Page 1

Zorg Thuis Zorg Thuis in Hillegom UiTGeVeRiJ VeRHAGeN BV WWW.LISSERNIEUWS.NL

interview P18

Lokaal betrokken en betrouwbaar

Over 10 jaar nog achter de toonbank’

Frank evers

COLUMN

n

6 mei 2014 JAARGANG 02 NR 19

nieuws P9

sport P7

Moederdagmarkt bij de pomp

Poespas

Nationale top bij Ter Specke Bokaal

P19

Corso door de streek

Herontwikkeling Uitermeer kan starten Lisse n De woningcorporatie Stek kan starten met de herontwikkeling van de locatie Uitermeer. Door het vertrek van de school komt deze locatie uiterlijk half 2015 vrij.

Een deel van de sociale woningen die in het Sportlaangebied verloren gaan, zal hier door Stek gecompenseerd worden. Verder komt er een aantal ééngezins koopwoningen. Het voorontwerpbestemmingsplan heeft 4 weken ter inzage gelegen. De inspraakreacties zijn voor een deel gelijkluidend en deels door meerdere personen ondertekend. Alle reacties zijn ontvankelijk en verwerkt in één nota inspraak en vooroverleg.(AitV)

Bestrijding asbest op twee scholen

‘Melk, de witte motor’ van de KAVB Noordwijkerhout werd verkozen tot mooiste wagen.|Foto: MV

Ook dit jaar geen paniek, want met hyacinten uit Noord-Holland kon het 67ste Bloemencorso zijn doorgang vinden en reed op zaterdag van Noordwijk naar Haarlem. Onder grote publieke belangstelling trokken de 16 corsowagens door de streek. De mooiste wagen mocht de stoet afsluiten:

‘Melk, de witte motor’, -de koe op de motor-, gestoken door KAVB Noordwijkerhout, kreeg naast de eerste prijs ook de hele tocht veel applaus. Volgend jaar is de corso op zaterdag 25 april, en staat in het teken van ‘200 jaar Koninkrijk’. Zie voor meer foto’s elders in deze krant.

Nationale Molendag

J.M. van Steijn & Zn V O O R H O U T

AvanceFloors Systeemparket 22,5 cm eiken, diverse kleuren compleet geplaatst

Vanaf 25 april

TUINPLANTENMARKT Moderne planten, aangeboden in een ouderwets gezellige kas. Echt alle bloeiende eenjarigen voor in potten,

voor

€ 99,- / m

2

* vraag naar de voorwaarden

www.kroonparket.nl

Lisse n Tijdens de Nationale Molendag op zaterdag 10 mei is de Lageveensemolen aan de Oostzijde Trekvaart opengesteld voor publiek van 10.00 tot 16.00 uur.

De Lisserpoelmolen aan de Rooversbroekdijk 100 is alleen aan de buitenzijde te bezichtigen, omdat deze molen bewoond wordt. Alle molens staan op www.nationalemolendag. nl.

G

TIP!

in onze kassen!

(de weg bij de dokterspost t.o. benzinestation G. Dol)

Openingstijden: ma. t/m za. 9.00 - 18.00 • vrijdag koopavond

Bij De Klarinet bleek een geval van sterke beschadiging bij de stookruimte van de school. Ook hier heeft sanering reeds plaatsgevonden. Kosten voor asbestsanering van de Klarinet bedragen 6.372,10 euro en voor de Beekbrugschool 24.549,42 euro. (AitV)

Gratis advies Alle soorten kunstgebitten, ook op implantaten Avond of weekendafspraak in overleg Aangesloten bij uw zorgverzekeraar Weekenddienst 06 1 777 6 777

Laat u ook eens verrassen

Rijnsburgerweg 17 - Voorhout - Tel. 0252 210252

Uit de asbestinventarisatie van de Beekbrugschool blijkt dat er vijf situatie zijn waarin asbest aanwezig is, waarvan bij vier geen sprake is van beschadiging met direct risico. Bij één situatie, in het geval van een asbesthoudende buisisolatie, was de asbest sterk beschadigd en sanering dringend noodzakelijk. Die sanering is al afgerond.

EEN MOOI KUNSTGEBIT

bloembakken, hanging-baskets, ook voor in de tuin.

MOEDERDA

Lisse n Er gaan maatregelen genomen worden om de asbest op de basisscholen De Klarinet en De Beekbrug te verwijderen. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de inventarisatie en voor de preventieve verwijdering van asbest in het gebouw.

H. M. VAN BEEK tandprothetische praktijk KANAALSTRAAT 187a

LISSE

0252 425 850

WWW.GEBITSKUNST.NL


ZATERDAG 10 EN 24 ME I

O P E N DAG van 11.0 0 to t 13.0 0 uur

entree: Coremolen 1M

(achterzijde Zeestr aat

COREMOLEN

2, Noordw ijker hout

, bij parkeerterrein Cor

wonen te kust en te keur

STUDIO’S & APPARTEMENTEN

KOOP

VANAF ¤ 122.000,- V.O.N. MET EEN ONGEKENDE LAGE NETTO MAANDLAST VANAF ¤ 475,-

Havenstraat 28 2211 EH Noordwijkerhout Telefoon 0252 377090

A ll Inclusive

DE A L

MEUBELCHEQUE t.w.v. ¤ 1.000,00

Gieterij 94 2211 ZD Noordwijkerhout Telefoon 0252 341538

www.coremolen.nl

Het succes van onze producten...

...is jouw uitdaging! Wij zijn bijzonder trots op onze Bloemenkrant, waarin naast het nieuws uit de bloemenwereld, ruimte is voor de laatste promotie en trends. Sinds enige tijd hebben wij het succesvolle platform FloraNexus.com toegevoegd aan onze portfolio. Om ons salesteam te versterken zijn wij op zoek naar een:

Ervaren sales manager 32 tot 40 uur (m/v)

De functie-eisen Je hebt een brede betrokkenheid en affiniteit met de Sierseeltsector, daarnaast beschikt je over de noodzakelijke verkoopvaardigheden en -technieken. Door je marketingachtergrond heb je een heldere visie op marktontwikkelingen en -mogelijkheden binnen de sector. Je doorzettingsvermogen en creativiteit stellen je in staat om experimenten aan te gaan om zo nieuwe verkoopkansen te creëren en te realiseren. Een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift en een goede kennis van de Engelse taal zijn een must. Je bent werkzaam in de Sierteeltsector, een breed netwerk in deze sector is een pré. Het aanbod Wij bieden je een veelzijdige commerciële baan in een dynamisch bedrijf. Een prima salaris, auto en telefoon van de zaak horen daarbij. Word jij enthousiast van bovenstaande omschrijving, reageer dan vandaag naar: d.bouman@uitgeverijverhagen.nl. Voor meer informatie kunt u bellen en vragen naar Dirk Bouman 071 402 29 01.

MEI ACTIE!

emolen)


nieuws

Lisser en HiLLegommer

Subsidie voor exposities kasteel Lisse n Het college van B en W van Lisse heeft besloten de Stichting Kasteel Keukenhof een incidentele subsidie toe te kennen van 3000 euro voor de organisatie van een reeks bijzondere exposities, waaronder een expositie van Van Lieshout.

Voor de expositie van Van Lieshout wordt speciaal een nieuw werk ontwikkeld, waardoor deze expositie zowel nationaal als internationaal een primeur is met een uniek en specifiek karakter. De bezoekers worden via een wandeling langs verschillende grote sculpturen en beeldengroepen geleid, die staan in de kasteeltuinen en in enkele zalen van het kasteel. Daarnaast vindt binnenkort de expositie Flower Castle plaats en worden in de loop van het jaar meer bijzondere exposities gepland. Deze exposities zijn naar verwachting publiekstrekkers en in die zin waardevol om Lisse nationaal en internationaal op de ‘culturele’ kaart te zetten. Voor de promotie hiervan is samenwerking gezocht met de Stichting Lisse Marketing. De Stichting heeft van diverse instellingen/fondsen subsidie ontvangen. Een financiële bijdrage van de gemeente ondersteunt derhalve het belang voor fondswerving. De gemeente verleent de subsidie vanwege het unieke karakter van de expositie van Van Lieshout, waardoor Lisse als culturele ‘stad’ wordt gepromoot in binnen- en buitenland. Genoemde exposities staan overigens geheel los van de grote expositie van Cobra Buiten die op 9 mei op het landgoed wordt geopend. (AitV)

Geen grote vondsten bij Heerehof Lisse n In de grond van het bouwproject De Heerehof aan de Heereweg zijn geen archeologische vondsten van groot belang gevonden. Het onderzoek was noodzakelijk in verband met de verleende bouwvergunning. Voorafgaand aan het onderzoek heeft het vooronderzoek uitgewezen dat binnen het plangebied een hoge kans geldt op het aantreffen van archeologische resten vanaf de (vroege) Middeleeuwen.

dinsdag 6 mei 2014

3

Herdenking met kranslegging bij Molenduintje n Vogels fluiten in de stilte HiLLegom n De jaarlijkse 4 mei-herdenking voor de gevallenen begon in Hillegom met een herdenkingsdienst in de Maartenskerk. Door Remco Out

Na het welkomswoord van de voorzitter van het Oranje Comité Frank Out in de overvolle Maartenskerk, werden er gedichten voor gedragen door de leerlingen van groep acht van de Savioschool. Zij hebben afgelopen jaar de zorg voor het herdenkingsmonument op zich genomen. Die zorg hebben zij afgelopen maand overgedragen aan de Johannesschool. De leerlingen van groep zeven van die basisschool mochten na het nummer ‘Forget me not’, gezongen door Judith van Drunen en begeleidt door Symphoenix, een verhaal vertellen. Dit verhaal over een meisje dat leefde in de Tweede Wereldoorlog werd ondersteund door een paar indrukwekkende tekeningen. De leerlingen van het Fioretticollege Hillegom vertelden over de adoptie van de graven van Bertus

Meskers en Frans Ludwig. Zij gaan daar 9 mei bloemen leggen en stilte houden bij de graven.

met een leerling van de Johannesschool en van de Savioschool als eerste een krans op het monument legden. Daarna mocht iedereen tijdens het defilé bloemen en kransen leggen op het monument. Er waren

HaLfstoK

Na de herdenking in de Maartenskerk vertrok de stille tocht naar het Molenduintje. Het was een mooi gezicht dat bij alle huizen in de straat onder de toren de vlaggen halfstok hingen. Helaas waren er wel een paar automobilisten en fietsers die het niet nodig vonden om voor de stille tocht te wachten, waardoor de trommelaars van muziekvereniging even moesten stoppen. De herdenkingsbijeenkomst in het Molenduintje startte met een toespraak door wethouder Gerrit Kleijheeg, waarna het taptoe signaal klonk, gevolgd door twee mooi minuten stilte, waarbij het gezang van de vogels goed te horen was. Na de stilte werd het Wilhelmus gespeeld, gevolgd door de burgemeester die

Burgemeester Broekhuis legt de krans bij het monument met leerlingen van de Johannesschool en van de savio.|Foto: Remco Out

Sfeervolle herdenking gevallenen Lisse n De herdenking van de gevallen uit de Tweede Wereldoorlog en alle oorlogen die daarna volgden is zondagavond bij het verzetsmonument op de Oranjelaan sfeervol verlopen. De belangstelling was enorm, waarbij eens temeer duidelijk werd dat er ook steeds meer jeugd bij deze herdenking wordt betrokken en zich ook betrokken voelt. Door Arie in ‘t Veld

Na een bezoek aan de oorlogsgraven en het B-17 monument volgde een algemene herdenkingsbijeenkomst in het kerkje in de Prinsessestraat onder leiding van predikant Jan van Houwelingen. Daarna verzamelden de belangstellenden zich rond het verzetsmonument, waar Da Capo sfeervolle koraalmuziek speelde. Door leerlingen van basisschool De Tweemaster werden gedichten voorgedragen. De volgende woorden kwamen van een van hen: “De

vele groepen die met een krans de gevallenen eerden, waaronder alle politieke partijen. Iedereen die geen krans had, kreeg van het Oranje Comité een bosje bloemen om op het monument te leggen.

oorlog eindelijk voorbij. Ver weg en toch nog altijd dichtbij. Heel dicht bij”. Vervolgens werd door Leo Romijn vol gevoel een gedicht voorgedragen waarin de zware tijden die men heeft doorgemaakt werd verwoord. Niet in de laatste plaats de hongerwinter, maar ook het feit dat er zware misdaden werden begaan tegen het menselijk ras. “Laat dit in God’s naam niet meer gebeuren.” KransLegging

Na de Last Post, de twee minuten stilte en het voluit door het publiek

meegezongen Wilhelmus, werden namens veel instanties kransen en bloemen bij het monument gelegd. Als eerste door burgemeester Lies Spruit en wethouder Adri de Roon namens de gemeente Lisse, de Stichting Oranje Comité, de gezamenlijke Lissese kerken, de vereniging Oud Indiëgangers en de vereniging Oud Militairen Indonesië, Contact Oud Mariniers, buurtvereniging Wilhelmina, de georganiseerde Lissese werknemers, de Lissese Ouderenbonden en door de kinderen van De Tweemaster namens alle Lissese scholieren. Aan het slot van de plechtigheid zei burgemeester Spruit dat verzetsmonument symbool staat voor de wederopstanding. “Maar ook het symbool is voor de voortdurende worsteling naar vrijheid en democratie.”

Inmiddels is het veldwerk door de archeologen afgerond. Het evaluatie rapport is een tussentijdse stap voor het definitieve rapport. Dit definitieve rapport zal ook ter goedkeuring aan het college worden voorgelegd en openbaar worden gemaakt. Alle vondsten die als behoudens waardig worden aangemerkt (en die gedetermineerd gaan worden) zullen door het archeologisch bureau uiteindelijk bij het Provinciaal depot gedeponeerd worden. Het gaat dan niet alleen om de geconserveerde vondsten maar ook vondsten die geen speciale conserveringsbehandeling nodig hebben zoals aardewerk. (AitV)

Kritiek CDA op beleidsakkoord Lisse n Het CDA Lisse heeft, op enkele uitzonderingen na, weinig op met het bestuurs- en beleidsakkoord van de nieuwe coalitie. Fractievoorzitter Kees van der Zwet liet dat blijken tijdens de raadsvergadering.

“Als CDA hebben we een dubbel gevoel bij deze stukken en dat is niet alleen omdat we als een van de winnaars uit de verkiezingen zijn gekomen en vervolgens als tweede partij gepasseerd zijn voor deelname aan het college. Dit dubbele gevoel wordt vooral gevoed door het feit dat het CDA een verkiezingsprogramma op hoofdlijnen heeft. Hiervan is door de informateur opgemerkt dat, en ik citeer hem letterlijk: “Ook wordt geconstateerd dat het CDA verkiezingsprogramma niet altijd even duidelijk is”, “ aldus Van der Zwet, die er op doelde dat nu dusde coalitie zelf op hoofdlijnen werkt. “Als ik kijk naar het huidige bestuurs- en beleidsakkoord hebben wij sterk het gevoel dat juist onze benadering door de coalitiepartijen omarmd is. Wel vinden wij het bedenkelijk dat onder het mom van burgerparticipatie en een grotere betrokkenheid van de gemeenteraad, mogelijke geschilpunten binnen het college op het bord van de raad gedeponeerd worden. Achteraf kunnen collegeleden dan hun handen in onschuld wassen en zich verschuilen achter een meerderheidsbesluit van de raad. Dat verstaan wij als CDA niet onder daadkrachtig bestuur.” Van der Zwet vroeg zich ook af hoe het college denkt om te gaan met een situatie dat een meerderheid van de raad zich uitspreekt voor een gemeentelijke herindeling. Vooralsnog is het college evenwel in dit standpunt standvastig en zal daaraan dus niet meewerken.

Burgemeester Lies spruit en wethouder adri de roon leggen een krans. |Foto: Arie in ‘t Veld


24 25

Deze bedrijven vindt u er in ieder geval! Roks Elektrotechniek De Porseleinkast koken, tafelen en cadeaus Hoevens Makelaardij Katwijks Hypotheekhuys Freke inbraakbeveiliging H&B Bouw Coastline Zwembaden&Wellness Sanidrome Parketshop Katwijk Renee Noppen Tuinontwerp Hortus Artiflex Van Kralingen Interior Optidee - Hetty Krijnen van Peursum - Bang & Olufsen Katwijk Verhoef Design & Bouw Ruud Aanhane tuinen Tegels, Natuursteen en Laminaat Domum Horizon Robiflex Leeskring Kuivenhoven keukens Kinderdagverblijf Mukkie Kroon Parket

Effect Interieurbouw Boxspringspecialist Vishandel Wim Klok Fresh Chain Smaakhuis Lisse Aad Wijnen Jura Bamix Big Green Egg Krijgsman Dranken Energiegarant Lotsenergy Ecotap Wiebing architecten Rabobank Stairz Styling your house Soed Vormvoud Groene-woningen Mix & Fix VDSD WMF Totalseat

Ondernemers bent u op zoek naar meer omzet? Wij zijn op zoek naar u! Kijk op www.heerlijk-wonen.nl en reserveer al een stand vanaf € 249,- excl. btw

mei heerlijk wonen duurzaam culinair Locatie:

Volg ons op:

Dekker Warmond

W

Veerpolder 14 2361 KV Warmond

Inrichting: Vermogen motor: Aantal cilinders: Bouwjaar: Kleur: Bekleding: Brandstof: Versnellingsbak: Km. stand:

In de maand meI: maandagavond: Onbeperkt spareribs € 16,75

www.heerlijk-wonen.nl @heerlijk-wonen facebook.com/heerlijk.wonen.7

VolVo XC90 2.5 T5 limiTed ediTion

SUV (5 drs) 209 PK 5 januari 2010 Blauw metallic Leder (Zwart) Benzine Automaat 138.829 km

Kijk voor details en ons totale aanbod op: www.autokwaak.nl

Woensdag Chefs menu: 4 gangen inclusief 3 glazen wijn € 49,50 dinsdag t/m donderdag: Walk-inn onbeperkt lunchbuffet voor € 14,75 p.p.

Reserveer 071-4019998 • Strandafgang 19 tegenover Hotel Savoy

A U T O M O B I E L B E D R I J F

van der Kwaak verkoop

inkoop

inruil

financiering

Brouwerstraat 51b (showroom) Rijnsburg • Tel. 071-4021513 www.autokwaak.nl • info@autokwaak.nl

Outlet WOONACCeSSOIReS NIEUW adrEs:

Noordzeepassage 105 Katwijk Openingstijden: maandag dinsdag t/m vrijdag zaterdag

(Winkelcentrum naast de Bruna) gesloten 10.00 tot 17.30 uur 10.00 tot 16.00 uur Fietsstoeltjes

Comfortabele voor- en achterzitjes. Met veilige 5-puntsgordel en verstelbare voetenbakjes.

Hoofdstraat 26 - Hillegom Tel. 0252-520557 - 06-22795993 Fax 0252-525870

Nu 20% korting!

in

du

IS T A R G E kin E R T EN

Kijk alvast op www.heerlijk-wonen.nl

WEEKTOPPER

Heerlijk lunchen of dineren aan zee

gratis beurs beleven inspiratie voor wonen duurzaamheid culinair proeverijen gezelligheid advies kinderanimatie

Donderdag 1 + 8 + 15 + 22 mei

10.00-21.00 uur

Vrijdag 2 + 9 + 16 + 23 mei

10.00-18.00 uur

Zaterdag 3 + 10 + 17 + 24 mei

10.00-17.00 uur Wilma & Ria


nieuws

LISSERNIEUWS | DE HILLEGOMMER

DINSDAG 6 MEI 2014

5

Van Zelst valt eigen fractie aan

Repaircafé in Pluspunt

LISSE  Ad van Zelst van Nieuw Lisse heeft in de eerste openbare raadsvergadering van de nieuwe gemeenteraad er geen twijfel over laten bestaan dat hij het totaal niet eens is met het feit dat de partij hem als wethouder buiten spel heeft gezet en in zijn plaats Cees Ruigrok is voorgedragen en benoem

HILLEGOM  Vanwege de Bloe-

mencorso is het RepairCafé een week opgeschoven en is geopend op zaterdag 10 mei van 13.00 tot 15.00 uur in het Pluspunt. In ‘t Pluspunt is gereedschap en (beperkt) materiaal aanwezig om verschillende reparaties uit te voeren. De toegang is gratis.

Bijeenkomst over mondzorg bij ouderen

d.

Van Zelst memoreerde onder andere dat de nieuwe coalitie initiatieven vanuit de samenleving belangrijk vindt. “Bent u bereid dat wat met de pen beleden wordt ook met de daad uit te voeren?

HILLEGOM  De bijeenkomst

‘Betere mondgezondheid en mondzorg bij ouderen in Hillegom’ is op woensdag 14 mei in het gemeentehuis van 19.30 tot 22.00 uur.

De besluitvorming zal zodanig geregeld moeten worden dat de invloed van de inwoners in een vroeg stadium invloed kunnen hebben op de planvorming. Participatie dus die van groot belang wordt geacht.”

Tijdens de avond worden de mogelijkheden verkend waarmee de mondgezondheid van (kwetsbare) ouderen in Hillegom kan worden verbeterd. Aan de orde komen specifieke mondgezondheidsproblemen bij ouderen. De gemeente vindt het belangrijk dat (kwetsbare) ouderen in Hillegom met een gezonde mond ouder kunnen worden en goede mondzorg ontvangen. Deze bijeenkomst is onderdeel van een project waarin TNO, de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) en een vijftal mondzorgpraktijken. Aanmelden kan via r.neumann@nmt.nl.

De nu ex-wethouder zei echter ook dat met name zijn eigen partij het participatiebeginsel niet heeft toegepast bij de benoeming van een

nieuwe wethouder kandidaat. “Dat gebeurde namelijk in een achterkamer door vijf bestuursleden. Niet volgens afspraak en niet in samenspraak en inspraak met minimaal haar fractie en haar leden. En ook zonder een gesprek gehad te hebben met de huidige wethouder. (toen nog Van Zelst-red.) Zonder opgaaf van redenen. En tot op heden is dat gesprek er ook niet geweest. Dit staat in schril contrast tot de intentie van de bestuursovereenkomst waar Nieuw Lisse mede ondertekenaar van is.” KANS GEMIST

Van Zelst zei tevens dat hij los van deze feiten van mening is, dat het nieuwe college een kans gemist heeft door het bestuursakkoord niet samen met Lisse te schrijven. “Waarom heeft u de inwoners niet op voorhand geconsulteerd?” Hij vroeg ook of bij het integriteitsonderzoek van de wethouders ook de wijze van nomineren van de wethouders bij de respectievelijke partijen onderwerp van onderzoek is geweest.

GESCHEIDEN

Daarnaast vroeg hij zich af waarom het college duurzaamheid en milieu in de portefeuilles heeft gescheiden. “Milieu was eerst aan natuur gekoppeld, maar het college ziet blijkbaar een scheiding tussen duurzaamheid en milieu ik vraag me af hoe dat in de praktijk gaat werken. Bijvoorbeeld ten aanzien van bijvoorbeeld de samenwerking met

het landgoed Keukenhof en het natuur milieu educatiecentrum wat als centrum voor duurzaamheid zal gaan fungeren.” Van Zelst zegt in de portefeuilles van de wethouders ook het onderwerp ‘buurtgericht werken’ te missen. “Een speerpunt in het programma van Nieuw Lisse.” Vanuit de fractie van Nieuw Lisse wilde men (nog) niet op de woorden van Van Zelst reageren.

Thuiszorg in heel Hillegom

Zorg Thuis info@hozo.nl

0252 - 517 059

www.hozo.nl

Japanse ‘dorpsgenoten’ op bezoek

Bestuurscafé: Durftevragen LISSE  Nieuwe ideeën om een probleem anders te benaderen. Het bestuurscafé op donderdag 15 mei in ‘t Huys Dever staat in het teken van ‘durftevragen’. Deelname is gratis.

Help de organisatie verder en kom langs. De workshop begint om 20.00 uur. Vooraf aanmelden verplicht en kan via s.warmerdam@ welzijnhillegom.nl.

De leerlingen en begeleiders uit Tonami poseren voor het gemeentehuis. Ze zijn tot zaterdag in Nederland en vliegen daarna terug naar huis. Volgend jaar gaan leerlingen uit Lisse naar Japan.|Foto: pr.

LISSE  In het kader van de stedenband tussen Lisse en de Japanse gemeente Tonami zijn sinds vorige week acht leerlingen en hun begeleiders op bezoek. De leerlingen werden vrijdagochtend ontvangen op het gemeentehuis waar ze werden toegesproken door burgemeester Lies Spruit. De rest van het programma bestond uit veel uitstapjes naar Nederlandse bezienswaardigheden. Daarbij zat natuurlijk ook de Keukenhof, waardoor de stedenband in 1993 is aangegaan. Tonami zocht toen een samenwerking met Nederland, mede vanwege de eigen bloemenshow die het elk jaar organiseert. Naast de scholieren bracht ook de nieuwe burgemeester Natsuno een bezoek. Hij schoof zaterdag aan bij een diner in Huys Dever.

Kijk in de zorg Om de week verschijnt er in deze krant een column van een zorgverlener uit Hillegom, in samenwerking met de gemeente Hillegom. Met verhalen uit de praktijk geven ze inzicht in hun werkzaamheden en wat ze eventueel voor u kunnen betekenen. Dit keer is de bijdrage van Bertine Krewinkel, ouderenadviseur Welzijn Hillegom.

Stichting Welzijn Hillegom Mariastraat 28 2181 CT Hillegom 0252 - 519700 info@welzijnhillegom.nl www.welzijnhillegom.nl Openingstijden: 8.30-16.00 uur

‘Probleem met stofzuigen en ramen zemen’ Vanuit lokaal loket zijn wij, ouderenadviseurs bij Welzijn Hillegom, benaderd om een gesprek te voeren met mw. A.R. Trose. Dit gebeurt aan de hand van een meldformulier dat door een loketmedewerker samen met mevrouw is ingevuld. Vroeger kreeg je een formulier mee. De gewenste voorziening en de aanleiding tot gebruikmaken van de voorziening moest goed en duidelijk worden omschreven, daarna inleveren bij een lokaal loket of per post versturen naar de ISD. De aanvraag werd middels een huisbezoek door de ISD besproken en vooral getoetst aan de geldende richtlijnen, waarna er een toekenning of afwijzing van de gevraagde voorziening werd geïndiceerd. Op het meldformulier wordt de reden van melding beschreven. Mw. Trose heeft aangegeven grote moeite met huishoudelijk werk te hebben omdat zij gewrichtsklachten heeft ten gevolge van artrose

en last heeft van duizelingen. Mw. Trose is 82 jaar en gezien haar leeftijd wordt het meldformulier voorgelegd aan de ouderenadviseur. Ik maak een afspraak met mevrouw voor een huisbezoek om de situatie met haar te bespreken. Een gesprek houden over iets wat niet meer lukt, is vaak lastig. Mevrouw wil niet klagen, maar sommige dingen lukken niet meer. Ik leg uit dat we samen haar persoonlijke omstandigheden bespreken en in kaart brengen welke beperkingen zij ervaart. Dat we in het gesprek ook kijken naar de eigen mogelijkheden. Als die in haar situatie niet toereikend zijn, gaan we kijken wat de passende

oplossing is. In het gesprek met mw. Trose geeft zij aan dat zij met een aantal zaken geholpen wordt door haar zoon, hij woont buiten de regio, maar komt geregeld. Het probleem zit vooral bij het zwaar huishoudelijk werk: ramen zemen, stofzuigen, sanitair schoonmaken, bed verschonen. Bukken is pijnlijk en veroorzaakt duizeligheid, waardoor zij het risico loopt om te vallen. Op een trapje of stoel staan durft ze ook niet meer. Het lichtere werk, een beetje stoffen en het netjes houden, kan ze nog goed zelf doen. De boodschappen en de administratie doet haar zoon en koken probeert zij nog twee keer per week zelf te doen. Het lang in de keuken staan wordt lastiger en daarom gaat zij nu eens per week naar de open eettafel bij het verzorgingshuis en het is bovendien ook nog gezellig. Er zijn verder geen kinderen of familie die haar kunnen ondersteunen. Mevrouw heeft

weinig sociale contacten en mist wel eens mensen om zich heen. We bespreken mogelijkheden om wat meer contacten te hebben. Dat kan zijn doordat iemand bij haar op bezoek komt of dat zij deelneemt aan een activiteit buitenshuis. Als we de situatie van mw. Trose besproken en in kaart hebben gebracht komen we tot de volgende besproken oplossingen: • Aanvraag voor zwaar huishoudelijk werk via de WMO • Aanvraag deelname dagprogramma voor senioren via Welzijn Hillegom Na afloop vertel ik mw. Trose dat ik van het gesprek een verslag maak waarvan zij, de ISD en lokaal loket een exemplaar ontvangen. Mw. Trose tekent voor akkoord een machtigingsformulier. Ik laat mijn visitekaartje achter voor het geval haar situatie in de loop van de tijd verandert, of als er vragen zijn.


Moederdag 1 mei 1 Zondag 11 mei serveren wij een gezellige

MOEDERDAG brunch van 11.30 uur tot 14.30 uur

U wordt ontvangen met een glaasje feestelijke bubbels waarna u heerlijk kunt gaan genieten van het uitgebreide buffet. U begint met een heerlijke aspergesoep Het buffet bestaat o.a. ui diverse luxe belegde broodjes, warme vleesschotels, haring, gegratineerde zalm, gebakken vis, kroket, friet, carpaccio salade, huzarensalade, fruitsalade en nog veel meer. Het buffet wordt feestelijk afgesloten met een heerlijk dessert. Voorkom teleurstelling, wij adviseren u daarom altijd vooraf te reserveren voor dit evenement. Volwassenen € 24,75 Kinderen 3 t/m 12 jaar € 14,75

Strandrestaurant D(e)ining 19 • Strandvak 19 te Katwijk • Tel. 071-4019998 • www.Deining19.nl

laat jeniet aeiden.nl

Na voor ons allen een voorbeeld te zijn geweest van liefde en geduld, is na een langdurige ziekte, die zij op bewonderenswaardige wijze heeft gedragen, een einde gekomen aan het leven van mijn zorgzame lieve vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder en onze trotse oma

Voor een blijvende herinnering. Een persoonlijk en passend gedenkteken. Grafstenen en urnen in natuursteen, glas, RVS en hout.

EEN BEETJE CHAUFFEUR LAAT ZICH NIET AFLEIDEN Bellen? Hou ’t kort

Deskundig en zorgvuldig, snelle levering. Open ma. t/m za. 10-17 uur. Voorbeeldentuin 7 dagen per week vrij toegankelijk.

Grietje (Gré) de joode-Gabel echtgenote van ton de Joode

Delfweg 34a, 2211 VM Noordwijkerhout Telefoon: 0252 418912 E-mail: info@memorienatuursteen.nl www.about.me/memorienatuursteen

Uw adviseur Henri van Hardeveld

Hillegom 4 september 1941

eid W* ! h r e T v De o alt uw B beta

Hoofddorp 4 mei 2014 Ton de Joode Jolanda Joëlle en Chiara Ron en Patsy To en Hans

Er is gelegenheid tot condoleren op donderdag 8 mei van 19.30 tot 20.30 uur in ‘De Cipres’, Bosstraat 7 in Nieuw-Vennep. We nemen afscheid op vrijdag 9 mei om 11.00 uur in Het Trefpunt (naast de Witte Kerk), Hoofdweg 1318 in Nieuw-Vennep.

BERNARD SCHULTE BV BV BERNARD CENTRALE VERWARMINGSCHULTE EN AIRCONDITIONING

EUROPESE ZONNEPANELEN ZONNEPANELEN ZONNEPANELEN

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats, Wilhelminalaan 3 in Hillegom. Correspondentie-adres: Palmestein 34, 2151 HM Nieuw-Vennep

CENTRALE VERWARMING EN AIRCONDITIONING

Totaal Wp 750 Wp 1500 Wp 2000 Wp 2500 Wp 3000 Wp

Omvormer Soladin 600 Soladin Web XS 3200 XS 3200 XS 3200

Tarief € 1.395,€ 2.795,€ 3.595,€ 4.195,€ 4.795,-

*vraag naar de voorwaarden

• Begraven • Cremeren • Rouwtransporten door binnen en buitenland • Opbaring in eigen rouwkamers

Jacoba van Beierenlaan 4 2171 CM Sassenheim

Nijverheidsweg 10 - Voorhout - Tel. 0252-21 57 62 WWW.BERNARDSCHULTE.NL

VOORHOUT

Nijverheidsweg 10 - Voorhout - Tel. 0252-21 57 62 WWW.BERNARDSCHULTE.NL

vakkundig reinigen of huur Mr. Steam. Gratis thuisbezorgd. Tol Steam Interieurverzorging, tel. 070-5116612.

Dak herStellen? Bouma/Grundeken bellen! 070-5114674/070-5118394. Uw dakspecialist!

• BC SierBeStratinG Tegelwerk, met afvoer, gratis prijsopgave. Tel. 06- 55321682.

• 50-plusser SChilDert, SauSt en BehanGt uw huis weer als nieuw. Tel. 06-13067762.

• Lekker toerfietsen vanuit Wassenaar en Voorschoten? www.tcdekampioen.nl.

Gouden tijden bij juwelier kaptein. De beste prijs in de regio voor al uw sloopgoud-zilver. Het voordeligste voor al uw goud-zilver-klokken en horloges reparaties-rijgen en knopen van parels, kralen en graveren van glas en metaal. www.Juwelierkaptein.nl, t. 0714022143, Oegstgeesterweg 40, Rijnsburg.

SteunZOlen. Erkend leverancier, lid Stichting LOOP, vergoeding via zorgverzekeraar. Een afspraak kunt u maken in Oegstgeest, Leiden en Leiderdorp met Wim van Zijp, tel. 071-5238468 of 06-12028319.

www.ZalenVerhuurkruyt •schipvanleiden.nl. Mooi bruin café in oude centrum van Leiden. Voor afstudeerborrels, recepties, verjaardagen, etc. Geen huur! Wel wat servicekosten en normale gangbare drankprijzen! Reserveringen: tel. 06-25047376.

StOFFeren met projecttapijt v.a. •€ trappen 300,- incl. tapijt, tel. 071-3010941. Verkaik warmond, vofverkaik@xs4all.nl

reparatieS van vele merken. •ZeerluXaFleX veel onderdelen. Ook aan huis service. Ver-

• Dag en nacht bereikbaar

VOORHOUT

• Vuil tapijt? laat het

Zat. 10 mei VlOOienmarkt warmond •tennishal Dekker. DonEvents.nl 0294-237320.

• Eigen parkeerterrein

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief: Mastervolt omvormer Bevestigingsmateriaal voor op pannedak of platdak Bekabeling tot aan de omvormer 25 jaar garantie op de panelen (80% van het max. vermogen van het paneel) en 5 jaar op omvormer Inclusief BTW

Voor al uw bestratingen en tuinwensen. Bel voor vrijblijvende prijsopgave 070-3211006.

kaik warmond, vofverkaik@xs4all.nl

Pakketprijzen Aantal 3 panelen 6 panelen 8 panelen 10 panelen 12 panelen

• EErhart Sierbestrating.

Tel: 0252-211843

E-mail: uitvaartverzorging@vliem.nl www.uitvaartverzorgingvliem.nl

• te huur GaraGeBOX. Leiderdorp Waterbieskreek, droge box met extra sloten, rustige buurt, 5.80 diep, 2.80 breed. Tel. 06-53408940.

GaraGeBOX te huur. Omgeving Ooievaarstraat/Uitermeer Lisse. Voor stalling en of opslag. Inl. 071-5413316.

ned. vrouw heeft nog enkele uren •p.w.nette voor huiSh. werk, omg. Leiden. Referenties aanwezig, tel. 06-4547773.

maSterClaSS en plein air schilderen •in Katwijk met Peter Smit. 10 mei hele dag. www. schilderenaanzee.nl. € 50,-.

nette schoonheidsspecialiste •komtGediplomeerde bij u aan huis voor epileren en verven van uw

wenkbrauwen, maar ook manicure inclusief gellacbehandeling voor uw nagels. Voor meer info 06-14022069.

thuiS’, kleinschalig wonen in Voorhout •(6 ‘OnS bewoners) is dringend op zoek naar ZZp-ers

met diploma’s en vrijwilligers die aan willen pakken in de zorg.

GaraGeBOXen in Oegstgeest en leiden. Huurprijs v.a. € 110,-. Inlichtingen 06-20773480.

Ga je trOuwen? Zoek je romantische •decoratie? www.defeesttuin.nl verhuurt bogen, harten, paaltjes en nog meer. Tel. 071-4026444.

tuinman/straatmaker voor al uw tuinwerk•zaamheden, gratis opgaaf. Tel. 06-57200505.


nieuws

LissERniEUWs | dE HiLLEgOMMER

dinsdag 6 mei 2014

7

Amsterdammer wint Beatleshoeswedstrijd hiLLegom n In het Beatlesjaar moesten ook de platenhoezen van de Beatles eraan geloven en een metamorfose ondergaan. Willem Rasing wint de wedstrijd met een nieuwe hoes voor ‘Help’.

De uitdaging was simpel omschreven; ontwerp een originele hoes voor een bestaande Beatlesplaat of maak een nieuw ontwerp bij een oude grammofoonplaat. Uiteindelijk werden iets minder dan 100 inzendingen in de mailbox van de organisatie aangetroffen. Een aantal dat de verwachtingen ruimschoots oversteeg. De Beatlesmuseumprijs is toegekend aan Esther Koeman voor haar creatieve remake van de beroemde Shell Help LP. Daarbij werd het bekende Shell logo veranderd in een tulp met de zelfde Shell kleuren. Koeman wint een aantal gesigneerde Beatlesboeken van schrijver Azing Moltmaker.

De eerste prijs gaat naar Willem Rasing. Deze Amsterdamse kunstenaar maakte een nieuwe hoes voor de LP Help en nam naast de getraliede handen een bloeiend bloembollenveld ter herinnering aan het Hillegomse optreden mee in zijn ontwerp. Koos Slottje ontvangt de tweede prijs voor zijn creatie van de Hillegomse variant op Abbey Road. Hij koos voor het zebrapad tussen raadhuis en Aldi en noemde dat Aldy Road. De derde prijs gaat naar Sandra Knopers, die de foto´s van the Hillegomse Praalwagen ‘Strawberry Fields Forever’ bewerkte tot en nieuwe Strawberry Fields forever hoes. De prijsuitreiking zal op woensdag 14 mei om 14.00 uur plaatsvinden in het Den Hartogh Fordmuseum. Hier kunnen de winnaars hun in de tentoonstelling opgenomen creatie zien en tegelijkertijd de Beatlestentoonstelling van dichtbij aanschouwen.

Gratis ijsjes vanwege sluiting N208 hiLLegom

n Het was woensdag de beurt aan Cafetaria-Satécafé Turbo om gratis ijsjes uit te delen n het kader van de winkelactie “Hillegom is de weg kwijt!”, die wordt georganiseerd door het Koopcentrum Hillegom in samenwerking met de gemeente Hillegom. Deze actie moet ervoor te zorgen dat er ondanks de afsluiting van de N208 toch winkelend publiek naar Hillegom komt.

Om 15.00 uur stonden de eerste ouders met kinderen al voor de deur om een ijsje te scoren. De actie duurde tot 17.00 uur. Naast de gratis ijsjes worden ook op de zaterdagen sfeerverhogende activiteiten georganiseerd. Verder trakteren de winkeliers het publiek op leuke acties en aanbiedingen. Iedere week worden er op woensdag bij steeds wisselende bedrijven 500 gratis ijsjes weggegeven.

Koen smet en nadine schippers ontvingen vorig jaar de Ter specke Bokaal.|Foto: pr.

Nationale toppers bij Ter Specke Bokaal Lisse n De grootste atletiekwedstrijd van de Duin- en Bollenstreek komt er weer aan. Op zaterdag 10 mei staat de 32ste Ter Specke Bokaal voor veel atleten op het programma. Deze traditionele openingswedstrijd van het baanseizoen met (inter)nationale topatleten, staat nog steeds bekend om de populaire incourante afstanden (150, 300 en1.000 meter) wat ieder jaar zorgt voor interessante duels tussen specialisten van de verschillende afstanden. Dit jaar is voor de tweede maal het Nederlands Kampioenschap 4x100 meter onderdeel van het programma. Programma

Om 11.30 uur wordt het voorprogramma gestart met kogelslingeren. Het hoofdprogramma loopt van 13.00 tot 17.00 uur met als openingsnummer 4x100 meter mannen. Het afsluitende onderdeel is de 300 meter waarna de Ter Specke

Bokalen uitgereikt zullen worden. Ook zal er een 100 meter gelopen worden door kinderen in de scholenfinale en wordt er een Kidsrun gehouden waar de kinderen een 1000 meter lopen. ToPaTLeTen

Er wordt een veld vol topatleten verwacht. Bij het ter perse gaan van dit stuk bestaat het deelnemersveld uit meerkampers Nadine Broersen, Pelle Rietveld, Eelco Sint Nicolaas, Remona Fransen en tweevoudig bokaal winnares Dafne Schippers. De meerkampers testen hun vorm op diverse onderdelen. Nadine Broersen, die vorig jaar nog met succes presteerde op hoog en hiervoor de bokaal won, zal nu van start gaan op de 100 meter horden en 150 me-

ter sprint. Ook mila atleet Thijmen Kupers zal aan de start verschijnen en voor een spektakel zorgen. De topatleten zullen zich dit jaar gaan focussen op het EK atletiek in Zürich en doen daarvoor in Lisse de eerste limietpogingen. ThuiswedsTrijd

Spartaanatleten hebben de organiserende vereniging altijd goed vertegenwoordigd, maar dit jaar is het aantal gering. Eerder genoemde Remona Fransen doet een aantal onderdelen in aanloop naar een goede meerkamp. Zo zal zij van start gaan op de 100 meter horden, 300 meter en bij het kogelstoten. Vincent Schniedewind verschijnt aan de start van de 300 meter op zijn thuisbaan. Lonneke Derriks is op de 1000 meter van de partij. Voor het complete programma, kijk op www.spartaan.net/TSB.

COLUMN

Verzilveren van de gouden handdruk? Werknemers die in het verleden bij ontslag een vergoeding kregen hebben dit vaak via de stamrechtvrijstelling ondergebracht in een zogenaamde “stamrecht –BV of “gouden handdruk-B.V.”

Mr. Johan van Steijn FB FFP Kromhout, accountants en belastingadviseurs Kanaalstraat 270e Lisse www.kromhoutlisse.nl 0252 41 74 50 js@kromhoutlisse.nl

Hiermee werd voorkomen dat er ineens tegen het maximale belastingtarief moest worden afgerekend over de ontslagvergoeding. Op grond van een schriftelijke overeenkomst met de BV ontving de werknemer dan in een latere periode alsnog een uitkering van de BV (inclusief het tussentijds door de BV gemaakt rendement). Vaak gebeurde dit als er niet tijdig een nieuwe baan werd gevonden. Als alles goed ging werd de uitkering uitgesteld tot na de pensioendatum en belast tegen een aanmerkelijk lager tarief. Soms waren er grootse plannen om met het geld een eigen bedrijf te starten. Maar vaak belandde het geld van de BV op een spaarrekening of in een beleggingsportefeuille bij de bank ten name van de BV.

Het is bekend dat sparen de laatste jaren niet erg aantrekkelijk is geweest. Beleggingen hebben door de crisis soms een behoorlijke klap gekregen. Het stamrechtkapitaal is dan maar beperkt gegroeid of zelfs afgenomen. Ook is er door sommige adviseurs vaak te snel geadviseerd om een stamrecht-BV op te richten terwijl het kapitaal daarvoor te gering was. Leuk voor de adviseur maar je schiet er zelf weinig mee op. Ik heb in een eerdere column al geschreven over de geldhonger van de fiscus sinds het uitbreken van de kredietcrisis. Zij willen nu ook deze liggende gelden graag zo snel mogelijk belasten. Daarnaast hopen zij dat het nettobedrag na uitkering direct wordt geconsumeerd.

Hiermee zou de economie een forse impuls krijgen. Om dat aantrekkelijk te maken biedt de fiscus in 2014 eenmalig een korting aan van 20% bij volledige afkoop van een stamrecht. Deze stamrechten moeten dan onder andere reeds vóór 15 november 2013 door de werkgever zijn betaald. Wij kunnen voor u uitrekenen of dit voordelig is. De uitkering ineens kan voordelig zijn vanwege het tariefvoordeel of voor de Zvw-bijdrage. Maar ook voor de besparing op accountantskosten, want jaarlijks moet voor de BV een jaarrekening worden opgesteld. Na afkoop kan de BV worden geliquideerd vervallen deze kosten. Anderzijds kan het belastingtarief over de uitkering in de toekomst lager zijn als de BV in stand wordt gehouden. Ook zou het geld (onder voorwaarden) van de BV kunnen worden geleend om de privé-financiering van de eigen woning bij de bank (gedeeltelijk) over te nemen. Als het nettobedrag bij afkoop op een privéspaarrekening in box 3 belandt schie-

ten we er meestal ook niet zoveel mee op. Zeker niet zolang jaarlijks nog 1,2% belasting over het spaarsaldo wordt geheven. Het zijn allemaal zaken waar rekening mee moet worden gehouden en maken elk advies weer persoonlijk maatwerk. Onze Staatssecretaris merkt op dat over de volledige waarde van het stamrecht moet worden afgerekend. Ook als er een onderdekking is in de BV door bijvoorbeeld slechte ondernemings- of beleggingsresultaten. Dit maakt afkoop van het stamrecht bij een onderdekking vrijwel onmogelijk. De belastingdienst is dan nog wel bereid om mee te werken aan de volgende regeling. Als namelijk alle gelden van de BV worden afgestort op een bankspaarrekening mag de BV vervolgens geliquideerd worden. Daarna moet de bank vanwege de korting in 2014 nog wel mee willen werken aan de afkoop. De fiscus maakt het naar mijn mening allemaal wel onnodig omslachtig door de bank hierbij te willen betrekken. Makkelijker kunnen ze het dus nog steeds maken!


Moederdag11 mei Voor Moeder (maar ook een beetje voor vader…)

Speciale introductie aanbieding Premium tandenbleekbehandeling voor slechts

€ 59,00 (t.w.v. € 179,00)

Morsstraat 10, 2312 BM Leiden | Telefoon 06-43181213 www.wittetandenexpress.nl

Speciaal voor moederdag

25% korting

opgehele de gehele collectie. op 10 8, mei 9 entegen 10 mei op de collectie geldig Geldig op 8, 9 en inlevering tegen inlevering van deze bon. van deze bon”

Speciaal voor Moederdag

25% korting op de gehele collectie. Geldig op 8, 9 en 10 mei tegen inlevering van deze bon.

Kanaalstraat 21 - 2161 JA Lisse T 0252-410297 - E info@bjoetie.net

Hoofdstraat 169 - Sassenheim - Tel. 0252 216645 www.jolenthamode.nl

Moederdag, verwen haar met chocolade

Kleine Houtstraat 25, Haarlem - Houttuin 2, Hillegom. www.chocolateriepierre.nl


nieuws

Lisser en HiLLegommer

dinsdag 6 mei 2014

9

agenda Di

• Noordwijk, Oude Jeroenskerk 6 Lunchconcert Concerten door jonge aanstormende talenten en ervaren

Di

• Lisse, Gemeentehuis 6 Tot 27 juni exposeert Kunstenaar GabyGaby in het gemeen-

musici. Iedere dinsdag 12.30 uur. Entree gratis.

Expositie ’The Home Coming’

tehuis van Lisse. Entree gratis. www.vvvlisse.nl

Di

Cultureel • Lisse, Kasteel Keukenhof 6 Kasteel Een schitterend optreden van Jan Rot. Start 20.15 uur, entree € 15. www.vvvlisse.nl

Wo

• Noordwijk, Hoofdstraat e.o. 7 Voorjaarsmarkt Een gezellige braderie, midden in het centrum van Noord-

Wo

• Hillegom, Solution 7 Kinderfilm voor senioren en hun kleinkinderen. Start 10.30

wijk aan Zee. 10.00 - 18.00 uur. www.noordwijk.info

Opa en Omafilm: Frozen

uur, entree € 3,50. Meer informatie: 0252-519700.

Do

• Hillegom, Stationsweg 45 8 Sportinstuif Sportinstuif voor kinderen van 5 t/m 14 jaar. Van 14.00 tot 16.00 uur, entree €2,-. Meer informatie is te vinden op Facebook.

Vr

voor een mooi moederdagcadeau. 10.00-17.00u. www.leiden.nl

Vorig jaar stond de expositie ook op het landgoed.. |Tekst en foto: Arie in ‘t Veld

Derde Cobra expositie op Kasteel Keukenhof Lisse n Op het terrein van Kasteel Keukenhof worden de voorbereidingen getroffen voor het realiseren van de derde editie van de beeldentuin ‘Cobra buiten, Pioniers van abstracte beeldhouwkunst’. De expositie wordt vrijdag 9 mei geopend en is tot 14 september te bezichtigen. In deze expositie wordt werk getoond van Nederlandse en experimentele tijdgenoten van de Cobra kunstenaars. Beelden van ijzer, steen en brons van onder andere de beroemde beeldhouwers André Bloc, Walter Bodmer, Pietro Consagra, Alphons Freijmuth, Lotti van der Gaag, André Volten en Leo de Vries. Een van de meest in het oog springende beelden tijdens deze expositie is het ‘Beeld in tien delen’. Een beeld dat direct na de ingang van

het kasteel is geplaatst en kolossaal van omvang is. Het beeld is in kalksteen gemaakt door de Nederlandse kunstenaar Leo de Vries die net als Karel Appel, Constant en Corneille heeft gestudeerd aan de Rijksacademie in Amsterdam. De Vries richtte zich vooral op sculpturen voor de bouw, of voor grafmonumenten. Daarna stonden vooral in abstracte vorm mensenfiguren centraal in zijn werk. Aan het grote beeld dat op het landgoed wordt getoond, heeft de kunstenaar drie

jaar gewerkt. De figuren roepen associaties op met de oude beelden op het Paaseiland of aan de traditionele Afrikaanse beelden. Vermeldenswaardig is ook de aanwezigheid van een unieke opengewerkte sculptuur van Pietro Consagra. Een van de meest toonaangevende naoorlogse Italiaanse beeldhouwers die net als de Cobra leden in de vijftiger jaren naar Parijs vertrok. Cobra Buiten is een samenwerking tussen Kasteel Keukenhof en het Cobra Museum en heeft tot doel om beelden van Cobra kunstenaars en tijdgenoten te exposeren. In de eerdere editie ‘De Hof van Appel’ werden beelden gepresenteerd uit de Toscaanse periode van Karel Appel.

Moederdagmarkt rond de pomp HiLLegom n De Moederdagmarkt rondom de Hillegomse Pomp is een jaarlijks terugkerend fenomeen dat niemand missen wil. Ook op zaterdag 10 mei kunnen liefhebbers van bric à brac en gezelligheid weer volop terecht tussen 9.30 en 16.00 uur. En dan te weten dat als er in 1978 geen brand was geweest, Hillegom wellicht nooit een Moederdagmarkt had gekend. Februari 1978. Omdat de spits van de toren van de Maartenskerk in slechte staat verkeerde, waren er dakdekkers aan het werk. Ineens stond het houten deel van de torenspits in lichterlaaie. Één jaar later kwam er een exacte kopie van de spits voor in de plaats, maar dat had wel geld gekost en waar haalde de Hillegommers dat vandaan? Ondermeer van de Moederdagmarkt, waarmee de Protestantse kerk dat zelfde jaar begon. Dat is inmiddels 36 jaar terug. Sindsdien heeft Hillegom vele Moederdagmarkten mogen meemaken, afgewisseld met marktloze jaren omdat er dan onvoldoende vrijwilligers waren. Al die vrijwilligers zorgen voor de bemensing van de kraampjes, het bakken van de traditionele poffertjes en het draaien van het Rad van Avontuur met prijzen van plaatselijke sponsors. De markt trekt veel reuring. Er is

zoveel: van boeken tot ledikanten, van vaasjes tot tuintafels. Verzin het, en het staat er. Dit jaar zijn er

en za 10 mei: Plantenmarkt• Leiden, Hortus Botanicus 9 Kom genieten van de Hortus. Op de markt zult u zeker slagen

veel meubels, aldus de organisatie. Vaak leuke, ouderwetse dingen van ouderen die kleiner gingen wonen. De opbrengst is ieder jaar voor de Protestantse kerk en een goed doel. Dit jaar is dat het Kinoi-project in Kenia, een naaiatelier voor jonge vrouwen dat doorlopend naaimateriaal en –machines en geld voor onderhoudswerkzaamheden nodig heeft.

Za

Molendag 2014 • Lisse, 1e Poellaan 59 10 Nationale Tijdens Nationale Molendag is deze molen gratis te bekij-

Za

• Katwijk, TriPodia 10 Zomers concert van muziekvereniging Harmonie Katwijk.

ken. www.vvvlisse.nl

Voorjaarsconcert Harmonie www.vvvkatwijk.nl

Za

• Sassenheim, Park Rusthoff 10 Voorjaarsmarkt Jaarlijkse voorjaarsmarkt. Tal van kraampjes, activiteiten. Van 10:00 tot 16:00 uur

Za

• Noordwijkerhout 10 Moederdagmarkt Een sfeervolle markt met volop cadeau suggesties voor de

Za

• Noordwijk 10 De deelnemers van de rally zullen op de Kon. Wilhelmina

allerliefste mama

International Historical Tulpenrallye

Boulevard een spectaculaire sprint rijden. 13.00 - 17.00 uur.

Za

• 10 en za 17 mei: Torenbeklimming Noordwijk, Oude Jeroenskerk Iedere zaterdag is de toren van de Oude Jeroenskerk te beklimmen. 1.00 - 16.00 uur. Entree € 3,50.

Za

Tentoonstelling • Lisse, Grote Kerk 10 Couture Tentoonstelling met couturestukken van ontwerper Edwin

Za

10 Keramiek, sieraden, glaskunst, schilderijen en beelden. Za:

Oudshoorn. Van 10:00 - 16:00 uur www.vvvlisse.nl

en zo 11 mei: Expositie • Hillegom, Atelier Lenie Kamstra vanaf 11.00 uur. Zo: vanaf 12.00 uur.

Zo

• Noordwijkerhout, Schulpweg 129 11 Paardrijden Ontbijtrit van 6.00 tot 8.00 en buitenrit van 10.00 tot 12.00 uur - www.manegesmit.nl

Zo

St®andplaats Nederzandt • Langvelderslag 11 Moederdag Moeders worden stevig verwend, met brunch, massages,

Zo

Leiden, Binnenstad 11 Een wandeling langs zes cafés in de Leidse•binnenstad die al-

make-up tips, fotoshoots en veel meer…

Lentebierwandeling

lemaal een ander lentebier op de tap hebben. www.leiden.nl

markt • Warmond, Pleintje bij de pomp 11 Exotische Exotische markt. Excursie Landgoed Huys te Warmont • Warmond Zo 11 Boswandeling in het voorjaar over het landgoed. Meer inforZo

matie: www.ivn.nl/afdeling/leiden.

Di

• Noordwijk, Oude Jeroenskerk 13 Lunchconcert Concerten door jonge aanstormende talenten en ervaren musici. Iedere dinsdag 12.30 uur. Entree gratis.

Vr

van Marion in concert • Katwijk, Nieuwe Kerk 16 Sander Jubileumconcert van de bekende organist Sander van Marion

Vr

Vredeskerk 16 Klein concert: Duitse Romantiek, werken•vanLeiden, Brahms, Bruck-

in de Nieuwe Kerk in Katwijk. Toegang € 9. www.vvvkatwijk.nl

Voorjaarsconcert con amore

ner en Mendelssohn. 20.15 uur. Toegang: €10,- www.leiden.nl

Za

Signatures • Leiden, Rapenburg 17 Opening Een show op een drijvend podium vol theater, poëzie, film en dans. Toegang: gratis. 19.00 uur. www.leiden.nl

Altesa • De Zilk, De Duinpan 17 Voorjaarsconcert Drumfanfare Altesa uit de Zilk geeft haar jaarlijkse concert. Museumnacht • Leiden, Diverse musea Za 17 Vol waanzinnige, bijzondere, leerzame en prikkelende activiZa

teiten in het centrum van Leiden! 19.00-1.00u www.leiden.nl

Za

Fietst • Katwijk e.o. 17 Katwijk Veelzijdig fietsevenement voor jong & oud, met o.a. een toertocht en een strandrace. www.vvvkatwijk.nl

Za

• Lisse, Kasteel Keukenhof 17 Natuurwandeling Deskundige gidsen laten u graag kennismaken met het rijke vogelleven op het prachtige landgoed. Start 10:00 uur

de Hillegomse moederdagmarkt: een gezellige markt met een goed doel, mogelijk gemaakt door een leger van vrijwilligers. |Tekst en foto: Ilse Hesp

www.bollenstreek.info


Zaalvoetbalcompetitie Ter Specke al ruim 25 jaar een begrip Aan het eind van het zaalvoetbalseizoen kijken secretaris Mark Scholte en wedstrijdsecretaris Arnoud Kool met een tevreden blik terug op een geweldig seizoen. Door Kees van Zuijlen Als nieuw toegetreden secretaris, Mark voetbalt al enkele jaren zelf mee in de competitie, moest hij echter toch wel even wennen. “Een organisatie die al ruim 25 jaar loopt en waarin 36 teams meedraaien brengt toch wel een hele hoop administratie met zich mee” vertelt hij in de kantine van FC Lisse. Met een schuin oog volgt hij ondertussen de verrichtingen van de spelende teams. Arnoud Kool vult aan: “Ik heb het nooit nagekeken, maar met 36 teams, voorheen zelfs 39, zullen wij denk wel een van de grootste competities in de Bollenstreek zijn. Per volle speelweek worden er hier in de hal 14 wedstrijden

THOMAS ADMINISTRATION SOLUTIONS Vennestraat 17 2161 LE Lisse (0252) 414507 info@thomasas.nl

gespeeld. Verdeeld over 3 poules , de A-, B- en C-categorie, wordt een volledige competitie afgewerkt met speeldagen op maandag- , dinsdag- en donderdagavond. Naast deze competitie hebben we twee bekercompetities, waarin alle teams door middel van loting aan deelnemen. De wedstrijd die nu gespeeld wordt is zo’n bekerwedstrijd”. Ook uw redacteur volgt inmiddels de wedstrijd in de zaal en is ondertussen aandachtig luisteraar en vraagsteller geworden. Terwijl er in de zaal wordt gescoord, vervolgt Mark zijn betoog over de competitie. “Alle wedstrijden, zo’n 560 totaal, worden in een schema verwerkt en staan onder leiding van een van de acht actieve scheidsrechters. Deze worden bijgestaan door de haldienst die door de teams wordt verzorgd. Deze haldiensten worden eveneens in het schema opgenomen en dit betekent dat het dienstdoende team een grensrechter en man voor de tijdwaarneming regelt. De tijdwaarnemer bedient de wedstrijdklok, houdt scores bij en schrijft een kort verslagje van de wedstrijd welke vervolgens op de site geplaatst worden. Ervaring leert dat deze verslagen en ook de standen op de site nauwlettend en veelvuldig worden gelezen.” En dit maakt het voor de sponsoren

De kamp

Gun jezelf de beste premie!

Automobiel

Motorfiets

Bestelwagen

Classic Car 06-07-12 15:12

niek willen werken. Binnen FC Lisse wordt er momenteel nagedacht om deze jeugdteams op vooravond te laten wennen door in de competitie te laten meespelen. “Alle vormen van verjonging zijn ten alle tijden welkom en houden de boel levendig. Ook houden we onze oren en ogen open voor extra scheidsrechters en mensen die op een of andere manier willen bijdragen om deze mooie competitie op dezelfde wijze draaiende te houden.” Kortom de ZVV Ter Specke zaalcompetitie en de bijbehorende organisatie is alweer klaar voor

D

Online je premie berekenen & vergelijken

auto_ad_127x197_fcl.indd 1

van de diversen teams extra aantrekkelijk. Nagenoeg alle teams spelen namelijk onder een bedrijfsnaam. Ook voor komend seizoen zijn beide heren inmiddels alweer volop bezig. “Alle 36 teams zullen ook volgend seizoen weer actief zijn, maar er is in het speelschema en hal ruimte voor maximaal 39 teams. Mochten er dus teams zijn die geïnteresseerd zijn om deel te nemen, kunnen zij contact met ons opnemen.”Dit geldt ook voor jeugdteams (A- en B-junioren) die naast het veldvoetbal in de zaal aan hun tech-

Hoofdstraat 26 - Hillegom Tel. 0252-520557 - 06-22795993 Fax 0252-525870

Wij gaan voor kwaliteit en Service. U ook!!!

Tel. 0252- 531 531 www.lambooparket.nl


FC Lisse Businessclubpagina

Mode tegen opmerkelijke prijzen!

Voltstraat 3 2181 HA Hillegom

Kanaalstraat 35 b 2161 JB Lisse T: 0252 41 89 42 E: info@meranomannenmode.nl

www.meranomannenmode.nl

In de maand mei:

3 gangen lentemenu met soepje

€ 24.50

Wilbert Randsdorp Een praktijk voor: - Fysiotherapie - Manueeltherapie - Reumatische aandoeningen - Shockwave - sportrevalidatie

3 gangen lentemenu met voorgerecht

€ 29.50

Voor meer informatie: Kijk op www.kolkje.nl

Restaurant ’t Kolkje

Rietkraag 2 - 2144 KC Beinsdorp - Tel. 0252 – 51 67 29

Fysio Bollenstreek Deltahof 10-2181 EN Hillegom 0651806023 www.fysiobollenstreek.nl

FC Lisse C1 een volgend seizoen (top)zaalvoetbal in Lisse. Teams/scheidsrechters die interesse hebben om deze competitie te versterken kunnen zich melden via Gerard van Dijk (dijk9526@planet.nl) of neem een kijkje in de FC Lisse-hal waar zowel Mark als Arnoud te vinden zijn. Op dinsdag 3 juni is de zogenaamde slotavond met prijsuitreiking, die vooraf wordt gegaan door de bekerfinales. De ultieme gelegenheid om strijd, gezelligheid en sfeer te proeven van deze unieke competitie.

De kampioenen zijn Daan Prins, Jochem Lensen, Robin Vennik, Bryan Iliohan, Nick Diels, Jesse Mijnders, Bas Gozeling, Michael de Bruijn, Jasper Koot, Alec Rahal, Niels Ens, Robin Haarbrink, Micha Schoone, Stefan Ernst, Joey Poolman, Justin vd Putten, Steven Bakker en Geert vd Akker. Leiders zijn Frank van Wieringen en Ruud Kleijhorst.

Daar zijn ze dan:

pioenen!

Meisjes C1 Kim ten Brinke, Leonie Imming, Emma van der Laan, Susanne Ras, Femke Roodzant, Maartje Roodzant, Maud de Wit, Puck Wullems, Demi van der Zwan, Aya Kerwy, Jennifer Bisschops, Emma Docherty, Sabine Mohlen, Noah kok, Esmee Blauwhoff en Sile Hiemstra. Leiders zijn Charlotte van Assendelft, Rene Roodzant en Martin van der Zwan.

FC Lisse F9 De kampioenen zijn Jari Langelaan, Melle Dekker, Mike Bruggeman, Sem Treur, Jelle Zenden, Jens Pennings, Fons van Werkhoven, Royce van Beijnum en Nathan van Delft. Leiders zijn Frank Dekker, Wilfred Langelaan en Richard Treur.

FC Lisse F8 (v.l.n.r. zittend) Bart, Lars, Nadal en Brain (v.l.n.r. staand) Edo, Alec, Jesse, Yoran en Thijs. En hun leiders (v.l.n.r.) Jorrit, Siebe en René.


12

dinsdag 6 mei 2014

corso Hillegom

Energiek corso

LissERniEUWs | dE HiLLEgOMMER Hillegom n De Leidsestraat ging er zelfs een

paar uur voor open: het jaarlijkse Bloemencorso van de Bollenstreek trok zaterdag van Noordwijk naar Haarlem en liet ook Hillegom genieten van de 16 wagens met het thema ‘Energie’. |Foto’s: Annemiek Cornelissen


LissERniEUWs | dE HiLLEgOMMER

corso Lisse

Energiek Corso

dinsdag 6 mei 2014

13

Lisse n Onder een stralend zonnetje reden de praalwagens van het Bloemencorso zaterdag het centrum binnen. Toeschouwers zagen onder andere de wagen van de gemeente Lisse, ‘Power to the people’, ontworpen door kunstenaar GabyGaby, voorbij rijden. |Foto’s: MV


14 Inzameling kleding voor India

nieuws

dinsdag 6 mei 2014

HiLLegoM n De Missie-werkgroep

(MOV) houdt op zaterdag 10 mei de Sam’s Kledingactie. Overbodige kleding kan worden ingeleverd tussen 10.00 en 12.00 uur bij Mariaoord, Mariastraat 28. De opbrengst van de kleding gaat dit jaar naar Zuid- India, waar men regelmatig te kampen heeft met grote overstromingen. De Kaste-

LissERniEUWs | dE HiLLEgOMMER

lozen (Dalit) en tribale groepen wonen op de ergste plaatsen, die getroffen worden. Met evacuatiecentra wil Sam’s kleding Actie de mensen daar helpen. Alle textiel en schoenen kan worden ingeleverd. Wie zelf niet in de gelegenheid is om te brengen kan bellen met Joke Zonneveld. via 0252 522529 of 06 1309.6656.

Planten ruilen bij Groei & Bloei Lisse n In de Heemtuin wordt op woensdag 14 mei de plantenruil door Groei&Bloei georganiseerd. Om 19.30 uur start het ruilen. De toegang en deelname zijn gratis.

Planten ruilen bij de Groei & Bloei is een gezellig, ongedwongen samenzijn met enthousiaste tuin en plantenliefhebbers en vaak verrassende

nieuwe vondsten voor de tuin. De ideale manier om andere mensen blij te maken met overbodige spullen en dé manier om de eigen verzameling planten uit te breiden. Ook dit voorjaar is er weer gelegenheid om uw overtollige plantjes, gieters, bloempotten, tuinkabouters enz. enz. te ruilen voor nieuwe aanwassen voor uw tuin of balkon.

Worstelaars in Solution HiLLegoM n De worstelaars van Pro Wrestling Holland (PWH) komen zondag 11 mei voor een zeer bijzondere show naar Solution. Ze zijn er voor een tweede keer in geslaagd om de Amerikaanse worstellegende Sabu naar Nederland te halen en hebben ervoor gekozen om deze in Hillegom te plaatsen omdat de shows daar altijd een groot succes zijn. De show begint om 19.30 uur.

Sabu (ECW Original) is een worstelaar met meer dan 25 jaar ervaring. Over de hele wereld is hij bekend als de Homicdal, Suicidal, Genocidal. Met zijn zeer innovatieve stijl worstelt Sabu al bijna drie decennia voor de grootste organisaties in Japan en Mexico tot aan de allergrootste in Amerika (WWE & TNA). De worstellegende krijgt het in Solution echter niet makkelijk. Hij moet het opnemen tegen een worstelaar die nog niet vaak verslagen is: de Friese reus Big Geert. Met een lengte van meer dan 2 meter en 180

kilo schoon aan de haak is hij zeker een geduchte tegenstander. De Nederlandse worstelaars lukt het zelden om hem te verslaan, misschien dat de Amerikaanse WWE-legende Sabu meer geluk heeft. Money CHong

Maar er staat ook nog een aantal andere matches op het programma. De match tussen Eddy de la Combé en Young Money Chong bijvoorbeeld. De atletische Eddy is al vele jaren een favoriet in Hillegom met zijn gewaagde moves en acrobatische manier van worstelen. Maar weet hij de match tegen Young Money Chong te winnen? Dit voormalige straatschoffie gaat de laatste tijd namelijk erg goed in de ring en weet menig wedstrijd te winnen. kaartverkoop

Kaarten zijn voor 10 euro te bestellen via Pro Wrestling Holland. Er is echter maar een beperkt aantal kaarten beschikbaar, dus wees er snel bij via www.prowrestlingholland.nl.

Bart Mesman met zijn troffee: de Ford Mustang uit 1968. |Foto: pr.

‘Verkocht aan het geluid van de motor’ n Bart Mesman wint klassiekertrofee met Ford Mustang Lisse n Een circuitpark vol Amerikaanse auto’s, motoren en trucks was het decor waarin Lisser Bart Mesman vorige week de show and shine contest won met zijn Ford Mustang coupe uit 1968. De ‘American Sunday’ op circuitpark Zandvoort trok opnieuw veel bezoekers, die kwamen voor alle mooie gerestaureerde klassieke auto’s. Voor diegene die met Amerikaanse slee voor de ingang stonden, was de toegang gratis. Eén van die bezoekers was de uit Lisse afkomstige Bart Mesman. Het was de eerste keer dat hij meedeed met een wedstrijd en meteen kon de beker mee naar huis. Mesman had het dan ook niet verwacht. “Tijdens de ‘all american’ meetings zijn de Ford Mustang toch de onderdanen vergelijken met de grote Chevrolet/Cadillac en Buick sleeën.”

MarktpLaats

De interesse voor de Amerikaanse auto’s begon een aantal jaar geleden, vertelt Mesman. “Een vriendin maakte een clubblad voor de USA cars/bikes club ‘The Cruise Brothers’ uit Den Haag. Deze club organiseert jaarlijks meerdere meetings, en nadat ik 1 keer met haar meegegaan was, was ik verkocht aan het geluid van een V8 motor. ‘Ik wil een Amerikaanse auto’ hoorde ik me nog zeggen…” Die auto kwam er een Ford Mustang is alweer zes jaar in het bezit. Hoe je daar aan komt? “Simpel, via Marktplaats. Ik was aan het zoeken wat voor Amerikaan ik mooi vond, en ben uiteindelijk bij deze

Mustang uitgekomen. De verkoper had hem geïmporteerd, en had geen geld of tijd om hem te restaureren. Voor mij een goede basis om in het wereldje te springen.” Sindsdien wordt de auto al zes jaar lang elke winter aangepast. Vrijwel alles is vernieuwd: van de lak en elektra tot de velgen en het interieur. “Afgelopen winter is er een compleet nieuwe motor ingezet, afkomstig van een van de beste Ford-motoren bouwers uit Amerika.” Hoeveel uren werk er in de auto is gestoken? Mesman moet lachen om de vraag. “Laat ik het zo zeggen, het totaal komt aardig overeen met het aantal euro’s dat erin is gestoken.” Al het werk heeft zich in ieder geval uitbetaald in de beker. Die krijgt een mooi plaatsje in de garage. “Dat werkt vast goed als inspiratie voor volgende wedstrijden!”

sporen van vroeger

Mobilisaties in de twintigste eeuw Verleden en heden gaan hand in hand. daarom is het altijd leuk om te weten hoe iets is ontstaan en wie de mensen zijn die ons verleden levend houden. Elke week vertellen de stichting Vrienden van Oud Hillegom en Vereniging Oud Lisse afwisselend een bijzonder (historisch) verhaal. De doelstelling van de Historische Vereniging Oud Lisse is het ehoud van het cultureel erfgoed in Lisse en omgeving. Onderzoek naar lokale historie en dorpscultuur in woord en beeld is daar een onderdeel van. Denk daarbij aan genealogisch onderzoek en ook de heemkunde, onderzoek naar de oorsprong van namen van straten en pleinen, bijvoorbeeld Vierkant en Vuursteeglaan. Een nog niet onderzocht onderwerp zijn de mobilisatieperioden in de twintigste eeuw en wat dat voor de gemeente heeft betekend. In de twintigste eeuw heeft Neder-

land twee grote mobilisatieperiodes meegemaakt. De eerste van 1914 tot 1918, de periode van de Eerste Wereldoorlog. Mobilisatie betekent onder andere: Het in staat van oorlog brengen van de strijdkrachten, in de verwachting dat spoedig de oorlog kan uitbreken. Er zijn meer definities, maar deze is het meest duidelijk. De regering gelaste op 31 juli 1914 de mobilisatie voor de grens- en kustbewaking. Op 1 augustus volgde de algemene mobilisatie van de landweer, de militie en de zeemacht. Deze mobilisatie gold voor de gehele periode van de Eerste Wereldoorlog. Een onderzoeksvraag voor de ver-

eniging is: Waren er gemobiliseerde eenheden in Lisse gelegerd? Dat onderzoek wordt voor een deel bij de gemeente uitgevoerd en voor een deel bij het ministerie van Defensie. Daarnaast is er bij oudere inwoners nog enige kennis van die tijd, uit verhalen van ouders/ grootouders. Er zijn foto’s van Lisse waar militairen opstaan in de uniformen van die tijd. Niet bekend is of zij in Lisse gelegerd waren of op doortocht waren in het kader van een oefening. De tweede mobilisatieperiode was van augustus 1939 tot 10 mei 1940. Op donderdag 24 augustus 1939 begon het Nederlandse leger met de voormobilisatie. Deze was bedoeld om de grote mobilisatiestroom enige dagen later op te vangen. Van deze periode is wat meer bekend. In Lisse waren zeker twee eenheden gelegerd. Vermoedelijk twee compagnieën van het Eerste Regiment Infanterie als onderdeel

van de derde divisie. De ander eenheid was de eerste afdeling van het 6e Regiment Veldartillerie. Ook deze eenheid behoorde tot de derde divisie. Van de infanteriecompagnieën is het bekend dat zij in twee scholen waren ondergebracht. Een compagnie zat in de school aan de Lisbloemstraat, de andere in de Akker aan de Schoolstraat. Van de afdeling artillerie is alleen bekend dat de paarden waarschijnlijk in een van de hallen van de toenmalige HBG zijn ondergebracht. Wat ook bekend is, is dat veel soldaten kennelijk bij particulieren waren ingekwartierd. Dat roept weer de vraag op of zij daar definitief ingekwartierd waren of alleen tijdelijk? Al met al is er dus nog veel onderzoek te doen, waarbij ook de inwoners van de Bollenstreek worden opgeroepen hun kennis aan de lokale historische verenigingen te vertellen.

al deze jongens zijn teruggekomen. |Foto: Vereniging Oud Lisse

Vereniging Oud Lisse info@verenigingoudlisse.nl www.oudlisse.nl


sport

LissERniEUWs | dE HiLLEgOMMER

NK-succes tafeltennissers Lisse n Bij het onlangs in Schiedam gehouden Nederlands Kampioenschap Tafeltennis voor Veteranen is Sjaak van der Kamp van Tafeltennisvereniging Reflex Nederlands Kampioen geworden in de B-klasse 50-60 jaar. Samen met Gerrit Wildenbeest werd in deze klasse ook de dubbeltitel binnengehaald. Wildenbeest behaalde in de klasse 60 plus in het enkelspel de tweede plek.

dinsdag 6 mei 2014

FC Lisse wint met tien man en gaat voor zesde plaats FC Lisse heeft de laatste uitwedstrijd van dit seizoen goed afgesloten. Tegenstander Kozakken Boys werd aan de kant geschoven en drie punten ging mee terug. 0 Kozakken Boys 1 FC Lisse

Spetterende Moederdag in de Lis

Door Kees van Zuijlen

Lisse n Alle moeders worden aankomende zondag weer extra in het zonnetje gezet. Zwembad de Lis doet daar aan mee en geeft alle moeders, die met hun kinderen komen zwemmen, gratis entree.

De reis naar Werkendam in het Brabantse land is niet voor niets geweest. Terwijl het corso in de Bollenstreek veel lof en bewondering teweeg bracht, zo deden de elf van trainer Misha Salden hetzelfde op sportpark De Zwaaier. Beide ploe-

gen waren ‘bevrijd’ van het moeten winnen en konden naar hartenlust voetballen. Het leverde een bij vlagen heerlijke pot voetbal op waarbij het publiek op voorhand de grote winnar was. Ondanks dit gegeven kwam er een smetje op het duel middels de rode kaart voor Tom Broekhuizen. De doorgebroken Ismail Yildrim werd vastgehouden hetgeen conform de regels een directe rode kaart in de 37ste minuut tot gevolg had. Het veranderde, ondanks een man min-

der, weinig aan het spelbeeld. Beide ploegen waren, zeker voor rust, gelijkwaardig. Kentering

Een spelbeeld dat ook na de thee, niet veranderde. Toch nam Lisse de volle buit mee terug naar huis. Een handsbal leverde een penalty op. Aanvoerder Tom Zoontjes nam zijn verantwoording en met een koel en subtiel genomen schot tekende hij voor de 0-1 . Het bracht een kentering teweeg. De thuisploeg bleef het proberen, maar de beslissende eindpass bleef veelal achterwege waardoor van echte uitgespeelde kansen geen sprake was. Daarna probeerde men het met de lange bal, een tactiek die eveneens niet werkte. Ook Lisse kreeg middels Dennis Greuter en Kevin Weijers kansen om het duel te beslissen, maar ook zij hadden geen

Speciaal op Moederdag worden er kennismakingslessen ouder & kind zwemmen georganiseerd. Tijdens deze clinics, leren ouders samen met hun kinderen op een plezierige wijze de mogelijkheden en onmogelijkheden van het water kennen. Om 10.15 uur, 10.45 uur en 11.15 uur is het voor ouders met kinderen van 3 maanden tot 4 jaar mogelijk om kennis te maken met het ouder & kind zwemmen. Ter gelegenheid van Moederdag betalen mama’s (en kinderen tot drie jaar) geen entree. Na afloop van de clinic het uiteraard mogelijk om nog even lekker door te zwemmen want het recreatief zwemmen duurt van 10.00 tot 14.00 uur. Tijdens het recreatief zwemmen ligt er voldoende spelmateriaal in het water en is ook de duikplank geopend. Kijk voor meer informatie ook op www.sportcentrumdelis.nl.

Klaverjasmarathon ‘de Bijenkorf’ Lisse n Speeltuinvereniging “de Bijenkorf” organiseert zaterdag 31 mei een Klaverjasmarathon. Het kaarten begint om 10.00 uur en eindigt om 18.00 uur. Tussendoor is er soep met brood en aan het einde een warm buffet. Kosten zijn 18 euro. Aanmelden kan door het inschrijfformulier te downloaden op www.svdebijenkorf.nl en in te leveren bij het adres Van Speykstraat 242. Voor inlichtingen, bel tussen 17.30 tot 20.30 uur naar 0252 419239.

Dagprogramma voor Hillegomse senioren HiLLegom n Welzijn Hillegom

organiseert in samenwerking met Hozo en gemeente Hillegom enkele dagen in de week een Dagprogramma voor senioren in ‘t Pluspunt, speciaal voor ouderen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Denk aan koffie, een praatje, gezelligheid en een lunch. Deelname kost 2,50 euro. Aanmelden via 0252 519700.

15

geluk in de afwerking. Mede daardoor bleef het tot het eind van het duel spannend maar pakte Lisse uiteindelijk de volle winst en kan men bij winst aankomende en afsluitende wedstrijd van het seizoen de zesde plaats behalen. Maar dan moet men wel winnen van ONS Boso Sneek. Een tegenstander waar men in sportief opzicht nog ‘een appeltje mee heeft te schillen’ getuige het onthutsende eerste treffen waarin Sneek met 6-0 winst van het veld stapte. FC Lisse heeft dus wat recht te zetten en zal er alles aan doen deze nasmaak weg te spoelen en als winnaar van het veld te stappen. Alle ingrediënten voor een mooi duel zijn aanwezig. Aanvang van het duel op sportpark Ter Specke is traditiegetrouw om 14.30 uur .

Fietsen voor de clubkas Lisse/HiLLegom n In het weekend van 24 en 25 mei organiseert RTV de Bollenstreek een fietsweekend voor de recreatieve en de sportieve fietser. Op zaterdag 24 mei is de Rabo Verenigingen Fietsdag. Leden van verenigingen die bankieren bij de Rabobank Bollenstreek kunnen die dag al fietsend de clubkas van hun vereniging spekken. Er zijn twee mooie ritten uitgezet: een van 15 en een van 30 kilometer. Hoe meer mensen van een vereniging meefietsen, hoe groter het bedrag dat de Rabobank Bollenstreek overmaakt naar die vereniging. De deelname is gratis. Voor beide afstanden kan gestart worden in verschillende Bollenstreek gemeenten. Kijk voor meer informatie op www. rabobank.nl/bollenstreek.

Voor de toerfietsers is de Rabo Bollenstreek Classic op zondag 25 mei. geld bij elkaar fietsen voor jouw vereniging kan op zaterdag 24 en zondag 25 mei. |Foto: pr.

Vriendjesmaand bij Fit

Hisalis houdt voorsprong niet vast

Lisse n De maand mei staat bij gymnastiekvereniging Fit Lisse in het teken van vriendjes en vriendinnetjes. Zij mogen namelijk gratis mee naar de gymles.

Lisse n De Hisalis Heren speelden gelijk tegen Nieuwkoop, de dames verloren van koploper Castricum.

Ken of ben jij ook iemand die wil kennismaken met gymnastiek? Kom dan langs op één van de lesuren van Fit voor de gratis proeflessen in mei. De lessen van de sportvereniging

variëren van gymnastiek voor verschillende leeftijden, tot aan ouderen kindgym, kleutergym, g-gym (voor mensen met een beperking) en Fit-actief! voor mannen en vrouwen van 40+ die lekker in beweging willen blijven. De lessen van de selectiegroepen zijn uitgesloten van deze actie. Voor meer informatie over de gymnastieksport en het lesrooster, kijk op www.fitlisse.nl.

De heren ging goed van start op eigen veld. Halverwege de wedstrijd stonden ze met 2-0 voor door twee goals van Sven Cozijn. Nieuwkoop leek uitermate getergd door deze onverwachte achterstand, en begon in de laatste 20 minuten een waar tegenoffensief waarbij Hisalis

zwaar op eigen helft werd gedrukt. Uiteindelijk wist de tegenstander ook twee keer doel te treffen en eindigde het duel in een gelijkspel: 2-2. De dames van Hisalis hielden goed stand tegen koploper Castricum. Werd er de vorige keer ruim verloren (10-1), dit keer bleef de schade beperkt tot een 2-0 verlies. Keepster Sabine Huizing was in goede doen met tal van belangrijke reddingen.

Avondvierdaagse bij speeltuin Marijke Lisse n Lekker even een stuk wandelen. Van maandag 19 mei tot en met vrijdag 23 mei kan dat weer tijdens de jaarlijkse avondvierdaagse. Inschrijven kan vanaf volgende week bij Speeltuin Marijke

Op deze vier dagen kunnen wandelingen van 5 of 10 kilometer gelopen worden. Ook is het mogelijk om een dagwandeling te maken. Deelnemers kunnen zelf kiezen of

ze voor een medaille gaan lopen of gewoon Lisse lopend willen verkennen.

Het evenement wordt op vrijdagavond muzikaal opgeluisterd door dj’s Michel en Pascal.

middag in speeltuin Marijke. Deze middag is voor kinderen van alle leeftijden.

Inschrijven voor de avondvierdaagse kan op maandagavond 12 mei tussen 18.30 en 19.30 uur of iederen woensdagmiddag tussen 14.00 en 15.00 uur in speeltuin Marijke in de Crocussenstraat.

KoopCentrum

Deelname is gratis.

Op de dag zelf kan uiteraard ook ingeschreven worden.

Op woensdagmiddag 14 mei is tussen 13.30 en 15.30 uur de timmer-

Speeltuin Marijke organiseert in samenwerking met Koopcentrum Lisse (KCL) op zaterdag 10 mei diverse activiteiten. timmerdag

Vaste openingstijden

De vaste openingstijden van speeltuinvereniging Marijke, gelegen aan de Crocussenstraat, zijn van maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur, waar dan heerlijk gespeeld kan worden.


Caresse boxsprings & more

C O M F O R TA B E L S L A P E N M E T C A R E S S E B O X S P R I N G S , D E K B E D D E N E N H O O F D K U S S E N S !

CARESSE 4500 160x200 cm

160x200

2995,-

2195,-

2395,-

1695,-

Adv. Week 01. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

NIEUW!

Complete boxspring bestaande uit: • een gestoffeerd hoofdbord. • 2 elektrisch verstelbare boxsprings voorzien van pocketveer matrassen met 5 comfortzones. • topmatras van hoogwaardig koudschuim. • 2 elektrische motoren met kabelbediening. • trendy pootjes in rvs.

Caresse 4700 160x200

2795,-

160x200

3295,-

3295,-

Caresse 6700

3695,-

CARESSE, ZO VOLMAAKT KAN SLAPEN ZIJN!

P KELTO

Voor de deur

Caresse 8500

2.000 m2 SLAAPKAMERPLEZIER

SLAAPKAMERCENTRUM

Gieterij 30 • 2211 XK Noordwijkerhout • tel. (0252) 34 11 11 • www.kelto.nl

OPENINGSTIJDEN: maandag t/m woensdag: 10:00 - 18:00 uur • donderdag koopavond: 10:00 - 21:00 uur • vrijdag: 10:00 - 18:00 uur • zaterdag: 10:00 - 17:00 uur

PArtICuLIereN Nespresso demonstratie Zaterdag 10 mei a.s. is er een demonstratie in onze winkels in Katwijk, Hillegom en Oegstgeest!

OPGeLet!

Katwijk Rijnsburg uw advertentie verschijnt in de regio: Valkenburg Particuliere advertenties kunnen in al onze kranten worden geplaatst. Noordwijk

Voor € 15,00 kunt u 120 tekens plaatsen. u kunt deze tot donderdag 12.00 uur inleveren, de advertentie verschijnt dan een week later in al onze kranten. Particuliere advertenties kunnen op onze website of tegen contante betaling op onderstaande adressen worden ingeleverd. • UITGEVERIJ VERHAGEN, Ambachtsweg 7a, KAtWIJK • HET VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KAtWIJK • SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOOrDWIJK • PRIMERA v.d. Lans, Hoofdstraat 208, SASSeNheIM • RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOOrDWIJKerhOut • THE READSHOP, in de Hoftuin, rIJNSBurG • LIETHORPS BOECKHUYS, Hoogmadeseweg 13, LeIDerDOrP • ROKERSPALEIS LEIDERDORP, Van Diepeningenlaan 17, LeIDerDOrP • BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (Passage), OeGStGeeSt U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLeVereN tOt DONDerDAG 12.00 uur! (plaatsing in de week daarna)

Ontvang tot € 100,- GRATIS KOFFIE Kom tussen 9:00 en 17:00 naar de Nespresso demonstratie en

out

h Noordwijker De Zilk Sassenheim Voorhout Warmond Lisse Lisserbroek Hillegom

Beinsdorp Oegstgeest Leiderdorp

}

€ 15.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam: ............................................................................................................................................................………………………

Electro World Schoonderbeek H. Dunantplein 14, Hillegom Hoofdstraat 122, Hillegom 0252 51 66 48

Electro World Oegstgeest Lange Voort 11, Oegstgeest 071 519 33 33

Electroworld Peursum Voorstraat 31b-33 Katwijk 071 401 64 22

Adres: ............................................................................................................ Tel.: ........................................……………………

te huur • te KOOP • GeVrAAGD AANGeBODeN • GeZOCht • GeVONDeN


nieuws

LISSERNIEUWS | DE HILLEGOMMER

DINSDAG 6 MEI 2014

17

Duistere zaken te zien in het Eiland BEINSDORP

 Toneelvereniging Ons Genoegen speelt op vrijdag 16 en zaterdag 17 mei de thriller “De vrouw van het meer”, geschreven door Ruud van Ling. De voorstelling in dorpshuis het Eiland start om 20.00 uur. De zaal is geopend vanaf 19.30 uur.

De voorstelling vertelt het verhaal van James Arnold, een kunstschilder van rond de 50 jaar, die met zijn vrouw Fiona en zijn dochter Joyce ergens aan de oever van een meer op het Engelse platteland woont. Zijn vrouw exploiteert een balletstudio en zijn dochter is bezig met een studie onderwijskunde. De drie leiden een onopvallend bestaan. Totdat op zekere dag een nieuwsgierige onderzoeker verschijnt, Alexander Morton, die maar niet begrijpt waarom de schilderijen van James Arnold zo goed en gretig verkocht worden, vooral naar het vasteland, maar dat zijn werk in geen enkel museum hangt en bij geen enkele kunstkenner bekend is... Zijn de activiteiten van de kunstschilder soms een dekmantel voor andere, wellicht duistere acti-

viteiten? Ook met de balletschool van Fiona lijkt een en ander mis te zijn. Alles lijkt aan het licht te komen als de school van dochter Joyce problemen maakt bij controle van het aanmeldingsformulier. En dan is daar nog Evelyn Wooters, de buurvrouw die het huis en het atelier van James Arnold schoonmaakt, en die graag zou willen dat haar nog drie thuis wonende zonen eens verkering zouden krijgen, eventueel met Joyce en haar vriendinnen Mary Foulders en Tracy Spelman. Door dit alles speelt de spookachtige verschijning van De Vrouw Van Het Meer, haar komst voorspelt ellende en rampspoed. Voor James en Fiona stort de wereld in, Evelyn blijft met haar zonen in haar maag zitten en Joyce maakt gemene zaak met onderzoeker Alexander. Een spannend stuk met een verras¬sende ontknoping. Kaarten kosten 7,00 euro en zijn, zo lang de voorraad strekt, telefonisch te bestellen bij Kees van Eijk via 06 10980643. Kaartverkoop is ook mogelijk via de website van de toneelvereniging: www.onsgenoegen.net.

Markt op ijsbaan BEINSDORP  De activiteitencommissie organiseert op zondag 18 mei een snuffelmarkt op het ijsbaanterrein aan de Rietkraag. De toegang is gratis.

Vanaf 10.00 gaat het terrein open voor de deelnemers om hun spullen klaar te zetten en een plek in te richten. Zij dienen zelf zorg te dra-

gen voor tafel, kraam of kleed. Van 11.00 tot 16.00 uur is de markt open voor bezoekers. Ook ondernemers en of verenigingen zijn welkom om te verkopen of met informatie op de markt te komen staan. Zelf spullen verkopen? Deelnemers worden verzocht zich aan te melden via eiland@quicknet.nl.

Voorjaarsconcert Bloembollenorkest HILLEGOM  Het Symfonie Orkest Bloembollenstreek houdt op zaterdag 10 mei haar jaarlijkse voorjaarsconcert in de Hoeksteen. Aanvang om 20.15 uur.

Op het programma staat de Ouverture ‘The Hebrides’ van F. Mendelssohn, het celloconcert in A minor

opus 129 van Robert Schumann en Symfonie no.3 in Es Major van L.van Beethoven. Soliste is Maya Fridman; Kaarten kosten 10 euro voor volwassenen, 7,50 euro voor kinderen en zijn verkrijgbaar aan de deur en via de website www.symfonieorkestbloembollenstreek.nl.

Jim Harris aan het werk in Amsterdam. |Foto: pr.

Moderne ambacht op Bloesem festival  De Olmenhorst laat jongeren kennis maken met

designers en trendwatchers

LISSERBROEK  Landgoed de Olmenhorst is zaterdag 10 en zondag 11 mei het decor voor de eerste editie van het Bloesem festival, een evenement dat een podium biedt aan de hedendaagse ambacht industrie. Nieuwe ambachtslieden combineren ambachtelijkheid met moderne technieken en creativiteit. De toegang is gratis. Bloesem is bedoeld voor ambachtslieden, verzamelaars, levensgenieters, trendwatchers, ontwerpers, maar vooral ook voor jongeren om kennis te maken met de creatieve hedendaagse ambacht industrie. Ontwerpers, designers, ambachtslieden geven demonstraties en maken de bezoekers deel van het productieproces. Aanwezig zijn onder andere het Zuiderzeemuseum, Studio rENs, Floris Wubben, Kim van Beek, Klaas Kuiken, Studio Bleijh, Jim Harris en Barbershop Barber.

BREIMACHINE

Ontwerper Floris Wubben installeert een bijzondere machine waarmee hij vazen maakt die dankzij het materiaal waaruit zij geperst worden verschillen in vorm en structuur. Kim van Beek maakt objecten van vilt gebaseerd op een ambachtelijke Aziatische traditie. Studio rENS kleurt keramiek en het Zuiderzeemuseum toont onder andere de breimachine van Merel Karhof en werk van Anna Veenstra.

WORKSHOP: SCHILDEREN IN DE BOOMGAARD

Tijdens Bloesem worden door een aantal bovengenoemde deelnemers, speciaal voor jongeren uit de omgeving van De Olmenhorst, workshops gegeven. De bekende schilder Jim Harris zal voor alle leeftijden masterclasses schilderen in de boomgaard verzorgen. Verder zijn er nog workshops voor schatkaart tekenen door een Geoficticus, ‘Ontwerp je eigen droomhuis’ door een architect en en een workshop papier maken door een kunstenaar. Bloesem festival is op zaterdag van 13.00 tot 19.00 uur en op zondag van 11.00 tot 18.00 uur. Voor meer informatie, kijk op www.olmenhorst.nl.

Rubriek

LEES TIPS door Genie Does-Moison Even voorstellen: Bijna 25 jaar werk ik in de Bibliotheek Zuid-Kennemerland en sinds 2002 als informatie-medewerker en inkoper van fictie. Hierdoor ben ik dagelijks bezig met lezen en literatuur. Zelf lees ik heel graag, dus mijn werk is zeker geen straf. Het leukste van mijn vak blijft toch het aanraden van boeken. Daarom is het een feest om elke week weer 3 boeken te mogen promoten in De Hillegommer. Ik heb zelf een brede belangstelling en vind allerlei genres binnen de literatuur leuk om te lezen. De boeken waarop ik u opmerkzaam maak zullen daarom heel divers zijn. Alle titels zijn te leen bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. U kunt ze vanuit huis direct reserveren via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl

• De humoristische bestseller De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween van Jonas Jonasson is verfilmd. Vanaf 1 mei is de film in de bioscoop te zien. • De 80ste Boekenweek vindt plaats van 7 tot en met 15 maart 2015 en krijgt als thema ‘waanzin’, onder het motto: Te gek voor woorden. De Belgische auteur Dimitri Verhulst schrijft het Boekenweekgeschenk. • Steven Spielberg gaat het klassieke jeugdboek de GVR (de Grote Vriendelijke Reus) van Roald Dahl verfilmen.

Michiel Stroink Tilt De dertigjarige beroepspokeraar Max wil met pokeren zo snel mogelijk miljonair worden. Max belandt echter in het ziekenhuis met een fataal beschadigde lever. Door veelvuldig gebruik van drank en drugs komt hij niet in aanmerking voor een transplantatie. Max probeert zijn leven te redden door dat te doen waar hij goed in is, pokeren, maar dan met mensen als speelkaart. Michiel Stroink won vorige week met Tilt terecht de Publieksprijs van de Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs 2014. Stroink zet zijn personages prima neer, waardoor Tilt een lust is om te lezen.

Nicci French Donderdagskinderen Het vierde deel in de serie rondom de psychologe Frieda Klein. Wanneer Frieda een vriendin een dienst bewijst door gesprekken te voeren met diens onhandelbare dochter komt ze erachter dat de dochter en zij wel eens het slachtoffer konden zijn van dezelfde dader. Frieda besluit de confrontatie met haar verleden aan te gaan waarbij ze gaandeweg dichter bij de dader komt. De Frieda Klein-serie is een heerlijke serie met een hoofdrolspeelster die je steeds beter leert kennen. Voor wie de boeken nog niet kent is het een must om met deel 1 te beginnen: Blauwe maandag.

Robbert Welagen Het verdwijnen van Robbert De 25 jarige schrijver Robbert heeft sinds zijn debuut niks meer op papier gezet. Hij besluit te vertrekken in de hoop in de vergetelheid te raken. Hij wil een inhoudsloos bestaan waarbij hij steeds verder wegtrekt om aan zijn familie te ontsnappen en zijn onbereikbare liefde Chloe te vergeten. Een tragikomisch verhaal wat ontroert en je niet meer loslaat.


18

regioroulette

DINSDAG 6 MEI 2014

LISSERNIEUWS | DE HILLEGOMMER

‘Over tien jaar sta ik nog achter de toonbank’ Hij is zijn derde raadsperiode ingegaan voor de BBH. Tijdens de laatste verkiezingen was zijn partij de grootste verrassing van Hillegom met een winst van zeven zetels. Ondanks het feit dat de politiek veel tijd opslokt, houdt hij nog voldoende tijd over voor Tabaksshop Frank Evers en The Readshop. We hebben het ook Frank Evers, die in zijn drukke agenda toch nog een plekje vrij wist te maken voor deze Regioroulette. 28. Wat is uw grootste angst? “Dat zijn grote hoogtes. Als ik iets op televisie voorbij zie komen staat het water al in mijn handen, laat staan dat ik het moet ondergaan. Neem bijvoorbeeld een fragment uit een film van Charlie Chaplin, waarin hij aan een wijzer van een Torenklok gaat hangen. Dan krijg ik echt de rillingen. Toch heb ik mijn angst wel kunnen overwinnen. Ik ben de CN Tower in geweest in Toronto. Dat is het hoogste gebouw van Canada. Er is daar een buitenlift met glas rondom en ik ben daar gewoon ingestapt omdat ik me niet wilde laten kennen. In die lift was een jongetje aan het huilen omdat hij zo bang was. Zijn vader zei “Er zijn wel meer mensen bang hoor dat maakt niet uit”. Toen vertelde ik hem dat ik ook bang was. 23. Waar staat u over 10 jaar? Ik denk nog steeds achter die toonbank. 9. Welk tv- programma moet meteen van het scherm worden gehaald? Dat programma met dat blote wijf en die blote kerel ‘Adam zoekt Eva’, dat vind ik echt verschrikkelijk, dat je zover moet gaan om kijkcijfers te trekken, dat vind ik niks. 7. Waar mogen ze u middenin de nacht voor wakker maken? De zwemwedstrijden van Marc. Daar ga ik mijn bed voor uit en dat heb ik al verschillende keren gedaan toen we aan de andere kant van de wereld zaten, maar ook toen hij alleen was en er een tijdsverschil was. Dan ging ik mijn bed uit om te kijken. 1. Wat is uw slechtste eigenschap? Dat ik tamelijk koppig kan zijn. Als ze

tegen me duwen dan ga ik nog harder terugduwen, maar niet tegen beter weten in. Als ik vind dat ik in mijn recht sta, dan ga ik door tot het bittere eind. 22. Wie was/is uw grootste voorbeeld? Wat ik een geweldig mens vind is Johan Cruijff, vanwege zijn uitspraken. Wat die man zegt, klopt gewoon altijd. Zijn taalgebruik vind ik werkelijk geweldig. Neem nou bijvoorbeeld: “Je moet schieten anders kan je niet scoren” of “Als je de bal hebt, dan heeft de tegenstander die niet”. Hij zegt het gewoon met een nuchterheid waarmee hij het alleen kan zeggen. Dat doet hij in een gesprek, dat oefent hij niet, hij is gewoon zo. 3. Welk kunstwerk (boek, schilderij, beeld, lied, cd) zou u gemaakt willen hebben? ‘Bedankt mijn vriend’ van André Hazes. Dat lied daar word ik altijd zo emotioneel van. Ik heb in mijn omgeving veel jonge mensen dood zien gaan, misschien niet meer dan anderen, maar het doet dan zo zeer van binnen. Van dit lied word ik emotioneel. 8. Van welke beroemdheid greep de dood u het meest aan? Dat was de dood van André Hazes. Ik was fan van zijn muziek en heb een aantal concerten van hem bezocht, waaronder ook een van zijn allerlaatste concerten. Hij kon toen nog maar amper zingen, zijn stem begaf het steeds, maar de zaal was compleet gek. Iedereen zong mee, wat was dat prachtig. André Hazes is een man die getekend is door het leven. Hij heeft veel meegemaakt en gewoon geleefd.

Regioroulette is een wekelijkse interviewserie met persoonlijke vragen. Aan de hand van het roulettespel wordt beslist welke. Tekst: Annemiek Cornelissen

Paspoort Naam: Frank Evers Leeftijd: 53 jaar Geboren: in Haarlem Opleiding: Mavo en MDS Functie: eigenaar van Tabaksshop Frank Evers en The Readshop en Fractievoorzitter van de BBH.Paspoort

13. Welke dag zou u willen overdoen? De dag dat Marc paralympisch goud won. Dat was een rollercoaster van emoties. Op dat moment kwam alles weer terug, de moeilijke jaren die we met hem hebben gehad. De jaren dat hij niets kon en dat er gezegd werd ‘Doe hem maar in een tehuis’. Het wordt toch niks. Alle weerstand die we hebben gehad en dan onze koppigheid die in ons voordeel heeft gewerkt en in die van Marc. Hij kon nog niet praten toen hij een jaar of 6/7 was en moet je kijken wat er nu van hem geworden is. 17. Van welk bedrijf of welke instelling zou u een half jaar directeur willen zijn? Van een zorginstelling. Een aantal jaren geleden heb ik eens een televisieprogramma zitten kijken, waarin twee directeuren zaten van een zorginstelling, een uit Rotterdam en een uit Amsterdam. Beide pakten het heel anders aan. De directeur uit Amsterdam zat stijf in het pak en hield zich precies aan de regeltjes. De directeur uit Rotterdam deed het op zijn eigen manier: fris, menswaardig naar de bewoners toe en stak het allemaal zo praktisch in elkaar. Hij liet een aantal kunstzinnige lieden komen, die wandschilderingen maakten. Het zag er fantastisch uit en hij spaarde daarmee een halve ton uit aan schilderwerk. Het koste hem alleen een paar potten verf. Familieleden mochten voor een redelijke prijs mee eten, leuk voor de bewoners, maar ook leuk voor de mensen die op bezoek kwamen. Beter dan op zo’n duffe kamer zitten. Alles liep soepel, er waren nooit budgetproblemen, het was er gezellig en de mensen waren blij. Zo zou ik het ook willen doen.

21. Aan wie heeft u een bloedhekel? Aan mensen die het niet zo nauw met de waarheid nemen? 34. Wanneer heeft u voor het laatst ontzettend gelachen? Ik lach iedere dag, een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. 14. U mag vier mensen- ook overleden personen uitnodigen voor een dinertje. Wie? Johan Cruijff, want die wil ik graag ontmoeten, omdat ik hem zo bewonder. Mijn opa Versteeg, omdat je met die man zo verschrikkelijk kan lachen. Mijn vader, omdat heel veel dingen niet gezegd zijn. En tenslotte mijn vriend Mischa, gewoon omdat het mijn vriend is. 33. Welk boek ligt op dit moment op uw nachtkastje? Op het moment geen een, maar ik heb er wel net een uit, ‘De coupe van Cruijff’. Dat viel enorm tegen, maar ik heb het wel uitgelezen. 16. Waarover heeft u in uw leven het meeste verdriet gehad? Toen Git haar broertje overleed op 30 jarige leeftijd aan een ernstige ziekte en de lijdensweg, die daaraan vooraf is gegaan. 26. In welke andere periode had u graag geleefd? In de vijftiger jaren. In die jaren was alles gestroomlijnd. Er waren meer normen en waarden, het was duidelijker voor iedereen en overzichtelijker. 31. Wat is de beste deal die u in uw leven gesloten heeft? Dat ik met Git getrouwd ben.

DE VRAGEN 1. Wat is uw slechtste eigenschap? 2. Wat was uw eerste auto? 3. Welk kunstwerk (boek, schilderij, beeld, lied, cd) zou u gemaakt willen hebben? 4. Waar kunt u ontzettend kwaad om worden? (en wanneer was dat voor het laatst) 5. Wat zou de persoon die u was op 18-jarige leeftijd nu op deze leeftijd van u vinden? 6. Wat is uw levensmotto? 7. Waar mogen ze u midden in de nacht wakker voor maken? 8. Van welke beroemdheid greep de dood u het meest aan? 9. Welk tv-programma moet meteen van het scherm worden gehaald? 10. Wat was de gelukkigste fase van uw leven? 11. Wat is de leukste persoon die u dit jaar hebt leren kennen? 12. Heeft u wel eens een belangrijke vriendschap verbroken? 13. Wat zou u aan uw partner willen veranderen? 14. U mag vier mensen - ook overleden personen - uitnodigen voor een dinertje. Wie? 15. Wat is de grootste wetsovertreding die u heeft begaan? 16. Waarover heeft u in uw leven het meeste verdriet gehad? 17. Van welk bedrijf of welke instelling zou u een half jaar directeur willen zijn? 18. Van wie zou u een toegestoken hand weigeren? 19. Noem eens iets onverwachts wat veel mensen niet van u weten 20. Bent u gelovig? 21. Aan wie heeft u een bloedhekel? 22. Wie was/is uw grootste voorbeeld? 23. Waar staat u over 10 jaar? 24. Als u de wereld kon veranderen, waar zou u beginnen? 25. Wat was uw grootste blunder ooit? 26. In welke andere periode had u graag geleefd? 27. Wat kan u diep ontroeren? 28. Wat is uw grootste angst? 29. Met wie zou u wel eens een beschuitje willen eten? 30. Welke dag zou u willen overdoen? 31. Wat is beste deal die u in uw leven gesloten hebt? 32. Wie bewondert u? 33. Welk boek ligt op dit moment op uw nachtkastje? 34. Wanneer heeft u voor het laatst ontzettend gelachen? 35. Waar heeft u voor het laatst een nacht van wakker gelegen? 36. Wat is het grappigste dat u de laatste tijd heeft meegemaakt?


service

LISSERNIEUWS | DE HILLEGOMMER

DINSDAG 6 MEI 2014

19

Baarmoeder-dag

E

en eigenaar kwam langs met de probleemvraag dat zijn hond moeite had om haar ontlasting kwijt te raken. Het leek wel of de uitwerpselen eerst “door een wringer gehaald werden”. Een niet alledaags probleem, maar we pakten het aan. Bij het onderzoek van de buik bleek deze erg opgezet en gevuld. Voorzichtig werd de buik afgevoeld. Dat was pijnlijk. De man zei dat het wel leek of ze elk uur zieker werd. We namen bloed af en maakten een echo. Er was sprake van een ernstig ontstekingsbloedbeeld en op de echo zagen we een hele grote baarmoeder en vrij vocht in de buik. Er was al sprake van een beginnende buikvliesontsteking. Waarschijnlijk was de baarmoeder al ergens gescheurd. Dat maakte de prognose dubieus, maar de man wilde perse dat zijn hond een kans kreeg. Met vier man vlogen we naar de operatiekamer en de baliedames belden zoveel mogelijk afspraken voor het komende uur af. Dat gaf wat lucht: met een

Column Poespas

anesthesieassistente, twee chirurgen en een o.k. assistente gingen we aan de slag. In twee poten tegelijk brachten we infusen aan; met de lichtst mogelijk verdoving ging ze slapen. Bij het openen van de buik kwam de pus ons al tegemoet: het was gelukkig vers, de buik zelf was nog niet vuurrood ontstoken. Dan zou ze echt geen overlevingskans meer hebben. Na kort overleg besloten we door te gaan en de gigantische baarmoeder eruit te halen. Het leek wel of er tien pups inzaten. Met het apparaat, dat we ook gebruiken bij de laparoscopische operaties, brandden we de bloedvaten dicht en binnen vijf minuten was de baarmoeder buiten de buik. Ondertussen waren er tien flessen fysiologisch zout op lichaamswarmte gebracht en die gebruikten we om de buik te spoelen. Met de afzuigpomp haalden we al het vocht weer uit de buik. Na een half uur was haar buik weer dicht. Nu begon de gevaarlijkste periode: zou zich alsnog een fatale buikvliesont-

steking ontwikkelen? Ze bleef de hele dag in de ‘intensive care’ en mocht ‘s avonds naar huis om de volgende dag weer te worden opgenomen. Op die tweede dag werd ze helaas steeds zieker. Weer stonden we voor de keus: stoppen of doorgaan. Bij vervolg bloedonderzoek bleek ze zware bloedarmoede en veel te weinig eiwit in het bloed te hebben. Gelukkig hadden we transfusieplasma in de vriezer liggen en de eigenaar haalde ook nog een van zijn andere honden om als bloeddonor te fungeren. Feitelijk waren we met de eigenaar al bijna 48 uur aan het vechten om zijn hond te redden. Dat schepte zo’n band dat hij vijftien pakken stroopwafels had gekocht! De dag na de transfusies was ze voor het eerst weer fitter. En daarna werd ze elke dag weer een stukje beter. Met tranen in de ogen namen we afscheid van haar: vrolijk kwispelend liep ze de kliniek uit. Het was een heerlijk gevoel dat alle inspanningen niet voor niets waren geweest.

Lodewijk Kamps is dierenarts in Hillegom en vertelt wekelijks over zijn praktijk

Tips? Mail de redactie

Vrijwilligers gezocht: Speel-o-theek

NIEUWTJES?  Ons tippen kan via redactie@dehillegommer.nl of tel. 071-4022901. Daarnaast zijn wij ook erg nieuwsgierig naar uw mening over deze krant.

HILLEGOM

COLOFON Oplage 18.500 Verschijnt iedere dinsdag Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a Postbus 3066, 2220 CB Katwijk Tel: 071 4022901 Fax: 071 4032325 Hoofdredactie: Teuntje van Delft tel.: 06 12 74 64 78 e-mail: t.v.delft@ uitgeverijverhagen.nl Redactie: Marieke Voorn tel.: 06 49 44 96 32 e-mail: marieke.voorn@uitgeverijverhagen.nl redactie@lissernieuws.nl redactie@dehillegommer.nl Verslaggevers: Annemiek Cornelisse Arie in ‘t Veld Ilse Hesp Remco Out Lodewijk Kamps Kees van Zuijlen Advertenties: Meriam Mesman, 06-46094209 meriam.mesman@uitgeverijverhagen.nl Sluitingstijd advertenties: maandag 10.00 uur. Contactgegevens Binnendienst: Vincent Roos, 071-4091638 Rosita Haasnoot, 071-4091637 advertentie@uitgeverijverhagen.nl

 Welzijn Hillegom zoekt voor de Speel-o-theek vrijwilligers in verschillende functies.

Bestuursfunctie / Penningmeester Werkzaamheden: • opstellen jaarbegroting / jaarrekening • budget bewaking • belastingaangifte • kascontrole • incasseren van de contributie Gevraagd, iemand die: • minimaal 1 jaar beschikbaar is • meedenkt over het beleid en de praktische uitvoering daarvan • goed in teamverband kan werken en je bent bereid om taken van je collega bestuursleden over te nemen in dien nodig • het concept van de speel-o-theek een warm hart toedraagt • bereid is om mee te helpen tijdens

openingsuren. • accuraat en goed met cijfers is. Tijdsbesteding: In overleg

speel-o-theek en vindt het leuk om je hiervoor in te zetten. • handig is met de computer.

PR medewerker Werkzaamheden: • Persberichten opstellen om te plaatsen in een (school)krant om leden te werven en de speel-o-theek onder de aandacht te brengen. • Folders ontwerpen / verspreiden voor o.a. ledenwerving en activiteiten. • Contacten onderhouden met maatschappelijke organisaties en scholen om het belang van de speelo-theek voortdurend onder de aandacht te brengen. • Het meehelpen met het organiseren van opendagen en andere activiteiten.

Tijdsbesteding: In overleg.

Gezocht, iemand die: • ideeën heeft over hoe je een bijdrage kunt leveren aan het vergroten van de bekendheid van de

Vrijwilligers tijdens openingsuren Het gaat om de uren op: 1. Dinsdagavond van 19.30 – 20.30 uur 2. Woensdagmiddag van 13.30 – 15.00 uur 3. Zaterdagochtend van 9.30 – 11.30 uur Werkzaamheden: • openen van de speel-o-theek • aanspreekpunt zijn voor onze leden • innemen van speelgoed, controleren of het schoon en compleet is. • uitlenen van speelgoed. • verrekenen van kosten die samenhangen met lenen van speelgoed. • opruimen en afsluiten van de speel-o-theek.

Gevraagd, iemand die: • vriendelijk is naar zowel volwassenen als naar kinderen. • bij voorkeur interesse en kennis over speelgoed voor kinderen van 0 tot 12 jaar. • punctueel is enige affiniteit heeft met computers. • goed kan samenwerken met wisselende collegae Tijdsbesteding: Gemiddeld één tot twee dagdelen in de maand volgens het rooster. INFORMATIE

Voor meer informatie stuur een mail naar info@speelotheek-hillegom.nl, neem contact op met Muriël Brouwer 0252 521222 of kijk op onze website www.speelotheekhillegom.nl. Nieuwe vrijwilligers worden ingewerkt door ervaren collega.

PUZZEL

ns Maak ka t e k k a p l u m op een s s t i e t i l a w van het K tet!

Kwin

Van Dongen Uw Poelier Ammerlaan De Echte Bakker

Van der Meer keurslager

Bezorgklachten: Uitgeverij Verhagen, 071-4022901 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging Leveringsvoorwaarden: Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen zoals laatstelijk vastgesteld door Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissements-rechtbank te Amsterdam. U kunt onze leveringsvoorwaarden kosteloos bij ons opvragen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. De Hillegommer en LisserNieuws worden gratis huis-aan-huis bezorgd in respectievelijk heel Hillegom en Lisse. Daarnaast zijn de kranten ook los op een aantal verspeidingspunten in beide dorpen verkrijgbaar. De afhaalpunten voor Hillegom zijn: Albert Heijn, Dekamarkt, C1000 Van Beest, Zwembad, Gemeentehuis, Tabakshop Evers, Plus Van der Neut De afhaalpunten voor Lisse zijn: Bibliotheek, Gemeente, Digros, Hoogvliet, Boekhandel Grimbergen

Stuur uw antwoord uiterlijk 10 mei naar Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk of naar puzzels.lnhg@uitgeverijverhagen.nl. De winnaar van de puzzel van vorige week is: M. van Ewijk uit Lisserbroek. De prijs: bonnen voor een smulpakket van het Kwaliteitskwintet in Lisse. De oplossing van vorige week is: Iets van de daken schreeuwen.


10 en 11 mei komt de Romantiek in Keukenhof! Wat is er nu romantischer dan genieten van prachtige, klassieke muziek tussen vele bloeiende bloemen in een historische park uit 1857? Het weekeinde van 10 en 11 mei organiseert Keukenhof een Romantisch Weekend. U waant zich in de 19de eeuw, tussen mensen gekleed in romantische kledij. Op 5 podia in het park worden vele klassieke optredens verzorgd en het Scapino Ballet geeft voorstellingen van de danssensatie ‘Pearl’. Een picknick in het park en een bootje op de vijver maken de beleving compleet. Een perfect dagje uit voor Moederdag.

Kom genieten van de Romantiek in Keukenhof!

Voor meer informatie en ticketverkoop ga naar www.keukenhof.nl

Ln week 19 14  

LisserNieuws, 6 mei 2014