Page 1

Dinsdag 31 mei 2011 - 22e jaargang nr. 22

KATWIJK SPECIAAL Advertenties: (071)4022901 • advertentie@katwijkspeciaal.nl Bezorging: (071)4022901 • verspreiding@uitgeverijverhagen.nl

Redactie: 06-13017660 • redactie@katwijkspeciaal.nl

ELKE WEEK GRATIS IN 16.000 BRIEVENBUSSEN IN HEEL KATWIJK

‘We moeten iets doen, nu!’

DEZE WEEK

Ouders vormen adviesraad voor leerlingenvervoer

Groene stroom is voor iedereen Attentie palen bij scholen voor veiliger verkeer Inschrijving ‘Hakken in het zand 2011’ gestart

Getijden

Gemeente promoot Hoog avontuurlijk wandelen in Panbos -

In de laatste vergadering van de Commissie Welzijn oordeelden enkele raadsleden dat de gemeente ruimhartig is met het voeren van het aangescherpte beleid met betrekking tot het leerlingenvervoer. Hoe ruimhartig is voor vele betrokken ouders die van aangepast vervoer oftewel passend vervoer voor hun gehandicapte of autistische kind afhankelijk zijn, nog steeds niet duidelijk. “Helderheid, dat willen wij”, was het motto tijdens de vorige week woensdag gehouden bijeenkomst in Het Anker. Foto en tekst: Piet van Kampen Enkele tientallen ouders waren naar de bijeenkomst, belegd door het Platform Gehandicapten Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg, gekomen. Een kleine afspiegeling van een veel grotere groep die in de gemeente met het leerlingenvervoer te maken heeft. De veronderstelling heerste dat zij ‘het strijden tegen de bierkaai en het alsmaar opnieuw moeten strijden voor de rechten van hun kind’ zat waren en daarom

niet meer de moeite namen om over deze heikele kwestie te discussiëren. Degenen die wel aanwezig waren, toonden zich strijdvaardig en willen helderheid omtrent het nieuwe beleid. De bezuinigingen zullen hoe dan ook voor een aantal van hen merkbaar worden. Chris Rozier van het VCP (Versterking Cliënten Positie) deed uit de doeken hoe een en ander landelijk bij wet is geregeld. Maar elke gemeente geeft hier nog een eigen invulling aan. “Het is de vrijheid die de gemeente heeft om het zelf te organiseren”, lichtte hij toe. En het gaat nu juist om die vrijheid die voor een aantal betrokken ouders nog een ondoorzichtig gordijn vormt. Rozier somde enkele specifieke knelpunten in de gemeente Katwijk op. De criteria zijn niet inzichtelijk, hoe zit het met de GGD-toetsing (overbodig volgens de ouders, de school toetst toch al?), de hardheidsclausule is dichtgetimmerd (vrijwel onmogelijk om hier aanspraak op te maken), door de overgangsregeling is de proble-

matiek vertroebeld (het beleid treft vooralsnog alleen nieuw instromende leerlingen). Het is voor hen nog een groot vraagteken en een zwaard van Damocles dat boven hun hoofden hangt. Eén van de ouders stelde op basis van gemeentelijke gegevens die op de website staan de kritische vraag aan de politiek, dat de insteek van het nieuwe beleid een bezuiniging van € 50.000,- was. Dat daarbij de kosten ruim binnen de begroting bleven in 2010 en die € 50.000 dus ruim gehaald werd. Waar gaat het dus eigenlijk over? Anderen wiens kind op aangepast en begeleid vervoer zijn aangewezen, komen ook in de problemen. Zeker als de beide ouders werken. Ook bleek tijdens de bijeenkomst dat de ouders er moe van worden om telkens weer stapels paperassen in te moeten vullen. “Zonde van de tijd die de ambtenaren er aan moeten besteden en dat in de tijd van bezuinigingen”, volgens één der aanwezigen. Ook heerste er twijfel of diverse raadsleden en ambtenaren wel goed op de hoogte zijn van de problematiek.

“Zij zouden eens een dagje met ons gezin mee moeten lopen”.

Adviesraad Annemieke de Vries, zelf moeder van een zoon van 6 jaar op het speciaal onderwijs, heeft al diverse malen het voortouw genomen in de strijd om duidelijkheid en de problematiek bij de politiek aangekaart. Zij wist de aanwezigen ervan te overtuigen om met elkaar sterk te gaan staan. Niet eindeloos blijven afwachten en maar door laten sudderen. Actie ondernemen. Na een gloedvol betoog wist zij moeiteloos een aantal ouders ervan te overtuigen dat het hoognodig tijd werd om een Adviesraad te vormen. Deze zou dan onder het Platform Gehandicapten Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg moeten gaan ressorteren. Het klimaat was er nu rijp voor. Inspraak is niet bij wet geregeld, maar er is met de gemeente (volgens het VCP) overeen te komen dat er een belangenbehartiginggroep wordt gevormd. “Dat was ook één van de lichtpuntjes tijdens de vergadering van de Commissie Welzijn”, vond Annemieke de Vries. Met dit gegeven lukte het haar om aan het einde van de avond maar liefst 15 vrijwilligers bereid te vinden, die zitting willen nemen in de te vormen Adviesraad.

“Hier, kijk eens, alsjeblieft. Jij ook een en jij ook”. Wethouder Thijs Udo deelde samen met medewerkers en medewerksters van de gemeente flyers uit aan de deelnemers van de jaarlijkse avondvierdaagse. Deze werden vorige week vrijdag onder grote belangstelling van ouders en familie met bloemen, ballonnen en versnaperingen bij de Nagtegaallaan binnengehaald. De jeugdmuziekcorpsen van DVS, de Floraband uit Rijnsburg en Sint Cecilia uit Voorhout droegen hun muzikale steentje bij aan de gezelligheid. Tekst en foto: Piet van Kampen De eerst aankomende kinderen leken ietwat verlegen toen de wethouder de eerste flyers wilde overhandigen. Toen het al snel duidelijk werd

Binnenkort trouwen? oldtimerverhuur

www.oldtimerverhuur-rijnsburg.nl Tel 071-4022490

dat er iets werd uitgedeeld, wekte het de nieuwsgierigheid van anderen op en weldra gingen de promotiefoldertjes grif van de hand. Het doel van deze actie is om de natuur en het Panbos in het bijzonder te promoten. Udo: “Het gemeentelijk beleid is er op gericht om de natuureducatie te bevorderen. Met name voor kinderen is het belangrijk om spelenderwijze de natuur te ontdekken en te waarderen. Vandaar dat de gemeente een boekje heeft uitgegeven dat de mogelijkheden van het Panbos uitvoerig beschrijft”. In het handzame werkje getiteld: ‘Avontuurlijke wandeltochten’, worden enkele avonturentochten uitvoerig beschreven. Hierin is vrijwel alles verwerkt wat het bos aan bomen, planten en dieren rijk is. Er kan een keuze worden gemaakt uit de speurneuzenroute, de ontdekroute, het natuurpad, een lange wandelroute en een spelletjesroute, die allen met een gemarkeerde kleur in het boekje worden aangegeven. Bovendien staan er leuke opdrachten in die de deelnemers ongetwijfeld enige kennis van de natuur zal bijbrengen. Het nuttige op een leuke en leerzame manier met het aangename verenigen. Trek er eens lekker op uit en ontdek het Panbos. De boekjes zijn voor slechts één euro te verkrijgen bij het VVV kantoor aan de Voorstraat 41 en tevens bij de ingang van het Panbos.

HEMELVAARTSDAG OPEN

Di. Wo. Do. Vr. Za. Zo. Ma.

30 mei 01 juni 02 juni 03 juni 04 juni 05 juni 06 juni

03.08/15.27 03.48/16.09 04.21/16.38 04.54/17.18 05.30/17.58 06.10/18.41 06.51/19.21

*tijden Meetpost Noordwijk

Di. Wo. Do. Vr. Za. Zo. Ma.

30 mei 01 juni 02 juni 03 juni 04 juni 05 juni 06 juni

23.56/11.06 -------/12.06 00.21/12.25 00.56/13.21 01.31/14.07 02.06/14.30 02.57/15.17

Laag

Deze week bij u als folder in de bus:

TUINCENTRUM DE MOOIJ REDDY KEUKENS FIRST MEN

DE NACHTWACHT BOEKHANDEL VD BERG

START OPRUIMING

Ambachtsweg 3, 2222 AH Katwijk,

LIVERA

tel. (071) 402 80 46

Kunstroute gezond voor lichaam en geest

Jubileumeditie Avondvierdaagse brengt 1525 lopers op de been Op vrijdagavond 27 mei was dit jaar de laatste wandelavond van de Avondvierdaagse in Katwijk. Net als voorgaande jaren liepen veel scholen en verenigingen mee, en liet de organisatie weten, dat er maar liefst 1525 deelnemers hebben meegedaan aan dit grote jaarlijks terugkerende evenement. Onder begeleiding van diverse muziekkorpsen, vanaf de Nachtegaallaan, liepen de deelnemers, die 5-10 of 15 kilometer hadden gelopen, 4 dagen lang, terug naar het beginpunt De Wiek. Veel hulde van de Katwijkse bevolking, die zich massaal hadden opgesteld langs de route, voor alle deelnemers, die ook dit jaar weer het applaus, de bloemen, en de versnaperingen, genietend tot zich namen. (Tekst en foto: Henk Roeters)

Ze hebben het geweten de ruim 800 leerlingen van maar liefst 32 klassen (groep 7) van de basisscholen uit de gemeente Katwijk. Dit jaar had ook Katwijk Binnen zich bij het gezelschap gevoegd. Slechts één school schitterde door afwezigheid. Een gezond portie denk- en doewerk, wandelen, acteren, zingen, creatief bezig zijn, het was een bonte mix van activiteiten die er vorige week donderdag in het kader van de jubileum kunstroute werden afgewerkt. Weer eens een leuke variant op een dagje rekenen, taal en aardrijkskunde. Foto en tekst: Piet van Kampen

ontwerp | DRUK | PRINT reclamedrukwerk handelsdrukwerk familiedrukwerk pod en variabel boeken

Ambachtsweg 7a | 2222 AH Katwijk | 071 408 14 97 | info@drukkerijallin.nl | www.drukkerijallin.nl

Leon Krijgsman, één van de geestelijke vaders van dit project dat haar 10-jarig jubileum vierde, gaf in ‘zijn’ minitheater Mimiek de aftrap voor een leuke sessie acteren voor de leerlingen van de Willem van Veenschool. Gastacteur wethouder Daan Binnendijk kon ook aan de bak. Ooit speelde hij zelf toneel maar bleek dit kunstje nog niet te zijn verleerd. Als politicus in een levendige gemeente zul je dit ook niet zo gauw doen, want lachen soms zelfs schateren- en zorgelijk en bedenkelijk kijken lopen als een rode draad door het leven van een bewindsman heen. En een beetje bewegen in een gemeente die in beweging is, kan ook geen kwaad. De jonge acteurs in spé, die zich vol overgave aan de commando’s van regisseur Leon onderwierpen, konden aan Daan nog een voorbeeld nemen. “Nu moeten jullie een duo vormen”, beval Krijgsman. Emma en Rachel veerden op. “Wij gaan samen,

we vinden het hartstikke leuk”, en hopsa, daar stoven de meiden naar voren. Of Daan ook zingen kan zoals Hans Penders van de Gemeentelijke Muziekschool de leerlingen van de Krulder trachtte bij te brengen, blijft nog in het ongewisse. Misschien stond dit onderdeel niet op zijn programma. Een programma dat overigens zeer gevarieerd was. Wandelen langs kunstwerken, vragen beantwoorden, een workshop in Huize Callao, de Bieb, het Katwijks Museum of bij het Genootschap Oud Rijnsburg, het hield de jongelui bezig. Onderweg moest er ook een fotoopdracht worden uitgevoerd. Be-

halve de geest kwam ook het lichaam aan z’n trekken. Linedance bij GOGO of al dansend uit je dak gaan bij Johnny’s Mambo, het deed het klaslokaal voor even naar de vergetelheid verwijzen. De jongelingen beleefden er veel plezier aan.

Organisatie Tien jaar geleden deden er voor de eerste keer 6 scholen mee. “Het was een beetje de angst voor het onbekende”, volgens Aafke Schimmel van de afdeling Kunst- en Cultuur van de gemeente. Maar in de loop de jaren is het uitgegroeid tot een zodanig volwaardig evenement dat het nu dus (bijna) volle bak was. Samen met de schoolkunstcommis-

sie heeft zij een programma ontwikkeld en uitgewerkt dat in een overzichtelijk draaiboek was verwerkt. Routes werd door middel van foto’s keurig in beeld gebracht. De vragen waren allemaal op lokale kunstwerken toegespitst; kunstwerken die - omdat het zo ‘gewoon’ is, in het dagelijkse voorbijgaan niet meer opvallen, maar waarvan de betekenis bij de jeugdige studentjes helder is geworden. Dat de kunstroute een niet meer weg te denken jaarlijks evenement is, staat buiten kijf. Leerzaam, plezier, bewegen en ontspanning. Is er een mooiere melange voor ‘een dagje school’ denkbaar?


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 31 MEI 2011

Voor de boeg

Geestelijk Gezien

G

Gerlinde Vliegenthart

Welkomstdienst Hemelvaartsdag in Triumfatorkerk bij De Rank Op zondag 5 juni is er een welkomstdienst in de Triumfatorkerk. Het thema is ‘Verwondering’. De voorganger is ds. Kees Kant. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Frank Borsboom en Lev. Er is oppas voor de kleintjes en kindernevendienst. Na de dienst is er alle gelegenheid om elkaar, onder het genot van koffie of thee, te ontmoeten en na te praten over de dienst. Iedereen is welkom.

Verplicht ontspannen, en wel nú

Hemelvaartsdag bij De Rank wordt op een bijzondere manier ingevuld. Het sportieve en meditatieve element worden gecombineerd. De Hervormde gemeente De Rank gaat wandelen in het mooie duingebied Berkheide achter Overduin. Na de wandeling is er een korte meditatieve dienst in de kapel van Overduin. Wie niet mee wil of kan wandelen is in ieder geval welkom in de dienst. Na de dienst is er gelegenheid om koffie, thee, fris etc. met elkaar te drinken in de Janshoek. Vertrek vanaf de ingang van Overduin op het parkeerterrein aan de Nachtegaallaan om 9.00 uur. Aanvang van de dienst is om 10.00 uur.

Ik ben een vakidioot. I do what I love and I love what I do. Andere ondernemers zullen dat vast herkennen. Dat klinkt als een zegen en dat is het natuurlijk ook, maar toch kleeft er één klein nadeeltje aan. Ik bestier mijn bedrijfje over het algemeen vanachter mijn PC en die PC staat gewoon thuis. Ik werk én recreëer dus op precies dezelfde 25 vierkante meter. Dus wanneer ik besluit om een avondje thuis te blijven, thee te drinken, muziek te luisteren, film te kijken, in de badkamer te poedelen of anderszins, eindig ik alsnog steevast achter het beeldscherm, om een script te bewerken of nieuwe nummers uit te zoeken en what not. Zelfs tijdens de recessie kreeg ik het voor elkaar me de schompes te werken. Als er geen werk is, dacht ik woedend, dan verzin ik gewoon zelf werk!

Pinksterconcert met Sion en UNI Op vrijdag 10 juni organiseert Mannenzanggroep SION in samenwerking met Chr. Muziekvereniging UNI een Pinksterconcert in de Oude Kerk aan de Boulevard in Katwijk. De meditatie is in handen van ds. D. van Duijvenbode. Het Pinksterconcert heeft als thema ‘Heilige Geest, Vogel Gods’. De avond is gevuld met solostukken van zowel Chr. Muziekvereniging UNI als Man-

nenzanggroep SION, maar tevens is er veel samenzang. Het is een mooi begin voor het komende Pink-sterweekend. De deuren van de Oude Kerk gaan deze avond om 19.00 uur open, waarna het con-cert om 19.30 uur begint. Ds. D van Duijvenbode zal de avond leiden. Toegang tot deze avond is gratis. Er wordt echter wel een collecte gehouden. De opbrengst hiervan is, naast het bestrijden van de onkosten, bestemd voor de restau-ratie van de Oude Kerk.

Efrata in De Wiek

Gospel Beach 2011 in een nieuw jasje Het programma is bekend en de vrijwilligers zijn volop bezig met de voorbereidingen om Gospel Beach 2011 weer een succes te maken. Nog even en het is weer zover. Op vrijdag 17 juni en zaterdag 18 juni zal het strandplein weer bruisen van de activiteiten. De vrijdag zal in het teken van de jeugd staan met het thema ‘Speciaal voor jou’ vertaald naar het hippe ‘Custom Made’. Speciaal voor jou worden er BBQ’s neergezet en kan er voor 6 euro een vleespakket besteld worden zodat de jeugd

uit verschillende kerken en plaatsen onder het genot van BBQ en live muziek elkaar kan ontmoeten. Wie verzekerd wil zijn van een lekker stukje vlees, kan reserveren op gospelbach2011@gmail.com of bellen naar tel. 4012345. De muziek zal deze avond verzorgd worden door plaatselijke talenten Romans Twelve en Mika en de nationale gospelheld Matthijn Buwalda. De zaterdag zal er iets anders uit zien dan de vorige jaren. Dit jaar is er gekozen voor een gezinsevent. In plaats van optredens verdeeld over

de hele boulevard zullen alle activiteiten plaatsvinden op het strandplein. De kinderactiviteiten vinden plaats rondom het plein terwijl op het podium de hoofdacts optreden. Artiesten als Reni en Elisa Krijgsman, Fabian Willems en Pieter Daniël zullen het feest compleet maken. De gelegenheidsformatie Nulletjebonkloeterband zal een cabaretesk optreden verzorgen waar niet alleen de kinderen van zullen genieten. Kortom weer een inspirerend programma. Alle informatie is ook terug te vinden op onze nieuwe website: www.stichtingpiek.nl.

‘t is iet ârs Veul geskrèèuw en wàànig wol Hallòò met wies?...ôh bè jij’t Ant. Hèhè.. k’mot effe op asem komme hoor, want ik stap d’r net in…hè?..nèèn ik mos nog een paer bòòskoppe doen op de mart en je weet dan hoe of dat gaet: dan kom je Jan Peris en Jan Pis teuge die allemael wel wat te melde hebbe. Zo kwam ik bij de snoupkar Neeltjies teuge die healemael van d’r apperepó of was. Je zag’t an d’r. Ik vroug; mààid is ‘r wat lòòs mit je? Toch gien nàerighèdes? Toe kwam het hòge wòòrd d’r uit. Ze vertelde dat se voor de earste kaer in d’r heale lève een bekeuring ekrège hadde omdat d’r hondje in de berrum hààd zitte poepe. Ze hààd altijd van die zakkies bij d’r om ‘t op te raepe, maer toe ze wó bokke toe skòòt ‘t in d’r regge. D’r auwe tekkeltje had z’n bruine bòòntje persies naest een hòòp paerdevijge neer elààd en toe doch ze; nouw hoor, dat ken d’r dan òòk nog wel bij, vollegende kear raep ik ‘t weer op. Ze hààd ‘t enkeld iet deur ehààd das se bespied wier deur de miljeupliessie… Hè?... Jae, bespied! Ze zatte stiekempies weg eskòle in de auto, Ant!... Werom? Weet ik veul. Om overtrèders op heterdààd te kenne betrappe denk ik. Maer affijn, toe benne ze van d’r lààie reet of ekomme en uit estapt en toe hadde Neeltje een bon van zustig euro an d’r brouk. As of ze een grote krimmeneel was, en d’r was gien praete meer an en zo braed hààd ze ‘t iet mit d’r màgere weduwepensjoentje. Ik zel je zegge Ant dat ‘t mekke d’r naeder sting dan ‘t lache. Wij benne nog van de generàsie die altijd alles opruime en as ‘t mot òòk de teringzooi van een ààr! dat se nouw nét… Maer affijn, toe sting ik in de rij bij de eulieneutekraem en daer kwam Dirrekje mit die bijdehandte zus van d’r an elòpe… Jaeh die opskepper, persies! Dat mens dat alles bèter wèèt en over alles wat te klàge hààd; veul geskrèèuw en wàànig wol, zel ik maer zegge. Toe doch ik nog; zel ik maer net doen of ik ze iet an zie? want ààrs ben ik murregeaevend nog iet werom. Maer ze hadde me al ezien en dan kom je iet zo makkelijk van d’r of. Ze wis te bewère dat ‘t deuze zeumer maer een sààie boel zouw worde voor de toeriste in Kattuk, want de visserijdàge gaen iet deur, de Kattebinse oranjefeeste magge iet feeste zoas se dat ewend benne, het Noordzea Meziekfestival mot mit de kippe op stok, de trem is òòk al of eblàze de Westerbààn en hotel Ries zitte nog pottedicht en dat die zeajachthaeve ook veuls te hòòg egrèpe was. Dat ‘t alleger een skande was en weggegooide cente waere die wij as burger zijnde op ehoest hebbe, en wervòòr? ‘t was volleges heur allemael gebakke lucht. Toe doch ik bij me ààge: Mens as je’t dan zo goed wèèt gà dan zellef de poletiek in en geef ze allegaer een skop onder d’rlui hol! Achterof hadde ik dat geweun hardop teuge die ezijnpisserd motte zegge, maer jae dat dors ik iet. Nou Ant, ik mot je neerlegge hoor, want ik mot onze Tippie nog uitlaete….hè?..nèèn, dat zel mij iet overkomme, ik neem een heale rol mit zakkies mee. Een gewaerskouwd mens telt voor twie.

‘Strijder Gods’ is het thema op vrijdag 3 juni bij Efrata in de Wiek aan de Fresiastraat. Iedereen is welkom. Toegang is vrij. Inloop om 19:45 uur; aanvang 20.15 uur. Een 10e van de vrijblijvende giften van de avond gaat

Themadienst in Vredeskerk Zondagavond 5 juni is er om 18.30 uur weer een themadienst in de Vredeskerk. Het gaat dan over hoofdstuk 12 uit het boek Daniël. Het is de 6e eeuw v. Chr. Daniel staat aan de oever van de rivier de Tigris en ziet ineens een indrukwekkende gedaante. Een man met een linnen kleed, een gelaat dat schittert als bliksem en ogen als vurige fakkels. Deze hemelse gedaante gaat aan Daniel

Deelnemers aan de NKF voorronde laten hun optreden beoordelen door een vakkundige jury, zo ook Ruach. Koren die in een voorronde 255 punten of meer behalen kunnen deelnemen aan het finaleweekend in juni 2012. De datum daarvoor is nu nog niet bekend. Ook is

het mogelijk tijdens een voorronde een zogenaamde wildcard te ontvangen. Met zo wildcard kunnen koren ook deelnemen aan het finaleweekend. 4 Juni wordt voor Ruach een drukke dag, want na het korenfestival in Hengelo, neemt het koor ’s avond ook deel aan een groots concert in de Domkerk in Utrecht. Dit concert wordt gehouden ter gelegenheid van het 125-jarige bestaan van de Koninklijke Christelijke Zangers Bond (KCZB). Al met al is 2011 nu al een succesrijk jaar voor het koor. Dat begon

iets over de toekomst onthullen. Over de toekomst van het Israel van toen en over de eindtijd die nog gaat komen. De vorige hoofdstukken gingen wat meer over de tijd van toen. Dit laatste hoofdstuk gaat meer over de toekomst, die ons allemaal aangaat. Iedereen is welkom. Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Ontdek het gezicht van Sportpark De Krom Zaterdag 20 augustus opent Sportpark De Krom feestelijk zijn deuren. Het vernieuwde multifunctionele sportpark biedt onderkomen aan Voetbalvereniging VV Katwijk, Hockey Club Catwyck, Tennisvereniging KLTV, Schietsportvereniging Katwijk en Atletiekvereniging Rijnsoever. Tijdens deze open dag bieden zij iedereen een kijkje in de keuken en kun je deelnemen aan de estafette. Kijk op www.sportparkdekrom.nl voor meer informatie en meld je aan via dekrom@katwijk.nl. Start na de vakantie sportief op Sportpark De Krom!

begeerde Krom-Beker. Voor iedere deelnemer is er een leuke attentie! Naast de estafette organiseren de sportverenigingen ook voor de jeugd een leuke kennismaking met de verschillende sporten. En staat er een speelkussen klaar voor de kleintjes. De deelnemende sportverenigingen zijn tijdens de ontwikkelingen van het vernieuwde sportpark enthousiaste vrijwilligers én kritische supporters geweest. Het sportpark beschikt nu over nieuwe accommodaties en een forse uitbreiding van de sportfaciliteiten. Een langgekoesterde wens van de verenigingen is hiermee in vervulling gegaan.

Om 10.00 uur start de estafette. Iedereen van 18 jaar of ouder kan zich inschrijven en de deelname is gratis. Teams van 6 personen gaan de strijd met elkaar aan om de fel-

Sporten in de wijk Het park geeft een belangrijke impuls aan het doel van de gemeente om zoveel mogelijk inwoners te laten sporten. Er is een trimbaan en

Gratis GeZZond Check

een speelplek voor de kleintjes. In het park liggen een loopbrug en een fietspad, die het park met de omliggende woonwijken met elkaar verbindt. Het sportpark is dus, door de aanleg van nieuwe (fiets)routes, letterlijk de verbinding tussen Rijnsoever en de nog aan te leggen wijk RijnsoeverNoord.

Meer ruimte voor paviljoenhouders en bezoekers Grotere strandpaviljoens, jaarrondexploitatie en meer strandhuisjes: een ontwikkeling die past bij de ambitie van het college om de toeristische aantrekkingskracht van Katwijk te vergroten. Een ontwikkeling die nodig is om de concurrentiepositie ten opzichte van de aangrenzende kustplaatsen te versterken. De ruimtelijke inpassing is een grote uitdaging. Wethouder Daan Binnendijk benadrukt: “Willen we Kat-

Jeugdkoor Ruach gaat landelijke strijd aan Het Katwijkse Jeugdkoor Ruach gaat meedoen aan de voorronde van het Nederlands Koren Festival in Hengelo. Deze voorronde is op 4 juni. De winnaars gaan het volgend jaar landelijk tegen elkaar opnemen.

naar Stichting Kind in Oost-Europa. De stichting helpt gezinnen in Roemenië om te voorkomen dat kinderen en/of hele gezinnen op straat terecht komen. De band The LivingStone zal optreden.

Op een bepaald punt enkele jaren geleden ging dit een beetje mis. Ik hees mezelf met moeite uit bed en zag niet meer scherp. Toen besloot ik dat ik dagelijks een rustpuntje moet inbouwen; ik ging de langstlopende soap ter wereld kijken, te weten As The World Turns. Maar tijdens de commercial breaks ging ik toch maar weer nuttige dingen doen zoals stofzuigen en afwassen, mail beantwoorden en naslagwerken naslaan op een bepaald zangtechniekje, dus daar ga je alweer. Op vakantie gaan brengt ook geen uitkomst. Ik heb zo’n hang naar cultuur snuiven, dat ik na 10 dagen rondlopen op een onbekende bestemming ik wederom op vakantie moet. Ontspannen is gewoon niet mijn sterkste kant, moet ik helaas toegeven. Toen ik voor deze krant twee goedlachse dames, moeder en dochter, mocht interviewen over hun zojuist geopende minuscule beautysalon aan de Rijnstraat, nam ik de belangrijke beslissing dat als ik zelf niet kon ontspannen, ik maar mensen zou gaan betalen om mij te láten ontspannen. Ik boekte een afspraak voor een gezichtsbehandeling. Er werd me gevraagd of ik de uitgebreide behandeling wilde, en zonder verder precies te weten wat dit dan inhield, zei ik volmondig ja. Ik zou 2 uur lang worden beziggehouden en ik mocht alleen maar stil liggen, dus ik vond het een deal. De dame vroeg me alles uit te trekken wat knelde of niet lekker zat, gebaarde me languit in de behandelstoel te gaan liggen, trok de luxaflex dicht, zette een panfluitmuziekje op met natuurgeluiden en maakte een glas Marokkaanse appelthee voor me. Wauw, dacht ik, het werkt nu al. De volgende uren smeerde, kneedde, plamuurde, scrubde, stoomde, masseerde, epileerde en wreef ze over mijn gezicht met allerhande heerlijk geurende emulsies terwijl ze met zoetgevooisde stem uitlegde wat ze deed. Verder hield ze haar mond dicht. Deze dame begreep tot in de finesses wat ik nodig had en hoe ze het me kon geven. Mijn hoofd stroomde vol gedachten die door elkaar dwarrelden en mijn aandacht wilden grijpen, maar ik concentreerde me alleen maar op de heerlijke bewegingen van die gespecialiseerde handen, waardoor de gedachten verstomden en uiteindelijk verdwenen. Toen ik opstond, was ik licht in mijn hoofd, geen zorg meer op m’n schouders, geen wolkje meer aan mijn lucht. Waarom heb ik ooit gedacht dat een beautysalon slechts over uiterlijkheden ging?

in de eerste week van januari toen Ruach de Meerburgprijs ontving van € 1.000,-. In maart won Ruach het Korenfestival in Katwijk ter gelegenheid van het 100-jarige bestaan van de rooms-katholieke kerk Joannes de Doper, en in april trad het koor op in de Matthäus Passion door Hallelujah in de Dorpskerk in Katwijk aan den Rijn. Kortom, een jaar vol hoogtepunten. Intussen wordt op woensdag 18 juni ook de uitzending van het EO-programma Nederland Zingt herhaald waarin Ruach zong vanuit de kerk in Oudenbosch. Dat gebeurt op Nederland 2 om 18.25 uur.

wijk aantrekkelijker maken voor toeristen dan moeten we samen met de paviljoenhouders bespreken hoe we dit voor elkaar kunnen krijgen”. Paviljoenhouders willen graag meer strandhuisjes en grotere paviljoens bouwen om beter aan te sluiten bij de wensen van het publiek. Een meerderheid van de raad onderstreepte vorig jaar deze wens om de paviljoens uit te breiden van 800 m2 naar 1000 m2. Deze week heeft het college het stedenbouwkundig kader vastgesteld dat deze ontwikkelingen mogelijk maakt. Wel moet er een goede balans zijn tussen de hoeveelheid bebouwing op het strand en de onbebouwde stukken.

Tegemoetkomen aan behoeften De behoefte van exploitanten aan meer ruimte heeft te maken met een aantal zaken. Zo zijn strandbezoekers steeds veeleisender geworden. Men wil in alle comfort zowel iets kunnen drinken als eten. Steeds vaker komt de vraag of het mogelijk is om voor grote groepen workshops, congressen of evenementen in het paviljoen te organiseren. Tot slot noemen we de strengere regelgeving waardoor horecagelegenheden meer ruimte kwijt zijn aan bijvoorbeeld de toiletten, opslagruimte of koeling.

Gezondheid is kostbaar, maar hoe gezond bent u eigenlijk? Om hier inzicht in te krijgen organiseert ledenservice WWZ-Mariënstaete-Valent in samenwerking met Zorg en Zekerheid de GeZZond Check. Deze check is eenmaal per twee jaar gratis wanneer u bij Zorg en Zekerheid aanvullend verzekerd bent. U kunt een afspraak maken in Katwijk en Rijnsburg. Tijdens deze GeZZond Check wordt onder andere uw cholesterol- en bloedsuikergehalte en uw bloeddruk gemeten. De testen worden uitgevoerd door gediplomeerde verpleegkundigen. Op basis van

de resultaten ontvangt u direct een vrijblijvend en persoonlijk advies. Natuurlijk wordt uw privacy hierbij volkomen gewaarborgd. De GeZZond Check kan eventuele gezondheidsrisico’s aan het licht brengen, zodat u hier tijdig iets aan kunt doen. Voor meer informatie of een afspraak voor een GeZZond Check kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur contact opnemen met de Ledenservice via tel. 4093223 of e-mailadres ledenservice@ zorggroepwmv.nl. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website: www.zorggroepwmv.nl.

Culinaire demodag bij Tuincentrum De Mooij

Bestemmingsplan Of jaarrondexploitatie mogelijk is wordt verder onderzocht bij het maken van het nieuwe bestemmingsplan Zee, Strand en Kust. Volgens het beleid van het Hoogheemraadschap van Rijnland moet voor jaarrondexploitatie tussen de jaarrondpaviljoens een stuk vrij strand liggen dat minimaal twee keer zo groot is als de breedte van het paviljoen. In Katwijk ontbreekt de ruimte om alle paviljoenhouders een vergunning te geven voor jaarrondexploitatie. De gemeente gaat binnenkort met hen in gesprek over hun eigen wensen, de gevolgen, mogelijkheden en onmogelijkheden. De uitkomsten van dit overleg worden zoveel mogelijk verwerkt in het inrichtingsplan voor de kustversterking. Jaarrondexploitatie is overigens pas mogelijk na totstandkoming van de kustversterking en de parkeergarage. In juni wordt het stedenbouwkundig kader besproken in de commissie Ruimte. Wethouder Binnendijk: “We zijn weer een stap dichter bij ons doel om de mogelijkheden voor strandrecreatie uit te breiden zodat ze beter aansluiten bij de wensen van de strandbezoeker”.

Zaterdag 4 juni kan men tussen 11.00 en 16.00 uur van alles proeven en beleven bij Tuincentrum de Mooij in Rijnsburg. In het tuincentrum zijn naast het complete assortiment ook verschillende producten te zien en te proeven van 4 bedrijven uit de regio. Zo kan men vlees proeven van de echte Weber barbecue en de nieuwste technieken en ideeën zien die worden uitgelegd door Gerben van der Plas van Keurslagerij de Mooij. Er zijn culinaire wijnen te proeven

van Bicking Wijnen. Ook zal Kees van Delft van de Zonnetuin heerlijk fruit laten proeven. Om alles compleet te maken is echte bakker Den Dulk ook aanwezig waar men heerlijke producten kan proeven voor bij de koffie. Veel producten die men kan proeven, zijn die dag ook bij de bedrijven te koop. Wellicht doet u die dag ook nog ideeën op voor Vaderdag, want het Tuincentrum heeft vele cadeautips om alle vaders eens goed in het zonnetje te zetten. Ook is Tuincentrum de Mooij open op Hemelvaartsdag en 2e pinksterdag van 11.00 tot 17.00 uur.


OWEL keurslager

(geldig van maandag 30 mei t/m zaterdag 4 juni)

Sateetje met

)PPSOFTQMFJOt2221 BE Katwijk UFM tXXXPXFMLFVSTMBHFSOM

BELEGPAKKET HSfricando HSboterhamworst KEURKOOPJE

samen â‚Ź

295

Iedere zaterdag op het marktplein van Katwijk! Geopend van 8.30 tot 16.00 uur.

(H)eerlijk rundvlees regelrecht van de boerderij!

Malse riblappen 2e 500 gram

Weekaanbieding: Makreel & 2 haringen

HALVE PRIJS

â‚Ź 5,50

(K)EUROKNALLERS (Iedere week scherpe aanbiedingen v.a. 1 euro) â‚Ź â‚Ź â‚Ź â‚Ź

1 KG GEKRUID GEHAKT 1 ROOMSCHNITZEL 3 RIBKARBONADES 500 GR. SATÉVLEES MET GRATIS PINDASAUS SPECIAL

495 100 500 550

225 95 150 gram â‚Ź 1 00 van â‚Ź 4,50 voor â‚Ź 4

Haas op stok

100 gram

SALADEAANBIEDING

Grillworstsalade BROODJE VAN DE WEEK

Broodje carpaccio

â‚Ź

Verse zalmfilet ₏ 1,80 per 100 gram Haring vers van ’t mes ₏ 1,50 4 voor ₏ 5,50 Emmertje haring (A. Hoek) ₏ 6,50 2 voor ₏ 9,95 Om zelf schoon te maken: 10 à 11 stuks

Krab-, tonijn- & zalmsalade â‚Ź 1,50 per 100 gram Lekkerbek (Kabeljauw) 4 voor â‚Ź 10,00 Familiezak kibbeling â‚Ź 7,-

DĂŠ partner op het gebied van administraties en fiscale aangelegenheden voor het MKB, Non-Profit organisaties en particulieren. Wij leveren een perfecte dienstverlening op het gebied van: Â…#PFLIPVEJOHFO Â…'JTDBMFFOCFESJKGTBEWJTFSJOH Â…-PPOBENJOJTUSBUJFT Â…'JOBODJFSJOHTBBOWSBHFO Â…#FMBTUJOHBBOHJGUFO Â…#FHFMFJEJOHTUBSUFOEFPOEFSOFNFST

met GRAT IS BBQ-lot BBQ-KOOPJE

+ GRATIS 250 gram satĂŠsaus SPECIAL

Ons kantoor is gevestigd op Ankerplaats 142, 2224 TZ Katwijk, telefonisch bereikbaar op 071-4012916, of per email info@adm-onderwater.nl

Haas op stok 100 gram

Bij 150 gram aspergeham

VERS VOORDEEL

Shoarmapakket (vlees,broodjes,saus)

Coq au vin: een schotel met kipfilet, groenten en lekkere rode

Maandag:

wijnsaus.

Chili con carne: heerlijk gekruid gehakt met bruine bonen,

Dinsdag:

groenten etc.

Woensdag:

Italiaanse pastaschotel: heerlijk gekruid mager rundergehakt met pasta.

Donderdag: GESLOTEN Vrijdag: Biefstuk stroganoff: malse biefreepjes, heerlijk gekruid met groenten aan aardappelschijfjes.

samen voor

Bami of nasi met satĂŠ portie

VEILINGHUIS ONDER DE BOOMPJES Nieuwstraat 38 - 2312 KC Leiden - tel. 071-5145832 Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. Geopend op afspraak: ma.-vrij. van 10.00-17.00 uur.

VERSAANBIEDINGEN

KipsatĂŠschnitzel

Lightsalade 250 gram Maroc sinaasappelen

15 voor

hand en pers

Blauwe druiven

1.8969 1.89 2. 89 â‚Ź 1.

500 gram

â‚Ź

500 gram

Kipleverworst per stuk van 2,25

.

ELKE DAG VERSGEGRILDE KIP! Al 38 jaar een begrip in kip!

0.89

Al 65 jaar de verste vis van Katwij k

Geldig van 31 mei t/m 4 juni Hemelvaart zijn wij gesloten

maatjes haring

zalmspies tomaat-basilicum

1. 2. 9 3 5 9 2. 2. 4 stuks voor 00

50 5.

per stuk

per spies van voor 75

2.

Scampiin Looksaus

paella

300 gram voor

100 gram van voor 95

2.

3,(79$1'(53/$6 dĂŠ visspecialist

Tramstraat 11, 2225 CB Katwijk, tel.: 071 401 25 50

Advocaatslof Boterrondjes

voor

â‚Ź 7.50

4+1 GRATIS

Woensdag Koekdag !!!! 25% korting op de sortering roomboterkoekjes Voorstraat 21 - 2225 EK Katwijk 071-401 22 94 www.banketbakkerijkrijnverdoes.nl

t#FIBOEFMJOHWBOUBOEWMFFTQSPCMFNFO t(FCJUTSFJOJHJOHt/B[PSHJNQMBOUBUFO t#MFLFOWBOUBOEFO t#FIBOEFMJOHPPL[POEFSWFSXJK[JOHWBOEFUBOEBSUT

19

akken Haring 1.40 (4 voor 5.00) Lekkerbekjes 2.00 (3 voor 5.00) Geb s) Kibbeling per portie 4.35 (met sau

IEDERE VRIJDAG:

3 Kophaasjes

5 50

HOLMN W K F ED $P GHHO U R R Y

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom *De actie is geldig van 16 mei t/m 30 juni 2011

Vernieuw de websit e!!!

99 nu voor 1

KOM VRIJBLIJVEND EENS KIJKEN IN ONZE WINKEL VOL VERS EN LEKKERS... Maandag gesloten Di. wo. do. 10.00 - 18.00 uur Vrijdag 05.30 - 18.00 uur Zaterdag 08.30 - 15.00 uur

dubbel zegeldag

Kozijnen * Ramen * Deuren Dakkapellen * Schuifpuien * Serres Binnendeuren * Verbouwingen * Aanbouw

3.60

MAANDAG 6 T/M WOENSDAG 8 JUNI

Hollandse bospeen geschrapt

IEDERE DONDERDAG:

Kijk nu op onze vernieuwde website: starkozijnkatwijk.nl

4 voor

per stuk 0,99

â‚Ź â‚Ź â‚Ź

500 gram

3

95

Kilo gemengd gehakt

575 5 25

Âź â‚Ź 250,00 retour op voordeur met rooster* Âź Bij plaatsing van een order ontvangt u

Poelier STERK

Koninginneweg 34 Katwijk tel. 4018001

Gesneden snijbonen

550

Kilo rundergehakt

5 95 6 95

ACTIE BIJ STARKOZIJN KATWIJK !

Op afspraak kan aan huis getaxeerd worden.

De W. Malefijtstraat 113 Katwijk aan Zee - Tel.: (071)4016954

VRIJDAG 3 EN ZATERDAG 4 JUNI

3 Kogelbiefstukken

Koninginneweg 59 - 2225 HJ Katwijk (ZH) Tel. 071-4013200 - www.vooys.keurslager.nl

een dinercheque*

"BSEBQQFMFOrGroenUFOr'SVJU

3 Biefstukken

Vooys, keurslager

Tevens inkoop van (sloop) goud tegen directe contante betaling!

A. SNIJER en ZN

IEDERE DINSDAG:

5 50

Aanbiedingen zijn geldig van 30-05-2011 t/m 04-06-2011.

www.onderdeboompjes.nl

GRATIS parkeren op het Hoornesplein

4 Gepaneerde schnitzels

IEDERE WOENSDAG:

GRATIS 100 gram aspergesalade

UIT EIGEN KEUKEN

Tevens verzorgen wij ook hapjes/saladeschalen & barbecueproducten/schalen.

2

25

VLEESWARENKOOPJE

Deze week uit onze warme pan van 16.30 tot 18.00 uur: De prijs voor 100 gram is â‚Ź 0,99

IEDERE MAANDAG:

500 gram satĂŠvlees 5,50

Wij bieden onze dienstverlening aan tegen een scherpe prijs. Maak vrijblijvend een afspraak met ĂŠĂŠn van onze adviseurs of bezoek onze website www.adm-onderwater.nl.

Gratis saus bij gebakken vis!

De lekkerste sateetjes maakt u zelf, op de barbecue. Met het allerbeste satĂŠvlees, gemarineerd in een exotische kruidenmĂŠlange. Even garen op het vuur, een schep rommige satĂŠsasus erbij en smllen maar! Bij ons krijgt u die saus er gewoon gratis bij. Een BBQ-koopje noemen we dat. Lekker voor Hemelvaartsdag. Of voor iedere andere dag van de week.

StarKozijn Katwijk De Roysloot 9i te Rijnsburg Tel. 071 4088678 info@starkozijnkatwijk.nl www.starkozijnkatwijk.nl

3HOWROOMOPENMA UURsDITMVR UURsZA UUR

WIJ GAAN VERBOUWEN Voor wij gaan verbouwen nodigen wij u uit om te profiteren van onze grandioze

tel: 071-565 14 60 info@mondzorgoegstgeest.nl www.mondzorgoegstgeest.nl

AUTOBEDRIJF G. DOL Suzuki Swift 1.3 GLX, ‘07 ........................................................................ â‚Ź 9.950,Suzuki SX4, ‘06 ....................................................................................... â‚Ź 9.250,3x Peugeot 307 SW automaat, ’04/’05.................................. â‚Ź 5.950,- / â‚Ź 8.950,Mitsubishi Colt CZ3, 35.000 km, ’08 ...................................................... â‚Ź 8.950,Opel Meriva, 50.000 km, ’03................................................................... â‚Ź 7.950,2x VW Polo 1.2, 58.000 km, ’04 ............................................ â‚Ź 5.950,- / â‚Ź 7.950,Renault Scenic, airco, ’04. ...................................................................... â‚Ź 7.950,Opel Combo Tour 1.4, airco, ’05. ........................................................... â‚Ź 7.450,2x Toyota Aygo, ’06. ....................................................... v.a. â‚Ź 5.950,- / â‚Ź 6.950,2x Toyota Yaris, airco, 45.000 km, ’04, ’06. ........................................... â‚Ź 6.950,3x CitroĂŤn C3, 50.000 km, airco, ’05 ..................................................... â‚Ź 6.950,3x CitroĂŤn C2, 77.000 km, ’06 ........................................ v.a. â‚Ź 4.950,-/ â‚Ź 6.950,2x Opel Zafira 1.8, airco, 90.000 km, ’01, ’05. ....................................... â‚Ź 6.950,Skoda Fabia 1.2, 43.000 km, ’05 ........................................................... â‚Ź 6.950,Peugeot 107, 23.000 km, ’03 ................................................................. â‚Ź 6.950,BMW 2.3 Cabrio Z3 Roadster ................................................................ â‚Ź 6.450,Nissan Micra 1.2S, airco, ’05 .................................................................. â‚Ź 5.950,CitroĂŤn Xsara, 63.000 km, ’03 ................................................................ â‚Ź 5.250,Hyundai Accent, 60.000 km, ’03............................................................. â‚Ź 3.950,VW Polo 1.4, ’00 ..................................................................................... â‚Ź 3.750,2x Daewoo Nubira + Lanos, LPG 3, airco, ’01 ..................................2x â‚Ź 1.950,30x div. inruilers ................................................................................v.a. â‚Ź 500,AUTOMATEN Toyota Auris, automaat, 30.000 km, ’08 ................................................ â‚Ź14.950,Peugeot 206, automaat, ’04 ................................................................... â‚Ź 6.950,Toyota Starlet, automaat, 55.000 km ...............................................v.a. â‚Ź 3.950,CABRIOLET Peugeot 206 CC, ’01 ............................................................................. â‚Ź 5.950,VW Golf Cabriolet automaat .................................................................. â‚Ź 4.950,BESTELWAGENS Iveco, lang hoog, ’08............................................................................... â‚Ź10.950,VW Transporter TDi, ’04, ex BTW.......................................................... â‚Ź 9.950,4x Opel Vivaro, ’02, ex. dubb. cab. ....................................... â‚Ź 4.950,- / â‚Ź 7.950,2x Transporter TDi dubb. cab. ’03/’04 .................................................... â‚Ź 7.950,2x VW Caddy, Diesel SDi, ’98/’99, ’04/’05 ............................ â‚Ź 2.950,- / â‚Ź 5.900,3x Renault Kangoo diesel, ’05/’06 ......................................... â‚Ź 2.450,- / â‚Ź 3.950,-

WWW.GDOL.NL

Rijnsburgerweg 48 - Voorhout - Tel. 0252-211849

Bij inlevering van deze bon:

â‚Ź K P A

38,-

*

n all-i

* geldt niet voor Diesel all-in

APK-keuren met of zonder afspraak. U betaalt geen herkeuringskosten. Ook voor al het onderhoud aan uw auto. Voorschoterweg 23a Valkenburg Tel. 071-4014299 www.vanzelstautos.nl

✂

Wij starten deze verkoop D.V. woensdag 1 juni 2011 vanaf 9.00 uur. Gesloten: Di. 31-5 i.v.m. verbouwingsopruiming Do. 2-6 Hemelvaartsdag Graag tot ziens bij

FIRST MAN

SCHUITEMAKER M O D E

M E T

K A R A K T E R

Princestraat 22 - 2225 GB KATWIJK AAN ZEE Tel./Fax 071 - 407 77 97


DINSDAG 31 MEI 2011

Katwijk Speciaal

Familie

ag agenda agenda enda ag agenda agenda enda agenda ag en agenda da ag agenda agenda enda

Mijn genade is u genoeg. Plotseling werd van ons weggenomen onze geliefde zoon en broer en oom

BERICHTEN

HUIG JACOBUS VARKEVISSER

Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

ECHTGENOOT VAN

KARIN VARKEVISSER-KUIK

op de leeftijd van 43 jaar

Per e-mail: mail de tekst naar advertentie@katwijkspeciaal. nl. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld(PDF).

Hanneke & Michaël Leanne Joëlle Piet en Lenie Willem & Ria Nina Lianne

Per post of afgeven: U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do: 8.0017.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur).

Breskens, 23 mei 2011

(zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

ANBO afd. Katwijk Woensdag 1 juni 13.30 uur: biljarten 13.30 uur: vrij klaverjassen en jokeren 13.30 uur: kaarten maken 19.30 uur: onderlinge competitie en vrij biljarten

WEEKAGENDA

19.00 uur: biljarten 19.30 uur: countrylinedansles beginners 20.15 uur: countrylinedansles gevorderden Volleybal in gymzaal Van Lierestraat 19.30 uur: dames 21.00 uur: heren.

Dinsdag 7 juni 10.00 uur: Ba.-Pra.-Ka.-Dra.-soos 19.00 uur: biljarten

Vrijdag 3 juni 8.30 uur: bloedprikken 13.30 uur: Klaverjassen en jokeren

Koestal- Overduin

Maandag 6 juni 10.00-11.00 uur: inloopspreekuur 13.30-17.00 uur: schildercursus 13.30 uur: vrij jokeren en klaverjassen. 13.30 uur: onderlinge competitie biljarten Men kan de reis met de Triton betalen in de Zwanenburg

Woensdag 1 juni 20.00 uur: repetitieavond gezelligheidskoor De Voltreffers

Donderdag 2 juni 14.00 uur: soosmiddag De Eendracht 20.00 uur: countrydanslesavond

Dinsdag 7 juni

Niemand weet 1946

2011

Niemand ziet Want je bent er niet Het is enkel mijn hart dat me vertelt Dat we nog samen zijn En niemand voelt Wat het met me doet Ik kan jou niet vergeten Mijn hart wil niet weten Dat jij bij me weg bent gegaan En wat iemand ook doet of zegt Ik sluit mijn ogen en ontken

Zo de Heere wil hopen wij met onze geliefde ouders, groot- en overgrootouders

PIETER VAN BEELEN & ANNA VAN BEELEN-VAN DEN OEVER op 5 juni a.s. de dag te herdenken dat zij 65 jaar geleden in het huwelijk werden verbonden. Hun dankbare kinderen, klein- en achterkleinkinderen: Arend en Joke Kees-Jan en Wendy Nikki Luke Astrid en Ruud Kees (in herinnering) Gerda en Joost Esther Lucas

10.00 uur: repetitie zangkoor De Vierboet 10.00 uur: Ouderen-inloopspreekuur 13.30 uur: vrij klaverjassen en jokeren 13.30 uur: wedstrijdbiljarten. 14.00 uur: damessoos

Vrijdag 3 juni

Inlichtingen Wmo op de website www.anbo.nl/katwijkaanzee. Nieuwe leden en begunstigers zijn van harte welkom. Wie lid wordt van de ANBO krijgt korting bij Zorg en Zekerheid. Alle activiteiten vinden plaats in dienstencentrum De Zwanenburg aan de Zwanenburgstraat 62. De activiteiten zijn toegankelijk voor alle mensen van 50 jaar en ouder.

Dinsdag 7 juni

Papa je weet ......... ik hou van je

Zaterdag 4 juni 20.00 uur: Bingo. Toegang vanaf 16 jaar. 11.00 uur: meer bewegen voor ouderen 20.00 uur: klaverjassen en jokeren, kosten leden/donateurs: € 2,-.

Noord- Noordoost Woensdag 1 juni

Wijkverenigingen

Omdat ik geloof Dat je nog bij me bent.

20.00 uur: darten, competitie en recreatie

18.30 uur: dammen voor de jeugd 20.00 uur: dammen.

Hoornes- Rijnsoever

Donderdag 2 juni Woensdag 1 juni

9.45 uur: conditietraining 20.00 uur: klaverjassen en jokeren.

9.00 uur: damesgymnastiek 10.00 uur: Ba.-Pra.-Ka.-Dra.-soos 14.00 uur: countrylinedansles

Maandag 6 juni 20.00 uur: Kattuks Volk

Vrijdag 3 juni Dinsdag 7 juni

10.00 uur: Ba.-Pra.-Ka.-Dra.-soos 20.00 uur: Bingo

Wij herdenken deze dag in huiselijke kring.

9.30 uur: linedance voor beginners 13.30 uur: linedance voor gevorderden 20.00 uur: bridgen.

Zaterdag 4 juni Mei 2011 Duinroosstraat 7, 2225 RW Katwijk aan Zee

Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor de vele blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, tijdens zijn ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, vader en grootvader

Begrafenisverzorging Theo van der Plas

Gerrit Hoek

10.00 uur: Ba.-Pra.-Ka.-Dra.-soos 11.30 uur: open huis 21.30 uur: Vrij dansen

Persoonlijk en betrokken Dag en nacht bereikbaar.

Tel. 06-12091112 of 071-4012528 E-mail: info@theovanderplas.nl www.theovanderplas.nl

Mies Schoneveld

Geertje Hoek van der Plas Kinderen en Kleinkinderen Katwijk Juni 2011 Zuidstraat 111

uitvaartbegeleiding Voorstraat 91, 2225 EN Katwijk

Sinds 1915 Uitvaartverzorging

’Met aandacht voor details’

D.C. Vis en Zoon Huig van Duijn

Betrokken Meelevend

)BSUXFHt,BUXJKL (071) 4074440 uitvaart@dcvis.nl

Zorgvuldig

Maandag 6 juni 10.00 uur: Ba.-Pra.-Ka.-Dra.-soos

Nieuwe plek voor anker

V

oor V gelegenheid perfecte

Werk in

elke

de

kaart

Ambachtsweg 7a | 2222 AH Katwijk 071 408 14 97 info@drukkerijallin.nl www.drukkerijallin.nl

uitvoering Week 22, 29 mei t/m 4 juni Aanbrengen belijning op wegen in de gemeente Start is in Katwijk aan Zee (Boulevard, Zeeweg, Hoorneslaan), vervolgens de Brouwerstraat en Sandtlaan. De wegen worden niet afgesloten, maar men dient rekening te houden met eventuele wachttijden. Ook is het mogelijk dat op cruciale locaties verkeerbegeleiders of andere hulpmiddelen worden ingezet. Bij regen wordt er geen belijning aangebracht. Afronding: medio juni. Vervangen slagbomen Julianabrug en Sandtlaanbrug De slagbomen van de Julianabrug (Week 24) en de Sandtlaanbrug (Week 25) worden vervangen. Tijdens deze werkzaamheden is er enige verkeershinder. Er staat wegbewijzering hoe de verkeersstroom moet verlopen en tijdens het openen van de brug wordt er gewerkt met verkeersregelaars. Afronding: eind juni. Onderhoud bomen Een groot aantal bomen worden op dit moment gesnoeid. De snoeimaatregelen variëren van het verwijderen van laaghangende takken van bomen langs de weg tot het verwijderen van te dicht op elkaar groeiende takken in vooral jonge bomen. Daarnaast wordt er ‘dood hout’ uit de bomen verwijderd en worden ook takken weggehaald

Dokterspost van de DoktersDienst Duin- en Bollenstreek Gebouw BNS, Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA Voorhout Parkeren bij Raet COMPLEMENTAIRE GENEESKUNDE Samenwerkingsverband therapeuten complementaire geneeskunde Duin- en Bollenstreek. www.geneesgids.nl, tel. 071-4030127 of 0252-340364. TANDARTSDIENST (Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg) Weekenddienst van vrijdag 12.00 uur t/m maandag 08.00 uur. Donderdag 2 en vrijdag 3 juni (Hemelvaartsdag): Tandarts E.F.J. Koops, Dahliastraat 15, Katwijk, tel. 4013377. Spreekuur van 11.30-12.00 uur. Zaterdag 4 en zondag 5 juni: Tandarts P.A. van den Broek, Gr. van Prinstererweg 63, Katwijk, tel. 4035480. Spreekuur van 17.00-17.30 uur. WEEKENDDIENST DIERENARTSEN Voor de weekendienstregeling bel: 071-40 129 30. APOTHEEK De apotheek in Katwijk is op werkdagen (maandag t/m vrijdag) geopend van 8.00 tot 17.30 uur. Apotheek Sloothaak in Rijnsburg is geopend op werkdagen van 8.00-18.00 uur.

Zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur is geopend: De Katwijkse Apotheek, Princestraat 3, tel. 4012755 en van 09.00-13.00 uur Apotheek Rijnsoever, Hoornesplein 111-113, tel. 4026457, Apotheek Sloothaak zaterdags van 09.00-14.00 uur. Vanaf 1 januari 2006 heeft LLOYDS Apotheek Katwijk aan de Rijn elke week (uitgezonderd feestdagen) op donderdag koopavond tot 20.00 uur. LLOYDS Apotheek de Jong is gesloten.

VERLOSKUNDIGEN (ook voor poliklinische bevallingen) Verloskundigenpraktijk Katwijk: Carola Kamphues, Eveline Jongekrijg, Linda Kortz en Karin Fabian. Voor verloskundigenzorg in de gemeente Katwijk. Spreekuur volgens afspraak. Bezoekadres: Cleijn Duinplein 14, 2224 AX Katwijk. Voor het maken van afspraken en het stellen van vragen: maandag t/m donderdag van 8.30 uur t/m 12.00 uur: 071-4072933. Alléén voor spoedgevallen en bevallingen: 06-51338742. Bij geen gehoor: Verloskundigenspoedlijn: 0715220911. Internetadres: www.verlosSchipper Van der Plas, werkzaam voor reder van Duijn, viste het galjoenanker in de jaren ‘60 op in de wateren rond Texel. Sinds kort heeft het Anker een definitieve plek gekregen op de rotonde Zuid. Velen kennen het kundigenkatwijk.nl

Anker vast nog wel uit de tijd dat het lag op de Boulevard ter hoogte van de Vuurbaak. Daar is het toen weggehaald omdat de scherpe kanten gevaarlijk zouden kunnen zijn voor spelende kinderen. De nieuwe plek midden op de rotonde Zuid is daarom een prima locatie. De werkzaamheden aan de rotonde Zuid zijn onderdeel van een totale herinrichting van de Laan van Nieuw Zuid. De direct betrokken bewoners ontvangen regelmatig een informatiebulletin over de laatste stand van zaken. De grootschalige werkzaamheden bestaan uit: de aanpak van de wegenstructuur en inrichting, riolering, groen, openbare verlichting en de plaatsing van ondergrondse containers. Meer informatie hierover staat op www.katwijk.nl. (Foto: PR)

071-4018779 / 06-29091432 www.miesschoneveld.nl

* door de week van 17.00 ‘s middags tot 8.00 uur de volgende dag * in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur * op feestdagen van 17.00 de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna.

Avonddienst van 17.30 tot de volgende morgen 8.00 uur. Weekenddienst vrijdag 17.30 tot maandagmorgen 8.00 uur: Dienstapotheek DAB te Voorhout, Rijnsburgerweg 4c, telefoon 0252-240216.

Voorstraat 96a, 2225 ET Katwijk aan Zee

In het bijzonder gaat onze dank uit naar Ds Borsje en de ouderlingen van de Andreas wijk voor de geestelijke bijstand. De Huisartsen J.A.J Lodder en Annemarie van der Zalm voor de medische zorg. Haspadie en de thuiszorg voor de geboden hulp aan huis. Ten slotte Begrafenis onderneming D.C Vis / Huig van Duijn voor de correcte verzorging van de begravenis.

DOKTERSDIENST 0252-240212

die op termijn hinder of schade kunnen veroorzaken. De gemeente heeft de uitvoering van het snoeiwerk van de bomen uitbesteed aan een aannemersbedrijf. Er kan lichte verkeershinder ontstaan door kortdurende afzettingen. Afronding: medio juni. Katwijk aan Zee Afzetting voor rioolwerkzaamheden Prins Hendrikkade Het gedeelte waar de werkzaamheden plaatsvinden wordt afgezet met bakens en betonblokken. Er geldt voor het afgezette deel een parkeerverbod. Verkeer kan wel in twee richtingen blijven rijden. Deze maatregelen worden getroffen uit voorzorg, omdat er drukte verwacht wordt op Koninginnedag tijdens de Maritiemmarkt op de Prins Hendrikkade. Afronding: 18 juli 2011. Aanleg Drainage Start is in de Remisestraat, een gedeelte van de Baron Sweerts de Landas Wyborghstraat en een gedeelte van de J. van der Vegtstraat. Tijdens de werkzaamheden wordt de doorgang door deze straten belemmerd en is het in de diverse straten niet mogelijk om te parkeren. Afronding: medio juni. Werkzaamheden Rotonde Zuid De ventweg van Drieplassenweg is t/m 10 juni niet toegankelijk voor het verkeer. Verkeer van en naar Laan van Nieuw Zuid en Sportlaan is niet mogelijk en wordt omgeleid. Afronding overige werkzaamheden: september. Herinrichting openbare ruimte Rooie Buurt De laatste fase vindt plaats met de herinrichting van het trottoir langs de Sluisweg. Afronding: mei.

Hoornes/Rijnsoever Vervangen riolering Staatsliedenbuurt In de Kuyperstraat, Troelstrastraat en Thorbeckestraat tussen de patiowoningen. De afsluitingen of eventuele omleidingen worden terplekke aangegeven. Fase 1: Kuyperstraat en Troelstrastraat - 9 mei t/m 4 juni; Fase 2: Troelstrastraat - 6 juni t/m 29 juni; Fase 3: Thorbeckestraat - 29 juni t/m 15 juli.

ZWAAN OSTEOPATHIE Ligusterstraat 2a, 2225 RG Katwijk, tel. 071-4074384 info@zwaanosteopathie.nl www.zwaanosteopathie.nl

COLOFON

KATWIJK SPECIAAL

Proefsleuven Hoorneslaan-Oost Vanaf maandag 30 mei tot vrijdag 24 juni worden proefsleuven gegraven in de bermen en parallelwegen van Hoorneslaan tussen de Biltlaan en de N206. De afsluitingen of eventuele omleidingen worden ter plekke aangegeven.

Verkeershinder: In verband met de werkzaamheden aan de Nieuwe Roversbrug zal er op onderstaande data per rijrichting een rijstrook minder beschikbaar zijn. Tijdens deze werkzaamheden wordt een alternatieve route ingesteld om het verkeer te spreiden. Van maandag 09-05 t/m zondag 15-05 wordt het fietspad op de Nieuwe Roversbrug richting Leiden afgesloten. Omleiding voor fietsers aan de overzijde van de weg. Van maandag 16-05 t/m zondag 22-05 wordt het fietspad op de Nieuwe Roversbrug richting Noordwijk afgesloten. Omleiding voor fietsers aan de overzijde van de weg.

Bouw- en woonrijp maken Park Rijnsoever fase 2A en fase 2B deel 1 Een deel van het gebied nabij de oude atletiek baan tussen de Zwarteweg en Verlengde Biltlaan wordt woonrijp gemaakt. De werkzaamheden starten vanaf 13 juni. Door bouwverkeer kan er enige verkeershinder ontstaan en dit is blijvend ook na deze werkzaamheden.

Katwijk aan den Rijn Rioleringswerkzaamheden Prins Frederikdreef/Graaf Lodewijkdreef In het grasveld in de bocht Prins Frederikdreef/Graaf Lodewijkdreef wordt een nieuw stuk riool aangelegd. Beide straten blijven toegankelijk voor verkeer. Afronding: begin juni.

Advertenties Afdeling Verkoop tel (071) 402 29 01 - fax (071) 403 23 25 e-mail: advertentie@katwijkspeciaal.nl Sluitingstijd advertenties vrijdag 11.00 uur

Nieuwe Roversbrug (N206) afgesloten vanwege groot onderhoud. In verband met het groot onderhoud van de Nieuwe Roversbrug zal er verkeershinder optreden en zullen er diverse nachtelijke afsluitingen plaatsvinden.

Afsluiting Westerbaanpad Het is afgesloten voor voetgangers en fietsverkeer, vanwege de bouw van het multifunctionele gebouw ‘t Trefpunt. Fietsers kunnen gebruik maken van de Nieuwe Duinweg of via de Zanderij over de Parnassia. Scholen en woningen aan de Colignylaan blijven bereikbaar. Om de woonwijk de Koestal niet teveel te belasten, wordt het bouwverkeer omgeleid via een tijdelijke bouwweg over het Westerbaanpad en door de Duinvallei/Zanderij. Afronding: medio juni.

Nachtafsluitingen: maandag 09-05 vanaf 20:00u t/m dinsdag10-05 06:00u zaterdag 14-05 vanaf 20:00u t/m zondag 15-05 06:00u zondag 15-05 vanaf 20:00u t/m maandag 16-05 06:00u vrijdag 20-05 vanaf 20:00u t/m zaterdag 21-05 06:00u

Oplage 16.600 www.katwijkspeciaal.nl Uitgave van

Ambachtsweg 7a Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01 - fax (071) 403 23 25 Redactie Cor de Mooy tel (071) 402 29 01 - fax (071) 403 23 25 gsm: 06 13017660 e-mail: redactie@katwijkspeciaal.nl Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 11.00 uur, nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie

Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos bij ons opvragen. De Katwijk Speciaal wordt gratis huis-aan-huis bezorgd en is daarnaast verkrijgbaar bij: Van den Berg * Callao * Digros * Het Valutahuis * Calando * Albert Heijn (Hoornesplein+Scheepmakersstraat) Bezorgklachten Uitgeverij Verhagen, tel. 071-4022901 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 31 MEI 2011

Op het Bosplein moet u zijn!

GRATIS PARKEREN

Woensdag kinderknipdag 50

00

0 t/m 4 jaar 11. 5 t/m 8 jaar 13.

50

9 t/m 12 jaar 14.

Salon �Michèle�

Gevulde boterkoek Roomboter speculaas

RECLAME

3.75 00 1 pak 3.

vrijdag, zaterdag

1. 1.98

Sperziebonen 500 gram Blauwe Barlinka druiven 500 gram

W. de Zwijgerlaan 57 Hoornesplein 39 071 - 401 41 09

Bosplein 7 - telefoon 071 - 4014460 2224 GB Katwijk ZH

98

AANBIEDING JUNI:

t1&340/&/1"5"5t/"4*4$)*+7&/ t,""4406''-²&4 '"#3*&, t#&,&35+&1*/%"4"64 7003.""3₏ 

10.50

Bosplein 12 Katwijk Tel. 4012342

Bosplein 9 - Katwijk Tel: 4013485

Specialist in multifocale en randloze brillen

De gediplomeerde audicien voor alle (ge)hoorproblemen en oplossingen. Indien gewenst komen wij bij u thuis. Bosplein 10 - Katwijk - tel. 071-4074770 Geopend: ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur

zonnebrillen en contactlenzen

Bosplein 8 - Katwijk - tel. 071-4074522 Geopend: di. t/m vr. 10.00-18.00 uur za. 10.00-16.00 uur

SLAAPKAMER PKA} T E L T U {O VER VERKOOP

KUNST

WERKEN Kom naar onze

showroom en ontvang

â‚Ź250,- korting op uw offerte.*

Grote collectie: ➜ Bedden ➜ Boxsprings ➜ Kussens ➜ Dekbedden

Schilderijen te bezichtigen van Loes Verbrugge ma t/m vr: 09:00 tot 17:00 uur, zaterdag: 10:00 tot 16:00 uur Wilt u meer informatie of een vrijblijvende afspraak? Kom dan naar onze showroom of bel 0252 500 900 en laat u verrassen. Pesetaweg 45 • Nieuw-Vennep • Tel. 0252 500 900 • www.ploegkozijnen.nl * Vraag naar de voorwaarden

Zekerheid en veiligheid:

Onze PLOEG zoekt versterking! Ben jij op zoek naar een leuke baan? Denk jij onze PLOEG te kunnen versterken? Matcht ĂŠĂŠn van onderstaande functies met jouw kwaliteiten?

(Leerling) Monteurs/ Timmerlieden

(Leerling) Productiemedewerkers

Wij zoeken kandidaten die: - Ervaring hebben in de particulieren en/of projectenmarkt of - Die het vak willen leren - Kunnen samenwerken in teamverband - Sociaal en betrouwbaar zijn

Wij zoeken kandidaten die: - Ervaring hebben Ăłf - die het vak willen leren - Zelfstandig kunnen werken - Kunnen samenwerken in een teamverband - Sociaal en betrouwbaar zijn

 

t%JWFSTFNPEFMMFO t"MMFNBUFOMFWFSCBBS t3FTUBOUNBUSBTTFO

%VCCFM%JWBO NFUNBUSBTTFO

299,-

AllĂŠĂŠn op 3 en 4 juni

LET OP!

WBOUPUVVS Pletterij 12 - Noordwijkerhout Tel: 0252 - 34 11 11

Ben je geĂŻntereseerd? Stuur dan je CV naar solliciteren@ploegkozijnen.nl

0 1 S T SLECH

DAGEN

S R E K K A P S I U H K A P

RESTVOORRADEN DAMES-, HEREN- EN KINDERSCHOENEN HOGE KORTINGEN TOT

Gehele of gedeeltelijke • STUDIEKEUZE MOEI- • STRAATMAKER 30 • Ervaren gediplomeerde • T.H.: GARAGE. Rozen•inboedels, tevens 2e hands LIJK? Bel 06-27255636 of jaar in het vak. Voor uw tuin PEDICURE heeft nog burg, Leiderdorp, tel. 071kleding en grammofoonpla- 070-5141864 en kijk op ten, gashaarden, ijskasten, www.wv-loopbaancoaching.nl tel. 070-3805670. HERBALIFE: deze EERHART Sierbestra- zomer weer slank en fit! ting. Voor al uw bestratin- Info.: 071-5651088. gen en tuinwensen. Bel voor STUCWERK ₏ 10,- p. vrijblijvende prijsopgave m2, spachtelputz ₏ 10,- p. 070-3211006. m2, spuiten, schilderwerk. Vuil tapijt? Laat het Referentie k.v.k.nr. Tel. vakkundig reinigen of 06-33620886. huur Mr. Steam. Gratis thuisbezorgd. Tol Steam Interieurverzorging, tel. 070-5116612.

•

• •

•

of oprit. Ook voor kleine rep. Tevens plaatsen wij ook schuttingen en leveren wij tuinaarde en zand. Tel. 06-12291585. WESPEN, PLAAGDIE•REN, dienstverlening. Tel.

enkele plaatsen. Diabetische en reumatische voetbehandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Bij u aan huis, kosten â‚Ź 30,-. Tel. 06-20359779.

5411324. voor •al STRIJKSERVICE uw wasgoed. Voor info. 06-27338645. 16.00 uur.

Graag

•

SCHILDER, stucadoor, T.H.: zonnig 4-KMR. 06-54948365 / 070- APPARTEMENT aan de loodgieter, tegelen badkacompleet. Tel. 5115927. vofroessingh Starrenburglaan te Wasse- mer vaniterson.com. naar. Huur â‚Ź 649,- p.m. 06-19110519. excl. g.w.l. Info.: 070LAMINAAT vakkundig 5115625. gelegd incl. ondervloer + plint. Tel. 06-21694855.

•

•

Dak herstellen? Bouma/ •Grundeken bellen!

60%

5114674-5118394. Uw dakspecialist! voor uw KLEI•NESpeciaal KLUS belt u de Van Beelenbus, C. van Beelen, Elektrotechniek, tel. 0654620333.

•

BC SIERBESTRATING. Tegelwerk, met afvoer, gratis prijsopgave. Tel. 06-55321682. Lekker toerfietsen vanuit •Wassenaar en Voorschoten? www.tcdekampioen.nl. STEUNZOLEN. Erkend •leverancier, lid Stichting

VAN HAASTRECHT Schoenen en Tassen

Tulpenstraat 10, 2231 GW Rijnsburg, Tel: 071-4028726, Fax: 071-5614149 E-mail: v.haastrecht@snelnet.net Winkelcentrum “In de Hoftuin�

GRATIS PARKEREN

LOOP, vergoeding via zorgverzekeraar. Een afspraak kunt u maken in Oegstgeest, Leiden en Leiderdorp met Wim van Zijp, tel. 0715238468 of 06-12028319. Vwo-, havo, •vmbo-leerlingen:

mavo, huiswerkbegeleiding/bijles aangeboden door ervaren A/B student. Tel. 071-5616768.

na

#VSHFSTEJKLTUSBBUr"5,BUXJKLr5FMr'BY r*OUFSOFUXXXWSPFHJOEFXFJKBEWPDBUFOOM

Arbeidsrecht Ondernemersrecht Burenrecht Milieurecht Bestuursrecht

Personenrecht Strafrecht Aansprakelijkheidsrecht Huurrecht Beslagrecht

Inloopspreekuur (zonder afspraak) Elke maandagavond van 19.00 tot 20.30 uur Eerste halfuur gratis juridisch advies

.S8+7SPFHJOEFXFJK .S1+8EF8BUFS .S((;XBBM .S(WBOEFS.FJK

Familierecht Bemiddeling Incasso’s Andere juridische zaken


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 31 MEI 2011

Look the Hairstylers komt naar je toe deze zomer De dames Lisette Bijl-van Paridon en Carin Brandt-van der Plas starten woensdag 1 juni met hun ambulante kapsalon. Dit betekent dat ze op professionele wijze bij de klanten aan huis komen.

Nieuwe fiets voor Mitchel Op vrijdagavond 29 april, de avond voor Koninginnedag, vergat Mitchel na de taptoe bij het gemeentehuis zijn fiets mee naar huis te nemen. Zijn fiets werd die nacht door vandalen in brand gestoken. Voor Mitchel was dit extra vervelend, omdat hij veel gebruik maakte van zijn fiets. Gelukkig kon hij rekenen op hulp. Mitchel gebruikte zijn fiets veelvuldig: zo reed hij op doordeweekse dagen van Katwijk naar zijn werk in Noordwijkerhout en naar de Haal-oppers, waar hij oud papier en allerlei andere zaken inzamelt die voor recycling in aanmerking komen. Mitchel had een nieuwe fiets nodig, maar hij beschikte niet over de financiële middelen er zelf op korte termijn één aan te schaffen. Gelukkig kwam er hulp: Paul Tweewielers in Katwijk sprong bij, waardoor Mitchel toch snel een nieuwe fiets kon kopen. Mitchel is erg blij met zijn nieuwe fiets. (Foto: PR)

Alzheimer Café Katwijk over ‘Dementie, een emotioneel proces’ Alzheimer Katwijk opent woensdag 8 juni weer haar deuren in Huize Salem. Het programma start om 19.30 uur. Vanaf 20.3021.00 uur is er gelegenheid vragen te stellen aan de gastsprekers en kunnen bezoekers in contact te komen met diverse hulpverleners. Alzheimer Café Katwijk is een ontmoetingspunt voor iedereen die meer wil weten over het onderwerp dementie. Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis. De inhoud van de programmering richt zich in eerste instantie op patiënten met dementie en hun dierbaren. Dementie zorgt voor veel ‘verlieservaringen’. Toekomstplannen vallen in duigen, werken is op den duur niet meer mogelijk en ook het uitoefenen van hobby’s kunnen door de ziekte bemoeilijkt worden. Dementie vraagt zowel van de patient als diens omgeving het continue aanpassen aan veranderingen die door de ziekte veroorzaakt worden. Dit emotionele proces wordt ook wel gezien als een voortdurend proces van rouw; telkens maar afscheid nemen van dingen die eerst nog mogelijk waren, maar door het vorderen van de ziekte wegvallen. Familie en omgeving ‘verliezen’ een partner, een ouder, een vriend. De uitspraak; ‘ik heb mijn partner nog wel maar toch voel ik me een weduwe’ geeft de zwaarte van dit proces weer. ‘Hoe om te gaan met verlieservaringen’, ‘welke emoties en gevoelens kunnen hierbij een rol spelen bij patiënt en diens omgeving’, zijn vragen die op deze avond centraal zullen staan. Het Alzheimer Café Katwijk is een samenwerkingsverband tus-

sen Curadomi, DSV, GGZ Duinen Bollenstreek, Topaz, Stichting Welzijn Ouderen Katwijk, WWZ Mariënstate-Valent en Alzheimer Nederland. Indien u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Margreet Gillebaart van Stichting Welzijn Ouderen Katwijk, tel. 4016347

’Wij willen uitsteken boven de rest door onze klanten alle comfort aan te bieden die ze van een kapsalon ook gewend zijn’, aldus Carin. Zo gebruiken zij een verrijdbare wastafel en droogkap, eigen handdoeken en werken ze met de beste materialen en producten. ’Om de klant nog meer comfort te bieden zijn wij zes dagen en twee avonden per week beschikbaar, zo moet een afspraak altijd lukken’, vult Lisette aan. De meiden hebben elkaar leren kennen in de kapsalon Look the Hairstylers van Paul Kortekaas. Hier hebben ze alle fijne kneepjes van het vak geleerd. Met veel plezier denken de meiden terug aan deze tijd. ’Hierna hebben wij allebei in verschillende salons gewerkt en maximale ervaring opgedaan. Samen zijn we goed voor negentien jaar ervaring’, aldus het tweetal. Toen ze eenmaal besloten hadden om voor zichzelf te beginnen, was het niet moeilijk om een naam te bedenken: het moest Look the Hairstylers worden. Toen Paul door de meiden op de hoogte werd gesteld van dit nieuws was hij blij verrast en vereerd dat ze ’zijn’ naam nieuw leven in wilden blazen. ’Jullie zijn ook Look the Hairstylers’, liet hij weten.

Herkenbaar Inmiddels is er veel werk door de dames verzet, zodat ze 1 juni van

Informatie van de gemeente Katwijk De wekelijkse bekendmakingen leest u in de Katwijksche Post, Rijnsburger en op de gemeentelijke website: www.katwijk.nl. Klik in de menubalk op ‘actueel’ en vervolgens ‘gemeentepagina’. Via de link www.overheid.nl kunt u zich ook aanmelden voor een gratis ‘e-mailservice bekendmakingen’. U ontvangt dan de meest recente lokale en regionale bekendmakingen in uw mailbox.

Over peuters gesproken! Carin Brandt en Lisette Bijl staan te trappelen om met hun mobiele kapsalon te beginnen. (Foto: J. Vonk Kiekjes & Co.) start kunnen gaan. Zo zijn er 20.000 flyers huis aan huis verspreid en de website www.lookthehairstylers.nl gelanceerd. Ook zijn ze actief op hyves, twitter en facebook. Inmiddels beschikken de dames over een eigen opvallende bedrijfsauto. Er is een knallende en gave auto van gemaakt die er zeker uitspringt. ’Binnen no-time moet iedereen weten wie we zijn en wat we doen, dat gaat met deze auto zeker lukken’, aldus Lisette. De mobiele kapsalon gaat werken met het nieuwe merk KIS. ’Dit past goed bij ons. De producten van KIS zien er jong uit en tegelijk is er gedacht aan het milieu. Zo zijn alle producten en de verpakkingen 100% biologisch afbreekbaar en niet getest op dieren. De producten van KIS zijn ook anders dan anders omdat bij de haarkleuringen en omvormingen het belangrijkste

uitgangspunt maximaal haarherstel is. De producten garanderen veerkracht, glans, maximaal herstel en ongekende creatieve mogelijkheden. Dit kan bereikt worden door het unieke Keratin Infusion System, dat speciaal voor KIS is ontwikkeld in Amerika. Het leuke van dit alles is dat wij de enige in de regio zijn die met dit product werken’, vertelt Carin. Vanaf woensdag 1 juni gaan de dames op stap. De klanten kunnen nu al een afspraak maken om een plekje te bemachtigen. De agenda staat inmiddels al aardig vol. ’Onze telefoons staan de afgelopen weken roodgloeiend’, roepen zij in koor. De meiden vertellen dit alles vol enthousiasme en kunnen niet wachten om echt te gaan beginnen! Voor meer informatie en de prijslijst ga naar www.lookthehairstylers.nl en wie weet tot ziens.

De GGD Hollands Midden, Jeugdgezondheidszorg organiseert op dinsdagavond 14 juni, van 20.00 tot 22.00 uur de thema-avond ‘Over peuters gesproken!’ De bijeenkomst is bedoeld voor ouders/verzorgers met peuters in de gemeenten Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Op deze bijeenkomst staat de emotionele ontwikkeling van de peuter centraal. Er wordt gesproken over het doen en laten van peuters in het algemeen en deelnemers kunnen voorbeelden van hun eigen peuter aankaarten. Er komen praktische opvoedingsvragen ter sprake die op dat moment belangrijk zijn voor de ouders/verzorgers. Het gaat om - voor veel opvoeders - bekende onderwerpen als eetgedrag, slaapgedrag, zindelijkheid, fantasie en ruzie maken. Pasklare oplossingen worden er niet geboden, iedere ouder/verzor-

ger en ieder kind is immers anders. En elke dag is weer anders. Wél wordt er uitgelegd hoe peuters kunnen denken, zodat opvoeders beter kunnen reageren op het gedrag van de peuter. Ook worden er tips gegeven hoe ouders met bepaald gedrag om kunnen gaan. De avond is voor alle ouders/verzorgers met een peuter tussen de 1 en 4 jaar. Ook grootouders zijn welkom in het Consultatiebureau aan de Schimmelpenninckstraat 10. De bijeenkomst is gratis. Men kan zich als (groot)ouders aanmelden bij het secretariaat GGD Hollands Midden, Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar, tel. 5243474 of jgz@ggdhm.nl. De informatie over deze cursus staat ook op www.ggdhm.nl/cursusaanbod. Daarnaast ook meer informatie over opvoeden, opgroeien en cursusaanbod op de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Inschrijving voor 4e editie ‘Hakken in het Zand 2011’ gestart Op zaterdag 3 september vindt de 4e editie van het touwtrekkampioenschap ‘Hakken in het Zand’ in Katwijk plaats. Een evenement, georganiseerd door de Rotaryclub Noordwijk, Duinen Bollenstreek, waar met name mannen hun spierkracht laten zien voor het goede doel. Leuk voor de dames om naar te kijken maar dit jaar streeft de organisatie ook naar wat meer deelnemende hoge hakken in het zand! Dus dames kom op en schrijf je in!

Wethouder Udo vraagt aandacht voor de campagne ’Is uw stroom al groen?’.

De inschrijving is gestart en naar verwachting strijden ook dit jaar weer zo’n 24 teams, op zaterdag 3 september, om de felbegeerde ‘Hakken in het Zand 2011’ trofee. Naast deze felbegeerde trofee staat deze middag en avond geheel in het teken van gezelligheid en de ondersteuning van drie goede doelen. Dit jaar steunen de deelnemende teams de Doe een Wens Stichting, Stich-

ting Cucu en het wereldwijde project van Rotary International: End Polio Now. Drie verschillende doelen met ieder haar eigen karakter.

Goede doelen Het eerste goede doel waar de teams voor strijden is de Doe Een Wens Stichting Nederland. Deze stichting vervult de liefste wens van ernstig zieke kinderen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar. Met de opbrengst van ons evenement zullen we de wens van minimaal één ernstig ziek kind uit de Bollenstreek in vervulling laten gaan. Het tweede goede doel is opgericht door drie zussen uit Sassenheim. Stichting Cucu. Deze stichting zoekt en sponsort projecten in derdewereldlanden die het leven van kinderen verbeteren. Cucu werkt zoveel mogelijk samen met lokale initiatiefnemers en heeft ongeveer 50 vrijwilligers die hard werken om kansarme kinderen een kansrijke toekomst te geven. Ons derde en laatste goede doel betreft het wereldwijde project van Rotary International: end Polio Now.

Al meer dan 20 jaar sponsort Rotary wereldwijd de campagne om de ziekte polio uit te bannen; het einddoel van die missie is nu binnen handbereik. Reden voor onze club om een deel van de opbrengst van Hakken aan deze strijd te doneren.

Inschrijven en muziekfeest De teams kunnen zich vanaf nu inschrijven. Niet alleen heren maar zeker ook de dames zijn uitgedaagd om mee te doen aan ‘Hakken in het Zand!’. Om 17.00 uur start de touwtrekwedstrijd bij Strandpaviljoen Het Wantveld te Katwijk Daarna is er om 19.00 uur voor de deelnemers een gezellige barbecue. De avond wordt voortgezet met optreden door de regionale band: Another MidlifeCrisis. Hiervoor kunt u ook als u niet deelneemt aan de wedstrijden ook apart muziek kaarten kopen. Doen! Voor inschrijven, informatie of andere vragen neem contact op via: Hakken2011@gmail.com.

Energie besparen is heel eenvoudig Bibliotheken dicht op 6, 7 en 8 juni Alle vestigingen van Bibliotheek Katwijk zijn van maandag 6 t/m woensdag 8 juni gesloten. Vanaf donderdag 9 juni zijn alle leners en bezoekers weer volgens de normale openingstijden welkom in de Hoofdbibliotheek, Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever, Bibliotheek Katwijk a/d Rijn, Bibliotheek Rijnsburg en Bibliotheek Valkenburg.

Groene stroom is voor iedereen Een overstap naar groene stroom is eenvoudig. Zo maakt de gemeente Katwijk al jaren gebruik van deze milieuvriendelijke stroomvoorziening. Wethouder Udo vraagt aandacht voor de campagne ’Is uw stroom al groen?’ van het Energieservicepunt: ’Doe ook een duurzame stap vooruit. Groene stroom is niet of nauwelijks duurder dan gewone stroom.

Daarbij is de overgang niet alleen eenvoudig, maar levert het vaak ook prijsvoordeel op’. Dit voorjaar ontvangen huisbezitters van geselecteerde wijken een brief van de gemeente waarin staat welke mogelijkheden er zijn om over te stappen naar groene stroom en hoe een overstap bijdraagt aan een beter milieu. Via www.energieservicepunt.nl is

Reden voor de drie dagen dicht is de installatie van een compleet nieuwe versie van het geautomatiseerde bibliotheeksysteem dat sinds 2004 in de Katwijkse bibliotheek draait. Het systeem omvat de ledenadministratie, de uitleenadministratie en een gedeelte van de catalogus van de bibliotheek. Intussen hebben allerlei nieuwe ontwikkelingen geleid tot de nieuwe versie bicatWise waarmee Bibliotheek Katwijk weer up-to-date de toekomst in kan. Vanzelfsprekend worden de drie dagen dat de bibliotheken gesloten blijven, niet gebruikt als terugbrengdatum voor geleende materialen: de uitleentermijn wordt over deze datum heen getild. Vanaf zaterdagmiddag 4 juni is het ook niet mogelijk om via de website in de catalogus te verlengen en/of te reserveren of materialen van elders aan te vragen.

Het Energieservicepunt is een initiatief van Energie voor de toekomst (www.energievoordetoekomst.nl), de klimaatcampagne van de Milieudienst West-Holland en de gemeenten uit de regio Holland Rijnland. Het doel van deze campagne is CO2-uitstoot verminderen door energiebesparing en duurzame energieproductie. Inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheid werken hierbij samen.

Attentiepalen bij scholen voor veiliger verkeer In de buurt van basisscholen in de gemeente Katwijk zijn de afgelopen maand attentiepalen geplaatst om de verkeersveiligheid voor schoolgaande kinderen te vergroten. Attentiepalen duiden de schoolroutes en de mogelijke aanwezigheid van kinderen in het verkeer aan. Het doel is dat bestuurders bewuster en rustiger gaan rijden.

Bingo bij Hoornes-Rijnsoever De werkgroep Bingo van Wijkvereniging Hoornes-Rijnsoever houdt op organiseert op vrijdag 3 juni een bingoavond. Er wordt gespeeld per boekje, groot en klein. Het wijkgebouw ligt aan de Van Houtenstraat 1.

het beste aanbod voor groene stroom bereikbaar. Op het Energieservicepunt kunnen inwoners van de gemeente ook terecht voor meer informatie over energiebesparende maatregelen die kosten verlagen en wooncomfort verhogen. Via de website kan direct een offerte worden aangevraagd bij betrouwbare leveranciers.

Overal in het dorp kom je rood-gele palen tegen. Het teken dat er een school in de buurt is.

De attentiepalen zijn kleurig en speels vormgegeven palen van ongeveer 2,5 meter hoog. Door het opvallende uiterlijk wordt het wegverkeer geattendeerd op de aanwezigheid van kinderen. Het doel is dat weggebruikers bewuster en rustiger gaan rijden zodra de palen in het zicht zijn. Landelijk gezien is

er veel onderzoek gedaan naar het veiliger maken van schoolomgevingen. Hieruit is gebleken dat attentie verhogende maatregelen (zoals de attentiepalen) een schoolomgeving daadwerkelijk veiliger maken.

Locatie De gemeente heeft in overleg met de basisscholen de locaties van de palen bepaald. De attentiepalen staan vooral in wijken (30 kilometergebieden) waar het merendeel van het verkeer bestemmingsverkeer is. Deze bestuurders wonen in de buurt van school en zijn wel bekend met de school, maar houden hier in hun rijgedrag vaak weinig rekening mee. Bestuurders zijn vaak zo gewend aan hun omgeving dat ze niet meer nadenken over de aanwezigheid van

kinderen in het verkeer, bijvoorbeeld rond de schooltijden. Door de attentiepalen worden ze weer aan de kinderen herinnerd. Dat de palen functioneren blijkt ook uit reacties van mensen die aangeven zich nu beter bewust te zijn van de aanwezigheid van een school in een bepaalde omgeving. Wethouder Thijs Udo: ’We willen natuurlijk allemaal dat onze (klein) kinderen veilig van en naar school kunnen fietsen. Met de attentiepalen leveren we een bijdrage aan een veiliger verkeer voor de kinderen’. Op doorgaande routes is de binding van het autoverkeer met scholen over het algemeen veel minder. Hier zijn andere maatregelen vaak effectiever, zoals verkeerslichten en klaar-overs.

Veilige schoolomgevingen Het plaatsen van attentiepalen sluit aan bij het project ’Veilige Schoolomgevingen’. In dit project worden samen met de school, leerlingen, ouders, omwonenden, VVN en de politie de knelpunten in de schoolomgeving en op de belangrijkste school-thuisroutes bepaald en vervolgens wordt ook samen naar oplossingen gezocht. Daarnaast wordt de verkeerseducatie en de communicatie tussen scholen en ouders gestimuleerd. Hierdoor bevordert de afstemming tussen verkeerseducatie en -opvoeding en wordt het voorbeeldgedrag van ouders gestimuleerd. Het project draait momenteel al op een school en zal ook nog op andere scholen worden uitgevoerd.


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 31 MEI 2011

VLEESWAREN

DAGAANBIEDINGEN

Van der Plas & Zn.

Slavinken

Annastraat 18 - Katwijk aan Zee - Tel. 4012271

Dinsdag:

Rosbieflappen 500 gram

Riblappen 500 gram

Varkensfiletrollade

4. 75 4.

99

10. Duitse biefstuk 85 0. 50

1 kg

Maandag:

5 halen

4 betalen

Verse worst Fricandeau 150 gram

Runderrollade 150 gram

Smikkelpot 100 gram

1.7580 1.50 1.

2.95 4.85 3.50

500 gram

Woensdag:

Gehakt 1 kilo

Donderdag:

Speklappen 500 gram

Onze internetaanbieding: zie www.slagerijvanderplas.nl

100 gram1HN\HY?19:\WLYJOHYNLY 

Datum deel I: Kilometerstand: Brandstof: Transmissie:

Garantie:

05-07-2005 43015 km Benzine Automaat

Prijs: â‚Ź

Rijklaar maken: Kenteken:

Bovaggarantie 6 maanden â‚Ź 450,32-RP-VF

44.500,-

(JJLZZVPYLZ! ABS, Airbag(s), Airco, Alarm, Audio, Centr. deurvergrendeling, Cruise control, Elec. verstelbare stoelen, Elektrische ramen, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Middenarmsteun, Navigatie systeem, Park Distance Control, Schuif / Kanteldak, Start onderbreking, Stuurbekrachtiging, Traction control, Verwarmde spiegel(s), Verwarmde voorstoel(en), Warmtewerend glas Financiering per maand vanaf â‚Ź 699,BTW-auto: Nee Gewicht: 1628 Kg 291 kw (396 PK) Gerekend met een aanbetaling van EUR 10.000,- . Vraag onze adviseur naar de brochure waarin de voorwaarden en actuele rentetarieven zijn vermeld. De financieringsmogelijkheden worden u onder voorbehoud van Kredietacceptatie aangeboden. Alle kredietaanvragen worden door de betreffende kredietmaatschappij getoetst bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) te Tiel.

Bedrijvenpark Foreparkpark, Neckar 1 2491 BE DEN HAAG Verkoop@blankespoor-jaguar.nl Tel: 070-3575717 Fax: 070-3575719

3 x haassatĂŠ 1 x rundersteak 1 x hamburger 1 x bbq worst 1 x gemarineerd filetlapje

Van Leeuwen tandprothese Specialist Spec cialist

Ook voor uw nieuwe (lease) en bedrijfsauto! AUDI A4 2.0 20V BLAUW MET. 2002 AUDI A4 AVANT 1.8 GROEN MET. 1997 AUDI 80 2.0 ANTRACIET M. 1995 VW PASSAT CC 1.8 TSI AUT-DSG LICHTBLAUW 2009 VW PASSAT 1.6 16V FSI LICHTBLAUW 2005 VW SHARAN 2.0 COMF.LINE 7P. ZILVER MET. 2003 VW TOURAN 1.6 16V FSI ROOD MET. 2004 VW JETTA 1.6 TRENDLINE ZILVER MET. 2006 VW GOLF V 1.4 TSI OPTIVE 4 ZWART MET. 2008 VW GOLF V TDI 5 DEURS ZWART MET. 2008 VW GOLF V 1.4 16V ZILVER MET. 2007 VW GOLF V 1.4 16V BLAUW MET. 2005 VW GOLF V 1.4 16V FSI BLAUW MET. 2004 VW GOLF IV1.4 16V OCEAN ZWART MET. 2003 VW GOLF IV 1.6 OCEAN ZWART 2003 VW GOLF IV 1.4 16V OCEAN BLAUW MET. 2003 VW GOLF IV 1.6 16V OCEAN GRIJS MET. 2003 VW GOLF IV 1.6 16V OCEAN BLAUW/GROEN 2003 VW BORA 1.6 16V ZWART MET. 2003 VW BORA 2.0 AUTOMAAT BLAUW MET. 2002 VW GOLF IV 1.6 16V SPORTLINE ZILVER MET. 2002 VW GOLF IV 1.6 16V ZILVER MET. 2001 VW GOLF 1.4 16V COMFORTLINE BLAUW MET. 2001 VW GOLF IV 1.4 16V SCHUIFDAK ROOD 2001 VW GOLF IV 1.4 16V ZWART MET. 2000 VW GOLF IV 1.6 16V ZILVER 2000 VW GOLF IV 1.6 VARIANT GROEN MET. 2000 VW GOLF CABRIO 1.8 GROEN MET. 1997 VW GOLF CABRIO ZWART MET. 1988 VW GOLF GTI SPEC. UITVOERING ZWART 1987 VW GOLF III VARIANT BLAUW MET. 1994 VW POLO 1.2 COMFORTLINE BLAUW MET. 2008 VW POLO 1.4 16V AUTOMAAT WIT 2007 VW POLO 1.4 ZILVER MET. 2002 VW POLO 1.4 16V ZILVER MET. 2001 VW POLO 1.6 ATLETICO GROEN MET. 2000 VW FOX 1.4 TRENDLINE ZILVER MET. 2007 VW FOX 1.2 TRENDLINE ZWART MET. 2007 VW FOX 1.2 TRENDLINE ZWART 2007 VW FOX 1.4 TRENDLINE GEEL 2007 VW FOX 1.4 TRENDLINE GEEL 2006 SEAT LEON 1.6 SPORT ZILVER MET. 2006 SEAT TOLEDO 1.8 AUTOMAAT ROOD MET. 2000 OPEL AGILA 1.2 BLAUW MET. 2001 Showroom: Langevaart 1a, Rijnsburg, telefoon (071) 40 229 11 Werkplaats: Noordeinde 12, Rijnsburg, telefoon (071) 40 217 03

Zomer BBQ pakket

8.950,3.250,1.500,39.950,12.950,9.950,11.950,12.950,16.950,16.950,13.950,11.950,9.950,7.950,7.950,7.950,7.950,7.950,7.950,7.500,6.950,6.250,5.950,5.950,5.500,5.500,5.500,4.950,2.950,5.950,950,10.950,9.950,5.950,4.950,3.950,7.500,7.500,7.500,7.500,6.950,11.950,5.950,2.950,-

gen

ekerin lle verz

A

6.

25

Jij bent jij! Bij Kindercentra van Prokino kun je veilig groter worden. We vangen je op zoals bij jou past. Met professionele leiding, leuke groepsruimtes en goed speelgoed. En we zitten op verschillende plaatsen in Katwijk!

t/BUVVSHFUSPVXF LVOTUHFCJUUFO t,VOTUHFCJUSFQBSBUJFT

Internet: www.acvanegmond.nl

Klaar terwijl u wacht! Kerkstraat 44 Noordwijk-Binnen Tel. (071) 3611145

www.tandenwinkel.com

LEIDSE

SNUFFELMARKT ZATERDAG 4 + ZONDAG 5 JUNI 10-16 UUR IJSHAL LEIDEN VONDELLAAN 41 KOM OOK OF HUUR EEN KRAAM! info: 071 - 33 12 067 www.snuffelmarkt.nu

Komt u ook een kijkje nemen bij ons open huis? Met diverse activiteiten voor kinderen! Op 18 juni tussen 10 en 12 bent U van harte welkom! Nolenstraat 1 (Mauritsschool) 2221 CE Katwijk

Meer informatie? Telefoon (010) 479 22 00 e-mail: info@prokino.nl www.prokino.nl

=+*;:+ +:>:+ ::+q 700 E

2

XTRA

*&&$?<*@$$@* > +^`#""  #' q

KOM LANGS TIJDENS DE OPENINGSWEKEN VAN ONZE NIEUWE OCCASIONSHOWROOM! Een greep uit ons occasionaanbod Suzuki Swift

Lexus RX400H

27.877 km, bouwjaar 2008

86.516 km, bouwjaar 2006

â&#x201A;Ź 10.945,-

â&#x201A;Ź 32.945,-

Toyota Yaris 

  

Volkswagen Tiguan

Lexus IS250

 

14.051 km, bouwjaar 2008

76.572 km, bouwjaar 2007

  

AUTO

VAN DE

WEEK

"

â&#x201A;Ź 24.895,-

â&#x201A;Ź 25.945,-

Toyota Yaris

Toyota Yaris

54.359 km, bouwjaar 2008

44.687 km, bouwjaar 2003

â&#x201A;Ź 12.895,-

â&#x201A;Ź 6.745,-

 "# $"% # & ' 

NU â&#x201A;Ź 8.545,-

(' #    

        

 

    ! "#

 

 $

 "

KIJK OP WWW.TOYOTA-NOORDWIJK.NL )**+/:;(<;=:+:<>:*&&$?<*@$$@*>

> @ >/"%BF;Q@ B; [ F\]^F_`B hjm  B jm  

Druk- en/of zetfouten voorbehouden!

Slagerij


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 31 MEI 2011

J^k_i_d[ba^k_i ?@I

H ;F

KM

; D?

M

;K D?

M ?;K

D

AKOF;HIJH77J,& A7JM?@A

AKOF;HIJH77J+* A7JM?@A

JH7CIJH77J(*( A7JM?@A

BEEO;HIB77D*) A7JM?@A

@E79>?CEK:77DIJH77J'& H?@DI8KH=

I?DJ;87H87H7ÊIJK?D', H?@DI8KH=

M;IJ;HF7HA')+ H?@DI8KH=

€ 219.000,00 K.K.

€224.000,00 K.K.

€ 275.000,00 K.K.

€ 795.000,00 K.K.

€224.500,00 K.K.

€ 224.900,00 K.K.

€ 459.000,00 K.K.

" \ZWgj^`hdeeZgkaV`iZXV#.%b " ^c]djYXV#'*%b " gj^bZlddc`VbZgbZi ZaZ`ig^hX]odccZhX]Zgb " bdYZgcZWVY`VbZgbZi'Z kg^_]Vc\ZcYid^aZi " odcc^\WVa`dc\ZaZ\Zcde]Zi lZhiZc

" \ZWgj^`hdeeZgkaV`iZXV#.%b " ^c]djYXV#'*%b " lddc`VbZgbZideV[hiVcY WZY^ZcWVVgodccZhX]Zgb " kZgc^ZjlYZa^X]iWZiZ\ZaYZ WVY`VbZg " \ZaZ\Zcde\Za^Z[YZadXVi^Z kddghiVgiZgh

" (`VbZgVeeVgiZbZcikVc XV#-,b " eZg[ZXidcYZg]djYZcZcodiZ WZigZ``Zc " gj^bWVa`dc\ZaZ\Zcde]Zi oj^Y"lZhiZc " ^cXajh^Z[eVg`ZZgeaVVih^c YZ\VgV\Z

" \ZWgj^`hdeeZgkaV`iZXV#&,*b " eZgXZZa\gddiiZXV#*%%b " )haVVe`VbZghZc 'WVY`VbZgh " kddgo^ZckVckadZgkZglVgb^c\ ZcV^gXd

" \ZWgj^`hdeeZgkaV`iZXV#.%b " ^c]djYXV#'-%b " h[ZZgkdaaZlddc`VbZgbZi deZc]VVgY " (haVVe`VbZghZcgj^bZ WVY`VbZg " \ZaZ\Zc^c`^cYkg^ZcYZa^_`Z higVVi

" \ZWgj^`hdeeZgkaV`iZXV#,*b " a^X]iZlddc`VbZgbZideZc `Zj`Zc " j^i\ZkdZgYbZiajmZWVY`VbZg " odcc^\WVa`dc\ZaZ\Zcde]Zi oj^Y"ddhiZc " deaddeV[hiVcYkVcXZcigjb G^_chWjg\

" ^c]djYXV#)%%b " j^i\ZWgZ^YZYZh^\c lddc`Zj`Zc " (gj^bZhaVVe`VbZgh " WVY`VbZgbZiajmZ gV^ch]dlZgZca^\WVY " iZggVhbZia^\eaVVih\ZaZ\Zc de]Zioj^Y"lZhiZc " deZckVVglViZgcVVg9Z@VV\

@Z[hWWZcWa[bWWhi mmm$Z[hWWZcWa[bWWhi$db

&-'#*&+'+&&

E L E K T R A | G A S | WAT E R | C V | S A N I TA I R | E L E K T R A | G A S | WAT E R | C V | S A N I TA I R | E L E K T R A | G A S | WAT E R | C V | S A N I TA I R

TELEFOON 071 401 28 09 E-MAIL info@houwaard.nl INTERNET www.houwaard.nl

JAAP HOUWAARD I N S TA L L AT I E T E C H N I E K

KEUKENINSTALLATIE

G N I T R % KO oenen

30 alle kindersch d op

onder !! z e g t i u s! slipper n e l a sand

Hoornesplein 47/49 2221 BC Katwijk (Z-H) Tel.: (071) 40 82 891 E-mail: gijsdevreugd@hetnet.nl

VIJVERHULP. Voor koi en andere vijvers. Voor oppas tijdens vakantie, advies en onderhoud. Bel voor info. 06-12101177.

T.H. GEVR. per half augustus/september zelfst. WOONRUIMTE voor werkende alleenstaande vrouw. Min. 2 slaapkamers, met balkon of tuin, onbeSCHOONMAKEN bij perkte huurtijd, huur tot oudere mensen thuis. Ook € 650,- per maand. Tel. vakantiewerk. www.thuis 06-10607790. zorginholland.nl.

Kinderpartijtjes in Hoornes

STALLINGA44.NL. T.K.: SPARTAMET. ± Stalling voor o.a. camper, 1990, € 50,-, tel. 071boot, motor of opslag goe- 5157179. Moet gerepareerd deren. Tel. 071-3012200. worden. T.K.: FIETSENDRAOPPASSEN, schoonmaGER voor trekhaak com- ken, strijken, etc. Bel mij pleet Twinny Load. z.g.a.n. op: 06-84388969. € 125,-. Tel. 071-4072996. Meisje (17) zoekt •BAAN als OPPAS kind(eren). 4073721.

Tel.

BIJvoor 071-

Jong gezin zkt HULP IN HUISH. Tel. 06-42084835 (oud Oegstgeest). 2x p.w.

Kinderpartijtjes in wijkgebouw Hoornes Rijnsoever Katwijk, iedere dag circuskinderpartijtjes, max. 12 kinderen, voor vaderdag •eenGeef vader v.a. 4 jaar. MASSAGEBON cadeau en neem er zzelf ook Prijs: 150 euro, 2,5 uur.

Zie www.circusevents.nl - tel. 0651462953

een. Annie Handen in beweging, Katwijk, 06-14374719.

GARAGEBOX, Leiderdorp. € 170,-. Tel. 06-17475955.

Verjaardagsfeest? Prins Hendrikkade Zwaaikom 3 2225 HX Katwijk 071 407 8007 www.debeslagkom.nl

OPSLAGRUIMTE of bedrijfshal/kantoor NODIG? Fraaie unit + parkeergelegenheid. b.g.g. + verdieping. Totaal 144 m2, Katwijk: ’t Heen/Businesskwartier. Prijs: € 179.500,v.o.n. excl. b.tw. Huurprijs: € 1.450,- p.m. Info. 06-34776693.

De Kempenaerstraat 41 2341 GG Oegstgeest Tel: 071-5283770 E-mail: info@jbeurochic Internet: www.jbeurochic.nl Openingstijden: di t/m vr 10-18u | za 10-17u


Toiletzitting met onderdouche 499,-

KELTO 12,5 jaar op Gravendam

Speciale voorjaarsaanbieding

â&#x201A;Ź

SpatoiletÂŽ is een luxe vormgegeven toiletzitting die

eenvoudig op ieder gangbaar toilet geplaatst kan worden. De toiletzitting bevat een beweegbare douche-arm die verschillende reinigende en lichaamsverzorgende taken uitvoert. Warm water uit de douche-arm reinigt het onderlichaam, u hoeft geen vegende bewegingen meer te maken met toiletpapier maar slechts uw afstandsbediening te bedienen, ook om alles weer te drogen door middel van warme lucht. Indien gewenst komt een van onze

vertegenwoordigers geheel vrijblijvend bij u langs om samen met u de mogelijkheden te bespreken.

>> >> >> >>

Makkelijk te installeren Verwarmde zitting Continu warm water Gebruiksvriendelijke en praktische afstandsbediening

Wilt u meer informatie over SPATOILETÂŽ ? Mail dan naar info@spatoilet.com, kijk op www.spatoilet.com of bel met 072-5629269.

12,5% G N I T R O K A R T X E OP ALLES!! n ge

ook op de aanbiedin

Alleen vrijdag 3 juni en zaterdag 4 juni 12,5% KORTING

KELTO SLAAPKAMERCENTRUM

2000 m2TMBBQQMF[JFSWPPSKPOHPVEt(SBUJTQBSLFSFOWPPSEFEFVS (JFUFSJK 9,/PPSEXJKLFSIPVUt5FMtwww.kelto.nl

072 - 5629269

Open middag

Watertoren Katwijk Woensdag 1 juni 2011 van 12.30 tot 16.00 uur

  

Feestelijke heropening watertoren Bezichtigen watertoren Beroepeninformatiemarkt Natuurexcursies Waterzuiveringexcursies

www.dunea.nl

Unieke kans!


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 31 MEI 2011

Gemeente houdt enquête over veiligheid

D’R UIT

Veiligheid en leefbaarheid staan hoog op de agenda van de gemeente Katwijk. De gemeenteraad van Katwijk wil graag samen met de inwoners alle kernen veilig en leefbaar maken en houden. Om te weten hoe men hierover denkt en om problemen op te lossen, beleid te maken en maatregelen te treffen, heeft de raad ieders hulp nodig. De vragenlijst gaat over mogelijke problemen in de buurt, (on)veiligheidsgevoel, functioneren van politie en dergelijken.

Agenda Vrijdag 3 juni 21.00 uur: Quiz night, De Schuit, entree: 10 euro per team Zaterdag 4 juni 14.00 uur: Muziekfestival met bekende artiesten, Sportpark Nieuw Zuid, entree: 25 euro 21.00 uur: House-reünie voor oud-bezoekers, Scum, entree: ? Maandag 6 juni 19.30 uur: ‘t Is weer een musical!, Andreas College loc. Pieter Groen.20.00 uur: Lezing Milleniumtrilogie, hoofdbibliotheek, entree: 5 euro/6 euro voor niet-leden 20.00 uur: Voetbalquiz, kantine v.v. Katwijk, entree: 5 euro Dinsdag 7 juni 20.00 uur: Pokertoernooi, kantine v.v. Katwijk, entree: 15 euro Woensdag 8 juni 20.00 uur: Bingo, kantine v.v. Katwijk, entree: gratis Donderdag 9 juni 20.00 uur: Hollandse feestavond, kantine v.v. katwijk, entree: gratis Vrijdag 10 juni 19.30 uur: Pinksterzang met UNI en SION, Oude kerk, entree: gratis 19.00 uur: Optreden van Alex, kantine v.v. Katwijk, entree: gratis Zaterdag 11 juni 09.00 uur: Kuiken- en Kippenloop, startpunt Boulevard.09.00 uur: Familiedag, Sportpark De Krom, entree: gratis 12.00 uur: Optreden ‘Zingen voor je leven’, DunaAtelier, entree: gratis 21.00 uur: ‘90 night met de Disco Rebels, De Schuit, entree: gratis Vrijdag 17 juni 19.30 uur: GospelBeach, Strandplein, entree: gratis 20.15 uur: Orgelconcert .Gijsbert Kok, Triumfatorkerk, entree: 6 euro 21.00 uur: Fridaynight Housecafe, Scum, entree: gratis Zaterdag 18 juni 11.00 uur: GospelBeach, Strandplein, entree: gratis 14.00 uur: Jubileumfeest met o.a. AMC en B&B, Boemerang. 20.30 uur: Open jamsessies, Scum, entree: gratis

Filmavond met boekverfilming in de hoofdbibliotheek In de Maand van het Spannende boek wordt de Hoofdbibliotheek aan de Schelpendam op woensdag 1 juni omgetoverd tot een kleine bioscoop. Op een groot doek wordt een interessante en superspannende boekverfilming vertoond. Vanwege de rechten die betaald moeten worden, kan er niet gepubliceerd worden om welke filmtitel het gaat, maar in alle bibliotheekvestigingen hangt een poster met de aankondiging. Het gaat in ieder geval om de verfilming van een regelrechte bestseller-detective van de Zweedse schrijver Stieg Larsson. Journalist Mikael Blomkvist wordt ingehuurd door de grootindustrieel Henrik Vanger om een familiekro-

niek te schijven en om uit te vinden wat er met zijn veertig jaar geleden verdwenen nicht Harriet is gebeurd. Als Blomkvist eindelijk een vinger achter het geheim krijgt, wordt er een gruwelijke beerput geopend en wordt duidelijk met wat voor familie hij te maken heeft. Als vervolg op de film wordt er op maandag 6 juni om 20.00 uur in de hoofdbibliotheek een lezing gehouden over De Millenniumtrilogie door Laurieke de Koning. De film begint op woensdag 1 juni om 19.00 uur en gedurende de avond wordt er voor een lekker hapje en een drankje gezorgd. Toegangskaarten zijn nu te koop in alle vestigingen van Bibliotheek Katwijk en via www.bibliotheekkatwijk.nl (actueel - kaarten reserveren): € 5,- voor leden Bibliotheek Katwijk en € 6,- voor niet-leden.

Sinds 27 mei is het mogelijk een digitale vragenlijst in te vullen, die te

Help ons Helpen binnenkort dakloos

60 Jaar evenwichtig huwelijk echtpaar Vooijs-Duijzer “Jij zorgt voor de kinderen en ik zorg dat het geld er komt”. Een simpele formule om een goed en evenwichtig huwelijk jarenlang in stand te houden. Dick Vooijs en Nel Duijzer, beiden 83 jaar, vierden op 16 mei een feest ter ere van het bereiken van deze gedenkwaardige mijlpaal in hun leven. Een feestje in Huys te Britten dat voor de bruidegom een vroegtijdige einde kende. Foto en tekst: Piet van Kampen Herstellend van een longontsteking die hem tijdens dit feestelijk samenzijn op hun trouwdatum velde, doet Dick Vooijs zijn verhaal. Althans dat wilde hij trachten maar vrouw Nel nam het voortouw met het alleszeggende: “Eerst mensen, dan hangoren”. Een punt voor de bruid, die inwendig gniffelde bij dit rake gezegde. Moeders vertelt maar pa vult al snel aan. Hoe hij als geboren Katwijker haar in Wassenaar leerde kennen. De in Schelluinen, een plaatsje vlak bij Gorkum (“schrijf maar Gorinchem, klinkt wat luxer”) geboren Nel woonde daar toentertijd. Dick woonde er ook omdat het gezin Vooijs door omstandigheden daar tijdelijk naar toe was verhuisd, maar later terugkeerde naar de Secr. Varkevisserstraat in Katwijk. Het toen nog niet aan elkaar gewaagde stel verloor elkaar uit het oog toen Nel als au pair bij bekenden in Noorwegen ging werken en Dick als militair naar Indonesië vertrok. Wel bleven zij elkaar schrijven. “Maar je moet er nog

geen verkering in zien hoor Dick”, verduidelijkte Nel om eventuele misverstanden te voorkomen. De correspondentie ging allemaal via de ouders in Wassenaar van waaruit de onderhoudende brieven werden doorgestuurd. Eenmaal terug in Nederland keerde Dick terug naar Katwijk waar zijn ouders inmiddels weer een woning hadden. De bruid zocht hem vanuit Eindhoven (waar zij toen weer woonde) daar op. Dick: “We hebben het eerst nog even aangekeken en zijn langzaam naar elkaar toe gegroeid”. Het bleek uiteindelijk de juiste basis voor een goed huwelijk waaruit drie dochters en een zoon werden geboren. Het paar is inmiddels ook gezegend met 10 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen.

Na het onverwachte succes van vorig jaar hebben de musicaltalenten van het Andreas College loc. Pieter Groen de lat voor zichzelf nóg hoger gelegd. Enthousiast stortten ze zich, wederom o.l.v. Gerlinde Vliegenthart, op de uitgebreide verzameling muziekstijlen die musical heet, hetgeen resulteerde in een bonte reis door een bont gezelschap. Alleen op 6 juni te zien in het andreas College loc. Pieter Groen, aanvang 19.30 uur, tickets verkrijgbaar aan de deur voor slechts 4 euro… Maar wees er vroeg bij. (Foto: PR)

Yoga op strand E motion start samen met Beachclub Zomers met yogalessen aan het strand! Voor 15 euro kan iedereen genieten van yoga aan het Katwijkse strand gevolgd door een heerlijk uitgebreid ontbijt met uitzicht op zee. Deze yogalessen zullen worden gegeven op het terras van Beachclub Zomers. Een stijlvolle, hippe strandtent die met zijn relaxte sfeer een uitstekende locatie biedt voor de yogalessen. Zomers is te vinden

in strandvak 9, tegenover de Witte kerk. De lessen worden gegeven op zondagen van 10.00 tot 11.30 uur. Aansluitend kun je genieten van een heerlijk Zomers ontbijt. De lessen zullen gedurende de hele zomer worden gegeven, ongeacht het weer. Er is een beperkt aantal matten beschikbaar. Reserveren kan op www.e-motion.nu. Meer informatie over Beachclub Zomers is te vinden op www.zomers.

Optreden ‘Zingen voor je Leven’ tijdens Kippenloop Op zaterdag 11 juni om 12.00 uur geeft het koor Zingen voor je Leven uit Leiden een optreden op het strand van Katwijk aan Zee, in het DunaAtelier, tegenover de Witte Kerk. In dit bijzondere koor zingen mensen die met kanker geconfronteerd zijn. Tegelijkertijd is ook ‘Getijdeberichten - beelden van verwerking’ te zien. Deze expositie toont beeldend werk gemaakt door mensen

met kanker. Beide vormen van creatieve expressie blijken een goede manier voor patiënten en hun naasten om de emoties rondom het ziekteproces te uiten en te verwerken. Het helpt ze om mentaal evenwicht te hervinden en beter met de ziekte om te gaan. De activiteiten vinden plaats tijdens de ‘Kippenloop’, een sponsorwandelmarathon ten bate van KWF Kankerbestrijding en KIKA.

De zomer komt er weer aan en hopelijk wordt het een mooie. De wens is immers de vader van de gedachte. Nadenken hoeft het bestuur van de Stichting Noordzee Zomerfestival echter niet meer. Het huiswerk is gemaakt want er staat weer een gevarieerd programma op de rol. Het werd vorige week vrijdagavond in de showroom van hoofdsponsor Postmus Sierbestrating in Valkenburg aan de speciale genodigden gepresenteerd. Tekst en foto: Piet van Kampen Een nieuwtje in het programma is de Frizzz Party, een evenement voor jongeren van 12 tot en met 16 jaar. “Op verzoek van veel ouders hebben wij dit opgenomen”, licht Jeannine Paauw van het stichtings-

Kringloopwinkel Help Ons helpen biedt voor elk wat wils

doe het nog steeds, het is niet af te leren”, bekent Nel. “Lekker bezig zijn in huis, ook nu nog in de Pallas waar zij later wel “dood hopen te gaan”, zegt de heer des huizes resoluut. Zij kwamen via een onbewoonbaar verklaarde woning (ruim 7 jaar) aan de Hoogstraat, via de Willem de Zwijgerlaan en de Ranonkelstraat (“de huur werd te hoog”) in hun eigen koopwoning op hun huidige stekkie terecht. “Vroeger heb ik geld moeten lenen, maar nu heb ik een eigen huis, een stacaravan en een auto. Man, wat wil je nog meer”. Wij zijn zeer, maar dan ook hartstikke tevreden”. Dat de bruidegom dit meent, lijdt op de manier waarop het zegt, geen enkele twijfel.

Genieten Tevreden Het was hard werken in het slagersvak dat Dick vanaf zijn dertiende tot aan zijn pensioen uitoefende. Aan Nel had hij goed vlees in de kuip. “Ik ben trots op haar zoals zij voor de kinderen heeft gezorgd en ze heeft opgevoed. Zelf werkte ik zestig uur in de week en ik moest het aan haar overlaten”, blikt de bruidegom tevreden terug. Tevreden hoe alles in hun leven is verlopen. In het leven van hard werken zat ook wel eens een stiekem zondagsuurtje. “Dan werd er in het geheim een koe geslacht, want het vlees moest voor de maandag eerst een dag besterven”, legt Dick zijn geheime zondagmissie uit. Nu kan hij erom lachen. Moeders vulde naast de zorg voor de kinders haar uurtjes met kleding maken, kleien en kralen rijgen. “Ik

Tijdens het arbeidzame leven was er nauwelijks tijd voor een vakantie of een uitje. De schade is ruimschoots ingehaald. Niet alleen in Stroe op de Veluwe in hun stacaravan, maar ook in België, Luxemburg, Oostenrijk, Zwitserland, Canada, Amerika en Griekenland zijn menige fijne uurtjes doorgebracht. Uurtjes die zij nu samen doorbrengen en waarin de taken zijn verdeeld. Dick doet veel huishoudelijk werk om zijn vrouw met een lichamelijke beperking zoveel mogelijk te ontlasten. “Huilen en lachen met elkaar en voor elkaar zorgen, goed met elkaar omgaan”. Het motto dat zij hun hele leven hebben gehanteerd en het hen naar het zestig jarig huwelijk heeft geleid. “En niet te vergeten met de kracht van Boven. Die hebben wij allebei na diverse ziektes hard nodig gehad”, benadrukt Dick.

Kick-off voor Noordzee Zomerfestival

‘t Is weer een musical!

vinden is op www.veiligheidinkatwijk.nl. Deze link is ook via www. katwijk.nl te bereiken. Wie geen beschikking heeft over internet, kan een papieren enquête opvragen bij de griffie van de gemeente Katwijk op tel. 4065302. Het is mogelijk de vragenlijst in te vullen t/m 17 juli. De vragenlijsten kan men ook afhalen bij het gemeentehuis van Katwijk en de servicepunten in Rijnsburg en Valkenburg. De gemeenteraad bespreekt de uitkomsten van de enquête in de commissie Bestuur van 15 september. Voor vragen over de enquête kan men contact opnemen met P.J. Schaafsma, tel. 4065306 of p.schaafsma@katwijk.nl.

bestuur toe. “Een party zonder roken, drugs en alcohol. Daar was behoefte aan”. Een leuk onderdeel is ook het Open Podium. Aanstormend talent die de gave bezitten om te zingen, te dansen, een muziekinstrument bespelen of een aardige komische act in huis hebben, worden uitgedaagd om hun kunnen te demonstreren. Hiervoor moeten zij zich van tevoren wel aanmelden via de website. Een leuke uitdaging voor doeners en durvers.

De lat hoger Het festival dat haar oorsprong dankt aan destijds een initiatief van de muziekvereniging DVS, wordt dit jaar voor de negende keer gehouden. “Jaarlijks leggen wij de lat steeds hoger. Het programma moet aantrekkelijk en vooral kwalitatief zijn. En vooral voor elk wat wils bieden”, volgens Paauw. Daarin lijkt de organisatie dan ook volle-

dig te zijn geslaagd. De band Fleetwood Bac, de Amazing Stroopwafels, de rockband Van Beukestein, het Bloed, Sweat & Kiers jazz- en blueskwartet, Iers/Schotse sferen met de succesvolle groep The Old Firm, zomeravondzang in de Oude Kerk, Afrikaanse muziek met reggae en hiphop van Friction, Tribute to Bon Jovie, een wijnproeverij, een schatgraverij, een beach tennistoernooi, kinderdisco en een springkussenfestijn, het is een greep uit het rijk gevarieerde aanbod. Voorzitter Willem Schonenberg rekent dit jaar dan ook zeker weer op pakweg zo’n dertigduizend bezoekers tijdens het festival. Tijdens de presentatie prees hij de sponsors en de 180 vrijwilligers die dit spektakel voor Katwijk ook dit jaar weer mogelijk maken. Het festival zal plaatsvinden van donderdag 4 augustus t/m zaterdag 13 augustus. www.noordzeezomerfestival.nl.

Kringloopwinkels zijn dè populaire plek voor verzamelaars terwijl ook diegenen met een wat krapper budget er goed terecht kunnen voor meubels, kleding en huishoudelijke spullen. De stichting Help Ons Helpen heeft in de Van der Vegtstraat ook zo’n kringloopwinkel waar werkelijk voor elk wat wils te vinden is. Door Cor de Mooy Nagenoeg het gehele voormalige EWR-pand aan de J. van der Vegtstraat staat aan de Christelijke stichting Help Ons Helpen ter beschikking. In dat pand is een kringloopwinkel ingericht. De ampele ruimte maakt het mogelijk om alles goed uit te kunnen stallen wat het zoeken gemakkelijk en prettig maakt. Wie daar eens gaat struinen vindt dan ook werkelijk een enorm breed assortiment aan gebruikte spullen. Ria en Truus beheren, zoals zij het zelf noemen, hun ‘winkel van Sinkel’ met veel plezier. Hun trots is eigenlijk de baby- en kinderhoek waar naast kleertjes ook wiegjes, ledikantjes en dergelijken te vinden zijn. Hiernaast is er beneden ook groot meubilair te vinden. Boven vindt men boeken, stereoapparatuur en allerlei huisraad en woonaccessoires. Het aanbod is groot en steeds wisselend, dus zo af en toe eens binnenlopen kan altijd een verrassing opleveren.

Kansarmen “Help Ons Helpen ondersteunt kansarmen”, legt coördinatrice Truus uit. “Denk daarbij bijvoorbeeld aan AIDS-kinderen in Malawi. Daarnaast steunen wij naast evangelisatiewerk in Roemenië een bejaardentehuis in Salonta. In Israël is er steun aan een weeshuis en de opvang van de slachtoffers van de Intifadah.” De opbrengst van de kringloopwinkel komt geheel ten goede aan deze doelen.

Een ander initiatief binnen de stichting is de gospelgroep Mission Grace. De groep geniet inmiddels zelf landelijke faam en de cd-verkoop verloopt voorspoedig. De netto-recette van de cd-verkoop komt ten goede aan alle hulpverlening van de stichting in Israël en Malawi. Twee keer per jaar gaat er een hulptransport naar Roemenië en houdt men nauwkeurig een vinger aan de pols bij de projecten aldaar. Zo komt alle hulp daar terecht waar het ook echt nodig is. Truus ziet ook een extra dimensie aan de kringloopwinkel: “Bij ons komen ook mensen met een smalle beurs. Het is dan erg fijn om ze blij te kunnen maken met spullen voor weinig geld.” Dat sluit dan ook weer naadloos aan bij de hulp aan kansarmen waar Help Ons Helpen zich sterk voor maakt. Dakloos Afgelopen week bereikte de stichting slecht nieuws. Het oude EWRgebouw moeten zij per september of oktober verlaten. De grond waar het op staat moet gesaneerd worden. Bestuurslid Peter Smit reageert hierop in een persbericht: “In de afgelopen jaren zijn wij enorm gezegend door de opbrengsten uit de Kringloop, en konden samen met Mission Grace vele projecten in Roemenië, Malawi en Israël ondersteunen. Ons hart brandt om door te kunnen gaan met dit werk. De stichting bestaat al sinds 1992, in deze periode werden we altijd op een bijzondere wijze weer voorzien. Met lege handen staan we ook nu weer op dit moment en vragen aan onze God om ons ook nu weer te voorzien.” Hij doet eveneens een dringende oproep voor hulp om een nieuw pand te vinden om de activiteiten voort te kunnen zetten. Op donderdag van 13.30 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.30 tot 13.00 uur kan men een gezellig komen struinen of goederen afleveren.

Traplift draagt bij aan veiligere woning Senioren willen steeds vaker zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen. Dit betekent in veel gevallen, dat er aanpassingen aan de woning gedaan moeten worden om zo comfortabel mogelijk van de oude dag te genieten. Vooral de trap is vaak een obstakel waar veel ongelukken gebeuren en dit is voor veel mensen een reden om toch te verhuizen uit hun vertrouwde omgeving. Het blijkt, dat er nog veel kennis bij de consument ontbreekt met betrekking tot de verschillende mogelijkheden die er zijn. Om deze reden organiseert de Vegro Thuiszorgwinkel in Katwijk een traplift infodag. Tijdens deze dag worden de bezoekers voorzien van deskundig advies en is het mogelijk om een proefrit te maken met een innovatieve traplift. Belangstellenden zijn welkom op donderdag 9 juni tussen 10.00 en 16.00 uur bij uw Vegro Thuiszorgwinkel, Steenbakkerstraat 1d te Katwijk. Kijk voor meer informatie op www.vegro.info of bel gratis 0800-2887766.


BEZORGSER VICE € 2,75 Ook in R

ijnsburg en Valkenburg

MAANDAANBIEDING JUNI

Beach box .......................................................................6.50 (friet + frikandel + kroket + frietsaus + milkshake)

SNACK VAN DE MAAND: XXL frikandel ............................................................ 2.95 XXL frikandel totaal (½ speciaal + ½ pindasaus) ..... 3.95

Zaterdag 4 juni van 11.00 tot 16.00 uur In samenwerking met: , Keurslagerij de Mooij , Zonnetuin Kees van Delft , Bicking wijnhandel ,Echte Bakker den Dulk

Gezinszak klein (€ 3,- patat + 2 snacks*) ......................5.00 Gezinszak groot (€ 6,- patat + 4 snacks*).................10.00 (*Snacks keuze uit: frikandel, kroket, bamischijf, nasischijf, kaassoufflé, ham-kaassoufflé)

BBQ BOX I: Kipspies, hamburger, braadworst ............................. (geserveerd met friet, vleessalade, fruitsalade en saus naar keuze)

BBQ BOX II: Spare-rib, varkenshaassaté, sjaslick, kipspies... (geserveerd met friet, vleessalade, fruitsalade + saus naar keuze)

N E G A D S T R A A V L +EEME ERDAGOPEN 3INK0StoTt 17.00 uur

12.75

TOETJE VAN DE MAAND: Vers fruit + softijs + slagroom ...............

zo ma di wo

gesloten gesloten 17.00 - 24.00 uur 17.00 - 24.00 uur

do vrij za

3.50

Koninginneweg 46

OPENINGSTIJDEN:

van 11.0

9.95

17.00 - 24.00 uur 17.00 - 24.00 uur 12.00 - 24.00 uur

2225 HK KATWIJK Tel. 071 - 407 68 57 Fax 071 - 407 68 57

Noordwijkerweg 36 Rijnsburg Telefoon 071 40 80959 www.tuincentrumdemooij.nl

De Bloem fleurt op!

Jawel, florissant nieuws voor Rijnsburg. Voor het project De Bloem in Rijnsburg heeft De Raad Bouwontwikkeling alle bouwprocedures met succes afgerond. Fantastisch goed nieuws. Met name ook voor alle woningzoekenden in deze regio. Het schitterende bouwplan biedt immers een groot scala aan woningtypes, waaronder eengezinswoningen, appartementen, maisonnettes, startersappartementen enzovoorts. Deze nieuwe wijk wordt nu snel gerealiseerd en gaat zich binnenkort in al haar pracht en praal vertonen.

Wonen in De Bloem betekent: Ċ Ċ

op loopafstand van het centrum centraal plein met diverse voorzieningen, waaronder wellness

Ċ

oplevering woningen fase 1 per direct

Verwarming & koeling m.b.v. aardwarmte Fase 1

De Raad Makelaars neemt uw huidige woning kosteloos in verkoop bij aankoop van een nieuwe woning in project De Bloem.

Fase 2 Fase 2

Open huis elke vrijdag

Fase 1

Fase 2 Start verkoop juni 2011

Diverse eengezinswoningen per direct beschikbaar vanaf € 335.000,- v.o.n.

Eengezinswoningen, startersappartementen, maisonnettes en luxe appartementen en penthouses.

Open huis fase 1 Op locatie elke vrijdag van 15.00 - 17.00 uur.

De Raad Makelaars Sandtlaan 38 2223 GG Katwijk info@deraadmakelaars.nl Verkoop en informatie:

WWW.DERAADMAKELAARS.NL Voorinschrijving: www.deraadmakelaars.nl

T 071 40 515 00

Wonen in De Bloem? Met een hypotheek van de Rabobank natuurlijk! Kijk voor onze projectaanbieding op www.rabobank.nl/katwijk of bel direct voor een afspraak (071) 409 53 00. Rabobank. Een bank met ideeën.


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 31 MEI 2011

10% KORTIN G IN T R O K % 15% KORTIN 0 2 G RTING NKO 1 0 G % KORTING G G IN NG 15% KORTING 20 RT KO ING RT %%KO 20% KORTING 20 RTING G N I T R O K 1 0 % % 10 KORTING 10% KO NG 20% KORTING g

g p ,

j

euze! r1 keuze! juni 2011

euze!

Hoorneslaan 201-203 Katwijk aan Zee (Noord) Telefoon (071) 402 40 85 SPECIAAL KEUZE-AFHAALMENU

Stel zelf uw menu samen en maak drie verschillende keuzes uit onderstaande gerechten: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Babi Pangang Tjap Tjoy met kip Ajam Ketjap Thaise kip 4 stokjes satĂŠ Ti Pan Kai (kippenvlees met speciale Chinese saus) Foe Young Hai Kou-Lou-Kai Gon-Pau-Kai Ajam Pangang (met kip) Gebakken vis met Chilisaus 2 soorten rundvlees (ketjap en sambal)

+ 4 mini loempiaâ&#x20AC;&#x2122;s en 2 x nasi of bami

â&#x201A;Ź

20,25

Ook menumaaltijden 7 dagen per week geopend

1

g dig op 2, 3 en 4 jun

1

op een arti kel uit een karpet amma!naar keuze! gr Alleen geldig woonkamer progr op 2, 3 en 4 amma! eldig op 2, 3 en 4 juni 2011 juni 2011

mers! A kinderka i 2011 jun op alle FLEX 4 en 2,3 op g Alleen geldi

ar keuze! op een boxspring najuni 2011

op een linnen

2, 3 en 4 juni 20

11

aar keuze! oire n accessnaar keuze! eenkarpet 4 juni 2011 opeen op en 3 2, op g n geldi op een bank Alleen geldig op

Alleen geldig op 2,3 en 4 juni 2011

XA kinderk

Alleen geldig

ze!

op 2,3 en 4

amers!

juni 2011

op een karpet naar keuze!

lee op 2, 3 en 4 juni 2011 AlleenAlgeldig

op een boxspring naar keuze!

op alle FLE

Alleen geldig op 2,3 en 4

kast naar keu

Alleen geldig op

Alleen geldig op 2, 3 en 4 juni 2011

naar keuze!

keuze! nkast n4ajuanir 2011 e n n li n e e en artikel uit een wo op 2, 3 een ldig opop Alleen ge

2, 3 en 4 juni 20

Alleen geldig op 2

11

SPRING

SPECIALS 3 DAGEN TOT

20% KORTING! Hemelvaartsdag 2 juni vrijdag 3 juni zaterdag 4 juni KIJK OP WW

K OP WWW.TRENDHOPPER.C KIJ RS HE UC VO GS IN RT KO DE W.TRENDHOPPER.COM VOOR

ijk K Katwijk dh Trendhopper Ambachtsweg 11 | T. (071) 40 33 179 www.trendhopper.com

OM

KORTING KO K ORTING ING ALLE ALLEEN LEEN GELDIG GE BIJ INLEVERING VAN DE KORTINGSVOUCHERS

3FHFMKJKWPPSUBBO [FMGKFCBOL[BLFO 0PL BMT KF KPOH CFOU IFC KF CBOL[BLFO UF SFHFMFO .JTTDIJFO IFC KF OFU FFO OJFVXF LSBOUFOXJKL PG FFO WBLBOUJFCBBOUKFFOHBKFTUSBLTKFFFSTUFTBMBSJTPOUWBOHFO0GWJOEKFIFUIBOEJHPNKF[BLHFMEOBBSFFOSFLFOJOH UFMBUFOPWFSNBLFO4QFDJBBMEBBSWPPSJTFSEF3BCP+POHFSFOSFLFOJOH FFOWPMXBTTFOSFLFOJOHN½UQJOQBT0QFO FSOV½½OLSJKHFFOTQBBSSFLFOJOHNFUÉ&#x2039;DBEFBVĂ&#x;

0QFOFFO3BCP+POHFSFO3FLFOJOH FOLSJKHFFOTQBBSSFLFOJOHNFUÉ&#x2039;DBEFBVĂ&#x; 3BCPCBOL&FOCBOLNFUJEFFĂ&#x152;O

Adverteren in de regio? Bel: 071 40 22 901

&SJTPPLFFOBBOCJFEJOHWPPSCFTUBBOEFLMBOUFOĂ&#x;,JKLPQXXXSBCPCBOLOMLBUXJKLWPPSEFWPPSXBBSEFO

PARTICULIEREN

OPGELET!

ontwerp | DRUK | PRINT

Uw advertentie verschijnt in de regio:

Advertenties kunnen tegen contante betaling Ă â&#x201A;Ź 8,00 ingeleverd worden bij: Â&#x2026; )&57"-65")6*4 7PPSTUSBBU KATWIJK Â&#x2026; 4*("3&/."(";*+/+#BSOIPPSO )PPGETUSBBU NOORDWIJK Â&#x2026; PRIMERA WE-BOT )PPGETUSBBU SASSENHEIM Â&#x2026; 3*&58*/,&-WBOEFS70035 %PSQTTUSBBU NOORDWIJKERHOUT Â&#x2026; 5)&3&"%4)01 JOEF)PGUVJO RIJNSBURG Â&#x2026; -*&5)0314#0&$,)6:4 )PPHNBEFTFXFH LEIDERDORP Â&#x2026; 30,&341"-&*4-&*%&3%031 7BO%JFQFOJOHFOMBBO LEIDERDORP Â&#x2026; #0&,)"/%&-%&,-&3 %F,FNQFOBFSTUS 1BTTBHF FO'050%*$,)0' *SJTMO OEGSTGEEST

reclamedrukwerk handelsdrukwerk familiedrukwerk

U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

pod en variabel boeken

INLEVEREN TOT DINSDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna) Voorwaarden: 3 regels â&#x201A;Ź 8.00. Per regel â&#x201A;Ź 2.75 meer.

Help duurzaam Geef Filippijnse gezinnen een toekomst Maak uw gift over en plant iets moois voor een ander. Juist in de vastentijd.

Ga naar www.vastenaktie.nl en steun Vastenaktie!

Katwijk Leiderdorp

Noordwijk rhout Noordwijke Oegstgeest Rijnsburg Sassenheim Valkenburg Voorhout Waardeiland Warmond Wassenaar De Zilk

}

â&#x201A;Ź8.00 â&#x201A;Ź 10.75 â&#x201A;Ź 13.50 â&#x201A;Ź 16.25 â&#x201A;Ź 19.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam:............................................................................................................................................................. Adres:............................................................................................................ Tel.:........................................

Ambachtsweg 7a | 2222 AH Katwijk | 071 408 14 97 | info@drukkerijallin.nl | www.drukkerijallin.nl

Giro 5850, Den Haag

i

TE HUUR Â&#x2026; TE KOOP Â&#x2026; GEVRAAGD AANGEBODEN Â&#x2026; GEZOCHT Â&#x2026; GEVONDEN


Alb. NOORT

Wij zijn op zoek naar een

nieuwe collega

Ons bedrijf met meerdere bloemenlijnen in Duitsland is gevestigd in de Bloemenveiling Flora Holland te Rijnsburg

die ons team wil versterken met het maken van handgemaakte boeketten.

Wij zijn op zoek naar een ENTHOUSIASTE COLLEGA Denk jij...dat je verstand van bloemen hebt?

Je hebt ervaring met het maken van boeketten en je bent 3 ochtenden in de week beschikbaar van 6 uur tot Âą 13 uur.

Denk jij...dat je een goede chauffeur bent? Denk jij...dat je weet wat kwaliteit is? Denk jij...dat je weet wat aanpakken is?

Stuur dan een sollicitatiebrief + cv naar kantoor@babstar.nl

Denk jij...dat je in ons team past? Denk jij...een uitdaging aan te kunnen?

Of mail naar desk@noortexport.nl

Stemmann Technik Nederland BV Actief in de offshore, industrie en het openbaar vervoer zoekt een

Autobedrijf Van Voorthuijzen, BOVAG-bedrijf, is modern en goed toegerust voor de toekomstige groei:

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER, FT (M/V) Je gaat aanvragen behandelen, offertes / bestellingen maken en contacten onderhouden met de bijbehorende administratie, zelfstandig of als team. Een technische achtergrond, bijv. MBO-Elektrotechniek of Werktuigbouwkunde is een prĂŠ.

Wij zoeken een

Jan-Willem Schoneveld De Roysloot 12K 2231 NZ Rijnsburg - Katwijk

1 en/of 2 autotechnicus met APK 7PPSEF[FGVODUJFHFMEUEBUKFJOTUBBUNPFU[JKOPN EFWPFSUVJHFOWBOPO[FLMBOUFOPQIPPHXBBSEJH LXBMJUFJUTOJWFBVUFSFQBSFSFOFOUFPOEFSIPVEFO +FLPNUUFXFSLFOJOFFOXFSLQMBBUTNFUNPEFSOF BQQBSBUVVSCJOOFOFFOMFVLUFBN 7BO[FMGTQSFLFOE JT EBU KF [PXFM JO TUBBU CFOU PN [FMGTUBOEJH UF XFSLFO BMT HPFE UF GVODUJPOFSFO JO FFOHSPFQ )FC KJK FOJHF FSWBSJOH FO CFO KF CFSFJE WFSWPMH PQMFJEJOHFOUFEPFOFOIFCKFCFMBOHTUFMMJOHWPPS CPWFOHFOPFNEFGVODUJF 3FBHFFSEBO[TNOBBSUFM 0GQFSFNBJMWFSLPPQ!WBOWPPSUIVJK[FOOM 7PPSWFSEFSFJOGPSNBUJFLPNMBOHT +WBO7PPSUIVJK[FO 8FWFSTCBBO #;-&*%&3%031

Contact: Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer informatie over de functie, neem dan contact op met Ben Vermolen (Hoofd Technische dienst) telefoonnummer 06-5356433. Je kunt je brief en CV mailen naar de afdeling personeelszaken nan.straathof@beckers.eu

We zien uit naar je reactie.

PARTTIME (M/V) Je gaat inkoop- en verkoopfacturen verwerken en debiteurenbewaking verzorgen, zelfstandig en samen met de leidinggevende. 16-20 uren per week.

e

Ben je in het bezit van een afgeronde LTS opleiding (VMBO Techniek). Heb je zin om te werken bij een leuk bedrijf waarbij je de mogelijkheden krijgt om jezelf te ontwikkelen? Dan ben je bij ons aan het goede adres.

MEDEWERKER FINANCIĂ&#x2039;LE ADMINISTRATIE

t%FOJFVXJOHFSJDIUFXFSLQMBBUT t&FOTIPXSPPNWPPSÂ&#x153;BVUPT t8JKPOEFSIPVEFOBMMFNFSLFOQFSTPOFOFOCFESJKGT BVUPT t&OIFFGUFFOHSPUFUSPVXFFOHSPFJFOEFLMBOUFOLSJOH

e

Wil jij de komende jaren opgeleid worden tot monteur of storingsmonteur?? Ben je een doorzetter, heb je gevoel voor techniek, wil je graag sleutelen en de handen uit de mouwen steken? Dan ben jij misschien de persoon die wij zoeken.

Beckers Katwijk B.V. is een productiebedrijf waar we ons bezighouden met het fabriceren van snacks, zoals loempiaâ&#x20AC;&#x2122;s. Er werken 100 vaste werknemers. In periode waarin je wordt opgeleid werk je in de dagdienst. De technische dienst bestaat uit een hoofd technische dienst en 6 monteurs.

Bel gerust....... Albert Noort: 06-53231909

Weversbaan 21-22 Leiderdorp 071-5414155 www.vanvoorthuijzen.nl

Schoolverlater met Technisch talent

Spreekt een van de functies je aan, neem dan contact op met: Tel. : 071-4062000 Email : info@stemmann.nl Internet : www.stemmann.nl

:LM]LMQYRRURQ]H DPEDFKWHOLMNH.HXUVODJHULMSHU GLUHFWRS]RHNQDDUHHQ

3DUWLPH 3DUWLPH 9HUNRRSVWHU Om ons team op zaterdag en in de vakanties te versterken. Ervaring is niet vereist, maar wel een overdosis aan enthousiasme. Heb je interesse? Bel op of kom even langs en vraag naar Jan Hoek.

Beschik jij over de kunst van overtuigingskracht... Wij zoeken een:

COMMERCIĂ&#x2039;LE TELESALES AGENT M/V

9RR\V NHXUVODJHU

YHUVWDQGYDQOHNNHUHWHQ .RQLQJLQQHZHJ+-.DWZLMN=+ WHOZZZYRR\VNHXUVODJHUQO

20/24 uur per week

Wij bieden je een uitdagende nieuwe functie binnen de commerciĂŤle binnendienst. Uitgeverij Verhagen is een begrip in de omgeving en jij kan hier deel van uitmaken!

is een bedrijf met 12 werknemers welke zich gespecialiseerd heeft in de productie en montage van kunststof kozijnen, prefab dakkapellen, serres en uitbouwen.

Je dagelijkse werkzaamheden bestaan uit: - Actief telefonisch benaderen van bestaande en nieuwe klanten - Nabellen en ondersteunen van marketingacties - Telefonisch verkopen van concepten Functie eisen: - MBO werk- en denkniveau, commercieel geschoold - Enthousiaste, duidelijke en prettige telefoonstem - Zelfverzekerd en accuraat ingesteld - Resultaatgericht, doorzettingsvermogen en overtuigingskracht - Minimaal 2 jaar ervaring in telefonische verkoop

Vanwege de sterke groei en drukte zijn wij op zoek naar:

2

TIMMERMANNEN/ KOZIJNMONTEURS

De werkzaamheden bestaan uit montage van de in onze eigen fabriek gefabriceerde kunststof kozijnen en dakkapellen en het compleet bouwen van uitbouwen. U kunt uw sollicitatie schriftelijk naar DW Kozijnen sturen t.a.v. dhr. D.C.F. van Waard. DW Kozijnen BV Taanderstraat 18, 2222 BE Katwijk (industrieterrein â&#x20AC;&#x2DC;t Heen) Tel.: 071-3313505 Fax: 071-3319573 E-mail: info@dwkozijnen.nl

www.dwkozijnen.nl

Kozijnen

Wij bieden: - Een goed bassissalaris met een targetgerelateerde bonusregeling

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Grijp dan nu je kans en solliciteer direct. Stuur je CV naar kirsten.van.rijn@uitgeverijverhagen.nl. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Kirsten van Rijn, 071 4022901.

"NCBDIUTXFHBt"),BUXJKLtXXXVJUHFWFSJKWFSIBHFOOM


KATWIJK SPECIAAL

DINSDAG 31 MEI 2011

Quick Boys neemt eerste hindernis in nacompetitie Met de verloren kampioenswedstrijd nog in de benen moest Quick Boys in de nacompetitie al weer aantreden tegen Scheveningen. Na ruim 10 minuten kwamen de blauwwitten op voorsprong door een doelpunt van Derek van der Plas. Dat vroege doelpunt bleek voldoende voor de winst tegen Scheveningen.

De gebroeders Kuyt volop in actie in het ‘Runningcenter Katwijk Duinlopencircuit’. Gerrit (op kop met startnummer 99) wint de 8 kilometer en zijn broer Cornelis (met startnummer 82 en zonnebril) wordt twee keer tweede. (Foto: Hans Verloop)

Gebroeders Kuyt aan kop in Duinloopklassement Het Runningcenter Katwijk Duinlopencircuit is al weer 2 weken bezig. De deelnemers kregen de afgelopen week heel wat wind te verstouwen, zelfs tot stormachtig. Toch lieten de ruim 175 atleten zich niet afschrikken en trotseerden zij de harde wind uit zee. Dit jaar zijn er meer mogelijkheden om in de prijzen te vallen. Runningcenter Katwijk pakt namelijk uit met 16 verschillende categorieën verdeelt over 3 afstanden, de 2, 4 en 8 kilometer. Astrid Hoek deed gelijk goede zaken met twee keer winst op de 4 kilometer met een tijd van krap 18 minuten. Jacolien Schuitemaker had als 2e en 3e vier minuten meer nodig. Gerda Verdoes en Lia van Rijn wisselden stuivertje. Van Rijn won de eerste en Verdoes de tweede strandloop bij de dames 50 plus. Op de 4 kilometer bij de heren was Janoach van Egmond in beide

strandlopen de snelste met exact dezelfde tijd . Van Egmond moest door de harde wind met 15.09 bijna 1,5 minuut toegeven op zijn snelste tijd van vorig jaar. Tom Biersteker en Dick Wagter werden allebei een keer tweede. Wim Kalee won twee keer bij de masters 40 en Ed Biersteker ook bij de masters 50. Gerda de Zwart en Karin van Beelen werden respectievelijk beide keren eerste en tweede op de 8 kilometer. Bij de heren legden de gebroeders Gerrit en Cornelis Kuyt elkaar flink het vuur aan de schenen. Gerrit won beide keren met een tijd van rond de 34 minuten. Cornelis gaf beide keren ongeveer 15 seconden toe. Omdat de gebroeders Kuyt allebei in een andere leeftijdcategorie uitkomen, staan ze toch eerste in het klassement. Cornelis bij de masters 40 en Gerrit bij de master 50.

Patrick Duarte en Chima Onyeike in de wedstrijd tegen vv Noordwijk nog in de basis zaten op de bank. Maarten Bak en Jaap van Duijn startten in de basis. Quick Boys leek al snel op voorsprong te komen, al in de derde minuut plaatste Derek van der Plas op aangeven van Jaap van Duijn de bal net naast doel. Kort hierop leek Hendrik van Beelen kansrijk toen hij vanaf de rechterflank zijn verdediger passeerde en hard uithaalde op de korte hoek waar doelman Samir Beeldsnijder de inzet tot hoekschop kon verwerken. Scheveningen liet zich niet onbetuigd en kreeg in de zelfde fase de kans om op voorsprong te komen. Marvin Nieuwlaat, terug van een blessure, profiteerde van een misser in de blauwwitte defensie waarna hij een op doel kon uithalen. Martijn de Zwart bewees weer eens zijn waarde voor zijn team door het schot tot hoekschop te verwerken. Na aanvang van de wedstrijd waren beide tegenstanders tot doelkansen gekomen, langzaam maar zeker zou Quick Boys het initiatief naar zich toetrekken. De beloning vond in de 12e minuut van de wedstrijd plaats. Op aangeven van Michael

van der Heijden kon Marciano Kastoredjo op links een actie maken en de bal passen op Jaap van Duijn die vervolgens Derek van der Plas in stelling kon brengen om doelman Beeldsnijder te passeren. Die achterstand inspireerde Scheveningen niet om op jacht te gaan naar de gelijkmaker. Scheveningen trok zich terug op eigen helft en liet Quick Boys het spel maken al lieten de blauwwitten naar mate de eerste helft vorderde het tempo zakken. Scheveningen liet weer meer voetbal zien. Doordat Scheveningen zich wat meer op de helft van de tegenstander liet zien kreeg Quick Boys meer ruimte. Die ruimte zorgde ervoor dat Quick Boys tot de rust meerdere doelkansen creëerde. Het vizier stond echter niet op scherp, meerdere opgelegde kansen werden gemist waardoor Quick Boys met een minimale voorsprong ging rusten. De tweede helft gaf het zelfde spelbeeld te zien als de eerste helft. Quick Boys creëerde de kansen maar bleef volharden in het missen van die kansen. Al na 5 minuten was aanvoerder Niels van Duijn dicht bij de 0-2. Uit een hoekschop plaatste hij een hakbal op doel die van de lijn werd weggewerkt. Juist in die fase van de wedstrijd leek Scheveningen weer op gelijke voet te komen met Quick Boys. Spits Marcel de Bruijn plaatste de bal net naast doel. Quick Boys speelde in die fase te laconiek waardoor Scheveningen de druk kon opvoeren. Doelman De Zwart bleef bij de les waardoor hij schade voor

zijn team wist te voorkomen. Na een kwartier kreeg Michael van der Heijden de kans zijn team in veilige haven te loodsen. Jaap van Duijn had een actie opgezet en passte op Derek van der Plas die aflegde op Van der Heijden. Oog in oog met doelman Beeldsnijder zag Van der Heijden zijn inzet via Beeldsnijder naast doel verdwijnen. Kort hierop werd Jaap van Duijn naar de kant gehaald voor Patrick Duarte, die zich in deze wedstrijd niet zou profileren. Halverwege de tweede helft plaatste Scheveningen een offensief waarbij men spaarzaam kansen produceerde, de blauwwitte defensie kraakte af en toe maar wist schade te voorkomen. Ook Quick Boys, waar Hendrik van Beelen werd gewisseld voor Robert Jan Ravensbergen, bleef op zoek naar een vergroting van de voorsprong maar bleef slordig in de afwerking van de kansen. Met nog een kwartier te spelen claimde Scheveningen een strafschop wegens een handsbal van Maarten Bak, die claim werd door arbiter Roeleveld tot woede van trainer John Blok weggewuifd. Wegens kritiek op de leiding mocht Blok de rest van de wedstrijd achter de borden bekijken. Beide teams bleven op doelpuntenjacht maar wisten het net niet meer te vinden waardoor Quick Boys de eerste wedstrijd in de nacompetitie voor een plek in de Topklasse in winst omzette. De volgende tegenstander op Sportpark Nieuw Zuid is Young Boys, maar eerst een weekend rust voor de blauwwitten.

Alleen Fleur Freke haalde de kruisfinales. (Foto: PR)

Geen prijzen voor TTV Rijnsoever op Haagsch Open Het komt niet vaak voor dat de jeugd van tafeltennisvereniging Rijnsoever zonder prijzen terugkomt van een toernooi. Dat lot trof wel de delegatie van zeven spelers die aan de eerste STAG Haagse Open deelnam. Dat was ten dele een gevolg van de indeling van de meisjeslicenties. De indeling van het toernooi vond plaats op basis van leeftijd en toernooilicentie, niet op competitiesterkte. Bij het samenvoegen van de verschillende licentieklassen van jongens en meisjes was echter wat weinig rekening gehouden met de sterkteverschillen. Zo kon het dus bijvoorbeeld gebeuren dat Denise Schrama, die in de competitie een klasse lager speelt dan Stephan de Vries, op dit toernooi 3 groepen hoger was ingedeeld dan hij. Aangezien de delegatie van TTV Rijnsoever bestond uit zes meisjes en maar één jongen bleek het halen van prijzen een zware opgave. Stephan de Vries zat wel goed ingedeeld, maar zijn spel loopt de laatste tijd niet zo. Tegen gelijkwaardige tegenstanders heeft hij moeite om de punten te pakken en hij bleef in zijn zeskamp met twee winstpartijen op de vierde plaats steken. Denise Schrama deed wat ze kon en gaf goed partij, maar er was voor haar geen winstpartij weggelegd. In

dezelfde categorie deed Eline Brussee het in punten nauwelijks beter. Ook zij speelde goed, maar de tegenstanders waren gewoon te sterk. Ook Ellen van Duijvenbode speelde een categorie hoger dan Stephan en kwam ook niet heel ver. Meer dan een vijfde plaats in de poule zat er niet in. Meer resultaat was er bij de jongere meisjes te noteren. Anne van Duijvenbode kwam in haar poule nog tot een derde plek en dat was net te weinig om de vervolgronde te halen. Zij had de pech dat de nummers 1 en 2 bij haar in de poule zaten. Joanne Treurniet speelde sterk en schotelde de toeschouwers een paar mooie partijen voor. Op onderling resultaat miste ze de tweede plaats in de poule en daarmee ook de kruisfinales. De enige die wel de vervolgronde haalde, was Fleur Freke. Ondanks een verliespartij werd ze eerste in de poule. In de kruisfinale trof ze de speler die haar een week eerder op het Pupillen-/Welpentoernooi van Alexandria ‘66 ook al dwars gezeten had. Fleur knokte voor wat ze waard is, maar deze tegenstander is gewoon een maatje groter. Ondanks de zware opgave hebben de spelers het beste gegeven. En als de organisatie volgend jaar de meiden wat reëler indeelt, dan komen die prijzen er ook wel!

Dammen:

Paul Bremmer stopt Jan Schijffs ongeslagen reeks

Patrick Duarte aan de bal met naast zich Scheveninger Tim Oosterheert. (Foto: Hans van Duijn)

Rijnvogels Dames 1 winnen districtsbeker Het is zo tegen de klok van zes uur als de Dames 1 en de MA 1 juichend op de Kooltuin een warm onthaal wacht. Anderhalf uur voordien hadden zij het podium op sportpark Ter Specke in Lisse bevolkt waar zij luid door de vele aanwezigen werden toegejuicht. De speaker: “FC Rijnvogels heeft duidelijk een goede reputatie op het gebied van damesvoetbal. Het leeft daar enorm in Katwijk”. Daarmee had de man geen woord teveel gezegd. Was het immers niet zo dat de beide glorieuze teams (bij toeval op twee velden naast elkaar) tegen respectievelijk competitierivaal SVS uit Capelle aan de IJssel en SSS uit Klaaswaal hadden bewezen dat zij de terechte winnaars waren! Dames

1 won met 2-0 en de MA 1 gaf de arme meiden uit het verre Klaaswaal een oorvijg (4-0) die zodanig hard aankwam, dat enkele jonge ladies vanuit ver onder Rotterdam hun tranen de vrije loop lieten. Het stak schril af bij het luide gejubel dat de Rijnvogel Dames en Meiden vol overgave de grauwe lucht ingalmden. Maar de harde wind en de donkere wolken ten spijt: het Rijnvogelzonnetje scheen als nimmer tevoren in de vreugdevolle harten van onze representanten van het steeds populairder wordende damesvoetbal. Voor Dames 1 was het voor de tweede keer op rij dat zij de Districtsbeker wisten te winnen. Vorig jaar tegen RVVH, dit jaar tegen SVS.

Open Tennisdagen op 2 en 5 juni Om de tennissport en LTC Zee en Duin onder een zo’n groot mogelijk publiek onder de aandacht te brengen worden er op donderdagavond 2 juni van 18.00 uur tot 22.00 uur en op zondag 5 juni van 10.00 uur tot 16.00 uur i de Open Tennisdagen georganiseerd met als motto ‘Zonder jou is er geen bal aan!. Het is een leuke en sportieve actie van-

uit de KNLTB waarbij elke deelnemer kans maakt op leuke prijzen waaronder tevens een tennis clinic van Raemon Sluiter. De Open Tennisdagen zijn vooral bedoeld om een grote groep mensen op een leuke manier kennis te laten maken met de tennissport. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd: O.a. een tennisdemonstratie;

vriendinnentennis; tennis lessen met de trainers; tennistry-out met behulp van service snelheidsmeter. Via www.opentennisdagen.nl kan iedereen zich aanmelden of als lid zijnde kun je mensen uitnodigen om op deze dagen langs te komen. Meer informatie ook op www.zeeen-duin.nl.

Klaar voor de wereld? kies een wereldopleiding bij het STC V M BO | M BO | H BO | M A S T E R | C U R S U S S E N

Jan Schijff was tot op heden ongeslagen in het Kampioenschap van Katwijk en is daardoor dicht bij de titel. Jan is in goede vorm en heeft al heel wat concurrenten verslagen, maar tegen Paul Bremmer heeft Jan wel vaker punten laten liggen die hem een kampioenschap kostten. Jan Schijff begon goed aan de wedstrijd en had een aantal sterke formaties op het bord staan, waardoor Paul moest oppassen om niet compleet van het bord gespeeld te worden. Paul maakte echter geen fouten en wist goed tegenstand te bieden aan de aanvallen van Jan. Jan had desondanks alle vertrouwen in de goede afloop, maar wist de winnende variant niet te vinden. In het eindspel bleef Paul sterk overeind, waardoor Jan zijn eerste puntverlies van dit kampioenschap opliep. Jack van der Plas en Arend van Beelen hadden allebei al wat meer punten verspeeld, waardoor het in hun onderlinge duel meer ging om de strijd om de tweede plaats. Jack kwam goed uit de opening en had al snel een dreiging naar dam, waardoor Arend een vervelende zet moest doen, die hem uiteindelijk een schijf zou kosten. In het eindspel offerde Jack een schijf terug, waardoor hij door kon breken naar dam en zo de wedstrijd kon winnen. Door dit resultaat klimt Jack naar de tweede plaats met twee punten achter op Jan Schijff. Aan een ander bord speelde Hans Klinkenberg een wedstrijd tegen Kees Plug. Kees speelde een avontuurlijke wedstrijd en had een aanvallende stand opgebouwd, maar was tegelijk ook kwetsbaar voor de zetjes die Hans in het spel bracht. In het middenspel vroeg Hans een schijf en in een poging schijfverlies te voorkomen, speelde Kees een slechte zet, waardoor Hans een

2-om-4 uit kon halen. Die voorsprong was voor Hans vervolgens genoeg om de winst veilig te stellen. Jaap van Duyvenbode kon in zijn partij tegen Ge Berbee het spel spelen dat hem zo goed ligt, maar Ge deed er alles aan om de partij te winnen. In het eindspel leek Ge een klein voordeel te hebben, maar Jaap sloeg alle aanvallen vakkundig af en wist zodoende remise af te dwingen. Rick de Jong had de zware taak om Arie Dubbelaar wat punten afhandig te maken, maar dat ging onze jeugdspeler niet goed af. Arie kon met een zetje doorbreken naar dam, waarna Rick zelf ook nog mogelijkheid zag om naar dam te combineren, maar die dam kostte Rick te veel schijven, waardoor Arie in het eindspel de wedstrijd wist te winnen. De wedstrijd tussen John Bruin en Teun de Kluyver bleef lange tijd open en kon alle kanten op. Toen de standen weer wat dichter bij elkaar kwamen, kwam John een stuk sterker uit en kon hij makkelijk dam halen. Teun had geen goed plan in het middenspel, waardoor John de partij won. Arjan Varkevisser wist met een zetje twee schijven te winnen tegen Alexander Neijenhuis. Hierdoor was het voor Arjan niet moeilijk om de winst te pakken, al werd het nog even spannend door een foutje in het eindspel. Pieter van Baalen hielp zijn tegenstander, Thom Jansen, vroeg in de partij op voorsprong en dat was voor hem het moment om echt serieus achter het bord te gaan zitten. Pieter haalde een mooie combinatie uit die hem een dam opleverde. Thom pakte die dam weliswaar snel af, maar hierdoor kwam hij op een schijf achterstand. In het vervolg van de partij maakte Pieter geen fouten meer en won hij de partij.

Bloementoernooi bij Quick Boys

INFOMIDDAG Beachpower! toch weer op Hemelvaartsdag 16 Graden, regen en windkracht 7. Dat zijn niet echt statistieken waar een beachvolleyballer gelukkig van wordt. Vooral niet als het al maanden mooi weer is met weinig wind en er toevallig net afgelopen weekend een toernooi georganiseerd is. Nu gaat een toernooi vaak gewoon door omdat er bij koude temperaturen en regen gewoon gevolleybald kan worden, maar bij een wind vanaf 6 beaufort is het erg lastig de bal in het goede veld te slaan, laat staan de goede badplaats.

Beach Club Katwijk heeft daarom samen met de Nevobo besloten om Beachpower 2011 te verschuiven naar komende donderdag 2 juni (Hemelvaartsdag). Hierdoor krijgen de enthousiastelingen die willen beachen toch nog de kans om op het mooie Katwijkse strand een balletje te slaan. Omdat er toch een aantal teams niet kunnen schuiven naar Hemelvaart is er nog steeds ruimte voor nieuwe teams. meer informatie is te vinden op www. beachclubkatwijk.nl.

8 JUNI

WOENSDAG 13.00 - 16.00 UUR

ZEEVISVAART Gespecialiseerde opleidingen

Zeevisvaart op een kleinschalige vakschool.

Visserij Officier alle vissersschepen, Visserij Officier kleine vissersschepen en Stuurman/Werktuigkundige zeevisvaart SW6. Locatie: Sluisweg 98, Katwijk aan Zee

KIJK VOOR AL ONZE OVERIGE WERELDOPLEIDINGEN OP

WWW.WERELDOPLEIDING.NL

In navolging op het 2e Schilderstoernooi wordt op hemelvaartsdag 2 juni het 2e Bloemen toernooi van Quick Boys georganiseerd. Was het schilderstoernooi op tweede paasdag een prachtig toernooi ook het bloementoernooi heeft alle ingrediënten in zich om een prachtig toernooi te worden. Een groot aantal bloemenbedrijven die de jeugd van Quick Boys een warm hart toedragen zijn bereid gevonden om dit toernooi te adopteren.

Het is de toernooi organisatie gelukt om tegenstanders te vinden die garant staan voor een goede jeugd opleiding waarvan de deelnemende teams in de hoogste afdelingen van het jeugdvoetbal actief zijn. DWS, Zeeburgia, Hoofddorp en Rijnsburgse Boys zijn enkele van de vele verenigingen die hun talenten naar Nieuw Zuid zullen sturen. Er wordt in verschillende klasse gestreden: tweedejaars D-pupillen, eerstejaars D-pupillen en tweede jaars E de zgn. E-TOP.

F-toernooi bij V.v. Katwijk Na het grote succes van het F-toernooi van vorig jaar, heeft V.v. Katwijk opnieuw een toernooi op Hemelvaartsdag voor onze jongste spelertjes. Vanaf 9.30 spelen onder andere een aantal regionale F-teams als Rijnsburgse Boys, Quick Boys en RCL tegen elkaar. Het belooft een gezellige ochtend te worden. Bezoekers kunnen een lekker gebakken visje halen en voor de kinderen zijn er opblaaskussens. De prijsuitreiking is om 13.00 uur.


Theil

HEMELVAARTSDAG SPECIAAL GEOPEND van 11-17 uur gen 2 verdiepin t woongeno

Su m Sa m le er

s c hoe n e n wa s s e n a a r

CURATOREN FAILLISSEMENTS VERKOOP

Grote slaapcollectie matrassen in alle soorten en maten, lattenbodems, boxsprings, bedden, hoeslakens, dekbedden, bedtextiel etc. alles van uitzonderlijke kwaliteit. Honderden 1 en 2 pers. kwaliteitsmatrassen in vele maten en soorten. Hoeslakens in vele kleuren en dessins.

COMPLETE LUXE BOXSPRINGSETS Uit groot faillissement! incl: 5-zone pocketverenmatras 20 cm dik!!! incl hoofdbord en stevige poten. In 6 kleuren leverbaar. 140/160/180x200 v.a.

595,-

le

le

Sa Sa

Sa

le

le

Sa le Sa

Van Hogendorpstraat 133, Wassenaar

@AJ )QJFA>HEJ@KKGLKLOP=NSKN

'EEFÂŹOPÂŹ

'EEFÂŹBLINDENÂŹENÂŹSLECHTZIENDEN ÂŹ JONGÂŹENÂŹOUD ÂŹDEÂŹKANSÂŹOMÂŹHUNÂŹ MUZIKAALÂŹTALENTÂŹTEÂŹONTWIKKELENÂŹ ENÂŹHUNÂŹPASSIEÂŹTEÂŹVOLGEN

WWWSTEUNBARTIMEUSNL

ÂŹ OFÂŹDONEERÂŹ ONLINE

VOOR ALLE MENSEN MET VOETKLACHTEN

ELEKTRISCHE LUXE BOXSPRING verstelbare boxspring 160/180x200

Sa

le

le Sa le Sa

2 en 3 zits bankstellen, fauteuils in stof en leder, relaxfauteuls. complete eethoeken, loungebanken, kasten, dressoirs, salontafels vloerkleden, Chinese en Maroc tapijten, berbers etc. Schilderijen, spiegelcollectie etc.....

le

Nieuwe collectie italiaanse echt leren bankstellen!

Op woensdag 1 juni start de uitverkoop bij Theil Schoenen Kids Wassenaar Sa

Speciaal ingekocht uit opheffing!

DEMONSTRATIE STEUNVEREN

1750,-

Tijdens deze curatorenverkoop kunnen consumenten rechtstreeks kopen met 50% korting. Verkoop uitsluitend aan particulieren. Alles uit voorraad leverbaar en direct meenemen. DUS SLA NU UW SLAG!

Dinsdag 7 juni van 12.00 - 18.00 uur

CURATOREN

ÂŽ SIN

VERKOPING

DS 1946

AMBACHTSWEG 13 KATWIJK

hebben wij de gehele dag gereserveerd voor mensen met rug- en voetklachten. Een voetkundige komt naar onze zaak en maakt dan gratis een voetafdruk en demonstreert u tevens de Vibrion Veer, een Zweedse uitvinding. In tegenstelling tot de bekende, harde, statische steunzolen, is de Vibrion Veer verend. Deze activeert de spieren en bloedsomloop en zorgt ervoor dat u weer dagelijks, zonder vermoeidheid en pijnlijke rug en voet op natuurlijke wijze kunt lopen. Een deskundig advies en dan ook nog gratis krijgt u niet elke dag.

industrieterrein. in â&#x20AC;&#x2DC;t Heen (naast Trendhopper) IN HET VOORMALIGE BAALBERGEN PAND

Geopend ma.13-18 uur di t/m vr. 10-18 uur za. 10-17 uur ZONDAG ALTIJD GESLOTEN

Maak daarom even een afspraak: tel. 071-4012265 Princestraat 22d, 2225 GB Katwijk aan Zee


OP

P O

= P O

=O P

MAGAZIJNOPRUIMING!

Alles moet weg!

Echte kortingen van

MEER DAN 1000M2 MEUBELEN

Set â&#x20AC;&#x2DC;Light Smokedâ&#x20AC;&#x2122; Dressoir + buffetkast + audiomeubel + salontafel + eettafel (200/100)+ 6 eetstoelen + 2½ - 2-zits

â&#x201A;¬3650,-

Van â&#x201A;¬ 7295,-

Norma Entrade 180/200 &MFLUSJTDIWFSTUFMCBBS Van â&#x201A;¬ 2995,-â&#x201A;¬1495,Boxspring de luxe

/VEJWFSTFTUPFMFO 2e GRATIS

Van â&#x201A;¬ 2695,-

Bergkast + buffetkast + UWLBTU TBMPOUBGFM

2½ - 2-zits

â&#x201A;¬2795,-

Van â&#x201A;¬ 6295,-

â&#x201A;¬395,-

rEJWFSTFNFVCFMTFUT rCBOLFO rTUPFMFO rESFTTPJST rLBTUFO rFFULBNFSUBGFMT rFFULBNFSTUPFMFO

%JWFSTFTUPGGFOFOLMFVSFO

â&#x201A;¬695,-Afrika leer

â&#x201A;¬1395,-

Van â&#x201A;¬ 1995,-

%JWFSTFLMFVSFO

â&#x201A;¬795,-â&#x201A;¬ 498,-

 FMFLUSWFSTUFMCBBS Van â&#x201A;¬ 2895,-

â&#x201A;¬1995,-

Box of Wonderers Van â&#x201A;¬ 7910,-

7 Zone pocketveer afgedekt met comfortschuim 80/90/200 â&#x201A;¬ 398,7 Zone pocketveer afgedekt met latex 80/90/200 â&#x201A;¬ 695,-

/V â&#x201A;¬

 WBOé 

â&#x201A;¬4695,-

Grote partij met seniorenbankstellen ook met interieur /VDPNQMFFUWB

â&#x201A;¬1295,-

295,-

â&#x201A;¬995,-

Van â&#x201A;¬ 2195,-

2½ + 2-zits

#PYTQSJOH WPFUCPSE

 FMFLUSWFSTUFMCBBS

3-2 zits lamous lichtgroen

%JWFSTFSFMBYGBVUFVJMT

â&#x201A;¬4395,-

complete sets WBâ&#x201A;¬ 498,-

Nu 2e matras GRATIS!!

3-Zits El Dorado

Grote 4-zits

Van â&#x201A;¬ 6195,-

MATRASSENACTIE

â&#x201A;¬695,-

Van â&#x201A;¬ 1495,-

 FMFLUSWFSTUFMCBBS

boxspring complete set 180/200

3 Hockers + bank op wielen + eettafel 200/100

â&#x201A;¬1995,-

Boxspring linnen

rboxsprings

 Hoekbank Fedde

â&#x201A;¬595,-

â&#x201A;¬1995,-

Boxspring Katwijk 180/200

â&#x201A;¬195,-

20%-70%

â&#x201A;¬895,-

Van â&#x201A;¬ 1395,-

2½ + 2 fauteuils Van â&#x201A;¬ 3495,-

Grote lederen oorfauteuil

â&#x201A;¬1950,-

WBOé Nu â&#x201A;¬ 495,-

Hier vindt u ons.

Tientallen fauteuils WBOLMBTTJFLUPUNPEFSO Nu

40-50%

VRIJDAG 3 ZATERDAG 4 DO./VR. 9/10 ZATERDAG 11

JUNI JUNI JUNI JUNI

VAN VAN VAN VAN

10.00-20.00 10.00-16.00 10.00-20.00 10.00-14.00

* * EVT. TEGEN VERGOEDING TE BEZORGEN * *

UUR UUR UUR UUR

BUIS MEUBELEN

MAESSLOOT 1 INDUSTRIETERREIN KLEI-OOST RIJNSBURG

ks_week_22  

krant week 22