Page 1

de KATWIJKSCHE POST

DE KATWIJKSCHE POST NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR KATWIJK, RIJNSBURG EN VALKENBURG

90ste JAARGANG NR. 39

DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2011

VVD: ’Burgemeester slaat plank mis’

WOORDEN SPREKEN:

CDA en CU boos op biebreactie coalitiepartner

Strenger toezicht op foutparkeren in autoluwe Rooie Buurt

Na vingertje vanaf maandag bon De gemeente heeft haar gemeentelijke opsporingsambtenaren (goa’s) opdracht gegeven om strenger op te treden tegen foutparkeren in de Rooie Buurt. De herinrichting van die gerenoveerde wijk is klaar en dus vindt de gemeente het tijd dat daar - na eerst een waarschuwingsperiode - strenger op gehandhaafd moet worden. Tijdens de werkzaamheden, die zo’n anderhalf jaar hebben geduurd, werd door de goa’s ’coulant gehandhaafd’, zegt de gemeentlijke afdeling Openbare Werken in haar nota aan het college. Die tijd is nu voorbij, al is wel besloten dat de bewoners met ’waarschuwingsperiode’ van twee weken worden voor-

bereid op de bekeuringen. Vanaf komende maandag wordt er door de goa’s bekeurd. In de nieuwe Rooie Buurt zijn minder openbare parkeerplaatsen dan in de oude Rooie Buurt. Van de ruim 160 parkeerplaatsen zijn er na de herinrichting 100 overgebleven. Er zijn wel 60 parkeerplaatsen in de parkeergarage, waar de bewoners van die wijk een parkeerplaats kunnen huren. Bij de herinrichting is door de gemeente in overleg met de voormalige wooncorporatie KBV, tegenwoordig Dunavie, bewust gekozen voor minder parkeerplaatsen. De Rooie Buurt moest een autoluwe wijk worden die herinnert aan een karakteristieke volkswijk met oude historische straatprofielen. De

uitstraling mag dan zo zijn, maar afgaande op de huurprijzen en geparkeerde SUV’s lijkt die volkse wijk inmiddels meer op een yuppiebuurt. De bewonerscommissie van de Rooie Buurt zag met de voltooiing van het nieuwe straatdek ook het strengere parkeerregime in het vooruitzicht en trok in het voorjaar bij de gemeente aan de bel met het voorstel voor méér parkeerplaatsen. Die commissie ziet mogelijkheden voor in totaal 27 extra parkeerplaatsen in de vernieuwde straten. De gemeente wijst die suggestie van de hand. Meer parkeerplaatsen zou afbreuk doen aan de visie en investering die in die wijk is gedaan. Oude en nieuwe bewoners zijn al jarenlang op de hoogte van het plan om

de buurt autoluw te maken. Bewoners die een parkeerplaats huren in de parkeergarage mogen daar ook vanuit gaan. De gemeente verwacht dat die bewoners hun parkeerplaats opzeggen als er extra parkeerplaatsen bijkomen in de buurt. In die parkeergarage zijn trouwens nog 29 plekken te huur voor Rooie Buurtbewoners. ’Eerst zal deze capaciteit moeten worden benut, voordat er aanvullende maatregelen kunnen worden genomen.’ De bewonerscommissie is het volgens voorzitter Huig van den Oever altijd al niet eens geweest met het autoluw of autovrij maken van de wijk. Ook is de commissie of zijn bewoners niet betrokken geweest bij de herinrichtingsplannen. ’Dat was een afspraak van de gemeente met de toenmalige KBV.’

De VVD maakte vorige week via een persbericht duidelijk hoe die partij over de bibliotheekplannen denkt: ’veertien miljoen voor een nieuwe superbibliotheek in Katwijk aan Zee? No way!’. Het college heeft een plan voor een ’bibliotheek van de toekomst’ waar allerlei zaken samengevoegd kunnen worden. De voorlopige kosten worden geschat op 13,2 miljoen euro. Dat vindt de VVD in deze onzekere tijden een te grote investering. CDA en CU erkennen in het persbericht, dat er ’raadsbreed scepsis bestaat over de voorgestelde investeringen in onder andere de bibliotheekvoorzieningen van Katwijk’. Het bibliotheek loopt landelijk terug en daarnaast speelt nog de economische crisis een rol. ’Inspelen op maatschappelijke ontwikkelin-

Montaigne

gen is van belang om de bibliotheek werkelijk een duurzame toekomst te bieden.’

Losse nummers: € 1,50

DEZE WEEK

Volgens de twee coalitiepartijen regeert bij de VVD ’angst voor het debat’. ’Investeren in een vernieuwend bibliotheekconcept dient een absolute meerwaarde voor het Katwijkse publiek te hebben. De CU en het CDA willen daar graag met de portefeuillehouder over in debat. De partijen betreuren dat coalitiegenoot VVD dat debat uit de weg gaat door nu al, voordat met andere partijen en de portefeuillehouder van gedachte is gewisseld, stelling te nemen tegen de plannen.’

Viskiosk is meer dan verkooppunt vis

Gré en Willem Sip 60 jaar getrouwd

Van Woerden weer beste op Halve Katwijk

3 13 19

’Omzien naar elkaar onbetaalbaar’

15

’Geen verwijten’ VVD-fractievoorzitter Anita van Ginkel liet dinsdag desgevraagd weten, de reactie van de coalitiepartners ’kort door de bocht’ te vinden. ’Ons standpunt kan niemand verbazen, want wij hebben al in een vroeg stadium laten weten hoe wij over die plannen denken, ook aan de coalitiepartijen. Dan moeten ze ons geen verwijten maken over populisme.’ Van Ginkel snapt niet, waarom portefeuillehouder burgemeester Jos Wienen nog doorgaat met de biebplannen. ’Hij weet hoe de gevoelens in de politiek liggen, er is weinig steun voor. Wienen slaat hiermee de plank volledig mis.’

Abonnee, maar toch geen krant ontvangen? Bel vrijdagmorgen tussen 8.00 en 12.00 uur: 4022901

Tankstation in Katwijk

www.bibliotheekkatwijk.nl

Groengas tanken: goed voor milieu en portemonnee Automobilisten kunnen vanaf volgende week dinsdag groengas tanken bij garage Rijnzicht aan de Valkenburgseweg 70 in Katwijk aan den Rijn. Rijnzicht is een van de eerste groengas-tankstations in de regio. Groengas - aardgas - biedt economische en ecologische voordelen; auto’s zijn beschikbaar en er komen steeds meer vulpunten bij. Rijnzicht is één van de vier gecertificeerde bedrijven in Nederland

DE KATWIJKSCHE POST de KATWIJKSCHE POST

FOTO: ADRIE VAN DUIJVENVOORDE

CDA en ChristenUnie (CU) hebben geen goed woord over voor coalitiepartner VVD vanwege de ’voorbarige’ reactie op de plannen voor een nieuwe bibliotheek. ’Nog voordat de discussie over de toekomst van de bibliotheek in Katwijk is gevoerd, heeft de VVD op ongenuanceerde wijze haar opvattingen kenbaar gemaakt. Het is zorgelijk te constateren dat deze vorm van populisme ook de lokale VVD niet voorbij gaat’, stellen CDA en CU in een gezamenlijk persbericht.

Wie zijn doel voorbijstreeft, mist evenzeer als hij die het niet bereikt.’

g n i t r ko

Abonnee

die gastankinstallaties inbouwt in auto’s. Rijden op aardgas wordt gestimuleerd. Het is schoon, bijna CO2neutraal, en heeft in vergelijk met benzine 70% minder fijnstof en stikstof tot gevolg. Voor de automobilist is rijden op aardgas goedkoop en kost ongeveer 89 eurocent per kg. Het Groengas-vulpunt in Katwijk is gerealiseerd met subsidie van de provincie.

Deze week extra voordeel bij:

Boek over naoorlogse geschiedenis Ambachtsweg 7a, Katwijk Tel. 071 408 14 97

’In Katwijk is alles anders’ en daar is niks mis mee

Zie alle aanbiedingen op pagina abonneekorting in deze krant!

VAN MAANDAG T/M DONDERDAG:

Voor Wienen is dat boek geen verrassing. Hij deed zelf enkele jaren geleden de suggestie aan Van Deursen een boek te schrijven over de recente geschiedenis van Katwijk. Van Deursen zei ja. Hij heeft al meerdere boeken op zijn naam staan, waaronder ’Een dorp in de polder’ en ’De last van veel geluk’. Boeken over het Nederland van de zestiende en zeventiende eeuw. ’Die leverden geen commentaar op van direct betrokkenen’, vertelt Van Deursen droogjes, die momenteel vanwege ziekte in verpleeghuis Wijckerslooth in Oegstgeest verblijft. ’Dit boek zal wel reacties

opleveren. Het gaat over zaken die heel wat mensen zelf hebben meegemaakt.’ Zaken als oorlog, politiek, toerisme, visserij, woningbouw, kerk, cultuur, sport en jeugd, om maar eens een rijtje te noemen. Van Deursen (1931) benaderde eerst zijn uitgever Mai Spijkers van Uitgeverij Prometheus/Bert Bakker voor hij zich onderdompelde in Katwijkse archieven. Spijkers gaf zijn fiat en de hoogleraar was vier maanden lang vaste gast in de bibliotheek van het Katwijks Museum aan de Voorstraat.

Kranten lezen ’Normaal gesproken zou ik meteen de archieven induiken, maar omdat ik meer wilde weten over het dagelijkse leven, kwam ik bij De Katwijksche Post terecht.’ Het archief van die krant verhuisde tijdelijk naar het gemeentehuis waar de hoogleraar iedere werkdag kranten las. ’Daar ben ik zo’n twintig maanden mee bezig geweest. De kranten waren de eerste decennia nog dun, maar vanaf de jaren zeventig werden die steeds dikker.’ ’Na het krantenarchief volgde het archief van de gemeente en de vakbonden. Zo kom je op bronnen die nog nooit geraadpleegd zijn. Ook kreeg ik toestemming om het kerkelijk archief in te kijken. Ik ben

zo’n drie jaar bezig geweest met informatie verzamelen. Dat leverde twintig kaartenbakken op.’

20% AFHAALKORTING* * M.u.v. feestdagen

Schrappen Bij het daadwerkelijke schrijven van het boek moest Van Deursen denken aan een waarschuwing die hij vroeger zijn studenten meegaf: probeer niet te verdrinken in het materiaal. En materiaal had Van Deursen genoeg. ’Je moet de moed hebben om dingen weg te laten. Dat betekent dat je onvolledig moet zijn. En daar moet je vakmanschap in tonen. Ik heb wel eens dingen opgeschreven en weer geschrapt. Soms keerden ze later toch weer terug in het boek, zoals de Katwijkse jongens die naar het toenmalige Nederlands-Indië vertrokken.’

FOTO: HELEEN SCHONEVELD

’Ik hoop dat er nog veel boeken over Katwijk zullen verschijnen.’ Die wens sprak burgemeester Jos Wienen vorige week dinsdag uit bij de presentatie van het boek over vier generaties Meerburg. Hij wordt op zijn wenken bediend - zoals hij zelf ook wel wist- want op maandag 10 oktober mag hij weer een boek over Katwijk in ontvangst nemen. Emeritus hoogleraar nieuwe geschiedenis A. Th. van Deursen heeft een lijvig boekwerk geschreven over Katwijk vanaf 1940 tot 2006, het jaar van de fusie. De titel zegt genoeg: ’In Katwijk is alles anders’.

Ook saté en spareribs

Bel: 071 - 4015742 Boulevard 72

De krasse eeuweling in gesprek met burgemeester Jos Wienen.

WWW.PIZZERIA-BISTRO-NOORDZEE.NL

Honderdjarige Neeltje Zwanenburg-Kuijt:

Titel In een van de kranten vond Van Deursen de titel voor zijn boek. ’Zodra ik dat las, dacht ik, dat is ’m. In Katwijk is alles anders.’ Dat was een uitspraak van het Rijnsburgse VVD-raadslid Hilde Rost de Bruijn. Hoewel het raadslid die woorden als kritiek uitsprak, doet Van Deursen er zijn voordeel mee. Dat in Katwijk alles anders is, ziet Vervolg op pagina 2

’Gezond eten, wijntje op z’n tijd en iedere vrijdag een visje’

DE MILLIANO a d v o c a t e n

Waar wijsheid regeert, zal het recht zegevieren. Rijnstraat 119 2223 EA Katwijk

In Huize Salem werd maandagavond een bijzondere verhaardag gevierd; die van de honderdjarige Neeltje Zwanenburg-Kuijt. Burgemeester Jos Wienen kwam ook op verjaardagsvisite. De jarige zat te midden van de vele felicitatiekaarten en bloemstukken zichtbaar te genieten van alle belangstelling en reuring om haar heen. Door Heleen Schoneveld

De verjaardag werd vorige week zaterdag al uitgebreid met familie, 11 kleinkinderen en 15 achterkleinkinderen gevierd. Dat gebeurde in de feestelijk versierde recreatiezaal van Huize Salem waar mevrouw sinds een jaar woont en van haar ’ouwe’ dag geniet. Uit haar huwelijk met Cornelis Zwanenburg werden vijf kinderen geboren, waarvan helaas een dochter op 66-jarige leeftijd is overleden. In haar lange en veelbewogen leven maakte ze heel wat mee. Verdriet

over het ontvallen van vele dierbaren bleef haar zeker niet bespaard, maar er was ook vreugde. We leven nu in het razendsnelle digitale tijdperk waar we nergens meer van opkijken. Dat was in haar jonge jaren wel anders. De jonge Neeltje heeft de zeppelin nog meegemaakt en dat maakte veel indruk: ’Ik werd er bang van en dacht dat het einde der tijden nabij was toen ik een zeppelin zag vliegen. Hoe

Voorstraat 94a, 2225 ET Katwijk, tel. [071] 407 10 44

CADEAUBON €

lid van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen

300,-

Af te halen t/m 12 oktober 2011 (Kon. Julianalaan 1)

Shell De Jong

De Jong’s taxicentrale 4012277

Vervolg op pagina 2

Tanker met bonnummer 4204110088 uit de periode 15 september t/m 29 september 2011 wint:

Kon. Julianalaan

Te l e f o o n 0 7 1 4 0 3 0 1 5 1

P. Guyt FA

Rijnmond

NO AB

professionele dienstverlening in administratie, E-mail: info@peterguytadvies.nl belastingen en bedrijfsadvisering

Maak kennis met uw adviseur op:

www.peterguytadvies.nl


2 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2011

Ingezonden

Geen leuke tijd weeshuis

Gemeentelijke monumenten moeten lokale geschiedenis bewaren

Vervolg van voorpagina

kon dat grote ding toch in de lucht blijven hangen? En praten met een ander door een telefoontoestel vond ik eng’, zegt de jarige, commentaar gevend op alle ’nieuwigheden’ die in de vorige eeuw revolutionair waren.

Het besluit om een aantal karakteristieke huizen, gebouwen en kerken in Rijnsburg en Valkenburg op de monumentenlijst te zetten, moet de plaatselijke historie van de dorpen bewaren. De oude gemeente Katwijk kende al een gemeentelijke monumentenlijst voor Katwijk aan den Rijn en Katwijk aan Zee. Die lijst wordt nu aangevuld met monumenten in Rijnsburg en Valkenburg.

’Mijn moeder heeft daar geen leuke tijd gehad’, zegt dochter Cobie. Ze vertelde altijd dat de ’moeder’ van het weeshuis helemaal niet aardig was en haar leren schoenen direct inpikte. Ze moest maar klompen dragen. Er heerste een streng regime met maar één middag vrij. Die vrije uurtjes benutte ze om naar de catechisatie te gaan en om even een tante te bezoeken.’

Stiekem Het enige goede dat Neeltje uit het weeshuis heeft overgehouden is haar man; Cornelis Zwanenburg. Hij was ook wees en woonde er dus ook. De twee worden verliefd. In het begin maakten ze stiekem afspraakjes, want de ’vader’ en de ’moeder’ waren niet zo gediend van ontluikende liefdes onder één dak. Nadat Neeltje de uiterste leeftijd (21 jaar) had bereikt om in het weeshuis te verblijven, woonde ze nog een jaar bij een tante. Ze blijft in het weeshuis werken als huishoudelijke kracht en weet zo een bescheiden spaarcentje te verdienen. Neeltje Kuijt en Cornelis Zwanenburg trouwen het jaar daarop, in 1933. Het stel gaat in de Waal Malefijtstraat wonen in een nieuw huis, waar Cornelis als metselaar een flink aandeel in had. De vijf kinderen worden daar geboren. Na een huwelijk van 29 jaar overlijdt Cornelis Zwanenburg veel te vroeg op 53-jarige leeftijd.

Zonder bril Mevrouw Zwanenburg gaat na het uitvliegen van de kinderen kleiner wonen en verhuist in 1971 naar de Willy Sluijterstraat. Een dikke tien jaar later neemt ze haar intrek in seniorencomplex De Zwanenburg, waar ze tot haar 99ste woont. Cobie: ’De laatste jaren ging dat met behulp van tafeltje-dek-je en de thuiszorg’. Voor haar leeftijd is ze nog kras, alleen haar gehoor en het korte termijngeheugen zijn minder. De krant leest ze echter nog steeds zonder leesbril! Het ’geheim’ is volgens de 100-jarige heel eenvoudig: ’Gezond eten, een wijntje of borreltje op z’n tijd en iedere vrijdag een visje’.

Leon (links) en Arie van Los Zand voor een volle zaal.

Los Zand’s Verjaardagsfeest 2011 Het is dit jaar bijzonder groot feest voor de jarige Los Zand. De band bestaat maar liefst vijftien jaar. Toetsenist Marco, basgitarist Hans en drummer Joost zullen daarom samen met Leon en Arie alles uit de kast halen om er een spetterende avond van te maken. Arie Nijgh en Leon Heijmans staan al geruime tijd bekend in de Duinen Bollenstreek als het zingende duo Los Zand. In juni 1996 begonnen Arie en Leon hun muzikale vriendschap via de band Taboo. Taboo maakten een paar nummers, maar er stond geen toekomst voor Taboo in de sterren. In oktober van hetzelfde jaar kwam er een einde aan Taboo en werd het duo Los Zand geboren. Na twee repetitieavonden gaf Los Zand hun eerste try-out. Een inmiddels lange reeks optredens op feesten, bruiloften en partijen volgde.

Single In 1998 brachten zij hun eigen nummer ’de Sterren’ op cd uit. ’De Sterren’ speelt een belangrijke rol in de muzikale relatie van Arie en Leon. Dat nummer en de mateloos enthousiaste reacties die het duo kreeg, was de aanzet voor een lange samenwerking in de muziek, inmiddels dus vijftien jaar.

In 1999 verscheen ’de Sterren’ opnieuw op cd, samen met het nummer ’Fotomodel’. Ook ’Strand en Zee’ en ’Tijd tekort’ zijn nummers van dit muzikale duo. Enkele jaren geleden is Los Zand aangevuld met Joost Zecha (drummer). Ook kwamen Marko van der Beek (toetsenist) en Hans Nieuwenburg (bassist) erbij en daarmee was de band compleet. De muziekstijl is nog steeds hetzelfde gebleven. Het grote verschil is dat alles een stuk voller klinkt met een volledige band. Soms wordt de band ook aangevuld met blazers. Het repertoire van Los Zand is zeer divers. Van Nederpop tot rock en van disco en soul tot Hollandse meezingers. De kracht van de band ligt dus niet alleen bij de band zelf maar is ook de keuze van de nummers met een hoog meezinggehalte. Los Zand staat dus garant voor een avond feest waarbij behalve gedanst ook (keihard) meegezongen wordt.

Nog een jarige Naast de jarige Los Zand zijn natuurlijk ook de Driftkickers niet meer weg te denken op Los Zand’s Verjaardagsfeest en geloof het of niet, ook zij zijn een beetje jarig want zij bestonden afgelopen augustus tien jaar en hebben ter gelegenheid daarvan een cd ge-

Alzheimer Café Katwijk van 12 oktober

Thema: stellen van diagnose dementie Na een succes volle start opent Alzheimer Katwijk opnieuw haar deuren op 12 oktober in dienstencentrum Zwanenburg in Katwijk aan Zee. Aanvang 19.00 uur tot ongeveer 21.30 uur. Centraal op deze avond staat het thema ’Het stellen van een diagnose dementie’. De diagnose dementie wordt vaak te laat gesteld. Redenen daarvoor zijn dat patiënten en hun naasten de klachten niet herkennen, of uit angst, schaamte of onzekerheid hun klachten zo lang mogelijk verbergen of ontkennen. Door een vroegtijdige diagnose te laten stellen, kan veel leed voorkomen worden. Het biedt het de patiënt en zijn omgeving de mogelijkheid om zich op de toekomst voor te bereiden door bijvoorbeeld zorg te plannen en de medische en-psychologische behandeling in gang te zetten. Op

deze avond zal informatie gegeven over het belang van een diagnose, en welke wegen door betrokkenen bewandeld kunnen worden om een diagnose te krijgen en hoe een diagnose tot stand komt. Alzheimer Café Katwijk is een ontmoetingspunt voor iedereen die meer wil weten over het onderwerp dementie. Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis.

geboorte-, huwelijksof gelegenheidskaart op www.KaartenKeus.nl

KaartenKeus.nl is een onderdeel van

Leren portret tekenen is bereikbaar voor iedereen die dat wil. Bij K&O start maandag 24 oktober de cursus portret tekenen. Men kan al na enkele lessen duidelijk zichtbare vooruitgang zien in de uitbeelding van een bekend persoon, familielid of van uzelf. Een eenvoudig, maar goed gelijkend portret kunnen tekenen van uw geliefde persoon zal u veel voldoening geven. Prijs € 95,- voor acht lessen, en extra kosten voor lesmateriaal, aanvang maandag 24 oktober, van 20.00-22.00 uur. De lessen wordt

De nieuwe gemeentelijke monumentenlijst moet dergelijke situaties in de toekomst voorkomen. Zeker nu een gebouw als het gemeentehuis in Valkenburg een andere bestemming krijgt, is het belangrijk het gebouw voor ongewenste ontwikkelingen te beschermen. Het voormalige gemeentehuis is niet alleen een karakteristiek pand, maar behoort ook tot de identiteit van het dorp. Andere gebouwen geven, behalve identiteit, een typisch tijdsbeeld van recentere datum. Zo is de Maranathakerk in Rijnsburg

De gemeente is, zoals het college van b&w schrijft, trots op het cultuurhistorisch erfgoed. Het voor het nageslacht bewaren van het plaatselijke erfgoed is een belangrijke opdracht die het college heeft meegekregen van de huidige coalitie. De redenen waarom gebouwen zijn aangewezen tot gemeentelijke monumenten lopen sterk uiteen.

Gratis fotoposter * (voor de eerste 100 klanten)

Ter ere van onze nieuwe site ontvangt u een A3-poster van uw mooiste moment. *Geldt alleen bij bestellingen via KaartenKeus.nl

een bijzonder voorbeeld van een gereformeerde kerk van vlak na de oorlog, gebouwd in het verlengde van de breed uitgevoerde Anemonestraat en in het hart van de naoorlogse wijk. Het gebouw zelf is rijk uitgevoerd met onder meer gebrandschilderde ramen en een bijzonder torentje. De oudste monumenten op de lijst dateren van rond en voor 1800 en betreffen vooral boerderijen in zowel Valkenburg als Rijnsburg.

Subsidie Vanaf het moment dat gebouwen zijn aangewezen, vallen deze onder de beschermende werking van de monumentenwet. De monumentenstatus verplicht eigenaren om vergunning aan te vragen voor verbouwingen. Daar tegenover staat echter dat subsidie kan worden aangevraagd voor een bijdrage in onderhoud en restauratie of een laagrentende lening kan worden aangegaan. De monumentencommissie heeft positief gereageerd op de voorlopige lijst van nieuwe gemeentelijke monumenten. Het college werkt op dit moment aan een definitieve lijst, die uiteindelijk door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Ingezonden CDA Katwijk

Computerworkshops in buurtcentrum Rijndal

Katwijk is ondanks alle veranderingen dorp gebleven

Na het succes van de vorige workshops in buurtcentrum Rijndal, heeft SWOK besloten daarmee door te gaan.

Vervolg van voorpagina

hij als bijzonder en onderscheidend. ’Katwijk is anders en ik hoop dat dat zo blijft. De Katwijkse traditie is van waarde. Katwijkers zeggen wat ze vinden, zijn vriendelijk en meelevend. Het valt mensen op, als je er niet bent. Er zijn maar weinig plaatsen waar die belangstelling is.’

Er zijn de volgende workshops: 5 oktober 14.00-16.00 uur Skype € 10,-; 12 oktober 13.30-16.30 uur Foto’s op laptop € 10,-; 19 oktober 14.00-16.00 uur Open office Write € 7,50.

Zelf had Van Deursen de titel ’een christelijk dorp ontmoet de wereld’ in gedachten. Juist het intensieve kerkelijk leven was voor hem en zijn echtgenote reden om in 2005 naar Katwijk te verhuizen. Dat kerkelijk leven is in de afgelopen decennia wel veranderd, zo wordt ook in het boek duidelijk. ’Een christelijk dorp ontmoet de wereld’ is dan ook de ondertitel geworden en het hoofdthema van de Katwijkse geschiedenis, geeft de auteur aan. ’Oud-burgemeester Van Montfrans zei al, dat Katwijk ondanks alle veranderingen een dorp is gebleven’, zegt Van Deursen en hij voegt er aan toe ’hier groet je elkaar nog en heb je zo een praatje met iemand. En dat hoeft niet alleen over het weer te gaan.’

Skype In deze workshop voor ouderen leren we u hoe makkelijk het is een videogesprek te voeren met het gratis programma Skype. We laten zien wat een videogesprek met Skype is, waar u dit gratis programma kunt vinden op internet, hoe u het installeert en vervolgens hoe het werkt. Tot slot kunt u in kleine groepjes het programma proberen door een videogesprek te voeren tussen de computers van het Computerplein.

Foto’s op laptop Kopiëren van de foto’s in de fotocamera naar computer. Het opslaan in herkenbare mappen en deze mappen aanmaken. Sorteren en naam geven aan foto’s. Foto’s toevoegen aan schermbeveiliging. Back-up maken van foto’s op USBstick. Foto’s ontvangen en opsturen met de mail. Na afloop ontvangt u een hand-out met tips en trucks.

Maandag 10 oktober wordt ’In Katwijk is alles anders’ gepresenteerd in de raadzaal van het Katwijkse gemeentehuis. gegeven in het K&O gebouw aan de Sluisweg 16 te Katwijk. Voor inlichtingen: tel. 4016400 (10.00-12.00 uur) of de website bezoeken: www. kenokatwijk.nl. Inschrijven via de website is ook mogelijk.

Open office Write In deze workshop voor ouderen leren we u hoe u een brief of document kunt opmaken met het gratis software pakket van OpenOffice.org, het gratis alternatief voor MSoffice. In dit pakket zit het programma Writer waar u in deze workshop kennis mee maakt. Aan de hand van voorbeelden kunt u zelf op de laptops van het computerplein de mogelijkheden van deze tekstverwerker ervaren. Uiteraard laten we ook zien hoe u dit programma kunt downloaden en installeren. Deze workshop is bedoeld voor ouderen die al redelijk vertrouwd zijn met de computer en zich verder willen bekwamen in de vele mogelijkheden die een computer biedt.

Inschrijven U kunt zich telefonisch opgeven bij Stichting Welzijn Ouderen KRV tijdens kantooruren op het nummer 4016347. De kosten worden per automatische incasso verrekend, hiertoe kunt u een machtiging invullen die tijdens de workshop wordt verstrekt. Koffie/thee zijn voor eigen rekening. Voor vragen en info over de workshops kunt u terecht bij het computerplein in het buurtcentrum Rijndal op dinsdagmorgen van 10.00-12.00 uur, tel. (071-) 3018798 of kom even langs.

- Advertorial -

Van Egmond Van Hirtum introduceert de VRIJ OP NAAM weken Een huis kopen of verkopen is geen dagelijkse bezigheid, het is doorgaans een belangrijk onderdeel van een of meerdere wijzigingen in iemands leefomstandigheden. Er zullen daarom altijd huizenkopers en verkopers zijn, ongeacht de marktomstandigheden. Het is de taak van de makelaar om beide partijen zo goed mogelijk te helpen bij het bereiken van hun doel: het kopen of verkopen van een woning. De huidige markt vraagt om inventiviteit en creativiteit. Van Egmond van Hirtum introduceert dan ook de woonactie: VRIJ OP NAAM weken! Veel huizenkopers zijn huiverig voor de hoge ‘kosten koper’, die naast de aankoopprijs betaald moeten worden. Het is meestal onduidelijk welk bedrag er nog precies “bij” komt en het gaat dan ook vaak een aanzienlijk bedrag. Deze drempel halen we met de woonactie weg.

GEEN KOSTEN KOPER?

De nieuwste opwekkingsnummers komen tijdens de praiseavond aan bod.

Praiseavond met nieuwste opwekkingsnummers

eenvoudig online uw

in Katwijk, tel. 071 408 14 97

Portrettekenen bij K&O

Op de lijst staan onder meer het Valkenburgse gemeentehuis, de Wilhelminaschool en de Maranathakerk in Rijnsburg. De lijst moet voorkomen dat het plaatselijk erfgoed al te gemakkelijk verdwijnt, zoals enige jaren terug de huizen in de Koestraat dreigde te overkomen. Het CDA vindt het verstandig dat wordt vastgelegd welke gebouwen in de gemeente van monumentale waarde zijn.

Als u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Margreet Gillebaart van Stichting Welzijn Ouderen Katwijk, tel. 4016347 of volg ons via twitter: http:// twitter. com/AlzheimCafeKatw.

Bestel snel en

Drukkerij All-in aan de Ambachtsweg 7a

Los Zand’s Verjaardagsfeest wordt het spektakel van het jaar dat je natuurlijk niet mag missen. Ga daarom heel snel naar Tripodia.nl en bestel vandaag nog je entreekaarten online.

In de gemeenten Rijnsburg en Valkenburg bestond de gemeentelijke monumentenlijst nog niet. Daardoor bleken de karakteristieke huizen in de Koestraat onbeschermd en werden de panden verkocht. Op initiatief van Anne Post nam de gemeente Katwijk het besluit de panden terug te kopen om het historische karakter alsnog te kunnen bewaren. Inmiddels vinden er in de Koestraat de nodige ontwikkelingen plaats, waarbij een deel van de huizen wordt gerestaureerd.

Het Alzheimer Café Katwijk is een samenwerkingsverband tussen Curadomi, DSV, GGZ Duinen Bollenstreek, Topaz, Stichting Welzijn Ouderen Katwijk, WWZ Mariënstate-Valent en Alzheimer Nederland.

KaartenKeus.nl

De collecties zijn ook in te zien bij

maakt. De cd is te downloaden via de website van de Driftkickers. Hoogtepunten in de tien jaar die Driftkickers intussen bestaan zijn er vele. Optredens in grote zalen als Tripodia, Speakers, LVC en zelfs Ahoy, maar ook op minstens zo leuke privéfeesten in strandpaviljoens en soms piepkleine zaaltjes. Want overal waar ze komen zorgen De Driftkickers voor feest. Nieuw en verrassend op Los Zand’s Verjaardagsfeest zijn Paper Planes en Salmaniacs. Beide groepen waren afgelopen zomer te zien en te horen tijdens Reuring aan Zee. Coverband Paper Planes speelt voornamelijk rockmuziek uit de jaren zeventig, tachtig, negentig en moderne rockmuziek. Van Golden Earring tot de Foo Fighters en van Guns ’n Roses tot Coldplay, alle goede rockmuziek komt voorbij. Hoewel bovenstaande acts bij elkaar opgeteld absoluut garant staan voor weer zo’n onwijs feest is daar ook nog de DVS-Big Band. De feestnummers van het bekende Door Vriendschap Sterk zullen met hun bijdrage de muziek van de jarige Los Zand omkleden als een warme winterjas.

Bescherming

FOTO: PR.

Neeltje Kuijt werd in het jaar 1911 geboren in de Weeshuisstraat. Neeltje krijgt nog twee zusjes, waarvan er een op jonge leeftijd aan tuberculose (tbc) overlijdt. Vader Kuijt was zeevarende en is in de Eerste Wereldoorlog ’op zee gebleven’. Neeltje is dan zeven jaar. Zeven jaar later overlijdt ook haar moeder, eveneens aan de gevolgen van de vreselijke ziekte tbc. Zij en haar zusje worden ondergebracht in het weeshuis.

FOTO: PR.

Weeshuis

Sommige gebouwen hebben een kenmerkende architectuur, een bijzondere stedenbouwkundige waarde of geven een goed beeld van de plaatselijke geschiedenis.

Jaarlijks worden er aan de opwekkingsreeks een nieuwe serie liederen toegevoegd. Jaarlijks is dat voor de baptistengemeente aanleiding voor een speciale praise- en aanbiddingsavond, waarbij al die nieuwe opwekkingsliederen aan bod komen. De praiseavond, waarbij iedereen van harte welkom is, wordt gehouden op zondagavond 2 oktober in gemeentecentrum De Haven aan de Groen van Prinstererweg 1 in Katwijk. Al een aantal weken is een muziekteam flink aan het oefenen, om muzikaal het in ieder geval goed voor elkaar te hebben. Het is wat

de organisatie betreft meer dan alleen een mooie gelegenheid om wat nieuwe opwekkingsnummers aan te leren. Paul Dreef: ’De avond is vooral bedoelt om met lofzang en aanbidding God groot te maken’. Ook dit keer vindt de zangleider Paul Dreef er weer prachtige nummers tussen zitten. Opwekkings-cd nr. 34 komt aan bod met de opwekkingsnummers 711-722. Iedereen, jong en oud, wordt van harte uitgenodigd om mee te komen zingen tot eer van God. De praiseavond begint om 19.30 uur en wordt gehouden in gemeentecentrum De Haven, Groen van Prinstererweg 1 in Katwijk. De toegang is gratis.

Bij Van Egmond Van Hirtum staat transparantie voorop. Zo waren zij de eersten die hypotheekadvies op urenregistratie zijn gaan factureren en dus volledig provisieloos werken. “Het belang van de klant is ons uitgangpunt, aldus D.J. Mieras, makelaar bij Van Egmond Van Hirtum. Gedurende onze VRIJ OP NAAM weken doet de verkoper u de kosten koper CADEAU! Tijdens deze weken zijn vele woningen uit ons woningaanbod te koop voor een vaste Vrij op Naam prijs, zoals dat bij nieuwbouwprojecten gebruikelijk is. In de bestaande bouw is dit niet gebruikelijk, vandaar dus dat we beslist van een UNIEKE ACTIE mogen spreken! Gedurende deze actieweken worden huizen voor de gebruikelijke huidige vraagprijs aangeboden maar zonder Kosten Koper, dus vrij op naam. Hiermee bespaart u al gauw duizenden euro’s.

Wat is precies het verschil tussen ‘kosten koper’(k.k.) en ‘vrij op naam’ (v.o.n.)? Kosten koper (k.k.) betekent dat de koper de kosten voor de overdracht van de woning dient te betalen. De kosten koper bedragen normaal (voor de verlaging) ongeveer 8% van de koopprijs. Onder de kosten koper vallen de volgende kosten: - Overdrachtsbelasting - Notariskosten voor het opmaken van de akte van levering - Kadasterkosten voor de inschrijving van de akte van levering (koopakte) Wanneer u een woning VRIJ OP NAAM koopt, zal de verkoper van de woning alle bovengenoemde kosten voor zin rekening nemen, er komen dus echt geen extra kosten meer bij! In de advertentie verderop in deze krant is een selectie van woningen te vinden welke deelnemen aan de woonactie. Een volledig overzicht van de deelnemende woningen is te vinden op www.ruimtemteleven.nl Let op, want alleen de woningen met de vermelding ‘V.O.N.’ doen mee aan de actie. Veel woningen zijn te bezichtigen zonder afspraak op onze Open Huizen Dag zaterdag 1 oktober tussen 11.00 en13.00 uur. Het is natuurlijk ook mogelijk een afspraak te maken. Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen over de VRIJ OP NAAM weken? Bel 071- 401 32 44 of kijk op www.ruimteomteleven.nl


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2011 • 3

Gezocht: alerte oren en ogen

Rosier (VVD) terug in de raad

Burgernet Katwijk gaat in november van start

Jacoline Stol (GB) stopt met raadswerk

Rosier Valkenburger Noël Rosier neemt vanavond in de gemeenteraadsvergadering de vacante raadszetel in bij de VVD na het wegvallen van Kier Brul. Rosier maakte drie jaar geleden ook al zijn opwachting in de gemeenteraad als opvolger van het toen vertrekkende VVD-raadslid Hilde Rostde Bruijn. Daarvoor was hij namens die fractie burgerlid van de gemeenteraad. Rosier was voor de fusie jarenlang fractievoorzitter van de VVD in Valkenburg.

Verschillende bewoners van de wijk Katwijk Noord hoorden de afgelopen maand doffe dreunen, soms zelfs midden in de nacht. De oorzaak kwam van zee waar het bedrijf GDF SUEZ Groep seismisch onderzoek verrichtte langs de kust tussen Noordwijk en Scheveningen om olie of gas op te sporen. Het principe van seismisch onderzoek is hetzelfde als dat van een echografie. Er wordt gewerkt met geluidsgolven die worden opgevangen en een bepaald beeld opleveren. Een dergelijk onderzoek op zee wordt uitgevoerd door speciale schepen, die met gebruikmaking van samengeperste lucht uit zogeheten ’airguns’ geluidsgolven opwekken. De trillingen worden weerkaatst tegen de verschillende aardlagen. Met geavanceerde computerprogramma’s worden de teruggekaatste trillingen bijgehouden en in kaart gebracht. Daarna bepalen seismologen waar de kans op de aanwezigheid van olie of gas het grootst is. Onder bepaalde omstandigheden, zoals windrichting en weinig omgevingsgeluiden, kunnen doffe dreunen van de airguns hoorbaar zijn aan land. Het onderzoek is inmiddels afgerond.

VR 22 12

ZA 23 13

ZO 22 13

MA 20 12

70%

70%

50%

40%

10%

10%

10%

30%

ZO 2

ZO 2

ZW 2

ZW 3

GETIJDEN sept. okt. okt. okt. okt. okt. okt.

HOOG WATER

LAAG WATER

05.36 + 17.59 06.20 + 18.42 07.09 + 19.29 08.01 + 20.18 08.58 + 21.28 10.08 + 23.08 11.43 + ––.––

01.16 + 13.37 02.00 + 14.27 02.45 + 15.16 03.45 + 16.06 04.38 + 16.57 05.46 + 17.56 07.17 + 19.21

ZON OP / ONDER vr. 30 za. 1 zo. 2 ma. 3

sept. okt. okt. okt.

Telefonisch netwerk

Bus 36 rijdt via Rijnsburg naar Leiden. Die busverbinding mag niet verdwijnen, vindt de gemeente Katwijk.

Gemeente vindt verslechtering openbaar vervoer onaanvaardbaar Katwijk wil dat het niveau van de huidige dienstverlening van het openbaar vervoer behouden blijft. En dat de ontwikkelingen rond de RijnGouwelijn worden meegenomen in de eisen die aan het openbaar vervoer worden gesteld. De frequente buslijnen door Rijnsburg moeten behouden blijven.

van Katwijk. Hierbij horen regelmatige diensten, vervoer dat op tijd rijdt en haltes voor inwoners waarvoor zij niet te ver hoeven te lopen’. Veel mensen zijn afhankelijk van het openbaar vervoer. Nu ligt 80% van de woningen binnen een straal van 500 meter van een halte en 100% van de woningen binnen een straal van 1.000 meter van een halte. Een mindere dekking is voor Katwijk niet aanvaardbaar. Katwijk is juist een van de grotere gemeenten van de regio. Het grootste deel van de bouwopgave in de Duin- en Bollenstreek en Leidse regio vindt plaats in de as Leiden Katwijk. Katwijk wil dat het huidige dienstverleningsniveau behouden blijft

’Gewoon’ weer betalen voor identiteitskaart Ambtelijke molens malen langzaam. Zeggen ze. Maar als er geld te halen valt, dan blijken die opeens razendsnel te kunnen gaan. Het kabinet was er als de eveneens spreekwoordelijke kippen bij om een wetsvoorstel in te dienen, zodat er weer ’gewoon’ betaald moet worden voor een ID-kaart. Tussen 11 en 21 september kon iedereen vanaf 14 jaar en ouder gratis een ID-kaart aanvragen. Dat er niet meer betaald hoefde te worden, was te danken aan een uitspraak van de Hoge Raad. Die bepaalde, dat gemeenten geen geld mogen vragen voor het verstrekken van de IDkaart. Dat document kost in Katwijk 43,85 euro. De gemeente Katwijk maakte vorige week bekend, dat inwoners van 14 jaar en ouder die tussen 29 juli en 9 september een identiteitskaart hebben aangevraagd, de in rekening gebrachte kosten terug kunnen krijgen. Dat geldt voor zo’n 700 inwoners.

Vanaf 22 september moet er weer betaald worden. Dat is het gevolg van een wetsvoorstel dat het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) op 21 september heeft ingediend bij de Tweede Kamer, met het doel de heffing van leges wel mogelijk te maken. Als de wet door het parlement wordt aanvaard, dan zal deze met terugwerkende kracht in werking treden met ingang van 22 september 2011. Mocht dat wetsvoorstel niet worden aangenomen, dan moeten de gemeenten de kosten weer terugbetalen. Wie vanaf deze week een IDkaart aanvraagt, moet overigens rekening houden met een langere levertijd dan de gebruikelijke vijf werkdagen. De levertijd bedraagt maar liefst zo’n vier weken. Ook degenen die tussen 11 en 21 september een aanvraag hebben ingediend, moeten er rekening mee houden dat het nieuwe document waarschijnlijk pas na 1 november klaar is, meldt de gemeente op haar website. Spoedaanvragen zijn wel mogelijk.

Woensdag 5 oktober, in vier bibliotheken

Feestelijke opening Kinderboekenweek

HET WEER

30 1 2 3 4 5 6

Bent u alert en betrokken bij uw eigen buurt? Wilt u een concrete bijdrage leveren aan een veilige leefomgeving? Geef u dan op als actief deelnemer van Burgernet.

De provincie Zuid-Holland heeft een concept programma van eisen (PvE) opgesteld voor de nieuwe concessie van het openbaar vervoer. De nieuwe concessie gaat medio december 2012 in. ’Hoogwaardig openbaar vervoer is belangrijk’, volgens wethouder Thijs Udo. ’Vooral gezien de groei

Doffe dreunen door seismisch onderzoek

vr. za. zo. ma. di. wo. do.

Iedere inwoner van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg heeft een brief ontvangen met daarin de vraag of u zich wilt aanmelden voor Burgernet. Burgernet is een samenwerking tussen burgers, gemeente en politie, bedoeld om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen.

FOTO: ADRIE VAN DUIJVENVOORDE

Jacoline Stol neemt vanavond in de raadsvergadering afscheid als raadslid namens GemeenteBelangen (GB). Stol is, na enkele jaren als steunfractielid actief te zijn geweest, bij de verkiezingen in 2010 in de gemeenteraad gekomen. Zij vertegenwoordigde de fractie van GB in de commissie welzijn, en was met name specialist op het gebied inzake armoedebeleid. Na het zomerreces heeft Jacoline aangegeven dat zij de combinatie van fulltime werken als maatschappelijk werker bij Valent voor het project ’Broodnodig’, een druk gezin en het raadslidmaatschap op dit moment niet meer goed kan combineren. Zij heeft daarom besloten nu haar raadszetel beschikbaar te stellen. Stol blijft wel beschikbaar in de steunfractie van GB voor onderwerpen die specifiek op haar vakgebied liggen. In de raadsvergadering van donderdag 29 september wordt zij opgevolgd door Adriaan Heijnen, die als raadslid wordt geïnstalleerd.

7.38/19.20 di. 4 okt. 7.45/19.11 7.40/19.18 wo. 5 okt. 7.46/19.09 7.41/19.16 do. 6 okt. 7.48/19.06 7.43/19.13

De Kinderboekenweek 2011 gaat op woensdag 5 oktober van start en duurt tot 15 oktober. Het motto is dit jaar ’Superhelden - Over dapper durven zijn’. In veel verhalen staat de hoofdpersoon op een bepaald moment voor de keuze in te grijpen of aan de zijlijn te blijven staan. Door zijn angst te overwinnen en iets te doen wordt een held geboren. De Kinderboekenweek staat dit jaar geheel in het teken van deze superhelden en dat geeft volop aanleiding om met kinderen de verhalen in te duiken en illustraties te ontdekken. In bibliotheek Hoornes/Rijnsoever, bibliotheek Katwijk a/d Rijn, bibliotheek Rijnsburg en bibliotheek Valkenburg zijn kinderen op woensdag 5 oktober tussen 14.00 en 16.00 uur van harte welkom. Er zijn op deze openingsmiddag van de Kinderboekenweek leuke kinderactiviteiten georganiseerd zoals:

schminken, knutselen (een eigen superheldenmasker maken of een medaille maken voor jouw eigen superheld of -heldin), kleuren of een groot spel spelen. Schuif gezellig aan en doe mee met deze leuke activiteiten in de bibliotheek in de buurt. In de hoofdbibliotheek aan de Schelpendam staat op zaterdag 8 oktober van 10.00 tot 13.00 uur het grote Kinderboekenweekfeest op het programma. Dan kan iedereen terecht voor schminken, knutselen, kleuren en spellen spelen. Bovendien is er om 11.00 uur de voorstelling ’Superhelden gezocht in Besselonië!’ voor kinderen vanaf 6 jaar. Op woensdag 12 oktober is er vanaf 14.00 uur een gratis filmvoorstelling gepland in de hoofdbieb. Er zijn vijftig plaatsen beschikbaar, maar wel van tevoren een toegangskaartje halen bij een van de bibliotheekvestigingen.

en dat er rekening wordt gehouden met de ontwikkelingen rondom de RijnGouwelijn. Ondanks dat momenteel nog niet duidelijk is hoe de RijnGouwelijn eruit komt te zien, is het van belang dat daar wel iets over wordt opgenomen in het programma van eisen. De frequente buslijnen door Rijnsburg moeten behouden blijven, ook als de RijnGouwelijn komt. Voor Rijnsburg is het belangrijk dat de busverbinding met Leiden niet verdwijnt. Er is in het programma van eisen niets opgenomen, dat er voor zorgt dat belangrijke routes een plek krijgen in het programma van eisen.

Hoger niveau In het programma van eisen voor het openbaar vervoer legt de provincie vast waaraan de nieuwe concessie moet voldoen. Het huidige niveau van de dienstverlening is hoger dan de eisen die in het concept programma van eisen staan. De situatie kan zich voordoen, dat een vervoerder aan de eisen kan voldoen en toch een veel lagere dienstverlening aanbiedt. Zo’n verslechtering van het openbaar vervoer vindt Katwijk onaanvaardbaar. Naast de gezamenlijke reactie van Holland Rijnland zal Katwijk ook haar standpunt onder de aandacht van de provincie brengen.

Burgernet maakt gebruik van een telefonisch netwerk van inwoners en (medewerkers van) bedrijven uit de gemeente. Na een melding van bijvoorbeeld een inbraak of vermissing start de politiemeldkamer een burgernetactie op. Bent u Burgernetdeelnemer, dan krijgt u direct een ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon of een tekstbericht per sms met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon, voertuig of object.

Het werkt Dat Burgernet een actieve bijdrage levert aan de veiligheid van uw buurt is in Leeuwarden, Utrecht, Gouda, Ede en Delft al succesvol aangetoond. Het betrekken van burgers bij veiligheid in hun eigen wijk draagt zichtbaar bij aan het vergroten van de kans op de heterdaad opsporing van een verdachte of het terugvinden van vermiste personen. In november start Burgernet in Katwijk, maar aanmelden kan nu al op www.burgernet.nl via de button ’aanmelden’. Er zijn inmiddels al 600 aanmeldingen. Doet u ook mee? Uw medewerking is noodzakelijk om Burgernet in Katwijk tot een succes te maken. Want Burgernet, dat bent u. Dat zijn wij samen.

Nieuwe hondenpoepzakjes voldoen niet

Depodogs vervangen door afvalbakken Veertig hondenbaasjes hebben eind augustus een nieuw soort hondenpoepzakje uitgeprobeerd. Nieuwe zakjes zijn nodig, omdat de gemeente de depodogs geleidelijk aan gaat vervangen door gewone afvalbakken. De rollen zakjes die nu in veel depodogs zitten, kunnen dan niet meer gebruikt worden. Reden om te kijken naar goedkopere zakjes die minstens zo goed zijn als de huidige. De geteste zakjes zijn wat dunner dan de huidige, zitten op een bundel in plaats van op een rol en er zitten geen ’hengsels’ aan. Over al die veranderingen izijn de gebruikers ondervraagd wat ze daar van vonden. De deelnemers aan de proef konden ook algemene opmerkingen en tips kwijt.

Resultaten Het nieuwe zakje is de meeste gebruikers redelijk bevallen. Bijna iedereen vond de zakjes makkelijk van de bundel te halen. Een zesde

Wethouder Udo is een ’Kattuker’ Wethouder Thijs Udo mag zich een Katwijker noemen. De wethouder laat de gemeenteraad schriftelijk weten, dat hij zich per 25 augustus heeft ingeschreven als ’ingezetene van onze gemeente’. Daarmee is de wethouder zijn belofte aan de gemeenteraad nagekomen; voor 1 september verhuizen van Scheveningen naar Katwijk. Volgens de wet moet een wethouder wonen in de gemeente waar hij werkzaam is. Scheveninger Udo kreeg na zijn aantreden als wethouder een jaar de tijd om te verhuizen. Vanwege de slechte huizenmarkt werd die termijn niet gehaald. De wethouder vroeg de raad om nog een jaar ontheffing, maar daar maakte de raad een half jaar van.

vond het dunnere zakje niet prettig, hoewel veel mensen wel vermeldden dat het zakje erg sterk was. Een derde van de deelnemers vond de zakjes lastiger in het gebruik, omdat ze de hengsels misten. Een derde van de gebruikers vond het nieuwe zakje uiteindelijk een achteruitgang. Dat is een belangrijke reden om de geteste zakjes niet te gaan gebruiken. Voorlopig worden de oude zakjes gratis beschikbaar gesteld en gaat de gemeente op zoek naar een zakje dat wel aan alle eisen voldoet. De depodogs worden geleidelijk vervangen door gewone afvalbakken. Voor de hondenpoepzakjes moeten aparte dispensers worden

aangeschaft. Er wordt gekeken naar een dispenser die vandalismebestedig is, zodat hondenbezitters minder snel misgrijpen als ze een zakje willen gebruiken.

Gratis beschikbaar De gemeente stelt de hondenpoepzakjes gratis beschikbaar om te stimuleren dat hondenbezitters de hondenpoep opruimen. De zakjes zijn af te halen bij de servicepunten, milieustraat en (nu nog) beschikbaar bij (sommige) depodogs. Wie niet mis wil grijpen bij de depodogs, kan zakjes van huis meenemen. Haal de zakjes daarom op tijd bij de servicepunten of de milieustraat. En houd de straat en het plantsoen schoon van hondenpoep.

Viskiosk Andreasplein ’meer dan verkooppunt van verse vis’ De nieuwe viskiosk op het Andreasplein moet een wel heel bijzondere uitstraling krijgen. De voorwaarden die daaraan worden gesteld zijn namelijk niet de minsten. En dat is niet zonder reden, vermeldt de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan, want de nieuwe viskiosk ’is meer dan alleen maar een verkooppunt van verse vis’. En dus worden er hoge eisen gesteld aan de nieuw kiosk, die ’geen optische concurrent mag worden van de Andreaskerk, het Andreashofje en van het nieuwe monument’. Maar de kiosk moet, qua architectuur, wel een ’markant gebouw’ zijn met een ’alzijdige oriëntatie’. De vormgeving verwijst ’op enige wijze naar de zee en Andreaskerk’ en is een ’archetype’ van die kerk. Ook de kleurstelling is daarop afgestemd en reclame mag niet dominant aanwezig zijn. Aparte terraswanden zijn niet toegestaan, parasols wel. Felle kleuren zijn niet toegestaan, en ook geen ’grof gedimensioneerde kunststof materialen’. De kiosk mag in grootte groeien

van 26 naar ongeveer 46 m². Dat is dan wel inclusief een gescheiden dames- en herentoilet. De viskiosk op het enkele jaren geleden vernieuwde Andreasplein zou aanvankelijk worden verplaatst naar het oosten, in lijn met de winkels van de Princestraat. De eigenaren van die viskiosk en hoekbewoners van de die winkelstraat waren daar niet blij mee. De bewoners waren bang voor stankoverlast, de eigenaren vinden de huidige plek beter. Op aandringen van de gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de viskiosk op de huidige plek te handhaven. De eigenaren hebben een plan ingediend voor een nieuwe kiosk. Daar was het nodige op aan te merken. Vandaar dat de gemeente daar in het aan te passen bestemmingplan richtlijnen voor heeft opgesteld. Dat ontwerpbestemmingsplan staat volgende maand ter kennisname op de agenda van de gemeenteraadscommissie Ruimte. Als die het daarmee eens is, wordt het daarna ter inzage gelegd.

STAM ZAAGT DOOR! Aan mijn broeder, vriend, leerling Ds. Dirk van Duijvenbode. Beste Dirk. Je zocht vorige week middels dit mooie blad, wat mij betreft helaas, de publiciteit,’ om openheid van zaken te geven’ en ’om geruchten te voorkomen’. Daarvoor en daarna ben ik door tientallen mensen benaderd, uit je vorige gemeenten, uit Urk vooral, uit de landelijke kerk en natuurlijk uit Katwijk. Bijna allemaal vonden ze het ’moedig’ en ’dapper’ enzovoorts. Ik niet. Integendeel. Ik ben niet alleen vreselijk geschrokken en heb veel verdriet van dit gebeuren maar ik begrijp je niet. Ik hoor namelijk bij die mensen die er heel anders over denken. Homoseksualiteit is en blijft tegen-natuurlijk. Er zijn echte homofielen en lesbiennes, altijd geweest maar dat is een heel kleine minderheid die het altijd moeilijk ermee hadden, hebben en zullen houden. Want het betekende geen nageslacht, geen vader en moeder en/of opa en oma worden, geen normaal gezinsleven hebben enz. Zulke mensen hebben een volwaardige plaats in samenleving en kerk. Ik heb ze ook in mijn vriendenkring. Maar tegenwoordig is de tendens dat je homoseksualiteit normaal ’moet’ vinden, en dat ze ’natuurlijk’ wel mogen trouwen en kinderen mogen adopteren enz. Je bent bijna een ’misdadiger’ als je, zoals ik, daar heel anders over denkt. In mijn optiek is het overgrote deel van die ’gayparade’-figuren wat ik maar noem ’nephomo’. Gedreven door de (via de seksuele en culturele revolutie van de tweede helft van de vorige eeuw) verworven seksuele vrijheden en seksuele nieuwsgierigheid mag je haast alles doen wat je wilt. Er is immers voor de meeste mensen geen God en gebod meer? Men is immers autonoom’? En dat nu, dat ’perverse’ leven, dat normaal is geworden tot in de hoogste kringen gaat dwars tegen Gods Woord en het christelijk geloof van alle tijden in. En van strijd tegen allerlei tegennatuurlijke gevoelens en het beteugelen van onze driften en van trouw en verantwoordelijkheid en van de ’heiligheid’ van het huwelijk, al is het alleen al met het oog op de voortplanting, (in de RK Kerk is het zelfs een sacrament!) is in dat leven immers geen sprake meer? Welaan, daar stond jij wel voor, dat preekte jij jaren lang en zo leefde jij. En daarom begrijp ik je niet. Ik gun je alle geluk, dat weet je, ik gun je alle vrede. Ik laat je keuze staan (geaardheid is het m.i. niet). Maar waarom al die publiciteit? Waarom te koop lopen met iets wat heel veel pijn en verdriet veroorzaakt, niet alleen bij jou maar vooral ook bij je vrouw en kinderen. Als je echt vanaf je puberteit met zulke gevoelens worstelt moet je nooit een relatie aangaan voordat je zeker weet wat er loos is. Je hebt een keuze gemaakt voor Marianne, van wie ik veel houd, op de knielbank voor Gods aangezicht. Je hebt trouw tot de dood jullie scheidt gezworen. Je hebt vijf kinderen bij haar verwekt. Bent versmolten tot een machtige geheimenisvolle eenheid alleen maar te vergelijken met die tussen Christus en Zijn Bruidsgemeente. In je stuk lees ik niets over je ontrouw en je verlaten van je verantwoordelijkheid, over je echtscheiding als iets wat in onze geloofsopvatting niet normaal is. Niets over hoe het verder moet met je vrouw en kinderen, over het afschuwelijke leed dat jaren door hen is geleden, over de financiële consequenties en ellende die allemaal gaat komen. Over de schade die de Kerk en het Evangelie erdoor lijden. Geen greintje schuldbesef of iets dergelijks. Het gaat in dat stuk allemaal om jou, om wat jij voelt, om jouw bevrijding, om wat jij denkt wat de Bijbel zegt, om jouw geaccepteerd worden, en dat je in de rechterflank wil blijven preken. Met deze en heel veel andere zaken heb ik grote moeite. Zo werkt dat niet. Eerlijk gezegd, en ik ken je al heel lang, ben ik van mening dat er veel meer en gecompliceerder zaken spelen. Je had, dunkt mij, in plaats van naar een seksuoloog samen naar een hele goede psychiater moeten gaan. Voor een langdurige en diepborende therapie. Trouwens, dat kan nog. Niet als medicijn tegen je gevoelens, niet om je homo af te maken of zo maar omdat er dan wellicht heel andere zaken naar boven zouden komen. Dirk, ik hoop niet dat je boos bent of teleurgesteld. Een echte vriend is iemand die niet alleen met je lacht, huilt, bidt maar ook vecht. Heus kerel, ik wens je alle goeds, maar ik hoop wel dat je je ambt neerlegt. En ik bid voor jou maar eerlijk gezegd nog meer voor je vrouw en kinderen. Want jij bent ’vrij’ en hebt ’vrede’ maar zij zitten in de ellende. Want kinderen zijn nooit ’groot’ of ’oud’ genoeg om dit soort zaken ’normaal’ te kunnen verwerken. En omdat jij zelf de publiciteit zocht wil ik je dit dan ook publiek laten weten. Het ga je goed. Piet. Reacties naar dspjstam@gmail.com


4 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2011

QS

JK[ Ab FO su N rd BS e BU IP

;BUFSEBHPLUPCFS

(305& ."(";*+/ 6*57&3,001

Landelijke NVM OPEN HUIZEN ROUTE ZATERDAG 1 OKTOBER

TUSSEN 11.00 - 15.00 UUR

O

7"/505663

WEGENS WEGENS ‘VERNIEUWING’ ‘VERNIEUWING’ (SPUFQBSUJKFOOBUVVSTUFFO UFHFMT CBEFO EPVDIFCBLLFOFOPWFSJHTBOJUBJS 7PPSBCTVSEF#0%&.13*+;&/

"NCBDIUTXFHt,BUXJKLt5FM 888.&*+70(&-4"/*5"*3/-

ZOMER & WINTERBANDEN Auto, motor, caravan, camper, aanhangwagen

Alle merken, ca. 500 op voorraad. Zeer scherp geprijsd, gratis montage, balanceren, ventielen en wielgewichten. Distributeur: Marangoni en Barum (Continental) banden. ,ANAF â‚Ź 250 CCASIONS V ESTANT O O T U A Auto Monza GR AANBETALIN MAAND Katwijkerbroek 30-32, Katwijk, 071-4015253 R E P 0 â‚Ź 10

TUSSEN 11.00 - 13.00 UUR

ADRES

PLAATS

VRAAGPRIJS

ADRES

PLAATS

Kerklaan 29 Korte voorhouterweg 11 Hoofdstraat 89 Boslaan 18 Berkenpad 1 Waterbospark 97 Ankerplaats 33

Katwijk Rijnsburg Valkenburg Katwijk Rijnsburg Rijnsburg Katwijk

Piet Heinlaan 110 Woestijnvalk 3 Collegiantenstraat 89 Frans Halsstraat 9 Kuyperstraat 67 Piersonstraat 45 Heinsiusstraat 13 De Krom 16 Secr. Varkevisserstraat 247 Regulus 24 Emmaplein 18a Schelp 11

Katwijk Valkenburg Rijnsburg Rijnsburg Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk

â‚Ź 299.000 â‚Ź 249.500 â‚Ź 349.500 â‚Ź 199.900 â‚Ź 255.000 â‚Ź 759.000 â‚Ź 449.000 â‚Ź 1.300,00 â‚Ź 259.000 â‚Ź 239.500 â‚Ź 269.500 â‚Ź 299.500 â‚Ź 199.900 â‚Ź 219.000 â‚Ź 187.500 â‚Ź 299.000 â‚Ź 299.000 â‚Ź 275.000 â‚Ź 449.000 â‚Ź 349.500

Bestevaerweg 37 Joghtlaan 25 Van Slingelandtstraat 6 Baron S. de L. Wyborghstraat 18 Fagelstraat 63 Hoornesplein 97 Gerberastraat 42 Duinzicht 10 Waterbospark 110 Hoornesplein 75 Oranjelaan 85 Piersonstraat 35 Willy Sluiterstraat 105 Zuiderkruis 1 Meidoornstraat 1 Rozenhof 3 Van Boeijenplantsoen 11 Lijtweg 607 Frans Halslaan 207 Landei 2 Kalverlaantje 8

Katwijk Valkenburg Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Valkenburg Rijnsburg Katwijk Rijnsburg Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Voorschoten Oegstgeest Oegstgeest Nieuw-Vennep Abbenes

M. Harpertsz Tromplaan 62 Venus 46 Troelstrastraat 28 Piersonstraat 33 Heinsiusstraat 22 Prins Bernhardlaan 29 Bosplein 34 Rijnmond 116 Rijnmond 126 Hoogstraat 2G Koningin Wilhelminastraat 2F Weth. F.E. Meerburg Sr. Kade 2 Dwarsstraat 34 Tramstraat 55 Tramstraat 164 M H Tromhof 2 Elleboogstraat 21 Schutterswei 5 Wega 33 Pallas 6 Westerpark 8 Kreeft 12 Duinviooltje 23 Jacob Catsstraat 9 Rolklaver 1

Oegstgeest Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk Rijnsburg Katwijk Katwijk Katwijk Katwijk

k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. NIEUWE PRIJS k.k. k.k. huur p.mnd. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. NIEUWE PRIJS k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. van 11.00 tot 13.00 â‚Ź 274.500 k.k. NIEUWE PRIJS â‚Ź 287.500 k.k. â‚Ź 224.900 k.k. â‚Ź 309.000 k.k. â‚Ź 219.500 k.k. â‚Ź 229.000 k.k. â‚Ź 249.500 k.k. â‚Ź 349.000 k.k. â‚Ź 1.195.000 k.k. â‚Ź 229.000 k.k. â‚Ź 259.500 k.k. NIEUWE PRIJS â‚Ź 205.000 k.k. â‚Ź 255.000 k.k. â‚Ź 299.000 k.k. â‚Ź 314.500 k.k. â‚Ź 249.500 k.k. â‚Ź 269.000 k.k. â‚Ź 125.000 k.k. NIEUWE PRIJS â‚Ź 189.950 k.k. â‚Ź 374.000 k.k. â‚Ź 475.000 k.k.

VRAAGPRIJS â‚Ź 162.500,00 â‚Ź 179.500,00 â‚Ź 198.000,00 â‚Ź 198.000,00 â‚Ź 205.000,00 â‚Ź 207.000,00 â‚Ź 219.000,00 â‚Ź 224.500,00 â‚Ź 225.000,00 â‚Ź 232.500,00 â‚Ź 234.000,00 â‚Ź 249.500,00 â‚Ź 249.500,00 â‚Ź 254.500,00 â‚Ź 264.500,00 â‚Ź 265.000,00 â‚Ź 269.000,00 â‚Ź 284.000,00 â‚Ź 295.000,00 â‚Ź 299.000,00 â‚Ź 299.500,00 â‚Ź 349.000,00 â‚Ź 358.500,00 â‚Ź 362.500,00 â‚Ź 389.000,00

k.k. NIEUWE PRIJS k.k. k.k. NIEUWE PRIJS k.k. k.k. k.k. NIEUWE PRIJS k.k. VERKOCHT O.V. k.k. NIEUWE PRIJS k.k. k.k. NIEUWE PRIJS k.k. NIEUWE PRIJS k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. k.k. NIEUWE PRIJS k.k. k.k. NIEUWE PRIJS k.k. k.k. k.k. k.k. k.k.

Eindelijk echt

tijd

MAKELAARDIJ

gevonden

Koninginneweg 2, Katwijk, T 071 401 91 64 E info@pvpmakelaars.nl, www.pvpmakelaars.nl

Baron S. de L. Wyborghstraat 1 - 2225 TD Katwijk T 071-4016545 / F 071-4016550 - mailbox@ancora.nl

Word ook buddy ! www.buddynetwerk.nl of bel 070-3649500

FEEST IN OEGSTGEEST Arjan de Jong

ZATERDAG 1 OKTOBER OPENT SATON OPTIEK DE DEUREN VAN ALWEER DE VIJFDE VESTIGING VAN HET FAMILIEBEDRIJF.

In de persoon van Arjan de Jong heeft Saton Optiek niet alleen een zeer deskundige en professionele vestigingsmanager gevonden, Arjan is ook een vertrouwd gezicht in Oegstgeest. Hij was jarenlang vestigingsmanager van het voormalige Van Mastrigt Optiek en is nu, na wat omzwervingen, weer terug op zijn oude vertrouwde plek in het centrum van Oegstgeest.

Na Katwijk, Leiderdorp, Amsterdam en Leiden is het nu de beurt aan Oegstgeest om kennis te maken met de bijzondere en kwalitatief hoogwaardige oogzorg, de trendsettende collecties monturen en zonnebrillen en de state-of-the-art contactlenspraktijk.

www.satonoptiek.nl

Saton Optiek zou Saton Optiek niet zijn als de opening van de winkel geen feestelijk tintje zou krijgen. Daarom heeft het de bekende stylist en fervente brildrager Maik de Boer uitgenodigd om zaterdag 1 oktober tussen 12.00 en 15.00 uur, de eerste klanten desgewenst van advies te voorzien.

U BENT ZATERDAG 1 OKTOBER VANAF 9 UUR DE HELE DAG WELKOM OM ONZE NIEUWE WINKEL TE BEWONDEREN EN KENNIS TE MAKEN MET ONZE MEDEWERKERS. Uiteraard ook als u niet direct een nieuwe (zonne)bril of contactlenzen nodig heeft.

AMSTERDAM

KATWIJK

LEIDEN

LEIDERDORP

OEGSTGEEST

1e van der Helststraat 3a, 1073 AA T +31(0)20 5788500

Princestraat 38, 2225 GC T +31(0)71 4014763

Lange Mare 118, 2312 GV T +31(0)71 5131010

Winkelhof 43, 2353 TT T +31(0)71 5412521

Terweeweg 52, 2341 CS T +31(0)71 5652090


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2011 • 5

Tweets en blogs

KP

Jij bent de grootste gedoger! Nee, jij bent de grootste gedoger! Nee, jij! Nee, jij!

t/wethouderDaan: ik ben de hele dag in voorhout en ik heb vandaag nog niet gerookt. Wat een rotdag. t/hjvduijn:@wethouderDaan Tja, Voorhout... t/AadNieuwland:@ wethouderDaan Tja Voorhout. Altijd lastig. t/nellysmits:@wethouderDaan ach, leef met je mee.

Doe eens normaal man! Nee, doe zelf eens even lekker normaal! Nee, jij! Nee, jij!

FOTO: ADRIE VAN DUIJVENVOORDE

Weet je wat jij bent? Een bedrijfspoedel! Nee, jij bent zelf een bedrijfspoedel! Nee, jij! Nee, jij!

Zonovergoten culturele dag Museum Bij het Katwijks Museum aan de Voorstraat in Katwijk aan Zee was het afgelopen zaterdag weer tijd voor een Culturele Dag. Binnen en buiten konden bezoekers kunstenaars aan het werk zien en genieten van muziek. Naast schilderkunst waren tal van andere kunstvormen te bewonderen, zoals

glas-in-lood, schoenontwerpen, sieraden, beeldhouwen en iconografie. De kunstenaars lieten niet alleen hun kunnen zien, maar beantwoordden ook vele vragen van het publiek. En dat alles overgoten met een stralende zon.

Zal ik nog even doorgaan? Als ik wil, kan ik deze hele column vullen met dergelijke ’welles-nietes’ onbenulligheden die je eerder op een schoolplein zou verwachten dan in de prestigieuze Tweede Kamer waar onze volksvertegenwoordigers keurig in het pak zich in het zweet werken om ons land uit de crisis te helpen door fiks te snijden in allerlei uitgaven die wij in onze steeds minder gevulde portemonnee gaan voelen. Dergelijke opmerkingen doen mijn vertrouwen in de politiek niet veel goeds. Ik verwacht van onze regering toch een iets hoger niveau van debatteren, maar vooral van regeren. Begrijp me goed, ik zit niet te wachten op hoogdravende ijdeltuiterij doorspekt met woorden waar een ’normaal’ mens een woordenboek bij nodig heeft, maar boven-

staande opmerkingen zijn zelfs Jip en Janneke onwaardig. Vanavond is er weer een Katwijkse gemeenteraad. De eerste na het lange zomerreces. Ik hoop dat ze hier in Katwijk ’normaal’ blijven doen, maar ik vrees het ergste. CDA en ChristenUnie (CU) zijn niet blij met hun coalitievriendje VVD. Laatstgenoemde partij is blijkbaar al in Sinterklaas-sferen, getuige de rijmende kop van hun persbericht. ’Superbieb in Katwijk aan Zee? No way!, zegt de VVD. Het bekt in ieder geval lekker. Beter dan de kop van het persbericht van vriendjes CDA en CU. ’VVD verbaast coalitiepartners CU en CDA met voorbarig standpunt bibliotheek.’ In het bericht zelf staan wat venijnige verwijten aan het adres van de VVD: populisme, angst voor het debat, ongenuanceerd en voorbarig. Samengevat komt het neer op het volgende: herrie in de coalitietent. Dat zal volgende maand wel verbaal uitgevochten worden in een raadscommissie. Vriendelijk verzoek aan de politieke partijen in Katwijk om toch vooral ’normaal’ te blijven doen tegen elkaar. Een beetje pit mag heus wel, maar laat de discussie alstublieft ergens over gaan en laat het niet verzanden in een wellesnietes-spelletje. Laat dat maar aan de landelijke overheid over. criticaster@katwijkschepost.nl

Angst voor het debat regeert lokale VVD

Multimediale bieb is expertisecentrum

VVD verbaast coalitiepartners met standpunt bibliotheek

VVD investeert niet in jongeren

Nog voordat de discussie over de toekomst van de bibliotheek in Katwijk is gevoerd heeft de VVD op ongenuanceerde wijze haar opvattingen kenbaar gemaakt. Het is zorgelijk te constateren dat deze vorm van populisme ook de lokale VVD niet voorbij gaat. Het is een publiek geheim dat raadsbreed scepsis bestaat over de voorgestelde investeringen in onder andere de bibliotheekvoorzieningen van Katwijk. Temeer omdat alle politieke partijen behoud van de bibliotheekvoorzieningen in de verschillende dorpen wenselijk achten. In de commissie welzijn van januari jl. is het college verzocht een doorkijk te geven op de bibliotheek van de toekomst. Ook dienen de (on)mogelijkheden van het culturele aanbod in Katwijk aan de orde te komen. Landelijk is het bibliotheekbezoek op zijn retour,

ingehaald door de moderne middelen van techniek en communicatie. Maar ook door verandering in vrijetijdsbesteding van de burger. Katwijk is qua bibliotheekbezoek in deze ontwikkelingen nog een prettige uitzondering. Maar voor hoelang? Inspelen op deze maatschappelijke ontwikkelingen is dan ook van belang om de bibliotheek werkelijk een duurzame toekomst te bieden. Natuurlijk kunnen we daarbij niet aan de schuldencrisis en het rapport ’’Scherp aan de wind’’ voorbij

gaan. Investeren in een vernieuwend bibliotheekconcept dient een absolute meerwaarde voor het Katwijkse publiek te hebben. De ChristenUnie en het CDA willen daar graag met de portefeuillehouder over in debat. De partijen betreuren dat coalitiegenoot VVD dat debat uit de weg gaat door nu al, voordat met andere partijen en de portefeuillehouder van gedachte is gewisseld, stelling te nemen tegen de plannen. Ingezonden door CDA/CU.

Bloemschikken bij K&O K&O Katwijk start woensdag 26 oktober een cursus eigentijds bloemschikken. In deze cursus van drie lessen maakt men iedere les een fraai bloemwerk. In deze lessen worden de belangrijkste technieken die nodig zijn bij het maken van bloemwerk geoefend, zodat men nadien zelfstandig mooie bloemstukken kunt maken. De lessen vinden plaats om de twee weken en voor de materialen (plm. € 15,- per

Oranje naajaarsfeesten en volkscultuur Je kunt wel zeggen dat wat het weer betreft ’eind goed, al goed’ is wanneer we het over de verschillende zomerfestivals en activiteiten hebben met uitschieters als het NoordzeeZomerfestival, Zomers Palet, Parels van Katwijk en de Culturele dag in het Katwijks Museum. Het gaat mij vooral om het feit dat ik het jammer vind mijn oranje baret weer af te zetten. Ondanks dat de troonrede van onze koningin niet de meest opbeurende was bleek het Oranjegevoel op Prinsjesdag bij de mensen langs de kant duidelijk zichtbaar en hoorbaar te zijn. Datzelfde gevoel was merkbaar bij de Oranje najaarsfeesten in zowel Rijnsburg, Katwijk a/d Rijn als in Valkenburg. Gelukkig was daar de kleurige bloemenzee van het corso, een bijzondere Oranje expositie en hield veiling Flora Holland in Rijnsburg een spetterend open huis naar aanleiding van haar 100-jarige bestaan. Het warme ’huiskamer-gevoel’ in Katwijk a/d Rijn met bijzondere concerten stond in schrille tegenstelling met de verregende jaarmarkt en de tot op het bot versteende bezoekers van de markt, die met liefde

In De Katwijksche Post van vorige week liet de VVD weten hoe zij denkt over de plannen voor een nieuwe multimediale bibliotheek in Katwijk. Het populistisch getoonzette berichtje - ’no way tegen een superbieb’, ’wie gaat dat betalen’ getuigt van gebrek aan kennis van zaken en ondeugdelijke argumentatie. De VVD suggereert dat de plannen gericht zijn op het neerzetten van een kostbaar nieuw gebouw waarin slechts boeken te vinden zijn. Mevrouw Van Ginkel c.s. zijn waarschijnlijk al tijden geen lid meer van de bibliotheek. Anders zouden zij ontdekt hebben dat hun idee van dit instituut flink achterhaald is. Gemeente Katwijk en het bibliotheekbestuur zien de nieuwe bibliotheek als een multimediale ontmoetingsplaats met naast de gebruikelijke ingrediënten o.a. ruimte voor een grand café, game zone, studieruimte en filmzaal. Bibliotheken in Nederland zijn allang geen plekken meer waar alleen maar boeken op de plank staan. Het zijn expertisecentra op het gebied van informatie, kennis en cultuur, zowel analoog als digitaal. Een van de mooiste voorbeelden hiervan is de Openbare Bibliotheek van Amsterdam. Maar ook de Katwijkse

les) wordt door de docent gezorgd. De kosten zijn: € 40,- voor drie lessen. Tijden: 19.30-21.30 uur in het Wellantcollege te Rijnsburg. Voor verdere informatie over de cursus kan men bellen naar het kantoor van K&O aan de Sluisweg 16 te Katwijk, tel. 4016400 (ma. t/m vr. 10.00-12.00 uur). Het is mogelijk om inschrijfformulieren van de website: www.kenokatwijk.nl te downloaden.

de laatste lootjes bij de vrijwilligers van de verschillende goede doelen kochten. Niets gemerkt van het feit dat het Valkenburgse Evenementenorkest de eerste prijs bij de Blaaskapellenwedstrijd behaalde. Maar dat werd goedgemaakt in De Biertrom waar ze er lustig op los bliezen tijdens het onmisbare paardengevoel dat op de tweede woensdag van september in Valkenburg heerst. Een feest dat tevens door veel mensen uit Katwijk en Rijnsburg is bezocht. Jaarlijks zien we de heer Anthon Heemskerk uit Rijnsburg met zijn wagen met opschrift ’te koop’ en enkele pony’s gezellig met de paardenlui kletsen. Oranjevereniging Wilhelmina gooide er dit jaar nog een schepje boven op door in verband met haar 80-jarige jubileum ’Koningin Wilhelmina’ in de persoon van Ria Duindam tijdens de kinderoptocht in de stoet mee te laten rijden en oud voorzitter Peter de Vries tot ere-lid te benoemen.

Cultuur Het is een opvallend verschijnsel dat door het proces van globalisering veel meer belangstelling voor

bibliotheek timmert stevig aan de weg en bedient zo’n 30% van de Katwijkse bevolking. De VVD voorspelt dat het papieren boek over tien jaar niet meer bestaat. Het is een uit de lucht gegrepen argument dat door onderzoeksgegevens niet wordt gestaafd. De boekverkoop loopt weliswaar iets terug (het is crisis) en het digitale boek is aan zijn opmars bezig, maar een overgrote meerderheid van de lezers geeft de voorkeur aan lezen op papier. Volgens de VVD zouden het vooral jonge lezers zijn die gaan voor het digitale boek. Ook dit is niet correct. Boeken, zowel op papier als digitaal worden met name gekocht door volwassenen. De e-reader is bij jongeren absoluut niet populair, omdat je er alleen maar mee kunt lezen. De jeugd wil gadgets voor multimediaal gebruik. Jongeren komen volgens de VVD nauwelijks in de bibliotheek. Het klopt dat lezen (en daarmee de gang naar de bibliotheek) te duchten heeft van andere vrijetijdsbestedingen. Maar leggen we ons daarbij neer? VVD-Katwijk kennelijk wel, want zij noemt dat als argument om niet te investeren in een nieuwe multimediale bieb. Vreemd, want

staatssecretaris Zijlstra (ook VVD) heeft ondanks alle bezuinigingen bijna 9 miljoen uitgetrokken voor het actieplan laaggeletterdheid. Hij schrijft aan de Tweede Kamer: ’De cultuur van het boek en het (literaire) lezen staat onder druk door het groeiende aanbod van de nieuwe media’. De beschikbaar gestelde gelden zijn o.a. bedoeld om de maatschappelijke functie van bibliotheken te ondersteunen en voor bibliotheekvernieuwing. Wie beseft dat 14,3% van de Nederlandse 15-jarigen gerekend wordt tot de laaggeletterden en dat een groot deel van de jongeren in het voortgezet onderwijs aangeeft aan lezen weinig plezier te beleven, snapt dat er juist een belangrijke rol voor de bibliotheek is weggelegd. In onze moderne, gedigitaliseerde maatschappij moeten we investeren in de jeugd. Juist door voor een multimediale bibliotheek te gaan waar ruim aandacht kan zijn voor het ’andere lezen’. Ik raad de VVD aan zich eens degelijk te verdiepen in het bibliotheekwerk. Peter van Duijvenboden, projectleider Stichting Lezen en lid van de bibliotheek Katwijk, Prinses Margrietlaan 43 Katwijk

! ! n

regionale gebruiken en geschiedenissen in de kunst ontstaat. In de wereld van reclame, mode, muziek, literatuur en film is de belangstelling voor traditionele symbolen, technieken en rituelen eveneens zichtbaar. Volkscultuur raakt niet alleen aan het leven van alledag, maar dit onderwerp heeft ook een cultureel-politieke lading. Met vraagstukken rond nationale identiteiten en daarmee gepaard gaande spanningen. Kortom, volkscultuur is een veelomvattend, dynamisch en fascinerend fenomeen geworden. Een treffend voorbeeld hiervan is het kunstwerk van een ploeg, voorzien van goudverf gemaakt door Anselm Reyle dat te zien was in het Cobra Museum in Amstelveen, evenals het werk van Gitte Schäfer bestaande uit op elkaar gestapelde lampenkappen en een aantal oude vazen getransformeerd tot kaarsenstandaards. In het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen presenteert ontwerper Richard Hutten (1967) tot en met 9 oktober de tentoonstelling ’Bezeten van Stoelen’ geïnspireerd door verschillende generaties ontwerpers, zoals H.P. Berlage, Gerrit Rietveld en Arne Jacobsen, waarbij ook een selectie van hun stoelen te zien is. Richard heeft in

FOTO: ATY DE VRIES

Met verbazing hebben de coalitiepartners ChristenUnie en CDA kennis genomen van de persberichten van de VVD over de bibliotheek in Katwijk.

w e r a e i P aie

In deze life-style rubriek, waarin ontdekken beleven en genieten voorop (of centraal) staat, volgt Aty de Vries de ontwikkelingen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg op de voet

CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP

Laten we lekker normaal blijven doen

t/ = twitter.com .b = .blogspot.com w. = www.

t/gvduijn: @loopmaatjes zo de #halvevankatwijk zit erop... laatste 6km compleet gesloopt door het mulle zand, heerlijk. t/korkleij: Met de omstandigheden gisteren is duidelijk bewezen dat Kattuk de alles zwaarste halve marathon heeft. Wat was ik gebroken :-( t/korkleij: Geen last van kater maar als je dan merkt dat de winnaar in Berlijn nog sneller is dan ik ik Katwijk; op de dubbele afstand!!!! t/Runnerslady: terug van #halvevankatwijk heerlijk gelopen en wat een mooie! Een super training voor #kustmarathon t/mwitteman: Ik ben binnen. De @halvevankatwijk in 2 uur en 4 min en hij was weer #loodzwaar

CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF- KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP

cursief

De redactie van deze krant volgt Katwijkse politici en andere Katwijkers die zich via internet laten horen.

t/JeroenWR: Na lange dag vergaderingen nog even persbericht over populisme in lokale VVD op de CDA-site gezet. Nu snel naar huis en dan fractie! t/CDAKatwijk: Populistische VVD verbaast coalitiepartners met voorbarig standpunt over bibliotheek en gaat het debat uit de weg t/VVDKatwijk:@CDAKatwijk Twee keer mis: Duidelijkheid is geen populisme en een stelling innemen is niet het debat ontwijken. t/MatthijsvTuijl: Voor diegene die geen zin hebben het persbericht van CDA/CU te lezen waarin ze de VVD afzeiken, er staat: ’Doe es ff normaal man’ t/nellysmits: Altijd weer bijzonder: wat niet in je kraam past moet wel populistisch zijn # CDA #vvd lekker makkelijk toch? t/MatthijsvTuijl:@nellysmits Het begrip populisme wordt heel vaak totaal verkeerd gebruikt. Ik zal Jeroen mijn masterscriptie eens laten lezen ;). t/nellysmits:@MatthijsvTuijl helemaal waar. behoorlijk populistisch om afwijkende standpunten populistisch te noemen nietwaar t/MatthijsvTuijl:@nellysmits Ja daar zitten elementen van een wij/zij tegenstelling in. ’Al het andere is fout’. Dat is vrij populistisch te noemen. t/AadNieuwland: Je kunt veel over de #katwijkse #vvd beweren. Maar populistisch?

KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP

Dorpsfeest in Valkenburg tijdens de jaarlijkse Mart. (Foto: AdV).

navolging van het beleid van het Zuiderzeemuseum, om jaarlijks opdrachten te geven aan hedendaagse ontwerpers die gebruik maken van oude ambachtstechnieken, de Zuiderzeestoel ontworpen. Door Conservator André Groeneveld hoopt de fototentoonstelling ’Verse vis’ van Marco Bakker en Hugo Schuitemaker later in het Katwijks Museum te laten zien. Vorige week vond in het Katwijks Museum nog de presentatie van het boek ’Vier generaties reders en bestuurders Meerburg ’plaats. De Rijnsburgse Elly de LeeuwHilberts, heeft drie jaar aan het

boek gewerkt, en op zeer leesbare wijze duidelijk gemaakt hoe de ontwikkeling van rederij en haringhandel in Katwijk zich in 150 jaar voltrok. Maar terug naar de Oranje najaarsspelen met nieuwe spelen zoals buikschuiven en uitdagingen om te komen tot vermelding in het Guiness Book of Records, zoals met het stoepranden. Helaas ben ik niet de sterkste vrouw van Valkenburg geworden. Heb echter wel een poging gewaagd, die wat povertjes uitviel, ondanks de toegeschoten coach en de puntentelling naar boven door

Valkenburger Marcel Imthorn. Enig chauvinisme past hierbij. De terechte winnares werd Marjan uit Dordrecht, een pittige slanke vrouw die schijnbaar achteloos en met gemak, net zoals het vroeger verging bij de melkmeisjes van Vermeer, twee ijzeren staven droeg met een gewicht van 60 kg (is vier kratjes bier) over een lengte van 125 meter. Tot mijn geruststelling riep de man naast me, ook een zwaargewicht, met een donkere bas stem, waarin ik enige jaloezie bespeurde: ’Hij hoeft nooit meer boodschappen voor zijn vrouw te halen’. Bof ik dan even!


6 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2011 ZONDAG 2 OKTOBER Nefit houdt Nederland war m

KATWIJK AAN ZEE Ned. Herv. Kerk: Nieuwe Kerk: 10.00 uur ds. D. J. van Eckeveld, kinderoppas; 18.00 uur ds. K. F. W. Borsje. Oude Kerk: 10.00 uur ds. A. J. Alblas, kerkHuisartsen en-schooldienst, kinderopUitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp: pas; 18.00 uur ds. A. J. van Doktersdienst Duin- en Bollenstreek, Herik, Moerkapelle. Ichthuskerk: 10.00 uur ds. A. T. Rijnsburgerweg 4b, Voorhout, tel. 0252-240212 Blijdeveen, Hardinxveld-Giessendam, kinderoppas; (vóór langskomen altijd eerst bellen) 18.00 uur ds. J. B. ten Hove. Pniëlkerk: 110.00 uur ds. A. J. Kunz, kinderoppas; 18.00 uur ds. B. H. Weegink, welkomstdienst. Maranathacentrum: 10.00 uur ds. D. Tandartsdienst Meijvogel, Hierden, kinderoppas; 18.00 uur ds. E. (Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg) K. Foppen. Het Anker: 10.00 uur de heer W. Smit, De tandartsdienst wordt dit weekend waargenomen dienst voor doven. Kapel Overduin: 14.30 uur ds. Z. de door tandarts: E. de Vries, Groen van Prinstererweg Graaf. Kapel De Wilbert: donderdag 6 oktober, 18.30 63, Katwijk, telefoon 4024524. Spreekuur van 17.00 uur ds. M. van de Woude. tot 17.30 uur. Bij geen gehoor 071-4079501. Ned. Herv. Gemeente ’De Rank’, (Andreas College, locatie Pieter Groen, ingang Helmbergweg). 10.00 Apotheek De apotheken in Katwijk en Rijnsburg zijn op werkdagen uur dra. M. Wassenaar. (maandag t/m vrijdag) geopend van 8.00 tot 17.30/18.00 uur. Avonddienst van 17.30 tot de volgende morgen 8.00 uur. Weekenddienst vrijdag 17.30 uur tot maandagmorgen 8.00 uur: Dienstapotheek DAB te Voorhout, Rijnsburgerweg 4c, telefoon 0252-240216. Donderdag tot 20.00 uur is geopend: Lloyds Apotheek, Tulpstraat 16b, telefoon 4030833. Zaterdag is geopend: De Katwijkse Apotheek, Princestraat 3, tel. 4012755 (10.00-14.00 uur); Kwaliteits Apotheek Rijnsoever, Hoornesplein 111-113, tel. 4026457 (9.00-13.00 uur) en Kwaliteits Apotheek Sloothaak, Vliet NZ 19, Rijnsburg, tel. 4020400 (9.00-14.00 uur). Ongevallendienst Diaconessenhuis: op werkdagen van maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur. Rijnland Ziekenhuis: en Academisch Ziekenhuis: de gehele week, 24 uur per dag.

Verloskundigen (ook voor poliklinische bevallingen) Verloskundigenpraktijk Katwijk: Cleijn Duinplein 14, 2224 AX Katwijk. Voor spoed en bevallingen: 0651338742. Spreekuurdagen van maandag tot en met donderdag. Telefonisch spreekuur op maandag tot en met donderdag van 9.00-12.00 uur op 071-4072933. U kunt zich, zodra de test positief is, telefonisch maar ook via onze website aanmelden voor de eerste afspraak: www.verloskundigenkatwijk.nl Verloskundigenpraktijk Astarte, Graaf Florislaan 15, 2231 ED Rijnsburg. Werkdagen van 9.00-12.00 uur, tel. 0900-2782783, b.g.g. 06-54768031 ook weekenddiensten, b.g.g. verloskundigenspoedlijn tel. 5220911. Spreekuren: dinsdagmiddag: Hoofdstraat 62, Valkenburg ZH; woensdagmiddag en donderdag Graaf Florislaan 15, Rijnsburg.

Thuiszorgcentrale Katwijk

Hersteld Hervormde Kerk: Sporthal Cleijn Duin: 10.00 uur ds. P. den Ouden; 18.00 uur ds. A. Vlietstra, H.D. UNI-zaal: 10.00 uur kandidaat D. Baarsen, Urk; 18.00 uur kandidaat D. Baarsen, Urk. Geref. Kerk: Triumfatorkerk: 10.00 uur ds. C. G. Kant, welkomstdienst. Vredekerk: 10.00 uur J. G. Luinstra; 18.30 uur ds. J. G. Luinstra, dienst van Voorbede en Zegening. Chr. Geref. Kerk: 10.00 uur ds. K. Hoefnagel; 17.00 uur ds. K. Hoefnagel. Geref. Gemeente: woensdag 5 september, 19.45 uur ds. J. Driessen. Geref. Kerk Vrijgemaakt De Fontein, Willem de Zwijgerlaan 1a: 9.30 uur ds. R. D. Anderson; 17.00 uur ds. C. J. Breen. Baptistengemeente, Tripodia, Hoornesplein 155; 10.00 uur ds. Jan Schippers. Christengemeente Live! (Baljuwplein 10a), 10.30 uur: Netty van Beelen. Soefidiensten. Elke eerste, derde en vierde zondag van de maand om 11.00 uur in de Universel te Katwijk aan de Zuidduinseweg. Evangelische gemeente Ezra, school De Duinroos, Kon. Julianalaan 122: 10.00 uur br. J. van der Plas. Iedere woensdagavond, 20.00 uur, bijbelstudie, lofprijsavond en bidstond.

de KATWIJKSCHE POST

Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a, 2222 AH Katwijk ZH Postadres: postbus 3066, 2220 CB Katwijk ZH Telefoon 071-4022901 - Telefax 071-4032325 Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Redactie: Paul van de Putte / Sandra Kornet-van Duyvenboden e-mail: redactie@katwijkschepost.nl Ingezonden brieven Ingezonden brieven worden alleen geplaatst onder vermelding van naam en adres. Ingezonden brieven mogen niet langer zijn dan 800 woorden en alleen digitaal worden aangeleverd. De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden brieven zonder opgaaf van redenen niet te plaatsen. Opgave redactionele kopij tot dinsdag 8.00 uur; advertenties tot 17.00 uur. Advertentietarief op aanvraag. Ingezonden bijdragen en foto’s worden slechts dan geretourneerd, indien deze zijn voorzien van volledige naam en adres, en een gefrankeerde retourenveloppe. De uitgever van De Katwijksche Post behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen advertenties en ingezonden bijdragen niet te plaatsen. Advertenties: Voor een prijsopgave kunt u contact opnemen met de Binnendienst: Vincent Roos, tel. 071-4091638 of Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl Sluitingstijden advertenties: dinsdag 16.00 uur. Dravertjes: Prijs per dravertje € 5,00 (maximaal drie regels). Iedere regel meer € 2.00. Uitsluitend bij contante betaling. Brieven onder nummer € 3,00 extra. Toezending bewijsnummer € 3,00 extra. Abonnementen: Per jaar € 29,90. Postabonnementen op aanvraag. Abonnementsgelden dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. Restitutie is niet mogelijk. Indien zes weken voor het verstrijken van de abonnementstermijn geen schriftelijke opzegging is ontvangen, wordt het abonnement automatisch verlengd. Klachten over bezorging: donderdagavond inspreken op het antwoordapparaat of vrijdagochtend bellen van 8.00 tot 12.00 uur, telefoon 071-4022901. De Katwijksche Post wordt vrijdagmiddag vóór 19.00 uur nabezorgd. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande

Huibie en Dick (in liefdevolle herinnering) Carla en Dick Kevin Brian

Corrien en Leo 25 september 2011 Mr. D. Donker Curtiusstraat 38 2225 ZG Katwijk aan Zee. Er is gelegenheid tot condoleren op donderdag 29 september van 19.00 - 20.00 uur in het Kerkelijk Centrum Het Anker, Voorstraat 74 te Katwijk aan Zee. Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de afscheidsdienst welke gehouden zal worden zaterdag 1 oktober om 13.30 uur in het Kerkelijk Centrum Het Anker. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden om ca. 14.30 uur op begraafplaats Duinrust aan de Parklaan.

Chr. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. C. Westerink; 17.00 uur ds. C. Westerink. Geref. Kerk Vrijgemaakt: 9.30 uur ds. G. Treurniet; 17.00 uur ds. R. Th. Pos. Evang. Gem. ’t Kruispunt: Sporthal Rijnsburgse Boys, Middelmors: 10.00 uur Gerard de Groot.

Verlaat mij niet, Heer, in mijn ouderdom. Als ’k niet meer kan zoals ik graag zou willen; Als benen weigeren en handen trillen, zie dan, juist dan, vol liefde naar mij om. En als ik heel dicht bij het einde kom, vul mijn gebroken stem dan met gezangen. En laat mij diep, heel diep, naar U verlangen. Verlaat mij niet, Heer. Na een moedig gedragen ziekte is uit ons midden weggenomen mijn lieve, zorgzame man, onze vader, schoonvader, opa en overgrootvader

* 15 juli 1927

Degene die geen rouwkaart ontvangen hebben vragen wij deze advertentie als zodanig te willen beschouwen. GEEN BEZOEK AAN HUIS

Truus van Duijn-van der Meij Truus en Arend Bertina en Dennis, Robin, Rachelle Arjan, Thony, Michael Therèse en Murat, Eren

Er is gelegenheid tot condoleren D.V. zaterdag 1 oktober van 17.00 tot 18.00 uur in het rouwcentrum, Zuidstraat 103 te Katwijk.

Geen bloemen.

Tante Hanny - Ome Wim Ome Piet Ome Aam - Tante Ankie Ome Cees - Tante Lenie Neven en nichten

Mocht u geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, dan hopen wij u toch met deze aankondiging te bereiken.

Alles heeft zijn tijd. Prediker 3

Katwijk, september 2011

”Veilig in Jezus’ armen”

Dagelijks van 14.15 tot 15.00 uur en van 18.30 tot 19.30 uur. Voor sommige afdelingen gelden afwijkende bezoektijden. Voor meer informatie: 0715269111.

De Brug Midden-Nederland Deze GGZ-instelling voor christelijke verslavingszorg verleent hulp aan verslaafden en hun families, ongeacht afkomst en levensovertuiging. De Brug werkt nauw samen met De Hoop ggz te Dordrecht en Platform Kocon Katwijk. Aan iedereen die tot de doelgroep behoort wordt op afspraak ambulante behandeling geboden. Er is een deeltijdbehandeling en een werkervaringsproject. Het inloophuis is iedere werkdag geopend van 13.30 tot 17.15 uur en om de week op zaterdagmiddag (niet in juni tot september). Warme maaltijden zijn beschikbaar na aanmelding vooraf. De Brug is telefonisch altijd bereikbaar, in noodgevallen ook buiten kantooruren. Polikliniek Katwijk (hoofdlocatie), Schaepmanstraat 1, Katwijk, T: 071 403 37 33, E: info@debrughelpt.nl, I: www.debrughelpt.nl. Postadres: Postbus 2121, 2220 BC Katwijk. Polikliniek Alphen aan den Rijn (alleen op afspraak via bovenstaand telefoonnummer). Werkervaringsplaats Kringloop De Brug, Heerenweg 5, Katwijk, T 071 408 56 46.

Mies Schoneveld uitvaartbegeleiding Voorstraat 91, 2225 EN Katwijk

’Met aandacht voor details’ Meelevend Zorgvuldig

071-4018779 / 06-29091432 www.miesschoneveld.nl

Sinds 1915 Uitvaartverzorging

D.C. Vis en Zoon Huig van Duijn )BSUXFHt,BUXJKL (071) 4074440 uitvaart@dcvis.nl

Nan de Mooij

uitvaartbegeleiding

In samenwerking met Jacoline Imthorn

Bedroefd, maar dankbaar dat verder lijden haar bespaard is gebleven, hebben wij na een korte, moeilijke, maar ook mooie tijd, afscheid genomen van onze lieve, wilskrachtige moeder, oma en oud-oma

Met verdriet staan wij nu stil bij het overlijden van

Jannetje Martijn-Bedeker Weduwe van Petrus Martinus Martijn

DICK SNIJER Maar dankbaar zijn wij voor de jaren dat wij hem hebben leren kennen, als een fijne lieve buurjongen.

* Katwijk, 15 december 1918 † Leiden, 23 september 2011

Wij wensen Huibie, kinderen en kleinkinderen sterkte in hun verdriet.

Het is goed zo!

Marleen en Wim Diana en Edwin Ria en Eric en kleinkinderen

Bezoekuren Diaconessenhuis Dagelijks van 14.30-15.15 uur en van 19.00-19.45 uur. Voor sommige afdelingen gelden afwijkende bezoektijden. Voor meer informatie: 071-5178178.

Regiodealer van Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg en Oegstgeest. Met een eigen 24uurs-servicedienst.

Jaap Bergmanstraat 42, 2221 BN Katwijk

Wij ontvingen het bericht van het overlijden van Dick Snijer Dit bericht heeft ons diep geraakt.

Kleinkinderen: Jacoline en Peter Martine en Theo Achterkleinkinderen: Romy Amyleigh Charlotte Fleur Theo jr.

Dag en nacht bereikbaar 071 - 4018970 / 06 - 571 445 54 Marinus Poststraat 17, 2235 XA Valkenburg

DAMO g r a f m o n u m e n t e n

Een blijvende herinnering aan uw dierbare

Correspondentieadres: Mw. J.P. Guijt-Martijn Ankerplaats 17 2224 TH Katwijk De begrafenis heeft plaatsgevonden op 28 september jl.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar Huibie, haar kinderen en allen die hem liefhadden. Wij wensen hen veel sterkte en kracht toe in deze moeilijke periode.

Samen met u zoeken naar een persoonlijke invulling van het afscheid.

Haar kinderen: Anneke en Arie Guijt

Maart en Ria Plug

Bezoekuren LUMC

† 27 september 2011

De afscheidsdienst zal gehouden worden D.V. maandag 3 oktober om 10.30 uur in Kerkelijk Centrum Het Anker, Voorstraat 74 te Katwijk. Aansluitend zal omstreeks 11.45 uur de begrafenis plaatsvinden op begraafplaats Duinrust aan de Parklaan te Katwijk.

wat zullen we jou missen.

Bloemenlaan 9, 2235 EM Valkenburg (ZH) 5FMFGPPOt'BY E-mail: info@heemskerkinstallatie.com Lid van de VNI en BZE

Betrokken

JACOB VAN DUIJN

Na afloop van de begrafenis is er tevens gelegenheid tot condoleren in Het Anker.

LIEVE OME DICK

Hervormde Kerk: Grote Kerk: 9.30 uur dr. C. Vermeulen, Valkenburg; 17.00 uur ds. D. Verboom. De Voorhof: 9.30 uur ds. D. Verboom.

HEEMSKERK

INSTALLATIEBUREAU

Arco en José Lisa Dave

Geref. Kerk: Open Hofkerk: 9.30 uur ds. C. K. Koekkoek.

Geref. Kerk (Vrijgemaakt): 9.30 uur ds. R. Th. Pos; Samenwerkingsverband in de gemeente Katwijk van rele- 16.30 uur drs. G. Hagens, Houten. vante organisaties werkzaam op de terreinen verslavingspreventie en handhaving, verslavingszorg en maatschap- Ned. Herv. Kerk: 10.00 uur ds. B. Brunt, voorbereiding H. Avondmaal; 18.30 uur ds. L. H. Boschezang, pelijk herstel. Kantoor- en postadres: Callaoweg 1, 2223 AS Katwijk. Bergambacht. Voor meer informatie (Thea Guijt): 071-4015216. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. E. Schuddebeurs, jeugdE-mailadres: tsaguijt@xs4all.nl Website: www.kocon.nl dienst. Voorzitter: Hans Moolenburgh. RIJNSBURG

nieuws- en advertentieblad voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Verschijnt iedere donderdag, oplage: 10.000 ex.

Het ultieme warmwatercomfort van TopLine AquaPower HR-ketels. Nú bij:

op de leeftijd van 32 jaar

Soms is er zoveel wat we voelen, maar zo weinig wat we kunnen zeggen.

Platform Kocon Alcohol & Drugs

DE KATWIJKSCHE POST

DICK SNIJER

Ned. Herv. Kerk: Dorpskerk: 10.00 uur ds. R. H. M. de Jonge; 18.30 uur ds. J. Smit. Ontmoetingskerk: 10.00 uur ds. J. Smit; 18.30 uur de heer M. van der Linden, Katwijk.

R.K. Kerk: Hoofdkerk: Kerkstraat 70, Katwijk a/d Rijn. Hoofdkerk: Zaterdag: 19.00 uur eucharistieviering met samenzang. Voorganger: kapelaan S. Kuik. Zondag 10.00 uur gezinsvering m.m.v. ’De Vrolijke Noot’. Voorganger: kapelaan S. Kuik. Crèche. De Wilbert: 10.15 uur eucharistieviering.

De hoogwaardige kwaliteit van de Nefit TopLine AquaPower HR-ketel garandeert het ultieme warmwatercomfort. Deze innovatieve combi-ketel heeft een voorraad warmwater die met ongekende kracht wordt bijgevuld. Overal in huis direct warm water, en als u wilt overal tegelijk! Vraag ons naar de brochure.

Verdrietig om zijn heengaan, maar met een dankbare herinnering aan de liefde, warmte en betrokkenheid die hij ons heeft geschonken, geven wij kennis van het plotseling overlijden van onze bijzondere, lieve zoon, broer, zwager en oom

KATWIJK AAN DEN RIJN

Het verlenen van tijdelijke hulp door vrijwilligers, aan iedereen die daarvoor niet terecht kan bij familie, buren of vrienden. De thuiszorgcentrale neemt uw hulpvraag in behandeling of verwijst u door naar de juiste instellingen. Secretariaat: SWO-KRV, Schimmelpenninckstraat 10, Katwijk, telefoon 4016347. VALKENBURG

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR KATWIJK, RIJNSBURG EN VALKENBURG

Wat de toekomst brengen moge mij geleidt des Heren hand; moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.

AquaPower van Nefit: Het ultieme warmwatercomfort

Vragen over spraak en taal?

GRATIS INLOOPSPREEKUUR Iedere vrijdag van 11.00-12.00 uur LOGOPEDIEPRAKTIJK KATWIJK

Bestuur, vrijwilligers en deelnemers Stichting Sport & Recreatie gehandicapten Katwijk (S&R)

U kunt in alle rust de gedenkstenen bekijken in onze showtuinen Open: ma - vr: 9.00 - 17.00 uur, za: 9.00 - 12.00 uur.

Schaepmanstraat 101 - Katwijk Tel. (071) 4033064 - Internet: www.logopedist.nu

Ampèrestraat 2, 2181 HB Hillegom T 0252 520 329 F 0252 516 492 info@damonatuursteen.nl WWW.DAMONATUURSTEEN.NL

Stichting Welzijn Ouderen KRV Voor informatie, advies, bemiddeling en ondersteuning op het gebied van zorg, wonen en welzijn. U kunt bij ons ook terecht voor (welzijns)diensten en activiteiten voor ouderen, zoals: Belbus, personenalarmering, ouderenadviseur, tafeltje dekje, MBvO, computercursussen, etc. Hoofdkantoor: Schimmelpenninckstraat 10, 2221 EP Katwijk, telefoon 4016347. Tafeltje dekje: 4013061.

EMORIE Natuursteen

Persoonlijk en betrokken

Het adres voor een passend gedenkteken

Toonzaal geopend maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur Gedenktekens in natuursteen, glas, rvs en hout Levering direct aan particulieren Zeer snelle levering (2 weken) Deskundig advies

‚‚ ‚‚

Delfweg 34a - 2211 VM Noordwijkerhout 8GNGHQQP‚*CZ E-mail: info@Memorienatuursteen.nl www.memorienatuursteen.nl

SHOWTUIN VRIJ TOEGANKELIJK

www.johanchrispijn.nl

Johan Chrispijn Tandprothese specialisten

Praktijkadressen bij u in de buurt:

Cleijn Duinplein 4 2224 AX Katwijk Tel 071 40 76 008

Voor professionele aandacht Havenpoort 1 2171 HH Sassenheim Tel 025 22 22 977

Dag en nacht bereikbaar Tel. 06-12091112 of 071-4012528

Voorstraat 96a, 2225 ET Katwijk aan Zee E-mail: info@theovanderplas.nl www.theovanderplas.nl


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2011 • 7

Schone straten tijdens Burgerschouw Valkenburg

Werk in uitvoering Geplande werkzaamheden kunnen uitlopen. Houdt u hier rekening mee!

De straten zagen er tijdens de Burgerschouw onder leiding van hoofd gemeentewerken Valkenburg/Katwijk a/d Rijn de heer Willem van Duijn zeer opgeruimd uit. Geen zwerfafval en geen hondenpoep. Op sommige plekken wel onkruid in het groen of tussen de straatstenen en incidenteel graffiti.

Rijnsburg Reconstructie voetpaden en parkeervakken Reconstructie op de Kleipettenlaan vindt plaats op het weggedeelte tussen de Pieter Breughelstraat en de Rembrandtsingel. In de uitvoeringsplanning zijn ook werkzaamheden aan de openbare verlichting opgenomen. De Kleipettenlaan tussen de Geesterwaardenlaan en Rembrandtsingel is afgesloten voor doorgaand verkeer. Er is een omleiding ingesteld. Op dit moment kan er ook verkeer plaatsvinden via de Kleipettenlaan naar de Christinalaan. De fysieke afsluiting is tijdelijk weggehaald voor bewoners en hulpdiensten. Deze situatie duurt t/m vrijdag 23 september. Totale afronding: begin oktober.

Bij K&O Katwijk is er woensdag 5 oktober een kindervoorstelling gespeeld door Janus van Hal van kindertheater Pagetti. ’Muis vindt een verrassing thuis’ is een fabelachtig verhaal met een vleugje poÍzie en een verrassende ontknoping. Deze voorstelling is voor kinderen van 4-8 jaar en is te zien in het K&O gebouw aan de Sluisweg 16 in Katwijk, aanvang 14.30 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij K&O en bij het VVV kantoor aan de Voorstraat. In de voorverkoop zijn ze ₏ 5,- en aan de zaal ₏ 6,-. Het zesde kaartje is gratis (geschikt voor een kinderpartijtje!). Tel. 4016400 (10.00-12.00 uur). Kaarten bestellen via de website is ook mogelijk. www.kenokatwijk.nl. Janus ontdekt een muis in zijn appelmandje. Muis wil de allergrootste appel. Maar die past niet in het holletje van Muis. Ze gaan op zoek naar een nieuw huis voor Muis. Slak, Mol en Beer willen graag helpen, maar hun huizen zijn al vol. Toch weten ze raad en ieder geeft Muis iets mee voor zijn nieuwe huis. Ze krijgen een hapje van de appel van Muis. Beer zegt ’hap’ en ’Oei, sorry!’. Bedroefd gaat Muis naar huis. Gelukkig komen de kinderen samen met Janus op een idee. Muis vindt een verrassing thuis en iedereen mag mee smullen. Janus van Hal is de speelse verteller met een visuele en clowneske speelstijl die jong en oud weet te boeien. Door zijn subtiele en interactieve speelstijl raken de kinderen al snel vertrouwd en betrokken bij de voorstelling. Bezoek de website voor informatie over de volgende kindervoorstelling.

Gratis advies borstvoeding Zorg en Zekerheid Borstvoeding is de beste voeding voor uw baby. Toch blijkt dat veel vrouwen twijfelen over het wel of niet geven van borstvoeding of ervaren dat het geven van borstvoeding niet helemaal soepel loopt. Bent u zwanger of bent u net bevallen? Dan bent u op 7 oktober van harte welkom in de verzekeringswinkel van Zorg en Zekerheid aan de Dwarsstraat 19 in Katwijk voor gratis advies van een lactatiekundige. Ook helpt zij u met problemen bij het geven van borstvoeding. Als u een afspraak maakt en het spreekuur bezoekt, ontvangt u na afloop een mooi, gratis boekje over het geven van borstvoeding. Heeft u belangstelling? Maak dan vooraf een afspraak in ĂŠĂŠn van onze verzekeringswinkels. U kunt ook via onze website www.zorgenzekerheid.nl aangeven dat u een afspraak wilt maken, wij bellen u dan voor een afspraak.

FOTO: PR

Dat valt nog niet mee: op de tribune zelf inkopen tijdens open dag bij bloemenveiling FloraHolland.

Kijkje achter de schermen

Interessante open dag bij FloraHolland Zo’n 4.000 bezoekers namen afgelopen zaterdag een kijkje achter de schermen bij bloemenveiling FloraHolland Rijnsburg. Omwonenden, oud-medewerkers, kwekers, kopers, relaties en medewerkers met hun gezinnen bezochten de veiling tijdens de open dag. In het kader van het honderdjarig jubileum zette FloraHolland Rijnsburg deze dag haar deuren feestelijk open. Veel belangstelling was er voor ’Deel een moment van geluk’, de boekettenactie waarmee de honderdjarige veiling landelijk een keten van geluk deelt.

de klokken was opengesteld voor publiek. Het speciaal uitgezette trekkerparcours trok veel belangstelling, evenals de demonstratie van de bedrijfsbeveiliging. Vele bezoekers gingen naar huis met een mooi opgemaakte bloemencreatie na het bijwonen van een van de workshops bloemschikken en boeketten maken. Veel bekijks trok ook de gloednieu-

Bezoekers vonden in Rijnsburg een gevarieerd programma voor jong en oud. Door het volgen van verschillende gekleurde routes, kregen bezoekers een goed beeld van de dagelijkse activiteiten op de veiling. Bezoekers konden hun eigen inkoopvaardigheden testen tijdens een wedstrijd ’Inkopen op de klok’. Ook het logistieke gedeelte achter

Zaterdag 29 oktober wordt er in het Kraaiennest in Rijnsburg een muziekfeest gegeven, verzorgt door artiesten uit Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Dit gaat een geweldig muziek feest worden met regionale artiesten. Ervaren en minder ervaren artiesten uit de regio zullen op het podium verschijnen. Zo heeft zangeres Babette (zie foto) al la-

we ecocombi, een vrachtwagen van ruim 25 meter lang met twee aanhangers, die op de parkeerplaats stond opgesteld. De kinderen vermaakten zich onder meer met de springkussens en konden zich laten schminken.

FloraHolland in september en oktober momenten van geluk (een mooi boeket bloemen) met mensen die dat verdienen. Bezoekers van de open dag kregen een bloem met een kaartje waarop ze kunnen aangeven met wie ze waarom graag een moment van geluk willen delen. Uit alle inzendingen selecteert FloraHolland de honderd mooiste, ontroerendste of origineelste. Die worden beloond met een prachtig boeket.

Moment van geluk delen Als onderdeel van de viering van het honderdjarig bestaan deelt

KRV-artiesten op podium van GoGo

Op www.floraholland.com of op www.floraholland100jaar.nl is meer informatie te vinden over de nog komende open dag van FloraHolland Aalsmeer.

ten weten dat ze komt, net als het dames duo 2 Times A Lady. Maar ook de 17-jarige Paul Meijer zal optreden. Natuurlijk is ook Joey Bianco gevraagd om langs te komen. 29 oktober is een dag om vast in de agenda te zetten. Het gaat een groots muziekfeest worden met artiesten van eigen bodem.

FOTO: ATY DE VRIES

Jeugdtheater Pagetti speelt voor kinderen bij K&O

Het straatmeubilair staat er, op een paar scheve lantaarnpalen na, netjes bij. Conclusie: Valkenburg scoort hoog op de meetlat van de burgerschouw. Hierbij moet worden opgemerkt dat de gemeente na de Paardenmarkt de boel grondig heeft opgeruimd en dat dit het totaal toch enigszins heeft vertroebeld. Op een paar plekken in het dorp is er sprake van een verwildering van de heesters en redelijk veel stamopschot, takken die laag vanuit de stam groeien. De nieuwe wijk ’t Duyfrak kreeg een grondige inspectie beurt. Jammer genoeg had een burger uit deze wijk zich afgemeld. Geen nood een dame uit de Burg.

Vorige week hield de gemeente, met enkele leden van de wijkraad een burgerschouw. In de Burg. van de Reijdensingel worden de tuintjes van de bewoners goedgekeurd; nu de gemeente nog.

Workshop gebaren voor goede doel Voor iedereen die wel eens iets meer zou willen weten over gebarentaal is er nu de kans om kennis te maken met deze taal van doven. Tijdens deze workshop krijgt u veel informatie over gebarentaal en gaan we ook praktisch aan de slag. En het leuke is: de opbrengst van deze avond gaat in zijn geheel naar het goede doel.

Deze puzzel is mede mogelijk gemaakt door:

In oktober gaat een groep studenten van het ID College in Katwijk meewerken aan het project Zavod Drin, van de Stichting Out of Area. Dit is een Nederlandse stichting die veel goed werk doet voor mensen die in BosniĂŤ in instellingen wonen waar de zorg lang zo goed niet is als hier in Nederland. De workshop wordt gegeven door een gediplo-

TAATEDAM 8-12 KATWIJK T. 071-4018999

hemelgeest

vleesnat

geestdrift

Boulevard 69 | T (071) 401 84 50 www.sunsetblvd.nl

Turks paleis

handelsterm

Nu de deelplannen 1 en 2 zijn gerealiseerd is het tijd voor de realisatie van deelplan 3. Een deel van de hier te realiseren woningen komt direct aan de Oude Rijn te liggen of aan een van de brede singels. Sommige beschikken ook over een eigen aanlegplaats. In de realisatieovereenkomst wordt onderscheid gemaakt tussen fase 3a en fase 3b. Van Zessen Claer gaat

Over ’t Duyfrak ’t Duyfrak is een groene, waterrijke woonwijk langs de Oude Rijn in het sfeervolle dorp Valkenburg, gemeente Katwijk. Wonen in ’t Duyfrak is als wonen in een dorp. Kleinschalig en met een rijke variatie aan woningtypen, gevels en (natuurlijke) materialen. Met de vrije sector en sociale huur- en koopwoningen in diverse prijsklassen is er voor ieder wat wils: herenhuizen, appartementen, rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen, starterswoningen, vrijstaande villa’s en vrije kavels. Starters, senioren, toekomstige senioren Ên natuurlijk (jonge) gezinnen voelen zich snel

voertuig

10

ontvangkamer

soort auto

Spaanse titel

5

deel van het oor

sporthemd

toverheks

vaste regel dierlijk vet

zangstuk

lanterfanter

verfblaasje

muzieknoot waterstand

Dirks vishandel Hoornesplein 129 - 2221 BE Katwijk (T) 071 40 817 07

8

bosgang

lidwoord

wie om aalmoezen vraagt

3

kleinigheidje

1

zangstem

twistgesprek

uitroep van afkeer

vogelproduct

6

7 duinvallei

Boulevard 67 | T (071) 407 71 47 www.thelounge.biz

bestuurs college

vruchtbaar oord

schuldig

9 adelborst

2

1

verhindering

Boulevard 68 | T (071) 401 00 09 www.friendskatwijk.nl

Deelplan 3 van ’t Duyfrak gestart thuis in deze oase van rust binnen de Randstad. De ligging aan de Oude Rijn vlak bij duin, zee, winkelcentra en recreatie zorgt voor genoeg vertier naast de deur. Verder is de goede bereikbaarheid langs de A44 een groot pluspunt. Meer informatie over ’t Duyfrak is te vinden op www.tduyfrak.nl. Zes gerenommeerde partijen hebben hun krachten en knowhow gebundeld in Ontwikkelingscombinatie Van Zessen Claer. Deze combinatie bestaat uit: Ouwehand Bouw Groep, du Prie bouw & ontwikkeling, Katwijkse Bouwmaatschappij, Niersman, Van Rhijn bouw en Boele van Eesteren. Meer informatie over Van Zessen Claer is te vinden op www.vanzessenclaer. nl. De sociale huur- en koopwoningen in ’t Duyfrak worden alle gebouwd in opdracht van Dunavie. Dunavie is de woningcorporatie in de gemeente Katwijk, en bezit circa 8.000 woningen, bedrijfspanden en garages. De sociale woningen worden vrijwel allemaal verhuurd via het regionale woonruimteverdelingssysteem Woonzicht. Meer informatie over Dunavie vindt u op www.dunavie.nl.

leervak op school

bergrat

familielid zwarte vogel

troep

haar woningen voor fase 3a binnenkort te koop aanbieden. Zodra er voldoende woningen verkocht zijn wordt de bouw gestart. De 10 eengezinswoningen in de sociale huur van Dunavie worden tegelijkertijd met de koopwoningen gebouwd. Wanneer de verkoop voor fase 3a voorspoedig verloopt start in januari 2012 de bouw voor fase 3b. Ook hier komen naast vrije sector koopwoningen sociale huurwoningen te staan.

vrouw van Aegir

stoet

4

vreemde taal

De gemeente Katwijk en Van Zessen Claer hebben vorige week donderdag de realisatieovereenkomst voor de woningen in deelplan 3 van `t Duyfrak ondertekend. De overeenkomsten met Dunavie zijn in een eerder stadium afgesloten. In deelplan 3 leggen de partijen zich toe op de realisatie van 29 vrije sector koopwoningen en 10 eengezinswoningen in de sociale huur. “Ik ben blij dat we weer een volgende stap hebben kunnen zetten in de uitbreiding van het woonaanbod in de gemeente op zowel sociaal als particulier terrein�, aldus wethouder Daan Binnendijk.

De avond wordt gehouden op maandag 10 oktober van 19.3021.30 uur in het ID-College Katwijk aan de Jan Evertsenlaan 2. Aanmelden is noodzakelijk via berber@wannatolk.nl. Dit kan tot uiterlijk 6 oktober.

onzin

soort garen

V.l.n.r.: Peter Ouwehand, directeur Ouwehand Bouw en Vastgoed realisatie), wethouder Daan Binnendijk, Frans Knops, directeur Boele en van Eesteren.

meerde tolk gebarentaal en kost â‚Ź 10,-.

Zweeds raadsel Japanse gordelband

FOTO: PR

Reconstructie voetpaden en fietspaden Op Sandtlaan tussen Kleipettenlaan en Baron van Wassenaarstraat. Het verkeer wordt begeleidt tussen 7.00 en 17.00 uur met tijdelijke verkeerslichten. Er ĂŠĂŠn rijbaan beschikbaar is. Afronding: begin november.

Door Aty de Vries

van der Reijdensingel en een dame uit de Burg. van Oordsingel kwamen de leden van de burgerschouw tegemoet en spraken hun zorg uit over het ontbreken van depodogs en een brievenbus voor de wijk. Het wandelgebied langs de Oude Rijn zag er, op wat onkruid op het pad na, keurig uit. Evenals de tuintjes van de bewoners. Dit in schrille tegenstelling tot de gemeentelijke perkjes voor de huizen van die bewoners. De wijk oogt letterlijk heel erg nieuw met weinig groen en dan is het een goed idee geweest van de gemeente om de leuk uitziende gevelbeplanting zoals in Lannervalk te stimuleren. Tot teleurstelling van de burgerleden waren er vorig jaar al opmerkingen gemaakt over de slechte toestand (diepe kuilen) van het wegdek op het fietspad aan de Voorschoterweg. Ze kregen als antwoord dat hiervoor de provincie verantwoordelijk is en deze werkzaamheden niet tot de competentie van de gemeente behoren. Ook maakten de burgerleden de opmerking om het schouwen niet meteen achter het dorpsfeest te laten plaatsvinden, omdat het er nu toch wel heel erg netjes uitzag.

bevel

2

3

4

5

6

7

8

9 10

Vooys, keurslager Koninginneweg 59, Katwijk Tel. 071 4013200 Fax 071 4018947 www.vooys.keurslager.nl

Badstraat 7 Tel. 071 - 4014617 Katwijk aan Zee

#BETUSBBUt,BUXJKLt5FM 5BBUFEBNt,BUXJKLt5FM

XXXQMVJNHSBBGGNPEFFOTQPSUOM

Stuur uw oplossing voor maandag 3 oktober naar de redactie van De Katwijksche Post, postbus 3066, 2220 CB Katwijk, of per e-mail naar redactie@katwijkschepost.nl. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. Onder de goede inzenders wordt een waardebon verloot van â‚Ź 20, deze week beschikbaar gesteld door: Huys op de Dam, Taatedam 8-12, Katwijk. De oplossing van de puzzel van vorige week is: entomoloog. De winnaar is: A. Glasbergen-de Mooij, Rijnsburg. De waardebon van â‚Ź 20,- werd beschikbaar gesteld door: Etos Den Hollander, Badstraat 7, Katwijk.


8 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2011

AGENDA Maandag MBvO 09.15-10.00 uur Rijnsburg Zangkoor en koffie drinken 10.0011.30 uur Valkenburg, Rijnweide Bewegen op Muziek 10.30-11.30 uur Rijnsburg Soos 13.00-16.30 uur Rijnsburg Volksdansen/line-dansen 4.3015.30 uur Rijnsburg Seniorensport 16.00-17.00 uur Valkenburg, de Terp Seniorensport 17.00-18.00 uur Valkenburg, de Terp Seniorensport 20.00-21.00 Rijnsburg, Gymzaal Katwijkerweg

Kè-je me nog verstaen? Over het Katwijkse dialect

Vijf woorden met aeu

Flaeuw ben je als je de hele dag hard gewerkt hebt en het is vier uur en het is tijd voor een soepje. Je hebt ook mensen die de hele dag water drinken, om af te vallen. Daar word je ook flaeuw van, of van de hele dag thee drinken. Dan hè-je onderdehand wel trek in ‘n stikje worst. Katwijkers hoor je eigenlijk nooit zeggen: Doe ie-sòò flaeuw! Dat is hòògskeeps, dat zou een Nederlander zeggen, maar dan op z’n Nederlands uitgesproken natuurlijk: Doe niet zo flauw! Een Katwijker zegt eerder: Doe ie-sòò kinderachtig! Laeuw is het water dat niet koud en niet warm is maar ergens daartussenin. Het soepje van vier uur wordt laeuw als het er om kwart over vier nog staat. In het Katwijks wordt in plaats van laeuw ook leuk gezegd. Leuk waeter is geen grappig water maar water dat niet meer warm is. Ook de Engelsen kennen het Katwijkse woord leuk, maar bij hen is het luke, in lukewarm.

Laeuw is natuurlijk ook leeuw, en De Laeuwekuil (een oud buurtje) zouden we in het Nederlands vertalen met De Leeuwenkuil, terwijl we ons oud ijzer wegbrengen naar Van Laeuwe. Maar in deze woorden hebben we overal een aeu voor een eeu (en geen aeu voor een au). Het derde woord uit ons rijtje is raeuw, voor het Nederlandse rauw, gezegd van vlààis dat niet doorbakken is. Een klaeuw is een klauw, niet alleen van dieren gezegd. Iemand kan klaeuwe as koleskoppe hebben. Heel plat is het om van klaeuwvaenisse te spreken. Die kun je dan ook maar beter thuishouden: Blijf mit je klaeuwvaenisse van dat bouk of! En daarmee komen we bij het laatste woord dat op onze hand te tellen is: blaeuw. De lucht is blaeuw en een kopje kan blaeuw zijn en je handen kunnen blaeuw van de kauw zijn. Zeker als je in de sneeuw loopt, dat in het Katwijks als snaeuw wordt uitgesproken, maar daarbij hebben we weer een aeu voor een eeu, zoals bij die laeuw van daarnet. Snaeuw, dat in het Katwijks trouwens ook, heel zelden nog, als snow wordt uitgesproken, gelijk het Engels! Leendert de Vink & Jaap van der Marel www.katwijkswoordenboek.nl

Voor mensen met groene vingers

Bloemschikken in buurtcentrum Rijndal SWOK organiseert weer twee workshops Bloemschikken in buurtcentrum Rijndal. De eerste workshop wordt gehouden op dinsdag 11 oktober en de tweede workshop is op dinsdag 13 december. Docente Petra van Rijn maakt met bloemen van het seizoen leuke bloemstukjes. Gezelligheid en creativiteit gaan hand in hand op deze middagen. Petra vertelt daarnaast interessante dingen over de bloemen die verwerkt worden in het bloemstuk, dus de middagen zijn ook zeer leerzaam. Alle mensen met groene vingers, mensen die lekker creatief zijn, maar ook mensen die het gewoon leuk vinden

om een bloemstuk te maken of samen bezig te zijn, zijn van harte welkom. Wat is er leuker dan thuis te komen met een zelf gemaakt bloemstuk? De workshops worden gehouden van 14.00-16.00 uur in buurtcentrum Rijndal, Vinkeweg 70 te Katwijk. De kosten zijn € 10,- per persoon. Een bakje koffie/thee is op eigen kosten. U kunt zich telefonisch opgeven bij Stichting Welzijn Ouderen KRV tijdens kantooruren op het nummer 4016347. De kosten worden per automatische incasso verrekend, hiertoe kunt u een machtiging invullen die tijdens de workshop wordt verstrekt.

FOTO: PR.

Er bestaat zo’n rijtje woorden in het Katwijks, dat gemakkelijk te onthouden is, omdat het telbaar is. Zeker als het er maar vijf zijn, want dan zijn ze op één hand te tellen. Het zijn de woorden die een aeu voor een Nederlandse au hebben: flaeuw, laeuw, raeuw, klaeuw en blaeuw. De uitspraak van de aeu is die van een lange è met een w daarachter.

SWOK-medewerkers Rita Smit (links) en Maria van der Plas (rechts) met de vrijwilligers van de ANBO.

Even voorstellen… SWOK in Katwijk aan Zee Elke maand vindt u op de seniorenpagina in deze krant berichten voor 65-plussers. Veelal zijn deze artikelen geschreven door medewerkers van Stichting Welzijn Ouderen (SWOK). U kent Stichting Welzijn Ouderen natuurlijk van de activiteiten die zij organiseert en de diensten die zij in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg verleent, maar hoe goed kent u eigenlijk de medewerkers van deze stichting en hun werkzaamheden? Waar werken zij en wat doen zij op de verschillende locaties in de gemeente? Dit jaar zullen regelmatig die locaties en de daaraan verbonden medewerkers worden uitgelicht. Op deze wijze krijgt u een goed beeld van hun werkzaamheden en drijfveren. We vervolgen deze serie en nu is het de beurt aan het dienstencentrum de Zwanenburg.

Coördinatie en beheer Sociaal-cultureel werker Maria van der

Spreekuur ouderenadviseur

Plas is het aanspreekpunt. Zij werkte altijd al graag met en voor ouderen. Zij is voor buurtcentrum Rijndal ook het aanspreekpunt. In de Zwanenburg is zij iedere dinsdagmorgen aanwezig voor vrijwilligers van de activiteiten van het SWOK. Daarnaast heeft zij regelmatig contact met de ANBO (Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen) die het dagelijks beheer heeft. Zij zorgt voor de contacten en afstemming van zaken betrekkende de medegebruikers. Zoals de invaliden ontspanningsvereniging, de reumapatiëntenvereniging, de trombosedienst, de bibliotheek en de AA.

Sinds 1 november 2010 houdt ouderenadviseur Rita Smit haar inloopspreekuur in de Zwanenburg. Elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur kunnen 65-plussers daar terecht met hun hulpvragen. Maar ook mantelzorgers van ouderen zijn welkom. Die kunnen soms ook tegen problemen aanlopen waar een oplossing voor gezocht moet worden. Samen met de oudere en/of mantelzorger gaan we de mogelijkheden bekijken en evt. doorverwijzen, vertelt Rita, zelf ook mantelzorger. Een voorbeeld is de thuisadministratie. Ouderen kunnen als een berg opzien tegen al die brieven en rekeningen die ze maandelijks binnenkrijgen. Het project ‘Hulp bij de thuisadministratie’ is er voor bedoeld dat ouderen weer grip krijgen op hun administratie. Met behulp van een speciale map brengt de ouderenadviseur SAMEN met de oudere orde in de papieren en leert hem/haar onder begeleiding zelf de administratie bij te houden. Het is bedoeld als een tijdelijke hulp.

Als huurder van de gemeente Katwijk heeft zij ook regelmatig overleg met hen over de zaken zoals de verbouwing en renovatie van het dienstencentrum. Toen zij twee jaar geleden begon bij SWOK stond er net een hele renovatie voor de deur. Inmiddels hebben we een nieuwe keuken, drie nieuwe toiletten, nieuwe plafonds en bedrading, en de borstwering onder de ramen is vervangen. Het grote werk is gebeurd en we zijn weer begonnen met alle activiteiten.

Vergeet niet uw eigen mesje of tangetje mee te nemen.

Door langdurig verkeerd gebruik van het lichaam kunnen we het ongunstig belasten en daarmee overbelasten. Het gaat om gewoontehoudingen die in het leven zijn ontstaan en die onbewust in stand worden gehouden. Deze houdingen gaan gepaard met spanningen die in het dagelijks bewegen terugkeren. Bij acute overbelasting (verkeerd tillen, bukken, reiken) ontstaan hierdoor klachten. De gevolgen van langdurig of acuut verkeerd gebruik van het lichaam kunnen ingrijpend zijn. Bekend zijn spanningsklachten in nek en schouders. Spanningsklachten kunnen zich op vele plaatsen in het lichaam voordoen. Vaak gaan ze gepaard met stijfheid in gewrichten en kunnen leiden tot irritatie van weefsels, ontstekingsverschijnselen en artrose. Bij een goed gebruik van het lichaam zijn niet alleen tal van klachten te voorkomen, maar gaan we veel efficiënter met onze energie om. Taken kunnen langer en met meer plezier worden uitgevoerd.

De cursus bestaat uit een mix van oefeningen, praktijkopdrachten en voorlichting. De onderwerpen die worden behandeld zijn; hoe herken je een goede houding, hoe maak je het bewegen makkelijker, wat is de centrale rol van het bekken en de wervelkolom en; kun je jezelf veranderen? Deze onderwerpen worden op een praktische manier uitgewerkt met bewegingen uit het dagelijks leven. De cursus staat onder deskundige leiding van een therapeut/docent. Het programma bestaat uit vier bijeenkomsten van twee uur, de kosten bedragen € 15,- per persoon, inclusief het uitgebreide cursusboek. Bij voldoende belangstelling wordt de cursus op maandag 7, 14, 21 en 28 november van 14.00 tot 16.30 uur gegeven in Rijnweide, Rijnweide 17 te Valkenburg. Voor meer informatie en aanmelding kunt u bellen met Stichting Welzijn Ouderen KRV, Schimmelpenninckstraat 10 te Katwijk, telefoon 4016347.

FOTO: PR.

Cursus Bewegen zonder moeite

Bent u een goede (senior-)chauffeur? Al enige jaren organiseert Veilig Verkeer Nederland afdeling Katwijk een BROEM-dag. BROEM staat voor ‘BReed Overleg En Mobiliteit’, maar dát mag u onmiddellijk weer vergeten. VVN-Katwijk geeft senioren de mogelijkheid hun eigen rijvaardigheid te testen. Tijdens een gezellige ochtend of middag rijdt u met een instructeur in uw eigen auto en krijgt u advies over uw rijvaardigheid. Ook worden de ogen (Saton), het gehoor(ABChoortechniek) en het reactievermogen (VVN) op de proef gesteld. Na afloop ontvangt u een certificaat waar alle adviezen en uitslagen op vermeld worden. Niemand raakt tijdens deze test zijn rijbewijs kwijt, die bevoegdheid heeft VVN-Katwijk gelukkig niet. VVN-Katwijk organiseert deze dag

samen met SWO-KRV. (Stichting Welzijn Ouderen voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg). Dit jaar wordt de BROEM-dag georganiseerd op donderdag 6 oktober in Tripodia op de Hoorneslaan en zijn de kosten € 15,-. Voor senioren die hun autoverzekering via Hoevens-assurantiën hebben lopen betaalt de firma Hoevens deze onkosten. Voor dit bedrag krijgt u koffie én al de genoemde testen. De rijtest wordt afgenomen door gecertificeerde rijschoolhouders. Aanmelden kan op www.veiligverkeerkatwijk.nl of via de folders die (binnenkort) bij de bibliotheken en apothekers liggen. Heeft u vragen, dan kunt u bellen naar 06-25571935 (Paul van Houwelingen).

Rita: ‘Het is voor zowel de oudere als voor ons als ouderenadviseur altijd weer bemoedigend om te zien hoeveel voldoening het geeft als alles op orde is en door de deelnemer zelf ook weer opgepakt kan worden. Eventueel met wat hulp van een mantelzorger of van bijvoorbeeld de formulierenbrigade, waar wij ook goede contacten mee onderhouden. Dit onderdeel van onze hulpverlening ligt mij wel, in mijn opleiding vond ik boekhouden al een leuk vak. Ook heb ik 13 jaar ervaring bij een bank opgedaan en ondersteun ik mijn ouders bij hun administratie. De locatie Zwanenburg is een prima plek voor ons spreekuur omdat het vlakbij de dorpskern ligt en bij de Zwanenburg en Gasthuishof waar veel ouderen wonen. Ook zijn er in het gebouw veel activiteiten, bijvoorbeeld van de ANBO. Dat is makkelijk binnenlopen voor mensen’. Het dagelijkse beheer van de Zwanenburg wordt uitgevoerd door ANBO Katwijk. Vrijwilligers van ANBO Katwijk beheren de bar, zij doen inkopen voor de bar, verkopen koffie/ thee, fris, e.d. Vrijwilligers van de ANBO ontvangen bezoekers van het dienstencentrum. Zij beantwoorden de telefoon en verzorgen de binnengekomen post. Swok overlegt veel met

Dinsdag MBvO 09.15-10.00 uur Rijnsburg Huiskamerproject 10.00-12.00 uur Valkenburg, Rijnweide Bewegen op Muziek 10.30-11.30 uur Rijnsburg Bridgen 13.30 -16.30 uur Rijnsburg Soos 13.00-16.30 uur Rijnsburg Tai Chi 14.00-15.00 uur Valkenburg, de Terp Soosmiddag 14.30-16.30 uur Valkenburg, Rijnweide Woensdag Tekenen en schilderen 09.00-11.30 uur Rijnsburg MBvO 9.00-10.00 uur Valkenburg, Rijnweide Soos voor gehandicapten 10.0014.30 uur Rijnsburg (eerste woensdag maand) Soos 13.00-16.30 uur Rijnsburg Bingo Valkenburg 14.00-16.30 uur Valkenburg, Rijnweide Bingo Rijnsburg laatste woensdag van de maand 14.30-16.30 uur Rijnsburg Ouderensoos derde woensdag van de maand 14.30-16.30 uur Rijnsburg Senioren Sport 15.15-16.15 uur Rijnsburg, Gymzaal Korte Vaart Donderdag Tekenen en schilderen 9.00-11.30 uur Rijnsburg Tai Chi 9.30-10.30 uur Valkenburg, de Terp Bloemschikken 10.00-11.30 uur Valkenburg, Rijnweide (eerste donderdag maand) Koffie drinken 10.00-11.00 uur Rijnsburg Open tafel 11.30-13.00 uur Valkenburg, Rijnweide (derde donderdag maand) Soos 13.00-16.30 uur Rijnsburg Koersbal 14.00-16.30 uur Rijnsburg Handwerken 14.00-15.30 uur Valkenburg, Rijnweide MBvO 15.00-16.00 uur Vlietstede Vrijdag Line-dance 9.45-11.45 uur Valkenburg, Rijnweide Zangkoor 10.00-11.30 uur Rijnsburg Koffie drinken 10.00-12.00 uur Valkenburg, Rijnweide Soos 13.00-16.30 uur Rijnsburg Koersbal 14.00-16.30 uur Valkenburg, Rijnweide Klaverjassen Rijnsburg 14.0017.00 uur Rijnsburg Weeksluiting 19.00- uur Valkenburg, Rijnweide Kaarten (Klaverjassen) tijdens de wintermaanden 20.15- 23.00 uur Valkenburg, Rijnweide

ANBO Katwijk over beheer van dienstencentrum Zwanenburg.

Alzheimercafé Een nieuwe activiteit in de Zwanenburg is het Alzheimercafé. Elke tweede woensdagavond van de maand zijn zij hier aanwezig. De zaal is open om 19.00 uur. Meer informatie hierover kunt u krijgen via Margreet Gillebaart, medewerker SWOK.


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2011 • 9

Afwisselende ochtend vol tips

Zaterdag 1 oktober: Internationale Muziekdag. Uitgeroepen door UNESCO met achterliggende gedachte, dat muziek een middel is om vriendschap tussen volken te bevorderen. Het thema is dan ook: ’Muziek verbroedert’. Zaterdag 1 oktober: Wereld Vegetarisme Dag. Voor het eerst georganiseerd in 1977 door de North American Vegetarian Society (NAVS). www.devegetarier.nl Maandag 3 oktober: Werelddag Multi Systeem Atrofie. Dag om meer aandacht te schenken aan MSA, een progressieve neurologische aandoening, die zowel volwassen mannen als vrouwen treft. www.MSAAMS.be Maandag 3 oktober: Wereld Habitat Dag. Uitgeroepen door Verenigde Naties. Thema: Steden zonder sloppenwijken.

FOTO: PR.

Zaterdag 1 oktober: Internationale Dag van de Ouderen. Uitgeroepen door Verenigde Naties om maatschappelijke problematiek rond ouderen in de samenleving onder de aandacht te brengen.

Hoe vaak in de bibliotheek de vraag ’Weet u nog een mooi boek?’ wordt gesteld, is niet meer te tellen. Natuurlijk weet een bibliotheekmedewerker dan door het stellen van vragen erachter te komen wat een klant graag leest en lukt het vrijwel altijd iemand naar tevredenheid te helpen. Voor al die mensen die graag lezen maar niet altijd weten wát, wordt er een speciale ochtend georganiseerd onder de titel ’Boeken proeven’.

ZOA-Katwijk: uw hulp helpt echt In de jaren 2006-2009 is er in Katwijk veel geld gegeven aan hulporganisatie ZOA. Hoge opbrengsten kwamen binnen door diaconale collectes in kerken, huis-aan-huiscollectes, kruidnotenacties en diverse acties van scholen en verenigingen. Het geld werd besteed aan een project in Ethiopië. Hieronder een verslag van ZOA Katwijk over dat project. In 2009 is ZOA met steun van enkele donoren gestart met een terugkeerproject voor 57 gezinnen uit Hartisheik. Het was toen al duidelijk dat er ook in Hartisheik geen toekomst voor de groep ontheemden lag. Niettemin was een terugkeer op eigen kracht inmiddels praktisch onmogelijk geworden voor de sterk verzwakte gezinnen. Alleen al het geld om de bus te nemen naar hun dorp is voor de gezinnen al een immense drempel, een ’onbegaanbare weg’. Het duurde vervolgens lang voordat de overheid de hiervoor beno-

Op vrijdagochtend 30 september is iedereen van harte uitgenodigd in bibliotheek Katwijk a/d Rijn (Fresiastraat 20) voor een gezellige, afwisselende en informatieve ochtend rond boeken. Van 10.00 tot 12.00 uur zullen drie medewerkers van bibliotheek Katwijk, onder het genot van een kopje koffie met iets lekkers, vertellen over de nieuwste romans die volgens hen de moeite waard zijn gelezen te worden. Aafke van Duijn, Anneke Parlevliet en Evelien Steenbeek delen graag hun kennis en ervaring en tonen hun eigen lijstje met favoriete titels.

digde vergunningen afgaf, maar in 2010 konden de 57 families (293 personen) dan toch eindelijk onder leiding van ZOA terug naar hun geboortedorpen rondom Babile. De teruggekeerde gezinnen hebben inmiddels hun eigen huis weer opgebouwd en daarvoor van ZOA bouwmaterialen en een training ontvangen. Met het verstrekte landbouwgereedschap en de uitgedeelde zaden zijn de gezinnen druk bezig hun eerste oogst te realiseren. De nieuwe start is hoopvol en de mensen zijn gemotiveerd, maar de omstandigheden waaronder ze een nieuw bestaan moeten opbouwen zijn erg zwaar. Daarom wil ZOA deze gezinnen de komende twee jaar nog een extra steun in de rug geven om de terugkeer samen met hen tot een blijvend succes maken. ZOA is begonnen met nog eens 700 gezinnen terug te brengen naar hun oude dorpen. De Verenigde Naties ondersteunen dit project ook voor een groot deel. Namens de vluchtelingen: Hartelijk dank voor uw jarenlange steun, het was niet voor niets.

FOTO: PR.

Tot en met 1 oktober: Week tegen Eenzaamheid. www.eenzaam.nl

Van 3 tot en met 7 oktober: Roze Belweek. In deze week kunnen roze ouderen, familie, vrienden en hulpverleners hun wensen en ideeën kwijt op het gratis nummer 0800-623 623 3 of via de website www. roze50plus.nl/belweek.

Op zondag 2 oktober is er in de Pniëlkerk aan de Hoorneslaan om 18.00 uur een welkomstdienst m.m.v. de Contactcommissie Rehoboth, ds. Weegink, organist Anton Sip en de zanggroep Immanuël. Het is de jaarlijkse Israëlzondag, de tijd van de Joodse feesten. Daarom kijken we naar de band die we met Israël, onze oudste broeder, heb-

De Klaagmuur in Jeruzalem, een van de vele bezienswaardigheden tijdens de Israëlreis.

Reis naar Israël met ds. Kant Predikant ds. Kees Kant van de Katwijkse Triumfatorkerk en Vredeskerk is van plan om in oktober 2012 een twaalfdaagse reis naar Israël te organiseren. De reis zal dan zijn van 11 oktober tot 22 oktober, zodat de herfstvakantie daar deel van uitmaakt. Op het programma staan uiteraard de belangrijkste Bijbelse plaatsen, zoals het meer van Galilea en de stad Jeruzalem. Belangrijke plaatsen die je bij een eerste bezoek aan Israël zeker moet zien. Daarnaast worden ook enkele bijzondere bezienswaardigheden bezocht, zoals de Golan hoogvlakte, de bronnen van de Jordaan bij de berg Hermon, de onlangs opengestelde doopplaats van Jezus aan de Jordaan bij Jericho, het Yad Vashem Holocaustgedenkmuseum, het graf van Oscar Schindler (van de film Schindlers List), enz. Er

wordt een bezoek gebracht aan een Joodse nederzetting in de Jordaanvallei voor een ontmoeting met bewoners en een uitleg van wie zij zijn en hoe zij geloven. De reisgroep trekt ook door de Negev-woestijn naar Eilat, en vervolgens door de Sinaï-woestijn voor een tweedaags bezoek aan de berg Horeb in het zuiden van de Sinaï, waar Mozes de Tien Geboden ontving. Voor geïnteresseerden is het dan mogelijk om ’s nachts met een excursie mee te gaan de berg Horeb op om de zonsopgang over de Sinaï te bewonderen. Het wordt een boeiende reis. Op vrijdagvond 30 september is er een informatieavond in de Irenezaal van de Vredeskerk. Ds. Kant laat foto’s zien en geeft praktische informatie over de reis. Iedereen is daar van harte welkom. Aanvang: 20.00 uur.

De hervormde gemeente Katwijk zamelt op 1 oktober kleding in voor projecten in Israël. Verwacht wordt dat er weer zo’n 12.000 kilo opgehaald wordt bij de Pniëlkerk in Katwijk. Schone kleren, schoenen, éénpersoons matrassen, dekens en kinderbedjes, incontinentie materiaal, en kinderwagens zijn van harte welkom. De goederen worden aan de Jaap Bergmanstraat 1 tussen tus-

sen 09.00 en 15.00 uur ingezameld door vrijwilligers. Later worden de goederen uitgezocht en verscheept naar Israël. Hoewel Israël een eerste wereldland is, kent het land veel armoede. Veel overheidsgeld gaat naar het leger. Ouderen, kinderen en zieken hebben het krap. GAiN (Global Aid Network) zet zich al jaren in voor deze vergeten groepen. GAiN is een wereldwijde hulporganisatie die evangelie en (nood)hulp combineert.

Laat je zien op Banenmarkt ’Laat je zien (het werkt!)’ is het thema van de Landelijke Banenmarkt op donderdag 6 oktober. Werkzoekenden uit de regio Leiden, Alphen a/d Rijn en Duin- en Bollenstreek kunnen op deze dag advies krijgen en inspiratie opdoen bij werkgeversstands en workshops en trainingen volgen. De Banenmarkt vindt centraal plaats op het Werkplein Leidse regio tussen 12.00 en 18.00 uur. De Banenmarkt is het grootste banenevenement van Nederland waar ouderen, jongeren en Wajongers die op zoek zijn naar werk op tientallen locaties in het land persoonlijk in contact kunnen komen met werkgevers. Deze dag is een ideale gelegenheid om die werkgever of die ene werkzoekende te vinden

waar je als werkzoekende of als werkgever naar zocht. De regionale Banenmarkt wordt om 12.00 uur geopend vanuit de nieuwe centrale locatie van het Werkplein aan de Langegracht 72 in Leiden. Dat het persoonlijk kennismaken werkt, is bewezen met voorgaande edities. Zo solliciteerden in 2010 ruim 37.000 werkzoekenden naar aanleiding van de Landelijke Banenmarkt op één van de duizenden vacatures. EKom ook naar de Landelijke Banenmarkt op 6 oktober en volg de workshop van de Kamer van Koophandel ’Starten als zelfstandige vanuit uitkering’ of volg een demo LinkedIn en maak een competentietest. Meer informatie is te vinden op de website www.werk.nl.

ben. Het appèlwoord gaat over de vraag: Zijn we met Gods volk verbonden of niet? Liturgietjes worden uitgedeeld en het belooft een mooie dienst te worden. Na afloop is er koffiedrinken. Ook wordt er gezorgd voor kinderoppas. Vaste en toevallige kerkgangers zijn welkom. Vraag eens anderen met u mee naar de kerk. Fijn met z’n allen!

Wedstrijd Milieudienst West-Holland

Mooiste nachtelijke foto loont!

FOTO: PR.

Kledinginzamelactie voor Israël

Woensdag 5 oktober: Wereld Leerkrachtendag. Op deze dag wordt wereldwijd stilgestaan bij het belang van onderwijs. www. dagvandeleraar.nl

Van 1 tot en met 9 oktober: Week van de Smaak. Honderden deelnemers, verspreid door het hele land, zetten het aantrekkelijke aanbod aan lekkere, eerlijke en duurzame producten ’van dichtbij’ op de kaart. www. weekvandesmaak.nl

Welkomstdienst in Pniëlkerk

Ook zin gekregen om in een gezellige sfeer boeken te komen proeven in de buurtbieb Katwijk aan den Rijn op vrijdagmorgen 30 september, dan bent u van harte welkom. Belangstellenden kunnen kaarten kopen via www.bibliotheekkatwijk. nl. Ga naar Actueel, vervolgens naar Activiteiten. Kies de activiteit van uw keuze, betaal met iDEAL en print uw toegangskaart(en). Ook in alle vestigingen van bibliotheek Katwijk zijn kaarten te koop: € 2,50 (inclusief koffie met iets lekkers). Graag tot ziens bij deze informatieve en gezellige boekenproeverij.

De Milieudienst West-Holland roept inwoners op foto’s te maken van gebouwen, winkels en bedrijven in de regio Holland-Rijnland die ’s nachts doorlopend verlicht zijn. Tijdens de Nacht van de Nacht op zaterdag 29 oktober vragen wij extra aandacht voor deze nachtelijke verlichting. De Milieudienst benadert deze bedrijven en adviseert hen over energiebesparende maatregelen.

Dinsdag 4 oktober: Werelddierendag. De datum 4 oktober is de sterfdag van Franciscus van Assisi (1226). Op die dag wordt Sint-Franciscus herdacht, hij bekommerde zich om arme mensen, maar ook om planten en dieren en volgens de legende was hij in staat om met dieren te praten. De eerste dierendag was 4 oktober 1930.

Van 1 tot en met 7 oktober: Nationale Onderwijs Week. Motto: ’Kennis Maken’. Doel: positieve bijdrage leveren aan de beeldvorming van het onderwijs in het algemeen. www.nationaleonderwijsweek. nl

Ook laten zij diverse genrelijstjes zien met onder meer thrillers, familieromans, historische romans en waargebeurde verhalen. Naast tips over romans worden de aanwezigen getrakteerd op informatie over schrijvers, leuke internet sites over boeken, filmpjes, aan te bevelen weblogs en tijdschriften. Natuurlijk zijn de meeste boeken, die langskomen in de verschillende praatjes, op de displays in de bieb te vinden en wordt er deze ochtend ook gewoon uitgeleend.

FOTO: PR.

’Boeken proeven’ in bibliotheek Katwijk

Een dag is niet alleen een dag met een bepaalde datum, maar vaak ook een dag met een bijzondere betekenis. Naast alle feestdagen zijn er steeds meer dagen met een speciaal thema. Zoals de Dag van …, Week van …, Maand van … en Jaar van… In deze wekelijkse rubriek een overzicht van enkele van die themadagen.

In de nacht van 29 oktober worden in heel Nederland lichten gedoofd en vinden er publieksactiviteiten plaats om de duisternis te beleven. De Milieudienst gaat zich regionaal ook voor de duisternis inzetten. Met de fotowedstrijd wil de Milieudienst zowel bedrijven als inwoners bewust maken van slimme en zuinige verlichting. En zo energieverspilling en onnodig lichtgebruik tegen te gaan. Inwoners kunnen tot 1 oktober de foto’s sturen naar aanmelding@ mdwh.nl, onder vermelding van hun eigen naam en het adres en naam van het gebouw. De inwoner

met de leukste/mooiste foto ontvangt een waardebon van € 50,- te besteden bij www.energiebespaarshop.nl. Met de Nacht van de Nacht vragen De Provinciale Milieufederaties en Stichting Natuur en Milieu aandacht voor de schoonheid en het belang van donkere nachten. Dit jaar wordt de Nacht van de Nacht voor de zevende keer georganiseerd. En het blijft niet bij één nacht. Steeds meer bedrijven en gemeenten nemen structurele maatregelen om onnodige en hinderlijke verlichting tegen te gaan. Dit is een initiatief van Energie voor de toekomst, de klimaatcampagne van de gemeenten uit de regio Holland Rijnland en de Milieudienst West-Holland. Het doel van deze campagne is CO2-uitstoot verminderen door energiebesparing en duurzame energieproductie. Inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheid werken hierbij samen. Meer informatie? Zie www.energievoordetoekomst.nl of www.energieservicepunt.nl.

Cursus EHBO bij kinderen Weet u hoe u moet handelen als uw kind een ongelukje krijgt in of om de huiselijke omgeving? Ledenservice WWZ-Mariënstaete-Valent organiseert de cursus EHBO bij kinderen vanaf woensdag 5 oktober van 20.0022.00 uur in de Open Hof in Katwijk. Tijdens de cursus wordt ingegaan op kindonveilige situaties, de risico’s en hoe te handelen als het echt mis gaat. De cursus EHBO bij kinderen bestaat uit vijf bijeenkomsten van twee uur en wordt geleid door een verpleegkundige. Elke bijeenkomst bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte. U krijgt uitgebreide informatie over uitwendige wonden met geringe en ernstige bloeding, brandwonden, kleine letsels, dierenbeten en insectensteken, ademhalingsstoornissen (zoals verstikking), bewustzijnsstoornissen, vergiftiging, koorts en EHBO-

materialen. Daarnaast krijgt u veel praktische tips mee en wordt u attent gemaakt op kindonveilige situaties en de risico’s die hiermee gepaard gaan. De cursus wordt steeds geactualiseerd en vernieuwd volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis en is ook zeer geschikt voor begeleiders in peuterspeelzalen, overblijfmoeders en/of oppasouders. Cursisten krijgen een cursusboek mee naar huis, waarin de laatste inzichten op het gebied van EHBO zijn verwerkt. Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat van het Oranje Kruis. Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur contact opnemen met de Ledenservice via tel. 4093223 en/of e-mailadres ledenservice@zorggroepwmv.nl. U kunt ook inschrijven op www.zorggroepwmv.nl.

VERS ZONNIGE HERFST BIJ SCHUITEMAKER

elke MA. Roerbakvis 500 gram 7, 00 elke DI. Haringen (vers van het mes) 4 voor 6, 50 elke WO. Kibbeling 500 gram 6, 50 DO. 29-9 Scholfilet 500 gram 6, 50 VR. 30-9 Sliptong 500 gram 7, 95 ZA. 1-10 Holl. garnalen 250 gram 6, 99 elke DAG Emmertje Zure haring (Hoek) 400 gram 2, 00 00 Schol 2 kg 6, Poontjes/schar 2 kg 5, 50

OM ZELF SCHOON TE MAKEN (RED/AH)

Weekendaanbiedingen: do. 29 - vr. 30 sept. - za. 1 okt.

45 Rode Bildstar aardappels. . . . . 20 kilo + gratis 1 kilo Brederode stoofperen

8.

Hollandse snijbonen

2.29 39 kilo 1. 29 kilo 1.

gesneden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 gram

Cox’s orange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Comice handperen, vol sap . . . . . . ma. - di. - wo. aanbiedingen:

Hutspot,

vers gesneden . . . 500 gram

79

0.

KW106, OPEN VAN DI. T/M ZA. 071-4075113

AANBIEDINGEN!!! Vers van het mes!! Jong belegen kaas ........................................... 500 gram Smeuïg belegen boerenkaas..................... 500 gram Onze bekende verse Hollandse kipfilet, A-kwaliteit ...................................................................... kilo

4.99 5.99 5.49

69 Schouderham .................100 gram 0. Grillham ..................................100 gram 1. 39 99 Snijworst...............................100 gram 0. Gyrossalade ...................... 100 gram 1. 59 79 Lever ..........................................100 gram 0. Cranberry paté ............... 100 gram 1. 49

Roomkaas bieslook................................................. 100 gram 1.

49

Elke dag vers gebrand!!

25

Elke dag vers uit de grill:

49

Vlies- of King-Size pinda’s .............................. 250 gram 1. Kiprollade ......................................................................... 100 gram 1.

Jan Tooropstraat 59 Katwijk - (071) 4072001

Scheffer versmarkt

Melkweg 165 (ingang Lidl) 2221 NP Katwijk. Tel. 4033499

www.schefferversmarkten.nl


10 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2011

Neefies in de Steigers Menu

Iets voor uw bedrijf?

â‚Ź 26,50 Voorgerecht naar keuze ✴✴✴

Pannetje Mosselen of Entrecote pepersaus

Business Bikes Katwijk opent haar deuren!

✴✴✴

Nagerecht naar keuze DE musthave voor milieubewuste en eigentijdse ondernemers: naar wens gepersonaliseerde elektrische scooters, fietsen en bakfietsen

OPEN HUIS Zaterdag 1 oktober

Reserveer (behalve op zaterdag): 071-4078288 ;$7$8eh][hijhWWj(.W"AWjm_`ašA_`aef0mmm$d[[\_[i$db

BINNENDEUREN

Valkenburgseweg 50 Katwijk a/d Rijn

Vertrouwd en het goedkoopst kopen doe je natuurlijk bij Meijvogel. Fitnessclub Energiek is een gezellige sportclub met de meest geavanceerde toestellen. Wij geven leuke en afwisselende groepslessen.

Eindelijk echt balans gevonden

Wij zijn op zoek naar een

enthousiaste instructeur m/v

die ervaring heeft met spinning en pump (heb je meer ervaring met andere lessen dan kan je ook reageren) Ook inzet achter de bar en fitnesszaal horen tot je werkzaamheden zodat het lekker afwisselend blijft. Wij bieden een uitstekend salaris.

Word ook buddy !

Solliciteren kan naar Fitnessclub Energiek, t.a.v. Rob van Rossum, Voorschoterweg 3, 2235 SE Valkenburg. Ons adres: Energiek Fitness Voorschoterweg 3, Valkenburg T 071 407 64 00

www.buddynetwerk.nl of bel 070-3649500

TD

Autobedrijf Ter Duin Onderhoud, Occasions en Verkoop nieuw

rt u e dsb

W W W . F I T N E S S - E N E R G I E K . N L

-"."/

01234#"/5/2444#"60 Wij verkopen bloemen, planten en aanverwante artikelen in Zweden en Finland. Voor versterking van ons team zoeken wij: IN ONZE UITGEBREIDE SHOWROOM TONEN WIJ 80 BINNENDEUREN

HOUT Dealer van

deuren,

en

kasten!

Burgersdijkstraat 10 2225 AV Katwijk aan Zee Tel (071)407 46 05 www.meijvogelhout.nl

u o h r e Ond K* P A n e

CHAUFFEUR/VERKOPERS

f a n va

         ! " # ! $%&'(%()'*) "&  +,! 

ÍťsÄžĆŒĹŹĹ˝Ĺ˝Ć‰ÍŹĂĚǀĹ?Ć?ÄžĆŒĹ?ĹśĹ?ĞůĹ?Ĺ?ÄŁ ÍťsÄžĆŒĹŹĹ˝Ĺ˝Ć‰ÍŹĂĚǀĹ?Ć?ÄžĆŒĹ?ĹśĹ?ĆľĹ?ÄšEÄžÄšÄžĆŒĹŻÄ‚ĹśÄš

Bel voor een afspraak 071-3620200 of kom even langs aan de Heerenweg 17 te Katwijk.

 

/ĹśĚĞnjĞÇŒÄžĹŻÄ¨Ć?ƚĂŜĚĹ?Ĺ?ĞŊŽÄ?Ä?ĞŜĹŠÄžÇ€ÄžĆŒÄ‚ĹśĆšÇ Ĺ˝Ĺ˝ĆŒÄšÄžĹŻĹ?ĹŠĹŹÇ€Ĺ˝Ĺ˝ĆŒĚĞÄ?Ĺ˝ĹľĹľÄžĆŒÄ?Ĺ?ÄŁĹŻÄžĆŒÄžĆ?ƾůƚĂƚĞŜĹ?ĹśĹŠĹ˝ĆľÇ Ĺ? Ĺ?Ĺ? Ĺ? ĹŠ ĹŠ Ç€ÄžĆŒÇŒĹ˝ĆŒĹ?Ĺ?ĹśĹ?Ć?Ĺ?ÄžÄ?Ĺ?ĞĚ͘ĹŻĆ?Ĺ?ĞĞŜÄ‚ĹśÄšÄžĆŒÇ ÄžÄžĆšĹŠÄžĚĞÄ?ÄžĆ?ƚĂĂŜĚĞŏůĂŜƚĞŜƚĞÄ?ĞŚŽƾĚĞŜĞŜĹŠĹ˝ĆľÇ ĆŒÄžĹŻÄ‚ĆšĹ?ÄžĹśÄžĆšÇ ÄžĆŒĹŹÇ€ÄžĆŒÄšÄžĆŒĆľĹ?ĆšƚĞÄ?ĆŒÄžĹ?ÄšÄžĹśÍ˜/ĹśĞĞŜžŽÄ?Ĺ?ĞůĞĆ?ĹšĹ˝Ç ĆŒĹ˝Ĺ˝ĹľÄ?ĆŒÄžĹśĹ?ĹŠÄžĚĞĹśĹ?ÄžĆľÇ ÄžÄ?ŽůůĞÄ?ĆšĹ?ÄžĆ? Ĺ˝ĹśÄšÄžĆŒĚĞĂĂŜĚĂÄ?ĹšĆšÍ˜

Ä&#x17E;ŜŊĹ?ĹŠÄ&#x161;Ä&#x17E;ĹŹÄ&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ĺ?Ä&#x161;Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ä&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;Ç Ĺ?ĹŠÇ&#x152;Ĺ˝Ä&#x17E;ĹŹÄ&#x17E;ĹśÍ? ÍťDKĹ˝Ć&#x2030;ĹŻÄ&#x17E;Ĺ?Ä&#x161;Ĺ?ĹśĹ? ÍťZĹ?ĹŠÄ?Ä&#x17E;Ç Ĺ?ĹŠĆ? Íť>Ä&#x17E;Ĺ?Ć&#x161;ĹľÄ&#x201A;ĹŹĹŹÄ&#x17E;ĹŻĹ?ĹŠĹŹÄ?ŽŜĆ&#x161;Ä&#x201A;Ä?Ć&#x161; ÍťŽŽĆ&#x152;Ç&#x152;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ć&#x161;Ĺ?ĹśĹ?Ć?Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;žŽĹ?Ä&#x17E;Ĺś Íť/ĹśĆ?Ć&#x161;Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ç&#x152;Ĺ?ĹŠĹśŽžĹ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ć&#x152;Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x201A;Ć&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;ĹśÄ&#x17E;Ć&#x161;Ç Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŹĆľĹ?Ć&#x161;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ä?Ć&#x152;Ä&#x17E;Ĺ?Ä&#x161;Ä&#x17E;Ĺś Íť<Ä&#x17E;ŜŜĹ?Ć?Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;&Ć&#x152;Ä&#x201A;ĹśĆ?Ä&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹŻÍžĆ&#x2030;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ç&#x20AC;ŽŽĆ&#x152;Ä&#x17E;ĹŻĹ?Ĺ?ÄŁÍż ÍťdĆľĆ?Ć?Ä&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;ĎŽĎŹͲĎŻĎŹĹŠÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152; ŽůŽƾĆ&#x152;Ć?Î&#x2DC;'Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2014;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśĹ?ĹśĆ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ć?Ć?Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ä&#x17E;Ç Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŹĹ?Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152; ÍťEŽͲŜŽŜĆ?Ä&#x17E;ĹśĆ?Ä&#x17E;Í&#x2022;ŽŜĹ?Ä&#x17E;Ä&#x161;Ç Ĺ˝ĹśĹ?Ä&#x17E;ĹśÇ Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŹĆ?ĨÄ&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152; ÍťĹ?Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć?Ä&#x17E;žŽĹ?Ä&#x17E;ĹŻĹ?ĹŠĹŹĹ&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹśÇ&#x20AC;ŽŽĆ&#x152;Ä&#x201A;Ä¨Ç Ĺ?Ć?Ć?Ä&#x17E;ĹŻĹ?ĹśĹ?Ä&#x17E;ĹśŽŜĆ&#x161;Ç Ĺ?ĹŹĹŹÄ&#x17E;ĹŻĹ?ĹśĹ? ÍťÄ&#x17E;ĹśĆ&#x2030;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ć&#x161;Ĺ?Ĺ?Ä&#x17E;Ç Ä&#x17E;Ć&#x152;ŏŽžĹ?Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ĺ?ĹśĹ?ĹľÄ&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ĺ&#x161;ŽƾĆ?Ĺ?Ä&#x201A;Ć?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ä?ŽůůÄ&#x17E;Ĺ?Ä&#x201A;Î&#x2013;Ć? ÍťÄ&#x17E;ĹśÄ&#x201A;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ć&#x152;Ä&#x17E;ĹŹĹŹÄ&#x17E;ĹŻĹ?ĹŠĹŹÄ&#x17E;Ć&#x2030;Ć&#x152;Ĺ˝Ç&#x20AC;Ĺ?Ć?Ĺ?Ä&#x17E;Ä?Ĺ˝Ç&#x20AC;Ä&#x17E;ŜŽĆ&#x2030;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ć?Ä&#x201A;ĹŻÄ&#x201A;Ć&#x152;Ĺ?Ć? ,Ä&#x17E;Ä?ĹŠÄ&#x17E;Ĺ?ĹśĆ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ć?Ć?Ä&#x17E;Í?^Ć&#x161;ƾƾĆ&#x152;ĹŠÄ&#x17E;sĹśÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Í&#x2014;

, 9 â&#x201A;Ź8

* informeer naar de voorwaarden

ŽůŽƾĆ&#x152;Ć?Î&#x2DC;'Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśsĹ?Ć?Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśĹ?Ć&#x152;ŽŽĆ&#x161;Ĺ&#x161;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;ĹŻÍŹĹ?ĹľĆ&#x2030;Ĺ˝Ć&#x152;Ć&#x161;Ä&#x17E;ĆľĆ&#x152;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśÇ&#x152;Ĺ?ĹŠÄ&#x161;Ä&#x17E;ĹśÄ?ĹŻĹ˝Ä&#x17E;ĹľÄ&#x17E;ĹśÍ&#x2022;Ć&#x2030;ĹŻÄ&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2022;Ä?ŽžÄ&#x17E;ĹśÄ&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ć&#x152;ŽŽĹ?Ͳ Ä&#x161;Ä&#x17E;Ä?Ĺ˝Ć&#x152;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;Ć?Í&#x2DC;>Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x201A;ĹśÄ?Ĺ?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹśĹ?Ć&#x152;ŽŽĆ&#x161;Ĺ&#x161;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;ĹŻĆ?Í&#x2022;Ć&#x161;ĆľĹ?ĹśÄ?Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ä?Ĺ˝Ć&#x152;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;Ä?Ä&#x17E;Ä&#x161;Ć&#x152;Ĺ?ĹŠÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹśĹ?ĹśÄ?Ĺ?ŜŜÄ&#x17E;ŜͲÄ&#x17E;ĹśÄ?ĆľĹ?Ć&#x161;Ä&#x17E;ŜůÄ&#x201A;ĹśÄ&#x161;Í&#x2DC; 'Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć?Ć&#x161;Ĺ?Ĺ?Ä&#x161;Ĺ˝Ć&#x2030;Ä?Ä&#x17E;Ä&#x161;Ć&#x152;Ĺ?ĹŠÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ĺ?Ĺś<ĹŻÄ&#x17E;Ĺ?KĹ˝Ć?Ć&#x161;Ć&#x161;Ä&#x17E;ZĹ?ĹŠĹśĆ?Ä?ĆľĆ&#x152;Ĺ?

dÄ&#x17E;Ć&#x152;ĆľĹ?Ć&#x161;Ä?Ć&#x152;Ä&#x17E;Ĺ?Ä&#x161;Ĺ?ĹśĹ?Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśŽŜĆ?Ä?ŽžžÄ&#x17E;Ć&#x152;Ä?Ĺ?Ä&#x17E;ĹŻÄ&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x201A;ĹľÇ&#x152;Ĺ˝Ä&#x17E;ĹŹÄ&#x17E;ĹśÇ Ĺ?ĹŠĎŽÄ?ŽůůÄ&#x17E;Ĺ?Ä&#x201A;Î&#x2013;Ć?Í&#x2014;

50 

ŽůŽƾĆ&#x152;Ć?Î&#x2DC;'Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśsĆ&#x161;Ä&#x201A;Ç&#x20AC;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;WÍ&#x2DC;Í&#x2DC;ZÍ&#x2DC;:ŽŜĹ?Ä&#x17E;ĹŠÄ&#x201A;ĹśͲÄ&#x17E;ZĹ˝Ç&#x2021;Ć?ůŽŽĆ&#x161;ϲͲĎŽĎŽĎŻĎ­EZĹ?ĹŠĹśĆ?Ä?ĆľĆ&#x152;Ĺ? ŽĨĹľÄ&#x201A;Ĺ?ĹŻĹśÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ĺ?ĹľĆ&#x2030;Ĺ˝Ć&#x152;Ć&#x161;Î&#x203A;Ä?ŽůŽƾĆ&#x152;Ć?Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ĺ?Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2DC;Ä?Žž  Ä&#x17E;ĹŠÄ&#x201A;Ä?Ĺ&#x161;Ć&#x161;Ĺ&#x161;Ä&#x201A;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;ĹśDÄ&#x201A;Ć&#x152;Ĺ?ĹśÄ&#x201A;ZĹ?ĹŠĹśĆ?Ä?ĆľĆ&#x152;Ĺ?Ĺ?Ć?Ĺ˝Ć&#x2030;Ç&#x152;Ĺ˝Ä&#x17E;ĹŹĹśÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2014; 

>Z>/E'>>ͲZKhE,sEDtZ<Z tĹ?ĹŠÇ&#x152;Ĺ˝Ä&#x17E;ĹŹÄ&#x17E;ŜžÄ&#x17E;ĹśĆ?Ä&#x17E;ŜžÄ&#x17E;Ć&#x161;Í&#x2014; ͲDKÇ Ä&#x17E;Ć&#x152;ŏͲÄ&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;ŜŏĹśĹ?Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ä&#x201A;ƾ͏Ä&#x161;Ĺ?Ć&#x2030;ůŽžÄ&#x201A; ͲÄ&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ĺ?ĹśĹ?ĹľÄ&#x17E;Ć&#x161;Ä?Ĺ˝Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2DC; ͲÄ&#x201A;ĨĨĹ?ĹśĹ?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?Ć&#x161;ĹľÄ&#x17E;Ć&#x161;Ć&#x161;Ĺ˝Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?Ć?ĹľÄ&#x17E;Ä&#x17E;ĹśÇ Ä&#x201A;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć?Ć&#x2030;Ĺ˝Ć&#x152;Ć&#x161;Í&#x2DC; ͲĆ?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x20AC;Ĺ?Ä?Ä&#x17E;Ĺ?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?Ä?Ĺ&#x161;Ć&#x161;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?Ä&#x161;Í&#x2DC; ͲÄ&#x17E;Ä&#x17E;ŜŽĆ&#x2030;Ĺ?Ä&#x17E;Ć&#x152;ĆľĹ?ĹľÄ&#x161;ĹŹÄ&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x201A;ĹŹĆ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Í&#x2DC; ͲĹ?Ä&#x17E;Ä&#x17E;ŜϾĆ&#x161;Ĺ˝Ć&#x161;ϹžÄ&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?Ć&#x161; ͲÄ&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;ŽŽŏÇ Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹŹÄ&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;ĹśÇ Ĺ?ĹŻĹŻÄ&#x17E;ĹśÇ Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŹÄ&#x17E;Ĺś ͲĆ&#x161;Ä&#x17E;Ä?Ĺ&#x161;ĹśĹ?Ć?Ä?Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?ĹśĆ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ć?Ć?Ä&#x17E; ͲÄ&#x17E;ĹśĹ?Ĺ?Ä&#x17E;ĹŹÄ&#x17E;ŜŜĹ?Ć?Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x201A;Ä&#x161;ĹľĹ?ĹśĹ?Ć?Ć&#x161;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ŝ͏ŽĨÄ?ŽžĆ&#x2030;ĆľĆ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152; sŽŽĆ&#x152;Ä&#x201A;ĹŻĹŻÄ&#x17E;Ç&#x20AC;ŽŽĆ&#x152;ŏŽžÄ&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ç Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŹÇ&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹľĹ&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;ŜŽĆ&#x2030;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ŜŊÄ&#x201A;Ä?Ĺ&#x161;Ć&#x161;Ĺ&#x161;Ä&#x201A;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;ŜŽÍ&#x2DC;Ä&#x201A;Í&#x2DC;Í&#x2014; ͲŽŜÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ&#x161;ŽƾÄ&#x161;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśÄ?Ĺ˝Ć&#x161;Ä&#x17E;Ĺś ͲŽŜÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ&#x161;ŽƾÄ&#x161;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ĺ?Ĺś ͲĆ?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹŻĹ?ĹśĹ?Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśÄ?Ĺ˝Ć&#x161;Ä&#x17E;Ĺś

,Ä&#x17E;Ä?ĹŠÄ&#x17E;Ĺ?ĹśĆ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ć?Ć?Ä&#x17E;Í? ^Ć&#x161;ƾƾĆ&#x152;ĹŠÄ&#x17E;Ä?Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x17E;ĨÄ&#x17E;ĹśsĹśÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ĺ?ŜĨŽÎ&#x203A;ĹľÄ&#x201A;Ć&#x152;Ĺ?ĹśÄ&#x201A;Ć&#x152;Ĺ?ĹŠĹśĆ?Ä?ĆľĆ&#x152;Ĺ?Í&#x2DC;ŜůdÍ&#x2DC;Ä&#x201A;Í&#x2DC;Ç&#x20AC;Í&#x2DC;Í&#x2014;Ä&#x201A;ŜŜÇ&#x2021;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;Ĺś^Ć&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?ĹŠĹś


DE KATWIJKSCHE POST

Werk in uitvoering Geplande werkzaamheden kunnen uitlopen. Houdt u hier rekening mee!

Katwijk aan Zee Werkzaamheden rotonde zuid (rotonde Sportlaan, Drieplassenweg, Parklaan en Laan van Nieuw Zuid) De Sportlaan en Laan van Nieuw Zuid zijn tijdelijk opengesteld voor alle verkeer. De derde fase Sportlaan start november.

Hoornes/Rijnsoever Vernieuwen gasleidingen en stroomkabels parallelwegen Hoorneslaan-Oost Het werk wordt gefaseerd per flat uitgevoerd. Er wordt een omleidingsroute aangegeven en er bouwhekken geplaatst. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van de verharding. Fase 1: parallelweg zuidzijde ter hoogte van huisnrs. 401447 van maandag 3 tot 15 oktober. Afronding: medio januari. Herstraten Staatsliedenbuurt Fase 3: Thorbeckestraat, tot 30 september. Verkeer moet rekening houden met afsluiting. Dit zal ter plekke worden aangegeven.

Katwijk aan den Rijn Rioleringswerkzaamheden Zeewinde en Rolklaver Hiervoor wordt in de Zeewinde de halve rijbaan afgezet om het zand af te voeren. Er wordt een omleidingsroute aangegeven. De Zeewinde is in week 39 bij de kruising in zijn geheel afgesloten. Het verkeer wordt via de Westerbaan omgeleid. Hierna zal de Rolklaver vanaf de Zeewinde tot aan de Heggerank voor ongeveer drie weken afgesloten worden. Afronding: eind oktober.

Asielhond

Pinas Je hebt van die dagen in het asiel dat er heel wat zwervertjes binnengebracht worden. Gelukkig worden ze bijna allemaal opgehaald.... bijna allemaal.....Pinas zag zn buurhondjes ĂŠĂŠn voor ĂŠĂŠn vertrekken maar zijn baasje kwam niet opdagen. We gaan dus een nieuwe zoeken voor hem! Pinasje is een schatje van een x Parson Russell terrier oftewel een Jack Russell die aan steltlopen doet. Hij beschouwt iedereen als zijn vriendje. Met andere honden kan hij goed opschieten, hij heeft er niet zo veel mee. Als ie buiten wandelt leest hij liever de krant dan zich druk te maken tegenover soortgenoten. Vooral de sporteditie is favoriet bij hem, hij is zelf namelijk ook heel sportief. Met zijn geschatte 12-jarige leeftijd voelt hij zich nog een fitte vutter en heeft ie veel tijd om leuke dingen te doen. Bij binnenkomst had Pinas flinke kale plekken en zwarte springerige vriendjes. Die vriendjes hebben we vaarwel gezegd en de plekken beginnen al goed te genezen. Wie o wie komt kennismaken met hem. Streek-Dierentehuis Stevenshage, Kenauweg 1, Leiden, 0900-2020898 (30cpm). Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur.

De Schuit, FC Rijnvogels, Bibliotheek Katwijk, â&#x20AC;&#x2DC;s Heeren Loo en BuurtcomitĂŠ Ligustrum zijn genomineerd voor MaS Award. Tijdens het VIPcafĂŠ op 11 oktober wordt de winnaar bekend gemaakt in Tripodia. Aanvang 19.30 uur, zaal open vanaf 19.15 uur. De genomineerden kregen de hoogste waardering van de leerlingen die hebben meegedaan aan de enquĂŞte over de maatschappelijke stage. Het gaat om stages die in het schooljaar 2010-2011 zijn uitgevoerd. Wie uiteindelijk met de award naar huis gaat zal bekend gemaakt worden tijdens het VIPcafĂŠ in Tripodia. De sterrenteams van de genomineerde organisaties worden op speciale wijze ontvangen. Ook de rest van het programma van het VIPcafĂŠ is de moeite waard. Er staan sketches op het programma van toneelgroep Stropdas in Kleur (SIK). Er is een â&#x20AC;&#x2DC;miniâ&#x20AC;&#x2122; vrijwilligersmarkt waar u kunt laten zien wat uw organisatie doet en voor welke klussen u nog mensen kan gebruiken. Wilt u uw organisatie onder de aandacht brengen? Dat kan! Schrijf snel in voor deze mini vrijwilligersmarkt want er zijn nog maar twee tafels beschikbaar! Wie het eerst

komt, wie het eerst maalt! Er zijn geen kosten aan verbonden! Ook kunt u kennismaken met de digitale beursvloer, de â&#x20AC;&#x2DC;marktplaatsâ&#x20AC;&#x2122; voor vrijwilligersorganisaties. Verder is er na de pauze een speciale boodschap voor alle vrijwilligers, uitgesproken door onze mystery guest. De groep Lekker Fris zorgt voor de muzikale omlijsting van deze avond. Entree voor deze avond is gratis. Wilt u wel doorgeven met hoeveel personen u komt? De eerste twee kopjes koffie of thee worden u namens het VIP aangeboden. Overige drankjes zijn voor eigen rekening. De avond is rond 22.00 uur afgelopen en is zowel voor bestuursleden als voor andere vrijwilligers toegankelijk. Het VIPcafĂŠ biedt vrijwilligers de mogelijkheid om zich te laten informeren, ervaringen uit te wisselen, contacten uit te breiden en te ontdekken waar anderen mee bezig zijn. Het wordt jaarlijks georganiseerd en is een leuke manier om andere vrijwilligers te ontmoeten en samen een interessante en gezellige avond door te brengen. Aanmelden is verplicht en kan tot zaterdag 1 oktober bij VIP Katwijk. Telefonisch: 4033323 (ma. t/m wo.) of via email: info@vipkatwijk. nl.

Bijeenkomst Wmo op 6 oktober

Van Recht op zorg, naar zorg op maat De Wmo adviesraad en de gemeente Katwijk stellen u op 6 oktober graag op de hoogte van een nieuwe ontwikkeling bij de toekenning van zorg en ondersteuning op basis van de Wmo. In vaktaal heet dat veranderingsproces â&#x20AC;&#x2DC;de Kantelingâ&#x20AC;&#x2122;. De centrale doelstelling van de Wmo is het stimuleren van participatie en zelfredzaamheid van alle burgers. Het gaat daarbij onder meer om de ondersteuning van mensen met een beperking. Het â&#x20AC;&#x2DC;Kantelenâ&#x20AC;&#x2122; houdt in dat er meer vanuit de persoonlijke situatie gedacht gaat worden en minder vanuit voorzieningen. Het thema van de bijeenkomst is dan ook: â&#x20AC;&#x2DC;Van Recht op Zorg, naar Zorg op Maatâ&#x20AC;&#x2122;. â&#x20AC;&#x2DC;Kantelenâ&#x20AC;&#x2122; betekent individuele beoordelingen en maatwerk. Inwoners en gemeente gaan samen op zoek naar oplossingen. Er kunnen belemmeringen zijn in en om het huis, maar ook belemmeringen om mee te doen met sociale activiteiten. Een belangrijk punt hierbij is dat er

Het is eindelijk zomer, maar voor sommigen is de winter al begonnen.

ook gekeken gaat worden naar wat het netwerk: familieleden, buren, vrienden en vrijwilligers kunnen betekenen om de belemmeringen weg te nemen.

Advies Tijdens deze avond wordt u geĂŻnformeerd over â&#x20AC;&#x2DC;de Kantelingâ&#x20AC;&#x2122;. Met behulp van acteurs wordt duidelijk hoe een gesprek tussen de gemeente en u in de toekomst plaats kan gaan vinden. Wethouder Gerard Mostert: â&#x20AC;&#x153;Het is van groot belang dat u tijdens deze avond aangeeft wat u tijdens een dergelijk gesprek als prettig en zinvol ervaart, want uw adviezen gebruikt het college om het toekomstige Wmo beleid in de gemeente Katwijk vorm te geven.â&#x20AC;? De bijeenkomst is van 20.00 uur tot 22.00 uur ( inloop vanaf 19.30 uur) in de Burgerzaal van het gemeentehuis. Aanmelden is niet verplicht, maar u kunt dat doen via een email naar mamaa2@katwijk.nl .Of per brief naar Wmo adviesraad postbus 135 2220 AC Katwijk.

De wereld rond met Groene Voetstappen Het project Groene Voetstappen dat eerder deze maand werd gehouden op 24 basisscholen in de regio Holland Rijnland, heeft maar liefst 47.460 Groene Voetstappen. Voldoende om de wereld rond te gaan. Leerlingen van de Katwijkse basisschool De Krulder verzamelden in een week tijd ruim 700 van die voetstappen. De omtrek van de aarde is 40.075 kilometer. Per verzamelde voetstap wordt gemiddeld ĂŠĂŠn kilometer fietsend of lopend afgelegd. Dit betekent dat de 5.500 deelnemende leerlingen uit de regio met hun verzamelde 47.460 Groene Voetstappen ruim ĂŠĂŠn keer de wereld rond kunnen. De Krulder draagt dus 700 kilometer bij. De leerlingen verzamelden Groene Voetstappen door een week lang zoveel mogelijk lopend en fietsend naar school te gaan. Aan het begin van de week kregen de basisschoolleerlingen een stickerboekje waarin ze hun Groene Voetstappen plakten. Voor elke heen- en terugreis die zij van en naar school op duurzame wijze aflegden, spaarden zij ĂŠĂŠn

Groene Voetstapsticker. Meedoen betekende stimuleren van leerlingen, hun ouders en leerkrachten tot een veilige, gezonde en milieu- en klimaatvriendelijker manier van reizen. Groene Voetstappen is een landelijk project uitgevoerd door het Klimaatverbond. De Milieudienst West-Holland faciliteerde en ondersteunde dit project voor de vijftien gemeenten uit haar werkgebied. Groene Voetstappen draagt bij aan de doelstelling van Energie voor de toekomst, de klimaatcampagne van de gemeenten uit de regio Holland Rijnland en de Milieudienst WestHolland. Het doel van deze campagne is CO2-uitstoot verminderen door energiebesparing en duurzame energieproductie. Inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheid werken hierbij samen. Meer informatie op www. energievoordetoekomst.nl. Steun het Genootschap â&#x20AC;&#x2122;Oud Katwijkâ&#x20AC;&#x2122;. Geef u op als lid Ă â&#x201A;Ź 10,00 per jaar. Katwijks Museum, telef. 4013047.

Hotel Savoy, een goed idee!

JOGP!IPUFMTBWPZOMrXXXIPUFMTBWPZOM Telefoon r#PVMFWBSE ,BUXJKL

Feest

Party

Heftig geschil met gemeente over monumentstatus kwekerswoning Eigenaar Reekers van Oegstgeesterweg 194 is het er niet mee eens dat de gemeente zijn bejaarde pand op de gemeentelijke monumentenlijst heeft geplaatst. Hij tekende hiertegen bezwaar aan. Vorige week hield de bezwaarcommissie een hoorzitting over de al enige tijd slepende zaak rond de karakteristieke kwekerswoning. Door Nico Kuyt

B uffet & Feest al vanaf â&#x201A;Ź 41,25 p.p.

Bruiloft

Winterstalling

Heeft u een mooie, bijzondere of opvallende foto voor deze rubriek? Stuur â&#x20AC;&#x2122;m op naar redactie@katwijkschepost.nl onder vermelding van uw naam en een korte toelichting.

Diner

Volgens de monumentencommissie en de gemeente heeft de woning een hoge cultuurhistorische, architectonische en ensemblewaarde. Het optrekje is een goed voorbeeld van een rijke kwekerswoning uit de beginperiode van de Rijnsburgse bollenkweek. Daarnaast vormt het een eenheid met de naastgelegen eveneens kwekerswoningen en bollenschuren. De woning van Reekers is daarin de oudste. Ook heeft het architectonische waarde. Het pand is in een neo-renaissancistische bouwstijl opgericht. De stijl, die voornamelijk tussen 1870 en 1915 bloeide, kent ten opzichte van de overige landen een heel eigen Hollandse variant.

Tweede woning Maar de aanwijzing als monument kan Reekers evenwel niet bekoren. Op een deel van het perceel ernaast, waar nu een loods uit 1982 staat en een groot parkeerterrein, wil hij een huis bouwen. Volgens hem stond bij de aankoop in 1999 bij de gemeente er in eerste instantie een welwillende houding tegenover dit plan. De voormalige gemeente Rijnsburg zou liever een woning op de plek zien dan het originele plan om de huidige lelijke loods als kantoor te gebruiken. Maar later bekoelde naar zijn inschatting het enthousiasme van de gemeente. Terwijl toch naar de mening van Reekers de ensemblewaarde met de nieuwbouw verhoogd kan worden. Want in de vorm van een replica, kan de oude gesloopte bollenloods weer terugkomen. Dit herleeft het beeld van destijds, zo hield hij vorige week de bezwaarcommissie voor. Echter, de aanwezige ambtenaar van de gemeente werd er niet warm van. De kwekerswoning heeft in zichzelf een eigen monumentale waarde, die niet gerelateerd kan worden door een eventuele nieuwbouw ernaast. De enkele woning zonder aanbouw past in het beeld van grote huizen op grote percelen en dat moet beoogt worden.

Vermalen Reekers doet voor de bezwaarcommissie zijn beklag dat hij naar zijn gevoel vermalen worden tussen

FOTO: NICO KUYT

IVN regio Leiden organiseert een cursus â&#x20AC;&#x2DC;Vogeltrek en wintervogelsâ&#x20AC;&#x2122;. Tijdens drie dinsdagavonden en vier zaterdagochtenden belichten we verschillende aspecten van de najaarsvogeltrek en de gevolgen voor de vogels in onze omgeving: de vogeltrek (op 4 en 8 oktober), vogels in de winter (op 25 en 29 oktober) en eenden, ganzen en zwanen (op 8 en 12 november). Een extra vogelexcursie is 19 november. De kosten bedragen â&#x201A;Ź 45,-. Voor informatie en opgave kunt u Henny Blom benaderen (071-5122028 of henny.blom@planet.nl). Tijdens avondlezingen en -practica in het Wellantcollege aan de Lange Voort 70 in Oegstgeest en daarop aansluitende excursies in uw omgeving laten de natuurgidsen u kennismaken met uiteenlopende najaarsthemaâ&#x20AC;&#x2122;s. Maar zit uw agenda te vol om een cursus in zijn geheel in te plannen? Geef u dan op voor ĂŠĂŠn thema (een avondbijeenkomst met een bijbehorende ochtendexcursie) voor de prijs van â&#x201A;Ź 12,50.

Genomineerden voor Katwijkse MaS Award

FOTO: THEO WESTRA

Vogeltrek en wintervogels

DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2011 â&#x20AC;˘ 11

De historische kwekerswoning waarover tussen de gemeente en de eigenaar reeds enige tijd een geschil wordt uitgevochten.

twee meningen. Naar zijn inschatting wil de monumentencommissie terug naar het oorspronkelijke beeld en dat zou in zijn ogen een kwekerswoning met (herbouwde) bollenschuur moeten zijn. Maar andere afdelingen in het gemeentehuis willen dit juist niet. Zij willen slechts ĂŠĂŠn woning op de twee percelen. â&#x20AC;&#x153;De gemeente praat met twee monden. Het maakt mij onmogelijk op deze wijze iets te realiserenâ&#x20AC;?, geeft hij aan. Hij verzoekt een afwijzing van de monumentstatus zolang de gemeente de naastgelegen nieuwbouw niet wil toestaan. Daarnaast verlangt hij vergoeding van de schade. Want destijds heeft hij het pand gekocht met mogelijkheid om in de toekomst daar een woning neer te zetten. Voor hem is het of een slopen van die oude kwekerswoning en er een nieuwe, mooie â&#x20AC;&#x2DC;notariswoningâ&#x20AC;&#x2122; opzetten. Want het bejaarde pand kost nu eenmaal veel onderhoud. Maar dan moet wel die monumentstatus eraf. Of anders de huidige lelijke, grote en hoge loods uit 1982 afbreken en ernaast iets neerzetten wat de ensemblewaarde verhoogt, zoals een replica-bollenschuur. Om zo te laten zien hoe het vroeger altijd geweest is. Dan pas kan hij accepteren dat het een monumentenpand wordt. Wat de bezwaarcommissie hier allemaal van denkt zal over enkele weken duidelijk worden. B&w gaat daarna een beslissing nemen op het bezwaar of het gegrond verklaard moet worden of toch niet.

De Leidse Bakker geeft als reclame: Het is er weer! Roomboter gevulde speculaas met amandelspijs 500 gram nu â&#x201A;Ź

3,75

Ovenverse witte bollen of puntjes 10 stuks â&#x201A;Ź 2,00

Roomboteramandelbroodjes 5 stuks â&#x201A;Ź 3,65 + 1 GRATIS ERBIJ

Alle soorten schnittetaartjes

Zoek uit! nu â&#x201A;Ź 3,95

Grote boerencake geen â&#x201A;Ź 2,95 Nu â&#x201A;Ź 2,25 Alle soorten luxe brood, wit of bruin Zoek uit! Per stuk â&#x201A;Ź 1,45

OP = OP

Iedere vrijdag staan wij op de Katwijkse markt.

DEZE WEEK IN DE ACTIE: 30+ WEEK Deze week alle soorten 30+ kaas van jong tot oud met komijn of met kruiden per kilo van 9,95 en 10,95 voor

7.

95


12 â&#x20AC;˘ DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2011

g n i t r o k

Abonnee S:

* r te s o p o t fo s i t u a r G tvangt n o e . t i oment uwe s nten) 100 kla e t s r de ee (voor e nie

m onz ooiste n m a v w u e l r van Ter er Keus.n poste aarten K 3 ia A v gen een estellin

Deze week

n bij b t allee

*Geld

ien bij in te z k o o g 7a htswe ies zijn t c c a e b ll m o De c n de A ll-in aa A ij 97 r e Drukk 408 14 1 7 0 l. ijk, te in Katw van erdeel d n o n l is ee Keus.n n e t r a Ka

Valkenburgseweg 50 (071) 4086657

VAN â&#x201A;Ź 5,49 VOOR â&#x201A;Ź

Badstraat 7 - (071) 4014617

10% korting op vitaminen en mineralen (geldt niet op de lopende acties)

Bij aankoop van kinderkleding vanaf â&#x201A;Ź 50,EEN KLEURBOEK CADEAU! Haven 5 - (071) 4014654

VAN DUYN

10% KORTING

TWEEWIELERS

Sluisweg 58 - (071) 4012238

Bij aankoop van een nieuwe fiets een tas of kilometerteller GRATIS.

Shell De Jong

Koningin Julianalaan en Rijnmond Tel. (071) 4028554

20% korting op waskaart 1 Ambachtsweg 7a (071) 4081497

10% KORTING op geboorte- en trouwkaarten

De Jongâ&#x20AC;&#x2122;s

Autobedrijven

Kon. Julianalaan 1 - (071) 4028554

10% korting op accessoires Maandpannenkoek:

Spaanse Vloot

Pannenkoek met rode ui, kaas, Spaanse chorizo, beenham, rode Spaanse peper, tricolore paprika, vleestomaat en knoflook. Een mediteraanse tractatie!! â&#x201A;Ź 11.50 Zwaaikom 3, Pr. Hendrikkade 50 071 407 8007 Met kortingspas â&#x201A;Ź

10.

Voorstraat 21 2225 EK Katwijk 071-401 22 94 www.banketbakkerijkrijnverdoes.nl

op vertoon van uw pas:

5% KASSAKORTING Pronk & Van Leeuwen Kortingspashouders ontvangen bij hun aankoop

EEN GRATIS ONDERHOUDSSET voor hun meubelen!

10% korting Sluisweg 29b - (071) 4016428

behalve op ingebrachte schilderijen

Wassenaarseweg 15 (071) 4029672

op alle laminaatparket

Bij aankoop van een kostuum 1 paar sokken

GRATIS

Voorstraat 31-33 - (071) 4016422

10% KORTING OP ALLE STOFZAKKEN OP VERTOON VAN DE KORTINGSPAS

A

op alle kamerplanten

ntree

KRALEN

meubels & woonaccessoires

www.meijvogelsanitair.nl

5% korting (op vertoon van uw kortingspas)

op exclusieve sieraden

Bij aankoop van 5 zakjes glaskralen

1 zakje glaskralen GRATIS

HOUT

A. Schoonenberg Zuidstraat 3 - (071) 4014493

10% korting op tafelzeilen

aan keukenaccessoires

op verf- en schildersartikelen

10% korting Dames- en herenkapsalon Duinstraat 9 (071) 4016148

GRATIS

Met uw kortingspas:

20% KORTING OP ALLE KLEURBEHANDELINGEN

Zuidstraat 65, (071) 4071668

bij aankoop van een nieuwe fiets

WORKSHOP INTERIEURSTIJLEN Nu: â&#x201A;Ź 25,- (normaal â&#x201A;Ź 37,50) info: www.trendhopperkatwijk.nl Rijnstraat 68 071-4080226

â&#x201A;Ź 2,50 introductiekorting en 10% korting op vervolgbezoek

15,4â&#x20AC;? Notebooktas in div. kleuren, nu (i.p.v. 9,95)

Zwaaikom 11 - (071) 4084617

natuurstenen aanrechtbladen, wastafels, tuintafels 5% KORTING op vertoon van uw kortingspas.

7,95

Schilders-, glas en afwerkingsbedrijf

Cor van Rijn 06-44162455 ook voor kleinschalig totaal-onderhoud

20% KORTING OP ALLE MATERIALEN

www.corvanrijn-uwvakschilder.nl

Heerenweg 6a 12 (t.o. kringloopwinkel) Katwijk tel. 071-4032044 www.aventurijn-natuursteen.nl

Nicoâ&#x20AC;&#x2122;s Fietsplus

Gratis onderhoudsset

Industrieterrein â&#x20AC;&#x2DC;t Heen Ambachtsweg 11 Katwijk Tel. 071-4033179

Alle dameshorloges

Kennismakingsaanbieding!!

(t.w.v. â&#x201A;Ź 18,95) Geheel vrijblijvend zonder enige verplichting.

Strandset v.a. â&#x201A;Ź 59,90

Badstraat 11 Tel. 071-4013284 ,BUXJKLBBO;FF XXXKVXFMJFSQBSMFWMJFUOM

Varkevisserstraat 277 - 071-4015102 www.edwinminnee.nl

ultieme herstelkuurbehandeling van Lâ&#x20AC;&#x2122; anza

Haven 7 - (071) 4013882

Burgersdijkstraat 10 (071) 4074605

15% korting

Uw specialist in Design Keukens! WAARDECHEQUE VAN â&#x201A;Ź 250,-

na aankoop artikel (excl. aanbiedingen)

Burgersdijkstraat 10 - 2225 AV Katwijk aan Zee - Telefoon (071) 407 46 05

"NCBDIUTXFHr"-,BUXJKL Tel. 071-4026910 Bij aankoop van een complete keuken ontvangt u een

Waardebon van 5% korting

EN SIERADEN SHOP

Pr. Hendrikkade 42 - 06-41250395

Blekerstraat 26 (071) 4023615

10% korting op het starterspakket van het SANA-SLANK proteĂŻnedieet

Hooge Krocht 33 (071) 4012204 Annastraat 18 - (071) 4012271

Hamburgers 5 halen 4 betalen

GRATIS DAGPAS t.w.v. â&#x201A;Ź 15,-

Achterweg 12 - (071) 4030911 www.bergkat.nl

GRATIS opbergtas Bij aanschaf notebook!! Princestraat 9 (071) 4013003

15% korting op alle zonnebrillen $MFJKO%VJOQMFJOr"9,BUXJKLr www.studioknipperiecleinduin.nl

Pijnloos en veilig ontharen 10% korting op IPL-behandelingen

floralaan 2P rijnsburg www.antree.nl

5% extra KORTING op tegels en sanitair

20% korting

Santina Art

Wassenaarseweg 71a (071) 4016905

20% korting

Sunshine

Pr. Hendrikkade 63 06-19844403

Ambachtsweg 24a /!#!*+1!- !))5/2%&'5   www.denachtwachtkatwijk.nl

Bij aankoop van een kussen   

mail

DIGITALE NIEUWSBRIEF?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste wijzigingen en acties? Schrijf u dan in voor de digitale nieuwsbrief op www.katwijkschepost.nl WĂŠl ingeschreven maar geen bevestiging ontvangen? Mail dan uw adresgegevens naar nieuwsbrief@katwijkschepost.nl

Aanbiedingen onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Ambachtsweg 20c (t.o. Karwei) (071) 4031986 www.penl.nl

10% op alle jeans

Voorstraat 50 - (071) 4013433

GRATIS!

t.w.v. â&#x201A;Ź 295,- bij aankoop van een occasion

Den Hollander

HET 10E BORD GRATIS

2e kopje koffie

AFLEVERKOSTEN Lijnbaanstraat 4 06-53678972

Princestraat 31 (071) 4071491

Schoonheidssalon Voorstraat 66 (071) 4016537

4,69

Emmaplein 25 (071) 4076240

GEEN

Profiteer nu bij

op alle watersportartikelen

Zwaaikom 12 Katwijk (071) 4015844

GRATIS

VLOEREN|TEGELS|SANITAIR

CABERNET SAUVIGNON ROOD & BLANC

10% korting

EXTRA bij de overlock-actie: 4 klossen overlock-garen t.w.v. â&#x201A;Ź 10,-

M E I J OG EL

Achterweg 25 (071) 4023610 Voorstraat 36b (071) 4078168

de KA TWIJK e KAT WIJKSSCHE PO CHE P ST OST

ON

RTO E V P O

PA E D N VA

G N I T R O K S A


DE KATWIJKSCHE POST

dunsel

DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2011 • 13

Zestigjarig huwelijksjubileum

Verveling staat niet in woordenboek van Gré en Willem Sip-van Delft Rubriek van opvallende quotes. ‘Het is geen ster, hè, die Bleker’. VVD-wethouder tegen CDAraadslid. ‘Nog 22 seconden wachten! Dat brengt rust in je leven.’ Wethouder Mostert over langere wachttijd voor fietsers tijdens spits na reconstructie Hoorneslaan-oost. ‘Fietsers hebben toch ook recht om snel naar de warme hap te gaan?’ Inspreker over voorrang auto’s tijdens spitstijden op fietsers na reconstructie Hoorneslaanoost. ‘Het is zorgelijk te constateren dat deze vorm van populisme ook de lokale VVD niet voorbij gaat.’ CDA/CU op reactie VVD over nieuwe bibliotheek Katwijk. ‘Ik dacht dat het einde der tijden nabij was, toen ik een zeppelin zag vliegen.’ Honderdjarige Neeltje Zwanenburg-Kuijt. ‘Trots? Waarom? Ze heeft gewoon haar taak gedaan.’ Opa over kleindochter Monique die een burendag heeft georganiseerd. ‘Een haring stoot zich in het algemeen, niet tweemaal aan dezelfde steen.’ Voorzitter Rekenkamercommissie over onderzoek herontwikkeling Havengebied Fase 1. Heeft u een opvallende quote gehoord of gelezen? Stuur die aan redactie@katwijkschepost. nl

Door Heleen Schoneveld Het diamanten echtpaar kreeg vier zonen en drie dochters, werden grootouders van twintig kleinkinderen en wat achterkleinkinderen betreft; de teller staat inmiddels op twaalf. Gré (87) is een geboren Rijnsburgse en was het oudste meisje uit een gezin van twaalf kinderen. Alle zeilen moesten worden bijgezet en al jong hielp ze thuis mee in het drukke huishouden. Om toch een zakcentje te verdienen werkte Gré een paar dagen in de week in een ‘dienstje’ waarmee ze drie hele guldens verdiende. Er bleef echter maar weinig vrije tijd over om het zakcentje uit te geven. ‘Ik was de hele dag in touw. Toch zag ik kans om op donderdagavonden en op zondagmiddag met vriendinnen naar Katwijk te gaan. Daar liepen in die tijd allemaal jongelui heen en weer op de Voorstraat en de Boulevard en dat was altijd heel gezellig. Er zijn daar heel wat stelletjes ontstaan en ja, ook wij zijn daar ‘aan elkaar gekomen’, zegt de bruid met een twinkeling in de ogen. Willem (87) begon als landarbeider bij firma De Vries in Valkenburg, daarna werd hij onderhoudsmonteur en verrichtte hij geruime tijd onderhoudswerkzaamheden aan hoogspanningsmasten die burgers en bedrijven van stroom moesten voorzien. Hij vervolgde zijn loopbaan in de scheep- en machinebouw bij smederij Zwitser op het Prins Hendrikkanaal waar hij bijna veertig jaar werkzaam was.

Piepklein Het pasgetrouwde stel betrekt een piepklein hoekhuisje in de

Katwijks Museum in beeld

Het Katwijks Museum aan de Voorstraat in Katwijk aan Zee besteedt vooral aandacht aan de schilderkunst die rond 1900 langs de kustlijn werd bedreven en aan de geschiedenis van de visserij. In de toekomst zullen attributen en afbeeldingen van Katwijk aan den Rijn een eigen plek krijgen in het gebouw.

Gré en Willem Sip-van Delft hebben nooit behoefte gehad aan vakantie. ‘Waarom zou je ergens anders heen gaan als strand, zee en duinen zo dichtbij zijn, mooier kun je het toch niet hebben?’

Hoogstraat met twee bedsteden en een open zolderverdieping. ‘Een vooringang hadden we niet, alles moest door het nauwe slopje aan de achterzijde. Om wat meer armslag te krijgen, braken we één van de bedsteden af om een halletje en een trap naar boven te maken. In de vrijkomende buitenmuur kwam een voordeur waardoor we toen niet alleen in de Hoogstraat, maar ook in de Liersteeg woonden’, vertelt Sip. Vier van de zeven kinderen worden daar geboren, en toen barstte het huisje toch echt uit zijn voegen. De tweede woning staat in de Cattenstraat in de Rooie Buurt. Na verloop van tijd verhuist het gezin wederom en dit keer naar de Van Speijkstraat in de zeeheldenbuurt. ‘We vonden het huis nogal hokkerig daarom hebben we tussenwandjes weggehaald en het keukenblokje wat in de achterkamer stond gesloopt. De nieuwe keuken kwam in een aparte aanbouw. Daar paste ons bakbeest van een ijskast tenminste in!’

Houtbewerking Het echtpaar woont nog steeds zeer

naar zijn zin in de Van Speijkstraat en verveling komt in het woordenboek niet voor. Gré heeft in haar leven heel wat afgebreid: Noorse truien, plissérokjes, sokken, kniekousjes en ga zo maar door. ‘Dat deed ik niet omdat het een noodzakelijk kwaad was, het was gewoon echt mijn hobby. Nu doe ik het niet meer, maar ik lees en puzzel nog heel graag.’ Het houtbewerkingstalent van Sip heeft vele schommelwiegjes en stoeltjes voor de kleinkinderen

opgeleverd. Rommelen aan fietsen was ook één van zijn stokpaardjes. Als er een fiets kapot was, dan stond Sip paraat om het rijwiel weer rijklaar te maken. Hij zette zelfs nieuwe hakken en zolen onder schoenen. Vakanties? ‘Gelegenheid en tijd hadden we wel… maar we gingen nooit’, meldt Sip kort maar krachtig. Waarom zou je ergens anders heen gaan als strand, zee en duinen zo dichtbij zijn, mooier kun je het toch niet hebben?’

Nu ik dit stuk schrijf ben ik bijna 5 dagen gestopt met roken. Zonder hulpmiddelen, zoals pleisters of kauwgom. ‘Valt het mee?’ krijg ik met regelmaat te horen. Nee, moet ik in alle eerlijkheid zeggen (al gaat het natuurlijk steeds beter). Overdag is het nog wel te doen, maar ‘s avonds begint het behoorlijk te knagen. Ik word ongeduldig en vooral onredelijk. Op donderdag (tweede stopdag) ben ik eerst om 8 uur ‘s avonds uit ellende maar in bad gegaan en daarna naar bed. Ik was een plaag voor mezelf, maar vooral voor m’n gezin. Een groot voordeel is wel dat ik mijn stoppen zo publiek heb aangekondigd. Ik kan nu niet meer gaan roken, iedereen let op me. Er is een soort sport ontstaan om mij een sigaret aan te bieden. Zaterdagmiddag heb ik de thuiswedstrijd van Quickboys bezocht. Van alle tabak die me, lachend, op de tribune is aangeboden, zou ik een goedlopende winkel kunnen starten. Zaterdagavond was er bij ons in de straat een buurtfeest. Lekkere salades, lekker bier, leuk gezelschap, en wat ruik ik daar toch de heerlijke geur van brandende zware shag. Mijn vrouw ging eerder weg om kinderen op bed te leggen. Zal ik nu een heerlijk zwaar shaggie bietsen? Eentje kan toch geen kwaad? Nee, kom op zeg!, je weet toch van jezelf dat je dat niet kan, dan is alles voor niks geweest, word nou eerst eens clean! Beste roker van zware shag: als wij elkaar tegenkomen, wilt u dan rook in mijn gezicht blazen? Ik vind het zo ontzettend lekker ruiken. Zoals gezegd, in de avond ben ik kwetsbaar. Ik ben benieuwd hoe dat komende week gaat. Ik zal donderdag bij de gemeenteraad toch niet onredelijk e en geirriteerd zijn tegen de raadsleden?

Foto’s van kinderen met hun huisdier Het is volgende week dinsdag 4 oktober Dierendag. Een goede aanleiding om je huisdier eens flink te verwennen. In Katwijk zijn ook veel huisdieren, variërend van katten en honden tot hamsters en vogels, en van vissen en konijnen tot zelfs wandelende takken en slangen. De Katwijksche Post wil daags na Dierendag Katwijkse kinderen en hun huisdieren in het zonnetje zetten. Stuur een foto* van jou met je huisdier naar redactie@katwijkschepost.nl. Tot uiterlijk dinsdagmorgen 4 oktober 08.00 uur. De leukste foto’s worden dan op donderdag 6 oktober in de krant geplaatst. *Digitale foto’s moeten van voldoende resolutie en bestandgrootte zijn (minimaal 2 Mb).

Aanmoedigingen en tips zijn welkom op twitter.com/DaanStopt

Katwijks Museum in beeld KLEDERDRACHTGROEP GENOOTSCHAP OUD-KATWIJK (1)

NA RESTAURATIE IS PEUTINGERKAART WEER TE ZIEN IN MUSEUM

Het jaar begint voor ons met de zeedienst in de Vredeskerk aan de Voorstraat. Katwijk, de zee, de visserij en de klederdracht horen bij elkaar en vormen een historisch geheel. Met onze deelname aan de Zeedienst voelen wij ons staan in de lange rij van ons voorgeslacht.

Het museum wordt beheerd door het Genootschap Oud Katwijk. Allerlei werkgroepen zijn binnen deze vereniging actief. De werkgroepen zorgen voor de inrichting, het onderhoud, voorlichting, rondleidingen en archivering van het geheel. Lidmaatschap van Genootschap Oud Katwijk kost (min.) € 10,00 per jaar.

De optredens voor verzorg- en verpleeginstellingen zijn vaak heel bijzonder door de herkenning die we oproepen bij oudere mensen. Mensen leven soms al jaren in de grijze mist die dementie wordt genoemd. Als zij dan (bijvoorbeeld) onze dames de netten weer zien boeten roept dat beelden op uit hun jonge jaren. Hele verhalen komen er dan soms los over Het Wantveld en ‘De Zui’ (zie foto). Wordt vervolgd.

Meer dan dertig optredens stonden er voor het jaar 2011 geboekt bij de klederdrachtgroep van het Genootschap Oud-Katwijk met als hoogtepunt natuurlijk de Nationale Klederdrachtendag Katwijk 2011. Er deden dertien groepen mee aan dit evenement. Door Lies van Beelen Dankzij gulle sponsors konden wij uit bijna elke provincie van Nederland een klederdrachtgroep naar Katwijk halen en ook onze nieuwe medelanders waren aanwezig om hun prachtige handgemaakte feestkleding aan het publiek te tonen.

AGENDA 19 juli t/m 5 november Katwijk in de schilderkunst II Deze tentoonstelling laat ca. honderdveertig schilderijen en tekeningen zien waarvan een groot deel uit de collectie van het Katwijks Museum. Bij de tentoonstelling wordt een nieuwe publicatie uitgebracht met een groots overzicht van Katwijk als kunstenaarsdorp. In bijgaand artikel wordt een van de schilderijen uitgebreid beschreven.

Het was een kleurrijk geheel, toen de stoet ‘s morgens om ongeveer half twaalf over de Katwijkse Boulevard trok. Ook al stond er een stevige bries en plensde de regen op sommige momenten neer, het werd door de deelnemers toch als een gezellige dag ervaren (zie foto).

Het museum toont verder onder meer scheepsmodellen, huiselijke taferelen van een reder en ook van een vissersknecht, klederdracht, de algemene geschiedenis van Katwijk en het Katwijkse dialect. Er worden per jaar een zestal thematentoonstellingen en/of kunstexposities gehouden.

Het Katwijks Museum aan de Voorstraat in Katwijk is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. De entreeprijzen zijn € 5,00 voor volwassenen en € 4.00 voor 65+. Kinderen tot en met 12 jaar € 1.80. Museumkaart gratis. Tel.: 071-4013047. Meer informatie is te vinden op de website: www.katwijksmuseum.nl

De Katwijkse wethouder Daan Binnendijk wil stoppen met roken. In deze column vertelt de notoire roker hij hoe hem dat vergaat.

FOTO: HELEEN SCHONEVELD

Doe eens normaal man

Na een verkering en verlovingstijd van vijf jaar luidden op 18 september 1951 de huwelijksklokken voor Willem Sip en zijn bruid Gré van Delft. Deze dankbare mijlpaal werd zestig jaar na dato met het gezin herdacht en gevierd, onder andere met een rondvaart met de Princess van rederij Triton. Burgemeester Jos Wienen toog naar de Van Speijkstraat om het jubilerende paar de felicitaties over te brengen.

22 november t/m 18 februari Krijn Giezen, herdenkingstentoonstelling De ‘Peutingerkaart’ is zorgvuldig gerestaureerd en weer in het Katwijks Museum te bekijken. Het is een kopie van een oude Romeinse kaart waarop de routes door het rijk schematisch staan aangegeven. Van Groot Brittannië tot in India is het gebied waarover het Romeinse rijk zich uitstrekte te zien. Deze bijzondere kaart uit 1652 is gepubliceerd in een boek en daar (helaas) uit verwijderd. De kaarten zijn over vier bladen verdeeld. Op ieder blad zijn twee kaarten onder elkaar weergegeven. Die twee horen eigenlijk naast elkaar. Zo zijn ook de volgende bladen gekoppeld. Aan de noordwestelijke grens zijn Lugdunum Batavorum (Katwijk) en Praetorium Agrippinae (Valkenburg) duidelijk aangegeven, de laatste zelfs met een bijzonder icoontje. De oorspronkelijk getekende Middeleeuwse kaart wordt in Wenen bewaard. Het is een kopie van de Romeinse kaart die verloren is geraakt en waar deze kaart op gebaseerd is, een rol van bijna 7 meter lang. Het geheel is in delen opgesplitst om het destijds, verkleind, als prent te kunnen publiceren.

Voor het exemplaar dat in het bezit is van het museum is een aparte ruimte beschikbaar gekomen. Toen de vitrine, waarin de kaart opgesteld zou worden, klaar was bleek de kaart in het speciale licht oneffenheden te vertonen. Besloten werd het papier vlak te laten maken door een gespecialiseerde restaurator zodat de schaduwen verdwenen en het geheel er beter uitzag. Het resultaat is nu te zien in het museum.

Krijn Giezen had een atelier in Katwijk, in de Boetzolder, een oude rederijschuur. Daar maakte hij wandkleden van zeildoeken, houten vissen om je voeten aan te vegen, ijzeren rookoventjes om vis op te bakken en kalenders voor Vishandel Schuitemaker.

Door Annemarie Kingmans, kunsthistoricus

KINDERWORKSHOPS IN KATWIJKS MUSEUM In het Katwijks Museum zijn er binnenkort voor kinderen van 6 t/m 12 jaar weer geweldige workshops. Eerst wordt er gestart met een interactieve rondleiding over de tentoonstelling ‘Katwijk in de Schilderkunst 2’ en daarna ga je aan het werk. Op zaterdag 8 oktober leer je werken met aquarelkrijt in combinatie met storigami, zie voor info.: www. origamiaanzee.nl. Een schilderij op doek achter een

ezel kun je maken op zaterdag 29 oktober. Zaterdag 5 november leer je kleuren mengen met ecoline. Alle workshops zijn van 10.00-12.00 uur en je krijgt een drankje en iets lekkers. De kosten per keer zijn € 3,50 en je kunt je opgeven bij Jeannette de la Parra, parrasplace@yahoo.com of tussen 17.00-19.00 uur tel. 4017403. Meld je snel aan, want er komen altijd een heleboel kinderen.


14 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2011

Informatie van de gemeente Koningin Julianalaan 3 - Postbus 589 - 2220 AN Katwijk ZH Telefoon: 071 - 4065000 - Telefax: 071 - 4065065 E-mail: info@katwijk.nl - Website: www.katwijk.nl

Openingstijden: Hoofdlocatie Katwijk Maandag van 8.00-15.30 uur (aaneengesloten) Dinsdag van 8.00-12.30 uur Woensdag van 8.00-15.30 uur (aaneengesloten) Donderdag van 8.00-20.00 uur (aaneengesloten) Vrijdag van 8.00-15.30 uur (aaneengesloten) Servicepunt Rijnsburg Woensdag van 9.00 12.30 uur en van 13.30-20.00 uur Vrijdag van 9.00-12.30 uur Milieustraat Taanderstraat Maandag tot en met vrijdag: 10.00-16.30 uur Zaterdag: 9.00-15.00 uur Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00-17.00 uur

Spreekuur college De burgemeester heeft elke dinsdag om 17.00 uur inloopspreekuur. Als u één van de wethouders wilt spreken, kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat, tel. 071- 4065000.

Wijkregisseurs Katwijk is onderverdeeld in vijf wijken. Elke wijk heeft een eigen wijkregisseur die fungeert als aanspreekpunt voor de burger. Met vragen over de openbare ruimte kan men bij deze wijkregisseur terecht. Katwijk aan Zee Wijkregisseur: Arie van Duijn Inloopspreekuur op woensdag van 13.30 - 14.30 uur Locatie: Zuidstraat 135a, Katwijk, (ingang rechts naast het pand van Hoevens) tel. 071-4065950 Hoornes/Rijnsoever Wijkregisseur: André Veenstra Inloopspreekuur op maandag van 13.30 - 14.30 uur Locatie: Schimmelpenninckstraat 10, Katwijk (zorgcentrum Kwadrant) tel. 071-4065948 Katwijk aan den Rijn Wijkregisseur: Richard Onstenk Inloopspreekuur op dinsdag van 13.30 - 14.30 uur Locatie: servicepunt Valkenburg, 't Boonrak 21 tel. 071-4065949 Valkenburg Wijkregisseur: Richard Onstenk Inloopspreekuur op dinsdag van 13.30 - 14.30 uur Locatie: servicepunt Valkenburg, 't Boonrak 21 tel. 071-4065949 Rijnsburg Wijkregisseur: Ton den Butter Inloopspreekuur op woensdag van 13.30 - 14.30 uur Locatie: servicepunt Rijnsburg, Burg. Koomansplein 1 tel. 071-4065902 Telefonisch spreekuur Van maandag t/m vrijdag hebben de wijkregisseurs van 9.00 tot 10.00 uur telefonisch spreekuur. Gesprek op afspraak: Dagelijks tussen 9.00 en 17.00 uur. Afspraken kunt u maken via het rechtstreekse nummer van de wijkregisseur die u wilt spreken.

Ondernemersloket Het aanspreekpunt voor alle ondernemers: Bedrijfscontactfunctionaris Erik Don tel. 071-406 5425/06-109 22 090 ondernemersinfo@katwijk.nl

Bekendmakingen gemeente Katwijk

Eigenaren gezocht

Algemene informatie bekendmakingen

De Gemeentelijke Opsporingsambtenaren zijn op zoek naar de eigenaren van onderstaande objecten welke staan in de gemeente Katwijk: een auto, merk Saab met kenteken 825-889, een bromfiets, merk Peugeot met kenteken 11DGL9, een aanhanger zonder kenteken.

Bezwaar, beroep en voorlopige voorziening Een bezwaar- of beroepschrift wordt ondertekend en bevat: uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit en de reden van uw bezwaar. Bij het indienen van een beroep- of bezwaarschrift voegt u een kopie van het besluit waartegen u beroep instelt. Een bezwaarschrift kunt u indienen bij burgemeester en wethouders, de burgemeester of de raad, binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van het besluit (zie de betreffende kolom). Een beroepschrift kunt u indienen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Indien de eigenaren van deze voertuigen zich niet vóór 13 oktober 2011 melden bij de afdeling Wijkwerk (071-4065000) zullen deze voertuigen door de gemeente verwijderd worden. De bromfiets aan de Schaepmanstraat is inmiddels door de gemeente verwijderd. Verwijderde objecten worden gedurende 13 weken, na publicatie, opgeslagen in een gemeentelijk depot. Wanneer eigenaren zich in deze periode nog niet hebben gemeld zullen de betreffende objecten worden vernietigd.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst in de meeste gevallen niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht van rechtbank, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Bij een verzoek om voorlopige voorziening graag een kopie van het bezwaarof beroepschrift meesturen.

AGENDA van de vergadering van de kamer Overige Zaken d.d. woensdag 5 oktober 2011 vanaf 19.30 uur op het gemeentehuis van Katwijk, Koningin Julianalaan 3. Van 19.30 tot 20.00 uur: Bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 12 augustus 2011 tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het dichtbouwen van het balkon op het perceel Lombardstraat 5 te Katwijk. Van 20.00 tot 20.30 uur: Twee bezwaarschriften tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 21 juli 2011 tot het verlenen van een evenementenvergunning voor het organiseren van het jaarlijks traditionele volksfeest “Najaarsfeest” door de Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn. Van 20.30 tot 21.00 uur: Tien bezwaarschriften tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 14 juli 2011 tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk slopen van het bijgebouw en het verbouwen en vergroten van het pand op het perceel Voorstraat 59 te Katwijk.

Beiden kunt u ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).Voor zowel het indienen van een beroepschrift als van een verzoek om voorlopige voorziening betaalt u griffierecht.

Spreekuur wijkregisseurs

Zienswijze In uw schriftelijke zienswijze vermeldt u de gegevens zoals hierboven omschreven en geeft u aan wat uw zienswijze is over het ontwerpbesluit dat ter inzage is gelegd. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de vakafdeling.

Locatie: Schaepmanstraat

Het telefonisch spreekuur van de wijkregisseurs gaat niet door op donderdag 29 september 2011.

Locatie: Treubstraat

Van maandag tot en met vrijdag hebben de wijkregisseurs van 09.00 tot 10.00 uur telefonisch spreekuur.

E-mail Bezwaarschriften en zienswijzen kunnen niet per e-mail worden ingediend.

DE GEMEENTERAAD

Rechtstreeks beroep Voor direct beroep bij de rechtbank, kunt u informeren bij de bezwaarschriftencommissie (tel. 071-4065000).

Commissie Welzijn, 11 oktober 2011

Bezwaar Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen tegen onderstaande besluiten.

Programmabegroting 2012 Functioneel ontwerp “Bibliotheek van de toekomst” Kaderstelling Wmo beleidsplan 2012-2015 Gemeenschappelijke regeling GGZ subsidies

Locatie: Piet Heinlaan

Melding kleinschalig evenement Locatie Prof. Dr. A.E. van Giffenstraat, Valkenburg

Ingekomen evenementen

Omschrijving

Bekendmaking besluit Het houden van een kinderspelmiddag op 23-09-11 08-10-2011 van 13.00 tot 17.00 uur

Evenementen

Snuffelmarkt Locatie

Omschrijving

Voorstraat, Katwijk

Het organiseren van een verkoopshow op 07-10-2011 van 14.00 tot 20.00 uur in de Vredeskerk

Bekendmaking besluit 19-09-2011

Locatie Parkeerterrein Noordduinen, Katwijk

Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat in de periode van 19 september tot en met 23 september 2011 de volgende omgevingsvergunningen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, zijn verleend of geweigerd: Verleende omgevingsvergunning Locatie

Omschrijving

Bekendmaking besluit 20-09-11

Cleijn Duinplein 1 t/m 155, Katwijk

het verlagen van de dakrand en het plaatsen van drie gasabsorptiepompen

Koraal 13, Katwijk

het kappen van twee bomen

20-09-11

Valkenburgseweg 42, Katwijk

het kappen van vijf bomen

20-09-11

Pioenhof 25, Katwijk

het plaatsen van een schutting

23-09-11

Voorhouterweg 80, het plaatsen van een toegangspoort met Rijnsburg bijbehorende hekwerken

21-09-11

Boulevard 175 A, Katwijk

Het bouwen van een opslagruimte

30-06-11

Tweelingen 7, Katwijk

Het bouwen van een erfafscheiding aan de 26-09-11 voorzijde van de woning

Omschrijving Het organiseren van een Oud en Nieuwfeest op 28 t/m 30-12-2011 van 18.00 tot 24.00 uur en 31-12-2011 van 22.00 tot 06.00 uur inclusief verkoop zwak alcoholische dranken

Ingekomen 16-09-11

De vergadering van de Welstandscommissie Katwijk is openbaar. De eerstvolgende vergadering vindt plaats in het gemeentehuis op 4 oktober 2011 om 08.30 uur. Geïnteresseerden kunnen bij de secretaris van de Welstandscommissie de agenda opvragen (tel. 071-4065000). Op verzoek geeft de secretaris aan in welke vergadering een concreet bouwplan wordt behandeld.

Programmabegroting 2012 Bomenbeleidsplan Technische behandeling Haalbaarheid Zeejachthaven Uitvoeringsplan Fiets Investeringsprogramma Strategische Investeringen Uitgangspunten bestemmingsplan Valkenburg Landelijk gebied

Commissie Bestuur, 13 oktober 2011

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning De eventuele omgevingsvergunning zal te zijner tijd worden gepubliceerd. Daarna bestaat de mogelijkheid het plan in te zien en zienswijzen c.q. bezwaren in te dienen. Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, in de periode van 19 september tot en met 23 september 2011, de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voorbereiding herbenoeming burgemeester Programmabegroting 2012 Vaststelling rechtspositieregeling en mandaatbesluit griffie Meer informatie De agenda’s en de stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Katwijk en in het servicepunt in Rijnsburg en ook in de vestigingen van de openbare bibliotheek. Verder zijn ze te raadplegen in het bestuurlijk informatiesysteem op de website van de gemeente Katwijk, www.katwijk.nl.

De gemeenteraad Voor algemene informatie neemt u contact op met de griffie via het e-mail adres griffie@katwijk.nl Contact met de gemeenteraad:

Ingekomen omgevingsvergunning

Vergadering Welstandscommissie

Commissie Ruimte, 12 oktober 2011

Locatie

Omschrijving

Datum indiening 20-09-11

Langevaart 34, Rijnsburg

het saneren van asbesthoudende materialen uit het pand

Looyerslaan 53, Katwijk

het gedeeltelijk vergroten van de woning

20-09-11

Lageweg, Katwijk

het wijzigen van nieuwbouw bedrijfsverzamelgebouw

22-09-11

Vragen over bouwplannen? Maak een afspraak! Zonder afspraak moet u rekening houden met wachttijden. U kunt op afspraak terecht voor het stellen van vragen over bestemmingsplannen, vergunningsvrije- en vergunningsplichtige bouwwerken. Een bouwdossier uit het archief inzien? Graag vooraf telefonisch opvragen! Belt u tussen 09.00 - 16.00 uur met het algemene nummer (071) 406 5000 en vraag naar de afdeling Veiligheid, team Vergunningen.

Partij CDA

Raadslid De heer J.W. Ravensbergen Christen Mevrouw A. KuijtUnie van den Oever GB Mevrouw C.E.L. Schonenberg PvdA De heer J.P. Haasnoot SGP De heer W.J. van Duijn VVD Mevrouw A.H. van Ginkel-Lanting

Tel. 071 4034724 071 4022709 071 4073019 071 4014849 071 4015803 06 40 25 96 57

Heren verliezen nipt tegen Bergeijk

De stand na twee wedstrijden: Rabobank/Rijnsoever-12; De Treffers -8*; UTTC-8; HTC-7*; Shot ‘65-5 (* = 1 wedstrijd gespeeld).

Heren Het vlaggenschip van TTV Bergeijk is een ervaren team. Het komt al jaren uit in de hogere landelijke

Opnieuw neemt Roald van der Landen Rijnsoever op sleeptouw.

klassen. Waar vorig jaar de titel op slechts één punt werd gemist, doen de sympathieke Bergeijkenaren dit seizoen vanzelfsprekend weer een gooi naar het kampioenschap. De Rijnsoever-heren zijn de laatste jaren een middenmoter in de tweede divisie. Met een 6-4 overwinning in de eerste wedstrijd is de ploeg goed begonnen en het was dan vooraf ook speculeren wat het team deze zaterdag op tafel zou kunnen leggen. In de wedstrijden voor de pauze kregen de toeschouwers een gelijkopgaande strijd te zien. De thuisploeg pakte winst in het duel tussen beide kopmannen en het dubbelspel. De bezoekers zegevier-

den in de overige wedstrijden. In het tweede deel van de wedstrijd werd een aantal prachtige partijen gespeeld. Van de Katwijkers is inmiddels bekend dat ze graag lange rallies aangaan, maar ook de Bergeijkenaren speelden loepzuiver en maakten weinig onnodige fouten. Roald van der Landen, kopman aan Katwijkse zijde, wist voor de tweede week op rij ongeslagen te blijven. Zowel Matthijs van der Heiden als Jeroen Holten kwamen dichtbij een overwinning, maar bleven toch aan de verkeerde kant van de score. Uiteindelijk bleken de bezoekers zo in de breedte beter en zij wonnen de wedstrijd dan ook terecht met 6-4.

Vrouwencontactochtend U bent donderdag 13 oktober van harte welkom op onze koffieochtend in het Maranathacentrum. We beginnen de ochtend om 9.30 uur en eindigen om 11.30 uur. Het eerste gedeelte zal er een overdenking zijn en het tweede gedeelte willen we iets creatiefs maken. De kosten hiervoor bedragen € 9,-. Er is oppas voor de kleine kinderen. Een welkom aan iedereen. Graag opgeven voor vrijdag 7 oktober bij Agnes Remmelzwaal, tel. 4071652 of d.remmelzwaal@solcon.nl.

FOTO: PR.

Bijmaat stelde zich naast Bergeijk medekandidaat voor de titel door een maximale overwinning op De Treffers. De overige ploegen lijken aan elkaar gewaagd. De stand na 2 van 10 wedstrijden: Bijmaat-16, TTV Bergeijk-12, JCV10, Rijnsoever-10, Tanaka-8, De Treffers-4

FOTO: PR.

Na vorige week de eerste uitwedstrijd met 5-5 gelijkgespeeld te hebben, stond deze week het thuisdebuut voor het damesteam op het programma. Een mooier begin was niet te wensen: er werd gelijk een overwinning geboekt. De Katwijkse dames, een mix van jeugdspelers van vorig jaar en ervaren dames uit de regulier seniorencompetitie, wonnen hun thuisduel met 7-3 van Shot ‘65.Uitblinker aan Katwijkse zijde was Esther Schoneveld, zij wist alle drie haar wedstrijden in winst om te zetten. Door deze uitslag doet dit in de landelijke competitie debuterende team bovenin mee in de derde divisie.

Stand

De heren spelen zaterdag 1 oktober in Vught tegen JCV. Het damesteam speelt in Hoofddorp tegen HTC. Dit team heeft slechts 1 wedstrijd gespeeld en deze ruim gewonnen, dus het team moet vol aan de bak om haar koppositie te verdedigen.

Atiekuijt@ziggo.nl Esther.schonenberg@planet.nl Jphaasnoot54@gmail.com wjvanduijn@hetnet.nl Anita.van.ginkel@xs4all.nl

Handbalheren en -dames geven winst uit handen

Mooi thuisdebuut tafeltennisdames De Katwijkse tafeltennismannen van TTV Rijnsoever speelden afgelopen zaterdag hun eerste thuiswedstrijd tegen titelkandidaat Bergeijk en pakten 4 punten: 4-6. Nieuw dit seizoen is dat er een team van TTV Rijnsoever uitkomt in de landelijke damescompetitie.

e-mail j.w.ravensbergen@planet.nl

Voor alle meiden vanaf 6 jaar met tenminste zwemdiploma A

Synchroonzwemmen bij Z&PC Katwijk Hou je van zwemmen en dansen? En kan je geen keuze maken? Dan is synchroonzwemmen misschien wel iets voor jou. Het is zwemmen en dansen ineen. Bij Z&PC Katwijk zijn de trainingen weer begonnen. Misschien vindt je het leuk om mee te komen doen. De trainingen zijn twee keer in de week; op maandag van 18.00 tot 19.00 uur conditietraining en je leert de figuren; op woensdag van 16.30 tot 17.15 uur leer je een stuk (een soort dansje) op muziek die je dan aan het eind van het seizoen opvoert voor de ouders en op een

wedstrijd. Bij deze uitvoering krijg je een mooi showbadpak aan, je haar wordt mooi gemaakt, en je krijgt wat make-up op je gezicht. Voor de training heb je een zwart badpak, een witte badmuts en een neusklem nodig. Verder heb je ongeveer zes wedstrijden in het jaar (op zaterdag) en kan je door diploma’s te halen steeds hoger komen. Heb je hier zin in bel dan 4012153 (Karin) of kom gewoon eens langs in het zwembad van Katwijk. Kosten tot 8 jaar € 15,- per maand; vanaf 9 jaar € 18,- per maand, en één keer per jaar € 10,-.

Het dames- en herenteam speelden afgelopen zondag beiden een thuiswedstrijd in Katwijk. De heren moesten het opnemen tegen EDH. Het was een rommelige en chaotische wedstrijd. Er was af en toe last van communicatie binnen in het team en de verdediging was ook niet altijd dicht waardoor het makkelijk scoren was voor de tegenpartij. Toch werden er mooie doelpunten gemaakt van Rijnsoever, maar zij verloren toch de wedstrijd. De dames begonnen zeer sterk en hadden de verdediging keurig dicht. EHC, hun tegenstanders, kregen geen bal in het doel en moesten erg op gang komen. De dames hebben 7-0 voor gestaan. Maar EHC kreeg ineens de smaak te pakken. Vooral na de rust . Zo stonden de dames van Rijnsoever nog in de rust voor met 8-5, ineens stonden ze achter. Ze wisten in de tweede helft maar 1 punt te maken. EHC bleef meerdere keren scoren en hun keeper hield in tegenstelling van de eerste helft, nu alles tegen. Rijnsoever bleef knokken maar ook met veel pech hebben zij de wedstrijd verloren met 9-13.

gi

Moed om te 11 ro 07

doneren!

M ed.nl


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2011 • 15

Burendag in Katwijk

HAMEREN

’Echt omzien naar elkaar is onbetaalbaar’

Katwijk in beweging; visie en beleidsuitgangspunten sportbeleid. De gemeenteraad stemt in met de visie en beleidsuitgangspunten voor het sportbeleid. Het college wil door de inzet van sportstimulering, verenigingsondersteuning, sportaccommodaties en sportsubsidies inwoners stimuleren een leven lang te (blijven) sporten. Zienswijze Regionale Structuurvisie en Openbaar Vervoer visie. Door de aansluiting in 2010 van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude bij Holland Rijnland moeten de Regionale Structuur Visie en Openbaar Vervoer Visie worden herzien. In de zienswijze gaat het college in op de nuancering van de sociale woningbouwopgave en benadrukt het college het belang van bindende afspraken daarover in de regio.

Aan de Vinkeweg in Katwijk aan de Rijn werd de middag feestelijk doorgebracht. Slingers waren opgehangen, de lekkernijen stonden op tafel en ook de buurtbewoners waren aanwezig. ’We hadden gerekend op ongeveer 50-75 personen. Ik denk dat het er ongeveer 40 zijn, maar daar zijn we ook erg blij mee’, vertelt Monique Kramer. Zij heeft een prijs van 1500 euro gewonnen, waardoor dit burenfeest mogelijk werd gemaakt. ’Ik heb voor een aantal televisieprogramma’s gewerkt en tijdens een van die programma’s heb ik Ine van der Gugten geïnterviewd.’ Ine van der Gugten doet veel liefdadigheidswerk en zet zich met hart en ziel in voor kwetsbare groepen, ondanks de zware tijden die ze heeft meegemaakt. ’Het werd zo’n mooi en aangrijpend interview en ik was er zelf ook erg blij mee.’ Maar daar bleef het niet bij. Monique won een straatprijs en kreeg 1500 euro voor een burenfeest. ’Ik vond het geweldig natuurlijk.’ Al in januari is ze begonnen om alles voor deze dag te regelen. ’Maar ik heb het niet alleen gedaan hoor.’ Monique kent veel medechristenen die haar graag wilden helpen. ’Dunavie heeft geholpen met de uitnodigingen, Wim van der Bent maakt vandaag de foto’s en ook Lenie Nooteboom van Steunpunt Mantelzorg en Maria van der Plas van Stichting Welzijn Ouderen hebben ontzettend veel voor

Als de eerste kopjes koffie worden opgehaald, komt burgemeester Jos Wienen binnen. Hij zorgt voor de officiële opening van het feest. Wienen wijst de buren op het belang van aandacht voor elkaar. ’Ze zeggen altijd dat je beter een goede buur kunt hebben, dan een verre vriend’, begint hij. Juist in een tijd waarin we vaak een volle agenda hebben, is het belangrijk om er voor elkaar te zijn. Een initiatief als dit, vindt hij dan ook van onschatbare waarde. ’De overheid kan een hele hoop met hun zorgstelsel, maar echt omzien naar elkaar is onbetaalbaar.’ Tijdens de middag wordt er ook een stukje van het interview laten zien. De ogen zijn niet alleen op het scherm, maar ook op de aanwezige Ine van der Gugten gericht. Ondanks dat blijft ze erg bescheiden. ’Ik hoef niet in de spotlights. Vandaag draait het allemaal om Monique, zij is het feestvarken.’ Ze is erg blij met het initiatief. ’Ik vind het geweldig. Het is toch ontzettend fijn dat we zoiets voor elkaar kunnen doen? Samen staan we sterk en dat bewijst deze dag des te meer.’

kleindochter, reageert hij verbaasd: ’Trots? Waarom? Ze heeft gewoon haar taak gedaan. We hebben alle-

vind het erg leuk vanmiddag, het is erg gezellig met de buurt’, zegt hij. Op de vraag of hij trots is op zijn

De Katwijkse Zeeverkenners deden ook mee aan de nationale Burendag. Met ruim 50 buren uit de Klappermansstraat en Looyerslaan was de opkomst erg groot. Er was dan ook van alles te doen voor de buren. Er waren rondleidingen, men kon meevaren in de slepers en men kon lekker genieten op het zonnige terras. Ook voor de kinderen was er van alles te doen, zoals een

Burendag opwarmer voor feestelijkheden Rutgersschool

FOTO: PR.

Volksdansgroep Katwijk gaf zaterdag een feestelijk Hollands optreden tijdens de Nationale Burendag op het terrein van ’s Heeren Loo in Noordwijk. Het thema daar was ’Oud Hollands’. De volksdansgroep liet een dansoptreden zien in vrolijke kleding van weleer.

maal onze goede dingen en zo heeft zij ze ook. Al ben ik wel dankbaar met zo’n kleindochter natuurlijk.’

Buren op bezoek bij Zeeverkenners

In 2012 zal deze dag zeker een vervolg gaan krijgen

De deuren van de Rutgersschool aan de Jan Tooropstraat waren afgelopen zaterdag open voor de buurt. De afgelopen driejaar is er veel verbouwd en opgeknapt in de school. Het is nog niet af, maar inmiddels is al wel heel goed te zien hoe mooi het wordt. De benedenverdieping en de bovenverdieping zijn grotendeels klaar. De lokalen zien er fris en eigentijds uit. De oude gangen van de school hebben prachtige vloeren gekregen en het handvaardigheidslokaal en het computerlokaal zijn helemaal up-to-date. Helemaal klaar is het nog niet. Er wordt op het ogenblik nog hard aan de zolder gewerkt. Binnenkort wordt er een dakkapel van maar liefst 20 meter aan de achterkant van de school geplaatst. Na de verbouwing kan er ook gebruik gemaakt worden van de enorme zolder die de afgelopen eeuw eigenlijk alleen maar dienst deed als opslagruimte.

groot springkussen en zelfs een suikerspinkraam. Rond 18.30 uur werd gestart met de barbecue. Daarbij waren naast de 50 buren ook zo’n 30 leidingen bestuursleden aanwezig. Dit was zelfs zo gezellig, dat de laatste buren pas diep in de nacht aan de lange terugreis naar huis begonnen. Zowel de buren als de Katwijkse Zeeverkenners vonden het een groot succes.

De Burendag is voor de school een opwarmertje voor de feestelijkheden die nog in de agenda staan. Als de enorme verbouwing echt klaar is, zal er een keer officieel heropend worden. Dat moet allereerst een feest voor de kinderen worden. Maar het is zeker de bedoeling om ook dan de school open te zetten voor wie wil zien hoe het geworden is. Vooral die zolder blijkt grote aantrekkingskracht te hebben voor zowel de huidige leerlingen als voor al die oud-leerlingen voor wie dat tot nog toe verboden gebied was. In 2014 viert de school het 100-jarig bestaan. Er worden nu al plannen gemaakt voor dat bijzondere jubileum. Ook dan krijgt iedereen de kans om dit prachtige gebouw te bewonderen. De kinderen en leerkrachten genieten er in ieder geval vijf dagen per week van.

Buren op bezoek bij de Katwijkse Zeeverkenners.

Overduin krijgt van cliënten dikke 8

FOTO’S: ESDOR VAN ELTEN

Gift Rotary voor De Zonnebloem Tijdens de Katwijk-Binse feestweek verkocht de Rotary zonnebloemen, waarvan de opbrengst naar De Zonnebloem, afdeling Katwijk-Valkenburg zou gaan. Het bestuur van De Zonnebloem was dan ook blij verrast toen bleek dat dit bedrag € 1.500,- was. Vorige week heeft onze voorzitster dit mogen ontvangen van de Rotary in Katwijk. De afdeling besteedt het geld besteden aan het 35-jarige jubileum dat dit jaar wordt gehouden. De Zonnebloem, afdeling Katwijk-Valkenburg bedankt de Rotary voor hun inzet en gift. Na een geslaagde ontmoetingsdag voor De Zonnebloem-gasten in de Ontmoetingskerk op 17 september, staat in november de jubileummiddag op het programma, gevolgd door een kerstmiddag in december. Dankzij vele giften en de verkoop van loten kan De Zonnebloem eenzame ouderen en licht-gehandicapten iets extra’s geven.

naar zijn of haar zin. De opa van Monique geniet ook van de lekkernijen op tafel. ’Ik

Kramer zegt dat het doel van de middag is om de buren meer met elkaar te verbinden, hen de kans geven om anderen te ontmoeten en om gewoon een lekker feestje te bouwen. En dat is zeker gelukt. Overal in de zaal is de gezelligheid te merken en iedereen heeft het

Plan van aanpak Masterplan Katwijk aan Zee. Het college heeft een Plan van Aanpak opgesteld over de wijze waarop het Masterplan tot stand moet komen. Dat Masterplan geeft toekomstige projecten in een samenhangend ruimtelijk programma weer. Uitgangspunten herziening bestemmingsplannen Katwijk Midden. De bestemmingsplannen, Cleijn Duin -’t Witte Hek, Koestal-Overduin, ZanderijWesterbaan, Haringkade en een deel van Prins Hendrikkanaal moeten voor 1 juli 2013 geactualiseerd worden. Die nieuwe plannen moeten meer flexibiliteit en bebouwingsmogelijkheden bieden.

Monique Kramer schenkt koffie en serveert gebak op de Burendag in het Rijndal.

FOTO: PR.

Voorbereidingskrediet brede school ’t Duyfrak. De stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek heeft een spoedaanvraag krijgt een krediet van € 300.000 voor de nieuw in te richten brede school in ’t Duyfrak in Valkenburg.

Door Tarinda van Duijn

Zonder nieuwe speeltoestellen...

en mét nieuwe speeltoestellen!

Willem van Veenschool in actie voor nieuw schoolplein Feest op de Willem van Veenschool aan de Huetingstraat in Katwijk Binnen. Een feest met een missie: geld ophalen voor de herinrichting van het schoolplein. Op zaterdag 1 oktober is er van alles in en rond de school te beleven! Door Esdor van Elten Na meer dan twintig jaar is het plein wel weer toe aan een opknapbeurt’, aldus Rob Jansen, adjunctdirecteur van de Willem van Veenschool. ’Het voldoet gewoon niet meer. De speelmogelijkheden zijn beperkt, en regelmatig komen de tegels omhoog vanwege de boomwortels, wat natuurlijk vervelende valpartijen op kan leveren.’

Spelen in het groen En dus onderneemt de school actie. Niet voor de bestrating, want

dat is de taak van de gemeente. ’We wachten nu op de definitieve aanbesteding’, aldus Jansen. ’De offertes zijn de deur uit. Ik hoop dat nog voor de kerst daadwerkelijk begonnen wordt aan de herinrichting van het plein.’ Maar voor de rest van de plannen moet het geld ergens anders vandaan komen. De school klopte aan bij Fonds 1818. ’Die hebben geld beschikbaar voor projecten rondom ’spelen in het groen’. Nu hadden wij al veel groen om de school, maar tot onze verrassing was het fonds toch enthousiast over onze plannen, en hebben ze ons 10.000 euro toegekend. Hiervan hebben we onder andere de kleutermoestuin opgeknapt, een waterpomp aangelegd, en een zonnedoek voor de buitenklas aangeschaft. Straks komen er ook nog wat extra beukhaagjes en paadjes, zodat de kinderen lekker door het groen kunnen struinen.’ Daarmee is het geld van Fonds

1818 goed besteed. Maar één ding mist er nog. ’We hebben nu nog geld nodig voor nieuwe speeltoestellen. Voor de kleuters komt er een ’speelark’, waar ze lekker op en rond kunnen ravotten, En voor de oudste groepen willen we een klim- en klauterstelling aanschaffen. Allemaal van natuurlijke materialen, dus geen ijzer of plastic. Helemaal in het teken van spelen in het groen.’ Om die wens ook mogelijk te maken is er op zaterdag 1 oktober een grote actiedag op de school. De voorbereidingen zijn al in volle gang. ’De kinderen hebben loten verkocht. Op 1 oktober is prijsuitreiking: onder andere een LCDtelevisie, Brunotti rugzakken of de diensten van twee ’handige Harries’ voor een klusje. Inmiddels zijn er al meer dan 5000 loten verkocht. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 verkopen op 1 oktober allerlei leuke spulletjes op de kindermarkt. Het moment om goedkoop weer leuk

speelgoed of andere dingen aan te schaffen. Misschien alvast voor 5 december?

Leuk en lekker Op het kleuterplein is een kraampje met vaste planten en bloembollen, en natuurlijk ontbreekt ook het lekkers niet: taart, versgebakken door verschillende ouders, suikerspin, poffertjes en popcorn, een lekkere frikandel of kroket van snackbar De Relus, of een lekker visje van Parlevliet en van der Plas. En terwijl u geniet van al dit lekkers kunnen de kinderen zich verder uitleven op het springkussen ’Ark van Noach’, een dance-demonstratie bijwonen, de mini-kinderboerderij bezoeken en daarbij een ponyritje maken, of zich laten schminken, hun haar laten vlechten, of hun nagels laten lakken. Plezier voor iedereen, en hopelijk ook ook voor degenen die na afloop de opbrengst mogen tellen. Mis deze dag vooral niet!

FOTO: PR.

De gemeenteraad vergadert iedere laatste donderdag van de maand. Naast bespreekpunten staan er vrijwel altijd hamerpunten op. Dat zijn onderwerpen die al besproken zijn in de raadscommissies en waar alle partijen het over eens zijn. In deze rubriek een kort overzicht van enkele van die onderwerpen. Raadsfracties kunnen overigens tijdens de vergadering nog besluiten om van een hamerpunt toch een bespreekpunt te maken.

me gedaan. Zonder hen had ik dit nooit kunnen doen.’ ’We deden het graag’, vult Maria van der Plas aan. ’Wij vinden het een geweldig initiatief.’ Niet alleen zij vind het een geweldig initiatief. Ook een van de jongste bezoeksters, Marleen de Groot, heeft het erg naar haar zin. ’Ik vind het heel goed dat dit wordt gedaan. Het is goed voor alle buren en het is gewoon heel gezellig.’ Dat vindt ze trouwens niet het leukst van de middag. ’Ze hebben heel lekker eten, daar ben ik blij mee.’

FOTO: TARINDA VAN DUIJN

in de raad

Terwijl de taart wordt aangesneden en de zon volop schijnt, geniet een aantal buren in het Katwijkse Rijndorp van hun koffie, van de gezelligheid en van elkaar. Afgelopen zaterdag kwamen zij naar buurtcentrum Rijndal voor een burenfeest, georganiseerd door straatprijswinnares Monique Kramer.

De scores van het recent gehouden cliëntervaringsonderzoek binnen Topaz Overduin liegen er niet om. Zowel de cliënten die binnen het verpleeg-, behandel- en Huntingtoncentrum Overduin verblijven, als bezoekers van de dagbehandeling geven gemiddeld een 8,5 aan de medewerkers in de zorg. Reden voor een feestje.

meer. Die gegevens worden gepubliceerd op kiesbeter.nl. Zorgorganisatie Topaz hecht veel waarde hechten aan de beoordeling van de zorg door haar cliënten, en daarom is dit jaar naast de verplichte meting onder intramurale cliënten, ook de deelnemers van de dagbehandelingen gevraagd naar hun ervaringen.

Zorginstellingen zijn verplicht iedere twee jaar de mening van cliënten en/of hun vertegenwoordigers met de zorg- en dienstverlening van de organisatie te laten onderzoeken. Dat onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. Cliënten worden persoonlijk geïnterviewd of ontvangen een vragenlijst, waarin hun mening wordt gevraagd over verschillende kwaliteitsaspecten zoals de kwaliteit van de lichamelijke verzorging en behandeling, de aandacht die zij ervaren, privacy, in hoeverre ze kunnen meedenken en -praten over hun zorgleefplan, de veiligheid, de activiteiten die plaatsvinden en zo

Feestje Om die positieve resultaten te vieren, werden alle medewerkers vorige week woensdag verrast met een uitgebreide lunch. Voorzitter Jan van der Bent van de Cliëntenraad Overduin deelde locatiemanager Herman Bekkers een dikke pluim uit, die op zijn beurt een diepe buiging maakte richting alle medewerkers. Herman Bekkers: ’Het is fantastisch om te zien dat onze cliënten de inzet van onze medewerkers zo waarderen! Maar dat betekent niet dat we zo al tevreden zijn. We blijven werken aan verbetering, dat is de uitdaging!’.


Geef ons een

paar dagen dan geven wij u 30 jaar veiligheid, comfort & gemak! U bent van harte welkom ma t/m vr: 09:00 tot 17:00 uur, zaterdag: 10:00 tot 16:00 uur Wilt u meer informatie of een vrijblijvende afspraak? Kom langs in onze showroom of bekijk de website: www.ploegkozijnen.nl  Tel. 0252 500 900 

experts in autorecycling

Burgersdijkstraat 7 â&#x20AC;˘ 2225 AT Katwijk â&#x20AC;˘ Tel. 071 40 10 470 â&#x20AC;˘ Fax: 071 40 10 004 Internet: www.vroegindeweij-advocaten.nl

Arbeidsrecht Ondernemersrecht Burenrecht Milieurecht Bestuursrecht Personenrecht Strafrecht

Huurrecht Beslagrecht Familierecht Bemiddeling Incassoâ&#x20AC;&#x2122;s Aansprakelijkheidsrecht Andere juridische zaken

Verkoop V k van gebruikte b ikt en nieuwe i onderdelen, tevens inkoop van uw sloop- of schadevoertuig met afgifte RDW-vrijwaring. Voorschoterweg 41 2235 SE Valkenburg Z.H. Telefoon 071 531 51 01

Hanepoel 4 2136 NJ Zwaanshoek N.H. Telefoon 023 584 54 35

www.gebr-opdam.nl Inloopspreekuur (zonder afspraak) Elke maandagavond van 19.00 tot 20.30 uur Eerste half uur gratis juridisch advies

Mr. W.J. Vroegindeweij Mr. P.J.W. de Water Mr. G.G. Zwaal Mr. G. van der Meij

OPEN HUIS ZATERDAG 1 OKTOBER 11.00 - 18.00 UUR

ZEESTER 34 KATWIJK

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Babi Pangang Tjap Tjoy met kip Ajam Ketjap Thaise kip 4 stokjes satĂŠ Ti Pan Kai (kippenvlees met speciale Chinese saus) Foe Young Hai Kou-Lou-Kai Gon-Pau-Kai Ajam Pangang (met kip) Gebakken vis met Chilisaus 2 soorten rundvlees (ketjap en sambal)

+ 4 mini loempiaâ&#x20AC;&#x2122;s en 2 x nasi of bami

â&#x201A;Ź

20,25

Ook menumaaltijden 7 dagen per week geopend

VRIJ DAG 10 - 17.30 UUR

ZATER DAG 10 - 17.00 UUR

MAAN DAG 13 - 17.30 UUR

DINS DAG 10 - 17.30 UUR

WOENS DAG 10 - 17.30 UUR

Wij zijn al jarenlang gespecialiseerd in permanente verkoop van ondermeer faillissementen, liquidaties en (rest)partijen op woon- en slaapgebied, gekocht van curatoren, veilingverkopers, gerechtsdeurwaarders, fabrikanten en handelaren in nood. Door de grote omzet met een lage winstmarge opgeteld bij de uitzonderlijk lage inkoopprijs, is er sprake van echt de laagste prijzen in Nederland. Je koopt wat er staat en weg is weg en op is op!. Keuze uit vele woonstijlen zoals klassiek, modern en tijdloos. Hier een kleine greep uit onze collectie...

POCKET VERING MATRAS

Afgedekt met hoogwaardig koudschuim, 7 Zones, 24cm dik 70/80/90x200cm Normaal â&#x201A;Ź 659,00 Nu slĂŠchts

165.-

120/130/140x200cm Nu 260,160/180x200cm Nu 330,-

Normaal â&#x201A;Ź 79,00 Nu slĂŠchts

SPECIAAL KEUZE-AFHAALMENU

1. 2. 3. 4. 5. 6.

DONDER DAG 10 - 21.00 UUR

GROTE COLLECTIE

WOON & SLAAPKAMER ARTIKELLEN TEGEN

ABSOLUTE

BODEM PRIJZEN

* VLOERKLEDEN

Berbers, modern en perziche taptijten in vele kleuren, designs en afmetingen

POCKET NASA MATRAS

Afgedekt met visco-elastisch NASAschuim, 7 Zones, 24cm dik 70/80/90x200cm Normaal â&#x201A;Ź 959,00 Nu slĂŠchts

240.-

120/130/140x200cm Nu 375,160/180x200cm Nu 480,-

NON ANTI * VERLICHTING ALLERGEEN In alle stijlen, zoals hang-, ALLERGIE wand en staande lampen. KUSSEN KUSSEN In vele kleuren en soorten Type Amalia, boxmodel Type Prestige, normaal model Katoenen tyk, holle vezel Luxe tyk, Polyether vlokkenl * BANKSTELLEN Afmeting 60x70cm Afmeting 60x70cm

Hoorneslaan 201-203 Katwijk aan Zee (Noord) Telefoon (071) 402 40 85

Stel zelf uw menu samen en maak drie verschillende keuzes uit onderstaande gerechten:

CURATOREN VERKOOP! EXCEPTIONELE

Luxe afgewerkte 4-kamer hoekwoning met open haard. Parkeerplaats voor 2 autoâ&#x20AC;&#x2122;s. Een huis waar u zo in kunt! Voor meer informatie: 06 - 21577128

Vraagprijs â&#x201A;Ź 279.500 k.k.

TE KOOP DAF SUPER SPACE CAP 105 410 PK EURO 5 â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x201C;

Bouwjaar: februari 2010 Km.-stand: 212.000 Handgeschakeld 7-Karrenbak Dieselkoeling Standairco Radio/CD/DVD-speler Laadklep Onderbouwkoppeling Automatische sneeuwkettingen Recent onderhoud: grote beurt Mogelijkheid tot overname leasecontract

Bij interesse graag contact opnemen met:

GELE BLUMENGROSSHANDEL Hans Zwaan: 06-53240712 Harry de Mooy: 06-53977115

25.Machinewasbaar op 60 o Nederlands fabrikaat!

DESIGN ITALIA BANKSTEL Luxe 3+2 zitcombinatie In 4mm dik kwaliteitsleder Fantastisch zitcomfort Normaal â&#x201A;Ź 6899,00 Nu slĂŠchts

1995.Diverse kleuren Echt leder.

Stof, leder(look), 3-2-1, 3-1-1, 3-2 en hoekopstellingen. Ook grote collectie

Chesterfield banken en bankstellen

In vele kleuren en soorten

* KASTEN

Wand- en stijlkasten, dressoirs, (plasma) tv-meubels In de meest voorkomende stijlen

* MATRASSEN

Oa. pocket en Bonellvering, traag- en koudschuim. Leverbaar in echt alle maten

Normaal â&#x201A;Ź 29,95 Nu slĂŠchts

7

.50

Maximaal 4 per klant Nederlands fabrikaat!

LUXE ELEKTRO BOXSPRING

* HOOFDKUSSENS

Geheel compleet met pocketvering matrassen Leverbaar 160/180x200cm Normaal â&#x201A;Ź 4995,00 Nu slĂŠchts

* BOXSPRINGS

1495.-

Non-allergeen, orthopedisch anti-huismijt,div. soorten zoals kapok, traagschuim, holle vezel

Met en/of zonder matras(sen) Vlakke en/of elektrisch verstelbare uitvoering. Leverbaar in vele kleuren en maten

Diverse kleuren leverbaar

CURATOREN-VERKOOP ADRES

AMBACHTSWEG 13 KATWIJK (Zuid Holland) Naast TRENDHOPPER


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2011 • 17

CBMC Rijnsburg/Katwijk, onderdeel van de missionaire beweging van en voor zakenmensen in Nederland, organiseert op 4 oktober om 7.00 uur opnieuw een ontbijt in Groothandel AGF Karel de Mooij te Rijnsburg. Deze bijeenkomst staat open voor alle zakenmensen en ondernemers uit de regio.

CBMC Rijnsburg/Katwijk organiseert iedere eerste dinsdag van de maand een ontbijt in de regio. De bijeenkomst is bedoeld als moment van reflectie en het ontbijt biedt volop gelegenheid voor het ontmoeten van bekende en nieuwe (zaken) relaties in een ontspannen setting. Uiteraard kunnen zakenmensen er ook terecht voor meer informatie over het werk van CBMC Nederland. Het ontbijt bij Groothandel AGF Karel de Mooij, Voorhouterweg 22, 2231 NE te Rijnsburg is op 4 oktober van 7.00 tot 8.30 uur, inloop vanaf 6.45 uur. Deelname kost € 10,-, ter plaatse te voldoen. Opgave is mogelijk via het regiogedeelte van de website www.cbmc.nl of bij J.H. Wiggers, wwp@hetnet.nl, tel. 06-22234965.

FOTO: PR.

Wat betekent het koningschap van Christus voor de dagelijkse praktijk als ondernemer? Arjan Hulsbergen zal hierover komen spreken. Arjan is advocaatondernemer in Hoofddorp en voorzitter van Crown (Companies) Nederland. Na die korte introductie gaan de ondernemers en zakenmensen met elkaar in gesprek.

Saton Optiek opent zaterdag 1 oktober de deuren van alweer de vijfde vestiging van het familiebedrijf. Na Katwijk, Leiderdorp, Amsterdam en Leiden is het nu de beurt aan Oegstgeest om kennis te maken met de bijzondere en kwalitatief hoogwaardige oogzorg, trendsettende collecties monturen en zonnebrillen en state-of-the-art contactlenspraktijk.

Erica Terpstra temidden van het panel op de bijeenkomst waar zo’n 150 ondernemers uit de regio aanwezig waren.

MareGroep zet Erica Terpstra in op regionale ondernemersbijeenkomst De MareGroep organiseerde onlangs voor alle leden van de regionale ondernemersverenigingen (NOV, ONDB, TOV, PVOO, KOV, WOP en KBB) een bijeenkomst in Partycentrum La France te Oegstgeest. Doel van die bijeenkomst was om het bedrijfsleven nog meer te stimuleren om mensen uit de SW zo regulier mogelijk te laten werken. Van de medewerkers van MareGroep werkt 41 procent (ofwel 341 van de 826) al in het reguliere bedrijfsleven, wat landelijk gezien bovengemiddeld is. Met de toekomstige Wet Werken Naar Vermogen zal het beroep op het bedrijfsleven alleen maar groter worden. Directeur Hooite Muller benadrukte, dat er samen met de gemeenten over-

Nederland), Roel Knuppe (medevennoot Bax Speciaal Drukkerij) en Jeroen Harinck (Managing Director Cintas Document Management) sprak Terpstra het publiek op ludieke wijze toe, waarbij leuke anekdotes uit haar sportverleden niet ontbraken. Op de slotvraag welke ondernemers nog geen MareGroep-personeel in dienst hadden, werd vanuit het 150 ondernemers tellende publiek een aantal handen opgestoken. Terpstra was tevreden met dit resultaat, maar sloot haar presentatie af met de wens dat ook deze laatste paar ondernemers de mogelijkheden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen, nog eens zorgvuldig bekijken. Na afloop was er voor alle genodigden gelegenheid om te netwerken en vragen te stellen.

legd wordt hoe hier in de toekomst inhoud aan gegeven kan worden, om zo effectief en efficiënt mogelijk meer te doen met minder. Om de werkgevers te enthousiasmeren, was mevrouw Erica Terpstra als gastspreker aanwezig. Als topzwemster nam Terpstra deel aan twee Olympische Spelen, ze werd in 1977 lid van de Tweede Kamer-fractie van de VVD en was tussen 1994 en 1998 Staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Tevens was ze van januari 2004 tot mei 2010 voorzitter van het NOC*NSF. De uitgelezen persoon om deze bijeenkomst luister bij te zetten dus. Samen met een panel van vier opdrachtgevers, bestaande uit Gerben van Duin (wethouder Noordwijk), André van Herk (directeur UTS

FOTO: PR.

Saton breidt uit naar Oegstgeest

CBMCbijeenkomst voor ondernemers Rijnsburg/Katwijk

Foto Kruyt nieuwe sponsor DVS

In de ruim vijftig jaar die Saton Optiek bestaat is een solide bedrijf opgebouwd waarin kwaliteit, service en deskundigheid de hoofdrol spelen. Vanzelfsprekend mag die service ook bij deze nieuwe winkel in Oegstgeest worden verwacht. In de persoon van Arjan de Jong heeft Saton Optiek niet alleen een zeer deskundige en professionele vestigingsmanager gevonden. Arjan is een vertrouwd gezicht in Oegstgeest. Hij was jarenlang vestigingsmanager van het voormalige Van Mastrigt Optiek en is nu, na wat omzwervingen, weer terug op zijn oude vertrouwde plek in het centrum van Oegstgeest.

Foto Kruyt is de nieuwe sponsor van de chr. drum- en showfanfare Door Vriendschap Sterk (DVS) uit Katwijk. De fotowinkel in optima forma en specialist in digitale foto- en filmcamera’s, heeft zich voor een periode van drie jaar verbonden aan de vereniging. Afgelopen vrijdag werd het sponsorcontract getekend tussen Maarten Messemaker (op foto links) namens de werkgroep PR & Fondsenwerving van DVS en Hans Kruyt (rechts). Met het aantrekken van Foto Kruyt als sponsor gaat voor DVS een lang gekoesterde wens in vervulling. Maarten: ’Er is veel vraag naar beeldmateriaal van de korpsen van DVS. Daarvoor waren wij als vereniging altijd afhankelijk van derden. Dankzij Foto Kruyt heeft DVS een videocamera met accessoires kunnen aanschaffen, die voldoen aan de hoge eisen die wor-

De opening van de winkel krijgt natuurlijk een feestelijk tintje zou krijgen. Daarvoor is de bekende stylist en fervente brildrager Maik de Boer uitgenodigd om zaterdag 1 oktober tussen 12.00 en 15.00 uur, de eerste klanten desgewenst van advies te voorzien. Uiteraard staat er die dag niet alleen een heerlijk kopje koffie of thee klaar, maar ook een feestelijk hapje en drankje en is iedereen uiteraard van harte welkom om de nieuwe winkel te komen bekijken. Ook als u geen bril, zonnebril of contactlenzen nodig heeft.

den gesteld aan beeld- en geluidopnames van orkesten’. De camera wordt niet alleen gebruikt voor het vastleggen van optredens. ’Het bezit van een camera biedt een scala aan mogelijkheden voor de verenging, zoals opnames voor analyse- en instructiedoeleinden, het vervaardigen van (inter)actief lesmateriaal en promotiedoeleinden’. Ook Hans Kruyt is blij met de sponsoring van DVS. ’Foto Kruyt is een dorpswinkel met een duidelijke regionale functie en wij willen daarom graag betrokken zijn bij de lokale verenigingen. De keuze voor DVS sluit aan bij onze visie en doelstellingen. Het is een actieve en sociale vereniging waarvan de orkesten veelvuldig aanwezig zijn bij evenementen in Katwijk. Net als ons is DVS vooruitstrevend en creatief bezig op het gebied van social media en zeer actief via de website. Het idee om alle filmpjes door DVS gemaakt af te kondigen met ons logo, is leuk gevonden’.

Saton Optiek, Terweeweg 52, Oegstgeest.

CBMC Nederland CBMC Nederland maakt deel uit van een internationaal netwerk van zakenmensen, gevormd door CBMC International en Europartners. Binnen CBMC Nederland zet men zich in om, op basis van de christelijke levensovertuiging, Bijbels verantwoord te ondernemen, kansen te creëren, doelen te stellen en te realiseren.

Zondag 2 oktober is het Ziekenzondag in de gereformeerde kerk van Katwijk aan Zee. In verband daarmee wordt er 18.30 uur in de Vredeskerk aan de Voorstraat een bijzondere dienst van voorbede en zegening gehouden. Ds. J.G. Luinstra hoopt een meditatie te houden over Psalm 142. Een wat minder bekende psalm, maar wel een die zeer actueel is: een noodkreet van David vanuit een levensbedreigende situatie. Tijdens deze dienst is er gelegenheid voor ieder die dat wil om naar voren te komen voor persoonlijke voorbede. Er zullen drie gebedsteams zijn van elk twee gemeenteleden, die dan samen voor u bidden. Vorig jaar hebben bij deze diensten meerdere gemeenteleden hiervan gebruik gemaakt. Eenieder heeft dat als bijzonder goed ervaren. Het kan heel waardevol zijn om naast de persoonlijke gebeden thuis, ook eens samen met anderen tijdens een kerkdienst in de kerk als huis van God te bidden.

Zangdienst in Ontmoetingskerk In de Ontmoetingskerk (Nieuwe Duinweg 64) wordt er zondag 9 oktober een zangdienst gehouden. Thema is ’Kom prijs de Heer’. M. van der Linden zal in deze dienst voorgaan. Muzikale medewerking wordt verleend door Hosanna in excelsis uit Rijsenhout onder leiding van Rob van Dijk. Aanvang van de dient is 18.15 uur. Kom, wees welkom, laat ons met elkaar zingen, loven, prijzen de Heer!

FOTO: PR.

Dienst van voorbede en zegening ’Praetjes op de Wurf’’ door Mond (pseudoniem voor Joop van Egmond). In zijn atelier zijn een groot aantal driedimensionale objecten in RVS, brons, steen en glas te zien. Verder een omvangrijk oeuvre aan schetsen en tekeningen gemaakt in binnen- en buitenland en olieverven van zeegezichten en landschappen. Recent werk zijn de fascinerende grote Chinese portretten van etnische minderheden die hij heeft geaquarelleerd met het Chinese penseel.

Zaterdag 8 en zondag 9 oktober

Open Ateliers bij Kunstkring ’88 Kunstkring ’88 (KK’88) heeft ook dit jaar open kunstevenementen georganiseerd op 8 en 9 oktober van 11.00 tot 17.00 uur in de Duin- en Bollenstreek. Iedereen is van harte welkom om op deze dagen vrijblijvend een bezoek te brengen aan 20 open ateliers, de overzichtstentoonstelling van 25 KK’88 kunstenaars te bezoeken in Voorhout of in de eigen kunstuitleen in Rijnsburg de kunstwerken te bekijken van 42 KK’88 kunstenaars uit de Duinen Bollenstreek. Zo kunt u kennis maken met de KK’88 kunstenaars, die vertellen over hun kunst en hun werken laten zien, waaronder schilderijen, tekeningen, etsen, keramiek, sieraden, beelden, foto’s, enzovoorts. Tijdens een rondleiding kunt u meemaken hoe de kunstuitleen van veelal recente werken van KK’88 kunstenaars in zijn werk gaat, Het handigst is dan om naar één van de startpunten te gaan, waar u een route voor het bezoek kunt uitstippelen. Bij deze startpunten ligt namelijk de deelnemersinformatie, zodat u daar een gerichte keuze kunt maken wat u graag wilt zien. De startpunten in Katwijk zijn: Art-Ship Rosier, De Hoop 1, Valkenburg en Kunstuitleen KK’88, Smidstraat 5, Rijnsburg.

vijf plagen’, Westerpark 49, schilderijen. Mond, Burg. Hermansstraat 26, schilderijen, beelden. Zaterdag en zondag, 13.00 tot 17.00 uur. Janneke Tanke, Wilgenlaan 15, Rijnsburg, schilderijen. Corrie Ravensbergen, Korte Voorhouterweg 31, Rijnsburg, schilderijen. Alleen op zaterdag. Kunstuitleen KK’88, bibliotheek ’De Kloosterhof’, Smidstraat 5, werk van alle KK’88-kunstenaars. Valkenburg Riet Rosier, Art-Ship Rosier, De Hoop 1, schilderijen, objecten. Gasten: Fred van de Siepkamp, beelden; Jeannette Monshouwer, zangimprovisaties. Joke Bontenbal, Atelier ’Het Souterrain’, Katwijkerweg 47, keramiek. Gast: Ageeth van den Oever, beelden. Katwijk Bas en Greet Haasnoot, Elleboogstraat 37, grafiek, papier maken. Alleen op zaterdag. Bob van der Plas, Maassloot 1F, Klei-Oost, schilderijen, grafiek. Expositie gemeentehuis Katwijk, Koningin Julianalaan 3, KK’88kunstenaars uit Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg, 1 tot en met 29 november. Voor verdere informatie zie onze website www.kunstkring88.nl.

Deelnemende ateliers Onderstaande ateliers zijn open op zaterdag 8 en zondag 9 oktober van 11.00 tot 17.00 uur, tenzij anders vermeld. Rijnsburg Margaret van Efferink, Atelier ’De

Steun het Genootschap ’Oud Katwijk’. Geef u op als lid à € 10,00 per jaar. Katwijks Museum, telef. 4013047.

Na een maandenlange strijd is vorige week donderdag bekend gemaakt welke bakkerswinkels genomineerd zijn als Meesterbakker van het Jaar. De Katwijkse Meesterbakker Van Maanen is ook genomineerd. Nog slechts één onderdeel van de wedstrijd en dan wordt op woensdag 5 oktober bekend gemaakt wie de felbegeerde titel in ontvangst mag nemen. Van Maanen is bekend als zeer succesvolle ambachtelijke bakkerij, met vestigingen in de regio’s Randstad en Bollenstreek. De vermelding Meesterbakker mogen zij voeren omdat zij voldoen aan de strenge eisen die daarvoor worden gesteld. Sinds het begin van dit jaar zijn alle winkels van de Meesterbakkers

Worshipavond in De Haven In De Haven is er vrijdagavond een worship met Mission Grace. Tevens zal Chris Onderstal op deze avond een presentatie geven over haar werk in Malawi. Er zal een collecte voor haar werk zijn. Aanvang van deze avond is om 19.30 uur, in De Haven Groen van Prinstererweg 1, Katwijk aan Zee. Meer info. over het werk van Chris Onderstal en Mission Grace vind u op: www.ahava-malawi.com en www.missiongrace.nl.

Welkomstdienst in Triumfatorkerk U bent zondag 2 oktober weer van harte welkom. Deze zondag is het ziekenzondag in onze kerken. Het is de bedoeling dat u een bloemetje meeneemt naar de kerk. De diaconie zal er een adreskaartje aan doen. Na de dienst en de koffie kunt u dan een boeketje bij een ziek gemeentelid bezorgen. Het is ook Israël-zondag en dat is dan ook het thema van de dienst. Onze Bijbelse verbondenheid met Israël. Met liederen en teksten die hierbij passen. Onze predikant ds. C.G. Kant zal dit nader toelichten. Frank Borsboom en koor In His Love zorgen voor begeleiding van de samenzang. Na de dienst kunnen we elkaar weer ontmoeten onder het genot van koffie, thee of iets fris. Zoals altijd is er kindernevendienst en oppas voor de kleintjes. Zondag 2 oktober, 10.00 uur, welkom in de Triumfatorkerk.

weer in een hevige onderlinge strijd verwikkeld om de titel ’Meesterbakker van het Jaar’. In een aantal voorrondes werden de winkelteams beoordeeld op onder andere verkoopprestaties, klantvriendelijkheid, verzorging van de winkel etc. Naast de eigen behaalde resultaten, woog daarbij de ervaring van misteryshoppers, die als willekeurige klanten alle winkels bezochten, zwaar mee. In een nek aan nek race zijn er uiteindelijk vijftien Meesterbakkerwinkels genomineerd voor de eindronde, waarvan maar liefst vijf winkels van Meesterbakker Van Maanen. Ook de winkel van Van Maanen aan het Hoornesplein in Katwijk is doorgedrongen tot deze finale. Wie van de vijftien genomineerde winkels de echte winnaar is, wordt bepaald in de laatste ronde. Daarin worden de winkels tweemaal bezocht door een deskundige jury, die als ’klant’ de winkels kritisch beoordeeld. De uitslag daarvan bepaalt dus uiteindelijk wie de felbegeerde titel in de wacht sleept.

FOTO: PR.

Van Maanen genomineerd voor Meesterbakker van het Jaar Mijlpaal webshop Den Dulk Steeds meer mensen ontdekken het gemak van online bestellen bij Echte Bakker den Dulk. Vorige week woensdag kwam de 2000ste bestelling binnen bij de webwinkel van Den Dulk. Deze is gedaan door de familie Glasbergen uit Valkenburg. Om deze mijlpaal te vieren is Marja Glasbergen beloont met een taart, die zij overhandigd kreeg door Anne den Dulk.

Woensdag 26 oktober

Startavond ’zingend geloven’ bij wijkgemeente Ichthus In de Ichthuskerk wordt woensdagavond 26 oktober de startavond van ’zingend geloven’ gehouden. Het is de eerste van een vijftal zangavonden die onze wijkgemeente dit seizoen organiseert. Samen zingen we bekende geestelijke liederen, uit onder andere de bundel van Joh. de Heer en Opwekking. Al zingend mogen we elkaar bemoedigen in het geloof en mag onze God alle eer ontvangen. De startavond wordt

geleid door wijkpredikant ds. J.B. Alblas en het kerkenraadskoor van de wijkgemeente verleent op de startavond zijn medewerking. Iedereen is van harte welkom. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.45 uur. Vóór aanvang en tijdens de pauze wordt koffie en thee geschonken. De andere avonden ’zingend geloven’ zijn op 23 november, 25 januari, 22 februari en 21 maart.


18 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2011

Op RTV Katwijk

Tripodia, vrijdag 30 september, 20.15 uur

In gesprek met… John Schouten en Debby Kloos

Anne van Rijn speelt Conny Who?

’In gesprek met…’ is te zien bij RTV Katwijk vanaf maandag 3 oktober om 10.00 uur en 20.30 uur en wordt de rest van de week op deze tijdstippen herhaald. Ook te zien op zaterdagmorgen om 10.00 uur. RTV Katwijk nu ook digitaal via kanaal 951.

Computercursus voor beginners Er zijn nog enkele plaatsen vrij bij de computercursus voor beginners van K&O Katwijk, die op maandag 24 oktober van start gaat. Deze cursus is voor mensen die weinig of niets van de computer weten. In een rustig tempo worden muis, toetsenbord en beeldscherm uitgelegd. Daarna wordt er in stappen aandacht besteed de basishandelingen. De cursus bestaat uit zes lessen en kost € 115,-. Lesmateriaal is ongeveer € 55,-, bestellen bij docent op eerste les. De lessen worden gegeven in het Visser ’t Hooft Lyceum te Rijnsburg. Voor meer informatie kan men terecht bij K&O aan de Sluisweg 16 te Katwijk, tel. 4016400 (10.00-12.00 uur). www.kenokatwijk.nl.

Met K&O Katwijk naar André van Duin De Uit-De-Kunst-Bus van K&O Katwijk gaat woensdag 7 maart naar een nieuwe show ’Ja hoor… daar is ie weer!’ van naar André van Duin in de Nieuwe Luxor Theater Rotterdam. André van Duin staat al vijfenveertig jaar garant voor amusement op het allerhoogste niveau. Hij scoort week na week hoge kijkcijfers met zijn televisieprogramma’s en ontving dit jaar de prestigieuze Beeld en Geluid Oeuvre Award. Zijn nieuwe show is er een volgens het succesvolle Van Duinrecept: onnavolgbare sketches, onverwachte gebeurtenissen en leuke luisterliedjes. In de vaste aangever Ron Brandsteder heeft Van Duin de ideale partner. U zult weer bulderen van het lachen en haast opgelucht zijn als uw kaken even rust krijgen. Want - Ja hoor….. daar is ie weer! Wilt u mee schrijf dan snel in. Er is altijd veel belangstelling voor de busreizen van K&O. Kosten voor voorstelling, inclusief bus, zijn € 65,- p.p. Kantoor geopend van maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur, tel. 4016400, niet in schoolvakanties.

Start Kinderatelier Kom je ook tekenen en schilderen bij het Kinderatelier? Op dierendag, dinsdag 4 oktober, starten weer tien workshops en gaan we werken over: ’Dieren in de kunst’. Er zijn nog enkele plaatsen vrij van 15.45-16.45 uur en van 17.00-18.00 uur in de kelder van het gebouw van de Kameleon aan de Randweg 47 in Katwijk. We tekenen met verschillende materialen en we schilderen ook op doek. Informatie bij Jeannette de la Parra: parrasplace@yahoo. com of via tel. 4017403. Alle kinderen van 4 tot 12 jaar die graag tekenen en schilderen zijn van harte welkom.

Conny Stuart vierde hoogtij als cabaretière in de jaren vijftig en vertolkte als eerste vrouwelijke musicalster vele beroemde liedjes van Annie M.G. Schmidt. Maar wie kent haar nu nog? Anne van Rijn, cabaretière (helft van cabaretduo Dames voor na vieren) laat Stuarts repertoire en persoonlijkheid weer tot leven komen in de voorstelling: Conny Who? Waarom Conny Stuart? Anne van Rijn: ’Ik hoorde mijn hele leven al; je hebt zoveel van haar weg; haar neus, haar stemgeluid haar motoriek. Toen wilde ik eindelijk wel ’s weten wie die vrouw was. Toen ik voor het eerst ’Zeur niet’ vertolkte op een try-out podium raakte ik ook echt nieuwsgierig naar haar als persoon en naar de rest van haar repertoire; zoveel mooie liedjes die nog steeds kunnen’. Waarom vind je haar zo fascinerend? ’Ze is echt een vakvrouw. Alles week voor het theater. En zeker in die tijd, dat ze zoveel vroeg van zichzelf en haar gezin weinig zag. Dat vind ik bijzonder.. En haar komische timing. de manier waarop ze de liedjes van Annie MG Schmidt vertolkte; zo mooi en vanuit haar hart. Wat in de voorstelling erg aan bod komt is haar perfectionisme, hoe ze haar privé en werk keurig kon regisseren en niks deed wat ze niet wilde. Daar tegenover zie je Anne struggelen als freelancer zijnde met het gevoel dat ze altijd het achterste van haar tong moet laten zien en zoekt naar een identiteit in een wereld van grote competitie’.

Heb je veel overeenkomsten gevonden? ’Jazeker! We beoefenen hetzelfde vak uiteraard, weliswaar in een andere tijd... maar ook kleinere details als: opgroeien met een gehandicapte broer, waar veel aandacht naartoe ging thuis. Zij beschouwde daarom zingen en spelen als uitlaatklep. Dat herken ik. Ook las ik ergens dat haar grootmoeder later introk bij haar geestelijk gestoorde zoon in Voorburg. Dat heeft mijn grootmoeder ook gedaan..! Ik dacht dat kan niet waar zijn, toen bleek het toch in Voorschoten te zijn. God zij dank, maar toch bizar, zo dichtbij als ze komt...’.

Waarom moeten mensen naar jouw voorstelling komen? ’Omdat het een voorstelling is voor alle generaties. Het is een komische voorstelling over twee cabaretières die hetzelfde vak beoefenen maar in een andere tijd, met alle gevolgen van dien. Dat maakt het spannend en herkenbaar voor zowel oud,- als jong publiek’. Anne van Rijn speelt Conny Who? op 30 september, 20.15 uur in Tripodia Katwijk. Meer informatie www.tripodia.nl.

Haal meer uit Google

De workshop Haal meer uit Google is daar nu precies voor bedoeld en leert u de uitgebreide mogelijkheden van Google benutten. De kracht van Google is niet alleen de gigantische database waaruit wordt geput, maar ook de manier van rangschikken van de treffers. De belangrijkste treffers staan bovenaan. De rangorde is gebaseerd op het voorkomen van de zoekwoorden, maar ook op het aantal hyperlinks op het internet naar die pagina’s. Een kleine greep van de onderwerpen die in de workshop aan bod komen: volgorde van zoekwoorden, zoeken op zinsdelen, wildcards, woorden benadrukken, zoeken binnen een website, geavanceerd zoeken, Google maps, Google calculator, vertalen, zoekwoorden in de titel van een webpagina, zoekwoorden in de URL van een webpagina

en meer’. De deelnemers gaan onder begeleiding oefenen aan de hand van opdrachten. Een vraag als: ’Welke trein op Rotterdam Centraal moet je hebben om rond 12.00 uur op Schiphol te zijn?’ wordt voor iedereen een peulenschil. En voor de verschillende zoekmanieren voor een biografie van president Obama draait ook niemand z’n hand meer om. De workshop bestaat uit twee dagdelen en wordt aangeboden in bibliotheek Rijnsburg (Smidstraat). Er kunnen zes mensen per workshop geplaatst worden, dus wacht niet te lang met aanmelden. De data van de workshop Haal meer uit Google!: woensdagavond 2 november: 19.30-21.30 uur in bibliotheek Rijnsburg en woensdagavond 16 november: 19.30-21.30 uur in bibliotheek Rijnsburg. De kosten voor de workshop (twee dagdelen): € 20,-. Voor meer informatie over deze cursus en/of aanmelding kunt u mailen met: wdegouw@bibliotheekkatwijk.nl. Of u kunt bellen met W. de Gouw of mevr. M. Kromhout, tel. 4014819. Met de workshop Haal meer uit Google! is veel voordeel te halen in het zoeken op internet.

Op woensdag 5 oktober

Filmavond in bibliotheek De hoofdbibliotheek aan de Schelpendam wordt in het najaar van 2011 weer vier keer omgetoverd tot een kleine bioscoop. Op een groot doek zal maandelijks een interessante boekverfilming vertoond worden. Vanwege de rechten die betaald moeten worden, kan er niet gepubliceerd worden om welke filmtitels het gaat, maar in alle bibliotheekvestigingen hangen ruim van tevoren posters met de aankondiging van de filmtitel. Op de geplande avonden krijgen de bezoekers natuurlijk in de bibliotheek een kopje koffie/thee met iets lekkers aangeboden. Nadat op 12 september de spits is afgebeten met de film ’Sonny Boy’ is het op woensdagavond 5 oktober om 19.30 uur de beurt voor een film over het leven van de Zuid-Afrikaanse dichteres Ingrid Jonker, met in de hoofdrollen o.a. Carice van Houten en Rutger Hauer. Een film die zeker indruk zal maken. De derde film staat voor woensdag 2 november op het programma en is nog een verrassing. De laatste film is gepland op woensdagavond 7 december om 19.30 uur. Dit wordt een feestelijke filmavond met een extra drankje en hapjes. Centraal staat dan een film naar de spannende bestseller van Saskia Noort waarbij een groep mensen samenkomt om te koken. Iedereen is van harte welkom bij deze filmvoorstellingen. Toegangskaarten zijn rechtstreeks te koop

Televisie

via www.bibliotheekkatwijk.nl. Ga naar Actueel, vervolgens naar Activiteiten. Kies de activiteit van uw keuze, betaal met iDEAL en print uw toegangskaart(en). Ook in alle vestigingen van bibliotheek Katwijk zijn kaarten te koop: € 4,- voor leden bibliotheek Katwijk en € 5,voor niet-leden. Geen bioscoop in Katwijk, maar gezamenlijk een film kijken in de bibliotheek is een goed alternatief.

Workshop psychologie K&O Katwijk K&O Katwijk organiseert donderdag 13 oktober een workshop psychologie. In deze workshop worden diverse onderwerpen behandeld, zoals omgaan met je medemens, het onderbewustzijn, onbewust dromen bewust maken. Daarnaast worden er veelvoorkomende praktijkvoorbeelden behandeld. Tevens is er de mogelijkheid om onderwerpen te behandelen die spelen in uw eigen omgeving. Kosten voor deze workshop zijn € 14,-. Tijd: 20.00-22.00 uur. Voor verdere informatie over de workshop kan men bellen naar het kantoor van K&O aan de Sluisweg 16, tel. 4016400 van maandag t/m vrijdag 10.00-12.00 uur of de website bezoeken: www.kenokatwijk.nl. Inschrijven via de website is ook mogelijk.

kabel kanaal 45.

TV-programma van RTV Katwijk voor de week vanaf maandag 3 oktober 10.00 uur: RTV Weeknieuws (niet op maandag) Hupsa! kleuterprogramma met clown Amido In gesprek met… 16.00 uur: RTV Weeknieuws Hupsa! kleuterprogramma met clown Amido Terug naar… 20.30 uur: RTV Weeknieuws RTV Sport (ma., di. en wo.) In gesprek met…

Wat heb je van haar geleerd tijdens maken van deze voorstelling? ’Ik herken mezelf in de manier waarop zij ook in het vak stond. Haar kritisch zijn; haar veeleisendheid. Van zichzelf en anderen om haar heen. In de voorstelling fungeert Conny Stuart als het ware als mijn geweten. Ze vertelt hoe het wel/niet moet. Sommige dingen neem ik mee en sommige dingen ook niet’.

Workshop in bibliotheek Rijnsburg

Bibliotheek Katwijk biedt dit najaar opnieuw de workshop Haal meer uit Google! aan. Deze handige workshop is gericht op deelnemers die al enige ervaring hebben opgedaan met de computer en internet maar behoefte hebben aan praktische tips om aan betere zoekresultaten te komen.

Programma-overzicht

23.00/00.00 uur: (ma. t/m vr.) RTV Weeknieuws) RTV Sport Ook op zaterdag om 18.00 uur. Kijk voor het laatste tv-nieuws op teletekst pagina 280. Uitzending gemist? Kijk op www.rtvkatwijk.nl

Radio

antenne 106.8 (FM) - kabel 88.1 (FM) stereo

Vrijdag 30 september FOTO: PR.

In de eerste uitzending van het tweede seizoen van ’In gesprek met…’ praat Dick Oudwater met het echtpaar John Schouten en Debby Kloos. John, Debby en hun twee kinderen Nick en Luuk zijn op 10 juli vertrokken voor een reis van drie jaar rond de wereld met hun zeiljacht de Boomerang. In de week voorafgaand aan hun vertrek was de televisieploeg van RTV Katwijk te gast op hun boot in de jachthaven van Numansdorp. In het gesprek wordt ingegaan op hun hobby en passie, de voorbereidingen, maar ook over de gevaren en bijvoorbeeld de schoollessen van hun kinderen. De reis is te volgen via de site: www.boomerangsails.nl.

Postbus 300 2220 AH Katwijk ZH Telefoon 4013551 Fax 4077096

Van Isabel Allende tot Mark Tuitert

Leestips door Bert Brood Van wat er deze week te leen is in bibliotheek Katwijk krijgt u hier alvast een voorproefje.

Romans De Chileense schrijfster Isabel Allende brak door met het prachtige ’Het huis met de geesten’. Haar nieuwste roman is ’Het negende schrift van Maya’. De 19-jarige Maya wordt in 2008 door haar oma Nini naar het eiland Chiloé in Chili gestuurd om haar leven weer op orde te krijgen en moet daar een dagboek bijhouden. Maya komt in huis bij een vriend van Nini, de introverte, norse antropoloog Manuel, met wie ze een band krijgt. In het vredige Chiloé verwerkt ze de laatste drie jaar. Na de dood van haar geliefde opa in 2005 werd ze opstandig en depressief, ging spijbelen, raakte verslaafd en stal. Na een gedwongen opname vlucht Maya uit een verslavingskliniek en komt ze terecht in Las Vegas, waar ze drugskoerier wordt en op straat eindigt. Dan belt ze Nini die haar naar Chiloé stuurt, waar ze geloof in het leven en een nieuwe opa vindt en weer verliefd wordt. Tom Sharpe is op het terrein van de humoristische romans een absolute topper. Voor de vijfde keer sinds 1976 wijdt de Britse auteur een roman, dit keer met de titel ’Wilts erfenis’, aan de onfortuinlijke held Henry Wilt, die nog altijd met tegenzin docent is en met nog grotere tegenzin zijn leven deelt met een vrouw en vier onhandelbare dochters. Eva Wilt regelt een vakantiebaantje voor haar man: de zoon van Lady Clarissa klaarstomen voor een universitaire carrière. Maar deze Edward is behalve intellectueel ondermaats ook vuurgevaarlijk. En dan zijn er de vier dochters, wier baldadigheid zich uitstrekt tot het ontvreemden van een lijk uit de kist. Tom Sharpe schreef opnieuw een hilarisch Wilt-avontuur, waarin slapstick de boventoon voert.

Informatieve boeken ’Maar je krijgt er wel heel veel voor terug’ van Bastiaan Ragas heeft als ondertitel ’Vaderverhalen’. De Nederlandse zanger, musicalacteur en tv-presentator, getrouwd met de Nederlandse televisiepresentatrice en zangeres Tooske Breugem, vertelt over zijn ervaringen met het vaderschap. Ragas heeft een zoontje en drie dochters. Hoe beleeft een man de zwangerschap, de geboorte van zijn kinderen en het daarop volgende vaderschap? Van zwangerschapsgymnastiek tot wat onwillig rondrijden met een bakfiets vol kinderen, ontroering, ergernissen en humor, het is allemaal te vinden in deze vlot geschreven, herkenbare, persoonlijke ervaringsverhalen. ’Maar je krijgt er wel heel veel voor terug’ is te vinden bij Opvoeding en onderwijs onder Vaderschap.

00.00-02.00 uur 02.00-05.00 uur 05.00-07.00 uur 07.00-09.00 uur 09.00-11.00 uur 11.00-12.00 uur 12.00-13.00 uur 13.00-14.00 uur 14.00-16.00 uur 16.00-17.00 uur 17.00-18.00 uur 18.00-19.00 uur 19.00-20.00 uur

Muziek voor twee De kracht van de nacht Word wakker Nieuwscarroussel met lokaal en regionaal nieuws Koek bij de koffie Han van der Kamp Schijven voor bedrijven Han van der Kamp Het tussenuur Zeewind Jaap Schaap De muzikale doorloper Johan den Haan Non stop muziek Roept uit aan alle stranden religieuze verzoekplaten N0.NL Jaap Schaap RTV Katwijk Sport voor- en nabeschouwingen (voor de onderwerpen kijkt u o RTV-Teletekst pagina 206) 20.00-21.00 uur Non stop muziek 21.00-23.00 uur Country festival Bart van der Pol 23.00-24.00 uur Parels voor de zwijnen Marijke van Duijn en Johan den Haan

Zaterdag 1 oktober

’Vancouver 210210: zonder strijd geen overwinning’ is de autobiografie van Mark Tuitert. Het moment waarop Mark Tuitert Olympisch kampioen op de 1500 meter werd, heeft hem geïnspireerd zijn schaatscarrière op papier te zetten. Het is een boeiend, persoonlijk verhaal geworden, waarin ruim tien jaar afzien, bezetenheid en geloof in eigen kunnen zijn beschreven. Naast zijn successen, uitslagen en tijden zijn het vooral de omstandigheden om (niet) te kunnen presteren, die belicht worden. Wat blijft hangen, zijn zijn intrinsieke motivatie en tomeloze inzet om dat ene ultieme doel te bereiken ondanks de vele tegenslagen op beslissende momenten. ’Vancouver 210210’ is te vinden bij Sport en Spel onder Schaatsers.

Jeugdboeken ’Een naam om trots op te zijn’ van Cathy Gohlke kunt u bij de D-boeken vinden. De 13-jarige Robert Glover groeit op in het zuiden van Amerika toen de slavernij nog niet was afgeschaft. Robert is blank, maar zijn beste vriend William Henry is zwart. Roberts ouders hebben zelf geen slaven en Roberts vader is ondergronds actief in de bevrijding van slaven. Maar Roberts opa van moederskant is een rijke grootgrondbezitter wiens vermogen is gebaseerd op de uitbuiting van zwarte slaven. Tijdens een verblijf op de plantage van zijn opa wordt Robert gedwongen een morele keuze te maken: kiest hij als erfgenaam van de plantage voor het standpunt van zijn opa of kiest hij partij voor de slaven die worden mishandeld door de wrede opzichter Jed Slocum? De auteur kreeg voor deze historische roman in 2007 een Christy Award. ’Pippa en de dochter van de dromenmaker’ van Liz Kessler is het vervolg op ’Pippa en de wensfee’. De 11-jarige Pippa gaat met haar ouders op vakantie naar een dorpje, waar ze Robyn en haar norse vader ontmoet. De meisjes raken bevriend. Pippa merkt dat Robyn problemen heeft en erg ongelukkig is. Zelf heeft ze last van nare dromen. Dan verschijnt Pippa’s beste vriendin en wensfee Madelief, die gekomen is om een geheime opdracht te vervullen die schijnbaar te maken heeft met Robyn en haar vader. Opeens gaat er iets mis. Madelief verdwijnt en is in gevaar. Zal Pippa haar kunnen redden en daarmee ook de opdracht? ’Pippa en de dochter van de dromenmaker’ is te vinden bij de B-boeken. Alle aanwinsten zijn te vinden op www.bibliotheekkatwijk.nl.

00.00-02.00 uur 02.00-05.00 uur 05.00-07.00 uur 07.00-08.00 uur 08.00-10.00 uur 10.00-12.00 uur 12.00-14.00 uur 14.00-18.00 uur 18.00-20.00 uur 20.00-21.00 uur 21.00-23.00 uur

23.00-01.00 uur

Non stop muziek De kracht in de nacht Word wakker Non stop muziek Warmdraaien Karla Imthorn Nieuwsmagazine nieuws- en actualiteitenprogramma Goud van gisteren Martin Ouwehand RTV Katwijk Sport verslagen en uitslagen van de sport op zaterdag. Zie teletekst vanaf pagina 600 The music zone Theo Hoogervorst Toppers van toen met Coby en Willem Boere Op de Hollandse toere live programma met Nederlandstalige muziek uitgezocht door Coby en Willem Boere (verzoekplaatjes kunnen tijdens de uitzending telefonisch worden aangevraagd) Non stop muziek

Zondag 2 oktober 01.00-02.00 uur 02.00-05.00 uur 05.00-07.00 uur 07.00-08.00 uur 08.00-09.00 uur 09.00-11.00 uur

Muziek voor twee De kracht in de nacht Word wakker Aangepaste non stop muziek Opwekking Robert van der Loo en Joke Zwaan Hoort het Woord met om 10.00 uur een kerkdienst vanuit de Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee 11.00-13.00 uur Non stop geestelijk muziek 13.00-14.00 uur Strike up the band een programma met muziek op het gebied van harmonie, fanfare en brassband, verzorgd door Jaap Bol 14.00-15.00 uur Spelenderwijs, muziek die u kent of zou moeten kennen, Co Snel 15.00-16.00 uur Voetsporen in het zand easy listening programma met een evangelisch karakter 16.00-17.00 uur De gouden stad Gerjan Jungerius en Martin van der Kamp 17.00 uur Kerkdienst Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Valkenburg 18.30 uur Kerkdienst Hervormde Gemeente Katwijk aan den Rijn tot 20.00 uur Aangepaste muziek 20.00-21.00 uur Muziek voor duizenden (populair licht klassiek) Marien Bos 21.00-22.00 uur Historisch maritiem uitzending Bas Vlieland 22.00-23.00 uur Aangepaste muziek 22.00-24.00 uur Non stop Nederlandstalige muziek Om 11.30 uur kunt u via het geluidskanaal van de kabelkrant op uw televisietoestel luisteren naar de kerkdienst vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk te Rijnsburg

Maandag 3 oktober 00.00-02.00 uur 02.00-05.00 uur 05.00-07.00 uur 07.00-09.00 uur 09.00-11.00 uur 11.00-12.00 uur 12.00-13.00 uur 13.00-14.00 uur 14.00-16.00 uur 16.00-17.00 uur 17.00-17.30 uur 17.30-18.00 uur 18.00-20.00 uur 20.00-21.00 uur 21.00-22.00 uur 22.00-23.00 uur 23.00-24.00 uur

Muziek voor twee De kracht van de nacht Word wakker Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Koek bij de koffie Han van der Kamp Schijven voor bedrijven Han van der Kamp Het tussenuur Muziekfabriek Koos Heemskerk De muzikale doorloper Johan den Haan Non stop muziek Roept uit aan alle stranden religieuze verzoekplaten Orgelklanken Arjan Wolfswinkel Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Multi Katwijk Jan Ouwersloot It’s all jazz Hans Pley Acoustic rain Bart van der Pol Muziek voor twee

Dinsdag 4 oktober 00.00-02.00 uur 02.00-05.00 uur 05.00-07.00 uur 07.00-09.00 uur 09.00-11.00 uur 11.00-12.00 uur 12.00-13.00 uur 13.00-14.00 uur 14.00-16.00 uur 16.00-17.00 uur 17.00-18.00 uur 18.00-19.00 uur 20.00-21.00 uur 21.00-23.00 uur 23.00-24.00 uur

Muziek voor twee De kracht in de nacht Word wakker Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Koek bij de koffie Han van der Kamp Schijven voor bedrijven Han van der Kamp Het tussenuur Muziekfabriek Willem van Zuilen De muzikale doorloper Johan den Haan Non stop muziek Maritiem een programma met Bas Vlieland Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Non stop muziek Kippenvel (muziek voor wie luisteren wil) met Ruud Heijjer Purple haze Jan Marius Franzen

Woensdag 5 oktober 00.00-02.00 uur 02.00-05.00 uur 05.00-07.00 uur 07.00-09.00 uur 09.00-11.00 uur 11.00-12.00 uur 12.00-13.00 uur 13.00-14.00 uur 14.00-16.00 uur 16.00-17.00 uur 17.00-18.00 uur 18.00-20.00 uur 20.00-22.00 uur

Muziek voor twee De kracht in de nacht Word wakker Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Koek bij de koffie Han van der Kamp Schijven voor bedrijven Han van der Kamp Het tussenuur Muziekfabriek Koos Heemskerk De muzikale doorloper Johan den Haan Non stop muziek Roept uit aan alle stranden religieuze verzoekplaten Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Radio international Engelstalig informatieprogramma met Jürgen Börnig 22.00-23.00 uur Radio International goes… themaprogramma 23.00-24.00 uur Muziek voor twee

Donderdag 6 oktober 00.00-02.00 uur 02.00-05.00 uur 05.00-07.00 uur 07.00-09.00 uur 09.00-11.00 uur 11.00-12.00 uur 12.00-13.00 uur 13.00-14.00 uur 14.00-16.00 uur 16.00-17.00 uur 17.00-18.00 uur 18.00-20.00 uur 20.00-24.00 uur

Muziek voor twee De kracht in de nacht Word wakker Nieuwscarroussel met lokaal en regionaal nieuws Koek bij de koffie Han van der Kamp Schijven voor bedrijven Han van der Kamp Het tussenuur Muziekfabriek Willem van Zuilen De muzikale doorloper Johan den Haan Non stop muziek Duitse muziek in Katwijk Wilma Fischer Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Non stop muziek


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2011 • 19

CLUBPAGINA

FOTO: PR.

FC RIJNVOGELS

Pupil van de week:

Rijnvogels weer met lege handen Het duel in Bergschenhoek tegen eveneens laagvlieger BVCB was amper een minuut oud. Middenvelder Jounes Hanatti liep op een meter of veertig vrij op de Katwijkse helft met de bal rond. Geen medespeler vrij? Dan maar een probeersel vanaf deze afstand op het Rijnvogeldoel. Doelman Rob Platteel stond te ver voor zijn hok en mocht zich na deze misrekening aanrekenen dat zijn (nog immer gehavende) team direct al achter de feiten aan liep.Geen florissante start dus voor de equipe trainer Frenk van der Kleij die vervolgens zag hoe de ploeg zich herstelde en enkele dotten van kansen onbenut liet om nog voor de rust de zaken een positieve wending te geven.

Elke week verrassende aanbiedingen!

Wassenaarseweg 71a - 2223 LA - Katwijk Fax: 071 - 4078136 - Tel: 071 - 4016905

Deze jongeman, spits van de F2, is zaterdag de pupil van de week. De fan van Barcelona en natuurlijk van Lionel Messi is bezeten van voetballen. Hij heeft geen andere hobby’s. Een goede vriend is Sam, zijn teamgenoot. Hij hoopt te smullen van een lekkere wedstrijd, net zoals hij dat graag van frikadellen doet.

werkten. Menig doelman zou kansloos zijn geweest op deze inzet. Was het de impuls voor zijn teamgenoten om het ook eens aan de overzijde te proberen? De voorwaartse druk van de gasten werd onderbroken door een lange haal naar voren. Verdediger Robin Monsma dook in het gat en de timing van doelman Platteel was verkeerd. Met een geplaatste lob daalde het leer in de Katwijkse touwen. Toen een kwartier voor tijd de ongelukkige Katwijkse doelman de bal in een dreigende situatie de bal moest lossen, kon Piet van Offeren de bal frank en vrij de bal in het verlaten doel wandelen. Het was vandaag het verschil tussen een keeper die in topvorm verkeerde (BVCB) en een sluitpost die een mindere dag had (FC Rijnvogels). Maar als de roodwitten de snelle tegentreffer nog voor de rust teniet hadden gedaan, zou het wellicht anders zijn gelopen. Filosoferen achteraf heeft echter nog nimmer een uitslag doen veranderen. Dat kort voor tijd Marciano Weidum (ingevallen voor Carl Krayenoord die vandaag de voorkeur genoot) vanaf 11 meter einde-

lijk zijn eerste seizoensdoelpunt mocht noteren nadat hij zelf gemangeld werd, was slechts voor de statistieken. En ook dat bij het scheiden van de markt Vincent Reuver namens de thuisclub via de paal de 4-1 binnenschoot gaf de zege van de thuisclub een geflatteerd aanzien. Maar de voorlopige balans geeft kille cijfers aan: 1 punt uit 4 wedstrijden. De Rijnvogels zijn vandaag en in voorgaande duels nimmer onder de voet gelopen maar ook nu ontbrak wederom de scherpte om op beslissende momenten toe te slaan. Hetgeen de tegenstander wel deed. En dan krijg je de bekende kous op de kop. De kop die zeker niet moet gaan hangen. Daarvoor komen er nog kansen genoeg om ook eens al winnaar de mat te verlaten. Nu zat het er na de 2-0 in de tweede helft weer niet in.

Voorbeschouwing FOTO: PIET VAN KAMPEN

De anders zo betrouwbare sluitpost was van slag en mocht zich gelukkig prijzen dat enkele ongevaarlijke situaties door zijn ongelukkige ingrepen niet meer averij aan het Katwijkse vlaggenschip bezorgde. Het liep met een sisser af en de Vogels namen de touwtjes in handen. Het centrale verdedigingsduo Yuri van Es en Orlando Ouwehand (Stefan Schaafsma geschorst en Eef Schoneveld tot aan de winterstop uitgeschakeld) liet zich niet verrassen en ook de flanken werden door Dirk Varkevisser en Mo Moudou redelijk gecontroleerd. De roodwitten namen de regie over en stoomden regelmatig op naar de veste van doelman Mark Gaerthe, de man die uit zou groeien tot de beste man van BVCB. Bij vrijwel alle corners (het waren er vele voor de rust), was hij de regisseur voor zijn heiligdom. Hij stond op de goede plek bij een schot van Orlando Ouwehand, had er goed het oog in bij een vrije trap van Mitchel Beijersbergen, maar had ook enkele malen geluk. Een schot van

Stefan Spaargaren

Carl Krayenoord wordt belet zijn vleugels uit te slaan.

Beijersbergen vloog over en hij zag de ijverige Sander van der Horst in kansrijke positie eveneens het doel te hoog zoeken. Zijn mooiste save had hij in huis toen Mitchel Beijersbergen een geplaatste lob in de kruising door hem met de vingertoppen zag verijdeld om tot

Weer de doelman

een schone treffer te worden gepromoveerd. De thuisclub wist daar nauwelijks een dreigend moment tegenover te stellen. Dat de ruststand 1-0 was, mocht derhalve geen afspiegeling zijn van hetgeen zich in de eerste 45 minuten had afgespeeld.

Kort na de thee leek de 1-1 in de maak. Mitchel Beijersbergen (alweer hij) verzond het mooiste schot van de match maar het waren weer de vingertoppen van Marc Gaerthe die de bal over de lat

Noodlot slaat weer toe in slotfase De verslagenheid was groot op sportpark De Krom. Voor de derde keer in dit nog prille seizoen deed een treffer in de blessuretijd de mannen van Huig Jan Heeringa de das om. Nu was het een reguliere tijdbonus die de prima leidende arbiter Gomes toekende en waarin het zwaard alsnog over de hoofden van de dapper strijdende krijgers neerdaalde. Het op basis van de hele wedstrijd geno-

men 1-1 gelijkspel zou na de sportieve derby een uitslag zijn geweest, waarin men in beide kampen zou kunnen leven. De confrontatie met ex-Rijnvogel Maurice Varkevisser liep dus op een deceptie uit.

een prooi voor de overigens goed keepende Martijn Zwaan zou zijn geweest, via de rug van de ongelukkige Bart van Kruistum in de touwen zag belanden. De zich herstellende Vogels konden echter niet langszij komen, ondanks enkele fraaie mogelijkheden. Robert Talsma was er nog het dichtst bij, maar stuitte op doelman Marco van der Plas. Aan de overzijde zag Daniël Hensen zijn vrije trap knap door Zwaan gepareerd. Met een minimale voorsprong voor de gastheren werd de thee genuttigd.

Het eerste part van het duel was voor de gastheren. Het overwicht kon slechts worden uitgedrukt in een lucky goal van Marc Langeveld die zijn schot, dat zeker

De mannen van De Krom leken aanvankelijk snel afstand van de roodwitten te willen nemen, maar hun goede bedoelingen ten spijt, de Kooltuinboys wilden daar niet spontaan aan mee werken. Zij gingen (pas laat in de wedstrijd) op jacht naar de gelijkmaker een drukten hun opponent regelmatig voor de eigen vesting terug.

FC Rijnvogels-Spijkenisse Hoe sterk is de rug?

Vier speelronden achter de rug en de rode lantaarn meetorsen op de rug. Zie hier de actuele situatie waarin de Rijnvogels zich bevinden. Niet echt benijdenswaardig. Een niet Rijnvogel-kenner, die bij toeval zijn ogen op de stand van de ranglijst laat vallen, zal ongetwijfeld denken: “Nou, die mannen bakken er weinig van”. Op zich geen ten onrechte constatering, maar degenen die de vier eerste wedstrijden van de Vogels hebben bijgewoond, weten wel beter. Natuurlijk is de oogst tot op heden uitermate schraal. Maar cijfers kunnen bedrieglijk zijn. Er zijn tijdens die duels een aantal momenten geweest waarop het team kansen voldoende heeft gehad om een overwinning naar zich toe te trekken, zelfs tijdens het recente optreden bij BVCB. Maar het vergat op de juiste momenten toe te slaan.

Kunnen de mannen van Frenk van der Kleij de ruggen weer rechten na de geflatteerde 4-1 nederlaag in Bergschenhoek? Is Spijkenisse dat ook nog niet geweldig presteert, de ideale tegenstander om eindelijk orde op zaken te stellen? Het wordt tijd voor een overwinning waar zowel de spelers als supporters wel aan toe zijn. Aanstaande zaterdag zal moeten uitwijzen of de punten op De Kooltuin blijven. Mogelijk dat Bennie van Fruchten en Jeffrey Sam Sin weer binnen de lijnen zullen verschijnen. De geschorste Stefan Schaafsma nog niet en Eef Schoneveld zeker niet. De blonde verdediger heeft een minder prettig perspectief met een knieoperatie in het vooruitzicht. Wat is het perspectief voor de Vogels na zaterdag?

Dames in tweede helft op dreef De tweede thuiswedstrijd werd overtuigend gewonnen van het Amersfoortse CJVV. Brak de rust nog met een 1-1 stand aan, de dames kwamen in het laatste part van het duel pas goed los en werd het overwicht in een veelzeggende 5-1 uitgedrukt. Gezien het aantal mogelijkheden dat het team van trainer André de Vries zich wist te scheppen, mag de score niet eens geflatteerd worden genoemd.

de proef, die zij echter vakkundig doorstond. Ook Anne-Sophie Bakker zag een minuut later de sterke start van de Vogels niet met een treffer beloond. Nikki Krayenoord die vanaf links voor veel dreiging zorgde, zag haar inzet eveneens door de keepster gepareerd. Ook de vele corners leverden niet het gewenste resultaat op en de Amersfoortse deklat schoot te hulp toen Pieneke Remmelzwaal haar kopbal via het metaal zag weg ketsen. Geheel tegen de verhouding in kwamen de gasten halverwege de eerste helft door een lucky goal op voorsprong. Tegen alle wetten in maar die tellen vaak niet op de groene mat. Dat het voor de rust door Susanne Cassa gelijk werd, was niet meer dan terecht.

De Amersfoortse doelvrouw beleefde een druk middagje en het moet haar rood voor de ogen hebben gezien. Al in de eerste minuut stelde Nancy de Graaf haar op

Na de snelle 2-1 van Pieneke Remmelzwaal ging de machine gesmeerder lopen en steeg het zelfvertrouwen. De 3-1 van Anne-Sophie Bakker deed de opponent definitief knakken en de Rijnvogeldames voerden in het laatste gedeelte van de wedstrijd de score verder op. Nikki Krayenoord zag een prachtig afstandsschot stijf in de kruising verdwijnen en de vreugde hierover was nog maar nauwelijks verstomd of nummertje vijf lag alweer in de touwen achter de niet te benijden CJVV sluitpost. Aanvoerster Nancy de Graaf tekende middels een fraaie uithaal hiervoor. Een verdere afstraffing bleef de geel-zwarten bespaard omdat in de laatste minuten de scherpte bij de Rijnvogel frontlinie ontbrak om het halve dozijn vol te maken. Kortom een zege waarop niets viel af te dingen en hierdoor ook een plaatsje omhoog op de ranglijst werd bereikt.

Er ging een serie mogelijkheden aan vooraf, voordat deze in de slotminuut dan eindelijk viel. Richard Nieuwenhout’s rechterpantoffel was een maatje te klein; een geplaatste bal van Dirk de Reus werd knap door van der Plas verwerkt en via zijn vingertoppen en de lat werd een ziedend schot van Pieter Guyt ook niet tot treffer gepromoveerd. Kort daarna haalde Pieter zijn gram toen hij naar een afgeslagen lage corner van Robert Talsma verwoestend en doeltreffend de zeker verdiende gelijkmaker binnen ramde.

Ambachtsweg 3 Katwijk Tel. 071 - 402 80 46 Maurice Varkevisser schiet zijn doelman Marco van der Plas te hulp bij één van de aanvallen van de Rijnvogels.

De jubeltonen sloegen binnen de minuut om in een klaagzang. In plaats van het punt in de dying seconds te koesteren, werd er naar voren gevoetbald. Gevolg: lange haal van achteren uit; Timo Schaap ging door daar waar er door de Rijnvogels aan buitenspel werd gedacht. De voorzet van Schaap was op maat en Mats van der Poel haalde de trekker over, 2-1. Einde verhaal. Een verhaal dat leuker kunnen zijn.

FOTO: PR.

FOTO: PIET VAN KAMPEN

ALLES ONDER ÉÉN DAK!

Susanne Cassa in actie.

Met deze overwinning in het achterhoofd gaan de dames op bezoek bij Jodan Boys in Gouda. Zij zullen daar dan toch zeker niet de (Goudse) kaas van het brood laten eten?

r"%.*/*453"5*&4 r""/(*'5&4 r'*4$"-&"%7*&;&/

Meester Schilder WWW.HANSSCHONENBERG.NL BURGERSDIJKSTRAAT 13, 2225 AT KATWIJK TEL. 071 - 4012028

eel n o i s s Profe nnen zo Rijnstraat 68 Katwijk www.sundays.nl

Trots hoofdsponsor Administratiekantoor

Lid Fosag

Vestiging Katwijk Zeeweg 117 071 - 406 05 00 info@verheesnotarissen.nl

Vestiging Rijnsburg Sandtlaan 45 071 - 409 71 97 www.verheesnotarissen.nl

Bezoekadres en werkplaats Steenbakkerstraat 10g 2222 AT Katwijk aan Zee

Tel.: 071-4087244 Fax.: 071-4087245 Mob.: 06-22407990 www.vanmarenschilders.nl info@vanmarenschilders.nl

VAN KESTEREN Lid NOAB Rijnstraat 93a 2223 EA Katwijk E-mail: Internetadres:

Tel. 071 - 408 26 24 Fax 071 - 402 79 64 info@kesterenadm.nl www.kesterenadm.nl

Verzekeringen en hypotheken Rijnstraat 58 - 2223 ED Katwijk 071 - 407 58 38

www.otto-advies.nl


20 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2011

Vrijdagavond (19:00 -20:00 uur): In de radio-uitzending aandacht voor de start van de dames waterpolocompetitie bij Z&PC. Ook ruim aandacht voor de Topklasse kraker tussen Katwijk en IJsselmeervogels. Te gast is o.a. Quick Boys doelman en ex-speler van IJsselmeervogels, Peter Messemaker

FOTO: PR.

Zaterdagmiddag (14:00 -18:00 uur): Naast het actuele sportnieuws zijn er live-radioverslagen van de Topklassewedstrijden van Katwijk en Rijnsburgse Boys en de competitieduels van Quick Boys en FC Rijnvogels.

Alle teams van Desiree bij elkaar. De winnende seniorengroep doet dit weekend mee aan de Europees Kampioenschap in Engeland.

Hoofdprijs voor majorettes Desiree De meiden van majorettevereniging Desiree deden afgelopen zaterdag met vier teams mee aan het majoretteconcours ’muziekstad aan de IJssel’ in Kampen. Met succes, want de senioren en de minirettes sleepten de eerste prijs in de wacht.

commissie ging direct aan de slag om ruim vijftig meiden er voor de verschillende optredens weer op hun mooist uit te laten zien. De minirettes moesten als eerste team van Desiree aan de bak en vertederden het publiek met hun vertolking van Doornroosje. Het tweede team vertoonde haar kunsten op de muziek van de film Shrek. Het derde team van Desiree was het team dat onder leiding van miss Suzanne Roerig de vloer betrad. Ook dit team kreeg de handen

De majorettes kwamen na een busreis van twee uur in Kampen aan waar zij een warm welkom kregen van de organiserende vereniging Volharding. De meegereisde ouder-

van het publiek op elkaar met haar optreden. Tot slot moesten de senioren van Desiree de vloer op. Een bijzonder optreden omdat deze groep zich met hun Italiaanse ’maffiashow met een knipoog’ heeft geplaatst voor het Europees Kampioenschap, dat komend weekend in het Engelse Bath wordt gehouden. En dat dit niet voor niets is bleek in Kampen, want met een score van meer dan 82 punten (en dat is echt een geweldige score) gingen zij er in hun klasse met de eerste prijs vandoor. Ook de

minirettes sleepten de eerste prijs in de wacht. Tot slot was er nog een superbeker te winnen door het team dat de hoogste score van de dag had behaald. Het zal u niet verbazen dat die hoogste score behaald was door de senioren van Desiree. Onder luid gejuich van alle meiden en van de meegereisde fans uit Katwijk werd deze beker door miss Suzanne Noppe in ontvangst genomen. Een betere generale repetitie voor het Europees Kampioenschap is niet denkbaar!

Quick Boys speelt zaterdag 1 oktober de lastige uitwedstrijd tegen het gepromoveerde Bennekom. Aldaar zullen de blauwwitten proberen drie winstpunten aan het totaal toe te voegen. De steun van de hondstrouwe supporters kan daarbij niet gemist worden. Wil je bij deze wedstrijd aanwezig zijn, dan kun je gebruikmaken van het georganiseerd busvervoer van de Supportersvereniging Quick Boys. Geef je uiterlijk donderdag 29 september op bij bestuurslid Dirk Ouwehand, tel. 06-22421668 of via sv@quickboys.nl.

FOTO: PR.

De tegenstander uit Hilversum bleek te bestaan uit voornamelijk lange mannen en een snelle point guard. Doordat het team uit Katwijk toch bestaat uit wat kleinere mannen kon er optimaal gebruik gemaakt worden van de snelle speelstijl. In het begin van de wedstrijd werd er echter nog rustig en afwachtend gespeeld, waardoor Dunckers gemakkelijk haar eigen

Marcus Potters legt aan voor een schot.

Waar vorige week bij vlagen goed werd gespeeld, en dan voornamelijk in de tweede helft, werd er deze week meer consequent gespeeld, met name in de verdediging. De helpside stond beter gepositioneerd wat resulteerde in een paar steals, die door goede fastbreaks om werden gezet in scores. In de tweede helft had Grasshoppers genoeg mogelijkheden om verder uit te lopen door goed samenspel, maar dan moesten wel de vrije worpen benut worden. Tegen Wildcats schoten de geelhemden nog 90% van hun vrije worpen raak, deze week was dat anders. Een zeer slecht percentage van rond de 40% werd er geschoten. Gelukkig lukte het Dunckers maar niet om een voorsprong te pakken, waardoor Grasshoppers uiteindelijk in een spannende slotperiode wint met een eindstand van 70-64. Een mooi resultaat, mede bereikt door de hulp van de aanwezige supporters. Volgende week wacht de uitwedstrijd bij New Stars in Nieuwegein. Een onbekende tegenstander, maar hopelijk volgt weer hetzelfde resultaat.

FOTO: PR.

Voor het geld hoef je het niet te laten: de kosten bedragen slechts € 7,50 voor leden van de Supportersvereniging (korting wordt alleen verstrekt op vertoon van het lidmaatschapspasje) en € 10,- voor niet-leden. De bus vertrekt om 12.45 uur vanaf de Laan van NieuwZuid.

... Omdat het gezond en lekker is

Clubkampioenschappen Jeugd Zee & Duin Het was dit jaar een zeer bijzonder jaar voor de clubkampioenschappen bij LTC Zee & Duin. Zaterdag 10 september begon goed met schitterend weer. Er stonden al leuke partijen op de baan waar al gelijk verrassende uitslagen uitkwamen. De rest van de week moest er gespeeld worden met veel wind en regen en af en toe een zonnestraaltje.

Op de finaledag 18 september zag het er in eerste instantie redelijk uit. Tot 15.00 uur konden er finalepartijen worden gespeeld. Maar toen… 10 minuten lang een hoosbui; de banen stonden blank. Er konden wel zwemwedstrijden worden gehouden, maar tennissen… echt niet. Na overleg werd besloten de overige finalepartijen te verzetten naar vrijdag 23 september. En wat een prachtige dag. Om 16.30 en 18.00

De Katwijkers moesten het deze zaterdag doen zonder Hans van Duijn en Jasper Haasnoot. Hans is vrijdag 23 september in het huwelijksbootje gestapt met Ester Nijgh, speelster van Dames 1, en had wel een vrij avondje verdiend. Jasper heeft helaas te kampen met een

armblessure. Gelukkig kregen de heren versterking van Wim Schaap, speler uit het tweede team van Katwijk, die zich in deze wedstrijd prima manifesteerde. Het nieuwe sportcomplex en daarmee ook het zwembad in Dordrecht is imposant, maar kon de heren van Katwijk 1 er niet van weerhouden een goede wedstrijd neer te zetten. De opdracht van coach Alex Sieval was duidelijk. Er moest een zoneverdediging worden gespeeld in combinatie met een snelle tegenaanval, winnen of verliezen is onbelangrijk. Zowel in de eerste als in de tweede periode ging het duel gelijk op. Dordrecht wist in deze periodes een aantal keer goed te scoren van afstand, terwijl de Katwijkers gebruik wisten te maken van de snelle tegenaanval. Eindstand na twee periodes: 9-8 in het voordeel van Dordrecht.

In de derde periode kreeg Katwijk een aantal overtalsituaties, die helaas niet allemaal werden benut. Wel werden er genoeg kansen gecreeerd en wisten de heren uit Katwijk zelfs op een voorsprong te komen van 9-10. Dordrecht had hier echter een antwoord op en wist deze periode nog drie maal te scoren dankzij sterk midvoorspel. De eindstand na drie speelperiodes werd zo afgesloten in het voordeel van Dordrecht: 12-11. In de vierde periode kregen de Katwijkers meer moeite met scoren. De vermoeidheid van de feestavond ervoor begon toch enigszins toe te slaan waardoor de aanval niet zorgvuldig genoeg werd uitgespeeld. De thuisspelers wisten echter via een aantal fraaie midvoordoelpunten een voorsprong van drie doelpunten op te bouwen (15-12). De Katwijkers lieten zich echter niet kennen en brachten de scoren in de

PROBEE

R NU

GRATIS

EEN VLEE SVERVAN GER!

Natuur & Milieu deelt gratis 10.000 vleesvervangers uit zodat jij kennis kan maken met lekkere alternatieven voor vlees. Want minder vlees eten is goed voor gezondheid, milieu en dierenwelzijn. Proef je mee? Kijk voor de actie op

uur zijn de laatste finalepartijen gespeeld. Vanaf 18.00 uur kon iedereen meedoen met de barbecue van Arris. Het terras zat vol en iedereen kon genieten van de spannende finalepartijen.

of scan deze QR-code:

Zee en Duin 55-plussers kampioen tweede klasse In Hillegom werd vorige week donderdag de finaledag gehouden van de 55+ competitie 2011. Deze finale wordt altijd gehouden bij de Hillegomse tennisclub, omdat de club op het park over een tennishal beschikt met 5 indoorbanen. De poulewinnaars van de eerste, tweede en derde klasse strijden met elkaar per klasse wie de beste is en om half 9 hadden zich 12 teams ( 4 teams per klasse) aangemeld met de intentie om de wedstrijden uiteraard op het gravel aan te vangen. Maar na de eerste plensbui en na zicht op de buienradar was al snel duidelijk dat de gehele competitie die dag op de binnenbanen zou plaatsvinden. Het team van LTC Zee en Duin, bestaande uit dubbel A Jan Parlevliet & Jan de Mooy en dubbel B Jan Groeneveld & Koos Nijgh moesten

de strijd aanbinden met de dubbelteams van Lisse 1, Valkenburg 1 en Nieuw Vennep 1. In een onderlinge competitie speelde ieder dubbel een drietal wedstrijden van 55 minuten. Na een hele dag sportiviteit, rivaliteit en gezelligheid was de prijsuitreiking om 16.00 uur, waarbij de teams van Zee en Duin en Valkenburg gelijk waren geëindigd met allebei 9 wedstrijdpunten. Maar door het aanzienlijk aantal meer games ging de eerste prijs naar Zee en Duin en werd Valkenburg tweede, Lisse derde en Nieuw Vennep vierde. Alle voor genoemde teams kunnen elkaar volgend jaar weer tegenkomen, omdat zij allen naar de 2 poules van de eerste klasse zijn gepromoveerd. Mevrouw Jessica Frans van de KNLTB deelde de vele bekers uit.

Jubileumwedstrijd HSV Brittenburgh Hengelsportvereniging Brittenburg bestaat op 1 oktober tien jaar en om dat te vieren werd een jubileumwedstrijd georganiseerd. Vierenvijftig vissers zagen het wel zitten om afgelopen zaterdag het nieuwe seizoen op deze manier te openen. Rond 6.30 uur druppelden de eerste mannen binnen in het clubhuis, wijkgebouw De Mijlpaal. Na een bakje werd iedereen bij elkaar geroepen om één minuut stil te staan bij het overlijden van Piet Meyvogel en eerder dit jaar Paul Silvester. Na het startsignaal om 9.00 uur begon de visserij gelijk al goed, de eerste botjes werden geland en ook een vreemd visje wat niet veel gevangen word op ons Katwijkse strand. Het bleek een sardien te zijn, ook wel een komkommervisje genoemd, omdat deze vis echt naar komkommer ruikt. Ook de zeebaars was aanwezig, er werden enkele exemplaren gevangen. Na een uur vissen begon het water op te komen en viel de visserij wat terug.

In Katwijk was die dag ook een halve marathon, ook op het strand. Dat ging niet echt lekker samen, lopen gaat het best op hard zand. Driemaal raden wie daar ook stonden met beaasde onderlijnen. Gelukkig is het goed afgelopen en om 13.00 uur werd er afgefloten. De vierenvijftig deelnemers hadden allemaal vis. Er waren meer dan 292 vissen gevangen met een totale lengte van 60 meter. Nadat de loterij kon de prijsuitreiking beginnen. Kees de Weger, met 14 vissen en 264 cm, was overallwinnaar. Goede tweede met 2 cm minder was Peter van der Kwartel met 13 vissen en 262 cm en derde was Philip koopman met 7 vissen en 180 cm. De volledige staat op www.hsvbrittenburgh.nl. De prijs voor de grootste vis was voor John Plug met een paling van 52 cm. De prijs voor beste jeugd was voor Leroy van Elten, die naar huis ging met een cadeaubon.

Winaars zijn: JEA: 1. Léon van der Plas; 2. Stijn Freke. MEA: 1. Zoë van Beelen, 2. Tessa de Best. JEB 1: Bart van Duijn; 2. Lars Schaap. MEB 1. Denise van Beelen; 2. Esmee Ravensbergen. JEC: 1. Willem Houwaart; 2. Jesse Hoek. MEC: 1. Linda Meijer; 2. Fleur Freke. JED: 1. Wessel de Boer; 2. Bart Remmelzwaal. JED (V): 1. Bart Vroegindeweij; 2. Joey Wesseling. De uitslagen van de dubbelpartijen en foto’s zijn te vinden op onze website www.zee-en-duin.nl.

Steun het Genootschap ’Oud Katwijk’. Geef u op als lid à € 10,00 per jaar. Katwijks Museum, telef. 4013047.

Waterpoloheren bekert zich ronde verder Voor de waterpoloheren van Katwijk 1 stond afgelopen zaterdag de tweede serieuze wedstrijd van het seizoen 2011/2012 op het programma. Na vorige week in eigen water ruimschoots (21-11) te hebben gewonnen van MNC Dordrecht 2 schoot Katwijk dit weekend net te kort om in het nieuwe bad van de heren uit Dordrecht een overwinning te behalen.

.. IK BEN FLEXITARIER JIJ OOK?

Het winnende team van Zee en Duin: Jan Parlevliet, Jan Groeneveld, Koos Nijgh en en KNLTB-gedelegeerde Jessica Frans (Jan de Mooy ontbreekt).

laatste minuut nog terug naar 1615, waarbij er in de laatste 5 seconden van de wedstrijd zelfs nog even uitzicht was op een gelijkspel. Het desbetreffende schot werd helaas gekeerd door de lat. Einduitslag: 16-15 in het voordeel van Dordrecht. Doelpuntenmakers; Rick van de Putte (4), Wim van Beelen en Maikel Schaap (3), Mark Kuijt en Leon Kuijt (2) en Tim van de Putte (1). De nipte nederlaag in combinatie met de ruime overwinning van zaterdag 17 september zorgt ervoor dat de heren van Katwijk zich handhaven in de competitie van het bekerkampioenschap. Komend weekend speelt Katwijk 1 de eerste competitiewedstrijd van dit seizoen. Er wordt om 20.00 uur gespeeld tegen SG Haerlem in het Aquamar te Katwijk.

FOTO: PR.

spel kon spelen. De Hilversumse centers werden goed aangespeeld waarna ze moeilijk af te stoppen waren. In een time-out werd door coach Strong dan ook gehamerd op een snelle omschakeling, zodat Dunckers zich niet goed kon positioneren. Langzaam maar zeker werd dit ook uitgevoerd waardoor er een kleine voorsprong gepakt werd van maximaal 10 punten. Vooral Marcus Potters en Amerik van Duyvenbode namen het team op sleeptouw in de eerste helft. Eind tweede kwart werden er echter een aantal verkeerde keuzes gemaakt in de aanval waardoor de Hilversummers hun achterstand terug konden brengen tot drie punten.

Kijk voor meer informatie op http://sport.rtvkatwijk.nl

Bus naar BennekomQuick Boys

Opnieuw winst voor Grasshoppers Heren 1 Een betere start had het team niet kunnen wensen. Na de winstpartij vorige week tegen Wildcats werd afgelopen zaterdag ook Dunckers uit Hilversum verslagen. In een goedgevulde sporthal Cleijn Duin wisten de geelhemden met zes punten verschil te winnen. Tot dusverre blijkt dat het eerste team goed mee kan draaien in de landelijke competitie.

Maandagavond (vanaf 20:45 uur): Een tv-uitzending met voetbalanalist Robbert Minkhorst (sportjournalist Leidsch Dagblad) en v.v. Katwijk “watcher” Henk Kasius waarin we terugblikken op het voorbije voetbalweekend.

FOTO: PR.

Programmaoverzicht van het sportweekend

Sloeproeiers Azorean High niet goed genoeg Na de uitstekende prestaties in Rotterdam en Makkum eerder deze maand kwam de Katwijkse Azorean High afgelopen zaterdag in Zwartsluis absoluut niet in het roeistuk voor. Met zes roeiers werd een teleurstellende 14e plaats gehaald.

Het Zwartewater tussen Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis was afgelopen zaterdag het decor van een 18 kilometer lange wedstrijd, genomineerd voor het Nederlands kampioenschap. De Katwijkse Azorean

High roeide met zes man, een aantal dat begin 2011 al niet garant stond voor goede prestaties. Zodra er maar een beetje tegenwind of -stroming is, leveren zes roeiers net te weinig power om de boot een hoge snelheid te laten varen. Helaas voor de Katwijkers stond dat beetje wind en stroming er ook op het Zwartewater. Het was ook al heel lang niet meer voorgekomen dat er tijdens de wedstrijd geen enkele andere boot kon worden ingehaald. De snelle Azorean High start vrijwel altijd als laatste en met acht of tien roeiers wordt altijd een groot deel van het deelnemersveld inge-

haald. Met zes is dat toch anders. Slecht was het ook zeker niet. De tijd van 1 uur en 45 minuten was toch nog goed voor een vermogen van bijna 95 watt per roeier. En tussen alle topploegen van Nederland aan de start werd hiermee een veertiende plaats gehaald. De GrutteBear uit Joure werd winnaar en tevens Nederlands kampioen. Met nog twee genomineerde wedstrijden in Amsterdam en Muiden is deze ploeg onbereikbaar voor de concurrentie. Een titel met heel veel glans, want met een onwaarschijnlijk vermogen van 153 watt per roeier roeiden zij tevens het wedstrijdrecord uit de boeken.


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2011 • 21

Halve marathon Katwijk opnieuw prooi voor Michael van Woerden

Katwijk laat twee gezichten zien Trainer Cees Bruinink kon niet tevreden zijn na 45 minuten voetbal in Montfoort. Het veldspel van de Katwijkers, met Martha en Van Eeuwijk in de basis, was matig maar bovenal slordig. Na de onderbreking veranderde het spelbeeld. Katwijk zette 25 minuten aan en dat bleek voldoende voor een ruime overwinning: 1-4.

De verwachtingen bij atletiekvereniging Rijnsoever over het te verwachte weer waren, gezien de afgelopen periode, niet hoog. Sterker nog, zij zagen het met angst en beven tegemoet. Groot was dan ook de verrassing toen het op zaterdag 24 september schitterend weer bleek te zijn tijdens de Saton Optiek Halve marathon. Dit bleek ook uit het aantal inschrijvingen. In totaal 923 atleten hadden zich ingeschreven om de strijd met zichzelf, duinen, bos en strand aan te gaan.

FOTO: ADRIE VAN DUIJVENVOORDE

Voor het eerst waren alle activiteiten gecentraliseerd rond de Boulevard en het strand. De strandpaviljoens Zee en Zon en Zomers vervulden hierin een centrale rol en dienden ter ondersteuning van alle activiteiten op het Strandplein. Hier was het ’s ochtends al een drukte van belang met het inrichten van de sportmassage en EHBO-tent voor de businesslopers, viskraam, springkussens, bakkerskraam, muziek enz.

Over strand Er gingen 923 deelnemers aan de start. De organisatie wil graag binnen enkele jaren de 1000-barrière doorbreken.

Edwin van der Sar, in training voor de marathon van New York legde de de Halve van Katwijk af binnen de twee uur: 1.59,56.

Dammer John Bruin weer in topvorm In een goed gevulde damzaal waren de ogen vooral gericht op de spannende partij tussen Jan Schijff en John Bruin die in een lang duel, weer op het scherpst van de snede speelden.

John Bruin speelde een sterke pot tegen Jan Schijff. John had een sterk centrum ontwikkeld, waar Jan geen zwakke plek in kon vinden. John stootte sterk door en leek in het eindspel de beste kansen te hebben op de overwinning. Er waren echter veel varianten waarin Jan er nog verrassend sterk uit kon komen. John koos echter steeds voor de beste voortzetting, maar kwam net te kort voor de winst. Hierdoor eindigde het duel toch nog in een remise, hoewel John Bruin duidelijk de grootste aanspraak maakte op de winst. Koploper Arend van Beelen trof jeugdspeler Cornelis Vooys en dat was uiteraard een oneerlijke strijd. Arend draait al jaren mee in de top, terwijl Cornelis nog maar net om de hoek komt kijken. Cornelis begon de wedstrijd nog wel goed, maar Arend wist Cornelis binnen mum van tijd de punten afhandig te maken. In de hierop volgende analyse had Arend veel lof voor het inzicht van de jongeling, die liet zien dat hij zich snel kan aanpassen aan het hogere niveau van de senioren dammers. Alexander Neijenhuis speelde een geweldige partij tegen Martin Visser. Martin begon de partij vrij zwak, waardoor Alexander al snel de overhand kreeg. Martin moest alle zeilen bijzetten om niet compleet weggespeeld te worden door Alexander en wist ternauwernood nog een redelijke uitgangspositie te behalen voor het eindspel. Daarin kreeg Martin zelfs nog kansen om de wedstrijd te winnen, maar dat had Alexander op basis van zijn sterke spel niet verdiend. Beide spelers konden goed leven met de uiteindelijke puntendeling.

Teun de Kluyver ging vol in de aanval tegen Kees Plug. Alle schijven werden op volle kracht vooruit gestuurd, maar vielen al snel te prooi voor Kees Plug. Kees kon met een mooi zetje de tegenaanval inzetten, die een einde maakte aan alle ambities van de Rijnsburger. Thom Jansen had het zwaar tegen Paul Bremmer. Thom kon aan het begin lekker meekomen, maar door een foutje kwam Thom al snel op een onoverbrugbare achterstand. Paul speelde de partij goed uit en verzekerde zich zo van de winst. Arie Dubbelaar liep binnen zeer korte tijd in een zetje tegen Jack van der Plas. Een simpele slagcombinatie leverde Jack een schijf voorsprong op, waarna Arie er geen heil meer in zag om verder te spelen en de wedstrijd maar op gaf. Martijn van der Plas had aan het begin van zijn partij tegen Arjan Varkevisser een duidelijk voornemen. Hij wilde namelijk voorkomen dat Arjan de Haarlemmerzet kon uithalen. Een goed streven, maar de uitvoering liet nog het een en ander te wensen over. Martijn gaf namelijk zomaar twee schijven weg. Waar Arjan twee weken geleden nog achteloos omging met deze voorsprong en verloor, speelde hij het deze keer toch iets secuurder uit, wat Arjan de winst opleverde. Pieter van Baalen probeerde Rick de Jong te overrompelen met razendsnelle zetten en een overvloed aan verbale afleiding, maar hij kon niet voorkomen dat Rick op voorsprong kwam. In het eindspel had Rick goede kansen op de winst, maar hij kon de winst niet vinden, waardoor de partij in remise eindigde.

Eindelijk echt

inspiratie gevonden

Word ook buddy ! www.buddynetwerk.nl of bel 070-3649500

iedereen zich goed opgewarmd bij de start kon opstellen. Daar werd om 12.00 uur het startschot gegeven door de heer Saton senior, vader van de hoofdsponsor. Na het startschot startten alle atleten met de tocht over het schitterende parcours. Dit bleek voor velen behoorlijk zwaar. De warmte in de duinen en het hoog water op het strand waren nu niet direct ideale omstandigheden om te lopen. Het bleek afzien volgens de atleten die finishten op de Boulevard.

Ondertussen startte op het strandplein de muzikale warming up onder deskundige leiding, zodat

FOTO: ADRIE VAN DUIJVENVOORDE

werd gewonnen door Mark McKenzie uit Wassenaar die finishte met een tijd van 8,28 min.

Bij de 5 km finishte de Katwijkse Janoach van Egmond als eerste man met een tijd van 19,15 min. Voor de dames was dit Irene de Koning uit Woerden met 22,17. De 10 km werd gewonnen door twee Katwijkers; bij de heren door Maarten Jumelet met een tijd van 36,30 en bij de dames door Astrid Hoek die de wedstrijd liep in 46,02.

Van Woerden De Halve van Katwijk kende dit jaar meerdere categorieën. In de categorie tot 34 jaar finishte bij de heren de Noordwijker Tijmen van Duivenvoorde met een tijd van

1.29,34 uur, bij de dames was dit Rachel van der Zeeuw uit Leiderdorp met een tijd van 1.54,43. Michael van Woerden uit Mijdrecht, kwam, zag en overwon wederom op de halve marathon. Hij finishte met de beste tijd als eerste met 1.20,03 (heren 35-44). In deze categorie werd dit bij de dames Helmie Ramakers uit Den Haag die de streep passeerde in 1.41,37. ’ De heren 45-54 werd de eerste prijs opgeëist door Nico Verkade uit Noordwijk met een tijd van 1.25,44. De dames in deze categorie moesten in Diny Bosker uit Leiden hun meerdere erkennen. Zij finishte met een tijd van 1.37,22 ( dames 45-54). In de categorie 55 jaar en ouder werd de Katwijker Dirk van Beelen de winnaar bij de heren met een tijd van 1.35,40. Als eerste dame in deze categorie kwam Lenie van der PlasBarnhoorn als eerste over de finish met een tijd van 1.52,51. Het schitterende weer bracht veel toeschouwers op de been. Het Strandplein was dan ook gezellig druk. Rond 15.00 uur kwam er een einde aan deze zeer geslaagde wedstrijddag.

Vuurwerk Na de noodzakelijke en welkome onderbreking kwam Katwijk snel op voorsprong. De in de tweede helft ongrijpbare Sahadewsing passeerde in de 47e minuut zijn directe tegenstander en zette goed voor. Doelman Johan Verkerk leek de bal makkelijk te kunnen pakken, maar werd door een eigen verdediger in de rug gelopen, waardoor hij het speeltuig los liet. Michiel van Dam pakte het cadeautje razendsnel uit en rondde kiezelhard af: 0-1. Met de verkregen voorsprong was de ban gebroken. Katwijk gooide alle schroom van zich af en walste in 25 minuten tijd over Montfoort

Katwijk drukte door en na een uur voetbal werd de stand op 0-3 gebracht. Sahadewsing zette met een leep steekballetje Van Ommeren vrij voor doelman Verkerk. De aanvoerder bleek niet zelfzuchtig en legde de bal panklaar voor de meegesnelde Martha. Voor een ’goaltjesgetter’ als Martha was dit een koud kunstje. De equipe van Bruinink nam nadien geen gas terug. Montfoort werd horendol gespeeld en raakte zo nu en dan zichtbaar gefrustreerd. In de 69e minuut mocht ook Donny van Oijen een doelpunt mee pikken. Op aangeven van de onnavolgbare ’Gini’ plaatste de jonge buitenspeler de bal tussen de benen van de doelman in het doel: 0-4.

Geen risico Met nog twintig minuten op de klok vond Katwijk het wel welletjes. Martha werd gewisseld voor Susan, de nieuwkomer maakte zijn eerste minuten in de competitie, en even later werden ook Van Ommeren en Van Eeuwijk bedankt voor bewezen diensten. Kansen werden nog wel gecreëerd, met name Huisman, Van Dam en Susan waren nog dichtbij een treffer, maar het net werd niet meer gevonden. Montfoort deed dat wel. Een afgeslagen corner werd in de 84e minuut snoeihard binnengeschoten door Mitchel Bottenheft: 1-4. Een smetje op de ogenschijnlijk eenvoudige overwinning. In de laatste minuut van de officiële speeltijd kreeg Joost van Apeldoorn, na een opstootje met Gino Heerings, in no time nog twee keer geel en dus rood voorgehouden. Komende zaterdag neemt Katwijk het in een thuiswedstrijd op tegen landskampioen IJsselmeervogels. Dan zal het ’gezicht’ van de tweede helft langer opzet moeten worden.

Voorverkoop vv Katwijk - IJsselmeervogels Zaterdag staat de topper tussen vv Katwijk en IJsselmeervogels op het programma. Katwijk is na zes duels nog steeds ongeslagen, de ’rooien’ leden afgelopen zaterdag haar tweede nederlaag en zijn nu terug te vinden op de vijfde plaats. Katwijk staat met 1 punt minder, maar met nog een wedstrijd te goed op de zesde plaats. Gezien de te verwachten grote be-

langstelling is er in de kantine op sportpark De Krom voorverkoop. Hiervoor zijn twee mogelijkheden: donderdag 29 september van 20.30 tot 21.30 uur of zaterdag 1 oktober van 11.00 tot 12.00 uur. Geadviseerd wordt om hiervan gebruik te maken, zodat de doorstroming bij de loketten kan worden versneld.

Quick Boys thuis puntloos tegen Ter Leede Het blijft tobben voor Quick Boys met de wedstrijden op Nieuw Zuid. Voor de tweede keer in successie in de nog jonge competitie trok de tegenstander aan het langste eind. In tegenstelling tot blauwwitten ging Ter Leede wel efficiënt met de doelkansen om, waardoor de Sassenheimers de winst eenvoudig naar zich toe konden trekken.

Quick Boys trok direct het initiatief naar zich toe en leek al snel op voorsprong te komen, toen Robin Faber uit een hoekschop op doel kon koppen, de lat bracht uitkomst voor Ter Leede. In deze fase van de wedstrijd leek ook Ter Leede tot scoren te komen toen de vrijstaande Tristan Buchinhoren, op aangeven van Pim Spaargaren, snoeihard op doel mocht uithalen. Doelman Peter Messemaker bracht uitkomst door de bal tot hoekschop te verwerken. Ter Leede herstelde zich snel en er ontstond een open wedstrijd waar beide tegenstanders scoringskansen produceerden, waarbij vooral Quick Boys het zich kwalijk mocht nemen daar niet meer rendement uit te halen. Bovendien hanteerden de blauwwitten een te laag tempo om de tegenstander echt onder druk te zetten. Ruim halverwege de eerste helft leek Quick Boys eindelijk op voorsprong te komen. Patrick Duarte maakte op de rechterflank een actie, waarna hij de bal panklaar in het strafschopgebied legde. De medespeler om de bal het beslissende zetje te geven ontbrak om deze opgelegde kans af te ronden. Quick Boys bleef proberen het gaatje te vinden. In die wedstrijdfase wist Maarten Bak vanaf de linkerflank Patrick Duarte te bereiken, die de bal koppend niet de juiste richting kon meegeven. De afvallende bal was voor Niels van Duijn, die zijn doelpoging in het overvolle doelgebied geblokkeerd zag worden. Ook Maarten Bak leek dicht bij de openingstreffer, zijn uithaal op doel

FOTO: HANS VAN DUIJN

Klokslag 11.30 uur klonk het startschot voor de Rabo-kinderloop van 2 km. Voor hen was er een ander parcours uitgezet wat ook deels over het strand ging, net zoals bij de ’grote’ mensen. De kinderloop

Op een warm en zonovergoten sportpark Hofland kwam Katwijk in een super aanvallende opstelling voor de dag. Met slechts drie verdedigers en vijf spitsen verwachtte iedereen ’vuurwerk’. Dit bleef de eerste helft uit. Katwijk was op het knusse sportpark wel de baas, maar kon nooit overtuigen. Echt grote kansen bleven dan ook uit. Het waren zelfs de gastheren die voor het eerste gevaar zorgden. Een vlammend afstandsschot van Gerben Drost werd door Koroglu uitstekend gepareerd. Inmiddels stonden er al 16 minuten op de klok. Katwijk speelde in het warme nazomerweer traag en slordig. Het sterk defensieve en goed gegroepeerde Montfoort kwam hierdoor nagenoeg niet in de problemen. Verder dan een kopbal van Van Dam, net over, en een afgeketst schot van Van Ommeren kwam Katwijk in het eerste bedrijf eigenlijk niet.

heen. De van een blessure teruggekeerde Benjamin Martha maakte drie minuten na de 0-1 het tweede doelpunt voor de Krombewoners. Een stiftje, na goed voorbereidend werk van Van Oijen en Van Eeuwijk, bleek onhoudbaar voor de lange goalie van de thuisploeg: 0-2.

Kwong-Wah Steinraht aan de bal, met naast zich Ter Leede-verdediger Frank de Groot.

verdween via het been van een tegenstander achter de achterlijn. Met nog tien minuten te spelen voor de rust liet ook Ter Leede zich gelden. Gokkend op de buitenspelval kreeg Tristan Buchinhoren wel heel veel ruimte om op doel uit te halen. De doellat bracht uitkomst voor Quick Boys waardoor de blauwwitten een achterstand bespaard bleef. Quick Boys zou in ieder geval gewaarschuwd moeten zijn. Een paar minuten later kwam Quick Boys alsnog op achterstand. Pim Spaargaren, hij zou terug kunnen kijken op een prima wedstrijd, kreeg teveel ruimte van de blauw-

witte verdedigers om vervolgens zijn actie doeltreffend af te ronden. Nog was het niet gedaan met de dadendrang van de Sassenheimers. Amper bekomen van de schrik ontsnapte Quick Boys aan een grotere achterstand, toen Tristan Buchinhoren te weinig rendement uit de doelkans haalde die hij kreeg op aangeven van Pim Spaargaren. In de rust was Patrick Duarte bij Quick Boys in de kleedkamer,Chelton Linger in de bekerwedstrijd tegen RKAVV nog zo succesvol ingevallen, was zijn vervanger. Linger zou moeten zorgen voor verzilvering van

de doelkansen. Weer zette Quick Boys druk op Ter Leede, produceerde meerdere doelkansen maar het bleef schorten aan de afronding van die kansen waardoor de bevrijdende gelijkmaker uitbleef. Na bijna een kwartier spelen vergrootte Tristan Buchinhoren de problemen voor Quick Boys door zijn team op een 0-2 voorsprong te zetten. Een doelpunt wat de blauwwitte verdediging zich mocht aanrekenen. Door te laconiek verdedigen kon Ter Leede een aanval opzetten waarbij Buchinhoren wel erg veel ruimte kreeg van Dustin Huisman, wiens claim voor buitenspel niet werd gehonoreerd door

scheidsrechter Van de Ketterij en diens assistent. Quick Boys bleef op zoek naar een doelpunt, maar bleef, mede door botte pech, onmachtig het doel van de tegenstander te vinden. Daar bracht de wissel van Houssin Bezai voor Derek van der Plas ook geen verandering in. Met nog tien minuten te spelen zag Van der Plas zijn doelpoging door Frank de Groot van de doellijn weggewerkt worden. Beide teams kwamen niet meer tot scoren, waardoor Quick Boys in het huidige seizoen in haar thuiswedstrijden nog geen punten behaalde.


DE KATWIJKSCHE POST

De beroemde panfluitist Nicolae Pirvu is woensdag 5 oktober te gast zijn bij Vrouwenkring Naomi. Deze uit Roemenië afkomstige musicus heeft vanaf jeugdige leeftijd zijn hart verpand aan de panfluit. Het thema van de avond is daarom ook: ’Mijn leven en passie voor de panfluit’. Dit thema past als schakel in het jaarthema van Naomi, Lifestyle. Muziek kan veel in ons leven betekenen. Wie herkent het niet? Als je treurig bent kun je opfleuren door een goed muziekstuk. Ben je blij, dan kun je je muziekinstrument laten juichen. Pirvu zal dit op deze avond laten horen. De panfluitist is onderscheiden met een aantal muziekprijzen uit diverse landen. In 2000 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De bijeenkomst wordt gehouden in de grote zaal van de Ontmoetingskerk, Nieuwe Duinweg 64, Katwijk. Vanaf 19.30 uur inloop met koffie/thee. Het programma begint om 20.00 uur en is om 22.00 uur afgelopen. Alle dames zijn hartelijk welkom, ook degenen die nog nooit zijn geweest. Neem gerust uw vriendin of buurvrouw mee! Meer informatie over Naomi, tel. 4012588 en www. ontmoetingskerkkatwijk.nl.

Kom jij ook naar de CJV/YMCA club Ben jij al eens naar een clubavond van het CJV geweest? Voor jongens en meisjes van 8 t/m 12 jaar worden er op diverse plekken in Katwijk hele gezellige clubavonden georganiseerd. Elke clubavond begint om 19.00 uur en het eerste gedeelte van de avond wordt gestart met zingen, bidden en een verhaal uit de Bijbel. Het tweede gedeelte van de clubavond is elke keer weer een verrassing. De ene keer heel creatief bezig zijn met knutselen, figuurzagen, film kijken, of een spannende speurtocht, een leuke quiz of een spelletje bingo. De verschillende leidingteams hebben steeds een ander programma en zijn heel creatief in het verzinnen van leuke dingen speciaal voor jongens of meisjes. De kosten voor de club zijn € 1,- per avond (hiervan gaat een gedeelte naar de zending) en iedereen is van harte welkom op de clubavonden. De avond is om 20.30 uur afgelopen. Kom kijken en neem je vriendjes en vriendinnetjes mee. Overzicht van tijden en locaties: Maandag 19.00-20.30 Sola Fide, meisjes 6-8 jaar, Jeugdhuis Voorstraat 19.00-20.30 Regenboog, meisjes 8-12 jaar, Jeugdhuis

16-22 jaar, Jeugdhuis Poolster Zaterdag 19.30-22.00 Tienersoos, 12-16 jaar, Jeugdhuis Voorstraat

FOTO: PR.

Panfluitist Pirvu te gast bij Vrouwenkring Naomi

DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2011 • 22

Voor deze activiteiten zoekt Factor Welzijn vrijwilligers, want de activiteiten kunnen alleen doorgaan als er voldoende vrijwilligers zijn. Meldt u zich aan dan kunnen uw kinderen tegen gereduceerde prijs meedoen. Heeft u interesse of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Rob Voorn of Margriet Rous, tel. 4033323, email: info@factorw. nl.

Passage Katwijk-Centrum Passage Katwijk Centrum hoopt 5 oktober weer haar ledenavond te houden. Het is de tweede avond van dit seizoen. Mevrouw Ridderhof uit Wassenaar hoopt ons te komen vertellen over het thema ’Dieren en de Bijbel’. Wij beginnen om 19.30 uur als vanouds in de Vredeskerkzaal aan de Voorstraat in Katwijk aan Zee. Wij hebben deze avond een collecte voor ’Lief en Leed’. Ook hebben we weer een verloting.

Koffieochtenden in Ontmoetingskerk Dit najaar organiseert Dabar een drietal koffieochtenden met interessante spreeksters. Voor de eerste bijeenkomst van 4 oktober is Conny Naaktgeboren uitgenodigd. Zij zal spreken over het thema ’Vrouwen in balans?!’.

Voor meer informatie, neem contact op met Corine Hoek. Zij vertelt u er graag meer over (mail: corine@factorw.nl / 06-1081828). Meer informatie: www.ymcakatwijk.nl.

Spirit is de tienerclub van het CJV. Zit je in klas 1, 2 of 3 van het voortgezet onderwijs (of ben je een tiener tussen de pakweg 12 en 16 jaar) dan kun je ons elke vrijdagavond vanaf 19.30 uur vinden in het Jeugdhuis aan de Voorstraat.

FOTO: PR.

Katwijkse kinderen maken kennis met de dode hoek De leerlingen van de Mauritsschool in Katwijk waren deze week de eersten die in jongerencentrum Scum op het grote parkeerterrein les kregen in de gevaren van de dode hoek. Gastheer Gerard van de Klugt legde aan de hand van voorbeelden en een instructiefilm haarfijn uit wat die dode hoek nu precies is. Na de theorie volgde de praktijk. Voor het Scum stond een grote bus van de Koninklijke Beuk én een grote auto van Jongeneel Transport, twee bedrijven die belangeloos een auto én een chauffeur beschikbaar stelden om de kinderen te laten kennis-

maken met de gevaren van de dode hoek. De kinderen gingen achter het stuur en konden zelf ervaren dat de chauffeur vanachter het stuur niet álles kan zien.

kost, betaalt u dus alleen voor wat u daadwerkelijk gebruikt. Wij kijken er naar uit om u in onze bibliotheek te ontmoeten. Elke donderdagavond van 19.00 tot 20.00 zijn wij geopend. Kom gerust eens kijken. U kunt ons vinden op Boslaan 229. De ingang is aan de garage aan de Koekoeklaan. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons altijd mailen: Gvandijk30@gmail.com.

Afgelopen vrijdag waren we voor de eerste keer bij elkaar. We misten nog een paar ’oude’ gezichten, maar heel leuk dat er ook alweer nieuwe Spiritianen waren. Tijdens de inleiding hebben we kort stil gestaan bij het thema ’gezond’ waar we het dus nog wel een paar keer over gaan hebben. De rest van de avond stond in het teken van het slabberjanspel. Wij nodigen elke Katwijkse tiener uit om deze vrijdag naar het jeugdhuis te komen. Grote kans dat we die avond ook nog van het mooie weer gaan genieten.

Heeft u een artikel welke samen met andere YMCA-artikelen in deze krant geplaatst moet worden, lever het dan (uiterlijk maandagavond 21.00 uur) in bij CJV/YMCA Katwijk / PR-commissie, t.a.v. André Bosch, fax (084) 8333588 of per e-mail: YMCA.Katwijk@tiscali.nl. Een belletje vooraf is niet strikt noodzakelijk, gewoon het stukje faxen of mailen is voldoende.

Bibliotheek

Volgend schooljaar zijn deze kinderen brugpiepers en zullen zij ook buiten de gemeentegrenzen scholen gaan bezoeken. Het gevaar van fietsen in de dode hoek zal nu een stuk minder zijn. Een vuistregel die de kinderen meekregen is een vuistregel die wij u ook niet willen onthouden… Als u de chauffeur kunt zien, kan de chauffeur u ook zien.

Al ruim veertig jaar kunt u boeken lenen aan de CJV-bibliotheek aan de Boslaan. Een van de grote voordelen van de CJV-bibliotheek is dat u geen inschrijfgeld of lidmaatschap hoeft te betalen. Aangezien elk boek u slechts € 0,20 per week

Kinderkledingverkoop voor goede doelen

Aftrap maatschappelijke stage Rijnmond

Rolstoeltweedaagse voor bewoners Overduin Voor de tweede keer werd er in Overduin een rolstoeltweedaagse georganiseerd. Tijdens die tweedaagse werden bewoners, vrijwilligers en personeelsleden bijgestaan door tachtig leerlingen van de afdeling Zorg en Welzijn van de locatie Rijnmond van het Andreas College. De leerlingen helpen mee in het kader van de maatschappelijke stage, die sinds dit schooljaar verplicht is. Om 10.30 uur ging er een lint van rolstoelen van start, er waren twee verschillende routes door Katwijk uitgezet, zodat de bewoners die zowel op dinsdag als woensdag mee gingen niet dezelfde route zouden rijden. De Katwijkse Boulevard, die op dinsdag ook in de route was opgenomen, werd door een aantal deelnemers ontweken vanwege de harde wind. Op woensdag zat alles mee, niet te veel wind geen regen en geen felle zon. Dit keer ging de route door Katwijk a/d Rijn. Op de

terugweg nog door het Ridderbos, een stukje Katwijk waar veel bewoners al heel lang niet meer waren geweest. Rond half twaalf keerden de eerste bewoners met hun begeleiders terug op Overduin, waar iedereen werd onthaald op een kopje koffie of thee. Daarnaast werden zowel de bewoners als het personeel en de leerlingen toegesproken door locatiemanager Herman Bekkers van Overduin. Iedereen werd hartelijk bedankt voor de hulp en voor de bewoners en aan de leerlingen werd een herinneringsvaantje uitgedeeld. Het waren twee hele leuke dagen en iedereen kijkt al weer uit naar de rolstoeltweedaagse van 2012.

Bert Reinds.

Jongerenavond in ’t Zandgat

Je bent jong en je wilt wat Een bekende uitdrukking. We hebben allemaal onze toekomstdromen en toekomstplannen. Als je jong bent denk je vaak over je toekomst na. Je bent jong en je wilt wat bereiken in de maatschappij. Een hele goede instelling overigens! Niks mis mee! Maar, wat willen we dan eigenlijk? Geluk, voorspoed, liefde, een mooie baan en ga zo nog maar even door. Allemaal mooie dingen waar we gelukkig van worden. Maar als dat het enige is wat je wilt, ontbreekt er toch nog wat aan. Eigenlijk het allerbelangrijkste.

De komende tijd zullen de leerlingen van het Andreas-locatie Rijnmond vaker van zich laten horen. Zo zijn er vergaande plannen voor het organiseren van een high tea op de verschillende afdelingen van Overduin en staat er ook een aantal beautyochtenden/middagen op het programma.

FOTO: PR.

We doen zo ons best om het goed te doen en te zorgen dat ons leven in balans is. De media wil ons doen geloven dat we -als we in balans zijn met onszelf, met ons gezin, met ons werk- gelukkig zijn. Maar kan dat wel? Het programma begint om 9.30 uur tot uiterlijk 11.30 uur. Voor kleine kinderen is een oppas aanwezig.

MA

|

DI

| WO | DO | VR | ZA | ZO

Wijkvereniging Hoornes-Rijnsoever

Agenda ANBO

Vrijdag 30 september. Ba-Pra-KaDra soos, 10.00 uur.

Verkoop van belbusboekjes in de Zwanenburg elke morgen. Iedere dag koffie drinken kosten € 0,75. Maandag 3 oktober. Spreekuur, van 10.00 tot 11.00 uur. Schildercursus, van 13.30 tot 17.00 uur. Vrij jokeren en klaverjassen, aanvang 13.30 uur. Dinsdag 4 oktober. Repetitie zangkoor de ’Vierboet’, aanvang 10.00 uur. Ouderenspreekuur, 10.00 uur. Damessoos, aanvang 14.00 uur. Vrij klaverjassen en jokeren, aanvang 13.30 uur. Biljarten, aanvang 13.30 uur. Woensdag 5 oktober. Kledingverkoop, aanvang 9.30 uur. Biljarten, aanvang 14.00 uur, de zaal is om 13.30 uur open. Kaarten maken, aanvang 13.30 uur. Vrij klaverjassen en jokeren. Onderlinge competitie en vrij biljarten, aanvang 19.30 uur. Donderdag 6 oktober. Inloopspreekuur, van 10.00 tot 11.00 uur. Meer bewegen voor ouderen, van 9.30-10.15 uur. Klaverjas- en jokermiddag, aanvang 14.00 uur. Vrijdag 7 oktober. Bloedprikken, 8.30 uur. Klaverjassen en jokeren. Inlichtingen WMO op de website www.anbo.nl/katwijkaanzee/ Al deze activiteiten vinden plaats in het dienstencentrum de Zwanenburg, aan de Zwanenburgstraat 62. De activiteiten zijn toegankelijk voor alle mensen van 50 jaar en ouder.

Zaterdag 1 oktober. Ba-Pra-KaDra soos, 10.00 uur. Open huis, 11.30 uur. Stijldansles, 19.00 uur. Vrijdansen, 21.30 uur. Maandag 3 oktober. Ba-Pra-KaDra soos, 10.00 uur. Biljarten, 19.00 uur. Country line dansles, beginners, 19.30 uur; gevorderden 20.15 uur. Volleybal dames, 19.30 uur; heren, 21.00 uur. Volleybal is in de Van Lierestraat. Dinsdag 4 oktober. Ba-Pra-Ka-Dra soos, 10.00 uur. Streetdance, 19.00 uur. Biljarten, 19.00 uur. Woensdag 5 oktober. Damesgymnastiek, 9.00 uur Ba-Pra-Ka-Dra soos, 10.00 uur. Country line dans, 14.00 uur. Zelf kleding maken, 19.00 uur. Dansgroep Step by Step, beginners 19.45 uur; gevorderden 20.45 uur. Donderdag 6 oktober. Ba-Pra-KaDra soos, 10.00 uur. Ouderensoos, 14.00 uur. Biljarten, 19.00 uur. FNV (even weken), 19.30 uur. Jokeren, 20.00 uur. wijkvereniginghoornesrijnsoever.nl

Wijkvereniging Koestal-Overduin Donderdag 29 september. Seniorensoos De Eendracht, 14.00 uur. Country country- en linedansen, 20.00 uur.

Bond voor vijftigplussers.

Vrijdag 30 september. Competitie darten, 20.00 uur.

Wijkvereniging Noord/Noord-Oost

Zaterdag 1 oktober. Kinderbingo, vanaf 4 jaar, 14.00 uur. Country- en line dansen, 20.30 uur.

Donderdag 29 september. Conditietraining, 9.45 uur. Klaverjassen en jokeren, 20.00 uur.

Maandag 3 oktober. Recreatief darten, 20.00 uur.

Vrijdag 30 september. Bingo, 20.00 uur.

Dinsdag 4 oktober. Klaverjassen en jokeren, 20.00 uur.

Maandag 3 oktober. Kattuks Volk, 20.00 uur.

Woensdag 5 oktober. Sjoelmiddag seniorensoos De Eendracht, 14.00 uur. Repetitieavond zangkoor De Voltreffers, 20.00 uur.

Dinsdag 4 oktober. Linedance beginners, 9.30 uur. Linedance gevorderden, 13.30 uur. Bridgen, 20.00 uur.

Wijkgebouw locatie De Coligny, Louise de Colignylaan 7, 2224 VT Katwijk.

Woensdag 5 oktober. Chr. jongerenavond, 19.45 uur. Dammen, 20.00 uur.

Meer informatie op: www. wijkcentrumdecoligny.nl of RTV teletekstpagina 351.

Donderdag 6 oktober. Conditietraning, 9.45 uur. Klaverjassen en jokeren, 20.00 uur.

Kopij

FOTO: PR.

Voor dinsdag kunt u zich opgeven voor de ochtend of voor de middag; beide dagdelen mag natuurlijk ook. Voor woensdag kunt u zich alleen voor de hele dag opgeven.

Wij zijn dringend op zoek naar mensen die club willen draaien. Het liefst elke week, maar om de week is ook mogelijk! Natuurlijk bieden we hulp en staat u er niet alleen voor. Wij weten ook dat iedereen genoeg te doen heeft, maar besef dat dit echt een heel belangrijk stuk werk is in Gods wijngaard. Mogen wij op u en jou rekenen?

Tienerclub Spirit over ’gezond’

Factor Welzijn zoekt vrijwilligers Factor Welzijn organiseert ook dit jaar activiteiten in de herfstvakantie voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Voor de uitvoering van deze activiteiten heeft Factor Welzijn vrijwilligers nodig, vandaar deze oproep. De vakantieactiviteiten zijn op dinsdag 18 en woensdag 19 oktober. Het programma voor die dagen is als volgt: dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15.30 uur wordt er een bezoek gebracht aan Naturalis; woensdag van 10.00 tot 14.00 uur sport-, spel- en knutselinstuif in Sporthal Cleijn Duin.

Leiding gezocht

19.00-20.30 Madjoe, meisjes 8-12 jaar, Jeugdhuis Voorstraat Donderdag 19.00-20.30 Timotheus, jongens 8-12 jaar, Jeugdhuis Voorstraat Vrijdag 19.00-20.30 Spirit, tieners 12-15 jaar, Jeugdhuis Voorstraat 19.00-20.30 Moa, jongens 8-12 jaar, Ichthuskerk 19.30-21.00 Hobbyclub, tieners 12-16 jaar, Jeugdhuis Voorstraat 20.30-22.30 Jeugdgroep Rehoboth,

Voorstraat 19.00-20.30 Benjamin, jongens 810 jaar, Jeugdhuis Voorstraat 19.00-20.30 Daniel, jongens 10 - 12 jaar, Jeugdhuis Voorstraat 19.00-20.30 Klimroos, meisjes 8-12 jaar, Pniëlkerk Dinsdag 19.00-20.30 Sempre Avanti, meisjes 8-12 jaar, Jeugdhuis Voorstraat Woensdag 19.00-20.30 Zeearend, jongens 812 jaar, Maranathacentrum

Het werk van CJV/YMCA Katwijk bestaat onder andere uit kinderclubwerk, waarin (Bijbel)verhalen vertellen, spel en creatieve handvaardigheid van belang is. Ook zijn er gespreksgroepen, jeugdsociëteiten, koren, een eigen bibliotheek, sportclubs en groepen die zich richten op acties, muziek, vakantie en toneel. Een vereniging die voor iedereen wat te bieden heeft. Maar misschien heeft u of jij iets te bieden en wilt u/jij actief worden binnen onze vereniging.

weekagenda

De kinderkledingverkoop van vrouwenvereniging Dorcas van de Christelijk Gereformeerde Kerk aan het Duinrustplein houdt haar najaarskinderkledingverkoop. Sinds 2006 wordt er tweemaal per jaar kinderkledingverkoop gehouden. Bruikbare hele kleding wordt gratis ingebracht, het hele jaar door. In maart wordt de voorjaarsverkoop gehouden; in oktober de najaarsverkoop. Sinds de start hebben de verkopen in totaal al ruim € 14.000,- opgebracht voor diverse goed doelen, zoals Noodhulp Azië, Noodhulp Pakistan, Noodhulp Haïti, Kindertehuis in Malawi. De opbrengst van deze verkoop is bestemd voor het Shaare Zedek Ziekenhuis. De kleding die niet verkocht wordt, gaat via stichting ’Goed voor Nood’ uit Rijnsburg naar Roemenië. Zoals altijd is er koffie met cake en wat lekkers voor de kinderen te koop, en tevens is er oppas voor de kinderen in de bovenzaal, zodat u in alle rust kunt kopen. Iedereen hartelijk welkom woensdag 5 oktober van 14.30-16.30 uur.

Werken aan minder hondenbeten

Gratis met je huisdier op 4 oktober naar dierenarts Iedere hondenbezitter weet dat een hond veel plezier kan geven. Honden betekenen veel voor ons en zijn vaak echt deel van het gezin. In ons land heeft 20% van alle huishoudens één hond (of meer). Inmiddels zijn er 1,9 miljoen honden in ons land. Al deze honden leven in huiskamers, worden uitgelaten in parkjes, lopen op straat, komen andere honden tegen en krijgen te maken met fietsers en spelende kinderen. In ons drukbevolkte land is het eigenlijk een wonder dat dit alles zo goed gaat. Meestal… want soms gaat het mis en bijt een hond. Jaarlijks worden er ongeveer 150.000 Nederlanders door een hond gebeten. Kinderen zijn vaker slachtoffer dan volwassenen en worden meestal gebeten in het gezicht; volwassenen worden vaker gebeten in armen en benen. Het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapdieren (LICG) is ervan overtuigd dat het aantal bijtincidenten drastisch omlaag kan. Hondenbezitters kunnen daar veel aan bijdragen. Er zijn twee zaken van wezenlijk belang om van een hond een sociale en betrouwbare huisgenoot te maken: een goede socialisatie en basisopvoeding zijn belangrijk, naast een consequente

Willen we, ook als we nog jong zijn, graag een kind van God worden? Of denken we daar nog maar niet teveel over na en doen dat wel als we oud zijn? Spreekt dit onderwerp je aan? Kom dan woensdag 5 oktober naar de jongerenavond in wijkgebouw ’t Zandgat. Bert Reinds spreekt daar over het thema: ’Je bent jong en je wilt wat’. Er wordt begonnen om 19.45 uur met het zingen van mooie liederen. In de pauze is er wat te drinken en natuurlijk staat er na afloop weer wat lekkers klaar. Breng zoveel mogelijk vrienden en vriendinnen mee. Er is plaats voor veel jongeren.

WINTERBANDENTIJD

Tot ziens op woensdagavond 5 oktober. Wijkgebouw ’t Zandgat, E.A. Borgerstraat 58a, Katwijk. Zaal open om 19.15 uur, we beginnen om 19.45 uur. Meer informatie: www.jongerenavondenkatwijk.nl.

DE JONG’S AUTOBEDRIJF KATWIJK B.V. Katwijk Koningin Julianalaan 1 Tel.: (071) 402 85 54.

UW ZOMERBANDEN LOGE LOGEREN BIJ PEUGEOT VOO € 55 ALL-IN!* VOOR

en rechtvaardige begeleiding gedurende de rest van het hondenleven. Uiteraard is een bijtincident niet altijd te wijten aan de hond of diens eigenaar. De manier waarop honden benaderd worden door anderen, kan ook een grote rol spelen. Denk aan kinderen die zich over de hond laten vallen, of vreemden die zonder het te vragen de hond over de kop aaien. Het LICG richt met deze campagne ter voorkòming van bijtincidenten zich daarom op kinderen en hun ouders, zowel als gezinnen mèt of zònder hond. De campagne hoopt een bijdrage te leveren aan een beter begrip tussen mens en hond, zodat we met z’n allen (meer) plezier kunnen beleven aan (onze) honden. Komende Dierendag, dinsdag 4 oktober, nodigt Dierenartsenpraktijk Katwijk kinderen uit om met hun huisdier langs te komen op de praktijk van 16.00-18.00 uur. Samen met de dierenarts of de assistente wordt dan gekeken naar de gezondheid van het dier, evenals naar de vacht en het gebit. Het huisdier mag een hond, kat, konijn, rat of hamster zijn, maar ook zonder huisdier ben je welkom als je dat leuk vindt. Er staat voor iedereen een aardige verrassing klaar. Tot dinsdag 4 oktober. Dierenartsenpraktijk Voorstraat 96, Katwijk.

Katwijk,

PROFITEER NU AL VAN ONZE SCHERPE ALL-IN TARIEVEN 4 banden incl. stalen velgen*

Model

Bandenmaat

107

155/65 R14T

469

207

185/65 R15T

559

308

195/65 R15T

559

508

215/60 R16H

959

3008

215/60 R16H

959

5008

215/55 R16H

€ 1.039

Kijk voor een compleet overzicht van onze scherpe all-in tarieven voor winterband/velgcombinaties op www.peugeot.nl/winterbanden

*Onze tarieven zijn adviesprijzen en inclusief montage, balanceren, wielgewichten, standaard ventielen, verwijderingsbijdrage en btw. Deze aanbieding geldt voor Michelin- en Continental-winterbanden en zolang de voorraad strekt.


DE KATWIJKSCHE POST

DRAVERTJES

DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2011 â&#x20AC;˘ 23 Geboren

Getrouwd

Getrouwd

Getrouwd

Hoera, op 25 september zijn wij opa en oma geworden van ons eerste kleinkind Lindsey! Gefeliciteerd van opa en oma Van Velzen, ooms en tantes en de hele familie.

Vrijdag 23 september zijn Hans van Duijn en Esther Nijgh getrouwd! Bedankt voor de heel gezellige dag. Het varen was super! Heel veel geluk toegewenst door de familie Van Duijn en de familie Nijgh.

Op zaterdag 24 september zijn Mirjam de Weerd en Jan-Willem Korpelshoek getrouwd! We zullen u hartelijk bedanken voor de vele gelukwensen en grote belangstelling! Het was voor ons een onvergetelijke dag! Mirjam en Jan-Willem.

2 september 2011: trouwdag van Pieter Hoek & Nadine de Lange! Een dag met een gouden randje! Een stralende dag om nooit te vergeten. Liefs pappa en mamma.

Dravertjes te koop aangeboden/ gevraagd tot maximaal 25 woorden zijn voor particulieren gratis. Meer woorden: 0,20 eurocent per woord. Per persoon mag slechts ĂŠĂŠn gratis dravertje per editie worden geplaatst. Felicitatiedravertjes: maximaal 2 per en/of over persoon. Alle overige dravertjes â&#x201A;Ź 5,00 tot max. 25 woorden. Meer woorden: 0,20 eurocent per woord. Brieven onder nummer of bewijsnummers â&#x201A;Ź 3,00 extra. Eventuele fouten in schriftelijk opgegeven advertenties worden niet gecompenseerd. Dravertjes kunnen zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. U kunt uw Dravertje e-mailen naar dravertjes@uitgeverijverhagen.nl, onder vermelding van uw naam, adres, postcode + woonplaats en telefoonnummer

40 jaar getrouwd

Getrouwd

40 jaar getrouwd

50 jaar getrouwd

Jarig

Jarig

Jarig

Op 28 september waren Piet en Marian Souverijn 40 jaar getrouwd! Gefeliciteerd! Jaap, Esther, Thijs, Stefan, Jolanda, Stijn en Jasper.

Op maandag 3 oktober zijn Jan en Krijna van Duijn 50 jaar getrouwd! Gefeliciteerd door jullie kinderen en kleinkinderen.

Hoera, op 25 september is N. Zwanenburg- Kuijt 100 jaar geworden! Van harte gefeliciteerd! Kinderen en (achter) kleinkinderen.

Hoera, op vrijdag 30 september wordt Dylan Berkheij 10 jaar! Gefeliciteerd van mamma en Lynda & opa en oma Berkheij.

Hiep hiep hoera! Op 2 oktober wordt mijn lieve schat, Roos Haasnoot 5 jaar! Gefeliciteerd en een dikke kus van oma.

â&#x20AC;˘ 2e hands-fietsen en 2e handsbrommers/scooters bij Frans Luyten Tweewielers, Achterweg 22, Katwijk. Telefoon 071-4029035. â&#x20AC;˘ JUBILATE KRINGLOOP ROMMELMARKT, Pr. Hendrikkade 11, tel. 071-4075512/ 0613719872 (A. Meijvogel) Voor verkoop, inbreng en ophaal (ook bezorgen), ook leeghalen van inboedel tegen een vergoeding, open op zat.morgen en do.avond (min prijzen) E-mailadres: maybird@ ziggo.nl

VAN LEEUWEN

Lieve Dirk en Catharina van der Plas, 23 september jl. was een bijzondere dag! Bedankt voor alles! Jullie familie.

papier- en metaalhandel Vanouds het adres voor uw oude metalen en oud papier.

Dinsdag 27 september 2011 waren Adrie en Pieta Varkevisser 40 jaar getrouwd! Van harte gefeliciteerd en nog vele gelukkige jaren samen! Jullie kinderen en kleinkinderen.

Jarig

Jarig

Jarig

Jarig

Jarig

Jarig

Lieve oma Jonker, hartelijk gefeliciteerd met uw 70ste verjaardag! Liefs Wessel, Sanne, Maikel, Dennis, Quinty, Finn en Indy.

Hiep hiep hoera! Onze allerliefste lieveling Jordy de Kort wordt 4 oktober 2 jaar! Van harte gefeliciteerd van pappa, mamma, Bowie opa en oma Bijsterbosch, Richard, Chantal, Dino omi Hoek, Lida, Elisa en Melanie.

Hoera, op 1 oktober wordt onze mamma, Heleen Bremmer 40 jaar! Van harte gefeliciteerd! Maria, Isabel en Celmira.

Onze opa Kuyt wordt 1 oktober 60 jaar! Gefeliciteerd van Marco, Anne- Sophie, Mariska, Bas, Tim, JoĂŤlle, Estelle, Martijn en Elise.

Diana Slot werd 28 september 40 jaar en nog steeds geen grijs haar, hoe doe je dat toch? Van harte gefeliciteerd kanjer! Xxx je vriendinnen.

Mijn lieve vrouw, onze moeder en oma, Annie van Iterson werd 26 september 65 jaar!!

Biedt hoge prijzen voor oud ijzer, koper, lood, zink, etc. De Hooge Krocht 151 Ind. Klei-Oost, Noordwijk Telefoon 071-4014105

â&#x20AC;˘ Bel Theo als u problemen heeft met uw computer, software etc. deze advertentie is hem aangeboden door de fysiotherapie Meeuwenlaan (een tevreden klant). Tel. 071-4080460. â&#x20AC;˘ Gevraagd: huishoudelijke hulp voor 3 uur per week op vrijdagochtend. Ook strijkwerk. Vergoeding 35 euro. Telefoon 071-4024822.

Sarah

Abraham

VUT

Pensioen

Rijbewijs

Bedankt

Op 30 september en het is echt waar, wordt onze zus, Jacqueline Heeringa 50 jaar! Hartelijk gefeliciteerd van je moeder, Corrie, Willie, Kees, Charles en Janna.

Hoera, zondag 2 oktober wordt Jaap van Duijn 50 jaar! Van harte gefeliciteerd van Joke, Arjan, Angela en Pieter.

Onze buurman, Cor den Dulk gaat met de vut! Op het gemeentehuis zullen ze hem missen, Cor gaat met Dirk vissen.

Hiep hiep hoera! Jans (Janna van Duyn) hoeft niks meer te doen, ze gaat met pensioen! Liefs van ons.

â&#x20AC;&#x153;Pas opâ&#x20AC;?, vanaf nu zijn de autosleutels niet meer veilig!! Janneke Smit is geslaagd voor haar rijbewijs. Gefeliciteerd! Mamma, Kees en Lieke, Leendert en Manon, Maarten.

Namens Aai, bedankt voor de gezellige jeepsafari op Gozo (Malta).

Gefeliciteerd

Bedankt

MOBIEL 06 24267034

Voor uw catering op maat!! Tevens voor verhuur van: t4UPFMFOt 4UB UBGFMTt(MBTXFSL t4FSWJFTHPFEt&O[ ,JKLPQwww.keizerspartycatering.nl

â&#x20AC;˘ Vakantiewoning/etage te huur gevraagd, mei t/m sept. 2012, in de directe omgeving van de Boulevard in Katwijk aan zee. Voor middelbaar, werkend echtpaar. W. Tolenaars 0648513544.

Voor de gratis rubriek komen in aanmerking: geboortes, verlovingen, huwelijken, huwelijks- en andere jubilea (121/ , 25, 40, 50, 60 en daarna iedere vijf jaar), verjaardagen (alleen 50 jaar) en geslaagden van universitaire/HBO-opleidingen. Plaatsing gebeurt alleen achteraf. Felicitaties worden in de rubriek niet opgenomen. Er wordt ĂŠĂŠn foto per gebeurtenis geplaatst. Inzenden kan tot uiterlijk dinsdag 10.00 uur in de week van plaatsing. Stuur een briefje naar De Katwijksche Post, postbus 3066, 2220 CB Katwijk voorzien van de nodige gegevens. Opgeven aan de receptie kan natuurlijk ook. Wij plaatsen het bericht dan gratis voor u in onze krant, evenals de foto (zwart/wit of kleur) die u daarbij mag voegen. In deze rubriek zijn felicitaties voor onder andere verjaardagen (bijvoorbeeld 40 jaar), jubilea en geslaagden (bijvoorbeeld een MBO-opleiding) die niet in aanmerking komen voor gratis plaatsing, vooraf en naderhand ook mogelijk, maar alleen tegen contante betaling aan de balie. 2

De tekst mag maximaal 25 woorden zijn, de foto wordt op 1 kolom breedte geplaatst. Kosten â&#x201A;Ź 7,Fotoâ&#x20AC;&#x2122;s kunnen na plaatsing weer aan de receptie worden opgehaald. Als u een voldoende gefrankeerde enveloppe met uw naam en adres bijvoegt, dan sturen wij u de foto terug. Fotoâ&#x20AC;&#x2122;s worden alleen geplaatst als ze van voldoende kwaliteit zijn.

Fotoâ&#x20AC;&#x2122;s van kinderen met hun huisdier Het is volgende week dinsdag 4 oktober Dierendag. Een goede aanleiding om je huisdier eens flink te verwennen. In Katwijk zijn ook veel huisdieren, variĂŤrend van katten en honden tot hamsters en vogels, en van vissen en konijnen tot zelfs wandelende takken en slangen. De Katwijksche Post wil daags na Dierendag Katwijkse kinderen en hun huis-

Jacqueline van Beelen, gefeliciteerd met het behalen van je diploma Verpleegkundige!! Je mag nu mensen en dieren verplegenâ&#x20AC;Ś Je vader en moeder en je broers en zusje.

Nog ĂŠĂŠn keer in een Katwijkse krantâ&#x20AC;Ś,AndrĂŠ en Evelien van Beelen, bedankt voor de gezellige bruiloft op 9 sept. jl.!! Gods zegen toegewenst in Apeldoorn.

dieren in het zonnetje zetten. Stuur een foto* van jou met je huisdier naar redactie@katwijkschepost.nl. Tot uiterlijk dinsdagmorgen 4 oktober 08.00 uur. De leukste fotoâ&#x20AC;&#x2122;s worden dan op donderdag 6 oktober in de krant geplaatst. *Digitale fotoâ&#x20AC;&#x2122;s moeten van voldoende resolutie en bestandgrootte zijn (minimaal 2 Mb).

FOTO: PR.

â&#x20AC;˘ Te koop: garage/opslag/bedrijfsruimte van bijna 75m2 nabij winkelcentrum van Katwijk. Incl. kantoor, pantry en toilet. Bel voor informatie 06-43249318.

Ageeth van den Oever (met zwarte mouwloze blouse) temidden van haar gymdames.

Gezellig afscheid van SKR-trainster Ageeth

Gezinsviering RK-parochie over beschermengelen Heb jij ook wel eens dat idee dat er een beschermengel is die ervoor zorgde dat je net niet met je fiets ergens tegenaan reed, dat je net op tijd weg was op een plek waar kort erna iets naars gebeurde, dat daardoor de tegenstander met voetbal net overschoot toen jij in de goal stond als keeper? Een beschermengel, daar zijn in de loop der jaren vele verhalen, liedjes en gedichten over bedacht, maar er zijn ook vele tekeningen en schilderijen van gemaakt waar de maker goed de fantasie liet werken, want... nog nooit heeft iemand een beschermengel gezien. In de gezinsviering van zondag 2 oktober, 10.00 uur, van de RK-parochie H. Joannes de Doper in Kat-

wijk is â&#x20AC;&#x2DC;Je beschermengelâ&#x20AC;&#x2122; het thema. In deze viering gaat kapelaan Stephan Kuik voor en kinderkoor De Vrolijke Noot verzorgt weer de muzikale ondersteuning. Eenieder is van harte welkom in de RK-parochiekerk H. Joannes de Doper aan de Kerkstraat 70 in Katwijk aan den Rijn. In parochiehuis De Kleine Joannes is voor de allerkleinsten een crèche waar ze heerlijk kunnen spelen en worden begeleid, zodat de ouders rustig de gezinsviering kunnen bijwonen. Komt u naar de kerk en u heeft nog iets over voor de Voedselbank Katwijk, dan kunt u dat in de voedselmanden achterin de kerk deponeren, van harte aanbevolen.

Tijdens een gezellig samenzijn hebben de leden van de dames conditiegym en het bestuur van Sportvereniging Katwijk Rijn (SRK) officieel afscheid genomen van Ageeth van den Oever.

FOTO: PR.

â&#x20AC;˘ Te huur: Spanje, Costa Blanca. Bungalow + zwembad. Telefoon 071-4073193/06-51407403 email: guardamar@live.com.

De Katwijkse is bijna dertig jaar lid geweest van SKR en heeft een groot aantal jaren de damesconditiegym geleid. Al enige tijd woont Ageeth in Noord-Holland en heeft tot dit gymseizoen nog elke week op en neer gereisd om â&#x20AC;&#x2DC;haar damesâ&#x20AC;&#x2122; les te kunnen geven. Tijdens het gezellige afscheid met heerlijke hapjes die door de leden

van haar lesuur waren klaargemaakt, werd menig anekdote opgehaald. Zowel leden als bestuur zullen Van den Oever missen. Haar persoonlijkheid, haar spontane ingevingen en vooral de gezelligheid tijdens de lessen, de bijscholingen en de uitjes die zij met de groep maakte staan in ieders geheugen gegrift. Door haar eigenheid zullen wij haar niet vergeten. Van den Oever gaat zich nu volledig richten op haar eigen bedrijf en het beeldhouwen. Leden en bestuur van SKR wensen haar veel succes in haar verdere loopbaan.


assurantiën

Katwijkerweg 5

2231 SB Rijnsburg

T

071 409 09 49

Zuidstraat 1

2225 GS Katwijk

T

071 401 32 44

www.ruimte om te leven.nl

TIJDELIJK V.O.N.

KATWIJK

SCHOUTHOF 57

3-Kamer appartement, gelegen op de 3e etage met uitzicht richting Katwijk, Noordwijk e.o., van appartementencomplex ‘Schouthof’. t Flinke woonkamer met openslaande deur naar balkon t Open keuken (2007) v.v. alle inbouwapparatuur t Moderne badkamer met o.a. douche en designradiator t 2 slaapkamers met weids uitzicht t Ruim balkon

VRAAGPRIJS

€ 199.000,=

RIJNSBURG

TIJDELIJK V.O.N.

TIJDELIJK V.O.N.

RIJNSBURG

RIJNSBURG

GRAAF FLORISLAAN 134

Op de vierde woonlaag gelegen ruim 3-kamer hoekappartement t t t t t t

Volledig gemoderniseerd Geheel v.v. dubbel glas Volledig geïsoleerd Twee slaapkamers Balkon op het Zuiden Fraai uitzicht

VRAAGPRIJS

€ 239.000,=

RIJNSBURG

LUPINE 10

Op rustige, kindervriendelijke locatie, in woonwijk ‘Frederiksoord’ gelegen, royale hoek ééngezinswoning.

Op rustige, kindervriendelijke locatie, in woonwijk ‘Plan de Hoek’, gelegen, ruime tweeonder-één-kap woning met dubbele garage.

t t t t t

t t t t t

L-vormige woonkamer met vloerverwarming Open hoekkeuken v.v. diverse apparatuur Achtertuin met zonnig terras 4 slaapkamers Lichte badkamer met douche, ligbad en 2e toilet

VRAAGPRIJS

€ 285.000,=

V.O.N.

bank

Riante woonkamer met schuifpui Half open keuken v.v. diverse inbouwapparatuur Ruime garage met 2 overheaddeuren Riante achtertuin (Z-O) 4 slaapkamers w.v. 1 met balkon over gehele breedte van de woning t Badkamer v.v. bad en separate douche

VRAAGPRIJS

€ 549.000,=

V.O.N.

TIJDELIJK V.O.N.

TIJDELIJK V.O.N.

KANAALSTRAAT 20

KATWIJK

RIJNSTRAAT 150A

In het zeer geliefde Rijnsburg centrum gelegen hoekwoning.

Vrijstaande woning met een bijzonder centrale ligging maar toch met een oase aan privacy.

t Lichte doorzon woonkamer met schuifpui (2009) t Gesloten keuken v.v. diverse inbouwapparatuur t Badkamer v.v. douche en 2e toilet t 4 slaapkamers t Sierbestrate achtertuin (W)

t Voortuin met parkeerplaatsen t Woonkamer met grote raampartijen t Open keuken v.v. duurzaam en stijlvol Corian werkblad en diverse apparatuur t 4 slaapkamers t Badkamer v.v. bad & separate douche t Grote garage met overheaddeur

VRAAGPRIJS

V.O.N.

TIJDELIJK V.O.N.

OP DEN CLAVER 13

hypotheken

makelaardij@eghi.nl

V.O.N.

TIJDELIJK V.O.N.

makelaardij

€ 269.000,=

V.O.N.

VRAAGPRIJS

€ 492.500,=

TIJDELIJK V.O.N.

TIJDELIJK V.O.N.

RIJNSBURG

RIJNSBURG

BROUWERSTRAAT 150

RIJNSBURG

Uitstekend onderhouden uitgebouwde eengezinswoning met garage en grote tuin, gunstig gelegen nabij centrum. t t t t t t

V.O.N.

SPINOZALAAN 31

DE WAAL 2

Woonkamer met openslaande deuren Zonnige achtertuin Open keuken, hoog kwaliteit (Kuivenhoven) Verwarmde bijkeuken Verwarmde garage 3 ruime slaapkamers

VRAAGPRIJS

€ 342.500,=

RIJNSBURG

V.O.N.

HEERENWEG 9

Centraal gelegen 3-kamer parterre appartement.

Centraal gelegen en uitgebouwde hoekwoning met een zonnige tuin (Z/W) v.v. forse garage.

Pittoreske jaren ’30 woning in rustige straat nabij het centrum.

t t t t t

t Riante woonkamer met stuc wanden t Uitgebouwde keuken met diverse inbouwapparatuur t 3 slaapkamers, elk v.v. eigen bergzolder t Badkamer v.v. ligbad, douchecabine, zwevend toilet en designradiator t Extra grote garage met doorrijhoogte van 2.60 m

t Ruime woonkamer met openslaande deuren t Moderne keuken v.v. all inb. apparatuur t Badkamer, bad, douche, duo wastafel, designradiator t Voortuin, achtertuin beide netjes aangelegd t Zeer ruime authentieke entree t Geheel gerenoveerd in 2005

Terras op het Zuiden Volledig betegelde badkamer v.v. douche Twee slaapkamers Woonkamer met tuin op het Zuiden Moderne open keuken v.v. o.a. kookplaat en vaatwasser

VRAAGPRIJS

€ 212.500,=

V.O.N.

VRAAGPRIJS

€ 350.000,=

V.O.N.

VRAAGPRIJS

€ 269.000,=

K.K.

OPEN HUIS

NIEUWE PRIJS

zaterdag 1 oktober van 11.00-13.00 uur RIJNSBURG

P. VAN SAXENSTRAAT 69

RIJNSBURG

WESTERPARK 49

Ruim 4-kamer parterre appartement met zonnige, mooi aangelegde diepe achtertuin.

Schitterend gelegen ruim (155 m2) videappartement in nieuwbouwwijk Westerhaghe.

t Ruime doorzon woonkamer met mooi Franse grenen vloer, welke door het hele huis loopt t Moderne, lichte keuken v.v. div. inbouwapp. t Moderne badkamer met duo ligbad, toilet en douchehoek t 3 slaapkamers t Verzorgde voor- en achtertuin t In 2001 volledig gemoderniseerd

t Beschikt over vlonder en ligplaats voor een boot (6,3m) t 3 slaapkamers en een hobbyruimte (ca. 50 m2) t Keuken v.v. luxe apparatuur en zwevend werkeiland t Eigen parkeerplaats in de onderbouw t Entree vloer is drempelloos doorlopend gelegd met eiken strokenparket met zwarte bies

VRAAGPRIJS

€ 235.000,=

K.K.

VRAAGPRIJS

€ 395.000,=

K.K.

De woningen op deze pagina kunt u zonder afspraak bezichtigen. t Johannes Vermeersingel 34 te Rijnsburg t Kamille 34 te Rijnsburg t Kornoeljelaan 28 te Noordwijkerhout t Willem Alexanderplantsoen 10 te Rijnsburg t Oranjelaan 110 te Rijnsburg t Jan Steenstraat 13 te Rijnsburg

€ 325.000,= V.O.N. € 299.000,= V.O.N. € 185.000,= V.O.N. € 287.500,= V.O.N. € 240.000,= V.O.N. € 299.000,= V.O.N.

t Rapenburg 1C te Rijnsburg t Kolfmakersteeg 9A te Leiden t Borculo 16 te Valkenburg t ’t Boonrak 74 te Valkenburg t Rijnstraat 126 te Katwijk t Sinte Barbara’s Tuin 20 te Rijnsburg

€ 649.000,= V.O.N. € 210.000,= K.K. € 242.000,= K.K. € 179.500,= K.K. € 375.000,= K.K. € 220.000,= K.K.

www.ruimte om te leven.nl

KP_29_september_2011  

Wie zijn doel voorbijstreeft, mist evenzeer als hij die het niet bereikt.’ Montaigne ■ Van Woerden weer beste op Halve Katwijk In Huize Sale...