Page 1

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR KATWIJK, RIJNSBURG EN VALKENBURG

de KATWIJKSCHE POST

DE KATWIJKSCHE POST 91ste JAARGANG NR. 4

DONDERDAG 26 JANUARI 2012

Prijzen stijgen nauwelijks bij Katwijkse tandartsen

Ondanks de grote ophef bij invoering van deze regeling, zien de Katwijkse tandartsen weinig verandering. Vrijwel iedere praktijk is slechts een euro of iets meer gestegen of gedaald in kosten, en patienten stellen zich minder kritisch op dan de overheid had verwacht. ‘Elk jaar zijn er wel stijgingen in de prijzen, en dit jaar is dat niet veel meer dan vorig jaar. De enige duidelijke verandering, die wij tot nog toe zien, is dat de rekeningen vereenvoudigd en overzichtelijker zijn voor de patiĂŤnt.’ zegt een woordvoerder namens Centrum Tandheelkunde in Katwijk. Tandarts D.J. Kleen staat achter die stelling. Ook zijn praktijk heeft maar kleine wijzigingen toegepast aan de prijzen per behandeling. Waar een controle in 2011 nog â‚Ź19,60 kostte, is die prijs in 2012 verhoogd met â‚Ź0,40. ‘Als we de prijzen sterk zouden verhogen, zouden we snel klanten kunnen

Tandarts F.H. Ferguson uit Rijnsburg, secretaris van Tandartsenkring Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg, ziet evenmin schokkende veranderingen in zijn praktijk. ‘Voor de jeugd kunnen we nu aanpassingen maken in de prijs. Als er bijvoorbeeld twee gaatjes moeten worden gevuld, kunnen we de prijs van de tweede vulling enigszins verlagen, gezien we de instrumenten en spullen toch al paraat hebben.’ Op deze manier probeert Ferguson de jongere patiĂŤnten moeilijkheden met hun zorgverzekering te besparen en krijgt hij door de nieuwe regeling ook ruimte voor flexibiliteit. ‘De verschillen in prijzen zijn nationaal gezien misschien groot, maar hier in Katwijk zijn de kosten per behandeling vrijwel hetzelfde gebleven.’

Eigenaar wil Hotel Riche aan gemeente verkopen De Haarlemse eigenaar van voormalig hotel Riche wil het pand aan de gemeente verkopen. Dat zeggen de naaste buren van het slooppand op de hoek Boulevard-Voorstraat in een ingezonden brief deze week. Zij beklagen zich erover, dat de gemeente op geen enkele wijze meewerkt aan een snelle oplossing voor het afbraakpand. De eigenaar heeft een taxatierapport laten opstellen en al een jaar geleden aan de gemeente overhandigd. Een half jaar later heeft de gemeente die eigenaar laten weten zelf een taxatierapport te laten opstellen. Sindsdien is er van de ge-

Aristoteles

verliezen. Wij blijven nog gewoon dichtbij de oude prijzen.’ Ook tandarts A. van Tol zegt dat de regeling weinig veranderd heeft aan hun prijsbeleid. Iedereen heeft het druk, en maakt zich tot nog toe weinig zorgen over mogelijke ‘shoppers’ onder hun patiĂŤnten. Tandarts J. Guijt bespeurt nog geen onrust en hevige concurrentie tussen de Katwijkse tandartsen. ‘Er is een bepaald evenwicht tussen vraag en aanbod, en die is door de nieuwe regeling niet of weinig veranderd.’ Ook het type patiĂŤnt is niet anders dan normaal door deze ‘nieuwe’ tarieven.

meente niets meer vernomen. Het pand aan de Boulevard is al voor velen een doorn in het oog. Het pand verpaupert steeds verder en is ontsierend voor de belangrijkste toeristische promenade van het zeedorp. De eigenaar heeft al diverse plannen daarvoor laten maken, maar die werden steeds door de gemeente of politiek afgewezen. Ten einde raad besloot de eigenaar om geen enkele actie tot nieuwbouw meer te ondernemen en het initiatief daarvoor bij de gemeente te leggen. Vervolg op pagina 3

Losse nummers: â‚Ź 1,50

DEZE WEEK

De Katwijkse buitensluis voldoet niet aan de eisen van primaire waterkeringen.

Katwijkse buitensluis niet ‘superstormbestendig’ Katwijk gaat achter de duinen. Gisteravond is op het gemeentehuis een presentatie gegeven van de plannen die afgelopen maanden ten burele van de Taskforce Kustwerk Katwijk steeds verder vorm hebben gekregen. Het centrum van het zeedorp komt na 2015 eindelijk binnen de hoogwaterkering te liggen en is daarmee, net als de rest van Katwijk, beschermd tegen de superstorm waarvoor wordt gevreesd.

Statistisch gezien komt die superstorm er, alleen weet niemand wanneer. Dat kan morgen zijn, over 10 duizend jaar, of ergens daar tussenin. De kustversterking moet er in ieder geval voor zorgen dat het Katwijkse zeedorp, maar ook het achterland niet wordt overspoeld door het zilte zeewater. En er is haast bij geboden, liever nog vandaag dan morgen, hoewel de plannen wel met de nodige zorgvuldigheid worden uitgewerkt. Maar niet alleen het Katwijkse centrum ligt met z’n laagste punt van

FOTO: ADRIE VAN DUIJVENVOORDE

Binnenkort mag er maximaal twee uur geparkeerd worden in de Princestraat. Dit jaar nog voor 1,30 euro per uur. Als de plannen doorgaan, kost dat in 2015 3 euro per uur.

â–

Bezwaren tegen woningen Waterklaver

â–

Parkeerplaatsen bij Shellstation

â–

ComitĂŠ: ‘Al teveel historie opgeruimd’

3 7 9

13

Abonnee, maar toch geen krant ontvangen? Bel vrijdagmorgen tussen 8.00 en 12.00 uur: 4022901

DE KATWIJKSCHE POST ceerde toetsing’ op losgelaten, omdat uit de eenvoudige toetsing ook bleek dat de waterkerende werking van de buitensluis niet voldoet. Die uitkomst werd bevestigd door de ‘geavanceerde toetsing’. ‘Het dijklichaam zelf is onder normomstandigheden stabiel genoeg, maar net te laag om overslag over de dijk te voorkomen’, licht een woordvoerder van het waterschap toe. ‘En de berekende hoeveelheid Vervolg op pagina 3

g n i t r ko

Abonnee

Deze week extra voordeel bij:

BEACH BOETIEK 

    

Vergunning Mega Piraten Festijn nog niet verleend

Zie alle aanbiedingen op pagina abonneekorting in deze krant!

Op de lijst van ingekomen stukken van de raadsvergadering van vanavond staat een brief van bezorgde burgers over het Mega Piraten Festijn. Het was hen ter ore gekomen dat dat festijn gehouden zou worden aan de Wassenaarseweg bij Panbos. Een ongewenst plan, aldus de bezorgde omwonenden. ‘De genoemde locatie leent zich niet

Weer langer parkeren op Princestraat ‘Stilstaan bij parkeren’ evalueert het parkeerbeleid dat medio 2010 is ingegaan. Dat beleid wordt op enkele punten ‘beperkt’ aangepast. Uit de evaluatie blijkt, dat ‘het parkeerkarakter met betrekking tot parkeergedragingen, parkeerdruk,

6,5 meter NAP op superstormkritieke hoogte, ook de buitensluis voldoet niet aan de eisen van primaire waterkeringen. Die is vorig jaar in de derde toetsronde van de primaire waterkeringen afgekeurd. Het waterschap is als beheerder van een primaire waterkering volgens de Waterwet verplicht om eens in de vijf jaar een toets op veiligheid uit te voeren. Die toets werd vorig jaar gehouden en daaruit blijkt, dat met het centrum van Katwijk ook de buitensluis niet voldoet. Het waterschap heeft daar een ‘geavan-

www.bibliotheekkatwijk.nl

Feest gepland op vliegkamp

Tarieven gaan komende jaren ink stijgen

wens van Ondernemersvereniging Winkelhart Zeezijde. Zodra de gemeenteraad er mee instemt, mag er twee uur in de winkelstraat geparkeerd worden in plaats van de huidige anderhalf uur.

73-jarige kraamt bij kleindochter

Na duinverbreding nog steeds ‘zwakke schakel’

De kaartverkoop voor het Mega Piraten Festijn op zaterdag 24 maart mag dan al begonnen zijn, een vergunning voor het feest op het voormalig vliegkamp is nog niet verleend. Die vergunning staat volgende week dinsdag op de agenda van het college van burgemeester en wethouders.

Automobilisten mogen binnenkort weer langer parkeren op de Princestraat. Dat staat in de evaluatie van het parkeerbeleid ‘Stilstaan bij parkeren’. Het college van burgemeester en wethouders komt daarmee tegemoet aan een

â–

de KATWIJKSCHE POST

Door Thirza van Schie

Alle geniale mensen zijn melancholici

FOTO: ADRIE VAN DUIJVENVOORDE

Tandartsen mogen zelf de prijzen van hun behandelingen vaststellen. Op deze manier wil de overheid dat praktijken sterker met elkaar concurreren en klantgerichter gaan werken. Deze regeling is sinds 1 januari ingegaan. Ook Katwijkse tandartsen mogen nu zelf hun tarieven bepalen.

WOORDEN SPREKEN:

zomerdrukte en winkelspitstijden niet aanwijsbaar is veranderd’. Belangrijkste aanpassing is het verlengen van de parkeerduur in de Princestraat. Voor het nieuwe parkeerbeleid inging, mocht men daar maximaal drie uur achter elkaar parkeren. Dat werd op verzoek van de raadscommissie Ruimte anderhalf uur. ‘Kortere parkeertijd zou het uitwisselen van parkeerruimte bevorderen en dat is goed voor winkelend publiek was de mening. De consument moet nu wat vaker bijvullen en zal zo wellicht bewuster met parkeertijd omgaan’, staat in de evaluatie. Winkelhart Zeezijde heeft bij de gemeente aangegeven, dat consumenten klagen over die verkorte parkeertijd. ‘In Katwijk is het bekend dat het winkelend publiek, in ieder geval op de drukke zaterdagen, graag ook uit sociaal oogpunt wat langer wil kunnen parkeren in de Princestraat. Zowel wat langer Vervolg op pagina 7

voor dit soort grote evenementen, waarbij meer dan 2.000 voertuigen een parkeerplek zullen moeten vinden, met alle verkeersbewegingen van dien.’ In de omgeving zijn onvoldoende parkeerplaatsen en dat zal onveilige verkeerssituaties tot gevolg hebben. De omwonenden wijzen ook op de agrarische bestemming van het gebied en het vogelweidegebied. De gemeente laat desgevraagd weten, dat de aanvraag van het Piratenfestijn inderdaad een locatie ter hoogte van Panbos betrof. Dat is vorige week maandag gewijzigd naar het voormalige vliegkamp Valkenburg. Volgende week dinsdag wordt duidelijk of de vergunning ook daadwerkelijk verleend wordt. Eerder

deze maand merkte burgemeester Jos Wienen in een commissievergadering nog op, dat hij het moeilijk vindt. ‘Het is een groots evenement, dat veel mensen van buiten de gemeente zal trekken. Maar is daar binnen Katwijk een plek voor te vinden? Het is een kwestie van zoeken en afwegen.’ De voorverkoop voor het Mega Piraten Festijn is inmiddels gestart. Vorig jaar werd dat festijn voor het eerst in Katwijk gehouden. Daar kwamen, aldus de organisatie, zo’n 10.000 mensen op af. Voor deze tweede editie staan onder meer volgende artiesten op het programma: Jan Smit, Nick & Simon, Jan Keizer & Anny Schilder en Lee Towers.

Overnachten in de kou voor YMCA Leusden

VAN MAANDAG T/M DONDERDAG:

20% AFHAALKORTING* * M.u.v. feestdagen

Ook satĂŠ en spareribs

Bel: 071 - 4015742 Boulevard 72

WWW.PIZZERIA-BISTRO-NOORDZEE.NL

Waar wijsheid regeert, zal het recht zegevieren. Rijnstraat 119 2223 EA Katwijk

Katwijk krijgt binnenkort een eigen Occupy-kampement. Niet omdat men wil protesteren tegen de communistische hebzucht van de financiĂŤle wereld, maar om geld op te halen voor de wederopbouw van het afgebrande YMCA Leusden. Op deze manier willen de initiatiefnemers de jaarlijkse zomerkampen van honderden kinderen uit onder meer Katwijk en Rijnsburg veilig stellen. De actie ‘Occupy Katwijk 4 YMCA Leusden’ is van vrijdagavond 3 februari tot en met zaterdagochtend 4 februari en wordt georganiseerd door de zomerkampleiding uit Katwijk en Rijnsburg. Enkele tientallen bikkels, waaronder ook twee Katwijkse politici, wethouder Daan Binnendijk en Gert Varkevisser (ChristenUnie), overnachten in de februarikou. Samen brengen ze de nacht door in het kamp, waar verschillende activiteiten plaats zullen vinden, zoals het vertellen

van een kampverhaal, het zingen van liedjes en andere kleine kampspelletjes. De locatie van het kamp is al bekend, maar houdt de organisatie nog even stil, mede om alle voorbereidingen goed te kunnen treffen. Na het afbranden van het oude honk ‘De Kampeerboerderij’ afgelopen oktober afbrandde, wisten de deelnemers van de zomerkampen zich geen raad. Met het gebouw gingen ook tientallen tenten en andere kampeermaterialen in rook op. Al gauw werd duidelijk dat de verzekering veel minder geld uitkeert dan nodig is voor de wederopbouw. Zodoende vroeg men zich af of de zomerkampen in Leusden, waar jaarlijks een paar honderd kinderen uit Katwijk en Rijnsburg aan deelnemen, wel door konden gaan. Om dit financiĂŤle gat te dichten is deze actie opgezet, en wordt het nu al ondersteund door een aantal sponsoren. Ook is de stichting ‘Vrienden van YMCA Leusden’ opgericht om

Te l e f o o n 0 7 1 4 0 3 0 1 5 1 E-mail: demilliano@planet.nl

Taxi nodig? 071-4012277 www.taxidejong.nl landelijk verschillende acties te coordineren, sponsoren te werven en geld in te zamelen. Als u de ‘Occupy Katwijk 4 YMCA Leusden’ actie wilt steunen, kunt u uw donatie overmaken op rekeningnummer 1684.56.877 ten name van Stichting Vrienden van YMCA Leusden, en onder vermelding van ‘occupy’. Meer informatie op www.vriendenvanleusden.nl.


2 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 26 JANUARI 2012

LUNCHEN BIJ HOTEL NOORDZEE

Ontvoerd, verkocht, misbruikt... en bevrijd!

JOGHTLAAN 27

VALKENBURG

NIEUWE PRIJS

LUNCHTOPPER: drie kleine focaccia’s met carpaccio, Noorse gerookte zalm en huisgemaakte tonijnsalade en een klein kopje bospaddenstoelensoep voor ₏ 11,90

LADY’S NIGHT! Iedere donderdag - bij reservering vooraf zijn de feestelijke prosecco en de koffie nå voor onze rekening. Iedere dag open v.a. 12.00 uur

Hotel Noordzee Boulevard 72 2225 AG 0714015742 www.hotelnoordzee.nl

Keurig onderhouden royale uitgebouwde eengezinswoning met zonnige achtertuin (Z-O). Â&#x2039;9V`HSL^VVURHTLYTL[MYHHPLWV[RHJOLS Â&#x2039;.LOLSLILNHULNYVUKPZ]]]SVLY]LY^HYTPUN Â&#x2039;<P[NLIV\^KLRL\RLU]]HSSLKLURIHYLPUIV\^HWWHYH[\\Y Â&#x2039;)HKRHTLY]]IHKHWHY[LKV\JOLLUL[VPSL[ Â&#x2039;>VUPUNPZNLOLLS]]K\IILSNSHZ

VRAAGPRIJS

Voorjaarskriebels? nu tijdelijk 19% 6% BTW-regeling!*

â&#x201A;Ź 295.000,=

K.K.

Katwijkerweg 5, 2231 SB Rijnsburg T 071 409 09 49 Zuidstraat 1 2225 GS Katwijk T 071 401 32 44 www.ruimte om te leven.nl makelaardij@eghi.nl

www.ruimte om te leven.nl

Bij PLOEG kunststof kozijnen

GIRO: 3567

BRON: Deceunink NV

U bent van harte welkom in

Onze dealer in uw regio:

www.peoplestrust.nl

onze showroom

Steun Peopleâ&#x20AC;&#x2122;s Trust in de strijd tegen kinderprostitutie in India.

www.ploegkozijnen.nl www.starkozijnkatwijk.nl T. 0252 500 900 T. 071 408 86 78 Openingstijden showroom Starkozijn: maandag: 14:00-17:00 uur, di t/m vr: 09:00-17:00 uur, zaterdag: 10:00-14:00 uur De Roysloot 9i RIJNSBURG Eigen productie & montage * vraag naar de voorwaarden

Strak in je vel! Alle vrouwen kennen het probleem.... de hobbels en bobbels op de benen, billen en buik. De oplossing is Lypossage! Een stevige massage van de probleemgebieden die de afvalstoffen laat verdwijnen met een absoluut resultaat. Deze uiterst intensieve manier van masseren werkt krachtig in op de

ZONWERING

vet- en vochthuishouding. Lypossage is een intensieve remodellerende massage-methode. De behandeling kan in eerste instantie wat gevoelig zijn, maar het resultaat na een kuurbehandeling is dan ook buitengewoon. Niet alleen wordt de doorbloeding sterk bevorderd, maar de huid wordt ook zichtbaar mooier, strakker en gladder.

Tibetaanse religie in gevaar

Om een merkbaar resultaat te krijgen is een kuur nodig van tenminste 10 behandelingen (ruim 30 minuten; afhankelijk van de probleemzones)

U zult geen gewicht verliezen....wel centimeters!! Wilt u meer informatie over Lypossage neemt u dan contact op met Gladys, 06 10817027 AllĂŠĂŠn voor dames.

Gedhun Choekyi Nyima werd door de Dalai Lama aangewezen als 11e Panchen Lama. De Chinese autoriteiten ontvoerden hem op zesjarige leeftijd. Sindsdien is er niets meer van hem vernomen.

Kom nu in actie tegen deze nachtmerrie van het Tibetaanse volk. Geef op giro 4223

TIB ET VE RD WI JN T

Dein mee over zee met Hollandse en Spaanse sferen in D(e)ining 19. Dat is het motto van ons in maart te openen strandpaviljoen. Wij zoeken voor aanstaand seizoen een ambitieuze

chef-kok en een

$PĂ&#x2C6;QFSBUJFGPOET LPNUXFFSCJKFFO

zelfstandig werkende kok die van aanpakken weten. U sollicitatie kunt u richten via mail naar info@neefies.nl of telefonisch op telefoonnummer 071-4078288

Gebr. de Mooij Bielefeld

)FFGU VX WFSFOJHJOH PG JOTUFMMJOH FFO QMBO EBU UFO HPFEF LPNU BBO FFO EFFM WBO EF TBNFOMFWJOH JO EF HFNFFOUF ,BUXJKL .BBS V IFFGU IJFSWPPS POWPMEPFOEF HFME PG

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een

NPHFMJKLIFEFO4UVVSEBOFFOVJUHFCSFJEWFS[PFL JODMVTJFG CFHSPUJOHFOGJOBODJFSJOHOBBSIFU$PĂ&#x2C6;QFSBUJFGPOETWBOEF

6LVOUVXWFS[PFLBBOIFU $PĂ&#x2C6;QFSBUJFGPOETUPUGFCSVBSJJOEJFOFO

3BCPCBOL

3BCPCBOL&FOCBOLNFUJEFFĂ&#x152;O

Chauffeur/ Verkoper Voor onze bloemenlijn Engeland t&SWBSJOHFOLFOOJTJO &OHFMTFUBBMWFSFJTU t*OCF[JUWBOHSPPUSJKCFXJKT FODIBVGGFVSTEJQMPNB

.FFSJOGPSNBUJFWJOEUVPQXXXSBCPCBOLOMLBUXJKL

Interesse?

Bel voor meer informatie naar; 06-53165524 (Piet de Mooij)


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 26 JANUARI 2012 • 3

Buitensluis ’ruwer’ maken

POLITIE berichten

Katwijk Man aangehouden na poging diefstal koper van kerk Politie Hollands Midden heeft op dinsdag 24 januari rond 04.00 uur een 39-jarige Katwijker aangehouden op verdenking van poging diefstal. Eerder die nacht kreeg de politie de melding dat er een man op het dak liep van een kerk, op de kruising Hoorneslaan en Biltlaan. Het ging om een kerk waar al vaker koper vanaf was gestolen. De politie omsingelde de kerk en zocht met een speurhond in de omgeving. Even later trof zij een man aan die in het gras lag. De man is toen aangehouden. Hij verklaarde dat hij alleen lag te slapen in het gras. De politie maakt proces-verbaal op. Twee verdachten van drugsdealen aangehouden De politie heeft donderdagavond 19 januari een 42-jarige Katwijker en een 41-jarige man in een woning in de wijk Hoornes aangehouden op verdenking van dealen van harddrugs. De politie heeft een hoeveelheid harddrugs aangetroffen en in beslaggenomen. De politie doet verder onderzoek.

Leiden Getuigen gezocht In de nacht van vrijdag 20 op zaterdag 21 januari kreeg de politie een melding van een auto die op zijn kant lag aan de Doctor Lelylaan. In en rond het voertuig werden de inzittenden niet aangetroffen. Het voertuig was rondom beschadigd en had over een lengte van ongeveer 30 meter het hekwerk omver gereden. De politie heeft ter plaatse onderzoek gedaan. Kort hierna werden in een woning aan de Smaragdlaan twee inzittenden, een 24-jarige vrouw uit Amsterdam en een 30-jarige man uit Katwijk aangetroffen. Beide personen zijn aangehouden voor gevaarlijk rijgedrag, omdat niet duidelijk was wie op dat moment het voertuig bestuurde. Uit onderzoek bleek dat de man het voertuig heeft bestuurd. Zijn rijbewijs is ingevorderd. De politie is nog op zoek naar getuigen. Zij worden verzocht zich te melden via 0900 – 8844.

HET WEER VR 7 2

ZA 4 0

ZO 3 -1

MA 2 -3

20%

20%

20%

40%

50%

30%

20%

20%

ZW 4

ZO 2

NO 3

O 3

GETIJDEN vr. za. zo. ma. di. wo. do.

27 28 29 30 31 1 2

jan. jan. jan. jan. jan. febr. febr.

HOOG WATER

LAAG WATER

05.45 + 18.01 06.21 + 18.36 07.03 + 19.18 07.38 + 19.57 08.17 + 20.47 09.18 + 21.48 10.33 + 23.23

01.36 + 14.07 02.26 + 14.56 03.11 + 15.27 03.21 + 15.35 03.56 + 16.21 04.26 + 17.06 05.16 + 18.06

ZON OP / ONDER vr. 27 za. 28 zo. 29 ma. 30

jan. jan. jan. jan.

8.28/17.18 di. 31 jan. 8.22/17.25 8.27/17.19 wo. 1 febr. 8.21/17.27 8.25/17.21 do. 2 febr. 8.19/17.29 8.24/17.23

Hotel Riche, al zes jaar een mistroostig gezicht aan de Katwijkse Boulevard.

Ingezonden

Hotel Riche: een triest verhaal de gemeente Katwijk van dichtbij hebben meegemaakt, zijn wij tot de conclusie gekomen dat er van enige medewerking van het College praktisch niets is terecht is gekomen. Helaas moeten wij eerder spreken over tegenwerking! Jammer.

nomen. Weer zes maanden voorbij zonder dat aan de gemaakte afspraak gevolg is gegeven.

Regelmatig worden wij als inwoners van Katwijk via de media geconfronteerd met plannen over een Zeejachthaven aan de noordelijke Boulevard. Een ingrijpende metamorfose voor Katwijk als ’Stad achter de duinen’. Natuurlijk is het goed om als gemeente vooruitstrevend te zijn maar van die vooruitstrevendheid is ons helaas op diverse punten niets gebleken; integendeel zelfs! Als inwoners van Katwijk mogen wij trots zijn op onder andere de mooie Boulevard met z’n aparte bebouwing! Helaas staat er een mistroostig afbraakpand ter hoogte van de Voorstraat, namelijk het vroegere hotel ’Riche’. Heel veel Katwijkers en zomergasten vragen zich toch regelmatig af, wanneer er nu toch eens wat gaat gebeuren, want het is natuurlijk een mistroostig gezicht als je dat verpauperend perceel al zo’n lange tijd zo ziet staan. Bovendien heeft de omgeving van het pand enorm veel last van wilde duiven.

Als ’naaste buren’ van dit, tot afbraak gedoemde pand, willen wij nu toch wel eens naar buiten treden hoe het daadwerkelijk in elkaar steekt en hoe de situatie de afgelopen zes jaar is geweest. ’Zes jaar?’ zegt u. Ja inderdaad! Zes jaar is de eigenaar van dit pand al in conclaaf met de gemeente Katwijk. In maart 2006 zijn de eerste gesprekken met de gemeente Katwijk gevoerd en inmiddels zijn er in de loop der jaren een zestal bouwtekeningen ingeleverd, die nimmer tot het gewenste resultaat hebben geleid. Diverse vergaderingen met ambtenaren van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente, alsmede gesprekken met diverse andere organisaties hebben er niet toe kunnen leiden dat er met dit pand tot op heden wat is gebeurd.

Feest in de Dorpskerk

’Een ontzettend mooi en dankbaar beroep’

Heb jij zin in een geweldig feest? Kom dan op zondag 29 januari naar de Dorpskerk en doe met ons mee. Net als voorgaande jaren is er een kinderglorie, omdat de financiële actie weer van start gaat. Het thema is deze keer: ’Vergeet het voornaamste niet…’. Misschien weet je van vorige keren nog wel dat we met z’n allen heel veel liedjes zingen en luisteren naar een korte vertelling. Het belooft weer een fantastische middag te worden en gospelband Alive doet mee. Dus zit jij op de basisschool en heb jij zin om lekker te zingen, kom dan ook. De kinderglorie begint om 16.00 uur, maar de kerk is open vanaf 15.30 uur. Je hoeft je niet aan te melden, je bent altijd welkom. Enne… neem gerust je vader, moeder, opa of oma mee! Jij komt toch ook?

Verbouwing gemeentewerf Schoolstraat Het koopcontract had begin deze maand al ondertekend moeten worden, maar dat is iets uitgelopen. Deze week zetten de gemeente en de STC-Group hun handtekening onder het koopcontract van de gemeentewerf aan de Schoolstraat in Katwijk aan Zee. De STC-Group gaat op die locatie visserijonderwijs geven. Volgende maand start de verbouwing, waarna eind maart de verhuizing vanuit de Visserijschool aan de Sluisweg op het programma staat. De eigenaren van de appartementen boven de gemeentewerf hebben tijdens een vorig jaar gehouden informatieavond duidelijk gemaakt niet echt blij te zijn met de komst van het onderwijs. Volgens de gemeente is er inmiddels ’een goed gesprek’ geweest met die eigenaren. ’Daarin zijn afspraken en vervolgafspraken gemaakt. De afspraken hebben vooral te maken met een goede omgang met elkaar, het voorkomen van overlast en het voorkomen van extra parkeerdruk in de wijk’, aldus de gemeente.

Daar wij, als belanghebbenden, de correspondenties en de diverse gesprekken tussen de eigenaar en

Dit alles heeft ertoe geleid, dat de eigenaar, naar onze mening uit terechte frustratie over de vorderingen gedurende de laatste zes jaar, dit pand alleen maar wil verkopen aan de gemeente Katwijk. Ook afgelopen jaar is er overleg geweest tussen de burgemeester en de eigenaar en in januari 2011 heeft de eigenaar een taxatierapport van dit pand aan de gemeente overhandigd. Na enig overleg hierover met de burgemeester (let wel juli/augustus) is besloten, dat de gemeente ook een taxatierapport zou laten opstellen om vervolgens tot een nader gesprek te komen. Echter, wij zijn nu in de maand januari 2012 en van enige reactie van de gemeente is nog steeds niets ver-

Wij hebben begrip voor het feit dat er op zo’n markant punt aan de Boulevard iets bijzonders moet worden gebouwd. Helaas duurt dat tot nu toe al zes jaar en nog is er steeds niets gebeurd. Ook is er nog geen enkel vooruitzicht dàt er wat gaat gebeuren.

water die tijdens de storm over de dijk heen slaat, kan ook niet voldoende in het achterliggende tussenkanaal geborgen worden.’ Bij die berekeningen is uitgegaan van een storm die 35 uur aanhoudt. Aanpassingen aan de buitensluis zijn daarom noodzakelijk, om wateroverslag tijdens de ooit verwachte superstorm te voorkomen. Daarvoor zijn verschillende opties denkbaar, aldus de woordvoerder. Zo kan de sluis zelf worden verhoogd, zodat er minder water overheen kan slaan. Dat betekent dat de weg ’Buitensluis’ verder wordt opgehoogd. Een andere mogelijkheid is om het gladde asfalt aan de zeezijde te vervangen door bijvoorbeeld basaltblokken, zodat de dijk ’ruwer’ wordt. ’De golven kunnen dan minder makkelijk de top van de dijk bereiken.’ Nog een optie is om ervoor te zorgen dat opzwiepende golven de buitensluis minder makkelijk kunnen bereiken. Een zeejachthaven voor de buitensluizen was daarvoor een uitkomst, hoewel zich dan volgens het waterschap een ander probleem had voorgedaan. ’De normale zandstroom langs de kust zou dan worden verstoord.’ Er zijn maatregelen nodig om de veiligheid ter plaatse van de buitensluis te verhogen en aan de eisen van de Waterwet te voldoen. Hoewel het waterschap in zijn toetsingsrapport zegt dat die waterkering in 2015 ’op orde’ moet zijn, neemt Rijnland tot die tijd een afwachtende houding aan. ’De eerste stap is om te kijken wat er overblijft van het probleem, als de kustversterking is gerealiseerd’, licht de waterschapwoordvoerder toe. ’Door het uitbouwen van de kust is er ook meer zand aanwezig in de buurt van de sluis. Daardoor worden de golven al meer afgeremd voordat ze de sluis bereiken. Daarna wordt gekeken welke maatregelen dan nog nodig zijn.’ laat jeniet aeiden.nl

Als naaste bewoners merken wij op dat wij het een trieste zaak vinden, dat er alle aandacht aan diverse aspecten in de Katwijkse samenleving wordt gegeven, zeker ook met betrekking tot nieuwe plannen, terwijl zaken die al heel lang de aandacht verdienen, gewoonweg ter zijde worden geschoven, waardoor er weinig vooruitzicht is dat er enige verandering in de situatie zal komen. HELAAS!

EEN BEETJE CHAUFFEUR LAAT ZICH NIET AFLEIDEN Bellen? Hou ’t kort

Buren van voormalige Hotel Riche

73-jarige Ada van Rooijen kraamt bij kleindochter Jamie Oud-kraamverpleegster Ada van Rooijen (bijna 74) werd op 9 januari voor het eerst overgrootmoeder. Haar kleindochter Jamie schonk die dag het leven aan een prachtige dochter met een al even prachtige naam: Liz. Met de komst van het kleine meisje staat de teller op vier generaties vrouwen in de familie. Maar wat deze blijde gebeurtenis extra bijzonder en uniek maakt, is het feit dat overgrootmoeder Ada tevens kraamverpleegster bij haar kleinen achterkleindochter was.

nen zwaaien. De dag daarna was het tijd om een paar rondjes door de kamer te lopen. Op dag negen mocht ze onder supervisie van de kraamzuster de baby ’doen’ en op de laatste dag moest ze dan alles zelf kunnen, dan zat de taak van de kraamzuster erop.’

FOTO: HELEEN SCHONEVELD

Het politiebureau aan de Piet Heinlaan in Katwijk is geopend van maandag tot vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Donderdag is het bureau geopend tot 21.00 uur. Zaterdag en zondag is het bureau gesloten. De wijkagenten houden spreekuur op de volgende tijden en plaatsen. Spreekuur Katwijk aan Zee: woensdag 13.30 uur t/m 14.30 uur, Zuidstraat 135A, Katwijk. Spreekuur Katwijk aan den Rijn / Valkenburg: dinsdag 13.30 uur t/m 14.30 uur, Boonrak 21, Valkenburg. Spreekuur Rijnsburg: woensdag 13.30 t/m 14.30 uur, Burgemeester Koomansplein 1, Rijnsburg. Spreekuur HoornesRijnsoever: maandag 13.30 uur t/m 14.30 uur, Schimmelpenninckstraat 10 (Kwadrant), Katwijk. Via de telefoon is de politie als volgt te bereiken: 112 daar red je levens mee, 0900 8844 geen spoed wel politie.

FOTO: ADRIE VAN DUIJVENVOORDE

Vervolg van voorpagina

Door Heleen Schoneveld ’Jamie en haar man kwamen vertellen dat er een kindje op komst was en gaven aan het ontzettend leuk te vinden als ik dan kwam kramen’, begint Van Rooijen haar verhaal. ’Ik vond het fantastisch en een hele eer, maar ik heb wel gezegd het prettig te vinden als ze zich voor de zekerheid ook opgaven bij het kraamcentrum. Je weet het tenslotte maar nooit. Jamie zou thuis bevallen, maar uiteindelijk is Liz in het ziekenhuis geboren en ook daar mocht ik bij zijn. Niet alleen als oma, maar ook als kraamverzorgende. Dit was een hele mooie ervaring, de verloskundige en het team in de verloskamer hebben me overal bij betrokken.’ Tijden veranderen en in de loop van vijftig jaar is er ook heel veel veranderd op kraamzorggebied, mijmert ze. ’Ik ben er nog één van de ouwe stempel. Zo was ik na het zetten van het navelklemmetje op zoek naar steriel gaas om het navelstompje te bedekken, maar dat hoeft dus niet meer. En zo zijn er veel dingen die radicaal veranderd of zelfs afgeschaft. Dan vraag ik me weleens af: waren wij vroeger dan zo truttig? De verplichte bedrust, de katoenen luiers en de navelbandjes zijn verdwenen, maar ik heb vernomen dat sluitlakens, in nieuwe stijl, weer in zwang raken; net als het inbakeren van onrustige

Vier generaties met (v.l.n.r.) Jamie van der Plas-Vletter, overgrootmoeder Ada met achterkleindochter Liz en oma Ria Vletter-van Rooijen.

baby’tjes. Die goeie ouwe gebruiken zijn echt zo gek nog niet’, glimlacht de oud-kraamverzorgster.

in 1958 mijn felbegeerde ’ooievaartje’ en kon ik als kraamzuster aan de slag.’

Ooievaartje

Natjes en droogjes

De Katwijkse was altijd al gek op kinderen. Toen ze 17 jaar was kreeg zij nog een broertje, een nakomertje. Er kwam een zuster in huis, die ervoor zorgde dat de kraamvrouw, de baby, en de rest van de kinderschaar niets te kort kwam en daarnaast ook nog het huishouden draaiende hield. ’Ik dacht, wat een mooi en dankbaar beroep; dit wil ik ook’, vertelt ze verder. ’Ik ben inlichtingen gaan vragen bij het kraamcentrum in Noordwijk, maar ik was nog te jong. Om examen voor kraamverzorgende te mogen doen moest je 19 jaar zijn. Op het kraamcentrum raadden ze mij aan om in de tussenliggende tijd leerling te worden op de kraamafdeling in het Diaconessenhuis op de Witte Singel. Ik heb daar een jaar lang koffie en thee rondgebracht, want als leerling mocht je nog geen verpleegtechnische handelingen doen of baby’s badderen. Na nog een jaar avondstudie en een opleiding bij het kraamcentrum behaalde ik

’Ik woonde nog bij mijn ouders thuis in Rijnsburg en als de telefoon rinkelde was dat meestal voor mij’, vertelt ze. ’Bij nacht en ontij stapte ik op de fiets om me naar het opgegeven adres te spoeden om huisarts of vroedvrouw te assisteren. In die tijd gingen kraamzusters gekleed in een bruin uniform met afneembare kraag en manchetten die hagelwit en correct gesteven moesten zijn. Het eveneens gesteven bandenschort was voor het werk en we hadden een jasschort aan als we de baby en de moeder verzorgden. Kraamvrouwen mochten pas op de tiende dag volledig hun bed uit. De eerste drie dagen mocht de kersverse moeder niets doen en lag ze strak ingesnoerd in een sluitlaken. De vierde dag mocht moeder zelf haar bovenkantje wassen, maar wel zittend in bed. Dat ging zo door tot de zevende dag en dan mocht ze voorzichtig even op de rand van het bed komen zitten en met de be-

Naast de zorg voor moeder en baby deed de kraamzuster alle huishoudelijke taken, zoals wassen, strijken, koken, schoonmaken en tussendoor voorzag ze de kraamvisite van natjes en droogjes. ’En dan moet je je voorstellen dat er in die tijd nog geen wasmachines, laat staan drogers waren. Papieren luiers? Wegwerp kraamverband? Het bestond nog niet, dus ging alles in grote wasketels die op een gasvlinder aan de kook werden gebracht. De was diende met de hand te worden voorgespoeld, uitgekookt, gespoeld, gemangeld, opgehangen, afgehaald en gestreken te worden. Een heel karwei.’

Herintreder ’Toen ik trouwde en zelf kinderen (4) kreeg, ben ik gestopt met de kraamzorg. We verhuisden naar Brabant, waar mijn man en ik een klein hotel met café-restaurant zijn begonnen. In 1969 kwamen we terug, naar Katwijk en hebben we het restaurant van de toen splinternieuwe sporthal Cleijn Duijn opgezet en uitgebaat. Halverwege de jaren tachtig zijn we ermee gestopt.’ ’Ik vond mezelf nog te jong om helemaal niets meer te doen en omdat ik in die tijd veel verzoeken uit familie en vriendenkring kreeg om te komen kramen, dacht ik: waarom zou ik niet nog een poosje in de kraamzorg gaan werken? In 1986 ben ik weer officieel als kraamverzorgende begonnen, precies op het moment dat mijn dochter Ria haar dochter Jamie kreeg. Ik heb het werk altijd met hart en ziel gedaan. Dat ik op mijn leeftijd nog bij mijn achterkleinkind heb kunnen en mogen kramen, stemt me dan ook zeer dankbaar. Het is de kroon op mijn werk, de cirkel is rond.’

STAM ZAAGT DOOR! Ik was dus bezig met de Nieuwe Kerk. Ik kan er nog veel meer over vertellen. Er was een tijd waarin de ’gb’- en de ’confessionele’ diakenen nog in elkaars diensten waren. (Belachelijk eigenlijk dat die tweedeling nu, na die vermaledijde fusie en het verdwijnen van de ’Gekrookte Rieters’, nog steeds bestaat. Mensen laten zelfs geld na voor de instandhouding van de ene groep en de prediking aldaar alsof de andere niet bestaat of niets betekent… Een zeer groot deel kerkt gewoon dubbel. Gelukkig gewoon Hervormd. En dat is veel beter.) Welnu, in die tijd gebeurde het in de Nieuwe. Nog zie ik Gerrit staan, diaken of collectant. De diakenen/collectanten verdwenen een voor een links achter me in hun ’hok’ waar de zakken in bakken geleegd werden. Gerrit bleef maar wachten. Een olijkerd had de collectezak onder de bank gelegd. Staat hij uiteindelijk helemaal alleen nog naast een bank links van me. Buigt hij zich naar beneden en zegt zacht tegen een kennis: ’Sta ik hier mooi voor paal zonder zak’. Sindsdien noemt men hem: ’Gerrit zonder zak’. Hahahaha... zo gaan die dingen. De Nieuwe Kerk. Afgelopen zondagvond zat ik er nog. Indrukwekkende dienst en machtige preek van Weegink. Wellicht de minst ’vrome’ en meest ’diepe’ dominee nu. In elk geval ’Kohlbrugget’ het bij hem meer dan bij de rest. En toch schreef ik, is het mijn kerk eigenlijk nooit geworden. Te groot, te protserig, teveel tierelantijnen, te krullerig, te hol en te hoog. Dat enorme klankbord met die gekke toren erop. Die lelijke lampen die lijken op grote mienesten. Wijlen dr. W. Aalders noemde na een bezoek aan de Dorpskerk in Katwijk aan den Rijn bij de begrafenis van Ds. Arents in het blad Ecclesia de Katwijk Zeese kerken meer preekbakken dan Godshuizen. Helaas heeft hij gelijk moet ik zeggen. Geen fatsoenlijk liturgisch centrum. Nauwelijks wezenlijk liturgisch besef. Meer kitsch dan kunst-gebouwen. De Nieuwe is ontworpen door Jesse. Redelijk bekend, eigen stijl tussen iets van Art Nouveau en Jugendstil in. Maar bouwkundig niet echt een topper. En daar zit het hem nu. Hij is gebouwd door een ’vreemdeling’. Die kerk is niet ’Katwijks’. Katwijkers zijn eenvoudige zielen, altijd geweest. Harde werkers. Zeggerig met grote monden maar een klein hart. Nieuwsgierig en kletserig. De meesten hebben geld genoeg, eerlijk verdiend, maar ze showen er niet mee. Vaak ruwe bolsters met een blanke pit. Grage eters en drinkers met flinke lijven. God zit in hun ziel, in hun hart, in hun handen en ogen en ook in de vele fikse knuisten van vissers (vroeger), bouwvakkers en schilders enzovoort. God zit ook in hun soms veel te luide stemmen. Het is in zeker opzicht een grof en ruig volk met hele tere snaren. Dat laatste wint het. Het zijn echte warme en gastvrije mensen. Daar ben ik ook zo van gaan houden. Het Katwijkse volk is mijn volk. Soms zou je ze een optater willen geven en dan weer wil je ze ’koekelen’. En dat karakter past gewoon niet bij de Nieuwe Kerk. Maar eigenlijk alleen bij de Oude of (ooit) witte kerk (nu een afgrijselijke grijzen muis… gauw eraf die grauwe jas en eens in de drie jaar de goedkoopste en witste muurverf erop. De witste en goedkoopste oplossing!) De Oude Kerk is wel een Godshuis! Maar een heel speciaal Godshuis. Een met karakter. Eenvoud. Eikenhout. Dikke pilaren en een zwalkende kansel. Een huis van gebed. Van eeuwen Katwijkse geslachten die er hebben gejubeld en gehuild. Onvergetelijk was de dienst bij mijn twaalf-en-eenhalf-jarig ambtsjubileum. Dat was Katwijks volk. De zang, het orgelspel, tjok-tjokvol. Hou dan maar de Nieuwe met al de pronkerigheid. Te groot voor een eenvoudige Katwijker. Kweekt grootheidswaan. Echt, de Oude Kerk is mijn kerk. Met Rein achter het klavier van dat warme orgel met haar romantische klankkleur. Daar verliest van den Heuvel, hoe mooi en indrukwekkend ook, het toch van vind ik. In die Oude zat ik dikwijls even alleen op het balkon. In een lege kerk. Om het karakter van de Katwijker te proeven. Om van dat karakter te genieten. En dan was ik dolgelukkig. Van die kerk weet ik nog veel meer verhalen… maar die bewaar ik tot haar jubileum. Reacties naar: dspjstam@gmail.com


2 0% 3 0% WOLL

N E T T E P R A K EN nu

, 0 0 â&#x201A;Ź2

D IVE R S E COU PONS

4 0%

50% KORTING

op de gehele wintercollectie De zomercollectie druppelt binnen!

Diverse showroommodellen tegen

HOG E KORTI NG E N!

FINALE OPRUIMING van de wintercollectie

MERKSCHOENEN VOOR

DUMPPRIJZEN!!!!! KORTINGEN TOT 60%!!!!! FOOTWEAR

Openingstijden:

ma. 13.30 - 18.00 uur di. 09.30 - 18.00 uur wo. 09.30 - 18.00 uur

do. 09.30 19.00 vr. 09.30 za. 09.00

- 18.00 - 21.00 - 18.00 - 17.00

FIRST MAN

SCHUITEMAKER M O D E M E T K A R A K T E R Princestraat 22 - 2225 GB KATWIJK AAN ZEE Tel. 071 - 407 77 97

uur uur uur uur

JJ FOOTWEAR:

van Haastrecht SCHOENEN EN TASSEN Tulpenstraat 10, 2231 GW Rijnsburg, T 071-4028726 - F 071-5614149 - E-mail v.haastrecht@snelnet.net www.vanhaastrechtschoenen.nl GRATIS PARKEREN


DONDERDAG 26 JANUARI 2012 • 5

DE KATWIJKSCHE POST

KP

Tweets en blogs

Ik word er niet goed van. Weer discussie over het Noordzee Zomerfestival (NZF). Weer discussie over een half uurtje extra de bierpomp open laten en de muziek laten schallen. Weer discussie met burgemeester Jos Wienen die voor de zoveelste keer verzoeken vanuit de gemeenteraad naast zich neerlegt. Weer dreigementen vanuit het NZF om te stoppen met het evenement. Ik ben het helemaal zat. Hieronder tips om voor eens en altijd een einde aan die discussie te maken.

t/ BertinevD: Ik lees de laatste tijd niets meer op twitter over Ds. Stam in de #KP. Is ie gestopt of saai braaf geworden? #katwijk t/ Connyvdplas: Slijterij Krijgsman verhuist naar Bosplein. Getver daar kan je nooit je auto parkeren. t/ @voordebaatuit: @ Connyvdplas Heeft @ krijgsmanslijte dan geen bezorgservice? Bestellen in de webwinkel en de volgende dag al in huis!

t/arjandevries93: Huilen om examenopgaven wiskunde... t/Vaetepraet: De baes zit in de kakstoel... #kattuks t/gertvar: bespreken @ sgpkatwijk @CDAKatwijk @ VVDKatwijk @PvdAKatwijk @EmileSoetendal vanavond in fractie deelname Occupy Katwijk? t/PolitieHM: Katwijk - Man aangehouden na poging diefstal koper van kerk. t/VIPKatwijk: felicitaties voor Nies Gravekamp: winnares van de enige Kattukse vrijwilligersquiz 2011. Gefeliciteerd! we komen morgen langs met de prijs! t/henkkreft: #Lions katwijk #golfevent pan van persijn. Groot deel opbrengst golfevent 2012 naar katwijkse #Zeeverkenners

Bijzondere schrikkeldag De tijd die de aarde nodig heeft om in haar baan om de zon van lentepunt naar lentepunt te draaien, is niet exact 365 dagen. Eigenlijk is het 365 dagen, 5 uren, 48 minuten en 45,1814 seconden. Als we de duur van een jaar op 365 dagen zou afronden, zou men na vier jaar bijna een dag tekort komen. Vandaar dat we eens in de vier jaar een schrikkeljaar hebben. 2012 is een van de vele schrikkeljaren. Niet alleen van origine is deze dag bijzonder, een leuke gebeurtenis, trouwdag of geboortedag kan hier nog extra betekenis aan geven. Heeft u iets leuks meegemaakt op de 29ste februari? Laat het ons weten en stuur uw belevenis op naar redactie@katwijkschepost.nl.

Bijzondere schrikkeldag De tijd die de aarde nodig heeft om in haar baan om de zon van lentepunt naar lentepunt te draaien, is niet exact 365 dagen. Eigenlijk is het 365 dagen, 5 uren, 48 minuten en 45,1814 seconden. Als we de duur van een jaar op 365 dagen zou afronden, zou men na vier jaar bijna een dag tekort komen. Vandaar dat we eens in de vier jaar een schrikkeljaar hebben. 2012 is een van de vele schrikkeljaren. Niet alleen van origine is deze dag bijzonder, een leuke gebeurtenis, trouwdag of geboortedag kan hier nog extra betekenis aan geven. Heeft u iets leuks meegemaakt op de 29ste februari? Laat het ons weten en stuur uw belevenis op naar redactie@katwijkschepost.nl.

Nathalie Pret, Jacoline Stol, Marian Krijgsman en Esther Schonenberg (v.l.n.r.). Deze ‘babes’ werden vrijdag door GB in het zonnetje gezet. Zij zullen node gemist worden.

GemeenteBelangen neemt afscheid van vier ‘babes’ GemeenteBelangen nam afgelopen vrijdagavond in De Roskam afscheid van Esther Schonenberg als fractievoorzitter, Marian Krijgsman als bestuurslid en campagnetijger en Jacoline Stol als raads- en Nathalie Pret als bestuurslid. Ooit vertrouwde Wim de Bie, nu gasthoogleraar aan de universiteit van Tilburg waar hij in het voorjaar de masterclass ‘Satire’ gaat geven, aan het vinyl van de grammofoonplaat deze dichtregels toe: ‘Het is jammer maar we moeten nu gaan. We hebben samen leuke dingen gedaan. Bedankt voor het luisteren en de wijze raad. Ik weet bijna zeker dat het morgen beter gaat. Nou het beste, een handdruk, een zoen

We moeten het gauw overdoen Als er wat is, laat het weten We zullen elkaar nooit vergeten’. Met deze regels van het lied ‘Afscheid’ wordt prima de sfeer verwoord van de bijeenkomst van vrijdag. Dit samenzijn werd niet alleen gekenmerkt door in een ‘spionnetje’ louter achterom te kijken. Het werd een afscheid van vier GBdames met de blik vooruit.

Moeilijk Na de kortste bestuursvergadering ooit werd Esther verkozen tot bestuursvoorzitter van GB. Dat werd met luid applaus en kletterend vocht in de glazen begroet. Voordat de toespraken zouden volgen, was er nog een film waarin een overzicht werd vertoond van afgenomen straatinterviews bij het Katwijkse winkelende publiek. Daar

Bewoners Aqua nova bezorgt over parkeren in nieuwe wijk Een mooi plan, het nieuwbouwplan daar aan de haven, tussen de jachthaven en de Industrieweg. Daar is iedereen het vorige week woensdag in de goed gevulde Burgerzaal het eigenlijk wel over eens. ‘De kadewoningen worden de eyecatchers van het plan’, zegt een woordvoerder namens projectontwikkelaar Bouwfonds. De gemeente heeft met die projectontwikkelaar een overeenkomst voor de ontwikkeling van dat gebied. De woningen aan de Industrieweg en die daar tussenin, zijn ook het wonen waard. Het plan voor 225 appartementen van begin 2008 is inmiddels ingeruild voor een plan met 71 grondgebondenwoningen - eengezinswoningen dus - en 58 appartementen. Die appartementen zijn ondergebracht in één complex, langs de Rogstraat, tegenover de Rabobank.

gebouwd. En de auto’s staan gewoon op straat. Als een van de Aqua nova-bewoners het parkeerprobleem aanstipt, wijst wethouder Daan Binnendijk erop dat er in het plan ook nog 80 parkeerplaatsen zijn ingeraamd voor de jachthavenbezoekers. Dat zijn openbare parkeerplaatsen waar ook de bewoners gebruik van kunnen maken. Die komen niet aan de Haringkade, want die is in de nieuwbouwplannen autovrij. Er zijn ook nog 28 openbare parkeerplaatsen bij de Rabobank; de helft van het totale aantal plekken naast dat gebouw. De wethouder voorziet alleen parkeerproblemen op hele mooie zomerse dagen als de booteigenaren massaal bij de Katwijkse jachthaven willen parkeren.

werd de centrale vraag gesteld: ‘Wat doet het vertrek van deze vier GB-dames u en wat wenst u ze toe?’. Dat leverde onthutsende en humoristische reacties op waarbij we ons ook gaan afvragen wat het rendement is van alle campagneflyers en -posters. De film werd afgesloten met foto’s van bekenden die niet konden komen, maar toch een persoonlijke boodschap hadden voor deze GB-ers. In de toespraken werd teruggeblikt op de periode dat ze bij GB betrokken waren en dat was voor Marian Krijgsman als bestuurslid en Esther als bestuurslid, steunfractie- en vanaf 2002 ook fractielid een hele lange periode. Natuurlijk werden hoogtepunten uit de campagneperiodes aangehaald, wat te denken van de ‘Garden Guerilla’, de straatacties met GB, de groei van de partij vanaf 2002 en dat alles werd afgeslo-

ten met passende cadeaus. Marian en Esther kregen een schitterende ‘prent op maat’ van de alom bekende Bert van der Meij waarbij Marian ook nog ‘De Gouden Duim’ kreeg aangeboden voor al haar verdiensten. Naast Joke Slings is ze nu de tweede die deze ‘oeuvreprijs’ in ontvangst mocht nemen.

Bruisende energie Deze energie werd muzikaal geuit met het zingen van Esthers afscheidslied en een slotlied waar niet alleen de tekst van Ray Charles ‘Crying time’ was bewerkt maar ook de melodie een eigen leven ging leiden. Deze unieke bewerking zult u zeker niet op You Tube vinden. Dat alles mocht de pret niet drukken en voordat het zaterdag werd, verdwenen alle GB-ers in de donkere Katwijk Binse nacht.

nementen en nog heel veel meer. Niets is zo afwisselend als werken in de natuur.

Zowel de natuur als recreatievoorzieningen hebben specifiek onderhoud en beheer nodig en hiervoor is Staatsbosbeheer op zoek naar vrijwilligers die op de zaterdag een handje mee willen helpen. De werkzaamheden bestaan onder andere uit; snoeien, zagen, schilderwerk, onderhoud van rasters, maaien, afhooien, opbouw eve-

Staatsbosbeheer Hollands Duin beheert onder andere de duingebieden Berkheide tussen Katwijk en Wassenaar, Coepelduynen tussen Katwijk en Noordwijk, en Boswachterij Noordwijk (Noordwijkgrens Noord-Holland).

Woon je in de buurt en heb je zin en tijd om op de zaterdag de boswachters te komen helpen, meld je dan nu aan als vrijwilliger bij Staatsbosbeheer Hollands Duin. Dat kan door een beknopte CV en motivatiebrief te mailen naar: hollandsduin@staatsbosbeheer.nl.

Ik sta op voor mijn man Hipke Kijk wat jij kunt doen op staoptegenkanker.nl/inactie

STUNTPRIJS: ROMIGE JONGE KOMIJNENKAAS

Meer informatie: www.staatsbosbeheer.nl/hollandsduin.

kilo

De Burgerzaal is vooral gevuld met bewoners uit Aqua nova, de eerste nieuwbouwfase op de zuidoever van het Uitwateringskanaal. Die bekijken het plan met gemengde gevoelens. Ze weten natuurlijk al jaren dat er ooit op het naastliggende braakliggende terrein gebouwd gaat worden. Nu de plannen vorm krijgen, zijn ze vooral bang voor parkeeroverlast. De gemeente goochelt er lustig op los met parkeernormen. De gemeentelijke projectleider vertelt die avond, dat de gemeente een parkeernorm van 1,6 per woning hanteert. Dat zijn ongeveer 206 parkeerplaatsen. Een week eerder was dat nog 1,4 (180), toen de plannen werden besproken in de commissie Ruimte. Toch een verschil van zo’n 26 parkeerplaatsen. Waar die opeens vandaan komen, is onduidelijk. Bij nieuwbouwplannen moet de gemeente volgens haar eigen regels een parkeernorm van 1,9 aanhouden. Met die norm zouden er daar 245 parkeerplaatsen moeten komen. Er zijn in het plan ook zogenoemde drive-inwoningen opgenomen, woningen met op de begane grond een garage en met voorliggend oprijpad. Er zijn in Katwijk meer van die woningen. Veel bewoners gebruiken de garage niet voor hun auto, maar als extra (slaap)kamer, terwijl de oprijlaan tot tuin is om-

Om men nog beter van dienst te zijn, opent de gemeente per 1 februari op woensdagavond de publieksbalies. Tussen 17.00 en 19.00 uur zijn de loketten geopend en kan men op afspraak langskomen voor het aanvragen en afhalen van rijbewijzen, ID-kaarten en paspoorten. Een afspraak maken kan heel makkelijk via de website www.katwijk. nl. Uiteraard is het ook mogelijk telefonisch een afspraak te maken. De openstelling op woensdagavond is een proef die loopt van februari t/m april. Na de proef bekijkt de gemeente of er voldoende belangstelling is voor een openstelling op woensdagavond.

Gezocht: beheervrijwilligers voor Katwijks duinen Van Wassenaar tot de grens met Noord-Holland strekt zich een smalle maar afwisselende duinstrook uit: het Hollands Duin. Dit natuurgebied herbergt een grote hoeveelheid aan unieke en zeldzame natuur én er komen veel recreanten voor hun ontspanning en inspanning. Een unieke combinatie die je niet zomaar ergens tegenkomt.

Het NZF moet eens ophouden met dat verongelijkte gedoe en dreigementen om te stoppen met het evenement. En laat dat eigen borstklopperij ook maar achterwege. Ja, het is een leuk evenement. Ja, het is een aanvulling op het zomerprogramma in Katwijk. Ja heus, na negen keer weten we dat nu wel. Maar er is niets mis met enige bescheidenheid. Tegen burgemeester Wienen wil ik het volgende zeggen. Ja, we weten nu wel dat u het moeilijk vindt om een balans te vinden tussen feesten en overlast. Niemand zal ontkennen dat dat lastig is. Maar we leven nu eenmaal in een democratie en niet in een Wienocratie, zoals iemand onlangs zei. En er is in de raad een meerderheid voor uitbreiding van die eindtijden voor het NZF. Luister dan ook naar die meerderheid. Meerderheid van de raad, stop met die halfzachte moties (verzoeken), neem jullie verantwoordelijkheid en kom dan met een amendement dat daadwerkelijk uitgevoerd moet worden. Maar neem dan ook de verantwoordelijkheid voor het feit, dat er een minderheid is die daar

Publieksbalie woensdag open op afspraak

5.

95

Gratis boter, kaas en eieren!

Vul hieronder uw naam en adres in en lever deze advertentie vrijdag in bij ons op de markt en u maakt kans op een gratis kilo Hollandse kaas naar keuze plus 10 eieren en 2 pakjes roomboter. De winnaars staan volgende week in deze advertentie.  

Deze bushalte aan de Drieplassenweg oogt erg verlaten en desolaat. Maakt ooit iemand daar gebruik van, vraagt CDA-raadslid Jonathan Weegink zich af, die deze foto schoot. De halte is ook nog niet aangepast, zoals de meeste andere haltes in Katwijk. De toegankelijkheid naar de bushalte is ook niet optimaal. Wie er wil komen, moet zich bijna een weg banen door het struikgewas.

Om het jullie makkelijker te maken, hier wat suggesties over wat er in dat amendement moet staan. Geef aan, dat het NZF dit jaar die extra gewenste uren er bij krijgt. Controleer iedere avond het geluidsniveau van het festival. Bij twee overtredingen wordt de extra tijd ingetrokken en vervallen die extra uren voor volgend jaar. Stel een aparte klachtenlijn in, zodat niet alle klachten alleen bij de SGP terechtkomen. Communiceer dat ook goed naar de burgers, zodat er een keer harde cijfers op tafel komen. Met harde cijfers kun je meer dan met opmerkingen als ‘heel veel klachten’ en ‘er klopt iets niet met wat de meerderheid inbrengt en wat ik ervaar vanuit de samenleving’. Verloopt alles zonder problemen, dan krijgt het NZF volgend jaar ook die extra uren. Vanaf 2014 gaat het festival gewoon vrolijk verder op dat evenementenplein aan de Boulevard waar meer mogelijk is. Tenminste, als die kustversterking dan al klaar is. Mocht dat amendement er ook daadwerkelijk komen, dan verwacht ik van het NZF wel, dat ze al dit jaar ook overdag met activiteiten over de brug komen, zodat het NZF inderdaad meer is dan alleen een festival dat herrie maakt. Feitelijk is het alleen maar herrie, als het de toegestane decibellen overschrijdt. Hoe vervelend sommigen dat ook zullen vinden; als de ‘herrie’ onder de vastgestelde norm blijft, houdt het festival zich aan de eisen. Het is niet anders. Oh ja, vanavond weer gemeenteraad. Veel plezier. criticaster@katwijkschepost.nl

Olie op strand Rijkswaterstaat is dinsdag gestart met het schoonmaken van de stranden van de gemeenten Katwijk en Noordwijk. Na meldingen van olie op het strand heeft Rijkswaterstaat maandag de Noord- en Zuid Hollandse kust gecontroleerd. Op een lengte van 22 kilometer -tussen Katwijk en IJmuidenwerden kleine stukjes olie aangetroffen. De opsporingsambtenaren van de gemeente Katwijk hebben ten zuiden van de uitwatering op één plek olie gevonden. Deze olie is opgeruimd. Ten noorden van de uitwatering richting Noordwijk ligt er meer olie op het strand. Rijkswaterstaat heeft monsters genomen om te onderzoeken waar de olie vandaan komt. Dit is nog niet duidelijk. In Katwijk zijn er 10 à 15 dode vogels en 4 à 5 levenden aangespoeld. Ziet u een levende of dode vogel op het strand die onder de olie zit? Meld dit dan bij Eerste Hulp Bij Zeezoogdieren (EHBZ). Zij hebben 2 contactpersonen: Leen van Duijn, (06) 51 46 51 39 en Kooijman (06) 24 91 92 80.

De Leidse Bakker geeft als reclame: Roomboter amandelbroodjes 5 stuks € 3,85 + 1 GRATIS ERBIJ

Ovenverse witte bollen of puntjes 10 stuks € 2,10

Grote boerencake geen € 2,95 Nu € 2,25

Slagroomsoesjes

Adres ............................ .......................

250 gram Nu € 2,75

....................................... .......................

Verlaten bushalte

niet blij mee is.

Naam...................................................

Winnaars vorige week: FOTO; JONATHAN WEEGINK

t/nellysmits: vader moet terug naar Afghanistan na 15 jaar in ned, kinderen hebben Ned nationalteit en moeder is overleden. wat klopt hier niet?

FOTO: PR.

t/ JeroenWR: Met de nieuwe navigatie op weg naar IPM Essen in Duitsland. Wel even geprobeerd of die het bij kan houden.

t/AriënnedeVreugd: Oh ja, scheisse! Gisteren dacht ik nog: ‘Ik heb Wikipedia toch niet nodig morgen, geen probleem.’ Nu blijk ik het toch nodig te hebben.

- KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF -

Schei er nou maar mee uit!

t/ = twitter.com .b = .blogspot.com w. = www.

t/hvanschie38: Geert wilders vind de SP een wolf in schaapskleren. Dacht altijd al dat hij in sprookjes geloofde.

- KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF- KP CURSIEF - KP CURSIEF

cursief

De redactie van deze krant volgt Katwijkse politici en andere Katwijkers die zich via internet laten horen.

t/wethouderDaan: sta in hopeloze file bij wijk aan zee. Schip interesseert me geen biet, wil naar tataschaaktoernooi.

KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF

J. Imthorn, Piet Heinlaan 88 G. Plug, W. Sluiterstraat 12 v.d. Plas, Schimmelpenninckstraat 39 Van Duijvenbode, Boslaan 37 A. Haasnoot, Duinstraat 54

Ovenverse krentenbollen per stuk € 0,30 Nu 10 stuks € 2,50

Roomboter moppen of hartjes 500 gram € 2,95 Nu 2e zak € 1,00

OP = OP Iedere vrijdag staan wij op de Katwijkse markt.


6 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 26 JANUARI 2012

Platform Kocon Alcohol & Drugs Samenwerkingsverband in de gemeente Katwijk van relevante organisaties werkzaam op de terreinen verslavingspreventie en handhaving, verslavingszorg en maatschappelijk herstel. Kantoor- en postadres: Callaoweg 1, 2223 AS Katwijk. Voor meer informatie (Thea Guijt): 071-4015216. E-mailadres: tsaguijt@xs4all.nl Website: www.kocon.nl Voorzitter: Hans Moolenburgh.

Huisartsen Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp: Doktersdienst Duin- en Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4b, Voorhout, tel. 0252-240212 (vóór langskomen altijd eerst bellen)

Bezoekuren LUMC

Tandartsdienst

Bezoekuren Diaconessenhuis

Dagelijks van 14.15 tot 15.00 uur en van 18.30 tot 19.30 uur. Voor sommige afdelingen gelden afwijkende bezoektijden. Voor meer informatie: 0715269111.

(Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg) Dagelijks van 14.30-15.15 uur en van 19.00-19.45 uur. De tandartsdienst wordt dit weekend waargenomen Voor sommige afdelingen gelden afwijkende bezoekdoor tandarts: J. W. Roelofs, Groen van Prinstererweg tijden. Voor meer informatie: 071-5178178. 63, Katwijk, telefoon 4024124. Spreekuur van 17.00 De Brug Midden-Nederland tot 17.30 uur. Bij geen gehoor 071-4079501. Deze GGZ-instelling voor christelijke verslavingszorg Apotheek verleent hulp aan verslaafden en hun families, ongeacht De apotheken in Katwijk en Rijnsburg zijn op werkdagen afkomst en levensovertuiging. De Brug werkt nauw (maandag t/m vrijdag) geopend van 8.00 tot 17.30/18.00 samen met De Hoop ggz te Dordrecht en Platform Kocon Katwijk. Aan iedereen die tot de doelgroep uur. Avonddienst van 17.30 tot de volgende morgen 8.00 behoort wordt op afspraak ambulante behandeling uur. Weekenddienst vrijdag 17.30 uur tot maandag- geboden. Er is een deeltijdbehandeling en een morgen 8.00 uur: Dienstapotheek DAB te Voorhout, werkervaringsproject. Het inloophuis is iedere werkdag geopend van 13.30 tot 17.15 uur en om de week op Rijnsburgerweg 4c, telefoon 0252-240216. zaterdagmiddag (niet in juni tot september). Warme Donderdag tot 20.00 uur is geopend: Lloyds Apotheek, maaltijden zijn beschikbaar na aanmelding vooraf. De Tulpstraat 16b, telefoon 4030833. Brug is telefonisch altijd bereikbaar, in noodgevallen ook Zaterdag is geopend: De Katwijkse Apotheek, Prince- buiten kantooruren. straat 3, tel. 4012755 (9.00-13.00 uur); Kwaliteits ApoPolikliniek Katwijk (hoofdlocatie), Schaepmanstraat 1, theek Rijnsoever, Hoornesplein 111-113, tel. 4026457 Katwijk, T: 071 403 37 33, E: info@debrughelpt.nl, (9.00-13.00 uur) en Kwaliteits Apotheek Sloothaak, Vliet NZ 19, Rijnsburg, tel. 4020400 (9.00-14.00 uur). I: www.debrughelpt.nl. Postadres: Postbus 2121, 2220 BC Katwijk. Ongevallendienst Polikliniek Alphen aan den Rijn (alleen op afspraak via Diaconessenhuis: op werkdagen van maandag t/m vrijbovenstaand telefoonnummer). dag van 8.00-17.00 uur. Rijnland Ziekenhuis: en Academisch Ziekenhuis: de gehele week, 24 uur per dag. Werkervaringsplaats Kringloop De Brug, Heerenweg 5, Katwijk, T 071 408 56 46.

Verloskundigen

Stichting Welzijn Ouderen KRV

(ook voor poliklinische bevallingen) Verloskundigenpraktijk Katwijk: Cleijn Duinplein 14, 2224 AX Katwijk. Voor spoed en bevallingen: 0651338742. Spreekuurdagen van maandag tot en met donderdag. Telefonisch spreekuur op maandag tot en met donderdag van 9.00-12.00 uur op 071-4072933, b.g.g. 071-5262853. U kunt zich, zodra de test positief is, telefonisch maar ook via onze website aanmelden voor de eerste afspraak: www.verloskundigenkatwijk.nl

Voor informatie, advies, bemiddeling en ondersteuning op het gebied van zorg, wonen en welzijn. U kunt bij ons ook terecht voor (welzijns)diensten en activiteiten voor ouderen, zoals: Belbus, personenalarmering, ouderenadviseur, tafeltje dekje, MBvO, computercursussen, etc. Hoofdkantoor: Schimmelpenninckstraat 10, 2221 EP Katwijk, telefoon 4016347. Tafeltje dekje: 4013061.

Tafeltje Dekje

de KATWIJKSCHE POST

Maaltijdbezorging aan huis. Aanvragen of wijzigingen Het verlenen van tijdelijke hulp door vrijwilligers, aan van ma. t/m vr. van 9.00-11.00 uur. Telefoon 4013061. iedereen die daarvoor niet terecht kan bij familie, buren of vrienden. De thuiszorgcentrale neemt uw hulpvraag in Voedselbank Katwijk behandeling of verwijst u door naar de juiste instellingen. Voor inwoners van de gemeente Katwijk die een beroep Secretariaat: SWO-KRV, Schimmelpenninckstraat 10, willen doen op een voedselpakket. Katwijk, telefoon 4016347. Bezoekadres: Cleijn Duinplein 12, 2224 AX Katwijk. Telefoon 0613232541. E-mailadres: info@voedselbank katwijk.nl Website: www.voedselbankkatwijk.nl NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR KATWIJK, RIJNSBURG EN VALKENBURG

DE KATWIJKSCHE POST nieuws- en advertentieblad voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Verschijnt iedere donderdag, oplage: 10.000 ex.

Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a, 2222 AH Katwijk ZH Postadres: postbus 3066, 2220 CB Katwijk ZH Telefoon 071-4022901 - Telefax 071-4032325 Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Redactie: Paul van de Putte / Sandra Kornet-van Duyvenboden e-mail: redactie@katwijkschepost.nl Ingezonden brieven Ingezonden brieven worden alleen geplaatst onder vermelding van naam en adres. Ingezonden brieven mogen niet langer zijn dan 800 woorden en alleen digitaal worden aangeleverd. De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden brieven zonder opgaaf van redenen niet te plaatsen. Opgave redactionele kopij tot dinsdag 8.00 uur; advertenties tot 17.00 uur. Advertentietarief op aanvraag. Ingezonden bijdragen en foto’s worden slechts dan geretourneerd, indien deze zijn voorzien van volledige naam en adres, en een gefrankeerde retourenveloppe. De uitgever van De Katwijksche Post behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen advertenties en ingezonden bijdragen niet te plaatsen. Advertenties: Voor een prijsopgave kunt u contact opnemen met de Binnendienst: Vincent Roos, tel. 071-4091638 of Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl Sluitingstijden advertenties: dinsdag 16.00 uur. Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gede poneerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kostenloos bij ons opvragen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. Dravertjes: Prijs per dravertje € 5,00 (maximaal drie regels). Iedere regel meer € 2.00. Uitsluitend bij contante betaling. Brieven onder nummer € 3,00 extra. Toezending bewijsnummer € 3,00 extra. Abonnementen: Per jaar € 30,85 incl BTW. Postabonnementen op aanvraag. Abonnementsgelden dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. Restitutie is niet mogelijk. Indien zes weken voor het verstrijken van de abonnementstermijn geen schriftelijke opzegging is ontvangen, wordt het abonnement automatisch verlengd. Klachten over bezorging: donderdagavond inspreken op het antwoordapparaat of vrijdagochtend bellen van 8.00 tot 12.00 uur, telefoon 071-4022901. De Katwijksche Post wordt vrijdagmiddag vóór 19.00 uur nabezorgd. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Ned. Herv. Kerk: Nieuwe Kerk: 10.00 uur ds. B.H. Weegink; 18.00 uur ds. C. van den Berg, Nieuwerbrug (kinderoppas), terugkomdienst (wijk Morgenster en GZB). Oude Kerk: 10.00 uur ds. C. van den Berg (wijk Immanuël); 17.45 uur: zingen voor de dienst; 18.00 uur ds. K.F.W. Borsje, jeugddienst, afsluiting Pepweek. Ichthuskerk: 10.00 uur ds. J. Geene; 18.00 uur ds. J.B. Alblas. Pniëlkerk: 10.00 uur ds. F. van den Bosch, kerk-en-schooldienst, kinderkerkdienst; 18.00 uur ds. A.J. Kunz. Maranathacentrum: 10.00 uur ds. E.K. Foppen; 18.00 uur ds. H.J. Donken, Meerkerk (wijk Sion). Het Anker: 10.00 uur ds. K.F.W. Borsje (wijk Sion), dienst voor doven (met tolk), kinderkerkdienst. Kapel Overduin: 14.30 uur dhr. R. Rus. Kapel De Wilbert: donderdag 2 februari, 18.30 uur ds. A. Christ. Ned. Herv. Gemeente ’De Rank’, (Andreas College, locatie Pieter Groen, ingang Helmbergweg). 10.00 uur ds. G.N. Binnendijk, Noordwijk. Hersteld Hervormde Kerk: Sporthal Cleijn Duin: 10.00 uur ds. H. Zweistra, Nederhemert; 18.00 uur ds. H. Zweistra, Nederhemert. UNI-zaal: 10.00 uur ds. J.W. van Estrik, Goedere; 18.00 uur ds. W.J. v.d. Brink, Elst. Geref. Kerk: Triumfatorkerk: 10.00 uur ds. J.G. Luinstra, tienernevendienst; 18.30 uur ds. J.G. Luinstra, zingend gelovendienst (zeedienst). Chr. Geref. Kerk: 10.00 uur leesdienst; 17.00 uur leesdienst. Geref. Kerk Vrijgemaakt De Fontein, Willem de Zwijgerlaan 1a: 9.30 uur ds. R.D. Anderson; 17.00 uur drs. G. den Dulk.

Je kunt bij ons terecht voor hulp, voorlichting en opvang. Hulplijn: 0900-2021088 tussen 9 en 23 uur (€ 0, 05 per minuut) of mail hulp@siriz.nl Onbedoeld zwanger? Praat er eens over.

Geref. Kerk: Open Hofkerk: 10.00 uur ds. C.K. Koekoek, eredienst; 19.00 uur ds. A. Driebergen, Taizéviering. R.K. Kerk: Hoofdkerk: Kerkstraat 70, Katwijk a/d Rijn. Hoofdkerk: Zaterdag: 19.00 uur communieviering met samenzang. Voorganger: diaken A. van Aarle. Zondag 9.30 uur eucharistieviering met Cantemus. Voorganger: pastor F. Somerwil. De Wilbert: 10.15 uur eucharistieviering. VALKENBURG

Hervormde Kerk: Grote Kerk: 9.30 uur ds. M. van Duijn; 17.00 uur ds. A. Meek studiedienst. De Voorhof: 9.30 uur ds. A. Meek, ontmoetingsdienst.

Een kleindochter geboren, het is zo bijzonder, het blijft een wonder.

Callaoweg 1, 2223 AS Katwijk, tel. 071-4079009/ 4025040. Psz. Bibelebons, Iene Miene Mutte, Klein Duimpje, De Hummelhof, Olleke Bolleke en ’t Zonnehoekje, Katwijk. Psz. Peuterburg, Valkenburg. Psz. Eigen Wijs, Rijnsburg.

Dochter van Theo en Corinda van Dijk Fam. T.A. van Dijk Lenie van Dijk-de Mol (in liefdevolle herinnering)

Uitvaartverzorger: Huig van Duijn

tel. 071 4074440

24-01-2002

uitvaart@dcvis.nl

www.dcvis.nl

Thuis opbaring - Volledig verzorgde uitvaarten

24-01-2012

Voorstraat 91, 2225 EN Katwijk

’Met aandacht voor details’

Pascal Jennifer

Betrokken Meelevend

Wim en Marjan Denise Debbie Rick Kim

Zorgvuldig

071-4018779 / 06-29091432 www.miesschoneveld.nl

Kees en Mirjam Mandy Robin Niels Dirk Sem

Persoonlijk en betrokken

24 januari 2012 Vuurbaakstraat 11 Correspondentieadres: W. Haasnoot, Zeewinde 87, 2224 GL Katwijk aan den Rijn. Er is gelegenheid tot condoleren op vrijdag 27 januari van 19.00 - 20.00 uur in de aula van Huize Salem, Duindoornlaan 34 te Katwijk aan Zee. De afscheidsdienst zal gehouden worden op maandag 30 januari om 13.30 uur in de aula van de begraafplaats Duinrust aan de Parklaan. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden. (parkeren op de begraafplaats is mogelijk) Na afloop is er tevens gelegenheid tot condoleren in de ontvangstkamer van de aula.

Dag en nacht bereikbaar Tel. 06-12091112 of 071-4012528

Voorstraat 96a, 2225 ET Katwijk aan Zee E-mail: info@theovanderplas.nl www.theovanderplas.nl

GEEN BLOEMEN Degenen die geen rouwkaart ontvangen hebben vragen wij deze advertentie als zodanig te willen beschouwen.

“Mijn genade is u genoeg” 2 Korintiërs 12: 9

Dankbaar dat hij niet langer heeft hoeven lijden, maar ook intens verdrietig om het verlies, geven wij u kennis dat God tot Zich heeft genomen mijn dierbare man, onze lieve vader en opa ZEGERT SCHAAP * 29 maart 1930

EMORIE Natuursteen

Het adres voor een passend gedenkteken

Toonzaal geopend maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur Gedenktekens in natuursteen, glas, rvs en hout Levering direct aan particulieren Zeer snelle levering (2 weken) Deskundig advies

‚‚ ‚‚

Delfweg 34a - 2211 VM Noordwijkerhout 8GNGHQQP‚*CZ E-mail: info@Memorienatuursteen.nl www.memorienatuursteen.nl

SHOWTUIN VRIJ TOEGANKELIJK

† 23 januari 2012

L. Schaap-Varkevisser Jan en Cil Kees en Dineke Ditta en Kees Nico (in liefdevolle herinnering) Nico en Martine Kleinkinderen

Er is gelegenheid tot condoleren D.V. vrijdag 27 januari van 19.00 tot 20.00 uur in het rouwcentrum, Zuidstraat 103 te Katwijk aan Zee. De rouwdienst zal gehouden worden D.V. zaterdag 28 januari om 10.00 uur in de aula van begraafplaats Duinrust aan de Parklaan te Katwijk aan Zee. Aansluitend zal omstreeks 11.00 uur de begrafenis plaatsvinden op voornoemde begraafplaats. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangstkamer van de aula. Mocht u geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, dan hopen wij u toch met deze aankondiging te bereiken.

Een persoonlijk afscheid. Wij zijn er als u ons nodig heeft. Een geruststellende gedachte.

Monuta ‘ t Leidse Huys is 24 uur per dag bereikbaar op 071 - 573 08 30. Ook als u niet bij ons verzekerd bent. U kunt ons ook bezoeken op de Gitstraat 1 te Leiden of op www.monuta.nl

Nan de Mooij Mijn Genade is U genoeg

Heel bijzonder, heel gewoon. Een heel bijzondere man. Voor altijd in ons hart

KaartenKeus.nl

uitvaartbegeleiding

op de leeftijd van 74 jaar.

~APPE~

Dini Jessica

Mies Schoneveld

sinds 28 mei 1978 weduwnaar van Dirkje Leijdia Haasnoot - Koelewijn

ALBERT GEERT VAN VLIET

mobiel. 06 12507285

Regiodealer van Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg en Oegstgeest. Met een eigen 24uurs-servicedienst.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, willen wij u laten weten dat van ons is heengegaan onze lieve vader, schoonvader en opa

Geen bloemen. IN HERINNERING

Betrokkenheid en persoonlijke aandacht

Bloemenlaan 9, 2235 EM Valkenburg (ZH) 5FMFGPPOt'BY E-mail: info@heemskerkinstallatie.com Lid van de VNI en BZE

De Heer is mijn Herder. Psalm 23

Parklaan 41 2225 SN Katwijk aan Zee

Jade

Stichting Hervormde Peuterspeelzalen

Kantoor: Hartweg 33, 2221 PV Katwijk Dag en nacht bereikbaar

INSTALLATIEBUREAU

RIJNSBURG

Chr. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. C. Westerink; 17.00 Kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en peuter- uur ds. C. Westerink. speelzaal. De Krom 101, 2221 KK Katwijk. Informatie Geref. Kerk Vrijgemaakt: 9.30 uur ds. R.Th. Pos; en/of aanmelden kan van maandag tot en met vrijdag 17.00 uur ds. G. Treurniet. van 09.00-17.00 uur, telefoon 071-4088994. Evang. Gem. ’t Kruispunt: Sporthal Rijnsburgse Stichting Prot. Chr. Peuterspeelzalen Boys, Middelmors: 10.00 uur Harry Mosterd. Callaoweg 1, 2223 AS Katwijk, tel. 071-4088866. Psz. Pinkeltje, De Woelwaters, De Speeldoos en De Torteltuin in Katwijk en Het Opstapje in Valkenburg.

UITVAARTONDERNEMING DC VIS & ZN

HEEMSKERK

Soefidiensten. Elke eerste, derde en vierde zondag van de maand om 11.00 uur in de Universel te Katwijk aan de Zuidduinseweg.

Stichting KOK kinderopvang

Abeelplein 40, tel: 4073243 (9.00 uur tot 12.00 uur) Psz Benjamin - Psz De Eerste Stap.

Het ultieme warmwatercomfort van TopLine AquaPower HR-ketels. Nú bij:

Christengemeente Live! (Baljuwplein 10a), 10.30 uur: geen opgave ontvangen.

Stichting Peuterkring Katwijk

AquaPower van Nefit: Het ultieme warmwatercomfort De hoogwaardige kwaliteit van de Nefit TopLine AquaPower HR-ketel garandeert het ultieme warmwatercomfort. Deze innovatieve combi-ketel heeft een voorraad warmwater die met ongekende kracht wordt bijgevuld. Overal in huis direct warm water, en als u wilt overal tegelijk! Vraag ons naar de brochure.

Baptistengemeente, Tripodia, Hoornesplein 155; 10.00 uur geen opgave ontvangen.

Geref. Kerk (Vrijgemaakt): 9.30 uur geen opgave Aanmeldingen telefonisch. Het afgeven van voedsel en ontvangen. kleding is mogelijk op donderdagmiddag. Ned. Herv. Kerk: 10.00 uur dr. C. Vermeulen; 18.30 Giften zijn welkom op bankrekeningnummer 120265702 uur maj. G. Stoffers, Rotterdam, jeugddienst. t.n.v. Voedselbank Katwijk. Geref. Kerk: 10.00 uur ds. E. Schuddebeurs, jeugddienst.

Siriz, bij onbedoelde zwangerschap

Nefit houdt Nederland war m

WILLEM HAASNOOT

Geref. Gemeente: geen opgave.

Evangelische gemeente Ezra, school De Duinroos, Kon. Julianalaan 122: 10.00 uur br. J. van der Plas. Psychologenpraktijk CuraMentis Iedere woensdagavond, 20.00 uur, bijbelstudie, lofSamenwerkende Psychologen Valkenburg, Kerkweg 2, prijsavond en bidstond. 2235 BC Valkenburg, telefoon 071-4013343. Mobiel: 0642043345. Email: info@curamentis.nl; website: www. KATWIJK AAN DEN RIJN curamentis.nl. Ned. Herv. Kerk: Dorpskerk: 10.00 uur ds. J.W. Korpelshoek; 18.15 uur Kinderglorie. Complementaire geneeskunde Samenwerkingsverband therapeuten complementaire Ontmoetingskerk: 10.00 uur de heer M. van der geneeskunde Duin- en Bollenstreek. www.geneesgids.nl, Linden, gezinsdienst; 18.30 uur ds. J. W. Korpelshoek.

Verloskundigenpraktijk Astarte, Graaf Florislaan 15, 2231 ED Rijnsburg. Werkdagen van 9.00-12.00 uur, tel. 0900-2782783, b.g.g. 06-54768031 ook weekenddiensten, b.g.g. verloskundigenspoedlijn tel. 5220911. Spreekuren: dinsdagmiddag: Hoofdstraat 62, Valkenburg ZH; woensdagmiddag en donderdag Graaf Floris- tel. 071-4030127. laan 15, Rijnsburg.

Thuiszorgcentrale Katwijk

ZONDAG 29 JANUARI KATWIJK AAN ZEE

uitvaartbegeleiding

In samenwerking met Jacoline Imthorn

Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar dat hij niet lang heeft geleden, geven wij kennis van het overlijden van onze lieve broer, zwager en oom

BUIS VAN DUIJN Fam. van Duijn, broers, zusters, zwagers, schoonzusters, neven en nichten Fam. van Duijn Katwijk, januari 2012

Samen met u zoeken naar een persoonlijke invulling van het afscheid. Dag en nacht bereikbaar 071 - 4018970 / 06 - 571 445 54 Marinus Poststraat 17, 2235 XA Valkenburg

Bestel snel en eenvoudig online uw geboorte-, huwelijksof gelegenheidskaart op www.KaartenKeus.nl

TANDTECHNIEK Geen wachtlijst Voor de behandeling van lage rugklachten, bekkeninstabiliteit, nek-/schouderklachten, knieklachten, sportblessures, spanningsklachten etc. Specialist in de behandeling van de ziekte van Parkinson. Bel voor een afspraak: 071 3411692 Commandeurslaan 21, 2223 AW Katwijk

De collecties zijn ook in te zien bij Drukkerij All-in aan de Ambachtsweg 7a in Katwijk, tel. 071 408 14 97 KaartenKeus.nl is een onderdeel van

Biedt ook manueel therapie & FysioSport. Voor meer info: www.fysiotherapiekatwijkaanderijn.nl

Alle gen verzekerin

DE VRIES Korte Vaart 11 2231 GE Rijnsburg Tel. 4020695

Voor het perfecte kunstgebit én de beste service.


DONDERDAG 26 JANUARI 2012 • 7

DE KATWIJKSCHE POST

Nieuwe Brede School ‘t Duyfrak ook duurzaam

Werk in uitvoering Rijnsburg

Binnenkort wordt voor het eerst in jaren een nieuwe school in de gemeente gebouwd: de nieuwe Brede School in ‘t Duyfrak. De bouw hiervan start in 2013. De voorbereidingen zijn in volle gang. In het voorjaar van 2012 wordt hiervoor een krediet aangevraagd door de school. In de gemeente Katwijk is de richtlijn Duurzaam Bouwen Plus van toepassing wat inhoudt dat nieuwe gemeentelijke gebouwen een cijfer ‘8’ op duurzaamheidsprestaties moet halen. Voor woningen geldt een cijfer ‘7’. De schoolbesturen in Valkenburg gaan graag uit van het concept Frisse Scholen, wat veel overeenkomsten heeft met het gemeentelijk duurzaamheidssysteem. Naast duurzaamheid is in dit concept ook aandacht voor de leerprestaties van de leerlingen. Aan de hand hiervan wil het college van b&w nu een richtlijn voor duurzaamheid opstellen, zodat binnenkort de (krediet) aanvraag voor de nieuwbouw van de Brede School in ‘t Duyfrak beoordeeld kan worden.

Geplande werkzaamheden kunnen uitlopen. Houdt u hier rekening mee! De laatste stand van zaken van de wegwerkzaamheden vindt u ook op http://www.youtube. com/rtvkatwijktv of http:// youtu.be/WGX2iH1RRiY. Herstraten Abdijlaan tussen Smidstraat en Graaf Florislaan Het wegvak van de Abdijlaan tussen Smidstraat en Graaf Florislaan zijn tijdens werkzaamheden afgesloten voor doorgaand verkeer. Afsluiting staat ter plekke aangegeven. Op de Smidstraat worden enkele kuilen en oneffenheden gerepareerd. Voor de Smidstraat geldt een lichte verkeershinder. Afronding: 27 januari.

Vervangen lichtmasten en armaturen in De Hoek Er kan tijdens de werkzaamheden lichte verkeershinder ontstaan. Afronding: januari/februari. Bouwrijp maken Westerhaghe fase 3 en 4 In het braakliggende gebied van De Poel, Spinozalaan en De Waal starten de voorbereidingen voor de bouw van de laatste twee fases van Plan Westerhaghe. De werkzaamheden bestaan uit de aanleg van bouwwegen, riolering en het op hoogte brengen van de bouwkavels. In deze periode zal er enige overlast ontstaan als de aangelegde riolering wordt aangesloten op de bestaande riolering. Bovengenoemde straten worden dan voor een korte periode afgesloten. Er wordt een omleiding aangegeven. Het bouwrijp maken is eind eerste kwartaal van 2012 gereed. Met de bouw van 140 woningen wordt naar verwachting in september 2012 gestart.

FOTO: NICO KUYT

De geraamtes van de voormalige kassen staan er nog. Op dit deelplan van Waterklaver staan dertien woningen gepland.

Hoorzitting over bezwaren tegen dertien woningen Waterklaver De onafhankelijke bezwaarcommissie gaat zich de komende tijd buigen over het verzet tegen het verlenen van de vergunning voor de realisatie van dertien woningen op het terrein van Van Klaveren ter hoogte van Sandtlaan 59 tegenover de torens van Westerhaghe. Vorige week hield de commissie de zoveelste hoorzitting over de bezwaren rond het project ‘Waterklaver’.

en daarachter dertien watervilla’s. Enige tijd geleden werd het bouwplan opgeknipt waardoor de woningen los van het appartementencomplex vergund kunnen worden en alvast gerealiseerd. Want, onder andere door ingediende bezwaren, kampt de procedure voor de hoogbouw met vertragingen. En dit terwijl de dertien watervilla’s naar de mening van de gemeente passen binnen het bestemmingsplan.

Door Nico Kuyt

Geluideisen

Op het terrein wil Van Rhijn Bouw vierentachtig woningen en een garage realiseren. Langs de Sandtlaan komt een appartementencomplex

Maar tegen de dertien woningen, die straks komen te liggen aan het nieuwe Jan van Goyenplein, zijn eveneens bezwaren ingediend. En nu het appartementencomplex uit

den worden ingediend verkort van zes naar vier weken. Daarnaast kregen zij slechts één week voor de hoorzitting een dik dossier met bouwtekeningen. Ze hebben onvoldoende tijd gehad om zich goed voor te bereiden.

de bouwaanvraag is gehaald voldoet het volgens de bezwaarmakers niet meer aan de geluideisen. Het akoestisch onderzoek ging er namelijk vanuit dat de hoogbouw als een geluidswal zou fungeren. Daarnaast geeft de Waterklaver extra verkeersbelasting in zwaarbelaste Rijnsburg. Bovendien zijn de bestemmingsplannen ‘Rijnsburg’ en ‘Hoofdverkeersstructuur Kern Rijnsburg’ nog niet onherroepelijk en kunnen niet als toetsingskader dienen. Naast andere punten, zoals geen goede ruimtelijke ordening en gemaakte afweging, hebben de bezwaarmakers ook enkele protesten tegen de gelopen procedure. Zo heeft de gemeente de tijd dat bezwaren kon-

Steun het Genootschap ’Oud Katwijk’. Geef u op als lid à € 10,00 per jaar. Katwijks Museum, telef. 4013047.

Succesvol In 2010 zijn bij wijze van proef ‘bikers’ ingezet, handhavers van de veiligheid op de fiets. Hierbij werden communicatie, het achterhalen van veroorzakers en preventief toezicht op elkaar afgesteld. Deze ‘bikers’ waren wekelijks van 1.30 tot 4.30 uur aanwezig en volgden de groepen op hun weg naar huis en zorgen ervoor dat de luidruchtige jongeren zich netjes gedroegen en meteen naar huis gingen nadat ze door de taxi werden afgezet. De aanpak bleek succesvol en de ‘bikers’ zijn in 2011 structureel ingezet. De overlast in het centrum van Rijnsburg is sindsdien sterk verminderd. De weekenden in Rijnsburg verlopen gelukkig weer rustig. Besloten is dit project in 2012 voort te zetten. Inzet van ‘bikers’ in andere locaties in de gemeente blijft tot nog toe onnodig. De bikers worden ingehuurd via VDZ security. Dit is een particuliere beveiligingsorganisatie die in heel Nederland actief is.

Ook dit jaar zullen de bikers in de nacht van zaterdag op zondag de Rijnsburgse jeugd in de gaten houden.

Feestelijk begin Kunstenaarscollectief KuCo Het zijn niet anders dan positieve geluiden die Alida van Leeuwen namens het Kunstenaarscollectief tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in het Volkshuis in Leiden naar voren brengt, waar een aantal leden hun kunstwerken in de vorm van objecten, gedichten, sieraden, foto’s en schilderijen exposeren tot en met 29 maart.

Niet op holletje terug voor nieuw parkeerkaartje

FOTO: PR

Vervolg van voorpagina

Voice of Joy is op zoek naar mannen die van zingen houden. (Foto: pr).

Speciaal bericht voor mannen…. Hou je van zingen en gezelligheid dan moet je verder lezen. Het Rijnsburgse interkerkelijk koor Voice of Joy gaat vanaf februari een begin maken met het instuderen van kerstliederen voor een mooi en pakkend kerstconcert in december van dit jaar. Het is ontzettend leuk om met een groep enthousiaste mensen gericht naar een concert toe te werken. Er zijn leuke originele plannen die het, hopelijk, tot

een onvergetelijk kerstconcert zullen maken. En jij, als man, wordt uitgenodigd om aan dit project van elf maanden mee te werken. Het koor repeteert op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Petrakerk in Rijnsburg. Grijp deze kans om op een ontspannen manier met elkaar iets neer te zetten waar jezelf ook enorm van mag genieten. ´The most wonderful time of the year´ kun je dan nog in-

´Een prachtig begin van het nieuwe jaar´, vertelt Alida glunderend. ´Het afgelopen jaar hebben we veel van ons werk kunnen laten zien. Niet alleen in de gemeentehuizen van Rijnsburg en Katwijk, maar ook verder in de regio. Daarnaast worden we gesponsord door Aannemingsbedrijf Van Leeuwen Katwijk BV en mochten we van de Kat-

wijkse Apotheek de kalender voor 2012 samen stellen. Het voorblad is een gedeelte van het schilderij dat mijn vader Andries van Leeuwen heeft gemaakt. We hebben het afgelopen jaar ook aan de ´Parels van Katwijk´ meegedaan, waar we gezamenlijk een wandschilderij gecreëerd hebben in verpleeghuis De Wilbert. Het thema van de wandschildering is een panorama van Katwijk, waar mijn vader Andries van Leeuwen het schilderen van de boten op zich nam. In het schilderij zijn ook gedichten van onder andere Ferrie Moene en foto’s van Leo Klinkenberg verwerkt´, vertelt Alida. Ze laat weten dat iedereen welkom is om zijn of haar kunstzinnige uitingen in collectief verband in te brengen. Voor meer informatie zie www.KuCo.nl.

Zelf heeft Alida een boekje samengesteld over het schilderij ‘Panorama Katwijk in beeld en gedicht’. Hieraan werkten mee met: gedichten: Ferrie Moene, Ton Hetebrij en Sonja Hoek-Hartog; foto’s: Leo Klinkenberg en Saskia van der Linden; schilderwerk: Andries van Leeuwen, Heleen van den Oever, Sjaak van Duijvenvoorde en Alida van Leeuwen. Vandaag, donderdag 26 januari, presenteren de deelnemende kunstenaars zich van dit mooie en creatieve project. De onthulling van het wandschilderij wordt gecombineerd met feestelijke aandacht voor de Nationale gedichtendag 2012. Iedereen kan deze opening bijwonen bij WMV De Wilbert in Katwijk. Aanvang 14.30 uur, waarna om 15.00 uur het feestelijk programma start.

tenser beleven. Zit je krap in je tijd dan kunnen we altijd nog kijken of drie van de vier woensdagavonden gevolgd kunnen worden. Overleg is altijd mogelijk. Kom eens kijken in de Petrakerk op woensdagavond, bekijk de website www.voiceofjoy. nl of mail kloossie@hotmail.com t.a.v. Caroline Lassooy. Graag tot ziens-zings op woensdag 1 februari voor een complete uitleg en een eerste aanzet voor repertoire keuze.

Schoolsport voor alle kinderen in Katwijk damtoernooi wordt gehouden op woensdag 15 februari. Voor het damtoernooi kunnen de kinderen zich via school inschrijven. In de voorjaarsvakantie staat het jaarlijkse schoolbasketbaltoernooi op maandag.

Deze week ligt het schoolsportprogramma voorjaar 2012 op school voor alle kinderen uit de gemeente Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. De kinderen kunnen zich inschrijven voor diverse kennismakingscursussen. Nieuw in het programma is het kennismaken met synchroonzwemmen, waterpolo en wedstrijdzwemmen.

Cursus duiken

De schoolkinderen kunnen verder meedoen aan handbal, weerbaarheid, basketbal, tafeltennis en dammen en dat alles met medewerking van de sportverenigingen. Het

Wil je echt leren duiken met perslucht, snorkel en zwemvliezen, dan is er de mogelijkheid om je op te geven voor de cursus duiken. Deze cursus is bedoeld voor kinderen uit

het voortgezet onderwijs en heb je minimaal diploma B in het bezit. Wil je meedoen met één van de komende kennismakingscursussen, de uiterlijke inschrijfdatum is 4 februari. Inschrijven voor het damtoernooi of basketbaltoernooi gaat via school. Vraag aan de leerkracht op je eigen school en geef je op met een basketbalteam of voor het damtoernooi. Meer informatie over schoolsport kun je ook vinden op onze website www.factorw.nl. Het inschrijven gaat via de website.

FOTO: PR.

De gemeente wil de komende jaren de parkeertarieven verhogen. In 2015 zou het tarief op 2 euro per uur uit moeten komen voor de gemeentelijke parkeergarages, inclusief de nieuw te bouwen garage in de zeeverdediging. Voor dit jaar zijn de tarieven al verhoogd naar 0,90 in de parkeergarages en 1,30 op straat in het centrum. Het dure straattarief zou in 2015 uit moeten komen op 3 euro per uur. Ondanks die fikse stijging stelt het college, dat de gemeente ‘niet uit de pas loopt’. Er is gekeken naar de tarieven in Leiden, Noordwijk en Scheveningen. Leiden rekent momenteel 2,40 per uur voor parkeren op straat en 1,50 voor de gemeentelijke parkeergarage. De tarieven in Noordwijk variëren nu van 1,50 tot 2 euro per uur. In Scheveningen wordt 2,60 per uur op straat berekend en 2,40 tot 2,60 in de parkeergarages. ‘Katwijk blijft bekend als een badplaats met gunstige parkeertarieven’, concludeert het college.

ze vaak veel lawaai en laten sporen van vernieling en vervuiling achter.

De woordvoerder voor B&W bleef echter op zijn standpunt staan. Dit is een in het bestemmingsplan passend plan en hij onderstreepte dat, ondanks de verkorte termijn, de bezwaren tijdig zijn ingediend. Over enkele weken komt de Bezwaarcommissie met haar afweging of de protesten gegrond zijn of niet. Vervolgens zal b&w een beslissing op de bezwaren nemen. Hiertegen kan in beroep worden gegaan.

De oplossing van de woordzoeker van vorige week is: nietapparaten. De winnaar is Lia Kornhof uit Katwijk. De prijs, een waardebon van €20, is beschikbaar gesteld door Etos Den Hollander, Badstraat 7 in Katwijk.

Tarieven

Zodra de zaterdagavond ten einde loopt en deuren van de kroeg sluiten trekken jongeren massaal terug naar huis vanuit Noordwijk. Ook Rijnsburgse jongeren nemen na het sluiten van de uitgaansgelegenheden een taxi of stappen op de fiets richting huis. De taxi’s zetten de jongeren af bij de bushalte aan de Brouwerstraat; een geschikte locatie om de jongeren snel af te zetten en nog op tijd terug te zijn in Noordwijk voor een tweede rit. Voor de buurtbewoners is het echter minder prettig, want vanaf de Brouwersstraat trekken de jongeren dan in groepen door het centrum, op weg naar huis. Hierbij maken

Aanvraag voldoet niet aan geluidseisen

Puzzeloplossing

kunnen winkelen en daarbij met bekenden nog een praatje kunnen maken zonder op een holletje weer naar de auto te hoeven om er een nieuw parkeerkaartje in te leggen, vindt men prettig’, luidt de conclusie. Het college komt de winkeliers tegemoet door een parkeertijd van maximaal twee uur toe te staan.

Jongeren die rond 3.00 uur ‘s nachts terugkomen uit het Noordwijkse nachtleven zorgen regelmatig voor overlast. Uitbundige jongeren en bewoners die van hun nachtrust willen genieten, dat gaat meestal niet samen. De gemeente Katwijk en de politie hebben besloten door te gaan met de inzet van ‘bikers’ om de overlast te beperken. Deze aanpak bleek in 2010 en 2011 zo succesvol dat het project voor 2012 is verlengd.

FOTO: PR.

Snoeiwerkzaamheden Rijnsburg U kunt enige overlast ondervinden van de werkzaamheden door geluid of omdat u uw auto tijdelijk even ergens anders moet parkeren. We zullen proberen de overlast tot een minimum te beperken en vragen uw begrip voor de overlast die er toch nog ontstaat. Hoe lang de werkzaamheden duren is ook afhankelijk van de weersomstandigheden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Bikers blijven ‘slooproutes’ Rijnsburg in de gaten houden

Ferrie Moene, Alida van Leeuwen en Andries van Leeuwen (v.l.n.r.) voor het schilderij waarvan een gedeelte op de kalender 2012 staat.


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 26 JANUARI 2012 • 8

De Klussendienst

Gratis bloeddrukmetingen in Thuiszorgwinkel Katwijk

Stichting Welzijn Ouderen KRV biedt u praktische hulp bij ’klusjes’ in en om het huis; werkzaamheden waarvoor u normaal gesproken geen bedrijf inschakelt.

De Vegro Thuiszorgwinkel Katwijk biedt op woensdag 1 februari tussen 10.00 en 15.00 uur gratis bloeddrukmetingen aan. Een afspraak maken is niet nodig; men kan gewoon binnenlopen. De bloeddruk wordt gemeten met een automatische bloeddrukmeter. Na de meting staan de medewerkers klaar om vragen te beantwoorden en tips te geven.

Hierbij kunt u denken aan : - kleine reparaties als lamp vervangen, deurklink vastzetten, kraanleertje vervangen, tuinhekje repareren; - stukje gras maaien, bloembakken vullen; - kleine computerproblemen oplossen; - zenders van de tv instellen; - begeleiding ziekenhuisbezoek.

Regelmatige bloeddrukcontroles zijn belangrijk, omdat een hoge bloeddruk een risico kan vormen voor de gezondheid van hart en nieren. Bloeddruk is een maat voor de druk die het bloed op de vaatwanden uitoefent als het door de bloedvaten wordt gepompt. De bloeddruk varieert van moment tot moment. Sport en beweging, stress FOTO: ADRIE VAN DUIJVENVOORDE

Bent u 55-plusser en woonachtig in Katwijk? Dan kunt u tegen een kleine vergoeding van de klussendienst gebruik maken. De klusjes worden door deskundige vrijwilligers uitgevoerd. SWOK is op dit moment op zoek naar een vrijwilliger met een enigszins technische achtergrond.

De Christelijke Ouderen Bond Katwijk (COBK) houdt op woensdag 1 februari haar eerste contactmiddag in 2012. De bijeenkomst is in Het Anker aan de Voorstaat, aanvang 14.30 uur. De zaal gaat open om 14.00 uur. Deze middag brengt Bas Vlieland, bekend van het programma ‘Praetje visserij’ van RTV Katwijk, ons in ‘Kattekse sferen’ brengen. Voor de pauze laat hij ons meegenieten van zijn plat Kattukse ‘vaetepraet’ en na de pauze vertoont hij een film van de laatste reis die het hospitaalkerkschip ‘De Hoop’. Alle leden, maar ook belangstellenden zijn van harte welkom. Wilt u lid worden van de COBK, dan kunt u zich opgeven bij M. van Beelen, Prinses Margrietlaan 8, tel. 4021593.

SeniorWeb Katwijk

Nieuwe computercursussen Windows 7 SeniorWeb Katwijk start in de week van 5 maart weer twee nieuwe computercursussen voor senioren. De cursussen zijn gericht op het besturingsprogramma Windows 7. De cursussen zijn een basiscursus en een vervolgcursus voor computergebruik. Beide cursussen worden gegeven volgens de methode van Addo Stuur: ‘Computerbrevet voor senioren’ en bestaan uit acht lessen van twee uur. Een extra negende les wordt geheel besteed aan het Rabobank Internetbankieren. De cursus kost € 62,50 en wordt gegeven in het SeniorWeb-cursuslokaal in het kantoor van de Rabobank aan het Hoftuinplein 1 in Rijnsburg. Het bijbehorende cursusboek kost € 15,50. Leden van de Rabobank betalen slechts € 10,-. Iedereen vanaf 50 jaar kan zich opgeven voor de computercursus. Aanmelden kan vanaf 13 februari bij de Stichting Welzijn Ouderen KRV (SWOK), tel. 4016347. Ook kunt u hier informatie krijgen. Meldt u snel aan, want vol = vol. SeniorWeb Katwijk is een initiatief van SWOK en Rabobank Katwijk.

Hoorneslaan-Oost in zomermaanden alleen open voor uitgaand verkeer Stranddagtoeristen die deze zomer Katwijk in het navigatiesysteem hebben ingetoetst, doen er goed aan om vroeg van huis te gaan. De zomerse strandfile naar het Katwijkse strand kan in de maanden juni en juli namelijk schrikbarende lengtes aannemen als de Hoorneslaan-oost voor inkomend verkeer wordt afgesloten. In die maanden is die weg alleen nog voor uitgaand

verkeer begaanbaar, niet voor inkomend verkeer. Wie vanuit de richting Leiden komt en de afslag Katwijk aan Zee (Zeeweg) heeft gemist, moet doorrijden naar de afslag Rijnsburg om zich vervolgens via bedrijventerrein ‘s Gravendijck, Zwarteweg en Biltlaan een weg te banen naar de Hoorneslaan-West op zoek naar het parkeerterrein in de Noordduinen.

Groot voordeel is dat ondernemers die op zoek zijn naar andere bedrijfsruimte nu bij één loket terecht kunnen voor passend aanbod in de gemeenten Leiden, Katwijk, Zoeterwoude, Leiderdorp, Oegstgeest, Teylingen en Noordwijk.

Welzijn nieuwe stijl is vooral signaleren van zorgaanvraag

Nieuw maatschappelijk beleid biedt kansen voor burgerparticipatie Het maatschappelijk beleid moet beter, maar ook goedkoper. Niet meer ´aanbod gericht denken´, maar wat heeft de cliënt echt nodig. Middels het keukentafelgesprek met de cliënt kan je zorgbehoefte signaleren. Daarbij eerst kijken wat men zelf nog kan doen. In het nieuwe Wmobeleid staat de eigen kracht van mensen centraal: wat kunnen mensen met een beperking wel, in plaats van: wat niet. Dit wordt als ´de kanteling´ omschreven. Het is een korte weergave van hoe het gemeentelijk maatschappelijk beleid in de toekomst in praktijk wordt gebracht.

functie begeleiding voor nieuwe vragen niet meer binnen de AWBZ afgegeven. De Wmo kent een compensatieplicht en er zal dan bekeken worden welke compensatie ingezet moet worden. De Wmo beslaat o.a.: woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen, welzijnsbeleid, huishoudelijke verzorging, bestrijding van huiselijk geweld, vrouwenopvang, zorg voor dak- en thuislozen en jeugdzorg.

Drie decentralisaties

De tijd van ´je hebt recht op´ is voorbij. Waarmee is een cliënt daadwerkelijk geholpen? Tijdens een informatiebijeenkomst vorige week in het voormalige gemeentehuis van Rijnsburg presenteerde de gemeente Katwijk de eerste aanzet van het Wmo beleidsplan in perspectief. Daarbij kon men ideeën aandragen om het nieuwe beleid vorm te geven. Vertegenwoordigers van verschillende instellingen en instanties hadden dan ook gehoor aan de oproep gegeven om hun visie en mening rond het nieuw te ontwikkelen maatschappelijk beleid kenbaar te maken.

In het Wmo beleidsplan presenteert de gemeente drie decentralisaties in Katwijk. Extramurale begeleiding uit de AWBZ gaat over naar de Wmo. Het doel hiervan is bevordering, behoud of compensatie van zelfredzaamheid, zodat opname in een instelling kan worden voorkomen. Invoering vanaf 2013 voor nieuwe cliënten, en vanaf 2014 voor bestaande cliënten; Wet Werken naar Vermogen: Doel hiervan is om, vanaf 2013, meer mensen op een reguliere arbeidsplek aan de slag te krijgen. Hierbij telt werk boven uitkering en is er samenwerking tussen gemeente en werkgevers; Jeugdzorg: heeft als doel betaalbare zorg voor jeugdigen door meer aandacht voor preventie en vroeg signalering. Eea. wordt gefaseerd ingevoerd vanaf 2014.

Rond de Wmo gaat er het nodige veranderen. Per 1-1-2013 wordt de

Voor de gemeente ligt de focus op preventie en vroegtijdige signale-

ring. Met betere resultaten door integrale aanpak, waarbij eigen kracht van inwoners moet worden bevorderd. Hierbij wil de gemeente vrijwilligers van bijvoorbeeld sportverenigingen en kerken inzetten. Daarnaast moeten de regels en processen vereenvoudigd worden, wat uiteindelijk een beter maar goedkopere zorg zal opleveren. Tussen deze drie decentralisaties is er een samenhang van zelfde soort problemen, zodat er een overlap van doelgroepen ontstaat. Dit kan voordeel opleveren bij bijvoorbeeld de inkoop- en aanbestedingstrajecten, maar ook bij het organiseren van de indicatiestelling. Daarbij moet bekeken worden wat lokaal of regionaal aangepakt kan worden.

Marktwerking In de regio Holland Rijnland is nog een tekort aan kwalitatief hoogwaardige bedrijventerreinen. Tal van bedrijven in de regio Rijnland geven aan dat zij willen investeren,

wijk (Vrijwilligers Informatie Punt, onderdeel van Factor W) kunnen. Een andere vraag was hoe kom je er achter dat iemand thuis zit en hulp nodig heeft. Er zijn veel mensen die niemand hebben en niet aan de bel trekken. In het nieuwe beleid moet aandacht zijn voor kwetsbare groepen. Ook vragen als: ´hoe kan je maatwerk blijven leveren, hoe aanbod van creatieve oplossingen aandragen en wie moet het voortouw hierin nemen´ kwamen ter tafel, waarbij het antwoord nu nog niet gegeven kon worden. De op- en aanmerkingen van deze informatiebijeenkomst worden door de medewerkers van de gemeente Katwijk verwerkt in het beleidsplan Wmo, waarvan de verordening volgens planning in augustus 2012 gereed zal zijn.

Resultaten Na de presentatie werd in verschillende groepen een aantal punten besproken. Het vernieuwde Wmobeleid moet uiteindelijk tot minder regels en eenvoudigere procedures komen. Daarbij moet eigen regie en verantwoordelijkheid worden bevorderd en het eigen netwerk aangesproken worden. Daarbij zijn nog de nodige vraagtekens. Want hoe kunnen deze netwerken worden aangesproken. En wat als de cliënt nagenoeg geen familie en vrienden heeft. Duidelijk vond men dat de gemeente hierin de regie moet voeren. Wellicht zou dit via VIP Kat-

Proef met afstemming van regionale bedrijfsterreinen Het bedrijfsleven Rijnland en zeven gemeenten uit de regio Holland Rijnland willen een gezondere regionale bedrijventerreinen markt. Hiervoor is een goede doorstroming van deze terreinen van belang. Om dit te bevorderen is begin dit jaar gestart met de proef Experiment Vraag en Aanbod (EVA). In deze proef worden vraag en aanbod van bedrijven en de samenwerkende gemeenten met elkaar verbonden. Ook Katwijk doet daaraan mee.

Eigenlijk verandert er niet zoveel aan de Hoorneslaan-oost. De verkeerssituatie blijft nagenoeg gelijk. Wel komt er een nieuwe middenberm met bomen, nieuwe verkeerslichten, nieuwe ondergrondse vuilcontainers, een nieuwe wegdek - asfalt op de hoofdrijbaan en klinkers op de ventwegen - nieuwe bomen en nieuwe struiken. Heel veel nieuw dus. Het gaat vast een mooie laan worden.

Voor de fietsers blijft de situatie tijdens de herinrichting van de Hoorneslaan-oost overzichtelijk, via de ventwegen aan weerszijden van die laan. Ook die beide ventwegen maken deel uit van de ingrijpende opknapbeurt, maar als de een aan de beurt is, blijft de ander open. De werkzaamheden gaan medio februari van start. Tot die tijd zijn er voorbereidende werkzaamheden.

Vegro Thuiszorgwinkel Katwijk, Steenbakkerstraat 1d (industrieterrein ‘t Heen). Elke eerste woensdag van de maand kan men hier tussen 10.00 en 15.00 uur terecht om gratis de bloeddruk te laten meten. Kijk voor meer informatie op www. vegro.info of bel gratis naar 08002887766.

maar daarvoor letterlijk niet de ruimte krijgen of kunnen vinden. Ook gemeenten geven aan dat er veel aanvragen zijn van bedrijven die willen uitbreiden of verplaatsen, maar dat zij hiervoor niet altijd een goed aanbod kunnen bieden. Verzoeken van bedrijven staan soms jaren op de agenda, omdat die om uiteenlopende redenen niet kunnen worden geholpen, bijvoorbeeld door beperkingen in het bestemmingsplan. Om te voorkomen dat de regionale economie onvoldoende groeit en de regio achterop raakt, starten deze gemeenten en het regionaal bedrijfsleven het EVA-experiment. Met de proef wordt komende maanden geprobeerd de marktwerking van bedrijventerreinen en bedrijfsruimte tussen gemeenten te stimuleren. Een werkgroep - bestaande uit ambtenaren van de gemeenten, bedrijfsleven én Kamer van Koophandel- doet zo ervaring op met deze nieuwe manier van werken. Na zes maanden beoordelen de partijen of de proef succesvol verloopt om eventuele vervolgstappen te kunnen nemen.

FOTO: PR.

‘Kattekse sferen’ bij COBK Katwijk

Wijkregisseur André Veenstra (derde van rechts) licht de plannen voor de Hoorneslaan-Oost toe aan enkele belangstellenden.

Dag van de 100 op Mauritsschool Groepen 3 en 4 van de Prins Mauritsschool in Katwijk vierden vorige week vrijdag de 100ste schooldag van het jaar. Er zijn al vroeg een paar ouders in de hal. De ouders blijken nog wat vragen te hebben… Wat is precies de bedoeling? Kennelijk zijn sommige ouders wat zenuwachtig. In de klas is het een gezellige boel. De kinderen werden door juf Meerkerk op de foto gezet met hun 100 ‘dingen’ die ze van thuis mee hebben genomen. Zo zijn er 100 legoblokjes, 100 knikkers, 100 postzegels, 100 tulpen, 100 spekjes, 100 kralen, 100 rijstkorrels, 100 bierdoppen enz. enz. De kinderen die niets bij zich hadden, hebben in de klas gezocht naar 100 dingen en konden gelukkig ook op de foto. Om kwart over negen komen de ouders in de klas. Bijna iedereen heeft iemand om de spellen mee te doen. Voor degene die ‘niemand’ had

kunnen vinden, waren kinderen uit groep 8 bereid om spellen mee te doen. Na een korte uitleg over waar de spellen waren, ging iedereen aan de slag. De één is aan het wegen, de ander aan het tekenen of hinkelen, pittenzakken gooien, tafelkleedje maken, geld aan het tellen of eerlijk verdelen, bouwen, zoeken naar 100 kaartjes. Juf Meerkerk en juf Van Marsbergen kijken luisteren en zien leuke dingen. Ouders die heel fanatiek zijn, die de opdracht zelf gaan maken, die alles uit hun kind laten komen, die enthousiast zijn, die radeloos zijn (ijzerdraad met balletjes, dat steeds in de knoop ging, de tel kwijt enz.), kinderen die springen als ze iets gevonden of geraden hebben, de opdracht anders doen dan de bedoeling is. Een juf vertelt: ‘Eén leerling had de opdracht om 4

kaartjes met het getal 25 in de klas te zoeken, ze keek naar de getallenlijn van 1 t/m 10, die altijd in de klas hangt, zag daar het getal 2 en 5 en zei: opa ik heb er één), dat kinderen het spannend en leuk vinden om 100 kaartjes te zoeken en liefst de eerste willen zijn, dat het een leerervaring is voor jong en oud’. Het aantal spellen komt overeen met de tijd. De hele ochtend zijn ouders bezig geweest met de getallen 1 t/m 100. Een heleboel hebbe aan het eind 25 spellen gedaan. Er zijn ook 25 opdrachtkaartjes. In de klas hangt een extra opdracht, opdracht 26. Daar zijn veel niet aan toegekomen. Ouders geven in de klas aan dat ze het heel leuk hadden gevonden. Ook de jufs kijken terug op een hele leuke, leerzame ochtend, waarin ook plaats was voor veel gezelligheid.

Leven met dementie: moeilijke maar ook kostbare ervaringen FOTO: ATY DE VRIES

Wilt u gebruikmaken van deze klussendienst of meer informatie over uw aanmelding als vrijwilliger? Dan kunt u contact opnemen met Stichting Welzijn Ouderen KRV, Schimmelpenninckstraat 10 te Katwijk, tel. 4016347.

en emoties kunnen de bloeddruk tijdelijk laten stijgen. Zo’n tijdelijke stijging is heel normaal, het is niet hetzelfde als een verhoogde bloeddruk. Bij de Vegro Thuiszorgwinkel zijn diverse hulpmiddelen verkrijgbaar om ook regelmatig zélf de gezondheid te checken, zoals een bloeddruk- of vetmeter. De Vegro-medewerkers geven graag deskundig advies.

Nieuwe bruggen voor 10 Meilaan De bruggen aan de 10 Meilaan waren helemaal verrot en moesten nodig vernieuwd worden. Het nieuwe wegdek bestaat uit hardhout en wordt uitgevoerd door Haasnoot Bruggenbouw. Als alles volgens plan loopt zijn komende week de werkzaamheden afgerond en kunnen de bewoners weer van hun brug gebruik maken.

In het Alzheimer Café Katwijk in de Zwanenburg staat op woensdag 8 februari vanaf 19.00 uur de koffie weer klaar. Veel Katwijkers weten inmiddels de weg naar dit ontmoetingscentrum goed te vinden om een informatieve avond van het Alzheimer Café bij te kunnen wonen. Tijdens deze avond staat het thema ‘Leven met dementie, moeilijke maar ook kostbare ervaringen’ centraal. Leven met dementie is een voortdurend proces waarin een iedereen zijn weg zal moeten vinden. Een proces wat niet makkelijk is, omdat het voortdurend veranderingen met zich meebrengt, door

onder andere de aantasting van het geheugen,verlies van vaardigheden. Dat vergt veel van de patiënt en diens omgeving. Aanpassen vraagt om geduld, kennis, inlevingsvermogen, acceptatie, draagkracht. In de gesprekken met patiënten en hun naasten, merken we dat er juist door het proces van aanpassing ook kostbare ervaringen ontstaan, wat het leefbaar maakt. De gastspreker van deze avond zal bezoekers handreikingen bieden hoe om te gaan met veranderingen veroorzaakt door dementie en daar ook de kostbare momenten in te blijven vinden. Alzheimer Café Katwijk is een ont-

moetingspunt voor iedereen die meer wil weten over het onderwerp dementie. Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis. Het Alzheimer Café Katwijk wordt gehouden in de Zwanenburg, Zwanenburgstraat 62 te Katwijk en is een samenwerkingsverband tussen Curadomi, DSV, GGZ Duinen Bollenstreek, Topaz, Stichting Welzijn Ouderen Katwijk, WWZ Mariënstate-Valent en Alzheimer Nederland. Indien u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Margreet Gillebaart van Stichting Welzijn Ouderen Katwijk, tel. 4016347.


DONDERDAG 26 JANUARI 2012 • 9

DE KATWIJKSCHE POST

Opbrengst voor Ronald McDonald Kinderfonds

Werk in uitvoering Katwijk

Tweede Life for Lifestyle Fair bij Postmus

Geplande werkzaamheden kunnen uitlopen. Houdt u hier rekening mee! De laatste stand van zaken van de wegwerkzaamheden vindt u ook op http://www.youtube. com/rtvkatwijktv of http:// youtu.be/WGX2iH1RRiY.

Valkenburg - Na een succesvol eerste Lifestyle Event vorig jaar bij Postmus Sierbestrating aan de Voorschoterweg in Valkenburg, volgt er vrijdag 10 en zaterdag 11 februari opnieuw een enorm Lifestyle spektakel, waar ruim veertig bedrijven acte de présence zullen geven. De opbrengst van deze Life for Lifestyle Fair komt geheel ten goede aan het Ronald McDonald Kinderfonds Leiden.

VERNIEUWD Reiniging kolken De werkzaamheden nemen zes weken in beslag. Afronding: eind februari/ begin maart. Er ontstaat lichte verkeershinder tijdens deze periode.

Katwijk aan Zee

NIEUW Snoeien plantsoenen van diverse straten in de wijk Hoornes en Rijnsoever Een nadere aanduiding per locatie verwijzen wij u naar www.katwijk.nl. Afronding: eind maart. Aanleg van natuurvriendelijke oevers in Rijnsoever Lichte verkeershinder zou kunnen ontstaan bij aan- en afvoer van de materialen. Afronding: half maart. Vernieuwen gasleidingen en stroomkabels parallelwegen Hoorneslaan-oost Het werk wordt gefaseerd per flat uitgevoerd. Er wordt een omleidingsroute aangegeven en er worden bouwhekken geplaatst. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van de verharding. Vanaf de Biltlaan richting Van Lierestraat worden kabels en leidingen vervangen en gelegd. Fietsers worden ter plaatse omgeleid. Afronding: half februari.

Katwijk aan den Rijn Vervangen riolering en huisaansluitingen Koestal zuid Fase 3: tussen Prinses Irenelaan en de Koningin Julianalaan ( 16-01-12 t/m 18-02-12).

Zing mee op Noordwijkerduin Bij ’s Heeren Loo, in de wijk Noordwijkerduin in Noordwijk is er op zaterdagavond 28 januari de jaarlijkse zaterdagavondzang. Deze zangavond kent inmiddels een lange traditie met vele vaste bezoekers. Naast de cliënten zijn er ook collega’s, oud-collega’s en mensen uit de regio die genieten van deze avond. Onder leiding van ’het vrijwilligersorkest’ met daarin onder andere gitaar, trompet, hoorn, saxofoon, bariton, dwarsfluit, orgel en de vleugel wordt u uitgenodigd om mee te zingen. De Berghsingers, het koor van cliënten van ’s Heeren Loo, zal ook meezingen en een aantal solonummers ten gehore brengen. U bent van harte welkom om op deze zangavond met ons de oude en bekende geestelijke liederen mee te zingen. Zaterdagavond 28 januari, Noordwijkerduin, ’s Heeren Loo, Zwarteweg 20, in sociaal centrum ’t Kruispunt, Pianolaan 2, Noordwijk. Aanvang: 19.00 uur en het duurt tot ongeveer 20.00 uur. Toegang gratis.

Fietsers konden afgelopen dinsdag regelmatig worden aangehouden. Niet door de politie, maar door de gemeente. Er werd er een onderzoek gehouden naar fietsroutes. Dit onderzoek zou eigenlijk vorige week donderdag worden gehouden, maar mede door de slechte

weersomstandigheden werd dit naar dinsdag 24 januari verzet. Op verschillende locaties in Katwijk stonden medewerkers met een vragenlijst klaar om fietsende voorbijgangers naar hun bestemming en vertrekpunt te vragen, en hoe vaak ze die route per week afleg-

Veelzijdig In de sfeervolle ambiance van Postmus Sierbestrating zullen zo’n veertig toonaangevende bedrijven uit de regio Duin- en Bollenstreek zich van hun beste kant presenteren. ’Ook nu weer is er een divers aanbod, waarbij mode, wijn- en spijs,

duct in ’t Heen, aan de Sandlaan en bij de fietsbrug tussen Katwijk en Rijnsburg. De eerste duizend ondervraagden kregen een klein presentje mee in de vorm van een fietslampje. Rond het middaguur waren die presentjes al op. Het onderzoek duurde tot 19.00 uur.

den. Dit via een zonekaart, waarop men kon aangeven welke route ze precies fietsen. Via dit onderzoek wil de gemeente achterhalen waar Katwijk fietspaden mist en waar er mogelijk nieuwe fietspaden gewenst zijn. De onderzoekers stonden onder andere bij het via-

De organisatie is voor deze tweede beurs een samenwerking aangegaan met het Biercomité Rijnsburg. Tijdens de jaarlijkse Bloemencorso, sinds vorig jaar omgedoopt tot Flower Parade, pakt het Biercomité altijd groots uit met een gezellige happening aan de Rijnsburgerweg. De opbrengst hiervan gaat al jaren naar het Ronald Mc Donaldhuis in Leiden. Sinds kort is Rijnsburger Johan van Tilburg bij het Biercomité betrokken en laat weten dat het geld goed terecht komt. Initiatiefnemer van de Lifestyle Fair, Bram Postmus, ziet in het Ronald McDonald Kinderfonds een goed doel, die hij heel graag aan deze groeiende Lifestyle Fair wil verbinden.

Elke bezoeker boven de 12 jaar betaalt € 4,- entree, welke volledig gedoneerd wordt aan het Ronald McDonald Kinderfonds. Aan het eind van de Lifestyle Fair wordt er een trekking gedaan voor een loterij, waarvan ook de opbrengst ten goede komt naar het bekende kinderhuis. Loten zijn tijdens de fair te koop à € 2,50 per stuk. Hoofdprijs: een schilderij van Theo Swinkels, 1e prijs: wellnessweekend, 2e prijs: complete skioutfit, 3e prijs: diner voor twee. Reden genoeg om vrijdag 10 (09.00 tot 21.00 uur) of zaterdag 11 februari (09.00 tot 17.00 uur) de tweede Life for Lifestyle Fair aan de Voorschoterweg 6a in Valkenburg te bezoeken. En natuurlijk is er voor iedere bezoeker een goodiebag.

’Er is geen dwang in godsdienst’

Moslims en christenen praten over vrede in de Katwijkse Open Hofkerk Geweld, geïnspireerd door religieuze motieven, wordt vaak breed in de media geëtaleerd. De Commissie Toerusting en Communicatie van de Protestantse Kerk Katwijk durfde het aan om christenen en moslims bijeen te brengen in de Open Hof Kerk. Het thema: Vrede.

met elkaar en dialoog werden daarbij veelvuldig genoemd. De actualiteit rondom de uitspraken van PVV-leider Geert Wilders kwam ook aan bod. Zo uitte een van de aanwezigen zijn verbazing over het feit dat juist in christelijke gemeenschappen als Urk de PVV zoveel stemmen krijgt. Rentier zegt dat dit komt doordat het om een gesloten gemeenschap gaat die zich wel christelijk noemt, maar waarvan het geloof meer uiterlijk vertoon is. Van een echte verinnerlijking van het geloof is geen sprake.

Door Pieter Hartevelt Dertig tot veertig gelovigen, christenen, moslims en een enkele jood, hadden zich afgelopen dinsdagavond in de Open Hofkerk in Katwijk aan den Rijn verzameld, om met elkaar vanuit de eigen traditie van gedachten te wisselen over wat nu eigenlijk vrede is.

Bekeringsdwang

Christenen en moslims met elkaar in gesprek.

Het islamitische standpunt werd toegelicht door Tarik Moumou uit Utrecht. Volgens Moumou zit het woord vrede (salaam) al besloten in het woord islam. Vervolgens trachtte hij hardnekkige misverstanden te ontzenuwen die bestaan over de islam. ’In tegenstelling tot wat velen denken, kent de islam geen bekeringsdwang. De Koran zegt immers dat er in godsdienst geen dwang is.’ Bovendien is volgens Moumou de islam een voorstander van de dialoog. Zo zegt hij: ’Door hardvochtigheid bereik je niets.’

tact. De vragen van Marokkaanse hangjongeren met wie hij sprak, daagden hem uit tot een antwoord. Conflicten tussen moslims en christenen worden vooral door de media breed uitgemeten, zegt Rentier. Hij onderkent dat er, met name in het Midden-Oosten, sprake is van geweld tussen verschillende geloofsgroepen. Maar die zijn vooral politiek van aard.

Dominee Cees Rentier van Stichting Evangelie en Moslims (Amersfoort) kwam twintig jaar geleden voor het eerst met moslims in con-

Vrede is voor Rentier het hart van het geloof. ’Vanuit het hart spreken schept vertrouwen. Zo komen we met elkaar tot de kern van wat

Praise-avond: ’100%’ De Jongerenkring organiseert donderdag 26 januari om 20.00 uur een praise-avond in de Oude Kerk. Het thema van de avond is ’100%’. Dirk Meijvogel en Martine van der Marel-de Jager leiden de avond. De praise-avond is georganiseerd door jongeren en is voor iedereen. Voor aanbidden gelden geen leeftijdsgrenzen en daarom is iedereen jong en oud, christen en niet-christen - van harte welkom! Het thema ’100%’ haakt in op de persoonlijke relatie met God.

Film Er is een film gemaakt, die we aankondigen als: ’Er zijn twee mensen die er graag bij hadden willen zijn maar niet konden komen. Ze gunnen ons wel een blik in hun leven’. De Bethelband verzorgt de muzikale medewerking. Onder het genot van een hapje en een drankje is er gelegenheid om na te praten. We hopen ook een grote opkomst. U bent daarom van harte welkom en neem gerust iemand mee.

Hart van het geloof

ons beweegt. We moeten met elkaar het goede zoeken en elkaar ruimte geven.’ Rentier had verder weinig sympathie voor de populaire opvatting dat geloof vooral iets is voor achter de voordeur. ’De seculieren hebben juist door hun laatdunkende houding jegens godsdienst het conflict op de spits gedreven.’ Een korte pauze gaf na deze uitzettingen iedereen tijd om alles even te laten bezinken. In kleine groepen werd vervolgens aan de hand van een drietal vragen van gedachten gewisseld over het thema vrede. De uitkomsten van deze gesprekken werden vervolgens plenair besproken. Tolerantie en respect, omgang

God of Allah Het laatste deel van de avond leek even de kant van een theologisch debat uit te gaan. Dit naar aanleiding van een vraag uit de zaal of God en Allah dezelfde zijn of niet. Volgens Moumou is God dezelfde als Allah. Rentier verdedigde de drie-eenheid van God, terwijl Moumou deze ontkende. Toch is het volgens Rentier belangrijk om niet bang te zijn de verschillen te benoemen. ’Als je niet weet waar je staat, is elk gesprek bij voorbaat voorbij.’ De avond verliep in een open en vriendschappelijke sfeer. Hoewel vooral werd gezocht naar toenadering en dialoog, werd op het laatst toch nog een enkel heet hangijzer aangeroerd. Moumou ontkende niet dat bekeerde moslims vaak te maken krijgen met uitsluiting en bedreiging. Hij kan echter geen aanknopingspunt vinden in de Koran dat zoiets rechtvaardigt. ’Immers’, herhaalde hij, ’in godsdienst is geen dwang.’

FOTO: PR.

Hoornes/Rijnsoever

Fietsers massaal aangehouden

FOTO: PIETER HARTEVELT

Onderhoud gemeentelijke parkeergarage Princehaven Het parkeergedeelte vanaf de beheerderruimte tot aan Albert Heijn wordt voor deze werkzaamheden afgesloten. De overige parkeergedeelten blijven toegankelijk. De toegang naar de lift en AH is via een looppad te bereiken en afgeschermd met hekwerken. Afronding: 16 februari.

FOTO: ADRIE VAN DUIJVENVOORDE

Werkzaamheden project rotonde zuid (Sportlaan) fase 3 Er vinden voorbereidende werkzaamheden plaats in de Sportlaan tussen de rotonde zuid en de boulevard. De Sportlaan wordt fysiek afgesloten voor verkeer. Er worden omleidingsroutes aangegeven. Afronding: medio april.

elektronica en interieurinrichting in en om het huis, centraal zullen staan’, laat Bram Postmus weten. Op deze fair kunt u verwachten: modieuze heren- en dameskleding, stijlvolle schoenmode, wintersportmode en -accessoires, vakanties en reizen, maar ook wellness en sport, sanitair- en keukendesign, bloemenkunst, lingerie en badmode, maar ook hedendaagse kunst. Ook kan het publiek genieten van verschillende proeverijen en zorgt een dj en de bands Nightlife en The Heyz voor een gezellige sfeer. ’Het is een mooie mix van bedrijven die zich stuk voor stuk op hun best presenteren’, laat Bram Postmus weten. Kinderen hoeven zich tijdens het event ook niet te vervelen. Er is een springkussen en de kinderen kunnen worden geschminkt.

Andreas College deelt al weer diploma’s uit Op het Andreas College is vorige week maandag aan vierendertig leerlingen het DELF Scolaire A1 diploma uitgereikt. Dit is een Frans taaldiploma dat internationaal erkend is. Scolaire wil zeggen, dat het lesprogramma toegespitst is op de belevingswereld van middelbare scholieren. DELF is vast onderdeel van het vwoplus-programma, waar ook Anglia (Engels) en Goethe (Duits) deel van uit maken. Leerlingen halen in die plusprogramma’s een steeds hoger niveau en doen daar examen in. Zo verzamelen ze gedurende hun schoolloopbaan meerdere waardevolle taaldiploma’s. Dit keer waren er onder de geslaagden ook zeven leerlingen die DELF Scolaire deden als aanvulling op het gewone lesprogramma. Op de foto ontvangt Farhad Aghigh zijn diploma uit handen van de sectordirecteur.

Tijdelijke parkeerplaatsen bij voormalig Shellstation

Dunavie schrapt parkeerplaatsverplichting huurders in nieuwe Rooie Buurt De gemeente wil het parkeerprobleem in de Rooie Buurt en wijk De Noord in Katwijk aan Zee tijdelijk verminderen door het terrein van het Shellstation aan de Rijnmond in te richten als parkeerterrein. Dat benzinestation staat sinds begin december leeg. De gemeente gaat daarover in overleg met wooncorporatie Dunavie, eigenaar van die grond. De parkeerdruk in de Rooie Buurt en in de wijk De Noord in het Katwijkse zeedorp is al heel lang een heikel punt. Het is een dichtbebouwde wijk met voor het merendeels eengezinswoningen en een hoog autobezit.

Wooncorporatie Dunavie en de gemeente willen van de karakteristieke Rooie Buurt graag een autoluwe wijk maken. Die wens werd vooral ingegeven door het plan om op de locatie van de Visserijschool, ook eigendom van Dunavie, een parkeergarage te bouwen met appartementen daarboven. Nu de gemeente de Visserijschool heeft aangewezen als gemeentelijk monument, is dat moeilijk uitvoerbaar. Lange tijd heeft de wooncorporatie zich verzet tegen die aanwijzing, maar heeft zich daar inmiddels bij neergelegd. Daarmee laat Dunavie ook de verplichting vallen aan huurders om een parkeer-

plek in die toekomstige parkeergarage af te nemen. Dat stond in het huurcontract van de Rooie Buurtbewoners. Bij de herinrichting van de Rooie Buurt is wel rekening gehouden met het autoluwe beleid. Van de ruim 160 parkeerplaatsen zijn er na de herinrichting 100 op straat overgebleven. Er zijn wel 60 parkeerplaatsen in de parkeergarage aan de Te Brittenstraat, waar bewoners van die wijken een parkeerplaats kunnen huren. In die garage zijn nog minstens 23 plekken over en sommige bewoners hebben meerdere digitale toegangssleutels.

SCHERPE JANUARI AANBIEDINGEN!!! Vers van het mes!! Jonge romige kaas.........................................................................500 gram 30+, alle soorten ..............................................................................500 gram Smeuïg belegen boerenkaas.................................................500 gram Onze bekende verse Hollandse kipfilet, A-kwaliteit ...................................................................................................... kilo

3.99 4.98 5.49 5.49

75 Boterhamworst..................................... 100 gram 99 Schouderham........................................ 100 gram 49 Eiersalade.............................................. 100 gram 99 Grillham .......................................................... 100 gram 75 Cranberry paté................................. 100 gram 59 Saks...................................................................... 100 gram

0. 1. 0.

Elke dag vers uit de grill: Borrelsticks .............................................................................................. 500 gram Sushi cheese ........................................................................................... 150 gram Franse kaasjes .......................................................................................... 3 stuks

0. 0. 1.

2.95 1.69 5.00

Scheffer versmarkt

Melkweg 165 (ingang Lidl) 2221 NP Katwijk. Tel. 4033499

www.schefferversmarkten.nl


! m o k l e w s i n e e r e Ied

Ronald McDonald Kinderfonds Life for

Vrijdag 10 en zaterdag 11 februari 2012 organiseren Postmus Sierbestrating en Postmus Winter de tweede Life for Lifestyle Fair Wat kunt u op deze Fair verwachten: Modieuze heren en dames kleding | Stijlvolle schoenmode | Wintersportmode en accessoires | Vakanties en reizen Wellness en sport | Kids mode | Automobielen en scooters | Trendy horloges en zonnebrillen | Styling en interieur advies Outdoor furniture | High Tech audio apparatuur | Sanitair en keuken design | Bourgondische wijnen en spijzen Zitcomfort op maat | Kleurrijke Bloemenkunst | Luxe brood en banket | Muziek en entertainment | Voor de kids een springkussen | Graphics, photo’s en design | Lingerie en badmode | Hedendaagse kunst | Woonaccessoires

Entertainment Diverse surprise acts | Live music | DJ’s | and more...

De Life for Lifestyle Fair Loterij Loten zijn te koop à € 2,50

Voor iedere bezoeker:

Hoofdprijs Schilderij van Theo Swinkels

1e Prijs Hotels van Oranje Wellness Weekend

2e Prijs Complete Ski outfit van Peak Performance aangeboden door Postmus Winter (Broek en Jas)

Vrijdag 10 februari 2012 - 09.00 - 21.00 uur Zaterdag 11 februari 2012 - 09.00 - 17.00 uur

3e Prijs Diner voor 2 bij Blush Noordwijk

Entree € 4,- (kinderen tot 12 jaar gratis) Dit bedrag gaat volledig naar Ronald McDonald

En vele andere prijzen

Deelnemers Life for Lifestyle Fair 2012

Hosted by:

Voorschoterweg 6a 2235 SH Valkenburg zh T 071 401 34 44 F 071 407 36 54 mail@lifeforlifestyle.nl www.lifeforlifestyle.nl


DONDERDAG 26 JANUARI 2012 • 11

DE KATWIJKSCHE POST

Ingezonden

Dinsdag 14 februari is het weer Valentijnsdag. Een speciale dag om je geliefde te laten weten wat hij of zij voor je betekent. Een dag ook om je liefde (anoniem) te verklaren aan iemand die je in stilte bemint. En om bijzondere vrienden te laten weten, hoeveel hun vriendschap voor je waard is. Stuur een Valentijnswens of gedicht naar de redactie van deze krant voor de speciale Valentijnspagina van donderdag 10 februari. De leukste, mooiste of meest bijzondere wint een romantisch Valentijnsdiner voor twee bij Grand Café Restaurant Brittenburg op de Katwijkse Boulevard. Op Valentijnsdag natuurlijk. De wens of het gedicht mag bestaan uit maximaal 30 woorden en de Valentijnsgedachte staat daarin natuurlijk centraal. Mail uw Valentijnswens uiterlijk vóór dinsdag 7 februari aan redactie@ katwijkschepost.nl, onder vermelding van naam, adres én telefoonnummer. En houd

Valentijnsdag, dinsdagavond 14 februari, vrij in je agenda.

Uitbreiding voor KW106 Visrestaurant en strandpaviljoen KW106 denkt groot. Het bedrijf gaat niet alleen uitbreiden in meters, maar ook in functies. Vanaf 1 maart kan er niet alleen worden geluncht en gedineerd in het paviljoen, maar kunnen er ook borrels en recepties worden georganiseerd. Visrestaurant Sild te Sassenheim, eveneens van Schuitemaker Vis, opende in 2005 haar deuren. In februari wordt dit restaurant omgedoopt tot Schuitemaker’s Fish&Chips. Schuitemaker hecht waarde aan gastvrijheid, een uitgebreid menu en huisgemaakte producten voor een betaalbare prijs. Tot en met 25 februari zijn Arjen van Stek en zijn team nog kapitein van lunchroom Sild, waar men van dinsdag tot en met vrijdag terecht kan voor de lunch. Daarna worden de kwaliteiten van deze brigade aangewend om het visrestaurant KW106 in Katwijk te versterken.

Op een donderdagmiddag zonder sneeuw, zonder vorst, maar aan tafel in een warm huis begint gezin Kaakfractuur om 17.45 uur aan de avondmaaltijd. Papa en mama met hun drie kinderen, waarvan de oudste 5 jaar is. Het ventje heeft een slechte kies die verwijderd zal moeten worden. Uiteraard is dat bekent bij tandarts Wortelkanaal. Hij zal de jongen, door een volle agenda, halverwege februari pas behandelen. Op zich is de afspraak geen probleem, want last van de kies heeft hij nog niet. De maaltijd verloopt prima, totdat opeens luid gegil de rust verstoorde. ’Mijn kies, mijn kies doet opeens zo’n zeer’. De jongen grijpt naar zijn mond en de ouders kijken elkaar aan met de gedachten ’Dat wordt bellen naar Wortelkanaal’. Paracetamol gegeven, tandarts Wortelkanaal gebeld en om advies gevraagd. ’Bel morgenochtend even naar de praktijk en dan zullen we hem in de ochtend helpen’, zo luidde zijn antwoord. Morgenochtend? Oké, hij was al iets rustiger geworden, dus we laten hem de nacht maar proberen. Na even geslapen te hebben werd de jongen om 19.45 uur weer wakker van de pijn. Rollend in bed vragend om naar de tandarts te gaan. Een kind van 5 die vraagt om naar de tandarts te gaan. Heeft u ooit zoiets meegemaakt? Goed, weer bellen naar tandarts Wortelkanaal en na vier belpogingen gedaan te hebben hem eindelijk te pakken. ’Helaas zit ik nu in bespreking in het midden van het land dus ik zal tandarts Bleekmiddel vragen je zoon te helpen’. Verdere opties had hij op dat moment niet. Maar helaas nam Bleekmiddel de telefoon niet op, dus zat er niets anders op maar bij zijn huis te kijken of hij thuis was. Dit was niet het geval. De teleurstelling was op het gezicht van de zoon af te lezen. Naar huis dan maar om verder te bellen. Tandarts Mooilach gebeld vanwege haar uitstekende reputatie bij de collega van papa Kaakfractuur. Deze vriendelijke vrouw begreep de situatie gelijk en wilde hem graag helpen, maar was vanwege gezinsredenen helaas verhinderd. Begrijpelijk, zij heeft uiteraard ook een privéleven. Zij verwees me vriendelijk door naar tandarts Plak. Zijn nummer was, op het inmiddels overbelaste thuisnetwerk, helaas niet te vinden. Toen maar de dienstdoende weekendtandarts Pyongyang bellen en vragen of hij het jongetje wil helpen. Letterlijk aan de telefoon: ’U bent de tweede al die belt, ik heb pas in het weekend dienst’, met daarna doodse stilte. Diep teleurgesteld om het feit dat deze tandarts de zoon van 5 jaar met deze woorden zo liet barsten (van de pijn) wenst papa deze meneer op gepaste wijze een fijne avond.

verlossen van de pijn. Helaas, het ziekenhuis heeft geen dienstdoende tandartsen, maar papa krijgt wel een telefoonnummer van de dienstdoende tandarts van de regio Leiden. Tandarts Lekkerbek is zijn naam en hij geeft aan dat Katwijk zijn eigen dienstdoende tandarts heeft. Hij weigert verder te helpen. Ondertussen laat het ventje van 5 zich letterlijk van de pijn op de grond vallen. Overdreven? Ooit weleens kiespijn gehad met de gedachten dat de volwassen mensen je niet eens willen helpen? Hoe leg je dat pedagogisch correct uit aan een 5-jarig kind? Plots gaat de telefoon om 20.45 uur. Tandarts Mooilach aan de lijn en zij gaf het verlossende bericht dat ze onze zoon zal helpen. Ze had nog een patiënt aan de lijn gehad die ook van het kastje naar de muur werd gestuurd. Dolblij reden we naar haar praktijk en daar werd de ontstoken kies van zijn gastheer gescheiden. De lach in zijn gezicht toen we naar huis reden…..hij was van de pijn af. Waarom dit verhaal? Het geeft aan dat wanneer je doordeweeks wat aan je gebit hebt, je totaal bent overgeleverd aan je eigen tandarts. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn, maar wanneer hij/zij niet beschikbaar is ben je helemaal afhankelijk van de gratie van andere tandartsen. Het systeem van achterwachten/back-ups bestaat in ons dorp niet. Ja, alleen in het weekend. Wat ik erg vind is dat sommige, nota bene universitair opgeleide, mensen zo een jongetje van 5 kunnen laten barsten. Natuurlijk begrijp ik dat er ook zoiets is als een privéleven, maar leg het dan op een normale manier uit dat je niet kan en ik zal het begrijpen. Dat is de realiteit hier in Katwijk. Mijn bedoeling is niet om mensen de grond in te boren, maar een probleem aan het licht te brengen. Hopelijk komt er verandering. Hulde aan tandarts Mooilach die haar best deed toch te kunnen helpen. Zij verdient alle lof! Familie ’Kaakfractuur’ uit Katwijk Noot van de redactie: bij hoge uitzondering plaatsen we deze bijdrage zonder naam en adres. Naam wel bij redactie bekend.

Het weerbericht voorspelt na het weekend een vorstperiode. Sommigen zien al liever de zomer komen.

Dunavie reikt sleutels uit aan stichting Eleos De renovatie van het wooncomplex aan de Mgr. Bekkersstraat is bijna afgerond. Vorige week donderdag kon projectleider vastgoed Arnout Olde (Dunavie) de sleutels overdragen aan locatiemanager Ria van de Leer van stichting Eleos. Eleos gaat de woningen nu verder aanpassen en inrichten. En verwacht dit voorjaar haar deuren te kunnen openen voor de nieuwe bewoners. Het complex bestaat in totaal uit dertig woningen. Tweeëntwintig woningen worden meer toegankelijk gemaakt voor de doelgroep senioren door het plaatsen van onder andere een lift. De acht woningen, die samen een woonblok vormen, zijn samengevoegd tot grotere woningen met een nieuwe woonvorm: beschermd wonen. Voor mensen met psychische problematiek, door bijvoorbeeld een psychiatrische ziekte, autisme, een hersenbeschadiging of andere oorzaken, is het soms moeilijk om helemaal zelfstandig te wonen. Wonen met begeleiding kan dan een oplossing bieden. Samen met Eleos realiseert Dunavie het beschermd woonproject in de Mgr. Bekkersstraat. Eleos is een instelling voor Gereformeerde Geestelijke Gezondheidszorg. Bewoners krijgen op maat persoonlijke begeleiding om zelfredzaamheid

Is er dan niemand? Papa belt in wanhoop, met gehuil op de achtergrond, naar zijn werkgever van een groot regionaal ziekenhuis en vraagt daar of er een dienstdoende tandarts in huis is die zijn zoon wil

w e r a e i P aie

In deze life-style rubriek, waarin ontdekken beleven en genieten voorop (of centraal) staat, volgt Aty de Vries de ontwikkelingen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg op de voet

Dit is maar tijdelijk, het zal wel weer overgaan... Met deze geruststellende gedachte, heerlijk warm ingepakt gaan we het nieuwe jaar in. Met goede en nieuwe voornemens, jawel. Misschien dat ze niet allemaal uitkomen, maar je kunt jezelf altijd een doel stellen. Zo had ik de computer in de laatste weken van december en in het begin van het nieuwe jaar op ’slaapstand’ gezet. Alleen bereikbaar voor de nodige afspraken met familie rondom de kerstdagen en oud en nieuw. Maar dat leidde nog wel eens tot vragende blikken tijdens de nieuwjaarsrecepties, maar daar over straks meer. Zo complimenteerde ik Wim van Rijn en Nico Haasnoot van de Winkeliersvereniging Zeezijde met de prachtige verlichting, die eer deed aan het centrumgevoel van Katwijk en de mooie opbrengst voor Serious Request door de talrijke vrijwilligers. Zeg Princestraat en men denkt aan de tonnenpoort die tijdens de zomermaanden staat te schitteren. Het was Arend Meerburg voorzitter van het Herinneringsfonds die naar Katwijk was afgereisd

om de prijzen uit te reiken. Zo zal kinderkoor De Vrolijke Noot onder leiding van Agnes Bol in de toekomst nog meer van zich laten horen, kunnen de liefhebbers van klassieke muziek, dankzij de enthousiaste inzet van Teuntje van Delft en Hans Oudwater in haar 10-jarige bestaan, nog tot de zomer gratis genieten van de intieme concerten die in het voormalige gemeentehuis in Rijnsburg plaatsvinden, waarbij oud-burgemeester Arie van der Lee met echtgenote Thea aanwezig waren; zorgt voorzitter Hans Schonenberg dat er ruimte komt voor een permanente tentoonstelling in het Katwijks Museum over de geschiedenis van Katwijk-Binnen en maakt de Stichting Noordzee Zomerfestival zich op om voor de tiende maal dit festival te houden. ´In grote lijnen ligt ons plan al klaar´, vertelt voorzitter Willem Schonenberg, maar hij kijkt er niet vrolijk bij. ´Het kan zijn dat we de stekker eruit trekken in verband met de aangepaste sluitingstijden vanuit de gemeente. Op donderdag 2 augustus hebben we onze kick-off voor de vrienden en sponsors van het NoordzeeZomerfestival. Voor

en deelname aan het maatschappelijke leven in stand te houden of te bevorderen. Op basis van hun eigen mogelijkheden wordt met de bewoner een begeleidingsplan opgesteld. Sommige bewoners kunnen na verloop van tijd weer buiten de woonvorm gaan wonen. Anderen wonen permanent in de woonvorm, met meer of minder begeleiding. De gemeente Katwijk heeft in het verleden Eleos benaderd om de mogelijkheden te onderzoeken om deze zorg ook in Katwijk voor Katwijkers te verlenen. Eleos heeft deze huisvestigingsvraag daarop bij

Bijzondere Iona-viering in Open Hof kerk

Dunavie (voorheen SpiritWonen) neergelegd. Dunavie biedt namelijk vooral woonruimte aan mensen die niet zelfstandig in eigen huisvesting kunnen voorzien. Het woonblok aan de Mgr. Bekkersstraat biedt een kans om deze woonvorm ook in Katwijk te realiseren. Deze doelgroep ontwikkelt zich namelijk erg goed in een gewone wijk met een prettige woonsfeer. Dit is gebaseerd op de ervaringen van de andere woonprojecten van Eleos elders in het land. Zo kunnen bewoners deel blijven nemen aan het maatschappelijke leven.

FOTO: PR.

Romantisch diner voor twee

Liever zomer

Katwijkse tandartsen na 18.00 uur

FOTO: THEO WESTRA

Op Valentijnsdag

Heeft u een mooie, bijzondere of opvallende foto voor deze rubriek? Stuur ’m op naar redactie@katwijkschepost.nl onder vermelding van uw naam en een korte toelichting.

Projectleider vastgoed Arnout Olde (Dunavie) draagt de sleutels over aan locatiemanager Ria van de Leer (Eleos).

In de Open Hof kerk te Katwijk a/d Rijn is op zondag 29 januari om 19.00 uur weer een Iona-viering. Iona is een klein eiland voor de Schotse kust. Al vanaf de vroege middeleeuwen trokken pelgrims naar Iona toe en vertrokken monniken van daaruit naar het vasteland van Europa om daar het christelijke geloof te verkondigen. Nu in onze tijd, vind je op dat eiland het ontmoetingscentrum van de Iona Community, een oecumenische geloofsgemeenschap waarvan de leden verspreid over de westerse landen wonen. Deze gemeenschap plaatst zich niet alleen in de traditie van de Benedictijnen, maar ook in de traditie van het Keltische christendom. Omdat Ierland, de bakermat van het Keltische christendom, nooit door de Romeinen is veroverd en dus niet beïnvloed is door de Grieks-Romeinse cultuur, heeft de Keltischchristelijke spiritualiteit andere kenmerken. Zou het niet goed zijn om samenkomsten te creëren waarin stilte, inkeer en gebed de grootste plaats innemen, waar aandacht en rust heersen, waar ingetogen gezongen en/of naar muziek geluisterd wordt, waarin een warme open sfeer elkaars en Gods nabijheid ervaren kunnen worden? Voorganger is ds. Annette Driebergen. Muzikale begeleiding is er van de Cantorij van de Open Hof kerk, onder leiding van Gerda Schoneveld en onze organist/pianist is Paul van Hoek.

! ! n

die tijd proberen we nog meer vrienden en sponsors te werven. Elk jaar is het een groot succes, maar we draaien wel op de baromzet´, licht Willem Schonenberg toe. Ook Saskia Haasnoot werkzaam bij de GGZ is bang dat de activiteiten overdag geen doorgang meer kunnen vinden, waarvan vooral de senioren en mensen met een verstandelijke beperking de dupe worden. Deze situatie doet me denken aan de wijze raad die voetbalcoach Foppe de Haan tijdens een van zijn spreekbeurten aan bestuurders van verenigingen en ondernemers meegaf: ´Nog nooit heeft iemand van een schouderklopje een blessure opgelopen´. Burgemeester Wienen beaamde dit volmondig tijdens de nieuwjaarsreceptie door het uitdelen van legpenningen aan actieve en met naastenliefde vervulde Katwijkers. Katwijk heeft goud in haar handen wat de inzet van vrijwilligers betreft en dat moeten we zo houden! Gloedvolle wensen gekregen via de computer, maar die kwamen niet tot mij wegens de ’slaapstand’. Heb inmiddels kennis genomen dat Gerard Bol dit jaar als

Dansen bij Kat-Rijn.

nieuwe ’spraakmaker’ zijn entree maakt, Arendien Lohof weer met de buurtbus langs komt, Carolien van Egmond zucht onder haar ’p en o’tjes (pijntjes en ongemakken), de hoogte van de microfoon aangepast moet worden aan de lengte van KOV-penningmeester Ferrie Huurman, die en passant een aantal jubilerende bedrijven in het zonnetje zette, Anne en Marjolein Post die hoopvol gestemd zijn, voor wat betreft de realisering van De Nieuwe Abdij. We kunnen ook dit jaar weer genieten van prachtige kunstwer-

ken van individuele kunstenaars, zoals de in China gemaakte schilderijen van Joop van Egmond en van de Kunstverenigingen Pictura, KuCo en Kunstkring’88. Laatstgenoemde zoekt voor haar Kunstuitleen onder leiding van Marleen de Mooij een nieuwe ruimte. De Kunstuitleen is thans ondergebracht in de kelder van de openbare bibliotheek in Rijnsburg, maar moet volgend jaar het veld ruimen. Een nieuwe ruimte heeft Kat-Rijn gevonden. Voorzitter Greet Pieterse vertelde dat ze met haar kleinkinderen ging ’Keezen’ een leuk gezel-

schapsspel dat een mix is van ’Mens erger je niet’ en ’Pesten’ waar ik liever de naam aangeef van ’plaagstootjes uitdelen’. Wanneer we ons minder gaan ergeren en meer de humor van bepaalde dingen inzien, gaan we een schitterend jaar tegemoet. Daarbij denkend aan het lied van de inmiddels overleden Leen Jongewaard: ´Kom Kees het is maar tijdelijk, het zal wel weer overgaan´. Want ondanks dat er sprake is van geluidsoverlast, zongen de Mannen van Kat-rijn hun liederen uit volle borst en gingen zelfs de voetjes van de vloer.


g n i t r o k

Abonnee S:

70%

G N I T KOR

e l e h e g op de . e i t c e l l o c r e t win

H C A E B

Deze week

K E I T E BO

10% korting

   HO 7    NQO DDW U H W L W V H H R F E Q 3UL HDFK ZZZE

Valkenburgseweg 50 (071) 4086657 Zwaaikom 12 Katwijk (071) 4015844

EXTRA bij de overlock-actie: 4 klossen overlock-garen t.w.v. â&#x201A;Ź 10,-

GRATIS

AFLEVERKOSTEN

2e kopje koffie

t.w.v. â&#x201A;Ź 295,- bij aankoop van een occasion

GRATIS!

Den Hollander Badstraat 7 - (071) 4014617

10% korting op vitaminen en mineralen (geldt niet op de lopende acties)

Bij aankoop van kinderkleding vanaf â&#x201A;Ź 50,EEN KLEURBOEK CADEAU! Haven 5 - (071) 4014654

VAN DUYN

10% KORTING

TWEEWIELERS

Sluisweg 58 - (071) 4012238

Shell De Jong

Koningin Julianalaan en Rijnmond Tel. (071) 4028554

20% korting op waskaart 1 Ambachtsweg 7a (071) 4081497

10% KORTING op geboorte- en trouwkaarten

De Jongâ&#x20AC;&#x2122;s

10% korting op accessoires

VLOEREN|TEGELS|SANITAIR

5% extra KORTING op tegels en sanitair

www.meijvogelsanitair.nl

GRATIS

Voorstraat 31-33 - (071) 4016422

10% KORTING OP ALLE STOFZAKKEN OP VERTOON VAN DE KORTINGSPAS

Zwaaikom 3, Pr. Hendrikkade 071 407 8007

Met kortingspas

â&#x201A;Ź

11.00

Voorstraat 21 2225 EK Katwijk 071-401 22 94 www.banketbakkerijkrijnverdoes.nl

op vertoon van uw pas:

5% KASSAKORTING Pronk & Van Leeuwen Ambachtsweg 20c (t.o. Karwei) (071) 4031986 www.penl.nl

Kortingspashouders ontvangen bij hun aankoop

EEN GRATIS ONDERHOUDSSET voor hun meubelen!

Hooge Krocht 33 (071) 4012204

GRATIS DAGPAS t.w.v. â&#x201A;Ź 15,-

KRALEN

A

ntree

Bij aankoop van 5 zakjes glaskralen

1 zakje glaskralen GRATIS

HOUT

A. Schoonenberg Zuidstraat 3 - (071) 4014493

10% korting op tafelzeilen

5% korting (op vertoon van uw kortingspas)

20% korting op exclusieve sieraden

op Linox basic rvs deurkrukken

Uw specialist in Design Keukens! WAARDECHEQUE VAN â&#x201A;Ź 250,aan keukenaccessoires

(t.w.v. â&#x201A;Ź 18,95) Geheel vrijblijvend zonder enige verplichting.

Zuidstraat 65, (071) 4071668

Gratis onderhoudsset bij aankoop van een nieuwe fiets

Haven 7 - (071) 4013882

Strandset v.a. â&#x201A;Ź 59,90 Industrieterrein â&#x20AC;&#x2DC;t Heen Ambachtsweg 11 Katwijk Tel. 071-4033179

WORKSHOP INTERIEURSTIJLEN Nu: â&#x201A;Ź 25,- (normaal â&#x201A;Ź 37,50) info: www.trendhopperkatwijk.nl Rijnstraat 68 071-4080226

â&#x201A;Ź 2,50 introductiekorting en 10% korting op vervolgbezoek

15,4â&#x20AC;? Notebooktas in div. kleuren, nu (i.p.v. 9,95)

Alle dameshorloges

10% korting Dames- en herenkapsalon Duinstraat 9 (071) 4016148

GRATIS

ultieme herstelkuurbehandeling van Lâ&#x20AC;&#x2122; anza

na aankoop artikel (excl. aanbiedingen)

Badstraat 11 Tel. 071-4013284 ,BUXJKLBBO;FF XXXKVXFMJFSQBSMFWMJFUOM

"NCBDIUTXFHr"-,BUXJKL Tel. 071-4026910 Bij aankoop van een complete keuken ontvangt u een

Waardebon van 5% korting

Burgersdijkstraat 10 (071) 4074605

20% korting

Met uw kortingspas:

20% KORTING OP ALLE KLEURBEHANDELINGEN

Zwaaikom 11 - (071) 4084617

natuurstenen aanrechtbladen, wastafels, tuintafels 5% KORTING op vertoon van uw kortingspas.

7,95

Schilders-, glas en afwerkingsbedrijf

Cor van Rijn 06-44162455 ook voor kleinschalig totaal-onderhoud

220% KORTING OP ALLE MATERIALEN

www.corvanrijn-uwvakschilder.nl

Heerenweg 6a 12 (t.o. kringloopwinkel) Katwijk tel. 071-4032044 www.aventurijn-natuursteen.nl

Blekerstraat 26 (071) 4023615

10% korting op het starterspakket van het SANA-SLANK proteĂŻnedieet

Annastraat 18 - (071) 4012271

Hamburgers 5 halen 4 betalen Achterweg 12 - (071) 4030911 www.bergkat.nl

GRATIS opbergtas Bij aanschaf notebook!! Princestraat 9 (071) 4013003

15% korting op alle zonnebrillen $MFJKO%VJOQMFJOr"9,BUXJKLr www.studioknipperiecleinduin.nl

Pijnloos en veilig ontharen 10% korting op IPL-behandelingen

floralaan 2P rijnsburg www.antree.nl

meubels & woonaccessoires

Sunshine

Pr. Hendrikkade 63 06-19844403

EN SIERADEN SHOP

Pr. Hendrikkade 42 - 06-41250395

Wassenaarseweg 71a (071) 4016905

op alle kamerplanten

op de gehele wintercollectie

Santina Art

Willem Barentsz

20% korting M E I J OG E L

Wassenaarseweg 15 (071) 4029672

op alle laminaatparket

Bij aankoop van een kostuum 1 paar sokken

Maandpannenkoek Beslagkom: IngrediĂŤnten: spek, kaas, rode ui, champignons, tricolere, paprika en mais

10% korting

Voorstraat 50 - (071) 4013433

Kennismakingsaanbieding!!

Kon. Julianalaan 1 - (071) 4028554

Princestraat 31 (071) 4071491

Schoonheidssalon Voorstraat 66 (071) 4016537

10% KORTING OP UW BRAADPAN

Varkevisserstraat 277 - 071-4015102 www.edwinminnee.nl

Autobedrijven

â&#x201A;Ź 2,49 Mild Bio â&#x201A;Ź 2,69 DecafĂŠ â&#x201A;Ź 2,59

DIGITALE NIEUWSBRIEF? Ambachtsweg 24a /!#!*+1!- !))5/2%&'5   www.denachtwachtkatwijk.nl

Bij aankoop van een kussen  

mail

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste wijzigingen en acties? Schrijf u dan in voor de digitale nieuwsbrief op www.katwijkschepost.nl WĂŠl ingeschreven maar geen bevestiging ontvangen? Mail dan uw adresgegevens naar nieuwsbrief@katwijkschepost.nl

Aanbiedingen onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Profiteer nu bij

Bij aankoop van een nieuwe fiets een tas of kilometerteller GRATIS.

De Porseleinkast koken, tafelen, cadeaus

AANBIEDING KOFFIE:

Roodmerk

Emmaplein 25 (071) 4076240

GEEN

Lijnbaanstraat 4 06-53678972

op alle watersportartikelen

Achterweg 25 (071) 4023610 Voorstraat 36b (071) 4078168

de KA TWIJK e KAT WIJKSSCHE PO CHE P ST OST

ON

RTO OP VE

E PA D N A V

G


DONDERDAG 26 JANUARI 2012 • 13

DE KATWIJKSCHE POST

Pleidooi voor hergebruik visserijpanden Prins Hendrikkade

HAMEREN

De gemeenteraad vergadert - in principe - iedere laatste donderdag van de maand. Naast bespreekpunten staan er vrijwel altijd hamerpunten op. Dat zijn onderwerpen die al besproken zijn in de raadscommissies en waar alle partijen het over eens zijn. In deze rubriek een kort overzicht van enkele van die onderwerpen. Raadsfracties kunnen overigens tijdens de vergadering nog besluiten om van een hamerpunt toch een bespreekpunt te maken. Tijdelijke regels aanscherping Wet werk en bijstand. Per 1 januari 2012 zijn de regels van de Wet werk en bijstand (WWB) aangescherpt. Vooral bijstandsgezinnen met inwonende kinderen boven de 18 jaar zullen hiervan de financiële gevolgen ondervinden. De partnertoets wordt vervangen door een huishoudtoets: het inkomen van alle (meerderjarige) leden van het gezin telt mee om te bepalen of er recht is op bijstand. Daarnaast vallen ook jongeren tot 27 jaar vanaf januari onder de aangescherpte wet. Als blijkt dat de jongere zich niet, of onvoldoende, heeft ingezet om aan het werk te komen, kan de gemeente de uitkering verlagen of vervalt het recht op een uitkering. Het college stelt de raad voor de noodzakelijke wijzigingen van de verschillende verordeningen vast te stellen. Aanvraag suppletiebijdrage Gemeentefonds opsporing conventionele explosieven 2012. Bij de opsporing en ruiming van explosieven op het voormalig Marine Vliegkamp Valkenburg is gebleken dat er meer verstoringen (puin, explosieven en verontreiniging) aanwezig waren dan verwacht. De raad stelt een krediet van 6,7 miljoen euro beschikbaar. Van de kosten kan via een subsidie van de rijksoverheid zeventig procent terugontvangen worden. De resterende 1,9 miljoen komt ten laste van de grondexploitatie van het project.

Het nieuwe Comité Visserijdagen Katwijk vindt dat met het rederspand van M. Parlevliet ook de twee aangrenzende gebouwen aan de Prins Hendrikkade behouden moeten blijven. Het comité is van mening dat in Katwijk al heel veel historische panden zijn gesloopt en houdt daarom een pleidooi om de historische visserijpanden geschikt te maken voor hergebruik.

nen worden gemaakt.’ Dat gaat op z’n minst anderhalf tot twee jaar duren, weet Herbrink uit ervaring. Die tijd heeft de directeur niet, omdat er in Katwijk grote behoefte is aan ’moderne huisvesting’ voor mensen met een zorgindicatie. De huidige plannen voldoen daaraan. De directeur schat bovendien in, dat het technisch en financieel een moeilijk, zo niet onhaalbaar plan is. Het rederspand van Parlevliet geschikt maken als kantoorruimte voor DSV, is al een hele kostbare zaak, terwijl dat volgens Herbrink nog een relatief eenvoudige opgave is. Hij vraagt zich af, of de twee andere gebouwen wel omgebouwd kunnen worden tot onder andere appartementen. Die verbouw daarvan is voor de zorginstelling in ieder geval financieel onmogelijk en Herbrink kan zich niet voorstellen, dat de gemeente het in deze tijd van bezuinigingen wel willen financieren.

Het comité, dat komende juni de hernieuwde Visserijdagen gaat organiseren en zich ook inzet voor behoud en cultiveren van Katwijks maritieme geschiedenis, pleit onder andere voor behoud van het karakteristieke witte pand op de hoek Prins Hendrikkade-Hans van der Hoevenstraat, waar sportschool Olympia jarenlang was gevestigd. Dat is, voor zover bekend, nog het enige bedrijfspand in Katwijk van de hand van de bekende Leidse architect H.J. Jesse. Die architect is in Katwijk vooral bekend om zijn woningen en de Nieuwe Kerk aan de Voorstraat, allemaal gerealiseerd aan het eind van de 19de en eerste decennia van de 20ste eeuw. Het comité staat trouwens niet alleen in die mening. Ook het Cuypersgenootschap heeft aangedrongen op behoud van het pand, dat begin vorige eeuw werd gebouwd voor rederij Den Dulk. Later is het ook nog in gebruik geweest bij scheepstimmerbedrijf Gebr. Taat. Ook het gebouw tussen het rederspand en Jessepand is van historische betekenis, betoogt het comité. Dat pand heeft nog een unieke droogzolder - naar verluid de enige in de regio en mogelijk zelfs in heel Nederland - en draagt een zichtbare ’oorlogswond’ uit de Tweede Wereldoorlog. Bij een zwaar bombardement in 1944 kwamen drie Katwijkse kinderen om en raakte het zusje van één van die drie zwaargewond. Dat zusje is nog in leven, evenals nabestaanden (broers, zussen, verdere familie) van de andere slachtoffers. Het gebouw raakte

Hoop

FOTO: PR.

in de raad

Comité Visserijdagen: ’Katwijk heeft al teveel historie opgeruimd’

De drie panden aan de Prins Hendrikkade, die het behouden waard zijn, vindt het Comité Visserijdagen Katwijk. Links het rederspand van M. Parlevliet, dat wordt omgebouwd tot kantoorruimte voor DSV.

ook beschadigd, zoals nu nog steeds is te zien. Reder M. Parlevliet heeft uit piëteit en respect voor de slachtoffers de muur nooit laten herstellen. Het comité vindt het op z’n minst ongepast om dat ’oorlogsmonument’ met de grond gelijk maken en daarmee die geschiedenis te vernietigen.

Woonzorgappartementen Vertegenwoordigers van het Comité Visserijdagen Katwijk hebben

vorige week een gesprek gehad met de directie van DSV en de projectontwikkelaar. Die woonzorginstelling wil op die locatie namelijk 61 nieuwe woonzorgappartementen bouwen, met een gemeenschappelijke ruimte, parkeergarage, voorzieningen voor eerstelijnszorg en kantoorruimte in het rederspand van M. Parlevliet. DSV heeft daarvoor al een intentieovereenkomst met de gemeente Katwijk. ’Een prettig gesprek in goede sfeer verlopen’, blikt comitévoorzitter Lies

van Beelen terug. ’Er was begrip voor de belangen waar wij voor staan.’

Geld en tijd

Het comité heeft er bij DSV voor gepleit om met het redersgebouw van Parlevliet ook beide andere panden te laten staan. Van Beelen: ’Als herinnering aan de bedrijvigheid die daar heeft geheerst en als herinnering aan de oorlog.’ Zij stelt een herdenkingsplaatje op de muur met de ’wond’ voor, waarop die geschiedenis wordt vermeld.

Directeur Gerard Herbrink van DSV heeft veel sympathie voor de suggesties van het comité, maar verwacht dat het financieel en planologisch onhaalbaar is. Tijd en geld zijn voor DSV in het beoogde havenplan van essentieel belang. DSV is al meer dan tien jaar bezig met vervangende nieuwbouw voor Salem. ’Als het nu anders moet, moeten er ook weer nieuwe plan-

Van Beelen heeft begrip voor de argumenten van DVS. ’Maar zolang de panden er nog staan, is er hoop dat iemand uiteindelijk toch de waarde er van inziet’, zegt Van Beelen, ’Katwijk heeft al veel, teveel van haar historie opgeruimd. Nu er nog een héél klein stukje unieke historie over is, waarbij ook nog een stukje persoonlijke leed uit de recente wereldgeschiedenis zichtbaar is, laat het dan niet opnieuw gebeuren dat dit met de grond gelijk gemaakt wordt. Vind binnen het bestemmingsplan een mogelijkheid om de bestaande gebouwen voor hergebruik geschikt te maken.’ Het comité is ook in gesprek met de gemeente en politiek over de toekomst van beide panden.

Steun het Genootschap ’Oud Katwijk’. Geef u op als lid à € 10,00 per jaar. Katwijks Museum, telef. 4013047.

Katwijks Museum in beeld Het museum toont verder onder meer scheepsmodellen, huiselijke taferelen van een reder en ook van een vissersknecht, klederdracht, de algemene geschiedenis van Katwijk en het Katwijkse dialect. Er worden per jaar een zestal thematentoonstellingen en/of kunstexposities gehouden. Het museum wordt beheerd door het Genootschap Oud Katwijk. Allerlei werkgroepen zijn binnen deze vereniging actief. De werkgroepen zorgen voor de inrichting, het onderhoud, voorlichting, rondleidingen en archivering van het geheel. Lidmaatschap van Genootschap Oud Katwijk kost (min.) € 10,00 per jaar. Het Katwijks Museum aan de Voorstraat in Katwijk is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. De entreeprijzen zijn € 5,00 voor volwassenen en € 4.00 voor 65+. Kinderen tot en met 12 jaar € 1.80. Museumkaart gratis. Tel.: 071-4013047. Meer informatie is te vinden op de website: www.katwijksmuseum.nl

AGENDA

ABSCHIED - EEN KATWIJKS BEELD IN DÜSSELDORF We zijn inmiddels begonnen aan 2012. Toch wil ik met u nog even terugblikken op 2011, een voor het Katwijks Museum fantastisch jaar met een recordaantal van ruim 22.500 bezoekers. Dit hoge aantal kwam mede door de tentoonstelling Katwijk in de Schilderkunst. Door André Groeneveld In die tentoonstelling en gelijknamige publicatie werd en wordt aandacht geschonken aan Duitse kunstenaars uit onder meer Düsseldorf. Dan is het leuk om daar samen - met de tentoonstellingscommissie - eens naar toe te gaan, zeker wanneer er een grote overzichtstentoonstelling van de Düsseldorfer Schule met maar liefst vierhonderd werken wordt gehouden.

Die tentoonstelling Weltklasse Die Düsseldorfer Malerschule 18191918 was te zien in Museum Kunst Palast. Belicht werden de buitenlandse kunstenaars die in genoemde periode naar de beroemde Kunstacademie kwamen om er hun opleiding als kunstenaar te volgen.

Het beeld Abschied zoals dat nu te zien is in stadsdeel Oberkassel te Düsseldorf.

22 november t/m 18 februari ’Een eerbetoon aan Krijn Giezen’ Krijn Giezen had een atelier in Katwijk, in de Boetzolder, een oude rederijschuur. Daar maakte hij wandkleden van zeildoeken, houten vissen om je voeten aan te vegen, ijzeren rookoventjes om vis in te roken en kalenders voor Vishandel Schuitemaker.

Eén van hen was de uit Estland afkomstige Gregor von Bochmann sr. die marines schilderde en les kreeg van Eugène Dücker. Dücker stimuleerde zijn studenten om ’en plein air’ te werken en om naar het pittoreske Nederland te gaan en in het bijzonder naar Katwijk. Van zowel docent als leerling heeft het Katwijks Museum in 2011 werk aangekocht dat ik ook in deze krant heb besproken. Op de grote overzichtstentoonstelling hebben we wel marines, maar helaas geen Katwijkse werken kunnen ontdekken. Gelukkig wist ik nog een Katwijks werk in de openbare ruimte te staan - en wel in het stadsdeel Oberkassel aan de andere kant van de Rijn. Daar staat sinds 1932 in een parkje op de hoek van de Colombus Strasse en Pariser Strasse het ’Katwijkse’ beeld Abschied of Fischers Abschied, vervaardigd door Gregor von Bochmann jr. (1878-1914), zoon van genoemde schilder. In 1901 kwamen vader en zoon voor het eerst naar Katwijk en logeerden in Hotel Du Rhin en een jaar later bij J. Schaap aan de Burgersdijkstraat. Ook de opeenvolgende drie jaren kwamen ze naar Katwijk. In 1902 maakte Von Bochmann jr. een terracotta exemplaar van het beeld dat voor het eerst op de grote Kunstund Gewerbeausstellung te Düsseldorf werd getoond. In 1904 volgde een tentoonstelling in Wenen waar hij de bronzen versie - gegoten bij de Düsseldorfer Broncebildgiesserei - toonde en daarvoor de Grosse Goldene Staatsmedaille ontving. We kijken naar een moeder die afscheid neemt van haar zoon - hij gaat naar zee. Zij praat vol liefde tegen hem, hij lijkt onverschillig en staart al richting de einder. Zijn gedachten zijn bij de aankomende reis op zee. Hij heeft zijn visserskleding aan bestaande uit een baaien hemd en stevige klompen. Bij de uitrusting hoort ook een plunjezak die hij in zijn handen vast heeft. Zijn moeder is gekleed in daagse dracht maar heeft voor de toch speciale gelegenheid haar schoenen aangetrokken. Ze geeft hem een handdruk. Het geheel oogt emotioneel. Wie weet wie ze op zee al heeft verloren!

28 februari t/m 9 juni Expositie En Plein Air-schilders André Krigar, Hans Versfelt en Robert Vorstman. Deze schilders werken veelal in de open lucht, en zijn ook enkele malen in Katwijk te gast geweest. 26 juni t/m 3 november De Bergense school FOTO: ARCHIEF/ADRIE VAN DUIJVENVOORDE

Het Katwijks Museum aan de Voorstraat in Katwijk aan Zee besteedt vooral aandacht aan de schilderkunst die rond 1900 langs de kustlijn werd bedreven en aan de geschiedenis van de visserij. In de toekomst zullen attributen en afbeeldingen van Katwijk aan den Rijn een eigen plek krijgen in het gebouw.

20 november t/m 19 januari 2013 Katwijkse kunstenaars van elders Workshops Zaterdag 28 januari ’Krijn de strandjutter’, 6-12 jaar. Zaterdag 11 februari ’Speuren en Striptekenen in het KM’, 8-12 jaar.

Gregor von Bochmann jr in zijn atelier in Düsseldorf met het beeld Abschied op de achtergrond.

In 1932 wilde de Verkehrs- und Verschönerungsverein - de verfraaiingsvereniging - het inmiddels door de stad Düsseldorf aangekochte beeld in het stadsdeel Oberkassel plaatsen. Geld voor een sokkel had de vereniging niet maar door giften kon voor slechts 150,- mark de bakstenen sokkel gerealiseerd worden.

Het beeld doorstond zonder schade de Tweede Wereldoorlog, werd vlak na de oorlog van zijn sokkel gehaald en bijna omgesmolten vanwege gebrek aan brons. Gelukkig kwam het daar niet van. In 1952 werd het beeld Abschied herplaatst. Maar als je daar dan zo staat in het Düsseldorfse parkje en het beeld

ziet met bomen op de achtergrond, dan bekruipt me toch het gevoel dat het beeld zo mooi zou staan tussen de beelden op de Boulevard van Katwijk aan Zee, de plek waar moeder en zoon én de kunstenaar ooit hebben gestaan.

Zaterdag 3 maart ’De sieraden van het KM’, 8-12 jaar. Alle ochtenden van 10.00-12.00 uur. Opgave uitsluitend parrasplace@ yahoo.com, zie website www.katwijksmuseum.nl voor meer informatie.

KNUTSELEN ROND THEMA KRIJN DE STRANDJUTTER’ De Educatie Commissie van het Katwijks Museum organiseert komende zaterdag 28 januari een jeugdactiviteit in het museum aan Voorstraat 46 in Katwijk aan Zee. De ochtend wordt gehouden van 10.00-12.00 uur en is toegankelijk voor kinderen van 6-12 jaar. Voor drinken en iets lekkers wordt gezorgd. De toegang is 3,50. Reserveren is noodzakelijk, want vol is vol.

Deze jeugdactiviteit heeft als uitgangspunt de tentoonstelling van Krijn Giezen, waarvan momenteel een tentoonstelling is in het Katwijks Museum. Krijn Giezen was een man van de kust. Zijn kunst getuigde van grote betrokkenheid bij de natuur. Zijn kunstenaarschap leidde niet altijd tot een product maar soms wel tot het in gang zetten van een mentaliteitsverandering. Hij maakte

waardevol wat mensen afgedankt hadden. De ochtend wordt op speelse wijze ingeleid met o.a. een verhaal en een interactieve rondleiding over de tentoonstelling van Krijn Giezen. Er wordt veel aandacht gegeven aan het gesprek met de kinderen over wat zij zien en beleven tijdens deze rondleiding. Daarna knutselen de kinderen hun eigen kunstwerk met allerlei ’gewo-

ne’ en ’ongewone’ materialen in de educatieve ruimte van het museum. Om teleurstellingen te voorkomen is het noodzakelijk vooraf te reserveren bij Jeannette de la Parra, parrasplace@yahoo.com, telefonisch tussen 17.00-19.00 uur 071 4017403. Data volgende jeugdochtenden zijn: 11 februari en 3 maart. Zie www.katwijksmuseum.nl /educatie.


Informatie van de gemeente Koningin Julianalaan 3 - Postbus 589 - 2220 AN Katwijk ZH Telefoon: 071 - 4065000 - Telefax: 071 - 4065065 E-mail: info@katwijk.nl - Website: www.katwijk.nl

Bekendmakingen gemeente Katwijk Openingstijden: Hoofdlocatie Katwijk Maandag van 8.00-15.30 uur (aaneengesloten) Dinsdag van 8.00-12.30 uur Woensdag van 8.00-15.30 uur (aaneengesloten) Donderdag van 8.00-20.00 uur (aaneengesloten) Vrijdag van 8.00-15.30 uur (aaneengesloten) Milieustraat Taanderstraat Maandag tot en met vrijdag: 10.00-16.30 uur Zaterdag: 9.00-15.00 uur Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00-17.00 uur

Spreekuur college De burgemeester heeft elke dinsdag om 17.00 uur inloopspreekuur. Als u ĂŠĂŠn van de wethouders wilt spreken, kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat, tel. 071- 4065000.

Wijkregisseurs Katwijk is onderverdeeld in vijf wijken. Elke wijk heeft een eigen wijkregisseur die fungeert als aanspreekpunt voor de burger. Met vragen over de openbare ruimte kan men bij deze wijkregisseur terecht.

Algemene informatie bekendmakingen Bezwaar, beroep en voorlopige voorziening Een bezwaar- of beroepschrift wordt ondertekend en bevat: uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit en de reden van uw bezwaar of beroep. Een bezwaarschrift kunt u indienen bij burgemeester en wethouders, de burgemeester of de raad, binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van het besluit (zie de betreffende kolom). Een beroepschrift kunt u indienen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Bij het indienen van een beroepschrift voegt u een kopie van het besluit waartegen u beroep instelt. Het indienen van een bezwaarschrift schorst in de meeste gevallen niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht van rechtbank, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Bij een verzoek om voorlopige voorziening graag een kopie van het bezwaarof beroepschrift meesturen. Zowel beroep als een voorlopige voorziening kunt u digitaal indienen via: http://rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor zowel het indienen van een beroepschrift als van een verzoek om voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. Zienswijze In uw schriftelijke zienswijze vermeldt u de gegevens zoals hierboven omschreven en geeft u aan wat uw zienswijze is over het ontwerpbesluit dat ter inzage is gelegd. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de vakafdeling. E-mail Bezwaarschriften en zienswijzen kunnen niet per e-mail worden ingediend, maar wel via een daarvoor bestemd web-formulier. Rechtstreeks beroep Voor direct beroep bij de rechter, kunt u informeren bij de bezwaarschriftencommissie (tel. 071-4065000).

Katwijk aan Zee Wijkregisseur: Arie van Duijn Inloopspreekuur op dinsdag van 13.30 - 14.30 uur Locatie: Gemeentehuis, Katwijk, Koningin Julianalaan 3, tel. 071-4065950 Hoornes/Rijnsoever Wijkregisseur: AndrĂŠ Veenstra Inloopspreekuur op maandag van 13.30 - 14.30 uur Locatie: Schimmelpenninckstraat 10, Katwijk (zorgcentrum Kwadrant) tel. 071-4065948 Katwijk aan den Rijn Wijkregisseur: Richard Onstenk Inloopspreekuur op dinsdag van 13.30 - 14.30 uur Locatie: Torenvlietslaan 10 tel. 071-4065949 Valkenburg Wijkregisseur: Richard Onstenk Inloopspreekuur op dinsdag van 13.30 - 14.30 uur Locatie: Torenvlietslaan 10 tel. 071-4065949 Rijnsburg Wijkregisseur: Ton den Butter Inloopspreekuur op woensdag van 13.30 - 14.30 uur Locatie: servicepunt Rijnsburg, Burg. Koomansplein 1 tel. 071-4065902 Telefonisch spreekuur Van maandag t/m vrijdag hebben de wijkregisseurs van 9.00 tot 10.00 uur telefonisch spreekuur. Gesprek op afspraak: Dagelijks tussen 9.00 en 17.00 uur. Afspraken kunt u maken via het rechtstreekse nummer van de wijkregisseur die u wilt spreken.

Ondernemersloket Het aanspreekpunt voor alle ondernemers: Bedrijfscontactfunctionaris Erik Don tel. 071-406 5425/06-109 22 090 ondernemersinfo@katwijk.nl

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning De eventuele omgevingsvergunning zal te zijner tijd worden gepubliceerd. Daarna bestaat de mogelijkheid het plan in te zien en zienswijzen c.q. bezwaren in te dienen. Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, in de periode van 16 januari tot en met 20 januari 2012, de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Bezwaar Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen tegen onderstaande besluiten. Evenementen Locatie

Omschrijving

4QPSUQBSL%F Krom, Katwijk

Het organiseren van een veiling op 2 maart 2012 van 20.00 tot 00.00 uur in het clubgebouw van VV Katwijk Het organiseren van circusvoorstellingen van 13 augustus t/m 16 augustus 2012, dagelijks van 16.00 tot 18.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur

.BSLUUFSSFJO1JFU Heinlaan, Katwijk

Omschrijving

Kanaalpad N.W. 4, Rijnsburg Oude Vlietweg 6, Rijnsburg

het slopen van een botenstalling

Duyfraklaan 7, Valkenburg Berkenlaan 1, Katwijk 4USBOEWBL Katwijk Duinroosstraat 2, Katwijk

Willem De Zwijgerlaan 57, Katwijk Dubbelebuurt 32, Rijnsburg Princestraat 3, Katwijk

Datum indiening 17-01-12

het aanbrengen van een naamsaanduiding op de gevel van het pand het slopen van opstallen en kassen

17-01-12

het kappen van 2 bomen

17-01-12

17-01-12

19-01-12

Locatie

Omschrijving

Oude Kerk, Kerkhaventje, Katwijk

Het organiseren van een vossenjacht/ puzzeltocht op 28 januari 2012 van 14.00 tot 17.00 uur rondom de Oude Kerk te Katwijk

Bekendmaking besluit 11-01-12

Melding plaatsen voorwerpen op de openbare weg Locatie

Omschrijving

Weth.F.E. .FFSCVSH4S,BEF 38, Katwijk Rijnlandkade 1, Katwijk

Het plaatsen van een container, schaftwagen en buizen van 1 februari tot en met 16 februari 2012 11-01-12 Het plaatsen van een container, schaftwagen en buizen van 17 februari tot en met 29 februari 2012 11-01-12 Het plaatsen van een container, schaftwagen en buizen van 23 februari tot en met 9 maart 2012

Rijnstraat 111, Katwijk

Bekendmaking besluit 11-01-12

Standplaats Locatie

Omschrijving

Princestraat 3, Katwijk

Het innemen van een standplaats voor de verkoop van loempiaâ&#x20AC;&#x2122;s van 10.00 tot 18.00 uur op elke dinsdag, donderdag en zaterdag van 1 mei tot en met 30 september 2012 11-01-12 Doorlopende vergunning voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van bloemen en planten van 07.00 tot 18.00 uur op elke zaterdag

Asterstraat, Katwijk

Bekendmaking besluit 11-01-12

Inspraak Kantorenstrategie Holland Rijnland Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland wil de kantorenmarkt gezond maken. Hiervoor is samen met gemeenten en marktpartijen een strategie opgesteld. De Kantorenstrategie Holland Rijnland geeft richting aan een drieledige opgave. Ten eerste planreductie, door temporiseren of schrappen van plannen voor nieuwe kantoren. Ten tweede renovatie door bestaande kantoren op goede locaties te moderniseren en ten derde onttrekking door kansloos vastgoed te transformeren naar andere functies. Voordat dat de Kantorenstrategie ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur wordt voorgelegd, worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om tot 25 april hun zienswijze over de concept Kantorenstrategie Holland Rijnland schriftelijk kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur. Deze zienswijze kunt u sturen naar Holland Rijnland, Postbus 558, 2300 AN in Leiden. De concept Kantorenstrategie Holland Rijnland ligt tot 25 april tijdens kantooruren ter inzage in de gemeentehuizen van de aan Holland Rijnland deelnemende gemeenten: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. U vindt deze concept Kantorenstrategie ook op www.hollandrijnland.net/publicaties en ter inzage op het kantoor van IFUTBNFOXFSLJOHTPSHBBO)PMMBOE3JKOMBOE 4DIVUUFSTWFME 9(JO-FJEFO Voor geĂŻnteresseerden worden er in februari twee informatieavonden gehouden. op 7 februari in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn en op 14 februari bij de Kamer van Koophandel in Leiden. Verdere informatie hierover komt binnenkort beschikbaar op www.hollandrijnland.net.

Ter inzage

Rijden op het strand Locatie

Omschrijving

4USBOE ,BUXJKL

Het rijden over het strand in Katwijk met twee voertuigen ten behoeve van het vervoeren van schelpen

Belanghebbenden besluiten.

Bekendmaking besluit 11-01-12

kunnen een bezwaarschrift indienen tegen onderstaande

Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat in de periode van 12 januari tot en met 20 januari 2012 de volgende omgevingsvergunningen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, zijn verleend of geweigerd:

De hieronder genoemde ontwerpbesluiten liggen gedurende een bepaalde termijn UFSJO[BHF [JFCFUSFGGFOEFLPMPN PQIFUHFNFFOUFIVJT(FEVSFOEFEF[FUFSNJKO kunnen belanghebbenden dan wel kunt u (zie achter de datum onder â&#x20AC;&#x2DC;inzage termijnâ&#x20AC;&#x2122;) schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders. KENNISGEVING ONTWERPBESCHIKKING Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij voornemens zijn de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, te verlenen of te weigeren voor: Ontwerpbeschikking (verlenen) Locatie

Omschrijving

4USBOEWBL Katwijk

Het plaatsen van 6 strandhuisjes

Verleende omgevingsvergunning het vergroten van het strandpaviljoen â&#x20AC;&#x2DC;de zeesterâ&#x20AC;&#x2122; het optrekken van de woning, het plaatsen van een dakkapel, het vergroten van de berging en het plaatsen van een erker het verbouwen van de winkel door samenvoeging van het naastgelegen pand het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning het wijzigen van de voorgevel

18-01-12

Locatie

Omschrijving

18-01-12

4NJETUSBBU Rijnsburg 4ZOUIFTF Katwijk Blekerstraat 1 Katwijk Kanaalpad N.W. 4 Rijnsburg .PMFOUVJOXFH 10, 12, 14 en 16 te Katwijk E A Borgerstraat 28 A Katwijk Emmaplein 28 Katwijk J Van Der Vegtstraat 63 Katwijk 4BOEUMBBO$ Katwijk

het verbouwen van de monumentale woning het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning het verbouwen van een bedrijfsruimte tot drie units en het kappen van vier bomen het slopen van een botenstalling

18-01-12

20-01-12 20-01-12

Vragen over bouwplannen? .BBLFFOBGTQSBBL;POEFSBGTQSBBLNPFUVSFLFOJOHIPVEFONFUXBDIUUJKEFO6 kunt op afspraak terecht voor het stellen van vragen over bestemmingsplannen, vergunningsvrije- en vergunningsplichtige bouwwerken. Een bouwdossier uit het BSDIJFGJO[JFO (SBBHWPPSBGUFMFGPOJTDIPQWSBHFO#FMUVUVTTFOVVS met het algemene nummer (071) 406 5000 en vraag naar de afdeling Veiligheid, team Vergunningen.

Beroep Onderstaande besluiten kunt u vanaf de hieronder genoemde datum gedurende zes weken inzien op het gemeentehuis (hoofdlocatie) in Katwijk. Binnen deze termijn kan beroep worden ingesteld door: - degenen die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking binnen de daarvoor gestelde termijn. KENNISGEVING DEFINITIEVE BESCHIKKING UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij in de periode van 16 januari tot en met 20 januari 2012 omgevingsvergunning hebben verleend dan wel geweigerd voor:

Duinstraat 86 Katwijk

Omschrijving

Voorschoterweg 15 het uitbreiden van het tankstation A Valkenburg door middel van het plaatsen van een ondergrondse tank 4USBOEWBL UP het plaatsen van 6 strandhuisjes Boulevard 50) Overrijn 8, Katwijk het verbouwen van het kantoorgedeelte

13-01-12

17-01-12

%F(FNFFOUFMJKLF0QTQPSJOHTBNCUFOBSFO[JKOPQ[PFLOBBSEFFJHFOBBSWBOPOEFSstaande aanhanger, welke staat in de gemeente Katwijk.

het vervangen van de beschoeiing en het aanleggen van nieuwe havens

16-01-12

Indien de eigenaar van deze aanhanger zich niet vóór 9 februari 2012 meldt bij de afdeling Wijkwerk (071-4065000) zal deze aanhanger door de gemeente verwijderd worden.

het uitbreiden van het restaurant aan de achterzijde het vergroten van de woonkamer

16-01-12

Verwijderde objecten worden gedurende 13 weken, na publicatie, opgeslagen in een gemeentelijk depot. Wanneer eigenaren zich in deze periode nog niet hebben gemeld zullen de betreffende objecten worden vernietigd.

het plaatsen van een luifel aan de voorzijde t.b.v. reclameuiting en het wijzigen van de voor- en zijgevel het plaatsen van een overheaddeur in de gevel en het vestigen van een jachtschildersbedrijf het plaatsen van een dakopbouw

18-01-12

18-01-12

23-01-12

23-01-12

Locatie: Katwijkerbroek

Locatie

Omschrijving

(SPFOWBO Prinstererweg 2, Katwijk

13-01-12 Het organiseren van de huttenbouw op 14 en 15 aug. 2012 van 10.00-16.00 uur en 16 aug. 2012 van 10.00-13.00 uur en van 19.00-22.00 uur Organisatie van Castellumpop op 28 en 30 17-01-12 april 2012

Castellumplein, Valkenburg ZH

16-01-12

Louise de Colignylaan 2, Katwijk 4UBEIPVEFSTESFFG 1, Katwijk

18-01-12 Rectificatie Andreashofje, Katwijk

Ingekomen

Organiseren van vrouwenverkoopdag op 21 april 2012 van 10.00 tot 15.00 uur

18-01-12

Organiseren van Boetzolderpop op 29 december 2012 van 13.00 tot 17.00 uur en van 20.00 tot 00.30 uur Organiseren van de Andreas Actie Dag op 16-06-2012 van 09.00 tot 17.00 uur

19-01-12

12-01-12

DE GEMEENTERAAD Commissie Welzijn, 7 februari 2012 Uitvoering leerplichtwet Beleidsplan participatie 2012

Commissie Ruimte, 8 februari 2012 Evaluatie parkeerbeleid Uitgangspunten bestemmingsplan Bedrijventerrein Klei-Oost Voorontwerp bestemmingsplan Kustwerk Katwijk

Commissie Bestuur, 9 februari 2012

Vergadering welstandcommissie

Verlenging bestuursovereenkomst asielzoekerscentrum Meldingsplichtige evenementen

De vergadering van de Welstandscommissie Katwijk is openbaar. De eerstvolgende vergadering vindt plaats in het Heerenhuys op 31 januari 2012 om 08.30 uur. (FuOUFSFTTFFSEFOLVOOFOCJKEFTFDSFUBSJTWBOEF8FMTUBOETDPNNJTTJFEFBHFOEB opvragen (tel. 071-4065000). Op verzoek geeft de secretaris aan in welke vergadering een concreet bouwplan wordt behandeld.

Eigenaren gezocht

12-01-12

Evenementen

Beroepstermijn

16-01-12

Bekendmaking besluit 17-01-12

Ter inzage termijn 27-01-2012 tot en met 08-032012

Ingekomen evenementen

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning Locatie

Op grond van artikel 10 besluit registratie kinderopvang zijn de volgende voorzieningen voor gastouderopvang, per 1 januari 2012 op eigen verzoek uit het Landelijk Register Kinderopvang verwijderd: Â&#x2026;++,VJKUWBOEFS1MBT 4MVJTXFH 9+,BUXJKL Â&#x2026;).)BBTOPPU%POLFSTMPPU %VJOWJPPMUKF %8,BUXJKL

Melding kleinschalig evenement

Ingekomen omgevingsvergunning Locatie

Bekendmaking besluit 05-01-12

Bekendmaking wijziging kinderopvangvoorziening in het Landelijk Register Kinderopvang

Locatie

Omschrijving

Ingekomen

4USBOE,BUXJKL

Organiseren van de strandmarathon van 4DIFWFOJOHFOOBBS;BOEWPPSUPQ 2012 van 12.00 tot 14.00 uur

19-01-12

Meer informatie De agendaâ&#x20AC;&#x2122;s en de stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Katwijk en in de vestigingen van de openbare bibliotheek. Verder zijn ze te raadplegen in het bestuurlijk informatiesysteem op de website van de gemeente Katwijk, www.katwijk.nl.

Ik sta op voor mijn man Hipke En wat doe jij? Kijk wat jij kunt doen op staoptegenkanker.nl/inactie


DONDERDAG 26 JANUARI 2012 • 15

DE KATWIJKSCHE POST

Regelgeving in Katwijk moet verminderen

Discussie tussen voorzitters en burgemeester over evenementenbeleid

Op Valentijns dag

Voorzittersplatform Katwijk (VPK), het platform voor besturen van Katwijkse stichtingen en verenigingen, gaat op 31 januari in gesprek met burgemeester Jos Wienen over het nieuwe evenementenbeleid. Deze heeft het lokale verenigingsleven onlangs nadrukkelijk uitgenodigd met nieuwe ideeën te komen om de gang van zaken rond evenementen in Katwijk te verbeteren. In de discussie wordt zeker gesproken over sluitingstijden, soort en voorwaarden voor van evenementen.

Romantisch diner voor twee

Stuur een Valentijnswens of gedicht naar de redactie van deze krant voor de speciale Valentijnspagina van donderdag 10 februari. De leukste, mooiste of meest bijzondere wint een romantisch Valentijnsdiner voor twee bij Grand Café Restaurant Brittenburg op de Katwijkse Boulevard. Op Valentijnsdag natuurlijk. De wens of het gedicht mag bestaan uit maximaal 30 woorden en de Valentijnsgedachte staat daarin natuurlijk centraal. Mail uw Valentijnswens uiterlijk vóór dinsdag 7 februari aan redactie@ katwijkschepost.nl, onder vermelding van naam, adres én telefoonnummer. En houd

Valentijnsdag, dinsdagavond 14 februari, vrij in je agenda.

FOTO: ARIE VAN DIJK

Dinsdag 14 februari is het weer Valentijnsdag. Een speciale dag om je geliefde te laten weten wat hij of zij voor je betekent. Een dag ook om je liefde (anoniem) te verklaren aan iemand die je in stilte bemint. En om bijzondere vrienden te laten weten, hoeveel hun vriendschap voor je waard is.

Druk jaar voor KNRM-station Katwijk Het KNRM-station Katwijk heeft een druk jaar achter de rug. Er werd maar liefst 42 keer uitgerukt. Voirg jaar was dat 20 keer. Er is vooral een toename te zien van de inzet van het Kusthulpverleningsvoertuig (Kust-HV). Die reed er afgelopen jaar 37 keer op uit, waarvan 14 keer samen met reddingboot De Redder. Die kwam 19 keer in actie.

Door het Kust-HV is vorig jaar regelmatig met bijstand verleend aan de ambulancedienst. Er is een convenant van de KNRM met de Regionale Ambulance Dienst (RAD) en de Centrale Post Ambulancevervoer (CPA). ’Als er een ongeval of onwelwording is op het strand of in moeilijk begaanbaar duingebied, dan wordt naast de ambulance ook direct de Kust-HV van de KNRM ge-

alarmeerd. Met het Kust-HV wordt ambulancepersoneel, apparatuur en patiënt vervoerd’, licht Arie van Dijk van KNRM Katwijk toe, ’Als de ambulance nog onderweg is, dan komt het ook voor dat de Kust-HV eerst personeel afzet bij de patiënt en daarna het ambulancepersoneel ophaalt. De Kust-HV beschikt ook over zuurstof en een AED.’ Met het Kust-HV werden enkele

Dunavie doet het goed. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek en een klanttevredenheidsonderzoek. Dunavie is nog een jonge organisatie en is ontstaan uit een fusie tussen KBV en SpiritWonen. Ruim een jaar na de fusie besloot de organisatie de ervaringen van huurders en relaties te peilen.

derzoek plaats, dat startte met een klanttevredenheidsonderzoek. Een deel van de huurders werd ondervraagd over drie belangrijke processen: betrekken woning, verhuizen en reparatieverzoek. Dunavie scoorde op deze punten gemiddeld een 7,4. Dit is 0,2 punt hoger als in 2009. Er zijn uit het onderzoek ook een aantal verbeterpunten voortgekomen waar de organisatie zelf ook al verschillende verbeteracties op heeft ingezet.

Visitatie Daarnaast heeft de Dunavie ook een visitatie uit laten voeren: een officieel en onafhankelijk onderzoek. Woningcorporaties laten dit onderzoek uitvoeren om zich te verantwoorden over de keuzes die ze maken, over hun maatschappelijk presteren en om van de uitkomsten te leren. De eindconclusie is dat Dunavie het goed doet en ruim voldoende presteert. Eindoordeel: 7,0. Na ruim een jaar na de orga-

metamorfose ’Lekker, zo’n dagje in de metamorfose. Het enige waar ik tegenop zie zijn de foto’s. Ik sta niet zo graag in het middelpunt van de belangstelling, vandaar’, zegt Coby bescheiden. Coby heeft onlangs haar vriendin Annette voor de metamorfose opgegeven. ’En nu heeft ze revanche genomen en mij opgegeven!’ Extra reden om de 57-jarige Coby in het zonnetje te zetten is het feit, dat zij zich al vijftien jaar met hart en ziel inzet voor Stichting Kind Oost Europa. Dat leverde haar onlangs de Vrijwilligers Award op.

Het haar van Coby was voorzien van een doe-het-zelfkleurtje, maar dat kon spannender vond het team. Uiteraard werd de kleurtypetest gedaan. ’Daar sta je zelf eigenlijk niet zo bij stil, maar als dan blijkt dat sommige kleuren niet matchen en je bleek of hard maken, dan vallen alle stukjes op hun plek.’ Coby kreeg twee nieuwe tinten: warm donker violet als basis met rood violette highlights. ’Ik was aangenaam verrast, want het resultaat is werkelijk sprankelend te noemen en dankzij de niet agressieve, ammoniavrije producten voelt mijn haar weer aan als haar. Lekker licht en soepel een heel verschil.’ Na de lunch bij bakker van Maan-

en stak het gezelschap de Princestraat over naar Sisters. ’En daar keek ik mijn ogen uit! Ik draag een wat grotere maat en om die reden was ik nog nooit bij Sisters binnen geweest. Ik ging ervan uit dat het een zaak voor jonge meiden was. Maar niets is minder waar, want ook voor volslanke vlotte oma’s is er volop keus’, grapt Coby. ’Ik was erg gecharmeerd van de spijkerbroek die werd aangedragen, maar zo het model bekijkend dacht ik: daar kom ik nooit in. Op advies van het verkoopteam ben ik toch het pashokje ingedoken en…de broek was me zelfs te groot! De juiste maat werd aangegeven en die was twee maten kleiner dan dat ik werkelijk heb. Het is gewoon een wonderbroek! Samen met het jurkje en de blazer

3

was het een perfecte combinatie.’ Vervolgens mocht Coby plaatsnemen op de kruk bij Etos Den Hollander. Annet heeft Coby geheel in stijl opgemaakt. ’Ze gaf me ook goede adviezen en een paar tips waar ik direct wat mee kon. Zo gebruik ik altijd een bruin oogpotlood. Daar is niks mis mee, maar ze liet me zien dat met een paarse tint mijn (groene) ogen nog meer geaccentueerd kunnen worden.’ Bij Wooster Katwijk kreeg Coby nog een fraaie bril van RayBan aangemeten. In de studio stond Coby wel met klamme handjes, want poseren is niet echt haar ding. ’Maar uiteindelijk viel het me allemaal reuze mee hoor. De professionele fotograaf had wel vaker met dat bijltje gehakt en hij wist me op mijn gemak te stellen. Voor ik het wist was er al een hele serie geschoten.’ ’Ik kreeg leuke reacties bij thuiskomst, alleen mijn kleinkinderen moesten even wennen en stonden met open monden naar me te kijken. De vraag wanneer oma ’weer gewoon’ werd, heb ik als een groot compliment beschouwd.’

nisatorische fusie is dit een prima resultaat. In dit onderzoek zijn ook de ervaringen van de zakenrelaties van Dunavie meegenomen, zoals de gemeente Katwijk en verschillende zorgpartijen. De externe relaties zien een stijgende lijn en herkennen dat Dunavie na de fusie professioneler is geworden en omschrijven de organisatie als een maatschappelijke en mee-

denkende woningcorporatie. De ambities van Dunavie zijn herkenbaar, maar worden soms als voorzichtig omschreven: zorg en starters komen terug als thema’s waar meer aandacht naar uit zou mogen gaan. Dunavie streeft ernaar het werk steeds beter te doen, en gaat aan de slag met de aanbevelingen uit beide onderzoeken. De resultaten van deze onderzoeken zijn binnenkort te vinden op: www.dunavie.nl.

deze maand: Coby Volwater

1

2

4

6

1

Vol spanning meldt Coby zich bij de kapper.

2

’Ik kreeg leuke reacties bij thuiskomst.’

3

Coby was aangenaam verrast met haar nieuwe coupe.

4

De nieuwe bril geeft Coby een zelfbewuste uitstraling.

5

’Annet heeft me goede adviezen gegeven.’

6

Het eerste bezoek aan Sisters was meteen een succes.

Gastheer van de avond is de Rabobank Katwijk. Directeur Peter Mathot zal na de opening door VPKvoorzitter Jan van der Beek iets vertellen over de huidige crisis en de gevolgen daarvan voor de Katwijkse burger. ’Ook de hardwerkende Katwijkse burgers ontkomen niet aan de gevolgen van de crisis’, meent Mathot. De Rabobank is de grootste hypotheekverstrekker, maar wat als de inkomsten bijvoorbeeld door werkeloosheid voor een deel wegvallen? Hoe zullen de kosten zijn voor mensen met een hypotheek, die moet worden verlengd? Kunnen in deze tijd nog normale kredieten worden verleend en wat zijn de gevolgen voor verenigingen en stichtingen als het gaat om sponsoring en subsidies. ’Is het nog wel veilig voor spaarders om geld uit te zetten op spaarrekeningen’, vraagt Van der Beek zich af. Uiteraard is er voor bestuurders van de Katwijkse verenigingen en stichtingen alle gelegenheid om de discussie aan te gaan en gebruik maken van de microfoon om ideeën te ventileren. Ook als uw vereniging of stichting geen aparte uitnodiging heeft gehad, bent u van harte bent uitgenodigd op dinsdag 31 januari vanaf 19.30 uur in de Rabobank, Rogstraat 1, Katwijk aan Zee.

Ik sta op voor mijn man Hipke Kijk wat jij kunt doen op staoptegenkanker.nl/inactie

Tip van de maand

Kleur jij je haar wel veilig? Veel moderne haarverven gebruiken al jaren gevaarlijke en agressieve chemicaliën. Veel fabrikanten (minstens 75%) zijn door nieuwe regels van de EU geheel of gedeeltelijk overgestapt op Toluene-2,5Diamine sulfaat (PTD), een stof die vier keer zo giftig en gevaarlijk is dan gewone kleurpigmenten. Er kunnen hierdoor erg heftige allergische reacties ontstaan (voor kerst is een meisje in Engeland overleden). Vraag of jouw kapper deze stof wel of niet gebruikt. Of kijk op de verpakking van je verf.

Kandidaten gezocht

Coby voor

5

CDA-gemeenteraadslid Jonathan Weegink heeft zich samen met Leen van den Oever, eveneens CDA-raadslid, opgeworpen als pleitbezorger van die gedachte. Weegink zal tijdens de bijeenkomst die ideeën nader toelichten en voorstellen doen, die reëel uitvoerbaar

Dunavie scoort goed bij tevredenheidonderzoek

In het najaar van 2011 vond dit on-

Door Heleen Schoneveld

voertuigen van particulieren en overheidsinstellingen los getrokken op het strand. De reddingboot trok er op uit op zoek naar onder andere vermiste personen en zwemmers, en in nood geraakte surfers en kitesurfers. De KNRM-vrijwilligers van alle stations in Nederland zijn vorig jaar 1901 keer in actie gekomen en daarbij werden 3.299 mensen geholpen.

’Een veel geuite wens is het verminderen van het aantal regels en procedures. Regels zijn nodig, bijvoorbeeld als het gaat om het gebruik van de openbare ruimte en veiligheid. Omslachtige regels zorgen bij vrijwilligers vaak voor frustratie’, aldus voorzitter Jan van der Beek. ’Een betere coördinatie zou kunnen leiden tot één loket voor aanvragers van vergunningen voor bijvoorbeeld evenementen en subsidies’, gaat Van der Beek verder.

zijn. Verwacht mag worden dat veel voorzitters van evenzo vele vrijwilligersorganisaties met smart zitten te wachten op heldere, transparante een sobere regels. ’Laten we hopen dat het er nu eindelijk eens van komt’, vult Jan van der Plas, secretaris van het VPK aan en zelf voorzitter van het shantykoor Voor der Mast aan.

Haarverzorging Edwin Minnee heeft Coby gekapt. ’Slap haar.’ Dat is het eerste waarmee Coby aankomt bij het team van Edwin Minnee. Daar weet het team wel raad mee. Normaal is Coby’s haar al weer plat zodra ze een kapsalon uitloopt. Dat moet afgelopen zijn! Met de volume treatment van L’anza krijgt Coby echt stevig haar en de extra volume die ze verdient. Het haar blijft nu de hele Metamorfosedag goed in model ondanks alle kledingwissels en make-up. Het is niet meer plat te krijgen. Maar het is niet keihard. Doordat alle overbodige haarcosmetica en vooral de verzwarende siliconen verwijderd zijn, blijft haar kapsel licht en luchtig en is niet plakkerig. O ja, ondertussen is er ook nog een mooie, veilige ammoniavrije haarkleur met Organic Color Systems gemaakt. De make-up is verzorgd door Annet Vliegenthart/Etos Den Hollander. Coby’s huid heeft een sterk doorbloede uitstraling. Marbert heeft daar een antwoord op met de huidverzorging Anti-Redness Care (NoMoreRed). Dit product verlicht dankzij de anti redness-

Coby na

factor zichtbaar de rode verkleuring. Het uitzetten van fijne bloedvaatjes wordt voorkomen. De huid wordt van vocht voorzien en beschermd tegen extreme stressfactoren. Voor een mooie foundation heb ik de Healthy mix serum van Bourgois in een beige tint gebruikt om de roodheid te camoufleren. De oogschaduw in paarse tinten laat Coby’s groene oogkleur beter uitkomen. De wimpers krijgen met de nieuwe Volume Glamour Max Definition nog meer volume, dankzij de vele kleine kamborsteltjes. Een fris rode lipgloss 3D maakt het helemaal af. Coby is gekleed door Tonnie van Cecil/Sisters. Coby kende onze winkel wel, maar liep deze altijd voorbij met het idee dat ze hier toch niet kon slagen, omdat de modische winkels vaak haar maat niet hebben en het alleen maar tot een teleurstelling leidt. Coby was bij binnenkomst aangenaam verrast. Naast de uitverkoop zijn er al zoveel nieuwe artikelen en kleuren te zien. Bij Sisters schijnt als het ware de zon al, met al

Ken je iemand die echt een metamorfose verdient? Geef jouw kandidaat op bij De Katwijksche Post en vermeld erbij waarom hij of zij uitgekozen moet worden voor een metamorfose. Stuur een foto mee waar de kandidaat van hoofd tot voeten duidelijk op staat en vergeet niet je eigen naam en adresgegevens erbij te zetten. Het adres: De Katwijksche Post, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Vermeld op de envelop: metamorfose. Mailen kan ook: redactie@katwijkschepost.nl

die frisse kleuren! Direct aan de slag dan maar. Coby stond versteld van de keuze die zij aangereikt kreeg. De broek Dream van MAC kan je dankzij goede pasvormen 1 tot 2 maten kleiner aan. Deze corrigerende broek werd gecombineerd met een rode top van Elvira, een jurk van Tom Tailor en een blazer van Gerry Weber edition. Met een riem en sjaaltje als accessoires een prachtige combinatie! De bril is van Wooster. Voor Coby hebben we een bril gekozen van het hippe merk RayBan. Een heel verschil met de bestaande bril van Coby, die erg veilig is en die ze eigenlijk niet de hele dag draagt maar meer gebruikt als werk/leesbril. Het nieuwe, wat zwaarder in kunststof uitgevoerde, montuur geeft Coby een zelfbewuste uitstraling die past bij een vrouw van deze tijd. Het laat zien, dat een bril dragen helemaal leuk kan zijn. De Studiofoto’s zijn gemaakt door Kruyt Fotografie in Katwijk.


DONDERDAG 26 JANUARI 2012

16 • DE KATWIJKSCHE POST

Andreas College-locatie Rijnmond kookt stamppotten voor Overduin

Over het Katwijkse dialect

De en het In het Katwijks hebben we soms een heel ander gebruik van lidwoorden, al worden ook in het Nederlands de dingen nog wel eens door elkaar gehaald. Meestal gaat het om het woordje de, dat in de plaats komt van het, dat altijd stemloos als ’t wordt uitgesproken.

Het is bij duin en strand, om maar eens een heel vreemd voorbeeld te noemen, ongeveer op dezelfde manier gegaan als bij cola. Niet dat daarbij lidwoorden een rol spelen, maar het drankje werd op een gegeven moment zo bekend, zo eigen, dat het niet meer met de merknaam Coca-Cola werd besteld.

Het bekendste voorbeeld is wel de krat: Ik heb de krat weer werómebrocht. Zo is het in het Katwijks, maar vraag je iemand die Algemeen Beschaafd Nederlands zegt te spreken of het in dit geval nu de of het is, dan zal hij negen van de tien keer antwoorden dat het de is, terwijl je hier in het Nederlands toch echt het krat behoort te zeggen. Nog zo’n bekend voorbeeld is het Katwijkse de zwin, tegenover het Nederlandse het zwin.

In het Katwijks bestaan nog wat oude gevallen waarin het lidwoord de, in plaats van het Nederlandse het, ook nog eens verbogen wordt, zoals in het bekende onder den ete en nae den ete: Wul je iet de krant gaen leze onder den ete? en Nae den ete zal ik is effe kijke of ik je band ken plakke. Het gebruik van verbogen vorm den in plaats van de wordt hier veroorzaakt door de voorzetsels onder en nae. En in het Katwijks kun je ook prima in de midde zitten. Weer de in plaats van ’t, maar dan niet verbogen. Merkwaardig in het Katwijks is ook het gebruik van het lidwoord de voor namen van huisdieren. Voorbeelden zijn de Anjo (een hond), de Zorro (een kat) en de Lorre (een papegaai): Hèje de Anjo nog ezien? Neen, de Zorro òòk iet, en de Lorre zit weer-d’r-is te skraeuwe. In het Nederlands kunnen we er trouwens ook wat van, met die lidwoorden. Ook daar is de erg in zwang. Want die krat van daarnet kun je gerust bij de Hoogvliet inleveren. En nae den ete kun je ook even kijken of ze bij de Blokker nog die servetten verkopen. Of moest je daarvoor bij de Hema zijn. Bij die laatste winkel mag het wel, de ervoor zetten, want Hema is de afkorting voor Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam, en daar komt de voor. Het is een raar fenomeen, al die lidwoorden voor die winkelnamen. Misschien dat het gebruik ontstaan is onder invloed van dat de in de Hema. Leendert de Vink & Jaap van der Marel www.katwijkswoordenboek.nl

Blijf bij de tijd blijven met SWOK-cursussen U weet inmiddels wel dat u bij SWOK computercursussen kunt volgen gericht op senioren. Nadat er is geconstateerd dat er een groeiende behoefte aan wat verdieping van bepaalde computerprogramma’s, biedt SWOK nu ook workshops aan als Skype, omgaan met MS Word, foto’s op de computer zetten en bewerken, etc. Natuurlijk gaan de technologische ontwikkelingen erg snel, en heeft u zich inmiddels afgevraagd of een smartphone of een tablet-pc misschien iets voor u is. Maar weet u niet goed hoe u daar mee om zou kunnen gaan of wat de voordelen er nu precies van zijn?

Smartphone Een smartphone is een mobiele telefoon die uitgebreidere computermogelijkheden biedt. Een smartphone kan ook beschouwd worden als een handcomputer of pda (persoonlijke digitale assistent) die tegelijk ook een telefoon is. Veel mobiele telefoons bieden de mogelijkheid om adressen en afspraken op te slaan, mobiel internet (e-mail ontvangen en versturen en internetpagina’s bekijken), muziek te beluisteren en filmpjes te bekijken,

op het vuur gezet. Van de aardappelen werd een lekkere aardappelpuree gemaakt waarna de zuurkool, de boerenkool en de andijvie er doorheen gemengd werden en verdeeld over verschillende schalen. Daarnaast werden er twintig rookworsten in stukken gesneden en bij de stampotten geleverd samen met een ouderwetse jus. Stipt om 12.15 uur werden de schalen met de stamppotten afgeleverd bij Overduin, waar de cliënten direct konden gaan eten. De cliënten van de Huntington-afdelingen hebben genoten van het eten, en de leerlingen hebben kunnen ervaren hoe het is om voor grote groepen te koken. Voor volgend jaar is de afspraak alweer gemaakt.

maar een smartphone biedt vaak nog iets meer. Ze kunnen bijvoorbeeld een ingebouwde gps-ontvanger hebben, de mogelijkheid hebben om te synchroniseren met Microsoft Outlook of om direct contact te maken met sociale netwerken als Facebook of Hyves.

Tablet-pc Een tablet-pc is een computer die in de hand kan worden gebruikt. Hij kan worden gezien als een grote, krachtigere pda, of als een kleine laptop. Het belangrijkste verschil met een laptop is het (meestal) ontbreken van een toetsenbord, al kan wel een los toetsenbord worden aangesloten. Een typische tablet-pc is ongeveer 21x27x2 cm groot en weegt tussen de 1 en 1,5 kg. Een tablet-pc kan door middel van Wifi en/of LAN-verbinding met een lokaal computernetwerk of het internet worden verbonden. Verder is een tablet-pc eigenlijk een volwaardige personal computer. Alle software die op Windows XP of Windows Vista draait, werkt ook op de tablet-pc als deze natuurlijk Windows software draait. (Bron: Wikipedia.) Bent u van plan om in de toekomst een smartphone of een tablet-pc aan te schaffen, maar zou u graag alle

FOTO: PR.

Van de zwin gaan we over strand (zonder lidwoord) naar ’t Wassenaerse slag (met ’t in plaats van de de) om zo in duin (ook zonder lidwoord) te belanden. In één zin zomaar vier gevallen waarbij er iets aan de hand is met het lidwoord. Die zwin (in het Nederlands zeggen we dus dat zwin) hebben we al besproken. Bij ’t slag zijn de rollen omgedraaid, net als bij ’t skool en ’t febriek. Maar die gevallen zijn veel zeldzamer dan de gevallen met de. Blijven over de twee gevallen zonder lidwoord: strand en duin. Katwijkers zeggen bijvoorbeeld Bè-je nog nae strand eweest? en We gaen nae duin. Het bepaald lidwoord wordt hier weggelaten omdat het bij het strand en het duin, of de duinen, om een vanzelfsprekende, voor Katwijkers bekende plek gaat. Het is zo bekend, zo eigen, dat het bijna een naam wordt. Je hoeft niet aan te geven om welk strand het gaat. Dat weet je zo wel. En je hoeft ook niet aan te geven om welk duin (welk duingebied), welke duinen het gaat. Zuidenders, Katwijkers die vooral in het zuiden van Katwijk wonen, zullen bij duin waarschijnlijk het eerste aan de zuidduinen denken, noordenders, Katwijkers die vooral in het noorden van Katwijk wonen, aan de noordduinen.

Voor de tweede keer werd er een stamppotochtend georganiseerd door

de activiteitenbegeleiding en het Andreas College. Deze ochtend kon alleen een succes worden als er verschillende stamppotten op het menu zouden staan. Vandaar dat op het Andreas College vanaf 8.30 uur met man en macht werd gewerkt. Er werd gestart met het schillen van ruim dertig kilo aardappels door klas 4bw 2. Daarna werden door de klassen 4kz 1 en 2 de aardappels, de spekjes, de boerenkool en de zuurkool

Maandag 10.30 MBVO, bewoners, omwonenden Salem 11.00 MBVO, dagopvang Salem 17.00 Seniorensport, Sporthal Pieter Groen College 18.15 Seniorensport, Sporthal Pieter Groen College Dinsdag 09.30 Country line dansen, Sporthal Cleyn Duijn 10.00 Computerplein buurtcentrum Rijndal 10.45 MBVO, Sporthal Cleyn Duijn 15.15 Seniorensport Boorsmazaal 18.30 Seniorensport Gymzaal Parklaan 19.45 Seniorensport Gymzaal Parklaan 20.45 Seniorensport Gymzaal Parklaan

De komende weken zullen er nog meer activiteiten plaatsvinden in Overduin. Zo zullen de leerlingen op 29 februari een high tea verzorgen, cakejes bakken en assisteren bij de jaarlijks terugkerende bruidsshow. Daarnaast zullen over niet al te lange tijd de sjoelbakken, gemaakt door de afdeling bouwtechniek en geschilderd door de afdeling schilderen naar Topaz Zuijdwijck worden gebracht, zodat ook daar de cliënten een heuse sjoelcompetitie kunnen starten. Ook zal de afdeling bouwtechniek in samenwerking met de afdeling metaaltechniek twee planttafels maken voor De Wilbert. De planning is om deze tafels in het voorjaar af te hebben, zodat de cliënten in het voorjaarszonnetje de plantjes kunnen verpotten. Al deze activiteiten vinden plaats in het kader van de maatschappelijke stage. Het leuke is dat de leerlingen activiteiten doen die met hun toekomstige beroep te maken hebben en daarnaast ook merken hoe belangrijk en leuk het is om belangeloos iets voor een ander te doen.

Woensdag 09.15 Fietsen, vertrek Zwanenburg 10.00 Koffie-inn, Zwanenburg om de week 10.00 Computerplein buurtcentrum Rijndal 10.30 MBVO, de Duinrand 12.45 Seniorensport, Boorsmazaal 14.00 Seniorensport, Boorsmazaal 15.15 Seniorensport, Boorsmazaal Donderdag 10.00 koffie+, Buurtcentrum Rijndall 10.30 MBVO, de Duinrand 11.00 Seniorensport, Sporthal Rijnsoever 11.30 MBVO, de Zwanenburg 12.15 Seniorensport, Sporthal Rijnsoever 13.30 Seniorensport, Sporthal Rijnsoever 13.45 Volksdansen, Wijkgebouw de Wiek

SWOK-vrijwilligers Bienvenue zetten zich in voor Alzheimer Vrijwilligers van de SWOK-activiteit Bienvenue organiseren in samenwerking met het Katwijks Museum een diamiddag om geld in te zamelen voor Alzheimer Nederland.

Wat is Bienvenue en wat heeft dit te maken met Alzheimer? Zoals u wellicht weet, is Alzheimer is een vorm van dementie. Stichting Welzijn Ouderen KRV richt zich in haar hulp -en dienstverlening o.a. op ouderen met een verminderde zelfredzaamheid, bijvoorbeeld ten gevolge van dementie. Twee keer per maand biedt Stichting Welzijn Ouderen KRV activiteiten aan speciaal voor thuiswonende dementerenden en hun mantelzorgers. In samenwerking met allerlei Katwijkse zorg- en welzijnsorganisaties, en speciaal hiervoor getrainde vrijwilligers, organiseren zij het Alzheimercafé en Bienvenue. Beide zijn ontmoetingsactiviteiten van gelijkgestemden. Het verschil is dat Alzheimercafé vooral informatie biedt en Bienvenue ontspanning en recreatie. Het Alzheimercafé vindt iedere tweede woensdag van de maand plaats in de Zwanenburg van 19.00-21.30 uur. Bienvenue is iedere derde woensdag van de maand bij te voordelen, werking en programmatuur uitgelegd willen krijgen? Of misschien heeft u al een smartphone of een tablet-pc, maar haalt u er nog niet het maximale uit? Neemt u dan contact op met Stichting Welzijn Ouderen KRV, Schimmelpenninckstraat 10, 2221 EP te Katwijk, tel. 4016347 of mail: info@swok.nl. U kunt zich hier vrijblijvend opgeven als geïnteresseerde. Bij genoeg aanmeldingen zullen wij spoedig de workshops starten, in samenwerking met Seniorweb en de Rabobank, en wordt u uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

wonen in het Katwijks Museum van 15.00-17.00 uur. De vrijwilligers die verbonden zijn aan de activiteit Bienvenue, willen graag wat betekenen voor de dementerende mens. Dat is de drijfveer achter hun vrijwilligerswerk, dat hen met elkaar verbindt. Zij willen bijdragen aan het welzijn van deze specifieke doelgroep. Maria van der Plas, sociaal cultureel werker van Stichting Welzijn Ouderen die de activiteit begeleidt, kwam op het idee door een berichtje op Twitter. Hierin werd opgeroepen om geld in te zamelen voor Alzheimer Nederland, die dit geld goed kunnen gebruiken voor onderzoek naar deze ziekte. Dit idee sprak haar aan en zij deelde het met de vrijwilligers die heel enthousiast reageerden. Ook Kees van de Plas van het Katwijks Museum, waar Bienvenue altijd plaatsvindt, werd aangestoken door het idee. Samen gingen ze aan de slag, kreeg het idee gestalte en het resultaat mag er zijn. Op 29 februari is er een ouder-

Vrijdag 09.00 Tai Chi, Wijkgebouw de Wiek 10.15 Tai Chi, Wijkgebouw de Wiek

wetse diamiddag in het Katwijks museum met dia’s uit de Katwijkse oude doos, die nog nooit vertoond zijn aan het grote publiek. De dia’s zijn zeer gevarieerd en laten beelden zien van personen tot oude huizen, radio’s etc. van vroeger. Aan de inwendige mens wordt ook gedacht, de vrijwilligers gaan u verrassen met zelfgemaakte koek bij de koffie en de thee. De kans om dit bij te wonen moet u niet voorbij laten gaan; het wordt zonder meer een gezellige middag voor alle ouderen uit heel Katwijk en u steunt tegelijk een goed doel. De opbrengst van deze activiteit wordt, na aftrek van de kosten, overgemaakt aan Alzheimer Nederland.

Computerplein en workshops Op dit moment kunt u al met al uw vragen over de computer terecht op het computerplein in Rijndal, iedere dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur. Vanaf 1 februari wordt er ook een computerplein geopend in de Zwanenburg; iedere woensdagochtend van 10.00-12.00 uur. Vanaf 5 maart starten ook weer de seniorweblessen voor de computer. Deze cursus is nu uitgebreid met een extra les. U kunt zich vanaf 13 februari hiervoor opgeven.

U bent van harte welkom op woensdagmiddag 29 februari vanaf 14.30 tot 16.30 uur in het Katwijks Museum. De kosten bedragen € 7,- p.p. die u aan de zaal kunt betalen. U dient zich wel van te voren opgeven bij Stichting Welzijn Ouderen KRV, tel. 4013647, dan weten wij hoeveel we moeten bakken. Vol = vol.

Daarnaast worden er ook weer workshops aangeboden ter verdieping van bepaalde computerprogramma’s:

FOTO: PR.

Kè-je me nog verstaen?

Het begint een traditie te worden, de stamppotochtend op Overduin. Woensdag 20 januari was het weer zover. De afdeling Zorg en Welzijn van het Andreas College locatie Rijnmond zou voor de zestig cliënten van de Huntington-afdeling in Overduin stamppot maken.

AGENDA

- Workshop MS Word: 13 februari van 14.00 tot 16.00 uur in de Rabobank, locatie Rijnsburg. Kosten: € 7,50. - Workshop SKYPE: 15 februari van 14.00 tot 16.00 uur in buurtcentrum Rijndal, Katwijk aan den Rijn. Kosten: € 10,-. - Workshop Foto’s op computer: 22 februari van 13.30 tot 16.30 uur in buurtcentrum Rijndal, Katwijk aan den Rijn. Kosten: € 10,-. - Workshop Windows 7: 23 februari van 14.00 tot 16.00 uur in Rabobank, locatie Rijnsburg. Kosten: € 7,50. Voor meer informatie of opgave, kunt u contact opnemen met Stichting Welzijn Ouderen KRV, Schimmelpenninckstraat 10, Katwijk, tel. 4016347. Website: www. swok.nl of stuur een mailtje naar info@swok.nl.


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 26 JANUARI 2012 • 17

Bij Noort Interieur

Europa Kinderhulp zoekt gastouders

Design Expo van Gerard van den Berg

Europa Kinderhulp is al sinds jaar en dag bezig met het zoeken van vakantiegastouders voor ’vakantiekinderen’, kinderen voor wie een vakantie bepaald geen overbodige luxe is. Het wordt echter steeds moeilijker om nieuwe gastouders te vinden. Ook omdat potentiële vakantieouders zich over het algemeen te laat aanmelden en het moeilijk is om die last minute aanvragen te verwerken. De medewerkers en voorzitter van Europa Kinderhulp Zuid-Holland, Ed Ringelberg, maken zich ernstig zorgen. Europa Kinderhulp is nog steeds op zoek naar nieuwe vakantieouders, en hebben er minimaal honderd nodig om hun werk in stand te houden.

Gerard van den Berg viert dit jaar zijn 35-jarige jubileum als ontwerper van design zitmeubilair. Hoog tijd voor een overzichtstentoonstelling met historische tot de allernieuwste ontwerpen, schetsen, beelden en tekeningen van zijn hand. Van 25 januari-17 februari is de tentoonstelling te zien bij Noort Interieur. Gerard van den Berg is één van Nederlands bekendste ontwerpers. Vijfendertig jaar geleden rolde zijn eerste meubel van de band in de fabriek van zijn vader. Vele modellen zouden in de loop van de jaren volgen. Eerst voor zijn vader, later voor het mede door hem opgerichte Montis, waarvoor hij de inmiddels klassiekers Charly en Chaplin heeft ontworpen. Sinds 1990 is hij eigenaar en huisontwerper van Label. Daarnaast ontwerpt hij voor gerenommeerde merken als Wittmann, Molteni, Kembo en Designonstock.

Voor meer informatie: www.europakinderhulp. nl. Aanmelden kan via e-mail: zuidholland@ europakinderhulp.nl, u krijgt dan vrijblijvend een informatieboekje toegestuurd. U kunt voor aanmelding of informatie ook bellen met Trees en Louis Groothuis, tel. 0252-373493.

Anne-Carien Ouwehand en Bram Paauw tonen hun creaties.

Protegés Krijn Verdoes vallen in de prijzen Het ROC-Leiden stond vorige week donderdagavond bol van spanning voor de jaarlijkse wedstrijd van leerlingen in de opleiding BroodBanket en Banket. Twee leerlingen van Banketbakkerij Krijn Verdoes uit Katwijk zijn beiden eerste geworden in hun categorie. Bram Paauw won de eerste prijs in categorie Brood-Banket en medeleerling Anne-Carien Ouwehand won de eerste prijs in de categorie Banket. De wedstrijd bood bakkersleerlingen een unieke mogelijkheid om

Recordopbrengst collecte voor gehandicapte kind

De opdracht voor de categorie Brood en Banket bestond uit het maken van korstkoekjes, ongevuld kleinbrood, gelijke zanddeegkoekjes en twee beslagproducten voor zes personen. In de catego-

FOTO: PR.

Onthulling van het Koninklijk Wapen door burgemeester Jos Wienen (tweede van links) in bijzijn van de directie van Lakeman Liften.

Het was een bijzonder moment voor De Jong’s Autobedrijven en één van de oudste ondernemingen in de Duin- en Bollenstreek Grimbergen-Noordermeer. Onlangs werden er vier nieuwe bedrijfswagens afgeleverd aan de Rijnsburgse onderneming, waarvan één elektrische. Naast drie schitterde nieuwe Renault Trafic’s, werd er voor het eerst in de regio Duin- en Bollenstreek een volledig elektrische Renault Kangoo ZE afgeleverd. Een bijzondere mijlpaal voor De Jong’s Autobedrijven en Grimbergen-Noordermeer. Grimbergen-Noordermeer is al meer dan 250 jaar een begrip in de Duin- en Bollenstreek. Vanuit Rijnsburg levert GrimbergenNoordermeer moderne klimaatinstallaties aan zowel particulieren als (grote- en kleine) ondernemingen. Naast het plaatsen van nieuwe systemen, besteden ze ook veel aandacht aan duurzaamheid tijdens het onderhoud, service en renovatie van bestaande installaties. Duurzaamheid is voor Grimbergen-Noordermeer een van de belangrijke speerpunten en sluit naadloos aan bij de nieuwe Renault Kangoo ZE, een volledig elektrische bedrijfswagen die profiteert van alle belasting en milieu voordelen. Hiermee maakt GrimbergenNoordermeer zich klaar voor de toekomst. ’Om ervaring op te doen met het elektrisch rijden werden we speciaal uitgenodigd door De Jong’s Autobedrijven op de RAI 2011’, zegt directeur, de heer Grimbergen. Op de Renault-stand konden genodigden hun eerste ervaringen op doen met elektrisch rijden. ’Een fantastische

Steun het Genootschap ’Oud Katwijk’. Geef u op als lid à € 10,00 per jaar. Katwijks Museum, telef. 4013047.

ervaring die uiteindelijk er voor heeft gezorgd dat we een bestelling hebben geplaatst voor een nieuwe Renault Kangoo ZE’. ’Op onze vestiging werd een laadstation van Essent geïnstalleerd en deze stond geduldig te wachten op de uiteindelijke aflevering van de Kangoo’. Het is een bijzonder moment voor beide ondernemingen, omdat dit een van de eerst afgeleverde elektrische Kangoo ZE is in het land. ’Maar we lopen graag voor de muziek uit, zeker op het gebied van duurzaamheid’, glimlacht Grimbergen.

’Hierdoor voelen de medewerkers zich ook heel betrokken bij het bedrijf’. Ook de maatschappelijke betrokkenheid van Lakeman Liften werd als onderscheidend genoemd. Directeur Joop Lakeman junior is vanzelfsprekend blij met het predicaat. ’Dit is de kroon op honderd jaar Lakeman Liften. Voor honderd jaar van doorzettingsvermogen, denk- en handkracht. Ik wil daarom alle collega’s en oud-medewerkers bedanken voor hun enthousiaste en loyale inzet voor ons bedrijf. We zullen het Koninklijk Wapen met trots, zorg en waardigheid voeren’.

Bij Koninklijke Beschikking is 8 november vorig jaar besloten Lakeman Liften het Koninklijk predicaat ’Hofleverancier’ te verlenen. Vorige week woensdag was bij het Katwijkse bedrijf aan de Lageweg de feestelijke uitreiking van de bij dit predicaat behorende oorkonde en onthulling van het Koninklijk Wapen. Dat gebeurde door burgemeester van Katwijk Jos Wienen, namens Commissaris van de Koningin van Zuid-Holland, die wegens ziekte verhinderde was. Wienen benadrukt dat dit predicaat niet zomaar wordt verleend, maar alleen aan ondernemingen die zich onderscheiden en excellent presteren. Hij roemde Lakeman Liften vanwege de innovatieve manier van werken en voor de aandacht die het bedrijf heeft voor haar werknemers en voor een veilige werkomgeving.

FOTO: PR.

FOTO: PR.

Streek-Dierentehuis Stevenshage, Kenauweg 1, Leiden, tel. 0900-2020898 (30 cpm). Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur.

Lakeman Liften ’Hofleverancier’

Niet meer tanken aan de pomp, maar aansluiten op het elektriciteitsnet.

Volledig elektrische bedrijfswagen

Dit is onze tank Philip, met zijn 43 kg is hij best een flinkerd. Hij is als zwerver binnengebracht en tot onze verbazing niet opgehaald. Heel vreemd, want Philip is een leukerd, hij is lief van karakter en begroet iedereen enthousiast. Alleen als hij op z’n kussen ligt, wil hij met rust gelaten worden. Zijn leeftijd ligt rond de 6 jaar oud. Elke dag is hij blij en hij leeft met het motto: een dag geen waterpret is een dag niet geleefd. Buiten kan Philip prima met andere honden opschieten, in huis is Philip een stuk dominanter. We hebben Philip inmiddels twee keer herplaatst maar hij komt steeds terug om dezelfde reden: het poep eten tijdens het uitlaten, vooral als hij geen aandacht krijgt. Heeft u ook een passie voor water én voor Labradors dan nodigen wij u uit om kennis te maken met deze lompe watersporter.

FOTO: PR.

NSGK is erg blij met het resultaat. Directeur Ingrid Tuinenburg: ’Het is geweldig dat de opbrengst groeit, terwijl veel mensen minder te besteden hebben. Het laat zien dat donateurs en vrijwilligers het belang van ons werk voor kinderen met een handicap onderschrijven en dat is voor ons een enorme stimulans!’.

Philip

van de extra opdracht mag AnneCarien samen met een groep medestudenten een dagje op bezoek komen in de fabriek en proefbakkerij van Zeelandia. De eindproducten van de wedstrijd zijn te bewonderen bij Banketbakkerij Krijn Verdoes. Beide leerlingen willen een van hun gemaakte producten, een chocoladetaart en een caramel crèmegebakje, verder ontwikkelen en ze hopen deze aan het einde van de week daadwerkelijk te gaan verkopen in de winkel.

rie Banket moesten de leerlingen crèmegebakjes, marsepeinfiguren, zanddeegkoekjes en cupcakes klaarmaken, en dit alles in sprookjesthema. Naast de normale categorieën zorgde grondstofleverancier Zeelandia nog voor een extra opdracht; het maken van de lekkerste cupcake. Deze werd ook gewonnen door bakkersleerlinge Anne-Carien Ouwehand, die naast die titels ook tot winnares van de totale wedstrijd werd gekozen. Door het winnen

hun talent te laten zien en bood een uitstekende gelegenheid om nieuwe vaktechnieken en vakwaardigheden aan te leren. De opdrachten werden per niveau beoordeeld, en prijzen per categorie uitgereikt; iedereen maakte kans.

FOTO: ADRIE VAN DUIJVENVOORDE

Collectanten van NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) hebben ruim 700.000 euro ingezameld. Dat blijkt nu de laatste bussen zijn geteld. Meer dan 8.000 vrijwilligers gingen in november 2011 langs de deuren om geld in te zamelen voor kinderen met een handicap. Zij haalden ruim een halve ton meer op dan het jaar ervoor, een prachtige prestatie. In Katwijk was de opbrengst € 3.555,73.

Asielhond

De tentoonstelling ’35 jaar Gerard van den Berg’ geeft een uniek beeld van vijfendertig jaar Nederlandse designgeschiedenis en is te zien bij Noort Interieur, Bedrijventerrein ’s-Gravendijck, Jonckerweg 11, Noordwijk. Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag: 9.30 tot 17.30 uur, donderdagavond: 19.00 tot 21.00 uur en zaterdag: 10.00 tot 17.00 uur.

FOTO:’S PR.

De data van de kinderreizen zijn: Franse kinderen: 1-19 juli, 7-27 juli, 21 juli-11 augustus. Duitse kinderen: 9-26 juli en 23 juli-10 augustus. Nederlandse kinderen: 23 juli10 augustus.

Van den Berg heeft gedurende zijn carrière diverse prijzen ontvangen, waaronder de Kho Liang Prijs (1984), de Mobilia vernieuwingsprijs (1990), de prijs voor Binnenhuis-architectuur (1991) en de prijs voor het beste Nederlandse meubelontwerp (1984 en 1997). De ontwerpen van Gerard van den Berg, stoelen, fauteuils en banken kenmerken zich door een tijdloze vormgeving en een ultiem zitcomfort. Telkens gebruik makend van natuurlijke materialen met een robuuste en stoere uitstraling. Zijn meubels bieden waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk lekker zitten.

Jubilarissen bij Haasnoot Wonen Bij Haasnoot Wonen waren afgelopen oudejaarsdag, 31 december, twee jubilarissen: Peter Potters en Cor Pronk. Beide mannen zijn ruim dertig jaar werkzaam geweest bij Haasnoot Wonen. Cor Pronk (op foto rechts) gaat van zijn pensioengerechtigde leeftijd genieten, en Peter Potters (op foto links) is met pre-pensioen, en is nog een

dag werkzaam bij Haasnoot Wonen. De mannen werden tijdens hun receptie, waar veel familie, collega’s en vrienden aanwezig waren, door werkgever Jan Haasnoot in het zonnetje gezet. En als cadeau kregen zij beiden een elektrische fiets om nu van hun welverdiende vrije tijd te genieten.

DC-Dance viert 1-jarig bestaan met open dag Dansstudio DC-Dance bestaat op 28 januari precies één jaar. Dat is natuurlijk een feestje waard. Zo staat er een spetterende open dag vol gratis lessen en optredens gepland en hoeft er in de gehele maand januari geen inschrijfgeld betaald te worden. De Katwijkse dansstudio biedt lessen vanaf de leeftijd van drie jaar. De lessen bestaan uit klassiek ballet, moderne dans, breakdance for boys, hiphop, discodance (30+), drama en meer. Tijdens de open dag op zaterdag 28 januari kunnen kinderen en volwassenen van 13.00 tot 17.00 uur komen proeven van

de unieke sfeer van DC-Dance en misschien zelfs een dansje wagen tijdens een van de open lessen. Er worden dans- en theaterlessen gegeven, maar ook het demoteam en de selectieklassen van DC-Dance geven optredens. De actiemaand wordt tenslotte op zaterdag 4 februari afgesloten met een groot feest om het tweede jaar van DC-Dance in te luiden. Hier zal een live band spelen en er zijn verschillende dansoptredens. Kaarten zijn verkrijgbaar voor € 10,- bij DC-Dance aan de Van Houtenstraat 3 te Katwijk. Meer informatie over de open dag? Kijk dan op www.dc-dance.nl.


18 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 26 JANUARI 2012

Mannenkoor Eben Haëzer, al vijftien jaar jong

Voorverkoop begonnen

Revival Singers zoekt nieuwe en oud-leden Altijd al willen zingen in een christelijk gospelkoor; dat vrolijke uptempo nummers zingt… Dan is dit je kans. Leeftijd speelt geen rol; als je maar met je hart zingt en iets uit wil dragen. Ga ’s naar gospel-

beste tijdens de pauze komen om 21.00 uur. De tweede helft oefenen het koor eerst in de zaal - en daarna samen met het combo - van 21.40 tot 22.00 uur in de kerk. De koorleden hopen je dan te zien.

koor The Revival Singers kijken tijdens de dienst op 5 februari om 10.00 uur in de Triumfatorkerk; of op hun repetitieavond. Die is op maandagavond, van 20.00 tot 22.00 uur, in dezelfde kerk. Je kunt het

Het festijn is Nederlands grootste festivalkaravaan. In totaal strijkt de tour in 2012 in maar liefst tien plaatsen neer. Het MPF draagt de titel ’Europa’s grootste meezingfeest’ met trots. De opzet van het MPF is al jaren ongewijzigd. Een groot aantal bekende artiesten treedt op en de van de TROS bekende presentator Willie Oosterhuis jut het publiek op tot volledige euforie. De sfeer spat van het podium af. Maar de grootste artiest is het publiek zelf: zingen, in de polonaise lopen, hossen of gewoon lekker met een biertje in de hand alles bekijken vanaf een plekje bij de tap, alles kan en mag. Het meezingevenement richt zich niet alleen op grote artiesten, maar zet ook (plaatselijk) nieuw talent in het zonnetje. ’Bijna elk jaar komt er zo wel weer een nieuwe ster bovendrijven’, vertelt Mensink. ’We zijn heel benieuwd welke nu nog relatief onbekende naam dit jaar blijft kleven’.

Leren portrettekenen kan iedereen. K&O organiseert daarom een cursus portrettekenen, waar u kunt leren portretteren op doek of papier. Na enkele lessen bent u in staat en goed lijkend portret te tekenen van uw favoriete acteur, een familielid of van uzelf. De cursus zal worden gegeven in het K&O-gebouw aan de Sluisweg 16 in Katwijk. De lessen starten op maandag 27 februari van 19.30 tot 21.00 uur. Prijs € 95,- voor acht lessen, en extra kosten voor lesmateriaal. Voor inlichtingen kan men bellen naar K&O Katwijk, tel. 4016400 (10.00-12.00 uur.) Of bezoek de website: www. kenokatwijk.nl. Inschrijven via de website is ook mogelijk.

Voor koorlid Willem van Duijn was de drempel ook altijd te hoog, maar hij is nu alweer enkele jaren enthousiaste zanger is. Hoe lang zit u al op het koor? Al drie jaar maar ik heb er spijt van dat ik niet veel eerder ben gekomen. Ik heb het reuze naar mijn zin. Wat voor liederen zingen jullie zoal? We zingen psalmen, gezangen en geestelijke liederen, maar wel alles in het Nederlands en ook nog eens vierstemmig.

Ook u en jij kunt daarbij zijn en meezingen. Daarom nodigt het koor iedere (jonge) man uit om eens over die bewuste drempel te stappen. Er wordt iedere dinsdagavond gerepeteerd in de grote zaal van De Wilbert van 19.45 tot 21.45

Wat wil dat zeggen vierstemmig? Ons koor kent vier partijen, dat zijn

de eerste en tweede tenoren, de baritonpartij en de baspartij. Zelf zit ik bij de baritons, dat is de meest voorkomende stem. Door wie worden jullie gedirigeerd? Hendrik-Jan Colijn is onze dirigent, hij weet ons aardig wat bij te brengen op muzikaal gebied. En bij de uitvoeringen worden we begeleid door André Hobo op orgel. Hebben jullie binnenkort nog een uitvoering of concert? Er staan al weer vier concerten gepland dit jaar, en een cd-opname in juni waar we vol voor aan de bak moeten. Maar dat de cd mooi wordt dat staat al bij voorbaat vast met de medewerking van de muzikanten. En we willen het mannenkoor zeker uitbreiden naar negentig zangers op de cd. (Gast)leden van harte welkom en tot ziens op de repetitie.

verse andere fondsen en bedrijven bijgedragen. Omdat het de bedoeling is om de piano regelmatig mee te nemen voor concerten, wordt een speciale flightcase vervaardigd met wielen, zodat het vervoer veilig en gemakkelijk kan gebeuren.

Een eigen concertpiano was volgens dirigente Elisabeth van Duijn noodzaak geworden, omdat veel locaties niet over een juiste piano beschikken. Van Duijn: ’De kwaliteit van het koor hangt voor een groot deel af van een kwalitatief goed begeleidingsinstrument. Een eigen concertpiano staat garant voor een constante kwaliteit’. De afgelopen jaren werd op allerlei manieren geld ingezameld. Er was niet alleen een speciale stroopwafelactie die het nodige geld in het laatje moest brengen, maar er waren ook divers prijzen en giften. Zo kreeg Ruach begin vorig jaar de D.F.E. Meerburgprijs van € 1000 en kwam er onlangs nog een donatie van € 1000 binnen van Lionsclub Katwijk. Verder hebben ook di-

Ingebruikname Tot Laterz!

Zaterdag 28 januari

Tot Laterz! in De Boemerang Na een enerverend jaar gaat De Boemerang zich in 2012 weer richten op de muziek. De eerste stappen naar een nieuw benefietconcert zijn gezet, en de programmering voor de tweede helft van het seizoen krijgt vorm. Maar hoe kan je het jaar het beste beginnen? Nou, zoals je het bent geëindigd. Met een feestje…

FOTO: PR.

De nieuwe piano zal officieel in gebruik worden genomen tijdens een speciaal concert in de Dorpskerk in Katwijk aan den Rijn. Dat gebeurt op vrijdag 16 maart. Kaarten voor dit concert zijn nu al te koop. De entreeprijs is voor volwassenen € 9,00 in de voorverkoop en € 10,00 aan de kerk. Voor kinderen komt het neer op € 6,00 en € 7,00. De kaarten zijn onder meer te kopen via de website (www.ruachjeugdkoor.nl) en bij de volgende voorverkoopadressen: First Man Schuitemaker aan de Princestraat, slagerij C. Francken aan de Rijnstraat en de Evangelische Boekhandel Het Baken aan de Secr. Varkevisserstraat.

FOTO: PR.

Het Katwijkse Jeugdkoor Ruach heeft zijn eigen nieuwe concertpiano. Onlangs werd het benodigde bedrag daarvoor binnengehaald. De piano, een Bechstein Academy A124, kost inclusief flightcase € 14.200.

Vicki Swan en Jonny Dyer

Duo geeft Folk concert in De Roskam Vicki Swan en Jonny Dyer zijn welbekend in de folkwereld. Ze mixen authentiek traditioneel materiaal met hedendaagse invloeden. Tijdens de voorstelling spelen ze nummers op Schotse smallpipes, accordeon en de Zweedse nyckelharpa. Het concert is op zaterdag 4 februari in de Roskam aan de Turfmarkt. Kaartjes kunt u bestellen

via de website www.kenokatwijk. nl en zijn ook te verkrijgen bij het kantoor van K&O aan de Sluisweg 16 in Katwijk (ma. t/m vr. van 1012 uur) of bij het VVV-kantoor aan de Voorstraat. Reserveren is mogelijk: 071-40 16 400. Kaartjes kosten in de voorverkoop €11,- en aan de zaal €13,-. Aanvang van het concert is 20.30 uur.

En dat feestje maken we met de dames en heren van Tot Laterz! Of het gaat passen weten we niet, maar we gaan het wel proberen. Op zaterdag 28 januari is de entree gratis, en de deuren gaan open om 21.00 uur. De coverband met de meeste frontvrouwen en blazers per m2 uit de Duin- en Bollenstreek. Tot Laterz! speelt steengoede covers. Van soul tot rock, van disco tot pop. De band bestaat standaard uit negen man/ vrouw. Met Louise als zangeres, was de hoofdmoot om leuke, goede

en lekkere dansnummers voor het publiek te spelen. Met Jeroen op gitaar, Arwin op de bas, Rob op de drum, Martin op de trompet/toetsen en Marthijn op de sax was de band een feit. De band word wel eens versterkt door Jesse (bastrombone) en Denise (altsax). In Rijnsburg werd er druk gerepeteerd voor de eerste optredens in Katwijk en omgeving. De optredens bleken een groot succes te zijn, en de motivatie werd alsmaar groter en groter. Nu zijn ze drie jaar, twee zangeressen (Laura en Esther) en een nieuwe toetsenist (Ymte), verder, en nog steeds is het plezier op het podium te zien als deze band hun nummers te horen brengt. Met nummers van onder andere Kane, Anouk, Michael Jackson, Stevie Wonder, Amy Winehouse, Roel van Velzen, etc. Kijk voor meer informatie op de website: www.deboemerang.org. Uiteraard ook te volgen op alle sociale media.

Sjaak van Duijn test de nieuwe concertpiano. Zijn vrouw en dirigente Elisabeth van Duijn luistert.

Gezocht voor Katwijks lezers- en schrijversfeest

Schrijvers uit Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg Op de eerste avond van de Boekenweek 2012, woensdag 14 maart, organiseert bibliotheek Katwijk een Katwijks lezers- en schrijversfeest in de hoofdbibliotheek. Een bijzondere ontmoetingsavond waarbij lokale schrijvers zichzelf en hun boek(en) presenteren aan hun lezerspubliek en lezers volop de gelegenheid krijgen kennis te maken met schrijvers uit hun woonplaats.

FOTO: PR

Vegetarisch koken bij K&O K&O organiseert een cursus vegetarisch koken. Tijdens deze cursus kun je leren hoe je de lekkerste vegetarische en biologische gerechten gemaakt. Inspiratie wordt gezocht in bijvoorbeeld de Italiaanse, Indonesische of Arabische keuken. De cursus start op donderdag 1 maart en bestaat uit vijf lessen, die plaatsvinden in het Wellantcollege in Rijnsburg. Prijs € 90,- voor vijf lessen, extra kosten € 40,- voor ingrediënten, aanvang donderdag 1 maart 20.0022.00 uur. Voor inlichtingen kan men bellen naar K&O Katwijk, tel. 4016400 (10.00-12.00 uur.) Of bezoek de website: www. kenokatwijk.nl. Inschrijven via de website is ook mogelijk.

Medewerking verlenen het strijkorkest Scherzando, soliste Jacomina van der Plas-Vooijs, Anneleen Schuitemaker met de harp; het orgel wordt bespeeld door André Hobo en achter de vleugel zit niemand minder dan Johan Bredewoud. De algehele leiding staat onder de kundige leiding van onze eigen dirigent Hendrik-Jan Colijn.

FOTO: PR.

Cursus portrettekenen bij K&O

uur. Er is voor deze nieuwkomers een ’gastlidmaatschap’. Na de zomervakantie wordt een presentatieavond gehouden, waar iedereen zijn medewerking aan verleend en natuurlijk ook de gastleden, die daarna hopelijk voor vast lid willen worden.

Eigen concertpiano voor jeugdkoor Ruach

Het terrein gaat open om 18.30 uur, het programma begint om 20.00 uur. Kaarten à € 25,- zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Primera Kroon in Katwijk, Primera Videoland in Rijnsburg; of op de site www. megapiratenfestijn.nl.

Herv. ger. Katwijks mannenkoor Eben Haëzer heeft vanwege dit jubileum het voornemen een nieuwe cd uit te brengen. De opname is in de prachtige Evangelisch Lutherse Kerk in Den Haag. Die staat gepland op zaterdag 23 juni.

Object: Gedragen bestaan, RVS steen, gepolijst.

Expositie Mond in Stadsmuseum Voorburg Van 25 januari t/m 17 maart, exposeert Mond, pseudoniem van Joop van Egmond, een aantal recente ruimtelijke objecten in het Stadsmuseum van Voorburg. De kunstwerken zijn uitgevoerd in hoogwaardig RVS materiaal in combinatie met steen en brons. Deze tentoonstelling is een geza-

menlijke expositie van hedendaagse beeldhouwers uit Den Haag en omstreken. De openingstijden zijn: woensdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Het museum is te vinden aan de Herenstraat 101 te Voorburg. www.stadsmuseum-leidschendamvoorburg.nl

Rond de zestien schrijvers hebben zich intussen al aangemeld bij de bibliotheek, maar er zijn vast nog meer auteurs uit Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg te vinden die een boek(je) hebben gepubliceerd, hetzij bij een uitgever, hetzij in eigen beheer. Het maakt niet uit of het om fictie, poëzie, non-fictie of kinderboeken gaat: alle schrijvers zijn van harte uitgenodigd om hun werk onder de aandacht te brengen en met hun lezers van gedachten te wisselen. Het wordt een feestelijke avond met als doel schrijvers en lezers bij elkaar te brengen. Dit gebeurt in een marktachtige ambiance waarbij bezoekers van het ene schrijvers tafeltje naar het andere ’hoppen’. Tijdens het centrale gedeelte verzorgen vier schrijvers op het podium een korte voordracht. Verder is er een uitgebreide Katwijkse boekentafel van boekhandel Van den Berg en natuurlijk wordt er gezorgd voor een hapje en een drankje. De muzikale omlijsting van de avond is in handen van Jan van der Plas en Mary Prado van De Driftkickers. Bent u zo’n schrijver die graag acte de présence geeft op deze gezellige avond in de bibliotheek, dan kunt u

zich nu nog aanmelden. Voor aanmelding/informatie kunt u contact opnemen met bibliotheek Katwijk, Aafke van Duijn: tel. 4060092 of avanduijn@bibliotheekkatwijk. nl. In verband met de beschikbare ruimte, wordt er bij teveel aanmeldingen een selectie gemaakt. Zaak om er snel bij te zijn! Voor lezers die deze oproep zien, gelijk al enthousiast raken voor dit lezers- en schrijversfeest en erbij willen zijn…: natuurlijk kunt u alvast een kaartje kopen. Aan de balie van de vijf bibliotheekvestigingen of via de www.bibliotheekkatwijk.nl. Ga naar Actueel, vervolgens naar Activiteiten. Kies de activiteit van uw keuze, betaal met iDEAL en print uw toegangskaart(en). Toegangskaarten kosten € 2,50 voor leden van bibliotheek Katwijk en anders € 5,-.

Bij K&O, 9 februari

Nog plaatsen vrij bij yoga Nog enkele plaatsen vrij bij de yogalessen op donderdag 9 februari bij K&O Katwijk. Yoga kan helpen uzelf en uw lichaam beter te leren kennen waardoor u beter in balans komt. Ademhalingsoefeningen zijn voor yoga van vitaal belang. Het is een cursus om van te genieten en om van te profiteren voor uw eigen welzijn. Start donderdag 9 februari, 20.5022.05 uur; € 70,- voor twaalf lessen. Info.: K&O aan de Sluisweg 16 te Katwijk, tel. 4016400 van maandag t/m vrijdag 10.00-12.00 uur. Of zie de website: www.kenokatwijk.nl.

FOTO: PR.

Het Mega Piraten Festijn is op zaterdag 24 maart voor de tweede keer te gast in Katwijk. Het reizende muziekfestival strijkt neer op Airbase 71 (voormalig vliegveld Valkenburg). De eerste editie van het festival (2010) was een groot succes. Circa tienduizend bezoekers vierden feest in één van de grootste MPF-opstellingen ooit. Een kleine greep uit de namen die je mag verwachten: Jan Smit, Nick & Simon, Thomas Berge, Vinzzent, Jannes, Jan Keizer & Anny Schilder, Lee Towers, de Piratentoppers, Marianne Weber en meer, heel veel meer. De voorverkoop is inmiddels van start gegaan.

FOTO: PR.

Mega Piraten Festijn keert terug in Katwijk

Dichtkunstproject op Rijnmond De eerste klassen van het Andreaslocatie Rijnmond hebben afgelopen weken het project ’Dichtkunst’ gedaan. Tijdens het project gaan de klassen aan de hand van een kijkwijzer acht schilderijen bekijken en kiezen ze de mooiste/interessantste uit . Donderdag 12, donderdag 20 en vrijdag 21 januari zijn de klassen naar de bibliotheek in Rijnsburg geweest waar ze van dichteres Diana Ozon een dichtworkshop hebben gekregen. In de bibliotheek hangen ook de schilderijen uit de kijkwijzer. De leerlingen maken een gedicht

met als inspiratiebron het schilderij dat zij het mooist/interessantst vinden. Het thema van de schilderijen is deze keer ’de stad’. Op school maken de leerlingen aan de hand van een computerprogramma een e-card waarin het gedicht en het schilderij is samengevoegd. De mooiste kaarten worden op de site van de bibliotheek Katwijk en de schoolwebsite gezet en zullen uitgeprint worden voor de open dag. Dit project is in samenwerking met de bibliotheek Katwijk en de Kunstuitleen van Rijnsburg gemaakt.


DE KATWIJKSCHE POST

‘Klik & Tik, het internet op’ Hoe leer je op een prettige manier de eerste beginselen van internet? Waar krijg je hulp om zelf te leren hoe je digitaal een formuliertje kunt invullen? Bibliotheek Katwijk komt nu met de laagdrempelige workshop ‘Klik & Tik, het internet op’. Dit is een makkelijk en toegankelijk online oefenprogramma (www.klikentik.nl). Beginners op internet kunnen met dit programma leren e-mailen, zoeken op internet, downloaden en formulieren invullen. In de workshop wordt ook aandacht besteed aan het werken met de muis en het registreren en inloggen bij Klik & Tik. Bibliotheek Katwijk geeft in de hoofdbibliotheek aan de Schelpendam een telkens tweeënhalf uur durende workshop waarin beginners in drie ochtenden op weg worden geholpen met Klik & Tik. Er kunnen maximaal acht deelnemers geplaatst worden, dus wacht niet te lang met aanmelden. De data voor de workshop ‘Klik & Tik, het internet op’ (de workshop omvat drie ochtenden): woensdag 7, 14 en 21 maart van 9.30-12.00 uur in de hoofdbibliotheek. De kosten voor de workshop Klik & Tik (drie dagdelen) bedragen: € 20,-. Voor meer informatie over deze cursussen en/of aanmelding kunt u mailen met: wdegouw@ bibliotheekkatwijk.nl. Of u kunt bellen met W. de Gouw of mevrouw M. Kromhout, tel. 4014819. Aanmelden kan via de balie van alle bibliotheekvestigingen of rechtstreeks via www. bibliotheekkatwijk.nl (Actueel Activiteiten).

Spaans en Italiaans bij K&O Katwijk Bij K&O Katwijk starten maandag 27 en woensdag 29 februari vakantiecursussen Italiaans en Spaans. Gaat u deze zomer op vakantie naar Italië of Spanje? Spreekt u de taal nog niet helemaal? Of wilt u voor de vakantie uw kennis opfrissen? Dan is deze korte taalcursus echts iets voor u. U leert zich te redden in de meest voorkomende situaties, zoals: kennismaken, de weg vragen, iets bestellen in bijvoorbeeld een restaurant enz. Start maandag 27 en woensdag 29 februari, 19.30-21.00 uur, € 95,- voor twaalf lessen. Info.: K&O aan de Sluisweg 16 te Katwijk, tel. 4016400 van maandag t/m vrijdag 10.0012.00 uur. Of zie de website: www.kenokatwijk.nl.

Huiswerk maak je in Scum Geen zin om je huiswerk te maken? Of heb je moeite met je huiswerk, en kan je daar wel wat hulp bij gebruiken? Dan bieden wij jou een rustige maar gezellige plek aan waar je ongestoord zelfstandig je huiswerk kan maken. Je kunt gebruik maken van internet met één van de laptops en natuurlijk is er ook wat te drinken. Het project ‘Huiswerk maak je in Scum’ is iedere maandag en woensdag van 15.00 tot 17.30 uur, op woensdag is er zelfs begeleiding die je kan helpen als je dat nodig hebt. Inschrijven is niet nodig, je kunt gewoon langskomen. Dus voortaan geen smoesjes meer nodig op school! Je heb je huiswerk altijd af en minder stress. Voor vragen neem je contact op met Margot Ouwehand, info@ scumkatwijk.nl.

‘The Voice of Heaven’

Jeugddienst in Oude Kerk ‘The Voice of Heaven’ is de laatste tijd in veel jeugddiensten naar voren gekomen. Zondagvond willen er eens bij stilstaan, dat jij de taak van coach krijgt en dat is beslissend voor je hele leven tot in eeuwigheid toe. Hoe dat in zijn werk gaat, gaan we natuurlijk niet verklappen. Kom zelf maar en maak de keuze van je leven! Datum 29 januari om 18.00 uur Oude Kerk aan de Boulevard te Katwijk aan Zee. Thema: ‘The Voice of Heaven’. Medewerking: Sjaak van Duijn, zanggroep Andreas, Martine van der Marel (verhaal), voorganger: ds K.F.W. Borsje.

Another MidlifeCrisis live in The Box

Postbus 300 2220 AH Katwijk ZH Telefoon 4013551 Fax 4077096

De bekende Katwijkse band Another MidlifeCrisis treedt op zaterdag 28 januari op in The Box Studio’s in Katwijk. AMC doneert een bedrag van € 5,- per verkochte entreekaart aan Stichting Juul. Stichting Juul heeft als doel om zoveel mogelijk geld op te halen om het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam te ondersteunen ten behoeve van het onderzoek en de behandelingen van en naar kinderkanker. De mannen van Another MidlifeCrisis hebben van nature weinig aansporing nodig om muzikaal ‘los te gaan’ op het podium. De band speelt stevige en dansbare pop- en rock & roll-klassiekers. Het repertoire is voor velen een feest van herkenning en staat, in combinatie met het aanstekelijke enthousiasme van de bandleden, garant voor een lekkere dansavond. Ook op 28 januari gaan Cor Zwaan (zang), Gijs van der Plas (drums), Gijsbert van Rhijn (basgitaar), André Schaap en Jos Beeloo (gitaar) er weer vol tegenaan. Knallen op het podium om een bijdrage te leveren aan Stichting Juul. Kaarten kosten € 10,- en zijn verkrijgbaar bij info@anothermid-

Programma-overzicht Televisie

Ook op zaterdag om 18.00 uur.

lifecrisis.nl of aan de deur bij The Box Studio’s. De zaal is open vanaf 20.30 uur.

Interactieve avond op 13 februari in bibliotheek

Boeken proeven en Leeskringdaten Hoe vaak in de bibliotheek de vraag ‘Weet u nog een mooi boek?’ wordt gesteld, is niet meer te tellen. Natuurlijk weet een bibliotheekmedewerker door het stellen van vragen er meestal goed achter te komen wat een klant graag leest en lukt het vrijwel altijd iemand naar tevredenheid te helpen. Voor al die mensen die graag lezen maar niet altijd weten wát ze moeten lezen, wordt er een speciale avond georganiseerd onder de titel ‘Boeken proeven en Leeskringdaten’. Want wat is er leuker dan, áls je iets gelezen hebt, er met andere mensen over te praten en je met elkaar in de achtergrond van een boek te verdiepen. Op maandagavond 13 februari is iedereen om 19.30 uur van harte uitgenodigd in de hoofdbibliotheek aan de Schelpendam voor een gezellige, afwisselende, informatieve maar vooral interactieve avond rond boeken. Drie medewerkers van bibliotheek Katwijk zullen, onder het genot van een kopje koffie met iets lekkers, vertellen over de nieuwste romans die volgens hen de moeite waard zijn gelezen te worden. Aafke van Duijn, Anneke Parlevliet en Evelien Steenbeek delen graag hun kennis en leeservaring: u

krijgt van hen allerlei tips over titels, schrijvers en genres. Daarnaast valt er op deze avond ook een date te versieren. Wie graag met anderen over boeken praat of meer over de achtergrond van een boek te weten wil komen, kan zich wellicht aansluiten bij een leeskring. De bestaande leeskringen in Katwijk ontvangen een uitnodiging om op deze avond in de bibliotheek aanwezig te zijn maar natuurlijk kan het ook gebeuren dat lezers elkaar spontaan op deze avond ontmoeten, in gesprek raken en besluiten tot een nieuw op te richten leeskring. Alle opties zijn open om andere geïnteresseerde lezers te ontmoeten. Ook zin gekregen om in een gezellige sfeer boeken te proeven en op zoek te gaan naar een leeskringdate? Dat kan in de hoofdbibliotheek op maandagavond 13 februari van 19.30 tot 22.00 uur. Toegangskaarten kosten € 2,50, inclusief koffie en iets lekkers. Belangstellenden kunnen kaarten kopen via www.bibliotheekkatwijk. nl. Ga naar Actueel, vervolgens naar Activiteiten. Kies de activiteit van uw keuze, betaal met iDEAL en print uw toegangskaart(en). Ook aan de balies van alle vestigingen van bibliotheek Katwijk zijn kaarten te koop. Graag tot ziens op deze avond met Boeken proeven en Leeskringdaten.

Swinging Sunday Music in Heeren van Noortwyck De Sunday Afternoon Jazz-middagen beleeft zondag 12 februari zijn laatst editie. Het evenement in 2005 met het optreden van Bob Rigter Quartet met Joke Bruijs. Joke is opnieuw bereid gevonden om op zondag 12 februari in de Heeren van Noortwyck met het Bob Rigter Quartet de reeks Sunday Afternoon Jazz af te sluiten. Heeren van Noortwyck heeft jarenlang heel prettig samengewerkt met het Quartet van Bob Rigter, maar wil graag iets nieuws gaan organiseren met meer gevarieerde muziekstijlen. Vanaf maart gaat Heeren van Noortwyck verder onder de naam Swinging Sunday Music, samen met onze nieuwe programmeur organiseren wij gezellige swingende muziekmiddagen. Die muziekmiddagen staan gepland voor elke vierde zondag van

de maand, waarvan de eerste gepland staat op zondag 25 maart met een optreden van Jazz Connection. Swinging Sunday Music wordt zeer gevarieerd met jazz-, boogie woogie-, rock & roll-, blues-, soulen dansorkesten. Een programma voor ieder wat wils dus, met de mogelijkheid tot het maken van een dansje, onder het genot van een drankje en hapjes. De aanvang is om 15.30 uur en zal eindigen om 19.00 uur. De zaal is open vanaf 15.00 uur. De toegang van de muziekmiddagen blijft natuurlijk gratis. Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig op het parkeerterrein ‘t Wantveld, op twee minuten loopafstand van de Heeren van Noortwyck. Meer informatie: www.swingingsundaymusic.nl.

Woensdagavond 1 februari

Boekverfilming Italiaanse bestseller bieb Katwijk De hoofdbibliotheek aan de Schelpendam wordt dit voorjaar maar liefst zes keer omgetoverd tot een kleine bioscoop. Op een groot doek worden zes actuele, interessante boekverfilmingen vertoond. Vanwege de rechten die betaald moeten worden, kan er niet gepubliceerd worden om welke films het gaat, maar in alle bibliotheekvestigingen hangen ruim van tevoren posters met de aankondiging van de filmtitel. De tweede filmvoorstelling is op woensdagavond 1 februari. Iedereen is om 19.30 uur van harte welkom om de film te bekijken gebaseerd op de bestseller van Paolo Giordano. Hierin kruisen de levens van een door een skiongeluk getekend meisje en een hyperintelligente jongen met een zwakbegaafd, door zijn

kabel kanaal 45.

TV-programma RTV Katwijk voor de week vanaf maandag 30 januari 10.00 uur: RTV nieuws (niet op maandag) Sporen van vroeger 16.00 uur: RTV nieuws Expositie Krijn Giezen in het Katwijks Museum Terug naar… 20.30 uur: RTV nieuws Sporen van vroeger’ 23.00/00.00 uur: RTV nieuws FOTO: PR.

Workshop in bibliotheek

DONDERDAG 26 JANUARI 2012 • 19

toedoen verdwenen tweelingzusje, elkaar op de middelbare school; een bijzondere vriendschap ontstaat waarin priemgetallen een grote rol spelen. Als een van hen naar het buitenland vertrekt, verliezen ze elkaar uit het oog. Het grote thema van het verhaal is de eenzaamheid van twee mensen die als het ware ongeschikt voor het leven zijn. Een intense en aangrijpende film! Toegangskaarten voor dit prachtige Italiaanse filmdrama op woensdagavond 1 februari zijn nu te koop in alle vestigingen van bibliotheek Katwijk en via www.bibliotheekkatwijk.nl (actueel - kaarten reserveren): € 4,- voor leden bibliotheek Katwijk en € 5,- voor niet-leden. Geen bioscoop in Katwijk, maar gezamenlijk een film kijken in de bibliotheek is een goed alternatief.

Van Sjaak Swart tot een Italiaans feestje

Radio

Romans De Zweedse thrillerschrijver Håkan Nesser heeft weer een parel afgeleverd met het boek ‘De stilte na Sarah’. Sarah, het dochtertje van schrijver Erik Steinbeck en zijn vrouw Winnie Mason, die beeldend kunstenaar is, is verdwenen. Ze is ontvoerd door een man in een groene auto, dat is alles wat Erik en Winnie weten. Al ruim anderhalf jaar verkeren ze in onzekerheid over hun kind en aan die ondraaglijke situatie proberen ze te ontsnappen door te verhuizen van Europa naar New York. Erik wil proberen weer grip op zijn leven te krijgen door te schrijven over wat hen de afgelopen maanden is overkomen. Zijn vrouw Winnie gedraagt zich steeds vreemder, ze denkt dat Sarah nog leeft, maar wil er niet met Erik over praten. Wat er met Sarah is gebeurd en waarom Winnie op een dag vertrekt wordt in de loop van het spannende verhaal duidelijk. Karin Kuiper heeft al een paar boeken op haar naam staan, met name over de periode na de dood van haar partner, schrijver Karel Glastra van Loon. Met ‘De camping’ debuteert ze als romanschrijfster. Cindy en Ralph, een Nederlands stel met relatieproblemen, proberen in Frankrijk hun verhouding weer op poten te krijgen. Ze kopen een camping en krijgen te maken met uiteenlopende gasten en veel achterstallig onderhoud. Zal het lukken om tussen al die minidrama’s het geluk te hervinden? Een geheimzinnige gast met een tas vol geld zorgt nog voor extra spanning. Een spannend, lichtvoetig en tragikomisch verhaal voor een paar uur leesplezier.

Informatieve boeken In 2006 is de Canon van de Nederlandse geschiedenis vastgelegd. Het boek ‘Canon van ZuidHolland: de geschiedenis van Zuid-Holland in 50 verhalen’ heeft nu ook de belangrijkste feiten uit de provinciale geschiedenis op een rij gezet. Van Trijntje uit de prehistorie - in 1997 werd bij Hardinxveld-Giessendam het skelet van een vrouw uit ongeveer 5500 voor Christus opgegraventot de voltooiing van de Deltawerken. De verhalen, voorzien van vele foto’s, gaan over belangrijke historische gebeurtenissen, zoals de onthoofding van Johan van Oldebarnevelt, maar laten de lezer ook (hernieuwd) kennismaken met de Hollandse meesters, zoals Vermeer, of de haringvisserij vanaf de late Middeleeuwen. Een leuk lees- en bladerboek voor wie geïnteresseerd is in de lokale betekenis van de geschiedenis. Journalisten Stan de Jong en Koen Voskuil schreven een biografie getiteld: ‘Neelie Kroes: hoe een Rotterdams meisje de machtigste vrouw van Europa werd’. Vanaf haar jeugd tot en met de

antenne 106.8 (FM) - kabel 88.1 (FM) stereo

Vrijdag 27 januari 00.00-02.00 uur 02.00-05.00 uur 05.00-07.00 uur 07.00-09.00 uur 09.00-11.00 uur 11.00-12.00 uur 12.00-13.00 uur 13.00-14.00 uur 14.00-16.00 uur 16.00-17.00 uur 17.00-18.00 uur 18.00-19.00 uur 19.00-20.00 uur

Leestips door Ineke Blom Een korte vooruitblik op zes boeken die vanaf nu te leen zijn bij bibliotheek Katwijk.

Kijk voor het laatste tv-nieuws op teletekst pagina 280. Uitzending gemist? Kijk op www.rtvkatwijk.nl

huidige tijd volgen de schrijvers het leven, maar vooral de carrière van deze bekende Nederlandse en Europese politica. De loopbaan van Kroes is succesvol, ze was immers staatssecretaris en minister en nu, op haar zeventigste, is ze een van de machtigste vrouwen van Europa. Maar niet alleen het succesverhaal wordt verteld in het boek, ook komen uitgebreid de affaires op zakelijk en privé gebied aan bod, zoals haar connectie met Jan-Dirk Paarlberg, de voor het witwassen van crimineel geld veroordeelde vastgoedondernemer. De schrijvers hebben een gedegen en prettig te lezen biografie afgeleverd over een van de meest intrigerende vrouwen uit de Nederlandse politiek.

Jeugdboeken Vanwege de bioscoopfilm ‘Nova Zembla’ staat de walvisvaart vanuit Nederland in de zestiende en zeventiende eeuw weer volop in de belangstelling. Het boek ‘IJsbarbaar’ van Rob Ruggenberg speelt zich ook in die tijd en context af. De Inuït jongen (Eskimo) Nunôk van dertien jaar wordt in 1624 uit Groenland ontvoerd door plunderende zeelui en meegenomen naar Holland. Daar wordt hij verkocht aan een kermisbaas die hem als ‘ijsbarbaar’ laat optreden. Hoewel Nunôk wel nieuwsgierig is naar die hele andere wereld waar hij in terecht gekomen is, wil hij toch heel graag terug naar Groenland. Hij wordt slecht behandeld en bovendien wil hij zijn vriendinnetje Orpa weer zien. Nunôk weet te ontsnappen en komt terecht op de walvisvaarder ‘De Blauwe Duyf’. Het spannende, deels waargebeurde verhaal is geschikt voor jongens en meisjes vanaf twaalf jaar. De serie informatieve prentenboeken ‘Zeg kleine…’ is bedoeld om jonge kinderen vertrouwd te maken met de natuur. ‘Zeg kleine Eekhoorn wat spring jij dapper’ van Vera de Backker vertelt het verhaal van eekhoorn Plum die eten moet gaan zoeken omdat zijn wintervoorraad op is. Hij heeft alleen één probleem: hij durft niet te springen. Hierdoor is al het lekkere eten, zoals dennenappels, niet voor Plum, maar voor Roetsj die wel ver springt en steeds de hapjes voor zijn Plum’s neus wegkaapt. Dan ziet Plum de allergrootste en aller lekkerste dennenappel die hij ooit heeft gezien, durft hij de grote sprong aan? Het overzichtelijke verhaal met sfeervolle waterverf prenten wordt afgesloten met korte informatie over het leven van de eekhoorn. Op de bijgevoegde cd staat een liedje en wordt de tekst van het boek voorgelezen. Geschikt voor kinderen van vier tot en met zeven jaar. Alle aanwinsten zijn te bekijken op www.bibliotheekkatwijk.nl. Uitgeleende materialen zijn gratis te reserveren via de website of in de bibliotheekvestigingen zelf. Een nieuwe service van de bibliotheek is dat de uitleentermijn nu vier weken is en dat, als uw juiste e-mailadres bij de bieb bekend is, u een attenderingsmailtje krijgt zodat u er tijdig aan herinnerd wordt uw materialen in te leveren of te verlengen.

Muziek voor twee De kracht van de nacht Word wakker Nieuwscarroussel met lokaal en regionaal nieuws Koek bij de koffie Han van der Kamp Schijven voor bedrijven Han van der Kamp Het tussenuur Zeewind Jaap Schaap De muzikale doorloper Johan den Haan Non stop muziek Roept uit aan alle stranden religieuze verzoekplaten N0.NL Jaap Schaap RTV Katwijk Sport voor- en nabeschouwingen (voor de onderwerpen kijkt u op RTV-teletekst pagina 206) 20.00-21.00 uur Non stop muziek 21.00-23.00 uur Country festival Bart van der Pol 23.00-24.00 uur Parels voor de zwijnen Marijke van Duijn en Johan den Haan

Zaterdag 28 januari 00.00-02.00 uur 02.00-05.00 uur 05.00-07.00 uur 07.00-08.00 uur 08.00-10.00 uur 10.00-12.00 uur 12.00-14.00 uur 14.00-18.00 uur 18.00-20.00 uur 20.00-21.00 uur 21.00-23.00 uur 23.00-24.00 uur

Non stop muziek De kracht in de nacht Word wakker RTV Katwijk Sport herhaling van de vrijdagavond Warmdraaien Karla Imthorn Nieuwsmagazine nieuw- en actualiteitenprogramma (zie http://nieuwsmagazine.rtvkatwijk.nl) Goud van gisteren Martin Ouwehand RTV Katwijk Sport verslagen en uitslagen van de sport op zaterdag. Zie teletekst vanaf pagina 600 The music zone Theo Hoogervorst Toppers van toen met Coby en Willem Boere Afscheid van Toppers van toen en Op de Hollandse toere live programma waarin afscheid wordt genomen van Coby en Willem Boere Muziek voor twee

Zondag 29 januari 01.00-02.00 uur 02.00-05.00 uur 05.00-07.00 uur 07.00-08.00 uur 08.00-09.00 uur 09.00-11.00 uur

Muziek voor twee De kracht in de nacht Word wakker Aangepaste non stop Opwekking Robert van der Loo en Joke Zwaan Hoort het Woord met om 10.00 uur een kerkdienst vanuit de Hervormde Gemeente te Rijnsburg 11.00-13.00 uur Van U wil ik zingen geestelijk verzoekplatenprogramma, telefoon 071-4013551 13.00-14.00 uur Aangepaste muziek 14.00-15.00 uur Spelenderwijs, muziek die u kent of zou moeten kennen, Co Snel 15.00-16.00 uur Voetsporen in het zand easy listening programma met een evangelisch karakter 16.00-17.00 uur De gouden stad Gerjan Jungerius en Martin van der Kamp 17.00 uur Kerkdienst Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Rijnsburg 18.30 uur Kerkdienst Hervormde gemeente Katwijk aan den Rijn tot 20.00 uur Aangepaste muziek 20.00-21.00 uur Muziek voor duizenden (populair licht klassiek) Marien Bos 21.00-22.00 uur Historisch maritiem uitzending Bas Vlieland 22.00-23.00 uur Aangepaste muziek 22.00-24.00 uur Non stop Nederlandstalige muziek Om 11.30 uur kunt u via het geluidskanaal van de kabelkrant op uw televisietoestel luisteren naar de kerkdienst vanuit de Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee

Maandag 30 januari 00.00-02.00 uur 02.00-05.00 uur 05.00-07.00 uur 07.00-09.00 uur 09.00-11.00 uur 11.00-12.00 uur 12.00-13.00 uur 13.00-14.00 uur 14.00-16.00 uur 16.00-17.00 uur 17.00-17.30 uur 17.30-18.00 uur 18.00-20.00 uur 20.00-21.00 uur 21.00-22.00 uur 22.00-23.00 uur 23.00-24.00 uur

Muziek voor twee De kracht van de nacht Word wakker Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Koek bij de koffie Han van der Kamp Schijven voor bedrijven Han van der Kamp Het tussenuur Muziekfabriek Koos Heemskerk De muzikale doorloper Johan den Haan Non stop muziek Roept uit aan alle stranden religieuze verzoekplaten Orgelklanken Arjan Wolfswinkel Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Multi Katwijk Jan Ouwersloot It’s all jazz Hans Pley Acoustic rain Bart van der Pol Muziek voor twee

Dinsdag 31 januari 00.00-02.00 uur 02.00-05.00 uur 05.00-07.00 uur 07.00-09.00 uur 09.00-11.00 uur 11.00-12.00 uur 12.00-13.00 uur 13.00-14.00 uur 14.00-16.00 uur 16.00-17.00 uur 17.00-18.00 uur 18.00-19.00 uur 20.00-21.00 uur 21.00-23.00 uur 23.00-24.00 uur

Muziek voor twee De kracht in de nacht Word wakker Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Koek bij de koffie Han van der Kamp Schijven voor bedrijven Han van der Kamp Het tussenuur Muziekfabriek Willem van Zuilen De muzikale doorloper Johan den Haan Non stop muziek Maritiem een programma met Bas Vlieland Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Non stop muziek Kippenvel (muziek voor wie luisteren wil) met Ruud Heijjer Purple haze Jan Marius Franzen

Woensdag 1 februari 00.00-02.00 uur 02.00-05.00 uur 05.00-07.00 uur 07.00-09.00 uur 09.00-11.00 uur 11.00-12.00 uur 12.00-13.00 uur 13.00-14.00 uur 14.00-16.00 uur 16.00-17.00 uur 17.00-18.00 uur 18.00-20.00 uur 20.00-22.00 uur

Muziek voor twee De kracht in de nacht Word wakker Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Koek bij de koffie Han van der Kamp Schijven voor bedrijven Han van der Kamp Het tussenuur Muziekfabriek Koos Heemskerk De muzikale doorloper Johan den Haan Non stop muziek Roept uit aan alle stranden religieuze verzoekplaten Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Radio international Engelstalig informatieprogramma met Jürgen Börnig 22.00-23.00 uur Radio International goes… themaprogramma 23.00-24.00 uur Muziek voor twee

Donderdag 2 februari 00.00-02.00 uur Muziek voor twee 02.00-05.00 uur De kracht in de nacht 05.00-07.00 uur Word wakker 07.00-09.00 uur Nieuwscarroussel met lokaal en regionaal nieuws 09.00-11.00 uur Koek bij de koffie Han van der Kamp 11.00-12.00 uur Schijven voor bedrijven Han van der Kamp 12.00-13.00 uur Het tussenuur 13.00-14.00 uur Muziekfabriek Willem van Zuilen 14.00-16.00 uur De muzikale doorloper Johan den Haan 16.00-17.00 uur Non stop muziek 17.00-18.00 uur Duitse muziek in Katwijk Wilma Fischer 18.00-20.00 uur Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws 20.00-24.00 uur Non stop muziek Vanavond kunt u vanaf 19.30 uur via het analoge kanaal 45 of het digitale kanaal op uw televisietoestel de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Katwijk live bekijken


20 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 26 JANUARI 2012

KDC-damcompetitie

Jan Schijff neemt vroeg afstand van concurrentie In de tweede ronde van de interne competitie werden een aantal interessante duels gespeeld. Arend van Beelen speelde zijn eerste partij tegen Gé Berbee, die vorige week verloor van Jan Schijff.

nen van Arjan Varkevisser. Jan en Arjan maakten het elkaar in de opening niet erg moeilijk, waardoor het lange tijd gelijk op ging tussen beide spelers. Jan bracht in het eindspel echter een goede formatie in stelling, waardoor Arjan in de problemen kwam. Jan dreigde met een doorbraak, waardoor Arjan moest offeren. Arjan schatte de situatie echter niet goed in en kreeg een grote slagzet om de oren, waardoor hij de partij verloor. Arie Dubbelaar speelde zijn eerste competitiewedstrijd tegen Teun de Kluyver. Beide spelers kozen direct voor de aanval en namen al snel het zogenaamde kerkhofveld in. Het was Teun de Kluyver die er achter kwam waar dat veld zijn naam aan te danken heeft. Teun liep na een paar zetten volledig vast en had geen enkele goede zet meer, waardoor hij een schijf verloor. Arie maakte goed gebruik van zijn voorsprong en won de partij. In de eerste klasse beten Alexander Neijenhuis en Martijn van der Plas het spits af. Wat er precies gebeurde op het bord van beide jeugdspelers

FOTO: A.T. DE WINTER

Gé bouwde zijn stand rustig op en kwam daardoor steeds beter te staan. Arend probeerde daar wel het een en ander tegen over te stellen, maar zag al zijn formaties afgebroken worden door Gé. In het eindspel kwam Arend in de problemen en door een foute zet brak Gé gemakkelijk door Arends verdediging heen. Hierdoor won Gé de partij. Door deze uitslag kon Jan Schijff zijn grootste concurrent gelijk op achterstand zetten door zelf te win-

Katwijk en Lisse delen de punten De staat van het veld en de knetterend koude wind beloofde al weinig goed. Een belofte die door beide ploegen met verve werd vervuld. Met een weinig verheffend duel heeft Katwijk de competitie hervat met een gelijkspel. In en tegen Lisse was het vooral spannend, maar bleef het 0-0.

De Oranjehemden, zonder Marcel Huisman en met Dwight Krolis op de bank, moesten tot op een kwart van de wedstrijd wachten op de eerste kans. Het was meteen wel een goede, Jeffrey Jongeneelen passeerde zijn directe tegenstander en

legde vanaf de achterlijn terug op Donny van Oijen. Voor een leeg doel maaide de spits echter woest over de bal. De tweeëntwintig voorafgaande minuten waren van Katwijk van een bijzonder laag niveau en ook tot aan rust kwam daar weinig verbetering in. Het kwam nog tot een enkele kans - Jongeneelen zag deze keer de vrijstaande Van Oijen over het hoofd en schoot zelf hoog over. Lisse startte beter, maar wist de kleumende toeschouwer ook niet te vermaken. Het was wel een stuk gevaarlijker. Bijvoorbeeld toen Hanne Hagary op een door de wind gedragen uittrap zomaar oogin-oog kwam met de Katwijkse keeper Atam Koroglu. Die toonde

Ook interesse in onze mooie sport en onze gezellige vereniging? Kom eens langs of surf naar www.damclubkdc.nl. De jeugd traint van 18.45 tot 20.00 uur op woensdag en de volwassenen spelen om 19.45 uur in wijkgebouw ’t Zandgat, E.A. Borgerstraat 58.

Quick Boys speelt zaterdag 28 januari de lastige uitwedstrijd tegen ODIN’59 in Heemskerk. Aldaar zullen de blauwwitten proberen drie winstpunten aan het totaal toe te voegen. De steun van de hondstrouwe supporters kan daarbij niet gemist worden. Wil je bij deze wedstrijd aanwezig zijn, dan kun je gebruikmaken van het georganiseerd busvervoer van de Supportersvereniging Quick Boys. Geef je uiterlijk donderdag 26 januari op bij bestuurslid Dirk Ouwehand, tel. 06-22421668 of via sv@quickboys.nl. Voor het geld hoef je het niet te laten: de kosten bedragen slechts € 7,50 voor leden van de Supportersvereniging (korting wordt alleen verstrekt op vertoon van het lidmaatschapspasje) en € 10,- voor niet-leden. De bus vertrekt om 12.45 uur vanaf de Laan van Nieuw-Zuid.

reflex weerhield hij Sergio Ommel van scoren. De slotfase golfde het spel op en neer. Waarbij beide ploegen een kans kregen op de overwinning. Katwijk werd gevaarlijk na een afstandschot van Elroy Lammers. Keeper De Vries kon het schot maar moeilijk onder controle krijgen. Benjamin Martha zag zijn kans schoon in de herkansing, maar vond ook De Vries op zijn pad. Na vervolgens terugleggen op Lammers, schoot laatstgenoemde uiteindelijk voorlangs. In de allerlaatste minuut kwam Lisse dichtbij, maar een knappe reflex van Koroglu redde Katwijk. Zo was het in Lisse niet goed, wel spannend en bleef het 0-0.

zich bekwaam, zoals wel vaker die middag, en weerde het schot van de Lissese spits. In een serie gevaarlijke corners wist de keeper bovendien de bal maar net over te stompen. Zo bleef het dus 0-0. Na rust leek Katwijk toch te ontwaken. Allereerst via Jerghinio Sahadewsing, verstopt links achterin, die met brille de ’16’ in soleerde en aflegde op Van Oijen. De, in de belangstelling van Sparta staande, spits plaats de bal net naast de goal. Niet veel later vond Jongeneelen, eveneens in de belangstelling van Sparta, met een bekeken lobje Mark de Vries op zijn pad, net als Bob Koning overigens. Aan de andere kant toonde Koroglu zijn keepersklasse, met een katachtige

Met bus naar ODIN’59 Quick Boys

was voor het menselijk oog niet waar te nemen, maar feit was dat Martijn al binnen enkele minuten gewonnen had. Met een paar zetjes was hij Alexander duidelijk te slim af. Rick de Jong leek op weg naar de winst tegen Cornelis Vooys. Rick kwam met een zetje op voorsprong en de winst leek dichtbij in het eindspel. Door een foute zet kon Cornelis echter toch nog doorbreken. Daardoor wist Cornelis uiteindelijk vrij makkelijk remise te maken. Bij de jeugd kreeg Marc Wijnands de eerste prijs uitgereikt uit de handen van voorzitter Jack van der Plas. Marc was met 5 punten uit vier wedstrijden net iets te sterk voor Timo van Eeden, die de tweede prijs won.

Programma-overzicht RTV Katwijk van het sportweekend Vrijdagavond (19.00-20.00 uur): In de radio-uitzending een uitgebreid interview met Aad Kraay, voorzitter van volleybalvereniging RVV. Ook ruim aandacht voor de streekderby tussen Katwijk en Noordwijk.

Maandagavond (vanaf 20.45 uur): Een tv-uitzending met een terugblik op het voorbije voetbalweekend en het actuele sportnieuws. Kijk voor meer informatie op http://sport.rtvkatwijk.nl.

FOTO: PR.

Zaterdagmiddag (14.00-18.00 uur): Naast het actuele sportnieuws zijn er live-radioverslagen van de Topklasse-wedstrijden van Katwijk en Rijnsburgse Boys en de duels van Quick Boys en FC Rijnvogels.

Jaco van Rhijn aan de bal.

De Puttenaren Richard Gooijer (links) en Wilbert Scheenstra proberen Quick Boys-aanvaller Hendrik van Beelen af te stoppen.

Quick Boys start tweede helft competitie met winst Quick Boys heeft de eerste wedstrijd na de winterstop tegen SDC Putten in winst omgezet. Bij de rust leidden de blauwwitten met 2-0, waarna de wedstrijd in een 3-1 overwinning werd afgesloten.

Anton den Haan kon na een lange periode van blessureleed zijn debuut maken in competitieverband. Aanvoerder Niels van Duijn en Michael van der Heijden ontbraken in de selectie, terwijl Maarten Bak als wisselspeler de wedstrijd begon. Direct na de aftrap trok Quick Boys het initiatief naar zich toe, het spel speelde zich grotendeels af op de speelhelft van de gasten. Al snel werden kansen gecreëerd die nog niet tot doelpunten leidden. Quick Boys heerste in het veld, maar het gat in de Puttense verdediging niet kon vinden. Na 20 minuten spelen leek Robin Faber op aangeven van Hendrik van Beelen de score te openen, doelman Randy Frijn voorkwam ten koste van een hoekschop een achterstand voor zijn team. Halverwege de eerste helft kregen de blauwwitten, met behulp van de tegenstander, alsnog loon naar werken toen Maarten Boeve een hoekschop met het hoofd zijn eigen doelman passeerde. Quick Boys bleef druk zetten, Kwon Wah Steinrath kwam nog

in scoringspositie op aangeven van Jaap van der Plas vanaf de rechterflank. Steinrath kwam net tekort om de bal over de doellijn te werken, terwijl even later Hendrik van Beelen de bal net naast kopte weer op aangeven van Jaap van der Plas, deze keer vanaf de linkerflank. Wilde Quick Boys de voorsprong verder vergroten, dan zouden de blauwwitten het tempo moeten opschroeven, de defensie van de gasten werd teveel gelegenheid geboden de organisatie tijdig te organiseren waardoor het gat in de verdediging moeilijk te vinden was voor Quick Boys. Met de rust in zicht werd SDC Putten nog een keer gevaarlijk toen doelman Frijn met een door de harde wind gedragen uittrap Madih Doufikar wist te bereiken die het de blauwwitte verdediging lastig maakte en op doel kon uithalen. Die doelpoging ging voorlangs, waardoor Quick Boys de gelijkmaker bespaard bleef. Toch zou Quick Boys de voorsprong voor de rust alsnog verder uitbouwen. Eerst ontsnapte SDC Putten nog toen een doelpoging van de Patrick Duarte van de doellijn weggewerkt kon worden. Daarna was er de afgekeurde goal van Dustin Huisman, waarbij Derek van der Plas geel voorgeschoteld kreeg. Diezelfde Van der Plas scoorde in de extra tijd van de eerste helft na

een combinatie tussen Patrick Duarte en Hendrik van Beelen, waarna Derek van der Plas werd bereikt die de bal over de doellijn werkte. Na rust was al weer snel het spelbeeld van de eerste helft zichtbaar. Quick Boys drong aan tegen SDC Putten dat er alles aan deed de schade zo beperkt mogelijk te houden en zich maar zelden op de speelhelft van de tegenstander liet zien. Na een kwartier spelen wist Hendrik van Beelen bij de tweede paal uit een vrije schop van Anton den Haan de bal het doel in te werken. Die vergroting van de voorsprong smaakte naar meer, Quick Boys bleef kansen creëren maar wist het doel niet meer te vinden. Daar zouden ook de wissels van Derek van der Plas voor Maarten Bak en Anton den Haan voor Houssin Bezzai geen verandering in brengen. Na 20 minuten spelen wist SDC Putten met een tegentreffer van de voet van Barry Grevengoed, hij plaatste de bal bij de tweede paal in het doel, de achterstand te verkleinen. Daar bleef het bij voor de gasten die zich nog maar spaarzaam zouden laten zien op de speelhelft van de blauwwitten die op zoek bleven naar een grotere uitslag maar moesten toezien hoe doelman Randy Frijn zijn team meerdere malen een grotere achterstand voor zijn team wist te voorkomen.

Goed tafeltennisniveau op geslaagd Euro-toernooi Basketbalheren winnen Het traditionele Euro-toernooi, dat tafeltennisvereniging Rijnsoever elk jaar als voorbereiding op de voorjaarscompetitie organiseert, kent een trouwe schare deelnemers. Ook nu kwamen sterke spelers van acht verenigingen uit de regio achter tafel in actie om de strijd aan te gaan. En goed tafeltennis werd er getoond.

pakte de tweede plaats in haar poule en plaatste zich daarmee voor de kruisfinale. Daarin speelde ze goed, maar ze moest het net afleggen tegen een speler die komende competitie in de landelijke competitie gaat uitkomen. Zeker geen schande. In de gecombineerde vierde/vijfde klasse was het voor Sandra Meijvogel weer even wennen. Ze heeft de Najaarscompetitie overgeslagen en miste dus wat vastheid en wedstrijdritme. Ruben van Tilburg, eigenlijk uitkomend bij de pupillen B, was juist op grond van zijn competitieresultaten wat hoger ingedeeld. Hij versloeg vier tegenstanders en werd tweede in zijn poule. In de kruisfinale verloor Ruben nipt in vijf games van een andere pupil die het in de competitie net zo goed had gedaan als hij. Bij de “echte” pupillen B wist Anne van Duijvenbode van twee tegenstanders te winnen en werd daarmee vijfde. Jasper Klinkenberg wist als enige Rijnsoever-speler een prijs te bemachtigen. Op onderling resultaat pakte hij de tweede plaats. De beslissende wedstrijd ging met 11-9, 9-11, 3-11, 12-10 en 11-9 naar Jasper en dat geeft wel aan hoe dicht de sterktes bij elkaar lagen.

Rijnsoever zelf was, wegens ziekte en open-schooldagen, wat met wat minder spelers vertegenwoordigd dan gepland. De spelers die meededen kregen zonder uitzondering sterke tegenstanders tegenover zich. In de gecombineerde tweede/derde klasse eindigden Ellen van Duijvenbode en Stephan de Vries elk als vierde in hun poule. Ze speelden naar behoren en wisten één tegenstander te verslaan. De tweedeklassers waren toch wat te sterk. Joanne Treurniet kwam als tweedeklasser wat beter uit de verf. Ze

Programma Komende zaterdag start de voorjaarscompetitie. Voor alle jeugdteams staan uitwedstrijden op het programma. De landelijke seniorenteams spelen ’s middags om 14.30 uur wel thuis. De heren ontvangen het Zoetermeerse Taverzo, de dames krijgen Tempo Team uit Amsterdam op bezoek. TTV Rijnsoever nodigt iedereen van harte uit om te komen genieten van tafeltennis op niveau aan de Sandtlaan 54 in Katwijk. FOTO: PR.

FOTO: HANS VAN DUIJN

Hogeschoolbasketbal in sporthal Cleijn Duin

Jasper Klinkenberg wist als enige Rijnsoever-speler een prijs te bemachtigen.

Steun het Genootschap ’Oud Katwijk’. Geef u op als lid à € 10,00 per jaar. Katwijks Museum, telef. 4013047.

thuis tegen New Stars Woensdag 18 januari was een historische dag in de geschiedenis van Grasshoppers. Het in de eerste divisie uitkomende heren 1 ontving in de achtste finale van het bekertoernooi eredivisionist Stepco BSW uit Weert. Het publiek genoot met volle teugen van het hogeschool basketbal van de ploeg uit Weert en het kranige verzet van de Katwijkers, die zelfs de derde periode wonnen.

In de met veel toeschouwers gevulde sporthal Cleijn Duin ging de wedstrijd uiteindelijk met 61-113 verloren. Een resultaat waar de mannen van Grasshoppers, die wekelijks bewijzen dat het herenbasketbal in Katwijk in de lift zit, trots op mogen zijn.

New Stars Na die leuke ervaring, moest heren 1 weer vol aan de bak. Zaterdag stond de volgende competitiewedstrijd op de planning tegen New Stars uit Nieuwegein. New Stars geef het gevoel dat je van ze kunt winnen, maar toch laten ze de tegenstander nooit ver uitlopen. In de uitwedstrijd, gewonnen door Grasshoppers, hadden de heren het ook al onverwacht moeilijk. New Stars beschikt niet over echte centers, maar alle spelers hebben een zeer goed schot. Daarnaast zijn hun guards razendsnel. Ons voordeel vandaag is de ambiance in Cleijn Duin, het thuispubliek is ruimschoots vertegenwoordigd en zorgt voor een geweldige sfeer. De wedstrijd wordt uitstekend gestart. Rick Freke is goed op dreef met 12 punten in het eerste kwart, dit resulteert in een 23-16 voor-

sprong. Niets aan de hand zou je denken. Maar het tweede kwart staat helemaal in het teken van New Stars. In het bijzonder, de met nr. 13 spelende, Christian Glerum. Hij heeft goed verzorgde schoten en zorgt er met 14 punten vrijwel eigenhandig voor dat New Stars tot op 2 punten terug komt in de wedstrijd. (40-38). Het derde kwart gaat gelijk op. Door een aantal mooie schoten van Amerik van Duyvenbode en Wesley Groen en daarnaast drie steals van Wesley lukt het de Grashoppers om bij te blijven. In deze periode zijn er verschillende wisselingen in het gevecht om de meeste punten. De wedstrijd golft zo op en neer en is aantrekkelijk om te zien voor het publiek. Het vierde kwart wordt gestart met een 60-61 achterstand. Dit laatste kwart staat niet alleen in het teken van een zeer hardwerkend Grasshoppers op verdedigend gebied, maar ook van guard Sebastian Hilla. Hij schiet maar liefst vier driepunters raak op zeer belangrijke momenten. Het zijn de momenten waarin New Stars denkt de bovenliggende partij te zijn. Sebastian zorgt er ook voor, dat de voor New Stars belangrijke guard Veenhoven, het veld af moet met vijf fouten. Zijn gedrag richting de scheidsrechter levert Grashoppers ook nog eens twee vrije worpen extra op. De voorsprong ziet er daardoor comfortabel uit. De winst wordt bezegeld met een schitterende alley-oop dunk van Peter Vader op aangeven van Jaco van Rhijn. Sensoor Zuid-Holland Noord Dag en nacht echte aandacht. Voor elk persoonlijk verhaal. Telefoon: 0900-0767 (5 eurocent p/min) of chatten en mailen via: www.sensoor.nl


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 26 JANUARI 2012 • 21

FC RIJNVOGELS Rijnvogels de inzet, Alexandria ‘66 het volle rendement

FOTO: PIET VAN KAMPEN

CLUBPAGINA

Pupil van de week

Rody Zwijnenburg

Voor de derde keer op rij in een jaar tijd stonden de Rotterdammers oog in oog met de Rijnvogels. De geschiedenis herhaalde zich ook nu weer. De Vogels de betere ploeg, de roodwitten uit de Rotterdamse Alexanderpolder de meest effectieven. Trainer Marchel den Haan zag wat iedereen had gezien: een vooral direct na de rust oppermachtige Katwijkers vergaten tot vier maal toe om de 1-1 in een riante voorsprong om te buigen. Een tot dat moment terecht in het vizier lijkende zege verdween echter als sneeuw voor de (niet aanwezige) zon.

Voorbeschouwing FC Rijnvogels-FC Breukelen De tussentijdse opleving en korte successtory van de rood-witte Vogels werd afgelopen zaterdag in Rotterdam op sportpark Oosterflank door gastheer Alexandria ‘66 een onnodig halt toegeroepen. Daar waar het licht zeker in de tweede helft lonkend op het veilige groen leek te staan, kleurde het aan het einde van de rit het verfoeide rood. Een ultieme kans om na een goede maar verloren wedstrijd dichterbij de verliezende koploper Smitshoek te sluipen. Komende zaterdag de gelegenheid om twee ‘breukjes’ te repareren. Een: het gelijkspel (3-3) uit tegen de komende opponent en twee: de opgelopen schade in de Havenstad te herstellen.

FOTO: PIET VAN KAMPEN

Dat kwartier in de tweede helft bleek uiteindelijk beslissend voor het duel dat kort voor tijd even dreigde te ontploffen. Arbiter Van der Koppel, die overigens goed leidde, had één van zijn weinige momenten van even op een dwaalspoor te bivakkeren. Het was het moment waarop Mo Moudou en een Rotterdamse verdediger na een duel op de (kunst)grasmat samen neer vleiden en stand-in Emiel Buntsma er vandoor ging en doelman Mauro Santos Lopes da Silva daarna kansloos liet. De fluit van de leidsman ging te laat naar de mond en er ontstond een opstootje. Wie de lont in het kruitvat stak was echter niet te achterhalen, maar Mitchel Beijersbergen (de man van de 1-1) werd na ongewenste visite van diverse Alexandrianen met een niet geoorloofde reactie de dupe. Rijnvogels in de slotfase met tien man verder. Als Van der Koppel had kunnen waarnemen dat volgens vele ooggetuigen de nummer 7 van de thuisclub, Ryan Santos St. Aubijn, Carl Krayenoord na het laatste fluitsignaal van de eerste helft onderuit schoffelde, had de thuisclub het tweede bedrijf met tien man mogen voortzetten. Het zijn momenten die een duel kunnen beïnvloeden. Nu waren het momenten van onachtzaamheid en

Rody Zwijnenburg, doelman van de F1, is zaterdag de eregast bij de wedstrijd FC Rijnvogels-FC Breukelen. Hopelijk beleeft de jongeman een leuke en nuttige middag.

Doelman Mauro Santos da Silva gritst de bal voor de inkomende Carl Krayenoord weg.

vooral ook van niet doeltreffend uithalen om een op handen lijkende zege te boeken, die de Rijnvogels uiteindelijk de das om deden.

Overhand

Elke week verrassende aanbiedingen!

De in het donkerblauw gestoken Vogels waren vanaf acquit de sterksten. In de eerste minuut zoende de bal na een (inzet of voorzet?) van Dirk Varkevisser de lat boven Santos. Het openingsoffensief werd echter snel ontregeld door Rafiek Castelijns die een voor zijn voeten uitverdedigde bal ineens met een onverwachte boog over Martijn Zwaan in het net zag belandden. Het knakte vervolgens het met veel zelfvertrouwen spelende Rijnvogel-team niet en de 1-1

kort daarna was een logisch gevolg. Mitchel Beijersbergen mocht afronden na een knappe actie van Dirk Varkevisser. Een vrije trap van Wesley van Wijk (die later geblesseerd uitviel), kopte Mitchel vanuit een moeilijke hoek bijna naar de 1-2, die ondanks het overwicht van de gasten uitbleef. Beter combinatiespel van de Vogels versus het meer in de lange bal zoeken van de thuisclub resulteerde uiteindelijk in de 1-1 ruststand.

De voetbalwereld weer eens op z’n kop. Vervolgens het incident in de slotfase.

se veste af, maar de voet van de doelman en tot driemaal toe een verdedigende kompaan van hem, voorkwamen en welverdiende treffer. Scrimmages volop voor de roodwitte kooi. Mitchel Beijersbergen vond oog in oog met Santos diens reddende voet; Sander van der Horst en Bennie van Fruchten evenals Michael Miranda kwamen in goede posities om de trekker over te halen. Carl Krayenoord kwam een teenlengte tekort. Vrouwe Fortuna schoot de tot dan toe machteloze thuisclub echter te hulp. Orlando Ouwehand gleed weg en de weg naar Zwaan lag open. Joel da Veiga Martins wist hem te vinden (2-1) en ook nadat hij daarna door een opdringend Rijnvogels van de vrije ruimte mocht profiteren (3-1).

Wonderbaarlijk Dat de equipe van Den Haan in het eerste kwartier na de pauze (het allerbeste van de FC) de gastheren niet op een achterstand zette, mag een wonder heten. Aanval na aanval rolde op de Rotterdam-

Na het tumult gaf van der Koppel alsnog een vrije trap aan de Rijnvogels die door captain Stefan Schaafsma op de krullen van de ingevallen Eef Schoneveld werd gedeponeerd. Vallend kopte de verdediger raak. Gerechtigheid dus. Maar de resterende tijd was te kort om alsnog een meer dan verdiend punt als schrale troost mee te pikken. De laatste poging van Schaafsma zeilde net naast en het doek viel in de invallende duisternis. In tegenstelling tot de hemel die voor de Rijnvogels lange tijd zo helder leek. Rijnvogels de inzet en de betere ploeg; Alexandria’66 de gelukkigste.

Het tot op heden laag genoteerde FC Breukelen valt echter niet te onderschatten. Het vergaart zo sluipsgewijze wat punten en deed dit afgelopen zaterdag tegen Deltasport (0-0). Een teken dat de ‘Utrechtse poort’ steeds moeilijker is te openen. Maar de equipe van Marchel en rechterhand Huig moet toch in staat worden geacht om er flink aan te rammelen en deze open te breken. De vorm en de inzet zijn er; nu nog de afronding. Aan de spelers de taak om het publiekweer een aangenaam duel en dito weekend voor te schotelen.

Grandioze après-ski party De kantine wordt op zaterdag 18 februari omgetoverd tot een heuse bierstube met winters decor. Een ambiance voor een geweldige avond met drie top dj’s. Kaarten à € 10,- zijn te bestellen bij Daphne van Duijn via e-mail: daphnevanduijn@ live.nl. Het bedrag over te maken op nr. 1077.55.068 of contant te betalen bij de entree. Wintersport c.q. après-ski-kleding verplicht. Mis deze avond niet.

Wassenaarseweg 71a - 2223 LA - Katwijk Fax: 071 - 4078136 - Tel: 071 - 4016905

FOTO: PIET VAN KAMPEN

ALLES ONDER ÉÉN DAK!

Ambachtsweg 3 Katwijk Tel. 071 - 402 80 46

Robert Talsma tracht zijn tegenstanders een hak te zetten.

De vorm en de creativiteit waren in Katwijk achtergebleven. Zonder deze twee basiscomponenten is winnen dan ook vrijwel uitgesloten. Het overkwam de equipe van Huig Jan die tegen Excelsior Maassluis één van de poverste vertoningen van dit seizoen op de grasmat legde. Van meet af aan werd duidelijk dat de gastheren de baas in eigen huis waren en dit gedurende de hele wedstrijd ook bleven. Spits Cor Varkevisser die vaak erg lastig is voor zijn opponenten, werd toch wel node gemist in de frontlinie die doelman Jesse Lub nauwelijks op de proef stelde. Slechts uit enkele standaardsituaties werd het even gevaarlijk voor zijn hok (Dirk de Reus kopte b.v. net naast) en een geplaatst schot van Marco Schaap was het enige dat tussen de palen kwam. Dat de bal wel drie keer in het Rijnvogel-net belandde, was conform het wedstrijdbeeld. Verantwoordelijk hiervoor waren Cezer Boskour (twee keer) en Javier Brouwer die doelman Rob Platteel drie keer letterlijk en figuurlijk in de luren legde. De sluitpost beleefde niet zijn beste en vrolijkste wedstrijd, evenals zijn kornuiten die dit optreden maar snel moeten vergeten en zich moeten richten op de komende duels om broodnodige punten te vergaren.

FOTO: PIET VAN KAMPEN

Weinig eer voor tweede in Maassluis

Aanvoerder Stefan Schaafsma (rechts) overhandigt de cheque aan zijn collega Kevin de Vries.

Rijnvogels schenkt 1.100 euro voor ziek jeugdlid Alexandria ‘66 Voor de aanvang van het duel Alexandria ‘66-FC Rijnvogels overhandigde captain Stefan Schaafsma aan zijn collega Kevin de Vries, aanvoerder van de thuisclub, een cheque van 1.100 euro. Enkele dagen geleden werd in Rijnvogel-kringen bekend dat jeugdlid Delano Noah van Alexandria ‘66 een zeldzame vorm van bijna niet te genezen kanker heeft. Voor een behandeling kan hij alleen in Ameri-

ka terecht en dat vergt een enorm bedrag. Binnen de Rijnvogels ontstond het spontane idee om geld hiervoor in te zamelen. In slechts twee dagen tijd werd er door spelers, staf, bestuur, businessclub, de supportersvereniging en de Stichting Juul in allerijl met de pet rond gegaan en leverde dit fraaie bedrag op. De Rijnvogel-harten bleken maar weer eens op de juiste plek te zitten.

r"%.*/*453"5*&4 r""/(*'5&4 r'*4$"-&"%7*&;&/

Meester Schilder WWW.HANSSCHONENBERG.NL BURGERSDIJKSTRAAT 13, 2225 AT KATWIJK TEL. 071 - 4012028

eel n o i s s Profe nnen zo Rijnstraat 68 Katwijk www.sundays.nl

Trots hoofdsponsor Administratiekantoor

Lid Fosag

Vestiging Katwijk Zeeweg 117 071 - 406 05 00 info@verheesnotarissen.nl

Vestiging Rijnsburg Sandtlaan 45 071 - 409 71 97 www.verheesnotarissen.nl

Bezoekadres en werkplaats Steenbakkerstraat 10g 2222 AT Katwijk aan Zee

Tel.: 071-4087244 Fax.: 071-4087245 Mob.: 06-22407990 www.vanmarenschilders.nl info@vanmarenschilders.nl

VAN KESTEREN Lid NOAB Rijnstraat 93a 2223 EA Katwijk E-mail: Internetadres:

Tel. 071 - 408 26 24 Fax 071 - 402 79 64 info@kesterenadm.nl www.kesterenadm.nl

Verzekeringen en hypotheken Rijnstraat 58 - 2223 ED Katwijk 071 - 407 58 38

www.otto-advies.nl


22 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 26 JANUARI 2012

MA

Bingo bij DVS Elke laatste vrijdag van de maand organiseert de chr. drum- en showfanfare Door Vriendschap Sterk (DVS) een gezellige bingoavond in haar clubgebouw aan de Ambachtsweg 2. Beproef uw geluk en ga naar huis met één van de schitterende prijzen en maak kans op de jackpot. Geniet van de koffie, thee en andere versnaperingen. De zaal is open om 19.30 uur en de avond begint om 20.15 uur. Iedereen vanaf 16 jaar is welkom.

Begin 2012 start er een Youth Alpha voor jongeren vanaf 1318 jaar bij ’t Kruispunt! Bij Youth Alpha kan je vragen stellen over het leven en geloof. In tien weken en een weekend ga je met een groep vrienden op een relaxte manier en onder het genot van chill eten op zoek naar de betekenis van het christelijk geloof. Ben je geïnteresseerd? Kom naar de introductieavond, tijdens deze avond is er lekker eten, krijg je meer uitleg en kun je al je vragen stellen over de cursus. De Youth Alpha introductieavond is op vrijdag 3 februari, begint om 19.00 uur en wordt gehouden in ’de Herberg’, Koestraat 7 in Rijnsburg. De avond is helemaal vrijblijvend, je moet niks. Youth Alpha vormt onderdeel van het jongerenwerk van evangelische gemeente ’t Kruispunt & christengemeente Live! Wil je je aanmelden voor de introductieavond? In verband met het eten graag even aanmelden door een mail te sturen naar philippiessens@ hotmail.com.

Zaterdag 28 januari

Postzegelbeurs in wijkgebouw De Wiek Postzegelvereniging KatwijkRijnsburg houdt zaterdag 28 januari een postzegelbeurs in wijkgebouw De Wiek, Fresiastraat in Katwijk aan den Rijn (naast de bibliotheek). Er is volop gelegenheid tot ruilen en er zijn meerdere handelaren aanwezig. Wellicht heeft u nog een oude verzameling op zolder liggen en wilt u opnieuw beginnen? Of u wilt deze verzameling op één van onze maandelijkse veilingen verkopen? Komt u eens langs en laat u informeren wat de mogelijkheden zijn. En als u opnieuw of voor het eerst wilt beginnen, er zijn veel opties. Er zijn ’stuiver’boeken aanwezig, dus voor de kosten hoeft u het niet te laten. U bent vanaf 10.00 uur van harte welkom en de beurs sluit om 15.30 uur.

Agenda ANBO

Donderdag 26 januari. Seniorensoos De Eendracht, 14.00 uur. Countryen linedansen, 20.00 uur, lesavond, vanaf 16 jaar.

Verkoop van belbusboekjes in de Zwanenburg elke morgen. Iedere dag koffie drinken kosten € 0,75. Maandag 30 januari. Spreekuur van 10.00 tot 11.00 uur. Schildercursus, van 13.30 tot 17.00 uur. Vrij jokeren en klaverjassen, aanvang 13.30 uur. Dinsdag 31 januari. Repetitie zangkoor de ’Vierboet’, aanvang 10.00 uur. Ouderenspreekuur, 10.00 uur. Damessoos, aanvang 14.00 uur. Vrij klaverjassen en jokeren, aanvang 13.30 uur. Biljarten, aanvang 13.30 uur. Woensdag 1 februari. Biljarten, aanvang 14.00 uur, de zaal is om 13.30 uur open. Kaarten maken, aanvang 13.30 uur. Vrij klaverjassen en jokeren. Onderlinge competitie en vrij biljarten, aanvang 19.30 uur. Donderdag 2 februari. Kleding bewerken, aanvang 9.00 uur. Inloopspreekuur, van 10.00 tot 11.00 uur. Meer bewegen voor ouderen, van 9.30 tot 10.15 uur. Klaverjas- en jokermiddag, aanvang 14.00 uur. Vrijdag 2 februari. Bloedprikken, 8.30 uur. Bingomiddag, aanvang 14.00 uur. Klaverjassen en jokeren. Inlichtingen WMO op de website www.anbo.nl/katwijkaanzee/ Al deze activiteiten vinden plaats in het dienstencentrum de Zwanenburg, aan de Zwanenburgstraat 62. De activiteiten zijn toegankelijk voor alle mensen van 50 jaar en ouder. Nieuwe leden en begunstigers zijn van harte welkom.

Bond voor vijftigplussers.

Maandag 30 januari. Recreatief darten, 20.00 uur. Dinsdag 31 januari. Klaverjassen en jokeren, 20.00 uur. Woensdag 1 februari. Kinderclub, 14.00 uur. Voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar. Kosten € 1,50 euro. Repetitieavond zangkoor De Voltreffers, 20.00 uur. Tijdens alle activiteiten zijn de keuken en bar geopend voor een hapje en een drankje.

FOTO: PR.

Wijkgebouw locatie De Coligny, Louise de Colignylaan 7, 2224 VT Katwijk.

Opleidingsschool bezoekt Ajax-AZ Vorige week donderdag werd de langverwachte hervatting van de voetbalwedstrijd Ajax-AZ gespeeld in de Amsterdam Arena, voor een publiek dat bestond uit 22.000 kinderen. Ook groep 8b van de Chris-

telijke Opleidingsschool besloot de wedstrijd te gaan bekijken; het beloofde een geweldig spektakel te worden. Multirent Katwijk sponsorde het vervoer door een prachtige bus ter beschikking te stellen,

en om 12.00 uur vertrokken de kids richting de Arena en beleefden daar een onvergetelijke middag. Voor veel van de kinderen was het hun eerste echte voetbalwedstrijd in een groot stadion, en waren vooral

Wijkvereniging Hoornes-Rijnsoever Vrijdag 27 januari. Ba-Pra-Ka-Dra soos, 10.00 uur. Darten, 19.30 uur.

daarom superenthousiast. De hele wedstrijd moedigden ze hun team oorverdovend aan. Met een bijzondere ervaring rijker kwamen de kinderen ’s middags weer veilig aan in Katwijk.

Zaterdag 28 januari. Ba-Pra-KaDra soos, 10.00 uur. Stijldansles, 19.00 uur. Vrij stijldansen, 21.30 uur.

Afgelopen vrijdag hebben we de zoektocht naar de ’ideale’ leraar afgerond met het opstellen van een advertentie, waarbij we de eisen waaraan zo iemand zou moeten voldoen op moesten schrijven. Deze week is het Pepweek. Naast alle andere activiteiten gaan wij in het kader daarvan komende vrijdag taarten maken voor de Katwijkse voedselbank. Iedereen is van harte welkom om zijn of haar steentje bij

Taarten maken voor de voedselbank Kom jij ook meehelpen taarten maken? De werkgroep Jongerendiaconaat organiseert diaconale activiteiten voor en door jongeren. Geef je geloof handen en voeten. De stille armoede in Katwijk is groter dan je denkt. Er zijn veel gezinnen afhankelijk van de hulp van de voedselbank om in hun dagelijkse levensonderhoud te kunnen voorzien. Wij willen samen met jullie deze gezinnen graag helpen door een lekkere appeltaart te maken. We hebben als doel om zeventig appeltaarten te maken, dus we hebben je hulp hard nodig! Kom vrijdag 27 januari naar het Jeugdhuis aan de Voorstraat, we beginnen om 19.30 uur.

100% Ladiesnight Speciaal voor meiden met hun moeders, tantes, nichtjes, vriendinnen, etc. wordt er een creatieve avond georganiseerd tijdens de Pepweek 2012. Een avond waarop we creatief aan de slag gaan met bloemen en cupcakes. En aan het eind van de avond ga je met het eindresultaat naar huis! Ook wordt er een gezellige high tea georganiseerd, waarvoor we alle deelnemers vragen iets lekkers mee te nemen. De avond is bij voorbaat al een succes, want door het grote

Woensdag 1 februari. Damesgymnastiek, 9.00 uur. Ba-Pra-Ka-Dra soos, 10.00 uur. Country line dans, 14.00 uur. Zelf kleding maken, 19.00 uur.

FOTO: PR.

te dragen, dus als je zin hebt in een goed begin van het weekend ben je van harte welkom in het Jeugdhuis aan de Voorstraat. Tot vrijdag, 19.30 uur.

Bibliotheek Al ruim veertig jaar kunt u boeken lenen aan de CJV-bibliotheek aan de Boslaan. Een van de grote voordelen van de CJV-bibliotheek is dat u geen inschrijfgeld of lidmaatschap hoeft te betalen. Aangezien elk boek u slechts € 0,20 per week kost, betaalt u dus alleen voor wat u daadwerkelijk gebruikt. De bibliotheek is elke donderdagavond geopend van 19.00 tot 20.00 uur aan de Boslaan 229. De ingang is aan de garage aan de Koekoeklaan.

Kopij Heeft u een artikel welke samen met andere YMCA-artikelen in deze krant geplaatst moet worden, lever het dan (uiterlijk maandagavond 21.00 uur) in bij CJV/YMCA Katwijk / PR-commissie, t.a.v. André Bosch, fax (084) 8333588 of per e-mail: YMCA.Katwijk@tiscali.nl. Een belletje vooraf is niet strikt noodzakelijk, gewoon het stukje faxen of mailen is voldoende.

Pepweek in volle gang Na een succesvolle start van de Pepweek, met onder andere het zwemfestijn en de kindermusical, zijn er ook komende dagen nog volop activiteiten.

Ontspannings Vereniging Katwijk (OVK) start zaterdag 28 januari met haar nieuwe danscursussen. Met steeds weer nieuwe dansvariaties en aanbod van de meest populaire dansmuziek, blijft de OVK een frisse en moderne dansvereniging. Op een ontspannen en gezellige manier wordt de kostbare vrije tijd van de leden op een plezierige manier ingevuld.

Dinsdag 31 januari. Ba-Pra-Ka-Dra soos, 10.00 uur. Streetdance, van 5 tot 16 jaar, 19.00 uur. Biljarten, 19.00 uur.

Strike! Dat is het voornaamste geluid dat we vorige vrijdag hebben kunnen horen op de bowlingbaan. Er werden behoorlijk wat kegels omgegooid. Het was zeker weer een geslaagde avond.

Spirit

Nieuwe danscursus OVK

Maandag 30 januari. Ba-Pra-KaDra soos, 10.00 uur. Biljarten, 19.00 uur. Country line dansles, beginners, 19.30 uur; gevorderden 20.15 uur. Volleybal dames, 19.30 uur; heren, 21.00 uur. Volleybal is in de Van Lierestraat.

Sing-in bij Jeugdgroep Rehoboth

Deze week iets compleet anders. De komende avond staat in het teken van zingen en muziek; we houden een Sing-in. We hebben zoveel zangtalent in de groep, dat gaat helemaal goed komen. Onze vertrouwde muziekgroep zal vanzelfsprekend voor de begeleiding zorgen. Naast het zingen verzorgen we ook voor wat afwisseling tijdens de avond. De koffie / fris staat klaar om 20.15 uur. Allen welkom. Voor alle mensen die nog geen lid zijn: Ben je tussen de 16 en 22 jaar en wil je een goed en gezellig begin van je weekend, dan ben je bij ons aan het juiste adres. Kom gerust een keer kijken en neem je vrienden mee. We zijn te vinden in jeugdhuis De Poolster. Graag tot vrijdag allemaal.

Meer informatie op: www. wijkcentrumdecoligny.nl of RTV teletekstpagina 351.

aantal aanmeldingen is de avond al volgeboekt. Locatie is het kerkelijk centrum Maranatha aan de Poolster en begint om 20.00 uur.

Voorlezen op Opleidingsschool Voor de leerlingen van groep 1 tot en met 4 van de Christelijke Opleidingsschool was het donderdag 19 januari wel een beetje een speciale dag. In het kader van de Nationale Voorleesdagen, die van 18 tot 28 januari worden gehouden, mochten de kinderen een heerlijk ontbijtje met drinken meenemen en in hun pyjama naar school komen. Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het belang, maar vooral ook het plezier van voorlezen staat centraal. Daarom zou er tijdens het ontbijtje een speciaal iemand komen om voor te lezen, maar wie dat was werd niet verklapt. Landelijk waren er bekende Nederlanders uitgenodigd om voor te komen lezen op basisscholen. Afgelopen week deden op school dan ook verschillende geruchten de ronde. Koningin Beatrix, Sinterklaas en zelfs André Kuipers vanuit de ruimte werden als mogelijke kandidaten genoemd. Maar wat is er nu leuker dan te worden voorgelezen door je eigen vader of moeder. Voor deze gelegenheid waren ze gekomen in be-

roepskleding. Zo waren er onder andere een kok, een stewardess, een agent, een kraamhulp en zelfs een speler van Quick Boys. Ademloos zaten de kinderen te luisteren terwijl zij smulden van hun bolletje of croissantje. Na afloop van het verhaal mochten ze ook nog vragen stellen over het interessante beroep van de voorlezers. Het was een hele geslaagde ochtend!

Bingo in De ColignY In wijkcentrum De Coligny is zaterdag 28 januari een bingoavond. Kom eens langs en waag een gok: ook al heeft u geen geluk met de bingo; u heeft toch een gezellige avond gewonnen. De keuken en bar zijn geopend voor een hapje en een drankje. Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.00 uur, deelname vanaf 16 jaar. Wijkvereniging KoestalOverduin en Zanderij, Louise de Colignylaan 7, Katwijk.

Bij de beginnerscursus leren de dansparen de basis van de quickstep, rumba, chachacha, Engelse wals en jive. In de vervolgcursussen komen daar de tango en de samba bij. Ook leert men in de vervolgcursussen meer figuren in alle dansen. Dansen wordt daarmee steeds leuker. Interesse? Geef u/jezelf snel op voor één van onze cursussen. Er kan ingeschreven worden op de diverse niveaus: beginners 19.3020.30 uur; gevorderd 20.30-21.30 uur; vergevorderd 19.30-20.30 uur; vrijdansen vanaf 21.30 uur.

Donderdag 2 februari. Ba-Pra-KaDra soos, 10.00 uur. Ouderensoos, 14.00 uur. Biljarten, 19.00 uur. FNV (even weken), 19.30 uur. Jokeren, 20.00 uur. wijkvereniginghoornesrijnsoever.nl

Fysiotherapeut bij Vrouwenkring Naomi Voor de kringavond van Vrouwenkring Naomi op woensdag 1 februari is Arend Nijenhuis van het Paramedisch Centrum Katwijk/ Rijnsburg uitgenodigd. Het thema van zijn presentatie is: ’Gezond leven? Blijf in beweging!’. De heer Nijenhuis heeft zich als fysiotherapeut ook gespecialiseerd in de psychosomatische fysiotherapie. Hij vertelt over het belang van fysiek en mentaal in beweging zijn en welke invloed dit heeft op lichaam en geest. Ook deze presentatie past uitstekend bij het jaarthema ’Lifestyle’. Alle vrouwen zijn hartelijk welkom. De activiteiten van Vrouwenkring Naomi vinden plaats in de grote zaal van de Ontmoetingskerk, Nieuwe Duinweg 64, Katwijk. Vanaf 19.30 uur is de koffie klaar. Het programma begint om 20.00 uur en is om ca. 22.00 uur afgelopen. Meer informatie over Naomi: tel. 4012588, www.ontmoetingskerkkatwijk.nl.

De kosten voor bovengenoemde cursussen bedragen € 99,- per paar voor de gehele cursus, exclusief lidmaatschap € 8,- p.p. Het gehele bedrag dient u op de eerste avond te betalen. Aanmelden kan via ovk@hotmail.nl of bij Marco van Rijn, tel. 4016570.

FOTO: PR.

Youth Alpha

Wijkvereniging Koestal-Overduin

Asielhond Jack

Bijbelse vossenjacht Speciaal voor gezinnen wordt er op zaterdag 28 januari een Bijbelse vossenjacht georganiseerd. Rondom de Oude Kerk en in het dorp zullen verschillende Bijbelse figuren verstopt zijn en de bedoeling is dat ze allemaal gevonden worden. Bij enkele vossen zal er ook een opdracht gedaan moeten worden door de kinderen. Dit is iets wat je niet mag missen! Tussen 14.00 en 15.00 uur kan er gestart worden vanaf het Kerkhaventje (Andreashofje). Je krijgt hier een opdrachtenvel uitgereikt, welke na afloop ook hier weer ingeleverd moet worden met natuurlijk de juiste antwoorden. Na afloop is er voor iedereen iets lekkers. Meedoen is gratis.

Zaalvoetbaltoernooi CJV/YMCA Op zaterdagavond 28 januari organiseren we vanaf 18.30 uur een zaalvoetbaltoernooi voor alle boys & girls die bij ons jeugdwerk betrokken zijn. Voor de lol & sportiviteit!! Meedoen kan in de volgende leeftijdscategorieën: 8+ (CJV/ YMCA clubleeftijd), 12+ en 16+. Het aantal teams dat mee kan doen is natuurlijk beperkt, aanmelden kan via het formulier op de website. Deelname en supporten is gratis, dus kom naar sporthal Rijnsoever.

FOTO: PR.

Tot ziens op woensdagavond 1 februari, wijkgebouw ’t Zandgat, E.A. Borgerstraat 58a. Zaal open om 19.15 uur, aanvang 19.45 uur. Meer informatie: www. jongerenavondenkatwijk.nl.

| WO | DO | VR | ZA | ZO

Zaterdag 28 januari. Bingo, 20.00 uur, zaal open 19.00 uur, vanaf 16 jaar.

Krachtpatser of geloofsheld

Meer horen hierover? Kom dan woensdag 1 februari naar de jongerenavond in ’t Zandgat. Er wordt begonnen om 19.45 uur met het zingen van mooie liederen. Breng zoveel mogelijk vrienden en vriendinnen mee. Er is plaats voor veel jongeren.

DI

Vrijdag 27 januari. Competitie darten, 20.00 uur.

Jongerenavond in ’t Zandgat

De eerstvolgende jongerenavond is op 1 februari. Deze avond komt Jack Nugter vertellen over het thema: ’Krachtpatser of Geloofsheld’. Jack z’n leven werd gedomineerd door alcohol, drugs en vechtsport. Na vijftien jaar een slecht huwelijk te hebben gehad, veranderde het leven van Jack en zijn vrouw radicaal. In 1987 kwam Jack z’n vrouw Nel tot geloof. In het begin had Jack daar geen problemen mee, maar later begon hij het geloof van haar te haten. Dat bracht strijd in hun huis teweeg: Licht tegenover duisternis. In 1988 liet de Heere Jack in een droom zien, dat als hij zo doorleefde hij zou sterven. Nel vertelde hem dat er redding was in Jezus Christus. Jack wilde zich in eerste instantie niet overgeven aan Hem, maar later bad hij tot God en dit was zijn redding! Jack zijn leven veranderde van een krachtpatser in een volgeling van Jezus.

|

Inloophuis Ontmoetingskerk Het Inloophuis in de Ontmoetingskerk Katwijk aan den Rijn is bij velen al een bekend begrip geworden. Iedere dinsdag van 10.00 tot 11.30 uur is het Inloophuis geopend. Ook in de zomermaanden is iedereen welkom om eens binnen te lopen. Om 10.00 uur staan de gastvrou-

wen en -heren klaar om u te ontvangen met koffie of thee met iets lekkers. Er is ruim gelegenheid om met elkaar een praatje te maken, een film over Katwijk te bekijken, te sjoelen of een ander spel te doen. Dinsdagochtend 17 januari had een feestelijk tintje. In verband met

het nieuwe jaar werd een lekkere broodmaaltijd gehouden. Ruim veertig gasten, inclusief vrijwilligers, genoten van de heerlijke broodjes en erwtensoep, gemaakt door een trouwe bezoeker. Om 13.00 uur ging iedereen met een attentie voldaan huiswaarts.

Jack is een grappige mix van wat wij denken: een Foxterrier met misschien Friese Stabij. Hij is afgestaan omdat zijn bazin niet meer voor hem kon zorgen. Hij heeft een paar weekjes bij een gezin gelogeerd en van daar uit hebben wij de meeste info omtrent deze 5-jarige jongeman. Met de kinderen kon Jack goed opschieten, mits natuurlijk de kinderen hem in zijn waarde laten. Alleen thuis werd hij niet vaak gelaten maar hij vond het prima als hij een uurtje op het huis moest passen. Autorijden ging ook goed. Jack is wel vocaal aanwezig. Foxterriertjes zijn niet een van de stilste rassen en kunnen daarin heel vasthoudend zijn. Zijn jachtinstinct is ook goed ontwikkeld dus samenwonen met een kat of konijn is helaas niet mogelijk. Tegenover andere honden doet ie stoer. Maar goed, niemand is perfect, zo ook onze Jack niet. En er is vast wel iemand die met Jack aan de slag wil gaan en er dan een heel fijn maatje voor het leven aan heeft. Bent u diegene? Streek-Dierentehuis Stevenshage, Kenauweg 1, Leiden, 0900 2020898 (30cpm). Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur.

Steun het Genootschap ’Oud Katwijk’. Geef u op als lid à € 10,00 per jaar. Katwijks Museum, telef. 4013047.


DE KATWIJKSCHE POST

DRAVERTJES

DONDERDAG 26 JANUARI 2012 • 23 Geboren

Geboren

Geboren

Getrouwd

12½ jaar getrouwd

35 jaar getrouwd

60 jaar getrouwd

Blij zijn we met de geboorte van Bloem Lieneke Louise Guijt op 19 januari. Dirk en Connie van harte gefeliciteerd! Dat we allemaal lang van haar bloei mogen meegenieten! Liefs fam. Guijt en Van der Plas.

Geboren op 22 januari 2012, Corné Haasnoot, zoon van Tom en Cojah en broertje van Gijs en Maarten Haasnoot.

Hoera, Fenne van ’t Zelfde is een grote zus, want haar broertje Stef is geboren op dinsdag 17 januari. Gefeliciteerd door fam. Van ’t Zelfde & fam. Ciere.

Willem en Linda van Duijn, het was een superdag! Veel geluk samen! Van De Duijntjes en De Vlielandjes.

30 januari zijn onze lieve papa, Jan Jeroen Schaap en mama, Sabine Schaap-Zwanenburg 12½ jaar getrouwd! xx Mira & Quint. Hasta el festival de verano! De Schaapjes.

Op 28 januari zijn Nico en Janny Schaap 35 jaar getrouwd! Gefeliciteerd door de Maagdelijntjes. xxx.

Hoera, (o)pa en (o)ma Remmelzwaal zijn 60 jaar getrouwd!

Dravertjes te koop aangeboden/ gevraagd tot maximaal 25 woorden zijn voor particulieren gratis. Meer woorden: 0,20 eurocent per woord. Per persoon mag slechts één gratis dravertje per editie worden geplaatst. Felicitatiedravertjes: maximaal 2 per en/of over persoon. Alle overige dravertjes € 5,00 tot max. 25 woorden. Meer woorden: 0,20 eurocent per woord. Brieven onder nummer of bewijsnummers € 3,00 extra. Eventuele fouten in schriftelijk opgegeven advertenties worden niet gecompenseerd. Dravertjes kunnen zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. U kunt uw Dravertje e-mailen naar dravertjes@uitgeverijverhagen.nl, onder vermelding van uw naam, adres, postcode + woonplaats en telefoonnummer

40 jaar getrouwd

60 jaar getrouwd

Jarig

Jarig

Op 21 januari zaten Nel en Kees Vliegenthart 40 jaar in het huwelijksbootje! Lieve opa en oma, bedankt voor de leuke avond! Kusjes van Sem, Jill, Finn, Mick, Luca en Lynn.

Op 18 januari jl. waren onze ouders, Kees en Johanna van der Plas 60 jaar getrouwd! Wij wensen hen nog vele gezonde jaren toe. Annie en Wim, Arie en Ada, Ariea en Kees en kleinkinderen.

Wonderen bestaan!! Daar is deze verfmengende zoetwater-matroos, Maarten Ouwehand al 21 jaar het levende bewijs van. Zijn jongensdroom was om naar zee te gaan, maar toch koos hij uiteindelijk voor een Akzo-baan. Zo nu en dan een weekje mee op de kotter van de “Toet” daar geniet hij wel van en dat doet hem ook heel goed.

Onze ruiter, Iris Schellingerhout wordt morgen 27 januari 11 jaar! Van harte gefeliciteerd van oma, opa, papa, mama en je zusjes Tessa en Lotte.

• 2e hands-fietsen en 2e handsbrommers/scooters bij Frans Luyten Tweewielers, Achterweg 22, Katwijk. Telefoon 071-4029035. • JUBILATE KRINGLOOP ROMMELMARKT, Pr. Hendrikkade 11, tel. 071-4075512/ 0613719872 (A. Meijvogel) Voor verkoop, inbreng en ophaal (ook bezorgen), ook leeghalen van inboedel tegen een vergoeding, open op zat.morgen en do.avond (min prijzen) E-mailadres: maybird@ ziggo.nl

VAN LEEUWEN papier- en metaalhandel Jarig

Jarig

Jarig

Jarig

Jarig

Jarig

Jarig

Hiep, hiep, hoera! Donderdag 26 januari wordt onze kleindochter Liza de Jong 1 jaar! Gefeliciteerd. XXXX opa en oma Hazenoot, Ome Marco en Tante Andrea.

Op 28-01-2012 bereikt onze Meesterbakster Anne den Dulk de volwassen leeftijd van 21 jaren jong.

Vandaag, 26 januari wordt Tim Varkevisser 7 jaar! Gefeliciteerd door papa en mama, je broertje Sven, opa en oma Varkevisser en opa en oma Houwaart.

Jaap Hus is vandaag 70 jaar! Je kinderen, kleinkinderen en familie wensen je een fijne dag en alle goeds toe.

Hoera, vandaag is onze oma Lyd 60 jaar geworden! Gefeliciteerd en dikke kus van al uw kleinkinderen.

Hoera, op 27 januari wordt onze kleindochter, Naomi Onderwater 2 jaar! Gefeliciteerd! Oma en opa Onderwater, ooms en tantes en neefje.

Hiep hiep hoera, Mark van Duijvenbode wordt dinsdag 31 januari 4 jaar! Gefeliciteerd door papa, mama, opa en oma Van Duijvenbode.

Jarig

Jarig

Jarig

Sarah

Sarah

Hiep Hiep Hoera! Het is echt waar, onze Arie wordt 30 januari 9 jaar! Groetjes van papa en mama Dubbelaar.

HOERA!! Vandaag is onze kleine vent, Aldert jr. 1 jaar geworden! Veel liefs van papa, mama, opa’s en oma’s.

Rob van Loenen nog steeds geen grijze haar en toch al 65 jaar! Liefs van je snuitjes.

Joepie, Joepie is gekomen en heeft Sarah meegenomen! Onze allerliefste oma, Cobie Zwanenburg wordt zondag 29 januari 50 jaar! Alvast van harte gefeliciteerd!

Na 50 jaar majo en patat, is Joke van Duijn de frietjes nog steeds niet zat!

Sarah

Sarah

Sarah

Sarah

Sarah

Sarah

Sarah

Mijn dierbare vriendin wordt 50! Lies van Klaveren, van harte! Liefs M.

Ze heeft nog geen enkele grijze haar maar op 29 januari wordt onze Marijke Messemaker 50 jaar! Gefeliciteerd!

31 januari, misschien niet leuk maar waar, Annette van der Plas wordt 50 jaar! Van harte gefeliciteerd! Jan en de (klein)kinderen.

Hoera, Joke van Duijn wordt donderdag 26 januari 50 jaar! Van harte gefeliciteerd van Jaap, Arjan & Daniëlle en Angela.

Niet te geloven…toch waar… Lies is 50 jaar! Van harte! Je man en kinderen.

Deze kanjer, Anja is woensdag 25 januari 50 jaar geworden!

Ja, het is waar. Wijna morgen 50 jaar. Het lopen gaat nog steeds zeer goed. We hopen dat je dit nog jaren doet. Je hardloopvrienden.

Bedankt

Geslaagd

Afscheid

Vanouds het adres voor uw oude metalen en oud papier. Biedt hoge prijzen voor oud ijzer, koper, lood, zink, etc. De Hooge Krocht 151 Ind. Klei-Oost, Noordwijk Telefoon 071-4014105

• Te koop: Garage/opslag/bedrijfsruimte van 75 m2 nabij winkelcentrum van Katwijk. Inclusief kantoor, pantry en toilet. Bel voor informatie 06-43249318. • Te koop: goed onderhouden 3kamer appartement. Op gewilde locatie, gehele dag zon. Haven 56 te Katwijk. Bel voor meer informatie 06-44166139.

Gezinsdienst in Ontmoetingskerk In de Ontmoetingskerk wordt zondag 29 januari om 10.00 uur een gezinsdienst gehouden. We lezen uit de bijbel Hebreeën 11: 8-27 en het thema van de dienst is ’De rode draad van Gods beloften’. Kinderen die op woensdag deelnemen aan de kinderactiviteit ’In de Rooie Draad’ zullen een actief aandeel hebben. De dienst is afgestemd op kinderen in de leeftijd van ongeveer 5 tot 12 jaar. Er zijn interactieve momenten en er wordt gebruik gemaakt van de beamer. Bent u nieuwsgierig geworden? Neem dan de kinderen mee en kom zondag 29 januari naar de Ontmoetingskerk, Nieuwe Duinweg 64. U bent van harte welkom.

Collecte bij vv Katwijk voor kindertehuis Tijdens de voetbalwedstrijd Katwijk-Noordwijk, zaterdag 28 januari, wordt gecollecteerd. Het geld dat wordt opgehaald gaat naar kindertehuis Kinkole in Kinshasa, Congo. In Kinshasa leven ruim 40.000 kinderen op straat. Ouders zijn niet in staat om voor hun kinderen te zorgen of denken dat zij behekst zijn. Op straat moeten zij zien rond te komen door te bedelen of te stelen. In kindertehuis Kinkole krijgen de kinderen twee jaar lang onderdak, voedsel en onderwijs, waardoor zij een vak leren en kunnen werken. We hopen zaterdag op een mooie opbrengst.

Cursussen penningmeester en digitale fotografie Speciaal voor vrijwilligers in de jongerencentra organiseert Factor W de cursus digitale fotografie. Voor actieve penningmeesters binnen de vrijwilligersorganisaties, ook voor de sportverenigingen, organiseert Factor Welzijn een tweetal bijeenkomsten ‘penningmeester’.

Digitale fotografie Regelmatig maakt iedereen foto’s van activiteiten om daar ook iets mee te doen. Foto’s die je kunt delen met anderen en wellicht ook op de website wilt zetten. Na deze cursus heb je meer kennis over het gebruik van de digitale camera en weet je meer over het gebruik van foto’s voor op de website. De cursus digitale fotografie vindt plaats op dinsdag 14 februari en is bedoeld voor vrijwil-

Deze fotopagina* is bestemd voor geboortes, jarigen, huwelijken, jubilea, geslaagden, etc. De foto wordt geplaatst op 1 kolom breedte, de tekst is maximaal 25 woorden. De kosten - € 7,- per plaatsing - dienen contant (of pinnen) aan de receptie te worden voldaan.

ligers die foto’s maken van activiteiten, bijvoorbeeld in het wijkcentrum of in jongerencentra.

Foto’s en tekst van geboortes, 50-jarigen, huwelijken, huwelijks- en andere jubilea, en geslaagden van HBOof universitaire opleidingen zijn gratis. Gratis plaatsingen zijn alleen achteraf.

Cursus penningmeester Op dinsdag 6 maart en 13 maart start de cursus penningmeester. Wilt u de financiën van uw stichting en/of vereniging meer onder de knie krijgen, dan kunt u zich inschrijven voor deze cursus. Deze cursus wordt ondersteund door een naslagwerk, waar u alles nog eens kunt nalezen. De cursussen worden gegeven in bij Factor Welzijn in Huize Callao. De kosten kunt u vinden op de site, waar u zich ook kan inschrijven www.factorw.nl. Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Saskia Koster, tel. 4033323 of saskia@factorw.nl.

Aanleveren kan aan de receptie van het kantoor aan de Ambachtsweg 7a in Katwijk. Of digitaal: receptie@ uitgeverijverhagen.nl. Digitale foto’s dienen van voldoende resolutie te zijn (minimaal 500 kB). Lieve Willem en Linda van Duijn, ik vond het erg leuk om jullie bruidsmeisje te zijn en wens jullie veel geluk! Liefs, Janine Vlieland.

Marieke van Rhijn, gefeliciteerd met je diploma verpleegkundige! Wij wensen je veel succes in het LUMC! Fam. Van Rhijn.

Evert Bosman neemt na 5 geweldige jaren afscheid van Digros Visserijkade. Alle klanten, medewerkers en RTV Katwijk bedankt en tot ziens! Ik wens u het beste.

Uitgeverij Verhagen behoudt zich het recht voor om foto’s en tekst te weigeren. *Per gebeurtenis wordt één foto geplaatst.


Exclusieve planpresentatie zaterdag 4 februari aanvang 13.30 uur Landgoed Voorlinden te Wassenaar Meld u nu aan www.duindael. : nl

Wooncomfort van het hoogste niveau Zaterdag 4 februari presenteert Ontwikkelingscombinatie De Schouw CV de plannen voor de herbestemming van het voormalige Johannahuis te Wassenaar. De verkoop van de te realiseren 28 appartementen en 5 penthouses is reeds gestart.

U bent van harte welkom de presentatie ‘Ontwerp, techniek en interieur ’ bij te wonen vanaf 13.30 uur op Landgoed Voorlinden, Buurtweg 90 te Wassenaar. De presentatie start om 14.00 uur. Na afloop staan de makelaars en betrokken partijen u graag persoonlijk te woord om antwoord te geven op uw vragen. U kunt zich aanmelden via de makelaar of www.duindael.nl s (EDENDAAGSELUXEENCOMFORTMETDEGRANDEURVANEEN2IJKSMONUMENT s ./2)3+ CLAUSULEVOORVERKOOPHUIDIGEWONINGENAANBODTIJDELIJKEHUISVESTINGGEDURENDE EVENTUELEOVERBRUGGINGSPERIODE

Voor aanmelden of meer informatie bel Frisia Makelaars, Den Haag (070 – 342 01 01) of Van Soest makelaardij, Wassenaar (070 – 511 73 00) of kijk op

WASSENAAR

Tibetaanse religie in gevaar Gedhun Choekyi Nyima werd door de Dalai Lama aangewezen als 11e Panchen Lama. De Chinese autoriteiten ontvoerden hem op zesjarige leeftijd. Sindsdien is er niets meer van hem vernomen.

Kom nu in actie tegen deze nachtmerrie van het Tibetaanse volk. Geef op giro 4223

TI B ET V ER D W IJ N T Alle bedragen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties. Ford Business Partner leaseprijzen gebaseerd op 20.000 km/48 mnd. en op full operational lease, excl. BTW, brandstof en vervangend vervoer. *Netto bijtelling o.b.v. belastingschijf van 42%.

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 15.6-23,8; liter/100 km: 4,2-6,4; CO2 gr/km: 109-149.

FORD FOCUS nu met 14% bijtelling

Netto bijtelling maar 96,- per maand!* Geweldig nieuws voor lease-rijders! De nieuwe Ford Focus is nu ook leverbaar in een extra zuinige uitvoering met maar 14% bijtelling. En is daarmee de enige 14% benzineauto in zijn klasse. Uitgerust met een krachtige 74 kW (100 pk) EcoBoost-turbomotor, dus volop genieten van comfort en nieuwe technologieën. Allemaal tegen minimale kosten. Want uw netto bijtelling daalt enorm. In veel gevallen tot maar 96,- per maand!* En wat ook zo mooi is: nu bestellen is voorjaar 2012 rijden. Dus snel naar de Ford dealer voor een verrassende offerte!

FORD FOCUS Lease 14% al vanaf 359,- p.mnd.

Haarlem Eysinkweg 71, Telefoon 023 - 553 16 66 Lisse Meer en Duin 72a, Tel. 0252 - 46 69 00 Noordwijk Keyserswey 1, Tel. 071 - 364 10 10 Off. service-dealer: Autobedrijf J. Noort & Zn., Katwijkerweg 1d, Rijnsburg. tel. 071 - 402 18 10

www.duindael.nl

KP_week_04_12  
KP_week_04_12  

Alle geniale mensen zijn melancholici Aristoteles WOORDEN SPREKEN: Abonnee, maar toch geen krant ontvangen? Bel vrijdagmorgen tussen 8.00 en...

Advertisement