Page 1

Dinsdag 20 september 2011 - 22e jaargang nr. 38

Kledinginzameling in Katwijk Op donderdag 6 oktober vindt in Katwijk de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan van 16.00 tot 20.00 uur uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven bij Mevrouw van Tol, Valkenburgseweg 20. De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar de projecten van Cordaid Mensen in Nood. Al 2,5 jaar steunt Sam’s het Droogte Cyclus Project in Kenia. In dit project wordt de lokale bevolking geleerd om zich te wapenen tegen de droogte. Echter de situatie in de Hoorn van Afrika is dermate verslechterd dat de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) de noodklok luiden. Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de gesteunde projecten kunt u kijken op www. samskledingactie.nl of bellen naar 073-6871060

Voetsporen in het zand met Chris Onderstal Zondag kunt u in het radioprogramma ‘Voetsporen in het zand’ luisteren naar het indrukwekkende verhaal van Chris Onderstal. Zij is deze middag te gast en werkzaam in Malawi, één van de armste landen van Afrika. Vaste items in het programma zijn verder, een gedicht, een overdenking en een activiteitenagenda. De onderdelen worden afgewisseld door o.a. Opwekkingsliederen en ‘praise en worshipmuziek’. Voetsporen in het Zand wordt op zondagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur uitgezonden op RTV Katwijk.

Kledingbeurs Katwijk stopt Na meer dan 25 jaar tweemaal per jaar een kledingbeurs te hebben gehouden, moeten wij hiermee stoppen wegens gebrek aan opvolging. De geplande beurs voor 12 oktober gaat dus niet door. Wij willen iedereen bedanken, die ons hebben geholpen hiermee goede doelen te steunen.

Buurten bij de tandarts zie pag. 2

KATWIJK SPECIAAL Advertenties: (071)4022901 • advertentie@katwijkspeciaal.nl Bezorging: (071)4022901 • verspreiding@uitgeverijverhagen.nl

Redactie: 06-13017660 • redactie@katwijkspeciaal.nl

ELKE WEEK GRATIS IN 16.000 BRIEVENBUSSEN IN HEEL KATWIJK

Samen op zoek naar de beste plek

Gemeente en DSV tekenen intentieverklaring Zullen binnen enkele jaren een aantal senioren hun ‘haven’ hebben gevonden als de voorlopige plannen die nu op tafel liggen, gerealiseerd worden? Als het aan de gemeente en DSV Verzorgd leven ligt, zal dat zeker het geval zijn. Wethouder Daan Binnendijk en directeur/ bestuurder Gerard Herbrink van DSV tekenden vorige week donderdag de intentieverklaring waarin beide partijen zich sterk zullen gaan maken om het beoogde doel te bereiken: een mooie en verzorgde leefomgeving voor senioren.

High tea op Chr. Opleidingsschool Bibliotheek Katwijk vraagt klanten om hun mening

Door Piet van Kampen. De pijlen zijn gericht op een locatie in het op de tekentafel liggende plan Haven 2. Hierin zijn dan behalve zevenennegentig eengezinswoningen, in een appartementencomplex ook zestig woonunits voor senioren opgenomen. In het pand van Parlevliet dat in het plangebied staat, zullen dan na een grondige renovatie kantoren van DSV (Duinrand, Salem, Vlietstede) en eerstelijnsvoorzieningen voor directe zorg worden gehuisvest. “Wij willen DSV een plek kunnen geven dicht bij het centrum in een nieuwbouwgebied. De taak van DSV is dan om hier de juiste invulling aan te geven”, is de toelichting van Binnendijk. Met dat de juiste invulling geven doelde de bewindsman er op hoe DSV binnen haar organisatie gaat schuiven met de toekomstige voorzieningen. In dit licht wordt de sloop van het huidige Woonzorgservice centrum Huize Salem betrokken. Op het bestaande terrein zal geheel aan de eisen des tijds een nieuw complex verrijzen met alle zorgvoorzieningen van dien. De andere helft van het huidige aantal bewoners van Salem zal dan naar hun nieuwe haven in Plan Haven 2 verhuizen. De bedoeling is dat het wooncomplex in dit plan aan de waterzijde (het kanaal) wordt gebouwd, want het totaalaanzicht ‘moet smoel (uitstraling) hebben’ is de visie van Binnendijk. De laagbouw zal dan

24 september om 12.00 uur

Saton Optiek Halve Marathon Katwijk Door een foutieve vermelding in de aankondigingsadvertentie, is er onduidelijkheid ontstaan in de aanvangstijd van De Halve van Katwijk.

Wethouder Daan Binnendijk en directeur/bestuurder Gerard Herbrink van DSV leggen de kaarten op tafel. (Foto: Piet van Kampen) achter het seniorencomplex plaats vinden. De planning is dat medio 2014 alles gereed zal zijn.

Kneedbaar Gerard Herbrink is verheugd dat door de intentieverklaring de samenwerking met de gemeente belichaamd wordt. “We zijn blij met deze stap als formeel begin. Het is een nieuwbouwtraject waar we met elkaar voor staan”. Volgens hem kunnen in het plan zaken vorm worden gegeven die conform de richtlijnen van het kabinet zijn:

wonen en zorg gescheiden houden. Veiligheid, borg en zorg zullen gewaarborgd zijn. Maar plannen zijn plannen, ook al beginnen die in het huidige stadium al aardige vormen aan te nemen. Binnendijk hief echter nog wel een voorzichtig en waarschuwend vingertje omhoog. “De huidige plannen zijn nog kneedbaar”. Met andere woorden: er kan nog het een en ander aan worden gesleuteld. Dit ‘sleutelen’ zal dan door binnen de verantwoordelijke instanties van de gemeente moeten gebeuren, alvorens het licht op

groen kan worden gezet. Voorzichtigheid met betrekking tot het verwezenlijken van het plan Haven 2 is echter geboden. Gezien de huidige marktsituatie waarin projectontwikkelaars ook pas op de plaats maken, zou het wel eens kunnen zijn dat de realisatie en de oplevering in fases zal geschieden. Haven 2 is gebaseerd op de behoefte en de vraag in de markt. Ook de verhouding tot het bouwen van appartementen is gerelateerd aan vraag en noodzakelijke behoefte. “Wij mikken in dit plan ook op ‘doorstro-

mers’, licht de wethouder toe. Over parkeervoorzieningen: “Een ondergrondse parkeergarage zal er niet komen. Dat is onbetaalbaar”. Natuurlijk zal ook dit onderwerp nog tegen het daglicht worden gehouden en in de ‘nog kneedbare plannen’ kritisch worden bekeken. Met het bezegelen van de overeenkomst tussen de gemeente en DSV heeft laatstgenoemde partij echter een stuk zekerheid gekregen. Samen op zoek naar de beste plek voor senioren. Zo het er voor staat, zal deze er dan ook echt wel komen.

Bibliotheekwerk van nu en in de toekomst Het bestuur van de bibliotheek Katwijk en de gemeente hebben een nieuw ontwerp voor de bibliotheken in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg gemaakt. Het ontwerp beschrijft het bibliotheekwerk van nu en in de toekomst. “De bibliotheek van de toekomst wordt een multimediale ontmoetingsplaats.”. Het ontwerp bestaat uit een netwerk van bibliotheken in alle dorpskernen van de gemeente Katwijk.

Mijlpaal voor de Stichting Historisch Brandweermateriaal Katwijk Afgelopen donderdag is er een grote vooruitgang bereikt voor de SHBKW. (Stichting Historisch Brandweermateriaal Katwijk). Deze stichting, die onder andere uit een aantal fanatieke brandweermensen bestaat, hebben vorig jaar een oude DAF kikkermodel opgekocht om deze in originele staat terug te brengen. Het voertuig, met nummer 602, heeft dienst gedaan bij een bedrijfsbrandweer, waarna die is overgenomen door een particulier, die er niet aan toe is gekomen om het voertuig op te knappen. De SHBKW heeft het afgelopen jaar hard aan het voertuig gewerkt, maar donderdag was daar het moment: Het voertuig kon, na weken van geregel, naar de spuiter toe om zijn brandweerrode kleur terug te krijgen. Door middel van een zware berging wagen is de oldtimer van uit de oude redschuur aan de Rijnmond vervoerd naar een spuiterij in ‘t Heen in Katwijk. Daar zal deze twee weken staan om een nieuwe kleur te krijgen. Nadat deze klus geklaard is, zal het voertuig van binnen ook een likje verf krijgen, waarna er weer kan worden begonnen met opbouwen van het voertuig, zoals de pomp die voorop het voertuig behoort te staan, zal weer op zijn oude plek worden gezet. (Foto: shbkw.nl)

Problemen waar u niet uit komt? Onze deskundige, christelijke hulpverleners helpen u graag!

PSYCHOSOCIALE ZORGVERLENING DESKUNDIGE BEGELEIDING BIJ U THUIS Voor informatie, advies en aanmelding belt u onze centrale zorglijn:

Directeur Margreet Buwalda van de bibliotheek Katwijk licht toe: “De behoeften van bibliotheekgebruikers veranderen. De gebruiker van nu komt niet alleen boeken en muziek lenen maar deelt ook kennis en informatie en is steeds vaker online te vinden. Daarnaast is informatie in overdaad beschikbaar via verschillende kanalen en is digitalisering aan de orde van de dag. We willen dat de bibliotheek een multimediale ontmoetingsplaats is die mensen helpt hun weg te vinden in de overvloed van informatie, ze op ideeën en in gesprek met anderen brengt.” De gemeente onderschrijft het belang van een bibliotheekvoorziening die aansluit bij de behoeften van huidige en toekomstige inwoners. Burgemeester Jos Wienen: “We groeien tot ongeveer 80.000 inwoners. Een gemeente van deze omvang vraagt om een passend bibliotheeknetwerk voor alle dorpskernen. Het netwerk bestaat uit bibliotheekservicepunten ondergebracht bij andere instellingen, kernbibliotheken als onderdeel van

reclamedrukwerk handelsdrukwerk familiedrukwerk pod en variabel boeken

.ZIVSMV[\ZII\ I?>3I\_QRSŒ___IOI\PW[\P]Q[bWZOVT D I E B I J Ú PA S T .

Nu ook in Duinen Bollenstreek

multifunctionele accommodaties en een ‘surplus’ kernbibliotheek in Katwijk aan Zee. Denk aan een Grand Café, internetaansluitingen, een Gamezone, een studiecentrum, werkplekken voor zelfstandig ondernemers, conferentieruimte en een filmzaal. Deze bibliotheek met extra functies is aantrekkelijk voor doelgroepen waar de traditionele bibliotheek de aansluiting mee kan verliezen, bijvoorbeeld jongeren. Daarnaast betekent het een toegevoegde waarde voor het centrumgebied van de gemeente: de plek waar een aantrekkelijk winkelcentrum, enkele bijzondere voorzieningen en strand en zee al aantrekkingskracht hebben. De bibliotheek en het centrum versterken elkaar op deze manier over en weer.” Burgemeester Wienen en directeur Buwalda realiseren zich dat het nieuwe ontwerp betekent dat er geïnvesteerd moet worden in de bibliotheek. Beiden zijn echter van mening dat niet tijdig inspelen op de ontwikkelingen op termijn het einde kan betekenen van het bibliotheekwerk in onze gemeente: “Nu is het moment gekomen het nieuwe concept voor het bibliotheekwerk in onze gemeente vast te stellen, zodat wij een passend antwoord kunnen geven op de ontwikkelingen van vandaag en morgen.”, aldus directeur Buwalda en burgemeester Wienen. Naar verwachting vindt behandeling van het nieuwe ontwerp plaats in de vergadering van de commissie Welzijn van oktober.

Getijden

ontwerp | DRUK | PRINT

(010) 264 07 77 ZORG

DEZE WEEK

Ambachtsweg 7a | 2222 AH Katwijk | 071 408 14 97 | info@drukkerijallin.nl | www.drukkerijallin.nl

Hoog -

Di. Wo. Do. Vr. Za. Zo. Ma.

19 sept. 20 sept. 21 sept. 22 sept. 23 sept. 24 sept. 25 sept.

07.42/19.58 08.21/20.38 09.07/21.38 10.58/23.59 12.28/------13.43/01.09 14.28/01.58

*tijden Meetpost Noordwijk

Di. Wo. Do. Vr. Za. Zo. Ma.

19 sept. 20 sept. 21 sept. 22 sept. 23 sept. 24 sept. 25 sept.

03.36/15.56 04.37/16.57 05.16/17.52 06.37/18.57 07.57/20.27 09.26/21.36 10.41/22.36

Laag

In de advertentie werd de ‘oude’ aanvangstijd aangegeven, namelijk 10.30 uur voor de Rabo jeugdloop en 11.00 uur voor de overige afstanden. Met ingang van dit jaar zijn de aanvangstijden echter aangepast om de wedstrijd nog aantrekkelijker en toegankelijker te maken voor een groter publiek. De juiste starttijden zijn als volgt: De Rabo jeugdloop 11.30 uur en de Businessrun, 5, 10 en 21,1 km om 12.00 uur. Heeft u zich nog niet ingeschreven? Voorinschrijven is nog steeds mogelijk bij Running Center, Princedwarsstraat 2a te Katwijk. Ook kunt u zich op de dag van de wedstrijd tot 1uur voor de start inschrijven bij Beachclub Zomers, t.o. Boulevard 109, 2225 HC Katwijk. Meer informatie www.avrijnsoever. nl of www.halvevankatwijk.nl.

S U I T C O M P A N Y

VERBOUWINGSUITVERKOOP Alle Hugo Boss

20% ng korti

,04566.4t4)*354t8*/5&3+"44&/t4/&",&34 +"$,4t16--07&34t1"/5"-0/4 HAARLEMMERSTRAAT 84 - LEIDEN - TEL. 071-5149540 ZONDAGS GEOPEND. WWW.THESAINT-MODE.NL

Voorkom teleurstelling: wacht met aanvraag ID-kaart De gemeente Katwijk gaat inwoners van 14 jaar en ouder die tussen 29 juli en 9 september. een identiteitskaart hebben aangevraagd de in rekening gebrachte kosten terugbetalen. In totaal gaat het om ongeveer 700 inwoners. Aanvragen van voor 29 juli, ongeacht de leeftijd, komen hiervoor niet in aanmerking. Het terugbetalen van de kosten heeft te maken met een uitspraak van de Hoge Raad dat gemeenten geen geld mogen vragen voor het verstrekken van de Nederlandse Identiteitskaart. Door deze uitspraak is het voor burgers van 14 jaar en ouder mogelijk voortaan een gratis ID-kaart aan te schaffen. Ook bij de gemeente Katwijk komen de laatste dagen meer aanvragen voor ID-kaarten binnen. In verband met voorraadproblemen bij de leverancier kunnen deze pas na 11 oktober verwerkt worden. De gemeente adviseert inwoners daarom te wachten met het aanvragen van de ID-kaart tot na 11 oktober. Katwijk volgt de richtlijnen van het Rijk. Hierin staat dat alleen de aan-

vragen tussen 29 juli en 9 september vergoed worden en dat voor nieuwe aanvragen geen kosten in rekening worden gebracht. Meer informatie vindt u onder ‘actueel’ op www.katwijk.nl.

Chapel of worship

Het is weer zover! Vrijdagavond 16 september is er weer een Chapel of worship. U bent weer van harte uitgenodigd in de kapel aan de 1e Mientweg ingang oude vliegkamp om te komen zingen tot Zijn lof en Eer, olv een praiseband. Aanvang 20.00 uur, de koffie staat klaar.


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 20 SEPTEMBER 2011

Geestelijk Gezien

G

Op adem komen tijdens Crosspointdienst Je zal het maar hebben: een burn-out. Bijna iedereen krijgt er wel mee te maken. Als je het al niet zelf overkomt, dan ken je wel iemand in je omgeving. Een burn-out kan behoorlijk in iemands leven ingrijpen. Dominee Jan Schippers weet er alles van. Zelf zat hij ook enkele jaren met een burn-out thuis. Nu spreekt hij er over tijdens de Crosspointdienst van 25 september in de Baptistengemeente Katwijk. “Niet iedereen zal het feitelijk hebben gehad,” weet Schippers. “Maar iedereen kent vast wel een collega, buurman, familielid of vriend die een burn-out heeft gekregen.” Volgens Schippers is een burn-out misschien wel een verzamelnaam van vele aandoeningen die in toenemende mate voorkomen bij deze stressvolle maatschappij. “Soms lijkt er geen einde aan te komen,” weet ook Schippers uit eigen ervaring. Een aantal jaar lang had Schippers te maken met een flinke burn-out. Nu is hij weer hersteld. Schippers: “ Ik ben beter gaan relativeren. Wat is nu echt belangrijk? Mijn vrouw, kinderen en familie. Dat is écht belangrijk. Mijn werk staat nu veel lager in de rangorde, terwijl dat voorheen ´alles´ was.” Vanuit de Bijbel wil Schippers laten

Worship- en zendingsavond in de Ark

Nieuw seizoen Maranatha Bijbelkring

Op Zondagavond 25 september, is er in de Evangelische gemeente DE ARK in Noordwijk een worship met de Katwijkse gospelformatie Mission Grace. Tevens zal Chris Onderstal op deze avond een presentatie geven over haar werk in Malawi.

Op maandagavond 26 september start het nieuwe seizoen van de Maranatha Bijbelkring. Het thema van de studies is: ‘ Herken de profetieën in onze tijd’. Het gaat om profetieën uit het Oude en uit het Nieuwe Testament. Sommigen ervan zijn al vervuld, maar andere nog niet. Sommige woorden uit de Bijbel komen verrassend dichtbij als het gaat over allerlei elkaar opvolgende natuurrampen, of de roep om een sterke leider, die alle problemen op zal lossen. Lees uw Bijbel en vergelijk het eens met gebeurtenissen in de huidige tijd! Kom gerust langs, iedereen is van harte welkom, ongeacht kerkelijke gezindte. Ds. H.G. Koekkoek uit Alphen aan de Rijn, zal deze avond spreken. De deuren gaan open om 19.45 uur en de Bijbelstudie begint om 20.00 uur. De toegang is vrij, wel wordt er een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. Plaats: De Duinroosschool aan de Prinses Irenelaan 49.

Chris Onderstal : Ik werk vanuit liefde voor anderen. Mijn motivatie ligt in mijn geloofsovertuiging. Die liefde wil ik uitdragen aan de weduwen en wezen in Malawi. Waar hoop is, is geloof; waar geloof is, is liefde; en waar liefde is, gebeuren wonderen. Mission Grace mede ondersteunt Chris Onderstal via Ahava Ministries. In de afgelopen jaren heeft Mission Grace vier CD’s uitgebracht met voornamelijk eigen geschreven Nederlandstalige

liedjes, die veel mensen tot zegen zijn geweest. Ook worden ze steeds meer gedraaid in radioprogramma’s van de EO en GrootNieuwsRadio. Daarnaast heeft Mission Grace een uitgebreid repertoire van bekende Nederlandstalige en Engelstalige praise & worshipliederen omdat alle groepsleden binnen hun gemeentes veel ervaring hebben opgedaan met het begeleiden van samenzang en speciale lofprijzingsen aanbiddingsdiensten. Aanvang van deze avond is om 19.00 uur, in De Ark Pickeplein1 2202CK Noordwijk. Meer info over het werk van Chris Onderstall en Mission Grace vind u op: www. ahava-malawi.com en www.missiongrace.nl. Toegang vrij. Wel word er een collecte gehouden voor het werk in Malawi.

Dominee Jan Schippers (Foto: PR) zien dat er een tijd van werken en een tijd van rust bestaat. “Er moet een balans komen tussen al ons werk en gestress en onze dagelijkse rust. De Bijbel laat ons zien dat we ook gewoon mogen genieten.” En genieten dat kan ook tijdens de laagdrempelige Crosspointdienst. Behalve de prediking en de muziek, is er ook een herkenbare humoristische sketch over dit onderwerp. De Crosspointdienst zal plaatsvinden in Tripodia, Hoornesplein 155 te Katwijk. Aanvang 10.00 uur. Entree en koffie na afloop zijn gratis. Iedereen is van harte welkom. Kinderopvang en zondagschool is aanwezig.

Maak kennis met het christelijk geloof Bent u geïnteresseerd geraakt in het christelijk geloof en wilt u er graag meer van weten? Of zou u graag uw geloofskennis weer wat op willen frissen? Dan is de cursus ‘Op weg met het geloof ’ misschien wel iets voor u of jou! Deze kennismakingscursus over het christelijk geloof bestaat uit 6 gezellige avondbijeenkomsten. Op de avonden wordt ingegaan op diverse kernpunten van het christelijk geloof. Aan de hand van een PowerPoint-presentatie gaan we op een ontspannen manier met elkaar in gesprek over onder meer de volgende onderwerpen: Bestaat God eigenlijk wel? Wie is Hij dan? Heb ik Hem nodig? Wat betekenen het leven, het sterven en de opstanding van Jezus? Wie is de Heilige Geest en wat doet Hij? Er is daarbij alle ruimte voor alle vragen. De cursus wordt gehouden op 6 dinsdagavonden. De geplande datums zijn: 4 oktober, 11 oktober, 25 oktober, 8 november, 22 november en 29 november. We komen bij elkaar in een zaaltje van de Ichthuskerk. We beginnen om 20.00 uur en sluiten de avond om ongeveer 22:00 uur af. Inlopen kan vanaf 19:30 uur. We beginnen altijd met koffie of thee en wat lekkers. Er wordt ook gezorgd voor een hapje en een drankje. De cursus is bedoeld voor iedereen van 18 jaar en ouder. Deelname aan de cursus is gratis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: John Zuijderduijn. Tel: 071-4074552 of e-mail: mojo@casema.nl. Of kom op dinsdag 4 oktober gerust langs!

Maatschappelijke stage bij Bijbelclub Komend seizoen nodigt de Bethel Bijbel Club niet alleen jonge kinderen vanaf 5 jaar uit om gezellig op woensdagmiddag naar de club in de Pniëlkerk te komen, maar zet zij haar deuren ook graag open voor tieners die nog een invulling zoeken van hun maatschappelijke stage. Er is dringend behoefte aan nieuwe vrijwilligers die de leiding komen versterken en daarom biedt de club d.m.v. een stage graag de mogelijkheid om kennis te maken met het clubwerk. Middelbare scholieren die geïnteresseerd zijn, kunnen contact opnemen met Aafje van Bommel (4030565 of 06-44005263). Binnenkort wordt de stage ook geplaatst op de site van VIPKatwijk. Wie de tienerleeftijd al is gepasseerd, maar nog op zoek is naar leuk vrijwilligerswerk, mag vanzelfsprekend ook reageren! Voor mogelijke vrijwilligers, maar natuurlijk vooral voor alle kinderen vanaf 5 jaar is er op de vrolijke startmiddag van woensdag 21 september a.s. de kans om tussen 14.00 en 15.30 uur kennis te maken met de Bethel Bijbel Club. De kinderen kunnen met een strippenkaart allerlei leuke spelonderdelen doen. Aangezien op deze eerste middag ook jongere broertjes en zusjes welkom zijn, mogen de begeleidende (groot) ouders gezellig blijven en een kopje thee/koffie drinken.

Wijkavond Andreas Op Prinsjesdag 20 september is er weer een wijkavond van de Andreaswijk. Aanvang: 20:00. Locatie:Kerkhaventje op de Boulevard. Thema: Jezus is Koning! Medewerking van Gerhard Haasnoot (orgel) en de zanggroep Immanuel. Mis deze kans niet om een heel bijzondere Prinsjesavond mee te maken.

Ouderenmiddag van Bethelwijk

Zeezangdienst met de Mannenzanggroep Sion Zaterdagavond 24 september aanstaande wordt de jaarlijkse Zeezangdienst van de Mannenzanggroep Sion gehouden. Deze vindt plaats in de Oude Kerk aan de Boulevard in Katwijk. De leiding is in handen van ds. J. G. Meynen uit Haarlem, zeker geen onbekende in Katwijk. Het thema van de Zeezangdienst is: ‘Een lied voor mijn Koning’. Tevens zal de nieuwe cd gepresenteerd worden. Speciale gast op deze avond is The Filey Fishermen’s Choir uit Filey. Filey is een visserplaatsje gelegen aan de oostkust van Engeland, iets onder Scarborough, wat bij de oude ‘Kattukse’ visserlui bekend in de oren moet klinken. Het koor is opgericht in 1960. Sion onderhoud sinds enkele jaren een warme en

vriendschappelijke band met dit koor. Zij zullen tijdens de Zeezangdienst bekende geestelijke liederen ten gehore brengen. De Mannenzanggroep Sion, onder leiding van Aldert-Jan van Duijn, zal een aantal liederen van de nieuwste cd zingen. En uiteraard is er ook samenzang. Het orgel wordt bespeeld door Jaap Nijgh. De toegang tot de avond is gratis. Wel zal er bij de uitgang een collecte zijn. De opbrengst hiervan gaat in zijn geheel naar het evangelisatie-echtpaar Van Bloois. Zij varen op de Logos Hope, het schip van Operatie Mobilisatie. Meer informatie hierover is te vinden op www.behoudenvaart.eu. De aanvang van de Zeezangdienst is 19.30 uur en de Oude Kerk is open vanaf 19.00 uur. (Foto: PR)

Jeugdgroep Rehoboth 25 jaar - Reünie! Toen het oktober 1986 was, besloot een klein groepje mensen een jeugdgroep op te richten met de naam ‘Jeugdgroep Rehoboth’. Nu, 25 jaar later, is deze christelijke jongerengroep levendiger dan ooit! En om dit te vieren gaan we met z’n allen een feestje houden. Op 24 september van 16:00 - 20:00 ben jij van harte welkom om dit jubileum te vieren in de Poolster (adres: Poolster 6, 2221 NT Katwijk). Samen met alle (oud-)leden van de Rehoboth! Er is een drankje en een hapje, sketches en natuurlijk gezellig bijkletsen met je oude Re-

hoboth-vrienden! Dus voel je welkom en meld je aan! Je kunt je opgeven voor deze avond via e-mail: reunie@jeugdgroep-rehoboth.nl of via tel. 071-4023981 (Corrie vd Plas). Entree-kosten zijn 5 euro p.p, wat je kan betalen op de reünie zelf. Mocht je het leuk vinden: neem gerust wat oude foto-boeken mee! Mocht je zoiets mee willen nemen, graag even doorgeven aan bovenstaande adressen. Zegt het voort, 24 september 2011 - 16:00 uur - reünie Jeugdgroep Rehoboth! Wij zullen vast wat adressen gemist hebben, dus nodig alle oud-Rehobothleden uit die je kunt bereiken!

Koffieochtend vrouwen-contactgroep ‘Hanna’ Op D.V. woensdag 5 oktober hoopt vrouwencontactgroep ‘Hanna’ weer een koffieochtend te houden dat in het teken zal staan van een high tea. Op deze ochtend zal niet alleen voor lichamelijke voeding gezorgd worden, maar ook voor geestelijke voeding door het lezen uit Gods Woord, het bidden en de gesprekken met elkaar in ongedwongen sfeer. U kunt zich tot uiterlijk 30 september opgeven bij Andrea Haasnoot per telefoon: 071-8888691 of per mail: andreavanbeelen@hotmail.com. De plaats van ontmoeting zal zijn in de unizaal. Vanaf 9.15 uur bent u van harte welkom en staat de koffie en de thee klaar. De ochtend zal om 9.30 uur beginnen.

Van harte willen wij de ouderen uit onze wijk, maar ook daarbuiten, uitnodigen op onze wijkmiddag op donderdag 22 september in de de grote zaal van de Pniëlkerk. Een middag van onderlinge ontmoeting en gezellig samenzijn, maar ook een moment van samen zingen, bidden en lezen uit Gods Woord. Deze middag hebben wij Nico Haasnoot uitgenodigd die op zijn eigen wijze wil vertellen over de tijd dat hij bij de brandweer zat, ook wil hij ons wat tips meegeven over de brandveiligheid in onze omgeving. Wij nodigen u uit, om er samen een mooie middag van te maken. Aanvang 14:30 uur. inloop en koffie vanaf 14:15 uur.

UITNODIGING De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat ‘kantelen’. Wat houdt deze ‘Kanteling’ dan precies in? De Wmo adviesraad nodigt u samen met de gemeente Katwijk uit voor de bijeenkomst

‘Van Recht op Zorg, naar Zorg op Maat’ Eerst vertellen we u wat de Kanteling inhoudt. Daarna gaan we samen op zoek naar oplossingen op maat voor mensen die belemmeringen ondervinden in het leven van alledag. Dit kunnen belemmeringen zijn in en om het huis, maar ook belemmeringen om mee te doen met sociale activiteiten. Een belangrijk punt hierbij is dat er ook gekeken gaat worden naar wat familieleden, buren, vrienden en vrijwilligers kunnen betekenen om de belemmeringen weg te nemen. Een spel van acteurs maakt duidelijk hoe een gesprek tussen de gemeente en u in de toekomst plaats kan gaan vinden. Het is van groot belang dat u daarbij aangeeft wat u als prettig en zinvol ervaart, want de ‘Kanteling’ is één van de belangrijkste onderwerpen in het nieuw op te stellen Wmo beleidsplan 2012 - 2015. Graag nodigen wij u uit op donderdag 6 oktober van 20.00-22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in de Burgerzaal van het gemeentehuis te Katwijk. Aanmelden is niet verplicht maar wel gewenst. U kunt dat doen via een e-mail naar mamaa2@katwijk.nl

Afsluiting jubileumjaar R.K. Parochiekerk met kado, Kozakken en kontakten

Zingend Geloven met Jeruël Op zondag 25 september is er weer een Zingend Gelovendienst in de Vredeskerk Voorstraat 35 te Katwijk aan Zee. Aanvang 18.30 uur. Voorganger in deze dienst is Hugo Reitsema. Het Bätzorgel wordt bespeeld door de vaste organist Rob van Efferink. Als pianist zal hij een improvisatie verzorgen over een zeer bekende melodie uit het geestelijk repertoire. De gemeente zingt mooie, bekende psalmen, gezangen en geestelijke liederen , zoals “Lichtstad “” e.a. Medewerking wordt verleend door de Mannenzanggroep Jeruël te Rijnsburg. Begeleider is Ronald van Delft. De groep zingt o.a. ‘Zouden wij ook eenmaal komen’, “Gouden harpen ruisen”, ‘Jezus die mijn ziel bemint’ e.a. Na afloop drinken we met elkaar koffie en praten we na over deze dienst. Bovendien wordt er een CD-opname gemaakt zodat u deze kunt bestellen. Opbrengst volledig voor het orgelfonds. Neemt u gerust uw kennis of buur mee.

Vesperviering in de Open Hof Op zondag 25 september om 19.00 uur is er weer een Vesperviering. Het is de eerste Vesperviering van het nieuwe kerkelijk jaar en de tweede zondag van de herfst. Elk van de Vespers die we vieren heeft een eigen karakter met een doorlopende lijn van lezingen. We volgen steeds een sobere, eenvoudige liturgie waarbij zang en meditatie een rol spelen. De voorganger van deze éérste Vesperviering is Ds. E. Oort Muzikale medewerking is er van Cees Wassenaar en onze Cantor Gerda Schoneveld. Iedereen is van harte Welkom op 25 september om 19.00 uur In de Open Hof Kerk, Rijnstraat 18 Katwijk a/d Rijn.

f e i s u l c n i n e r u t n o m k r Me r o o v N E Z A L G N E L L I R B N E Z J I R P e p r e h c s r e p su Katwijk. Noordzeepassage 101 2225 CD T 071.4013305

Adviesraad Katwijk

(Foto: PR) In het weekend van 1O en 11 september werd het jubileumjaar ‘Honderd jaar R.K. Parochiekerk’ van de R.K. Parochie H. Joannes de Doper te Katwijk afgesloten. Op zaterdag konden belangstellenden de kerk bezoeken en luisteren naar optredens van de koren De Vrolijke Noot en Vocalis, het Angelusklokje kon worden bewonderd, de toren kon worden betreden en had men alles gezien dan was er in de grote zaal van ‘de kleine Joannes’ de tentoonstelling van ‘De Roomsche Santjes’, een fototentoonstelling en vertoonde Riet van Tol de door haar geschilderde iconen. Met de catering op het kerkplein was het al met al een gezellige Open Monumenten Dag. Deze werd gevolgd door een feestavond voor de parochianen met ook de trekking van de ‘jubileum - altijd prijs - loterij’ waar alle 1O4 prijzen een gelukkige eigenaar zouden krijgen. Deze trekkingslijst is binnenkort op de parochiële website www. joannesdedoper.nl en in lokale bladen terug te vinden. Met het improvisatie cabaret van ‘Op sterk water’ werd er in de kerk genoten van een spetterende voorstelling met een grote inbreng van parochianen en het wierookoptreden van ‘C.O.C.K.’ is nu al een parochieanekdote. De avond was verder een sfeervolle ontmoeting van parochianen.

Hangt aan de pilaar Zondag 11 september werd met de

vierde themaviering het jubileumjaar afgesloten. ‘Pastoor Hendriks’ verscheen voor de laatste keer als bouwpastoor uit 1911 om te vertellen over de verandering in honderd jaar kerkgebouw. Zo stond hij op de ladder om aan te geven waar tot het Tweede Vaticaans Concilie de preekstoel hing aan de eerste pilaar zodat de eerste rijen kerkgangers bij de preek zich moesten omdraaien. De vitaliteit van deze parochie werd aangetoond door de inwijding van Anneke Noordermeer door pastoor Hagen als gebedsleider. Onder klaterend applaus werd zij verwelkomd door de medeparochianen.

Vaandel Deze viering werd opgeluisterd door het Oeral Kozakkenkoor o.l.v. Gregor Bak wat de bomvolle kerk na afloop nog verraste met een optreden met een paar wereldlijke liederen. Na afloop kwam de echte afsluiting in de grote zaal van ‘de kleine Joannes’ waar aan kapelaan Kuik een door de quiltgroep ‘Bonnette’ gerestaureerd vaandel van Sint Willibrordus werd aangeboden. Deze quiltgroep gaat ook voor de viering van Sint Jansdag in 2O12 van alle lapjes met wensen van parochianen een quilt maken van het kerkgebouw. Een beter teken dat de parochie groeit en boeit is er niet en daar werd tot slot dan ook met elkaar op geproost. Voor de foto’s en filmimpressies kunt u binnenkort op de parochiële website terecht.

Open Huis: vrijdag 15.30-16.30 uur Kom kijken in onze nieuwe praktijk Irislaan 281A, 2343 CM Oegstgeest

www.m2tandartsen.nl

Het NIEUWSTE NIKE montuur inclusief glazen voor slechts €199,-* * standaard enkelvoud ige cyl 2.00. vraag in de winkglazen sterkte van +4.00 tot -6.00, el naar de prijzen van andere glazen...

Leiderdorp. Winkelhof 11 2353 TR T 071.5413580


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 20 SEPTEMBER 2011

OWEL keurslager

(geldig van maandag 19 t/m zaterdag 24 september)

Ovenheerlijk!

)PPSOFTQMFJOt2221 BE Katwijk UFM tXXXPXFMLFVSTMBHFSOM

Tel. 06-34198015 Iedere zaterdag op het Marktplein van Katwijk! Geopend van 08:30 tot 18:00 uur

(H)eerlijk rundvlees regelrecht van de boerderij!

Malse riblappen 2e 500 gram

HALVE PRIJS

(K)EUROKNALLERS (Iedere week scherpe aanbiedingen v.a. 1 euro)

1 KG GEKRUID GEHAKT â‚Ź 5 00 1 KAASSCHNITZEL â‚Ź 1 95 HACHEEPAKKET 500 GR. + KRUIDEN + UIEN â‚Ź 5 HOORNESPLEINBALLEN 3 HALEN 2 BETALEN 50

SPECIAL Haas in het groen SALADEAANBIEDING Eiersalade BROODJE VAN DE WEEK Broodje Owel

KEURSLAGERKOOPJE

Haring �vers van het mes�

210 95 150 gram â‚Ź 1 00 van â‚Ź 4,50 voor â‚Ź 4 100 gram

â‚Ź

Hacheepakket (vlees + uien)

5 voor â‚Ź 5,10 voor â‚Ź 10,-

2 x 500 gram SPECIAL

Haas in het groen 100 gram VLEESWARENKOOPJE

Per stuk â‚Ź 1,20

5 Haringen & Makreel of emmertje zuurwaar naar keuze nu â‚Ź 8,Lekkerbekjes 4 stuks voor â‚Ź 10,Familiezak Kibbeling voor â‚Ź 7,-

Shoarma pakket vlees,broodjes en saus UIT EIGEN KEUKEN

Zuurkoolstamppot

Vrijdag:

Kipcurryschotel, lekkere roerbakschotel met kipfilet, groenten, aardappel en currysaus.

Maandag:

Oma’s pannetje, heerlijke vers gemaakte schotel met kip, groenten en oma’s heerlijke saus.

Verse kiploempia

Dinsdag:

Italiaanse pastaschotel, heerlijke italiaanse schotel met veel

per stuk van â‚Ź 1,75 ......... voor

per stuk â‚Ź 0,99............ 4 voor

â‚Ź 1,50 â‚Ź 3,60

Elke dag VERSGEGRILDE KIP!

Zuidstraat 84 • 2225 GZ Katwijk

Al 38 jaar een begrip in kip!

Telefoon / Fax: 071 - 401 69 54 E-mail: poeliersbedrijfsterk@ziggo.nl

AUTOBEDRIJF

Ook in het weekend! Bel: 06 12595679 | bardemusketier@orange.nl bardemusketier@orange nl

5 95 6 95

3 Biefstukken 3 Kogelbiefstukken IEDERE WOENSDAG:

575 5 25

Kilo rundergehakt

5

50

IEDERE DONDERDAG:

dubbel zegeldag

5 50

3 cordon bleu’s

3

75

IEDERE VRIJDAG:

5 50

3 Kophaasjes

Koninginneweg 59 - 2225 HJ Katwijk (ZH) Tel. 071-4013200 - www.vooys.keurslager.nl

De Waal Malefijtstraat 113 2225 LX Katwijk aan Zee

Kip-satĂŠschnitzel

Kosten: ,Vanaf â‚Ź 5 r uu p.p. per

2

10

Vooys, keurslager

Poeliersbedrijf

met verse groente, kipfilet en ei.

• Familiefeest • Verjaardag • Receptie • Reßnie • Bruiloft • Bedrijfsfeest

IEDERE DINSDAG:

Kilo gemengd gehakt

VERS VOORDEEL

Sterk

Donderdag: Bami met satĂŠ, onze zelfgemaakte bami is lekker en gezond, bereid

Voor uw:

5 50

Aanbiedingen zijn geldig van 19-09-2011 t/m 24-09-2011.

en groenten.

Uw feest in ’Bar de Musketier’

4 Gepaneerde schnitzels

GRATIS 100 gram tonijnsalade

portie

Shoarma roerbakschotel, heerlijk schotel met mals varkensvlees

gehakt, verse groenten en pasta

595

Bij 150 gram gebraden fricandeau

Deze week uit onze warme pan van 16.30 tot 18.00 uur (van 21 t/m 27 september) De prijs voor 100 gram is â‚Ź 0,99 Woensdag:

IEDERE MAANDAG:

ldi

295

ij

samen â‚Ź

bi di

BELEGPAKKET HSFricando HSBoterhamworst KEURKOOPJE

Geen zin om lang achter het fornuis te staan, maar wĂŠl zin in iets speciaals? Met onze Specials bent u zo klaar! Dit zijn bijzondere en altijd verse vleesgerechten, uit de keuken van uw kwaliteitsslager. Deze week: Haas in het groen, een verrukkelijke, ovenklare combi van stukjes varkenshaas, prei, champignons en room, afgegarneerd met mozzarella. Zo gemakkelijk was koken nog nooit!

G. DOL

Suzuki Swift 1.3 GLX, ’07 ........................................................................ ₏ 9.450,Suzuki SX4, ’06 ....................................................................................... ₏ 9.250,Peugeot 307 SW, 72.000 km, ’05 .......................................................... ₏ 8.950,Mitsubishi Colt CZ3, 35.000 km, airco, ’08 ............................................ ₏ 7.950,Opel Meriva, 50.000 km, ’03................................................................... ₏ 6.950,2x VW Polo 1.2, 58.000 km, ’04 ............................................ ₏ 5.950,- / ₏ 7.950,Renault Scenic, airco, ’04. .............................................. v.a. ₏ 3.950,- / ₏ 7.950,2x Toyota Aygo, ’06. ....................................................... v.a. ₏ 5.950,- / ₏ 6.950,3x CitroÍn C3, 50.000 km, airco, ’05 ..................................................... ₏ 6.950,3x CitroÍn C2, 77.000 km, ’06 ....................................... v.a. ₏ 4.950,- / ₏ 6.950,2x Opel Zafira 1.8, airco, 90.000 km, ’01, ’05. ....................................... ₏ 6.950,Skoda Fabia 1.2, 43.000 km, ’05 ........................................................... ₏ 5.950,VW Passat TDI, ’04 ................................................................................ ₏ 6.950,BMW 2.3 Cabrio Z3 Roadster ................................................................ ₏ 6.450,Fiat Punto ELX, 50.000 km, ’04.............................................................. ₏ 5.950,Peugeot 107, 23.000 km, ’03 ................................................................. ₏ 5.950,Nissan Micra 1.2S, airco, ’05 .................................................................. ₏ 5.950,Hyundai Accent, 60.000 km, ’03............................................................. ₏ 3.950,2x Renault Twingo, bj. ’04/’05 ................................................................ ₏ 3.950,Opel Corsa, ’01 ....................................................................................... ₏ 2.750,2x Daewoo Nubira + Lanos, LPG 3, airco, ’01 ..................................2x ₏ 1.950,30x div. inruilers ................................................................................v.a. ₏ 500,AUTOMATEN Toyota Auris, automaat, 30.000 km, ’08 ................................................ ₏14.950,Toyota Starlet, automaat, 55.000 km ...............................................v.a. ₏ 3.950,Nissan Micra, automaat, ’93 .............................................................v.a. ₏ 1.950,CABRIOLET BMW 328CI, ’00 automaat ..................................................................... ₏11.950,3x VW Golf Cabriolet automaat ............................................ ₏ 3.950,- / ₏ 4.950,Opel Astra Cabriolet................................................................................ ₏ 1.950,BESTELWAGENS Iveco, lang hoog, ’08............................................................................... ₏10.950,4x Opel Vivaro, ’02, ex. dubb. cab. ....................................... ₏ 4.950,- / ₏ 7.950,Opel Combo 1.7 DTi, 86.000 km, ’05..................................................... ₏ 5.950,2x VW Caddy, Diesel SDi, ’98/’99, ’04/’05 ............................ ₏ 2.950,- / ₏ 5.900,2x Renault Trafic ’03/’06 ......................................................................... ₏ 5.250,3x Renault Kangoo diesel, ’05/’06 ......................................... ₏ 2.450,- / ₏ 3.950,-

DĂŠ partner op het gebied van administraties en fiscale aangelegenheden voor het MKB, Non-Profit organisaties en particulieren. Wij leveren een perfecte dienstverlening op het gebied van: Â…#PFLIPVEJOHFO Â…'JTDBMFFOCFESJKGTBEWJTFSJOH Â…-PPOBENJOJTUSBUJFT Â…'JOBODJFSJOHTBBOWSBHFO Â…#FMBTUJOHBBOHJGUFO Â…#FHFMFJEJOHTUBSUFOEFPOEFSOFNFST Wij bieden onze dienstverlening aan tegen een scherpe prijs. Maak vrijblijvend een afspraak met ĂŠĂŠn van onze adviseurs of bezoek onze website www.adm-onderwater.nl. Ons kantoor is gevestigd op Ankerplaats 142, 2224 TZ Katwijk, telefonisch bereikbaar op 071-4012916, of per email info@adm-onderwater.nl

15 R

JAA

15T% ING

KOR

SIMON LÉVELT LEIDEN

15 JAAR! 15% korting op het gehele assortiment Van 17 t/m 25 september

TE KOOP:

EENGEZINSWONING

PROBEE

R NU

GRATIS EE

Factor Welzijn, Stichting voor Sociaal Cultureel Werk Katwijk, bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan het tot stand komen van de Huttenbouw 2011 De organisatie bedankt met name: - Alle vrijwilligers - IJsclub “Voorwaarts� Katwijk - Gemeente Katwijk

- Basisscholen Katwijk - Rode Kruis Katwijk

Sponsors: - Rabobank Katwijk - Foto Kruijt - De Wit Beveiliging - Snackbar van ‘t Zelfde - Installatietechniek Jaap Houwaard - Van den Anker & Tools B.V. - Boyle Scheepvaart B.V. - Gansewinkel/Astra Containers - Glashandel Minnee - Vuilnisafvoer Fa. SchaddĂŠ Van Dooren - Otto Advies - Meeuwenoord Containers - Boekhandel v.d. Berg - Van Kempen Houthandel - Freke Inbraakbeveiliging - Onderwater Heftruck Centrum B.V. - Meyvogel Behang - Beckers Katwijk B.V. - Hubo Katwijk - Van der Nagel Flowerpacks - Taat Business Events B.V. - Repex Katwijk Betonherstel - Aannemers- en Timmerbedrijf Bema - Van Maren Schilders- en Afwerkingbedrijf - Edison Scheepvaart B.V. - CafĂŠ de Bierwinkel - CafĂŠ de Albatros - Kapsalon Gert-Jan de Best Factor W is een brede welzijnsorganisatie voor o.a. begeleiding, ondersteuning, advisering, deskundigheidsbevordering, informatieverstrekking en beheer.

Kindervakantiewerk Factor Welzijn

Botermarkt 1, Leiden www.simonlevelt.nl

WWW.GDOL.NL

... Omdat het gezond en lekker is

Bedankt sponsors en iedereen die heeft meegewerkt aan de Huttenbouw 2011. De kinderen hebben fantastische dagen gehad.

Nu bij StarKozijn Katwijk: Het CLK kozijn! Een primeur in Nederland!

Rijnsburgerweg 48 - Voorhout - Tel. 0252-211849

.. IK BEN FLEXITARIER JIJ OOK?

HOLMN W K F ED $P GHHO U R R Y

Een kunststof kozijn, maar niet van hout te onderscheiden!! Voorzien van gepatenteerde hoeklas! Nieuwsgierig geworden? Kom snel naar onze showroom en ontvang bij aanschaf van uw CLK kozijn 10% korting!

N VLEESVERVAN GER!

Kozijnen Ramen Deuren Dakkapellen Binnendeuren Bouwkundig

Natuur & Milieu deelt gratis 10.000 vleesvervangers uit zodat jij kennis kan maken met lekkere alternatieven voor vlees. Want minder vlees eten is goed voor gezondheid, milieu en dierenwelzijn. Proef je mee? Kijk voor de actie op of scan deze QR-code:

Bij inlevering van deze bon:

APK

,8 3 â‚Ź

Vernieuwde

*

n all-i

website!!

De Roysloot 9i 2231 NZ Rijnsburg Tel. 071 4088678 info@starkozijnkatwijk.nl

* geldt niet voor Diesel all-in

APK-keuren met of zonder afspraak. U betaalt geen herkeuringskosten. Ook voor al het onderhoud aan uw auto. Voorschoterweg 23a Valkenburg Tel. 071-4014299 www.vanzelstautos.nl

✂

StarKozijn Katwijk

Sirius 36 Tel. 071-4026642 06-53741750

Showroom open: Ma:14.00-17.00u * Di t/m Vr:9.00-17.00u * Za:10.00-14.00u

A. SNIJER en ZN

"BSEBQQFMFOrGroenUFOr'SVJU Koninginneweg 34 Katwijk tel. 4018001

VERSAANBIEDINGEN DONDERDAG 22 T/M ZATERDAG 24 SEPTEMBER

CHRISTOFFELTAARTJE Nu â‚Ź 7.95 20% KORTING OP DIKKE BROKKEN Per stuk â‚Ź 3.95 Woensdag Koekdag!!!! 25% KORTING op de sortering roomboterkoekjes

#VSHFSTEJKLTUSBBUr"5,BUXJKLr5FMr'BY r*OUFSOFUXXXWSPFHJOEFXFJKBEWPDBUFOOM

Arbeidsrecht Ondernemersrecht Burenrecht Milieurecht Bestuursrecht

Personenrecht Strafrecht Aansprakelijkheidsrecht Huurrecht Beslagrecht

Inloopspreekuur (zonder afspraak) Elke maandagavond van 19.00 tot 20.30 uur

Grote Hollandse bloemkool

per stuk

Perssinaasappelen

10 voor

Lightsalade

250 gram

Verse patat

kilo

1. 25 â‚Ź 2. 69 â‚Ź 1. 49 â‚Ź 1. â‚Ź

MAANDAG 26 T/M WOENSDAG 28 SEPTEMBER

Eerste halfuur gratis juridisch advies

Voorstraat 21 - 2225 EK Katwijk 071-401 22 94 www.banketbakkerijkrijnverdoes.nl

Familierecht Bemiddeling Incasso’s Andere juridische zaken

.S8+7SPFHJOEFXFJK .S1+8EF8BUFS .S((;XBBM .S(WBOEFS.FJK

Gesneden rodekool

500 gram â‚Ź

29

0.79

KOM VRIJBLIJVEND EENS KIJKEN IN ONZE WINKEL VOL VERS EN LEKKERS...


DINSDAG 20 SEPTEMBER 2011

Katwijk Speciaal

Familie

“Mam je mag weer dansen. Ga dansen in de wind. De wind zal je vervoeren naar waar jij je rust weer vindt.�

BERICHTEN

Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie. Per e-mail: mail de tekst naar advertentie@katwijkspeciaal. nl. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld(PDF). Per post of afgeven: U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do: 8.0017.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur).

Je hebt je strijd ten einde toe gestreden tot God je riep, Hij nam je bij de hand. Hij heeft geluisterd naar je vurige gebeden, je stap voor stap geleid naar het Beloofde Land. En naast de droefheid die we moeten dragen is er het weten: God heeft je bevrijd. Hij gaf ons niet het antwoord op onze vragen maar schonk ons uitzicht op Zijn Eeuwigheid. Dankbaar voor alles wat hij in zijn leven voor ons heeft betekend, maar ook intens verdrietig om het verlies, geven wij u kennis dat door God is thuisgehaald Zijn moegestreden kind, mijn geliefde man, onze onvergetelijke zorgzame vader en opa

CORNELIS VOOIJS in de leeftijd van 65 jaar. Corrie Vooijs-van den Oever Dirk en Brigit Pamela, Kelly, Laura Krijn en Jacoline Martijn, Sam Karin en Peter Celine, Jordy Diewertje 18 september 2011 Cleijn Duinplein 5, 2224 AT Katwijk Er is gelegenheid tot condoleren op donderdag 22 september van 19.00 tot 20.30 uur in het rouwcentrum, Zuidstraat 103 te Katwijk. De afscheidsdienst zal gehouden worden op vrijdag 23 september om 10.00 uur in Kerkelijk Centrum Het Anker, Voorstraat 74 te Katwijk. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden omstreeks 11.15 uur op begraafplaats Duinrust aan de Parklaan te Katwijk. Geen bezoek aan huis.

Dankbaar voor alles wat zij in haar leven voor ons heeft betekend, maar ook diep bedroefd, delen wij u mee dat, na een niet te overwinnen ziekte, van ons is heengegaan mijn innig geliefde vrouw, onze zorgzame moeder

Hubertha Geertruida Jacoba Bos – Ouwehand * K atwijk, 2 5 a ugustus 1 966 †17 september 2011 Ed Bos Ciska en Chiel Caressa en Ron Wij willen deze dagen graag als gezin met elkaar doorbrengen. Baron van Wassenaerlaan 81 2223 JK Katwijk

Lieve MARLEEN Wij zullen je nooit vergeten! Met onze vriendschap omringen we Meindert, Elwin, Iris en Arno. Heleen & Henk

Samen met jullie willen we afscheid van Huub nemen op donderdag 22 september om 13.00 uur in “Tripodia�, Hoornesplein 155 te Katwijk. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op De Oude Begraafplaats aan de Zuidstraat te Katwijk.  terug naar Tripodia voor een informeel samenzijn.

Anneke & Cees

Susan & Jaap

Geertje & Jan

Paulien & Leen

Joke & Jan

Estelle & Jan

Simone & Henny

Tienet & Dirk

Gail & Gijs

Marja & Henk

Elise & Martin

Mar, Krijna

Tijdens de condoleance kunt u een bijdrage doneren aan de stichting “A.L.S. op de weg�.

Een groot gemis Een groot verdriet Maar herinneringen Vergeten we niet

DAG LIEVE HUUB Arend en Ageeth Denise, Rosa Jan en Dicky Danny, Leonie

* door de week van 17.00 ‘s middags tot 8.00 uur de volgende dag * in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur * op feestdagen van 17.00 de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna.

Schort om en smikkelen maar! (Foto: PR)

Annet & Joop Alice & Jan

High tea op de Chr. Opleidingsschool

13 september 2011

Voor haar een verlossing Voor andere groot verdriet Erg hard heeft zij gevochten Meer kracht was er niet

MARLEEN KAMMINGA-RIGTER Onze gedachten en medeleven gaan uit naar Meindert, Elwin, Iris en Arno. De buren van de Zwin Katwijk, september 2011

DANKBETUIGING Wij zijn als familie werkelijk ontroerd door de vele kaarten en het medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa

Ook als u geen rouwbrief heeft ontvangen bent u welkom bij het afscheid van Huub.

DOKTERSDIENST 0252-240212

Joke & Kees

Bedroefd zijn wij na het overlijden van

Woensdagavond 21 september is er van 19.00 tot 20.00 uur gelegenheid tot condoleren in de Kapel van de Wilbert, Overrijn 7 te Katwijk aan den Rijn.

Mocht u geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, dan hopen wij u toch met deze aankondiging te bereiken.

Als een vriendin zoveel goede herinneringen nalaat, sterft zij niet echt.

Donderdag 15 september was het smikkelen en smullen op de Christelijke Opleidingsschool. Die dag vond er namelijk een echte ‘high tea’ plaats. ‘s Morgens werd in elke groep, onder leiding van veel enthousiaste ouders, workshops ‘creatief koken’ georganiseerd. In kleine groepjes mochten de kinderen van de groepen 1 t/m 8 zoete of hartige hapjes klaarmaken. Worstenbroodjes, appelflapjes, fruitspiesen, taarten, versierde cakejes, pizza, koekjes, lollies, sandwiches, pannenkoekjes en dit alles in vele variaties. Natuurlijk moet een echte kok altijd even proeven en menig vingertje verdween dan ook in de mond. Dat ook de ouders met slagroom of chocolade op schort of gezicht rondliepen laat zien hoe hard er gewerkt werd. Nadat alles klaar was werden sommige zelfgemaakte lekkernijen thuis worden afgebakken. Toen de kinderen ‘s middags op school kwamen, waanden ze zich in ‘Sjakies chocoladefabriek’: de mooiste en lekkerste creaties waren op gezellig gedekte tafels uitgestald. Hele voetbalvelden waren geknutseld om de voetballers van kaas en worst te presenteren, spekjespinguĂŻns stonden op de Zuidpool en hartige spiesjes op komkommerkrokodillen, geflankeerd door een enkele chocoladefontein. Dat de kinderen van al dit lekkers heerlijk gesmuld hebben laat zich raden.

GERRIT KUIJT Dit heeft ons zeer goed gedaan. Uw aanwezigheid tijdens de condoleance en de begrafenis hebben we zeer op prijs gesteld. In het bijzonder gaat onze dank uit naar ds. P. den Ouden voor de geestelijke bijstand en ten slotte naar Begrafenisonderneming Theo van der Plas voor de keurige uitvoering van de begrafenis. Mede ook namens mijn kinderen Mw. K. Kuijt-Ros Katwijk, september 2011

Lieve Papa, je was een geweldige vader en opa en je was mijn grote steun en toeverlaat.

Als het leven niet meer gaat, zoals je hoopt. Als veel je wordt ontnomen en je moet toelaten dat een ander je verzorgt en leven niet meer leven is. Dan komt de tijd, dat je verlangt naar rust en dat het einde is gekomen. “En nu, wat verwacht ik, o Heere! Mijn hoop, die is op U� Psalm 39 vers 8

KEES VOOYS Wat zullen we je missen. Dag lieverd. Karin & Peter Celine, Jordy Lady

Verdrietig delen wij u mee dat na een moeizaam jaar, waarin zij liefdevol werd verzorgd in Huize de Wilbert, afdeling Lelie, is overleden onze zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en omi

GEERTJE GUIJT-KUIJT SINDS

Katwijk, 18 september 2011

11 DECEMBER 2001 MAARTEN GUIJT

WEDUWE VAN

in de gezegende leeftijd van 93 jaar. “Lichtstad met uw paarlen poorten.� Op Zijn tijd en wijze heeft God van ons weggenomen, na een ernstige ziekte, onze lieve broer, zwager en oom

KEES VOOYS op de leeftijd van 65 jaar. Piet †Greet en Wop Krijn en Ada Arie en Lenie Wim en Lia Gerard en Lida Jolanda en Leo Nichten en neven Katwijk, 18 september 2011

Startavond van Jongerenkring De startavond van de Jongerenkring is donderdag 22 september om 20.00 uur in Het Anker, Voorstraat Katwijk. Het thema zal zijn: ‘Omgang met God’. Wat is omgang met God? En hoe gaat dat? Doen we dat al door iedere zondag naar de kerk te gaan of is ook juist stille tijd en de Bijbel lezen van belang? Misschien heb je het vorige seizoen wel belijdenis gedaan; ĂŠĂŠn van de mooiste momenten uit je geloofsleven. Een periode van met elkaar bidden, lezen, praten en discussieren. Na het belijdenis doen is er even een periode van weinig kerkelijke activiteiten. Hoe ga je dan verder, zonder groep en catechesatie avonden? Maar ook voor degenen die al langer geleden belijdenis hebben gedaan, is het goed om weer even ‘opgefrist’ te worden. De belijdeniscatechesatie ligt ver achter je, je werd opgeslokt door studie, werk en je gezin. En God zakte terug op je prioriteitenlijst. Niet goed natuurlijk, maar wel heel herkenbaar! Hier willen we het allemaal over hebben op de Jongerenkring. De avond start om 20.00 uur in het Anker en zal geleid worden door ds. Alblas en ds. Borsje. Je bent vanaf 19.45 uur welkom, zodat we vooraf nog een bakje thee of koffie kunnen drinken. Jij komt toch ook? Meer informatie vindt u op onze “Andreaswijkâ€?-Facebook: http://www.facebook.com/pages/Andreaswijk/150275678397297

Leen en Roelie Arie en Greet Sophia en Aris Geert en Corina Klein- en achterkleinkinderen 17 september 2011 Verpleeghuis de Wilbert Overrijn 7, Katwijk aan den Rijn Correspondentieadres: S. Binnekade-Guijt, Duinstraat 65, 2225 RB Katwijk aan Zee Er is gelegenheid tot condoleren D.V. dinsdag 20 september van 19.30-21.00 uur in de kapel van Verpleeghuis de Wilbert. De afscheidsdienst zal gehouden worden D.V. donderdag 22 september om 15.00 uur in de aula van de begraafplaats Duinrust aan de Parklaan te Katwijk aan Zee. Aansluitend zal omstreeks 16.00 uur de begrafenis plaatsvinden op voornoemde begraafplaats. Mocht u geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, dan hopen wij u toch met deze aankondiging te bereiken.

Nan de Mooij

uitvaartbegeleiding

In samenwerking met Jacoline Imthorn

D.C. Vis en Zoon Huig van Duijn )BSUXFHt,BUXJKL (071) 4074440 uitvaart@dcvis.nl ag agenda agenda enda ag agenda agenda enda ag ag agenda enda enda ag agenda agenda enda

Katwijk, 17 september 2011 Er zijn geen woorden voor een zieke van wie je weet, hij redt het niet. Je streelt zijn wang, je ziet zijn ogen je bent bevangen door verdriet. Toch ben je dankbaar voor z’n einde dat na moedig strijden kwam. Omdat het niet alleen zijn leven maar ook zijn lijden overnam.

Sinds 1915 Uitvaartverzorging

ANBO afd. Katwijk

nenburg, aan de Zwanenburgstraat 62.

ANBO, afdeling Katwijk De bond voor vijftigplussers Verkoop van belbusboekjes in de Zwanenburg elke morgen. Iedere dag koffie drinken kosten â‚Ź 0,75. Woensdag 21 september 13:30 uur Biljarten de zaal is om 13.30 uur open. 13:30 uur Vrij klaverjassen en jokeren 13:30 uur Kaarten maken 19:30 uur Onderlinge competitie en vrij biljarten

Invaliden Ontspannings Vereniging Dinsdag 20 september 20.00 uur: klaverjassen en jokeren in De Zwanenburg Dinsdag 27 september 20:00 uur bingo

Donderdag 22 september 10.00 uur tot 11.00 uur Inloop spreekuur 9.30 tot 10.15 uur Meer bewegen voor ouderen 14.00 uur Prijs klaverjassen en jokeren 19.30 uur Zangavond met de Kandelaars Vrijdag 23 september 08.30 uur Bloedprikken 13.30 uur Klaverjassen en jokeren Maandag 26 september 10.00 uur tot 11.00 uur Inloopspreekuur 13.30 tot 17.00 uur Schildercursus 13.30 uur Vrij jokeren en klaverjassen 13.30 uur Onderlinge competitie biljarten Dinsdag 27 september 10.00 uur Repetitie zangkoor de “Vierboet� 10.00 uur Ouderen Inloopspreekuur 14.00 uur Damessoos 13.30 uur. Vrij klaverjassen en jokeren 13.30 uur Wedstrijd biljarten Inlichtingen W.M.O. op de website www.anbo.nl/katwijkaanzee/ Al deze activiteiten vinden plaats in het dienstencentrum de Zwa-

WEEKAGENDA

Dinsdag 27 september. 10:00 uur Ba.-Pra.-Ka.-Dra. Soos 19:00 uur Streetdance 5 tot16 jaar 19:00 uur Biljarten

Koestal- OverduinZanderij Dinsdag 20 september 20.00 uur klaverjassen en jokeren

Wijkverenigingen wijkvereniginghoornesrijnsoever. nl

Hoornes- Rijnsoever Woensdag 21 september 09:00 uur Damesgymnastiek 10:00 uur Ba.-Pra.-Ka.-Dra. Soos 14:00 uur Country Line Dance 19:00 uur Zelf Kleding maken Dansgroep Step By Step 19:45 uur Beginners 20:45 uur Gevorderden Donderdag 22 september 10:00 uur Ba.-Pra.-Ka.-Dra. Soos 14:00 uur Ouderensoos 19:00 uur Biljarten 19:30 uur FNV (even weken) 20:00 uur Jokeren Vrijdag 23 september 20:00 uur Bingo 10:00 uur Ba.-Pra.-Ka.-Dra. Soos 19:30 uur Darts Zaterdag 24 september 10:00 uur Ba.-Pra.-Ka.-Dra. Soos 11:30 uur Open huis 14:30 uur Kinderbingo 19:00 uur Stijldansles 21:30 uur Vrijdansen Maandag 26 september 10:00 uur Ba.-Pra.-Ka.-Dra. Soos 19:00 uur Biljarten 19:00 uur Country Line Dance 19:30 uur Beginners 20:15 uur Gevorderden 19:30 uur Volleybal Dames 21:00 uur Volleybal Heren Volleybal is in gymzaal Van Lierenstraat

Persoonlijk en betrokken

Woensdag 21 september 14.00 uur sjoelen seniorensoos de ‘Eendracht 20.00 uur repetitieavond zangkoor de ‘Voltreffers’ Donderdag 22 september 14.00 uur seniorensoos de ‘Eendracht’ 20.00 uur country- en linedansen

Zaterdag 24 september 20.00 uur bingo Maandag 26 september 20.00 uur recreatief darten Wijkgebouw, Locatie De Coligny, Louise de Colignylaan 7

Noord- Noordoost Woensdag 21 september 8.00 uur: Vertrek dagtocht 18.30 uur: dammen voor de jeugd 20.00 uur: dammen. Donderdag 22 september 9.45 uur: conditietraining 20.00 uur: klaverjassen en jokeren. Vrijdag 23 september 20.00 uur: Dansavond Maandag 26 september 21.00 uur: Kattuks Volk Dinsdag 27 september 9.30 uur: linedance voor beginners 13.30 uur: linedance 20.00 uur: bridgen.

Mies Schoneveld uitvaartbegeleiding ’Met aandacht voor details’ Betrokken

Samen met u zoeken naar een persoonlijke invulling van het afscheid. Dag en nacht bereikbaar 071 - 4018970 / 06 - 571 445 54 Marinus Poststraat 17, 2235 XA Valkenburg

Meelevend Zorgvuldig

Voorstraat 96a, 2225 ET Katwijk aan Zee E-mail: info@theovanderplas.nl www.theovanderplas.nl

COMPLEMENTAIRE GENEESKUNDE Samenwerkingsverband therapeuten complementaire geneeskunde Duinen Bollenstreek. www.geneesgids.nl, tel. 071-4030127 of 0252-340364. TANDARTSDIENST (Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg) Weekenddienst van vrijdag 12.00 uur t/m maandag 08.00 uur. Zaterdag 24-zondag 25 september: Tandarts A. van Tol, Voorstraat 80, Katwijk, tel. 4072865. Spreekuur van 11.30-12.00 uur. WEEKENDDIENST DIERENARTSEN Voor de weekendienstregeling bel: 071-40 129 30. APOTHEEK De apotheek in Katwijk is op werkdagen (maandag t/m vrijdag) geopend van 8.00 tot 17.30 uur. Apotheek Sloothaak in Rijnsburg is geopend op werkdagen van 8.00-18.00 uur. Avonddienst van 17.30 tot de volgende morgen 8.00 uur. Weekenddienst vrijdag 17.30 tot maandagmorgen 8.00 uur: Dienstapotheek DAB te Voorhout, Rijnsburgerweg 4c, telefoon 0252-240216. Zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur is geopend: De Katwijkse Apotheek, Princestraat 3, tel. 4012755 en van 09.00-13.00 uur Apotheek Rijnsoever, Hoornesplein 111-113, tel. 4026457, Apotheek Sloothaak zaterdags van 09.00-14.00 uur. Vanaf 1 januari 2006 heeft LLOYDS Apotheek Katwijk aan de Rijn elke week (uitgezonderd feestdagen) op donderdag koopavond tot 20.00 uur. LLOYDS Apotheek de Jong is gesloten. VERLOSKUNDIGEN (ook voor poliklinische bevallingen) Verloskundigenpraktijk Katwijk: Carola Kamphues, Eveline Jongekrijg, Linda Kortz en Karin Fabian. Voor verloskundigenzorg in de gemeente Katwijk. Spreekuur volgens afspraak. Bezoekadres: Cleijn Duinplein 14, 2224 AX Katwijk. Voor het maken van afspraken en het stellen van vragen: maandag t/m donderdag van 8.30 uur t/m 12.00 uur: 071-4072933. AllĂŠĂŠn voor spoedgevallen en bevallingen: 06-51338742. Bij geen gehoor: Verloskundigenspoedlijn: 0715220911. Internetadres: www.verloskundigenkatwijk.nl ZWAAN OSTEOPATHIE Ligusterstraat 2a, 2225 RG Katwijk, tel. 071-4074384 info@zwaanosteopathie.nl www.zwaanosteopathie.nl

Vrijdag 23 september 20.00 uur competitie darten

Voorstraat 91, 2225 EN Katwijk

Dag en nacht bereikbaar Tel. 06-12091112 of 071-4012528

Dokterspost van de DoktersDienst Duin- en Bollenstreek Gebouw BNS, Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA Voorhout Parkeren bij Raet

071-4018779 / 06-29091432 www.miesschoneveld.nl

COLOFON

KATWIJK SPECIAAL Oplage 16.600 www.katwijkspeciaal.nl Uitgave van

Ambachtsweg 7a Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01 - fax (071) 403 23 25 Redactie Cor de Mooy tel (071) 402 29 01 - fax (071) 403 23 25 gsm: 06 13017660 e-mail: redactie@katwijkspeciaal.nl Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 11.00 uur, nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties Contactgegevens Binnendienst Vincent Roos, tel. 071-4091638 Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 fax (071) 403 23 25 e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl Sluitingstijd advertenties vrijdag 11.00 uur Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos bij ons opvragen. De Katwijk Speciaal wordt gratis huis-aan-huis bezorgd en is daarnaast verkrijgbaar bij: Van den Berg * Callao * Digros * Het Valutahuis * Calando * Albert Heijn (Hoornesplein+Scheepmakersstraat) Bezorgklachten Uitgeverij Verhagen, tel. 071-4022901 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging


GRATIS PARKEREN

Op het Bosplein moet u zijn!

Woensdag kinderknipdag 50

00

0 t/m 4 jaar 11. 5 t/m 8 jaar 13.

50

9 t/m 12 jaar 14.

Salon �Michèle�

Frikadelbroodje Pak roomboter speculaas

1.00 2.50

RECLAME

donderdag, vrijdag, zaterdag

Nieuwe oogst!

Hollandse Elstar appels Bildstar aardappels

per baal 10 kilo

W. de Zwijgerlaan 57 Hoornesplein 39 071 - 401 41 09

Bosplein 7 - telefoon 071 - 4014460 2224 GB Katwijk ZH

per kilo

1.49 4.95

AANBIEDING SEPTEMBER:

QFSTPOFOQBUBUtGSJLBOEFMMFOtLSPLFUUFOt CFLFSUKFQJOEBTBVT

Bosplein 9 - Katwijk Tel: 4013485

VOOR MAAR

â‚Ź

10.00

Bosplein 12 Katwijk Tel. 4012342

Vanaf heden kunnen wij direct de vergoeding van uw ziektekostenverzekering berekenen en in mindering brengen op uw faktuur. Deze service is voor u kosteloos.

De gediplomeerde audicien voor alle (ge)hoorproblemen en oplossingen. Indien gewenst komen wij bij u thuis. Bosplein 10 - Katwijk - tel. 071-4074770 Geopend: ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur

zonnebrillen en contactlenzen

Bosplein 8 - Katwijk - tel. 071-4074522 Geopend: di. t/m vr. 10.00-18.00 uur za. 10.00-16.00 uur

Lekker lunchen?

Prins Hendrikkade Zwaaikom 3 2225 HX Katwijk 071 407 8007 www.debeslagkom.nl

1HN\HY?1,_LJ\[P]L Datum deel I: Kilometerstand: Brandstof: Transmissie:

17-11-2004 99.908 km Benzine Automaat

Prijs: â‚Ź

Open Klinieken Dag

Rijnzicht Oogkliniek

Garantie: Rijklaar maken: Kenteken:

6 maanden Bovag â‚Ź 750,69-PS-SH

Adenta tandprothese Specialist gen

rzekerin

29.500,-

Alle ve

(JJLZZVPYLZ: ABS, Airbag(s), Airco, Alarm, Audio, Centr. deurvergrendeling, Cruise control, Elec. verstelbare stoelen, Elektrische ramen, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Middenarmsteun, Park Distance Control, Startonderbreking, Stuurbekrachtiging, Traction control, Verwarmde spiegel(s), Verwarmde voorstoel(en), Warmtewerend glas, ABS, Achterruitverwarming.

1 oktober 10.00 tot 15.00 uur

BTW-auto: Nee

Gewicht: 1578 Kg

221 kw (300 PK)

Informatiebijeenkomst 13.00 uur

t/BUVVSHFUSPVXF LVOTUHFCJUUFO t,VOTUHFCJUSFQBSBUJFT

Meld u nu aan per mail of telefoon

Klaar terwijl u wacht!

U bent van harte welkom tijdens de Open Klinieken Dag! De Kempenaerstraat 93 telefoon (071) 519 2090 www.rijnzichtoogkliniek.nl

Bedrijvenpark Foreparkpark, Neckar 1 2491 BE DEN HAAG Verkoop@blankespoor-jaguar.nl Tel: 070-3575717 Fax: 070-3575719

Kies met gezond verstand, kies voor een kliniek met het ZKN-keurmerk.

Kerkstraat 44 Noordwijk-Binnen Tel. (071) 3611145

www.tandenwinkel.com

DINSDAG

2 0

SEP T EMBER

Brittenburg nieuwe stijl

G A A N

W I J

ZOMER & WINTERBANDEN Auto, motor, caravan, camper, aanhangwagen

Alle merken, ca. 500 op voorraad. Zeer scherp geprijsd, gratis montage, balanceren, ventielen en wielgewichten. Distributeur: Marangoni en Barum (Continental) banden. 250,NS VANAF â‚Ź IO S A C C O AUTO Auto Monza G RESTANT ANBETALIN MAAND A Katwijkerbroek 30-32, Katwijk, 071-4015253 â‚Ź 100 PER

W EER

OPEN

Vanaf 12.00 uur kunt u terecht voor een heerlijke lunch o.a. diverse luxe broodjes, salades, zeemanslunch, daybreaker, een uitsmijter of zelfs twee sneetjes brood met twee overheerlijke kroketten. ‘s Middags is er de mogelijkheid voor ‘High-Tea’ of ‘High Wine’ (vanaf 5 personen en alleen op reservering). Vanaf 17.00 uur heeft u keuze uit diverse smakelijke vis en vleesgerechten.

Onze openingsaanbieding t/m 30 september Grand CafĂŠ driegangenmenu van 29,95 voor 23,50

U bent van harte welkom in...

ƨɂšðɹŽǯÙșȉʖÖșȚȚȚĞș+Č™AŽȢɳœŭŹșŽŽĆ?șŠððșÀș~ƨƨǯșǯðǝðǯɹðǯœĆ?IJðĆ?Ă•Č™jșǓʖȉƝǕșĪʖȉșȉȑșȚĪ

Neemt u ook eens een kijkje bij ĂŠĂŠn van deze gezellige adressen...


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 20 SEPTEMBER 2011

D’R UIT Agenda Vrijdag 23 september 20.30 uur: Singers/songwriters, The Box Studios, entree: gratis 20.30 uur: Jilted Generation: Prodigy tribute, Scum, entree: 5 euro Zaterdag 24 september 6.30 uur: Viswedstrijd, Katwijkse strand, entree: 5 euro/7,50 euro 09.00 uur: Boekenmarkt voor stichting BIS, Valkenburgseweg 84, entree: gratis 10.00 uur: Open dag FloraHolland, Flora-terrein, entree: gratis 10.30 uur: Halve marathon, Katwijk Zee, entree: 6 euro/12 euro per inschrijving 11.00 uur: Culturele dag, Katwijks Museum, entree: gratis 11.00 uur: Fashionshow & dans van Spijkerhoek en DC Dance, Hoornesplein, entree: gratis 13.00 uur: Rabobank Beach Event, Het Wantveld, entree: gratis voor leden 20.15 uur: Orgelconcert door Jaap Kroonenburg, Triumfatorkerk, entree: 6 euro 20.15 uur: De harige vrouwen van Daelderdeugd, Mimiek’s Theater, entree: 8,50 euro/9,50 euro Zondag 25 september 15.00 uur: Blues a/d Rijn, The Box Studios, entree: gratis Woensdag 28 september 09.30 uur: Cursus sociale media, Hoofdbibliotheek, entree: 25 euro voor 3 ochtenden 19.30 uur: Vrouwenavond Open Hearts for Kids, ontmoetingskerk, entree: 7,50 euro 20.00 uur: Lezing over computergames, hoofdbibliotheek, entree: 5 euro/6 euro voor niet-leden Vrijdag 30 september 10.00 uur: Boeken proeven, Bibliotheek Katwijk a/d Rijn, entree: 2,50 euro 19.00 uur: Start cursus Voetbaltechniek voor kinderen, Sportpartk ‘t Duyfrak, entree: gratis 20.15 uur: Conny Who?, Anne van Rijn, TriPodia, entree: 17 euro 20.15 uur: De harige vrouwen van Daelderdeugd, Mimiek’s theater, entree: 8,50 euro/9,50 euro Zaterdag 1 oktober 20.15 uur: De harige vrouwen van Daelderdeugd, Mimiek’s Theater, entree: 8,50 euro/9,50 euro 19.30 uur: Nederlandse boekverfilming, Hoofdbibliotheek, entree: 4 euro/5 euro voor niet-leden Zaterdag 8 oktober 21.00 uur: AC/DC tribute band High Voltage, TriPodia, 15 euro Donderdag 13 oktober 20.15 uur: Classic Evergreens Live, TriPodia, entree: 24,50 euro

Uitgelicht Jilted Generation in Scum! ‘s Werelds enige live tribute band van The Prodigy zal samen met het 120 DB team op vrijdag 23 september het podium van Scum onveilig maken. Deze mannen timmeren sinds 2005 aan de weg en hebben al veel mensen op festivals in binnen en buitenland laten ervaren wat een show van The Prodigy precies inhoudt! Het doel om de muziek en

uitstraling van de originele band te evenaren wordt angstvallig goed bereikt en zorgt er voor dat je tijdens de vele hits die voorbij komen wel móet springen. Gaat Jilted Generation en het 120 DB team er voor zorgen dat Scum helemaal plat gaat? Dat kun je maar op één manier achter komen: Be there op vrijdag 23 september. Tickets kosten 5 euro, aanvang is 20.30 uur.

AC/DC Tributeband High Voltage

Fashion & dans bij Spijkerhoek Het nieuwe seizoen komt er weer aan en dat betekent: shoppen voor de leukste (warme) stukken uit de nieuwe collecties! Spijkerhoek maakt het wel heel makkelijk: zaterdag 24 september pakt de winkel groots uit op het Hoornesplein met een aantal modeshows die, na het succes van vorig jaar, omlijst worden door spetterende dans van DC-Dance!

De wekelijkse bekendmakingen leest u in de Katwijksche Post, Rijnsburger en op de gemeentelijke website: www.katwijk.nl. Klik in de menubalk op ‘actueel’ en vervolgens ‘gemeentepagina’. Via de link www.overheid.nl kunt u zich ook aanmelden voor een gratis ‘e-mailservice bekendmakingen’. U ontvangt dan de meest recente lokale en regionale bekendmakingen in uw mailbox.

Door Gerlinde Vliegenthart Annette Rijsdam, de jonge, sympathieke eigenaresse van Spijkerhoek, heeft een grote passie voor mode èn dans. Ze is regematig in de dansstudio van DC-Dance te vinden. Vandaar dat ze de jaarlijkse fashionshow van Spijkerhoek met beide handen aangrijpt om haar twee liefdes te combineren. Er zullen die dag 3 modeshows op een 10 meter lange catwalk van Spijkerhoek plaatsvinden in samenwerking met DC-Dance. Daarnaast zullen de getalenteerde dansers van het DC-demoteam nog twee aparte optredens geven. Dit alles vindt plaats tussen 10.30 uur en 14.30 uur. Als extraatje voor het publiek is er de speciale speciale prijsvraag: ‘shoot a pose’. Degene die de mooiste catwalk foto maakt van de modeshow, maakt kans op een gratis fotoshoot bij Studio Ronkes uit Katwijk. De foto’s voor de prijsvraag kunnen tot 30 septmeber opgestuurd worden naar De.spijkerhoek125A@gmail.com.

Helemaal hip De shows worden gepresenteerd

door Daan de Mooij van Lollypop Entertainment. Annette heeft er zin in. “De reacties vorig jaar waren zo positief, de combinatie van dans en mode werd goed ontvangen. Het knalt er dan meer uit!” Wat gaat Spijkerhoek precies laten zien? Kun je al een tipje van de sluier oplichten? “De nieuwste collectie dames-, heren-, en kinderkleding. Met een aantal nieuwe merken die we gaan introduceren: damesmerken zoals NafNaf, Broadway en Mavi zijn nieuw bij de Spijkerhoek, net als het stoere juniorlabel Grunt. En we hebben nog een verrassing die dag… Maar dat houden we nog even stil, haha. Deze winter willen we vooral eigenwijs zijn. Aparte details en uitgewerkte kledingstukken met een stoere touch. Vooral voor de jongens zie je aparte jeans. Veel lage kruizen, chino’s, en breisels voor de volwassenen. Mijn favoriet is de stoere zeemantrui van No Ex-

cess en de shorts voor dames van NafNaf, die zijn helemaal helemaal hip dit jaar.”

Mode en beweging Wat is nu precies de link tussen dans en mode? “Dans en mode hebben enorm veel raakvlakken”, zegt Annette enthousiast. “Het gaat om beleving, emotie en beweging. Een kledingstuk komt pas tot zijn recht op een bewegend lichaam. Voor fashionshows is dans daarom uitermate geschikt! En als we het over dans hebben, hebben we het natuurlijk over DC-Dance. Ze hebben een waanzinnige groep goede en enthousiaste dansers en danseressen. Ik dans er zelf met heel veel plezier, dus ik ben een beetje fan, haha. Ik kan me nu al ontzettend op zaterdag verheugen, ik hoop het publiek ook!” Spijkerhoek, fashionshow & optredens van DC-Dance, Hoornesplein, aanvang: 10.30 uur, entrée: gratis.

12 oktober in Bibliotheek Katwijk

Lezing door René Diekstra Overspel. Fatale relaties. Verslavende relaties. Naar aanleiding van het verschijnen van zijn nieuwste boek ‘De macht van een maîtresse: hoe passie en politiek de laatste prins fataal werden’ geeft psycholoog en auteur René Diekstra een interessante lezing. Op woensdag 12 oktober om 20.00 uur in de Hoofdbibliotheek Katwijk zal Diekstra het hebben over de psychologie van de maîtresse, over de psychologie van prinsen en prinsessen en over de oplossing van een raadsel dat bijna twee eeuwen de gemoederen heeft beziggehouden. Het boek van René Diekstra, ‘De macht van een maîtresse’, dat deze avond centraal staat vertelt hoe passie en politiek de laatste prins van Condé, Louis Henri Joseph, hertog van Bourbon, fataal werden. Op 27 augustus 1830 werd hij dood in zijn slaapkamer aangetroffen, opgehangen aan de spanjolet van een raam. Zijn maîtresse, de baro-

nes van Feuchéres, werd verdachte in de zaak en was twee jaar lang het middelpunt van strafrechtelijk onderzoek en civiele processen. Zij werd echter nooit veroordeeld. Toch is ze als ‘femme criminelle’ de geschiedenis ingegaan. ‘De macht van een maîtresse’ is een opzienbarend boek dat - met levendige beschrijvingen, verfijnde psychologische beschouwingen,

sappige verhalen over Diekstra’s onderzoeksperikelen, schilderachtige reis- en verblijfsimpressies en stimulerende gesprekken met een mysterieuze deskundige - het midden houdt tussen een historische documentaire en een onderzoeksverslag en leest als een roman. Diekstra is daarin zeer aanwezig met zijn gevoelens en bespiegelingen. Voor geïnteresseerden in geschiedenis, liefhebbers van psychologisch inzicht en belangstellenden voor een goed en interessant verhaal is deze avond een buitenkansje. In de pauze is er boekverkoop door Boekhandel Van den Berg en zal René Diekstra signeren. Toegangskaarten zijn te koop via www.bibliotheekkatwijk.nl. Ga naar Actueel, vervolgens naar Activiteiten. Kies de activiteit van uw keuze, betaal met iDEAL en print uw toegangskaart(en). Ook in alle vestigingen van Bibliotheek Katwijk zijn kaarten te koop. De prijs voor een toegangskaart is: € 4,- voor leden Bibliotheek Katwijk en € 5,voor niet-leden.

Bingo bij Hoornes - Rijnsoever De werkgroep Bingo, organiseert op vrijdag 23 september een Bingoavond. Wij spelen per boekje. De sfeer is ontspannen en gezellig. Dus kom gewoon naar deze Bingoavond. U bent van harte welkom en we beginnen om 20.00 uur. Tot ziens op de Bingoavond. Het Bingoteam. Rock4Life haalt met High Voltage op 8 oktober in TriPodia een band in huis die hetzelfde niveau bereikt als de legendarische AC/DC tributeband ACtion in DC. Niet verwonderlijk als je bedenkt dat de ‘Angus’ van Action in DC nu het boegbeeld is van High Voltage en met de in 2009 aangetrokken zanger Wouter Kerkhoffs staat er een kloon van Brian Johnson op de bühne! Compleet met de indrukwekkende backline van Marshall versterkers, vuurwerk en de imposante kanonnenshow garandeert de organisatie weer een top avond vol met pure dampende rock ‘n roll. Het voor-

programma wordt verzorgt door De Bikkels, de redders van de rock ‘n roll, zoals ze zichzelf noemen. Naast eigen nummers speelt dit illustere gezelschap ook evergreens van o.a. Normaal, Rubberen Robbie, Jovink en rockers van Kiss, Status Quo en Van Halen. Kaarten kosten 15 euro in de voorverkoop en zijn vanaf 1 augustus verkrijgbaar bij Tripodia Katwijk (uitsluitend aan de kassa), Shell de Jong, Julianalaan, Katwijk, Versteegh Jeans & Vrijetijdsmode Andreasplein 13, Katwijk. Via www.rock4life.nl kunnen kaarten online besteld of vooraf gereserveerd worden. Aanvang 21.00 uur.

‘De Harige vrouwen van Daelderdeugd’ in Mimiek’s Theater! Daelderdeugd is een vervallen stadje in het Wilde Westen, waar enkel nog een paranoia sheriff en een fulltime dronken burgemeester wonen. Al hun bezittingen, hun goud, hun vee, zijn gestolen door de gevreesde broeders Zwartzicht, die even verderop met hun moeder in een rotsspleet wonen. Maar dan arriveren er nieuwe inwoners in Daelderdeugd; een juwelier en zijn vrouw, op zoek naar rust en privacy. Ook ontmoeten we een premiejager, een heel lelijke mevrouw, de gevreesde moordenaar Ruige Huig en natuurlijk de harige vrouwen van Daelderdeugd… ‘De harige vrouwen van Daelderdeugd’ wordt gespeeld op 24 en 30 september en 1 oktober, door Merel

Aartman, Yvonne van der Bent, Corniels Haasnoot, Michiel den Hollander, Eva Lagemaat, Willem Hendrik Plug, Ruben van de Put, Corline Verloop, Melissa Vooijs. De regie is in handen van Mirjam Ouwehand en Cindy Zuidema. Natuurlijk wordt er gespeeld op de toneelzolder van Mimiek’s Theater, ouwehandstraat 9A. Kaarten zijn in de voorverkoop te reserveren via de reserveerlijn 071-4035192 of via reserveren@mimiekstheater.nl. In de voorverkoop kosten de kaarten €8,50, aan de zaal €9,50. Aanvang is 20.15 uur. Meer informatie over deze voorstelling en de overige theateractiviteiten van Mimiek’s Theater kunt u vinden op internet: www.mimiekstheater.nl.

Informatie van de gemeente Katwijk

Kinderbingo Jeugdgroep Wijkvereniging Hoornes - Rijnsoever, organiseert op zaterdagmiddag 24 september een fantastische kinderbingo voor de jeugd. De middag is bestemd voor kinderen van 4 tot 12 jaar. We beginnen om 14.30 uur. Meedoen met de bin-

go kost 1,40 euro. Ouders mogen eventueel hun kinderen helpen bij het bingoën, wanneer zij dat willen. Tot ziens op zaterdagmiddag allemaal. Wijkgebouw van Wijkvereniging Hoornes - Rijnsoever is te vinden, schuin achter de Hoornes Passage. Van Houtenstraat 1. In Katwijk.

De Bende van de Korenwolf in TriPodia! ‘Jullie maken er een puinhoop van, een bende!’ roept vader Jan. ‘Wat is een bende, oma?’ vraagt de kleine Nina. ‘Een boevenclub,’ antwoordt oma. ‘Gaaf, dan zijn wij De bende van De Korenwolf’ zegt Joost. In het kleine familiehotel De Korenwolf woont Nina samen met haar grote rebelse zus Eefie, haar broertje ‘whizz-kid’ Joost en en grote puberbroer Pepijn. Hun ouders moeten altijd keihard werken en de kinderen moeten zichzelf maar zien te vermaken. Daar zijn ze samen met hun oma -erelid van de bendeerg goed in! Maar als er plotseling eten uit het anders altijd zo gezellige hotel verdwijnt, en er ook nog een klasgenootje van Pepijn verdwenen is, staan de Bende en oma voor een raadsel. Het lijkt wel te spoken in het hotel! Een rijke baron biedt aan het mysterie op te lossen en Joost kan niet wachten hem te

helpen. Maar dan krijgt de arme zwerver Roeie Rinus de schuld, wordt oma verliefd op de baron en Pepijn gedraagt zich ineens wel heel merkwaardig. En waar is de dure ring van oma gebleven? In de familiemusical De bende van de Korenwolf, naar de populaire kinderboekenserie van Jacques Vriens, speelt Joost verslaggevertje. Met zijn camera neemt hij het publiek mee op avontuur in en om De Korenwolf. Gelukkig zien we alles wat hij meemaakt! Het script is door Jacques Vriens in samenwerking met Femke Wolthuis geschreven en vormt eveneens de basis voor een gloednieuw boekdeel uit de Korenwolf-reeks. Jacques Vriens is momenteel een van de bekendste en succesvolste auteurs van kinderboeken in Nederland. Op 19 oktober is deze bijzondere familievoorstelling te zien in TriPodia! Kaarten kosten 17 euro, aan vang is 14.00 uur. Kijk voor info en tickets op www.tripodia.nl.

Anne van Rijn in TriPodia

Conny who? Conny Who? is een sprankelende one woman show van Anne van Rijn, één van de Dames voor na Vieren. Een komische muziektheatervoorstelling, geïnspireerd op het leven en repertoire van een van Neerlands eerste vrouwelijke cabaretières die ‘dol’ haar gang ging in de jaren 50: Conny Stuart. Onder begeleiding van live muziek wisselen liedjes, slapstick en tragikomische monologen zich in rap tempo af. Over vaders die naar Venus gaan, premières en de dag daarna en 1,3 kinderen. Of toch niet? Anne raakte nieuwsgierig naar het wat onbekendere repertoire van Annie M.G. Schmidt en werd langzaam in het leven gezogen van Conny Stuart die deze prachtige liedjes als geen ander vertolkte. Liedjes als ‘Een kleine zwakke vrouw’, ‘Ik ben zo moe’, en ‘Het is over’ halen het gevoel van toen weer helemaal terug, maar krijgen ook nieuwe betekenis: want waar houdt Conny’s

leven op en begint dat van Anne? Anne van Rijn (1977) is de helft van cabaretduo Dames voor na Vieren. Ze touren al zeven jaar met hun voorstellingen door het land. In 2004 wonnen zij het Wim Sonneveldconcours op het Amsterdams Kleinkunst Festival en in 2007 zijn ze genomineerd voor de Neerlands Hoop Prijs. Vanaf september zal Anne voor het eerst solo te zien zijn in de theaters met Conny Who?, en staat 30 september in TriPodia Katwijk. Aanvang 20.15 uur, entree 17 euro. Tickets aan de kassa of via www.tripodia.nl.

Classic Evergreens Live in TriPodia Dat Classic FM de meest beluisterde klassieke zender van ons land is, is te danken aan een programmering die bestaat uit werken waar het publiek zich in kan herkennen. Geniet tijdens de voorstelling Classic Evergreens Live, op donderdag 13 oktober in TriPodia, van de meest bekende en geliefde klassieke composities aller tijden.

Grote aria`s, lichtvoetig ballet en adembenemende melodieën worden in dit programma verweven tot

een groot feest, het feest der herkenning. Solisten in dit prachtige programma zijn de Russische/Amerikaanse sopraan Natalya Kraevsky en vermaarde violist Valentin Zhuk. Deze grootmeester op de viool zal prachtige vioolsoli, zoals de Meditation van Massenet en Melodie van Tsjaikoski vertolken. De internationaal gevierde sopraan Natalya Kraevsky, soliste in de Arena van Verona, is de stersolist van het programma. Haar vertolkingen van

beroemde aria`s en liederen als ‘O mio babbino caro’ en ‘Vissi d`arte’ zal op het publiek een betoverende uitwerking hebben. Het kamerorkest Camerata Amsterdam dat onder leiding staat van haar vaste dirigent Jeroen Weierink speelt o.a. werken van Tsjaikovski, Strauss en Mozart. De cominatie van deze artiesten van wereldformaat zorgen voor een onvergetelijke theaterervaring! Voor meer info en tickets, surf naar www.tripodia.nl.

KaartenKeus.nl Bestel snel en eenvoudig online uw geboorte-, huwelijksof gelegenheidskaart op www.KaartenKeus.nl

De collecties zijn ook in te zien bij Drukkerij All-in aan de Ambachtsweg 7a in Katwijk, tel. 071 408 14 97

Gratis fotoposter * (voor de eerste 100 klanten)

Ter ere van onze nieuwe site ontvangt u een A3-poster van uw mooiste moment. *Geldt alleen bij bestellingen via KaartenKeus.nl

KaartenKeus.nl is een onderdeel van

Vrouwenavond Open Hearts for Kids Na de succesvolle avond afgelopen maart, organiseert Stichting Open Hearts for Kids op woensdag 28 september opnieuw een vrouwenavond in de Ontmoetingskerk in Katwijk aan den Rijn. Stichting Open Hearts for Kids zet zich in voor kinderen in ontwikkelingslanden, die een medische ingreep nodig hebben die in hun eigen land niet mogelijk is. Met de medische hulp uit Nederland krijgen deze kinderen weer een toekomst. Er zijn al veel kinderen succesvol door de stichting geholpen. Tijdens de Open Hearts for Kids Vrouwenavond wordt geld ingezameld om deze medische ingreep te kunnen betalen. Het thema van de avond is “Mooi van binnen, mooi van buiten”, en op het programma staat o.a. Aline van der Marel, die een korte meditatie verzorgen en er zal live muziek zijn. Net als de

voorgaande keren zal er een modeshow zijn van Agatha mode, waarin de nieuwe wintercollectie zal worden getoond. Daarnaast is er tijdens de avond een mogelijkheid een nekmassage, handmassage of voetmassage te laten uitvoeren, en natuurlijk zijn er weer de nodige stands met leuke artikelen. En laten we vooral het taartenbuffet niet vergeten! De vrouwenavond wordt gehouden in de Ontmoetingskerk, aan de Nieuwe Duinweg in Katwijk en begint om 19.30 uur. De entree bedraagt € 7,50 en komt geheel ten goede aan Stichting Open Hearts for Kids. Kaarten zijn vanaf 1 september verkrijgbaar bij Boekhandel Het Baken en bij Agatha Mode, Noordeinde en aan de zaal. Tevens is de stichting op zoek naar een vrijwilliger die ons team wil ondersteunen. Wij zijn op zoek naar iemand die de fondsenwerving onder haar/ zijn hoede wil nemen. Voor meer informatie: Margreeth Boesaard, tel 0714016068. (Foto: PR)


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 20 SEPTEMBER 2011

‘t is iet ârs Elleke dag effe ‘t zeatje zien Hallòò mit Ante hier, mit wies sprèèk ik?..ôh, mààsje bè jij’t?... hoe is’t nou mit Gijze? hoe benne jullie evàre in’t ziekehuize?… hààd ie toch gips ekrège?...ken ie nou z’n kont iet keare mit die gipspòòt?.. en dat voor ien gebròke middevoesbientje?... jae dat zel wel Krij!..jae, nes je zeg; ààge skuld, dan haddedie maer iet op dat wankele keukekrukje motte gaen staen om de nieuwe storretjies op te hange, dan vrààg je geweun om ongelukke!... ze denke welderis dasse nog durteg benne! ….En nou?.. gae je nog een invelidewaege hure bij de kruisverieneging?.. Doen hoor, want àrs komt ie nurreges en dan zit ie de heale dag in jouw vaerwaeter. Ik wèèt’t nog wel toe Klaes een partie jaere’n elèèn een nieuwe knie ekrège hààd…mens, mens hij was iet veruit te brande mit die krukke, terwijl d’r een karretje klaersting in de gang, daer hààd onze Koze toe nog voor ezurregd. Want jae Krij, hij wó toch elleke dag effe ‘t zeatje zien en de leste nieuwtjies hore op de wurreft, dat hè je mit die auwe zealui, iet tan? Maer in zo’n kar gaen zitte dat vertikte die! Net een klààn kind! Toe heb ik ezààd: kearel je ken kieze…of ik douw je nou in die kar naer je maete op de wurreft … of je gaet alvast mit die krukke, dan ben je d’r òvermurrege-ochend wel.. Nou Krij,’t slot van’t liedje ging ie zitte hoor! Ik hadde me ààge d’rmit,

7 oktober Hooglandse Kerk Leiden

Jubileumconcert Jan Verhoef met vijf koren

want ik hè me tebarste edouwd, dat ding trok ammaer naer iene kant. Maer jae, ‘t was voor ‘t goeie doel zel ik maer zegge…. en wèèt je wat òòk zò àrig was? Je ken in sommege straete iet fesoendelek over de kantjies lòpe mit een invelidewaege en wèèt je werom iet? …ze parkère teugewòòrdig d’rlui auto nog net iet in de gang. We hebbe nog klem ezète òòk toe we werom kwamme van de verjààrdag van onze Fie… die auto sting mit vier bande op de stoep maer’t was donker ik doch; daer ken ik wel deur…nèèn, mooi iet dus. Klaes stôôtte z’n harses teuge de buitespiegel en toe kon ik iet maer vorder, hoe ik òòk wrikte. Toe begon die autò me een partij te loeie!..we skrokke ons dòòd! Die gast van wie die autò was kwam in z’n pendek naer buite toe erend, hij was de duivel op ons! Skelde dat ie déé! Ik zéé toe; jôh, doe wat an, mààk je iet zo dik, en hellep ons liever, of denk je soms dat we hier voor de gezelleghààid staen!..hè?... jae màid, voor’t zellefde geld hadde we een klap voor onze kaenus ekrège….nèèn Krij,’t is toe goed of elòpe, hij zag achterof zellef in dat ie die autò zo iet had neer motte zette.. Dus ‘k wul maer effe zegge Krij: as je mit Gijze gaet rije gà dan maer gerust midde op de straet lòpe want de autòòs stààn al op de stoep. Sterrekte d’r mit.

Emmy Storms (Foto: PR)

24 september

Emmy Storms in de Soefitempel Strijkorkest de Haagse Beek heeft in de zomer van 2011 onder leiding van Yiorgo Moutsiaras gewerkt aan een programma met temperamentvolle en sprankelende muziek voor een reeks concerten in Griekenland, in samenwerking met Emmy Storms als soliste. Deze muziek wordt zaterdag 24 september nogmaals uitgevoerd in de Soefitempel in Katwijk om 17.00 uur. Het programma bestaat uit twee zeer geliefde werken voor viool en orkest: De Zomer van Vivaldi en de Carmen Fantasie van Pablo de Sarasate, met als solist de Katwijkse violiste Emmy Storms. Bovendien staan de Serenade voor strijkers van Dvorárak, de Kuhnau Variaties van Andriessen en een aantal meeslepende Griekse dansen op het programma. Emmy Storms is geboren in Katwijk. Ze behoort zonder twijfel tot

Nederlands meest overtuigende viooltalenten. Nadat ze in 2010 cum laude haar Bachelor viool bij Jaring Walta aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag afrondde, studeert ze nu bij hem en bij Philippe Graffin voor haar Master. Wij mogen aannemen dat ook het strand en de golfslag van onze Noordzee de leerschool voor haar elementaire en meeslepende muzikaliteit vormen. Ze won diverse prijzen. Ze was tweemaal finalist in het prestigieuze Oscar Back concours waarbij ze o.a. het vioolconcert van Tsjaikovski in het Concertgebouw uitvoerde. Emmy houdt er ook van om Ierse en oosteuropese volksmuziek te spelen. Ze weet als geen ander het publiek te betoveren met haar zeer genuanceerde, fantasievolle, meeslepende en vaak spetterende vertolkingen! Adres: Soefitempel, Zuidduinseweg 5, Katwijk. Kaartjes à € 15,- bij de ingang of reserveren: www.haagsebeek.tk.

Strak in je vel... Veel vrouwen herkennen het probleem.... Cellulitis op de benen, billen, taille en buik.

Voor

De oplossing is Lypossage! Deze uiterst intensieve manier van masseren werkt krachtig in op

Na

Na 4 behandelingen heeft u al zichtbaar resultaat. Een behandeling kost € 35,U zult geen gewicht verliezen... wel centimeters!!

Wilt u meer informatie over Lypossage, neemt u dan contact op met Gladys

Tel: 06 10817027

bellen na 18.00 uur of in het weekend Behandelingen worden gegeven in Voorhout door een vrouw

Toen ik een jonkie van 21 was, vlogen er twee vliegtuigen de torens van het WTC in New York binnen. Net als iedereen was ik diep en diep geschokt. In de jaren erna veranderde de wereld, veranderden de publieke opinies en veranderde ikzelf. De complottheorieën kwamen op gang, ik verslond ze en tergde mijn hersenen met de vraag “wat als…” Nu, precies tien jaar na die zwarte dag, is de westerse wereld bankroet, mede veroorzaakt door een oorlog in twee landen. Noch zij, noch wij hebben gewonnen. Het afgelopen weekend werd er logischerwijs veel aandacht besteed aan de ramp. Ik was alleen thuis, ik lag wat te zappen op zoek naar iets leuks, maar ik kon er niet omheen. Ik wilde er ook niet omheen. Ik luisterde naar oud-burgemeester Giuliani, naar ooggetuigenverslagen, heldenverhalen van brandweermannen. Verhalen die ik al zo vaak eerder had gehoord. Maar er was iets nieuws. De documentaire werd ingekleurd met nooit eerder vertoonde beelden. Ik wist over de stofwolk, maar had die nog nooit gezien. Ik wist over de exodus dwars door Manhattan, maar had die nog nooit gezien. Ik wist van de massahysterie, maar had die niet werkelijk gezien. Zien is blijkbaar toch écht geloven. Ik kreeg het ijskoud en probeerde weg te zakken in de bankkussens. Het leek om me heen donker te worden terwijl de schemerlamp toch echt brandde, en in m’n nek gingen de haartjes overeind staan. Alsof er tientallen slachtoffers achter me stonden en over mijn schouder met me meekeken naar hun vastgelegde einde. Voor de eerste keer besefte ik, nee, liet ik tóe, wat er die elfde september plaatsvond. Ik liet de gedachte toe dat er duizenden mensen van mijn leeftijd, van de Spanjaards leeftijd, van mijn ouders, broers, zusjes, vriendins leeftijd. Mensen met dromen, wensen, idealen, kinderen, banen, hobby’s, pukkels, hondjes, tandvleesproblemen, gitaren, talent voor bloemschikken, kunstheupen, passies voor oud-Engelse teksten of sudoku en uitgebreide DVD-collecties. Mensen zoals jij en ik. Dood. Ik heb de complottheorieën te ruste gelegd. Ik denk er niet meer aan, ik ben er niet meer mee bezig, ik hoef het niet meer te horen. De wereld is veranderd, ik ben veranderd. Het interesseert me geen fluit meer hoe en waarom het is gebeurd, alleen nog maar dát het is gebeurd. Ik deed de TV uit en stak een kaars aan. De haartjes in mijn nek gingen weer liggen.

De beide mannenkoren verrassen met Engelstalige en Russische muziek. Vanzelfsprekend zingen alle koren ook gezamenlijk en zal de koorzang worden afgewisseld met een sopraansolo en een instrumentaal intermezzo. Jan Verhoef nodigt voor zijn concerten steeds de beste musici uit. De begeleiding van de koren bestaat uit de strijkers van L´ Orchestra Particolare, Martin Zonneberg (orgel), André van Vliet (vleugel), Peter Bontje (synthesizer), Marjolein de Wit (fluit), Elsemarieke den Hartogh (fluit), Jolanda den

Live-Muziek in café ‘In Den Blauwen Bock’

Grote BIS-Boekenmarkt in Katwijk-Binnen

Vanaf vrijdag 23 september zal er weer iedere 2 weken weer livemuziek zijn in de Bock in Katwijk. Op deze vrijdag zal de band George Jetson de spits afbijten.

Uit de kasten lopende voorraad en wegvallende subsidie, zeg maar overvloed en recessie, hebben de Indianenstichting BIS doen besluiten het aantal boekenmarkten dit jaar van één naar drie op te voeren. Zaterdag 24 september staat de tweede en grootste op het programma: van 9 tot 1 uur in en naast de grote opslaghal op het adres Valkenburgseweg 84 in Katwijk-Binnen.

Het geluid van de band bestaat hoofdzakelijk uit rock and roll, de laatste tijd heeft de band al opgetreden voor een bomvolle Schuit, Katwijkse Branding Surfclub e.a. De bandleden bestaan uit 5 geweldige muzikanten die geheel volgens Katwijksche tradities ook allemaal een bijnaam hebben, Tymen Zwaan alias The Model speelt op drums, Chris de Jong alias White Pants op gitaar, Johan alias Akkerman op gitaar, Ed alias The Rocket op basgitaar en Joost alias Mr. Reef doet de zang. Het is wel aan te raden om een beetje op tijd aanwezig te zijn, aangezien het de eerste band is dit jaar en natuurlijk ook omdat de entree vrij is. De Bock, Badstraat 9 te Katwijk.

Cursussen en uitstapjes K&O Er zijn nog enkele plaatsen vrij bij de cursus Spaans I die op donderdag 6 oktober bij K & O bij voldoende deelnemers van start gaat. Deze cursus is bedoeld om u vertrouwd te maken met de Spaanse taal. De taalmethode Caminos laat de student vanuit zijn eigen achtergrond en motivatie leren. Luisteren en spreken staan bij deze methode op de voorgrond, maar de grammatica, lezen en schrijven krijgen ook de noodzakelijke aandacht. Kosten: € 120,-- voor 24 lessen, donderdag 6 oktober om 19.30-20.45 uur Voor inlichtingen kan men bellen naar K& O Katwijk tel: 071-40 16 400 ( 10.00-12.00 uur.) of de website bezoeken: www. kenokatwijk.nl. Inschrijven via de website is ook mogelijk. Op woensdag 21 december gaat de Uit-De-Kunst-Bus van K&O-Katwijk naar een ballet uitvoering van De Notenkraker. De Notenkraker is een ballet uit 1892 op muziek van Tjaikovski. De oorspronkelijke choreografie, gebaseerd op een sprookje van de Duitse schrijver E.T.A. Hofmann, was van Marius Pepita en Lev Ivanov. Tsjaikovski schreef voor de Notenkraker de ongeëvenaarde muziek, Ivanov voegde virtuoze danspartijen, emotie en muziek samen tot een meeslepend romantisch ballet. Het verhaal speelt zich af op kerstavond. Clara krijgt als kerstcadeau een notenkraker, die haar peetvader, de poppenmaker Drosselmeyer voor haar heeft gemaakt. In haar droom verandert de notenkraker in een knappe prins die haar meeneemt

Gerlinde Vliegenthart

De haartjes in m’n nek

Jan Verhoef (1963, Veenendaal) was al vroeg geïnteresseerd in muziek. Op 10-jarige leeftijd kreeg hij orgellessen van onder meer Arnold Kuik op het orgel van de Oude Kerk in Veenendaal. Na een studie koordirectie in Arnhem volgde Verhoef een studie een de Schumann Academie in Amsterdam. Deze werd in 2003 afgerond. Tijdens zijn studie was Verhoef al dirigent van verschillende koren. Op dit moment zijn dat de vijf koren in Katwijk, Venhuizen, Mijdrecht-Wilnis en Zeist. Ook organiseert Jan Verhoef concertreizen. De afgelopen jaren waren er succesvolle trips naar o.a. Praag, Wenen en St. Petersburg. Hier dirigeerde hij het door hem samengestelde Holland Concert Choir. Voor 2012 staat een trip naar Canada op het programma. Voor het jubileumconcert in Leiden is een afwisselend programma samengesteld. Zo zingen de beide gemengde koren (Rijnstreek- en Driebankoor) geestelijke, licht klassieke en musicalmuziek. Het Ichthus familiekoor, een klein koor met een geheel eigen klank, zingt behalve klassiek ook modern oratorium.

Notenkraker

de vet- en vochthuishouding. Niet alleen wordt de doorbloeding sterk bevorderd, maar de huid wordt ook mooier, strakker en gladder.

Honderden zangers en zangeressen in de Hooglandse kerk in Leiden. Dit gebeurd vaker, maar dit keer hebben alle zangers één ding gemeen. Zij repeteren elke week onder de bezielende leiding van dirigent Jan Verhoef. Hij is dit jaar precies 25 jaar dirigent en viert dit met ‘zijn’ vijf koren. Het Rijnstreekkoor en het Familiekoor Ichthus beiden uit Katwijk, het Driebankoor uit Venhuizen en de mannenkoren Immanuël uit Wilnis en het Zeister Mannenkoor. Elk koor met een eigen klank, maar tijdens tijdens het concert worden zowel de gemengde koren als wel de mannenkoren samengevoegd tot twee grote koren. Het jubileumconcert ter gelegenheid van ´Jan verhoef 25 jaar dirigent´ wordt op 7 oktober gehouden in de Hooglandse Kerk in Leiden.

Voor de boeg

Jan Verhoef (foto PR)

De omvang en overzichtelijkheid doen denken aan de oude ‘Uivertijden’, de prijzen zijn even traditioneel, variërend van laag tot bijna voor niks. En reken maar dat u op de tafels en in de rijen vaste en mobiele kasten boekenkasten ongeveer van alles kunt tegenkomen tussen de bij elkaar zeker twaalf- tot vijftienduizend romans, stripboeken, thrillers en detectives, woordenboeken, reisgidsen en atlassen, boeken over geschiedenis, flora en fauna, dammen en schaken, opvoeden en afkicken, theologie en filosofie, taalwetenschap en muziek, landen en volken, kunst en keuken, politici en praatjesmakers, sterren en minkukels, bankiers en boeren, beroemdheden en boeven. Nog meer trouwens. Bewijzen? Kom zaterdag op een fascinerende reis door de sprookjeswereld met sneeuw en snoepgoed, waar een muizengevecht plaatsvindt, maar ook prachtige dansen. Kosten voor deze ballet uitvoering zijn € 58,-- p.p. (inclusief bus). Kantoor geopend van maandag t/m vrijdag van 1012 uur. 071-4016400. website: www. kenokatwijk.nl.

Karin Bloemen Op donderdag 2 februari gaat de Uit-De-Kunst-Bus van K&O Katwijk naar een nieuwe show van Karin Bloemen, Absobloodylutely Bloemiliciously Fanf*ckintastic in de Stadsschouwburg Haarlem. Karin Bloemen is terug in het Theater, samen met haar band, haar achtergrond koortje en haar dansers in een wervelende en vooral ook grote show. In Absobloodylutely Bloemiliciously Fanf*ckintastic haalt Bloemen alles uit de kast om haar publiek de dagelijkse crisisbeslommeringen even te doen vergeten, tenslotte werden ook de grootste Hollywoodproducties in de zware jaren ‘30 gemaakt, en aan haar troostende boezem te laten uithuilen. Wilt u mee schrijf dan snel in! Er is altijd veel belangstelling voor de busreizen van K & O. Kosten voor deze ballet uitvoering zijn € 48,-- p.p. (inclusief bus) Kantoor geopend van maandag t/m vrijdag van 10-12 uur. 071-4016400. website: www.kenokatwijk.nl.

Houter (hobo), Arjan & Edith Post (trompet) en Mark Wester (slagwerk). Sopraan soliste is Marjo van Someren. De toegang van dit bijzondere concert bedraagt in de voorverkoop € 15,00. Kaarten zijn verkrijgbaar bij alle koorleden, maar ook bij het VVV in Katwijk. Het is ook mogelijk via email te bestellen: jubileumjanverhoef@hotmail.com . Ook is er verkoop van kaarten voorafgaand aan het concert in de hal van de Hooglandse kerk. De kerk is vanaf 19.15 uur geopend. Meer informatie: www.cj-productions.nl.

Bibliotheek Katwijk vraagt klanten om hun mening Van 26 september t/m 15 oktober zal Bibliotheek Katwijk een onderzoek uitvoeren onder haar klanten. In dit onderzoek wordt gemeten hoe de bibliotheekgebruikers over de bibliotheek denken. De vragen die gesteld worden gaan onder andere over openingstijden, de inrichting en sfeer van de gebouwen en de hulpvaardigheid van het personeel. In genoemde periode kan de klant die de bibliotheek bezoekt, gevraagd worden een enquête in te

vullen. Het invullen duurt circa 15 minuten. Met de gegevens die uit het onderzoek komen, wil de bibliotheek bekijken hoe zij de kwaliteit van de dienstverlening kan verbeteren, daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk klanten een (digitaal) enquêteformulier invullen. De vragenlijst kan ook thuis ingevuld worden via de link op de website van de bibliotheek www. bibliotheekkatwijk.nl. Over de uitkomsten van dit onderzoek houdt de bibliotheek haar klanten op de hoogte. Onder degenen die de enquête invullen wordt een aantal leuke prijzen verloot.

Nieuw activiteitenseizoen voor mensen met dementie

‘Bienvenue’ viert Wereld Alzheimerdag in het Katwijks Museum Woensdag 21 september is Wereld Alzheimerdag, een dag waarinin de hele wereld op diverse manieren aandacht wordt gevraagd voor dementie. gewoon naar de Valkenburgseweg (84, tomtom 2223 KE), tegenover Posthumus Transport, naast het schapenweitje. Ten slotte nog even dit: de helft van de opbrengst gaat deze keer naar de kankerbestrijding in Zuid-Suriname. Voor meer informatie: www.indianensuriname. nl, rubrieken ‘De oerwoudmedicijnkast van Aponsoro’ en ‘Boeken voor boeken’. De derde BIS-Boekenmarkt is weer in de Hoornespassage, op zaterdag 29 oktober, ‘Kattekdag’, ook van 9 tot 1 uur.

Inloophuis De Brug elke zaterdagmiddag open

Op deze speciale dag start ‘Bienvenue’ in het Katwijks Museum een nieuwe activiteitenseizoen voor mensen met dementie en hun naasten. Een ‘naaste’ kan een partner zijn, een familielid, goede vriend of buur. Vanaf 15.00 uur kunnen bezoekers de recreatiezaal binnenlopen voor een kopje koffie en een praatje. 15.30 start het activiteitenprogramma rondom het thema ‘Nazomeren’ waar aan men sa-men deel kan nemen, maar die ook de

moeite waard zijn om gewoon rustig te bekijken. De speciale ‘Bienvenue’middagen bieden mensen met dementie en hun naasten een ontspannende middag in een mooie omgeving, zodat zij even los kunnen komen van het zware ziekteproces. Aanmelden is niet nodig, toegang is gratis, inloop mogelijk tussen 15.00 en 17.00 uur. Organisatie van de ‘Bienvenuemiddagen’ ligt in handen van Stichting Welzijn Ouderen krv, in samenwerking met GGZ, Topaz, WWZ Marienstate-Valent, DSV, Alzheimer Nederland. Meer informatie: Stichting Welzijn Ouderen krv. Tel. 071-4016347.

Prinsjesdag in Katwijks Museum?

De Brug heeft sinds 1995 een inloophuis dat elke middag open is voor verslaafden, daklozen en psychiatrisch patiënten. Het inloophuis is de laatste jaren ook regelmatig op zaterdagmiddag of op een feestdag open. Met ingang van 24 september kan men er elke zaterdagmiddag terecht voor een bakje koffie of thee, een spelletje, een potje poolen of gewoon een stukje gezelligheid. Ook kan de warme maaltijd gebruikt worden tussen 13.00 en 13.30 uur; inloop vanaf 12.45 uur. Het inloophuis is op iedere zaterdagmiddag geopend in de periode van eind september tot mei. Openingstijden van het inloophuis (zonder warme maaltijd): 13.30 tot 16.00 uur. Locatie: Schaepmanstraat 1, 2221 ER Katwijk. Voor de warme maaltijd kan men zich op werkdagen in het inloophuis tijdens de middaguren aanmelden; tijdens kantooruren ook telefonisch (071 403 37 33) of aan het loket van de polikliniek Katwijk (Schaepmanstraat 1).

Niet op de derde dinsdag in september, maar op zaterdag 24 september zet het Katwijks Museum opnieuw haar deuren wijd open voor de viering van de culturele dag. Van 11.00 uur tot 16.00 uur kunt u gratis binnenlopen om te genieten van het werk van diverse kunstenaars uit de regio, omlijst door veel muziek. Laat u verbazen door de leerlingen van de Muziekschool en laat uw benen swingen op de muziek van de bekende saxofonist Wouter Kiers. Het museum stelt haar bijzondere zalen open - en bij een stralende zon buiten bij de ingang - om de kunstenaars hun werk aan u voor te stellen: van beeldhouwen tot keramiek; van schilderkunst tot glaskunst; van schoenontwerper tot sieradenstylist; van interieur restauratie tot iconografie. Bent u op zoek naar uw ‘roots’, ook deze nieuwsgierigheid naar uw verre verleden kan worden uitgeplozen en kunt u uw stamboom aanvullen. Laat u zich inspireren op uw vrije zaterdag zowel voor u als voor uw kind, door uitleg van de kunstenaars en wie weet schuilt er wel een kunstenaar in u. Samengevat, redenen om deze dag in het Katwijks Museum niet te missen!


in Katwijk aan Zee

KOM NAAR DE NIEUWBOUWDAG zaterdag 24 september van 11.00 - 15.00 uur

Op de bouwlocatie aan de verlengde Biltlaan in Katwijk

BEZOEK DE MODELWONING

www.woneninzomereik.nl

HIBISCUS

OLEANDER

ZOMEREIK

15 herenhuizen Prijs vanaf â‚Ź 485.000,- v.o.n.

28 eengezinswoningen Prijs vanaf â‚Ź 299.000,- v.o.n.

47 appartementen Prijs vanaf â‚Ź 184.000,- v.o.n. (excl. parkeerplaats Ă â‚Ź 15.000,-)

facebook.com/ParkRijnsoeverKBM

Makelaar:

Een project van: Rijnsburgerweg 100 Andreasplein 14 2231 AG Rijnsburg 2225 GR Katwijk Telefoon: 071 - 40 51 616 Telefoon: 071 - 40 76 144

facebook.com/ParkRijnsoever

www.parkrijnsoever.nl

*OUFSFTTFJO1BSL3JKOTPFWFS #FOUVHFĂƒOUFSFTTFFSEJOIFUOJFVXCPVXQSPKFDU1BSL3JKOTPFWFS 8BDIUEBOOJFUMBOHFSFOCSFOHFFO CF[PFLBBO3BCPCBOL,BUXJKL7PPSHFĂƒOUFSFTTFFSEFOIFCCFOXJKFFOTDIFSQUBSJFGFOWFMFBOEFSF WPPSEFMFO0GVOVWPPSIFUFFSTUFFOIZQPUIFFLBGTMVJUPGEBUVVXIVJEJHFIZQPUIFFLBBOQBTUPNEBU VXTJUVBUJFWFSBOEFSU(BNFUPOTJOHFTQSFLFOVPOUWBOHUFFOVJUHFCSFJEBEWJFT [PEBUVX IZQPUIFFLCJKVCMJKGUQBTTFO

8JK[JKOVXBEWJTFVS OJFUBMMFFOVX IZQPUIFFLWFSTUSFLLFS%BUJTIFUJEFF 3BCPCBOL&FOCBOLNFUJEFFĂŒO

%JSFDUFFOBGTQSBBLNBLFO #FM  0GLJKLPQXXXSBCPCBOLOMLBUXJKL


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 20 SEPTEMBER 2011

Speelgoed en Kinderkledingbeurs Op zaterdag 29 Oktober, van 10:00 tot 16:00 uur, is er in het wijkgebouw een speelgoed en kinderkledingbeurs. U kunt op deze dag uw tweedehands speelgoed, decoraties, baby of kinderkleding te koop aanbieden. Alle spullen dienen wel heel, compleet en schoon te zijn. Wandelwagens, bedjes, boxen en dergelijke kunt u niet meenemen maar u kunt er thuis wel foto´s

Foto: vlnr: Juffers-dames Chantal, Daniëlle, Anneke (niet op de foto: Lisanne en Sari)

Betaalbare merken èn service van wereldklasse

10-jarig jubileum Juffers Wanneer je damesboetiek Juffers op de Princestraat binnenstapt, komen de glanzende stoffen, de luxe materialen, de ingeverfde nepbontranden, de exclusieve sieraden en geurige leren jasjes je tegemoet. Iedere week nieuwe schoonheden aan hangertjes, regelrecht van de catwalk, maar voor een uiterst betaalbare prijs. Maar toch, het werkelijke geheim van het 10-jarig jubileum van Juffers? Persoonlijk stijladvies, de vriendelijke glimlach op de gezichten van het personeel en nèt dat stapje extra. Door Gerlinde Vliegenthart Tien jaar geleden begon Danielle Lange (38) met haar vriendin Linda de boetiek Jackpot. Toen Linda zwanger werd, ging Danielle alleen verder. Ze veranderde de naam van de winkel in Juffers (“Een mooi oud-Nederlands woord voor dames, maar ook voor een scheepsvoorwerp, vond ik wel toepasselijk”), en ging meer verschillende merken verkopen. Inmiddels kunnen de juffers van Katwijk bij Daniëlle terecht voor kwaliteitsstukken van Soaked In Luxury, Part Two, Circle Of Trust, Cavallaro, Picture Perfect, Ibana Rouge, Soft Rebels, TOV Essentials, Saint Tropez, Dante6, YaYa, InWear, Modström, SuperTrash en JoshV. Modeliefhebbers zal het water ongetwijfeld in de mond lopen bij het lezen van deze namen, die zich stuk voor stuk kenmerken door innovatief gebruik van materialen, hoogwaardige kwaliteit, onverwoestbare classic basisstukken en high fashion afwerking; sla elk willekeurig modeblad open en de merken rollen van de pagina. Daniëlle is met recht trots op haar Juffers!

Look Book Ze is geboren in Katwijk, woont in Noordwijk en volgde een brede studie aan de Mode Academie en deed een studie managent. Het idee om een winkel te beginnen zoemde altijd wel ergens in haar hoofd, hetgeen haar studies, interesses en bijbanen mooi combineerde. Ze vindt het leuk om te zien hoe trouw haar katwijkse publiek is, maar ook hoe er dingen veranderen. “Kleding lijkt leeftijdslozer te worden, zij het natuurlijk wel gepast. We hebben een heel diverse klantenkring van moeders, dochters en soms oma’s slagen. Door kledingstukken anders te combineren wordt iets nèt klassieker, of juist stoerder of vrouwelijker. Ook internet heeft veel gedaan voor het Katwijkse modegevoel: je ziet direct wat de trends gaan worden en kun je ernaar op zoek. Katwijkers kopen graag hele sets, vandaar dat we op onze site www.jufferslifestyle. nl heel nauwgezet ons Look Book bijhouden: zo kun je zien wat we in de winkel hebben en meteen hoe je het kunt combineren. Ook geven we heel graag persoonlijk stylingadvies. En inmiddels kennen we onze vaste klanten zo goed, dat we weleens dingen voor hen weghangen. Dan houden we in de winkel een stylingsessie met een kop koffie erbij. Soms zelfs met een groep vriendinnen! We spitsen de inkoop helemaal toe op onze klantenkring. Ze zitten altijd in ons achterhoofd, of we nu inkopen, de website bijhouden of de winkel stylen voor het nieuwe seizoen. Juist die afwisseling en het contact met de klanten maakt dit werk zo ontzettend leuk. Geen dag is hetzelfde.”

Winter 2011/2012 Daniëlle en haar medewerkers zijn het perfecte visitekaartje van

de winkel: ze dragen de nieuwste stukken -die overigens wekelijks binnenkomen- met veel verve. “Er wordt me vaak gevraagd of m’n jasje of blouse uit de winkel komt, ja! Ik kan me nu alweer verheugen op de lente/zomercollectie 2012…” Ho, niet zo snel! Wat gaan echt wíllen dragen komende winter? “Wat een moeilijke vraag! De keuze is enorm, maar het draait deze winter om een vrouwelijk silhouet. Goed gesneden, stoer ook, maar altijd vrouwelijk en draagbaar. De treggings (houdt het midden tussen leggings en broek, red.) blijven, suede, leer, maar ook jurkjes gecombineerd met een dikke maillot en lage cowboylaarsjes. Dante6 heeft een waanzinnig jasje in suedelook met tricot! Maar er zijn ook baggy broeken, met hakken óf vrouwelijke sneakers, mooie top en colbertje, wollen vesten, Noorse breisels… Met kerst komt er uiteraard weer een bijzondere collectie feestelijke jurkjes. Iedereen kan iets van haar gading vinden, je kunt volledig gekleed de winkel uitlopen als je wilt.”

van maken. Er zijn tafeltjes beschikbaar; u kunt bij de reservering aangeven hoeveel u er wilt hebben, maximaal 3 per persoon Kosten zijn er niet aan verbonden, wel wordt er een borg van vijf euro gevraagd die u op 29 oktober weer terug krijgt. Bij de bar in de grote zaal is eten en drinken verkrijgbaar, op eigen kosten. Deelnemers kunnen vanaf 8.30 uur terecht om hun spullen op te zetten. Informatie en opgeven bij: mevrouw Gusta Sneijders tel.071 4026605.

Taalmentoren gezocht!

Prijzenfestival bij Kruidvat

Steunpunt Medelanders ondersteunt anderstaligen in Katwijk, Rijnburg en Valkenburg met het leren van de Nederlandse taal. Dit doen we op verschillende manieren: lessen geven voor groepen, maar ook door het bieden van individuele begeleiding. Een taalmentor werkt individueel met een taalcliënt. Met de cliënt oefent de taalmentor één keer per week ongeveer 2 uur lang.

Bij Kruidvat aan de Badstraat in Katwijk is het prijzenfestival. Bij deze winkel kunt u elke week veel prijzen winnen met uw klantenkaart. Afgelopen week werd er een Beick fiets gewonnen door mevrouw L. van Roon uit Katwijk. Deze prijs werd afgelopen zaterdag uitgereikt door de eerste verkoopster van het filiaal mevrouw A. van Duijn. De komende weken zullen er nog vele prijzen volgen. (Foto: W. van Veen).

Het gaat hierbij in eerste instantie om praten, geen Nederlandse les geven. De cliënten spreken al een

beetje of redelijk goed Nederlands. Je oefent de taal en intussen leer je de cliënt ook andere dingen, bijvoorbeeld hoe de bibliotheek werkt door een keer samen daar langs te gaan of je brengt samen een bezoek aan het museum in Katwijk en leert de cliënt iets over Katwijk of de visserij. Op dit moment zijn we op zoek naar enkele vrouwelijke taalmentoren. Heeft u belangstelling in vrijwilligerswerk bij Steunpunt Medelanders, bel dan met Zsuzsa Ungvári op nummer: 071-4033545 of mail naar zungvari@steunpuntmedelanders.nl voor meer informatie of een afspraak.

Dierenweide De Wilbert wacht heropening

Groot Open Tafel in De Woelige Baren De Woelige Baren, dé eetgelegenheid binnen Huize Salem, is een seniorenrestaurant (55+) voor mensen die van gemak en gezelligheid houden. Men richt zich op mensen die buiten Huize Salem wonen. De warme maaltijd wordt rechtstreeks vanuit de centrale keuken geserveerd. Veel mensen hebben hun weg naar Salem gevonden en eten regelmatig in eetgelegenheid ‘de woelige

baren’. Donderdag 22 september is het groot open tafel dag van 12:30-13:30 uur. Op het menu staat: champignonsoep, kipsaté, bamischotel, atjar, kroepoek en rum-rozijnenvla als dessert. Dit alles voor een zeer aantrekkelijke prijs. Het belooft zeker weer erg lekker en ouderwets gezellig te worden! Van te voren reserveren is gewenst, dit kan aan de receptie van Huize Salem of telefonisch, telefoonnummer 0714092930 een dag van te voren tot 12.00 uur.

Wanneer komen de dierenverblijven weer? (Foto: PR) In de dierenweide achter verzorgingstehuis De Wilbert aan de

Webchair voor Martijn

Armbandje Tien jaar Juffers, dat viert de winkel met de klanten. Bij besteding van minimaal 100 euro ontvang je een speciaal voor de gelegenheid ontworpen armbandje, met daarbij nog eens een waardebon van 10 euro voor de volgende aankoop. Daniëlle verheugt zich alweer op de volgende tien jaar. “De website wordt steeds meer ons visitiekaartje. We zijn druk bezig een webwinkel te ontwikkelen, zodat je op ieder moment bij ons kunt winkelen. Daarnaast zijn we actief op Hyves, Twitter en Facebook, want dat is de toekomst. Een grotere winkel? Nee, dat zou ik niet willen. Want persoonlijke benadering, contact en advies staat nog altijd voorop bij Juffers.”

‘t Duyfrak krijgt een brede school

Eerste nieuwbouw basisschool in gemeente Katwijk sinds 20 jaar Op maandag 12 september hebben vijf partijen een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de bouw van een nieuwe brede school in de wijk ‘t Duyfrak in Valkenburg. De Vereniging voor Christelijk onderwijs te Valkenburg (VCO), stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek (OBODB), Stichting KOK Kinderopvang, Stichting Peuterkring Katwijk en gemeente Katwijk verklaren met deze samenwerkingsovereenkomst de ambitie te hebben gezamenlijk een brede school in ‘t Duyfrak in Valkenburg te realiseren. In de nieuwe brede basisschool krijgen alle genoemde partners een plek. Het wordt een gebouw met daarin twee basisscholen; een openbare en een protestants Christelijke , een peuterspeelzaal en kinderopvang onder één dak. De partners zijn er van overtuigd dat hierdoor niet alleen voor iedereen goede huisvesting gevonden is, maar ook dat deze samenstelling van het ge-

Martijn van de Eijkel (14 jaar) zit in A3a van het Driestarcollege Leiden. Sinds november 2010 heeft hij leukemie en heeft zo in de tweede klas heel veel lessen gemist, maar daar kwam verandering in. Bij Martijn thuis is een Webchair geïnstalleerd; geheel gesponsord door KPN. Door de Webchair kan Martijn achter zijn laptop gewoon de lessen meevolgen, als hij daar de energie voor heeft. “Wij horen hem en hij hoort ons.” Door middel van pijltjestoetsen en een in-en-uitzoomfunctie kan hij de hele klas door met de Webchair. Martijn is superblij met het apparaat en natuurlijk ook de rest van A3a is er erg trots op. ‘Eindelijk zit Martijn weer bij ons in de klas!’ (Foto: PR)

Overrijn staan sinds enige tijd geen dieren meer. De bewoners en bezoekers van De Wilbert, moeten het bij een wandeling door het ‘s Heerenschoolbos dan ook zonder een bezoek aan de dierenweide doen. Door veel bewoners en bezoekers wordt dit uitsapje gemist. Daarom wordt er nu hard gewerkt om de dierenweide te heropenen. Al in de tijd dat kasteel ‘t Sandt in dit gebied stond maakten dieren wezenlijk onderdeel uit van het omliggende park. Ook daarna toen het Hof van Catwijck gebouwd werd aan de Overrijn was er in het daarachter gelegen park een boerderij en werden allerlei siervogels gehouden. Ten tijde dat de paters Jezuïeten en later Franciscanen, de huidige Wilbert bewoonde, waren er altijd dieren in de achterliggende weiden te vinden. Dit jaar zijn er voor het eerst in de geschiedenis geen dieren meer in het ‘s Heerenschoolbos. Erg jammer voor dit historisch stukje Katwijk maar bovenal spijtig voor de bewoners van De Wilbert. Het ligt in de bedoeling de dierenweide zo snel als mogelijk te heropenen, er is echter geld nodig voor nieuwe dierenverblijven. Bent u ook van mening is dat de dierenweide bij De Wilbert voor de bewoners van het verzorgingstehuis van belang is, dan kunt u een gift overmaken op rekeningnummer 33.17.17.131 ten name van Stichting Recreatieve Activiteiten De Wilbert, o.v.v. Dierenweide. Bij voorbaat hiervoor hartelijk dank.

Willem van Veenschool in actie voor nieuw schoolplein

“Juf, mag ik nog een nieuw boekje?”

De vertegenwoordigers van de verschillende organisaties hebben vorige week de samenwerkingsovereenkomst getekend. (Foto: PR) bouw talloze mogelijkheden biedt voor samenwerking.

besturen zijn, na realisatie gezamenlijk eigenaar van het gebouw.

Bouwen in 2013

Rol van de gemeente

De nieuwe brede school komt te staan in Dorpsweide, naast de voetbalvelden van Valken ‘68 en de nieuwe ijsbaan. Hoe het gebouw er uiteindelijk uit komt te zien, is nog onbekend. De partners gaan nu eerst gezamenlijk de uitgangspunten voor het ontwerp van het gebouw in Programma van Eisen opstellen, dan wordt een architect geselecteerd en vervolgens worden de eerste ontwerpen gemaakt. De partijen willen dat er in 2013 gebouwd gaat worden. Omdat vanuit de wet op het Primair Onderwijs het noodzakelijk is dat één school de opdrachtgever is wanneer meerdere scholen in één pand worden gevestigd, hebben de partners afgesproken dat stichting OBODB die rol gaat vervullen. De beide school-

De gemeente is bij wet verplicht te voorzien in voldoende onderwijshuisvesting en dat is ook de reden dat de gemeente een partij is in deze overeenkomst. De gemeente financiert de bouw van de brede school en heeft ook een toetsende en controlerende rol. Het is in Katwijk uniek dat twee scholen onder één dak worden gehuisvest. Het is al 20 jaar niet voorgekomen dat in Katwijk een volledig nieuwe school wordt gerealiseerd. Dat vier partijen samen gebruik gaan maken van één gebouw sluit volledig aan bij de visie van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk dat maatschappelijke gebouwen zoveel mogelijk multifunctioneel gebruikt dienen te worden.

De Willem van Veenschool in Katwijk aan den Rijn organiseert een loterij die een flink bedrag moet opleveren voor de aanschaf van nieuwe speeltoestellen. De nieuwe speeltoestellen zijn het sluitstuk van het totale herinrichtingsplan van het schoolplein van de Willem van Veenschool. De leerlingen zijn enthousiast aan de slag gegaan om bij familie, vrienden en kennissen zoveel mogelijk loten te verkopen. De loten worden regelmatig met 10 tegelijk verkocht, want er zijn mooie prijzen te winnen. “Juf, mag ik nog een nieuw boekje?” Op zaterdag 1 oktober wordt er een actiedag georganiseerd. Tijdens deze dag worden de prijzen uitgereikt aan de winnende lotnummers. Daar omheen worden nog veel meer leuke activiteiten georganiseerd die geld moeten opleveren voor de bekostiging van de speeltoestellen. Zo start de dag om 11.00 uur met een kinderverkoopmarkt door de kinderen van de groepen 5 t/m 8. Maar je kunt ook een kijkje nemen bij een kleine kinderboerderij of een ponyritje maken. Er is een enorm springkussen ‘de Ark van Noach’, een beauty-lokaal waar je je kunt laten schminken tot prinses of piraat, maar waar je ook je haar kunt laten invlechten of je nagels laten lakken. DC-Dance verzorgt dansdemonstraties in het speel/gymlo-

Pleinplan

De kinderen van de Willem van Veenschool gaan ervoor! (Foto: PR) kaal van de school. Verder wordt werk verkocht dat door de kinderen zelf is gemaakt. En er is natuurlijk allerlei lekkers om van te smullen zoals koffie/thee met home-bakery’s, (broodjes) kroket of frikandel, haring, maar ook poffertjes, suikerspin en popcorn!

Sponsors en prijzen! Om een mooie prijzenpot samen te stellen voor de loterij zijn sponsors benaderd en de lijst van ondernemers die hier aan bijdragen is nu al indrukwekkend. Er zijn dan ook heel wat prijzen te winnen. Wat

dacht u van een week lang ‘logeren op het strand’ in een strandhuisje van Strandpaviljoen Het Wantveld? Of een splinternieuwe fiets van Bike Totaal Luyten? Verder worden er 6 rondvluchten vanaf vliegveld Valkenburg verloot. Daarnaast zijn er nog heel veel cadeau- en waardebonnen te winnen van bijvoorbeeld tuincentra, kappers, schoonheidssalons etc. Er zijn ook veel sponsors die hun medewerking kosteloos verlenen aan de actiedag op zaterdag 1 oktober. Snackbar de Relus biedt de snacks aan, Vishandel Parlevliet en Van der Plas verzorgt de haring.

Gemeente Katwijk heeft ingestemd met het vervangen van de verouderde bestrating. Het is nu nog wachten op het aanwijzen van de aannemer die de klus gaat klaren. “Wat ons betreft, gaan we dit jaar nog aan de slag”, aldus adjunct-directeur en ontwerper van het nieuwe pleinplan Rob Jansen. Een impressie van alle plannen voor het plein is te vinden op de website van de school www.willemvanveen.nl De school heeft een bijdrage toegekend gekregen van Fonds 1818 voor het verbeteren van de groenbeleving. “Daarmee kunnen we onze groene plannen verwezenlijken, maar het geld voor de speeltoestellen moeten we zelf dus nog bij elkaar zien te krijgen.” Een aanvraag bij het Rabobank Coöperatiefonds heeft een eerste bijdrage van € 2.000 opgeleverd die aan de speeltoestellen kan worden besteed. “Nu nog de andere € 20.000”, zegt Rob Jansen met een glimlach.

Loterij De verkoop van loten gaat via de leerlingen van de Willem van Veenschool aan familie, vrienden en bekenden. Op zaterdag 1 oktober vinden 6 trekkingen plaats tijdens de actiedag op de Willem van Veenschool. De actiedag is van 11.00 tot 15.00 aan de Huetingstraat 17 te Katwijk aan den Rijn en natuurlijk open voor alle belangstellenden.


PROFITEER NOG 9 DAGEN VAN DE RENAULT PLUSPUNTEN! PLUSVOORDEEL (GRAND) SCÉNIC BOSE TIJDELIJK VANAF € 27.990,Tijdelijk gratis panoramisch open dak Elektrisch inklapbare buitenspiegels 17” lichtmetalen wielen Bose® Energy Efficient Series Sound System Parkeersensoren vóór en achter met camera Voordeel op 3,9% financiering tot € 1.200,-

ZONDAG 25 SEPTEMBER

GEOPEND! NÚ BIJ DE JONG’S AUTOBEDRIJVEN

®

TOTAAL PLUSVOORDEEL TOT

(GRAND) SCÉNIC TIJDELIJK VANAF

INCLUSIEF PLUSVOORDEEL

€ 22.990,-

€ 4.695,-

NU TIJDELIJK DE BIJENKORF CADEAUCARD*: t t.w.v. € 10,- bij een proefrit t t.w.v. € 200,- bij aankoop van een (Grand) Scénic

WWW.DEJONGSAUTOBEDRIJVEN.NL

LEIDEN

Flex Plan tarief Standaard tarief

Contante waarde

Aanbetaling

Totaal kredietbedrag

Looptijd in maanden

€ 10.000,€ 20.000,€ 10.000,€ 120.000,-

-

€ 10.000,€ 20.000,€ 10.000,€ 120.000,-

48 60 48 60

AMPHORAWEG 2-4 KEYSERSWEY 91

Vaste debet Jaarlijks Totaal te betalen Maandtermijn bedrag rentevoet kostenpercentage 6,9% 6,9% 9,9% 9,9%

6,9% 6,9% 9,9% 9,9%

€ 11.427,€ 23.590,€ 12.055,€ 25.191,-

€ 238,€ 393,€ 251,€ 420,-

TEL. (071) 579 32 00 TEL. (071) 364 05 40

KOOPAVONDEN OP 22 EN 29 SEPTEMBER!

ALLEEN VAN 22 SEPTEMBER T/M 3 OKTOBER

Actieperiode 22 september tot en met 3 oktober 2011. Maximaal Plusvoordeel op de (Grand) Scénic Bose. Kijk voor het plusvoordeel en de exacte actievoorwaarden op www.renault.nl of vraag uw Renault-dealer. *Zolang de voorraad strekt. De Bijenkorf Cadeaucard geldt alleen bij privé-aankoop van een nieuwe Renault personenauto binnen de actieperiode. U ontvangt geen Bijenkorf Cadeaucard bij aanschaf van een lease- of bedrijfswagen. Bijenkorf Cadeaucard bij proefrit geldig bij proefritten voor alle personen- en bedrijfswagens binnen de actieperiode. Genoemd voordeel op de financiering is gebaseerd op €10.000/3,9%/24 mnd voor Twingo en €20.000/3,9%/24 mnd op de overige modellen. Lager voordeel bij lagere financiering. Getoonde modellen kunnen afwijken van het Plusvoordeel-actiemodel. De (Grand) Scénic is verkrijgbaar vanaf € 22.990,-. De Scénic Energy dCi 130 Stop & Start valt in de 20% bijtellingscategorie. De aangegeven netto bijtelling is berekend op basis van de 42% schaal. Overige versies 25% bijtelling. Genoemde prijs is incl. btw en bpm. Excl. verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken. Genoemde leaseprijzen zijn vanafprijzen gebaseerd op de basisversies. Full Operational Lease excl. btw, brandstof, vervangend vervoer o.b.v. 48 mnd/20.000 km. Leaseprijzen per 15/8/2011. Op elke nieuwe Renault geldt een fabrieksgarantie van minimaal 2 jr. 12 jr. plaatwerkgarantie. Aflopend krediet verstrekt door Renault Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). Jaarlijks kostenpercentage bedraagt 3,9% tot 24, 5,9% tot 36 (max. te financieren bedrag € 20.000) en 6,9% tot 60 maanden (geen max. te financieren bedrag). Alleen geldig op nieuwe Renault personenauto orders van particulieren tussen 15 juli en 31 december 2011. Renault Financial Services behoudt zich het recht de actie zonder opgaaf van reden te beëindigen. Vraag uw Renault verkoopadviseur naar de beschikbaarheid van dit product. Jaarlijks kostenpercentage na de actie bedraagt 9,9%. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Prospectus beschikbaar op www.rfs.nl. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden. Drukfouten, prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden. Voor meer informatie bel gratis 0800-0303 of kijk op www.renault.nl.

Min./max. verbruik: 4,4-8,1 l/100 km. Resp. 22,7-12,3 km /l. CO2: 115-186 g/km.

Type

Laa ts Direte twe cte o e wo plev ning erin en g

Duinhelm

INKOOP ALLE MERKEN AUTO’S ttt

0OEFSIPVEBMMF merken UFHFO[FFS DPODVSSFSFOEF QSJK[FO

WIJ HEBBEN EEN AUTO VOOR U OF WIJ ZOEKEN EEN AUTO VOOR U

24 er b septem uur 3.00

11.00-1

w nieud ag bouw

Verkoop en inlichtingen

Akkerklokje 11

Akkerklokje 15

™*haVVe`VbZgh ™)kZgY^Ze^c\Zc ™BdYZgcZ`Zj`ZcZc WVY`VbZgbZia^\WVY ™LddcdeeZgkaV`iZ&+'b ™æ(-*#%%%!"k#d#c#

™,haVVe`VbZgh ™)kZgY^Ze^c\Zc ™LddcdeeZgkaV`iZ&.'b ™æ(..#%%%!"k#d#c#

Bezoek tijdens de nieuwbouwdag de modelwoning Akkerklokje 11 of maak een afspraak met de makelaar.

Chevrolet Kalos, 5-drs. Chevrolet Kalos Citroën C1, 3-drs. Fiat Panda, let op!! 9100 km. Ford C Max 1.8 16V, full options Ford Fiesta 1.3 Futura, l.m. velgen, airco Ford Fiesta 1.3, airco, 30.000 km. Ford Fiesta 1.4 tdci, 68.000 km. Ford Fusion Ford Fusion, airco, 12.000 km., Ford Ka 1.3 Cool & Sound Ford Ka 1.3 Edition, leer, etc. Hyundai Atos, airco, 5-drs. Mazda 2, automaat, 39.000 km., nieuwstaat Mercedes C Aut. Coupé, 30.000 km. Mitsubishi Colt, 5-drs. Mitsubishi Colt, 5-drs., nw. model Mitsubishi Colt, 5-drs., airco Mitsubishi Galant 2.0 Opel Corsa 1.4 16V, 5-drs. Opel Corsa 1.2 16V Opel Corsa, 5-drs. Opel Corsa, zilver, SP, 23.000 km. Opel Corsa 1.2 16V, 3-drs., blauw met. Opel Corsa Sp. Peugeot 207, 5-drs., airco Peugeot 207 1.6 16V, 5-drs. VTI Renault Kangoo Skoda Fabia Wagon 1.4, 16V, airco, Suzuki Grand Vitara, aut. Toyota Avensis 2.0 Station, 54.000 km., full options

R.E.C 31011

4.450,5.450,4.750,6.250,10.250,6.250,7.250,6.750,8.250,11.750,5.350,6.250,4.400,6.250,10.250,8.750,10.250,8.250,2.250,9.250,3.450,10.250,9.750,9.400,5.250,8.450,10.250,2.750,6.250,5.250,14.750,-

Automobielbedrijf

Ontwikkeling NATIONALE

AUTO

PAS

www.duinpan-katwijk.nl

2006

Levering alle merken nieuwe auto’s met hoge korting!!

Campri Vastgoed BV is een samenwerking tussen:

071 405 16 16

2005 2006 2007 2007 2006 2006 2007 2006 2008 2010 2007 2008 2006 2004 2002 2008 2009 2007 2001 2008 2002 2009 2x aug. 2009 7-2009 2005 2008 2009 2002 aug. 2002

van Zelst

Voorschoterweg 23, Valkenburg, Tel. 071-4014299

VOOR ONS COMPLETE AANBOD ZIE ONZE SITE: WWW.VANZELSTAUTOS.NL VERKOOP ALLE MERKEN NIEUWE AUTO’S


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 20 SEPTEMBER 2011

STOL-Grasshoppers Heren 1 wint eerste competitiewedstrijd op landelijk niveau Voor het eerst in de geschiedenis van de basketballvereniging STOL-Grasshoppers speelt het eerste Heren team op landelijk niveau. Aangezien er weinig bekend is over de tegenstanders in de competitie, is de doelstelling voorlopig handhaving. Met de winstpartij van afgelopen zaterdag is de eerste stap gezet.

Het balletje kan raar rollen... (Foto: PR)

Katwijkse elf niet opgewassen tegen Rijnsburgs tiental

Dorpsderby eindigt onbeslist Een uur en tien minuten speelden de Katwijkers tegen tien man. Daarin kwamen de oranjehemden wel op voorsprong, maar vergaten de wedstrijd definitief te beslissen. Een discutabele penalty bezorgde de Rijnsburgers vervolgens tien minuten voor tijd de gelijkmaker. De krombewoners hebben het het afgelopen decennium telkens moeilijk met de oosterburen. Ruim tien jaar is het inmiddels geleden dat Katwijk voor het laatst won van de Uien, op 14 april 2001. Afgelopen zaterdag kreeg Katwijk de ultieme kans een einde te maken aan deze negatieve serie, bekende ook trainer Cees Bruinink na afloop, met een gezicht als een oorwurm. Zijn ploeg speelde weliswaar niet goed, maar kreeg tegen de veel risico nemende Rijnsburgers voldoende kansen de wedstrijd in het slot te gooien. Maar, inmiddels ook een traditie op ‘De Krom’, kansen zijn er bij de Katwijkers vooral om te missen.

Deksel op de neus Voor die lankmoedigheid kregen de Oranjehemden tien minuten voor tijd het deksel op de neus. Jaap Molenaar ging heel eenvoudig naar de grond en versierde zo een penalty, een simpele prooi voor Kevin Win-

ter. De penalty leek een goedmakertje voor de toch ook wel makkelijke rode kaart van Benito Olenski na 25 minuten spelen. Al viel daar nog wel wat voor te zeggen, Donny van Oijen leek op weg naar een doelpunt, toen Olenski hem bijkans in de rug vloog. Toch zijn er maar weinig scheidsrechters, die dit rood zouden hebben getrokken. Aan de andere kant, een vliegende tackle van Ronald Breinburg in de tweede helft op de doorgebroken Jerghinio Sahadewsing zou slechts met geel bestraft worden. De rode kaart betekende een keerpunt in de wedstrijd, waarin de Rijnsburgers tot dan toe de bovenliggende partij waren tegen een angstig Katwijk, met onder andere tot tweemaal toe een open kopkans voor Martijn Gootjes, een schot van Winter dat net naast ging en een gevaarlijke voorzet van Olenski. Katwijk was even gevaarlijk toen Richard van Nieuwkoop zich geen raad wist met een schot van Dwight Krolis. Uit de daaruit volgende corner raakte Arie Jonker de arm van Breinburg, maar van een penalty wilde Bart van der Scheer toen niks weten. Tien minuten voor rust wist Katwijk de overtalsituatie in een voorsprong om te zetten. Elroy Lammers haalde na een mooie passeerbeweging de achterlijn en legde terug op Marcel Huisman,

die beheerst afrondde. Terwijl Joost Kuhlmann tussendoor de lat raakte, kreeg Sahadewsing op slag van rust ook de kans beslissend te zijn. De oud-ajacied snelde de ‘16’ in, maar verloor het overzicht en ging voor eigen succes. Het zijnet was het resultaat.

Dood of de gladiolen Omdat ‘damage control’ niet in het straatje van Niek Oosterlee past, waren er voor de Rijnsburgers nog maar twee opties na rust: de dood of de gladiolen. De uien kozen vol voor de aanval, met alle risico’s van dien. Dat bood de Katwijkers de mogelijkheid achterover te leunen, gokkend op de counter. Dat leek rendabel, de oranjehemden konden meerdere keren ontsnappen, maar Van Oijen, Jordy Zuidam en Martin van Eeuwijk weigerden om in het vijandelijk strafschopgebied de trekker over te halen. En, hoe langer de beslissing uitbleef, des te meer leken de Rijnsburgers er in te gaan geloven, terwijl het vertrouwen van de Katwijkers een tegengestelde richting volgde. De uiteindelijke gelijkmaker leek dan ook een kwestie van tijd en was de inleiding van een hectische slotfase. Kansen vielen er over een weer, maar beide ploegen wisten niet meer tot scoren te komen, waardoor het bij 1-1 bleef.

Nipte zege Quick Boys bij Volendam

Volendam - Quick Boys 1 - 2 Quick Boys heeft de uitwedstrijd tegen Volendam in winst omgezet. Aangezien Quick Boys het zichzelf onnodig moeilijk maakte kwam die winst maar met moeite tot stand. Quick Boys startte met nieuwkomer Houssin Bezzai in de basis, hij was geposteerd in het centrum van de verdediging, waardoor aanvoerder Niels van Duijn doorschoof naar het middenveld, een stek waar hij in deze wedstrijd prima tot zijn recht zou komen. Vanaf het begin van de wedstrijd heerste Quick Boys, met de wind in de rug, tegen Volendam dat zich beperkte tot de counter waar de thuisploeg voorlopig maar matig succes mee had. Hoewel de blauwwitten veel balbezit hadden leidde dat nog niet tot het afdwingen van doelkansen. Pas na ruim 10 minuten spelen produceerde Chelton Linger de 1e doelkans, die via een tegenstander naast het doel verdween. De Volendam-defensie was niet in staat die hoekschop adequaat te verwerken zodat Patrick Duarte daarvan kon profiteren en de bal het doel in liet verdwijnen. Quick Boys leek de smaak te pakken te hebben, een paar minuten later maakte Houssin Bezzai een actie op rechts waardoor Hendrik van Beelen in balbezit kon komen om vervolgens Chelton Linger in stelling te brengen. Doelman Kees Tol voorkwam een grotere achterstand van zijn team.

Matige balbehandeling Hoewel Volendam meer in de wedstrijd kwam slaagden de wijdbroeken er, mede door de matige balbehandeling van de aanvallers, maar niet in om gevaarlijk te worden. De dominantie die Quick Boys in 1e instantie had gepresenteerd werd in de loop van de 1e helft minder zichtbaar, waardoor de blauwwitten er niet meer in slaagden doelkansen af te dwingen. Daar leek Niels van Duijn met nog 5 minuten te spelen verandering in te brengen toen hij een aanval afrondde. Van Duijn zag zijn doelpoging geblokkeerd door doelman Tol. In de extra tijd van de 1e helft kwam Volendam alsnog langszij. Marciano Kastoredjo liet zich verrassen door de boomlange Henk Veerman die zich daardoor

een vrije doorgang op doelman Peter Messemaker verwierf. Veerman faalde niet en bracht zijn team weer op gelijke voet met de tegenstander. In de tweede helft kwamen beide teams in ongewijzigde vorm weer in het veld terug. Volendam toonde meer initiatief maar zag nog geen kans de blauwwitte defensie echt onder druk te zetten. Ook Quick Boys had met hetzelfde euvel te kampen. Wilde Quick Boys meer doelkansen afdwingen dan zou het tempo opgeschroefd moeten worden. Daarvoor werd Hendrik van Beelen naar de kant gehaald voor Kwong Wah Steinrath, die nog steeds onvoldoende fit is om een hele wedstrijd te kunnen spelen. Amper in het veld was Steinrath getuige van de treffer van Niels van Duijn die een assist van Chelton Linger onhoudbaar afrondde.

Jacht Beide coaches brachten meer wissels. Bij Volendam werden Joey Tol, Rudo Hidden en Stefan Plat naar de kant gehaald voor Rachid El Yaakoubi, Kees Visscher en Thierry Schilder. Jos van Eck zou Derek van der Plas en Yuri Guijt

nog brengen voor Chelton Linger en Patrick Duarte. Veel effect zouden al die wissels niet op het spel hebben. In de jacht naar tenminste 1 punt ging Volendam meer druk zetten op de defensie van de tegenstander, voorlopig nog zonder resultaat. Quick Boys wist de extra ruimte die het kreeg niet te benutten. Met nog een kwartier te spelen leek Jaap van der Plas dicht bij een doelpunt, doelman Tol redde attent. Juist in die fase leek Volendam weer gelijk te kunnen komen. Invaller Yaakoubi verwierf zich een vrije doorgang op het doel van de tegenstander waar doelman Messemaker het hoofd koel hield en de gelijkmaker voorkwam. Met nog 10 minuten te spelen was Derek van der Plas ongelukkig bij de afronding van een door Jaap van der Plas opgezette aanval. In de slotminuten van de wedstrijd had Quick Boys weinig reden tot klagen toen de doelpaal uitkomst bracht bij de afronding van een Volendamse doelkans. Hierna kwamen beide teams niet meer tot doelkansen, waardoor de blauwwitten de winst naar zich toetrokken.

De voorbereiding van het seizoen verliep zeer vlot, op enkele kleine blessures na. Waar in het begin van de voorbereiding vooral aan de conditie gewerkt werd, werd er langzaam maar zeker aan de speelstijl van dit jaar gewerkt. Snel attractief basketball, met als basis een hechte verdediging. Het team staat dit jaar weer onder de leiding van de ervaren coach Lace Strong, die geassisteerd wordt door assistent-coach Herman Lakerveld. Er zijn ook twee nieuwe spelers toegevoegd, Wesley Groen en Jeroen Reitsema. Laatstgenoemde speelde in zijn jeugd ook al bij Grasshoppers, terwijl Wesley Groen lid was van het Eredivisieteam Jongens onder 18 jaar.

Staand van links naar rechts: Lace Strong (trainer/coach) Jeroen Reitsema, Mark van Delft, Jaco van Rhijn, Sebastian Hilla,Piotr Kogus, Arie Hoek, Herman Lakerveld (assistent coach) zittend van links naar rechts: Rick Freke, Sebastiaan Kuijt, Wesley Groen, Amerik van Duijvenbode, Marcus Potters. (Foto: PR)

Scherp De eerste wedstrijd van het seizoen werd gespeeld in Nijmegen tegen de Wildcats. Zoals eerder vermeld is er weinig bekend over de tegenstanders. Men wist alleen dat dit team de voorgaande jaren in de Promotiedivisie actief was. Bij STOLGrasshoppers was alleen Jeroen Reitsema afwezig, vanwege zijn wittebruidsweken. Aanvangstijd van de wedstrijd was 8 uur, het team was echter al om half 7 aanwezig, waardoor de warming up optimaal verliep. De geelhemden begonnen de wedstrijd dan ook scherp en al snel werd er een voorsprong gepakt van 2 - 11. Wildcats bleek hier echter niet van onder de indruk en liep al weer snel in door simpel maar effectief basketball te spelen.

Het team uit Nijmegen bleek uit verschillende ervaren spelers te bestaan die door simpele screens and pick-and-rolls gemakkelijk tot een score kwamen. Grasshoppers verdedigde dan ook slecht, door miscommunicatie en een slechte helpside cq. rugdekking. Aan het eind van het eerste kwart werd echter een kleine voorsprong gepakt door een verre driepunter van Groen. Het tweede kwart werd deze voorsprong al snel weggegeven door een 10 - 2 run van Wildcats. Door foutenlast moest center Jaco van Rhijn al snel op de bank plaats nemen. In de aanval werden verkeerde beslissingen genomen waardoor er maar 8 punten bij Grasshoppers

bijgeschreven konden worden. Dit resulteerde in een achterstand van 9 punten in de rust.

Scherper Nadat coach Strong duidelijk had aangegeven wat er beter moest, werd het derde kwart nog slechter begonnen dan het tweede, Grasshoppers bleek niet goed geluisterd te hebben en maakte dezelfde fouten als in de eerste helft. Wildcats liep dan ook uit naar een voorsprong van 15 punten. Na een time-out halverwege het derde kwart stond de verdediging opeens wel en door een scherpe press op de verdediging werden er veel steals gepakt en werd de achterstand teruggebracht tot 6 punten. Door een aantal goe-

Nieuw team 5 Badmintonners Katwijk start overtuigend De afgelopen jaren heeft de Katwijkse Badminton Club 4 senioren teams in de districtscompetitie gehad. In de hoogtijdagen van de sport waren er wel 7 teams! In dit nieuwe competitiejaar is het gelukt om een vijfde team samen te stellen uit voormalige recreantenspelers. Een aantal van hen speelt al wel een paar jaar badminton en heeft ook enige wedstrijdervaring door on-

derlinge ontmoetingen met andere recreantenteams. In de eerste wedstrijd van het nieuwe team 5 was die ervaring ook op de baan zichtbaar. In de thuiswedstrijd tegen het 7e team van BC Leiden werd maar liefst met 7-1 gewonnen. Een pracht start van het seizoen én als de spelers in dit team nog meer op elkaar ingespeeld raken, dan belooft het dit seizoen een heleboel punten te regenen. Ook team 4 speelde in de eerste compe-

titieweek thuis. Tegenstander was team 4 van Smashing Maasdam, dat een gemiddelde leeftijd van 16 jaar een doorstotend jeugdteam genoemd mag worden. Het werd een spannende avond met een aantal drie-setters en gelijk oplopende scores in de sets. KBC 4 komt op het scoreformulier toch wat moeilijk uit de blokken. De eerste drie punten (Herendubbel, Damesdubbel, 1e single Heren) zijn voor de tegenstanders. Petra van

september schitterden de velden van Quick Boys vol groene zonneschijn.

Beelen doet in haar single iets terug met winst in 2 sets. Deze opleving zette echter niet door in de resterende enkelspelen. Met een 1-5 achterstand wordt aan de mixpartijen begonnen. Door winst van beide gemengd dubbel partijen wordt de schade van de eerste avond nog enigszins beperkt (3-5). Het is overigens geen schande om met deze uitslag van de toekomstige top van het ambitieuze Maasdam te verliezen.

Rijnvogels vliegen weer in de fuik Na drie wedstrijden kan voor de Rijnvogels een voorlopige trieste balans worden opgemaakt. Slechts een schamel puntje is de oogst daar waar er negen punten min of meer voor het grijpen hebben gelegen. Dat de rood-witten in de onderste regionen verkeren is het gevolg van tot drie maal toe een voorsprong uit handen te hebben gegeven. Excuses en verklaringen doen hier geen opgeld. Het nog immer aan vaste waarden ontbrekende team heeft tegen DSO ook de mogelijkheid onbenut gelaten om zegevierend over de finish te gaan. Trainer Frenk van der Kleij is in deze niet te benijden. Het gezicht van de coach sprak na afloop van het thuisduel tegen DSO boekdelen. Voor de derde keer op rij stond zijn team met lege handen (de uitbeurt tegen FC Breukelen daargelaten 3-3). Mismoedig schudden ook de supporters het hoofd. Waarom DSO na een goede beginfase met een fraaie openingstreffer van Michael Miranda niet voor de rust al op een verdere achterstand gezet? Vragen die onbeantwoord zullen blijven. Natuurlijk had Mitchel Beijersbergen zijn kopbal liever onder de lat dan over de lat zien verdwijnen. Maar was het ook niet zo dat

DSO al vroeg op voorsprong had kunnen komen als doelman Rob Platteel niet met een voetreflex een inzet van Donoso Perez Lucas had voorkomen? De wapenfeiten uit het begin van een open duel waarin de gastheren in een overigens evenwichtige wedstrijd zich toch de beste kansen schiepen. Een serie gevaarlijke corners mochten dan weliswaar de stormbal voor de Zoetermeerse defensie doen hijsen, Sven Kuipers en zijn defensieve kompanen, inclusief doelman Vincent Wolsheimer sloegen een tweede bres in hun defensie af. De defensie waarin dus Michael Miranda het eerst een gaatje van dit seizoen wist te vinden. Miranda bereidde ook een zeker lijkende treffer voor doch de inglijdende Marciano Weidum kwam een teenlengte tekort en Michael zelf schoof na een fraaie actie te zacht binnen waardoor op de doellijn het dreigende gevaar ternauwernood kon worden bezworen. Een 2-0 ruststand zou niet misplaatst zijn geweest, maar het had net zo goed 1-1 kunnen zijn als Jeffey Flohr bij één der schaarse mogelijkheden voor zijn team de bal niet over, maar in het Katwijkse doel had gelobd.

Rood De 1-0 voorsprong bleek wederom broos. Dit openbaarde zich al kort na de pauze toen de gasten via een snelle uitval over links Elliot Pattinama een loepzuivere voorzet af zagen leveren waar tegen Charlie Windhorst doeltreffend het hoofd plaatste. De strijd lag weer open. Een strijd waarin captain Stefan Schaafsma namens de Vogels in voor wilde gaan en in een duel met een DSO opponent gezamenlijk over de zijlijn belandde. Schaafsma wilde in het vuur van de strijd snel de bal pakken; de tegenstander werkte niet mee en de Vogelcaptain duwde hem nadat hij zelf werd weggeduwd, buiten de lijnen even opzij. Ogenschijnlijk niets aan de hand en arbiter van de Graaf sloeg het allemaal rustig gade. Inwerpen en doorspelen leek het meest waarschijnlijke scenario. Maar toen de Zoetermeerse dug-out op tilt leek te slaan, besloot de leidsman na een seconde of vijftien alsnog naar de fluit te grijpen. Konsekwentie van deze beïnvloeding van het zelf niet direct waarnemen van het opgeblazen incident: rood voor Schaafsma.

Onverkwikkelijk Het onverkwikkelijke gebeuren leek

Sportdag op de Christelijke Opleidingsschool Een sportdag organiseren met buien en windvlagen beloofde ‘s nachts niet veel goeds, maar woensdag 14

de combinaties van Sebastian Hilla en Jaco van Rhijn werd er zelfs een voorsprong gepakt. Arie Hoek wist door een aantal aanvallende rebounds, met daaruit volgende scores, het positieve verschil nog groter te maken. Wildcats kon zich hier niet meer van herstellen door foutenlast en tijdsdruk, waardoor de eerste winstpartij voor Grasshoppers een feit is. In de tweede helft werd er dus overduidelijk wel gespeeld zoals het moest, vooral de verdediging was veel scherper wat resulteerde in simpele scores. Dit laat zien dat het team voorlopig op de goede weg is. Volgende week word er thuis in Cleijn Duijn gespeeld tegen Dunckers uit Hilversum, aanvangstijd is 20:15.

De leerlingen van de groepen 5 t/ m 8 van de Chr. Opleidingsschool liepen in circuitvorm de onderdelen hockey, korfbal, voetbal en handbal af. Tussendoor een versnapering en limonade en nog veel meer lekkers uit de meegenomen tassen en jassen. Een sportieve ochtend op het gewone gras en op het licht aanvoelende kunstgras, voor sommige leerlingen, ouders en leerkrachten een hele sportieve ervaring. De groepen 1 en 2 vermaakten zich prima met een speurtocht en allerlei andere spelletjes in het Panbos. De groepen 3 en 4 waagden zich op het strand, maar daar was de gevoelstemperatuur te laag en stoof het zand te hoog op om nog zandkastelen te gaan bouwen. De leerlingen keerden snel terug naar de warmte en beschutting van de school aan de Parklaan. ‘De wandeling op zich was al een sportieve ervaring voor de kinderen. Met de wind tegen richting strand en met de wind mee terug naar de lokalen!’.

Cruciaal moment: geen 2-1 want de paal staat in de weg. (Foto: PR)

in eerste instantie voor de thuisclub geen gevolgen te hebben toen Michael Miranda zich na een dieptepass knap vrij kapte en buiten bereik van Wolsheimer de paal trof. Maar de bezoekers voerden na deze schrik met hun numerieke meerderheid de druk op. Met enig kunst- en vliegwerk kon de bal uit het Rijnvogeldoel worden geweerd totdat in de slotfase Jeffrey Flohr zijn run naar succes door de knie van Orlando Ouwehand zag gestuit. De tuimeling binnen de zestien betekende voor de Katwijkse verdediger de tweede gele prent. De prenten die voor de rust voor grove DSO overtredingen zeker niet misplaatst zouden zijn geweest. Ouwehand was in dit geval terecht de dupe en mocht gaan douchen. Jeffrey Flohr zette zich zelf achter de bal en zag tot zijn opluchting dat doelman Platteel de inzet niet voldoende beroerde om de zegevierende treffer te voorkomen. Met negen man verder in de slotfase was een onbegonnen missie voor de thuisclub. De Rijnvogels liepen (of vlogen) voor de derde keer op rij in de fuik en lieten een lonkende zege (op basis van de eerste helft en het aantal mogelijkheden) aan zich voorbij gaan.


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 20 SEPTEMBER 2011

3URJUDPPD5DDG5LMQODQG%ROOHQVWUHHN +LOOHJRP.DWZLMN/HLGHQ/HLGHUGRUS/LVVH1RRUGZLMN1RRUGZLMNHUKRXW2HJVWJHHVW7H\OLQJHQ9RRUVFKRWHQ=RHWHUZRXGH

3RVWEXV $%:DUPRQG

WHOHIRRQID[ HPDLO

 LQIR#SUUEQO

•

•

SPORTMASSEUR (V) Oostingh Staalbouw BV heeft tijd voor uw spieren. zoekt een ervaren, enthousiOok overdag. Tel. aste en representatieve 06-10321154. MEDEWERKER administratie, balie en telefoErvaren ZIEKENVER- nie. Het betreft een uitdaZORGENDE (met ref.) gende parttime functie voor woont in Wassenaar ZOEKT vijf ochtenden per week in WERK in de buurt. PGB een dynamische werkomgemogelijk. Tel. 06-48461145. ving. Werktijden zijn dageT.H.: GARAGEBOXEN lijks van 7.30 tot 13.00 uur. in Oegstgeest. Huurprijs v.a. Reacties naar m.ketting@ â‚Ź 110,-. Inl. 06-20773480. oostingh.nl of kijk voor meer info. op www.oostingh.nl. T.H.: COMMERCIĂ‹LE 50-plusser SCHILDERT, RUIMTE in parkeergarage van ‘de Bouwmeester’ naast saust en behangt uw huis Witte Kerk. Afgesloten met weer als nieuw!! Tel. eigen overheaddeur en loop- 06-13067762. deur. 64 m2 v.v. elektra. P.m. T.K.: TOURCARAVAN â‚Ź 400,- excl. Tel. 0252- Carado - C 317 met voor372660. tent en veel accessoires. Gez.: oude Van Berkel Bouwjaar 2008. Tel. 06SNIJMACHINE met hand- 40293294. wiel. Geef u een goede prijs. Oostingh Staalbouw BV Tel. 0544352476. zoekt een junior WERKGevr.: Märklin of VOORBEREIDER voor Fleischmann MODEL- het verrichten van onderTREINEN. Tel. 071-5420 steunende werkzaamheden t.b.v. ons productieproces. 745. Wij zoeken een actieve, Introcursus DWARS- flexibele en leergierige techFLUIT voor kinderen v.a. 6 nische MBO’ers. Reacties jr. Info. www.fluitles.nl. Tel. naar m.ketting@oostingh.nl. 5891939.

•

LQWHUQHW ZZZSUUEQO EDQNUHNHQLQJ 

9HUJDGHULQJSURJUDPPDUDDG

•

'H3URJUDPPDUDDG5LMQODQG%ROOHQVWUHHNKRXGWRSGRQGHUGDJRNWREHUHHQYHUJDGHULQJYDQKHW DOJHPHHQEHVWXXUYDQGHUDDG'H]HYLQGWSODDWVLQKHW%HVWXXUVFHQWUXPYDQGHJHPHHQWH7H\OLQJHQ 5DDGKXLVSOHLQLQ9RRUKRXW'HDDQYDQJYDQGHYHUJDGHULQJLVXXU

•

'HYHUJDGHULQJLVRSHQEDDU'HJHQHQGLHYDQKHWVSUHHNUHFKWJHEUXLNZLOOHQPDNHQGLHQHQGLWYyyUGH YHUJDGHULQJPHGHWHGHOHQ'DWNDQSHUHPDLOSHUID[RIWHOHIRQLVFKWRWGHPLGGDJYDQGHYHUJDGHULQJXXU ,QGHYHUJDGHULQJNRPWRQGHUDQGHUHDDQGHRUGHGHEHVSUHNLQJHQYDVWVWHOOLQJYDQKHWUDGLRDGYLHV+HW FRQFHSWDGYLHVLVWHYLQGHQRSGHZHEVLWHYDQGHSURJUDPPDUDDG

•

T.K.: FIAT PUNTO. ’98, •3-drs., 76.000 km. binnen en buiten als nieuw. ₏ 1650,-. Tel. 06-38387327. SCHILDER-, TEGEL-, •stucadoorwerk en timmerwerk. Tel. 06-14785439.

•

Gevr.: WERKSTER voor 2x 3 uur p. mnd. Tel. na 17.00 uur 070-5115004. CURIOSA opheffings•uitverkoop. Bijna alles 50% korting. Open wo., do., vr. 13.00 tot ¹ 16.30 uur. Zat. van 12.00 tot 15.00 uur. J. v. Beierenweg 55, Voorhout, 06-47954408.

•

•

'HYHUJDGHULQJHQYDQGH3URJUDPPDUDDG5LMQODQG%ROOHQVWUHHN]LMQRRNUHFKWVWUHHNVWHYROJHQYLDLQWHUQHW ZZZSUUEQO

•

'H3URJUDPPDUDDG5LMQODQG%ROOHQVWUHHNKHHIWDOVZHUNJHELHGGHJHPHHQWHQ+LOOHJRP.DWZLMN/HLGHQ /HLGHUGRUS/LVVH1RRUGZLMN1RRUGZLMNHUKRXW2HJVWJHHVW7H\OLQJHQ9RRUVFKRWHQHQ=RHWHUZRXGH'H SURJUDPPDUDDGLVRSJURQGYDQGH0HGLDZHWLQJHVWHOGGRRUGHUDGHQYDQGHJHPHHQWHQLQKHWZHUNJHELHGHQ KHHIWWRWWDDNGHNDEHOH[SORLWDQWHQ=LJJRHQ*ODVKDUW0HGLD /LMEUDQGW7HOHFRPHQ;06 WHDGYLVHUHQRYHUGH VDPHQVWHOOLQJYDQKHWZHWWHOLMNPLQLPXPSDNNHWYDQWHOHYLVLHHQUDGLRSURJUDPPD V 0HHULQIRUPDWLHRYHUGHSURJUDPPDUDDGGHVDPHQVWHOOLQJGHEHYRHJGKHGHQGHZHUN]DDPKHGHQGH YHUJDGHULQJHQHQGHDDQGHNDEHOH[SORLWDQWHQXLWJHEUDFKWHDGYLH]HQYLQGWXRSGHZHEVLWHZZZSUUEQO

• •

HUISARTSENPRAKTIJK HAASWIJK is een groepspraktijk in Oegstgeest. Er werken 3 huisartsen, 2 huisartsen in opleiding, 2 praktijkondersteuners (somatiek en GGZ) en 5 parttime doktersassistentes. In het pand zijn ook een 1ste lijns psychologe en een diĂŤtiste werkzaam. G.J. van Zuijlen is gespecialiseerd in de export van bloemen en planten naar Frankrijk vanuit de bloemenveiling Flora Holland te Naaldwijk. Voor het wegrijden van onze bestellingen, rijden onze wagens meerdere malen per week, dubbelbemand, naar Frankrijk.

Op korte termijn zijn wij op zoek naar:

PRAKTIJKONDERSTEUNER somatiek (HBO-niveau) voor 20-24 uur per week en

GEDIPLOMEERDE DOKTERSASSISTENT(e) voor +/- 16 uur per week De praktijkondersteuner is voornamelijk verantwoordelijk voor de organisatie en begeleiding van patiĂŤnten met chronische aandoeningen (DM, astma, COPD/CVRM, ouderen etc.)

Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een enthousiaste:

MEDEWERKER/STER voor alle voorkomende werkzaamheden

Liefst uw reacties per e-mail: info@wapenvankattuk.nl

Vrachtwagenchauffeur Internationaal (fulltime)

Wij zijn op zoek naar een gemotiveerd iemand die van aanpakken weet en zowel zelfstandig als in teamverband kan werken. Verder moet je in het bezit zijn van de juiste papieren en beschikken over enkele jaren rijervaring (Frankrijk is een prĂŠ). Wij bieden je een verantwoordelijke baan achter het stuur van een van onze mooie en moderne vrachtwagencombinaties

Tel. 071-4078288

Van de doktersassistente verwachten wij dat zij zelfstandig kan werken en dat zij zich binnen haar vakgebied wil blijven ontwikkelen.

-JOFLEX-

voor de afdeling bloemen..

Ervaring in de bloemsierkunst is een must. Het gaat om een fulltime baan.

Tuincentrum De Schouwbrug Schouwweg 1 2243 BA Wassenaar

Met meer dan tachtig jaar ervaring in de uitgeverswereld zoekt zij steeds naar nieuwe kansen in de markt. Iedere week kijken zo’n 100.000 huishoudens in de regio uit naar deze kranten. Met hun sterk plaatselijke karakter weerspiegelen zij het wel en wee van gemeenten en zijn hierdoor graag gelezen kranten binnen die gemeenschap.

7PPSNBBOEBHFOEJOTEBHFOPOEFSWBOHJOHWBOWBLBOUJFTWBO EFWBTUFNFEFXFSLFST[JKOXJKPQ[PFLOBBS

Ter vervanging van onze huidige O.K.-assistent zijn wij op zoek naar een parttime

Functieomschrijving De werkzaamheden bestaan o.a. uit tPQNBBLUFLTUQBHJOBTLSBOUFO tPQNBBLBEWFSUFOUJF QBHJOBT LSBOUFO tPQNBBLQFSJPEJFLFVJUHBWFO

De kliniek: Er werken bij ons 5 oogartsen, 1 O.K.-assistent, 1 manager, 2 optometristen, 3 medisch secretaresses en een PR-medewerker.

Wij bieden een afwisselende baan met een goede salariĂŤring.

Een willekeurige dag: De O.K. wordt in gereedheid gebracht, de laser wordt opgestart en getest, u assisteert de oogarts bij het testen en legt de instrumenten klaar, de eerste cliĂŤnt meldt zich, u informeert de cliĂŤnt omtrent de behandeling, de cliĂŤnt wordt naar de O.K. begeleid en u stelt de cliĂŤnt gerust, de voorbereidende werkzaamheden voor debehandeling worden in gang gezet, u assisteert de oogarts tijdens de behandeling en houdt intussen contact met de cliĂŤnt, na de behandeling begeleidt u de cliĂŤnt naar buiten en praat nog wat na, even contact met de balie of alles op tijd loopt en zo lijkt de dag al bijna om maar dan moeten de voorraden nog nagekeken worden en kunnen de bestellingen gedaan worden zodat alles weer klaar staat voor een volgende O.K. dag. Kortom: een leuke zelfstandige baan in een betrokken medisch team!

Heb je interesse of wil je meer informatie, neem dan contact op met: Jos Beckers, tel. 06-53704679. Ook kun je een mail sturen 

Contact *OUFSFTTF .BJMEBOKF$7NFUQPSUGPMJPOBBS QJFUWBOEFSQMBT!VJUHFWFSJKWFSIBHFOOM7PPSWSBHFOLVOKF CFMMFOOBBSFOWSBHFOOBBS1JFUWBOEFS1MBT

Protestantse Gemeente Oegstgeest De Groene- of Willibrordkerk te Oegstgeest is ĂŠĂŠn van de twee kerken van de Protestantse Gemeente Oegstgeest (PGO). Naast kerkdiensten wordt het monumentale gebouw gebruikt voor huwelijksinzegeningen, uitvaartdiensten en concerten. Het nabij de kerk gelegen Willibrordserf en Veldhuys behoren ook tot het eigendom van de PGO en voorzien in enkele aanvullende faciliteiten. De PGO is op zoek naar eenO.K. OPERATIE ASSISTENT

Wij zoeken iemand die: - In het bezit is van rijbewijs B/C/E + chauffeursdiploma - Leeftijd tussen 20 en 30 jaar  

 

 

  - Bij voorkeur kennis heeft van de Franse taal, maar dit is niet vereist

Zzp-er/ freelance (m/v)

Salaris ħ UPUħ QFSVVSCSVUP BGIBOLFMJKLWBOLXBMJUFJU

www.tos.nl

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een

CREATIEVE DTP-ER

Jouw profiel t 3VJNFFSWBSJOHBMT[FMGTUBOEJH%51FSWPSNHFWFS t+FXFSLU[FFSOBVXLFVSJH PPLPOEFSESVL t*TJOTUBBUPNFFODPNNVOJDBUJFCPPETDIBQJOTUFSLF WPSNHFWJOHXFFSUFHFWFO t$SFBUJFGNFFEFOLFONFUEFLMBOU t4UFSLQSPCMFFNPQMPTTFOEWFSNPHFO t6JUTUFLFOEFLFOOJTWBOEF"EPCF$4$4QBLLFUUFO *O%FTJHO 1IPUPTIPQFO*MMVTUSBUPS t+FCFOU[FFSHPFEJOEF/FEFSMBOETFUBBM JOXPPSEFO HFTDISJGU t6JUHFCSFJEFLFOOJTWBO"QQMF.BD t#FIFFSTUBMMFHSBGJTDIFGBDFUUFOPNCFTUBOEFOESVLFO QSJOULMBBSUFNBLFO t,FOOJTWBO1JU4UPQQSPFO%PSJTJTFFOQSĂ?

U kunt zich aanmelden via www.tos.nl of contact opnemen met Nora Dekker (+31)10 – 436 62 93.

       

Chauffeur/aankomend verkoper

Ben je geĂŻnteresseerd in een leuke maar drukke baan reageer dan snel naar tel: 070 5119044 / 06 51245025 of stuur je cv naar

aan-huiskranten uitgeeft.

Kapitein: STCW’95 Vaarbevoegdheid en/of Zeevisvaart SW IV Stuurman: STCW’95 Vaarbevoegdheid en/of Zeevisvaart SW IV (H)WTK: STCW’95 Vaarbevoegdheid en/of SW IV-v Matroos: STCW’95 Rating (dek/netten/productie) Kok/Matroos: STCW’95 Rating (netten/productie/koken)

Rijnzicht Oogkliniek is een zelfstandige oogkliniek waar met aandacht en passie brilvervangende behandelingen worden uitgevoerd. Onze oogartsen zijn tevens werkzaam als algemeen oogarts in de regionale ziekenhuizen. Wij willen graag in een vriendelijke omgeving de mensen de tijd en aandacht geven die nodig is om tot een individueel optimaal resultaat te komen. Voor meer aanvullende informatie: www.rijnzichtoogkliniek.nl

EXPORTATION DE FLEURS

NIEUWE MEDEWERK(STER)

wekelijks verscheidene huis-

Voor diverse zeegaande overheidsvaartuigen (visserijonderzoek) is TOS op zoek naar personeel. De schepen hebben verschillende thuishavens en het vaargebied is Noordzee en Waddenzee. Minimaal drie jaar werkervaring met diverse vistechnieken is een vereiste. TOS biedt een gunstig vaar- en verlofschema, goede arbeidsvoorwaarden en eventueel een opleidingstraject.

laserbehandeling & lensimplantatie

Tuincentrum de Schouwbrug zoekt op korte termijn een

moderne uitgeverij welke

ijden: Vaart /m vrijdag uis! dag t maan eekends th ‘s w

Ben je geïnteresseerd in deze functie en/of wil je meer informatie, neem dan contact op met: G.J. van Zuijlen Bloemenexport B.V. Marco van der Aart, tel. 0174 – 614189, marcovda@vanzuijlen.nl

(na 17.00 uur)

Interesse? Je vragen of je sollicitatie met CV: Huisartsenpraktijk Haaswijk, t.a.v. Herma Kruithof, Boerhaaveplein 19, 2343 LT Oegstgeest. Tel.: 071-5177461. Website: www.haaswijkhuisartsen.nl

Uitgeverij Verhagen is een

Gezocht: Ervaren vissers

KOSTER-BEHEERDER Als koster-beheerder draagt u zorg voor alle werkzaamheden in en om het gebouw om de zondagse diensten, alsook begrafenissen huwelijken etc. vlekkeloos te laten verlopen. U heeft een centrale uitvoeringsrol bij verhuur- en cateringzaken en zorgt daarbij voor een goede (financiĂŤle) administratie. U verricht alle voorkomende kleine onderhoudswerkzaamheden en u treedt op als contactpersoon en gastheer voor mensen die gebruik maken van de kerk en/of Willibrordserf, zoals kerkmusici, bruidsparen, begrafenisondernemers en overige bij de PGO betrokken functionarissen. U werkt in deze functie nauw samen met de andere koster en de collega-beheerders van de PGO, de begraafplaatsmedewerkers, het Kerkelijk Bureau en de organist. U legt verantwoording af aan de manager PGO. Meer weten? Surf naar www.pgoegstgeest.nl/vacatures.

De functie: U assisteert de oogartsen bij ooglaserbehandelingen. U beheert de O.K., de voorraden en vindt het leuk de patiĂŤnten tijdens de behandeling te begeleiden.

De functie-eisen:    

 

     De werktijden: De werktijden zijn (in overleg) voor 10 -15 uur per week verdeeld over drie dagen (mogelijk woensdagmiddag). Bent u onze superkandidaat? Reageer dan zo snel mogelijk! Uw sollicitatiebrief met Curriculum Vitae kunt u sturen ter attentie van de heer L.D.J. Hubrecht, De Kempenaerstraat 93, 2341 GK Oegstgeest E-mail: L.hubrecht@rijnzichtoogkliniek.nl Voor informatie kunt u bellen met 0644100659.

I*M*

NQS+*WS+*XN$ Wij verkopen bloemen, planten en aanverwante artikelen in Zweden en Finland. Voor versterking van ons team zoeken wij:

CHAUFFEUR/VERKOPERS     " #  #" #   $    % &' *# + '" %/78;<7<=;>= *8 %A F '


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 20 SEPTEMBER 2011

Postzegels van zolder De Noordwijkse Postzegelvereniging ‘Onder de Loupe’ viert dit jaar haar zestig jarig jubileum. Deze actieve vereniging, met ruim zestig leden, organiseert naast clubavonden ook postzegelveilingen, die drukbezocht worden vanuit de hele regio en ook daarbuiten. In dit jubileumjaar zijn er tal van evenementen georganiseerd, waaronder tentoonstelling van speciale rubrieken, sprekers over aparte thema’s zoals ruimtevaart en ook zijn de leden met partners op 28 mei getrakteerd op een rondvaart met koffietafel over de Hollandse Plassen.

24 en 25 september

Twintig topmodelbanen bij Smalspoormuseum Tijdens het weekend van 24 en 25 september staan in Valkenburg (ZH) de mooiste en bekroonde smalspoormodelbanen opgesteld te midden van de originele locomotieven. Het museum is er dit jaar in geslaagd ongeveer 20 nationale en internationale topmodelbouwers in Valkenburg (bij Leiden) bijeen te brengen. Dat is niet zo verwonderlijk, want de sfeer en de ambiance van dit evenement is uniek. Alleen bij het smalspoormuseum proef en ruik je het verleden. Er is in dit weekend een intensieve treindienst en met regelmaat kunnen de bezoekers de zo kenmerkende geur van de echte stoomlocomotieven opsnuiven als zij de modelbanen bewonderen. Nationale en internationale topbanen Dit jaar zijn er vier gerenommeerde smalspoormodelbouwers uit Engeland, twee uit België en dit jaar is voor het eerst een modelbouwer uit Frankrijk aanwezig. Ook de toppers uit ons eigen land stellen hun banen op. Het is dit jaar een bijzondere tentoonstelling omdat een aantal buitenlandse banen voor het eerst in Nederland getoond worden. Ook enkele Nederlandse modelbouwers gunnen de primeur van hun baan aan het smalspoormuseum.

Exotische namen De banen van de deelnemers hebben vaak prachtige namen gekregen. Hans Louvet met zijn nieuwe baan ‘La Baraque’, metersporig smalspoor in de buurt van Clermont Ferrand en de Puy de Dome, in schaal 1:64. Als u zijn nieuwe meesterwerk aanschouwt, waant u zich weer even in Frankrijk. Vanuit Frankrijk zelf komt voor het eerst naar Nederland Jacky Molinaro met zijn ‘Chemin de Fer Vis-en Artois’ in schaal 1:43, gebaseerd op suikerbietenvervoer per smalspoor in Noord-Frankrijk rond 1959. Uit Engeland komen de oude beken-

den John and Jane Jacobs met een primeur:’The Mill’, smalspoor rond een korenmolen in het jaar 1955. Dave & Midge Grassing uit Engeland komen met ‘Foss Landing’ en zeer bijzonder belooft de inzending te worden van Sue and Robin Winter die is gebaseerd op de Lynton & Barnstable Railway. Uit België komen de vaste deelnemers Don & Val Sibley met de ‘Tramvajové Nebe’ (oude elektrische trams uit Tsjechië). In Utrecht maakte hij dit jaar al indruk met zijn tuinderspoor met een HaWé lorrie: Erik Mosterd met ‘S.P. Oorgidee’. Nu staat zijn minibaantje opgesteld naast een schaal 1:1 HaWé elektrolorrie. Huub Reijnders laat ook een uniek tuinderspoor zien. Hij heeft gekozen voor smalspoor op het terrein van een Engelse jamfabriek. Beide minibaantjes tonen smalspoor in schaalgrootte 1: 22,5.

(Klein)kinderen van harte welkom Deze modelsmalspoordagen zijn meer dan de moeite waard voor jong en oud. Voor de kinderen is er veel te zien en te doen. In de vaste collectie staan ook modelbanen die zij zelf kunnen bedienen en in het museum en op het buitenterrein is ook voor hen veel te beleven. De rit met de stoomtrein is voor de jonge bezoekers de spreekwoordelijke kers op de taart. Het museum is geopend van 10.30 - 17.00 uur. Naast de stoomtrein zullen ook andere treinen worden ingezet. Reserveren is niet noodzakelijk. Er wordt dit weekend met een uitgebreide dienstregeling gereden. Het complete overzicht van alle deelnemers vindt u op de website www.smalspoormuseum. nl. Voor dit evenement zijn de toegangsprijzen 9 euro voor volwassenen en 7 euro voor kinderen en 65+. De rit met de stoomtrein is bij deze prijs inbegrepen. U vindt het smalspoormuseum aan de A44, afslag Leiden Zuid. Vanaf Amsterdam afslag 8 en vanuit Den Haag afslag 9. U kunt ook ‘Jan Pellenbargweg 1 te Valkenburg (ZH) ‘ instellen op uw navigatiesysteem.

A1 v.v. Katwijk in het nieuw gestoken door Rabobank Katwijk

Maar er staan nog een aantal activiteiten op stapel , zoals de Grote Veiling op 28 oktober in het Trefpunt aan de Schoolstraat te Noordwijk aan Zee met een aanbod van ruim 1000 kavels en daarnaast nog een geheel nieuw item, genaamd

De jubileumcommissie organiseert dit item, voor mensen die door nalatenschap of door privé omstandigheden tot heden niet meer actief zijn in het postzegel verzamelen. Enerzijds om misschien een oude hobby weer op te pakken, en in verenigingsverband hiermee door te gaan en anderzijds om uw verzameling eens vrijblijvend te laten taxeren en indien gewenst aan te bieden voor te veilen. Op zaterdag 1 en 8 oktober 2011 is een delegatie van de vereniging aanwezig in het pand van de Digros aan de Keuvel te Noordwijk van 10.00 uur tot 17.00 uur. U kunt ons vinden in de doorloop naast D-reizen. U kunt daar ook alles vragen over de vereniging en over de filatelie. Voor verder informatie kunt u ook contact opnemen met dhr. W. Arentshorst, onder telefoonnummer 06-22244752 of email voorzitter@onderdeloupe. nl.

Lessen weer begonnen

Stichting Budogym feliciteert veteraan Na een fantastische zomervakantie zijn de lessen bij Budogym weer begonnen, er wordt bij ons les gegeven in Aikijujutsu, Kickboksen, Jiu jitsu en als onderdeel hiervan ook Kyusho Jitsu. Voor het opbouwen van je conditie ben je zeker bij het jeugd Kickboksen op het juiste adres, deze lessen worden namelijk door Aris Binnekade verzorgd, en hij staat voornamelijk bekend om zijn stalen conditie en keiharde directe. Namens heel Budogym wordt Aris ook nog eens gefeliciteerd, hij is namelijk 9 september 71 jaar geworden, als je hem zo bezig ziet denk je dat er nog een jonge vent aan het lesgeven is. Met zijn uitzonderlijke conditie en positieve inbreng is hij voor veel leden van Budogym een voorbeeld. De Kickbokslessen voor de jeugd worden gegeven op vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur in de Dahliastraat, leeftijd van 12 t/m 16 jaar, de volwassenen kunnen trainen woensdag van 19.30 tot 21.00 uur in de Duinroos en op vrijdag in de Dahliastraat van 19.00 tot 20.00 uur.

Aikijujutsu Het jeugd Aikijujutsu wordt gegeven door Dik Knetsch, Monica Knetsch en Rodney Verhaegh, zij leren de jeugd valbreken, tai-sabaki’s (lichaamsverplaatsingen om aanvallen te ontwijken), worpen en klemtechnieken. De Aikijujutsu lessen voor de jeugd worden gegeven op donderdag van 19.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.30 tot 10.30 uur, leeftijd van 12 t/m 16

De spelers en begeleiding van de A1 van voetbalvereniging Katwijk zijn dit seizoen in het nieuw gestoken door sponsor Rabobank Katwijk. Vorig seizoen werd de A1 kampioen in de hoofdklasse; dit seizoen spelen zij in de 4e divisie op landelijk niveau. Een mooie ontwikkeling voor de v.v. Katwijk en de jongens van de A1, omdat zij zo met betere tegenstanders te maken krijgen en zich nog meer kunnen ontwikkelen. De steun van de Rabobank is daarbij belangrijk. Rabobank Katwijk is een coöperatieve bank die het mogelijk maakt om financiële ambities te verwezenlijken. De bank ondersteunt met hun Coöperatieve fonds lokale organisaties die bijdragen aan een leefbare samenleving. Wij danken hen zeer voor hun bijdrage aan het verder ontwikkelen van onze jeugdopleiding. (Foto: PR)

Postzegels van zolder.

jaar. De volwassenen kunnen trainen op donderdag van 20.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.30 tot 12.00 uur, deze lessen vinden allen plaats in de Dahliastraat.

Jiu jitsu Jiu jitsu lessen worden gegeven op maandag van 20.00 tot 21.15 uur in de Dahliastraat, woensdag van 19.30 tot 21.00 in de Duinroos en vrijdag van 20.00 tot 21.15 uur in de Dahliastraat. Voor de Jiu jitsu lessen zijn er geen aparte jeugdlessen, dit omdat er met het Jiu jitsu nogal vaak met klemmen en verwurgingen wordt gewerkt en de gewrichten bij kinderen nog niet volgroeid zijn. Wij hebben er voor gekozen om voor Jiu jitsu een minimale leeftijd van 14 jaar in te stellen. Als uw zoon/dochter voor een van deze onderdelen heeft gekozen is dat lichamelijk een van de beste keuzes die ze kunnen maken op sportgebied. Bij al deze sporten gebruik je echt alle spieren en het is ook nog eens goed voor hun zelfvertrouwen. Verder zijn er nog een groot aantal aspecten die voor uw kind zeer leerzaam en leuk zijn. Het samenwerken, direct lichamelijk contact, conditie, gedrag en discipline. Al deze dingen helpen u kind om zich goed te kunnen ontplooien. Zijn verdere leven zal hij/ zij hier nog veel plezier van hebben. Bij Stichting Budogym is iedereen van harte welkom om eerst drie proeflessen mee te doen, alvorens te beslissen of men lid wil worden. Nog een pluspunt bij Budogym is dat men onbeperkt overal mee kan doen met alle sporten. Voor nadere info: www.budogym.nl.

Van Rhijn Bouw BV en v.v. Katwijk ondertekenen sponsorcontract voor drie jaar

De regionale competitie van de nieuwe Zuid-Hollandse Dambond is afgelopen woensdag van start gegaan en daarvoor gingen zes van onze spelers naar het pittoreske Ter Heijde, waar de Monsterse DamVereniging ons hartelijk ontving. Na een slecht begin leek het een zware avond te worden voor onze dammers, maar op het laatste moment liep het toch allemaal wel goed af. Kees Plug had tegen Nico Hoogerstad in eerste instantie nog een leuke stand opgebouwd, waarbij zijn tegenstander een wel heel log blok op het bord had staan. Kees bood hem echter een zeer makkelijke uitweg door een foute zet, die Kees twee schijven kostte. Op dit niveau kun je het wel schudden met zo’n achterstand, dus Kees gaf de wedstrijd direct op. Arjan Varkevisser ging het al niet beter af in zijn partij tegen Joop Buurman. Arjan dacht lekker te kunnen opbouwen, maar zag dat hij door twee dreigingen van zijn tegenstander, heel erg beperkt werd in zijn mogelijkheden. Arjan liep steeds meer vast en had ook nog een misrekening gemaakt, waardoor zijn tegenstander door een grote ruil een enorm gat sloeg in Arjans verdediging. Met een schijf op de tocht en een dramatische stand, gaf Arjan de wedstrijd op. Op de andere borden werd gelukkig al meer tegenstand geboden, maar de kans om een nederlaag te voorkomen leek erg klein. John Bruin speelde een mooie partij tegen Jan Kruithof, maar John zag geen mogelijkheid om zijn tegenstander te overmeesteren. John kwam langzaam maar zeker steeds meer in de problemen en verloor ook nog eens een schijf. In een twee om drie eindspel was John kansloos en bezorgde dhr. Kruithof zijn club nog eens twee punten. 6-0. Jack van der Plas ging het een stuk beter af tegen Gilles van Winkel. Jack speelde sterk en kreeg licht de overhand tegen Van Winkel. De winst leek echter nog geen zekerheidje en Jacks tegenstander had zeker kansen om nog voor de remise te spelen. Jack was echter een stuk scherper in het eindspel en verzekerde zich op die manier van de overwinning. Gé Berbee leek aan de verliezende hand te zijn tegen Gert-Jan Voois. Gé had een matige schijfverdeling, die hem kwetsbaar maakte aan zijn rechterkant. Het leek een kwestie van tijd voordat Voois hier een doorbraak kon forceren, maar hij kwam er niet doorheen. In de tegenaanval kwam Gé er nog gevaarlijk uit, waardoor Gé het zijn tegenstander nog erg moeilijk maakte. In een lang eindspel zag dhr. Voois niet meer hoe hij deze partij nog kon redden en ging de zwaarbevochten zege alsnog naar onze Gé. Jan Schijff stond er goed voor in zijn partij tegen Frans Boeks, maar Jan gaf zijn tegenstander toch nog kansjes om terug te komen in de partij. Dhr. Boeks wist deze kansjes echter niet optimaal te benutten en ook zijn eindspel liet nog iets te wensen over, waardoor Jan na een lange partij nog redelijk eenvoudig aan het langste eind trok. Zo hebben laatstgenoemde spelers de club er toch nog doorheen geholpen, waardoor we met ene mooie 6-6 eindstand huiswaarts keerden. In Katwijk werd op de reguliere damavond nog een sneldamtoernooi gespeeld, die werd gewonnen door Jan Schijff. Paul Bremmer behaalde de tweede plaats en Kees Plug werd derde. Aan het eind van het seizoen wordt er een algemeen sneldamklassement opgesteld, waarbij de beste sneldammers een mooie prijs kunnen winnen.

Zaterdag 17 september werd de samenwerking tussen van Rhijn Bouw BV en v.v. Katwijk bezegeld met een handtekening door Jan van Duijn, directeur van Rhijn Bouw BV en Ruud Haasnoot, jeugdvoorzitter. Vanaf dit seizoen is van Rhijn Bouw BV de trotse sponsor van v.v. Katwijk D1. Met de ondertekening van dit contract heeft de jeugdopleiding van v.v. Katwijk haar eerste stap gezet in haar nieuwe jeugd sponsorplan. De spelers van de D1 bedankten hun nieuwe sponsor na de wedstrijd met een presentje. Aanvoerder Arjan Speck overhandigde namens de spelersgroep een teamfoto als dank. Voetbalvereniging Katwijk en van Rhijn Bouw BV kijken uit naar een succesvolle samenwerking en wensen de D1 naast veel plezier ook veel succes. (Foto: PR)

Voor het komende seizoen in de dames Eredivisie heeft STOLGrasshoppers power forward Lauren Beckley vastgelegd. Zij komt over van het Deense Lemvig Basket waar ze het afgelopen jaar werd verkozen tot meest waardevolle speelster van de competitie. Daarvoor speelde Lauren voor Shippensburg University (NCAA DII) in Pennsylvania. Lauren Beckley is een power forward die aanvallend zowel in de bucket kan spelen als vanaf buiten. Ze scoort erg makkelijk en is een goede verdediger en rebounder. Coach Bo Melis: “Lauren is een teamspeelster die voorop gaat in de strijd. Een voorbeeld voor onze jeugdige talenten. De selectie is naast Lauren verder versterkt met het jeugdige talent Randell van der Lee en routinier Corine Manuputty. Ik heb veel vertouwen in deze selectie. Een goede mix van eigen talent en speelsters van buiten. Vorig jaar zijn we zesde geworden en ik ben van mening dat we dit seizoen wederom een stapje kunnen maken” De competitie begint voor de dames uit Katwijk op 1 oktober met een uitwedstrijd tegen Den Helder. (Foto: PR)

Bingo op De Krom Op vrijdag 23 september organiseert de Supportersvereniging V.V. Katwijk weer een gezellige bingoavond in de kantine van de V.V. Katwijk aan De Krom. De zaal gaat open om 20.00 uur en de bingo begint om 20.30 uur. Natuurlijk is de keuken open voor een lekker hapje.

Gezellige ontmoeting Steunpunt Medelanders in Katwijk vangt vluchtelingen op die in deze gemeente komen wonen. We helpen hen om hun weg te vinden in hun nieuwe woonomgeving en ook om contacten te leggen met mensen uit Katwijk. Elkaar leren kennen leidt tot wederzijds begrip en er ontstaan mooie vriendschappen. In september organiseren we voor vrouwen een spelmiddag waarbij u van harte welkom bent. Deze vindt plaats op maandag 26 september om 13:45 uur op de Callaoweg 1 in Katwijk. U kunt zo binnen lopen; u hoeft zich niet van tevoren aan te melden. Onze cliënten en vrijwilligers ontmoeten u graag!

JOVD-avond Op maandagavond 10 oktober om 8 uur organiseert de JOVD Leiden e.o., de jongerenorganisatie van de VVD, een avond met Bas van der Vlies in café de Lindeboom (Voorstraat 36, Katwijk). Bas van der Vlies heeft voor de SGP 29 jaar in de Tweede Kamer gezeten. Hij zal een korte lezing geven, waarna er mogelijkheid is tot interactie en discussie. Zowel leden als niet-leden van de JOVD zijn welkom!’

Oploop bij AVOM

E1/E2 selectie FC Rijnvogels in het nieuw

De firma Plug Meubelen heeft zich bereid gevonden om de E1/E2 selectie teams te sponsoren. Op de trainingtenue’s prijkt hun naam. Uiteraard zijn de spelers en ouders hier ontzettend blij mee. Staand v.l.n.r: Dries, Lukas, Timon, Pieter, Rens, Ard-Jan, Daan, Aron, Kevin en Marieke. Zittend v.l.n.r. Raul, Tim, Lasse, Illias, Rick, Jesper en Bart. (Foto: PR)

KDC komt met de schrik vrij tegen Monster

STOLGrasshoppers contracteert Lauren Beckley

Na een zeer geslaagde eerste oploopavond van de veteranen Vereniging AVOM op 25 augustus is de volgende oploop donderdagavond 22 september ( dus altijd de 4de donderdag van de maand ). Wel is op verzoek van veel leden het aanvangstijdstip gewijzigd. Vanaf 17.30 uur staan de deuren van Hotel Wassenaar, Katwijkseweg 33 weer voor de veteranen open. Voor diegene die toch vaak van ver moeten komen is er gelegenheid om een klein hapje te nuttigen. Maar de koffie die hoort bij de oploopavond staat natuurlijk ook voor u klaar. Om 18.00 uur of 18.30 uur zal de voorzitter de avond openen. Naast de loterij met mooie prijzen,zal er ook een optreden zijn van ons bestuurlid Adri Troost. Laat deze gezellige avond niet voorbij gaan want dan heeft u wat gemist. Het bestuur hoopt weer velen van u te ontmoeten.

Verslavingsdeskundige Herm Kisjes en onderwijs/ict-deskundige Erno Mijland. (Foto: PR)

Informatieve avond in bibliotheek

Gamen: verslavend of ultieme vrijetijdsbesteding? Ze maken online vrienden en leren spelenderwijs Engels. Maar ze spelen ook langer door dan ze van plan waren of reageren geïrriteerd of niet als je ze aanspreekt. Gamen brengt jongeren veel goeds, maar kan ook tot problemen leiden. Hoe kun je als ouder je gamende kind opvoeden en begeleiden? Deze vraag staat centraal op de informatieve avond die op woensdag 28 september georganiseerd wordt in de Hoofdbibliotheek Katwijk aan de Schelpendam. Onder de titel ‘Gamen: verslavend of de ultieme vrijetijdsbesteding?’ adviseren verslavingsdeskundige Herm Kisjes en onderwijs/ict-deskundige Erno Mijland ouders om hun gamende kind met open vizier tegemoet te treden en in dialoog te blijven over het gamegedrag en alles wat ermee samenhangt. Het is daarbij belangrijk om een realistisch en genuanceerd beeld van de mogelijkheden en risico’s van games te hebben, kennis ook over wat jongeren aanspreekt in games en hoe de wereld van het gamen in elkaar zit. Kisjes en Mijland schreven het boek ‘It’s all in the games. Gamen is geweldig / Gamen geeft problemen’. Op deze avond in de bibliotheek presenteren zij de opbrengst van hun onderzoek dat bestond uit gesprekken met en enquêtes onder deskundigen (van opvoedkundigen tot experts uit de gamewereld) en

met ervaringsdeskundigen: ouders en gamers. Onderwerpen die aan bod komen tijdens hun luchtige, interactieve presentatie zijn onder andere: -Hoe kan ik tijdig signaleren dat mijn kind problemen ontwikkelt met gamen? Hoe ga ik het gesprek aan met mijn gamende kind? Wat is gameverslaving? Welke regels voor het gamen kan ik hanteren en hoe handhaaf ik die? Ook worden er beelden uit videogames getoond, informatie en adviezen gegeven en is er volop ruimte voor het stellen van vragen. In de pauze is er gelegenheid om, onder begeleiding, te gamen met de Gamecase van de bibliotheek. Hierna is het tijd voor discussie waarbij het uiteindelijk de bedoeling is dat ouders meer begrip krijgen voor de belangstelling van hun kinderen voor het gamen en jongeren gaan inzien dat ouders zorgen kunnen hebbe over de impact van games. Meer informatie over het werk van Mijland en Kisjes is te vinden op www.betergamen.nl. Belangstellenden voor deze avond kunnen kaarten kopen via www.bibliotheekkatwijk.nl. Ga naar Actueel, vervolgens naar Activiteiten. Kies de activiteit van uw keuze, betaal met iDEAL en print uw toegangskaart (en). Ook in alle vestigingen van Bibliotheek Katwijk zijn kaarten te koop: € 5,- voor leden Bibliotheek Katwijk en € 6,voor niet-leden.

Cursus Klein Vaarbewijs I De Algemene Watersportvereniging Katwijk wil op dinsdag 11 oktober 2011, dit bij voldoende animo, starten met de cursus klein vaarbewijs I. De cursus bestaat uit 8 lessen en wordt gehouden in de kantine van de Stichting Jachthaven Katwijk , Haringkade 6 te Katwijk. De lessen beginnen om 19.30 en eindigen rond 22.15 uur. Het cursusgeld bedraagt Euro 110,- of Euro 115,- dit afhankelijk van het lidmaatschap bij de Algemene Watersportvereniging Katwijk. Meer informatie wordt u verstrekt bij aanmelding. U kunt zich telefonisch melden bij A.van Beelen tel. 071-4013958 of 0625345936.


EXCEPTIONELE

CURATOREN-VERKOOP DONDER VRIJ ZATER MAAN DINS WOENS

DAG DAG DAG DAG DAG DAG 13 - 17.3O 10 - 17.0O 10 - 17.3O 10 - 21.OO 10 - 17.3O 10 - 17.3O UUR UUR UUR UUR UUR UUR Wij zijn al jarenlang gespecialiseerd in permanente verkoop van onder meer Faillissementen, Bankbeslagen, Liqidaties en (rest)partijen op woon- en slaapkamergebied. Gekocht van curatoren, veilingverkoperds, gerechtsdeurwaarders, fabrikanten en handelaren in nood. Door de grote omzet met een lage winstmarge opgeteld bij de uitzonderlijk lage inkoopprijs, is er sprake van echt de laagste prijzen van NEDERLAND. Je koopt wat er staat, weg is weg en op is op! Keuze uit diverse woonstijlen zoals klassiek, modern en tijdloos. Hier een kleine greep uit onze collectie...

GROTE COLLECTIE POCKET LUXE POCKET NASA MATRAS MATRAS

POCKETVEER Afgedekt met hoogwaardig koudschuim, 7-zônes, MATRASSEN 24cm dik, 70/80/90x200cm Normaal € 659,00 Nu slechts

120/130/140x200cm nu € 260,00 160/180x200cm Nu € 330,00

NON ALLERGEEN KUSSEN

* VERLICHTING

Hang-, wand-, tafel en staande lampen in alle stijlen en soorten

Afgedekt met Nasa traagschuim 7-Comfortzônes, 24cm dik, 70/80/90x200cm Normaal € 959,00 Nu slechts

240.-

120/130/140x200cm nu € 375,00 160/180x200cm Nu € 480,00

ANTI ALLERGISCH KUSSEN

Type Prestige, Gevulp met polyether vlokken Afmeting 60x70cm Normaal € 29,95 Nu slechts

7.50

* KASTEN

Nederlands fabricaat Machine wasbaar op 60 graden.

BANKSTEL

Diverse kleuren Echt kwaliteitsleder

PRIJZEN! Berbers, moderne en Perzische vloerkleden in vele kleuren, design’s en afmetingen

25.-

1.995.-

BODEM * VLOERKLEDEN

Type Amalia, boxkussen Katoenen tyk, holle vezel vulling Afmeting 60x70x10cm Normaal € 79,95 Nu slechts

Luxe 3+2 zitcombinatie 4mm Dik kwaliteitsleder Fantastisch zitcomfort Normaal € 6.899,00 Nu slechts

SLAAPKAMER ARTIKELEN TEGEN ABSOLUTE

165.-

DESIGN ITALIA

WOON- &

Wand- en stijlkasten, dressoirs, vitrine- en tv-kasten in de meest voorkomende stijlen

* BANKSTELLEN

Stof, Leder(look), 3-2-1, 3-1-1, 3-2 en hoeken Ook grote collectie bankstellen

Chesterfield

* HOOFDKUSSENS

Oa. Pocket- en Bonellvering, traagschuim, Leverbaar in echt, maar dan ook echt alle maten

* MATRASSEN

Non-allergeen, orthopedisch, anti-huismijt Kapok, holle vezel, polyether

Nederlands fabricaat Maximaal 4 stuks per klant

LUXE ELEKTRO

BOXSPRING Geheel compleet met pocketveringsmatrassen Leverbaar 160- en 180x200cm Normaal € 4.995,00 Nu slechts

* BOXSPRINGS

Met en/of zonder matras(sen), elektrisch verstelbaar en vlak, vele kleuren en afmetingen

1.495.-

Keuze uit diverse modieuze kleuren

CURATOREN-VERKOOP ADRES

AMBACHTSWEG 13 - KATWIJK (ZUID HOLLAND) - NAAST TRENDHOPPER


N SP AJA EC AR IA S

BEDS 2 BASIC DÉ NR. 1 BEDDENSPECIALIST IN UW REGIO! Kom langs voor ons complete assortiment aan Boxsprings en Matrassen!

A G E M RS! E L L A N K IT VOOR EEN TOP PRIJS!!

L!!

NEDERLANDS, DUITS EN BELGISCH FABRIKAAT

KWALITE

TOP KWALITEIT

Bij Beds 2 Basic √ Laagste prijzen √ Beste kwaliteit √ Beste comfort

BOXSPRINGS EN MATRASSEN VOOR DE LAAGSTE PRIJS IN NEDERLAND!

√ TOP-advies √ TOP-service

Bij aankoop van al onze boxsprings/matrassen 1 GRATIS DEKBED en 2 GRATIS KUSSENS!!!!

MEGA KNALLERS!

e 2

LAAGSTE PRIJS!

A MEGR KNALLE !!

Leverbaar in alle maten!

e

2

Eigenschappen:

€ 269,Leverbaar in alle maten!

√ Dikke koudschuim vulling √ Hoge veerkracht √ Blijft koel tijdens de nachtrust √ Vormt perfect naar uw lichaam

399.-

ONGELOOFLIJK COMPLEET! Designhoofdbord! + 2 Beklede boxen + 2 geveerde matrassen gestoffeerd!! + hoogwaardig dekbed + 1 comfort matras topper! + 2 luxe kussens

IN HOTELS DE MEEST GEBRUIKTE BOXSPRING VAN EUROPA

Maat 1.20

ook leverbaar 1.40 / 1.60 en 1.80 en ook leverbaar in pocketveer uitvoeringen!

Ma

tra

s

Leverbaar in alle maten!

2e

MATRAS GRATIS!

e

Eigenschappen:

√ 15cm Koudschuim! √ 7 cm NASA Traagschuimlaag √ Afritsbare en wasbare tijk √ Anti-slip onderlaag √ Anti-allergisch

Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

e

√ 15cm Koudschuim kern √ Ergonomische comfortzones √ Elastisch dubeldoek tijk √ Afritsbare en wasbare

MATRAS GRATIS!

A MEGR ! KNALLE !

Ma

MATRAS GRATIS!

tra

s

SPA SPRING

Normaal 2399.-

€ 349,-

TOP-AANBIEDING!

1299.-

#####

Beds 2 Basic

De electrische versie vanaf 1799.- met wel 2x supersterke volva motoren beide afzonderlijk verstelbaar!! + 2x Luxe Remote Control Hoofd- en voeteneind verstelbaar!!

Ma

tra

SUPER QUEEN

s

WINNAAR!!

Leverbaar in alle maten!

2e

MATRAS GRATIS!

Maat 1.40/1.60 én 180 breed!

NI

Ma

tra

EU

DREAM LATEX

s

W

M

Ma

tra

HEALTH SPRING

Eigenschappen:

√ 7-Slags pocketveer matras √ 360 veren/m2 met koudschuim afdeklaag √ 5 ergonomische comfortzones √ Elastisch dubbeldoek tijk

s

RELAX SENSA LAAGSTE PRIJS!

€599,Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

√ 7-slags Pocketveer √ 360 veren m2 met 2,5 cm √ Comfortschuim afdeklaag √ 5 ergonomische comfortzones √ Elastisch dubbeldoek tijk

2e

MATRAS GRATIS!

#####

€ 399,-

€ 799,-

Beds 2 Basic

WINNAAR!!

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

e

Eigenschappen:

√ 7-Slags pocketveer √ 360 veren m2 met 2cm HR50 koudschuim afdeklaag √ 7 ergonomische comfortzones √ Afritsbare en wasbare tijk

EXELLENT SLAAPCOMFORT!!

Beds 2 Basic

WINNAAR!!

2

MATRAS GRATIS!

LU atras XE !

#####

!!

#####

ANTI-ALLERGISCH

€ 299,-

Eigenschappen:

2

!!

Eigenschappen:

2

NALLERS! ZE MEGAK !! LET OP ON laagste prijs de or aliteit vo De beste kw

ANTI-ALLERGISCH

€ 899,-

ra s

W

Leverbaar in alle maten!

DUITS EN BELGISCH FABRIKAAT!

Beds 2 Basic

WINNAAR!!

at

€ 199,-

MEGA KNALLER!!

#####

M

EU

MEGA KNALLER!!

2-persoons boxspring (vast) met hoogwaardige vering! Geheel met de hand vervaardigd in de meest luxe uitvoering! + Luxe gestoffeerde Hoofdbord + TOPPER Comfortschuim voor ultiem slaapgenot + 2 GRATIS luxe POCKETVEER-matrassen!! Dit is een absolute klasse Boxspring exellent gestoffeerd én voor de laagste prijs ALLEEN bij Beds 2 Basic. (de beste klant-recenties)

BODY KING

NI

MEGA KNALLER!!

COMPLEET LUXE!

M

LU atras XE !

CONTOUR COMFORT

√ 19cm SG25 Polyether kern √ Elastisch dubbeldoek tijk √ Handgrepen

BALANCE SENSE

SUPERDEAL!

Eigenschappen:

Eigenschappen:

MATRAS GRATIS!

s

€ 269,-

MATRAS GRATIS!

2e

tra

Leverbaar in alle maten!

2e

€179,-

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING LONDON ACTIE!!

MEGA KNALLER!!

s

Leverbaar in alle maten!

Ma

SLEEP KING

tra

MEGA KNALLER!!

Eigenschappen:

√ 7-slags Pocketveer √ Perfecte luchtcirculatie √ Blijft koel in de zomer √ Optimale ondersteuning

Ma

Normaal 1099.-

tra

s

Eigenschappen:

√ Top pocketveren √ 5-slags Bonell veer √ 2cm Polyether afdeklaag

POLYSENSUAL

DEZE WEEK VOOR

MEGA KNALLER!!

MATRAS GRATIS!

2

MATRAS GRATIS!

A MEGR ! KNALLE !

TOPDEAL!

2e

e

Maat 1.20 + 1.40 breed

Kom langs voor het beste advies!

Meerdere stoffen en maten leverbaar.

Ma

PLEASURE COMFORT

Leverbaar in alle maten!

299.-

2 persoons gestoffeerde box + 2 gratis matrassen + gestoffeerd Design hoofdbord + potenset

√ Goede matras voor de laagste prijs √ Geschikt voor vaste en verstelbare bedbodems

MATRAS GRATIS!

€ 179,-

Normaal 599.SUPERSTUNT!!

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING VICTORIA ACTIE!!

€ 49,-

MEGA KNALLER!!

A MEGR ! KNALLE !

TOCH DIE EXTRA KAMER MET EEN MOOI BED?

LA Matra A s PR GST IJS E !

BASIC

s

NALLERS! ZE MEGAK !! LET OP ON laagste prijs de aliteit voor De beste kw

LAAGSTE PRIJS VAN NL!

MATRAS GRATIS!

STAP BINNEN BIJ BEDS 2 BASIC

tra

TOTAL SPRING

SUPER STUNT!!

MATRASSEN SPECIALIST

WIL JE EEN MATRAS DIRECT KOPEN... EN OP EEN BETER BED LIGGEN...

Ma

COMPLETE 2-PERSOONS BOXSPRING LEEDS

Eigenschappen:

√ 18cm Latex Kern √ 1,5 cm doorgestikte traagschuim afdeklaag √ 7 comfortzones √ Anti-allergisch

e

2

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ 7-slags Pocketveer √ Anti-allergisch √ In harde en soft variant √ WInter- en Zomerzijde √ Super dik TOP-Matras!

e

2

MATRAS GRATIS!

€ 799,Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

√ NASA-traagschuim toplaag √ 360 veren per m2 √ 7 comfortzones √ In harde en soft variant √ WInter- en Zomerzijde

DIT IS MAAR EEN GEDEELTE VAN HET ASSORTIMENT - KOM LANGS VOOR HET COMPLETE ASSORTIMENT - VERDER DE KOFIE STAAT NIET ALLEEN KLAAR... MAAR HIJ IS OOK LEKKER

Bij aankoop van al onze boxsprings/matrassen 1 GRATIS DEKBED en 2 GRATIS KUSSENS!!!!

NU MET 2 WEKEN

PROEF ! SLAPEN ASIC!

2B E BIJ BEDS TOP-SERVIC

Onze Boxsprings

Onze Matrassen

√ Laagste prijzen √ Altijd kwaliteit √ GRATIS TOP-matrassen √ GRATIS Hoofdbord √ GRATIS Potenset

√ 2e Matras GRATIS √ 2 Weken proefslapen √ Beste comfort √ 5 jaar garatie √ Gratis advies

Openingstijden Ma. / Di. / Wo. 9:30 - 18:00 Do. / Vr. 9:30 - 21:00 Za. 9:30 - 17:00071 2000168

Adres: Kerkstraat 58 - Noordwijk (binnen) INGANG Passage

Koopavonden Do. / Vr.

18:30 - 21:00

De getoonde aanbiedingen zijn slechts een klein gedeelte van ons assortiment | Kom ook langs voor onze kwaliteits kussens en accessoires!

September 2011 Zet- en drukfouten voorbehouden

KS_week_38  

Kleding- inzameling in Katwijk Buurten bij de tandarts Hoog Hoog Kledingbeurs Katwijk stopt Chapel of worship (010) 264 07 77 P SYCHOSOCIALE...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you