Page 1

DE KATWIJKSCHE POST DONDERDAG 10 NOVEMBER 2011

de KATWIJKSCHE POST de KATWIJKSCHE POST

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR KATWIJK, RIJNSBURG EN VALKENBURG

90ste JAARGANG NR. 45

Oppostitie zegt ’nee’

WOORDEN SPREKEN:

Steun zeejachthaven slinkt in raad tot alleen collegepartijen

Losse nummers: € 1,50

DEZE WEEK

’sfeerbeelden’ en stelt grote vraagtekens bij de technische uitvoerbaarheid. VVD Katwijk zegt bij monde van raadslid Michael Pijnenburg dat er ’nog niet besloten wordt of de Zeejachthaven wordt aangelegd of niet’. De VVD is, volgens Pijnenburg ’na het lezen van alle rapporten, inspraak, uitgebreid overleg in de fractie en een minicollege zandstromen, overtuigd van de technische haalbaarheid van een zeejachthaven in Katwijk’. Die partij is ’niet blind voor de risico’s’, maar ziet ook vooral kansen. ’Die kansen, in de vorm van werkgelegenheid, meer toerisme en een voor Nederland unieke haven.’ VVD Katwijk stemt daarom wel in met de volgende stap van het zeejachthaven. De ChristenUnie is voorstander van ’een jachthaven die bij Katwijk past’. ’Maar niet tegen elke prijs’, verduidelijkt fractievoorzitter Klaas Jan van der Bent. Er moet volgens hem nog veel worden onderzocht. ’Dat is logisch, want er ligt nog helemaal geen concrete uitwerking. Alleen de eventuele haalbaarheid is aangetoond.’ De CU wil daarom wel de volgende stap nemen om ’concreet zicht te krijgen op de financiën’. Van der Bent: ’Dan weten we precies waar we aan toe zijn en kunnen we bij het volgende go/no-go moment bepalen of die er nu komt of niet.’ De opstelling van het CDA was gistermorgen nog niet bekend, maar verwacht wordt dat die partij instemt met het voorstel om geld beschikbaar te stellen voor het Plan van Aanpak.

Bovenaanzicht van het huidige Cleijn Duinplein.

Cleijn Duinplein wordt verblijfsplein De gemeente heeft een plan gemaakt om het Cleijn Duinplein opnieuw in te richten. Het gedeelte tussen de Vreugdeweg en de Stadhoudersdreef is aan verbetering toe en krijgt een nieuwe bestrating. Een groot deel van de bomen wordt vervangen, maar de ’grote bomen’ blijven staan. De herinrichting wordt ook gebruikt om de huisaansluitingen van de riolering te vernieuwen.

De winkelstrip aan het plein is de afgelopen jaren veranderd naar een ’gezondheidsplein’ met een aantal zorginstellingen, zoals een verloskundigenpraktijk, tandtechnisch laboratorium, gezondheidscentrum en dagbesteding voor ouderen. Met die ontwikkelingen is bij de herinrichtingplannen en materiaalgebruik rekening gehouden. Het stoepgedeelte van het Cleijn Duinplein wordt verbreed naar een verblijfsgebied met daarop grote groenbakken. Daarin komen laag

gen. De gemeente laat weten, dat er door de herinrichting geen parkeerplaatsen verloren gaan. De bewoners van en instanties op het plein zijn al op de hoogte gesteld van de voorgenomen plannen tijdens een bijeenkomst op het gemeentehuis. Er worden nog gesprekken gevoerd met het gezondheidscentrum over de laatste details. De gemeente wil in januari beginnen met de werkzaamheden, die dan tot en met maart duren.

Zie ook pagina 11.

Raadsdiner in Katwijk en met eigen bijdrage Hoe fel ze ook tegenover elkaar staan in de raadzaal, eenmaal per jaar schuiven de raadsleden met partners aan voor een gezamenlijk raadsdiner met roulerende tafelschikking. Dat kost een paar centen, want voor zo’n diner wordt meestal een chique restaurant buiten Katwijk gekozen. Het kan wel wat minder, vindt GemeenteBelangen (GB), die vorige week donderdag tijdens de Algemene Beschouwingen een amendement indiende om het budget voor het raadsdiner te verlagen. De gemeenteraad heeft een budget

VVD niet gediend van vingertje CU De Katwijkse coalitiepartners VVD en ChristenUnie (CU) hebben het op het moment even moeilijk met elkaar. CU-fractievoorzitter Klaas Jan van der Bent verweet VVD-wethouder Thijs Udo in de raadsvergadering van oktober ’oncollegiaal’ gedrag van die wethouder door tegen nieuwbouw van de bibliotheek in Katwijk aan Zee te stemmen. Van der Bent vindt dat collegeleden ’slechts bij hoge uitzondering’ een ander standpunt kunnen innemen. En een financiële kwestie vindt zijn partij niet ’zwaarwegend’ genoeg. Zijn advies tot slot aan de wethouder: ’Niet meer doen’. VVD Katwijk laat, bij monde van het echtpaar Van Ginkel, deze week weten niet gediend te zijn van dat belerende wijsvingertje van de CU. ’Iedere bestuurder heeft het recht op elk moment af te wijken van een

groeiende struiken en bodembedekkers. De randen van die groenbakken worden voorzien van een U-profiel, waarop voorbijgangers kunnen zitten. Daardoor ontstaat er op dat zorgplein een aangename omgeving om te verblijven. Er worden nieuwe bomen geplant en tevens wordt het plein voorzien van nieuwe grijze tegels en betonplaten. Met de herinrichting krijgen ook de parkeervakken een nieuwe plek. Die komen haaks aan de rand van dat nieuwe verblijfsplein te lig-

geformuleerd standpunt binnen het college van B&W en daarvan aantekening te laten maken’, zegt VVDfractievoorzitter Anita van Ginkel. ’Wethouder Thijs Udo had in het geval van een afwijkend standpunt ten aanzien van de bieb het gelijk aan zijn kant en tegelijkertijd is hij ook wel degelijk collegiaal gebleven door aan te blijven als wethouder.’ Ze eindigt met: ’Daarom een collegiaal advies, bespaar ons voortaan uw opgeheven wijsvinger.’ Haar man Henk van Ginkel, voormalig VVD-statenlid, doet er nog een schepje bovenop. Hij verwijt de CU-fractievoorzitter hooghartigheid en gebrek aan kennis van het Nederlandse staatsrecht. ’Hij heeft de klok horen luiden maar weet niet waar de klepel hangt. Zo zit het staatsrecht helemaal niet in elkaar.’

’Klaas Jan weet niet wat collegiaal bestuur inhoudt’, schrijft Van Ginkel in zijn ingezonden brief, want een wethouder mag best laten ’optekenen dat hij het er niet mee eens is’. Over de terechtwijzing van de wethouder door de CU-fractievoorzitter in de raad, zegt Van Ginkel: ’Klaas Jan van der Bent verzon in een raadsvergadering gewoon zijn eigen staatsrecht!’ Hij heeft zich bovendien over die terechtwijzing verbaasd: ’Het hooghartige ’niet meer doen’, wat Klaas Jan uitsprak richting een wethouder die, overigens afgestudeerd is in het bestuursrecht, was niet alleen misplaatst, maar past ook al qua debatstijl niet in de CU-traditie, waar bescheidenheid naast degelijkheid deel van uitmaakt.’ Zie ook pagina 5.

van 10.000 euro voor excursies en het jaarlijkse raadsdiner. Dat kan verlaagd met 6.000 euro, stelt GB voor. ’Het raadsdiner is een luxe en niet noodzakelijk.’ Hoewel de andere partijen het amendement verwerpen, worden er wel allerlei suggesties gedaan om dat diner een andere invulling te geven. De PvdA stelt voor om scholen voor raadsleden te laten koken en een deel van het budget aan de Voedselbank te schenken. De SGP vindt een raadsdiner ’belangrijk vanwege het samenbindende effect en het informeel met elkaar omgaan’, aldus Wim van Duijn. ’Maar we zijn er wel voorstander van om de lokale economie te bevorderen.’ Daar kan het CDA zich in vinden. ’Laten we het gewoon in Katwijk houden en praten over een eigen bijdrage’, zegt Bart van Kruistum. VVD en ChristenUnie (CU) wijzen ook op het sociale belang. ’Het is een van de weinige gelegenheden dat de partners meekomen. Dan zien zij met wie je bezig bent en begrijpen het meer’, legt Klaas Jan van der Bent (CU) uit. ’Ik ben het met jullie eens, dat het goed is voor de contacten, maar er moet toch bezuinigd worden. Ik wil best met jullie eten, maar laten we het dan zelf betalen’, luidt de reactie van GB-fractievoorzitter Esther Schonenberg. Het amendement wordt door de andere fracties verworpen, maar er zal nog wel over een andere invulling worden gesproken. Het volgende raadsdiner is overigens al gepland en besproken. Volgende week vrijdag in De Moerbei in Warmond. Een arrangement met een welkomstdrankje, amuses, 4 gangen diner, bijpassend wijnarrangement, koffie of thee en friandises kost 89,50 euro per persoon. Stel dat er in totaal zeventig mensen aan het raadsdiner deelnemen, dan bedraagt de rekening 6.265 euro. Daar komen de kosten voor gezamenlijk vervoer nog bij. DE MILLIANO a d v o c a t e n

Waar wijsheid regeert, zal het recht zegevieren. Rijnstraat 119 2223 EA Katwijk

Te l e f o o n 0 7 1 4 0 3 0 1 5 1

Katwijkse jongeren leren meer over geld Dit jaar 18 geworden of word je nog 18 deze of volgende maand? Dan kun je deze maand een cadeautje van de gemeente Katwijk verwachten. Een boekje met de prikkelende titel ’Voor boven de 18 jaar’. Enne … het gaat over geld. Want als je 18 wordt, verandert er nogal wat. Je moet veel meer zaken zelf regelen, maar hoe doe je dat precies. Het boekje geeft antwoorden. Afgelopen voorjaar organiseerde de gemeente Katwijk speciaal voor scholieren een korte budgettraining. Die lessen werden gegeven door Katja Kappelhof van het bedrijf Westerbeek. Dat bedrijf is gespecialiseerd in schuldhulpverlening en voert dat voor verschillende gemeenten uit, zoals in Katwijk voor het Budget Informatie Punt (BIP). ’We geven preventie en budgettrainingen door het hele land. Ik

Meisje vermist De politie is op zoek naar de 16-jarige Nicolette de Bruin uit Katwijk. Nicolette is zo’n 1.85 tot 1.90 meter lang en heeft een tenger postuur. Ze draagt een wit t-shirt met lange mouwen en ronde hals, daarboven een kort zwart jasje met zilveren rits, daarboven een hardroze Adidas trainingsjasje met twee witte strepen op de mouwen. Ze draagt ook nog een matzwarte winterjas, van driekwart lengte met een bontkraag. Verder draagt ze donkergrijze leren laarzen en vermoedelijk zwarte jeans. Nicolette heeft een zilveren knopje door haar rechterneusvleugel. Nicolette wordt vermist sinds maandag 7 november. Omstreeks 8.30 uur is zij voor het laatst gezien. Haar fiets is inmiddels op de Seinpostdwarsstraat in Katwijk aangetroffen, vermoedelijk is zij daar in de omgeving op de bus gestapt. De politie verzoekt personen die weten wat het verblijfadres is van Nicolette zich te melden bij de politie via 0900 - 8844 of anoniem via 0800 – 7000.

De Jong’s taxicentrale ✆ 4012277

doe dat onder meer in Katwijk voor het BIP.’ Het project voor scholieren is vooral bedoeld als preventie om schulden te voorkomen. De budgettraining is gegeven aan de klassen 3 en 4 van het VMBO (handel en administratie) van het Andreas College. ’Ik heb drie lessen gegeven en in die lessen kwamen allerlei zaken aan bod’, vertelt Kappelhof. Is je bijbaantje zwart of wit? Heb je

n

Zeeverkenners: nog 20 mille

n

Aankomst Sint in Katwijk aan Zee 

n

HEMA trekt in bij Rabobank Rijnsburg

n

20duizendste bezoeker museum 3 9 19

5

Abonnee, maar toch geen krant ontvangen? Bel vrijdagmorgen tussen 8.00 en 12.00 uur: 4022901

www.bibliotheekkatwijk.nl

DE KATWIJKSCHE POST de KATWIJKSCHE POST de KATWIJKSCHE POST

SGP Katwijk heeft vanaf het begin duidelijk gemaakt geen voorstander te zijn van de zeejachthaven. Dat blijkt volgens fractievoorzitter Wim van Duijn ook uit de talloze onderzoeken: ’Je kunt niet met droge ogen beweren dat de zeejachthaven haalbaar is. Het onderzoek zegt zelf: ’In de verkenning naar de financiële haalbaarheid is duidelijk geworden dat het project niet haalbaar is zonder een aanzienlijke vastgoedopgave’.’ ’GB heeft zich vanaf het begin positief opgesteld ten aanzien van een zeejachthaven’, laat Hans Vingerling van die partij weten, maar op basis van reacties uit de samenleving, inspraakreacties en eigen bevindingen komt die partij tot de conclusie dat een zeejachthaven ’niet haalbaar is’. Vingerling: ’Om de simpele reden dat aan drie zeer belangrijke vooraf door de raad vastgestelde uitgangspunten en bijbehorende randvoorwaarden niet is voldaan’. PvdA Katwijk heeft de zeejachthaven afgelopen maandag in de fractie besproken én haar leden daarover geraadpleegd. Die partij komt tot de conclusie dat ’de risico’s gigantisch zijn’. ’Die worden gebagatelliseerd, maar gaan heel veel geld kosten’, laat raadslid Nelly Smits van die partij weten. Die partij wil geen besluiten nemen op basis van

Peter Sirius

    

Foto: Adrie van Duijvenvoorde

Het brede draagvlak voor een zeejachthaven voor de Katwijkse kust is tot een minimum geslonken, nu GemeenteBelangen (GB) en PvdA ook niet van plan zijn daarmee verder te gaan. Tot nog toe was alleen de SGP uitgesproken tegenstander van de aanleg van zo’n jachthaven voor of direct naast de Uitwatering.

’Het menselijk hart is een kerkhof van begraven verwachtingen.’

Abonnee

g n i t r ko

Deze week extra voordeel bij:

Varkevisserstraat 277 071-4015102 www.edwinminnee.nl Zie alle aanbiedingen op pagina abonneekorting in deze krant!

Van maandag t/m donderdag:

20% aFHaaLKortIng* * M.u.v. feestdagen

Vervolg op pagina 9

Jan Haasnoot stopt als PvdA-raadslid ’Deze begrotingsraad is voor mij de laatste. Ik heb besloten in de raad van december afscheid te nemen.’ Met deze woorden kondigde PvdA-fractievoorzitter Jan Haasnoot vorig week donderdag tijdens de Algemene Beschouwingen zijn vertrek als raadslid aan. Tot grote verrassing van de andere partijen. Het vertrek van Haasnoot heeft alles te maken met de verkiezingsuitslag van maart vorig jaar. De eerste uitslag ging uit van een zetel winst voor de PvdA die daarmee op drie zetels kwam. Later die nacht verdween die ene zetel weer als gevolg van foutief tellen. De PvdA was zwaar teleurgesteld. De opvolger van Haasnoot is Matthijs van Tuijl die nu al als burgerlid bij het raadswerk betrokken is. ’Nu ga ik verder als burgerlid en ik blijf de fractie met raad en daad bijstaan’, beloofde Haasnoot. Haasnoot (56 jaar) is sinds 1998 raadslid.

Ook saté en spareribs

Bel: 071 - 4015742 Boulevard 72

www.pizzeria-bistro-noordzee.nl

NIEUW: Keramag

myDay

Sanitair! Lees verder in deze krant.

Tanker met bonnummer 5239110128 uit de periode 27 oktober t/m 9 november 2011 wint:

CADEAUBON €

375,-

Af te halen t/m 23 november 2011 (Kon. Julianalaan 1)

Kon. Julianalaan

Shell De Jong

Rijnmond

Voorstraat 94a, 2225 ET Katwijk, tel. [071] 407 10 44 lid van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen

P. Guyt FA

NO AB

professionele dienstverlening in administratie, E-mail: info@peterguytadvies.nl belastingen en bedrijfsadvisering

Maak kennis met uw adviseur op:

www.peterguytadvies.nl


2 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 10 NOVEMBER 2011

1 NOVEMBER LIVE

katwijk.nl

Burgersdijkstraat 7 • 2225 AT Katwijk • Tel. 071 40 10 470 • Fax: 071 40 10 004 Internet: www.vroegindeweij-advocaten.nl

Arbeidsrecht Ondernemersrecht Burenrecht Milieurecht Bestuursrecht Personenrecht Strafrecht

Huurrecht Beslagrecht Familierecht Bemiddeling Incasso’s Aansprakelijkheidsrecht Andere juridische zaken

Inloopspreekuur (zonder afspraak) Elke maandagavond van 19.00 tot 20.30 uur Eerste half uur gratis juridisch advies

Druk nu op de knop en ontdek wat u zelf kunt regelen op de website van de gemeente.

WIN EEN THEATER ARRANGEMENT VOOR 2 PERSONEN

Katwijk.nl is flink verbeterd. U kunt vanuit huis heel veel zaken online regelen. Dat betekent niet meer in de rij bij het gemeentehuis, wachtend op uw volgnummer, maar direct en efficiënt zelf uw aanvragen online regelen. Meer weten? Ga naar katwijk.nl en druk op de knop!

AC T I E W E K E N

TIENDAAGSE

25%

KORTING TOT OP DE HELE ECCO COLLECTIE

Mr. W.J. Vroegindeweij Mr. P.J.W. de Water Mr. G.G. Zwaal Mr. G. van der Meij

Pietenfeest Vanaf 12 november t/m 5 december iedere woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag, vermaken onze feestpieten uw kinderen.

Adverteren? Bel 4022901

Prins Hendrikkade Zwaaikom 3 2225 HX Katwijk 071 407 8007 www.debeslagkom.nl

experts in autorecycling

Verkoop van gebruikte en nieuwe onderdelen, tevens inkoop van uw sloop- of schadevoertuig met afgifte RDW-vrijwaring. Voorschoterweg 41 2235 SE Valkenburg Z.H. Telefoon 071 531 51 01

Hanepoel 4 2136 NJ Zwaanshoek N.H. Telefoon 023 584 54 35

www.gebr-opdam.nl

.. IK BEN FLEXITARIER JIJ OOK? ... Omdat het gezond en lekker is

PROBEE

R NU

GRATIS

EEN VLE ESVERVAN GER!

WeBSHoP

Vanaf nu is het online feest in onze webshop, kijk snel naar ons zeer uitgebreide assortiment en speciale online acties.

Stel zelf uw menu samen en maak drie verschillende keuzes uit onderstaande gerechten:

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Babi Pangang Tjap Tjoy met kip Ajam Ketjap Thaise kip 4 stokjes saté Ti Pan Kai (kippenvlees met speciale Chinese saus) Foe Young Hai Kou-Lou-Kai Gon-Pau-Kai Ajam Pangang (met kip) Gebakken vis met Chilisaus 2 soorten rundvlees (ketjap en sambal)

+ 4 mini loempia’s en 2 x nasi of bami

20,25

Ook menumaaltijden 7 dagen per week geopend

ONBEPERKT ETEN ALL YOU CAN EAT Keu

ze uit 45 verschillende ge rechten Maandag t/m do nderdag en zondag m.u.v. feestdagen

€ 15,95 p.p. (t/m 10 jaar €

8,95)

Bij een afhaalbestellin g van minimaal € 26,- krijgt u van ons een gra tis portie kroepoe k! Iedere vrijdag en zaterdag v.a. 18.00 uur:

Chinees, Indisc h en Thais lopend buffet € 17,50 p.p. Kinderen t/m 10 jaar HALVE PRIJS

OPHEFFINGSUITVERKOOP! ALLES MOET WEG!

nieUW nieUW nieUW

WWW.INTERSPORTKATWIJK.NL

SPECIAAL KEUZE-AFHAALMENU

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Abonnee worden? Bel 071-4022901

De 10.000e, 25.000e en 50.000e bezoeker van de website ontvangt een theater/dinerbon van Tripodia.

Hoorneslaan 201-203 Katwijk aan Zee (Noord) Telefoon (071) 402 40 85

Wij gaan stoppen en daarom gaat alles weg tegen Natuur & Milieu deelt gratis 10.000 vleesvervangers uit zodat jij kennis kan maken met lekkere alternatieven voor vlees. Want minder vlees eten is goed voor gezondheid, milieu en dierenwelzijn. Proef je mee?

HOGE KORTINGEN m.u.v. geneesmiddelen

Drogisterij de Vijzel van Wijk Voorstraat 102 - Katwijk

Kijk voor de actie op

l e k n i w e z n o ! n N i E P Nu P O H S E E TAX FR

W T B 19% G

op

of scan deze QR-code:

Thuis in elk huis!

!

JS I R P UWE

NIE

N I T R KO

1

kel i t r a g euri lectie* aratuur en Sorel Boots) k e l l i w ol (m.u.v. fitnessapp c e z n n etalinge uit o 1 ntante b

r 201 /of co rt of novemBe ren wij alleen pin ennieuwe klantenkaa 9 1 G a d g a te /m zater tie accep of aanvra GeldiG t : - tijdens deze aanc uw klantenkaart els * Spelreg

oon v - op vert te advertentie ip n k e g uit

Nieuwstraat 10 Katwijk Op geliefde locatie, aan rustige straat gelegen, ruim, half vrijstaand, recent verbouwd, modern woonhuis met inpandige garage (voor 2 auto’s) en grote achterliggende tuin (ruim 120m2!). Geheel verbouwd woonhuis • Aangebouwde garage voor 2 auto’s • Zeer grote tuin aan de achterzijde

Voorstraat 50 - Katwijk - (071) 4013433 www.intersportkatwijk.nl

• Grote zolderruimte boven garage verbonden met woonhuis • Riante woonkeuken met inbouwapparatuur

� 449.000,00 K.K. @deraadmakelaars www.deraadmakelaars.nl

071 - 405 15 00


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 10 NOVEMBER 2011 • 3

STAM ZAAGT DOOR!

Katwijk Man aangehouden na vernieling auto Op zondag 6 november rond 20.45 uur werd Politie Hollands Midden gewaarschuwd door een getuige die had gezien dat een man een autospiegel van een bestelbus aftrapte. De getuige waarschuwde een familielid, die de man vasthield en toen belde de getuige de politie. De politie heeft de 31-jarige Katwijker aangehouden. De man was onder invloed van alcohol. De politie maakt proces-verbaal tegen hem op. Aangehouden man verzet zich en schopt agent Politie Hollands Midden heeft op zaterdag 5 november rond 01.00 uur een 22-jarige man uit Katwijk aangehouden nadat hij een ruit had vernield aan de Hoorneslaan. De man verzette zich tijdens zijn aanhouding. De politie kreeg die nacht de melding dat er een ruit was vernield van een flat aan de Hoorneslaan. De politie ging ter plaatse en zag de verdachte. Hij schold de politie uit en verzette zich tegen zijn aanhouding. Hierbij schopte hij een agent en deze deed later aangifte. Ook is er aangifte gedaan van belediging. De man verklaarde dat hij de agent niet expres had geraakt. De politie maakt proces-verbaal tegen de man op. Politie zoekt getuigen vernieling fietsen in parkeergarage Politie Hollands Midden is op zoek naar getuigen van vernieling van meerdere fietsen die plaatsvond op vrijdag 4 november. De politie kreeg die middag rond 13.40 uur de melding dat er meerdere fietsen vernield waren in een parkeergarage onder een supermarkt aan de Tramstraat. Van de fietsen waren de vooren achterband lek gestoken. Volgens de melder ging het om circa tien fietsen. Toen de politie ter plaatse was, stonden er nog drie fietsen. De andere fietsen waren vermoedelijk al meegenomen door de eigenaren. Getuigen die wellicht iets gezien of gehoord hebben die vrijdag, worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem.

HEt WEER VR 11 6

ZA 12 5

ZO 11 5

MA 9 2

30%

50%

60%

40%

10%

10%

10%

10%

zo 3

zo 2

zo 3

zo 2

Getijden vr. 11 nov. za. 12 nov. zo. 13 nov. ma. 14 nov. di. 15 nov. wo. 16 nov. do. 17 nov.

Hoog water

Laag water

03.18 + 15.33 03.50 + 16.05 04.29 + 16.34 04.59 + 17.10 05.33 + 17.42 06.08 + 18.21 06.53 + 19.09

11.25 + 23.28 12.07 + ––.–– 00.16 + 12.36 00.51 + 13.17 01.31 + 13.51 02.11 + 14.37 02.57 + 15.16

zon op / onder vr. 11 nov. 7.52/16.55 di. 15 nov. 7.59/16.49 za. 12 nov. 7.54/16.53 wo. 16 nov. 8.01/16.47 zo. 13 nov. 7.55/16.51 do. 17 nov. 8.02/16.46 ma. 14 nov. 7.57/16.50

Koken is ook een van de favoriete lessen op het Wellantcollege.

De brug in het vernieuwde Wellantcollege heeft een speels karakter en zorgt voor een bruisend hart.

Wellant got talent

Leerlingen en docenten trots op nieuw schoolgebouw aan Sandtlaan Licht, ruimte, vrolijke kleuren, enthousiaste leerlingen en in de ontmoetingsruimte gezellige zitjes. Met verbazing staan we in de kantine van het vernieuwde Wellantcollege aan de Sandtlaan. De grote verbouwingsklus is geklaard en met succes. Er is niet veel meer wat herinnert aan het oude schoolgebouw. De architect heeft gehoor gegeven aan de wensen van het Wellantcollege met een verbluffend resultaat. Volgende week woensdag 16 november is de officiële opening van het vernieuwde gebouw. ’Dat gaan we uitgebreid vieren, iedereen mag het zien, want we zijn trots op onze nieuwe school’, laat Bas van den Berg weten. Bas van den Berg is een van de teamleiders van de school aan de Sandtlaan. Hij heeft de leerlingen van de bovenbouw onder zijn hoede, terwijl collega Piet Visch als teamleider de leerlingen van de onderbouw begeleidt. Sinds dit

nieuwe schooljaar is Sonja de Kreij regio directeur.

Blikvangers De verbouwing van het Wellantcollege is niet zomaar tot stand gekomen. Heel lang zijn er plannen geweest om een nieuwe school te bouwen op het terrein van FloraHolland Rijnsburg. Toen deze plannen definitief niet door gingen zijn de verbouwingsplannen van de school in gang gezet. Na een lange periode van uitgebreide voorbereidingen en een goed verlopen bouw, is het nu eindelijk zover. ’Er moeten nog een paar kleine dingen gebeuren maar woensdag de 16e zijn we er allemaal klaar voor’, laat Bas van den Berg weten. Het resultaat is een moderne school, met veel licht en ruimte en vrolijke kleuren. ’De afgelopen weken hebben we vooral gemerkt dat de vernieuwde school vooral veel rust op de leerlingen overbrengt,’ vertelt Van den Berg. Trots toont hij de school. Een van de blikvangers is de loopbrug. Een brug die het oudste gebouw

(1957) verbindt met het gedeelte dat in 1996 opgeleverd is. Door deze verbinding krijgt het gebouw een ’bruisend’ hart. Dat bruisende hart is de kantine. Een plaats waar leerlingen, docenten en gasten bij elkaar komen. De hoogte en de ramen zorgen voor een transparante ruimte. Gezellig aan tafeltjes zitten of op banken. Even relaxen in de pauzes of tijdens een vrij uur huiswerk maken. ’De brug symboliseert voor ons ook de verbinding tussen goed onderwijs en de leerlingen met hun kwaliteiten’, laat Van den Berg weten. Een andere blikvanger is de nieuwe gymzaal en twee grote technieklokalen. Daarnaast beschikt de school ook over een kooklokaal waarin de leerlingen tijdens de kooklessen heerlijke gerechten bereiden. De verbouwing van de school heeft op hetzelfde oppervlakte plaats gevonden. De extra ruimte is o.a. gecreëerd doordat het mbo niet meer aan de Sandtlaan is gehuisvest maar aan de Korte Vaart. Aan de kant van de Spinozalaan zijn nog zes oude lokalen die ook

opgepimpt zijn aan de eisen van deze tijd. In totaal telt de school tweeëntwintig lokalen, waaronder ook het dierenverblijf bij de nieuwe speeltuin Westerhaghe. Binnenkort komt daar ook een ecologische tuin die door de leerlingen van het Wellantcollege wordt aangelegd en onderhouden. Het enige wat nog niet is gerealiseerd is de bouw van twee kassen en een schuur, ingericht als leslokaal en instructieruimte. ’We hopen deze in de loop van volgend jaar in gebruik te nemen’, aldus Van den Berg.

Wellant got talent ’We kunnen een prachtig gebouw hebben, fantastische faciliteiten. Onze trots zijn en blijven onze leerlingen’, laat Van den Berg weten. Op het Wellantcollege zijn ze ervan overtuigd dat iedere leerling talenten en kwaliteiten heeft. ’En juist die talenten willen we samen met onze vmbo leerlingen ontwikkelen. De leerlingen zijn dan ook op allerlei manieren betrokken geweest bij het bedenken van het nieuwe

gebouw. Zij hebben maquettes en tekeningen gemaakt met als thema ’Mijn ideale school’. Ook spelen de leerlingen een grote rol bij de opening van de school’. Onder leiding van docent Maikel van de Velden wordt de opening een waar spektakel. Er wordt een geweldige act ingestudeerd die ondersteund zal worden met laserlicht en muziek. Woensdag 16 november is om 16.30 uur de officiële opening. Hierna is er een gezellig samen zijn in het bruisende hart van de school. ’s Avonds is er een besloten feest voor de leerlingen met dj Maikel, een optreden van Jan Hoekstra, The Voice of Valkenburg, en een waanzinnige lasershow. ’Wellant got talent’ is een mooie kreet. Bas van den Berg: ’Daarom willen we ouders, (oud-)leerlingen, (oud-)collega’s, relaties en belangstellenden uitnodigen om zelf te komen kijken. Inloop vanaf 16.15 uur, en de officiële opening is om 16.30 uur. Hiervoor kunt u zich van tevoren aanmelden via www.wellantvmbo.nl/rijnsburg’.

’Wel taak om daar aandacht voor te vragen’

Gemeente niet verantwoordelijk voor toestanden op azc Katwijk Was het college van burgemeester en wethouders op de hoogte van de problemen op het asielzoekerscentrum op Katwijks grondgebied? En is de gemeente niet verantwoordelijk voor de inwoners van dat azc? Die vragen stelde PvdA Katwijk vorige week donderdag tijdens de raadsvergadering. ’Ja, die problemen waren bekend’, antwoordde burgemeester Jos Wienen. En nee, de gemeente is niet eerst verantwoordelijke. ’Dat is het Rijk. Maar bij onaanvaardbare situaties is het wel onze taak om daar aandacht voor te vragen.’ Die laatste opmerking van Wienen is precies de reden waarom de huisartsen uit Katwijk aan den Rijn, verenigd in de Zorgcoöperatie langs de Rijn, per 1 januari 2012 het contract met het azc hebben opgezegd. De huisartsen vinden dat zij door allerlei regels van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) geen goede zorg meer kunnen bieden. De PvdA wilde weten, wat de rol van de gemeente in het geheel is. Burgemeester Wienen legde uit, dat het allemaal te maken heeft met de gewijzigde opvang in het azc. Sinds afgelopen zomer worden daar alleen nog uitgeprocedeerde gezinnen met kinderen onder de 18 jaar opgevangen. ’Het gaat om mensen die weg moeten uit Nederland, maar vanwege hun minderjarige kinderen toch opvang krijgen’, legt Wienen uit. In het verleden werd die doelgroep gewoon op straat gezet. Door een uitspraak van een rechter moet die groep toch opvang krijgen. Door die gewijzigde opvang, zijn ook de regels aangescherpt. Wienen: ’Het daggeld voor volwassenen is lager. Ze moeten zich iedere dag melden in plaats van een keer per week en men moet binnen de gemeentegrenzen blijven.’

Naar school ’Maar draagt u niet als eerste verantwoordelijkheid?’, vraagt de PvdA zich af. Het antwoord van de burgemeester daarop is: nee. ’Het Rijk is de eerste verantwoordelijke. Het zijn wel inwoners van

deze gemeente, maar ze hebben niet hetzelfde recht op zorg, omdat daar andere regels gelden. Niet alle voorzieningen zijn beschikbaar.’ Onderwijs is wel een voorziening die beschikbaar zou moeten zijn, maar ook daar zitten haken en ogen aan. ’Het krijgen van onderwijs is blijkbaar voor veel kinderen niet mogelijk’, stelt de PvdA. Volgens Wienen zijn er vijf kinderen die nog geen plek hebben in het voortgezet onderwijs. ’Er zitten voor scholen extra kosten aan en niet iedere school staat te trappelen.’ De andere partijen delen de zorg van de PvdA. Volgende maand zal het onderwerp ook aan de orde komen in de raadscommissie van Bestuur. Het COA heeft inmiddels twee huisartsen aangesteld per 1 januari 2012. ’Het COA heeft mij gegarandeerd, dat alle zorg die huisartsen nodig vinden, verleend worden’, brengt Wienen de belofte van het COA over.

Opruimers zwerfafval in het zonnetje Gemeente Katwijk wil ook dit jaar weer speldjes toekennen aan mensen die vrijwillig zwerfafval in hun straat of buurt opruimen. Daarom roepen de gemeente inwoners op om zulke mensen voor te dragen. Wethouder Gerard Mostert zal de opruimers in december als blijk van waardering de zogeheten ZAP-speld uitreiken, bedoeld voor ZwerfAfvalPakkers. De gemeente hecht veel waarde aan een schone en aangename leefomgeving en waardeert actieve en betrokken inwoners die hier een bijdrage aan leveren. In verschillende buurten in onze gemeente zijn er mensen die zich inzetten voor een leefbare omgeving. Eenmaal per jaar zet de gemeente de mensen die zwerfafval opruimen in het zonnetje: bij de uitreiking van de zwerfafvalspeldjes. Als u mensen in uw buurt kent die regelmatig in de weer zijn met het opruimen van zwerfafval of bladeren: meld ze aan bij Els Meijer: e.c.meijer@katwijk.nl of tel. 4065105.

Foto: Aty de Vries

Het politiebureau aan de Piet Heinlaan in Katwijk is geopend van maandag tot vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Donderdag is het bureau geopend tot 21.00 uur. Zaterdag en zondag is het bureau gesloten. De wijkagenten houden spreekuur op de volgende tijden en plaatsen. Spreekuur Katwijk aan Zee: woensdag 13.30 uur t/m 14.30 uur, Zuidstraat 135A, Katwijk. Spreekuur Katwijk aan den Rijn / Valkenburg: dinsdag 13.30 uur t/m 14.30 uur, Boonrak 21, Valkenburg. Spreekuur Rijnsburg: woensdag 13.30 t/m 14.30 uur, Burgemeester Koomansplein 1, Rijnsburg. Spreekuur HoornesRijnsoever: maandag 13.30 uur t/m 14.30 uur, Schimmelpenninckstraat 10 (Kwadrant), Katwijk. Via de telefoon is de politie als volgt te bereiken: 112 daar red je levens mee, 0900 8844 geen spoed wel politie.

Foto’s: Carin van der Spijk

politie berichten

De Bestevaerwacht heeft de meeste certificaten aan de man, bleek afgelopen zaterdagmiddag.

Opbrengst sponsoractie: 24 mille

Zeeverkenners: nog 20 mille te gaan De accommodatie van de Valkenburgse soos De Peuk is bijna te klein om alle bezoekers jong en oud te ontvangen. Er heerste afgelopen zaterdag een opgewonden stemming in het clubhuis. Vol verwachting wordt uitgekeken naar de opbrengst van de sponsoractie uitgevoerd door de verschillende groepen van de Zeeverkenners uit Katwijk. ’Maar er zitten ook veel leden uit Rijnsburg en Valkenburg bij, dus deze locatie past prima’, vindt penningmeester Erwin Jonker. Door Aty de Vries Het is het duo Edwin en Mark Ruis die de spanning voor de kinderen nog even opvoert. Wie is de beste verkoper en heeft de meeste certificaten verkocht. Het was tijd om de legpuzzel kompleet te maken. Hoewel alle groepen aan de sponsoractie deel namen, bleek uiteindelijk de Bestevaerwacht als winnaar uit de bus te komen. Met Hanneke Haasnoot die 37 certificaten aan de man bracht, Gabriëlle Maduro

28 certificaten en Koen de Koningh met 22 certificaten. Voorzitter Gerben de Zwart liet aan de hand van een videopresentatie zien hoe de sponsoractie verliep met als resultaat het bedrag van € 24.180. De opbrengst van de actie wordt gebruikt voor de aankoop van de 1.772 vierkante meter grond onder het clubhuis. Na dit goede nieuws werd de zaal onder veel lawaai gevuld met confetti en was er voor iedereen iets te drinken.

Land in zicht ’Uiteindelijk is de opbrengst van de actie tot stand gekomen door de inzet van alle leden (40%), bedrijven (25%) en giften van heel veel oudleden (35%). Naast alle financiële steun hebben de zeeverkenners ook veel positieve reacties ontvangen, zoals van een anonieme gever die ’mensen met goede ideeën en positieve energie graag wil helpen’, zegt De Zwart. De belangrijke vraag is natuurlijk: kan de grond nu gekocht worden? De totale kosten voor de aankoop

van de grond bedragen € 115.000. Dat bedrag moet opgebracht worden door een combinatie van deze grote sponsoractie, eigen middelen en fondsenwerving. Op dat laatste gebied is goed nieuws te melden met onder andere grote bijdragen van Fonds 1818 en het Scouting Nederland fonds. ’Helaas hebben we ook drie afwijzingen ontvangen, omdat ondersteuning in grondaankoop niet binnen de doelstellingen van deze fondsen past. Dat betekent dat de zeeverkenners in de komende twee maanden nog op zoek moeten naar een bedrag van ruim € 20.000’. ’We houden nog een oliebollenactie’, vertelt Erwin optimistisch en misschien komen er nog andere ideeën naar voren. Mocht u ons hierbij willen helpen neem dan contact op met Erwin Jonker, tel. 0655818712 / jonker.erwin@gmail. com). Verder is de actie afgelopen, maar kunt u nog steeds een donatie overmaken op giro 1221088 t.n.v. de Stichting Katwijkse Zeeverkenners. Het begint er op te lijken dat er binnenkort ’Land in zicht’ is.

Megalomanie. Dat dure woord betekent onder andere grootheidswaan of grootheidswaanzin. Telkens als ik geconfronteerd word met de Katwijkse politiek, moet ik daar op de een of andere manier aan denken. Wij hebben vroeger van wijlen mijn godzalige moeder Athonia Cornelia Haddeman geleerd wat het betekent om ’de tering naar de nering’ te zetten, om te zorgen voor ’een appeltje voor de dorst’, om een ’achterhandje in contantje’ te hebben voor eventuele ’magere jaren’. Zowel geestelijk als materieel. Het lijkt wel of dat tot de, wat men doorgaans hersenen pleegt te noemen, van onze lokale overheid haast niet is doorgedrongen. Ik herinner aan grote projecten die soms ver boven de begroting uit gingen. Nou ja, toen kon het nog een beetje ’lijen’. Maar nu verkeren we in zeer zwaar financieel-economisch weer. Een crisis die volgens mevrouw Angela Merkel wel vijftien jaar kan gaan duren. Kijk, dan zul je toch als individu en als overheid je eisen en wensenpakket en vooral je bestedingspatroon toch enigszins moeten aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden dunkt me. Dan is rust geboden. Neem nu dat prestigeobject van die ’superbieb’. Akkoord, die is gelukkig van de baan. Of toch niet? En die zeejachthaven dan? Kijk, ik ben er altijd voor geweest. Ik denk namelijk dat het voor Katwijk een geweldig pr-gebeuren kan worden en dat het een project is, waarmee je jezelf in de nationale aandacht brengt. En ik geloof niets van de SGP-weerzin vanwege de mogelijke zondagsontheiliging of zoiets. Trouwens, die kostelijke zondag, heb ik jl. zondag al fietsend door Katwijk naar Noordwijk en terug weer eens ontdekt, wordt door heel veel mensen toeristisch ingevuld, of om te tuinieren of om te klussen en timmeren in huis, of om een legioen honden (vooral in de Hoornes) uit te laten. Dat is ook iets om op te bezuinigen, scheelt nog poep ook, die beesten kosten geld en als ik iemand met twee grote Sint Bernhards naar de voedselbank zie gaan heb ik toch zo m’n vraagtekens hoor... Goed, die plannen voor een jachthaven zou ik desondanks in deze tijd toch maar eens een jaar of vijftien, twintig in de la laten liggen. Dat is, dacht ik, verstandig beleid. Rust is geboden. En dan de kustversterking. Dijk in duin zou het worden met een parkeergarage. Ik zie die hele garage sowieso niet zitten want het wordt een wirwar van auto’s dag in dag uit op de Boulevard. Nog drukker let maar op! Laat ze maar lekker een stukje lopen, gezond. Maar nu komt er plots een figuur met een vaag idee over een ’multikering’ en hup, het hele spul zapt enthousiast over naar dat monstrum. Goedkoper… gelooft u hetzelf? Allereerst zitten straks tientallen Boulevardbewoners tegen een akelige muur van een meter of vijf hoog aan te kijken. Tenminste, zo zag het er op de tekening wel uit! Weg uitzicht op zee… moet je op de derde gaan wonen. Dat levert weer jarenlange processen en procedures op. Daarnaast, wat er allemaal niet in moet… hoeveel volk daar niet mee gemoeid is. Parkeergarage gelijk weer te klein. Weet u, luchtkastelen kosten het meest! Wees eens tevreden met wat je hebt. Hou het eens eenvoudig. Ook, en in deze tijden juist als overheid. Rust is geboden. Als een voorbeeld voor al die onrustige moderne mensen. Nieuw huis, nieuwe badkamer, nieuwe keuken, nieuwe outfit, nieuwe man of nieuwe vrouw, nieuwe seksuele ervaringen, nieuwe vakanties… waarom toch? Allemaal een soort moderne megalomanie. Ik hou het maar bij mijn liefste gezang: Rust, mijn ziel! Uw God is Koning, heel de wereld Zijn gebied; alles wisselt op Zijn wenken, maar Hij zelf verandert niet. Ieder woelt hier om verand’ring en betreurt ze dag aan dag, hunkert naar hetgeen hij zien zal, wenst terug ’t geen hij eens zag. Rust, mijn ziel! Uw God is Koning. Wees tevreden met uw lot; zie hoe alles hier verandert … en verlang alleen naar God. Reacties naar: dspjstam@gmail.com


ONZE PLOEG FAILLISSEMENT IN OPDRACHT VAN CURATOR, SPECIAAL INGELASTE

SAMEN STERKER DAN OOIT Ploeg Kozijnen en Ruiter Dakkapellen kiezen voor samenwerking

LEEGVERKOOP! MEUBELEN MET KORTINGEN TOT WEL

Kom naar onze vernieuwde showroom! Ontvang een leuk ! presentje

U bent van harte welkom VERNIEUWDE GEZAMENLIJKE SHOWROOM MET KOZIJNEN, RAMEN, DEUREN, SCHUIFPUIEN, TERRASDELEN EN 6 COMPLETE DAKKAPELLEN OP WARE GROOTTE. Wilt u meer informatie of een vrijblijvende afspraak? Bel ons gerust of kom naar onze showroom. Ma t/m vr: 09:00 tot 17:00 uur, zaterdag: 10:00 tot 16:00 uur Pesetaweg 45 • Nieuw-Vennep • Tel. 0252 500 900 • www.ploegkozijnen.nl • www.ruiterdakkapellen.nl Zekerheid en veiligheid:

DONDERDAG VRIJDAG VAN VAN 10 - 21.00 UUR 10 - 17.30 UUR MAANDAG DINSDAG VAN VAN 13 - 17.30 UUR 10 - 17.30 UUR

70%

ZATERDAG VAN 10 - 17.00 UUR WOENSDAG VAN 10 - 17.30 UUR

Wij zijn al jarenlang gespecialiseerd in permanente verkoop van onder meer Faillissementen, Bankbeslagen, Liqidaties en (rest)partijen op woon- en slaapkamergebied. Gekocht van curatoren, veilingverkoperds, gerechtsdeurwaarders,fabrikanten en handelaren in nood. Door de grote omzet met een lage winstmarge opgeteld bij de uitzonderlijk lage inkoopprijs, is er sprake van echt dee laagste prijzen van NEDERLAND. Je koopt wat er staat, weg is weg en op is op! Keuze uit diverse woonstijlen zoals klassiek, modern en tijdloos. Hier een kleine greep uit onze ...

GROTE COLLECTIE

& WOON

SLAAPKAMER ARTIKELLEN TEGEN ABSOLUTE

BODEM PRIJZEN!

morgen mag ik naar huis

KWF Kankerbestrijding zorgt voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor patiënten. Kijk vandaag nog op kwfkankerbestrijding.nl om te zien wat ú kunt doen.

iedereen verdient een morgen

BANKSTEL DESIGN

ITALIANO 3+2

Ter Laak

Luxe 3+2 zitcombinatie 4mm Dik kwaliteitsleder Fantastisch zitcomfort Normaal € 6.899,00 Nu slechts

50 JAAR!

1.995.Diverse kleuren Echt kwaliteitsleder

ELEKTRO BOXSPRING

DeLUXE

BANKSTELLEN POCKETVEER Stof en Leder(Look) KOUDSCHUIM 3-2, 3-1-1, 3-2-1 Ook grote collectie

Chesterfield bank(stell)en

BOXSPRINGS

Met en/of zonder matras(sen), Vlakke- en elektrische uitvoering, Div. kleuren, modellen en afmetingen

MATRASSEN

Afgedekt met luxe koudschuim, 7-zônes, 70/80/90x200cm Normaal € 659,00 Nu slechts

165.-

nu € 260,00 HOOFDKUSSENS 120/130/140x200cm 160/180x200cm Nu € 330,00

Non allergeen, Anti huismijt, orthopedisch, kapok, holle vezel, polyether vlokken en Nasa traagschuim

NON ALLERGEEN BOXKUSSEN

AMALIA

Geheel compleet met Katoenen tyk, MATRASSEN pocketveERmatrassen holle vezel vulling Koudschuim, pocketveer Afmeting 60x70x10cm 160- en 180x200cm Bonell binnenvering, Normaal € 4.995,00 Normaal € 79,95 NASA traagschuim Nu slechts Nu slechts leverbaar op echt alle afmetingen!

1.495.-

25.-

KASTEN

Dressoirs, vitrinekasten, Keuze uit wandkasten, stijlkasten, Nederlands fabricaat div. modieuze kleuren Tv/kasten, buffetkasten Machine wasbaar op 60o in de meest voorkomende leefstijlen. POCKETVEER ANTI

TRAAGSCHUIM

MATRASSEN VERLICHTING Hang-, tafel-, staande-

Keramag myDay sanitair

W U E NI ons

in ! t n e m i t r o s s a

Een vloeiende, elegante vorm. Onmiskenbaar qua design. Keramag myDay is de nieuwe complete serie voor een bijzondere badkameratmosfeer. Met hoogwaardige details, zoals de opvallende vorm van de wastafels en de speciaal ontworpen afvoerplug met chromen rand. Verkrijgbaar als opbouwwastafel, enkele wastafel in verschillende breedtes of dubbele wastafel. Kom myDay bezichtigen in onze showroom! www.sanidrome.nl/terlaak Gieterij 8, Noordwijkerhout, (0252) 37 09 10

Afgedekt met Nasa en wandlampen. traagschuim, 7-zônes, Softtone, hallogeen en 70/80/90x200cm LED-verlichting. Normaal € 959,00 .Modern en klassiek. Nu slechts

240.-

120 TM 140x200cm nu € 375,00

160/180x200cm Nu € 480,00

VLOERKLEDEN

ALLERGISCH

HOOFDKUSSEN Type Prestige, polyether vlokken Afmeting 60x70cm Normaal € 29,95 Nu slechts

7.

50

Moderne, klassieke en Oosterse tapijten In vele kleuren, designs en afmetingen. Nederlands fabricaat Deskundfig advies! Max 4 stuks per klant

AMBACHTSWEG 13 verkoop onder leiding van TOP-DESIGN

KATWIJK

voorheen BAALBERGEN (naast TRENDHOPPER) (ZUID HOLLAND) 071 - 40 24 044


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 10 NOVEMBER 2011 • 5

Ingezonden

Tweets en blogs

Klaas Jan van der Bent kent het staatsrecht niet

De redactie van deze krant volgt Katwijkse politici en andere Katwijkers die zich via internet laten horen. t/ = twitter.com .b = .blogspot.com w. = www.

Foto: Piet van Kampen

t/wethouderDaan: Het gerucht gaat dat de tot nu toe onbekende 3e kandidaat voorzitterschap PvdA Jan Haasnoot uit Katwijk is. t/wethouderDaan: Gevraagd naar dit gerucht zegt Jan: ’ik kan dit bevestigen noch ontkennen’. Nou, dan weet je het wel t/PolitieHM: Katwijk 16-jarige meisje uit Katwijk vermist bit.ly/sen5hu

t/jonathanweegink: Kleindierensport zou ’ns bij Katwijkse Zeeverkenners langs moeten, om te kijken hoe je ’n financieel gat dicht! t/sgpkatwijk: Katwijk geeft vanaf 2012 lokale ondernemers meer kans op opdrachten van de gemeente. Mooi, daar hebben we ons altijd sterk voor gemaakt! t/nellysmits: @sgpkatwijk ja wie niet in de raad?:) t/sgpkatwijk: @ jonathanweegink Hebben toen wens.heid van Zeejachthaven voorgelegd aan onze leden. Unaniem tegen. Ik hoop dat CDA leden net zo wijs zijn. t/wykegroene11: #stemmignen gewijzigde motie-Ouwehand/ Van Veldhoven over bescherming van gebieden op zee aangenomen t/Connyvdplas: Kreeg ik net en zakje mit twie striempjes brood van de bakker, ien striempje wit en ien bruin das weerderis #WatÂrs #gratisbrood t/Duckstadkrant: Uit zinloos onderzoek van de universiteit Gansdorp blijkt dat mannen met snorren meer haar op hun bovenlip hebben dan mannen zonder snor. t/SintNicolaas: De verlanglijstjes van Henk en Ingrid zijn ook binnen. Ze vragen best wel veel. t/PvdAKatwijk: PvdAKatwijk nu eigen account op Twitter .b huizezeezicht.blogspot.com Wat ik mis (4) Rokerij Schaap, bijgenaamd De Krul, voor de lekkerste gerookte vis. Zo’n adresje, waarvan er nog maar heel weinig zijn. Weggejaagd uit de Schoolstraat, na ruim honderd jaar. Alsof je het openluchtmuseum binnenstapte. In een andere tijd. Lage balken, zwart en vet. Tonnen op de dam en volgevreten katten. Hangen waarin je door de damp het mot zag smeulen. Rekken vol versgerookte bokking en makreel. Om een uur of vijf, nog warm in een krant, gauw naar huis, lekker eten, met een kopje thee erbij. Weggejaagd van de Haringkade, na weer zoveel jaar. Geen openluchtmuseum meer, maar verder nog alles hetzelfde. Het dorp van de vis. Je ziel verkocht, het hart eruit gesneden. Straks is het allemaal van steen.

morgen wil ik weer net zo’n jne dag als vandaag

Museumvoorzitter Hans Schonenberg zet Margriet Kwint in de bloemen. Zij is de 20.000ste bezoeker dit jaar.

Trouwe bezoekster aangenaam verrast

Katwijks Museum verwelkomt 20.000ste bezoeker Niets vermoedend wandelt de Leiden Margriet Kwint vorige week woensdagmiddag het Katwijks Museum binnen. Zij komt voor de tentoonstelling ’Katwijk in de Schilderkunst II’. Verbaasde blikken als ze plotseling wordt geconfronteerd met een aantal fotograven en directeur Hans Schonenberg die haar met een fraai boeket tegemoet treedt. ’U bent de twintigduizendste bezoeker dit jaar en ik heet u een bijzonder hartelijk welkom’. Door Piet van Kampen Er volgde een gezellig onderonsje waar onder het genot van koffie en feestelijk gebak mevrouw Kwint bekomen van de aangename ontvangst - vertelde dat zij vaker komt om de tentoonstellingen te bewonderen. Zelf is zij verbonden aan Museum De Lakenhal in Leiden, dus is het simpel te verklaren dat zij een liefhebster is van de schilder-

kunst. En velen met haar, anders had dit recordaantal bezoekers nooit in de boeken kunnen worden bijgeschreven. De boeken waaruit blijkt dat het museum veel mensen uit de regio trekt. Aanvankelijk werd gedacht dat er voorheen al over een bezoekersrecord kon worden gesproken tijdens eerdere exposities. Maar dat berustte dus niet op waarheid en werd er vandaag een echt officieel record bereikt. ’Maar er volgt nog een tentoonstelling van de onlangs overleden Noordwijkse kunstschilder Krijn Giezen, dus het aantal kan verder stijgen. Op naar de 21.000’, sprak een zichtbaar voldane Hans Schonenberg.

Vrijwilligers Het Katwijks Museum dat het met steeds krappere budgetten (lees ook subsidies) moet stellen, ’draait’ op de inzet van talloze vrijwilligers. Dankzij hun inbreng en de verbouwing en uitbreiding van het

monumentale pand in 2008 aan de Voorstraat, gaat het nog steeds crescendo met het museum. Het zijn niet alleen dorpsgenoten en vooral ook bezoekers uit de regio, maar ook buitenlandse toeristen die er een bezoek brachten. In het gastenboek is dat terug te vinden. ’Maar wij willen ook graag de jeugd interesseren voor de kunst en daarom proberen wij dit samenwerking met docenten van de scholen te bevorderen’, licht Schonenberg toe. Het Katwijks Museum heeft ook een eigen website die dit jaar al tienduizend keer is bezocht. Er wordt gewerkt aan de productie van deze site om deze ook in een Duitse en Engelse versie online te brengen. Mensen zoals Margriet Kwint hoef je daar niet meer warm voor te maken. Na haar warme onthaal ontving zij naast het boeket ook een nog exemplaar van het boek ’Katwijk in de Schilderkunst’. Een passend cadeau dat ongetwijfeld in de goede handen terecht is gekomen.

Ingezonden

Uniek voor Katwijk: Katwijk praat mee! ’Het is voor het eerst dat we de burger zo dicht bij de politiek brengen in Katwijk. Eindelijk krijgen de inwoners de kans hun stem buiten de verkiezingen te laten horen’, aldus initiatiefnemer Nico van Hoogdalem. Vanaf 28 november organiseert de VVD maandelijks ’Katwijk praat mee’. Op deze speciale avonden kunt u als inwoners van Katwijk, Rijnsburg of Valkenburg meepraten over belangrijke onderwerpen. Iedere avond heeft ook een actueel thema. ’Een unieke kans om mee te praten over dingen die er toe doen’. Op 28 november zal Katwijk praat mee gaan over ’Economie en bedrijf’. De economie zit nog altijd in zwaar weer. Veel ondernemers hebben moeite het hoofd boven water te houden en banken zijn terughouden met het verstrekken van kapitaal. Van Hoogdalem: ’Veel mensen vragen zich hoe de economische crisis Katwijk raakt. Wat is bijvoorbeeld het vigerend beleid van de gemeente Katwijk met betrekking tot het ontwikkelen van de lokale economie, wat is haar toekomstvisie en welke rol spelen kapitaalverschaffers en ondernemers en wat is hun visie. Kunnen politiek, bedrijfsleven en kapitaalverschaffers elkaar versterken in hun streven om de toekomstige werkgelegenheid en bedrijvigheid stimuleren en ondersteunen? Mensen maken zich zorgen. Daarom beginnen we de 28e met dit thema’. De avond is opgedeeld in verschillende onderdelen. Er zullen korte introducties zijn, een interactief debat en er is de gehele avond mogelijkheid tot het stellen van vragen. Als ondernemer, maar ook als inwoner van Katwijk, dé kans om met de hoofdrolspelers van de Katwijkse politiek, bedrijfsleven en kapitaalverschaffers te praten. ’Het is overigens geen politiek café’, benadrukt van Hoogdalem, ’Het is eerder een warme huiskamer. Iedereen is welkom en alle onderwerpen kunnen aan bod komen’. Op 28 november zijn het zijn niet de minste bedrijven en verenigingen die aanwezig zijn: Ondernemers o.m. KOV, belangrijke kapitaalverschaffers, waaronder de Rabobank en ABN/Amro,vertegenwoordigers van de gemeente Katwijk en politieke partijen geven acte de présence. ’Katwijk praat mee’ is er voor iedereen, dus laat uw stem horen ook als er geen verkiezingen zijn, doe mee aan deze brede discussie, u bent van harte welkom. Van Hoogdalem wil verder ook die ondernemers van Katwijk uitno-

digen die niet verenigd zijn in het KOV: ’Kom naar Katwijk praat mee en laat je stem horen. Of je nu een grote of kleine ondernemer bent, uit Katwijk, Rijnsburg of Valkenburg komt, kom in ieder geval naar deze avonden. U komt direct in contact met de mensen die u misschien verder kunnen helpen’. De eerste Katwijk praat mee is op maandag 28 november inloop vanaf 19.30 uur aanvang 20.00 uur. De (vaste) locatie is Sunset Boulevard in Katwijk. Iedereen is van harte welkom, ook als u geen ondernemer bent. De toegang is gratis. We zien u graag de 28e. Ingezonden VVD Katwijk

Steun het Genootschap ’Oud Katwijk’. Geef u op als lid à € 10,00 per jaar. Katwijks Museum, telef. 4013047.

Als we De Katwijksche Post van vorige week mogen geloven, zegt hij dat alle wethouders in principe hetzelfde standpunt moeten innemen en dus alleen bij hoge uitzondering een minderheidsstandpunt in mogen nemen. Het zou zich volgens de fractievoorzitter van de ChristenUnie niet verdragen met het beginsel van collegiaal bestuur. Collegiaal bestuur wil zeggen dat het college met één mond spreekt en dus elkaar niet tegenspreekt.

Klaas Jan van der Bent verzon in een raadsvergadering gewoon zijn eigen staatsrecht! Het uit de duim zuigen van staatsrecht krijgt via Klaas Jan van der Bent in die vergadering een nog overtreffende trap met de bizarre stelling: ’Als het puur gaat om financiën, dan is het een geen goed argument om een uitzondering te maken op collegiaal bestuur’. Waarom zou dat geen goed argument kunnen zijn? Nee, vooral deze laatste zin van het krantenartikel illustreert heel duidelijk dat Klaas Jan niet weet wat collegiaal bestuur inhoudt. Collegiaal bestuur betekent helemaal niet dat er geen minderheidsstandpunt mag worden ingenomen. Het betekent slechts dat het standpunt van het college dat naar buiten toe wordt uitgedragen door ieder individueel collegelid hetzelfde is. Het is te vergelijken met het feit dat onze regering ook met een mond spreekt. De meerderheid van het college bepaald het standpunt dat naar de raad gaat en dat standpunt wordt verdedigd. Hoogleraar staatsrecht prof. mr. Burkens uit Utrecht, die voor het schrijven van dit artikeltje nog even geraadpleegd werd, vertelde dat wanneer een wethouder laat opte-

Maar Klaas Jan vergist zich hier enorm! Hij heeft de klok horen luiden maar weet niet waar de klepel hangt. Zo zit het staatsrecht helemaal niet in elkaar. Hij verwart het vraagstuk van het met een mond spreken naar buiten van een college van burgemeester en wethouders met de interne besluitvormingsprocedure binnen een college. Minderheidsstandpunten binnen een college zijn geen uitzonderlijke zaken, zoals hij beweert. Sterker, hoe groter een college, hoe groter de kans, dat een wethouder laat optekenen dat hij het er niet mee eens is. Het aantekenen van een minderheidsstandpunt gebeurt vooral in gevallen waarin er niets is geregeld in een coalitieakkoord maar de partijen in een college erg over een standpunt met elkaar verschillen. Waar Klaas Jan van der Bent het

Uit recente publicaties ontstaat het beeld dat de VVD met betrekking tot de nieuwbouw van een bibliotheek van standpunt zou zijn veranderd. Dat is onjuist, de VVD was, is en blijft tegen elk plan voor nieuwbouw van een bibliotheek. Vanaf het moment dat de portefeuillehouder, burgemeester cultuur, nu ruim een jaar geleden zijn plannen hiertoe ontvouwde, heeft de VVD op basis van argumenten als te duur, te veel, achterhaald, kosten genererend, je kunt het geld in deze tijden beter aan steunmaatregelen voor de zwakkeren gebrui-

ken, een duidelijk néé tegen een dergelijk plan uitgesproken. Overigens blijken wij voor ons standpunt op brede steun te kunnen rekenen. Aldus zijn recente publicaties van het vermeende VVD standpunt onvolledig en onjuist. In De Katwijksche Post staat op de voorpagina dat fractievoorzitter Anita van Ginkel zei: ’we willen wel nieuwbouw, maar alleen als het betaalbaar is’. Dit is onjuist. Wat Anita van Ginkel wel zei is het volgende: ’en in de commissie welzijn zei de heer Bol: ’we willen wel nieuwbouw maar al-

Een wereld gaat voor je open vrouwen wandelen, praten en vrouwenochtenden over verschillende thema’s bijwonen. Alle deelnemers vinden dit heel prettig. Op een laagdrempelig manier kom je in aanraking met mensen die je normaal gesproken alleen maar ziet, maar haast nooit spreekt. ’Onbekend maakt onbemind’, zei een van de Nederlandse deelnemers, ’voor mij gaat een wereld open: zoveel verschillende vrouwen met verschillende achtergronden en ideeën’.

In november is opnieuw een aantal bijeenkomsten, waarbij vrouwen uit Katwijk zeer welkom zijn. Wandelen is op vrijdag 11 november vanaf 9.30 tot ca. 11.00 uur. We starten bij het kantoor van het Steunpunt, Callaoweg 1 in Katwijk. Op maandag 14 november hebben we een spelmiddag tussen 13.45 en 15.00 uur op Callao. Op maandag tussen 13.45 en 15.00 uur is er weer een wandeling en tenslotte op vrijdag 25 november is er een koffieochtend tussen 9.30 en 11.00 uur. Op deze ochtend vertellen onze cliënten iets over hun herkomstland, deze keer over Irak. Als u één of meer van onze activiteiten bij wilt wonen, bel even een week van tevoren zodat we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Steunpunt , telefoon 4033545.

5.

95

kilo

Het debat begint om 10.00 uur en gedurende de uitzending kunt u als luisteraar actief meedoen aan het debat door te reageren via: internet op: www.rtvkatwijk.nl; twitter op: #rtvkatwijk. Bellen tijdens de uitzending op: 4013551. Wilt u van tevoren vragen insturen, dan kan dat via politiek@rtvkatwijk.nl.

Ter nadere informatie aan deze collegepartner CU, iedere bestuurder heeft het recht op elk moment af te wijken van een geformuleerd standpunt binnen het college van b&w en daarvan aantekening te laten maken. Wethouder Thijs Udo had in het geval van een afwijkend standpunt ten aanzien van de bieb het gelijk aan zijn kant en tegelijkertijd is hij ook wel degelijk collegiaal gebleven door aan te blijven als wethouder. Daarom een collegiaal advies, bespaar ons voortaan uw opgeheven wijsvinger. Namens de VVD, Fractievoorzitter VVD Anita van Ginkel

500 gram nu € 2,50

’Groot debat’ algemene beschouwingen erop dat dit debat zal gaan vlammen.

leen als het betaalbaar is’. We snappen uw (GB) amendement dan ook niet. De VVD is juist voor modernisering van het bibliotheekwezen. Dat hoeft niet met nieuwbouw’. In de notulen van de raadsvergadering (p12) die na te lezen zijn staat dan ook deze inbreng fout: ’…De heer de Mol heeft in de commissie welzijn gezegd dat…’. Lastig als namen op elkaar lijken dus!! Wat de VVD ook graag wil rechtzetten is het ’onder vuur liggen van de wethouder’. Recentelijk werd de VVD wethouder Udo door de ChristenUnie fractievoorzitter aangesproken op zijn eigen stellingname binnen het college met betrekking tot de bibliotheek. De wethouder werd in het kader van collegiaal bestuur het collegiale advies gegeven, ’in het vervolg anders te handelen’.

JONG BELEGEN KOMIJNENKAAS

Zaterdag op RTV Katwijk

De algemene beschouwingen in de raadzaal van het gemeentehuis bleven een beetje tam maar alles wijst

Drs. H. van Ginkel ginkelvanhenk@gmail.com

De Leidse Bakker geeft als reclame:

ExtrA pIttIGE BOErENKAAS

De fractievoorzitters nemen zaterdag weer plaats in de RTV-studio.

politici voorgelegd. Want hoe gaat bijvoorbeeld de zeejachthaven eruitzien en hoe zit het nou met die nieuwe bibliotheek? Maar ook parkeerproblemen en de ontsluiting van de drie KRV gemeenten komen aan bod. Na dit debat weet u precies wat de standpunten van de politieke partijen zijn.

Afwijkende standpunten van wethouders vastgelegd in een collegebesluit zijn doodnormaal. In Katwijk hoeft niet ’alles anders te zijn’.

Deze week in De actie:

kilo

Bij NieuwsMagazine op RTV Katwijk is er zaterdag 12 november het grote debat naar aanleiding van de algemene beschouwingen 2012. Alle politieke partijen zullen een afgevaardigde sturen om live op zowel radio als tv een flinke discussie met elkaar aan te gaan. Op de radio kunt u luisteren op 106.8 FM of stem uw tvv af op RTV Katwijk (kanaal 41 op uw digitale decoder). Tijdens het programma worden een aantal stellingen aan de Katwijkse

Het is raar dat een aantal raadsleden dit nieuwe door Klaas Jan bedachte staatsrecht voor zoete koek aannamen en hem niet corrigeerden. Het is duidelijk, ook zij speelden een voetbalwedstrijd zonder de spelregels goed te kennen. Merkwaardig verder is ook dat de burgemeester, die juist is aangesteld om de raad te doen plaatsvinden binnen de correcte staatsrechtelijke kaders, hier niet ingreep. Zaken ten onrechte voorstellen als gangbaar staatsrecht/politiek gebruik en er uit de eigen duim nog wat regels bij verzinnen en vervolgens dat gebruiken om een wethouder van de eigen coalitie daarmee proberen te beschadigen verdragen zich niet met de degelijke staatsrechtelijke traditie van ChristenUnie. Het hooghartige ’niet meer doen’, wat Klaas Jan uitsprak richting een wethouder die, overigens afgestudeerd is in het bestuursrecht, was niet alleen misplaatst, maar past ook al qua debatstijl niet in de CUtraditie, waar bescheidenheid naast degelijkheid deel van uitmaakt.

VVD: indianenverhalen over bibliotheek en wethouder Udo

Bij Steunpunt Medelanders Katwijk

Activiteiten van het Steunpunt Medelanders leveren een bijdrage tot een betere leefomgeving in Katwijk. Nederlandse deelnemers maken kennis met de buitenlandse cliënten van het Steunpunt en de cliënten kunnen de taal oefenen en met Nederlanders kennismaken. Nederlandse deelnemers zijn al enkele maanden welkom op integratieactiviteiten voor vrouwen. Vrouwen uit Afghanistan, Somalië, Irak en Iran gaan samen met Katwijkse

kenen dat hij het niet met besluit eens is en dus niet aftreed, zich juist solidair verklaard met zijn college! Precies dus het omgekeerde wat Klaas Jan van der Bent beweert.

Ingezonden

Foto: pr.

t/MatthijsvTuijl: Goede discussie met de pvda leden over de zeejachthaven. PvdA is vanaf het begin duidelijk geweest over eisen en voorwaarden.

vandaan haalt om te stellen: ’Een principieel bezwaar zou het enige bezwaar zijn om tegen te stemmen’ is een volstrekt raadsel. Immers allerlei argumenten kunnen een aanleiding zijn voor een minderheidsstandpunt. Nergens in het recht staat dat dit alleen tot principiële punten beperkt moet zijn.

Tijdens de raadsvergadering (27 oktober) zette Klaas Jan van der Bent een wel zeer rare en radicale aanval in op VVD-wethouder Udo, die in het college een minderheidsstandpunt had ingenomen.

6.

95

100% Roomboter brokkenspeculaas Ovenverse witte bollen of puntjes 10 stuks € 2,10

100% Roomboter amandelbroodjes 5 stuks € 3,65 + 1 gratis erbij

Slagroomsoesjes 250 gram nu € 2,75

Zo van de bakplaat Gevulde speculaas met amandelspijs 500 gram nu € 3,75

100% Roomboter chocoladekoggetjes of grote koeken 500 gram € 2,95 nu 2e zak € 1,00

OP = OP

Iedere vrijdag staan wij op de Katwijkse markt.


6 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 10 NOVEMBER 2011

Bezoekuren LUMC

Huisartsen Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp: Doktersdienst Duin- en Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4b, Voorhout, tel. 0252-240212 (vóór langskomen altijd eerst bellen)

Tandartsdienst

(Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg) De tandartsdienst wordt dit weekend waargenomen door tandarts: J. Guyt, Boulevard 8, Katwijk, telefoon 4015740. Spreekuur van 17.00 tot 17.30 uur. Bij geen gehoor 071-4079501.

Apotheek De apotheken in Katwijk en Rijnsburg zijn op werkdagen (maandag t/m vrijdag) geopend van 8.00 tot 17.30/18.00 uur. Avonddienst van 17.30 tot de volgende morgen 8.00 uur. Weekenddienst vrijdag 17.30 uur tot maandagmorgen 8.00 uur: Dienstapotheek DAB te Voorhout, Rijnsburgerweg 4c, telefoon 0252-240216. Donderdag tot 20.00 uur is geopend: Lloyds Apotheek, Tulpstraat 16b, telefoon 4030833. Zaterdag is geopend: De Katwijkse Apotheek, Princestraat 3, tel. 4012755 (9.00-13.00 uur); Kwaliteits Apotheek Rijnsoever, Hoornesplein 111-113, tel. 4026457 (9.00-13.00 uur) en Kwaliteits Apotheek Sloothaak, Vliet NZ 19, Rijnsburg, tel. 4020400 (9.00-14.00 uur). Ongevallendienst Diaconessenhuis: op werkdagen van maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur. Rijnland Ziekenhuis: en Academisch Ziekenhuis: de gehele week, 24 uur per dag.

Verloskundigen (ook voor poliklinische bevallingen) Verloskundigenpraktijk Katwijk: Cleijn Duinplein 14, 2224 AX Katwijk. Voor spoed en bevallingen: 0651338742. Spreekuurdagen van maandag tot en met donderdag. Telefonisch spreekuur op maandag tot en met donderdag van 9.00-12.00 uur op 071-4072933. U kunt zich, zodra de test positief is, telefonisch maar ook via onze website aanmelden voor de eerste afspraak: www.verloskundigenkatwijk.nl Verloskundigenpraktijk Astarte, Graaf Florislaan 15, 2231 ED Rijnsburg. Werkdagen van 9.00-12.00 uur, tel. 0900-2782783, b.g.g. 06-54768031 ook weekenddiensten, b.g.g. verloskundigenspoedlijn tel. 5220911. Spreekuren: dinsdagmiddag: Hoofdstraat 62, Valkenburg ZH; woensdagmiddag en donderdag Graaf Florislaan 15, Rijnsburg.

Thuiszorgcentrale Katwijk

Het verlenen van tijdelijke hulp door vrijwilligers, aan iedereen die daarvoor niet terecht kan bij familie, buren of vrienden. De thuiszorgcentrale neemt uw hulpvraag in behandeling of verwijst u door naar de juiste instellingen. Secretariaat: SWO-KRV, Schimmelpenninckstraat 10, Katwijk, telefoon 4016347.

Platform Kocon Alcohol & Drugs

Samenwerkingsverband in de gemeente Katwijk van relevante organisaties werkzaam op de terreinen verslavingspreventie en handhaving, verslavingszorg en maatschappelijk herstel. Kantoor- en postadres: Callaoweg 1, 2223 AS Katwijk. Voor meer informatie (Thea Guijt): 071-4015216. E-mailadres: tsaguijt@xs4all.nl Website: www.kocon.nl Voorzitter: Hans Moolenburgh.

de KATWIJKSCHE POST de KATWIJKSCHE POST

DE KATWIJKSCHE POST NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR KATWIJK, RIJNSBURG EN VALKENBURG

nieuws- en advertentieblad voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Verschijnt iedere donderdag, oplage: 10.000 ex.

Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a, 2222 AH Katwijk ZH Postadres: postbus 3066, 2220 CB Katwijk ZH Telefoon 071-4022901 - Telefax 071-4032325 Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Redactie: Paul van de Putte / Sandra Kornet-van Duyvenboden e-mail: redactie@katwijkschepost.nl Ingezonden brieven Ingezonden brieven worden alleen geplaatst onder vermelding van naam en adres. Ingezonden brieven mogen niet langer zijn dan 800 woorden en alleen digitaal worden aangeleverd. De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden brieven zonder opgaaf van redenen niet te plaatsen. Opgave redactionele kopij tot dinsdag 8.00 uur; advertenties tot 17.00 uur. Advertentietarief op aanvraag. Ingezonden bijdragen en foto’s worden slechts dan geretourneerd, indien deze zijn voorzien van volledige naam en adres, en een gefrankeerde retourenveloppe. De uitgever van De Katwijksche Post behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen advertenties en ingezonden bijdragen niet te plaatsen. Advertenties: Voor een prijsopgave kunt u contact opnemen met de Binnendienst: Vincent Roos, tel. 071-4091638 of Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl Sluitingstijden advertenties: dinsdag 16.00 uur. Dravertjes: Prijs per dravertje € 5,00 (maximaal drie regels). Iedere regel meer € 2.00. Uitsluitend bij contante betaling. Brieven onder nummer € 3,00 extra. Toezending bewijsnummer € 3,00 extra.

Stichting Welzijn Ouderen KRV

Voor informatie, advies, bemiddeling en ondersteuning op Chr. Geref. Kerk: 10.00 uur ds. G. J. Capellen; 17.00 het gebied van zorg, wonen en welzijn. U kunt bij ons ook uur ds. G. J. Capellen. terecht voor (welzijns)diensten en activiteiten voor oude- Geref. Gemeente: geen opgave. ren, zoals: Belbus, personenalarmering, ouderenadviseur, tafeltje dekje, MBvO, computercursussen, etc. Hoofd- Geref. Kerk Vrijgemaakt De Fontein, Willem de kantoor: Schimmelpenninckstraat 10, 2221 EP Katwijk, Zwijgerlaan 1a: 9.30 uur ds. A. de Snoo; 17.00 uur ds. R. Heida. telefoon 4016347. Tafeltje dekje: 4013061. Baptistengemeente, Tripodia, Hoornesplein 155; Psychologenpraktijk CuraMentis Samenwerkende Psychologen Valkenburg, Kerkweg 2, 10.00 uur Ab Goldberg, zendingsdienst. 2235 BC Valkenburg, telefoon 071-4013343. Mobiel: Christengemeente Live! (Baljuwplein 10a), 10.30 uur: 0642043345. Email: info@curamentis.nl; website: www. Ans Duindam. curamentis.nl. Soefidiensten. Elke eerste, derde en vierde zondag Complementaire geneeskunde van de maand om 11.00 uur in de Universel te Samenwerkingsverband therapeuten complementaire Katwijk aan de Zuidduinseweg. geneeskunde Duin- en Bollenstreek. www.geneesgids.nl, Evangelische gemeente Ezra, school De Duinroos, tel. 071-4030127. Kon. Julianalaan 122: 10.00 uur br. J. van der Plas. Tafeltje Dekje Iedere woensdagavond, 20.00 uur, bijbelstudie, lofMaaltijdbezorging aan huis. Aanvragen of wijzigingen prijsavond en bidstond. van ma. t/m vr. van 9.00-11.00 uur. Telefoon 4013061. KATWIJK AAN DEN RIJN Voedselbank Katwijk Ned. Herv. Kerk: Dorpskerk: 10.00 uur ds. A. Voor inwoners van de gemeente Katwijk die een beroep Haasnoot, Geldermalsen; 18.30 uur de heer C. van willen doen op een voedselpakket. Rijn. Ontmoetingskerk: 10.00 uur ds. W. G. van den Bezoekadres: Cleijn Duinplein 12, 2224 AX Katwijk. Top, Hazerswoude; 18.30 uur ds. J. Smit, zangdienst. Telefoon 0613232541. E-mailadres: info@voedselbank Geref. Kerk: Open Hofkerk: 10.00 uur de heer C. van katwijk.nl Website: www.voedselbankkatwijk.nl Rijn, zendingsdienst; 18.30 uur de heer B. van der Aanmeldingen telefonisch. Het afgeven van voedsel en Laar, gloriedienst. kleding is mogelijk op donderdagmiddag. R.K. Kerk: Hoofdkerk: Kerkstraat 70, Katwijk a/d Giften zijn welkom op bankrekeningnummer 120265702 Rijn. Hoofdkerk: Zaterdag: 19.00 uur eucharitieviering met samenzang. Voorganger: pastor T. van t.n.v. Voedselbank Katwijk. Steekelenburg. Zondag 10.00 uur eucharistieviering m.m.v. ’Vocalis’. Voorganger: pastor B. Versteegen. Siriz, bij onbedoelde zwangerschap Je kunt bij ons terecht voor hulp, voorlichting en opvang. Crèche. De Wilbert: 10.15 uur eucharistieviering. Hulplijn: 0900-2021088 tussen 9 en 23 uur (€ 0, 05 per VALKENBURG minuut) of mail hulp@siriz.nl Geref. Kerk (Vrijgemaakt): 9.30 uur ds. R. Th. Pos; Onbedoeld zwanger? Praat er eens over. 18.30 uur drs. G. den Dulk, Den Haag. Stichting KOK kinderopvang Ned. Herv. Kerk: 10.00 uur ds. B. Brunt, bedieKinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en peuter- ning Heilige Doop; 18.30 uur ds. A. van Duinen, speelzaal. De Krom 101, 2221 KK Katwijk. Informatie Zwammerdam. en/of aanmelden kan van maandag tot en met vrijdag Geref. Kerk: 10.00 uur ds. W. Biesheuvel, Noordwijk. van 09.00-17.00 uur, telefoon 071-4088994. RIJNSBURG Stichting Prot. Chr. Peuterspeelzalen Callaoweg 1, 2223 AS Katwijk, tel. 071-4088866. Psz. Hervormde Kerk: Grote Kerk: 0.30 uur ds. F. van den Pinkeltje, De Woelwaters, De Speeldoos en De Tortel- Bosch, Katwijk aan Zee; 17.00 uur ds. M. van Duijn. De Voorhof: 9.30 uur ds. D. Verboom. tuin in Katwijk en Het Opstapje in Valkenburg. Chr. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. C. Westerink; 17.00 Stichting Peuterkring Katwijk Callaoweg 1, 2223 AS Katwijk, tel. 071-4079009/ uur ds. C. Westerink. 4025040. Psz. Bibelebons, Iene Miene Mutte, Klein Geref. Kerk Vrijgemaakt: 9.30 uur ds. G. Treurniet; Duimpje, De Hummelhof, Olleke Bolleke en ’t Zonne- 17.00 uur ds. R. Th. Pos. hoekje, Katwijk. Psz. Peuterburg, Valkenburg. Psz. EiEvang. Gem. ’t Kruispunt: Sporthal Rijnsburgse gen Wijs, Rijnsburg. Boys, Middelmors: 10.00 uur Marian van Delft, Stichting Hervormde Peuterspeelzalen Heilig Avondmaal. Abeelplein 40, tel: 4073243 (9.00 uur tot 12.00 uur) Psz Benjamin - Psz De Eerste Stap.

Thuiszorgorganisatie Curadomi

Voor verpleging, verzorging en huishoudelijke zorg, 24 uur bereikbaar. Frankenstraat 18a, 2225 WV Katwijk, Telefooncirkel telefoon 0900-2582583(10 cent per minuut). De Telefooncirkel is een groep mensen die per telefoon 24 uur per dag bereikbaar. iedere dag even contact met elkaar heeft, begeleid door een vrijwilliger. De Katwijkse Telefooncirkel is zo’n dertig Chiropractie van Beelen Boulevard 85, 2225 HA Katwijk, telefoon 071-4077963. jaar geleden opgericht onder leiding van het Rode Kruis. Het doel van de Telefooncirkel is om te voorkomen dat info@chiropractievanbeelen.nl er niet wordt opgemerkt dat er bij deze mensen iets niet www.chiropractievanbeelen.nl in orde is. De cirkel heeft dus een controlerende functie en geeft die mensen een prettig gevoel van veiligheid. DeelVragen over spraak en taal? name is geheel kosteloos. Als u een van de hierna verGRATIS INLOOPSPREEKUUR melde dames belt, wordt u uitgelegd hoe een en ander in Iedere vrijdag van 11.00-12.00 uur z’n werk gaat: A. Goeree (dagelijks leidster), tel. 4024039, Hoorneslaan 2, Katwijk; of mevr. M. Mugge-de Kreek LOGOPEDIEPRAKTIJK KATWIJK (algemeen leidster), tel. 8888584, Piersonstraat, Katwijk.

Schaepmanstraat 101 - Katwijk Tel. (071) 4033064 - Internet: www.logopedist.nu

DAMO g r a f m o n u m e n t e n

Een blijvende herinnering aan uw dierbare

De hoogwaardige kwaliteit van de Nefit TopLine AquaPower HR-ketel garandeert het ultieme warmwatercomfort. Deze innovatieve combi-ketel heeft een voorraad warmwater die met ongekende kracht wordt bijgevuld. Overal in huis direct warm water, en als u wilt overal tegelijk! Vraag ons naar de brochure. Het ultieme warmwatercomfort van TopLine AquaPower HR-ketels. Nú bij:

HEEMSKERK

INSTALLATIEBUREAU

V

U kunt in alle rust de gedenkstenen bekijken in onze showtuinen Open: ma - vr: 9.00 - 17.00 uur, za: 9.00 - 12.00 uur.

Ampèrestraat 2, 2181 HB Hillegom T 0252 520 329 F 0252 516 492 info@damonatuursteen.nl

Regiodealer van Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg en Oegstgeest. Met een eigen 24uurs-servicedienst.

Mies Schoneveld uitvaartbegeleiding

Dankbaar voor alles wat zij in haar leven voor mij heeft betekend, maar ook erg verdrietig, geven wij u kennis van het overlijden van onze geliefde moeder en schoonmoeder

Voorstraat 91, 2225 EN Katwijk

’Met aandacht voor details’

Arendje vAn der Bent-vAn Leeuwen weduwe van Willem van der Bent

* 26 november 1926

Betrokken

† 8 november 2011

Meelevend

Arris en Marga

Zorgvuldig

Woonzorgcentrum Duinrand, kamer 0-14 Nolensstraat 2, Katwijk aan Zee Contactpersoon: A. van der Bent, tel.: 06-52337214 Er is gelegenheid tot condoleren op donderdag 10 november van 19.30 tot 20.30 uur in de aula van Woonzorgcentrum Duinrand. De afscheidsdienst zal gehouden worden op vrijdag 11 november om 10.00 uur in de aula van begraafplaats Duinrust aan de Parklaan te Katwijk aan Zee. Aansluitend zal omstreeks 11.00 uur de begrafenis plaatsvinden op voornoemde begraafplaats.

071-4018779 / 06-29091432 www.miesschoneveld.nl

Nan de Mooij

uitvaartbegeleiding

In samenwerking met Jacoline Imthorn

Mocht u geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, dan hopen wij u toch met deze aankondiging te bereiken.

“Gij zijt verlost; God heeft u welgedaan!” Psalm 116: 4 (ber.) Verdrietig om zijn heengaan, maar ook dankbaar voor alles wat hij in zijn leven voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat na een kortstondig ziekbed door God is thuisgehaald mijn lieve man, onze vader en opa

Johannes van Duin ~ Hans ~

in de gezegende leeftijd van bijna 86 jaar. Ida van Duin-de Vreugd Hans en Lovely Petra en Jaap Johan Peter en Elisa, Déan Ruben

Samen met u zoeken naar een persoonlijke invulling van het afscheid. Dag en nacht bereikbaar 071 - 4018970 / 06 - 571 445 54 Marinus Poststraat 17, 2235 XA Valkenburg

Sinds 1915 Uitvaartverzorging

D.C. Vis en Zoon Huig van Duijn Hartweg 33 • Katwijk (071) 4074440 uitvaart@dcvis.nl

6 november 2011 Prinses Irenelaan 38, 2224 XB Katwijk Er is gelegenheid tot condoleren D.V. vrijdag 11 november van 19.00 tot 20.00 uur in Kerkelijk Centrum Het Anker, Voorstraat 74 te Katwijk. De dankdienst voor zijn leven zal gehouden worden D.V. zaterdag 12 november om 10.00 uur in Kerkelijk Centrum Het Anker. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden omstreeks 11.15 uur op begraafplaats Duinrust aan de Parklaan te Katwijk. Mocht u geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, dan hopen wij u toch met deze aankondiging te bereiken.

’k Zal dan gedurig bij U zijn. Psalm 73 Met dit weten nemen wij afscheid van onze zwager en oom

EMORIE Natuursteen

Het adres voor een passend gedenkteken

Toonzaal geopend maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur Gedenktekens in natuursteen, glas, rvs en hout Levering direct aan particulieren Zeer snelle levering (2 weken) Deskundig advies

•• ••

Delfweg 34a - 2211 VM Noordwijkerhout Telefoon: 0252 - 418912 • Fax: 0252 - 419471 E-mail: info@Memorienatuursteen.nl www.memorienatuursteen.nl

SHOWTUIN VRIJ TOEGANKELIJK Persoonlijk en betrokken

JAN MARTINUS de WIT

echtgenoot van Annie de Wit-v.d. Perk eerder echtgenoot van C. Vliegenthart Katwijk, 20 febr. 1925

Katwijk, 5 nov. 2011

Wij wensen Annie, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe. Fam. Vliegenthart

oor V gelegenheid

Adverteren? Bel 4022901

elke

de

kaart

Dag en nacht bereikbaar Tel. 06-12091112 of 071-4012528

Voorstraat 96a, 2225 ET Katwijk aan Zee E-mail: info@theovanderplas.nl www.theovanderplas.nl

KaartenKeus.nl Bestel snel en eenvoudig online uw geboorte-, huwelijksof gelegenheidskaart op

Ambachtsweg 7a | 2222 AH Katwijk 071 408 14 97 info@drukkerijallin.nl www.drukkerijallin.nl

www.KaartenKeus.nl

De collecties zijn ook in te zien bij Drukkerij All-in aan de Ambachtsweg 7a

WWW.DAMONATUURSTEEN.NL

Bloemenlaan 9, 2235 EM Valkenburg (ZH) Telefoon 071 401 66 65 • Fax 071 401 69 42 E-mail: info@heemskerkinstallatie.com Lid van de VNI en BZE

Als een geliefde je verlaat, blijft nog altijd de liefde.

perfecte

Indien zes weken voor het verstrijken van de abonnementstermijn geen schriftelijke opzegging is ontvangen, wordt het abonnement automatisch verlengd.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande

Het steunpunt (ook voor ouderenmishandeling) is bereikbaar op tel. 0900-1102030 (lokaal tarief). Spreekuren zijn op maandag 13.30-17.00 uur; dinsdag 13.30-17.00 uur; donderdag: 09.00-12.30 uur. Buiten deze spreekuren hoort men het antwoordapparaat. Bij vermoedens van kindermishandeling, bel het Adviesen Meldpunt Kindermishandeling (AMK), tel. 09001231230.

AquaPower van Nefit: Het ultieme warmwatercomfort

Nefit houdt Nederland war m

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld

Abonnementen: Per jaar € 29,90. Postabonnementen op aanvraag. Abonnementsgelden dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. Restitutie is niet mogelijk.

Klachten over bezorging: donderdagavond inspreken op het antwoordapparaat of vrijdagochtend bellen van 8.00 tot 12.00 uur, telefoon 071-4022901. De Katwijksche Post wordt vrijdagmiddag vóór 19.00 uur nabezorgd.

ZONDAG 13 november

Dagelijks van 14.15 tot 15.00 uur en van 18.30 tot KATWIJK AAN ZEE 19.30 uur. Voor sommige afdelingen gelden afwijkende bezoektijden. Voor meer informatie: 071- Ned. Herv. Kerk: Nieuwe Kerk: 10.00 uur ds. J. Geene, 5269111. bediening Heilige Doop, kinBezoekuren Diaconessenhuis deroppas; 18.00 uur ds. K. F. Dagelijks van 14.30-15.15 uur en van 19.00-19.45 uur. W. Borsje. Oude Kerk: 10.00 Voor sommige afdelingen gelden afwijkende bezoek- uur ds. J. B. Alblas, bediening Heilige Doop, kindertijden. Voor meer informatie: 071-5178178. oppas; 18.00 uur ds. J. N. Zuijderduijn, Nieuw-Lekkerland. Ichthuskerk: 10.00 De Brug Midden-Nederland uur ds. K. F. W. Borsje, bediening Heilige Doop, Deze GGZ-instelling voor christelijke verslavingszorg kinderoppas; 18.00 uur ds. A. J. Kunz. Pniëlkerk: verleent hulp aan verslaafden en hun families, ongeacht 10.00 uur ds. E. K. Foppen, bediening Heilige Doop, afkomst en levensovertuiging. De Brug werkt nauw kinderoppas; 18.00 uur ds. B. H. Weegink, welkomstsamen met De Hoop ggz te Dordrecht en Platform dienst, kinderoppas. Maranathakerk: 10.00 uur ds. Kocon Katwijk. Aan iedereen die tot de doelgroep Z. de Graaf, bediening Heilige Doop, kinderoppas; behoort wordt op afspraak ambulante behandeling 18.00 uur ds. J. Geene. Het Anker: 10.00 uur ds. J. geboden. Er is een deeltijdbehandeling en een B. ten Hove, dienst voor doven, Heilig Avondmaal. werkervaringsproject. Het inloophuis is iedere werkdag Kapel Overduin: 14.30 uur ds. K. Koekkoek. Kapel geopend van 13.30 tot 17.15 uur en om de week op De Wilbert: donderdag 17 november, 18.30 uur ds. R. zaterdagmiddag (niet in juni tot september). Warme H. M. de Jonge. maaltijden zijn beschikbaar na aanmelding vooraf. De Brug is telefonisch altijd bereikbaar, in noodgevallen ook Ned. Herv. Gemeente ’De Rank’, (Andreas College, locatie Pieter Groen, ingang Helmbergweg). 10.00 buiten kantooruren. uur Dra. B. Hofland, Voorschoten. Polikliniek Katwijk (hoofdlocatie), Schaepmanstraat 1, Katwijk, T: 071 403 37 33, E: info@debrughelpt.nl, Hersteld Hervormde Kerk: Sporthal Cleijn Duin: 10.00 uur ds. A. Vlietstra; 18.00 uur ds. P. den I: www.debrughelpt.nl. Ouden. UNI-zaal: 10.00 uur de heer K. den Boer, Postadres: Postbus 2121, 2220 BC Katwijk. Grafhorst; 18.00 uur ds. G. A. van den Brink, Polikliniek Alphen aan den Rijn (alleen op afspraak via Kralingerveer. bovenstaand telefoonnummer). Werkervaringsplaats Kringloop De Brug, Heerenweg 5, Geref. Kerk: Triumfatorkerk: 10.00 uur de heer H. J. Reitsema. Vredekerk: 10.00 uur ds. C. G. Kant; 18.30 Katwijk, T 071 408 56 46. uur ds. C. G. Kant, themadienst.

in Katwijk, tel. 071 408 14 97 KaartenKeus.nl is een onderdeel van

Gratis fotoposter * (voor de eerste 100 klanten)

Ter ere van onze nieuwe site ontvangt u een A3-poster van uw mooiste moment. *Geldt alleen bij bestellingen via KaartenKeus.nl


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 10 NOVEMBER 2011 • 7

Clublid vanaf het oprichtingsjaar, voetballer, jeugdleider, lid van commissies, penningmeester en secretaris, hij heeft het allemaal gezien. Mart van Stijn (62) nam afscheid als bestuurlid en secretaris en de Valkenburgse voetbalclub beloonde zijn jarenlange diensten met het erelidmaatschap. Op de jaarlijkse ledenvergadering werd ook afscheid genomen van jeugdvoorzitter John van Leeuwen. Hij wordt opgevolgd door Jack Vianen. Ellen Tien wordt de nieuwe secretaris en Monica Teunissen de wedstrijdsecretaris. Penningmeester Auke Hoekstra en Willem de Wit werden in het bestuur herkozen. Valken’68 - de hoofdmacht werd kampioen - heeft het seizoen 2010-2011 financieel afgesloten met een tekort van € 11.000,-. Hieraan zijn vooral verminderde sponsoropbrengsten in de breedte (reclameborden, kledingsponsoring) debet. De economische situatie speelt hierbij een rol, maar de club wil toch de handschoen oppakken om het tij te keren. Sponsoropbrengsten vormen 31% van de totale begroting. De vereniging begroot voor het nieuwe seizoen een bescheiden overschot. Extra inkomsten uit de kavelveiling op 18 november zullen besteed worden aan de nodige investeringen voor de toekomst. De parkeervoorziening rond het sportpark is nog steeds ver onder de maat. Overleg met de gemeente heeft nog niet geleid tot een echte oplossing. Als het zo doorgaat komt er straks overlast in de nieuwe wijk Duyfrak. Dat wil niemand, maar het dreigt zo wel te gebeuren. Op sportief gebied gaat het de club voor de wind. Het eerste elftal draait na de promotie goed mee in de tweede klasse. Druk is er niet, het voornaamste doel is om met aantrekkelijk voetbal zo ver mogelijk te komen. Het jeugdvoetbal wordt extra gestimuleerd door technische opleidingen voor de jongste lichtingen. Het sportpark ligt er goed onderhouden bij en wordt door voortdurende aanpassing lekker bij de tijd gehouden. Op het gebied van veiligheid blijft er aandacht voor de fietsverlichting van jeugdspelers. Per team gaat dit gecontroleerd worden. Aan het eind van het uurtje vergaderen werd het bestuur door erelid Aad van Zelst, bijgevallen door de aanwezige leden, bedankt voor de inzet in het afgelopen jaar. Daarna sloot voorzitter Jaap Janssen de vergadering en was er tijd genoeg voor een gezellige nababbel.

Ravage in de juwelierszaak, maar gelukkige hebben er zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan tijdens de overval.

Mede door alertheid van winkelend publiek

Daders overval juwelier snel gepakt Vorige week woensdag aan het eind van de ochtend werd juwelier Kaptein aan de Oegstgeesterweg door twee gemaskerde mannen overvallen. Door de alertheid van omstanders werd de politie gealarmeerd. Tijdens de overval had de juwelier ook de mogelijkheid om middels de alarmknop de politie in te seinen. Mede hierdoor konden vrij snel drie verdachten worden gepakt: een 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, een 42-jarige man uit Almere en nog een 23-jarige man uit Amsterdam. Nummer vier, een 23-jarige man, werd later die dag in zijn woning in Amsterdam aangehouden. Rond 11.50 uur die woensdag kwamen bij de politie meerdere meldingen van getuigen binnen dat de juwelier was overvallen. Twee mannen hadden het personeel bedreigd met een vuurwapen, vitrines vernield en vervolgens sieraden meegenomen. Zij gingen er daarna vandoor. Buiten wachtte één man op een motorscooter op de twee overvallers en zij gingen er met zijn drieën op de scooter vandoor via

de Floralaan. Getuigen hoorden schoten toen de verdachten op de scooter vluchtten. De politie heeft geen hulzen aangetroffen. Onderzocht wordt of er daadwerkelijk is geschoten.

Achtervolging en aanhouding Een getuige zag dat de drie mannen op de Frederiksoordlaan overstapten in een auto waar nog een verdachte in zat. De auto met daarin de vier verdachten reed de A44 op in de richting van Amsterdam. Gemeentelijke Opsporingsambtenaren (GOA’s) reden achter de auto aan, maar deze reed te hard om te kunnen bijhouden. De politie zocht in de omgeving naar de auto. Een medewerker van de politie in burger zag de auto in Sassenheim rijden richting Voorhout. De medewerker zette toen in een onopvallende auto de achtervolging in richting Noordwijkerhout en gaf door aan collega’s waar de auto naartoe reed. In Noordwijkerhout zette een opvallende politieauto de achtervolging in. Eén verdachte wist in de buurt van de Erikastraat in Noordwijkerhout uit de auto te komen. Naar hem werd gezocht maar hij is niet meer aangetroffen in die buurt. Hij werd die avond in zijn woning in

Amsterdam aangehouden. Een andere verdachte vluchtte uit de auto, pakte een fiets en ging ervandoor. De man werd uiteindelijk aangehouden op een toilet aan de Strandwal. De man had zich verstopt tussen het plafond en het dak van het toilet. Een andere verdachte sprong ook uit de auto maar werd aan de

Via Antiqua aangehouden. De bestuurder van de auto werd aan de N206 aangehouden. De scooter, auto en fiets zijn in beslag genomen voor onderzoek. De politie zette tijdens de grote zoekactie speurhonden en een helikopter in. In totaal waren er tientallen politiemensen ingezet tijdens de actie. Ook was er een goede samenwerking met de GOA’s van Katwijk tijdens de zoektocht naar de verdachten.

Philadelphia gezinsdienst

Onderzoek De verdachten zijn in verzekering gesteld. De buit is deels teruggevonden. Het personeel van de winkel heeft aangifte gedaan. Niemand van het personeel raakte gewond maar zijn wel erg geschrokken van de overval. De politie zet haar onderzoek naar de zaak voort. Getuigen die nog niet met de politie hebben gesproken worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.

Iedereen wordt zondag 13 november uitgenodigd tot het bijwonen van een bijzondere gezinsdienst voor gehandicapten en belangstellenden in de Grote kerk aan de Kerkstraat in Rijnsburg. Aanvang 15.00 uur. De spreker is dominee M. van Duijn uit Rijnsburg en het thema van de dienst zal zijn: ’God ziet jou wel zitten’. De muzikale medewerking wordt verleend door de zanggroep van de Willem van den Bergh. Het belooft een feestelijke dienst te worden met veel muziek. Na afloop is er weer gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie of frisdrank. Het bestuur van Philadelphia hoopt u graag te ontmoeten op zondag 13 november.

De titel van deze column zal naar verwachting bij de lezers verschillende herinneringen oproepen. De wat oudere lezers denken wellicht meteen aan de houtjes touwtjes jas uit de jaren vijftig van de vorige eeuw, de montycoat. Lezers van mijn generatie misschien wel aan het Monty Python Flying Circus. Een stel Engelse grappenmakers die in mijn ogen garant staan voor een aanzienlijk aantal niet te vergeten hilarische sketches. Jaren later speelt een van deze grappenmakers een hoofdrol in het eveneens komische programma Fawlty Towers. De scene waarin Mister Fawlty gespeeld door John Cleese met een gestrekte vinger onder zijn neus en zijn kaarsrechte benen hoog opzwaaiend door het hotel marcheert en roept: ’Don’t mention the war’ (praat niet over de oorlog) doet mij nog altijd in lachen uitbarsten. De oudere generatie waarvan de meerderheid waarschijnlijk de lol van het Monty Python Flying Circus en Fawlty Towers niet kan inzien, zal bij het lezen van de kop wellicht meteen denken aan de Britse veldmaarschalk Montgomery en wel degelijk over de oorlog beginnen. Bernard Montgomery geboren in 1887, zoon van een dominee en al snel het zwarte schaap van de familie kiest voor een militaire carrière. Monty, zoals hij in de wandelgangen wordt genoemd, is de bedenker van operatie Market Garden zijnde een verrassingsaanval met parachutisten om de bruggen over de Maas, Rijn en Waal te veroveren. Via bovengenoemde bruggen hopen de geallieerden vliegensvlug te kunnen oprukken en de oorlog in Nederland voor kerst 1944 te beëindigen. Helaas mislukt de operatie en heeft het westen van Nederland nog een Hongerwinter voor de boeg. Op 9 november 1948 arriveert veldmaarschalk Montgomery in een Dakota (KN651) van de Britse luchtmacht voor het eerst op Valkenburg. Op het vliegkamp wordt hij onder andere ontvangen door de Britse ambassadeur Sir Philip Nichols, tevens gastheer voor de dagen dat Monty in Nederland verblijft. In zijn functie als voorzitter van de permanente commissie van de verdedigingsraad van de West-Europese Unie en als plaatsvervangend opperbevelhebber van de NAVO-strijdkrachten in Europa is Monty door de jaren heen een regelmatige bezoeker van het voormalige vliegkamp.

De Amerikaanse generaal Eisenhower schenkt Montgomery persoonlijk een eigen vliegtuig van het type Dakota (KN628) in 1949. Binnen Britse politieke kringen zet dit kwaad bloed en wordt hierover volop gemopperd. Zes jaar later wordt Monty verteld dat ’zijn toestel’ aan vervanging toe is en mag hij in voorkomende gevallen gebruik maken van een andere Dakota (KN645). De veldmaarschalk is een geheel andere mening toeZweeds 12x17-03 nr. zijn M241 gedaan.raadsel Volgens hem mankeert Dakota helemaal niets en is het enige wat aan vervanging toe is de politici die hem deze De Vereniging Oud Valkenburg smerige streek hebben geleverd. organiseert op 15 november een g sporemaaipresentatie onder de titel: ’Een cilinder In 1958 gaat Montgomery metschaakpensioen. Zijn diplomaat laatste bezoek zitvlak s plantvindt plaats in term werktuig wandeling door de tijd’. Gerrit Rusaan het vliegkamp juni van dat jaar. Op 26 juni schenberg, lid van de Vereniging wordt hem een regeringsdiner aangeboden door de toenmaOud Valkenburg, zal aan de hand lige minister-president Drees. Initieel is het plan om te dineren van veel fotomateriaal de verandein het Kurhaus maar uiteindelijk kiest men voor De Beukenhof pont ringen van Valkenburg in de twinin Oegstgeest. De volgende dag vertrekt 8 tigste eeuw zichtbaar maken en er Monty voor de laatste maal vanaf Valkenmet alle aanwezigen over in gesprek burg. fijn stemming gaan. De presentatie is gekoppeld weefsel aan de expositie ’Valkenburg vanuit Oud-Valkenburger Martin de Boer publide lucht’ in het Torenmuseum, die ceerde twee jaar geleden een naslagwerk w tot eind april 2012 te bezichtigen met de titel ’Vreemde vogels op Valkenagavevlak kelderen vezelsIn de titel staat het woord vogel is. De Vereniging Oud Valkenburg burg’. 10 die het nodigt alle belangstellenden, leden voor de vliegtuigen en helikopters en niet-leden, uit voor deze presenvliegveld om wat voor reden ook aandetatie. De aanvang is 20.00 uur in de bovenden. In deze serie heeft hetschattig woord vogel moment dien kind zaal van de hervormde kerk aan het betrekking op een of meerdere personen. 6 Castellumplein, ingang Kruisweg. Reacties: martin_falcon@hotmail.com. De toegang is gratis. op grote

Wandeling door de tijd

Deze puzzel is mede mogelijk gemaakt door:

Nieuwe ploeg vrijwilligers gevraagd

rijke hebbedingetjes en na de koffie met gebak toog iedereen weer tevreden huiswaarts met een beker snert, haring of makreel en bloemen in boeket of kransvorm. ’s Middags maakten de clowns Gerie en Annet nog prachtige ballonfiguren voor de kinderen, won mevrouw S. van Kouwenhove de gevulde boodschappentas, de fiets ging naar Bas de Vries en het schilderij gemaakt door Anneke van der Meij,

Reden genoeg voor een feest. Kees Houwaart sr. opende het feest en verwelkomde alle aanwezige gasten en in het bijzonder werden een groot aantal leden bedankt die al meer dan 20 jaar bij Olympia sporten, met een bloemetje. Bij deze speciale gelegenheid werden twee Toyota Aygo’s verloot onder de leden. De trekking werd verricht door notaris A.C.T. de Witte. De gelukkige winnaars zijn Corry Kuyt en Alfons van der Laan. Hierna werd de familie Houwaart in het zonnetje gezet door de medewerkers met een mooi cadeau. Vervolgens barstte het feest los en ging het er gezellig aan toe. Er was een salsa-workout, waaraan iedereen kon meedoen, en ook was er een DJ die de muziek verzorgde. Het ontbrak niet aan de lekkere hapjes en

drankjes dus iedereen vermaakte zich best. Al met al kijkt iedereen terug op een heel gezellige, geslaag-

Zweeds raadsel BEL&WIN: 0909 - 50.10.195

Zweeds raadsel 12x13 afl. nr. M425

Turkse titel

teder

bouwland vreemd

vergiffenis

10

edelgas

ging naar Annet van der Meij. De hoofdprijs, een reischeque, door de op deze verkoop van loten ging naar mewijze vrouw C. Vierbergen. Coördinator Maartje de Mooij vindt het tijd pad worden voor vernieuwing en dat opdracht betekent een afscheid van verschil- INTERNET BoulevardAFSLANKHYPE 68 | T (071) 401 00 09 lende vrijwillig(st)ers. Het is wachNU BIJ ONS IN www.friendskatwijk.nl DE WINKEL VERKRIJGBAAR! ten op degene die volgend jaar de kar oftewel de bazaar wil trekken. leemte

Snel afslanken

CitroenSapkuur

Aty de Vries

capsules

Boulevard 67 | T (071) 407 71 47 www.thelounge.biz

4

KATWIJK T. 071-4018999 • • • • •

Draagt bij aan de vetverbranding Bevordert de stofwisseling Vermindert hongergevoel Helpt bij gewichtsbeheersing Geeft energie

Vooys, keurslager Koninginneweg 59, Katwijk Tel. 071 4013200 Fax 071 4018947 www.vooys.keurslager.nl

k Afslan n a v e hyp ! 2010

Badstraat 13 • Katwijk • Tel. 071-401 33 69 Taatedam 4 • Katwijk • Tel. 071-3318133 95 60 capsules van 19,95 voor

17

www.pluimgraaffmodeensport.nl

2 verpakkingen voor 29,

95

Verkrijgbaar bij:

Badstraat 7 Tel. 071 - 4014617 Katwijk aan Zee

Badstraat 7 Tel. 071 - 4014617 Katwijk aan Zee

023

stad in ZuidKorea

kip

kloosterzuster

3

v deel van de hals

vogel

voetballer

5 niet waterdicht

4

5

zelfkant

1 2 3

Chinese munt

voor de gehele werktijd

3

bevalligheid

lijkvaas

noot

ZO DOET Om kans t sing door Daar word deze puzz Dat nummp gevraagd l code IN C 5 inzendinge succes!

in orde

ver

Engels bier

(€ 0,70

harssoort

kippenstok soort muziek

4

2

snijwerktuig

vlekkenwater

Japans bordspel muziek-

stekelig

8

gewelddadig mens

7

drinkgerei

2

1

zoet brood

jongeling muzieknoot

voorzetsel wijnsoort

gezellin dezelfde

pachten

hartig

1

3

vreemde munt

zeegroen

niet

Arabische titel

familielid werkplaats personal computer

veerkracht

lijd-

9

Meest bekende afslankkuur nu verkrijgbaar in de vorm van capsules! dig getal de avond. Alle foto’s van het feest zijn terug te vinden op www.olymX-Trine CitroenSapkuur capsules is een zorgvuldig samengestelde 20 dagen kuur om te modeopenpiasport.nl. TAATEDAM 8-12 helpen gewicht te verliezen. L-Carnitine draagt bij aan de vetverbranding. Groene thee ontwerp bevordert de stofwisseling, geeft energie en vermindert het hongergevoel. Door de toevoeging van Kelp helpt deze kuur je om je gewicht te beheersen. Kortom; X-Trine CitroenSapkuur capsules is een ideale en eenvoudige kuur om te helpen af te slanken.

Italiaans gerecht

zaamheid scheepsschade

persoonlijk

tenen mand

wintersporter

guit

katbeer

insecteneter wiskun-

NU

interval

stekel

voegniettegen- woord staande deel v.e. warmte camera6

Boulevard 69 | T (071) 401 84 50 www.sunsetblvd.nl

Sportschool Olympia trakteert op auto’s Bij sportschool Olympia was een groot feest afgelopen zaterdag. De sportschool is alweer 5jaar gevestigd op de nieuwe locatie en bestaat 30 jaar.

aardappel

vertrek

Bazaar Valkenburg brengt € 10.500 op De jaarlijkse bazaar van de Ned. Herv. Kerk Valkenburg heeft een mooi bedrag van € 10.500,- opgebracht. Die opbrengst is onder meer bestemd voor nieuwe dakpannen voor de kerk en een gedeelte voor Roemenië. Zoals gewoonlijk opende ds. B. Brunt weer de bazaar. Hij ontving voor zijn inzet een flesje zelfgemaakte advocaat. Er was weer speelgoed in overvloed, bij de opruimmarkt zaten weer tal-

Franse schrijver

lust

tovergodin

Hoornesplein 129 - 2221 BE Katwijk (T) 071 40 817 07

das

afstand

7

Foto: Aty de Vries

Martin van Stijn erelid Valken’68

De politie was snel ter plaatse.

Monty

foto: pr

Het terrein van Vliegveld Valkenburg zo nu en dan openstellen voor recreatief fietsen of wandelen. Dat is wat GemeenteBelangen (GB) wil. ’Het terrein is nu nog prachtig en nagenoeg onbebouwd. Velen willen daar graag van genieten’, zei Esther Schonenberg vorige week donderdag tijdens de Algemene Beschouwing. Wethouder Thijs Udo ontraadt in eerste instantie de door GB ingediende motie daarover. ’Maar u kunt het toch wel vragen?’, helpt Wim van Duijn van de SGP oppositiepartner GB. ’Het mag van mij meegenomen worden, maar laat de wethouder maar aangeven of het mogelijk is’, vindt Klaas Jan van der Bent (ChristenUnie). Wethouder Udo verklaart zich bereid wat navraag te doen. ’Maar er zit wel wat aan vast. Want er kunnen nog wat bommetjes liggen.’ GB verklaart zich vervolgens ’verguld’ met die positieve insteek van Udo. ’Dan mag de wethouder straks als eerste voorop’, meldt Schonenberg. ’Dan neem ik mijn racefiets mee’, antwoordt de wethouder. Voor GB voldoende toezegging om de motie in te trekken.

foto’s: g. j. onderwater

Fietsen en wandelen op vliegkamp Valkenburg

6

7

8

9 10

Stuur uw oplossing voor maandag 14 november naar de redactie van De Katwijksche Post, postbus 3066, 2220 CB Katwijk, of per e-mail naar redactie@katwijkschepost.nl. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. Onder de goede inzenders wordt een waardebon verloot van € 20, deze week beschikbaar gesteld door: Restaurant The Lounge, Boulevard 67, Katwijk. De oplossing van de puzzel van vorige week is: kleinzielig. De winnaar is: J. van der Ster, Katwijk. De waardebon van € 20,- werd beschikbaar gesteld door: Dirk’s Vishandel, Hoornesplein 129, Katwijk. 023

6 7 8 gedwee


8 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 10 NOVEMBER 2011

Vo o r j a a r s a a n b Vo o r j a a r s a a n b

home

&

1 Laminaat 2 Vloerplanken De mooiste collectie 3 Schuifw 1 Laminaat 2 Vloerplanken 3 Schuifwa

schouwen

in marmer kalksteen Eiken Du Kliklaminaat meten v-groef Kliklaminaat met v-groef Eiken Duo diverse br Keuze uit diverse decoren, diverse tot 30 bre cm Keuze uitgarantie diverseschouwen decoren, 15 jaar • Rustieke oude kalksteen tot 30legloon cm b Incl. en 15 jaar garantie Incl. • Gasblokken setslegloon (voor in uw bestaande haard) ondervloer Incl. legloon en afwerken Incl. legloonme 9 9 5 • Gesloten gashaarden ondervloer met 22 afwerken 9 5 Voor de doe-het-zelver Vanaf • Openhaarden op of gas gestookt 955 22 Voor de hout doe-het-zelver Vanaf: al vanaf E 9,95/m 2 2 • Elektra sfeerhaarden (grote keuze) ideaal voor al vanaf E 9,95/m appartementen. Geen schoorsteen nodig. • Wij verzorgen voor u de gehele Eiken inbouw met eigen Grootste Traprenovatie Grootste Traprenovatie Eiken vakmensenOverzettreden laminaa met anti-slipstrip laminaat Overzettreden met anti-slipstrip

€ € ee44223344,,,, //m m //m m

Geolied in diverse kleuren www.marblestyle.nl Geolied in diverse kleuren Compleet geplaatst

Tot 30cm Tot 30cm br Keuze uit rui Keuze uit ruim

Compleet geplaatst

Showroom geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur Showroom: Parallelboulevard 178 NoordwijkVanaf: Tel. (071) 36 207 5895 Vanaf:

e€4133..,,3959 2 e€ 39/5m2

V Van

/ ,

mj,a--a r s a a Vo o r5 Vo o r j1a ars 2 a anbie Laminaat Vloerplanken 3 S 3-deurs Vo o r j a 1aLaminaat r s a2aVloerplanken n b i e d3 iSchuifwanden n3-deurs g e ns op maat met11spi sp Schuifdeurkasten op met Kliklaminaat met v-groef E Vo o r j a a r s Schuifdeurkasten ameten, nwijbleveren, ied n gmaat en 1 Laminaat 2a Vloerplanken 3 iSchuifwanden 4 Traprenovatie Wij leveren, wij wij plaatsen: plaatsen: Aluminiumprof p Wij meten, Aluminium Vloer overloop of Vloer overloop of hal kleur? hal in in dezelfde dezelfde kleur? Vraag mogelijkheden Vraag naar naar de de mogelijkheden

d

Keuze uit diverse decoren,

to Kliklaminaat15 met v-groef Eiken Duoplan jaar garantie Witinterieur, interieur, Wit g 2 Vloerplanken 3 Schuifwanden 4 Traprenovatie • van muur tot muur Incl. legloon en • van muur tot muur In diverse breedtes, Keuze uit diverse decoren, ondervloer af Max. 240x25 Max. 240x250 tot9 30 cm breed! Kliklaminaat met v-groef Eiken Duoplank Rustiek 15 jaar garantie 9 55 • van vloer tot plafond • van vloer tot plafond

1 Laminaat

Speciale Vo o r j a a r saanbiedingen aanbiedingen

€ e 4234,,

//m m22Van Va //m m€ e 9 9 € 5 4 e 4234,,9955 22 Traprenovatie 5 4 9,, //m Eiken 3 Vanaf: mGla //m m€ e 9955 € 4 e 4 9 9 3 5 4 9 5 2 Grootste collec Traprenovatie Eiken , ,mogelijkheden 4,, //m Kliklaminaat met v-groef Eiken 3 Duoplank Informeer ook naar mogelijkheden //9m 22Rustiek Vanaf: Informeer naar onze onze m5/22 laminaatplank m € 142 59schuren 3 8 . , voor het repareren, aanhelen, en olieën 1 , Grootste collectie bred Traprenovatie Eiken 9 €1 9 voor het repareren, aanhelen, enen olieë 5 422 9 9 m,m-2 lange 5/schuren 5 5 38,,, /m €2 /m2 4237 /m2 8, 9,,59/55m laminaatplanken van de regio Vanaf: /m van uw huidige huidige houten vloer. Vrijblijvend meten, /m e € van uw houten vloer. Vrijblijvend meten 9 € 5 e 4 9 Grootste collectie lange en brede Traprenovatie Eiken 1 € 44laminaatplanken e 4234,,9955 22 Vanaf: 39,, 955//Vanaf: ,-2 m m22 e€4van13.,de395regio 3.,39/5mVanaf: //m m Eiken Lamelplank Extra Rustiek 9/5m,-2 € Vanaf: Vanaf: e e 4232,,9955 3 €413.,3995 2 / //m €42 brede Traprenovatie Eiken 5 m 9/m mm 2389 5 2 Grootste collectie lange enVanaf: , , 9,59Vanaf: /,5m Schuifdeurkasten op maat € e e € 413.,3995/5m 2 van de regio 4232,,9955//m /m laminaatplanken 3-deurs schuif 2 2 ,- Schuifdeurkasten op maatm € e 4234,,9955

Voor de doe-het-zelver diverse breedtes, Keuze uit diverse decoren, Incl. legloon en ondervloer vanaf E 9,95/m 2 • 60 uni- en houtdecoren • 60 uni- en houtdecoren tot 30 Kliklaminaat met 15 v-groef Eiken Duoplank alRustiek jaar garantie Kliklaminaat Traprenovatie Eikencm breed! PVC vloeren Voor de doe-het-zelver Incl. legloon en Incl. legloon en diverse breedtes, 1 Laminaat 2 Vloerplanken 3 loopgeluid, Schuifwanden 4• 30 glas- en spiegelvarianten Traprenovatie Keuze uit diverse V-groef, M-line (8 decoren), stootborden Géén decoren, zeer duurzaam, • 30 glas- en spiegelvarianten ondervloer al Overzettreden vanaf E 9,95/m 2 met afwerken met olie tot 30 cm breed! 15 jaar garantie

extra mat 10 jaar garantie Incl. alufoam ondervloer en plakplinten

Keuze uit diverse decoren, 16,95 15Van jaar €garantie

voor: Incl. legloon en ondervloer

19 cm brede planken Naturel of wit geolied

en anti-slipstrip 100% Voor de doe-het-zelver Incl. legloon Incl. legloon en vochtbestendig en Geolied in diverse kleuren Keuze uit 100 decoren Overzettreden met anti-slipstrip ondervloer al vanaf E 9,95/m 2 afwerken met olie Compleet geplaatst Geolied in diverse kleuren Overzettreden met anti-slipstrip Compleet geplaatst

23 cm breed met V-groef Voor de doe-het-zelver 2 diverse breedtes, decoren) al vanaf E(10 9,95/m tot 30 cm breed! 2

Vanaf: 2 Geolied in diverse kleuren

Van €Incl. 36,95 voor: legloon en

2

Van € 39,95

Geolied in diverse kleuren Compleet geplaatst

naarKATWIJK de mogelijkheden STEENBAKKERSTRAAT 1b, (’tVraag Heen) KeuzeVloer uit overloop ruim 50 ofdecoren STEENBAKKERSTRAAT 1b, (’t Heen) KATWIJK dezelfde kleur? Telefoon 071hal- in408 47 45, Fax 071 - 408 00 27 Telefoon 071Vraag - 408 Fax 071 - 408 00 27 naar47 de 45, mogelijkheden

Compleet geplaatst 2

Vloer overloop of 2 hal in dezelfde kleur? WWW.FLOORWEB.NL Vraag naar deen mogelijkheden Tot 30cm breed 225cm lang WWW.FLOORWEB.NL Vloer overloop of hal in dezelfde kleur? Keuze uit ruim 50 decoren Wij meten, wij Vraag naar de mogelijkheden

Wij meten, wij leveren, wij plaatsen:

€ e 4232,,

/5m,-

//m m

Wij meten, wij leveren, wij plaatsen: Aluminium profielen met geïntegreerde wielen • van vloer tot plafond • 30 glas- en spiegelvarianten Wit interieur, geplaatst Informeer ook naar • van muur tot muur • 60 uni- en houtdecoren Vanaf: Max. 240x250cm (hxb) voor het repareren, • van vloer tot plafond • 30 glas- en spiegelvarianten

g

Laminaat Homecollectie aanbieding:

gratis gelegd *

Al vanaf €17,95 m2

PVC vloeren vanaf € 35,- per m2

Parket en Interieur

e€413.,49

onze mogelijkhede 5 aanhelen, 9 schuren ook naar onze mogelijkheden 3-deurs schuifdeurkastInformeer van uw huidige houten vloer. Vrijblijven • 60 uni- en houtdecoren Vanaf: 9 5 schuren voor het repareren, aanhelen, Schuifdeurkasten op maat met 1 spiegeldeur • 30 glas- en spiegelvarianten 2 en olieën of lak naar onze mogelijkheden van uw huidige houten vloer. Vrijblijvend meten, advie Wij meten, wij leveren, wij plaatsen: AluminiumInformeer profielen metook geïntegreerde wielen STEENBAKKERSTRAAT 1b, (’t Heen) KATWIJK voor het repareren, aanhelen, schuren en olieën of lakken Wit interieur, geplaatst • van muur tot muur Telefoon 071 - 408 47 45, Fax 071 - 408 00 27 Informeer ookMax. naar onze mogelijkheden Openingstijden: van uw huidige houten vloer. Vrijblijvend meten, advies en prijsopgave. 240x250cm (hxb) • van vloer tot plafond Dinsdag t/m vrijdag 1b, (’t Heen) KATWIJK voor het repareren, aanhelen, schuren en STEENBAKKERSTRAAT olieën of lakken WWW.FLOORWEB.NL Zaterdag van Telefoon 071 - 408 47 45, Fax 071 408 00 27 • 60 uni- en houtdecoren Vanaf: Openingstijden: van uw huidige houten vloer. Vrijblijvend meten, 95 advies en prijsopgave. Donderdag koopavo

/5m,-

t Kast word t! ts a la p ratis ge

e€413.,49

/5m,-2

• 30 glas- en spiegelvarianten

STEENBAKKERSTRAAT 1b, (’t Heen) KATWIJK WWW.FLOORWEB.NL Telefoon 071 - 408 47 45, Fax 071 - 408 00 27 Openingstijden:

STEENBAKKERSTRAAT 1b, (’t Heen) KATWIJK

Dinsdag t/m vrijdag van

WWW.FLOORWEB.NL Informeer ook naar onzeTelefoon mogelijkheden Zaterdag van 071 - 408 47 45, Fax 071 - 408 00 27 Donderdag koopavond van voor het repareren, aanhelen, schuren en olieën of lakken Maandag gesloten WWW.FLOORWEB.NL van uw huidige houten vloer. Vrijblijvend meten, advies en prijsopgave.

Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag van Zaterdag van Donderdag koopavond van Maandag gesloten

STEENBAKKERSTRAAT 1b, (’t Heen) KATWIJK Telefoon 071 - 408 47 45, Fax 071 - 408 00 27 WWW.FLOORWEB.NL

Dinsdag t/m vrijdag van Zaterdag van Donderdag koopavond van 09.00 – 18.00 uur Maandag gesloten 09.00 – 16.00 uur 19.00 – 21.00 uur

09.00 – 18.00 uur 09.00 – 16.00 uur 19.00 – 21.00 uur

* Lijdweg 9 (achter Bang en Olufsen), Katwijk Tel. 071 - 4076074

Interparket Meijvogel: meer dan vloeren alleen Er zijn van die winkels waarvan je erg blij wordt. Omdat je ontdekt dat er veel meer te koop is dan je dacht. Interparket Meijvogel is zo’n winkel. In de knusse showroom aan de Lijdweg 9 kunnen klanten niet alleen voor laminaat of parket terecht, maar ook voor allerlei andere woonwensen. Een schuifwandkast? Zonwering? Nieuwe binnen- of buitendeuren? Interparket Meijvogel heeft het. De moeite waard om eens een kijkje te nemen!

lichtinde

01-11-2011 12:07

Pagina 1

Licht in de duisternis!

Bij aankoop van een boxspring,

verlichting cadeau ... *

ter waarde van

135 euro

Geldig in de maand november *Vraag naar de voorwaarden.

Ambachtsweg 24a (tegenover de Gamma) • Katwijk

T 071 408 58 55 www.denachtwachtkatwijk.nl

Vakmanschap Interparket Meijvogel is een familiebedrijf. Destijds begonnen met zijn vader, zit Arie Meijvogel inmiddels al meer dan 20 jaar in het vak. Zijn zus Diana werkt twee middagen in de showroom, Arie doet het technische werk. Een vakman dus, die verstand heeft van verschillende disciplines. Arie: “Je groeit in je vak, verwerft kennis, probeert nieuwe dingen uit en vervolgens pas je het assortiment aan. Wij zijn daarom echt veelzijdig. En voor onze klanten is het prettig dat ze voor verschillende woonwensen slechts één aanspreekpunt hebben.”

en deurbeslag, ook dan kun je bij Arie Meijvogel terecht. Net als voor lambrisering, plafond- en radiatorbekleding. En voor binnenzonwering: van rol- en vouwgordijnen tot verticale lamellen of hippe houten jaloezieën. Ze worden opgemeten, op maat gemaakt en bij je thuis opgehangen. Mooi meegenomen Overigens geldt voor de laminaat Homecollectie, de schuifdeurkasten en voor de binnenzonwering nog een extraatje: deze worden namelijk door Interparket Meijvogel gratis gelegd, geplaatst en gemonteerd. Omdat Arie geen extra mankracht inhuurt kan hij zijn klanten laten profiteren van extra voordeel. En dat is mooi meegenomen! Interparket helpt je een eind op weg, bij verbouwen of klussen. Arie: “Naast het leggen van vloeren of plaatsen van kasten kunnen wij ook andere zorgen uit handen nemen. Denk aan het plaatsen van een dakraam, of het op maat maken van een aanrechtblad. Wil je bijvoorbeeld je slaapkamer een nieuwe uitstraling geven, dan kunnen wij om het bestaande bed een mooie strakke ombouw maken.”

bijna 50 jaar in leiden

Met de meest uitgebreide audio collectie uit de omgeving. Alle apparatuur staat demonstratie klaar. Deze worden vakkundig door ons aan u gedemonstreerd. Door onze eigen buitendienst kunnen de Hifi sets bezorgd en aangesloten worden bij u thuis.

Overgaauw thuis in beeld en geluid

Breestraat 146-148 Leiden Tel: 071 - 512 68 62 www.overgaauw.com

HEMA HEMA HEMA HEMA

‘Verrassend veelzijdig’

Vloeren en kasten Als vloerenspecialist heeft Interparket Meijvogel een ruime collectie parket- en laminaatvloeren, in elke gewenste kleur en breedte. Desgewenst kan Interparket de vloer ook leggen. Daarnaast vind je bij Interparket prachtige inbouwkasten. Arie: “Het zijn ruimtewinners bij uitstek. Ze worden op maat gemaakt en zijn te leveren in diversen maten en kleuren, met een schuif- of klapdeursysteem en met of zonder spiegels.” Of je nu van klassiek houdt of van strak en modern design, er is altijd wel een inbouwkast passend bij jouw interieur. Ook hiervoor geldt dat de kast door Interparket kan worden geplaatst en gemonteerd. Andere woonwensen Maar er is nog veel meer. Droom je van zo’n fantastische inloopkast voor al je kleding, schoenen en accessoires? Interparket heeft ze: inloopkasten voor kleine én grote kamers, met allerlei mogelijkheden qua indeling, materiaal en kleur. Zoek je een nieuwe voordeur of nieuwe binnendeuren

Zoek je wooninspiratie, loop dus ook even binnen bij Interparket. Niet alleen vanwege het assortiment is Interparket een aanrader, je kunt er ook in alle rust rondkijken zonder dat je het gevoel krijgt dat je iets wordt opgedrongen. Geen woorden, maar daden, zo werkt het bij Interparket Meijvogel! Interparket Meijvogel Lijdweg 9 (achter Bang & Olufsen) Katwijk aan Zee Tel.: (071) 407 60 74 Openingstijden: Dinsdag van 13.30 tot 18.00 uur Woensdag van 19.00 tot 21.00 uur Donderdag van 13.30 tot 18.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur Vrijdag 13.30 tot 18.00 uur Zaterdag van 10.30 tot 14.30 uur Voor een afspraak buiten openingstijden kunt u telefonisch contact opnemen.

Dinsdag t/ Dinsdag Zaterdag v Zaterda Donderdag Donderd Maandag A Maanda

met 1 spiegeld W • van muur tot muur 3-deurs M leveren, wij plaatsen:schuifdeurkast Aluminium profielen me • van vloer tot plafond Schuifdeurkasten op maat met 1 spiegeldeur Wit interieur, geplaats • van muur tot muur • 60 uni- en houtdecoren Vanaf: Max. 240x250cm Wij meten, wij leveren,3-deurs wij plaatsen: Aluminium profielen met geïntegreerde wielen(hxb) 95 9• van vloer tot plafond 955 schuifdeurkast • 30 glas- en spiegelvarianten 2 22 Wit Schuifdeurkasten maat met 1 spiegeldeur interieur, geplaatst op • van muur tot muur • 60 uni- en houtdecoren Vanaf: Max. 240x250cm (hxb)

e€413.,49

ACTIE:

To

Ke Tot 30cm breed e

Keuze uit ruim 50 dec Tot 30cm breed en 225cm lang Geolied in diverse kleuren Vloer van overloop of hal Overzettreden met anti-slipstrip Keuze uit ruim 50 decoren Compleet geplaatst overloop of in dezelfde kleur?Vloer Vraag naar de mogelijkheden Openings hal in dezelfde Tot 30cm breed en 225cm langkleur? Openin Geolied in diverse kleuren

e€413.,39

Vloer overloop of hal in dezelfde kleur? Vraag naar de mogelijkheden

Grootste keus van de regio

2

Overzettreden met 2anti-slipstrip Compleet geplaatst

Overzettreden met voor:anti-slipstrip

KASTENWANDEN OP MAAT

Vanaf:

afwerken met olie

Voor de doe-het-zelver al vanaf E 9,95/m 2

Vanaf:

Incl. legloon en afwerken met olie

22

alle gordijnstoffen

alle vouwgordijnen

In diverse gordijnstoffen, kleuren en dessins. Op maat gemaakt. Levering binnen 10 werkdagen.

alle vouwgordijnen

Hema, Taatedam, Katwijk

alle gordijnstoffen

Diverse soorten, inclusief velours, vitrage en voeringstoffen. Kunnen op maat worden gemaakt. Per meter van 4.- tot 35.- nu van 3.20 tot 28.-

HEMA HEMA HEMA HEMA

Voor alles wat aandacht en vooral vakmanschap nodig heeft!

tegels sanitair badkamers

Kalkbranderstraat 7 – 2222 BH Katwijk (T) 071 - 408 04 62 (F) 071 - 408 52 69 (M) 06 - 203 64 587

www.cosi-sanitair.nl

/5m,-

09.00 – 18.00 uu Maandag gesloten 09.00 – 16.00 uu 19.00 – 21.00 uu


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 10 NOVEMBER 2011 • 9

Rectificatie

VVD tegen nieuwbouw bibliotheek

Een dag is niet alleen een dag met een bepaalde datum, maar vaak ook een dag met een bijzondere betekenis. Naast alle feestdagen zijn er steeds meer dagen met een speciaal thema. Zoals de Dag van …, Week van …, Maand van … en Jaar van… In deze wekelijkse rubriek een overzicht van enkele van die themadagen. Donderdag 10 november: Dag van Respect. Thema: Respect voor jezelf. www. dagvanrespect.nl Donderdag 10 november: Wereld Wetenschapsdag voor Vrede en Ontwikkeling.

Foto: Adrie van Duijvenvoorde

Donderdag 10 november: Dag van de Mantelzorg. www. dagvandemantelzorg2011.nl Donderdag 10 november: Dag van de Gebruiksvriendelijkheid. Vrijdag 11 november: Dag van de Duurzaamheid. Doel: meer mensen bij duurzaamheid betrekken en stimuleren. www. dagvandeduurzaamheid.nl Vrijdag 11 november: Sint Maarten. Viering van de naamdag van Sint Maarten. Kinderen lopen met lampionnen over straat en gaan de huizen langs voor snoep of fruit. Maandag 14 november: Wereld Diabetes Dag. 14 November was de verjaardag van Frederick Banting die, samen met Charles Best, aan de basis stond van de ontdekking van insuline in 1922. www.werelddiabetesdag. nl Woensdag 16 november: Internationale Dag voor de Tolerantie. In 1995 heeft de Verenigde Naties, op aandringen van de UNESCO, deze dag ingevoerd. Woensdag 16 november: Wereld COPD-dag. COPD is een verzamelnaam voor onder meer de longziekten chronische bronchitis en longemfyseem. www.astmafondshollands midden.nl Donderdag 17 november: Internationale Dag van de Student. Op 17 november 1939 bestormden de nazi’s de Universiteit van Praag, en vermoordden daar 9 studenten en professoren. Donderdag 17 november: Wereld Filosofiedag. Door UNESCO in het leven geroepen, omdat filosofie belangrijk is voor het denkproces en de samenleving. Tot en met 11 november: Week van het Geld. Doel is om basisschoolleerlingen te leren omgaan met geld. www. weekvanhetgeld.nl Tot en met 12 november: Week Chronisch Zieken. Thema: Jong en je wilt … www.chronischziek.nl Tot en met 13 november: Week van de Verslaving. Georganiseerd door christelijke organisaties voor verslavingszorg en -prentie. www.weekvandeverslaving.nl November is de Maand van de Spiritualiteit. Thema is ‘#Leef!’. www.maandvandespiritualiteit.

Aankomst Sint op Katwijkse strand Sinterklaas komt komende zaterdagmiddag rond twee uur weer aan op het Katwijkse strand bij de Witte Kerk. Hij komt daar aan met de Katwijkse reddingboot, die hem gaat ophalen in Dordrecht, waar rond half een die zaterdag zijn landelijke ontvangst is. De Katwijkse reddingsmannen van de KNRM doen dat elk jaar en weten hem iedere keer weer veilig op het strand af te zetten. Het weerbericht ziet er in ieder geval goed uit: zonnig en

niet te veel wind. De Sint kan zijn mijter ophouden. De Sint wordt vooruitgesneld door een Pietenband, die de aankomst van de goedheiligman op het strand muzikaal zal begeleiden en kinderen en ouders alvast in de stemming brengt. De bisschop wordt na aankomst op het Katwijkse strand verwelkomd door de voorzitter van winkeliersvereniging Zeezijde. Daarna stapt de goedheiligman in een koets om via Boulevard en

Voorstraat naar de Princestraat te worden gebracht. Daar, centraal in de Princestraat, zal Sint Nicolaas vanaf het balkon kinderen en ouders toezwaaien. Na het warme onthaal gaat hij samen met zijn pieten het winkelcentrum in en kan iedereen hem een hand geven. Sinterklaas blijft tot ongeveer 17.00 uur in het centrum. De Pietenband zorgt die middag natuurlijk voor vrolijke sinterklaasliedjes.

waarvoor? En wat gebeurt er als je 18 wordt? Dan moet je namelijk zelf je ziektekostenverzekering betalen en kun je daar eventueel zorgtoeslag voor krijgen?

Tips ‘De reacties van de leerlingen zijn positief en ze hebben zeker iets aan die lessen gehad. Vlak voor de zomervakantie heb ik ook een les gegeven aan de andere klassen 3 en 4. In totaal zo’n driehonderd leerlingen van 16 en 17 jaar. Een goede groep om ze bewuster te maken van geldzaken. Want er verandert nogal wat als je 18 wordt. Zorgverzekering, studiefinanciering, werk en op eigen benen staan bijvoorbeeld. In zo’n budgettraining komen hele praktische zaken aan bod.’ Het boekje ‘Voor boven de 18’ staat boordevol tips. Over hoe je het overzicht houdt over je inkomsten en uitgaven, wat je vaste lasten zijn, of je in aanmerking komt voor toeslagen en hoe je die aanvraagt.

BIP Bovenstaande tips komen ook aan de orde in de budgettrainingen die Kappelhof geeft aan volwassenen. Het BIP zit in het gemeentehuis aan de Koningin Julianalaan. Daar kan men terecht voor informatie en advies over geldzaken, schuldhulp, rondkomen van een bepaald budget en inkomensondersteunende maatregelen. Kappelhof benadrukt, dat het BIP niet alleen bedoeld is voor men-

sen die al in de schulden zitten. ‘Je kunt daar ook terecht voor advies. Bijvoorbeeld als je je baan dreigt kwijt te raken en je wilt weten hoe het dan verder moet met de financiën. Om te voorkomen dat je in de schulden komt.’ Tweemaal per jaar geeft het BIP budgettrainingen. ‘Mensen kunnen zich daar voor aanmelden of worden daarvoor door het BIP uitgenodigd. Het gaat om zes bijeenkomsten waarin je leert hoe je een financiële administratie opzet, of

De VVD benadrukt voor modernisering, maar tegen nieuwbouw van de bibliotheek te zijn.

Eindelijk echt

inspiratie gevonden

Word ook buddy ! www.buddynetwerk.nl of bel 070-3649500

Grip houden op je inkomsten en uitgaven met budgettrainingen Vervolg van voorpagina

In de krant van vorige week stond op de voorpagina een artikel over gemeentelijke investeringen met als subkop: ‘Zelfs VVD voor nieuwbouw bieb’. Dat is niet juist. De VVD is wel voor modernisering van de bibliotheek, maar daar is geen nieuwbouw voor nodig. Die partij ziet meer in samenwerking met andere partijen, waaronder Tripodia. De VVD zei dat in de raadsvergadering van 27 oktober jl. In die vergadering ontstond verwarring bij de andere partijen over het standpunt van de VVD. Het leek erop, alsof VVD-fractievoorzitter Anita van Ginkel zei, dat de VVD voor nieuwbouw is, maar dat is verkeerd geciteerd. ‘In de notulen van die raadsvergadering staat het ook fout, namelijk dat ‘de heer de Mol zei dat…etc’. Ik zei dus in de raad dat dhr Bol zei ‘wel nieuwbouw te willen’. Nou lijken de namen Bol en Mol wel op elkaar en komt daar misschien het misverstand vandaan?’, vraagt Van Ginkel zich af. Daar ligt inderdaad de verklaring voor het misverstand. ‘Als ik terugkijk naar de commissie waar ik zat naast onze spreker Edwin de Mol, dan zei de heer Bol: we willen wel nieuwbouw, maar alleen als het betaalbaar is’, luidt de uitgesproken tekst van Van Ginkel.

je recht hebt op toeslagen en waar je dan kunt aankloppen. Uiteraard wordt er gekeken naar inkomsten en uitgaven. En hoe je kunt reserveren voor onvoorziene uitgaven, bijvoorbeeld als je wasmachine het begeeft.’

Weerbaar ‘Het gaat er om de deelnemers financieel weerbaarder te maken’, legt Kappelhof uit. ‘En de deelnemers een systeem te bieden om

het overzicht te houden over die financiën. De een heeft baat bij het bijhouden van een kasboek, de ander bij een algemeen overzicht. Dat kan heel verschillend zijn. De een betaalt alles het liefst contant, want op is op. De ander kiest voor pinbetaling met als argument dat je dan op je bankafschriften precies kunt zien, waar je je geld aan uitgegeven hebt.’ Grip op je geld houden. Daar draait het allemaal op. Wie ook grip op zijn of haar geld wil houden, kan voor meer informatie terecht op de volgende sites. www.nibud.nl www.zelfjeschuldenregelen.nl www.katwijk.nl

Subsidie geen automatisme meer in nieuw beleid Het subsidiebeleid gaat op de schop. Daar wordt in het gemeentebestuur al jaren over gesproken, maar nu gaat het echt gebeuren. Met ingang van 2012 om precies te zijn. De raadscommissie Welzijn stemde afgelopen dinsdag, na de nodige op- en aanmerkingen, in met de kaders voor dat subsidiebeleid en de nieuwe Algemene Subsidieverordening. Eenmalige subsidies en jaarlijkse subsidies. Dat zijn voortaan de twee subsidievormen waar de gemeente mee gaat werken. En die jaarlijkse subsidies kunnen dan per jaar of per vier jaar worden verstrekt. De gemeente heeft voor die indeling gekozen om het subsidiebeleid te vereenvoudigen waardoor ‘de regeldruk en de administratieve lasten voor burgers en instellingen vermindert’. In het nieuwe beleid verdwijnt het ‘automatisme’. Instellingen die al jaren subsidie krijgen, zullen vanaf volgend jaar moeten aantonen, dat de eigen inkomsten en middelen ontoereikend zijn om bepaalde zaken te organiseren. ‘In essentie is

Voordat de nieuwbouw van jongerencentrum De Schuit er komt, moet er eerst flink diep worden gegraven. Het liefst tot 4,5 meter. Dat is de aanbeveling van adviesbureau RAAP naar aanleiding van archeologisch onderzoek op die locatie. Dat bureau komt tot die aanbeveling op grond van bureauonderzoek en aanvullend veldonderzoek. Jongerencentrum De Schuit op de hoek Voorstraat-Dwarsstraat wil nieuwbouwen. Dat wil ook de gemeente, die De Schuit wil laten uitgroeien tot een ‘grootschalig tiener- en jongerencentrum’ voor 16-minners én 16-plussers. Om die allebei onderdak te kunnen bieden, moet het jeugdcentrum uitgebreid worden met een ‘grote zaal’ die onderdak biedt aan maximaal 150 jongeren. De 16-minners krijgen hun eigen plek, de kleine zaal, geschikt voor maximaal 75 tieners. Die grote zaal moet gebouwd worden op de hoek Dwarsstraat-Lijdweg, waar tot medio vorig jaar nog een plantsoentje was en tegenwoordig een fietsenstalling.

Raadsbrede steun voor PvdA-motie lage inkomens

De oppositiepartijen GemeenteBelangen (GB), PvdA en SGP vinden dat er te veel bezuinigd wordt op welzijnsvoorzieningen. ‘Het is voor geen burger te begrijpen, dat enerzijds welzijnsvoorzieningen keihard worden gekort, en anderzijds vele miljoenen worden uitgegeven aan zaken die niet direct noodzakelijk zijn’, stelt Esther Schonenberg (GB). ‘Het sociale gezicht van het

CDA en de ChristenUnie is verdwenen achter het masker van de bezuinigingen’, vervolgt zij. ‘We waren altijd een gemeente die het uitgangspunt om een schild der zwakken te zijn ruimhartig huldigde. Laten we dat toch blijven vasthouden’, roept Wim van Duijn (SGP) het college op. De PvdA dient een motie in mensen met een laag inkomen zoveel mogelijk te ontzien bij de bezuinigingsmaatregelen. ‘We willen de klappen richting diegene in de samenleving die dit het meeste raakt wel opvangen en voorkomen dat dit akkoord leidt tot een stapeling van bezuinigingen’, zegt Jan Haasnoot.

Uitgedaagd Wethouder Gerard Mostert voelt zich ‘uitgedaagd’ door wat partijen

hebben gezegd over het sociale gezicht van Katwijk. ‘Juist wij staan er voor, om de kwetsbaren niet te raken met de bezuinigingen. Ik daag diegenen uit die anders beweren. Wij zetten echt alle zeilen bij.’ Fractievoorzitter Klaas Jan van der Bent van de ChristenUnie (CU) neemt het op voor zijn wethouder. ‘Het is ridicuul om te zeggen, dat de bezuinigingen per definitie asociaal zijn. Katwijk heeft nog steeds een zeer sociaal beleid.’ Daar is Schonenberg het niet mee eens. ‘U probeert recht te praten wat krom is. Wij vinden ook dat bezuinigingen nodig zijn, maar sommige bezuinigingen op welzijnsniveau gaan ons te ver. Dat staat in schril contrast met de fikse investeringen. Dat is asociaal.’ Die laatste opmerking gaat CU en VVD te ver, maar Schonenberg ziet geen reden om

In de te verlenen subsidies maakt de gemeente onderscheid in subsidies onder de 20.000 euro, tussen de 20.000 en 200.000 euro en boven de 200.000 euro. Subsidies worden alleen verleend als de activiteiten gericht zijn op de inwoners van Katwijk en op het lokaal belang. Daarnaast krijgen instellingen die subsidie aanvragen voor vergelijkbare activiteiten, als voorwaarde mee dat zij samenwerken, bijvoorbeeld op het gebied van inkoop. Doen zij dat niet, dan kan het college van burgemeester en wethouders subsidie weigeren. Al die regeltjes staan vermeld in de nieuwe subsidieverordening. De gemeenteraad stemt daar later deze maand mee in.

Nieuwbouw De Schuit op 17de-eeuws fundament

Wethouder Mostert toch ‘beetje bedroefd’

De gemeente Katwijk zal ‘alle mogelijke middelen’ inzetten om mensen met een laag inkomen, die getroffen worden door meerdere bezuinigingen, tegemoet te komen. Daar heeft de voltallige gemeenteraad zich vorige week donderdag tijdens de Algemene Beschouwingen in een motie van de PvdA over uitgesproken.

subsidie altijd slechts aanvullend in die zin dat de activiteiten niet kunnen worden uitgevoerd zonder subsidie’, staat in de gemeentelijke nota. Belangrijk punt in het nieuwe beleid is, dat elke subsidie gekoppeld is aan een gemeentelijk beleidsdoel. ‘Subsidiering vindt niet plaats op basis van de doelstellingen van de aanvragers.’

die term terug te nemen. ethouder Mostert hield het bij het volgende. ‘Ik ben een beetje bedroefd over de reacties. Er komen rare termen voor die in mijn beleving hier niet op z’n plek zijn.’ Burgemeester Jos Wienen vraagt de raad wat terughoudender te zijn met dergelijk taalgebruik. ‘Asociaal kunt u ook op een andere manier zeggen.’ Ondanks de verschillende opvattingen vinden de zes raadsfracties elkaar unaniem in de motie van de PvdA om de zwakkeren te beschermen. Haasnoot is verbijsterd door al die steun. ‘Het is nog nooit voorgekomen dat de hele raad instemt met een PvdA-plan’, zegt hij een beetje verbaasd. ‘Zie het als een afscheidscadeautje’, reageert de burgemeester. Haasnoot stapt volgende maand op als raadslid.

Onder dat betegelde plantsoen ligt een archeologische schat, is de verwachting van het RAAP. De verwachting is ‘hoog’ dat daar waardevolle overblijfselen liggen vanaf de IJzertijd, het begin van onze jaartelling. Mogelijk zijn die zelfs nog in tact. Het kan dan gaan om resten van een prehistorische nederzetting, gebruiksvoorwerpen en mogelijk ook overblijfselen van gebouwen uit de 17de eeuw en later. Bij de vier proefboringen is op zo’n 80 centimeter een ‘ondoordringbare laag bouwpuin’ aangetroffen, op 2,75 meter een laag oud-duinzand en op 3,60 meter een humeuze laag. De boringen hebben volgens RAAP onvoldoende gegevens opgeleverd om de waarde van die humeuze laag vast te stellen. Daarom wordt aanbevolen om voorafgaand aan de geplande nieuwbouw daar proefsleuven te graven tussen de 3 en 4,5 meter diep. Die methode biedt volgens het adviesbureau de meeste garantie dat als er daarbij een ‘behoudenswaardige’ vindplaats wordt aangetroffen, die snel gewaardeerd en opgegraven kan worden. Maar de gemeente kan er ook voor kiezen om helemaal geen archeologisch onderzoek te doen. Dat kan als voor de nieuwbouw niet dieper hoeft te worden gegaan dan maximaal 2,50 meter.

Koffieochtend Sion Lieve dames, heeft u altijd alles onder controle? Wij niet. Het is altijd weer een strijd om alles goed te regelen, voor ons. Gelukkig heeft onze Hemelse Vader alle touwen in Zijn handen! Tine Visser (jawel, de vrouw van ds. Paul Visser) wil op 23 november ons leren over het thema: ’All in controle?!’. Zanggroep Immanuël zingt weer met en voor ons. Om 9.15 uur staat de koffie klaar en om 9.30 uur starten we. Rond 11.30 uur hopen we af te sluiten. Helaas hebben we geen oppas. Wij zien naar jullie uit in de Oranjezaal in Het Anker aan de Voorstraat in Katwijk. Een lieve groet van Joke, Tineke, Petra en Dicky.

VERS Schuitemaker Vis: Lekker, gezond, betaalbaar!

7,50 00 p.st. 1,50, 4 voor 5, Hele week: 95 500 gram 6, kibbeling van kabeljauw 95 Verse kabeljauwfilet 100 gram 1, 00 00 Schol 2 kg. 6, / Schar, Poontjes 2 kg. 5, elke ma. div. roerbakschotels elke di. Haring vers van ’t mes

500 gram

(zelf schoonmaken)

Sild in lekker 2012

www.Sild.nl

Weekendaanbiedingen: do. 10 - vr. 11 - za. 12 nov.

0.89 39 kilo 1.

Bredase spruitjes� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 500 gram Gieser Wildeman stoofperen � � � � � � � � � � � Clementines mandarijnen

4.49 99 Pitloze druiven Griekse 500 gram 1. Sappige navel handsinaasappels 00 10 stuks 3.

zoet zonder pit

������������������������

Kistje ± 2�3 kilo

����������������

�������������������������������������������������������

Aanbiedingen ma. 14 - di. 15 - wo. 16 november

Vers gesneden boerenkool � � � � � � � � � � 500 gram

1.95

aanBiedinGen!!!

Vers van het mes!!

Jong belegen kaas ������������������������������������������� 500 gram Smeuïg belegen boerenkaas��������������������� 500 gram Onze bekende verse Hollandse kipfilet, A-kwaliteit ���������������������������������������������������������������������� kilo

4�99 5�99 5�49

69 Schouderham �����������������100 gram 0� Grillham ��������������������������������� 100 gram 1� 25 79 Kalfssmeerworst����������100 gram 0� Kip-saté salade ������������� 100 gram 1� 59 99 Cornedbeef �������������������������100 gram 0� 4-noten Paté ��������������������� 100 gram 1� 99 Cervelaatworst����������������100 gram 0� 49

Munster Hermitage������������������������������������������������� 100 gram 2� 69 Sushi Cheese, de originele������������������������������ 200 gram 1� 49

Elke dag vers uit de grill:

Gekruide kiprollade������������������������������������������������ 100 gram 1�

69

Scheffer versmarkt

Jan Tooropstraat 59 Katwijk - (071) 4072001

Melkweg 165 (ingang Lidl) 2221 NP Katwijk. Tel. 4033499

www.schefferversmarkten.nl


Buffet & Feest al vanaf € 41,25 p.p.

Zaterdag Special ***

Eindelijk echt leren

luisteren

Gevulde varkenshaas

Jan Cordes

Al bijna 13 jaar het vertrouwde adres voor uw oliebollen en appelflappen

met garnituur en saus

€ 15,75 Iedere zaterdag in november!

Hotel Savoy,

Hotel Savoy,

een goed idee!

een goed idee!

info@hotelsavoy.nl • www.hotelsavoy.nl Telefoon (071) 401 56 45 / 06 53542703 • Boulevard, Katwijk

Feest

Bruiloft

P

arty

info@hotelsavoy.nl • www.hotelsavoy.nl Telefoon (071) 401 56 45 / 06 53542703 • Boulevard, Katwijk

D

www.buddynetwerk.nl of bel 070-3649500

iner

!

er e w r e n j i z j i W

U kunt gerust in zee  met Rijnland Kozijnen ACTIE* ORTING  K R E T N I  W E D IS ER WEER!     & DECEMenBER NOVEMBEr Rde rd  voorwaa *vraag naa

LLEN E P A K K A D P OOK O ING D E L K E B L E V E G TERS EN DAKVENS

Word ook buddy !

Kun je blind ook professor

RAMEN | DEUREN | SCHUIFPUIEN | GEVELBEKLEDING | DAKGOTEN | DAKKAPELLEN

www.rijnlandkozijnen.nl Katwijk, Heerenweg 3b  Telefoon (071) 408 17 71 De showroom is geopend van maandag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 17:30 uur Zaterdag van 10:00 uur tot 14:00 uur

Met aangepaste lesprogramma’s en hulpmiddelen kan blind en slechtziend talent de eerste stappen zetten naar een toekomstige carrière.

Administratieve binnendienstmedewerker m/v (maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend, 12-15 uur per week) Functieomschrijving: Binnen het verkoopteam ben jij het administratieve aanspreekpunt. Je verwerkt op accurate wijze het invoeren van verkooporders in ons systeem. Tevens onderhoudt je contact met de klant over het aanleveren van advertenties tot het uitbrengen van offertes, dit doe je in samenspraak met de communicatie adviseurs. De persoon die wij zoeken is: > Accuraat > Commercieel ingesteld > Administratief goed onderlegd > Pro-actief > Stressbestendig > Communicatief vaardig > Teamplayer Enige ervaring is gewenst. Enthousiasme en doorzettingsvermogen zijn een absolute must. Ben jij onze nieuwe collega? Stuur dan je cv met begeleidende motivatie naar: Kirsten.van.rijn@uitgeverijverhagen.nl. Voor meer informatie kun je ook telefonisch contact opnemen T 071-4022901.

Kwaliteit en vers is onze reclame!

Rijnland presenteert:

Geef op

4004040

of doneer online

De showroom is maandag geopend op afspraak. Dinsdag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 17:30 uur Zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur

Wij zoeken een

10,-

19 november 2011

Leiderdorp, Sisalbaan 9  Telefoon (071) 542 25 90

Ben jij accuraat en wil je ons team komen versterken?

Olie- of krentenbollen per stuk € 0,80

nU 14 Voor €

RIJNLAND KOZIJNEN

bezorgen u  de  nodige  kopzorgen.  Met  waar,  wie  en  wat  beginnen  al  die  vragen.  Rijnland  Kozijnen  biedt op al die vragen een betrouwbaar antwoord  voor een leven lang. Wij bieden topkwaliteit op het  gebied van kunststof gevelproducten.

speCiale aanbieding:

worden?

KUNSTENAARS MET KUNSTSTOF

De weersomstandigheden  en  de  energiekosten  vragen  tegenwoordig  om  adequate  maatregelen.  Storm en regen of extreme hitte hebben een slopende  invloed  op  uw  ramen,  deuren,  gevelbekleding  en  dakkapel. Tocht, lekkage of achterstallig onderhoud 

Op de vertrouwde plek met de vertrouwde kwaliteit bij de vernieuwde Albert Heijn op de Zeilmakerstraat in ’t Heen.

www.steunbartimeus.nl ..

IK BEN FLEXITARIER JIJ OOK? ... Omdat het gezond en lekker is

PROBEE

R NU

GRATIS

EEN VLEE SVERVAN GER!

De heropening van het Boezemgemaal Katwijk Overdag leuke en leerzame activiteiten voor jong en oud rondom het

“paniek op het politiebureau” van Ernst, Bobbie & de rest!

thema “water verbindt”, met als afsluiter de show

’s Avonds organiseert Rijnland een spectaculair avondprogramma met optredens van

Xander de Buisonjé

en

Berget Lewis.

Natuur & Milieu deelt gratis 10.000 vleesvervangers uit zodat jij kennis kan maken met lekkere alternatieven voor vlees. Want minder vlees eten is goed voor gezondheid, milieu en dierenwelzijn. Proef je mee?

Kijk voor de actie op

of scan deze QR-code:

Middagprogramma 13.00 – 17.30 uur Ontvangst door Napoleon, schminken en tekenen met Klaunie, speurtocht en rondleiding door het gemaal en de kindershow van Ernst, Bobbie en de rest!

Avondprogramma 19.30 – 23.30 uur Optredens van Berget Lewis, Dj Chiel, Xander de Buisonjé met als presentator John Williams! De avond eindigt met een knal!

Volg ons via Twitter Praat mee via #boezemvrienden www.twitter.com/hhrijnland_zw

Koop tickets via Facebook www.facebook.com/hhrijnland Of via www.rijnland.net/boezemvrienden


DE KATWIJKSCHE POST

Het wordt een avond muzikaal genieten, zoveel is zeker. Maar ondertussen moet er ook geld binnenkomen voor Xenia. Dat gebeurt niet alleen door kaartverkoop, maar ook via de consumpties en niet te vergeten door een grote loterij. De loten worden tijdens de avond verkocht. Kaarten voor het concert zijn te koop voor € 20,- per stuk via de website www.lions.nl/ leiderdorp. Naast de gewone plaatsen, verkopen de Lions ook VIP-arrangementen voor € 1.500,- per stuk. Er zijn nog enkele tafels over, belangstellenden kunnen bellen met Theo Botden, tel. (071-) 5411014.

Aanrader, verbluffend en verhelderend Bent u wel eens bang dat u eeuwig verloren gaat? In de navolgende boeken wordt dit thema uitvoerig behandeld: De grote toekomst van Israel de Kerk en Volken, door Drs. A. Keizer; De Almachtige is de Vader van alle mensen, door Drs. A. Keizer; Het enig doel van God, door Ds. J. Bonda. In deze boeken, verkrijgbaar bij onder andere boekhandel Het Baken in de Secr. Varkevisserstraat, en wordt helder en duidelijk uiteen gezet wat God in de nabije toekomst gaat doen met de mensheiden de wereld waarin wij leven. Dit wordt al beschreven in de brieven van Paulus, maar wordt niet meer verkondigd, waardoor wij geen goed zicht meer hebben of krijgen, op de eindtijd waarin wij leven. Bovengenoemde schrijvers geven duidelijkheid wat God gaat doen met zijn volk Israël en de landen daarom heen.

Welkomstdienst in Pniëlkerk In de Pniëlkerk aan de Hoorneslaan is zondagavond 13 november om 18.00 uur een welkomstdienst. Instappers en vaste kerkgangers zijn hartelijk uitgenodigd om deze speciale dienst bij te wonen. Medewerking wordt verleend door de bekende muziek- en zanggroep Step by Step onder leiding van André van Duijn en Jaap Nijgh. Het orgel wordt bespeeld door Nico Dijkdrent. Leden van de Contactcommissie Rehoboth werken ook mee. Ds. Weegink verzorgt een appèlwoord over: ’Stap voor stap gaat God met ons op pad’. Bij binnenkomst krijgt iedere bezoeker een programmablad aangereikt. Er is kinderoppas en na afloop is er koffie in de zaal. Vraag voor de gelegenheid eens iemand met u mee naar de dienst.

Gemeente wil af van verplichte aanwijsprocedure monumenten Suggesties voor nieuw aan te wijzen monumenten zijn natuurlijk nog steeds van harte welkom, maar de gemeente wil af van de verplichting om daarna een aanwijzingsprocedure te starten. Dat is namelijk volgens de huidige verordening wel het geval. De gemeente wil die verplichting uit de verordening schrappen. Het Cuypersgenootschap, de organisatie die zich inzet voor behoud van bouwkundig erfgoed uit de negentiende en twintigste eeuw, is het daar niet mee eens. Secretaris Leo Dubbelaar heeft in een brief aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad zijn verontrusting daarover uitgesproken. Het genootschap vindt dat de gemeente zich bediend van ’gelegenheidswetgeving’. ’Regelgeving is juist om zaken voor de langere tijd goed te regelen. Hiervoor moet men niet overgaan tot gelegenheidswetgeving als zich zaken voordoen die voor het college niet welgevallig zullen zijn.’

Belangrijk erfgoed Het Cuypersgenootschap en anderen, zoals Stichting Leefbaar Katwijk, hebben in het verleden door het indienen van aanwijzingsverzoeken volgens Dubbelaar ’belangrijke erfgoederen van de ondergang gered, zoals het hoofdgebouw van het Zeeshospitium, de barakken van het MVK Valkenburg, Visserijschool, panden Koestraat te Rijnsburg en de Vredeskerk’. Het genootschap heeft ook zitting in de klankbordgroep die zich de afgelopen jaren en nog steeds bezig houdt met de inventarisatie en beoordeling van eventuele gemeentelijke monumenten. Als die inventarisatie klaar is, betekent dat niet dat die dan ook volledig is. ’Er kunnen nog ’verborgen of afgelegen monumenten voortkomen. Ook kunnen nog zeldzame monumentale interieurs c.q. onderdelen voortkomen in panden die uiterlijk minder van kwaliteit zijn.’ Ook die zijn het beschermen waard, vindt het genootschap. ’Dit geldt ook voor werken van een bepaalde architect, waarbij de waardering is toegenomen.’

Het gerenoveerde boezemgemaal in Katwijk is voorzien van een vispassage. Het hoogheemraadschap wil weten hoeveel vissen daar gebruik van maken en heeft een vangnet gespannen.

Iets doen voor anderen?

Vrijwilliger bij Rode Kruis Katwijk De afdeling Katwijk van het Nederlandse Rode Kruis organiseert op donderdag 17 november een informatieavond. Het doel van deze avond is mensen te interesseren om vrijwilliger te worden bij het Rode Kruis. De avond wordt gehouden in de Brandweerkazerne Katwijk, Prins Hendrikkade 12. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur.

Bij verschillende evenementen die georganiseerd worden, is de organisatie verplicht te zorgen dat er EHBO’ers aanwezig zijn die bij calamiteiten een helpende hand kunnen bieden. Bij evenementen kunt u dan denken aan bijvoorbeeld Koninginnedag, Najaarsfeesten, Taptoe, Flower Parade of de Halve Marathon. Maar ook bij de avondvierdaagse kan een EHBO’er van het Rode Kruis een handje helpen.

Foto: pr.

Het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht is een professioneel harmonieorkest met achtenveertig musici. Het orkest komt dit keer met een speciaal programma ter gelegenheid van haar 60-jarige bestaan. Dat betekent een traktatie van muziek gekozen uit zes decennia. Er komen heel verschillende nummers langs: In the Mood, Hey Jude, Aquarius en Venus, om maar een paar te noemen. Zang wordt verzorgd door Talita Angwarmasse die, nadat ze het televisieprogramma ’De weg naar Fame’ won, haar sporen heeft verdiend in verschillende musicals.

Vispassage

Heeft u een mooie, bijzondere of opvallende foto voor deze rubriek? Stuur ’m op naar redactie@katwijkschepost.nl onder vermelding van uw naam en een korte toelichting.

Het Rode Kruis is niet alleen actief bij evenementen, maar is ook de organisatie die ingezet wordt bij ernstige calamiteiten, zoals ontruimingen of opvang van slachtoffers. Daarnaast worden er ook mensen naar activiteiten gebracht waar het Rode Kruis bij betrokken is . Voor dit soort ritten heeft het Rode Kruis Katwijk een speciale bus die ook geschikt is voor mindervaliden. Op de basisscholen zijn de vrijwilligers van het Rode Kruis ook actief. Een aantal vrijwilligers geeft EHBO-les aan de kinderen uit groep 8. Over het algemeen zijn het activiteiten waar een vrijwilliger zich voor langere tijd aan wil binden. Maar er zijn ook eenmalige activiteiten, waar het Rode Kruis Katwijk een vrijwilliger bij kan gebruiken. Zo vindt er jaarlijks een collecte plaats

in heel Katwijk. Daar kunnen wij nog collectanten en wijkcoördinatoren voor gebruiken. Kortom, het Rode Kruis Katwijk biedt een breed scala aan mogelijkheden voor mensen die veel vrije tijd hebben of juist weinig vrije tijd hebben, maar toch iets voor een ander willen doen. Interesse? Kom dan naar de informatieavond op 17 november, aanvang 19.30 uur in de Brandweerkazerne Katwijk. Vooraf aanmelden voor deze avond is niet noodzakelijk, maar wel handig: Communicatie@rodekruiskatwijk.nl. Stichting Kinderopvang Katwijk Gastouderburo en kinderdagverblijf, bel 071-4034911.

Oppositiepartijen GB, SGP en PvdA stemmen tégen

Breed draagvlak in gemeenteraad voor zeejachthaven ontbreekt Hans GemeenteBelangen:

Vingerling,

Zeejachthaven nu of nooit? Naast de vraag of het haalbaarheidsonderzoek heeft opgeleverd wat we vooraf gevraagd hebben, staat deze maand in de Katwijkse politiek de vraag centraal: ’Een zeejachthaven nu of nooit?’ GemeenteBelangen heeft goed geluisterd naar de reacties uit de samenleving van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Ook de vorige week gehouden inspraakavond heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd waar je niet omheen kunt. Op grond van onze bevindingen zijn we tot de conclusie gekomen dat een zeejachthaven NIET haalbaar is. Om de simpele reden dat aan drie zeer belangrijke vooraf door de raad vastgestelde uitgangspunten en bijbehorende randvoorwaarden NIET is voldaan. Het gaat om: de ruimtelijke inpassing, de financieel economische haalbaarheid en de infrastructuur. GemeenteBelangen heeft zich vanaf het begin positief opgesteld ten aanzien van een zeejachthaven. Tot en met de vorige fase in het proces leek het erop dat er een zeejachthaven zou kunnen komen die zou passen binnen de randvoorwaarden van de raad. Wij vinden dat de nu voorliggende ontwerpvarianten niet passen binnen de ruimtelijke structuur van het bestaande Katwijk. Massaliteit en grootschaligheid overheersen. Het risico is groot dat de woningen vooral voor NIET Katwijkers gebouwd worden. Bovendien rammelt de financiële onderbouwing, omdat de risico’s voor de gemeente niet volledig in kaart zijn gebracht. De zeer belangrijke maar ook dure achterlandverbinding is niet meegenomen en er is geen uitzicht op een goede oplossing voor de verkeersontsluiting.

Steun het Genootschap ’Oud Katwijk’. Geef u op als lid à € 10,00 per jaar. Katwijks Museum, telef. 4013047.

Nelly Smits, PvdA:

Michael Pijnenburg, VVD

Overtuigd van technische haalbaarheid zeejachthaven

PvdA zegt NEE tegen Zeejachthaven Voorgesteld wordt Zeejachthaven de Baai: grootschalige Zeejachthaven met maar liefst 700 woningen als haalbare variant. Haalbaar in welk opzicht? 700 woningen: vergelijk dit met de Zanderij met 800 woningen, Rijnsoever met 450 woningen en het Duyfrak met 750 woningen. Dan krijg je toch een heel ander beeld dan de plaatjes schetsen! Variant Savoy Marina krijgt maar (?) 500 woningen; kijk naar de plaatjes en verbaas je. Maar het zijn slechts ’sfeerbeelden ’ volgens de gemeente. Moeten wij verregaande beslissingen nemen op basis van ’sfeerbeelden’? Het kan dus alle kanten op. Het definitieve aantal woningen wordt in overleg met de markt vastgesteld. Ervaringen uit het verleden bieden bitter weinig hoop voor de toekomst. De kustverdediging moet 3.000 woningen in Katwijk aan zee binnengaats brengen, maar tegelijkertijd bouwen we er minstens 500 buitengaats. Strekdammen van 600 meter zijn volgens diverse deskundige insprekers volstrekt ontoereikend en de hoogte van de dammen zijn zelfs gevaarlijk laag. In Bruinisse wil men de dammen fors verhogen omdat 5.80 m boven NAP onvoldoende bescherming biedt, en dat terwijl daar geen woningen staan en de Deltawerken bescherming bieden. In Scheveningen worden schepen bij noordwest 8 binnengehaald, omdat ze buitengaats teveel gevaar lopen. In Katwijk is dat allemaal blijkbaar niet nodig: de strekdammen worden 4 meter bover NAP. Een beetje wind slaat het water al 2 meter boven NAP, laat staan een stormwind, niet een zeldzaam fenomeen. Dan slaan de golven over de strekdam maar dan staan er wel huizen op. In IJmuiden worden de pieren bij windkracht 6 afgesloten. De risico’s zijn gigantisch en worden gebagatelliseerd, maar die gaan heel veel geld kosten. De economische recessie is nog lang niet ten einde, integendeel! Wat we tot

Foto: pr.

Het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht geeft vrijdagavond 18 november een benefietconcert voor Xenia, een hospice voor terminale jongeren en jongvolwassenen, dat naar verwachting eind volgend jaar opent in Leiden. Het concert wordt gehouden in sporthal De Does in Leiderdorp; de organisatie is in handen van de plaatselijke Lions Club.

Wijziging in monumentenverordening

Foto: Adrie van Duijvenvoorde

Benefietconcert voor jongerenhospice Xenia

DONDERDAG 10 NOVEMBER 2011 • 11

Zo ziet de voorkeursvariant van het college eruit: Baai.

nu toe hebben meegemaakt is pas een voorproefje van wat ons nog te wachten staat. Bij zoveel zwaar weer op komst past geen Zeejachthaven! Wim van Duijn, SGP:

Stoppen met dit megalomane project Je kunt niet met droge ogen beweren dat de zeejachthaven haalbaar is! Het onderzoek zegt zelf: ’In de verkenning naar de financiële haalbaarheid is duidelijk geworden dat het project niet haalbaar is zonder een aanzienlijke vastgoedopgave. Anderzijds is het ook niet reëel om te veronderstellen dat het project haalbaar kan worden gemaakt met uitsluitend het opwaarderen van die vastgoedopgave. (…) en de tolerantie vanuit Natura 2000 kent ook zijn grenzen’ (Grontmij). Er zijn meerdere financiers nodig en ook van de overheid (de gemeente?) wordt een bijdrage verwacht. De beschreven nadelen van de zeejachthaven en de evt. voordelen zijn zelfs nog niet volledig becijferd. ’Om de financiële haalbaarheid van de haven te vergroten is het belangrijk om de verschillende opbrengsten in beeld te brengen’. Er is echter geen Maatschappelijke

Kosten Baten Analyse opgesteld; hoe kan je dan nu over de haalbaarheid spreken? Het MKBA had een onderdeel moeten zijn van dit haalbaarheidsonderzoek. Er zijn ook nog andere risico’s. Niet alle gronden zijn in handen van de gemeente. De wetgeving van Natura 2000 is strikt en dit project ligt bij een heel kwetsbaar gebied. De woningmarkt ligt op z’n gat. Kan je al die huizen wel verkopen en zijn ze verzekerbaar? Ook de havenopbrengsten moeten het nodige opleveren. In dit rapport worden de opbrengsten van haven en woningbouw als ’zekere financiële dragers’ beschouwd. Maar een kind weet tegenwoordig dat dat lang niet zeker is in deze economische slechte tijden! Over aanvullende financiering wordt gezegd dat het ’allerminst zeker’ is dat dat gaat lukken. Kortom, het ’zekere’ is al onzeker en daarboven op komt nog veel andere ’onzekerheid’. Maar het college sluit de ogen en verklaart de haven haalbaar… SGP was al tegen, onder andere wegens aantasting van identiteit Katwijk en van het weidse uitzicht over zee. Maar ook het haalbaarheidsrapport toont duidelijk aan: Niet haalbaar! Dus stoppen met dit megalomane project voor een handjevol rijken over de rug van de Katwijkers!

Het raadsvoorstel vraagt of de gemeenteraad vindt dat een zeejachthaven in Katwijk technisch haalbaar is en of zij budget beschikbaar willen stellen voor het opstellen van een Plan van Aanpak. Er wordt dus nog niet besloten of de zeejachthaven wordt aangelegd of niet. De VVD is, na het lezen van alle rapporten, het horen insprekers op de extra commissieavond, uitgebreid overleg in de fractie en een mini-college zandstromen, overtuigd van de technische haalbaarheid van een zeejachthaven in Katwijk en stemt dan ook in met het voorliggende raadsbesluit. Hiermee begint het werk pas echt, want dat dit niet een project is dat op een stille maandagmiddag tot stand komt is wel duidelijk. Er zijn grote belangen en risico’s mee gemoeid en er zullen lastige keuzes gemaakt moeten worden. Dit bleek alleen al uit de verscheidenheid aan inspraakreacties op de eerder genoemde commissievergadering. Veel van de insprekers zijn zeer kritisch maar anderen zien vooral kansen voor Katwijk, de haven en de regio. Die kansen, in de vorm van werkgelegenheid, meer toerisme en een voor Nederland unieke haven, ziet de VVD ook. Toch is ook de VVD niet blind voor de risico’s. Maar het is de Gemeenteraad die bepaalt welke risico’s acceptabel zijn en of dit project eventueel gestopt wordt. Bij het bestuderen van de haalbaarheid is de opdracht meegegeven dat de ontwikkeling van de Zeejachthaven budgettair neutraal moest zijn. De zeejachthaven mag de Katwijkse burger dus geen geld gaan kosten. Er moet dan ook uitgezocht worden of bijvoorbeeld het Rijk een financiële bijdrage wil leveren. Of de zeejachthaven er komt zal afhangen van de bereidwilligheid van partijen om zich te schikken naar de voorwaarden die de gemeenteraad aan een definitief ontwerp zal

stellen. Mijn fractie hoopt in ieder geval dat deze haven er komt. Klaas Jan van ChristenUnie:

der

Bent,

Waardevol om de volgende stap te maken De ChristenUnie is voorstander van een jachthaven die bij Katwijk past, maar niet tegen elke prijs. Vandaar dat we nu grondig onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een zeejachthaven bij Katwijk te realiseren. Inmiddels zijn we zo ver dat we kunnen vaststellen dat een zeejachthaven haalbaar is. De contouren van zo’n haven worden nu duidelijk. Het resultaat van deze studie roept nog veel vragen op. Dat is logisch want er ligt nog helemaal geen concrete uitwerking. Alleen de eventuele haalbaarheid van een haven is aangetoond. Dat roept genoeg vragen op over het verkeer, de omvang, aantal huizen, impact op de kust etc. etc. Om die vragen exact te kunnen beantwoorden is een uitgewerkt plan nodig. Dat zou nu de volgende stap zijn. Die stap is ook nodig om concreet zicht te krijgen op de financien. Een zeejachthaven is een groot project. Dat betekent dat de financiele risico’s omvangrijk zijn. Op dit moment is echter nog helemaal niet duidelijk welk deel het Rijk, provincie, hoogheemraadschap en marktpartijen voor hun rekening nemen. Pas met het opstellen van een concreet plan is duidelijk hoeveel zij kunnen bijdragen. Elke bijdrage van die partijen zal het aantal benodigde huizen bij de zeejachthaven verminderen en daarmee het financiële risico. Een zeejachthaven is een ingrijpend project. Zo’n plan realiseer je niet over één nacht ijs, maar laat je ook niet zomaar varen. De ChristenUnie vind het dan ook waardevol om de volgende stap te maken en een concrete uitwerking van de haven op te stellen. Dan weten we precies waar we aan toe zijn en kunnen we bij het volgende go/no-go moment bepalen of die er nu komt of niet.


DE LEEUW

DÉ MAKELAAR VAN DE REGIO KATWIJK Asserstraat 65

KATWIJK Asserstraat 41

KATWIJK Asserstraat 47

M O D E LW O N I N G Vraagprijs € 299.000 v.o.n. Aantrekkelijke gezinswoningen in Park Rijnsoever. Met een woonopp. van 115 m2 op een kavel van 132 m2. De tuin Z/O is 14 mtr diep. Begane grond; aan voorzijde de keuken en aan de achterzijde tuingerichte woonkamer. Eerste etage; drie slaapkamers en een badkamer. Tweede etage; via een vaste trap, biedt mogelijkheden voor kamers. De keuken, badkamer en toilet zijn casco. De bouw is reeds gestart, keuzemogelijkheden nog mogelijk.

Vraagprijs € 335.000 v.o.n. Woningtype Oleander in Park Rijnsoever, zeer ruime en praktische woning. (woonopp 152 m2, inh 558 m3 kavelopp 132 m2) Tuin met berging en achterom. De woning ligt aan een autoluw hofje. Op de begane grond; ruimte voor royale keukenopstelling, woonkamer aan de achterzijde. Eerste etage; drie slaapkamers, ruime badkamer. Tweede etage; door de dwarse kap enorm ruim, WMA en CV. De bouw is reeds vergevorderd, individuele aanpassingen mogelijk.

VOOR INFORMATIE: 071) 405 16 16

KATWIJK Asserstraat 20

VOOR INFORMATIE: 071) 405 16 16

KATWIJK Erasmuslaan 4

KATWIJK Erasmuslaan bnr. 231

Vraagprijs € 485.000 v.o.n. Ruime herenhuis met garage (209m2) in Park Rijnsoever met vrij uitzicht over een groenstrook en waterpartij. U heeft plaats voor 2 auto’s op eigen terrein. Indeling: entree, toegang naar het toilet, berging en garage. Via een aantal treden komt u in de woonkamer aan de tuinzijde (plafondhoogte 4m) en split-level met een hoger gelegen eetkeuken. De 1e verd. heeft 3 slpks, een bdkr en toilet. De 2e verd. (50m2) biedt u vele mogelijkheden. De tuin Z/W (1,5m boven het maaiveld) heeft veel privacy. VOOR INFORMATIE: 071) 405 16 16

Vraagprijs € 355.000 v.o.n. Ruime gezinswoning in kindvriendelijke wijk aan autoluw hofje, volop parkeergelegenheid (woonopp 140 m2, kavel 132 m2). Het woningtype Oleander kenmerkt zich door de traditionele opzet en materiaalgebruik. Met uitzicht op het hofje is er ruimte voor een royale hoekkeuken. Woonkamer met toegang tot de tuin via openslaande deuren. Eerste etage; ruime overloop, drie slaapkamers, royale badkamer. Zolderetage:ruimte voor extra kamers. De bouw is reeds gestart, individuele aanpassingen bespreekbaar. VOOR INFORMATIE: 071) 405 16 16

Vraagprijs € 535.000 v.o.n. Geschakelde 2/1 kap villa (187m2/719m3) met garage in de jonge wijk Park Rijnsoever. Het kavel (237 m2) met een achtertuin Z/O en aan de voorzijde plaats voor twee auto’s. Via de entree met toilet en trap komt u in de ruime woonkamer met open keuken en toegang naar een beschut terras en de tuin. Op de eerste etage 3 slpks een ruime bdkr en toilet. De 2e verdieping heeft veel ruimte met mogelijkheden en toegang tot een balkon. Deze woning heeft veel te bieden voor hen die veel ruimte zoeken. VOOR INFORMATIE: 071) 405 16 16

Vraagprijs € 695.000 v.o.n. Dit penthouse (174m2) met terras rondom (112m2) beslaat de 6e etage van een kleinschalig appartementencomplex. In de half verdiepte kelder zijn 2 parkeerplaatsen en een ruime berging. Indeling: woonkamer/keuken (72m2) met toegang tot het terras, hoofdslaapkamer met een walk-in closet (35m2), eigen badkamer en openslaande deuren naar het terras. Verder zijn er nog 2 slaapkamers een gastenbadkamer en voldoende inpandige bergruimte. U zult hier vrij en comfortabel wonen. VOOR INFORMATIE: 071) 405 16 16

alphen a/D RIJn

KaTWIJK

leIDen

E U R O PA P L E I N 2 (0172) 47 74 76

ANDREASPLEIN 14 (071) 407 61 44

MOLENWERF 4 (071) 514 20 45

RIJnsbuRg

sassenheIm

RIJNSBURGERWEG 100 (071) 408 55 58

H O O F D S T R A AT 2 2 0 (0252) 22 96 46

DE LEEUW MAKELAARDIJ B.V. TOP 15 VAN GROOTSTE NEDERLANDSE WONINGMAKELAARS

TE KOOP: schitterende bouwkavel! U bent op zoek naar een mooie bouwkavel in een groene en waterrijke omgeving. Met een goede bezonning en eigenlijk begint u liever vandaag dan morgen met de

wonen in warmte

realisatie van uw droomhuis. Dat kan! In de nieuwbouwwijk ’t Duyfrak biedt ontwikkelingscombinatie Van Zessen Claer een schitterend gelegen kavel aan van circa 259 vierkante meter.

Begin vandaag nog met de realisatie van uw droomhuis! DEELPLAN

Informeer bij De Leeuw Makelaardij naar de procedure en voorwaarden.

2 KAVEL 14-2

Start verkoop r vembe zaterdag 12 no r 0 uu

11.00 tot 13.0

De Leeuw Makelaardij Rijnsburgerweg 100 2231 AG Rijnsburg Telefoon 071 - 405 16 16

De richtprijs van de kavel is € 195.000,- vrij op naam. Biedingen dienen via het daarvoor bestemde formulier uitgebracht te worden en uiterlijk 15 december 2011 in ons bezit te zijn. Verkoper behoud zich het recht van gunning, de koopovereenkomst is onvoorwaardelijk en onherroepelijk. www.VanZessenClaer.nl

Mooi niet!

Op het fraaie landgoed Noordwijkerduin in Noordwijk verrijst het sfeervolle nieuwbouwproject Rode Brink. Groen, strand, zwembad, fitnessruimte, restaurant en talloze andere voorzieningen liggen op een steenworp afstand. Koop je een woning in Rode Brink, dan koop je zoveel meer! 18 ideale appartementen Aangename driekamerappartementen (ca. 72 m2) met twee ruime slaapkamers, lichte woonkamer met open keuken, badkamer met douche en balkon op het zuiden of westen. Elk appartement heeft videofoon en vloerverwarming/ koeling via warmte-koudeopslag. Parkeren kan in de nabijgelegen stallinggarage met individuele bergingen. Koopsommen vanaf 175.000.- v.o.n. (excl. parkeerplaats)

4 luxe, lichte penthouses Royale woningen (ca. 142 m2) met drie ruime slaapkamers, aanzienlijke living met open keuken, luxe afgewerkte badkamer en heerlijke serre. Vanaf het riante en zonnige dakterras kijk je fraai uit over het bos- en duinrijke gebied van Noordwijk, met daarachter de zee. De individuele bergingen bevinden zich in de nabijgelegen stallinggarage. Koopsommen vanaf 339.000,- v.o.n. (excl. parkeerplaats)

Meer weten of inschrijven? www.rodebrink.nl

ROB8867/3-D

Voor een uitgebreid informatiepakket en biedingformulier kunt u terecht bij:

um Informatiecentr eikb , in er Noordwijkerdu wartebaar vanaf de Z an weg Driehoekla Noordwijk.

onen in warmte onbetaalbaar?


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 10 NOVEMBER 2011 • 13

Hulp door Werkgroep de Ruyter blijft hard nodig in Kosovo

’Niemand kan alles doen, maar we kunnen allemaal iets doen’ Ze weet niet hoe oud ze is. Om haar heen staat een regiment kinderen. Op de vraag hoe oud haar kinderen zijn, trekt ze haar schouders op. Ze weet het niet. Van een buurvrouw horen we dat ze 18 jaar is en 4 jaar geleden haar eerste kindje kreeg. Met een aantal gezinnen wonen ze in een gekraakt krot, met gaten in het dak. Kinderen lopen op hun blote voetjes. Het is gelukkig droog weer, maar wat als het regent of als het winter wordt…

tida. Zij is gehandicapt en er is een nieuwe rolstoel voor haar. Bij de auto staan 2 vrouwen naar de lading van de auto te kijken. Ze zijn arm. We geven een voedselpakket en een zak meel. Er staan tranen in hun ogen. Ook voor deze mensen hebben wij vandaag een verschil gemaakt. Weer terug in het guesthouse delen we onze gedachten en emoties. Je zou zo veel meer willen doen. Maar voor dit moment is het genoeg en kunnen we niet anders.

Wanhoop en radeloosheid

De redacteur van De Rijnsburger had het voorrecht om mee te reizen met een hulptransport naar Kosovo. Gewoon om eens met eigen ogen te zien en te ervaren waar Stichting Werkgroep de Ruyter zich mee bezig houdt. Ik heb nog meer respect gekregen voor het vele werk wat zij doen. De hulpgroep stond onder leiding van Ant van der Plas, Judith van Egmond. Door Carin van der Spijk-Kralt

Kinderen zijn blij met een warm gebreide trui.

Stichting Wergroep de Ruyter heeft nauw contact met Stichting Hoop voor Albanië uit Abbenes. Door de jaren heen is er een nauwe band ontstaan met Stichting De Brug uit Harderwijk. Zij hebben in Kosovo in de stad Gjakovo een guesthouse van waaruit hulp wordt geboden van vooral de weduwe en wezen van de laatste oorlog in 1999. Vorig jaar is omroep Max bij hen op bezoek geweest. Wellicht herinnert u zich deze reportage nog. In en rondom Gjakova zijn honderden mannen om het leven gebracht. Honderden huizen kapot geschoten. Totale ontwrichting van de samenleving. Op de vlucht voor de vijand, de Serven. Radeloosheid die je vandaag de dag nog steeds tegenkomt. De hulpgroep wordt in het guesthouse hartelijk ontvangen door Bram Oosterwijk, directeur van Stichting de Brug en Ingrid van Diest, projectleider van deze stichting. Zij worden bijgestaan door Arie Rietveld en twee Kosovaarse dames moeder Dija en dochter Resarta. Zij fungeren deze week als tolk.

Bureaucratie De schooltassen gevuld door leerlingen van de Wegwijzer.

Deze Kosovaarse vrouw Dija is onze tolk en onmisbaar.

Drie grote trailers volgeladen met goederen door vrijwilligers van de Ruyter en Hoop voor Albanië zijn donderdag 20 oktober vertrokken richting Kosovo. De bedoeling is dat zij in de loop van zondag in Kosovo Gjakova arriveren. Het liep anders. De eerste tegenvaller is de oversteek van Italië naar Griekenland. Door een staking kan het transport pas dinsdagmiddag de oversteek maken, met alle vertraging van dien. De chauffeurs besluiten om over land naar Kosovo te rijden. Om via Oostenrijk, Hongarije, Roemenie, Bulgarije, Griekenland, Macedonië uiteindelijk Kosovo te bereiken. Een kortere weg via Servië kan niet het is daar te onrustig. Vol goede moed vertrekken de chauffeurs om zondag bij de grens van Macedonië/Kosovo te arriveren. De volgende dag nog een kort stukje naar Kosovo. De douane steekt hier een stokje voor. De hele vracht moet gecontroleerd worden. De vrachtwagens door een scan, de bureaucratie stelt het geduld van de chauffeurs op de proef. Vanuit Stichting de Brug is er contact met de ambassade, zonder resultaat. Weer een nacht slapen bij de grens. Na veel geduld, heel veel geduld mag het transport dinsdagmiddag rond 14.00 uur gaan rijden om uiteindelijk rond 17.30 uur in Gjakova aan te komen. Met hulp van mensen van de Brug, de vrijwilligers uit Nederland en lokale mensen worden in de schemering 2 wagens gelost. Pallets met meel, kleding, voedselpakketten, conserven, stoelen, bedden, matrassen en heel veel meer krijgen een plek in het depot. Moe maar voldaan wordt de dag in het guesthouse afgesloten met een heerlijke maaltijd door eigen chef-kok Ant. De volgende ochtend wordt de derde vrachtwagen gelost en vertrekken de chauffeurs met hun lege wagens richting Nederland. Na een voorspoedige reis zijn zij in de loop van vrijdagavond weer thuis.

Gevolgen oorlog dagelijks zichtbaar Door de vertraging van het transport werd het programma van de hulpgroep, die maandag per vliegtuig in Kosovo arriveerde,

In een school in Bajram Curri worden de gevulde tassen uitgedeeld aan de leerlingen.

aangepast. Dinsdagmorgen wordt een bezoek gebracht aan een massagraf in Meija, gelegen iets buiten Gjakova. Bram is onze reisleider. Wij rijden een lange weg met aan beide kanten een door landschap met op de achtergrond de bergen van Albanië. We stoppen en 200 meter in het veld zien we een kleurrijk geheel. Het zijn de plastic bloemen op het massagraf. We stappen uit en bij een bord met pasfoto´s van de vermoordde mannen gaat Bram vertellen. 27 april 1999 gingen duizenden mensen op de vlucht voor de Serven. De Balkan stond in brand. We zijn stil en in gedachten zien we de beelden van CNN voor ons. Op deze plek zijn 480 vaders en zonen uit de stoet gehaald en verderop in het veld massaal vermoord. Bram stopt even met vertellen. ´Het went namelijk nooit om dit verhaal zonder emoties te vertellen. Vanuit deze oorlog zijn er ook veel dorpen kapot gebombardeerd. Veel vrouwen en kinderen zijn getraumatiseerd. Het is geen godsdienst oorlog geweest, maar puur genocide om een bepaalde groep mensen uit te roeien. Dit is waarom wij met de opvang van weduwen en wezen zijn begonnen´, legt Bram namens de Brug uit. We kijken elkaar aan: Elk jaar herdenken wij op 4 en 5 mei de slachtoffers van de 2e WO en zeggen dan ´dit nooit meer…..Wat brengen we er met z´n allen van terecht. We hebben dit niet in de hand. Oorlog brengt het slechtste in de mens naar boven, telkens weer. De gevolgen van de oorlog zijn nog dagelijks zichtbaar. De 7 fabrieken (textiel en metaal) in Gjakova zijn plat gebombardeerd. Ooit was het de rijkste stad van Kosovo. U is 70% werkeloos. Daarnaast kent Kosovo een familiecultuur. Je bemoeit je niet met anderen, alleen met je eigen familie. Zonen zijn belangrijk, studeren in het buitenland en onderhouden de familie. Dochters stellen niet veel voor. Op jonge leeftijd worden zij uitgehuwelijkt. Stichting de Brug ontfermt zich over ruim 200 gezinnen. Bram: ´Je ziet echt het verschil met de moeders en kinderen die wij onder onze hoede hebben. Vergeten doen ze de oorlog nooit, maar hebben het wel een plekje kunnen geven en de draad van het leven weer kunnen oppakken´.

Onmenselijk Naast de hulp aan weduwen en wezen zorgt de Brug ook voor de armste mensen van de bevolking. Door het aanbieden van de eerste levensbehoeften: voeding, kleiding, warmte en medicijnen. ´We gaan altijd eerst de situatie ter plekke bekijken en bieden hulp in goederen. Nooit in geld. De families die door de Brug worden geholpen worden ook regelmatig bezocht. Woensdagochtend bezoekt de Nederlandse hulpgroep de eerste gezinnen. Dija en Resarta gaan mee als talk. De huisjes waarin de gezinnen wonen staan bij elkaar op het erf. Kleden liggen op de betonnen vloer en op het dak liggen kapotte dakpannen. Een van de vrouwen is met het laatste beetje meel bezig. De hulp komt precies op tijd. Met Zoti e Bekofte, Albanees voor´God zij met U´, worden we bedankt, aangevuld met 4 zoenen. Het zijn woorden die we de komende

dagen vaker zullen horen. Er staan tranen in de ogen van de moeders, en wij voelen met hen mee…… Na de lunch splitst de groep zich. Met voedselpakketten, meel en kleding gaan we met Bram en Dija op weg naar een vijftal zigeunergezinnen. Eerder in de week hebben ze bij de Brug om hulp gevraagd. Als we aankomen geloven we niet wat we zien. Het is niet te beschrijven in welke situatie deze mensen leven. Bram, die in Kosovo toch al heel wat heeft gezien, kijkt ons met vochtige ogen aan. ´Dit geloof je toch niet. Dit is onmenselijk en dan zijn we nog niet eens binnen geweest´. Kleine kinderen krioelen om ons heen. Moeders komen naar buiten. Ze zijn bijna allemaal zwanger. In een ruimte van 3 bij 3 wonen de gezinnen met 6, 7 mensen en elk jaar komt er 1 bij. Vieze dekens en kleding ligt overal. In het plafond zitten gaten en kieren. Er is iets van een warmte bron, waar eten op wordt gemaakt. In de ogen van de jonge moeders is niets te zien. Alleen een uitstraling van pure wanhoop. We vragen een van hen hoe oud ze is. Ze haalt haar schouders op. Ook waanneer ze voor het eerst moeder is geworden weet ze niet. Een van de anderen vertelt ons dat ze 18 jaar is. Haar oudste kind is 4 jaar geleden geboren….We laten 5 voedsel pakketten en 5 zakken meel achter en beloven deze week terug te komen met kleding, dekens en schoenen.

Albanië De volgende dag rijden we met 3 auto’s volgeladen met voedsel, meel en kleding naar Albanië. Tijdens de rit genieten we van het landschap. De zon kleurt op de schitterende herfstbladeren. Bajram Curri is een stadje in Noord Albanië, het armste deel van West Europa. We gaan naar een school om de gevulde tassen, gemaakt door de leerlingen van de Wegwijzer, uit te delen. In de kleuterklas worden we toegezongen met een Albanees kinderliedje. Vervolgens zingen wij in koor ´Klein, klein kleutertje´. Met applaus belonen we elkaar en delen de tassen uit. Ook de andere leerlingen in de school ontvangen een tas. De lokalen zijn sober, maar er heerst discipline en ontzag. In een van de lokalen hangt een modern schoolbord, ooit gebruikt op de Otto de Baronschool in Katwijk. Vervolgens rijden we naar de familie van Monda. Onderweg zien we de kinderen lopen met hun oranje schooltasjes. Familie Monda wordt door de Brug in de gaten gehouden, maar kunnen voor een groot deel in hun eigen levensbehoefte voorzien. Alleen het plafond van het huisje, komt steeds lager te hangen en moet vervangen worden. Buiten eten we ons lunchpakket op. De tafel wordt eerst netjes voorzien van een kleedje. Daarna bezoeken we een zigeunerfamilie. Boven op elkaar leven 5 gezinnen onder zeer erbarmelijke omstandigheden. Ook hier worden de voedselpakketten, kleding, en zakken meel met een Zoti e Bekofte dankbaar in ontvangst genomen. De meisjes maken we blij met een pop en de jongens krijgen een knuffeldier. Ook brengen we een bezoek aan de familie van de 16 jarige Ar-

De volgende dag gaan we terug naar de zigeunerfamilie. We hebben vooral kleding en schoenen bij ons. Deze mensen zijn elke dag bezig om te overleven. Zonder enig doel, hoop en toekomst. De blik in de ogen van deze moeders straalt wanhoop en radeloosheid uit. Zelfs de taxichauffeur uit Gjakova weet niet wat hij ziet en is zeer onder de indruk: ´They live like animals, it´s not to believe´. ´s Middags reist er een Egyptian zigeunervrouw met ons mee om leefomstandigheden van nieuwe gezinnen te tonen. We zien gelukkig ook dat het anders kan. De mensen zijn arm en werkeloos, maar toch is er een duidelijk contrast van wat we ´s morgens hebben gezien. Maar hulp blijft nodig. Hoewel wij vinden dat zo leven kansloos en hopeloos is, stralen deze mensen nog iets uit. Kinderen spelen met elkaar op het veld en er wordt gelachen. De volgende dag gaat een deel van ons terug om met de kinderen te knutselen. T-shirts verven en een spinnenweb maken van stokjes, wol en kastanjes. Iedereen doet enthousiast mee, keurig naast elkaar op de grond de kinderen er iets moois van. In het guesthouse komen de weduwe en wezen en de oudere gasten op bezoek. De dames gaan breien, kinderen verven en ook is er gelegenheid om kleding uit te zoeken. De middag wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Het is gezellig en iedereen geniet van elkaar. Zondag is alweer de laatste dag. We gaan naar de kerk de Rebirth of Kosovo in Gjakova. We zingen Engelse liederen en ontmoeten mensen die op latere leeftijd christen zijn geworden. Er zijn mensen die we eerder in de week een voedselpakket hebben bezorgd:´Faith in God is their hope´. ´s Middags gaan we met twee auto´s op pad. Aan het eind van de middag herkent Judith op straat een broertje en zusje. Hun moeder wil geen hulp van De Brug. Wel mogen de kinderen nu met Judith mee naar het guesthouse. Ze krijgen warm eten, schone sokken en een tas met kleding. Het heeft zo moeten zijn. ´s Avonds eten we met elkaar in een karaoke restaurant. Na de maaltijd schallen de Nederlandse liedjes door de microfoons. Later doen de Albanezen ook mee. Even is het contrast groot. Mogen en kunnen we wel genieten? Het is een ontlading van een bijzondere week. Life goes on, in Kosovo, Albanië, maar ook nu weer in onze eigen woonomgeving. Allemaal zijn we een ervaring rijker die we voor geen goud hebben willen missen. Ant van der Plas en Judith van Egmond laten weten dat ze dit doen omdat het via Werkgroep de Ruyter op hun pad is gekomen: ´Het maakt je eigen leven zinvoller. Met verbijstering hebben we ontdekt dat een paar uur vliegen van Nederland het in Kosovo een verschrikkelijke toestand is. Als mensen kunnen wij elkaar helpen. Maar ook na deze reis heb je het gevoel dat je te kort doet. Je zou zoveel meer willen doen. We delen een klein beetje, maar de resultaten zijn groot. Bijvoorbeeld door het maken van een plafond kunnen mensen droog wonen´. Werkgroep de Ruyter, Stichting Hoop voor Albanië en Stichting de Brug zijn onmisbaar. ´Maar ook de inzet van heel veel vrijwilligers en sponsoren maken dit werk mogelijk. ´We zijn blij dat we in Rijnsburg en omgeving zoveel respons op ons werk krijgen. Met dit reisverslag willen we laten zien dat elke euro goed besteed wordt en alle goederen op de juiste plek terecht komen. De lijnen zijn zo kort mogelijk, er blijft niets aan de strijkstok hangen´, aldus Ant en Judith. Voor meer informatie zie ook: www. werkgroepderuyter.nl , www.hoopvooralbanie.nl, www.debrug.nl .

Voor deze kinderen zonder toekomst maakt Werkgroep De Ruyter net even het verschil.

Leefomstandigheden van de aller armsten in de omgeving van Gjakova.

De hulpgroep voor de nieuwe bus, aangeboden door Werkgroep de Ruyter.

Bezoek in het guesthouse van de weduwen en ouderen.

Zoti e Bekoft.


14 • DE KATWIJKSCHE POST

Abonnee

g n i t r o k

S:

pA E D N VA

g n a t i stijl

CH

9,95

8 van € 1

5 9 , 9 3 1 dig tasje voor €

Deze week

ten

ttebes ratis hi

met g

10% korting

5102

-401 ijk - 071 w t a K 7 27 serstraat dwinminnee.nl Varkevis w w w .e

Valkenburgseweg 50 (071) 4086657

Voorstraat 66 (071) 4016537

10e bord GRATIS

GRATiS

GEEN AFLEVERKOSTEN 2222 AR Katwijk aan Zee

2e kopje koffie

Postbus 64

2220 AB Katwijk aan Zee

Lijnbaanstraat 4 06-53678972

Marco van der Plas

06 - 536 789 72

E-mail

info@vanderplas.nl

Website www.vanderplas.nl

10% korting

Bij aankoop van kinderkleding vanaf € 50,EEN KLEuRBOEK cAdEAu!

(geldt niet op de lopende acties)

Haven 5 - (071) 4014654

Den Hollander Badstraat 7 - (071) 4014617

op vitaminen en mineralen

VAN DUYN TWEEWIELERS

www.meijvogelsanitair.nl

Voorstraat 31-33 - (071) 4016422

10% KORTING Op alle sTOfzaKKeN Op veRTOON vaN De KORTINGspas

Kralen

Bij aankoop van 5 zakjes glaskralen

1 zakje glaskralen GRATIS

HOUT

10% korting op tafelzeilen

10% KORTING

Pr. Hendrikkade 63 06-19844403

20% korting op exclusieve sieraden

op verf- en schildersartikelen

10% korting

aan keukenaccessoires

Dames- en herenkapsalon

Varkevisserstraat 277 - 071-4015102 www.edwinminnee.nl

Duinstraat 9 (071) 4016148

Kennismakingsaanbieding!!

Gratis

Kon. Julianalaan 1 - (071) 4028554

10% korting op accessoires

Met uw kortingspas:

ultieme herstelkuurbehandeling van L’ anza

20% koRTInG oP ALLe kLeuRBehAnDeLInGen

(t.w.v. € 18,95) Geheel vrijblijvend zonder enige verplichting.

Maandpannenkoek Beslagkom: Pannenkoek met spek, kaas, ham, salami, ui en knoflook. Voor de stevige trek!

Zuidstraat 65, (071) 4071668

natuurstenen aanrechtbladen, wastafels, tuintafels 5% korting op vertoon van uw kortingspas.

Gratis onderhoudsset

10.50

80 jaar 80 jaar

bij aankoop van een nieuwe fiets

Voorstraat 21 2225 EK Katwijk 071-401 22 94 www.banketbakkerijkrijnverdoes.nl

Strandset v.a. € 59,90 Industrieterrein ‘t Heen Ambachtsweg 11 Katwijk Tel. 071-4033179

wORKShOp iNTERiEuRSTijLEN Nu: € 25,- (normaal € 37,50) info: www.trendhopperkatwijk.nl

Rijnstraat 68 071-4080226

€ 2,50 introductiekorting en 10% korting op vervolgbezoek

15,4” notebooktas in div. kleuren, nu (i.p.v. 9,95)

Zwaaikom 11 - (071) 4084617

7,95

Schilders-, glas en afwerkingsbedrijf

Cor van Rijn

06-44162455

ook voor kleinschalig totaal-onderhoud

20% KORTING OP ALLE MATERIALEN

www.corvanrijn-uwvakschilder.nl

Heerenweg 6a 12 (t.o. kringloopwinkel) Katwijk tel. 071-4032044 www.aventurijn-natuursteen.nl

Nico’s Fietsplus

Karel Doorman

Haven 7 - (071) 4013882

Alle dameshorloges

WAARDECHEQUE VAN € 250,-

Autobedrijven

na aankoop artikel (excl. aanbiedingen)

Badstraat 11 Tel. 071-4013284 Katwijk aan Zee www.juwelierparlevliet.nl

Bij aankoop van een complete keuken ontvangt u een

De Jong’s

waardebon van 5% korting

Burgersdijkstraat 10 (071) 4074605

15% korting

Uw specialist in Design Keukens!

op geboorte- en trouwkaarten

Blekerstraat 26 (071) 4023615

10% korting op het starterspakket van het SANA-SLANK proteïnedieet

- (071) bestaan! 4012271 FEESTWEEKAnnastraat i.v.m. het 18 80-jarig

op vertoon van uw pas:

5% KASSAKORTING

FEESTWEEK i.v.m. 80-jarig bestaan! Vier dit met het ons mee van hamburgers 17/11 t/mons Vier dit met mee 27/11 van 5woensdag halen 4 zaterdag betalen

JUBILEUMAANBIEDINGEN woensdag 17/11 t/m zaterdag 27/11 Achterweg 12 - (071) 4030911 JUBILEUMAANBIEDINGEN www.bergkat.nl

Uitgeslapen?

Pronk & Van Leeuwen

Ambachtsweg 20c (t.o. Karwei) (071) 4031986 www.penl.nl

Kortingspashouders ontvangen bij hun aankoop voor hun meubelen!

Sunshine

Schoonheidssalon

Burgersdijkstraat 10 - 2225 AV Katwijk aan Zee - Telefoon (071) 407 46 05

Ambachtsweg 22 • 2222 AL Katwijk Tel. 071-4026910

Ambachtsweg 7a (071) 4081497

een gratis onderhoudsset

10% op alle jeans

en sieraden shop

Pr. Hendrikkade 42 - 06-41250395

Zuidstraat 3 - (071) 4014493

20% korting op waskaart 1

4,69

Princestraat 31 (071) 4071491

Santina Art

A. Schoonenberg

Koningin Julianalaan en Rijnmond Tel. (071) 4028554

Gehele week in de aanbieding

Verse worst Rundergehakt Speklappen Varkensfiletrollade Schnitzel Hamlappen

Verse worst Rundergehakt Speklappen Rolladeschijven Varkensfiletrollade Schnitzel Hamlappen

Hooge Krocht 33Rolladeschijven (071) 4012204

GRATiS DAGpAS t.w.v. € 15,-

Gehele week 500 g € 2,25 in de1 kg aanbieding € 3,85 1 kg € 4,80 1 kg € 7,99 500 g € 4,50 1 kg € 2,99

etc. en oep keuk j ntes gen akeri Uit ei , groe soep orstm aten en w tom it eig

Rundvlees aanbiedingen uit eigen mesterij en slachterij

Rosbief Entrecote Rib Eye Rosbieflappen Onderriblappen Borstlappen

en u orst, t rookw verwors rst le o rillw en en g n keuk

soep

etc.

j Feestelijke vleeswaren trio: it eige ente Rundvlees akeri U , gro 500 g € 5,90 rstm Fricandeau 150 g € 1,43 heerlijk gegrild soep aanbiedingen aten n wo 500 g € 5,90 tomsmaak it eige Achterham 150 g € 2,33 fijn van eigen t, 100 g € 1,15 uitRosbief rs en u 150 g € 2,33 voor de fijnproever o w rst mesterij en slachterij rook 500 g € 4,25 rwo leve orst 500 g € 3,99 Wilt u van dit en nog veel meer rillw en g 500 g € 2,50 proevenFeestelijke kom dan gerust langs. trio: vleeswaren

GRATiS opbergtas Bij aanschaf54 notebook!!

500 g € 2,25 1 kg5€halen 3,85 1 kg4€BETALEN 4,80 1 kg € 7,99 500 g € 4,50 1 kg € 2,99

Rosbief Entrecote Rib Eye Hamburgers Rosbieflappen Onderriblappen van 2.495,-Borstlappen

500 g € 5,90 Fricandeau 150 g € 1,43 heerlijk gegrild geldig g € 5,90 Aanbiedingen Achterhamzijn 150 g € 2,33 fijn van smaak van 17Rosbief t/m 27 november € 1,15 150 g2004. € 2,33 voor de fijnproever 500 g € 4,25 500 g € 3,99 Wilt u van dit en nog veel meer 500 g € 2,50 proeven kom dan gerust langs.

halen 500

100 g BETALEN

3 generaties ,--Van der Plas nu 1.450 5 halen Aanbiedingen zijn geldig Princestraat 9 van 17 t/m 27 november 2004. Hamburgers 4 BETALEN (071) 4013003

5 halen 4 BETALEN

3 generaties Van der Plas

15% korting op alle zonnebrillen Speciale showroomaanbiedingen Tijdens de feestweek maakt u kans op diverse leuke cadeaus waaronder mountainbikes, keukenmachines, een kinderscooter en natuurlijk diverse vleesschotels en rollades. Vul de bon in en lever hem in. Uiterste inleverdatum 27 november 2004. D.m.v. een trekking maakt u kans op één van bovengenoemde prijzen. Naam: ....................................................................................................... Adres: ........................................................................................................

20% korting op alle kamerplanten

Postcode/Plaats: .......................................................................................

Overtreksets vanaf 25 euro Diverse kussens✃- 2de kussen voor 50% Tijdens de feestweek maakt u kans op diverse leuke cadeaus waaronder mountainbikes, een kinderscooter en natuurlijk diverse Cleijn Duinplein 8keukenmachines, • 2224met AX Katwijk • 071-401 Diverse uitgeslapen korting83 88 vleesschotels enbedden rollades. Vul de bon in en lever hem in. Uiterste inleverdatum 27 november 2004. www.studioknipperiecleinduin.nl D.m.v. een trekking maakt u kans op één van bovengenoemde prijzen. Diverse matrassen - 2de GRATIS! Telefoon: ....................................................................................................

Zie voor meer informatie onze folder

pijnloos en veilig ontharen 10% korting op IPL-behandelingen Naam: .......................................................................................................

Wassenaarseweg 71a (071) 4016905

voor (direkt) meeneemprijzen!

VOOR SPECIALE AANBIEDING KP-ABONNEES ZIE: WWW.MEIJVOGELTEGELS.NL

5% extra KORTING op tegels en sanitair

gratis

op alle laminaatparket

Wassenaarseweg 15 (071) 4029672

Shell De Jong

Met kortingspas

van € 5,49 voor €

Adres: ........................................................................................................ Nog meer uitverkoopprijzen én direkt leverbaar!

Slapen doen we ’s nachts! Postcode/Plaats: .......................................................................................

Telefoon: ....................................................................................................

ntree

floralaan 2P rijnsburg www.antree.nl

A

Meubels & Woonaccessoires meubels & woonaccessoires

5% korting (op vertoon van uw kortingspas)

Zie voor meer informatie onze folder

Ambachtsweg 24a (tegenover de Gamma) • Katwijk • T 071 408 58 55 www.denachtwachtkatwijk.nl

Bij aankoop van een kussen 4 kolom x 236 mm (totaal 944 mm) luxe witte satijnen sloop CADEAU!

mail

DIGITALE NIEUWSBRIEF?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste wijzigingen en acties? Schrijf u dan in voor de digitale nieuwsbrief op www.katwijkschepost.nl Wél ingeschreven maar geen bevestiging ontvangen? Mail dan uw adresgegevens naar nieuwsbrief@katwijkschepost.nl

Aanbiedingen onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Profiteer nu bij

Bij aankoop van een nieuwe fiets een tas of kilometerteller GRATIS.

€ 11.50

Bij aankoop van een kostuum 1 paar sokken

10% korting

Sluisweg 58 - (071) 4012238

Zwaaikom 3, Pr. Hendrikkade 071 407 8007

Cabernet sauvignon rood & blanC

Voorstraat 50 - (071) 4013433

gratis!

t.w.v. €071 295,bij26 aankoop Tel. - 880 31 Faxvan071 - 403occasion 05 31 een Mobiel

Achterweg 25 (071) 4023610 Voorstraat 36b (071) 4078168

Emmaplein 25 (071) 4076240

Lijnbaanstraat 4

VLOEREN|TEGELS|SANITAIR

op alle watersportartikelen

Zwaaikom 12 Katwijk (071) 4015844

EXTRA bij de overlock-actie: 4 klossen overlock-garen t.w.v. € 10,-

M E I J OGEL

r s s o g n g ti k koirn tpass pa

d KA TWIJK dee K AT WIJKSSCHE PO CHE P ST OST

ON

RTO E V p O

DONDERDAG 10 NOVEMBER 2011


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 10 NOVEMBER 2011 • 15

‘Mijn werk is niet spraakmakend, maar dagelijks/gewoon’

KP

Eerbetoon aan Krijn Giezen in Katwijks Museum

Krijn Giezen, geboren in 1939, studeerde tussen 1956 en 1961 hij aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag. Krijn Giezen voelde zich met hart en ziel schilder, een impressionist. Hij was weg van Monet, maar ook van de kunstenaars die rond 1900 in Katwijk hadden gewerkt. Giezen maakte aquarellen en olieverfschilderijen, maar hij vond het linnen op spieraam te statisch. Totdat een medeleerling hem wees op de Spaanse kunstenaar Antoni Tapiès (1923). De werken van deze kunstenaar inspireerde Krijn tot het gebruik van oude lappen en gebruikte kledingstukken, vooral jeans, in zijn eigen werk. Het werd een soort Nieuw Realisme. Giezen studeerde af met wandkleden, waarvoor hij van Pulchri Studio de Jacob Marisprijs ontving in de categorie schilderkunst.

Het atelier omvatte de bovenruimte van een oude rederijschuur waar netten werden gerepareerd, ‘boeten’ genaamd, vandaar de naam de Boetzolder. Hij huurde het van begrafenisondernemer Van der Plas. Tussen de middag ging hij een visje eten bij de naastgelegen Rokerij Schaap van Jaap van Duijn, beter bekend als ‘De Krul’, vanwege de houtkrullen op de vloer van de hangen - de ruimten waarin de haringen werden gerookt. Krijn ging in Katwijk ook zeildoek, touw, paardendekens en leer als materiaal voor zijn werken gebruiken. Dat ook de Katwijkers Krijn in hun hart sloten getuigen de vele opdrachten die hij van Katwijkse bedrijven kreeg. Zo maakte hij voor Vishandel Schuitemaker inpakpapier waarop je meteen kon zien hoe je haring schoon moest maken. Ook maakte hij het bedrijfslogo en een grote metalen haring op de gevel van het pand aan de Rederijstraat. Schuitemaker en Giezen werden vrienden. Voor de Katwijkse rederij Parlevliet maakte Krijn elk jaar een kalender, waarin hij zowel fotografie en zijn eigen handschrift als typografie gebruikte. In Katwijk ontstonden ook werken rond het roken van vis. De eerste serie is ontstaan als object

Het schoonmaken van een zoute haring, Krijn Giezen.

Op de valreep nog campagne tegen vloeken Onder het motto ‘beter laat dan nooit’ houdt de gemeente volgende maand nog een publiekscampagne tegen het vloeken. ‘Dat is dan net op het nippertje’, zei SGP-fractievoorzitter Wim van Duijn vorige week donderdag tijdens de Algemene Beschouwingen. ‘De burgemeester heeft vorig jaar tijdens de begrotingsraad toegezegd, dat er in 2011 een publiekscampagne tegen vloeken gehouden zou worden. Maar zolang heeft

2011 niet meer, die is in een vloek en een zucht voorbij, en dat ene willen wij nu juist voorkomen’, zei SGPfractievoorzitter Wim van Duijn vorige week. Burgemeester Jos Wienen beloofde volgende maand die campagne te houden. ‘Dat past ook bij de kerstsfeer.’ Eigenlijk had die campagne vorig jaar al gehouden moeten worden. Dat was in 2008 zo afgesproken, maar die afspraak was een beetje in de vergetelheid geraakt.

Vorige week werd ik op de vingers getikt door de redactie omdat ik het CDA fout beschuldigde. Welnu, deze week mag ik een opgeheven vingertje uitsteken naar onder meer de redactie. Mijn foutje valt totaal in het niet bij de verkeerde conclusie die vorige week op de voorpagina stond. Dat zelfs de VVD voor nieuwbouw van de bieb zou zijn. Pffff. NO WAY! De VVD was, is en blijft tegen nieuwbouw. Het is maar even dat u het weet.

Drijvende bril, Krijn Giezen.

Katwijkse raad bezorgd over crisis woningmarkt Alle raadsfracties hebben vorige week donderdag tijdens de Algemene Beschouwingen hun zorg uitgesproken over de voortdurende crisis en de gevolgen daarvan voor de Katwijkse woningmarkt. De raad spoort het college van burgemeester en wethouders aan met plannen voor verbetering te komen. Ideeën zijn er genoeg: kortingen op de huurprijs, bijdrage in de verhuiskosten om senioren kleiner te laten wonen, geen haast maken met Nieuw Valkenburg en huur op maat. Door alle malaise gaat het slecht op de woningmarkt. ‘Eengezinswoningen en appartementen blijven onverkoopbaar en het einde van de crisis op de woningmarkt is niet in zicht’, stelt Anita van Ginkel (VVD). Daar is Esther Schonenberg van GemeenteBelangen (GB) het helemaal mee eens. ‘Er is nauwelijks beweging op de huizenmarkt. Voor de nieuwkomers worden maar mondjesmaat hypotheken verstrekt. Deze situatie zal nog jaren voortduren.’ CDA en PvdA komen met ideeën om de woningmarkt een ‘boost’ te geven. ‘In den lande wordt geëxperimenteerd met het aanbieden van

CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP

Een opgeheven vingertje

trouvée. Krijn vond overal diverse soorten rookoventjes waar hij foto’s van maakte. Deze serie was in 1976 te zien op een tentoonstelling in het Gemeentemuseum Den Haag, die de serie uiteindelijk aankocht. Later ging hij zelf rookoventjes maken van metaal. Naast de rookoventjes maakte Krijn ook een zowel horizontaal als verticaal te gebruiken visgrill in de vorm van een vis. Krijn Giezen werkte graag samen met vaklui, ambachtslieden om oude technieken in zijn werken te kunnen toepassen. Technieken als knopen en nettenboeten resulteerde ondermeer in een tas gemaakt van een gebreid vissersnet. De tassen werden met de hand gemaakt door de Katwijker Leen Vooys. Om die oude technieken en handelingen niet te laten verdwijnen en om te laten zien dat het allemaal niet zo heel moeilijk is, maakte Krijn graag handleidingen - onder het mom van Gewoon zo doe je dat!. Voor de Nederlandse Vissersbond maakte hij een functioneel cadeau - een duurzaam visje gemaakt van hout, waaraan vissers hun laarzen kunnen afvegen.

CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF- KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP

cursief

Foto’s: pr

Krijn Giesen, Noordwijker van geboorte, voelde zich thuis in het vissersdorp Katwijk, tussen de beroepsvissers. Het fascineerde hem. Hij ging minimaal één keer per jaar mee de zee op. Toen Krijn eind jaren zestig een atelier kreeg in Katwijk, fietste hij elke dag heen en weer van Noordwijk aan Zee naar Katwijk aan Zee.

KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP

kortingen op de huurprijs of een bijdrage in de verhuiskosten om senioren kleiner te laten wonen. Samen met een grotere verscheidenheid in woningaanbod zou dat in Katwijk ook zomaar kunnen’, meldt Bart van Kruistum (CDA).

Scheefwoners ‘De PvdA wil gereedschappen aanreiken die wellicht de boel wat vlot trekken. Zoals: het instellen van verhuispremies; veel ouderen wonen in grote huur eengezinswoningen. Om ervoor te zorgen dat deze mensen tegen een betaalbaar tarief in een beter geschikt huis kunnen wonen en daarbij doorstromingen te stimuleren, kan zo’n premie ingezet worden. Als tweede, veel meer kijken naar huur op maat. Scheefwoners moeten naar rato meer betalen’, vindt Jan Haasnoot. PvdA dient nog een motie in om bij de Tweede Kamer te pleiten voor een hogere inkomensgrens (43.000 euro) voor sociale huurwoningen. ‘Dat mensen met lage middeninkomens, zo’n 600.000 mensen in Nederland, tussen wal en schip belanden bij de gestelde inkomensgrens, is voor ons niet acceptabel’, aldus Haasnoot. ‘Sympathiek, maar dat gaat niet helpen. De Minister blijft bij zijn standpunt’, antwoordt

wethouder Willem van Duijn. De PvdA trekt de motie in.

Grondexploitatie SGP en GB zijn ook bezorgd over de grondexploitatie. ‘Als Katwijk hebben we nogal wat grondexploitaties. Hoe zien de risico’s er in onze gemeente uit en kunnen wij bij een wat minder gunstig scenario dit allemaal wel opvangen?’, vraagt Wim van Duijn (SGP) zich af. ‘Katwijk heeft nogal wat bouwplannen en vooral veel grond in bezit’, stelt Schonenberg. Grond die niet bebouwd wordt, omdat geplande projecten langer doorlopen dan gepland. Haasnoot: ‘We zitten er maar mee en komen er niet af’. Wethouder Van Duijn laat weten samen met wooncorporatie Dunavie bezig te zijn. ‘We kijken hoe we meer huurwoningen voor middeninkomens kunnen krijgen, en of we geplande koopwoningen om kunnen zetten naar huurwoningen.’ Het college deelt de zorgen over de grondexploitatie. ‘Maar de vraag naar woningen kunnen wij niet beïnvloeden’, zegt Van Duijn. ‘Wel zijn we acties aan het voorbereiden, bijvoorbeeld in het havengebied en bij Nieuw Valkenburg.’ De wethouder beloofde de raad daar nog een notitie over te sturen.

Dat hele misverstand over dat gewijzigde standpunt van de VVD is terug te voeren op een naamsverwisseling. Fractievoorzitter Anita van Ginkel zei in één de namen Mol (van de VVD) en Bol (van GemeenteBelangen) en zette daarmee iedereen op het verkeerde been. Zelfs in de gemeentelijke notulen staat dat de VVD geen probleem heeft met nieuwbouw. Maar de VVD slaat deze week terug. En hoe! De persberichten en ingezonden stukken vliegen je om de oren. De VVD blaast hoog van de toren. ‘Indianenverhalen over de bieb en wethouder Thijs Udo’. Laatstgenoemde nam als collegelid een afwijkend standpunt in door tegen investeringen voor de bieb te stemmen en werd daarop aangesproken door coalitiepartner ChristenUnie die de wethouder betichtte oncollegiaal te zijn. De VVD is duidelijk niet gediend van dergelijke collegiale betichtingen. ‘Bespaar ons voortaan uw opgeheven wijsvinger’, roept die partij. Volgens Van Ginkel heeft haar wethouder ‘in het geval van een afwijkend standpunt ten aanzien van de bieb het gelijk aan zijn kant en tegelijkertijd is hij ook wel degelijk collegiaal gebleven door aan te blijven als wethouder’. Mag ik hier even het vingertje opheffen naar de VVD? Ten eerste, als uw wethouder inderdaad het gelijk aan zijn kant heeft door ‘tegen het reserveren van financiële middelen ten behoeve van nieuwbouw educatief cultureel cluster incl. bibliotheek’ te stemmen, waarom stemt u daar dan wel mee in ook al hangt daar nu even

en reclame-uitingen uit

27 november 1986 26 november 1926

het archief van De Katwijksche Post.

27 november 1986 25 november 1971

27 november 1986

Lekker eten Eigenlijk is het maar goed, dat vorige week bij de Algemene Beschouwingen de motie over het afschaffen van het raadsdiner niet is aangenomen. Volgende week vrijdag is het jaarlijkse diner gepland. Het lijkt mij, in verband met de gewenste saamhorigheid in de raad, een goed idee om de coalitiepartners CDA en VVD aan één tafeltje te zetten. Kunnen ze fijn met opgeheven vingertjes aan hun collegialiteit werken. Ik zou die vinger alleen maar gebruiken om de saus van mijn bord te likken. Even iets geheel anders, maar wel over nieuwbouw en geld. Wat is nu eigenlijk het nut van nieuwbouw voor De Schuit? Ik las vorige week in deze krant, dat het jongerencentrum uit moet breiden om zowel de 16-minners als de 16-plussers te kunnen huisvesten, met een kleine zaal voor de ene en een grote zaal voor de andere doelgroep. Vervolgens stond er, dat De Schuit geen gelijktijdige programmering heeft voor die twee doelgroepen. Waarom ga je dan een groot pand neerzetten op een archeologische plek? Om ruimtes leeg te laten staan? Tip voor de omwonenden die tegen nieuwbouw daar zijn: grijp de archeologie aan om nieuwbouw te vertragen. criticaster@katwijkschepost.nl

Adverteren? Bel 071-4022901

Oud Nieuws uit In deze rubriek nieuws

geen prijskaartje aan? De VVD is vorige maand in de gemeenteraad akkoord gegaan met nieuwbouw van zo’n cluster inclusief bieb en vindt dat zelfs een prioriteit, maar spreekt zich niet uit over de kosten. Ergo: de VVD heeft zich in feite uitgesproken vóór nieuwbouw. Dus toch! Ten tweede, dat uw wethouder aanblijft als wethouder heeft niets met collegialiteit te maken, maar meer met de lusteloosheid van andere partijen om een motie van afkeuring of wantrouwen in te dienen. Die collegialiteit kwam alleen van de andere collegeleden. Hoewel hun gezichten boekdelen spraken, wezen zij uw wethouder niet publiekelijk terecht, toen hij beweerde dat zijn standpunt niet juist was weergegeven.


16 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 10 NOVEMBER 2011

Informatie van de gemeente Koningin Julianalaan 3 - Postbus 589 - 2220 AN Katwijk ZH Telefoon: 071 - 4065000 - Telefax: 071 - 4065065 E-mail: info@katwijk.nl - Website: www.katwijk.nl

Bekendmakingen gemeente Katwijk Openingstijden:

Hoofdlocatie Katwijk Maandag van 8.00-15.30 uur (aaneengesloten) Dinsdag van 8.00-12.30 uur Woensdag van 8.00-15.30 uur (aaneengesloten) Donderdag van 8.00-20.00 uur (aaneengesloten) Vrijdag van 8.00-15.30 uur (aaneengesloten)

Servicepunt Rijnsburg Woensdag van 9.00 12.30 uur en van 13.30-20.00 uur Vrijdag van 9.00-12.30 uur Milieustraat Taanderstraat Maandag tot en met vrijdag: 10.00-16.30 uur Zaterdag: 9.00-15.00 uur Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00-17.00 uur

Spreekuur college

De burgemeester heeft elke dinsdag om 17.00 uur inloopspreekuur. Als u één van de wethouders wilt spreken, kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat, tel. 071- 4065000.

Wijkregisseurs

Katwijk is onderverdeeld in vijf wijken. Elke wijk heeft een eigen wijkregisseur die fungeert als aanspreekpunt voor de burger. Met vragen over de openbare ruimte kan men bij deze wijkregisseur terecht.

Katwijk aan Zee Wijkregisseur: Arie van Duijn Inloopspreekuur op woensdag van 13.30 - 14.30 uur Locatie: Zuidstraat 135a, Katwijk, (ingang rechts naast het pand van Hoevens) tel. 071-4065950 Hoornes/Rijnsoever Wijkregisseur: André Veenstra Inloopspreekuur op maandag van 13.30 - 14.30 uur Locatie: Schimmelpenninckstraat 10, Katwijk (zorgcentrum Kwadrant) tel. 071-4065948 Katwijk aan den Rijn Wijkregisseur: Richard Onstenk Inloopspreekuur op dinsdag van 13.30 - 14.30 uur Locatie: Torenvlietslaan 10 tel. 071-4065949 Valkenburg Wijkregisseur: Richard Onstenk Inloopspreekuur op dinsdag van 13.30 - 14.30 uur Locatie: Torenvlietslaan 10 tel. 071-4065949 Rijnsburg Wijkregisseur: Ton den Butter Inloopspreekuur op woensdag van 13.30 - 14.30 uur Locatie: servicepunt Rijnsburg, Burg. Koomansplein 1 tel. 071-4065902 Telefonisch spreekuur Van maandag t/m vrijdag hebben de wijkregisseurs van 9.00 tot 10.00 uur telefonisch spreekuur. Gesprek op afspraak: Dagelijks tussen 9.00 en 17.00 uur. Afspraken kunt u maken via het rechtstreekse nummer van de wijkregisseur die u wilt spreken.

Ondernemersloket

Het aanspreekpunt voor alle ondernemers: Bedrijfscontactfunctionaris Erik Don tel. 071-406 5425/06-109 22 090 ondernemersinfo@katwijk.nl

Algemene informatie bekendmakingen Bezwaar, beroep en voorlopige voorziening Een bezwaar- of beroepschrift wordt ondertekend en bevat: uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit en de reden van uw bezwaar. Bij het indienen van een beroep- of bezwaarschrift voegt u een kopie van het besluit waartegen u beroep instelt. Een bezwaarschrift kunt u indienen bij burgemeester en wethouders, de burgemeester of de raad, binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van het besluit (zie de betreffende kolom). Een beroepschrift kunt u indienen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het indienen van een bezwaarschrift schorst in de meeste gevallen niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht van rechtbank, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Bij een verzoek om voorlopige voorziening graag een kopie van het bezwaarof beroepschrift meesturen. Beiden kunt u ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).Voor zowel het indienen van een beroepschrift als van een verzoek om voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. Zienswijze In uw schriftelijke zienswijze vermeldt u de gegevens zoals hierboven omschreven en geeft u aan wat uw zienswijze is over het ontwerpbesluit dat ter inzage is gelegd. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de vakafdeling. E-mail Bezwaarschriften en zienswijzen kunnen niet per e-mail worden ingediend. Rechtstreeks beroep Voor direct beroep bij de rechtbank, kunt u informeren bij de bezwaarschriftencommissie (tel. 071-4065000).

Bestemmingsplannen Beroep Tegen onderstaande besluiten kan beroep worden ingesteld door: - belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt en - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar te hebben gemaakt. Tegen de aangebrachte wijzigingen kunnen belanghebbenden beroep instellen.

Spreekuur burgemeester Het spreekuur van de burgemeester gaat niet door op dinsdag 15 november 2011. De burgemeester houdt elke dinsdag een spreekuur waar u zonder afspraak terecht kunt. Het spreekuur is van 17.00-18.00 uur in het gemeentehuis van Katwijk. U kunt u melden bij de receptie. Wanneer het spreekuur niet doorgaat, wordt dat gepubliceerd op de website en op deze pagina in de krant.

Vooraankondiging o.g.v. artikel 1.3.1 Bro het voornemen tot de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan “Haven, fase 3b (oost)”. In overeenstemming met artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders van Katwijk kennis van het voornemen dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor de Haven, fase 3b (oost). Het plangebied van het bestemmingsplan “Haven, fase 3b (oost)” behelst het oostelijk deel van het oorspronkelijke bestemmingsplangebied Haringkade, herziening fase 3b. In het noordoosten vormt het Uitwateringskanaal en de Jachthaven de begrenzing. De Ankerplaats vormt de zuidoostelijke begrenzing van het plangebied. Aan de zuidwestzijde, wordt het plangebied begrensd door de Industrieweg. Het plangebied wordt aan de noordwestzijde begrensd door het bouwblok aan de Rogstraat. Het plan “Haven, fase 3b (oost)” maakt het mogelijk om woningen te bouwen. Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met de afdeling RO van de gemeente Katwijk ( 071 - 4065343). Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat er geen stukken betreffende het voornemen ter inzage worden gelegd, dat er geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen over dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over dit voornemen. Later, als meer bekend is over het voornemen, zullen wij u nader berichten over de te volgen procedure en mogelijkheden voor inspraak en het indienen van zienswijzen.

AGENDA van de vergadering van de kamer Overige Zaken d.d. woensdag 16 november 2011 vanaf 19.30 uur op het gemeentehuis van Katwijk, Koningin Julianalaan 3. Van 19.30 tot 20.00 uur: Een bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 10 mei 2011 tot het afwijzen van een verzoek om handhavend op te treden tegen het vermeend strijdig gebruik van de woning aan de Sluisweg 23 te Katwijk. Van 20.00 tot 20.20 uur: Besloten zitting. Van 20.20 tot 20.40 uur: Besloten zitting. Van 20.40 tot 21.00 uur: Besloten zitting. Van 21.00 tot 21.20 uur: Besloten zitting.

Bezwaar

Voornemen voorbereiding o.g.v. artikel 1.3.1 Bro bestemmingsplan “Valkenburg Landelijk Gebied” te Katwijk

Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen tegen onderstaande besluiten.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning De eventuele omgevingsvergunning zal te zijner tijd worden gepubliceerd. Daarna bestaat de mogelijkheid het plan in te zien en zienswijzen c.q. bezwaren in te dienen. Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, in de periode van 27 oktober tot en met 4 november 2011, de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: Ingekomen omgevingsvergunning Locatie

Omschrijving

Duinroosstraat 2, Katwijk

het optrekken van de woning, plaatsen van een dakkapel, vergroten van de berging en plaatsen van een erker het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

Duinzicht 19, Valkenburg Burg. v.d. Reijdensingel 37, Valkenburg Wassenaarseweg 75, Katwijk Synthese 1, Katwijk

Datum indiening 27-10-11 31-10-11

het bouwen van een carport

03-11-11

het kappen van 71 bomen

03-11-11

het plaatsen van een dakkapel op de 2e verdieping

31-10-11

Vragen over bouwplannen? Maak een afspraak! Zonder afspraak moet u rekening houden met wachttijden. U kunt op afspraak terecht voor het stellen van vragen over bestemmingsplannen, vergunningsvrije- en vergunningsplichtige bouwwerken. Een bouwdossier uit het archief inzien? Graag vooraf telefonisch opvragen! Belt u tussen 09.00 - 16.00 uur met het algemene nummer (071) 406 5000 en vraag naar de afdeling Veiligheid, team Vergunningen.

Ingekomen evenementen Evenementen Locatie

Omschrijving

Wijk Kleipetten, Rijnsburg

01-11-11 Het organiseren van de wandeltocht “Kerstvenster” op 23-12-2011 van 18.30 tot 21.30 uur incl. het ten gehore brengen van muziek 03-11-11 Het organiseren van Noordzee Zomerfestival 2012 van 02-08-2012 t/m 11-08-2012

Strandplein, Katwijk

Ingekomen

Meldingsplichtige evenementen Locatie

Omschrijving

Gemeente Katwijk

Het organiseren van een winterbiathlon o9 / 18-03-2012

Bekendmaking besluit 04-11-11

Milieu

Gebied Het plangebied omvat hoofdzakelijk het landelijk gebied van Valkenburg. Het gebied wordt aan de oostzijde begrensd door de Oude Rijn en de N206, aan de zuidzijde door de A44 en de gemeente Wassenaar, aan de westzijde door de voormalige vliegbasis Valkenburg . Aan de noordzijde wordt het gebied begrensd door glastuinbouw-gebied De Woerd, de N206, de Tjalmastrook-Noord en ‘t Duyfrak.

Reden Herziening bestemmingsplan “Landelijk Gebied 1994”

Meer informatie Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met de afdeling RO van de gemeente Katwijk ( 071 - 4065199).

Op dit moment liggen er nog geen stukken over het voornemen ter inzage, kunt u nog geen zienswijzen indienen en vragen wij geen onafhankelijke instantie advies uit te brengen over dit voornemen. Later, als meer bekend is over het voornemen, berichten wij u nader over de te volgen procedure, de mogelijkheden voor inspraak en het indienen van zienswijzen. Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Trappenberg – Kloosterschuur, exploitatieplan en besluit vaststelling hogere grenswaarde Wet geluidhinder. Op 29 september 2011 heeft de gemeenteraad van Katwijk het bestemmingsplan Trappenberg – Kloosterschuur met bijbehorende onderzoeken en het bijbehorende exploitatieplan gewijzigd vastgesteld. Voor een volledig overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar het raadsvoorstel, de “Nota zienswijzen en wijzigingen bestemmingsplan Trappenberg - Kloosterschuur” en overige bijlagen die samen met het vastgestelde bestemmingsplan en exploitatieplan ter inzage liggen. Op 13 september 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders het besluit tot hogere grenswaarde Wet geluidhinder vastgesteld. Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken, exploitatieplan en besluit tot vaststelling hogere grenswaarde kunt u gedurende een termijn van zes weken inzien op het gemeentehuis en de servicepunten (zie betreffende kolom) op het gemeentehuis en de servicepunten. Het digitale bestemmingsplan is verbeeld op www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0537.bpRBGsierteelttk-va01 . Binnen de genoemde termijn is het ontwerpbestemmingsplan beschikbaar gesteld op http://ruimtelijkeplannen.katwijk.nl/roktw/NL.IMRO.0537.bpRBGsierteelttk-va01 Tegen het bestemmingsplan, exploitatieplan en het besluit tot vaststelling hogere grenswaarde kan gedurende 12 november tot en met 23 december 2011 schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door: - belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij het college kenbaar hebben gemaakt en - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze bij het college kenbaar te hebben gemaakt; - tegen de aangebrachte wijzigingen kunnen belanghebbenden beroep instellen.

Crisis- en herstelwet Op het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing (artikel 1.1 Chw jo. Artikel 3.1 Bijlage I Chw). Deze afdeling beperkt het beroepsrecht en stelt striktere eisen aan het beroepschrift. Dit brengt onder meer met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Gebied

Omschrijving

Het college heeft onderstaande melding(en) ontvangen (Artikel 8.40 Wet milieubeheer):

Het glastuinbouwgebied Trappenberg - Kloosterschuur ligt aan de noordzijde van Rijnsburg en wordt globaal begrensd door de gemeentegrens met Teylingen, gemeentegrens met Noordwijk, Kloosterschuurlaan, Kloosterschuurweg, gedeeltelijk de Vinkenweg en gedeeltelijk de Elsgeesterweg.

In december 2009 is de Integrale Structuurvisie Greenport vastgesteld. In deze structuurvisie is o.a. de reconstructie en nieuwvestiging van duurzame glastuinbouw opgenomen. Het verouderde glastuinbouwgebied rond de Voorhouterweg/ Rijns-burgerweg vormt in dit geval het reconstructiegebied. Uitbreiding van glastuinbouw vindt met name plaats op het grondgebied van de gemeente Teylingen, aansluitend op het bestaande en te reconstrueren glastuinbouw-gebied in Katwijk. Naast de reconstructie is de aanleiding voor het nieuwe bestemmingsplan de verouderde status van de geldende bestemmingsplannen in combinatie met de eisen die in de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) worden gesteld aan de ‘houdbaarheid’ van bestemmingsplannen. Met dit bestemmingsplan wordt naast de reconstructie van het glastuinbouwgebied ook de bouw van Greenportwoningen (burgerwoningen) mogelijk gemaakt. Omdat geluidsreducerende maatregelen niet mogelijk zijn of onvoldoende geluidsreductie opleveren is het noodzakelijk om hogere grenswaarden voor de in dat glastuinbouwgebied geprojecteerde woningen vast te stellen.

Omschrijving het plaatsen van tien strandhuisjes

Bovenstaande melding(en) hebben een informatief karakter, er is geen bezwaar mogelijk. Indien gewenst kan op het gemeentehuis een toelichting worden gegeven op deze stukken.

Eigenaren gezocht De Gemeentelijke Opsporingsambtenaren zijn op zoek naar de eigenaar van onderstaand voertuig, een Ford Sierra, met kenteken H141CSP, welke staat geparkeerd op de Prins Hendrikkade in de gemeente Katwijk. Indien de eigenaar van dit voertuig zich niet vóór 24 november 2011 meldt bij de afdeling Wijkwerk (071-4065000) zal dit voertuig door de gemeente verwijderd worden.

Inzage termijn 11 november tot en met 22 december 2011

Vergadering welstandcommissie

Verwijderde objecten worden gedurende 13 weken, na publicatie, opgeslagen in een gemeentelijk depot. Wanneer eigenaren zich in deze periode nog niet hebben gemeld zullen de betreffende objecten worden vernietigd.

Locatie

Omschrijving

Koningin Wilhelminastraat 14B, Katwijk aan Zee

Exploitatievergunning verleend aan “Feest aan C” voor het exploiteren van het horecabedrijf

De vergadering van de Welstandscommissie Katwijk is openbaar. De eerstvolgende vergadering vindt plaats in het gemeentehuis op 15 november 2011 om 08.30 uur. Geïnteresseerden kunnen bij de secretaris van de Welstandscommissie de agenda opvragen (tel. 071-4065000). Op verzoek geeft de secretaris aan in welke vergadering een concreet bouwplan wordt behandeld.

Bekendmaking besluit 11-11-11 t/m 22-12-11

Drank- en horecavergunningen (het college) Locatie

Omschrijving

Koningin Wilhelminastraat 14B, Katwijk aan Zee

Vergunning op grond van de Drank- en Horecawet is verleend aan Feest aan C voor de uitoefening van het horecabedrijf

Bekendmaking besluit 11-11-11 t/m 22-12-11

Melding plaatsen van voorwerpen op de openbare weg Locatie

Omschrijving

P. Oosterleestraat, Valkenburg

Het plaatsen van een vuilcontainer, schaftruimte, mobiel toilet en twee magazijncontainers van 06-12-2011 t/m 02-4-2012 Het plaatsen van een container, uitvoerderskeet en schaftkeet van 10-112011 t/m 07-09-2012

Kamerlingh Onnestraat 62, Rijnsburg

Bekendmaking besluit 01-11-11

01-11-11

Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat in de periode van 28 oktober tot en met 4 november 2011 de volgende omgevingsvergunningen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, zijn verleend of geweigerd: Verleende omgevingsvergunning Locatie

Omschrijving

Oude Vlietweg 30, Rijnsburg

het kappen van een boom

Bekendmaking besluit 02-11-11

28-10-11 het vergroten van de woning d.m.v. het bouwen van een erker + luifel aan de voorzijde P.Oosterleestraat 1, het verwijderen van de begane grondvloer 03-11-11 Valkenburg en dakbedekking Schouthof 14, Katwijk

Seinpoststraat 1, Katwijk

het realiseren van drie appartementen

01-11-11

Rijnmond 24, Katwijk

het vernieuwen van een deel van de standleiding

03-11-11

Ringweg, Valkenburg

het bouwen van 2 urnenmuren t.b.v. de begraafplaats

07-11-11

Vloedstroom 73, Katwijk

het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

04-11-11

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Meldingen van niet-vergunningplichtige inrichtingen

Locatie Strandvak 16 (Westerkim), Katwijk

APV-vergunningen (burgemeester)

Beroep Onderstaande besluiten kunt u vanaf de hieronder genoemde datum gedurende zes weken inzien op het gemeentehuis (hoofdlocatie) in Katwijk. Binnen deze termijn kan beroep worden ingesteld door: - degenen die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking binnen de daarvoor gestelde termijn. KENNISGEVING DEFINITIEVE BESCHIKKING UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij in de periode van 31 oktober tot en met 4 november 2011 omgevingsvergunning hebben verleend dan wel geweigerd voor: Verleende omgevingsvergunning Locatie Van der Meerhof 1 t/m 93 (oneven), Katwijk Van der Meerhof 1 t/m 93 (oneven), Katwijk

Omschrijving het bouwen van 47 appartementen met een stallingsgarage en bergingen

Beroepstermijn 11-11-11 t/m 22-12-11

het bouwen van 47 appartementen met een stallingsgarage en bergingen

11-11-11 t/m 22-12-11

Beleid Geluidreductieplan voor bedrijventerrein ‘t Heen Op grond van de gemeentelijke inspraakverordening ligt het ontwerp-geluidreductieplan voor bedrijventerrein ‘t Heen gedurende een termijn van zes weken, vanaf 11 november tot en met 23 december 2011, ter inzage op het gemeentehuis en servicepunt Rijnsburg. Rondom bedrijventerrein ‘t Heen geldt een geluidzone. Op de grens van die zone wordt het geluid beoordeeld dat alle bedrijven op ‘t Heen tegelijkertijd kunnen veroorzaken. De berekende geluidsbelasting op die zonegrens is plaatselijk hoger dan de toegestane waarde van 50 dB(A). Met de toepassing van het geluidreductieplan wordt de geluidzone hersteld. De reductie wordt voornamelijk gerealiseerd door vergunningvoorschriften van bedrijven aan te passen en daarnaast een reparatie van de geluidzone uit te voeren. Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende genoemde periode schriftelijk of mondeling hun zienswijzen indienen bij het college.


DE KATWIJKSCHE POST

De Openbare Bibliotheek Katwijk is op zoek naar een bestuurslid. De stichting oefent in opdracht van de gemeente de bibliotheekfunctie uit voor de hele gemeente Katwijk, dus inclusief Rijnsburg en Valkenburg. De bibliotheek heeft een hoofdvestiging en vier nevenvestigingen. In 2010 zijn 687.552 materialen uitgeleend, stonden 18.109 leners ingeschreven en hebben 517.020 mensen de bibliotheek bezocht. De bibliotheek wordt geleid door een directeur met een managementteam onder verantwoordelijkheid van een bestuur, dat uit zeven personen bestaat. De bibliotheek bevindt zich in een sterk veranderende omgeving door vernieuwingsslag van de openbare bibliotheeksector in Nederland. De gemeente en de bibliotheek Katwijk zijn samen op zoek naar mogelijkheden voor nieuwbouw en verbetering van de vestigingenstructuur. In het bestuur ontstaat per 1 januari 2012 een vacature voor penningmeester. Het bestuur nodigt daarom belangstellenden voor de functie van penningmeester uit om daarnaar te solliciteren. De kandidaat moet beschikken over uitstekende financiële kennis, aantoonbare interesse voor het bibliotheekwerk, enige bestuurlijke ervaring, goede contactuele eigenschappen, aantoonbare culturele en maatschappelijke interesse en hij/zij moet woonachtig zijn in de gemeente Katwijk. De functie van bestuurslid van de bibliotheek is onbezoldigd. Het bestuur vergadert in principe eens per maand in de avonduren. Belangstellenden kunnen reageren door binnen veertien dagen een brief met cv te sturen naar de directeur van de bibliotheek, mevr. M. Buwalda, Postbus 517, 2220 AM Katwijk of per e-mail mbuwalda@ bibliotheekkatwijk.nl. Informatie: W. van de Ven, tel. 06-30692548.

CDA krijgt onvoldoende steun Stadspark Kwakkelwei Een stadspark in de Kwakkelwei. Dat is een grote wens van het CDA. Maar dat stadspark sneuvelde in de prioriteitenlijst van toekomstige grote investeringen. Het CDA probeerde vorige week donderdag tijdens de Algemene Beschouwingen de andere partijen alsnog over de streep te halen om te zorgen, dat dat park er komt. Ooit. ’Indien de investeringen van de geprioriteerde projecten meevallen, zal het college opnieuw de ontwikkeling van een park in de Kwakkelwei aan de raad voor stellen’, luidt de tekst van de motie van het CDA. Want het ’afserveren’ van het stadspark vindt fractievoorzitter Bart van Kruistum ’een gemiste kans om nu eens geen stenen te stapelen, maar te kiezen voor groen in het nieuwe hart van Katwijk’. Het college van burgemeester en wethouders ondersteunt die motie, maar wethouder Daan Binnendijk heeft weinig hoop op een goede afloop. Het college had de optie van 4,3 miljoen voor de ontwikkeling van het stadspark van de prioriteitenlijst gehaald, omdat er onvoldoende steun was in de raadscommissie Ruimte. ’Alleen de steun van de SGP is niet genoeg’, constateert de wethouder. Van Kruistum ziet dat anders. ’Er is hoop, want GemeenteBelangen profileert zich als groene partij.’ Esther Schonenberg van die partij reageert als volgt. ’Wij hebben een groen hart, maar andere bezuinigingen gaan ons ook aan het hart.’ De steun van de SGP dreigt ook te verdwijnen, want die partij wil in die Kwakkelwei ook nog een evenemententerrein. Tot teleurstelling van Van Kruistum. ’Ik dacht in de SGP vrienden te hebben en dan komt uitgerekend de SGP met een evenemententerrein. De Kwakkelwei is voor ons bedoeld als park.’ ’Ja, de SGP is altijd in voor een feestje en reuring buiten Katwijk aan Zee’, reageert wethouder Binnendijk. Hij ziet weinig mogelijkheden voor een evenemententerrein op die locatie. ’De Kwakkelwei is maar van één kant bereikbaar. We moeten eerst zorgvuldig nadenken of dat wel moet.’ De SGP steunt toch de motie, maar dat was niet genoeg. ChristenUnie, Gemeente Belangen, PvdA en VVD stemden tegen.

Stichting Kids Say No officieel van start

Een dagje plezier kan positief effect hebben In Huize Callao werd vorige week woensdag de nieuwe Stichting Kids Say No geïntroduceerd. Na een korte toelichting van bestuursvoorzitter Anita Laterveer waar de stichting voor staat en hoe die tot stand is gekomen, volgde een warm pleidooi van gastspreekster Lobat Krayenoord, in haar jeugd zelf mishandeld, ze schreef er een indringend boek over. Hagenees Henk Bres was uitgenodigd om het logo van de nieuwe stichting onthullen.

van mishandeling en misbruik, het kan een groot verschil maken’. Henk Bres is een bekende mediapersoonlijkheid. Hij kwam onlangs in het nieuws door zijn actie tegen pedofielenvereniging Martijn. De Hagenaar maakte gebruik van het burgerinitiatief startte een ware kruistocht tegen de dubieuze vereniging. Hij haalde in korte tijd 41.000 handtekeningen op. Met de petitie onder zijn arm stapte hij naar de Tweede Kamer om het debat op gang te brengen om ’Martijn’ te verbieden. ’Het is toch van de gekke dat dit soort praktijken ongestraft mogen blijven bestaan?’.

Door Heleen Schoneveld De stichting is ontstaan vanuit een aantal vrijwilligers die via betrokken instanties en organisaties al langere tijd werken met misbruikte en mishandelde kinderen. Voorzitter Anita Laterveer: ’Ik ben op zoek gegaan naar gelijkgestemde zielen, en dat is gelukt. We hebben de handen in elkaar geslagen en vormen nu het zeven koppige bestuur van Kids Say No. Het doel van de stichting is even simpel als doeltreffend: wensen van kinderen vervullen om ze zo een zorgeloze en plezierige dag te bezorgen’. ’Het realiseren van een lang gekoesterde wens heeft een magisch en helend effect op deze beschadigde kinderen, die vaak het vertrouwen zijn kwijtgeraakt en stil en teruggetrokken zijn. Een dagje plezier kan een positief effect geven, een extra duwtje in de rug op weg naar herstel. Die weg is lang, weten we uit ervaring, maar een door keer naar

Logo dat alles zegt

Foto: pr.

Bibliotheek zoekt penningmeester

DONDERDAG 10 NOVEMBER 2011 • 17

het racecircuit te gaan of meetrainen met de favoriete voetbalclub kunnen kinderen weer even kind zijn. Als dat lukt is ons doel bereikt’, zegt Laterveer. Om het mogelijk te maken dat wensen in vervulling gaan is er geld nodig. Daarom wordt er een beroep gedaan op ondernemingen, instellingen en particulieren. Daarnaast worden er bij voldoende financiële middelen jaarlijks groepsactiviteiten georganiseerd. Dat kan variëren van een weekendje bungalowpark tot pretparkbezoek. ’Eindelijk mijn kopje thee’ is de titel van het boek wat Lobat Kray-

Cuypersgenootschap vraagt college om behoud ’Glazen Kast’ Het Cuypersgenootschap wil dat het Katwijkse college van burgemeester en wethouders het voormalige Scheepstimmerbedrijf Gebrs.Taat aan de Prins Hendrik-­ kade - hoek Hans van der Hoevenstraat aanwijst als gemeentelijk monument. Dat genootschap heeft het college begin oktober in een brief gevraagd daar de procedure voor te starten. Het karakteristieke wit geschilderde pand, ook een flink aantal jaren in gebruik als sportschool, is de laatste jaren niet meer in gebruik en wordt anti-kraak bewoond. De gemeente heeft het destijds aangekocht in verband met de nieuwbouwplannen die in dat gebied zijn gepland. Het genootschap, dat zich inzet voor behoud van bouwkundig erfgoed uit de 19de en 20ste eeuw, wijst er op dat het bewuste pand is ontworpen door de ’plaatselijke bekende architect H.J. Jesse’ en dat dat pas sinds kort bij hen bekend is. Jesse is in Katwijk onder andere bekend vanwege zijn woningen in de Rooie Buurt, de Nieuwe Kerk en het museum, destijds de rederswoning van zijn schoonvader Meer-

Secretaris L. Dubbelaar van het genootschap heeft als lid van de gemeentelijke klankbordgroep voor de gemeentelijke monumentenlijst enige tijd geleden nog negatief geadviseerd over het pand aan de Prins Hendrikkade. ’Vanwege de wijzigingen die in de loop der tijden aan de gevel zijn aangebracht.’ Nu bekend is geworden dat het om een pand van Jesse gaat, werpt dat volgens het genootschap ’een ander licht op deze zaak’. ’Er is nauwelijks industrieel erfgoed uit het oeuvre van Jesse bewaard gebleven. Met name het typologisch aspect en de zeldzaamheid kan van belang zijn om alsnog het pand of onderdelen van het pand te behouden voor het nageslacht. Daarnaast is het ook van belang als herinnering aan het industriële verleden van de Prins Hendrikkade, dat decennia een grote rol heeft gespeeld in Katwijk aan Zee.’

Katwijk: meer kans lokale ondernemers bij aanbesteden

Tot nog toe moet de gemeente al bij werken van 100.000 euro of meer verplicht nationaal aanbesteden. Met ingang van het nieuwe jaar wil gaat de gemeente voor ’werken’ dat bedrag ophogen naar 5 ton. Het drempelbedrag van 100.000 euro voor ’leveringen’ en ’diensten’ laat de gemeente helemaal vervallen. Een ’werk’ kan bijvoorbeeld de aanleg van een rotonde zijn. Een dienst kan zijn onderhoud van een gemeentelijk gebouw of inhuur van (tijdelijk) personeel. Een levering kan bestaan uit kantoorartikelen.

Minder rompslomp Het wordt lokale ondernemers ook makkelijker gemaakt. Partijen die zich inschrijven hoeven minder administratieve rompslomp te doorlopen en onnodig gebruik van

Voor vragen en het indienen van wensen kan contact opgenomen worden met Stichting Kids Say No: tel. 06-23300843 of 06-11351554. Meer belangrijke informatie en een invulformulier is te vinden op www.stichting-kids-say-no.nl.

Vullisverhalen

BertvanderMeij volgt het Katwijkse Afval en doet hier eens in de maand verslag van.

burg. ’Van deze architect is nog weinig industrieel erfgoed over’, meldt het Cuypersgenootschap aan het college. ’Ongeveer 15 jaar geleden is een grote monumentale houten opslagschuur aan de Tramstraat, dat een ontwerp van hem was, door afbraak verloren gegaan.’

Gemeente verhoogt drempelbedrag ’werken’ en schrapt die voor ’diensten’

Gemeente Katwijk gaat er voor zorgen dat lokale ondernemers meer kans maken op het krijgen van opdrachten van de gemeente. Daarvoor wordt het aanbestedingsbeleid per 1 januari 2012 aangepast. Het nieuwe beleid houdt in dat het drempelbedrag voor opdrachten van ’werken’ wordt verhoogd van 100- naar 500-duizend euro.

enoord schreef. Een boek over haar jeugdjaren waarin misbruik en mishandeling aan de orde van de dag waren. ’Mijn drie zusjes en ik waren meesters in het verbergen van onze blauwe plekken en het verzinnen van smoesjes: gestoten, gestruikeld, van fiets gevallen. De buitenwereld zag niets en deed niets. Het heeft mijn leven voor een groot deel beïnvloed. Toch ben ik met behulp van allerlei therapieën een stabiele volwassene geworden, gelukkig getrouwd en moeder van twee kinderen. Met dit boek wil ik naar buiten treden. Ik ben blij dat er stichtingen zijn die zich met hart en ziel inzetten voor slachtoffertjes

Met een druk op de knop startte Bres een ontroerende dvd, die uiteindelijk het logo van Kids Say No prijsgaf. ’Het is een eenvoudig logo, maar het zegt alles’, licht Laterveer toe. En daarmee heeft ze niets teveel gezegd. Op 14 januari vraagt RTV Katwijk in een speciale marathonuitzending aandacht voor Stichting Kids Say No. Er zal dan ook een veiling plaatsvinden waar nu al op geboden kan worden onder andere litho’s van Herman Brood, voetbalshirts van Liverpool en een voetbal met alle handtekeningen van de PSV-spelers.

zware selectiecriteria wordt zo veel mogelijk voorkomen. Zo zal een bankgarantie geen onderdeel meer uit maken van de aanbesteding, maar wordt dat onderdeel van de contractbesprekingen. ’Katwijk staat bekend om zijn ambachtelijkheid en ondernemerschap. Wij zijn van mening dat de Katwijkse ondernemers dezelfde kwaliteit of beter kunnen bieden dan bedrijven van buiten de gemeente’, licht wethouder Willem van Duijn toe, ’Daarom kunnen we de zelfde kwaliteitsnormen hanteren voor werken en diensten. Op die manier snijdt het mes aan twee kanten: de gemeente krijgt diensten voor een scherpe prijs en lokale ondernemers krijgen een steuntje in de rug in economisch moeilijke tijden.’

Lokale economie De versoepeling van het inkoopbeleid komt voor uit het Uitvoeringsplan Economie. Hierin staan de ambities van de gemeente voor de lokale economie. Eén van die speerpunten is de lokale economie minder kwetsbaar maken en een verbeterd vestigingsklimaat creëren voor bedrijven.

Rotterdam. rg plastic bij SITA

or een enorme be

Met zoon Mees vo

PLASTIC U mikt uw plastic sinds maart 2010 in de daarvoor bestemde containers die her en der door de gemeente staan (u doet dat zo goed dat het aantal containers sinds de start verdubbeld moest worden om al uw plastic afval aan te kunnen). Dan komt er een vrachtwagen die het plastic naar de gloednieuwe kunststofsorteerinstallatie (mooi woord voor scrabble!) van SITA in Rotterdam brengt. Daar wordt het op een grote lopende band gegooid die het naar een enorme zeeftrommel met gaten brengt waar het plastic op afmeting wordt gescheiden terwijl de lichte folies en zakken worden weggezogen. Op een volgende lopende band worden de verschillende soorten plastic (SITA onderscheidt er vier) van elkaar gescheiden. Een infrarood-oog bekijkt van welke soort kunststof een voorbijrazend stuk plastic is gemaakt om het vervolgens een paar meter verderop met luchtdruk van de lopende band te schieten. Lucky Luke is er niks bij. Zo krijg je petflessen bij petflessen, polypropyleen bij polypropyleen, etc. Per soort worden er compacte balen van geperst die naar een kunststofrecyclebedrijf (ook niet verkeerd bij scrabble) worden getransporteerd. Daar vermalen ze het tot grove schilfers die vervolgens op kleur gescheiden worden (rood bij rood, etc.). Daarna worden er korreltjes van gemaakt die verkocht worden aan verschillende kunststoffabrikanten die er fleecetruien, slaapzakken, bloempotten en weet ik wat van maken. Dit recyclen bespaart een hoop grondstoffen die anders nodig waren geweest om nieuw plastic aan te maken. Het bespaart ook een hoop ruimte in onder- en bovengrondse Restafvalcontainers. En als u een grijze Restafvalcontainer hebt, dan hoeft u die, als het goed is, sinds u uw plastic scheidt, een stuk minder aan te stampen dan voorheen. Blijven scheiden en minder stampen zou ik zeggen! Wist u dat... - 100 kilo Restafval (grijze container) laten verwerken de gemeente € 13,- kost? - 100 kilo plastic de gemeente € 47,50 oplevert? Hoe minder plastic u bij het Restafval gooit, en hoe meer plastic u in de daarvoor bestemde container gooit, hoe lager de kosten, hoe lager uw en mijn Afvalstoffenheffing.

Katwijk aan den Rijn en Oranjevereniging Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn viert in 2013 haar 100-jarig bestaan. Het is de bedoeling om ter gelegenheid daarvan een boek uit te geven. Daarin wordt niet alleen de geschiedenis van de Oranjevereniging belicht, maar ook de rijke historie van het dorp Katwijk aan den Rijn.

Door gebeurtenissen uit de vaderlandse geschiedenis en die van het Rijndorp te combineren wordt er een mooi document samengesteld. De laatste honderd jaar van die geschiedenis wordt ook de rol van Oranjevereniging in die dorpsgemeenschap beschreven. Al met al een omvangrijk werk met prachtige foto’s en bijzondere verhalen. In aanloop naar het eeuwfeest van de Oranjevereniging kunt u maandelijks in deze krant gedeeltes uit dat boek lezen. Zowel de geschiedenis van Katwijk aan den Rijn als de geschiedenis van haar Oranjevereniging zullen de revue passeren.

9

Wilt u reageren? Dat kan: ruudvanrijn@xs4all.nl

Drukke bedoening rond De Roskam De Vergulde Roscam wordt gehuurd door Cornelis Jansz.Langeveld. Hij pacht ook de dichtbij gelegen tol van de Baron. In 1716 wil Willem 3e van Liere Heer van beide Catwijcken en ’t Sandt van het gebouw af. Of hij geld nodig heeft, is niet bekend, maar hij gelast schout Carolus Boers De Vergulde Roscam in de openbare verkoop te zetten. De omschrijving klinkt in ieder geval goed. Het gebouw wordt vanouds vermaard en neringrijk genoemd. De herberg wordt inderdaad verkocht. Het is Jan Doreneveld die er fl. 1350,- voor neertelt. Een historisch moment, want daarmee heeft De Vergulde Roscam zijn eerste particuliere eigenaar. Maar ook nu deze in particuliere handen is gekomen, blijft het bestuur van beide Catwijcken er gevestigd en huurt er de nodige vertrekken. Men veranderd de naam van de voornaamste herberg van ons dorp voor de laatste maal en het gebouw heet dan ’De Roskam’ tot de dag van vandaag. Op 13 januari 1716 dient in De Roskam de zaak van ’Frederik van der Kerff Procureur ende gemagtigde van Leendert Frederiksz. Van der Kerff gewese martschipper van Catwijk op Leyden, eijsser contra Jannetie van Dijk voor heen weduwe van Pieter Jansz. De Bilt, gedaagde. Omme beta-

lingen te hebben van 21 gulden en 5 stuyvers die sij per reste van geleverde bieren aan den eijsser alsnog is verschuldigd vermogens het schuldboek daar van zijnde. Schepenen verlenen de eijsser de-

De Roskam.

fault. De gedaagde wordt gecondemneert de eijsser met kosten te betalen. Voorts komen op dezelfde dag nog een drietal zaken voor waarin Frederik van der Kerff betaling eist voor geleverd bier van Cornelis Gerritsz. Verbaan , Cornelis Vos en Tobias Hendrickse. Alle gedaagde worden door de Schepenen gesommeerd hun schuld te betalen.’

Aan vooravond van groot onheil, toch feest Op de ledenvergadering van de Oranje vereniging op 13 maart 1939 in zaal Fennes aan de Kerkstraat zijn 19 leden aanwezig. De voorzitter spreekt in zijn openingswoord: ’Over de huidige tijd met internationale en nationale spanning. De Oranjevereniging wil toch middels het organiseren van feest aan haar doelstelling voldoen ’het aankweken van liefde voor ons vorstenhuis’. Alleen in de Oranjevereniging heerst het nationaal gevoel. Katwijk staat elk jaar vooraan wat feestvieren betreft. Met als doel liefde aankweken voor ons geliefd Oranjehuis bij onze kinderen in de eerste plaats zoals de oprichters het bedoeld hebben. Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Op de tweede plaats de volksspelen. Er zijn dan ook in al die jaren nooit klachten gehoord over de feestviering. Het grote aantal leden is ook een bewijs van de goede geest die er heerst’. Met algemene stemmen wordt het voorstel om de burgemeester tot ere voorzitter der vereniging te benoemen door de vergadering aangenomen. Er is een schrijven binnen gekomen van de

Nederlandse Vereniging EHBO die hun diensten aanbieden op het feest, voor eventuele ongevallen op het feestterrein. Van dit aan-

Zaal Fennes.

bod wordt dankbaar gebruik gemaakt. Van de in 1937 geplante Julianaboom op het kruispunt Kerkstraat / Achterweg lezen we in de notulen dat de boom na planting niet tot groei is gekomen. Daarom word dit jaar een nieuwe boom geplant dit keer een kastanje.

Reageren? vullis@bertvandermeij.nl

Bijeenkomst RegioOndernemers RegioOndernemers Duin- & Bollenstreek organiseren op vrijdag 18 november weer hun jaarlijkse bijeenkomst waarin ontmoeten, dineren, netwerken en het goede doel centraal staan. Na ’Afslag Katwijk’ en ’Afslag Lisse’ is er nu ’Afslag Noordwijk’,

gehouden in Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk. Ondernemers uit de Duin- en Bollenstreek zijn van harte uitgenodigd om op 18 november afslag Noordwijk te nemen. Meer informatie en kaarten reserveren: www.afslagnoordwijk.nl.


18 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 10 NOVEMBER 2011

Bij opening expositie Kunstkring ‘88

Kunstliefhebber Baalbergen: ‘Laat de kunst léven’ Met de emotionele oproep ‘Laat de kunst léven’ opende Cees Baalbergen, kunstliefhebber pur sang, de expositie van tien kunstenaars uit Katwijk aangesloten bij de Kunstkring ‘88 die tot 29 november dagelijks te zien is tijdens kantooruren in het Katwijkse gemeentehuis. Door Aty de Vries Er was veel belangstelling tijdens de opening om het veelal nieuwe werk van de kunstenaars te zien. Dit kwam tevens door de grote verscheidenheid van de getoonde kunstwerken bestaande uit beelden, objecten en schilderijen. Hoewel de Kunstkring ‘88 een 45-tal werkende leden telt afkomstig uit de Duin- en Bollenstreek, was de keuze gevallen op deze tien professionele kunstenaars uit Katwijk.

Baalbergen op enthousiaste toon: ‘Naar mijn gevoel moet je hier vooral niet semidiepzinnig over doen. Maar het blijft bijzonder dat er hier ongelooflijk veel gebeurt en dat er in onze Bollenstreek heel veel moois te bewonderen is in de ateliers en op tentoonstellingen zoals deze, waar de verbindende lijn wordt gevormd door de drift en dynamiek die uit al het getoonde werk naar buiten barst’. Hij raadt de bezoekers aan om ook buiten de Open Atelierdagen eens persoonlijk contact met een kunstenaar te zoeken om zijn of haar atelier te bezoeken en nader in te gaan op achtergrond en werkwijze van het getoonde werk en wervend voegt hij hieraan toe: ‘U bent altijd

KE J I EL NG K EK IERI R NT ANC A A IN F

De deelnemende kunstenaars uit Katwijk.

welkom, want het zijn stuk voor stuk mensvriendelijke en aardige lieden’. Ook de Kunstuitleen in de Rijnsburgse bibliotheek wordt niet vergeten in de opsomming van activiteiten die de Kunstkring ‘88 onderneemt. Het zou volgens Baalbergen ontzettend jammer zijn als de Kunstuitleen deze magere jaren niet zou overleven. ‘De leners, kunstminnende bedrijven en de gemeente Katwijk heeft de Kunstkring juist nu en in de toekomst bitterhard nodig om te overleven’, aldus Baalbergen die een emotionele oproep doet om de kunstenaars financieel niet in de steek te laten. ‘Laat de kunstenaars léven’.

een toast werd uitgebracht. De lijst met namen van de kunstenaars ziet er zeer verzorgd uit, voorzien van een titel van het werk en de prijs. Daarnaast liggen er visitekaartjes van de kunstenaars om persoonlijk contact met de kunstenaar op te nemen. Zo had Bob van der Plas weer een aantal beeldende collages gemaakt, toonde Joke Bontenbal ‘Drie Generaties’ van keramiek en liet met een knipoog de tableaus met de haasjes in Knollenland en de kleurige panda’s zien. Het schilderij ‘Bosgezicht’ waar Corrie Ravensbergen tijdens de Culturele dag in het Katwijks Museum aan bezig was, is af en prijkt nu op de expositie.

Kunstenaars

Bas Haasnoot schildert een Romeinse Limesboot en toont een Romeinse rivierboot die helaas niet te koop is. Wie zou niet verliefd zijn op het kleurrijke schilderij van Janneke Tanke dat het landschap van de Provence voorstelt? Riet Rosier

De hal van het gemeentehuis in Katwijk leent zich uitstekend voor exposities en heel toevallig was het de verjaardag van bode Willem van den Oever, waarop uiteraard

komt met imposante schilderijen met een poëtische achtergrond, waarbij je je afvraagt: ‘wie ontmoet wie’, bij de titels van ‘de Droom’, ‘Slaapboom’ en ‘Daydream’. Hetzelfde dilemma ligt bij Jan Noordhuis met zijn schilderijen ‘Ver Verleden’. Is het een verwijzing om het verleden terug te halen of een zekere weemoed daar naar, maar dan met als titel ‘Vier het verleden’? Margaret van Efferink imponeert nog steeds met haar portretten en haar schilderij ‘Makrelen’ zijn zo levensecht om zo op te eten. Dat kan niet met de kunstwerken van Joop van Egmond maar die sluit je gewoon in je hart, prachtig gestileerd in steen of roestvrijstaal evenals de beelden van Ageeth van den Oever met veelzeggende namen als ‘Twins’ en ‘Black Sail’. Kortom een zeer gevarieerd geheel van hoge kwaliteit dat tot eind november tijdens kantooruren te zien is in het gemeentehuis van Katwijk.

Voor PHDC Katwijk

Maarten van Vulpen goud waard Op de afdelingsvergadering, maandag 24 oktober, van de Koninklijke Nederlandse Politiehonden Vereniging (KNPV) afdeling Zuid Holland, is Maarten van Vulpen in het zonnetje gezet. Voor zijn jarenlange inzet, zijn bijzondere prestaties en zijn ambassadeurswerk voor de afdeling kreeg Maarten door de voorzitter een oorkonde uitgereikt. Van Vulpen nam trots de oorkonde in ontvangst. Groot was zijn verbazing toen hij na de uitreiking gevraagd werd nog even te blijven staan, want dit was nog niet alles. Voor zijn tomeloze inzet voor de plaatselijke vereniging PHDC Katwijk en Omstreken, die door de leden van andere verenigingen ook wel de club van Maarten van Vulpen wordt genoemd, kreeg de supertrotse Van Vulpen van de voorzitter van de afdeling een gouden spelt.

PRAKTISCH, SLIM, COMPLEET EN SUPERVOORDELIG!

PANDA ACTIVE

DERDE REMLICHT

Foto: pr.

Baalbergen probeerde een link te leggen tussen de Geestgronden en wat hier op kunstzinnig niveau gebeurt. ‘De Bergense collage-kunstenaar Harald Vlugt zou ooit eens onderzoek doen naar een mogelijk verband tussen zoveel aanwezige artistieke geesten en de geestgronden. Geest-uit-geest zeg maar’. Zijn voorkeur gaat echter uit naar het onbevangen kijken naar kunst, je laten verrassen en er van genieten.

Foto: Aty de Vries

Onbevangen kijken

ALLÉÉN BIJ ABSWOUDE NU TIJDELIJK

L 7.295,RIJKLAAR

ELEKTRISCHE RAMEN VOOR

STUURBEKRACHTIGING

ANAAL!

FICIEEL K F O IA V T R O P IM

IN HOOGTE VERSTELBAAR STUURWIEL

Panda Active ‘150’

2 AIRBAGS

rijklaar v.a. LAGE CO2-UITSTOOT

Panda Edizione Cool rijklaar v.a.

CENTRALE VERGRENDELING

5 7.995,5 8.495,-

Panda Edizione Cool ‘150’ rijklaar v.a.

5-DEURS BUMPERS IN CARROSSERIEKLEUR

ABS ZWARTE STOOTSTRIP TRIPCOMPUTER EN TOERENTELLER HALOGEEN KOPLAMPEN

GEEN BPM · GEEN WEGENBELASTING · 14% BIJTELLING Gem. brandstofverbruik: 4,8 I/100 km (1 op 20,8) CO2: 110 g/km. Fiat. De laagste CO2-uitstoot van Europa.* Prijs incl. BTW, kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage en legeskosten. Geen bijkomende kosten en geheel rijklaar. Geen kortingen mogelijk, niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen. Kleur: Mambo Yellow, afgebeelde auto kan iets afwijken van de daadwerkelijke uitvoering. Meerprijs metallic lak € 400,- of afwijkende pastellak € 300,-. Aantrekkelijke financiering mogelijk. Vraag naar de voorwaarden. *Bron: JATO Dynamics. Gebaseerd op de volumegerelateerde gemiddelde C02-uitstoot (g/km) van de best verkochte Europese automerken in 2010.

Panda Active Kosten rijklaar maken Overheidskosten Rijklaar Abswoude korting

Rijklaar actieprijs

ZUINIGE 1.2 4 CILINDER 69 PK MOTOR

+ –

3 3 3

8.195,535,92,-

3 3

8.822,1.527,-

5 7.295,-

NOORDWIJK, ’S-GRAVENDIJCKSEWEG 61-91, TEL. 071 - 364 36 00 www.abswoude.nl

5 9.195,-


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 10 NOVEMBER 2011 • 19

Directeur Ruud Buurma van de Rabobank (links), Fons van Diemen en zijn echtgenote Conny.

De nieuwe cd Peuterplaat van het Katwijkse DD Company bevat liedjes voor kinderen van 1 tot 4. Met aansprekende teksten over het leven van alledag: Boodschappen Doen, Ziek, Op Straat, Samen Spelen, Ik Ben Ik en Waar Is De Poes? En vrolijke melodieën die zich eenvoudig mee laten zingen. Daarmee is Peuterplaat bij uitstek geschikt voor gebruik op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. DD Company is bekend van de muziek op de campings en vakantieparken. Liedjes als Tsjoe Tsjoe Wa, Theo Theo, Superman en Klap Klap Stap Stap zijn inmiddels een begrip. Met de cd en dvd In De Maneschijn maakte DD Company ook al eerder een succesvolle productie voor peuters. Te koop in de platenwinkel, speelgoedzaak, on-line shop en de website www.minidisco.nl. Digitaal verkrijgbaar via Legaldownload en iTunes.

Alle bankdiensten blijven behouden

Probeer eens een E-reader of tablet uit

HEMA trekt in bij Rabobank in Rijnsburg: samen kloppend hart winkelcentrum Hoftuin

Lezing over digitaal lezen in de bieb

Tank & Win-actie bij Shell De Jong Bij Shell De Jong gaat deze week alweer de achtste editie van de Tank & Win Actie gaat van start. De prijzenpot is ook dit jaar weer zeer uitgebreid met meer dan 120 prijzen. De totaalwaarde van alle prijzen is maar liefst € 11.000,-. Het concept voor deze actie blijft uiteraard hetzelfde. Wilt u kans maken om één van de prijzen te winnen, dan hoeft u alleen maar te tanken bij Shell de Jong aan de Koningin Julianalaan of Rijnmond te Katwijk. Net als voorgaande jaren staat de hoofdprijs weer garant voor lang genieten aan het schitterende strand van Katwijk. U kunt een heel seizoen uw eigen strandcabine bij restaurant Het Strand plus een avond heerlijk dineren met vier personen winnen. Andere prijzen zijn onder andere twee kaarten voor een thuiswedstrijd van Ajax, een dagcruise met de Triton, een uitslaapontbijt aan het strand, dinerbonnen, een dames- of herenfiets of een complete poetsbeurt voor uw auto. Kijk voor alle prijzen op www.shelldejong.nl.

De Katwijkse ondernemer Fons van Diemen zocht naar ruimte. Directeur Ruud Buurma van Rabobank Rijnsburg had wat ruimte over. Beiden hadden elkaar snel gevonden en als alles meezit, hebben de Rijnsburgers begin volgende zomer ook een eigen HEMA in het dorp. Lekker makkelijk zo in het centrum waar ook de automobilist ruim kan parkeren. Mogelijk is er wat ongemak tijdens de verbouwing, maar de bank blijft doordraaien. ’Midden in de samenleving’, naar een bekende slogan van de bank. Door Piet van Kampen Ondanks de wat ’mindere tijden’ in ondernemend Nederland weerhoudt dat Van Diemen - die ook als franchiser al In Katwijk een succesvolle HEMA runt - er niet van om zijn vleugels verder uit te slaan en naar een tweede vestiging te zoeken. ’Was het voorheen zo dat de HEMA zich alleen vestigde in plaatsen met minimaal 25.000 inwoners, momenteel is het zo dat in gemeenten met minimaal 10.000 inwoners er al ruimte is om met succes een winkel van deze landelijk populaire winkelketen te openen’, legt van Diemen de reden uit

waarom hij voor Rijnsburg heeft gekozen. Daaraan toevoegend: ’De combinatie om samen met de Rabobank in één vestiging te zitten, is in een aantal gemeenten in Nederland al een succes gebleken’. Van Diemen toont zich verheugd dat hij zich in De Hoftuin kan gaan vestigen. Uit onderzoek is gebleken dat deze plek wel een publiekstrekker kon gebruiken en vanuit dat gegeven heeft van Diemen ook weloverwogen zijn keuze gemaakt. ’Ik sta te popelen om te beginnen’, straalt hij enthousiast uit. ’Ondanks dat het een stap is om in economisch moeilijke tijden iets nieuws te gaan ondernemen.’ Hij heeft er zin in om samen met zijn echtgenote Conny dit nieuwe zakelijke avontuur aan te gaan.

Ideale ruimte Directeur Ruud Buurma van de Rabobank in Rijnsburg toont zich al even gelukkig. Om een aantal redenen. ’Er gingen geruchten dat de klanten misschien wel naar Katwijk zouden moeten, omdat daar ook de commerciële afdeling is gevestigd’. Hij ontzenuwt die geruchten. ’Wij blijven mooi zitten’, zegt hij nadrukkelijk en geruststellend. ’Voor alle diensten waarvoor de klant nu bij ons terecht kan, blijft dat in de toekomst ook zo. En alles gewoon

op de begane grond. De zeshonderd vierkante meter die de HEMA van ons gaat huren, kunnen wij missen’.

Toegangskaarten zijn te koop via www.bibliotheekkatwijk.nl. Ga naar Actueel, vervolgens naar Activiteiten. Kies de activiteit naar keuze, betaal met iDEAL en print uw toegangskaart(en). Ook in alle vestigingen van bibliotheek Katwijk zijn kaarten te koop. De prijs voor een toegangskaart is: € 5,voor leden bibliotheek Katwijk en € 6,- voor niet-leden.

Jeugddienst Ontmoetingskerk

Met het Coöperatiefonds waardeert de bank initiatieven, ambities en creativiteit van organisaties die een bijdrage leveren aan een leefbare samenleving. De commissie Coöperatiefonds bestaat voornamelijk uit leden van de bank. Dit jaar zijn er geen vergaderingen meer gepland. Nieuwe verzoeken worden in 2012 weer behandeld. Informatie over het Coöperatiefonds vindt u op www.rabobank.nl/katwijk.

Foto: pr.

’Of het shantykoor Skuytevaert er dit jaar niet zo’n bende van wilde maken’. Een vriendelijk verzoek dat Rokus Hassefras, speaker van dat shantykoor, op de avond van het Driekorenfestival van de mensen van zalencentrum Tripodia in Katwijk zou hebben gekregen. Dat ’zou hebben’ hier staat voor ’korreltje zout’ is wel duidelijk, want de Driekorenfestivals, die gezelligheidskoor Kattuks Volk nu al zes jaar in Tripodia organiseert, monden steevást uit in een ’bende’. Een vrolijke bende welteverstaan, waarbij de koren op het podium en het publiek in de zaal er vorige week vrijdag met elkaar altijd één groot feest van maken. De deelnemende shantykoren beperken zich met hun repertoire dan ook al lang niet meer alleen tot serieuze shantyliederen. Op het Driekorenfestival trad, naast organiserend gezelligheidskoor Kattuks Volk en eerdergenoemd shantykoor Skuytevaert uit Katwijk, ook zeemanskoor De Noordwijkers op. Drie verschillende aanduidingen voor koren die in repertoire niet zoveel van elkaar verschillen. Elk van deze koren

zingt shantyliederen: ritmische arbeidsliederen die aan boord werden gezongen tijdens bijvoorbeeld het gelijktijdig doorhalen van de brassen, bij het ankerlichten of bij het zware, eentonige werk aan de pompen. Maar ook ballades: liederen waarin het harde leven aan boord, de willekeur van het scheepsgezag, de goede of slechte eigenschappen van het schip of de emotionele bindingen met de wal werden bezongen. En tot slot vrolijke liedjes en smartlappen, veelal meezingers, met een knipoog naar de zeevaart en de havens en naar alles wat daarmee maar enigszins kan worden geassocieerd. Een gecombineerd repertoire dus dat als zodanig vaak wordt omschreven met ’zeemansachtige liederen’. Een repertoire dat bij een groot publiek in de smaak valt! De drie deelnemende koren konden het publiek in Tripodia dus wel boeien; ook al omdat alle teksten achter de koren op het doek werden geprojecteerd. Er werd stil geluisterd naar mooie shanty’s en ballades. Meegezongen en -gedeind met een lied als ’Schuif maar aan en dein maar mee’, waarop een echtpaar zelfs een dansje waagde voor het podium. Enthousiast geklapt bij het Zeeroverslied met zijn

’ay ay yippie yippie yee’-refrein. En bij ’West Zuid West van Ameland’ was men ook nog eens niet te beroerd om met gymnastische bewegingen de ’hoogte van de zolder en laagte van de vloer’ uit te beelden en uit volle borst de verschillen in schoonheid tussen de moeder en de dochter uit het lied te bezingen. Een geslaagd Driekorenfestival dat, als het aan gezelligheidskoor Kattuks Volk ligt, ook volgend jaar weer op het programma staat.

Koffie-ochtend in Ontmoetingskerk In de Ontmoetingskerk, Nieuwe Duinweg 64 in Katwijk, wordt dinsdag 15 november weer een koffieochtend gehouden. Jannie van Rijn zal spreken over het leven van Corrie ten Boom. Deze boeiende vrouw, die aan het concentratiekamp overleefde, noemde zichzelf zwerfsters van God. Ze heeft in vele landen mogen getuigen van haar Heiland. De koffieochtend begint om 9.30 uur en het programma eindigt uiterlijk 11.30 uur. Voor kleine kinderen is een crèche aanwezig. Toegang is vrij.

Projectontwikkelaar Thomas Penders, en de uitvoerders Nico van den Oever en Martin van Delft van KBM, zijn trots op het resultaat en droegen de sleutel dan ook met een goed gevoel over aan de heer Hus en mevrouw Smeltink. Zij zijn de eerste die de sleutel in

ontvangst mochten nemen van het woningtype Oleander. Deze woningen beschikken over een ruime woonkamer met open keuken, drie slaapkamers op de eerste verdieping en de tweede verdieping is vrij indeelbaar voor twee extra ruimten. Natuurlijk is er ook gedacht aan een mooie ruime tuin. Al met al een eengezinswoning met vele mogelijkheden. KBM-directeur Willem van der Plas is eveneens trots op het resultaat: ’De oplevering is prima verlopen, met maar één opleverpunt. Een mooie prestatie van alle medewerkers die bouwen aan dit project’. De heer Hus: ’Het wordt een ontzettend mooie wijk, met schitterende woningen. Maar stiekem vind je je eigen woning toch het mooist’.

Na het theoretische gedeelte is er volop tijd om zelf praktisch aan de slag te gaan met tal van verschillende e-readers en tablets die EasE-reader mee zal nemen. Hierbij is er ook gelegenheid voor het stellen van individuele vragen. Een ideale avond om bij te wonen als je iets meer te weten wilt komen over digitaal lezen en de verschillende apparaten die daarvoor te gebruiken zijn.

Globe Reisbureau blijft ook in het zelfde pand, dat aan de buitenzijde hetzelfde aanzicht blijf houden. Wat er nu dus is blijft. ’Vernieuwen is prima, maar behoudt het goede’, is een bekend gezegde. Aan het begin van de zomer 2012 moet deze stap zijn gezet, die meerwaarde geeft aan het winkelcentrum De Hoftuin en voor de Rijnsburgse consument een welkome aanvulling op het winkelbestand.

Driekorenfestival met ’zeemansachtige liederen’

Park Rijnsoever is een schitterende nieuwe woonwijk met veel ruimte en groen aan de noordrand van Katwijk, ingeklemd tussen de Zwarteweg en de Biltlaan. In totaal komen er straks ruim 400 woningen te staan. De wijk krijgt hoe langer hoe meer vorm en woensdag 2 november is de eerste woning van Katwijkse Bouwmaatschappij KBM opgeleverd aan de nieuwe bewoners.

Er wordt ingegaan op de geschiedenis van het digitaal lezen, de huidige stand van zaken en waar de toekomst ons mogelijk zal brengen. Aan bod komen de voor- en nadelen van een e-reader en informatie over de techniek van e-readers in het algemeen. Ook wordt behandeld hoe u e-books en andere digitale inhoud op de e-reader kunt zetten en wordt ingegaan op de kopieerbeveiliging: het Digital Rights Management. Verder worden e-readers vergeleken met tablets zoals de iPad van Apple en worden de sterke en zwakke punten van ieder benoemd.

Door een interne verbouwing wordt het pand efficiënt ingedeeld, maar krijgt wel twee aparte ingangen, zodat de doorstroming bij de entree soepel zal zijn. Buurma ziet de combinatie van de bank en HEMA helemaal zitten. ’Twee oer -Hollandse bedrijven met zakelijke nuchterheid’. Daarin ligt eigenlijk alles opgesloten waarom de twee partners zich elkaar zo snel hebben gevonden. ’Wij blijven ons gezicht hier laten zien, daar hebben de klanten behoefte aan. Ondanks het gemak van thuis telebankieren’, legt de directeur uit. ’Het is en blijft belangrijk dat wij ook in Rijnsburg aanwezig blijven. Ons pand biedt de ideale ruimte om deze combinatie mogelijk te maken’.

Gezelligheidskoor Kattuks Volk zingt ’De Klok van Arnemuiden’.

KBM levert eerste woning in Park Rijnsoever op

In de Week van de Mediawijsheid (21 t/m 27 november) staat er in de bibliotheek een interessante en interactieve lezing over digitaal lezen op het programma. Op woensdag 23 november om 20.00 uur komt Ardjan Kolster van Eas-E-reader in de Hoofdbibliotheek van alles vertellen en laten zien over e-readers, tablets, e-books en digitaal lezen.

Rabofonds steunt lokale initiatieven De Rabobank geeft met het Coöperatiefonds financiële bijdragen aan verenigingen en stichtingen die een bijzondere structurele verbetering nastreven. Zo heeft de commissie afgelopen maand bedragen toegezegd aan: Het Raamwerk, aanschaf bewegingsapparatuur voor Het Zeehos: 5.000 euro; St. Recreatie Activiteiten De Wilbert, herstel dierenweide: 4.500 euro; Ouder Hulp Commissie De Duinroos, aanschaf verlichting en geluidsinstallatie: 2.000 euro; Jan en Liezeth de Vreugd, speeltoestellen voor kinderen ’s Heerenloo: 2.500 euro.

Thomas Penders (rechts) overhandigt de sleutel aan de heer Hus en mevrouw Smeltink.

Op zondag 20 november is er in de Ontmoetingskerk in Katwijk een jeugddienst. Deze dienst is voor jongeren en georganiseerd door jongeren. Het thema van de dienst in ’No hope, no future’. Het belooft een leerzame en mooie dienst te worden over drugs, alcohol en andere verslavingen. De dienst wordt geleid door Martin van der Linden en de Revival Singers zullen het geheel muziekaal begeleiden.

Foto: pr.

De jury stelde vast dat geur, kleur, smaak en samenstelling van deze producten van prima kwaliteit zijn. Daarom zijn deze producten bekroond met goud of goud met ster: gekookte worst, rookworst, leverworst, grillworst, grillworst met ham en kaas. Het goede van deze wedstrijden is dat het gaat om de productkeuring van de artikelen zoals ze in de winkel liggen. Er worden dus geen speciale artikelen gemaakt voor de wedstrijd. Zo uit de toonbank naar de keuring. De gekookte worst en rookworst behaalde 100 punten. Perfect gevonden door de jury en bekroond met goud met ster. Naast producten uit de worstmakerij werden ook maaltijden ingezonden. Ook hier werd goud behaald voor het Italiaanse broodje en ambachtelijke erwtensoep. En goud met ster voor de boerenkoolstamppot en eend hoisin in bladerdeeg, een nieuw product van Vooys, speciaal ontwikkeld voor de feestdagen.

Foto: Piet van Kampen

Keurslagerij Vooys had bij de vakwedstrijden voor de slagersbranche, afgelopen zaterdag, producten uit de worstmakerij en maaltijden ingezonden. De lat ligt zeer hoog bij deze wedstrijden, alleen de allerbeste producten krijgen een oorkonde met een goud of goud met ster erkenning.

Foto: pr.

Liedjes voor peuters

Keurslagerij Vooys beloond met goud bij vakwedstrijden

Bij Rabobank Katwijk

Vrijwilligers in de hoofdrol Het vrijwilligersfeest van de Rabobank Katwijk werd eind oktober gehouden. Dit is één van de activiteiten die de bank organiseert rondom de jaarlijkse Coöperatiedag. Tijdens het vrijwilligersfeest stonden zo’n 250 vrijwilligers van de brandweer, politie, Rode Kruis, KRB en KNRM in de hoofdrol. De vrijwilligers betraden de rode loper en werden door Marilyn Monroe en Charlie Chaplin van harte welkom geheten. Na het welkomstwoord van directievoorzitter Peter Mathot, waarin hij in ging op het belang van de

vrijwilligers en dat veel Katwijkers zich geroepen voelen om iets te betekenen voor de samenleving. Daarna was het de beurt aan Band & Breakfast om er een gezellig feest van te maken. Tussendoor kwam Hare Majesteit samen met haar hofdame langs om alle vrijwilligers nog eens extra te bedanken voor hun inzet. Al met al kijkt de bank terug op een zeer geslaagde avond. De opkomst was zeer goed en de reacties na afloop logen er niet om. Iedereen heeft het erg naar z’n zin gehad.

Taxfree-feest bij Sing-in in Ontmoetingskerk www.intersportkatwijk.nl Eigenaar Peter Tamminga van In- is dan ook onze webshop ontstaan, Op zondag 13 november, van 20.3022.00 uur, wordt in de Ontmoetingskerk een Sing-in gehouden. Een enthousiast combo zorgt voor de muzikale begeleiding. Halverwege het programma is een korte pauze, waarin plaats is voor onderlinge ontmoeting en uiteraard onder genot van een kopje of thee. Jong en oud zijn van harte welkom. Ontmoetingskerk, Nieuwe Duinweg 64, Katwijk.

tersport Katwijk is, na veel onderzoek, tot de conclusie gekomen om een informatieve webshop te bouwen en niet alleen maar te vullen met producten. Want wij staan voor het ’beste advies voor sporters door sporters’ maar dan ook online, dat was het uitgangspunt! Wij wilden dan ook de beleving en het gevoel wat onze klanten in onze fysieke winkel heeft ook online geven ’bij ons staat de klant centraal’ zo

door het meedenken van onze vaste klanten. Met ingang van 1 november is de nieuwe webshop www.intersportkatwijk.nl online. De hele maand staat in het teken van een feestelijke opening en Intersport Katwijk geeft daarom taxfree-korting op de producten van de webshop. De webshop wordt dagelijks gevuld met nieuwe producten op. www.intersportkatwijk.nl


20 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 10 NOVEMBER 2011

Night of the Bands in Scum Bands van de Muziekschool Katwijk treden vrijdag 18 november weer op in jongerencentrum Scum. Wie er eerder is geweest, weet wat je dan kunt verwachten: aanstormend talent, goede muziek, prima sfeer. De avond is voor iedereen toegankelijk en de toegang is gratis.

Foto: pr.

De Uit-De-Kunst-Bus van K&O Katwijk gaat woensdag 21 december naar de Notenkraker in Den Haag en donderdag 2 februari naar een nieuwe show van Karin Bloemen in de Stadsschouwburg Haarlem. Karin Bloemen is terug in het Theater, samen met haar band, haar achtergrond koortje en haar dansers in een wervelende en vooral ook grote show. Een show die dan ook alleen in de grootste theaters van Nederland te beleven is. In Absobloodylutely Bloemiliciously Fanf*ckintastic haalt Bloemen alles uit de kast om haar publiek de dagelijkse crisisbeslommeringen even te doen vergeten, tenslotte werden ook de grootste Hollywoodproducties in de zware jaren ’30 gemaakt, en aan haar troostende boezem te laten uithuilen. Kosten voor deze balletuitvoering zijn € 48 p.p. (inclusief bus).

Vroeger of Later

Prachtige songs van Robert Long in Tripodia Jenny Arean, Tony Neef, Maaike Widdershoven en Joël de Tombe brengen op vrijdag 18 november een wervelende muzikale ode aan Robert Long in Tripodia Katwijk. ’Kalverliefde’, ’Thorbeckeplein’, de musicalhit ’Vanmorgen vloog ze nog’ - het oeuvre van zanger, schrijver en componist Robert Long (1943-2006) lijkt te bestaan uit louter evergreens. Zijn herkenbare melodieën resoneren nog altijd in ons hoofd. Zijn kritische, geestige en ontroerende teksten raken nog steeds.De kracht van Longs werk schuilt in z’n diepe, menselijke bewogenheid; de liedjes kwamen recht uit zijn hart.

De Notenkraker

Nieuwbouw De Bloem gaat wel door In De Katwijksche Post van 27 oktober werd bericht over de voortgang van nieuwbouwprojecten in Katwijk en met name over bestemmingsplannen, waarvan goedkeuring door de Raad van State is onthouden. Daarin werd ook ten onrechte het nieuwbouwproject in De Bloem in Rijnsburg genoemd. De Bloem wordt gerealiseerd op het voormalige terrein van Flora Rijnsburg. Project De Bloem kent een onherroepelijke vrijstelling op het onderliggende bestemmingsplan en daar kan dus gewoon worden gebouwd. De bezwaren tegen het plan De Bloem zijn vlak voor de zomer weggenomen en het bouwplan kreeg daardoor vrijstelling op het bestemmingsplan. Dit betekende ook dat de bouwvergunning voor de eerste fase van de woningen, die er al staan, onherroepelijk werd, waardoor de verkoop van die woningen vlak voor de zomer van start ging. Inmiddels is een derde van deze woningen verkocht. Ook in de tweede fase van het project zijn al activiteiten. Afgelopen zomer is het deelplan met vierentwintig starterswoningen en twee penthouses nagenoeg verkocht. Er zijn nog twee appartementen te koop en de start van de bouw is gepland in januari 2012.

In Tripodia op zaterdag 12 november

Vrouw Holland: ’onderzoek’ naar slechte smaak

Hulldown heeft helemaal zijn draai gevonden met eigen, volwassen repertoire dat staat als een huis. Een ingespeelde bezetting, een hechte sound, sterke teksten en geen bullshit. Hulldown is echt een band die stevig in zijn schoenen staat en waar je veel van kunt verwachten. Dat doen we ook op 18 november, tijdens de Night of the Bands!

Vrouw Holland brengt op zaterdag 12 november ’Vrijheid van de slechte smaak’ op de bühne in Katwijk. In ’Vrijheid van de slechte smaak’ tonen drie dames met schaamteloze zelfspot vrouwelijkheid in al haar facetten. Manloos, kinderloos of moederloos; deze doorgewinterde cabaretières ontdoen zich van al hun taboes. Ze zijn onvoorspelbaar, kwetsbaar, verleidelijk, irritant en bovenal aanstekelijk grappig.

De Night of the Bands begint om 20.00 uur en de zaal is om 19.30 uur open . Scum is te vinden op de Noordduinseweg 3. Gratis toegang.

’Fantastische middagen’ met Rode Kruis Katwijk Het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Katwijk, heeft op 18 en 19 oktober twee uitstapjes georganiseerd voor de jeugd van Katwijk. Een groep van twaalf kinderen, van 4 tot 16 jaar, is naar kinderboerderij ’t Geertje in Zoeterwoude en naar Glowgolven in Scheveningen geweest. ’Het waren fantastische middagen’, aldus de kinderen en hun ouders. Het Rode Kruis organiseert regelmatig uitstapjes voor zowel jong als oud. De uitstapjes voor de

Een avond vol meerstemmig cabaret, hilarische sketches, virtuoos pianospel en pijnlijk herkenbare taferelen. Ook de pianist wordt met zijn neus op de feiten gedrukt. Vrouw Hollands onderzoek naar

jongeren zijn vooral bedoeld voor hen die het thuis financieel niet zo breed hebben en geen dure kaartjes kunnen betalen voor een middagje pretpark. Volgend jaar worden er bij voldoende belangstelling weer van dergelijke uitstapjes georganiseerd.

slechte smaak, heeft geleidt tot een heerlijke foute avond. Van schlagerfestival met mannenmisbruikkoor en tangaballet tot twittergospel en harige acrobatiek. Vrouwelijkheid ten top. Een boordevol programma over leegheid en excessen: alles kan, alles mag. De cast bestaat uit: Gabriëlle Glasbeek, Marieke Klooster, Karin Noeken en pianist Reinout Douma. De voorstelling begin om 20.15 uur. Entreeprijs € 19,-. De theaterkassa is geopend en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. Telefonisch reserveren is mogelijk via 4025224 of op de website www.tripodia.nl. Tripodia, Hoornesplein 155, Katwijk.

Wilt u meer informatie over het Rode Kruis Katwijk? Kijk dan op www.rodekruiskatwijk.nl of op de landelijke website: www.rodekruis. nl.

Rijbewijskeuringen voor 70-plussers

Strandexcursie op zaterdag 12 november

Rariteiten op het Katwijkse strand Rariteiten op het strand? De laatste weken lagen er zeedennetje, zeecypres en zeepaddenstoel. En wat dacht u van fluwelen zeemuis, harig mosdiertje en grijze zeevinger? Ook die lagen er de afgelopen maand. Nieuwsgierig? Loop een keer mee met onze strandexcursie en kom meer te weten. IVN (Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie) afdeling Leiden e.o. organiseert deze winter weer een serie strandexcursies vanaf de Uitwatering in Katwijk: De laatste excursies van dit jaar zijn op de zaterdagen 12 november en 10 december om 10.00 uur. Even voor 10.00 uur wordt verzameld op de parkeerplaats Noord-

duinen (Noordduinseweg) in Katwijk, op de hoek bij uitgang van de KNRM-loods, om om 10.00 uur op pad te gaan. Kledingadvies: warm en waterdicht, aan zee is het altijd kouder dan achter de duinen. Samen wordt gezocht naar strandvondsten langs de eb- en vloedlijn, en de gidsen geven uitleg.

Houd er rekening mee dat u zich laat keuren tenminste vier maanden voor de datum dat het rijbewijs zijn geldigheid verliest. Zo lang kan het duren voor u in het bezit bent van uw verlengde rijbewijs, vooral als u naar aanleiding van de keuring nog een afspraak met oogarts of andere specialist moet maken. De kosten voor de keuring bedragen € 30,-. Voor automobilisten van 70 jaar en ouder is voor verlenging van het rijbewijs minimaal iedere vijf jaar een medische keuring verplicht. Doorgaans zijn deze keuringen duur. Alles bij elkaar betaalt een 70-plusser gemiddeld meer dan € 125,- voor

een nieuw rijbewijs. Daarom organiseert SWO KRV voordelige rijbewijskeuringen. Voor aanmelding en meer informatie kunt u zich wenden tot: Stichting Welzijn Ouderen KRV, Schimmelpenninckstraat 10, Katwijk, tel. 4016347, www.swok.nl, info@ swok.nl.

Zondag 13 november

Glorie aan God in Open Hof kerk In de Open Hof kerk aan de Rijnstraat in Katwijk aan den Rijn is er zondag 13 november weer een Glorie aan God-dienst. We beginnen om 16.45 uur in de hal van de kerk met de lofprijzing. Bert van Laar zal aansluitend om 17.00 uur voorgaan om ons te vertellen over Gods liefde. Muzikale begeleiding door onder andere Cees Wassenaar. U bent van harte welkom. Ook na de dienst, voor een kopje koffie of thee.

Foto: pr.

Zeepaddestoel.

70-plussers uit Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg kunnen zich de komende maanden opnieuw laten keuren voor verlenging van hun rijbewijs. Die keuringen worden gehouden op de vierde dinsdag van de maand, de data van de eerstvolgende keuringen is 27 december en 24 januari in dienstencentrum Zwanenburg in Katwijk.

Poppenvoorstelling 23 november

’Pepernoten Piet’ moet flink afvallen in K&O Poppentheater Dubbele Jan speelt woensdag 23 november het verhaal over ’Pepernoten Piet’ in het K&O-gebouw aan de Sluisweg 16 in Katwijk aan Zee voor kinderen van 4-7 jaar.

De excursie duurt anderhalf tot twee uur, afhankelijk van het weer en wat er wordt gevonden. Deze excursie is geschikt voor alle leeftijden, en deelname is gratis. De excursie gaat altijd door (ongeacht het weer) en reserveren is niet nodig. Organisatie: Strandgroep IVN Leiden. Inlichtingen: Ellen van der Niet, ellen.van.der.niet@hetnet.nl, tel. 06-51852893.

Pepernoten Piet is dol op pepernoten, maar van al dat pepernoten eten is hij wel een beetje dik geworden. Oh, hij past nu niet meer door de schoorsteen. De circusdirecteur weet raad. ’Pepernoten Piet, kom maar bij mij in het circus werken. In het circus moet je sjouwen, springen, klimmen, dansen en hollen’. Zal Piet genoeg afvallen om mee te

Katwijk bereidt zich voor op NL DOET Het lijkt nog ver weg, maar voordat u het weet is het weer zo ver: NL DOET! Hebt u de berichten en foto’s gezien over NL DOET in onze gemeente dit jaar? Het was een groot succes. Zelfs de cast van de musical ’Soldaat van Oranje’ was van de partij. Zij bezorgden de bewoners van Het Lichtpunt een onvergetelijke middag. Tijdens NL DOET werd er in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg door zo’n 200 vrijwilligers bijna 1.000 uur aan vrijwilligerswerk verricht. Volgend jaar, in 2012 dus, organiseert het Oranjefonds NL DOET op 16 en 17 maart. NL DOET zet het vrijwilligerswerk in de schijnwerpers en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. NL DOET verbindt maatschappelijke organisaties met groepen mensen die in actie willen komen. Bedrijven, scholen, studentenverenigingen, serviceclubs, vriendengroepen… Iedereen kan meedoen. Hebt u nog een achterstallige klus liggen of wilt u

uw cliënten een fijne dag bezorgen? Doe mee! Heeft u belangstelling voor dit evenement? Wilt u meedoen maar weet u er het fijne niet van? Kom dan uw licht opsteken op de inspiratiebijeenkomst over NL DOET die het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) organiseert op woensdagavond 23 november. Deze avond is voor vrijwilligersorganisaties die een klus willen aanbieden. In Huize Callao, Callaoweg 1 in Katwijk. Aanvang 19.30 uur, de zaal is open vanaf 19.00 uur. Aanmelden kan vanaf heden bij VIP Katwijk, tel. 4033323 (maandag t/m woensdag), info@vipkatwijk. nl. Meldt u een klus aan voor 11 januari 2012 op www.nldoet.nl dan kan het Oranjefonds een bijdrage leveren van maximaal € 500,-. Kijk wel even naar de voorwaarden die hiervoor gelden. Verder krijgt iedere organisatie die een klus aanmeldt een gratis pakket met promotiematerialen zoals vlaggetjes, posters en buttons. Voor meer informatie: VIP Katwijk.

kunnen naar Nederland? Poppentheater Dubbele Jan is een reizend poppentheater. Het speelt al ruim twintig jaar voorstellingen op locatie, bijvoorbeeld in scholen, theaters. Mede door de met veel zorg zelf gemaakte poppen, decors en kostuums is een voorstelling van Dubbele Jan altijd een sprookjesachtige ervaring. Kaarten zijn verkrijgbaar bij K&O aan de Sluisweg 16 te Katwijk, tel. 4016400 (maandag t/m vrijdag 10.00-12.00 uur) en bij het VVV Kantoor Katwijk. In de voorverkoop zijn ze € 5,- en aan de zaal € 6,-. Aanvang 14.30 uur. Reserveren via de website: www.kenokatwijk is ook mogelijk.

Foto: pr.

Rectificatie

Lekker bezig, lekkere tunes, lekkere grooves, lekkere solo’s: dat is zo’n beetje Lekker Fris! Sinds enige tijd spelen ze vooral eigen repertoire en dat doen ze bepaald niet slecht. Je kunt ze overal tegenkomen: in de buitenlucht tijdens de culturele dag van het museum, tijdens het VIP-

De show van The Red Leaves is vaste prik tijdens de Night of the Bands. Je kent ze wel: die gasten die tijdens feestjes altijd de sfeer maken met sterke verhalen en goeie jokes. Die wil je er altijd wel bij hebben. Zo is het met The Red Leaves ook zo ongeveer. Het plezier in het muziek maken straalt er van af! Daarom zijn ze waarschijnlijk al zo lang bij elkaar en daarom zijn ze ook een graag geziene gast op het feestje op 18 november in Scum.

Hiphop met Typhoon in Scum Scum staat in zaterdag 12 november het teken van hiphop. Deze avond zal niemand minder dan rapper Typhoon, samen met zijn band, de zaal op zijn kop zetten. De Zwolse rapper heeft zijn sporen binnen de Nederlandse muziekscene ruimschoots verdiend. Zo sleepte hij o.a. een Zilveren Harp en de Grote Prijs van Nederland in de wacht. Ook heeft hij talloze uitverkochte optredens op zijn naam staan, met als hoogte punten Lowlands en North Sea Jazz. Verder werkt hij samen met de jongens van Opgezwolle en maakt hij onderdeel uit van de Fakkebrigade en Fakkelteitgroep. In Scum neemt Typhoon zijn voltallige band mee & laat iedereen los

gaan op een unieke mix van hiphop, jazz, blues, rock en ska!! Het voorprogramma wordt verzorgd door de Rotterdamse hiphopact Dichter X Boah. Dit is samenwerking tussen de rapper/ producer Dichter en producer/DJ G-Boah (ex-Postmen lid). Samen staan zij garant voor een energieke live-show. Voorafgaand aan de optredens in de grote zaal, zullen in de kleine zaal Rapper Rog, Spike en Ares de spits afbijten van deze vette avond. Kaarten zijn in de voorverkoop via de website van Scum te verkrijgen: voorverkoop € 7,50, aan de deur € 10,-. Scum Katwijk, Noordduinseweg 3, Katwijk, zaal open 20.00 uur, aanvang: 20.30 uur.

Foto: pr.

Wilt u mee schrijf dan snel in. Er is altijd veel belangstelling voor de busreizen van K&O. Kantoor geopend van maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur. 071 4016400, website: www.kenokatwijk.nl

In Vroeger of Later brengen Nederlandse theaterzangers van nu de beste songs van toen. Tony Neef,

De voorstelling begin om 20.15 uur. Entreeprijs is € 24,-. De theaterkassa is geopend en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. Telefonisch reserveren is mogelijk via 4025224, of via de website www.tripodia.nl. Tripodia, Hoornesplein 155, Katwijk.

Foto: pr.

Op woensdag 21 december gaat de Uit-De-Kunst-Bus van K&O Katwijk naar een ballet uitvoering van De Notenkraker, een ballet uit 1892 op muziek van Tjaikovski, van het SintPetersburg Ballet in Het Lucent Danstheater te Den Haag. De oorspronkelijke choreografie, gebaseerd op een sprookje van de Duitse schrijver E.T.A. Hofmann, was van Marius Pepita en Lev Ivanov. Tsjaikovski schreef voor de Notenkraker de ongeëvenaarde muziek, Ivanov voegde virtuoze danspartijen, emotie en muziek samen tot een meeslepend romantisch ballet. Het verhaal speelt zich af op kerstavond. Clara krijgt als kerstcadeau een notenkraker, die haar peetvader, de poppenmaker Drosselmeyer voor haar heeft gemaakt. In haar droom verandert de notenkraker in een knappe prins die haar meeneemt op een fascinerende reis door de sprookjeswereld met sneeuw en snoepgoed, waar een muizengevecht plaatsvindt, maar ook prachtige dansen. Kosten voor deze ballet uitvoering zijn € 58 p.p. (inclusief bus).

Maaike Widdershoven, Jenny Areanen Joel de Tombe tonen met persoonlijke interpretaties dat het repertoire van Robert Long nog altijd springlevend is. Gevieren bezingen zij gedachten en emoties van mannen en vrouwen, van jongeren en ouderen, van homo’s en hetero’s - van vroeger en later. De regie van dit vervoerende liedjesprogramma is in handen van Maarten Mourik (The Last Five Years), de live band staat onder leiding van Bart Wolvekamp.

Resistance, de jongste band, maakt een stormachtige ontwikkeling door. Nog geen jaar geleden werd Resistance opgericht, in maart al het debuut in The Box, in mei voor het eerst op het podium in Scum, in augustus op het strand tijdens het zomerfestival, in oktober in de studio voor de eerste opnames! En op 18 november zijn ze alweer tijdens de Night of the Bands te horen. Met op de setlijst o.a. Foo fighters, Red Hot Chili Peppers, Greenday en… nieuw eigen repertoire!

café in Tripodia en natuurlijk op het podium van Scum. Een herkenbaar, origineel, instrumentaal geluid. Komt dat zien, gaat dat horen!

Foto: pr.

Met Uit-De-KunstBus naar Karin Bloemen en Notenkraker

Open podium bij Scum In jongerencentrum Scum is het vrijdag 11 november Scum Band Support open podium. Tijdens deze avond zullen verschillende bandjes te mogelijkheid krijgen op te treden in Scum. Tot nu toe hebben zich vier bands opgege-

ven: Smokegrinder (Stonermetal), Chair in the Dark (rock), Lost Fox (rock) en Ubiquitous (metal). De zaal zal open zijn om 20.00 uur, de entree is gratis en de minimum leeftijd is 16 jaar. Scum, Noordduinseweg, Katwijk.


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 10 NOVEMBER 2011 • 21

Variatie troef op Boetzolderpop

Folkzangeres Maria Dunn in De Roskam Maria Dunn and band verzorgen zaterdag 12 november een folkoptreden in De Roskam aan de Turfmarkt in Katwijk aan den Rijn, aanvang 20.30 uur. Maria Dunn is een boeiende zangeres en songwriter die een hommage brengt aan haar Keltische wortels en Canadese opvoeding. Ze is geboren in Schotland en verhuisde in haar kinderjaren naar Canada. Haar ervaringen uit het verleden en het heden vormen de kern voor haar muziek. Dunn heeft een groot gevoel voor traditie en kan als geen ander de oude bekende refreinen verwerken in tijdloze songs. Kaarten voor dit concert zijn te verkrijgen bij het kantoor van K&O Katwijk aan de Sluisweg 16 te Katwijk (ma. t/m vr. van 10.00-12.00 uur), het VVVkantoor aan de Voorstraat. Reserveren is mogelijk: tel. 4016400. In de voorverkoop zijn ze € 11,- en aan de zaal € 13,-, jeugd < 16 jaar € 6,-. Bezoek voor een overzicht van het gehele cultuur- en cursusprogramma de website: www.kenokatwijk.nl Kaarten bestellen via de website is ook mogelijk.

12/16 party in Scum Jongerencentrum Scum organiseert zaterdag 19 november weer een te gekke party voor jongeren van 12 t/m 16 jaar. Tijdens de avond draaien meerdere dj’s de dikste hits en bij binnenkomst krijg je ook nog een gratis welkomstdrankje Kom een avondje uit je dak gaan. De 12 t/m 16 party’s in Scum worden niet alleen bezocht door jongeren tussen de 12 en 16 jaar oud. De groep vrijwilligers die deze avonden organiseert en draait is zelf namelijk ook tussen de 12 en 16 jaar. Zij bemannen de bar, de entree en de garderobe en zorgen ervoor dat het een gezellige avond is voor iedereen! Het feest begint om 20.00 uur open en duurt tot 0.00 uur. Het feest is gratis dus je houdt zakgeld over. Zorg dat je erbij bent en neem je vrienden en vriendinnen mee, want het word weer een knaller! Scum, Noordduinseweg, Katwijk.

Sinterklaasactie Rotary voor voedselbanken De Rotaryclub Noordwijk en Omstreken organiseert ook dit jaar weer de mogelijkheid om Sinterklaas vergezeld van zijn pieten bij u thuis of op uw bedrijf op bezoek te laten komen. Een standaardbezoek thuis duurt zo’n twintig minuten en kost € 50,-. De opbrengst komt geheel ten goede aan de voedselbanken in Noordwijkerhout, Noordwijk en Katwijk. Helaas is het nog steeds ’broodnodig’ dat er voedselbanken bestaan in onze welvarende samenleving. Rotaryclub Noordwijk en Omstreken wil hier graag een financiële bijdrage aan leveren. Voor het aanvragen van een bezoek kunt u contact opnemen met J. van der Meij, bereikbaar op tel. 4013236 tussen 19.00 en 22.00 uur of e-mail: jaapvandermeij@ orange.nl.

Sint en Piet hebben al gehoor gegeven aan de oproep voor een leuke foto met een maritiem tintje. De organisatie wil er graag nog meer ontvangen.

Groots visserijevenement in sporthal Cleijn Duin Eind van dit jaar wordt in Katwijk in de week tussen kerst en oud en nieuw op de valreep nog een evenement georganiseerd wat geheel in het teken zal staan van de visserij. Een evenement wat groots wordt opgezet en waarvoor als locatie alleen sporthal Cleijn Duin groot genoeg was. Het is een meerdaags evenement wat volledig georganiseerd en gesponsord wordt door het bedrijfsleven. Waar het aanvankelijk een lastige taak leek om het een en ander financieel en organisatorisch rond te krijgen, blijkt nu dat het initiatief wordt toegejuicht en breed wordt gedragen door velen die de visserij en het maritieme karakter van Katwijk een warm hart toedragen. Zelfs Sinterklaas en Zwarte Piet werpen hun schaduwen al vooruit en reageerden als eerste op de oproep om foto’s met een maritiem tintje in te sturen.

Behouden teelt Die laatste decemberweek is niet per toeval gekozen: het is de week van ’behouden teelt’, een week waarin niet gevist wordt en de meeste visserslui thuis zijn bij hun gezin. De activiteiten die worden georganiseerd zijn daarom van uiteenlopende aard zodat jong en oud zich kan vermaken. Wat staat er allemaal te gebeuren? Allereerst is er op woensdag 28 december de familiedag en het Visserijzaalvoetbaltoernooi, een evenement waar men van oudsher voor warm loopt en waar de teams met visserslieden zich massaal voor

aanmelden en zich van hun sportieve en vaak zeer fanatieke kant laten zien.

Kindermiddag Vervolgens wordt op zaterdagmiddag 30 december een kindermiddag georganiseerd. Doelstelling van deze middag is om kinderen op een vermakelijke manier vertrouwd te maken met het eten van vis. Het Katwijkse KidsJumping en de Kidz Hitz Show zullen een leuk en boeiend programma neer gaan zetten. Springkussens, stormbanen en leuke acts komen naar sporthal Cleijn Duin om de kinderen deze middag te vermaken. De entree bedraagt € 5,- (inclusief gratis consumptie). Begeleiders, ouders en verdere belangstellenden hebben zelfs gratis toegang. Op zaterdagavond 30 december wordt het evenement afgesloten met het Boetzolderpopfestival. Meer informatie daarover staat elders op deze pagina.

Foto’s Ondanks het grote aantal inzendingen, roept de organisatie op om - net als Sinterklaas en Zwarte Piet al hebben gedaan - nog meer foto’s met een maritiem tintje in te sturen. De foto’s kunnen worden gestuurd naar info@boetzolderpop.nl en de leukste worden op de avond van het concert vertoond op de grote videoschermen naast het podium. Tevens maakt u door het insturen kans op gratis kaarten. Daarnaast is er op de site een prijsvraag te vinden waarmee ook toegangskaarten en zelfs een vispakket te winnen is.

Nog tot 18 november, maar op=op

In de week tussen kerst en oud en nieuw zal op vrijdag 30 december in sporthal Cleijn Duin een groot evenement gehouden worden. Het gaat hier om een jaarlijks gebeuren wat aanvankelijk voor mensen uit de visserij werd georganiseerd maar in de loop der jaren door een steeds groter festival publiek, jong en oud wordt bezocht. Op deze avond zullen diverse artiesten de revue passeren. Een geweldig licht en sound effect in combinatie met een leuk programma zal dit feest der herkenning tot een succes gaan maken. Het programma is gevarieerd en biedt voor elk wat wils, met Crazy Pianos & Friends, de Ierse Riverdance act Kyra, Dean Saunders, Blinde Ed (Xfactor), Marjolijn van Diepen, topzangeres van de Katwijkse band Support Act, en Christ’OF. Christ’OF is zonder twijfel de meest succesvolle Michael Jackson Look & Sound A like van Europa, aldus experts uit de muziekindustrie en de internationale pers. Christ’OF is niet voor niets winnaar van het door RTL en VTM op televisie uitgezonden ’My name is Michael’. Christ’OF, van Belgische oorsprong, kreeg in 1982 zijn eerste Michael Jackson album ’THRILLER’ en dat was een grote, positieve schok voor hem... Hij begon Michael Jackson te imiteren op diverse playback shows in België. In 1989 ontmoette hij Bego die zijn assistente (en later zijn echtgenote) make-up & hairstylist zou worden. Samen startten ze The MJ Tribute Show die speelde in de cabaretzaal Lá Evenement in Brussel. Sindsdien treedt Christ’OF op in diverse landen als Frankrijk, Luxemburg, België, Duitsland, Nederland, Engeland, Slovenië, New-York, de Dominicaanse Republiek, Spanje, etc. In 2001 kreeg Christ’OF bovendien de titel ’European mj sound & look

Voor wie het nog niet weet: de bibliotheek geeft met Nederland Leest 2011 een cadeautje aan haar leden: een boek dat je nooit meer hoeft in te leveren. Ieder lid van de openbare bibliotheek kan van vrijdag 21 oktober t/m 18 november gratis een exemplaar van de roman ’Het leven is vurrukkulluk’ van de schrijver Remco Campert ophalen in de bibliotheek. Bibliotheken geven bij de zesde editie van de leescampagne ’Nederland Leest’ gratis exemplaren van dit indringende boek weg.

’Minimorfoses’ van Els Jacobs behandelt de beste 35 opruimacties van De Huishoud Coach. Het betreft eigentijdse tips om in korte tijd het huishouden op te ruimen en te organiseren. Bij de rubriek Huis en tuin is onder het trefwoord Huishoudelijke voorlichting dit zeer praktisch ingedeelde boek terug te vinden.

In de bibliotheken in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg zijn al vele honderden exemplaren van ’Het leven is vurrukkulluk’ afgehaald. Iedereen die in het bezit is

Wacht niet te lang en ga ook even langs bij de bibliotheekvestiging in uw buurt en haal dit lezenswaardige boek ’Het leven is vurrukkulluk’ op. U neemt een roman mee naar huis vol puur, onversneden leesplezier.

André van der Zijden

Flamenco-gitaar in de Soefitempel K&O Katwijk organiseert op zaterdag 19 november een optreden van de flamenco-gitarist André van der Zijden. André, opgegroeid in Katwijk aan de Rijn, heeft een grote passie voor de flamenco-gitaar. Hij is afgestudeerd aan het Conservatorium van Rotterdam waar hij het voorrecht genoot om les te krijgen van de beroemde Flamenco gitarist Paco Peña. Ook heeft hij een jaar aan het Conservatorium van Cordoba gestudeerd bij Manolo Franco en Paco Serrano. Tijdens zijn optreden in Katwijk zal André het publiek kennis laten maken met de verschillende stijlen op de flamenco-gitaar, oftewel Toques Flamencos. De flamenco-muziek kenmerkt zich door een lange traditie waarin muziek wordt doorgegeven van generatie op generatie sinds begin 19de eeuw. In die tijdspanne is er een grote verscheidenheid aan klanken en ritmes ontstaan, waarbij arabische en zigeuner invloeden een grote rol spelen. De verschil-

lende flamenco-stijlen kennen ieder een karakteristiek geluid en zullen tijdens het concert ten gehore worden gebracht in traditionele arrangementen. Bekend is de flamenco om zijn weemoed en emotie, maar de veelzijdigheid van deze muziek behelst ook vrolijkheid en ingetogenheid. In een twintigtal stukken zullen de meeste stijlen de revue passeren en zo zal het publiek een kijkje krijgen in de exotische muzikale wereld die flamenco heet. Kaarten voor dit concert in de Soefitempel aan de Zuidduinseweg 5 te Katwijk aan Zee, op zaterdag 19 november kunt u direct online bestellen op onze website www.kenokatwijk.nl. Ook zijn ze verkrijgbaar bij het kantoor van K&O Katwijk aan de Sluisweg 16 te Katwijk tussen 10.00 en 12.00 uur ’s morgens en bij het VVV-kantoor aan de Voorstraat. In de voorverkoop zijn ze € 10,- en aan de zaal € 12,-. Aanvang van het concert is 20.30 uur. Telefonisch reserveren is ook mogelijk onder tel.nr. 071 40 16 400.

Televisie

Informatieve boeken

Een tweede informatieve boek is ’Een held van een hond’ van Allen en Sandra Parton. Het leven van een Engels slachtoffer van de Golfoorlog en zijn gezin verandert in positieve zin door de komst van een Labradorpuppy, die als hulphond moet gaan fungeren. Het verhaal over de Labrador Endal, die de zon in huize Parton langzaam aan weer liet schijnen, en die een van de weinige honden is met een eigen Wikipedia-pagina, is te vinden bij de Waargebeurde verhalen.

Jeugdboeken Niet waar gebeurd is ’Ontembaar’ van P.C. Cast. Het betreft het vierde deel van ’Het huis van de nacht’. Zoey Redbird (17, ik-figuur) is de meest krachtige jonge vampier van Het Huis van de Nacht. Hogepriesteres Neferet voert iets duisters in haar schild: ze is eropuit een oorlog met mensen te beginnen. Zoey heeft haar vrienden meer dan ooit nodig om het kwaad te bestrijden, maar die hebben zich door toedoen van Neferet tegen haar gekeerd. Als Zoey wordt aangevallen door iets duisters in de nacht, zet ze alles op alles om haar vrienden weer aan haar zijde te krijgen. ’Ontembaar’ is te vinden bij de D-boeken (leesboeken voor jongeren van vijftien jaar en ouder). Bij de B-boeken treffen we ’Dummie de Mummie en de sfinx van Shakaba’ aan. Tosca Menten schreef al eerder twee boeken

kabel kanaal 45.

TV-programma van RTV Katwijk voor de week vanaf maandag 14 november 10.00 uur: RTV Weeknieuws (niet op maandag) Sint Nicolaasserie, elke dag een nieuwe aflevering van dit spannende avontuur

Christ’OF is Michael Jackson. De gelijkenis is griezelig.

alike’ van Sony Music Duitsland. Intussen trad hij op tijdens diverse tv-shows. Trots is hij op zijn optreden voor de King of Pop zelf in de Webster Hall in New York city in juli 2002 en zijn figuratie in de Belgische film die genomineerd werd voor een Oscar: Iedereen Beroemd!

Kaartverkoop Op de website van www.boetzolderpop.nl kunnen kaarten worden besteld. Tevens is er op de site een prijsvraag te vinden waarbij u kaarten of een vispakket kunt winnen. Kaarten worden vanaf vandaag verkocht bij de volgende verkooppunten: Juwelier Parlevliet (centrum Katwijk), Vis & Zo, Andreasplein in Katwijk, Café Happy Dees, E.A. Borgerstraat 25 te Katwijk.

16.00 uur: RTV Weeknieuws Sint Nicolaasserie, elke dag een nieuwe aflevering van dit spannende avontuur / Rotation, jongerenprogramma / “Change of key” - countrymuziek 20.30 uur: RTV Weeknieuws / RTV Sport (ma., di. en wo.) / Terug naar… 23.00/00.00 uur: RTV Weeknieuws) / RTV Sport Ook op zaterdag om 18.00 uur. Kijk voor het laatste tv-nieuws op teletekst pagina 280. Uitzending gemist? Kijk op www.rtvkatwijk.nl

Radio

antenne 106.8 (FM) - kabel 88.1 (FM) stereo

Vrijdag 11 november

00.00-02.00 uur Muziek voor twee 02.00-05.00 uur De kracht van de nacht 05.00-07.00 uur Word wakker 07.00-09.00 uur Nieuwscarroussel met lokaal en regionaal nieuws 09.00-11.00 uur Koek bij de koffie Han van der Kamp 11.00-12.00 uur Schijven voor bedrijven Han van der Kamp 12.00-13.00 uur Het tussenuur 13.00-14.00 uur Zeewind Jaap Schaap 14.00-16.00 uur De muzikale doorloper Johan den Haan 16.00-17.00 uur Non stop muziek 17.00-18.00 uur Roept uit aan alle stranden religieuze verzoekplaten 18.00-19.00 uur N0.NL Jaap Schaap 19.00-20.00 uur RTV Katwijk Sport voor- en nabeschouwingen (voor de onderwerpen kijkt u o RTV-Teletekst pagina 206) 20.00-21.00 uur Non stop muziek 21.00-23.00 uur Country festival Bart van der Pol 23.00-24.00 uur Parels voor de zwijnen Marijke van Duijn en Johan den Haan

Zaterdag 12 november

00.00-02.00 uur Non stop muziek 02.00-05.00 uur De kracht in de nacht 05.00-07.00 uur Word wakker 07.00-08.00 uur RTV Katwijk Sport herhaling van de vrijdagavond 08.00-10.00 uur Warmdraaien Karla Imthorn 10.00-12.00 uur Nieuwsmagazine nieuws- en actualiteitenprogramma 12.00-14.00 uur Goud van gisteren Martin Ouwehand 14.00-18.00 uur RTV Katwijk Sport verslagen en uitslagen van de sport op zaterdag. Zie teletekst vanaf pagina 600 18.00-20.00 uur The music zone Theo Hoogervorst 20.00-21.00 uur Toppers van toen met Coby en Willem Boere 21.00-23.00 uur Op de Hollandse toere live programma met Nederlandstalige muziek uitgezocht door Coby en Willem Boere (verzoekplaatjes kunnen tijdens de uitzending telefonisch worden aangevraagd) 23.00-01.00 uur Non stop muziek

Zondag 13 november

Leestips door Bert Breed

Bibliotheek geeft leden boek Campert cadeau van een geldige bibliotheekpas mag dit boek gratis meenemen. Zolang de voorraad strekt natuurlijk, want op=op. De bibliotheken nodigen hiermee de lezers uit met elkaar hetzelfde boek te lezen en in discussie te gaan over dit boek. Zo kan Nederland één grote leeskring worden. Het afgelopen jaar werd een miljoen exemplaren van het boek ’De grote zaal’ van Jacoba van Velde uitgedeeld.

Programma-overzicht

Van puppy tot Mankell

Wekelijks vertelt een medewerker van bibliotheek Katwijk iets meer over zes nieuwe titels die nu te leen zijn.

Postbus 300 2220 AH Katwijk ZH Telefoon 4013551 Fax 4077096

Foto: pr.

Wie plateel aardewerk (sieraardewerk uit de eerste decennia van de twintigste eeuw) in huis heeft en daar meer van wil weten, kan zaterdag 12 november terecht bij het Leiderdorps Museum. Daar is tussen 14.00 en17.00 uur een team van plateelexperts aanwezig. Plateelmaker Lucas Florijn en plateelverzamelaar Bertus Middelburg zullen graag uw voorwerpen bekijken en op kwaliteit beoordelen. Zij zijn geen taxateurs, dus exacte prijzen zullen zij niet geven, maar indicaties zijn wel mogelijk. In het museum is momenteel ook een expositie van plateel aardewerk te zien. Leiderdorps Museum, Van Diepeningenlaan 110d, Leiderdorp. www.leiderdorpsmuseum.nl

Foto: pr.

Plateel aardewerkkeuring

Muziek voor twee De kracht in de nacht Word wakker Aangepaste non stop muziek Opwekking Robert van der Loo en Joke Zwaan Hoort het Woord met om 10.00 uur een kerkdienst vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Katwijk 11.00-13.00 uur Non stop geestelijk muziek 13.00-14.00 uur Strike up the band een programma met muziek op het gebied van harmonie, fanfare en brassband, verzorgd door Jaap Bol 14.00-15.00 uur Spelenderwijs, muziek die u kent of zou moeten kennen, Co Snel 15.00-16.00 uur Voetsporen in het zand easy listening programma met een evangelisch karakter 16.00-17.00 uur De gouden stad Gerjan Jungerius en Martin van der Kamp 17.00 uur Kerkdienst Christelijk Gereformeerde Kerk Rijnsburg 18.30 uur Kerkdienst Hervormde Gemeente Katwijk aan den Rijn tot 20.00 uur Aangepaste muziek 20.00-21.00 uur Muziek voor duizenden (populair licht klassiek) Marien Bos 21.00-22.00 uur Historisch maritiem uitzending Bas Vlieland 22.00-23.00 uur Aangepaste muziek 22.00-24.00 uur Non stop Nederlandstalige muziek Om 11.30 uur kunt u via het geluidskanaal van de kabelkrant op uw televisietoestel luisteren naar de kerkdienst vanuit de Gereformeerde Kerk Rijnsburg 01.00-02.00 uur 02.00-05.00 uur 05.00-07.00 uur 07.00-08.00 uur 08.00-09.00 uur 09.00-11.00 uur

over Dummie de Mummie. Goos heeft gelezen over de sfinx van Shakaba. Dit beeldje zou van Dummie weer een echte jongen kunnen maken. Maar waar is het?

Romans Henning Mankell is een van de beste Scandinavische schrijvers. De psychologische roman ’Geschiedenis van een gevallen engel’ begint in februari 1905. Hanna Lundmark staat aan de reling van het stoomschip Lovisa en kijkt toe hoe de overleden stuurman, haar echtgenoot, zijn zeemansgraf tegemoet gaat. Op dat moment herinnert ze zich haar vaders laatste woorden: ’Jij, mijn dochter, bent een engel, een armoedige engel, maar evengoed een engel’. Nog geen jaar later is ze eigenaar van het grootste bordeel in Lourenço Marques, Mozambique. Het jonge, afhankelijke meisje is veranderd in een vrouw met macht. Ongetwijfeld zullen er ook in Katwijk vrouwen zijn, die denken, dat hun man is ’Getrouwd met voetbal’. Henk Doppenberg schreef een debuutroman met die titel. Voetbal kan een gezin uiteendrijven. Het talent van zoon Tom haalt het slechtste in zijn veel te fanatieke vader Kees naar boven. Kees wordt onuitstaanbaar voor zijn vrouw, verwaarloost zijn andere kinderen en raakt uiteindelijk aan de drank. Zijn gedrag beïnvloedt het hele gezin en een definitieve breuk lijkt onvermijdelijk. ’Getrouwd met voetbal’ is te vinden bij de familieromans. Alle aanwinsten zijn te vinden op www.bibliotheekkatwijk.nl. Graag tot ziens in een van de vestigingen van bibliotheek Katwijk.

Maandag 14 november

00.00-02.00 uur 02.00-05.00 uur 05.00-07.00 uur 07.00-09.00 uur 09.00-11.00 uur 11.00-12.00 uur 12.00-13.00 uur 13.00-14.00 uur 14.00-16.00 uur 16.00-17.00 uur 17.00-17.30 uur 17.30-18.00 uur 18.00-20.00 uur 20.00-21.00 uur 21.00-22.00 uur 22.00-23.00 uur 23.00-24.00 uur

Muziek voor twee De kracht van de nacht Word wakker Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Koek bij de koffie Han van der Kamp Schijven voor bedrijven Han van der Kamp Het tussenuur Muziekfabriek Koos Heemskerk De muzikale doorloper Johan den Haan Non stop muziek Roept uit aan alle stranden religieuze verzoekplaten Orgelklanken Arjan Wolfswinkel Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Multi Katwijk Jan Ouwersloot It’s all jazz Hans Pley Acoustic rain Bart van der Pol Muziek voor twee

Dinsdag 15 november

00.00-02.00 uur 02.00-05.00 uur 05.00-07.00 uur 07.00-09.00 uur 09.00-11.00 uur 11.00-12.00 uur 12.00-13.00 uur 13.00-14.00 uur 14.00-16.00 uur 16.00-17.00 uur 17.00-18.00 uur 18.00-19.00 uur 20.00-21.00 uur 21.00-23.00 uur 23.00-24.00 uur

Muziek voor twee De kracht in de nacht Word wakker Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Koek bij de koffie Han van der Kamp Schijven voor bedrijven Han van der Kamp Het tussenuur Muziekfabriek Willem van Zuilen De muzikale doorloper Johan den Haan Non stop muziek Maritiem een programma met Bas Vlieland Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Non stop muziek Kippenvel (muziek voor wie luisteren wil) met Ruud Heijjer Purple haze Jan Marius Franzen

Woensdag 16 november

Muziek voor twee De kracht in de nacht Word wakker Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Koek bij de koffie Han van der Kamp Schijven voor bedrijven Han van der Kamp Het tussenuur Muziekfabriek Koos Heemskerk De muzikale doorloper Johan den Haan Non stop muziek Roept uit aan alle stranden religieuze verzoekplaten Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Radio international Engelstalig informatieprogramma met Jürgen Börnig 22.00-23.00 uur Radio International goes… themaprogramma 23.00-24.00 uur Muziek voor twee 00.00-02.00 uur 02.00-05.00 uur 05.00-07.00 uur 07.00-09.00 uur 09.00-11.00 uur 11.00-12.00 uur 12.00-13.00 uur 13.00-14.00 uur 14.00-16.00 uur 16.00-17.00 uur 17.00-18.00 uur 18.00-20.00 uur 20.00-22.00 uur

Donderdag 17 november

00.00-02.00 uur 02.00-05.00 uur 05.00-07.00 uur 07.00-09.00 uur 09.00-11.00 uur 11.00-12.00 uur 12.00-13.00 uur 13.00-14.00 uur 14.00-16.00 uur 16.00-17.00 uur 17.00-18.00 uur 18.00-20.00 uur 20.00-24.00 uur

Muziek voor twee De kracht in de nacht Word wakker Nieuwscarroussel met lokaal en regionaal nieuws Koek bij de koffie Han van der Kamp Schijven voor bedrijven Han van der Kamp Het tussenuur Muziekfabriek Willem van Zuilen De muzikale doorloper Johan den Haan Non stop muziek Duitse muziek in Katwijk Wilma Fischer Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Non stop muziek


Deelplan 3 Nu in verkoop!

Wonen in ’t Duyfrak *

Informatie en verkoop:

Alleen als je slim en snel bent!

Van der Meer Makelaars Noordeinde 1 2225 CS Katwijk Telefoon 071 - 406 20 10

*inschrijven

kan tot 14 november a.s.

De Leeuw makelaar Andreasplein 14 2225 GR Katwijk Rijnsburgerweg 100 2231 AG Rijnsburg Telefoon 071 - 405 16 16

Herenhuizen

Rijwoningen

Vrijstaande villa’s

Twee-onder-een-kap

www.woneninduyfrak.nl

Tank & Win Shellstation De Jong

Katw ijk

Maak kans op fantastische prijzen!

Interesse in 't Duyfrak? Rabobank Katwijk helpt u om uw woonwensen te realiseren. Of u nu interesse heeft in een herenhuis, vrijstaande villa, twee-onder-een-kap of een rijwoning, u bent bij ons aan het juiste adres. Wij hebben altijd een scherp tarief en vele andere voordelen. Wij zijn uw adviseur, niet alleen uw hypotheekverstrekker.

Tank & Win aktie prijzenpakk et

V-Power goedkoopste in de regio

Shellstation,

€ 11.0 0 0,--

Julianalaan 1

Shellstation,

Rijnmond 188

REST AURANT REST AURANTAAN AANZEE ZEE

U wilt zorgeloos wonen. Dat is het idee.

HET STRAND STRANDPAVILJOEN T.O. DE DE WITTE WITTE KERK KERK KATWIJK KATWIJK AAN AAN ZEE ZEE

NICO’S

Rabobank. Een bank met ideeën.

pannenkoekenrestaurant

De Beslagkom

2 wasstraten Direct een afspraak maken? Bel (071) 409 53 00 of kijk op www.rabobank.nl/katwijk

ELKE

6 wasboxen

TWEE WEKEN

UW

JACKPOT

5 stofzuigers

kialapunt

OPLOPEND TOT

450

EURO

TANKBONNUMMER IS UW LOTNUMMER

Volg deze en andere acties op 1903-Advertentie CS5.indd 1

www.facebook.com/shelldejong 07-11-11 15:41


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 10 NOVEMBER 2011 • 23

Tafeltennisheren houden hoop op handhaving

Na een corner voor Rijnvogels ontstaat dit fraaie kopduel in het strafschopgebied van Deltasport.

Dode Rijnvogel(tje)s weer springlevend 87e minuut kon de bevrijdende 2-0 op het scorebord oplichten. Aan de basis stond invaller Emiel Buntsma, die niet aan scoren toe kwam, maar wel de subtiele aangever was na opbouwend werk van Mo Modou. Mitchel Beijersbergen liet doelman Tobias Duifhuizen tevergeefs naar de hoek vliegen. Luttele minuten later was het weer Buntsma die de opgekomen Yuri van Es in stelling bracht en de centrale verdediger schoof beheerst nummer drie in de touwen.

De bezieling leek bij de Vogels na een rumoerig weekje weer teruggekeerd. Deltasport - een immer lastige opponent - heeft het aan den lijve ondervonden. Na een 1-0 ruststand (doelpunt van Carl Krayenoord) werd het nog ongemeen en onnodig spannend in de slotfase van weliswaar geen sprankelend, maar wel spannende pot. Pas in de

Eigenlijk had direct na de thee de 2-0 al moeten vallen. Mitchel Beijersbergen manoevreerde zich in schietpositie en had kunnen afdrukken. Bij twijfel niet inhalen, werd bij twijfel niet uithalen. Hij schoof onzuiver voor waardoor Michael Miranda niet kon afronden. De snelle Miranda was overigens vandaag toch niet gelukkig in de afwerking waartoe hij enkele riante mogelijkheden kreeg en onbenut liet. Zijn acties smoorden in schoonheid of werden door Duif-

huizen onschadelijk gemaakt. Een op het oog lijkend moment voor een strafschop werd door de soeverein leidende leidsman Fokker weggewuifd. Het was Miranda vandaag niet vergund om te scoren. Zelfs nadat hij Mitchell Drooduin volledig had uitgekapt liet hij de touwen wel bollen, maar deze waren van het zijnet. Derhalve bleef het op De Kooltuin tot aan het scheiden van de markt buitengewoon spannend. De markt waar uiteindelijk de thuisclub de beste zaken deed door de twee eerder vermeldde assists van Emiel Buntsma die zijn waarde als standin volledig waar maakte. De ‘dode vogeltjes’ waren weer opgeveerd en vlogen naar hun derde (verdiende) thuisoverwinning. Goed voor drie broodnodige punten die het voordien schamele totaal weer wat opvijzelden. Nodig omdat de ‘staartconcurrenten’ zich vandaag ook flink roerden. Is de lente op een onnatuurlijk warme novemberdag voor de Rijnvogels eindelijk aangebroken?

‘Volwassen’ basketbaldames winnen van koploper De verrassende koploper Batouwe Lekdetec.nl kwam afgelopen zaterdag op bezoek in Cleijn Duin. Minstens net zo verrassend is de aanwezigheid van ex-Grasshoppers Tanja Bröring in het team uit Bemmel. De point guard van het Nederlands Team speelt sinds een maand in Bemmel en heeft in de afgelopen weken haar stempel gedrukt op de Nederlandse competitie met intimiderende cijfers. Foto: pr.

ondanks het meestal kleine verschil in de stand, en de grote foutenlast, waar veel speelsters mee speelden. Individuele stats: Ingrid van de Plas 15 punten en 10 rebounds; Rianne Philippo 15 punten en 6 rebounds; Sonja Kuijt 9 punten en 6 rebounds; Karin Kuijt 8 punten, 6 rebounds en 8 assists; Eline Kraayenoord 7 punten en 9 rebounds; Julia Dijkman, 2 punten 8 rebounds en 4 blockshots.

STOL-Grasshoppers moet het nog steeds stellen zonder de geblesseerde Corine Manuputty, die op de bank mag toekijken hoe haar maatjes het er vanaf gaan brengen. Dat doet ze samen met de vers ingevlogen Amerikaanse Kelli Valentine, die zodra de papieren in orde zijn, Grasshoppers komt versterken. Cleijn Duin zit vol als om kwart over acht de sprongbal wordt gewonnen door de gasten. De eerste aanval voor Batouwe levert twee vrije worpen maar geen punten op. Rianne Philippo zet de eerste score op het bord met haar specialiteit. Het antwoord volgt van de gasten en via Fieke Ligthart en Tanja Bröring neemt Batouwe een voorsprong. De gasten beginnen voortvarend aan het tweede bedrijf maar Sonja Kuijt zorgt met een driepunter weer voor evenwicht. Dan volgt de vierde minuut, wat misschien wel het breekpunt van de wedstrijd is. Bröring mist eerst twee vrije worpen en krijgt vervolgens haar derde fout, wat haar voorlopig even naar de bank brengt. Batouwe is de kluts kwijt en Grasshoppers pakt het initiatief. Rianne en Eline slaan een gaatje, welke door Karin en Julia Dijkman tot een aardige bres wordt geslagen. Een driepunter van Anouk Biesters in het slotakkoord houdt de schade voor Batouwe enigszins beperkt en zet een 32-23 tussenstand op het bord. Batouwe heeft dan al 12 van de 16 vrije worpen gemist. Voor beide teams lijkt wel de foutenlast een probleem te worden in de tweede helft. Direct na de thee komt Bröring los. Samen met Ligthart en Anouk Biesters neemt ze Grasshoppers in de greep waar de thuisploeg maar moeilijk uit komt. Alleen Ingrid van der Plas weet het netje te vinden. Maar na 6 minuten is alles weer open en staat het 36-36. Tot dan heeft Grasshoppers pas 4

Ingrid van der Plas.

punten gemaakt. Rianne Philippo breekt de ban met 4 punten en een belangrijke defensive rebound tussendoor. Lekdetec.nl neemt een time-out om het ritme te hervinden, maar tot het eind van het derde kwart wordt er niet meer gescoord. Wel krijgt Rianne nog haar vierde fout, wat haar op de bank doet belanden. Grasshoppers gaat het vierde kwart in met een kleine voorsprong van 40-36. Grasshoppers scoort vervolgens weer wat makkelijker maar vrijwel elke score wordt beantwoord door de gasten waardoor het verschil zo tussen de 4 en 6 punten blijft. De Katwijksen verdedigen intens en hebben in de rebound absoluut een overwicht. Aan beide kanten, ook Grasshoppers kiest voor het schot, willen de schoten maar moeilijk vallen. Na een driepunter van Ingrid duurt het bijna drie minuten voor Sonja Kuijt weer het netje vindt, ook met een driepunter. Op zo´n drie minuten van het eind neemt Batouwe een time-out, maar het is vervolgens Philippo die Grasshoppers in veilige haven lijkt te knallen met een bom. Aan de andere kant wenst Anouk Biesters nog niet op te geven, maar Ingrid en Sonja bewaren de marge. Het slotakkoord is nog eenmaal voor Tanja Bröring maar daar blijft het bij. Grasshoppers wint, heel volwassen, van de koploper met 56-52 en staat nu in punten gelijk. Maar meer nog dan de uitslag, zal het vertoonde spel coach Bo Melis een plezierig gevoel geven. Een sterk collectief met een sterke verdediging maakten de overwinning mogelijk. Reboundend was Grasshoppers top, wat ook wel eens anders is geweest, maar ook de rust in het spel als het even niet loopt, zag er volwassen uit. Eigenlijk heeft Grasshoppers altijd de controle gehad over de wedstrijd,

Foto: pr.

Jeroen Holten deed wat hij de laatste weken doet; door goed spel kwam hij tot twee relatief eenvoudige overwinningen. Ook Matthijs van der Heiden wist, tot eigen tevredenheid, twee partijen naar zich toe te trekken. Roald van der Landen, al wekenlang zoekend naar de juiste vorm, speelde bij vlagen weer ouderwets. Toch bleek het nog te wisselvallig, waardoor hij een tweede tegenstander moest feliciteren met een minimale overwinning (119 in vijfde game).

Stephan de Vries heeft weg omhoog hervonden.

aan een enkel punt voldoende hebben om het kampioenschap te vieren. Voor Rijnsoever zal elk punt van belang blijven tot het einde van deze zware najaarscompetitie. Rijnsoever 2 scoorde beter: 3-7 tegen SETT, waar uit met 9-1 van verloren werd. Stephan de Vries deed het deze week nog het beste. Hij is duidelijk op de weg omhoog en ondanks dat ook hij niet heel soepel speelde, wist hij nog wel twee

Net als Rijnsoever speelde directe concurrent Tanaka gelijk. Tegen rode lantaarndrager De Treffers werd ‘slechts’ 5-5 gespeeld. Hierdoor blijft de achterstand van 3 punten op Tanaka intact: Bijmaat-63; JCV-44, Wilvo/ttv Bergeijk-39; Tanaka-36; Rijnsoever-33; De Treffers (R)-25. Zaterdag 19 november staat de volgende thuiswedstrijd op het programma. Tegenstander Bijmaat zal

Tweede wedstrijd Duinloopcircuit Voor de deelnemers aan de tweede Duinloop klinkt op zaterdag 12 november om 10.30 uur het startschot. De wedstrijd, onderdeel van het Running Center Katwijk Duinlopencircuit, is natuurlijk weer in het prachtige gebied van de Zuidduinen van Katwijk. De te lopen afstanden zijn 2, 5 en 10 km. Uiteraard zijn zowel jeugd als volwassenen van harte welkom om aan al deze afstanden deel te nemen. Vanaf 9.30 uur kan men zich inschrijven bij Tennisvereniging Zee en Duin (zuidpunt Boulevard) voor alle afstanden. Ook kunt u zich nog inschrijven voor het hele circuit.wat prijstechnisch het voordeligste is. De beste vier prestaties tellen mee voor de eindklassering. Wilt u het echter eens proberen of gewoon eenmalig een keer meedoen, dan

kan dat natuurlijk ook. De data van de volgende Duinlopen zijn: 4 december (Sinterklaasloop). Hiervoor kan men zich, bij wijze van uitzondering, in het Theehuis Panbos inschrijven op de dag van de wedstrijd (tenzij u deelneemt aan het hele circuit); 14 januari en 4 februari. Heeft u al eens meegedaan aan de Duinlopen, wilt u gaan lopen of wilt u uw techniek verbeteren voor meer en beter resultaat? Op zaterdag 14 januari start Atletiekvereniging Rijnsoever weer met de Van Duyn van der Geer beginnerscursus. Het doel van de cursus is om de deelnemers kennis te laten maken met de hardloopsport. Dit gebeurt op een verantwoorde en vooral gezellige manier. De cursus geeft aan zowel beginners als aan mensen met een redelijk recent sportverleden de mogelijkheid om op een verantwoorde wijze te leren hardlopen.

Een penalty luidde de ondergang van de Alphenaren in. Oud-Katwijk-speler Marcel Vondeling tikte de ongrijpbare Jerghinio Sahadewsing op de hielen en zag dat bestraft met een kalktrap. Marcel Huisman, wat ongelukkig spelend in het eerste kwartier, toonde zich vanaf elfmeter koelbloedig. Katwijk liet vervolgens het klasseverschil met ARC duidelijk blijken. Was eerst Van Oijen nog te frivool, met een hakballetje op de ingekomen Quincy van Ommeren, even later toonde hij zich messcherp voor de goal. Jeffrey Jongeneelen stuurde met een bekeken bal Benjamin Martha weg. Zijn voorzet werd door de topscoorder

Jeugd Week 7 van de jeugdcompetitie bracht een moeizaam weekje voor de jeugdteams van tafeltennisvereniging Rijnsoever. Alle wedstrijden werden verloren, maar met name het spel liep erg stroef. Op deze mooie najaarsdag wisten de meeste spelers niet echt lekker in de wedstrijd te komen.

van Katwijk duikend ingekopt. Alweer enkele minuten later moest Vondeling weer aan de noodrem trekken in het strafschopgebied, nu bij de door Sahadewsing vrijgespeelde Martha. Huisman koos nu voor de andere hoek en zag zijn penalty gestopt door stand-in keeper Robbert van der Post (Aaron Balk was vanwege privé-omstandigheden niet aanwezig). Uit de daaruit volgende, ingestudeerde, corner werd het echter alsnog 0-3. Jordy Zuidam draaide de bal de ‘16’ in, waar Michiel van Dam vrij kon inkoppen. Exact op een kwart van de speeltijd en de wedstrijd leek nu wel gespeeld. Vonden ook de spelers, die zich steeds vaker verloren in vermakelijke frivoliteiten. Speelkwartier was dus begonnen, maar tot de rust zouden er geen goals meer vallen. Na de thee gingen de Katwijkers vrolijk verder. De roodzwarten kwamen in het spel niet meer voor en als een jonge kat speelden de oranjehemden met de dolgedraaide tegenstander. Vilein rondtikkend - en soms ronduit gemeen, toen Martha bij een vrije trap met een schijnbeweging de duizelende Jeroen Merk over de eigen bennen liet struikelen - verloren de Katwijkers daarbij regelmatig de effectiviteit uit het oog. Martha scoorde zo’n tien minuten na rust weliswaar de 0-4, daarna stonden de Katwijkers lang droog. Al was dat voor de voetballiefhebber waarschijnlijk worst, die zag meer dan aantrekkelijk straatvoetbal. Dat leidden wel tot kansen, maar zelfzucht en gebrek aan scherpte boden Van der Post de kans uit te groeien tot ‘man of the match’. In de slotfase moest hij nog twee keer capituleren, Huisman en een eigen doelpunt van Milan Berck Beelenkamp bepaalden de eindstand op 0-6.

Eerherstel voor team 2 badmintonners Katwijk

De waterpoloheren speelden van Katwijk speelden afgelopen zaterdag tegen MNC Dordrecht 2. Die ploeg waren ze in de bekercompetitie ook al tegen gekomen. Een ploeg met twee gezichten, omdat het soms versterkt wordt met spelers uit het eerste van Dordrecht, dat op een hoger niveau acteert.

De tweede periode verliep al iets beter, Katwijk kwam hier tot tweemaal toe op gelijke hoogte met de bezoekers. Er waren nog wel meerdere opgelegde kansen, zoals twee manmeersituaties, om op voorsprong te komen maar deze werden niet benut. Halverwege de derde periode kreeg Katwijk wederom een manmeer en hierop nam coach Alex Sieval een

Heel even was het een echte wedstrijd, een penalty en enkele minuten plankgas later was de wedstrijd echter beslist in Katwijks voordeel. Vervolgens was het een heel lang speelkwartier voor de Katwijkers, die als een jonge kat met de wat versufte prooi speelden, zonder echt door te bijten.

Even leek het er op dat de wedstrijd in Alphen een echte wedstrijd zou worden. Wat van tevoren al gevreesd werd; Katwijk speelt meestal niet de beste wedstrijden tegen de roodzwarten en met de start van die vervelende winterperiode hadden de meeste doemdenkers het al gezien. De beste kansen in de eerste minuten waren ook voor de Alphenaren. Tweemaal op aangeven van Jeffrey van der Berg. Gert Labots kopte zijn voorzet op de buitenkant van de paal, Emile Linkers tikte maar net naast. Katwijk - zonder Martin van Eeuwijk, maar met Jeffrey Jongeneelen in de basis - stelde daar een kopbal van Donny van Oijen tegenover.

Waterpoloheren winnen weer in eigen huis

In deze eerste competitieontmoeting kwam Dordrecht weer compleet, omdat het eerste team al een dag eerder had gespeeld. Het beloofde dus een spannend potje te worden. De verdediging bij Katwijk verloopt al weken soepel met weinig overtredingen/uitsluitingen en weinig tegen doelpunten. Vertrouwend op dit feit begon Katwijk goed aan deze wedstrijd, maar in de aanval verzuimde het doelpunten te maken. Katwijk kreeg zelf wel 2 doelpunten te verwerken in de eerste periode. Oud-heren 1-keeper Leo Vooijs viel deze wedstrijd in door een blessure bij Joël Vooijs, de huidige heren 1-keeper. Pas in de laatste aanval van de eerste periode wist Wim van Beelen te scoren en bracht de stand op 1-2.

partijen te pakken.

Speelkwartier voor vv Katwijk bij ARC op De Zeegersloot

Door flink te schuiven in het wedstrijdschema gebeurt het dat KBC 2 nu al haar returnwedstrijd speelt tegen Leiden 4. Het is nog maar drie weken geleden dat Katwijk een 0-8 nederlaag aan de broek kreeg. Dat werd deels geweten aan de veren shuttles en de verlichting boven de baan. Een kans om in de thuiswedstrijd, en dus onder gunstiger omstandigheden, te laten zien dat het team beter kan. Foto: pr.

Dode Rijnvogeltjes werden ze vorige week genoemd na het ondermaatse optreden tegen RCL. In een week tijd kan echter de (voetbal)wereld op z’n kop staan. De blamerende 3-0 oorvijg werd omgeturnd in een terechte, ietwat geflatteerde, 3-0 zege op het hoog genoteerde Deltasport. Gezien het wedstrijdbeeld geflatteerd, maar de 5-0 lag zelfs in de productieve slotfase nog voor het oprapen.

In eigen zaal werd door het herenteam JCV uit Vught ontvangen. Het bezoekende team staat op een riante tweede plaats, met name door de ijzersterke kopman Jos Verhulst. Verhulst, onder andere meervoudig landskampioen met verschillende eredivisieteams, wist in deze sterke tweede divisie poule al zijn wedstrijden in winst om te zetten. Ook in de Van Warmenhovenzaal aan de Sandtlaan kwam Verhulst nooit in gevaar. Ook tijdens het dubbelspel bleek zijn ervaring en balgevoel van doorslaggevend belang. Gegeven de degradatiestrijd waarin Rijnsoever verkeert, moest er in de overige zes wedstrijden

optimaal gepresteerd worden. Dit lukte met 5 behaalde punten zeer behoorlijk.

Foto: pr.

Foto: Karel van der Luijt

Degradatie ligt op de loer voor het landelijk herenteam van tafeltennisvereniging Rijnsoever. In een gelijkopgaand thuisduel werd zaterdag dan ook voor elk punt gestreden. In de ochtend waren het de jeugdteams van de vereniging die de strijd aangingen.

Heren 1 van Z&Pc Katwijk met boven (v.l.n.r.) Joël Vooijs, Rick van de Putte, Maikel Schaap, Tim van de Putte en Jasper Haasnoot. Voor: Ferry Spros, Hans van Duijn, Wim van Beelen, pupil van de week Maud Sieval, Leon Kuijt, Mark Kuijt en Alex Sieval (coach). FOTO: T. SIEVAL.

time-out om een getraind systeem uit te spelen. Dit pakte goed uit en vanaf dat moment pakte Katwijk de voorsprong in de wedstrijd. Deze periode werd afgesloten met een 7-4 voorsprong. Ook in de vierde periode werd deze voorsprong niet meer weggegeven. De wedstrijd eindigde in een 10-7 overwinning voor Katwijk. Hiermee behoudt het de aansluiting met de koplopers uit deze competitie. Komend weekend staat er voor Katwijk een zware uitdaging te wachten. De tegenstanders komen uit Zaandam, deze ploeg is dit jaar een gefuseerde ploeg van twee clubs die

in hetzelfde bad spelen. Ze hebben alle wedstrijden tot nu toe nog gewonnen en ook de uitslagen zijn vrij goed. De doelpuntenmakers van Katwijk waren Maikel Schaap (3), Wim van Beelen (2), Rick van de Putte, Tim van de Putte, Hans van Duijn, Jasper Haasnoot en Mark Kuijt (1). De wedstrijd werd trouwens geopend door de Rabo Pupil van de week: Maud Sieval. Zij speelt zelf in de DG1 (leeftijd t/m 13 jaar) en heeft afgelopen zaterdag gewonnen met 11-0. Met deze uitslag zijn ze een plaatje gestegen op de ranglijst en staan nu op de vijfde positie.

De start is meteen goed. De herendubbel wordt met degelijk spel gewonnen. De eer is al gered. Ook in de damesdubbel wordt veel beter partij geboden dan in de uitwedstrijd, maar de Leidse dames zijn toch net iets te sterk. Dan treft het team twee tegenslagen. Het eerste herenenkelspel ontwikkelt zich richting winst voor KBC. Maar onverwacht gaat bij André Kuijt in de beslissende set het spreekwoordelijke licht uit. De tegenstander profiteert daar maximaal van. Eerste dame Petra Breedijk gaat vervolgens de baan op voor haar single, maar wordt bij een van de eerste slagenwisselingen getroffen door een zweepslag. Gelukkig is er een invalster in de zaal. Petra van Beelen gaat de arena in. Ook zij verliest helaas in een spannende beslissende set. Het is niet louter kommer en kwel, want KBC wint nog wel de tweede heren single en de eerste mix. Met 3-5 verliezen

is een aanmerkelijke verbetering van de eerste prestatie. Toch resteert er door de drie verloren driesetters het gevoel dat er meer in zat. Team 3 speelt tegen de buren van Wassenaar 4, de dragers van de rode lantaarn in deze poule. Een kansrijke partij dus voor een goede score. KBC heeft een droomstart met winst in de eerste vijf onderdelen. De tweede dames single gaat nipt verloren in de derde set. De thuisploeg herstelt zich echter snel en wint ook beide mixpartijen. Met deze 7-1 uitslag blijft het team binnen schootsafstand van de koplopers. Voor team 5 is de uitdaging iets groter, want zij ontmoeten koploper Spotvogels 6 uit Leiderdorp. De gasten geven meteen hun visitekaartje af door beide dubbelspelen te winnen. De Katwijkers zijn er niet door uit het veld geslagen, want in de twee enkelspelen die volgen, wordt de score weer gelijk getrokken. De punten va de volgende twee singles worden verdeeld en met een 3-3 tussenstand wordt aan de mixpartijen begonnen. Beide partijen blijven spannend tot aan de laatste slagenwisselingen. Leiderdorp weet de resterende punten naar zich toe te trekken, maar KBC 5 heeft laten zien over veel vechtlust en veerkracht te beschikken. Een 3-5 uitslag tegen de gedoodverfde kampioen is een voldoende resultaat.


b u p l a C gi n a

Quick Boys Quick Boys houdt het hoofd koel in Haarlem

Trainer Jos van Eck hield vast aan de basisformatie die een week eerder Sparta Nijkerk wist te verslaan. In de tweede minuut hadden de blauwwitten reeds op voorsprong moeten komen. Hendrik van

Beelen verscheen oog-in-oog met doelman Raymond Dirven, maar vergat te scoren. Ook in de rebound was de gelegenheidsspits niet gelukkig. De scrimmage die vervolgens ontstond, leverde eveneens geen treffer op. Diezelfde Van Beelen kreeg gedurende het eerste bedrijf een tweetal uitstekende kopkansen, maar zijn vizier stond nog niet op scherp. Op slag van rust werd Quick Boys een strafschop onthouden, aangezien een kopbal van Dustin Huisman door een verdediger van de thuisploeg met de hand werd geblokt. Na de doelwisseling moest Young Boys snel

Quick Boys A1 boekt eerste overwinning Niet alleen het eerste elftal was afgelopen weekeinde succesvol tegen Young Boys. Ook Quick Boys A1 won van de Haarlemmers. Op Nieuw Zuid boekten de junioren de eerste overwinning van het seizoen: 3-0. Het tweede elftal blijft winnen en staat nu alleen aan kop in de reservehoofdklasse. De formatie van trainer Jerry Ubink versloeg Excelsior Maassluis 2 (2-0). Het derde elftal

ging op eigen veld nipt onderuit tegen Ter Leede 2 (2-3). Quick Boys B1 speelde met 2-2 gelijk bij IJsselmeervogels, terwijl de C-junioren de punten deelden met Dubbeldam C1 (1-1). Zoetermeer D1-Quick Boys D1 eindigde in een doelpuntloos gelijkspel. Op sportpark De Krom maakten Katwijk E1 en Quick Boys E1 er een waar spektakelstuk van: 4-4. Tot slot boekten de F-junioren een 4-3 overwinning op DWO F1.

Optreden Richard Hollands Na afloop van de competitiewedstrijd Quick Boys-Zwaluwen’30 zal Richard Hollands een optreden verzorgen in het clubhuis van sportpark Nieuw Zuid. Hollands is al jaren een graag geziene gast op feesten en partijen in Nederland en tot ver daarbuiten. Of het nu gaat om een optreden voor vijftig man in een kleine kroeg of om een groot bedrijfs- en publieks-

evenement met 10.000 of meer bezoekers: Richard weet er altijd één groot feest van te maken. Het repertoire van Richard Hollands bestaat voor 99% uit Nederlandstalige meezingers voor jong en oud. De toegang tot het clubhuis is gratis. De geboren Amsterdammer begint direct na afloop van het rad van avontuur met zijn optreden.

Quick Boys loot Voorschoten’97

Saillant detail is dat beide ploegen elkaar amper vier dagen later wederom zullen treffen in competitieverband in Voorschoten. In de vorige ronde wonnen de geelgroenen eenvoudig van zondaghoofdklasser RKAVV (2-0). In de poulefase kende de formatie van trainer Hein van Heek de nodige moeite om zich te plaatsen voor de volgende

VAN KRUISTUM S C H I L D E R S

www.vankruistum.nl

Quick Boys Zwaluwen’30 (15.00 uur) Voorbeschouwing: Quick Boys is op de weg terug. De blauwwitten wonnen afgelopen zaterdag de derde achtereenvolgende competitiewedstrijd en steeg daardoor naar de gedeelde vijfde plaats op de ranglijst. Tussendoor werd ook de volgende ronde van het bekertoernooi bereikt. Daarin speelt de formatie van trainer Jos van Eck binnenkort tegen Voorschoten’97. Aanstaande zaterdag treedt Quick Boys aan in een thuisduel met Zwaluwen’30. De ploeg uit Hoorn bezet momenteel de voorlaatste plaats op de ranglijst, maar de roodzwarten hebben de laatste twee wedstrijden niet verloren. De Hoornse Christelijke Sportvereniging Zwaluwen’30 is opgericht op 15 februari 1930. De club telt momenteel circa vijfhonderd leden. De thuiswedstrijden worden afgewerkt op sportpark De Waal. Het hoofdveld bestaat uit kunstgras. De Noord-Hollanders debuteerden in het seizoen 2007-2008 in de hoofdklasse A van het zaterdagamateurvoetbal. Destijds waren de roodzwarten eveneens in één competitie met Quick Boys inge-

deeld. Zwaluwen’30 eindigde op een verdienstelijke tiende plaats in haar debuutjaar. Vorig seizoen eindigde Zwaluwen’30 op de elfde plaats in de hoofdklasse A en kon het spelen van een promotie/degradatiewedstrijd ternauwernood worden vermeden. Om uiteenlopende redenen vertrokken Ricardo Appelman (De Zouaven), Terry Boné (De Dijk), Donny Day (JOS/ Watergraafsmeer), Jason Esseboom (ARC), Shane Parris (onbekend), Estéfan Pattinasarany (onbekend), Stephan Veenboer (Telstar) en Kevin Vermeij (Huizen) van sportpark De Waal gedurende de overschrijvingsperiode. Hiertegenover stond de komst van Hesham Ayoub (Westfriezen), Christy Bonevacia (Spakenburg), Sander Boom (Westfriezen), Raoul Breinburg (HSV Zuidvogels), Aaron Kuipers (SVW’27), Aris Ruijter (Westfriezen) en Gino Soolsma (Scheveningen). Met slechts acht punten uit negen duels houdt Zwaluwen’30 momenteel alleen SDC Putten onder zich. De

ronde. De eerste wedstrijd tegen GHC werd verloren (0-3) en nipte overwinningen werden geboekt op GDA (3-2) en Excelsior’20 (2-1). Wellicht dat het bekerduel verplaatst gaat worden naar zaterdag 26 november. In dat geval dienen beide ploegen geen inhaalwedstrijden te spelen. Eventuele wijzigingen worden via de website www.quickboys.nl bekendgemaakt.

n Duijn Foto: Hans va

Vorige week is de loting van de tweede ronde van het districtsbekertoernooi van West II geweest. Quick Boys, dat zich een week eerder op eenvoudige wijze ontdeed van Alphen (7-1), werd gekoppeld aan Voorschoten’97. De blauwwitten spelen een uitduel op sportpark Adegeest. De bekerwedstrijd staat vooralsnog gepland op dinsdag 29 november aanstaande om 20.00 uur.

met tien spelers verder, doordat Romano de Jonge zijn tweede gele kaart ontving na een overtreding op Peter Messemaker. De technische staf van de bezoekers reageerden hierop door aanvaller Chelton Linger in te brengen voor verdediger Huisman. Een paar minuten later kreeg Quick Jaap van d Boys een strafschop, nadat een er Plas due lleert met Yo ung Boys-ver voorzet van Jaap van der Plas dediger Dra gen Dobric. met de hand van Tarik Divarci werd beroerd binnen de beruchte lijnen. Maarten Bak miste echter vanaf elf meter, In numerieke minderheid kon Young Boys iets wat hem zelden overkomt. Toch hoefechter niet van de wijs brengen en boekten geen vuist maken tegen een goed georganiden de vele meegereisde supporters van derhalve een zeer belangrijke overwinning seerd Quick Boys. De thuisploeg botvierde Quick Boys niet lang meer op de openingsin Haarlem. Zodoende werd de stijgende de frustraties op de tegenstander, want treffer te wachten. In een van de volgende lijn doorgetrokken. Quick Boys lijkt weer de ploeg van trainer Rinus Israel incasaanvallen kopte Van Beelen een voorzet helemaal terug in de race om het kampioenseerde die middag in totaal liefst acht (!) van Jaap van der Plas onhoudbaar tegen schap te zijn. gele kaarten. De blauwwitten lieten zich de touwen: 0-1. Foto: Hans va n Duijn

Afgelopen zaterdag boekten de blauwwitten de derde achtereenvolgende overwinning in de competitie. In Haarlem werd Young Boys met 0-1 verslagen. Hierdoor stegen de blauwwitten naar een gedeelde vijfde plaats op de ranglijst. De achterstand op koplopers Jodan Boys en Bennekom bedraagt slechts drie punten.

equipe van trainer Mohad Zaoudi bleef de laatste twee wedstrijden echter ongeslagen. In numerieke minderheid werd gewonnen van Young Boys (2-1), terwijl Zwaluwen’30 afgelopen zaterdag een punt overhield in het duel met promovendus DOVO (0-0). Quick Boys is aan een sterke opmars bezig. Na een zeer teleurstellende competitiestart wisten de blauwwitten drie wedstrijden op rij te winnen en dus komt een topklassering opeens weer in zicht. De achterstand op de koplopers Jodan Boys en Bennekom is in rap tempo gereduceerd tot slechts drie punten. Afgelopen zaterdag wonnen de Katwijkers verdiend van Young Boys (1-0). Hendrik van Beelen was de maker van de winnende treffer in Haarlem. Quick Boys verloor nog nooit van Zwaluwen’30. In totaal stonden beide ploegen vier keer eerder tegenover elkaar. In het seizoen 2007-2008 vond de primeur plaats. Na de 5-0 overwinning op sportpark Nieuw Zuid deelden Quick Boys en Zwaluwen’30 in Hoorn de punten. In de return werden de punten verdeeld: 2-2. De eerste wedstrijd van vorig seizoen in Katwijk eindigde eveneens in 2-2. In de uitwedstrijd wonnen de blauwwitten met 3-2. Scheidsrechter S.A.J. van Wijk is door de voetbalbond aangesteld om het duel tussen Quick Boys en Zwaluwen’30 in goede banen te leiden. De inwoner van Nieuw Lekkerland fluit om 15.00 uur voor de aftrap. Na afloop van het duel zal zanger Richard Hollands een optreden verzorgen in het clubhuis van sportpark Nieuw Zuid.

0.

en’3 uick Boys-Zwaluw rige editie van Q vo de s en tijd el du Patrick Duarte in

VAN LEEUWEN KATWIJK GROEP PAPIER & METAAL B.V. SLOOPWERKEN B.V. CONTAINERS B.V.

w w w. d e l a n g eva n d e rp l a s. n l K AT WIJK ( T ) 071 40 24 417


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 10 NOVEMBER 2011 • 25

weekagenda

Miep van der Woude bij Vrouwenkring Naomi

De VS zijn een echt ’spoorwegland’. Niet zozeer voor reizigersverkeer, maar voor goederen. Zo’n 40 procent van het goederenverkeer in de VS gaat over de rails, drie keer zoveel als in Europa. De afdeling Rijnland van tramen treinvriendenclub NVBS organiseert op woensdag 16 november een avond die geheel is gewijd aan het railverkeer in de VS. Er zijn video’s en andere presentaties te zien, inclusief tips voor reizen naar de VS. De voor iedereen toegankelijke avond van 16 november wordt gehouden in de Alettahof, Aletta Jacobsplantsoen 97, 2253 RP Voorschoten. Aanvang 20.00 uur. Bijdrage in de kosten van de avond is € 2,50 voor NVBS-leden en € 3,50 voor niet-leden.

Bingo in Molenwijk Wijkvereniging MolenwijkKatwijk/Rijn organiseert op vrijdag 11 november bingo. Er zijn mooie prijzen te winnen. Ook is er weer een loterij en niet te vergeten een superronde. Er wordt begonnen om 20.15 uur en de zaal is open om 19.00 uur. Wilt u lekker een avondje uit kom dan naar wijkgebouw De Wiek, Fresiastraat 19, Katwijk aan den Rijn. Onder de 16 jaar heeft geen toegang.

Foto: pr.

Eigen kunst in De Boemerang The Factory Boemerang heeft onlangs bezoek gehad van Alida van Leeuwen van KuCo (KunstenaarsCollectief ). Zij heeft de tieners in De Boemerang geholpen met het beschilderen van houten platen met fluorescerende en black light verf.

Op elke woensdag- en vrijdagmiddag worden er vele diverse activiteiten georganiseerd in The Factory, locatie De Boemerang. Tieners kunnen hier, onder begeleiding van de jongerenwerker John Knetsch, na hun schooltijd terecht voor een nuttige dagbesteding. De middag wordt dan voor en door tieners georganiseerd. De tieners draaien

bardiensten, helpen met op en afbouwen van de nodige materialen en bedenken zelf activiteiten. De kunstprojecten zullen gebruikt worden op de vrijdagavond in De Boemerang, deze avond zal dan in trant staan van fluor en black light. De tieners hebben dan een ’Sensation White’ op maat, de dresscode

We hebben afgelopen vrijdag een Bijbelstudie gehad over eerlijkheid tegenover God en je medemens. We zijn veel over God en onszelf te weten gekomen aan de hand van een kort spel en de diepe gesprekken die later op de avond volgden. Komende vrijdag hebben we een leuke creatieve avond onder leiding van Christiaan en Leon. We gaan mooie dingen maken van verf, borden en boomstammen. Er zal volop gelegenheid zijn om jouw creatieve kant tot uiting te laten komen. Het gaat zeker weten een mooie avond worden. Lijkt het jou ook leuk om een keer langs te komen? Je bent van harte welkom. We hebben dit jaar al vele nieuwe mensen mogen ontmoeten en we hebben nog volop ruimte. Komt allen. Om 20.15 uur staat de koffie klaar in de Poolster. Tot vrijdag.

Bibliotheek Al ruim veertig jaar kunt u boeken lenen aan de CJV-bibliotheek aan

de Boslaan. Een van de voordelen van de CJV-bibliotheek is dat u geen inschrijfgeld of lidmaatschap hoeft te betalen. Aangezien elk boek u slechts € 0,20 per week kost, betaalt u dus alleen voor wat u daadwerkelijk gebruikt. Elke donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur zijn wij geopend. Kom gerust eens kijken. U kunt ons vinden op Boslaan 229. De ingang is aan de garage aan de Koekoeklaan. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons mailen: gvandijk30@ gmail.com.

Heeft u een artikel welke samen met andere YMCA-artikelen in deze krant geplaatst moet worden, lever het dan (uiterlijk maandagavond 21.00 uur) in bij CJV/YMCA Katwijk / PR-commissie, t.a.v. André Bosch, fax (084) 8333588 of per e-mail: YMCA.Katwijk@tiscali.nl. Een belletje vooraf is niet strikt noodzakelijk, gewoon het stukje faxen of mailen is voldoende.

Het zomerkamp van de hervormde gemeente Katwijk aan de Rijn herleeft op vrijdag 11 november in het Dorpshuis in Katwijk aan den Rijn (naast de Dorpskerk) met een reünie. De film van afgelopen zomer wordt vertoond en tevens start dan de inschrijving voor het kamp van komend jaar. Hoewel het alweer een aantal maanden geleden is, wordt er nog altijd volop nagepraat over afgelopen zomer. Wàt was het een fantastische week en wat is er genoten. Genoten van de spellen, genoten van het Bijbels thema, van de voetbalwedstrijd, de spooktocht en van het lekkere eten.

In het Kerkhaventje is op dinsdagmorgen 15 november weer een koffieochtend. Voor deze morgen is ds. B. Brunt uit Valkenburg uitgenodigd. Hij zal vertellen en met de beamer laten zien hoe hij enkele jaren geleden een fietstocht naar Roemenië maakte voor het goede doel. Er wordt begonnen om 9.30 uur, vanaf 9.15 uur is er koffie en thee.

Dinsdag 15 november. Linedance beginners, 9.30 uur. Linedance gevorderden, 13.30 uur. Bridgen, 20.00 uur. Woensdag 16 november. Dammen, 20.00 uur. Donderdag 17 november. Conditietraning, 9.45 uur. Klaverjassen en jokeren, 20.00 uur.

Foto: pr.

Undercover.

De grootste hits uit vier decennia

The ultimate 60-90 party in De Terp De grootste hits uit de jaren zestig, zeventig, tachtig en negentig komen op één avond allemaal voorbij. Op de Ultimate 60, 70, 80, 90 Party herleven muziek, sfeer, de moves en de beste herinneringen aan gouden jaren. De bloeitijd van nederpop, reggae, ska, punk en rock. Live gepresenteerd door Willem en Wim, de Wipneus en Pim van Katwijk en Omstreken, zaterdag 19 november. In De Terp in Valkenburg. Het beste uit veertig jaar hits en toppers op één avond voorbij laten denderen is een mega-uitdaging. Een uitdaging die garant staat voor een overdonderend dynamische setup waarin geen seconde onbenut wordt gelaten. De sounds, lights en setting pakken je meedogenloos beet en slepen je mee in een eindeloze stroom emoties en impressies die

je dan weer in de sixties en daarna weer in de nineties laten belanden. Plus alles wat daar tussenin zit. Willem & Wim zijn de MC’s, maar ze hebben gasten, zoals de reggae kings Goodchild en Mr. Gregory. En de Katwijkse topformatie Undercover. Dat gezelschap staat garant voor een hele, lange avond onbekommerd entertainment. De goede ’feel’ die je had of waarvan je gehoord hebt, toen de Maribel nog bloeide. Dat gevoel wil je weer. Dat gevoel wil je ook. En dat kan. Op zaterdag 19 november in De Terp in Valkenburg. Daar gebeurt het. Dan gebeurt het. Daar ga je bij zijn. Kaarten zijn nu al te koop voor € 7,50. Bestel ze online via www.deterponline.nl. Of ga ze in Katwijk halen bij Slijterij Krijgsman aan de Meeuwenlaan of Haarstudio Newstyle aan de Haven. Ook zijn ze te koop aan de bar van het sportcafé van De Terp in Valkenburg.

Wat is er mooier dan een week op vakantie te zijn in de bossen met leeftijdsgenoten waarbij je van de ene activiteit in de andere rolt, je het ontzettend druk hebt met allemaal leuke dingen en slapen eigenlijk zonde van de tijd is? Het was een geweldige week in Loon op Zand wat zichtbaar zal zijn in de film die komende vrijdagavond in het Dorpshuis vertoond zal worden. Op 11 november blikken we terug op afgelopen zomer, maar kijken we ook vooruit naar kamp 2012. Onder het genot van een glaasje fris en voor de ouderen een kopje koffie of thee, wordt dan teruggeblikt op afgelopen zomer en is er tevens de gelegenheid om je in te schrijven voor het kamp van komend jaar. Een kamp waarvoor in juli 2012 een grote groep kinderen van 8 t/m

Medewerkers van Stichting ’Help ons Helpen’ hebben op ludieke wijze afscheid genomen van de overburen van de Kringloopwinkel in de Van der Veghtstraat. Zij deden dit via het aanbieden van een doosje chocolade. De buren reageerden enthousiast en benadrukten dat de Kringloop nooit voor overlast had gezorgd. Help ons Helpen bedankt de gemeente Katwijk voor het beschikbaar stellen van het pand, waardoor zoveel kansarmen konden worden geholpen en Schaddé

In het wijkcentrum De Coligny, Louise de Colignylaan 7, is er zaterdag 19 november een bingoavond. De bingoavonden van de wijkvereniging KoestalOverduin en Zanderij staan bekend om hun gezelligheid. Dus kom eens langs en waag een gok. Ook al heeft u geen geluk met de bingo, u heeft toch een gezellige avond gewonnen. De keuken en bar zijn geopend voor een hapje en een drankje. Aanvang om 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.

De zaal gaat open om 19.45 uur. Om 20.00 uur wordt iedereen welkom geheten en wordt de spannende film gestart. Wees op tijd zodat je een goed plekje hebt en niks van de film hoeft te missen. Want iedereen is welkom; ook nieuwe kampgangers voor 2012 zijn van harte uitgenodigd! Want de voorbereidingen voor het kamp voor volgend jaar zomer zijn inmiddels alweer begonnen.

Help ons Helpen bedankt buren Kringloopwinkel van Dooren voor het gratis beschikbaar stellen van afvalcontainers om het pand weer helemaal leeg te krijgen. Met de vrijwilligers werd op donderdag 3 november gezamenlijk afscheid genomen met een hapje en een drankje. Help ons Helpen wil graag het werk onder weduwen en wezen voortzetten. Binnen enkele dagen belooft de gemeente te antwoorden op het verzoek van Help ons Helpen om toestemming voor een Kringloopwinkel in de Katwijkerbroek.

Voor de jeugd Op woensdag 26 oktober op onderstaande data hebben wij voor de jeugd bingo met leuke prijsjes. Het kost 50 eurocent en we beginnen om 18.30 uur. Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee naar het Zandgat, E. A. Borgerstraat 58. Bingo: 16 en 23 november, 14 december. De damclub voor de jeugd vanaf 6 jaar is er iedere woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur

Bingo in De Coligny

12 jaar zullen afreizen naar het Brabantse Heeze. Een kamp dat om de een of andere reden heel populair is bij kinderen. Wie ooit mee is geweest, weet waarom…

Ben jij nog nooit op kamp geweest, maar wil je wel eens weten hoe het er aan toe gaat op zo’n kamp? Wil je mee? Dat kan als je al 8 maar niet ouder dan 12 jaar bent! Kom dan ook naar deze avond en laat je door de leiding en de kinderen informeren. Of ga zitten en kijk gewoon de film. Dan weet je genoeg! Hoewel we zelfs nu al gebeld worden door ouders; de inschrijving voor kamp 2012 start ècht pas op vrijdag 11 november! Wat is de bestemming voor komend jaar? In het Brabantse Heeze staat kampeerboerderij Ferme de Jean. Een prachtlocatie nabij een groot bos met een een geweldig voetbalveld, een speelterrein met volop speeltoestellen, een prachtig zwembad in de buurt en nog veel meer. Deze zomer wordt dus wederom koers gezet naar Noord-Brabant. De kampweek is in de eerste week van de schoolvakantie en is van zaterdag 7 t/m zaterdag 14 juli.

Vrijdag 4 november. Ba-Pra-Ka-Dra soos, 10.00 uur. Darten, 19.30 uur Zaterdag 12 november. Ba-Pra-KaDra soos, 10.00 uur. Open huis, 11.30 uur. Stijldansles, 19.00 uur. Vrijdansen, 21.30 uur. Maandag 14 november. Ba-PraKa-Dra soos, 10.00 uur. Biljarten, 19.00 uur. Country line dansles, beginners, 19.30 uur; gevorderden 20.15 uur. Volleybal dames, 19.30 uur; heren, 21.00 uur. Volleybal is in de Van Lierestraat. Dinsdag 15 november. Ba-Pra-KaDra soos, 10.00 uur. Streetdance, van 5 tot 16 jaar, 19.00 uur. Biljarten, 19.00 uur. Woensdag 16 november. Damesgymnastiek, 9.00 uur. Ba-Pra-KaDra soos, 10.00 uur. Country line dans, 14.00 uur. Zelf kleding maken, 19.00 uur. Donderdag 17 november. Ba-PraKa-Dra soos, 10.00 uur. Ouderensoos, 14.00 uur. Biljarten, 19.00 uur. FNV (even weken), 19.30 uur. Jokeren, 20.00 uur. wijkvereniginghoornesrijnsoever.nl

Donderdag 10 november. Conditietraining, 9.45 uur. Klaverjassen en jokeren, 20.00 uur. Vrijdag 11 november. Dansavond, 21.00 uur. Maandag 14 november. Kattuks Volk, 20.00 uur.

is dan ook ’wit’ om de effecten optimaal te benutten. Meer informatie over The Factory is te verkrijgen via John, tel. 0613423863 of via www.jongerenwerk-factory.hyves.nl, hier kunt u ook de openingsmomenten/tijden vinden en of er waar een leuke activiteit plaats vindt. KuCo (KunstenaarsCollectief) www.kuco.nl

Reünie Zomerkamp Loon op Zand

Kopij

Rehoboth vrouwenkoffieochtend

Andreas koffieochtend

| wo | do | vr | za | zo

Wijkvereniging Noord/Noord-Oost

Creatieve avond bij Jeugdgroep Rehoboth

Er is een kinderbingo op zaterdag 12 november. Er wordt begonnen om 14.00 uur en de zaal is open om 13.30 uur.

Op woensdagmorgen 16 november is er in het Maranathacentrum aan de Poolster weer een koffieochtend. Het thema is: ’Jozef,onderkoning bij de gratie Gods’ uit het boekje van Henk Binnendijk. Jerina Brussee en Wil de Vries hebben deze morgen voorbereid en Hanneke van der Boon zorgt weer voor de muzikale noot. We hopen op een gezellige en leerzame ochtend. Vanaf 9.15 uur is er koffie/ thee, en we beginnen uiterlijk om 9.45 uur. Alle deelnemers hopen we weer te ontmoeten. Ook nieuwe belangstellenden zijn van harte welkom, schuif gezellig aan.

di

Wijkvereniging Hoornes-Rijnsoever

Foto: pr.

Avond over spoorwegen USA

|

Agenda ANBO Bond voor vijftigplussers. Verkoop van belbusboekjes in de Zwanenburg elke morgen. Iedere dag koffie drinken kosten € 0,75. Maandag 14 november. Spreekuur, van 10.00 tot 11.00 uur. Schildercursus, van 13.30 tot 17.00 uur. Vrij jokeren en klaverjassen, aanvang 13.30 uur. Dinsdag 15 november. Repetitie zangkoor de ’Vierboet’, aanvang 10.00 uur. Ouderenspreekuur, 10.00 uur. Damessoos, aanvang 14.00 uur. Vrij klaverjassen en jokeren, aanvang 13.30 uur. Biljarten, aanvang 13.30 uur. Woensdag 16 november. Biljarten, aanvang 14.00 uur, de zaal is om 13.30 uur open. Kaarten maken, aanvang 13.30 uur. Vrij klaverjassen en jokeren. Onderlinge competitie en vrij biljarten, aanvang 19.30 uur. Donderdag 17 november. Inloopspreekuur, van 10.00 tot 11.00 uur. Meer bewegen voor ouderen, van 9.30-10.15 uur. Klaverjas- en jokermiddag, aanvang 14.00 uur. Vrijdag 18 november. Bloedprikken, 8.30 uur. Klaverjassen en jokeren. Maaltijd in De Zwanenburg, aanvang 17.00 uur. Inlichtingen WMO op de website www.anbo.nl/katwijkaanzee/ Al deze activiteiten vinden plaats in het dienstencentrum de Zwanenburg, aan de Zwanenburgstraat 62. De activiteiten zijn toegankelijk voor alle mensen van 50 jaar en ouder.

Wijkvereniging Koestal-Overduin Donderdag 10 november. Seniorensoos De Eendracht, 14.00 uur. Country- en linedansen, 20.00 uur, lesavond, vanaf 16 jaar. Vrijdag 11 november. Competitie darten, 20.00 uur. Zaterdag 12 november. Kinderbingo, 14.00 uur, voor kinderen van 4-12 jaar. Neem gezellig je (o)pa en (o)ma mee! Vanaf 14.00 uur. Countrydansen, vrije dansavond, 20.00 uur. Maandag 14 november. Recreatief darten, 20.00 uur. Dinsdag 15 november. Klaverjassen en jokeren, 20.00 uur. Woensdag 16 november. Sjoelmiddag seniorensoos De Eendacht, 14.00 uur. Repetitieavond zangkoor De Voltreffers, 20.00 uur. Tijdens alle activiteiten zijn de keuken en bar geopend voor een hapje en een drankje. Wijkgebouw locatie De Coligny, Louise de Colignylaan 7, 2224 VT Katwijk. Meer informatie op: www. wijkcentrumdecoligny.nl of RTV teletekstpagina 351.

Eindelijk echt

inspiratie gevonden

Word ook buddy ! www.buddynetwerk.nl of bel 070-3649500

Foto: pr.

Mevrouw Miep van der Woude zal woensdag 16 november het thema ’Omgaan met verdriet’ behandelen bij Vrouwenkring Naomi. Reeds meerdere malen was zij te gast bij deze kring. Onder andere vanuit de periode dat zij pastor was in De Wilbert weet zij veel te vertellen over dit onderwerp. Ook dit thema sluit aan bij het jaarthema Lifestyle. Hoe staan wij in het leven, als wij geconfronteerd worden met zorgen en verdriet? Van der Woude zal op deze avond ook de meditatie verzorgen. Elke keer weet zij haar publiek te boeien en te bemoedigen. Alle vrouwen zijn hartelijk welkom, ook degenen die nog niet eerder zijn geweest. Neem gerust uw zus of vriendin mee. De activiteiten van Vrouwenkring Naomi worden gehouden in de grote zaal van de Ontmoetingskerk, Nieuwe Duinweg 64, Katwijk. Vanaf 19.30 uur is de koffie klaar. Het programma begint om 20.00 uur en is om 22.00 uur afgelopen. Meer informatie over Naomi, tel. 4012588, www.ontmoetingskerkkatwijk. nl.

ma

Battle Of the Bands: Roparun Edition Nuttree Experience organiseert op 3 december in samenwerking met Scum The Battle Of the Bands. Een avond vol opkomend talent, goede muziek en een gezellige sfeer. Rock, punk, metal of alternatief. Wij hebben Het podium, maar heeft jouw band het talent? Kom het bewijzen tijdens The Battle Of the Bands. De avond staat in het teken van muziek en talent, maar natuurlijk ook van het goede doel. De gehele opbrengst van de avond gaat naar de Stichting Roparun. Al jaren zet deze stichting zich in om het leven van patiënten met kanker dragelijker te maken, en met deze avond willen wij hier graag een bijdrage aan leveren. Meer informatie op www.roparun.nl. Neem je vriend, vriendin, aanhang of buurman mee. De avond staat in het teken van muziek, en van jou. Het belooft het een gewel-

dige avond te worden. Gedurende de avond komen er diverse opkomende bands voorbij, en wordt de winnaar gekozen door jullie! Het publiek! Heeft jouw band het in zich om het publiek weg te blazen? Of speelt je buurjongen/-meid met zijn/haar band altijd het dak eraf ? Meld je dan nu aan voor The Battle Of the Bands Roparun Edition. Wij geven jou de kans om in jongerencentrum Scum je talenten te laten horen aan de wereld. Het inschrijfgeld bedraagt slechts € 15,- per band. Uiteraard is er voor de winnende band een mooie prijs te winnen.

Meedoen? Stuur een email met jouw bandnaam, aantal leden en muziekvorm naar: NuttreeXP@gmail.com. Meer informatie is te vinden op www.scumkatwijk.nl.


in Katwijk aan Zee

START VERKOOP

3 VRIJE KAVELS

js Richtpri vanaf

Zaterdag 12 november a.s. vanaf 11.00 uur

V.O.N.

De Leeuw Nieuwbouwmakelaardij Andreasplein 14 in Katwijk

, 0 0 0 . 5 € 37

• Grote kavels van 500 m2 tot 537 m2 • Unieke mogelijkheid voor het bouwen van uw eigen woning • Verkoop bij inschrijving d.m.v. bieding

980014 amaiamai.nl

VRIJE KAVELS Ontwikkeling:

• Inschrijven tot en met 15 december a.s.

ruimte om te wonen

Verkoop:

071 - 4051616

www.parkrijnsoever.nl

Interesse in Park Rijnsoever? Bent u geïnteresseerd in het nieuwbouwproject Park Rijnsoever? Wacht dan niet langer en maak een afspraak bij Rabobank Katwijk. Wij bieden een scherp tarief en vele andere voordelen. Of u nu voor het eerst een hypotheek afsluit of dat u uw huidige hypotheek aanpast. Ga met ons in gesprek en u ontvangt een uitgebreid advies, zodat uw hypotheek bij u blijft passen.

Wij zijn uw adviseur, niet alleen uw hypotheekverstrekker. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën.

Direct een afspraak maken voor een adviesgesprek? Bel (071) 409 53 00 of kijk op www.rabobank.nl/katwijk


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 10 NOVEMBER 2011 • 27 Geboren

Geboren

Geboren

25 jaar getrouwd

40 jaar getrouwd

40 jaar getrouwd

Intens dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze kleinzoon en neef, Coen Hubrecht Rein Hartevelt, zoon van Hubrecht en Rendi, broer van Anouk en Sophie. Rein en Ellie Varkevisser.

Geboren op 25-10-2011, Isabelle Jasmijn, dochter van Steven en Eline. Gefeliciteerd van oma Van Aller, opa en oma Klinkenberg, tante Laura en tante Tessa.

Geboren op 1-11-2011, Tobias, zoon van Wilco en Mirjana Hoek, broertje van Siko. Gefeliciteerd van opa en oma Houwaard en opa en oma Hoek, Rene en Mendy.

Op 7 november waren onze papa & mama 25 jaar getrouwd! Van harte gefeliciteerd Mariëlle, Mark, Pascal & Willem.

Op 5 november waren Charles en Willie Corijn al 40 jaar een paar! Gefeliciteerd van Armand, Marc, Melanie, Mila en Lev.

Op 10 november zijn Niek Kromhout en Hanneke Heemskerk 40 jaar getrouwd! Gefeliciteerd en nog vele gezonde jaren toegewenst. Kinderen en kleinkinderen.

DRAVERTJES Dravertjes te koop aangeboden/ gevraagd tot maximaal 25 woorden zijn voor particulieren gratis. Meer woorden: 0,20 eurocent per woord. Per persoon mag slechts één gratis dravertje per editie worden geplaatst. Felicitatiedravertjes: maximaal 2 per en/of over persoon. Alle overige dravertjes € 5,00 tot max. 25 woorden. Meer woorden: 0,20 eurocent per woord. Brieven onder nummer of bewijsnummers € 3,00 extra. Eventuele fouten in schriftelijk opgegeven advertenties worden niet gecompenseerd. Dravertjes kunnen zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. U kunt uw Dravertje e-mailen naar dravertjes@uitgeverijverhagen.nl, onder vermelding van uw naam, adres, postcode + woonplaats en telefoonnummer

50 jaar getrouwd

Jarig

Jarig

Jarig

Jarig

Jarig

Jarig

Onze tante Lenie en ome Kees Souverijn zijn op 9 november 50 jaar getrouwd! Een fijne dag toegewenst van Nelleke, Thom, Wop, Yvonne & Robbie.

Hoera, op 11-11-’11 wordt onze kanjer Gerwin 11 jaar! Gefeliciteerd van papa, mama, Lisanne en Judith.

Dit leuke meisje Noa Guyt wordt de 11e van de 11e 2011 11 jaar! Van harte gefeliciteerd van alle Guytjes.

Onze lieve basketbalster Lieke Krayenoord wordt 14 november 8 jaar! Veel liefs opa Leen & oma Janneke, Erwin & Janna, Dagmar & Pieter Dirk en Inge & Michael.

Niels, zaterdag hebben we je feestje gevierd met velen, maar ondanks je leeftijd moet je je voorlopig nog houden aan de regels van Hotel van BeelenJ. Wees nu niet eigenwijs, schiet een beetje op met het behalen van je rijbewijs! Oma Jannie en de rest.

Op 11-11-’11 wordt Remco van der Plas 13 jaar!! Van harte namens de hele familie.

11 november wordt onze oma (van Duijvenbode-Groen) 85 jaar! Gefeliciteerd van klein- en achterkleinkinderen en aanhang: Diana & Erwin, Mariska & Kees, Corné & Marcel, Rian, Dirk, Lysa & Timo, Maarten, Iris & Vriend.

Jarig

Jarig

Jarig

Jarig

Abraham

Abraham

Lieve Rosa Schaddé van Dooren, wat is het fijn om voor de allereerste keer jarig te zijn. Gefeliciteerd! xxx je opa’s en oma’s, ooms en tantes.

Hoera Levi van den Bosch wordt 11 november 1 jaar! Knuffel van Anouk en Jaïra. Kusjes van opa, oma, Maurice, Andrea, Randy en Marieke.

Hoera, op 11 november wordt onze lieve schat, Finn Maagdelijn 1 jaar! Gefeliciteerd door opa en oma, Corné en Sandra, Shirley, Wesley, Gerard en Judith, William en Janine, xxx.

Hoera, het wordt feest, want onze zonnetjes, Kees en dochter Anouk van Duyn hopen op 12 en 16 nov. hun verjaardag te vieren en wij zijn erbij! Liefs van de hele familie.

Op 12 november is het zover, tussen de 40-ers hoort hij dan niet meer! Je zal het niet geloven maar toch is het waar, deze vent (Kees van Duijn) is al 50 jaar! Liefs Karoline, Anouk, Milco, Sander en Djoekie.

Jandirk van Egmond wordt 9 november Abraham! Gefeliciteerd van Corrie, Garreth, Weijna, Nick, Chantal, Freddy, Wilco en Cherona je schatten!

• 2e hands-fietsen en 2e handsbrommers/scooters bij Frans Luyten Tweewielers, Achterweg 22, Katwijk. Telefoon 071-4029035. • JUBILATE KRINGLOOP ROM­MELMARKT, Pr. Hendrik­ kade 11, tel. 071-4075512/ 0613719872 (A. Meijvogel) Voor verkoop, inbreng en ophaal (ook bezorgen), ook leeghalen van inboedel tegen een vergoeding, open op zat.morgen en do.avond (min prijzen) E-mailadres: maybird@ ziggo.nl • Bel Theo als u problemen heeft met uw computer, software etc. deze advertentie is hem aangeboden door de fysiotherapie Meeuwenlaan (een tevreden klant). Tel. 071-4080460. • Vereniging HCHWA-D (Katwijkse ziekte). Lid of donateur worden? Zie www.HCHWA-D.nl.

VAN LEEUWEN

papier- en metaalhandel Vanouds het adres voor uw oude metalen en oud papier. Biedt hoge prijzen voor oud ijzer, koper, lood, zink, etc. De Hooge Krocht 151 Ind. Klei-Oost, Noordwijk Telefoon 071-4014105

• www.meubelkeldertje.nl tot 70% korting op onze showroommodellen. Geopend van woensdag t/m zaterdag van 13-17 uur. Hoge Rijndijk 163A Leiden. Telefoon 0715414029.

Jubileum Deze fotopagina* is bestemd voor geboortes, jarigen, huwelijken, jubilea, geslaagden, etc. De foto wordt geplaatst op 1 kolom breedte, de tekst is maximaal 25 woorden. De kosten - € 7,- per plaatsing dienen contant (of pinnen) aan de receptie te worden voldaan. Foto’s en tekst van geboortes, 50-jarigen, huwelijken, huwelijks- en andere jubilea, en geslaagden van HBO- of universitaire opleidingen zijn gratis. Gratis plaatsingen zijn alleen achteraf.

• Te koop: stacaravan met 4 slaapplaatsen in Voorthuizen. Camping De Parel. Prijs € 3.500,- Telefoon 071-4015855 of 06-39217433. • Op weg naar genezing. Praktijk voor natuurgeneeskunde, Shiatsu, voetreflexmassage en complementaire psychotherapie. Tel: 0714030127 en/of 4084204, www.praktijkmejan.geneesgids.nl / www.shiatsupraktijkhuber.geneesgids.nl • Remedial Teaching in Katwijk. Aty Guijt-Hoekstra MSEN Specialist Remedial Teaching. Hulp op maat bij onderwijsleerproblemen en meer- en hoogbegaafdheid. www.rtaanzee.nl 06-47769588.

Aad Houwaard is op 3 november 25 jaar in dienst bij AH.

Aanleveren kan aan de receptie van het kantoor aan de Ambachtsweg 7a in Katwijk. Of digitaal: receptie@uitgeverijverhagen.nl. Digitale foto’s dienen van voldoende resolutie te zijn (minimaal 500 kB). Uitgeverij Verhagen behoudt zich het recht voor om foto’s en tekst te weigeren. *Per gebeurtenis wordt één foto geplaatst.

Programma-overzicht RTV Katwijk van het sportweekend Vrijdagavond(19.00-20.00 uur): In de radio-uitzending aandacht voor de damsport in de KRV-gemeenten. Ook een terugblik op de trainersperikelen bij FC Rijnvogels en een vooruitblik op de kraker tussen GVVV en Katwijk. Zaterdagmiddag (14.00-18.00 uur): Naast het actuele sportnieuws zijn er live-radioverslagen van de Topklasse-wedstrijden van Katwijk en Rijnsburgse Boys, Quick Boys en Valken ‘68 Maandagavond (vanaf 20.45 uur): Een tv-uitzending met aandacht voor de prestaties van hockeyclub Catwyck Dames 1, een terugblik op het voorbije voetbalweekend en het actuele sportnieuws. Kijk voor meer informatie op http.//sport.rtvkatwijk.nl

Arend van Beelen blijft ongeslagen in damcompetitie In de huidige damcompetitie zijn nog maar weinig spelers iedere week overeind gebleven, waardoor Arend van Beelen met grote afstand de ranglijst aanvoert. Arend won tot nu toe al zijn wedstrijden en zijn tegenstander Kees Plug wist dat het moeilijk zou worden daar verandering in aan te brengen. Kees had een op het eerste oog zeer sterke stand op het bord gekregen. Kees had een sterke aanvallende formatie, maar Arend wist de aanval goed op te vangen. Kees kwam in de problemen door een relatief simpele dreiging van Arend. Het bleek lastig om deze dreiging eruit te halen en het lukte Kees ook niet om een goed vervolg aan zijn partij te geven. Kees liet zich verleiden tot een foute tussenloop, waardoor Arend met een zetje door kon breken naar dam. Daarna waren de kansen op een remise erg klein geworden en pakte Arend opnieuw de winst. Dat een tussenloop niet altijd slecht hoeft uit te pakken bewees Paul Bremmer in zijn partij tegen Jaap van Duyvenbode. Nadat Jaap in het middenspel een sterke stand op het bord had gezet, moest Paul van ver komen om een punt over te houden aan deze partij. Jaap maakte echter een foutje, waardoor Paul achter Jaap zijn stukken kon kruipen en een vrije doorgang had naar dam. Jaap zag dat het met een schijf achter en een dam tegen, niet meer ging lukken om nog een punt te halen en gaf de partij op. Alexander Neijenhuis had een las-

tige partij tegen Gé Berbee. Alexander liep al snel in een 2-om-3 en kwam zo een schijf achter. Niet veel later stond Alexander helemaal vast, waardoor hij nog een schijf moest offeren. Daarna was het een verloren wedstrijd voor Alexander, hoewel hij het nooit opgeeft voordat ook zijn laatste schijven van het bord zijn verdwenen. Teun de Kluyver ging vol op de aanval tegen Jan Schijff. Teun speelde met veel durf en agressie en probeerde Jan het vuur aan de schenen te leggen. Lange tijd ging het gelijk op en Teun ging steeds meer geloven in zijn kansen op een goed resultaat in deze wedstrijd. Helaas werd Teun iets te gretig en wilde hij een doorbraak forceren met een zet waarvan hij de afloop niet helemaal goed had overzien. Met een simpele ruil haalde Jan de angel uit Teuns aanval, waardoor de twee geofferde schijven Teun opbraken in het eindspel. Meer partijen waren er niet deze avond, maar voor de volledigheid is nog goed te vermelden dat KDC een week eerder onderuit is gegaan tegen het tweede team van Damclub Naaldwijk. Twee weken eerder was het eerste team van Naaldwijk met 11-1 te sterk voor KDC, het tweede team bleek hier niet veel voor onder te doen. KDC verloor vorige week met maar liefst 10-2. Kom eens langs of surf naar www. damclubkdc.nl. De jeugd traint van 18.45 tot 20.00 uur op woensdag en de volwassenen spelen om 19.45 uur in wijkgebouw ‘t Zandgat, E.A. Borgerstraat 58.

Jongste leerlingen zingen in Overduin Blijdschap brengen aan de bewoners van Overduin. Dat deden de kleuters van groep 1d/2d van de Christelijke Opleidingsschool zondagmiddag 6 november. Ze hadden zes liederen ingestudeerd die ze zongen tijdens de kerkdienst die in het teken stond van Dankdag voor Gewas en Arbeid. En wat deden de kleuters hun best. De bewoners genoten er zichtbaar van, stralende

Kaartavondje bij vv Katwijk

Sloeproeiteam Het Pulletje in actie.

Het Pulletje de beste van Katwijk Het sloeproeiseizoen 2011 is voorbij. Zaterdag 5 november werd de laatste wedstrijd geroeid in Muiden. Naast het Muiderslot werd er gestart om het eiland Pampus te ‘ronden’ en vervolgens weer bij het Muiderslot te finishen. Een kleine race van ca 7,5 km. Kwestie in deze is echter dat de race twee keer geroeid moest worden met een pauze tussen beide races van ongeveer twee uur. Het seizoen begon in maart en gedurende het hele seizoen zijn er zo’n twintig wedstrijden georganiseerd. Meest aansprekende races zijn Harlingen-Terschelling, de grachtenrace in Amsterdam en de Muiden-Pampus-Muiden. Het Pulletje roeide er acht. Het was een zwaar seizoen, in de tweede klasse. Met drie nieuwe roeiers aan boord was het vechten voor de punten.

Muiden-Pampus-Muiden dus. De omstandigheden waren ideaal; weinig/geen wind, lekkere temperatuur en elf zeer gemotiveerde heren. Eén wissel dus. Ongeveer 120 sloepen roeiden mee waaronder vrijwel de gehele Nederlandse top. Grutte Bear uit Joure (Nederlands kampioen en dit seizoen onverslaanbaar) ging van start, maar ook namen als Mercator, Hoboken, Moby Dick, Razende Snol en Sloepweesje verschenen aan de startlijn. En natuurlijk de Azorean High uit Katwijk. Die sloep uit de stal (boothuis) van Ferox is onbetwist de snelste sloep uit Katwijk. Alleen zaterdag dus even niet. ‘s Ochtends ging eerst het damesteam van Het Pulletje, de Roseetjes, van start. Nadat zij hun eerste race roeiden, bleek dat er veel mogelijk was op dit water voor Het Pulletje. De dames roei-

den zich knap naar de negende plek en dat bood perspectief voor de heren. Van meet af aan werd er volop geknald. De chaos bij de start werd snel achter ons gelaten om 42 minuten en 41seconden later te finishen. Een recordgemiddelde voor ‘de Pul’ van 10.5 km per uur en een geroeid vermogen van 126 watt. De tweede race was er slechts een verval van 40 seconden ten opzichte van de eerste. Bij de finish werd er geklokt op 43 minuten en 23seconden. Een geroeid vermogen van 116 watt. Het leverde de beste seizoensprestatie op en Het Pulletje werd zesde in het algemeen klassement. Een uitstekende prestatie wat ook nog een promotie naar de eerste klasse opleverde. Het Pulletje de beste van Katwijk? Afgelopen zaterdag eventjes wel.

Als je in deze tijd wel eens buiten komt, en dan vooral in de avonduren, dan voel je de kou, ook al heb je een dikke jas aan. De gezelligheid wordt dan opgezocht, en we weten allemaal van die slagzin: gezelligheid kent geen tijd! Bij voetbalvereniging Katwijk op sportcomplex De Krom denkt men daaraan. Niet alleen op de zaterdag is het altijd gezellig toeven bij een voetbalwedstrijd. Ook doordeweeks is er veel leefbaarheid op De Krom. Dat begint al op de maandagavond. Want dan kan er naar hartenlust worden gespeeld met een kaartspel. Klaverjassen en jokeren is al vanouds een gewaardeerd iets. Vanaf half acht (19.30 uur) is eenieder van harte welkom in de kantine bij de vv Katwijk. Neem gerust bekenden mee. Het mag uw buurman en ook uw buurvrouw zijn. Laat ze de sfeer maar komen proeven. Koffie en nog meerdere consumpties zijn er genoeg te verkrijgen. Alleen de sfeer moet u zelf komen proeven. Welkom op sportcomplex De Krom.

gezichten bij jong en oud en soms werd er een liedje, die ze nog van vroeger kenden, door de bewoners mee geneuried. Menig ouder pinkte een traantje weg toen ze hun kleuter vol overgave hoorden zingen. Zo puur, zo mooi, als kaarsjes in de nacht. De Opleidingsschool wordt al zo’n twintig jaar uitgenodigd om te komen zingen en elk jaar is het weer een feest.

Opbrengst collecte Woord en Daad Wit, rood, bruin of zwart, een straatkind sluiten we in ons hart. Onder dat motto hield eind oktober Woord en Daad Katwijk de huis-aanhuiscollecte. Er is ook dit jaar een klein legertje collectanten op pad gegaan om deze megaklus te klaren, waarvoor we ze dan ook hartelijk dank zeggen. En we mogen dan gelijk vertellen dat er ook dit jaar ondanks de recessie een heel mooi resultaat is bereikt. Het eindbedrag was maar liefst 14.815,18. Daar kunnen heel wat straatkinderen mee worden geholpen. Alle gevers daarom ook hartelijk dank Werkgroep Woord en Daad Katwijk.


pen a l s n e n e el b ’ u e k a m d n é é r e d n o s e l l a ’

Vaste uitvoering vanaf

€ 2.795,-

Relaxfauteuils Nordic Explore. De eerste boxspringset met comfortgarantie!

Meubelset ’Light Oak’ • dressoir Nordic Explore boxspring is • eettafel De gemaakt voor mensen die hoge eisen stellen aan kwaliteit, • 4 eetkamerstoelen design, comfort en praktisch gemak. Het is echt Scandinavisch slapen en dat is te zien en te voelen. De beste materialen en slaaptechnische ideeën • salontafel komen in Nordic Explore samen. Op het matras krijgt u liefst 90 dagen omruilgarantie. En u mag kiezen uit drie verschillende hoofdborden, vier • 3-zitsbank toppers en vele kleuren en pootjes! Zo u wilt koopt u er nog een footstool en hockers bij. Setprijs • 2 fauteuils Er is al een Nordic Explore voor e 2.795,00!

€ 4.995,-

Schitterende relaxfauteuils (eventueel met sta op functie) in diverse afmetingen: mini, midi of maxi. Ook te leveren als gewoon bankstel. In diverse kleuren leer en stof!

Vanaf

Direct leverbaar!

945,-

SLUISWEG 25 • 2225 XH KATWIJK AAN ZEE • T (071) 40 129 64 • F (071) 40 719 99

KP_week_45  

De Katwijksche Post 10 november 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you