Page 1

DANSLES

De Voscuyl 40 oegstgeest Bel 071-515 46 36 of 515 44 44 info@danscenterdejong.nl OOk vOOr AL uw fEEStEN!

PARTYCENTER DE JONG UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.LEIDERDORPSWEEKBLAD.NL

Lokaal betrokken en betrouwbaar

cultuur P11

THEATER TOVERLEI MAAKT INDRUK MET NIEUW STUK

ONTDEK DE BLOEMERD

20 februari 2013 JAARGANG 43 NR 8

sport P17 Huiverend nieuws P7 genieten De Ommedijk Eerste SportFair van in Leiderdorp wacht op vlaggenmasten op 30 juni ‘Familie’

Trekkende ganzen, het voorjaar komt! lokaal

Rem op bouw Brede School West  Raad van State geeft wel groen licht voor uitbreiding Winkelhof

P5

HAIKU Ik hoor wat, zie niets, dan wolkje sneeuw, een merel in struik zich verried. Jan van der Kooij

LEIDERDORP  De gemeente Leiderdorp mag verder met de uitbreiding van Winkelhof. Maar moet wachten met de bouw van de Brede School West. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State.

Kort nieuws Leiderdorps Museum wisselt exposities

Door Frans Brocken De Raad van State kwam vorige week woensdag met zijn lang verwachte uitspraak over het bestemmingsplan Nieuw Centrum, waarin zowel de uitbreiding van Winkelhof als de bouw van een nieuw schoolgebouw aan de Vronkenlaan geregeld wordt. Het plan, dat vorig jaar al vertraging opliep, is wederom gedeeltelijk goedgekeurd. De gemeente wordt opnieuw in de gelegenheid gesteld planologische verbeteringen aan te brengen. De uitspraak is in Leiderdorp met gemengde gevoelens ontvangen. Enerzijds is er blijdschap dat Winkelhof mag worden uitgebreid Maar dat de bouw van de Brede School West (BSW) moet worden uitgesteld, is een flinke tegenvaller. Volgens de Raad krijgt de school met te veel geluidhinder te maken. De geluidbelasting op de gevel mag niet meer dan 48 decibel bedragen. De gemeente heeft niet voldoende

Open podium in De Ommedijk LEIDERDORP  In het teken van NLDoet organiseert woonservicecentrum ActiVite De Ommedijk op zaterdag 16 maart vanaf 14.30 uur een Open Podium. Iedereen die het leuk vindt om iets voor iemand te betekenen en een optreden van maximaal tien minuten wil verzorgen, is van harte uitgenodigd om zich aan te melden voor het open podium. Het optreden kan van alles zijn: muziek, zang, dans, goochelen, poppenspel, gym, etc. Ook iedereen die alleen wil komen kijken, is van harte welkom. ActiVite hoopt op deze manier een leuke middag te organiseren voor bewoners, buurtbewoners en geïnteresseerden. NLDoet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland, georganiseerd door het Oranje Fonds. Opgeven kan via vrijwilligerswsc@ activite.nl. Neem voor meer informatie contact op met Mary Lardé via e-mail m.larde@activite.nl, of met Annemieke Kloet via e-mail a.kloet@activite.nl of telefonisch via (071-) 5161415.

Het nu kale terrein aan de Vronkenlaan waar het nieuwe schoolgebouw moet komen. Foto: Gerrit Konings onderbouwd dat die norm gehaald wordt. Daar is meer onderzoek voor nodig, vindt de Raad. De BSW is bestemd voor de basisscholen Prins Willem Alexanderschool (PWA) en De Leeuwerik. Ook is er ruimte voor de Stichting Kinderopvang Leiderdorp. De bestaande schoolgebouwen aan de Vron-

kenlaan zijn al gesloopt. De PWA heeft voorlopige huisvesting gevonden in de voormalige Doesmeerschool aan de Hoogmadeseweg. De Leeuwerik zit nu in het ROC gebouw aan de Leidse Dreef. Het uitstel is vervelend voor de scholen en ook voor de omwonenden die langer met een bouwput te maken

hebben, zegt wethouder Michiel van der Eng. Hij geeft aan dat de gemeente zo snel mogelijk de nodige aanpassingen in het bestemmingsplan zal doen. “Het kan heel snel als er geen bezwaren komen. Dan duurt het een week of zes, anders gaat er een half jaar mee heen.” Lees verder op P3

Ontvoerders jaren de cel in DEN HAAG/LEIDERDORP  De rechtbank in Den Haag heeft vorige week vrijdag een 25-jarige Amsterdammer en een 27-jarige man uit Lelystad veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen voor de vrijheidsberoving en bedreiging van vier personen op een plezierboot in Leiderdorp. De Amsterdammer kreeg drie jaar

gevangenisstraf waarvan een half jaar voorwaardelijk, de man uit Lelystad vier jaar waarvan zes maanden voorwaardelijk. Op 27 juli 2012 werden op de Zijldijk in Leiderdorp vier passagiers onder bedreiging van een vuurwapen van boord van hun kajuitzeiljacht geduwd. Ze moesten hun mobiele telefoons inleveren en hun handen en voeten werden vastgetaped.

Daarna werden ze in de auto van een van hen gezet. Ze kregen van de daders te horen dat het niet om hen ging, en werden gewaarschuwd vooral geen aangifte te doen, want dan zouden de daders hen weten te vinden. Op dat moment was de politie al gewaarschuwd door een getuige. Agenten waren snel ter plaatse. Lees verder op P15

LEIDERDORP  De expositie Meten is Weten is zondag 24 februari voor het laatst te bezichtigen in het Leiderdorps Museum in De Sterrentuin. Het museum is gesloten van 25 februari tot 23 maart. Er wordt dan een nieuwe tentoonstelling opgebouwd: Kunst Op Eieren, die zaterdag 23 maart zal worden geopend. Deze expositie betreft het privé-bezit van een bijzondere verzameling beschilderde en bewerkte eieren met diverse thema’s. Op zaterdag 27 maart wordt in dat kader een workshop eieren schilderen georganiseerd in de Sterrentuin in samenwerking met het MEC en SCw Leiderdorp.

Vakantie voor #JongLeiderdorp In verband met de voorjaarsvakantie heeft onze jongerenredactie een weekje vrij, en is er dus geen #JongLeiderdorp pagina in deze krant.

vacatures Willibrordus: 2 leden voor de Raad van Commissarissen Uw vacature ook in de krant? Bel nu (071) 402 29 01

100%TEVREDEN 100% TEVREDEN GARANTIE

GARANTIE MET DE DRIE V’S VAN MET DE DRIE V’S VAN

Op ons kunt u rekenen!

Bel voor een afspraak naar 071 - 54 14 155 of kom langs van maandag t/mafspraak vrijdag vannaar 08.00071 uur tot 17.00 uur of kom Bel voor een - 54 14 155 Weversbaan 21-22, Leiderdorp, www.vanvoorthuijzen.nl van maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 17.00

langs uur Weversbaan 21-22, Leiderdorp, www.vanvoorthuijzen.nl

Netwerkbijeenkomst aangeboden door Verpleeghuis Leythenrode Hoogmadeseweg 55, Leiderdorp Woensdag 27 februari : 17.30 - 19.30 uur Bent u ondernemer en nog geen lid van de LOV, maar wilt u wel onze bijeenkomst bezoeken, stuur dan een e-mail naar: post@lovleiderdorp.nl Kijk voor meer informatie over de vereniging op: www.lovleiderdorp.nl


    















 



 



 



 



   

   




LEIDERDORPS WEEKBLAD

nieuws

woensdag 20 februari 2013

3

LEZERS SCHRIJVEN De redactie ziet uw brieven met interesse tegemoet, maar behoudt zich het recht voor brieven taalkundig aan te passen, in te korten of niet te plaatsen. Brieven mogen niet meer dan 250 woorden bevatten. Ingezonden brieven worden alleen geplaatst met naam en adres. Plaatsing van een brief houdt geen instemming van de redactie met inhoud of strekking in.

Parkeergarage Heinsiuslaan heet hangijzer voor naaste bewoners Zoals onlangs bekend gemaakt heeft de Raad van State, middels de uitspraak van 13 februari 2013, de bezwaren tegen de voorgenomen bouw van de bovengrondse parkeergarage Heinsiuslaan en de dientengevolge te verwachten verkeerstoename, verworpen. In haar uitspraak heeft het rechtscollege de argumenten vrijwel onbesproken gelaten. Dat is niet alleen jammer, maar bovenal ernstig en onaanvaardbaar. Even recapituleren. Waar het hier expliciet om gaat is de wens van Wereldhave (de eigenaar van Winkelhof) om het centrum met 8.000 vierkante meters winkelgebied uit te breiden. De projectontwikkelaar had hier toen veel voor over. Vervolgens verscheen het plan voor een nieuw gemeentehuis als het konijn uit de hoed. De dure grond van de secretarie werd aan de ontwikkelaar verkocht voor de uitbreiding van het centrum en met de bouw van een nieuw gemeentekantoor, ver uit het centrum, kon worden begonnen. Ruim € 5,4 miljoen, kassa! Vele burgers betreuren deze gang van zaken. Daarna weer een hobbel te nemen: het voorzien in de behoefte aan de gewenste gratis parkeerruimte. Hetgeen resulteerde in een ontwerp van de veel te volumineuze 12 meter hoge parkeergarage aan de Heinsiuslaan die straks 350 nieuwe plaatsen op zal leveren. Maar het punt dat deze parkeerlocatie, met een volume van een huurkazerne, geheel niet past in de bestaande woonwijk, gaat het college geheel aan voorbij. Daarnaast nog de uitbreiding van de bestaande ondergrondse garage met 250 parkeerplaatsen. De actiegroep van Lennepdreef/Langendijkdreef heeft daarvoor een voorstel ingediend dat voor alle betrokken partijen voordelen op zal leveren. Bouw de parkeergarage op de plaats van het oude gemeentehuis aan de Engelendaal gekoppeld aan de ondergrondse garage van de 250 parkeervakken. Een voorstel dat in de gegeven omstandigheden soelaas zou bieden. Het behoeft geen betoog dat de uitbreiding aan de Heinsiuslaan, sterk van invloed zal zijn op de verkeerssituatie. Onderzoek(Goudappel Coffeng) heeft in 2007 al een toename van 22% voor de zaterdagmiddag voorspeld en daar zal het niet bij blijven. Gezien de verwachting dat de garages op de zaterdagmiddag vol zullen zijn, en gezien het feit dat er ten aanzien van de Heinsiuslaan (ter hoogte van de Langendijkdreef) geen additionele maatregelen getroffen zijn, ligt het voor de hand genoemde parkeergarage elders te situeren. Elk gekozen gemeentebestuur vertegenwoordigt de burger en behartigt de belangen van haar burgers. Maar bij de gemeente Leiderdorp prevaleert het grote geld zo is gebleken en laat zich in de beleidsvorming over de zorgen en bezwaren van haar bevolking weinig gelegen liggen. Zo blijft de Parkeergarage Heinsiuslaan en de omvang van deze uitbreiding een heet hangijzer voor de omwonenden. De tijden zijn veranderd. Het kan anders en beter voor Leiderdorp. Eric Kroes, bewoner Langendijkdreef

Wandelen in de Bloemerd alleen met laarzen en met behendigheid Leuk bericht in de Het Leiderdorps Weekblad van 13 februari: Natuurrubriek over de Bloemerd. Het verbaast mij wel dat de 3 initiatiefnemers Leiderdorpers zijn. Waarschijnlijk zijn ze dan al een tijdje niet zelf in de Bloemerd geweest om te wandelen. Ik kom al jaren dagelijks in de Bloemerd, maak er de wisseling van de seizoenen mee en probeer ook nog te genieten van wat er groeit en bloeit. Maar dat je er kunt wandelen is een illusie. Ja, op het asfaltpad van Schietvereniging naar Hockeyveld dan ietsje door en via asfalt weg langs de manege terug naar de brug. Met inderdaad fietsers/sporters van en naar... Maar verder is wandelen niet mogelijk! De paden van weleer zijn al jaren onbegaanbaar. Modder, diepe kuilen en bij nattigheid glibber en glij je met je laarzen aan alle kanten op. Ik weet dat verschillende mensen vaker bij de groenvoorziening hebben geklaagd. De aanleg van een ruiterpad was het gevolg! Daar moet je weer hink-stap-sprong langs de paardenmest. Heb meegemaakt dat oudere mensen of buitenlanders die in Tulip-Inn logeerden, vroegen of ze Bloemerd wat konden wandelen. Nou, dat kan dus niet met je nette schoenen, alleen met laarzen en je moet behendig zijn. Ik ben zeer benieuwd naar de rubriek over de Bloemerd, genieten in je stoel... Die nog uit te zetten wandeltochten zijn niet echt iets om naar uit te kijken! P.S. Op dit moment vindt er weer een ‘kaalslag’ plaats, hebben we er ook weer diepe bandensporen van de voertuigen bij! E.Sentener, Wederikkreek, Leiderdorp

De leerlingen van de Schakel hebben plezier tijdens de voorstelling van de Milieubende.

Hoe word ik een milieuheld n Milieubende leert kinderen door groene bril te kijken Leiderdorp n Donderdag 14 februari bracht de Milieubende een bezoekje aan basisschool De Schakel in Leiderdorp. Een acteerduo gaf in aanwezigheid van wethouder Leo Maat een vrolijke voorstelling over het milieu. Tekst en foto: Marissa de Kort Van maandag 11 tot en met vrijdag 15 februari bood de Omgevingsdienst West-Holland aan twaalf basisscholen in de regio Hollands Midden een voorstelling en workshop ‘Hoe word ik een milieuheld?’ Deze voorstelling werd gespeeld door de Stichting Milieubende: een interactief theater en workshop in één. Dit initiatief laat kinderen van groep 7 en 8 meedenken over het verbeteren van het milieu. Het idee is dat scholieren op een speelse manier leren door een ‘groene bril’ te kijken en zelf duurzame oplossingen te verzinnen. De Milieubende was afgelopen week te vinden in de gemeenten

Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten. Donderdagmiddag 14 februari was basisschool De Schakel in Leiderdorp aan de beurt om een lesje ‘milieu’ te leren.

Workshop

Een acteerduo van de Milieubende speelde het stuk ‘Er zijn nog noedels’. Een vrolijke voorstelling op een interactieve wijze over hoe de wereld is vergaan. Na deze voorstelling gaven de twee acteurs de workshop ‘Hoe word ik een milieuheld’. De klas werd na de psychologische test ‘Welk type held ben jij’ ingedeeld in denkers, dromers, doeners en roepers. Zo konden de kinderen zelf nadenken over hoe zij een bij-

drage zouden kunnen leveren aan het milieu. De klas krijgt hierna een maand de tijd om hun plannen, ideeën en acties uit te werken en te verzamelen in een groot plakboek: het Milieuheldenboek. Dit plakboek wordt vervolgens opgestuurd naar de Stichting Milieubende, die samen met een deskundige jury bepaalt welke vier klassen de beste ideeën hebben. Deze klassen mogen hun ideeën presenteren op een feestelijke slotmanifestatie, waar uiteindelijk één winnaar wordt gekozen. De slotmanifestatie zal plaatsvinden op vrijdagochtend 19 april 2013 in het gemeentehuis in Leiderdorp. Behalve aan De Schakel heeft De Milieubende vorige week een bezoek gebracht aan de Willem de Zwijgerschool in Leiderdorp en veertien basisscholen in Leiden, Oegstgeest en Voorschoten.

Ruim baan voor Winkelhof VERVOLG VAN VOORPAGINA leiderdorp n De uitspraak van de Raad van State maakt wel de weg vrij voor de uitbreiding van Winkelhof. De plannen om van het gebied rond Winkelhof het kloppend hart van Leiderdorp te maken, kent een lange historie. In 2000 werd al het Centrumplan geïntroduceerd. De bestemmingsplanprocedure en de daarmee gepaard gaande inspraakprocedures kunnen de vergelijking met een springprocessie doorstaan: drie stappen vooruit, twee achteruit. Voor een paar ton werd een extern adviseur aangetrokken om samen met de omwonenden een uitvoerbaar plan te maken. Het was niet eenvoudig, maar voor de zomer van 2007 lag er toch een schetsplan waarmee iedereen vrede kon hebben. De uitwerking kostte vervolgens nog twee jaar. Toen het uitgewerkte plan klaar was, in

juni 2009, werd nog gedacht dat de bouw van de nieuwe parkeergarage aan de Heinsiuslaan in augustus 2010 zou kunnen starten en dat de hele uitbreiding in maart 2013 afgerond kon zijn. Maar het is anders gelopen. Toen duidelijk werd, dat er aan de kant van de Heinsiuslaan een grote parkeergarage voor Winkelhof zou komen, kwamen de bewoners van de aan de overkant gelegen Van Lennepdreef in het geweer. Hun gang naar de bestuursrechter had maar ten dele succes. De Raad van State keurde begin 2012 het bestemmingsplan Nieuw Centrum slechts gedeeltelijk goed. De gemeente werd in staat gesteld de verkeersbewegingen rond Winkelhof beter te motiveren. Volgens de Raad van State is de gemeente daarin nu geslaagd. Het instellen van een 30-km zone op de Van Poelgeestlaan en de Vronkenlaan in combinatie met een vrachtwagenverbod levert een veiliger verkeersituatie op, stelt de Raad. De herinrichting van het kruispunt

Engelendaal, Vronkenlaan en Heinsiuslaan met extra opstelstroken voor afbuigend verkeer kan in de ogen van de Raad de toets der kritiek doorstaan. Winkelhof krijgt daardoor na de uitbreiding slechts met een geringe toename van het verkeer te maken. Voor fietspaden op de Heinsiuslaan, zoals de omwonenden willen, is volgens het hoogste bestuursrechtelijke orgaan geen aanleiding.

Snel starten

Projectmanager Jeroen Smits van Winkelhofeigenaar Wereldhave geeft aan dat Wereldhave zo snel mogelijk met de uitbreiding van het winkelcentrum wil starten. Overigens zal het nog wel enige tijd duren voor de eerste paal de grond in kan verwacht hij; er moeten nog de nodige gemeentelijke vergunningen worden aangevraagd, getoetst en verleend. Ondertussen gaat Wereldhave ook gewoon door met het opknapplan voor Winkelhof. Dat is al gestart in de parkeergarage, waar muren en pilaren een verfje hebben gekregen.


vleeswarenkoopje:

Wil jij beginnen met hardlopen?

trots van de keurslager:

Bij 150 gram

gebraden entrecote

gratis 100 gram

selderijsalade

met gratis 100 gram vleesjus

special:

Pittig preipakketje Eerstvolgende cursus start 9 maart 2013 om 09.30 uur

100 gram

1

75

Aanbiedingen geldig in week 8

Informatie en inschrijven via www.starttorun.nl

kalfssukade

Verstand van Lekker Vlees • www.keurslager.nl

Begin met hardlopen! VanDrielSports organiseert een nieuwe cursus Start to Run. Zaterdag 9 maart start een nieuwe groep vanaf de schaats- en skeelervereniging aan de Boomgaardlaan 18 in Leiderdorp. Start to Run is bedoeld voor beginnende hardlopers. In 6 weken bouw je conditie op van 1 naar 20 minuten hardlopen en je leert ook alle beginnertrucs. Je traint onder leiding van enthousiaste trainers en met gezellige loopmaatjes in het park, het bos of op de atletiekbaan. Je wordt fitter en verbrandt ook nog een flinke hoeveelheid calorieën. Alle inschrijvers ontvangen een GRATIS T-shirt dat wordt gesponsord door Sport2000 Leiderdorp. Bovendien krijgen deelnemers aan Start to Run 15% KORTING op hardloopartikelen bij Sport2000 Leiderdorp. Voor meer informatie over Start to Run of inschrijven, kijk op

www.starttorun.nl

Zorgen om de zorgbijdrage?

Heeft u het ook in de media gehoord: De nieuwe zorgbijdrage voor ouderen kan voor financiële problemen zorgen. Daar hebben wij de publiciteit gezocht.

Wil u financiële problemen door de zorgbijdrage verhelpen of voorkomen? >> Wij kunnen u adviseren. En als dat nodig is voor u een testament maken of aanpassen, en u helpen met andere regelingen.

ORANJEVERENIGING LEIDERDORP Secretariaat: Saskia E. Oudgenoeg, Raaphorst 3, 2352 KH Leiderdorp Website: http:www.ovleiderdorp.nl; e-mail: secretaris@ovleiderdorp.nl Het bestuur nodigt alle leden van de Oranjevereniging uit om aanwezig te zijn op de Algemene Ledenvergadering op woensdag 6 maart 2013. AGENDA Betreft: De Algemene Ledenvergadering van de Oranjevereniging Leiderdorp Datum: woensdag 6 maart 2013, aanvang 20.30 uur Plaats: Buurtgebouw Het Zijlkwartier, Van der Marckstraat 19 te Leiderdorp 1. 2. 3. 4. 5.

Opening Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de OVL van 14 maart 2012 Ingekomen stukken Mededelingen Verslag secretariaat 2012

6. 7. 8. 9.

Verslag penningmeester 2012 Verslag kascommissie 2012 Verkiezing kascommissie 2013 Bestuursverkiezingen Reglementair aftredend zijn Arno Mentink en Hanna van den Berg. Beiden stellen zich herkiesbaar. Nieuw te benoemen lid is Didos van Dam. Vaststelling werkprogramma 2013 Behandeling en vaststelling begroting 2013 Rondvraag Sluiting en borrel

10. 11. 12. 13.

Wilt u de Algemene Ledenvergadering bijwonen dan kunt u de vergaderstukken aanvragen via www.ovleiderdorp.nl. Lukt dat niet, dan is aanvragen telefonisch mogelijk bij de secretaris (071-5894619). U krijgt dan de stukken per post toegestuurd.

Winkelcentrum Oranjegalerij Frederik Hendriklaan Leiderdorp

Wilt u even heerlijk ontspannen???

Knip dan deze bon uit en maak nu een afspraak voor een ontspannende rugmassage & gezichtsbehandeling *deze aanbieSpeciale aanbieding* van € 75,00 voor € 59,95 ding is geldig t/m maart 2013

Marna Hairclub

Fred. Hendriklaan 36 - 2351 GC Leiderdorp 071-5895954 leiderdorp@marna.nl www.marna.nl

€10,- korting

Frederik Hendriklaan 34 2351 GC Leiderdorp

0715425350

info@touch-of-beauty.info www.touch-of-beauty.nl

op uw eerste behandeling of gratis Kerastase haarbad naar keuze

VAN DER HOLST assurantiën F. Hendriklaan 38 2351 GC Leiderdorp T 071 - 589 29 88 E info@vanderholstassurantien.nl I www.vanderholstassurantien.nl Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

FREDERIK HENDRIKLAAN 4 - LEIDERDORP TEL. (071) 711 21 26 - FAX (071) 3622284 M. 0651053790 Open werkdagen: 09.00-21.00 uur; weekend: 10.00-16.00 uur. info@schonkcomputersolutions.nl www.schonkcomputersolutions.nl


lokaal

LEIDERDORPS WEEKBLAD

Kort nieuws Nieuw: Shakers Leiderdorp n Jongerencentrum Dwars start vrijdag 1 maart met Shakers, een alcoholvrije cocktailparty voor tieners van 13 tot 16 jaar. Sinds de opening van jongerencentrum Dwars was er elke maand Ready4dance tienerdisco in Dwars. De leeftijd van dit feest overlapte met de maandelijkse kinderdisco, voor kids van 9 tot 13 jaar. Daarom is besloten om een nieuwe leeftijdsgrens te bepalen voor de tienerdisco, namelijk 13 tot 16 jaar. De disco krijgt meteen een nieuwe naam: Shakers. Vrijdag 1 maart is de eerste editie van Shakers, een alcoholvrije cocktailparty, in Dwars van 21.00 tot 0.00 uur. Kosten €2,50, met gratis cocktail. Entree alleen met legitimatie of schoolpas. Locatie: Dwars, Bloemerd 1c, Leiderdorp. Met de komst van Shakers komen de geplande data voor de Ready4dance disco te vervallen.

Sieraden maken leiderdorp n Volgende week start in Dwars een nieuwe workshop sieraden maken voor meiden van 9 jaar en ouder. De kinderen maken kennis met verschillende technieken. Ze leren bijvoorbeeld hoe je een slotje aan een ketting maakt en hoe je een sleutelhanger maakt. De workshop is op de maandagen 25 februari, 4 maart en 18 maart. van 18.45 tot 20.15 uur. De kosten voor drie lessen zijn € 17,50. Opgeven vooraf is noodzakelijk. Meer info is te vinden op www.dwarsleiderdorp.nl.

woensdag 20 februari 2013

De Vrede Express komt weer naar Leiderdorp n Interactieve tentoonstelling over vrede, democratie en burgerschap leiderdorp n Op initiatief van de Oranjevereniging Leiderdorp komt De Vrede Express weer naar Leiderdorp. Van 26 februari tot en met 6 maart staat de reizende tentoonstelling in een trailer bij Verpleegtehuis Leythenrode opgesteld. Deze interactieve tentoonstelling over vrede, democratie en burgerschap van de Stichting Vredeseducatie is met name bedoeld voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen. De Oranjevereniging nodigt basisscholen voor de tentoonstelling uit in het kader van haar activiteiten rond 4 en 5 mei.

Inmiddels schreven al twaalf groepen van zeven Leiderdorpse scholen zich in voor de tentoonstelling. De Vrede Express is ook voor volwassenen interessant. Daarom is de tentoonstelling voor andere belangstellenden toegankelijk. De bezoektijden zijn tijdens werkdagen om 9.00, 10.30 en 13.30 uur. Wie de tentoonstelling wil bezoeken, moet voor de zekerheid contact opnemen met Saskia Oudgenoeg van de Oranjevereniging via tel. (071-) 5894619. De toegang is gratis.

Interactief

De Vrede Express gaat over anders zijn, vrijheid en democratie, de afschaffing van de democratie in W.O. II, plagen en pesten, conflicten en

macht. In de trailer werken de bezoekers aan interactieve opdrachten. Aan de hand van een routekaartje gaan zij met vragen aan de slag. Op school worden de antwoorden gegeven zodat er een gesprek over kan worden gevoerd. Bij het thema ‘Democratie’, bijvoorbeeld, ervaren en onderzoeken bezoekers de gevolgen van het afschaffen van democratie. Centraal staan gebeurtenissen uit de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Er is geen vrijheid meer om te zeggen of te schrijven wat je wilt. Minderheidsgroepen worden bedreigd. Aan de bezoeker wordt gevraagd wat hij zelf het ergst zou vinden: je fiets inleveren, bioscoopof zwemverbod, niet sporten, niet

Lidmaatschap OVL Nog geen lid van de Oranjevereniging Leiderdorp? Het kost slechts vijf euro per jaar per gezin om bij te dragen aan een bruisend Oranjeprogramma in Leiderdorp. Aanmelden kan via e-mail secretaris@ ovleiderdorp.nl.

leiderdorp n Alweer een aantal jaren wordt op basisschool Regenboog in Leiderdorp Valentijn gevierd met kinderen uit groep 5 tot en met 8. Zo ook vorige week donderdagavond. De kinderen konden op de dag zelf briefjes schrijven en die in een speciale Valentijnsdoos stoppen. Tijdens het atelier dans leerden ze van juf Karin een swingende dans. Op de feestavond konden de veelal rood/wit/roze geklede leerlingen met hun vrienden op de foto te gaan achter de speciale Valentijnslijst (zie foto). Meester Bert verzorgde de muziek op deze avond en las de briefjes voor. Een bijzondere was dit jaar een boodschap voor de juffen van groep 5-6 waarin ze werden bedankt voor hun lessen en de goede uitleg! De avond werd afgesloten met de dans, waarbij ook ouders meededen. Er is eigenlijk maar één nadeel aan deze avond: voor sommige kinderen duurt het wachten tot ze in groep 5 zitten een beetje te lang!

leiderdorp n Buurtvereniging Zijlkwartier organiseert zaterdag 23 februari van 20.00 uur tot 24.00 uur een Dance Party voor tieners van 11 tot en met 15 jaar. Het discofeest wordt gehouden in het wijkgebouw aan de Van der Marckstraat 19. DJ’s zijn Nick & Pascal. De toegang is € 3,50 per kind. Er is beveiliging en toezicht door de organisatoren. Roken en alcohol zijn niet toegestaan.

ONTDEK DE BLOEMERD

Trekkende ganzen, het voorjaar komt! Gisteravond liep ik in het donker naar huis en hoorde ze... Ik speurde de hemel af; niets! Het geluid kwam steeds dichterbij en eindelijk zag ik waarop ik hoopte: trekkende ganzen.

A

telefoneren, niet zelf uitmaken met wie je speelt of niet naar de kapper? Het thema ‘Conflict’ nodigt uit na te denken over de verschillende kanten van een conflict. Wat weegt daarbij het zwaarst. Je vriendschap of het resultaat? Wat is je plan? Er kan voor compromissen gekozen worden, of je zin doordrijven, onderhandelen of een win-win situatie.

Valentijn op basisschool Regenboog

Dance Party

fgaande op het geluid waren het grauwe ganzen; luid gakkend en in stijlvolle V- formaties. Het voorjaar komt er aan! De ganzen gaan naar huis! Vandaag op weg naar De Bloemerd, ons sportpark in Leiderdorp, en zag ik ze weer; een sliert op weg naar huis! Het is prachtig weer, de zon schijnt; de hemel strakblauw en wolkeloos. Maar in het noorden aan de rand van de horizon wordt minder mooi weer aangekondigd, dikke grijze strato-cumulus wolken voorspellen regen, maar nu nog niet. Dus besluit ik (met rubberlaarzen aan en dat is echt nodig, en een deel van de pret in De Bloemerd!) langs Dwars, het jon-

5

gerencentrum, naar mijn favoriete paadje te lopen. De paadjes hebben geen namen, ik noem het wel ‘ons bospaadje’, het dubbele pad langs de volkstuinen. Op weg hier naar toe kom ik veel tegen, maar deze week wil ik u aandacht vragen voor nog meer voorjaar. Op het bospaadje, met name op het lichtere paardenpad, is de groeistart van drie voorjaarsbloeiers al te zien. Het fluitenkruidgroen staat er al vanaf november, heeft zich dapper aan de sneeuw ontworsteld en zijn groei hervat. Over een tijdje zal blijken of het ongeschonden de vorstperiode heeft doorstaan. Dicht daarbij zijn de groene pun-

VIJF GIDSEN VAN NATUURORGANISATIE IVN VOLGEN DIT JAAR HET PLANTEN- EN DIERENLEVEN IN HET LEIDERDORPSE SPORT- EN RECREATIEPARK DE BLOEMERD. ELKE WEEK SCHRIJVEN ZIJ IN DEZE RUBRIEK OVER HUN BEVINDINGEN.

ten van de lancetvormige bladeren van het daslook al te zien. Ik twijfel en heb een puntje (klein!) van het blad gekneusd en geroken. Ja hoor, geen twijfel; uienlucht! De derde starter is het speenkruid, de glanzend groene, hartvormige blaadjes van dit plantje komen ook al boven de grond. Hoe lang zal het duren voordat we de eerste bloemen kunnen zien? Ik weet het niet precies maar ik zal deze week zeer regelmatig even gaan kijken om te zien hoe ver het is. Verder lopend, nu over het comfortabele asfaltpad met aan mijn linkerhand de schooltuinen, zie ik weer zo’n voorjaarsbode, de hazelaar. Al sinds januari zie ik de katjes (de mannelijke bloemen, dus met stuifmeel) aan deze struik hangen. Het zijn langwerpige aanhangsels van ongeveer 4 centimeter die langzaam bleekgeel kleuren. Voorjaarsverschijnselen, heerlijk! Maar vandaag zag ik iets nieuws: uit

Een trosje hazelaarkatjes, met daarboven de vrouwelijk bloem. sommige groene knoppen komen piepkleine (nu 2 mm) rode tongetjes als een soort zeeanemoon; de vrouwelijke bloem van de hazelaar. Ze bevinden zich verspreid aan de takken, soms geeneen, soms drie bij elkaar; hoe zou dat komen? Zullen ze nog groter worden? Ik reali-

seer mij nu dat het weer tijd wordt om mijn loep mee te nemen. De wolken zijn inmiddels boven De Bloemerd aangekomen en het begint te regenen; mij deert het niet. Ik geniet! Tekst en foto: Maddy van Holland


 FAMILIE-Berichten

"Het is goed zo"

Aanleveren familieberichten

Na een kortstondig ziekbed is overleden mijn lieve zorgzame man, onze ome Cor en opa

Per e-mail

C.P. Luijnenburg

U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie. Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Leiderdorps Weekblad. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF).

Per post of afgeven

U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do: 8.00-17.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Cor

weduwnaar van Neeltje Moes Gouda, 26 december 1920

Leiderdorp, 17 februari 2013

Gonny Luijnenburg-Janssen Finet Jonno en Adil Kyan Lennart Rent, Marianne en Robbert Koen Sophie Annebel

Een persoonlijk afscheid. Wij zijn er als u ons nodig heeft. Een geruststellende gedachte.

Telefoon: 071 - 573 08 34 (24 uur per dag, ook in het weekend) Monuta Soek Hoogmadeseweg 66, Leiderdorp www.monuta.nl

Hoofdstraat 89 2351 AD Leiderdorp De dankdienst voor het leven van Cor vindt plaats op zaterdag 23 februari om 10.30 uur in de Dorpskerk, Hoofdstraat 19 in Leiderdorp. Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren in de kerk. Rond 13.30 uur begeleidt de naaste familie Cor naar crematorium Rhijnhof. geen bloemen

Ook als u niet bij ons verzekerd bent.

• Eerhart Sierbestra- • Zelf bomen omgezaagd • Gezocht: Inspirerende ting. Voor al uw bestra- of flink gesnoeid? Met atelierruimte in of tingen en tuinwensen. Bel voor vrijblijvende prijsopgave 070-3211006.

Vuil tapijt? Laat het vakkundig reinigen of huur Mr. Steam. Gratis thuisbezorgd. Tol Steam Interieurverzorging, tel. 070-5116612.

• Dak herstellen? Bou­ma/

Grundeken bellen! 5114674-5118394. Uw dakspecialist!

Vwo-, havo, mavo, vmbo-leerlingen: huiswerkbegeleiding/ bijles aangeboden door ervaren A/B student. Tel. 071-5616768.

BC SIERBESTRATING Tegelwerk, met afvoer, gra-tis prijsopgave. Tel. 06- 55321682.

• STUKADOORSWERK / Glad en strak/Plafonds/ Spachtelputz/Scherpe prijs, 6% b.t.w. Tel. 06-20136876.

Met aandacht en zorg voor een passend afscheid.

50-plusser SCHILDERT, SAUST en behangt uw huis weer als nieuw. Tel. 06-13067762. Wassenaar en Voorschoten? www.tcdekampioen. nl.

071 - 523 40 40

www.theadijkstra.nl

Bubbels van het huis. Uw locatie voor borrel diner - feest - event. Herenweg 227 2201 AG Noordwijk tel. 071-3619499 info@cleyburch.nl www.cleyburch.nl

www.zalenverhuurkruyt schipvanleiden.nl. Mooi bruin café in oude centrum van Leiden. Voor afstudeerborrels, recepties, verjaardagen, etc... Geen huur! Wel wat servicekosten en normale gangbare drankprijzen! Reserveringen: tel. 06-25047376.

wil u graag hel•penStudent met COMPUTERPROBLEMEN. € 15,p.u. Tel. 070-5114250.

Vanaf 1 maart geopend. persoonlijk, betrokken en altijd dichtbij Nico Soek begeleidt en verzorgt de uitvaart, ook als u elders verzekerd bent.

Merelstraat 28 2352 VD Leiderdorp

071 - 57 20 076 dag en nacht www.arumuitvaartzorg.nl

• GARAGEBOXEN in Oegstgeest en Leiden. Huurprijs v.a. € 110,-. Inlichtingen 06-20773480.

Te koop: CHALET in het bosrijke Voorthuizen met een heerlijke tuin op het zuiden. Voor informatie: tel. 06-44114066.

• Zon. 3 mrt. vlooienmarkt Sassenheim.

Sph. de Wasbeek. Huur ook een kraam: € 27,-. www. don events.nl, tel. 0348441205.

• stucwerk, schilder-, tegelzet-, loodgieters-, timmerwerk. 19110519.

Tel.

06-

Mooie bomen zijn een sieraad voor uw tuin. Voor snoei en aanplant: 070-5111923, b.g.g. 0653794870. Advies v.a. € 50,-.

voor be• GITAARLES • Lekker toerfietsen vanuit ginners & gevorderden.

STEUNZOLEN. Erkend leverancier, lid Stichting LOOP, vergoeding via zorgverzekeraar. Een afspraak kunt u maken in Oegstgeest, Leiden en Leiderdorp met Wim van Zijp, tel. 071-5238468 of 0612028319.

Cleyburch

onze prof. VERSNIPPERAAR is het zo weg. Tel. 070-5111923 / 06-53794870 of mail deversnipperaar@kpnmail. nl

M.b.v. een praktisch systeem leer je slag, tokkel & melodie gitaar spelen. Popsongs ‘60-’90. Info: 0715222064.

glitterkleding •op Bling-store.nl Nieuw en goedkoop. 071-5176505.

schildersbedrijf Van den Oever voor binnenen buitenschilderwerk. Tel. 071-4035280/06-54261554. BELASTINGHULP aan •huis, particulieren/zelfstandige ondernemer, ma-vr. 9.00-21.00 + za.: 0252702750 of mobiel 0634849928.

Kringloop •“Werkwinkel 2e Kans” open dinsdag en donderdag 13.30-16.00 uur. Elke laatste zaterdag van de maand 10.00-13.00 uur. Zilkerduinweg 105 de Zilk.

grenzend aan Noordwijkerhout. baukjeuitendaal@hotmail.com of 06-22996736. Te huur: Garage•box, gelegen tussen de Fa-

britiuslaan en de Middelweg. Per maand € 175,-. Tel. 0523- 658 059.

WIMPEREXTENSIONS LashExpress komt bij u thuis € 79,00 nieuwe set, ook verven en epileren wenkbrauwen en wimpers. 06-24928069.

Medisch pedicure, diabetici en algemene voetverzorging in Wassenaar bij u thuis? Carmen helpt u graag. Tel. 0623073525.

TENGRI spirituele beurs. Zondag 3 maart 13.00-17.30 uur. Linquenda, Oostmoor 52 NieuwVennep. www. counsellingenhealing.nl

kortingscoupon 20% afhaalkorting op pizza en pasta, madi-wo-do Pizzeria Noordzee, Boulevard 72, Katwijk, tel. 071-4015742, www.hotelnoordzee.nl

kortingscoupon 10% afhaalkorting op uw restaurantnota, ma-di-wo Bistro-Pizzeria Noordzee, Boulevard 72, Katwijk, tel. 071-4015742, www.hotelnoordzee.nl

kortingscoupon voor bij uw lunch Gratis koffie of thee 2 x Lunchrestaurant Noordzee, Boulevard 72, Katwijk, tel. 071-4015742, www.hotelnoordzee.nl

u een leu•keZoekt oppas voor uw lieve

kinderen? Stop dan met zoeken en neem contact op met Rachel Prins: 0651176496 of mail naar: infaith@live.nl. Veel ervaring en zeer flexibel. Ik ben o.a. aangesloten bij contactouderbureau Nanny&Co.


nieuws

LEIDERDORPS WEEKBLAD

Kort nieuws Goede opbrengst actie Kerkbalans leiderdorp n De actie Kerkbalans is ook dit keer, ondanks de slechte economische omstandigheden, succesvol verlopen. Volgens de eerste telling van de toezeggingen, die voor het jaar 2013 werden gedaan, kan de Protestantse Gemeente in Leiderdorp en Zoeterwoude Rijndijk, rekenen op een bedrag van zeker 360.000 euro. Hiervan worden de drie predikanten, kosters en het onderhoud van de twee kerken betaald, evenals het pastorale werk onder bijvoorbeeld jongeren en ouderen. Het geld is bijeengebracht door 1700 huishoudens (totaal 2900 leden). Midden in de winterperiode in de tweede helft van januari gingen zo’n 130 vrijwilligers door de vrieskou bij de leden langs. Eerst om de kerkbalansenvelop persoonlijk aan huis af te geven. Een week later om die - uiteraard met ingevulde toezegging - weer op te halen. Om iedereen bij het werk van de kerk te bepalen was er een speciale leaflet gemaakt waarin werd aangegeven wat de kerk doet (zie ook www.pg-l.nl ).Veel mensen vinden het belangrijk dat de kerkgemeenschap blijft bestaan en blijken daarvoor echt iets over te hebben! De Protestantse Gemeente Leiderdorp is blij met dit voorlopige resultaat. De ervaring leert dat door nagekomen toezeggingen het totale bedrag nog zal stijgen.

n ‘Er moet hier op 30 april toch een vlag kunnen hangen’ leiderdorp n “De kroning van Willem-Alexander komt eraan en wij hebben nog altijd geen vlaggenmast. Straks hangt hier bij De Ommedijk op 30 april geen vlag uit. Dat mag toch niet gebeuren!” Tekst en foto: Corrie van der Laan Bewoner J. Arnoldus van het De Ommedijk vindt het onbegrijpelijk dat er nog altijd geen vlaggenmasten geplaatst zijn bij het Leiderdorpse woonzorgcomplex. “We mogen zelf geen houders voor vlaggen aan de gevel bevestigen, maar toen we hier kwamen wonen hebben we de toezegging gekregen dat er centrale vlaggenmasten zouden komen. Inmiddels zijn we twee jaar verder en er is nog niets gebeurd.” Woordvoerder Hans Kol van woningcorporatie Rijnhart Wonen, de eigenaar van De Ommedijk, bevestigd dat die toezegging inderdaad is gedaan. “En we zijn er ook vanaf het begin mee bezig geweest.” Aanvankelijk was het idee om vlaggenmasten in de binnentuin te plaatsen, maar dat bleek niet uitvoerbaar. Dus is nu het plan om masten te plaatsen aan zowel de voorkant

De hoofdingang van De Ommedijk, nu nog zonder vlaggenmast. van het gebouw, bij de hoofdingang, als aan de achterkant, de kant van de Engelendaal. “Maar dan kom je op buitenterrein en dat is grond van de gemeente. Om daar vlaggen-

Koppelklaverjassen LEIDERDORP n Bij Muziekvereniging Tamarco kan op vrijdag 22 februari weer worden geklaverjast in het clubgebouw aan de Van der Marckstraat 19b in Leiderdorp. Aanvang 20.00 uur. Inleggeld € 6,00 per koppel. De organisatie zoekt een kaartmaatje voor klaverjassers die alleen komen.

masten te plaatsen hebben we een vergunning nodig. We zijn in overleg om het voor elkaar te krijgen, maar het heeft tijd nodig.” Volgens een woordvoerder van de

gemeente is er nog geen officiële vergunningaanvraag voor de masten binnen gekomen, maar is er wel overleg gaande tussen de gemeente en Rijnhart Wonen over de kwestie.

Taxatiemiddag levert bijzondere bijbels op

leiderdorp n Op maandag 25 februari start een nieuwe cursus Notenlezen bij stichting MOL. Deze serie bestaat uit tien lessen die worden gegeven op maandagavonden. Lesdata: 25 februari, 4, 11, 18 en 25 maart en daarna tweewekelijks, de laatste cursusavond is op 10 juni.

Voor aanmelden en vragen is de stichting per mail bereikbaar via info@muziekonderwijsleiderdorp.nl , telefonisch via 06-22320600 of kijk voor meer informatie op de website www. muziekonderwijs-leiderdorp.nl.

7

De Ommedijk wacht op vlaggenmasten

Leren notenlezen

De cursus is bedoeld voor volwassenen die bijvoorbeeld in een koor zingen en het notenschrift willen leren begrijpen zodat zij beter in staat zijn hun partijen te studeren. Daarnaast is deze cursus ook geschikt voor ouders van kinderen die muziekles volgen en hun kinderen daarbij willen kunnen helpen. Carla Veeningen, docente zang en muziektheorie, geeft de cursus op tien maandagavonden van 20.00 tot 21.45 uur op Hoge Rijndijk 16 in Zoeterwoude Rijndijk.

woensdag 20 februari 2013

Leiderdorp n De taxatiemiddag van oude bijbels, atlassen en leesboeken, op 11 februari in het Tulip Inn Hotel in Leiderdorp, heeft een paar fraaie vondsten opgeleverd. Kapster Annemiek Schenk opende op 2 januari MOODS Hairsalon.

Net geopend: MOODS Hairsalon leiderdorp n MOODS Hairsalon in Leiderdorp opende 2 januari haar deuren, een kijkje nemen waard dus! Tekst en foto: Marissa de Kort Na een warme ontvangst met een kopje thee vertelt eigenaresse Annemiek Schenk over haar ambities en passie voor het kappersvak en haar kapsalon. Voordat Annemiek aan haar kappersopleiding begon, was ze al aan de slag bij de Kinki Kappers, waardoor ze al een voorsprongetje had. Na het succesvol afronden van haar opleiding en verschillende cursussen, is ze inmiddels al zeven jaar actief in het kappersvak. Tijd voor een stapje verder! Annemiek heeft er namelijk altijd al van gedroomd om haar eigen salon te beginnen. Na vijf jaar te hebben gewerkt voor

Hizzi Hair, was het eindelijk zover. In december kwam er een pand vrij in Leiderdorp en Annemiek was er snel bij. Binnen een maand was deze omgetoverd tot een volledige, strak en hip ingerichte hairsalon met alles erop en eraan. Ooit droomt Annemiek ervan om haar eigen leerbedrijf te beginnen en bekend te staan als een leuke en goede kapster die haar leerlingen stuk voor stuk heeft opgeleid en ingewerkt. Een mooi doel om naar te streven! Klanten kunnen met óf zonder afspraak van dinsdag tot en met zaterdag en op de donderdagavond bij MOODS Hairsalon terecht. MOODS Hairsalon Molenaarstraat 2, Leiderdorp. Tel: (071-) 5892562. Facebook: moodshairsalonleiderdorp. Twitter: @HairsalonMoods

Even later kondigde een twee unieke bijbel zich aan, en wel uit 1614. Een lijvig exemplaar voor de Statenvertaling. Deze zogenaamde annotatienbijbel met aantekeningen van bijvoorbeeld de reformator Th. Beza is op zichzelf al heel bijzonder. Meer bijzonder waren de honderden bijgebonden kleine bijbelse prenten die Molendijk deels onbekend waren. Met warempel enkele kaarten van de cartograaf Plancius. Eveneens een uniek exemplaar. Ook deze bijbel op een veiling zeker 4000 euro, en wellicht veel meer, opbrengen.

Taxateur Arie Molendijk uit Rotterdam kwam twee heel bijzondere en waardevolle bijbels tegen. Een onbekende zogenaamde ‘piratenbijbel’ uit 1648 spande de kroon. Het jaar 1648 voor een oude bijbel is op zichzelf niks bijzonders. Maar het gaat hier om het titelblad Tot Dordrecht bij Pieter Loyemans ende Marten Bot. En Amsterdam voor Jacob Colom. Van deze bijbel is het jaar van uitgave 1645 bekend en beschreven in diverse naslagwerken zonder de vermelding van Colom. Echter van deze editie uit 1648 is nergens iets te vinden. Zelfs Prof. Anne van den Berg van het Nederlands Bijbelgenootschap in Haarlem kon in zijn naslagwerken helaas niets over deze uitgave vinden. Evenals de uitgave van 1645 verscheen deze zonder vergunning van het stadsbestuur van Dordrecht. Hoewel de bijbel ooit gerestaureerd is en wat ouderdomssporen bevat gaat het hier om een zeer zeldzaam exemplaar. Op een veiling kan dit lijvige boek duizen- Het titelblad van de ‘piratenbijbel’ uit den euro’s opbrengen. 1648. Foto: PR


TE KOOP

Oostdorperweg 169

Wassenaar

Halfvrijstaand vooroorlogs herenhuis met achtergelegen multifunctionele ruimte van 92 m² (voormalige bollenschuur) en ruime zonnige achtertuin van ca. 20.00m diep x 8.50 breed op het noordwesten. Deze woning is per direct beschikbaar en een unieke kans voor een ondernemer die een opslag of werkplaats aan huis zoekt. De indeling is als volgt: entree, ruime lichte hal/gang met glas-in-lood ramen, toilet, trap- en meterkast, lichte woon/eetkamer en suite 10.60m x 3.63m met erker eveneens met glas-in-lood ramen en vaste kasten, dichte keuken met originele servieskast en toegang naar de achterplaats met zij-ingang naar de achtertuin, schuur met opstelplaats voor de wasmachine en droger en CV-opstelling, via de plaats toegang naar het bijgebouw (totaal 92m² verdeeld over 2 verdiepingen), het bijgebouw betreft een voormalige bollenschuur welke deels in gebruik is geweest als paardenstal met hooizolder; 1e Verdieping: overloop, ruime voorslaapkamer 3.63m x 3.25m met vaste kast, voor-/zijslaapkamer 2.20m x 1.97m, achterslaapkamer 4.22m x 3.63m met vaste kasten, badkamer voorzien van inloop douche, toilet en vaste wastafel, toegang tot het achterbalkon; 2e Verdieping: overloop, L-vormige voorslaapkamer ca. 4.35m x 2.42m met mogelijkheid voor tweede badkamer, achterslaapkamer 3.39m x 4.35m, beide met dakkapel; Het bijgebouw biedt diverse mogelijkheden; bruikbaar voor opslag, het stallen van motoren/ scooters/fietsen, grote hobbyruimte op de eerste verdieping op stahoogte onder het platte dak.

OPE

v.a. 14 fN eb. voor lu

nc en dine h p o s n a r k En m a a k NCH - & opAt ctt/iem U L n e e SHARE DINERBON 28lofebruari N!

& WI

Kenmerken: * Woonoppervlakte huis 145 m²; * Woonoppervlakte bijgebouw/hobbyruimte totaal 92 m² (over 2 verdiepingen); * Perceel 386 m² eigen grond; Prijs: € 395.000,* Bouwjaar 1929.

Tegen MAKELAARDIJ inlevering van deze bon WELP - 070-5111720

€25,- korting

*

naam adres tel e-mail

woontrend

n o b

bij besteding van minimaal €100,- bij Decorette

natuur

* Eén coupon per klant. Deze bon is geldig van 11-2-2013 t/m 2-3-2013 en niet inwisselbaar tegen contant geld. Verf en toebehoren zijn uitgesloten van deze actie.

Boulevard 70 • Katwijk aan zee • T 071 407 76 24 • www.thecomedykatwijk.nl

Tegen inlevering van deze bon JAGUAR BLANKESPOOR

€25,- korting

*

Jaguar naam

Gordijnstoffen in de nieuwste trendkleuren

€ 33.500

17/7/2008

Botanical Green

XF

4.2 SV8

Benzine

38527

€ 44.500

19/3/2008

Vapour Grey

XJ6

2.7D V6 SOVEREIGN

Diesel

97324

€ 49.500

7/3/2009

Ultimate Black

XJ

3.0D V6 PREMIUM LUXURY Diesel

8512

€ 82.500

7/3/2012

Ultimate Black

XJ

3.5 V8 Sovereign

140887

€ 32.500

28/4/2006

Jaguar Racing Green

* EénJaguar coupon pS-type er klan2.7D t. DeSport ze bon is geldig vanDiesel 11-2-2013 89901 97-XN-FP

€ 22.500

24/7/2007

Lunar Grey

TN-PT-14

Jaguar

V32853 tel Jaguar 24-ST-NPe-mail Jaguar

Benzine

t/m 2-3-2013 en niet inwisselbaar tegen contant geld. Verf en toebehoren zijn uitgesloten van deze actie.

Daimler

V12

Daimler Double Six

Benzine

176407

€ 12.500

5/10/1992

Westminster Blue

86-XR-PF

Jaguar

XKR

4.2 V8 S/C Coupe

Benzine

81076

€ 48.500

31/8/2007

Lunar Grey

57-TB-TX

Jaguar

XK

4.2 V8 Convertible

Benzine

24599

€ 44.500

6/7/2006

Indigo

20435

€ 95.500

14/9/2012

Midnight

VOORJAARSACTIES

Kwaliteit vloeren B46240 Jaguar XK 5.0 V8 Coupe Benzine PVC, Laminaat, Karpet, Tapijt

op alle Decorette (duo) rolgordijnen

KORTING

in alle maten leverbaar

Kleur

114380

79-JJX-7

20%

Jaartal

2.7D V6 PREMIUM LUXURY Diesel

Jaguar adres

spectaculair geprijsd

KM-stand Prijs

XF

47-HHJ-9

Kwaliteit vloeren PVC, Laminaat, Karpet, Tapijt

n o b

bij Merk besteding van minimaal Model Type Brandstof €100,- bij Decorette

Kenteken 49-GLN-5

VOORJAARSACTIES

ELKE DAG VERLOTEN WE ER 1

spectaculair geprijsd

Gordijnstoffen Company inCarsde nieuwste trendkleuren 86-TDV-9 Jaguar XF 2.2D Business Edition

Diesel

4750

€ 49.500

7/1/2012

Midnight

42-XPH-7

Jaguar

XF

2.2D Business Edition

Diesel

150

€ 54.500

31/8/2012

Ultimate Black

31-RJH-7

Jaguar

XKR

5.0 V8 S/C COUPE

Benzine

1980

€ 129.500

4/6/2011

Stratus Grey

69-ZTT-7

Jaguar

XJ

2.0t Business Edition

Benzine

250

€ 86.000

14/2/2013

Ultimate Black

Tegen inlevering van deze bon

€25,- korting

*

n o b

bij besteding van minimaal €100,- bij Decorette naam adres tel e-mail

* Eén coupon per klant. Deze bon is geldig van 11-2-2013 t/m 2-3-2013 en niet inwisselbaar tegen contant geld. Verf en toebehoren zijn uitgesloten van deze actie.

Winkelhof 36 Leiderdorp 071-541 32 63 www.decorettewinkelhof.nl leiderdorp@decorette.nl Deze actie is geldig van 11-2-2013 t/m 2-3-2013. Vraag naar de actievoorwaarden.

Bedrijvenpark Foreparkpark, Neckar 1 2491 BE DEN HAAG Verkoop@blankespoor-jaguar.nl Tel: 070-3575717 Fax: 070-3575719


nieuws

LEIDERDORPS WEEKBLAD

Brokjes Geen tweedeling in de sport En weer werd er niet geluisterd. De sportclubs gaan onzekere tijden tegemoet. Het gemeentebestuur heeft met het vaststellen van de sportnota zichzelf een brevet van onvermogen gegeven. Het heeft veel weg van onbehoorlijk bestuur. Ed Grootaarts beticht ons van vooringenomenheid. “Het gaat alleen over de drie Bloemerdverenigingen”, stelt hij op zijn D66-Weblog. In een overigens voor zijn doen opmerkelijk correcte reactie op Brokjes: ‘Zilverentant gevangene van zichzelf’, in het Leiderdorps Weekblad van 30 januari. Grootaarts heeft daar wel een punt, al moeten dat we dat enigszins nuanceren. We doen een poging hem uit de droom te helpen. De sportnota, zo was de opzet, zou een einde maken aan de “tweedeling” tussen de binnen- en buitensportverenigingen. De scheefgroei in de tariefstelling tussen de ‘rijke’ veldsporters en de ‘noodlijdende’ zaalsporters zou eens en voor altijd uit de wereld worden geholpen. De inhoud van de Sportnota viel echter bitter tegen, zo bleek bij de presentatie op 14 september 2012. Er dreigt een nieuw tweedeling te ontstaan. Nu in het nadeel van de veldsporters. RCL, Alecto en Velocitas moeten vanaf 2017 op eigen benen staan. Maar op welke manier, dat wordt in de nota niet duidelijk gemaakt. Een cijfermatige bebouwing ontbreekt. En ontbreekt nog steeds. Een conclusie die overigens ook door Grootaarts wordt getrokken. Dat de discussie hoofdzakelijk over de veldsporters gaat is daarom niet vreemd. Bij de zaalsporters en gebruikers van het zwembad De Does zijn nog enkele vuiltjes weg te werken. Maar dat is slechts klein leed wat de veldsporters te wachten staat. De nieuwe tweedeling brengt BVL, LeythonDC en De Spotvogels in een voordelige positie. Deze zaalclubs hebben met een maatschappelijk tarief te maken. Dan is het goed kersen eten en hoor je hen niet klagen. Dat bleek overigens al bij het in januari 2012 door het Leiderdorps Weekblad georganiseerde gehouden Sportdebat. “Verschillen in behandeling tussen sportinstellingen moeten wegvallen”. Het is een citaat uit de hiervoor genoemde column van Grootaarts. Daar kunnen we het van harte mee eens zijn. Sportwethouder Herbert Zilverentant moet nu aan de slag. De voorbereiding was niet best. Hopelijk slaagt hij er desondanks toch in, duidelijkheid te brengen over de tarieven in de sport. Sportminnend Leiderdorp zal hem dankbaar zijn.

Fotocursus voor (groot)ouders Leiderdorp n Trotse en blije

ouders, en niet te vergeten grootouders, willen graag sprekende, mooie, ontroerende foto’s van hun (klein)kinderen maken. En dan zeker niet alleen portretten, maar vooral ook foto’s van de kleintjes in actie.

Niet geposeerd, maar spontaan en natuurlijk. Losse foto’s om bijzondere momenten te vangen. De LVU organiseert in samenwerking met De Kinderkring (van de speelgoedwinkel in de Sterrentuin)

een korte cursus van drie lessen, waarin de deelnemers leren prachtige treffende foto’s te maken. Iedereen werkt met zijn of haar eigen fototoestel. De cursus wordt gegeven in de Sterrentuin op dinsdagochtend op 5 en 19 maart en 2 april van 10 tot 12 uur. De kosten bedragen € 52,- per persoon. Meer informatie is te vinden op de website www.leiderdorpse-volksuniversiteit.nl. Aanmelding via de website, per e-mail via leiderdorp@ volksuniversiteit.nl of telefonisch via (071-) 5411732.

woensdag 20 februari 2013

9

Start bouw nieuwe pannenkoekenboerderij Oud Ade/Leiderdorp n De heipalen zitten in de grond, de bouw van de nieuwe pannenkoekenboerderij in het Ghoybos, net over de grens van Oud Ade, is gestart. Door: Frans Brocken

De onderhandelingen over de verplaatsing van pannenkoekenboerderij De Hooiberg van Bospoort naar het aan de overkant van de provinciale weg gelegen Ghoybos hebben jaren geduurd. Het restaurant moet verkassen in verband met de komst van het Zweedse woonwarenhuis Ikea. Eigenaar Ger Nagtegaal van de pannenkoekenboerderij sloeg echter het ene na het ander bod in de wind. De onteigeningsrechter moest er aan te pas komen. Op het moment dat de drie scheidsrechters de hoogte van de afkoopsom wilden vaststellen, slaagde de gemeente er in overeenstemming met Nagtegaal te krijgen. De hoogte van het bedrag blijft een zaak tussen gemeente en Nagtegaal. Het duurde nog even voor alle formaliteiten waren vervuld maar in novembervorig jaar kon Nagtegaal zijn handtekening zetten. De bouw van de Pannenkoeken-

Op deze plek moet dit jaar de nieuwe pannenkoekenboerderij verrijzen. (Foto: Gerrit Konings) boerderij, die de huidige in de schaduw moet stellen, is nu echt begonnen. De heipalen zitten al in de grond. Het dreigde nog even mis te gaan. Zo ontbrak de aansluiting voor water, gas en elektriciteit. De gemeente heeft intussen de nodige vergunningen afgegeven. Als er niets tussen komt, en in dit dossier weet je het maar nooit, staat niets de opening van de nieuwe pannenkoekenboerderij in het Ghoybos aan het eind van het jaar in de weg.

Ikea

Zodra die opening een feit is, kan de oude Hooiberg worden afgebroken en kan de bouw van Ikea in Bospoort beginnen. De bestuursrechter heeft de weg daarvoor vrij gemaakt door alle bezwaren tegen de bouw af te wijzen. De gemeente heeft volgens de Haagse Rechtbank het nodige gedaan om het te verwachten extra verkeer in goede banen te leiden. Op het gemeentehuis wordt inmiddels gewerkt aan de nodige bouwvergunningen.

Zwemmen voor mensen met dementie Leiderdorp n ActiVite start op 7 maart met de gloednieuwe cursus ‘Zwemmen voor mensen met dementie’. Onder deskundige begeleiding van een fysiotherapeut kunnen mensen met dementie samen met hun mantelzorger of een vrijwilliger heerlijk ontspannen en bewegen in zwembad De Does. De cursus wordt gegeven in kleine groepjes, elke deelnemer komt on-

der begeleiding van een eigen mantelzorger. Op aanvraag kan ook een vrijwilliger ingeschakeld worden. De oefeningen worden door de fysiotherapeut aangepast aan het niveau van elke deelnemer. Een veilige en verantwoorde manier van bewegen staat voorop. Het rustig bewegen en ontspannen in het warme water verhogen het welzijn van iemand met dementie. Daarnaast is er ruimte voor het opbouwen van contacten, ook voor de mantelzorgers onderling.

De cursus bestaat uit negen lessen van een uur en start in Leiderdorp op donderdag 7 maart van 13.00 tot 14.30 uur. De kosten zijn €135,00 per koppel voor leden van ActiVite Ledenorganisatie (niet-leden € 165,00). Vanuit verschillende aanvullende zorgverzekeringen worden deze kosten deels vergoed. Aanmelden kan via (071-) 5161415 of middels het inschrijfformulier op www.welzijnengezondheid.activite.nl.

AdvertoriAl

Gratis loopbaanworkshops Weet je wat je talenten zijn? Ben je tevreden over je werk? Zoek je (nieuw) werk? Het kan wel eens verstandig zijn om zo nu en dan tijd te nemen om bij deze vragen stil te staan. “De tijden dat je veertig jaar in vaste dienst bij één werkgever werkt, zijn voorbij,” zegt Huib Bartels, directeur van Van Ede & Partners Den Haag. Hij praat gedreven over zijn passie: “Graag wil ik mensen meer bewust laten worden van hun talenten. Waarbij we een tijdje in een loopbaantraject symbolisch meelopen in hun ontdekkingstocht. Na afloop van dit traject ontstaat er weer ruimte om deze talenten om te zetten in een weloverwogen aanbod aan de arbeidsmarkt. Dat kan zowel bij de eigen werkgever als bij een nieuwe werkgever zijn. Ook beginnen sommigen een eigen bedrijf.” Huib is er trots op dat hij directeur is van het bureau dat circa dertig jaar geleden aan de voet heeft gestaan van thematisch netwerken. “ Tijdens kennismakingsavonden die wij regelmatig organiseren, laten wij zien wat

Directeur Huib Bartels en office manager Karin Leemans weten het allang: ieder mens is uniek en getalenteerd.

Van Ede te bieden heeft. In drie compacte workshops leer je meer over effectief netwerken, je talenten en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Velen vinden het gemakkelijk om een product van hun

bedrijf te promoten. Maar hoe promoot je jezelf? Onze ervaren consulenten helpen graag met vragen over loopbaan en werk. Voorbeelden van succesverhalen zijn er genoeg. Een cliënt hield laatst een voor-

dracht en zei: “Je gebruiksaanwijzing staat op je rug geschreven. Hier heb ik geleerd om mijzelf heen te lopen zodat ik weer mijn eigen gebruiksaanwijzing kan lezen.” Maar eigenlijk zegt deze man dat hij weer weet wie hij is.” De bijeenkomst is speciaal voor hoger opgeleiden met minimaal 5 tot 10 jaar werkervaring die een stap willen of moeten zetten in hun loopbaan. Ook geïnteresseerd in een kennismaking? Meld je dan aan voor woensdagavond 13 maart a.s. (van 19:00 – 22:00 uur). Bel 070 – 351 40 11 of email naar denhaag@vanede.nl o.v.v. Kennismaken met Van Ede & Partners, je naam en telefoonnummer. Let op: de kennismakingsavonden in 2012 waren een groot succes. Als je zeker wilt zijn van een plek geef je dan tijdig op! Van Ede & Partners Tapijtweg 2, Den Haag Tel: (070) 351 40 11 Email: denhaag@vanede.nl www.vanede.nl


Gemeente Leiderdorp 20 februari 2013

Gemeente aan Huis

informatie van het gemeentebestuur van leiderdorp

Agenda 22 februari: Commissie bezwaaren beroepschriften, 15.30 uur, gemeentehuis

www.twitter.com/Leiderdorpinfo www.facebook.nl onder Gemeente Leiderdorp

Adressen & telefoonnummers Gemeentehuis: Willem-Alexanderlaan 1, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, telefoon 54 58 500, fax 58 95 691, email info@leiderdorp.nl, website www.leiderdorp.nl. Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00-17.00 uur, woensdag tot 20.00 uur. Openingstijden: Burgerzaken: maandag t/m donderdag van 8.30 tot 12.30 uur, woensdag tot 20.00 uur, vrijdag tot 12.30 uur. Afhalen (reis)documenten: maandag t/m donderdag van 8.30 tot 17.00 uur, woensdag tot 20.00 uur, vrijdag tot 12.30 uur. Wmo-loket houdt tel. spreekuur van 9.00 tot 10.00 en inloopspreekuur van 10.30 tot 12.30 uur. Loket Werk en Inkomen open op maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Bouwen en Wonen: Heffingen; Leerlingenvervoer, Gehandicaptenparkeerkaarten en Kwijtscheldingen ma t/m vr 8.30 - 12.30 uur. Grofvuil lijn: telefoon 54 58 500. Milieustraat: Simon Smitweg 9, openingstijden ma t/m do 7.30-12.30 en 13.00-16.15 uur, vr 7.30-12.30 uur en za 9.30-12.30 uur. Milieu Educatief Centrum (MEC): Van Diepeningenlaan 110E in De Sterrentuin, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, telefoon 54 12 216, e-mail mec@natuureducatie.nl, website www.natuureducatie.nl. Omgevingsdienst West-Holland: Schipholweg 128, postbus 159, 2300 AD Leiden, telefoon 40 83 100, fax: 071-4083101 email: info@odwh.nl Algemeen alarmnummer: 112. Brandweer: telefoon: 088-2465000, fax: 088-2465001, e-mail: info@brandweer.vrhm.nl Politie: gevestigd in het gemeentehuis. Openingstijden van het politieloket: ma di do en vrij van 8.30 tot 12.30 uur en wo 17.00 tot 20.00 uur. Ambulance: 52 33 233. Storingsdiensten: gas en elektriciteit 0900 0808; water 0182 59 37 72; kabel 0900 8896; openbare verlichting, riool, verkeerslichten en wegen 54 58 500 (tijdens kantooruren) 06 55 87 46 81 (buiten kantooruren) A4/W4-Informatielijn: 0800-8002.

Uitspraak Raad van State beroep bestemmingsplan Nieuw Centrum en de gevolgen voor de Brede School West Woensdag 13 februari 2013 deed de Raad van State uitspraak over het beroep tegen het bestemmingsplan Nieuw Centrum. Het bestemmingsplan Nieuw Centrum maakt onder meer uitbreiding van winkelcentrum Winkelhof en nieuwbouw van de Brede School West (BSW) mogelijk. Voor het gebied waar de uitbreiding van Winkelhof is gepland, heeft de Raad van State geoordeeld dat de uitbreiding van het winkelcentrum en de bouw van de nieuwe parkeerFoto: A. Biemans garage door kunnen gaan. De Raad van State vernietigt het plandeel met de bestemming maatschappelijk, voor zover dat voorziet in de realisering van de BSW. Dit betekent dat het oude bestemmingsplan nu weer van kracht is. De reden van de Raad van State dat het bestemmingsplan voor het deel BSW is vernietigd, is dat onvoldoende inzichtelijk is gemaakt dat het plan in overeenstemming is met een goede ruimtelijke onderbouwing voor het onderdeel Geluid. Voor de belangrijkste onderwerpen Omvang, Verkeersaspecten, Parkeren en Luchtkwaliteit is het beroep tegen het bestemmingsplan ongegrond verklaard. Hoewel niet wettelijk verplicht, op grond van de Wet geluidhinder, is de Raad van State van mening dat de te verwachten geluidbelasting op de gevel van de school nader had moeten worden onderzocht/onderbouwd. Volgens de Raad van State is de gemeente niet voldoende nagegaan of de geluidbelasting in overeenstemming is met de voorkeursgrenswaarde. De gemeente heeft akoestisch onderzoek gedaan naar

een situatie met wegen als 50 km-zone, terwijl voor de Van Poelgeestlaan en Vronkenlaan een raadsbesluit is genomen om de wegen als 30 km-zone in te richten. De Raad van State vindt dat de gemeente onvoldoende heeft onderbouwd dat de geluidbelasting op voornoemde wegen bij een rijsnelheid van 30 km/uur tot een zodanige afname zal leiden dat de voorkeursgrenswaarde niet zal worden overschreden. Door het besluit van de Raad van State dient de gemeente een andere procedure te volgen om de nieuwe BSW te kunnen realiseren. De vergunningaanvraag van de Brede School West Het terrein waar de Brede School West komt, ligt klaar om bebouwd te worden. Door de uitspraak van de Raad van State kan helaas niet gestart worden met de bouw van de nieuwe accommodatie voor de twee scholen, de kinderopvang en de nieuwe sportzaal. De gemeente moet nu eerst een omgevingsvergunning (voorheen

bouwvergunning) volgens de uitgebreide procedure aanvragen. Wij doen dit in goed overleg met het Comité BSW. De procedure is uitgebreider dan standaard het geval is. Naast alle technische beschrijvingen en tekeningen dient ook een ruimtelijke onderbouwing te worden ingediend. Hiervoor doet de gemeente een extra akoestisch onderzoek, dat volgens de Raad van State ontbrak bij de bestemmingsplanprocedure. Vanaf het moment van indienen van de vergunningaanvraag treedt de behandeltijd in werking. De aanvraag zal zoals gebruikelijk door de afdeling Bouw- en Woningtoezicht worden gepubliceerd in Gemeente aan Huis in het Leiderdorps Weekblad en op de website van de gemeente. We verwachten de proceduretijd te kunnen beperken tot ongeveer 2 weken omdat Bouw- en Woningtoezicht de technische toets al heeft afgerond. De concept-vergunning (het ontwerpbesluit) zal na toetsing en goedkeuring ter inzage worden gelegd voor een periode van 6

Foto: J.P. Kranenburg

weken. Tijdens deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend. Mochten zienswijzen worden ontvangen, dan zullen deze inhoudelijk worden behandeld, voordat kan worden overgegaan tot het verlenen van de vergunning. De behandeling van de zienswijzen kan 4-6 weken duren, maar dat is afhankelijk van de commissie Bezwaar en Beroep. Alleen wanneer een zienswijze is ingediend, kan een bezwaar tegen de vergunning worden ingediend. Een bezwaar heeft overigens geen schorsende werking, maar dit kan wel bij de rechtbank worden aangevraagd. Bezwaren kunnen alleen door direct betrokkenen worden ingediend. Wanneer geen enkele zienswijze wordt ingediend, kan de vergunning meteen na het ter inzage leggen, worden verleend. Na het verlenen van de vergunning start de bezwarentermijn voor de periode van 6 weken. Vertraging van de start van de bouw van de Brede School West Door de uitspraak van de Raad van State loopt de start van de bouw vertraging op. De minimale verwachtte vertraging is ongeveer 2 maanden, waarbij de BSW naar verwachting na de zomervakantie van 2014 in gebruik kan worden genomen. Voorwaarde hierbij is dat er geen zienswijzen en bezwaren worden ingediend. Wanneer zienswijzen worden ingediend loopt de vertraging op tot minimaal 6 maanden. De oplevering van de BSW zal dan naar verwachting rond de kerst 2014 plaatsvinden.

Kwijtschelding gemeentelijke Welzijnsbezoek 75-plussers en zo nodig doorgegeven worden belastingen 2013 Deze week ontvangen bewoners aan de verantwoordelijke instanties van 75 jaar en ouder die wonen in Binnenkort ontvangt u de aanslag van de onroerende-zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en rioolheffing. Voor deze aanslag kan in bepaalde gevallen gehele of gedeeltelijke kwijtschelding worden verleend. Of u recht heeft op kwijtschelding en hoe u kwijtschelding aanvraagt, leest u in de informatiefolder die u kunt ophalen in het gemeentehuis of downloaden via www.leiderdorp.nl. Informatie Voor informatie kunt u terecht bij de medewerkers van de gemeentewinkel, Petra de Groot, tel. (071) 54 54 882 of bij Henny Ruitenberg, tel. (071) 54 54 883. Zij zijn iedere werkdag van 9.00 uur tot 10.00 uur telefonisch bereikbaar.

Langskomen op het gemeentehuis kan ook ( maar uitsluitend voor korte vragen en niet voor hulp bij het invullen) iedere werkdag van 8.30 tot 12.30 uur. Het is wel verstandig om vooraf een afspraak te maken. Gedurende de gehele maand maart is er een speciaal inloopspreekuur op de woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur. Tijdens dit spreekuur helpen medewerkers u met het invullen van het aanvraagformulier. U dient wel zelf eerst uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam en adres in te vullen en alle gevraagde bewijsstukken gekopieerd mee te nemen. Dit in verband met de eventuele drukte.

het gedeelte van de Buitenhof tussen de Buitenhoflaan, de Engelendaal, de Dwarswatering en de Oude Spoorbaan een brief over het Welzijnsbezoek. Tijdens dit bezoek worden ouderen geïnformeerd over alle voorzieningen en mogelijkheden die er zijn voor 75-plussers. Het gaat echter niet alleen om het geven van informatie, het bezoek wordt ook gezien als mogelijkheid tot inventarisatie. Op deze manier kunnen problemen en wensen van ouderen in kaart worden gebracht

en organisaties. Uitgangspunt is dat iedere oudere boven de 75 jaar eens in de vijf jaar dit welzijnsbezoek aangeboden krijgt. Pluspunt ontvangt voor dit project de namen en adressen van inwoners van 75-plus van de gemeente en gaat hier uiteraard uiterst zorgvuldig mee om. Voor nadere informatie, ook als u eerder bezoek wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met Rineke Schwencke, coördinator van het welzijnsbezoek van Pluspunt, Splinterlaan 156, 2352 SM Leiderdorp, tel. (071) 54 13 536, tussen 9.00 en 12.00 uur.

Koopzondagen 2013 Alle vrijstellingen voor de koopzondagen voor de eerste helft van 2013 zijn verleend. Voor een compleet overzicht kijk op www.leiderdorp.nl/ koopzondagen


Gemeente aan Huis

20 februari 2013

Maatschappelijke en ruimtelijke structuurvisie Op 4 februari 2013 heeft de gemeenteraad de kaders vastgesteld voor het opstellen van een maatschappelijke en ruimtelijke structuurvisie. Deze structuurvisies maken deel uit van de Toekomstvisie Leiderdorp 2025, waarin het gemeentebestuur aangeeft welke koers zij wil varen op de thema’s maatschappij, ruimte, economie, bestuur en financiën.

bij nieuwe beleidskeuzes een afweging te kunnen maken tussen mogelijke scenario’s. beide structuurvisies zijn een concretere vertaling van de in de toekomstvisie 2025 gekozen koers. doordat de maatschappelijke structuurvisie en de ruimtelijke structuurvisie elkaar wederzijds beïnvloeden, bieden zij een samenhang tussen beide beleidsvelden.

de eerste twee thema’s, maatschappij en ruimte, worden uitgewerkt in de maatschappelijke structuurvisie en ruimtelijke structuurvisie. de maatschappelijke en ruimtelijke structuurvisies geven aan hoe de gemeente op lange termijn om wil gaan met ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. het biedt een afwegingskader om

Participatie Aan de hand van een omgevingsanalyse voor zowel de maatschappelijke als ruimtelijke structuurvisie en het protocol voor interactieve beleidsontwikkeling heeft de gemeenteraad ook de uitgangspunten voor participatie vastgesteld. meer informatie hierover kunt u vinden op www.leiderdorp.nl/structuurvisie.

k o r t e Omgevingsvergunningen Aangevraagd (reguliere procedure) Voorhof Plaatsen van een extra kozijn aan de zijkant van de woning Locatie: kerveltuin 9 datum ontvangst: 11 februari 2013

Verleend (reguliere procedure) Baanderij Vergroten van een bedrijfspand en wijzigen van de voorgevel Locatie: Lijnbaan 4 t/m 7 datum besluit: 18 februari 2013 bezwaar t/m: 1 april 2013 de bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt van 21 februari 2013 tot en met 3 april 2013, tenzij anders vermeld. Zie ook onder Vergunningen algemeen.

Psychische problemen in de familie bureau informele Zorg van Activite en Stichting Pluspunt Leiderdorp organiseren op dinsdagavond 5 maart een avond voor mantelzorgers die zorgen voor iemand met psychische problemen.

Aangevraagd Heel Leiderdorp het organiseren van een huis-aanhuis collecte ten behoeve van Natuurmonumenten in de periode van 21 tot en met 26 april 2014; Locatie: heel Leiderdorp datum ontvangst: 11 februari 2013

Verleend Voorhof Voor het uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en/of leidingen nabij de marjoleintuin door Liander N.V.; Locatie: marjoleintuin datum besluit: 18 februari 2013 bezwaar t/m: 1 april 2013 Verleende vrijstelling op grond van Verordening Winkeltijden Leiderdorp 1996 8 koopzondagen aan WoooN datum besluit: 12 februari 2013 12 koopzondagen voor het gebied Noordoost (Winkelcentrum de Santhorst, Winkelcentrum Winkel-

Wilt u reageren op deze publicatie of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op: communicatie@leiderdorp.nl of 54 58 500

(071) 541 35 36 of kijken op www.mantelzorgleiderdorp.nl.

mantelzorg Leiderdorp is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Leiderdorp, bureau informele Zorg van ActiVite, ggZ Leiden, mee en Pluspunt.

tijdens deze avond krijgen mantelzorgers informatie over waar zij met hun vragen terecht kunnen, waar zij lotgenoten kunnen ontmoeten en wie er voor hun belangen opkomt. U bent van harte welkom op deze bijeenkomst. wanneer: dinsdag 5 maart 2013 hoe laat: 19.30-21.30 uur waar: Scheppingskerk, van Poelgeestlaan 2, Leiderdorp toegang: gratis Voor informatie kunt u contact opnemen met bureau informele Zorg van ActiVite , telefoon (071) 516 14 45 of met Stichting Pluspunt

b e r i c h t e N APV-vergunningen

Gemeente Leiderdorp

e N

b e k e N d m A k i N g e N

hof en hoogvliet in de Leyhof) datum besluit: 14 februari 2013

Vergunningen algemeen Inzien Aanvragen, beschikkingen en bijbehorende stukken liggen op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur ter inzage in het gemeentehuis van Leiderdorp bij de afdeling gemeentewinkel. Voor welke bekendmaking dient u een zienswijze, bezwaarschrift of beroep in? • er kan slechts bezwaar- of beroep worden aangetekend tegen een genomen besluit, denk hierbij bijvoorbeeld aan het verlenen van een vergunning of het verlengen van de beslistermijn. bij iedere bekendmaking staat de termijn vermeld voor het indienen van of een bezwaarschrift of waarbinnen beroep kan worden ingediend bij de rechtbank. Staat er bij de bekendmaking niets vermeld dan is er dus geen bezwaar-/beroeps procedure mogelijk. • Sommige vergunningen worden

openbaar voorbereid. dit wil zeggen dat een ontwerpvergunning gedurende een bepaalde termijn (meestal zes weken) ter inzage wordt gelegd. gedurende deze periode kunt u een zienswijze omtrent de ontwerpstukken indienen. bij iedere bekendmaking waarbij dit van toepassing is wordt de periode voor het indienen van zienswijzen aangegeven. • Alle aangevraagde vergunningen kunt u inzien in het gemeentehuis. U kunt altijd een reactie omtrent een aangevraagde vergunning schriftelijk kenbaar maken zolang er nog geen beslissing is genomen op de aanvraag. Uw reactie worden dan als belangenafweging opgenomen in het uiteindelijke besluit. Zienswijze indienen • in week 8 van 2013 niet van toepassing. Bezwaar maken • op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tijdens de bezwarentermijn een bezwaarschrift indienen

Alle vergunningen zijn digitaal terug te vinden op: www.leiderdorp.nl > bekendmakingen

bij het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. • het bezwaarschrift moet bevatten: naam en adres, datum, omschrijving van het besluit waartegen bezwaar bestaat, kopie van het bestreden besluit, reden(en) van het bezwaar, handtekening. • het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in den haag een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. hiervoor moet u griffierecht betalen. het verzoek moet bevatten: naam en adres, datum, besluit waartegen bezwaar bestaat, kopie van het bestreden besluit, kopie van het bezwaarschrift dat bij de gemeente Leiderdorp is ingediend, reden(en) van het verzoek, handtekening. het adres is Voorzieningenrechter rechtbank ‘s-gravenhage, postbus 20302, 2500 eh den haag. Beroep instellen • in week 8 van 2013 niet van toepassing.


cultuur & uitgaan

LEIDERDORPS WEEKBLAD

HISTORIE VLAKBIJ HUIS De rubriek ‘Historie Vlakbij Huis’ wordt verzorgd door medewerkers van het Leiderdorps Museum en verschijnt eens per maand. Het museum is gevestigd in scc De Sterrentuin aan de Van Diepeningenlaan 110. De openingstijden zijn op zaterdag, zondag en woensdag van 14.00 tot 17.00 uur en op afspraak. De toegang is € 2,- (donateurs en kinderen tot 12 jaar gratis).

Thunderjet straaljager neergestort in Leiderdorp Op woensdag 20 juli 1955 omstreeks 11.30 uur is boven de gemeente Leiderdorp een straaljager neergestort waarbij de piloot om het leven kwam. Het betrof een toestel van het type Republic F-84G Thunderjet. In 1944 besloot de Republic Aviation Company in Farmingdale (New York) tot de bouw van een straaljager nadat het leger hiervoor belangstelling had getoond. De eerste vlucht van Republic XP-84 vond plaats in februari 1946. De eerste toestellen waren weinig betrouwbaar maar het concept werd door-ontwikkeld en er kwam een B serie, gevolgd door de series C t/m E. De F-84E, die zijn eerste vlucht in mei 1949 maakte kon twee 1.000 ponders meenemen of twee grote ongeleide Tiny Tim raketten. Er werd onder andere mee gevochten in Zuid-Korea. Nederland kreeg zijn eerste 21 F-84E’s in het kader van het Mutual Defense Assistance Program (MDAP) in 1951. Zij werden als 311e en 312e squadron gelegerd op de vliegbasis Volkel. Al snel werd dit type afgelost door 166 F-84G’s. Het onderhoud van de toestellen vond plaats bij AvioDiepen (toen nog onderdeel van Fokker) op vliegbasis Ypenburg. De Koninklijke Luchtmacht verloor vijftig Thunderjets in vijf jaar tijd en in augustus 1956 vloog voor het laatst een Thunderjet in de Nederlandse kleuren, het toestel werd opgevolgd door de Thunderstreak. De betreffende F-84G met registratienummer K-75, maakte een testvlucht na een inspectiebeurt bij Avio-Diepen. Volgens ooggetuigen zou het toestel in de lucht zijn ontploft; officiële rapporten spreken van een technische storing. Zeker is dat zich aan boord geen bewapening of andere gevaarlijke lading bevond. Het toestel stortte vrijwel loodrecht neer in een moestuin op nog geen 25 meter achter een rij huizen aan de Doeslaan en sloeg een diepe krater, die vrijwel direct vol water liep vanuit een naastgelegen sloot. Burgemeester Van Diepeningen was snel ter plaatse. Het stoffelijk overschot van de piloot werd gevonden in een weiland van de Hoge Rijndijk te Zoeterwoude, niet ver van de schietstoel en een deel van de cockpit. Aldaar werden door wachtmeester Van der Laan de eerste maatregelen genomen. Dhr. Kortman, arts te Zoeterwoude, constateerde de dood van de 32-jarige vlieger, die in dienst was van N.V. Fokker te Amsterdam. Waarschijnlijk is de parachute niet open gegaan omdat het toestel te laag vloog. Hoewel de schrik onder de bevolking groot was, deden zich in Leiderdorp geen persoonlijke ongelukken voor en de schade voor de omwonenden bleef beperkt tot enkele kippen en gebroken ruiten. Omdat men niet precies wist wat er gebeurd was, mochten schoolkinderen tussen de middag niet naar huis. De berging van het toestel werd in opdracht van de Koninklijke Luchtmacht uitgevoerd door een civiele firma. Hiertoe werd een kuil gegraven met een diameter van 16 meter en een diepte van 4 tot 5 meter, waarna met stalen staven van 3,5 meter systematisch dieper gelegen lagen werden afgetast. Op de plaats waar het toestel neerstortte werden in het begin van de zestiger jaren huizen gebouwd, de huidige Akkerstraat. Omdat de grond daar, door de inslag en berging van het toestel nogal in beweging is geweest is één van de huizenblokken gebouwd op een paalfundering. Warner Veltman

woensdag 20 februari 2013

11

Huiverend genoten van ‘Familie’ n Theater Toverlei zet prachtig stuk op de planken leiderdorp n “Het was huiverend genieten”. Een citaat van een der toeschouwers na de première van Toverlei’s jongste productie ‘Familie’, een stuk van scenarioschrijfster Maria Goos. Door: Hans van der Veen Familie krijg je niet, maak je niet, heb je gewoon en soms onbehoorlijk ongewoon. Messen worden geslepen, mensen gefileerd. En het had allemaal zo mooi kunnen worden. De oudste generatie op stap met de middelste voor een lang weekend in de witte bergen, de jongste generatie blijft thuis en is voor moeder (Marleen Nienhuis) mobiel niet te bereiken. Onrust dus vanaf het begin. Ook omdat vader (Joop Cieraad) verwoedt blijft berekenen, wat hij op ski-uitrusting voor zes had kunnen besparen met een ander verhuurbedrijf en tegen een betere koers. En het had allemaal zo mooi moeten worden! Een laatste familiebijeenkomst met een doodzieke (groot-) moeder (Thea den Hartog), die het met een progressieve kanker niet lang meer zal maken. Met een (groot-) vader die het allemaal zo goed bedoelt, maar het zwaar achter de ellebogen heeft (Fred van Setten). Het andere koppel, schoonzoon/schrijver/boekhandelaar (Pieter Breemerkamp), verslingerd aan de whisky, en dochter (Lotte Huiberts), verslaafd aan spirituele banen, vrolijkt ook niet op, maar geeft een prachtig tegenwicht en werkt katalyserend zeker als dochter haar broer dwingt het geheim van hun vader te vertellen. Het is een leuk zooitje bij elkaar, er wordt niet echt van gedachten gewisseld, wel van glazen. In plaats van nader tot elkaar te komen drijft men steeds verder van elkaar weg. Met overtuigend spel op verschillende niveaus: op de vlakke vloer,

Lotte Huiberts en Pieter Breemerkamp in ‘Familie’. Foto: PR op een ‘vide’, achter een gaasdoek en op de achtergrondprojectie met beelden in een besneeuwde wereld (Noordwijkerhout!). Onder knappe regie van Corrie van Dijck.Van Jut en Juul tot vernietigend vilein, een voorstelling die blijft heugen. Er wordt gelachen met de hand voor de mond: “Dit kan ik toch niet maken!”. Bij alle ellende een prachtig stuk, prachtige spelers stuk voor

stuk, tot er echt iemand stuk wordt gemaakt… Nog te zien in Theater Toverlei, in de Sterrentuin, Van Diepeningenlaan 110 A, Leiderdorp, op 22, 23, 28 februari, 1 en 2 maart om 20.15 uur en op 24 februari om 14.30 uur. Toegang €10, donateurs €7,50. Reserveren via www. toverlei.nl of tel. (071-) 5895020.

Evensong met Leidse Cantorij leiderdorp n Zondag 24 februari om 17.00 uur zingt de Leidse Cantorij een Evensong in de Scheppingskerk in Leiderdorp.

De rampplek. (Foto uit archief Leiderdorps Museum)

De vrijwel geheel gezongen Evensongs zijn traditioneel van opzet en kennen een vaste orde van dienst volgens de Anglicaanse rite. De dienst brengt muziek uit

de rijke Engelse kathedrale traditie. Thema is: ‘ik riep: jij daar en Hij gaf antwoord’. Voorganger is ds. Ria Schultheiss uit Sassenheim. De Leidse Cantorij is sinds 1968 verbonden aan de monumentale Hooglandse kerk in Leiden en bestaat uit ongeveer dertig gevorderde amateurzangers. In het repertoire ligt het accent op de anglicaanse koormuziek uit de 19e en 20e eeuw en muziek uit de bloeitijd van de

late polyfonie en de vroege Barok. Dirigent is Hans Brons. Organist van de Leidse Cantorij is Theo Visser, de vaste bespeler van de orgels van de Hooglandse Kerk. Hij zal ook tijdens de Evensong van zondag in de Scheppingskerk het orgel bespelen. De Scheppingskerk ligt op de hoek van de Van Poelgeestlaan en de Laan van Ouderzorg in Leiderdorp. De toegang is gratis.

Zondagmiddagconcert 7de Muzikaal Tuynieren leiderdorp n Toppianist, Daniël van der Hoeven geeft zondag 24 februari een concert in de Dorpskerk in Leiderdorp. Daniël is onder meer winnaar van de Young Pianist Foundation 2010, Hij zal verschillende werken van J.S. Bach ten gehore brengen op een vleugel die speciaal voor deze gelegenheid ter beschikking wordt

gesteld. Het concert begint om 14.00 uur, het programma duurt een uur en is zonder pauze. Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van koffie, thee of frisdrank (gratis). Toegang 8 euro, kinderen tot en met 12 jaar betalen 2 euro. Kaarten zijn voor aanvang van het concert verkrijgbaar in de kerk aan de Hoofdstraat 19. Reserveren kan via e-mail jbfeller@ziggo.nl.

leiderdorp n Komende zondag is de laatste zondag van februari. Tijd voor de zevende editie van Muzikaal Tuynieren. in café-restaurant De Hollansche Tuyn aan de Hoofdstraat 24 in Leiderdorp treedt dit keer de theaterband De Nostagini’s op (www.nostalginis.nl). Zij beloven het publiek ‘een smartlap met een vleugje thea-

ter’. Ze zingen bekende liedjes van vroeger, zoals Aan de Amsterdamse grachten, Spiegelbeeld, Het dorp, en Het kleine café. Het gratis optreden begint om 16.00 uur en duurt tot 18.00 uur. Zoals altijd kan wie dat wil na afloop genieten van een smakelijke dagschotel voor maar € 12,50. Dit keer wordt schnitzel met gebakken aardappeltjes en witlof gegratineerd met kaas en ham geserveerd. Reserveren gewenst via (071-) 5411464.

Theaterband De Nostalgini’s. Foto: PR


MEGA SNUFFELMARKT Zaterdag 23 feb. 2 hallen Zondag 24 feb. 3 hallen 10-16 uur De Lasso 24, Roelofarendsveen VOLGEBOEKT! info/reservering 071-3312067 www.snuffelmarkt.nu SBStext pag. 637

ZONWERING

Adenta tandprothese Specialist eringen

rzek Alle ve

Tel.: 071-589 47 42 Fax: 071-541 91 38 E-mail: vander.niet.advocaten@hetnet.nl

Bezoekadres: Van der Marckstraat 17a, Leiderdorp Correspondentieadres: Postbus 341, 2350 AH Leiderdorp

PArtICuLIereN

OPGeLet! uw advertentie verschijnt in de regio:

Particuliere advertenties kunnen in al onze kranten worden geplaatst. Voor € 15,00 kunt u 120 tekens plaatsen. u kunt deze tot donderdag 12.00 uur inleveren, de advertentie verschijnt dan een week later in al onze kranten. Particuliere advertenties kunnen op onze website of tegen contante betaling op onderstaande adressen worden ingeleverd. • UITGEVERIJ VERHAGEN, Ambachtsweg 7a, KAtWIJK • HET VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KAtWIJK • SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOOrDWIJK • PRIMERA v.d. Lans, Hoofdstraat 208, SASSeNheIM • RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOOrDWIJKerhOut • THE READSHOP, in de Hoftuin, rIJNSBurG • LIETHORPS BOECKHUYS, Hoogmadeseweg 13, LeIDerDOrP • ROKERSPALEIS LEIDERDORP, Van Diepeningenlaan 17, LeIDerDOrP • BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (Passage), OeGStGeeSt U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLeVereN tOt DONDerDAG 12.00 uur! (plaatsing in de week daarna)

bericht ontvangen? consulente adviseert en verzorgt uw aangifte.

tel: 071-5410565

Achterstand geen bezwaar.

APK

,8 3 €

*

n all-i

* niet voor Diesel tot 2006

APK-keuren met of zonder afspraak. U betaalt geen herkeuringskosten. Ook voor al het onderhoud aan uw auto. Voorschoterweg 23a Valkenburg Tel. 071-4014299 www.vanzelstautos.nl

ANDORA TUINEN De Vakman voor uw Tuin Eiberoord 14 2317 XL Leiden 06-49387947 andoratuinen@hotmail.nl

Een goed advies vooraf, voorkomt zorgen achteraf. Neem contact op voor een gratis oriënterend gesprek.

belasting

• Natuurgetrouwe kunstgebitten • Kunstgebitreparaties

Klaar terwijl u wacht! Kerkstraat 44 Noordwijk-Binnen Tel. (071) 3611145

www.tandenwinkel.com

Katwijk Rijnsburg Valkenburg

Noordwijk hout Noordwijker De Zilk Sassenheim Voorhout Warmond Lisse Lisserbroek Hillegom Beinsdorp Oegstgeest Leiderdorp Wassenaar

}

Stanley de luxe schuifdeurkasten en Wedeka stelling- en interieursystemen Kabelbaan 17 - Leiderdorp - Tel. 5820408

Strak in je vel... Veel vrouwen herkennen het probleem.... Cellulitis op de benen, billen, taille en buik.

Voor

De oplossing is Lypossage!

€ 15.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam: ............................................................................................................................................................……………………… Adres: ............................................................................................................ Tel.: ........................................……………………

te huur • te KOOP • GeVrAAGD AANGeBODeN • GeZOCht • GeVONDeN

Deze uiterst intensieve manier van masseren werkt krachtig in op

de vet- en vochthuishouding.

Niet alleen wordt de doorbloeding sterk bevorderd, maar de huid wordt ook mooier, strakker en gladder. Na 4 behandelingen heeft u al zichtbaar resultaat.

Actie: 2e zône slechts:

€10

U zult geen gewicht verliezen... wel centimeters!!

Wilt u meer informatie over Lypossage, neemt u dan contact op met Gladys

Tel: 06 10817027

Behandelingen worden gegeven in Voorhout door een vrouw

Na


nieuws

LEIDERDORPS WEEKBLAD

De stichting Sport Promotie Leiderdorp (SSPL) is in 1995 opgericht met het doel om sportevenementen te organiseren en sportorganisaties in nauwer contact te brengen met bedrijfsleven, politiek en pers. De SSPL houdt u via deze regelmatig terugkerende column op de hoogte van de door de SSPL (mede)georganiseerde evenementen en andere sport wetenswaardigheden. In april vindt het 91e sportcafé plaats, met als gastheer de Gemeente Leiderdorp.

Bowling is sport én recreatie Bij ons laatste sportcafé, vorige week maandag de nieuwe restaurantruimte van SportCity Bowling, kwamen er wat vragen bovendrijven. De meeste van ons kennen het bowlen alleen maar van een bedrijfsuitje of een gezellige familiebijeenkomst. Toch is het meer dan dat. Oorspronkelijk is het een variant van het zeer oude spel kegelen. Buiten het recreatieve deel is het een serieuze sport die wereldwijd miljoenen beoefenaars heeft. Vooral in de Verenigde Staten is het een grote sport. De allerbesten in deze sport gooien regelmatig een ‘perfect game’, dit is in een serie 300 punten oftewel 12 strikes gooien. Ook Leiderdorp heeft een bowlingclub: BVLD. De club heeft 141 leden die regelmatig in diverse competities hun bal gooien, en niet alleen plezier hebben maar ook goede resultaten halen. De meesten van deze leden zijn door het bowling virus gegrepen bij een recreatief uitje van familie of bedrijf. Wij vermoeden dat er onder u ook mensen zijn die op zo’n jolijte avond meer punten gooiden dan zij ooit hadden verwacht. Die zouden eens serieus contact moeten zoeken met een bowlingclub. Misschien zien we de komende jaren wel een bowler op de sportverkiezingen. We moeten natuurlijk niet gaan denken dat dit allemaal nieuw is, maar voor velen is het een onbekend fenomeen dat deze, laten we voorzichtig zijn, ‘ultieme feestsport’ meer is dan zomaar een balletje gooien. Neem de uitdaging eens aan. Behalve sportieve strijd is het ook goed in het kader van de actie dertig minuten per dag bewegen. Koppel gezelligheid aan sportieve prestatie. Bowlen is een schone sport die relatief weinig investering kost. Maar bovenal veel speelplezier oplevert. www.sspl.eu

DOC.mol treedt op in Sterrentuin leiderdorp Docenten van stichting Muziekonderwijs Leiderdorp (MOL) treden af en toe op onder de noemer DOC.mol. Op vrijdag 8 maart 2013 zullen ze een jazzy concert verzorgen in de theaterzaal van SCC De Sterrentuin met als titel DJAM!! DOC.mol bestaat voor deze gelegenheid uit docenten Erik van Heijzen (gitaar), Maciej Domaradski (bas) en Wim van Hamersveld (slagwerk). Het concert vindt plaats in Theaterzaal SCC De Sterrentuin, Van Diepeningenlaan 110, Leiderdorp en begint om 20.00 uur. De toegang is € 7,50, voor cursisten Stichting MOL € 5,-.

woensdag 20 februari 2013

15

145 kinderen halen hun A-, B- of C-zwemdiploma n Afzwemmen in zwembad De Does leiderdorp n Na een periode van oefenen waren zaterdag 9 februari tal van kinderen aan de beurt om hun A-, B- of C-zwemdiploma te halen in zwembad De Does. 145 kinderen slaagden, waarvan 57 voor hun A-diploma, 65 voor hun B diploma en 23 voor hun C-diploma Geslaagd voor het A-diploma:

Siem Oort, Yasmine Bodijn, Anna Abspoel, Stephan Maarse, Merijn Hoogerdijk, Jill Julia van der Haven, Julie Doucet, Kemal Atilla Parlayan, Aristo Rudolph Parqui, Ferdi Yilmaz, Lena Maria van Teylingen, Karsten Pieter Hyacinth Verhagen, Mees Lieverse, Celine Jasmijn de Klerk, Floor van Rijnswou, Yannick van der Post, Jennifer Kimberly van der Snoek, Roxanne Bosman, Sam Turkenburg, Ion Abraham Florea, Wouter Alejandro Zeilmaker, Chenety Dijkstra, Sven Oudendorp, Bas van Diggele, Berend van den Hoeven ,Levi Brandenburg, Lara Hauwert, Lola Johanna Sophia Hartman, Kim van Veen, Jesse van der

Hoeven, Max van der Hoorn, Dyanne van der Veer, Julia Isabel Broers, Lene den Dulk, Steven Freeke, Sherwin Khanlari, Kick Blij Silverentand, Jesse van der Meij, Jens Alexander Johannes de Koning, Maran Jacobina Maria van den Berg, Abdel Malek Chrifi Alaoui, Nick Driessen, Jeroen de Jong, Alicia Jansen, Fenna Kramer, Linde van der Reijden ,Bas de Rooij, Evelien van Engelen, Maggy Florida van Gilst, Rayane Hmidane, Maroua Hmidane, Esmee Lankamp, Philipine Maud Weisfelt, Kathy Maria Filippo, Owen Boon, Quinten Stijger, Jannick Wilthof.

Geslaagd voor het B-diploma:

Alexander Vermeer, Hidde-Bas van

Campen, Antonia Paz Cárcamo Garcia, Angel Mila Diana Daleman, Fenne Roos Onderwater, Lune Mekenkamp, Felix Flynn Dietz, Dion Arwin Elfrink, Lisa Olga Maria van Velsen, Evie Nieuwveen, Stan Smittenaar, Quinty van Daalen, Amin Zaaraoui, Jelle Nieuwenhuys, Loes de Leeuw, Gijs de Leeuw, Jayden Schoonhagen, Tess Yule Hoogeveen, Sophie Schellingerhout, Elina ’t Hooft, Solo Prinsen, Sanne Jamilla Verboom, Jasmijn Monica Barendse, Hugo Olaf van der Steen, Lucas Leonard Teeuwen, Dean Klein, Hasse Noa Dekkers,Samuel Zevenhuizen, Ana Zevenhuizen, Sally El Houari, Maria Alida Boland, Pepijn van der Voort, Jan Binnema, Maud Nova Maria van der Werf, Mila Fu, Mila Elwa Koerten, Furkan Celik, Guus Thomas Kleijs, Kayra Vera Altuntas, Ayoub Hmidan, Bram Kerkman, Danique Rachel Kuiper, Elias Altaeeno, Jennifer Antoinette Loos, Tygo Fredericus Anthonius Verhoef, Siemen van der Weegen, Thierry Jayden Kuyl, Julia van der Zwaan, Bastian Klever,

Anke Domburg, Maarten Pennings, Ruben Johannes Colijn, Naiara Casanova Lόpez, Job Valentijn Van Kreuningen, Lars Post, Dayelle Luna Pont, Floor Sophie van der Zwan, Rayan El Houari, Silke Jacomijn Meijer, Marwa Salad, Jasper Johannes Adrianus van den Ende, Thierry Jayden Kuyl, Timo Schut, Mark Erik Jager, Floortje Anne Karlyn Hendriks.

Geslaagd voor het C-diploma:

Jelle van Campen, Bram Johannes Baarda, Olivia Victoria Ruijs, Jurren Galjaard, Stan Ivar Rénaldo Beekman, Thijs van Rekom, Kasper Mees Mooijaart, Shannon van der Lee, Thomas Bavelaar, Nick Berveling, Ishani Diya Nakarikantodas, William Donald Jan Patiwael, Yvette Sterre van Milaan, , Famke Dijkstra, Wouter Pieter Cornelis Schuling, Joshua Till Lucas Heimbach, Loϊs Marenthe van Delft, Ninah-Sophie Kramer, Robert Jan Jaap Schippers, Robert Willem Maarten van Hardeveld, Jochem de la Rie, Rebekah Bourne.

Celstraffen voor ontvoerders VERVOLG VAN VOORPAGINA De agenten troffen naast de auto met de vier slachtoffers een man, de 25-jarige Amsterdammer, aan die geknield zat met zijn handen op zijn hoofd. De tweede verdachte was gevlucht en is later aangehouden. Beide daders hebben tijdens de verhoren bij de politie en tijdens de rechtszaak geen openheid van zaken gegeven. Het is dan ook nog steeds niet bekend wat hun bedoeling was. Tijdens de zitting benadrukte de officier van justitie dat dit voor de slachtoffers beangstigend is omdat zij niet weten of er een kans is dat de verdachten hen nog eens op komen zoeken.

Jong en oud vinden elkaar tijdens de spelletjesmiddag in De Ommedijk. Foto: PR

Oud en jong Pim Pam Petten samen n Gezellige spelletjesmiddag in De Ommedijk

n

Leiderdorp n Vijftien jongeren en vijftien senioren speelden zondag 10 februari samen gezelschapspelletjes in restaurant De Dijk van het Leiderdorpse woonzorgcentrum De Ommedijk. Voor de jongeren een eerste keer dat ze Pim Pam Pet speelden, voor de begeleiding was het minstens 25 jaar geleden en voor de bewoners van verzorgingshuis de Ommedijk in Leiderdorp was het misschien wel zeventig jaar geleden dat ze hadden gepimpampet! Desalniettemin speelden ze allemaal met elkaar op zondag 10 februari. Ook Rummikub, Mens erger je niet en zelfs Jenga kwam tevoorschijn. De

spelletjesmiddag werd georganiseerd door Hands4U, M25 Leiden en parochiekern De Goede Herder. Vijftien jongeren en rond de vijftien bewoners, een mooie opkomst voor deze eerste keer. De eerste bewoners kwamen rond 14.00 uur voorzichtig kijken in het restaurant. Ze werden verwelkomd met door de jongeren meegenomen koffie en taart. De eerste spelletjes begonnen al snel. Twee jonge-

ren, die al langer in de Ommedijk vrijwilligerswerk doen, zijn langs de deuren gegaan om bewoners op te halen. Dat dit soort middagen zin hebben, vertelde een dochter van een bewoner. Haar moeder kent nog niet veel mensen in het verzorgingshuis en wilde eigenlijk ook niet naar de spelletjesmiddag komen. Haar dochter nam haar toch mee en kon na korte tijd vertrekken, haar moeder gezellig kletsend achterlatend. Bij het weggaan zeiden veel bewoners ‘tot de volgende keer!’. En het is ook zeker de bedoeling dat er een herhaling komt.

Froukje de Both wint zaak tegen B&B De Lindenhof AMSTERDAM/leiderdorp n Actrice en presentatrice Froukje de Both heeft van de rechter gelijk gekregen in de rechtzaak die zij had aangespannen tegen de Leiderdorpse Bed and Breakfast De Lindenhof. Dat meldde RTL Boulevard vorige week. De Lindenhof, prachtig gelegen aan de rand van de Achthovenerpolder, is naast een Bed and Breakfast ook een officiële trouwlocatie. De Both en haar voormalige verloofde Jeroen te Rehorst zouden elkaar hier vorig jaar juli het jawoord geven. Maar het huwelijk werd afgeblazen. Volgens De Both heeft De Lindenhof vorig jaar de trouwlocatie bekend gemaakt om publiciteit te krijgen en is haar privacy is daardoor geschonden. De presentatrice spande de rechtzaak aan om een aanbetaling van 4500 euro terug te krijgen, en eiste ook een schadevergoeding. Wat de rechter precies geoordeeld heeft, meldde RTL Boulevard niet.


Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar is actief als verhuurder van ruim 1350 woningen in de sociale sector. Daarnaast is de corporatie een maatschappelijke onderneming die op diverse terreinen nauw samenwerkt met verschillende partners. Wegens het aflopen van het termijn van twee van de commissarissen is

S W

Woningbouwvereniging St. Willibrordus op zoek naar:

Kijk voor het

Twee leden voor de raad van commissarissen m/v

De raad van commissarissen is een toezichthoudend orgaan en functioneert als klankbord en sparringpartner van de directeur-bestuurder. De raad doet dit zoveel mogelijk op afstand, doch kan zich zowel zelfstandig als op verzoek van de directeur-bestuurder intensiever richten op bepaalde deelaspecten van het bestuur. De raad bestaat uit generalisten die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Profiel Wij zijn op zoek naar twee kandidaten met HBO werk- en denkniveau en kennis van volkshuisvestelijke/ruimtelijke ordening en/of financieel-economisch. Eén lid zal op voordracht van de huurderbelangenvereniging Rozenstein zitting nemen in de raad. Voor de organisatie is het van belang dat de leden van de raad een binding heeft met het werkgebied van de corporatie. Functie-eisen: • kennis van en ervaring met besluitvormingsprocessen; • inzicht hebben in strategische afwegingsprocessen; • hebben van een helikopterview; • hebben van algemene interesse voor de samenleving, volkshuisvesting en affiniteit hebben met de missie van de corporatie. Informatie Een uitgebreid profiel is te downloaden via de website wbv-willibrordus.nl Uw reactie Uw sollicitatie kunt u richten voor 1 maart onder vermelding van ‘Sollicitatie lid rvc’ aan: Woningbouwvereniging St. Willibrordus, Hofcampweg 87, 2241 KE WASSENAAR. De eerste oriënterende gesprekken vinden in week 10 plaats. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Tramstraat 112b 2225 CM Katwijk T 071-4071815 katwijk@goudwisselkantoor.nl www.goudwisselkantoor.nl Openingstijden: Dinsdag t/m zaterdag van 9.30 - 17.00 uur

Verzilver uw goud! De goudprijs en zilverprijs waren nog nooit zo hoog. En dus kan het interessant zijn juist nu uw gouden sieraden, munten en zilver te verkopen. Maar dan wel aan een vertrouwd adres: het Goudwisselkantoor. Leeuwarden

Groningen

Goudwisselkantoor is eigendom van familie de Ruiter, al ruim 25 jaar een begrip in de wereld van de

Emmen

goudhandel. Vanzelfsprekend is Goudwisselkantoor lid van de diverse vakverenigingen. Goudwisselkantoor

Alkmaar Zwolle

is geen winkel, maar koopt uitsluitend goud, zilver en munten in. Door onze jarenlange ervaring weten we

Haarlem

waar het om gaat in de goudwereld. U krijgt dus een reële taxatie en een goede prijs. Zonder een afspraak te maken kunt u dus met uw sieraden, horloges, baren, munten, zilver bestek, zilveren schalen en verzamelingen langskomen. Wacht niet langer, profiteer van de huidige hoge goudprijs en kom bij ons langs voor een vrijblijvende taxatie.

Katwijk

Goudwisselkantoor d, zilver en munten • 25 jaar ervaring in gou jblijvende taxatie • een deskundige en vri k indien gewenst per ban • contante betaling of r de taxatie • discrete ruimte voo en van goud en zilver • advies in het belegg

Amersfoort Apeldoorn

Den Haag Utrecht Rotterdam

Nijmegen Klaaswaal Breda Goes

Den Bosch Eindhoven

Heerlen

Enschede


sport

LEIDERDORPS WEEKBLAD

Mooie ballen Het wel en wee van RCL 11 Het elfde van RCL, geen splijtende passes en volle tribunes, maar achterafvelden zonder publiek in druilerig weer. RCL 11, een vriendenteam vol mannen die de 30 reeds ruim gepasseerd zijn. Mannen met een gezamenlijke passie: een balletje trappen op zaterdag. Wekelijks kunt u in het Leiderdorps Weekblad op de hoogte blijven van de verrichtingen van het onovertroffen elfde elftal van RCL. Reageren kan via www.rcl11.weebly.com.

Buitenkantje rechts Als u denkt dat wij een clubje wijze mannen zijn die weten waar onze kwaliteiten liggen en daar in het veld ook naar handelen, dan heeft u het mis. Als u denkt dat wij sober voetballend door het leven gaan dan moeten we u echt uit de droom helpen. Ook wij zitten wekelijks als een stel toeristen die voor het eerst de Wallen bezoeken likkebaardend te kijken naar voetballers als Messi en Ronaldo. En omdat mannen in het veld net jongetjes zijn, imiteren wij onze idolen maar al te graag.

woensdag 20 februari 2013

Groot sportevenement op Leiderdorpse Baanderij n Sportverenigingen kunnen zich presenteren tijdens SportFair op 30 juni sportfeest n Op 30 juni dit jaar wordt de eerste SportFair georganiseerd in Leiderdorp. Het moet een sportfeestdag worden, waarop plaatselijke sportvereniging hun sport kunnen demonstreren. De SportFair vindt plaats op de grote parkeerplaats aan de Zijlbaan op bedrijventerrein De Baanderij. Het bedrijventerrein was overigens al eerder toneel van een dergelijk sportevenement; van 1999 tot tot 2005 werd hier ieder jaar de Sportbaanderij gehouden, waar presen-

taties van sportverenigingen werden gecombineerd met een braderie en een rommelmarkt. De SportFair is veel meer dan de Sportbaanderij gericht op het stimuleren van mensen om te gaan sporten en bewegen bij een sportvereniging in hun eigen omgeving. Op de sportfeestdag kunnen bezoekers van alle leeftijden gratis en op een toegankelijke manier het sportaanbod in hun gemeente zien en uitproberen. De organisatie is in handen van de Stichting SportFair die onder leiding staat van oud-hockeyinternational Floris Jan Bovelander. De in 2011 opgerichte stichting heeft

zich tot doel gesteld “om mensen van alle leeftijden kennis te laten maken met bekende en onbekende sporten, met de intentie de sportparticipatie te bevorderen”, zo staat op haar website www.sportfair.nl te lezen. Vorig jaar zijn al in acht gemeentes in Noord-Holland SportFairs georganiseerd. In Leiderdorp wordt het initiatief ondersteund door het Sportfondsen Sport Servicepunt. Sportverenigingen die meedoen aan de SportFair bepalen zelf hoe ze hun sport presenteren. Denk bijvoorbeeld aan clinics, proeftrainingen of demonstraties. Op de sportfair wordt niet alleen gesport

Onze buitenkantjes rechts sterven steevast in schoonheid! Maar ja, wij zijn dan ook het 11e en geen Real Madrid.

Twee zonder stuurman, en vier en acht met stuurman. Zondag probeerden ze allemaal de 4,5 kilometer tussen Spanjaardsbrug en Sociëteit De Kaag zo snel mogelijk af te leggen. Foto: C. v.d. Laan

Mountainbiketocht Hollands Duin mountainbiken Zaterdag 23 februari organiseert VVV Noordwijkerhout in samenwerking met Have fun Events een Mountainbiketocht door het Hollands Duin. n

Dit evenement is speciaal bedoeld voor beginners. Van te voren krijgen de deelnemers handige tips over de remtechniek en het omgaan met de mountainbikes. Bij deelname zonder eigen moun-

tainbike zijn de kosten € 32,50 per persoon, dit is inclusief een fiets, helm, versnapering en drankje. Wie mee wil doen met de eigen mountainbike betaalt €10.

De Leiden Road Runners Club is gastheer van het sportieve evenement waarvoor ruim duizend hardlopers verwacht worden.

Voor sportverenigingen die willen meedoen aan de SportFair, of er meer over willen weten, wordt op maandag 11 maart een informatieavond gehouden. Deze vindt plaats bij Area071 aan de Sisalbaan 5a in Leiderdorp en begint om 20.00 uur.

De mountainbike tocht start om 11.00 uur bij de ingang van de duin aan de Duinrand in Noordwijk (het Chocolaatje). Aanmelden via VVV Noordwijkerhout, geopend van maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur, tel. (0252-) 372096.

Om 10.00 uur wordt gestart met de GeZZinsloop van een kilometer, voor de jongste lopers. De andere afstanden die gelopen kunnen worden zijn de 5, 10 en 15 kilometer. De routes lopen door park Cronesteyn en het polderlandschap naar de Vlietlanden. Na iedere 5 kilometer is er een waterpost en na afloop wordt er sportdrank en fruit uitgereikt.

Het startschot en de prijsuitreiking zullen verzorgd worden door de sponsor, Ton van Bemmelen Sports, en de gemeente Leiden. De startschoten worden gelost om 11.00 uur voor de 10 kilometer, om 11.05 uur voor de 5 kilometer en om 11.10 uur voor de 15 kilometer. De start en finish zijn vlakbij het clubhuis aan de Jacob van Campenlaan, evenwijdig aan de Voorscho-

roeien n Het is een wedstrijd voor echte bikkels. Afgelopen zondag werd op de Zijl de Zijlhead gevaren. Een jaarlijks door de in Leiderdorp gevestigde studentenroeivereniging Asopos de Vliet georganiseerde achtervolgingsrace over 4.5 kilometer tussen lokale roeiverenigingen. Vaak moet deze wedstrijd worden afgeblazen vanwege ijs op het water, maar zondag waren de omstandigheden prima: weliswaar koud, maar zonnig met weinig wind. Er deden ploegen mee van de roeiverenigingen Rijnland, Die Leythe, Njord en natuurlijk ook van Asopos de Vliet. De boten, met één, twee, vier of acht roeiers, startten om 10.00 uur na elkaar vanaf de Spanjaardsbrug met een zogeheten inlopend veld, waardoor de ploegen steeds dichter op elkaar kwamen. Voor de roeiers was de Zijlhead een mooie gelegenheid om voor het eerst in het nieuwe seizoen de krachten te meten met roeiers van andere verenigingen.

Alecto A1 ongeslagen zaalkampioen hockey

n Alecto jongens A1 is in de zaal kampioen geworden in Poule A 1e klasse. Op de laatste speeldag was 1 punt uit twee wedstrijden genoeg maar Alecto deed geen half werk en won ruim zowel van Noordwijk (11-1) als van LOHC (9-2). Op de foto de kampioenen: Maarten Dek, Thomas Dijkstra, Jorrit Posthuma de Boer, Joris Pries, David Schuit, Hessel Stuurman, Jan Vrieler, Tjerk Webbers en (inzet) Koen van Haeringen.

Ton van Bemmelen Sports loop hardlopen n Zondag 3 maart vindt de 5de wedstrijd in het Zorg en Zekerheidcircuit plaats: de Ton van Bemmelen Sports loop.

en naar sport gekeken. Er is ook een sportboulevard met allerlei kraampjes met sportinformatie en sportgerelateerde producten en diensten, een KinderFunpark voor de kleintjes en een Sportcafé. Verder zijn er diverse side-events, waaronder de SportFair Zeskamp voor kinderen van basisscholen. Ook zijn er speciale activiteiten voor 55-plussers.

Aftrap van het seizoen

Gelukkig gaat dat niet zover dat wij onbegrijpelijke tattoos op onze onderarm laten zetten of huilend van de Bloemerd af rennen als we de winnende maken. Wij beperken ons slechts tot de technische hoogstandjes. Dus zien wij Messi iemand de bal door de benen spelen alsof hij een Ford Ka door de Gotthardtunnel stuurt of zien wij Ronaldo wijdbeens voor een vrije trap klaarstaand als zijnde iemand die aandrang heeft na het eten van een bord Bruine Bonenschotel van Hak, dan doen wij dat op de achterafvelden graag na. Is dat potsierlijk? Jazeker! Hebben wij er succes mee? Zeker niet! Zaterdag ondanks al onze imitaties weer met 0-4 klop gekregen. De meest hinderlijke eigenschap die wij over hebben genomen uit het topvoetbal is het ‘buitenkantje rechts’. Pique van Barcelona en Sergio Ramos van Real kunnen argeloos een balletje met de buitenkant van de rechtervoet breed leggen. Maar wanneer pak ‘em beet onze eigen Ricardo of Haas dat doen, dan oogt dat ietwat potsierlijk en heeft het iets weg van een gemiddelde soapacteur uit GTST. U weet wel, zo één waarvan u met lichtelijk dedain fluistert ‘dat hij niet kan acteren’.

17

terweg, ter hoogte van het Bastion hotel. Inschrijven kan op de dag van de loop tussen 9.00 en 10.45 uur bij het clubhuis van de LRRC in het sportpark de Vliet aan de Voorschoterweg 8E in Leiden. Voor de nummers 1, 2 en 3 zijn zowel bij de dames als bij de heren prijzen te winnen. Meer informatie: www. lrrc.nl en www.zorgenzekerheidcircuit.nl.

Foto: PR

Duikcursus duiken n Speciaal voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 die willen leren duiken, heeft Dive Post het Sealteam programma. Op vrijdag 22 februari is er een introductie avond in zwembad Aquamar in Katwijk. Tijdens de avond wordt informatie gegeven over de cursus en mogen de kinderen alvast het ademen onderwater uitproberen. Deelname is gratis en vrijblijvend. Vooraf opgeven via e-mail aan gertine@divepost.nl of tel. (071-) 4087775.


18

woensdag 20 februari 2013

Kort nieuws Live radiouitzending over waanzin leiden n Hoe?Zo! Radio organiseert in samenwerking met Museum Boerhaave op woensdagavond 27 februari om 20.00 uur een radio-uitzending over ‘waanzin’. De opname wordt live uitgezonden op Radio 5. Locatie is het anatomisch theater van het museum. Publiek is welkom en de toegang is gratis. Wanneer verklaren we iemand gestoord, in de kliniek, en in de rechtszaal? Wat leren de biologie en psychologie ons over psychiatrische ziekten? En is ons oordeel over wat gek of normaal is, afhankelijk van tijd en plaats? Daarover praten Saskia Palmen (kinder- en jeugdpsychiater), Joost Vijselaar (bijzonder hoogleraar geschiedenis van de psychiatrie), Gerben Meynen (bijzonder hoogleraar forensische psychiatrie) en Wouter Kusters (filosoof en schrijver van boeken over zijn psychotische ervaring) onder leiding van presentator Jeroen Dirks. Meer informatie: www.museumboerhaave.nl

regio

LEIDERDORPS WEEKBLAD

Publiek mag kijken bij werk aan bultrug n Preparatie vinnen op donderdag 21 februari leiden n Donderdag 21 februari verricht Naturalis de laatste werkzaamheden aan de in december gestrande bultrug. In het Naturalis Biodiversity Center worden tussen 11.00 tot 15.00 uur de vinnen dan uitgeprepareerd waarna de botjes, samen met de rest van het skelet, een plek krijgen in de wetenschappelijke collectie. De werkzaamheden vinden plaats in het museum op de binnenplaats van het Pesthuis. Het publiek heeft de mogelijkheid hier gratis bij aanwezig te zijn. Het skelet van de bultrug die op

16 december 2012 op de Razende Bol bij Texel overleed, wordt toegevoegd aan de Rijkscollectie die Naturalis beheert. De afgelopen maanden is het grootste deel van het skelet schoongemaakt. De laatste slag die gemaakt moet worden, betreft het prepareren van de vinnen en het etiketteren van wervels. Na het prepareren worden de laatste vlees-, vet- en bloedresten van de vinbotten geweekt. Vervolgens worden ze gebleekt, gedroogd en samen met de rest van het skelet opgenomen in de wetenschappelijke collectie. Daar is het beschikbaar voor onderzoekers die meer willen weten over anatomie, evolutie en ontwikkeling

van bultruggen en andere zeezoogdieren. Naturalis Biodiversity Center en Diergeneeskunde Universiteit Utrecht hebben als enige instanties van de Nederlandse overheid de opdracht om aangespoelde dode walvisachtigen te ontleden. De preparatie vindt op de binnenplaats van het museum plaats, omdat er sprake kan zijn van stankoverlast. De werkzaamheden konden, door de snelheid waarmee in december gewerkt moest worden en de kwetsbaarheid van de botten, niet toen al in de haven van het NIOZ op Texel plaatsvinden. Daarbij wil Naturalis tegemoet komen aan de grote

Snuffel Markt Leiderdorp was groot succes

Ex Animo zingt Matthäus Passion leiden n Op woensdag 27 maart voert het bekende koor Ex Animo de Matthäus Passion in de Pieterskerk in Leiden uit. Aanvang 19.30 uur. Dit magistrale en in ons land zeer geliefde werk van J.S. Bach wordt al vanaf 1946 jaarlijks door Leidse oratoriumvereniging ten gehore gebracht. Voor deze gelegenheid is het koor uitgebreid met een projectkoor en jeugdige zangers van BplusC, met als resultaat een 180 leden tellend gezelschap Toegangsprijs (incl. consumptie): is € 38,- voor de eerste rang, € 27,voor de tweede rang en € 10 voor de luisterplaatsen. Kaartverkoop via www.exanimo.nl, via www. pieterskerk.com (bij Agenda), of in de kerk.

Nieuwe bezoektijden Dicaonessenhuis leiden n Het Diaconessenhuis Leiden heeft per 11 februari de bezoektijden veranderd. De proef met ruime bezoektijden is de patiënten en het personeel van het Diaconessenhuis Leiden niet goed bevallen. Grootste probleem was dat patiënten te weinig rust kregen. Sinds 11 februari gelden voor de meeste afdelingen de volgende bezoektijden: ’s middags tussen 15.00 – 16.00 uur en ’s avonds tussen 19.00 – 20.00 uur. De volgende afdelingen hebben afwijkende bezoektijden: de afdeling chirurgie/orthopedie kort verblijf, de afdeling dagverpleging, de afdeling gynaecologie/verloskunde, de afdeling Intensive Care/ Hartbewaking, de kinderafdeling en de couveuse afdeling. Voor meer informatie: www.diaconessenhuis.nl/bezoektijden of bel naar de receptie van het Diaconessenhuis: (071-) 5178178.

maatschappelijke belangstelling voor de bultrug en wil het een geïnteresseerd publiek de kans bieden hierbij aanwezig te zijn. De binnenplaats biedt ruimte aan een grote groep mensen en is gratis toegankelijk. Aanmelden is niet mogelijk. De preparatie past in de traditie van Naturalis als een open museum: sinds jaren worden twee keer per week prepareersessies georganiseerd voor het publiek in de zaal LiveScience. Vragen en antwoorden over het onderzoek aan de bultrug zijn te vinden op de informatiepagina van Naturalis Biodiversity Center http:// www.naturalis.nl/nl/kennis/walvisstranding/

leiderdorp n De eerste editie van de Snuffel Markt Leiderdorp is afgelopen zaterdag een enorm succes geworden. Meer dan tweeduizend bezoekers kwamen een kijkje nemen bij de overdekte markt op de Baanderij. Aanstaande zaterdag is de Snuffel Markt Leiderdorp weer open van 9.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis. Volgens de organisatie heeft de Snuffel Markt Leiderdorp alles in zich om een waardig broertje te worden van de Zwarte Markt in Beverwijk. ‘’Er is genoeg parkeerruimte en we kunnen met het huidige aantal kramen van vijftig nog gemakkelijk groeien naar honderd’’, aldus een woordvoerder. De snuffelmarkt is elke zaterdag in het voormalige pand van keukenshowroom Woonweide aan de Zijldijk in Leiderdorp. Wie een kraampje wil reserveren kan bellen met 06-45813195.

De eerste snuffelmarkt trok ruim 2000 bezoekers. Foto: PR

Intensievere samenwerking in veiligheidsketen regio n Vorige week ondertekenden de voorzitters van de Veiligheidsregio Hollands Midden, de omgevingsdiensten WestHolland en Midden-Holland en het hoofd Operatiën van de eenheid Den Haag van de Politie een convenant voor een intensievere samenwerking tijdens alle stappen van de veiligheidsketen om zo de kans op een incident of crisis zo klein mogelijk te maken en tijdens een crisis optimaal samen te werken. Hiermee zijn deze partijen in Nederland de eerste die zo’n convenant ondertekenen. De Veiligheidsregio Hollands Midden en de omgevingsdiensten Midden-Holland en West-Holland werken binnen de verschillende onderdelen van de veiligheidsketen al met elkaar samen. Zo werkt men onder andere samen bij het voorkomen van risicovolle situaties, worden de omgevings-

diensten door de veiligheidsregio betrokken bij de voorbereiding op rampen en crisis en hebben de omgevingsdiensten een adviserende rol bij incidenten. Door gebruik te maken van elkaar expertise, wordt de integrale benadering van de veiligheidsteken kwalitatief verbeterd. Met het ondertekenen van dit convenant kan deze samenwerking op gebied van risico- en crisisbeheersing nog verder worden geïntensiveerd en afspraken beter worden geborgd. “Het is de ambitie van de beide omgevingsdiensten in de Veiligheidsregio Hollands Midden om de veiligheidsketen volledig te sluiten. ‘’Wij allen zien de voordelen van een intensieve samenwerking” aldus Derk Eskes, directeur Omgevingsdienst West-Holland. De Veiligheidsregio is, zoals aangegeven in de wet op de veiligheidsregio´s, verantwoordelijk voor de voorbereiding op en

bestrijding van rampen en crises en moet hiervoor afspraken maken met de crisispartners in de Veiligheidsregio. Inmiddels zijn in alle veiligheidsregio’s initiatieven ondernomen om tot een soortgelijke afspraken te komen met partners als de omgevingsdiensten. Hollands Midden is de eerste veiligheidsregio waarin een ondertekend convenant tot stand is gekomen. De ondertekenaars waren: Veiligheidsregio Hollands Midden, vertegenwoordigd door de voorzitter van het bestuur van de Veiligheidsregio drs. H.J.J. Lenferink; Politie, vertegenwoordigd door hoofd Operatiën regionale eenheid Den Haag, mw. N. Bogers; Omgevingsdienst Midden-Holland, vertegenwoordigd door de voorzitter van het dagelijks bestuur mr. drs. J.M. Vroomen; Omgevingsdienst WestHolland, vertegenwoordigd door de voorzitter van het dagelijks bestuur mr. S.J.P. Lyczak.

Vogelcursus oegstgeest n Het IVN organiseert in de periode van 19 maart tot half mei de cursus ‘Vogels en hun zang’ Er zijn drie avonden (dinsdagen 193, 9-4 en 23-4), met veel aandacht voor het herkennen van vogels en het leren kennen van hun zang. Daarnaast zijn er vier ochtendexcursies (zaterdagen 23-3, 13-4, 20-4 en 11-5) naar verschillende natuurgebieden in de omgeving van Leiden. De cursusavonden zijn in het Wellant College in Oegstgeest. Informatie: Henny Blom, henny. blom@planet.nl, (071-) 5122028.

Een pimpelmees. Foto: Herman Berkhout


service

LEIDERDORPS WEEKBLAD

Oudereninformatiepunt Iedere donderdag kunt u van 10.30 tot 12.00 uur bij het oudereninformatiepunt in de bibliotheek aan de Van Diepeningenlaan terecht. Vrijwilligers van Pluspunt zijn dan aanwezig voor het geven van informatie over de diensten en activiteiten van Pluspunt. U kunt bij hen ook een aanvraag voor de hulp en dienstverlening van Pluspunt doen of zich opgeven voor de komende activiteiten. Gedurende deze tijd kunt u in de bibliotheek ook terecht bij Seniorweb met al uw vragen op computergebied.

Dierenbescherming afdeling Rijnland Postadres: Postbus 29, 2300 AA Leiden Bezoekadres: Fruitweg 24a, 2321 GK Leiden Telefoon kantoor: (071-) 3316192 (ma. t/m do. van 9.0015.00 uur). Faxnummer: (071-) 5769648. Centrale meldnummer: (071-) 5216662 Website: www.rijn land.dierenbescherming.nl E-mailadres: kantoor@dbrijnland.nl

Dierenmeldpunt De Provincie Registratie van vermiste en gevonden dieren. Bel voor inlichtingen over deze dieren met Toos Pieterse, tel. (071-) 5665500, mail info@dierenmeldpunt.com www.dierenmeldpunt.com Vermist: Sinds 5 januari: poes, schildpad, gele wenkbrauwen. Hoogmadesweg, Leiderdorp. Sinds 26 januari: moederpoes, grijs met witte voetjes en bef, in rechter oog rood-bruine vlek. Rijnlandziekenhuis, Leiderdorp. Sinds 28 januari: kater, muisgrijze rug en staart, wit op buik en pootjes kopje tot boven de ogen. Coornhertdreef, Leiderdorp. Gevonden: Op 3 januari: poes, cypers lapje. Doeslaan, Leiderdorp. Op 9 januari: poes, cypers met witte kin. Oltmandreef, Leiderdorp. Op 17 januari: poes, zwart. Bloemerd, Leiderdorp. Op 23 januari: poes, zwart met paar witte haren, is klein staat hoog op de pootjes. Rietschans, Leiderdorp. Op 31 januari: agapornis, groen, is tam. Touwbaan, Leiderdorp.

Nieuws van Pluspunt Bijblijven Hebt u altijd al willen weten wie uw voorouders zijn? Op 21 februari geeft de werkgroep ‘Bijblijven met technische ontwikkelingen’ een presentatie over hoe u met behulp van de computer en het internet uw voorouders kunt opzoeken. En hoe de zoekresultaten in een computerprogramma systematisch bijgehouden kunnen worden zodat u er bijvoorbeeld mooie overzichten van kunt maken. De bijeenkomst begint om 14.00 uur en vindt plaats in de zaal van Pluspunt. . Aanmelden vooraf is niet nodig. Kosten €2,inclusief koffie of thee. Zitdansen Op dinsdag 26 februari van 14.00 tot 14.45 uur is er weer gelegenheid om deel te nemen aan het ‘Zitdansen’. Zitdansen is dansen vanaf de stoel en bestemd voor mensen die graag bewegen op muziek, maar voor wie staand dansen te zwaar geworden is. De les wordt gegeven door Joke Scholma in de zaal van Pluspunt, Splinterlaan 156. Aanmelden vooraf is niet nodig. Meedoen kost € 3,00, inclusief een consumptie na afloop.

recht kunnen, waar zij lotgenoten kunnen ontmoeten en wie er voor hun belangen opkomt. De avond vindt plaats in de Scheppingskerk, van Poelgeestlaan 2 in Leiderdorp, van 19.30 tot 21.30 uur. De toegang is gratis en men hoeft zich niet van te voren aan te melden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Informele Zorg van ActiVite, tel. (071-) 516 14 45, met Stichting Pluspunt tel. (071-) 541 35 36 of op de website www.mantelzorgleiderdorp.nl Sjoelen in gebouw Zijlkwartier Iedere woensdag van 14.00 tot 16.00 uur kan er gesjoeld worden in gebouw het Zijlkwartier aan de Van der Marckstraat. De kosten bedragen € 3,00, inclusief een kopje koffie of thee. Opgave vooraf is niet nodig, iedereen die gezellig samen wil sjoelen is welkom.

Mantelzorgavond over psychische problemen in de familie Stichting Pluspunt en Bureau Informele Zorg van Activite organiseren op dinsdagavond 5 maart een avond voor mantelzorgers die zorgen voor iemand met psychische problemen. Tijdens deze avond krijgen mantelzorgers informatie over waar zij met hun vragen te-

Oudereninformatiepunt, ook voor een luisterend oor Het Oudereninformatiepunt vindt u direct tegenover de ingang in de bibliotheek. Hier vindt u veel informatie die voor ouderen van belang is. Iedere donderdag van 10.30 uur tot 12.00 uur zijn er ook vrijwilligers van Pluspunt aanwezig voor een gesprek en voor het geven van informatie over de diensten en activiteiten van Pluspunt. U kunt bij hen ook een aanvraag doen voor de hulp en dienstverlening van Pluspunt of zich opgeven voor de komende activiteiten.

Openbare bibliotheek

Programmering Unity FM 106.1

Bibliotheek BplusC locatie Leiderdorp Adres: Van Diepeningenlaan 110, 2352 KA Leiderdorp Tel.: (071-) 5890849 E-mail: leiderdorp@BplusC.nl

maandag t/m vrijdag: 07.00 - 10.00 | Unity Up2Date Ruud Wessels 10.00 - 12.00 | Unity Werkt Michel Wesseling 12.00 - 14.00 | De Lunch Rudo Slappendel 14.00 - 17.00 | De Middag Shift Peter Teunisse

openingstijden: ma. 13.30 -17.00 uur di. 13.30 - 17.00 uur wo. 13.30 -17.00 uur do. 10.30 - 12.30 en 13.30 - 17.00 uur vr. 13.30 - 17.00 en 18.00 - 20.00 uur za. 10.30 - 12.30 uur

Ieder uur het nieuws uit de regio Leiden en de Bollenstreek, Nederland en de wereld. Bekijk de hele programmering op www.unityfm.nl

Persbericht en foto insturen

PvdA Ombudsteam

Het Leiderdorps Weekblad wil ruimte bieden aan zoveel mogelijk nieuws uit Leiderdorp en directe omgeving. Wie een bericht, eventueel met foto, wil insturen, kan dat doen via een e-mail naar redactie@leiderdorpsweekblad.nl Houd bij het opstellen van uw bericht rekening met de volgende vuistregels:

Dagelijks van 20.00 - 21.30 op één van de volgende telefoonnummers: 06 41564064 of 06 12680378. Of via het emailadres: ombudsteam@pvdaleiderdorp.nl. Zie ook website: www.pvdaleiderdorp.nl

• Gebruik zoveel mogelijk deze opbouw: wie, wat, waar, wanneer, hoe, waarom. • Maak gebruik van korte zinnen. • Schrijf alsof u een buitenstaander bent, dus niet over ‘ons be-

drijf’ maar over ‘bedrijf X’. • Gebruik geen afkortingen of leg ze uit. Foto’s moeten bij voorkeur aangeleverd worden als jpg bestand, van minimaal 1 MB groot (of in een resolutie van minimaal 1000 x 1500 pixels). De redactie behoudt zich het recht voor uw bericht in te korten of geheel niet te plaatsen. Wij plaatsen in het nieuws in principe geen wervende teksten voor, of links naar, commerciële bedrijven. U kunt daarvoor gebruik maken van onze advertentiemogelijkheden.

COLOFON Oplage 14.500 Uitgave van: Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a - Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01 Hoofdredactie: Teuntje van Delft tel.: 06 12 74 64 78 e-mail: t.v.delft@ uitgeverijverhagen.nl Redactie: Corrie van der Laan tel.: 06 10 08 95 44 e-mail: redactie@ leiderdorpsweekblad.nl

Inleveren kopij: uiterlijk maandag 12.00 uur. Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties: Contactgegevens Binnendienst • Vincent Roos, tel. (071) 409 16 38 • Rosita Haasnoot, tel. (071) 409 16 37 fax (071) 403 23 25 e-mail: advertentie@ uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Leiderdorps Weekblad Sluitingstijd advertenties dinsdag 10.00 uur

Bezorgklachten: Uitgeverij Verhagen, tel. (071) 402 29 01 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging Leveringsvoorwaarden: Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kostenloos bij ons opvragen.

Het Leiderdorps Weekblad wordt gratis huis-aan-huis bezorgd en is verder verkrijgbaar bij: • Verpleeghuis Leytenrode Hoogmadeseweg 55 • Elisabeth Ziekenhuis S. Smitweg 2 • Troefmarkt Fr. Hendriklaan 26 • Digros Winkelhof 70 • AH Winkelhof 29 • Zwembad de Does Hoogmadeseweg 54a • Boekhandel de Kler Winkelhof 87 • Gemeentehuis Leiderdorp • C1000 • Texaco Pers. Snoepweg 4 • Rokerspaleis Marcella v. Diepingenlaan 17 • Liethorps Boekhandel

Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/ of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. www.leiderdorpsweekblad.nl

WOENSDAG 20 FEBRUARI 2013

19

Kerkdiensten Parochie De Goede Herder Voor afspraken met pastoraal werkers: tel. . 071-5220655. Secretariaat geopend op ma., wo. en vr. van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. (071-) 5411510. Bij dringende pastorale zorg (zoals een uitvaart) contact opnemen met het centrale nummer van de federatie, tel. 06-22027668. Kerkgebouw Menswording Heelblaadjespad 1, 2353 PA Leiderdorp, tel. 5890350. Past. ass.: mevrouw J. Latour tel. 5892051. zondag 24 februari: zie Meerburg. woensdag 27 februari, 9.30 uur: Woord- en gebedsdienst. donderdag 28 februari, 19.15 uur: Vesperdienst/Dorpskerk. Kerkgebouw Meerburg Hoge Rijndijk 16, 2382 AS Zoeterwoude, tel. 5411510. Past. ass.: dhr. A. Bey tel. 5894304. zondag 24 februari: 9.30 uur Eucharistieviering. donderdag 28 februari 19.15 uur: Verperdienst/Dorpskerk Protestantse Gemeente te Leiderdorp Van Poelgeestlaan 2, 2352 TD, tel. 5890259. Website: www.pg-l.nl. Kerkbureau geopend: maandagen donderdagmorgen van 9.0012.00 uur. E-mailadres: kerkbureau@pg-l.nl (wordt gelezen op maandag- en donderdagmorgen). Inloopuur: elke donderdag van 10.00-12.00 uur in de Scheppingskerk, elke 2e en 4e woensdag van de maand van 10.00-12.00 uur in de Dorpskerk. zondag 24 februari, 2de zondag 40 dagentijd Dorpskerk 10.00 uur: mw. mw. N. Pronk, Den Haag m.m.v. Cantorij. 17.00 uur mw. ds. R.C.G. Schultheiss, Sassenheim. Evensong m.m.v. Leidse Cantorij (o.l.v. Hans Brons. Orgel: Theo Visser). Scheppingskerk: 10.00 uur: 10.00 uur ds. Sj.P. Zwaan. Kapelzaal Scheppingskerk 10.00 uur:ds. F. van Dijke, dovendienst. Rijnlandziekenhuis 10.00 uur: pastor J.C. Koeleman.

Nieuw-Apostolische Kerk Prinsenhof 15, 2353 SV Leiderdorp. Voorganger: R.A. Visser, tel. (071-) 5415962. Kerkdiensten: elke zondag om 10.00 uur, elke woensdag om 20.00 uur. Baptistengemeente Leiderdorp Aula van Visser ‘t Hooft Lyceum, Muzenlaan 155, Leiderdorp. Voorganger: ds. G.J. van Klaveren, tel. (071-) 4027828. Info.: bgldorp.nl. Reageren: secretariaat@bgldorp. nl. Tijdens dienst crèche/kinderclubs. zondag 24 februari, 9.50 uur: dhr. L. Sterkenburg uit Hilversum. Gereformeerde Gemeente Leiderdorp Hoofdstraat 73, Leiderdorp zondag 24 februari 10.00 uur: dhr. P.D. den Haan. 16.00 uur: dhr. P.D. den Haan. Levensstroom Gemeente Elizabethhof 5 in Leiderdorp. Voor info.: (071-) 5415415 of www. levensstroom.nl. Levensstroom op tv: iedere zondagmorgen van 10.00-11.00 uur op TV West. vrijdag 22 februari, 20.00 uur: Jongerenavond voor de X-stream (16 – 26 jr). zondag 24 februari 10.00 uur: Eredienst o.l.v. Pastor Rolph Hendriks. Ook kinderkerk. 19.00 uur: School van de geest o.l.v. Pastor Rolph Hendriks. woensdag 27 februari, 20.00 uur: School van gebed. Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente Leiden Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1, Leiden zondag 24 februari: mw. ds. I. Hasselbach-Jongsma ( Do, Leiderdorp). Vereniging van Vrijzinnige Protestanten LeidenOegstgeest Gemeentecentrum, Lijtweg 9, Oegstgeest. zondag 24 februari, 10.30 uur: ds. C. Dahmen (Berkenwoude).

Medische diensten ALARMNUMMER

Uitsluitend voor spoedgevallen • door de week van 17.00 ‘s middags tot 8.00 uur de volgende dag, in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur • op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna.

Weekend-/feestdagendienst: 15 t/m 21 februari: Apotheek Luifelbaan, Bevrijdingsplein 90, Leiden, tel. (071-) 5315048. 22 t/m 28 februari: Apotheek Schoolstraat, Schoolstraat 83, Voorschoten, tel. (071-) 5617957; Apotheek Ommedijk, Ommedijk 183, Leiderdorp, tel. (071-) 5419418. Er is één vaste apotheek voor alle nachtdiensten: Apotheek De Nachtwacht, Albinusdreef 2 (hoofdingang LUMC) te Leiden, tel. (071-) 5665019. Deze is geopend voor spoedgevallen van 18.00 uur tot de volgende ochtend 8.00 uur (op werkdagen) of tot de volgende ochtend 10.00 uur (op zaterdag, zondag en feestdagen).

APOTHEKEN De apotheken in Leiderdorp e.o. zijn geopend op maandag tot en met vrijdag van 8.00 of 8.30 uur tot 17.30 of 18.00 uur. De dienstdoende apotheken zijn op zaterdag, zondag en feestdagen open van 10.00 tot 18.00 uur.

TANDARTSEN Voor spoedgevallen buiten kantooruren: 18 t/m 24 februari: CTI Warmond, tel. (071-) 3011738. 25 februari t/m 3 maart: Tandarts A. Jahanbakhshi, tel. (071-) 5220164.

Alarmnummer voor ambulance, brandweer en politie: tel. 112. DOKTERSDIENST Spoeddienst Zuid-Holland Noord, tel. 0900-5138039


K WA L I T E I T OP

S 1925 ND T I S

S 1925 ND T

4 1 T A A R T S D F O O H

E E Z N A A JK I W D R O O N

SI

G N I N E P O E R I A L U C A T C E P S

K WA L I T E I T OP

ZONDAGS OPEN! 1172.0.000 ut/umr

Normaal € 699,-

NU VOOR

€ 299,-

TIS Met GReAns kuss

MYSTERY BOX 120x200 cm

(ook leverbaar in ander maten en 35 kleuren)

Maat 1.20 x 200 cm

* Gestoffeerde box * Stevig matras * Hoofdbord

(optioneel)

* Potenset COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING VICTORIA MEGA ACTIE!!! Normaal € 1.089,NU VOOR

€ 399,-

SUPER STUNT Normaal € 2.399,-

€ 999,-

Maat 1.20 cm

Designhoofdbord! + 2 beklede boxen + 2 geveerde matrassen gestoffeerd!! + hoogwaardig dekbed + 1 comfort matrastopper! + 2 luxe kussens

LAAGSTE PRIJS!

ook leverbaar 1.40 / 1.60 en 1.80 en ook leverbaar in pocketveer uitvoering

Normaal € 4.189,TOP-AANBIEDING V.A.

NEW YORK COMPLEET!!!

€ 1.875,-

COMPLEET EN AFZONDERLIJK ELEKTRISCH VERSTELBAAR Luxe design hoofdbord + 2x elektr. verstelbare boxsprings met pocketvering, + 2x supersterke Volva motoren + 2x topkwaliteit pocketveermatrassen Ook verkrijgbaar + 2x poten set in de maten 1.60 + 2x metalen matrasrem én 180 breed

Leverbaar * TOP DESIGN BOXSPRING in alle maten * WINNAAR onder de luxe boxsprings * 10 bloks hoofdbord * 2x Luxe gestoffeerde boxen in meerdere * 2x Luxe actieve pocketveer matras (7 zones) stoffen en * Luxe Twintopper, zomer en winterzijde kleuren * Stoffen zijn 100% vuilwerend en waterafstotend Prijs voor vaste * Luxe blokpoten met aluminium afgewerkt

Saturn

Liberty 20 cm

Maat 1.40 cm

Pleasure comfort

Paris

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING NEW YORK ONGELOOFLIJKE PRIJS!

COMPLETE 2-PERSOONS ELEKTRISCHE BOXSPRING NORWICH ACTIE!!!

Anton/Dream

uitvoering

Sleep King MATRAS GRATIS!

MATRAS GRATIS!

LAAGSTE PRIJS!

€ 149,- p.st.

€ 39,- p.st.

€ 299,- p.st.

€ 89,- p.st.

€ 189,- p.st.

€ 369,-

Eigenschappen Leverbaar in alle maten! √ Polyether SG 20 13 cm comfortschuim √ Medium hard

Eigenschappen Leverbaar in alle maten! √ Pocketveer (7 slags) 240 veren/m2 √ Comfortschuim afdeklaag √ Tijk afneembaar/wasbaar

Eigenschappen Leverbaar in alle maten! √ 17 cm koudschuim √ Ergonomisch comfortzones √ Vaste tijk

Eigenschappen Leverbaar in alle maten! √ Bonellveer 16-18 cm √ SG20 afdeklaag

Eigenschappen Leverbaar in alle maten! √ 20 cm √ Pocketveer (7-slags) 270 veren/m2 √ 7 comfortzones √ Tijk afneembaar/wasbaar

Eigenschappen Leverbaar in alle maten! √ 20 cm √ 17 cm HR42 koud- schuim kern √ 7 comfortzones √ Ventilatieringen

Quartz Balance

Allure

Quart Balance Plus

Dream Latex

Wellness pocketvering

Contour Pressless

MATRAS GRATIS!

MATRAS GRATIS!

MATRAS GRATIS!

MATRAS GRATIS!

MATRAS GRATIS!

€ 499,-

€ 599,-

€ 699,-

€ 799,-

€ 599,-

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen √ 22 cm soepel matras √ Pocketveer (7-slags) 7 zones √ 3 cm HR30 afdeklaag

Eigenschappen √ Pocketveer 7 zones stevig matras √ Afdeklaag HR40 koudschuim √ Tijk afneembaar/wasbaar

Eigenschappen √ 26 cm stevig matras √ Pocketveer 7 slags/7zones √ 3d border met handvaten √ Toplaag HR 60 koudschuim

Eigenschappen √ 22 cm √ Zuiver natuur latex/traagschuim afdeklaag √ 7 zones

Eigenschappen √ Pocketveer 7 zones √ 360 veren m2/HR 50 deklaag √ Div. uitvoeringen √ Afneembare tijk

af-

MATRAS GRATIS!

€ 1.199,Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen √ Traagschuim (SG 85) √ 8 cm geperforeerd √ Drukverlagend √ 7 zones √ 21 cm dik 3D border

Groot assortiment oppermatrassen/toppers en beddengoed! Openingstijden Ma. Di. Wo. Do. Vr.

13.30-18.00 uur 09.30-18.00 uur 09.30-18.00 uur 09.30-18.00 uur 09.30-21.00 uur

Za. Zo.

09.30-17.00 uur 12.00-17.00 uur

Vr.

18.30-21.00 uur

Hoofdstraat 14 2202 GD Noordwijk aan Zee post@beddingplaza.eu

Koopavond

Indien gewenst ook afspraak mogelijk buiten openingstijden!

www.beddingplaza.eu

✆071 7504625

facebook.com/Beddingplaza

gplaza Bij Beddin zen gste prij • Laa kwaliteit • Beste comfort • Beste vies • TOP-ad ice rv • TOP-se

LW_week_08_13  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you