Page 1

Zorg Thuis Zorg Thuis in Hillegom

Lokaal betrokken en betrouwbaar

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.LISSERNIEUWS.NL

afscheid P5

jubileum P5 Mijn inspiratie Juf Fancis is het goede in 40 jaar op Beekbrugschool de mens

MAURITS DE RIDDER VERTREKT GESLAAGD

Lijst met geslaagden

LISSE  De woningstichting Stek is gestart met de renovatie van de flats op het Rembrandtplein en zal in een later stadium ook de flats in de Ooievaarstraat onder handen nemen. De renovatie vindt zowel buitenshuis (hoofdentree en balkons) als binnenshuis plaats, waarbij onder andere de geisers worden verwijderd. Het gehele plan zal de huurders meer huur kosten, maar daar staat een forse besparing op energiekosten tegenover.

Burgemeester Lisse moet blijven LISSE  Wat de Lissese raadsfracties

betreft wordt de status van waarnemend burgemeester van Lies Spruit omgezet naar het definitieve burgemeesterschap in Lisse die dan wel moet solliciteren. Woensdagavond 18 juni wordt in het gemeentehuis vanaf 19.00 uur de profielschets behandeld. Wat Lisse betreft is er sprake van een voorkeurskandidaat, dus daar moeten sollicitanten wel rekening mee houden. De schets kan uit meerdere elementen bestaan zoals uitleg over de gemeente zelf, de regio, de cultuur en de van een burgemeester gevraagde bestuurscompetenties. De fractievoorzitters hebben in april jongstleden gezamenlijk een concept- profielschets opgesteld en besproken met hun achterban. Zij verzoeken de raad nu deze profielschets vast te stellen, waarbij ook de commissaris van de Koning, de heer J. Smit aanwezig is. De profielschets heeft overigens na de selectie van de burgemeester ook een belangrijke functie; deze doet namelijk dienst bij de voortgangs-en herbenoemingsgesprekken met de burgemeester.

wk voetbal P11

Wordt Hillegoms WK lied een hit?

P9

Stek gestart met grote renovatie flats

Door Stek is een omgevingsvergunning aangevraagd hetgeen noodzakelijk was omdat een deel van het plan op en boven gemeentelijk eigendom wordt uitgevoerd. Het college van B en W stemt in met de aanvraag. Bij de renovatie gaat het met name om het vergroten van de hoofdentrees, het verbreden van de balkons boven gemeentegrond en de realisatie van tuintjes bij de 6 nieuwe woningen op gemeentegrond en een scootmobielruimte. Voor het project is overdracht van gemeentegrond en herinrichting van de openbare ruimte nodig. Na de herstructurering ontstaat een woongebouw dat energiezuiniger en levensloopbestendiger is. Het gemeentelijk beleid richt zich erop om met name ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Een en ander is ook een

17 juni 2014 JAARGANG 02 NR 25

Gezocht: respijtvrijwilligers LISSE  Tegenwoordig wordt er steeds meer een beroep gedaan op mantelzorgers. Mantelzorgers zijn mensen die langere tijd zorgen voor een chronisch zieke of iemand met een beperking.

Het kan gaan om de zorg voor een partner, een ouder of een kind. Mantelzorg is meestal geen bewuste keuze, je groeit er als het ware in. Om te voorkomen dat de mantelzorgers overbelast raken is het belangrijk dat hij/zij zich zo nu en dan even kunnen ontspannen. Daarom is Mantelzorgondersteuning Lisse op zoek naar respijtvrijwilligers. Als respijtvrijwilliger bezoekt u iemand thuis, zodat de mantelzorger even tijd voor zichzelf heeft. In die tijd kan de mantelzorger iets ondernemen wat ontspanning geeft.

formele ontwikkelovereenkomst is getekend geeft problemen met wettelijke afhandelingstermijn van de vergunningaanvraag, verstoort volgens het college de planning en werkt kostenverhogend voor Stek.

De respijtvrijwilliger houdt dan de verzorgde een paar uurtjes gezelschap en drinkt bijvoorbeeld een kopje koffie of doet een spelletje. Als respijtvrijwilliger neemt u geen verzorgende taken op zich. Indien u interesse heeft om respijtvrijwilliger te worden, kun u contact opnemen met de mantelzorgconsulenten van Lisse Petra de Gier of Bertine Westerhoven.

Gelet daarop wordt dit advies aan de raad voorgelegd en de ontwikkelovereenkomst met bijbehorende voorwaarden in een latere fase.

Dit kan per mail; p.degier@welzijnhillegom of b.westerhoven@ welzijnhillegom.nl of telefonisch Welzijn Hillegom 519700.

Foto: Arie in ’t Veld

voortvloeisel uit het Rijksbeleid. Daarnaast richt de gemeente zich op duurzame ontwikkeling. Een energiezuinig en levensloopbestendig gebouw dient dit doel. Met de realisatie van de tuintjes aan het Rembrandtplein ontstaat een beter straatbeeld en wordt de “kale plint” verlevendigd. Het plan staat onder tijdsdruk. Het is om fiscale en procedurele rede-

nen noodzakelijk dat de vergunning verleend wordt, de renovatiewerkzaamheden zo spoedig mogelijk kunnen starten en dat het totale project nog dit jaar afgerond wordt. Ook zijn bij de huurders inmiddels verwachtingen gewekt dat op korte termijn gestart wordt. De ontwikkelovereenkomst moet nog worden opgesteld. Wachten met afgifte van de omgevingsvergunning totdat de

Klacht over vroege bollenverkoop LISSE  Het gemeentebestuur van Lisse kan niets doen als het gaat om het handhaven van de (vermeende) verkoop van foute bloembollen in de bloembollenstands tijdens de Keukenhoftijd.

Hierover is door bloembollenconsultant Granneman bij het college een vraag voor handhaving ingediend omdat er sprake is van slechte kwaliteit. Hij verzoekt het college

op te treden tegen deze verkoop. Het college stelt echter dat B en W geen mogelijkheden ter beschikking staan om handhavend op te treden ter bescherming van de kwaliteit van bloembollen, die in Lisse worden verkocht. “Hoe dat geregeld is staat vermeld in het Keuringsreglement Bloembollen 2013, zoals vastgesteld door de BKD.

folders

De BKD is belast met het toezicht, echter niet met de handhaving bij overtredingen. Althans niet in bestuurlijke zin dat er een last onder dwangsom of bestuursdwang opgelegd mag worden”, aldus het college. De gemeente zal een afschrift van de klacht van Granneman doorsturen naar de minister en de bevoegde bloembollen-instanties.

Uw folder ook in de krant? Bel nu (071) 402 29 01

EEN MOOI KUNSTGEBIT Gratis advies Alle soorten kunstgebitten, ook op implantaten Avond of weekendafspraak in overleg Aangesloten bij uw zorgverzekeraar Weekenddienst 06 1 777 6 777

H. M. VAN BEEK tandprothetische praktijk KANAALSTRAAT 187a

LISSE

0252 425 850

WWW.GEBITSKUNST.NL

AvanceFloors Systeemparket 22,5 cm eiken, diverse kleuren compleet geplaatst voor

€ 99,- / m

2

* vraag naar de voorwaarden

www.kroonparket.nl


De uitstraling van hout met de voordelen van kunststof!

academisch

ST IJ LV O

L

TALENCENTRUM

Language Courses Summer & Autumn 2014

Het Rijnlandkozijn.

Nu standaard bij Rijnland Kozijnen alle hoekverbindingen als hout met de voordelen van kunststof. Vierkant of afgeschuind kozijnprofiel. Aan u de keus.

Intensive courses in July & August: • Dutch 1, 2, 3, 4 and 1+2 • Arabic 1+2 • Chinese 1+2 • English 4, 5 • French 2+3, 4+5 • German 2+3 • Italian 1+2 • Japanese 1+2 • Russian 1+2 • Spanish 1+2

e met U kunt gerust in ze en! Rijnland Kozijn

Regular courses starting in September: Dutch, Arabic, Chinese, English, French, German, Italian, Japanese, Russian, Spanish. For detailed information on course content, schedules and prices, please visit our website or call us at 071 - 527 2332. OPEN HOUSE: Thursday 4 September, 17-19 hrs.

www.talencentrum.leidenuniv.nl *vraag naar de voorwaarden.

RAMEN | DEUREN | SCHUIFPUIEN | GEVELBEKLEDING | DAKGOTEN | DAKKAPELLEN Katwijk, Heerenweg 3b Telefoon (071) 408 17 71 De showroom is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

www.rijnlandkozijnen.nl

Bij ons leer je de wereld kennen.

eid W* ! h r e T v De o alt uw B beta

BERNARD SCHULTE BV BV BERNARD CENTRALE VERWARMINGSCHULTE EN AIRCONDITIONING

EUROPESE ZONNEPANELEN ZONNEPANELEN ZONNEPANELEN CENTRALE VERWARMING EN AIRCONDITIONING

Pakketprijzen Aantal 3 panelen 6 panelen 8 panelen 10 panelen 12 panelen

Totaal Wp 750 Wp 1500 Wp 2000 Wp 2500 Wp 3000 Wp

Omvormer Soladin 600 Soladin Web XS 3200 XS 3200 XS 3200

Tarief € 1.395,€ 2.795,€ 3.595,€ 4.195,€ 4.795,-

www.jantjebeton.nl

Openingstijden: maandag dinsdag t/m vrijdag zaterdag

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief: Mastervolt omvormer Bevestigingsmateriaal voor op pannedak of platdak Bekabeling tot aan de omvormer 25 jaar garantie op de panelen (80% van het max. vermogen van het paneel) en 5 jaar op omvormer Inclusief BTW

VOORHOUT

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832

Nijverheidsweg 10 - Voorhout - Tel. 0252-21 57 62 WWW.BERNARDSCHULTE.NL

Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed.

Nijverheidsweg 10 - Voorhout - Tel. 0252-21 57 62 WWW.BERNARDSCHULTE.NL

Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. Taxatie aan huis? Bel of mail voor informatie en afspraak www.onderdeboompjes.nl / info@onderdeboompjes.nl

*vraag naar de voorwaarden

VOORHOUT

gesloten 10.00 tot 17.30 uur 10.00 tot 16.00 uur

Hoofdstraat 26 - Hillegom Tel. 0252-520557 - 06-22795993 Fax 0252-525870


lokaal

LissERniEUWs | dE HiLLEgOMMER

dinsdag 17 juni 2014

3

Alcoholcontrole tijdens Smartlappenfestival HILLEGOM n Doordat de Drank en Horecawet per 1 januari 2014 is aangepast zal ook het horecabeleid op het Smartlappenfestival op zaterdag 28 juni dit jaar nog scherper zijn dan voorgaande jaren. De leeftijd dat alcohol geschonken mag worden is verhoogd naar de leeftijd van 18 jaar en dat betekent dat er geen alcohol verkocht gaat worden aan bezoekers van onder de 18 jaar. Ook moeten bezoekers een ID tonen. Door Annemiek Cornelissen

Vooruit met flinke pas... | Tekst & foto: Annemiek Cornelissen

Prachtig loopweer avondvierdaagse HILLEGOM

n Mede dankzij het prachtige weer is de Avondvierdaagse in Hillegom, die werd gehouden van dinsdag 10 tot en met vrijdag 13 juni een groot succes geweest.

Er waren 1010 deelnemers en dat waren er 40 meer dan vorig jaar. Sommige deelnemers al voor jarenlang mee, waaronder de heer Warmerdam uit Hillegom, die voor de 45 ste keer aan de start verscheen en de wandeltocht netjes wist te volbrengen. Buiten de medaille om kreeg hij van de organisatie een

groot boeket bloemen overhandigd. Ook deze keer konden er weer vier afstanden gelopen worden, namelijk 3,5,10 en 15 km. Voor het eerst liep er een groep mensen met een verstandelijke beperking mee op Initiatief van de Parochiële Caritas Instelling en Welzijn. Deze mensen kregen op vrijdag hun medaille uitgereikt door de wethouder Frits Roelfsema en dat vonden ze natuurlijk fantastisch. Dit gebeurde op het Henri Dunantplein bij gebouw Het Pluspunt, waar het op deze laatste wandelavond weer een gezellige drukte was.

De bezoekers vanaf 18 jaar krijgen een groen polsbandje om en bezoekers onder de 18 jaar een rood bandje. Er zal streng gecontroleerd worden door het Flexteam, de Boa’s van de gemeente Hillegom en de politie. Er zijn blaasapparaten en als wordt geconstateerd dat een bezoeker onder de 18 jaar thuis al heeft voorgedronken wordt deze doorverwezen naar Halt. AndErE OpstELLInG

De opstelling is anders dan voor-

gaande jaren. Op het terras van de Houttuin kan men een drankje drinken en wat eten. Ook kunnen de dames daar gebruik maken van het toilet. Er zullen twee bars worden geplaatst, een op het grasveld op de gebruikelijke plek en een aan de Hoofdstraat ter hoogte van het zebrapad. Het terrein zal vanaf 18.00 uur worden afgezet. Er zijn drie ingangen, een bij de Havenbrug, een ter hoogte van de van Meerbeekstraat en een bij het pleintje van De Oude Pomp. De muntverkoop is net als vorig jaar weer voor De Gouden Schaar”.

MIddAGprOGrAMMA

Het middagprogramma begint om 14.00 uur en zal traditioneel opgevuld worden door koren. Ook zal er een Dansgroep optreden. De Koren die dit jaar komen zijn het Shantykoor uit De Zilk, Het Koninginnenkoor uit Amsterdam en Himonos uit Hillegom. Het avondprogramma begint om 19.00 uur met optredens van William Schniedewind en Martijn Stam. Vervolgens zullen optreden Daantje, Django Wagner, Marjet van den Brand, De Oranjeband, Lesley Williams en Helemaal Hollands. De presentatie is zoals gewoonlijk weer in handen van Erik Hulzebosch, die ook weer zal zingen. De kaarten zijn in de voorverkoop 9,50 en te verkrijgen bij Tabaksshop Frank Evers en bestellen via de website van IRH. Op de avond zelf kosten deze 12,50.

Twee straten voor half miljoen opgeknapt LIssE n Er wordt werk gemaakt van de herinrichting van het doodlopende deel van de Barentszstraat en de Van Linschotenstraat. De Zeeheldenwijk wordt gefaseerd opgehoogd en heringericht. De eerste fase omvat beide genoemde straten. De gemeente wil de Barentszstraat en de Van Linschotenstraat zodat ophogen en opnieuw inrichten dat de inrichting is afgestemd op het gebruik van deze tijd, de toegankelijkheid van de woningen wordt gegarandeerd en een goede waterhuishouding mogelijk is. “Hierdoor ontstaat een eigentijdse, veilige en

leefbare woonomgeving”, aldus het college van B en W. De kosten voor de ophoging en de herinrichting van de Barentszstraat en Van Linschotenstraat worden inclusief de maatregelen tegen grondwateroverlast op basis van het definitief ontwerp geraamd op € 448.000,--. Na vaststelling van het definitief ontwerp door de raad wordt het werk aanbesteed. De daadwerkelijke uitvoering is gepland direct na de bouwvakantie eind augustus - begin september 2014. Tegelijkertijd worden dan door de nutsbedrijven de water-/gasleidingen en de elektriciteitskabels vervangen.

Hoofdstraat 26 - Hillegom Tel. 0252-520557 - 06-22795993 - Fax 0252-525870 Wegens toenemende drukte binnen ons bedrijf zijn wij op zoek naar een

Parttime medewerker m/v Kennis van woninginrichting is een pré. Reageren via email info@rinusvanstein.nl Gaarne voorzien van cv.

Plezier maken met elkaar en gewoon een fijne week hebben. | Foto: PR

Korting voor Hill-Billies zomerkamp HILLEGOM n De jubilerende Hill-Billies, die alweer 25 jaar bestaan, zijn alweer bijna klaar voor de kampweek van 2014. Komende zomervakantie gaan De Hill-Billies naar een bekende locatie in het Overijsselse Haarle. Met ongeveer 45-50 kinderen en zo’n 18-20 ervaren begeleiders zullen De Hill-Billies er weer een leuk, spannend en gezellig jaar van gaan maken. Dit jaar met extra veel feest en bijzondere activiteiten vanwege het 25-jarig bestaan. Dankzij een grote gift van de JC Ruigrok stichting is het zelfs mogelijk om het kampgeld met € 25,- te verlagen. Voor slechts € 100,- euro krijgen de kinderen een all-inclusive vakantie die niet snel vergeten zal gaan worden. Mocht het bedrag nog een probleem zijn, dan zoeken we een oplossing. De financiële situatie mag geen belemmering zijn om mee te gaan op dit leuke kamp. Voor het komende kamp zijn nog ongeveer 10 plekken beschikbaar voor kinderen in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar. De ouders van reeds ingeschreven kinderen krijgen deze week een email, aangezien ook zij voor deze korting in aanmerking komen. Van zaterdag 26 juli t/m zaterdag

02 augustus 2014, de tweede week van de grote vakantie, gaan De HillBillies naar kampeerboerderij ‘De Heidebloem’ in Haarle. Dit is een gezellige, ruime en luxe accommodatie in een bosrijke omgeving in de buurt van Nijverdal. Wat het thema is blijft nog even geheim, maar de themacommissie is wel al druk bezig met alle voorbereidingen. De opzet van De Hill-Billies-stichting is om kinderen van 7 tot 12 jaar een leuke week te bezorgen door met leeftijdgenootjes op kamp te gaan en veel leuke en gezellige dingen te doen. Bijzondere aandacht is er voor kinderen in een achterstandssituatie. De financiële situatie thuis mag geen belemmering zijn om mee te gaan. De kampen staan ver-

der bekend om hun goede organisatie, goede voorbereiding en de ruim voldoende aanwezige aantal begeleiders. Mede dankzij de inzet van vrijwilligers, sponsoring van vele Hillegomse ondernemers en giften van fondsen kunnen de kosten van de kampweken zeer laag blijven. Voor € 100,- per persoon krijgen de kinderen een volle week lang plezier en misschien wel nieuwe vriendjes of vriendinnetjes voor het leven. Mocht dit bedrag nog een probleem zijn, dan is een betalings- of kortingsregeling mogelijk. Uitgangspunt is dat ieder kind mee moet kunnen op kamp. Voor meer informatie, het aanvragen van een informatieboekje of een inschrijfformulier kunt u bellen met Sven van Bohemen (06-819 342 61 ). Ook kan er een e-mail gestuurd worden naar secretariaat(a)hill-billies. nl. Voor meer informatie, een digitaal inschrijfformulier, filmpjes en foto’s van voorgaande jaren kunt u ook terecht op www.hill-billies. nl of op http://www.facebook.com/ HillbilliesNL.


lokaal

LissERniEUWs | dE HiLLEgOMMER

dinsdag 17 juni 2014

5

Actiegroep niet te spreken over VVD voorman Slootbeek Lisse n De actiegroep ‘Het Heems-

kerkplein moet blijven’ is slecht te spreken over de houding van VVD fractievoorzitter Wim Slootbeek als het gaat over het plan de Factorij. In een brief aan het college van B en W laat de groep haar onvrede blijken over het gedrag van de VVD-man, die tevens voorzitter is van de commissie Ruimte en Infra structuur, waarmee de groep als er wordt ingesproken te maken heeft. “En dat kan natuurlijk niet met zo’n bevooroordeelde voorzitter”, aldus de groep. De actiegroep stelt eerder deze maand een brief aan het college gestuurd te hebben over een alternatief plan dat men heeft voor het Heemskerkplein/ Raadhuisplein. “In deze brief hebben wij gemotiveerd waarom we in de bijeenkomst van 5 juni geen presentatie konden geven en graag met de fracties en de commissie R

en I in gesprek te komen. Wij zijn op genoemde avond wel als toehoorder aanwezig geweest tijdens de openbare bijeenkomst. Ook de fractievoorzitter van de VVD was daarbij aanwezig. Tot onze grote verbazing koos de heer Slootbeek ervoor om, in plaats van zijn vraag persoonlijk te stellen, na de presentatie snel naar huis te gaan en zich vervolgens zeer negatief op Twitter (publiekelijk) uit te laten over het feit dat wij niet wilden/konden deelnemen aan eerder genoemde presentatie. Een politiek optreden van een zeer bedenkelijk niveau.” De actiegroep zegt in de brief zich hierdoor geschoffeerd te voelen en vindt het onjuist dat de heer Slootbeek zich als fractievoorzitter publiekelijk negatief over de brief uit laat nog voordat er een antwoord van het college is gekomen. “Zo gaan we niet met elkaar om”, aldus de actiegroep die B en W vraagt Slootbeek hierop aan te spreken.

Gemeente noch Horsman willen alternatief plan Lisse

n Het zat al in de lucht, maar komt nu uit. De gemeente noch aannemer Horsman wil iets weten van het alternatief plan dat de actiegroep “Het Heemskerkplein moet blijven” onlangs indiende. Donderdag heeft het college een memo in de openbaarheid gebracht waaruit blijkt dat men niet over verdere aanpassingen zal nadenken.

De kritiek op het eerdere schetsplan dat in december voorlag is vertaald in een aantal uitwerkingsopgaven, die een onderdeel vormen van het amendement dat onderdeel werd gemaakt van het positieve besluit van de raad. Op die manier heeft de raad maximaal gehoor gegeven aan de kritiek. Het gaat nu uitsluitend nog om goedkeuring van Voorlopig Ontwerp.

In het project is de fase voor een alternatief plan, ruim gepasseerd. Het college stelt tevens dat Horsman niet aan het alternatieve plan wil meewerken en bij ontbinding van de overeenkomst een vergoeding van de historische plankosten zal claimen van vermoedelijk een half miljoen euro. “Horsman heeft een bouwclaim op het perceel waarop nu het parkeerterrein is gelegen. Vanwege de langdurige samenwerkingsrelatie mag Horsman erop vertrouwen dat de samenwerking nu wordt gecontinueerd. Uitstel van besluitvorming tot september kost, los van de verder oplopende planvoorbereidingskosten ook nog eens € 11.400,- tot die periode wegens rente op de boekwaarde van de grond. Een reactie van de actiegroep is nog niet bekend.

Maurits de Ridder: “Het is wonderlijk hoe ik steeds weer mensen ontmoette die mij stimuleerden en energie gaven”| Foto: Ilse Hesp

“Mijn inspiratie is het goede in de mens” n Pastor Maurits de Ridder neemt afscheid afscheid n Menigeen zal een traantje wegpinken wanneer Maurits de Ridder afscheid neemt als kerkelijk werker bij de Protestantse gemeente van Hillegom. Er is in De Hoeksteen een afscheidsfeest op vrijdagavond 27 juni en een afscheidsdienst op zondag 29 juni. Maurits de Ridder kijkt met weemoed terug op 28 jaar betrokkenheid met een bijna onafzienbare stoet mensen. Door Ilse Hesp

Naast zijn pastorale werk werkte Maurits de Ridder vele jaren in diverse functies in de gezondheidszorg. Dat heeft hij acht jaar geleden achter zich gelaten toen hij met vervroegd pensioen ging. Was dat niet intensief, een carrière in de zorg combineren met een veeleisende functie bij de Protestantse kerk van Hillegom? Dat zorgde inderdaad vaak genoeg voor een volle agenda maar dat deerde De Ridder niet. Hij haalde veel energie uit de mensen die hij ontmoette: “Als ik zie hoe

veel mensen, ook buiten de kerkelijke gemeenschappen, in de loop der tijd zijn gegroeid in naastenliefde dan stemt me dat optimistisch.” In de combinatie van kerk en werk is overigens nooit sprake geweest van een vooropgezet ‘carrièreplan’. Wel was hij vanaf jongs af aan betrokken bij de kerk, eerst als jeugdwerker, later in het evangelisatiewerk en het kerkelijk recreatiewerk. In vakantieperiodes leefde hij hiervoor soms op campings en stond daar mensen bij. “Dat betekende dat je te maken kreeg met verhalen

over onrecht, over vroeger geloof, over allerlei sociale problemen waar mensen onder gebukt kunnen gaan. Door naar hen te luisteren ontstond er een vertrouwenspositie,” aldus De Ridder. Intussen studeerde hij theologie en kwam in contact met de Protestantse kerkgemeente van Hillegom. Daar kennen de mensen hem na al die tijd inmiddels zo goed dat ze hem liever niet zien gaan. Tegelijkertijd is het hem gegund om nu ‘echt’ met pensioen te gaan, waarbij hij beslist niet helemaal uit beeld verdwijnt. “Ik zal de wederzijdse band die je haast vanzelf opbouwt met de mensen nog het meest gaan missen. Loslaten is moeilijk. Ik weet niet of ik dat eigenlijk wel kan. Ik zie mezelf in de toekomst dan ook misschien nog wel aan kerkelijk werk doen, maar dan op vrijwilligersbasis.”

COLUMN

Back on the Road... Van New Orleans vlogen we naar Miami. Bienvenido a Miami. Bam, hotel in South Beach, in het midden van het uberhippe Collins Avenue. Dat was even wennen. Van het gewone “I love Jesus more then my mother in law” naar zo ongeveer de meest hippe “people” van de wereld! Al bij het ophalen van onze huurauto werd het duidelijk dat wij met onze Daewoo niet echt gingen opvallen! De Ferrari’s, Porsche’s en overige, onwaarschijnlijke dure auto’s waren niet aan te slepen. Nee, het moge duidelijk zijn, in Miami draait het allemaal om het “zien en gezien worden”. Onbetaalbaar overigens die woningen en vooral de appartementen zijn echt niet te doen. Hokjes van 35 m2 worden daar met droge ogen aangeboden voor luttele ton-nen. Makelaarskantoren zien er uit als strakke autoshowrooms en te koop borden zie je nergens zichtbaar hangen. Wat wel te grappig is om te zien, is dat er letterlijk een “Star Island” is! En zoals de naam al doet vermoeden, dit is dus ook echt het eiland van de sterren! Te grappig, een beveiligingsman met spoorbomen en een soort tolhuisje bepaalt of je het eiland op mag of niet. De meest grote huizen met zwembaden en dikke boten voor de deur! Wie wonen daar dan zoal? Nou bijvoorbeeld Gloria

Estefan, Julio Iglesias, P. Diddy, Elizabeth Taylor, Usher en NIET te vergeten natuurlijk, the Biebs. Wij denken zelf uiteraard nog na over een klein hoekvillaatje met jacht en infinity pool. Na een avontuurlijk dagje tussen de krokodillen en alligators in the Everglades, zijn we een dag later vanuit de haven van Miami op de boot gestapt. Daar zochten en vonden we geen inspiratie maar konden we heerlijk helemaal tot rust komen en volop genieten van al het moois dat ging komen. Van Grand Turk naar De Dominicaanse Republiek, van De Dominicaanse naar Curacao en van Curacao naar Aruba. Het was helemaal te gek!

Met wilde dolfijnen naast de boot de zon zien ondergaan, hebben we misschien daar toch meer inspiratie opgedaan dan van tevoren bedacht. Na deze zeedagen terug gekomen in Miami, begonnen we aan het laatste stukje van onze reis. Met de gehuurde Ford Mustang cabrio over de “Seven Miles Bridge” naar Key West. Het meest zuidelijke puntje van Florida op een afstand van 140 km van Cuba. Na alles wat we al hadden gezien en meegemaakt, kon het er bijna niet meer bij! Maar ook daar was het wonderschoon en allemaal even mooi. The Keys bestaat eigenlijk uit 1 één lange weg langs de eilanden, die allemaal in verbinding staan met elkaar door de lange route. Deze route gaat langs en over het water en soms heb je het gevoel dat je in een surrealistisch landschap terecht bent gekomen. Om dan vervolgens te eindigen in Key West, dat er dan weer uitziet als een schattig dorpje met kleine huisjes en winkeltjes en waar bijna iedereen rondrijdt in elektrische golfkarretjes. U zult begrijpen dat ondanks dat we nu

al weer weken thuis aan het werk zijn, deze vakantie nog lang niet zijn vergeten. Ik heb dan misschien niet de letterlijk inspiratie of voorbeelden gevonden voor de makelaardij, ik heb er zeker zaken van opgestoken. Barbara heeft die inspiratie opgedaan die nodig was om de laatste nummers voor de plaat te schrijven. Het album is inmiddels opgenomen en klaar voor de mix! De eerste single komt eind Juni uit en het hele album volgt in September! Ik hoop dat u dit verhaal daar nog een beetje in terug kunt horen en dan is het toch een geweldige reis geweest! Ik buig mij weer over de huizenmarkt en zal een oogje in het zeil houden, als u de tenten op het dak van de auto bindt, om zelf lekker op pad te gaan! En dus, voor iedereen die nu nog op vakantie mag gaan: Ik wens u een inspirerende vakantie toe en dat het maar net zo fijn en mooi mag worden als die van ons. Zonnige groeten, Chantal

Heereweg 211 2161 BE LISSE Tel. (0252) 42 91 19 Fax: (0252) 42 62 50 www.chantallefeber.nl


Check alle aanbiedingen op halfords.nl

• Lekker toerfietsen vanuit Wassenaar en Voor- • MaXi MODe Sale 1 stuk 20%, 2 stuks 30%, schoten? www.tcdekampioen.nl. 3 stuks 40%. Maxi Mode, Koninginneweg 1d, •

• Begraven

Katwijk a/Zee, tel. 071-4018833, facebook. SteunZOlen. Erkend leverancier, lid Stichting LOOP, vergoeding via zorgverzekeraar. Een kluSjeSMan. Het adres voor nieuw te legafspraak kunt u maken in Oegstgeest, Leiden en gen sierbestrating of herstel. Plaatsen schuttingen, Leiderdorp met Wim van Zijp, tel. 071-5238468 of tuinhuisjes etc. Gerard Meijer, tel. 06-51615131. 06-12028319. Zondag 22 juni a.s. kleine, sfeervolle tenGri GaraGe te huur, Heemraadlaan, Leider- Spirituele BeurS in Haarlem. Voor info zie dorp. Tel. 071-5411324. www.tengri.nu

27.

50

• Rouwtransporten door binnen en buitenland

• Eigen parkeerterrein

Van 47.99

• Dag en nacht bereikbaar Polisport fietszitje

Tel: 0252-211843

tuinMan/StraatMaker voor al uw tuinHet nieuwe cursus- en cultuurprogramma van werkzaamheden, gratis opgaaf. Tel. 06-57200505. k&O katwijk is gereed op de website: www.kenokatwijk.nl W.V.l.... GrOnDWerk en BeStratinG. www.wvl-bestratingen.nl, tel. 06-15535128. eXpOSitie schilderijen: www.absztrakt.nl (met sz). Zaterdag 21 juni 10-18 uur. Adres: Straat- en tiMMerWerken, voor al 10 Meilaan 23, 2235 DS Valkenburg. uw sierbestrating, beschuttingen en terrassen, vlonders en steigers. Tel. 06-15122637. WWW.ZalenVerhuurkruyt schipvanleiden.nl. Mooi bruin café in oude cenGOeD SChilDerWerk, goede referentie trum van Leiden. Voor afstudeerborrels, recepties, 30% korting voor buitenschilderwerk. Tel. 06- verjaardagen, etc. Geen huur! Wel wat servicekos30031935. ten en normale gangbare drankprijzen! ReserverinkinDerpartijtje met speciale klei, klei gen: tel. 06-25047376. wordt geverfd en versierd mee naar huis genomen, GaraGeBOXen in Oegstgeest en leiden. 2½ u. incl. eten etc. € 10,-. Tel. 06-24728625. Huurprijs v.a. € 110,-. Inlichtingen 06-20773480.

• Opbaring in eigen rouwkamers

Jacoba van Beierenlaan 4 2171 CM Sassenheim

Van 42.99

• Cremeren

32.50

129.

Comfortabel voor- en achterzitje. Voorzien van een veilige driepuntsgordel en verstelbare voetenbakjes.

E-mail: uitvaartverzorging@vliem.nl www.uitvaartverzorgingvliem.nl

• •

• EErhart Sierbestrating.

Voor al uw bestratingen en tuinwensen. Bel voor vrijblijvende prijsopgave 070-3211006.

• Vuil tapijt? laat het

vakkundig reinigen of huur Mr. Steam. Gratis thuisbezorgd. Tol Steam Interieurverzorging, tel. 070-5116612.

Voor een blijvende herinnering. Een persoonlijk en passend gedenkteken. Grafstenen en urnen in natuursteen, glas, RVS en hout.

Dak herStellen? Bouma/Grundeken bellen! 070-5114674/070-5118394. Uw dakspecialist!

Deskundig en zorgvuldig, snelle levering. Open ma. t/m za. 10-17 uur. Voorbeeldentuin 7 dagen per week vrij toegankelijk. Delfweg 34a, 2211 VM Noordwijkerhout Telefoon: 0252 418912 E-mail: info@memorienatuursteen.nl www.about.me/memorienatuursteen

• BC SierBeStratinG Tegelwerk, met afvoer,

Uw adviseur Henri van Hardeveld

gratis prijsopgave. Tel. 06- 55321682.

• 50-plusser SChilDert, SauSt en BehanGt uw huis weer als nieuw. Tel. 06-13067762.

HEMA HEMA Hillegom zoekt

pErsonEEl voor zAtErdAg

Ben je tussen de 16/20 jaar en zoek je een baan bel dan of kom langs. Hoofdstraat 100 - telefoon 0252-517563

PArtICuLIereN

OPGeLet!

Katwijk Rijnsburg uw advertentie verschijnt in de regio: Valkenburg Particuliere advertenties kunnen in al onze kranten worden geplaatst. Noordwijk

Voor € 15,00 kunt u 120 tekens plaatsen. u kunt deze tot donderdag 12.00 uur inleveren, de advertentie verschijnt dan een week later in al onze kranten. Particuliere advertenties kunnen op onze website of tegen contante betaling op onderstaande adressen worden ingeleverd. • UITGEVERIJ VERHAGEN, Ambachtsweg 7a, KAtWIJK • HET VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KAtWIJK • SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOOrDWIJK • PRIMERA v.d. Lans, Hoofdstraat 208, SASSeNheIM • RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOOrDWIJKerhOut • THE READSHOP, in de Hoftuin, rIJNSBurG • LIETHORPS BOECKHUYS, Hoogmadeseweg 13, LeIDerDOrP • ROKERSPALEIS LEIDERDORP, Van Diepeningenlaan 17, LeIDerDOrP • BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (Passage), OeGStGeeSt U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLeVereN tOt DONDerDAG 12.00 uur! (plaatsing in de week daarna)

out

h Noordwijker De Zilk Sassenheim Voorhout Warmond Lisse Lisserbroek Hillegom

Beinsdorp Oegstgeest Leiderdorp

}

e

2

e

,-

€ 15.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam: ............................................................................................................................................................……………………… Adres: ............................................................................................................ Tel.: ........................................……………………

te huur • te KOOP • GeVrAAGD AANGeBODeN • GeZOCht • GeVONDeN

1

e

2

85 ,

e

2

75 ,

87 ,

40% Kort

ing


zorg & leven

LISSERNIEUWS | DE HILLEGOMMER

DINSDAG 17 JUNI 2014

7

Marianne Wiebes draagt stokje over

Voeding voor Senioren LEZING  Op 23 juni van 14.00-

15.30 uur is in zaal Hyacint van De Beukenhof een lezing over voeding voor senioren.

HILLEGOM  Marianne Wiebes neemt op woensdag 25 juni afscheid als fysiotherapeute van de door haar in 1983 gestarte bewegingstherapie. Hiermee komt een einde aan 42 jaar fysiotherapie en bewegingstherapie door Marianne aan Hillegommers van 0 tot 85 jaar. Ze draagt het stokje over aan Karin Piontek.

Overal zien we tegenwoordig wel iets dat met voeding te maken heeft. Als het geen reclame is, dan gaat het wel over een restaurant of over iemand die wat eet op straat of onderweg. Op tv zien we nieuwe voedingshypes, onnodige bangmakerij voor sommige voedingsmiddelen of het zoveelste eenzijdige dieet. We horen dat we onze voeding moeten aanpassen om gezond oud te worden. Wat is waar en wat niet? Moeten we onze voeding eigenlijk wel aanpassen bij het ouder worden? Hoe ziet de voeding van senioren er tegenwoordig uit en wat zijn wel belangrijke punten om rekening mee te houden in het dagelijkse leven? En wie moeten we geloven als het over voeding gaat? De lezing wordt gegeven door Tonie van der Westen, diëtiste van diëtistenpraktijk Beter (W)eten, over Voeding voor Senioren. Toegang € 2.50 inclusief koffie/thee

Wie kent Marianne Wiebes eigenlijk niet? Na haar studie fysiotherapie startte zij in 1972 als fysiotherapeute in Hillegom. Gespecialiseerd op het gebied van zwangerschapsbegeleiding, postpartumgymnastiek, Shantala babymassage en bekkenbodemtherapie gaf zij cursussen. Zij heeft daarmee vele jonge moeders en vaders in die bijzondere periode van hun leven begeleid. In 2008 is zij daarmee na ruim 8000 geboortekaartjes gestopt. Met haar grote betrokkenheid, enthousiasme en vakkundigheid stond ze

altijd voor haar cursisten klaar. Ze was met recht een vraagbaak voor velen in Hillegom tot op de dag van vandaag. Haar cursisten en patiënten beschrijven haar als betrokken, sociaal en met gevoel voor humor. Zij maakte mensen sterker en gaf ze richting en support wanneer nodig en heeft daarbij altijd het vizier op de toekomst gericht gehad. Met de cursus Bewegingstherapie, gestart in 1983, is zij tot op de dag van vandaag doorgegaan. Haar huidige cursisten van de bewegingstherapie konden bij de aankondiging zich geen voorstelling maken van de lessen zonder hun Marianne. Maar na 42 jaar geeft Marianne in alle vertrouwen de ‘oefenstok’ over aan haar opvolgster Karin en wenst haar veel succes toe. Dorpsen streekgenoten kunnen vanaf nu terecht bij Karin Piontek op de vertrouwde woensdagochtend in de gymzaal aan de Mesdaglaan. Informatie en aanmelding: tel. 0252523088 en/of email: hillegom@ mensendieck-bollenstreek.nl.

Marianne vertrekt. Dorps- en streekgenoten kunnen vanaf nu terecht bij Karin Piontekin de gymzaal aan de Mesdaglaan. | Foto: PR

Sportieve afslankcursus

Tijger foetsie

CURSUS  Vanaf maandag 30

INGEZONDEN  Afgelopen zaterdag kwam Alexander Scheerhagen uit Hillegom er tot zijn verbazing achter dat zijn tijger uit de voortuin was verdwenen: Scheerhagen: “Deze tijger was speciaal gemaakt voor een scouting evenement en daarna hebben wij hem in hij onze voortuin gezet. Aangezien de tijger 2,5 meter lang, kleine meter breed en ruim een meter hoog is neem je hem niet zomaar mee. Ook zijn de sloten doorgebroken en over 2 schuttingen heen getild waardoor het lijkt alsof hij met voorbedachte rade is gestolen. Wij hebben aangifte gedaan bij de politie en de foto al verspreid onder vrienden.” Alexander Scheerhagen roept Hillegommers die iets gemerkt hebben van de diefstal, of die andere informatie hebben, op om contact met hem op te nemen. Dat kan via het mailadres van de redactie: redactie@dehillegommer.nl.

juni biedt de buurtsportcoach in samenwerking met Praktijk Boot en Broersen Fit 2 Go aan. Deze sportieve cursus is speciaal voor kinderen met overgewicht of die daartoe neigen. Tot de zomervakantie kunnen kinderen elke maandag en woensdag onder persoonlijke begeleiding van een beweegagoog trainen. Op maandag 30 juni, 7 juli en 14 juli vindt de cursus plaats bij de Fysiotherapiepraktijk Boot en Broersen (Vivaldistraat 67a, Lisse) en op woensdag 2 juli, 9 juli en 16 juli in Sporthal Meerzicht (Sportlaan 2, Lisse). Op beide dagen is de cursus van 15.45-17.00 uur. Ouders kunnen hun kinderen aanmelden via de mail bij b.staats@sportfondsen.nl of telefonisch door te bellen naar 0252 – 414488. Meer informatie: www.sportfondsenlisse.nl. Deze tijger wordt vermist. Heeft u iets gezien? | Foto: Alexander Scheerhagen

Kijk in de zorg Om de week verschijnt er in deze krant een column van een zorgverlener uit Hillegom, in samenwerking met de gemeente Hillegom. Met verhalen uit de praktijk geven ze inzicht in hun werkzaamheden en wat ze eventueel voor u kunnen betekenen. Deze week schrijft een medewerker van Marente.

Marente Mariastraat 28 2181CT Hillegom Tel. 071 4093333 info@marente.nl www.marente.nl

Goed geholpen In de thuiszorg komen wij bij veel mensen over de vloer. Dagelijks zien we prachtige voorbeelden van mensen die zorgen voor hun partner, buur of vriend. Deze steun is van onschatbare waarde. En een belangrijk onderdeel van de hedendaagse zorg. Veel mensen denken er wel eens aan om vrijwilligerswerk te doen, maar weten niet precies hoe of wat? Vrijwilligerswerk hoeft niet moeilijk te zijn of veel tijd te kosten. Soms zijn het de kleine dingen die het ‘m doen. Een rondje bij onze collega’s van thuiszorg Marente levert een schat aan ideeën op. Hieronder een paar voorbeelden. Wat gaat u doen? Wat extra boodschappen meenemen Gaat u naar de supermarkt? Vraag uw hoogbejaarde buurvrouw of u iets voor haar kunt meenemen. Of misschien staat u graag in de keu-

ken? Een beetje extra maken voor de buurvrouw wordt vast en zeker op prijs gesteld. Iemand uitnodigen voor een kopje koffie Bij oudere echtparen komt het nogal eens voor dat de een moet zorgen voor de ander. Dat vraagt veel tijd en energie. Kent u zo’n echtpaar, waar bijvoorbeeld de vrouw altijd voor haar lichamelijk beperkte man aan het zorgen is? Nodig de man uit voor een kop koffie, zodat mevrouw even iets voor zichzelf kan doen.

Groene vingers gebruiken Bent u graag in de tuin bezig? Een middagje snoeien in de tuin van uw 85-jarige buurvrouw en ze heeft weer een mooi uitzicht.

ner, buur of vriend verrichten prachtig werk. Kent u zo iemand? Geef ze een keer een bloemetje of een doosje chocola. Gewoon om te laten zien hoe belangrijk ze zijn.

Een middagje uitwaaien in de duinen Niet iedereen is in staat om op eigen houtje een wandeling te maken. Bent u iemand die er graag op uit gaat in de duinen? Vraag gerust of uw buur in de rolstoel het leuk vindt om mee te gaan?

Het grotere werk Wilt u met grotere regelmaat vrijwilligerswerk doen, meld u dan aan bij de vele instanties die hier behoefte aan hebben. Denk bijvoorbeeld aan MEE, het vrijwilliger steunpunt of een verpleeghuis bij u in de buurt. Zorgen voor een ander doen we met zijn allen.

Een oogje in het zeil houden Heeft u het gevoel dat het niet goed gaat met uw oudere buurman? Luister naar uw gevoel en check of alles in orde is. Bijvoorbeeld tijdens hete zomerdagen of als uw de buurman al een tijdje niet gezien heeft. Dat verdient een bloemetje Mensen die zorgen voor hun part-

Dit is een gezamenlijke bijdrage van de wijkteams van Marente Thuiszorg.


n e ONDERNEMERSVoorspell Alexander Suits Herenmode

Café De Kroeg

FITNESS & HEALTHCLUB

alle

Autobedrijf G. Dol b.v.

Woensdag 18 juni 18.00 uur

Australië - Nederland

Estádio José Pinheiro Borea - Porto Alegre

Maandag 23 juni 18.00 uur Arena Corinthians - São Paulo

Nederland - Chili


lokaal

LissERniEUWs | dE HiLLEgOMMER

dinsdag 17 juni 2014

9

Talentcoach van start n Ondersteuning van normaal jongerenleven hillegom n Bij het jongerenwerk van Welzijn Hillegom draait ook in 2014 weer het project Talentcoach. Jongerenwerkers bieden daarbij ondersteuning bij het herstel van het normale leven voor jongeren in de leeftijd van 18 t/m 27 jaar. Het project dat in 2013 begon, met subsidie van de Provincie Zuid-Holland, is een samenwerkingsverband tussen de lokale jongerenwerkorganisaties in de regio Holland Rijnland.

Geslaagd! Gefeliciteerd! Fioretticollege, locatie hillegom te hillegom

VMBO basisberoepsgerichte leerweg Beinsdorp Angelina Ronquillo, Bodie de Mon,

Hillegom Alessio Griekspoor, Alex Seijsener, Bayram Yapi, Brenda van Schie, Denise Stroombergen, Eva van Maris, Eve O’Leary, Isa Reemer, Jack van Eijk, Jessica van Zuidam, Jochem Gorter, Joey Egging, Justin van Zuidam, Menno de Droog, Nikita Boot, Remco Stroombergen, Lisse Anique van Popering, Appie Missiria, Ardi Preniqi, Bart de Vos, Bo Butter, Cherry-Ann Dobbe, Claudia Geerlings, Frankly de Haas, Ghislaine Sessink, Joost van der Velden, Liza Smit, Natasha Servina, Nick van Rijn, Niels Gmelig Meyling, Sanne de Vos, Savanna Dorst, Sharon Wilson, Smaïl Elyahyaoui, Tessa de Ridder, Lisserbroek Kees Zonneveld, Kevin Sprengers, Nick Pouw, VMBO kaderberoepsgerichte leerweg Beinsdorp Naomie de Mon, Hillegom Alex Budding, Bent Sacher, Chiara Grootings, Demi van Leersum, Dominique van Lammeren, Emma Verbeek, Eugène Hartjes, Feline Houniet, Jolien de Groot, Jordan Engel, Lindsey Sittrop, Manon van Ewijk, Mathieu de Klerk, Natasja Woudstra, Romy van Marsbergen, Sven Onos, Toine Evers,

Vera van der Aar, Lisse Brenda Hoek, Britt de Goeij, Daphne de Vries, Denise Blokker, Dominique Rueb, Esmee Smit, Kimberley Philipse, Laura Mens, Lisa de Lange, Lisa van Haaster, Manouk van der Vlugt, Marjolein van Vaneveld, Metah Luijk, Mirjam Schmidt, Nick Warmerdam, Nicolette van der Lans, Nina Kardol, Nina Randsdorp, Sascha Schoone, Sharon Gort, Wendy Bouckaert, Lisserbroek Eva Adema, Romy Wols, VMBO leerwerktraject Lisse Ruby Kleverlaan, VMBO theoretische leerweg Beinsdorp Sandra van der Wiel, Stefan Schijffers, Hillegom Amy Caris, Anthony van Olphen, Axanthe van Meer, Boy van Beek, Caspar Mastenbroek, Charlotte Roeland, Christa Hulsebosch, Damion Warmerdam, Daniëlle Kardol, Deen Turenhout, Dyon de Wit, Emel Yildiz, Esther van der Schrier, Fabien Teeuwen, Francisca Adamse, Hussein Djalil, Isabel van der Linden, Isa Schaaders, Jamie Oudolf, Jessie May Mc Carthy, Julia Sieburgh, Justin Vink, Keanu van den Hoek, Laura van der Kroon, Lisanne Houtzager, Mariska Mulder, Martijn Jansen, Maureen Bulk, Mike van der Zwart, Mitzi Vink, Nick Koelemans, Sacide Dönmez, Sander de Rooij, Sara Ras, Sjoerd Kralt, Storm Perfors, Sven Balk, Thomas Otten,

Toine Slobbe, Tom Smits, Tom van Dijk, Vincent Wenning, Wessel Veenings, William Teeuwen, Youna al Kailany, Storm Perfors, Sven Balk, Thomas Otten, Toine Slobbe, Tom Smits, Tom van Dijk, Vincent Wenning, Wessel Veenings, William Teeuwen, Youna al Kailany,

Bij talentcoach worden jongeren waar het even niet goed mee gaat door een jongerenwerker geholpen om de draad weer op te pakken. Het kunnen jongeren zijn die tijdelijk niet naar school gaan of werkloos zijn, die eenzaam zijn, een omgedraaid dag en nacht ritme hebben of zich gewoon vervelen op straat. Dus zeker niet de grootste problemen. Plan

De jongere en de jongerenwerker maken in het begin samen een plan waarin afgesproken wordt wat het doel is van het traject. Bijvoorbeeld

een goede CV opstellen en solliciteren, dag en nachtritme terugkrijgen, je huis opruimen, een studie kiezen of een uitkering aanvragen. Samen doen ze activiteiten die motiverend werken zoals sporten, koken of klussen. Ook worden de jongeren gemotiveerd om vrijwilligerswerk te gaan doen. Bijvoorbeeld in jongerencentrum Solution in Hillegom en het jongerenwerk JOL in Lisse. Een jongere die vorig jaar meedeed vertelt: “voor het traject had ik nergens zin in. Ik was werkloos en vond het wel goed zo. Ik ging veel te laat naar bed en sliep de hele ochtend. Nu sta in vroeg op

en heb weer zin om te werken. Mijn CV is in orde en ik ben al twee keer uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Het is nog niet gelukt om werk te vinden, maar dat gaat zeker lukken. Regelmatig ben ik in het jongerencentrum waar ik nu vrijwilligerswerk doe en met de jongerenwerker maak ik regelmatig een praatje. Ik ben blij dat ik meegedaan heb”. Het project vindt plaats in Alphen aan den Rijn, Kaag & Braassem, Leiderdorp, Noordwijk, Oegstgeest, Leiden, Voorschoten, Nieuwkoop, Hillegom, Lisse, Katwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. Jongeren die geïnteresseerd zijn kunnen contact opnemen met jongerencentrum Solution Hillegom tel: 0252 522118 en vragen naar Hans de Winter of Abbes El Mansori. Voor het jongerenwerk JOL in Lisse kan contact worden opgenomen met Roel Lubbers 06 38072648.

Lisse Mark Douma, teylingen college, sector Kts te Voorhout

VMBO basisberoepsgerichte leerweg Lisse Kay Baak Dylan Beijk Niels van Duivenboden Maud Freriks Jeffrey Meeuwissen Floor Vermeer Ian Wassenaar Lisserbroek Jochem de Jonge

VMBO kaderberoepsgerichte leerweg Lisse Dionne van Alenburg Megan Boom Djordi van Damme Jasper van Dorp Jordy van der Meer Dennis van der Putten Quincy van der Putten Tom van der Star Lex Vrijburg Stefan Weijers VMBO theoretische leerweg Hillegom Mitchell Duivenvoorde Dylan Plijter Jeff Rusman Lisse Berry de Groot Rens de Kooker Joey Smit Sjoerd Verkleij teylingen college, sector Duinzigt te oegstgeest

VMBO theoretische leerweg

Lisse Joris Wassenaar, Judith Roks, Sharon van der Lans, Timo Kleverlaan

de vier organisatoren van de Homeride-bingo. Vanaf links: sally, iris, Esmee en Kelly.

Een zee aan prijzen n Bingo als slotakkoord van De Tulpenburgers hillegom – Nog één evenement en dan zit het erop voor het Hillegomse fietsgezelschap De Tulpenburgers. Een daverende bingo met een zee aan prijzen op zondag 22 juni besluit de reeks fondsenwervende acties van de tien Hillegommers, die een week later meerijden in de Homeride voor het Ronald McDonald Kinderfonds. De bingo wordt gehouden op in Het Pluspunt aan het Henri Dunantplein. “De locatie suggereert wellicht dat de bingo speciaal is bedoeld voor ouderen, maar dat is niet het geval”, vertelt Esmee van Breenen namens het kwartet vriendinnen dat het evenement organiseert. “We willen juist proberen ook jongere mensen te lokken. Jong en oud bij elkaar, dat is namelijk supergezellig.” De 18-jarige Hillegomse kan het weten. Zij volgt een opleiding in de zorg en loopt momenteel stage bij het Katwijkse tehuis Overduin. Esmee is de dochter van Ferdy van Breenen, een van de teamcaptains van De Tulpenburgers. “Ik heb gezien hoeveel tijd hij de afgelopen maanden in het fondsenwerven voor de Homeride heeft gestoken en wilde ook mijn steentje bijdragen. Gewoon,

omdat ik de Homeride - en dus de Ronald McDonaldhuizen - een heel goed doel vind. En omdat ik veel van mijn vader hou.” Drie vriendinnen, Sally Green, Iris Haley Staal en Kelly van Kesteren, boden spontaan aan Esmee te helpen. “We maken er zondag een mooi feestje van”, zegt het viertal. Dankzij de gulle middenstand van Hillegom en omstreken is voor de bingo een schat aan prijzen vergaard. “Het moet raar lopen wil iemand met lege handen huiswaarts”, zegt Esmee, die coördinator annex vrijwilliger van Het Pluspunt Judith de Rooij direct enthousiast wist te krijgen voor het idee. Het Pluspunt sponsort de bingokaarten, die de 22ste voor 1 euro kunnen worden gekocht en die per briefje meerdere prijzen kunnen opleveren. De bingo op zondagmiddag van 13.00 tot ongeveer 17.00

uur is de laatste actie van De Tulpenburgers, die de afgelopen maanden al meer dan 24.000 euro voor het goede doel wisten binnen te slepen. Toch rijdt het Hillegomse tiental in de Homeride waarschijnlijk niet in de gele trui die is bestemd voor het team dat het meeste geld binnenhaalt. “We hebben lang virtueel in het geel gereden, zoals dat heet in wielertermen, maar zijn inmiddels door drie teams voorbijgestreefd”, zegt Ferdy van Breenen. “Geeft niet. Hoe meer geld er binnenkomt voor dit geweldige doel, hoe beter. Er bestaat wel een kans dat we in het groen rijden. Die trui is voor het team dat de meeste acties heeft gehouden.”De Homeride wordt gereden op 28 en 29 juni. Ongeveer tachtig wielerteams rijden dan in 24 uur van Groningen naar Maastricht over een afstand van 500 kilometer. Onderweg worden een stuk of acht Ronald McDonaldhuizen aangedaan. Meer informatie: www. homeride.nl. Wie zondag mee wil bingoën, hoeft zich niet vooraf in te schrijven maar kan gewoon om 13.00 uur naar Het Pluspunt komen.


>>> Visserijdagen Katwijk Maandag 24 juni t/m zaterdag 29 juni 2013 Al bladerend in oude exemplaren van het blad “Visserijnieuws”, dat uitgegeven werd voor de eerste editie van de Visserijdagen in de jaren 80 van de vorige eeuw, constateer ik dat er veel verschillen maar ook veel overeenkomsten zijn met de Visserijdagen anno 2014. Nieuwe vistechnieken deden hun intree en doen dat nog steeds, al dan niet opgelegd. Schepen kwamen en gingen en werden steeds groter en

moderner. Een club enthousiaste mensen organiseerden een feestweek voor Katwijk. Ook nu is dat het geval. “Samen voor Katwijk”, alleen van dat “samen” merken wij niet zo veel. In 1990 gingen de visserijdagen teloor aan onvoldoende draagkracht vanuit het bedrijfsleven. Zal dat ook nu weer gebeuren? De enkele goeden niet te na gesproken natuurlijk. Vis, als gezond product met veel bereidingsmogelijkheden. Katwijk en de Katwijkers, met vissersbloed in de aderen. Met haar rijke cultuur waarvan zoveel goed bewaard is gebleven. Er moet toch iets van te maken zijn. Helpt u een volgende keer mee? Voor iedereen hopen we op mooi weer met een gezellig zonnetje. Dat maakt de

Visserijdagen extra aantrekkelijk. Laten wij er met elkaar, Katwijkers en gasten van elders, een fantastisch feest van maken. Tot slot wil ik iedereen die meegewerkt heeft of nog zal meewerken, om deze dagen tot een succes te maken, hartelijk bedanken. Onze speciale dank gaat uit naar de personen en bedrijven die de Visserijdagen financieel dragen. Zonder u was het voor ons niet mogelijk dit feest te organiseren. Namens alle inwoners van Katwijk daarom “Hartelijk dank!” Lies van Beelen, voorzitter St. Visserijdagen Katwijk

Ambachtelijk gerookte paling, een delicatesse uit het Vissersstadje Harderwijk In de tijd van de voormalige Zuiderzee kende Harderwijk een rijke visserij, in het brakke water gedijde de haring, bot en ansjovis erg goed; paling werd er nog niet erg veel gevangen. Na de drooglegging van de Zuiderzee moesten de visserijbedrijven letterlijk en figuurlijk de bakens verzetten. De vangstsoorten veranderden zich snel door de verzoeting van het water. Het IJsselmeer was een feit, de palingvangsten namen toe en daarmee ook het aantal palingrokerijen. Met een grote bottervloot en een 8

palingrokerijen was Harderwijk leidend op palinggebied in Nederland. Door de jaren heen werden er massa’s paling gevangen, gerookt en verkocht; het was toen echt volksvoedsel. Nu -anno 2014- is paling een delicatesse die in menig viswinkel niet meer verkrijgbaar is (of erg duur is). Wij als Harderwijker palingspecialist brengen dit jaar weer een bezoek aan de gezellige visserijdagen te Katwijk. Zaterdag 28 juni vanaf 10.00 uur, zullen wij bij de fontein op het Andreasplein;

ambachtelijk paling roken. Vanwege deze feestelijke dag hebben we een speciale aanbieding: In plaats van € 20,00 per pond, betaald u op de Visvariamarkt in Katwijk € 17,- per pond en € 30,- per kg. Met vriendelijke groet. Palingrokerij Dries van den Berg Wij zijn aangesloten bij de stichting Dupan en dragen ons steentje bij aan het duurzaam beheer van de palingstand in Nederland.

Breien en boeten Eén van de nevenactiviteiten van de visserij is het maken (breien) en repareren (boeten) van de visnetten. Dit was in vroeger tijd zowel mannen als vrouwenwerk. Tot 1965 waren er nog veel vrouwenhanden nodig voor het herstellen van de omvangrijke haringnetten van de vleetvisserij. Na elke visreis werd de vleet naar Katwijk gebracht waarna het fijnmazige haringwant door de boetsters moest worden gerepareerd: vaak op het wantveld in duin en in de winter op de boetzolder van de rederijschuur. Met het verdwijnen van de vleetvisserij op haring halverwege de jaren zestig is het beroep van boetster uitgestorven. Gelukkig heeft het Genootschap Oud Katwijk in zijn klederdrachtgroep ook een groep dames, die in hun jonge jaren nog boetster zijn geweest. Elk jaar weer geven zij bij diverse activiteiten zowel binnen als in de buitenlucht demonstraties van de werkzaamheden van vroeger. Het breien van netten is al vele jaren grotendeels fabriekswerk: al rond 1900 werden de eerste katoenen netten door machines gemaakt. Dit betrof voornamelijk het want dat in drijfnetten werd gebruikt, zoals de vleet. Bij andere vormen van visserij , zoals de trawlvisserij, was veel meer handwerk vereist door de speciale verhoudingen van het net, dat aan de voorzijde een brede opening heeft en aan de achterzijde uitmond in een kuil. Heel wat (oud)

vissers maakten netten voor zichzelf of anderen. Tot in de jaren ‘50 waren ook de jongens op de visserijschool bezig met het breien van netwerk. Ze kregen het breien als het ware met de paplepel ingegoten. Dit kon dan ook een aardig zakcentje op leveren. In de loop van de jaren verdween deze vaardigheid als basis uit de visserijopleiding, waardoor niet elke visserman ook een goede breier is: een gat in het net wordt op zee dan ook wel met snelle halen dichtgetrokken (het z.g. ropen). De schaalvergroting in de trawlvisserij heeft geleid tot netten van grote afmetingen die niet meer op een breizolder passen. Het maken van een visnet is steeds meer specialistenwerk geworden. Door de teruggang van de visserij zijn in de loop der jaren door diverse visserijverwante bedrijven ook afzetmarkten ontwikkeld van sport- en veiligheidsnetten. Met het organiseren van het Nederlands kampioenschap netten breien en boeten wil de Stichting Visserijdagen Katwijk het breien en boeten weer onder de aandacht brengen in de hoop dat het sportieve element het ook voor toeschouwers boeiend maakt. Bij voldoende belangstelling kan er dan een jaarlijks evenement van worden gemaakt. U kunt zich nog aanmelden voor het kampioenschap op www.visserijdagenkatwijk.nl

Programma Visserijdagen 2014 In de Katwijksche Post van deze week treft u als bijlage ons programma voor 2014 aan. Mocht u deze niet ontvangen hier in ‘t kort een weergave: Maandag 23 juni Herdenking bij het Monument op de Boulevard naast hotel Savoy. In verband met het WK begint de herdenking om 20.30 uur; Dinsdag de eerste Toeristenmarkt van het seizoen 2014 met een Maritieme invulling. Feestelijke opening van Toeristenmarkt en Visserijdagen om 13.00 uur door wethouder Knape op het podium op het Andreasplein. ‘s Middags treedt het smartlappenkoor Hartekreet en ander leed 2 x voor u op. Om 15.00 uur begint het NK netten boeten. ‘s Avonds is het de beurt aan het zeemanskoor Overal uit Noordwijk en zullen er mensen strijden om de eer van het NK netten breien. Woensdag vanaf 13.30 uur zijn er kinderspelen op het strand bij strandvak 16 van Surf en Beach. Er zal vast wel een traktatie zijn. Ook de Zeemeester komt naar Katwijk en neemt jullie mee om te jutten. Woensdagavond is er een zangavond in het teken van de zee in de Oude Kerk om 19.45 uur en in de Duinrand om 19.00 uur. Donderdag is de aftrap voor een 3-D tekening op de hoek van de Secr. Varkevisserstraat/Koning-inneweg. Dit wordt heel bijzonder, neem je fototoestel dus maar mee. Ook komen wij weer naar de Duinrand en Salem om een gezellige middag voor de bewoners te verzorgen. Aanvang 14.30 uur. ‘s avonds is er dan nog het toneelstuk “Jannetje van onze Janne” dat wordt opgevoerd in de Zwaaikom vanaf 20.30 uur.

Voor de kinderen ( 6-12 jaar)

De Zeemeester komt! Zeemeester Theo Braaksma uit Middelburg komt naar Katwijk en gaat met jullie garnalen trekken en jutten. En wat er dan gebeurd.......? Ja, dat blijft nog even een verrassing. Maar het wordt vast een spannende middag waar ook onze

Gefeliciteerd! In- of net na de Visserijdagen Katwijk zal de firma Schuitemaker haar nieuwe pand betrekken op de hoek Voorstraat/Princestraat waar voorheen fotozaak Kruijt gevestigd was. Wij feliciteren de firma Schuitemaker van harte met het nieuwe pand en wensen haar succesvolle zaken toe.

Duitse gasten aan mee kunnen doen. Natuurlijk zijn er ook andere dingen te beleven die middag. Onze spellen staan klaar, jullie kunnen komen spelen bij Surf en Beach op strandvak 16. Net als vorig jaar wil meester Pim

Duindam van Surfschool Katwijk jullie leren surfen op zee. Durf jij dat aan? Ook op strandvak 16. We beginnen om 13.30 uur.

Gefeliciteerd! Fishing for litter (Vissen naar afval) Een aantal schepen, waaronder een vijftal Katwijkse schepen, nemen deel aan het project “Vissen naar afval” om zo de zee en de stranden schoner te maken en te houden. Intussen is ruim 30.000 kilo afval uit zee gehaald en verwerkt. Bovendien draagt dit project er toe bij het schoonhouden van de zee op de nationale en internationale politieke agenda’s te krijgen. Een goed initiatief! Op 4 juni jl. ontvingen schipper Van der Plas en zijn bemanning (KW 5) het “Fishing for litter” certificaat. De Stichting Visserijdagen Katwijk wil hen van harte feliciteren met het behaalde resultaat en het certificaat als bewijs daarvan.

Vrijdag is er een open dag op het STC-college ( de Visserijschool) die begint om 14.00 uur. Daar zal ook uitleg gegeven worden over het gebruik van de netten in de moderne vistechnieken. Zaterdag is het hoogtepunt van de Visserijdagen. Vanaf 10.00 uur beginnen de reddingsdemonstra-ties op zee door SAR. Tegelijkertijd gaat op de Princestraat en het Andreasplein de Visvariamarkt van start waar we dit jaar een extra tintje aan geven. Shantykoren zullen het gezellig maken onder de noemer “Steakzeawers en pekelwaeter”. De markt duurt tot 17.00 uur. Dan moet ook de 3-D tekening klaar zijn. Aansluitend begint het Haringrockfestival op het parkeerterrein bij de Noordduinen. Voor wie niet van rockmuziek houdt zitten er vanaf 20.30 uur muziekgezelschappen op het Emmaplein, de Princestraat en bij de Oude kerk die voor een gezellige noot zullen zorgen. De Visserijdagen 2014 zullen om 23.00 uur worden afgesloten met vuurwerk vanaf de strekdammen van de uitwatering. “Op zauk naer ‘t woord” is een fotopuzzeltocht die de hele visserijweek gedaan kan worden. In 28 winkels ligt een (deel van) een foto en een letter. Raad waar de foto genomen is en wat het voorstelt. Maak met de 28 letters een woord dat met de visserij te maken heeft (gehad). Deelnameformulieren zijn in de winkels verkrijgbaar. Lever het formulier in op de visvariamarkt bij de kraam van het Katwijks Museum. Voor de eerste 100 inzenders is er een aardigheidje.


lokaal

Lisser en HiLLegommer

dinsdag 17 juni 2014

11

agenda Ma

zo 22 juni Schilderfestival • Noordwijk, Kon. Astrid Blvd 16 t/m Het Schilderfestival Noordwijk wordt dit jaar alweer voor de 16e keer georganiseerd. www.schilderfestival.nl

Wo

Hafakker • Noordwijkerhout, Zorgboerderij Hafakker 18 Opendag Er is van alles te beleven voor jong en oud. Van 11.00 t/m

Wo

• Hillegom, Café Zomerzorg 18 Tijdens het WK voetbal zijn alle wedstrijden van Oranje LIVE te

17.00 uur

Oranje Live

zien op 4 HD schermen. Entree gratis. Www.uitinhillegom.nl

Do

met… Rodaan Al Galidi • Lisse, Bibliotheek 19 Taalcafé Hoe moeilijk is het inburgeringsexamen? Rodaan Al Galidi kan hier alles over vertellen. Van 19.30 tot 21.30 uur.

Vr

Swim-in Leiden • Leiden, Beestenmarkt 20 Speedo Een zwemmarathon in het hart van de Sleutelstad. Een echt

Vr

20 Shop till you drop! Kom in Braziliaanse stemming tijdens

Leids sportspektakel voor iedereen! www.leiden.nl

XL Koopavond: ‘Brazilië’ • Katwijk, Winkelhart Zeezijde deze tot 23.00 uur durende koopavond. www.vvvkatwijk.nl

Vr

foto’s bewerken • Hillegom, bibliotheek 20 Workshop Workshop online foto’s bewerken. Van 9.30 tot 11.30 uur.

Za

Sassenheim, Teylingerlaan 21 Paardenkoers waar je een gokje •kunt wagen op de snelste

Entree vanaf €7,50. www.bibliotheekzuidkennemerland.nl

ook martijn stam schaart zich bij het illustere gezelschap WK-zangers. | tekst & Foto: Annemiek Cornelissen

“Ik kwam veel gekkigheid tegen en dacht: dat kan ik ook” HILLEGOM n De Hillegomse zanger Martijn Stam heeft een WK single uitgebracht “Nederland Kampioen”. Het is een single geworden met een andere tekst geënt op het voetbal op zijn al eerder uitgebrachte single “Leef”. Dit is de tweede single van de zanger, die ook aan de weg timmert samen met Edwin De Goede als duo “Het dak eraf”. Voor Martijn was het maken van ‘Nederland Kampioen’ eigenlijk een grap, maar de single heeft hem al een aantal leuke optredens opgeleverd, onder andere op zaterdag 14 juni tijdens de kippenloop in Katwijk, waar ook onder andere Frans Duijts op de bühne

stond. Martijn kwam op het idee om een WK single op te gaan nemen toen hij nummers van collega’s zat te bekijken en te beluisteren. “Ik kwam veel gekkigheid tegen en dacht dat kan ik ook. Tien minuten later had ik de tekst klaar”. “Nederland Kampioen”is opgenomen in de Hillegomse studio “The Old Weather Road”van Cok Slobbe. Meteen nadat Martijn Stam het num-

Midzomerdromen met Nos ta Canta LIssE n Kamerkoor Nos ta Canta heeft de zomer als thema gekozen voor zijn Midzomerdroom-concerten. De locaties en de medewerking van Janneke van der Lugt maken het sfeervolle, zomerse plaatje compleet. Op zaterdag 21 juni 20.00 uur zingt het koor in Museum de Cruquius, Cruquiusdijk 27, in Cruquius. Zondag 22 juni 15.00 uur in het Koetshuis van Kasteel Keukenhof, Stationsweg 166, Lisse. Nos ta Canta begon in 1978 als huiskamerkoor en is nu, ruim 35 jaar later, uitgegroeid tot een gemengd kamerkoor met ongeveer 20 leden dat muziek zingt voor kleine bezetting. De koorleden houden van hard werken en samen muziek maken.

te Janneke van der Lugt soleert met sprankelend werk en begeleidt het koor. Kaarten kosten in de voorver-

koop €12,50 voor volwassenen en €7,50 voor kinderen en aan de kassa €15,00 voor volwassenen en €10,00 voor kinderen. Prijs is inclusief programmaboekje en koffie/thee. Kaarten zijn te bestellen via info@nostacanta.nl of via 06 47 66 08 26. Meer informatie en het gehele programma vindt u op www.nostacanta.nl of http:// www.facebook.com/nostacanta.

Za

in doolhof • Voorhout, ijsbaanterrein 21 Speuren Zoek tussen 11 en 16 uur de uitgang van het grootste doolhof allertijden, gebouwd door de jubilerende Scouting Boerhaave

Za

Bierfestival • Hillegom, Klein Duimpje 21 Midzomer 10 bierbrouwers en 5 barbequeteams verzorgen Midzomer

Za

21 Het grootste beachkorfbaltoernooi ter wereld op het

Bier- en BBQ-festival. Van 13.00 tot 20.00 uur.

Fluks Beachkorfbaltoernooi • Noordwijk, Zeereep 105 Noordwijkse strand. Van 10.30 - 16.30 uur. Entree gratis.

Beach Tour • Noordwijkerhout, start centrum 21 Solex Een nostalgische Solextour, met gids, door de fraaie Bollenstreek, op een brommertje uit 1964. www.havefunevents.nl

Za

• Noordwijk, Lindenplein 21 Nachtlichtfestival Een cultureel Midzomernachtfestival omlijst door Noordwijks

Za

• Leiden, Hortus botanicus 21 Tijd voor het sfeervolle Midzomernachtfeest! Een avondvul-

‘Talent op Straat’. Van 17.00 tot 07.00 uur. www.kunstklank.nl

Midzomernachtfeest

lend programma luidt een zwoele zomer in. www.leiden.nl

Zo

NSL • Noordwijkerhout, de Hardloopwinkel 22 Wandeltocht NSL wandeling van 25km start om 04.00 uur. 15 km start om 05.30 uur. Aanmelden www.av-nsl.nl

Zo

culinaire wandeling • Leiden, div. locaties 22 Proeftocht: Een wandeling langs vijf restaurants waar u tussen 13.00 en

Zo

• Lisse, Kasteel Keukenhof 22 Afwisselend programma van een gemengd kamerkoor i.s.m.

17.00 uur, vijf verschillende gerechten proeft. www.leiden.nl

Kamerkoor Nos ta Canta

harpiste Janneke van der Lugt. Om 15.00 uur, entree vanaf €7,50.

Di

za 28 juni Visserijdagen Katwijk • Katwijk, div. locaties 24 t/m Tradities, cultuur en folklore, maar ook gewoon veel leuke activiteiten met een link naar de visserij! www.vvvkatwijk.nl

Wo

voor kinderen • De Zilk, Waterleiding Duinen 25 Zoektocht Zoektocht naar de kabouterkoning van 4 -7 jaar. Vertrek om

Wo

25 De jaarlijkse knikkerkampioenschappen zijn ieder jaar weer een

14.00 uur. Aanmelden via BC Oranjekom. Tel 020 - 6087595

Knikkerkampioenschappen • Lisse, Speeltuinver. Marijke té gekke happening! Van 14.00 tot 15.30 uur. www.vvvlisse.nl

Wo

Zaak Zjivago • Lisse, Grimbergen Boeken 25 De Presentatie van een boek dat de wereld op zijn kop zette.

Vr

• Warmond, Park Leerust/De Baan 27 Kermis op De Baan, spelletjes, optredens en festiviteiten in

Entree gratis, aanmelden via www.grimbergenboeken.nl

Droge Kaagweek

en rondom Park Leerust. Kijk op www.vwf.nl voor programma

Za

& Rescue Event • Katwijk, boulevard & centrum 28 Search Spectaculaire reddingsdemonstratie waaraan o.a. Marine, Luchtmacht, Kustwacht, KNRM en KRB meewerken.

Za

• Katwijk, Parkeerterrein De Noorduinen 28 Haringrock Katwijks oudste openlucht pop/rockfestival met een gewel-

Za

Hoftuin 28 Het Smartlappenfestival 2014 wordt voor•deHillegom, 14e keer ge-

dige line-up. Gratis toegang! www.vvvkatwijk.nl

GEvarIEErd En afwIssELEnd

Nos ta Canta is het oudste kamerkoor van de Haarlemmermeer en staat bekend om zijn gevarieerde repertoire, dat niet altijd de bekende weg volgt. Het koor heeft een afwisselend programma samengesteld. Onder leiding van dirigente Meija Blok hoort u o.a. een lofzang op Curaçao in het Papiaments, hoogromantiek met Mozart, moderner koorwerk van Whitacre en natuurlijk de meezinger ‘Summertime, summertime’ uit de sixties. Harpis-

draver. Evenement van 8 tot 21 uur, koers begint om 13 uur.

Za

mer op zijn Facebook zette kreeg hij enthousiaste reacties en werd het nummer gedeeld. Ook kreeg hij boekingen. Aanstaande woensdag staat Martijn Stam in café Murphy’s Law in Hillegom, waar hij door eigenaren Rob van Looij en Bart van der Poel is uitgenodigd om na de wedstrijd van Nederland- Australië live te komen zingen en natuurlijk staat “Nederland Kampioen”ook op het programma. Op zaterdag 28 juni staat de zanger ook op het Smartlappenfestival in Hillegom tussen artiesten als Daantje, Django Wagner en Lesley Williams.

Kortebaandraverij

Smartlappenfestival

houden. Van 14.00 tot 0.00 uur, entree vanaf € 9,50.

Zo

aan de Lee • Warmond, Feesttent Park Leerust 29 Talenten De beste talenten van Warmond nemen het vanaf 21 uur tegen elkaar op

Za

Classic • Noordwijk, Kon. Astrid blvd 29 Groovy Een mix van golfsurfwedstrijden op oldschool boards en live

Zo

• Leiden, Beestenmarkt 29 De Leidse Lakenfeesten 2014 zullen plaatsvinden van 26 tot

(surf)muziek. Tijd. 09.00 uur. www.groovyclassic.nl

Leidse Lakenfeesten

en met 29 juni. www.leiden.nl

nos ta Canta is het oudste kamerkoor van de Haarlemmermeer. | Foto: PR

www.bollenstreek.info


De psycholoog over...

5

Pijlers van een gezonde opvoeding dr. Gert Jan Kloens en drs. Grethe van Duijn

Nieuws

www.innovatieduo.nl

Thema

Informatie over jeugdhulp per 2015 In deze editie van “De Psycholoog over…” besteden we kort aandacht aan de nieuwe Jeugdwet. De Jeugdwet treedt in 2015 in werking. Gemeenten worden verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen. Ook worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugd- reclassering, en de advisering en verwerking van meldingen inzake huiselijk geweld en kindermishandeling. Gemeenten krijgen de taak om de zorg op een laagdrempelige manier en voor de burgers herkenbare wijze uit te voeren. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) heeft hierbij een belangrijke taak. De huisarts, jeugdarts of medisch specialist kan verwijzen naar de jeugd-GGZ. De nieuwe Jeugdwet is een antwoord van de overheid op het huidige versnipperde jeugdzorgstelsel. De samenwerking rond gezinnen schiet volgens de beleidsmakers tekort. De druk op de specialistische zorg is te groot. Afwijkend gedrag van jeugd wordt te snel gemedicaliseerd. De uitgaven voor de jeugdzorg blijven stijgen. Een parlementaire werkgroep pleitte daarom in 2010 voor één financieel kader, preventie en lichte jeugdhulp in de buurt, 1-gezin, 1-plan, 1-regisseur en decentralisatie (inclusief de jeugd-GGZ). De nieuwe Jeugdwet is het antwoord op dit pleidooi.

Quote “Het is geen kunst om Piet, Jan of Klaas te zijn. Het is de kunst om jezelf te zijn.”

Pijlers van een gezonde opvoeding III

I

n “De Psycholoog over…” besteden we een aantal edities aan de pijlers van een gezonde opvoeding van kinderen. Deze editie is nummer drie in de serie. In de vorige edities zijn de volgende pijlers van een gezonde opvoeding genoemd: veilige hechting, autonomie en identiteitsgevoel (‘jezelf een uniek mens voelen’), zelfexpressie (‘jezelf kunnen uiten’), zelfwaardering en zelfverzekerdheid (‘zelfvertrouwen’) en zelfbeheersing. In deze aflevering van “De Psycholoog over…” lichten we de thema’s zelfexpressie en zelfvertrouwen toe. Zelfexpressie is een emotionele basisbehoefte. We moeten de ruimte en de vrijheid krijgen om uiting te geven aan wat er in ons leeft. Dat kunnen behoeften zijn, maar ook gevoelens (zoals boosheid, angst, verdriet en blijdschap) of gedachten, fantasieën en ideeën. Zelfexpressie impliceert het geloof dat onze verlangens, gevoelens en gedachten even legitiem zijn als die van anderen. We mogen spontaan zijn en hoeven onszelf daarbij niet erg in te houden. We voelen ons vrij om te doen wat ons, en niet in de eerste plaats de ander, gelukkig maakt, zonder die ander te schaden. We mogen plezier maken. Wanneer je opgroeit in een omgeving waarin zelfexpressie wordt gestimuleerd, krijg je de kans om persoonlijke voorkeuren en wensen te ontwikkelen. Bij beslissingen die genomen worden, houdt men rekening met jouw behoeften en wensen. De eisen die aan je gesteld worden zijn redelijk en mild. Zolang je anderen geen ernstige schade toebrengt, mag je verdriet en woede laten zien. Je mag ook speels zijn en enthousiast. Je wordt aangemoedigd om een goede balans te vinden in spel en bezigheden of werk. Mensen met voldoende zelfexpressie hebben vaak een persoonlijke hobby waar ze volledig in opgaan. Ze kunnen helemaal zichzelf zijn in deze bezigheid. Daar schamen ze zich niet voor. De filosoof Kierkegaard zegt het volgende over zelfexpressie: “Het is geen kunst om Piet, Jan of Klaas te zijn. Het is de kunst om jezelf te zijn.” Met deze uitspraak slaat de Deen de spijker op zijn kop. Zelfwaardering en zelfverzekerdheid

zijn aspecten van zelfvertrouwen en ook emotionele basisbehoeften. Zelfwaardering is het gevoel de moeite waard te zijn in ons persoonlijke en sociale leven. Als we in de vroege levensgeschiedenis genoeg liefde en respect kregen van belangrijke volwassenen (zoals ouders, grootouders of leerkrachten) en leeftijdsgenoten, dan werd onze zelfwaardering gevoed. Veel mensen voelden zich echter regelmatig afgewezen of afgekeurd. Ze werden bijvoorbeeld gepest of voortdurend vergeleken met broertjes of zusjes. Ze hadden het idee er niet helemaal bij te horen, voelden zich niet volledig gerespecteerd en geliefd. Anderen werden knapper, sneller, slimmer of beter gevonden. De gevolgen op latere leeftijd zijn gevoelens van onzekerheid en minderwaardigheid en een gebrek aan zelfvertrouwen. Mensen die hiermee kampen zijn vaak overgevoelig voor kritiek en afwijzing. Nieuwe uitdagingen gaan ze meestal uit de weg. Situaties die hun lastig lijken vermijden ze, uit angst weer te falen of te mislukken. Zelfverzekerdheid lijkt op zelfvertrouwen. Mensen met zelfvertrouwen hebben vertrouwen in hun sterke punten en in hun talenten. Zij realiseren zich dat iedereen, inclusief zijzelf, talenten heeft. Ze durven risico’s te nemen en nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden. Het allerbelangrijkste is dat ze hun voornemens kunnen waarmaken. Zelfverzekerdheid is meer dan alleen zelfvertrouwen. Dankzij de gave van zelfverzekerdheid durven mensen op hun eigen inzicht te vertrouwen. Wanneer zelfverzekerde mensen naar de wereld kijken weten ze dat hun gezichtspunt uniek en bijzonder is. Zij zijn niet snel van hun stuk te brengen, in tegenstelling tot onzekere mensen. Wie zelfverzekerdheid ontbeert, laat zich snel ontmoedigen door tegenargumenten. Zelfverzekerdheid maakt standvastig en sterk. Je weet dat je een uniek mens bent, geen ander in deze wereld zoals ik. Dit is het uiteindelijke doel in het leven; te weten (voor God) uniek te zijn. Een volgende editie van “De psycholoog over…” verschijnt in september.

Boekentips

In gesprek met

De psycholoog in gesprek met... Marieke van Gilst leerkracht in groep 3 van de Prins Willem Alexanderschool

M

arieke is leerkracht in groep 3 van de Prins Willem Alexanderschool in Katwijk. Na afronding van haar bachelor Pedagogiek maakte zij een bewuste keuze voor de Lerarenopleiding Basisonderwijs (PABO). Zij volgde haar hart. Ze wilde graag met kinderen zelf aan de slag. Inmiddels, na een aantal jaren ervaring, werkt ze met kinderen in de leeftijd van 6-7 jaar. De leeftijd waarop je leert lezen. De leeftijd waarop je grote stappen in je ontwikkeling maakt. De wereld wordt letterlijk groter op deze leeftijd. Marieke vertelt op een bevlogen manier over haar school. Heerlijk overzichtelijk (120 leerlingen), een gemotiveerd team en een leuke wijk met kinderen met diverse achtergronden. De school is een echte school van de wijk. Als we Marieke vragen naar de kern van een goede opvoeding, noemt zij: “Een kind leren dat hij uniek is en dat andere mensen ook uniek zijn.” Voor haar speelt het geloof in God daarbij een belangrijke rol. Juist in de relatie met God leert een kind dat hij uniek is. Marieke: “Ieder kind mag weten voor God waardevol te zijn”. Een kind moet volgens haar in een veilige omgeving de gelegenheid krijgen zich te ontwikkelen. Een basisschool is zo’n veilige plek waar kinderen in alle rust zich kunnen ontwikkelen. Hoe jong ze ook zijn, de focus van een leerkracht ligt volgens Marieke altijd op de unieke eigenschappen van een

kind. “Ieder kind is anders”, zegt zij. “Het is aan ons om op school deze uniciteit te helpen ontwikkelingen”. Dat is geen gemakkelijke taak volgens Marieke. Kinderen staan in de moderne tijd onder druk. Ze merkt dat kinderen erg veel informatie te verwerken krijgen. Dit geeft vaak onrust. Veel kinderen missen structuur. In lijn met andere mensen die ik over dit onderwerp spreek ziet ook Marieke dat kinderen overspoeld worden door multimediale informatie en nauwelijks de kans krijgen zich spelenderwijs te ontwikkelen. Ook deze docent adviseert: meer buiten spelen, minder tv en minder computer. Kinderen hebben nog geen natuurlijke filter, zegt Marieke en volwassenen moeten het ‘moderne kind’ leren mediawijs te worden. Bij voorkeur op jonge leeftijd. Er zou ook meer aandacht moeten zijn voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Op school doen ze dit door aandacht te hebben voor de onderlinge omgang tussen kinderen en ook specifiek door een Kanjertraining. Juist op deze jonge leeftijd leg je de basis voor een gezond zelfbeeld en een sociale omgang met andere mensen, is de overtuiging van Marieke. Voor een goede opvoeding is volgens Marieke de samenwerking tussen de school en de ouders belangrijk. Dit is niet altijd een gemakkelijke zaak. Ideeën over opvoedingskwesties, zoals het stellen van grenzen of de

1. | Kloens, G.J. en Van Duijn, G. (2014) Alles over liefde en relatiekwaliteit. Het negende hoofdstuk is helemaal gewijd aan de pijlers van een gezonde opvoeding. Hierbij komen alle thema’s over opvoeding van de drie edities van “De Psycholoog over…” uitgebreid aan bod. Dit boek is verkrijgbaar via www. verbeterjerelatie.nl en via de betere boekhandel.

wijze waarop sociale vaardigheden een plaats krijgen, kunnen verschillend zijn. Zo is hetgeen wat het beste is voor een kind niet altijd wat het kind zelf leuk vindt. Zo vinden juist kinderen in de leeftijd van 6-7 jaar het vaak lastig als hun behoeften niet direct worden beantwoord. Even op je beurt wachten, uitgestelde aandacht, allemaal zaken die verband houden met structuur en grenzen, hebben thuis vaak een andere plaats dan op school. Juist in dit soort situaties is afstemming cruciaal. Goed contact met elkaar kan helpen om al te grote verschillen te voorkomen. Hierbij moet eigenlijk maar een ding centraal staan, oppert Marieke: “Het belang van het kind”. Het draait allemaal om het welzijn van het opgroeiende kind. Regelmatig doen ouders van kinderen op de Prins Willem Alexanderschool een beroep op de docenten. Opvoedingsvragen, persoonlijke vragen, alle onderwerpen komen aan bod. Een school, zo blijkt ook in dit gesprek, is veel meer dan een plaats voor het aanleren van cognitieve vaardigheden. Je leert er veel meer dan lezen, rekenen en schrijven. Je leert ook op school wie je bent en hoe te leven. Voor Marieke is dit de reden om een academische opleiding te vervolgen met een praktijkopleiding voor het basisonderwijs. Ze heeft geen spijt van deze keuze.

Quote “Zoals de kiel van een schip druk en trekkracht weerstaat, zo houdt zelfverzekerdheid mensen op koers.”


lokaal

LissERniEUWs | dE HiLLEgOMMER

dinsdag 17 juni 2014

Nationale speeltuindag

Open dag verloskundigen

spEELtuIn n Op vrijdag 20 juni van 17.00 tot 18.30 uur organiseert Speeltuinvereniging Jeugdland de jaarlijkse Kinderbarbecue bij het Speeltuingebouwtje. Bij slecht weer wordt er binnen gegeten. De dag daarna, zaterdag 21 juni, is de Nationale Speeltuindag. Van 14.00 tot 16.00 uur zal de NUSO bus weer present zijn met allerlei leuke activiteiten. De Nationale speeltuindag is gratis toegankelijk. Uiteraard is er limonade met wat lekkers en staat er voor de ouders een kopje koffie of thee klaar. Meer informatie: activiteitenjeugdland@hotmail.com.

HILLEGOM n Omdat Verloskun-

digenpraktijk & Echocentrum Haarlemmermeer & Hillegom bijna 3 jaar bestaat houden we op zaterdag 28 juni van 11:00 tot 16:00 uur. een open dag, om iedereen die geïnteresseerd is de gelegenheid te geven een kijkje te komen nemen. Het is inmiddels alweer bijna 3 jaar geleden dat verloskundigenpraktijk Haarlemmermeer de verloskundigenpraktijk van Lydia Meeder over heeft genomen en sinds die tijd bekend staat als Verloskundigenpraktijk & Echocentrum Haarlemmermeer & Hillegom. De praktijk bevindt zich nog steeds aan de Mesdaglaan 33 te Hillegom. Als zwangere kun je dus bij ons terecht voor je zwangerschapscontroles en echo’s! Wij willen de zwangere en haar partner zo goed en volledig mogelijk informeren over de door hen te maken keuzes en begeleiding bieden in het bijzondere, maar vooral natuurlijke proces van zwangerschap en bevallen. Persoonlijke zorg op maat staat bij ons voorop, met het streven jullie een kindje te laten krijgen op de manier waarop jullie het willen. Onder het genot van een kopje koffie/thee en iets lekkers kunt u zich uitgebreid laten informeren door onze verloskundigen maar ook door kraambureaus, fysiotherapie en babymassage. Uiteraard zijn ook alle kinderen welkom om zich te laten schminken en om eens een grabbel te doen in onze grabbelton. Bovendien staat er voor iedereen limonade en wat lekkers klaar.

Nationale collecte Handicap.nl LIssE n De Nationale collecte Handicap.nl is dit jaar van 23 tot 28 juni. Ook dit jaar zijn wij weer ontzettend hard op zoek naar enthousiaste collectanten. Geef uzelf een goed gevoel en collecteer mee voor het goede doel! Nu de overheid steeds meer beknibbelt op de sociale voorzieningen, is het juist nu ongelooflijk belangrijk dat het fonds van Handicap.nl gesteund wordt. Een uurtje collecteren maakt al verschil! Handicap.nl is de fondsenwervingorganisatie van de ‘Ango’ (Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie). Zij werkt aan de verbetering van de levensomstandigheden van mensen met een functiebeperking of chronische ziekte. Slechts in uw eigen straat collecteren is al een goed gebaar en een relatief kleine moeite voor uw medemens. Meer informatie of aanmelden? Neemt u contact op met Arnold van der Klauw, collectecoördinator Handicap.nl regio Lisse e.o. telefoon 0252-414899.

Midzomernacht discozwemmen

actIE

Op basisschool ‘de Lisbloem’ zijn de leerlingen van groep 8 bezig met een musical van ‘War Child’. Daarvoor wordt er met de hele klas actie gevoerd op vrijdag 4 juli. Ze laten zich maar liefst 12 uur ‘opsluiten’ in de school van 08.00 tot 20.00 uur. Er worden op deze dag o.a. sieraden en cupcakes gemaakt en

LIssE n Zaterdag 21 juni knallen van

“ik laat hier 45 jaar van mijn leven achter, dat is het grootste deel.” | Foto: Annemiek Cornelissen

“Ik weet met wie ik een grap kan uithalen” n Creatieve bedrijfsleider gaat met pensioen HILLEGOM- Na 45 jaar gaat Paul Maas afscheid nemen van Kalkers Hobby Home, omdat hij de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt en gaat genieten van zijn welverdiende pensioen. Door Annemiek Cornelissen

Voor veel vaste klanten is Paul Maas eigenlijk niet meer weg te denken. De altijd vrolijke bedrijfsleider weet met zijn grappen en grollen iedereen om zijn vinger te winden. Bovendien beschikt hij over de nodige creativiteit, waarmee hij de meeste probleempjes op weet te lossen. Hij noemt zichzelf niet voor niets een uitvinder. “Voor iedere vraag en ieder probleempje weet ik wel iets te verzinnen en dat weten de klanten ook”. Paul Maas geeft toe dat er in de loop der jaren heel wat veranderingen hebben plaatsgevonden. “Uiteraard zijn er bouwmarkten gekomen, waarnaar veel mensen de weg hebben weten te vinden. In het begin kwamen ze hier nog wel eens voor een beitel of een hamer, maar dat

eenvoudige gereedschap hebben ze nu wel. Wat ik wel merk is dat veel mensen de ouderwetse service nog heel erg op prijs stellen. Ze willen niet worden ingesneeuwd in die grote bedrijven en in de rij staan. Ze willen graag gericht advies en dat vind ik leuk om te geven”. Bij Kalkers Hobby Home kan men terecht voor tuingereedschap, ijzerwaren, elektrisch gemeenschap of verf. Paul Maas beschikt over voldoende mensenkennis waardoor hij meteen al weet wie hij voor zijn toonbank heeft staan. “Ik weet met wie ik een grap kan uithalen en wie dat leuk vind en wie niet. Ik behandel iedere klant met respect en bekritiseer niemand. Ik pas me aan aan iedereen. Ieder mens behandel ik hetzelfde”. Paul Maas gaat met gemengde gevoelens weg. “Ik laat hier 45 jaar van

mijn leven achter, dat is het grootste deel. Iedere dag ging ik met heel veel plezier naar mijn werk. Met veel mensen heb ik een bijzondere band opgebouwd. Ik ga ze echt wel missen. Dat is logisch natuurlijk. Het zou raar zijn als dat niet zo was. Maar de andere kant is dat het nu zomer is. Het gaat mooi weer worden en ik kan leuke dingen gaan doen, ook met mijn vrouw Annemarie. Zij werkt ook en vaak zagen we elkaar niet eens”. Paul heeft een fietsmaatje en gaat nu met hem fietsen. Verder heeft hij een sportmaatje en een goede vriend waar hij het heel gezellig mee heeft. “Ik ga me zeker niet vervelen en alleen maar leuke dingen doen”. Op zaterdag 21 juni krijgt Paul Maas een afscheidsreceptie aangeboden en worden zijn trouwe klanten en relaties in de gelegenheid gesteld om afscheid van hem te nemen. Deze receptie wordt gehouden van 16.00 tot 18.00 uur in Flora Hillegom.

19.00 uur tot 21.00 uur de laatste top 40 hits weer uit de boxen van Sportcentrum de Lis (Sportlaan 2, Lisse). Speciaal ter gelegenheid van het officiële begin van de zomer is deze bijzondere zomereditie van het discozwemmen. Dus kom jij ook samen met je vrienden swingend en spetterend de zomer inluiden? Het discozwemmen is voor iedereen van 5 t/m 14 jaar die minimaal in het bezit is van een A-diploma. De toegang voor het discozwemmen is € 5,00 per persoon en een patatje kost € 1,00. Voor meer informatie, kijk op www.sportcentrumdelis.nl of bel met 0252-414488.

Zomerdrives Bridgeclub Lisse LIssE n Deze drives worden gehouden op de woensdagavonden t/m 6 augustus, de finale is op 13 augustus. Er wordt gespeeld in deVoorhof aan de Bondstraat 1 in Lisse. Aanvang is om 19.45 uur. Aanmelden kan via zomerbridge.lisse@gmail.com, of via Els Schrama 06-48413991. Men wordt verzocht , het NBB-lidmaatschapsnummer van te voren op te geven of mee te nemen. De kosten zijn €5,- per paar. Ook de zgn. thuisbridgers zijn van harte welkom. Er zijn leuke prijzen te winnen. Na 3 rondes is er een pauze. De uitslagen kunt u vinden op de website: www. nbbclubsite.nl/club9020.

Lekker buiten spelen met SKOL kIndErEn

BuItEnprOGraMMa

nIEt stILzIttEn

In vrijwel elke gemeente in Nederland werden er die dag buitenspeelactiviteiten voor kinderen georganiseerd. Natuurlijk gaf ook SKOL Kinderopvang gehoor aan de oproep om een leuk en actief buitenprogramma te organiseren.

Alle dagelijkse activiteiten werden vertaald naar een buitenprogramma, zoals in de kring zitten, fruit en brood eten, knutselen en ga zo maar door!

Enthousiast deden de kinderen mee aan alle leuke sport en spelletjes. Een geslaagd initiatief, dat volgend jaar zeker navolging zal krijgen.

n Buitenspelen is heel goed voor kinderen! Daarom was het op woensdag 11 juni tijd voor de jaarlijkse Buitenspeeldag.

Actie voor War Child n

13

verkocht, een veiling gehouden, boeken verkocht, geschminkt en er kunnen o.a. oud Hollandse spelletjes gespeeld worden. Vanaf 14.30-17.30 uur en vanaf 18.30-20.00 uur bent u van harte welkom. Met deze actie willen we bereiken dat er aandacht besteed wordt aan kinderen in oorlogsgebieden en dat de kinderen die de oorlog hebben meegemaakt hulp krijgen.

Op Speelschool De Bronckhorst zijn er al vaak spelactiviteiten buiten, maar nu konden de kinderen de hele dag genieten van de zon buiten.

Floraborrel in Flora HILLEGOM

Op woensdag 18 juni vindt in Flora Hillegom weer de maandelijks terugkerende Flora Borrel plaats. Deze borrel wordt georganiseerd door Bram Heijstek van Heijstek events. De inloop is om 17.30 uur. Het begint om 18.00 uur. Tijdens de borrel worden weer ondernemers uit de hele regio verwacht. Er is onder andere speedmeeten en pitchen. Tenslotte is er een buffet, die door de IRH wordt betaald voor de leden. n

Onder een strakblauwe lucht schoven de kinderen aan een tafel die vrolijk versierd was met slingers. Stilzitten is er niet bij op de Buitenspeeldag.

Lekker buiten | Foto: PR

Thuiszorg in heel Hillegom

Zorg Thuis info@hozo.nl

0252 - 517 059

www.hozo.nl


14 Win gratis kaarten voor het Hillegoms Smartlappenfestival!

cultuur

DINSDAG 17 JUNI 2014

HILLEGOM

 De Kaartverkoop voor het Smartlappenfestival is in volle gang. Het evenement vindt plaats op zaterdag 28 juni en Initiatiefrijk Hillegom is er weer in geslaagd een topprogramma in elkaar te draaien. Het Smartlappenfestival biedt lezers van De Hillegommer 3 x 2 kaarten aan. Het is dit jaar voor de veertiende keer dat het Smartlappenfestival plaatsvindt. Net als voorgaande jaren is er weer een Middagprogramma en een avondprogramma. Het middaggedeelte is gratis toegankelijk en het avondprogramma kost 12,50 per kaart. De kaarten zijn in de voorverkoop 9,50 en te verkrijgen bij Tabaksshop Frank Evers of te bestellen via de website van IRH.

Winactie Maar.... wie weet hoeft u zo’n kaartje

LISSERNIEUWS | DE HILLEGOMMER

niet te kopen. Want het Smartlappenfestival biedt lezers van De Hillegommer 3 x 2 kaarten aan. Wat moet U daarvoor doen? Een mailtje sturen naar secretariaat@initiatiefrijkhillegom.nl en de reden vertellen waarom U die kaarten wil winnen. SPONSOREN

Net als voorgaande jaren hebben een groot aantal sponsors zich weer aangemeld om dit evenement te steunen. De organisatie is daar erg blij mee. “Zonder sponsors kunnen we een dergelijk gebeuren in Hillegom niet realiseren. Volgend jaar hebben we een jubileum. Dan is het het vijftiende Smartlappenfestival en dan zijn we van plan om heel groots uit te gaan pakken. Uiteraard zijn sponsors dan weer hard nodig”, aldus Klaas Slootweg van de IRH.

“Maar kleuters blijven kleuters en het is nog altijd een feest om met ze te werken.” | Tekst & Foto: Arie in ‘t Veld

Juf Francis 40 jaar op de Beekbrugschool  Juf Francis is constant met de kinderen bezig LISSE  Veertig jaar bij dezelfde werkgever werken is een lange tijd. Maar als je elke dag met groot plezier naar je werk gaat lijken die veertig jaar voorbijgevlogen te zijn. Zoals bij Francis Fens het geval is, die binnenkort het feit hoopt te vieren dat ze veertig jaar onderwijzeres is op de Beekbrugschool.

Vrijdag 11 juli vanaf 17:00 Zaterdag 12 juli vanaf 17:00 Ter hoogte van Heereweg 235 te Lisse

www.smaakvanlisse.nl

“Ik ga nog elke dag fluitend naar school omdat ik veel plezier heb in m’n werk en de werkomgeving.” Toen ze 41 jaar geleden in Amsterdam onderwijzeres werd, heeft ze nooit kunnen denken in Lisse en De Engel terecht te zullen komen. “Na een jaar kreeg ik een uitnodiging om in Lisse te solliciteren. Uiteraard wilde ik daar meer van weten en reisde per bus naar Lisse, met aan de chauffeur de vraag om me te waarschuwen als we bij de Beekbrug zouden zijn. Dat ging minder vlot dan ik had gedacht, maar de chauffeur stelde me gerust met een “rustig meisje, alles komt

goed’. En dan stap je uit bij de Engelenkerk. Met alleen maar die kerk, een kindertehuis en een klooster. Ik dacht nog: waar kom ik nou terecht? Toen ik na een reis van 2 uur in Amsterdam terugkwam, vertelde een vriendin me dat ik een baan had…. Zo snel kan het dus gaan. Ik heb de baan geaccepteerd en kan volmondig zeggen dat ik daar nooit ook maar een seconde spijt van heb gehad.” Juf Francis had in het begin natuurlijk wel logistieke problemen, want dagelijks twee uur heen en twee uur terug reizen was natuurlijk geen pretje. “Dat werd opgelost, want ik kon intrekken

in het voormalige zusterklooster.” Kwamen indertijd er veel kinderen uit De Engel zelf, nu komen ze vooral ook uit de nieuwe wijk Ter Beek waar de school aan grenst. Francis neemt de gelegenheid te baat om tegen te spreken dat er sprake van zou zijn dat de school op de nominatie staat te verdwijnen. “Dat is pertinent niet waar”, aldus de jubilerende juf, die tenslotte constateert dat er in veertig jaar enorm veel is veranderd. “Maar kleuters blijven kleuters en het is nog altijd een feest om met ze te werken.” Op vrijdag 20 juni wordt ter ere van de juf een feest gehouden met eerst receptie voor oud-leerlingen en ouders. Deze receptie vindt van 16.3017.55 uur plaats in de gymzaal van de school. ’s Avonds viert men vanaf 20.00 uur een feest met familie en oud-collega’s.

Rubriek

LEES TIPS door Genie Does-Moison Even voorstellen: Bijna 25 jaar werk ik in de Bibliotheek Zuid-Kennemerland en sinds 2002 als informatie-medewerker en inkoper van fictie. Hierdoor ben ik dagelijks bezig met lezen en literatuur. Zelf lees ik heel graag, dus mijn werk is zeker geen straf. Het leukste van mijn vak blijft toch het aanraden van boeken. Daarom is het een feest om elke week weer 3 boeken te mogen promoten in De Hillegommer. Ik heb zelf een brede belangstelling en vind allerlei genres binnen de literatuur leuk om te lezen. De boeken waarop ik u opmerkzaam maak zullen daarom heel divers zijn. Alle titels zijn te leen bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. U kunt ze vanuit huis direct reserveren via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl

WAT VALT DEZE WEEK OP IN BOEKENLAND

• Schrijver en dichter Bart Chabot schrijft Het Groot Dictee der Nederlandse Taal 2014 • David Nolet wint de Gouden Strop met zijn boek Versleuteld. Tevens kreeg hij de Schaduwprijs voor het beste thrillerdebuut. • De hele maand juni staat in het teken van het spannende boek. Zowel in de boekhandel als in de Bibliotheek wordt hier veel aandacht aan geschonken. • Het in week 20 besproken boek De officier van Robert Harris is door de Vrij Ne-

David Hewson

POPPENHUIS

Deze nieuwe thriller van David Hewson speelt zich geheel af in Amsterdam met Nederlandse hoofdrolspelers. Ex-rechercheur Pieter Vos wordt door zijn oude chef gevraagd te helpen bij een verdwijningszaak. Hij wordt daarin bijgestaan door de jonge Laura Bakker. De zaak gaat over de verdwijning van de dochter van een politicus die er een eigen agenda op nahoudt. Dit doet Vos sterk denken aan zijn verdwenen en nooit gevonden tienerdochter. Samen met Laura Bakker vormt Vos een heerlijk speurdersduo in dit eerste deel van een serie. Als Britse schrijver zet Hewson

een prachtig beeld neer van zijn hoofdrolspelers en van Amsterdam. Soms denk je dat hij Amsterdam beter kent dan de Amsterdammers zelf. Chris Pavone

HET ONGELUK

Als literair agent Isabel Reed een manuscript van een anonieme schrijver onder ogen krijgt begint een dag vol spanning en gevaar. In het manuscript wordt beschreven dat mediamagnaat Charlie Wolf niet altijd op een zuivere manier succesvol is geworden en zelfs de dood van een meisje op zijn geweten heeft. Het manuscript moet uitgegeven worden volgens Reed maar dat wordt haar op allerlei manieren belem-

merd. Niet alleen Reed loopt gevaar maar ook alle mensen die ooit het manuscript in handen hebben gehad. Het verschrikkelijk spannende verhaal speelt zich in één dag af en leest als een trein. Je moet en zal weten hoe het allemaal in elkaar steekt en hoe het afloopt. Chris Pavone is een schrijver waar ik beslist meer van wil lezen. Peter Robinson

DANKBARE DOOD

In het fictieve plaatsje Eastvale wordt het dode lichaam van voormalig docent Gavin Miller op een verlaten spoor gevonden. In zijn broekzak 5000 pond. Inspecteur Alan Banks wordt met zijn team


service

LISSERNIEUWS | DE HILLEGOMMER

DINSDAG 17 JUNI 2014

15

Koele Boottocht

Z

aterdagmiddag. Na een bewolkte ochtend breekt de zon onbarmhartig door en stuwt de temperaturen op tot subtropische waarden. We hebben een praktijkuitje met een sloeptocht op de ringvaart! Heerlijk! Sinds de overname van het patiëntenbestand van Van Zweeden is het zó druk geweest, dat we wel even met zijn allen mogen relaxen. De diensttelefoon gaat echter mee de boot op. Voor de exceptionele spoedgevallen kunnen we de patiënten zelf naar Noordwijk doorsturen. Dat is een geruststellende gedachte. Wat ziet de omgeving er op de boot toch anders uit! We varen richting Lisse en via de trekvaarten naar De Zilk weer terug. We zien op de Hillegommerdijk meerdere mensen met een hond naast de fiets en we roepen met tot toeters gevormde handen; “Niet doen! Rustiger lopen! “ En alsof we het noodlot hadden opgeroepen gaat bijna aan het einde van de boottocht de telefoon: er belt een eigenaar van een hond met verschijnselen van ernstige oververhitting. Het moet niet gek-

Column Poespas

ker worden! Hij had de hond, jaja, naast de fiets laten rennen op de Boseilanden en nu is de hond ingestort. Met temperaturen boven de 2225˚ C is het eigenlijk niet verantwoord om met je ( dichtbehaarde ) hond te gaan rennen. Ze kunnen slecht hun warmte kwijt. Oververhitting is een zeer ernstige medische situatie, die niet te lang mag duren.

I

k kan de eigenaar kan nog net zeggen waar hij heen moet voordat de batterij van zijn telefoon ook nog eens leeg is... Wij leggen aan en ik rijd met een assistente zo snel mogelijk naar de praktijk. Het diner laten wij voorlopig aan ons voorbijgaan. De hond wordt hijgend op zijn zij binnengedragen en de man wappert frisse lucht naar hem toe. Ik meet de temperatuur: 43°C! De hersenen kunnen dat echt niet hebben; er vallen dan allemaal functies uit. De meegekomen assistente sprenkelt alcohol over de hond en daarna leggen we hem onder een handdouche met koud water. We leggen

samen een infuus aan en de hond krijgt intraveneus ( koel ) vocht en shockmedicatie. De temperatuur daalt al snel tot 41.8°C. Dat is al iets, maar nog altijd te hoog. Alleen het enorme hijgen zorgt al voor extra warmteproductie. Plotseling krijgt het arme dier een soort van epileptische aanval. Snel spuiten we een combinatie aan narcosemiddelen in het infuus. Dit zorgt voor een verdere verlaging van de temperatuur en natuurlijk het rustig worden van de hond. Bij de buren van de praktijk kunnen we ijsblokjes lenen. Die gaan in washandjes en worden tegen de patiënt aangelegd. Uiteindelijk daalt zijn temperatuur tot 38,8 °C en lijkt het gevaar geweken. Hersenoedeem ligt echter nog altijd op de loer. We moeten nu hopen dat we gezamenlijk snel genoeg geweest zijn. De meerderheid van oververhitte dieren gaat dood, maar deze hond lijkt het dus te gaan redden. Nu duimen we voor een goede afloop.

Lodewijk Kamps is dierenarts in Hillegom en vertelt wekelijks over zijn praktijk

Tips? Mail de redactie

Alzheimercafe: ‘Een wandeling door het leven’

NIEUWTJES?  Ons tippen kan via redactie@dehillegommer.nl of tel. 071-4022901. Daarnaast zijn wij ook erg nieuwsgierig naar uw mening over deze krant.

DINSDAG 7 juni 2014 zal het Alzheimer café Bollenstreek weer haar deuren openen bij ontmoetingscentrum ‘t Pluspunt. Het onderwerp van deze avond is: “Een wandeling door het leven”.

COLOFON

Bij mensen met dementie die verder achteruit gaan kan het mooi en zinvol zijn om een levensboek te maken. Een levensboek geeft de belangrijkste informatie over het verleden en heden van een persoon. Het vertelt , persoonlijke verhalen over diens levensloop. Daarnaast informeert een levensboek je over de eigenheid van een persoon, je leert hem hierdoor beter kennen. Dit is niet alleen prettig voor de mensen in de directe omgeving maar zeer zeker ook voor de persoon in kwestie. Deze avond wordt verteld over hoe je dit kunt doen en op welke wijze je

Oplage 18.500 Verschijnt iedere dinsdag Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a Postbus 3066, 2220 CB Katwijk Tel: 071 4022901 Fax: 071 4032325 Hoofdredactie: Teuntje van Delft tel.: 06 12 74 64 78 e-mail: t.v.delft@ uitgeverijverhagen.nl Redactie: Marieke Voorn tel.: 06 49 44 96 32 e-mail: marieke.voorn@uitgeverijverhagen.nl redactie@lissernieuws.nl redactie@dehillegommer.nl Verslaggevers: Annemiek Cornelisse Arie in ‘t Veld Ilse Hesp Remco Out Lodewijk Kamps Kees van Zuijlen Advertenties: Meriam Mesman, 06-46094209 meriam.mesman@uitgeverijverhagen.nl Sluitingstijd advertenties: maandag 10.00 uur. Contactgegevens Binnendienst: Vincent Roos, 071-4091638 Rosita Haasnoot, 071-4091637 advertentie@uitgeverijverhagen.nl

de persoon met dementie kunt betrekken. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor mantelzorgers, familieleden, en mensen met dementie. Andere geïnteresseerden zijn ook van harte welkom. Er zijn professionals aanwezig waar u terecht kunt met al uw vragen rondom dementie. We hopen u deze avond te mogen ontvangen in ons café.

voor vervoer naar en van ‘t Pluspunt. U kunt daarvoor tot 1 dag van tevoren een afspraak maken, telefoonnummer 0252 - 576500.

Meer informatie is verkrijgbaar bij Stichting Welzijn Hillegom, 0252 – 519700 (maandag t/m vrijdag tussen 9.00 – 12.00 uur).

INFORMATIE

Het Alzheimer Café Bollenstreek vindt plaats in ontmoetingscentrum ‘t Pluspunt aan het Henri Dunantplein 28 te Hillegom. ‘t Pluspunt is daarvoor geopend vanaf 19.00 uur. De avond zal muzikaal begeleid worden. Het programma begint om 19.30 uur en eindigt rond 21.00 uur. De toegang is gratis. Het is mogelijk om gebruik te maken van de Welzijn Hillegom -bus

PUZZEL

ns Maak ka t e k k a p l u m op een s s t i e t i l a w van het K tet!

Kwin

Van Dongen Uw Poelier Ammerlaan De Echte Bakker

Van der Meer keurslager

Bezorgklachten: Uitgeverij Verhagen, 071-4022901 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging Leveringsvoorwaarden: Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen zoals laatstelijk vastgesteld door Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissements-rechtbank te Amsterdam. U kunt onze leveringsvoorwaarden kosteloos bij ons opvragen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. De Hillegommer en LisserNieuws worden gratis huis-aan-huis bezorgd in respectievelijk heel Hillegom en Lisse. Daarnaast zijn de kranten ook los op een aantal verspeidingspunten in beide dorpen verkrijgbaar. De afhaalpunten voor Hillegom zijn: Albert Heijn, Dekamarkt, C1000 Van Beest, Zwembad, Gemeentehuis, Tabakshop Evers, Plus Van der Neut De afhaalpunten voor Lisse zijn: Bibliotheek, Gemeente, Digros, Hoogvliet, Boekhandel Grimbergen

Stuur uw antwoord uiterlijk 14 juni naar Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk of naar puzzels.lnhg@uitgeverijverhagen.nl. De winnaar van de puzzel van vorige week is: E - Schalk Balkenende uit Lisse. De prijs: bonnen voor een smulpakket van het Kwaliteitskwintet in Lisse. De oplossing van vorige week is: Het hoofd in de schoot leggen.


afval

l openbare ruimte l bio-energie

Uw oud papier in een rolcontainer Meer dan de helft van alle Hillegomers die in een laagbouwwoning wonen, verzamelen hun oud papier en karton in de papiercontainer met blauwe deksel. Daar zijn wij blij om. Het straatbeeld is schoner omdat er minder papier wegwaait uit het gebundelde papier langs de weg. En wij halen meer papier op aan huis waardoor meer oud papier en karton gerecycled kan worden.

Laagbouw? Blauwe rolcontainer Heeft u nog geen blauwe rolcontainer voor papier en wilt u ook bijdragen aan een schoner straatbeeld en meer gerecycled papier? Vraag dan de rolcontainer voor papier aan bij Meerlanden. Gratis. Woont u in een bovenwoning, flat of appartement? Dan maakt u gebruik van de ondergrondse inzamelcontainers voor papier.

Gezamenlijk scheiden wij in Hillegom 72% van het oud papier en karton. U doet het dus goed. En het kan beter! In 2015 willen wij 85% van het papier scheiden. Kunnen wij op uw hulp rekenen? Veel dank voor het apart houden van uw oud papier en karton!

Hoe aanvragen? •

Vul vóór 8 juli de onderstaande antwoordbon in, knip deze uit en stuur ‘m zonder postzegel in een gesloten envelop naar Meerlanden, Publieksinformatie, Antwoordnummer 625, 1420 VK Aalsmeer.

Ga naar http://www.hillegom.nl/inwoners/afval-en-klikos/ papierkliko.html, vul het online formulier in en klik op “versturen”.

Hoe meer oud papier en karton wij inzamelen, hoe meer het teruggebracht kan worden in de kringloop. Wel zo duurzaam!

Ja, ik wil graag een gratis rolcontainer voor mijn oud papier en karton! ❏ 140 liter of ❏ 240 liter. SVP het formaat van uw keuze aankruizen. Als u geen keuze maakt, ontvangt u een 240 liter container. Naam: Straat en huisnummer: Postcode:

Plaats: Hillegom

Telefoon: S.v.p. invullen met blokletters

Uw rolcontainer voor papier bezorgen wij tussen 25 augustus en 12 september.

Ln week 25 14  

LisserNieuws, 17 juni 2014