Page 1

92ste JAARGANG NR. 11

DONDERDAG 14 MAART 2013

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR KATWIJK, RIJNSBURG EN VALKENBURG

Houd Stand-polikliniek voor ouderen

WOORDEN SPREKEN:

Meer bewegen tegen vallen

Ik houd van het verleden, maar ik verkies de toekomst. André Gide

Losse nummers: € 1,50

‘Als ik maar niet val.’ Een gedachte die veel ouderen bezig houdt. En soms wordt die gedachte werkelijkheid. Meer kennis over vallen, maar vooral meer bewegen kan het vallen verminderen. En daar kan de nieuwe Houd Stand-polikliniek in Katwijk bij helpen.

Wandelen

Het valprobleem wordt breed aangepakt. Door het aanpassen van me-

Dakranden Ankerplaats storten naar beneden Pagina 16

Onwerkbare situatie na besluit citymarketer Pagina x Foto: Adrie van Duijvenvoorde.

Ouderen die herhaaldelijk vallen, worden vaak doorverwezen naar de balanspolikliniek van het Diaconessenhuis in Leiden. ‘Daar zijn ze dan van negen tot vier met de oudere bezig met allerlei dure en voor de oudere belastende onderzoeken’, vertelt internist-ouderengeneeskunde Gijs Willemsen. Dat moet anders kunnen, dacht Willemsen. Hij vond een bondgenoot in huisarts Mirjam Schonenberg van De Coepel aan de Meeuwenlaan in Katwijk. Afgelopen dinsdag zijn zij gestart met de Houd Stand-polikliniek in de praktijk aan de Meeuwenlaan. Het aanmelden gebeurt via de eigen huisarts. In een uur tijd beoordelen zij samen met de praktijkverpleegkundige en de geriatrisch fysiotherapeut de cliënt. En dat biedt vele voordelen. ‘Het is dichtbij huis, het duurt maar een uur in plaats van een hele dag en de kosten zijn aanzienlijk lager. Zo’n dag in het ziekenhuis kost al gauw 2.000 euro’, somt Willemsen op.

Pagina 5

Fysiotherapeut Susanne Möllers geeft tips aan Gijsje van Duijvenboden-Hoek in de praktijk van huisarts Mirjam Schonenberg.

dicatie bijvoorbeeld, gebruik van een rollator, ’s nachts een lampje laten branden, maar vooral ‘BEWEGEN’, zeggen Schonenberg en Willemsen in koor. ‘Met bewegen bouw je meer kracht op, voel je je zekerder en pak je de angst om te vallen aan’, aldus Schonenberg. Gewoon wandelen is al een heel goed begin, maar liever nog iets meer. Schonenberg: ‘We zijn in gesprek met de gemeente om te kijken hoe we de ouderen meer in be-

weging kunnen krijgen. De gemeente wil zeker iets doen, maar het is nog even zoeken naar de vorm’. Schonenberg en Willemsen hebben daar zelf wel gedachten over. ‘Kijk naar China. Heel veel ouderen doen daar in de buitenlucht aan Tai Chi’, geeft Willemsen als voorbeeld. Schonenberg denkt aan een beweegtoestel voor ouderen. Zo’n toestel kan buiten geplaatst worden,

Archeologisch vervolgonderzoek van start

Infocentrum Kustwerk in Zeehosgebouw De Waaier In gebouw De Waaier van het Zeehospitium, op de hoek BoulevardSeinpoststraat wordt het informatiecentrum van Kustwerk Katwijk gevestigd. Daar kunnen bewoners, ondernemers, toeristen, toevallige passanten en andere geïnteresseerden zich laten informeren over de versterkingswerkzaamheden aan de Katwijkse kust. Daar kunt u onder andere alles te weten komen over nut en noodzaak van het werk aan de kust, de plannen en de werkzaamheden. En natuurlijk kunt u er terecht met al uw vragen. De Waaier wordt ook gebruikt als ontmoetingspunt voor rondleidin-

Ook zo klaar met de winter? Kom het voorjaar proeven aan de tafel van

gen langs het werkterrein. Het informatiecentrum opent naar verwachting haar deuren in het voorjaar van 2013.

Archeologie

Er wordt vanaf deze maand ook aanvullend onderzoek gedaan naar mogelijke archeologische resten in de duinen en op het strand van Katwijk, waar de kustwerkzaamheden gaan gebeuren. In een eerdere fase is er al verkennend en archeologisch onderzoek gedaan, waaruit bleek dat er een aantal zones zijn met mogelijk archeologische resten. Het aanvullend onderzoek houdt in

Waar wijsheid regeert, zal het recht zegevieren.

dat er onder andere gegraven wordt in het duin. In eerste instantie door het graven van een proefsleuf. Deze proefsleuf kan uitgebreid worden naar lengte van maximaal ongeveer 135 meter en breedte van 30 meter. De werkzaamheden worden gedaan ter hoogte van Boulevard 95 tot en met 109 (Witte Kerk). Tijdens het onderzoek blijft het strand bereikbaar, maar misschien via een andere opgang dan u gewend bent. Het Koninginnepad eindigt in een uitkijkpunt over het werkterrein van de archeologen. De strandpaviljoens ter plaatse schuiven iets naar voren, maar zijn gewoon open.

● ● ● ●

(071) 402 93 44 Katwijkerweg 16, Rijnsburg www.deoudekeuken.com

24-uurs - taxiservice luchthavenservice groepsvervoer zakelijk vervoer rolstoelvervoer

Rijnstraat 119 2223 EA Katwijk

Te l e f o o n 0 7 1 4 0 3 0 1 5 1

071 - 401 22 77

E-mail: demilliano@planet.nl

www.taxidejong.nl

maar ook in zorginstellingen. ‘Maar ja, daar hangt een prijskaartje aan.’ De financiering van de ‘valpoli’ gebeurt via subsidie voor een jaar. Voor een vervolg richt de Houd Stand-polikliniek zich op de zorgverzekeraars. ‘Die moeten er toch ook de voordelen van zien’, vindt Willemsen. Want minder vallen betekent minder kosten. En in deze tijd van bezuinigingen in de zorg moet dat de zorgverzekeraars en overheid toch zeker aanspreken.

Beroepsopleiding nodig voor toekomst Pagina 9

Jan van Duijn rook nog steeds ambachtelijk

Raad van State vernietigt bestemmingsplan

Ter Haar: ‘Overwinning voor de duinen’ Voor Katwijker Ben ter Haar, voorzitter van stichting Berkheide-Coepelduynen, is de uitspraak van de Raad van State geen verrassing. Hij strijdt al jarenlang tegen het voornemen van de gemeente om een weg aan te leggen door het zuidelijk duingebied naar de Meeuwenlaan. Ook de tijdelijke openstelling van de Cantineweg voor autoverkeer vlak langs het natuurgebied is hem een doorn in het oog. Hij noemt de uitspraak van de Raad ‘een overwinning voor de natuur en de duinen’, maar ook ‘een gevoelige, pijnlijke en terechte nederlaag voor de gemeente Katwijk’. De Katwijker is al jarenlang van mening dat de gemeente een ‘heilloze weg’ bewandeld met haar voornemen voor een autoweg door of direct naast de duinen. ‘Als de gemeente zo door wil gaan, moet ze twee nieuwe procedures voeren en zijn we zo weer een paar jaar verder.’ Zijn stichting is namelijk niet van plan de strijd te staken. ‘De strekking van de beide uitspraken is zodanig, dat de gemeente naar mijn mening weinig kans maakt. En dat geldt nog in sterkere mate voor de procedure Verlengde Wes-

terbaan. De spelregels voor stikstofdepositie zijn aangescherpt en die zullen voor nieuwe procedures van toepassing zijn. Kortom, de Verlengde Westerbaan en de huidige ontsluiting via de Cantineweg gaat ook in de toekomst niet lukken.’ Ter Haar is trouwens best bereid mee te denken over een ‘aanvaardbare oplossing’. Die ligt volgens hem in een doorgaande ontsluiting van de Westerbaan via het speeltuintracé op de Koningin Julianalaan. ‘Ik hoop dat de gemeente dit nu eindelijk ook inziet en dat we dit dossier na meer dan 55 jaar eindelijk eens kunnen sluiten.’ Hij begrijpt dat de bewoners van de Zanderij niet blij zullen zijn met de uitspraak. ‘Maar de uitslag van deze procedures was redelijk voorspelbaar. Dus ze moeten niet met het beschuldigende vingertje naar de natuurbeschermers wijzen, maar de verantwoordelijken bij de gemeente erop aanspreken en daar verhaal halen. Dat zijn degenen die de bewoners met een kluitje in het riet hebben gestuurd.’

PAGINA 3

GEMEENTE TELEURGESTELD


Vrouwe van Katwijk

DE KATWIJKSCHE POST

donderdag 14 maart 2013

2

Ze kunnen, ze willen en ze doen

Maria Dirkx-Smit is Vrouwe van Katwijk

Door Thirza van Schie

Factor Welzijn organiseerde op vrijdag 8 maart de Katwijkse versie van de Internationale Vrouwendag. Met een volgeboekt middagprogramma en een gevarieerde invulling van de avond in zalencentrum Tripodia maakten zij deze vrijdag extra bijzonder. Dit jaar met het thema: ‘Ik wil, ik kan en ik doe’. Het is nog stil in de foyer bij aanvang van het middagprogramma. Ondanks de matige opkomst zijn de dames achter de organisatie erg positief. Die middag geeft parfumerie MOOI make-up tutorials, er wordt gedanst en er zijn ook verschillende workshops. Iedere bezoekster kreeg tevens een leuke goodiebag mee naar huis.

Uitreiking

Die avond is het aanzienlijk drukker, de Trawlerzaal stroomt vol met nieuwsgierige vrouwen in alle soorten en maten. Joke Slings geeft het startsein voor de verkiezing van de

Vrouwe van Katwijk. De drie genomineerden, Agnes Bol, Maria DirkxSmit en Saskia Laat-Piena, zitten vooraan. ‘Veel vrouwen zijn actief in het Katwijkse vrijwilligerswerk; vaak een beetje onzichtbaar. Maar daarom zijn het niet minder harde werkers met een volle agenda’, vertelt Joke Slings. Na het opbouwen van de spanning wordt Maria Dirkx-Smit tot winnares verkozen. Maria kwam in 1957 vanuit Indonesië naar Nederland, en zet zich in voor Moederkindcentrum Femke als penningmeester en is jarenlang betrokken bij wijkvereniging Hoornes-Rijnsoever. Ze krijgt het beeldje, vormgegeven door kunstenares Toni Boot, een grote bos bloemen en een glimlach op haar gezicht mee naar huis. Als ik haar vraag naar haar werk en reactie blijft ze erg bescheiden: ‘Ik doe het gewoon. Het is leuk werk, en voor mij is het normaal. Zolang ik het kan, blijf ik het doen.’

Liedjes zingen

De drie ‘supervrouwen’ gaan samen op de foto, waarna het avondprogramma van start gaat. De weelderige zangeres Sengül Balay luidt de avond in met mysterieuze Turkse liedjes. Het Arabische sprookje wordt afgelost door het Leidse Viswijvenkoor; een ensemble van zestig ‘wijven’ die liederen zingen over zeemansvrouwen en de woelige baren. De dames, allen in gestreepte sjaal, persen zich op het kleine podium en beginnen hun optreden; liedjes uitgevoerd in tientallen ta-

Foto: Bouwe Prins

Maria Dirkx-Smit is de nieuwe Vrouwe van Katwijk. De jury was unaniem in haar keuze en heeft haar uit drie genomineerden gekozen vanwege haar bijzondere inzet als vrijwilliger bij Moederkindcentrum Femke. Daar is Maria al lange tijd als penningmeester en als begeleidster bij de naailessen actief.

len, van Turks tot Russisch, van Italiaans tot Grieks. Iedereen vermaakt zich, zowel de oer-Hollandse als de buitenlandse vrouwen ‘dijen’ mee op de vrolijke noten van de accordeon. Yvon van Egmond draagt

Voor de Vrouwe van Katwijk staan er 2 Senseo’s mokken van servies Pip klaar!

Voorstraat 66 Katwijk aan Zee 071 4016537 www.porseleinkast.nl info@porseleinkast.nl

haar ‘notendopverhaaltjes’ voor en Sonja Dover deelt haar poëzie.

Modeshow

Foto: Adrie van Duijvenvoorde.

Dan volgt het pronkstuk van het avondprogramma: de modeshow door Sandwich by Beachboetiek met muzikale begeleiding van Henny Vermeijs. Hun lachende en vooral swingende modellen stelen de show in vlammend rood, pasteltinten en bloemenprints, waardoor bij iedere vrouw in de zaal de dollartekens in de ogen floepen. Het slot van de avond wordt ingevuld door Fatma Mahtab, die de zaal betovert met haar Bollywooddans. Een dag in teken van de vrouw, over haar kracht, haar wil en haar dromen. De eindconclusie is duidelijk: de vrouwen in de zaal, en vooral de vrouwen uit de organisatie, waren allemaal Vrouwe van Katwijk. Ze willen, ze kunnen en ze hebben het -alweer- gedaan.

Katwijk Rijnstraat 141

071 - 401 22 77 www.taxidejong.nl Wij stellen met veel plezier een

gratis taxirit (en retour)

beschikbaar binnen een straal van 10 kilometer.

Rijnsburg Tulpenstraat 78

Mevrouw Maria Dirkx-Smit mag een mooi boeket bij ons op komen halen!

Vrouwe van Katwijk-prijs De Vrouwe van Katwijkprijs is vrijdag voor de vierde keer uitgereikt. De prijs is vernoemd naar Maria van Reygersberg, die de eerste Vrouwe van Katwijk was. Zij kreeg deze titel na de dood van haar man in 1654 toen de ‘heerlijke’ rechten van het gebied dat ongeveer de huidige gemeente Katwijk omvatte, op haar overgingen. Zij nam toen zijn werk over en profileerde zich direct als echte edelvrouwe. Maria van Reygersberg behartigde de belangen van het gebied en zorgde goed voor de inwoners. Ook had ze veel belangstelling voor kunst. Vooraanstaande schilders kregen opdrachten om portretten van haarzelf en haar kinderen te maken. De bekende beeldhouwer Rombout Verhulst maakte een grafmonument voor haar en haar man. Dit praalgraf is te bewonderen in de Dorpskerk in Katwijk aan den Rijn. Zelf is zij ook begraven in het familiegraf dat zich onder dit monument bevindt. Met de naam Vrouwe van Katwijk wordt deze vrouw uit het verleden, die voor het Katwijkse gebied een belangrijke rol heeft gespeeld verbonden met bijzondere vrouwen van deze tijd. De jury van de Vrouwe van Katwijkprijs bestaat uit vijf vrouwen: Mies Schoneveld, Anya Camurlu, Joke Zwaan, Semiha Camsi en Joke Slings.


nieuws

DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 14 MAART 2013

3

Column

Verkeersprognoses onvolledig; grotere nadelige gevolgen voor natuur

Stam zaagt door

Gemeente rekende zich rijk bij openstelling Cantineweg

Reacties naar: dspjstam@gmail.com

Het bestemmingsplan voor de tijdelijke openstelling van de Cantineweg en de daarvoor vereiste natuurvergunning van de provincie zijn vorige week woensdag door de Raad van State vernietigd. De Raad oordeelde dat beide overheden tekort zijn geschoten bij de beoordeling van de gevolgen van de openstelling voor de natuur. Door Adri van der Wel

De gemeente en de provincie erkennen wel dat het autoverkeer voor negatieve effecten zorgt in het naastgelegen Natura 2000-gebied Meijendel en Berkheide, maar met beschermende maatregelen zouden die effecten worden verminderd. Volgens de Raad is dat te gemakkelijk gedacht.

Buitenspel

De uitspraken van de Raad volgen op bezwaren die ingediend zijn door de stichtingen Berkheide Coepelduynen, Duinbehoud en Randgebied Westerbaan, dat zijn de gezamenlijke bewoners langs de Kievietlaan. De gemeente probeerde de stichtingen buitenspel te laten zetten door de Raad van State, omdat ze volgens de gemeente niet worden getroffen in hun belangen. De Raad heeft die vaker gebruikte truc onderuit gehaald en vervolgens de belangrijkste bezwaren van de stichtingen gegrond verklaard. Beide overheden moeten nu een nieuw besluit nemen. En dat zal niet eenvoudig zijn. Gemeente en provincie zijn al creatief te werk gegaan bij het beoordelen van de gevolgen voor de natuur. Daarbij hebben ze enkele belangrijke gegevens,

Foto: Adrie van Duijvenvoorde

L

ieve lezers en lezeressen. Die Jaap de spijkeraar toch. Geeft mij een aai over mijn columnisten-bol vanwege het zwembad, maar niet nadat hij een lans breekt voor die vermaledeide bibliotheek-plannen. Terwijl hij zo goed begon. Die hele rits van zaken van fatsoenlijke en goed begaanbare wegen zonder je te bezeren aan schots en scheef liggende tegels en stenen door boomwortels die veel te ver ontwikkeld zijn e.d. tot aan fatsoenlijk functionerende straatverlichting, mooie en schone plantsoenen en groenvoorzieningen, goede waterhuishouding enz. enz. Kortom, de hele planologische en facilitaire inrichting, bewoonbaarheid en goed bereikbare openbare voorzieningen van heel Katwijk de hele infrastructuur dus. Dat is de kerntaak ofwel ’the maingoal’ van het lokale bestuur. Maar Jaap moet mij toch ook eens bijspijkeren voor wie die kostbare bieb nu eigenlijk uiteindelijk wat oplevert, behalve voor de mensen die erbij betrokken zijn en voor B&W. Dat is echt een kleine minderheid van de burgers. En ik acht zulks in deze tijden onverantwoord naar alle minima, aow en werkelozen en bijstandtrekkers. Die kunnen zich zulke zaken niet permitteren. Het is een pathetisch bij de tijd willen blijven, moderndoenerij. Er zijn waarachtig wel andere zaken waar hoog nodig aan gewerkt moet worden. Leve Wim van Duijn van de SGP. Poot stijf houden hoor mensen. En dan ook nog maar eens de soap van Katwijk van stal gehaald. Landelijk steeds meer bekeken en belachen. De open/dichtspelletjes rond de Cantineweg. Schande, schande, schande voor het gemeentebestuur en de stichting Duinbehoud, Randgebied Westerbaan en Actiecomité Westerbaan Open. Wat heeft dat alles al niet gekost? Eerst hoogmoedig prachtige wegen aanleggen in de veronderstelling dat het Westerbaanvarkentje in no time gewassen zou zijn. Daarna geldverslindende processen bij div. organen door een club natuurfreaken en Zanderij-bewoners. Wijlen mijn lieve moeder zou zeggen: ’je moest je ogen uit je hoofd schamen’. (Ik was toen ook wel eens verkeerd!) Namens al onze inwoners roep ik alle partijen op om van de week nog aan tafel te gaan zitten met een lekkere lunch en een heerlijk glas en af te spreken dat er binnen twee weken een oplossing moet komen die, nee, niet voor alle partijen maar voor de gehele burgerij aanvaardbaar is. En dan zeg ik… doortrekken die weg, want Katwijk heeft hoog nodig behoefte aan een derde ontsluitingsweg! Die bewoners van de Kievitlaan kan ik nog enigszins begrijpen. Herrie in de voortuin. Waardevermindering van je huis… hoewel, in deze dagen zijn zelfs die huizen een stuk minder waard. Maar die hoogmoedige hakken in het zand houding van gemeentebestuur en hagedissenverzamelaars en buurtbewoners … beschamend. Allemaal uit op eigen gelijk en belang in plaats van op dat van ons allemaal en dat van bijvoorbeeld de Hoorneslaanbewoners. Vindt u het gek dat mensen de stemhokjes links laten liggen? Nee? Nou, dan moet u vooral zo doorgaan.

De aansluiting van de Westerbaan (links) op de Cantineweg. Het bestemmingsplan om die laatste tijdelijk voor vijf jaar open te stellen voor autoverkeer is door de Raad van State vernietigd.

wellicht bewust, buiten hun beoordeling gelaten.

Rooskleurig

De Raad constateert met de stichtingen, dat de gevolgen van de openstelling te rooskleurig zijn voorgespiegeld. Verkeersprognoses blijken onvolledig te zijn en bij het berekenen van de hoeveelheid auto’s op de opengestelde Cantineweg is geen rekening gehouden met vervuilend verkeer dat in de toekomst ook gebruik van de Cantineweg gebruik kan maken. Dat verkeer komt onder meer van nieuwe woonprojecten op voormalig Vliegveld Valkenburg en Zanderij-Wes-

terbaan. Verder is een deel van de Westerbaan buiten de verkeersprognoses gehouden. Volgens de gemeente en de provincie is met die verkeerstoename uit nieuwe woongebieden wel rekening gehouden. Maar de Raad oordeelt dat dit slechts een bewering is, die niet hard gemaakt is met cijfers. Een realistische prognose zal waarschijnlijk aantonen dat er meer verkeer komt en dat er zo ook meer stikstof terecht komt in het zwaar beschermde natuurgebied.

Kalkrijk

De voorgestelde maatregelen om die negatieve gevolgen te reduce-

ren, zijn volgens de stichtingen en Raad niet voldoende. Volgens de gemeente gaat het om een zeer geringe toename van stikstof in een klein deel van het natuurgebied. Die toename bedreigt de zogenoemde kalkrijke grijze duinen. De Raad oordeelt, dat de openstelling van de weg zorgt voor een toename van stikstof in een al overbelast gebied waar de natuur moet worden verbeterd. Juist daar kunnen de verbetermaatregelen die gemeente en provincie voorstellen, niet worden uitgevoerd.

Gemeente teleurgesteld Katwijkse meeuwen over uitspraak Cantineweg krijgen bezoek van experts De gemeente is ’uiteraard teleurgesteld’ over de uitspraak van de Raad van State. ’De Cantineweg is van groot belang voor de ontsluiting van de gemeente Katwijk en de wijk Zanderij’, reageert de gemeente in een persbericht. ’De gemeente vindt het belangrijk dat bewoners te maken hebben met een goed begaanbare en veilige verkeersafwikkeling. Momenteel kijkt de gemeente daarom nog eens goed naar de argumentatie van de uitspraak en wordt gekeken wat dit precies betekent voor de openstelling van de Cantineweg.’

WOZ-waarde en taxatieverslag Eigenaren en gebruikers van woningen en bedrijfspanden kunnen de WOZ-waarde en het taxatieverslag inzien of opvragen via de website van Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR): www.bsgr. nl. Via het digitaal loket van de BSGR kunt u uw WOZ-waarde en taxatieverslag inzien. Indienen van een bezwaarschrift kan ook via het digitaal loket van de BSGR.

Samen met de Provincie Zuid-Holland, die goedkeuring heeft gegeven aan het bestemmingsplan, is inmiddels naar de uitspraak van de Raad over het bestemmingsplan en vergunning gekeken en zijn opties besproken. Dit wordt nog verder uitgewerkt, maar daar kan de gemeente op het moment nog niets over kwijt. Wel is duidelijk dat voor de afsluiting van de Cantineweg in ieder geval een verkeersbesluit nodig is, om een verkeersveilige afwikkeling van het verkeer te kunnen garanderen. Dat neemt minstens enkele weken in beslag.

De komende maand gaan in opdracht van de gemeente Katwijk verschillende medewerkers van het onderzoeksbureau Van der Helm langs overlastlocaties, om de bewoners en bedrijven te informeren hoe het nestelen van meeuwen kan worden voorkomen. Bij het bezoeken van bewoners wordt vooral rekening gehouden met meldingen die dit en vorig jaar bij de gemeente zijn gedaan. Daarnaast worden veelvoorkomende broedplaatsen voor meeuwen bezocht. ‘We geven tips en adviezen, zodat bewoners weten welke bijdra-

ge zij zelf kunnen leveren ter voorkoming van nestelende meeuwen. Mensen die maatregelen willen nemen of meer informatie willen, kunnen contact opnemen met de gemeente. Dan komen we kijken’, aldus Ferry van der Lans van onderzoeksbureau Van der Helm. Goede nestwerkende maatregelen op het dak zijn: het plaatsen van pinnen en prikkers, draden spannen of netten plaatsen. Als een meeuw moeilijk op uw dak kan landen, gaat hij snel op zoek naar een andere plek. Voor meer informatie: www.katwijk.nl


EGELANTIER 7 Eengezinswoningen VANAF € 285.0 00,-

V.O.N.

WOLVERLEI 6 Twee-onder-één-kapwoningen

VOORINSCHRIJVING GEOPEND! Verkoop volgende fase Park Rijnsoever, Katwijk vangt binnenkort aan. Meld aan via de website aan en ontvang met voorrang alle informatie.

U wilt hier wonen? Wij maken het mogelijk! Koop uw VORM-droomhuis en gebruik de mogelijkheden van:

VAN € 325.0 00,TOT € 395.0 00,-

- Je koopt pas als je verkocht bent - Nu niet kopen kost geld - Non-profit hypotheek - Leansale verkoop eigen woning - Lagere maandlasten met afgesplitste grond

www.parkrijnsoever.nl

V.O.N.

Tramstraat 112b 2225 CM Katwijk T 071-4071815 katwijk@goudwisselkantoor.nl www.goudwisselkantoor.nl Openingstijden: Dinsdag t/m zaterdag van 9.30 - 17.00 uur

Verzilver uw goud! De goudprijs en zilverprijs waren nog nooit zo hoog. En dus kan het interessant zijn juist nu uw gouden sieraden, munten en zilver te verkopen. Maar dan wel aan een vertrouwd adres: het Goudwisselkantoor. Leeuwarden

Groningen

Goudwisselkantoor is eigendom van familie de Ruiter, al ruim 25 jaar een begrip in de wereld van de

Emmen

goudhandel. Vanzelfsprekend is Goudwisselkantoor lid van de diverse vakverenigingen. Goudwisselkantoor

Alkmaar Zwolle

is geen winkel, maar koopt uitsluitend goud, zilver en munten in. Door onze jarenlange ervaring weten we

Haarlem

waar het om gaat in de goudwereld. U krijgt dus een reële taxatie en een goede prijs. Zonder een afspraak te maken kunt u dus met uw sieraden, horloges, baren, munten, zilver bestek, zilveren schalen en verzamelingen langskomen. Wacht niet langer, profiteer van de huidige hoge goudprijs en kom bij ons langs voor een vrijblijvende taxatie.

Katwijk

Goudwisselkantoor d, zilver en munten • 25 jaar ervaring in gou jblijvende taxatie • een deskundige en vri k indien gewenst per ban • contante betaling of r de taxatie • discrete ruimte voo en van goud en zilver • advies in het belegg

Amersfoort Apeldoorn

Den Haag Utrecht Rotterdam

Nijmegen Klaaswaal Breda Goes

Den Bosch Eindhoven

Heerlen

Enschede


nieuws

DE KATWIJKSCHE POST

E

uforie. Vrolijkheid. Opgetogenheid. Blijdschap. Vreugde. Opluchting. Verbijstering. Woede. Onbegrip. Verdriet. Boosheid. Ergernis. Vreugde en verdriet samengebracht in een omvang van zo’n 2 mm hoog en zo’n 1 mm breed. Dat zijn de afmetingen van de Nauwe Korfslak. Dat zo’n klein stipje zulke grote gevoelens te weeg kan brengen! Dit kleine stipje blijkt namelijk te leven in Berkheide, het duingebied bij de Cantineweg en de Westerbaan. Een natuurgebied met een bijzondere ’habitat’, zoals dat dan genoemd wordt. En dat bijzondere ’habitat’ moet gevrijwaard blijven van fijnstof. Want daar houden die kleine korfslakjes niet van. Fijnstof en slakjes. Beide bijna onzichtbaar, maar voor de Raad van State belangrijk genoeg om de gemeente te sommeren de openstelling van de Cantineweg ongedaan te maken. Volgens de Raad van State zijn de gemeente Katwijk en de provincie Zuid-Holland tekort geschoten bij de beoordeling van de gevolgen van de openstelling voor de natuur. Zij hebben het slakje tekort gedaan. Een slakje waarvan Wikipedia overigens beweert, dat die moeilijk te vinden is en ook zou het uiterst twijfelachtig zijn, dat deze soort in Nederland bedreigd zou zijn. Och, het lijkt nog maar zo kort geleden dat wethouder Thijs Udo hoogstpersoonlijk de betonnen blokken van de Westerbaan/Cantineweg wegsleepte en de weg openstelde voor verkeer. Het was in de zomer van 2011. Wordt hij komende zomer gedwongen om die blokken terug te plaatsen? Zo ja, dan mag hij wel oppassen dat hij die Nauwe Korfslakjes niet verpletterd. Of gaan CDA en SGP weer gebroederlijk de barricaden op met een verkiezingsstunt, net als vier jaar geleden? Gaan zij de Nauwe Korfslak te lijf met een ander soort fijnstof? Is er nog een oplossing mogelijk voor dit probleem? Ja en wel eentje waar zowel Vreugde (Ben ter Haar van de stichting Berkheide/Coepelduynen) als Verdriet (wethouder Thijs Udo) het over eens zijn. De Westerbaan doortrekken naar de Koningin Julianalaan, dwars over de speeltuin heen. ’Als dat de beste optie blijkt te zijn, dan is mij dat prima’, zei Verdriet twee jaar geleden. En Vreugde heeft diezelfde boodschap de afgelopen dagen via de media de lucht ingeslingerd. Maar daar zitten de bewoners van de Zanderij niet op te wachten. Zij wijzen op de vele kinderen in de wijk en de basisschool. Dus hoe nu verder? Is er een oplossing waar iedereen zich in kan vinden? Is er licht aan het einde van de tunnel? Ja, een tunnel! Dat is wat de bewoners willen! Ik zie door de bomen het bos niet meer. Vanavond weer gemeenteraad. Het leek er op, dat dat een vroegertje ging worden, maar ongetwijfeld is er wel een partij die aandacht voor de netelige kwestie Westerbaan/Cantineweg gaat vragen in de rondvraag. Lijkt mij een taak voor GemeenteBelangen. Die kan dan ’lekker puh’ zeggen tegen de collegepartijen. criticaster@katwijkschepost.nl

5

Dakranden Ankerplaats storten naar beneden Een donderend geraas. Zo moet het geklonken hebben in de nacht van donderdag 7 op vrijdag 8 maart toen bij drie woningen aan de Ankerplaats in Katwijk de dakranden afbraken en in die val de glazen overkappingen bij de voordeuren meenamen.

Er vielen gelukkig geen gewonden. Wel was de ravage op straat enorm en raakten twee voertuigen beschadigd. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en hebben de straat afgezet. De brandweer, de politie en Bouwen Woningtoezicht van de gemeente hebben de situatie onderzocht. ’Vóór de woningen, waar een gevaarlijke situatie werd geconstateerd, zijn uit veiligheidsoverwegingen hekken geplaatst’, laat de gemeente via een persbericht weten. De afgebroken dakrand is een dakoverstek, het gedeelte van het dak dat uitsteekt vanaf de gevel. ’Het heeft geen functie in de constructie van de woning. Het is een soort sierrand’, stelt de gemeente. Het is niet voor het eerst dat die dakoverstekken voor problemen zorgen. Een paar jaar geleden gebeurde dat ook al eens. ’De bewoners zijn in oktober 2011 via de Vereniging van Eigenaren schriftelijk geïnformeerd om te zorgen voor herstelwerkzaamheden aan de dakoverstekken’, laat de gemeente weten.

Foto: Adrie van Duijvenvoorde.

Vreugde en verdriet

Uit veiligheidsoverwegingen zijn er hekken geplaatst op de Ankerplaats.

Niet iedereen heeft gehoor gegeven aan die oproep. Na de ravage van vorige week heeft de gemeente inmiddels de bewoners die hun dakoverstekken nog niet hadden laten repareren, per brief aangegeven dat de herstelwerkzaamheden binnen 14 dagen moeten worden verricht. Het hekwerk blijft tot die tijd staan. ’De dakoverstekken die na 22

maart niet verwijderd of hersteld zijn zullen door de gemeente worden verwijderd en de kosten hiervoor zullen op de bewoners worden verhaald.’ Maar zijn die kosten niet voor de bouwer? De woningen zijn gebouwd door de Katwijkse Bouwmaatschappij. ’Of de bouwer verantwoordelijk is, is een privaatrechtelijke vraag tussen bouwer en eige-

naar van de desbetreffende woning’, stelt een woordvoerder van de gemeente. Deze week worden alle dakoverstekken geïnspecteerd. De gemeente heeft bewoners dringend tot nader bericht geen gebruik te maken van de voordeur, maar de achteringang te gebruiken.

Zorgvuldig proces bij realisatie nieuwe bieb Foto’s: pr.

KP cursief

donderdag 14 maart 2013

Deze hondjes zoeken nog een baasje: Streek-Dierentehuis Stevenshage.

Hondenbelasting levert meer op dan het kost Een dikke twee ton. Dat zijn de kosten die de gemeente maakt voor honden en hondenbezitters in Katwijk. Het college heeft een berekening gemaakt en gaat die kosten op de website plaatsen. Dat heeft alles te maken met een rechterlijke uitspraak over hondenbelasting. Afgelopen januari vernietigde het hof in Den Bosch een aanslag hondenbelasting, omdat die belasting in strijd zou zijn met het gelijkheidsbeginsel. ’Opmerkelijk omdat de hondenbelasting al sinds jaar en dag wordt aangemerkt als een algemene belasting en daarmee niet behoeft te worden onderbouwd met werkelijke kosten’, vindt het college. De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken stellen, dat de hondenbelasting gewoon geheven

mag worden. Wel adviseert de VNG om de kosten zichtbaar te maken op de website.

Opbrengst

En dat is precies wat de gemeente Katwijk gaat doen. De kosten bedragen 207.600 euro. Grootste kostenpost zijn de ’uren beleid en toezicht handhavers wijkwerk’: 48.300 euro. Het legen van depodogs en prullenbakken kost 35.000 euro. Andere kostenposten zijn onder meer de aanschaf van hondenpoepzakjes, reinigen poepstroken en controle hondenbezit. De gemeente houdt nog een aardig zakcentje over aan de hondenbelasting, want dit jaar levert die 359.000 euro op. Maar, stelt de gemeente, er zijn ook kosten die niet zijn meegenomen. Dat zijn de kosten die zijn opgenomen in algemene budgetten voor het schoonmaken van straten en plantsoenen.

Al heel lang wordt er gesproken over een nieuwe opzet van de bibliotheek. Door allerlei ontwikkelingen, zoals digitale mogelijkheden, lijkt de huidige opzet van de bieb geen lang leven meer beschoren. Willen we de biebfunctie voor Katwijk behouden, dan moet het toekomstbestendig gemaakt worden. We praten immers over een voorziening van 18.000 leden en dus van belang voor onze burgers. Doordat de bibliotheek vanaf 2014 twee ton per jaar moet bezuinigen, is handhaven van de huidige vestigingen niet mogelijk. Daarvoor in de plaats komen er in het nieuwe concept onbemande kernvoorzieningen in Rijnsburg, Valkenburg en Hoornes. Een hoofdvestiging in het centrum, waarbij allerlei activiteiten mogelijk zijn, zou de centrumfunctie kunnen versterken. Het college wil er zelfs ook een cultuurpodium van 200 plaatsen aan toevoegen. Als SGP hebben we wel moeite met het hoge bedrag van zo’n 11 miljoen dat de nieuwe bieb zou moeten kosten. We vinden dat het doel moet zijn om minder dan dit bedrag nodig te hebben. We hebben in de raad ook aangegeven dat een theaterzaal van 200 personen in het centrum voor ons geen meerwaarde heeft. Geen theaterzaal levert immers ook een kleiner bouwvolume op en daardoor is de hoofdvestiging beter inpasbaar op een nieuwe locatie. Ook de locatie zelf is van belang, vooral de parkeermogelijkheden en autotoegankelijkheid zijn belangrijk. Daarbij kwam dat het voorstel van het college wel een heel ruim kader aangaf en het col-

lege te veel mandaat zou geven om aan de gang te gaan. Daarom was de inzet van de SGP om niet met dit besluit akkoord te gaan, tenzij het college een tijdpad met diverse beslismomenten voor de raad er aan zou toevoegen en de raad ook de mogelijkheid geeft in het proces de financiën goed te kunnen bewaken. Dat biedt de mogelijkheid om als raad in het proces bij te sturen en zonodig zelfs te stoppen. Burgemeester Wienen was het met onze kritiek op dit punt eens, zegde ruimhartig toe en volgde volledig onze wens om tot een scherper afgebakend besluit te komen met een tijdpad met meerdere beslismomenten en betere financiële bewaking! Het concept van de bieb met een hoofdvestiging in het centrum en de drie kernvestigingen in de op te zetten gemeenschapshuizen kunnen we in principe volgen, maar dan zonder theaterzaal. Het is een interessant uitgangspunt om verder uit te werken omdat het ook kansen biedt, maar heeft een kritische en zorgvuldige bewaking nodig, waarbij zonodig het proces ook gestopt moet kunnen worden, wanneer het met name financieel buiten proportie gaat worden. Bij de ontwikkeling van TriPodia tot gemeenschapshuis hebben we het college ook gevraagd om de Baptistengemeente goed te helpen om tot een adequate huisvesting te komen voor hun diensten en activiteiten. Natuurlijk zullen wij de ontwikkelingen kritisch blijven volgen. To be continued! Wim van Duijn, SGP Katwijk


PROFITEER NU VAN DE BTW-VERLAGING OP VERBOUWINGEN, RENOVATIE EN WONINGONDERHOUD

Hoorneslaan 201-203 Katwijk aan Zee (Noord) Telefoon (071) 402 40 85

SLECHTS

SPECIAAL KEUZE-AFHAALMENU

Stel zelf uw menu samen en maak drie verschillende keuzes uit onderstaande gerechten: 1. Babi Pangang 2. Tjap Tjoy met kip 3. Ajam Ketjap 4. Thaise kip 5. 4 stokjes saté 6. Pau Cheung Kai (kip met pikante saus)

+ 4 mini loempia’s en 2 x nasi of bami

7. Foe Young Hai 8. Kou-Lou-Kai 9. Kip met pindasaus 10. Ajam Pangang (met kip) 11. Gebakken Pangafilet 12. Gebakken banaan

22,25

Iedere vrijdag en zaterdag v.a.18.00 uur:

Chinees, Indisch en Thais lopend buffet € 18,95 p.p. Kinderen t/m 10 jaar € 9,50 p.p. Bij een afhaalbestelling van minimaal € 28,krijgt u van ons een gratis portie kroepoek!

ONBEPERKT ETEN / ALL YOU CAN EAT

B O U W B E D R I J F VOOR EEN FRISSE BLIK OP TRADITIONEEL VAKWERK nieuwbouw ▲ verbouw ▼ onderhoud

Keuze uit 45 verschillende gerechtenMaandag t/m donderdag en zondag m.u.v. feestdagen

€ 17,95 p.p.

Nijverheidstraat 22 2222 AV Katwijk Tel: 071 - 402 58 08 info@bouwbedrijfmeijvogel.nl www.bouwbedrijfmeijvogel.nl

(Kinderen t/m 10 jaar € 9,50)

Ook menumaaltijden 7 dagen per week geopend

www.kamsan.nl E.A. Borgerstraat 50 2225 AS Katwijk aan Zee tel. 071 40 164 65 cafeboeien@gmail.com www.cafeboeien.nl

MAART eveneMenTen

17 DO. 21 VR. 29 ZO.

St. Patricksday Irish Session Vanaf 15.30 uur

Quiznight

Kom naar de Open Dag! Zaterdag 16 maart a.s. van 11.00 tot 15.00 uur is iedereen van harte welkom bij Marente op de Open Dag van Zorg en Welzijn. In alle woonzorgcentra en verpleeghuizen is van alles te doen. Er zijn rondleidingen, demonstraties, informatiestands en er is volop entertainment! Kijk op marente.nl voor het volledige programma per huis. Werken bij Marente? Op zoek naar een leuke baan of vrijwilligerswerk? Kijk op werkenbijmarente.nl voor vacatures en informatie.

Vanaf 20.45 uur

JOAD

Kom langs en neem een kijkje in een van onze huizen:

Twee echte Katwijkers die heel lekkere eigen muziek maken

Vanaf 21.30 uur

Berkhout Berkhoutlaan 15, Lisse Bernardus Hoofdstraat 82, Sassenheim

nsdag

woe Iedere

hAP e h C IS

InD

0 5 , 2 1 e

facebook.com/bouwbedrijfmeijvogel

an lden a e m n f aa Voora ar of bij Jan 0 de b 62635 06-50

Jeroen Jeroenspark 1, Noordwijk

Iedere

Noordwijk

Gerto Rijnsburgerweg 4, Voorhout

dinsda

BIeFS g TuK, SLA e AARD n APPe L geR eChT

e 10,-

Voora f aan de ba melden aan r of 06-50 bij Jan 62635 0

Link naar Facebook: www.facebook.com/CafeBoeien

Lisse Noordwijkerhout

De Wilbert Overrijn 7, Katwijk

Voorhout

Katwijk Warmond

Hofwijck Hazenboslaan 38, Oegstgeest Rustenborch Apollolaan 384, Oegstgeest Van Wijckerslooth Van Wijckersloothplein 1, Oegstgeest Mariënhaven/-gaerde Mgr. Aengenentlaan 1, Warmond

Oegstgeest Rijnsburg Valkenburg

Leiden

Sassenheim


nieuws

DE KATWIJKSCHE POST

donderdag 14 maart 2013

Tweets en blogs

Niet aansprakelijk

Reactie KBM op Ankerplaats

De redactie van deze krant volgt Katwijkse politici en andere Katwijkers die zich via internet laten horen. @/= twitter @CDAKatwijk: Afsluiting Cantineweg dreigt door uitspraak Raad van Statehttp://fb. me/2ueo84bgR @wethouderDaan: Uitspraak RvS inzake Cantineweg/Westerbaan balen. BP Vernietigd inzake verkeerstellingen en stikstofdepositie 1/2

@voordebaatuit: Wellicht harde actie? Blokkeren Bosplein? RT @sgpkatwijk:Cantineweg dicht? Dat kan je de bewoners van de Zanderij toch niet weer aandoen?! @nellysmits: Had @thijsudo zijn positie niet verbonden aan de verlengdeWesterbaan? Wordt wel lastig om die nog gerealiseerd te krijgen. @NielsAppelo: Dat wordt voorlopig niet rusten, dan. RT @thijsudo: Ik zal niet rusten voordat de verlengde Westerbaan in Katwijk is aangelegd @byjaap: diep triest. Stichting duinbehoud zijn grotendeels mensen die liever geen (verlengde) Westerbaan in hun achtertuin willen hebben.. @annetenh: Het asfalt ligt er... Welk duin wordt behouden? #drama @JaapSpijkert: Stel je voor dat @thijsudo zijn tomeloze energie niet in zeejachthaven en verlengde Westerbaan had gestoken maar in de overkluizing N206 @martouwehand: Als @benterhaar1 zelf nou alvast begint met graven, helpen de zanderijbewoners hem vast wel een handje...#westerbaan @GOA_Katwijk: Vanaf 1 april start seizoens-parkeren #Katwijk. Dit is tevens 2de Paasdag. Er wordt deze dag gecontroleerd. meer info http://bit.ly/ XxrMnB @BRW_HM: #Katwijk #instorting ankerplaats. Ongeveer 20 meter dakoverstek van woningen is naar beneden gevallen. Geen gewonden. @Bollenambassade: Met acht Oezbeken door ‘reservaat’ Bollenstreek. Bij Hillegom er in, bij Katwijk er uit. Ook via Zilkerbinnenweg... @LadiesRunAanZee: Wat vinden jullie van het idee om een ‘little ladiesrun’ (6-12jr€ te doen tijdens onze ladiesrunkatwijk? #dtv

Foto: Aty de Vries

@sgpkatwijk: Toen Cantineweg dicht moest, zag je het effect en daarmee reden om een goede ontsluitingsweg te hebben. Vraag maar de Zanderij @thijsudo: Het is niet zinnig om de Cantineweg te politiseren, wij hebben allen baat bij een optimale ontsluiting. @MatthijsvTuijl: PvdA hamert al jaren op zinvolle oplossing bij de zanderij. We staren ons blind op de verlengde westerbaan. Creëert problemencantineweg.

7

Bewoners luisteren naar de plannen voor Dorpshuis De Terp.

Dorpshuis De Terp voor alle inwoners

Voormalig gemeentehuis wordt een zorghotel Valkenburgers die vorige week donderdagavond naar De Terp waren gekomen om de uitslag van de enquête te vernemen, lieten direct weten geen voorstander te zijn van het woord ‘gemeenschapshuis’. Dat moet dorpshuis worden. Door Aty de Vries

Het gemeentebestuur is druk om in elke kern een dorps- cq gemeenschapshuis te realiseren. TriPodia in de Hoornes, De Roskam in Katwijk aan den Rijn, en De Terp in Val-

kenburg. Dat zijn de beoogde gemeenschapshuizen. Het eerste gemeenschapshuis staat in Rijnsburg en wordt volgende maand officieel geopend.

Zorghotel

Tijdens de informatieavond in de Terp kwam ook het nieuws dat het voormalig gemeentehuis aan de Rijn in Valkenburg wordt verkocht aan de Stichting Zorghotel Binnen Westen. Annet Buitenhuis uit Valkenburg was in de zaal aanwezig om de juichstemming aan te horen. Het wensenlijstje voor het Dorpshuis werd uitgebreid besproken

Afboeken grondbezit voor gezonde begroting Katwijk gaat de verliezen op aangekochte gronden verwerken in de begroting. Het gaat om een bedrag van 24 miljoen euro. Doel is de begroting op orde te houden en Katwijk door de economische crisis heen te loodsen.

den we de begroting gezond. En voorkomen we op dit moment dat de Katwijkse inwoner opdraait voor de financiële crisis. Veel gemeenten stellen dit soort maatregelen uit en raken daardoor in de problemen’.

‘Door deze verliezen nu in te boeken voorkomen we later problemen. Dat sluit aan bij de ambitie van raad en college om nu verantwoordelijkheid te nemen en problemen niet door te schuiven naar toekomstige generaties’, legt wethouder financiën Willem van Duijn uit.

Extra bezuinigen

Katwijk lijdt verlies op aangekochte grond, omdat deze door de crisis op de woningmarkt minder waard wordt. Er worden namelijk minder huizen verkocht en de huizenprijzen zijn gedaald. Vorig jaar is al rekening gehouden met extra tegenslag. In de nieuwe Woonvisie is benoemd welke projecten nog gerealiseerd worden in Katwijk en in welk tempo. Daarnaast is eind 2012 aan de raad voorgesteld om 20 miljoen euro van de Nuon-gelden apart te zetten om dit soort tegenvallers op te vangen. Van Duijn: ‘Zie het als je bankrekening bijvullen vanuit je spaarrekening. Zo hou-

Het inboeken van de verliezen betekent een tekort op de begroting van 1 miljoen euro. Daarnaast bezuinigt het Rijk 4 miljard extra bovenop de 16 miljard uit het regeerakkoord van vorig jaar. Dat betekent, dat de Nederlandse gemeenten nog minder geld krijgen. Katwijk werkt aan een financiële oplossing voor de ontstane situatie. In het voorjaar wordt in de kadernota duidelijk hoe en wat. Van Duijn: ‘Tijdens scherp aan de wind hebben we kritisch gekeken naar de eigen ambtelijke organisatie’, laat de wethouder weten. ‘Bij een nieuwe bezuinigingsronde zullen we opnieuw moeten kijken waar nog meer efficiencyvoordeel te behalen is. Dat neemt niet weg dat er een moment komt dat we ook het takenpakket van de gemeente tegen het licht moeten houden. De gemeenteraad bepaalt uiteindelijk wat er uit zo’n takendiscussie komt.’

met als uitkomst dat het voormalige gemeentehuis, mits aan alle financiële eisen zijn voldaan, een trouwlocatie blijft. De Oude Rijn blijft toegankelijk en er ontstaat geen hinder voor de omgeving. Voor de inrichting en het gebruik van de grote zaal in de Terp wordt een inventarisatie door een klankbordgroep gemaakt. Mogelijk zijn er verenigingen die daar gebruik van willen maken, zoals Museum de Toren en Oranjevereniging Wilhelmina. Nog dit jaar wil de gemeente met een functioneel ontwerp komen met daarin de uitgangspunten.

Gemeentehuis Valkenburg verkocht Het voormalig gemeentehuis aan ‘t Boonrak is (onder voorbehoud) verkocht aan de stichting ‘Binnen Westen’. Deze stichting gaat het pand inrichten als zorghotel, gericht op herstel van mensen met vooral lichamelijk letsel. Stichting ‘Binnen Westen’ voldoet aan alle door de gemeenteraad gestelde verkoopvoorwaarden. Zo blijft de strook langs de Rijn toegankelijk voor het publiek en blijft het voormalig gemeentehuis beschikbaar als trouwlocatie. Binnen Westen is er voor de groep mensen die na een periode van ziekte en uitval herstel en rust nodig hebben. Bijvoorbeeld na een operatie of na een terugval in een chronische ziekte. Naast revalidatie voor deze specifieke groep wil Binnen Westen ook voorzieningen in het voormalig gemeentehuis realiseren die voor iedereen toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld een fysiotherapeut, een tandarts en een huisarts. Deze voorzieningen zijn goed te combineren met het revalidatiewerk voor de gasten van het zorghotel. Binnen Westen gaat zelf op zoek naar dienstverleners die interesse hebben. Met de verkoop van het voormalig gemeentehuis is de Terp aan de Kerkweg aangewezen als dorpshuis.

De KBM (Katwijkse BouwMaatschappij) is niet aansprakelijk voor de dakoverstekken die vorige week bij de Ankerplaats in Katwijk aan Zee naar beneden kwamen. Dat laat KBM-directeur Willem van der Plas in een reactie weten. ‘Als KBM hebben wij in september 2011 de VVE (Vereniging Van Eigenaren) meegedeeld, dat de gebreken niet meer onder de garantievoorwaarden en onze aansprakelijkheid vallen gezien de oplevering van de woningen in 2000’, stel Van der Plas. ‘Wel hebben wij toen op verzoek van de VVE een offerte gestuurd voor deze werkzaamheden. De reactie hierop van de VVE was, dat ze nog bij een ander bedrijf een offerte en second opinion op zouden vragen.’ ‘Daarna hebben wij niets meer vernomen van de VVE. Sinds deze week weten wij, dat bij een groot aantal woningen daadwerkelijk herstelwerkzaamhedne zijn uitgevoerd (niet door KBM maar door een ander bedrijf), maar niet bij de 3 woningen waarvan de sierrand naar beneden is gekomen.’

Werk in uitvoering Prins Hendrikkade en Mr. C. Fockstraat, Project Haven fase 2 (zuid): afsluiting deelgebied 1. Sloopwerkzaamheden en bodemsanering van de voormalige gasfabriek. De Prins Hendrikkade is in zijn geheel afgesloten tussen de Hans van der Hoevenstraat en de Visserijkade. Ook de Mr. C. Fockstraat vanaf de Prins Hendrikkade tot aan de wegversmalling is afgesloten voor verkeer. Afronding: mei 2014. Vernieuwen groen en plaatsen speeltoestellen Duinrustplein. Alleen het groen moet nog worden vernieuwd en de speeltoestellen geplaatst. Planning: half april 2013.

VOORDEELKAAS PITTIG 95 Kilo

6.

Gratis boter, kaas en eieren!

Vul hieronder uw naam en adres in en lever deze advertentie vrijdag in bij ons op de markt en u maakt kans op een gratis kilo Hollandse kaas naar keuze plus 10 eieren en 2 pakjes roomboter. De winnaars staan volgende week in deze advertentie.   Naam .............................................................

Adres ............................................................. ..........................................................................

Winnaars vorige week:

A. Wassenaar, Oosterhof 5 J. Verhart, Hyacinthstraat 41 P. Durieux, Schouthof 78 C. Meyvogel, Piet Heinlaan 124 H. Duyvenvoorde, Hartweg 87 A. Zuijderduin, Hoorneslaan 449 D. Remmelzwaal, Sirius 25 Schadde v. Doorn, Annastraat 31 A. v.d. Mey ,Duinstraat 96 J. van Dijk, Noordw.weg 6


Alles onder één dak Tridental Mouthware is een allround mondzorgcentrum voor iedereen met of zónder eigen tanden. Onze ruime praktijk beschikt over moderne behandelkamers en een professioneel tandtechnisch laboratorium. Dankzij uitbreiding van het tandartsteam hebben wij plaats voor nieuwe patiënten!

We hebben plaats voor nieuwe tandartspatiënten!

U bent bij ons in goede handen voor reguliere mondzorg, vakkundig kroon- en brugwerk, esthetische tandheelkunde en implantologie. Prothesepatiënten kunnen -zonder doorverwijzing- direct bij ons terecht voor een kunstgebit of klikgebit op implantaten. We hebben ervaren klinisch prothesetechnici en een vaste implantoloog in huis. Tridental Mouthware werkt met professionele apparatuur voor het vakkundig bleken van uw tanden. www.tridentalmouthware.nl

Tramstraat 110 2225 CM Katwijk T 071 407 10 00 info@tridental.nl

Lady Service Wij zijn op zoek naar:

ICT-consultant (fulltime)

Ook dit jaar staan wij tot uw dienst om uw aangifte Inkomstenbelasting 2012 te verzorgen. Wij laten u optimaal profiteren van alle fiscale mogelijkheden.

Als consultant ben je verantwoordelijk voor het ondersteunen van klanten bij de inrol en het gebruik van onze EPD systemen. Ben jij sterk in het (bege)leiden van IT projecten in de zorg? Dan willen wij jou als collega. MI Consultancy ontwikkelt en levert sinds 1986 software voor ziekenhuizen: Norma EPD. Wij bieden goede arbeidsvoorwaarden en een werkomgeving met een open sfeer, waarbij resultaat belangrijk is. Geïnteresseerd? Bekijk onze uitgebreide vacature op www.miconsultancy.com/vacature Of solliciteer direct en stuur je brief met CV naar Maayke Griffioen: m.griffioen@miconsultancy.com MI Consultancy – Sandtlaan 36-E2 - Katwijk - 071-5420587

Amoena bh Dana Lady Service is gespecialiseerd in het aanmeten van borstprothesen en bijpassende lingerie en badmode. Kijk op onze website voor meer informatie of bel 071-5140728 Wij zijn SEMH erkend leverancier van alle grote verzekeringen Lady Service - Doezastraat 19 - 2311 GZ Leiden www.ladyservice.com

Ook als u geen aangiftebrief ontvangen heeft van de Belastingdienst willen wij voor u geheel vrijblijvend onderzoeken of u toch in aanmerking kunt komen voor een teruggaaf van teveel betaalde inkomstenbelasting. Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Via onze website kunt u onder de tab “particulieren” de checklist downloaden zodat u zeker weet dat u niets vergeet. Ook voor alle toeslagen bent u bij ons aan het juiste adres.

Ons kantoor is gevestigd op Ankerplaats 142, 2224 TZ Katwijk, telefoon 071-4012916, of per email info@adm-onderwater.nl

www.adm-onderwater.nl


mensen

DE KATWIJKSCHE POST

donderdag 14 maart 2013

9

Jan van Duijn rookt nog steeds ambachtelijke makreel in Katwijk

Regionale visie jeugdzorg. Gemeenten krijgen als gevolg van de overdracht van taken op het gebied van jeugdzorg, AWBZ-begeleiding en werk meer verantwoordelijkheid in het sociale domein. Gezien de aard, diepgang, omvang en samenhang van deze operaties wordt vanuit het samenwerkingsorgaan Holland-Rijnland gezamenlijk gewerkt aan de voorbereiding. De raad wordt nu meer specifiek gevraagd de notitie ’Iedereen doet mee’ als Visiedocument Jeugdhulp Holland Rijnland vast te stellen. Bestemmingsplan Hoek de Rover. Nu deze niet langer strijdig is met de Provinciale Structuurvisie heeft het college het bestemmingsplan Hoek de Rover wederom aangeboden om de realisatie van het bouwplan voor 70 woningen in het plangebied aan de Voorhouterweg in Rijnsburg mogelijk te maken. Er zijn 6 zienswijzen ingediend waarover de raad een besluit moet nemen. Bestemmingsplan Duinen. Voor een deel van het buitengebied is het nodig het bestemmingsplan te actualiseren. Het plangebied omvat de Noordduinen, de Zuidduinen, de gronden langs het Uitwateringskanaal en de bebouwing langs de Sportlaan, waarvoor een regeling in het plan is opgenomen om nieuwbouw mogelijk te maken. Er zijn 9 zienswijzen ingediend waarover de raad een besluit moet nemen. Benoeming Stadsbouwmeester. Bouwaanvragen moeten worden getoetst aan redelijke eisen van welstand. De raad heeft eerder besloten de welstands- en monumentencommissie te vervangen door een stadsbouwmeester. Het college stelt voor de heer ir. J.A.H. Roelofs te benoemen tot stads bouwmeester, voorlopig voor de periode van een jaar.

Seniorenadviesraad De seniorenadviesraad tracht haar doel te bereiken door het verkrijgen van inzicht over de kwaliteit van de leefsituatie en de omvang van activiteiten voor senioren. Het signaleren van problemen waarmee de senioren te maken hebben en/of krijgen. Secretariaat SARK: Rijnweide 12, Valkenburg. T: 071 4013562, E: wjvdvelde@hotmail.com

Door Piet van Kampen

Makreelrokerij Schaap was een begrip in Katwijk. Het bedrijf dat vanuit de Schoolstraat ruim zeventien jaar geleden vanwege woningbouw en milieueisen naar het havengebied verhuisde, zag zich helaas door de nieuwe bestemmingsplannen genoodzaakt er mee te stoppen. ’Het was zo’n leuk winkeltje waar velen speciaal voor de gerookte makreel naar toe kwamen. Niet alleen uit Katwijk, maar soms van veel verder weg’, weet Jan die samen met Teun Bakkenes eigenaar van het nostalgische winkeltje was. Bij veel Kattukkers stond het bekend als De Krul, een naam die als erfenis van de oprichter Jan Schaap steeds is voort blijven leven.

Foto: Piet van Kampen

De gemeenteraad vergadert om de week op donderdagavond. Na het houden van informatieve en oordeelsvormende sessies volgen de besluiten. In deze rubriek een kort overzicht van enkele van die voorgestelde besluiten. De vergadering begint vanavond, donderdag 14 maart, om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Katwijk.

Jan van Duijn rookt er nog lekker op los. ’Voor mij is dit geen werk, maar hobby.’

Z’n leven lang

Enkele jaren geleden pakten zich donkere wolken samen boven het pandje aan de Haven. Het terrein werd voor woningbouw bestemd. De strijd die Jan en zijn compagnon Teun voor het behoud van hun bedrijf voerden, werd verloren. ’Voor het algemeen belang, moesten wij daar verdwijnen’, verwoordt Van Duijn het in het kort.

Van Duijn rolde van kinds af aan al in het specialistische vak. Als negenjarige hielp hij zijn vader Jaap al die bij Schaap in dienst was. Hij is nooit meer achter de rookoven vandaan geweest. Je merkt het aan alles bij hem, het zit ’m in z’n bloed. Op 21-jarige leeftijd nam hij samen met Teun Bakkenes het bedrijf over en zette de negotie succesvol voort. Jarenlang was het een begrip. De makreel werd er weliswaar na de verhuizing in nieuwe kasten gerookt, maar de kwaliteit bleef onberispelijk hoog.

Win-win situatie

Op zijn leeftijd (toen 59) en die van zijn compagnon lag een nieuwe start niet voor de hand . ’En ik was nog zo graag tot mijn vijfenzestigste

door gegaan’, blikt hij voor zich uit. ’Maar dat zat er echt niet meer in’. Toen het besluit er mee te stoppen eenmaal vast stond, zijn Jan en Teun in gesprek geraakt met Schuitemaker die de rookkasten over nam en Jan heeft gevraagd zijn expertise over te dragen. Een win-win situatie onder de gegeven omstandigheden. Jan kon zich weer heerlijk uit leven achter echte ambachtelijke rookovens. ’Noem het geen werk, maar zeg maar gerust hobby’, lacht de man die geur en de glans van de goudgele jongens niet kan missen. Ook bokking bereiden is een specia-

lisme dat hij als geen ander in de vaardige vingers heeft. Van Duijn is een tevreden man. Bij Schuitemaker is men eveneens content met zijn aanwezigheid. ’Naast onze eigen gerookte zalm hebben wij dus nog een specialiteit in huis’, zegt Nicoline Schuitemaker. ’Een vak waar je in moet groeien en wat je niet zomaar ergens op school kan leren’, weet Van Duijn uit zijn jarenlange ervaring. Gelukkig kan hij zijn vakkennis bij Schuitemaker overdragen, zodat de continuïteit voor het ambacht gewaarborgd blijft.

Huwelijksboot van Kees en Cobie legt aan bij mijlpaal De Voorstraat was eind jaren veertig, begin jaren vijftig van de vorige eeuw een min of meer natuurlijke huwelijksmarkt. Ook Kees Varkevisser (86) en Cobie Verdoes (83) deden er goede zaken. Zondag 10 maart was het moment daar om hun 60-jarig huwelijk te vieren.

doorbracht. En anders had zij de breipennen wel in de hand. Niet alleen vlijtige vingers voor gezin en familie, maar ook voor arme kinderen in Roemenië. Het echtpaar blikt verder terug. Naar hun eerste onderkomen bij pa Varkevisser in De Waal Malefijtstraat, de verhuizing naar de Louwestraat, toen naar het Cleyn Duinplein waar zij de eerste bewoners waren en daar veertig jaar lief en leed samen deelden. Nu dus in de Zwanenburgstraat van waaruit zij regelmatig nog wel eens een Boulevardje willen pikken. ’Met de bienewááge’, grapt Cobie. Vakanties op de Veluwe en later nog naar de zon, zijn immers verleden tijd.

Door Piet van Kampen

Zo’n kleine vier jaar woont het diamanten echtpaar dat een bijzondere mijlpaal herdacht, nu in hun knusse appartement aan de Zwanenburgstraat. ’We hebben het hier best naar onze zin’, is het paar eensgezind. In afwachting van de komst van burgemeester Jos Wienen blikken zij op een lang en gelukkig huwelijksleven terug. Een fraai fotoboek dat de kinderen hen als verrassingsgeschenk aanboden, is een mooie handleiding. De geboren en getogen Kattukkers genieten bij het zien van vooral de oude prenten. Iedereen komt in beeld. De vier kinderen (allemaal meiden), de veertien kleinkinderen en de negen achterkleinkinderen.

Heen en weer

Bruidegom Kees onderhield in zijn arbeidzame leven als kostwinner een soort pendeldienst tussen de wal en de zee. Als jongen in de

Bij de tijd Foto: Piet van Kampen.

Hameren gemeenteraad

Het had er alle schijn van dat het pure ambacht van makreel roken uit Katwijk zou verdwijnen. Jan van Duijn is een van de laatste der Mohikanen die nu nog dagelijks in de rokerij staat. Daar kan hij zijn kennis overdragen.

Kees en Cobie Varkevisser laten het fraaie fotoboek aan burgemeester Jos Wienen zien.

koopvaardij begonnen, als echtgenoot op de wal als grondwerker gestart, vervolgens als visser weer het ruime sop gekozen, terug naar de kust als schilder/spuiter, toen maar weer de lonkende zee op om

daarna als grondwerker zijn loopbaan –door een ernstige blessure iets vervroegd - te beëindigen. Jaren waarin moeder de vrouw vaak alleen was maar al kaartend met familieleden vele gezellige uurtjes

Bruidegom Kees en echtgenote Cobie zijn nog helemaal bij de tijd. Het echtpaar dat als levensmotto ’Geven en nemen en vooral geen ruzie maken’ heeft, vermaakt zich verder nog prima. Cobie hanteert nog immer de breinaalden en Kees weet de weg achter de PC te vinden. ’Een beetje e-mailen en internetten is hartstikke leuk’, glimlacht hij. ’Ik ben ook nog van plan om nog een cursus te gaan volgen’, blikt hij vooruit. Voorlopig eerst maar even stilstaan bij het bereiken van dit gedenkwaardige moment dat met een receptie in het Jeugdhuis werd gevierd.
 FAMILIEBerichten Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.Per post of afgeven U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do: 8.00-17.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur).

 Č—ͳʹÂ?‘˜‡Â?„‡”ͳ͝;͚†ͳͳÂ?ƒƒ”–ʹͲͳ; ǤÂ‡Â”Â†Â‘Â‡Â•ÇŚÂ˜ÂƒÂ?—‹ŒÂ? ĥ‡Â?”‹ƒÂ?Â?‡ ÂƒÂ”ÂŽÂ‘Â–Â–Â‡ÇĄ Ž‘”‹•nj ƒÂ?ÇĄ–‹ŒÂ? ‹Œ„‡”–Šƒ‡Â?‘‡Ž Â?Â?‡Â?ÂƒÂ”Â‹Â‡ÇĄÂŠÂ‹ÂŒÂ•ÇĄĥ ‡––› ƒÂ?Â?›ǥ‡Ž‹Â?‡ ”ƒÂ?Œ‡†ƒÂ?;͸ǥʹʹʹ͡ƒ–™‹ŒÂ? Persoonlijk ”‹•‰‡Ž‡‰‡Â?Š‡‹†–‘–…‘Â?†‘Ž‡”‡Â?ǤǤ en ˜”‹Œ†ƒ‰ͳ͡Â?ƒƒ”–˜ƒÂ?ͳ͝ǤͲͲ–‘–ʹͲǤ;Ͳ——” betrokken ‹Â?†‡—†‡‡”Â?ÇĄ‘—Ž‡˜ƒ”†ͳͲ͝–‡ƒ–™‹ŒÂ?Ǥ ‡”‘—™†‹‡Â?•–œƒŽ‰‡Š‘—†‡Â?™‘”†‡Â?ǤǤ œƒ–‡”†ƒ‰ͳ͸Â?ƒƒ”–‘Â?ͳͲǤͲͲ——”‹Â?Â˜Â‘Â‘Â”ÇŚ Â?‘‡Â?†‡Â?‡”Â?ǤƒÂ?•Ž—‹–‡Â?†œƒŽ†‡„‡‰”ƒˆ‡Â?‹• ’Žƒƒ–•˜‹Â?†‡Â?‘Â?•–”‡‡Â?•ͳͳǤ;Ͳ——”‘’†‡ „‡‰”ƒƒˆ’Žƒƒ–•—‹Â?”—•–ƒƒÂ?†‡ƒ”Â?ŽƒƒÂ?–‡ ƒ–™‹ŒÂ?Ǥƒ†‡„‡‰”ƒˆ‡Â?‹•‹•‡”‰‡Ž‡‰‡Â?Š‡‹† –‘–…‘Â?†‘Ž‡”‡Â?‹Â?‡”Â?‡Ž‹ŒÂ?‡Â?–”—Â? Dag en nacht bereikbaar ‡–Â?Â?‡”ǥ‘‘”•–”ƒƒ–͚͜–‡ƒ–™‹ŒÂ?Ǥ Tel. 06-12091112 of 071-4012528

‡‡�„Ž‘‡�‡�Ǥ 

HEEMSKERK

INSTALLATIEBUREAU

Mijn hulp is van den Heere, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Psalm 121: 2 Intens verdrietig om haar heengaan, maar ook dankbaar voor de liefde en zorg die zij ons heeft geschonken en dat wij haar zolang in ons midden mochten hebben, geven wij kennis dat, door de Heer, na een periode van afnemende krachten en een geduldig gedragen ziekte uit ons midden is weggenomen onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder

Antje vAn Duijn -vAn Beelen Huig van duijn

op de gezegende leeftijd van 89 jaar Hans en Ineke Annie en Jan Arie en MarjaDicky en Cees Cobie en Theo

11 maart 2013 Verzorgingshuis Duinrand Correspondentieadres: H. van Duijn, Nassaudreef 80, 2225 AP Katwijk. Er is gelegenheid tot condoleren op vrijdag 15 maart van 19.00 - 20.00 uur in de aula van verzorgingshuis Duinrand, ingang hoek Groen van Prinstererweg, Nolensstraat te Katwijk aan Zee. De afscheidsdienst wordt gehouden D.V. zaterdag 16 maart om 12.00 uur in de Oranjezaal van kerkelijk centrum Het Anker, Voorstraat 74. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden om ca. 13.00 uur op begraafplaats Duinrust aan de Parklaan. Na afloop van de begrafenis is er tevens gelegenheid tot condoleren in Het Anker. Degene die geen rouwkaart ontvangen hebben vragen wij deze advertentie als zodanig te willen beschouwen.

Zaterdag 9 maart jl. bereikte ons het droevige bericht dat in de leeftijd van 59 jaar is overleden ons trouwe lid

Adri WijnAnds Adrie was reeds lange tijd ziek maar kwam nog, zolang zijn gezondheid dat toeliet, met grote regelmaat naar sportpark Nieuw Zuid voor het bezoeken van wedstrijden van Quick Boys 1 of bij de teams van zijn zoons In het verleden kon altijd op Adri worden gerekend als trouw chauffeur tijdens de uitwedstrijden voor de teams waarin zijn zoons uitkwamen. Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel kracht en sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies. Bestuur K.v.v. Quick Boys Bestuur Business Club Bestuur Supportersvereniging‘…Š–—‰‡‡Â?’‡”•‘‘Â?Ž‹ŒÂ?‡—‹–Â?‘†‹‰‹Â?‰ Š‡„„‡Â?‘Â?–˜ƒÂ?‰‡Â?ÇĄ†ƒÂ?Š‘’‡Â?™‹Œ—–‘…Š Â?‡–†‡œ‡ƒƒÂ?Â?‘Â?†‹‰‹Â?‰–‡„‡”‡‹Â?‡Â?Ǥ  

Ǥ  Ǥ 

UITVAARTONDERNEMING

Rondom de ziekte en na het overlijden van

DC VIS & ZN

jacob messemaker

Uitvaartverzorger: Huig van Duijn

Lieve familie, (oud)collega’s, buren en bekenden. De belangstelling op welke manier dan ook betoond tijdens zijn ziekte heeft Jaap en ons gezin meer dan goed gedaan. Het medeleven na zijn overlijden in de vorm van kaarten, telefoontjes, persoonlijke bezoekjes en gebed bieden veel troost in deze verdrietige periode. Ook uw aanwezigheid tijdens de condoleance en begrafenis hebben wij zeer gewaardeerd. Onze speciale dank gaat uit naar ds. Alblas voor de geboden steun thuis en in het ziekenhuis en voor de persoonlijke wijze waarop hij de begrafenisdienst geleid heeft. In deze willen wij ook Bouwe Hoek hartelijk danken voor de respectvolle manier waarop hij zijn taak vervuld heeft.

Betrokkenheid en persoonlijke aandacht

Dag en nacht bereikbaar tel. 071 4074440 mobiel 06 12507285 uitvaart@dcvis.nl www.dcvis.nl Thuis opbaring Volledig verzorgde uitvaarten

Voor een blijvende herinnering. Een persoonlijk en passend gedenkteken. Grafstenen en urnen in natuursteen, glas, RVS en hout. Deskundig en zorgvuldig, snelle levering. Open ma. t/m za. 10-17 uur. Voorbeeldentuin 7 dagen per week vrij toegankelijk. Delfweg 34a, 2211 VM Noordwijkerhout Telefoon: 0252 418912 E-mail: info@memorienatuursteen.nl www.about.me/memorienatuursteen

Uw adviseur Henri van Hardeveld

Vragen over spraak en taal?

GRATIS INLOOPSPREEKUUR Samen met u zoeken naar een persoonlijke invulling van het afscheid.

Iedere vrijdag van 11.00-12.00 uur Logopediepraktijk katwijk

Opbaren in familiekamer is mogelijk. Dag en nacht bereikbaar 071 - 4018970 / 06 - 571 445 54 Marinus Poststraat 17, 2235 XA Valkenburg

www.nandemooij.nl

Regiodealer van Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg en Oegstgeest. Met een eigen 24uurs-servicedienst.

Mies Schoneveld

uitvaartbegeleiding J. van der Vegtstraat 63, 2225 TR Katwijk

’Met aandacht voor details’ Betrokken - Meelevend - Zorgvuldig

met een eigen sleutel toegang wanneer U dat wenst

071-4018779 (24 uur bereikbaar) www.miesschoneveld.nl

Kantoor: Hartweg 33, 2221 PV Katwijk

Mede namens mijn kinderen en kleinkinderen, Dina Messemaker-v.d. Niet

In samenwerking met Jacoline Imthorn

Bloemenlaan 9, 2235 EM Valkenburg (ZH) Telefoon 071 401 66 65 • Fax 071 401 69 42 E-mail: info@heemskerkinstallatie.com Lid van de VNI en BZE

Opbaren mogelijk in familiekamer

– Dankbetuiging –

uitvaartbegeleiding

Het ultieme warmwatercomfort van TopLine AquaPower HR-ketels. NĂş bij:

Voorstraat 96a, 2225 ET Katwijk aan Zee E-mail: info@theovanderplas.nl www.theovanderplas.nlNan de Mooij

AquaPower van Nefit: Het ultieme warmwatercomfort De hoogwaardige kwaliteit van de Nefit TopLine AquaPower HR-ketel garandeert het ultieme warmwatercomfort. Deze innovatieve combi-ketel heeft een voorraad warmwater die met ongekende kracht wordt bijgevuld. Overal in huis direct warm water, en als u wilt overal tegelijk! Vraag ons naar de brochure.

Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´Ě´

(zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Klein- en achterkleinkinderen

ʹ͚͚

Nefit houdt Nederland war m

ƒÂ?Â?„ƒƒ”˜‘‘”ƒŽŽ‡•™ƒ–Š‹Œ‹Â?œ‹ŒÂ?Ž‡˜‡Â? ˜‘‘”‘Â?•Š‡‡ˆ–„‡–‡Â?‡Â?†ǥÂ?ƒƒ”‘‘Â?‹Â?–‡Â?• ˜‡”†”‹‡–‹‰‘Â?Š‡–Â˜Â‡Â”ÂŽÂ‹Â‡Â•ÇĄ‰‡˜‡Â?™‹Œ— Â?‡Â?Â?‹•†ƒ–†‘‘” Ԡ‹•–Š—‹•‰‡ŠƒƒŽ†‹ŒÂ? Â?‘‡‰‡•–”‡†‡Â?Â?‹Â?†ǥÂ?‹ŒÂ?‰‡Ž‹‡ˆ†‡Â?ƒÂ?ÇĄ ‘Â?œ‡‘Â?˜‡”‰‡–‡Ž‹ŒÂ?‡ǥœ‘”‰œƒÂ?‡˜ƒ†‡”‡Â?‘’ƒ 

Per e-mail Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. De Katwijksche Post. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF).

weduwe van

   ÇĄ     

Schaepmanstraat 101 - Katwijk Tel. (071) 4033064 - Internet: www.logopedist.nu

Geen wachtlijst Voor de behandeling van lage rugklachten, bekken­ instabiliteit, nek­/schouderklachten, knieklachten, sportblessures, spanningsklachten etc. Specialist in de behandeling van de ziekte van Parkinson. Bel voor een afspraak: 071 3411692 Commandeurslaan 21, 2223 AW Katwijk Biedt ook manueel therapie & FysioSport. Voor meer info: www.fysiotherapiekatwijkaanderijn.nl


nieuws

DE KATWIJKSCHE POST

Donderdag 14 maart 2013

11

Handboek aanpak grote projecten Het ’Handboek aanpak grote projecten’ laat nog even op zich wachten. Een raadsvoorstel daarover zal in november of december dit jaar aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders (b&w) in een brief aan de raad.

Met het eerste punt is de gemeentelijke organisatie al druk bezig, stelt het college. ’Er zijn diverse verbetertrajecten opgestart die min of meer tegelijkertijd lopen.’ Zo is er sinds dit jaar een aparte afdeling Projecten die verantwoordelijk is voor de uitvoering en aansturing van projecten. Daarnaast wordt gewerkt aan kortere ’bedrijfsvoeringsprocessen’. ’Door minder processtappen neemt de kans op fouten af en komt informatie sneller beschikbaar.’ Het college wil de organisatie de tijd geven die verbetertrajecten verder te ontwikkelen en in te voeren, zodat dat kan worden meegenomen in een handboek. ’Wij voorzien dat een voorstel dan in november of december aan uw raad kan worden voorgelegd.’

Renovatie brug Biltlaan Vanaf maandag 18 maart wordt gestart met diverse werkzaamheden bij de brug. Indien het noodzakelijk is worden het fiets- en voetpad onder de brug door afgezet. Eén pad is altijd open, zodat deze als alternatief kan worden gebruikt. De bushalte op de Biltlaan bij de brug is bereikbaar vanaf het voetpad. Het autoverkeer op de brug ondervindt beperkte hinder van de werkzaamheden, de doorgang is niet gestremd. Afronding: april 2013.

Rubriek In Nielsgierig observeert Niels Appelo zijn dorp Katwijk, de rest van Nederland en de wereld. Hij verwondert en verbaast zich, is nieuwsgierig naar van alles en nog wat en vraagt zich af. Deze week Extreem positieve affirmatie Waarom? Omdat het niet alleen maar kommer en kwel is in Katwijk En? Realistisch de mondhoeken omhoog! Niels op twitter: @NielsAppelo

Foto: pr

De gemeenteraad vroeg onlangs om een dergelijk handboek naar aanleiding van de kostenoverschrijding bij het project De Coligny. Het college ging akkoord. In de brief aan de raad constateren b&w, dat de conclusies en aanbevelingen zijn terug te brengen tot het verbeteren van de interne processen en het vastleggen van kaders over informatievoorziening.

Vorig jaar gingen raadsleden en anderen aan de slag bij de YMCA in het Jeugdhuis aan de Voorstraat.

Katwijk steekt handen uit de mouwen met NL Doet In Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg worden vrijdag 15 en zaterdag 16 maart allerlei klussen gedaan in het kader van NL Doet. De landelijke vrijwilligersactie waar ook Koningin Beatrix, Kroonprins Willem-Alexander en Prinses Maxima de handen uit de mouwen steken en zich vrijwillig inzetten. Op dit moment worden er nog 35 klussers gezocht om alle klussen in Katwijk uit te kunnen voeren. Op vrijdag 15 maart kan de Christelijke Opleidingschool aan de Parklaan, nog mensen gebruiken

om het speelplein op te knappen. Op zaterdag 16 maart zijn er nog mensen welkom bij: De Wilbert: hier worden professionals gezocht die willen helpen bij de wellnessdag voor de bewoners; Korfbalvereniging Madjoe: zij wil graag haar kleedkamers oppimpen; Buurtvereniging Irissenstraat: wil een speelplein opknappen zodat kinderen er weer veilig kunnen spelen; de nieuwe Stichting Asareel wil haar ruimte opknappen, zodat er een thuishonk voor jongeren kan komen. De klussen bij Topaz Overduin, Stichting Het Lichtpunt, Stichting de Brug, het Zeehospitium, de

Duinrand, Stichting Groepshuizen, de Katwijkse Zeeverkenners, Stichting Vrolijkheid, ’s Heeren Loo en Hospice Katwijk zijn zo goed als vol. Wie steken er dit jaar de handen uit de mouwen? De Lionsclub Rijnsburg Valkenburg, leerlingen van het Andreas College, Wellant College en het ID college, Factor Welzijn, medewerkers van de Rabobank Katwijk, leden van de Wijkraad Rijnsburg, WMO adviesraad, raadsleden van CDA, PvdA en VVD en leden van de Rotaryclub en nog vele andere inwoners van onze gemeente. Zij gaan er weer enthousiast tegenaan, gestimuleerd door het succes en het plezier van vorig jaar. Ook enkele wethouders zijn van de partij.

Er schijnt er een in de voetsporen van Jamie Oliver te treden. Er zijn al heel wat aanmeldingen van klussers binnen gekomen maar er zijn er nog een aantal nodig. Wilt u meedoen? Kijk op de site: www. nldoet.nl en meld u aan of neem direct contact op met de organisatie bij wie u aan de slag wilt. Ook na NL DOET kunt u zich in blijven zetten als vrijwilliger. In onze gemeente zijn ontzettend veel leuke vacatures voor vrijwilligers. Kijk op de website van VIP Katwijk, www. vipkatwijk.nl, voor meer informatie over de mogelijkheden! VIP Katwijk is een onderdeel van Factor Welzijn.

Nielsgierig

E

ens per niet vastgestelde periode is het helemaal niet erg de boel even de boel te laten. Het gedoe, de toestanden en de gekte van alledag is er morgen weer. Nu is het tijd om u en de uwen in de komende drie alinea’s op te peppen. Noem het maar naïef. En dat is het ook, zal later blijken. Affirmatie is een duur woord uit de psychologie. Het betekent zoiets als ’uzelf voor de gek houden’. Als u maar lang genoeg denkt dat u de gelukkigste persoon op aarde bent, dat de zon schijnt, de kindjes lief buiten spelen, het stof in de kamer zichzelf wel opruimt, werk slechts een illusie is, geld aan een struik in de tuin groeit en dat aardappels koken het leukste is om te doen, gaat u daar vanzelf in geloven. Dat maakt uw leven een stuk aangenamer. Als we die niet aflatende stroom positieve gedachten met zijn allen volhouden, zou Katwijk er heel

anders uit zien. Een perfect dorp aan de mooiste zee en de prachtigste rivier van het voortreffelijkste land op deze eersteklas monde. Serieuze zaken nemen we nog steeds ernstig op, maar we denken allemaal hard, met onze ogen dichtgeperst, aan oplossingen. We hoeven elkaar niet de loef af te steken. Winnen en verliezen bestaan niet meer. Het draait om nuttige resultaten. Dat betekent namelijk zo weinig mogelijk frictie en dissonantie en daar zijn we allemaal bij gebaat. Iedereen is besmet met het positieveaffirmatievirus en treedt elkaar tegemoet met een glimlach en uitgestoken hand. Zie dan wat er gebeurt met de Westerbaan, de cultuurpodia, of de bibliotheek. Het optimisme zegeviert en het egoïsme sneuvelt. Hondenpoep op kinderspeelplaatsen? Welnee! De hondeigenaren weten zelf ook wel dat ze dat moeten opruimen. Zij

affirmeren namelijk ook een schone straat. De zuipende en overlast veroorzakende jongeren? Ben je gek!? Die weten zelf ook wel dat ze geen bushokjes of elkaar de vernieling in moeten helpen. Zij affirmeren namelijk ook een gezellig samenzijn en gezondheid. Parkeerboete van een GOA achter de ruitenwisser? Doe even normaal! Iedereen die zijn auto parkeert weet dat hij daarvoor op sommige plekken voor moet betalen. Autobestuurders affirmeren namelijk ook dat sommige regels nu eenmaal bestaan. GOA’s affirmeren empathische handhaving. Et voilà! Oké, terug naar de realiteit. Daar waar het tussen het lachen door een stuk ingewikkelder en interessanter is. Daar waar tussen het lachen door mensen bewegen uit egoïsme en winstbejag. Daar waar tussen het lachen door

niet iedereen het klakkeloos met elkaar eens is en daar waar tussen het lachen door verschillen in opvattingen over de toekomst van Katwijk bestaan. Daar waar tussen het lachen door belangen verstrengelen of juist lijnrecht tegenover elkaar staan. Daar waar tussen het lachen door men heftig discussieert over welke oplossing de beste is voor een probleem. Daar waar tussen het lachen door anderen deze processen uitleggen en controleren. Daar waar tussen het lachen door natte en droge oren gewassen worden.


2E PAASDAG OPEN!

Greeploos design

Incl. 5 Miele apparaten Composiet werkblad

150 cm laden

€ 9.700,-

Hoogglans front

Verkrijgbaar met grepen, in 24 verschillende kleuren!

O D N A R G J I B E I T C A E MIEL Inclusief: 5 Miele top apparaten: combimagnetron, gaskookplaat, afzuigkap, koelkast en vaatwasser.

VOOR RENOVATIE VAN UW KEUKEN OF BADKAMER BENT U BIJ GRANDO AAN HET JUISTE ADRES!

€ 5.950,-

Ceti

Een relaxruimte in uw eigen huis, wat wilt u nog meer. Inclusief: inbouwkranen, radiator, spiegel met verlichting, regendouche, bad, douchedeur, badmeubel met opzetkommen.

Grando Hazerswoude-dorp Frankrijklaan 4, 2391 PX, tel.: 0172 - 236323. Ma t/m zat. open, zo. gesloten. 2e paasdag open 10:00-17:00 uur.

grando.nl

Grando. Koken. Baden. Genieten. Voor exclusieve acties vind ons ook op Facebook!

Technisch Specialist A Noordwijk, 36 uur

Ben jij een technisch, bouwkundige duizendpoot met overzicht? Kun je praktische vraagstukken terugbrengen tot een gedegen advies? Ga jij uitdagingen niet uit de weg? En spreekt werken bij een landelijke zorginstelling je aan? Wij zijn op zoek naar een ervaren technisch specialist met brede technische kennis, creativiteit en gevoel voor kwaliteit!

Paauw & van Egmond BV is groothandel in bloemen & planten en koopt iedere dag alle producten via haar eigen unieke Veilcentrum in op de drie belangrijkste bloemenveilingen van Nederland; FloraHolland Aalsmeer, FloraHolland Rijnsburg en FloraHolland Naaldwijk. Graag willen wij ons inkoopteam uitbreiden en zijn daarom per direct op zoek naar een:

Enthousiaste Inkoper

Enthousiast? Kijk op werkenbijsheerenloo.nl, vacaturenummer V13.0124 of bel voor meer informatie met Roxani Karantzounis, Locatiemanager, tel. 06-52568977.

Fulltime

Functieomschrijving Als inkoper bloemen ben je verantwoordelijk voor het inkopen van bloemen voor onze klanten en onze Cash & Carry. Samen met ons inkoopteam verzorg je het totale assortiment snijbloemen en waarborg je onze kwaliteit en dienstverlening. Profiel - Je beschikt over genoeg en relevante werkervaring als inkoper - Je bent flexibel en dient zelfstandig en in teamverband te kunnen werken - Je beschikt over rijbewijs B - Je hebt goede communicatieve vaardigheden en commercieel inzicht Overige informatie Wij bieden een passend salaris met een pensioenregeling.

Algemeen medewerker Functieomschrijving: je bent inzetbaar op de verschillende afdelingen van Paauw & van Egmond. De werkzaamheden omvatten het inpakken, verdelen en zonodig transporteren van onze producten. Je bent flexibel inzetbaar en met wisselend werk heb je geen moeite. Profiel - Je beschikt over relevante werkervaring in de bloemenbranche - Bezit van rijbewijs CE is een pre - Je bent flexibel en dient zelfstandig en in teamverband te kunnen werken Reageren Heb je belangstelling, stuur dan je CV en motivatie naar jack@paauwenvanegmond.nl Voor vragen kun je contact opnemen met J. van der Gugten, tel. 071-4090010.

Zorggroep

LUNCHEN BIJ HOTEL NOORDZEE LUNCHTOPPER: drie kleine focaccia’s met carpaccio, Noorse gerookte zalm en huisgemaakte tonijnsalade en een klein kopje soep naar keuze voor

LADIES NIGHT! v.a. 17.00 uur

Iedere donderdag - bij reservering vooraf - zijn de feestelijke prosecco en de koffie ná voor onze rekening.

12,50

Iedere dag open v.a. 12.00 uur

Hotel Noordzee Boulevard 72 2225 AG 0714015742 www.hotelnoordzee.nl


cultuur

DE KATWIJKSCHE POST

donderdag 14 maart 2013

13

Familiekoor Ichthus voert ’het Nieuw Jeruzalem’ uit

Op vrijdag 26 april gaat de feest week van start met de coverband ’Tot Laterz’. Tot Laterz speelt steengoede covers van soul tot rock, van disco tot pop. Daarna zal de bekende live band Memphis Maniacs optreden zij spelen hits uit uiteenlopende genres, samengevat een spektakel met een dansvloer die je doet happen naar adem... Op zaterdag 27 april treedt de energievolle band ’jeWelste’ op met nummers van de jaren 70 tot nu. Zij speelden onder andere in het voorprogramma van Guus Meeuwis. Met een overweldigende show zullen zij een topfeest neerzetten. Ook is er de bekende Kattukse Nach op maandag 29 april, waar beginnende bands zich voor op kunnen geven om via een poll een plek te veroveren op het podium en zo voor een groot publiek te kunnen spelen.

Kinderconcert

Op zaterdag 27 april om 16.00 treden Elly en Rikkert op in het Huis van Oranje met een Kinderconcert, liedjesfeest! Wie kent de liedjes niet van Elly en Rikkert, zoals de kaugomballenboom. Het kinderconcert is voor kinderen vanaf 4 jaar. Houdt de site in de gaten wanneer de kaartverkoop start. De kaarten kosten 5 euro. Voor meer info, check dan: www. huis-van-oranje.nl.

Moord in Tripodia Het Thriller Theater speelt vrijdag 15 maart deel 2 van de Hitchcock trilogie ’Dial M for murder’ in TriPodia Katwijk. Met Peter Tuinman, Genio de Groot en Brigitte Heitzer. De voorstelling begin om 20.15 uur. Entreeprijs € 24,25. Meer info: 0714025224. TriPodia is gelegen aan het Hoornesplein 155 te Katwijk. Méér informatie: www.tripodia.nl.

Disco Party uitverkocht Het nieuwe initiatief om in Katwijk een disco party voor 30 plus te organiseren is zeer enthousiast ontvangen. De disco party op zaterdag 16 maart in Huys Te Britten was al snel uitverkocht. Een herkansing is mogelijk, want er staan nog twee of drie avonden dit jaar op het programma.

Componist Johan Bredewout heeft met deze compositie een meesterwerk afgeleverd. Zijn teksten zullen u meevoeren langs een prachtig visioen van Johannes, naar de Glazen zee en de bruiloft van het Lam. Op indrukwekkende wijze wordt de dag des oordeels bezongen om u als luisteraar vervolgens mee te nemen naar een stad waar op gehoopt en gewacht wordt, het Nieuw Jeruzalem! Het muziekstuk is door de componist in een prachtige muzikale omlijsting gegoten. Het stuk zal opgeluisterd worden met orgel, vleugel, fluit, koperblazers en slagwerk. Het is absoluut de moeite waard om het familiekoor na te reizen naar Hilversum voor een prachtige muzikale avond. De componist van dit stuk zal deze avond zelf achter de vleugel plaats nemen. De algehele leiding ligt in handen van de dirigent Jan Verhoef. Verder zullen andere bekende mu-

Het familiekoor uit Katwijk zingt in de Hilversumse Pniëlkerk.

sici hun medewerking aan dit prachtige muziekstuk verlenen te weten; André van Vliet – orgel, Arjan & Edith Post – trompet, Koperen-

semble Imperial Brass, Elsemarieke den Hartogh – fluit, Hendrie Westra – slagwerk, Inge Post – declamatie. Zaterdag 16 maart, aanvang 20.00

uur in de Pniëlkerk aan de Van Ghentlaan 47-49 te Hilversum. Entree € 10,00. Kaarten zijn te bestellen via info@familiekoorichthus.nl.

Passie-en Paasconcert door Immanuëlkoor Het Chr. Gemengd Koor Immanuël uit Katwijk brengt vrijdag 22 maart gedeelten uit het Paasevangelie ten gehore in de Triumfatorkerk in Katwijk. Met medewerking van diverse musici ten gehore. Uit de Passie-cantate van de componist Johan Bredewout worden een groot aantal liederen door koor en musici uitgevoerd waaronder het indrukwekkende gedeelte over Gethsemane en het verraad door een van Jezus discipelen. Dit oratorium is geheel op het evangelie van Marcus gebaseerd en vertelt het verhaal van Jezus’ lijden, sterven en opstanding. De Nederlandse teksten en de muziek zijn zeer toegankelijk. Het is een boodschap van overwinning op het kwaad en van hoop op een glorieuze toekomst. De liederen volgen het paasverhaal en de melodieën zijn traditioneel, maar er zitten ook nieuwe bij. Dit evangelie is kort en bondig. Het lijkt wel of de schrijver haast heeft. Zo wordt de lezer gegrepen door de ernst en betekenis van dit gebeuren en bovenal door de grenzeloze lief-

de van Jezus voor zijn volgelingen, de mensenmassa en zelfs voor zijn grootste vijanden. Door het gebruik van een beamerpresentatie zullen deze liederen nog toegankelijker worden. Het koor wordt ondersteund door landelijk bekende topmusici: Kees de Bruin (orgel), Jan Lenselink (piano), Severin van Dijk (fluit) en Natasja van Doesburg (viool). Uiteraard is er ook met gemeentelijke samenzang rekening gehouden. De algehele muzikale leiding berust bij de deskundige dirigent Peter Burger uit Waddinxveen. Het concert begint om 20.00 uur en de deur van de kerk is open vanaf 19.30 uur. De toegangsprijs bedraagt € 12,50 en kinderen tot en met 14 jaar gratis. Toegangskaarten zijn te verkrijgen bij de koorleden en bij de ingang van de kerk en bovendien bij de volgende verkoopadressen in Katwijk. Agatha Dameskleding (Noordeinde 34), Firstman Schuitemaker (Princestraat 22) en Christelijke Boek- & Muziekhandel Het Baken (Secr. Varkevisserstraat 37) in Katwijk.

Katwijkse band speelt in Musicon De Katwijkse blues coverband A.J. and the Wildgrooves speelt zaterdag 16 maart in de voorronde van het tiende seizoen van de grootste bandcompetitie ’The Clash of the Cover Bands, The BENELUX Edition 2013/2014’. Vier bands gaan ieder met een 45 minuten durende set de muzikale strijd met elkaar aan voor een plaats in de regionale finalerondes en worden in twee categorieën be-

oordeeld: door de vakjury en door het publiek. In beide categorieën plaatsen de winnaars zich direct voor de regionale finalerondes. De voorronde wordt gehouden in Musicon, Soestdijksekade 345 in Den Haag. Deur open 20.00 uur, programma begint om 21.00 uur. Cover- of tributebands kunnen zich opgeven voor deze tiende editie via www.theclashofthecoverbands. com.

Foto: pr

De voorbereidingen van het Huis van Oranje, het muziekpodium tijdens de Katwijkse Koninginnedagweek, zijn al weer in volle gang en ook het programma is inmiddels al bekend.

Foto: pr

Programma Huis van Oranje

Familiekoor Ichthus uit Katwijk voert zaterdag 16 maart samen met het Holland Concert Choir het muziekstuk ’Het Nieuw Jeruzalem’ uit in Hilversum. Het is een prachtig en indrukwekkend muziekstuk, gebaseerd op de openbaringen aan de apostel Johannes.

Scratchdag Zingen is gezond Voor de mensen die zich hadden opgegeven om een dag te zingen, was er afgelopen zaterdag een warm welkom in het Katwijkse Huys te Britten. Zingen in ontspannen sfeer is het doel, want zingen is gezond. Voor deze tweede scratchdag ’Zingen is Gezond!’ hadden zich 80 mensen aangemeld. Door Elly Krabbendam

De dag begint met hartelijke ontmoetingen met mensen die elkaar al kennen. Maar ook zijn er mensen die er voor het eerst zijn en sommigen kijken een beetje gereserveerd: wat kan ik hier verwachten? Dat wordt al gauw duidelijk als Sarah Marianne den Hollander het programma opent met stemvorming en expressie, een manier om je stem op te warmen en in te zingen, die bij veel koren niet gangbaar is. Het is ook niet in een paar woorden te zeggen: je moet het ervaren door er aan mee te doen. Dirigente en zangpedagoge Wieke Ubels leert in rap tempo een varia-

tie aan liederen aan: ontroerend, grappig, spannend, vrolijk, serieus; ze wisselen elkaar af. Met al haar enthousiasme laat zij ons hard werken en veel lachen. Dat leidt tot resultaten: ’Ik wist niet dat ik dit zo leuk zou vinden’ zegt er één. ’Ik had nooit gedacht dat we dat zouden kunnen’ is de reactie van een ander. Peter Bontje verschaft veel ’vrolijke noten’ door dit alles op zijn eigen onnavolgbare manier te begeleiden. Hij ondersteunt en verfraait het gezang met zijn instrumentarium. Om vier uur ’s middags komt het publiek binnen om het resultaat van de scratchdag te beluisteren. En dat niet alleen, ze worden ook af en toe uitgenodigd om mee te doen. Ze horen de liederen, ze krijgen een klankbad en een luisteroefening. De opbrengst van deze dag is voor het ’Zingen voor je Leven Koor’ voor deze regio, een koor voor mensen die geconfronteerd zijn met kanker. De positieve energie van zang en muziek werd ook deze dag ervaren: Zingen is gezond.


natuur

DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 14 maart 2013

15

In het vroege voorjaar vliegen vogels honderden of soms wel duizenden kilometers vanuit hun overwinteringsgebieden om hier te broeden. Het broedseizoen duurt in principe van 15 maart tot 15 augustus. Dat vraagt om enige rust in de duinen. Naast de dieren die druk bezig zijn met hun nageslacht is dit ook de tijd om een heerlijke wandeling te maken in de prachtige natuurgebieden die Nederland rijk is. Om de vogels (zoals de roodborsttapuit op de foto) rust te bieden en ongestoord te laten broeden, vraagt Staatsbosbeheer om de regels voor honden in natuurgebieden na te leven. Als uw hond los mag, dient u uw hond wel ten alle tijden onder controle en in het zicht te houden. Honden snuffelen graag bij de grond om geuren op te sporen, dat is hun natuur. Zij zullen vogelnesten opsporen en verstoren of zelfs opeten als u ze niet bij u houdt. Ook klein wild heeft baat bij een rustige periode wanneer hun kleintjes net zijn geboren. Uw hond mag de vogels en klein wild niet verstoren. In de komende periode zullen we daar ook extra op toezien. Wij vragen om uw begrip en medewerking. Beleef de lente Nieuwsgierig naar wat er zich in vogelnesten afspeelt? Ook dit jaar kunt u op de websites als www. volgdevos.nl en www.beleefdelente.nl meekijken in de levens van vossen en vogels van divers pluimage. Vogelbescherming en Staatsbosbeheer hebben namelijk door heel Nederland webcams geplaatst bij nesten.

Foto: pr

Rust in kraamtijd vogels in duin

Op zondag 17 maart om 10.00 uur

Grote grazer safari op Lentevreugd Vrijwilligers van Staatsbosbeheer geven zondag 17 maart om 10.00 uur weer een rondleiding op Lentevreugd. op de. De gidsen vertellen allerlei wetenswaardigs over de ruim 40 Schotse Hooglanders en 15

Koniks (Pools voor klein paard) die het terrein begrazen, en over de flora en fauna in het terrein. Start: ingang Lentevreugd aan de Katwijkseweg bij de rotonde tegenover het golfterrein in Wassenaar

naast het bloembollenbedrijf van de fa. Overdevest. De wandeling duurt ongeveer 2 uur. De kosten bedragen € 5,00 voor volwassenen en € 2,50 voor kinderen. Dringend verzoek om met gepast geld te betalen.

Aanmelden via hollandsduin@ staatsbosbeheer.nl uiterlijk tot en met donderdag 14 maart. Geen internet? Dan kunt u zich aanmelden op 071 5172832.

Boomfeestdag met Koningslinde

Foto: pr

De Nationale Boomfeestdag op woensdag 20 maart krijgt een koninklijk tintje. Ter gelegenheid van de komende troonswisseling wordt, net als in andere gemeenten, een Koningslinde geplaatst.

Rubriek Oud Valkenburger Martin de Boer publiceerde drie jaar geleden een naslagwerk met de titel ’Vreemde vogels op Valkenburg’. In de titel staat het woord vogel voor de vliegtuigen en helikopters die het vliegveld om wat voor reden ook aandeden. In deze serie heeft het woord vogel betrekking op een of meerdere personen. Zie http://nl-nl.facebook. com/pages/Vreemde-Vogels-opValkenburg voor eerder gepubliceerde columns. Reacties: martin_falcon@hotmail.com.

Dat gebeurt om 10.15 uur in de tuin van het gemeentehuis door kinderen uit groep 4b van De Duinroos.

Wethouder Thijs Udo en wijkregisseur André Veenstra zijn hierbij aanwezig. Sinds het ontstaan van het Nederlandse Koningshuis is het een mooie en lange traditie om bij iedere abdicatie een zogenoemde Koningslinde te planten, meestal met een sierhek eromheen. Ook elders in Katwijk worden er bomen geplant. In de middenberm van de Kleipettenlaan in Rijnsburg

worden 14 bomen geplant door kinderen uit groep 6 van De Wegwijzer. Wijkregisseur Ton den Butter is hierbij aanwezig. Op het Cleijn Duinplein worden 17 bomen geplant door kinderen uit groep 6 van De Sjaloomschool. Wijkregisseur Richard Onstenk is hierbij aanwezig. Sinds 1957 planten ruim 100.000 kinderen van basisscholen op

Boomfeestdag een boom langs straten en pleinen, in parken en bossen in Nederland. Het thema dit jaar is ’Bomen maken Gezond’. Bomen in steden en dorpen zorgen er voor dat burgers zich lichamelijk en geestelijk gezonder voelen, minder gestrest. Een groene, boomrijke leefomgeving nodigt uit tot bewegen: wandelen, fietsen, spelen.

Vreemde vogels op Valkenburg De Gaulle

N

ederland is op zaterdag 16 maart 1963 in opperste staat van paraatheid. Niet omdat de Russen op het punt staan om de aanval in te zetten, de Koude Oorlog is tenslotte nog in volle gang, maar omdat de Franse president Charles de Gaulle zo nodig een vorkje moet komen prikken ten paleize. Om de mogelijkheid, tot het plegen van een terroristische aanslag, tot het minimum te beperken worden er geen mededelingen gedaan over het programma. Tot op het laatste moment wordt de schijn opgehouden dat de lunch zal plaatsvinden op paleis Soestdijk en de president dientengevolge wellicht zal aankomen op Soesterberg. Het laten wapperen van de Koninklijke Standaard, duidend op de aanwezigheid van de koningin, is slechts een afleidings-

manoeuvre. Rond het middaguur landt het Franse presidentiële vliegtuig tot veler verrassing op Ypenburg. Na de officiële verwelkoming door de grootmeester van het huis van de koningin, de Franse ambassadeur en aartsvijand minister Luns, vertrekt het gezelschap naar Huis ten Bosch. In een gepantserde Rolls Royce verlaat De Gaulle, vergezeld door zijn echtgenote, via een zijingang de vliegbasis terwijl de stoet voorzien van een lok Rolls Royce een andere route neemt. Twee helikopters, waar de president zich pertinent in weigert te laten vervoeren, vliegen boven de colonne. Paleis Huis ten Bosch is volledig van de buitenwereld afgesloten. Belangstellenden worden op grote afstand gehouden en van de geserveerde lunch in de Witte Eetkamer kan dan ook in alle rust worden

genoten. Voor het uitbuiken, de koffie en een goeie sigaar wordt gebruik gemaakt van de Blauween Groene Kamer. Van het begin af aan is een veilige aftocht van de president de grootste zorg geweest. Het zeer geheime draaiboek voorziet in twee opties; via Ypenburg (operatie Straaljager) of via Valkenburg (operatie Eikenhout). Over de terugtocht zou op het laatste moment worden beslist maar dat van Valkenburg gebruikt gemaakt zou worden lag in de lijn der verwachting. Terwijl De Gaulle en Luns zitten te ruziepotten over een toekomstig Brits lidmaatschap van de EEG vliegen de twee Franse vliegtuigen “onopvallend” van Ypenburg naar Valkenburg. De dames werken de laatste chocolaatjes naar binnen en de mensen van de veiligheidsdienst brengen alles in gereedheid

om de aftocht te blazen. De stoet geëscorteerd door een twintigtal motoragenten racet naar Valkenburg. Uit voorzorg wordt de rijksweg van Den Haag naar Amsterdam afgesloten en bij de Haagsche Schouw wordt de brug over de Oude Rijn geopend. Omstreeks half vier stapt De Gaulle aan boord van de gereedstaande viermotorige zilvergrijze Dc-6 (43748?). Tussen De Gaulle en Luns botert het voor geen meter dus het afscheid is kort. In het tweede vliegtuig, van het type Bretagne, stappen begeleiders en veiligheidsmensen. Op het vliegkamp wordt collectief een zucht van verlichting geslaakt als de vliegtuigen onderweg naar Parijs zijn. Het bezoek van nog geen vier uur is zonder incidenten verlopen en de jakhals heeft het nakijken.


16

nieuws

DE KATWIJKSCHE POST

donderdag 14 maart 2013

Comité Open Westerbaan: ’Stoppen met loopgravenoorlog’

De gemeente en Het Raamwerk organiseren op dinsdag 26 maart van 19.30 tot 21.00 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis in Katwijk een informatieavond over de uitwerking van fase 2 van het Zeehospitiumterrein. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Naar aanleiding van bezwaren van omwonenden op het eerdere plan is een nieuwe uitwerking gemaakt. Op 5 maart is het college van burgemeester en wethouders akkoord gegaan met deze uitwerking . In dit nieuwe plan wordt zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan de bezwaren van omwonenden, en is ook gekeken naar de vraag uit de markt. Een aantal deelgebieden wijken af van het masterplan, omdat op deze manier voor de huidige markt afzetbare woningen kunnen worden gerealiseerd. Voordat de gemeenteraad de plannen behandelt, worden de omwonenden tijdens een informatieavond geïnformeerd.

’De uitspraak van de Raad van State heeft het hele Westerbaanproces weer in een nieuwe impasse gebracht, de zoveelste. De mensen, inclusief wij als comité, worden er moe van, want we zijn eigenlijk weer terug bij af’, verzucht Zanderijbewoner Berend Oudshoorn namens het Comité Open Westerbaan naar aanleiding van de commotie die is ontstaan over de uitspraak van de Raad van State.

CDA Katwijk houdt op woensdag 20 maart een bijeenkomst voor vrijwilligers. Deze wordt gehouden in De Roskam aan de Turfmarkt 2, Katwijk aan den Rijn, en begint om 19.45 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. Dit voorjaar behandelt de gemeenteraad de nieuwe Nota Vrijwilligersbeleid. In Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg zijn veel vrijwilligers actief. Het CDA Katwijk heeft grote waardering voor hun inzet en wil hen graag betrekken bij het nieuwe vrijwilligersbeleid. U bent van harte welkom op 20 maart! Aanmelden kan per e-mail: weegink@ziggo.nl.

Werk in uitvoering Rijnsoever Noord fase 1 + 2B2: woonrijp maken. Afronding: rond bouwvakvakantie juli 2013. Vervangen bomen Hercules. De bomen in de Hercules in de trottoirs voor huisnummers 10 t/m 20 en 49 t/m 77 zijn gekapt. Het voetpad is opgebroken (ten behoeve van het aanbrengen van bodemverbetering voor de nieuwe bomen) en nieuwe bomen worden geplant. Ter plaatse van de werkzaamheden is het niet altijd mogelijk auto’s te parkeren. De verkeers-hinder is minimaal. Planning: deze week gereed. Reconstructie Brouwerstraat. De herinrichting van de Brouwerstraat is gestart. De werkzaamheden duren tot circa eind juli 2013 en worden uitgevoerd in drie fases. Het doorgaande verkeer tussen Oegstgeest en Noordwijk wordt omgeleid over de N206. De buslijnen 20 en 21 worden gedurende de hele periode van de werkzaamheden omgeleid via de SandtlaanOegstgeesterweg. De Brouwerstraat blijft voor hulpdiensten bereikbaar. De weg van maandag tot en met vrijdag van 07.00-17.00 uur afgesloten voor verkeer. Buiten werktijden van de aannemer open voor personenautoverkeer. Tijdelijke verkeerslichten tregelen de verkeersstroom. Voor vrachtverkeer is het verboden gebruik te maken van deze openstelling.

Met een tunnel naar de Laan van Nieuw Zuid is volgens het comité Open Westerbaan misschien de beste oplossing zijn.

lijk ook problemen als aansluiten op de Meeuwenlaan opgelost. Via de tunnel in het duin naar de parkeerplaats in de Zeereep. Katwijk 2.0!

Er is een Crisis-en Herstelwet, waar mogelijk financieel een groot gedeelte geput uit kan worden, zodat het ook nog eens ’Scherp aan de Wind’ is, ook 2.0.’

Het comité hoopt met het voorgestelde dialoog de impasse te doorbreken. ’Want nu zijn er alleen maar verliezers: natuur en mens.’

Centrumwinkeliers en horeca:

’Onwerkbare situatie na raadsbesluit citymarketing’ De winkeliers van Winkelhart Zeezijde en gezamenlijke horecaondernemers zijn teleurgesteld over het besluit eind januari van de gemeenteraad over Citymarketing Katwijk. Dat zeggen beide verenigingen gezamenlijk in een brief aan de gemeenteraad, waarin zij hun ’zorgen en twijfels’ uitspreken. Volgens de winkeliers en horecaondernemers heeft Citymarketing Katwijk de afgelopen jaren ’matig’ gefunctioneerd. Ze waren dan ook blij met het gemeentelijk initiatief om voormalig Keukenhof-directeur Piet de Vries de levensvatbaarheid van de Katwijkse citymarketing te laten onderzoeken. ’Ons inziens heeft de heer De Vries met beperkte tijd en middelen deze opdracht op gedegen wijze aangepakt en ingevuld.’ Dat ingediende uitvoeringsplan kon ’op enkele kritiekpunten na’ op brede steun rekenen van degenen die daaraan hebben meegewerkt. Ook van het college van burgemeester en wethouders. Door het besluit van de gemeenteraad naar aanleiding van het amendement van VVD, SGP, CU en PvdA is volgens de winkeliers en horeca ’een onwerkbare situatie ontstaan’. Die partijen willen alleen een uitvoerende citymarketeer en geen bestuurder daar boven. ’In feite vragen deze vier partijen om terug te keren naar de oude organisatievorm die aangetoond niet heeft gewerkt.’ De door de Vries voorgestelde organisatiestructuur van een bestuurder-verbinder en een uitvoerende citymarketeer, heeft bij de Katwijkse ondernemers veruit de voorkeur. ’Als ondernemers zien wij daar een flinke meerwaarde ontstaan.’ Met die structuur is volgens hen ’het gevaar kleiner dat de

’eenpitter’ uit het verleden een eigen koers gaat varen of onvoldoende succesvol is door gebrek aan sturing en overleg’. Ook de 50/50-verdeling in de kosten van citymarketing door gemeente en bedrijfsleven, zoals de politieke meerderheid wil, schiet bij de ondernemers in het verkeerde keelgat. ’De ondernemers vullen via de extra heffing op de OZB-belasting met elkaar de pot van het ondernemersfonds met 300.000 euro per jaar. Daaruit worden zaken bekostigd die voor het grootste deel naadloos aansluiten op het takenpakket van Citymarketing, namelijk klimaatverbetering voor wonen, werken en recreëren’. Bovendien dragen de ondernemers zowel organisatorisch als financieel flink bij aan allerlei grote of kleine evenementen in Katwijk. ’Als al die inzet wordt gekapitaliseerd, blijkt dat de bijdrage van de gemeente zelf niet eens aan de gestelde 50/50-norm komt’, is de stellige mening van de ondernemers. De horeca- en winkeliersvereniging dringen er in hun brief aan de gemeenteraad op aan dat Citymarketing ’op de kortst mogelijke termijn vorm krijgt volgens het oorspronkelijk ingediende voorstel’. Er staat volgens de ondernemers namelijk de komende jaren veel op de agenda; ’De crisis de baas blijven, effectief inspelen op het veranderend consumentengedrag, de kustversterking inclusief parkeergarage en de betekenis daarvan voor Katwijk in de toekomst. Het beroep op de draagkracht van ondernemers is groot. Een steuntje in de rug in de vorm van goed functionerend citymarketing zal daarbij wonderen verrichten.’

Foto: CvdS

Thema-avond CDA over vrijwilligerswerk

’Onze wens is om nu alle strijdende partijen, want anders kan ik het niet noemen, eens aan tafel te krijgen. We moeten tot een constructief overleg komen, waar alle partijen aanschuiven zonder vooringenomen plannen die als matrix gebruikt worden. Laten we stoppen met de loopgravenoorlog om dit stukje duin. Het lijkt er niet meer op om een weg zo goed mogelijk voor mens en natuur te willen aanleggen maar volgens de gedachten van personen. A wil oplossing X en B wil oplossing Y. Laten we toch even bedenken dat de oplossing, zoals overal, ergens tussenin ligt. Die oplossing is misschien wel een tunnelbak of zelfs een tunnel die direct aansluit op de Laan van Nieuw Zuid. Hiermee zijn dan ge-

Foto: pr

Informatieavond over Fase 2 Zeehos

De werkzaamheden aan de Brouwerstraat zijn in volle gang en duren tot medio juli.

Brouwerstraat blijft gesloten voor verkeer

Rechter wijst verzoek ondernemers af De voorzieningenrechter van de Haagse rechtbank heeft het verzoek van ondernemers Rijnsburg-Noord om de Brouwerstraat tijdens de reconstructiewerkzaamheden open te stellen, afgewezen. Voor de ondernemers is dit een teleurstellende uitspraak, waar tegen geen hoger beroep kan worden ingesteld. Het feit dat de ondernemers door de gemeente Katwijk, op het laatste moment werden geïnformeerd, is hen in het verkeerde keelgat geschoten. Ondernemers eisten dat afsluiting in een verkeersbesluit geregeld had moeten worden. Dit bestreed de voorzieningenrechter. Reden hiervoor is dat de betreffende afsluiting niet langer dan vier maanden is.

De totale afsluiting van de Brouwerstraat tijdens werkzaamheden is nodig vanwege de veiligheid. De aannemer heeft ruimte nodig om goed te kunnen werken. Dit gebeurt in een drietal fasen. Per fase wordt steeds door verkeersmaatregelen een deel van de Brouwerstraat tijdelijk afgesloten. De overige delen blijven dan wel toegankelijk. E.e.a. is dan bereikbaar via omleidingsroutes. De totale werkzaamheden duren tot ongeveer 26 juli van dit jaar. De gemeente heeft wel een tijdelijke openstelling geregeld: buiten de werkzaamheden om (doordeweeks 17.00-7.00 uur en in het weekend) mogen personenauto’s door het werkvak rijden. Hierdoor is op deze tijdstippen minder verkeer op de omleidingsroutes, waarmee de doorstroming over het algemeen vlotter is.


katwijkers in het buitenland

donderdag 14 maart 2013

17

Foto’s:

DE KATWIJKSCHE POST

Ellen en Pieter in het land met twee gezichten.

’Victory4all geeft onderwijs aan de jongste kinderen uit de sloppenwijken.’

Overeenkomsten en verschillen tussen Jeffreys Bay en Katwijk Pieter en Ellen een jaar in Zuid-Afrika Pieter (32) en Ellen (35) de Vreugd-Guijt wonen voor een jaar in Jeffreys Bay, Zuid-Afrika. Zij werken daar voor Victory4all Projects. ’Ik ben er een van Dirk de Vreugd, de broer van de voormalig sterkste man van Katwijk, Kees de Vreugd’, vertelt Pieter. ’Mijn moeder is een Van Beelen en komt uit een echte stukadoorsfamilie. Ellen komt uit de familie Guijt. Haar oma Guijt is van het gezin Schippers, bekend van de strandtenten en eetgelegenheden. Haar moeder is een Tilburg, van de vroegere bakkerij Tilburg op de Hoogstraat.’ Door Tarinda van Duijn

E

llen groeit op in de Regulus in Rijnsoever. Pieter brengt zijn jeugd door op de Zuidstraat, al is hij vaker op de Schelpendam te vinden, waar al zijn vriendjes wonen. Op latere leeftijd zingt Ellen in het gospelkoor Salvation en ook Pieter is bij veel activiteiten van het koor aanwezig. ’Behalve bij het zingen, dat was niet echt voor mij weggelegd’, lacht hij. De twee leren elkaar kennen, de vonk slaat over en op 8 augustus 2003 trouwt het verliefde koppel. ’Het was een zonovergoten, zeer warme augustusdag’, vertelt Ellen. ’Na ons trouwen hebben we samen in de Piersonflat in Katwijk gewoond. In 2007 zijn we verhuisd naar Joghtlust in Valkenburg.’ In de zomer van 2010 gaat het stel op vakantie naar Zuid-Afrika. Daar komen ze in contact met het ontwikkelingsproject Victory4all in Jeffreys Bay. Ellen: ’De rondleiding en de indrukken lieten ons maar niet los. Een jaar later spraken we samen over de mogelijkheid terug te gaan en ons in te zetten voor het project. Na veel gesprekken met elkaar en contact met de oprichters van Victory4all, kregen we de bevestiging dat we ons een jaar lang kosteloos wilden inzetten’. Ellen krijgt onbetaald verlof van haar baan bij de Rabobank en Pieter van zijn werk op de Willem van den Bergh. Zijn baan als docent bij het Andreas College zegt hij op. Op woensdag 22 augustus 2012 vliegen de twee naar Afrika, waar ze aan de slag gaan voor het project. ’Victory4all geeft onderwijs aan de

jongste kinderen uit de sloppenwijken. Daarnaast zijn er zeven fosterhuizen – woningen waar kinderen worden opgevangen – binnen het project en een school voor verstandelijk gehandicapten. Ik houd me bezig met de administratie en Pieter werkt momenteel in het onderhoudsteam.’ De twee wonen in het plaatsje Jeffreys Bay, een toeristische stad met ongeveer 55.000 inwoners. ’Ongeveer de helft daarvan woont in de armenwijken, de townships’, vertelt Pieter. ’Maar aan de andere kant staat het dorp ook juist bekend als een paradijs, het surfersparadijs, vanwege de goede golfen.’ Volgens het stel kent hun nieuwe woonplaats twee totaal verschillende gezichten: rijk en arm. ’Als je in de sloppenwijk werkt, ben je in een totaal andere Jeffreys Bay dan wanneer je in het centrum loopt. In de sloppenwijk zijn veel mensen besmet met HIV en is misbruik, alcoholisme en geweld aan de orde van de dag. De realiteit van deze twee werelden is iets wat ons nog weleens wringt. Het zal nooit wennen.’ Ook bij de bevolking is volgens Ellen een tweedeling te zien. ’De zwarten – dat is geen scheldwoord hier – zijn vaak heel vriendelijke mensen. Ze waarderen het werk dat we doen, al zijn we soms nog wel een bedreiging voor hen. De angst dat de blanken de regie weer overnemen, zit er nog steeds in. De blanke bevolking in Zuid-Afrika is daarentegen juist gesloten en de mensen zijn erg op zichzelf.

De redactie van De Katwijksche Post is op zoek naar (voormalige) Katwijkers die in het buitenland wonen en/of werken. Kent u ook iemand in de familie, vrienden- of kennissenkring die voor deze serie in aanmerking komt en over e-mail beschikt? Laat het de redactie van De Katwijksche Post weten (071 40 916 30 of redactie@ katwijkschepost. nl).

Maar ook daar zijn gelukkig uitzonderingen op. We hebben in die korte tijd dat we hier zijn al mooie vriendschappen mogen opbouwen.’ Ondanks dat de Katwijkers op een heel ander continent zitten, zien ze nog best wat overeenkomsten tussen hun geboorteland en hun huidige woonplaats. ’Zoals de taal. Zuid-Afrikaans heeft heel wat raakvlakken met het Nederlands. We moeten nog weleens lachen om woorden als hijsbakkie (lift) kanniezinkienieboot (onderzeeër), asseblief, ek weet niet en goeiemorre.’ Ook de ligging van het dorp doet hen ook hun thuisland denken. ’Jeffreys Bay en Katwijk liggen beiden aan de kust. Op de een of andere manier zorgt dat wel degelijk voor een gevoel van ’thuis’ hier. En verder zijn er in de rijke gedeeltes, net als in Katwijk, supermarkten, koffietentjes en goede medische voorzieningen.’ Toch zijn er volgens Pieter ook een hoop verschillen tussen beide landen. ’In Katwijk speelt voetbal een grote rol, terwijl ze dat hier niet kennen. In dit land spelen ze vooral rugby en cricket. Ook worden de dagen hier anders ingevuld. Veel mensen staan om 5 uur naast hun bed en liggen er om 9 uur ’s avonds weer in. Een afspraak maken met een ZuidAfrikaan voor in de avond, dat gaat je niet lukken. We gingen een keer bij mensen op visite, die expliciet vroegen of we al om 7 uur wilden komen. Om half 9 werd er niets meer ingeschonken en was de boodschap helder: we konden vertrekken.’ Het koppel is voor een jaar vertrokken en komt tussendoor niet terug naar Nederland. Maar contact met het thuisfront hebben ze nog genoeg. Ellen: ’Vooral via de telefoon, mail, skype en Facebook. Het is tegenwoordig erg makkelijk om het lijntje kort te houden met familie, vrienden, bekenden en collega’s. Wat dat betreft zijn we

erg blij met al die mogelijkheden. En uiteraard zijn we ontzettend dankbaar en blij met alle betrokkenheid van deze mensen. Dat doet ons erg goed nu we zo ver van Katwijk vandaan zijn.’ Het echtpaar is te volgen op: http://pieterenellen.nl/ Pieter en Ellen zijn erg gehecht aan Katwijk en ze missen hun geboortedorp dan ook best wel. ’Vooral de sociale contacten. Een bakkie bij opa, op visite bij familie en afspraken met vrienden; dat kan nu allemaal niet. Maar ook de gesprekken en de lol met collega’s en leerlingen missen we enorm. Er is hier dan wel een strand, maar ook niet zoals in Katwijk. Er staat veel wind, waardoor het niet altijd even fijn is om daar te zitten. En laten we eerlijk zijn, het strand van Katwijk is het mooiste strand dat er is. Katwijk zit ook echt in ons hart en we maken weleens grappen met Zuid-Afrikaanse vrienden dat we uit “het beloofde land” komen. Het strand, de boulevard, de voetbalclubs, de kerkelijke betrokkenheid, de verenigingen en het vele vrijwilligerswerk; dat zijn echt onderdelen die Katwijk kleuren. Die wat ons betreft de identiteit van Katwijk weergeeft en waar we ook trots op zijn.’ Aankomende juli loopt het visum van Pieter en Ellen af en hopen ze weer naar Nederland terug te vliegen. ’Ellen kan gelukkig weer aan het werk bij de Rabobank en ik kan weer bij de Willem van den Bergh aan de slag. Hoe het met mijn baan bij het Andreas College zit, is nog even afwachten. Maar voorlopig zitten we nog in Zuid-Afrika, dus dat is van latere zorg. Eerst hier nog maar ons werk doen met veel passie en inzet.’


cultuur

DE KATWIJKSCHE POST

Inschrijven voor Kattukse Nach in Huis van Oranje Katwijkse bands opgelet! Jullie kunnen je vanaf nu inschrijven voor alweer op parkeerterrein Noordduinen. Drie Katwijkse bands krijgen de kans om in de zesde editie van de Kattukse Nach op maandag 29 april in het Huis Van Oranje te spelen in een volle feesttent als voorprogramma van de suprise-act. Het Huis Van Oranje geeft soloartiesten, bands met eigen werk en coverbands de kans om in de feesttent op te treden, met een potentiële capaciteit van dik 1000 mensen. Bovendien worden de artiesten flink promotioneel in het zonnetje gezet. Naast de ervaring houden de bands er dus een mooie herinnering aan over en een duwtje in de goede richting. Inschrijven kunt je nog tot en met vrijdag 22 maart door een uitgebreide mail te sturen naar info@huis-van-oranje.nl met daarin biografie, motivatie, foto en MP3’s. Uit de inzendingen maakt Kattuk.nl samen met het Huis van Oranje een selectie van maximaal 10 bands/artiesten. Vanaf 29 maart tot en met 12 april kan er op deze bands gestemd worden via een ledenpoll op de jongerenwebsite Kattuk.nl. De drie populairste bands/artiesten krijgen een plek op het podium.

Angela en de Optigan Angela Groothuizen speelt zaterdag 16 maart haar bijzondere muzikale voorstelling ’Angela en de Optigan’ in Tripodia Katwijk. Emotie en hilariteit gaan hand in hand, maar de muziek overheerst. De voorstelling begin om 20.15 uur. Entreeprijs € 21,25. De theaterkassa is geopend en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. Telefonisch reserveren is mogelijk via 4025224. Hiervoor wordt € 0,50 extra per plaatsbewijs in rekening gebracht. Meer info: www.tripodia.nl.

Puzzel In deze mengelmoes van letters zijn al de onderstaande woorden verstopt. Ze zijn te lezen van links naar rechts, van rechts naar links, van boven naar beneden of omgekeerd of schuin. Streep alle woorden door. De resterende letters vormen de oplossing van deze puzzel.

Stuur uw oplossing voor dinsdag 19 maart naar de redactie van De Katwijksche Post, postbus 3066, 2220 CB Katwijk, of per e-mail naar redactie@katwijkschepost.nl. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.

Mode Event voor goede doel Op woensdag 20 maart vindt in TriPodia het Culinair Mode Event plaats, een initiatief van Gijs de Vreugd Schoenmode, First Man Schuitemaker en Agatha Dameskleding. En dat doen ze niet alleen voor de gezelligheid… Opgewekt als altijd vertelt Gijs de Vreugd van de hoed en de rand. Door Gerlinde Vliegenthart

Gijs de Vreugd, Diederik Schuitemaker en Agaath Looy speelden al jaren met het idee om gezamenlijk eens iets leuks te organiseren voor hun doelgroep. Nu doet zich de uitgelezen mogelijkheid voor om niet alleen een gezellige avond in elkaar te draaien, maar er ook een mooi doel aan te verbinden.

Vertrek naar Albanië

’Maarten en Gerdien Blom vertrekken met hun drie kinderen naar een van de armste gebieden van Albanië om daar te helpen en een christelijke gemeente op te richten,’ vertelt Gijs. ’Ze zijn nu nog in Engeland voor taal en zendingsstudie, maar verhuizen eind maart voor zes jaar. Ze weten zich geroepen tot zending en hebben met de zendingsorganisatie GZB gekozen voor een project in Albanië.’ Natuurlijk is hier geld voor nodig; voor het gezin Blom om van te leven in Albanië, maar ook voor de projecten die ze er op willen gaan

Gijs de Vreugd vertelt enthousiast over het event én het goede doel.

pakken. ’Dankzij de enthousiaste sponsoring kunnen we er nu vanuit gaan dat de gehele opbrengst van het Culinair Mode Event ten goede komt aan de GZB, en dus aan Maarten en Gerdien.’

Culinair

Mode Event begrijpen we, maar wat gaat er voor culinairs gebeuren in TriPodia? ’Er zullen kramen zijn met kazen, broodjes en lekkere visjes! Daarnaast is er ook nog een crea-beamarkt. Tussen de drie modeshows zal gospelband Alive! van zich laten horen en wordt er een

De winnaar van de puzzel van vorige week is: G. A. van Gils, Valkenburg De waardebon van € 20,- werd beschikbaar gesteld door: Restaurant Friends, Boulevard 68, Katwijk

korte film vertoond van waar het gezin Blom nu eigenlijk heen gaat. Kortom, een gezellig samenzijn voor én door Katwijkers. Voor een goed doel. Mooi toch!’

Toegang

Culinair Mode Event, woensdag 20 maart, TriPodia, toegangskaarten á 7,50 euro (1 gratis consumptie) verkrijgbaar bij Het Baken, Gijs de Vreugd Schoenmode, First Man en Agatha Dameskleding.

Gezellige en sfeervolle dagen en een smaakvol

Spoorwegen en tijd Afdeling Rijnland van tram- en treinvriendenclub NVBS organiseert op woensdag 20 maart een avond over alles wat te maken heeft met spoorwegen en tijd. Spoorwegen en tijd zijn nauw verweven. Allereerst moeten treinen op tijd rijden. Daarnaast heeft de trein ervoor gezorgd dat het overal in Nederland dezelfde tijd werd, waardoor het bijvoorbeeld in Amsterdam niet vijf minuten later was dan in Leeuwarden. De Noordwijkse spoorweghistori4 letters BALI CUBA ELBA JAVA NIAS

IBIZA MALTA TEXEL TIMOR

2008

Voor meer info, surf naar www. maartenengerdien.nl.

RHODOS SOEMBA TAHITI THOLEN

7 letters 6 letters BERMUDA AZOREN CELEBES BORNEO 5 letters CORSICA CEYLON AMBON Geopend maandag t/m zondag FORMOSA FLORES ARUBA 10.00-24.00 MADOERA GOEREE BANDA OKINAWA LOMBOK CORFU d Altij SICILIE NASSAU FIDJI

! gezellig

Vertrouwde lunch & dinergerechten (in sfeervolle ambiance) en natuurlijk voor een gezellig drankje...

SUMATRA TERNATE 8 letters ALCANTRAZ ANTILLEN BARBADOS FALKLAND HEBRIDEN MOLUKKEN SARDINIE SOEMBAWA TASMANIE

Verkrijgbaar bij:

’Uit-De-KunstBus’ rijdt naar Amsterdam De ’Uit- De-Kunst-Bus’ van K&O biedt keer een cultureel bezoek aan Amsterdam met een bezoek met inleiding aan het Anne Frankhuis, gevolgd door een rondleiding door het paleis op de Dam. Het aantal deelnemers voor deze bijzondere excursie is beperkt (35 personen), dus is snel aanmelden noodzakelijk via www. kenokatwijk.nl of het kantoor: Sluisweg 16, op werkdagen geopend van 9.00-12.00 uur, telefoon 4016400. Kosten : € 47,- (€ 37,- met museumjaarkaart). De prijs is inclusief entree, bus, rondleiding van anderhalf uur in het Paleis en een introductie in het Achterhuis van Anne Frank. De bus vertrekt rond 9.30 uur uit Katwijk. Rond 11.00 uur start het inleidende programma in het Anne Frankhuis voor een inleidend programma. U krijgt onder meer een inleiding op de onderduikgeschiedenis van de familie Frank, uitleg over het museum en een korte toelichting op de activiteiten van de Anne Frank Stichting. Om 14.00 uur start historica Carien Kanters de rondleiding in het Paleis op de Dam. Het is de laatste rondleiding voor de inhuldiging van Willem Alexander. Het paleis gaat op 7 april dicht voor het publiek om alles voor te bereiden op deze bijzonder dag. Het Paleis op de Dam, het officiële ontvangstpaleis van de koningin, is één van de beroemdste gebouwen van Nederland.

I Love Frizzz #3 in Scum

cus Jan Oostingh brengt op de Jongerencentrum Scum organiNVBS-avond de diverse aspecten seert op zaterdag 30 maart de derde van treinen en tijd in beeld: kalen- editie van ’I Love Frizzz’ voor jongeders, klokkijken op stations, klok- ren van 12 tot en met 16 jaar. Op het Geopend woensdag t/mdezondag vastheid en impressies langs lijn. vorige ’I Love Frizzz’ feest waren rond de 200 bezoekers. Ook tijdens 12.00-24.00 De bijeenkomst 20 maart is de derde editie zullen allerlei mu(maandag envan dinsdag gesloten) voor iedereen toegankelijk en ziekstijlen gedraaid worden door s de dj’s, van Top40 tot Dirty House wordt gehouden M dagAlettahof, ‘s inidde Aletta Jacobsplantsoen 97?in Voor- en van Hardstyle tot Feestmuziek. inerenuur. Bijdra- De line-up voor dit jongereneveneschoten. Aanvangd20.00 ge in de kosten: € 2,50 voor tea NVBS-leLunch, diner & high vanaf ment is inmiddels bekend en bestaat uit de jonge Katwijkse dj Elecden en € 3,50 voor niet-leden. 12.00 kunt u al van onze tric, dj Mystica, dj Marcel Vooijs en Meer informatie op www.nvbs.com. dinerkaart genieten.

dj Estaloca. De I Love Frizzz-feesten worden georganiseerd volgens het Frizzz-concept. Frizzz-feesten biedt jongeren tussen de 12 en 16 jaar een feest onder het motto: Zonder alcohol, Zonder drugs en Zonder tabak. De deuren van Scum gaan open om 20.30 uur en het feest duurt tot 00.00 uur. Voor de eerste 50 bezoekers zijn er weer leuke weggevertjes. Kaarten voor dit evenement kosten €2,00 en zijn te bestellen via www.ilovefrizzz. nl/kaartverkoop.

Gezellige en een

MAURITIUS STROMBOLI

TENERIFE TRINIDAD ZANZIBAR 9 letters GROENLAND MALEDIVEN

G

(

Geopend maandag t/m zondag Deze puzzel 10.00-24.00 Verkrijgbaar bij:

is mede mogelijk gemaakt door: er

Lekk k! makkelij

Pasta, Tapas, Pannenkoek, Vis en Vlees. Badstraat 7 Badstraat 7 Tel. 071 - 4014617 Maar natuurlijk ook een Tel.voor 071 - 4014617 kopje koffie ofKatwijk thee!aan Zee Badstraat 7 Tel. 071 - 4014617

Badstraat 7 Tel. 071 - 4014617 Katwijk aan Zee

Hoornesplein 129 - 2221 BE Katwijk (T) 071 40 817 07 Boulevard 67 2225 AE Katwijk telefoon (071) 40 77 147

Onder de goede inzenders wordt een waardebon verloot van € 20,- deze week beschikbaar gesteld door: Pluimgraaff Mode en Sport, Badstraat 13/Taatedam 4

donderdag 14 maart 2013

Foto: Gerlinde Vliegenthart

18

Boulevard 68 | T (071) 401 00 09 www.friendskatwijk.nl

Boulevard 69 T (071) 401 84 50 www.sunsetblvd.nl

Boulevard 67 T (071) 407 71 47 www.thelounge.biz

Boulevard 68 T (071) 401 00 09 Badstraat 13 • Katwijk • Tel. 071-401 33 69 www.friendskatwijk.nl Taatedam 4 • Katwijk • Tel. 071-3318133 Info@pluimgraaffonline.nl

www.pluimgraaffonline.nl

Geopend maandag info@eeterijdeburen.nl t/m zondag www.eeterijdeburen.nl 10.00-24.00

Altijd ! gezellig Vertrouwde lunch & dinergerechten (in sfeervolle ambiance) en natuurlijk voor een gezellig drankje...

Vooys, keurslager Koninginneweg 59, Katwijk Tel. 071 4013200 Fax 071 4018947 www.vooys.keurslager.nl

Boulevard 69 | T (071) 401 84 50 www.sunsetblvd.nl


zakelijk

DE KATWIJKSCHE POST

donderdag 14 maart 2013

19

Het zit in de familie

Wereldwinkel Achterweg twee weken dicht De Wereldwinkel aan de Achterweg in Katwijk-Rijn is vanaf 18 maart twee weken gesloten wegens verbouwing. De winkel gaat zich opmaken voor de sluiting van de winkel aan de Voorstraat en daarvoor zijn een aantal aanpassingen nodig. De Wereldwinkel gaat in een geheel nieuwe stijl vanaf 30 maart verder aan de Achterweg De vrijwilligers van de Wereldwinkel gaan flink aan de slag, er komt een nieuwe indeling, er wordt geverfd en er komt een nieuw logo. De winkel krijgt een nieuwe uitstraling die past bij deze tijd. Tijdens de sluiting kunt u nog tot en met zaterdag 23 maart terecht in de winkel aan de Voorstraat. Zaterdag 30 maart zal de winkel aan de Achterweg feestelijk heropend worden met een mooie aanbieding en een geheel nieuwe inrichting met natuurlijk veel Fair Trade producten. De Wereldwinkel aan de Voorstraat 36b in Katwijk Zee is nog open tot en met zaterdag 23 maart; vanaf zaterdag 30 maart is de winkel aan de Achterweg 25 in Katwijk Rijn weer open.

Rezelman Results genomineerd voor De Sterkste Schakel Ook dit jaar is het voor veel bedrijven weer spannend in de aanloop naar het spektakel ‘De Sterkste Schakel’ voor Rijn-, Duin- en Bollenstreek. Wie worden genomineerd? En wie gaat er in het voorjaar van 2013 met hoofdprijs vandoor? Rezelman Results uit Katwijk is een van de genomineerden. Jan Rezelman is aangenaam verrast en verguld met de nominatie: ‘Het mooie is toch dat klanten je kiezen, en daar zijn we enorm trots op’. Rezelman is ruim 10 jaar is actief met zijn bedrijf Rezelman Results. In die periode heeft Rezelman Results een indrukwekkende reputatie opgebouwd in Nederland. Hij biedt bedrijven en organisaties een groot scala aan adviesdiensten. Zo adviseert hij bedrijven op het gebied van Intern accountmanagement of op het gebied van het optimaliseren van een gezonde cultuur in een bedrijf en het beter laten presteren van projectteams.

Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg tellen nog heel wat familiebedrijven. Wat ooit begonnen is door vader of opa wordt voortgezet door zonen en-of dochters en daar de kinderen weer van. Het komt niet zelden voor dat de derde of vierde generatie in het bedrijf werkzaam zijn. Jan Buis (62) is de vierde generatie in het vak en zijn zoon Gertjan (40) is zelfs van de vijfde ‘lichting’. Door Piet van Kampen

Jan en Gertjan runnen samen het bedrijf dat haar oorsprong diep in de vorige eeuw kent. Gerrit Buis was een koopman die met zijn schip vanuit Blokzijl in Overijssel hier in de regio matten en zeil aan de man trachtte te brengen en meerde ook in Katwijk Binnen aan. Het eerste contact met het dorp was gelegd en werd het begin van een lange traditie. Want Gerrit opende in 1917 de eerste winkel aan de Sluisweg 25 toen nog niet vermoedend dat de roots voor een familiebedrijf werden gevestigd. Want door de jaren heen ging het bedrijf steeds – als ware het automatisch - van vader op zoon over.

Vrouw werkt mee

Jan Buis, de opa van de huidige eigenaar, was de volgende die samen met Antje Koelewijn de negotie over nam. Toen dit hard werkende ondernemerspaar was uitgewerkt, nam zoon Gerrit, de vader van Jan de handel over. Samen met zijn echtgenote Elisabeth Vooys zette hij het familiebedrijf voort. ‘Ja de vrouw werkte ook mee’ weet Jan. ‘Het was in de jaren ’50, toen de matrassen nog zelf werden gevuld met kapok en veren’, haalt hij nostalgische herinneringen op. ‘Er werd in die tijd ook veel Jabo vloerbedekking verkocht en de gordijnen werden door thuisnaaisters genaaid. Er was toen ook al een showroom in de Liersteeg, omdat besloten was

Foto: Piet van Kampen

Foto: pr

Buis woninginrichting klinkt al zo lang vertrouwd

De huidige generatie (v.l.n.r.): Gertjan, Gert, Jan, Jan sr. en Norah

om ook meubelen te gaan verkopen.’ ‘Katwijk breidde uit en dat was voor ons een hele goede tijd’, blikt Jan op de periode terug, waarin de zaken zeer voortvarend gingen. In de zestiger jaren werd het assortiment weer verder uitgebreid en werd Buis een complete winkel voor woninginrichting waar veel Katwijkers de weg naar wisten te vinden. Na het zakelijk afscheid van vader Gerrit en moeder Elisabeth nam Jan samen met zijn vrouw Truus van den Oever het estafettestokje over. Ook dit ondernemersechtpaar wist van wanten en zetten de familietraditie voort. Het bedje was door de vorige generatie immers al gespreid.

Uitbreiding

Succes en groei gingen hand in hand. Buis was door de jaren heen

Vertrouwen

een begrip geworden. De collectie meubelen, tapijt, gordijnen en slaapkamerinterieur eiste meer verkoopruimte en deze werd schuin aan de overkant van het pand aan de Sluisweg gevonden. ‘Het pand van Dijksman aan de Paul Krugerstraat 4 kwam in 1987 vrij en dat hebben wij toen overgenomen’, zegt Jan terwijl hij samen met zoon Gertjan in de knusse zaak waar zij het verhaal doen, een schuine blik naar de overkant werpen. Daar staat de meubelcollectie te pronken.

De manier van zaken doen ademt historie en vertrouwen uit. Vertrouwen dat niet wordt beschaamd. Gertjan noemt een treffend voorbeeld. ‘Op een bepaalde maandagavond kwam er en klant en die moest vrij snel en onverwacht een nieuwe woning betrekken. Het moest binnen een paar dagen gebeuren. Omdat wij een eigen magazijn in Klei-Oost hebben, konden we snel reageren. Maar er moest ook maatwerk worden geleverd. Voor een speciale relaxfauteuil, een kast en bed op maat ben ik toen drie fabrikanten af geweest om aan de wens van de klant te voldoen. Het is gelukt binnen vier dagen was alles geleverd’, zegt Gertjan met gepaste trots. ‘Het komt omdat wij rechtstreekse en vooral goede contacten met onze fabrikanten hebben’, geeft hij als oorzaak aan dat Buis snel kan inspelen op speciale wensen. Vertrouwen en goede contacten is de beste basis voor goed zaken doen, zo blijkt maar weer.

Lastig twee verschillende winkels? ‘Nee hoor’, glimlacht Jan gemoedelijk. Gertjan neemt het over en legt uit dat er op de deur van het ‘meubelpand’ een briefje zit waarop de klant er op wordt geattendeerd dat als er tijdelijk niemand aanwezig is, de klant even naar de overzijde kan lopen. Simpel toch?

Vaste klanten

Maaltijdbezorging aan huis. Aanvragen of wijzigingen van ma. t/m vr. van 09.00-11.00 uur. Telefoon 071 4013061.

Foto: pr

Tafeltje Dekje Gerrit Buis en medewerker Piet van der Plas snijden het zeil op maat.

Klanten hebben ook vertrouwen in het familiebedrijf. ‘Wij hebben gelukkig veel vaste klanten’, prijzen vader en zoon zich gelukkig. ‘Niet alleen in Katwijk, maar wij leveren ook in Rijnsburg en Valkenburg’, weten ze uit ervaring, omdat zij de klanten kennen. De goede naam staat hier garant voor. De prijskwaliteitverhouding is uiteraard ook belangrijk en als dit dan ook gepaard gaat met service en vakmanschap, is succes verzekerd. Succes dat al jaren voortduurt en dat mogelijk door de volgende generatie – de zesde – kan worden voortgezet. ‘Maar dat is nog zover weg’ lacht GertJan. ‘De kinderen Jantje, Gert en Norah zijn nog zo jong. Dat zal de tijd moeten leren’. Het zou natuurlijk uniek zijn als ook de zesde generatie ‘Buisjes’, de naam die zo vertrouwd klinkt, in Katwijk voort zal laten leven.


Informatie Bekendmakingen gemeente Katwijk Openingstijden Gemeentehuis Katwijk Tijden op afspraak Maandag van 8.00-17.00 uur Dinsdag van 8.00-17.00 uur Woensdag van 8.00-17.00 uur Donderdag van 8.00-20.00 uur Vrijdag van 8.00-17.00 uur Tijden vrije inloop Maandag van 8.00-12.00 uur Dinsdag van 8.00-12.00 uur Woensdag van 8.00-12.00 uur Donderdag van 8.00-12.00 uur & 17.00 -20.00 uur Vrijdag van 8.00-12.00 uur U kunt heel makkelijk via www.katwijk.nl/afspraak-maken een afspraak maken via het digitaal loket. U kunt ook bellen naar 071-4065000. Milieustraat Taanderstraat Maandag tot en met vrijdag: 10.00-16.30 uur Zaterdag: 9.00-15.00 uur Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.00-17.00 uur

Spreekuur college De burgemeester heeft elke dinsdag om 17.00 uur inloopspreekuur. Als u één van de wethouders wilt spreken, kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat, tel. 071- 4065000.

Wijkregisseurs Als iemand persoonlijk wil overleggen over een probleem of idee? Dan kan dat op het wekelijks spreekuur van de wijkregisseur, waarbij ook de wijkagent aanschuift. Ook is een afspraak op maat met de wijkregisseur mogelijk. Ter info: De wijkregisseur bemoeit zich niet meer rechtstreeks met het onderhoud van de buitenruimte. Katwijk aan Zee Wijkregisseur: André Veenstra Spreekuur: donderdag 11.30-12.30 uur, Marktplein/Piet Heinlaan (gebouw marktmeester) Katwijk Noord (Hoornes-Rijnsoever) Wijkregisseur: Richard Onstenk Spreekuur: donderdag 13.30-14.30 uur, Schimmelpenninckstraat 10 (Kwadrant) Katwijk aan den Rijn Wijkregisseur: Ton den Butter Spreekuur: donderdag 10.00-11.00 uur, Overrijn 8 (Heerenhuys) Valkenburg Wijkregisseur: Richard Onstenk Spreekuur: donderdag 15.00-16.00 uur, Torenvlietslaan 12 (Brandweerkazerne van Valkenburg) Rijnsburg Wijkregisseur: Ton den Butter Spreekuur: donderdag 08.30-09.30 uur, Overrijn 8 (Heerenhuys)

Ondernemersloket Het aanspreekpunt voor alle ondernemers: Bedrijfscontactfunctionaris Erik Don tel. 071-406 5425/06-109 22 090 ondernemersinfo@katwijk.nl

Algemene informatie bekendmakingen

Bezwaar, beroep en voorlopige voorziening Een bezwaar- of beroepschrift wordt ondertekend en bevat: uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit en de reden van uw bezwaar of beroep. Een bezwaarschrift kunt u indienen bij burgemeester en wethouders, de burgemeester of de raad, binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van het besluit (zie de betreffende kolom). Een beroepschrift kunt u indienen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Bij het indienen van een beroepschrift voegt u een kopie van het besluit waartegen u beroep instelt. Het indienen van een bezwaarschrift schorst in de meeste gevallen niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht van rechtbank, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Bij een verzoek om voorlopige voorziening graag een kopie van het bezwaar- of beroepschrift meesturen. Zowel beroep als een voorlopige voorziening kunt u digitaal indienen via: http://rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor zowel het indienen van een beroepschrift als van een verzoek om voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. Zienswijze In uw schriftelijke zienswijze vermeldt u de gegevens zoals hierboven .omschreven en geeft u aan wat uw zienswijze is over het ontwerpbesluit dat ter inzage is gelegd. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de vakafdeling. E-mail Bezwaarschriften en zienswijzen kunnen niet per e-mail worden ingediend, maar wel via een daarvoor bestemd web-formulier. Rechtstreeks beroep Voor direct beroep bij de rechter, kunt u informeren bij de bezwaarschriftencommissie (tel. 071-4065000).

Bestemmingsplannen

14 maart 2013 Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Digitaal indienen is ook mogelijk. Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Voorschoterweg/’t Duyfrak. Op 28 februari 2013 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Voorschoterweg/’t Duyfrak ongewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 15 maart gedurende een termijn van zes weken ter inzage (zie betreffende kolom) op het gemeentehuis. Het digitale bestemmingsplan is verbeeld op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0537.bpVLKduyfrak-va01. Binnen de genoemde termijn is het ontwerpbestemmingsplan beschikbaar gesteld op http:// ruimtelijkeplannen.katwijk.nl/roktw/NL.IMRO.0537.bpVLKduyfrak-va01 Tegen het besluit van de raad kan gedurende bovengenoemde termijn beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door: - belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de raad kenbaar hebben gemaakt en - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze bij de raad kenbaar te hebben gemaakt. Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Gebied

Omschrijving

Inzage termijn

Het plangebied van het bestemmingsplan betreft Voorschoterweg/’t Duyfrak in Valkenburg. Het plangebied is gelegen in het zuidelijkste puntje van de ontwikkelingswijk ’t Duyfrak. De westelijke grens wordt gevormd door de ir. G. Tjalmaweg (N206). In het noorden wordt de grens gevormd door de woningen die vallen binnen het Uitwerkingsplan 2 ’t Duyfrak en Meer.

Directe aanleiding voor het nieuwe bestemmingsplan is dat de geplande ontsluitingsweg, groen, water en vrijstaande woningen niet meer passen binnen de ter plaatse geldende bestemmingen.

15-03-2013 t/m 25-04-2013

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Katwijk aan den Rijn 2012, Katwijk Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Katwijk aan den Rijn van de gemeente Katwijk, met identificatiecode NL.IMRO.0537.KATRijn2012-va01, ligt met ingang van 16 maart 2013 tot en met 26 april 2013 ter inzage.

Vastgesteld bestemmingsplan Klei-Oost.

Plangebied Het plangebied van het bestemmingsplan betreft Katwijk aan den Rijn 2012 in Katwijk. wordt aan de zuidzijde door de Sandtlaan en Katwijkerbroek begrensd; aan de west- en noordzijde door de N206. Aan de oostzijde wordt het plangebied begrensd door de Valkenburgseweg, het Additioneel kanaal en het Uitwateringskanaal. Het bestemmingsplan is een herziening van o.a. de bestemmingsplannen Katwijk aan den Rijn 2000 en de Blekerij.

Op 28 februari 2013 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Klei-Oost ongewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 15 maart gedurende een termijn van zes weken ter inzage (zie betreffende kolom) op het gemeentehuis. Het digitale bestemmingsplan is verbeeld op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/ web-roo/?planidn=NL.IMRO.0537.bpRBGkleioost-va01. Binnen de genoemde termijn is het bestemmingsplan beschikbaar gesteld op http://ruimtelijkeplannen.katwijk. nl/roktw/NL.IMRO.0537.bpRBGkleioost-va01

Directe aanleiding voor het nieuwe bestemmingsplan vormt de verouderde status van de geldende bestemmingsplannen in combinatie met de eisen die in de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) worden gesteld aan de ‘houdbaarheid’ van bestemmingsplannen.

Tegen het besluit van de raad kan gedurende bovengenoemde termijn beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door: - belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de raad kenbaar hebben gemaakt en - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze bij de raad kenbaar te hebben gemaakt.

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld met inachtneming van de wijzigingen zoals omschreven in het raadsvoorstel en de “Nota zienswijzen en wijzigingen bestemmingsplan Katwijk aan den Rijn 2012”. De volgende wijzigingen zijn onder andere aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan: - Wijziging dubbelbestemming Archeologie ter plaatse van de Commandeurslaan 29; - Toevoeging ruimtelijke onderbouwing voor Schulpeinde; - Wijziging van de wijzigingsbevoegdheid voor de gronden aan de Kwakkelwei naar Groen i.p.v. naar Recreatie, n.a.v. een zienswijze 6; - Ambtshalve wijzigingen in de regels naar aanleiding van aanpassing van de standaard regels. Ter inzage Het bestemmingsplan kan worden geraadpleegd op: www.ruimtelijkeplannen. nl/?planidn=NL.IMRO.0537.KATRijn2012-va01. De bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan kunt u langs elektronische weg verkrijgen op: http://ruimtelijkeplannen.katwijk.nl/roktw/ NL.IMRO.0537. KATRijn2012-va01. Het bestemmingsplan ligt ook ter inzage op het gemeentehuis, Koningin Julianalaan 3 te Katwijk. Beroep Tegen het besluit van de raad kan gedurende de termijn van 16 maart tot en met 26 april 2013 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door: • Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt. • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar te hebben gemaakt. • Tegen de aangebrachte wijzigingen kunnen belanghebbenden beroep instellen.

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Gebied

Omschrijving

Inzage termijn

Het plangebied van het bestemmingsplan Klei-Oost wordt aan de noordzijde begrensd door de watergang Maandagsche Watering. Het plangebied wordt aan de zuidzijde door de Trappenberglaan begrensd en aan de westzijde door de Noordwijkerweg. Aan de oostzijde wordt de grens gevormd door de kassencomplexen aan de trappenberglaan nummers 47 en 51.

15-03-2013 t/m Directe aanleiding voor het 25-04-2013 nieuwe bestemmingsplan vormt de verouderde status van de geldende bestemmings-plannen in combinatie met de eisen die in de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) worden gesteld aan de ‘houdbaarheid’ van bestemmings-plannen.


van de gemeente Koningin Julianalaan 3 - Postbus 589 - 2220 AN Katwijk ZH Telefoon: 071 - 4065000 - Telefax: 071 - 4065065 E-mail: info@katwijk.nl - Website: www.katwijk.nl

Spreekuur burgemeester Het spreekuur van de burgemeester gaat niet door op dinsdag 19 maart. De burgemeester houdt elke dinsdag een spreekuur waar u zonder afspraak terecht kunt. Het spreekuur is van 17.00-18.00 uur in het gemeentehuis van Katwijk. U kunt u melden bij de receptie. Wanneer het spreekuur niet doorgaat, wordt dat gepubliceerd op de website en op deze pagina in de krant.

Op de hoogte blijven van de laatste berichten? Wekelijkse nieuwsbrief

Ingekomen evenementen Evenementen

Milieu Het college heeft onderstaande melding(en) ontvangen (Artikel 8.40 Wet milieubeheer):

Locatie

Omschrijving

Ingekomen

Groen van Prinstererweg (De Goerie), Katwijk

Het organiseren van een sportspektakel voor basisschool kinderen op 19 juni 2013

04-03-2013

Centrum Rijnsburg Het organiseren van de paardenmarkt (inclusief loterij) op 11 en 12 juni 2013

04-03-2013

Nieuwe en Oude kerk, Katwijk

Het organiseren van een zangdag op 8 juni 2013

04-03-2013

Hoornespassage, Katwijk

Het organiseren van Katwijk on Stage op 25 mei 2013

08-03-2013

Andreasplein, Katwijk

Het organiseren van Bigband Plus Friends 05-03-2013 op 11 mei 2013

Centrum Katwijk aan Zee

Het organiseren van Visserijdagen op 24 tot en met 29 juni 2013

08-03-2013

Omschrijving

01-03-2013

Koestal, Cleijn Duijn, Zanderij, Katwijk

Het organiseren van een paasstraatzang op 31 maart 2013

03-03-2013

De Hoftuin, Rijnsburg

Het organiseren van het rijden met een Paastreintje op 30 maart 2013

08-03-2013

Ter inzage De hieronder genoemde ontwerpbesluiten liggen gedurende een bepaalde termijn ter inzage (zie betreffende kolom) op het gemeentehuis en de servicepunten. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden dan wel kunt u (zie achter de datum onder ‘inzage termijn’) schriftelijk mondeling of digitaal via het daarvoor bestemde webformulier gemotiveerde zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders. KENNISGEVING ONTWERPBESLUIT PARA COMMERCIEEL HORECABEDRIJF Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij voornemens zijn de volgende aanvragen voor het uitoefenen van een para commercieel horecabedrijf, te verlenen voor: Ontwerpbeschikking (verlenen) Locatie

Omschrijving

Ter inzage termijn

Oude ‘s Gravendijckseweg 1 Katwijk

Ontwerpvergunning is verleend op grond 15-03-2013 t/m 25-04-2013 van de Drank- en Horecawet voor de uitoefening van het paracommerciële horecabedrijf.

KENNISGEVING ONTWERPBESCHIKKING Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij voornemens zijn de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, te verlenen of te weigeren voor:

Online afspraak maken?

Noordwijkerweg 37, Rijnsburg

oprichting van de inrichting zwembad de Dolfijn

www.katwijk.nl/afspraak-maken

Bovenstaande melding(en) hebben een informatief karakter, er is geen bezwaar mogelijk.Indien gewenst kan op het gemeentehuis een toelichting worden gegeven op deze stukken. Locatie

Omschrijving

Inzage termijn

Zuidelijk gedeelte van het nieuwbouwgebied ’t Duyfrak te Valkenburg.

ter inzage van Vaststelling van hogere grenswaarden 15-03-2013 t/m door het wegverkeersgeluid van 25-04-2013 het verkeer op de Ir.G. Tjalmaweg (N 206) op de gevels van 6 nieuw te bouwen woningen. Dat nieuwbouw gebied ligt in het bestemmingsplan Voorschoterweg/’t Duyfrak fase 3.Aan de gevels zullen geluidwerende maatregelen worden getroffen opdat de maximaal toelaatbare binnenwaarde van 33 dB in de verblijfsruimten bij gesloten ramen niet wordt overschreden.

Beschikking Wet milieubeheer Tijdens de inzage termijn staat beroep (zie betreffende kolom) open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor: - belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. Het beroepschrift moet u richten aan bovengenoemde Afdeling, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij naast het aantekenen van beroep tevens een verzoek wordt gedaan om schorsing van de vergunning, dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 107 van de Wet op de Raad van State). Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van bovengenoemde Afdeling. De beschikking wordt in dat geval niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Bezwaar Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen tegen onderstaande besluiten. Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend de volgende omgevingsvergunningen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, zijn verleend of geweigerd: Verleende omgevingsvergunning Locatie

Omschrijving

Bekendmaking besluit

Piet Heinlaan 5, Katwijk

het wijzigen van de gevel van het pand

04-03-2013

Laan Van Verhof 1, Rijnsburg

het plaatsen van 3 vlaggenmasten

04-03-2013

Locatie

Omschrijving

Bekendmaking besluit

Stadhoudersdreef 1, Katwijk

06-03-2013 Het organiseren van Boetzolderpop op 27 december 2013 van 19.00 uur tot 01.00 uur incl. verkoop zwak alcoholische drank

1e Mientlaan, Valkenburg Zh

Het organiseren van de Hollandse avond op 6 april 2013 van 20.00 tot 00.00 uur

06-03-2013

Castellumplein, Valkenburg

Het organiseren van Castellumpop op 29 april 2013 van 19.00 tot 00.00 uur en 30 april 2013 van 14.00 tot 23.00 uur

06-03-2013

Evenementen

Ontwerpbeschikking (verlenen) Locatie

Omschrijving

Ter inzage termijn

1e Mientlaan 30A, Katwijk

Plaatsen van tijdelijke noodlokalen

15-03-2013 t/m 25-04-2013

Boulevard 73, Katwijk

Het tijdelijk plaatsen van het duna atelier 15-03-2013 t/m 25-05-2013 en drie vlaggenmasten van de stichting kunstvereeniging katwijk op de door sloop vrijgekomen locatie van hotel Riché aan de boulevard

www.katwijk.nl

Omschrijving

Ingekomen

Kamperfoelieplein, Het organiseren van een straatbarbecue Katwijk op 31 augustus 2013

Website

Locatie

Kleinschalige evenementen Locatie

www.katwijk.nl/storage/ nieuwsbrief

Vervolg zie elders in de krant

Volg ons op Social Media!

www.twitter.com/ gemeentekatwijk

www.facebook.com/ gemeentekatwijk


Vervolg bekendmakingen gemeente Katwijk Beroep Onderstaande besluiten kunt u vanaf de hieronder genoemde datum gedurende zes weken inzien op het gemeentehuis (hoofdlocatie) in Katwijk. Binnen deze termijn kan beroep worden ingesteld door: - degenen die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking binnen de daarvoor gestelde termijn. KENNISGEVING DEFINITIEVE BESCHIKKING UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij omgevingsvergunning hebben verleend dan wel geweigerd voor: Verleende uitgebreide omgevingsvergunning Locatie

Omschrijving

Bekendmaking besluit

Boulevard 0, Strandvak 18 Katwijk

herschikken van het strandpaviljoen

05-03-2013

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen

Jan Evertsenlaan 11, het plaatsen van een schuur Katwijk

08-03-2013

Rijnstraat 13 A, Katwijk

het plaatsen van een veranda

10-03-2013

Tulpenstraat 78, Rijnsburg

het vervangen van de verouderde kasopstanden

08-03-2013

Vragen over bouwplannen? Maak een afspraak! Zonder afspraak moet u rekening houden met wachttijden. U kunt op afspraak terecht voor het stellen van vragen over bestemmingsplannen, vergunningsvrije- en vergunningsplichtige bouwwerken. Een bouwdossier uit het archief inzien? U kunt dit telefonisch opvragen! Belt u tussen 08.00 - 17.00 uur met het algemene nummer (071) 406 5000 en meldt dat u een bouwdossier wilt opvragen. Tevens kunt u dit via de website opvragen: http://www.katwijk.nl/wonen-verkeer-en-leefomgeving/wonen-en-verbouwen/bouwenverbouwen/#c2050

Vergadering Welstandcommissie De vergadering van de Welstandscommissie Katwijk is openbaar. De eerstvolgende vergadering vindt plaats in het Heerenhuys op 19 maart 2013 om 08.30 uur. Geïnteresseerden kunnen bij de secretaris van de Welstandscommissie de agenda opvragen (tel. 071-4065000). Op verzoek geeft de secretaris aan in welke vergadering een concreet bouwplan wordt behandeld.

De eventuele omgevingsvergunning zal te zijner tijd worden gepubliceerd. Daarna bestaat de mogelijkheid het plan in te zien en zienswijzen c.q. bezwaren in te dienen. Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: Ingekomen omgevingsvergunning Locatie

Omschrijving

Datum indiening

Marinus Poststraat het vergroten van de woning 12, Valkenburg (zh)

01-03-2013

De Roysloot 8C, Rijnsburg

het plaatsen van gevelreclame

04-03-2013

Princestraat 32, Katwijk

het plaatsen van gevelreclame.

04-03-2013

Piet Heinlaan 140, Katwijk

het intern verbouwen en het aanpassen van brandscheidingen

04-03-2013

Juno (t.h.v.) 10 t/m 16 te Katwijk

het kappen van 3 bomen

06-03-2013

Prins Frederikdreef het vervangen van bestaande kozijnen 5, Katwijk

06-03-2013

Voorstraat 58, Katwijk

07-03-2013

het plaatsen gevelreclame

De gemeenteraad Voor algemene informatie neemt u contact op met de griffie via het e-mail adres griffie@katwijk.nl Contact met de gemeenteraad: Partij

Raadslid

Tel.

e-mail

CDA

De heer J.W. Ravensbergen

071-4034724

j.w.ravensbergen@planet.nl

Christen Unie

Mevrouw A. Kuijtvan den Oever

071-4022709

Atiekuijt@ziggo.nl

GB

De heer G.H.A. Bol

071-4032443

Gerardbol@live.nl

PvdA

Mevrouw P.S. Smits

06 30 41 68 94

nellysmits58@gmail.com

SGP

De heer W.J. van Duijn 071-4015803

wjvanduijn@hetnet.nl

VVD

De heer E.C. de Mol

06-54633471

edwin.de.mol@gmail.com

06-40259657

anita.van.ginkel@xs4all.nl

Fractie Mevrouw A. H. van Van Ginkel Ginkel-Lanting

TANDTECHNIEK

Alle gen verzekerin

DE VRIES Korte Vaart 11 2231 GE Rijnsburg Tel. 4020695

Voor het perfecte kunstgebit én de beste service.

ZONNEPANELEN

> Rendabele

Interesse?

Maak vrijblijvend een afspraak:

(071) 40 12 809 Torenstraat 20 - 2225 EH Katwijk - info@houwaard.nl

investering

Nú tot € 650,- subsidie!

Bel nu voor een offerte om subsidie aan te vragen!


zakelijk

DE KATWIJKSCHE POST

donderdag 14 maart 2013

Foto: PR

’Kiezen voor beroepsopleiding is nodig voor toekomstige welvaart’

Gerjan van Zuilen:

’Het is tijd voor andere dingen’

Voedselbank Katwijk Voor inwoners van Katwijk die een beroep willen doen op een voedselpakket. Bezoekadres: Cleijn Duinplein 12, 2224 AX Katwijk. Telefoon 0613232541, E: info@voedselbankkatwijk.nl, W: www.voedselbankkatwijk.nl. Aanmeldingen telefonisch. Afgeven van voedsel en kleding is mogelijk op donderdagmiddag. Giften zijn welkom op bankrekeningnummer 120265702 t.n.v. Voedselbank Katwijk.

In zalencomplex Tripodia was in de eerste week van maart opnieuw de grote beroepenmanifestatie voor leerlingen uit klas 2 van het vmbo. Ruim 1200 leerlingen uit de regio sloten met deze beroepenmanifestatie het keuzetraject af voor een afdeling of sector in de bovenbouw van het voorbereidend beroepsonderwijs (vmbo). Deze door de Stichting Kontakt Beroepsleven en Onderwijs in de Regio (KBOR) in samenwerking met de mbo-instellingen en scholen met een afdeling voor het vmbo georganiseerde beroepenmanifestatie, geeft leerlingen een interessant kijkje in de vele mogelijkheden van een beroepsopleiding en daarmee dus een carrièrekans binnen één van de vele bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf (mkb).

Motor van samenleving

Ondanks dat de gemeente en het lokale bedrijfsleven dit keer de manifestatie financieel niet kunnen bijstaan, promootte de stichting KBOR toch met veel verve het beroepsonderwijs in deze regio. Het gaat daarbij om inspanningen die

Voordeeldagen bij Zeezijde Winkelhart Zeezijde in Katwijk aan Zee houdt vandaag, morgen en zaterdag de Zeezijde Voordeel Dagen. De 43 deelnemende winkels hebben die dagen uitzonderlijke aanbiedingen, die u al shoppend van winkel naar winkel tegenkomt. Zit u te azen op die ene geweldige jurk of die DVD-box om de serie compleet te maken of? Naast mooie aanbiedingen en fijne voordeelklappers kunt u tijdens deze dagen uiteraard ook gewoon rekenen op de bekende gezelligheid, vriendelijkheid en service waar Winkelhart Zeezijde om bekend staat. De Zeezijde Voordeeldagen worden op zaterdag 16 maart vanaf 14.00 uur muzikaal begeleid door een spectaculaire Antilliaanse Brassband met om 17.00 uur de laatste klanken en het laatste voordeel.

Duin- en Bollenstreek bruist alles in 1 app

Foto: PR

Na ruim 45 jaar te hebben gewerkt als kapper, is het voor Gerjan van Zuilen nu tijd voor andere dingen. De in Rijnsburg wonende Katwijkse kapper is begonnen bij ’Hans Peursum’ aan de Lange Vaart. Vervolgens werd hij zetbaas in Katwijk. Op 7 december 1979 begon hij zijn eigen ’Knipboetiek’ aan de Koninginneweg in Katwijk. Vanaf het begin groeide het klantenbestand, waarvan velen na ruim 40 jaar nog steeds klant zijn. ’Wij hebben altijd geprobeerd om een goede verstandhouding te krijgen en te behouden met de kapsters, klanten en zelfs met hun achterban. Wij waren, en ik spreek ook zeker namens mijn vrouw, altijd zeer betrokken’, laat Gerjan weten. ’Ongeveer 20 jaar geleden kwam de huidige eigenaar en neef Frank van Zuilen bij ons werken. Dat resulteerde 8 jaar geleden in een gedeeltelijke overname van hem en zijn vrouw Jolanda. De afgelopen jaren hebben zij met succes de zaak geleid. Nu is de tijd gekomen om er helemaal mee te stoppen en de zaak in zijn geheel aan hen over te dragen. Wat gezien hun vakmanschap en enthousiasme zeker zal lukken.’

23

erop gericht zijn jongeren te interesseren voor één van de vele mogelijkheden in het (voorbereidend) beroepsonderwijs. Het gaat hier om een groot aantal interessante beroepen binnen de vele bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf. Bedrijven die, ook in deze regio, uiteindelijk de motor zijn van de economie en waarop de samenleving draait. Vakmannen en –vrouwen in de zorg, de technische bedrijven, bouw- en schildersector, (detail-) handel, economische beroepen en het groen. Vaklieden die ongetwijfeld over een klein aantal jaren weer hard nodig zijn om het mkb een renderend perspectief te bieden.

Keuze

De formule van deze beroepenmanifestatie is gericht op ´kijken en ervaren´. Leerlingen maken in kleine groepen gedurende negentig minuten - door verschillende doeopdrachten - kennis met de vervolgopleidingen in het mbo. Daar behalen zij hun beroepskwalificatie waardoor men over vijf tot zeven jaar beschikbaar is voor de arbeidsmarkt. ’Onze regio doet het goed, als het gaat om de aantallen jongeren die een keuze maken voor een beroepsopleiding,’ aldus directeur Aad van Duijn van de vmbo-locatie Rijn-

mond en lid van het dagelijks bestuur van Ons Platform (een samenwerkingsorgaan van ruim dertig scholen voor vmbo, mbo en hbo in de beroepskolom) is betrokken bij de beroepenmanifestatie. ’Juist nu moeten we ons inspannen om jongeren voor een beroepsopleiding – en vooral die in de Techniek – te interesseren, wil het straks niet helemaal spaak lopen op de arbeidsmarkt .’

Welvaart

Aad van Duijn: ’Het is geweldig dat alle vmbo-opleidingen in onze regio, waaronder de mavo’s, mee doen. Ook alle mbo-opleidingen zijn betrokken bij deze manifestatie. Daarmee is er een unieke samenwerking in de beroepskolom. Dat dit een positieve uitwerking heeft, blijkt onder meer uit het groot aantal jongeren dat in de regio Katwijk kiest voor een beroepsgerichte opleiding.’ ’Daar waar een stedelijk gebied als Leiden, en zeker ook de grote steden in de Randstand, een flinke terugloop in het vmbo doormaken, doen we het in Katwijk relatief goed. Willen we ook in de (nabije toekomst) een welvarende land blijven, dan moeten we juist nu investeren in jonge talenten voor de bouw, de metaal, de maakindustrie en de groensector.’

Zin in een dagje uit? Op zoek naar een goed restaurant? Gezellig winkelen? Of toch liever naar het theater? Met de nieuwe ’Duin en Bollenstreek bruist’ app heb je voortaan alle toeristische en recreatieve informatie van de streek binnen handbereik. Download de app vanaf 12 maart gratis op je smartphone of tablet en vind snel en eenvoudig het hele jaar door restaurants, musea en diverse activiteiten voor jong- en oud naar jouw voorkeur. Initiatiefnemers van de app zijn de Rabobanken Bollenstreek en Katwijk. Directeur Peter Mathot van Rabobank Katwijk licht toe: ’De streek is naast de bollen en de bloemen uniek om haar toerisme. Maar niemand heeft het volledige overzicht van al het aanbod op toeristisch en recreatief gebied. Deze app brengt het aanbod bijeen. Want in onze eigen streek is het echt altijd genieten.’ De app is bedoeld ter promotie van de streek, bij bezoekers en bewoners. Met deze app willen de beide Rabobanken een bijdrage leveren aan het profileren van de streek om zo de toeristische en recreatieve sector een impuls te geven. Download de ’Duin- en Bollenstreek Bruist’ app vanaf 12 maart via de appstore of via www.duinenbollenstreekbruist.nl. De app is geschikt voor iphone, ipad en android.

Zaterdag 16 maart

Open dag zorg en welzijn bij Marente Zorgorganisatie Marente opent op zaterdag 16 maart van 11.00 tot 15.00 uur haar deuren van maar liefst negen verpleeghuizen en woonzorgcentra, onder andere op De Wilbert in Katwijk aan den Rijn. De open dag is dé gelegenheid voor iedereen die kennis wil maken met Marente en haar zorgverlening en diensten. Er is volop informatie over het krijgen van zorg, het wonen in een woonzorgcentrum of verpleeghuis of juist het werken bij Marente. Bovenal is er van alles te beleven, zoals workshops, rondleidingen, interessante demonstraties, informatiestands en er is volop entertainment. Op de open dag in De Wilbert is er die zaterdag van alles te beleven, zoals rondleidingen, interessante de-

monstraties, informatiestands en er is volop entertainment. Ter gelegenheid van NLdoet kunnen bewoners en bezoekers in Verpleeghuis De Wilbert genieten van een ’wellnessdag’. Doe mee aan onder andere lachyoga of laat uw nagels lakken. U kunt geknipt worden door de Marente-kapper aan huis. In het Hof van Wilbert kunt u luisteren naar een verhalenverteller. Kinderen kunnen zich uitleven in de knutselhoek bij de dierenweide, waar ze houten dieren kunnen beschilderen en de echte dieren kunnen voeren! De koffie en thee staat klaar en er wordt gezorgd voor bijzondere lekkernijen. Marente heet u van harte welkom in De Wilbert op zaterdag 16 maart van 11.00 tot 15.00 uur bij De Wilbert, Overrijn 7 in Katwijk.


VERBOUWINGSOPRUIMING 20%

DIVERSE MEUBELSETS

30%

oop et k n a Bij a meubels ! plete m o c TIng

oR k 50%

Wij gaan onze showroom verbouwen en moeten daarom plaats maken!!

10%

40%

50% Profiteer daarom nu van korting van minimaal 15% tot wel 50%

SLUISWEG 25 • 2225 XH KATWIJK AAN ZEE • T (071) 40 129 64 • F (071) 40 719 99


cultuur

DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 14 MAART 2013

Katwijkse schilderijen te leen

Met de bus naar EO Jongerendag De EO jongerendag is op 1 juni. Kaarten kan je bestellen via www. eo.nl/jongerendag. Dit jaar komen o.a. Trinity, Skillet, The City Harmonic en LZ . Wie de aanbidding tijdens jongerendag gaat begeleiden is nu nog niet bekend. Ook dit jaar kun je je opgeven om met de Ontmoetingskerk en de Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee met de bus hierheen te gaan. Dat kan via: www.jeugdwerk-ontmoetingskerk.nl. De prijs is € 14,- p.p. voor de heen- en terugreis. Verzamelen op 1 juni om 9.45 uur op het Marktplein. We hopen rond 23.00 uur terug te zijn. Kijk voor meer informatie over de jongerendag op www.eojongerendag.nl. Vragen? Mail: bus@jeugdwerk-ontmoetingskerk.nl of telefonisch bij Arie Vooijs 06-12839704 (na 18.30 uur).

Bij K&O Katwijk

Foto: PR

Donderdag 4 april Fotoboek maken

Breaking Days tijdens hun optreden op de Valkenburgse paardenmarkt in 2012.

Benefietavond voor Kind in Oost-Europa in De Peuk Valkenburg - Op zaterdag 16 maart organiseren de stichting Castellumpop en De Peuk een benefietavond, waarvan de opbrengsten ten goede komen aan de Stichting Kind in Oost-Europa. Castellumpop heeft twee geweldige bands bereid gevonden om belangeloos op te treden. De benefietavond begint om 21.00 uur en wordt gehouden in Jeugdsoos De Peuk aan het Recreatiepad in Valkenburg. Kaarten zijn voor € 5,00 per stuk te koop bij Keurslagerij Timmers (Broekweg 2), Tankstation Jongeneel (Voorschoterweg 15) en Linda van den Berg (Torenvlietslaan 14a). De Stichting Kind in Oost-Europa is een initiatief van onder meer een aantal Valkenburgers. Zij zetten zich in om het leven van kinderen in Roemenië een beetje beter te maken. Vrijwilligers vertellen daar die avond over. Jaarlijks deelt Kind in Oost-Europa in de donkere dagen voor Kerst voedselpakketten uit en in de zomer organiseren zij een vakantiekamp voor de jeugd. Ook hebben zij inmiddels vele kinderen voorzien van lesmaterialen en een mogelijkheid om schoollessen te volgen. Jeugdsoos De Peuk schenkt een deel van de opbrengst aan Kind in OostEuropa en om de kosten voor de

K&O Katwijk start donderdag 4 april een cursus foto boek maken. Kosten voor deze cursus zijn €30 voor 3 lessen. Tijden: 20.00-21.30 uur. Heeft u ook zoveel digitale foto’s van de vakantie en uw (klein)kinderen waar u niets mee doet? Dan is dit uw kans om een digitaal fotoalbum te maken. Het is niet zo moeilijk, als je maar weet hoe je moet beginnen. Er is veel software beschikbaar op internet, maar welke kies je nou? De albums die aan bod komen zijn de albums die u onder andere kunt bestellen bij de Hema, Kruidvat, Albert Heijn etc. Wat komt aan bod? Het eigen maken van het programma, het indelen van het boek en het toepassen van teksten, achtergronden en sjablonen

Vrijdag 5 april Museumbezoek aan Boerhaave

K&O Katwijk biedt een interessant

bezoek aan ter voorbereiding van de tentoonstelling ’Vindingrijk’ in het Boerhaavemuseum in Leiden. In een inleiding zal dhr. T. Cocquyt aandacht besteden aan de uitvindingen van Christiaan Huygens (1629-1695) en de betekenis daarvan voor de wetenschap. In de collectie van het museum zijn de originele voorwerpen van deze bijzondere uitvinder te zien, zoals de eerste slingerklok, zijn planetarium en zelfgeslepen lenzen. Op 30 mei wordt de tentoonstelling officieel geopend. Daarom is een voorproefje op deze interessante tentoonstelling meer dan de moeite waard. Het bezoek is op vrijdag 5 april. U wordt om 10.15 bij de ingang van het museum verwacht. Kosten: € 12,50, excl. toegang tot het museum ( houders museumjaarkaart gratis) Voor verdere info: K&O Katwijk, 071 4016400 (ma t/m vr 9-13 u), www. kenokatwijk.nl. Het is mogelijk om

avond beperkt te houden, sponsort Castellumpop de kosten voor het geluid, dat die avond voor een aangepast tarief wordt verzorgd door JVG Audio. Aan het eind van de avond wordt direct bekend welk bedrag is opgehaald voor Kind in Oost-Europa.

Bands

Rond de klok van 21.30 uur betreedt Breaking Days als eerste het podium. De heren van Breaking Days hebben zich ontwikkeld tot veelzijdige muzikanten, die sterk zijn in het brengen van het repertoire van onder andere Oasis, Muse en The Darkness, maar ook Katy Perry, Britney Spears en Carly Rae Jepsen. En classics van The Rolling Stones, The Beatles en Bryan Adams. De bassist van Breaking Days is een Valkenburger: Vincent Bolland. Vervolgens is het tijd voor de Valkenburgse rockband The Unusual! Drie bekende gezichten in deze band: Brian Oudshoorn, Dennis Guyt en Ton Groenendijk, aangevuld met Barry Smit als zanger en Erik Labree op gitaar. Voor The Unusual is dit het eerste optreden in Valkenburg. Tegelijkertijd is dit voor hen een mooie test voor Koninginnenacht, als zij de afsluitende band zijn in de Castellumpopfeesttent op het Castellumplein.

Foto: PR

Altijd al een schilderij van het Katwijkse strand of de duinen aan de muur willen hebben? Nu bestaat de kans om die wens te verwezenlijken. De Stichting Kunstvereeniging Katwijk geeft een aantal schilderijen in bruikleen die zijn gemaakt tijdens de En Plein Airweken van de afgelopen jaren. Het is werk van de professionele kunstenaars uit binnen- en buitenland die jaarlijks een week in juni in Katwijk in de open lucht komen schilderen. Hun werk is daarna te zien en te koop in het DunaAtelier, het onderkomen van de Kunstvereeniging. Vorig jaar is gestart met het uitlenen van de schilderijen die de kunstenaars aan de Kunstvereeniging hebben geschonken. Wie vriend is van de Kunstvereeniging kan voor € 25,- per half jaar een schilderij lenen. De schilderijen zijn te zien en te leen op zaterdag 23 maart van 14.00-16.00 uur in Café Boeien, E.A. Borgerstraat 50 in Katwijk. Meer informatie over de Kunstvereeniging is te vinden op www.schilderenaanzee.nl . Door achtereenvolgens Katwijk En Plein Air – 2012 – Deelnemers aan te klikken worden de schilderijen die te leen zijn zichtbaar.

25

Lente Matinee UNI Katwijk Na het succesvolle najaarsconcert ´Ik hou van Holland´, eind november 2012 in Tripodia, laat de Katwijkse muziekvereniging UNI zich op zaterdag 6 april weer van een heel andere kant laten zien. Onder leiding van dirigent Hessel Veldman zullen jonge muzikanten uit eigen orkest klassieke en moderne stukken ten gehore brengen. Hiermee wordt een bijzonder gevolg gegeven aan het druk bezochte Lente Matinee van vorig jaar. Veel van de solisten zijn het resultaat van de op-

leiding die UNI biedt en dus in het bezit van Bondsdiploma A en B. Naast deze solostukken zal het Groot Harmonieorkest uiteraard ook van zich laten horen, evenals het saxofoonensemble. Kortom, een zeer gevarieerde muzikale middag. De locatie voor dit Matinee is ook bijzonder en staat garant voor een hele mooie akoestiek: Kapel De Wilbert in Katwijk a/d Rijn (Overrijn 7). Het Matinee start zaterdag 6 april om 16.00 uur en de toegang is vrij.

Rubriek

LEES TIPS door Irene van der Plas

Voor meer informatie en gratis reserveren: www.bibliotheekkatwijk

Het keukenhuis Kathleen Grissom

Speel voor mij het lied van de dood, Esi Edugyan

Berichten uit Homs Jonathan Littell

Scheepvaart 2012 G.J. de Boer

Pi-pa-peuterboek Voorleesboek

Deze meeslepende historische roman over de slavernij in de Verenigde Staten wordt wel vergeleken met ’Een keukenmeidenroman’ van Kathryn Stockett. Een zeven jaar oud Iers weesmeisje komt eind 18e eeuw terecht op een tabaksplantage in Virginia waar ze de blanke bediende wordt van de halfblanke, onwettige dochter van de eigenaar. Dit prachtige debuut is zeer populair in de V.S. en nodigt uit tot verfilming.

The Hot-Time Swingers reizen in de Tweede Wereldoorlog naar Parijs om een jazzalbum op te nemen, maar de zwarte hoornist met Duitse nationaliteit wordt gearresteerd. De schrijfster doorvorste voor haar fictie een inktzwarte bladzij van de jazzgeschiedenis; van ontkenning en onderdrukking, en zette een monument neer voor de muziek, die alles te boven gaat en vriendschap, die al even mysterieuze omwegen kent.

De auteur maakte ruim twee maanden de burgeroorlog in Syrië van dichtbij mee. In de stad Homs trok hij samen met rebellen op om zo een waarheidsgetrouw beeld te scheppen van de verschrikkingen die zich in dit gebied afspeelden. Schreeuwende kinderen, huilende moeders, angstige vrijheidsstrijders – geen emotie blijft onaangeroerd. Het gevecht om los te komen van onderdrukking is begonnen. Het boek grijpt je bij je keel en laat je niet meer los.

Jaarboek met uitgebreide gegevens over de Nederlandse koopvaardij en een overzicht van de Belgische koopvaardij. Inhoud: vlootoverzichten van enkele rederijen, technische gegevens (niet altijd volledig) van de schepen in alfabetische lijsten (tonnage, bouwjaar, werf, afmetingen, machines, snelheid), aparte bevoorradingsschepen, recente mutaties in beide koopvaardijvloten. Geïllustreerd met vele foto’s in kleur.

Deze prachtige bundel bevat ruim 35 verhalen voor kinderen in de peuterleeftijd. Allerlei thema’s die passen binnen het jonge peuterleven passeren de revue: plassen op het potje, ziek zijn, kleuren leren, de seizoenen, een verjaardagsfeestje, enz. Mooie, degelijke bundel die zeer de moeite waard is; luisterpret voor peuter en voorleesplezier voor opvoeder zijn gegarandeerd. Vanaf ca. 2 jaar.


26

De katwijksche post

Thema Boekenweek

Gouden tijden, zwarte bladzijden De 78e Boekenweek vindt plaats van zaterdag 16 t/m zondag 24 maart. Kees van Kooten schrijft het Boekenweekgeschenk. Het thema is ’Gouden tijden, zwarte bladzijden’.

Goud

Zwart

Maar er is meer dan de Gouden Eeuw. In Waterwolven beschrijft Cordula Rooijendijk onze strijd tegen en overwinning op het water. Marcel Metze onderzoekt in zijn biografie over Anton Philips hoe deze ondernemer een bedrijf van wereldformaat kon vormen. De geschiedenis van Carré, Artis, het Concertgebouw en het Concertgebouworkest worden bejubeld in publicaties die verschijnen naar aanleiding van hun jubilea in 2013.

In de literatuur zijn talloze boeken te vinden die de donkere momenten in onze geschiedenis illustreren. Zoals Max Havelaar van Multatuli. Tomas Ross beschreef in Koerier voor Sarajevo over het drama in Bosnië, dat voor altijd een litteken in ons collectieve geheugen zal blijven. Maar ook de ’kleine’, persoonlijke geschiedenissen leggen zwarte kanten bloot. Bestsellers als Het pauperparadijs van Suzanna Jansen en De eeuw van mijn vader van Geert Mak bewijzen de grote interesse voor deze verhalen.

De Gouden Eeuw is talloze malen het onderwerp van publicaties geweest. Dit najaar voegen Hans Goedkoop en Kees Zandvliet er De Gouden Eeuw aan toe, dat opmerkelijke parallellen laat zien tussen die periode en de onze.

Ook in romanvorm komen gouden tijden tot leven zoals in Vrij man van Nelleke Noordervliet of in Gim-

mick! van Joost Zwagerman over Nederlandse yuppen. Goed of fout? Voorspoed of tegenslag? Geen enkele geschiedenis is uitsluitend zwartwit. De mythes van glorie en rampspoed kunnen daarom niet genoeg genuanceerd worden. Zoals in Rijk aan de rand van de wereld. De geschiedenis van Nederland overzee 1600-1800, van Piet Emmer en Jos Gommans. Of zoals in Grijs verleden (2001) van Chris van der Heijden. Dit boek laat zien dat de scheiding tussen goed en fout gedrag in de Tweede Wereldoorlog veel minder scherp getrokken kan worden. Het deed indertijd heel wat stof opwaaien over ons verleden. Zo neemt het thema ’Gouden tijden, zwarte bladzijden’ ons mee in die achtbaan van historische hoogte- en dieptepunten. We gaan opnieuw op zoek naar de nuance en de discussie.

Boekenweekgeschenk

De verrekijker door Kees van Kooten Kees van Kooten schrijft het Boekenweekgeschenk 2013. De verrekijker is het cadeau van de boekhandel bij besteding van € 12,50 aan boeken tijdens de Boekenweek van 16 t/m 24 maart 2013. (ISBN: 9789059651913)

Synopsis

Kees van Kooten besluit voor de laatste keer zijn boekenkast op te schonen. Hierbij stuit hij op het fotoalbum dat zijn vader, dienstplichtig sergeant der artillerie, aanlegde gedurende de mobilisatie van augustus 1939 en de oorlogsjaren 1940-1945. Achter in dit monumentale boekwerk vindt de zoon een verontrustende brief van de destijdse legerleiding: C.R. van Kooten senior wordt gesommeerd te verklaren waarom hij een verrekijker zou hebben gevorderd van een zekere mijnheer J. Treurniet uit het dorp Berkel en Rodenrijs… C.R. van Kooten junior is verbijsterd. Is dit soms dezelfde kijker waarmee de in 1941 geboren schrijver is opgegroeid en die hij nog altijd in zijn bezit heeft? Kees van Kooten weigert dit te geloven en onderneemt een spannende, ontroerende en hilarische zoektocht naar het antwoord op de vraag die hem steeds heviger beklemt: heeft hij gedurende zijn kleuterjaren wellicht met een stuk oorlogsbuit gespeeld? Gaandeweg zijn aanstekelijk beschreven expeditie bewandelt de schrijver, zoals wij dit van hem gewend zijn, tal van onverwachte zijpaden. Zo stelt hij zijn verrekijker scherp op de digitale media, het papieren boek, ons aller handschrift, de pornoficatie van de samenleving, zijn eigen diensttijd, de wereld der insecten, de achteruit hollende wellevendheid, het hotelwezen, de jaarlijkse lintjesregen en de nostalgie; ’die niet meer is wat zij geweest is.’

BOEKENWEEK GESCHENK GRATIS Bij aankoop van € 12,50 ’De verrekijker’ van Kees van Kooten cadeau

Boekenweek bij van den Berg Gouden Tijden, zwarte bladzijden

De Zahir Paulo Coelho

Doe mee aan schrijfwedstrijd Hebt u ook een ’biografisch’ verhaal dat u wilt opschrijven? Doe mee aan de schrijfwedstrijd ’Gouden tijden, zwarte bladzijden’. Van de ingezonden verhalen kiest een jury onder leiding van niemand minder dan Abdelkader Benali de mooiste, spannendste of meest ontroerende. De geselecteerde verhalen worden ook nog eens geïllustreerd door talentvolle amateurkunstenaars van het kunstencentrum BK050. Het centrale thema van de Boekenweek is Gouden tijden, zwarte bladzijden en vormt dus ook het thema waarmee u als schrijver wordt uitgenodigd uw verhaal in te zenden. Het kan een autobiografisch verhaal zijn, maar dat is geen absolute voorwaarde. De vorm waarin het verhaal wordt geschreven is vrij, een lied, een gedicht, een column alles mag. Uitgangspunt is dat het verhaal ongeveer 700 woorden bevat. Uit alle ingezonden verhalen wordt een voorselectie gemaakt door een vakkundige team van redacteuren.

De bakkersdochter Sarah McCoy

Nu

95 € 4, Roman jaren 50-60

Pier en oceaan Oek de Jong

95 , 9 2 €

00 , 0 1 € Prachtig

De vergelding Jan Brokken

95 , 9 1 €

Uit deze voorselectie kiest schrijver en programmamaker Abdelkader Benali er ongeveer 25. De geselecteerde verhalen zullen worden voorzien van een illustratie die daarvoor speciaal worden gemaakt in een workshop van BK050, onderdeel van de Kunstencentrum Groep Groningen. Over de keuze voor selectie kan niet worden gediscussieerd. Medio juni 2013 zal in Amsterdam op feestelijke wijze de e-bundel worden gepresenteerd waarin de 25 geselecteerde verhalen en de illustraties zijn opgenomen. De ebundel wordt daarna beschikbaar gesteld aan alle bibliotheken in Nederland en is vrij in te zien op de website van dewebschrijvers.nl De schrijfwedstrijd is een initiatief van dewebschrijvers.nl in samenwerking met Stichting CPNB (Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek).

Roman over de Koninklijke Willem Ruijs

Zeevonk

Josha Zwaan

95 , 9 2 €

Div. titels

Kees van Kooten

€ 9,

50


nieuws

donderdag 14 maart 2013

Boekenweek magazine Bij elke Boekenweek hoort een Boekenweekmagazine dat gratis af te halen is in de bibliotheek. Met uiteraard leessuggesties over het thema van dit jaar Gouden tijden, zwarte bladzijden. Het Magazine van dit jaar is nét even verrassender dan anders. In deze editie wijzen bekende Nederlanders de weg in het uitgebreide overzicht van Boekenweektitels, door te vertellen wat hun persoon-

lijke favorieten zijn. Bovendien geeft het magazine een kijkje achter de schermen in de vorm van een interview met Kees van Kooten. In dit interview zal hij uitgebreid ingaan op het schrijven van het Boekenweekgeschenk. Daarnaast is er ook nog een exclusieve bijdrage van de auteur van het Boekenweekessay Nelleke Noordervliet.  Kortom, een regelrecht bewaarnummer.

Uniek cadeau voor bibliotheekleden De Boekenweek 2013 biedt een nieuw, uniek cadeau voor bibliotheek leden: de verhalenbundel Gouden tijden, zwarte bladzijden. Nu al een collector’s item met nog nooit gepubliceerde feiten over schrijvers, tv-persoonlijkheden, artiesten en andere coryfeeën over hun mooiste momenten of diepste dalen.  Gouden tijden, zwarte bladzijden is meer dan een verzameling verhalen. Naast verhalen bevat de bundel een arsenaal aan persoonlijke ontboezemingen van bekende landgenoten over bijzondere momenten uit hun leven.  In de vorm van brieven, betogen en gedichten. De bundel is daarmee een bonte verzameling van mooie, gênante, kwetsbare en vrolijke herinneringen.  

Speciaal voor leden van de bibliotheek, gratis af te halen maar op = op!

Lezing Maarten van Rossem uitverkocht

Vrij reizen met NS op 24 maart Het Boekenweekgeschenk De verrekijker van Kees van Kooten is op zondag 24 maart een geldig vervoersbewijs. Het Boekenweekgeschenk is gratis bij aankoop van ten minste € 12,50 aan Nederlandstalige boeken. NS is hoofdsponsor van de Boekenweek. Daarom mag iedereen op zondag 24 maart 2013 op vertoon van het Boekenweekgeschenk gratis mee in de 2e klas. Geldig voor 1 persoon, 2e klas, in alle binnenlandse treinen van NS, NS Hispeed, Arriva, Connexxion, Breng Syntus en Veolia. Niet geldig in Thalys.

De bekende historicus Maarten van Rossem komt tijdens de Boekenweek naar de Katwijkse bibliotheek. Op maandag 18 maart praat hij in de hoofdbibliotheek aan de Schelpendam over allerlei aspecten en verschijningsvormen van de Nederlandse identiteit. Boekhandel Van den Berg is aanwezig met boeken van de historicus. De lezing door Van Rossem is uitverkocht.

Kantoorboekhandel www.bergkat.nl

’Kunst Doet Leven’

Exposeren voor goed Doel in DunAtelier De stichting Kunstvereeniging Katwijk biedt honderd kunstenaars de unieke gelegenheid één van hun werken te exposeren in het DunaAtelier op het strand van Katwijk. De expositie is van 5 mei (Bevrijdingsdag) tot en met 20 mei (Tweede Pinksterdag). De expositie is de eerste editie van ’Kunst Doet Leven’. De initiatiefnemers hopen dat tenminste 2000 kunstliefhebbers de tentoonstelling zullen bezoeken. Voorwaarde voor deelname is, dat de kunstenaars hun tentoongestelde werk afstaan ten bate van het goede doel. De kunstwerken worden tijdens de expositie per opbod via internet geveild. De opbrengst komt geheel ten goede aan Stichting ALS Nederland en Stichting Open Hearts for Kids. De Stichting ALS Nederland zamelt geld in voor onderzoek naar de wrede spierziekte ALS. De Stichting Open Hearts for Kids maakt het financieel mogelijk dat kinderen uit ontwikkelingslanden in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) een hartoperatie ondergaan.

Expositieperiode

Het DunaAtelier is tijdens de expositie elke dag geopend van 14.00 uur tot 17.00 uur. De stichting

Kunstvereeniging Katwijk organiseert gedurende de expositieperiode in en rondom het DunaAtelier verschillende activiteiten, zoals workshops en lezingen. Hanneke Groenteman, presentatrice van ’Sterren op het Doek’ en schrijfster zal de officiële opening op dinsdag 7 mei om 19.30 uur verrichten. Na de opening is de veiling geopend en kunnen kunstliefhebbers op de kunstwerken bieden via de veilingwebsite. Het verloop van de biedingen is gedurende de expositie online te volgen en sluit op 20 mei om 12.00 uur. Zowel gevestigde kunstenaars als niet-gevestigde kunstenaars, ama-

teurs en kunststudenten kunnen meedoen aan de expositie. De honderd beste werken krijgen een plek op de expositie. Een selectiecommissie zal een keuze maken uit de aangeboden werken. Kunstenaars die willen meedoen en bijdragen aan het goede doel kunnen zich uiterlijk 31 maart 2013 melden door een mail te sturen naar kunstenaar@kunstdoetleven.nl. Zij krijgen dan nadere informatie en een aanmeldingsformulier toegestuurd. Kunst Doet Leven is een initiatief van Stichting Kunstvereeniging Katwijk. Meer informatie staat op www.kunstdoetleven.nl

Vanaf 2 april in gemeenschapshuis de Burgt

Bibliotheek Rijnsburg tijdelijk gesloten Deze week is Bibliotheek Rijnsburg voor het laatst open op de locatie aan de Smidstraat. Op zaterdag 16 maart sluiten de deuren van de bieb aan de Smidstraat voorgoed en vanaf dinsdagmorgen 2 april is iedereen van harte welkom in de gloednieuwe huisvesting van de bibliotheek in gemeenschapshuis de Burgt aan het Burgemeester Koomansplein.

Verhuizing

Voordat de nieuwe behuizing in de Burgt open gaat, is Bibliotheek Rijnsburg twee weken gesloten. Van 18 maart tot en met 1 april zijn alle Rijnsburgse leners welkom in de andere bibliotheekvestigingen. Leners worden van harte uitgenodigd vóór de sluiting nog wat extra’s te lenen zodat de sluitingsperiode van twee weken moeiteloos kan worden overbrugd. De terug-

brengdatum van de geleende materialen wordt over de sluitingsperiode heen getild. Wie op de hoogte wil blijven van de vorderingen wat betreft de inrichting van de bibliotheek, kan meekijken op www.bibliotheekkatwijk.nl. Op de homepage is een banner geplaatst met informatie over de Burgt en hier kunt u de komende weken ook foto’s van het inrichten bekijken.

Prominente plek voor eerste licht na 100 jaar

Wat zijn uw gouden tijden, zwarte bladzijden?

Bekijk onze folder op

27

Achterweg 12 2223 BE Katwijk aan den Rijn Telefoon 071-4030911

Bestel online:

www.bergkat.nl

De Vrouwe van Katwijk 2012, Lies van Beelen, verrichtte op donderdag 7 maart haar laatste ’officiële’ handeling. Zij overhandigde één van de geschenken, die zij kreeg bij de benoeming van haar titel, aan de mannen die de Vierboet van Katwijk beheren. Het cadeau bestaat uit een ingelijste foto, gemaakt tijdens de Visserijdagen 2012 door Dirk van Egmond. De foto, geschonken door Uitgeverij Verhagen, laat de vuurtoren zien, terwijl het licht uit de toren haar stralen laat zien tegen een donkere avondlucht. Het was vorig jaar weer voor het eerst na 100 jaar dat er licht uit de vuurtoren scheen. Dat was tevens het sein voor het vuurwerk dat op strand afgestoken werd. Een ’kippenvelmoment’ voor de organisatoren van de Visserijdagen. De foto heeft een prominente plek gekregen in de vuurtoren. De vuurtoren is in de zomermaanden dagelijks (behalve op zondag) toegankelijk voor het publiek en heeft dan de functie van uitkijktoren. Bij helder kan er kilometers ver worden gekeken en gefotografeerd.

Vrouwe van Katwijk 2012 Lies van Beelen met de Vierboetbeheerders.


lokaal

DE KATWIJKSCHE POST

donderdag 14 maart 2013

Andreaslocatie Pieter Groen: nieuwe schooltijden

Nieuwe locatie voor Pippeloentje Het Katwijkse Kindercentrum Pippeloentje van KOK kinderopvang verlaat medio september dit jaar het monumentale pand van De Visserijschool aan de Rijnmond. Het kindercentrum verhuist naar een nieuwbouwlocatie op Het Zeehosterrein, de wijk waar zorg en wonen wordt gecombineerd.

Na lang wikken en wegen - het is beter voor het puberbrein - is besloten dat de eerste bel volgend schooljaar om 08.20 uur gaat. Om 08.25 uur gaat dan de bel om de les te beginnen. Nu begint de eerste les om 08.05 uur. Heel veel later zullen de leerlingen na het achtste uur niet thuis komen: dat eindigt 10 minuten later.

Discoparty uitverkocht Het nieuwe initiatief om in Katwijk een discoparty voor 30-plus te organiseren is enthousiast ontvangen. De discoparty op zaterdag 16 maart in Huys Te Britten was al snel uitverkocht. Een herkansing is mogelijk, want er staan nog twee of drie avonden dit jaar op het programma.

Verkoop tweedehands kinderkleding In de zaal achter de Christelijke Gereformeerde Kerk aan het Duinrustplein wordt woensdag 27 maart de voorjaarskinderkledingverkoop weer gehouden. Ook dit jaar zijn er weer veel leuke en zo goed als nieuwe kinderkleding binnen gekomen. Het is altijd goed om te zien dat je kleding een goede bestemming krijgt. Vaak hangen bijpassende kledingstukken bij elkaar, die dan vaak als eerste verkocht worden. De niet verkochte kleding gaat via de stichting ‘Goed voor Nood’ uit Rijnsburg naar Roemenie. Voor de kinderen is er oppas, zodat er in alle rust kan worden gekozen en gekocht. Tevens is er koffie, thee met cake en drinken met wat lekkers voor de kinderen. Iedereen hartelijk Neem gerust je vriendinnen mee. Welkom woensdag 27 maart van14.30 tot 16.30 uur.

Inloopavond vereniging HCHWA-D Vereniging HCHWA-D organiseert donderdag 21 maart een inloopavond in De Roskam aan de Turfmarkt in Katwijk aan den Rijn. Aanvang 20.00 uur. Deze afkorting staat voor Hereditary Cerebral Hemorrhage With Amyloidosis–Duchtype (erfelijke hersenbloedingen met amyloidose van het Nederlandse type) en is een erfelijke vorm van hersenbloedingen. Op de inloopavond willen wij graag een plek bieden waar men met eventuele vragen terecht kan of elkaar onder het genot van een kopje koffie te ontmoeten en bij te staan. Nadere informatie over HCHWA-D op www.hchwa-d.nl.

Foto: pr

Leerlingen van de Andreas College-locatie Pieter Groen kunnen vanaf volgend schooljaar (2013-2014) later opstaan. De Leerlingenraad bracht dat onderwerp ter sprake.

Voor kleuters de Duinroos

Rijnmond bakt pannenkoeken Groep 1 /2 van de Duinroos had onlangs een leuk uitje: ze waren uitgenodigd op het Andreas College locatie Rijnmond om pannenkoeken te komen eten. Eén van de onderdelen bij de afdeling Zorg & Welzijn van de locatie Rijnmond is het ‘kinderdagverblijf’. Om het onderwijs daar zo realistisch mogelijk te laten zijn - leren in een echte praktijksituatie, theorie en praktijk combine-

ren – werden de kleuters van de Duinroos uitgenodigd om onder begeleiding van vierdejaars leerlingen pannenkoekjes te eten, cupcakejes te versieren en kleurplaten te kleuren. Het was niet alleen een prima leermoment voor de leerlingen van klas 4 van de afdeling Zorg & Welzijn, maar ook een heel gezellig moment voor de leerlingen uit groep 1 en 2 van De Duinroos.

Aanvragen indienen bij Wijkraad Valkenburg Wijkraad Valkenburg stelt ook voor 2013 weer een deel van haar werkbudget ter beschikking voor verenigingen. De Wijkraad heeft de afgelopen twee jaar al jaarlijks een deel van haar werkbudget ter beschikking gesteld van Valkenburgse verenigingen en/of instanties en verschijnt er sinds dit jaar iedere twee maanden het blad ‘Zicht op Valkenburg’. Daarnaast ontving Valkenburg’s Harmonie een bijdrage voor de aanschaf van een grote trom en onlangs nog voor een bugel. Oranjevereniging Wilhelmina werd in de gelegenheid gesteld een mobiele geluidsinstallatie te kopen. Die komt uitstekend van pas bij evenementen zoals Koninginnedag en de Paardenmarkt. Er is een grote diversiteit aan verenigingen. Hoewel de gemeente ook voor dit jaar een werkbudget heeft toegezegd, gaat de wijkraad wat strengere eisen toepassen. Allereerst, omdat ze zelf ‘Zicht op Valkenburg’ als tweemaandelijkse gra-

tis periodiek uitgeeft, maar ook om andere verenigingen in staat te stellen een aanvraag uit het budget te verkrijgen. Hiervoor dient men een vragenformulier in te vullen. Laat u daar niet weerhouden: als u denkt een activiteit of een juist doel te willen bereiken, die de inwoners van Valkenburg ten goede komt en u hebt daar een extra financiële ondersteuning voor nodig, schroom dan niet contact op te nemen met de Wijkraad via wijkraadvalkenburg@katwijk.nl t.a.v. wijkraadbudget. Ook voor vragen over dit onderwerp kunt u hier terecht. Uw aanvraag dient voor 1 september van dit jaar bij de wijkraad binnen te zijn en wordt altijd op de eerstvolgende vergadering in behandeling genomen. Dringende zaken kunnen ook op korte termijn beoordeeld worden. Steun het Genootschap ’Oud Katwijk’. Geef u op als lid à € 10,00 per jaar. Katwijks Museum, telef. 4013047.

KOK kinderopvang voegt Pippeloentje samen met kindercentrum Het Zandkasteel, dat nu gevestigd is in de oudbouw op het Zeehosterrein. Beide kindercentra gaan op de nieuwe locatie verder onder de naam ‘Het Zandkasteel’. Ouders en medewerkers zijn inmiddels door KOK kinderopvang zorgvuldig geïnformeerd over de concrete plannen. Met het vertrek uit De Visserijschool neemt KOK kinderopvang afscheid van een sfeervolle locatie, een plek die velen in het hart hebben gesloten. De locatie kwam de afgelopen jaren vaak in het nieuws, omdat de bewoners van Katwijk in opstand kwamen tegen de sloopplannen van het gebouw. Inmid-

dels heeft het pand een monumentale status en is van sloop geen sprake meer. Toen KOK kinderopvang in april 2009 Pippeloentje overnam, was al bekend dat de locatie aan de Sluisweg tijdelijk was, licht directeur Carla ’t Hooft van KOK kinderopvang toe. ‘Met de bouw van het project op Het Zeehosterrein bieden we ouders, kinderen en medewerkers van kindercentrum Pippeloentje en Het Zandkasteel een mooie oplossing. We kijken uit naar de start in een nieuw pand dat alle moderne voorzieningen heeft voor kinderopvang. De plek in de duinen en vlakbij het strand is geweldig’, vertelt ze enthousiast. ‘Ook maken we in het nieuwe gebouw onderdeel uit van het gezondheidscentrum. Straks hebben de kinderen alle ruimte en kunnen ze heerlijk spelen in de speelhal, op de aangrenzende buitenspeelplaatsen of op het strand.’ De huur van de Visserijschool is in goed overleg met wooncorporatie Dunavie per 1 oktober opgezegd. KOK kinderopvang verwacht dat medio september de deuren van de nieuwe locatie te openen.

Het koningshuis in Katwijks Museum De laatste woensdag van deze maand, op 27 maart, wordt er weer een filmavond georganiseerd in het Katwijks Museum. Ditmaal zal in verband met de abdicatie van koningin Beatrix de aandacht gericht worden op de geschiedenis van het koningshuis en de relatie, die de koninginnen hadden en hebben met Katwijk. Koningin Juliana heeft het Katwijks Museum geopend, koningin Beatrix heeft in het jaar 2000 op Ko-

ninginnedag Katwijk een bezoek gebracht en er is een uitgebreide tentoonstelling geweest met schilderijen van leden van het koningshuis. En nog veel meer, er is genoeg te zien. Het museum is die avond open om 19.00 uur. Na een voorprogramma start de hoofdfilm om 19.30 uur. Kaartjes zijn alleen van te voren te koop aan de balie van het museum. Toegangsprijs is €3,50, inclusief een kop koffie. Vol = vol.

Foto: archief

28

Koningin Beatrix in de Princestraat in Katwijk tijdens Koninginnedag 2000.

Foto’s Koninklijke Wijkraad Rijnsburg aan familie gezocht de slag met NL Doet Er zijn komende vrijdag en zaterdag weer allerlei klussen te doen in het kader van NL Doet. Er worden in de gemeente Katwijk nog 35 klussers gezocht om alle klussen uit te voeren. Net als vorig jaar biedt de Wijkraad Rijnsburg ook de helpende hand bij een NL Doet-klus. Was het de Wilbert in Katwijk aan de Rijn waar ze met veel plezier een prachtig lentebankje creëerden, nu is een klus in Rijnsburg aan de beurt. Wat ze te precies te wachten staat is nog een verassing, maar dat ze zich

dit jaar kunnen inspannen voor Rijnsburg vinden ze meer dan fijn. ‘Het is goed dat Rijnsburgse verenigingen zich voor klussen bij NL Doet hebben aangemeld; er is altijd wel iets dat opgeknapt moet worden en meerdere handen maken de klus lichter en natuurlijk ook gezellig. Je komt immers met vele andere enthousiaste vrijwilligers en leden van verenigingen in contact; het brengt mensen bij elkaar’, vindt de wijkraad. Dus als je nog tijd en energie voor komende zaterdag over hebt : schrijf je in voor één van de twee klussen in Rijnsburg. Dit kan via www.nldoet.nl.

Voor de speciale editie van De Katwijksche Post, die vlak voor de troonwisseling op 30 april wordt uitgegeven, zijn de gezamenlijke oranjeverenigingen op zoek naar foto’s met daarop Koningin Beatrix, Kroonprins Willem Alexander of Prinses Maxima of de drie prinsesjes, mogelijk met een link naar Katwijk toe. Natuurlijk mag u er zelf ook op staan. De redactie van die krant wil ook graag uw verhaal achter de foto horen. De foto’s worden mogelijk geplaatst in die speciale editie, samengesteld door mensen van de Oranjeverenigingen uit Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg in samenwerking met Uitgeverij Verhagen. U kunt de foto’s digitaal sturen naar krvkrant@ovrijnsburg.nl. Graag er-

bij vermelden waar de foto is gemaakt en misschien een verhaal erbij, dat gebruikt kan worden in die krant. U kunt de foto’s ook per post sturen naar Krvkrant, Korte Voorhouterweg 13a, 2231 JH Rijnsburg. U wilt de foto’s natuurlijk graag terug ontvangen. Daarom het verzoek om uw naam en adres op de foto of de bijgevoegde brief te schrijven. Dan zorgt de redactie er voor dat de foto bij u terug komt. Als u wilt kan de redactie ban die krant de foto voor u digitaliseren; noem dan ook uw e-mailadres. Het lijkt de redactie van die krant bijzonder om foto’s te ontvangen van inwoners uit de KRV-gemeenten om zo onze blijk van betrokkenheid bij de Koninklijke familie uit te kunnen dragen.


lokaal

DE KATWIJKSCHE POST

donderdag 14 maart 2013

Spreekuur vragen over psyche

Tienerclub Spirit Het was afgelopen vrijdag gezellig op tienerclub Spirit. Na de inleiding speelden ze het altijd leuke weerwolvenspel. Deze week is er weer eens aandacht voor het witte doek. Dus als je ook weleens zin hebt in een goed begin van het weekend, en je bent of wordt een ‘twaalf-plusser’ dan ben je voor vrijdag van harte uitgenodigd. Vanaf 19.30 uur in het Jeugdhuis aan de Voorstraat.

De Brug thema-avonden

Pastoraat en seksverslaving De Brug organiseert thema-avonden en cursussen ‘Pastoraat en seksverslaving’. De thema-avond is op maandag 8 april van 19.30 tot 22.00 uur. Kosten: 20 euro per persoon. De cursus is op zaterdag 25 mei van 10.00 tot 15.00 uur. Kosten 35 euro per persoon. Locatie: Schaepmanstraat 1 in Katwijk. Het wordt steeds duidelijker dat seksverslaving (ook wel pornoverslaving genoemd) een veel voorkomend probleem is in Nederland. Steeds meer voorgangers, pastoraal werkers en jeugdleiders zoeken naar mogelijkheden om openheid te creëren rond seksualiteit en mensen in hun kerkelijke gemeente passend te kunnen helpen. Tijdens de thema-avond ‘Pastoraat en seksverslaving’ staan verschillende vragen centraal. Wat is seksverslaving en wat kan de kerk betekenen voor mensen die daarmee worstelen? Hoe herkent u dat iemand worstelt met pornografie of een seksverslaving? Hoe kunt u inschatten of iemand professionele hulp nodig heeft of vanuit het pastoraat van uw kerk geholpen kan worden? Welke vragen leven er bij jongeren en welke mogelijkheden zijn er om jongeren te begeleiden op het gebied van seksualiteit? Aanvullend op deze avond organiseert De Brug een pastorale cursus ‘Pastoraat en seksverslaving’. Met deze cursus wordt een verdiepende toerusting geboden. Voor meer informatie en/of aanmelding: info@debrughelpt.nl of telefonisch 071 403 37 33.

Steun het Genootschap ’Oud Katwijk’. Geef u op als lid à € 10,00 per jaar. Katwijks Museum, telef. 4013047.

Johan Roelofs beoogd stadsbouwmeester Katwijk

Foto: IdG

De gemeenteraad hoeft er vanavond alleen nog maar mee in te stemmen; de aanstelling van de Stadsbouwmeester van Katwijk. Het college van burgemeester en wethouders (b&w) stelt voor om Johan Roelofs in die functie te benoemen.

Met de taart op tafel ondertekenen Marijke Drijfhout, directeur Willem van Veenschool (links) en Margreet Buwalda, directeur Bibliotheek Katwijk (rechts) de samenwerkingsovereenkomst voor het project de Bibliotheek op school. Op 24 april wordt de allereerste schoolbibliotheek nieuwe stijl geopend op de Van Veenschool.

Pilot op Willem van Veenschool

De Bibliotheek op school schappelijk doel om kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school maar ook thuis. ’Deze structurele samenwerking met de bibliotheek komt ons goed uit’, benadrukt Marijke Drijfhout. ’Op onze school is lezen belangrijk en wij willen altijd investeren in het verbeteren van de taal-, lees-, en informatievaardigheden van onze kinderen. Met de Bibliotheek op school halen we voor zowel de leerlingen als de leerkrachten de nodige leesplezier en kennis in huis.’

Lezen kan een groot verschil maken in het leven van kinderen, dáárover zijn scholen en de bibliotheek het helemaal eens. Onderzoek toont aan dat lezende kinderen niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces. Met die gedachte in het achterhoofd zetten afgelopen dinsdag Marijke Drijfhout (directeur Willem van Veenschool) en Margreet Buwalda (directeur Bibliotheek Katwijk) hun handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst voor het project de Bibliotheek op school. Dat betekent dat de Katwijkse bieb en de Willem van Veenschool nauw gaan samenwerken op het gebied van taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Met als gemeen-

Leesconsulent

Het nieuwe concept de Bibliotheek op school wordt als pilot op de Willem van Veenschool uitgerold. Dat betekent dat er momenteel hard gewerkt wordt om de allereerste

schoolbibliotheek nieuwe stijl op 24 april in deze school te openen. Vanaf die datum kunnen alle leerlingen en docenten van de school gebruik maken van een actuele en aantrekkelijke boekencollectie op school. De bibliotheek zet ook een speciaal opgeleide leesconsulent in die de leerkrachten kan ondersteunen bij het werken aan leesbevordering en mediawijsheid. Margreet Buwalda van Bibliotheek Katwijk: ’De Bibliotheek op school is een landelijke aanpak waar wij erg enthousiast over zijn. In Katwijk heeft de Willem van Veenschool de primeur maar in het nieuwe schooljaar 2013/2014 gaan we hier zeker mee verder en zullen nog drie scholen de mogelijkheid krijgen om deel te gaan nemen.’

’Melange Locale’ in teken van ’Wonen’ Op RTV Katwijk is er vanaf maandag 18 maart weer een nieuwe uitzending van het televisieprogramma ’Melange Locale’. Deze uitzending staat geheel in het teken van ’Wonen’. In het programma worden vier woningen getoond die in de gemeente Katwijk te koop staan. Zo komt de camera in alle dorpskernen. De huidige bewoners vertellen wat er zo bijzonder is aan hun huis, de indeling en natuurlijk de vraagprijs. Wethouder Willem van Duijn schuift aan in de studio en vertelt over de nieuwbouwprojecten in Katwijk, de starters leningen en ook de WOZ-waarde van de huizen komt aan bod. Welke middelen kun je inzetten als je huis maar niet verkocht wordt. Styliste Natascha Vink kan u daar bij van dienst zijn. Voor veel mensen is het moeilijk om zich een beeld van bijvoorbeeld de huiskamer te vormen als deze leeg staat. Natascha kan deze voor u inrichten als er een open huis is. Ze doet dit door onder andere kartonnen meubelen mee te nemen. Een filmpje laat zien hoe dit in zijn werk gaat. Welke vormen van hypotheek zijn er; kan iedereen een huis kopen en waar tegen kan ik me verzekeren? Op deze vragen geeft hypotheekadviseur Martine de Vries antwoord. Ook de vaste items in dit programma ontbreken niet. Het bloemetje

Hij zal vanavond ongetwijfeld zelf aanwezig zijn om die benoeming mee te maken, want het is een historisch moment: de benoeming van de eerste Stadsbouwmeester van Katwijk. Hij moet wel geduld hebben, want zijn benoeming staat als laatste punt op de agenda, net voor het slotgebed. Het college gaat er van uit dat zijn benoeming geen probleem oplevert, want morgen wordt de nieuwe stadsbouwmeester officieel voorgesteld aan de pers.

Voor één jaar

Roelofs wordt aangesteld voor één jaar en komt in de plaats van de gemeentelijke Welstandscommissie, die uit drie leden bestaat. Het college en de politiek geven, onder andere uit het oogpunt van bezuinigingen, de voorkeur aan een Stadsbouwmeester. Eén in plaats van drie kost minder en college en raad gaan er vanuit dat het ook slagvaardiger zal zijn. De uit Almelo afkomstige architect is geen onbekende in de regio Hij is afgelopen januari benoemd als nieuw lid van de Monumentencommissie van Lisse. Hij vertegenwoordigt daarin de vereniging Dorp, Stad en Land. Namens die vereniging heeft hij ook zitting in de welstands- en monumentencommissie Delf-en Schieland, Rijnstreek, Duinen Bollenstreek. Na een jaar wordt de nieuwe functie van stadsbouwmeester geëvalueerd, waarna een besluit wordt genomen over voortzetting daarvan.

De Leidse Bakker geeft als reclame: Roomboter amandelbroodjes 5 stuks € 3,95 + 1 GRATIS ERBIJ

Ovenverse witte bollen of puntjes 10 stuks € 2,10

Slagroomsoesjes 250 gram Nu € 2,85

Foto:

GGZ Duin- en Bollenstreek biedt mensen op dinsdag 19 maart van 17.00 tot 19.00 uur (vestiging Katwijk, Schimmelpenninckstraat 10) de mogelijkheid om zonder afspraak binnen te lopen en een gesprek te hebben over psychische gezondheid. Soms maken mensen zich zorgen omdat zij te maken hebben met iemand die somber is, kribbig, angstig of gestresst. Anderen voelen zich niet prettig in gezelschap of hebben een gewoonte waar zij van af willen. Weer anderen lazen een artikel over een therapie waar zij wel eens wat meer van zouden willen weten. Bij dit soort zaken kan het prettig zijn om van gedachten te wisselen met medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg zonder dat er meteen een officiële afspraak aan vast zit. GGZ Duin- en Bollenstreek geeft iedereen met grote en kleine vragen over psychische gezondheid de mogelijkheid om langs te komen. Het open spreekuur is gratis.

29

wordt weer uitgereikt en dit keer zijn we in de Zanderij terecht gekomen. Kok Pieter van Klaveren maakt een heerlijk (zoet) gerecht en natuurlijk is er weer de kijkers vraag waarmee men kans maakt op een leuke prijs. Als men raad welk gebouw getoond wordt, dan maakt men kans om de auto een flinke wasbeurt te laten geven. Aan het slot van dit programma is zangeres Ruby van Urk te gast. Toepasselijk zingt zij het lied ’House for sale’. De presentatie is weer in handen van Dick Oudwater en Carolien van Egmond Melange Locale is te zien vanaf maandag 18 tot en met zaterdag 23

maart na het nieuws van 10.00 en 16.00 uur en zaterdag om 10.00 en 18.00 uur via RTV Katwijk en Ziggo kanaal 41.

Oproep

De volgende uitzending van ’ Melange Locale’ wordt weer een thema-uitzending. De uitzending staat in het teken van de troonswisseling en daarom is alle aandacht voor het Koningshuis. Heeft u foto’s waarop u staat met iemand van het Koninklijk Huis, stuur deze dan op naar Melange Locale, RTV Katwijk, Postbus 300 , 2220 AH in Katwijk. Vermeld duidelijk uw naam en adres, u krijgt de foto weer retour.

Grote boerencake geen € 2,95 Nu € 2,25

Alle soorten brood wit of bruin Zoek uit € 1,55

100% Roomboter koeken 500 gram € 2,95

Nu de 2e zak € 1,00

OP = OP Iedere vrijdag staan wij op de Katwijkse markt.


30

algemeen

DE KATWIJKSCHE POST

GOR zoekt gegevens onderduikers en-adressen Genootschap Oud Rijnsburg wil graag informatie van personen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Rijnsburg zijn ondergedoken. Wie waren de onderduikers en bij wie waren ze ondergedoken. De bedoeling is om deze verhalen te verzamelen en te zijner tijd te bundelen voor het nageslacht. want deze belangrijke informatie mag niet vergeten worden. Vrijwilligers van het GOR komen deze verhalen graag bij u optekenen. Mevrouw Jannij Delhaas is op zoek naar haar onderduikadres in Rijnsburg. Zij zat in Rijnsburg ondergedoken, maar door haar jonge leeftijd weet zij niet meer bij wie het was; ook het adres niet meer. Het moet ongeveer aan het einde van de Tweede wereldoorlog zijn geweest. U kunt contact opnemen met Wim de Beer: 071 4020086, Corry Brussee: 071 3612351, Hermien Kralt: 071 4023205, of Adrie Lindhout: 071 5218344.

Impasse bij Sierafor

donderdag 14 maart 2013

‘Kids Say No’, Haspadie en ‘Grip op de Knip’

Katwijkse organisaties dingen mee naar Kroonappels Oranje Fonds Het Oranje Fonds organiseert ter gelegenheid van de aankomende inhuldiging de zoektocht naar de Kroonappels. De Katwijkse stichting ‘Kids Say No’ en de organisaties Haspadie K.G.K. en ‘Grip op de Knip’doen mee aan deze grote landelijke actie in de categorie Jeugd en Helpende Hand. In het stemweekend van 15, 16 en 17 maart kan iedereen Katwijk hierop stemmen en de Prins van Oranje en Prinses Máxima, het beschermpaar van het Fonds, de weg wijzen naar de mooiste sociale initiatieven. Initiatieven met de meeste stemmen in de gemeente gaan door naar de volgende ronde. Ter gelegenheid van de inhuldiging van het beschermpaar organiseert het Fonds een speciale actie. In het gehele land kunnen maatschappelijke organisaties bestaande initiatieven voordragen in één van drie categorieën. De drie uiteindelijk

winnende organisaties krijgen het predicaat Oranje Fonds Kroonappel en winnen elk €50.000 en een bronzen beeldje, uitgereikt op Paleis Noordeinde door de nieuwe Koning en Koningin.

Kids say No

De Katwijkse stichting ‘Kids Say No’ dingt mee naar die titel en geldprijs. De stichting vervult wensen van misbruikte en mishandelde kinderen in Nederland in de leeftijd van 3 tot 16 jaar. Ook worden er gezinsactiviteiten gepland en deze wil de stichting uitbreiden tot een weekend. Want ook het gezin (ouders, broertjes en zusjes) lijdt door schaamte en onmacht onder het misbruik/ de mishandeling van een gezinslid. Het vervullen van wensen en gezinsuitjes van mishandelde en misbruikte kinderen heeft een helend effect op hen en dat kan dan een grote bijdrage leveren in de weg naar herstel. Het geeft de kinderen weer moed om kind te zijn en het vertrouwen in mensen te herstellen wat zo beschaamd is en ze weer kind te kunnen laten zijn.

Rond bloemverwerkingsbedrijf Sierafor is een patstelling ontstaan nu het UWV een ontslagaanvraag voor het productiepersoneel heeft afgewezen. De directie weigert de 27 medewerkers terug te nemen, zo meldt de vakbond. Het UWV geen toestemming gegeven voor dat ontslag. Daarmee is een patstelling ontstaan. Volgens Atze Bosma, CEO van Florimex, heeft de vakbonden laten weten dat er voor een sociaal plan geen geld en dat er ook geen kans is dat de medewerkers op hun oude werkplek terugkeren nul. De vakbonden dreigen daarom nu met een gang naar de rechtbank. De 27 medewerkers gaan dan onmiddellijke tewerkstelling bij de rechter eisen. Voor het zover is volgt deze week nog een laatste overleg tussen directie en vakbonden. Jeroen Brandenburg van FNV Bondgenoten: ‘Of de mensen worden terug in dienst genomen óf er komt een sociaal plan, en anders stappen we naar de rechter.’

Ook de Katwijkse vrijwilligersorganisatie Haspadie K.G.K. (Johanniter Hulpgroep) wil dat predicaat wel. Door die organisatie worden al meer dan 27 jaar vrijwillig(st)ers ingezet om iedereen te helpen die werkelijk om het hand zit. In die jaren is er heel wat gebeurd en werd ook de organisatie steeds groter; eind 2012 waren er maar liefst 146 vrijwillig(st)ers ingeschreven. De organisatie bestaat inmiddels uit de afdelingen Thuiszorg, Terminale Thuiszorg en Dagopvangactiviteiten. In 2006 werden de inloophuizen De Ankerplaats en de Ontmoeting geopend. Daar wordt tot op de dag van vandaag gelegenheid geboden om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. Twee plaatsen waar veel gezelligheid is en die vooral ook bedoeld zijn om voor een deel van de gasten een sociaal isolement te voorkomen of te doorbreken (afdeling Haspadie).

Grip op de Knip

Financiële vrijheid, samen sterker

staan, er zijn voor de ander, eerlijkheid als basis, gelijkwaardigheid en echtheid, rechtvaardigheid en naastenliefde, daar staat ‘Grip op de Knip Katwijk’ voor. Soms gaat het mis met de huishoudportemonnee. Vaak ligt daar een ingrijpende gebeurtenis achter, een echtscheiding of plotselinge werkloosheid. En hoe vind je dan hulp? Iedere inwoner van Katwijk, Rijnsburg of Valkenburg kan een beroep doen op ‘Grip op de Knip Katwijk’. De stichting werkt aanvullend op het werk van de professionele schuldhulpverlening van de gemeente. Het doel van deze begeleiding is mensen door een moeilijke tijd heen helpen, maar ook leren hoe zij in het vervolg als financieel vrije mensen kunnen leven. De voordracht is te zien op www. kroonappels.nl onder gemeente Katwijk. Draagt u een van de organisaties een warm hart toe? Stem dan op 15 en 16 maart via www.kroonappels.nl onder de gemeente Katwijk op de organisatie van uw keus.

Benefietavond voor goede doelen In de kantine van atletiekvereniging Rijnsoever wordt op zaterdag 23 maart een benefietavond voor drie goede doelen. Voor de bouw van een nieuw ziekenhuis in Malawi, een zorgboerderij in Roemenië en Alp d’HuZes (KWF kankerbestrijding). Tijdens deze avond kan men om 18.30 uur deelnemen aan een buffet voor €17,50. Om 20.30 uur is er een verloting en vanaf 21.00 uur een veiling met allerlei leuke prijzen, zoals twee toegangskaarten inclusief een meet & greet met Jochem Meijer, een optreden van Arie Nijgh en een optreden van Angela Star, een golf-

Recordopbrengst voor zesde Kattukse Veiling De zesde editie van de Kattukse Veiling, bij voetbalvereniging Katwijk, heeft vrijdagavond een recordbedrag van €70.000 opgebracht. De opbrengst was boven alle verwachting. Na maanden van voorbereiding was vrijdagavond het uur van de waarheid. De veilingcommissie had deze editie, met dank aan de gulle kavelschenkers, een spectaculaire kavellijst weten samen te stellen. Niemand had echter rekening gehouden met een opbrengst van €70.000. Vooral op de voetbalreizen werd gretig geboden. Zo ging de reis naar Manchester United-Tottenham Hotspur voor meer dan €2500 onder de hamer. De wedstrijd Dortmund-Bayern Munchen leverde €2100 op. Ook op andere kavels, zoals het gesigneerde shirt van het Nederlands elftal of de verschillende musicalarrangementen werd flink geboden.

Haspadie

Foto: pr

Impasse Sierafor Arnoud en Alexander van Zuijlen.

Rijnsburgers spinnen voor Alpe d’HuZes De Rijnsburgse broers Alexander en Arnoud van Zuijlen doen 5 en 6 juni mee aan het evenement Alpe d’HuZes.’ Bij dit wielerspektakel wordt zo vaak mogelijk de Alpe d’Huez op gefietst om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Het tweetal fietst mee met een team van Accenture, het bedrijf waar Arnoud werkzaam is. Ze zijn druk bezig met trainen, maar ook met het vinden van sponsors. Zij organiseren zaterdag 23 maart van 12.00 tot 14.00 uur een intensieve spinning training, bij sportschool Multisport Rijnsburg.

Spinning is afwisselend staand en zittend fietsen op een spinningfiets, onder begeleiding van een instructeur en swingende muziek. ‘Het gaat er ons om dat er veel mensen komen spinnen, zodat er zoveel mogelijk geld ingezameld kan worden voor onze actie voor Alpe d’HuZes’, laat Arnoud weten. Er zijn per les 30 fietsen beschikbaar. De kosten zijn €25 per uur en je kan er voor kiezen om een of twee uur te spinnen. Help dit fantastische project te ondersteunen en geef je nu op voor de spinning training. Dit kan door te bellen met 06 21217674 of via a.van.zuijlen@ziggo. nl.

Rond bloemverwerkingsbedrijf Sierafor is een patstelling ontstaan nu het UWV een ontslagaanvraag voor het productiepersoneel heeft afgewezen. De directie van Sierafor weigert de 27 medewerkers terug te nemen, zo meldt de vakbond. Het UWV geen toestemming gegeven voor dat ontslag. Daarmee is een patstelling ontstaan. Volgens Atze Bosma, CEO van Florimex, heeft de vakbonden laten weten dat er voor een sociaal plan geen geld en dat er ook geen kans is dat de medewerkers op hun oude werkplek terugkeren nul. De vakbonden dreigen daarom nu met een gang naar de rechtbank. De 27 medewerkers gaan dan onmiddellijke tewerkstelling bij de rechter eisen. Voor het zover is volgt deze week nog een laatste overleg tussen directie en vakbonden. Jeroen Brandenburg van FNV Bondgenoten: ‘Of de mensen worden terug in dienst genomen óf er komt een sociaal plan, en anders stappen we naar de rechter.’

clinic, cadeaubonnen en nog veel meer. De programma wordt omlijst door muzikale optredens van de band West Coast en Angela Star. De netto-opbrengst van deze avond wordt verdeeld over de drie doelen. Tot uiterlijk woensdag 20 maart kunnen kaarten voor het buffet worden besteld via www.angelastar. nl/kaarten.html. Op deze site staat onder ‘benefietavond’ meer informatie over de goede doelen, de avondindeling, veilingitems, enz. Voor alleen belangstelling voor de verloting en/of veiling, is de entree gratis na 20.00 uur. De benefietavond wordt gehouden in de kantine van atletiekvereniging Rijnsoever, Olympiaweg 2, Katwijk.

Renovatie brug Biltlaan Er wordt vanaf komende maandag gestart met diverse werkzaamheden bij de Koningin Julianabrug in de Biltlaan. Zo noodzakelijk worden het fiets- en voetpad onder de brug door afgezet. Eén pad is altijd open, zodat die als alternatief kan worden gebruikt. De bushalte op de Biltlaan bij de brug is bereikbaar vanaf het voetpad. Het autoverkeer op de brug ondervindt beperkte hinder van de werkzaamheden, maar de doorgang is niet gestremd.

Vervangen bomen

De bomen in de trottoirs van de Hercules (Rijnsoever) voor huisnummers 10 t/m 20 en 49 t/m 77 zijn gekapt. Het voetpad is opgebroken voor het aanbrengen van bodemverbetering voor de nieuwe bomen en nieuwe bomen worden geplant. Ter plaatse van de werkzaamheden is het niet altijd mogelijk auto’s te parkeren. De verkeershinder is minimaal.


oud nieuws

DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 14 MAART 2013

OUD NIEUWS UIT In deze rubriek nieuws

24 maart 1998

en reclame-uitingen uit het archief van De Katwijksche Post.

1 maart 1963

24 maart 1998

11 maart 1938

11 maart 1938

11 maart 1938

31


32

cultuur

DE KATWIJKSCHE POST

donderdag 14 maart 2013

Eigen App voor Katwijkse Zeeverkenners

De Katwijkse blues coverband A.J. and the Wildgrooves speelt zaterdag 16 maart in de voorronde van het tiende seizoen van de grootste bandcompetitie ‘The Clash of the Cover Bands, The BENELUX Edition 2013/2014’. Vier bands gaan ieder met een 45 minuten durende set de muzikale strijd met elkaar aan voor een plaats in de regionale finalerondes en worden in twee categorieën beoordeeld: door de vakjury en door het publiek. In beide categorieën plaatsen de winnaars zich direct voor de regionale finalerondes. De voorronde wordt gehouden in Musicon, Soestdijksekade 345 in Den Haag. Deur open 20.00 uur, programma begint om 21.00 uur. Coverof tributebands kunnen zich opgeven voor deze tiende editie via www. theclashofthecoverbands.com.

Leer het bij OVK

Openingsdans voor je huwelijkfeest Steeds vaker nemen de bruidsparen nog even een paar danslessen voor de bruiloft, zodat ze toch een beetje kunnen dansen voor de openingsdans. Ontspanning Vereniging Katwijk (OVK) is gestart met een speciale bruidscursus. In 7 lessen leren de deelnemers dansen voor hun bruiloft. Ook voor de bruiloftsgasten is deze cursus mogelijk. Tijdens deze bruidscursus wordt u en uw familie en/of vrienden de basispassen van de belangrijkste dansen leren. Of misschien is het alleen maar even weer opfrissen wat u in het verleden heeft geleerd. In ieder geval een leuke voorbereiding op de bruiloft. Lijkt je dit wat? Kom zaterdag 23 maart om 19.30 uur naar TriPodia en schrijf je in. Wil je meer informatie? Stuur een mailtje naar ovk@hotmail.nl voor meer info.

In De Coligny

Dans, dart, gok, kaart en zing Kom eens langs in wijkcentrum De Coligny en maak donderdagavond kennis met het countrydansen. De ouderen onder u zijn van harte welkom donderdagmiddag op de seniorensoos. Vrijdag kunt u kijken of u van Barneveld kan evenaren tijdens het darten en op dinsdagavond kunt u gezellig een kaartje leggen. Smeert u liever uw stembanden? Kom eens langs op een woensdagavond en laat u horen. Het gezelligheidskoor ‘de Voltreffers’ kan altijd nieuwe leden gebruiken. Bij dit koor staat de gezelligheid voorop. Voor de gokkers is er altijd de mogelijkheid om hun geluk te beproeven bij de (kinder)bingo. Zaterdag, 16 maart is er om 14.00 uur de kinderbingo en om 20.00 uur kunnen de voetjes weer van de vloer met countrydansen. Voor verdere info: www. wijkcentrumdecoligny.nl

Foto: PR

Katwijkse band speelt in Musicon

Julianawacht bezoekt KNRM De Julianawacht, een groep van de Katwijkse Zeeverkenners, bracht afgelopen zaterdag een bezoek aan de KNRM. Bij aankomst in het botenhuis op de parkeerplaats Noordduinen stonden de vrijwilligers van de KNRM klaar om hen op te vangen. Na een korte kennismaking werd een film getoond waaruit bleek dat vrijwilliger zijn bij de KNRM niet in koude kleren gaat zitten. Na een duidelijke uitleg zijn de groep opgedeeld in tweeën, Een groep werd meegenomen naar de

De Katwijkse Zeeverkenners lanceert op vrijdag 22 maart haar eigen App via Scouting Nederland. Via de ‘Scouting’ App zal de Katwijkse Zeeverkenners haar eigen groepsApp krijgen. Door eenmalig een selectie te maken, komt men standaard op de groepsApp van de Katwijkse Zeeverkenners. Een perfecte en moderne manier om helemaal op de hoogte te blijven van al het nieuws en het programma van de Katwijkse Zeeverkenners. Deze App is zowel voor Android als Apple toestellen ontwikkeld. De Katwijkse Zeeverkenners is al enkele maanden intensief bezig met het ontwikkelen en het testen van deze App. Een nieuwe informatie-

bron voor iedereen die geïnteresseerd is in de Katwijkse Zeeverkenners! Er zijn al veel functies en rubrieken ontwikkeld en het leuke is dat dit nog steeds doorgaat. Er zullen steeds meer nuttige functies bijkomen, maar de basis is gelegd! De app is gemakkelijk te gebruiken voor alle leden, ouders en andere geïnteresseerden. Met het openen van de App is iedereen direct op de hoogte van het nieuws, programma, filmpjes en nog veel meer. Heb je een van de 13 groepen van de Katwijkse Zeeverkenners geselecteerd voor pushberichten? Dan blijf je ook direct op de hoogte van de nieuwste zaken. Een prachtige zaterdagmiddag? Pushbericht: ‘Vergeet je zwemspullen niet!’.

Altijd Wat in De Boemerang

wippertruck en kregen uitleg over het voertuig om vervolgens een trip te maken op het strand. In het botenhuis waren de andere op de Redder geklommen en kregen daar een uitleg over de boot. Wat te doen bij omslaan, als de boot vol loopt met water hoe te handelen en hoeveel pk’s heeft de Redder waren vragen die gesteld en beantwoord werden, net als uitleg over de pakken en alle knopjes en schakelaars. Een hele leerzame middag voor de Julianawacht.

De Boemerang organiseert zaterdag 16 maart weer een muziek avond. Deze avond staat Altijd Wat op het podium. Deze no-nonsense kofferband speelt hits van eigen bodem. Dus dat kan variëren van Hazes tot aan Alain Clark en alles wat daartussen zweeft. Altijd Wat heeft al veel optredens achter de rug, maar speelt vaak buiten Katwijk. Wat ons betreft is dit weer een mooie gelegenheid om een dorpsgenoot aan de slag te zien. De Boemerang in Katwijk aan den Rijn gaat om 20.30 uur open en de entree is helemaal gratis en voor niets. Kofferband Altijd Wat neemt je mee op reis door het heden en

het verleden van de Nederlandse popmuziek. Zangeres Mirjam en zanger Marco worden begeleid door vier ervaren, enthousiaste muzikanten. Zij wisselen mooie rustige nummers af met rocknummers en alles daar tussenin. Soms vanaf de eerste noot herkenbaar, soms vermomd in een ander jasje. Het ene nummer lekker luisteren en meedeinen, het volgende nummer helemaal uit je dak gaan. Maar voor alles geldt: het is muziek van Nederlandse bodem! Altijd Wat met: Mirjam Blom, Marco Alting, Willem Verloop, Pieter Kniest, Wijnand Sloos, Rogier de Jong.

...alles in huis Makelaardij Zuidstraat 135 2225 GV Katwijk aan Zee Tel. 071 202 02 02 www.hoevensmakelaardij.nl

Assurantiën Zuidstraat 135 2225 GV Katwijk aan Zee Tel. 071 202 02 01 www.hoevens.nl

Makelaardij/Assurantiën Dorpsstraat 48 2211 GD Noordwijkerhout Tel. 0252 34 86 61 www.hoevens.nl

Katwijks Hypotheekhuys Zuidstraat 135 2225 GV Katwijk aan Zee Tel. 071 202 02 04 www.katwijkshypotheekhuys.nl

Ziet u ook zo op tegen de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting voor 1 april? Folk van eigen bodem

Babes in the Grass in ‘t Zandgat Het laatste folkconcert van dit seizoen is op zaterdag 13 april om 20.30 uur in ‘t Zandgat. K&O Katwijk heeft voor de liefhebbers een gezellig optreden van de Nederlandse band Babes in the Grass geregeld. De drie charmante dames van Babes in the Grass vermengen zang en instrumenten, gitaar, contrabas, autoharp, clawhammer banjo, tin whistle en mandoline tot een homogeen geheel en staan met hun optreden vol humor garant voor een avondje heerlijke muziek. Babes in the Grass speelt een zeer gevarieerd repertoire. Hun speelstijl is een combinatie van folk, blue grass, pop en swing. Behalve het spelen van bekende ‘gouwe ouwe’ spelen ze ook inmiddels door hen zelf gecomponeerde nummers. De driestemmige zang van de Babes zal het publiek ontroeren en amuseren. En ook hun muzikale mannen zijn meestal van de partij en spelen vaak een paar deuntjes mee. Misschien deze avond ook wel. Bluegrass, wel te verstaan, onvervalst en onversneden. Het optreden van Babes in the Grass is een waardige afsluiting van het folkseizoen. Kaarten voor dit concert in ’t Zandgat, E.A. Borgerstraat 58 op zaterdag 13 april zijn direct online bestellen op de website www.kenokatwijk.nl. Ook zijn ze verkrijgbaar aan het kantoor van K & O Katwijk aan de Sluisweg 16 of telefonisch te reserveren via 071 4016400 (van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur) en bij het VVV kantoor aan de Voorstraat te Katwijk. In de voorverkoop zijn de kaartjes 12 euro en aan de zaal 14 euro.

Niet nodig, want bij Hoevens Assurantiën kunt u, zoals ieder jaar, weer gebruik maken van de aangifteservice, waarbij tegen een bescheiden tarief de aangifte inkomstenbelasting wordt ingevuld door een professional. Hiervoor werken we samen met Sprangers Van den Ende, accountants en belastingadviseurs. De kosten voor een aangifte inkomstenbelasting voor één persoon bedragen € 75 incl. BTW. Voor een aangifte met fiscaal partner wordt € 105 incl. BTW in rekening gebracht. Bent u geïnteresseerd in deze aanbieding?

Bel ons en maak een afspraak!

WWW.HOEVENSMAKELAARDIJ.NL

WWW.HOEVENS.NL

WWW.KATWIJKSHYPOTHEEKHUYS.NL


rijnsburg/valkenburg

DE KATWIJKSCHE POST

Europa Kinderhulp heeft een nog flink aantal nieuwe vakantiegastouders nodig voor de opvang van kansarme kinderen uit binnenen buitenland. Het gaat vooral om kinderen uit Frankrijk en Duitsland. Kinderen die het in het dagelijks leven niet makkelijk hebben en er daarom naar snakken om er even ’uit’ te zijn. Uit de dagelijkse misère met weinig geld en aandacht, waar vaak geen plek is om buiten te spelen en de tv de enige vorm van vermaak is. Wie gunt deze kinderen nu niet een fijne vakantie, waarin het vooral gaat om gewoon meedraaien met het gastgezin? Hebt u een bed, stoel en bord, aandacht en liefde over? Meld u dan aan! Data vakantiereizen: Franse kinderen: 6/7-26/7, 20/7-9/8, Duitse kinderen: 8/7-25/7, 15/7-2/8. Voor meer informatie: www.europakinderhulp.nl. Aanmelden kan via e-mail: zuidholland@europakinderhulp.nl. U krijgt dan vrijblijvend een informatieboekje toegestuurd. U kunt voor aanmelding of informatie ook bellen met Trees en Louis Groothuis 0252-373493

Oplaadzuil scootmobiels/ fietsen bij apotheek Wethouder Udo heeft gistermiddag een elektrische oplaadzuil onthuld van Apotheek Valkenburg aan de Rijnwijde 18-19. De eigenaar van de apotheek plaatst de zuil om mensen die met een scootmobiel en/of elektrische fiets komen de gelegenheid te geven hun vervoersmiddel op te laden. De oplaadzuil draagt volgens de apotheker bij aan een gezonde vorm van mobiliteit. Het bijzondere van de zuil is dat deze volledig werkt op zonne-energie.

Veerpont Valkenburg wil subsidie behouden Zodra de fietsbrug tussen ’t Duyfrak en Oegstgeest is voltooid, zal het Valkenburgse pontje twintig tot dertig procent minder gebruikers hebben en daardoor minder inkomsten. Die afname zorgt voor een gat in de begroting, schrijft Stichting Het Valkenburgse Pontje in een brief aan de gemeente. Op dit moment ontvangt de stichting 20.000 euro per jaar. De stichting vraagt de gemeente om de subsidie ook na 2015 voort te zetten, als de Joop v/d Reijdenbrug is gerealieerd. De gemeente is van mening dat dit mogelijk is, omdat het Valkenburgse pontje een sociale, cultuurhistorische en recreatieve functie heeft en zorgt voor werkgelegenheid voor de Maregroep. Het voorstel is om een nieuw contract op te stellen tussen Stichting Valkenburgs pontje en de gemeente, waarin de pont tot een jaar na de opening van de brug subsidie krijgt. Daarna wordt de functionaliteit geëvalueerd en besluit de gemeente of het pontje nog geld gaat ontvangen.

33

Dementie is meer dan vergeten alleen

Rijnsburgse rijdt Alzheimer Rally 2013 Confronterend. Dat is de reclame die regelmatig op tv te zien is om de ziekte Alzheimer onder de aandacht te brengen. Veel mensen krijgen vroeg of laat met dementie te maken, direct of indirect. Rijnsburgse Annelie van Starkenburg (39) en haar Noordwijkse vriendin Jarieke Heemskerk (40) doen vrijdag 19 april mee aan de tweede editie van de Alzheimer rally. ’Jarieke is werkzaam bij de landelijke stichting Alzheimer Nederland en heeft over de eerste rally vorig jaar heel veel leuke verhalen gehoord. Reden voor ons om ons als team in te schrijven en voor dit goede doel geld in te zamelen’, legt Annelie in het kort uit. Zelf heeft ze met Alzheimer patiënten gewerkt en weet wat een impact de ziekte heeft voor de betrokkenen. De opzet van de rally is: geld inzamelen voor nader onderzoek naar deze ziekte. Alzheimer of dementie is meer dan vergeten alleen. Het is een hersenaandoening die iemand langzaam maar zeker volledig afhankelijk maakt van de zorg van anderen. Maar liefst 1 op de 5 mensen krijgt een vorm van dementie, waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende is.

Wedstrijd

Jarieke en Annelie rijden de rally in een Audi TT Roadster 2000. De wedstrijd kent twee categorieën: de Sportklasse voor meer ervaren equipes en de Tourklasse voor deelnemers met wat minder ervaring. De meiden hebben zich ingeschreven in de Tourklasse. Annelie is de driver en vertelt dat ze gewend is om in een 4wheeldrive te rijden. Dit komt goed van pas want de wedstrijd gaat veelal over onverharde wegen. Daarbij mag er geen gebruik gemaakt worden van gps-navigatiesysteem. ’Jarieke geeft de aanwijzingen die ik dan moet opvolgen’, vertelt Annelie, die het best

IVN-cursus over de duinen IVN, regio Leiden, organiseert binnenkort de Voorjaars Duincursus aan. Deze cursus geeft de kans om meer te weten te komen over de duinen en vervolgens nog meer te genieten van alles wat de duinen in onze omgeving zo bijzonder maakt. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. De cursus bestaat uit vijf woensdagavonden (aanvang 19.30 uur) met lezingen en practica. Elke theorieavond wordt gevolgd door een excursie op zaterdag in Wassenaar, Katwijk, Noordwijk en de Zilk.Om deze cursus te kunnen volgen is geen speciale voorkennis nodig. De cursusavonden worden gehouden in het Wellant College in Oegstgeest. Het cursusgeld bedraagt 49,95 euro, inclusief koffie en thee in de pauze. Opgeven per thema kan ook (12,75 euro per thema). Nadere informatie en opgave (ook voor deelname aan één onderdeel): Ellen van der Niet, T. 06 51852893 (’s avonds), e-mail: ellen.van.der.niet@ hetnet.nl.

Foto: pr.

Kinderhulp zoekt vakantiegastouders

donderdag 14 maart 2013

Annelie van Starkenburg en Jarieke Heemskerk voor hun rallyauto.

spannend vind. ’Nee, we hebben nog niet echt geoefend, maar dat gaan we wel doen’, laat ze weten. Het tweetal vindt het dan best moeilijk hoe je je precies moet voorbereiden. ’Het is met een grapje begonnen, maar eigenlijk weten we niet waar we aan beginnen’, vertelt Annelie. Ze vertelt verder: ’Maar dat maakt het wellicht wel zo leuk en spannend. Misschien is het ook wel goed om te weten hoe we een band moeten verwisselen en als het nodig is dit ook kunnen toepassen’.

Samenwerken

De start van de rally is vanaf Orangerie van Kasteel Ruurlo, midden in de Achterhoek. De route van de rally voert dan ook over dit schitterende landschap. Er kunnen stukken onverhard in voorkomen, karakteristiek voor de Achterhoek, maar deze zijn, ook bij mindere weersomstandigheden, zeer goed berijdbaar. De lengte van de route zal voor de Sportklasse maximaal 200 kilometer bedragen en voor de Tourklasse circa 170 km. De weg

weten, vooruit denken, de route plannen en samenwerken. Dit zijn nu precies zaken waar Alzheimer patiënten problemen mee hebben. Met deze rally hopen Annelie en Jarieke veel geld in te zamelen voor Alzheimer Nederland. Wilt u hen ondersteunen met een gift, dan kunt u dit overmaken op bankrekeningnummer 331723832, tnv. A. van Starkenburg onder vermelding van Alzheimer Rally 2013.

Reconstructieplan TrappenbergKloosterschuur moet aangepast Het bestemmingsplan voor de grootschalige reconstructie van de glastuinbouw rond de Trappenberglaan in Rijnsburg moet worden aangepast. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Raad van State. De Raad maakte zijn beslissing vorige week bekend. Door Adri van der Wel

Tegen het plan ontstond grote weerstand van glastuinbouwers in het gebied. Ook branche-organisatie LTO Noord eiste vernietiging van het plan eerder bij de Raad van State. Gemeente Katwijk wil samen met andere gemeenten in de Bollenstreek het gebied omvormen tot een glastuinbouwgebied dat uitsluitend is gericht op de sierteelt. Dat wordt geregeld in het nieuwe omstreden bestemmingsplan. Daarin is een reconstructiegebied aangewezen waarin al sierteeltbedrijven zitten en die functie moet

worden uitgebreid. Niet-sierteeltbedrijven in dit gebied worden uitgekocht of desnoods onteigend. Glastuinbouwbedrijven rond de Trappenberglaan buiten het reconstructiegebied die zich niet met sierteelt bezighouden, kunnen blijven bestaan. Als ze ooit stoppen, dan is daar voortaan ook alleen maar glastuinbouw voor sierteelt mogelijk.

Redelijkheid

De Raad van State ziet geen probleem met de bedrijven die worden uitgekocht. De regeling voor het reconstructiegebied is voor de Raad aanvaardbaar, omdat de gemeente hier in alle redelijkheid heeft gehandeld. Maar de Raad ziet wel een probleem voor de agrarische bedrijven die buiten het reconstructiegebied liggen. De Raad volgt hier de kritiek van de tuinders en hun organisatie LTO Noord. De gemeente wil hun gronden niet aankopen, maar ze worden

wel geconfronteerd met beperkingen. Die beperkingen zorgen ook voor minder waarde van hun bedrijf en minder opbrengst bij een eventuele verkoop. Volgens de Raad is aan hun gronden een sierteeltbestemming gegeven die niet wordt uitgevoerd, omdat de tuinders gewoon kunnen blijven zitten. Een onuitvoerbare bestemming moet worden vernietigd, aldus de Raad. Ook de grondreservering voor de mogelijke aanleg van de Noordelijke Randweg Rijnsburg is de Raad in het verkeerde keelgat geschoten. Die grondreservering is gelegd op de gronden van vijf tuinbouwers. Die kunnen daardoor niet meer op hun grond bebouwing plaatsen. Nu niet zeker is dat de rondweg op die gronden zal worden aangelegd, heeft de gemeente volgens de Raad ten onrechte de grondreservering in het bestemmingsplan opgenomen.


In Rijnvogelvlucht Activiteiten FC Rijnvogels

Pieter Guyt (links) en Cor Varkevisser probeerden het wel. Tevergeefs.

Tweede kansloos tegen koploper In de heenwedstrijd werd het nog leuk en spannend in Rijnsburg. Weliswaar werd er toen met 5-4 verloren, maar dit keer waren de Boys uit Rijnsburg oppermachtig en

toonden zich een waardig koploper. De Vogels hadden geen schijn van kans en gingen met 1-6 koppie onder op een verregende zaterdag.

Vrijdag 29 maart Trainers bijeenkomst jeugdtrainers Zaterdag 30 maart Bezoek van de paashazen aan de Kooltuin Zaterdag 30 maart Toernooi C5 bij WIK Den Haag 30mrt.-1 april Toernooi C3 in Hasselt België Maandag 1 april Toernooi F1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bij Rijnsburgse Boys Toernooi E1, 2, 3, 5, 6,  8, 9M bij Rijnsburgse Boys   Toernooi C4 en C5 bij Woubrugge

Vrouwen 1: natte maar leuke zaterdag Voor het begin van de wedstrijd tegen koploper Barendracht eerst even op de foto om de nieuwe poloshirts van Heemskerk Installatiebureau te showen. Daarna de verrassende overwinning op koploper Barendrecht te vieren. Zoiets doet de kou en nattigheid snel vergeten. Op de foto staan (boven v.l.n.r.) Nancy

Zaterdag 6 april   Koninginnenach, hollandse avond

van Haaren, Anique van de Boon, Claudia Owel, Mirjam Gerling, Sandra Owel, Laura Kuijt, Laura de Best, Terry Schaap, Jacolien Schaap. Onder: Jaclyn Leiwakabessy, Silvie Griekspoor, Alex Baarda, Leonie Kronenburg, Lisan Kranenburg, Anna Parlevliet, Susanna Cassa, Anouschka Wolvers.

Elke week verrassende aanbiedingen!

Trots hoofdsponsor Vestiging Katwijk Zeeweg 117 071 - 406 05 00 info@verheesnotarissen.nl

Elke week 2e paasdag verrassende geopend van 10.00 tot 17.00 uur aanbiedingen!

Vestiging Rijnsburg Sandtlaan 45 071 - 409 71 9771a - 2223 LA - Katwijk Wassenaarseweg Tel: 071 - 4016905 - info@tcmoerkerk.nl www.verheesnotarissen.nl

Donderdag 9 mei Ladies day toernooi meisjes en lagere senioren vrouwen Toernooi E1, 3, 4, 7, 9M en F1, 2, 4, 7 bij Katwijk Toernooi D2 bij ARC. 12e bij ’s Gravendeel Zaterdag 18 mei Rijnvogels Jeugd toernooi D en F jeugd   Toernooi C1 bij Hazerswoudse Boys. C2 bij vv Leiden Toernooi E2 en E6 bij DVV Delft Maandag 20 mei. Toernooi D1, D3, D5 bij Katwijk en D4 bij Woubrugge Zaterdag 25 mei Rijnvogels Jeugd toernooi C en E jeugd  Start van de Familiedagen  Lid Fosag

Bezoekadres en werkplaats Steenbakkerstraat 10g 2222 AT Katwijk aan Zee

Tel.: 071-4087244 Fax.: 071-4087245 Mob.: 06-22407990 www.vanmarenschilders.nl info@vanmarenschilders.nl

Zaterdag 25 mei 1ste Dag familiedagen ‘De aftrap’ van de familiedagen. Wedstrijd jeugdleiders - jeugdtrainers   Champions League feestavond  Maandag 27 mei Voetbalplaatjes ruilen en Frizz party Dinsdag 28 mei Zeskamp A, B, C jongens en meiden  Woensdag 29 mei Kids instuif  E en F jeugd Veiling toenooi en feestavond Donderdag 30 mei Klutstoernooi en toenooi 6 tegen 6 en feestavond   Vrijdag 31 mei Klaverjassen en pokeren  Zaterdag 1 juni Slotdag Familiedagen  Zaterdag 8 juni Rijnvogels Jeugd toernooi mini›s

Lid Fosag

Tel: 071 - 4016905 - info@tcmoerkerk.nl

Administratiekantoor

Vestiging Rijnsburg VAN KESTEREN Sandtlaan 45 Lid NOAB Rijnstraat 93a 071 - 408 26 24 071 - 409 71 97Tel. 2223 EA Katwijk Fax 071 - 402 79 64 E-mail: info@kesterenadm.nl www.verheesnotarissen.nl Internetadres:

www.kesterenadm.nl

Een affiche dat alles in zich herbergt. De absolute topper van dit seizoen op de Kooltuin. Een cruciaal duel voor de Vogels om (in theorie) de koppositie van de Vlaardingers weer over te nemen. Werden er in dit seizoen vrijwel alle (soms onnodige) verliespunten op eigen bodem geïncasseerd, tegen de koploper kan het team van Hein van Heek zich dit niet permitteren. Verlies betekent sowieso voorlopig afhaken, een gelijkspel behoudt nog enig uitzicht op een finish dat met de week spannender wordt. Even leek het erop dat Deltasport afgelopen zaterdag een steek zou laten vallen, maar in de slotfase bogen zij een 2-2 stand alsnog naar een 2-4 overwinning bij BVCB om op het moment dat de Vogels een zwaar bevochten 2-3 overwinning op en in Nootdorp in de knip mochten steken. Kortom, willen de Kooltuinboys het zicht op een kampioenschap behouden, weten zij waar zij aan toe zijn. De hamvraag is echter of –ijs en weder dienende – de topper sowieso door zal gaan. Koning Winter schijnt zijn toetje voor het laatst te hebben bewaard en omstreeks half maart de aftocht allang had moeten blazen. De onberekenbare ongekroonde vorst is grillig. Hoe onberekenbaar is de thuisclub die ‘in de vreemde’ nog geen enkele nederlaag heeft geleden? Voor het eigen thuispubliek zal het ongetwijfeld geen scheve schaats willen rijden en winnend de finish over willen gaan. Dat de gastheren tot op het bot gemotiveerd binnen de lijnen zullen verschijnen, behoeft geen nader betoog. Dat het spannend zal worden staat buiten kijf.

Elke week verrassende aanbiedingen!

PUPIL VAN DE WEEK

• ADMINISTRATIES • AANGIFTES Joah van Duijn • FISCALE ADVIEZEN

Als het weer het toelaat en de wedstrijd tegen koploper Deltasport door gaat, mag Joah tijdens dit belangrijke duel de Pupil van de week zijn. Met hem hoopt de Rijnvogelaanhang natuurlijk op een hele Administratiekantoor mooie middag op de Kooltuin. Het zal best wel spannend worden voor Lid NOAB Rijnstraat Tel.de 071kou - 408 misschien 26 24 Joah die93a daardoor 2223 EA Katwijk Fax 071 - 402 79 64 wel zal vergeten. E-mail: info@kesterenadm.nl

VAN KESTEREN www.kesterenadm.nl

Verzekeringen en hypotheken Rijnstraat 58 - 2223 ED Katwijk 071 - 407 58 38

www.otto-advies.nl

• ADMINISTRATIES • AANGIFTES • FISCALE ADVIEZEN

Alles onder één dAk!

Trots hoofdsponsor

Vestiging Katwijk Tel.: 071-4087244 Fax.: 071-4087245 Zeeweg 117 Mob.: Bezoekadres en werkplaats 06-22407990 Steenbakkerstraat 10g www.vanmarenschilders.nl 071 406 05 00 2222 AT Katwijk aan Zee info@vanmarenschilders.nl Wassenaarseweg 71a - 2223 LA - Katwijk info@verheesnotarissen.nl

RIJNVOGELS DELTASPORT

Wassenaarseweg 71a - 2223 LA - Katwijk Tel: 071 - 4016905 - info@tcmoerkerk.nl

Internetadres:

• ADMINISTRATIES • AANGIFTES • FISCALE ADVIEZEN

VOORBESCHOUWING

Lid Fosag Tel.: 071-4087244 Fax.: 071-4087245 Bezoekadres en werkplaats Mob.: 06-22407990 Rijnstraat 58 - 2223 ED Katwijk Steenbakkerstraat 10g www.vanmarenschilders.nl 071 407 58 38 2222 AT Katwijk aan Zee info@vanmarenschilders.nl

Verzekeringen en hypotheken www.otto-advies.nl

Administratiekantoor

VAN KESTEREN Lid NOAB Rijnstraat 93a 2223 EA Katwijk E-mail: Internetadres:

Tel. 071 - 408 26 24 Fax 071 - 402 79 64 info@kesterenadm.nl www.kesterenadm.nl

Ambachtsweg 3 Verzekeringen en hypotheken

Katwijk

Rijnstraat 58 - 2223 ED Katwijk 071 - 407 58 38

Tel. 071 - 402 80 46 www.otto-advies.nl


sport

DE KATWIJKSCHE POST

donderdag 14 maart 2013

Hockey Club Catwyck start zoektocht naar meer vrijwilligers

Rooster Basketbal KBV Grasshoppers

Vrijdag 15 maart Grassh JU16 1-Apollo A’dam 2 20.15 Grassh DS2-Black Eagles 1 21.00

Voetbal FC Rijnvogels

Zaterdag 16 maart Rijnvogels 1-Delta Sport 1 14.30 Rijnvogels 2-Barendrecht 2 12.00 Rijnvogels 3-Voorschoten ’97 4 14.00 12.30 Rijnvogels G1-Alph.Boys G1 Rijnvogels A1-Quick Boys A4 12.00 Rijnvogels B1-UVS B2 10.30 Rijnvogels C1-Gr.Wll VAC C1 11.00 Rijnvogels D1-Warmunda D1 09.00 Buitenv. MA1-Rijnvogels MA1 12.00 V’schoten’97 MB1Rijnvogels MB1 14.30 Alph.Boys MC2-Rijnvogels MC1 09.00

Quick Boys

Zaterdag 16 maart A’doorn-QB 15.00 Smitshoek 2-QB 2 11.00 Scheveningen 2-QB 3 11.00 12.00 QB 4-Voorsch ’97 3 Katwijk 6-QB 5 14.00 QB A1-MVV A1 15.00 QB A2-Soccer B A1 12.15 Meerburg A1-QB A3 16.00 14.30 Voorsch ’97 B3-QB B2 Foreholte B2-QB B3 15.15 QB C1-VELO C1 10.30 10.15 QB C2-SJZ C1 Floreant C1-QB C3 12.45 QB VR2-Oegstgeest VR1 14.00 QB D10G-VVSB D7 11.45 QB MC1-RCL MC1 08.30 QB MC2-DSVP MC1 10.30

Veel verenigingen hebben een tekort aan vrijwilligers. De werkdruk is vaak onaanvaardbaar hoog. Een echte oplossing voor dit probleem had tot nu toe niemand. Foto: PR

Zaterdag 16 maart Grassh JU16 2-Dunkinn 1 10.15 Grassh MU14 2-Binnenl. 2 12.00 Grassh MU16 2-Leiden 2 14.00 14.00 Grassh MU18 1-Cady ’73 1 Grassh DU22 1-FF Fighters 1 16.00 Grassh HS 3-SVO 3 16.00 CobraNova 1-Grassh HU20 1 13.45 Oegstgeest 1-Grassh JU14 1 14.15 SVO 1-Grassh MU14 1 15.00 18.00 Leiden 5-Grassh JU16 3 Utrecht Bull’s 1-Grassh HS 2 19.15 Forwodians 1-Grassh MU18 2 19.30

Prijswinnaars Cees Vijfvinkel, Luciënne de Mooij,Jaap van der Plas en Gerrit Ouwehand jr.

Vijfvinkel en de Mooij winnen Jaap Houwaard Bokaal vissen n De Jaap Houwaard Bokaal werd dit weekend uitgereikt tijdens de jaarlijkse vissersavond van K.W.V. Skuytevaert. Met een terugblik op het goed bezochte NK Bootvissen 2012 begon voorzitter Cees Vijfvinkel van de viscommissie de avond. Dit geslaagde evenement met een deelname van 50 boten heeft Katwijk zeker op de kaart gezet, aldus Vijfwinkel. Vervolgens besprak hij de viscompetitie, die in 2012 niet zonder slag of stoot was verlopen. Veel booteigenaren hadden te maken gehad met pech en een aantal kon hierdoor weinig het water op. Vijfwinkel: ‘Toch kunnen we terugkijken op een seizoen met mooie vangsten’.

Uitreiking

Na de terugblik kon worden overgegaan op het uitreiken van twee belangrijkste prijzen: de competitieprijzen en de Jaap Houwaard Bokaal. De Jaap Houwaard Bokaal is een beeldje van een visser, ontworpen en gemaakt door goudsmid Erica Houwaard. Het is een overall prijs, die sinds 2010 wordt uitgereikt. De winnaar van deze bokaal

heeft de beste score over drie wedstrijden: een competitiewedstrijd, de wedstrijd Katwijk - Noordwijk en het Nederlands Kampioenschap Kleinbootvissen. Winnaars van deze bokaal zijn Cees Vijfvinkel en Luciënne de Mooij, zij pakten deze bokaal voor de derde keer op rij. De gul van 62 centimeter die De Mooij heeft gevangen was ook goed voor de prijs ‘Grootste vis’.

Competitie

De prijzen van de competitie werden ook tijdens de vissersavond uitgereikt. Ook hier mochten Cees Vijfvinkel en Luciënne de Mooij de eerste prijs in ontvangst nemen. De tweede prijs ging naar Gerrit Ouwehand sr. en Gerrit Ouwehand jr. en de derde prijs naar het duo Jaap van der Plas en Jenneke Kuyt-Wey. De wedstrijdagenda voor dit jaar is iets aangepast. Rekening houdend met de hoge brandstofprijzen zijn wat minder wedstrijden uitgeschreven. Maar met alle activiteiten rond het 50-jarig bestaan van K.W.V. Skuytevaert hoeft men zich het aankomende seizoen zeker niet te vervelen.

Z& Pc Katwijk

Zaterdag 16 maart Katwijk 2-Dordrecht 4 H 19.00 Katwijk 1-Het Ravijn 1 H 20.00 AZC CJ 1-Katwijk CJ 1 16.15 BZ&PC 3-Katwijk 2 D 16.15 Wiekslag 2-Katwijk 3 H 17.15 Haeglanden BM 1-Katwijk BM 1 17.15 ZDHC AJ 1-Katwijk AJ 2 17.45 WZC (SG) 1-Katwijk 1 D 19.15

Programma-overzicht RTV-sportweekend Vrijdagavond (19.00-20.00 uur): In de radio-uitzending aandacht voor de prestaties van de korfballers van Madjoe na het tussentijdse vertrek van trainer Han Poortvliet. Ook kijken we met spelers vooruit naar de belangrijke competitieduels van FC Rijnvogels en Quick Boys. Zaterdagmiddag (14.00-18.00 uur): Naast het actuele sportnieuws zijn er live-radioverslagen van de Topklassewedstrijden van vv Katwijk en Rijnsburgse Boys en de duels van Quick Boys en FC Rijnvogels. Maandagavond (vanaf 20.45 uur): Een tv-uitzending met een dik halfuur voetbalpraat aan de voetbaltafel. Als voetbalanalist schuift aan Hennie Kanbier, sportjournalist bij het Leidsch Dagblad. Naast hem een speler van FC Rijnvogels. Kijk voor meer informatie op http://sport.rtvkatwijk.nl of RTV Teletekst pagina 206.

Vrijwilligers aan de kant gezet

Foto: PR

14.30 11.00 11.00 14.30 12.00 14.30 10.45 16.15 12.00 11.30 15.00 12.00 10.30 08.30 15.00

Waterpolo

‘Wie zullen we nu weer vragen?’ Een veelgehoorde kreet vanuit de sportwereld. Een sportvereniging valt of staat met vrijwilligers, waarvan je uiteraard nooit genoeg hebt. Voldoende vrijwilligers vinden is voor sportverenigingen altijd een zware klus. Om de sportverenigingen in Katwijk te ondersteunen, biedt Sportservice Zuid-Holland in opdracht van de gemeente en in samenwerking met Come4Sports de cursus Meer Vrijwilligers in Korte Tijd’’ (MVKT) aan. Een innovatieve methode die door Sportservice Noord-Holland is ontwikkeld en genomineerd werd voor de Nationale Sport Innovatie Prijs 2010. Meer dan tachtig procent van de leden van sportverenigingen blijkt met deze methode bereid tot vrijwilligerswerk. Samen met Valken ’68, Rijnsburgse Boys, Korfbalvereniging Madjoe is Hockey Club Catwyck dit

hockeyseizoen gestart met de cursus MVKT. Lenny Zuijderduijn en Nicole ten Thij zijn de afgevaardigden uit de in april 2012 gecreëerde brainstormgroep, die kritisch naar de vereniging kijkt en op zoek gaat naar verandering. Na iedere cursusavond komt de brainstormgroep bijeen om het juiste pad te bepalen voor de vereniging. In de afgelopen week hebben alle leden (en ouders) een brief meegekregen met daarin de oproep dat vrijwilligers gezocht worden. Daarbij direct een overzicht van de mogelijke functies en vacatures. Naast de posters die op de club hangen, is er de hoop dat veel mensen met clubliefde zich aanmelden als vrijwilliger. Ieder uurtje dat iemand kan bieden aan de grote vereniging is meegenomen en zorgt voor lastenverlichting bij de huidige vrijwilligers. Naast de brief en posters is er op 28 maart ook een belavond, waarbij bestuur en brainstormgroep diverse leden (vaak ouders) van de vereniging bellen met het verzoek hun steentje bij te dragen. Hockey Club Catwyck hoopt op veel aanmeldingen om de groep vrijwilligers uit te breiden.

Ingezonden

Vv Katwijk

Zaterdag 16 maart Katwijk-Excelsior ’31 Vitesse Delft 2-Katwijk 2 Valken’68 2-Katwijk 3 ARC 3-Katwijk 4 Quick Boys 6-Katwijk 5 Vitesse Delft A1-Katwijk A1 Katwijk A2-ASC A2 DoCoS A3-Katwijk A3 Katwijk B1-Berkel B1 Katwijk B2-ASC B2 Teylingen B2-Katwijk B3 Katwijk C1-HBS C1 Katwijk C2-Warmunda, SV C1 Katwijk C3-SJC C4 SEV VR1-Katwijk VR1

35

De bokscursus is geschikt voor jong en oud.

Bokscursus voor beginners van start boksen n Sport & Fitnesscentrum Multisport start donderdag 28 maart met een nieuwe bokscursus. De bokstraining is geschikt voor iedereen vanaf 15 jaar. Zoals iedereen wel weet is boksen een zeer complete sport, waarbij iedere spier en spiervezel wordt aangesproken en waarbij het mogelijk is om in een zeer korte tijd de conditie en de spieropbouw te optimaliseren. Daarnaast is het de sport om snel overtollige kilo’s te verliezen, en hierdoor dus op een goede verantwoorde manier op streefgewicht te komen. Dit blijkt ook wel uit het feit, dat programma’s als

Obese in hun afvalprogramma bokstechnieken/boksbewegingen opnemen. Buiten het feit dat je van boksen/bokstraining snel afvalt en je conditie snel verbetert, is het natuurlijk ook een hele goeie zelfverdedigingssport, die er d.m.v gerichte training voor zorgt dat het zelfvertrouwen toeneemt, de reflexen verbeteren en de weerbaarheid toeneemt. Tijdens de trainingen, die gegeven worden door gediplomeerde boksintructeurs wordt rekening gehouden met ieders basisconditie, dus de training is geschikt voor zowel de beginnende sporter als de al getrainde sporter. Meer info en inschrijven: 071-4020965.

Al jaren achtereen zijn wij met heel veel vrijwilligers, die alles over hebben voor onze club actief bij vv De Rijnvogels. Tot onze grote verbazing kregen wij te horen dat onze medewerking niet meer op prijs gesteld wordt. Al jarenlang staan wij, de mannen, achter de bar om de dorstige kelen van iedereen te smeren en onze vrouwen staan dan in hun vrije tijd in de keuken om iedereen van een hapje te voorzien. Dit tot grote tevredenheid van onze bezoekers. Na een reorganisatie kregen wij medegedeeld dat dit niet meer op prijs werd gesteld. Wij begrepen dat er door wisseling van een verantwoordelijke van de barcommissie iemand anders verantwoordelijk is en diegene zou niet met ons door

een deur kunnen, ondanks dat wij hebben aangeboden om even serieus hierover te praten. Maar tot nu toe heeft deze man daar niet positief op gereageerd. Gevolg is dat er acht vrijwilligers nu plotseling op straat staan en daar vreselijk van balen, omdat zij nu niets meer voor hun club kunnen betekenen. Begrijpt deze man en het bestuur dan niet dat dit een stukje van ons leven is geworden. Hopelijk reageren deze personen op dit ingezonden stuk, want vv Rijnvogels: zo moet je natuurlijk niet omgaan met vrijwilligers. R. van Dijk, Adrianastraat 66, Katwijk.

Ingezonden

Ezel (QB) gaat zich twee keer stoten aan dezelfde steen Quick Boys heeft niets geleerd van het destijds te snelle vertrek MisterQB Floor van Duijn. Een duur foutje straks. ’We hebben Hendrik te snel laten gaan.’ Wedden dat de nieuwe trainer van QB dit gaat zeggen, medio september 2013. Hendrik, pas 33, kan, zo zie ik regelmatig, nog best een aantal jaren mee en kan volgend seizoen, als we opnieuw op weg gaan naar de Hoofdklasse, voor QB een voorna-

me rol spelen als spits of als middenvelder. Kennelijk heeft QB niets geleerd van het te snelle vertrek van MisterQB Floor van Duijn, die na zijn vertrek nog enige jaren een voorname rol speelde bij zowel Ter Leede als bij de Valken. Kortom, Hendrik moet blijven! Gert van Es Breukelen gertvanes@planet.nl


De Bloem bloeit door! Eengezinswoningen Verdeelstraat v.a. € 349.000,- v.o.n. • Direct te betrekken • Inclusief keuken, toilet en badkamer. • Gratis verkoop huidige woning.*

g a d d i m g a d j i r Elke v

! S i U H OPEn en in de v e o r p r e e f s kom ingen n o w e d r e e s li reeds gerea 0 uur van 15.30 - 17.0

Woningen Verdeelstraat

kom ook de prachtige maquette van ‘De Bloem’ bewonderen! (3,5 x 4,5 m)

BOUW GESTART!

Plandeel ‘Amarant’ Plandeel ‘Egelantier’

BOUW START BinnEnkORT!

Plandeel ‘Amarant’ -

11 eengezinswoningen 24 startersappartementen 25 luxe appartementen 4 riante maisonnettes 2 penthouses

v.a.

€ 149.000,- v.o.n.

* Vraag naar de voorwaarden.

informatie middag(en) plandeel’Amarant’ & ‘Egelantier’ Elke vrijdagmiddag van 15.30 - 17.00 uur In het verkoopcentrum op locatie. (achter woningen Verdeelstraat)

www.de -bloem.nl

De Raad Makelaars, Sandtlaan 38 - 2223 GG Katwijk welkom@deraadmakelaars.nl www.deraad.nl

Plandeel ‘Egelantier’ -

4 eengezinswoningen 85 startersappartementen 22 luxe appartementen 4 penthouses

v.a.

€ 145.000,- v.o.n.

(Startersleningen beschikbaar)


DE KATWIJKSCHE POST

rijnsburg

donderdag 14 maart 2013

Rondleiding Gemeenschapshuis n Met Brasserie de Burgt n Gastvrij voor werken en ontspanning Met man en macht wordt er momenteel vóór en achter de schermen gewerkt om de verhuizing van Bibliotheek Rijnsburg zo soepel mogelijk te laten verhuizen. Voor wie het nog niet weet: Bibliotheek Rijnsburg gaat verhuizen.

Vergaderruimte

KOK Kinderopvang

Op zaterdag 16 maart sluiten de deuren van de bieb aan de Smidstraat voorgoed en vanaf dinsdagmorgen 2 april is iedereen van harte welkom in de gloednieuwe huisvesting van de bibliotheek in gemeenschapshuis De Burgt. Onlangs mochten de aanstaande gebruikers een kijkje nemen hoe de verbouwing ervoor staat. Tot nu toe verloopt alles volgens planning om begin april operationeel te worden. Na een ruime entree valt direct de enorme ruimte op. De trap in het midden is niet meer, en verplaatst naar de rechterkant. De centrale hal is licht, ruim en multifunctioneel. Aan de linkerkant is Brasserie de Burgt, met een ruim terras. Daarachter is de ruimte van de bibliotheek. Ook KOK Kinderopvang krijgt hier een ruimte, terwijl de biljarters van de Bogaert middels een paar treden in de kelder hun vernieuwde onderkomen krijgen. Hier is ruimte voor maar liefst 3 wedstrijdbiljarts. Aan het eind van de centrale hal is de trouwzaal; rechts hiervan komt de zorgvleugel met oa een logopediepraktijk, GGD afdeling jeugdgezondheidszorg. Boven wordt de ruimte ingericht voor kantoren, met vaste en-of flexibele werkplekken. Deze kunnen gehuurd worden.

Trouwzaal

Bibliotheek

Tijdens de rondleiding kon men ook kennismaken met de beheerders/horecaexploitanten ‘de Burgt’ de heren Jeroen Coenen en Peter Noordhuis. Zij gaan onder de naam Brasserie de Burgt het oude dorpscentrum van Rijnsburg nieuw leven inblazen. Inmiddels is het logo qua kleur aangepast: de klassieke burcht verwijst naar het verleden, de kleur groen naar de agrarische sector. De rode kleur van de toren komt uit het oorspronkelijke Rijnsburgse gemeentewapen. Het blad in de vorm van een vlam staat symbool voor groei en warmte. Tot slot hebben de gekleurde banen van de burcht een lichte associatie met het ridderschild. Logopediepraktijk

Biljartclub de Bogaert

Central hal met rechts expowand

Beheerders Peter Noordhuis en Jeroen Coenen. Foto: B. Prins

37


38

nieuws service

DE KATWIJKSCHE DE KATWIJKSCHE POST POST

Kerkdiensten Zondag 17 maart KATWIJK AAN ZEE Ned. Herv. Kerk Nieuwe Kerk 10.00 uur: ds. M. Messemaker, Woudenberg 18.00 uur: ds. D. Meijvogel, Hierden Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Tadema, Urk 18.00 uur: ds. E.K. Foppen Ichthuskerk 10.00 uur: ds. K.F. W. Borsje 18.00 uur: ds. J. Geene Pniëlkerk 10.00 uur: ds. J.B. ten Hove 18.00 uur: ds. F. van den Bosch Maranathacentrum 10.00 uur: ds. B.H. Weegink 18.00 uur: ds. A.J. Kunz Het Anker 10.00 uur: ds. C. Koekkoek Kapel Overduin 14.30 uur: ds. G.N. Binnendijk Ned. Herv. Gemeente ’De Rank’, Andreas College, locatie Pieter Groen, ingang Helmbergweg 10.00 uur: ds. G.N. Binnendijk, Noordwijk Hersteld Hervormde Kerk Sporthal Cleijn Duin 10.00 uur: ds. A. Vlietstra 18.00 uur: ds. A. Vlietstra UNI-zaal 10.00 uur: prof. P. Buitelaar, Ridderkerk 18.00 uur: ds. J.W. van Estrik, Goederede

Soefidiensten Elke eerste, derde en vierde zondag van de maand om 11.00 uur in de Universel te Katwijk aan de Zuidduinseweg. Evangelische gemeente Ezra School De Duinroos, Kon. Julianalaan 122 10.00 uur: kerkdienst Iedere woensdagavond, 20.00 uur: bijbelstudie, lofprijsavond en bidstond KATWIJK AAN DEN RIJN Ned. Herv. Kerk Dorpskerk 10.00 uur: ds. R.H.M. de Jonge 18.30 uur: ds. J.W. Korpelshoek Ontmoetingskerk 10.00 uur: ds. J.W. Korpelshoek 18.30 uur: ds. T. Koster Kapel De Wilbert Donderdag 21 maart 18.30 uur: M. van der Woude Geref. Kerk Open Hofkerk 10.00 uur: ds. D.C. Groenendijk, Rijnsburg R.K. Kerk Hoofdkerk Kerkstraat 70, Katwijk a/d Rijn Zaterdag 19.00 uur: Communieviering Voorganger: gebedsleider A. Noordermeer Zondag 9.30 uur: Eucharistieviering Voorganger: pastor M. Hagen De Wilbert 10.15 uur: Gebeds- en communieviering

Geref. Kerk Triumfatorkerk 10.00 uur: ds. C.G. Kant

VALKENBURG Geref. Kerk (Vrijgemaakt) 11.00 uur: ds. H.A. Speelman, Nagele 18.30 uur: ds. K. Batteau, Scheveningen

Chr. Geref. Kerk 10.00 uur: ds. J.M.J. Kieviet 17.00 uur: ds. J.M.J. Kieviet

Ned. Herv. Kerk 10.00 uur: drs. J.A. Bor 18.30 uur: ds. J. Smit, Katwijk

Geref. Gemeente Woensdag 20 maart: 15.00 uur: ds. M. Mondria 19.30 uur: ds. M. Mondria

Geref. Kerk De Goede Herder 9.30 uur: ds. E. Ezinga, Noordwijk

Geref. Kerk Vrijgemaakt De Fontein, Willem de Zwijgerlaan 1a 09.30 uur: ds. A.H. Speelman 17.00 uur: drs. G. den Dulk Baptistengemeente Tripodia, Hoornesplein 155 10.00 uur: ds. Jan Schippers Gemeentecentrum De Haven, Gr. v. Prinstererweg 1 19.00 uur: ds. Jan Schippers Christengemeente Live! Baljuwplein 10a 10.30 uur: Gijs Haasnoot

RIJNSBURG Hervormde Kerk Grote Kerk 9.30 uur: ds. W.H.B. ten Voorde, Almere 17.00 uur: ds. B . Brunt, Valkenburg De Voorhof 9.30 uur: ds. A. Haasnoot Chr. Geref. Kerk 9.30 uur: leesdienst 17.00 uur: ds. J.W. Schoonderwoerd

DONDERDAG DONDERDAG 14 MAART14 2013 MAART 2013

Passie- en Paasavond Rehobothwijk

Zang- en gebedsmorgen met Beth-Elband

Net als op de kerstwijkavond staat het thema ‘Familie van De Koning’ ook centraal op de passie-en paasavond van de Rehobothwijk. Deze wordt gehouden op donderdag 28 maart in het Maranathacentrum aan de Poolster in Katwijk (aanvang: 19.00 uur). Bij het onderwerp zijn toepasselijke liederen (onder leiding van organist F. van Rijn), bijbelteksten en gedichten gezocht en ds. B.H. Weegink zal er een korte overdenking aan wijden. De avond biedt echter niet alleen voeding voor de geest, maar ook voor de maag in de vorm van een smakelijke broodmaaltijd. Een sfeervolle voorbereiding op Pasen. Belangstellenden worden verzocht hun deelname uiterlijk zaterdag 23 maart door te geven, telefonisch of per mail, aan: Hubertha van der Plas 4076785 (hhenzonen@casema.nl), Jan Pronk 4077221 (pronk.kw@hetnet.nl) of Aafje van Bommel 4030565 (bomm22@casema.nl).

Houdt u of jij van zingen: kom dan zaterdag 23 maart naar de zang- en gebedsmorgen met de Beth-Elband. Deze wordt georganiseerd door stichting de Vuurbaak, een interkerkelijke groep christenen. Naast zingen staat natuurlijk het gebed centraal. Het thema is ‘houd stand’. Ds. Jan Willem Korpelshoek gaat kort in op dit thema. Jong en oud zijn van harte welkom. Aanvang om 09.30 uur, tot uiterlijk 13.00 uur. Koffie en thee staan klaar. Locatie; Andreascollege, Rijnsoeverweg, Katwijk.

Paasavond bij Passage Katwijk Centrum Passage Katwijk Centrum houdt op woensdag 20 maart haar paasavond. Ds. G. N. Binnendijk uit Noordwijk, pastor op Overduin, verzorgt die avond. Er wordt stil gestaan bij het lijden en bij de opstanding van Jezus. De avond wordt gehouden in de Triumfatorkerk aan de Piet Heinlaan en begint om 19.30 uur.

VR -6 3

ZA -1 4

ZO 0 5

MA -1 5

40%

10%

30%

30%

10%

80%

60%

70%

Z 3

ZO 4

ZO 3

O 3

GETIJDEN 15 16 17 18 19 20 21

mrt. mrt. mrt. mrt. mrt. mrt. mrt.

HOOG WATER

LAAG WATER

05.26 + 17.46 06.05 + 18.19 06.35 + 18.56 07.09 + 19.29 07.50 + 20.15 08.50 + 21.14 10.15 + 22.45

01.10 + 13.46 01.56 + 14.15 02.36 + 14.55 02.55 + 15.05 03.14 + 15.56 03.54 + 16.24 04.55 + 17.46

Geref. Kerk Vrijgemaakt 9.30 uur: ds. G. Treurniet 17.00 uur: ds. R.Th. Pos

ZON OP / ONDER

Evang. Gem. ’t Kruispunt Sporthal Rijnsburgse Boys, Middelmors 10.00 uur: Pim van Arnhem

vr. 15 za. 16 zo. 17 ma. 18

mrt. mrt. mrt. mrt.

De Christelijke Ouderen Bond Katwijk houdt maandag 18 maart de paasbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst, in Het Anker aan de Voorstraat in Katwijk, wordt stil gestaan bij het lijden, sterven en de opstanding van Jezus Christus. Aanvang om 14.00 uur, zaal open vanaf 13.30 uur. De bijeenkomst wordt afgesloten met een broodmaaltijd. Ds. J.B. ten Hove verzorgt de meditatie. J. de Vreugd draagt een aantal gedichten voor. G.J. Meerkerk vertelt een paasverhaal. Naast samenzang brengt het COBK-koortje, onder begeleiding van organist W. van der Plas, enkele liederen ten gehore. Nieuwe leden zijn hartelijk welkom. Zij kunnen zich opgeven bij M. van Beelen, Prinses Margrietlaan 8, telefoon 4021593.

Op de koffie bij Rehoboth

HET WEER

vr. za. zo. ma. di. wo. do.

Paasbijeenkomst Christelijke Ouderenbond

06.54/18.45 di. 19 mrt.06.45/18.52 06.52/18.46 wo. 20 mrt.06.43/18.53 06.49/18.48 do. 21 mrt 06.40/18.55 06.47/18.50

In het Maranathacentrum aan de Poolster is er op woensdagmorgen 20 maart weer een koffieochtend. Jerina Brussee en Gebina van Gils verzorgen deze zang-declamatieochtend met als thema ‘Passie-Pasen’. Een zeer gevarieerd programma met muzikale medewerking van Hanneke van der Boon. Vanaf 9.15 uur is er koffie/thee, en er wordt begonnen om uiterlijk om 9.45 uur. Ook nieuwe belangstellenden zijn van harte welkom; schuif gezellig aan.

Godskennis Onze Godskennis bestaat uit voorlopigheid onderweg zijn we zoekend naar de ontmoeting blijft God meer dan ons kennen Cor van Vliet

Uitgave van: Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01 Openingstijden: ma t/m vr van 8.00 tot 17.00 uur. Hoofdredactie: Teuntje van Delft tel.: 06 12 74 64 78 e-mail: t.v.delft@ uitgeverijverhagen.nl Redactie: Paul van de Putte / Sandra Kornet-van Duyvenboden

Huisartsen Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp: Doktersdienst Duin- en Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4b, Voorhout, tel. 0252-240212 (vóór langskomen altijd eerst bellen) Tandartsdienst (Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg) De tandartsdienst wordt dit weekend waargenomen door tandarts: J.H. Reijnders, Prins Bernardlaan 23, Katwijk, telefoon 4012412. Spreekuur van 11.30 tot 12.00 uur. Bij geen gehoor 071-4079501. Apotheek De apotheken in Katwijk en Rijnsburg zijn op werkdagen (maandag t/m vrijdag) geopend van 8.00 tot 17.30/18.00 uur. Avonddienst van 17.30 tot de volgende morgen 8.00 uur. Weekenddienst vrijdag 17.30 uur tot maandagmorgen 8.00 uur: Dienstapotheek DAB te Voorhout, Rijnsburgerweg 4c, telefoon 0252-240216. BENU Apotheek (voorheen LLOYDS Apotheek), Tulpstraat 16b,Katwijk aan den Rijn, telefoon 4030833, is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00-17.30 uur. Zaterdag is geopend: De Katwijkse Apotheek, Prince-straat 3, tel. 4012755 (9.00-13.00 uur); Kwaliteits Apotheek Rijnsoever, Hoornesplein 111-113, tel. 4026457 (9.00-13.00 uur) en Kwaliteits Apotheek Sloothaak, Vliet NZ 19, Rijnsburg, tel. 4020400 (9.0014.00 uur). Ongevallendienst Diaconessenhuis: op werkdagen van maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur. Rijnland Ziekenhuis: en Academisch Ziekenhuis: de gehele week, 24 uur per dag. Bezoekuren LUMC Dagelijks van 14.15 tot 15.00 uur en van 18.30 tot 19.30 uur. Voor sommige afdelingen gelden afwijkende bezoektijden. Voor meer informatie: 071-5269111. Bezoekuren Diaconessenhuis Dagelijks van 14.30-15.15 uur en van 19.00-19.45 uur. Voor sommige afdelingen gelden afwijkende bezoektijden. Voor meer informatie: 071-5178178. De Brug Midden-Nederland GGZ-instelling voor verslavingszorg. Polikliniek Katwijk, Schaepmanstraat 1, Katwijk, tel: 071 403 37 33, E: info@debrughelpt.nl W: www.debrughelpt.nl. Voor urgente gevallen dag en nacht bereikbaar. Werkervaringsproject De Kringloop, Heerenweg 5, Katwijk, Tel: 071 408 56 46. Inloophuis, Schaepmanstraat 1, ma. t/m zat. 13.30–17.15 uur, (13.00 uur: warme maaltijd, opgave vooraf).

Politie

COLOFON Oplage 10.000

Medische diensten

e-mail: redactie@ katwijkschepost.nl Ingezonden brieven: Ingezonden brieven worden alleen geplaatst onder vermelding van naam en adres. Ingezonden brieven mogen niet langer zijn dan 400 woorden en alleen digitaal worden aangeleverd. De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden brieven zonder opgaaf van redenen niet te plaatsen.

Advertenties: Voor een prijsopgave kunt u contact opnemen met de Binnendienst: Vincent Roos, tel. 071-4091638 of Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 e-mail: advertentie@ uitgeverijverhagen.nl o.v.v. de Katwijksche Post Sluitingstijd advertenties dinsdag 16.00 uur

Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overOpgave redactionele kopij eenkomstig de Regelen voor het tot dinsdag 8.00 uur; advertenAdvertentiewezen, zoals ties tot 16.00 uur. Advertentieta- laatstelijk vastgesteld door de rief op aanvraag. Stichting ROTA en zoals gede poneerd bij de Kamer van

Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kostenloos bij ons opvragen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Abonnementen: Per jaar € 31,75 incl BTW. Postabonnementen op aanvraag. Abonnementsgelden dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. Voor jaarabonnementen geldt dat het eerste jaar niet tussentijds opgezegd kan worden. Na het eerste jaar wordt het abonnement omgezet in onbepaalde tijd en vanaf dat moment kan op elk moment opgezegd worden met een opzegtermijn van 1 maand, waarbij vóór het einde van de maand opgezegd dient te worden.

Dravertjes: Prijs per dravertje € 5,00 (maximaal drie regels). Iedere regel meer € 2,00. Uitsluitend bij contante betaling. Bij brieven onder nummer worden administraKlachten over bezorging: tiekosten in rekening gebracht. donderdagavond inspreken op Toezending bewijsnummer € 7,50 het antwoord-apparaat of vrij-

dagochtend bellen van 8.00 tot 12.00 uur, telefoon 0714022901. De Katwijksche Post wordt vrijdagmiddag vóór 19.00 uur nabezorgd. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Het politiebureau aan de Piet Heinlaan is voorlopig gesloten. De politie is tijdelijk gehuisvest op het gemeentehuis Katwijk, Koningin Julianalaan 3. De openingstijden daar zijn van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 21.00 uur. Wilt u aangifte doen, belt u dan voor een afspraak met 0900 8844.


dravertjes / felicitaties

DE KATWIJKSCHE POST

Dravertjes

donderdag 14 maart 2013

39

Geboren

Geboren

12½ jaar getrouwd

35 jaar getrouwd

40 jaar getrouwd

Hoera, Esmee heeft een broer ’Lex’, geboren op 5 maart, zoon van Willem en Diana Barnhoorn. Gefeliciteerd van De Barnies en De Lossies.

Onze achterkleindochter Juliëtte Patricia Joan is geboren op maandag 25 februari 2013, Juliëtte is de dochter van Stephanie en Martin Ouwehand. Atie en Jaap Hoek.

Lieve papa & mama, Arie en Marja Hoek van harte gefeliciteerd met jullie 12½ jarig huwelijk! Veel liefs jullie 4-tal, Marilieze, Carolijna, Juliette en Laurinde.

Na een huwelijk van 35 jaar zijn Jaap en Gerda Hazenoot nog steeds gelukkig bij elkaar! Van harte gefeliciteerd! Kus, jullie (klein)kinderen & aanhang.

Dit paar, het is echt waar zijn op 23 maart al 40 jaar een paar! Klaas Kulk en Janny Kulk- van Kralingen, van harte gefeliciteerd van ons allemaal!

45 jaar getrouwd

45 jaar getrouwd

50 jaar getrouwd

Jarig

Hoera, Jan en Nel Doppenberg al 45 jaar getrouwd, wij wensen jullie nog veel gelukkige jaren toe! Veel liefs, Martijn & Marjolein.

Op D.V. 19 maart a.s. hopen onze lieve ouders, Alt(dert) Haasnoot en Janneke Haasnoot- Sira te gedenken dat zij 45 jaar geleden in het huwelijk mochten treden. Bij deze willen wij jullie van harte feliciteren en nog vele jaren in gezondheid toewensen! Liefs en groetjes, kinderen en kleinkinderen.

Op 12 maart waren onze ouders, Jan en Pieta Zwanenburg 50 jaar getrouwd! De felicitaties van Jan en Elly en Nicoline.

Kneel, onze sportieveling is 12 maart 65 jaar geworden! Gefeliciteerd! Liefs van Jozé en Cees.

Jarig

Jarig

Jarig

Jarig

Jarig

Loes is nu wel van de schrik bekomen, 70 jaar is ook niet niks. Van harte gefeliciteerd! Wil Sr, Esther, Wil, Rob, Anne- Karien, Rick, Eline, Niels en ?.

Op 13 maart is Wim Schaap 70 jaar geworden! Van harte gefeliciteerd door je vrouw, kinderen en kleinzoon.

Hoera voor Anouk Barnhoorn! Hartelijk gefeliciteerd met je 7de verjaardag! Kusje van opa Bram en oma Marly, ooms en tantes. Fijne verjaardag!

Op vrijdag 15 maart wordt mijn oma, Corrie Imthorn- van Duijvenvoorde 70 jaar! Van harte gefeliciteerd Cornéé.

Hoera! Esmee Hoogerdijk wordt zondag 17 maart 4 jaar! Gefeliciteerd en veel plezier op de basisschool! Dikke kus van papa, mama, Matthijs en Sven.

Sarah

Abraham

Dravertjes te koop aangeboden/ gevraagd tot maximaal 25 woorden zijn voor particulieren gratis. Meer woorden: 0,20 eurocent per woord. Per persoon mag slechts één gratis dravertje per editie worden geplaatst. Felicitatiedravertjes: maximaal 2 per en/of over persoon. Alle overige dravertjes € 5,00 tot max. 25 woorden. Meer woorden: 0,20 eurocent per woord. Brieven onder nummer of bewijsnummers € 3,00 extra. Eventuele fouten in schriftelijk opgegeven advertenties worden niet gecompenseerd. Dravertjes kunnen zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. U kunt uw Dravertje e-mailen naar dravertjes@uitgeverijverhagen.nl, onder vermelding van uw naam, adres, postcode + woonplaats en telefoonnummer • 2e hands-fietsen en 2e handsbrommers/scooters bij Frans Luyten Tweewielers, Achterweg 22, Katwijk. Telefoon 071-4029035. • Kringloop ‘Jubilate’ Ontruiming van woningen, inboedels, meubels, witgoed. Openingstijden dinsdag: 10.00-12.00 uur, donderdag 14.0017.00 uur en van 19.00-21.00 uur, zaterdag 10.00-12.30 uur. Lageweg 35R, Industrieterrein ’t Heen, Katwijk. Tel.: 071-4075512 of 06-13719872. Email A. Meijvogel, maybird@ziggo.nl • Zoekt u een leuke oppas voor uw lieve kinderen? Stop dan met zoeken en neem contact op met Rachel Prins 06-51176496 of mail naar infaith@live.nl Veel ervaring en zeer flexibel. Ik ben o.a. aangesloten bij contactouderbureau Nanny&Co.

VAN LEEUWEN

papier- en metaalhandel Vanouds het adres voor uw oude metalen en oud papier. Biedt hoge prijzen voor oud ijzer, koper, lood, zink, etc. De Hooge Krocht 151 Ind. Klei-Oost, Noordwijk Telefoon 071-4014105

morgen kunt u haar gerust weer een vraag stellen

Bel de gratis KWF Kanker Infolijn 0800 - 022 66 22

Het is niet te geloven maar toch echt waar, Marja Houwaart wordt vandaag 50 jaar! x Corina.

Freek in ’t Veld, van harte met je Abraham status! Je vrienden.

Deze fotopagina* is bestemd voor geboortes, jarigen, huwelijken, jubilea, geslaagden, etc. De foto wordt geplaatst op 1 kolom breedte, de tekst is maximaal 25 woorden. Foto’s en tekst van geboortes, 50-jarigen, huwelijken, huwelijks- en andere jubilea, en geslaagden van HBO- of universitaire opleidingen zijn gratis. Gratis plaatsingen zijn alleen achteraf. Andere gebeurtenissen kosten € 7,- per plaatsing; contant (of pinnen) aan de receptie. Aanleveren tot dinsdagochtend 10.00 uur kan aan de receptie van het kantoor aan de Ambachtsweg 7a in Katwijk. Of digitaal: receptie@uitgeverijverhagen.nl. Digitale foto’s dienen van voldoende resolutie te zijn (minimaal 500 kB). Uitgeverij Verhagen behoudt zich het recht voor om foto’s en tekst te weigeren. *Per gebeurtenis wordt één foto geplaatst


Diverse artiesten uit die tijd zijn geselecteerd en zullen live optreden. De volgende genomineerde acts zullen op 30 maart hun grootste hits ten gehore brengen. Via de site www.thediscoawards.nl kunnen discoliefhebbers stemmen op de genomineerde artiesten.

Zaterdag 30 maart Hangaar 2 • Katwijk

Gwen Dickey, leadzangeres Rose Royce Van het debuutalbum voor Rose Royce, met zangeres Gwen Dickey werd Car Wash wereldwijd een nummer 1 hit op en werd gebruikt als titelsong voor de gelijknamige film. Met Gwen Dickey scoorde de groep meerdere hits. O.a. Wishing on a Star Rose Royce en Love don’t live here anymore. Op zaterdag 30 maart a.s. is Gwen Rose Royce Dickey live te zien bij The Disco Awards in Hangaar 2

The Disco Awards, het Disco Feest van het Jaar

Dit jaar bestaat de term; “ Disco” maar liefst 40 jaar. In 1973 werd vanuit Amerika de term Disco een populaire stroming en de diverse bands en artiesten zorgden voor de nodige hype rondom deze naam. Na 40 jaar is de populariteit van diverse dansbare acts uit de jaren 70, 80 en 90 nog steeds erg groot en de term Disco is niet meer weg te denken in de muziekwereld.

Hangaar2

De organisatie Classic Dance Events wilde dit jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan en presenteert zaterdag 30 maart 2013 The Disco Awards. Het is een gloednieuwe en spectaculaire “Disco Party” productie in een geweldige locatie, nl. “ De Hangaar 2” in Katwijk bij Leiden (o.a. bekend van “Soldaat van Oranje” Vliegbasis Valkenburg).

The Boney M Show

In de acht jaar dat de band bestond scoorde ze gigantisch veel hits. Tussen 1976 en 1984 schreef de groep maar liefst 35 top 5-hits goed voor 150 miljoen verkochte platen. Wie kent ze niet: “Brown Girl in the Ring”, “The Rivers of Babylon”, “Daddy Cool”, It’s a Holiday”, Ma Baker en “Sunny”. Een jaar na het overlijden van Bobby Farrell is er een doorstart gemaakt met de laatste 3 originele Bobby Farrell zangeressen met als nieuwe frontman Johnson Gabriel. Op zaterdag 30 maart 2013 een terugblik met de grote hits en een ode aan Bobby Farrell

Live Radio TROS en BNN

The Gibson Brothers

De Gibson Brothers, geboren op Martinique en nu woonachtig in Parijs, scoorde in 1977 hun eerste hit “NON STOP DANCE” (een verkoop van 1 miljoen exemplaren). Hun 1e wereldhit “CUBA” scoorde zij in 1980 en leverde maar liefst 14 gouden platen op het was een nr. 1 hit in 16 landen. De Gibson Brothers toeren al meer dan 30 jaar over de gehele wereld en vandaag den dag herkent nog iedereen de Disco Salsa stijl van de Gibson Brothers. “PARTY TIME GARANTEED” op zaterdag 30 maart.

De organisatie is ook blij met het feit dat de Disco Awards van 30 maart as, live is te horen op Radio 2. De presentatie is 30 maart in handen van Corné Klijn van de Tros en Marc Adriani van BNN. Daarnaast zullen bekende prominente mensen de welverdiende Disco Awards uitreiken aan de optredende artiesten. Zo heeft Daniel Dekker reeds zijn medewerking toegezegd en wachten de organisatie nog op een toezegging van Ferry Maat. Meer nieuws volgt snel hierover.

kkoor tig ngs s tpiarn s pas

The Trammps

De eerste opname van The Trammps dateert uit 1972, “Zing Went The Strings Of My Heart”, De eerste grote hit waarmee The Trammps definitief doorbraken in Nederland was Love Epidemic “ uit 1973. Zeer bekend werd de muziek toen grotere hits als “Shout”, “Hold Back The Night” en “Disco Inferno” volgden. De laatstgenoemde hit uit 1976 werd de soundtrack van de film Saturday Night Fever. Nog eenmaal komen ze naar Leiden/Valkenburg en misschien ontvangen zij die Disco Award.

Daarnaast heeft de organisatie een geweldige Mystery Act. Ze willen daar niets over kwijt, maar de act wordt geweldig.

Kaartverkoop

Kaarten kosten € 24,50 per kaart en zijn te verkrijgen bij de volgende adressen: Katwijk: Van Poelgeest BMW MINI Ambachtsweg 14 en Wout Bergers Sport Badstraat 30 Noordwijk: DID Fashion, Winkelpassage de Dam. Via de site Easyticket.nl kun je de kaarten digitaal bestellen.

Korting van € 6,- op de toegangskaarten van The Disco Awards

De Katwijksche Post heeft het niet nagelaten om met organisatie van The Disco Awards een leuke kortingsactie op te starten. Disco Liefhebbers met een kortingspas van de Katwijksche Post ontvangen maar liefst een korting van € 6,-. In plaats van € 24,50 betaal je slechts € 18,50 per kaart. Deze kaarten zijn te verkrijgen tegen contante betaling bij Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH Katwijk. (Telefoon: 071 4022 901) De actie loopt tot en met 27 maart. Om teleurstellingen te voorkomen: “wees er wel snel bij want de kaartverkoop gaat erg hard”. Maximaal 4 kaarten per pas.

MINI Van Poelgeest partner bij The Disco Awards van 30 maart 2013. Zaterdag 23 februari j.l. overhandigde Michel Heus, Directeur van Van Poelgeest BMW en MINI te Katwijk, de sleutels van de twee MINI Countryman auto’s aan de organisatie. “ The Disco Awards Party” heeft een geweldige uitstraling en wordt een topevenement in Nederland. We zijn vanzelfsprekend zeer verheugd met dit partnership. We zijn blij dat wij met MINI daar deel van uitmaken” , aldus Michel Heus van Van Poelgeest Katwijk

Alle aanvullen de informatie is te rug te vinden op www.dediscoaw ards.nl

KP_week_11_13