Page 1

gi

Moed om te 11 ro 07

doneren!

M ed.nl Lokaal betrokken en betrouwbaar

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.DEHILLEGOMMER.NL

interview P9

THEO VAN HAASTRECHT COLUMN Poespas 

P12

Het leven is een lange treinreis

19 februari 2013 JAARGANG 01 NR 8

nieuws P3

nieuws P5

Over de kop op het Fioretti

Samenwerking in regio

Kort nieuws Extra geld voor nieuwe startersleningen

 Fusie is ‘slechts één van negen mogelijke uitkomsten’ STREEK  De kogel is door de kerk; de Bollenvijf gaan op vijf gebieden intensief samenwerken. Als toetje krijgt de aangestelde stuurgroep de mogelijkheid om haar grip te verstevigen op het ‘samenwerkingsproces’. Officieel praten Teylingen-burgemeester en voorzitter van de stuurgroep Marjan van Kampen en Leon Floor (voorzitter klankbordgroep) niet over een eerste stap naar een gemeentelijke fusie. ‘Het is slechts één van negen mogelijke uitkomsten’, informeert Floor. Toch hangt een fusie als eindresultaat wel degelijk als een donderwolk boven de uitkomsten van de radenbijeenkomst van donderdag 14 februari. Bij haar nieuwjaarstoespraak toonde Van Kampen zich een voorstan-

der van een gemeentelijke fusie. Ook medestuurgroeplid Bas Brekelmans (VVD Lisse) liet aan duidelijkheid niets te wensen over: ‘Wat mij betreft realiseren we vandaag een stap naar een fusie van de dorpen’. Maar tijdens de persbijeenkomst weigerden Floor en Van Kampen toe te geven dat zij bezig waren met een hoger doel. Maar het Valentijnsoverleg heeft wel degelijk de verhoudingen veranderd, informeert Floor. ‘Een overgrote meerderheid van de raadsleden heeft met de slot-

verklaring en dus ook met de uitkomst van de discussies ingestemd. Wat donderdagavond is gebeurd, is niet zonder consequenties.’ Afgesproken is, dat de dorpen Hillegom, Teylingen, Noordwijk, Noordwijkerhout en Lisse op vijf terreinen gaan samenwerken: openbare orde en veiligheid, sociaal domein, ruimtelijke ordening, economische zaken en infrastructuur. Deze zijn weer onderverdeeld in 37 punten die gezamenlijk moeten worden opgepakt. Het gaat dan bijvoorbeeld om het gezamenlijk opzetten van een veiligheidsbureau en het realiseren van gelijke bouwvoorschriften in het buitengebied. Op verzoek van de raadsleden is het

onderwerp ‘duurzaamheid’ toegevoegd aan deze lijst. Van Kampen: ‘Van de 85 raadsleden heeft een zevental gezegd dat ze niet met de slotverklaring kunnen instemmen. Een grote meerderheid is dus voor. De raadsleden beseffen dat ze aan zet zijn om de regie in de regio zelf te bepalen. Er is geen angst voor de 100.000 plus gemeente, maar wel wisten de raadsleden dat als je de regie wilt houden, je intensiever moet gaan samenwerken. We gaan geen vrijblijvende, maar echte afspraken maken. De stuurgroep gaat aan de slag om uit te werken hoe intensiever moet worden samengewerkt. Voor de zomer komen we met resultaten.’

Flessen voor Duco

utogids.nl wwHetw.alaatste regionale, AUTOGIDS

nationale én internationale autonieuws

elke 14 dagen in deze krant!

HILLEGOM  Het college van stelt voor om 300.000 euro beschikbaar te stellen voor het verstrekken van startersleningen. Dit bedrag komt bovenop de 420.000 euro die de gemeente al gebruikt voor dit doel. Het onderwerp wordt besproken in de gemeenteraadsvergadering van donderdag 14 maart. De startersleningen zijn populair, want de 420.000 euro zijn nu al op. Nu al zijn 46 startersleningen verstrekt en staat nog een achttal op de planning. Maar nog meer mensen willen deze lening gebruiken om starterswoningen en -appartementen in ’t Zand te kopen. Burgemeester Jan Broekhuis informeert: ‘De starterslening is voor de verkoopbaarheid van de startersappartementen erg belangrijk.’ Omdat de rijksoverheid het geld van de startersleningen verdubbelt, rekent het college erop dat dit jaar een extra 20 startersleningen uitgegeven kunnen worden. Door dit soort leningen kunnen nieuwe toetreders op de woningmarkt met meer vertrouwen een hypotheekgesprek bij de banken tegemoet zien.

Darttoernooi in Café Thuys

vacatures Willibrordus: 2 leden voor de Raad van Commissarissen Van Wezel Accountants: Ervaren assistent accountant Uw vacature ook in de krant? Bel nu (071) 402 29 01

Valentijn voor Voedselbank

hillegom Basisschool Hilmare heeft 1184 flessen ingezameld. De opbrengst voor Longest Breath is door de oudercommissie verdubbeld naar 500 euro. Duco van Dalen nam de cheque in ontvangst.

HILLEGOM  Iedere laatste zaterdag van de maand wordt in Café Thuys aan de Haven 20 een Open Darttoernooi georganiseerd. De banen zijn vernieuwd en er is nu ruim voldoende plaats voor darters. Het eerste toernooi is al gepland op zaterdag 23 februari. De eerste inschrijvingen zijn al binnen, maar liefhebbers kunnen zich nog inschrijven voor dit eerste toernooi tot 20.00 uur. Het toernooi start om 20.30 uur. Het inschrijfgeld à 2,50 per persoon gaat in de prijzenpot. Deze pot wordt door de eigenaar aangevuld.

VOOR UW KUNSTGEBIT DE BESTE KEUZE Gratis advies Alle soorten kunstgebitten, ook op implantaten Avond of weekendafspraak in overleg Vergoeding via uw zorgverzekeraar Weekenddienst 06 1 777 6 777

HILLEGOM TPP VAN HOOFF WILHELMINALAAN 1A 0252 520 605 LISSE TPP H. M. VAN BEEK KANAALSTRAAT 187a 0252 425 850


&

Onderhoud service BERNARD SCHULTE BV

Voor al uw klimaatbeheer

➜ CV installaties ➜ CV ketels ➜ Ventilatiesystemen ➜ Zonne-energie ➜ Airconditioning

Ook voor al uw service & onderhoud!

CENTRALE VERWARMING EN AIRCONDITIONING VOORHOUT WWW.BERNARDSCHULTE.NL

Nijverheidsweg 10 - Voorhout - Tel. 0252-21 57 62

PArtICuLIereN

OPGeLet! uw advertentie verschijnt in de regio:

Particuliere advertenties kunnen in al onze kranten worden geplaatst. Voor € 15,00 kunt u 120 tekens plaatsen. u kunt deze tot donderdag 12.00 uur inleveren, de advertentie verschijnt dan een week later in al onze kranten. Particuliere advertenties kunnen op onze website of tegen contante betaling op onderstaande adressen worden ingeleverd. • UITGEVERIJ VERHAGEN, Ambachtsweg 7a, KAtWIJK • HET VALUTAHUIS, Voorstraat 22, KAtWIJK • SIGARENMAGAZIJN J. Barnhoorn, Hoofdstraat 52, NOOrDWIJK • PRIMERA v.d. Lans, Hoofdstraat 208, SASSeNheIM • RIETWINKEL van der VOORT, Dorpsstraat 50, NOOrDWIJKerhOut • THE READSHOP, in de Hoftuin, rIJNSBurG • LIETHORPS BOECKHUYS, Hoogmadeseweg 13, LeIDerDOrP • ROKERSPALEIS LEIDERDORP, Van Diepeningenlaan 17, LeIDerDOrP • BOEKHANDEL DE KLER, De Kempenaerstr. (Passage), OeGStGeeSt U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk

INLeVereN tOt DONDerDAG 12.00 uur! (plaatsing in de week daarna)

Katwijk Rijnsburg Valkenburg

Strak in je vel... Veel vrouwen herkennen het probleem.... Cellulitis op de benen, billen, taille en buik.

Voor

De oplossing is Lypossage! Deze uiterst intensieve manier van masseren werkt krachtig in op

de vet- en vochthuishouding.

Noordwijk hout Noordwijker

Niet alleen wordt de doorbloeding sterk bevorderd, maar de huid wordt ook mooier, strakker en gladder.

De Zilk Sassenheim Voorhout

Na 4 behandelingen heeft u al zichtbaar resultaat.

Warmond Lisse Lisserbroek Hillegom Beinsdorp Oegstgeest

Actie: 2e zône slechts:

€10

Na

U zult geen gewicht verliezen... wel centimeters!!

Wilt u meer informatie over Lypossage, neemt u dan contact op met Gladys

Tel: 06 10817027

Behandelingen worden gegeven in Voorhout door een vrouw

Leiderdorp Wassenaar

}

€ 15.00

INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!) Naam: ............................................................................................................................................................……………………… Adres: ............................................................................................................ Tel.: ........................................……………………

te huur • te KOOP • GeVrAAGD AANGeBODeN • GeZOCht • GeVONDeN

MAGAZIJNVERKOOP

OUTLET

Merkschoenen en laarzen voor dumpprijzen ECCO - ARA - HELIOFORM - ROHDE - SHOESME - J J SHOES, etc.

KORTINGEN TOT 60%!!!!! van Haastrecht SCHOENEN EN TASSEN

Tulpenstraat 10 - 2231 GW Rijnsburg - Tel. 071-402 87 26 v.haastrecht@snelnet.net www.vanhaastrechtschoenen.nl

OPE

v.a. 14 fN eb. voor lu

nc en dine h p o s n a r k En m a a k UNCH - &loopAt ctt/iem L n e e E S HAR BON 28 februari R E N I D ! IN

&W

ELKE DAG VERLOTEN WE ER 1

Boulevard 70 • Katwijk aan zee • T 071 407 76 24 • www.thecomedykatwijk.nl


nieuws

LISSERNIEUWS | DE HILLEGOMMER

dinsdag 19 februari 2013

Pand Kapelstraat mag afgebouwd

Kort nieuws Boerenkool in de Meerkoet

lisse n Burgemeester en wethouders van Lisse willen niet meer terugkomen op de bouwvergunning voor het nieuwe pand in de Kapelstraat. Marius Nieuwenhuis van de SGP/ChristenUnie had liever gezien van wel. Hij vindt dat de gevel van het pand doet denken aan een aquarium.

Lisserbroek n Op dinsdag 26 februari verzorgt de Meerkoet een warme maaltijd voor de 55-plussers. Er wordt om 17.00 uur een overheerlijke boerenkoolmaaltijd met worst geserveerd. Bij het nuttigen van deze stamppot kan men nieuwe contacten opdoen en kennismaken met oude en nieuwe dorpsgenoten. KoetActief biedt dit diner gratis aan. Voor informatie en aanmelding kan men bellen met Ineke Croese, tel. 0252-418442 of met Cok van Beek van de Meerkoet, tel. 0252-413457.

Hulp bij aangifte voor ouderen

Een kantelsimulator liet op realistische wijze ervaren wat er gebeurt als een auto over de kop gaat.

hillegom n Op veler verzoek geeft Welzijn Hillegom Hulp bij belastingaangifte voor ouderen. Op vrijdag 1 maart staan vrijwilligers van Welzijn Hillegom graag met raad en daad klaar. Op zaterdag 2 maart werken zij samen met het accountants- en belastingkantoor Van Velzen Van de Water uit Warmond. Deze service is voor Hillegommers vanaf 55 jaar. De inkomensgrens is voor alleenstaanden € 33.000,- en voor gehuwden/samenwonenden € 48.000,- per jaar. Dit zal gebeuren op het kantoor van Welzijn Hillegom in het Mariaoord, Mariastraat 28. Wie van deze gratis service gebruik wil maken, kan opgeven bij Welzijn Hillegom, tel. 519700 (van 9.00 tot 12.00 uur). Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst.

n Leerlingen Fioretti met neus op feiten gedrukt

Zuidelijke varianten Duinpolderweg van tafel hillegom n De zuidelijker gelegen varianten van de Duinpolderweg worden niet meer meegenomen in de besprekingen over de tracékeuze. Een voorstel van fractievoorzitter Van Vliet (Hillegom Progressief) met deze strekking werd verworpen door een meerderheid van de politieke partijen. Van Vliet pleitte: “De vervoersbewegingen zijn veranderd en de N207 is verbreed. Die veranderingen zijn niet meegenomen in de oude onderzoeken.” Ze was echter een roepende in de politieke woestijn. Gemeenteraadslid Snuif (D66) vatte de mening van de overige partijen samen: “We zijn in dit beslissingstraject bezig met een trechter; je gaat van meerdere varianten naar één variant. De fase van de zuidelijke varianten is een gepasseerd station. Op deze manier wordt de discussie herhaald.”

3

Voorlichting over alcohol- en drugs hillegom n Op donderdag 14 en vrijdag 15 februari werden op het nieuwe Fioretticollege in Hillegom door Veilig Verkeer afdeling Hillegom activiteiten georganiseerd in het teken van alcohol en drugs. Door Annemiek Cornelissen De alcohol en drugsdagen waren alleen bestemd voor de leerlingen van de vierde klas. Het was voor de elfde keer dat deze dagen in Hillegom plaatsvonden. Voorheen werd het uitsluitend georganiseerd voor de voormalige Fioretti-locaties Paulus en Bernardus en konden de leerlingen van Lucia niet deelnemen, omdat de school in Lisse gevestigd was. Omdat de drie locaties nu zijn samengevoegd in een school kon dit voor het eerst wel. De voormalige directeur van de locatie Lucia, die nu directeur onderbouw is van deze nieuwe school, Frank Out, was hier erg blij mee. Voor hem was het een langgekoesterde wens. “Het is

belangrijk dat leerlingen zich bewust worden van wat alcohol en drugs in het verkeer kunnen doen. Dit soort initiatieven juich ik dan ook zeker toe”. Voorheen was het een programma voor een dag, maar dit keer twee dagen, omdat er dubbel zoveel leerlingen waren. In totaal hebben ongeveer 230 leerlingen meegedaan. De leerlingen kregen verschillende onderdelen, waaronder een theater door Johan Kahuizack, die hen wees wat voor verschrikkelijke ongelukken er kunnen gebeuren als je met drank op, op een bromfiets stapt. Zijn eenmansact was best wel heel heftig en wees de leerlingen op de realiteit. Verder was er het BOB promotieteam met een BOB-quiz. VVN

was present met de Kantelsimulator, waarin de leerlingen mee konden maken wat er met je gebeurt als je met de auto over de kop vliegt en op de kop beland. Er werd hier verteld wat je dan moet doen om er uit te komen. De leerlingen vonden het best wel spannend om hierin plaats te nemen. Verder waren aanwezig mensen van de AA en CA, oftewel de Anonieme Alcoholisten en de Anonieme Drugsverslaafden (C staat voor Cocaïne). Deze mensen vertelden hun levensverhaal, wat door de leerlingen als erg indrukwekkend werd ervaren. De GGD gaf voorlichting over drugs en de gevaren ervan. De Brandweer knipte een slachtoffer uit een wrak en liet zien wat de gang van zaken is bij een ongeval. Tenslotte toonde VVN Hillegom een DVD over jongeren en alcoholmisbruik, waaraan een discussie gekoppeld zat, waaraan ook door de leerlingen werd deelgenomen.

Ondernemers die zich opmaken om intrek te nemen in het pand, zijn blij nu de gemeente voet bij stuk houdt. Ze noemden de kritiek van gemeenteraadslid Nieuwenhuis “heel vervelend, vooral omdat we de procedure voor een bouwvergunning gewoon hebben gevolgd. Nu lijkt er een negatieve sfeer om het pand te komen, terwijl wat er gebeurt in het ondernemerspand juist heel positief is: er beginnen nieuwe bedrijven”. Nieuwenhuis zei in de gemeenteraadsvergadering dat hij vond dat het pand niet in de sfeer van de huidige bebouwing past. B en W gaf hem in een antwoord lik op stuk, door duidelijk te maken dat de bouwaanvraag aan alle eisen voldoet. Zo is de Welstandscommissie akkoord gegaan met het plan. Uit het antwoord van de gemeente blijkt dat de commissie over het plan heeft vergaderd en oordeelde dat het weliswaar niet aan alle gebiedscriteria voldeed, maar wel door de beugel kon. In het pand komt onder meer een nieuwe kapperszaak, zodra de werkzaamheden aan het pand zijn afgerond.

Vijftig jaar Poelpolder lisse n In 2015 is het vijftig jaar geleden dat er in de Poelpolder werd gestart met woningbouw. Om de start te herdenken is een commissie gevormd om na te denken over de viering van dit feit. De commissie kan meer geïnteresseerden en enthousiastelingen gebruiken. Daarom wordt maandag 25 februari een informatiebijeenkomst gehouden in het gemeentehuis van Lisse. De bedoeling is dat er werkgroepen worden gevormd, die ieder een bepaald project uitwerken. Alle ideeën en initiatieven zijn welkom. De informatiebijeenkomst start om 19.30 uur.

Diamanten zangjubileum lisse n Op 13 februari werd er op De Lofstem stilgestaan bij het jubileum van mevrouw Schalk, die 60 jaar lid van het koor is. Als meisje van 17 jaar ging Bets voor het eerst naar De Lofstem, het gemengde koor van de Gereformeerde Gemeente te Lisse, dat op dat moment nog maar 7 jaar bestond.

Inmiddels is ze 77 jaar en slaat nog steeds zelden een repetitieavond of uitvoering over. Genoeg reden om haar in het zonnetje te zetten. Tijdens de jaarvergadering reageerde ze zeer verrast toen ze hoorde dat ze 60 jaar lid was. De verrassing was compleet toen ook haar man en (klein)kinderen de zaal binnenkwamen. Voorzitter Van der Stelt sprak haar toe. Al die jaren heeft de zang een grote plaats voor haar

ingenomen. Ze leerde er ook haar man kennen, die ook jaren lid is geweest. Nadat er allerlei herinneringen waren opgehaald, kreeg mevrouw Schalk een muzieksleuteltje opgespeld en werd ze tot erelid van de vereniging benoemd. Uiteraard ontbraken ook de bloemen niet. Aan het eind gaf ze zelf aan dat ze de zangvereniging als een hechte groep ervaart en ook nog geen plannen heeft om ermee te stoppen!

Foto: PR

Poppenkast Koetshuis

Onvoldoende voor afvaldienst

lisse n Het Koetshuis op Landgoed Keukenhof opent 20 februari de deuren voor jonge vrienden.

aanmelden via leomiek.devroomen@kasteelkeukenhof.nl onder vermelding van kindermiddag met naam en leeftijd van de kind(eren). Begeleiding gewenst.

Om 14.00 uur is er een poppenkastvoorstelling van Fritsie Duikelaar. Daarna wordt er tot 16.00 uur geknutseld. Het Koetshuis opent om 13.45. Voor deelname kan men zich

Voor Vrienden van Kasteel Keukenhof is deelname gratis. Voor niet-vrienden: € 4,- entree park voor volwassene (kind gratis) en € 3,- deelname kind aan programma.

lisse n De dienstverlening van Lisse is niet goed als het gaat om afvalverwerken, zegt vergelijkend onderzoek. Wat nu? “Het is een vergelijkend ‘benchmark-onderzoek’”, zegt wethouder Ad van Zelst. In een groep van 21 gemeenten van vergelijkbare grootte, doet Lisse het ‘minder dan gemid-

deld’. Van Zelst wil er meteen actie op ondernemen. “We komen met een afvalbeleidsplan”. Uit het onderzoek komt naar voren dat Lisse in vergelijking met andere gemeenten goed scoort bij de inzameling van huishoudelijk afval, glas en kunststof. “Dat zijn zaken waar veel mensen mee te maken hebben”, zegt de wethouder. Op het gebied van grof afval en tuinafval kan de dienstverlening beter. Andere ge-

meenten komen vaker langs om dat vuil op te halen of hebben zelf vaker de deuren geopend. Van Zelst wil nu met omliggende gemeenten kijken of er verbetering bereikt kan worden. “Dan zouden we dingen samen kunnen doen”, zegt Van Zelst. De gemeente heeft hogere kosten door een meerjarig contract. “Zeker als je kijkt naar de huidige markt. Het zijn naweeën van de oude situatie. Daarvan willen we af”.


S 1925 ND T I S

K WA L I T E I T OP

4 1 T A A R T S D F O O H

S 1925 ND T

E E Z N A A JK I W D R O O N

SI

G N I N E P O E R I A L U C A T C E P S

K WA L I T E I T OP

ZONDAGS OPEN! 1172.0.000 ut/umr

Normaal € 699,-

NU VOOR

€ 299,-

TIS Met GReAns kuss

MYSTERY BOX 120x200 cm

(ook leverbaar in ander maten en 35 kleuren)

Maat 1.20 x 200 cm

* Gestoffeerde box * Stevig matras * Hoofdbord

(optioneel)

* Potenset COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING VICTORIA MEGA ACTIE!!! Normaal € 1.089,NU VOOR

€ 399,-

SUPER STUNT Normaal € 2.399,-

€ 999,-

Maat 1.20 cm

Designhoofdbord! + 2 beklede boxen + 2 geveerde matrassen gestoffeerd!! + hoogwaardig dekbed + 1 comfort matrastopper! + 2 luxe kussens

LAAGSTE PRIJS!

ook leverbaar 1.40 / 1.60 en 1.80 en ook leverbaar in pocketveer uitvoering

Pleasure comfort

Paris

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING NEW YORK ONGELOOFLIJKE PRIJS!

COMPLETE 2-PERSOONS ELEKTRISCHE BOXSPRING NORWICH ACTIE!!!

Normaal € 4.189,TOP-AANBIEDING V.A.

NEW YORK COMPLEET!!!

€ 1.875,-

Maat 1.40 cm COMPLEET EN AFZONDERLIJK ELEKTRISCH VERSTELBAAR Luxe design hoofdbord + 2x elektr. verstelbare boxsprings met pocketvering, + 2x supersterke Volva motoren + 2x topkwaliteit pocketveermatrassen Ook verkrijgbaar + 2x poten set in de maten 1.60 + 2x metalen matrasrem én 180 breed

Leverbaar * TOP DESIGN BOXSPRING in alle maten * WINNAAR onder de luxe boxsprings * 10 bloks hoofdbord * 2x Luxe gestoffeerde boxen in meerdere * 2x Luxe actieve pocketveer matras (7 zones) stoffen en * Luxe Twintopper, zomer en winterzijde kleuren * Stoffen zijn 100% vuilwerend en waterafstotend Prijs voor vaste * Luxe blokpoten met aluminium afgewerkt

Saturn

Liberty 20 cm

Anton/Dream

uitvoering

Sleep King MATRAS GRATIS!

MATRAS GRATIS!

LAAGSTE PRIJS!

€ 149,- p.st.

€ 39,- p.st.

€ 299,- p.st.

Eigenschappen Leverbaar in alle maten! √ Polyether SG 20 13 cm comfortschuim √ Medium hard

Eigenschappen Leverbaar in alle maten! √ Pocketveer (7 slags) 240 veren/m2 √ Comfortschuim afdeklaag √ Tijk afneembaar/wasbaar

Eigenschappen √ 17 cm koudschuim √ Ergonomisch fortzones √ Vaste tijk

Quartz Balance

Allure

Quart Balance Plus

MATRAS GRATIS!

MATRAS GRATIS!

Leverbaar in alle maten!

com-

MATRAS GRATIS!

€ 89,- p.st.

€ 189,- p.st. Eigenschappen √ 20 cm √ Pocketveer (7-slags) 270 veren/m2 √ 7 comfortzones √ Tijk afneembaar/wasbaar

Eigenschappen √ 20 cm √ 17 cm HR42 koudkern √ 7 comfortzones √ Ventilatieringen

Dream Latex

Wellness pocketvering

Contour Pressless

MATRAS GRATIS!

Leverbaar in alle maten!

MATRAS GRATIS!

€ 499,-

€ 599,-

€ 699,-

€ 799,-

€ 599,-

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen √ 22 cm soepel matras √ Pocketveer (7-slags) 7 zones √ 3 cm HR30 afdeklaag

Eigenschappen √ Pocketveer 7 zones stevig matras √ Afdeklaag HR40 koudschuim √ Tijk afneembaar/wasbaar

Eigenschappen √ 26 cm stevig matras √ Pocketveer 7 slags/7zones √ 3d border met handvaten √ Toplaag HR 60 koudschuim

€ 369,-

Eigenschappen √ Bonellveer 16-18 cm √ SG20 afdeklaag

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen √ 22 cm √ Zuiver natuur latex/traagschuim afdeklaag √ 7 zones

Eigenschappen √ Pocketveer 7 zones √ 360 veren m2/HR 50 deklaag √ Div. uitvoeringen √ Afneembare tijk

af-

Leverbaar in alle maten!

schuim

MATRAS GRATIS!

€ 1.199,Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen √ Traagschuim (SG 85) √ 8 cm geperforeerd √ Drukverlagend √ 7 zones √ 21 cm dik 3D border

Groot assortiment oppermatrassen/toppers en beddengoed! Openingstijden Ma. Di. Wo. Do. Vr.

13.30-18.00 uur 09.30-18.00 uur 09.30-18.00 uur 09.30-18.00 uur 09.30-21.00 uur

Za. Zo.

09.30-17.00 uur 12.00-17.00 uur

Vr.

18.30-21.00 uur

Hoofdstraat 14 2202 GD Noordwijk aan Zee post@beddingplaza.eu

Koopavond

Indien gewenst ook afspraak mogelijk buiten openingstijden!

www.beddingplaza.eu

✆071 7504625

facebook.com/Beddingplaza

gplaza Bij Beddin zen gste prij • Laa kwaliteit • Beste comfort • Beste vies • TOP-ad ice rv e -s • TOP


nieuws

LISSERNIEUWS | DE HILLEGOMMER

SamenLoop Waarom een SamenLoop voor Hoop? Op 8 en 9 juni wordt er voor de tweede keer de SamenLoop voor Hoop Hillegom-Lisse georganiseerd. Dit is overgewaaid vanuit Amerika, waar de SamenLoop al jaren bekend was onder de noemer Relay for Life. De eerste Loop in Nederland is in 2006 gehouden. Sindsdien neemt het aantal Lopen jaarlijks toe. Waarom zou je moeten lopen voor kanker? Het KWF regelt toch alles en zorgt dat wetenschappers de noodzakelijke ondersteuning krijgen? Het antwoord is heel simpel. Wanneer je loopt, loop je voor jezelf. Kanker hoort namelijk bij het leven; kanker kan je op jonge leeftijd treffen maar hoort voornamelijk bij het ouder worden. Het hoort bij het leven in de westerse samenleving (alcohol, overgewicht, roken, voeding). 1 op de 3 vrouwen en 1 op de 2 mannen krijgen kanker. Binnen gezinnen en families zul je dus vrijwel altijd iets bemerken van kanker. Naast de bestaande gevallen bestaat ook de angst om kanker te krijgen. Vroeger werd het K genoemd, nu is men hierin opener. Maar je loopt ook voor de ander. Kanker krijgt steeds meer een gezicht. Tijdschriften en boeken publiceren hierover. Terecht. Het hebben van kanker isoleert. Soms schamen mensen zich hiervoor. Het delen van een onzeker perspectief is niet een sterk punt in onze uiteen vallende samenleving. Daarom loop je ook voor die ander. De SamenLoop voor Hoop wil het voortouw nemen in dit bewustwordingsproces. Delen van onzekerheid, samen geloven in herstel, samen benutten van kansen, samen optrekken opdat kanker verwordt tot een chronische ziekte. Delen van het feit dat je getroffen bent maar dat je je niet terugtrekt. Niet voor niets zijn Survivors (mensen met kanker of mensen die kanker hebben gehad) de hoofdgasten van onze Loop. Lopen om het leven te vieren Het tij keert. Steeds meer mensen leven langer met kanker, steeds meer mensen genezen van kanker. Sommige kankersoorten zijn lastig zoals alvleesklierkanker en hersentumoren maar ook nu is het merkbaar dat deze mensen langer en kwaliteitsvoller leven. Je loopt dus zowel voor jezelf maar ook voor de ander. Tijdens deze Loop proberen wij geld in te zamelen om de onderzoeksinstituten te steunen. Ook willen wij ons hard maken om InloopHuizen zoals het Adamas InloopHuis geldelijk te ondersteunen. Zij vormen bij uitstek de instanties om dat delen te versterken. Wanneer wij de sfeer van 2011 kunnen benaderen op 8-9 juni 2013 zouden wij heel erg tevreden zijn. De saamhorigheid en warmte van destijds zinderden nog maandenlang na binnen Hillegom, Lisse en de Zilk. Dat was waarvoor wij het destijds deden en nu weer willen doen.

dinsdag 19 februari 2013

5

Bouwers en gebruikers trots op Brede School n ‘De grootste locatie waar we ooit hebben gezeten’ lisse n “Dit is een schoolvoorbeeld van hoe bouwen moet.” Met het luiden van een ouderwetse schoolbel opende wethouder Onderwijs Bas Brekelmans vorige week officieel de Brede School Nassaupark. Door Lia in ‘t Veld De Brede School biedt onderdak aan de Willibrordschool, de Tweemaster en aan Stichting Kinderopvang Lisse (SKOL). Carl Fikenscher, voorzitter van de stichting Openbaar Basisonderwijs Duin en Bollenstreek (Tweemaster), heette de aanwezigen welkom. Hij benadrukte de prettige samenwerking met de gemeente Lisse en het bestuur van de Sophiastichting (Willibrord). “Een openbare en katholieke school bij elkaar in een gebouw, kan dat wel? Wij hebben steeds voor ogen gehouden wat goed is voor deze school en de leerlingen. Peter Bongaerts van de Sophiastichting en ik keken vooral naar onze overeenkomsten in plaats van naar de verschillen. De Brede School is een fijne, warme leeromgeving waar onze kinderen later dierbare herinneringen aan zullen hebben.” Koen Kouwenberg, directeur van

Kouwenberg, Brekelmans, Bongaerts en Fikenscher zijn trots op de eerste Brede School in Lisse. SKOL noemde de brede school een mijlpaal. “Het is de grootste locatie waar we ooit hebben gezeten. Dagelijks hebben we hier 150 kinderen over de vloer. Dit gebouw huisvest

naast SKOL twee scholen met hun eigen signatuur. Iedere partij heeft iets meer dan 1000 m2 tot zijn beschikking. En we maken gebruik van elkaars ruimtes, zoals de gym-

zaal. De akoestiek is waanzinnig. We werken naast elkaar, maar horen elkaar niet. Die rust heeft een positieve uitwerking op de kinderen.”

Huisbroeiers in de prijzen lisse n Een tafel vol prijzen voor de deelnemers aan de huisbroei: dit weekeinde werden ze uitgereikt tijdens de Lenteflora. De tante van Lidy Schouwenaar kijkt kritisch naar de potten. “Ach gut, ze heeft een hyacint die niet is uitgekomen”. Elke keer als ze op bezoek kwam bij Lidy, stonden de potten voor het raam te pronken. Even verderop wordt er meewarig gekeken naar een potje met irissen die allemaal al uitgebloeid zijn. “Die had hij kouder moeten zetten”. Deelnemers aan de huisbroei kregen afgelopen weekeinde hun moment van glorie tijdens de Lenteflora. Burgemeester Lies Spruit deelde een tafel vol met grote en kleine bekers en medailles uit aan de deelnemers. “Toen ik wist dat ik burgemeester van Lisse werd”, vertelt Lies Spruit, “heb ik veel bollen

Kom voor meer informatie naar de bijeenkomst op 26 februari om 20.00 uur in het Fioretti college Uitermeer, Fazantstraat 66 te Lisse. Aanmelden hiervoor kan via hillegomlisse@samenloopvoorhoop.nl o.v.v. Lisse – ik kom! Foto en tekst: Richard Grootbod

in potten geplant. Alleen toen het op een nacht heel koud werd, heb ik ze per ongeluk buiten laten staan”. Gelach in de zaal. De deelnemers weten dat zo’n fout een doodvonnis voor de bollen betekent. Dan komt de lange rij met prijswinnaars. Veel kinderen kregen voor hun potten een kleine, soms grote beker. Peter van Noort ging samen met zijn twee zoons met de hoofdprijs naar huis. Met een dankbaar lachje neemt hij de complimenten van andere deelnemers in ontvangst. “Ik heb vanaf mijn werk diverse keren naar huis gebeld met instructies waar de potten nu weer naar toe geschoven moesten worden. Dat ging niet altijd even goed, maar ze zien er wel heel mooi uit”. Ook voor de jonge deelneemster Lidy Schouwenaar is er een felbegeerde prijs: haar pot met scilla’s bleek de mooiste pot van allemaal te zijn. “Mooi hè”, zucht haar tante voldaan.

De Voedselbank werd op Valentijn verrast door Hillegom Leuk. Foto: AC

Voedselbank verrast met Valentijnsdag hillegom n Op initiatief van Hillegom Leuk, het online platform voor en door Hillegommers kreeg de voedselbank een extraatje. Op Valentijnsdag overhandigde Frederique Durlacher van Hillegom Leuk en Frefocus media & Fotografie aan mevrouw Luuk Geljon voor alle gezinnen, die gebruik maken van de Voedselbank een speciaal Valentijnspakketje. Dit bestond uit een bon voor een fotoshoot, die de initiatiefneemster beschikbaar stelde in haar eigen fotostudio. Deze bon was bevestigd aan een rode roos, die werd aangeboden door het plantenhuis. Verder zat er een cadeautasje bij met een hondenlolly van Ton’s Dierenspeciaalzaak, een bonbon in de vorm van een hartje van Pierre Chocolaterie en proefmonstertjes van Parfumerie van Beem, die ook nog potten gel

beschikbaar had gesteld. Iedereen kreeg hetzelfde pakketje en mevrouw Luuk Geljon was er duidelijk heel blij mee. Volgens Frederique Durlacher wordt iedereen tegenwoordig door Valentijnsdag overrompeld. “Je zou maar geen geld hebben en gebruik maken van de Voedselbank en dan niets speciaals voor je liefje kunnen kopen. Of je zou geen liefje hebben en op deze dag niets krijgen. Dan zie je dat veel mensen om je heen wel iets speciaals krijgen of doen met Valentijn. Vandaar dat ik op het idee kwam om al deze mensen eens te verrassen. De ondernemers, die ik benaderde waren meteen net zo enthousiast als ik en het resultaat mag ik hier vandaag overhandigen”. De Firma Ruigrok had met kerst ook kerstpakketten aan de Voedselbank gegeven. Er waren er nog drie over en aan Frederique Durlacher was het om ook deze voedselpakketten aan de Voedselbank aan te bieden.


FAMILIE-BERICHTEN AANLEVEREN FAMILIEBERICHTEN

U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

PER E-MAIL

Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. LisserNieuws of de Hillegommer. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF).

PER POST OF AFGEVEN

U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do: 8.00-17.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

EERHART Sierbestrating. Voor al uw bestratingen en tuinwensen. Bel voor vrijblijvende prijsopgave 070-3211006.

prof. VERSNIPPERAAR grenzend aan Noordwijkeris het zo weg. Tel. 070- hout. baukjeuitendaal@hot5111923 / 06-53794870 of mail.com of 06-22996736. mail deversnipperaar@kpnTe huur: GARAGEVuil tapijt? Laat het mail.nl BOX, gelegen tussen de Favakkundig reinigen of GARAGEBOXEN in britiuslaan en de Middelweg. huur Mr. Steam. Gratis thuisbezorgd. Tol Steam In- Oegstgeest en Leiden. Huur- Per maand € 175,-. Tel. terieurverzorging, tel. 070- prijs v.a. € 110,-. Inlichtin- 0523- 658 059. gen 06-20773480. 5116612. WIMPEREXTENSIONS TE KOOP: CHALET in LashExpress komt bij u thuis Dak herstellen? Bouma/ Grundeken bellen! het bosrijke Voorthuizen met € 79,00 nieuwe set, ook ver5114674-5118394. Uw dak- een heerlijke tuin op het zui- ven en epileren wenkbrauden. Voor informatie: tel. 06- wen en wimpers. 06specialist! 44114066. 24928069. Vwo-, havo, mavo, vmboZON. 3 MRT. VLOOIMEDISCH PEDICURE, leerlingen: HUISWERKBEGELEIDING/bijles aan- ENMARKT Sassenheim. diabetici en algemene voetgeboden door ervaren A/B Sph. de Wasbeek. Huur ook verzorging in Wassenaar bij u een kraam: € 27,-. www.don thuis? Carmen helpt u graag. student. Tel. 071-5616768. events.nl, tel. 0348-441205. Tel. 06-23073525. BC SIERBESTRATING STUCWERK, schilder-, TENGRI spirituele beurs. Tegelwerk, met afvoer, gratis prijsopgave. Tel. 06- tegelzet-, loodgieters-, tim- Zondag 3 maart 13.00-17.30 merwerk. Tel. 06-19110519. uur. Linquenda, Oostmoor 52 55321682. Nieuw-Vennep. STUKADOORSWERK / Mooie bomen zijn een sie- www.counsellingenhealing. Glad en strak/Plafonds/Spach- raad voor uw tuin. Voor nl telputz/Scherpe prijs, 6% SNOEI EN AANPLANT: 070-5111923, b.g.g. 06KORTINGSCOUPON b.t.w. Tel. 06-20136876. 53794870. Advies v.a. € 50,-. 20% AFHAALKORTING 50-plusser SCHILDERT, op pizza en pasta, ma-di-wo-do SAUST en behangt uw huis GITAARLES voor begin- Pizzeria Noordzee, weer als nieuw. Tel. 06- ners & gevorderden. M.b.v. Boulevard 72, Katwijk, een praktisch systeem leer je tel. 071-4015742, 13067762. slag, tokkel & melodie gitaar Lekker toerfietsen vanuit spelen. Popsongs ‘60-’90. In- www.hotelnoordzee.nl Wassenaar en Voorschoten? fo: 071-5222064. KORTINGSCOUPON www.tcdekampioen.nl. 10% AFHAALKORTING GLITTERKLEDING op STEUNZOLEN. Erkend Bling-store.nl Nieuw en op uw restaurantnota, ma-diwo Bistro-Pizzeria Noordzee, leverancier, lid Stichting goedkoop. 071-5176505. Boulevard 72, Katwijk, LOOP, vergoeding via zorgSCHILDERSBEDRIJF tel. 071-4015742, verzekeraar. Een afspraak kunt u maken in Oegstgeest, Van den Oever voor binnen- www.hotelnoordzee.nl Leiden en Leiderdorp met en buitenschilderwerk. Tel. KORTINGSCOUPON Wim van Zijp, tel. 071- 071-4035280/06-54261554. VOOR BIJ UW LUNCH 5238468 of 06-12028319. BELASTINGHULP aan Gratis koffie of thee 2 x www.zalenverhuurkruyt huis, particulieren/zelfstandi- Lunchrestaurant Noordzee, schipvanleiden.nl. Mooi ge ondernemer, ma-vr. 9.00- Boulevard 72, Katwijk, bruin café in oude centrum 21.00 + za.: 0252-702750 of tel. 071-4015742, www.hotelnoordzee.nl van Leiden. Voor afstudeer- mobiel 06-34849928. borrels, recepties, verjaardaZOEKT U EEN LEUKE KRINGLOOP “WERKgen, etc... Geen huur! Wel OPPAS voor uw lieve kindeWINKEL 2E KANS” open wat servicekosten en norren? Stop dan met zoeken en male gangbare drankprij- dinsdag en donderdag 13.30- neem contact op met Rachel 16.00 uur. Elke laatste zaterzen! Reserveringen: tel. 06dag van de maand 10.00- Prins: 06-51176496 of mail 25047376. 13.00 uur. Zilkerduinweg naar: infaith@live.nl. Veel ervaring en zeer flexibel. Ik Student wil u graag hel- 105 de Zilk. ben o.a. aangesloten bij conpen met COMPUTERtactouderbureau Nanny&Co. PROBLEMEN. € 15,- p.u. Tel. 070-5114250.

• •

• •

IVONNE U

I

T

V

A

A

R

T

V

CLEMENS E

R

Z

O

R

G

I

N

G

Mijn persoonlijke aandacht voor al uw wensen.

06 23 95 40 21 (dag en nacht beschikbaar) www.IvonneClemensUitvaartverzorging.nl

info/reservering 071-3312067 www.snuffelmarkt.nu SBStext pag. 637

• •

• MEGA SNUFFELMARKT Zaterdag 23 feb. 2 hallen Zondag 24 feb. 3 hallen 10-16 uur De Lasso 24, Roelofarendsveen VOLGEBOEKT!

bomen omgezaagd • Gezocht: Inspirerende •of Zelf flink gesnoeid? Met onze ATELIERRUIMTE in of

• • • •

Openingstijden: maandag dinsdag t/m vrijdag zaterdag

gesloten 10.00 tot 17.30 uur 10.00 tot 16.00 uur

Hoofdstraat 26 - Hillegom Tel. 0252-520557 - 06-22795993 Fax 0252-525870

• Begraven • Cremeren • Rouwtransporten door binnen en buitenland • Opbaring in eigen rouwkamers • Eigen parkeerterrein • Dag en nacht bereikbaar Jacoba van Beierenlaan 4 2171 CM Sassenheim

Tel: 0252-211843

E-mail: uitvaartverzorging@vliem.nl www.uitvaartverzorgingvliem.nl

GRATIS ADVERTENTIE

VAKANTIE IS...

...HET BESTE IN HEM NAAR BOVEN HALEN

VAKANTIE IS WIELEWAAL Stichting Wielewaal zoekt vrijwilligers om kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking een onvergetelijke vakantietijd te bezorgen. Maak jij het mogelijk? www.wielewaal.nl/vrijwilligers

Cleyburch Vanaf 1 maart geopend. Bubbels van het huis. Uw locatie voor borrel diner - feest - event. Herenweg 227 2201 AG Noordwijk tel. 071-3619499 info@cleyburch.nl www.cleyburch.nl


nieuws

LISSERNIEUWS | DE HILLEGOMMER

Kort nieuws Onderzoek naar veiligheid oversteek Fioretti hillegom n De gemeente onderzoekt de verkeersveiligheid van de oversteekplaats bij het nieuwe Fioretti College aan de Van den Endelaan. Aanleiding is een eenzijdig ongeval van een automobilist op zondag 3 februari. Het gaat op deze plek om een nieuwe verkeerssituatie. De weg werd de afgelopen maanden vernieuwd. De onderzoekers van het ingeschakelde verkeerskundig bureau bekijken de veiligheid van het hele wegdeel tussen de rotonde bij de Sixlaan en de rotonde bij de Wilhelminalaan. De oversteekplek maakt hier onderdeel van uit. Ze onderzoeken het wegprofiel, de verkeersborden en de maximumsnelheid. Waar nodig neemt de gemeente actie om de verkeerssituatie te verbeteren. De reconstructie van de Van den Endelaan is de eerste fase van de vernieuwing van de N208. De werkzaamheden op dit wegdeel zijn bijna afgerond. Onderdeel van de afronding is een inventarisatie van ontstane knelpunten in de nieuwe verkeerssituatie. Deze knelpunten worden aangepakt voordat aannemer BAM Wegen haar werk oplevert.

Workshop emailleren lisse n In de tentoonstelling ‘La Tulipe Chapeau’ zijn creaties van o.a. Ingrid van de Meer te bewonderen. In het verlengde van de tentoonstelling organiseert Museum de Zwarte Tulp een aantal workshops. De workshop Emailleren, die gegeven wordt door Ingrid van de Meer gaat op zondag 3 maart door. Men kan zich nog inschrijven. De minimum leeftijd bedraagt 16 jaar. De workshop begint om 13.15 uur. Het museum opent haar deuren om 13.00 uur. De kosten bedragen € 25,- incl. materiaal, koffie of thee. Inschrijven vóór 25 februari via info@museumdezwartetulp. nl

dinsdag 19 februari 2013

7

‘Ik merkte hoe groot het taboe op verdriet is’ n Lezing Lucinda van de Ven bij Grimbergen lisse n Lucinda van de Ven schreef een dichtbundel over de moord op haar zus Nadia. Met het boek ‘Parels van verdriet’ wil ze anderen helpen met rouwverwerking. Door Richard Grootbod “Ik moest het achterin een rijdende auto vernemen. Mijn moeder vertelde me op de achterbank dat mijn zus was doodgeschoten. Ik was totaal in shock, huilen kon ik niet”. Het verhaal van Lucinda van de Ven (33) uit Hoofddorp is verbijsterend. Tien jaar geleden werd haar zus Nadia door haar huisbaas vermoord. Lucinda is nog altijd bezig het verdriet te verwerken en schreef een bundel gedichten over de rouw om haar zus. “Een uur nadat ik het hoorde, stond de begrafenisondernemer op de stoep. Terwijl ons leven totaal op de kop stond, waren we ineens kaarten en een doodskist aan het uitzoeken”. Het gebeurde op de ochtend van 1 oktober 2002. De studente Nadia van de Ven heeft een vriendin aan de telefoon, terwijl ze de trap afloopt van haar studentenhuis in Utrecht. Beneden komt ze de huurbaas Pascal F. tegen. De vriendin hoort een paar keer gegil, dan wordt de verbinding verbroken. Als huisgenoten binnenkomen, zien ze een plas bloed en een patroonhuls. Later blijkt uit politieonderzoek dat Pascal F. de studente met een pistoolmitrailleur van dichtbij heeft doodgeschoten. Hij heeft het wapen eerder gebruikt bij een andere moord, zo wordt duidelijk uit onderzoek. Pascal F. zit een levenslange celstraf uit. Tien jaar later heeft Lucinda een opmerkelijke dichtbundel geschreven over de dood van haar zus. Tus-

sen de gedichten staan foto’s van de beelden die haar moeder maakte in de jaren na de moord. Verschillende beelden hebben diepe gaten, die de figuren doorboren. “Ik ben zomaar gaan hakken in de steen. Maar het werd me al snel duidelijk dat die gaten te maken moeten hebben met de kogels die Nadia getroffen hebben”.

Verwerking

Zelf kwam Lucinda pas na lange tijd toe aan de verwerking van de dood van haar zus. “Toen merkte ik hoe groot het taboe op verdriet is. Je mag wel rouwen, maar na een tijdje willen mensen dat het voorbij is. Ik kreeg steeds meer het gevoel dat niemand de diepte van mijn verdriet wilde zien”. Het was de periode waarin de meeste gedichten zijn geschreven. “Alles verdween om ons heen. De kring die ons steun-

de, trok zich terug. Toen stonden we echt alleen”. Lucinda merkte dat het verdriet, dat maakte dat ze dood wilde, niet bespreekbaar was. Ze hoopt dat de dichtbundel anderen kan helpen bij de verwerking van de plotselinge dood van een familielid of partner. “En de omgeving van de nabestaanden. Als die het lezen, begrijpen ze misschien iets van hoe het voelt”. Binnenkort gaat Lucinda justitiemedewerkers bijscholen in het omgaan met de familieleden van iemand die vermoord is. “Omdat ik zoveel aan de steun van de recherche en justitie heb gehad. Zij kunnen het trauma overzien”. Ze heeft vooral praktische tips voor de hulp aan nabestaanden van het slachtoffer van een moord: “Vraag zo’n familie niet of ze slachtofferhulp nodig hebben, doe het gewoon. Wij

zeiden destijds ‘nee’. Toen eenmaal bleek dat we de situatie zelf niet meer aankonden, zaten we al diep in de problemen”. Ook pleit ze voor een notaris, die de financiële kant van een moordzaak op zich neemt. Lucinda noemt haar dichtbundel ‘Parels van verdriet’ van doorslaggevend belang bij haar rouwverwerking, net als de beeldhouwcursus die haar moeder deed. “Het is creatieve rouwverwerking die ons gered heeft. Maar we moesten alles zelf uitzoeken en zelf betalen. Dan is het wel wrang dat de dader in de gevangenis een team van hulpverleners heeft”. De dichtbundel ‘Parels van verdriet’ is door Lucinda zelf uitgegeven in beperkte oplage. Boekhandel Grimbergen in Lisse (Heereweg 237) ondersteunt een deel van de verkoop.

COLUMN

Dienstbaarheid Vorige week ben ik teruggekomen van een heerlijke vakantie in Thailand. Deze informatie is niet bedoeld om u stinkend jaloers te maken, hoewel u dat best mag zijn! Prachtige witte stranden en heldere zee in combinatie met de zon hebben mij bruin gekleurd en voorzien van genoeg vitamines om vrolijk verder door het leven te gaan. Niet alleen het klimaat doet wonderen met je humeur maar ook de dienstbaarheid van de mensen valt bijzonder op. Geen vraag is te gek en alles voor de klant. De eerste dagen denk je nog dat je in de maling wordt genomen door de Thaise bevolking. Glimlachend en met de handen op elkaar zeggen ze je gedag en proberen ze je vakantie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Nou ben ik gewend om mijn eigen boontjes te doppen dus moest ik echt even schakelen en loslaten. Ik moest accepteren dat de Thaise mensen voor mij gingen zorgen en die zorg ging best ver. Meerdere malen probeerde ik de controle terug

te krijgen door zelf mijn koffers te dragen, deuren te openen, mee te lopen, de boel te corrigeren en zelfs te domineren. Ik was een irritante westerling. Maar ik kon het niet winnen. They kill you with kindness. Ik moest me overgeven aan de tradities en de manier van leven in Thailand. Eenmaal gewend bevalt dat overigens prima. Als volwaardig luie vakantieganger werden mijn koffers verplaatst, drankjes gebracht en servetjes op mijn schoot gelegd. Nou is dit verhaal ook niet bedoeld om u simpelweg deelgenoot te maken van mijn vakantie maar zo’n vakantie zet je als ondernemer ook aan het denken natuurlijk.

Deden ze al die speciale dingen nou voor mij of deden ze het voor zichzelf? Is het niet zo dat we ons eigenlijk heel prettig voelen als we iets voor een ander kunnen doen? Dat geldt niet voor alles maar toch, er zit echt iets in. De makelaardij is formeel natuurlijk ook een dienst. Een dienstbaar beroep. Weliswaar een commerciele dienstverlening maar het is een dienst. Zo nemen wij graag een woning of appartement in de verkoop en starten dan direct met onze dienst: Foto’s, video’s, teksten, brochures, alle diensten worden uit de kast getrokken om “ons” een goed gevoel te geven. We gaan praten, uitvoeren en natuurlijk proberen wij uw woning of appartement zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen. Immers, als wij dit heel goed doen geeft ons dat een goed gevoel. Wij zien dat u dan blij en tevreden bent. Maar zien wij dit eigenlijk wel goed? Is dit wat u van ons wilt. Vragen wij wel genoeg wat u van een make-

laar verwacht? Is dat niet echt wat dienstbaar zijn betekent? Vragen wat u wilt? Aan de ene kant wilt u uiteraard de expert die doet wat er gedaan moet worden. Immers daar betaalt u toch voor? U besteedt de dienst uit en u wilt dat de expert voor u gaat doen waar hij of zij goed in is! Maar wanneer vindt u de dienst eigenlijk goed? Is dat doen wat we altijd zo goed mogelijk doen of is dat iets anders? Ik ben er nog niet helemaal uit! Natuurlijk is het standaard antwoord; “U moet mijn huis of appartement verkopen, makelaar” dat begrijp ik heel goed. Dat willen wij ook. Dan rookt de schoorsteen en gaan de zaken goed. Maar toch blijft de vraag bij mij in mijn hoofd zitten. Ik beloof u, als ik het antwoord weet kom ik erop terug. Chantal Lefeber Makelaars

Heereweg 211 2161 BE LISSE Tel. (0252) 42 91 19 Fax: (0252) 42 62 50 www.chantallefeber.nl


8

cultuur & uitgaan

DINSDAG 19 FEBRUARI 2013

Kort nieuws Filmhuis Lisse draait Argo LISSE  Filmhuis Lisse draait op dinsdagavond 26 februari om 20.30 uur in’t Poelhuys de film ‘Argo’. ‘Argo’ is een waar gebeurd verhaal over de reddingsoperatie van ambassadepersoneel uit het Iran van Khomeiny. Deze spannende thriller is een Oscarkandidaat. Argo vertelt het verhaal van de geheime reddingsoperatie van zes Amerikanen die vastzitten in Iran. Het verhaal onthult de waarheid achter de gijzelingscrisis in Iran, die decennia lang voor het publiek verborgen is gehouden. Op 4 november 1979, op het hoogtepunt van de Iranese revolutie, bestormen militanten de Amerikaanse ambassade in Teheran, en gijzelen 52 Amerikanen. Tijdens de chaos slagen zes Amerikanen erin te ontsnappen. Ze duiken onder in het huis van de Canadese ambassadeur. In de wetenschap dat het slechts een kwestie van tijd is, voordat de zes worden ontdekt en gedood, wordt de CIAagent Tony Mendez ingeschakeld. Mendez is exfiltratie-expert en komt met een plan om de zes te bevrijden. Een plan dat zo riskant en onvoorstelbaar is, dat je het alleen in een film zou verwachten. Losse bezoekers betalen € 5,50. Op vertoon van een Senioren- of CJPpas betaalt men € 4,50. De kassa opent voor leden al om 19.30 uur.

Static slaat met nieuw bestuur nieuwe weg in  ‘Jongeren gelegenheid bieden voor eerste ervaringen op podium’ LISSE  Sinds januari dit jaar heeft Static een nieuw bestuur. Zij organiseren culturele evenementen voor jongeren. Door Remco Out Het nieuwe bestuur van Static bestaat uit Coen Legius, Ima Rhebok en Gijs van der Leede. Deze drie hebben sinds anderhalve maand de bestuursfunctie overgenomen. De evenementen die Static organiseert zijn bedoeld voor jongeren tussen de 16 en 23 jaar. Sinds het nieuwe bestuur er zit, waait er een verfrissende wind door de orga-

nisatie. “We willen graag jongere muzikanten de gelegenheid blijven bieden voor hun eerste ervaringen op het podium”, vertelt Coen hier voegt Ima aan toe. “De vraag naar live muziek in de doelgroep van 16 tot 23 jaar is erg gekrompen, er is nu wel meer vraag naar dancemuziek en workshops, weten we na contact met het Fioretticollege Lisse”. Het bestuur van Static bestaat uit drie volwassenen, maar organiseert alle evenementen samen met de jongeren uit de doelgroep. Ook kunnen de jongeren van alles leren aan de organisatorische kant, maar bijvoorbeeld ook met het bedienen van het licht. “We willen meer gaan kijken naar wat de doelgroep precies wil en zo de evenementen blij-

ven vernieuwen”, vertelt Coen. Ook gaat Static met jongerencentra uit de Bollenstreek ‘De grote prijs van de Bollenstreek’ organiseren. Hiervan beginnen de inschrijvingen in mei. De grote prijs van de Bollenstreek is een wedstrijd die bedoeld is voor bands uit deze streek. Static heeft een drukke agenda voor het komende jaar waaronder veel feesten met dj’s die vooral in De Greef plaats gaan vinden. Maar ook regelt Static artiesten voor in de Bibliotheek, Dever en voor Koop Centrum Lisse. Zoals de singer-songwriter Michael Prins die ze geregeld hadden voor afgelopen zondag in de bibliotheek. De bezoekers van de bibliotheek waren erg enthousiast

Streetdance in Café Thuys

LISSE  Singer/songwriters, de troubadours van nu. Met dit thema lanceert Huys Dever in samenwerking met Static een nieuwe reeks akoestische concerten in de betoverende Kapelzaal.

LISSERBROEK  Coverband KBENG!! geeft zaterdag 23 februari een wervelende show op het podium van de Meerkoet. De allround band speelt een bonte dans- en feestmix. Het optreden begint om 21.15 uur, de zaal gaat om 20.30 uur open. De entreeprijs is € 5,per persoon. In de voorverkoop kosten de kaarten € 4,-. Reserveren kan via tel. 0252-413457 of demeerkoet@lisserbroek-sdl.nl

HILLEGOM  Liefhebbers van de intelligentere harde muzieksoort zijn zaterdag 23 februari aan het goede adres bij Solution. In de kleine zaal van het centrum is een livecafé met twee bands: Evidence en Trip Trigger. De entree bedraagt 2 euro en de zaal is open vanaf 21.00 uur. Evidence stamt uit 2007 en hoewel de band uit Nederland afkomstig is, liggen de wortels van de leden onder andere ook in Argentinië en Venezuela. Dit zorgt voor een smeltkroes aan invloeden die resulteren in een uiterst energieke podiumperformance. Muzikaal mengt de band diverse metalstijlen met funk, rap en latin, overgoten met een agressieve zang die past bij de maatschappijkritische teksten van Evidence. De broers Hoogervorst vormen de spil van Trip Trigger. Een vijftal afkomstig uit de Bollenstreek, dat er geen doekjes om windt. Progressieve rock en metal met beiden voeten in de Sassenheimse klei. In de nummers van het gezelschap wordt vooral de voorliefde voor artiesten als Rush, Tool, Incubus en Muse niet onder stoelen of banken gestoken. Solution is gevestigd op Sportpark De Zanderij, Van den Endelaan 7. Meer info op www.jcsolution.nl.

over het gave en bijzondere optreden. Op 2 februari was het eerste feest dat Static in samenwerking met Eigen House in Town (EHiT) had georganiseerd. Het feest was erg gezellig, daarom zijn Static en EHiT nu bezig om nog meer evenementen in samenwerking te gaan organiseren. Bij deze dancefeesten komen allerlei goede dj’s en worden de volgende keer ook in een thema georganiseerd. Static is een enthousiaste groep vrijwilligers met vele goede en frisse ideeën. Het is zeker de moeite waard om Static in de gaten te blijven houden voor komende evenementen die gaan plaats vinden, zodat je zelf kunt beleven hoe de evenementen van Static nu zijn.

Songwriters in Huys Dever

Voorverkoop K-BENG!!

Twee regionale acts bij Livecafé

LISSERNIEUWS | DE HILLEGOMMER

HILLEGOM Het Hillegomse Kidsteam Streetdance D-Light van Dylana’s Dance Center treedt zaterdag op tijdens de disco van speeltuin Jeugdland in Café Thuys. Het optreden begint om 15.30 uur.

HOREN & ZIEN

Kunststemming

I

n Hillegom worden op de drie nieuwe rotondes kunstwerken geplaatst. Een verrijking voor de streek! Dat is tenminste de bedoeling. Vorig jaar heeft de gemeente kunstenaars opgeroepen om een idee daarvoor in te sturen. Uit bijna 100 inzendingen werden twee kunstenaars gekozen om een ontwerp te maken. Of eigenlijk drie ontwerpen die iets met elkaar te maken hebben, want de opdracht was dat er een verbinding moest zijn tussen de rotondes en de geschiedenis van de streek. Een kunstcommissie bestaande uit twee kunstenaars, twee kunstzinnige inwoners en de wethouder van cultuur kozen uiteindelijk voor de 51-jarige Fries Maarten de Reus en de 35-jarige Brabander Wie: Wat: Waar: Wanneer:

Martijn Schoots. Zij kregen een ontwerpopdracht. De Reus ontwierp al eerder een grappige boom in Alkmaar, een huizenhoge rotan golf voor Emmen en een meterslange gekleurde aanlegsteiger voor Den Haag. Ook Schoots, die een opleiding volgde aan de designacademie in Eindhoven, maakte eerder ontwerpen: Geinige zitbulten voor een park in Assen en een ontmoetingshek in Oerle. Niet de minste kunstenaars dus die zich mogen buigen over de invulling van drie rotondes! Schoots ontwierp alvast drie verschillende werken; De oude duinen, de zanderijen, de bollenteelt.

De Reus & Schoots Een nieuw kunstwerk Op drie rotondes in Hillegom Stemmen tot 22 februari

Inmiddels zijn de ontwerpen gepresenteerd in de Hoeksteen aan het Karel Doormanplein, maar u kunt ze ook nog zien tot 22 februari in de bibliotheek van Hillegom of digitaal op de website van de gemeente. Daarna is de keus aan het volk. Wij mogen allemaal stemmen door middel van een speciaal stembiljet dat afgedrukt staat in het Witte Weekblad. Die stembriefjes stop je in een bus bij tabaksshop Evers, bij de bibliotheek of in het gemeentehuis. Op maandag 25 februari gaat notaris Hurtak de bussen legen en de stembiljetten tellen. Wordt het Schoots of De Reus? De keus is aan u. Nu maar hopen dat het college de winnaar honoreert met een heuse opdracht en niet zoals de vorige keer bij het ontwerp voor het Henri Dunantplein de uitslag naast zich neer legt en de stemming slechts als een advies van de bevolking beschouwde.

De troubadour van nu, de singer/ songwriter, krijgt een plaats in ’t Huys Dever, om te beginnen Okke Punt en later op 12 april, Joep Berkenbosch. Niet zoals de klassieke concerten op de zaterdag, maar op de vrijdagavond. De deur gaat open om 20.00 uur en het concert begint om 20.30 uur. Het concert bestaat uit twee setjes van 30 minuten. Okke Punt heeft een eigen geluid, schitterende songs en een stem die kippenvel geeft. Hij is beïnvloed door o.m. Bruce Springsteen, Neil Young, Lester Butler, Muse, Damien Rice, Glen Hansard. Er zijn 50 kaartjes beschikbaar. Inschrijving via kasteeldever@gmail. com. Kaartjes voor dit concert zijn € 7,50 te koop aan de deur.

MULTI-KUNSTENAAR PETER NIEUWENDIJK BEKIJKT, BELUISTERT, BETAST EN BELEEFT KUNST & CULTUUR IN LISSE EN HILLEGOM

Peter Nieuwendijk is bestuurslid van HiPRO (Hillegom Promotie). Ook is hij internationaal voorzitter van de wereldfederatie voor cartoonisten.


regioroulette

LISSERNIEUWS | DE HILLEGOMMER

DINSDAG 19 FEBRUARI 2013

9

‘Het leven is een lange treinreis’ Theo van Haastrecht draagt de drumfanfare een warm hart toe. Hij is van mening dat Hillegom het lang genoeg zonder drumfanfare heeft moeten stellen. Daarom heeft hij onlangs met een groepje fanatiekelingen de Stichting Drumfanfare Hillegom opgericht, waarvan hij nu de voorzittershamer in handen heeft. 34. Wanneer heeft u voor het laatst ontzettend gelachen? Ik lach elke dag, thuis en op mijn werk. Pas geleden besloot ik een klusje van een collega over te nemen. Ik werk bij de technische dienst in een hotel en ik moest in een van de hotelkamers het toilet ontstoppen. Er bleken Amerikanen in deze kamer te hebben overnacht en in Amerika is er in de toiletten een soort systeem, waardoor alles wat je erin gooit wordt gemaald. In de veronderstelling dat dat hier ook zo is hadden ze er een halve doos tissues ingegooid. Ik ben anderhalf uur bezig geweest om het toilet te ontstoppen en tussendoor maar bezig om foto ’s te whatsappen naar mijn collega’s over hoe het eruit zag. Wat hebben we gelachen. 27. Wat kan u diep ontroeren? Dingen die mensen op social media schrijven, waarbij andere mensen of kinderen geraakt worden, maar ook mooie plekjes in Hillegom die verdwijnen. Zoals nu het Patrimonium, dat helemaal plat gaat. Dat is toch eeuwig zonde. Ik heb een facebookpagina aangemaakt met ‘Je bent een Hillegommer als je dit nog…’. Daarop kunnen de mensen oude foto ’s en verhaaltjes inleveren over Hillegom. Als je ziet wat mensen insturen, dat ontroert me echt. 30. Welke dag zou u willen overdoen? Dat is geen dag, maar een periode die ik eigenlijk wel over wil doen. Mijn bestuursperiode bij Muziekvereniging Cresendo. Als dat zou kunnen zou ik het als bestuurder heel anders gedaan hebben. 32. Wie bewondert u?

Mijn vrouw Sonja, vanwege het vrijwilligerswerk dat zij doet, maar ook op de wijze waarop zij iedere dag met ons zoontje bezig is als ik aan het werk ben. 29. Met wie zou u wel eens een beschuitje willen eten? Ik eet nooit beschuit, maar als het dan toch zou moeten zou ik dat willen eten met Mark Knopfler van de Dire Straits. Hij zegt altijd dat hij geen tijd meer heeft om op te treden met de band, maar Dire Straits is eigenlijk nooit opgeheven. De band bestaat nog steeds, maar je hoort er niks meer van. Ik zou hem dan vragen hoe dat zit. 31. Wat is de beste deal die u in uw leven gesloten heeft? De koop van mijn huis. Dit huis was van Transportbedrijf Berbee en mijn moeder is er als eerste huurder ingegaan. Hierdoor kon ik het huis tegen gereduceerde prijs kopen. Dat was in 1988. 26. In welke andere periode had u graag geleefd? Ik had graag tien jaar eerder geboren willen worden. Dan had ik een klein beetje voorgeschiedenis van de jaren zestig/zeventig meegekregen. Die tijd had ik wel mee willen maken, zeker op muziekgebied en de ontwikkeling van Hillegom. Verder vind ik de periode waarin ik nu leef wel goed. 12. Heeft u wel eens een belangrijke vriendschap verbroken? Nee nog nooit. Ik zeg altijd maar het leven is een lange treinreis. Er stappen mensen in de trein en er stappen mensen weer uit. Ik maak nooit met iemand ruzie. Als mensen het bij mij niet meer leuk vinden, dan gaan ze maar gewoon

Regioroulette is een wekelijkse interviewserie met persoonlijke vragen. Aan de hand van het roulettespel wordt beslist welke.Tekst: Annemiek Cornelissen

Paspoort Naam: Theo van Haastrecht Leeftijd: 48 jaar Opleiding: St. Paulus LTS Elektrotechniek en Streekschool Leiden, eerste monteur electro Functie: Technische dienst Ambassade Hotel Amsterdam, voorzitter HotRod Radio en voorzitter van de Stichting Drumfanfare Hillegom

weg. Even goede vrienden zeg ik dan. Ik kom wel eens mensen tegen die ik jaren niet heb gesproken en dan spreken we toch weer eens af om een bakkie te doen. 21. Aan wie heeft u een bloedhekel? Aan besluiteloze mensen, die leiding geven aan een organisatie en dan niet precies zeggen wat ze willen. 35. Waar heeft u voor het laatst een nacht van wakker gelegen? Tijdens de voorbereidingen voor de oprichting van de Drumfanfare, die we min of meer met zijn drieën hebben gedaan. 5. Wat zou de persoon die u was op 18-jarige leeftijd nu op deze leeftijd van u vinden? Een duizendpoot denk ik. Ik ben nu echt met van alles bezig en iemand die mensen enthousiast maakt en ook probeert enthousiast te houden. 11. Wat is de leukste persoon die u de laatste jaren hebt leren kennen? Dat is Klaas Slootweg. Ik zal je vertellen waarom. Klaas kan het gewoon niet laten om naast de organisatie waarvoor hij evenementen organiseert ook voor andere organisaties evenementen op poten te zetten of mee te denken. Dat vind ik leuk. Hij doet alles voor Hillegom, om Hillegom in kaart te brengen en dat doet hij ook nog eens met heel weinig mensen om zich heen. Daar heb ik diep respect voor. 14. U mag vier mensen - ook overleden personen - uitnodigen voor een dinertje. Wie? Mijn oma Bucken, daar kon ik mee

lezen en schrijven. We waren vier handen op een buik. Ik ben benieuwd wat ze ervan zou vinden wat ik nu allemaal doe. Ik weet bijna zeker dat ze zou zeggen joh Theo hou toch op met dat gedoe. Dan Theo van Haastrecht mijn oom, om meer te weten te komen van mijn familie. Deze oom leeft nog en ik heb geen ruzie met hem of zo, maar we spreken elkaar eigenlijk nooit, ook al woont hij aan de andere kant van de brug hier. Dan de moeder van mijn vrouw Sonja, die ik nooit heb gekend, dan kan ik haar op deze manier leren kennen. Tenslotte Gerrit Kleijheeg om met hem eens van gedachten te wisselen op cultureel gebied. 25. Wat was uw grootste blunder ooit? Dat was een blunder die ik pas nog heb gemaakt. Ik heb bij het radiostation Stichting Hot-Rod Radio, waar ik niet alleen voorzitter van ben, maar ook muziek draai, een fout gemaakt bij het inladen van de muziek, waardoor ik twee weken lang niet live heb kunnen draaien op internet. Daar baalde ik flink van. Dat hebben collega ’s van mij op moeten vangen. Ik heb dus twee weken lang naar hun muziek zitten luisteren in plaats van mijn eigen muziek. 4. Waar kunt u ontzettend kwaad om worden? (en wanneer was dat voor het laatst) Als mensen iets doen wat je totaal niet van dat persoon verwacht. Ik ken iemand al 25 jaar en dan ineens is dat over na een dergelijke actie. Ik had dat echt niet van deze persoon verwacht na al die jaren en dat maakt me dan best wel kwaad. Ik vind dat jammer.

DE VRAGEN 1. Wat is uw slechtste eigenschap? 2. Wat was uw eerste auto? 3. Welk kunstwerk (boek, schilderij, beeld, lied, cd) zou u gemaakt willen hebben? 4. Waar kunt u ontzettend kwaad om worden? (en wanneer was dat voor het laatst) 5. Wat zou de persoon die u was op 18-jarige leeftijd nu op deze leeftijd van u vinden? 6. Wat is uw levensmotto? 7. Waar mogen ze u midden in de nacht wakker voor maken? 8. Van welke beroemdheid greep de dood u het meest aan? 9. Welk tv-programma moet meteen van het scherm worden gehaald? 10. Wat was de gelukkigste fase van uw leven? 11. Wat is de leukste persoon die u dit jaar hebt leren kennen? 12. Heeft u wel eens een belangrijke vriendschap verbroken? 13. Wat zou u aan uw partner willen veranderen? 14. U mag vier mensen - ook overleden personen - uitnodigen voor een dinertje. Wie? 15. Wat is de grootste wetsovertreding die u heeft begaan? 16. Waarover heeft u in uw leven het meeste verdriet gehad? 17. Van welk bedrijf of welke instelling zou u een half jaar directeur willen zijn? 18. Van wie zou u een toegestoken hand weigeren? 19. Noem eens iets onverwachts wat veel mensen niet van u weten 20. Bent u gelovig? 21. Aan wie heeft u een bloedhekel? 22. Wie was/is uw grootste voorbeeld? 23. Waar staat u over 10 jaar? 24. Als u de wereld kon veranderen, waar zou u beginnen? 25. Wat was uw grootste blunder ooit? 26. In welke andere periode had u graag geleefd? 27. Wat kan u diep ontroeren? 28. Wat is uw grootste angst? 29. Met wie zou u wel eens een beschuitje willen eten? 30. Welke dag zou u willen overdoen? 31. Wat is beste deal die u in uw leven gesloten hebt? 32. Wie bewondert u? 33. Welk boek ligt op dit moment op uw nachtkastje? 34. Wanneer heeft u voor het laatst ontzettend gelachen? 35. Waar heeft u voor het laatst een nacht van wakker gelegen? 36. Wat is het grappigste dat u de laatste tijd heeft meegemaakt?


10

dinsdag 19 februari 2013

Kort nieuws Leven tussen Jeruzalem en Rome lisse n Begin maart verzorgt auteur Fik Meijer een literaire avond in de Grote Kerk ondermeer over zijn laatste boek: Paulus – Een leven tussen Jeruzalem, en Rome. Fik Meijer is auteur van artikelen en boeken over de oudheid. Zijn boeken zijn in vele talen vertaald en hij ontving in 2005 de Oikos publieksprijs. Fik Meijer staat er om bekend dat hij zich toelegt op het schrijven van boeken voor een breed publiek. De avond wordt mede georganiseerd door boekhandel Grimbergen. De avond begint op 5 maart om 20.00 uur. De toegang bedraagt € 7,50. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Boekhandel Grimbergen, Heereweg 237, en bij de ingang van de Grote Kerk, Heereweg 250. De Kerk is open vanaf 19.30 uur.

Bezinning rond Pasen streek n De katholieke parochie van Lisse en Hillegom organiseert een aantal bezinningsbijeenkomsten in de aanlooptijd naar Pasen. Iedereen die zich afvraagt: ‘waar doe ik het allemaal voor, waar en hoe vind ik rust, hoe vind ik rust in mijzelf’, is van harte welkom. Pastoor Franken schreef voor dit doel een boekje en put daarin uit vele bronnen zoals de Bijbel, songs van Marco Borsato, boeken van Henri Nauwen, Paus Benedictus XVI, uit films en dergelijke. Zet die smartphone uit en maak een keuze uit de volgende data en locaties: • St. Jozef en Martinuskerk, Hillegom, zaterdag 2 maart, 9.00 uur • St. Agathakerk, Lisse, zaterdag 9 maart, 9.00 uur • H.Hart van Jezuskerk, De Zilk, zaterdag 16 maart, 12.30 uur Iedere bijeenkomst start met een eenvoudige ontbijt, c.q. lunch en duren ongeveer 1,5 uur. Bel voor aanmeldingen met 0252-413330.

binnenstebuiten

LISSERNIEUWS | DE HILLEGOMMER

De symboliek van het koningschap n Lezing door Sjef Laenen n Joodse mystiek als oeroude bron van wijsheid hillegom n Koningin Beatrix trekt zich terug. Modern koningschap onder de loep: gesprek met Sjef Laenen over de mystieke kracht van het koningschap, bezien vanuit de Joodse mystiek. Bij iedere troonswisseling duiken weer diezelfde vragen op. Moeten we die oude gebruiken blijven koesteren, of wordt het eens tijd om de gouden koets te verkopen? “Absoluut niet,” is de reactie van Sjef Laenen. “Het koningschap was ooit heel normaal, maar dan spreek ik over een tijd waarin de mensen zich ervan bewust waren dat alle uiterlijke dingen in het leven ook een innerlijke dimensie hadden.” Sjef Laenen is specialist op het gebied van de joodse mystiek. Hij studeerde Spaanse taal- en letterkunde in Utrecht en Semitische talen en culturen (Hebreeuws en Aramees) in Leiden. Hij schreef vele boeken over joodse mystiek en zal binnenkort in Hillegom een lezing geven over ‘De symboliek van het koningschap’. Alhoewel Sjef Laenen zegt zelf geen religieuze wortels te hebben, had hij al jong interesses die er uiteindelijk toe leidden dat hij zich ging verdiepen in de Joodse mystiek, er gastcolleges over gaf en er tot op de dag van vandaag met liefde lezingen over houdt. “Al zou er maar één toehoorder zijn die begrijpt waar ik het over heb,” zegt Sjef Laenen, “dan ben ik al blij. We zijn veel mystieke kennis kwijtgeraakt. We zijn immers ‘verlicht’ en beschouwen onszelf daarmee als verstandige mensen. Vandaar dat een onderwerp als het koningschap mag rekenen op het nodige sceptische commentaar.”

Dagelijkse mystiek

Het koningschap komt in de Bijbel veel voor en wordt daarin omschre-

Sjef Laenen geeft op 13 maart een lezing in De Hoeksteen. Foto en tekst: Ilse Hesp ven als een door God ingesteld instituut. De attributen die daarbij horen hebben ieder hun eigen mystieke dimensie. De kroon is niet slechts een kostbaar hoofddeksel, maar een teken van verbinding met het hogere, met God. Dat komt niet alleen voor in de Joodse mystiek en oude Christelijke tradities, ook andere overtuigingen laten een vergelijkbaar beeld zien. Zo heeft Boeddha een verhoging op zijn schedel, in de vorm van een koepeltje of een spits toelopend torentje. Dat symboliseert het contactpunt met het hogere en lijkt sterk op de koningskroon, die daarmee een vergelijkbare symboliek draagt. Sjef Laenen wijst er nadrukkelijk op dat de oude bronnen zich niet beperken tot koningen en aanverwanten wanneer het gaat over de innerlijke betekenis van uiterlijkheden

zoals kroon, scepter, de purperen koningsmantel en alle andere beelden waarmee het koningschap is omgeven. “Dat uiterlijke zaken een innerlijke betekenis hebben, geldt voor alle dingen in het leven,” legt Sjef Laenen uit. “Mensen hadden ooit veel meer het gevoel dat er een ongrijpbare dimensie was die in al ons doen en laten een rol speelde. Dat zijn we in de loop van de achterliggende 2500 jaar kwijtgeraakt. We zijn zo technisch en verstandelijk geworden dat we ook niet meer goed in staat zijn om die gelaagdheid te herkennen in oude Bijbelteksten. We redeneren ook daarin heel verstandelijk kritisch en schuiven die teksten van ons af.” Waarmee we vaak het kind met het badwater weggooien, wil Sjef Lae-

nen maar zeggen, en onszelf iets ontzeggen waar we tegelijkertijd ontzettend naar lopen te zoeken. Denk maar aan alle pogingen om nieuwe mystiek zelf uit te vinden: stille tochten, symbolen op stoeptegels, gekleurde armbandjes met een eigen bedoeling, knuffel-Boeddha’s voor baby’s en noem maar op. Sjef Laenen wil laten zien dat de mensheid beschikt over heel oude mystieke bronnen. Op 13 maart zal hij het vanaf 20.00 uur hebben over de symboliek van het koningschap. Zijn kennis is echter zoveel breder dat hij hopelijk nog wat vaker zal komen naar De Hoeksteen in Hillegom. Nieuwsgierigen moeten vooral even kijken op zijn site: www. quintessentia.org of www.pknhillegom.nl.

HET MOMENT

‘Als een moeder voor mezelf’ Naam: Pieta Landweer (53) Werk: geestelijk verzorger Hospice Duin- en Bollenstreek en zorgcentrum Berkenstede Kiest voor meditatie: Lectio Divina “Tijdens mijn studie theologie waren meditatie en stil leren zijn een vast onderdeel. Mij werd geleerd te putten uit mijn spirituele bron en mezelf te laten voeden. Jaren geleden, in De Spil, een retraitecentrum in Giessenburg, zette ik mijn eerste stappen op de weg van de stilte en de Lectio Divina. Ik steek een kaars aan, kies bepaalde muziek, of een psalmtekst en ontdek wat deze mij te zeggen heeft. Ik herkauw als het ware die tekst of melodielijn. Dan ontstaat er iets dat meer is dan een dialoog met mijzelf of met de dagelijkse dingen die mij bezig houden. Eigenlijk een oude spirituele gewoonte van

monniken: Lectio Divina, het aandachtig en indringend lezen van bijbelteksten. Ik probeer dat ook in mijn werk als geestelijk verzorger over te brengen op diegenen die ik ontmoet. In de zorginstelling en in het hospice ondersteun ik mensen die putten uit heel verschillende bronnen. Zij zien zich geconfronteerd met vragen van leven en dood. In mijn werk hanteer ik een ruime opvatting van spiritualiteit. De kern van mijn werk is de ander waar nodig helpen zich opnieuw te verhouden tot zijn of haar eigen bron. Misschien is die bron niet toereikend in de gegeven situatie. Dan kan het

aanreiken van nieuwe mogelijkheden helpen het leven aan te kunnen of de dood onder ogen te zien. Ik zie in de praktijk hoe breed het scala van mogelijkheden is om je kracht, je bron te vinden. De een vindt dat in familiebanden, de ander in poëzie, in kunst, natuur; de mogelijkheden zijn legio. Tegelijk blijf ik zelf verbinding voelen met de Christelijke religie. Dat kan ook haast niet anders, want dat is mijn persoonlijke levensovertuiging, dat breng ik mee in mijn werk. Eigenlijk ben ik juist daardoor theologie gaan studeren. Ik heb lang in de zorg gewerkt, van onder af aan tot in het management. Totdat ik me afvroeg: wat zou ik nog meer willen binnen de zorg? Ik besloot een heel andere koers te volgen en koos voor theologie. Achteraf kan ik zeggen dat ik het geluk heb gehad dat ik die keus kon maken en dat ik nu als gees-

telijk verzorger weer voor mensen kan zorgen, zij het op een andere manier. Regelmatig terugkeren naar mijn eigen kern is dan ook essentieel voor mijzelf èn voor mijn werk. Meditatie helpt mij bij mezelf thuis te zijn en zo kan ik er zijn voor anderen. Dan ben ik echt en wordt het werk geen trucje. In mijn meditaties kom ik heel vaak terug bij de psalmen, in het bijzonder psalm 131: Ik zweeg toen ik bezorgd en angstig was. Stil, zei ik, stil maar, wees gerust. Ik was een moeder voor mezelf. Ik ben een kind dat rust. Jij, Israël, vertrouw de Heer en wees gerust. Vandaag en morgen weer.”

Hoe ziet uw binnenstebuitenmoment eruit? Mail uw verhaal naar binnenstebuiten@snelnet.net.


winkels & bedrijven

LISSERNIEUWS | DE HILLEGOMMER

Kort nieuws Kritiek op ODWH streek n De provincie ZuidHolland en elf gemeenten zijn minder tevreden met de manier van werken van de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Dit blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau Hussaarts / de Vos. De ODWH moet meer klantgericht en oplossingsgericht gaan werken. Ook moeten de wensen van de gemeenten en de provincie veel centraler komen te staan. Meer maatwerk moet worden geleverd en de ODWH moet met oplossingen voor problemen komen en zich niet alleen maar beperken tot het benoemen van die problemen. Van de geïnterviewde contactpersonen is bijvoorbeeld maar liefst 68,2% niet tevreden over het proces van de totstandkoming van de Duurzaamheidsagenda. Dit komt mede omdat de ODWH een extern bureau heeft ingeschakeld om zo’n rapport op te stellen. Hussaarts/de Vos adviseert: ‘Voor de Duurzaamheidsagenda dient in de toekomst nooit meer een extern bureau te worden ingeschakeld. Voor inhoudelijk maatwerk is inlevingsvermogen essentieel.’ Ook adviseert het bureau: ‘De beantwoording van vragen moet beter worden gestructureerd. Als een vraag niet direct beantwoord kan worden, maak dan duidelijke afspraken met de klant wanneer dit wel gebeurt.’ Ook moet de ODWH vaker met haar klanten communiceren en haar diensten beter afstemmen op de wensen van de overheidsinstellingen. Burgemeester Broekhuis, portefeuillehouder Milieu, uitte scherpe kritiek: ‘De resultaten daarvan zijn uitermate teleurstellend. Een groot aantal onderzoeksvragen is onder de norm: 18 van de 20 afspraken zelfs. De directie en het management van de omgevingsdienst werken hard aan een beleidsnota voor de periode tot 2017. Er is best goede wil, maar de resultaten zijn absoluut voor verbetering vatbaar.’ Communicatieadviseur van de ODWH Liesbeth van Greuningen reageert: ‘Tijdens de periode van het klanttevredenheidsonderzoek heeft de dienst heeft een enorme verandering doorgemaakt. Sinds het laatste klantonderzoek (2008) zijn zes deelnemers (Alphen a/d Rijn, Nieuwkoop, Kaag en Braassem, Hillegom, de provincie Zuid-Holland, Lisse) toegetreden. Dat betekent dat het vergelijken van het jaar 2008 en 2012 niet zonder meer kan plaatsvinden.’ De Omgevingsdienst gebruikt de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek om verbeteringen door te voeren. Hiervoor wordt op 4 maart een verbeterplan gepresenteerd in het bestuur en wordt er vanaf nu iedere 2 jaar zo’n onderzoek uitgevoerd.

dinsdag 19 februari 2013

Nieuwe AH ‘snoepwinkel van de Bollenstreek’ hillegom n Na een razendsnelle en zeer ingrijpende verbouwing die slechts tien dagen in beslag heeft genomen werd de Hillegomse Albert Heijn vestiging op woensdag 13 februari feestelijk heropend. De officiële opening werd verricht door een van de trouwste klanten mevrouw Wassenaar, twee jongste klanten de broertjes Mika (3) en Yani (7) Uncu, een nieuwe medewerker Demy Rosenboom en een medewerkster die al sinds 1979 in dienst is, Anja Degenaars. De openingshandeling bestond uit het doorknippen van een lint. Na de opening werden de volle boodschappenkarretjes naar buiten gereden van de drie verenigingen, die een uur lang gratis winkelen hadden gewonnen. Dat waren Fimke Anthoni van de Stichting Balletschool Hillegom, die 838,86 bijeen had gewinkeld, Theo van den Akker van Speeltuinvereniging De Duinrand in De Zilk met 1016,66 en Janny van Haaften van de Hozo met 630,87. Ook werd door manager Marvin Eradus nog even verteld dat de voedselbank voordat de verbouwing plaatsvond een bedrag van 10.000 euro aan verswaren had gekregen. Een groot aantal belangstellenden waren bij de opening aanwezig. Eradus zei enorm trots te

zijn op de nieuwe Albert Heijn vestiging, die voldoet aan de eisen en de wensen van de klanten. “Het is een mooie frisse winkel geworden, waar de medewerkers en de klanten zich wel thuis moeten voelen. Het is de snoepwinkel van de Bollenstreek, met veel vers en dat zijn onze snoepjes”. Dat Eradus veel belang hecht aan de persoonlijke band met zijn klanten bleek wel uit het feit dat hij een wil-

lekeurige klant Henk Stevens aan het woord liet. Stevens zet zich in voor projecten in Uganda en zamelt daarvoor lege flessen in. “Ook hier bij Albert Heijn mocht ik een doos neerzetten, waar de klanten hun statiegeldbonnetjes in konden deponeren en we hebben daarmee veel geld opgehaald. Voor iedere euro kunnen vier mensen in Uganda eten”. Operationeel manager Yvonne Hubregtse, die 23 vestigin-

gen in de Bollenstreek onder haar hoede heeft verraste het personeel met een cheque van 750 euro voor de personeelpot en had voor iedere medewerker een snoeppot als dank voor hun inzet. Na het officiële gedeelte werd de verbouwde vestiging opengesteld voor het publiek. Er stonden al een groot aantal klanten voor de deur te wachten, die allemaal heel enthousiast waren over het resultaat.

Jaar lang gratis tanken valt in Hillegom hillegom n Op woensdag 13 februari vond op Basisschool De Leerwinkel de uitreiking plaats van de hoofdprijs van de Jantje Beton-loterij.

De hoofdprijs van de loterij van Jantje Beton, een jaar lang gratis tanken, bij Total is gewonnen door Monica Olberechts. Foto: Annemiek Cornelissen

Investeren in Henri Dunantplein hillegom n Het Henri Dunantplein wordt herontwikkeld. IJsselhof Vastgoed en Thunissen Ontwikkeling hebben een plan. De raad moet hierover een oordeel geven in de gemeenteraadsvergadering van donderdag 14 maart. De gemeenteraadsleden moeten

11

namelijk goedkeuring geven aan het voorstel om 75.000 euro te investeren in het verder uitwerken en begeleiden van het plan.

Foto: Annemiek Cornelissen

In de toekomst moet een ‘integraal plan’ ontwikkeld worden voor het Henri Dunantplein, inclusief de passage. Mocht de raad echter geen geld over hebben voor de realisatie van de nieuwbouw, dan gaan

de twee bedrijven (die 51% van het grondgebied in hun bezit hebben) zich ‘beraden op hun grondposities en eigen plannen ontwikkelen.’ En komt er een totaal nieuw bouwplan op de tekentafel te liggen, waar de gemeente veel minder invloed op zal kunnen uitoefenen. Of het bouwproject überhaupt haalbaar is, wordt overigens pas na het zomerreces bekend gemaakt.

De Leerwinkel was een van de scholen, die heeft meegedaan aan deze landelijke loterij door loten te verkopen. De leerlingen hebben 746 euro aan loten verkocht, waarvan de helft van de opbrengst bestemd is voor de school. Toevallig is de hoofdprijs een jaar lang gratis tanken bij Total Nederland gevallen op een lot die werd verkocht door Chelsea Slingerland uit groep 7. Zij verkocht het lot aan haar moeder Monica Olberechts, die uit handen van Jan Willem den Boer van Total Nederland de cheque kreeg overhandigd. Dit gebeurde in het bijzijn van de directeur Chris de Ruijter en Eva van Schellebeek en Birgit Antonio van Jantje Beton en alle leerlingen van groep 7.

Postzegelavond in De Hoeksteen Hillegom n De postzegelvereniging Hillegom e.o. organiseert op vrijdag 22 februari van 19.00 tot 23.00 uur een postzegelavond in De Hoeksteen, gelegen aan het Karel Doormanplein 4. Op het programma staat een veiling van 200 kavels, bestaande uit zegels uit binnen- en buitenland, albums en stockboeken. Voor een ieder is er wel iets te vinden. De toegang is gratis.


12

service

DINSDAG 19 FEBRUARI 2013

LISSERNIEUWS | DE HILLEGOMMER

Brandstof

Z

oals al eerder beschreven is eind 2011 de liefste kat die we ooit tegen gekomen waren aan ons toevertrouwd. Diesels situatie was onhoudbaar geworden in het huis van z’n vorige eigenaren vanwege een stevige voedselallergie, uithuizig eetgedrag en een buurman die alles behalve hypoallergeen voedsel verstrekte. Bij ons stabiliseerde zijn huid en kroop hij onder die van ons. Nooit eerder leverde een dier zich zo voor de volle 100% aan ons over. Diesels aanhankelijkheid ontwapende ons volledig en kon niet anders dan wederzijds groeien en bloeien. In de loop van 2012 werd duidelijk dat Diesel twee zwakke plekken had: zijn ogen. Binnen waren zijn pupillen vrijwel altijd zo groot dat er nauwelijks een randje van z’n goudgele irissen zichtbaar was. Buiten in het zonlicht versmalden z’n pupillen wel wat, maar te weinig en bovendien asymmetrisch. Onderzoek bevestigde het vermoeden: Diesel was aan beide ogen slechtziend, aan het ene wat erger dan aan het andere. De slechtziendheid

Column Poespas

COLOFON Oplage 18.500 Verschijnt iedere dinsdag Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a Postbus 3066, 2220 CB Katwijk Tel: 071 4022901 Fax: 071 4032325 Hoofdredactie: Teuntje van Delft tel.: 06 12 74 64 78 e-mail: t.v.delft@ uitgeverijverhagen.nl Redactie: Cor de Mooij, 06-13017660 cor.de.mooij@uitgeverijverhagen.nl redactie@lissernieuws.nl redactie@dehillegommer.nl Verslaggevers: Marca Bultink Annemiek Cornelisse Richard Grootbod Ilse Hesp Lodewijk Kamps Ed Olivier Hans Pronk Lia in ‘t Veld Kees van Zuijlen Peter Nieuwendijk Fotografen: Frank Bonnet Rob Joore Wim Krol Bouwe Prins Sven van der Vlugt Cees van ’t Wout Corine Zijerveld Advertenties: Meriam Mesman, 06-46094209 meriam.mesman@uitgeverijverhagen.nl Sluitingstijd advertenties: maandag 10.00 uur. Contactgegevens Binnendienst: Vincent Roos, 071-4091638 Rosita Haasnoot, 071-4091637 advertentie@uitgeverijverhagen.nl Bezorgklachten: Uitgeverij Verhagen, 071-4022901 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging

bleef helaas niet wat het was en eind 2012 was Diesel blind. Aandoenlijk scharrelde hij op de tast door het huis. Ook wilde hij al gauw weer naar buiten, waar hij wonderwel z’n weg bleek te vinden en altijd mauwend voor de deur vroeg om weer naar binnen te mogen. Wij bedienden hem slaafs op zijn wenken als reactie op zijn niet aflatende aanhankelijkheid en volledige afhankelijkheid. Vorige week sloeg het noodlot toe. Na een middagsnack wilde hij even naar buiten. Korte tijd later vroeg mijn oudste dochter of mijn vrouw Diesel even binnen wilde laten, want ze hoorde hem mauwen. Mijn vrouw opende de achterdeur maar zag hem niet. Net als elke superster kon hij natuurlijk van gedachten veranderd zijn, dus rook ze geen onraad. Toch zat er een ongerustheidje dwars dat haar na 20 minuten deed besluiten eens even te kijken waar hij nou eigenlijk was. M’n jongste dochter zocht mee en… ze zagen hem nergens. Nu echt ongerust klom m’n dochter over het prikkeldraad in de tuin van

de buurman en liep m’n vrouw aan onze kant van het gaas mee richting de sloot tussen ons huis en het buurhuis. Daar aangekomen zag ze een beeld dat haar hart deed overslaan; een zwarte vorm vlak onder het wateroppervlak. Een rat? Bever? Plastic zak? Ze vloog naar het erf van de buurman, stak haar hand in het water en haalde hem eruit. Het was hem, het was Diesel. Gillend rende ze terug naar huis maar het was te laat, Diesel is dood. Verdronken. Voortdurend de gedachten “had ik hem maar niet naar buiten gelaten”, “was ik maar direct gaan zoeken”, “hoe kon ik dit laten gebeuren?”, “ik had hem zooooo graag geholpen!”. Voortdurend dat beeld van die vorm in het water. Afgewisseld met al die lege plekken waar hij altijd lag en die oorverdovende stilte in plaats van zijn gezellige gepraat. Wat doet dat ongelofelijk veel pijn, het missen van zo een dierbaar wezen, zo’n steun, trouwe knuffel en intens geliefde kat. De brandstof waarop we lopen.

Lodewijk Kamps is dierenarts in Hillegom en vertelt wekelijks over zijn praktijk

Frank Niewold: ‘Ik zal mijn kansen krijgen en grijpen’ LISSE  De 27-jarige Frank Niewold staat aan de vooravond van zijn eerste seizoen op het Continentale wielerniveau. De renner uit Lisse komt over van SwABo-Cyclingteam en staat te boek als een laatbloeier. Ondanks zijn leeftijd heeft Niewold toch de kans gekregen van Cyclingteam Jo Piels-manager Rijk Vink en ploegleider Han Vaanhold en mocht hij aan het einde van vorig seizoen een contract tekenen bij de wielerploeg. ‘In de wielerwereld is er misschien best raar opgekeken toen bekend werd dat ik op 27-jarige leeftijd nog naar een Continentaal wielerteam ging. Ik ben Han en Rijk daarom bijzonder dankbaar dat ze mij deze kans

hebben aangeboden.’ Het was voor Niewold even de kat uit de boom kijken toe hij zijn ploeggenoten voor het eerst ging ontmoeten. ‘Als je bij een nieuwe ploeg komt, is het toch altijd even afwachten hoe je ontvangen wordt. Ik heb vorig jaar een erg goed en constant seizoen gereden, maar er zijn jongens die veel meer gepresteerd hebben dan ik. Binnen elke ploeg heerst toch altijd een bepaalde hiërarchie,’ legt Niewold uit. ‘Vanaf het begin was de sfeer heel gemoedelijk en kreeg ik gelijk het gevoel alsof ik één van hen was. Ik kom in een hele nieuwe wereld terecht waarin iedereen een gezamenlijk doel na wil streven. Wielrennen lijkt een individualistische sport, maar hier bij Jo Piels lijkt iedereen te beseffen dat je elkaar hard nodig hebt om ook daadwerkelijk succes te boeken. Daarom wilde ik zo graag naar een Continentale wielerploeg, omdat ik dit

miste bij mijn oude ploeg SwABoCyclingteam.’ Ondanks zijn leeftijd beschikt Niewold toch niet over enorm veel ervaring in het wielrennen. ‘Leeftijd zegt niet altijd alles. Voor mij begon het wielrennen pas op 22-jarige leeftijd,’ legt de renner uit Lisse uit. Samen met Tom Vermeer is hij de oudste van de ploeg. ‘Tom loopt al wat langer mee in het wereldje en heeft al grote wedstrijden mogen rijden. Hij is daarom meer ervaren dan ik, maar ik heb al wel een heel leven voor het wielrennen gekend. In mijn leefwijze heb ik bijna een 180 graden bocht moeten nemen. Wie weet kan ik wat levenservaring op de jongens overdragen,’ aldus Niewold. Momenteel kampt Niewold met wat knieklachten. ‘Bij Bikemedical werd een bekkenscheefstand geconstateerd. Jacques Peeters heeft

het rechtgezet en mij juist op de fiets gezet. Hopelijk brengt dit een eind aan de miserie,’ hoopt Niewold die vooruit blikt op komend seizoen. ‘Ik ben een renner die op elk terrein uit de voeten kan. Ik krijg vreselijk veel moraal van kasseien, maar in Limburg heb ik ook al laten zien met de beste omhoog te kunnen. Daar is wel de meeste prestige te behalen, denk ik.’ Ook op het Nederlands kampioenschap voor profs hoopt Niewold hoge ogen te gooien. ‘Daar droom ik al een jaar van’, geeft hij aan. ‘Toen ik op 22-jarige leeftijd begon met wielrennen, wist ik niet waar het ging eindigen. Ik was echter vastbesloten om er keihard voor te werken en ik heb er veel voor opgeofferd. Mensen in de omgeving staken er misschien de draak mee, maar ik heb nu de stap gezet en mag ruiken aan het hoogste wielerniveau,’ besluit Niewold.

PUZZEL

ns Maak ka t e k k a p l u m op een s its e t i l a w K van het tet!

Kwin

Van Dongen Uw Poelier Den Butter De Echte Bakker

Van der Meer keurslager

Leveringsvoorwaarden: Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen zoals laatstelijk vastgesteld door Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissements-rechtbank te Amsterdam. U kunt onze leveringsvoorwaarden kosteloos bij ons opvragen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. De Hillegommer en LisserNieuws worden gratis huis-aan-huis bezorgd in respectievelijk heel Hillegom en Lisse. Daarnaast zijn de kranten ook los op een aantal verspeidingspunten in beide dorpen verkrijgbaar. De afhaalpunten voor Hillegom zijn: Albert Heijn, Dekamarkt, C1000 Van Beest, Zwembad, Gemeentehuis, Tabakshop Evers, Plus Van der Neut De afhaalpunten voor Lisse zijn: Bibliotheek, Gemeente, Digros, Hoogvliet, Boekhandel Grimbergen

Stuur uw antwoord uiterlijk 23 februari naar Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk of per mail naar cor.de.mooij@uitgeverijverhagen.nl. De winnaar van de puzzel van vorige week is Margot Kapiteijn uit Lisse. De prijs: bonnen voor een smulpakket van het Kwaliteitskwintet in Lisse. De oplossing van vorige week is: Met de kop tegen de muur lopen.


Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar is actief als verhuurder van ruim 1350 woningen in de sociale sector. Daarnaast is de corporatie een maatschappelijke onderneming die op diverse terreinen nauw samenwerkt met verschillende partners. Wegens het aflopen van het termijn van twee van de commissarissen is

S W

Woningbouwvereniging St. Willibrordus op zoek naar:

Twee leden voor de raad van commissarissen m/v

Kijk voor het

De raad van commissarissen is een toezichthoudend orgaan en functioneert als klankbord en sparringpartner van de directeur-bestuurder. De raad doet dit zoveel mogelijk op afstand, doch kan zich zowel zelfstandig als op verzoek van de directeur-bestuurder intensiever richten op bepaalde deelaspecten van het bestuur. De raad bestaat uit generalisten die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Profiel Wij zijn op zoek naar twee kandidaten met HBO werk- en denkniveau en kennis van volkshuisvestelijke/ruimtelijke ordening en/of financieel-economisch. Eén lid zal op voordracht van de huurderbelangenvereniging Rozenstein zitting nemen in de raad. Voor de organisatie is het van belang dat de leden van de raad een binding heeft met het werkgebied van de corporatie. Functie-eisen: • kennis van en ervaring met besluitvormingsprocessen; • inzicht hebben in strategische afwegingsprocessen; • hebben van een helikopterview; • hebben van algemene interesse voor de samenleving, volkshuisvesting en affiniteit hebben met de missie van de corporatie. Informatie Een uitgebreid profiel is te downloaden via de website wbv-willibrordus.nl Uw reactie Uw sollicitatie kunt u richten voor 1 maart onder vermelding van ‘Sollicitatie lid rvc’ aan: Woningbouwvereniging St. Willibrordus, Hofcampweg 87, 2241 KE WASSENAAR. De eerste oriënterende gesprekken vinden in week 10 plaats. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

TE KOOP

Oostdorperweg 169

Wassenaar

www.vanwezelaccountants.nl

Van Wezel accountants en adviseurs is een toonaangevende zelfstandige accountantsorganisatie in de regio. Betrokkenheid, inzet en een no-nonsense aanpak kenmerken ons als partners met visie. Wij streven er naar om door alle belanghebbenden als zodanig te worden (h)erkend. Ons vernieuwende en informele karakter sluit onderscheidend goed aan bij de wensen van de MKB-sector.

Halfvrijstaand vooroorlogs herenhuis met achtergelegen multifunctionele ruimte van 92 m² (voormalige bollenschuur) en ruime zonnige achtertuin van ca. 20.00m diep x 8.50 breed op het noordwesten. Deze woning is per direct beschikbaar en een unieke kans voor een ondernemer die een opslag of werkplaats aan huis zoekt. De indeling is als volgt: entree, ruime lichte hal/gang met glas-in-lood ramen, toilet, trap- en meterkast, lichte woon/eetkamer en suite 10.60m x 3.63m met erker eveneens met glas-in-lood ramen en vaste kasten, dichte keuken met originele servieskast en toegang naar de achterplaats met zij-ingang naar de achtertuin, schuur met opstelplaats voor de wasmachine en droger en CV-opstelling, via de plaats toegang naar het bijgebouw (totaal 92m² verdeeld over 2 verdiepingen), het bijgebouw betreft een voormalige bollenschuur welke deels in gebruik is geweest als paardenstal met hooizolder; 1e Verdieping: overloop, ruime voorslaapkamer 3.63m x 3.25m met vaste kast, voor-/zijslaapkamer 2.20m x 1.97m, achterslaapkamer 4.22m x 3.63m met vaste kasten, badkamer voorzien van inloop douche, toilet en vaste wastafel, toegang tot het achterbalkon; 2e Verdieping: overloop, L-vormige voorslaapkamer ca. 4.35m x 2.42m met mogelijkheid voor tweede badkamer, achterslaapkamer 3.39m x 4.35m, beide met dakkapel; Het bijgebouw biedt diverse mogelijkheden; bruikbaar voor opslag, het stallen van motoren/ scooters/fietsen, grote hobbyruimte op de eerste verdieping op stahoogte onder het platte dak. Kenmerken: * Woonoppervlakte huis 145 m²; * Woonoppervlakte bijgebouw/hobbyruimte totaal 92 m² (over 2 verdiepingen); * Perceel 386 m² eigen grond; Prijs: € 395.000,* Bouwjaar 1929.

WELP MAKELAARDIJ - 070-5111720

Ervaren assistent accountant full time Ter versterking van onze controleafdeling zijn wij op zoek naar een ervaren assistent-accountant (minimaal 3 tot 5 jaar ervaring). Belangrijk voor deze functie is dat je affiniteit en ervaring hebt met het uitvoeren van interim- en jaarrekeningcontroles. Werkervaring bij de Big Four is een pre. Dus ben je studerend voor RA of AA, woon je in de Bollenstreek en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Reageer dan snel. Stuur ons je brief met cv waarin je aangeeft waarom jij denkt voor deze functie in aanmerking te komen. Je kunt je reactie ook mailen naar jhdidden@vanwezelacc.nl. Eerst informatie inwinnen kan natuurlijk ook. Kijk op www.vanwezelacc.nl of bel met de heer J.H. Didden MSc RA op (071) 409 21 98.

Oegstgeesterweg 199 Postbus 280 • 2230 AG Rijnsburg T (071) 409 21 00 F (071) 402 94 94 info@vanwezelacc.nl


DUIN- EN BOLLENSTREEK 19e JAARGANG NUMMER 2, WEEK 8, 2013 TEL. 071 4063 110

Voor informatie en adverteren bel: Trevor Blonk 06-83998035

Het laatste regionale, nationale en internationale autonieuws

l n . s d i g o t u www.a

Ford start productie nieuwe Fiesta ST Ford is in de assemblagefabriek in Keulen (Duitsland) gestart met de productie van de nieuwe Fiesta ST, de allereerste productieversie van de Fiesta die in minder dan zeven seconden 100 km/u haalt. stuurinrichting, wielophanging en remmen specifiek afgestemd op het leveren van ST-waardige prestaties. Een geavanceerde versie van het Torque Vectoring Control-systeem van Ford en een Electronic Stability Controlsysteem met drie instellingen dragen

bij aan een sensationele en veilige rijervaring. “Aan de nieuwe Fiesta ST ligt meer dan dertig jaar ervaring met snelle Fiesta's ten grondslag”, aldus Juergen Gagstatter, Chief Programme Engineer, Performance Cars, Ford Europa. “Deze

auto is een enorme stap vooruit, zowel wat het combineren van een krachtige motor met een dynamisch chassis als het bereiken van een lager brandstofverbruik en een lagere uitstoot betreft.” Het spectaculaire exterieur van de Fiesta ST is onder meer voorzien van sportieve en gepro-

Begeerlijke Kampioen met tot wel 4.000,- inruilpremie Begeerlijke Kampioen met tot wel 4.000,- inruilpremie

FORD C-MAX beschi Met nu: steem met • Navigatiesy scherm 5 inch kleuren

kbaar met

20% bijtelli

C-MAX

2GRAN.5D0C-0MAX,4.000,2.500,-PREMIE

trol en Voice Con bijtelling • Bluetooth® / r met 20% baa r iPod voochik itingbes • USB-aanslu ck én -sti 3-speler / USB MP nu: Met n achter m met rsen steesore kee iesy igat • Par • Nav

FORD C-MAX

cherm 5 inch kleurens trol hts 995,r slec Vootoot h® en Voice Con • Blue 5,-/ 85iPod elvoor rdeing voosluit Uw-aan • USB USB-stick MP3-speler / ren achter • Parkeersenso

ng

én

C-MAX

RUIL

IN GRAND C-MAX

4.00PR0EM,-IE

D C-M AX ER IS AL EEN FOR VAN AF 21. 70 0,-

naar 100 km/u en heeft een vermogen van 182 pk en een koppel van 240 Nm. Het brandstofverbruik bedraagt slechts 5,9 l/100 km en de CO2-uitstoot 138 g/ km*. De maximumsnelheid is 220 km/u. Ford heeft daarnaast het gerenommeerde Fiesta chassis verder verfijnd en de

D C-M AX ER IS AL EEN FOR VAN AF 21. 70 0,-

D

e nieuwe Fiesta ST is ontwikkeld door Ford Team RS, de Europese tak van de Global Performance Vehicle Group van Ford Motor Company, en is uitgerust met een 1.6 EcoBoost-benzinemotor. Deze sportieve Fiesta gaat in 6,9 seconden van 0

De Ford C-MAX en Grand C-MAX. Groots in binnenruimte en flexibel interieur. is niet voor niets door de ANWB verkozen tot 5,99C-MAX hts De

INRUIL

Voor slec

l 855,Gezinsauto van het Jaar 2012. En nu ook uiterst voordelig, want u ontvangt tijdelijk 2.500,- inruilpremie op de C-MAX en maar liefst 4.000 Uw voordee

op de Grand C-MAX! Natuurlijk is de C-MAX beschikbaar in de 20% bijtellingscategorie voor zowel diesel als benzine. Dus ga snel naar De Ford C-MAX en Grand C-MAX. Groots in binnenruimte en flexibel interieur. De C-MAX is niet voor niets door de ANWB verkozen tot

de Ford dealer, want een betere deal kunt u niet maken. Welkom in de kampioensklasse.

Gezinsauto van het Jaar 2012. En nu ook uiterst voordelig, want u ontvangt tijdelijk 2.500,- inruilpremie op de C-MAX en maar liefst 4.000,-

op Prijzen de Grand C-MAX! is de C-MAX beschikbaar in de 20% bijtellingscategorie Alle bedragen in euro’s. zijn incl. BTW en BPM, excl.Natuurlijk kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties. Genoemde technologieën zijn niet altijd standaard, vraag uw Ford dealer naar de beschikbaarheid en voorwaarden.

voor zowel diesel als benzine. Dus ga snel naar

Ford dealer, want een-uitstoot: betere deal kunt u niet maken. Welkom in de kampioensklasse. Gemiddeldde brandstofverbruik en CO km/liter: 14,5-22,7; liter/100 km: 4,4-6,9; CO2 gr/km: 112-154. 2 Alle bedragen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW en BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties. Genoemde technologieën zijn niet altijd standaard, vraag uw Ford dealer naar de beschikbaarheid en voorwaarden.

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 14,5-22,7; liter/100 km: 4,4-6,9; CO2 gr/km: 112-154.

Haarlem Eysinkweg 71, Telefoon 023 - 553 16 66 Lisse Meer en Duin 72a, Tel. 0252 - 46 69 00 Noordwijk Keyserswey 1, Tel. 071 - 364 Off. service-dealer: Autobedrijf J. Noort & Zn., Katwijkerweg 1d, Rijnsburg. tel. 071 - 402 18 10 Haarlem Eysinkweg 71, Telefoon 023 - 553 16 66 Lisse Meer en Duin 72a, Tel. 0252 - 46 69 00 Noordwijk Keyserswey 1, Tel. 071 - 364 10 10 Off. service-dealer: Autobedrijf J. Noort & Zn., Katwijkerweg 1d, Rijnsburg. tel. 071 - 402 18 10


De nieuwe ŠKODA Rapid. Doe ook uw familie een plezier.

ŠKODA Rapid vanaf € 14.190,Brandstofverbruik gemiddeld 3,9-5,9 L/100km (1 op 17,0-25,6) CO2-emissie 104-137 gr/km. De nieuwe ŠKODA Rapid zet een nieuwe standaard in comfort, prestaties en veiligheid. En daar is de hele familie blij mee. Achter het compleet nieuwe design biedt de Rapid ongekend veel beenruimte en zorgen innovatieve systemen voor veiligheid en comfort. In de ŠKODA Rapid wordt ‘Simply Clever’ weer tastbaar door de vele slimme oplossingen en extra’s. Bijvoorbeeld door een ijskrabber in de tankklep en een opberglade voor een veiligheidsvest onder de bestuurdersstoel. En met een zee aan ruimte doet u uw familie ongetwijfeld een groot plezier.

A-label

Kom langs voor een proefrit. Alleen of met de hele familie. Wij geven u graag alle ruimte.

Bijtelling € 99,-

De ŠKODA Rapid. Vanaf € 14.190,-. Lease vanaf € 325,- per maand.

www.skoda.nl

Genoemde vanaf prijs is incl. BTW en BPM, excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Genoemde bijtelling is o.b.v. een 42% inkomensschaal. Leasebedrag per maand is excl. BTW en excl. brandstof via ŠKODA Leasing o.b.v. 48 mnd en 20.000 km per jaar full operational lease. Eigen risico € 500,- per gebeurtenis. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Getoonde afbeelding kan meeruitvoeringen bevatten.

AUTOBEDRIJF HAMERS Dobbeweg 2, 2254 AG Voorschoten, Telefoon 071 - 5 600 200, info@autohamers.nl, www.autohamers.nl U vindt ons ondermeer via de A44, afslag Voorschoten. Volg ons ook op Facebook.

Vervolg Ford Fiësta ST nonceerde voor-en achterbumpers, 17-inch 5-spaaks lichtmetalen ST velgen, een ST achterspoiler, een verchroomde dubbele uitlaat en projector koplampen met geïntegreerde LED-dagrijverlichting. Het sportieve interieur is voorzien van fraaie RECARO sportstoelen en zwarte hemelbekleding, en is afgewerkt met fraaie ST details. De nieuwe, geavanceerde Fiesta ST volgt iconische Fiestamodellen op, zoals de XR2, XR2i, RS1800, RS Turbo en de eerste generatie ST, en is voorzien van Fords turbogeladen EcoBoost-motor met dubbele nokkenas met variabele en onafhankelijke timing. Ford heeft inmiddels aangekondigd dat de tweede generatie Fiesta ST ook in Noord-Amerika en Azië-Pacific wordt geïntroduceerd.

De Ford Focus met EcoBoost motor Ongeëvenaard zuinig en krachtig

Begin volgende week worden de Nederlandse prijzen en specificaties van de Fiesta ST bekend gemaakt. u

COLOFON editie

Tijdelijk met 2.500,- inruilpremie

duin- en bollenstreek

Sandtlaan 36 E-1b 2223 GG Katwijk ZH Telefoon 071-40 63 110 Fax 071-40 63 119 ag.mailbox@autogids.nl

Wie een auto wil kopen, kiest nu voor de de Ford Focus met EcoBoost motor. Superzuinig, maar toch met veel power. Daardoor betaalt u tot 2014 geen wegenbelasting met de 5-deurs 74kW/100pk. Tijdelijk krijgt u op alle versies van de Focus ook nog eens een inruilpremie van maar liefst 2.500,-. Door het

Uitgeverij AutoGids Nederland BV Algemeen directeur trevor Blonk Zetwerk & Opmaak AAA Mediamarketing bv, Katwijk

hoge uitrustingsniveau voelt u zich helemáál extra rijk. Als u slim wilt kopen, kunt u dus eigenlijk niet om de Ford Focus heen. Als u least trouwens ook niet, want met de speciale lease-uitvoering heeft u maar 14% bijtelling. Ga dus snel naar de Ford dealer!

Ook leverbaar met:

Wij maken de Focus EcoBoost nu extra aantrekkelijk:

De Focus 5-drs EcoBoost 74 kW/100 pk Champions Pack met o.a. navigatie en SYNC Bluetooth® met Voice Control Normaal Inruilpremie

NU TIJDELIJK

20.775,995,21.770,-/- 2.500,-

19.270,-

Geen wegenbelasting

14% bijtelling

U least de Ford Focus al vanaf 299,- met Ford Lease, netto bijtelling vanaf 128,- p.mnd.

Alle bedragen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden ford.nl. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties. Ford Lease prijzen gebaseerd op 20.000 km/48 mnd. en op full operational lease, excl. BTW, brandstof en vervangend vervoer.

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 13,9-29,4; liter/100 km: 3,4-6,4; CO2 g/km: 88-169. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook ontstaan door niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties en/of redactie. Fouten in telefonisch opgegeven advertenties en fouten ontstaan door onduidelijk schrift of zetfouten behoeven door de uitgever niet te worden gecompenseerd. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of overgenomen zonder schriftelijke toestemming vooraf van de uitgever.

Bezorgklachten: 071-40 63 110

Haarlem Eysinkweg 71, Telefoon 023 - 553 16 66 Lisse Meer en Duin 72a, Tel. 0252 - 46 69 00 Noordwijk Keyserswey 1, Tel. 071 - 364 10 10 Off. service-dealer: Autobedrijf J. Noort & Zn., Katwijkerweg 1d, Rijnsburg. tel. 071 - 402 18 10


Advertorial

Feestelijke heropening Albert Heijn Hillegom. Woensdag 13 februari opende Albert Heijn de vernieuwde supermarkt aan het Henri Dunantplein 6 in Hillegom. Het was er al snel gezellig druk – en niet alleen omdat er veel voordeel te behalen was. De winkel is ruim en overzichtelijk van opzet en ademt een prettige sfeer. De nadruk van het assortiment ligt op verse producten uit alle windstreken en die zijn dan ook goed vertegenwoordigd. Kortom, zeker de moeite waard om even te gaan kijken. Hieronder leest u een aantal reacties op de vernieuwde supermarkt. “Ik zie meer producten dan eerst.” Samen met haar dochtertjes Tess en Noa bekijkt Nathalie het assortiment op het versplein. “Volgens mij is het aanbod flink uitgebreid. Ik zie in de koeling veel meer producten dan eerst.” Ze is blij dat de Albert Heijn weer open is. Omdat het voor haar de dichtstbijzijnde supermarkt is en vooral omdat ze de verse producten zo heeft gemist. “Mijn Albert Heijn is prachtig geworden”, constateert Nathalie. “Wat geweldig dat er nu ook van die kinderwinkelwagentjes zijn. Tess is er al helemaal weg van.”

“Zo’n 2.500 euro naar goed doel.”

“Even proeven van verse grillworst.”

Speciaal ter gelegenheid van de heropening heeft de Albert Heijn drie inwoners uit Hillegom uitgenodigd om gratis te komen winkelen. “Die boodschappen geven ze weg aan een goed doel”, legt supermarktmanager Marvin Erades uit. Fimke Anthoni geeft de boodschappen aan balletschool Martha de Rijk, Theo van den Akker aan speeltuin De Duinrand en Janny van Haaften aan verzorgingshuis Parkwijk. “Dankzij onze actie ontvangen deze drie goede doelen producten met een gezamenlijke waarde van zo’n 2.500 euro.”

Bij de vernieuwde Albert Heijn valt altijd wat te proeven. Ook op de delicatessenafdeling die over een eigen grill beschikt. Medewerkster Laura biedt het echtpaar Mieremet een stukje grillworst aan om te proeven. “Mm, heerlijk. Dat smaakt goed”, zegt meneer Mieremet. Zijn echtgenote is het met hem eens. Zij vindt dat het boodschappen doen, dankzij de proeverijen, nog gezelliger wordt. “Bovendien maak je kennis met allerlei nieuwe producten. Zoals nu. Ik kende de grillworst niet, maar het is aanrader!”

“Glutenvrij dineren met goede wijn.” Ietwat onwennig doen Tessa en Jeffrey boodschappen bij de Albert Heijn. “Ik moet best wel even zoeken”, vertelt Jeffrey. “De glutenvrije pasta hebben we nog niet gevonden.” Een medewerker loopt met het stel mee naar het juiste schap. Alles voor het glutenvrije avondeten - noodzakelijk vanwege Tessa’s allergie - ligt nu in de winkelmand. Behalve wijn, maar die is gelukkig snel gevonden. Tessa en Jeffrey zijn tevreden. “We kunnen vanavond lekker en glutenvrij eten, en genieten van een glas goede wijn.”

“Lichte, warme en gastvrije winkel.”

“Altijd rozen van Albert Heijn in huis.”

De klanten zijn enthousiast over al het nieuwe in de Albert Heijn. Zo ook Anja. “De winkel is veel lichter dan voorheen”, zegt ze tegen medewerkster Annelies. “Die speciale lampen zorgen voor een warme en gastvrije sfeer. Dat winkelt veel prettiger.” Anja wist al enigszins hoe de winkel eruit zou komen te zien. Haar dochter werkt namelijk parttime bij de Albert Heijn en thuis is er vaak over de vernieuwde supermarkt gesproken. “Maar dat het allemaal zo mooi zou worden, had ik echt niet verwacht.”

Mevrouw Van Lierop is vrijwel meteen na de heropening al in de winkel te vinden. Ze koopt twee bossen witte rozen. Die gaan thuis, in een speciale vaas, op de salontafel. “Ik ben dol op witte rozen. Ik heb ze altijd in huis”, bekent ze. Mevrouw Van Lierop haalt de rozen sinds jaar en dag bij de Albert Heijn. Ze is tevreden over de kwaliteit. “Ze staan heel lang. De laatste rozen heb ik voor de verbouwing gekocht en die hebben het net gered tot de opening. Zo sterk zijn de rozen van Albert Heijn.”

Henri Dunantplein 6, Hillegom Openingstijden Maandag tot en met woensdag en zaterdag van 8.00 - 20.00 uur. Donderdag en vrijdag van 8.00 - 21.00 uur. Zondag van 12.00 - 17.00 uur.

HG_week_08_13  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you