perceel gebruikt voor sociale woningbouw. Wethouder Zilverentant is blij dat het voormalige schoolgebouw een nieuwe maatschappelijke bestemming krijgt. “We behouden zo een karakteristiek pand met architectonische en cultuurhistorische waarde. Veel Leiderdorpers hebben nog op deze school gezeten en voor hen blijft een stukje geschiedenis leven. De bewoners van het Thomashuis kunnen hier nieuwe geschiedenis schrijven. Fijn dat Rijnhart Wonen dit mogelijk maakt!”

Ook De Vries is tevreden: “Rijnhart Wonen kiest ervoor om circa 10 procent van het woningaanbod te reserveren voor bijzondere doelgroe-

pen. Hiervoor werken wij graag samen met partners die in de zorgsector bewezen zorgformules hebben. Het Thomashuis is een formule die je op vele plaatsen in Nederland tegenkomt. Altijd in bijzondere panden. Hopelijk kan de verbouwing in 2014 nog starten nadat vergunningstrajecten en overleg met de buren heeft plaatsgevonden. Het huis kan dan in 2015 klaar zijn.”

wethouder Zilverentant (links) en directeur de Vries van rijnhart wonen ondertekenen de intentieovereenkomst voor de verkoop van de oude school.


Grote Kamerhortensia, in diverse kleuren van € 9,99 voor

5,99

Bos rozen, in diverse kleuren, 10 stuks van € 4,99 voor

2,99

NIEU RUIM W! OOK ZELF E KEUS IN G KANT EMAAKT E EN BOEK KLARE ETTE N

Tuinontwerpster Renée Noppen geeft u gratis advies op zaterdag 5 april. Geef u op via info@reneenoppen.nl Tevens is er een tuinspecialist voor advies in bemesting en ziektebeelden!

GRATIS ADVIES!

Neem gerust een takje of blaadje mee om zo het juiste advies te krijgen!

Aanbiedingen geldig van 2 april t/m 12 april. Zolang de voorraad strekt.

Kom ook bij ons in de kas!

www.tuincentrumdemooij.nl Noordwijkerweg 36 | Rijnsburg T 071 408 09 59

‘LIKE’ US

OP FACEBOOK

NOG 1 WEEK... OPENING NIEUWE SHOWROOM

VRIJDAG

11 APRIL U BENT VAN HARTE WELKOM!

Gieterij 8, Noordwijkerhout


sport

Leiderdorps weekbLad

mooie ballen Het wel en wee van rCl 11

korfbal n Het eerste team van Velocitas speelde zaterdag tegen de nummer zes van de ranglijst, NOVA. In Bilthoven werd onder prima weersomstandigheden redelijk gemakkelijk gewonnen door de Leiderdorpers. Door deze winst wist Velocitas een plaatsje naar boven op te schuiven, en staat nu op een vierde plaats.

Het elfde van RCL, geen splijtende passes en volle tribunes, maar achterafvelden zonder publiek in druilerig weer. RCL 11, een vriendenteam vol mannen die de 30 reeds ruim gepasseerd zijn. Mannen met een gezamenlijke passie: een balletje trappen op zaterdag. Wekelijks kunt u in het Leiderdorps Weekblad op de hoogte blijven van de verrichtingen van het onovertroffen elfde elftal van RCL. Reageren kan via www.rcl11. weebly.com.

goliath

Het winnende team van de regenboog met v.l.n.r. dianne guis, Lodewijk van der putten, Levi Truijers en Lucas schädler. | Foto: PR

ok als u niet wekelijks in de kerkbanken te vinden bent, kent u ongetwijfeld het Bijbelse verhaal van David en Goliath. Het Bijbelboek Samuel beschrijft de legers van het Volk Israël en die van Filistijnen die lijnrecht tegenover elkaar staan. Vooraan bij de Filistijnen staat een reus van een kerel met handen van graniet en een torso als een vijfdeurs middenklasser al bulderend de Israëlieten voor Malle Pietje uit te maken.

Regenboog regionaal schaakkampioen

O

Denigrerend, kleinerend en neerbuigend was het gebral van Goliath. Maar ja, wat doe je tegen een kerel van het formaat klerenkast die je met één oorveeg pardoes naar het hiernamaals kan bonjouren? Weinig! Totdat de door God gestuurde David het strijdtoneel betreedt. Een lullig, iel mannetje zonder enige ervaring op het slagveld, gewapend met een slinger en een paar stenen, wil uitdaging wel aan. Hoongelach is zijn deel als hij tegenover de zwaarbewapende Filistijnse vechtmachine gaat staan. De afloop is wellicht bekend: met zijn slinger en een kiezelsteen velt David geheel tegen de verwachtingen in het Filistijnse monster. De boodschap voor de bijbellezer is ook duidelijk: iedereen die de God van het volk van Israël tart, is geen lang leven beschoren. Afgelopen zaterdag speelden de mannen van het Onovertroffen 11e tegen een team vol Goliathen uit Scheveningen. Maar gesterkt door vijftien overwinningen op rij en een kampioenschap binnen handbereik, moesten de mooiboys uit Leiderdorp ook dit fors geschapen varkentje kunnen wassen. Waar David geraffineerd te werk ging en met één kiezeltje zijn vijand velde, ontbrak afgelopen zaterdag het fingerspitzengefühl bij de Matadoren. Voor het eerst sinds oktober vorig jaar verloren de Matadoren weer een pot: 2-5! Toch is er hoop: nog drie overwinningen en de kampioensvlag kan alsnog gehesen worden!

schaken n Het schaakteam van de Leiderdorpse Regenboogschool, bestaande uit Lucas Schädler, Levi Truijers, Lodewijk van der Putten, Dianne Guis en teamleider Eric van der Putten, heeft vorige week woensdag het regionaal kampioen schoolschaak voor basisscholen gewonnen. De Anne Frankschool uit Leiden eindigde als tweede. Deze twee scholen mogen de Leidse Schaakbond op 24 mei gaan vertegenwoordigen op de landelijke kampioenschappen in Arnhem.

Door: Roald Vahl De finale van het kampioenschap werd gespeeld in Kindcentrum De Brink aan de Kastanjelaan in Leiderdorp. Acht schoolteams hadden zich via voorwedstrijden weten te plaatsen voor deze eindronde: uit Leiderdorp de Schakel, de Elckerlyc, de Leeuwerik en de Regenboog, uit Alphen aan de Rijn de Hobbitburcht en Via Nova, en uit Leiden de Lorentzschool en de Anne Frankschool. Ieder team bestond uit vier spelers. Verdeeld over twee poules van elk vier teams werd er eerst geschaakt om een plaats in de fina-

lepoule waarvoor de twee hoogst eindigende teams per poule in aanmerking kwamen. In poule A bleek de Anne Frankschool de sterkste. Elckerlyc Leiderdorp behaalde de tweede plaats. In poule B staken de Regenboog en de Lorentzschool ver boven hun concurrenten uit. In de finalepoule wist het team van de Regenboog de opwaartse lijn door te trekken. Nadat eerst Elckerlyc met maximale cijfers opzij werd geschoven, werd door middel van een 2–2 gelijkspel tegen de Leidse Anne Frankschool de titel veilig gesteld. De Anne Frankschool legde beslag op de tweede plaats. De Elckerlyc werd uiteindelijk derde. De nog jonge schakers van De Schakel eindigden op de vijfde plaats. De Leeuwerik werd uiteindelijk achtste. Leiderdorp kan trots zijn op haar schoolschakers. Ruim 170 schoolteams namen deel aan deze reeks schoolschaakwedstrijden en wanneer je dan als Leiderdorpse deelnemers eindigt met een eerste, derde, vijfde en achtste plaats, dan mogen dat puike prestaties genoemd worden.

24 kinderen halen Spike-diploma volleybal

n Op zaterdag 22 maart hebben 24 kinderen de Spike-cursus bij de Leiderdorpse volleybalvereniging Leython DC succesvol afgerond.

De Spikecursus is een basiscursus voor kinderen die het volleybal willen leren. Onder ruime belangstelling van ouders en familie hebben de jonge volleyballers in sporthal De Bloemerd een circuit afgelegd

met vijf stations. Op elke station werd een basisoefening uitgevoerd zoals het onder- en bovenhands passen en de service. Met verve werden de oefeningen uitgevoerd zodat iedereen met een medaille, diploma en een bidon naar huis kon gaan. Mathijs Menken behaalde de hoogste score. De meeste kinderen gaan bij Leython DC verder met minivolleybal.

Waar Velocitas de week ervoor om verschillende redenen een aantal spelers moest missen, kon nu in een volledige opstelling begonnen worden met opnieuw junior Kevin de Boer in de basis. Velocitas was vanaf het begin van de wedstrijd de betere ploeg. Verdedigend hadden de Leiderdorpers hun zaakjes zeer goed op orde, NOVA kwam niet in het eigen spel. Aanvallend speelde de ploeg van John van Duuren ook goed, maar het wist dit niet om te zetten in verdiende doelpunten. Het tempo aan Leiderdorpse zijde lag hoog, de ruststand van 2-5 was

alle spikers bij elkaar, met hun diploma, medaille en bidon. | Foto: PR

geen goede afspiegeling van de verhoudingen in het spel. Velocitas miste een aantal opgelegde kansen. Na rust kon Velocitas aanvankelijk niet hetzelfde tempo in het spel brengen als in de eerste helft. Hier en daar was de verdedigende druk ook iets minder, waardoor NOVA heel even terug in de wedstrijd leek te komen. Maar nadat NOVA op 5-7 kwam wist Velocitas binnen drie minuten de voorsprong naar 5-10 uit te bouwen. Hierna kwam de overwinning op geen enkele manier meer in gevaar. NOVA zocht hier en daar het fysieke duel op, maar Velocitas liet zich niet van zijn stuk brengen. De Leiderdorpers lieten een prima tweede helft zien met negen doelpunten wat de eindstand op 8-14 bracht. Volgende week wordt er vanwege de korfballeaguefinale in Ahoy niet gespeeld. Op zaterdag 12 april ontvangt Velocitas Luno uit Linschoten in de Bloemerd.

DKD/Koudekerk ziet goed spel niet beloond waterpolo n In het Leiderdorpse zwembad De Does heeft DKD/ Koudekerk Heren 1 afgelopen zaterdag in een zeer spannende wedstrijd nipt verloren van middenmoter De Gouwe uit Waddinxveen. Met een gehavende ploeg door blessures en een schorsing kende de ploeg weliswaar een matige start maar herstelde zich prima in de loop van de wedstrijd.

Via een strafworp, een man-meer situatie en een afstandschot nam De Gouwe in de eerste periode een 0-3 voorsprong voordat DKD/Koudekerk iets terug kon doen. Vanuit een man-meer situatie kon Pim Speel scoren en, na weer twee goals van De Gouwe, kon Rob Westgeest vanuit de tweede man-meer situatie de 2-5 inschieten en daarmee DKD/ Koudekerk in de wedstrijd houden. Vanaf de 2de periode had DKD/Koudekerk het betere spel en wist het via actief spel in de aanval De Gouwe regelmatig te verleiden om aan de noodrem te trekken. De manmeer situaties werden echter niet benut en zo keek DKD/Koudekerk halverwege de wedstrijd nog steeds tegen drie doelpunten achterstand aan. In de 3de periode lukt het de ploeg om iets dichterbij te kruipen. Via goals van Rob Westgeest en Sander Emeis (ieder 2x) beloonde de ploeg zichzelf eindelijk voor het betere

spel en ging het met een overbrugbare 8-10 achterstand de laatste periode in. Daarin overleefde de ploeg eerst twee man-minder situaties waarna jeugdspelers Stan Hogenboom en Joost Kimpel DKD/Koudekerk langszij brachten. Aangezien DKD/Koudekerk beter omsprong met de gecreëerde kansen, leek een goed eindresultaat wel mogelijk. Zeker toen met minder dan twee minuten te spelen Sander Emeis van afstand de 11-10 binnen schoot. Het lukte DKD/Koudekerk echter niet de overwinning te behalen. Door te scoren via twee uitsluitingen (Sander Emeis en Stan Hogenboom) kon De Gouwe langszij en voorbij DKD/Koudekerk komen en een krappe 11-12 overwinning boeken. Dames 1

Dames 1 van DKD/Koudekerk moest in eigen bad aantreden tegen de koploper SG Waterpolo Den Haag. De dames van coach Sander Philippo speelden een goede wedstrijd maar waren niet opgewassen tegen het Haagse waterpolo-geweld en hadden vooral moeite de sterke keepsters van SG Waterpolo Den Haag te passeren. De gasten namen in de eerste periode al een 0-4 voorsprong. DKD/Koudekerk kwam terug tot 2-4 maar daarna stoomde SG Waterpolo Den Haag onstuitbaar door en won uiteindelijk met 3-10.

46 judoka’s halen band juDo n Afgelopen week deden jonge judoka’s in de leeftijd van 6 tot en met 15 jaar bij Sportcentrum van Houdt examen voor hun nieuwe band.

Alecto kansloos hockey n Alecto heren 1 had zondag in Amsterdam weinig in te brengen tegen Xenios. Na de eerste helft stond het 2-0 en kort na rust scoorde Xenios een derde maal. Een strafcorner van Tjerk Webbers bracht Alecto terug naar 3-1. Alecto nam het initiatief over maar na een op het nippertje gemiste inzet voor de 3-2 kantelde de wedstrijd. Na 4-1 benutte Webbers nog strafcorner maar de gastheren bepaalden in de eindfase de eindstand op 5-2.

17 Ruime winst Velocitas woensdag 2 april 2014

Het massaal meegekomen publiek werd getrakteerd op prachtige worpen, grepen, rollen en demonstraties. Het was een gezellige sportieve middag voor zowel kinderen, ouders en judoka’s. Ook de judodocenten waren uitermate tevreden over de sportiviteit, de inzet en het niveau van alle deelnemers. Uiteindelijk zijn de volgende judoka’s geslaagd voor hun nieuwe band: Gele band - Maas van Osnabrugge, Thijs Mul, Luuk Jansen, Chris Modderman, Moenieb Yassine Belaidi, Jasper v.d. Ende, Olaf van Teylingen,

Christie v.d. Salm, Evy Kroon, Iris Janssen, Hannah Stuart, Annemone v.d. Meulen, Bartec Witkowiak, Finn van Koutrik, Tijn Betgen; Oranje band - Tim Sanders, Rienk Hazewindus, Claudio Tuithof, Jada Jonis, Sam Monkhorst, Sven Nederstigt, Bram Eekhof, Mark Jager, Kevin Schaap, Bas van Diggele, Stan Hokke, Sep Massee, Aron Meppelink, Marcus Naaktgeboren, Jason Prins, Thijs van Rekom; Groene band - Diyde Eddine, Niek Nabuurs, Reinier v.d Leers, Harvey Smeulders, Mark van Aalderen, Daan Turkenburg, Vladimir de Jong, Julian van Es, Nathasha Tfanakchi, Jurre Stuifzand, Tessa Diek; Blauwe band - Luuk v.d Kerkhof, Just de Weerd; Bruine band - Laura Pavon, Maarten Westerbeek.


18

woensdag 2 april 2014

cultuur & uitgaan

Leiderdorps weekbLad

Vocale reis door de tijd in de Dorpskerk n Laatste van vier Zondagmiddagconcerten zang n Het Vocaal Kwartet Rotterdam treedt zondag 6 april van 14.00 tot 15.00 op in de Leiderdorpse Dorpskerk. Dit is alweer de laatste in de reeks van vier Zondagmiddagconcerten.

alle Toverkids poseren voor de deur van het vestzaktheater in de sterrentuin. | Foto: Esta Hoogervorst

Applaus voor Toverkids tOneel n In de volle zaal van Thea-

ter Toverlei vond op zondagmiddag 30 maart de première plaats van het nieuwe toneelstuk ‘Toveroz’, uitgevoerd door de Toverkids van Theater Toverlei. Met veel enthousiasme speelden ze het beroemde verhaal van de tovenaar van Oz, naar het boek van Frank Baum. Twee maal kregen ze een luid applaus en na de voorstelling een aandenken en een groot compliment van regisseur Norman van Huut. Door: Esta Hoogervorst

Op 30 maart lieten de Toverkids in twee voorstellingen zien waaraan ze vanaf januari 2014 met een praktisch nieuwe groep zo intensief hadden gewerkt. De uitvoering van ‘Toveroz’, het beroemde verhaal van de Tovenaar van Oz, zetten ze knap en met veel plezier op de planken. Opvallend waren de spelprestaties van de jonge, praktisch onervaren

spelers. Bijzonder waren ook de mooie combinatie van licht, geluid en spel, het effect van de robots, de afwisseling in het stuk door de vijf levels en de prachtige kleding. Nick Pollé speelde meneer de Wis/ De Wiz, Suzanne de Vlieger, Suzanne Kolkman en Ilse Teske waren de drie vriendinnen Daphne, Dorien en Dewi. Floris Ruiten was de vogelverschrikker, Stefan Bekooij, Anouk Treebus en Sarah van Iperen speelden de robots Justin Pieper, Ginger en Rogers. Viggo Boot en Noa Mulder waren leeuw Bastiaan en leeuwin Adriana. Bente Elbertse, de enige die al eerder in een stuk van Toverkids meespeelde, kroop in de huid van de slechte heks. Op zondag 6 april worden er in de Sterrentuin aan de Van Diepeningenlaan 110A in Leiderdorp nog twee voorstellingen gespeeld, om 14.00 en 16.00 uur. Toegang t/m 12 jaar € 6,00, € 7,50 voor 12+. Reserveren: www.toverlei.nl of (071) 5895020

Vocaal Kwartet Rotterdam bestaat uit vier solo- en ensemble zangers. Ze hebben elkaar leren kennen via koren in en rond Rotterdam en binnen het Conservatorium te Rotterdam, waar ze les kregen van docenten zoals Roberta Alexander en Carolyn Watkinson. Naast hun optreden in kwartetverband zingen ze regelmatig mee in koorprojecten onder leiding van onder andere Jan Willem de Vriend, Frans Brüggen en Jaap van Zweden. Hun repertoire loopt uiteen van oudere muziek (Bach, Händel) tot meer moderne werken. Op 6 april brengt het kwartet een

selectie uit dit repertoire. Het vocaal Kwartet Rotterdam neemt z’n publiek mee op een vocale reis door de muziekgeschiedenis met werken van Byrd, Mozart, Purcell en Mendelssohn. En omdat het Paasfeest al aanstaande is, zal zeker ook een tussenstop bij de MatthäusPassion gemaakt worden. De muziek wordt in diverse zangvormen ten gehore gebracht: solowerken, duetten en uiteraard kwartetten. Een aantal werken zullen a capella, dat wil zeggen zonder begeleiding, worden gezongen en bij andere werken zorgt Laura Bos voor begeleiding op de piano.

De serie Zondagmiddagconcerten beoogt klassieke muziek toegankelijk te maken voor de bewoners van Leiderdorp en omstreken. Beroepsmusici verzorgen op een informele manier muziek voor een breed publiek, dicht bij huis, voor jong en oud, niet te lang, niet te moeilijk, kortom voor iedereen. Elk onderdeel wordt voorzien van een korte toelichting. Na de concerten is er steeds gelegenheid met een kopje koffie of thee na te praten; dit is bij de toegangsprijs inbegrepen. Kaarten kosten € 10,- voor volwassenen en € 2,- voor kinderen tot 12 jaar en zijn aanvang van het concert bij de ingang van de kerk te verkrijgen. De Dorpskerk ligt aan de Hoofdstraat 19 in Leiderdorp.

Over lijst, signatuur en titel van schilderijen lezing n De Kunstkring Leiderdorp organiseert op dinsdag 8 april een lezing van Anne Julie Moll over ‘Toegevoegde waarden: Lijst, Titel, Signatuur’.

Een schilderij wordt wel omschreven als een schildering met een lijst. Misschien is daar wel het een en ander op af te dingen, maar als alle schilderijen in het Rijksmuseum eens zonder lijst zouden worden ophangen zou het effect erg bevreemdend zijn. Lijsten hebben kennelijk in een ruimte een belangrijke functie. Toch wordt er zelden aandacht aan besteed. Datzelfde geldt voor de titel. Tot aan de negentiende eeuw hadden de meeste schilderijen geen titel. Titels werden meestal pas bedacht om schilderijen van elkaar te onderscheiden bij boedelbeschrijvingen of veilingen. Het zijn latere toevoegingen die voor veel verwarring kunnen zorgen. Een beroemd voorbeeld is natuurlijk de Nachtwacht, die helemaal geen nachtwacht is maar vanaf de 19e eeuw zo

genoemd werd vanwege de sterke verkleuring van de laklaag en de specifieke Rembrandteske lichtbehandeling. Een titel heeft invloed op de manier waarop we een schilderij bezien. Maar over het ontstaan ervan wordt zelden informatie gegeven. Een derde toevoeging aan een schilderij is de signatuur, meestal van de meester zelf. Signeren is niet vanzelfsprekend. In veel culturen gebeurt het helemaal niet en bij ons is het ook niet altijd gebruikelijk geweest. Lijst, titel en signatuur spelen een belangrijke rol in hoe we een schilderij ervaren en er mee omgaan. Ze hebben een eigen, dikwijls zeer verrassend, verhaal. Een verhaal dat slechts zelden wordt verteld. De lezing begint om 20.15 uur in de Scheppingskerk te Leiderdorp. Kunstkring Leiderdorp staat open voor alle belangstellenden uit Leiderdorp, Leiden en omgeving. Aanmelden is niet nodig. Toegang voor eigen leden is gratis, andere belangstellenden betalen 7 euro.

Kamermuziekconcert klassiek n Het Duo Avramova Bungeroth, bestaande uit cellist Clemens Martin Bungeroth en pianiste Ani Avramova, geeft zaterdagavond 5 april een klassiek kamermuziekconcert in Verpleeghuis Leythenrode.

Het concert begint om 19.30 uur en duurt tweemaal 30 minuten.

Belangstellenden zijn welkom in de Pyramide van Verpleeghuis Leythenrode om samen met de bewoners te komen luisteren. De kosten voor dit arrangement inclusief koffie/thee en een drankje in de pauze bedragen € 6,50 per persoon. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de receptie van Verpleeghuis Leythenrode, Hoogmadeseweg 55 in Leiderdorp.

in het rijksmuseum van oudheden kunnen bezoekers meedoen aan de toptekenwedstrijd. | Foto: PR

Museumbezoek voor € 1 n Tijdens het museumweekend op 5 en 6 april leiden n Ook de Leids musea doen mee aan het Museumweekend op zaterdag 5 en zondag 6 april. Het gaat dan om Museum de Lakenhal, Rijksmuseum Volkenkunde, Naturalis, Museum Boerhaave, Japanmuseum Sieboldhuis, Rijksmuseum van Oudheden en de Hortus Botanicus Leiden. De toegang voor ieder van deze musea is dit weekend maar 1 euro. Bovendien worden er allerlei extra activiteiten georganiseerd. Hieronder een greep daaruit: Rijksmuseum van Oudheden

Wie zich geïnspireerd voelt door de Egyptische, Griekse en Romeinse topstukken van het Rijksmuseum van Oudheden kan tijdens het Museumweekend de handen uit de mouwen steken, tekenen en schetsen, en meedoen met de Topstukken-tekenwedstrijd. Voor de liefhebbers zijn er inloop-tekenworkshops bij de Romeinse keizerbeelden op eerste verdieping, met een levend model. In de Tempelzaal zijn er Griekse hapjes, drankjes en muziek tijdens een Griekse markt.

De Museumvereniging roept alle bezoekers op om in het museum een leuke selfie te maken, te uploaden in het virtuele selfiemuseum via http://selfiemuseum.nl/ of delen op Facebook of Twitter (#selfiemuseum). www.rmo.nl natuRalis

Het hele weekend kunnen kinderen in Naturalis tussen 11.00 en 16.00 een T. rex tekenen of een object uit het museum, zoals een mammoetbot of hyenadrol, natekenen. Zaterdag tussen 11.00 en 16.00 uur kunnen bezoekers live meekijken hoe een luipaardbaby geprepareerd wordt voor de collectie. Zondag om 11.00 uur vertelt Anne Schulp alles over de T. rex expeditie en zijn werk als paleontoloog. En zondag tussen 12.30 tot 14.00 uur legt edelstenenexpert Hanco Zwaan uit waarom edelstenen zo bijzonder zijn. www.naturalis.nl

Rijksmuseum vOlkenkunde

Rijksmuseum Volkenkunde organiseert live optredens, workshops Haka, Salsa en Afrikaanse dans en DJ Spinkit, die je met zijn mobiele DJ-set overal in het museum kan tegenkomen. Kinderen kunnen het museum verkennen door op zoek te gaan naar de Superkrachten van de wereld. Hoogtepunt is het optreden op zaterdagmiddag van Leidens trots: Show- and Marchingband Kunst en Genoegen (K&G). volkenkunde.nl museum BOeRhaave

Museum Boerhaave organiseert tijdens het museumweekend speciale activiteiten voor het hele gezin! Doe een Rondje Wetenschap en bestudeer de stand van de sterren. Of hou je van griezelen? De special-effects grimeur maakt enge 3-D wonden op jouw lijf. Directeur Dirk van Delft houdt een lezing over het NatLab, het befaamde laboratorium van Philips. Tot slot kun je genieten van vintage computerspellen van Philips, zoals de Videopac G7000. www.museumboerhaave.nl


OPEN HUIZEN dag zaterdag 5 april van 11.00 - 15.00 uur van soest makelaardij Geversstraat 75, Oegstgeest Tel.: (071) 515 25 55 www.vansoest.nl Hoogmade

De Bruijnlaan 11

eigen Haard makelaardij Geversstraat 63, Oegstgeest Tel. (071) 519 19 19 www.eigen-haard.nl katwijk

Hans van der Hoevenstraat 38

graal makelaardij Rapenburg 4, Leiden Tel.: (071) 51 10 00 www.graalmakelaardij.nl katwijk

Tadamastraat 10

loseCaat nvm makelaar De Kempenaerstraat 55, Oegstgeest Tel.: (071) 517 42 64 www.zekervia.nl

proper makelaardij o.g. Terweeweg 7, Oegstgeest Tel. (071) 519 09 09 www.proper-makelaardij.nl

katwijk

katwijk

Louise de colignylaan 33

Paul krugerstraat 27

Zeer gunstig gelegen eengezinswoning met 5 slaapkamers. Ind.: B.g.: Entree, hal en toilet. Keuken met toegang naar achtertuin (Z) en schuur. Ruime woonkamer van ca. 28 m2. 1e Verd.: Overloop, 3 slaapkamers, badkamer met ligbad, 2e toilet en wastafel. 2e Verd.: Overloop met opstelling CV-ketel en wma/ droger, 2 slaapkamers waarvan 1 met dakkapel.

Op loopafstand van Boulevard en winkels gelegen ruim en luxe 3-kamer app. (ca 98 m²) met berging en parkeerplaats in de onderbouw. Het app. is gelegen op de 3e verd. en is bereikbaar via een lift. Indeling: entree, luxe badkmr, 2 ruime slpkmrs en een royale woonkmr (ca 40 m²) met open keuken, bijkeuken en balkon op westen. WONINGRUIL BESPREEKBAAR!

Klussers opgelet! Op loopafstand van het centrum en het strand ligt deze eengezinswoning (237 m3 / 82 m2 woonopp.) met een heerlijke zonnige achtertuin op het westen met vrijstaande stenen berging. De woning dient gemoderniseerd te worden maar biedt vele mogelijkheden voor de doe-het-zelver.

Luxe en modern 3-kamer app. uit 2011 met zonnig balkon op het zuidwesten en eigen parkeerplaats. Het appartement is gelegen op de 2e verdieping en is bereikbaar via een lift. Indeling: entree, hal, toilet, 2 slaapkmrs en een moderne badkamer met ligbad en wastafelmeubel, luxe keuken incl. app. en een bijkeuken en een royale woonkamer.

Hoekwoning met zomerhuis en zonnig terras gelegen in het centrum. Achterzijde van het woonhuis is recht opgetrokken. Indeling woonhuis: entree, aangebouwde keuken met diverse inbouwapparatuur. Sfeervolle zonnige woonkamer. 1e Etage: overloop, ouderslaapkamer en kinderkamer. Het zomerhuis heeft een dakkapel.

Vraagprijs: € 219.000,- k.k.

Vraagprijs: € 235.000,- k.k.

Vraagprijs: € 239.000,- k.k.

Vraagprijs: € 245.000,- k.k.

Vraagprijs: € 249.000,- k.k.

De Leeuw MakeLaarDij B.V. katwijk

De krom 43

ancora MakeLaarDij katwijk

Thorbeckestraat 35

De Leeuw MakeLaarDij B.V. katwijk

Melkweg 28

ancora MakeLaarDij katwijk

Meeuwenlaan 14

Van Der Meer MakeLaars en TaxaTeurs

katwijk

Vloedstroom 13

Tegenover sportvelden en op loopafstand van scholen gelegen royale tusseneengezinswoning (360 m3/ 115 m2 woonopp) met tuin op het zuiden. In 2009 is de woning geheel nieuw gevoegd, voorzien van openslaande deuren en een nieuwe CV combiketel.

Semi-bungalow met garage, voortuin en grote patiotuin. De garage is binnendoor bereikbaar mogelijkheid tot praktijkruimte. Indeling: entree, hal, toilet, zonnige woonkamer met openslaande deuren, aparte studeer-/werkkamer, dichte keuken. 1e Etage: overloop met inloopkast, vier slaapkamers, badkamer met douche, wastafel en 2e toilet.

Goed onderhouden eengezinswoning met een beschutte achtertuin. Indeling: hal, ruime doorzon-woonkamer en aansluitend de moderne halfopen hoekkeuken voorzien van een granieten aanrechtblad en diverse inbouwapparatuur. 1e Etage: overloop, 3 slaapkamers en badkamer v.v ligbad en 2e toilet. 2e etage: grote open zolderruimte met Veluxdakvenster.

Uniek 4-kamer appartement (300 m3 / 103 m2 woonopp) op de 2e etage, gelegen op zeer zonnig en levendige locatie in gebouw ‘de Zilvermeeuw’ met grote inpandige garage voor 2 auto’s. Apart parkeerdek voor bezoekers. Vanuit de woonkamer geniet u van het gezellige uitzicht richting Boslaan/Meeuwenlaan.

INRUIL van uw woning is bespreekbaar! luxe 2 onder 1 kap woning met garage en een 14 meter diepe zonnige achtertuin. Indeling: zijentree, hal, toilet. L-vormige woonkamer en -keuken, bijkeuken en aangebouwde kamer. 1e etage: 3 slaapkamers, badkamer met bad en inloopdouche, 2e toilet. 2e Etage: overloop, slaapkamer met dakkapel en wastafelmeubel.

Vraagprijs: € 250.000,- k.k.

Vraagprijs: € 265.000,- k.k.

Vraagprijs: € 279.000,- k.k.

Vraagprijs: € 319.000,- k.k.

Vraagprijs: € 459.000,- k.k.

De Leeuw MakeLaarDij B.V. katwijk

Hogeweg 17

Van Der Meer MakeLaars en TaxaTeurs

katwijk

Groen v. Prinstererweg 31

Van Der Meer MakeLaars en TaxaTeurs

Leiden

Verdistraat 161

De Leeuw MakeLaarDij B.V. Leiden

sieboldstraat 11

Van Der Meer MakeLaars en TaxaTeurs

Leiden

waldeck Pyrmontstraat 18

Op toplocatie gelegen herenhuis. Het huis straalt ruimte, rust en stijl uit. De diepe achtertuin is gelegen op het zuiden. De woning is in oorspronkelijke staat gerenoveerd en beschikt nog over o.a. originele glas in lood details, een zwart/wit granieten vloer in de hal en authentieke paneeldeuren.

Op schitterende en rustige locatie, gelegen 2-onder-1-kap woning (560 m3 / 153 m2 woonopp.) met garage met fraai uitzicht over de Jachthaven. De woning heeft een fraaie achtertuin op het zuiden en grenst aan een parkje.

Heerlijk licht 3-kamer appartement op de 3e verd. met aan de voorzijde prachtig vrij uitzicht op het parkje en aan de achterzijde een balkon (NW) waar u heerlijk kunt genieten v.d. avondzon. Het appartement is ideaal gelegen en beschikt verder over 2 slaapkamers, keuken v.v. inbouwapp., badkamer v.v. douche en opstelplaats wma. en apart toilet.

In een rustige straat gelegen royale 3-kamer woning. Ind. B.g.: Entree met meterkast en toilet. Royale woonkamer (ca. 30 m2) met hoge plafonds en v.v. laminaatvloer. In de uitbouw aan de achterzijde vind u de keuken met wma en toegang tot het plaatsje. 1e Verd.: Overloop met vaste kast, badkamer v.v. bad en wtm. Twee slaapkamers van ca. 14 m2.

Leuke, grotendeels in 2006 gemoderniseerde, eengezinswoning aan de rand van het centrum met achtertuin en berging. Ind.: Entree, gang met toilet en toegang tot de woonkamer. Moderne keuken in de uitbouw v.v. de benodigde inbouwapp. Erachter vind je de 8m. diepe tuin (O) met berging en achterom. 1e Verd.: Overloop, 2 slaapkamers en een badkamer.

Vraagprijs: € 495.000,- k.k.

Vraagprijs: € 595.000,- k.k.

Vraagprijs: € 139.000,- k.k.

Vraagprijs: € 150.000,- k.k.

Vraagprijs: € 187.500,- k.k.

ancora MakeLaarDij Leiden

apollotoren 130

De Leeuw MakeLaarDij B.V. Leiden

Granaatplein 7

De Leeuw MakeLaarDij B.V. Leiden

Vlietweg 80

De Leeuw MakeLaarDij B.V. Leiden

schoenerwal 13

De Leeuw MakeLaarDij B.V. Leiderdorp

Holtlant 22

Fraai uitzicht vanaf het ruime balkon (ZW) van dit 3-kamerapp. van 75m2 op de 13e verdieping. Ind.: Centrale hal, berging, fietsenstalling en 2 liften. Ind. App.: Woonkamer, half open keuken, 2 slaapkamers, ruime badkamer, apart 2e toilet en inpandige berging met mech. ventilatie unit en wma. Bijz.: eigen parkeerplaats, leeftijdsgrens 45+.

Ruim appartement in Trisor. Het appartement is praktisch en energiezuinig, v.v. een grote loggia, afsluitbaar met wegklapbare ramen. Eigen parkeerplaats in de parkeergarage en tevens een aparte berging. Het appartement is v.v. een videofooninstallatie.

Nu heeft u de kans om een schitterende Rijksmonumentale woonboerderij te kopen. Een boerderij met een rijke historie welke teruggaat naar het jaar 1600. Magnifiek gelegen op 1.480 m2 eigen grond. 6 kamers. Woonopp.: 230 m2. Overige gebruiksopp. 270 m2. Inhoud: 1500 m3.

Een exclusief huis met fantastische ligging, uitzicht en zeer veel mogelijkheden. Ideaal om wonen met praktijk aan huis te combineren Riant (onder architectuur gebouwde) grote villa (praktisch vrijstaand) met aparte praktijkruimte, dubb. inpandige garage en een fantastische ligging aan het open vaarwater De Zijl. Groot zonneterras (veel privacy).

Royaal geschakeld woonhuis met garage en eigen oprit, goed aangelegde voor- en zonnige achtertuin (Z/ZO) met achterom. Gunstig en centraal gelegen in het verkeersarme en kindvriendelijke park Holtlant. De woning heeft een royale woonkamer met open haard, vernieuwde keuken. Op de 1e verd. 3 slaapkamers en badkamer met ligbad. 2e verd.: 2 kamers.

Vraagprijs: € 189.000,- k.k.

Vraagprijs: € 200.000,- k.k.

Vraagprijs: € 995.000,- k.k.

Vraagprijs: € 1.200.000,- k.k.

Vraagprijs: € 449.000,- k.k.

De Leeuw MakeLaarDij B.V.

De Leeuw MakeLaarDij B.V.

De Leeuw MakeLaarDij B.V.

Van soesT MakeLaarDij oeGsTGeesT

eiGen HaarD MakeLaarDij


OPEN HUIZEN dag zaterdag 5 april van 11.00 - 15.00 uur DE LEEUW MAKELAARDIJ Molenwerf 4, Leiden Tel. (071) 514 20 45 www.deleeuw.nl leiderdorp

Brugwacht 84

DE LEEUW MAKELAARDIJ Rijnsburgerweg 100, Rijnsburg Tel. (071) 405 16 16 www.deleeuw.nl

Noordwijk

Oranje Nassaustraat 32

Oegstgeest

DE LEEUW MAKELAARDIJ Andreasplein 14, Katwijk Tel. (071) 407 61 44 www.deleeuw.nl Frans Halslaan 85

Oegstgeest

DE LEEUW MAKELAARDIJ Hoofdstraat 220, Sassenheim Tel. (0252) 22 96 46 www.deleeuw.nl

Frans Halslaan 83

Oegstgeest

ridderspoorlaan 71

Luxe en ruim appartement met vrij uitzicht over de Dwarswetering en de weide omgeving. Een fraai appartementsgebouw dat bestaat uit slechts 4 appartementen met inp. berging, garage, lift, parkeerplaats en gemeenschappelijke tuin. Dit appartement is gelegen op 3e woonlaag met o.a. ruime woonkamer/woonkeuken, zonnig terras, 2 sl.kamers, 2 badkamers.

Een bijzonder ruime geschakelde villa met veel mogelijkheden. Onder andere zeer geschikt voor kantoor of praktijk aan huis met een eigen toegang. 7 kamers. Woonopp.: 210m2. Inhoud: 700 m3. Perceel opp. 324 m2

Aantrekkelijk en rustig gelegen 3/4-kamer (88 m2) appartement op de 6e (top-)etage met vrij uitzicht over groen en molen met zonnig balkon (W) en eigen berging in de onderbouw. Gelegen aan een groot wandelplantsoen met singel en bruggetje richting winkelcentrum Lange Voort.

Gelegen op de zeste (top-)etage met vrij uitzicht over groen en tegenover de molen, goed onderhouden 3 (voorheen 4) kamer appartement. De woning heeft een L-vormige woonkamer (ca 36 m2), zonnig balkon (W), open keuken, nette badkamer 2 slaapkamers en eigen berging in de onderbouw. Woonopp.: 88 m2

TOPPER ! Heerlijk, ruim, licht en keurig afgewerkt 4-KAMER-APPARTEMENT (85m2) gelegen op de 4e (bovenste ) woonlaag (geen bovenburen) met 2 balkons. Woonkamer met vrij uitzicht, zijkamer balkon (Z). Keuken met nette inrichting. Ruime slaapkamer achter met grote vaste kastenwand, gemoderniseerde doucheruimte en 2e slaapkamer achter met vaste kast.

Vraagprijs: € 575.000,- k.k.

Vraagprijs: € 530.000,- k.k.

Vraagprijs: € 159.000,- k.k.

Vraagprijs: € 162.500,- k.k.

Vraagprijs: € 174.000,- k.k.

Graal Makelaardij Oegstgeest

Predikantslaantje 8

de leeuw Makelaardij B.V. Oegstgeest

Predikantslaantje 2

eiGeN Haard Makelaardij Oegstgeest

lobeliuslaan 74

eiGeN Haard Makelaardij Oegstgeest

johannes duikerstraat 3

lOsecaat NVM Makelaar Oegstgeest

eli Heimanshof 113

COMFORTABELE 3-KAMER TOP APPARTEMENT (2008) MET BALKON OP HET ZUIDEN. * LICHT * VRIJHEID * WIJDS UITZICHT * Woonkamer met zeer aangename lichtinval door de twee dakkapellen, keuken in L-vormige opstelling met diverse inbouwapparatuur, twee royale slaapkamers beiden met dakkapel en fraaie badkamer met douche. Privé parkeerplaats en fietsenberging.

Dit luxe 2-kamer appartement met grote achtertuin en eigen parkeerplaatsen is gelegen op de begane grond van een kleinschalig appartementencomplex uit 2008 met lift. Beschikt onder andere over een royale woonkamer met openslaande deuren naar zowel voor- als achtertuin, ruime slaapkamer en is centraal gelegen nabij winkels en uitvalswegen.

Ruim en licht 3 kamer appartement gelegen op de 4e woonlaag van een modern complex in de mooie wijk Poelgeest. De woning is luxe afgewerkt met een prachtige vloer. Ruim uitzicht over waterpartij vanaf het zonnige balkon. Lichte woonkamer en open keuken met apparatuur, lichte badkamer met ligbad, douche en 2e toilet. Woonopp.: 96 m2

Leuke en zeer goed onderhouden TUINKAMER -TUSSENWONING (1998) midden in de heerlijk ruim opgezette woonwijk “Morsebel”. Ruime lichte woonkamer, aan de achterzijde over de volle breedte met inbouwkast; halfopen keuken met uitgebreide moderne installatie, 3 slaapkamers, moderne badkamer, grote zolderkamer met 3 dakraams dakkapel en bergvliering

Deze bijzondere half vrijstaande “tuinmuur” woning is royaal van opzet en heeft een prachtige, privacy biedende zonnige binnentuin (ZW) en 2 grote terrassen op de 1e en 2e verdieping. Ind.: entree, lichte woonkamer met schuifpui, ruime eetkeuken, 4 royale slaapkamers (waarvan 2 toegang tot terras), moderne badkamer. Woonopp. 137 m2.

Vraagprijs: € 195.000,- k.k.

Vraagprijs: € 199.500,- k.k.

Vraagprijs: € 249.000,- k.k.

Vraagprijs: € 275.000,- k.k.

Vraagprijs: € 299.000,- k.k.

lOsecaat NVM Makelaar Oegstgeest

Ommevoort 132

PrOPer Makelaardij Oegstgeest

schoutenburgstraat 34

eiGeN Haard Makelaardij Oegstgeest

Ommevoort 320

lOsecaat NVM Makelaar Oegstgeest

Vincent van Goghlaan 71

Graal Makelaardij Oegstgeest

schoutenburgstraat 19

Riant en luxe 3 of 4 kamer appartement op de 1e verdieping boven het nieuwe winkelcentrum Lange Voort, met loggia, eigen terras aan de binnentuin, parkeerplaats en berging in de kelder. De woning heeft een royale woonkamer met loggia en doorloop naar keuken met apparatuur en eetkamer, 2 slaapkamers, moderne badkamer. Woonopp.: ca. 118 m2

Prima onderhouden, zonnig en licht woonhuis met ruime, zonnige en vrije achtertuin op het zuiden met achterom. Gunstig gelegen op loopafstand van winkelcentrum Lange Voort. De woning heeft een uitgebouwde L-vormige woonkamer met open haard, aangebouwde keuken met moderne inrichting. 4 slaapkamers en luxe badkamer op de 1e etage. Woonopp.: 135 m2

Uitermate centraal gelegen royale luxe en modern afgewerkt 3/4-kamer appartement (2005) strategisch op de 3e verd. en beschikt tevens over een eigen ruime parkeerplaats in de parkeerkelder. Heerlijk zonnige en lichte woon- eetkamer (ca. 48 m2) balkon (Z), luxe keuken in L-opstelling; 2 ruime slaapkamers, luxe badkamer met royale inloopdouche.

Op een mooie plek aan de Vincent van Goghlaan / hoek Hofbrouckerlaan gelegen hoekherenhuis met aan drie zijden tuin (zeer zonnige ligging) en een eigen oprit naar de garage. 4 Goed formaat slaapkamers en zeer goed onderhouden. Luxe badkamer.

Goed onderhouden ROYAAL KARAKTERISTIEK HOEKHUIS (1941) met voortuin en ruime altijd zonnige achtertuin en achterom via de poort. Een leuke en vooral ruime woning die zich kenmerkt door oa.; 5 slaapkamers, moderne keuken met bijkeuken, moderne badkamer, 2 buitenbergingen en nog diverse originele details, zoals granito vensterbanken en paneeldeuren

Vraagprijs: € 345.000,- k.k.

Vraagprijs: € 349.000,- k.k.

Vraagprijs: € 375.000,- k.k.

Vraagprijs: € 389.000,- k.k.

Vraagprijs: € 390.000,- k.k.

eiGeN Haard Makelaardij Oegstgeest

jan van ruusbroeclaan 10

eiGeN Haard Makelaardij Oegstgeest

schoutenburgstraat 1

lOsecaat NVM Makelaar Oegstgeest

schoutenburgstraat 27

VaN sOest Makelaardij OeGstGeest Oegstgeest

dorpsstraat 34

lOsecaat NVM Makelaar Oegstgeest

lobeliuslaan 136

Geschakeld herenhuis met inpandige garage, voortuin, oprit en flinke, zeer zonnige achtertuin met fraai uitzicht over groen en waterpartij. De woning heeft een royale woonkamer (ca. 40 m2), woonkeuken met apparatuur, bijkeuken. Op de verdieping 2 slaapkamers en badkamer met douche en toilet. 2e verdieping is mogelijk. Woonopp.: 140 m2

Goed onderhouden dertiger jaren hoekherenhuis met eigen oprit. Gelegen op loopafstand van het winkelcentrum Lange Voort. Zonnige tuin, 5 goed formaat slaapkamers, luxe badkamer.

ROYAAL KARAKTERISTIEK WOONHUIS met voortuin en ruime achtertuin met terras, berging en achterom via de poort. Een leuke ruime woning die zich kenmerkt door oa.; ruime lichte woonkamer met openhaard, 5 slaapkamers, luxe keuken, moderne badkamer, diverse originele details zoals granitowerk, paneeldeuren en de kamer- en suite op de 1e verdieping!

Uitstekend onderhouden jaren twintig woning op een zeer geliefde locatie in Oegstgeest met 150 m² woonoppervlakte, sfeervolle woonkamer met erker aan de voorzijde, 5 kamers waarvan 4 slaapkamers, 2 badkamers, een uitgebouwde keuken met zonneterras boven de uitbouw en een diepe achtertuin op het oosten met een achterom.

UNIEK PENTHOUSE van ruim 160 m2/ca. 600 m2 in de wijk Poelgeest. Een heerlijk royaal penthouse met 2 ruime zonnige terrassen met werkelijk een schitterend uitzicht tot aan Noordwijk. Zeer ruime speelse woonkamer (83 m2) met extra hoog ‘gewelfd’ plafond (ca. 4.30 mtr.), een ruime eetkeuken (SieMatic), ruime badkamer mmv ligbad en drie slaapkamers.

Vraagprijs: € 399.000,- k.k.

Vraagprijs: € 399.000,- k.k.

Vraagprijs: € 399.000,- k.k.

Vraagprijs: € 419.000,- k.k.

Vraagprijs: € 420.000,- k.k.

eiGeN Haard Makelaardij

VaN sOest Makelaardij OeGstGeest

lOsecaat NVM Makelaar

PrOPer Makelaardij

lOsecaat NVM Makelaar


OPEN HUIZEN dag zaterdag 5 april van 11.00 - 15.00 uur AncorA Adviesgroep Baron S. de L. Wyborghstraat 1, Katwijk Tel. (071) 40 165 45 www.ancora.nl oegstgeest

Nassaulaan 17

vAn der Meer MAKeLAArs & TAXATeUrs Nieuwe Zeeweg 68, Noordwijk Tel: (071) 36 420 90 www.vandermeermakelaars.nl

oegstgeest

Terweeweg 51

oegstgeest

vAn der Meer MAKeLAArs & TAXATeUrs Noordeinde 1, Katwijk Tel: (071) 40 620 10 www.vandermeermakelaars.nl

Cornelis van Steenishof 36

oegstgeest

vAn der Meer MAKeLAArs & TAXATeUrs Haven 2, Lisse Tel: (0252) 430 900 www.vandermeermakelaars.nl

lobeliuslaan 19

oegstgeest

geversstraat 40-40a

Royaal 6 kamer herenhuis gelegen op zeer fraaie locatie in de Oranje Nassauwijk, OudOegstgeest. Deze ruime, woning beschikt over 140 m2 woonoppervlakte, een sfeervolle woonkamer met oorspronkelijke serre en open haard, separate keuken, 5 slaapkamers en diepe achtertuin van ruim 17 meter. Deze woning is zeker een bezichtiging waard!

Charmante 7 kamer woning met een woonoppervlakte van ca. 140 m2, gezellige woonkamer met houtkachel en aan de achterzijde een open verbinding met de keuken en openslaande deuren naar de zonnige en beschutte achtertuin op het westen van ruim 45 m2. Er zijn 6 slaapkamers, 2 badkamers en de woning ligt in de oude dorpskern van Oegstgeest.

Bijzondere architectuur. Modern herenhuis met inpandige garage en een zonnige tuin, 5 slaapkamers, 2 badkamers, luxe keuken en groot zonneterras. Gelegen in Poelgeest in een autoluwe wijk aan een hofje. Geweldig voor kleine kinderen. Het huis is uitstekend onderhouden.

Dit zeer ruim bemeten MODERNE HALFVRIJSTAANDE WOONHUIS (650 m2/175 m2 woonopp./253 m2 perceel) is gelegen in de ruim opgezette wijk Poelgeest. Ruime garage en oprit/parkeerplaats, woonkamer met hoge raampartij, moderne eetkeuken (splitlevel), mooie ‘binnentuin’, 4 slaapkamers, royale badkamer met ligbad en douche, aparte wasruimte en bergzolder.

Dit stijlvolle herenhuis maakt onderdeel uit van het prachtige ‘Wilhelminapark’. De woning is ideaal gelegen. Dit object bestaat uit een moderne kantoorruimte van ca. 130 m2 op de begane grond met eigen entree en pantry en een ruime bovenwoning van ca. 140m2 op de eerste en tweede woonlaag. Zeker een bezichtiging waard.

Vraagprijs: € 439.000,- k.k.

Vraagprijs: € 475.000,- k.k.

Vraagprijs: € 479.000,- k.k.

Vraagprijs: € 519.000,- k.k.

Vraagprijs: € 550.000,- k.k.

ProPer Makelaardij oegstgeest

Wilhelminapark 26

ProPer Makelaardij oegstgeest

oranjelaan 9

VaN SoeST Makelaardij oegSTgeeST oegstgeest

kwaakhaven 38

loSeCaaT NVM Makelaar rijnsburg

Boslaan 11

graal Makelaardij rijnsburg

kleipettenlaan 248

Royaal 6 kamer herenhuis gelegen op zeer fraaie locatie in Oud-Oegstgeest. Deze ruime woning beschikt over ca. 140 m² woonoppervlakte, een sfeervolle woonkamer met oorspronkelijke serre en open haard, separate keuken, 5 slaapkamers en diepe achtertuin van ruim 17 meter. Een woning met veel potentie en dus absoluut een bezichtiging waard!

Riant hoek-herenhuis (jaren ’30, goed onderhouden) met prachtige en zonnige achtertuin aan het Bos van Wijckersloot in het historische Oranjepark. O.a. woonkamer en-suite met originele schuifdeuren, eetkeuken, openslaande deuren naar de achtertuin, serre, 7 kamers, 2 badkamers, vrijstaande garage met carport. Woonopp. ca. 204 m2, perceel 362 m2.

RIANT WONEN AAN HET WATER MET EIGEN AANLEGSTEIGER! Oprit en inpandige garage. Bijzonder royale en lichte ‘woon-eet-leefruimte’, luxe keuken en steiger. Zeer riante 2e living van zo’n 55 m2 met pantry en zonnige terras, hoofd slaapkamer met eigen badkamer, 3 slaapkamers, luxe badkamer met bad en douche, dakterras en bergzolder mmv 2 kamers te maken

Uitzicht, ruimte en licht zijn de sleutelwoorden voor deze maisonnette woning met extra hobbyruimte. Indeling: entree, hal, toilet, woonkamer met open haard en groot balkon op het westen. Moderne open keuken met inbouwapparatuur. 1e Etage: overloop, 3 slaapkamers, badkamer met douchecabine, 2e toilet. 2e Etage: hobby-/werkruimte, 4e slaapkamer.

Aan waterpartij, in de wijk ‘Kleipetten’, gelegen royale tusseneengezinswoning met tuin (z) en 5 slpkmrs. Zeer vrije ligging aan de achterzijde. Ind.: Entree, hal, toilet, tuinkamer met plavuizenvloer en vloerverw., trapkast en schuifpui naar achtertuin, open keuken met div. inb.app. 1e Verd: 3 slpkmrs., badkamer met ligbad, douche, 2e toilet en wt. 2e Verd.: 2 slpkmrs., aparte was-/ CV-ruimte.

Vraagprijs: € 650.000,- k.k.

Vraagprijs: € 898.000,- k.k.

Vraagprijs: € 959.000,- k.k.

Vraagprijs: € 225.000,- k.k.

Vraagprijs: € 260.000,- k.k.

eigeN Haard Makelaardij rijnsburg

anthonie van dykstraat 1

graal Makelaardij rijnsburg

johannes Vermeersingel 22

loSeCaaT NVM Makelaar rijnsburg

rijnsburgerweg 122

VaN der Meer MakelaarS eN TaxaTeurS

rijnsburg

oegstgeesterweg 226

de leeuW Makelaardij B.V. rijnsburg

disseveltstraat 10

Ruime, lichte, deels uitgebouwde hoekwoning gelegen aan een rustig pleintje met voldoende parkeergelegenheid in de wijk Kleipetten. Deze uitstekend onderhouden woning is voorzien van 5 slaapkamers en is in 2011 aan de buitenzijde geschilderd.

In het schitterende complex “de Goudsnip” gelegen royaal 4-kamer-appartement met 2 parkeerplaatsen en berging in ondergelegen parkeergarage. Door de ovale vorm van het gebouw is de indeling zeer verrassend te noemen. De woning wordt van binnen naar buiten breder als een taartpunt.

Karakteristiek, vrijstaand herenhuis (650 m3 / 185 m2 woonopp.) met garage en oprit voor 3 auto’s gelegen op 740 m2 eigen grond. Rondom fraai aangelegde vrije tuin met diverse terrassen en glazen tuinhuis.

Op prachtige locatie, op de grens van Oegstgeest gelegen, royaal vrijstaand herenhuis (580 m3 / 236 m2 woonopp.) met grote garage (inclusief verdieping) voor meerdere auto’s en een diepe achtertuin van ca. 627 m2 op het zuiden. De woning heeft een totaal vernieuwde 2e verdieping. Grondoppervlakte 1079 m2!

Zeer royale vrijst. watervilla type Zilverreiger, gelegen in de wijk Kleipetten. Wat direct opvalt is het bijzondere ontwerp. De materialen die zijn gebruikt, zoals gebroken wit hout en brons genuanceerd metselwerk geven een zeer bijzondere uitstraling, een schitterend terras aan het water met een ligplaats voor een sloep en een riante tuin.

Vraagprijs: € 309.000,- k.k.

Vraagprijs: € 316.500,- k.k.

Vraagprijs: € 549.000,- k.k.

Vraagprijs: € 619.000,- k.k.

Vraagprijs: € 650.000,- k.k.

de leeuW Makelaardij B.V. Valkenburg

de leeuW Makelaardij B.V.

de leeuW Makelaardij B.V.

Voorschoten Van oldenbarneveltplants. 11

Voorschoten

Penthouse met panoramisch weids uitzicht over de Oude Rijn. Entree met intercom, afgesloten en representatieve ontvangsthal met lift naar het Penthouse. Entree met gang naar royale living met openslaande deuren naar zonneterras, semi open keuken met diverse inbouwapparatuur, bijkeuken, badkamer met ligbad en douchecabine 2 slaapkamers.

Aan verkeersarme straat / woonerf gelegen, goed onderhouden eengezinswoning met voortuin, aangebouwde berging en ca. 9 meter diepe achtertuin op het zuidwesten met achterom.De woning is gelegen in de wijk Noord-Hofland en centraal gesitueerd ten opzichte van NS-station De Vink, winkels, scholen en uitvalswegen.

Bent u op zoek naar een ruime woning met een hobby/praktijkruimte om wonen/werken aan huis mogelijk te maken? Bent u op zoek naar een woning waar dubbele woning mogelijk is? Stop met zoeken en kom snel deze in 2005 gebouwde woning bezichtigen! De woning is gelegen in de nieuwbouwwijk Starrenburg II.

Rustig gelegen, moderne 3 kamer seniorenwoning op de 2e verdieping (top) van een kleinschalig appartementencomplex. De woning heeft 2 slaapkamers, een badkamer met douche, woonkamer met open keuken en deur naar het balkon. Woonopp.: ca. 68 m2

Ruime TUSSENWONING gelegen in een rustige en kindvriendelijke woonomgeving in Warmond. Z vormige woonkamer met schuifpui over gehele breedte naar achtertuin op het Westen. Half open L vormige keuken, 3 slaapkamers, badkamer met ligbad, ruime overloop, 4e slaapkamer op zolder, diverse bergruimtes.

Vraagprijs: € 450.000,- k.k.

Vraagprijs: € 257.500,- k.k.

Vraagprijs: € 398.000,- k.k.

Vraagprijs: € 179.000,- k.k.

Vraagprijs: € 225.000,- k.k.

de leeuW Makelaardij B.V.

de leeuW Makelaardij B.V.

Warmond

Machenlaan 52

de leeuW Makelaardij B.V.

rijnweide 11

VaN der Meer MakelaarS eN TaxaTeurS

Ter lips 160

de leeuW Makelaardij B.V.

eigeN Haard Makelaardij

Warmond

kloosterwei 311

loSeCaaT NVM Makelaar


BEDANKT Nederzandt Mix and Fix People Trust Bakkerij Hugo de Groot Chocolate & Sweets Van Nieuwkoop Kasteel de Keukenhof Koetshuis de Burcht Optidee Orange Wellness Club Hoogervorst Parket De Bruidshoek Oriflame Rollerz Maple Abroad Beautycenter Cocoon Olympia Charters Spar de Lange GGD Hollands Midden ADW MECO Mens Nova Gezond Sieraad Keuzenkamp Moeller Stone Care Janson & Bolland Verbouw Winkel Stepforward ProLife Jansen Elektro ‘t Valkenburgs Nipje Sysas Nanny Thuis Xenia Hospice

Fast Administratie Bovo Tours Unity FM Parketshop Katwijk Rietveld Design Bysonder Barthen Keuken Design Frank Scheffer Verfhuis Ambiance Verplancke ‘t Raadhuis Nieuwenburg Droomvisie Kunsthuizen FLOORWEB Leukvoorinhuis.nl De Leeskring Azzurro Wellness Totaal montage Hemcar BMW van Poelgeest Solar Zuidholland Stairz Warmerdam de Fiets(specialist) Leidsch Dagblad Fort Marina Bébécar Tupperware Cambridge Party’s Kits Kaartje of Kip Rockademy Van Rooijen Hekwerken

Flowerfarm Coastline Fietswarenhuis Ilias Delicatessen Maessen Tenten Bas de Wit State of Art Chaussette Gerry Weber De Wit Mode Goeiemode Aspire Dos Bailadores Gerard van den Berg sportschool Iga Warrior sportschool Hong Ying Rabobank Ton van Bemmelen Sports Vaassok Hogeschool Leiden Harm houdt je eten warm ALV Productions Van Oerle Activo De Clercq Business Club Leiden Joorit Ontpopt Aad van der Luit Jaap de Vriend Duck Dijkstra


service

LEIDERDORPS WEEKBLAD

Oudereninformatiepunt In de Leiderdorpse bibliotheek bevindt zich het Oudereninformatiepunt. Iedere donderdag is hier van 10.30 tot 12.00 uur een vrijwilliger van Pluspunt aanwezig. U kunt er een aanvraag doen voor de hulp- en dienstverlening van Stichting Pluspunt of zich opgeven voor komende activiteiten.

Senioren Internetcafé Senioren zijn iedere donderdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur welkom in het Senior-Internetcafé. Dit vindt plaats in de bibliotheek in de Sterrentuin, aan de Van Diepeningenlaan 110 in Leiderdorp. Wilt u advies of zijn er problemen met uw computer, laptop, tablet of eReader waar u niet uitkomt? Ervaren vrijwilligers zullen dat samen met u proberen op te lossen. Aan deze inloopochtend zijn geen kosten verbonden.

Dierenbescherming afdeling Rijnland Postadres: Postbus 29, 2300 AA Leiden Bezoekadres: Fruitweg 24a, 2321 GK Leiden Telefoon kantoor: (071-) 3316192 (ma. t/m do. van 9.0015.00 uur). Faxnummer: (071-) 5769648. Centrale meldnummer: (071-) 5216662 Website: www.rijn land.dierenbescherming.nl E-mailadres: kantoor@dbrijnland.nl

Dierenmeldpunt De Provincie Registratie van vermiste en gevonden dieren. Bel voor inlichtingen over deze dieren met Toos Pieterse, tel. (071-) 5665500, mail info@dierenmeldpunt.com www.dierenmeldpunt.com Vermist: Sinds 11 maart: kat, donkergrijs en zwart met wit. Kleigaarde, Leiderdorp. Gevonden: Op 1 maart: poes, wit, kruising Siamees. Leyhof, Leiderdorp.

Nieuws van Pluspunt Do 3 april: Klassieke Muziekkring Van 14.00 tot 16.00 uur is er Klassieke Muziekkring in de zaal van Pluspunt. Toegang is € 2,00, inclusief koffie of thee. Aanmelden is niet nodig. Di 8 april: Lunchcafé U bent van 12.00 tot 14.00 uur van harte welkom bij Pluspunt voor het lunchcafé. De kosten zijn € 6,00. Aanmelden is niet nodig. Ma 10 april: Alzheimercafé Het thema is ‘In balans!’. Over demente en veilig bewegen. Een ergotherapeut gaat in op veranderende motoriek en vertelt over veilig bewegen en hulpmiddelen. Het programma duurt ongeveer twee uur. U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis. Het Alzheimercafé vindt plaats in OCL Het Waterland, Boerhaavelaan 345 in Leiden. Parkeren kan achter het gebouw. De zaal is open om 19.00 uur, aanvangstijd van het café is 19.30 uur. Za 12 april: Optreden Songs2Sing Het Leiderdorps popkoor Songs2Sing is een veelzijdig koor. De dirigente Annemieke de Groot en de begeleidingsband Music2Play schrijven de arrangementen zelf. Het optreden vindt plaats in de kerk Menswording. Aanvang 14.30 uur. Toegang is, op vertoon van een

Openbare bibliotheek

Programmering Unity NL 106.1

Bibliotheek BplusC locatie Leiderdorp Adres: Van Diepeningenlaan 110, 2352 KA Leiderdorp Tel.: (071-) 5890849 E-mail: leiderdorp@BplusC.nl

maandag t/m vrijdag 07.00 - 10.00 Emiel @ Unity Emiel Scholtes 10.00 - 12.00 Rudo @ Unity Rudo Slappendel 12.00 - 14.00 Nonstop NL Muziek en regionieuws 14.00 - 16.00 Michel @ Unity Michel Wesseling 16.00 - 20.00 Elmar @ Unity Elmar Bus

openingstijden: ma. 13.30 -17.00 uur di. 13.30 - 17.00 uur wo. 13.30 -17.00 uur do. 10.30 - 12.30 en 13.30 - 17.00 uur vr. 13.30 - 17.00 en 18.00 - 20.00 uur za. 10.30 - 12.30 uur

Dagelijks van 20.00 - 21.30 op één van de volgende telefoonnummers: 06 41564064 of 06 12680378. Of via het emailadres: ombudsteam@pvdaleiderdorp.nl. Zie ook website: www.pvdaleiderdorp.nl

• Gebruik zoveel mogelijk deze opbouw: wie, wat, waar, wanneer, hoe, waarom. • Maak gebruik van korte zinnen. • Schrijf alsof u een buitenstaander bent, dus niet over ‘ons be-

Uitgave van: Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a - Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01 Hoofdredactie: Teuntje van Delft tel.: 06 12 74 64 78 e-mail: t.v.delft@ uitgeverijverhagen.nl Redactie: Corrie van der Laan tel.: 06 10 08 95 44 e-mail: redactie@ leiderdorpsweekblad.nl

Ieder uur het nieuws uit de regio Leiden, Nederland en de wereld. En de hele dag de beste muziek van Nederlandse bodem. Bekijk de hele programmering op www.unitynl.nl

23

Kerkdiensten Parochie De Goede Herder Voor afspraken met pastoraal werkers: tel. . 071-5220655. Secretariaat geopend op ma., wo. en vr. van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. (071-) 5411510. Bij dringende pastorale zorg (zoals een uitvaart) contact opnemen met het centrale nummer van de federatie, tel. 06-22027668. Kerkgebouw Menswording Heelblaadjespad 1, 2353 PA Leiderdorp, tel. 5890350. Past. ass.: mevrouw J. Latour tel. 5892051. zondag 6 april: zie Meerburg. woensdag 9 april, 9.30 uur: Woord- en Gebedsdienst. donderdag 10 april, 19.15 uur: Viering van Boete en Verzoening. Kerkgebouw Meerburg Hoge Rijndijk 16, 2382 AS Zoeterwoude, tel. 5411510. Past. ass.: dhr. A. Bey tel. 5894304. zondag 6 april, 9.30 uur: Eucharistieviering. Protestantse Gemeente te Leiderdorp Van Poelgeestlaan 2, 2352 TD, tel. 5890259. Website: www.pg-l.nl. Kerkbureau geopend: maandagen donderdagmorgen van 9.0012.00 uur. E-mailadres: kerkbureau@pg-l.nl (wordt gelezen op maandag- en donderdagmorgen). Inloopuur: elke donderdag van 10.00-12.00 uur in de Scheppingskerk, elke 2e en 4e woensdag van de maand van 10.00-12.00 uur in de Dorpskerk. zondag 6 april 5de Zondag in de veertigdagentijd Dorpskerk 10.00 uur: mw. ds. H.C. Pasterkamp, LUMC, Leiden. Jeugdkerk + kindernevendienst Plus. Scheppingskerk: 10.00 uur: ds. J.W. van den Berg, Voorhout. Kapelzaal Scheppingskerk 10.00 uur: ds. J. Kievit, dovendienst. Rijnlandziekenhuis 10.00 uur: pastor L. van Doorn.

Nieuw-Apostolische Kerk Prinsenhof 15, 2353 SV Leiderdorp. Voorganger: R.A. Visser, tel. (071-) 5415962. Kerkdiensten: elke zondag om 10.00 uur, elke woensdag om 20.00 uur. Baptistengemeente Leiderdorp Aula van Visser ‘t Hooft Lyceum, Muzenlaan 155, Leiderdorp. Voorganger: ds. G.J. van Klaveren, tel. (071-) 4027828. Info.: bgldorp.nl. Reageren: secretariaat@bgldorp. nl. Tijdens dienst crèche/kinderclubs. zondag 6 april, 9.50 uur: kerkdienst. Gereformeerde Gemeente Leiderdorp Hoofdstraat 73, Leiderdorp zondag 6 april 10.00 uur: kerkdienst. 16.30 uur: kerkdienst. Levensstroom Gemeente Elizabethhof 5 in Leiderdorp. Voor info.: (071-) 5415415 of www. levensstroom.nl. Elke zondag om 10.00 uur, elke eerste en tweede zondagavond van de maand om 19.00 uur. Elke woensdagavond, 20.00 uur: School van Gebed. Elke vrijdagavond, 20.00 uur: Jongerenavond (The 10’s voor 12 t/m 15 jaar, X-Stream, voor 16 -26 jaar). Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente Leiden Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1, Leiden zondag 6 april, 10.15 uur: ds. P.L van Asselt. Vereniging van Vrijzinnige Protestanten LeidenOegstgeest Gemeentecentrum, Lijtweg 9, Oegstgeest. zondag 6 april, 10.30 uur: ds. P.A. Wilbrink (Delft).

Persbericht en foto insturen

PvdA Ombudsteam

Oplage 14.500

Di 15 april: Jasserie BIZ- ActiVite en Pluspunt organiseren van 9.30 tot 11.30 uur bij Pluspunt weer een Jasserie voor Leiderdorpse mantelzorgers. Tijdens de Jasserie kunnen mantelzorgers elkaar ontmoeten in een ontspannen, informele sfeer en ervaringen uitwisselen. Het thema van deze Jasserie is: ‘Hoe hou je tijd voor je eigen activiteit?’. U bent van harte welkom. Deelname is gratis en vanaf 9.15 uur staan de koffie en thee klaar. Algemene informatie Pluspunt Voor vragen op het gebied van welzijn, dienstverlening en mantelzorgondersteuning kunt u iedere werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur terecht bij Pluspunt, Splinterlaan 156, 2352 SM Leiderdorp, tel. (071) 541 35 36 of via email: info@pluspuntleiderdorp.nl. U kunt bij Pluspunt ook ondersteuning door de ouderenadviseur aanvragen. Informatie over de hulp- en dienstverlening is tevens te vinden op de website: www.pluspuntleiderdorp.nl.

Het Leiderdorps Weekblad wil ruimte bieden aan zoveel mogelijk nieuws uit Leiderdorp en directe omgeving. Wie een bericht, eventueel met foto, wil insturen, kan dat doen via een e-mail naar redactie@leiderdorpsweekblad.nl Houd bij het opstellen van uw bericht rekening met de volgende vuistregels:

COLOFON

toegangskaart, gratis. Consumpties betaalt u apart. Kaarten zijn tot en met 11 april op donderdagochtenden halen bij het Oudereninformatiepunt in de bibliotheek en op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur bij Pluspunt.

WOENSDAG 2 APRIL 2014

Inleveren kopij: uiterlijk maandag 12.00 uur. Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties: Contactgegevens Binnendienst • Vincent Roos, tel. (071) 409 16 38 • Rosita Haasnoot, tel. (071) 409 16 37 fax (071) 403 23 25 e-mail: advertentie@ uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Leiderdorps Weekblad Sluitingstijd advertenties dinsdag 10.00 uur

Bezorgklachten: Uitgeverij Verhagen, tel. (071) 402 29 01 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging Leveringsvoorwaarden: Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kostenloos bij ons opvragen. Het Leiderdorps Weekblad wordt gratis huis-aan-huis

drijf’ maar over ‘bedrijf X’. • Gebruik geen afkortingen of leg ze uit. Foto’s moeten bij voorkeur aangeleverd worden als jpg bestand, van minimaal 1 MB groot (of in een resolutie van minimaal 1000 x 1500 pixels). De redactie behoudt zich het recht voor uw bericht in te korten of geheel niet te plaatsen. Wij plaatsen in het nieuws in principe geen wervende teksten voor, of links naar, commerciële bedrijven. U kunt daarvoor gebruik maken van onze advertentiemogelijkheden.

bezorgd en is verder verkrijgbaar bij: • Verpleeghuis Leytenrode, Hoogmadeseweg 55 • Elisabeth Ziekenhuis, S. Smitweg 2 • Spar, Hoofdstraat 164 • Hoogvliet, Poortwacht 139 • Bibliotheek, Cor Gordijnsingel 3 • Fr. Hendriklaan 26 • Digros, Winkelhof 70 • AH, Winkelhof 29 • Zwembad de Does, Hoogmadeseweg 54a • Boekhandel de Kler, Winkelhof 87 • Gemeentehuis Leiderdorp • C1000 • Texaco Pers., Snoepweg 4 • Rokerspaleis, Marcella v. Diepingenlaan 17 • Liethorps Boekhandel

Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/ of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. www.leiderdorpsweekblad.nl

Medische diensten ALARMNUMMER Alarmnummer voor ambulance, brandweer en politie: tel. 112. DOKTERSDIENST Spoeddienst Zuid-Holland Noord, tel. 0900-5138039 Uitsluitend voor spoedgevallen • door de week van 17.00 ‘s middags tot 8.00 uur de volgende dag, in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur • op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna. APOTHEKEN De apotheken in Leiderdorp e.o. zijn geopend op maandag tot en met vrijdag van 8.00 of 8.30 uur tot 17.30 of 18.00 uur. De dienstdoende apotheken zijn op zaterdag, zondag en feestdagen open van 10.00 tot 18.00 uur.

Weekend-/feestdagendienst: 28 maart t/m 3 april: Apotheek Voorschoten,Leidseweg 66, Voorschoten, tel. (071) 56125252. 4 t/m 10 april: Apotheek De Aloë, Roodenburgerstraat 1a, Leiden, tel. (071) 5120502. Er is één vaste apotheek voor alle nachtdiensten: Apotheek De Nachtwacht, Albinusdreef 2 (hoofdingang LUMC) te Leiden, tel. (071-) 5665019. Deze is geopend voor spoedgevallen van 18.00 uur tot de volgende ochtend 8.00 uur (op werkdagen) of tot de volgende ochtend 10.00 uur (op zaterdag, zondag en feestdagen). TANDARTSEN Voor spoedgevallen buiten kantooruren: 31 maart t/m 4 april: S.C. van Keulen, Tandartspraktijk De Korte Vliet, Leiden. Tel. (071) 5762925. 5 t/m 13 april: C. Hudson, Tandartsenpraktijk Nautilus, Leiderdorp. Tel. (071) 5131250.


Keukenhof staat volop in bloei en bruist van activiteiten! 5 en 6 april is het oud Hollands weekeinde op Keukenhof met kaasdragers, shantykoren, oude ambachten, levende standbeelden van oud Hollandse figuren en prachtige klederdrachten. Keukenhof is leuk voor jong en oud. Voor kinderen worden er door het Zuiderzeemuseum oud Hollandse spelen georganiseerd, wordt er paling gerookt en is er een authentiek vissersschip te bewonderen, de Staverse jol ‘Starum’.

Kom NU naar Keukenhof en ervaar het unieke lentegevoel!

www.keukenhof.nl

Lw week 14 14  
Lw week 14 14  

Leiderdorps Weekblad, 2 april 2014

Advertisement