Page 1

ACTUEEL

Nederlands transport wint door EK voetbal “Nieuwe snelwegen en spoorverbindingen”

Sven Kramer persoonlijk Plus: Willem Vermeend over toekomst transportsector F1 reporter Allard Kalff rijdt nooit harder dan 100 km/u Brakenhoff Transport kiest voor groen aardgas als brandstof

ACTUEEL

www.tvm.nl | nr 183 | jun/jul 2012


Colofon TVM actueel is een periodieke uitgave van TVM verzekeringen en verschijnt ieder kwartaal. Hoofdredactie: Jaap Stalenburg Redactie: Jolanda Metselaar en Annetta de Vries Fotografie: Gerlinde Schrijver Vormgeving: VosLibert communicatie, Wouter Nijman

In dit nummer 16

Redactieadres: TVM verzekeringen Van Limburg Stirumstraat 250 | 7901 AW Hoogeveen postbus 130 | 7900 AC Hoogeveen tel. +31 (0)528 29 29 99 | redactie@tvm.nl | info@tvm.nl www.tvm.nl, www.tvmschaats.tv TVM makelaardij tel. +31 (0)528 29 29 99 info@tvm.nl TVM intermediair B.V. tel. +31 (0)528 29 22 77 intermediair@tvm.nl TVM rechtshulp B.V. tel. +31 (0)528 29 25 55 rechtshulp@tvm.nl TVM zorg en inkomen tel. +31 (0)528 29 24 84 zorgeninkomen@tvm.nl TVM letselschaderegeling Europa B.V. tel. +31 (0)528 29 22 88 letselschaderegeling@tvm.nl TVM verzuimmanagement tel. +31 (0)528 29 24 92 verzuimmanagement@tvm.nl TVM international desk tel. +31 (0)528 29 23 17 internationaldesk@tvm.nl TVM veiligheidsplan tel. +31 (0)528 29 29 99 veiligheidsplan@tvm.nl

Westdijk Polska De historische Poolse stad Krakau kleurde de afgelopen weken Oranje. Het Nederlands Elftal verbleef daar in het plaatselijke Sheraton Hotel en duizenden fans kwamen hun helden toejuichen. Vijf minuten lopen van Oranje is het kantoor van Jan van Corven, de directeur van de Poolse vestiging van Westdijk Transport. “De Nederlandse transportsector mag blij zijn met EK voetbal hier.”

TVM volmachten B.V. tel. +31 (0)528 29 25 40 volmachten@tvm.nl Overige e-mailadressen Schadebehandeling schade@tvm.nl Verzekeringen acceptatie@tvm.nl Mijn TVM mijntvm@tvm.nl Bij ongeval of ziekte onderweg kunt u bellen met: • SOS Alarmnummer tel. +31 (0)20 651 51 51 bij ongeval/ziekte beroepschauffeur buiten Nederland • TVM schade-alarmnummer tel. +31 (0)528 29 29 11 bij ongeval/schade aan vrachtauto en/of lading en bij diefstal en inbraakschade in het binnen- en buitenland • TVM alarmcentrale tel. +31 (0)71 36 41 854 Voor berging en transport van personen- en bestelauto’s na ongeval/schade in Nederland en buitenland

2 \ TVM ACTUEEL 183

6

1

VoLvo Bus

WiLLem VermeenD

Ze horen bij het Londense straatbeeld: de beroemde beroemde dubbeldek-bussen. Alleen schoon zijn ze niet. Volvo Bus bouwde ‘groene’ hybride bussen voor Olympisch Londen.

Nooit om een mening verlegen. Zo kennen we oud-minister professor Willem Vermeend. In TVM actueel is hij openhartig over de uitdagingen voor de transportsector in de toekomst. “Er gaat veel veranderen”.


Van de voorzitter

26 LoBke Berkhout De hele wereld kijkt in augustus naar Londen als daar de Olympische Spelen 2012 worden geopend. Met Olympisch zeilster Lobke Berkhout gaan we naar East Londen.

32

22

BrakenhoFF Transport

ALLarD KaLF

Brakenhoff Transport kiest voor ‘groen’ aardgas als brandstof. “Het is niet alleen goed Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen maar het versterkt ook je imago.”

Het TV-gezicht van de Nederlandse autosport. Van de F1 tot de Dakar-Rally. “Zelf rij ik nooit harder dan 100 km/u.”

3 4

10 15

Van de voorzitter “Geen sector zo ‘groen’ als transport” Actueel Nieuws - Hoe tevreden zijn de TVM-klanten? - TVM gaat door als sponsor XDakar-team - Noord Nederland naar TVM groep De bussector laat van zich horen! Met de bus op vakantie is weer hip aan het worden. Persoonlijk Sven Kramer openhartig over zijn privéleven.

20

30

35

Gerard Kemkers praat over de vernieuwde TVM schaatsploeg “We gaan nu Olympisch traject richting Sochi 2014 in” ON THE ROAD De Nederlandse transportsector kiest steeds meer voor multimodaal transport. Zeker in Friesland waar de beroepsvaart en de pleziervaart elkaar kruisen. Zelfs in vakantietijd gaat hij onvermoeibaar door: onze huiscolumnist Bram B. Bot.

Beste lezers, De transportsector houdt van aanpakken en scherpe doelstellingen. Dus ook als het gaat om ‘groen’ transport. Soms elektrisch, maar in dit nummer kunt u ook lezen hoe Brakenhoff transport het eigen restafval gebruikt voor ‘groen’ aardgas. De tijd dat politici het materieel kon wegzetten als ‘walmende diesels’ lijkt voorgoed voorbij. Ik ben nog steeds onder de indruk van de samenwerking die is ontstaan tussen experts uit de milieubeweging en transportwereld. Geen wollige verhalen produceren maar heel scherp vastleggen hoe je in 2050 volledig duurzaam wilt zijn. Elektrisch in de stad. Methanol tanken voor de middellange afstanden en LPG en LNG (vloeibaar aardgas) op de langere afstanden. Ik heb wel de indruk dat de overheid zal moeten bijspringen om de vervoerssector te steunen bij het realiseren van de doelstellingen. Natuurlijk is 2050 nog ver weg, maar we zien nu steeds meer om ons heen hoe het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een grote vlucht neemt. We krijgen er allemaal mee te maken. Als verzekeraar willen we graag werken met schadebedrijven die in het hele bedrijfsproces ‘groen’ en met recyclebare onderdelen werkt. Onze klanten spreken ons aan op MVO doelstellingen! U als vervoerder krijgt ook steeds meer de indringende vragen van uw opdrachtgevers naar uw MVO-beleid. Het is een maatschappelijke ontwikkeling die niet meer te stoppen is. Het hele duurzaamheidsproces wordt nog eens versneld door de alsmaar stijgende dieselprijzen die veel transporteurs in grote problemen brengen. Steeds meer zal u w klant vragen naar uw inzet voor een schoner milieu en daar ook zakelijke consequenties aan verbinden. Zeker bij de distributie in de binnensteden speelt dat nadrukkelijk. TVM denkt graag met u mee. Arjan Bos

Overname van (delen van) artikelen is toegestaan met schriftelijke toestemming van de redactie en mits de bron wordt vermeld. Overname van foto’s en/of illustraties is niet toegestaan.

TVM ACTUEEL 183 \ 3


Actueel NIEUWS

TVM blijft sponsor XDakar TVM verzekeringen blijft ook de komende editie teamsponsor van het XDakarteam. Transportondernemers Eimbert Timmermans en Peter van den Bosch, Jumbo CEO Frits van Eerd en rallykampioen Erik van Loon zullen in januari 2013 in de Peruaanse hoofdstad Lima aan het vertrek staan.

P

TVM samen met ArboNed 365 in verzuimbegeleiding TVM verzekeringen heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met 365 ArboNed. Beide partijen gaan samenwerken in het begeleiden en aanpakken van ziekteverzuim.

A

l vanaf 2005 zijn TVM en 365 contractpartners voor verzuim begeleiding. Deze onderlinge samenwerking heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een gestructureerde en degelijke samenwerking. De dienstverlening vanuit het product MedewerkerTotaal module

Verzuimmanagement concentreert zich rond de advisering conform Wet Poortwachter, verzorgd voor werkgevers en werknemers. De Arbo-begeleiding wordt hierbij verzorgd door 365 ArboNed. Dit gebeurt door het plannen van de verplichte spreekuren bij bedrijfsartsen, maar ook het plannen en uitvoeren van keuringen.

Het doel van deze samenwerking is het bieden van een dienst waarbij werkgevers zo goed mogelijk ondersteund worden in het begeleiden van verzuimende medewerkers. In de komende drie jaar is het doel om de dienstverlening verder te optimaliseren en verdere digitaliseren van de systemen.

resident-directeur Arjan Bos legt uit: “We hebben gemerkt dat de Dakar Rally enorm leeft bij onze relaties. Inmiddels heeft ook dankzij de massale aandacht van RTL de sport veel aandacht en kregen we veel goede reacties op onze aanwezigheid in de Dakar Rally 2012. Zeker in ZuidNederland is dit een van de belangrijkste evenementen van het jaar en aangezien we de komende jaren vooral daar willen groeien als verzekeraar, willen we ons graag weer laten zien in de Dakar Rally. We zullen veel relaties uitnodigen bij de preproloog in Valkenswaard en we hopen op sportief succes in Zuid Amerika. We hebben alle vertrouwen in de coureurs die ervaren en deskundig zijn.”

Kort nieuws ALcohoLBLaastest verpLicht Automobilisten zijn vanaf 1 juli in Frankrijk verplicht een alcoholblaastest in de auto te hebben. Bekeuringen worden nog niet uitgedeeld. De Franse politie gaat pas vanaf november controleren op de éthylotest. De verplichting geldt ook voor buitenlandse weggebruikers. Dat meldt de ANWB. Met de

4 \ TVM ACTUEEL 183

test kunnen bestuurders nagaan of hun alcoholpromillage niet te hoog is om achter het stuur te gaan zitten. Het gebruik van de blaastest is niet verplicht. De boete voor het niet bezitten van de test bedraagt 11 euro. De éthylotest is in Nederland voor gemiddeld 3 tot 3,50 euro te koop hij onder meer de ANWB, de KNAC en de Bovag. In Frankrijk zijn ze

verkrijgbaar bij drogisterijen en de grotere tankstations voor gemiddeld 1,50. MinDer FiLes Van januari tot en met april 2012 stonden we 2,2 miljoen uur minder in de file dan in dezelf-

de periode vorig jaar. De filedruk nam met 5,6 procent af terwijl nagenoeg evenveel verkeer gebruik heeft gemaakt van de wegen en ook het totaal aantal afgelegde kilometers gelijk is gebleven. Sinds 2000 is de totale filezwaarte niet zo laag geweest. Dat blijkt uit de Publieksrapportage Rijks-

wegennet van Rijkswaterstaat die minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Minister Schultz: “Dit is heel goed nieuws voor automobilisten en vervoerders. Maar ook voor mensen die rond notoire fileknelpunten leven. Minder files betekent schonere lucht voor omwonenden.”


Prijswinnaars Tijdens de BedrijfsAutoRAI organiseerde TVM verzekeringen een foto-actie waarbij fraaie prijzen te winnen waren. Dit zijn de winnaars: Eerste prijs: een set trekas banden René Kastelijn uit Schijndel Tweede prijs: een wagenparkanalyse Te Loo BV uit Eefde, H.J. te Loo Derde prijs: het uitlijnen van een vrachtauto ITL uit Leiderdorp, Koen de Jong. De prijzen zijn mede mogelijk gemaakt door Euromaster.

Noord Nederland en TVM gaan samenwerken De in Heerenveen gevestigde onderlinge verzekeraar van nationale en internationale binnenvaartschepen, pleziervaartuigen en woonschepen, de Vereniging Noord Nederland, is in gesprek met TVM verzekeringen over een samenwerking.

B

ij een eventueel samengaan, zal Noord Nederland onder de naam “Noord Nederland Schepenverzekering” als zelfstandig merk vanuit Heerenveen blijven opereren met haar eigen directie en medewerkers. Noord Nederland is een modern verzekeringsbedrijf met rond de 850 aangesloten beroepsvaartuigen en 4000 pleziervaartuigen. De directies en besturen van beide maatschappijen menen, dat een eventuele samenwerking vele voordelen zal bieden voor de aangesloten leden van de maatschappijen, o.a. door gezamenlijke inkoop van herverzekeringsproducten en besparing op de kosten van de administratie ten aanzien van de uitgebreide wet- en regelgeving, die een steeds grotere impact heeft. Met

Vrachtwagens met pech Rijkswaterstaat houdt een enquête onder wagenparkbeheerders van wegvoervervoerbedrijven over het aantal pechgevallen van vrachtauto’s en de ontwikkeling daarvan. Rijkswaterstaat doet dit onderzoek samen met verladersorganisatie EVO en Transport en Logistiek Nederland (TLN).

deze samenwerking versterkt TVM haar huidige positie in de binnenvaart. De plannen zijn inmiddels, zij het onder voorbehoud, voorgelegd aan De Nederlandse Bank, die zich hierover positief heeft uitgelaten. Directievoorzitter van TVM Arjan Bos: “Als marktleider in de vervoerssector willen we altijd voorop lopen in het belang van onze klanten. De komende jaren zal multimodaal vervoer niet meer weg te denken zijn in Europa en wij willen daar nu al op inspelen. Noord Nederland staat dichtbij haar klanten en door het bundelen van alle jarenlange ervaring en kennis zullen beide partijen sterker worden. We zullen onze klanten een bredere en sterkere basis kunnen bieden voor de toekomst.”

Volgens Rijkswaterstaat is er een toename te signaleren van het aantal gevallen van pech op de weg bij vrachtauto’s en wil die waarneming toetsen aan de indruk van vlootbeheerders. Vertrouwen in verzekeraars Nederlandse verzekeringsmaatschappijen scoren een 7,8 op consumentenservice.

Dat blijkt uit de eerste maandelijkse servicescan van Preferenso en strategisch marktonderzoeksbureau Trendbox.

vragen TVM verzekeringen wil graag weten of u tevreden bent over de dienstverlening van TVM. Dat toetsen we regelmatig. In persoonlijke gesprekken met u, maar ook met grootschaliger klanttevredenheidsonderzoek. Annetta de Vries, manager Communicatie en Marketing, vertelt over de uitkomsten van het laatste onderzoek.

VRAAG 1

Waarom een dergelijk onderzoek? “We willen continu weten over hoe klanten over ons denken. Wat zijn de ervaringen? Wat doen we goed? Wat kan beter? Daarom hebben we eind 2011/begin 2012 weer een klanttevredenheidsonderzoek georganiseerd. Zowel via een grootschalig telefonisch onderzoek, als via persoonlijke interviews met klanten.”

VRAAG 2

Welke onderwerpen kwamen aan bod? “In het klanttevredenheidsonderzoek hebben we een aantal aspecten van dienstverlening onderzocht. Variërend van persoonlijke benadering, bereikbaarheid en deskundigheid tot aan informatievoorziening, foutloosheid en snelheid.”

VRAAG 3

Wat waren de conclusies? “Het merendeel van de klanten geeft TVM een 8 of hoger. Positief worden gewaardeerd de beleefdheid, de bereikbaarheid en de kennis van medewerkers. Uiteraard zijn er ook verbeterpunten genoemd. Een voorbeeld: klanten willen tijdens het proces van een schade-afhandeling frequenter informatie ontvangen over de status.”

VRAAG 4

Wat gebeurt er met de uitkomsten? “TVM blijft hard werken aan de zaken die positief zijn beoordeeld. Want dat niveau willen we handhaven. En wat de suggesties voor verbeterpunten betreft, die pakken we voortvarend op, waar maar mogelijk. Met deze input kunnen we onze klanten nog beter van dienst zijn. Dat doen we graag én goed.”

VRAAG 5

Is dit een eenmalig onderzoek geweest? “Nee, zeker niet. Jaarlijks organiseren we dergelijke onderzoeken. Zo blijven we constant op de hoogte van wat klanten van TVM vinden.”

Kijk voor meer informatie op www.tvm.nl/Over_TVM/klantgericht-verzekeren TVM ACTUEEL 183 \ 5


“We zijn trots op onze Volvo maakt nieuwe en schone dubbeldekkers Londen 2012 moet de spectaculairste Olympische Spelen uit de geschiedenis worden. Er is fors geïnvesteerd in een ‘upgrade’ van de stad. Zo worden de traditionele rode dubbeldekkers in hoog tempo vervangen door milieuvriendelijke hybride Volvo dubbeldekkers. Die gaan deze zomer de supporters door Londen vervoeren! tekst: Jaap Stalenburg / beeld: Volvo Bus en Gerlinde Schrijver

Volvo-manager Bus Benelux Erland Morelissen: “Geen Euro-6 maar hybride bus.”

6 \ TVM ACTUEEL 183

De klassieke Engelse dubbeldekkers worden de komende jaren vervangen door hybride Volvo’s


e Olympische bussen” E

en prestigieuze klus voor de bustak van Volvo. Zij zijn in opdracht van vervoerder Arriva al een paar jaar bezig met de vervanging van traditionele rode dubbeldekkers door de uitermate schone Volvo hybride-bussen. Op het Nederlandse hoofdkwartier van Volvo is Manager Bus Benelux Erland Morelissen uiteraard zeer trots op de populariteit van de Volvo dubbeldekkers in Londen. Maar hij ziet ook het succes van de hybride bussen in de rest van Europa waar Volvo onbedreigd marktleider is. In Dordrecht heeft Volvo inmiddels ook 27 hybride Volvo 7700 bussen geleverd. Maar Volvo weet dat de wereld deze zomer vooral de fraaie Londense dubbeldekkers in beeld zal krijgen. Erland Morelissen praat ons bij over het succes van de hybride bussen en de Volvo dubbeldekkers. “Eigenlijk is dat een van de eerste projecten geweest die we zijn gestart in 2009. Toen waren we in Londen, waar het ooit de doelstelling van de toenmalige burgemeester was om tijdens de Olympische Spelen in 2012 alle bussen in de stad volledig hybride te hebben. Die mooie belofte is niet helemaal uitgekomen, maar er rijden nu wel vele honderden, waarvan het overgrote deel

inderdaad Volvo is. Dat eerste project is toen opgestart met Arriva, een goede klant van ons in Europa.” Londen is echt een blikvanger voor Volvo Bus. Het gaat een enorme ‘boost’ geven straks tijdens de Olympische Spelen. “Ja, dat is natuurlijk het leuke aan de keuze die destijds is gemaakt om Londen op hybride te krijgen. Ik denk dat het nog wel wat positieve publiciteit met zich gaat meebrengen. Wij zijn er

eerste de doelgroep zijn voor dit soort nieuwe technologie. Dat zien wij heel duidelijk en inderdaad, dat gaat om bestelwagens, vrachtwagens en bussen. Eigenlijk gek genoeg zie je vaak dat in onze business, waar vrachtwagens onze grootste zus zijn binnen het Volvo concern, dat de bussen in deze technologie voorop lopen. Normaal gesproken liepen we altijd een beetje achter de technologie van de truckorganisatie aan. De ontwikkelingen destijds van bijvoorbeeld de I-Shift, de volledig geautomatiseerde versnellingsbak van Volvo, werd eerst in de truck en pas later in de bus geïntroduceerd. Maar bij deze technologie, vooral als het gaat om milieueisen, lopen bussen voorop.”

“Volvo heeft een hele sterke troef in handen met de hybride” bijzonder trots op dat wij daar met zulke mooie specifieke dubbeldekkers, die voor de rest van de wereld nog bijzonder zijn, de belangrijkste vervoerder zijn. We denken dat het ook de nodige aandacht gaat geven.” Wat ook meespeelt is dat veel grote steden inmiddels druk leggen op vervoer in de stad, om aan alle milieunormen te voldoen. Dat geldt ook bijvoorbeeld voor distributievrachtwagens. Is dat iets wat ook in Nederland de komst van hybride bussen en vrachtwagens gaat versnellen? “Het is logisch dat die binnensteden als

Betekent het dat uiteindelijk truck en bus hier ook in samenwerken? “De hele technologie als zodanig is ontwikkeld voor meerdere Volvo bedrijven. In eerste instantie wel voor Volvo Bus. Volvo Truck kort daarop volgend en daarna ook Volvo Construction Equipment, die het in haar machinepark wil gaan toepassen. Waar natuurlijk ook, als je daarover nadenkt, hele goede toepassingen in zitten, want die machines die moeten heffen kunnen continu die energie opvangen en verwerken en ► TVM ACTUEEL 183 \ 7


“Wij zijn er bijzonder trots op dat wij in Londen met mooie dubbeldekkers de belangrijkste vervoerder zijn” daarmee in de batterijen weer opslaan.” Wat dat betreft is het een permanent proces voor Volvo, het hybride vervoer. “Ja, we zijn daar zelfs zo van overtuigd dat Volvo Bus besloten heeft om vanaf de introductie van Euro 6, die officieel staat voor 1 januari 2014, de lage vloerbussen oftewel de stadsbussen uitsluitend en standaard te leveren als hybride bus. Wij stoppen met de volledige aandrijving door diesel in dat type vervoer en dat is wel dapper.” Wat is de volgende stap? “Wij geloven in hybride. Onze volgende stap is een logische uitbreiding daarop en dat noemen wij plug-in hybride. De technologie daarvoor zijn we op dit moment volop aan het ontwikkelen. Naar alle verwachting is dat volledig productierijp in 2015.”

Imagoproblemen Dat is een enorme revival van de bus. Je ziet aan de ene kant die hele luxe bussen en aan de andere kant zie je dat de stadsbussen toch weer een grotere rol in het lokale vervoer gaan spelen. “Ja, het openbaar vervoer in de breedste zin van het woord heeft, als je het hebt over Nederland, best wel wat imagoproblemen gehad in het verleden. Inmiddels is die markt vrij voor het openbaar vervoer. Dat betekent dat er (semi-) private partijen zich op die markt gaan bewegen. Bijvoorbeeld grote openbaar vervoerders zoals Arriva, Connexxion/Veolia, QBuzz en Syntus. Deze bedrijven hebben meer het ‘marktdenken’, die zijn beter in staat om te

luisteren naar de wensen van in dit geval passagiers. Ze hebben daar beter op ingespeeld, hebben een beter product en dienst opgezet en dat leidt tot meer vraag en dus ook tot een beter imago. Daar profiteren wij als leverancier van bussen natuurlijk ook van. Wij werken daar ook aan mee, want zij leggen ook druk op ons om bepaalde ontwikkelingen door te voeren.” Want de markt eist ook schone vrachtwagens, schone bussen. “Dat is correct. Dit betekent dat er op ons positieve druk wordt uitgeoefend om dat zo snel mogelijk te ontwikkelen. We proberen elkaar ook daarin af te troeven. Volvo heeft in dit geval, om het woord nog een keer te gebruiken, een hele sterke troef in handen met de hybride. Dat maakt denk ik ook het succes duidelijk.” ◄

“We liepen altijd áchter de technologie van de truckorganisatie aan”

Dan praten we over een elektrische bus? “Nee, dan praten we nog altijd over hetzelfde concept als we nu hebben. Diesel in combinatie met elektrische aandrijving. Alleen met een grotere capaciteit aan opslag, oftewel grotere batterijencapaciteit en de mogelijkheid om tussentijds op te laden. Daardoor kun je in de praktijk tot tien kilometer volledig elektrisch rijden, waardoor emissies en brandstofbesparing nog een keer zo voordelig kunnen uitpakken als dat ze nu al doen. Als je kijkt naar de huidige hybride generatie, dan praten we over een brandstofbesparing van 35%.” 8 \ TVM ACTUEEL 183

In de ontwikkeling van de hybride-bussen heeft Volvo ervoor gekozen om een parallel hybride systeem te ontwikkelen dat zowel in bussen als in trucks gebruikt kan worden. Het Volvo I-SAM hybride concept bestaat uit een gecombineerde elektromotor en generator, aangestuurd door een een elektronische unit. Dit compacte systeem is tussen een relatief kleine dieselmotor en de Volvo I-shift versnellingsbak gemonteerd. Tijdens het remmen wordt de remenergie via de generator opgeslagen in een Lithium-ion accupakket. Tijdens het accelereren wordt de elektrische energie gebruikt om de bus in beweging te brengen tot een snelheid van maximaal 20 km/u. Daarna wordt de dieselmotor bijgeschakeld. De Volvo hybride aandrijving leidt in de praktijk tot brandstofbesparingen en een CO2 emissie reductie van 35% en dat zelfs met een grotere passagierscapaciteit dan bij de conventionele dieseluitvoering. Middels het start-stop systeem en de elektrische start rijdt de bus geluidsarm en emissievrij van de halte weg. Wel zo prettig voor mens en omgeving.


PERSOONLIJK

Sven

Kramer

Naam Sven Kramer Beroep professioneel schaatser Leeftijd 26 jaar

tekst: Jaap Stalenburg \ beeld: Gerlinde Schrijver

Vrienden “Erg belangrijk. Ik denk dat ik, en dan

praat ik voor mezelf, in het schaatsen niet zo heel veel vrienden heb. Dat komt ook wel omdat het topschaatsen natuurlijk wel een bepaalde spanning en concurrentie met zich meebrengt. Maar buiten het schaatsen om vind ik een vriendengroep erg belangrijk en hecht ik er wel veel waarde aan.” Muziek “Heb ik niet zo heel veel mee. Ik vind het wel leuk om de nieuwe trends een beetje bij te houden, maar het is niet zo dat ik een onwijze favoriet heb of zo.” AJAX “Daar kom ik geregeld. Niet omdat ik een grote voetbalfan ben of een supporter van Ajax, maar meer om de relatie met de voormalige schaatssponsor Aegon. Ik vind het wel leuk om daar te zijn, maar ik vind het ook heel erg leuk om bij sc Heerenveen te komen en daar ben ik ook graag.” Hobby “Als je zoveel met schaatsen bezig bent, is er niet zo heel veel tijd voor hobby’s. Uit eten gaan vind ik leuk, en daarnaast wat drinken met vrienden en relaxed de stad in om te lunchen. Maar echt sportieve hobby’s naast het schaatsen zijn er eigenlijk niet.” Vrijetijd “Dat is er ook weinig, maar als ik die heb, dan probeer ik die wel zo efficiënt mogelijk te benutten en zoveel mogelijk “quality time” te hebben natuurlijk. Mijn vriendin de hockeyinternational Naomi van As is ook erg druk met de voorbereidingen voor de Olympische Spelen in Londen. Als ik vrij ben en Naomi is vrij, dan proberen we elkaar zo snel mogelijk te zien en leuke dingen te doen.”

Lance Armstrong “Dat is, denk ik, wel een van

de grootste sporters in de geschiedenis. Zeker wat fietsen betreft natuurlijk met zeven Tour de France overwinningen, maar ook wat hij daarnaast nog doet maatschappelijk met zijn Livestrong Foundation doet hij erg goed.” Politiek “Politiek, heb ik niet zo heel veel mee. Ik heb het gevoel dat we er in Nederland als burgers heel weinig invloed op hebben. Ondanks dat we mogen stemmen heb ik toch niet het gevoel dat er op het moment heel erg geluisterd word en dat is denk ik geen goed teken.” Uitgaan “Weinig, weinig. Als we uitgaan is het vaak in april. In het seizoen is er sowieso geen tijd voor en is het ook niet echt slim om te doen.” Vakantie “Dat is ook in april. Vakantie en uitgaan vallen dan een beetje met elkaar samen moet ik zeggen, maar vakantie is erg belangrijk. Fysiek zou je het misschien wel vol kunnen houden, gewoon continu doorgaan, maar vooral om die mentale spanningsboog even te laten rusten na het seizoen is het denk ik heel erg belangrijk om er uit te gaan. Dit jaar ben ik zelf in Dubai geweest. Zee, zon en strand.” Sochi 2014 “Sochi is voor mij nog zeker niet de laatste Olympische Spelen. Ik denk dat ik doorga na Sochi. Het is voor mij op dit moment wel het allerbelangrijkste. Alles staat in het teken van Sochi. Dit was voor mij meteen het grote doel na Vancouver natuurlijk, waar niet alles zo is gelopen zoals ik gewild had. Dat wil ik graag overdoen en ook heel erg goed overdoen. Dat moet in Sochi.” ◄

“Ik heb niet zoveel met politiek”


De bus krijgt steeds meer fans! Wat moet je doen tegen een stoffig imago? De touringcarbranche zet in op een forse imago-campagne met als werktitel: “De bus krijgt steeds meer fans.” Centraal staat een serie vrolijke tv-spots die het voordeel van gezamenlijk reizen met de bus naar allerlei evenementen en festiviteiten benadrukken. Tijdens de imago-actie, gaan er tien ‘campagnebussen’ de weg op. De campagne wordt bovendien breed

10 \ TVM ACTUEEL 183

ondersteund via diverse media en heeft tevens als doel het vak van touringcarchauffeur extra onder de aandacht te brengen. Benadrukt wordt, dat naast de benodigde technische vaardigheden, ook de sociale vaardigheden van een touringcarchauffeur van groot belang zijn. De speciale promotiebussen zullen de komende drie jaar vooral op het Nederlandse wegennet goed zichtbaar zijn.


Touringcar moet af van stoffig imago Nu First Class met de bus… De vergelijking met de super-de-luxe businessclass met vliegtuigen dringt zich op. Busreizen kregen de laatste jaren een wat stoffig imago, maar met de introductie van de nieuwe Excellent-touringcars door OAD Reizen lijkt de bus klaar voor een comeback. tekst: Jaap Stalenburg / beeld: OAD en Gerlinde Schrijver

O

AD Reizen zelf zegt dat met de introductie van de Excellent-touringcars een nieuw tijdperk is gestart. De twee VDL bussen zijn uitgerust met de allernieuwste snufjes, die het reizen voor de passagiers nóg comfortabeler maken. Directeur Frans Schuitemaker over deze Nederlandse primeur: “Allereerst is het zitcomfort in deze bussen verbeterd. De zijdelings verstelbare lederen stoelen voelen voor de passagiers als echte fauteuils, de achterste vier kunnen rondom een tafel geplaatst worden. Tijdens de reizen die wij organiseren worden deze

vier stoelen niet verkocht, zodat de passagiers er beurtelings gebruik van kunnen maken.”

Kleurenscherm De vergelijking met de ‘businessclass’ in een vliegtuig dringt zich op. Niet alleen door het zitcomfort maar ook alle technologie die voor passagiers beschikbaar is. Schuitemaker: “Passagiers kunnen vanaf hun eigen kleurenscherm, die is geïntegreerd in iedere stoel, een keuze maken uit meerdere films, documentaires, foto’s, muziekkanalen en spelletjes. Ook de reisleider en diens laptoppresentaties zijn via de

schermen te volgen. Op een routeplanner en zelfs door een camera op de voorruit is het mogelijk de reis te volgen alsof men voorin zit. De bus is daarnaast voorzien van WiFi en Digitenne, om onderweg internet te gebruiken en televisie te kijken.” Nog voordat de bussen in gebruik genomen worden, zijn de eerste zakelijke successen al behaald. “Op de 19 vakantiereizen die deze bussen tussen nu en eind september gaan maken, zijn nog slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar: zeven bussen zijn al volgeboekt. De animo voor deze bus is bijzonder groot.” ◄

OAD-directeur Frans Schuitemaker: “Nu first class met de bus.”

Meer informatie over de busreizen van OAD kunt u vinden op: www.oad.nl TVM ACTUEEL 183 \ 11


Honderden kilometers nieuwe autoweg

“Transport winnaar EK 2012” Het EK voetbal is vanuit het kantoor van Jan van Corven van Westdijk Polska niet ver weg. Hij zit letterlijk op loopafstand van het 5-sterren hotel waar Oranje verblijft en ziet de enorme stroom Oranjefans dagelijks voorbij trekken. Zakelijk is Van Corven blij met het mega-evenement. tekst: Jaap Stalenburg / beeld: en Gerlinde Schrijver

K

rakau ligt er vlak voor de start van het EK voetbal glimmend bij. Het indrukwekkende kasteel aan de rivier de Wisla op de Wawel-heuvels waakt over de Oranjevedetten in het Sheraton-hotel en op een van de mooiste pleinen van Europa, de Rynek Glowny, stromen de fans uit Nederland, Italië en Engeland binnen. Het zal niet zonder reden zijn dat drie machtige voetbalnaties kozen voor Krakau als verblijfplaats voor dit EK. Met directeur Jan van Corven van de Poolse vestiging van Westdijk Transport kijken we naar een bonte stoet Oranjefans die al vroeg de terrassen bevolken. Tevreden Oranjefans. De bierprijzen in Polen zijn meer dan de helft onder die van Nederland en voor € 10,- staat

er ook nog eens een perfecte lunch klaar. En volgens de kenners heeft dit deel van Polen ook de vriendelijkste en aantrekkelijkste dames. Maar laten we niet vergeten dat Krakau ook de stad was van Paus Johannes Paulus die hier niet alleen een geliefd bisschop en kardinaal was, maar ook heel slim het verzet tegen de Russische overheersing samen met vakbondsleider Lech Walesa leidde. Massavernietigingskamp Auschwitz/ Birkenau ligt vlak bij Krakau en in de Joodse wijk Kazimierz is de beroemde

Zwaar vervoer

Midden in het ‘Florence’ van Polen is Jan van Corven neergestreken. Een dynamische ondernemer die voor Nederlandse ondernemers personeelswerving en selectie doet, Poolse bedrijven ondersteunt met ISO-certificeringen en leiding geeft aan de Poolse vestiging van Westdijk Transport, een specialist in zwaar vervoer. Als geen ander ziet hij wat de gevolgen ook voor de Nederlandse transportsector van dit EK voetbal zijn. “Polen is,” Zo doceert hij, “ontsloten door dit voetbaltoernooi. Er zijn honderden kilometers nieuwe autoweg aangelegd. Van Berlijn tot aan Warschau is nu geheel vierbaans. Dat betekent een enorme winst voor de transportsector. Zo kun je nu een halve dag eerder in Zuid-Polen zijn. Verder zijn

“Polen heeft dankzij EK fors geïnvesteerd in infrastructuur”

12 \ TVM ACTUEEL 183

fabriek te vinden waar de zakenman Schindler vele honderden joden het leven redde.


Jan van Corven: “EK 2012 is belangrijk voor de Nederlandse transportsector”

alle grote vliegvelden gemoderniseerd en wordt er hard gewerkt aan een sluitend net van moderne railverbindingen. Dit is een project van vier jaar geweest, wat de Polen de komende jaren heel veel goeds gaat brengen.” En dus lijkt de transportsector de grote winnaar van de vierjaarlijkse voetbalstrijd tussen de Europese giganten. Jan van Corven: “Zo is het wel. Niet alleen een enorme verbetering van spoor en wegen, maar ook worden overal stations opgeknapt en logistieke knooppunten verbonden. Zeker het zuiden van Polen gaat interessant worden voor Nederlandse vervoerders. Zij kunnen hier vandaan heel gemakkelijk richting Oekraïne en Centraal Europa en vanaf Berlijn 4-baans. En in cijfers: ik was in mijn personenauto nog niet zo lang geleden 16-17 uur onderweg van Brabant naar Krakau. Dat is nu 10,5 uur over 1200 kilometer. Dus ook voor het vrachtvervoer is er een enorme tijdswinst.”

EK effect

De komende jaren zal het positieve EKeffect nog groter worden. “In 2015 is ook het laatste stuk autoweg tussen Krakau en de Oekraïne klaar. Dan gaat dit de belangrijkste vervoersas worden richting de Oekraïne naast de noordelijke as via Warschau die doorloopt naar Rusland. Ook die winst is enorm. Dat zijn tweebaans provinciale wegen, waar je niet opschiet en waar ook de grensprocedures met de Oekraïne veel tijd kosten.” Jan van Corven zit al sinds begin jaren ’90 in Krakau en er zijn maar weinig geheimen voor hem als het gaat om het aansturen van Polen. Die handigheid heeft hij als hoogste man van Westdijk in Polen dagelijks nodig want zwaar transport is in dit land meer dan topsport. De vergunningenfabriek kost veel tijd. Jan van Corven: “Hoewel de ontwikkelingen hier snel gaan, loop je nog dagelijks tegen de Poolse bureaucratie op als vervoerder.

Een simpel zwaar transport kost enorm veel tijd aan vergunningen en om de haverklap blijkt er onderweg een rotonde te zijn aangelegd die nog op geen enkele kaart staat. Noem het uitdagingen. Meestal heb je ook weinig aan de GPS, omdat lang niet alle wegen op de kaarten zijn ingetekend.” We wandelen weer tussen de Oranjefans op de Rynek Glowny. Misschien wel het mooiste plein van Europa. Jan van Corven meldt nog trots dat Westdijk Transport de Oranje Bus naar Kharkov heeft vervoerd. De Oranje dubbeldekker, inmiddels wereldberoemd, die bij alle wedstrijden van het team van Bert van Marwijk voorop bij de mars van supporters richting stadion ging. Net als bij het WK in Zuid-Afrika een absolute blikvanger. “Daar zijn we trots op. Die bus is een beetje het symbool geworden van de Oranje-invasie bij grote voetbalevenementen.” ◄ TVM ACTUEEL 183 \ 13


Oud-minister voorspelt positieve toekomst transportsector

“Concurrentie uit Oostblok sterft vanzelf uit” Aartsoptimist Willem Vermeend ziet in de huidige crisis een uitgelezen kans Nederland klaar te maken voor het digitale tijdperk. “Juist nu moet je als ondernemer creatief zijn.” In dit exclusieve interview voorspelt de hoogleraar en oud-minister een mooie toekomst voor de Nederlandse transportsector. “We zijn gewoon goed.” tekst: Gerard den Elt \ beeld: Gerlinde Schrijver

I

n een anderhalf uur durend hoorcollege stromen de oplossingen en analyses als een waterval door de vergaderzaal. Zou de oud-minister per woord betaald worden, dan was Willem Vermeend miljardair. Zou hij echter belasting moeten betalen over zijn ideeën en suggesties, dan was hij straatarm. Eén rode draad is er in zijn

betoog hoorbaar. Het optimisme dat we de huidige schulden- en krediet­ crisis, de euro en het gebrek aan groei te boven zullen komen. “We leven in een moeilijke, maar boeiende tijd”, zegt hij met een glimlach in zijn bedrijf TSS Cross Media Group in Gouda. “Europa moet op de schop en Nederland dus ook. De Verenigde Staten hebben

Wilhelmus Adrianus Franciscus Gabriël (Willem) Vermeend Geboren Woonplaats Opleiding

: 21 december 1948 in Zuilen : Scheveningen : MO-akte economie (1972), doctoraal economie en fiscaal recht Groningen (1974), 1983 promotie in Leiden op fiscale investeringsfaciliteiten Politieke loopbaan : lid Tweede Kamer PvdA (1984-1994), staatssecretaris van Financiën (1994-2000), minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2000-2002) Huidige functie : hoogleraar Europees fiscaal recht en fiscale economie aan de Universiteit Maastricht, ondernemer bij TSS Cross Media Group en belegeider van start-ups. Vaste commentator bij WNL-programma Ochtendspits. Auteur van vele boeken, zoals ‘De Onstuitbare Opmars van Internet’ (Einstein Uitgevers) en het gratis social mediaboek ‘De Wereld van het Internet’, gratis te downloaden in de appstore. Commissaris bij : Randstad Holding, Industriebank LIOF, Maison van den Boer, Free Record Shop Holding, Imtech, Mitsubishi Motors Europe, Koninklijke Rotra en Jitscale. 14 \ TVM ACTUEEL 183

problemen. Tegelijkertijd zie je een verschuiving van de macht en de economische groei naar China, Rusland, India, Indonesië, Zuid-Korea, Brazilië en Zuid-Afrika. Daar zitten de motoren van de wereldeconomie, gaat de welvaart met zes tot tien procent per jaar vooruit. Hier mogen we blij zijn met anderhalf, twee procent groei.”


Volgens Vermeend heeft de crisis grote voordelen. Het biedt kansen de economie te hervormen. En eindelijk werk te maken van zijn stokpaardje: de digitalisering van de Nederlandse samenleving. “Ik zeg het Diederik Samsom na”, zegt de ondernemer én PvdA’er het de lijsttrekker van zijn partij na. “We moeten een weg vinden om uit de crisis te groeien. Blijven snijden in eigen vlees is geen oplossing.”

Ondernemer Denk niet dat hij een verstokte socialist is. “Mijn vader had een houtbewerkingsbedrijf, het ondernemen is mij met de paplepel ingegoten. Ik maakte als kind mijn eigen speelgoed. Ik ben naast politicus altijd ondernemer gebleven. Ook nu ben ik naast twintig procent hoogleraar voor tachtig procent ondernemer. Werken heeft voor mij een hoog hobbygehalte.” Vier beeldschermen stralen hem tegemoet. Op één daarvan: de permanente situatie op de

Nederlandse wegen. Op een ander de laatste nieuws- en twitterberichten. Teletekst staat er bij, het weer wordt gemonitord. Op een vierde tv-scherm wordt reclame gemaakt voor zijn eerste online social­mediaboek ‘De Wereld van het Internet’, gratis te downloaden in de Appstore. “Dat is een pilot. Het boek gaat uiteraard over de digitale revolutie. We houden doorlopend alle ontwikkelingen in updates bij, zodat het boek altijd actueel blijft. En commentaar leveren mag ook. Daar wordt het boek alleen maar beter van.” Het gaat om een uitgave van Einstein Books, één van de vele start-ups waarbij Vermeend betrokken is. Net zoals Burton Electric Car in Zutphen, een elektrische auto waarvan hij er zelf één heeft. “Elektriciteit is dé oplossing voor het vervoer over korte afstanden. En waterstof zal op den duur worden gebruikt voor langere afstanden, zoals in de logistieke sector”, doceert hij.

Revolutie

Vermeend weet waarover hij spreekt. Hij is naast al zijn activiteiten, zoals het deeltijd-hoogleraarschap in Maastricht, ook commissaris bij logistieke dienstverlener Koninklijke Rotra met 650 medewerkers. De transportwereld staat naar zijn zeggen aan de vooravond van een revolutie, passend bij de digitale wereld van de toekomst. “De traditionele vervoersstromen veranderen sneller dan wij nu denken. 60 procent kijkt nu al eerst op internet, voordat een aankoop wordt gedaan. Spijkerbroeken worden al voor 70 procent via internet besteld. Voor maatpakken ga je niet meer naar de winkel, die laat je goedkoop in het Verre Oosten maken”, schetst Vermeend zijn nieuwe wereld. “Dat betekent dat de traditionele modewinkels in grote delen van het land en uit de winkelstraten verdwijnen. In plaats daarvan komen afhaalwinkels in de dorpen en steden, die beleverd worden vanuit centrale magazijnen. Hetzelfde geldt voor onze dagelijkse boodschappen. Dat betekent dat transportondernemingen op een ► TVM ACTUEEL 183 \ 15


ander logistiek proces moeten inspelen: Voor een deel is dat vervoer over langere afstanden, voor een ander deel juist maatwerk over korte afstanden. Reken maar dat de markt voor pakjesbezorging de komende decennia een enorme groei doormaakt. Je moet als ondernemer dus sterker differentiëren, anders mis je de boot.” In Vermeends toekomstscenario past een duurzaam en groen beleid. “Dat is een wereldwijde trend die niet te stuiten is”, voorspelt de voormalige bewindsman in het laatste kabinet-Kok. “Nederland moet zich als transportland profileren als de groene vervoerder. Zeker in Duitsland is dat een enorm pluspunt, maar elders in Europa ook.”

commentator van Wakker Nederland heeft desondanks het vermoeden dat ons land weinig waakzaam is. “Ons land heeft jarenlang op tal van terreinen voorop gelopen, maar zakt in alle lijstjes langzaam af.” Hij wijst naar ons onderwijs. “Niet uitdagend genoeg! De tijd heeft daar stil gestaan”, luidt zijn conclusie. Hij kijkt naar buiten, vestigt de aandacht op een paar denkbeeldige scholieren. “Die fietsen dag in, dag uit met een enorme stapel boeken in hun rugzak naar school. Waarom? Met een iPad of een e-reader hebben ze alles

verdienen en ook van ondernemen. Neem de zorg: via Skype en internet kun je veel sneller en efficiënter communiceren met je huisarts of met een specialist.” Toch is Vermeend optimistisch over een nieuw groeiscenario. Het gemak waarmee onze kinderen opereren in de digitale wereld, geeft hem het vertrouwen dat Nederland er economisch weer bovenop komt. “Onze kinderen zijn onze redding. Nergens ter wereld kunnen ze zo goed multi-tasken als in Nederland. Ik zie kinderen om me heen die hun huiswerk maken, de tv aan hebben staan, naar muziek luisteren, mail beantwoorden, chatten en spelen met hun smartphone. En dat alles tegelijk. We hebben de beste computers ter wereld in huis en onze kinderen mogen alles, zeker in vergelijking tot de VS. Onze kinderen passen uitstekend in die nieuwe samenleving.” ◄

“De traditionele vervoersstromen veranderen sneller dan wij nu denken”

Uitsterven De concurrentie uit Oost-Europa zal vanzelf uitsterven, verwacht hij. “Het heeft geen zin om te concurreren met transporteurs die je met een walm van dieselolie aan ziet komen rijden. De fijnstof- en andere milieunormen zullen zo streng worden dat die auto’s niet meer op de Europese wegen worden toegelaten. Heb je tijdig op kwaliteit en vergroening ingespeeld en heb je behalve groot volume ook kleinere auto’s in je vloot, dan speel je goed in op die veranderingen. Daarmee zijn ze in Oost-Europa toch veel later.” De vaste 16 \ TVM ACTUEEL 183

beschikbaar, geheel passend bij hun belevingswereld.” De onderwijswereld is vergrijsd en speelt onvoldoende in op de behoeften van de leerlingen. “Er wordt verkeerd gedacht. Als een scholier sneller denkt en handelt met een iPad in de hand dan met een dik boek, dan moet je een onderwijsvorm kiezen die daarbij past. Ze leren op die manier ook veel sneller hun talen.”

Groeiscenario Behalve het onderwijs hebben ook de zorg, de overheid zelf en het bedrijfsleven amper in de gaten wat er op ons afkomt. “Er ontstaan de komende jaren nieuwe manieren van denken, van geld


Vijf tips van Vermeend 1. “Ontwikkel onmiddellijk een beleid dat rekening houdt met de gevolgen van digitalisering en internet. Er dienen zich veranderingen aan die je nu nog niet voor mogelijk houdt, maar sneller op ons afkomen dan je denkt.” 2. “Speel op elk terrein in op duurzaamheid en vergroening.” 3. “Stuur op topkwaliteit, want met de dumpprijzen die nog wel even aanhouden, kun je het toch niet winnen. Zoek naar efficiencyvoordelen in de vervoersketen.” 4. “Let op snel veranderende vervoerspatronen rond centrale opslagplaatsen, waar goederen worden uitgeleverd. Kijk behalve naar vervoer over lange afstanden ook naar kleine vervoersstromen.” 5.  “Speel in op de trend naar elektrisch vervoer, met name in de steden. Fijnstofproblematiek en geluidsreductie in de steden vragen om andere vervoerstypen.”

TVM ACTUEEL 183 \ 17


Nieuwe campagne

MET TVM ACHTER JE TVM komt naar je toe deze zomer. En daarna trouwens ook. De verzekeraar is gestart met een campagne om duidelijk te maken dat het in goede en slechte tijden achter transporterend Nederland staat. tekst: Jaap Stalenburg \ beeld: Ideas for Brands

Directeur van daalen transport en CARGOBOSS Aris van Daalen: “Wij zorgen dat goederen binnen 24 uur op de plaats van bestemming zijn”

O

p het hoofdkantoor van TVM verzekeringen in Hoogeveen heeft de afdeling Communicatie de nieuwe campagne opgestart, die helemaal draait om ‘betrokkenheid’. Campagnecoördinator Jolanda Metselaar: “Onze klanten hebben het op dit moment niet gemakkelijk in de transportbranche. We willen als verzekeraar betrokken zijn, ook als het economisch even tegenzit. Die betrokkenheid laten we terugkomen in deze ambassadeurscampagne. De ondernemer vertelt zijn drijfveren, zijn ambitie maar ook zeker zijn trots.” TVM verzekeringen zoekt met deze campagne nadrukkelijk de klant op. In de eerste serie werd gestart met eigen rijder Frank Bakker van Esting Transport te Voorschoten en Aris van Daalen van Van daalen transport en CARGOBOSS.

Passie Frank Bakker is niet alleen een echt professional op de weg, maar in zijn vrije tijd is hij met zijn truck een van de drijvende krachten achter de Stichting Hoogvliegers. Deze stichting verzorgt voor terminaal zieke en gehandicapte kinderen onvergetelijke dagen en maakt dromen waar.

De kinderen mogen meevliegen met kleine vliegtuigen en worden vervoerd in mooie sportwagens of vrachtauto’s. Frank zet zich belangeloos in voor de Hoogvliegers waar hij verantwoordelijk is voor al het vervoer en transport.

Dromen Frank Bakker: “Ik heb jaren internationaal gereden en vooral op OostEuropa. Een aantal jaren geleden heb ik om binnen Nederland te rijden als eigen rijder. Hierdoor houd ik tijd over om activiteiten voor de stichting te organiseren.” Frank vervoert containers vanuit de Rotterdamse Haven. In zijn gepaintbrushte truck, waar zijn katten op zijn afgebeeld, rijdt hij trots door Nederland. Op de foto is er voor gekozen om de Rotterdamse Haven, zijn truck en Stichting Hoogvliegers terug te laten komen. Jolanda Metselaar: “Het verhaal van Frank met zijn bedrijf en stichting is natuurlijk een droombeeld.”

Zorgeloos Frank Bakker: “Juist als eigen rijder heb ik een prettige band met TVM. TVM verzekert al jaren mijn truck, waardoor ik zorgeloos de weg op kan. Daarom werk ik ook graag mee aan deze campagne.” Naast het verzekeren van zijn truck, steunt TVM hem ook in zijn passie voor de stichting Hoogvliegers.

Betrokkenheid

Met het ambasadeursproject zet TVM verzekeringen nadrukkelijk in op het vergroten van de band met de klant en het tonen van de betrokkenheid met de sector. Iets wat men bij TVM niet alleen met de mond wil belijden, maar ook nadrukkelijk aan Nederland wil laten zien. De komende maanden volgt een campagne waarin steeds enkele ondernemers centraal staan. Zo ook Aris van Daalen van Van daalen transport en CARGOBOSS.

Uitdaging Aris van Daalen: “Van daalen en CARGOBOSS zijn beide gespecialiseerd in het vervoeren van bederfelijke goederen. Vanuit standplaats Maasdijk rijden onze trucks langs bij de telers om de goederen op te halen. In Maasdijk worden de goederen verzameld en verdeeld voor het transport richting Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk. Wij zorgen dat de goederen in 24 uur op de plaats van bestemming zijn. Om dit te realiseren is passie voor transport en strak management en juiste partners zoals TVM noodzakelijk.” Jolanda Metselaar: “In het beeld bij Aris van Daalen zijn we op zoek gegaan naar de uitdaging tussen dat ‘binnen 24 uur op bestemming zijn’ en de verse goederen die in de kassen groeien. Dit geeft de essentie van Van daalen transport en CARGOBOSS weer.”


JE STA JE STERKER.

Aris van Daalen is lid van het TVM Next Generation team, een klantenpanel, waar hij samen met collega ondernemers en TVM verzekeringen de ontwikkelingen in de transport- en mobiliteitsbranche bespreekt en plannen maakt voor de toekomst. Als je als verzekeraar echt wilt overbrengen wat je doet ĂŠn hoe je het doet, kan je dat natuurlijk het beste laten uitleggen door je eigen relaties. â—„

TVM ACTUEEL 183 \ 19


Gerard Kemkers zet vizier op Sochi 2014

TVM schaatsploeg: veel nieuwe gezichten De zon brandt onbarmhartig op het terras waarop de TVM schaatsploeg op een houten plank druk bezig is om de schaatstechniek aan te scherpen. Traditioneel start de ploeg van hoofdcoach Gerard Kemkers het schaatsseizoen op Mallorca. TVM actueel treft daar een tevreden Kemkers. “Komend seizoen staat al in teken Olympische Winterspelen in Sochi in 2014.” tekst: Jaap Stalenburg \ beeld: Gerlinde Schrijver

W

at meteen opvalt in het trainingskamp aan de Middellandse zeekust is het grote aantal nieuwe gezichten. Zo vertrokken coach Bart Veldkamp en de schaatsers Wouter olde Heuvel, Jorien Voorhuis en Remko olde Heuvel. Nieuwe gezichten zijn de succesvolle marathonschaatser en lange afstandsspecialist Douwe de Vries en Linda de Vries, die overkwam van het Liga Team en verraste met vierde plaatsen op het EK en WK Allround. Met Linda de Vries kwam ook haar coach bij Liga Rutger Tijssen over naar de TVM schaatsploeg. Veel nieuwe gezichten, maar er is ook een vacature.

Kijken we naar de nieuwelingen. Douwe de Vries lijkt opvallend, want hij is in principe een marathon­schaatser. “Precies, ik denk dat heel veel mensen hem dat stempel ook opleggen. We hebben de luxe gehad om Douwe de afgelopen winter een aantal keren bij ons te hebben. Douwe plaatste zich namelijk voor World Cups en in die settings kregen wij de vraag of wij hem wilden opvangen. We hebben goed naar Douwe kunnen kijken en zijn niveau, zijn capaciteiten en zijn fysieke mogelijkheden hebben we al enigszins kunnen testen. Het is wel duidelijk dat Douwe de Vries een marathonrijder is met een lange baan achtergrond. Maar bij een training voor een World Cup in Rusland schaatste Sven op een gegeven moment tempo’s en daar bleef hij moeiteloos bij. Ik kan je vertellen: die tempo’s van Sven waren hard; dat kan niet iedere marathonrijder. Dus het is een marathonrijder met iets extra’s.”

“Sven Kramer is weer gezond”

Gerard Kemkers en de nieuwe assistent-coach Rutger Tijssen

20 \ TVM ACTUEEL 183

Gerard Kemkers: “Ja, als je het zo wil noemen. In ieder geval is het een open plek die wij nog heel even open laten. Hier voor zijn wij eigenlijk nog wel op zoek naar de juiste trainingspartner, vooral voor de drie heren die wij nu hebben. Dat is geen makkelijke puzzel, omdat je te maken hebt met de absolute wereldtop. Jan Blokhuijsen en Sven Kramer, om er maar twee te noemen, zijn natuurlijk nu de nummer 1 en 2 van Europa en de wereld bij het langebaanschaatsen. Daar kun je niet iedereen bij zetten.”

Maar het leuke is, als er een Elfstedentocht komt volgend jaar winter, dat hij ook gewoon voor het podium kan rijden in de Elfstedentocht. “Correct, ja. We hebben natuurlijk gekeken wat de potentie van Douwe is. Hij is erg gegroeid in de afgelopen twee


De TVM schaatsploeg 2012-2013: (vlnr) Douwe de Vries, Jan Blokhuijsen, Linda de Vries, Sven Kramer en Ireen Wüst

jaar. De keuze om hem te contracteren is richting Sochi gemaakt en het is ook heel duidelijk dat Douwe een TVMschaatser is en niet een marathonschaatser. Hij is een TVM-schaatser die de komende twee jaar marathons erbij gaat doen. Wij herkennen wel heel duidelijk dat de marathons een onderdeel van zijn plan moeten zijn en als er een Elfstedentocht komt, dan moet hij ook daarin mee kunnen, absoluut. Het zou slecht zijn als we dat kwijtraken.” Dan Linda de Vries, dat is een topper naast de absolute topper Ireen Wüst. Dat getuigt wel van lef van een coach. “Ik noem het al het dynamische duo. Ik heb een eerste gesprekje gehad met Linda. Toen bleek dat ze echt hunkerde naar een mogelijkheid om een brug voor haarzelf te bouwen, dus met iemand te schaatsen die beter is dan zij én mannen in haar omgeving te krijgen. Dan is 1 plus 1 snel gemaakt. Nogmaals, ik heb een mooi verwachtingspatroon van die twee. Ik denk dat zij elkaar heel erg mooi sterker kunnen maken. Er is sporttechnisch een goede match tussen Linda de Vries en Ireen Wüst. Ze heeft natuurlijk een beetje het geluk dat we ook haar oude coach daar nog eens een keer als ‘brug’ bij kunnen zetten, dat gaat haar heel erg helpen.”

Tenslotte, het is het voor-Olympisch jaar. We kijken naar Sochi. Is dat voor jou toch weer bijzonder? “We moeten als TVM schaatsploeg nu langzaam maar zeker het Olympisch vizier gaan opzetten en ook keuzes durven maken. We moeten nu meer in afstanden gaan denken dan in allround titels. We moeten meer in medailles gaan denken in Sochi, dan in medailles op de allround kampioenschappen. Dat neemt niet weg dat wij die laatste nog steeds graag willen winnen, dat lijkt me logisch. Olympische routes zijn altijd speciaal. Ondanks Sven Kramers blessure heeft hij wel een stukje zomer en een winter niet hard kunnen trainen. Hij heeft rustig getraind en aan zijn basis gewerkt. Hij is nu weer gezond. Ook Ireen Wüst heeft vorig jaar vooral op de drie en vijf kilometer laten zien dat ze ook de lange afstanden beheerst, naast haar 1000 en 1500 meter die bijna altijd wereldtop zijn.” ◄

“Olympische Spelen Sochi gaan imposant worden”

De dolfijnen en de ijsbaan Samen met andere coaches en officials van NOC*NSF bezocht Gerard Kemkers dit voorjaar het Russische Sochi, waar in 2014 de Olympische Winterspelen worden gehouden. De reis maakte grote indruk op hem. “Ik stond daar naar de Zwarte Zee kijken. Sochi is eigenlijk een subtropische badplaats met palmbomen op de boulevards. Het mooie was dat ik daar hele grote groepen dolfijnen zag zwemmen. Ik draaide me om en ik zag de Olympische ijsbaan. Dat is dan heel apart. Je ziet dolfijnen en je draait je om, je kijkt langs wat palmbomen en je ziet de Olympische ijsbaan. Vervolgens kijk je langs de Olympische ijsbaan en je ziet bergtoppen met sneeuw.” Ook de ijsbaan maakte grote indruk op de TVM-coach. “Het gaat ons gewoon om hard schaatsen en ik weet zeker wat ik aan mijn mensen ge-sms’t heb: dat ze zich moeten voorbereiden op een imposante Spelen. Absoluut een Spelen met heel veel statuur, uitstraling, in organisatie, in voorkomen, in het netjes hebben van dingen, maar ook in stadions en evenementen op zich. Dat gaat indruk maken op iedereen.”

Meer informatie over de TVM schaatsploeg is te vinden op: www.tvmschaatsploeg.nl TVM ACTUEEL 183 \ 21


BN’ER O N D E RWEG

“Al 15 jaar geen verkeersboete” Allard Kalff (49) is niet alleen een autocoureur voor wie het op het circuit niet hard genoeg kan gaan, hij is tevens de pijlsnelle pitreporter van RTL bij de Formule 1-races en het RTL gezicht bij de Dakar-Rally. In het verkeer is hij daarentegen de rust zelve. Zo rijdt Kalff in zijn BMW 328 bewust niet harder dan 100 km/u. tekst: Vincent de Vries \ beeld: Gerlinde Schrijver

“De pech is dat ze auto’s steeds veiliger maken. Iedereen denkt nu: er kan me toch niks meer overkomen. Dus niet, hè. Dat bleek wel na de introductie van het ABS-systeem. In de eerste twee maanden waren er nog nooit zoveel aanrijdingen geweest.”

M

ijn vrienden moesten aanvankelijk lachen toen ze hoorden dat ik tegenwoordig maximaal 100 km/u rijd. Want laten we er geen doekjes omwinden: ik ben niet roomser dan de Paus. Zo heb ik op de openbare weg dingen gedaan waarvan ik later dacht: dat was niet helemaal handig. Reed ik op stukken veel en veel te hard. Maar toen ik op de radio die jongen hoorde van de Club van 90, een club die maximaal 90 km/u rijdt, vond ik dat wel interessant. Alleen vond ik dat wel erg langzaam. Vandaar dat ik koos om net iets harder te rijden. Ik moet zeggen: dat bevalt me meer dan prima. Door nergens in Nederland meer harder te gaan dan 100 km/u zijn mijn brandstofkosten met ruim 30 procent gezakt. Of het onverantwoord is, zo langzaam rijden? Nee, hoor. Ik ga nog altijd de vrachtwagens voorbij en het maakt niet echt uit of je nu 100 rijdt of 130. Bovendien kun je in Nederland toch bijna nergens zo hard, omdat je, tot mijn grote ergernis, om de haverklap in de file staat.”

ingehaald die met 140 km/u over de vluchtstrook reed. Wat een idioot. Maar oh wee, als je daar wat van zegt, dan krijg je zo een knal voor je hoofd. En dan het ritsen. Als iedereen gewoon dezelfde snelheid blijft rijden en elkaar er gewoon tussen laat, dan is er niks aan de hand. Maar nee, dat doen ze niet waardoor juist files ontstaan. En als ik iets haat, dan zijn het wel files. Ik rijd liever twintig kilometer om dan dat ik één minuut in de file terecht kom. Of ik ga bij een tankstation eraf en wacht daar met een bak koffie totdat de files zijn

die naar Duitsland moeten ook. Wat hebben die nu met die al afslagen naar plaatsen als Voorst te maken? Niks, het houdt alleen maar op. Verder ben ik er voor om direct een verplichte cursus in te voeren voor diegenen die net hun rijbewijs hebben gehaald. Een cursus ‘wat gebeurt er met mijn auto als ik rij’. Niemand die net geslaagd is, weet dat. Sterker nog: die groep is een gevaar op de weg! Oké, iedereen kan met de auto weg, iedereen kan linksaf en rechtsaf. Maar ze hebben geen idee waarmee ze bezig zijn of wat er gebeurt als je bijvoorbeeld remt. Dat zouden ze eerst onder de knie moeten krijgen. Anders mag je wat mij betreft de weg niet op. Nee, dat heeft niets met leeftijd te maken, meer met verantwoordelijkheidsgevoel. Er zijn kinderen van 15 die meer volwassen zijn dan volwassenen van 21 jaar. Leeftijd is geen criterium. Iemand die goed rijdt, krijgt gewoon dat papiertje. Anders niet. Vergis je niet: een auto is een moordwapen. Wat zeg ik? Een dubbel moordwapen. Iemand kan je ermee verwonden, je kunt jezelf ermee verwonden. De pech is dat ze auto’s steeds veiliger maken. Iedereen denkt nu: er kan me toch niks meer overkomen. Dus niet, hè. Dat bleek wel na de introductie van het ABS-systeem. In de eerste twee maanden waren er nog

“Mijn vrienden moesten lachen toen ze hoorden dat ik 100 km/u rijd”

Idioot “Natuurlijk, ik heb een hekel aan automobilisten die totaal geen respect voor elkaar hebben. Laatst werd ik bijvoorbeeld bij Rotterdam door iemand 22 \ TVM ACTUEEL 183

opgelost. Al dat stil staan is toch vreselijk? Te belachelijk voor woorden. Of het fileprobleem in Nederland ooit op te lossen is? Jazeker! Voer direct het rekening rijden in, laat mensen vaker thuis werken en maak het openbaar vervoer beter. En maak de wegen breder. Toch prachtig hoe ze het bij de A2 hebben aangepakt? Echt een feest om bij Utrecht en Eindhoven te rijden. Een andere optie zou kunnen zijn om twee wegen op elkaar te leggen, met als verschil dat de ene weg afslagen heeft en de andere weg niet. Dus dat de A1 vanuit Amsterdam wordt doorgetrokken tot aan Enschede. Dan kun je in één keer die kant op. En de vrachtwagens


nooit zoveel aanrijdingen geweest.”

Racelicentie “Zelf heb ik daar weinig last van. Ik vind namelijk dat ik goed kan rijden. En dat doe ik vrij relaxed. En ik heb ervaring. Ik haalde niet voor niets op mijn zeventiende al mijn racelicentie. Zo zat ik al op mijn twaalfde achter het stuur, op stille weggetjes of bij de boer op het erf. Meestal in auto’s die toch naar de sloop moesten. Dat heeft me wel gevormd als rijder. Oké, ik heb weleens wat te hard gereden, maar inmiddels heb ik al vijftien jaar geen verkeersboetes meer gehad. Verder kan ik me niet heugen dat ik door mijn schuld mijn auto total loss heb gereden. Mensen die racen op een circuit schatten situaties nu eenmaal veel makkelijker in. Ik zie een ongeluk al gebeuren voor-

dat mensen het zelf door hebben. Desondanks heb ik de top in de autosport, de Formule 1, nooit gehaald. Erg jammer. Dat was altijd mijn droom. Geen sport in de wereld die zo complex is. Al was het vrij snel duidelijk dat zoiets niet voor mij was weggelegd. Ik reed gewoon niet hard genoeg. Maar dat wil niet zeggen dat ik daardoor aversie tegen het autorijden heb gekregen. Integendeel, ik vind het juist prachtig. Een goed moment ook om radio te luisteren of lange telefoongesprekken te voeren. Het mooist is het dan om in een drukke stad te rijden, zoals in Istanbul of São Paulo. Daar moet ik wel om lachen. Verkeersregels? Die kennen ze daar niet. Dan sta je ineens met vijf auto’s naast elkaar terwijl er maar drie banen zijn. En het meest frappante? Er

is altijd chaos op de weg, maar ongelukken zie je nooit. Hoe dat komt? Ze weten niet anders. Zo rijden ze al 100 jaar en zo zullen ze nog 100 jaar rijden. En belangrijker: in tegenstelling tot bij ons hebben ze daar respect voor elkaar. Oké, het is één grote mierenhoop, maar er is wel respect! Al geniet ik natuurlijk ook als ik kilometers ver kan kijken, zoals in Mexico, de Verenigde Staten, de Cote d’Azur of Toscane. Dan kan de dag voor mij niet lang genoeg duren. Zeker in Italië. Daar reed ik ooit samen met Gijs van Lennep de Mille Miglia. Dat deden we in een Porsche uit 1955, in de zon. Hoe mooi kan het leven zijn? Alleen, het is dan wel zaak dat ík achter het stuur zit. Je hebt namelijk niks aan mij als ik op de passagiersstoel zit. Dan val ik binnen vijf minuten in slaap.” ◄ TVM ACTUEEL 183 \ 23


TRE ND

WATCHER

Nederland

1

Vakantievierend Nederland voelt de recessie. Deze zomer gaan we minder naar het buitenland op vakantie. Het aantal vakanties binnen Nederland blijft overigens stabiel met daarbij een verschuiving naar relatief voordelige vakanties op de camping en een bungalowpark.

Lieke en Richard Lamb van Bureau TrendWatcher.com vormen samen hét trendwatchers-duo van Nederland. Naast hun Trendpresentaties in het land bespreken zij wekelijkse bij BNR Nieuwsradio hun TrendsVerwachting™, terug te luisteren via TrendsVerwachting.nl. Op verzoek van TVM geven zij dit keer… 10 Vakantie Trends.

Spanje, Frankrijk, Italië

2

Nederlanders die in het buitenland hun vakantie vieren kiezen veelal voor Spanje, Frankrijk en Italië. Vanwege de instabiele situatie in Griekenland ziet men daar een sterke afname van het aantal boekingen.

Foto: Serge Ligtenberg

Sportzomer

4

De sportzomer zorgt ervoor dat meer Nederlanders thuis blijven en hun vakantiegeld besteden aan een zo groooot mogelijke televisie. Ook beamers, projectieschermen en digitale recorders zijn populair.

5

Meer last minute

De ervaring leert dat tijdens een sportzomer meer last minute boekingen worden gedaan zodra het EK, de Tour de France of de Olympische Spelen hun einde naderen. Het last minute effect wordt dit jaar versterkt door vakantiegangers die op een echt koopje uit zijn.

24 \ TVM ACTUEEL 183

Fietsen

3

Relatief voordelige fietsvakanties zijn populair. De meest favoriete bestemmingen liggen in de provincies Drenthe, Overijssel en Brabant.


Watersport

6

Actieve vakantiegangers kiezen dit jaar vaker voor een watersportcamping. Hoogstwaarschijnlijk zijn dit de watersporters die andere jaren in het buitenland op duik- of zeilvakantie gaan.

Kamp

Pretparken

8

De pretparken en dierentuinen wacht een fantastische zomer. Ter vervanging van de vakanties gaan namelijk meer mensen een dagje naar de Efteling, Duinrell, Beekse Bergen, Blijdorp of één van de tientallen andere parken die Nederland rijk is.

Kinderen worden dit jaar meer dan ooit aangemeld voor een kampweek met bijvoorbeeld de scouting of de sportvereniging. Achterliggende reden is dat ouders - meer dan voorheen - zullen doorwerken in de vakantieweken.

Opa en Oma

De meest welvarende generatie wordt gevormd door de ‘Babyboomers’. Die zijn of gaan binnenkort met pensioen. Het verschijnsel doet zich voor dat zij de financiële middelen hebben om samen met hun kinderen én kleinkinderen op vakantie te gaan.

Klussen

10

De zomervakantie wordt door de thuisblijvers gebruikt om te klussen aan het eigen huis. Voorheen deed de lokale aannemer of klusjesman dit. Nu kiest men ervoor om zelf de handen uit de mouwen te steken.

TVM ACTUEEL 183 \ 25


TRAVEL

Voormalige “achterbuurt” even centrum

Hip, trendy en sportief: East Londen hart van O Nog geen vier jaar geleden was East London een wijk met een vervallen industrie, een hoge criminaliteit en werkloosheid. Nu is deze voormalige ‘no-go-place’ het hart van de Olympische Spelen 2012. Het bruist er als nooit tevoren en hip Londen heeft dit stadsdeel in de armen gesloten. Met Olympisch zeilfavoriete Lobke Berkhout op stap. tekst: Vincent de Vries \ beeld: Gerlinde Schrijver

K

ijk, dat is nu zo mooi aan de Olympische Spelen”, zegt Lobke Berkhout, de 31-jarige zeilster die samen met stuurvrouw Lisa Westerhof in de 470-klasse voor goud gaat. “Het draait niet alleen om de sport, maar het geeft de organiserende stad ook een geweldige impuls. Kijk maar naar East London. Voor de Spelen helemaal opgeknapt. Een ontzettend goede gedachte. Deze investeringen zullen namelijk ook na de Spelen hun vruchten afwerpen. En dat is alleen maar

en groezelig. De schandplek van de Britse hoofdstad, met verloederende bedrijventerreinen in een verlaten havengebied. Een plek waar je maar beter niet kon wonen, laat staan dat je hier als toerist wat te zoeken had.

Metamorfose Maar kijk nu eens. Sinds bekend werd dat Londen de Spelen mag organiseren, heeft East London een totale metamorfose ondergaan. Het oosten moest hip en trendy worden. En zie hier. Wijken als Spitalfields, Brick Lane en Shoredith liggen er na de make-up inderdaad als herboren bij. Jong, levendig, kunstzinnig en hip, zoals het liefste en leukste meisje van de klas. Zo zijn niet alleen de hotels

“Londen krijgt een enorme impuls door Olympische Spelen” goed voor zo’n prachtige wereldstad.” De renovatie was ook hard nodig. Er was een tijd dat je in East London met goed fatsoen geen gasten kon ontvangen. De sfeer was grijs, grauw

26 \ TVM ACTUEEL 183


van de wereld

Olympische Spelen

aangepast, maar ook de vervallen fabriekjes, pubs en oude huisjes. Dus vind je er nu leuke boetiekhotels, kleurrijke markten, sjieke appartementen, prima restaurants en bars, zoals The Boundary aan Boundarystreet waar je op het dakterras heerlijk kunt chillen, met fraai uitzicht over Londen, inclusief The Tower of Bridge en de fameuze London Eye. Wat opvalt: de vervallen industriële gebouwen zijn er nog, maar die leiden inmiddels een tweede leven. Zoals de Old Truman Brewery aan Brick Lane waar veel jonge modeontwerpers hun passie laten zien. En wat te denken van de overdekte Spitalfields Market. Eveneens een volkomen

gedateerde, overdekte kledingmarkt, nu geïntegreerd in een modern winkelcentrum. Daarnaast stikt het van de galeries en aparte winkeltjes, waar kunstzinnige kleermakers en meubelmakers hun spullen aanbieden. “Niemand van ons geloofde destijds dat wij de Olympische Spelen zouden krijgen. Toen dat gebeurde, was dat een verrassing, een schok bijna. Nu moest het gebeuren. Oost-Londen ging op de schop,” zegt Patricia Holmes, één van de bewoners die ons rondleidt.

Olympisch Park

“Londen is voor ons lekker dichtbij”

De projectontwikkelaars kozen daarbij niet voor de makkelijkste weg. Zo kwam het Olympisch Park niet buiten de stad, maar er juist middenin, op een park op een industrieterrein. Natuurlijk waren de 250 ondernemers die plaats moesten maken niet blij met de plannen. Al ►

TVM ACTUEEL 183 \ 27


zagen sommigen juist nieuwe kansen, onder wie Lance Forman van zalmproducent H. Forman & Son. Zijn bedrijf had net een nieuw pand betrokken op Fish Island toen de Spelen aan Londen werd toegewezen. Forman: “Bleken we te zijn neergestreken op de plek waar het Olympisch stadion moest komen.” Een keuze hadden ze niet meer. Het bedrijf, vaste zalmleverancier van tvkok Gordon Ramsey en het Britse parlement, moest opnieuw gaan bouwen en verhuizen.

plannen om de wijk aan te pakken, maar dat was zonder de Spelen bij lange na niet in zo’n sneltreinvaart gegaan.”

Holland Heineken House Ook Berkhout, vijfvoudig wereldkampioen zeilen, veerde op toen Londen het in 2005 won van Parijs, Madrid, New York en Moskou. “Ook omdat Groot-Brittannië qua organisatie een prachtig evenement kan neerzetten. Bovendien is het voor ons lekker dichtbij, waardoor wij onze voorbereidingen zo ideaal mogelijk kunnen maken en niet zitten met jetlags of lange reistijden. We kunnen gaan en vertrekken wanneer we willen en al onze materialen daar laten staan.” Tijdens de Spelen, van 27 juli tot 12 augustus, zit Berkhout weliswaar in Weymouth, maar dat betekent niet dat ze Londen mijdt. “Aangezien ons toernooi pas de tweede week start, zullen we sowieso de opening meelopen. Na onze ‘medal-race’ komen we dan op de elfde augustus terug, om nog wat sfeer te proeven.” Iets dat elke Nederlander volgens Berkhout moet doen. “De Spelen is het allermooiste sportevenement dat er is. Ik heb met mijn vriend al afgesproken dat we na mijn sportcarrière altijd zullen proberen om de Spelen bij

“East Londen heeft een totale metamorfose ondergaan” De plek die Forman nu heeft, pal tegenover het stadion, bleek een voltreffer. Op de nieuwe rokerij liet Forman een extra verdieping plaatsen met ramen over de volle breedte. Aanvankelijk als ontvangstruimte en expositieruimte voor jonge kunstenaars uit de buurt, tijdens de Spelen de locatie waar tv-stations hun programma’s opnemen. In zijn nieuwe pand opende Forman inmiddels ook een restaurant, met daarbij een hippe nachtclub. Holmes: “Je kunt je dan ook wel indenken dat we erg blij waren dat het Londen werd en dat East Londen werd gekozen als hart van de Spelen. Er waren weliswaar 28 \ TVM ACTUEEL 183


Wonderlijk Weymouth Eén van de Olympische trekpleisters buiten Londen is Weymouth, gelegen aan de zuidkust, waar het zeilen wordt gehouden. Maar wat maakt deze badplaats, op zo’n 2,5 uur treinen van Londen, zo bijzonder? Lobke Berkhout, de zeilster die hier sinds 2009 elke zomer is geweest, legt uit. Wat was jouw eerste indruk van Weymouth? “Heel positief. Het is namelijk een ontzettend mooie locatie. Toen we hier drie jaar geleden voor de eerste keer waren, was de Olympische haven op het schiereiland Portland al zo goed als klaar. Toen al merkte je dat de Engelsen qua faciliteiten precies weten wat nodig is om een goed evenement te kunnen organiseren. Dus veel ruimte, brede ‘slipways’, veel watervoorzieningen om je boot af te spoelen, een cafetaria en grote kleedkamers met warme douches.” Wat voor stad is het eigenlijk? “Levendig. Vooral het strand en de boulevard, met de enorme rode vuurtoren en waar je heerlijke scones kan eten, zijn dan vol. Maar dan echt op z’n Engels: stijf en zonder veel smaak.” Kun je het vergelijken met een andere Olympische zeilstad? “Nee. Omdat de Olympische haven op een schiereiland ligt, is Weymouth nog niet echt betrokken bij het zeilen geweest. Daarnaast houden ze zich meer bezig met het uitgaansleven. Jongeren die in hun eigen land op vakantie gaan, trekken

te wonen. Voor sportliefhebbers is het twee weken ‘the place to be’. Naast de prachtige wedstrijden staat de hele stad volledig in het teken van de sport en lopen er overal supporters uit alle

windstreken. Dat geeft een supermooie sfeer. Dat zal in Londen niet anders zijn. Vergeet daarbij dan niet een bezoekje te brengen aan het Holland Heineken House.” ◄

Top De Olympisch Londen Top 3 van zeilster Lobke Berkhout.

1 Stratford

“De wijk waar zich het Olympisch Park bevindt, maar ook de shopping-mall Westfield Stratford City, met maar liefst 300 winkels, inclusief het nieuwe restaurant van Jamie Oliver (The Italian).”

2 Hoxton

“De wijk met de beste bars en clubs, zoals de Hoxton Bar and Kitchen. Mis vlakbij Old Street niet de Old Tube Trains, oude metrowagons die zijn omgebouwd tot atelier.”

3 Docklands

“In de jaren 1980 gesticht voor de herinrichting van de verlaten docks, nu een hip gebied met legio cafés, restaurants en winkels zoals in Canary Wharf.”

TVM ACTUEEL 183 \ 29


ON THE

ROAD

Nederland Waterland “Vanaf de A6 tussen Joure en Lemmer zie je ze soms vanuit de verte: de binnenvaartschepen waarop de containers of de bulktanks staan opgestapeld. Het laat zien hoe snel in Nederland het multimodale vervoer zijn plaats heeft gevonden. Als fotograaf boeit het me. Die grote schepen die bij Lemmer, of verderop Friesland in, behendig tussen de kleine zeilschepen en de soms wat grotere jachten doorkoersen. Zeker in de zomer is Friesland voor een fotograaf een feest om te fotograferen.” Gerlinde Schrijver is staffotograaf van onder meer TVM actueel en dagelijks ‘on the road.’ Voor dit magazine fotografeert ze veel verschillende zaken. Van een trainingskamp van de TVM schaatsploeg tot reisverhalen in de meest uiteenlopende landen. 30 \ TVM ACTUEEL 183


GROEN

Groengas is de duurzame variant van aardgas en wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Groengas wordt schoon geproduceerd en is hernieuwbaar. Groengas is gezuiverd en gedroogd biogas en een duurzaam alternatief voor aardgas. Biogas wordt geproduceerd uit onder meer slib, afval van stortplaatsen, tuinafval, resten groente en fruit en dierlijke restproducten zoals koeienmest. Het uit biogas geproduceerde Groengas heeft dezelfde kwaliteit en eigenschappen als aardgas. Voor een 32 \ TVM ACTUEEL 183

liter/kg groengas wordt gemiddeld € 0,85 aan de pomp betaald en hier kunt u tussen de 15 en 20 km mee rijden. Naast dat het verreweg de goedkoopste brandstof is, is het ook nog de schoonste brandstof van dit moment. Er zijn veel aardgasauto’s af fabriek verkrijgbaar. Merken als Fiat, VW, Mercedes en Opel investeren al jaren in aardgasauto’s. Beschikbare modellen van Fiat zijn de Doblo, Punto en Panda. VW heeft de Passat en Touran. Mercedes de E200 en B180 en Opel de Zafira. Alle merken verkopen bedrijfsauto’s op aardgas.

Meer informatie: www.groengas.nl www.orangegas.nl


Groen rijden op eigen restafval Opvallend is het wel. Brakenhoff Transport uit Beverwijk heeft felrood als bedrijfskleur. Daartussen staat sinds een jaar ook een groene Iveco Eurocargo met daarop de tekst ‘niet rood, maar groen’. Overschakelen van diesel naar Groengas is meer dan het aanschaffen van een nieuwe truck. “Goed voor het imago en bitter nodig voor het milieu”. tekst: Jaap Stalenburg \ beeld: Gerlinde Schrijver

D

irecteur Jan Brakenhoff kan vanuit zijn kantoor de keurig opgestelde rij trucks zien. Rood domineert, maar daartussen staat de ‘groene’ Iveco. Een van de eerste op aardgas aangedreven distributietrucks in Nederland. Brakenhoff levert met deze IVECO een positieve bijdrage aan de verlaging van CO2-uitstoot en een enorme verbetering van de luchtkwaliteit. Rijden op gewoon aardgas geeft al een CO2-uitstootreductie van 5 tot 10%. Rijden op Groengas geeft zelfs een reductie die oploopt tot wel 90%. Daarnaast zorgt de IVECO EuroCargo CNG voor een reductie van 74% Nox en 87% Pm (fijnstof). Groengas is op dit moment t.o.v andere brandstoffen met afstand de schoonste brandstof, gerekend ‘from Well to Wheel’. Jan Brakenhoff noemt deze imponerende cijfers belangrijk voor de toekomst van zijn bedrijf. Milieu als onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gaat steeds belangrijker worden. “Zeker voor het imago van het bedrijf is het goed als je duidelijk maakt dat je voorop loopt in ‘groen’ vervoer. Het is enorm belangrijk voor de uitstraling van je bedrijf. Ik heb heel veel positieve reacties gehad toen we onze ‘groene’ Iveco konden inzetten.”

Fluisterstil

Maar er is meer. Jan Brakenhoff merkt in de contacten met grote opdrachtgevers dat steeds vaker tijdens de onderhandelingen de vraag wordt gesteld wat de vervoerder onderneemt in het kader van MVO, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. “Die vraag komt vooral bij de grote bedrijven op tafel. Die vragen van vervoerders die de binnensteden ingaan dat de vrachtwagens niet alleen fluisterstil zijn maar ook aan de hoogste milieueisen voldoen. Dan gaat het ook om hún imago. Dat is een ontwikkeling die de komende jaren steeds belangrijker wordt.” Stilzitten lijkt dus geen optie voor transportondernemers. “Het enige waar we bij aardgas mee te maken kregen, was de beperkte hoeveelheid kilometers die je met een volle tank kunt rijden. Dat houdt met 300 kilometer wel op. Dus we zetten onze truck voorlopig alleen in op de kortere afstanden. Toch denk ik dat dat ook maar van korte duur is. Onze gasleverancier Orangegas is druk bezig een landelijk netwerk van gasstations op te zetten. Dat zal er zeker voor zorgen dat meer bedrijven overgaan op biogas. Verder merk je in distributievervoer bijvoorbeeld ook nog eens dat gemeenten steeds meer eisen gaan ►

“We zetten onze truck alleen in op korte afstanden”

Tegengas Wel of geen grensoverschrijdende inzet van de ecocombi, ook wel lange zware vrachtwagen (LZV) genoemd, is een hot topic in Europa. Tot op heden mag dit type vrachtauto niet de grens over. Alleen proefprojecten in lidstaten zelf zijn toegelaten. Onlangs stelde Transportcommissaris Kallas echter op basis van onderzoek dat de Ecocombi toch grensoverschrijdend ingezet mag worden. Helaas lijkt het er nu op dat deze plannen toch geen doorgang gaan vinden. Binnen Europa bestaan interpretatieverschillen over EU-richtlijn 96/53 die gaat over de maten en gewichten van vrachtauto´s. Volgens deze richtlijn mogen vrachtauto´s niet zwaarder zijn dan 40 ton. Ook zijn er eisen gesteld aan de lengte (25,25 meter tegenover 18,75 normaal) en hoogte van vrachtauto´s. Deze regelgeving geeft nu juist problemen vanwege de juridische interpretatie die hieruit voortvloeit bij grensoverschrijdend verkeer. Hierdoor zijn Ecocombi´s niet toegestaan. Commissaris Kallas heeft pas geleden daarom een extern juridisch onderzoek laten uitvoeren naar deze interpretatie van de EU-richtlijn, waardoor er besloten is dat lidstaten onderling afspraken mogen maken over de inzet van Ecocombi´s over de grens. Kortom het gebruik van Ecocombi´s over de grens zou worden toegelaten. De plannen van Kallas om de Ecocombi in heel Europa toe te staan zorgde voor veel tegengeluid in o.a. de Transportcommissie in het Europees Parlement en vanuit de spoorlobby. In Nederland rijden ongeveer 700 Ecocombi´s rond. Bedrijven als IKEA en FloraHolland maken gebruik van de Ecocombi. De Ecocombi geeft besparingen op het brandstofverbruik en er vindt tegelijkertijd een vermindering van CO²-uitstoot plaats. Daarom vind ik de ecocombi een goed alternatief en een prima aanvulling op ons goederenvervoer in Europa. Ik vind het jammer dat een grensoverschrijdende inzet van Ecocombi wordt tegengehouden. Corien Wortmann-Kool Lid van het Europees Parlement voor het CDA/EVP Vice-voorzitter EVP-fractie TVM ACTUEEL 183 \ 33


GROEN

“De transportsector loopt voorop als het gaat om duurzaamheid”

Brakenhoff is een allround-vervoerder uit Beverwijk. Het bedrijf is opgericht in 1924 en heeft zich gespecialiseerd in verhuizingen en distributie-vervoer. Daarnaast is er voor klanten gelegenheid voor “self-storage”. www.brakenhoff.nl

stellen, zowel in geluid als CO2uitstoot.”

Bijscholen Wel heeft Brakenhoff de chauffeurs die op de “groen” Iveco rijden moeten bijscholen. “Het rijdt toch even anders. Motor slaat eerder af bijvoorbeeld, daar is wel een gewenning voor nodig. Daarnaast trainen we alle chauffeurs in het Nieuwe Rijden. Ook dat levert besparingen op. Ze zijn zich achter het stuur toch meer bewust van hoe ze rijden en wat daar de gevolgen van zijn.” Van elektrische wagens tot op Groengas aangedreven trucks. Het lijkt erop dat de Nederlandse transportsector volop gas geeft als het om duurzaam transport gaat. Jan Brakenhoff valt dat ook op: ”De transportsector loopt in Nederland voorop als het gaat om duurzaamheid. Daar ben ik van overtuigd. Daarom is zo’n groene truck die hier rondrijdt goed voor de uitstraling van de hele transportsector. Euro-5 in inmiddels ingeburgerd en veel transportbedrijven zijn inmiddels alweer bezig met Euro-6. Het aardige van Groengas is dat het eigenlijk net zo schoon is als Euro-6.” Minder enthousiast is Jan Brakenhoff over het onduidelijke beleid van de overheid als het gaat om het subsidiëren van

bijvoorbeeld het gebruik van Groengas. “Het gaat allemaal met regionale potjes. Hier in de IJmond. In Amsterdam. De overheid zou daarvoor landelijk beleid moeten ontwikkelen. Wij willen wel investeren in schoner transport, maar dan moeten we wel steun krijgen. Anders kan het onbetaalbaar worden voor veel transportbedrijven.”

Restafval Iveco loopt nu voorop in de productie van aardgas-trucks. Ook dat lijkt nog maar een kwestie van korte tijd.

Grote merken als Mercedes en Scania zetten ook fors in op de schone trucks. Maar dan zullen alle partijen die bij het ‘groene’ rijden betrokken zijn ook mee moeten investeren, vindt Jan Brakenhoff. “Soms heb ik het idee dat de prijzen nog kunstmatig hoog gehouden worden. Neem een gastank, die kost bijvoorbeeld nu € 5000,-. Ik ben ervan overtuigd dat dat goedkoper kan. Iedereen zal een inspanning moeten doen. Zonder subsidies is het overschakelen naar Groengas niet te doen. Soms heb je de indruk dat door grotere belangen de prijzen van de ‘schone’ trucks kunstmatig hoog gehouden worden.” Maar het blijft bij Brakenhoff Transport niet bij de schone Iveco alleen. Er is geïnvesteerd in energiezuinige verlichting in de opslagruimtes en er is inmiddels een tweede op gas aangedreven wagen aangeschaft. Dit keer een bestelwagen die wordt gebruikt voor het ophalen van verhuisdozen. En om de cirkel echt rond te maken, levert Brakenhoff haar eigen restafval aan de gasleverancier, die het weer omzet in Groengas. Dat gas haalt de Beverwijkse vervoerder bij het tankstation van Orangegas in Velsen weer terug. Groen, groener, groenst heet dat. ◄

“Zonder subsidies is overschakelen naar Groengas niet te doen”

34 \ TVM ACTUEEL 183


Nee! Nee! Ne e!

Juni 2012

ed Defo hoof eidr tied loac pute eiur limvaend di natv pr reac emhttbl eiad n, Jaap Stalenbu d na je eva eifd nu eitno rg, vroeg.ame ar en g er fifaumnro oi ed on teme nage e l v lu o gokk ndmdde niw n ig neb kI zomervakanti . n na e m o ar nerk jek we e eindelijk i z t f et. eh De rijd otucu eens een a s nius zegdueur rs tstree column ed vo niormate ,leze geen eHve.nlaav azksc reho ve w te gde ,hle s cinz di n on o n tdeuouh zo i n, , 4 maar sltec u ukoO luht anseR neE besc naho v uw séé nene se reen dakaltseheenni , leco w nd goe. n r e k ottceca ghrix i Wa e nt i s z t i de e e titj deau heleotkunns liebom e tfaisl:eeh kji lepl in ppaa ahts cstva :d’geze ‘nee aanm ee zegg g en ,pnahbe re k cszo j i reek l . r tseaa e Da e emntnee ar , u word oje N .he ern deog netdjme iresntee stra thfk ciam llp. ew No gelukkig fou,neda eewva tn, mennrdo e m k edenojedrda i g om a a da r v oot. t het be nate wtnarev d ke nEnt.nda aatts Sterkewr: u nik jeni‘irne co av ga njiuzlge ew n e ewwoeon t nt s a ro p d sec l’ e o neht h be g : e nt n w e . E n o ee . o f w n a e g taca negnid w de teau m tj nEé,?nko giezege Ok b ve i mt ren. niz em sdeets ,e eg elsehjesnbi ie . Al o e n t n e o m m e m t j a r a o el p sloe k venrz kDa I t.’ca emkeh nede orau g‘tjselaistaee dat je vanaf?gne vnnemwo rkrdttadgetsok asorndevva nu wo e r a a n m t da dr a an ‘nwee:’eewt ieki nale v tt gier kks. uleNe ad, ebe zetgt g e. re u slA .yb ig la tr soje sp n nve aa avleleur boh eid u nu o v e g nere we en pe g siekt.eH We kenn sNa .nen emtu av he alur celi gitkkal ro tumo ulle a et egmaral jk ni je e :kididerow ,t k i s d n i s go t ed p i d e row rknt arguume ebenjim bezinningspe edbbten he em om dr‘n riodes in on eeee tn’orte fnoze c e g s d le r o gg ve w en. Marar n. eemootkein tejd Ti h en jisb de dhi ieer hle :erke ns edrs nat,neal he umee b-m ixnamopelo ik e ssionlze d or ze n e njnu d u i ss o m h ing vonor ir:edze wernaaM niglic doornede ,tal talnonga ooti tsjd tiu evle in -t 2Oje ,tkhe da C t‘o ratm le emndrer edvennav nedie a a m , ) d bu n alel ikgevo st’iu(v hcs tte D oo nale nir( k ur erge ede d tda edst naelnde aD ee sc seje me. gatin goho s: n on netu komo c r o ed e p reertaop s g n ït i l d ie l nde ) je ein tjge eleov ibefnte da MPtB proerfuewo sehe matlc tcrd aden er erdge oen bu tuge fost it a wo oheled, edontido d rbe u oozi e d nn n i neen d n b m, o kwe b ta I .on onvelrs egnd sis ilig laven vaakkeop eb .ze itire nelf ve lola p ti eve toes slle emnsdge t .dmMe eova eotnema g k i b nn n daen o ar k lb on li r a t jk a i d d is , n de n a e v al r e w s drtev elkaaru ka je he .d slna ik ji ve tknom rz nE de oe jiz‘htul .reha tjmv emp’nawe imra stag ager iu we eest etlcege m t e r o r m o c aa s n wo n i t. e on wop u nta Voorm de neE avfeblehledgg mees) kogr naen o(alrws te tsrdi egnvr eve nda alagten eeng sp eist kieetlt n el s’le a o d t u t a k : n t e a d rs d is dartaaM galat ew ze neberkilarte voldoend ge; on di aarM ec raeamzi,jn .tht polop njizo k tli z ve adjk:en tcel u e d h o c r n p a tect r en b rphenid dire zo jja ee ir, kho i etnko e ge nin rewe et aWm .ik tond tsten laava iuedr donm-ha d i x itar o i lumafn?emDe d l ui o o pe k n n o e k af e l o . st,hcso v En ja elms zome 3-rv s 9 ak baan jije aStineeeisteme mon p j‘j et ima’teze m er odggten negde ad. ,Ma ewlpe enri e o s od k k e l d e m r ar g e e n vo veel imi tsnd aler waar 56in eb 1 rwe yhpon vaak dan je eZs nbe eezitnn emenraop deed. av he kit ,we . t o r i a r h b rk.ac teh naa Moet she nete ro Denk daar ma leer w iom aawen z kzo i aja ar eens over ts:poho,e? ) k a j ak( na. Of niet siNoru, ededa omtnoza tur natu adlinjk ohlcsiknjje er,ewal im ze ebs eje neggnen t mal ie:rtjan.ee raa o r e v t en be trebe goenn n ovntt.eH He.trero nier atnmo ocetegom rood )leseid ni.reIk g dge laef f apeje o ( b tgr e n i e z i n n eb jim jib nee atis tehhltko en ottagsl eiwvoeor ki dniv leW d nni avetksi ee nenb cu . t m o r o e r d t r s nereda ed ev nE rsus srti edme uo-mnan edag reem nennak gon n elenotz di tneawer,dvo e f reor f o kezzo t s d rerg n arb eleissof v tfa rt g da nE .07‘ nera nad nekiur r j egeorv ed edrekkel kut n i s nee djitla tad ej po 031 nad g ki fooleg ga ninem nav ki m tad nE .ti neb snegirev eticirtkele o ...si nigeb ioom nee gew lens ed Wie is Bram B. Bot? Bram B. Bot is een export-Rotterdammer die voor zijn rust in Friesland is gaan wonen. Daar deelt hij een lap grond met opstallen met echtgenote Thea, weekendzoons Pieter en Robert, poes Cleo, katten Hielke en Dirk, vijf schapen en een partij vijvervissen. Bot verdient zijn geld met het opschrijven van woorden. Kapperbezoekers kennen hem misschien nog uit de Panorama...


ARIS VAN DAALEN VAN DAALEN TRANSPORT & CARGOBOSS

MET TVM ACHTER ONS ALTIJD BINNEN 24 UUR OP DE BESTEMMING. Aris va van Daalen is een moderne transportondernemer die altijd bezig is met de dag van morgen. Van daalen transport en CARGOBOSS vervoeren bloemen, planten, groenten en morge fruit 24 uur van Maasdijk naar Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk. Dit frui u t binnen b vraagt gtt om strak management, snel schakelen en passie voor transport. Aris van Daalen is naast naas directeur ook lid van het TVM Next Generation Team. Daar denken we na over de ontwikkelingen in de verzekerings- en transportbranche. Samen met onze klanten maken ontwik plannen voor de dag van morgen. we pla

MET M ME T TV TVM ACHTER JE STA JE STERKER.

TVM Actueel - Nummer 183  

Via TVM Actueel blijft u op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen binnen TVM verzekeringen en de transportbranche.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you